Migranten 2 (2017)

Deze pagina is een vervolg op de pagina Migranten (niet meer bereikbaar).

Dinsdag 17 januari 2017
– De behuizing van gastarbeiders laat te wensen over. Om daarin verbetering te brengen doet het Department of Employment (DOE) een onderzoek naar de huidige situatie in elf provincies, waar meer dan 50.000 migranten werken. Nagegaan wordt of de National Housing Authority kan worden ingeschakeld bij het ontwikkelen van huisvesting. Die heeft soortgelijke projecten al in Ranong en Samut Sakhon gedaan.
DOE directeur-generaal Singhadet zegt dat verbeteringen op sanitair gebied gewenst zijn. Er zijn te weinig schone toiletten, slaapkamers zijn vaak te krap, de ventilatie is onvoldoende, afval wordt niet opgehaald en in sommige huizen en kamers wonen te veel mensen in oncomfortabele omstandigheden zonder behoorlijke riolering. De toegezegde studie moet eind deze maand zijn afgerond.

Maandag 30 januari
– Het ministerie van Werkgelegenheid waarschuwt gastarbeiders nog maar eens dat ze hun nationaliteit moeten laten verifiëren door hun thuisland. Als dat niet gebeurt, worden ze gedeporteerd als hun werkvergunning dit jaar afloopt.
De waarschuwing is een uitvloeisel van een recent kabinetsbesluit om de met de drie buurlanden overeengekomen regelingen, vastgelegd in Memorandums of Understanding, streng te handhaven. De regering hoopt zo dwangarbeid en mensenhandel te kunnen bestrijden. Het bericht gaat in detail in op de regelingen, maar dat wil u vast niet weten.

Dinsdag 31 januari
– Het ministerie van Volksgezondheid is bezorgd over de uitbraken van ziektes als tuberculose en elephantiasis onder ongedocumenteerde gastarbeiders, die illegaal het land zijn binnengekomen en dus niet in hun thuisland medisch zijn onderzocht. Ook soa’s komen bij hen relatief vrij veel voor en kinderen van migranten lijden aan difterie.
Senior gezondheids supervisor Apichat maakte dit bekend op een seminar over ziektekostenverzekering voor migranten [geen datum, geen plaats]. Hij waarschuwde dat de ziektes zich snel kunnen verspreiden, wanneer de patiënten niet worden behandeld. Apichart pleit voor een verzekering voor alle migranten, zodat ze van de Thaise zorg gebruik kunnen maken. Legale buitenlandse werknemers hebben die al.
Van de naar schatting 3,5 miljoen buitenlanders zijn 1,5 miljoen verzekerd en maken 500.000 gebruik van het social security system, waarmee vermoed ik het ziekenfonds voor werknemers wordt  bedoeld. De rest loopt onverzekerd rond.

Woensdag 8 februari
– Cambodja zet een tandje bij om Cambodjanen die in Thailand werken, een paspoort te geven zodat ze het nationaal verificatieproces kunnen doorlopen om te voorkomen dat ze na het verlopen van hun werkvergunning het land worden uitgezet. Da’s geen kattepis want het gaat om 240.000 Cambodjanen die een paspoort en andere reisdocumenten moeten krijgen. Cambodja verwacht ze voor juni te hebben verstrekt.
Wanneer de migranten over de vereiste papieren beschikken, mogen ze nog twee jaar in Thailand blijven. Thailand heeft met Myanmar, Cambodja en Laos een Memorandum of Understanding over de legale tewerkstelling van migranten.

Donderdag 9 februari
– De regering wil voor 2020 van alle resterende ongedocumenteerde gastarbeiders hun nationaliteit geverifieerd hebben. Doel is het aantal illegale migranten van 1 miljoen naar nul te brengen, zegt woordvoerder Kongcheep van het ministerie van Defensie. Hij noemt de huidige problemen met illegalen ‘een veiligheidslast voor het land’.
Naar schatting werken in Thailand 2,63 miljoen gastarbeiders, van wie 1,29 miljoen legaal. Van de 1,34 miljoen illegale werknemers werken 146.000 in de visserij en visindustrie en de rest in andere sectoren. De meesten hebben een tijdelijke werkvergunning, door de regering verstrekt als noodmaatregel.
In dertien provincies wordt een zoneringsbeleid gevoerd. Werkgevers dienen er op aangewezen plaatsen voor behoorlijke accommodatie te zorgen, ze moeten een heffing betalen voor nutsvoorzieningen en medische kosten voor migranten die niet verzekerd zijn. Dit jaar moet de operatie voltooid zijn. Begonnen wordt in Samut Sakhon en Rayong

Woensdag 22 februari
– Het ministerie van Werkgelegenheid wil meer Vietnamese werkers naar Thailand lokken en de huidige Vietnamezen die hier illegaal werken, beter reguleren. Adjunct-permanent secretaris Varanon is momenteel in Vietnam voor overleg over de zogeheten formal import of Vietnamese labour.
Naar schatting werken 50.000 Vietnamezen, die zijn binnengekomen op een toeristenvisum, illegaal in Thailand. Ze mijden de industrie en zetten het liefst bedrijfjes op, werken in de horeca of online, waardoor de arbeidsmarkt voor de industrie snel opdroogt. Hotels in toeristengebieden geven de voorkeur aan Vietnamezen omdat ze buitenlandse talen spreken. De provinciale kantoren van het Department of Employment krijgen veel aanvragen voor het in dienst nemen van Vietnamezen.

Dinsdag 21 maart
– Een bestuurlijke verordening over gastarbeiders gaat voor betere bescherming zorgen en zorgdragen voor een goede levenskwaliteit, belooft minister Sirichai (Werkgelegenheid). De Raad van State buigt zich momenteel over de verordening, die daarna aan het kabinet wordt voorgelegd.
De verordening dekt alle aspecten op het gebied van betaling en welzijnsvoorzieningen. Ze bevat ook details over het proces dat nodig is om legaal in Thailand te kunnen werken en een lijst van eisen aan werkgevers alsmede van werk dat gastarbeiders mogen doen.
Arbeiders die op het werk gewond raken, en arbeiders die door hun werkgever onbillijk worden behandeld, krijgen hulp. Verder wordt gepoogd tussenpersonen uit te schakelen die buitenlanders naar Thailand halen.

Huisvesting van migranten in mangrove bossen in discussie
1 april 2017 – Het is niet meer dan een idee, geen plan, want daarvoor is een diepgaande studie nodig, zegt minister Surasak (Milieu) over het ‘idee’ dus om migranten te huisvesten in twee verwaarloosde mangrove bossen in Ranong. De provincie, die 64.000 gastarbeiders telt, is een van de dertien provincies, door de regering aangewezen om nieuwe accommodaties in te richten voor gastarbeiders. De regering wil de migranten concentreren om ze beter te kunnen volgen.
De suggestie voor de mangrove bossen is gedaan door de autoriteiten in Ranong. Maar critici pleiten voor herstel van de bossen. De minister betwijfelt of dat mogelijk is, want volgens een rapport van het Department of Marine and Coastal Resources zijn de bossen er slecht aan toe, omdat ze al lange tijd verstoken zijn van zeewater. Een maritieme wetenschapper zegt echter dat dit geen probleem hoeft te zijn. Mangrove bossen kunnen overleven zonder constant te overstromen.
De regering gaat met de betrokken overheidsdiensten, werkers, werkgevers en de lokale bevolking praten over wat wijsheid in deze zaak is, aldus regeringswoordvoerder Sansern. Hij roept de critici op meer begrip te tonen en zich niet door emoties te laten leiden.

Vrijdag 14 april
– Migranten die in het bezit zijn van een tijdelijke werkvergunning (de zogeheteh pink card) en een certificate of identity hoeven tot eind deze maand geen leges te betalen wanneer ze de grens oversteken om in eigen land Songkran te vieren en wanneer ze terugkeren.
Wanneer ze later willen terugkeren, moeten ze tegen betaling van 1.000 baht een re-entry permit aanvragen. Vorig jaar strandden achtduizend Cambodjanen bij grensposten omdat ze de deadline voor terugkeer hadden gemist.
Minister Sirichai (Werkgelegenheid) zegt dat de legesvrijstelling tot doel heeft het moreel van de buitenlandse arbeiders te versterken zodat ze ‘beter kunnen werken en hier gelukkig kunnen leven’.

Zondag 16 april
– Thailand is een populaire bestemming voor geschoold personeel en technici uit de Asean-landen. Directeur Varanon van het  Department of Employment zegt dat de meesten uit de Filipijnen komen. Varanon maakte gisteren de cijfers bekend. De topvijflanden zijn de Filipijnen, Maleisië, Singapore, Myanmar en Indonesië. Van de in totaal 1.380.349 buitenlandse werkers uit Asean-landen behoren 50.000 tot de genoemde categorie. Ze werken in het onderwijs, management, werktuigbouw, architectuur en handel.
De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft een voorstel in voorbereiding voor de registratie van gastarbeiders bij grensposten. De maatregel heeft tot doel illegale arbeid en mensenhandel te bestrijden. De NRSA-commissie sociale zaken stelt tevens voor de legeskosten aan de grens vast te stellen op 5.600 baht, minder dan de normale legeskosten. Thans kunnen gastarbeiders zich alleen gedurende bepaalde periodes van het jaar registreren, wat sommige groepen weerhoudt zich te registreren.

Tak: Heen en weer lastig voor migranten
15 mei – Bedrijven in Tak  vragen de regering de werkgelegenheidsovereenkomst met Myanmar te wijzigen in dier voege [mooie archaïsche uitdrukking) dat Myanmarezen die buiten Myawaddi wonen, ook in de grensdistricten van Tak mogen werken. Het verzoek is aan minister Sirichai (Werkgelegenheid) voorgelegd tijdens zijn bezoek aan Mae Sot om de vorderingen te inspecteren die worden gemaakt bij de aanleg van de Special Economic Zone (SEZ).
Thans mogen inwoners van Myawaddi in drie districten werken. Ze hebben een werkvergunning voor 90 dagen, maar hun grenspas is slechts 30 dagen geldig. De werkgevers vinden dat niet praktisch, want nu moeten ze elke maand heen en weer. Overigens komt slechts 5 procnt van de gastarbeidrers uit Myawaddi.
Wanneer de SEZ van de grond is gekomen, zijn 50.000 werkers nodig. Daarvoor zal de overeenkomst met Myanmar gewijzigd moeten worden. Een bron zegt dat tal van Myanmarezen bereid zijn 3.000 baht neer te tellen om naar Myawaddi te verhuizen, zodat ze werk kunnen zoeken in Tak.

Andy Hall klaagt Thaise autoriteiten aan
1 juni – De strijd tussen de Britse actievoerder Andy Hall en Natural Fruit Company, Thailand’s grootste producent van ananas in blik, heeft een nieuwe impuls gekregen, maar ditmaal heeft Hall zijn pijlen ook gericht op de Thaise autoriteiten die hem in 2014 wilden laten veroordelen wegens een interview met Al-Jazeera. Het hooggerechtshof sprak hem echter vrij omdat hij het interview in Myanmar gaf en niet in Thailand.
Hall is de gebeten hond bij het bedrijf omdat hij in opdracht van de Finse groep Finnwatch een boekje heeft opengedaan over de arbeidsomstandigheden en betaling van de gastarbeiders in het bedrijf. Voor de publicatie die smadelijk voor het bedrijf wordt geacht, heeft hij al strafrechtelijk terecht gestaan en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar gekregen. Mensenrechtengroepen zijn ervan geschrokken; het vonnis zou een precedentwerking kunnen hebben voor toekomstige publicaties over schendingen van mensenrechten.
Hall is ditmaal naar de rechter gestapt om negen openbare aanklagers en een politiefunctionaris aan te klagen wegens misbruik van hun positie. Hij heeft ook het bedrijf beschuldigd van het geven van valse informatie. ‘Ik moet mezelf verdedigen tegen onwettige vervolging en juridische intimidatie’, zegt Hall die vorig jaar het land verliet.
De advocaat van Natural Fruit maakt zich geen zorgen. ‘We zijn allemaal onschuldig. Ik bestrijd de aanklacht en zal een tegen-aanklacht indienen.’ (Bron: website Bangkok Post, 31 mei)

Vrijdag 2 juni
– Thailand heeft belangrijke vorderingen geboekt bij de aanpak van arbeidskwesties van migranten in overeenstemming met internationale voorschriften. Dit zeiden Maurizio Bussi, directeur van het ILO-kantoor voor Thailand, Cambodja en Laos, en Luisa Ragher, adjunct-hoofd van de EU-delegatie, op een seminar. Tijdens de tijd dat ze met het ministerie van Werkgelegenheid te maken hadden, heeft Thailand constant geprobeerd de kwesties op te lossen, met name bij handhaving van de wet.
Uit onderzoek is gebleken dat 42 procent van de werkers het belang van een arbeidscontract beseft; twee jaar geleden was het een handjevol. 15 tot 18 procent van de gastarbeiders heeft een contract in de eigen taal.
Thailand voert een GLP-beleid (good labour practices) dat tot doel heeft de arbeidsmarkt aan internationale eisen te laten voldoen. Ondernemers worden gestimuleerd zich aan de GLP-richtlijnen te houden om het vertrouwen van consumenten te winnen. 88 ondernemers passen ze al toe, de target voor dit jaar is het aantal op 150 te brengen, aldus minister Sirichai (Werkgelegenheid).

Donderdag 6 juni
– Midden deze maand wordt een bestuursmaatregel van kracht met strengere straffen voor het huren van illegale gastarbeiders of schending van de rechten van migranten. Als ze slachtoffer van dwangarbeid zijn, taken moeten verrichten die niet zijn overeengekomen of te weinig betaald krijgen, hebben ze recht op een tijdelijke compensatie. De compensatie wordt afgetrokken van de borg die werkgevers hebben moeten storten bij hun registratie.
Werkgevers die illegalen in dienst nemen, krijgen een boete van 400.000 tot 800.000 baht voor elke illegaal. Strafbaar is ook als ze hun paspoort afnemen of bij legalen de werkvergunning. Illegale werknemers of zij die een verboden baan hebben, draaien maximaal 5 jaar de gevangenis in of krijgen een boete van 2.000 à 100.000 baht.
Thailand telt 1,3 miljoen migranten die tot 31 maart volgend jaar zonder werkvergunning mogen werken. Daarna moeten ze over een werkvergunning beschikken.
– Om het acute tekort aan arbeidskrachten in de visserij(industrie) tegen te gaan stelt het ministerie van Werkgelegenheid voor om het minimumdagloon in de sector te verhogen van 300 naar 400 baht, betere welzijnsvoorzieningen (gratis voedsel, onderdak en medische zorg) te bieden en de werkomstandigheden te verbeteren. Het ministerie hoopt daarmee migranten uit buurlanden te kunnen trekken.
Inspecteur-generaal Sutthi van het ministerie maakte dit gisteren bekend na een vergadering over illegale arbeid en het tekort in de visserij(industrie). De vergadering werd onder anderen bijgewoond door vertegenwoordigers van de International Organisation for Migration en reders uit twaalf kustprovincies. Het voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de subcommissie lonen van het ministerie.

Woensdag 21 juni
– 22 Cambodjaanse illegale migranten die zich verborgen hielden in een leegstaand huis in Aranyaprathet (Sa Kaeo) zijn gisteren aangehouden. Ze liepen tegen de lamp toen ze naar een minibusje renden dat net was gearriveerd. Maar voordat het busje kans had gezien te vertrekken, hielden agenten en paramilitaire rangers het tegen. De migranten hadden geen reisdocumenten en werkvergunningen. Ze wilden naar Bangkok en Chon Buri om werk te zoeken. Vermoed wordt dat het huis als schuilplaats voor illegalen dienst doet.

Woensdag 28 juni
– In Kanchanaburi zijn vijftien personen uit Myanmar aangehouden die op zoek waren naar een baan. Ze hadden valse visumstempels in hun paspoort. De werkzoekenden werden aangetroffen in een huis in tambon Pak Phraek. Ze hadden 12.000 baht per persoon aan een tussenpersoon in Myanmar betaald. De eigenaar van het huis is ook aangehouden.

