Thais nieuws 1-15 februari

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben bHeal
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 16-31 januari zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand. Ouder nieuws onder het kopje Buitenland.

 

Commentaar: De harde waarheid over kolen

15 februari – Premier Prayut heeft twee gelegenheden voorbij laten gaan om zijn energiebeleid te bevorderen. De eerste was een zeldzame kans om goed geïnformeerde actiegroepen te raadplegen en te laten zien dat hun opinies er toe doen. De tweede had het schrappen kunnen zijn van de plannen voor de bouw van kolencentrales in Thepha (Songkhla) en Krabi, en aan te kondigen dat er geen meer in de pijplijn zitten. Elk zou een win-win situatie zijn geweest- voor het land en Prayut. Voortgezette vertraging is een mislukkking van leiderschap.

Onder de kop ‘De harde waarbeid over kolen’ verwijt BP in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag de regering zwakheid en besluiteloosheid, omdat ze niet alle plannen en studies om kolencentrales te bouwen laat vallen maar weer voor uitstel kiest. Tegelijkertijd lijkt een nieuw project erop te wijzen dat de regering met dubbele tong spreekt.

Vorige week vrijdag gunde de regering een contract van 3 miljoen baht aan Mitsubishi Hitachi Power Systems of Japan om materialen te leveren voor een nieuwe energiecentrale van 5.300 MW. Die wordt gebouwd op een braakliggend terrein op een nog onbekende plaats bij Bangkok. Kolen komen er niet aan te pas, maar de twee turbines worden aangedreven door gas. Alhoewel de bewoners van Bangkok worden gevrijwaard van kolen, kunnen ze niet ontsnappen aan de gevolgen van deze schadelijke fossiele brandstof. Berichten suggereren dat de recente smog in de hoofdstad wordt veroorzaakt door op kolen gestookte energiecentrales in Rayong.

Opponenten van de centrale Thepha trokken onlangs naar de hoofdstad om te protesteren tegen de plannen voor Songhkla. De dorpelingen hebben gezegd er net zo lang te blijven totdat de regering het project laat vallen en de regio wordt verlost van de dreiging van een tweede zwaar verontreinigende energiecentrale. [Als ik het goed begrijp is er al een centrale in bedrijf in de provincie]

Prayut reageerde door aan te kondigen dat de twee projecten, Songkhla en  Krabi, voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Hij gaf de schuld aan wat hij noemde ‘verdeeldheid in de gemeenschap’. Maar vorige week begon de politie op een trottoir [?] demonstranten te intimideren die het waagden hun tegenstand te uiten. Ze dreigde hen met geweld te verwijderen en te arresteren als ze niet uit eigen beweging vertrokken.

BP schrijft: ‘Deze bedroevende en onnodige wending vormt een afspiegeling van de andere onhandige relaties met degenen die zich verzetten tegen Prayut’s top-down energiebeleid.’

Vervolgens springt het commentaar naar begin december toen het kabinet een mobiele kabinetsvergadering in Songkhla hield. Een groep bewoners van Thepha begon aan een protestmars, maar de politie viel de wandelaars aan, drie personen werden geslagen en zestien werden gearresteerd op zware beschuldigingen. Ondanks aandringen van civiele groepen weigert de politie ze in te trekken.

Ik rond af: Prayut heeft een kans voorbij laten gaan om een redelijke discussie met de anti-kolencentrale demonstranten te beginnen. Hij negeerde het sit-down protest bij zijn kantoor en verwierp de kans voor dialoog en verzoening.

Het was voorspelbaar dat de eerste vijf Thepha demonstranten in aantal en invloed zijn gegroeid. Het Network of Songkhla-Pattani Residents Against Coal-Fired Powerplants en de groep Save Andaman from Coal uit Krabi hebben zich bij het protest aangesloten.

Maandag begonnen veertig leden van deze nieuwe coalitie aan een hongerstaking bij het kantoor van de VN in Bangkok. De demonstranten uit Krabi wijzen erop dat de provincie ruime voorraden heeft voor het opwekken van groene stroom, waaronder afval van palmplantages. (Bron: Bangkok Post, 14 februari) (Zie verder de pagina Kolencentrales voor alle berichten over Thailand’s energiebeleid)

Smog in Bangkok gestegen naar gevaarlijk niveau

15 februari – Soms denk ik: Bangkok Post kan beter Prayut Post heten, maar vandaag valt het mee. De krant opent met de smog in de hoofdstad, die op veel plaatsen een gevaarlijk niveau heeft bereikt met concentraties fijn stof (PM2,5) ver boven de veiligheidslimiet van 50 mg per kubieke meter lucht. Prayut domineert alleen fotografisch op de voorpagina.

De foto roept de vraag of hij een verborgen boodschap bevat. Prayut en ‘big brother’ Prawit zijn gekleed in traditionele Thaise dracht en Prayut houdt een baton (staf, wapenstok) vast die traditioneel charisma en macht symboliseert. Wil de premier hiermee zeggen: jullie zijn voorlopig nog niet van me af? Zou zo maar kunnen gezien de discussie over mogelijk uitstel van de verkiezingen en de benoeming van een outsider premier na de verkiezingen.

Veelzeggend is dat Prawit naast hem zit. De twee P’s zijn twee handen op één buik, maar dat weten we al. Prawit heeft niet voor niets de bijnaam Big Brother. Achter het tweetal staat minister Anupong van Binnenlandse Zaken. Hij is gekleed in een hoog sluitend wit jasje. Het drietal is gefotografeerd tijdens de winterbeurs Aun Ai Rak Khlai Khwam Na op de Royal Plaza.

Maar laat ik mij in de opening van Nieuws uit Thailand vandaag beperken tot de luchtverontreiniging. Die is het ergst op wegen met veel verkeer. De namen zullen mijn meeste lezers niet veel zeggen: Intharaphitak Road (72 microgram PM2,5 per kubieke meter lucht), in het district Bang Na (61), Wang Thonglang (60), Lat Phrao en Rama IX Road (53) en Phaya Thai Road (52). Op de eerste en laatst genoemde weg is de concentratie toegenomen.

[En toen kon uw redacteur opnieuw beginnen met de rest van dit verhaal, want hij verwijderde de versie die al klaar was. Het zal iedere computergebruiker wel eens overkomen]

Het advies aan de bewoners luidt weer: draag een mondkapje, maar directeur-generaal Sunee van het Pollution Control Department zegt dat normale kapjes niet effectief zijn, alleen het KN95 kapje biedt voldoende bescherming.

Voorzitter Srisuwan van de Stop Global Warming Association vroeg gisteren de regering Bangkok uit te roepen tot pollution control zone, maar of de stofdeeltjes zich daardoor laten afschrikken, betwijfel ik. Als ze het wel doen, zijn ze geen knip voor de neus waard.

Adjunct-gemeentesecretaris Suwanna wijt de smog voornamelijk aan wagens die op diesel rijden. [Dat zullen wel vrachtwagens en bussen zijn] In totaal telt het wagenpark in Bangkok 9,7 miljoen voertuigen, een kwart (2,4 miljoen) rijdt op diesel. Het aantal voertuigen is 4,4 maal hoger dan de capaciteit van het wegenstelsel. Elk jaar komen er 500.000 bij. ‘Het is duidelijk’, zegt Suwanna, dat voertuigen de belangrijkste factor vormen van de luchtverontreiniging.

Maar de gemeente zit niet stil. De wegen op de zwaarst verontreinigde plaatsen worden nu eenmaal per dag met water schoon gespoten in plaats van eenmaal per week. De gemeente heeft ook bouwwerkzaamheden ’s nachts verboden. Gedacht wordt over de Parijse oplosing waarbij auto’s op basis van hun kenteken om de andere dag de straat op mogen. Suwanna verwacht dat de situatie over elf jaar verbeterd zal zijn, wanneer alle geplande metrolijnen klaar zijn [en autobezitters hun heilig koetje thuis laten].

Het Thai Meteorological Department voorspelt voor de ochtend dat de temperatuur 1 à 2 graden zakt, het ontbreken van wind verhoogt het niveau stofdeeltjes. In de loop van de dag verbetert de situatie. (Zie verder Kort Nieuws van gisteren en het bericht van 9 februari Smogniveau in hoofdstad schiet omhoog)

Bewoners Bangkok onaangedaan door de smog

15 februari – De bewoners van Bangkok die wel wat gewend zijn (files, uitlaatgassen, onder water gelopen straten bij een fikse regenbui) zijn niet onder de indruk van de potentiële gezondheidsrisico’s van de smog.

De 65-jarige Sirirat neemt nog elke dag de bus om in het Rommaninat park te gaan joggen. Een mondkapje draagt ze niet. ‘De meeste mensen dragen geen mondkapje. Ze houden de adem in of bedekken hun neus met een mouw. De mensen die in de stad wonen, zijn battle-hardened en veerkrachtig omdat ze een paar keer per jaar met meer bedreigingen worden geconfronteerd zoals het risico dat hun huis of straat onder water loopt.’

Een 80-jarige man, die ook dagelijks in het park oefent,  vindt de vraag [van BP-verslaggeefster Supoj] of de bewoners bang zijn voor de smog irrelevant. ‘Het is alleen van belang wat de regering eraan doet. Je kunt beter vragen of het probleem kan worden opgelost. Als dat niet zo is, zijn we op onszelf aangewezen.’

‘Ik vraag me af of de verontreiniging kan verbeteren gezien de toenemende modernisering en rijkdom van de stad en de wens van mensen om auto’s te kopen en te gebruiken. Een andere spinoff van ontwikkeling zijn meer bouwprojecten, die voor nog meer vervuiling zorgen.

BP nam ook een kijkje in het Lumpini park. Ook daar was het business as usual. Alleen ouderen droegen mondkapjes. Een amateur-triatleet zei dat ze overwoog in de buitenlucht te stoppen, totdat de vervuiling die wordt veroorzaakt door het verkeer op de Rama IX weg afneemt.

Vijf follow-ups in BP

15 februari – De krant bevat vandaag vijf follow-ups, vervolgberichten over zaken die in het nieuws zijn (geweest). In Bangkok Post bestaan ze meestal voor het grootste deel uit oud nieuws. Lekker gemakkelijk, want de redacteur hoeft alleen maar copy and paste te doen. Ik noem de fu’s kort:

– De PACC gaat onderzoek doen naar 37 van de 70 welzijnscentra in het land. Ze worden verdacht van de verduistering van staatsfondsen die bestemd zijn voor behoeftige bewoners. Dat er gesjoemeld wordt is in Khon Kaen aan het licht gekomen dankzij studenten die bij het agentschap Protection for the Destitute stage hadden gelopen en verteld hebben dat ze kwitanties moesten vervalsen. Naar verwachting neemt het onderzoek drie maanden in beslag. (Zie ook de pagina Corruptie 5)

– De regering gaat elke keer wanneer er een rally tegen uitstel van de verkiezingen wordt gehouden, uitleggen waarom de regering afwijkt van de roadmap for democracy. Premier Prayut heeft eerder beloofd dat het land in november naar de stembus gaat, maar uitstel met drie maanden dreigt als gevolg van het parlementsbesluit de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden 90 dagen later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Follow-up op de Premchai-zaak, de ITD-directeur verdacht van het stropen van beschermde dieren in Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary (Kanchanaburi). De onderzoekers concentreren zich op twee kogels die zijn gevonden in de gestroopte Kalij fazant. Het bericht meldt dat tien dode dieren zijn gevonden op de kampeerplek van Premchai en zijn gezelschap. Ze zijn woensdag naar een overheidsziekenhuis gebracht voor een röntgenonderzoek. Nagegaan wordt of de kogels zijn te herleiden tot de bij de jacht gebruikte geweren.

– Het Fourth Army Region gaat een man strafrechtelijk en civielrechtelijk aanpakken die vorige week in het PBS televisieprogramma Policy by the People het leger beschuldigde van marteling en wreedheden. Gisteren deed Isoc Region 4 aangifte bij de politie van Muang (Pattani). Adviseur Setthasit zegt dat de beschuldiging ongegrond is en de reputatie van het Vierde Leger en Isoc schaadt.

– Ten slotte een bericht over de visserij. Het kabinet wordt binnenkort gevraagd [door wie?] te verklaren dat het land vrij is van Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, zegt vice-premier Chatchai. Wanneer de EU ook vindt dat Thailand niet langer de IUU-regeling overtreedt, kan de in 2015 getrokken gele kaart vervallen. Maar wanneer de EU dat niet vindt, dreigt een importverbod voor Thaise visproducten. (Zie voor alle berichten over de perikelen in de visserij de pagina De vis wordt duur betaald)

Studie: Steeds minder vrouwen willen trouwen

15 februari – De bruidsklokken luiden steeds minder vaak in Thailand. Uit een onderzoek van het College of Population Studies (CPS) van de Chulalongkorn universiteit onder 9.457 vrouwen van 15 tot 49 jaar is gebleken dat 9 procent nooit getrouwd is: 5,5 procentpunt meer dan in 2001 (van 5 naar 6,5 pct). In de leeftijdscategorie 40-44 steeg het percentage singles van 6 naar 8 procent. De onderzoekers waren het meest verrast door de cijfers in de categorie 35 tot 39 jaar. Daarin steeg het percentage ongetrouwden van 7 naar 12 procent.

‘Hieruit blijkt dat jongere vrouwen minder geneigd zijn om te trouwen’, zegt CPS-docent Attaporn. Als reden noemt hij dat ze hoger opgeleid zijn en dat de druk van de samenleving om te trouwen is verminderd. Werkende vrouwen concentreren zich liever op hun carrière en buitenlandse reizen, waardoor ze minder kans lopen de ware Jacob tegen te komen. Gemiddeld trouwen Thaise vrouwen op 25-jarige leeftijd, maar als de trend zich voortzet, gaat die omhoog. Deken Vipan van het CPS zegt dat Thailand afstevent op een leetijds onbalans.

75 procent van de ondervraagde vrouwen zegt te geloven dat ze een gelukkig leven zonder kinderen kunnen hebben. Voor 1970 kregen vrouwen gemiddeld zes kinderen, thans 1,69.

Van alle landen in de regio Azië-Pacific telt Thailand procentueel de meeste ouderen. ‘Onze ouderen worden onvoldoende vervangen door nieuwe burgers, dus moeten we voorzieningen voor ouderen, zoals welzijn, gezondheidszorg en financiële zekerheid goed plannen.’

Kort nieuws donderdag 15 februari

– Het ministerie van Transport is in geprek met een parlementscommissie over de aanpak van beschadigde wegen die slecht zijn onderhouden sinds het beheer is overgedragen aan lokale bestuursorganen (LOA’s).

Het probleem komt voort uit de wens het bestuur te decentraliseren, zegt staatsecetaris Pailin. Hij meent dat de ideale oplossing zou zijn een aantal wegen die zijn aangelegd door het Highways Department en het Rural Roads Department, weer onder de vleugels te brengen van beide departementen, maar de wet staat dit niet toe.

De departementen hebben de LOA’s geholpen de kosten te dragen, maar als ze daarmee doorgaan, kunnen ze problemen verwachten met de Rekenkamer, zegt Pailin. De wegen worden gemakkelijk beschadigd door het zware vrachtverkeer, wat constant en duur onderhoud vereist. De LOA’s die voor de wegen moeten zorgen, kampen met de lange en langzame procedure voor toestemming van de uitgaven.

– Bij een uitgebreide operatie vorige maand zijn 63 personen aangehouden op verdenking van drugshandel en is een vermogen van 241 miljoen baht in beslag genomen. Gisteren maakten adjunct-politiecommandant Chalermkiat en NSB-commissaris Sommai de cijfers bekend van de op 20 januari gestarte operatie die de fraaie naam droeg Chaiya Sayop Paree 61/3.

De politie nam een grote hoeveelheid drugs in beslag, elf vuurwapens en 173 munitiepatronen. Het geconfisqueerde vermogen bestond uit 33 voertuigen, 13 motorfietsen, 11 huizen en condominiums, 27 grondactes, gouden sieraden ter waarde van 20 miljoen baht en 19 miljoen baht aan contant geld.

Een van de drugsyndicaten waarop de operatie was gericht, was die van Jirat Pensophonwitch, beter bekend als Ek Ouan, die in september in Nonthaburi is aangehouden. Zijn arrestatie leidde tot de aanhouding van zijn vrouw en schoonmoeder, die bezittingen van hem beheerden, waaronder huizen en flatjes in Pattaya ter waarde van 159 miljoen baht.

De operatie richtte zich ook op een andere drugsbende, gerund door Wanchalerm Kamollert, aka Note Dindaeng. Die zou banden hebben met drugsbaron Xaysana uit Laos, Natthapol ‘Boy’ Nakkham en Benz Racing (de man van de Lamborghini van 20 miljoen baht). Zie verder Kort Nieuws van gisteren, laatste bericht)

Nieuws van de website in 1 regel

• Nakhon Phanom: Analfabete vrouw krijgt belastingaanslag van 11 mln baht
• Somyot gaat met zijn billen bloot over lening bij Victoria’s Secret eigenaar
• Hua Hin: Vier foetussen gevonden in vuilnisvat; politie zoekt moeders
• MPC handhaaft repotarief op 1,5 procent

Repotarief
Definition: Repo rate is the rate at which the central bank of a country lends money to commercial banks in the event of any shortfall of funds. Repo rate is used by monetary authorities to control inflation.
Description: In the event of inflation, central banks increase repo rate as this acts as a disincentive for banks to borrow from the central bank. This ultimately reduces the money supply in the economy and thus helps in arresting inflation.
The central bank takes the contrary position in the event of a fall in inflationary pressures. Repo and reverse repo rates form a part of the liquidity adjustment facility.


 

De iconische foto van het meisje in Trang Bang wier huid was verbrand door een napalm aanval is de grote trekker van een fotoexpositie in de Leica Gallery in Bangkok. Onder de titel My story toont AP fotojournalist Nick Ut tot 30 april de foto’s die hij tijdens de Vietnam oorlog maakte.

De krant schrijft dat de foto ‘hielp de Vietnam oorlog te beëindigen’, maar dat lijkt me te veel eer. Maar zeker is dat de foto van het schreeuwende en rennende meisje destijds grote verontwaardiging opriep.

In het Life-katern van BP een interview met Nick Ut. Voor zover ik me kan herinneren leeft het meisje in Canada, haar huid is zwaar verminkt. (Bron: Bangkok Post, 13 februari)


 

Er zijn geen barsten in het kabinet, zegt premier Prayut

14 februari – Laat ik maar met de deur in huis vallen. Wat zei minister Teerakiat (Onderwijs) in Engeland over de horloge sage? ‘Als het mij was gebeurd, zou ik afgetreden zijn toen het eerste horloge bekend werd. In Thailand lijkt niets te gebeuren met iemand die 25 horloges draagt. Veel mensen zijn bang iets te zeggen. Waar zijn ze bang voor? Waarom? Word ik ontslagen uit het kabinet?’

U begrijpt het al: Teerakiat bevond zich begin deze week ‘in hot water’, zoals de Engelse uitdrukking luidt, nadat hij was teruggekeerd uit Engeland. Maar de plooien zijn al weer gladgestreken. Nadat hij zijn excuses had aangeboden aan vice-premier Prawit (eerder spottend ‘generaal Rolex’ genoemd) en premier Prayut had uitgelegd dat hij niet in de gaten had gehad een formeel interview te geven, was de kou alweer uit de lucht.

Prayut: ‘Het was meer een misverstand. De minister wilde niet Prawit kritiseren of het regime ondermijnen. Hij voerde gewoon een conversatie.’ Prayut benadrukte dat er geen barsten in het kabinet zijn. ‘We zijn nog steeds gek op en begrijpen elkaar.’

Ik houd het kort, want in het artikel wordt de uitleg van Teerakiat uitgebreid beschreven, maar dat mag u zelf lezen (Klik hier: Prayut slams talk of cracks in cabinet). Met de opmerking ‘Word ik ontslagen uit het kabinet’ verwees Teerakiat naar een minister in het House of Lords die onlangs zijn ontslag aanbood omdat hij te laat was om vragen te beantwoorden.

Teerakiat: ‘Thaise politici zouden nooit om zo’n klein ding hun ministerspost verlaten. No way! Het is een kwestie van geweten die diep verankerd is. Dat wil zeggen: wat iemand al dan niet moet doen en wat juist of verkeerd is. Met te laat komen wordt geen wet of ethische regel overtreden. In Thailand wordt een gebrekkig moreel geweten typisch getolereerd.’

Op de social media wordt de minister zowel geprezen als gekritiseerd. Sommigen prijzen hem omdat hij de moed had zich uit te spreken, anderen zijn teleurgesteld omdat hij gezegd heeft in de regering te blijven.

Intussen is het wachten op het verlossende woord van de NACC die onderzoek doet naar de affaire. Prawit had op 8 februari zijn laatste verklaring moeten inleveren, maar hij had om een week uitstel gevraagd. De NACC had geen bezwaar. Zijn uitleg geeft hij morgen.

Prawit blijft volhouden dat hij de horloges waarmee hij is gesignaleerd, van vrienden had geleend, van wie één is overleden. Dus die hoefde hij ook niet te vermelden in zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensopgave. En als die vrienden dat nu ook bevestigen, gaat deze affaire als een nachtkaars uit, zegt uw redacteur. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 5)

Nog meer Prayut (Gaap, gaap)

14 februari – Vandaag is Valentijnsdag, de dag van de liefde, maar premier Prayut heeft er geen boodschap aan. Hij belooft politieke agitatoren hard aan te pakken, want ‘alle mensen dienen zich aan de wet te houden’. Met die ‘agitatoren’ doelt hij op de actievoerders die zich verzetten tegen mogelijk uitstel van de verkiezingen van november (beloofd door Prayut) naar februari.

Deze kans bestaat omdat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden drie maanden later van kracht wordt dan normaal. Dat heeft het parlement in al zijn wijsheid besloten zodat politieke partijen meer tijd hebben voorbereidingen te treffen voor de verkiezingen. En wanneer het Constitutionele Hof eraan te pas komt, is verder uitstel niet ondenkbaar.

Prayut is niet gecharmeerd van het protest zaterdag bij het Democracy Monument waar 500 personen demonstreerden tegen uitstel, aanzienlijk meer dan een eerder protest in Pathumwan waaraan 100 mensen deelnamen.

‘Ik weet niet wat ze willen’, zei Prayut gisteren. ‘Ze proberen het land achterwaarts te brengen […] de regering kan het niet door de vingers zien. Ik dreig niet. maar wetten zijn wetten. Ze moeten gelijk gehandhaafd worden.’

Prayut wees erop dat de NCPO en regering niet de bedoeling hebben mensen te muilkorven of zeer te doen. Het bestuur is al soepel geweest door te waarschuwen of borgtocht toe te staan, maar ‘dezelfde groepen mensen blijven rotzooi trappen’. Hij vindt dat de media de actievoerders die hebben gezegd hun protest voort te zetten, dienen te vertellen dat ze de wet overtreden en problemen voor automobilisten veroorzaken.

Prayut: ‘De demonstranten zeggen dat hun mensenrechten en vrijheid worden geschonden, maar ik vraag: Hebben de mensen die niet aan de rally’s deelnemen, dan geen rechten? Ze dienen ook aan anderen te denken.’

Jongeren trekken zich niets aan van alcoholverbod

14 februari – Leuk werkwoord in de kop: quaffing. Kende het niet. Betekent: gulpen, verzwelgen, met grote teugen drinken. Dat doen minderjarigen ondanks het alcoholverbod. Uit een recent onderzoek van het Centre for Alcohol Studies is gebleken dat 88 procent van de jongeren onder de 20 jaar alcohol kan kopen ondanks dat de verkoop aan hen is verboden. In 2008 was dat 83 procent. Verrassend? Nou neu, zegt uw redacteur want This Is Thailand hetgeen betekent dat alles en iedereen in dit land te koop is.

Premier Prayut [heb je hem weer] zei gisteren op een bijeenkomst in het Governement House gewijd aan de Alcohol Control Act die 10 jaar van kracht is, dat de regering het aantal zuiplappen wil teugdringen, met name jonge innemers. Alcohol is een groot probleem in Thailand, oreerde hij. Ze draagt bij aan andere sociale problemen zoals huiselijk geweld, verkeersongelukken en financiële problemen. Om zijn betoog te ondersteunen, zette hij een bril op die de zichtbaarheid en perceptie van lieden onder invloed simuleert.

De toename is volgens adjunct-hoofd Bundit van de Thai Health Promotion Foundation te wijten aan de verkoop van alcohol bij studentenflats. Hij zei dat op een seminar gisteren in Bangkok over de alcoholwet, bijgewoond door 150 vertegenwoordigers van diverse anti-alcoholgroepen. Maar de alcoholconsumptie is in Thailand wel licht afgenomen omdat alcohol moeilijker te koop is sinds de wet van kracht is.

Het CAS onderzoek zegt dat de verkoop op openbare plaatsen met 81 procent is afgenomen, met name in benzinestations, omdat de wet de tijdstippen regelt waarop alcohol mag worden verkocht. Het verbod op alcoholreclame wordt daarentegen te niet gedaan door advertenties op de social media, die grote invloed hebben op jongeren.

Hoogleraar Boonyou van de Krirk universiteit zegt dat de wet weinig zoden aan de dijk heeft gezet omdat ze niet streng wordt gehandhaafd en omdat er een tekort is aan mensen die zich ermee bezighouden. Bovendien bevatten de wetten op het heffen van accijns mazen waarvan alcoholproducenten gebruik maken.

In sneltreinvaart door de krant

14 februari – Wat biedt Bangkok Post nog meer op Valentijnsdag? Op pagina 2 een interview met Surakiart Sathirathai, hoofd van de adviesraad van het Committee for Implementation of the Recommendations on Rakhine State, benoemd door Aung San Suu Kyi. Surakiart, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, ontkent dat de adviesraad is gevormd om de vermeende misdrijven van de regering van Myanmar wit te wassen. Sla ik over.

RTP hoofdcommissaris Chakthip zegt dat de loterijzaak grote gelijkenis vertoont met de Jomsap-zaak, waarin elf personen hebben samengespannen om haar vrij te pleiten van schuld aan een hit-and-run aanrijding in 2005. Zij worden vervolgd voor meineed.

In de loterijzaak gaat het om valse getuigen en gefabriceerd bewijs. In die zaak betwisten een onderwijzer en politieagent het bezit van staatsloten (een serie met hetzelfde nummer) waarop de jackpot van 30 miljoen baht is gevallen. Sla ik ook over, heb er al zo vaak over geschreven.

Op naar pagina 3 die twee verhalen wijdt aan ITD-directeur Premchai. Hij wordt nu ook beschuldigd van het illegaal bezit van grond in Loei (zie Nieuws van de website) en dierenrechten actievoerders zeggen hem het vuur na aan de schenen te blijven leggen (op de foto een protest van studenten). Ze zijn bang dat hij zijn straf voor het stropen van beschermde dieren ontloopt omdat invloedrijke elites vaak ontsnappen aan de arm van Justitia.

Het Pollution Control Department (PCD) meldt in de opening van pagina 4 dit jaar een eind te willen maken aan het gebruik van plastic waarmee flessen drinkwater worden verzegeld. Vaak lastig los te wurmen en volgens mij overbodig. Een dop volstaat.

City Hall oftewel de gemeente Bangkok zegt dat in de hoofstad elk jaar 2.086 personen worden geïnfecteerd met HIV. Dat zijn er volgens Bartjens zes (!) per dag. In totaal zijn 77.034 bewoners seropositief. 2.523 zijn geïnfecteerd met andere SOA’s, oftewel 90,2 per 100.000 stedelingen. Vooral syfilis is in opmars, de helft van de patiënten zijn jongeren.

Vandaag (Valentijnsdag, weet u wel) vraagt het stedelijk Health Department op de Suan Sunandha Rajabhat universiteit met een tentoonstelling aandacht voor SOA’s. Tevens wordt een gratis bloedproef op HIV en syfilis aangeboden. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Kort nieuws woensdag 14 februari

– De voormalige soldaat uit Yala die maandag in Nonthaburi is aangehouden nadat een kleine wapenvoorraad was gevonden (zie Nieuws van de website in 1 regel), was hoofd bewaking van het UDD (roodhemden) bij vroegere gewelddadige politieke incidenten, zegt RTP hoofdcommissaris Chakthip. De man (53), Kritchapol Poolsil, heeft tevens gewerkt voor Wuthipong Kochathamakun, beter bekend als Kotee, de leider van een groep roodhemd hardliners, die naar Laos is gevlucht.

De wapenvoorraad, 1 granaat, zes kleine bommen en voetzoekers, werd door een schoonmaker ontdekt in een appartement in Nonthaburi. Gebleken is dat Kritchapol het appartement 5 jaar geleden heeft gehuurd, maar achterliep met de betalingen.

RTP adjunct-hoofd Srivara spreekt de kritiek tegen dat de aanhouding en wapenvondst een set-up kunnen zijn. De verdachte heeft bekend, zegt hij, dat de bommen van hem waren. Roodhemdleider Worachai Hema noemt de aanhouding een poging van de regering om de aandacht af te leiden van de negatieve publiciteit, waaraan ze blootstaat.

– De NHSO studeert op wijziging van de UHC-wet om compensatiebetalingen mogelijk te maken aan  vrouwen die zwanger zijn geraakt ondanks dat ze gesteriliseerd zijn. De studie is een reactie op de toename van het aantal personen die zeggen slachtoffer te zijn van sterilisaties die niet hebben gewerkt.

Maandag hield het kantoor een speciale ‘beleidsdialoog’ sessie om de kwestie op te lossen. Compensatie zou mogelijk zijn op grond van een artikel in de National Health Security Act van 2002. Dat artikel zegt dat patiënten bij fouten in medische behandelingen recht hebben op compensatie. Omdat sterilisatie wordt beschouwd als een gezondheid bevorderende dienst, is het artikel thans niet van toepassing.

