Thais nieuws woensdag 26 juli

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van 1-23 juli zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Yingluck bijt van zich af

26 juli – Oud-premier Yingluck die terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst, beschuldigt de regering ervan het hooggerechtshof te willen beïnvloeden omdat al begonnen is haar vermogen te vorderen.

Yingluck schrijft op Facebook: ‘Het lijkt erop dat de regering probeert een conditie te scheppen om de zaak te beïnvloeden voordat het hooggerechtshof een uitspraak doet. De regering doet dit omdat ze denkt dat ze de macht heeft en die naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder te wachten op het besluit van de Administrative Court die ik een schorsingsverzoek heb gedaan.’

Dit moet ik even toelichten. Yingluck staat terecht bij de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem. Ze zou waarschuwingen over corruptie hebben genegeerd en niets gedaan hebben tegen de sterk oplopende kosten.

Daarnaast loopt een procedure met een bestuursmaatregel om haar aansprakelijk te stellen voor 35,7 miljard baht van het op het hypotheeksysteem geleden verlies. Yingluck heeft de Administrative Court gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen totdat de zaak in het hooggerechtshof is afgerond.

Vrijdag werden in het hooggerechtshof de laatste getuigen à decharge gehoord, op 1 augustus houdt Yingluck haar slotpleidooi en op 25 augustus doet het Hof uitspraak. Op plichtsverzuim staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.

Yingluck zegt dat haar bankrekeningen al zijn geblokkeerd. Ze schrijft sterk te zijn en klaar om te bewijzen dat ‘ik niets verkeerds heb gedaan’. Haar FB-post eindigt met: ‘I would like to turn the moral support of my fan page and fellow people into the power that will make me strong and patient.’ (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)

Zie verder de twee berichten van gisteren: Incasso 35 mld baht van Yingluck begint en Rally voor Yingluck: Prayut voert dreigement op. Alle voorgaande berichten op de pagina Rijst 3.

Update krant: Premier Prayut heeft Yingluck’s supporters gewaarschuwd dat ze juridische actie kunnen verwachten wanneer ze zich op 25 augustus verenigen om haar die dag te steunen. Vrijdag kwamen duizend supporters naar het gerechtsgebouw, maar hen werd geen strobreed in de weg gelegd. Het regime heeft bijeenkomsten van vijf of meer personen verboden, maar is niet erg consequent in het afdwingen van deze regel.

Prayut zei gisteren: ‘De mensen moeten goed nadenken wat ze bereiken door daar te zijn. Hoeveel er ook komen en wat er ook gebeurt: de uitkomst van de zaak zal niet veranderen. Dus waarom zou je gaan? Laat de rechtbank haar werk doen.’

Minister Suwaphan (Justitie) ontkende gisteren dat de uitvoering van de bestuursmaatregel gepland was om samen te vallen met het tijdschema van het hooggerechtshof. Een bron bij de NCPO zegt dat het regime de te verwachten menigte niet als een politieke activiteit beschouwt, maar als een middel om het hooggerechtshof onder druk te zetten.

Sommige politieke waarnemers denken dat Yingluck’s FB-post op 25 augustus een grote stroom supporters op de been kan brengen. Met name in het Noordoosten (Isaan) en Noorden is Yingluck’s partij Pheu Thai enorm populair.

Woordvoerder Pirawat van het Internal Security Operations Command zegt: ‘Haar supporters kunnen naar de rechtbank gaan om haar morele steun te verlenen, zolang ze in goed vertrouwen handelen.’

Een woordvoerder van de Administrative Court zegt dat de rechter Yingluck twee weken de tijd heeft gegeven om haar schorsingsverzoek nader toe te lichten.

Meechai: Yingluck kan niet in beroep gaan

26 juli – Wanneer het hooggerechtshof Yingluck op 25 augustus schuldig acht, kan ze alleen in beroep gaan als ze binnen 30 dagen nieuw bewijsmateriaal levert. In de nieuwe organieke wet op vervolging van politieke gezagsdragers is die eis weliswaar vervallen, maar de wet is nog niet van kracht. Hij is naar de premier gestuurd die hem naar de koning doorstuurt voor koninklijke goedkeuring.