Bedrijfsleven in rep en roer over nieuwe arbeidswet
30 juni – Het midden- en kleinbedrijf dreigt de dupe te worden van de nieuwe arbeidswet (Decree on Recruitment of Foreigners). Het decreet voorziet in zware boetes voor werkgevers en kan het concurrentievoordeel van MKB’s negatief beïnvloeden op een moment dat de economie nog volledig moet herstellen.
Voorzitter Kalin van de Thai Chamber of Commerce (TCC) zegt dat zijn groep en andere particuliere organisaties aan het brainstormen zijn over oplossingen. Ze hebben de regering om een snelle reactie gevraagd. ‘In deze fase proberen honderden TCC-leden de gevolgen van de nieuwe wet op hun bedrijf te bepalen.’
De Federation of Thai Industries (FTI) heeft een open brief gestuurd naar het ministerie van Werkgelegenheid met het verzoek betrokken overheidsdiensten te vragen oplossingen en beleid te zoeken, waardoor de  negatieve gevolgen van de strengere regels worden verminderd. Voorzitter Chen Namchaisiri : ‘We hebben veel klachten ontvangen van onze leden, vooral van MKB’s die zwaar getroffen worden door de nieuwe verordening [die op 23 juni van kracht is geworden].’
Chen zegt dat grote bedrijven nauwelijks worden gedupeerd door de nieuwe wet, omdat ze de mogelijkheden hebben buitenlanders in overeenstemming met de wet te rekruteren.
Met ‘Recruitment of Foreigners’ wordt voornamelijk gedoeld op migranten uit Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. Die arbeiders spelen een cruciale rol bij de productie van MKB’s. Het decreet beoogt de rekrutering en het arbeidsmanagement op een hoger niveau te brengen alsmede misbruik en zelfs mensenhandel te voorkomen.
Op overtreding staan boetes van 400.000 tot 800.000 baht per werknemer. ‘Dat is te veel voor werkgevers die zich niet aan de wet houden’, zegt Chen. ‘Ze vormen een zware last en reduceren het concurrentievoordeel van Thaise MKB’s, die toch al moeten worstelen om te overleven.’
Voorzitter Chanintr van de Thai Tuna Industry Association (TTIA) zegt dat niet alleen werkgevers worden gedupeerd, maar ook werknemers, met name laag opgeleide migranten. ‘Op een moment dat MKB’s nog steeds goedkope arbeid nodig hebben, kan het gebrek aan deze werkers de Thaise economie, die op het herstelpad is, ontregelen.’
Volgens de TTIA telt Thailand meer dan 2 miljoen migranten, van wie de meesten zich nog volgens de regels moeten registreren. Zij overtreden vermoedelijk de wet. ‘We eisen dat de regering maatregelen zoekt om de negatieve effecten op de sector te reduceren, want die heeft de migranten hard nodig’, aldus Chanintr.
Ook de bouwsector houdt haar adem in. Aannemer Thirapat vreest voor een tekort aan bouwvakkers. ‘De kosten zullen ook stijgen omdat we voor 80 tot 90 procent afhankelijk zijn van buitenlandse arbeiders.’ Hij zegt dat zijn bedrijf bij nieuwe projecten de gestegen kosten zal doorberekenen om het winstniveau te handhaven. Maar het bedrijf verwacht nauwelijks gevolgen omdat het werk wordt uitgevoerd door onderaannemers. (Bron: Bangkok Post, 29 juni) (Zie verder bijgaand kader met een lijstje van beroepen die verboden zijn voor buitenlanders)

Premier Prayut: Arbeidswet is te streng
30 juni – Het ministerie van Werkgelegenheid is door premier Prayut opgedragen maatregelen te nemen om de gevolgen van de nieuwe arbeidswet (Decree on Recruitment of Foreigners) te verzachten. Gevreesd wordt dat de verordening in enkele bedrijfstakken tot arbeidstekorten zal leiden. Directeur-generaal Varanon van het Department of Employment heeft dit gisteren bekend gemaakt, nadat enkele organisaties aan de bel hadden getrokken.
Vertegenwoordigers van het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, dat zo’n beetje het gehele bedrijfsleven vertegenwoordigt, heeft gisteren een brief aan de parlementsvoorzitter overhandigd met het verzoek een oplossing te zoeken. De regering dient de registratie van illegale migrantenwerkers te hervatten en de particuliere sector dient de gelegenheid te krijgen feedback ter verbetering van de wet te geven. Volgende week buigt het parlement zich over de wet (nu nog verordening).
Varanon geeft toe dat de verordening tot tekorten kan leiden in de bouw, huishouding en het MKB. Als voorlopige oplossing kunnen werkgevers Thai aannemen die een baan zoeken, zegt hij. Elke maand schrijven zes- tot zevenduizend Thai zich in als werkzoekende. In het begin krijgen werkgevers en buitenlandse werkers een ontheffing. Werkgevers dienen te regelen dat de migranten teruggaan naar hun land voor een paspoort en visum en in Thailand het registratie- en verificatieproces doorlopen om een werkvergunning te krijgen. Desnoods besteden ze dit uit aan bemiddelaars, maar die kosten wel 20.000 baht.
Thailand telt 1,3 miljoen migranten die tot eind maart volgend jaar zonder werkvergunning in het land mogen werken, maar na die datum dienen ze over de juiste papieren te beschikken. De verordening, die op 23 juni van kracht is geworden, kent strenge straffen voor degenen die illegalen in dienst nemen of die hun basisrechten schenden. Migranten die geen vergunning hebben of een baan bezetten die voor hen verboden is, kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete van 2.000 tot 100.000 baht.
Zoals al in het websitebericht gemeld heeft de verordening tot doel de rekrutering van buitenlanders en het arbeidsmanagement te verbeteren alsmede misbruik en mensenhandel te voorkomen. Tevens wordt het voor hen gemakkelijker om van baan te wisselen en indien geregistreerd kunnen ze een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel.

Uitstel van 120 dagen om te voldoen aan nieuwe wet
4 juli – Werkgevers en gastarbeiders krijgen 120 dagen de tijd om te voldoen aan de eisen van de nieuwe arbeidswet Decree on Recruitment of Foreigners. Dit besluit van de regeringscommissie buitenlandse arbeid wordt dinsdag aan premier Prayut voorgelegd, die art 44 [van de interim-grondwet] gaat inzetten om de vrijwaringsperiode te bevestigen.
De commissie overwoog bij haar besluit dat veel arbeidsintensieve bedrijven met personeelstekorten kampen, sinds de wet op 23 juni van kracht is geworden. Werkgevers hebben illegale werknemers hun congé gegeven en veel werknemers zijn al teruggekeerd naar hun vaderland.
Werkgevers die na de vrijwaringsperiode nog steeds illegalen in dienst hebben, kunnen beboet worden met een bedrag van 400.000 tot 800.000 baht per arbeider. De wet stelt ook boetes op onregelmatigheden in de naam van de werkgever, werkplaats en type werk op de werkvergunning van buitenlandse werknemers.
De commissie vindt dat 120 dagen lang genoeg is voor werkgevers en werknemers om aan de wet te voldoen, zegt minister Sirichai (Werkgelegenheid). Hij zegt ook dat de hoogte van de boetes overeen komt met die voor illegale vissers, kinderarbeid en dwangarbeid.
Inspecteur-generaal Wiwat van het ministerie zegt dat sinds 23 juni 29.000 migranten Thailand hebben verlaten, maar in dezelfde periode kwamen 60.000 legale migranten het land binnen. (Bron: website Bangkok Post, 3 juli) (Zie verder de pagina Migranten 2)

Prayut: Internationale druk noopt tot actie
4 juli – Thailand dient streng te worden tegen illegale werkers om te voldoen aan de verplichtingen die ze internationaal heeft aangegaan. Het landsbestuur moet nu maatregelen nemen, want de wet is de afgelopen jaren laks gehandhaafd. Met deze verklaring verweerde premier Prayut zich gisteren tegen de kritiek dat de nieuwe arbeidswet een ware exodus van ongeregistreerde gastarbeiders heeft ontketend.
‘Het is essentieel dat dit gedaan wordt omdat het land scherp in de gaten wordt gehouden op het gebied van mensenhandel. Ook Maleisië probeert dezelfde kwestie op te lossen’, zei Prayut op de jaarvergadering van ’s lands denktank NESDB.
Het probleem van mensenhandel kwam vorige week weer volop in de aandacht door de publicatie van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand voor het tweede achtereenvolgende jaar op de Tier 2 Watchlist staat.
De afgelopen drie jaar zijn in Thailand tussen twee en drie miljoen gastarbeiders geregistreerd. Degenen die hun nationaliteit nog moeten laten verifiëren, krijgen een tijdelijke werkvergunning die het veranderen van baan verbiedt.
Prayut riep de critici van de wet op om af te zien van protestacties, want de regering heeft werkgevers en werknemers 120 dagen de tijd gegeven om zich aan de wet, die op 23 juni van kracht werd, aan te passen.  Volgens de premier is de exodus afgenomen. Het ministerie schat dat sinds 23 juni 29.000 gastarbeiders zijn teruggekeerd naar hun vaderland.
Commandant Wichak van het Third Army Region zegt dat onderzoek wordt gedaan naar de bewering van de autoriteiten in Myanmar dat Thaise functionarissen in Mae Sot proberen geld af te persen van migranten die huiswaarts keren.

Arbeidswet: Uitstel voor boetes 180 dagen
5 juli – De draconische boetes die werkgevers krijgen wanneer ze ongeregistreerde migranten in dienst hebben, worden pas vanaf eind dit jaar geheven. Dat heeft legerleider Chalermchai dinsdag bekend gemaakt. De vrijwaringsperiode is te danken aan art 44 [van de interim-grondwet] die door premier Prayut van toepassing is verklaard.
Het uitstel betekent dat de werkgevers en migranten niet 120 dagen, zoals eerder gemeld, maar 180 dagen de tijd hebben om hun zaakjes in orde te brengen. Daarna dreigen boetes van 400.000 tot 800.000 baht, wanneer niet aan de eisen van de nieuwe arbeidswet wordt voldaan.
De eisen en boetes zijn vastgelegd in vier artikelen. Een artikel voorziet in boetes voor illegale werkers, de andere drie hebben betrekking op werkgevers, die buitenlanders huren voor banen die alleen bestemd zijn voor Thai, die het dienstverband niet melden en ongeregistreerde werkers in dienst hebben.
Inmiddels hebben bijna 30.000 illegale migranten het land verlaten nadat ze hun congé hadden gekregen van hun werkgever of omdat ze uit eigen wil zijn vertrokken. Bedrijven hebben geklaagd over personeelstekorten sinds de wet op 23 juni van kracht is geworden. Met name de bouw, visserij en visverwerkende industrie steunen sterk op migranten. (Bron: website Bangkok Post, 4 juli) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Migranten 2)
Update krant: De krant opent vandaag met een uitgebreid artikel over de arbeidswet, geïllustreerd met foto’s van migranten, die hun paspoort en werkvergunning tonen, ontleend aan een Facebook pagina. In de order waarin het uitstel tot 1 januari wordt geregeld op grond van art 44, worden ambtenaren die betrokken zijn bij de procedure gewaarschuwd geen misbruik te maken van hun positie. Sommige critici [?] vrezen dat functionarissen met kwade bedoelingen werkgevers en migranten zullen afpersen die niet op de hoogte zijn van het uitstel.
Vice-premier Wissanu benadrukt dat gedurende de 180 dagen niemand vervolgd of beboet mag worden wanneer betrapt op een overtreding [van de nieuwe wet]. Bij de Damrongtham klachtencentra van de regering kunnen klachten worden ingediend over functionarissen die buiten hun boekje gaan.
Wissanu verdedigt het gebruik van een verordening in plaats van een wet omdat een wet zeker zes maanden vergt. Volgens hem staat de regering als gevolg van ‘verschillende factoren’ onder druk om het probleem van illegale arbeid snel te regelen.
Premier Prayut benadrukte gisteren de noodzaak mensenhandel te voorkomen. ‘Als we dit probleem laten doorgaan, wat doen we dan als ze stoppen onze goederen te kopen’, zei hij doelend op het risico van een handelsboycot.

Opinie: Arbeidswet is gêne ten top
6 juli – Wat heb je nodig om gastarbeid effectief te reguleren? Een strengere wet? Dat gelooft het ministerie van Werkgelegenheid. En dat gelooft de militaire regering. Vandaar de draconisch verordening op  gastarbeid  – en de gezichten met schaamrood die daarop volgden.
Sanitsuda Ekachai, voormalig BP-redacteur opiniepagina, heeft geen enkel goed woord over voor het gestuntel van de regering die op 23 juni de Decree on Recruitment of Foreigners in werking stelde en haar de volgende dag schorste omdat werkgevers hun buitenlandse arbeiders hun congé gaven en werknemers in groten getale naar hun vaderland terugkeerden.
Sanitsuda legt zoals altijd in haar commentaren de vinger op de zere plek. ‘Dat geeft ons niet veel vertrouwen in de manier waarop deze regering het land regeert, niet waar? Dit is gêne ten top. Het feit dat het ministerie en de regering niet voorzagen dat dit knuppelbeleid tot vernieling van de economie zou leiden, is een bewijs van hun top-down ivoren toren mentaliteit.’
In haar commentaar noemt Sanitsuda enkele exorbitant hoge bedragen van boetes en legeskosten die ik niet eerder heb gelezen. De boete van 400.000 tot 800.000 baht voor elke ongedocumenteerde werker is al meermalen genoemd, nieuw voor mij is de boete van 400.000 baht als de baan niet overeenkomst met de omschrijving op de werkvergunning. Voor kleine bedrijven betekent dat bankroet.
De werknemers worden bedreigd met een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar en/of een boete van 2.000 tot 100.000 baht als ze ongedocumenteerd of in een andere baan werken dan aangegeven op de werkvergunning.
Sanitsuda stelt vast dat de verordening het registratieproces niet eenvoudiger maakt. De werkgever moet 20.000 baht (!) neertellen voor een vergunning, de werknemer eveneens 20.000 baht voor een werkvergunning en 20.000 baht bij verlenging. ‘Kunnen arme migranten zich dat veroorloven?’, verzucht ze. ‘Wat denkt de regering wel?’
Ter verdediging van de zware straffen zegt het ministerie dat de verordening dringend nodig is om ’s lands economische zekerheid te beschermen. Sanitsuda: ‘Wat? Geloven de autoriteiten nu werkelijk dat Thailand economisch veilig is als miljoenen migranten vertrekken? Hebben we nog een dergelijke bureaucratie nodig , die niets begrijpt van de belangrijke bijdrage van gastarbeiders aan de nationale economie?’
Ze vervolgt: ‘Het valt niet te ontkennen dat de negatieve houding van de autoriteiten het algemene geloof weerspiegelt dat migranten een dreiging vormen voor de nationale veiligheid. Migranten worden beschouwd als baandieven, verspreiders van besmettelijke ziektes en een last voor het land om medische zorg te verlenen en onderwijs voor hun kinderen. Nog erger, migranten worden vaak gezien als koelbloedige misdadigers.’
En daar wil ik mijn samenvatting maar bij laten, want hier is allemaal geen woord Spaans bij. Voor het gehele artikel klik hier. (Bron: Bangkok Post, 5 juli)

Update: Twee weken voor registratie van migranten
6 juni – Werkgevers krijgen vijftien dagen de tijd om hun ongeregistreerde werknemers te laten registreren. Daarvoor moeten ze aantonen dat die al enige tijd bij hen in dienst zijn. De aanvraag moet worden gedaan op een van de One Stop Service Centres in het land, waarvan er alleen al in Bangkok tien zijn.
Hoofd Waranont van het Department of Employment vindt de periode van vijftien dagen niet te kort, want de werkgevers hoeven alleen maar een aanvraagformulier plus documenten in te leveren. Myanmar heeft toegezegd personeel en uitrusting te sturen voor de aanmaak van Certificates of Identity (CI). Die zijn nodig voor de aanvraag van visa en werkvergunningen. Zodra werkers een CI hebben, mogen ze tot 31 maart volgend jaar in Thailand blijven werken, en daarna 2 jaar als hun nationaliteit is geverifieerd.
Premier Prayut heeft gisteren gezegd dat de regering de (controversiële) arbeidswet handhaaft. Het uitstel van 180 dagen is volgens hem voldoende. ‘De regering werkt al drie jaar aan deze kwestie, maar de problemen zijn gebleven.’Over de strenge straffen zei hij dat het ministerie van Werkgelegenheid is gevraagd na te gaan of ze versoepeld kunnen worden.
Op een seminar van het ministerie, ik neem aan gisteren, bijgewoond door duizend zakenlieden en actievoerders voor arbeidsrechten, was de meest gehoorde kritiek dat de nieuwe wet (eigenlijk een verordening) werkgevers en werknemers criminaliseert. De straffen, waaronder gevangenisstraf, zijn te streng.
De NLA (benoemd parlement) vergadert vandaag over de verordening, maar ze mag geen wijzigingen aanbrengen. Wanneer de verordening wordt goedgekeurd, krijgt ze de status van wet.
In bijgaand kader een verhelderend overzicht van gastarbeiders in Thailand.