Sinds 2006 hebben 738 personen geklaagd over ineffectieve sterilisaties en 54 over dito anticonceptie methodes. Enkele leden van het NHSO-bestuur vinden dat de vrouwen recht hebben op compensatie. Ze zeggen dat het artikel bedoeld is patiënten te rehabiliteren. ‘Fouten worden in de gezondheidszorg gemaakt, waaraan niemand schuld heeft. Maar wanneer iemand schade ondervindt, dient hulp te worden geboden’, zegt Supatra Nakhaphiew, die in het bestuur de civiele sector vertegenwoordigt. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Premier Prayut heeft troost voor de bewoners van Bangkok die sinds deze begin maand lijden onder het hoge niveau aan fijn stof (PM10) in de lucht. Op sommige plaatsen bedraagt de concentratie 94 microgram per kubieke meter lucht, aanzienlijk meer dan de veiligheidslimiet van 50 mg.

‘Ik wil niet dat de mensen in paniek raken’, zegt Prayut. ‘Maar het is niet alleen Thailand dat met het probleem kampt. Ook andere landen worstelen met het probleem.’ Hij heeft het Department of Royal Rainmaking and Agriculture Aviation gevraagd kunstmatig regen op te wekken. Dat moet op de korte termijn enige verlichting brengen. De regenmakers studeren sinds begin deze week of de vereiste condities zoals luchtvochtigheid aanwezig zijn.

– De Britse ambassade maakt zich zorgen over het lot van Britse gedetineerden. Ze vraagt de autoriteiten adequate maatregelen te nemen om hen te beschermen tegen schendingen van mensenrechten.

Hoofd Naras van het Corrections Department zei gisteren dat de ambassade de dienst heeft gevraagd ‘bewust te zijn van de rechten van gedetineerden, suïcides en ontsnappingen te voorkomen en hun kwaliteit van leven te verzekeren’. De ambassade wil dat gevangenen uit alle landen gelijk behandeld worden.

Thans zitten 15.076 buitenlanders gevangen in Thaise gevangenissen. De meesten, voornamelijk uit Zuidoost-Azië, zijn gevangen gezet wegens drugsvergrijpen. Naras geeft toe dat de gevangenissen vorig jaar overbevolkt waren en te weinig personeel hadden, maar hij houdt vol dat voldaan wordt aan internationale richtlijnen, die een goed beheer eisen en zaken regelen als toegang, fouilleringen en gezondheidszorg.

Gisteren hielden het CD en de Britse ambassade een workshop over de huidige praktijken in gevangenissen en ze hielden een brainstorm over het samenstellen van nieuwe handboeken voor gevangenbewaarders.

– De diensten die strijd voeren tegen de drugshandel, hebben van het National Command Centre for Combating Drugs de opdracht gekregen de drugssmokkel vanuit de beruchte Golden Triangle, een van de twee grootste drugsproducerende gebieden in Azië, hard aan te pakken. De opdracht is een reactie op de alsmaar doorgaande smokkel in het boven-Noorden en boven-Noordoosten.

Thailand, zegt minister Prajin (Justitie) is een transitland (geworden) voor de transnationale drugssmokkel. Dat bijkt uit recente inbeslagnames van drugs, onder andere in een trein naar het Zuiden. Prajin zegt dat het aantal veroordeelden wegens drugsgebruik de afgelopen drie jaar is verminderd. In 2017 zijn 10 procent minder personen gevangen gezet wegens drugsvergrijpen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Cobra Gold begonnen in Korat met grootste Amerikaanse deelname in jaren (6800 man)
• Nieuwe aanklacht tegen Premchai: wreedheid tegen dieren
• Politie: ITD-directeur Premchai bezet illegaal 6.000 rai bos in Loei
• Bosbrand in nationaal park Khon Buri: 100 rai vernield, maar raast door
• Kleine wapenvoorraad gevonden in Nonthaburi, vm soldaat aangehouden
• TAT wil Unesco stad Sukhothai promoten voor toerisme; nadruk op cultuur en voedsel
• Minister Teerakiat sorry voor aanmerkingen over horloges Prawit
• 14 rubber pijpen (154 meter) aangespoeld op toeristenstrand Chumphon
• Kritiek VS op deportatie Cambodjaanse die schoen naar portret Hun Sen gooide
• Nakhon Si Thammarat: Man (83) aangehouden voor aanranding meisje van 4
• Hogesnelheidslijn: Japan nog steeds van de partij, zegt Somkid


 

Winkelcentra Future Park (Rangsit) en CentralWorld vieren Chinees Nieuwjaar met enkele traditionele uitvoeringen en acrobatische shows. Op woensdag en donderdag worden in Rangsit (foto boven) de Hong Xiao Er Dance, A Night in Beijing Choir, Beauty of Homeland Dance en een waaierdans uitgevoerd. Vrijdag en dit weekend bieden de Unexpected Extreme Chinese Show, een mix van Chinese kunst en extreme sporten.

In CentralWorld enkele grootste en verfijnde culturele uitvoeringen onder de titel The Blessing Show. De festiviteiten werden gisteren geopend met de Chinese Red Lanterns dans, gevolgd door een dans waarbij de danseressen  op de muziek van snaarinstrumenten borden vasthouden. Op de foto onder een Yo-Yo uitvoering, die vandaag en donderdag op het programma staat. Daarbij wordt gejongleerd met een yo-yo. (Bron: website Bangkok Post, 12 februari)


 

Premier doet een schepje bovenop zijn anti-protest retoriek

13 februari – Leuke gedachte-oefening om de dag mee te beginnen: Wat zou u doen als u in de schoenen stond van premier Prayut en geconfronteerd werd met toenemende oppositie tegen de regering daar pro-verkiezings demonstraties aan kracht winnen?

Eind januari waren het nog maar honderd mensen die bij het BAAC in Pathumwan bezwaar maakten tegen het mogelijk uitstel van de verkiezingen met 90 dagen, afgelopen zaterdag waren het er vijfhonderd en de organisatoren zijn niet van plan hun verzet op te geven.

Premier Prayut gaf gisteren zijn antwoord tijdens een bijeenkomst van buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van de VN. De krant vat het samen in de openingskop van vandaag: PM ups anti-protest rhetoric.

Inderdaad: veel retoriek zoals: De regering blijft vastbesloten mensenrechten te verdedigen en bevorderen om haar geloofwaardigheid in de internationale gemeenschap en het vertrouwen van de bevolking in het land te vergroten.

Of wat dacht u van deze: De mensen moeten ook bewust gemaakt worden van hun rechten en plichten, inclusief respect voor de wet en ze moeten inbreuk maken op andermans rechten achterwege laten. Nou, daar kan toch niemand tegen zijn?

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade en EU-ambassadeur Pirkka Tapiola waren blij met de opmerkingen van Prayut.
– De woordvoerder: ‘We waarderen de nadruk die de premier en minister van Buitenlandse Zaken hebben gelegd op de verplichting van Thailand te voldoen aan de internationale conventies en overeenkomsten waar Thailand partij in is.’

– Pirkka: ‘De EU hecht groot belang aan de bevordering en bescherming van de mensenrechten over de hele wereld.’ Pirkka verwees daarbij naar het besluit van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in december om de relatie met Thailand geleidelijk te herstellen.

Tijdens zijn keynote speech zei Prayut tegen de ruim driehonderd aanwezigen dat de recente politieke activiteiten in het land bezoedeld zijn met ‘slechte bedoelingen’. ‘Sommige politieke groepen streven snode doelen na. Ze treden elke dag naar buiten. Ze worden gearresteerd en vrijgelaten, maar ze blijven terugkomen. In enkele gevallen hebben de autoriteiten de regels versoepeld, maar dit toont aan dat ze andere doelen hebben, onzuivere doelen.’

Of het corps diplomatique er ook zo over denkt en hoe het denkt over de oproep van de actievoerders niet te tornen aan de beloofde verkiezingsdatum, komen we niet te weten, want daarover wil geen enkele diplomaat iets zeggen. (Zie verder voorgaande berichten op de pagina Verkiezingsnieuws 2 over het mogelijk uitstel van de verkiezingen, met name het bericht van gisteren)

Stroperssage: ITD-directeur Premchai niet gevlucht

13 februari – ITD-directeur Premchai, verdacht van het stropen  van wild in bosreservaat Thungyai (Kanchanburi), is nog steeds in het land, zegt zijn advocaat. Hij ontkende gisteren berichten dat zijn cliënt naar het buitenland is gevucht. Premchai gaat elke dag naar zijn werk en hij maakt zich geen zorgen over de zaak.

Het Immigration Bureau heeft geen gegevens over Premchai’s eventuele vlucht naar een buurland. Wanneer daarvoor wel bewijs is, kan de politie de rechtbank vragen zijn borgtocht in te trekken. Premchai moet op 26 maart voorkomen. Evenals zijn reisgezelschap worden hem negen overtredingen ten laste gelegd.

Alle vier ontkennen in het bos gejaagd te hebben, alhoewel op hun kampeerplek karkassen zijn gevonden van een zeldzame zwarte panter, een Kalij fazant en een common muntjac (blafhert), alsmede drie geweren en munitie. De jagers zijn vrijgelaten op een borgtocht van 150.000 baht elk.

De autoriteiten gaan onderzoek doen naar een mogelijk geval van encroachment in Phu Rue (Loei). Premchai zou er een huis op een berg in een bosreservaat bezitten. Dat blijkt uit een geluidsopname met een gesprek opgenomen tijdens de arrestatie van Premchai c.s. Maar RFD adjunct directeur-generaal Atthapol zei gisteren dat een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het huis buiten het reservaat staat.

Noppadon Prueksawan, voormalig DNP-medewerker en na zijn pensionering adviseur van ITD, meldt zich donderdag of vrijdag bij de politie. Hij wordt ervan verdacht het jachtgezelschap Thungyai te hebben binnengeloodst. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

Thaksin en Yingluck op weg naar Japan

13 februari – De beide oud-premiers Thaksin en Yingluck, eveneens beiden op de vlucht voor een gevangenisstraf, die gefotografeerd zijn in China, hebben het land verlaten en zijn naar Japan vertrokken, zegt vice-premier Prawit. Volgens eerdere berichten zouden ze in Beijing het Chinese Nieuwjaar vieren, dat morgen begint, maar daarvan hebben ze blijkbaar afgezien, misschien omdat ze bang waren uitgewezen te worden.

Prawit zegt dat betrokken diensten eraan werken beiden berecht te krijgen, maar daarvan is nog weinig gebleken. Thaksin woont al sinds 2008 in het buitenland, Yingluck nam in september de benen.

Premier Prayut haalt zijn schouders op over speculaties dat de aanwezigheid van beiden in China politieke instabiliteit in Thailand kan veroorzaken. ‘Ik heb er geen mening over. Dit is een zaak van een buitenland. De betrokken diensten blijven ze volgen.’

Gevraagd of het toevallig is dat de foto op dezelfde dag online werd geplaatst als het protest zaterdag bij het Democracy Monument, zei hij: ‘Het interesseert me niet. Besteed er geen aandacht aan. Waarom zijn jullie geïnteresseerd in mensen die de wet overtreden?’

Prayut zei dat gisteren na een evenement in het Government House te hebben bijgewoond ter gelegenheid van International Human Rights Day. Hij zei dat het de mensen aan een duidelijk begrip van mensenrechten ontbreekt, terwijl wetten en de grondwet onschendbaar zijn.

‘Wat betreft Thailand: er zijn nog steeds twee mensen die in het buitenland activiteiten plegen, welke onrust voor de mensen in het land veroorzaken. […] Iedereen die overtredingen begaat moet het juridisch proces volgen. Buitenlanders die de wet in Thailand overtreden, worden gearresteerd en uitgewezen naar hun eigen land.’

Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt geïnformeerd te zijn dat Yingluck in China is. Alhoewel haar paspoorten zijn ingetrokken, kan ze een paspoort van een ander land hebben verkregen in ruil voor investeringen. Het ministerie, zegt hij, heeft enkele landen bericht dat ze op de vlucht is.

RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft de Foreign Affairs Division van de RTP de opdracht gegeven Interpol te informeren en hij heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gevraagd de reisroutes van Thaksin en Yingluck na te gaan. Forensisch functionarissen moeten controleren of de foto waar beiden op staan, echt is. (Zie verder de pagina The Great Escape)

De krant plakt er nog een bericht aan vast over waarnemend Pheu Thai partijleider Viroj. PT’s secretaris-generaal Phumtham ontkent dat gezocht wordt naar een vervanger en dat Thaksin, Yingluck en voormalig premier Somchai elkaar in het buitenland hebben gesproken over Viroj’s vervanging. PT heeft geen reden om op dit moment van leider te wisselen.

Werk aan Orange metrolijn gaat beginnen

13 februari – Rare combinatie: Het bericht gaat over de Orange metrolijn maar de foto bij het verhaal toont het in aanbouw zijnde MRT-station Wat Mangkon dat deel uitmaakt van de zuidelijke verlenging van de Blue metrolijn die in aanleg is, deels ondergronds en deels bovengronds (foto niet beschikbaar).

Het station bevindt zich aan de Charoen Krung Road bij de Mangkon Kamalawat tempel en Chinatown. Staatssecretaris Pailin (Transport) zou er gisteren een kijkje nemen. De verlenging gaat in september 2019 open, de hele lijn [?] in februari 2020.

De Orange metrolijn gaat in oostelijke richting van Thailand Cultural Centre naar Min Buri lopen en in westelijke richting naar Taling Chan. Het werk aan de oostelijke route begint volgende maand met de sloop van twee bruggen. Die liggen in de weg bij de bouw van twee stations. De lijn meet 22,6 km en krijgt 17 stations. De kosten bedragen 79 miljard baht, de opening is gepland voor 2023.

Wat niet vermeld staat: Uw redacteur stapt vaak uit op Thailand Cultural Centre, een station op de lijn Hua Lamphong-Tao Poon. Op de lijn worden vanaf september drie extra treinen ingezet om de drukte, met name in de spits, te verminderen.

De westelijke route wacht op de resultaten van een studie naar een mogelijk gezamenlijk investeringsmodel van de overheid en de particuliere sector. De studie is naar verwachting in april klaar. De veiling van beide routes begint nog dit jaar. De westelijke route meet 16,4 km, de kosten bedragen 120 miljard baht, het aantal stations wordt niet genoemd.

Kort nieuws dinsdag 13 februari

– ’t Is een taaie strijd: boeren ervan overtuigen dat ze beter hun oogstresten en akkers beplant met suikerriet niet in brand kunnen steken, want de branden veroorzaken een verstikkende smog, die een gevaar vormt voor de volksgezondheid door de aanwezigheid van fijn stof (PM10). [De suikerriet wordt in brand gestoken, zodat schone stengels die meer opbrengen, aan de suikerfabrieken kunnen worden geleverd].

In de provincie Tak hebben dorpelingen lak aan het verbrandingsverbod. De brandweer had een uur nodig om een brand op een akker van 10 rai te blussen. Het verbod is uitgevaardigd door de gouverneur als deel van de ’60 dangerous days’ campagne van 10 februari tot 1 maart, die tot doel heeft een eind te maken aan de smog. De gouverneur heeft de politie opgedragen de weerbarstige boeren te arresteren.

De zogeheten slash and burn methode heeft het risico dat het vuur van de akkers overslaat naar bossen, wat een gevaarlijke situatie oplevert en de luchtverontreiniging verergert. In dat geval worden de boeren niet alleen vervolgd voor overtreding van het verbod, maar ook voor het veroorzaken van een bosbrand. Daarop staan straffen van 2 tot 15 jaar en/of een boete van maximaal 150.000 baht.

De draconische maatregel beoogt het aantal hot spots met branden vergeleken met vorig jaar te halveren. Andere noordelijke provincies, zoals Phayao en Lampang, voeren ook het 60-dagen beleid. In Phetchabun klagen dorpelingen over ‘zwart stof’, veroorzaakt door het verbranden van suikerriet. De NCPO houdt de zaak scherp in de gaten.

– Sap Wadee, de man die vorig jaar naar de politie stapte om te vertellen dat hij als zondebok was gehuurd voor de hit-and-run aanrijding in 2005 die een fietser dodelijk verwondde, heeft gisteren in de rechtbank, evenals zijn vrouw, bekend gelogen te hebben. De leugen had onderwijzeres Jomsap moeten vrijpleiten van schuld aan de aanrijding bij haar herzieningsverzoek.

Jomsap moet op 12 maart voorkomen. Ze blijft volhouden dat zij niet de pickup truck bestuurde. Een getuige van de aanrijding, de duopassagier van een motorfietser, ontkende gisteren betrokken te zijn bij de zondebok samenzwering. Zij verklaarde eerder gezien te hebben dat de pickup truck werd bestuurd door een man en na de aanrijding snel weg reed.

Ik houd het kort, want u vindt alle informatie over de zaak, waarin negen verdachten terecht staan voor meineed, op de pagina De zaak Jomsap.

– 33 actievoerders zijn gisteren bij het VN hoofdkantoor aan de Ratchadamnoen Avenue begonnen aan een hongerstaking om de regering onder druk te zetten de plannen voor de bouw van kolencentrales in Krabi en Songkhla te laten varen.

Bewoners in Thepha (Songkhla) vroegen vorig week het ministerie van Milieu al de EHIA (milieu- en gezondheidseffect rapportage) in te trekken, die op rand van goedkeuring staat. Het ministerie heeft besloten de startdatum van de bouw met drie jaar uit te stellen, zodat meer studies verricht kunnen worden.

De EHIA voor Krabi kwam begin 2016 klaar. De regering moet de startdatum van de bouw nog vaststellen, maar het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat kreeg in april van dat jaar de opdracht om de rapportage te herzien.

De Krabi centrale zou in 2025 moeten opengaan, de Thepha centrale in 2024. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Kolencentrales)

– De provinciale civiele rechtbank in Kanchanaburi is gisteren begonnen aan de zaak waarin een onderwijzer en een politieagent ruzie maken over het bezit van de staatsloten waarop de jackpot van 30 miljoen baht is gevallen. Beiden houden stug vol dat zij de rechtmatige eigenaar van de loten zijn. Ze wilden ook niet ingaan op het verzoek van de rechter voor een minnelijke schikking.

De onderwijzer deed in december aangifte van de verduistering van de loten door de agent. Vijftien getuigen staan klaar om zijn verhaal te bevestigen. [In een volgende zin staat 12] Het onderzoek naar de controverse is door de CSD overgenomen van de Provincial Police Region 7.

– De Australiër Robert Gordon Polly Bank Gee, die in eigen land wordt gezocht voor drugsvergrijpen, wordt uitgewezen zodra de rechtsgang tegen hem in Thailand is afgerond. De Aussie die terecht staat voor het vervalsen van reisdocumenten, zegt een beroep voor te bereiden. Gee vluchtte in 2011 naar Thailand. Hij werd in 2016 in Phuket aangehouden door de Thaise en Australische politie.

Een andere Australiër is na een dronkemansruzie in Pattaya aan interne bloedingen overleden. Hij was door een Amerikaan zwaar verwond. Getuigen hebben verklaard dat het slachtoffer over de bar was getrokken, geschopt en gestompt totdat hij zijn bewustzijn verloor. Hij overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

– Follow-up op het bericht over het vervalsen van kwitanties in Khon Kaen. De autoriteiten gaan het hoofd van het provinciaal welzijnscentrum aan de tand voelen over zijn betrokkenheid. De fraude is in onderzoek bij de PACC, die gesproken heeft met negentig dorpelingen die nooit ene cent hebben ontvangen uit het welzijnsfonds. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

– De gemeente Bangkok (BMA) gaat het kabinet toestemming vragen de taken van de verkeerspolitie over te nemen van de RTP. Gouverneur Aswin zegt dat de overheveling vijf jaar in beslag gaat nemen. Begonnen wordt met kleine taken zoals het verven van wegmarkeringen en plaatsen van borden.

De gemeente probeert al lang de verkeerspolitie onder haar vleugels te krijgen. Toenmalig gourverneur Bhichit begon er 20 jaar geleden mee, maar de RTP en agenten op straat verzetten zich. Aswin maakt meer kans op succes, want hij is benoemd en wordt gesteund door de NCPO.

De RTP begint binnenkort aan training van de gemeentepolitie in handhaving van de verkeerswetgeving. De BMA gaat ook CCTV camera’s installeren om het verkeer in de gaten te houden. Verder wordt de gemeentepolitie ingezet om het verkeer bij 400 scholen te regelen. Dit project, School Zone Safety Zone geheten, is ook een idee van Aswin. Bij elke school wordt 1 agent gestationeerd.

– Als laatste een bericht over de drugsbende van drugsbaron Xaysana uit Laos, die begin vorig jaar werd gearresteerd en in het nieuws was omdat hij zijn Lamborghini van 20 miljoen baht had ondergebracht bij speedracer Akarakit Worarojchroendet (30), alias Benz Racing, om zijn drugsverdiensten te verbergen.

De politie heeft gisteren in Bangkok twee mannen aangehouden die banden hadden met Xaysana. Tevens werden vijf luxe wagens, een zware motorfiets en geweer ter waarde van 20 miljoen baht geconfisqueerd. Eén was een naaste medewerker van Wanchalerm Kamollert, aka Note Dindaeng, die bij het drugsnetwerk werkte en geïnvesteerd heeft in het drugsproductie gebied van de Golden Triangle.

De medewerker heeft bekend eigendommen van Wanchalerm te hebben beheerd. Vorig jaar circuleerde 70 tot 80 miljoen baht op bankrekeningen van Wanchalerm.

Tevens werd een huis in On Nut doorzocht, eigendom van Wanchalerm, maar daar werd niemand aangetroffen. De politie vond er wel een frequency jammer, gebruikt bij drugstransacties.

De tweede verdachte is de zanger Pahoon, een oudere broer van Wanchalerm. Hij werd maandag in een flat in Din Daeng aangehouden, maar hij ontkent elke betrokkenheid bij de schimmige zaken van zijn broer. Hij wist ervan en had hem gewaarschuwd ermee te stoppen.

Verder noemt het bericht nog de aanhouding van een hoge politieofficier verbonden aan de Highway Police Division 8 en zijn vrouw door het NSB in januari, die ook banden hadden met Xaysana’s netwerk. Maar dat is oud nieuws.

Nieuws van de website in 1 regel

• Uit Myanmar gesmokkelde sigaretten en tabak onderschept
• TAT en Japanse counterpart i Kyushu gaan samenwerken
• Tempel gaat digitaal met QR betalingen voor donaties
• Badmintonspeler: Na verlies in Maleisië opgelicht door taxibestuurder
• Premchai al een week niet gezien; politie: hij is nog in ’t land
• Actievoerder vraagt beurscommissie ITD van de beurs te halen
• Prognose: Bankleningen dit jaar plus 6-8 pct
• Tak: Jager aangehouden terwijl hij vlees van civet aan ’t grillen was
• Pattaya: Australiër overleden na vuistslag van Amerikaan
• Ratchaburi: Onderzoek naar 5 agenten wegens dood vrouw bij arrestatie van drugsdealers


 

Commentaar: Premchai vormt een risico voor ITD

12 februari – Premchai is een blok aan het been van zijn eigen bedrijf, kopt Bangkok Post boven het hoofdredactioneel commentaar van zondag. De krant roept de directeur van Italian-Thai Development Plc op terug te treden omdat hij aangehouden is op verdenking van het stropen van beschermde dieren in Thungyai Naresuan (Kanchanaburi), een bosreservaat dat door Unesco is erkend als werelderfgoed.

Premchai zegt zelf dat hij en zijn gezelschap van drie ITD-medewerkers het bos bezochten op een recreatief uitstapje, maar dat gelooft niemand gezien de vondst van veertig lange geweren en olifantenslagtanden bij een huiszoeking van zijn woning.

BP noemt Premchai, die 15 procent van de ITD-aandelen in zijn bezit heeft, een liability (letterlijk passiva) voor zijn bedrijf. Als hij zich niet zo spoedig mogelijk terugtrekt om de reputatie en toekomst van het bedrijf te beschermen, zullen waarschijnlijk aandeelhouders tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in april of mei hem overladen met hoon.

Niet dat dit enige verschil maakt, want het lijkt erop dat hij vastbesloten is aan het roer te blijven staan en niet af te treden. BP geeft als verklaring: Hij weet maar al te goed dat in dit land macht en geld de sterkste stem hebben.

Maar India, waar het bedrijf de helft van de aandelen in ITD Cementation India Ltd, een van de grootste aannemers in de Indiase markt, bezit is een ander verhaal. Concurrenten kunnen voordeel behalen uit de affaire, want om regeringscontracten wordt fel gestreden – een scherp contrast met de oligarchische methoden in Thailand, waarbij de grote spelers het werk onderling verdelen. [Kennen we dat in Nederland niet van de bouwfraude?]

ITD en de Indiase dochter hebben in beide landen grote regeringscontracten verworven voor de bouw van dammen, bruggen, tunnels, waterkrachtcentrales, en de aanleg van metrosystemen en snelwegen enzovoort. Over al deze projecten worden door de burgerbevolking en NGO’s zorgen geuit vanwege mogelijk schadelijke sociale en milieugevolgen.

Daarom is het van groot belang, betoogt BP, dat beide bedrijven hun inzet voor goed bestuur, sociale verantwoordelijkheid en de bescherming van het milieu demonstreren. Zonder een schoon image zullen ze er een harde dobber aan hebben tegenstanders en critici ervan te overtuigen dat de negatieve gevolgen van deze projecten tot een minimum worden beperkt. Nog belangrijker: ze zullen in toenemende mate onder vuur komen te liggen zolang Premchai’s naam niet is gezuiverd. (Bron: Bangkok Post, 11 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

BP van maandag: Waar is het nieuws?

12 februari – Het nieuws van vandaag moet je met een lantaarntje zoeken in Bangkok Post, want de meeste ruimte wordt ingenomen door achtergrondverhalen. Ik tel zes nieuwsberichten, verdeeld over vier pagina’s.

De krant opent met een follow-up op de demonstratie van zaterdag bij het Democracy Monument tegen uitstel van de verkiezingen tot volgende jaar. De junta lijkt geschrokken te zijn van de hoge opkomst, de krant schatte 500 personen, want premier Prayut heeft Chalermchai Sitthisad, legercommandant en secretaris-generaal van de NCPO, opdracht gegeven alle politieke bewegingen scherp in de gaten te houden en – let op! – uiterst voorzichtig te zijn wanneer juridische actie wordt ondernomen.

Een verstandig advies, dunkt me, want er is weinig voor nodig om de vlam in de pan te laten slaan. Het borrelt; de bevolking heeft na vier jaar genoeg van de junta. De recente horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld, en het mogelijk uitstel van de verkiezingen van november, zoals beloofd door Prayut, naar februari hebben de zaak op scherp gezet. Ik heb geen glazen bol en kan niet achter de schermen kijken, maar die indruk krijg ik als ik het nieuws op me laat inwerken.

De actievoerders die scherp in de gaten worden gehouden, zijn Sirawith, beter bekend als Ja New, Rangsiman en het netwerk van Jatupat Boonpattararaksa (Pai Dao Din) die gevangen zit wegens een link die hij vorig jaar op zijn Facebook-pagina plaatste naar een BBC-artikel over de nieuwe koning, dat als majesteitsschennis wordt beschouwd.

Ze worden ook brutaler. Rangsiman Rome, leider van de Democracy Restoration Group, Sirawith Serithiwat (Start Up People) en advocaat Arnon Nampa sloten zich zaterdag bij het protest aan, alhoewel tegen hen arrestatiebevelen liepen wegens het protest van eind vorige maand bij de skywalk in Pathumwan. Ze zijn beschuldigd van overtreding van het verbod op politieke activiteiten. Rangsiman meldde zich gisteren bij de politie in Khon Kaen en werd vrijgelaten op een borgtocht van 10.000 baht. Hij moest daar voorkomen wegens een incident in juli 2016, voorafgaand aan het referendum over de nieuwe grondwet.

Rangsiman, die in maart voor de krijgsraad moet verschijnen, zegt zich geen zorgen te maken over de tegen hem geuite beschuldigingen. Hij gaat door met zijn gevecht. ‘Een standpunt innemen is wat ik kan doen. Ik zie dit als een eer om te strijden voor democratie en voor de mensen om hun basisrechten terug te krijgen.’

Premier Prayut is bang dat de daden van het regime uitgebuit worden om een ongewenste situatie in de aanloop naar de verkiezingen te creëren, zeggen bronnen. De veiligheidsdiensten zijn ook bezorgd want slechts de helft van de wapens die tijdens de ongeregeldheden in 2010 het land instroomden, is geconfisqueerd.

De krant noemt verder The Walk, een protestmars van 450 km naar Khon Kaen, gestart op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit, tegen het falend regeringsbeleid op het gebied van natuurlijke hulpbronnen, voedselveiligheid en de vrijheid van meningsuiting. Zaterdag komen de deelnemers aan in Khon Kaen. Hoeveel het er zijn en wat ze onderweg bereikt hebben, heb ik tot nu toe nog niet gelezen in de krant.

En zo analyseert de krant de huidige situatie maar door, want een nieuwsverhaal kun je de opening krant niet noemen. Minpuntje vind ik: voor het artikel hoeven de HH verslaggevers de redactie niet uit om eigen onderzoek te doen. Lui? Incompetent? Bang voor repercussies? Ik weet het niet, maar ik zou toch graag meer feiten willen lezen, want bovenstaand verhaal kan ik ook achter mijn bureau schrijven. (Voorgaande berichten op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Dit slaat uw redacteur over. Foei!

12 februari – Laat ik mij ook eens overgeven aan transparantie, een woord dat ik om de haverklap tegenkom in Bangkok Post. Welke verhalen sla ik over omdat ze geen actueel nieuws bevatten? Dit  zijn ze:

– Een achtergrondverhaal over het bosreservaat waarin ITD-directeur Premchai is aangehouden op verdenking van het stropen van beschermd wild. ‘Sanctuary with a proud past’, kopt de krant.