Voor de advocaten van Yingluck moet deze mededeling van voorzitter Meechai van de grondwetcommissie een domper zijn, want zij hebben gezegd in beroep te zullen gaan bij een schuldigverklaring. Het is niet aannemelijk dat er nieuw bewijs opduikt na de procesgang van een jaar. Dus komt het erop neer dat beroep niet mogelijk is. (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)

Migranten op een vissersboot in Samut Sonkhram

Visserij zwaar getroffen door jacht op illegale gastarbeid

26 juli – Het kan niet als een verrassing komen, want er is voor gewaarschuwd. De wijziging van de wet op gastarbeid, waarbij strenge straffen zijn geïntroduceerd op tewerkstelling van illegale gastarbeiders, heeft in de visserij geleid tot een tekort van 74.000 arbeiders. Dat zegt voorzitter Mongkol van de National Fisheries Association of Thailand.

Het al langer bestaande tekort heeft de afgelopen twee jaar eigenaren van 16.000 trawlers genoopt hun boot aan de kant te houden. Dat heeft de industrie een verlies van 20 miljard baht opgeleverd en consumenten moesten meer betalen voor hun visje, daar de aanvoer met 40 tot 50 procent is verminderd.

Volgens Mongkol kost makreel momenteel in Samut Songkhram 100 tot 150 baht per kilo tegen 30 tot 50 baht twee jaar geleden. Inktvis ging omhoog van 60-70 baht naar 150-300 baht. Toch kampt Thailand niet met een tekort aan visproducten omdat het land ook vis importeert, waaronder uit Indonesië.

Minister Sirichai (Werkgelegenheid) zegt dat circa duizend gastarbeiders op grond van een Memorandum of Understanding met Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam de gelederen hebben versterkt. In juni arriveerden 189.937 gastarbeiders in het land om bij 14.271 werkgevers te werken. Verder heeft het ministerie nog enkele maatregelen genomen om het tekort te bestrijden. Afgezien van de werkers die dankzij het MoU zijn gekomen, staat het ministerie ook gastarbeiders toe om zich tweemaal per jaar voor de visserij te registreren. (Zie verder de pagina Migranten 2 en De vis wordt duur betaald)

Voetgangersbrug moet overstap metrolijnen vergemakkelijken

26 juli – De MRTA bouwt liever een sky walk voor overstappende reizigers op de (te verlengen) Purple Line en (nog aan te leggen) Light Green Line dan een overstap via perrons. De huidige Purple Line, vorig jaar augustus in gebruik genomen, loopt van Tao Poon naar Bang Yai. Het kabinet heeft dinsdag toestemming verleend voor verlenging naar Rat Burana. Op station Wong Wian Yai kunnen reizigers overstappen tussen het ondergrondse en verhoogde station.

De uitbreiding van de Purple Line in zuidelijke richting meet 23,6 kilometer en telt zeventien stations. De lijn wordt deels ondergronds en verhoogd aangelegd. Op Tao Poon sluit de lijn aan op de Blue Line (voorheen Bang Sue, nu Tao Poon-Hua Lamphong) en op station Democray Monument op de (nog aan te leggen) Orange Line. Wanneer de lijn klaar is, wordt het noordwestelijk deel van Bangkok ontsloten.

Op 11 augustus wordt de zogeheten missing link, het tracé tussen Tao Poon en Bang Sue, in gebruik genomen. Het heeft ruim een jaar geduurd om uit te vogelen wie dit stuk zou gaan beheren: de MRTA (exploitant van de Purple Line) of de BEM (exploitant van de Blue Line Bang Sue-Hua Lamphong).

Mocht het u inmiddels duizelen, bestudeer bijgaand kaartje (klik hier), maar ingewikkeld blijft het als je de locaties niet kent. Ik ben alleen vertrouwd met een deel van de Blue Line om naar het centrum van Bangkok te reizen, een overigens ideale verbinding en met mijn seniorenkaart niet eens duur.

NRSA-leden nemen selfie

Kort nieuws woensdag 26 juli

– De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft gisteren voor de laatste keer vergaderd. Maandag gaat een rapport met alle voorstellen naar premier Prayut. De NRSA was de opvolger van de National Reform Council, die werd opgeheven toen de eerste versie van de nieuwe grondwet sneuvelde.