Opinie: Gastarbeidbeleid is de zoveelste flop
8 juli – Er hebben inmiddels zoveel opiniemakers kritiek gespuid op de nieuwe arbeidswet voor buitenlandse werknemers, dat zo langzamerhand alle bezwaren wel bekend zijn. De bijdrage van directeur Thitinan van het Institute of Security and International Studies (Chulalongkorn universiteit) op de opiniepagina van Bangkok Post voegt er weinig aan toe behalve dat de zaak nog eens van alle kanten wordt belicht.
De regering heeft zichzelf in haar voet geschoten, stelt Thitinan vast door op 23 juni de Decree on Recruitment of Foreigners in werking te stellen en een dag later, geconfronteerd met een ware uittocht van gastarbeiders, de invoering met 180 dagen uit te stellen. Hij vermoedt dat de verordening een poging is om de VS te beïnvloeden, die Thailand voor het tweede achtereenvolgende jaar op de Tier 2 Watchlist van het Trafficking in Persons rapport heeft gezet.
Ik ga verder met grote stappen door het artikel heen. De kern is dat Thai een minachting hebben voor migranten en hen misbruiken, want zonder de 4 miljoen migranten, legaal of illegaal, zouden tal van sectoren niet kunnen overleven. Migranten doen het meeste laagbetaalde werk in het land, van de slopende bouw en de visverwerkende industrie tot huishoudelijk werk en borden wassen bij eettentjes. ‘Niettemin worden ze behandeld als inferieur gemeengoed.’
Thitinan stelt dat Thailand’s werkgelegenheidsbeleid dringend aan herziening toe is. Het land dient de arbeidmarkt voor migranten te liberaliseren. Wanneer de registratie van werkers goedkoper en minder omslachtig is, kunnen meer migranten en hun werkgevers legaal aan het werk. Dan wordt tegelijk een eind gemaakt aan de parasitaire industrie van functionarissen en tussenpersonen, zowel in Thailand als in de grensstreken met Myanmar en Cambodja, voor wie de migranten een prooi vormen.
Thitinan besluit: Geef de migranten meer rechten, die Thai al lang hebben. Begin met onderwijs en gezondheidszorg en eindig met verblijfsvergunningen. (Bron: Bangkok Post, 7 juli) (Zie verder de pagina Migranten 2)

Deadline voor registratie arbeiders wordt niet veranderd
8 juli – Ik weet niet of een van mijn lezers migranten in dienst heeft of wil nemen. Mocht dat het geval zijn, dan vinden ze in bijgaand kader een handleiding wat te doen. Het staat bij een artikel waarin het ministerie van Werkgelegenheid de periode van twee weken verdedigt die is uitgetrokken voor de registratie van buitenlandse werknemers. Het ministerie noemt de twee weken (24 juli-7 augustus) redelijk, de periode wordt niet verlengd. Sommige werkgevers vinden die te kort.
Volgens inspecteur-generaal Ananchai van het ministerie hoeven de werkgevers alleen maar een aanvraagformulier en documenten in te leveren bij een van de registratiecentra en dat duurt hooguit 15 minuten. Ze hoeven de desbetreffende werknemer niet mee te nemen en er zijn geen kosten aan verbonden. De werkgevers kunnen zich ook laten vertegenwoordigen. In Bangkok zijn tien centra opgezet.
Na 7 augustus ontvangen de werkgevers een Letter of Demand en worden ze eventueel opgeroepen voor een interview. Dan moeten ze hun werknemers meenemen ter verificatie van hun nationaliteit.
De particuliere sector heeft lof voor het besluit een vrijwaringsperiode van 180 dagen te hanteren. ‘De sector wacht af wat de resultaten van die 180 dagen zijn’, zegt voorzitter Chen van de Federation of Thai Industries. Hij wil dat de regering snel handelt om personeelstekorten te voorkomen.

Commentaar: Vooroordeel in arbeidswet
9 juli – Zolang de registratie van buitenlandse werknemers kostbaar, moeilijk en beperkt blijft, zal de uitbuiting van migranten en corruptie blijven gedijen. Met die constatering in het hoofdredactioneel commentaar van zaterdag vat Bangkok Post het probleem rond gastarbeid kernachtig samen.
Kostbaar omdat registratie werkgevers 20.000 baht kost en migranten hetzelfde bedrag voor een werkvergunning en verlenging. ‘Deze tarieven zijn onrealistisch excessief. Die zijn twintig keer hoger dan de legeskosten voor een Tai die een paspoort aanvraagt’, schrijft BP. De andere twee redenen vereisen te veel uitleg, dus laat ik even lopen.
De regering zegt met de nieuwe arbeidswet dwangarbeid en mensenhandel te willen bestrijden, maar haar echte motief is een betere plaats te krijgen in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. De regering had een meer holistische benadering moeten kiezen door de arbeidsmarkt voor migranten te liberaliseren en meer de nadruk te leggen op behoorlijke werkcondities en lonen.
De krant wijst erop dat Thailand een vergrijzende samenleving is. Het kan niet langer het belang van zijn buitenlandse beroepsbevolking negeren. Gezien het grote aantal buitenlandse werknemers, geschat op 4 miljoen geregistreerde en illegale werkers, dient de regering dankbaar te zijn voor hun bijdragen aan het midden- en kleinbedrijf, verhoging van ’s lands bruto binnenlands product en het gemak van Thai.
Thailand dient te beginnen gastarbeiders op dezelfde manier te behandelen als Thaise arbeiders door ze basis mensen- en arbeidsrechten te garanderen, zodat ze minder kwetsbaar zijn voor uitbuiting. In plaats van het wisselen van baan te verbieden en een boete van 100.000 baht te stellen als ze niet de baan hebben waarvoor ze geregistreerd zijn, dient de wet te zorgen voor betere carrièremogelijkheden zodat ze meer aan de economie kunnen bijdragen nu de Thaise arbeidsbevolking krimpt.
De regering en de bureaucratie moeten hun traditioneel vooroordeel over migranten laten varen, bijvoorbeeld dat ze banen en mogelijkheden voor ondernemerschap stelen van Thai, zoals minister Sirichai (Werkgelegenheid) onlangs zei. ‘Die denkwijze dient te veranderen.’ (Bron: Bangkok Post, 8 juli)
Update krant: Het uitstel van 180 dagen dat werkgevers en buitenlandse werknemers hebben gekregen om te voldoen aan de wet, betekent niet dat ambtenaren en tussenpersonen ongelimiteerd hun gang kunnen gaan. Minister Sirichai (Werkgelegenheid) dreigt met strenge straffen als ze misbruik van de situatie maken.
De minister is dinsdag naar Myanmar afgereisd om de nieuwe wet met zijn collega-minister te bespreken. Thailand heeft Myanmar gevraagd het verificatieproces voor migranten te versnellen. Om legaal in Thailand te kunnen werken dienen ze een Certificate of Identity te hebben. Thailand heeft ook voorgesteld een gezamenlijke commissie te vormen om eventuele problemen tijdens de vrijwaringsperiode op te lossen. Myanmar gaat akkoord met de Thaise voorstellen.

Arbeidsdienst waarschuwt voor illegale tussenpersonen
10 juli – De nieuwe arbeidswet voor gastarbeiders blijft het nieuws maar beheersen: gisteren waarschuwde het Department of Employment bedrijven geen gebruik te maken van ongeregistreerde tussenpersonen om illegalen te zoeken. Wanneer ze dat doen, maken ze zich schuldig aan mensenhandel.  Bedrijven die met een tekort aan werknemers kampen, zoals rijstpelmolens en agrarische bedrijven, zouden in de verleiding kunnen komen nu de draconische strafmaatregelen van de wet pas over 180 dagen van kracht worden.
Sommige tussenpersonen beweren volgens directeur-generaal Waranon dat ze werkgevers kunnen helpen bij de registratie van migranten waarvoor ze een forse vergoeding rekenen. Waranon zegt dat alleen geregistreerde tussenpersonen migranten naar Thailand mogen halen. Thailand telt thans 81 geregistreerde tussenpersonen, van wie 38 in Bangkok.
Transportbedrijven zeggen dat het afgenomen aantal werkers [die uit angst voor de nieuwe wet zijn teruggekeerd naar hun land] hun bedrijf dupeert. Vooral de toeristenindustrie is de dupe, waar veel migranten werken als bagagesjouwer, schoonmaker van hotelkamers en parkeerwacht.
Uit een peiling van Super Poll [?] blijkt dat de helft van de 1.150 respondenten meent dat hun bedrijf wordt geschaad door de nieuwe wet. De bevolking denkt dat de wet de baanzekerheid voor Thaise werkers ten goede komt.

Dinsdag 11 juli
– Weer een fraai staaltje van bureaucratie waar migranten mee te maken hebben. Werkers uit Myanmar met een tijdelijke werkvergunning (pink card) die het hun toegewezen gebied verlaten om in een van de zes One Stop Service Centres hun nationaliteit te laten verifiëren, dienen een Ticket of Leave aan te vragen. Ze hoeven niet terug te keren naar Myanmar omdat het buurland ambtenaren naar die centra gaat sturen, die de verificatie verrichten.
Ook migranten uit Cambodja en Laos met een tijdelijke werkvergunning dienen zo’n laissez passer te hebben wanneer ze voor hun verificatie naar hun land terugkeren. Daar krijgen ze een Certificate of Identity waarmee ze een visum en werkvergunning kunnen aanvragen.
Arbeiders zonder papieren kunnen zich registreren op vertoon van een Letter of Demand, aan te vragen door de werkgever op een van de rekruteringscentra voor migranten, die van 24 juli tot 7 augustus geopend zijn.
– In de grenspost Aranyaprathet met Cambodja wordt het druk want Cambodja heeft 43 tijdeijke grensposten gesloten om te voorkomen dat ongeregistreerde Cambodjaanse werkers illegaal de grens naar Thailand oversteken. In Sa Kaeo heeft de sluiting gezorgd voor een tekort aan seizoenswerkers. Cambodjaanse arbeiders mogen met een grenspas zeven dagen in Sa Kaeo en Pratchin Buri verblijven.

Donderdag 13 juli
– Het ministerie van Werkgelegenheid opent een centrum om de wettelijke status vast te leggen van arbeiders uit Laos met een pink card (tijdelijk identiteitsbewijs), die hun identiteit kunnen bewijzen. De autoriteiten van Laos hebben toegezegd illegale arbeiders te helpen die willen terugkeren om een paspoort aan te vragen of een Certificate of Identity (kosten 2.000 baht), zodat ze legaal in Thailand kunnen werken. Begin deze week hebben beide landen daarover overlegd. De overige afspraken hebben betrekking op details, zie hiervoor More help for Lao workers.

Zaterdag 15 juli
– Het ministerie van Werkgelegenheid opent 99 centra, waaronder 11 in Bangkok, waar illegale gastarbeiders zich kunnen registreren. Ze krijgen een werkvergunning op vertoon van een Certificate of Identity, te verstrekken door hun land van herkomst. De centra zijn van 24 juli tot 7 augustus geopend. Thailand telde in 2014 1,5 miljoen illegale migranten, aldus inspecteur-generaal Pichit van het Employment Department.

Eetcafés op de wip door uittocht van arbeiders
18 juli – Thailand’s hotel- en restaurantsector, die werk biedt aan miljoenen gastarbeiders, is in een vrije val beland door de nieuwe arbeidswet die op 23 juni van kracht is geworden. Talrijke restaurants hebben de deuren moeten sluiten, omdat hun werknemers zijn teruggekeerd naar eigen land, en veel reisbureaus en busmaatschappijen zijn gestopt illegale werkers te huren, van wie velen bagage afhandelden.
Volgens de Thai Restaurant Association (TRA) hebben meer dan 25.000 illegale gastarbeiders aan hun kuierlatten getrokken, maar miljoenen zijn nog gebleven omdat de wet pas over zes maanden wordt toegepast. Werkgevers die dan nog illegalen in dienst hebben, riskeren een boete van 400.000 baht per illegale werknemer.
Voorzitter Taniwan zegt dat veel eetcafés en food carts hun bedrijf hebben moeten beëindigen als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten. Eetcafés die nog open zijn, melden een omzetverlies van 30 procent. Grote voedselketens en financieel robuuste bedrijven hebben daarentegen nergens last van.
Naar schatting telt Thailand 100.000 geregistreerde restaurants. Ze huren 300.000 gastarbeiders, de meesten uit Myanmar (60 cpt), Laos, Vietnam en Cambodja. Een toenemend aantal Filipino’s komt naar Thailand om er te werken in luxe restaurants, hotels en taalscholen. De meesten hebben een werkvergunning. De TRA schat dat er zo’n 3 miljoen geregistreerde gastarbeiders uit een totaal van 10 miljoen in Thailand werken. De meesten werken in de industrie, visserij en landbouw.
Geregistreerde hotels lopen weinig risico
Niet-geregistreerde hotels lopen het meeste risico. Voorzitter Supawan van de Thai Hotels Association (THA) denkt dat de jacht op illegalen weinig gevolgen zal hebben voor geregistreerde hotels omdat ze alleen geregistreerde werkers in dienst nemen. Vele geven trouwens de voorkeur aan lokaal personeel, slechts 5 procent komt uit het buitenland en die hebben allemaal een werkvergunning.
Thailand telt 18.000 hotels waarvan slechts 8.000 een vergunning hebben. De rest met 400.000 kamers opereert illegaal. In Bangkok zijn 300 illegale hotels, waaronder serviced apartments, guest houses, condominiums, huizen en andere panden die onderdak bieden aan toeristen. Sinds 2014 zijn slechts twintig illegale hotels door de politie vervolgd, alhoewel de THA wel een lijst van exploitanten heeft overlegd die de wet overtreden. Elke exploitant kreeg een boete van 3.000 tot 10.000 baht, sommigen meermalen, maar ze gaan onder een andere naam door.
Restaurants moeten hun marge verhogen
TRA-voorzitter Taniwan verwacht dat op de lange termijn exploitanten, met name restaurants, voor hun personeel een werkvergunning zullen aanvragen en hen tegen ziektekosten zullen verzekeren.
Taniwan zegt: ‘Veel illegale migranten zullen terugkeren, op zoek naar de hogere lonen in Thailand. Het aantal geregistreerde werkers zal ook geleidelijk toenemen. Restaurants zouden er goed aan doen als ze hun marge verhogen, met name in de toeristensector. Hogere winsten zorgen voor hogere lonen en lagere turnover rates [?].’
Ten slotte roept Taniwan de overheid op om de kwaliteit van straatvoedsel te reguleren en meer te jagen op illegale werkers. Dat probleem is te lang verwaarloosd, meent ze.
Het artikel gaat niet in op de campagne van de gemeente Bangkok op sommige plaatsen de verkoop van straatvoedsel te verbieden om het trottoir, zoals de gemeente zegt, ‘terug te geven aan de voetganger’. Yaoworat (China Town) en Khao San Road zijn daarvan vrijgesteld. Eerdere berichten maakten melding van verplichte trainingen om de hygiëne en het afvalbeheer te verbeteren.
Zie voor meer informatie over de arbeidswet de pagina Migranten 2. (Bron: Bangkok Post, 17 juli)