– Een aflevering van Crime Track, een rubriek waarin wordt teruggeblikt op misdrijven. Deze aflevering gaat over Thailand als transitland van drugssmokkel naar een groot aantal andere landen.

– Een analyse over de verkiezingen. De regering probeert voormalig regeringspartij Pheu Thai te isoleren. Politieke waarnemers zeggen zeker te weten dat het regime politieke ambities heeft. Prayut’s bezoeken aan het land hebben alleen maar tot doel daarvoor steun te verwerven.

– Ten slotte Murder probe hits the wall over een moeder die actie onderneemt omdat het onderzoek naar de moord op haar zoon, twee jaar geleden, maar niet opschiet.

Zo, weet u dat ook weer en dan nu naar het nieuws.

De jacht op Yingluck verplaatst zich naar China

12 februari – Het politieteam dat op oud-premier Yingluck jaagt, die in september gevlucht is voor een gevangenisstraf van 5 jaar, vraagt vandaag de Chinese autoriteiten om medewerking bij haar opsporing nu online een foto is opgedoken waarop ze samen met haar oudere broer Thaksin, eveneens oud-premier, op een markt in Beijing staat. De politie wil zeker weten of de foto in China is genomen.

NCPO-woordvoerder Piyaphong zegt dat de politie tot nu toe geen belangrijke informatie heeft ontvangen over de foto. Gevraagd of de foto erop wijst dat Yingluck evenals Thaksin vrij kan rondreizen, alhoewel beider paspoorten zijn ingetrokken, zegt hij: ‘Dat weet ik niet.’

Regeringswoordvoerder Sansern wil geen commentaar geven. ‘De veiligheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor de zaak, niet de regering.’ Hij reageerde op een vraag of de publicatie van de foto op dezelfde dag als het protest bij het Democracy Monument bedoeld was als een soort van politieke boodschap.

Secretaris-generaal Chawalit van Pheu Thai wijst die speculatie af, alhoewel het wel toevallig is nu de door de NCPO opgetuigde regering snel haar populariteit verliest.

Naar verluidt zijn de Shinawatra’s in China voor de viering van het Chinees Nieuwjaar. Zie de startpagina voor info over China’s belangrijkste feestdag. (Alles over Yingluck’s vlucht op de pagina The Great Escape)

Kort nieuws maandag 12 februari

– De zes bomaanslagen gisteren in Pattani, waarbij negen personen gewond raakten inclusief het districtshoofd van Yaring, drie dagen voor het Chinees Nieuwjaar festival, hebben de autoriteiten op scherp gezet want er zouden gedurende de festiviteiten wel eens meer aanslagen gepleegd kunnen worden. Inlichtingendiensten waarschuwen voor opstandelingen die aanslagen met autobommen beramen in belangrijke economische gebieden. De gemeente Betong en de Chinese gemeenschappen in Yala maken zich het meeste zorgen.

De bomaanslagen waren zorgvuldig gepland want enkele hadden tot doel veiligheidspersoneel te lokken naar plaatsen waar secondaire bommen waren geplaatst, een tactiek die wel vaker in het Zuiden wordt toegepast. Een bom ontploft, onderzoekers gaan naar de PD waarna een tweede bom ontploft.

De autoriteiten vermoeden dat de aanslagen het werk waren van een groep die haar macht wilde tonen, nadat enkele opstandelingen zich bij het leger hadden gemeld en hun wapens hadden ingeleverd, aldus een politiebron. In totaal waren twaalf bommen geplaatst in Yaring, Yarang en Sai Buri, maar de EOD zag kans zes tijdig onschadelijk te maken.

In Yaring brak de nacht voor de aanslag brand uit in een kruidenierswinkel, vermoedelijk door een brandbom. Drie jaar geleden werd de winkel ook al eens aangevallen. De eigenaresse ontsnapte toen op het nippertje aan de dood. ‘Ik kan hier niet meer leven’, zei ze na de tweede aanslag.

– Hoofd Wichien van de Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary en drie andere rangers hebben gisteren de politie nadere informatie verstrekt over de stroperij van ITD-directeur Premchai en zijn kornuiten, die zondag zijn aangehouden. Hij zei dat ze dankbaar zijn voor de vele steunbetuigingen die ze hebben ontvangen.

De DNP heeft alle nationale parken en reservaten in de buurt van Thungyai Naresuan opdracht gegeven het aantal patrouilles op te voeren. Vandaag bezoeken de adjunct-commandant van de Provincial Police 7 en de commandant van de politie in Kanchanaburi de politie in Thong Pha Phum voor een update over het onderzoek.

Premchai en gezelschap zijn van negen overtredingen beschuldigd. De politie heeft tevens de man die Premchai c.s. geholpen zou hebben het bosreservaat binnen te loodsen, opgeroepen voor verhoor. Noppadon, voormalig DNP-medewerker, werkt sinds zijn pensionering als adviseur voor ITD. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Stroperssage)

– Een gevalletje van corruptie in de provincie Kalasin. De prijzen van landbouwmaterialen, die zijn aangeschaft voor boeren die getroffen zijn door overstromingen, blijken aanzienlijk hoger te zijn dan normaal. Een commissie die onderzoek heeft gedaan, levert volgende week bij de provinciale gouverneur haar bevindingen in. Daarna wordt disciplinaire actie ondernomen tegen de ambtenaren en leiders die betrokken waren bij de aanschaf. Het kantoor van de PACC Region 4 in de aangrenzende provincie Khon Kaen neemt ook actie.

De commissie is gevormd nadat boeren hadden geklaagd bij het Damrongdhama klachtencentrum van de regering. Het gaat om zes districten. De commissie heeft onderzocht of de leverancier bevoegd was de materialen te leveren omdat hij niet degene was die aanvankelijk gecontracteerd was.

Boeren in een van de zes districten vragen om een onderzoek nadat de kikkers die ze in het kader van het hulpprogramma ontvingen, op een ongebruikelijke manier het loodje hadden gelegd. (Zie ook de pagina Corruptie 5)

– Lange tijd uit het nieuws geweest, de welfare card voor de minima, waarvan de introductie allesbehalve soepel verliep met ontbrekende of traag werkende kaartlezers. De afgelopen vier maanden is 11,94 miljard baht besteed aan subsidies. 11,4 miljoen arme sloebers hebben zich voor de kaart opgegeven die recht geeft op inkopen van afgeprijsde artikelen in Thong Fah Ratcha Rat winkels, vervoer per trein en bus en de aankoop van butagas. Maandelijks wordt daarvoor een bedrag op de kaart bijgeschreven.

Voor de tweede fase, bestaand uit baantraining, hebben zich 1,58 miljoen mensen opgegeven. De deelnemers krijgen een extra 100 tot 200 baht. Het Fiscal Policy Office verwacht dat in totaal 5,3 miljoen mensen zich zullen inschrijven. De registratie is tot eind van de maand geopend.

De regering heeft 35,67 miljard baht uitgetrokken voor 34 projecten. Particuliere bedrijven die trainingen verzorgen of mensen aannemen, krijgen een belastingvoordeel.

– Verder een follow-up op het bericht over de vervalste kwitanties voor vergoedingen aan een welzijnscentrum in Khon Kaen (zie Kort Nieuws van zondag). Studenten van de Maha Sarakham universiteit  die er stage liepen, hebben gezegd dat ze de kwitanties voor tweeduizend personen moesten vervalsen, waaronder HIV/Aids patiënten, in totaal voor een bedrag van 6,9 miljoen baht.

De PACC vindt de zaak ernstig genoeg om een uitgebreid onderzoek te beginnen. De PACC verdenkt vijf personen. Ze gaat ook onderzoek doen bij 37 andere welzijnscentra in het land. Gesproken is met negentig personen die te boek stonden als ontvanger van vergoedingen uit een welzijnsprogramma. Ze hebben verklaard het programma niet te kennen en geen cent te hebben ontvangen. (Zie ook de pagina Corruptie 5)

– Elf gezondheidsprogramma’s en diensten voor preventie en rehabilitatie komen in aanmerking voor een bijdrage bovenop de reguliere vergoeding in de volksverzekering UHC. Een subcommissie van het National Health Security Office heeft ze geselecteerd uit een totaal van 88 diensten.

Maar het is nog geen gelopen race want eerst moet een economische haalbaarheidsstudie worden gedaan. Die komt naar verwachting dit jaar klaar. Het gaat onder andere om levertransplantatie voor patiënten met de eindfase van levercirrose; laparoscopy, een operatie in de maag of nierbekken waarbij een camera via een kleine incisie wordt ingebracht bij obese patiënten met diabetes en vervanging van de aorta hartklep om er drie te noemen. Het bericht somt ze allemaal op, maar dat is een hele waslijst. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Actievoerder Rangsiman meldt zich bij politie Khon Kaen, vrij op borgtocht
• Vier bommen ontploft in Pattani, twee gewonden
• Suan Dusit Poll: Meeste zorgen over kosten levensonderhoud
• Pickup botst tegen elektriciteitspaal in Chai Nat: black-out, 4 gewonden
• Nida Poll: Straffen tegen stropers zijn adequaat, zegt 51 cpt
• Songkhla: Kat gered door muurtje te slopen
• Meer kogelgaten gevonden in gestroopte zwarte panter
• Trang, 12-14 febr: 18 paren trouwen op zee onder water


 

Enkele gedachten bij het nieuws van vandaag

11 februari – Mager nieuwsaanbod vandaag met tien nieuwsitems op twee pagina’s. Jawel: twee nieuwspagina’s, want pagina 2 bevat de vaste zondagrubrieken en pagina 4 is een fotopagina. De krant opent met het protest bij het Democracy Monument tegen uitstel van de verkiezingen. Het aantal demonstranten bedroeg aanzienlijk meer dan vorige week.

Het zal wel getuigen van onbegrip, maar ik begin me zo langzamerhand af te vragen: waar maken jullie je druk over? Jullie worden al sinds mei 2014 door de junta geregeerd, dus die paar maandjes kunnen er nog wel bij. Maar de demonstranten zeggen: beloofd is beloofd, dus eisen ze van premier Prayut dat de verkiezingen in november worden gehouden en niet in februari.

Het mogelijk uitstel met drie maanden is het gevolg van het parlementsbesluit de organieke wet op de verkiezingen drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. De politieke partijen hebben dan meer tijd voor hun voorbereidingen, zoals het houden van primaries.

Hoe de kandidaatstelling voorheen in zijn werk ging, weet ik niet. In Nederland gebeurt het getrapt: eerst in lokale afdelingen en daarna wordt de lijst tijdens een landelijke congres vastgesteld. De introductie van primaries heeft tot doel de bevolking meer bij de politiek te betrekken.

Premier Prayut wast zijn handen in onschuld, want niet hij maar het parlement is verantwoordelijk voor het uitstel. Maar dat is betrekkelijk want het parlement is als was in zijn handen en hij beschikt altijd nog over het machtige artikel 44 om eigenmachtig een besluit te nemen. Verder uitstel is trouwens niet ondenkbaar, indien het Constitutionele Hof wordt ingeschakeld.

Een tweede gedachte bij de voorpagina van vandaag is: het leven in ballingschap is zo gek nog niet, vooral niet als je geld hebt. Goed, misschien mis je je land, maar daar staat veel tegenover. Ik doel op het bericht dat Thaksin en Yingluck Shinawatra vermoedelijk het Chinees Nieuwjaar in Beijing vieren. Dat valt te concluderen uit een foto die Thaksin’s dochter online heeft gezet. Daarop staat Thaksin bij twee Chinese dummies. Het bijschrift luidt: ‘I would like to convey a Happy Chinese New Year message in advance to all Thais from Beijing.’ Een andere foto toont broer en zus terwijl ze op een markt fruit kopen en die zou ook in Beijing gemaakt zijn. Vrijdag 14 februari begint het Jaar van de Hond, toevallig het geboortejaar van uw redacteur.

Ja, die twee komen nog eens ergens, hoewel beider paspoorten zijn ingetrokken. Thaksin reist vrolijk de wereld rond en Yingluck is eerder in Londen gezien, een stad die me heel wat aangenamer lijkt om te vertoeven dan Bangkok, de stad van de eeuwige verkeersfiles en recent smog (foto).

Om nog even het geheugen op te frissen. Thaksin nam in 2008 de wijk om een gevangenisstraf van twee jaar wegens machtsmisbruik te ontlopen, Yingluck verdween abrupt in september [en niet in augustus, zoals BP consequent blijft schrijven] voorafgaand aan haar veroordeling tot 5 jaar cel wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Het arrestatiebevel tegen haar kan niet naar Interpol worden gestuurd, zolang ze geen vast adres heeft.

Wel, beste lezers en lieve lezeressen, het leek me aardig om Nieuws uit Thailand vandaag eens met enkele gedachten te beginnen in plaats van braaf het nieuws te melden. Verder: eerst ontbijten en koffie drinken.

Voor Yingluck’s vlucht zie de pagina The Great Escape, informatie over Thaksin’s veroordeling en alle andere zaken tegen hem die nog op de plank liggen op de pagina De zaak Thaksin. Alle berichten over de verkiezingen vindt u op de pagina Verkiezingsnieuws 2, dus u hoeft zich niet te vervelen.

Protesten: Oprisping of begin van ’t einde?

11 februari – De grotere opkomst bij de demonstratie tegen uitstel van de verkiezingen gisteren bij het Democracy Monument en de maatregelen die de politie heeft genomen, zoals het plaatsen van hekken, roept de vraag op of hier sprake is van een oprisping die wel weer zal overwaaien of wordt de basis van een volksopstand gelegd?

De leiders van de anti-coup en anti-uitstel demonstranten zeggen rally’s te blijven organiseren en zich niets aan te trekken van het verbod op politieke activiteiten. Premier Prayut dient zijn belofte na te komen dit jaar verkiezingen te houden.

De krant schat het aantal demonstranten op vijfhonderd, meest 40-plussers. Ze scandeerden ‘Election! Election!’ en ‘We detest the dictatorship’ terwijl ze over het trottoir marcheerden. Tussen hen de leiders van de Democracy Restoration Group en Start Up People en een advocaat tegen wie eerder arrestatiebevelen waren uitgevaardigd.

Na de mars werden ze in het politiebureau Pathumwan op de hoogte gebracht van de beschuldigingen tegen hen. Een ander, Ekachai Hongkanwan, was ’s ochtends al aangehouden in zijn woning. Ekachai was eerder in het nieuws omdat hij zijn horloge cadeau wilde doen aan vice-premier Prawit.

Rangsiman, leider van de DRG voer in een ‘boze toespraak’ uit tegen politici: ‘Waar waren jullie de afgelopen vier jaar terwijl wij ons leven en onze vrijheid riskeerden? Jullie zijn niet langer de politici van het volk. We stemmen niet langer op jullie.’

De politie had zich op het ergste voorbereid want ze was met enkele honderden man aanwezig en had hekken geplaatst zodat de demonstranten op het voetpad bleven. Een verzoek om ze weg te halen, werd afgewezen. Op een gegeven moment riepen demonstranten ‘We zijn niet bang voor jullie’, waarop de politie per megafoon liet weten: ‘Het is jullie democratisch recht om te demonstreren, maar jullie moeten de wet respecteren.’ Advocaat Arnon, ook via een megafoon: ‘Vandaag mogen we de straat niet op, maar in de toekomst heroveren we de straat weer.’

Voorts meldt het bericht dat pamfletten werden verspreid met beelden waarin de coupplegers werden vergeleken met muskieten.

Kort nieuws zondag 11 februari

– Lijkt een vrij overbodige exercitie, want er is al zoveel over gezegd en op gestudeerd [meen ik mij te herinneren]. De regering gaat het controversiële Kra Canal herbestuderen, zei regeringswoordvoerder Sansern gisteren, maar andere ontwikkelingsprojecten hebben even voorrang zoals het Klong Thai project [?].

De regering bestudeert de voor- en nadelen van aanleg van het kanaal dat dwars door het Zuiden een verbinding vormt tussen de Golf van Thailand en de Andaman zee, waardoor de huidige vaarroute aanzienlijk bekort wordt. Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de nationale veiligheid en de kosten.

Sansern waarschuwt de bevolking voor mediaberichten dat het project een gelopen race is. Hij reageert op het bericht dat een groep mensen thans voorbereidingen treft voor een rally ter ondersteuning van de aanleg en de bevolking oproept zich bij haar campagne aan te sluiten.

– Prinses Ubolratana heeft steun verleend aan de autoriteiten die onderzoek doen naar de stroperij van wildleven door ITD-directeur Premchai en zijn kornuiten. Over de vraag of het onderzoek correct wordt uitgevoerd, beginnen twijfels te rijzen omdat het om een hi-so verdachte gaat.

De steun van de prinses blijkt uit haar antwoord op een vraag gesteld op haar NichaX Instagram account: ‘We dienen morele steun te verlenen aan alle ambtenaren om te voorkomen dat ze geïntimideerd worden. We moeten het bewustzijn kweken dat niemand meer privileges heeft dan ieder ander. Vergeet niet dat dit land van alle Thais is en niet van bepaalde individuen.’ (Alle voorgaande berichten over de affaire zijn inmiddels gebundeld op de pagina Stroperssage)

– Thailand en China gaan besprekingen voeren over het doortrekken van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai naar Vientiane (Laos). Dat is vorige week afgesproken tijdens een vergadering in Beijing van vertegenwoordigers van het ministerie van Transport, geleid door minister Arkhom, en hun Chinese counterparts. China gaat de autoriteiten in Laos uitnodigen voor een discussie over de aansluiting.

De aanleg van de Sino-Thai hogesnelheidslijn is in december begonnen met een tracé van 3,5 km in Nakhon Ratchasima. De hele lijn meet 615 km, de totale investeringen bedragen 530 miljard baht. Het ministerie buigt zich thans over de Chinese haalbaarheidsstudie naar het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai. De aanbesteding van het traject Bangkok-Nakhon Ratchasima vindt naar verwachting in mei plaats en van het traject Nakhon Ratchasima-Nong Khai in het tweede kwartaal van volgend jaar. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– Het is niet de eerste keer en het zal ook wel niet de laatste keer zijn, maar opnieuw is het leger naar de rechter gestapt vanwege mediaberichten over martelingen tijdens ondervragingen van verdachten. Ditmaal gaat het om Manager Online, dat een verhaal publiceerde over een man die zegt tijdens zijn detentie op een legerbasis in Pattani te zijn gemarteld. Hij vertelt dat er een plastic zak over zijn hoofd was getrokken en dat hij herhaaldelijk is geslagen met de kolf van een vuurwapen.

Het leger beschouwt het verhaal als smaad. Het eist 10 miljoen baht schadevergoeding. De president van de Newspaper Association of Southern Thailand denkt dat aangifte is gedaan om de media monddood te maken. Hij prijst het bericht op Manager als ‘onpartijdig’ en beschouwt de rechtsgang als een ‘blessing in disguise’ omdat nu details van de mishandeling in de rechtbank bekend worden gemaakt.

– De adjunct-gouverneur van Khon Kaen heeft een onderzoek toegezegd naar gesjoemel met kwitanties in een welzijnscentrum. Vier studenten van de Maha Sarakham universiteit die er van augustus tot november vorig jaar stage liepen, zeggen dat ze gedwongen zijn voor tweeduizend personen, waaronder patiënten met HIV/Aids, nep kwitanties uit te schrijven voor een totaalbedrag van 6,9 miloen baht. De vermeende fraude is al gemeld aan de NCPO, NACC en PACC.

– Follow-up over het afvalverwerkingsbedrijf in Nakhon Pathom dat 5 jaar geleden werd gesloten. De autoriteiten in het district Na Kae zijn op zoek naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de bouw van de gebrekkige centrale die 2 jaar heeft gefunctioneerd. De lokale autoriteiten van vier districten zitten nu met het dagelijks afval van 20 ton per dag in hun maag. Het wordt gestort op een stortplaats maar die is te klein voor de grote hoeveelheid afval.

– Het ministerie van Werkgelegenheid werkt aan een wetsvoorstel om werkers beter te beschermen tegen gedwongen arbeid [zeg maar slavernij] en de kloof te dichten in pogingen van de overheid om mensenhandel te bestrijden. Het wetsvoorstel kreeg onlangs op een seminar grote steun, hoewel sommigen zeiden dat de overheid beter de bestaande wetgeving strenger kan toepassen dan nieuwe maatregelen te introduceren.

Directeur Wilaiwan van de International Labour Standards Group van het ministerie zegt dat de wet nodig is omdat de huidige Anti-Trafficking in Persons Act niet rechtstreeks betrekking heeft op gedwongen arbeid. Wanneer werknemers thans met hun werkgever ruziën over slechte werkomstandigheden dienen beide partijen het eens zien te worden over het compensatiebedrag.

In de nieuwe wet worden misleiding, bedreigingen, reisbeperkingen en inbeslagname van documenten ook als dwangarbeid beschouwd. De ILO steunt de nieuwe wet omdat ze voldoet aan de Forced Labour Convention (die in 1968 door Thailand is geratificeerd).

– De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan Thailand ter viering van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. In een gesprek met premier Prayut heeft hij de hoop van Italië en de EU uitgesproken dat de Thaise regering haar belofte over de verkiezingen nakomt, een open en inclusieve democratie nastreeft en respect heeft voor de mensenrechten. Prayut heeft hem verzekerd dat de regering vasthoudt aan herstel van een sterke en duurzame democratie.

De Italiaanse minister toonde belangstelling voor samenwerking met Thailand bij de ontwikkeling van de Eastern Economic Corridor (EEC), want Italianen behoren tot de topexperts op het gebied van infrastructuur en energie.

– Het is een gebed zonder eind (in ieder geval niet snel): de bouw van het nieuwe parlementsgebouw. De aannemer, Sino-Thai Engineering and Construction, heeft nu 674 dagen de tijd gekregen om het af te bouwen. Enkele delen, zoals vergaderzalen, de kantoren van de kamervoorzitter en vice-voorzitter en de senaatskamer moeten dit jaar klaar zijn, zodat de verhuizing sneller kan verlopen.

De bouw is thans voor 45 procent gevorderd, maar blijft gehinderd worden door budgettaire kwesties. Oorspronkelijk had het in 2015 klaar moeten zijn.

Nieuws van de website in 1 regel

• 104 straatracers aangehouden, beslag gelegd op 79 opgevoerde motorfietsen
• Pathum Thani: Winkel in auto-onderdelen door brand verwoest
• Songkhla: Drugshandelaar met 123 kilo crystal methamphetamine aangehouden
• Co-leider van protest bij MBK aangehouden
• Honderden demonstreren bij Democracy Monument tegen uitstel verkiezingen


 

Een dorp in Chachoengsao is gekozen tot model gemeenschap voor de bevordering van organische landbouw. Op bijgaand (Engels ondertiteld) filmpje wordt het uitgelegd. Klik hier.


 

Opinie: De city verliest historisch icoon in de strijd om Mahakan

10 februari – Bangkok heeft donderdag een van zijn zeldzame antieke huizen verloren: een houten huis gebouwd in het Rattanakosin tijdperk (1782-1932), toen koning Rama III aan het bewind was (1824-1851). Het huis dat bekend staat als huis no 99 in de Mahakan Fort buurt is typerend voor de bouwstijl van die tijd. Het was nog in de originele staat zonder belangrijke wijzigingen.

De afgelopen jaren waarin strijd is gevoerd tegen de voorgenomen sloop van het buurtje, waar de gemeente Bangkok (BMA) een stadspark wil aanleggen, is huis no 99 het symbool geworden van de conservering van Mahakan. Ondanks zijn waarde is het nu met grond gelijk gemaakt in wat een voorbeeld lijkt van overheidsmanipulatie en hypocrisie, schrijft redacteur Ploenpote Atthakor in een felle aanklacht op de opiniepagina van Bangkok Post.

Ik zal niet, net als Ploenpote, de hele voorgeschiedenis nakauwen, want die valt in enkele woorden samen te vatten: gebroken beloftes, manipulatie van bewoners, financiële en kwaadaardige tactieken. Om één voorbeeld te noemen: de BMA dreigde de geldkraan dicht te draaien voor civiele groepen die de bewoners van Mahakan steunden.

Velen hebben zich ingezet voor het behoud van de buurt, waaronder de Association of Siamese Architects en actievoerders voor het behoud van het hoofdstedelijk erfgoed. Maar het heeft allemaal niet mogen baten, en dat geldt ook voor de orders van de centrale regering de aanbevelingen te volgen van de National Human Rights Commission dat de buurt behouden dient te worden.

Ook haalde de BMA haar schouders op voor de suggestie, gedaan door de commissie voor het behoud van de Rattanakosin en Oude Steden, om van de buurt een levend museum te maken met de bewoners als conservator.

Eén triest feit is, schrijft Ploenpote, dat we moeten accepteren dat de sloop van huis no 99 het begin inluidt van het eind van deze historische buurt die al twintig jaar vecht tegen ontruiming. Ze verzucht: ‘Het is het langste gevecht tegen Thailand’s ontruimingshistorie, zou ik zeggen.’ (Bron: Bangkok Post, 9 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten en dat zijn er heel veel, de pagina Mahakan Fort)

Oud DNP-medewerker hielp jachtgezelschap

10 februari – Een gepensioneerd medewerker van de DNP, die na zijn pensioen voor ITD werkte, heeft aannemer Premchai, directeur van Italian-Thai Development, en zijn gezelschap geholpen om bosreservaat Thungyai Naresuan in Kanchanaburi binnen te trekken.

Kanchana Nittaya, directeur van het Wildflife Conservation Office, zegt door de man benaderd te zijn om Premchai’s bezoek goed te keuren. Hij zei dat ‘zijn kennis’ toestemming wilde verkrijgen voor ‘research doeleinden’in Thungyai. Ze vertelde niet bevoegd te zijn en speelde het verzoek door naar het 3rd Regional Office Of Protected Areas in Bang Pong (Ratchaburi). Kanchana zegt dat ze de man niet kende. ‘Nooit gedacht dat hij dit zou doen’, doelend op de jacht waaraan Premchai c.s. zich overgaf.

Een bron zegt dat een functionaris van de DNP parkhoofd Wichien had verteld dat ‘gasten’ van een voormalige hoge functionaris van Landbouw naar het bosreservaat zouden komen, wat voor Wichien aanleiding was het 3rd Regional Office per brief om toestemming te vragen.

Volgens Wichien’s brief had een directeur (naam niet bekend gemaakt) het park gebeld en gezegd dat Premchai en zijn groep het park wilden bezoeken om het Tinuay Tikhong Maharaj natuurpad te verkennen. Het park ging akkoord en stuurde het verzoek voor toestemming naar het 3rd Regional Office, maar dat verleende geen toestemming vanwege vakanties en onvolledig papierwerk.

De politie heeft gisteren negen personen verhoord, waaronder Kanchana. Wichien heeft toegegeven het gezelschap geen toegangsgeld te hebben gevraagd, het fenomenale bedrag van 110 baht. Volgens het bericht op de website kan hij daarvoor disciplinair gestraft worden. Dan zou de affaire wel een bizarre draai krijgen, want Wichien is overladen met lof dat hij het aangedurfd heeft een hi-so aan te houden.

Ten slotte meldt het bericht dat de behulpzame oud DNP-man, Noppadon Prueksawan, geen onbekende in het gebied is. In 2012, tijdens een bezoek om informatie te verzamelen over teakhout voor de aanleg van een dam in Phrae, stuitte hij op zware tegenstand van de bewoners. Hij zei bij de DNP te werken, maar de bewoners ontdekten later dat hij al gepensioneerd was en voor ITD werkte.

Voorgaande berichten:
9 februari:  ITD-president Premchai aangespoord schuld aan stropen te bekennen
8 februari: Lof voor aanhouding ITD-tycoon door parkhoofd
8 februari: Huiszoeking bij Premchai, geweren en olifantenslagtanden gevonden
7 februari: Directeur aannemersbedrijf ITD is er gloeiend bij

‘Hulpprogramma niet bedoeld om aan de macht te blijven’

10 februari – Geen plaatsje vandaag op de voorpagina voor premier Prayut, de meest geciteerde bewindsman alhoewel vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar van het kabinet’, altijd ook veel ruimte in de krant krijgt, maar Prayut moet het doen met een plaats op pagine 3. ’t Is wel opening pagina, dus dat valt weer mee.

De premier ontkent dat het nieuwe lokale ontwikkelingsprogramma tot doel heeft de junta langer aan de macht te laten blijven; het heeft tot doel de mensen te helpen aan hun ellende een eind te maken. Prayut zegt dat de mensen Thai Niyom Yangyuen (Sustainable Thainess) niet verkeerd dienen te interpreteren.

‘Het is niet geformuleerd om het voor de regering of de NCPO (junta) mogelijk te maken zich aan de macht vast te klampen. Ik wil niet dat het dit is. Ik beoog de financiële status van de mensen te verbeteren. […] Voorgaande regeringen hebben soortgelijke programma’s uitgevoerd, maar die zijn bemoeilijkt door problemen omdat de hulp niet de plaatsen heeft bereikt waar die nodig was. De assistentie had gelijkelijk verleend moeten worden.’

Prayut gaf deze uitleg gisteren aan een stuurgroep voor nationale ontwikkeling, die bestaat uit provinciale gouverneurs, hoofden van lokale overheidsdiensten, districtshoofden en personeel dat tot taak heeft het begrip voor het programma te bevorderen.

Het programma richt zich op 83.000 dorpen. 7.600 teams trekken het land in om te luisteren naar de problemen en wensen van mensen. Een budget wordt uitgetrokken om sociale, economische en veiligheidsproblemen aan te pakken en de bevolking te doordringen van hun rol bij de ontwikkeling van het land. Deze maand beginnen overheidsdiensten plannen in praktijk te brengen.

Prayut benadrukt: ‘Thai Niyom is geen populistisch programma [denk aan PT-progamma’s als het bekritiseerde rijsthypotheeksysteem, auto- en eerste woningplan en de tablets voor leerlingen, na 1 jaar geschrapt). Wat we vandaag doen is een concreet antwoord geven op twee woorden: gelijkheid en fairness. Het maakt niet uit wie ze zijn, maar de mensen verdienen gelijke kansen.’