Critici zijn niet onder de indruk van de prestaties van de raad. De raad heeft geen voorstellen gedaan die hervormingen in gang kunnen zetten. NRSA-lid Kasit wijt dit aan een slechte PR; de raad had meer moeten doen om zijn publieke image te verbeteren.

NRSA-lid Wanchai bestrijdt de kritiek. Hij wijst erop dat sommige aanbevelingen van de raad zijn opgenomen in de grondwet en organieke wetten.

De vorming van een rechtbankkamer voor corruptiezaken was ook een initiatief van de NRSA. De raad mag dan opgeheven zijn, het werk wordt nu voortgezet door twaalf panels. (Zie ook de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Foto: Op de laatste vergaderdag nemen NRSA-leden een selfie.

– Zeventig ambtenaren, gemeenteraadsleden en administrateurs van onderwijsinstellingen worden stevig aan de tand gevoeld wegens machtsmisbruik en tijdens het onderzoek overgeplaatst. Ze vormen de zevende groep overheidsdienaren die door de Rekenkamer en NACC worden verdacht hun positie voor persoonlijk gewin te hebben misbruikt. In de vorige rondes bleek 40 procent schuldig; die zijn gestraft. Wie het onderzoek precies uitvoert, is me niet duidelijk. Het bericht schrijft: government anti-graft agency.

Persoonlijke noot: Er mag veel kritiek zijn op de dictatoriale militaire junta, maar ik kan me niet herinneren dat voorgaande regeringen de corruptie zo voortvarend hebben aangepakt. Helaas vermeldt het bericht niet waaruit die 40 procent straffen bestaan. Als het alleen om een (mondelinge of schriftelijke) berisping gaat, stelt de anti-corruptie strijd nog weinig voor. (Zie verder de pagina Corruptie 3)

– Bang Sue wordt de veiligste plek in Bangkok, want de gemeente (BMA) heeft het district gekozen voor een proef het te ontwikkelen tot safe speed zone, waarin streng de hand wordt gehouden aan de maximumsnelheid van 50 km.

Directeur Suthon van het Traffic and Transportation Department zegt dat daarmee binnen twee maanden een begin wordt gemaakt. Gemeentepersoneel gaat het gebied verkennen, aanplakbiljetten met waarschuwingen ophangen en wegmarkeringen aangeven. ‘We vragen automobilisten die in het dichtbevolkte gebied tempels en scholen passeren hun snelheid te matigen voor de veiligheid van iedereen.’

Tussen 18 mei en 18 juli is al de campagne ‘Slow Down Save Lives’ door de AIP stichting gevoerd . Ondervraagde automobilisten steunden de campagne en vonden het plan voor safe speed zones, ook op zeven andere plaatsen, een goed idee. De online videoclip van de stichting trok meer dan 1 miljoen views en 50.000 personen plaatsten de hashtag met de campagneslogan op de sociale media.

Manager Oratai van de AIP Foundation Thailand zegt dat de verkeerspolitie niet genoeg apparatuur heeft om snelheidsduivels te pakken. Ze wil dat de regering er meer aanschaft. De stichting wil met name dat voor een school en markt in Bang Sue de snelheidslimiet wordt gehandhaafd.

– De gemeente Bangkok heeft aangekondigd voor het einde van de maand nog eens elf huizen te slopen in het buurtje bij het Mahakan Fort, dat plaats moet maken voor een stadspark. Dat besluit, verwacht de krant, zal olie op het vuur gooien in het jarenlange conflict tussen bewoners en gemeente over de toekomst van de buurt.

In september vorig jaar telde de buurt nog 58 huizen. Sommige zijn nog gebouwd voor het bewind van koning Rama V. Thans resteren nog 29 huizen, de 11 zouden niet voldoen aan de criteria voor behoud die onlangs zijn voorgesteld door de Association of Siamese Architects. Maandag moeten de bewoners van de elf huizen hun woning hebben ontruimd. Morgen overleggen bewoners en experts met de gemeente. Ze vragen toestemming voor de gedupeerden om bij de anderen in te trekken. (Zie voor de voorgeschiedenis de pagina Mahakan Fort)

– Lekker belangrijk, maar voor de afstammelingen van de familie Inthamara reden genoeg om naar de Administrative Court te stappen om het besluit van de gemeente Bangkok uit 2004 terug te laten draaien, waarbij het weggedeelte met de naam Inthamara ook Sutthisan Road ging heten. En ze kregen gelijk met als argument historische nauwkeurigheid. De gemeente vond destijds Sutthisan geschikter omdat die naam bekender was.

Dus moeten de straatnaambordje weer worden vervangen en moeten de bewoners hun ID-kaart en domicilie registratie laten aanpassen. De gemeente heeft 180 dagen de tijd om te voldoen aan het besluit van de bestuursrechter. Over de naam van het metrostation Sutthisan heeft de gemeente niets te zeggen. Over de familie Inthamara zegt het bericht niets.

– Thaise middelbare-schoolleerlingen hebben in Indonesië twee gouden en drie zilveren medailles in de wacht gesleept op de International Physics Oympiad. De leerlingen arriveerden maandagavond op Suvarnabhumi waar ze een warm welkom kregen van familie, vrienden en vertegenwoordigers van het Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). De IPST zegt dat leerlingen die aan internationale wedstrijden deelnemen, een beurs krijgen om hun studie op doctoraal niveau voort te zetten.

– Een voorgestelde wijziging van de Thai Gender Equality Act van 2015 lijkt weinig steun te krijgen. De wijziging is voorgesteld door de faculteiten Rechten en Sociaal Bestuur van de Thammasat universiteit naar aanleiding van een onderzoek naar kwesties met seksuele oriëntatie in veertien landen.

De onderzoekers hopen dat de mazen in de Gender Certification Act worden gedicht, waardoor het risico op ongelijke behandeling vermindert. De wijziging voorziet in de vrije keuze van iemands sekse. Dat heeft gevolgen voor hun wettelijke verplichtingen, zoals de dienstplicht.

De wet is gisteren besproken op een seminar. Docent Matalak van de faculteit Rechten zegt dat de wijziging de medewerking behoeft van diverse organisaties, maar die hebben tot nu toe de voorgestelde wijziging niet gesteund.

Matalak zegt dat vele LGBT’s beperkte kennis van de wet hebben. Ze weten niet waar ze moeten klagen als ze gediscrimineerd worden. (LGBT betekent lesbian, gay, bisexual, transgender)

Weg weggeslagen in Phrae door Sonca– De tropische storm Sonca, waarvan het middelpunt nu 300 km ten oosten van Nakhon Phanom (Noordoosten) ligt, mag dan in kracht zijn verminderd tot een tropische depressie maar dat betekent niet dat het leed al is geleden, want tot en met vrijdag worden voor het hele land zware regens voorspeld, die overstromingen kunnen veroorzaken.

Op de Andaman zee gaat het flink te keer met golven van drie meter. Kleine boten kunnen maar beter niet uitvaren, adviseert het Meteorological Department. In Kalasin is tweeduizend rai landbouwgrond onder water gelopen nadat een rivier buiten haar oevers was getreden door water uit het Lam Pao reservoir. In Phrae (foto) zijn gisteren in de vroege uurtjes bewoners geëvacueerd toen de Pak Dan kreek overstroomde. Dat gebeurde zo snel dat de bewoners amper de tijd hadden hun koffers te pakken.

Het RID-kantoor in Nakhon Ratchasima verzekert de bewoners dat de vijf reservoirs in de provincie nog voldoende capaciteit hebben om water op te slaan. Slechts drie zijn halfvol, de andere twee bevatten minder water.

– Nattatida Meewangpla (39) heeft maar korte tijd van haar borgtocht kunnen genieten, want nadat de gevangenisdeuren van het Central Women’s Correctional Institution in Chatuchak (Bangkok) achter haar waren gesloten, werd ze al weer gearresteerd op beschuldiging van majesteitsschennis.

Nattatida zat vast wegens haar aandeel in een bomaanslag op de Criminal Court in 2015. Inmiddels heeft ze daarvoor twee maanden en vier maanden vastgezeten. De beschuldiging van majesteitsschennis is gebaseerd op het delen van een bericht met beledigingen aan het adres van de monarchie van twee groeps chats op Line. Nattatida zegt die zich nauwelijks te kunnen herinneren, want ze dateren van maart 2015. (Zie ook de pagina Majesteitsschennis)

Reacties niet mogelijk