Eetcafés op de wip door uittocht van arbeiders
18 juli – Thailand’s hotel- en restaurantsector, die werk biedt aan miljoenen gastarbeiders, is in een vrije val beland door de nieuwe arbeidswet die op 23 juni van kracht is geworden. Talrijke restaurants hebben de deuren moeten sluiten, omdat hun werknemers zijn teruggekeerd naar eigen land, en veel reisbureaus en busmaatschappijen zijn gestopt illegale werkers te huren, van wie velen bagage afhandelden.
Volgens de Thai Restaurant Association (TRA) hebben meer dan 25.000 illegale gastarbeiders aan hun kuierlatten getrokken, maar miljoenen zijn nog gebleven omdat de wet pas over zes maanden wordt toegepast. Werkgevers die dan nog illegalen in dienst hebben, riskeren een boete van 400.000 baht per illegale werknemer.
Voorzitter Taniwan zegt dat veel eetcafés en food carts hun bedrijf hebben moeten beëindigen als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten. Eetcafés die nog open zijn, melden een omzetverlies van 30 procent. Grote voedselketens en financieel robuuste bedrijven hebben daarentegen nergens last van.
Naar schatting telt Thailand 100.000 geregistreerde restaurants. Ze huren 300.000 gastarbeiders, de meesten uit Myanmar (60 cpt), Laos, Vietnam en Cambodja. Een toenemend aantal Filipino’s komt naar Thailand om er te werken in luxe restaurants, hotels en taalscholen. De meesten hebben een werkvergunning. De TRA schat dat er zo’n 3 miljoen geregistreerde gastarbeiders uit een totaal van 10 miljoen in Thailand werken. De meesten werken in de industrie, visserij en landbouw.
Geregistreerde hotels lopen weinig risico
Niet-geregistreerde hotels lopen het meeste risico. Voorzitter Supawan van de Thai Hotels Association (THA) denkt dat de jacht op illegalen weinig gevolgen zal hebben voor geregistreerde hotels omdat ze alleen geregistreerde werkers in dienst nemen. Vele geven trouwens de voorkeur aan lokaal personeel, slechts 5 procent komt uit het buitenland en die hebben allemaal een werkvergunning.
Thailand telt 18.000 hotels waarvan slechts 8.000 een vergunning hebben. De rest met 400.000 kamers opereert illegaal. In Bangkok zijn 300 illegale hotels, waaronder serviced apartments, guest houses, condominiums, huizen en andere panden die onderdak bieden aan toeristen. Sinds 2014 zijn slechts twintig illegale hotels door de politie vervolgd, alhoewel de THA wel een lijst van exploitanten heeft overlegd die de wet overtreden. Elke exploitant kreeg een boete van 3.000 tot 10.000 baht, sommigen meermalen, maar ze gaan onder een andere naam door.
Restaurants moeten hun marge verhogen
TRA-voorzitter Taniwan verwacht dat op de lange termijn exploitanten, met name restaurants, voor hun personeel een werkvergunning zullen aanvragen en hen tegen ziektekosten zullen verzekeren.
Taniwan zegt: ‘Veel illegale migranten zullen terugkeren, op zoek naar de hogere lonen in Thailand. Het aantal geregistreerde werkers zal ook geleidelijk toenemen. Restaurants zouden er goed aan doen als ze hun marge verhogen, met name in de toeristensector. Hogere winsten zorgen voor hogere lonen en lagere turnover rates [?].’
Ten slotte roept Taniwan de overheid op om de kwaliteit van straatvoedsel te reguleren en meer te jagen op illegale werkers. Dat probleem is te lang verwaarloosd, meent ze.
Het artikel gaat niet in op de campagne van de gemeente Bangkok op sommige plaatsen de verkoop van straatvoedsel te verbieden om het trottoir, zoals de gemeente zegt, ‘terug te geven aan de voetganger’. Yaoworat (China Town) en Khao San Road zijn daarvan vrijgesteld. Eerdere berichten maakten melding van verplichte trainingen om de hygiëne en het afvalbeheer te verbeteren.
(Bron: Bangkok Post, 17 juli)

Visexport naar EU in gevaar
19 juli – De export van visproducten naar de EU hangt aan een zijden draadje. Zelfs premier Prayut houdt met de mogelijkheid rekening dat de EU de deur op slot doet omdat het land niet volledig voldoet aan de IUU-regeling. Maar hij zit niet in zak en as, want de EU heeft na een inspectie begin deze maand ook gezegd ‘tevreden’ te zijn met de vorderingen die de regering maakt op arbeids- en milieugebied. ‘De EU is tevreden, maar wil dat we het werk versnellen op gebieden waarop we niet honderd procent van onze targets hebben bereikt’, aldus de premier.
Maandag maakt de EU bekend wat het wordt: voortzetting of intrekking van de gele kaart die in 2015 werd getrokken of een rode kaart, die neerkomt op een exportverbod naar de EU. Het inspectieteam heeft al laten doorschemeren dat Thailand meer moet doen om de IUU-overtredingen uit te bannen. Een rode kaart zou pijnlijk zijn want de Thaise visexport naar de EU levert jaarlijks 200 miljard baht op. Een bron bij de regering verwacht dat de gele kaart wordt gehandhaafd. Een rode kaart acht hij niet waarschijnlijk.
Volgens Prayut worden hervormingen soms bemoeilijkt omdat veranderingen van de wet het levensonderhoud van vissers in gevaar kunnen brengen. Het tekort aan personeel in kustprovincies noopte de regering onlangs op de rem te trappen bij de strijd tegen [illegale] migranten. Hij zegt: ‘Daarom hebben we te maken met vertragingen en soms moeten we een heel proces overdoen. Bijna alles levert problemen op, zoals het opmeten van vissersboten.’
Eigenaren van vissersboten zijn ontevreden met de nieuwe arbeidswet die strenge straffen stelt op illegale arbeid. Ze vinden het niet billijk dat ze verantwoordelijk zijn voor de kosten van registratie omdat de migranten maar korte periodes voor hen werken. Het verbod op destructief vistuig vinden ze eveneens onredelijk. Volgens hen vissen ze alleen maar op kleine vissen, zoals schaaldieren.

Donderdag 20 juli
– Zestig gastarbeiders uit Myanmar zijn door hun arbeidsbemiddelaars opgelicht en drie maanden achtergelaten in een appartement in Samut Sakhon. Ze hadden bedragen van 12.000 tot 15.000 baht betaald, maar de beloofde arbeidsplaats bleef uit. De arbeiders waren gemakkelijk te overtuigen omdat een eerdere groep van 57 landgenoten wel werk had gekregen. Bij aankomst in Thailand moesten ze hun paspoort inleveren. Toen het werk maar uitbleef, zochten ze hulp van het Solidarity Committee for the Protection of Myanmar Migrant Workers.
De Labour Rights Promotion Network Foundation doet onderzoek. De stichting en de Thaise autoriteiten zoeken uit om welke tussenpersonen het gaat. De werkers hebben tegen hen aangifte gedaan. De politie gaat alle 118 werkers verhoren. Wie geen werkvergunning heeft, wordt naar Myanmar teruggestuurd. Volgens de nieuwe wet op gastarbeid kunnen de boosdoeners bestraft worden met 3 tot 6 jaar cel of een boete van 600.000 tot 1 miljoen baht voor elke werker.

Zaterdag 22 juli
– Het Labour Rights Promotion Network heeft de regering opgeroepen om een soepele benadering te hanteren bij de registratie van 1,5 miljoen illegale gastarbeiders, waarvoor vanaf maandag twee weken zijn uitgetrokken. Strenge voorwaarden zouden hen alleen maar afschrikken, stelt het netwerk. ‘De regering moet het voor hen gemakkelijk maken om ze in het systeem te brengen’, zegt LPN-manager Sompong.
Sompong zegt dat in sommige provincies de suggestie wordt gewekt dat gastarbeiders aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo zou hen verteld zijn dat ze moeten bewijzen zes maanden gewerkt te hebben of loonstrookjes moeten overleggen. Sompong: ‘Dat veroorzaakt verwarring, twijfel en gebrek aan vertrouwen en dat kan hen ontmoedigen om functionarissen te ontmoeten. De regering moet snel alle twijfels verhelderen.’
Voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand is het eens met Sompong. ‘Onbuigzame voorwaarden houden alleen maar werkers en werkgevers ondergronds.’

Dinsdag 25 juli
– Gelooft u het? Ik niet. Minister Sirichai van Werkgelegenheid zegt dat Thailand volgend jaar verlost is van illegale gastarbeiders nu 101 centra zijn geopend om hen te legaliseren, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de draconische wet op gastarbeid aan het eind van het jaar. De centra kunnen de aanvragen van 2 miljoen illegale werkers verwerken. De papierwinkel laat ik onvermeld, want die is zoals vaak in Thailand bij procedures weer knap ingewikkeld. De centra zijn gisteren open gegaan en blijven tot 7 augustus in bedrijf.
De gouverneur van Chiang Rai zegt dat veel werkgevers het registratieproces niet begrijpen, maar die is volgens hem toch simpel want slechts minimale informatie is vereist. Werkgevers hoeven hun personeel niet mee te nemen naar de centra en ze kunnen anderen machtigen in hun plaats te gaan.
In Samut Sakhon kwamen voornamelijk werkgevers van MKB’s opdraven. In die provincie werken 30.000 tot 40.000 ongeregistreerde gastarbeiders. In Lak Si (Bangkok) waren om 4 uur ’s middags 1.053 aanvragen gedaan door 448 werkgevers.
Een expert op het gebied van de sociale zekerheid zegt dat de opkomst tot nu toe laag is, maar ze verwacht dat die aantrekt aan het eind van de registratieperiode.

Visserij zwaar getroffen door jacht op illegale gastarbeid
26 juli – Het kan niet als een verrassing komen, want er is voor gewaarschuwd. De wijziging van de wet op gastarbeid, waarbij strenge straffen zijn geïntroduceerd op tewerkstelling van illegale gastarbeiders, heeft in de visserij geleid tot een tekort van 74.000 arbeiders. Dat zegt voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand.
Het al langer bestaande tekort heeft de afgelopen twee jaar eigenaren van 16.000 trawlers genoopt hun boot aan de kant te houden. Dat heeft de industrie een verlies van 20 miljard baht opgeleverd en consumenten moesten meer betalen voor hun visje, daar de aanvoer met 40 tot 50 procent is verminderd.
Volgens Mongkol kost makreel momenteel in Samut Songkhram 100 tot 150 baht per kilo tegen 30 tot 50 baht twee jaar geleden. Inktvis ging omhoog van 60-70 baht naar 150-300 baht. Toch kampt Thailand niet met een tekort aan visproducten omdat het land ook vis importeert, waaronder uit Indonesië.
Minister Sirichai (Werkgelegenheid) zegt dat circa duizend gastarbeiders op grond van een Memorandum of Understanding met Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam de gelederen hebben versterkt. In juni arriveerden 189.937 gastarbeiders in het land om bij 14.271 werkgevers te werken. Verder heeft het ministerie nog enkele maatregelen genomen om het tekort te bestrijden. Afgezien van de werkers die dankzij het MoU zijn gekomen, staat het ministerie ook gastarbeiders toe om zich tweemaal per jaar voor de visserij te registreren.

Registratie van migranten valt zwaar tegen
30 juli – Het loopt bepaald nog niet storm bij de speciale centra die opgezet zijn voor de registratie van illegale gastarbeiders zodat ze legaal in het land kunnen werken. In de eerste van de twee weken die hiervoor zijn uitgetrokken, hebben 58.066 werkgevers registratie aangevraagd voor 190.926 werkers. Da’s aanzienlijk minder dan de target van 600.000 tot 800.000.
De registratie is – laat ik het maar noemen – paniekvoetbal, omdat werkgevers hadden geklaagd over de abrupte introductie van nieuwe regels tegen illegale arbeid. Geschrokken van de protesten en uit vrees voor een arbeidstekort heeft de regering de inwerkingtreding van die regels uitgesteld tot eind van dit jaar. Wie daarna nog illegalen in dienst heeft, wordt zwaar beboet, maximaal 800.000 baht, of krijgt een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar per werker.
De meeste aanvragen zijn gedaan in Bangkok, Samut Prakan, Rayong, Pathum Thani en  Nonthaburi voor gastarbeiders uit Myanmar, gevolgd door Cambodjanen en migranten uit Laos. Het grootste aantal was voor landbouwmedewerkers, gevolgd door de bouw, verkoop van voedsel en dranken, algemene diensten [?] en aanverwante zaken, aldus Ananchai Uthaipattanacheep, woordvoerder van het ministerie van Werkgelegenheid. De cijfers zijn gebaseerd op 100 centra in het hele land. [Merkwaardig dat in dit rijtje de visserij niet wordt genoemd.]
Thailand telt naar schatting 5 miljoen gastarbeiders, waarvan 1 à 2 miljoen illegaal zijn. Werkgevers staan niet te trappelen om hen te registreren omdat het registratieproces omslachtig en duur is. Velen huren arbeiders onder de tafel, betalen hen minder dan het wettelijk minimumloon en bieden weinig bescherming. (Bron: website Bangkok Post, 29 juli)
Update krant: De autoriteiten dringen er bij werkgevers op aan hun werkers zo snel mogelijk te registreren om de grote opkomst en lange rijen te vermijden die verwacht worden nu de deadline voor registratie nadert. Zondag is de laatste dag. De krant legt in detail uit welke procedure gevolgd moet worden, een uitleg die alleen maar bevestigt dat het registratieproces omslachtig is, zoals gemeld in het websitebericht.

Zondag 30 juli
– Alhoewel Thailand enige vooruitgang heeft geboekt bij de bestrijding van rechtenschendingen van gastarbeiders, gaapt er een groot gat tussen de rechten die ze volgens de wet hebben en de praktijk. De regering faalt in 90 procent van de gevallen bij de bestraffing van werkgevers en uitzendbureaus, vergeleken met 83 procent in de regio Zuidoost-Azië. Dit stelt de International Labour Organisation in een nieuw rapport, uitgebracht ter gelegenheid van World Day against Trafficking in Persons vandaag.
De belangrijkste reden waarom migranten niet klagen over misbruik wordt gevormd door de vrees voor vergelding, de taalbarrière en onbekendheid met hun rechten. Vrouwen zijn kwetsbaarder voor misbruik vanwege de informele en niet-erkende aard van hun werk, zoals huishoudelijk werk.
Uit een onderzoek onder 600 vissers is gebleken dat de arbeiders vaak schromen iets tegen functionarissen te zeggen en hulp te zoeken als hun rechten worden geschonden. Meer weten? Lees: ILO: Abusive employers escape justice. [De zoekfunctie van de BP-website functioneert vandaag niet goed, lees het bericht op Pressreader]

Vrijdag 4 augustus
– Het aantal registraties van (illegale) gastarbeiders is ‘onrealistisch laag’, zegt de Thai Chamber of Commerce. Ze roept werkgevers op zich nu snel te melden, want maandag is de laatste dag waarop ze hun werknemers kunnen registreren. De lage opkomst geldt vooral voor de dienstensector, bouw, landbouw en visserij.
Bij voorgaande registratierondes is het werkgevers gelukt de periode voor registratie te laten verlengen, maar directeur-generaal Waranon van het Employment Department zegt dat dit deze keer niet gaat gebeuren.
De operatie houdt verband met de nieuwe wet op gastarbeid, die strenge straffen kent op illegale tewerkstelling. De wet wordt eind dit jaar van kracht. Tot nu toe zijn aanvragen gedaan voor 113.374 werknemers. Waranon verwacht dat er in de resterende periode 1 miljoen bijkomen. Na de deadline krijgen de werknemers een visum en werkvergunning indien ze over de juiste papieren beschikken.