Het bericht meldt verder dat het kabinet in principe akkoord gaat met de People’s Financial Institution Act, bedoeld om de vorming van kleine financiële instituten te helpen, die op lokaal niveau geld gaat uitlenen. Prayut zegt dat hiervan 20 tot 30 miljoen personen zullen profiteren die geen toegang hebben tot commerciële banken.

Wat nog meer in BP?

10 februari – Na dit portie Prayut geconsumeerd te hebben, op naar het overige nieuws. BP telt vandaag dertien nieuwsitems, inclusief de hierboven al genoemde, op drie nieuwspagina’s . Op de voorpagina twee andere berichten:

1 De NACC belooft haar onderzoek naar de horlogeverzameling van vice-premier Prawit voor het eind van de maand af te ronden. NACC-president Watcharapol zegt dat het NACC-kantoor de commissie tweemaal heeft geïnformeerd over de vorderingen maar het moet nog een update geven nadat donderdag de deadline voor Prawit is verstreken om zijn derde uitleg te overleggen. Maar de commissie verwacht niettemin de zaak deze maand te kunnen afronden. (Alle voorgaande berichten op de pagina Corruptie 5)

2 Verder op de VP het bericht dat leiders van enkele kleine partijen besloten hebben helemaal opnieuw te beginnen en een nieuwe partij op te richten om niet, zoals de organieke wet op politieke partijen vereist, hun ledenbestand up to date te moeten brengen. Dat is veel en zwaar werk.

Krit-anond, partijleider van Phalang Khruekhai Prachachon, zegt dat ze besloten heeft de partij te ontbinden, want dat is gemakkelijker en op 1 maart kan al begonnen worden met de registratie van de nieuwe partij. Negen kleine partijen gaan fuseren en vormen een nieuwe partij.

Gisteren gaf de Kiesraad op een forum een toelichting op de organieke wet op politieke partijen. De bijeenkomst werd bijgewoond door driehonderd personen.

In hetzelfde bericht meldt de krant dat vanmiddag bij het Democracy Monument weer gedemonstreerd wordt tegen uitstel van de verkiezingen door de Democracy Restoration Group en de Start Up People Group.

De Criminal Court heeft toestemming verleend voor arrestatiebevelen tegen vier protestleiders die al tweemaal een oproep van de politie hebben genegeerd. Een van hen zegt dat hij vandaag aan de demonstratie deelneemt. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Isoc doet onderzoek naar gesloten afvalbedrijf
Militair commando Isoc doet onderzoek naar een afvalverwerkingsdrijf in Nakhon Phanom dat vijf jaar geleden in het ongerede is geraakt en opgeheven. Het vormt een risico voor lucht- en waterontverontreiniging. Bewoners klagen over de stank die het bedrijf verspreidt.

Het is niet gebruikelijk dat Isoc zich met milieuklachten bezighoudt, maar ze mag dat sinds november doen omdat de NCPO toen het bevel gaf voor de vorming van provinciale Isoc-kantoren om lokale klachten te behandelen.

Het bedrijf is in 2011 gebouwd door de gemeente Na Kae en heeft slechte twee jaar gefunctioneerd. Het werd gesloten vanwege de hoge onderhoudskosten. Daarna is er niet meer naar omgekeken. Vorig jaar deed het kantoor van de PG onderzoek. Het noemde de centrale een ‘waardeloze constructie’. Gisteren brachten Chak Sichinda [functie?], lokale functionarissen en dorpelingen een bezoek aan de plaats des onheils. Hij  zei dat de overheidsdiensten die het toezicht hebben op het gebied juridische en disciplinaire actie moeten versnellen tegen allen die betrokken zijn bij vermeende onregelmatigheden.

In april vorig jaar heeft het Regional Special Audit Office 5 van de PG een commissie gevormd  om strafrechtelijke en civiele actie tegen verdachten te nemen, maar het afgelopen jaar zijn weinig vorderingen geboekt.

Kort nieuws zaterdag 10 februari

– Permanent secretaris Chatchai van het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt of hij de ontslagaanvrage van de gouverneur van Chanthaburi goedkeurt. De gouverneur (foto) bood woensdag zijn ontslag aan omdat hij in twee van zijn orders aan functionarissen ter voorbereiding van het bezoek van het kabinet aan de provincie, twee ‘koninklijke woorden’ had gebruikt, die taboe zijn voor gewone stervelingen. De gouverneur zegt ontslag te nemen om de waardigheid van zijn familie en de positie die hij bekleedde te bewaren.

– Vijf leidinggevende politieofficieren van het politiebureau Lam Luk Ka (Pathum Thani) zijn gisteren overgeplaatst naar een inactieve post, kort nadat het leger met dertig man een inval had gedaan in een snookercentrum in hun werkgebied en 118 personen had gearresteerd wegens illegaal gokken. De inval leidde tot enige paniek bij de gokkers, van wie enkelen kans zagen via de achterdeur te ontsnappen. De conciërge en eigenaar zijn niet gevonden.

In beslag genomen zijn 17.580 fiches gebruikt voor de gokautomaten, 9.420 chips gebruikt in ruil voor contant geld, veertig VIP-kaarten, gokapparatuur en computers gebruikt voor online voetbalgokken. De inval was deel van een uitgebreid onderzoek naar een gokbende. Eind vorige maand werd een inval gedaan in een gokhal in Nong Chok (Bangkok).

– Follow-up op de berichtgeving over het staatslot waarop de jackpot van 30 miljoen baht is gevallen en dat door twee personen in Kanchanaburi wordt geclaimd: een onderwijzer en een politieagent. De onderwijzer dreigt naar de rechter te stappen wanneer het bezit wordt betwist nu nieuw bewijs is opgedoken. Het bestaat uit een geluidsopname van een telefoongesprek tussen de verkoopster van de loten en een man die ze vroeg of hij de prijs had gewonnen, hetgeen hij ontkende.

De Provincial Police Region 7 stelde eerder vast dat de onderwijzer de loten had gekocht. De CSD heeft op bevel van RTP hoofdcommissaris Chakthip maandag het onderzoek van de PPR 7 overgenomen.

– De autoriteiten in Satun hebben donderdag drie ongeautoriseerde baggeroperaties in Khuan Kalong en Khlong Nuea stilgelegd. Bewoners hadden geklaagd over erosie van de rivieroevers, blokkades van de rivier en de veranderde waterloop. Geen van de uitvoerders had een vergunning.

– De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft maandag een ontmoeting met premier Prayut en minister Don (BuZa). Ze gaan praten over de relatie tussen beide landen, samenwerking bij de strijd tegen illegale handel in wildleven, bilaterale handel en investeringen, de Rohingya crisis, Thailand’s terugkeer naar democratie en regionale kwesties, aldus de Britse ambassade. Johnson’s bezoek is het eerste nadat de Foreign Affairs Council van de EU in december besloot de betrekkingen met Thailand te herstellen.

Een ander hoog bezoek gaat gebracht worden door de Franse minister van Staat. Doel van het bezoek is de banden op economisch gebied te versterken door uitbreiding van de bilaterale handel en investeringen, met name in industrieën in de Eastern Economic Corridor (EEC) en Thailand’s infrastructurele ontwikkelingsprojecten.

– Het leger heeft de CSD gevraagd onderzoek te doen naar onregelmatigheden bij de verstrekking van een certificaat voor een gasmaskerproject van 3,8 miljoen baht. Aan de deugdelijkheid van het masker wordt getwijfeld. Vorig jaar is een team van vijf researchers, waaronder twee legerexperts, begonnen aan de ontwikkeling van het gasmasker dat soldaten tijdens legeroperaties moet beschermen tegen chemische en biologische stoffen.

– Lokale toeristische diensten in de provincie Trat roepen de regering op zeven projecten ad 3,3 miljard baht te lanceren om het lokale toerisme en de bestaanszekerheid van de bewoners van Koh Chang te bevorderen. Het gaat onder andere om de aanleg van een rondweg, een waterreservoir en de bouw van een afvalverwerkingsbedrijf.

Nieuws van de website in 1 regel

• Thungyai: Rangers geven hun strijd tegen stropers en jagers niet op
• Pathum Thani: Vijf politieofficieren overgeplaatst na inval door ’t leger in gokhal
• Parkhoofd rekende geen toegangsgeld (110 baht); wordt mogelijk gestraft
• Schoen-werper teruggestuurd naar Cambodja, HRW laakt besluit
• 100 groepen willen graag politieke partij oprichten
• Oud DNP-medewerker die Premchai hielp, heeft voor ITD gewerkt
• Prijs hom mali stijgt dankzij grotere vraag
• Eigenaar goudwinkel aangehouden, beslag op 200 geweren
• Meisje (13) gered na gearrangeerde seks met drugsdealer
• Iraniër aangehouden op Suvarnabhumi met vals Deens paspoort
• Russische cybergangster wordt uitgewezen naar VS


 

Smogniveau in hoofdstad schiet omhoog

9 februari – Uw redacteur werd vandaag om half acht wakker, twee uur nadat de krant was bezorgd. Hij was goed uitgerust en dat mag zeker vermeld worden, want is niet altijd het geval. Vandaag wordt mijn kamer schoongemaakt door de drie werksters van het hotel en ze verschonen het beddegoed. Ze gaan te werk volgens het principe: wat je niet ziet, is niet vuil. Dus onder het bed hoopt het vuil zich op, maar dat haal ik zelf wel weg.

Bangkok Post opent vandaag met een follow-up op de ‘stroperssage’ – ja, we hebben weer een sage net als de horlogeaffaire, maar die ligt even stil. Meer van belang voor mij als bewoner van Bangkok is het tweede bericht dat het smogniveau in de hoofdstad drastisch is toegenomen en de veiligheidslimiet heeft overschreden waardoor het volgens het Department of Disease Control (DDC) een ‘ernstig’ gevaar voor de gezondheid vormt.

Het DDC adviseert mensen met ademhalingsmoeilijheden en hartaandoeningen activiteiten in de buitenlucht te vermijden, maar aan beide lijd ik niet en het zal ook wel niet voor lopen gelden. De DDC baseert zijn advies op een rapport van het Pollution Control Department waaruit blijkt dat de concentratie fijn stof (PM 2,5) varieert van 69 tot 94 microgram per kubieke meter lucht en da’s ver boven de limiet van 50 mg.

De metingen zijn verricht in de districten Bang Na, Want Thonlang en Lat Phrao en op de Intharaphithak en Rama IV weg. Alleen die laatste weg is bekend terrein voor uw redacteur, want vormt de verbinding tussen metrostation Sam Yan en zijn uitgaansstraatje.

DDC directeur-generaal Suwanchai zegt nog geen berichten te hebben ontvangen over mensen die ziek geworden zijn. Hij raadt bewoners aan het nieuws nauwgezet te volgen, zodat ze ‘begrijpen en weten hoe zorg te dragen voor hun gezondheid’. Als risicogroepen noemt hij mensen die lijden aan ademhalingskwalen, astma, allergieën, emphyseem en hart- en vaatziekten. Vooral zij moeten goed voor zichzelf zorgen. Andere groepen die risico lopen, zijn ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen alsmede degenen die lijden aan chronische ziektes, bindvliesontsteking  en huidziektes.

Ze moeten binnen blijven en hun medicijnen en andere medische voorzieningen voor noodgevallen bij de hand houden. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer de gezondheidsproblemen erger worden, zegt Suwanchai. Wanneer ze toch naar buiten moeten, is het raadzaam neus en mond te beschermen met een vochtig mondkapje. Lichaamsoefeningen en werk dienen vermeden te worden, rook niet en drink veel water. Om te helpen de factoren die bijdragen aan de luchtverontreiniging te verzachten luidt het advies: geen afval verbranden, met name plastic en banden.

ITD-president Premchai aangespoord schuld te bekennen

9 februari – Het bewijs is solide, dus beken nou maar je gestroopt hebt in bosreservaat Thungai Naresuan in de provincie Kanchanaburi [door Unesco erkend als werelderfgoed], zegt forensisch expert Jaramporn en voormalig assistent van de RTP-hoofdcommissaris. ‘Ontkennen en de zaak bestrijden is tijdverspilling. Een bekentenis is veel nuttiger.’

Minister Surasak (Milieu) die gisteren overlegd heeft met de autoriteiten, betrokken bij Premchai’s arrestatie het afgelopen weekend, heeft een commissie gevormd onder voorzitterschap van de DNP directeur-generaal. Die commissie gaat parallel aan het politieonderzoek onderzoek doen.

Premchai en drie werknemers van ITD werden zondag door rangers betrapt in een zone van het bos, waar kamperen verboden is. Daarbij zijn de karkassen van beschermde dieren gevonden, drie lange geweren en munitie. In de dieren zijn kogelgaten en hagelkorrels gevonden. Kruitsporen, vingerafdrukken en DNA van de kampeerplek en de verdachten gaan nader geanalyseerd worden. Jaramporn meent dat de resultaten zullen bevestigen dat de vier gejaagd hebben.

Bij huiszoeking in Premschai’s huis vond de politie twee olifantenslagtanden en veertig vuurwapens. De verdachten zijn door de rechtbank op een borgtochtsom van 150.000 baht per persoon vrijgelaten.

Premier Prayut zei gisteren desgevraagd dat niemand Premchai kan helpen als bewezen wordt dat hij gejaagd heeft op wild. RTP hoofdcommissaris Chakthip zei dat de politie haar onderzoek uitbreidt. De vraag is of de groep toestemming heeft gekregen het bos in te gaan.

Adjunct-hoofdcommissaris Srivara voegt daaraan toe dat ook onderzocht wordt of pogingen zijn gedaan de politie om te kopen en arrestaties achterwege te laten. Dat is gebleken uit een videoclip die is verspreid door ThaiPBS.

Boswachter Anuwong vertelt bij de tent van de jagers een kookpot te hebben aangetroffen met soep getrokken van de staart van een luipaard.

Voorgaande berichten:
8 februari: Lof voor aanhouding ITD-tycoon door parkhoofd
8 februari: Huiszoeking bij Premchai, geweren en olifantenslagtanden gevonden
7 februari: Directeur aannemersbedrijf ITD is er gloeiend bij

Kort nieuws vrijdag 9 februari

– Geen wereldschokkend nieuws – wat is dat wel in Thailand? – maar wel aardig om te vermelden vanwege de foto bij het bericht en ook belangrijk voor automobilisten. De tunnel die in aanbouw is ter vervanging van de in november 2016 gesloopte flyover op de Ratchayothin kruising van de Ratchaphisek Road gaat in december open, twee maanden eerder dan gepland.

De flyover moest het veld ruimen vanwege de aanleg van de uitbreiding van de Green metrolijn van Mor Chit via Saphan Mai naar Khu Kot. De aanleg van de tunnel (kosten 1,2 miljard baht), die 1.085 meter meet, ging in januari vorig jaar van start. De aanleg is een jaar vertraagd vanwege wettelijke kwesties. De eerdere opening is te danken aan het gebruik van betonnen geribbelde sheet palen en geprefabriceerde muurdelen.

– Evenals de website besteedt de krant aandacht aan de aanhouding van de Rus Medvediev, de vermeende leider van een transnationale bende die in het Dark Web opereert, een netwerk van niet-geïndexeerde sites op het web. Hij vluchtte zes jaar geleden naar Thailand en werd vrijdag in een appartement van het City Gate Building in Bangkok door de CSD aangehouden, die door de FBI was gevraagd onderzoek te doen.

Volgens een bron reisde Medvediev de afgelopen zes jaar meerdere keren in en uit Thailand. Het laatste jaar woonde hij samen met een Thaise vrouw. Volgens de CSD handelde hij online in illegale producten, die betaald werden in bitcoins. Uit de inval is gebleken dat hij meer dan 100.000 bitcoins bezat, equivalent aan 100 miljoen baht.

De bron zegt dat de FBI en de Italiaanse politie dinsdag in Italië een computerserver, eigendom van een Italiaanse bende, in beslag hebben genomen. Arrestaties zijn daarbij niet verricht. Tevens zijn die dag in vijftien landen invallen gedaan. Daarbij zijn achttien verdachten aangehouden. De FBI breidt haar onderzoek naar andere landen uit.

Naar verluidt zou de bende drugs, illegale wapens, de PIN’s van gestolen creditkaarten, beschermde wilde dieren en illegaal verkregen regeringsdocumenten verkopen. De FBI jaagt al sinds 2014 op de bende. Eerder zijn 32 verdachten aangehouden [geen details].

– Werknemers van Thai Airways International (THAI) eisen een loonsverhoging voor de staf, die volgens de vakbond van THAI overwerkt is en te veel belasting moet betalen. Vakbondsvoorzitter Damrong zei gisteren dat er verschillen tussen werknemers zijn ontstaan in de hoogte van de inkomstenbelasting. Die zouden te wijten zijn aan de maatschappij. Hij waarschuwde dat sommigen zouden kunnen vertrekken als de zaak niet wordt opgelost.

De verschillen hebben te maken met de datum van indiensttreding: in of voor 2005 en vanaf 2006. De aangifte voor de eerste groep wordt gedaan door THAI, de tweede groep moet zelf aangifte doen. De kwestie speelt overigens al zeven jaar. Pogingen van de vakbond voor een compromis hebben geen succes gehad.

Damrong zegt dat THAI 100 miljoen baht heeft besteed aan consultancy adviezen over het stroomlijnen van de aangiftes en andere systemen, maar de RvB heeft ze nooit besproken of ze opgevolgd.

– Eigenlijk geen nieuws, want het tegenovergestelde zou pas écht nieuws zijn. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft premier Prayut berispt omdat hij vice-premier Prawit, verwikkeld in de al vaak beschreven horlogeaffaire, steunt. PT zegt dat de bevolking hierdoor haar vertrouwen in de regering kan verliezen, wat tot sociale onrust kan leiden.

Prayut steunde Prawit dinsdag tijdens zijn bezoek aan de provincie Chanthaburi (foto). Hij zei: ‘Jullie moeten niet alleen van mij houden maar ook van mijn vice-premiers en andere kabinetsleden.’ PT woordvoerder Anusorn zei gisteren dat deze opmerkingen er duidelijk op wijzen dat Prayut achter Prawit staat, zoals hij altijd heeft gedaan.

Eerder deed Prayut een beroep op de bevolking hun ‘problemen’ met de vice-premier te vergeten, aldus Anusorn. Kritiek is geuit op het feit dat hij in andere gevallen van vermeende corruptie artikel 44 heeft ingezet om functionarissen over te plaatsen, maar in dit geval niets heeft gedaan.

Het bericht meldt verder dat de twee makers van de graffiti met Prawit’s hoofd op de wijzerplaat van een wekker, zich hebben aangegeven bij de politie. Ze hebben een boete gekregen van 3.000 baht. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 5)

Great and Good Friends, zo heet de tentoonstelling met 79 cadeaus die Thaise koningen van de Chakri dynastie en Amerikaanse presidenten hebben uitgewisseld. Pronkstuk is een zilveren sigarettendoosje met een geheime boodschap, dat koning Rama VIII in 1945 cadeau gaf aan Franklin Rooseveldt. De boodschap zei dat Siam hoopte snel verlost te zijn van de Japanse overheersing.

Andere fraaie giften zijn een gouden Nielo deskset, die Bhumibol in 1960 cadeau deed aan Eisenhower en gouden ceremoniële gewaden die het Smithonian heeft ontvangen van prins Wan Waithanakorn.

De cadeaus zijn van 21 maart tot 30 juni te bewonderen in het Queen Sirikit textielmuseum. De VS en Thailand hebben sinds 1818 bilaterale banden.

– Een Japanse zakenman (44) in vastgoed is aangehouden op verdenking van het bezit en de verspreiding van kinderporno met jongens, zowel foto’s als video’s. Gisteren deed de politie een inval in zijn appartement aan Sukhumvit Soi 31. Onderzoek wordt gedaan of de videoclips zijn opgenomen in Thailand. Enkele jongens zien er als Thai uit, aldus een ambassademedewerker.

Op de man is vijf maanden gejaagd. Hij is lid van een groeps chat van zestien personen op Line, die door de Japanse autoriteiten worden gezocht voor het gebruik van de app om foto’s en video’s van seksueel misbruik te delen. Twaalf zijn al aangehouden, drie zijn voortvluchtig. De nu aangehouden man verblijft sinds 2013 in Thailand op een zakenvisum.

– RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara verdedigt de politie die 35 actievoerders heeft aangeklaagd voor overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten. Srivara zegt dat de politie binnen de grenzen van de wet is gebleven en het niet speciaal op hen heeft gemunt.

De groep demonstreerde onlangs op Siam Square en gaat zaterdag bij het Democracy Monument weer demonstreren tegen uitstel van de verkiezingen. Ze moeten daarvoor aan de politie toestemming vragen, maar dat hebben ze nog niet gedaan.

Gisteren meldden 35 van de 39 opgeroepen actievoerders zich bij het politiebureau van Pathumwan. De politie verzette zich tegen hun vrijlating op borgtocht. De actievoerders werden later naar twee verschillende rechtbanken gebracht en alsnog vrijgelaten.

– Het is niet uitgesloten dat de verkiezingen verder worden uitgesteld dan het eerder voorspelde uitstel tot februari. Die situatie kan zich voordoen wanneer het Constitutionele Hof om een uitspraak wordt gevraagd over de organieke wetten op de verkiezing van parlementsleden en de benoeming van senaatsleden. Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) heeft daarop gewezen nu een gezamenlijk panel is gevormd van de grondwetcommissie, de Kiesraad en het parlement, nadat de NLA (benoemd parlement) de wetten had goedgekeurd.

De organieke wet op de verkiezing van parlementsleden is door veel politici bekritiseerd vanwege diverse problemen. Ik noem alleen het vervallen van het verbod op entertainment tijdens verkiezingscampagnes. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Premier Prayut heeft de voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, Joseph F Dunford, verzekerd dat Thailand op schema is richting democratie, maar dat wordt bereikt door een Thailand First benadering. Hij zei dat woensdag tijdens een ontvangst van Dunford op het Government House. Prayut probeerde ook uit te leggen hoe Thailand ‘echte democratie’ denkt te bereiken. Het bericht voegt verder weinig toe aan het bericht van gisteren over de ontvangst.

– Pagina 4 opent met een follow-up op de berichtgeving over het rechtmatig bezit van het staatslot waarop de jackpot is gevallen. Een onderwijzer in Kanchanaburi en een politieagent claimen beiden eigenaar te zijn van het lot. De CSD heeft nieuw bewijs gevonden, maar kiest geen partij voor een van beiden. U mag het zelf lezen: Cops unearth new B30m lottery leads.

– Slachtoffers van misdrijven, vermeende opstandelingen en gemarginaliseerde groepen lijden nog steeds onder schendingen van mensenrechten ondanks pogingen van de regering ze uit te bannen, zegt het National Institute of Development Administration (Nida). Arme boeren, staatloze personen en etnische minderheden zijn het meest kwetsbaar en de rechten van kinderen worden in toenemende mate overtreden. Dat meldt het Nida in een gisteren gepubliceerd rapport.

– Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten hebben woensdag in Bangkok een MoU ondertekend over de gezamenlijke strijd tegen mensenhandel. De overeenkomst concentreert zich op vrouwen en kinderen. Ze bevat afspraken over bescherming van slachtoffers, wetshandhaving, repatriëring en het reïntegreren van slachtoffers in de samenleving. De landen hebben afgesproken voor huisvesting te zorgen, begeleiding en medische, psychologische en materiële assistentie te verlenen alsmede voor werk, onderwijs en trainings mogelijkheden te zorgen.

– Een leerling van Mathayom 3, die beschuldigd wordt van de verkrachting van een 14-jarig meisje dat een affaire had met een schoolhoofd in Nakhon Ratchasima [waarover al veel geschreven is] is vrijgelaten op borgtocht nadat hij zich gisteren had gemeld bij de politie. De jongen was de ex-vriend van het meisje. Hij heeft toegegeven met haar seks te hebben gehad. Tegen hem was aangifte gedaan door de moeder van het meisje. Naar het schoolhoofd wordt door de politie onderzoek gedaan en door een panel dat beslist of hij disciplinair gestraft dient te worden.

– Rocker Sek Loso is gisteren weggebleven uit de rechtbank van Nakhon Ratchasima waar hij had moeten komen in verband met de beschuldiging van vuurwapengebruik in het openbaar bij een standbeeld van voormalig koning Taksin. Zijn advocaat zei dat hij bezigheden in Bangkok had. De rechtbank was gevraagd zijn derde detentieperiode te verlengen. De zitting is op verzoek van de advocaat uitgesteld tot dinsdag. Sek Loso wordt ook vervolgd wegens drugsgebruik.

– Achttien medewerkers van het Department of Corrections zijn ontslagen. Ze hebben steekpenningen aangenomen en illegale drugs en mobieltjes alsmede andere verboden voorwerpen de gevangenis in gesmokkeld. Drie zijn ontslagen omdat ze langer dan 15 dagen niet op hun werk waren verschenen en drie anderen wegens verkrachting en het illegaal opsluiten van anderen [?].

Nieuws van de website in 1 regel

• Thailand valt weer in de prijzen op Sapporo Snow festival met 2 vechtende hanen
• Tak: Brand in nationaal park en bosreservaat vernielt 160 rai
• Twee jongeren zwaar gewond door trein toen ze op de rails een selfie maakten
• Bangkok: Luchtverontreiniging blijft ernstig
• Pathum Thani: Vuurwerk in schuur explodeert, drie huizen vernield
• 35 actievoerders tegen uitstel verkiezingen melden zich bij politie
• Actievoerders vrijuit; rechtbank wijst detentieverzoek politie af
• AirAsia blijft Airbus A330neo trouw ondanks verleidingspoging Boeing
• Kogelgaten en hagelkorrels gevonden in gestroopte dieren
• Politie heeft voldoende bewijs tegen ITD-directeur Premchai
• Ouders parkhoofd vrezen voor zijn veiligheid
• Spoorwegpolitieagent doodt twee collega’die hem belasterden
• Yingluck maakt weer bezwaar tegen beslag op eigendommen
• Snorkelaars zitten voor foto’s op koraal in verboden gebied
• Russische cybergangster aangehouden, website In Fraud We Trust gesloten


 

Huiszoeking bij Premchai, geweren en slagtanden gevonden

8 februari – Bangkok Post telt vandaag dertien nieuwsitems op vier nieuwspagina’s, waaronder een analyse van Prayut’s bezoek aan de provincie Chanthaburi. De krant opent met een follow-up op de aanhouding van aannemerstycoon Premchai (63) op verdenking van het stropen van wild in een beschermd bos.

In zijn huis zijn gisteren bij een huiszoeking twee olifantenslagtanden en veertig vuurwapens gevonden, wat bij mij de vraag oproept: wat moet iemand met veertig vuurwapens? Da’s geen onschuldige hobby zoals het verzamelen van postzegels of voetbalplaatjes. Maar uw redacteur heeft dan ook nooit een vuurwapen in zijn handen gehad, zelfs niet gezien. Had wel een waterpistooltje, maar daaraan valt weinig eer te behalen.

De krant kopt boven het openingsverhaal dat Italian-Thai Development Plc (ITD), het beursgenoteerde bedrijf dat wordt geleid door Premchai, onder druk staat omdat het werkzaamheden onder contract met de overheid uitvoert.

Op change.org zijn drie campagnes gelanceerd waarin gevraagd wordt om een boycot van het bedrijf en juridische actie tegen jagen in nationale parken, een tijdverdrijf waaraan de elite zich met name in het bosreservaat waar Premchai werd betrapt, zich al jaren overgeeft. Gevreesd wordt dat de hi-so vanwege haar weelde en invloed vrijuit gaat. Leuk voor de ondertekenaars om stoom af te blazen, maar volstrekt zinloos in dit land.

Social media gebruikers zijn eensgezind in hun afkeuring van het doden van wildleven. Sommige Facebook gebruikers hebben hun profielfoto gewijzigd in een foto van een Indochinees luipaard, een van de dieren waarvan bij Premchai’s arrestatie het karkas is gevonden. ‘Don’t let me die for nothing’ luidt de smeekbede.

De publieke omroep ThaiPBS heeft een audioclip gedeeld met een conversatie, gevoerd toen Premchai en de overige drie verdachten in hechtenis waren genomen. De clip vormt een perfecte illustratie van hoe zaken in dit land worden geregeld. Een man probeert de politie over te halen om te stoppen met de arrestatie. Hij zegt veelbetekenend: ‘Als je iets wil, kan ik mijn ondergeschikten vragen het te sturen’ en: ‘Vuurwapens worden geconfisqueerd? Hoop ‘t niet. Ze zijn allemaal geregistreerd. Ik zal phu yai (elitepersonen) vragen dit te regelen.’ Een ander zegt dat er mazen in de wet zijn om de wapens terug te krijgen.

Het artikel vervolgt met commentaren van vice-premier Wissanu (Persoonlijke overtredingen moeten gescheiden worden van bedrijfszaken), vice-premier Somkid (De zaak heeft geen invloed op de overheidsprojecten die ITD uitvoert), president Kesara van de Stock Exchange of Thailand (Premchai’s zaak is niet in strijd met de Securities and Exchange Act, maar roept wel vragen op over zijn morele integriteit en geschiktheid) en minister van Financiën Apisak die hetzelfde zegt over de beursvoorschriften. (Zie verder het bericht van gisteren Directeur aannemersbedrijf ITD is er gloeiend bij)

Lof voor aanhouding ITD-tycoon door parkhoofd

8 februari – Zoals al gemeld op de website krijgt Wichien Chinnawong, hoofd van de Western Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary, van alle kanten lof toegezwaaid voor de euvele moed [mijn woordkeus] die hij had de hi-so Premchai aan te houden. ‘Wees vooorzichtig, Chien’, waarschuwt Patarapol Maneeorn op Facebook, die een foto heeft geplaatst van Wichien terwijl hij na de arrestatie leunend tegen een auto stond te slapen.

‘Moet je dat zien’, schrijft een veearts van de DNP. ‘Als hij niet tot het naadje was gegaan, had hij zo niet kunnen slapen.’ De post van Patarapol werd door 1.500 netizens gedeeld, de lijst van personen die het parkhoofd morele steun verlenen, blijft groeien.

De arrestatie van iemand die zo machtig is als de ITD-president heeft vragen opgeroepen over Wichien’s toekomst. Voorzitter Sasin van de Seub Nakhasathien Foundation vroeg op ThaiPBS de bevolking een oogje in het zeil te houden op wat er met hem gebeurt en hem te beschermen.

DNP directeur-generaal Thanya, die hem aannam voor de functie, zegt dat zijn baan veilig is. Wichien zegt dat het beleid van de DNP duidelijk is: ‘Invloedrijke figuren worden absoluut niet voorgetrokken.’

Wat verder in BP?

8 februari – Het bezoek aan de provincies Trat en Chanthaburi heeft een opvallende gelijkenis met een verkiezingscampagne, schrijft BP op pagina 2 in een analyse van het bezoek van premier Prayut en zijn kabinet aan beide provincies. Daarmee doelt de krant op Prayut’s ambities om na de verkiezingen het land te blijven dienen als premier. Dat zal hij uiteraard nooit toegeven, maar er wordt volop over gespeculeerd.

Het gaat niet goed met Thailand’s universiteiten of moet de conclusie luiden dat andere universiteiten het beter doen? Met sommige cijfers kun je alle kanten op. De meeste Thaise universiteiten zijn gezakt in de 2018 Asia University Rankings, meldt BP in haar openingsartikel op pagina 3.

Gisteren publiceerde Times Higher Education het teleurstellende lijstje. Van de tien prestigieuze universiteiten scoorden zeven minder dan vorig jaar, twee bleven gelijk en slechts eentje rukte op naar boven: de Suranaree University of Technology, maar die staat op de lijst van 359 universiteiten in 25 Aziatische landen op een bescheiden plaats: 168.

De Mahidol universiteit bleef dit jaar aan top staan en continueerde haar 97e plaats. Chulalongkorn universiteit, de oudste universiteit van Thailand, verdween uit de groep 151-160 naar plaats 164. De volgende, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang verhuisde uit de groep 181-190 naar de groep 201-250. Het zusje in Thonburi zakte van 114 naar de groep 101-110.

De ranglijst is gebaseerd op de beoordeling van dertien criteria, zoals de prestaties op researchgebied (volume, inkomen en reputatie), doceer- en leeromgeving en citations.

THE redacteur Phil Bay noemt de achteruitgang van de Thaise universiteiten ‘zorgwekkend’. Hij vindt dat het land zijn research capaciteit moet versterken. De achteruitgang kan worden toegeschreven aan de veroudering van de Thaise bevolking, het overaanbod in het hoger onderwijs en lagere aanmeldingen. Vooral concurrerende Chinese universiteiten drukken de Thaise uni’s in de ranglijst naar beneden.

Bay zegt: ‘De natie moet manieren vinden om de grote afname van studenten tegen te gaan door meer studenten uit het buitenland te trekken of door fusies of sluiting van universiteiten.’

Secretaris-generaal Suphat van Ohec zegt dat Ohec al een 10-jaren plan heeft opgesteld om ’s lands zes topuniversiteiten te helpen hun positie te verbeteren. Ze krijgen van Ohec meer geld voor research. (Zie verder bijgaand kader) (Zie ook de pagina Onderwijs 2)

Pagina 4 opent met het bericht dat de registratie is begonnen van vrijwilligers, die willen helpen bij de bouw van een crematorium voor de geliefde abt van Wat Bai Rai in Nakhon Ratchasima, die in 2015 overleed. Voor de bouw is een groot terrein voor de faculteit Fijne en Toegepaste Kunsten van de universiteit van Khon Kaen gereserveerd.

De bouwmaterialen worden ter plaatse geproduceerd, delen van het crematorium worden elders geassembleerd.Het crematorium komt in september klaar, ruimschoots op tijd voor de crematie die in november of december plaatsvindt.

Verder op de 4 weer een follow-up over het schoolhoofd in Nakhon Ratchasima dat wordt beschuldigd van seksuele molest (noemt de krant het nu) van een 14-jarige leerling. Hij heeft zich gisteren gemeld bij de politie en – raad eens – ontkent schuld. De man is aangeklaagd voor seksueel misbruik, idem van een minderjarige en onttrekking aan het ouderlijk gezag. Hoe lang sleept deze affaire zich nog voort, vraag ik me af.

Kort nieuws donderdag 8 februari

– Wat zou de belofte waard zijn? Premier Prayut heeft de voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff verzekerd dat Thailand zich houdt aan de roadmap to democracy. Zonder een precies tijdstip te noemen zei hij dat gewerkt wordt aan de voor de verkiezing vereiste (organieke) wetten. Prayut ontving generaal Joseph F. Dunford Jr in het Government House.

‘De premier zegt met klem dat de nationale hervormingen Thailand naar een sterke en duurzame democratie zullen leiden’, aldus regeringswoordvoerder Werachon. Dunford zei dat de inzet voor democratie ‘ons toestaat vooruit te gaan en onze relatie in de toekomst te verdiepen’. Dunford is in Thailand in verband met de legeroefening Cobra Gold, die van 13 tot 23 februari wordt gehouden (zie Kort Nieuws van gisteren). (Zie verder Verkiezingsnieuws 2)

– Er leek even een kink in de kabel te komen, maar Saengchai Haelerttrakul, beter bekend als Mor Saeng, is nu officieel geregistreerd als volksgenezer door het Department of Thai Traditional and Alternative Medicines. Dat betekent dat hij ongestraft kan doorgaan gratis kruidenmedicijnen aan kankerpatiënten te verstrekken.

Dinsdag dreigde Saengchai te stoppen omdat de registratie stagneerde. In november deed hij een aanvraag, maar die werd toen afgewezen. Mor Saeng verwierf tien jaar geleden geleden grote bekendheid toen patiënten zeiden dat de kruiden die hij verbouwde, geholpen hadden hen van kanker te genezen.

– Hoe naïef want de truc is al vaak beschreven: iemand krijgt een telefoontje van zogenaamde postbeambten, die met een smoes kans zien slachtoffers geld te laten overmaken. Vorige maand is in de grenspost Sadao (Songkhla) een Maleisiër gearresteerd op verdenking van oplichting, nu is een man aangehouden die een vrouw heeft opgelicht voor 500.000 baht.

De krant schrijft dat oplichting via callcentra toeneemt. In het laatste geval werd de vrouw wijs gemaakt dat iemand haar een pakketje wilde sturen dat mogelijk drugs bevatte. Ze werd verwezen naar een politieagent die haar financiële gegevens wist te ontfutselen met als gevolg dat ze via een app geen toegang meer had tot haar bankrekening.

– Het Meteorological Department heeft de bewoners in het Noorden gewaarschuwd dat de komende dagen de temperatuur sterk zakt. Tot zondag gaat de temperatuur weliswaar met 3 tot 5 graden omhoog, maar maandag en dinsdag zakt die plotseling met 2 tot 4 graden en worden harde winden verwacht. Automobilisten dienen rekening te houden met dichte ochtendmist.

De provincies in het Noordoosten worden als eerste geconfronteerd met de weersveranderingen. De bewoners van Bangkok en aangrenzende provincies kunnen de komende dagen lichte regens verwachten.

De noordoostelijke moesson boven de Golf van Thailand en het Zuiden neemt in kracht af, waardoor wind en golven in de Golf van Thailand en Andaman zee tot bedaren komen. Maar maandag en dinsdag neemt de moesson weer in kracht toe en worden meer regen en golven van 2 meter voorspeld.

Ïn achttien districten van Kalasin zijn warme kleding en dekens verspreid. Veel dorpen melden dat de koude zijn tol eist van kinderen en ouderen. Velen hebben ademhalingsmoeilijkheden. In de berggebieden van Kalasin zakt de temperatuur naar 8 tot 10 graden.

In het district Soeng Sang (Nakhon Ratchasima) proberen boeren met voetzoekers en herrie wilde olifanten op een afstand te houden. Ze patrouilleren om beurten in de bufferzone tussen hun akkers en nationaal park Thap Lan. Vooral in het droge seizoen plunderen de jumbo’s akkers met maïs en suikerriet.

– Tenslotte de hervormingen bij de politie. De commissie die daarop studeert, pleit voor gebruik van drones en GPS-uitrusting om verdachten op te sporen. In het buitenland worden die technieken al gebruikt, zegt woordvoerder Manit.

Nieuws van de website in 1 regel

• Grote brand op Phi Phi: 3 Thai, 6 buitenlanders gewond
• Phayao: Geparkeerde wagen barst in vlammen uit; paniek bij omwonenden
• BKK: Kantoorhuren de afgelopen 10 jaar 35 pct gestegen, stijging gaat door tot 2020
• Deelname Myanmar aan Cobra Gold roept kritiek VS op
• TV-ploeg vergeet doodskist en ‘lijk’ in nationaal park


 

De oceaan vervuilt steeds meer

7 februari – Dit is geen bericht over de Volvo Ocean Race, een rond de wereld regatta van 83.350 km van Spanje naar Nederland (de helft in de verraderlijke Zuidelijke Oceaan) waaraan 65 jachten deelnemen. Nee, dit bericht gaat over de vervuiling van de oceaan. Nu waarschuwen wetenschappers eens niet voor de aanslag op het maritieme ecosysteem maar een deelnemer luidt de noodklok.

Sophie Ciszek van het vrouwenteam MAPFRE zegt: ‘Het is me opgevallen dat de oceaan steeds meer vervuilt’, vooral op de route vanaf Australië en van Europa naar Kaapstad. Ze zag er plastic flessen, schoenen en veel vistuig. ‘Bij deze race heb ik het meeste gezien en dat is niet goed. Maar het is goed om uit de eerste hand de mensen erover te kunnen vertellen, omdat het echt is.’

De 13e race heeft als thema duurzaamheid. De zeilers reduceren zoveel mogelijk hun ecologische voetafdruk. Ze maken hun eigen water en gebruiken zo min mogelijk verpakkingen. ‘Dus de hoeveelheid afval die we produceren met zijn tienen is minimaal. Op een boot kun je op een duurzame manier leven.’ Verder meten ze onderweg het zoutniveau, opgelost kooldioxide en algen. Eén boot verzamelt meteorologische en oceanografische gegevens omdat ze op afgelegen plaatsen zeilen waar wetenschappers niet kunnen komen.

De jachten zijn momenteel halverwege. Vandaag vertrekken ze uit de haven van Hong Kong naar Auckland. (Bron: Bangkok Post, 6 februari)

Uit eigen archief
15 november 2017: De vier grootste vervuilers van de zee zijn China (2,22 miljoen ton plastic afval per jaar), Indonesië (1,29 ton), de Filipijnen en Vietnam, aldus het UN Environment Programme. Thailand’s 24 kustprovincies produceren 10 miljoen ton afval per jaar, waarvan 10 procent in zee belandt.

13 februari 2017: Thailand behoort samen met China, de Filipijnen, Vietnam en Indonesië tot de grootste vervuilers van de oceaan, aldus een recent rapport van Ocean Conservancy. Wanneer het afvalbeheer in die landen wordt verbeterd, kan de hoeveelheid die in de oceaan verdwijnt de komende tien jaar met 45 procent verminderen. De vijf landen zijn nu verantwoordelijk voor 60 procent van het plastic in zee.

Directeur aannemersbedrijf ITD is er gloeiend bij

7 februari – Ik mis hem vandaag op de voorpagina: de altijd stuurs kijkende premier Prayut, met zijn heerserskin geschapen om dat ruziënde zootje ongeregeld in Thailand in toom te houden. En dat is hem tot nu nu toe aardig gelukt. De onterechte arrestaties en controversiële veroordelingen wegens majesteitsschennis zullen we maar als collateral damage beschouwen.

Prayut is vandaag verbannen naar pagina 3, die opent met het bericht dat hij weigert de precieze datum van de verkiezingen te noemen. Hij werd daarover bevraagd na de mobiele kabinetsvergadering, gisteren in Chanthaburi. ‘De verkiezingsdatum wordt bepaald wanneer alle voor de verkiezingen relevante wetten van kracht zijn’, zegt hij, een argument waardoor hij zelf buiten schot blijft.

BP pakt op de voorpagina groots uit over de arrestatie van de construction tycoon Premchai Kamasula, die op de foto in een weinig aantrekkelijke houding is gefotografeerd. Premchai is dan ook geen kleine jongen, maar staat aan het hoofd van Italian-Thai Development Plc (ITD), een beursgenoteerd aannemersbedrijf dat tal van grote infrastructurele werken in uitvoering heeft.

Premchai loopt kans op een gevangenisstraf van 28 jaar, wanneer hij schuldig wordt bevonden aan het illegaal stropen van wildleven in bosreservaat Thungai Naresuan in de provincie Kanchanaburi dat sinds 1991 op de werelderfgoedlijst van Unesco staat.

Bij de arrestatie zondagavond van hem en drie ITD-medewerkers in een no-camping gebied van het Huai Pachee bos in het westelijk deel van het reservaat troffen parkrangers de gevilde karkassen aan van beschermde, in het wild levende dieren, zoals een 1,48 meter lange Indochinese panter, een Kalij fazant, een gewone muntjac, ook barking deer (blafhert) genoemd, drie geweren en munitie.

Ja, de tycoon is er gloeiend bij, daar helpt geen moedertje lief aan. Gisteren werden de vier jagers naar de politie gebracht en daarna naar de rechtbank die hen op een borgtocht van 150.000 baht elk vrijliet. Gevraagd of hij vaak in het reservaat kwam, zei hij dat het pas de tweede keer was. Hij ontkende gestroopt te hebben. ‘Ik ging er naartoe voor ontspanning.’

Premchai en zijn maatjes gingen zaterdag het bos in en zeiden tegen parkrangers dat ze een tweedaagse trektocht zouden maken over het 30 km lange Tinuay-Tikong-Maharaja pad. Zondag meldde een rangereenheid aan de leiding dat ze in het no-camping gebied kampeerden, waar ze zondagnacht werden aangehouden.

Kanchana Nittaya, directeur van het Wildlife Conservation Office, bevestigde gisteren dat de groep toestemming had gevraagd om het bos in te trekken, maar ze had hen verwezen naar de lokale autoriteiten. Chaiwat Limlikit-asorn, hoofd van de speciale DNP taakeenheid ter bescherming van bossen, zegt dat de groep geen toestemming had gekregen om het bos in te gaan. Premchai was geen VIP (van de DNP), zoals sommige critici beweren. Maar zelfs wanneer hij dat wel geweest, had hij niet mogen jagen.

Premchai’s advocaat houdt vol dat de groep wel toestemming had voor het bezoek. Omdat het donker was en ze onbekend waren met het terrein belandden ze in het verboden gebied, waar ze bij een waterbron hun kamp op sloegen. Volgens hem had Premchai niets te maken met de jacht.

De aanhouding is met instemming begroet door de Seub Nakhasathien Foundation. In een gemeenschappelijke verklaring zeggen zes andere organisaties ‘Dit is Thailand’s natuurlijk erfgoed. Niemand, wie dan ook, heeft het recht het te plunderen en zich boven de wet verheven te voelen.’

In een kader wordt Thungyai Naresuan beschreven als een waardevol bos, rijk aan wildleven. Er wordt al jaren door rijke en machtige lieden gestroopt en gejaagd. Seub Nakhasathien, die destijds de leiding had over het gebied, sloeg in september 1990 de hand aan zichzelf uit frustratie over ’s lands disfunctionele bureaucratie die faalde voldoende hulpmiddelen te verstrekken en naliet het personeel te steunen bij de strijd tegen stropers en jagers. De aanhouding van Premchai toont aan, schrijft de krant, dat er nog weinig veranderd is.

Het meest beruchte incident vond plaats in 1973. Toen stortte in het bos een helikopter neer waardoor zes hoge politie- en legerofficieren om het leven kwamen. Het werd een groot schandaal toen bleek dat vijftig legerofficieren in het gezelschap van zakenmensen en zelfs een actrice er jaagden en hun buit op party’s verorberden.

Het leger weigerde schuld te bekennen. Volgens toenmalig premier veldmaarschalk Thanom ging het om een ‘geheime missie’. Het schandaal droeg bij aan de weerzin tegen het militaire bewind. In oktober 1973 kwam de bevolking dan ook in opstand [geen details].

Bijgaand een plattegrond van het gebied en foto’s van de dieren waarvan het karkas is gevonden. Klik hier.

Verder in BP

7 februari – Bent u inmiddels bekomen van de opwinding die bovenstaand bericht opriep? Nee? Het beste medicijn in Engeland is daarvoor een cuppa tea. Dat is de haarlemmer olie voor elk probleem, maar net zo weinig effectief als dit drankje. Zou het nog te koop zijn? Dus neem ik fluks de rest van de krant met u door, want op de 1 staan verder geen andere berichten.

Pagina 2 opent met het bericht dat de autoriteiten vijftig websites in de gaten houden die banden hebben met de Islamic State en opstandelingen in het Zuiden. RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zei dat gisteren na een vergadering over transnationaal terrorisme met hoge functionarissen van de Australian Federal Police.

De 50 behoren tot 200.000 websites met vermeende banden met IS. Dat aantal (vorig jaar waren het er nog 100.000) is genoemd door de Australiërs. Srivara gaat het Special Branch Bureau van de RTP en andere veiligheidsdiensten opdragen verder onderzoek te doen.

Twee berichten sla ik over: het aanbod van de gemeente Bangkok 50.000 baht te dokken, want dat meldde ik al in Nieuws van de website in 1 regel, en een follow-up op het loterijschandaal. Weet U wel: het eigendom van een staatslot waarop de jackpot van 30 miljoen is gevallen, wordt door twee personen geclaimd: een leraar en een politieofficier. BP doet het in detail uit de doeken, ik niet.

Pagina 3 opent met de weigering van premier Prayut het achterste van zijn tong te laten zien met betrekking tot de verkiezingsdatum. ‘De verkiezingen vinden plaats als alles klaar is.’ Met dat ‘alles’ worden vier organieke wetten bedoeld: op de Kiesraad, op de verkiezing van parlementsleden, op politieke partijen en op de selectie van senatoren.

De organieke wet op de Kiesraad ligt thans bij het Constitutionele Hof. De wet stelt hogere eisen aan de kwalificaties van de commissarissen, waardoor de huidige commissarissen het veld dreigen te moeten ruimen, maar ze willen hun zittingstermijn afmaken.

Pagina 4 opent met de drugsvangst in een trein naar het Zuiden, ook al gemeld op de website. Ik noem maar gelijk de twee andere berichten; hebben we dat ook gehad. De Criminal Court is uitgebreid met twee nieuwe panels die zaken gaan behandelen op het gebied van de illegale visserij. Dat besluit is genomen met het oog op de eis van de EU aan Thailand om een eind te maken aan de IUU-visserij. Alles hierover vindt u op de pagina De vis wordt duur betaald.

Het andere bericht meldt dat de rechtszaak is begonnen tegen veertien gastarbeiders (foto) uit Myanmar die gewerkt hebben bij Thammakaset Farm Co in Lop Buri. Het kippenbedrijf heeft hen aangeklaagd wegens smaad. De werkers eisen compensatie voor alle jaren dat ze misbruikt zijn en dwangarbeid moesten verrichten. (Zie de pagina Migranten 2)

Kort nieuws woensdag 7 februari

– De zoveelste follow-up op het zogeheten tempelschandaal: de verduistering van gelden uit het tempelfonds die het National Office of Buddhism (NOB) aan tempels verstrekt voor onder andere renovaties en de bevordering van het boeddhisme.

NOB ex-directeur Phanom is gistermiddag door de Counter Corruption Division (CCD) van de politie op de hoogte gebracht van de beschuldiging tegen hem van het witwassen van de gelden, in 2015 verstrekt aan drie tempels in Nakhon Pathom, Lop Buri en Phetchaburi. Zij moesten een deel van de uitkering terugstorten. Een bron zegt dat hij zich in de rechtbank zal verweren.

Phanom keurde destijds de verstrekking van de gelden goed. Enkele personen die hierbij betrokken waren, hebben zich al aangegeven, anderen zijn naar het buitenland gevlucht, aldus CCD adjunct-commandant Warayut. Phanom is gisteren drie uur verhoord.

De CCD deed eerder onderzoek naar de verduistering van 60 miljoen baht tussen 2012 en 2016, waarbij twaalf tempels waren betrokken. Daarvoor zijn tien personen aangeklaagd. De NACC neemt verder actie.

In het laatste onderzoek deed de CCD op veertien plaatsen in zeven provincies invallen. Negentien personen zijn aangeklaagd voor verduisteringen gepleegd tussen 2012 en 2017. Begin vorige maand besloot de CCD Phanom en acht anderen aan te klagen. (Zie ook de pagina Corruptie 5)

– In een oplichtingszaak met een Ponzi-constructie zijn tegen tien personen, acht buitenlanders en twee Thai, arrestatiebevelen uitgevaardigd. De Thai zijn al aangehouden. Van de buitenlandse verdachten zijn twee Nederlander. De rechtbank heeft ook toestemming verleend voor huiszoeking op acht plaatsen.

De zaak betreft de Eagles Gates Group Co, een bedrijf dat zich voordeed als beveiligingsbedrijf, maar in feite een transnationaal misdaadsyndicaat was. Duizend personen zijn voor een bedrag van 150 miljoen baht opgelicht. Vertegenwoordigers van de DSI hebben onlangs in de VS bewijsmateriaal verzameld, ter beschikking gesteld door het Department of Homeland Security.

– In de haven van Sattahip (Chon Buri) zijn de Amerikaanse marineschepen gearriveerd die deelnemen aan de 37e jaarlijkse Cobra Gold militaire oefeningen die volgende week beginnen en tot 23 februari duren.

Aan Cobra Gold nemen dertig landen als deelnemer of waarnemer deel. De VS neemt met 6.125 soldaten deel, Thailand zet 4.007 manschappen in. China en India zijn vertegenwoordigd met 44 en 23 soldaten, die oefenen in het verlenen van humanitaire hulp. Het startsein wordt op 13 februari op de marineluchtvaartbasis U-tapao gegeven door de Amerikaanse opperbevelhebber en ambassadeur Glyn T Davies.

– Vandaag is de deadline voor vice-premier Prawit voor zijn derde verklaring over de dure horloges waarmee hij is gesignaleerd. De NACC heeft hem op 24 januari om een uitleg gevraagd, maar daarop heeft hij tot vandaag nog niet gereageerd, aldus een bron.

Vier personen zijn in verband met de zaak verhoord. De bron zegt dat ze goed hebben meegewerkt. Naar verwachting rondt de NACC haar onderzoek deze maand af. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Corruptie 5)

– De politie van Phayao heeft veertien deelnemers aan de anti-regerings protestmars We Walk gisteren aan de rechtbank voorgeleid. Ze waren maandag gearresteerd op beschuldiging van overtreding van het samenscholingsverbod. Elf zijn lid van een boerengroep en de anderen zijn leden van het People Go Network, dat het initiatief heeft genomen voor de mars.

De boeren zeggen zich te hebben aangesloten omdat ze door invloedrijke grondbezitters zijn beschuldigd van betreding van verboden terrein, ondanks hun claim dat het hun eigen land was.

– De politie heeft voor de tweede maal 38 van de 39 demonstranten opgeroepen, die op 27 januari op de skywalk bij de Pathumwan kruising protesteerden tegen uitstel van de verkiezingen. De leden van de Democracy Restoration Group zijn beschuldigd van overtreding van het verbod op politieke samenscholingen. Wanneer ze wegblijven, worden arrestatiebevelen aangevraagd. Eén meldde zich gisteren.

– Al gemeld in Nieuws van de website: De persconferentie van de Democracy Restoration Group is gisteren afgelast nadat de politie had gewaarschuwd dat die in strijd zou zijn met het samenscholingsverbod. Tv-verslaggeefster en actievoerder Nuttaa sprak later met Thaise en buitenlandse verslaggevers buiten het gebouw van de Foreign Correspondents’ Club of Thailand waar de briefing zou worden gehouden.

De rechtbank heeft de gezamenlijk borgsommen voor de 39 actievoerders vastgesteld op 2 miljoen baht: 60.000 baht per persoon en 200.000 baht voor de leiders, een bedrag dat de meesten niet kunnen opbrengen.

Een van de demonstranten, een journalist, noemt het politieoptreden ‘vernederend’. De politie bezocht om middernacht zijn 90-jarige ouders om documenten te ondertekenen dat de dagvaarding was ontvangen. Hij zegt al vier jaar te worden lastig gevallen.

– Gouverneur Nikorn van Yasothon ontkent mediaberichten dat het kantoor van de procureur-generaal (OAG) de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar onregelmatigheden bij projecten in het kader van het overheidsbeleid Pracharat.

Nikorn zegt dat het nieuws alleen van de media komt, van het OAG heeft hij niets gehoord. Niettemin is de provincie bereid onderzoek te doen. Volgens het bericht dat is verspreid door het Isra nieuwsagentschap, hebben 196 projecten ter waarde van 31,1 miljoen baht in 156 dorpen hun doelen niet gehaald.

Het Pracharat beleid heeft tot doel nauwe samenwerking te stimuleren tussen bevolking, regering en de zakensector ter bevordering van duurzame ontwikkeling en lokale economieën. Pracharat kreeg in 2016 het groene licht van het kabinet. Voor 74.588 dorpen is 14,9 miljard baht uitgetrokken.

– Follow-up op het bericht over de 300 miljoen baht die voormalig RTP hoofdcommissaris Somyot heeft geleend van de eigenaar van Victoria’s Secret Massage (zie het bericht van gisteren Somyot ‘leende’ 300 mln baht van bordeeleigenaar). DSI-hoofd Songsak zegt dat Somyot’s verweer in een interview maandag hem niet vrijpleit van schuld.

De eigenaar en zijn vrouw, die nog steeds voortvluchtig zijn, worden verdacht van mensenhandel en het witwassen van geld. Een bron bij de DSI zegt dat het illegaal verdiende geld in de massagesalon is gebruikt voor investeringen in legale, ook beursgenoteerde, bedrijven. De beurscommissie en Amlo doen onderzoek.

Songsak zegt dat ook anderen betrokken waren bij verdachte financiële transacties, maar hij noemde geen namen.

Nieuws van de website in 1 regel

• Persconferentie actievoerders afgelast na verbod door politie
• Gastarbeidster uit Myanmar wint 6 mln baht in staatsloterij
• Grote drugsvangst (twv 900 mln baht) in trein naar Zuiden, drie arrestaties
• Drie gewonden bij bomexplosie in Yaha (Yala)
• Japanner die 15 kinderen verwekte bij draagmoeders, eist voogdij over één
• Pattaya: Britse Hell’s Angel aangehouden; geen bewijs voor moord op mede-bendelid
• Mor Saeng dreigt verstrekking kruidenmedicijn tegen kanker te stoppen
• BMA biedt 50.000 baht voor leerling (11) die tijdens de gymles bezweek
• Asean en China houden eind dit jaar eerste gezamenlijke marine-oefening


 

Prawit treedt niet af, hij blijft ‘in nationaal belang’

6 februari – Bangkok Post telt vandaag 17 nieuwsitems, verdeeld over vier nieuwspagina’s, dus uw redacteur hoeft niet met zijn duimen te draaien. Des te beter, wamt luidt de uitdrukking niet: Ledigheid is des duivels oorkussen? Wie overweegt naar Thailand te emigreren, adviseer ik dan ook: doe het niet als je geen zinvolle bezigheden hebt, want het gevaar van verloedering ligt op de loer. Ik heb ze vaak genoeg gezien: buitenlanders die ’s ochtends al aan het bier zitten omdat ze zich vervelen.

Na dit stichtelijk woord van dominee Van der Lugt op naar de krant. Op de voorpagina twee lijvige artikelen en een kadertje. Opening is vanzelfsprekend de mededeling dat vice-premier Prawit, verwikkeld in de al vaak beschreven horlogeaffaire, NIET aftreedt. Had u iets anders verwacht? Ik niet.

Haal uw zakdoek tevoorschijn, want het is om tranen van in je ogen te krijgen. De krant schrijft: ‘Prawit is nog steeds als kernlid [van het kabinet] toegewijd aan de zorg voor ’s lands veiligheid’, aldus Defensie woordvoerder Kongcheep. Zijn moreel is goed en zijn gezondheid idem.

Zondag begon op change.org een steuncampagne voor Prawit, die al snel 16.000 supporters trok, maar de website bracht het aantal later terug naar 250 na geklaagd te hebben dat een gecoördineerde poging was gedaan de bevolking te misleiden. De Facebookpagina CSI LA Facebook, die Prawit’s bezit van 25 horloges heeft onthuld, noemt het beschamend dat veel steunbetuigingen vanaf hetzelfde IP adres zijn verstuurd. Toen dat ontdekt werd, werd het aantal drastisch teruggebracht.

Kongcheep ontkende eerder dat het ministerie van Defensie legereenheden had geïnstrueerd ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om aan te blijven als bewindsman. Politiek actievoerder Ekachai wilde gisteren bij het ministerie de resultaten van een online peiling inleveren waarin wordt aangedrongen op Prawit’s aftreden. Maar hij werd tegengehouden door legerofficieren in burger die hem naar een koffieshop naast het ministerie wegbonjourden. Het Office of the Permanent Secretary of Defence kreeg ze later toch.

Een van de supporters die donderdag bij het ministerie had deelgenomen aan een demonstratie pro-Prawit meldde zich gisteren bij het politiebureau van Phra Ratchawang. De rechtbank heeft hem al een boete van 3.000 baht gegeven. De politie zegt aan de hand van camerabeelden dertig personen te kunnen identificeren. Zij worden aangeklaagd voor overtreding van het samenscholingsverbod.