772.000 illegale werkers aangemeld voor registratie
9 augustus – Werkgevers hebben de afgelopen twee weken 772.270 ongeregistreerde werknemers voor registratie aangemeld, zodat ze indien alle documenten in orde zijn, een visum en werkvergunning kunnen bekomen. De operatie houdt verband met de nieuwe wet op gastarbeid, waarvan de inwerkingtreding is uitgesteld tot eind van het jaar omdat duizenden gastarbeiders hals over kop het land verlieten en werkgevers geconfronteerd werden met arbeidstekorten.
De meeste werkers waarvoor registratie werd gezocht, kwamen uit Myanmar (58 procent), gevolgd door werkers uit Cambodja (28,86 procent) en Laos (12,67 pct). Qua beroep kwamen de meesten uit de bouw, gevolgd door de landbouw, voedsel- en drankensector, dienstverlening en huishoudelijk werk.
Woordoerder Anancha van het ministerie van Werkgelegenheid, tevens inspecteur-generaal, zegt dat werkgevers die hebben nagelaten hebben hun werkers te registreren, de laatste kans hebben gemist op soepelheid van de regering. Hun illegale werknemers worden gerepatrieerd en van nu af aan mogen ze alleen nog maar legale migranten in dienst nemen. Bij overtreding krijgen ze een forse boete. De wet voorziet in boetes tot 800.000 baht per werknemer. De krant voegt hieraan toe dat de deadline voor registratie niet wordt verlengd, aldus premier Prayut gisteren.
Dinsdag begon de procedure die moet leiden tot de begeerde werkvergunning. Werkgevers en werknemers worden ondervraagd waarna de nationaliteit van de werkers moet worden geverifieerd door hun land van herkomst. Myanmar heeft daarvoor centra opgezet in Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Ranong, Samut Prakan, Samut Sakhon, Songkhla en Tak. Cambodja heeft centra in Bangkok, Rayong en Songkhla. Werkers uit Laos moeten voorlopig een retourtje Laos nemen. (Bron: website Bangkok Post, 8 augustus)

Donderdag 10 augustus
– Kinderen uit Myanmar krijgen over enige tijd les in de eigen taal en cultuur van onderwijzers uit Myanmar. Het ministerie van Onderwijs heeft daarover overeenstemming bereikt met het buurland. De lessen hebben tot doel hen voor te bereiden op een leven in Myanmar wanneer ze moeten terugkeren.
Volgens Obec zitten duizenden kinderen uit Myanmar op Thaise scholen. De kinderen hebben ongeacht hun status toegang tot het Thaise onderwijs. De meesten zijn kinderen van gastarbeiders en sommigen zijn kinderen van vluchtelingen die de etnische conflicten in hun land zijn ontvlucht.Naar schatting bedraagt het aantal migranten uit Myanmar 1 miljoen.
Minister Teerakiat (Onderwijs) vindt dat het ministerie soortgelijke onderwijsprojecten kan opzetten voor kinderen uit Laos en Cambodja.

Vrijdag 11 augustus
– Zo’n 1.200 ongedocumenteerde gastarbeiders zijn in de eerste ronde van de procedure om een werkvergunning en visum te bemachtigen afgevallen. Ze voldoen niet aan de eisen. Maandag was de laatste dag waarop werkgevers hun werkers konden aanmelden.
Aanvragen zijn gedaan voor 772.270 migranten. Vermoed wordt dat er nog miljoenen illegale werkers in Thailand zijn, alhoewel een groot aantal al vertrokken is naar Cambodja en Myanmar om een forse boete ontlopen.
De afvallers zijn door de mand gevallen tijdens interviews door functionarissen met 61.303 gastarbeiders. Velen zouden te jong zijn om legaal aan het werk te kunnen. De werkgevers is gezegd dat ze botmassa moeten laten controleren om hun werkelijke leeftijd vast te stellen. Kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet werken, kinderen van 15 tot 18 jaar mogen alleen banen hebben waarin ze geen risoco op ongelukken lopen.

Dinsdag 15 augustus
– 32 Cambodjaanse arbeiders in een minibusje: dat lijkt me een vermelding waard in het Guinness Book of World Records. Het busje dat op weg was naar Bangkok, werd in Sa Kaeo bij een blokkade gestopt, nadat de bestuurder in eerste instantie een stopsein van de politie had genegeerd. Geen van de passagiers had reisdocumenten bij zich. De Cambodjanen hadden 3.000 baht per persoon aan een agent betaald, die hen een gouden toekomst in Thailand had beloofd. Ze worden allemaal het land uitgezet.

Seminar over gastarbeid: Faillissementen dreigen
20 augustus – De nieuwe wet op gastarbeid (formeel een bestuursdecreet), die strenge straffen kent op illegale arbeid, leidt wellicht tot het faillissement van bedrijven en machtsmisbruik door sommige ambtenaren. De wet waarvan de inwerkingtreding is uitgesteld tot het einde van het jaar, is mogelijk geen effectief middel tegen illegale arbeid, aldus zakenlui en wetenschappers tijdens een seminar van de Migrant Working Group. Ze vinden de periode voor discussie over de maatregelen te kort.
Zoals al talloze malen eerder gemeld krijgen werkgevers die illegale gastarbeiders in dienst hebben, een boete van tussen de 400.000 en 800.000 baht voor elke illegaal. Wathin Nukuea, vertegenwoordiger van de Federation of Thais Industries, vreest dat met name kleine entrepeneurs het loodje leggen, zelfs wanneer ze niet de bedoeling hadden de wet te overtreden. Hij pleitte voor lagere boetes en andere wettelijke maatregelen, zoals een ban voor overtreders om buitenlands personeel te huren.
De strenge straffen hebben ook zorgen opgeroepen over machtsmisbruik door sommige ambtenaren. Ze zouden off-system money kunnen vragen in ruil waarvoor boetes achterwege blijven, aldus econoom Lae van de Chulalongkorn universiteit. Lae verzet zich ook tegen de gecompliceerde en dure stappen die werkgevers moeten zetten om aan de wet te voldoen. Sommige werkgevers zouden de medewerking van tussenpersonen kunnen inroepen, wat weer tot extra kosten leidt die nadelig zijn voor de werknemers.
Het ministerie van Werkgelegenheid heeft universiteiten, bedrijven en NGO’s gevraagd hun mening te geven over de organieke wet waarin het bestuursdecreet wordt uitgewerkt. Advocaat Adison vindt de 120 dagen die daarvoor beschikbaar zijn te kort om op een pro-actieve wijze te werken. Het Employment Department van het ministerie houdt op 17 september een hoorzitting.

Dinsdag 22 augustus
– De autoriteiten van Laos gaan deze maand een nationaal verificatiecentrum in Thailand openen voor werkers, van wie de pink card in november en maart verloopt. Na verificatie kan de werkvergunning verlengd worden. In november gaat het om 71.000 werkers in de visserij en visverwerkende industrie, in maart om andere bedrijfstakken.

Pleidooi: Haal gevangenisstraf uit migrantenwet
8 september – Nieuwsberichten dienen antwoord te geven op de vijf W-tjes (wie, wat, waar, waarom,  wanneer) en H (hoe), leren studenten journalistiek, maar deze les is nog niet doorgedrongen tot Bangkok Post.
De krant schrijft dat donderdag een forum is gehouden om publieke meningen te verzamelen over de nieuwe migrantenwet, maar door wie dat is georganiseerd meldt de krant niet. De wet (formeel een bestuursmaatregel) wordt in oktober herzien en vanaf de jaarwisseling toegepast.
Deelnemers aan het forum pleitten voor verlaging van de extreem hoge boetes van 400.000 en 800.000 baht voor het in dienst hebben van illegale gastarbeiders en afschaffing van gevangenisstraffen. De boetes zouden moeten overeenkomen met straffen voor werken zonder werkvergunning of verboden banen bezetten. Ze pleitten ook voor de vorming van een onafhankelijke commissie die de boetes vaststelt in plaats van de directeur-generaal van het Department of Employment. Verder vroegen ze gezien de ontwikkelingsplannen van het land om herziening van de lijst met 39 beroepen die gereserveerd zijn voor Thai.
De omstreden wet is op 23 juni van kracht geworden maar wordt tot het eind van het jaar niet toegepast als tegemoetkoming aan werkgevers die gedupeerd zijn door het vertrek van hun arbeiders. (Bron: website Bangkok Post, 7 september)

Woensdag 20 september
– In een open brief aan premier Prayut roepen 87 organisaties, bedrijven en parlementariërs de regering op de rechten van veertien migranten uit Myanmar en andere voorvechters van mensenrechten te respecteren en te stoppen hen te criminaliseren.
De veertien zijn in oktober door Thammakaset Company Limited, een kippenbedrijf, aangeklaagd voor smaad. Ze zouden de reputatie van het bedrijf hebben geschaad door in juli over het bedrijf een klacht in te dienen bij de NHRC. Ze zeggen dat ze niet het minimumloon krijgen en dat overwerk niet wordt betaald. Ze moeten lange werkdagen maken en hun identiteitspapieren zijn ingenomen.
Het hooggerechtshof veroordeelde het bedrijf in september 1,7 miljoen baht aan compensatie uit te keren. Het bedrijf heeft ook aangifte gedaan tegen Andy Hall (bekend van zijn conflict met een ananasfabriek in Prachuap Khiri Khan). De Bangkok South Criminal Court besluit in december of ze die zaak in behandeling neemt.

Driekwart vissers op Thaise schepen werkt in debt bondage
25 september – De anti-mensenhandelgroep International Justice Mission heeft in een onderzoek van 260 vissers in Myamar en Cambodja vastgesteld dat 38 procent ‘duidelijk’ het slachtoffer van mensenhandel is en 49 procent ‘mogelijk’. Slechts 13 procent heeft niet te klagen over de werkomstandigheden aan boord. Over Thailand zegt het rapport, dat donderdag openbaar is gemaakt door de Thomson Reuters Foundation, dat driekwart van de vissers op Thaise schepen de laatste vijf jaar in ‘debt bondage’ werken.
Het ministerie van Werkgelegenheid schiet in de verdediging. Hoofd Sumeth van het Department of Labour Protection and Welfare zegt dat de autoriteiten ‘diverse stappen’ hebben genomen om een eind te maken aan slavenarbeid op vissersboten en mensenhandel. Vorig jaar werden 956 inspecties verricht op 891 trawlers. Die hebben 18 overtredingen opgeleverd, in één geval was een minderjarige aan het werk.
Een onderzoek van de logboeken en andere documenten van 40.000 bemanningen heeft in 4.000 gevallen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Tegen de werkgevers is opgetreden. (Zie verder het bericht van gisteren in Kort nieuws over kinderarbeid. Volgens het Amerikaanse ministerie van Werkgelegenheid heeft Thailand ‘aanzienlijke’ vorderingen geboekt in de strijd tegen mensenhandel en slechte werkomstandigheden aan boord van vissersschepen.

Buitenlandse huishoudelijke hulpen slecht beschermd
25 september – Homenet Thailand, een organisatie die zich inzet voor huishoudelijke hulpen, roept de regering op de rechten en het welzijn van buitenlandse huishoudelijke hulpen beter te beschermen. De oproep is een reactie op het besluit van Myanmar zijn burgers te verbieden om als huishoudelijke hulp in het buitenland te werken.
Om het verbod te omzeilen geven sommige werkers hun baan op als bouwvakker, waardoor hun werkstatus illegaal is en ze blootstaan aan risico’s, zoals afpersing door functionarissen, slavernij en uitbuiting. Onbekend is, waarom Myanmar het verbod heeft ingesteld. Actievoerders denken dat het is gedaan omdat effectieve beschermende maatregelen onbreken.
Thans worden huishoudelijke hulpen niet beschermd op basis van artikel 33 van de Social Security wet, alhoewel het ministerie van Werkgelegenheid wel regelingen ter bescherming heeft getroffen. Maar de controle daarop is moeilijk omdat de werkgever toestemming moet geven voor toegang tot de werkplek. Artikel 33 bevat bepalingen over bescherming wanneer werkers ziek worden of op het werk gewond raken.
De regelingen van het ministerie voorzien in één vrije dag per week, betaling voor overwerk, dertien vakantiedagen per jaar, waaronder Labour Day en zes verlofdagen.

Pleidooi voor versoepeling werkverbod migranten
27 september – Publieke en particuliere diensten die zich bezighouden met de tewerkstelling van migranten dringen erop aan ongeschoold werk te verwijderen van de lijst met 39 beroepen die exclusief zijn voorbehouden aan Thai. Dat kan helpen het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde Thaise industrieën te bestrijden, want Thai hebben geen trek in die beroepen.
Het gaat om werk in de bouw, veeteelt, landbouw, visserij en de kleding, sieraden en schoenensector. Sinds 1979 mogen buitenlanders dat werk niet doen. Het voorstel om het verbod te versoepelen is gedaan tijdens een openbare hoorzitting over de lijst. Die werd bijgewoond door 120 vertegenwoordigers van betrokken organisaties, waaronder de Employers Confederation of Thai Trade and Industry (Econthai), de Tourism Council of Thailand en de Employers’ Confederation of Thailand.
Econthai vice-president Thani zei gisteren dat veel Thai tegenwoordig een masters’ of doctor’s graad hebben en niet meer beschikbaar zijn voor ongeschoold werk. Met name de Thaise exportindustrie heeft daaraan behoefte.
Arbeidsexpert Kowit benadrukt dat geen sprak is van diefstal van banen, maar van vervanging van Thaise arbeiders. Sommige banen dienen echter gereserveerd te blijven voor Thai, zoals tourgids en verkopers. Gebleken is dat buitenlanders hierin werk hebben gevonden, maar het land profiteert er niet van want het verdiende geld wordt naar het buitenland gestuurd.
Vertegenwoordigers van andere organisaties vinden dat buitenlanders verboden moet worden een bedrijf te bezitten. Ze moeten te werk worden gesteld als werknemer. Voorts werd er op de bijeenkomst gepleit werk als traditionele masseur of masseuse en bewaker aan de lijst toe te voegen. Datzelfde geldt voor beroepen die als ‘uniek Thais’ worden beschouwd, zoals weven en het maken van Thaise muziekinstrumenten en Boeddha-afbeeldingen. De revisie van de lijst wordt volgende maand afgerond.

Donderdag 28 september
– Myanmar heeft beloofd het verificatieproces voor gastarbeiders te versnellen, zodat ze een werkvergunning kunnen aanvragen. Myanmar moet hen een zogeheten Certificate of Identity (CI) verstrekken. Het Department of Employment zegt dat er een enorm stuwmeer aan aanvragen is. De verificatiecentra in Ranong, Samut Sakhon en Samut Prakan worden ook versterkt zodat ze per dag 1.400 CI’s kunnen verstrekken.
In de centra in Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Nakhon Sawan en Songkhla moeten gemiddeld duizend gastarbeiders per keer wachten tot ze aan de beurt zijn. Sinds 15 september tot maandag hebben 26.839 arbeiders uit Myanmar een werkvergunning ontvangen. Werkers die in Thailand mogen werken moeten premie afdragen aan het Social Security Fund, dat hen verzekert tegen ongelukken en ziektes. Het fonds verstrekt ook een zwangerschapstoelage en een werkloosheidsuitkering.

Donderdag 5 oktober
– Illegale migranten die op vissersboten willen werken, dienen zich voor het eind van de maand te registreren, zegt het Department of Fisheries. De registratie, die zondag is begonnen, kan in 22 kustprovincies verricht worden. Ze voorziet in tijdelijke tewerkstelling. De visserij kampt thans met een groot tekort aan arbeidskrachten, waardoor sommige trawlers niet kunnen uitvaren.
Legale werkers die op vissersboten willen werken, kunnen na 31 oktober een monsterboekje aanvragen en dienen een medisch onderzoek te laten doen. Dat kan tot 15 november. Werkgevers die migranten willen huren, is gevraagd zich uiterlijk dinsdag bij de visserijdienst te melden, zodat die een lijst van werkgevers kan opstellen.

Dinsdag 10 oktober
– De Wereldbank dringt er bij de Asean-landen op aan de restricties op arbeidsplaatsen te versoepelen zodat migranten in het buitenland geld kunnen verdienen om welzijn en economische integratie te bevorderen.
De bank zegt dat de migratie in Asean sneller groeit dan in andere regio’s. Tussen 1995 en 2015 verlieten 6,5 miljoen werkers in Asean hun thuisland om in buurlanden betere mogelijkheden te zoeken. Bewoners uit Myanmar, Laos en Cambodja trekken doorgaans naar Thailand, Maleisiërs en Indonesiërs naar Singapore. Meer weten? Lees Asean urged to ease rules on workers.

Donderdag 2 november
– Bij het ministerie van Werkgelegenheid rollen koppen na beschuldigingen dat bij de registratie van gastarbeiders steekpenningen zijn betaald aan functionarissen. Staatssecretaris Charoen en de adviseur en secretaris van de minister hebben hun ontslag ingediend.
Geruchten doen de ronde dat minister Sirichai ook het veld moet ruimen. Naar verluidt is premier Prayut ontevreden over zijn functioneren. Prayut heeft al op 26 september het ministerie en andere diensten gevraagd onderzoek te doen naar de klachten over betaalde steekpenningen om migranten sneller door de verificatie procedure te loodsen.
Secretaris-generaal Varanon van het Employment Department is door Prayut overgeplaatst. Hij zegt geen idee te hebben van de reden. ‘Ik ben nooit betrokken geweest bij omkoping.’  Dinsdag is een adjunct hoofdinspecteur in Ranong aangehouden op verdenking van het aannemen van steekpenningen in ruil voor snellere verificatie van een migrant uit Myanmar.