Legercommandant Chalermchai zei gisteren dat de politieke situatie onder controle is. Prayut, op bezoek in de provincie Trat, zei dat de regering tijd nodig heeft om het land in het gareel te brengen. ‘Wanneer het land niet ordelijk is, dreigt chaos.’

Het UDD (roodhemden) heeft de regering gewaarschuwd de anti-regime bewegingen op internet niet te onderschatten. Woordvoerder Thanawut zegt dat er veel actie gaande is op de social media. Zaterdag demonstreert de New Democracy Movement voor de tweede keer tegen het dreigend uitstel van de verkiezingen.

Voor Prawit is het business as usual. Gisteren vertrok hij naar Singapore voor de Asean Defence Ministers’ Meeting. Daar ontmoet hij de voorzitter van de Amerikaanse joint chiefs of staff, met wie hij praat over veiligheidskwesties in de regio Asia-Pacific en militaire samenwerking tussen beide landen.

(Zie voor de horlogeaffaire de pagina Corruptie 5 en het uitstel van de verkiezingen de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Somyot ‘leende’ 300 mln baht van bordeeleigenaar

6 februari – Het tweede lijvige artikel op de voorpagina meldt dat voormalig RTP hoofdcommissaris Somyot, thans voorzitter van de Football Association of Thailand (FAT), verwikkeld is in de Victoria’s Secret Massage zaak. Hij heeft toegegeven verschillende malen geld te hebben geleend van voortvluchtig eigenaar Kampol, in totaal 300 miljoen baht. ‘We zijn vrienden en natuurlijk helpen vrienden elkaar.’

Somyot, een prominent politicus in Chiang Rai, zegt drie jaar geleden de transacties gemeld te hebben aan de NACC en bereid te zijn de zaak te verhelderen. Hij kwam in beeld omdat onderzoek wordt gedaan naar de geldsporen van het bordeel, zoals de krant de salon noemt. Victoria’s Secret wordt verdacht van mensenhandel, het witwassen van geld en het illegaal gebruik van grondwater.

Somyot zegt: ‘Als de bevolking twijfels heeft of het [geleende] geld uit illegale activiteiten komt, kan ik die vraag niet beantwoorden. Dat moeten ze aan Kampol vragen.’ Hij doet een goed woordje voor Kampol die, zegt hij, 5 miljoen baht voor ziekenhuis bouwprojecten in het Zuiden doneerde en op een liefdadigheidsveiling amuletten ter waarde van 31 miljoen baht kocht.

Voormalig voorzitter Yongyuth van het Huis van Afgevaardigden heeft twee smaadzaken aanhangig gemaakt tegen Chuwit Kamolvisit, ex-eigenaar van Victoria’s Secret, ex-politicus en sindsdien tv-commentator, en twee mede-presentatoren vanwege tv-programma’s op Channel 33HD en Thairath TV. Daarin suggereerden ze dat hij betrokken was bij criminele activiteiten rond Victoria’s Secret en de FAT.

Somyot’s advocaat zegt dat zijn cliënt niets te maken heeft met de FAT, die door zijn zoon gevormd is. Yongyuth heeft zich nooit schuldig gemaakt aan het witwassen van geld en het manipuleren van aandelen. De Criminal Court buigt zich in juni over de twee zaken. Vrijdag stapt de advocaat naar de civiele rechter met de eis van 200 miljoen baht schadevergoeding. (Meer over Victoria’s Massage op de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws dinsdag 6 februari

– Het kadertje op de voorpagina meldt dat Thaise mensen meer tijd besteden aan het gebruik van de social media en streaming van video’s, zowel op hun PC als smartphone, dan bewoners van andere naties. Gemiddeld besteden Thai van 16 tot 64 jaar 9,38 uur per dag aan dit tijdverdrijf, aldus de Digital 2018 Global Overview, die vorige maand werd gepubliceerd door Hootsuite en We Are Social. De Filipijnen staat op de tweede plaats.

Bij Facebook gebruik staat Thailand op de achtste plaats. Bangkok is wereldwijd de stad met het hoogste aantal FB-gebruikers: 22 miljoen, en het land is goed voor 2 procent van actieve FB-gebruikers in de wereld. Gemiddeld wordt 4,56 uur per dag besteed aan mobiel internet, zegt het rapport.

– Even een snelle tussenbalans van het nieuws vandaag. Pagina 2 opent met de ruzie over het rechtmatig bezit van vijf staatsloten waarop de jackpot van 30 miljoen baht is gevallen. De CSD heeft de zaak overgenomen van de Provincial Police Region 7 die concludeerde dat de loten waren gekocht door een voormalige leraar en niet door een politieofficier.

Maar Jaroon Wimol verzet zich. Zijn advocaat zegt de conclusie voor de rechter te bestrijden. ‘Duistere invloeden’ zouden het onderzoek van de PPR 7 beïnvloed hebben. De krant besteedt uitgebreid aandacht aan de zaak, ik niet.

Pagina 3 opent met de kritiek van het UDD (roodhemden) op de trage voortgang die wordt geboekt in het onderzoek naar de dood van roodhemd demonstranten in april en mei 2010. Het UDD wil weten hoe de zaak ervoor staat sinds de Supreme Court de eis van het OM voor vervolging van toenmalig premier Abhisit en vice-premier Suthep heeft afgewezen.

Het OM stelt beiden verantwoordelijk voor de 91 doden en talloze slachtoffers. Het Hof achtte zich in augustus niet bevoegd en verwees de zaak naar de afdeling politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof.

De meest in het oog springende zaak is de dood van zes burgers die hun toevlucht hadden genomen tot Wat Pathum Wanaram, toen het leger een eind maakte aan de bezetting van het centrum door het UDD. In oktober 2013 oordeelde de Criminal Court dat twee gedood waren door kogels die uit de richting kwamen waar soldaten stonden, maar de rechtbank zei niet wie schoot.

Het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) gaat toestemming aan het kabinet vragen voor het plan Thailand’s eerste veiligheidssatelliet te bouwen, meldt de krant in de opening van pagina 4.

De satelliet die 1 miljard baht kost, heeft een bouwtijd van vier jaar. Tot nu toe importeerde GISTDA buitenlandse technologie, zoals de Franse Theos 1 (Thailand Earth Observe Satellite 1). De satelliet heeft tot doel ruimteobjecten te signaleren die dreigen op de aarde te vallen en de eigen satelliet te behoeden voor botsingen. Naar schatting cirkelen 100.000 objecten rond de aarde.

Bij het artikel staat een indrukwekkende foto van een leerling die met een M4 karabijn (geen echte), uitgerust met laser, op een doel richt tijdens de Thailand Inventor’s Day die tot vandaag is gehouden. Maar de website lezers moeten het doen met een foto van de GISTDA-stand op een tentoonstelling in september 2016.

– Saengchai Haelerttrakul, bijgenaamd Mor Saeng, die algemeen bekend staat vanwege de gratis verstrekking van kruiden tegen kanker, is (nog) niet officieel geregistreerd als volksgenezer, zegt het Department of Thai Traditional and Alternative Medicines (DTAM).

Saengchai, die bij het elektriciteitsbedrijf van Prachinburi werkt, vroeg in november een registratie aan, maar de DTAM heeft die aangehouden in afwachting van aanvullende documenten. [Doet me denken aan de verguisde dokter Moerman in Vlaardingen die een alternatieve geneeswijze claimde]

Mor Saeng verwierf tien jaar geleden grote bekendheid toen patiënten beweerden dat de kruiden die hij verbouwde, geholpen hadden hen te genezen. Vooral arme mensen stonden in de rij voor het wondermedicijn. Duizenden reisden naar de provincie wat de nodige inkomsten opleverde voor restaurants , guesthouses en andere diensten.

Uit recente testen door het ministerie van Volksgezondheid is gebleken dat zijn kruidenmix onschadelijk is en geen steroïden bevat. De kruidencapsules bevatten gefermenteerde rijstzemelen en twee planten die door herbalisten vaak worden gebruikt bij de behandeling van kanker. Maar dit betekent niet, zegt DTAM-directeur Kiattibhoom, dat ‘we het eens zijn dat deze kruidenmedicijnen kanker kunnen behandelen of dat hij [Mor Saeng] een kankerexpert is’. Hij adviseert kankerpatiënten als eerste te kiezen voor moderne medische behandeling.

Het National Cancer Institute doet onderzoek en maakt de resultaten daarvan eind maart bekend.

– De regering moet particuliere ziekenhuizen strenger aan banden leggen om de medische rekeningen die ze uitschrijven, binnen de perken te houden. Het Thai Medical Error Network van patiënten die ontevreden zijn met de hoge kosten, verzamelt handtekeningen voor een petitie aan premier Prayut. Ze willen dat hij een commissie vormt die dit regelt.

Een advocaat gespecialiseerd in medisch recht hield dat pleidooi op een seminar van de Foundation of Consumers. Ze zegt dat details van enkele behandelingen op rekeningen ontbreken en dat irrelevante uitgaven worden toegevoegd. Tot nu toe hebben 40.000 personen getekend, nog 10.000 te gaan, dan gaat de petitie de deur uit.

Deelnemers aan het seminar klaagden dat beursgenoteerde ziekenhuizen gedreven worden door winstbejag in plaats van humanitaire en morele doeleinden. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Fruitkwekers in Chanthaburi hopen dat het plan van de regering om de provincie te promoten als ’s werelds mega-city voor fruit ervoor zorgt dat hun onderhandelingspositie richting tussenhandelaren wordt versterkt.

Tijdens het bezoek van premier premier Prayut gisteren aan de provincie zei een boerin te hopen dat ze minder afhankelijk wordt van de voornamelijk Chinese kooplieden en tussenhandelaren, die soms onredelijk lage prijzen bedingen. Ze hoopt dat de regering helpt een rechstreeks kanaal te openen met buitenlandse markten waardoor de tussenhandel wordt uitgeschakeld.

Vandaag houdt het kabinet een mobiele vergadering in de provincie. Daarna ontmoet Prayut vertegenwoordigers van de fruit agri-industrie en hij stelt zich op de hoogte van de vorderingen die gemaakt worden bij de ontwikkeling tot fruit mega-city of the world.

– De deelnemers aan de mars We Walk hebben de gouverneur van Nakhon Ratchasima om hulp gevraagd, inclusief het zorgen voor accommodatie en veiligheid voor hen. Volgens de wandelaars hebben enkele lieden geprobeerd de mars te dwarsbomen.

Twee dagen geleden rustten ze uit in een tempel. Ze vroegen om drie nachten, maar het adjunct-dictrictshoofd die ontevreden is met de mars, zette de abt onder druk hen voor slechts één nacht onderdak te bieden.

De mars die op 20 januari van start ging op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit, vormt een protest tegen uitstel van de verkiezingen en falend beleid van de regering op het gebied van voedselveiligheid, nationale hulpbronnen, gemeenschaps rechten en vrijheid.  De wandelaars hopen op 17 februari eindpunt Khon Kaen te bereiken.

– Het ministerie van Landbouw heeft alle diensten in het land opgedragen na te gaan of het gebied waarop off-season rijst mag worden verbouwd, binnen de toegestane 8 miljoen rai blijft. Die grens heeft tot doel overaanbod te voorkomen. Het ministerie heeft de indruk dat dit jaar meer rijst wordt verbouwd omdat de prijs gestegen is en water ruimschoots beschikbaar is.

Het Department of Livestock Development adviseert de boeren op andere gewassen over te stappen, zoals maïs en het Department of Agricultural Extension adviseert het gebruik van organische mest. Boeren die op andere gewassen overstappen krijgen een subsidie van 1.000 tot 2.000 baht per rai. (Zie verder de pagina Rijst 4)

– De Karen eigenaar van twee gedomesticeerde olifanten in Lampang die twee jaar geleden in beslag zijn genomen, heeft de premier gevraagd de jumbo’s terug te geven. Tevens bezocht de advocaat van de Karen vrijdag het National Elephant Institute in Hang Chat met het verzoek moeder en nakomeling af te staan.

Ze werden in 2016 bij de grens van nationaal park Khun Pa Wo in de provincie Tak door functionarissen meegenomen die dachten dat het om in het wild levende olifanten ging. Het NEI laat weten de dieren pas te kunnen teruggeven als de DNP toestemming verleent. De eigenaar maakt zich zorgen over de gezondheid van de jumbo’s.

– Om de achterstand aan verificatie-aanvragen door gastarbeiders weg te werken is gisteren een nieuw one-stop servicecentrum in Nakhon Ratchasima geopend. De autoriteiten verwachten dat 18.000 migranten zich bij het centrum melden: 14.000 Cambodjanen, 2.000 migranten uit Myamar en de overigen uit Laos. Daarvoor hebben ze tot eind maart de tijd. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– In Nong Khai aan de grens met Laos zijn gisteren veertien Vietnamezen aangehouden, van wie het visum 200 tot 325 dagen was verlopen. Ze hebben toegegeven illegaal in Thailand te hebben  gewerkt. De groep was op de terugweg naar hun land om Tet te vieren, Vietnam’s nieuwjaar.

– De Amerikaanse ambassadeur heeft gisteren zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden, vrienden en voormalige kameraden van Chaicharn Harnavee, een Thaise officier van de special forces, die zondag in Lop Buri op 87-jarige leeftijd is overleden.

Chaicharn zat tijdens de Vietnamoorlog 10 jaar gevangen in de Hòa Lò gevangenis van Hanoi. Hij kreeg de US Silver Star and Legion of Merit voor de hulp die hij had geboden aan Amerikaanse POW’s. ‘Hij was moedig, nederig en wijs’, aldus ambassadeur Glyn T Davies.

Nieuws van de website in 1 regel

• TAT verwacht 300.000 Chinese toeristen met Chinees Nieuwjaar (+ 18 pct)
• Brand in fabriek van compressorbuizen en condensatoren in Chon Buri
• Moeders beschuldigen wederzijdse tieners van aanranding
• Consumentenvertrouwen voor zesde achtereenvolgende maand gestegen
• Chuwit en twee tv-presentator aangeklaagd voor smaad
• Spandoeken en bloemen verboden bij bezoek Prayut aan Koh Chang
• Prawit treedt niet af, blijft ‘in nationaal belang’
• CSD neemt onderzoek naar betwist staatslot met hoofdprijs over
• NGO eist onderzoek naar dood Siberische tijger in dierentuin Ubon
• Maandag: Luchtverontreiniging in BKK overschrijdt veiligheidsnorm
• China wil handel in cryptovaluta uitbannen
• Singapore stelt Asean Smart Cities Network voor


 

Sunday Comics: Uw redacteur moet lachen

5 februari – Eindelijk eens onbedaarlijk moeten lachen om strips in de Sunday Comics van Bangkok Post. Doorgaans blijft het bij een lichte glimlach. De tekening van Bizarro (geen cartoon), inderdaad vaak bizar, toont twee mannen die in de lucht zweven. De een, zijn parachute nog ongeopend, de ander hangt aan twee schoenen. Die zegt: It’s amazing how mucht ‘parachute’ and ‘pair of shoes’ sound alike over the roar of an airplane engine.

Ook grappig: Lucy koopt een kaartje voor de film. Op de kassa van de bioscoop staat: See this movie with someone you LOVE. Achter haar staat Snoopy met zijn unieke grijns. Lucy loopt weg ‘Forget it’.

Verder scheldt Andy Cap een opiniepeiler uit, die hem uit zijn slaap heeft gewekt. De man houdt zijn potlood in de aanslag om Andy’s opinie te noteren. Die zegt: ‘Clear off, or I’ll stuff that pencil up your nose’. De andere opiniepeiler zegt: Put him down as a “Don’t know”.

Ginger Meggs legt zijn vriendje uit wat hij op een bord schrijft om bullebak Tiger Kelly uit de buurt te houden. Niet Beware of dog, of Trespassers will be prosecuted, maar Library. (Bron: Bangkok Post, 4 februari)

Regering haalt haar schouders op over kritiek

5 februari – ‘Ik word  niet goed’, de gevleugelde uitdrukking van Sjef van Oekel lag vandaag op het puntje van mijn tong toen ik de opening van Bangkok Post zag. Weer de regering, weer de politiek! Gebeurt er nu werkelijk niets anders van belang in het land dat de moeite waard is om de krant mee te openen? Wat een armoede! Altijd maar weer braaf melden wat de overheid doet en zegt. In de Angelsaksische landen wordt de pers beschouwd als de Fourth Branch of Government of de Fourth Estate; Bangkok Post past perfect in dat beeld.

De regering trekt haar schouders op over de golven van kritiek, zoals op het uitstel met 90 dagen van de toepassing van de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden, waardoor de verkiezingen dreigen te verschuiven naar februari 2019; het horlogeschandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en het regeringsoptreden tegen demonstranten.

NCPO-woordvoerder Piyapong zegt: ‘Degenen die geprobeerd hebben onvrede met de regering op te roepen, zullen alle geloofwaardigheid verliezen. De pogingen van anti-regerings elementen de positie van de regering te ondermijnen gaan waarschijnlijk als een nachtkaars uit.’

Piyapong doelt op het protest van 27 januari bij de Pathumwan kruising, waar zo’n honderd personen demonstreerden tegen uitstel van de verkiezingen. De politie heeft 39 personen aangeklaagd wegens overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten van meer dan vijf personen.

Woensdag volgden nog eens aanklachten tegen acht leden van het People Go Network nadat ze op 20 januari The Walk hadden gelanceerd, een mars naar Khon Kaen, om het ongenoegen met het regeringsbeleid op een aantal gebieden kenbaar te maken.

Suriyasai Katasila, vice-deken van het Social Innovation College van de Rangsit universiteit en voormalig coördinator van de PAD (geelhemden), zegt dat de populariteit van de regering tanende is.

‘Als het de regering niet lukt de achteruitgang tot staan te brengen, zal dit de pogingen benadelen om een door het leger gesteunde politieke partij te vormen die een outsider premier steunt [lees: Prayut). De regering moet snel het publieke vertrouwen in haar herstellen wanneer ze die dreiging wil voorkomen.’ Maar dat zal niet gemakkelijk zijn, zegt hij, omdat de regering het land al vier jaar bestuurt.

Het artikel vervolgt met het bericht [gerucht?] dat het ministerie van Defensie enkele legereenheden heeft geïnstrueerd in online peilingen ten gunste van Prawit te stemmen en hem te steunen om in functie te blijven. Defensiewoordvoerder Khongcheep ontkent het bericht. ‘Dan zou het aantal stemmen veel hoger zijn geweest, want het leger telt 300.000 soldaten’, zegt hij.

Nog meer verwant, en deels oud nieuws. Het 1992 May Heroes Relatives Committee heeft premier Prayut gevraagd de precieze datum van de verkiezingen bekend te maken en het heeft er bij Prawit op aangedrongen af te treden ‘om een moreel precedent te scheppen en confrontatie te voorkomen’.

Het artikel besluit met de opiniepeiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit waarin gevraagd is naar de belangrijkste politieke zorgen. Nou, die kunt u wel raden: uitstel van de verkiezingen, zei 84,6 procent van de respondenten. Op de tweede plaats politieke meningsverschillen tussen aan de ene kant regering en politici en aan de andere kant actiegroepen (66,7 pct), gevolgd door de goedkeuring van organieke wetten die betrekking hebben op de verkiezingen, politieke partijen en politici (54 pct), anti-regerings activiteiten (54 pct) en onbesliste zaken tegen politici (49,7 pct).

(Zie voor de horlogeaffaire de pagina Corruptie 5 en het uitstel van de verkiezingen de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Vol verwachting klopt ons hart, ja toch?

5 februari – Wat biedt Bangkok Post vandaag nog meer aan nieuws? Twee interviews en een achtergrondverhaal kan ik overslaan. Op pagina 2 een interview met een vader die voor recht vecht nadat zijn dochter bij een aanrijding met een vrachtwagen om het leven is gekomen en op de 3 een interview in de serie Inquiry Lines met Annusorn Unno, een van de leiders van het Thai Academic Network for Civil Rights. Hij verdedigt de rechten van mensen en vrijheid van meningsuiting. ‘Mensenrechten groepen schilderen het regime af als een macht die het land slecht heeft beheerd.’

Het achtergrondverhaal gaat over Koh Samui. Een recente ruzie waarbij een Israëliër om het leven kwam, is voor de autoriteiten aanleiding om onderzoek te doen naar rogue activities, die zo vrezen zij schering en inslag zijn op het paradijselijk eiland.

Het schoolhoofd in Nakhon Ratchasima, beschuldigd van seks met een 14-jarige leerling, heeft een erg doorzichtig en weinig geloofwaardig verweer. ‘Ik ben erin geluisd’, zegt hij in een telefonisch interview met BP. De chat berichten op Line zijn gemanipuleerd door iemand die ontevreden is met zijn werk. ‘De woorden darling en dear wife die ik gebruikt zou hebben, zijn het resultaat van veranderde berichten.’ Woensdag meldt hij zich bij de politie om zich te verweren tegen de beschuldiging. De overige berichten meld ik in Kort Nieuws.

Panel wil het mes zetten in 700.000 vergunningen

5 februari – De kop noemt het een nachtmerrrie en dat is niet overdreven. Thailand telt 700.000 verschillende formulieren voor het aanvragen van een vergunning. Dat moeten er duizend worden, vindt de commissie die studeert op wetshervormingen en het stroomlijnen van de bureaucratie.

Veel van die formulieren kunnen ingetrokken worden, want ze zijn overbodig. De sanering leidt er tevens toe dat kan worden bespaard op het budget voor lokale autoriteiten. Elke wet die wordt ingetrokken, levert naar schatting een besparing op van 1 miljoen baht.

Voorzitter Borwornsak van de commissie zegt dat voor die afslanking wijziging van de Licensing Facilitation Act en 24 andere wetten vereist is en er moet nieuwe wetgeving uitgerold worden om het zakendoen en oprichten van een nieuw bedrijf te vergemakkelijken.

De commissie legt thans de laatste hand aan een wet voor de promotie van sociale ondernemingen en nieuwe wetgeving met betrekking tot passief vermogen, zoals bankrekeningen en fondsen waarmee niets gebeurt, zodat het verkregen geld in het openbaar belang kan worden gebruikt. Sociale ondernemingen zijn bedrijven die assistentie verlenen aan hun lokale gemeenschap

Minister Kobsak (Prime Minister’s Office) zegt dat veel procedures gecombineerd kunnen worden en behandeld door één instantie. Premier Prayut heeft betrokken diensten al opdracht gegeven procedures te herzien in de detailhandel en de bouw alsmede de relevante wetten op hun website te publiceren.

Actievoerders hekelen ongelijke financiering gezondheidszorg

5 februari – Actievoerders op het gebied van gezondheidszorg roepen de regering op een eind te maken aan de ongelijkheid in de medische behandeling van patiënten die verzekerd middels een van de drie ziektekostenverzekeringen. Ze vragen de volksverzekering UHC (Universal Healthcare Coverage) niet langer te beschouwen als fiscale last en de kosten van gezondheidszorg in particuliere ziekenhuizen te reguleren. Die oproep werd gisteren gedaan tijdens een seminar over hervormingen van de gezondheidszorg.

Het budget voor de medische behandeling van ambtenaren bedraagt nu 14.000 baht per persoon, terwijl voor degenen die zijn verzekerd via het Social Security Fund (voor werknemers van bedrijven) en de UHC respectievelijk slechts 5.400 en 3.000 baht per verzekerde beschikbaar is. Dat betekent dat ze een beperkter behandeling krijgen en goedkopere medicijnen, zegt actievoerder Suntree Sengking.

De vijf tot zes miljoen ambtenaren ontvangen jaarlijks 6 tot 7 miljard baht, de tien miljoen SSF verzekerden 2 tot 3 miljard baht en de vijftig miljoen UHC-verzekerden 10 tot 20 miljard baht. Suntraa zegt: ‘Wanneer de regering de vergoeding voor ambtenaren naar 7.000 baht per verzekerde brengt, kan er meer geld naar het SSF en de UHC. Ik zeg niet dat elke groep hetzelfde moet krijgen, maar ik vind dat de kloof tussen deze groepen kleiner gemaakt moet worden.’

Over de fiscale last zei ze dat van het nationale budget van 2 tot 3 biljoen baht per jaar voor de gezondheidszorg 260 miljard baht rechtstreeks naar openbare gezondheidszorg gaat wat minder is dan 17 procent van het bruto binnenlands product. Het budget voor het UHC is slechts 4 procent van het BBP. ‘Dat is niet eens veel.’

Secretaris-generaal Saree van de Foundation for Consumers signaleerde dat particuliere ziekenhuizen op dezelfde wijze opereren als bedrijven en dat de regering niet in staat is de kosten van gezondheidszorg in deze ziekenhuizen te reguleren. ‘Ze trekken middelen weg uit de openbare gezondheidzorg dus dienen gereguleerd te worden.’ (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Kort nieuws maandag 5 februari

– De Royal Thai Air Force neemt met haar Gripen gevechtsvliegtuigen deel aan de Singapore Airshow. Het is voor het eerst dat de luchtmacht daar acte de presence geeft en laat zien wat de piloten kunnen. De Thaise deelname staat onder leiding van groepskapitein Nattawut, een van de toppiloten van de RTAF.

De luchtshow die sinds 2008 elke twee jaar wordt gehouden, is een van de grootste in Azië. Landen die worden uitgenodigd deel te nemen moeten aan strenge criteria voldoen. Deelname wordt beschouwd als een eer. De show duurt van dinsdag tot 11 februari.

– Premier Prayut gaat gevraagd worden tien provinciale gouverneurs in ere te herstellen omdat ze geen schuld hebben aan vermeende onregelmatigheden. Deze blijde boodschap had vice-premier Wissanu gisteren voor het tiental. Prayut had ze in januari 2016 en april vorig jaar op grond van artikel 44 overgeplaatst naar een inactieve post op het Prime Minister’s Office.

Het PM’s Office rapporteerde op 1 februari dat ze zo onschuldig zijn als een lammetje. Het gaat om de gouverneurs van Si Saket, Tak, Chanthaburi, Pattani, Kanchanaburi, Kalasin, Chiang Rai, Phuket, Ratchaburi en Sing Buri. Bij het rehabilitatiebesluit wordt de minister van Binnenlandse Zaken betrokken.

– Vice-voorzitter Peerasak van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) ontkent dat de organieke wet op de verkiezing van parlementsleden veranderd is om de regering langer aan de macht te laten blijven. Het is ook niet bedoeld om de verkiezingen te vertragen, maar om partijen en de Kiesraad genoeg tijd voor hun voorbereidingen te geven. Zoals bekend heeft het parlement besloten de wet drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden [waardoor de verkiezingen drie maanden opschuiven].

Maar dat is nog geen gelopen race, want wanneer de Kiesraad en de grondwetcommissie menen dat het besluit in strijd is met de grondwet, wordt voor overleg een gezamenlijke commissie van deze twee en de NLA gevormd. Eventueel wordt het Constitutionele Hof om een uitspraak gevraagd.

Een andere kwestie die speelt is het vervallen van het verbod voor politieke partijen om tijdens hun verkiezingscampagne entertainment te bieden. Maar daarover zegt het bericht verder niets. (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Buri Ram: Zwanger achterindisch zwijnshert dood gereden door snelheidsduivel
• Tankwagen met 30 ton melasse over de kop geslagen, chauffeur komt om
• Italiaan (71) sterft tijdens seks met partner (man, 22)
• Trang: Loods met rubber handschoenen afgebrand
• Dusit Poll: Uitstel verkiezingen bovenaan in top-5 van politieke kwesties
• Voetbalmatch Chula-Thammasat eindigt in 1-1
• Acht zuidelijke provincies gewaarschuwd voor zware regen
• Mae Lan (Pattani): Rubbertapper doodgeschoten
• Pattaya: Bar negeert sluitingstijd, 59 jongeren aangehouden
• Campagne voor schone toiletten gelanceerd t.b.v toeristen
• Phetchabun: Standbeeld onthuld van groot bokser Sansaek (†2009)


 

Borrelen op grote hoogte

4 februari – Sip sip hooray, kopt Guru, het vrijdagmagazine van BP, boven haar omslagartikel over vijf nieuwe plaatsen for your drinking pleasure. De koppenmaker van Guru en trouwens ook van BP houdt van woordspelingen, doorgaans onvertaalbaar en soms erg gezocht. Maar ik gun hem wel zijn pleziertjes.

De beschreven horeca bevindt zich allemaal op grote hoogte. Letterlijk dan, met de hoogste op de 36ste verdieping van Bangkok Marriot Marquis Queen’s Park. De naam luidt: Abar & Abar Rooftop. Ja, zaken in Bangkok hebben vaak merkwaardige namen. Een andere hoogvlieger is de Aire Bar op de 28ste verdieping van de Hyatt Place aan Sukhumvit 24.

Wanneer de liftdeur opengaat, worden klanten in de binnenbar verwelkomd door live muziek. Het uitzicht op Bangkok is stunning (adembenemend). Om nog beter de metropool te bekijken ga je naar buiten, naar het tuinterras dat voldoende ruimte biedt om te chillen en met anderen in contact te komen.

De signature cocktail (huiscocktail) is Passion in the Aire: een combinatie van wodka, karamel en passievrucht. ‘Bewezen een plezierige drank wanneer je naar de zonsondergang kijkt tegen het stedelijk landschap’, maar geldt dat niet voor elk drankje dat je vooral bij overconsumptie in hoger sferen brengt?

Aire Bar serveert ‘verrukkelijke’ snacks, zoals een schotel met olijven, zongedroogde tomaatjes en feta kaas plus roggebrood (320 baht) en een ‘zorgvuldig samengestelde’ charcuterieschotel van diverse soorten vleeswaren (390 baht), volgens de schrijver genoeg voor een volledige maaltijd. (Bron: Guru, Bangkok Post, 3 februari)

NB De auteur overdrijft een beetje; zo bijzonder zijn die snacks nu ook weer niet. De sneetjes roggebrood zijn te dik. Geef mij maar het roggebrood dat ik bij AH kocht.


 

Politieke satire was ‘soft en saai’

4 februari – Koudwatervrees, als je het mij vraagt: de angst van de autoriteiten voor de parade die gisteren vooraf ging aan de jaarlijkse, inmiddels 72ste voetbalwedstrijd tussen Thailand’s twee oudste universiteiten: Chulalongkorn en Thammasat. Er was zelfs even sprake van een verbod dat poppen van politieke kopstukken verboden zouden worden, maar dat kan een gerucht zijn geweest.

En ja, de spot werd gedreven met vice-premier Prawit, bijgenaamd generaal Rolex, en andere actuele zaken zoals de nieuwe grondwet, het misbruik van artikel 44 en de onbalans tussen uitgaven voor het leger en welzijn, maar de parade verliep zonder een hitch (hapering, kink in de kabel).

Velen, schrijft de krant, vonden de parade ‘soft and dull’. Een tweedejaars student kunsten, tijdens de parade een anchor [?], erkende een zeker niveau aan zelfcensuur bij de poppen van Chula. ‘De studenten die de parade organiseerden, is door de universiteit gevraagd zich in te houden.’

De meest in het oog springende en ook mooiste pop was die van de demon Nontok uit de Ramakien sage. De demon is ongelukkig met zijn taak als bediende, want hij moet de voeten van de engelen wassen voordat ze Lord Shiva ontmoeten. Zijn hoogmoed wordt bestraft en uiteindelijk richt hij zichzelf ten gronde.

Op de foto rechts Nontok met twee tatoeages, op zijn linkerarm de tekst ‘Al teruggegeven aan vrienden’ en op zijn rug een heilige tatoeage met de woorden ‘Maar ik ben niet dood’.

Niettemin liet het regime gisteren wel zijn tanden zien, maar dat staat alleen op de website. Vier leden van de Young People for Democracy Movement (YPD) zijn aangehouden toen ze een stil protest bij het Victory Monument hielden tegen Prawit.

De maker van een graffity met het hoofd van Prawit op de wijzerplaat van een wekker is op de vlucht geslagen nadat de politie zijn huis onder surveillance had genomen en enkele van zijn vrienden had bezocht. ‘I’ll see you soon’, schrijft hij op Facebook. (Zie voor foto’s van alle poppen en scènes bijgaand artikel. Op de foto boven een verwijzing naar de oneerlijke grondverdeling)

Beschuldiging: Dieren in tijgertempel verhongeren

4 februari – Soms komen in de krant onderwerpen terug, waarbij ik diep in mijn geheugen moet graven: hoe zat het ook al weer; zeker wanneer ik geen pagina heb aangemaakt over het desbetreffende onderwerp. Maar als ik dat wel heb gedaan, heb ik niet altijd puf om die helemaal te lezen en volsta ik met wat ik me ervan herinner.

Dat geldt voor de tijgertempel, ik mag wel zeggen controversiële tijgertempel in Kanchaburi, die na lang touwtrekken in 2016 is leeggehaald door de DNP. Bij die operatie zijn karkassen van tijgerwelpen gevonden en amuletten, volgens dit bericht gemaakt van huid en tanden, volgens eerdere berichten van botjes.

De tempel werd verdacht van illegale dierenhandel en het misbruik van de 137 tijgers waarmee bezoekers zich op de foto lieten zetten. Gouden handel, de tempel verdiende aan toegangsgelden 100 miljoen bath per jaar. De tempel bood sinds 1994 onderdak aan de dieren. De eerste was een tijgerwelp die zijn moeder had verloren. De dieren verblijven sinds de verhuizing in centra van de DNP in Ratchaburi.

Volgens een recente bezoeker van de tempel worden de dieren die zijn overgebleven, zoals een leeuw, hert, zwijn, pauwen, hoenderen, koeien en buffels ondervoed. ‘Veel dieren zijn zichtbaar mager’, schrijft hij op Facebook. ‘Ik heb met ze te doen en vraag de mensen de dieren te helpen.’ (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Tijgertempel)

Prayut’s onemanshow overtuigt niet meer

4 februari – Premier Prayut dient meer taken te delegeren naar andere leden van de regering of functionarissen wanneer gesproken wordt met de media. Zo kan de druk waaronder het landsbestuur momenteel staat, afnemen. Dit verstandige advies geeft Wangwichit Boonprong, adjunct-deken van de faculteit Politicologie van de Rangsit universiteit, nu de regering een lading kritiek over haar heen krijgt vanwege de horlogeaffaire waarin vice-premier Prawit is verwikkeld, uitstel van de verkiezingen en het vermogen om economische kwesties te regelen.

‘De populariteit van de premier is voornamelijk getaand door het uitstel van de verkiezingen. De verkiezingsdatum is inmiddels driemaal verschoven waardoor de bevolking genoeg heeft gekregen van het regime.’ Prawit, zegt hij, is het gemakkelijk doelwit sinds politieke elementen [?] weten dat hij de sleutel is voor de stabiliteit van de regering.

Wangwichit: ‘De communicatie van de regering de afgelopen vier jaar kenmerkt zich door eenrichtingsverkeer. Ze probeert uit te leggen wat ze heeft gedaan, maar heeft geen kanalen geopend waarlangs mensen feedback kunnen geven en hun zorgen kunnen uiten. Het lijkt erop dat Prayut te veel vertrouwen heeft in zijn populariteit zonder acht te slaan op de gevoelens van de mensen jegens het bestuur.’

‘De premier moet niet meer alleen het woord voeren. Ministers moeten meer kansen krijgen om bepaalde zaken toe te lichten of hun mening te geven. De aandacht van de bevolking is nu gericht op de vraag hoe de regering de economische problemen te lijf gaat. Degenen die verantwoordelijk zijn voor economische aangelegenheden dienen zich met die taak bezig te houden. De woorden van de premier alleen zijn niet krachtig genoeg om vertrouwen in de economie te wekken, zij kunnen een helderder beeld schetsen.’

Kort nieuws zondag 4 februari

– Het overige nieuwsaanbod is mager: zes berichten op pagina 3 en 4, plus een groot achtergrondverhaal over de situatie op de markt in Yala. De verkopers proberen in het reine te komen met de bomaanslag van dertien dagen geleden die het leven kostte aan drie personen: twee verkopers en een klant, en 34 personen verwondde.

Een van de zwaarst verwonde verkopers, Somporn Luijiew, getroffen door een bomscherf in haar schouder, heeft haar werk weer opgepikt. Ze verkoopt al dertig jaar varkensvlees en vertelt dat het aantal bezoekers aan de markt sterk is teruggelopen en haar inkomen is gehalveerd. Voorheen maakte ze een omzet van 40.000 baht per dag, nu 20.000. De vrouw houdt haar hart vast voor Chinees Nieuwjaar op 16 februari.

Verder op de 3 een follow-up op het beslag dat is gelegd op de eigendommen van oud-premier Yingluck. Haar zoon kan voorlopig blijven wonen in haar woning in Bangkok-noord totdat het geveild is. Yingluck moet 35 miljard baht dokken ter compensatie van de verliezen die zijn geleden in het hypotheeksysteem voor rijst. Het huis, getaxeerd op 110 miljoen baht, is een van de bezittingen van Yingluck die door het Legal Execution Department op basis van een bestuursmaatregel is geconfisqueerd.

Van de 4 noem ik nog de kolencentrale in Thepha (Songkhla) sinds kort weer in het nieuws omdat dorpelingen naar Bangkok zijn getrokken om de controversiële bouw in de aandacht te houden. Ze willen dat het ministerie van Energie de EHIA-studie zo snel mogelijk terugtrekt (Environment and Health Impact Assessment). In Nederland heet zo’n studie MER: milieu-effectrapportage. Ik weet niet of daarbij ook naar gezondheidseffecten wordt gekeken.

Verder weer een bericht over het schoolhoofd in Nakhon Ratchasima dat seks heeft gehad met een 14-jarige leerling. Hij meldt zich woensdag bij de politie, zegt hij. Ik zeg er niets over, alle feiten zijn al eerder gemeld.

Vertegenwoordigers van het National Science and Technology Development Agency (NSTDA) en het Thailand Creative Design Centre hebben een Memorandum of Understanding getekend om de ontwikkeling van producten en diensten voor de vergrijzende bevolking te stimuleren. In 2021 is 20 procent van de bevolking 60 jaar of ouder. ‘Onze samenleving dient zich hieraan snel aan te passen’, zegt directeur Ratchapon van de divisie Industry Technology Development van de NSTDA.

Het MoU voorziet in een ontwikkelingsprogramma van drie jaar met als doel elk jaar twintig nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Wanneer meer bedrijven meedoen, wordt het verlengd. Tot nu toe hebben zeventig bedrijven belangstelling getoond. Het programma richt zich voornamelijk op het MKB, waarvan de meeste al eigen producten hebben maar hun productie willen diversifiëren om aan internationale eisen te voldoen.

 Nieuws van de website in 1 regel

• Opinie: Monopolie geestelijkheid op boeddhistische leer is voorbij
• Chirurgen waarschuwen voor nieuwste rage peniswitmaker
• Horloges en machtsmisbruik bespot op parade Chula-Thammasat
• Maker graffity met hoofd Prawit op wijzerplaat wekker op de vlucht
• Vier leden YPD aangehouden na stil protest tegen Prawit
• Directeur plaatselijk GGD-kantoor aangehouden voor bankroof
• Egat en PTT Plc sluiten deal over samenwerking


 

Sretsis Parlour: Culinaire droomreis in een sprookjesland

3 februari – Ik sla altijd de rubriek Wine me Dine me in het vrijdagmagazine Guru van BP over, maar vandaag maak ik een uitzondering voor tearoom Sretsis Parlour, gevestigd op level 2 van Central Embassy aan de Phloenchit Road. Eigenlijk kan ik volstaan met de foto, want die zegt alles.

Guru beschrijft de zaak als een ‘Dreamscape Escape’: ‘Een ontsnapping naar een land van fantasie en wonderen, bewoond door magische schepselen zoals eenhoorns die glorieus galopperen door weelderige beemden, onder een nachthemel die bezaaid is met fonkelende sterren, terwijl je in een roze satijnen gewaad op het gras ligt en je een prinses voelt.’

Nou nou, auteur Eric E Surbano trekt wel alle stilistische registers open om het interieur te beschrijven. Maar uiteindelijk gaat het om het menu en dat is al even exuberant: thee, koffie of een verfrissing naar eigen keuze met een zoete of hartige cake, door Sretsis (de naam van een modelabel) ‘Sandwich cakes’ genoemd.

Autumn, dat er misleidend uitziet als een dessert, is een sandwich bedekt met roomkaas en aan de rand geroosterde groentes en kip confituur en gekarameliseerde ui bovenop. Probeer daarna maar eens ‘paf’ te zeggen: dat lukt niet.

Gekarameliseerde uien. Pel de uien, halveer ze en snijd ze in grove halve ringen. Neem een sudderpan, verwarm de olie en verwarm de ui even kort. Voeg de suiker, balsamicoazijn, water, peper en zout toe en breng het aan de kook.

Loopt het water u al in de mond na deze culinaire ode? Bij mij wel, dus ik trek mijn jas aan en haast me naar deze droomwereld, die overigens wel – zo vrees ik een forse aanslag op mijn budget doet. Maar een kniesoor die daarop let. (Bron: Guru, Bangkok Post, 2 februari)


 

Prawit’s horloge sage is ‘politiek voetbal’

3 februari – Het is altijd weer een verrassing als ik ’s ochtends in de receptie van Baan Kaew Mansion, waar ik woon, de krant ophaal. Die wordt om ongeveer kwart over vijf samen met de Thaistalige Daily News bezorgd. De krant ligt op een bijzettafeltje en tenzij die in een glossy met reclame van een bedrijf is ingevouwen, zie ik al van verre wat het onderwerp is.

Vandaag is dat de Prawit sage, een term die overdrachtelijk wordt gebruikt want letterlijk is een sage een overgeleverd volksverhaal, door de fantasie uitgebreid (Van Dale). BP noemt de sage in de kop ‘politiek voetbal’ en plaatst bij het fors bemeten verhaal een kader [nog niet beschikbaar] dat weinig goeds belooft voor de omstreden vice-premier en minister van Defensie. Vier opiniepeilingen zijn eensgezind: Die man moet weg!

Mocht u voor het eerst over de affaire lezen: Prawit is gesignaleerd met 25 peperdure horloges, zoals van het merk Richard Mille en Rolex, die nooit mijn pols zullen sieren. Maar ik ben dan ook geen snob en mijn spaargeld staat op een spaarrekening, dat heb ik niet geïnvesteerd in waardevaste horloges (of goud). Prawit heeft verzuimd de klokjesverzameling op te nemen in zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring.

Maar hij zegt de horloges geleend te hebben van een vriend, dus dat hoefde ook niet. Of dat waar is, mag de NACC uitzoeken. De bevolking gelooft er niks van, zo is gebleken uit een peiling van Nida: 85 procent van de respondenten meent dat Prawit liegt over de herkomst. Domme man: aan het begin van de affaire wilde hij niets zeggen, later diste hij het leen-verhaal op. In elk boekje over overheidscommunicatie en crisisbestrijding valt te lezen: altijd open kaart spelen, nooit om de hete brij heen draaien. Bedrijven weten dat al lang.

Voetbalwedstrijd begint met parade
Maar ik dwaalf af want het openingsverhaal gaat over de parade die vandaag voorafgaand aan de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen Thailand’s twee topuniversiteiten wordt gehouden. Die bestaat uit  beeltenissen van regeringsfiguren, die op de hak worden genomen. In Nederland gebeurt dat in carnavalsoptochten. De overheid lijkt het in haar broek te doen, want ze verwacht dat Prawit er flink van langs krijgt.

De website van BP meldde eerst dat spotternijen over politieke figuren niet toegestaan zijn, maar later mocht het toch wel. De krant schrijft: De spanning neemt toe of studenten bestraft worden omdat ze ‘te ver gaan’. Maar wat is ‘te ver’? De junta staat niet bekend om haar gevoel voor humor en ze heeft voldoende juridische mogelijkheden om Prawit in bescherming te nemen. Let wel: Prawit, bijgenaamd Big Brother, wordt beschouwd als de tweede man van het kabinet. Hij is twee handen op één buik met premier Prayut.

BP verwacht een kat-en-muis spelletje tussen de regering en studenten die niet van plan zijn zoete broodjes te bakken en een sinds 1934 bestaande traditie ditmaal achterwege te laten. Volgens een bron heeft het leger de organisatoren van de parade al gevraagd geen Prawitpop te maken die een Hawaii shirt draagt met een diamanten ring aan zijn vinger en horloge om zijn pols – een outfit waarin hij op een van de foto’s staat die van hem online verspreid zijn.

Ook een beeltenis van Prawit die de hand voor zijn ogen houdt, waarmee het allemaal in december is begonnen, wordt afgeraden maar is volgens de bron niet verboden. De organisatie heeft gezegd dat de toeschouwers ‘een verrassing’ kunnen verwachten, maar meer zegt ze niet.

NCPO woordvoerder Winthai bevestigde gisteren dat er geen verbod is uitgevaardigd op politieke beeltenissen. Er is slechts een verzoek om ‘medewerking’ gedaan voor een ‘constructieve’ presentatie om te voorkomen dat de ‘reputatie’ van mensen geschaad wordt.

Evenals voorgaande jaren helpen soldaten bij de logistiek van de parade. Ze hebben al een kijkje genomen bij de voorbereidingen op de Rangsit campus van de TU in Pathum Thani. Vandaag om 9 uur, voorafgaand aan de start, inspecteren ze de zes poppen. De voorzitter van de politieke satiregroep van de TU zegt dat ze niet zullen teleurstellen.

Voozitter What van de NHRC steunt de parade: ‘Die wordt alleen als grap gehouden.’ TU vice-president Orapan ontkent dat legerofficieren universiteitsfunctionarissen hebben gevraagd de studenten te verbieden bepaalde thema’s te gebruiken. ‘Studenten zijn vrij om hun mening te geven, mits binnen de grenzen van de wet.’ (Voor de voorgeschiedenis van de sage zie de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws zaterdag 3 februari

– Het Thai-Myanmar Township Border Committee in Kanchanaburi heeft gisteren vergaderd om de banden aan te halen en de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad te versterken, zoals drugssmokkel en mensenhandel.

Verder is gesproken over maatregelen om de illegale komst van migranten naar Thailand te bestrijden. Beide partijen zijn het ook eens geworden over grensdemarcatie, afvalverwerking op grensposten, hogere lonen voor migranten in grenssteden en de opening van de tijdelijke grenspost Three Pagodas.

Op de foto soldaten van het New Mon State Army die deelnemen aan een militaire parade ter gelegenheid van de 71e Mon National Day in Mawlamyne, de vierde grootste stad van Myanmar. De New Mon State Party overweegt de ondertekening van een staakt-het-vuren overeenkomst met de regering.

– De snelheid op de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai (650 km), een gezamenlijk project van Thailand en Japan, wordt niet verlaagd, zoals eerder gemeld. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, zegt dat de regering tot nu toe geen besluit heeft genomen over eventuele verlaging om op de kosten te besparen. Alhoewel uit een voorlopige studie is gebleken dat verlaging een lichte besparing oplevert, zou die het project uiteindelijk meer kwaad dan goed doen, zegt hij.

Eerder zei Somkid dat Prayut het ministerie van Transport opdracht had gegeven de mogelijkheid van een verlaging van 300 naar 180-200 km per uur te onderzoeken nadat uit een Japans haalbaarheidsonderzoek was gebleken dat de aanleg 420 miljard baht zou kosten bij een maximumsnelheid van 300 km. Volgens de Japanners gaat een enkele reis 1.000 baht kosten.

– Nog meer Somkid. Hij heeft de Spoorwegen (SRT) toestemming gegeven de tarieven te verhogen onder de voorwaarde dat de service verbetert. De SRT is een van de overheidsbedrijven die onder een zware schuldenlast gebukt gaat. Evenals de andere moet ze een verbeterplan maken.

Het treinkaartje is al jaren niet verhoogd. De tariefsverhoging gaat vermoedelijk in wanneer de volgende fase van de verdubbeling van het spoor klaar is en nieuwe treinen zijn gekocht.

Somkid pleit voor opheffing van het verbod uit 1998 op het aannemen van nieuw personeel, zodat de SRT vijfduizend personen kan aannemen die nodig zijn voor de verdubbeling. Thans telt de SRT 14.000 werknemers. (Zie verder de pagina Spoorwegen 2)

– RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara zegt dat de politie ook achter de demonstranten aan gaat, die donderdag bij het ministerie van Defensie hun steun betuigden aan vice-premier Prawit. Evenals de groepen die demonstreerden bij het BACC en bijeenkwamen op de Rangsit campus van de Thammasat universiteit voor de start van The Walk overtraden zij het samenscholingsverbod van de junta.

De politie doet onderzoek naar 66 personen die bij het BACC demonstreerden tegen uitstel van de verkiezingen. 39 zijn opgeroepen voor verhoor. Ze hadden zich gisteren moeten melden op het politiebureau van Pathumwan maar vroegen om uitstel met een week.

Volgens hun advocaat wilde de politie hen direct naar de rechtbank brengen om toestemming te vragen voor voorlopige hechtenis en te adviseren hen niet op borgtocht vrij te laten. Verder heeft de politie Amlo gevraagd onderzoek te doen naar de bronnen waaruit de anti-regerings protesten worden betaald.

Zaterdag wordt bij het Democracy Monument weer gedemonstreerd tegen uitstel van de verkiezingen. Een van de aanvoerders roept de regering op zich te houden aan haar belofte dit jaar verkiezingen te houden. Prayut moet na de verkiezingen verre van politiek blijven,  vindt hij, want dat roept politieke conflicten op.

– Driehonderd personen, betrokken bij zuidelijke verzetsgroepen, hebben gisteren deelgenomen aan een ceremonie van de 4th Army Region op het Sirindhorn Camp in Yarang (Patani). Ze beloofden af te zien van verder geweld, 39 hebben hun vuurwapens ingeleverd. De ceremonie vond plaats in het kader van het project Bring People Home, dat tot doel heeft gevluchte voormalige opstandelingen naar Thailand te laten terugkeren.

– Het eten van vlees dat is verontreinigd met anti-microbiele resistente bacteriën, kost jaarlijks aan 30.000 personen het leven, omdat de bacteriën leiden tot medicijn resistentie. Senior vice-president Damnoen van de varkens veterinaire servicedienst van Charoen Pokphand Foods zei dat woensdag tijdens een bezoek van de pers aan een bedrijfsboerderij in Rayong.

Het bezoek had tot doel om te laten zien wat CP doet om het gebruik van antimicrobiele medicijnen bij de behandeling van de dieren te verminderen. Behalve de pers namen ook dertig buitenlandse medische en veestapel functionarissen, onder andere uit Myanmar, de VS, Frankrijk en Finland en de winnaars van de vorige week uitgereikte Prince Mahidol Awards deel aan de excursie.

De FAO schat dat tegen 2050 als gevolg van AMR (antimicrobiele resistentie) in Azië 5 miljoen personen het loodje leggen als geen maatregelen worden genomen om het gebruik van de medicijnen te verminderen. CP werkt aan een plan om het gebruik in 2020 tot het minimum te beperken dat voor therapie nodig is. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Het ministerie van Werkgelegenheid gaat een tandje bijzetten om de verificatie van de nationaliteit van ongedocumenteerde gastarbeiders te versnellen omdat de deadline van juni dreigt niet te worden gehaald. De aanvragen van ruim 800.000 werkers moeten nog behandeld worden. Met de huidige snelheid duurt het een jaar om die weg te werken.

De verificatie is vereist voor het verkrijgen van een Certificate of Identity op basis waarvan een werkvergunning wordt verleend. Met name de inspectie van werkers uit Cambodja en Laos vereist ‘a shot in the arm’, zegt permanent secretaris Jarin van het ministerie. De verificatie van 330.000 werkers uit Myanmar is in april klaar. De regering heeft tweemaal eerder de deadline uitgesteld. (Zie verder de pagina Migranten 2)

– Preventieve gezondheidszorg, goede financiering en inclusieve programma’s voor migranten en een mobiele bevolking zijn de belangrijkste voorwaarden voor het optimaal functioneren van de UHC ziektekostenverzekering (het Thaise ziekenfonds).

Tijdens een seminar gisteren betoogde Tim Evans van de Wereldbank dat het belangrijk is ministers van Financiën ervan te overtuigen dat gezondheidszorg geen luxe is. Ziektes kunnen niet uitgebannen worden wanneer mensen ziek zijn en geen geld hebben voor behandeling.

‘Tweederde van de totale rijkdom van landen in de hele wereld wordt gegenereerd door investeringen in menselijk kapitaal: gezondheid en onderwijs.’

In Thailand is sinds 2002 iedereen verzekerd. De uitgaven van 5 procent van het bruto binnenlands product genereren 20 procent van het rendement op gezondheidsinvesteringen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

– Nog een seksschandaal behalve het schoolhoofd in Nakhon Ratchasima. Een leraar in Samut Sakhon is gisteren gearresteerd op beschuldiging van de herhaaldelijke verkrachting van een leerling over een periode van 2 jaar. Hij begon ermee toen het meisje 12 jaar was. Het meisje zegt dat hij zich driemaal aan haar vergrepen heeft. Naar verluidt zou hij bekend hebben. De moeder en het meisje, begeleid door de Pavena stichting, deden donderdag aangifte bij de politie.

Maandag ondervraagt de politie van Nakhon Ratchasima het 14-jarige meisje dat een relatie heeft met het schoolhoofd. De twee zijn bij verschillende gelegenheden samen gezien. Het meisje verblijft nu in een opvangcentrum van het Provincial Social Development and Human Security Office.

– Het Land Transport Department (LTD) gaat 123 busterminals in het hele land verbeteren en met voorzieningen uitbreiden. Uit onderzoek is gebleken dat ze niet tegemoetkomen aan de behoeften van reizigers. Vele zijn oud en missen diensten. Alleen de busterminals in de grote steden bieden de mogelijkheid voor online boekingen, hebben grote schermen met de dienstregeling en schone toiletten.

Het LTD heeft een 20-jaren plan opgesteld voor de upgrades. Als eerste wordt de terminal Mor Chit in Bangkok aangepakt. Die gaat 20 miljoen baht kosten. De overige kosten minder. Tussen 2012 en 2016 is het passagiersverkeer toegenomen van 90.891 naar 128.510 personen.

– De National Taiwan University (NTU) wil zich in Thailand vestigen en heeft het kabinet om toestemming gevraagd. Een commissie die belast is met het toezicht op buitenlandse instituten is al akkoord gegaan, dinsdag neemt het kabinet een beslissing.

De regering wees eerder een aanvraag van de NTU af omdat het curriculum niet paste in de richting die Thailand voorstaat. Dat is inmiddels veranderd. De NTU gaat een master’s degree in techniek aanbieden met Engels en mandarijn als voertaal. In de pijplijn zitten nog cursussen op het gebied van industriële robots en volgende generatie voertuigen.

De commissie is vorig jaar mei gevormd om buitenlandse onderwijsinstituten ‘met een hoog kaliber’ naar Thailand te lokken. Doel is steun te verlenen op terreinen die van belang zijn voor het Thailand 4.0 beleid en de Eastern Economic Corridor (EEC). (Zie verder de pagina Onderwijs 2)

– Het tijdpad voor het masterplan waterbeheer wordt verdubbeld naar 20 jaar. Premier Prayut heeft die opdracht aan de betrokken diensten gegeven tijdens een vergadering van de National Water Resources Board in het Government House.

Vice-premier Chatchai zegt dat meer tijd nodig is voor de voorbereiding van de projecten, zoals de aanleg van grote waterreservoirs. Elk jaar wordt daarvoor 50 tot 60 miljard uitgetrokken en aan het eind van het jaar wordt een budget vastgesteld voor de aanleg van kleine reservoirs. Tijdens de vergadering is gesproken over 44 projecten.

– Thailand en Cambodja gaan meer grensverbindingen aanleggen en het verificatieproces van Cambodjaanse werkers versnellen. Dat is afgesproken tijdens een vergadering van de voorzitter van de Cambodian National Assembly en premier Prayut gisteren in het Government House.

Prayut maakte enkele plannen bekend, zoals het verbinden van spoorlijnen, de bouw van een brug en de promotie van bootreizen naar Cambodje en Vietnam. Ook bestaan er plannen voor het openen van nieuwe grensposten.

Over het verificatieproces schreef ik al hierboven. Prayut heeft de voorzitter gevraagd het werk daarvoor in Cambodja te versnellen.

– De politie verzamelt bewijs voor de aanvraag van arrestatiebevelen tegen honderd Thai die ervan verdacht worden een bankrekening te hebben geopend, waarop slachtoffers van callcentra geld moesten storten.

Het meest recente succesje werd in Maleisië geboekt. Bij een inval in Kuala Lumpur door de RTP en haar Maleisische collega’s zijn veertig verdachten gearresteerd en twee Thai gered die gedwongen waren in een callcentrum te werken.

Over het eerder gemelde gebruik van bitcoins om illegaal verkregen inkomsten in onder te brengen heeft adjunct-hoofd Surachet van de Tourist Police Division gisteren gezegd dat de politie de regering al heeft voorgesteld wettelijke maatregelen te nemen. Bedrijven die in bitcoin handelen, worden verplicht dubieuze transacties te melden.

– Driehonderd personen, betrokken bij zuidelijke verzetsgroepen, hebben gisteren deelgenomen aan een ceremonie van de 4th Army Region op het Sirindhorn Camp in Yarang (Patani). Ze beloofden af te zien van verder geweld, 39 hebben hun vuurwapens ingeleverd. De ceremonie vond plaats in het kader van het project Bring People Home, dat tot doel heeft gevluchte voormalige opstandelingen naar Thailand te laten terugkeren.

Nieuws van de website in 1 regel

• Spotternij over Prawit’s horloges verboden op voetbaltoernooi Chula-Thammasat
• Pickup truck raakt in Sa Kaeo van de weg af: 2 doden, 13 gewonden
• Surat Thani: Man (36) misbruikt vier jaar zijn dochter van 14
• Anti-dengue vaccin mogelijk oorzaak drie sterfgevallen
• Spot mag toch op parade voetbaltoernooi uni’s
• Actievoerders vermijden aanhouding en detinering
• Pro-Prawit actievoerders ook aangeklaagd
• Meer regen in het Zuiden, elders kil weer verwacht

Overstaand uit de krant van gisteren
• Aanmeldingen voor Rajabhat universiteit e.a. lopen terug
• KMITL en Japanse Kosen richten beroepsopleiding op met vijf cursussen
• Beheer Bangkok Planetarium gaat over naar ministerie van Wetenschap
• Dertig etnische Mani in Phatthalung genationaliseerd


 

Schrap aanklacht tegen actievoerders voor snelle verkiezingen

2 februari – Vier actievoerders houden bij winkelcentrum Siam Paragon (Bangkok) een stil protest ter ondersteuning van de acht andere actievoerders die vervolgd dreigen te worden voor overtreding van het samenscholingsverbod. Vier: O ja? Volgens het fotobijschrift zijn het er vier, maar ik tel toch echt vijf personen op de foto met afgeplakte mond en gekruiste armen alsof ze geboeid zijn. BP demonstreert weer eens dat ze niet kan tellen.

De acht zijn deelnemers aan The Walk, een protesttocht naar Khon Kaen, die bij de start op de campus Rangsit van de Thammasart unuiversiteit door de politie in de kiem werd gesmoord. Maar de bestuursrechter heeft de politie opgedragen de mars te tolereren en de deelnemers te beschermen omdat het om een vreedzame activiteit gaat. En daar houdt de politie zich aan met rugdekking van de regering.

De wandelaars verzetten zich tegen uitstel van de verkiezingen. Dat uitstel is het gevolg van het parlementsbesluit om de organieke wet op de verkiezing van het Huis van Huis van Afgevaardigden drie maanden later dan gebruikelijk van kracht te laten worden. Het uitstel biedt de politieke partijen de gelegenheid zich beter op de verkiezingen voor te bereiden. Zo moeten ze deze maal voor het eerst primaries houden, en het kost tijd die te organiseren.  (Bron: website Bangkok Post, 1 februari)

Update krant: In de krant is de foto bijgesneden, zodat er vier personen op staan. Tja, zo kun je ook maskeren dat je niet kunt rekenen.

Volgens het bijschrift protesteren ze tegen het horlogeschandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld en uitstel van de verkiezingen. Maar de website heeft het over een steunbetuiging voor de acht anderen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Peilingen: Prawit, het is tijd om te gaan

2 februari – Dreigende voorpagina vandaag met als kop Polls call time on Prawit, tell him to go. Vergis ik mij of neemt de temperatuur toe in Thailand, ik bedoel niet het weer, maar de politieke temperatuur? Want niet eerder heeft de bevolking in peilingen zo duidelijk gepleit voor het vertrek van een bewindsman.

Het openingsverhaal is een reactie op de uitspraak van vice-premier Prawit, bijgenaamd Generaal Rolex vanwege de 25 dure horloges, waarmee hij is gesignaleerd: ‘Als de mensen me niet willen, vertrek ik’. Inderdaad, dat  willen de meeste mensen die gereageerd hebben op CSI LA Facebook, Must Share Facebook, Teenee ThaiPBS Facebook en Change.org . Zie bijgaand kader.

Maar Prawit heeft ook supporters, hoewel niet veel. Veertig man (fotobijschrift, volgens het artikel dertig) staken hem bij het ministerie van Defensie een hart onder de riem (foto rechts). Ze riepen hem op niet af te treden en benadrukten dat de steunbetuiging door niemand was georganiseerd, maar eigen initiatief was. De assistent van de minister ontfermde zich over de aangeboden bloemen voor de minister die binnen in vergadering was.

Bangkok Post ziet weer kans een betrekkelijk simpel nieuwsitem uit te melken en er het grootste deel van de voorpagina mee te vullen, waarvan de helft uit foto’s bestaat. In het midden een foto van Prawit in gesprek met RTP hoofdcommissaris Chakthip, links een foto van de steunbetuiging aan hem en rechts de foto met de demonstranten die hun mond hebben afgeplakt en zich geketend voelen.

Partijleider Abhisit (Democraten) – waarom moet die man elke keer geciteerd worden? – zegt dat hij te doen heeft met Prawit. Maar de zaak zou niet uit de hand zijn gelopen wanneer Prawit direct aan het begin klare wijn had geschonken. ‘Dus bleef het schandaal hem en het regime achtervolgen.’

Abhisit vindt dat ‘wij moeten proberen een cultuur van uitleg of politieke rekenschap te creëren om te voorkomen dat de politiek in een val verstrikt raakt  We moeten alles doen om obstructie van ’s lands vooruitgang te stoppen.’

De bekende politiek actievoerder Veera Somkwamkid probeert er weer een slaatje uit te slaan, want hij dringt er bij RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara op aan tegen de groep die Prawit steunt, juridische actie te ondernemen vanwege overtreding van het samenscholingsverbod, dat bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbiedt. Bovendien, schrijft hij op Facebook, zijn samenscholingen binnen 150 meter van koninklijke paleizen verboden. Als Srivara niets doet, dreigt hij hem aan te klagen voor plichtsverzuim.

Veera is een van de acht anti-regerings actievoerders die beschuldigd zijn van overtreding van het samenscholingsverbod vanwege een protest zaterdagavond op de skywalk bij de Pathumwan kruising tegen uitstel van de verkiezingen.

Het stille protest dat ik eerder noemde, vond gisteravond plaats bij winkelcentrum Siam Paragon. De demonstranten eisen dat wordt afgezien van juridische actie tegen dertig personen die eerder bij het Bangkok Art & Culture Centre tegen uitstel protesteerden. Volgens het artikel waren het vijf personen, maar de foto toont slechts vier.

Een van hen, Nuttaa Mahattana, zei: ‘Ik veroordeel wat de junta regering heeft gedaan met de mensen die vreedzaam demonstreerden voor hun recht op vrije meningsuiting, dat wordt gegarandeerd door de grondwet. Ze zijn gestraft door de NCPO (junta). We zijn al vier jaar gedwongen onze mond te houden.’

Pheu Thai zei gisteren dat de junta en regering elke legitimiteit om aan de macht te blijven, hebben verloren. De voormalige regeringspartij beschuldigde hen ervan de vrijheid van mensen te beperken en te proberen hun greep op de macht te verlengen door eigen cronies (makkers) een functie te geven in onafhankelijke organisaties. (Zie voor de horlogeaffaire de pagina Corruptie 5)

Wat biedt BP vandaag nog meer?

2 februari – Bangok Post telt vandaag zeventien artikelen op vier nieuwspagina’s of eigenlijk 3,5 pagina’s want de 3 is een halve pagina. Het politieke nieuws blijft [gelukkig] beperkt tot twee artikelen.

1 Voorzitter Pornpetch van de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) waarschuwt voor verder uitstel van de verkiezingen wanneer de organieke wetten op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en de benoeming van senatoren, hoewel goedgekeurd door de NLA, teruggestuurd worden naar de NLA en afgestemd worden. Die situatie kan zich voordoen als de grondwetcommissie en de Kiesraad bezwaar maken tegen beide wetten. Een uitleg laat ik achterwege, die voert te ver.

2 Het tweede bericht meldt dat het kantoor van de Kiesraad een budget van 5,8 miljard baht gaat aanvragen om de volgende verkiezingen te financieren. [Dure verkiezingen, als je het mij vraagt]

De overige artikelen vandaag bieden meer leesplezier. De KCUC-affaire is weer in het nieuws (al aangestipt in Nieuws van de website in 1 regel). De krant heeft een andere invalshoek dan de website want noemt als belangrijkste nieuws dat de bestuursrechtbank Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in Pathum Thani waarvan de voormalige abt voortvluchtig is, en de daaraan gelieerde Ubasika Chandra Foundation heeft bevolen 58 miljoen baht te retourneren aan de Klongchan Credit Union Cooperative.

Dat bedrag maakt deel uit van een veel groter bedrag, door voormalig KCUC-voorzitter Supachai uit de kas verduisterd. Supachai zit sinds 2016 gevangen. Aanvankelijk werd hij veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, maar het Hof van Beroep heeft die teruggebracht tot 7 jaar vanwege zijn medewerking aan de rechtsgang. (Zie de pagina KCUC-Wat Phra Dhammakaya 2)

Pagina 4 opent met het bericht dat elf overheidsziekenhuizen op 25 februari 1,3 miljard baht ontvangen, het eerste deel van het geld dat Toon Bodyslam vorig jaar met zijn marathon van 2.215 km heeft ingezameld. Tot eind mei kan nog worden gedoneerd voor het goede doel.

Verdeelsleutel is het aantal bedden van de ziekenhuizen. Zo krijgt een ziekenhuis met 100 bedden 1 procent van de totale opbrengst. Alle ziekenhuizen dienen in detail de besteding te melden aan de Phramongkutklao Hospital Foundation die verantwoordelijk is voor het incasseren en beheer van de donaties. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

Tot zover enkele artikelen die eruit springen. De overige noem ik in Kort Nieuws.

Kort nieuws vrijdag 2 februari

– Terug naar de voorpagina. Bijna tweeduizend voormalige leden van de Pattani United Liberation Organisation (Pulo) en de Barisan Revolusi Nasional (BRN), die uit Thailand waren gevlucht om vervolging wegens aanvallen in het diepe Zuiden te voorkomen, zijn bereid zich in het kader van het Bring People Home project van de Vierde Legerregio over te geven.

Een voormalig Pulo-lid (62) dat zegt een groep te vertegenwoordigen die onderdak heeft gevonden in Maleisië, Brunei, enkele Scandinavische landen en het Midden-Oosten, heeft dat gisteren onthuld. Van de tweeduizend houden achthonderd zich verborgen in Maleisië.

Het legerproject maakt deel van de pogingen van de autoriteiten om opstandelingen te bewegen hun wapens neer te leggen. De ouders wordt gevraagd om met hun kinderen te praten en hen over te halen om zich over te geven. ‘Wij en onze kinderen hebben geen toekomst als we in Maleisië of een ander land blijven’, zegt het voormalig Pulo-lid. ‘We willen dat het koninkrijk het Thaise burgerschap aan ons teruggeeft, zodat we toegang hebben tot alle welzijnsvoorzieningen die voor Thaise burgers gelden.’

De man is een van de vier ex-leden van Pulo en BRN die contact hebben opgenomen met de commandant van de Vierde Legerregio om hulp te vragen bij de terugkeer. Ze hebben de autoriteiten gevraagd de garantie te geven dat ze niet gevangen worden gezet en vervolgd. Behalve deze vier hebben sinds het begin van het jaar 161 ex-militanten zich al aangesloten bij het project.

– Lof van wereldgezondheidsorganisatie WHO voor het CAPD programma, waarbij nierpatiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven voor een nierdialyse, maar thuis geholpen worden. WHO directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, die gisteren in Pra Jen (Bangkok) was om het project met eigen ogen te bekijken, zegt onder de indruk te zijn van de methode. Hij wil het model ten voorbeeld stellen aan andere landen. De behandeling, die in 2008 is opgenomen in de UHC ziektekostenverzekering (het Thaise ziekenfonds) is gratis.

Bij CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) brengen de patiënten zelf een vloeistof in hun maag om de nieren schoon te spoelen. Een machine zoals in het ziekenhuis is niet nodig. De patiënten krijgen eenmaal per maand bezoek van artsen en verpleegsters van de ziekenhuizen die meedoen aan het project. In het hele land krijgen 20.000 nierpatiënten de behandeling. (Zie verder het desbetreffende bericht van 29 januari in het nieuwsoverzicht BP steunt sterk op overheidsnieuws)

– Vijf kanalen in Bangkok met een totale lengte van 15 km zijn geselecteerd voor een geïntegreerd infrastructureel ontwikkelingsproject voor toerisme en recreatief gebruik. Het project maakt deel uit van een studie door een commissie die zich bezighoudt met de planning van budgetten voor onderhoud en ontwikkeling van stadskanalen. De vijf kanalen zijn gekozen uit een totaal van 1.161 kanalen. Twee liggen aan deze kant van de rivier, drie in Nonthaburi aan de overkant.

Er is nog veel werk aan de winkel want op sommige plekken zijn illegaal woningen gebouwd en huishoudens lozen ongezuiverd water en gooien afval in de kanalen. De infrastructuur voor nutsvoorzieningen hindert de doorvaart. De commissie gaat de gemeentelijke Waterworks Authority en Electricity Authority vragen ze te verwijderen of te wijzigen.

– Bij het witwassen van geld door het King Romans casino in Laos en drugshandel zijn geen Thai betrokken, zegt het Office of the Narcotics Control Board. Volgens berichten zou de Thaise tak in de Golden Triangle aan de oever van de Mekong zich daaraan schuldig maken, maar secretaris-generaal Sirinya zegt dat Thai alleen zijn gehuurd als toezichthouder, ze maken geen deel uit van de leiding. De meeste aandeelhouders zijn Chinezen. Het casino is door de VS op de zwarte lijst gezet voor het witwassen van geld en drugshandel. Ik laat het hierbij want erg duidelijk is het bericht niet.

– De ministers van Milieu van de landen in de Greater Mekong Sub-region hebben de nieuwe vijfjaren Environment Agenda goedgekeurd. De agenda voorziet in milieuprojecten ter waarde van $ 540 miljoen voor onder andere grondmanagement, afvalbeheer en milieuverontreiniging. De GMS bestaat uit Cambodja, Laos, China, Myanmar, Thailand en Vietnam.

– De echtgenoot van oud-premier Yinglick en haar zoon moeten misschien toestemming vragen of huur gaan betalen wanneer ze in Yingluck’s woning in Bangkok-noord willen blijven wonen. Op het huis is door het Legal Excution Department beslag gelegd, alsmede op andere bezittingen op grond van de bestuursmaatregel waarin Yingluck aansprakelijk wordt gesteld voor een deel van de verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden.

Yingluck ontvluchtte in september Thailand, twee dagen voordat het hooggerechtshof haar veroordeelde tot vijf jaar gevangenisstraf wegens plichtsverzuim. Ze liet na een eind te maken aan frauduleuze G2G rijstdeals met China (government to government). Vermoedelijk verblijft ze in Londen. (Zie voor alle voorgaande berichten over haar vlucht de pagina The Great Escape)

Nieuws van de website in 1 regel

• KCUC-zaak: Supachai (foto) moet 9,64 miljard baht dokken
• Pheu Thai: NCPO heeft elke legitimiteit verloren om te regeren
• Parlement: Meer vertragingen voor verkiezingen wanneer wetten worden veranderd
• Januari: Inflatie 0,68 procent lager dan voorspeld
• 40 personen demonstreren pro-Prawit; Veera eist juridische actie


 

Mocht u hem gemist hebben, dan moet u wachten tot 2028 en 2037 om het verschijnsel te zien dat bekend staat als Super Blue Blood Moon. In Thailand was op veel plaatsen de rood gekleurde maan woensdagochtend vanaf 6.30 te zien en de totale eclips tussen 19.51 en  21.07 uur. Maar de mensen in Khon Kaen hadden pech, daar verdween na 5 minuten de maan achter de wolken. De hemelse show is het resultaat van de zon, aarde en maan die in één lijn staan. Deze maan was super groot omdat die het dichtst bij de aarde stond.


 

Prawit, de man van de 25 horloges, doet zielig

1 februari – ‘Als ze me niet willen, stap ik op’ kopt Bangkok Post vandaag boven haar opening op de voorpagina. Vice-premier Prawit zegt dit naar aanleiding van de horloge affaire waarin hij is verwikkeld, en in één adem bracht hij zijn loopbaan van 50 jaar als legerman en bekleder van een publieke functie in stelling.

Alsof we medelijden moeten hebben met een ware patriot die zich al die jaren ingezet heeft voor het land en wiens blazoen ongeschonden is – beter gezegd: was – totdat twijfel rees over de herkomst van zijn verzameling dure horloges. Ja, het komt vaker voor: een vermeende dader neemt de rol op zich van slachtoffer.

Prawit speelde de patriottisme kaart tijdens een bijeenkomst bijgewoond door de commandanten van de drie strijdmachtonderdelen. Eerder heeft hij al verklaard te zullen aftreden wanneer de NACC, die onderzoek doet naar zijn horlogeverzameling, hem schuldig acht, want de horloges komen niet voor op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring.

De hamvraag is: Hadden vrienden hem de horloges uitgeleend, zoals hij zelf zegt, of zijn ze van hem? Prawit werd voor het eerst in december vorig jaar gesignaleerd met een peperduur Richard Mille horloge, waarna de populaire CSI-LA Facebookpagina ging wroeten en aan de hand van foto’s in totaal 25 horloges ontdekte ter waarde van 39,5 miljoen baht.

De zaak kreeg nog een pikant randje omdat uit een opiniepeiling van het NIDA is gebleken dat 85 procent van de respondenten dat leen-verhaal niet gelooft. Maar de resultaten van die peiling zijn op last van de rector niet openbaar gemaakt. De premier heeft ontkend dat de regering daarmee iets te maken heeft, voor de directeur van het Nida-bureau opiniepeilingen was het besluit van de rector aanleiding aan zijn kuierlatten te trekken. Arme man, bekleedde de functie pas 2 weken.

Prawit, behalve vice-premier ook minister van Defensie, zei gisteren nog meer moois. Hij loofde de rol van het leger sinds het in mei 2014 de macht heeft overgenomen. ‘De strijdkrachten blijven een sleutelmechanisme om de samenleving te dienen en vrede te bevorderen. Ze moet helder met de bevolking communiceren over het werk van de regering.’ Prawit verdedigde ook Prayut’s frequente bezoeken aan het land: ze zijn niet bedoeld om op grassroot niveau steun te verwerven voor hem als politiek kopstuk.

Het artikel springt na deze lofzang weer terug naar de horloges. Pheu Thai woordvoerder Jirayu roept de NACC op de bevolking regelmatig op de hoogte te houden van de resultaten van haar onderzoek ‘om te helpen het vertrouwen in het regime te herstellen’. Naar verluidt zou het onderzoekspanel van de NACC gisteren gesproken hebben met de echte eigenaar van de horloges. Hij heeft een verzameling van 100 horloges. [Merkwaardig nieuws want eerder schreef de krant dat de man in 2016 was overleden. Of gaat het nu over een andere vriend?] (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Yingluck moet bloeden voor verliezen in hypotheeksysteem

1 februari – Nog een slachtoffer, maar nu een echt slachtoffer: oud-premier Yingluck Shinawatra, sinds september voortvluchtig en vermoedelijk verblijvend in Engeland. Haar vermogen is ‘swiped’, kopt de krant op de voorpagina. To swipe wordt zowel neutraal vertaald met ‘afnemen’ als met ‘jatten’ en ‘gappen’, en daar komt het wel op neer.

Yingluck is aansprakelijk gesteld voor de verliezen, die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden: ze moet daarvan 35 miljard baht ophoesten. Dat besluit is genomen op basis van een (weinig gebruikte) bestuursmaatregel, een procedure die sneller verloopt dan een civiele rechtsgang. In totaal heeft het Legal Excecution Department zich meester gemaakt van dertig bezittingen, waaronder haar huis in Bangkok-noord, in haar vermogensverklaring geschat op 110 miljoen baht, alsmede appartementen, stukken land in en om Bangkok en twaalf bankrekeningen. Enkele zullen geveild worden, maar dat is nog niet gebeurd.

Yingluck heeft sinds haar vlucht, voor de zoveelste keer door BP foutief gedateerd in augustus, niets meer van zich laten horen. Ze is tweemaal gefotografeerd in Londen. Naar verluidt zou ze politiek asiel in Engeland willen aanvragen. Critici vinden dat de regering geen serieuze pogingen doet haar op te sporen en te laten uitwijzen. (Zie de pagina The Great Escape voor alle berichten over haar vlucht en Rijst 4 over het hypotheeksysteem)

Eigenaar bordeel klaagt Channel 3 en Chuwit aan

1 februari – Aqua Corporation Plc heeft aangifte wegens smaad gedaan en is een civielrechtelijke procedure begonnen tegen Bangkok Entertainment Co, haar leiding, twee presentatoren en voormalig politicus, tegenwoordig commentator Chuwit Kamolvisit wegens televisieprogramma’s op Channel 3 over de inval bij massagesalon Victoria’s Secret Massage. De eigenaar eist 333 miljoen baht aan schadevergoeding.

De tv-programma’s zouden ten onrechte een verband leggen met mensenhandel en het witwassen van geld, gepleegd door Kampol Wirathepsuporn, een van de aandeelhouders, die voortvluchtig is. Tegen hem is vorige maand een arrestatiebevel uitgevaardigd. De advocaat van Aqua zegt dat Kampol nooit betrokken was bij het management van de salon en geen geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf is.

De commandanten van tweehonderd politiebureaus in Bangkok hebben gerapporteerd over beschuldigingen dat enkele agenten geprofiteerd zouden hebben van gratis seksdiensten in de salon. Ze ontkennen elke schuld, maar de DSI heeft in de salon documenten gevonden waaruit blijkt dat twintig personen, waaronder leidinggevenden van het bureau Wang Thong, zich gratis hebben laten verwennen. Vijf, waaronder de commandant van het bueau, zijn overgeplaatst naar een inactieve post.

De politie zegt dat Victoria’s Secret Massage en negen andere entertainment bedrijven de deuren moeten sluiten op grond van een NCPO order tegen uitgaansbedrijven die herhaaldelijk de wet overtreden door minderjarigen toe te laten of waar illegale drugs zijn gevonden.

Vier andere massagesalons krijgen nog een bezoek van de Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division omdat ze verdacht worden van illegaal gebruik van grondwater. (Zie verder de pagina Corruptie 5)

Kort nieuws donderdag 1 februari

– Prinses Maha Chakri Sirindhorn heeft gisteren de Mahidol onderscheidingen van 2017 uitgereikt. De onderscheiding op het gebied van medicijnen is naar het Human Genome Project gegaan, een researchproject waaraan honderden wetenschappers uit zes landen hebben gewerkt.

Namens hen nam Dr Eric D Green, directeur van het US National Genome Research Institute, de onderscheiding in ontvangt. Het project, dat van 1990 tot 2003 duurde, had tot doel al het menselijk DNA in beeld te brengen, waardoor het begrip van cellulaire en orgaanfuncties alsmede de mechanismen van ziektes is toegenomen.

De Mahidol onderscheiding voor volksgezondheid is naar vier Amerikaanse researchers gegaan voor hun werk op het gebied van het ontstaan van ziektes en de ontwikkeling van een vaccin tegen haemophilus influenzae type b (Hib). Hib is een bacterie verantwoordelijk voor zware longontsteking, meningitis en andere ernstige infecties, vooral bij jonge kinderen. Sinds de ontwikkeling van het vaccin in 1989 en beschikbaarheid over de hele wereld is het sterftecijfer van jonge kinderen aanzienlijk teruggelopen.

Op de foto dr Green (links) en de overige laureaten.

– De krant noemt het de grootste gronddeal in de geschiedenis van het land, dus dat is wel een bericht op de voorpagina waard. De Central Group en haar partner uit Hong Kong hebben het terrein van de Britse ambassade in Bangkok voor £ 420 miljoen (circa 18.6 miljard baht) gekocht. Dat is gisteren bekend gemaakt door het Foreign and Commonwealth Office (FCO). Het perceel van 25 rai naast winkelcentrum Central Embassy bij de Phloenchit kruising is gekocht door een joint venture van beide bedrijven, die deel uitmaakt van de Jardine Matheson Group. De opbrengst wordt geherinvesteerd in de buitenlandse bezittingen van het FCO en dertig tot veertig moderniseringsprojecten in de hele wereld.

– De Patani United Liberation Organisation (Pulo) heeft moeite met de keuze van een opvolger voor de in oktober overleden president Kamae. Dinsdag vergaderde een bestuursorgaan van Pulo over de problemen van de groep, operationele plannen en de gezagsverhoudingen plus verantwoordelijkheden.

Die groep is in 2011 gevormd als tijdelijk orgaan om zaken te regelen. Ze vergadert elke drie jaar. Volgens een bron wordt de opvolging gehinderd door interne conflicten. Pulo heeft inmiddels een officiële website gelanceerd ter herdenking van haar 50-jarig bestaan.

Zaterdag overleed een prominent Pulo-lid die actief was bij het plannen van aanvallen bij de Thai-Maleisische grens, aan een chronische ziekte.

– Begin april beginnen drie nieuwe inter-provinciale busdiensten van luchthaven U-tapao naar Rayong (35 km), Chon Buri (100 km) en Trat (220 km). De regering wil graag de transportverbindingen verbeteren daar Chon Buri en Rayong in de Eastern Seaboard liggen, inmiddels herboren als Eastern Economic Corridor (EEC).

– Charnvit Kasetsiti (80), voormalig rector van de Thammasat universiteit, is geërgerd omdat hij is opgeroepen door de TCSD wegens overtreding van de Computer Crime Act vanwege een post die hij op Facebook heeft geplaatst over de handtas van Prayut’s echtgenote. Hij zegt slachtoffer te zijn van een ‘politiek spel’, bedoeld om hem monddood te maken.

Volgens de TCSD heeft hij onjuiste informatie verspreid. Hij deelde op 11 januari een post van een ander met een foto waarop de handtas rood omcirkeld was. Andere internetgebruikers zeiden dat die miljoenen baht [?] waard was. Charnvit schrapte later zijn post en verving die door hetzelfde beeld, maar nu met het sarcastisch commentaar ‘Thaise leiders moeten er duur uitzien, niet goedkoop.’ De kwestie ligt gevoelig vanwege het horloge schandaal waarin vice-premier Prawit is verwikkeld.

– De politie van Nakhon Nayok heeft besloten een verdachte aan te geven in de zaak van de mishandeling van de overleden cadet Pakapong Tanykan. De zaak wordt volgende week voorgelegd aan de militaire rechtbank. Ze heeft betrekking op wat op 23 augustus is gebeurd, maar heeft geen relatie met Pakapong’s dood door het leger toegeschreven aan een hartaanval, hetgeen door zijn familie wordt bestreden. De familie deed in december aangifte van de mishandeling in augustus.

– Ik stipte het al aan in Nieuws van de website in 1 regel: De Supreme Administrative Court, de hoogste bestuursrechter, heeft de politie opdracht gegeven de 261 geelhemden die in oktober 2008 tijdens hun blokkade van het parlement gewond raakten, schadeloos te stellen met een bedrag per persoon, variërend van 7.000 tot 4 miljoen baht plus rente, 20 procent lager dan wat de Central Administrative Court had toegekend. Het Prime Minister’s Office werd vrijgesproken van schuld.

De politie schoot toen traangasgranaten in de menigte in plaats van in de lucht. Bovendien waren ze verouderd. Bij de blokkade, die tot doel had te voorkomen dat de nieuwe premier Somchai zijn regeringsverklaring zou afleggen, werden in totaal 471 personen gewond en één overleed.

– Nog een bericht, al aangestipt in Nieuws van de website. Acht actievoerders van het People Go Network zijn aangeklaagd wegens overtreding van het samenscholingsverbod van de junta. Ze begonnen vorige maand aan de mars The Walk naar Khon Kaen om te protesteren tegen uitstel van de verkiezingen en tegen de junta. De heren meldden zich gisteren op het politiebureau van Klong Luang (Pathum Thani).

Op 26 februari moeten ze bij het OM komen, dat beslist of de zaak wordt doorgezet, aldus Thai Lawyers for Human Rights. 52 groepen die aan de groep gelieerd zijn, noemen de vervolging ‘een inbreuk op fundamentele rechten en vrijheid’.

– De verkiezingen worden in februari gehouden, zegt vice-premier Wissanu tenzij de organieke wetten  op de verkiezing van het Huis van Afgevaardigden en selectie van senatoren, ter beoordeling aan het Constitutionele Hof worden voorgelegd. Dan wordt het later, waar Prayut ook al op heeft gedoeld. De twee zijn de laatste van vier organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen. De organieke wet op de Kiesraad ligt thans bij het Hof. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Pagina 4 opent met een folllow-up op de zaak van het schoolhoofd (51) in Nakhon Ratchasima dat seks heeft gehad met een 14-jarige leerlinge van zijn school. Hij ontkent en zegt zijn zaak in de rechtbank te zullen aanvechten.

Gisteren meldde hij zich eindelijk bij de politie. Hij is beschuldigd van het onttrekken aan het ouderlijk gezag van een meisje jonger dan 15 jaar wegens obscene bedoelingen en smaad tegen een vrouw die de zaak heeft onthuld. Verder probeerde hij een 13-jarige klasgenote te verleiden seks met hem te hebben. Vragen van de pers wilde hij niet beantwoorden.

– De bekende zanger Yingyong en twee anderen zijn door de provinciale rechtbank van Min Buri veroordeeld tot 20 jaar cel wegens oplichting van mensen die geld hadden geïnvesteerd in vier agrarische bedrijven, en die hoge winsten waren voorgespiegeld. Ze zijn vrijgelaten op een borgtocht van 500.000 baht elk.

De drie maken deel uit van een groep van vijftien individuen en bedrijven die verdacht worden van de oplichting. De vier bedrijven zijn beboet met 130.000 baht elk. Eerder trok het OM de aanklacht tegen drie individuen in en gisteren sprak de rechter vijf vrij.

– In een huis in Songkhla zijn gesmokkelde sigaretten ter waarde van 50 miljoen baht onderschept. Ze zouden in Hat Yai en het Zuiden verkocht worden voor de helft van de winkelprijs. De politie doet verder onderzoek naar de smokkel.

– De autoriteiten hebben van vice-premier Prawit de opdracht gekregen onderzoek te doen naar achtduizend buitenlanders van wie het visum is verlopen, of die illegaal het land zijn binnen gekomen.

De politie vermoedt dat enkele groepen buitenlanders banden hebben met transnationale misdaadsyndicaten, wat ’s lands economie en reputatie schaadt. Het onderzoek richt zich ook op invloedrijke figuren en overheidsdienaren die diverse vormen van illegale activiteiten hebben gesteund. Hun vermogen wordt bevroren.

– Mensenrechten voorvechters zijn teleurgesteld over de conclusie van de Thai Journalist Association (TJA) in een onderzoek naar de seksuele intimidatie van een ondergeschikte door een leidinggevende van een nieuwsagentschap. De TJA doet de zaak af als een misverstand. Het Baan Kanjanapisek Juvenile Vocational Training Centre vindt dat de TJA had moeten nagaan wat er op de werkvloer is gebeurd.

– Het kabinet heeft besloten dat Thailand een verklaring over burgerluchtvaart van dertig landen ondertekent om te voorkomen dat de Thaise luchtvaart weer een rode kaart krijgt vanwege zorgen over de veiligheid. De verklaring, Declaration of Civil Aviation Minister’s Conference, is gisteren of vandaag getekend in Beijing. (Zie voor de vorige rode kaart de pagina Luchtvaartdienst onder vuur 2)

Nieuws van de website in 1 regel

• Vanaf donderdag rookverbod op 24 stranden
• Bangok-oost getroffen door zware regens en overstromingen
• Acht anti-junta actievoerders aangeklaagd voor overtreding samenscholingsverbod
• Loterijprijs van 30 mln toegekend aan onderwijzer; agent aangeklaagd voor diefstal
• Khon Kaen: Zware straffen voor zes die portretten van Rama IX en X in brand staken
• Suvarnabhumi: Braziliaanse aangehouden met cocaïne in haar maag
• Politie moet miljoenen ophoesten als compensatie voor geelhemden

Reacties niet mogelijk