Vrijdag 10 november
– De suggestie van het ministerie van Werkgelegenheid om bij de registratie van gastarbeiders vingerafdrukken te vervangen door een netvlies scan gaat te ver, vindt de Labour Rights Promotion Network Foundation. Vice-voorzitter Suraphong zei dat gisteren op een seminar aan de Chulalongkorn universiteit.
Het huidige systeem met vingerafdrukken is goed genoeg, betoogde hij. Beweerd wordt dat de vingerafdrukken van werkers die zwaar handwerk doen, met name in de visserij, in de loop der tijd vervagen. Suraphong vindt dat de autoriteiten moeten nagaan om hoeveel personen het gaat.
Naar verluidt zou de aanschaf van netvliesscanners een van de redenen zijn waarom hoofd Varanon van het Employment Department is overgeplaatst. Eerdere berichten noemen in dit verband steekpenningen die ambtenaren bij hun verificatie hebben geëist van gastarbeiders.

Zaterdag 2 december
– De nieuwe minister van Werkgelegenheid Adul Sangsingkeo heeft gisteren een van de negen centra bezocht waar migranten uit Myanmar hun nationaliteit kunnen laten verifiëren ter verkrijging van een werkvergunning. De minister zegt dat het centrum in Samut Prakan inmiddels aan 123.000 migranten een CI (certifacte of identity) heeft verstrekt en een tijdelijke werkvergunning aan 36.912 anderen.
Volgens cijfers van de negen centra hebben tot nu toe slechts 800.000 van de 2 miljoen migranten uit Myanmar hun verificatieproces voltooid. Adul gelooft dat het moet lukken aan de overige 1,2 miljoen voor de deadline van maart volgend jaar een werkvergunning te geven. Het ministerie probeert het proces te versnellen. De minister heeft opdracht gegeven het tijdrovende proces te verbeteren. Hij heeft tevens de opdracht gegeven de faciliteiten in de centra te verbeteren, zoals toiletten en kantines.

Zondag 3 december
– De nieuwe minister van Werkgelegenheid, voormalig hoofd van de politie en minister van Sociale Zaken, belooft het probleem van steekpenningen aan te pakken, dat het regeringsbeleid op het gebied van gastarbeid en pogingen om een eind te maken aan uitbuiting en mensenhandel, frustreert. Hij noemt de corruptie bij de tewerkstelling van migranten ‘chronisch’.
De vorige minister nam in navolging van zijn staatssecretaris ontslag na beschuldigingen over steekpenningen die werden geëist bij de registratie van migranten.

Maandag 4 december
Pagina 4 ten slotte opent met het bericht dat het verificatieproces voor gastarbeiders een boost krijgt. De nieuw benoemde minister van Werkgelegenheid Adul maakt zich er sterk voor. Nieuwe bezems vegen schoon, niet waar? 1,9 miljoen werkers uit Myanmar, Laos en Cambodja, onder andere in de visserij, beschikken niet over de juiste papieren. Eerder meldde de krant dat van de 2 miljoen migranten uit Myanmar slechts 800.000 over een werkvergunning beschikten.

Donderdag 14 december
Pagina 3 opent met een bericht over wijzigingen van het decreet op (illegale) migranten dat in eerste instantie achterlijk hoge straffen bevatte. Maar die worden nu teruggebracht. Het Department of Employment legde gisteren op een seminar uit wat er gaat veranderen voor illegale migranten en werkgevers. Dinsdag buigt het kabinet zich over het gewijzigde decreet. Ik geef één voorbeeld: de boete van 400.000 à 800.000 baht voor werkgevers wordt verminderd tot 10.000 à 100.000 baht.

Dinsdag 19 december
– Gisteren was International Migrants’ Day. Op een conferentie zeiden sprekers dat Thailand over voldoende wettelijke mogelijkheden beschikt om de rechten van migranten te beschermen, maar de toepassing blijft een probleem.
Volgens Monti Datta van de Richmond universiteit, die gegevens verzamelt voor de Modern Slavery Index, zijn de problemen in de regio Azië-Pacific gigantisch vergeleken met andere continenten. De Amerikaanse landen, Afrika, het Midden-Oosten, Europa en Rusland tellen 17 miljoen slavernij zaken, iets meer dan de helft van het aantal in Azië-Pacific. Het zal een enorme krachtsinspanning vergen van de regeringen en mensen om deze epidemie op te lossen, zegt Datta.
In Thailand zijn in 2016 333 personen vervolgd wegens mensenhandel en 268 veroordeeld. Thailand telt negen vluchtelingenkampen met 100.000 migranten uit Myanmar.

Donderdag 21 december
– Thailand en Maleisië zijn topbestemmingen voor miljoenen migranten uit de Aseanlanden, daar de baankansen en de sterkere economie een betere levenskwaliteit bieden, zegt een rapport van de International Labour Organisation. Het rapport waarschuwt daarentegen voor het probleem van ongeschoolde werkers die het land inkomen door gebruik te maken van mazen en discrepanties in het systeem. Gewetenloze agenten helpen ongedocumenteerde werkers bij hun gang naar beide landen.

Zondag 24 december
Het overig nieuwsaanbod vandaag stelt niet veel voor. Pagina 3 opent met een verhaal over de registratie van ongedocumenteerde migranten. Minister Adul (Werkgelegenheid) wil de deadline uitstellen tot eind juni volgend jaar want veel migranten hebben de verificatie van hun nationaliteit nog niet rond. Aan die voorwaarde moet zijn voldaan, wil een migrant een werkvergunning krijgen. De operatie heeft tot doel het aantal migranten dat illegaal werkt terug te dringen en mensenhandel te bestrijden. Geschat wordt dat nog 1 miljoen migranten wachten op verificatie.

Zaterdag 30 december
– De deadline waarvoor migranten hun nationaliteit dienen te laten verifiëren, wordt opnieuw uitgesteld, nu tot juni. Minister Adul (Werkgelegenheid) heeft premier Prayut gevraagd het draconische artikel 44 van de interim-grondwet te gebruiken. Prayut heeft daarin toegestemd. Nog steeds moeten 800.000 migranten van de 2 mijoen de procedure afronden die vereist is voor het verkrijgen van een werkvergunning. Myanmar vroeg eerder al om verlenging.

Woensdag 3 januari 2018
Ten slotte biedt pagina 4 een achtergrondverhaal over onderwijs aan kinderen van gastarbeiders en een eenkolommer over strengere regels voor de uitgifte van grenspasjes door de autoriteiten van Banteay Meanchey (Cambodja) om te voorkomen dat mensen via de provincie Sa Kaeo over de grens naar Thailand glippen. De gouverneur van de provincie moet die pasjes voortaan zelf tekenen.

Regering wil strijd tegen mensenhandel opvoeren
22 januari – Bangkok Post telt vandaag drie achtergrondverhalen, een interview met vice-partijleider Nipit (Democraten), Crime Track, een rubriek waarin misdaadzaken worden behandeld, en slechts vijf nieuwsberichten c.q. -verhalen. Van de onderwerpen op de website komt geen enkel item in de krant voor.
De gehele voorpagina is gewijd aan de situatie op het gebied van mensenhandel. Eind deze maand levert Thailand zijn rapport in bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van het nieuwe Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand momenteel op de Tier 2,5 Watchlist staat. Het ziet er niet goed uit voor Thailand, want de VS beschouwen de handel in vrouwen en kinderen voor seksuele exploitatie als eerste prioriteit. Directeur Sompong van het Labour Rights Promotion Network verwacht dan ook niet dat Thailand’s positie dit jaar verbetert.
De regering is daarentegen optimistisch. Ze hoopt te promoveren naar de Tier 2 Watchlist van landen die significante pogingen ondernemen de mensenhandel uit te bannen. In het Special Report op de voorpagina schrijft BP dat de regering de strijd tegen mensenhandel wil opvoeren.
De recente inval in Victoria’s Secret Massage, waar tachtig meest buitenlandse vrouwen horizontale diensten verrichtten, sommigen minderjarig, komt dan ook op een uiterst ongelukkig tijdstip. De massagesalon werd gedoogd dankzij steekpenningen die in de zakken van politieagenten en functionarissen verdwenen. Sompong: ‘Als dit in het centrum van Bangkok kan gebeuren, kan het overal in het land gebeuren.’
Visserij
Het artikel vervolgt met de situatie in de visserij en de visverwerkende industrie, waarover Sompong postiever is. Alle vissersboten zijn geregistreerd, sommigen hebben een Vessel Monitoring System, er zijn Port in – Port Out centra (PIPO) gevormd, nieuwe regels voor het huren van migranten opgesteld en strengere straffen uitgedeeld voor de illegale tewerkstelling van minderjarigen.
In Samut Sakhon zijn honderden schuren, waarin migranten onder slechte omstandigheden garnalen pelden, gesloten. De eigenaren zijn bang voor de hoge boetes. Het aantal slachtoffers van dwangarbeid is afgenomen.
Niettemin vindt Sompong dat de regering faalt adequate humanitaire hulp aan migranten te verlenen, zoals het zoeken van nieuwe banen voor degenen die misbruikt zijn, en hen baantraining te geven. De nadruk ligt te veel op controle van documenten, zegt hij.
Bescherming, preventie en vervolging
Permanent secretaris Puttipat van het ministerie van Sociale Zaken wijst erop dat de VS in de strijd tegen mensenhandel de nadruk leggen op bescherming, preventie en vervolging. Thailand telt acht opvangcentra voor de bescherming van slachtoffers: vier voor mannen en vier voor vrouwen. In 2017 zochten 360 slachtoffers bescherming: 132 Thais en 228 buitenlanders. Hij zegt dat ze training krijgen en hulp bij het vinden van een baan. Het ministerie voert een campagne om de bevolking bewust te maken van de situatie en heeft een hotline, voor tips en verzoeken om hulp.
Minister Adul (Werkgelegenheid) zegt dat het aantal inspecteurs dat de leefomstandigheden van migranten controleert, is uitgebreid van 1.245 in 2016 naar 1.506 vorig jaar. Het aantal coördinatoren in de PIPO-centra die de taal van buurlanden spreken, is verdubbeld van 30 in 2016 naar 60 vorig jaar.
Thans werkt het ministerie aan een wetsvoorstel voor de preventie en onderdrukking van dwangarbeid. De wet voldoet aan de Forced Labour Convention van de ILO, die Thailand gaat ratificeren. Meer wetten zitten in de pijplijn en er zijn plannen om andere ILO conventies te ratificeren zoals de Work in Fishing Convention en de Right to Organise and Collective Bargaining Convention.
Ik laat het hierbij en noem van de overige maatregelen alleen de verificatie van gastarbeiders (Zie de pagina Migranten 2). Twee miljoen ongedocumenteerde migranten uit Laos, Myanmar en Cambodja moeten nog het verificatieproces doorlopen om een werkvergunning te krijgen.
Ten slotte nog iets over het TIP-rapport van vorig jaar. Daarin werd als belangrijkste probleem het gebrek aan vervolgingen van regeringsfunctionarissen genoemd. In enkele grote zaken zijn strenge straffen uitgedeeld, zegt RTP-adviseur Tamasak Wicharaya, tevens hoofd van de groep Thailand Internet Crime Against Children. 16 personen zijn gevangen gezet na onderzoek door de PACC, 800 miljoen baht aan vermogen is bevroren en 150 miljoen baht is in beslag genomen.
Sompong: ‘Als we op de Tier-2 lijst blijven, is dat voor het derde achtereenvolgende jaar. Dus moeten we harder en sneller werken  omdat landen die vier jaar op de lijst staan, worden gedegradeerd naar Tier 3.’

Zaterdag 3 februari
– Het ministerie van Werkgelegenheid gaat een tandje bijzetten om de verificatie van de nationaliteit van ongedocumenteerde gastarbeiders te versnellen omdat de deadline van juni dreigt niet te worden gehaald. De aanvragen van ruim 800.000 werkers moeten nog behandeld worden. Met de huidige snelheid duurt het een jaar om die weg te werken.
De verificatie is vereist voor het verkrijgen van een Certificate of Identity op basis waarvan een werkvergunning wordt verleend. Met name de inspectie van werkers uit Cambodja en Laos vereist ‘a shot in the arm’, zegt permanent secretaris Jarin van het ministerie. De verificatie van 330.000 werkers uit Myanmar is in april klaar. De regering heeft tweemaal eerder de deadline uitgesteld.

Dinsdag 6 februari
– Om de achterstand aan verificatie-aanvragen door gastarbeiders weg te werken is gisteren een nieuw one-stop servicecentrum in Nakhon Ratchasima geopend. De autoriteiten verwachten dat 18.000 migranten zich bij het centrum melden: 14.000 Cambodjanen, 2.000 migranten uit Myamar en de overigen uit Laos. Daarvoor hebben ze tot eind maart de tijd.

Illegale arbeid minder zwaar bestraft
26 februari – De absurd hoge boete voor het in dienst hebben van een illegale gastarbeider wordt verlaagd van 400.000 à 800.00 baht naar 10.000 à 100.000 baht per arbeider. Volgens een bron bij het ministerie van Werkgelegenheid neemt het kabinet morgen dit besluit. De versoepeling gaat naar verwachting op 1 juli in.
De hoge boete werd vorig jaar juni in een bestuursmaatregel geïntroduceerd, vooruitlopend op wetgeving, maar de eerste paar maanden niet toegepast nadat hordes gastarbeiders het land hadden verlaten. Werkgevers die steunden op buitenlandse arbeid, kwamen daardoor in de problemen. De gastarbeiders  vertrokken omdat ook voor hen hoge boetes in het verschiet lagen (5 jaar gevangenisstraf en/of een boete van 2.000 tot 100.000 baht).
Bangkok Post meldt het vandaag niet eens in de opening krant, maar in een lange eenkolommer op de voorpagina. Ik haal het bericht naar voren als illustratie van een slecht doordacht besluit dat wordt teruggedraaid, waarin Thailand lijkt te ‘grossieren’. Soms denk ik: wordt er wel nagedacht door de HH bureaucraten?
Voor de nieuwe boetes moet de wet op buitenlandse werknemers worden geamendeerd. Ze gelden niet alleen voor het in dienst hebben van illegalen, maar ook wanneer arbeiders onder valse voorwendsels uit het buitenland worden gehaald. Op een repeat offence staat een gevangenisstraf van een jaar en/of een boete van 50.000 tot 200.000 baht. Ook wordt de werkgever dan verboden drie jaar een migrant in dienst te nemen.
De bestuursmaatregel werd destijds geschorst door premier Prayut op grond van artikel 44 [van de interim-grondwet], overgenomen in de nieuwe grondwet, dat de premier absoluut macht verleent. Het artikel wordt dan ook wel dictatuursartikel genoemd.
Volgens de bron heeft de wet tot doel de rekrutering en het ontslag van migranten via een online systeem gemakkelijker te maken. Om hen beter te beschermen, wordt een fonds gevormd waaraan degenen die ze uit het buitenland halen en werkgevers moeten bijdragen. Het geld wordt gebruikt om de migranten te rehabiliteren [?].
De wet heeft ook tot doel mensenhandel en dwangarbeid te voorkomen, niet onbelangrijk gezien Thailand’s lage positie op het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Bemiddelaars die arbeiders naar Thailand lokken en nepbanen beloven, lopen kans op een gevangenisstraf van 3 tot 10 jaar en/of een boete van 600.000 tot 1 miljoen baht per arbeider. Voor medeplichtigen gelden straffen van 1 tot 3 jaar en/of een boete van 200.000 tot 600.000 baht.
Migranten uit het buitenland halen vereist toestemming van de directeur-generaal van het Department van Employment. Overtreding wordt bestraft met zes maanden cel en/of een boete van 100.000 baht.
Werkgevers mogen geen betalingen eisen van migranten, tenzij ze betalen voor hun uitgaven zoals paspoortleges en gezondheidscontroles. Ze mogen het geld tot een maximum van 10 procent op het maandloon inhouden.
Ten slotte een persoonlijke noot. Met name de visserij, visverwerkende industrie en de bouw steunen sterk op buitenlandse arbeiders. Niettemin worden ze met de nek aangekeken. Voor het verkrijgen van een werkvergunning geldt een ingewikkelde, tijdrovende en dure procedure.

Zaterdag 3 maart
– Het ministerie van Werkgelegenheid verwacht voor eind deze maand 1,4 miljoen gastarbeiders te hebben geregistreerd. Minister Adul (Werkgelegenheid) heeft werkgevers gevraagd hun werkers nu snel te registreren bij een van de tachtig one-stop servicecentra in het land. Tot nu toe zijn 248.319 gastarbeiders geregistreerd en hebben ze een werkvergunning ontvangen. Adul zegt dat de registratieperiode niet weer verlengd gaat worden.

9 maart
– Het ministerie van Werkgelegenheid en de regeringscommissie die toeziet op de verificatie van de nationaliteit van gastarbeiders, overleggen vandaag over de uitbreiding van het aantal irisscanners in Samut Sakhon om het proces te versnellen. 60.000 migranten, van wie 50.000 in die provincie, moeten nog een scan krijgen en dat moet voor 31 maart gebeuren. Minister Adul (Werkgelegenheid) rekent voor dat het tien werkdagen duurt wanneer uit andere provincies scanners worden gehaald.

Vier stappen voorwaarts, vier stappen achterwaarts
12 maart – Ik noemde het al eerder in Nieuws van de website: de International Labour Organisation gaf woensdag een rapport vrij over de arbeidsomstandigheden aan boord en in de visverwerkende industrie.
Spectrum, de onderzoeksjournalistieke bijlage van Bangkok Post, besteedt een groot verhaal aan het rapport dat de naam draagt Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand. Maar dat sla ik over, want ik heb er al veel over geschreven (zie de pagina De vis wordt duur betaald).
In een kadertje meldt Spectrum de belangrijkste conclusies van het ILO-onderzoek, dat gebaseerd is op 434 interviews die vorig jaar met vissers in elf provincies werden gehouden. Die wil ik u niet onthouden. Thailand zette vier stappen voorwaarts en vier achterwaarts. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 11 maart)
Bewijs van vooruitgang
• Minder berichten over fysiek geweld.
• Minder dan 1 procent van de werkers is jonger dan 18 jaar.
• 43 procent van de vissers zegt een schriftelijk contract te hebben, meer dan 4 jaar geleden.
• Sommige vissers ontvangen hogere maandlonen.
De hardnekkige uitdagingen
• 34 procent van de werkers meldt minder te krijgen dan het minimumloon.
• Tussen de beloning voor mannen en vrouwen bestaat een grote kloof. 52 procent van de vrouwen krijgt minder dan het minimumloon.
• Reders hebben het loon van 24 procent  van de werkers ingehouden, sommige voor een jaar of langer.
• 34 procent zegt geen toegang te hebben tot hun identiteitsbewijs.

Maandag 12 maart
1 Honderdduizenden gastarbeiders die tijdelijk toestemming hebben in het land te werken, lopen het risico in de illegaliteit te belanden omdat de deadline voor registratie over drie weken verstrijkt en nog 1,6 miljoen werkers moeten worden geregistreerd.

Donderdag 29 maart
– Gastarbeiders uit Laos, Myanmar en Cambodja hebben toestemming gekregen hun werkplaats te verlaten om in eigen land van 5 tot 30 april Songkran te vieren. Regeringswoordvoerder Athisit maakte dit kabinetsbesluit gisteren bekend. De toestemming geldt ook voor arbeiders met een tijdelijke werkvergunning. Ze hoeven hun visum niet in te leveren en mogen van hen afhankelijke personen jonger dan 18 jaar meenemen.
Het verificatieproces voor ongedocumenteerde werkers loopt op 31 maart af, maar 880.000 werkers zijn nog niet geregistreerd. Ze mogen tot juni blijven om alles in orde te maken.

60.000 kinderen op bouwplaatsen vallen tussen wal en schip
30 maart – Ruim zestigduizend kinderen van gastarbeiders krijgen op bouwplaatsen niet de benodigde specifieke basiszorg, zegt een rapport van Unicef en de Baan Dek Foundation. Het rapport, Building Futures in Thailand: Support to Children Living in Construction Site Camps noemt vier uitdagingen die het welzijn van kinderen die daar leven, bedreigen.
1 Veel bouwplaatsen hebben geen toiletten en veiligheidszones voor kinderen. Er zijn geen aparte faciliteiten voor mannen en vrouwen, zodat kinderen het risico lopen seksueel misbruikt te worden.
2 Er bestaat een verhoogd risico op sociale uitsluiting, discriminatie, verwaarlozing en geweld. Negen van de tien kinderen meldt getuige te zijn geweest van gevechten tussen volwassenen of mishandeld te zijn door ouders of voogden.
3 De toegang tot gezondheidszorg is inadequaat. Een op de vijf ouders zegt dat hun kinderen niet de vereiste vaccinaties hebben gekregen. De helft zegt dat sommige kinderen geen actieve health card hebben.
4 90 procent van de kinderen gaat niet naar school. Barrières zijn dat de ouders vaak verhuizen, zich niet bewust zijn van hun recht op onderwijs, de taal van instructies niet begrijpen en dat ze niet weten dat de kosten van onderwijs worden vergoed door de overheid.
Unicef-vertegenwoordiger in Thailand Thomas Davin zegt dat ondanks wetten en beleid gericht op onderwijs voor alle kinderen, inclusief kinderen van migranten, er in de praktijk veel obstakels zijn. Hij roept vastgoed- en aannemingsbedrijven op meer te doen om de infrastructuur, rechten, gezondheid en onderwijs voor kinderen op bouwplaatsen te verbeteren. Dat komt niet alleen de kinderen ten goede, maar de bedrijven profiteren er ook van qua merkperceptie bij investeerders en verbeterde productiviteit.

Druk, druk, druk op laatste dag voor registratie migranten
 1 april – Chaos op de laatste dag waarop migranten zich konden registreren om in aanmerking te komen voor een visum en werkvergunning. 1,3 miljoen arbeiders uit Cambodja, Laos en Myanmar kwamen gisteren opdagen bij een van de OSS-centra van het ministerie van Werkgelegenheid om te voorkomen dat ze het land worden uitgezet (one-stop service centra).
In Bangkok was de commotie groot in het OTT-centrum aan de IT Square: het centrum kan 1.700 aanvragen per dag verwerken, maar bijna 10.000 gastarbeiders meldden zich. Het enige wat hen restte was om zich online op te geven, wat nog tot middernacht kon. Minister Adul (Werkgelegenheid) zei ’s avonds dat de registratie om 20 uur voor 90 procent gevorderd was. Hij verwachtte dat de resterende 104.318 migranten de deadline wel zouden halen.
Voor Bangkok Post is het onderwerp belangrijk genoeg om er de krant mee te openen. Ook wel logisch want Thailand kan niet zonder buitenlandse werknemers. Kijk maar op bouwplaatsen, het merendeel van de werkers komt uit het buitenland. Thai houden er niet zo van hun handen vuil te maken, d.w.z. letterlijk.
Maar uw redacteur zou geopend hebben met het bericht dat de scores van het O-Net examen voor Mathayom 6 leerlingen, het laatste jaar van de middelbare school, teleurstellen. Bij geen enkele van de vijf getentamineerde vakken kwam de gemiddelde score boven de 5 uit [op een schaal van 1 tot 10). Zelfs de Thaise taal, vorig jaar nog goed voor een magere 5,2, bleef onder de cesuuur (grens tussen voldoende en onvoldoende).
Teleurstellend? Ik vind die conclusie voorbarig, want gewerkt wordt met een vaste cesuur en die houdt geen rekening met de moeilijkheidsgraad van het examen. Op de School voor Journalistiek waar ik destijds werkte, pasten we een systeem toe dat daar wel in voorziet. Ik kan dat hier niet uitleggen, want dat zou erg veel ruimte vergen, maar neemt u van me aan: dat systeem is veel eerlijker en geeft een realistisch beeld van de prestaties.
Het onderwerp wordt niet eens genoemd in de krant, alleen de website besteedt er aandacht aan. De O-Net score is een van de criteria voor toelating tot de universiteit. Dus zeker geen onbelangrijk onderwerp. Wat weer opvalt is de m.i. overdreven aandacht van BP voor de procedure. Dat geldt trouwens ook voor het openingsverhaal waarin geen enkel citaat voorkomt van een wachtende.
Sinds 5 februari telt het land 83 OSS-centra, waarvan vier in Bangkok. Morgen evalueren  de autoriteiten de registratie. Enkele centra in provincies met veel gastarbeiders, zoals Bangkok, Chon Buri en Chiang Mai gaan weer open vanaf 18 april en blijven tot 30 juni werkers inschrijven.

60.000 gastarbeiders zijn sinds zaterdag illegaal
2 april – Zaterdag om middernacht, ik meldde het al eerder, eindigde de registratie van migranten die niet over de vereiste papieren beschikken. Het openingsverhaal van pagina 2 meldt dat 60.000 migranten niet langer in het land mogen blijven omdat ze de deadline hebben gemist.
Ze moeten naar hun eigen land terugkeren op straffe van gerechtelijke stappen. En die zijn niet mis: de boete voor elke werker bedraagt 5.000 tot 50.000 baht, werkgevers krijgen een boete van 10.000 tot 100.000 baht per illegale werknemer, die bij herhaling kan oplopen tot 200.000 baht en een gevangenisstraf.
Op de laatste dag van de registratie deden 1.379.952 gastarbeiders uit Myanmar, Cambodja en Laos een aanvraag bij een van de zogeheten OSS-centra (one-stop service centra). Van hen waren 1.320.035 (96 procent) in staat om zich legaal te registreren.
Het bericht noemt verder nog een groep van 961.946 migranten die het hele proces van verificatie hebben doorlopen. Dat bestaat uit het vaststellen van hun nationaliteit, de toekenning van een identificatienummer, een medische controle en het verkrijgen van een visum alsmede een werkvergunning.
350.000 migranten hebben nog niet al deze fases doorlopen. Vanaf 23 april kunnen ze terecht op één van de OSS-centra die weer opengaan. Degenen die zich zaterdag hebben gemeld, mogen tot 30 juni blijven. Als ze een werkvergunning hebben, mogen ze tot 31 maart 2020 blijven.

Zaterdag 21 april
– Beroepen die tot nu toe zijn voorbehouden aan Thai worden mogelijk opengesteld voor buitenlanders. Dat voorstel is gisteren gedaan tijdens een openbaar forum, bijgewoond door vakbonden, industrieën en vertegenwoordigers van overheidsdiensten. De versoepeling is een reactie op het gebrek aan arbeidskrachten in arbeidsintensieve sectoren zoals de veehouderij, bouw, landbouw, visserij, kledingindustrie, productie van sieraden en schoenen.
Thans zijn op basis van een KB uit 1979 39 beroepen taboe voor buitenlanders. Migranten mogen die alleen uitoefenen als het land een MoU met hun land heeft. Tijdens het forum is ook voorgesteld traditionele massages toe te voegen aan de lijst van beroepen gereserveerd voor Thaise burgers.
Maar de vlag kan nog niet uit, want eerst worden meer forums gehouden, waarna de resultaten worden voorgelegd aan de regeringscommisie die toezicht houdt op de tewerkstelling van migranten en daarna mag het kabinet zich er nog over buigen.

7 mei
Derde bericht op de VP: Op 1 juli wordt een nieuwe wet van kracht die het aantal buitenlandse werknemers bij bedrijven en industrieën beperkt tot 20 procent om Thaise werkers te beschermen en te voorkomen dat buitenlanders hun banen overnemen. Het Department of Employment gaat een database aanleggen van alle Thai die werk zoeken.
Thans zijn 39 beroepen taboe voor niet-Thai, maar MoU’s met Cambodja, Laos en Myanmar voorzien in vrijstellingen. Het Office of the Management of Foreign Workers’’ Employment werkt aan een herziening van de lijst van verboden beroepen.

Woensdag 9 mei
– De regering van Thailand en Cambodja werken nauw samen met NGO’s om te zorgen voor veilige migratiekanalen nu mensenhandelzaken aanhouden en mensenrechten geschonden blijven. Dat kregen de deelnemers aan een seminar in Bangkok gisteren te horen.
Beide landen werken samen onder een door de EU gefinancierd project dat tot doel heeft de rechten van Cambodjaanse migranten in Thailand te steunen en overtredingen en mensenhandel te voorkomen. Het beoogt de doorgaande problemen met mishandeling en illegale binnenkomst van Cambodjaanse werkers aan te pakken. Van de 1,2 miljoen Cambodjanen die in het buitenland werken, werkt 90 procent in Thailand, maar minder dan 30 procent heeft gebruik gemaakt van officiële kanalen.

Quotum op gastarbeiders dupeert midden- en kleinbedrijf
15 mei – Het midden- en kleinbedrijf (MKB, SME in het Engels) dreigt de dupe te worden van de (gewijzigde?) Act on Management of Migrant Labour die een quotum van 20 procent per bedrijf op het aantal gastarbeiders heeft gesteld. Grote bedrijven zullen er nauwelijks last van hebben want zij hebben minder migranten in dienst en kunnen ook automatiseren.
De wet die in juli van kracht wordt, heeft tot doel de baankansen voor Thaise werknemers veilig te stellen. Het Employment Department van het ministerie van Werkgelegenheid stelt momenteel een database samen van Thai die werk zoeken en van hun kwalificaties.
Yongyuth Chalamwong, directeur arbeidsontwikkelingsresearch van het Thailand Development Research Institute, vindt dat de regering de quota per bedrijfsgrootte moet vaststellen. Het quotum van 20 procent leidt tot de absurde situatie dat bijvoorbeeld de drie glazenwassers van de foto, allen gastarbeiders, gezelschap dienen te krijgen van twaalf Thaise glazenwassers om aan het quotum te voldoen. Vijftien glazenwerkers voor dit werk is rijkelijk veel en zou het onbetaalbaar maken, aangenomen dat de Thai ook gevonden kunnen worden.
In het Business-katern van Bangkok Post van gisteren een uitgebreide analyse, die ik ter lezing aanbeveel (klik hier). Meer hoef ik er niet over te zeggen, want de kern van het probleem is met bovenstaande tekst wel geschetst. Omdat ik gek ben op cijfertjes, neem ik het kader bij het artikel over. (Bron: Bangkok Post, 14 mei)

16 mei
– Het ministerie van Werkgelegenheid dreigt met juridische actie tegen exploitanten van golfbanen, die illegale migranten als caddie huren om Thaise caddies te vervangen. Het ministerie wijst erop dat migranten niet als caddie mogen werken, alleen als handarbeider en huishoudelijke hulp. De migranten krijgen een lager loon dan Thai.

Vrijdag 25 mei
– Het ministerie van Werkgelegenheid zet bij de registratie van ruim 170.000 ongedocumenteerde gastarbeiders een tandje bij, zodat ze midden volgende maand gelegaliseerd zijn, twee weken voor de deadline van 30 juni. Minister Adul zei dit na een bijeenkomst met autoriteiten van Cambodja, Laos en Myanmar na geïnformeerd te zijn over de vorderingen van OSS centra (one-stop service). Behalve de registratie moeten 66.803 migranten het verificatieproces nog doorlopen om hun nationaliteit vast te stellen. Dat moet worden uitgevoerd door de autoriteiten van hun eigen land.

Zondag 27 mei
– Migranten mogen vermoedelijk met ingang van 1 juli werkzaam zijn in twaalf beroepen die tot nu toe exclusief waren voorbehouden aan Thai. Dat heeft directeur-generaal Anurak van het Department of Employment bekend gemaakt.
De versoepeling is uitgebreid besproken op forums van het ministerie van Werkgelegenheid. Ook zijn meningen verzameld op de website van het departement. Voor 28 beroepen blijft het verbod van kracht; er komt er zelfs één bij: dat van fysiotherapeut.
De uitsluiting van buitenlanders dateert van 1979. De versoepeling heeft tot doel het tekort in sommige arbeidsintensieve beroepen op te lossen, beroepen waar Thai niet in willen werken (volgens een kennis van mij omdat ze te weinig betaald krijgen en niet omdat ze bang zijn voor vuile handen).
Het voorstel wordt morgen voorgelegd aan minister Adul (Werkgelegenheid) en een commissie die zich bezighoudt met het beleid ten aanzien van werk door migranten. Als er geen kink in de kabel komt, wordt het voorstel vastgelegd in een ministeriële regeling en op 1 juli gepubliceerd in de Royal Gazette.
De versoepeling geldt onder andere voor beroepen in de bouw, maar migranten zijn nog steeds verplicht daarvoor een werkvergunning aan te vragen. Het beroep van architect wordt ook vrijgegeven, alhoewel daarmee al de hand werd gelicht.

Zaterdag 9 juni
– Op 1 juli begint de jacht op illegale gastarbeiders want dan verloopt de deadline voor de registratie van werkers uit Myanmar, Cambodja en Myanmar, waarschuwt minister Adul (Werkgelegenheid). Van de 360.222 werkers die uitstel hebben gekregen, moeten 98.478 zich nog registreren bij een van de one-stop servicecentra van het ministerie.

Vrijdag 22 juni
– De regering heeft besloten 12 van de 39 beroepen die verboden zijn voor buitenlanders (de krant schrijft migranten) te schrappen om het tekort aan arbeidskrachten te verzachten. Toegevoegd aan de lijst is Thaise traditionele massage. Vanaf 1 juli zijn dus 28 beroepen nog steeds taboe.
Volgens de laatste update mogen migranten ongeschoold werk verrichten, maar dat geldt alleen voor migranten uit landen die met Thailand een MoU hebben getekend. Verder mogen migranten agrarisch werk doen (behalve werk dat speciale expertise vereist), in de bouwvak werken, ze mogen bedden en dekens maken en als schoenmaker werken om er enkele te noemen.

30 juni
– Vandaag is de laatste dag waarop gastarbeiders zich kunnen laten registeren. 14.298 moeten dat nog doen, de meesten uit Cambodja, gevolgd door arbeiders uit Myanmar en Laos. Vanaf morgen zijn ze persona non grata dus riskeren een forse straf en dat geldt ook voor hun werkgevers; arbeiders kunnen een boete krijgen van 5.000 tot 50.000 baht, werkgevers van 10.000 tot 100.000 baht.
Sinds de regering vorig jaar met de registratie is begonnen, zijn 1,32 miljoen gastarbeiders geregistreerd en gereguleerd. Minister Adul (Werkgelegenheid) dankt de drie landen voor hun medewerking bij het verificatieproces.

2 juli
Pagina 3 opent met een follow-up op het bericht dat zaterdag de laatste dag was waarop illegale migranten zich konden registreren. Gisteren hielden de politie en 113 medewerkers van het ministerie van Werkgelegenheid in het hele land een razzia om ongedocumenteerde arbeiders op te sporen. Aantallen noemt het bericht niet.
Minister Adul (Werkgelegenheid) zegt geen consideratie met hen te hebben, want de deadline voor registratie is al tweemaal uitgesteld. ‘Daarom moet wettelijke actie tegen hen worden genomen en worden ze gerepatrieerd.’

1 september
– In een poging gastarbeiders uit Vietnam naar Thailand aan te trekken, heeft de regering het voorstel goedgekeurd om werkvergunningen te verlenen aan illegale Vietnamese arbeiders. Maar ze moeten eerst Thailand verlaten om daarna terug te keren, zegt minister Adul (Werkgelegenheid). Het voorstel is gericht op de 50.000 Vietnamezen die Thailand op een 30-dagen visum bezoeken en illegaal werken.
De regeringscommissie belast met het oplossen van de problemen met gastarbeid en mensenhandel heeft tevens besloten de lijst met beroepen die Vietnamezen in Thailand mogen uitoefenen, uit te breiden met dat van huishoudelijk werker en fabrieksarbeider in bepaalde industrietakken. Dat geldt ook voor migranten uit Laos, Myanmar en Cambodja nadat Thailand met de vier landen een MoU heeft ondertekend.
De sectoren die de voorkeur geven aan Vietnamezen zijn de hotel en toeristenindustrie, want Vietnamezen spreken in het algemeen beter hun talen dan Thai.

14 september
– De Environmental Justice Foundation (EJF) spoort Thailand aan om de Work in Fishing Convention uit 2007 van de International Labour Organisation (ILO) te ratificeren. Mede-opichter en directeur van de in Engeland gevestigde NGO Steve Trent hield dat pleidooi gisteren tijdens een gesprek met vice-premier Prawit over kwesties die verband houden met de IUU-regeling van de EU.
De C188, zoals de conventie bekend staat, heeft als doel de werkomstandigheden van vissers op zee te verbeteren. Ze behelzen behoorlijke accommodatie en voedsel, bescherming van de veiligheid en gezondheid, medische zorg en social security (welzijnsvoorzieningen).
Maar ratificering op korte termijn zit er niet in. Handelsgroepen [?] vinden de conventie onpraktisch en duur. Prawit zegt dat eerst de meningen van diverse betrokkenen verzameld moeten worden daar ratificatie afhankelijk is van hun goedkeuring.

Overheid vist naar nieuwe werkers
16 september – Fishing for new workers, kopt de krant boven het openingsverhaal. BP moet een creatieve koppenmaker hebben, want ik kom vaker dit soort ‘dubbelzinnigheden’ tegen, doorgaans niet te vertalen, maar in dit geval wel met Overheid vist naar nieuwe werkers.
Het achtergrondverhaal haalt van alles uit de kast wat te maken heeft met de tewerkstelling van buitenlanders in Thailand; niet alleen in de visserij maar ook in de visserij-industrie, de bouw (voor 16 procent afhankelijk van buitenlanders) en industrie. Ik beperk me tot de belangrijkste zaken.
Sinds de overheid de straffen op illegale arbeid heeft verhoogd en op illegalen jaagt, is het aantal gastarbeiders verminderd van 110.000 naar 50.000. Het MoU beleid (Memorandum of Understanding) wordt door de overheid gezien als een middel om het tekort te verlichten. Een Memorandum of Understanding is een niet-bindende gentleman’s agreement, afgesloten tussen partijen, in dit geval regeringen. De overheid prefereert dit systeem omdat de buitenlanders dan in de gaten kunnen worden gehouden (mijn vertaling van screened by an state-sponsored process).
Het MoU is een van de drie maatregelen die het ministerie van Werkgelegenheid neemt om de beroepsbevolking op peil te brengen/houden. De andere twee maatregelen zijn verlenging van de werkvergunning van migranten met twee jaar, waarvoor 11.000 migranten in aanmerking komen, wiens werkvergunning eind deze maand afloopt, en migranten die al in Thailand legaal werken, toe te staan een jaar in de visserij te werken. Dat alles ter regulering van de arbeidsmarkt en de bestrijding van mensenhandel als deel van de pogingen een eind te maken aan de IUU-visserij.
Het MoU beleid werd in 2003 geïntroduceerd, maar werd pas vanaf juli 2009 in de praktijk gebracht nadat een MoU met Myanmar was afgesloten. De start verliep rocky (moeizaam) met name vanwege hoge bemiddelingskosten die arbeidsbemiddelaars in rekening brachten. Het beleid kent vele voordelen: bedrijven hebben te maken met laag verloop, wat de kosten van rekrutering en training drukt en de migranten hebben behoorlijke werkcontracten en genieten wettelijke bescherming. Personeelsverloop is vooral in de visserij een probleem, waardoor werkgevers voortdurend op zoek moeten gaan naar nieuwe bemanningen.
De laatste ontwikkeling is het aanbod van Myanmar om 42.000 arbeiders te leveren, aldus minister Adul (Werkgelegenheid). Het land heeft beloofd dat de eersten in november arriveren om in de visserij te werken. In totaal zijn 53.649 nodig om alle vacatures te vervullen.

28 november
Nog meer kabinet. Het heeft maandag een wijzigingsvoorstel op een Memorandum of Understanding uit 2015 met Vietnam goedgekeurd. Daardoor komen meer banen beschikbaar voor Vietnamezen zodat het tekort aan gastarbeiders wordt verlicht. Thans mogen ze alleen werken als huishoudelijke hulp en in 25 fabrieksbanen.
Het voorstel geldt ook voor migranten uit Laos, Myanmar en Cambodja, zodra met die landen een MoU is afgesloten.
– Een researcher van het East Asian Studies Institute van de Chulalongkorn universiteit dringt op aan op herziening van de arbeidsovereenkomst tussen Thailand en Israël. Aanleiding is een BBC bericht dat Thaise werkers blootstaan aan misbruik en exploitatie. Dat is volgens Samarn Laodamrongchai al lange tijd aan de gang.
Binnenlandse steungroepen hebben hetzelfde verzoek al in 2015 gedaan, nadat berichten waren verschenen over de dood van 72 werkers in Israël tussen 2012 en 2014.
De Thai werken in boomgaarden en plukken fruit dat is bestemd voor supermarktketens over de gehele wereld. Volgens BBC News zijn ze overwerkt, worden ze onderbetaald en werken ze op onveilige en smerige werkplaatsen.

BP pakt groot uit over gastarbeid
23 december – ‘De onzichtbare werkkrachten’ luidt [niet in het Nederlands natuurlijk, maar in het Engels] in vette kapitalen de kop boven het openingverhaal van BP dat gewijd is aan (illegale) gastarbeiders. Een zogeheten Special Report dat vaak een mix is van achtergrondverhaal en analyse. Het beslaat de gehele voorpagina met een korte overlees op pagina 3.
Het artikel begint in majeur en noemt twee belangrijke momenten dit jaar in de strijd tegen dwangarbeid en mensenhandel. Dat Thailand vorderingen boekt, is doorgedrongen tot het Amerikaanse State Department dat het land op het Trafficking in Persons rapport van dit jaar verwijderd heeft uit de laagste categorie 3. Om het geheugen even op te frissen, herhaal ik het bericht van 29 juni.

Thailand schuift plaatsje omhoog in mensenhandelrapport
29 juni – ‘Daar moet op gedronken worden hi ha ho’, het bekende feestlied, kan in het Government House worden aangeheven, want Thailand is een plaatsje omhoog geschoven in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport 2018. Het rapport zegt: ‘De regering van Thailand … doet significante pogingen de mensenhandel te elimineren. Vergeleken met de vorige periode heeft de regering toenemende pogingen gedaan, daarom is Thailand upgraded naar Tier 2.’
Het rapport noemt met name de veroordeling vorig jaar van twaalf functionarissen die betrokken waren bij de mensenhandel in Rohingya vluchtelingen. De huidige ranking wordt in het rapport als volgt gedefinieerd:
The governments of countries that do not fully meet the TVPA’s minimum standards, but are making significant efforts to bring themselves into compliance with those standards. The TVPA is the US Trafficking Victims Protection Act of 2000. It defines trafficking crimes and sets standards for all countries (including the US) for ranking in the annual report.
In het rapport wordt 187 landen de maat genomen op het gebied van mensenhandel. In 2014 en 2015 kreeg Thailand de laagste beoordeling (Tier 3) en in 2016 en 2017 stond het land op de Watchlist . Er resteert nu nog 1 niveau, Tier 1, maar – zegt deze pessimist (of realist?) –  die zal wel onbereikbaar zijn voor Thailand, corruptieland.  (Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

De toon van het artikel verschuift daarna van majeur naar mineur. BP constateert: ‘Serieuze pogingen om duizenden migrantenwerkers, samen met vluchtelingen en buitenlandse bezoekers die kwade bedoelingen hebben, aan de wet te laten voldoen, hebben een debat ontketend over de methoden die gebruikt worden om het probleem aan te pakken.’
‘Ze hebben voorvechters  van behoorlijke arbeidsvoorwaarden, werkgevers en diplomaten van sommige landen opgezet tegen de door de politie geleide autoriteiten van diverse diensten. De eerste groep heeft de door de VN erkende International Migrants Day op 18 december aangegrepen om de regering te vragen migranten en vluchtelingen eerlijk te behandelen en hun fundamentele rechten te beschermen. De autoriteiten blijven echter pleiten voor een strenge toepassing van de wet.’
Dit jaar was het thema van de dag Migration with Dignity. ‘Migratie is de grote kwestie van de huidige tijd en een force (noodzaak, overtuigingskracht) voor waardigheid omdat het mensen in staat stelt om te kiezen voor bescherming van zichzelf en participatie te kiezen boven isolatie’, schrijft de de VN op haar website.
Tot zover mijn samenvatting van het artikel.

28 december
– De regeringscommissie die zich bezighoudt met migrantenwerk, heeft het verbod op het verrichten van ongeschoolde arbeid hersteld. Alleen werkers uit landen die een Memorandum of Understanding met Thailand hebben getekend, mogen dit werk doen. Dat zijn Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam.
De vrijstelling geldt voor sectoren met een tekort aan arbeidskrachten zoals de visserij, bouw, veeteelt, boerenbedrijf en kledingproductie. Maar de werkers worden op ad hoc basis toegelaten.

28 februari 2019
– Bij de laatste operatie om illegaal werkzame migranten onder andere in de visserij op te sporen, zijn ruim 5.000 van de 242.376 gecontroleerde migranten aangehouden en zijn boetes ad 25 miljoen baht geïncasseerd van zowel de migranten als 1.000 werkgevers. Tevens werden 702 buitenlanders gesnapt die werk deden dat alleen door Thai mag worden gedaan.
De operatie vond plaats tussen 1 juli vorig jaar en 25 februari. Alle overtreders hadden zich schuldig gemaakt aan illegale binnenkomst in Thailand en ze hadden geen werkvergunning. Ze worden gedeporteerd.
Het Employment Department schatte eerder dat 1,5 miljoen buitenlanders, voornamelijk uit buurlanden, illegaal in Thailand werken.

13 maart
– Na een rechtsgang van drie jaar hebben 14 gastarbeiders uit Myanmar die werkzaam waren in de pluimvee industrie, eindelijk een compensatie van 1,7 miljoen baht in de wacht gesleept. De Supreme Labour Court liet gisteren in een verklaring weten het bedrijf Thammakaset Farm te hebben opgedragen dit bedrag binnen zeven dagen uit te keren.
De arbeiders schakelden in 2016 de rechter in omdat ze niet hun volledige salaris ontvingen, niet betaald werden voor overwerk en omdat onredelijke eisen aan hen gesteld werden, zoals slapen naast het bedrijf. Ze moesten ook hun paspoort inleveren. Ter compensatie eisten ze 44 miljoen baht.
Ze dienden ook een klacht in bij de NHRC, maar die beschouwde de zaak alleen als contractbreuk. Het kantoor Lop Buri van het Department of Labour Protection and Welfare dat de zaak onderzocht, concludeerde dat de eisen terecht waren, maar hun paspoorten waren niet geconfisqueerd.
Thammakaset, dat pluimvee producten aan ’s lands grootste exporteur Betagro levert, is gevestigd in Lop Buri. Het moest eind vorig jaar op last van een lagere bestuursrechter 1,7 miljoen baht deponeren aan boetes, te weinig betaald loon en overwerk gedurende de twee jaar dat de veertien bij het bedrijf werkten. Ze ging in beroep maar kreeg geen gelijk van de hoogste rechter. Betagro heeft de banden met het bedrijf verbroken.

16 mei
De National Fisheries Association of Thailand pleit voor een duidelijker beleid bij het vernieuwen van werkvergunningen voor gastarbeiders uit Myanmar, Laos en Cambodja, wier vergunning dit of volgend jaar verloopt. Van 20.000 verloopt de vergunning op 1 november, van 10.900 op 31 maart en van 6.000 op 30 september volgend jaar. Als ze niet op tijd hun vergunning verlengen, kunnen de trawlers waarop ze werken niet uitvaren, waarschuwt vice-voorzitter Sarawut.
De vereniging vreest dat de vergunningen van de eerste twee groepen niet tijdig verlengd worden, van de derde groep worden ze automatisch verlengd voor een jaar.

9 juli
– Het ministerie van Werkgelegenheid vraagt het kabinet deze maand toestemming voor het voorstel werkvergunningen voor gastarbeiders met twee jaar te verlengen. Hiervoor komen 2 miljoen migranten uit Laos, Cambodja en Myanmar in aanmerking. De verlenging bespaart tijd en geld voor zowel arbeiders als werkgevers. De gastarbeiders hoeven niet meer terug te keren naar eigen land zoals voorheen, maar kunnen volstaan met een bezoek aan een van de one-stop servicecentra van het ministerie.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties