Thais nieuws 16-31 januari

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2016 klik hier, 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Voor het nieuws van 1-15 januari, klik hier. Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

 

Koninklijk crematorium in vogelvluchtperspectief
Aanbevolen
Interessant artikel Ceremonial splendour, waarin academicus Tongthong Chandransu een toelichting geeft op de koninklijke crematie rites en het koninklijk crematorium dat op Sanam Luang wordt gebouwd voor de crematie van koning Bhumibol. Voor degenen die de krant niet kunnen bemachtigen en het internet niet op kunnen [heb je die mensen nog?], heb ik de tekst omgezet in een pdf. Klik hier.

Opinie: RR debacle is pijnlijk

31 januari – Too many cooks spoil the broth (te veel koks bederven de brij). Dat is de reden dat vice-premier Wissanu enkele diensten heeft opgedragen het Britse Serious Fraud Office (SFO) niet om informatie te vragen over het RR corruptieschandaal, uitgezonderd de National Anti-Corruption Commission (NACC), schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post.

Naar verluidt is het SFO terughoudend om vertrouwelijke informatie te delen omdat het bang is dat die uitlekt. Het heeft ook geen zekerheid over de betrouwbaarheid van degenen die informatie vragen. NACC secretaris-generaal Sansern zei na een teleconferentie donderdag met het SFO het gevoel te hebben dat het SFO niet erg coöperatief is en informatie zou kunnen achterhouden over de Thais die verdacht worden van betrokkenheid bij de corruptie.

Zonder hard bewijs van het SFO zal het bijna onmogelijk zijn voor de NACC, de Rekenkamer en de twee betrokken Thaise bedrijven (THAI en PTT Plc) juridische actie te ondernemen, zelfs als ze de namen van de verdachten hebben. Dus is het verstandig van Wissanu, schrijft Veera, dat hij tussenbeide komt om de leiding in handen van de NACC te leggen.

logo Veera PrateepchaikulHopelijk voorziet het SFO de NACC van alle cruciale informatie om de corrupte ontvangers van steekpenningen – of het nu burgers, overheidsfunctionarissen of politici zijn – aan de schandpaal te nagelen op dezelfde manier waarop RR gedwongen is tot een schikking van 497,25 miljoen pond.

Ook: het SFO zou zich geen zorgen hoeven te maken dat betrokkenen de doodstraf krijgen. In dit land wordt een ‘grote vis’ in een corruptiezaak zelden gevangen en vervolgd om nog te zwijgen over veroordeeld tot de doodstraf.

Veera: ‘Wij Thais lijken een mild hart te hebben voor mensen in moeilijkheden. Vandaar het volgende advies: “Stap niet over de persoon die valt.” Daarom is er sprake van dat degenen die betrokken zijn bij de corruptie en degenen die inmiddels overleden zijn, terugbetaling gespaard moet worden en dat we hun zaak moeten laten rusten.’

Na de voorgeschiedenis herhaald te hebben schrijft Veera het noodzakelijk te vinden dat één instantie zich samen met het SFO met de zaak bezighoudt. Maar dat is pas deel 1 van het werk. Het moeilijkste deel is de zaak op een duidelijke wijze af te ronden, hetgeen wil zeggen dat de NACC en de Rekenkamer de volledige steun van de regering moeten hebben. Ze moeten hun werk onafhankelijk kunnen doen.

En ze moeten ook de guts hebben krengjai aan te pakken als het gaat om mannen in uniform. Helaas biedt de geschiedenis weinig hoop zoals schandalen als de GT200 bomdetectoren en het Rajabhakti Park hebben aangetoond. (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten.

Subsidieaanvraag SRT voor Red Line afgewezen

31 januari – De aanleg van de Red Line, een metroverbinding tussen Bang Sue en Taling Chang, is niet alleen vertraagd en niet alleen is de begroting al overschreden, maar de exploitatiekosten gooien nu roet in het eten. De Spoorwegen (SRT) die de lijn wil exploiteren, krijgt nul op het rekest voor haar verzoek om een subsidie van 5,6 miljard baht, wanneer de lijn na 5 jaar niet rendabel blijkt.

Het ministerie van Financiën is alleen bereid garant te staan voor een lening die de SRT nodig heeft als werkkapitaal voor de eerste jaren, maar wijst het verzoek om subsidie af als ‘onredelijk’, aldus permanent secretaris Amnuay van het ministerie. Het ministerie geeft de SRT drie jaar de tijd om te bewijzen dat de lijn rendabel is. Lukt dat niet, dan gaat de exploitatie over naar een particulier bedrijf. Amnuay is streng: ‘Als de SRT vasthoudt aan de exploitatie, moet ze akkoord gaan met onze condities.’

Overigens heeft de regering nog geen besluit genomen over wie de lijn gaat exploiteren. De SRT lijkt niet de meest geschikte kandidaat, want het bedrijf vormt al jaren een zware financiële last voor de overheid. De Airport Rail Link maakt verlies, evenals andere zaken die door de SRT worden beheerd.

Amnuay zegt: ‘Gezien de slechte prestaties [van de SRT] wil het ministerie niet opnieuw hoge kosten maken; we geven de voorkeur aan een particuliere exploitant.’

Waarom de lijn niet geëxploiteerd wordt door de BEM, die de lijn Bang Sue-Hua Lamphong runt, is mij een raadsel en wordt ook niet toegelicht in het bericht. (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

Chalita maakt een wai

Geen Miss Universe kroon voor Chalita

31 januari – De Thaise Chalita ‘Nong Namtan’ Suansane is het niet geworden: Miss Universe 2016, maar ze is wel doorgedrongen tot de zes finalisten en dat is een resultaat een Thaise Miss niet eerder lukte. Gisteren won de Franse Iris Mittenaere in Pasay city, ten zuiden van Manila, de begeerde titel.

In bijgaand fotoalbum enkele foto’s van de kroning. Een van de foto’s toont presentator Steve Hardey die vorig jaar pijnlijk blunderde door de verkeerde kandidaat te noemen als winnares. Ze droeg al het kroontje op haar hoofd toen hij zijn fout moest toegeven.

Update krant:
De krant besteedt vandaag ruim aandacht aan de miss-verkiezing met twee foto’s op de voorpagina: een grote van de winnares en een wat minder grote van Chalita die een wai maakt (in de krant staat een andere foto). Premier Prayut [waarom krijgt die man zoveel aandacht in de krant?] heeft haar gefeliciteerd met haar plaats in de top zes. Hij zei dat hij blij voor haar was en zei bereid te zijn haar morele steun te verlenen.

‘Alhoewel ze niet gewonnen heeft, meen ik dat ze de harten van het Thaise volk heeft gewonnen. Ze heeft haar best gedaan en is een bron van Thaise trots.’ Prayut bedankte Chalita dat ze het land vertegenwoordigde en geholpen heeft de Thaise cultuur te promoten. Die opmerking zal wel een verwijzing zijn naar de ronde waarin de deelnemers ‘klederdracht’ dragen of iets wat verwijst naar het eigen land, zoals een vorige keer een tuktuk kostuum.

Prayut zei ook trots te zijn dat Chalita in de vraag- en antwoordronde koning Bhumibol had genoemd en hem prees. Woordvoerder Kongcheep van Defensie zei gisteren dat zijn minister gekeken had naar de wedstrijd en teleurgesteld was dat ze niet gewonnen heeft. Hij had voor haar willen stemmen, maar wist niet hoe. [Waarom ben ik eigenlijk niet om commentaar gevraagd?]

Noem het geen amnestie, noem het genade

31 januari – We mogen het geen amnestie noemen, want dat is een beladen woord, maar ‘reprieve’ (uitstel, gratie, genade). Gevangenen die straf uitzitten voor politieke overtredingen [lees: acties] kunnen hiervan profiteren, maar wel nadat ze de rechtsgang hebben doorlopen, aldus premier Prayut na een bijeenkomst van de commissie voor strategisch nationaal bestuur, een commissie ingesteld in het kader van het voorgenomen eenheidspact.

Prayut zei: ‘Amnestie zal er op deze manier vermoedelijk uit voortkomen.Maar ze moeten niet denken dat ze de rechtbank ontlopen en vraag me niet artikel 44 [van de interim-grondwet] te gebruiken om amnestie te verlenen. Dat kan ik niet doen.’ Het juridisch team van de regering heeft van hem opdracht gekregen om claims van onrecht na te gaan.

Prayut verwierp mediaberichten dat de regering met politici onderhandelt over de vorming van een regering van nationale eenheid. Hij zei nooit een politieke deal met wie dan ook te hebben afgesloten. De regering doet haar best het land sterker te maken voordat ze de macht overdraagt aan de volgende regering.

Ook vice-premier Prawit ontkent dat hij probeert over de vorming van een regering van nationale eenheid na de verkiezingen een deal te sluiten met politici. ‘Ik ben verbaasd over de beschuldigingen in de media. Ik kan verzekeren dat ik niemand heb ontmoet. Daar ik het toezicht heb op het verzoeningsproces, kan ik me niet veroorloven om daar met partijen over te praten. Zulke nieuwsverhalen schaden de regering. Dit is rubbish, onverantwoordelijk. Wat de media hebben geschreven, ontmoedigt de mensen die zich inzetten [voor verzoening].’

Zoals eerder gemeld heeft de regering het initiatief genomen voor een gespreksronde van drie maanden, waarin politieke partijen en andere groepen hun verschillen kunnen bijleggen. Dat moet uitmonden in een door de deelnemers [overigens niet verplichte] ondertekening van een Memorandum of Understanding, ook eenheidspact genoemd.

Pheu Thai en de Democraten, ’s lands twee grootste partijen, hebben gisteren hun voorstellen voor verzoening ingeleverd bij de NRSA sub-commissie politieke hervormingen. Pheu Thai wijt de politieke conflicten van de afgelopen tien jaar onder andere aan het meten met twee maten door onafhankelijke organisaties, pogingen om verkiezingen te boycotten en straatprotesten, die uiteindelijk hebben geleid tot militaire coups.

NGV bussen nog niet in bedrijf

NGV-bussen: De zaak sleept zich maar voort

31 januari – Auditor-General Pisit van de Rekenkamer sluit zich aan bij de oproepen aan het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) om de 489 gekochte NGV-bussen (aardgas) nog niet in gebruik te nemen, zolang het onderzoek naar de ontduiking van importheffing niet is afgerond. De procureur-generaal deed eerder dezelfde oproep. Eerst moet de douane vaststellen waar ze geproduceerd en geassembleerd zijn.

De affaire begon allemaal met de invoer van de eerste honderd bussen, die aangegeven waren als geproduceerd in Maleisië, waardoor ze konden profiteren van een vrijstelling op basis van een Asean vrijhandelsovereenkomst. De douane legde beslag op de bussen omdat ze vermoedde dat ze in China zijn geproduceerd en geassembleerd. [Tot nu toe is mij niet duidelijk of het om een papieren import via Maleisië gaat of dat de bussen die omweg echt hebben gemaakt.]

Pisit zegt dat de BMTA de bussen niet dient te accepteren, want dat kan tot problemen leiden. Wanneer de vermoedens van de douane juist zijn, heeft het importbedrijf contractbreuk gepleegd. Alhoewel de BMTA van een contract mag afwijken indien dat gunstig is, moet de BMTA wel uitleggen hoe wijziging van het contract haar ten goede komt en moet ze met het importbedrijf onderhandelen. De BMTA kan het contract in het uiterste geval zelfs annuleren.

Kortom een leuke juridische kluif, maar intussen moeten de inwoners van Bangkok het wel doen met dat zootje rammelende, verroeste stadsbussen. Ja, Jan met de pet is altijd de dupe. (Zie verder de pagina Corruptie 2, maar die pagina bevat niet alle voorgaande berichten. Vergeten.)

Mediawet: De strijdbijl is nog lang niet begraven

31 januari – Wat zijn dat voor stijfkoppen, die de nationale hervormingsraad (NRSA) vormen? Sinds de instelling zijn ze vooral opgevallen door niets van belang te produceren en nu zetten ze hun hakken in het zand om een uiterst controversieel voorstel voor de media door te drukken: de vorming van een mediaraad, die vergunningen gaat verlenen en kan intrekken.

Gisteren weigerde de commissie mediahervormingen van de NRSA ook maar iets terug te nemen van deze ongehoorde persbreidel. Argument: De voorgestelde wet voorziet in toezicht door buitenstaanders zonder dat zelf-regulering  wordt opgeofferd. Vice-premier Prawit zegt dat de media zich niet zo moeten opwinden omdat er nog een lange weg te gaan is voordat het voorstel het tot wet brengt.

De commissie reageert op een bijeenkomst zondag van dertig media-organisaties waarin ze sterke kritiek uitten op het voorstel, dat de verhullende titel heeft: Bill on rights protection, ethical promotion and standards of media professionals. De kritiek richt zich voornamelijk op het voorstel voor een mediaraad, die gaat bestaan uit 13 leden: vijf vertegenwoordigers van de media, vier van de overheid en vier van andere sectoren [maar wie kiezen die?]. Een aanval op de vrijheid van de pers, noemen de media deze bloedraad, die kritische verslaggevers kan kalt stellen.

Voorzitter Kanit van de commissie zegt dat het voorstel donderdag in de huidige vorm naar het parlement gaat en omdat de National Legislative Assembly [niet gekozen maar benoemd parlement] uit een stelletje ja-knikkers bestaat, zal het daar ook wel het groene licht krijgen. Volgens Kanit profiteren de media alleen maar van het voorstel. Een mediaraad met outsiders vindt hij beter dan een met uitsluitend mediavertegenwoordigers.

Commissiewoordvoerder Apichart meent dat de vertegenwoordigers van de media in de mediaraad, wanneer eenmaal aan het werk, nooit akkoord zullen gaan met ‘onscrupuleuze praktijken’. Hij vraagt de media-organisaties zich te onthouden van een oordeel over de niet-media leden, met name de regeringsvertegenwoordigers, want ‘hun expertise kan een grote bijdrage leveren aan de media’. Heeft vice-premier Prawit immers niet gezegd dat het regime niet de intentie heeft de media te controleren, het dringt er slechts op aan dat ze hun werk goed doen.

Vice-voorzitter Pisit van de commissie probeert ook de gemoederen te sussen. Het voorstel maakt geen einde aan zelf-regulering. De raad komt alleen in actie als ruzies over mediazaken niet kunnen worden bijgelegd.

Donderdag krijgt de NRSA een pittige brief van de protesterende mediagroepen. De voorzitter van de Confederation of Thai Journalists ontkent dat de mediavertegenwoordigers akkoord zouden zijn gegaan met het voorstel. ‘Er mag geen set regels zijn voor nieuwsverslaggeving en onderzoeksjournalistiek. De regeringsvertegenwoordigers in de raad vormen geen checks-and-balance mechanisme, zoals beweerd door de NRSA commissie.’

Persoonlijke noot: Natuurlijk bestaan er wél regels voor nieuwsverslaggeving, zoals hoor en wederhoor, controleerbaar brongebruik, feitelijkheid en scheiding van feiten en commentaar om enkele professionele eisen te noemen.

Petitie voor borgtocht van Jatupat

Kort nieuws dinsdag 31 januari

– 360 studenten en wetenschappers hebben een petitie ondertekend, waarin ze het hooggerechtshof vragen Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa op borgtocht vrij te laten. Gisteren leverde een delegatie de petitie in bij het hooggerechtshof aan de Ratchadaphisek Road [waar uw redacteur al talloze malen is langs gereden].

Deken Anuson van de Thammasat universiteit vraagt zich af waarom al vijf verzoeken zijn afgewezen alhoewel hij examen moet doen aan de universiteit van Khon Kaen, dus geen vluchtrisico vormt. De afwijzingen, zegt hij, zijn een ‘degradation of the state of law and rights violations’. Volgens Anuson hebben veel mensen geen vertrouwen meer in de rechtspraak.

Student rechten Jatupat is aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act. (Voor de voorgeschiedenis zie de pagina Majesteitsschennis)

– De gemeentepolitie van Bangkok heeft de resultaten bekend gemaakt van het toelatingsexamen waarbij gefraudeerd is. 1000 kandidaten zijn geslaagd, 141 waren vervangers en tegen 52 wordt een arrestatiebevel aangevraagd. De geslaagden dienen zich te registreren, wanneer de 52 komen, worden ze ter plekke in de boeien geslagen. Blijven ze weg, dan gaat de politie naar hen op zoek.

Volgens adjunct-hoofdcommissaris Adul hebben 358 kandidaten gefraudeerd: 135 werden betaald om het examen te maken, ze zorgden ervoor dat 223 kandidaten bij hen konden afkijken [wat m.i. duidt op een gebrekkige surveillance] en leverden zelf, met uitzondering van negen kandidaten, foute antwoorden in. Velen waren studenten medicijnen. De fraude werd georganiseerd door een functionaris van het districtskantoor Pathumwan, die per persoon 20.000 tot 30.000 baht ontving voor zijn bemiddeling.

– Het onderzoek naar de schilderijen diefstal door adjunct secretaris-generaal Suphat van het Department of Intellectual Property is binnen enkele dagen afgerond, zegt het ministerie van Handel. Overigens ontgaat me wat er te onderzoeken valt, want de feiten zijn bekend. Suphat heeft toegegeven in een hotel in Kyoto drie schilderijtjes gejat te hebben. Het Japanse OM vond het niet ernstig genoeg voor een vervolging.

Na het onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. Minister Apiradi (Handel) zegt dat het onderzoek niet tot doel heeft hem de hand boven het hoofd te houden. [Klassejustitie is niet ongebruikelijk in Thailand] Suphat is tijdelijk overgeplaatst. De Association for the Protection of the Constitution heeft zijn ontslag geëist.

– De Defence Council heeft een ontwerp koninklijk decreet goedgekeurd, dat voorziet in de aanstelling van burgers op academische en administratieve posten in de strijdkrachten. Ze krijgen evenwel geen militaire rang. Het decreet is deel van interne hervormingen die tot doel hebben de kwaliteit van academisch, bestuurs en research werk te verhogen. Militairen die tot 10 jaar met pensioen zijn, komen ook voor benoeming in aanmerking. Kandidaten dienen een toelatingsexamen te doen en nu maar hopen dat daarmee niet gefraudeerd wordt, zoals bij de gemeentepolitie van Bangkok.

– De NLA (benoemd parlement) loopt zich warm voor een onderzoek naar corruptie bij de aanschaf van bewakingscamera’s voor het parlement in 2006. De installateur zou toen $ 50.000 dollar aan een Thai hebben betaald die als consultant fungeerde. Volgens de factuur verrichtte het bedrijf ‘renovatiewerk’, maar het kon niet aangeven waaruit het werk bestond c.q. of het werk was gedaan, aldus de website van de beurscommissie.

Alhoewel de onregelmatigheden elf jaar geleden plaatsvonden en geen betrekking hebben op het huidige parlement, vindt NLA vice-voorzitter Surachai onderzoek nog steeds gewenst omdat ze het image van het parlement hebben geschaad. Hij zegt dat disciplinair onderzoek tegen betrokkenen die inmiddels met pensioen zijn, weliswaar niet meer mogelijk is, maar ze kunnen wel strafrechtelijk worden vervolgd.

De NLA zal wel wakker geworden zijn omdat recent het land is geconfronteerd met twee grote corruptieschandalen bij overheidsbedrijven. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Vanaf 1 februari kunnen treinkaartjes online worden gekocht. De Spoorwegen verwachten dat daardoor 50 procent meer aan forenzen getrokken kan worden. De service geldt alleen voor de reguliere dienstregeling en niet voor speciale treinen op toeristische routes of gratis ritten. De kaartjes kunnen tot 2 uur voor vertrek worden gekocht. Er moet wel een toeslag worden betaald van 20 (derde klas), 30 baht (tweede klas) tot 40 baht (eersteklas). (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Voor de fatale granaataanval zondag in een tempel in Chachoengsao (zie het op een na laatste bericht in Kort Nieuws van gisteren) zijn in Chon Buri twee broers van 31 en 24 jaar aangehouden. Ze hielden zich er schuil in het huis van een familielid. Bij de aanval kwamen vier personen om het leven en werden vijf gewond. De aanval had te maken met een ruzie tussen twee groepen jongeren.

– De Thammasat universiteit denkt na over de oprichting van een bedrijfseenheid die samen met particuliere bedrijven gaat investeren in het te gelde maken van de door haar ontwikkelde patenten en research projecten. Dat kan meer inkomen voor de universiteit opleveren, wat volgens TU rector Somkit nodig is omdat het aantal nieuwe studenten zal verminderen als gevolg van Thailand’s lage geboortecijfer. Verhoging van het collegegeld kan daardoor worden voorkomen.

Naar verwachting neemt het aantal aanmeldingen de komende drie jaar met 5.000 af. Thammasat telt thans 40.000 studenten tegen beroemde universiteiten elders in de wereld gemiddeld 25.000. Een derde van het budget komt van de regering, de universiteit moet volgens Somkit jaarlijks minstens zes tot zeven miljard baht zien te verdienen. ‘Dat is geen eenvoudige job.’

Somkit zegt dat veel bedrijven belangstelling hebben voor de patenten van Thammasat, zoals rubbervellen die olie absorberen (nuttig bij een olielekkage op zee) en plastic containers die de stank van doerian wegnemen. Maar voorzichtigheid is geboden, want het is niet de bedoeling verlies te maken. Somkit denkt aan co-investering of verkoop van een patent aan particuliere bedrijven.

– Het Hof van Beroep heeft geen genade voor de vrouw die behulpzaam was bij de moord op haar Japanse vriend (79) in 2014 in Samut Prakan, gepleegd door haar echtgenoot. Het handhaafde de door de rechtbank opgelegde gevangenisstraf van 20 jaar.

De zaak kwam destijds aan het licht omdat de zoon aangifte van vermissing deed. Hij leidde de politie naar het appartement van de vader, waar de vrouw werd aangetroffen. In haar tas had ze ATM-kaarten van de Japanner. Oei!

Na de moord verdeelde de echtgenoot het lichaam in stukken, stopte ze in zakken en gaf de man in een kanaal een zeemansgraf. Het echtpaar stal ook kostbaarheden van hem en nam 520.000 baht van zijn bankrekening op. De rechtbank veroordeelde de man tot levenslang, maar alleen de vrouw ging in beroep.

– De Royal Thai Navy is gisteren begonnen met een operatie waarbij elf teams 160 visserijkades in zes provincies langs de Andamankust gaan inspecteren op zoek naar overtredingen. Eigenlijk zou dit nieuwsbericht niet nodig hoeven zijn, want naar mijn mening dient dat permanent te gebeuren, wil Thailand ooit verlost raken van de gele kaart die in april 2015 door de EU is getrokken vanwege overtredingen van de IUU-regeling. Als ik EU-inspecteur was, zou ik zeggen: leuk voor de bühne, maar daar trappen we niet in.

Het bericht meldt ook dat de kades gebruikt worden voor het lossen van de gevangen vis, iets wat natuurlijk volkomen nieuw is voor de lezers van BP. Ja, je komt wel wat te weten als je BP leest.

De kades worden ook geïnspecteerd op hun deugdelijkheid. Kades die ondeugdelijk zijn, worden gesloopt, zegt commandant Pisai van de Third Naval Area. [BP: Controleer je even of dat ook gebeurt?]

Zie voor alle voorgaande berichten over de perikelen in de Thaise visserij en visindustrie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Laatste bericht. Het ministerie van Volksgezondheid is bezorgd over de uitbraken van ziektes als tuberculose en elephantiasis onder ongedocumenteerde gastarbeiders, die illegaal het land zijn binnengekomen en dus niet in hun thuisland medisch zijn onderzocht. Ook soa’s komen bij hen relatief vrij veel voor en kinderen van migranten lijden aan difterie.

Senior gezondheids supervisor Apichat maakte dit bekend op een seminar over ziektekostenverzekering voor migranten [geen datum, geen plaats]. Hij waarschuwde dat de ziektes zich snel kunnen verspreiden, wanneer de patiënten niet worden behandeld. Apichart pleit voor een verzekering voor alle migranten, zodat ze van de Thaise zorg gebruik kunnen maken. Legale buitenlandse werknemers hebben die al.

Van de naar schatting 3,5 miljoen buitenlanders zijn 1,5 miljoen verzekerd en maken 500.000 gebruik van het social security system, waarmee vermoed ik het ziekenfonds voor werknemers wordt  bedoeld. De rest loopt onverzekerd rond. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg en de pagina Migranten)


 

Guru Humble hiso

Guru parodieert nieuws van 2016

30 januari – Vandaag aflevering 3 in een driedelige serie over nieuws dat u dit jaar kunt verwachten en waardoor u van verbazing van uw stoel zult vallen. Maar voordat u dit doet, is het misschien goed ter voorkoming van botbreuken om te bedenken dat het allemaal gefantaseerd is door het somtijds ondeugende zusje Guru van Bangkok Post.

Het volgende bericht is een verwijzing naar de hit-and-run aanrijding van Vorayudh Yoovidhya, die in 2012 met zijn Ferrari een motoragent dood reed. De jongeman die op de vlucht is, wordt steevast door de krant aangeduid als Red Bull erfgenaam omdat zijn grootvader het succesvolle pepdrankje uitvond en bekend maakte.

Humble hiso

Hi-so hands himself in after a hit-and-run

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, want volgens dit bericht meldt een Hi-so die na een aanrijding doorreed, zich bij de politie; dit tot grote verbazing van familie en vrienden. Hij nam een selfie van zijn beschadigde Ferrari en plaatste die op Instagram met de hashtags #thuglife, #oops en #toofasttoofurious. Gevraagd waarom hij niet naar huis reed en zijn chauffeur voor de aanrijding liet opdraaien, verkondigde hij trots: I wanted to piss my dad off. De chauffeur als zondebok, en hé dat is een term die we al enkele keren tegenkwamen in een andere hit-and-run aanrijding. (Bron: Guru, Bangkok Post, 27 januari)

Schilderijendief geschorst

30 januari – Misschien denkt u dat het nu volgende bericht uit de koker van Guru komt (zie voorgaande bericht), maar dat is niet het geval. In alle ernst meldt de krant vandaag dat adjunct-directeur-generaal Suphat van het Department of Intellectual Property is geschorst.

En wat voor vreselijks heeft hij dan gedaan? Iemand vermoord? Iemand verkracht? Steekpenningen aangenomen? Nee, hij had de euvele moed drie schilderijtjes te jatten uit een hotel in Kyoto, een vergrijp dat het Japanse OM niet ernstig genoeg vond om hem te vervolgen. Met een voorarrest en het betalen van een schadevergoeding ontsprong hij een verblijf op water en brood. En ach, het waren onbelangrijke schilderijen want ze hadden slechts een waarde van 4.635 baht, ik neem aan inclusief lijst.

De schorsing werd gisteren bekend gemaakt door minister Apiradi (Handel). Suphat mag in afwachting van een disciplinair onderzoek met zijn duimen draaien op het ministerie. Vandaag gaat een panel aan het werk om de onderste steen boven te halen. Het onderzoek wordt serieus aangepakt: behalve vertegenwoordigers van het ministerie, bestaat het panel uit vertegenwoordigers van enkele diensten, zoals het Office of the Civil Service Commission en het Prime Minister’s Office. Het ambtenarenreglement voorziet in verschillende straffen: proeftijd, salarisvermindering, ontslag met of zonder behoud van pensioen en toelages.

Op de social media wordt Suphat’s vuige daad uitgebreid bediscussieerd. Suphat heeft contact opgenomen met de minister en berouw getoond.

Protest tegen persbreidel door mediapersoneel

Media varen uit tegen persbreidel

30 januari – Een foto zegt meer dan duizend woorden, luidt een bekende uitdrukking, en dat geldt zeker voor deze foto met vertegenwoodigers van dertig mediaorganisaties die zondag vergaderden over het voorstel van de commissie mediahervormingen van de Nationale Hervormingsraad (NRSA) om de media aan banden te leggen. De gezichten op de foto spreken boekdelen: We pikken ‘t niet, alhoewel één man uit de toom valt met zijn lachend gezicht. De krant drukt de foto paginabreed af.

Maar de bedenkers van het voorstel houden stug vol dat het voorstel niet de persvrijheid hindert. De naam van het voorstel illustreert dat: Bill on rights protection, ethical promotion and standards of media professionals.

Het belangrijkste bezwaar van het journaille geldt de vorming van een mediaraad die vergunningen gaat verlenen en kan intrekken. De raad bestaat uit dertien leden van wie vier permanent secretaris van een ministerie. De media beschouwen ze als het kanaal voor politieke beïnvloeding. Ze betogen dat het voorstel in strijd is met de grondwet die voorziet in onafhankelijkheid van regeringsinmenging. Wanneer het voorstel het tot wet heeft gebracht, hindert het de media in haar rol van Vierde Macht.

De NRSA dient het voorstel te herzien, zo niet dan gaan we de barricaden op, dreigen ze. Dat hele voorstel is overbodig, want we hebben onze zelf-regulering al verbeterd ter bevordering van een grotere verantwoordingsplicht en transparantie.

Een voormalige voorzitter van de Thai Journalists Association noemt de voorgenomen wet ‘een geweldig grote stap terug’. ‘Ze gaat volledig in tegen hervormingen.’ De voorzitter van de News Broadcasting Council of Thailand noemt de regeringsvertegenwoordiging in de mediaraad ‘onacceptabel’.

Voorzitter Kanit van de commissie die het voorstel heeft bedacht, zegt dat het voorstel gunstiger voor de media is dan dat het de media beperkt in haar werk. ‘Ik ben het eens met het principe van vrijheid van pers. Daar kom ik niet aan. Deze wet zal de persvrijheid niet beperken. We beperken niet wat, waar en hoe de media verhalen brengen. Het is de taak van de raad om de regels te stellen, niet mijn taak. Ik stel niet eens voor welke regels te gebruiken.’ Kanit wijst er verder op dat het aantal regeringsvertegenwoordigers in de raad slechts vier bedraagt tegen vijf mediavertegenwoordigers.

RID haalt oude adviezen van Bhumibol van stal

30 januari – Dertien jaar geleden gaf koning Bhumibol enkele adviezen om overstromingen in het Zuiden tegen te gaan. Zoals met veel adviezen van de koning werden ze geprezen, maar eveneens zoals met veel van zijn adviezen in de wind geslagen. Het Royal Irrigation Department (RID) heeft ze nu weer van stal gehaald, want sinds begin december zorgen overstromingen weer voor veel overlast in het Zuiden.

De plannen voor Nakhon Si Thammarat worden in bijgaand kader duidelijk in beeld gebracht, dus die hoef ik verder niet te noemen. Een enkele kanttekening: voor de aanleg van waterwegen (rode kleur op het kaartje) moeten verschillende percelen onteigend worden, en dat kan op bezwaren van bewoners stuiten.

Voor het district Saphan (Prachuap Khiri Khan) stelde de monarch het RID voor om te zoeken naar middelen om het water op te slaan alvorens het naar zee stroomt door Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan en Chumphon. Hij stelde ook voor de capaciteit van de afvoer van run-off water te vergroten. Op basis daarvan zoekt de dienst nu naar een gebied ten noorden van het district voor de aanleg van een waterreservoir.

Verder krijgt Surat Thani een beurt met de aanleg van drie kleine waterreservoirs en een opslaggebied van 9.000 rai in Ban Na Doem om de waterstroom van de rivier Tapi beter te reguleren. En in de provincie Trang wordt een waterweg aangelegd.

De RID zegt verder dat ze in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken 111 barrières gaat aanpakken, zoals bruggen, lokale wegen en overheidseigendommen. Ik neem aan dat het gehele Zuiden wordt bedoeld.

Leger verbiedt stalen gasflessen in Zuiden

30 januari – Even een duik genomen in mijn archief. Op 14 augustus 2015 meldde de krant: ‘Metalen butagasflessen die in het Zuiden worden gebruikt om bomaanslagen mee te plegen, gaan vervangen worden door minder dodelijke flessen van composietmateriaal. In oktober volgend jaar moet die operatie voltooid zijn.’

Vandaag de follow-up. Het Vierde Legerkorps heeft het gebruik van stalen gasflessen verboden in Yala, Pattani en Narathiwat en vier districten in Songkhla. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar en/of een boete van 40.000 baht. Het verbod is sinds 13 januari van kracht.

Uit tests van Isoc is gebleken dat de composiet flessen weliswaar gebruikt kunnen worden om er bommen van te maken, maar als ze ontploffen verspreiden ze kleine en lichte scherven, dit in tegenstelling tot metalen scherven die slachtoffers lelijk kunnen verwonden. De flessen hebben ook een kleiner bereik. Het composiet materiaal heeft een hoge duurzaamheid en een laag gewicht. Het wordt veel gebruikt bij boten en in de luchtvaart.

De autoriteiten gaan gasvulstations in het aangegeven gebied bezoeken om de verkoop van LPG-cilinders voor huishoudelijk gebruik te voorkomen.

Het bericht meldt verder dat vertegenwoordigers van de Southern Border Provinces Administrative Organisation en leerlingen uit de drie zuidelijke grensprovincies gisteren in Pattani een brainstorming sessie hielden over beteugeling van het zuidelijk geweld. Secretaris-generaal Supanat vertelde de studenten dat ze vitaal zijn voor de vredespogingen in de regio. Hij vroeg hen te stoppen met het verspreiden van onjuiste of verdraaide berichten en religieuze geloofsuitspraken.

Corruptiecultuur bij staatsbedrijven ligt onder vuur

30 januari – Voormalig oppositiepartij Democraten roept de regering op de zogeheten trans-nationale corruptiezaken, waarin staatsbedrijven zijn verwikkeld, te beschouwen als een kans om hun anti-corruptiebeleid aan te scherpen. Adjunct-partijleider Ong-art wees er gisteren nog eens op dat de beschuldigde diensten allemaal staatsbedrijven zijn. ‘Dit duidt op een ernstig corruptieprobleem bij staatsbedrijven’, zegt hij.

Ong-art haalt een uitspraak aan van een anoniem lid van een subcommissie, die de prestaties van staatsbedrijven beoordeelt. Volgens deze bron is 60 tot 70 procent van de aanbestedingen door staatsbedrijven besmet met betalingen van tea money (steekpenningen).

Ong-art zegt dat de recente schandalen het image van Thailand hebben geschaad; de regering dient de crisis als een gelegenheid te zien om bij die bedrijven schoon schip te maken. Hij doet daarvoor drie suggesties. Zodra de bedrijven corruptievrij zijn, zijn ze sterker en kunnen ze een cruciaal mechanisme worden voor de ontwikkeling van het land.

Uit een opiniepeiling door Super Poll [ken ik niet] blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten voorstander is van het inzetten van artikel 44 van de interim-grondwet. Dit in tegenstelling tot de regering, die dit bij het onderzoek naar de RR-corruptie niet nodig vindt. Een ruime meerderheid vindt ook dat Thailand’s reputatie schade heeft opgelopen.

Het Britse Serious Fraud Office, dat de RR-corruptie aan het licht bracht, geeft alleen informatie aan de NACC, aldus vice-premier Wissanu gisteren. Maar dat is eigenlijk geen nieuws want werd al eerder duidelijk uit de berichtgeving. Alle andere diensten die onderzoek doen, staan bij het SFO voor een gesloten deur.

Als ik het goed begrijp geeft het SFO aan de NACC verder weinig nieuwe gevoelige informatie meer omdat de zaak onder de rechter is en dit de zaak in gevaar zou kunnen brengen. Bovendien schroomt het in-depth gegevens te verstrekken omdat Thailand als maximumstraf voor corrupte functionarissen de doodstraf kent.

De NACC zegt op verzoek van het NFO geen verdere details over de zaak bekend te maken aan de media en de bevolking. (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten en de pagina Corruptie 2)

Winnaars Prince Mahidol onderscheidingen

Kort nieuws maandag 30 januari

– Prinses Sirindhorn deelt morgen de Prince Mahidol 2016 onderscheidingen uit aan twee laureaten op het gebied van medicijnen en volksgezondheid. De Britse Sir Gregory Paul Winter (links op de foto) krijgt de onderscheiding voor de ontwikkeling van humanised therapeutic antibody technology en Vladimir Hachinski uit Canada voor zijn bijdrage aan vascular cognitive impairment, stroke en brain-heart interactions. [Ik waag me niet aan de vertaling] Beiden worden door velen beschouwd als ’s werelds leidende wetenschappers op hun gebied. Ze zijn door de Prince Mahidol stichting geselecteerd uit 59 kandidaten uit 24 landen.

De onderscheiding is in 1992 door koning Bhumibol in het leven geroepen als eerbetoon aan zijn vader. Ze was de enige onderscheiding die door de koning zelf werd uitgedeeld. De krant meldt slechts dat Sirindhorn haar broer vervangt, maar naar de reden moeten we gissen.

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai vraagt de bevolking om haar oproep voor een onderzoek naar de opgebouwde staatsschuld van 2,3 biljoen baht te ondersteunen. Adjunct secretaris-generaal Anuttama zegt dat de bevolking geen verbeteringen in de economie ziet. Ze wijst op de begroting 2017, die een tekort heeft van 450 miljard baht. Een groot deel daarvan is bestemd voor de aanschaf van militair materieel. ‘Dat komt het land niet ten goede in termen van verbetering van Thailand’s concurrentiepositie.’

Loei– De noordoostelijke provincie Loei was vorig jaar de meest gezochte binnenlandse bestemming en Japan het meest gezochte buitenland door toekomstige Thaise reizigers. Dit blijkt uit gegevens van Skyscanner.co.th, een leidende zoekmachine voor vliegtuigtickets, hotelreserveringen en autoverhuurbedrijven.

Chiang Mai en Chiang Rai zijn de topbestemmingen, naar Loei wordt op de website het meest gezocht, gevolgd door Ubon Ratchathani en Udon Thani, aldus de directeur van het TAT-kantoor Loei.

Japan is populair bij Thai die naar het buitenland willen, vooral de steden Fukuoka, Nagoya, Sapporo en Osaka. Taiwan is een rijzende ster sinds het visumvrij toegankelijk is, ook Reykjavik stoomt op.

Thai die meer avontuurlijk zijn aangelegd, zochten vorig jaar naar gegevens over Leh Ledah (India). De bestemming is populair vanwege het adembenemende uitzicht op de Himalaya en antiek cultureel erfgoed.

– Vier functionarissen van het coöperatiekantoor in Phatthalung zijn om het leven gekomen en achttien verwond bij een busongeluk zondagnacht op de Asia Highway in Ang Thong. De bus met 44 personeelsleden aan boord was op de terugweg van een tour naar nationaal park Phu Chi Fa in Chiang Rai. Door een klapband kantelde de bus. De gewonden zijn opgenomen in het Ang Thong ziekenhuis.

– De politie in Chachoengsao is op zoek naar een tiener die in Wat Ampawan een granaat heeft gegooid, waardoor vier jongeren om het leven kwamen en vijf werden gewond, van wie vier ernstig. De verdachte heeft een lang strafblad, want hij heeft al twintig maal gevangen gezeten [en dat op zo’n jonge leeftijd, die overigens niet vermeld wordt] en was nu vrij op borgtocht.

De aanval gebeurde tijdens een kermis in een tempel ter viering van een nieuw gebouwde kapel. Twee groepen teenagers kregen er ruzie. De granaat was bedoeld voor een van de groepen maar belandde bij een tafel met jonge feestvierders.

– Het ministerie van Werkgelegenheid waarschuwt gastarbeiders nog maar eens dat ze hun nationaliteit moeten laten verifiëren door hun thuisland. Als dat niet gebeurt, worden ze gedeporteerd als hun werkvergunning dit jaar afloopt.

De waarschuwing is een uitvloeisel van een recent kabinetsbesluit om de met de drie buurlanden overeengekomen regelingen, vastgelegd in Memorandums of Understanding, streng te handhaven. De regering hoopt zo dwangarbeid en mensenhandel te kunnen bestrijden. Het bericht gaat in detail in op de regelingen, maar dat wil u vast niet weten.  (Zie verder de pagina Migranten)


 

Guru Lobotomie

Guru fantaseert met een knipoog

29 januari – Breaking bad news kopt Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, boven haar omslagartikel. Het fantaseert er lustig op los wat dit jaar de krantenkoppen zullen zijn, die opzien baren. Maar het is fantasie met een knipoog, want ze hebben betrekking op nieuwsfeiten van het afgelopen jaar. Gesneden koek voor trouwe lezers van Nieuws uit Thailand, anderen zullen dat verband niet begrijpen, maar de koppen plus bericht blijven aardig. Vandaag aflevering 2 in een 3-delige serie.

Up next: lobotomy

Attitude adjustment camp seen to be too lenient and no longer effective

’t Is al weer een tijd geleden dat de krant melding maakte van een nieuwe methode om dissidenten tot de orde te roepen: attitude adjustment, in het beste geval een goed gesprek, in het slechtste geval een eufemisme voor mishandeling. Maar de methode is uitgewerkt, dus er is behoefte aan een meer rigoureuze methode: het (operatie)mes erin. De eerste proeven hadden succes: de patiënten zijn gestopt te praten over ‘free speech’ en ‘human rights’.

Een vertegenwoordiger van de regering heeft bevestigd dat een nieuwe faciliteit, ‘Model Citizen Factory’ geheten, wordt opgezet. Die krijgt een capaciteit van honderden lobotomie operaties per dag. De fabriek komt in 2020 in bedrijf. (Bron: Guru, Bangkok Post, 27 januari)

Opinie: Duikvlucht op corruptie-index geen verrassing

29 januari – De duikvlucht die Thailand heeft gemaakt op de Transparency Perceptions Index (CPI) van dit jaar kan niet als een verrassing komen, schrijft Kong Rithdee in zijn wekelijkse beschouwing op de opiniepagina van Bangkok Post. Want corruptie is een fact of life (onontkoombaar feit) waarmee we sinds, wat?, de jaren zestig al leven. Chor rat bang luang (duping the people and hiding from the state) is de officiële term die we op de lagere school leren, een prachtige formulering voor iets met een lelijke betekenis.

We zijn een corrupt land waar geld en giften eerder onder de tafel dan erboven worden gegeven, waar elke brug die we bouwen en elke weg die we aanleggen en elke onderzeeër die we kopen en elke school waar we onze kinderen naar toe sturen, te maken hebben met een of andere vorm van corruptie.

De reactie van premier Prayut was voorspelbaar. De corruptiegevallen zijn iets van het verleden. Hij gelooft dat ze door zijn voorgangers zijn gepleegd, door burgerlijke regeringen, de eeuwige boeven in onze feel-good politiek. De premier riep ook de astrologie te hulp. Zou 2017 niet het jaar worden waarin de waarheid wordt onthuld.

logo Kong RithdeeDat burgerlijke regeringen corrupt zijn, is waar. Dat de strijdkrachten zelf, de ambtenaren en de tentakels van de bureaucratie en particuliere bedrijven ook deel uitmaken van het corruptie verhaal is ook waar. Door het allemaal aan het verleden te wijten, zeg je dat politici zondaars zijn en de rest heiligen, wat keer op keer niet juist is gebleken.

Een vernietigend voorbeeld is het gelijktijdig met de CPI-score bekend geworden Rolls Royce corruptieschandaal waarin Thai Airways International is verwikkeld. Het stof dwarrelt nog rond en terwijl veel leidinggevenden van de Royal Orchid en kabinetsleden een koude rilling langs hun ruggengraat voelen gaan, moeten we niet vergeten dat de militaire junta van 1992, die de macht had overgenomen van de gekozen regering, toen actief was. [1992 is een van de jaren waarin de corruptie bij de aankoop van RR vliegtuigmotoren plaatsvond.]

Net als de huidige junta kaapte ze de regering met de claim corruptie te gaan uitbannen. Tenminste vier luchtmachtgeneraals zaten ten tijde van de corruptie in de raad van bestuur van THAI. Zeker, het is waar dat dit allemaal in het verleden gebeurde. Maar de afgelopen 85 jaar is Thailand langer geregeerd door het leger dan door civiele regeringen.

Het rapport van Transparency maakt evenwel geen melding van ‘alle corruptiegevallen gebeurden in het verleden’. Het beoordeelt de vicieuze cirkel van corruptie en ongelijkheid, het zet vraagtekens achter populisme dat beweert de inkomenskloof te vernauwen maar feitelijk corruptie bevordert. De index – en dat is onze zorg – geeft ook aan welke landen zijn verbeterd en welke verslechterd.

Kong geeft NACC secretaris-generaal Sansern een veeg uit de pan, die teleurgesteld was over de score maar die relativeerde door op te merken dat rekening was gehouden met het democratisch gehalte van een land. Wat had hij dan verwacht, sneert Kong. Dat het nobeler is een niet-democratisch land te zijn en minder corrupt, omdat rechtvaardige mensen topbanen hebben?

Kong eindigt zijn J’accuse met de verzuchting: Waarom zijn we eigenlijk teleurgesteld dat onze CPI-score is gezakt? (Bron: Bangkok Post, 28 januari) (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten en de pagina Corruptie 2)

RR corruptie: Artikel 44 blijft in de kast

29 januari – Het draconische artikel 44 van de interim-grondwet wordt niet ingezet bij het Rolls Royce corruptieschandaal. De regering vindt dat de bestaande onderzoeken hun loop moeten hebben. Artikel 44 geeft premier Prayut de  bevoegdheid om bureaucratische rompslomp en allerlei obstructies te omzeilen.

Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de premier zich bewust is van de zorgen in de bevolking maar de huidige wetgeving volstaat en er zijn onafhankelijke diensten, zoals de NACC en Rekenkamer die onderzoek doen. De roep om artikel 44 in te zetten heeft te maken met het verlopen van de verjaringstermijn van 20 jaar. Dat geldt voor de gevallen in 1991-1992 en 1992-1997; alleen de aankopen in 2004 en 2005 zijn nog niet verjaard.

Maar Sansern zet toch de deur op een kier voor artikel 44. Het wordt alleen gebruikt bij wettelijke obstakels of wanneer nog meer vertraging voor ‘tremendous damage’ aan de bevolking zou zorgen. Hij waarschuwt dat er groepen kunnen zijn die proberen artikel 44 te politiseren en het als reden kunnen gebruiken om de resultaten van onderzoeken af te wijzen.

Sansern: ‘De premier is blij dat het publiek zich meer bewust is geworden van corruptie en wil dat actie wordt ondernomen tegen degenen die overtredingen hebben gepleegd. Maar de betrokken autoriteiten moeten procedures nauwgezet volgen en dat kan tijd in beslag nemen.’

Zoals bekend gaat het om de aankoop van RR vliegtuigmotoren door Thai Airways International. Het Britse Serious Fraud Office (SFO) heeft vastgesteld dat in totaal 1,28 miljard baht is betaald aan ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’, aldus een verklaring in een Britse rechtbank.

Een bron bij de NACC verwacht dat haar onderzoek spoedig kan worden afgerond. Het SFO is geïnformeerd dat de NACC het onderzoek leidt, dit om te voorkomen dat het SFO gek wordt van verzoeken om  informatie door alle andere diensten die onderzoek hebben aangekondigd. De NACC onderzoekt of er sprake was van het witwassen van geld, ze verzamelt details en ondervraagt getuigen. Drie NACC-leden zijn belast met het onderzoek.

Ten slotte wijdt Sansern nog enkele woorden aan de duikvlucht van Thailand op de TPI 2016 (zie hierboven), maar die bevatten geen nieuws. Critici dienen het fiasco niet voor politieke doeleinden te misbruiken om de regering in diskrediet te brengen, zegt hij.

De premier maakt zich geen zorgen over de terugval, aldus Sansern, maar hij negeert die niet, want hij heeft de autoriteiten gevraagd onderzoek te doen naar de criteria waarop het land slecht scoort. Bovendien heeft de UTCC vastgesteld dat de corruptie in 2016 het laagste was van de afgelopen zes jaar. (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten en de pagina Corruptie 2)

Thaise Miss Universe gooit hoge ogen in Manila

29 januari – Wordt de Thaise Chalita ‘Nong Namtan’ Suansane morgen in Manila uitgeroepen tot Miss Universe 2016? Vandaag is de laatste dag waarop de bevolking voor haar kan stemmen. Gestemd kan worden via vier kanalen.

Chalita SuansaneRegeringswoordvoerder Werachon doet op zijn Facebook-pagina een oproep om dat vooral te doen. ‘Thai, help alsjeblieft en stem voor haar. Ze is heel mooi. En wij zijn een van de superpowers op de social media.

Chalita heeft op de social media een enorme populariteit verworven. Velen denken dat op haar hoofd morgen in Manila het kroontje van Miss Universe prijkt. Twee andere Thai gingen haar in 1965 en 1988 voor. Een clip op de social media waarin ze zichzelf voorstelt is al 1 miljoen keer bekeken.

Donderdag stal Chalita al de show tijdens de voorronde. Enkele goeroe’s prezen haar presentatie als excellent ondanks het feit dat ze geen ervaring heeft met een internationale schoonheidswedstrijd. Chalita won in 2016 de titel Miss Universe Thailand 2016.

Mocht u denken dat ze een ‘dom blondje’ is (alhoewel ze zwart haar heeft), dan heeft u het mis want ze studeert aan de Faculteit Science van de Mahasarakham universiteit. Misschien komt de kennis die ze er verworven heeft, van pas bij de vragenronde.

Schilderijdiefstal; vereniging wil bloed zien

29 januari – Zouden ze hem het liefst lynchen en aan een hoge boom ophangen, want de bloeddorst van het gepeupel kent geen grenzen? Maar het is niet gepeupel dat oproept adjunct directeur-generaal Suphat van het Department of Intellectual Property te ontslaan, het is de eerbiedwaardige Association for the Protection of the Constitution die de oproep doet.

Vanwaar die heksenjacht? Suphat, die in Japan was voor het bijwonen van twee conferenties over intellectueel eigendomsrecht, stal in een hotel in Kyoto drie schilderijen. Dat kunnen geen kunstwerken zijn geweest want ze hadden slechts een waarde van 4.600 baht. Hij heeft in voorarrest gezeten en het hotel gecompenseerd en daarmee is de kous af, althans voor het Japanse OM.

Maar niet voor secretaris-generaal Srisuwan die zich opwerpt als behoeder van de grondwet alsof dat niet een taak is van de autoriteiten. Een bemoeial, die man; hij schrijft in een verklaring dat de diefstal schade heeft berokkend aan het land, derhalve zijn er redenen voor ontslag zonder behoud van pensioen en welzijnsvoorzieningen. Wel ja, waarom niet de doodstraf?

Suphat keerde gisteren terug in Thailand. Vandaag staat hij de pers te woord. Srisuwan vindt dat de regering de kwestie niet mag negeren omdat Suphat een hoge ambtenaar is. Hij heeft niet alleen een strafbare daad gepleegd, maar ook een ethische overtreding. Srisuwan gaat met minder dan ontslag niet akkoord; als hem de hand boven het hoofd wordt gehouden, riskeert het ministerie vervolging wegens plichtsverzuim, zegt hij.

Hervormingsraad trekt zich niets aan van mediaprotest

29 januari – De toekomst zier er somber uit voor de media, want de commissie mediahervormingen van de nationale hervormingsraad (NRSA) gaat stug door met haar controversieel voorstel om de pers aan banden te leggen middels een vergunningstelsel en een mediaraad.

Vanmiddag komen 25 Thaise media-organisaties bijeen in het kantoor van de Thai Journalists Association (TJA) om andermaal te protesteren tegen de voorgenomen persbreidel, die in Noord-Korea niet zou misstaan. Morgen vergadert de commissie voor de laatste keer over het voorstel. Daarna wordt het voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Commissievoorzitter Kanit verwacht niet dat de commissie eieren voor haar geld kiest en belangrijke wijzigingen in haar voorstel aanbrengt. Hij zegt: ‘We moeten begrijpen dat het land een regering heeft en de regering is samen met de particuliere sector verantwoordelijk voor de sociale orde.’

Hij wijst erop dat de voorgenomen mediaraad, die vergunningen gaat verlenen en kan intrekken, bestaat uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van regering en de media. ‘Ik meen dat dit passend is en een gebalanceerde regeling.’

Het voorstel is een update van een voorstel bedacht door de voorganger van de NRSA, de opgeheven National Reform Assembly. Met media-organisaties is er talloze malen over gepraat. Kanit wuift de bezwaren weg: ‘Mensen kunnen verschillende opinies hebben.’

Overigens houdt het parlement zich ook bezig met een wetsvoorstel over de media. Volgens voorzitter Wanchai van de TJA heeft dat ook tot doel de media aan banden te leggen. En nu raak ik in verwarring want de krant schrijft dat dit voorstel voorziet in de instelling van een mediaraad. Wanchai zegt dat zo’n waakhond in strijd is met de grondwet die vrijheid van pers garandeert. Wanchai vindt zelf-regulering van de pers voldoende. De media-organisaties hebben al een eigen voorstel gedaan.

Kort nieuws zondag 29 januari

– Follow-up op het bericht over ‘onveilig’ varkensvlees (zie het eerste bericht van Kort Nieuws van zaterdag). De FDA gaat strenger toezien op het gebruik van Colistin, een anti-bioticum dat aan varkensvoer wordt toegevoegd. Volgens een Chinees rapport uit 2015 zouden varkens zelfs al anti-biotica resistente genen hebben.

Voor het gebruik Colistin bij mensen [?]  wordt het geplaatst in de categorie ‘speciale medicijnen’ hetgeen het gebruik door ziekenhuizen en in de vorm van een injectie beperkt. Colistin in orale en injectievorm wordt onder toezicht van de apotheker in pharmacies verkocht, maar er is weinig vraag naar.

Om resistentie te voorkomen pleit de FDA pleit ervoor het alleen te gebruiken wanneer noodzakelijk. Als resistentie zich voordoet, zal het moeilijk zijn een vervanger te vinden. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– De overstromingen in het Zuiden hebben tot nu toe aan 91 personen het leven gekost en vier personen worden nog vermist, aldus het Department of Disaster Prevention and Mitigation. De slachtoffers vielen in 12 provincies die al sinds 1 december te maken hebben met overstromingen.

1,8 miljoen mensen in 590.000 huishoudens zijn gedupeerd door het water, 4.314 wegen zijn beschadigd, idem 38 bruggen, 270 riolen, 126 kleine dammen, twee waterreservoirs, 70 overheidsgebouwen en 2.336 scholen.

In zeven provincies is begonnen met het repareren van de infrastructuur. Vijf provincies zijn op sommige plaatsen nog bezig met het afvoeren van water. Het Thai Meteorological Department biedt hoop want de noordoostelijk moesson verliest aan kracht, waardoor minder regen wordt verwacht.

Minister Ormsin (PM’s Office) zegt dat scholen in het Zuiden dringend behoefte hebben aan schoolboeken en uniformen. Hij vraagt bedrijven die ze produceren, aan de scholen te doneren. Inmiddels is bij de overheid 251,37 miljoen baht aan donaties binnengekomen.

– De Grand Chamberlain (groot kamerheer) is gisteren op 69-jarige leeftijd overleden in het Siriraj ziekenhuis. Hij leed aan een aandoening van de hartslagader. Vandaag vindt de rituele wassing plaats met heilig water ter beschikking gesteld door het koningshuis. Zijn tweelingbroer, ook een Groot Kamerheer, overleed in september 2016. In 2002 publiceerde die een boek over tafel dekken en catering.

– Een muzikant heeft kans gezien een vrouw, die hij op een website had ontmoet, 2,4 miljoen baht lichter te maken. De man (33) is gisteren gearresteerd in een restaurant in Klong Sam Wa (Bangkok), waar hij werkte als muzikant. Tegen de man liep al sinds oktober een arrestatiebevel. De politie kwam nu in actie naar aanleiding van een klacht van de vrouw.

De man heeft toegegeven zijn profiel op de website te hebben vervalst om vrouwen te trekken. Hij gebruikte een foto van iemand die er goed uitzag. Met veel vrouwen had hij gechat. Wanneer hij zich aangetrokken voelde tot een vrouw, maakte hij zijn echte identiteit bekend. De man omschrijft zichzelf als een ‘fun-loving womaniser’. Hij zat in 2013 voor een soortgelijk geval gevangen. Toen beurde hij 5 miljoen baht.

– Buitenlandse investeerders staan niet te trappelen om in een public-private partnership te stappen. Daardoor worden twee infrastructurele projecten bemoeilijkt. De regering wil van betrokken overheidsdiensten weten hoe dit komt. Recent hadden slechts twee Thaise bedrijven belangstelling voor de aanleg van de Pink en Yellow metrolijn.

Een commissie van het ministerie van Transport, die tot taak heeft investeringen in infrastructuur te bevorderen maakt zich zorgen, want enkele PPP-projecten staan nog in de rij. De commissie bepaalt na gesprekken met de Raad van State en de Rekenkamer of regelingen en wetten moeten worden veranderd.

Het State Enterprise Policy Office, toezichthouder op overheidsbedrijven, heeft een Duits bedrijf gehuurd om onderzoek te doen naar het PPP-model. Volgende week legt het ministerie van Transport zeven projecten ter goedkeuring voor aan de PPP-commissie. Het gaat om de aanleg van twee hogesnelheidslijnen, drie metrolijnen en een snelweg. [Ik mis er nog één]

– Het vakantie-eiland Phuket heeft in 2021 een light-rail verbinding. Gouverneur Chokchai gaf die verzekering gisteren tijdens een update over het project. Hij zegt dat de aanleg, die volgend jaar begint, in 2020 klaar is. Hoe hij dat zo zeker denkt te weten, is mij een raadsel, want de aanleg wordt PPP gefinancierd (zie vorige bericht).

Volgende maand worden twee hoorzittingen gehouden, waarop de haalbaarheidsstudie wordt gepresenteerd en informatie wordt gegeven over U-turns en tunnels, die nodig zijn omdat de lijn langs wegen komt te liggen.

De lijn loopt van Thanoon (Phangnga) naar Chalong, telt 23 stations en passeert Phuket International Airport en de Thep Kasattri Road. Het luchthavenstation moet buiten de terminal worden aangelegd en niet erin omdat er geen ruimte voor is.

– Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) is nog verwikkeld in het gedoe met de nieuw aangeschafte NGV-bussen (zie het bericht van gisteren Weer vertraging voor NGV-bussen), en nu komt de volgende fase er al aan van de vernieuwing van het zwaar verouderde wagenpark: de aanschaf van elektrisch aangedreven bussen. Het ministerie wil er 200 kopen (kosten 3,3 miljard baht); ze zouden eind dit jaar in bedrijf moeten komen.

Volgende maand beslist het kabinet over de aanschaf, zei staatssecretaris Pichit (Transport) vrijdag. Hij gaf ook een update over de vervanging van minibusjes door midibusjes, die veiliger zouden zijn.

Uiterlijk eind maart moeten minibusjes uitgerust zijn met GPS. Over routeveranderingen van minibusjes binnen een actieradius van 300 km buiten Bangkok wordt nog overlegd.

Verder zei hij dat vorig jaar door de BMTA een proef op tien routes is gedaan met hybride bussen. Ze gebruiken de helft van de energie die dieselbussen opslokken en ze stoten minder koolstof uit. Pichit weet niet of de BMTA overweegt de dieselbussen te vervangen door hybride bussen.

– Het Social Security Fund, een pensioenfonds voor werknemers in de particuliere sector, is financieel gezond. Het heeft vorig jaar een omzet van 52 miljard baht gemaakt met investeringen in aandelen en high-security stocks [?] tegen 44,9 miljard baht een jaar eerder. In de 35 jaar van zijn bestaan is het kapitaal van het fonds gegroeid van 1,1 biljoen naar 1,5 biljoen baht.

Permanent secretaris Puntrik van het ministerie van Werkgelenheid zegt dat onderzoek wordt gedaan naar verdere versterking van het fonds. Ze is bang dat het fonds over 30 jaar opdroogt, wanneer pensioenbetalingen beginnen. Vorig jaar werd 5 miljard baht uitgegeven aan medische zorg en andere uitgaven voor de vier miljoen leden.

900.000 leden lopen twee maanden achter met hun premiebetalingen. Als ze de derde termijn missen, raken ze hun bescherming kwijt. Ze zijn per sms geattendeerd op hun achterstand.


 

Guru - Lege tempel

Guru, het creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post, voorspelt enkele krantenkoppen die dit jaar opzien zullen baren. Maar de koppen plus bijbehorende nieuwsverhalen zijn gefantaseerd, waarschuwt Guru in een disclaimer. Ze dringt erop aan: Stuur ons niet naar attitude adjustment. Als u begrijpt naar welk nieuws dit verwijst, begrijpt u ook wat Guru bedacht heeft aan nepnieuws, maar ik ga dat niet allemaal uitleggen. Vandaag de eerste aflevering van een serie van drie ik voor u heb geselecteerd uit het omslagartikel Breaking bad news; het bevat twee verwijzingen naar nieuws van vorig jaar.

Empty temple

Police finds nothing inside Dhammakaya

Na tien maanden planning, stil zitten en roepen ‘We gaan naar binnen’ valt de politie eindelijk Wat Phra Dhammakaya binnen en ontdekt dat de tempel helemaal leeg is. Een uur later tonen Instagram posts honderden Dhammakaya monniken, champagne drinkend in privé jets, die over onbekend gebied vliegen. (Bron: Guru, Bangkok Post, 27 januari)

Koninklijk crematorium

Bouw crematorium op schema

28 januari – Eind februari begint de bouw van het koninklijk crematorium op Sanam Luang. Het Fine Arts Department zegt dat het ontwerp voor het crematorium en het terrein klaar zijn. De pyre (letterlijk brandstapel) krijgt een hoogte van 50,49 meter op een basis van 60 bij 60 meter. Ze lijkt op Mount Sumeru, de berg die wordt beschouwd als het centrum van het universum. De krant voegt hieraan toe dat de goddelijke geest van de koning naar deze berg zal terugkeren.

Het crematorium neemt tweederde van de oppervlakte van Sanam Luang van 78 rai in beslag. Het wordt gedecoreerd met zestig standbeelden van goden en mythische figuren met daar omheen planten en voorwerpen die een relatie hebben met projecten van Bhumibol.

In september moet het crematorium klaar zijn. Het FAD versnelt de werkzaamheden om het regenseizoen in juli en augustus voor te zijn. (Bron: website Bangkok Post, 27 januari, aangevuld met gegevens uit de krant)

Op bijgaande pagina nog meer foto’s.

Advies aan THAI: Stap naar de burgerlijke rechter

28 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) adviseert Thai Airways International (THAI) de lieden die betrokken waren bij het Rolls Royce omkoopschandaal civielrechtelijk aan te pakken voor de schade. De verjaringstermijn voor de aankopen in 1991-1992 en 1992-1997 is weliswaar verlopen, maar niet voor de jaren 2004 en 2005. Ze adviseert de nationale luchtvaartmaatschappij ook om het Anti-Money Laundering Office te vragen onderzoek te doen naar het geldspoor en het vermogen van betrokkenen te bevriezen.

NACC secretaris-generaal Sansern vindt het niet nodig dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet inzet om de verjaringstermijn te verlengen, daar dit het land in een negatief daglicht zou stellen. Een panel van de NCPO kan nagaan wie destijds de minister en staatssecretaris van Transport en verantwoordelijke THAI-functionarissen waren, alhoewel hun betrokkenheid nog niet kan worden vastgesteld. Het wachten is op nadere informatie van het het Britse Serious Fraude Office, dat de corruptie heeft vastgesteld.

De NACC heeft donderdag al een teleconferentie met het kantoor gehouden. Het SFO heeft om een formele bevestiging gevraagd dat de NACC het onderzoek leidt. De andere diensten, die onderzoeken hebben aangekondigd, dienen dat ook te bevestigen, want het SFO maakt zich zorgen dat ze allemaal om informatie vragen. Wanneer de diensten die informatie bekend maken, kan dit de manier waarop de SFO zijn eigen zaken behandelt, schaden.

THAI is een onderzoek begonnen en hoopt de resultaten daarvan op 20 februari bekend te kunnen maken. Deken Sangsit van het College of Social Innovation (Rangsit universiteit) heeft er op een seminar voor gepleit de corruptie aan te pakkan op basis van een overeenkomst met de VN over het witwassen van geld, want daar geldt geen verjaringstermijn voor.

In dit bericht wordt ook weer de aankoop van tien Airbus toestellen genoemd, een zaak die niets met de RR-corruptie heeft te maken. Een voormalige THAI vice-president heeft premier Prayut gevraagd op basis van artikel 44 van de interim-grondwet een onderzoek te gelasten. De huidige vice-president personeelszaken zegt dat THAI bereid is hierover details te verstrekken. Het wachten is op een reactie van Prayut.

Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten en de pagina Corruptie 2.

Shanghai Tower: Beste nieuwe wolkenkrabber

28 januari – Het was al ’s werelds tweede hoogste wolkenkrabber en nu heeft het ook de titel ‘De beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld’ in de wacht gesleept: de Shanghai Tower. Een jury van experts heeft de toren uit 300 wolkenkrabbers die hoger zijn dan 100 meter, gekozen met als criteria ontwerp en functionaliteit.

Shanghai TowerDe toren steekt 632 meter de lucht in, heeft 128 verdiepingen, 106 liften die 20 meter per seconde gaan, 258 hotelkamers en 420.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Duizelt het u al? De bouw die acht jaar in beslag nam, kostte $4 miljard.

De jury is onder de indruk van de elegante vorm van het gebouw, aldus het juryrapport, een slanke cilinder die 120 graden om haar as draait. Het ontwerp is niet alleen elegant, maar ook praktisch omdat het gebouw energie-efficiënt is (200 windturbines genereren 10 procent van de elektriciteit) en de belasting door wind met 24 procent vermindert.

Volgens de non-profit organisatie Council for Tall Buildings and Urban Habitat zijn er 28 gedraaide gebouwen ter wereld en worden ze steeds populairder. (Bron: Commercial Real Estate, 10 november 2016)

P.S. Het hoogste gebouw van Bangkok is MahaNakorn met 314,2 meter. Het verdreef de Bayoke Tower (304 meter) vorig jaar van de eerste plaats. Critici riepen ach en wee omdat het gebouw was ontworpen door een buitenlandse architect, want dat is een van de 39 beroepen die exclusief zijn gereserveerd voor Thai. Overigens zijn ook Suvarnabhumi en de winkelcentra Siam Discovery, EmQuartier, The Met, Pano, Hansar door een buitenlander getekend.

Weer vertraging voor NGV-bussen

28 januari – Kunnen ze in Thailand nu werkelijk nooit iets goeds doen? De lang verwachte en deels geleverde nieuwe NGV-bussen (aardgas) van het openbaarvervoerbedrijf Bangkok (BMTA) mogen nog niet de weg op. Staatssecretaris Picht (Transport) heeft dat bevolen op advies van het kantoor van de procureur-generaal. Eerst dient de herkomst van de bussen definitief te worden vastgesteld.

De affaire draait om de vraag waar de bussen zijn geproduceerd. Twee mogelijkheden: in China en geassembleerd in Maleisië of in Maleisië. De eerste honderd bussen werden door het importbedrijf aangegeven als geproduceerd in Maleisië, waardoor ze in aanmerking kwamen voor vrijstelling van de importheffing op grond van een Asean vrijhandelsovereenkomst.

De douane legde beslag op de bussen omdat ze aanwijzingen had dat de bussen geproduceerd en geassembleerd waren in China. Op de overige van de 489 bussen betaalde het bedrijf de reguliere importheffing.

Het bericht verzandt in juridisch geneuzel, waardoor mij niet duidelijk is of het om een verbod of advies van de staatssecretaris gaat. Pichit zegt dat de BMTA moet doen wat de PG zegt. De bussen waaop beslag is gelegd, staan nog op de kade van Laem Chabang. Het Department of Land Transport is bezig 100 bussen te registreren. En hoe het verder zit: gooi maar in mijn pet, klote Bangkok Post.

Parlement oké met extra uitgaven van 190 mld baht

28 januari – Het parlement heeft zeker haast want in drie achtereenvolgende lezingen heeft het goedkeuring verleend aan het voorstel om 190 miljard baht extra uit te geven. Meer dan de helft van het bedrag is bestemd voor investeringen.

De minister van Financiën en twee staatssecretarissen (Financiën en Binnenlandse Zaken) waren naar het parlement gekomen om het plan te verdedigen. Minister Apisak legde uit dat het geld bedoeld is om economische activiteiten te stimuleren.

Van de 190 miljard gaat 115 miljard naar provinciale clusters [concentratiegebieden van één bepaalde sector, als ik mij niet vergis]. Ze moeten particuliere investeringen aantrekken, want die blijven de laatste jaren achter. De rest van het geld gaat onder andere naar dorpsfondsen en bevordering van industriële concurrentie.

Apisak drong er bij het parlement op aan het budget goed te keuren. Enkele  parlementsleden uitten hun zorgen over de transparantie en efficiëntie van de bestedingen. Sommigen vroegen om een commissie die de bestedingen in de clusters controleert.

Parlementslid Singsuek wees op de vergroting van de staatsschuld. Hij vroeg om een uitleg hoe de regering denkt om te gaan met het begrotingstekort en ervoor te zorgen dat de financiële stabiliteit niet in gevaar komt.

Singsuek kreeg gelijk antwoord van Apisak. De overheidsschuld gaat omhoog van 42 naar 44 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder het maximum van 60 procent. Van de 190 miljard wordt 160 miljard geleend, de rest komt uit de staatsinkomsten. Na vijf uur gedelibereer keurde het parlement het plan goed.

Kort nieuws zaterdag 28 januari

– Onrust bij de bevolking over het bericht dat het eten van varkensvlees gevaarlijk kan zijn omdat de dieren anti-biotica resistente genen zouden hebben, zoals een rapport [?] beweert. Hoogleraar Rungtip van de Chulalongkorn universiteit zegt dat er in Thailand geen berichten zijn over anti-biotica resistente genen. Bovendien is er geen bewijs dat ze aan mensen kunnen worden doorgegeven. Varkensvlees dat goed gekookt is, kan veilig worden gegeten.

Deken Roongroke (ook Chula) noemt het gebruik van anti-biotica essentieel om bacteriële infecties te voorkomen, vooral omdat Thailand een tropisch land wat het risico op infecties vergroot. Maar hij vindt wel dat de dosering, onder andere van Colistin, in de loop van de tijd moet worden teruggebracht. De anti-biotica worden elke twee weken tot een maand aan het varkensvoer toegevoegd.

Het Department of Livestock zegt dat tachtig procent van de varkensboerderijen in het land voldoen aan de eisen voor vleesproductie. Ze krijgen regelmatig bezoek van veeartsen, die streng toezicht houden op het gebruik van anti-biotica. De dienst controleert ook of winkels ongeregistreerde medicijnen verkopen. [Kijken ze ook onder de toonbank?]

Suphat Saguandeekul– De krant heeft hem al een bijnaam gegeven: Pic snatcher. Bedoeld wordt de adjunct directeur-generaal van het Department of Intellectual Property, die in Kyoto drie schilderijen uit een hotel heeft gejat en dinsdag werd aangehouden. Gisteravond is hij vrijgelaten.

Het Japanse OM en de politie beschouwen de ‘kunstroof’ als een klein vergrijp dat geen schade aan anderen heeft toegebracht, en gaan hem niet vervolgen. [Lijkt me een gevalletje van klassejustitie] De boosdoener heeft het hotel schadeloos gesteld en zijn excuses gemaakt.

Minister Don (Buitenlandse Zaken)) zegt dat de diefstal het image van Thailand heeft bezoedeld, maar hij verzekert dat die geen gevolgen heeft voor de bilaterale verhoudingen tussen beide landen. Over een eerder genoemd disciplinair onderzoek in Thailand rept het bericht niet. Nog niet bekend is, wanneer de kunstdief terugkeert.

– De Food and Drugs Administration heeft drie medicijnen in de immunotherapie klasse goedgekeurd voor de behandeling tegen enkele soorten kanker. Immunotherapie is een nieuwe vorm van kankerbehandeling waarbij het eigen immuunsysteem van de patiënt wordt gebruikt om de kankercellen te bestrijden. Hoogleraar Narin van de Chulalongkorn universiteit gaf gisteren een toelichting voor de pers en die noteerde braaf wat de hooggeleerde zei. Ga ik niet herhalen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Sinds hij hij maandag het Sena Place Hotel in Phahon Yothin (Bangkok) was uitgelopen, wordt een leraar uit Bhutan vermist. Hij is daarna alleen op woensdag gezien in Khlong Lod (Bangkok), hetgeen is vastgelegd op CCTV-beelden. Twee politiebureaus en de Mirror Foundation zijn op zoek naar de man. De leraar spreekt geen Engels en Thai. Hij is een van de tien leraren uit Bhutan die op studiereis zijn naar Saraburi. Ze kwamen zondag in het land aan, maandag zouden ze naar Saraburi afreizen om een week later terug te keren.

– Thai die 90 dagen per bezoek in India blijven, kunnen gebruik maken van een toeristen en zakenvisum met multiple entry, dat 5 jaar geldig is. Op luchthavens worden speciale balies ingericht voor houders van een medisch visum. De verblijfsduur van het e-visum is verlengd van 30 naar 60 dagen en het single entry visum is omgezet in een double entry. Nieuw is een 60 dagen double entry e-visum met 60 dagen per trip. De kosten van al dit fraais variëren van 1.700 tot 8.200 baht.

Vorig jaar werden 100.000 toeristen visa verstrekt en 10.000 zakenvisa. Andersom reisden 1 miljoen Indiërs. De Indiase culturele attaché in Bangkok zegt dat India het visumsysteem het gemakkelijkste ter wereld wil maken en meer Thai naar India wil lokken.

– Burin Intin van de anti-coup Resistant Citizen groep heeft een gevangenisstraf van 11 jaar en 4 maanden te pakken. Gisteren veroordeelde de militaire rechtbank hem wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act. De man had de vermetele moed vorig jaar op zijn Facebook pagina kritiek te uiten op de monarchie. Hij werd in april vorig jaar gearresteerd tijdens een protest van de groep bij het Victory Monument.


 

Chinees Nieuwjaar

Chinees Nieuwjaar: Geld moet rollen en dat doet ’t ook

27 januari – De UTCC verwacht dat in de Chinese Nieuwjaarsvakantie (27 januari-2  februari) 54,9 miljard bath wordt uitgegeven, 4,5 procent meer dan vorig jaar. En dat bedrag is ook nog eens het hoogste van de afgelopen tien jaar. Vice-president Thanavath verklaart de hoge bestedingen uit de herstellende economie, toegenomen inkomens, hogere landbouwprijzen en duurdere producten.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan offerandes voor de geesten, merit-making en geldgiften aan ouders en kinderen. Thanavath verwacht dat het geld vooral in Bangkok rolt en in de centrale en oostelijke regio. Het Zuiden, hoewel geteisterd door overstromingen, doet er niet voor onder dankzij de gestegen rubber- en palmolieprijs alsmede het toenemend toerisme.

Thanavath verwacht ook dat de jaarwisseling de nodige buitenlanders zal trekken, met name [uiteraard] Chinezen. Die spenderen 20 tot 30 miljard baht, waarvan 10 miljard door Chinezen. Hij denkt dat het toerisme uit China zich in het eerste kwartaal herstelt, nadat het vorig jaar is ingezakt als gevolg van de jacht op de zogeheten zero-dollar tours, spotgoedkope reispakketten, maar eenmaal aangekomen in Thailand moesten de deelnemers betalen voor extra diensten en werden ze meegesleept naar winkels om te duur geprijsde artikelen te kopen.

Het toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Thailand. Naar verwachting zorgt het in het eerste kwartaal voor een economische groei van 3 tot 3,3 procent tegen 3,2 procent in het vierde kwartaal van 2016. Voor het hele jaar voorspelt de UTCC een groei van 3,6 procent.

Thanavat zegt dat in het tweede kwartaal het toerisme weer afneemt; daarom adviseert hij de regering de gelden uit het midden-jaar budget versneld uit te geven om de economie in die periode te stimuleren.

Tot 22 januari zijn dit jaar 2,23 miljoen buitenlandse toeristen geteld, 6,5 procent meer op jaarbasis. Ze gaven 117 miljard baht uit, 9,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. (Bron: Bangkok Post, 26 januari)

Thaise AOW gaat met 100 baht per maand omhoog

27 januari – De maandtoelage voor ouderen, zeg maar de Thaise AOW, gaat met 100 baht per maand omhoog. Volgens directeur-generaal Krisada van het Fiscal Policy Office (FPO) is dat dringend gewenst, want de huidige uitkeringen die beginnen bij 600 baht per maand, zijn te laag voor een redelijke levensstandaard na pensionering.

Afhankelijk van de leeftijd krijgen ouderen thans een maandtoelage variërend van 600 tot 1.000 baht. Krisada vindt dat de toelage minimaal 1.200 tot 1.500 baht per maand zou moeten bedragen. Het FPO schat dat 3,5 miljoen ouderen een onvoldoende inkomen hebben en behoefte hebben aan subsidie.

Het ministerie van Financiën is op zoek naar additionele fondsen. Het idee is om toelages die niet geclaimd worden, door te sluizen naar degenen die moeite hebben rond te komen. Het ministerie geeft binnenkort een formulier uit waarop ouderen kunnen aangeven dat ze afzien van een uitkering.

Thans hebben 10 miljoen ouderen recht op een uitkering, 2 miljoen maken er geen gebruik van. Per jaar besteedt de overheid 70 miljard baht aan de uitkeringen. De verhoging met 100 baht kost de overheid 2 miljard baht per jaar. Ze wordt gefinancierd uit de zogeheten sin tax, opcenten op rookwaren en alcohol. Wanneer de verhoging ingaat, vermeldt het bericht niet.(Bron: Bangkok Post, 26 januari)

Corruptie-onderzoeken gaan niet van een leien dakje

27 januari – Ze moeten in Engeland en de VS wel gek worden van alle Thaise diensten die om informatie vragen over de corruptie bij Rolls Royce en Thai Airways International (aankoop RR vliegtuigmotoren), idem en staatsoliebedrijf PTT  Plc (diverse apparatuur) en General Cable Corporation en drie staatsbedrijven (kabels en leidingen).

Want niet alleen de NACC onderzoekt de corruptiegevallen maar ook nog eens tal van andere diensten. En wat vooral voor opgetrokken wenkbrauwen zal zorgen: de in corruptie verwikkelde bedrijven doen ook zelf onderzoek.

NACC secretaris-generaal SansernDe NACC zegt dat het gebrek aan eenheid bij overheidsdiensten en de doodstraf die in de nieuwe anti-corruptiewet op ernstige vormen van corruptie staat, haar pogingen hindert om in het buitenland in-depth informatie over de corruptiezaken te krijgen. NACC secretaris-generaal Sansern (foto) wijst erop dat de doodstraf niet wordt geaccepteerd in het buitenland, alhoewel die nooit is uitgevoerd sinds 2009.

Een geheel andere zaak die in het bericht wordt aangesneden is de aanschaf van tien Airbus A340 toestellen in 2002 en 2003. Voormalig THAI vice-president Yothin heeft premier Prayut gevraagd artikel 44 van de interim-grondwet [dat hem absolute macht geeft] in te zetten voor een onderzoek naar de aanschaf van de toestellen die nu niet gebruikt worden en ‘staan te rotten’.

Hij vraagt ook om een onderzoek naar de aanbestedingsprocedure van de A340-500 en A340-600 [of wordt hetzelfde onderzoek bedoeld?]. THAI kocht de toestellen met toestemming van het ministerie van Transport, alhoewel de NESDB er bezwaar tegen had gemaakt.

Volgens Yothin leidde het gebruik van het toestel tot een jaarlijks verlies van 3 tot 5 miljard baht, reden waarom ze aan de grond worden gehouden. Ze staan nu op Don Mueang en U-Tapao. Voor de toestellen waren geïnteresseerde kopers, maar de raad van bestuur wees hen af omdat de prijs 5 tot 6 miljard baht per stuk bedroeg. [Ik neem dat hiermee wordt bedoeld dat de potentiële kopers dat te veel vonden]

Yothin schreef eerder op zijn Facebook dat het RR-schandaal slechts ‘het topje van de ijsberg’ is. Het is een klein deel van een veel groter probleem dat honderden miljarden schade heeft opgeleverd [?]. Over de tien Airbus toestellen schreef hij dat Airbus slechts 35 A340-500 heeft geproduceerd. THAI kocht er vier.

Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten en de pagina Corruptie 2.

Nieuw ministerie van hoger onderwijs in de maak

27 januari – Pagina 2 bestaat vandaag voor een groot deel uit foto’s ter gelegenheid van het nieuwe Chinese Jaar van de Haan dat morgen begint. Het zijn de bekende plaatjes die je elk jaar zou kunnen afdrukken. De krant opent met een bericht over Ohec, voluit het Office of the Higher Education Commission. Het ministerie van Onderwijs wil de dienst upgraden naar een ministerie. Dat zou de kwaliteit van universiteiten ten goede komen.

Het doel is Thaise universiteiten broedplaatsen van research en innovatie te maken en leveranciers van hoog ervaren en gekwalificeerde werknemers, wat in overeenstemming is met het 20-jaren nationale strategieplan van de regering en Thailand 4.0 (een beleid dat tot doel heeft Thailand te behoeden voor de middle-income trap).

‘Ons hoger onderwijs is in een crisis’, zegt voormalig president Udom van de Council of University Presidents of Thailand. Thailand telt slechts één universiteit in de top-honderd van Azië en ontbreekt op de top-400 van alle universiteiten ter wereld. Oorzaak volgens Udom: Gebrek aan echt enthousiasme voor het verlenen van fondsen.

Andere problemen waarmee het universitair onderwijs kampt zijn de overdaad van afgestudeerden in de alpha-vakken en een gebrek aan gekwalificeerde graduates in technologie en beroepsvelden. Bovendien zijn volgens Udom veel graduates incompetent. ‘Het is cruciaal voor het land om een duidelijk doel te hebben voor lange-termijn ontwikkeling.’

Udom is onlangs door minister Teerakiat (Onderwijs) benoemd tot voorzitter van een 15 leden tellende commissie om de gang naar het nieuwe ministerie, Ministry of University Affairs geheten, te begeleiden. Het nieuwe ministerie gaat alle chronische problemen te lijf, zoals een gebrek aan goed bestuur, interne conflicten bij sommige universiteitsraden en substandaard cursussen en programma’s waarvoor geen toestemming is verleend.

Het huidige ministerie beschikt volgens Udom over te weinig middelen om daaraan een eind te maken, het nieuwe ministerie moet dat wel kunnen. Naar verwachting duurt het een jaar voordat het ministerie aan het werk kan.

Prawit staat vierkant achter verzoeningspoging

27 januari – Het begint zo langzamerhand een panacee te worden voor alle problemen in Thailand en het mantra wordt nu weer gezongen door vice-premier Prawit, tevens minister van Defensie: het eenheidspact [gelieve dit woord met de nodige eerbied uit te spreken] oftewel Memorandum of Understanding.

Prawit zegt dat het [voorgenomen] pact de kern vormt van de inspanningen van de regering om verzoening te smeden. Het wordt niet, benadrukt hij, het zoveelste stuk papier dat alleen maar gelezen wordt.

Gisteren vroeg hij critici om geen overhaaste conclusies te trekken, want het proces staat nog in de kinderschoenen. Het bestaat uit een overlegronde van drie maanden, waarin politieke partijen, politieke groepen en anderen proberen hun meningsverschillen bij te leggen. Dat moet uitmonden in een door deelnemers te tekenen Memorandum of Understanding. Maar tekenen is niet verplicht. Prawi weet zeker: ‘We gaan het MoU werkelijkheid laten worden.’

Roodhemdleider Nattawut heeft lof voor de vredespoging maar hij heeft ook reserves. Hij vermoedt dat de regering een verborgen agenda heeft. “Hebben ze al een verzoenings formule voor ogen?’

Het bericht herhaalt verder wat oude informatie, een aanpak die we gewend zijn van de krant. Leve de commando’s copy and paste.

Gedetineerde in de Thonburi Remand Prison neemt schilderles

Kort nieuws vrijdag 27 januari

– Ex-gedetineerden hebben moeite om werk te vinden, daar tal van wetten werkgevers verbieden om hen in dienst te nemen. De banen mogen door hen pas bezet worden, nadat ze een aantal jaren vrij zijn. Sommige banen zijn helemaal ontoegankelijk; de krant somt ze braaf op, maar dat doe ik dus niet. Heel vervelend allemaal want het gevangeniswezens stimuleert juist gevangenen zich tijdens hun detentie (verder) te bekwamen in een vak.

De problemen werden woensdag aangesneden door researcher Kulapa van de Mahidol universiteit tijdens een seminar van de NHRC. Hij zei ook dat voormalige gevangenen te maken hebben met vooroordelen van de bevolking, maar dat lijkt me een open deur.

Volgens Sukothai van de Open Universiteit, die cursussen voor gedetineerden verzorgt, worden vooral recht, management, landbouw en coöperaties gekozen. Vrouwen hebben een voorkeur voor Thaise traditionele massage. Maar, en dat is het wrange, hun verworven bekwaamheden vormen geen garantie voor het vinden van een baan.

– De moordenaar van de Britse zakenman Tony Kenway (38) en zijn medeplichtige zijn vermoedelijk naar Cambodja gevlucht. Het gaat om een Zuid-Afrikaan en een Brit; direct na de moord passeerden ze de grens. De politie heeft de collega’s uit het buurland gevraagd hen te traceren.

Kenway (op de Facebook-pagina van een bekende schrijver over Thailand een ‘crook’ genoemd) werd dinsdag in het volle daglicht in Pattaya achter het stuur van zijn Porsche gedood. Voorgaande berichten noemden hem een webdesigner maar ook beheerder van een illegale voetbalgoksite. In dit bericht zegt een politiebron dat hij een illegaal callcentre had en Europeanen oplichtte. Ach ja, je kunt met Bangkok Post altijd alle kanten op.

– Adjunct directeur-generaal Suphat van het Department of Intellectual Property, die dinsdag in Kyoto drie schilderijen uit een hotel had gestolen, is in voorlopige hechtenis van tien dagen genomen in afwachting van zijn berechting. Erg zeldzaam kunnen de schilderijen niet geweest zijn, want ze hadden slechts een waarde van 4.635 baht. De hotelstaf, politie en openbare aanklagers praten vandaag in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het Thaise consulaat-generaal met hem.

Het hotel wil de zaak niet op de spits drijven. Mogelijk komt hij er met een excuus en schadevergoeding vanaf. In Thailand wacht hem een disciplinair onderzoek met als strengste straf ontslag. Suphat was in Japan om twee conferenties over intellectueel eigendomsrecht bij te wonen.

Minibusjes 3– Vergunningen voor minibusjes worden niet meer uitgegeven en ze worden ook niet verlengd. Het ministerie van Transport wil met die maatregel een eind maken aan het openbaar vervoer per minibus. Het moeten midibussen worden met twintig zitplaatsen. De maatregel heeft tot doel het aantal slachtoffers van ongelukken met minibussen terug te dringen.

De midibusjes gaan op dertien routes van maximaal 300 km rijden, routes die eerder werden opgeheven. Er worden 55 busjes op ingezet. Het Department of Land Transport zegt de exploitanten zoveel mogelijk te hulp te komen bij het vervangen van de minibusjes door midibussen.

De huidige minibusjes dienen voor eind maart te worden uitgerust met GPS en brandvrije stoelen en  een keuring is vereist. De busjes mogen nog tien jaar in dienst blijven.

– Hij grossiert zo langzamerhand in arrestatiebevelen [die tot nu toe tot geen enkele arrestatie hebben geleid]: de abt van de pompeuze en puissant rijke Wat Phra Dhammakaya. Het laatste bevel dat aan zijn verzameling is toegevoegd, heeft betrekking op de encroachment (kraken, illegaal in bezit nemen) van grond door het Muktawan meditatiecentrum in Khuan Chuk, een beschermd bos in Ko Yao (Phangnga). Het meditatiecentrum, dat vorige maand bezoek kreeg van politie en soldaten, heeft er 52 rai van afgesnoept wat een schadepost van 5 miljoen baht heeft opgeleverd.

Tegen de abt lopen al drie arrestatiebevelen: twee wegens encroachment van meditatiecentra in Loei en Nakhon Ratchasima en een, de belangrijkste, wegens heling en het witwassen van geld, dat uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative was verduisterd.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

– Goed en slecht nieuws voor de automobilisten op de Lat Phrao kruising (Bangkok). Hij wordt niet helemaal afgesloten voor de aanleg van de uitbreiding van de Green metrolijn, maar enkele rijstroken gaan wel dicht. Om het leed te verzachten worden vluchtheuvels weggehaald en contra-rijstroken geopend. Eind mei komt een eind aan de ellende.

Op een andere plaats, de Ratchayothin kruising, gooit de Groene lijn ook roet in het eten. Vanaf zaterdag is rechtsaf slaan niet meer mogelijk. Maandag wordt bekeken hoe dat uitwerkt. Op vier plaatsen komen U-turns. Assistent politiehoofd Wittaya zegt dat de opstoppingen zijn verminderd, daar automobilisten de kruising lijken te mijden.

– Follow-up op het bericht over de samenwerking van Laos en Thailand bij de strijd tegen een radiostation dat vanuit Laos de monarchie bestrijdt (zie Kort Nieuws van gisteren). Hoofd Thawip van de National Security Council gaat volgende week naar Vientiane om nadere afspraken te maken over de samenwerking, waarover woensdag is overlegd tussen de ministers van Defensie van beide landen.

Volgens een bron heeft de politie van Laos in november met een groep roodhemden gesproken die naar Laos zijn gevlucht omdat ze beschuldigd werden van majesteitsschennis. De groep kreeg een ultimatum te stoppen met aanvallen op de monarchie op straffe van deportatie. Thailand had daar om gevraagd. Bekend is wie om wie het gaat.

– Nog steeds kampen sommige zuidelijke provincies met overstromingen, met name de provincie Trang. Daar zijn vier districten langs de rivier Trang onder water gelopen en nog meer water wordt verwacht, afkomstig uit het noordelijk deel van de regio. De rivierdijk heeft het twee maanden geleden begeven. Bovendien stroomt water uit Thung Song (Nakhon Si Thammarat) naar die districten. Meer dan drieduizend huishoudens zijn gedupeerd.

De situatie op de Golf van Thailand is bar en boos met vloedgolven van drie meter.

In Krabi is de regen gestopt, maar run-off blijft voor wateroverlast zorgen. Tal van huizen en akkers staan onder water, gemiddeld een halve meter hoog.

Bewoners in  Sungai Kolok (Narathiwat) hebben er een probleem bij: afval dat achterblijft nu het water, afkomstig van de gelijknamige rivier, gezakt is.

Premier Prayut bracht gisteren een bezoek aan enkele getroffen gebieden. Per helikopter bekeek hij de situatie in Surat Thani. Daarna brachten hij en de commandanten van de strijdkrachten een bezoek aan een noodopvang met vijfduizend slachtoffers. De nabestaanden van de 15 levens die de overstromingen in tien provincies hebben gekost, kregen 50.000 baht per familie. Prayut beloofde de bewoners dat de regering natuurrampen beter te lijf zal gaan.

– Bewoners van Chiang Rak in Pathum Thani brachten woensdag een bezoek aan het hoofdkantoor van de Energy Regulatory Commission of Thailand om te protesteren tegen de voorgenomen bouw van een 25 MW energiecentrale gestookt op afval. Ze willen de druk opvoeren nu de commissie op het punt staat de exploitatievergunning goed te keuren.

De bewoners verzetten zich omdat ze bang zijn dat grote hoeveelheden afval bij hun huizen worden gedumpt [?]. Boeren in buurprovincie Bangkok vrezen voor verontreiniging van het grondwater en drinkwaterbronnen. De op 2 km afstand gelegen Thammasat universiteit, campus Rangsit, maakt zich eveneens zorgen.

– Laatste bericht. Het onderzoek naar de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie Bangkok en Provincial Police Region 5 vordert. De politie heeft 122 verdachten verhoord: 52 direct betrokkenen en 70 andere getuigen. Het bericht gaat in extenso in op de fraude en het onderzoek, maar dat laat ik onvermeld. Grotendeels ouwe koek.


 

Thaise garnalen in Costco Wholesale Corp

Geen verplichting voor vermelding dwangarbeid

26 januari – Alhoewel hij erkent dat de feiten ‘tragisch’ zijn en ‘belangrijke ethische zorgen oproepen’ heeft een federale rechter in Californië het Amerikaanse warenhuis Costco Wholesale Corp niet verplicht op de verpakking van Thaise garnalen te vermelden dat sprake is van dwangarbeid en mensenhandel bij de vangst.

Rechter White deed die uitspraak in een class-action rechtszaak, in 2015 aangespannen door Monica Sud, een klant, tevens lid van het door leden gerund warenhuis. Aangeklaagd waren ook exporteur CP Food Products en haar moedermaatschappij Charoen Pokphands Foods (CP).

In een per email verspreide verklaring zegt CP dat het alle aspecten van mensenhandel en dwangarbeid veroordeelt. Ze wijst erop dat CP geen vissersboten bezit en nooit heeft gehad, waarop dwangarbeid voorkomt, zoals beweerd in de aanklacht.

Sud beweert samen met andere Costo klanten dat Costo garnalen van Zuidoost-Aziatische producenten koopt ondanks dat het bedrijf weet dat de vissersboten worden bemand door slavenarbeiders. De Amerikaanse wijst op een onderzoek door de Britse krant The Guardian en het Amerikaanse persbureau AP naar misstanden in de aanvoerketen van garnalen. Volgens dit onderzoek worden grote aantallen mannen tegen hun wil op Thaise vissersboten vastgehouden.

De Guardian ontdekte dat CP voor haar garnalenkwekerijen visvoer koopt van enkele eigenaren van vissersboten, bemand door slaven. Maar de rechter zegt dat de herkomst van de garnalen niet kan worden vastgesteld.

Vorig jaar steeg Thailand een plaatsje in het Amerikaanse Trafficking in persons rapport alhoewel volgens het rapport in de Thaise visserijsector nog steeds ‘wijdverspreide dwangarbeid’ voorkomt. Volgens de International Labour Organisation zijn wereldwijd 21 miljoen mensen het slachtoffer van dwangarbeid. (Bron: Thomson Reuters Foundation, website Bangkok Post, 26 januari)

Thailand zakt 25 plaatsen op corruptie-index

26 januari – Ik meld het al op de homepagina: Thailand heeft op de Corruption Perceptions Index 2016 van Transparency International een duikvlucht genomen, maar premier Prayut zegt dat de scores van Thailand op verschillende criteria ‘not all that bad’ zijn. Sommige zijn verbeterd, andere zijn verslechterd. ‘Vergeet niet dat alles [de corruptieschandalen ] in het verleden plaatsvond.’  Prayut roept op geen oordeel te vellen over het vermogen van het regime corruptie te bestrijden.

Opmerking tussendoor: Ik vind het bijna vermakelijk om Thaise gezagsdragers onrecht te horen verdoezelen. Ze zouden de ogen uit hun kop moeten schamen, in dit geval omdat de cijfers betrekking hebben op 2016 en toen was de junta toch echt aan de macht. Maar ze schuift bij wantoestanden liever de zwartepiet door naar voorgaande regeringen.

De krant schrijft dat de scherpe daling op een wel heel ongelukkig moment komt, want recent zijn enkele grote corruptieschandalen onthuld, zoals de aankoop van RR vliegtuigmotoren door Thai Airways International en de aankoop van kabels en leidingen door drie staatsbedrijven.

Prayut haalt deze keer de astrologie erbij. Astrologen hebben voorspeld dat 2017 het jaar is om de waarheid bloot te leggen, ‘maar ik maak me geen zorgen omdat ik altijd bereid ben tot nauwkeurig onderzoek’. ‘Als informatie wordt onthuld, moet onderzoek worden gedaan. Maar probeer er niet te lang bij stil te staan. We moeten zowel de negatieve als de positieve gevolgen tegen elkaar afwegen.’

Nog meer astrologie: Astrologen hebben voorspeld dat slechte lieden dit jaar worden gestraft. ‘Wees daarom goed en volg de principes van moreel gedrag, werk voor het land en blijf verre van corruptie’, aldus Prayut [wiens gedachtekronkels onnavolgbaar zijn].

Secretaris-generaal Sansern van de NACC is teleurgesteld over de slechte score. De NACC had verwacht dat Thailand meer dan 38 punten [zie de homepagina] zou scoren. Hij wijst erop dat bij het berekenen van de scores dit jaar het democratisch gehalte van een land als criterium is gebruikt.

Ook voorzitter Pramon van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand is teleurgesteld, want zijn club heeft veel gedaan om Thailands transparantie te verbeteren. De organisatie probeert zwakke punten te vinden die verbetering behoeven. Volgens Pramon is een nieuwe groep respondenten toegevoegd, die grote nadruk leggen op de politieke aspecten van de onderzochte landen. Verbeteringen op andere aspecten waren niet genoeg om de score te verhogen, zegt hij.

Pramon verwijst naar een recent onderzoek van de UTCC, waarin de respondenten zeggen dat het aantal betalingen van tea money is afgenomen en het laagste is van de afgelopen vijf jaar.  (Zie verder de pagina Corruptie 2. In bijgaand kader de scores sinds 1995.)

RR corruptie: Geef de NACC meer bevoegdheden

26 januari – De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACOT) vindt dat de NACC meer bevoegdheden moet krijgen om het onderzoek naar het Rolls Royce corruptieschandaal te doen in plaats van overheidsdiensten de zaak afzonderlijk te laten onderzoeken. Banyong Pongpanich van de particuliere ACOT zei dat gisteren op een seminar dat gewijd was aan de affaire.

Twee bedrijven worden verdacht van het betalen van steekpenningen: Thai Airways International en staatsoliebedrijf PTT Plc. Ze hebben beide eigen onderzoeksteams gevormd. Ook de Rekenkamer, Amlo en de PACC doen onderzoek (zie de lijst met afkortingen).

Banyong meent dat de twee bedrijven slechts verplicht zouden moeten zijn gegevens te leveren aan de NACC, die als hoofdonderzoeker de machtige ‘devils’ buiten de bedrijven dient te ontmaskeren. Hij vindt dat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet [die hem absolute macht geeft] moet inzetten om de NACC te helpen. De NACC zou ook buitenlandse diensten moeten kunnen benaderen in plaats van dit te doen via het kantoor van de procureur-generaal en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

NACC secretaris-generaal Sansern zegt dat het inzetten van artikel 44 het werk kan versnellen, maar voorzichtigheid is gewenst om juridische complicaties te voorkomen. Vandaag houdt de NACC een teleconferentie met het Britse Serious Fraud Office, dat de corruptie heeft ontdekt. Volgens Sansern is het niet moeilijk om na te gaan wie bij de handelsdeals met RR waren betrokken, die plaatsvonden tussen 1991 en 2005. Maar de NACC moet wel uitzoeken wie de masterminds waren en hoe en wanneer de steekpenningen van in totaal 1,28 miljard baht werden betaald.

De PACC zei gisteren dat er nog genoeg te doen is omdat sprake is van drie tot vier spelers, waaronder Rolls Royce, het hoofdkantoor in de VS en enkele Amerikaanse bedrijven. (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten)

Minieme stijging export in 2016

26 januari – De export is in december voor de tweede achtereenvolgende maand toegenomen, waardoor een eind is gekomen aan de krimp van de afgelopen drie jaar, maar reden tot juichen is er nog niet, want over het hele jaar steeg de export met slechts 0,45 procent.

Het ministerie van Handel maakte dinsdag bekend dat de export in december was gestegen met 6,23 procent op jaarbasis naar US$ 18,2 miljard (641 miljard baht). November deed het nog beter met een stijging van 10,2 procent op jaarbasis.

Directeur-generaal Pimchanok van de afdeling Trade policy and strategy zegt dat de export het in bijna alle belangrijke Thaise markten goed deed, zoals de VS, Europa, Asean, China en Japan. Japan scoorde in december de hoogste groeicijfers (27,3 procent), maar de export naar het Midden-Oosten en Australië zakte in met respectievelijk 20,1 en 7,5 procent.

De export van agrarische en agrobusiness producten steeg met 5,5 procent, met name rubber, en van industriële producten met 5,4 procent. Hierbij stond goud bovenaan.

In het hele jaar werd voor $ 218 miljard geëxporteerd. Alhoewel slechts 0,45 procent meer dan in 2015 is Pimchanok niet ontevreden over het resultaat gezien de vertraagde wereldeconomie en het langzamer dan verwachte herstel van de wereldvraag. ‘Dit wijst erop dat Thaise producten nog steeds in trek zijn bij consumenten in de wereld.’

Voor dit jaar verwacht Pimchanok een stijging van 2,5 tot 3,5 procent, in geld uitgedrukt 221 tot 223 miljard baht. De voorspelling is gebaseerd op een olieprijs van 50 tot 60 dollar per vat en een wisselkoers van 35,5 tot 37,5 baht tegen de dollar. Geen rekening is gehouden met Brexit en het mogelijk Amerikaanse protectionistische beleid. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

In bijgaand kader de exportcijfers van dit jaar per maand.

Hoofdcommissaris mag bierbrouwer adviseren

26 januari – Het adviseursbaantje bij bierbrouwer Thai Beverage Plc van hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie Bangkok is niet in strijd met de politiereglementen, zegt woordvoerder Piyapan van de Royal Thai Police. Sanit krijgt sinds 2015 maandelijks 50.000 baht voor zijn adviezen.

Piyapan zegt dat het aan Sanit is om te bepalen of zijn adviseurschap gezien kan worden als strijdig met de ethiek. ‘Dit is een persoonlijke kwestie en hij kan zelf beslissen wat te doen.’

De Nationale Ombudsman heeft Sanit opgeroepen voor een gesprek. Het kantoor heeft ook de NACC gevraagd informatie te verstrekken over Sanit’s opgave van zijn vermogen en schulden. [Politici en ministers zijn wettelijk verplicht zo’n opgave bij de NACC in te leveren; Sanit is recent lid geworden van het parlement.]

De Ombudsman bemoeit zich ermee naar aanleiding van een verzoek van de Association for the Protection of the Constitution. Volgens de vereniging overtreedt Sanit de ethische regels voor political office holders, omdat er een belangenconflict kan ontstaan wanneer het parlement over de alcoholwetgeving beslist. De vereniging heeft Sanit gevraagd terug te treden als hoofdcommissaris.

De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (eerder genoemd in het nieuwsoverzicht) prijst de Ombudsman voor het onderzoek. ‘Het is volledig ongepast gedrag voor een hoge functionaris. Bovendien moet een politie-officier de wet handhaven. Dit is een belangenconflict’.

Brand doodt vijf gezinsleden

Kort nieuws donderdag 26 januari

– Vijf familieleden zijn dinsdagnacht bij een brand in een bedrijfsgebouw aan de kop van Soi Nawamin 99 in Bung Kum (Bangkok) om het leven gekomen. Vijf anderen zagen kans de vuurzee te ontvluchten.  De brand brak om 3.45 uur uit en om 4.40 uur had de brandweer de brand onder controle. De vijf doden zijn een echtpaar, hun 1 jaar oude tweeling en een grootmoeder. Door de brand werden ook twee auto’s vernield.

Volgens de politie was de brand ontstaan op de eerste verdieping waar een Boeddha heiligdom staat. Hoofdcommissaris Sanit, die de plaats inspecteerde, waarschuwt de bevolking geen brandende kaarsen en wierookstokjes onbeheerd achter te laten. Het gebouw is verzegeld vanwege het gevaar van instorten. Buren is gevraagd voor alle zekerheid tijdelijk te verkassen.

– Prinses Maha Chakri Sirindhorn heeft gisteren van de Indiase regering de Padma Bhushan onderscheiding ontvangen. De onderscheiding is een van de drie Padma Awards die worden verleend aan mensen die zich internationaal hebben onderscheiden door hun werk op het gebied van kunst, literatuur, sport, onderwijs, sociaal werk en publieke zaken. Sinds de prijs in 1954 werd ingesteld, hebben slechts 37 niet-Indiërs de prijs ontvangen. Het bericht vermeldt niet op welk gebied de prinses zich heeft onderscheiden.

– Een topambtenaar van het minsterie van Handel heeft uit een hotel in Kyoto (Japan) drie schilderijen ter waarde van 4.600 baht gestolen, hetgeen hem mogelijk op ontslag komt te staan, aldus een bron bij Buitenlandse Zaken.

Suphat Saguendeekul, adjunct-directeur van het Department of Intellectual Property, werd dinsdag gearresteerd. Vandaag moet hij voor de rechter verschijnen. Hij liep tegen de lamp omdat bewakingscamera’s de diefstal hadden vastgelegd. Zodra hij in Thailand terug is, begint een disciplinair onderzoek tegen hem dat als zwaarste straf ontslag kent. Suphat was in Japan voor twee conferenties over intellectueel eigendomsrecht.

– Het ministerie van Milieu wil huishoudens en toeristen een afvalwaterheffing in rekening gaan brengen om geld te genereren voor het schoonmaken van rivieren en kanalen, waaronder het Saen Saep kanaal in Bangkok. De heffing wordt in 2017 of 2018 van kracht. Gedacht wordt aan 0,43 baht per kubieke meter, wat goed is voor een jaaropbrengst van 5,275 miljoen baht. Toeristen gaan 50 baht betalen, wat 1,494 miljard baht per jaar oplevert.

Volgens het Pollution Control Department telt het Saen Saep kanaal 631 bronnen van vervuiling: ziekenhuizen, restaurants, markten, hotels, condominiums, warenhuizen en woningen. Vele lozen water in strijd met de wet. Minister Surasak (Milieu) zegt: ‘Als we niets doen, zijn alle rivieren en kanalen over 20 jaar volledig geruïneerd. Als je niet bereid bent nu te betalen, zul je in de toekomst wellicht meer moeten gaan betalen.’

Het Saen Saeb kanaal is het belangrijkste kanaal in Bangkok voor de afvoer van rioolwater en transport. Het is verbonden met meer dan honderd sub-kanalen.

– De Britse zakenman Tony Kenway (39) is dinsdag in Pattaya achter het stuur van zijn Porsche doodgeschoten. De moordenaar ging professioneel te werk. Hij had Kenway opgewacht, die uit een winkel kwam en in zijn auto stapte. De moordenaar trok het portier open en doodde Kenway met één schot in zijn hoofd. Hij ging er op een motorfiets vandoor.

Volgens een politiebron runde de Brit een illegale voetbalgoksite en had hij een conflict met een groep andere ‘invloedrijke’ buitenlanders over illegale activiteiten. Kenway had tevergeefs tweemaal geprobeerd de ruzie bij te leggen. Dat zou het motief voor de afrekening kunnen zijn geweest. Kenway’s vrouw zegt dat hij een bedrijf in webdesign had en recent een conflict had met een voormalige zakenpartner, maar ze weet niet of dat het motief was.

– De politie heeft een Amerikaan (36), die als leraar werkt op een Engelstalige school in Krabi, aangehouden. Hij werd voor zijn school in de boeien geslagen. De man wordt in de VS gezocht voor drugsvergrijpen. De Amerikaanse autoriteiten omschrijven hem als een ‘gevaarlijke man’. Het hoofd van het Immigration Bureau noemt hem ‘een bedreiging voor de samenleving’. De man kwam in oktober als toerist naar Thailand, reisde enkele keren heen en weer totdat hij zijn baan kreeg.

– Maandag buigt het parlement zich over het wetsvoorstel dat de pers aan banden legt (zie Kort nieuws van 23 januari) door het aan een vergunningstelsel te binden en de vorming van een mediaraad. Nadat de mainstream media geprotesteerd hebben tegen de persbreidel, komen nu ook andere media in opstand, zoals Isra News, Thai Publica, Pratachai, Khaosod English en Voice TV.

Een radiopresentator zegt dat de bevolking afhankelijk is van de nietmainstream media omdat de mainstream media beperkt worden en aan zelf-censuur doen. Wanneer ook die aan banden worden gelegd, worden de ruimte en het kanaal voor informatie verkleind.

Het bericht is verwarrend, want volgens eerdere berichten zou het om een voorstel van de nationale hervormingsraad gaan. Volgens dit bericht is het NLA-voorstel strenger.

– De regering is in gesprek met buurland Laos over samenwerking bij de bestrijding van Thaise politieke groepen die vanuit Laos de Thaise regering bestrijden, onder andere middels radio-uitzendingen. Minister Prawit (Defensie) heeft daarover met zijn collega uit Laos overlegd op een vergadering van het Thailand-Lao General Boarding Committee, die gisteren is begonnen en tot morgen duurt. Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn de drugssmokkel, grensoverschrijdende misdaad, illegale immigratie en veiligheidsdreigingen. De National Security Council praat verder met Laos over de samenwerking.

– Dertien gezondheidsgroepen vragen de regering in het kader van de Public Procurement Act een speciale regeling op te stellen voor de medicijnverstrekking door de Government Pharmaceutical Organisation (GPO).

Beetje ingewikkeld verhaal, maar komt erop neer dat de GPO de eerste bron wordt voor de verstrekking van medicijnen aan overheidsziekenhuizen. Medicijnen dienen aldus een woordvoerder van het Drug Monitoring Programme beschermd te worden en niet onderhevig te zijn aan marktwerking. De GPO heeft als staatsbedrijf een missie om het prijsniveau van medicijnen en medische producten te handhaven zodat de bevolking er in gelijke mate toegang toe heeft.

Het Thai Network of People Living with HIV/Aids noemt de wet een dreiging voor de medische veiligheid van patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen verstrekt door de GPO. ‘Als we er niet voor vechten, kunnen er doden vallen.’

De dertien organisaties en de vakbond van de GPO vragen al sinds juli, toen de wet werd aangekondigd, om een uitzonderingsregel, maar tot nu toe zijn ze daarin niet geslaagd. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Follow-up op het bericht over Waraporn Suravadi, oprichtster van het Bangkok Folk Museum, die van de eerste verdieping van haar woning was gevallen (zie Kort Nieuws van 17 januari). Gisteren overleed de 82-jarige bioloog in het Prasat Neurological Institute, waar ze op de IC werd verpleegd.


 

Empire Building

Wereldbank: Maak gegevens grondeigendom openbaar

25 januari – De Wereldbank dringt er bij Thailand op aan gegevens over grondeigendom openbaar te maken en bij de oprichting van nieuwe bedrijven het minimaal te betalen bedrag van 25 procent van het gestorte kapitaal te schrappen. Deze twee maatregelen kunnen een bedrijfsvriendelijker klimaat scheppen, waardoor hoognodige particuliere investeringen worden aangetrokken.

Toegang tot gegevens over grondeigendom [in Nederlandse termen het kadaster] stelt bedrijven die grond voor investeringen willen kopen, in staat om informatie daarover te verzamelen, zegt minister Apisak (Financiën) na een gesprek met Wereldbank functionarissen. Volgens de bank verstrekken 140 landen zulke informatie.

Het Land Department gaat zich in de zaak verdiepen. Nagegaan wordt of openbaarmaking van de gegevens in strijd is met privacy rechten, zegt de minister. Een vrees die blijkbaar niet bestaat in die 140 landen. Waar is Thailand bang voor, vraag je je af. Mag het niet bekend worden wie grond bezit en hoeveel?

Mocht de grondregistratie toegankelijk worden voor de bevolking dan is misschien een screening systeem gewenst om te bepalen wie wel en wie niet de gegevens mag bekijken, suggereert de minister. Ik noem dat een ambtenarenmentaliteit: Eerst kijken wat tegen een maatregel pleit en de voordelen negeren of bagatelliseren.

Apisak wijst naar de VS waar alleen personen en bedrijven in de vastgoedsector toegang tot de gegevens hebben. In Thailand hebben nu commerciële banken toegang voor de eigendomsregistratie van hun klanten.

De Wereldbank pleit voor een elektronisch systeem, daar het veel handiger en efficiënter is dan een papieren systeem. Een elektronisch systeem stelt het Land Department ook in staat onderzoek te doen naar het toestaan van cross-office [?] grondregistratie.

De regering is er veel aan gelegen om het in gebieden die verbetering behoeven, gemakkelijker te maken zaken te doen. Ze hoopt dat Thailand dit jaar kan doordringen tot de top-30 van meest bedrijfsvriendelijke landen en daardoor investeringen kan aantrekken, want zoals bekend stagneren ze omdat investeerders niet zo houden van politiek onzekere tijden.

Vorig jaar steeg Thailand overigens drie plaatsen in het Ease of Doing Business rapport van de Wereldbank: van plaats 46 naar plaat 49 op een lijst van 190 landen. In Azië staat Thailand op de negende plaats met alleen de Asean-landen Maleisië en Singapore voor zich.

De tweede suggestie van de Wereldbank wordt bestudeerd door het ministerie van Handel. Volgens Thailand biedt de verplichte betaling van 25 procent bedrijven zekerheid, maar de Wereldbank vindt het onhandig. De bank adviseert bij registratie een tarief op basis van de kosten in rekening te brengen en geen kapitaal eis te stellen.

Tevens adviseert de bank de wachttijd van 30 dagen na oplevering van een bouwwerk naar een paar dagen terug te brengen. Ook dient het checklist proces vereenvoudigd te worden. In mei beoordeelt de bank weer het gemak van zaken doen in Thailand. Apisak hoopt op een hogere score. (Bron: Bangkok Post, 24 januari)

Drie staatsbedrijven verdacht van corruptie

25 januari – Het corruptiespook waart rond in Thailand. Na Thai Airways International (THAI) worden nu ook drie andere staatsbedrijven verdacht van corruptie: het provinciaal (PEA) en gemeentelijk elektriciteitsbedrijf van Bangkok (MEA) en de Telephone Organisation of Thailand (TOT).

De jongste onthullingen zijn een uitvloeisel van een Amerikaans onderzoek naar General Cable Corporation in Kentucky, een fabrikant van kabels en leidingen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd overheidsfunctionarissen in Angola, Bangladesh, China,  Indonesië en Thailand te hebben omgekocht.

De drie bedrijven gaan onderzoekspanels vormen. Naar verwachting duurt het onderzoek bij de PEA twee weken. De PEA heeft bij diverse bedrijven op veilingen kabels en leidingen gekocht. Volgens de PEA-gouverneur zijn bij die aankopen de aanbestedingsregels gevolgd.

De MEA heeft 90 dagen de tijd om de feiten vast te stellen, maar het bedrijf probeert eerder met resultaten te komen, omdat de kwestie veel publieke aandacht heeft gekregen [geen details].

De raad van bestuur van TOT heeft het management van het bedrijf opdracht gegeven onderzoek te doen, maar de krant maakt geen melding van een deadline.

De minister van Justitie heeft de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) opgedragen informatie te verzamelen over de schandalen bij anti-corruptie organen die de RR-zaak (aankoop van vliegtuigmotoren van Rolls Royce tussen 1991 en 2005) onderzoeken. Het gaat om de National Anti-Corruption Commission (NACC), PACC en Rekenkamer.

General Cable deed in Thailand zaken via Phelps Dodge International Thailand (PDTL). Het bedrijf zou in 2012 en 2013 meer dan 52,8 miljoen baht aan een distributeur in Thailand hebben betaald. Van dat bedrag was een deel bestemd voor steekpenningen. In 2011 [?] is daarover gesproken door twee functionarissen van General Cable en PDTL, maar de corrupte betalingen stopten niet en er werd ook geen onderzoek ingesteld.

Eind december 2011 werd General Cable in een email geïnformeerd over een belastingonderzoek in Thailand met de opmerking dat ‘mogelijk de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van toepassing was wegens aan Thaise autoriteiten betaalde commissies’.  (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Thaksin en Suthep onschuldig

RR-corruptie: Meer handen in onschuld gewassen

25 januari – Het regent ontkenningen in de corruptiezaak vam Thai Airways International (THAI) en Rolls Royce. Na twee voorzittters van de RvB van THAI en de luchtmachtcommandant, ontkent nu ook Suthep Thaugsuban enige betrokkenheid en wordt oud-premier Thaksin vrijgepleit door voormalig Pheu Thai-parlementslid Watana. Suthep (rechts) was tussen 1997 tot 2000 minister van Transport, maar in die periode zijn geen vliegtuigmotoren van RR gekocht.

Watana neemt het op voor Thaksin. Hij beschuldigt sommige journalisten ervan dat ze een aankoop in 2002 van veertien vliegtuigen voor THAI in verband met het RR-schandaal brengen. Het kabinet Thaksin keurde toen de aanschaf goed, maar die had betrekking op de aanschaf van Airbus en Boeing toestellen en niet op RR-motoren.

De aankoop had de goedkeuring van het kabinet nodig vanwege de hoge prijs, waardoor THAI mogelijk een lening van de overheid zou nodig hebben. Watana zegt dat technische details, types vliegtuigen en motoren altijd werden bepaald door THAI. (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten)

Nationale eenheidsactie krijgt meer steun

25 januari – Hoe waar is de uitdrukking dat er niets nieuws onder de zon is, want de huidige commissie nationale hervormingen, strategie en verzoening kent vijf voorgangers, waarvan de bekendste de Truth and Reconciliation Commission uit 2010 is. In bijgaand kader staan ze netjes op een rijtje.

Maar de vice-voorzitter van de commissie politieke hervormingen van de nationale hervormingsraad (NRSA) heeft goede hoop dat het deze keer wel lukt een eind te maken aan de politieke scheidslijnen in het land en verzoening tot stand te brengen, want: ‘De politieke omstandigheden zijn nu veranderd en lijken bevorderlijk voor verzoeningspogingen.’

Nikorn Chamnong wijst op drie factoren: de public assembly law van 2015 [?], de nieuwe grondwet die een artikel bevat over beroep tegen vonnissen van de afdeling Political-Office Holders van het hooggerechtshof en het tijdpad voor de overgang naar democratie.

De directeur van het Chartthaipattana partijbureau [de derde grootste Thaise politieke partij] vindt dat in dit stadium niet gesproken mag worden over amnestie en wanneer het onderwerp wel ter tafel komt, dienen corruptie en majesteitsschennis te worden uitgesloten. ‘Amnestie is geen directe weg naar nationale eenheid. Het is meer het resultaat van een verzoeningsproces.’

Voormalig legercommandant Sonthi, die in 2006 de coup tegen Thaksin leidde, sluit zich bij hem aan. Hij was tijdens de regering Yingluck voorzitter van een speciale parlementscommissie voor verzoening. ‘De politieke situatie lijkt gestabiliseerd, ze kan een verzoeningsproces accomoderen. De politiek was de oorzaak van verdeling, die heeft de voorgaande pogingen om nationale eenheid te verkrijgen, gehinderd.’

Premier Prayut wees gisteren de suggestie af om een soortgelijk beleid te voeren als toenmalig premier Prem Tinsulanonda die een eind maakte aan de communistische beweging door strafvrijwaring te beloven wanneer ze uit de bossen zouden komen. ‘Dat was een andere situatie. We kunnen nu niet aan wettelijke processen voorbijgaan.’

Suthep Thaugsuban, voorzitter van de Muan Maha Prachachon for Reform Foundation, neemt iets terug van zijn eerdere uitspraak dat hij het beoogde eenheidspact niet zal tekenen. Daarvoor is het nog te vroeg omdat het proces in een beginfase is, zegt hij nu. ‘De regering moet de echte oorzaken van verdeeldheid bloot leggen. Die gaan verder dan politieke denkbeelden en hebben te maken met sociale ongelijkheid.’

Vliegend vrachtwagenwiel

Kort nieuws woensdag 25 januari

– Weer eens wat anders dan een vliegend tapijt of een heks op een bezemsteel: een vliegend vrachtwagenwiel. Gisteren doodde dit wiel een vrouw en verwondde drie personen die bij een bushalte op de Phahon Yothin Road in Bang Pa-in (Ayutthaya) stonden te wachten. Het wiel was losgeraakt van een passerende 18-wieler.

De politie bracht de vrachtwagen acht kilometer verder tot stilstand. De chauffeur heeft verklaard dat hij moeite met sturen had, nadat het wiel de benen had genomen. De wagen kwam van de haven van Klong Toey en was op weg naar Lop Buri om goederen af te leveren. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

– Het gemeenschappelijk elektronisch kaartje, maeng moom (spin) geheten, wordt naar verwachting in juni geïntroduceerd op de stadsbussen van Bangkok, de BTS (bovengrondse metro), Air Port Rail Link (Suvarnabhumi-Phya Thai) en de ondergrondse Purple Line en Blue Line (MRT).

Van de 2600 stadsbussen gebruiken vanaf juni 100 bussen de spin. Op de andere lijnen wordt de spin gedeeltelijk actief. Eind van dit jaar kan de kaart op alle stations van de vier lijnen worden gebruikt. Naar verwachting gaan ook kruidenierswinkels van het systeem gebruik maken. Voor de minima die nu gratis met de bus kunnen reizen, wordt een aparte regeling getroffen.

– 177 Thaise moslima uit het Zuiden zijn in Maleisië gedetineerd als getuige en slachtoffer van mensenhandel. Ze waren in verschillende delen van het land werkzaam. De Thaise ambassade regelt in samenwerking met de lokale autoriteiten medische controles.

Vorige week werd al een andere groep van 53 vrouwen aangehouden die illegaal op een evenement,  Thai festival geheten, werkten. Volgens het persbureau Isra zijn van een groep van 21 Thaise vrouwen 12 naar Thailand teruggekeerd na een detentie van vier maanden.

– In een restaurant in Gunma (Japan) zijn tien Thaise en drie Cambodjaanse vrouwen gearresteerd, die er werkten als prostituee. Acht hadden geen correct visum. Als blijkt dat ze het slachtoffer van mensenhandel zijn, worden ze gerepatrieerd.

– Nog meer prostitutie. In Taiwan zijn vorige week vrijdag acht Thaise vrouwen aangehouden, die horizontale diensten aanboden in een appartement in de stad Zhunan. Voor een wip van 30 minuten rekenden ze 2.500 baht. Ze zeiden geld nodig te hebben voor het Chinese nieuwjaarsfestival. Thai zijn sinds enige tijd vrijgesteld van de visumplicht.

– De gouverneur van Surat Thani stelt een project voor dat voorziet in de aanleg van wateropvanggebieden als lange-termijn maatregel tegen overstromingen. Rijkelijk laat, zou ik zeggen, want de provincie wordt elk jaar getroffen door wateroverlast. De gouverneur gaat het projectplan morgen voorleggen aan premier Prayut, wanneer hij een bezoek aan de provincie brengt.

Het project (kosten 500 miljoen baht) heeft tot doel korte metten te maken met overstromingen in vier districten in het stroomgebied van de Tapi. Deze rivier vangt als enige water op uit de provincies Nakhon Si Thammarat en Krabi. Vier gebieden komen in aanmerking voor de wateropslag.

De provincie krijgt morgen hoog bezoek, niet alleen van de premier maar ook van vice-premier Somkid, drie ministers en de commandanten van de strijdkrachten. Het rampgebied wordt vanuit de lucht per helikoper geobserveerd. De nabestaanden van vijftien dodelijke slachtoffers krijgen elk 15.000 baht.

Voormalig oppositieleider Abhist was de delegatie voor: hij bezocht gisteren samen met voormalige Democratische parlementsleden slachtoffers in het zwaarst getroffen district Phunpin.

De voorzitter van de KvK van Surat Thani zegt dat de schade voorlopig wordt geschat op 1 miljard baht en later misschien op 2 miljard kan uitkomen. Drie sectoren zijn getroffen: landbouw, visserij en toerisme.

Pratunam 2016– De operatie om voetpaden in Bangkok exclusief te bestemmen voor voetgangers [niet gehinderd door verkoopkraampjes] is een uphill (erg moeilijke) taak, zegt hoofd Kumpha van een eenheid van tessakij (stadsinspecteurs) in Klong Toey. Hij wijt dat aan het vele werk dat ze moeten doen en personeelsgebrek. Kumpha heeft de leiding over 65 inspecteurs.

Gouverneur Aswin van Bangkok gaf vorige maand de inspecteurs en politie opdracht op te treden tegen motorfietsers die op het voetpad rijden [meest motortaxibestuurders]. Maandag herhaalde adjunct-gouverneur Amnuay de opdracht.  Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van 5.000 baht.

In tegenstelling tot de politie mogen de inspecteurs de overtreders niet direct beboeten, maar ze moeten hen meenemen naar het districtskantoor om de boete te betalen. Kumpha vindt dat zijn mannen een wielklem moeten kunnen zetten.

– 679 van de 4.518 scholen die door Obec zijn beoordeeld voor deelname aan het zogeheten Intensive Care Unit project, presteren onder de maat, 2.490 ontberen gebouwen en lesmateriaal, 1.040 kampen met een gebrek aan onderwijzend personeel, 103 hebben managementproblemen en de overige hebben andere problemen.

Een panel gaat bekijken welke scholen de meeste hulp nodig hebben. Het kan ook voorstellen meer scholen in het programma op te nemen. Nadat het panel de namen van de scholen heeft verzameld die in aanmerking komen voor het project, gaat de lijst naar de permanent secretaris van Onderwijs en de minister, die hun toestemming moeten geven.

Scholen in het Zuiden die door de overstromingen beschadigd zijn, kunnen worden toegevoegd als ze uitgebreide reparaties en infrastructurele verbeteringen nodig hebben, maar in sommige gevallen kunnen de lokale autoriteiten hulp bieden. De gelden voor onderhoudskosten zijn al verstrekt. Wat het ICU project inhoudt, vermeldt de krant niet. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Een lang gekoesterde wens van de marine gaat over zes jaar in vervulling. Dan krijgt ze eindelijk de beschikking over een onderzeeër. De marine heeft in de begroting 2017 13,5 miljard baht gereserveerd voor de aankoop van een Chinees exemplaar. Dat bedrag is inclusief trainingskosten, onderhoudskosten enzovoort. De marine wil er drie kopen.

Wanneer er geen kink in de kabel komt, heeft Thaiand na een kleine 70 jaar weer een duikboot. Vier kleine Japanse duikboten, die in 1938 waren gekocht, werden in 1950 uit bedrijf genomen. Overigens moet de regering nog toestemming verlenen voor de aankoop.


 

Prawit Wongsuwon meet-the-press

Nationale verzoening: Prawit vraagt de media om hulp

24 januari – Hij heeft een flinke buik, een volgevreten kop en waar is zijn nek? Maar goed, niet iedereen kan een Adonis zijn. Onderschat deze man niet: vice-premier Prawit Wongsuwon, tevens minister van Defensie, want het is  twee handen op één buik met premier Prayut die de pers haat omdat ze soms lastige vragen stelt en ‘onjuiste’ berichten het land in stuurt.

Gisteren sprak Prawit op het ministerie van Defensie met de media om hun hulp te vragen bij het smeden van nationale eenheid, waarmee hij eveneens blijk geeft niets van de pers te begrijpen als Vierde Macht. Hij probeerde het journaille wijs te maken dat ‘alle politieke kampen’ het pleidooi van de regering steunen om verzoening in het land te bevorderen. Degenen die meedoen, zijn niet langer verplicht het eenheidspact te tekenen. Volgens Prawit steunen de twee grote partijen Pheu Thai en Democraten het verzoeningsproces van de regering.

Ook Suthep Thaugsuban,voormalig leider van de PDRC, de protestbeweging tegen de regering Yingluck, doet mee, aldus Prawit, alhoewel hij heeft laten weten het eenheidspact oftewel Memorandum of Understanding niet te tekenen. Prawit vindt dat ook niet perse nodig, als ze maar meepraten. Daarvoor is drie maanden uitgetrokken. De besprekingen worden genotuleerd.

Prawit riep op tot samenwerking van alle partijen, en met name de media. ‘Het is heel belangrijk om publieke erkenning te creëren dat de premier, ikzelf en Defensie echt verzoening willen. Ook de strijdkrachten zijn vastbesloten te streven naar vrede en veiligheid.’

Behalve de politieke partijen en politieke groepen worden academici en zakenmensen gevraagd input te leveren. De samenstelling van de verzoeningscommissie [die het proces leidt?]  wordt binnen een paar dagen bekend gemaakt.

BP besteedt ruim aandacht aan Prawit’s praatje en citeert ook enkele anderen, maar dat mag u zelf lezen in Prawit insists all on board peace train.

Abhisit: Regering, gebruik alle eenheids adviezen

24 januari – Partijleider Abhisit (Democraten) roept de regering op om de aanbevelingen van diverse verzoeningspanels uit het verleden te honoreren, want die zijn volgens hem even belangrijk. Een van de panels waar Abhisit op doelt, is de Truth for Reconciliation Commission (TRC), die tijdens zijn bewind als premier een analyse heeft gemaakt van de conflicten.

Volgens Abhisit zijn de aanbevelingen van de TRC in goede aarde gevallen omdat de commissie onderzoek heeft gedaan naar feiten. De commissie ging onafhankelijk en transparant te werk, maar de krant laat na te melden tot welke conclusies ze kwam. [Die zijn wel via de aangegeven link te vinden]

Toenmalig voorzitter Kanit Na Nakorn, voormalig procureur-generaal, zegt dat hij zich niet aansluit bij de door de regering benoemde verzoeningscommissie. ‘Ik heb al het mogelijke al gedaan. We hebben twee jaar gewerkt en onze bevindingen vastgelegd in een boek. Het is spijtig dat er niets mee is gedaan, want dat had een verschil voor het land kunnen maken.’

Abhisit daarentegen ontkent dat de aanbevelingen van de TRC in de la zijn verdwenen, met als verklaring: ‘It was a matter of the findings having been completed after my government left office.’ Snapt u wel, nou ik niet. ‘Ik meen dat deze aanbevelingen nuttig kunnen zijn voor de [huidige] verzoeningspogingen.’

Abhisit wijst op nog een andere commissie uit het verleden en een onderzoek van het King Prajadhipok’s Institute, maar daarvan zegt hij dat de conclusies controversieel zijn. Zo bevatte het de aanbeveling amnestie te verlenen voor politieke vergrijpen die sinds de coup van 2006 zijn gepleegd.

Critici meenden destijds dat de toenmalige meerderheidsregering van Pheu Thai er selectief gebruik van zou maken en een blanco amnestie zou verlenen.

Opinie: Politie nadert grens van geloofwaardigheid

24 januari – De ijver waarmee de politie onderwijzeres Jomsap op de nek zit nadat ze een verzoek had gedaan voor een herziening in haar fatale hit-and-run zaak gaat mijn begrip te boven. Het is niet te geloven, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing Think Pragmatic in Bangkok Post. 

Een groot team onder leiding van politie inspecteur-generaal Panya is ingezet om het politiekorps te beschermen tegen de bewering dat Jomsap een zondebok is, ten onrechte door het hooggerechtshof veroordeeld voor een vergrijp dat ze niet pleegde. ‘Of zijn ze bezig met Battle Royale vanwege de zogenaamde zeven konkelaars achter de herzieningspoging die dachten er een slaatje uit te slaan? Een bewering die leest als “Geloof het of niet”.’

logo Veera PrateepchaikulAan de ene kant zegt de politie dat Jomsap het wettelijk recht heeft om herziening van haar zaak te vragen, maar aan de andere kant handelen ze alsof ze de herder is die in een befaamde Aesop fabel ‘wolf’ roept terwijl er geen is, constateert Veera. Hij vraagt zich af waarom Panya zo nodig moest vergaderen met permanent secretaris Dusadee van Justitie, waarna ze verklaarden ‘geen conflict’ te hebben.

‘Als ik mevrouw Jomsap was, zou ik me er zorgen over maken. Ze heeft Justitie gevraagd haar te helpen en een herzieningsverzoek gedaan. En nu praat de hoogste justitiemedewerker met de politie over de zaak om er zeker van te zijn dat er geen conflict is.’ Veera legt hier de vinger op de zere plek, want beiden verschillen van mening over Jomsap’s schuldvraag, Panya naar mijn mening tegen beter weten in.

De politie probeert sinds de vrijspraak door het Hof van Beroep een verhaal in elkaar te flansen over de zeven mannen, die financieel voordeel denken te halen uit herziening .Veera schrijft dat plannetje niet aannemelijk te vinden, want hoeveel geld denken ze bij de politie te kunnen halen en hoe dan? Volgens de politie is het de bende eerder gelukt, maar over die zaken is geen enkel detail bekend gemaakt. Achtervolgde de politie hen toen net zo fel als nu Jomsap?

De hamvraag is natuurlijk: wie bestuurde de hit-and-run wagen. Sap Wapee zegt dat hij de wagen bestuurde met het kenteken Bor Khor 56 Mukdahan, de politie beweert een getuige te hebben die heeft gezegd dat de wagen destijds van hem was en nooit betrokken is geweest bij een ongeluk.

Sap is een valse getuige, beweren de politie en voorzitter Atchariya van een groep die misdaadverdachten bijstaat. Hij kwam op 16 januari niet opdagen toen de rechtbank zou beslissen over het herzieningsverzoek omdat hij bang was voor wettelijke consequenties, indien betrapt. Dat zeggen ze, maar Veera acht het aannemelijker dat hij bang geworden is te getuigen gezien de agressieve wijze waarop de politie te werk gaat.

Zondebok of schaapsherder? Ik weet het niet, schrijft Veera. Maar het lijkt me niet logisch dat een onderwijzeres die achttien maanden heeft gezeten, een verhaal bedenkt om de invloedrijke politie uit te dagen en een retourtje gevangenis te riskeren. ‘Tenzij ze roekeloos is of niet alle vijf op een rij heeft. Wat niet het geval is.’ (Bron: Bangkok Post, 23 januari)  (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

Persoonlijke noot: Veera kopt Politie nadert grens van geloofwaardigheid, ik zeg: de politie heeft die allang overschreden. Verder: Er zijn drie fabels over een herder en een wolf; op welke Veera duidt snap ik niet.

Strand Patong (Phuket)

‘Waarzeggers’ voorspellen meer buitenlands toeristen

24 januari – Gord u aan, om een bijbelse term te gebruiken, zegt premier Prayut tegen betrokken diensten en de particuliere sector, want dit jaar wordt een forse toestroom van buitenlandse toeristen verwacht. Twee instituten hebben in hun  glazen bol gekeken en voorspellen dat het aantal van 32,6 miljoen in 2016 wordt overschreden.

Het Kasikorn Reserach Centre verwacht dat het aantal stijgt naar 33,5 à 34,5 miljoen, die 1,76 biljoen baht spenderen tegen 1,64 biljoen baht vorig jaar. Het Center for Economic and Business Forecasting van de UTCC voorspelt ook een stijging, maar de krant noemt geen cijfers.

Prayut drong er bij het kabinetsberaad vorige week op aan voorbereidingen te treffen met name op het gebied van infrastructuur en verwante faciliteiten. De regering hanteert als target voor dit jaar een omzet van 2,71 biljoen baht, 8,2 procent meer dan in 2016. De regering neemt zich voor meer kwaliteitsbezoekers te trekken en de verblijfsduur van toeristen op te trekken van 9 naar 9,5 dagen. Vorig jaar gaven buitenlanders gemiddeld 5.200 baht per dag uit, 100 baht meer dan een jaar eerder.

Vice-premier Tanasak zegt dat dit jaar vier ministeries samenwerken om toeristische en promotionele activiteiten te organiseren. Het ministerie van Handel gaat de aandacht vestigen op GI-producten en het Otop-programma; de TAT gaat routes aangeven naar die locaties. De regering wil ook veiligheidsmaatregelen verbeteren. Volgens een rapport van het World Economic Forum staat Thailand op het gebied van veiligheid op plaats 132 van 141 landen, niet bepaald een score om trots op te zijn. Twee jaar geleden deed Thailand het beter met plaats 87.

Thailand doet het qua reis- en toerismeconcurrentie beter: het steeg twee jaar geleden van plaats 35 naar plaats 43. De stijging wordt in eerste plaats toegeschreven aan de betere infrastructuur voor toeristen, zoals het aantal hotelkamers, de acceptatie van ATM en creditcards en tevredenheid van zakelijke reizigers. In de tweede plaats: kwaliteit van het personeel, prioriteit van de regering voor reizen en toerisme, en gezondheid en hygiëne.

Thailand heeft lage scores voor culturele zaken [?], zakelijke reizen, bijeenkomsten van internationale organisaties, werelderfgoed sites, grote sportstadions en culturele expressions. Ook voor land- en haveninfrastructuur kreeg Thailand lage scores, spoorwegdichtheid, kwaliteit van de spoorweginfrastructuur en transportnetwerken over de weg.

In de Chinese nieuwjaarsvakantie van 27 januari tot 2 februari worden minder toeristen verwacht (min 9 procent) en een lagere omzet (min 4 procent). Dat is nog steeds de nawerking van de jacht op de zogeheten zero-dollar tours. De lijndiensten zijn volgeboekt, de chartervluchten moeten zich nog herstellen. De prijzen van die pakketten zijn gestegen met 20 procent met name voor reizigers uit Shanghai. (Bron: Bangkok Post, 23 januari)

RR corruptiezaak: Zalvende woorden van minister

24 januari – Kijk, dat is nou de verkeerde reactie en typisch voor een Thaise gezagsdrager. In plaats van de ogen uit zijn kop te schamen over de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren door Thai Airways International (THAI), relativeert vice-premier Wissanu de zaak. ‘De vermeende betrokkenheid van THAI is geen indicatie van schuld. THAI heeft tijd nodig om de kwestie te verduidelijken.’

Die corruptie, gepleegd tussen 1991 en 2005, is vastgesteld door het Britse Serious Fraud Office en dat zal niet over één nacht ijs zijn gegaan. Het zegt dat in drie periodes steekpenningen zijn betaald van in totaal 1,28 miljard baht aan ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’, aldus een verklaring in een Britse rechtbank.

Wissanu echter vindt het beter geen voorbarige conclusies te trekken over de betrokkenheid van THAI. Enkele diensten die in de rechtbankdocumenten genoemd worden, hebben al ontkend steekpenningen te hebben aangenomen of aangekondigd dat ze een onderzoek instellen. Met dit soort reacties wordt het natuurlijk nooit wat in Thailand met de strijd tegen corruptie [persoonlijke noot].

Sinds het schandaal bekend werd, hebben twee voorzitters van de raad van bestuur van THAI al ontkend betrokken te zijn geweest bij de corruptie. Ook een voormalig PTT-voorzitter zegt van niets te weten. Vrijdag vergadert de huidige RvB over de zaak.

Verder distantieert luchtmachtcommandant Johm zich van de zaak. De luchtmacht gaf volgens een eerder bericht toestemming voor de aankopen door THAI en kocht zelf motoren van RR, alhoewel van een ander type dan de T-800 motoren die THAI kocht. ‘Onze aankopen zijn transparant.’ (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten)

Nieuw bedrijf gokt op EV’s

24 januari – Alhoewel elektrische voertuigen nog verre van populair zijn in Thailand, durft toch een nieuw opgericht bedrijf in het diepe te duiken: H Sem Motor Co. Het bedrijf werd in oktober vorig jaar met een gestort kapitaal van 20 miljoen baht opgericht door een tweede-generatielid van de Hua Heng Lee Group, een bedrijf dat voornamelijk golfwagentjes, wagentjes voor vakantieparken, utility wagens en motorfietsen produceert onder de merknaam SEV (Siam Electric Vehicle).

De Hua Heng Lee Group is de distributeur van Kubota landbouwmachines, Honda motorfietsen, Toyota wagens en Tata bedrijfswagens. De groep heeft ook dertig jaar auto-onderdelen geïmporteerd  en is algemeen bekend in Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan en Ayutthaya.

Wanchai gelooft in EV'sDirecteur Wanchai van de Hua Heng Lee Group meent dat elektrische voertuigen (EV’s) een vitale rol gaan spelen in de Thaise automarkt. ‘Als we voor andere spelers beginnen, zijn we in staat meer ervaring en expertise te verwerven. Wanneer Thailand klaar is voor EV’s, hopen we een van de voorlopers in dit segment te zijn.’

In  Ayutthaya staat een assemblagefabriek, die zowel EV’s assembleert als conventionele tricycle trucks [Ik neem aan dat hiermee onder andere tuk-tuks worden bedoeld]. Zo’n 70 procent van de onderdelen wordt uit China geïmporteerd. Vorig jaar verkocht het bedrijf 500 eenheden. De EV’s kosten 30.000 tot 1 miljoen baht, afhankelijk van de grootte en de uitvoering.

Omdat de verkoop goed gaat, heeft Wanchai onlangs besloten de assemblagecapaciteit van EV’s met de helft uit te breiden naar 30 tot 50 eenheden per maand en van STC’s (Siam Tricycle) naar 100 eenheden. (Bron: Bangkok Post, 23 januari)

Luchtvaartmaatschappij riskeert vliegverbod

24 januari – Een Thaise luchtvaartmaatschappij, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, dreigt haar Air Operator Certificates (AOC’s) te verliezen. De maatschappij, op papier in Thaise handen, maar feitelijk eigendom van een Chinees bedrijf, staat voor een financiële crisis en dat zint de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) niet.

De maatschappij is een van de drie die bij de CAAT een financieel herstelplan moesten inleveren. Ze heeft dat gedaan, maar handelde er niet naar. Deze maand gaat de CAAT de maatschappij opnieuw controleren en dan kan het doek vallen. Gedupeerde passagiers worden overgeboekt naar andere lijnen. Een andere luchtvaartmaatschappij met financiële problemen is door de CAAT op het matje geroepen. De werknemers hadden geklaagd.

De CAAT is bezig met het controleren van AOC’s om verlost te raken van de rode kaart van de ICAO. Naar verwachting krijgen 9 van de 23 in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen in juni een nieuwe AOC. De resterende 14 komen in januari aan de beurt. De negen verzorgen 70 procent van internationale vluchten vanuit Thailand. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

Overstromingen Surat Thani Reparatie aan weg en brug

Kort nieuws dinsdag 24 januari

– De provincie Narathiwat in het Zuiden bereidt zich voor op de derde ronde met ernstige  overstromingen. Terwijl de provincie nog lijdt onder de vorige overstromingen, krijgt ze de komende dagen te maken met zware regenbuien.

Een lichtpuntje is dat op enkele plaatsen het water zakt; bewoners zijn er aan het opruimen. In negen buurten bij de rivier Sungai Kolok is het water gezakt naar 1 à 1,5 meter, maar bewoners kunnen nog niet naar hun huis terugkeren.

De afgelopen maanden heeft het ongebruikelijk veel geregend in het Zuiden. De bewoners van drie districten in Narathiwat bijven zenuwachtig over de weersvoorspelling, zegt gouverneur Sittichai. Velen worstelen nog met de gevolgen van de vorige overstromingen. De laatste was aanleiding de gehele provincie tot rampgebied uit te roepen. In alle dertien districten zijn 145.000 bewoners getroffen.

De provincie Trang, ten noorden van Narathiwat, heeft al te maken met een derde ronde. In Muang zijn 400 huizen onder water gelopen doordat de rivier Trang is overstroomd.

Het Meteorological Department heeft voor vandaag en morgen vier provincies gewaarschuwd voor stortbuien. In het Noorden en Noordoosten is het kwik gezakt naar 2 tot 4 graden Celcius.

Op de foto worden een weg en brug in Surat Thani gerepareerd.

– Weer een voorbeeld van slordige berichtgeving door de krant. Gisteren meldde ze dat het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) met vijf nieuwe NGV-bussen (aardgas) testritten gaat maken, maar die zijn volgens dit bericht al van donderdag tot zaterdag op vijf routes gehouden. Daarbij waren vertegenwoordigers van de importeur, de aanbestedingscommissie en experts van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang aanwezig.

Het Department of Land Tranport heeft 80 nieuwe bussen geregistreerd. Van de 291 geleverde bussen zijn 110 gecontroleerd. Vandaag arriveren 98 bussen in de haven van Laem Chabang, ze worden vandaag en morgen afgeleverd. Op de kade staan nog 99 bussen, waarop beslag van de douane rust wegens ontdoken importheffingen. De importeur heeft beloofd dat ze eind deze maand worden geleverd na betaling van de heffing plus boete.

– De gouverneur van Bangkok heeft een onderzoek gelast naar de installatie van liften in de BTS-stations. Hij reageert op een rechtszaak die door 98 gehandicapten aanhangig is gemaakt (zie het openingsbericht van Kort Nieuws van 21 januari).

De gemeente heeft in januari 2015 van de Supreme Administrative Court de opdracht gekregen alle stations binnen een jaar van een lift te voorzien. Dat is nog steeds niet gebeurd. Tevens [maar niet eerder gemeld; weer zo’n slordigheidje van BP] moet elk metrovoertuig tenminste één treinstel hebben dat gemakkelijk toegankelijk is voor rolstoelen. Volgens dit bericht heeft de aannemer het werk gestaakt, wat eveneens niet eerder werd gemeld. Het gaat om 19 stations.

– De commissie die is gevormd om de nieuwe grondwet aan te passen aan de wensen van de koning kan aan het werk, want ze heeft de wet, die nog steeds niet door hem was ondertekend, ontvangen. Commissievoorzitter Meechai verwacht een halve maand nodig te hebben voor de wijzigingen. Daarna gaat de grondwet via de premier terug naar de koning ter ondertekening. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– De politie heeft vrijdag in een hotel in Pratunam (Bangkok) op verzoek van de Indiase politie en Interpol een Indiër aangehouden, die werd gezocht wegens een poging tot moord twee weken geleden op een gemeenteraadslid van Borsad in de deelstaat Gujarat in India, waarvoor hij opdracht had gegeven. Hij was hier op een 15 dagen toeristenvisum dat vandaag verloopt. De man is lid van een criminele bende met netwerken in Zuidoost-Azië, maar een Indiase functionaris spreekt dat tegen. Naar verwachting wordt hij deze week gedeporteerd naar India.

De politie heeft gisteren ook bekend gemaakt dat een Hongaars echtpaar, eveneens op verzoek van Interpol en in dit geval van de Hongaarse politie, is aangehouden. Het is in eigen land veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens enkele fraudezaken. Het echtpaar is sinds juli 2009 in Thailand en heeft achtmaal een verzoek gedaan voor een permanente verblijfsvergunning.

Waarom BP er over 5 kolommen pagina 2 mee opent, ontgaat me. Misschien geilt de krant op misdaadverhalen.

– Ziekenhuizen die spoedeisende hulp aan patiënten in rekening brengen, krijgen volgens de nieuwe Sanatorium Act van 2016 te maken met juridische actie, zegt het Health Service Support Department. Volgens die wet zijn ze verplicht gratis hulp te verlenen. De wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg in staats en particuliere ziekenhuizen gelijk te trekken.

De ziekenhuizen zijn ook verplicht bij niet-spoedeisende gevallen de namen van hun medische staf, zorg- en medicijnkosten en andere uitgaven bekend te maken. Directeuren van ziekenhuizen die te veel rekenen, riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en/of een boete van 20.000 baht.

De wet verbiedt ook reclames waarin overdreven verwachtingen worden gewekt. Ziekenhuis dienen toestemming te vragen voordat ze een advertentie plaatsen. Op overdreven teksten staat dezelfde strafmaat, op het ontbreken van toestemming een boete van 20.000 baht en 10.000 baht per publicatiedag. Exploitanten van illegale sanatoria worden bestraft met drie tot vijf jaar gevangenis en een maximum boete van 100.000 baht (eerder 60.000). (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– De ouders van Cambodjaanse slachtoffers van mensenhandel, die in Ranong gered zijn van vissersboten, zijn naar Thailand gekomen om voor hun kinderen te getuigen. Ze zijn door de Human Rights and Development Foundation naar Thailand gebracht, een NGO die heeft geregeld dat ze een verklaring kunnen afleggen.

De zaak kwam aan het rollen nadat in januari vorig jaar twee vissersboten met 15 Cambodjaanse opvarenden waren onderschept. Ze waren met valse beloftes naar Thailand gelokt, maar moesten werken op schepen die in de wateren van Indonesië en Papoea Nieuw-Guinea visten.

Het bericht noemt het voorbeeld van een 18-jarige man die twee jaar geleden door een tussenpersoon in Cambodja een baan aan de vaste wal was beloofd, maar op een vissersboot moest werken. De vader wil de rechter vertellen hoeveel zorgen hij zich heeft gemaakt over het lot van zijn zoon, die nu in een opvanghuis in Thailand verblijft.

– Een voormalige discipel van een vereerde abt in Kalasin heeft gisteren bij de DSI aangifte tegen hem gedaan wegens seksueel wangedrag. Bovendien heeft de tempel geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen door haar opzettelijk vals te beschuldigen, zegt ze.

De vrouw zegt in 2011 door de abt te zijn verleid om met hem te wippen. Ze werd later beschuldigd van afpersing toen ze probeerde hem uit monnikenorde te laten zetten. De tempel diende daarover een klacht in, nadat de abt had ontdekt dat ze hen stiekem had gefilmd. De politie zou haar gedwongen hebben de afpersing toe te geven. Volgens de vrouw had de abt ook seks met drie andere vrouwen, maar die durven hun mond niet open te doen. De DSI heeft toegezegd de zaak in onderzoek te nemen.

Vorige week zeiden andere discipelen dat de beschuldiging van seks tot doel had de abt in diskrediet te brengen. Ze zou 30 miljoen baht hebben geëist. Die zaak is voor de rechter geweest. In september werd ze veroordeeld tot twee jaar en acht maanden op basis van haar bekentenis [?]. Ze is nu vrij op borgtocht in afwachting van hoger beroep.


 

Tel uw zegeningen, zingt Nina Simone. Kijk niet naar wat je niet hebt, maar kijk naar wat je wel hebt. Met die wijze levensles begint vandaag Nieuws uit Thailand.

Ain’t got no home, ain’t got no shoes, Ain’t got no money, ain’t got no class, Ain’t got no skirts, ain’t got no sweaters, Ain’t got no Perfume, ain’t got no beard. Ain’t got no mind
[…]
I’ve got life, I’ve got my freedom; I’ve got life, I’m gonna keep it; I’ve got life, I’m gonna keep it.


 

Commentaar: THAI moet corruptieclaim ontrafelen

23 januari – Ze zeggen dat corruptie geen kwitanties kent: met die fraaie inkopper begint Bangkok Post haar hoofdredactioneel commentaar van zondag over de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren. Een overigens vrij overbodig commentaar, want corruptie mag niet, dat hoef je helemaal niet te schrijven.

Corruptie is diefstal, zoals Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, elke keer zegt wanneer hij zijn stokpaardje berijdt. Maar in Thailand denken ze daar anders over. (Overheids)corruptie mag als je er zelf beter van wordt. En ach, die 200 baht teamoney voor een politieagent is altijd nog beter dan een bekeuring.

Het grondige onderzoek van het Britse Serious Fraud Office laat de betrokken autoriteiten geen andere keus dan de individuen te identificeren die betrokken waren bij de corrupte praktijk, betoogt de krant. De nationale luchtvaartmaatschappij dient haar aanbestedingsprocedure te herzien en indien nodig veranderingen aan te brengen die kunnen voorkomen dat zo’n blamage zich herhaalt.

Het schandaal moet voor de regering ook aanleiding zijn alle aanschafprocedures van overheidsdiensten en –bedrijven onder de loep te nemen. Degene die via een tussenpersoon verlopen, dienen beëindigd te worden of op zijn minst dient bezien te worden of ze nodig zijn, want die bieden met name mogelijkheden voor steekpenningen.

Het document [van het SFO] vormt deprimerend leesvoer, schrijft BP. Het beschrijft drie gevallen van aankopen, waarin steekpenningen zijn betaald aan hoge officieren van de luchtmacht, leidinggevenden van THAI en ‘politieke helpers’ [lees: ministers]. Dat is toegegeven door RR.

Maar het ergste is, aldus BP, dat dit slechts één geval is dat is ontdekt. Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken hoeveel anderen de dans zijn ontsprongen, hoeveel honderden miljarden baht zijn afgeroomd en verdwenen in individuele zakken ten koste van het publiek belang.

Voor de drie aankopen tussen 1991 en 2005 is respectievelijk 663 miljoen baht, 336 miljoen en 254 miljoen baht betaald aan ‘commissies’. [Geen misselijke bedragen, maar het bedrijf kon het blijkbaar lijden.] Het document duidt de ontvangers aan als ‘regional intermediary’ en ‘intermediary 3’. Het moet niet moeilijk zijn voor THAI om te achterhalen wie daarmee bedoeld worden. Vooral die laatste persoon maakte het erg bont met extra en hogere eisen dan RR wilde betalen.

Gezien de thans beschikbare gegevens is het waarschijnlijk dat THAI informatie zal vinden die gênant is en zelfs schadelijk voor haar reputatie, besluit BP. Maar het bedrijf en de junta, die corruptie tot speerpunt van haar beleid heeft gemaakt, hebben geen andere keus de onderste steen boven te halen. (Bron: Bangkok Post, 22 januari) (Zie verder de pagina RR Vliegtuigmotoren voor alle voorgaande berichten)

Zondebokken

Zondebok-zaak wijst op manco’s in de rechtsgang

23 januari – Bangkok Post opent vandaag met een verhaal over rechterlijke dwalingen, een fenomeen dat niet uniek is voor Thailand, want ze komen ook in Nederland voor. Denk aan de zaak Ina Post, Puttense moordzaak, Schiedammer parkmoord en de zaak Lucia de Berk.

In Thailand houdt het Centre for Wrongly Convicted Persons, populair aangeduid als Scapegoat Centre, van het ministerie van Justitie zich ermee bezig. Het centrum kwam onlangs in het nieuws door de zaak Jomsap, de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig zat gevangen voor een hit-and-run ongeluk dat een ander had veroorzaakt. De vrouw heeft om herziening van het vonnis gevraagd, waarbij ze steun krijgt van het Zondebok Centrum.

De blaam in deze zaak gaat niet alleen naar de rechterlijke macht, maar vooral naar de politie die zich de les van de Rotterdamse oud-hoofdcommissaris Blaauw ter harte had moeten nemen dat je in een strafzaak niet te snel moet concluderen dat een verdachte de dader is. Zoek eerst ontlastend bewijs en als je dat niet kunt vinden, heb je de dader te pakken, schrijft hij in zijn boek Dossier Blaauw, memoires van een oud-hoofdcommissaris van politie.

Niet alleen is het omslagartikel In de zondagbijlage Spectrum gewijd aan rechterlijke dwalingen, maar de krant doet het nog eens dunnetjes over. [Het Spectrum-verhaal moet ik nog bewerken] Scapegoat case points to justice flaws kopt de krant boven het achtergrondverhaal. De krant schrijft: Verdachten worden gedupeerd door verprutste onderzoeken en een haastige rechtsgang.

De zaak Jomsap in een notendop: Veroordeeld in 2013 tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf voor een hit-and-run waarbij een oudere fietser om het leven kwam. Dankzij een royal pardon in 2015 vrijgelaten en nu dus zoekt ze recht via een herziening van het vonnis. Ze beschouwt zich als zondebok en dat vindt ook de adjunct permanent secretaris van Justitie, die zich met de zaak bezighoudt, nadat Somsap het ministerie om hulp had gevraagd.

Advocaat Wanchai die Jomsap in de rechtbank en het Hof van Beroep verdedigde, zegt (waar Blaauw dus ook voor waarschuwt) dat de politie zich destijds uitsluitend concentreerde op een snelle afwikkeling van de zaak in plaats van uit te zoeken wat er werkelijk gebeurde. De onderzoekers negeerden de verklaring van een getuige die had gezien dat de bestuurder van de wagen een man was.

Wanchai vindt dat alle betrokken diensten bereid moeten zijn om in de spiegel te kijken in plaats van hun hakken in het zand te zetten.’Vandaag moeten we accepteren dat mensen onschuldig achter de tralies zitten. ‘Geef de fouten aan en repareer ze.’ [In bijgaand kader enkele voorbeelden.]

Voormalig woordvoerder Kosolwat van het kantoor van de procureur-generaal legt de schuld bij de verdachten. ‘De wet is goed maar de mensen maken er misbruik van.’ Hij vindt dat verdachten de politie tijdens de beginfase van een onderzoek moeten helpen en niet hun mond moeten houden, omdat ze alleen in de rechtbank een verklaring willen afleggen. Dat maakt een zaak minder overtuigend.

Wirut Sirisawasdibut, voormalig adviseur van de commissie politiehervormingen [van de nationale hervormingsraad NRSA], pleitte gisteren op een seminar voor video-opnamen van getuigenverhoren door de politie, zodat het OM en de rechtbank controlemateriaal hebben in plaats van dat ze moeten afgaan op de schriftelijke rapportage door de politie. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

SRT probeert het nu met drie dochters

23 januari – De Spoorwegen (SRT) die zwaar onder de schulden gebukt gaat en materieel heeft dat al net zo armoedig is als de bussen van de BMTA, gaat drie dochtermaatschappijen vormen die het van de schulden moeten helpen verlossen. De schuldenlast wordt geschat op 100 miljard baht (de huidige koers van de baht is € 2,65).

De belangrijkste is een maatschappij die de 40.000 rai grond in het bezit van de SRT, gaat beheren en ontwikkelen. Het bedrijf gaat in maart aan het werk. De andere twee komen pas in 2024 aan de beurt. Ze gaan zich bezighouden met treinroutes en onderhoud.

Het grondbedrijf gaat meer huur vragen voor verhuurd land, een beter gebruik maken van de gronden en particuliere bedrijven uitnodigen om in een PPP-constructie gezamenlijk land te ontwikkelen (private-public partnership).

Huren optrekken is overigens nog niet zo simpel vanwege lange-termijn contracten. Meer wordt verwacht van commerciële ontwikkelingen op A-locaties, zoals bij station Bang Sue en Mae Nam, waaraan ik zelf toevoeg Makassan. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Wanchai Sornsiri

Kort nieuws maandag 23 januari

– In een nieuwe rubriek in Bangkok Post, Inquiry Lines geheten, wordt een profiel geschetst van de voorzitter van de commissie politieke hervormingen van de nationale hervormingsraad NRSA die het opvallende voorstel heeft gedaan lieden die verantwoordelijk zijn voor corruptiezaken van 1 miljard baht en meer, de doodstraf te geven.

Hij lanceerde het voorstel begin deze maand en reserveerde levenslang voor zaken tussen 100 miljoen en 1 miljard baht. Wanchai zegt het niet alleen op politici gemunt te hebben, maar ook op ambtenaren en burgers die hetzelfde flikken. Het land treedt te laks op in de strijd tegen corruptie, vindt hij.  (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Geïnteresseerd? Lees: Wanchai on a mission to kill graft.

– De media voeren hun pogingen op om een wetsvoorstel tegen te houden dat de vrijheid van pers in gevaar brengt. Het voorstel is gedaan door een commissie van de nationale hervormingsraad NRSA, die er op 30 januari een besluit over neemt. Het voorziet onder andere in een vergunningstelsel en de vorming van een nationale mediaraad met vertegenwoordigers van vier ministeries.

In december verzetten zes media-organisaties zich al tegen het voorstel dat in Noord-Korea niet zou misstaan. Het voorstel opent de weg naar politieke interventie en treft de onafhankelijkheid van de media, zeggen de organisaties die een tegenvoorstel hebben gedaan, maar dat is van tafel geveegd.

Morgen vergadert de Confederation of Thai Journalistst, die bestaat uit tien medi-organisaties, over de kwestie. Een nieuwe brief gaat naar de NRSA.

– Koning Vajiralongkorn zet de traditie van zijn vader voort om bij de jaarwisseling een nieuwjaarskaart uit te geven. De nieuwe koning doet niet kinderachtig en heeft er vier eigenhandig getekend. Kinderlijke tekeningen die je eerder verwacht van leerlingen van groep 3 basisschool. De kaarten kosten 90 baht per stuk. De opbrengst gaat naar een charitatief doel en slachtoffers van de overstromingen in het Zuiden. BP beschrijft de kaarten, die ook wensen van de koning bevatten, in detail en drukt ze alle vier af. Vind ik niet de moeite waard, u kunt ze bekijken via deze link.

– Het lichaam dat eind vorig jaar is gevonden in de Chao Phraya, is van de Japanse toerist die rond die die tijd vermist raakte. De man is geïdentificeerd aan de hand van een tatoeage op zijn linkerenkel. Volgens de politie zou hij suïcide hebben gepleegd, want verwondingen zijn niet gevonden op het lichaam.

De vermissing werd op 27 december gemeld door de familie die geen contact meer met hem kon krijgen, hetgeen ze hoogst ongebruikelijk noemde. Ze attendeerde de politie tijdens een zoektocht eerder deze maand op de tatoeage. Voordat de man verdween had hij ruzie gemaakt met zijn vriendin. De familie heeft geen idee wat er precies achter de verdwijning steekt.

– Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) maakt deze maand drie dagen testritten met vijf NGV-bussen (aardgas) waarover zoveel te doen is geweest. Inmiddels zijn 292 bussen in het bezit van de BMTA en het wachten is nog op de overige van de 489 bussen die ze gekocht heeft.

Gewerkt wordt aan registratie bij het Land Transport Department en de installatie van GPS. Naar verwachting komen ze volgende maand in bedrijf en dat is hoognodig want het huidige wagenpark zou niet misstaan op een autosloperij. [Met uitzondering van de airconditioned gele bussen, die in goede staat zijn] Voor de voorgeschiedenis, natuurlijk weer uitgebreid herkauwd door de krant, verwijs ik naar voorgaande berichten.

– Automobilisten kunnen maar beter de Phahon Yothin-Ratchayothin kruising mijden, daar het werk is begonnen aan een tunnel die de gesloopte flyover over de kruising gaat vervangen. De aannemer is begonnen met de graafwerkzaamheden, die vier maanden in beslag nemen. De periode is gekozen omdat die deels samenvalt met de schoolvakanties. De politie zet ter plaatse meer personeel in. Eind november ging de flyover dicht wat tot een aanzienlijk verkeersdruk in de omgeving leidde.

Automobilisten hebben het advies gekregen de Vibhavadi-Rangsit en Lat Phrao Road te gebruiken. De flyover is gesloopt voor de aanleg van de sectie Mor Chit-Saphan Mai, een uitbreiding in het noorden van Bangkok van de Green Line naar Khu Khot in Pathum Thani.

– Tandartsen kunnen wel wat bijscholing gebruiken, want de technologische ontwikkelingen staan niet stil en consumentengedrag verandert. En daarom krijgen ze het advies van de Dental Coucil of Thailand (DCT) het programma Continuing Education te volgen. Ook tandartsen met jaren van ervaring krijgen het advies zich te laten bijspijkeren. De kennis die de tandartsen met het programma verwerven, kan hen helpen kwaliteitszorg te verlenen.

Donderdag houdt de DCT een seminar op de faculteit tandheelkunde van de Chulalongkorn universiteit over het CE-programma. Eerder werd het elders in het land op zes soortgelijke seminars besproken. Wie het programma verzorgt, hoe lang het duurt en in welke vorm (online, forums, publicaties) vermeldt het bericht niet. Ik verzucht maar weer eens: journalistiek is een vak.


 

Studentenprotest Khon Kaen

Opinie: Grace may just save you, Pai Dao Din

22 januari – Kong Rithdee, filmrecensent met een wekelijkse column in Bangkok Post waarin hij andere onderwerpen aansnijdt, neemt het op voor student rechten Jatupat Boonpattararaksa oftewel Pai Dao Din, zoals zijn bijnaam luidt. Jatupat zit gevangen omdat hij deed wat tweeduizend andere internetters ook deden: op zijn Facebook pagina een link plaatsen naar een artikel van de BBC over de nieuwe koning dat door de autoriteiten als majesteitsschennis wordt beschouwd.

Jatupat kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten de bewaking van premier Prayut in verlegenheid brachten doordat ze in 2014 tijdens een bezoek van de premier aan Khon Kaen kans zagen naar voren te dringen en terwijl Prayut vanaf het podium op hen neerkeek het drievinger protestgebaar te maken, ontleend aan de filmcyclus Hunger Games. Dat leverde een mooi plaatje op voor de HH fotografen en de internationale media.

De lastige student werd vorig jaar aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd, na twee weken op borgtocht vrijgelaten en daarna weer aangehouden omdat hij de link niet had verwijderd en de bevolking bleef ophitsen (Kong: Met wat?). Terzijde: Hij liet de link staan, want had de rechtbank niet als voorwaarde gesteld bij de toekenning van de borgtocht dat hij niet mocht knoeien met bewijsmateriaal?

logo Kong RithdeeVierduizend mensen hebben een petitie getekend met een pleidooi voor zijn vrijlating, het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten heeft de rechtbank gevraagd Jatupat borgtocht te verlenen, ‘maar natuurlijk is de VN niet onze vader’, een uitspraak die Thaksin ooit deed. Ik weet niet meer naar aanleiding van wat, misschien de war on drugs die hij ontketende waarbij de politie een license to kill kreeg.

Kong trekt de metafoor nog even door. Feitelijk is de vraag wie je vader is het enige wat van belang is. Als je vader miljardair was, zou je niet alleen op borgtocht worden vrijgelaten, je zou in de eerste plaats de gevangenis nooit gezien hebben, zelfs wanneer je een ernstig misdrijf had gepleegd zoals een politieagent neer maaien met je Ferrari, wat een verwijzing is naar de geruchtmakende hit-and-run van Red Bullet erfgenaam Vorayudh.

Kong schrijft: Op een plaats waar moord door de vingers wordt gezien en een Facebook-post niet, waar moordenaars vrij komen op borgtocht en demonstranten niet, gaat het niet langer over legaliteit of de rechterlijke macht. Het gaat om humaniteit. Kunnen we op zijn minst daarin vertrouwen hebben?

Kong zegt getroffen te zijn door de apathie die de samenleving ten toon spreidt. Nieuws over Jatupat’s arrestatie en herhaalde weigeringen van borgtocht zijn korte nieuwsflitsen op de tv, alsof ze een onbeduidende voetnoot zijn in onze tijd van ‘verzoening’ (aanhalingstekens van Kong). Er was geen verontwaardiging en er is weinig sympathie.

Beste Pai, houd vol, schrijft Kong tot besluit, terwijl we werken, eten, lezen, schrijven en net doen alsof alles oké is. ‘Ik geloof niet in helden, maar ik geloof wel in genade. Daardoor word je gered, en hopelijk wij ook aan het eind.’ (Bron: Bangkok Post, 21 januari) (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

35 Thaise toeristen kort vastgehouden in Myanmar

22 januari – Vermoedelijk als represaille hebben gewapende Karen grenswachten zaterdag 35 Thaise toeristen korte tijd op een markt in Payathonzu (Myanmar) tegenover de Three Pagodas Pass vastgehouden. Na een half uur van onderhandelen kwam al weer een eind aan het incident.

De toeristen arriveerden ’s ochtends in drie minibusjes op een versmarkt. Een onbekend aantal Karen mannen van de Border Guard Force dook op en arresteerde de bezoekers. De Thaise autoriteiten stuurden snel een team functionarissen en veiligheidsagenten voor gesprekken met het leger van Myanmar en de autoriteiten in Payathonzu. Na de onderhandelingen stemden de Karen erin toe de Thais vrij te laten.

Het incident zou een reactie geweest zijn op de aanhouding door agenten van de Thaise Anti-Human Trafficking Division die op 18 januari in een undercover operatie zes vrouwen aanhield, die als prostituee in Payathonzu werkten. De agenten deden zich voor als klanten, waarna twee motorrijders de vrouwen naar een vakantiepark over de grens brachten. Daar arresteerden de agenten de vrouwen. Twee die ouder dan 20 jaar waren, werden vrijgelaten, de overige vier die 16 en 17 jaar waren, zijn samen met de motorrijders naar Bangkok gebracht. Na het incident ging de grenspost weer open.

De Border Guard Force is een poging, door de vorige regering van Myanmar begonnen, om de voormalige vechters van het Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) in de eigen gelederen te integreren. De DKBA tekende een staakt het vuren met de regering van Myanmar nadat het zich afgescheiden had van het Karen National Liberation Army, maar spanningen blijven voortduren in het Karen gebied. (Bron: website Bangkok Post, 21 januari)

Onderhoudshangar THAI met RR vloegtuigmotor

Corruptie Rolls Royce: Nog een onderzoek

22 januari – Ik begin nu de tel kwijt te raken. Hoeveel onderzoeken zijn er inmiddels toegezegd naar de corruptie bij de aankoop van Rolls Royce vliegtuigmotoren voor Thai Airways International (THAI)? Premier Prayut doet er eentje bij. Hij zegt, aldus regeringswoordvoerder Sansern, dat de regering haar ogen niet sluit voor de corruptie. Een onderzoek moet de boosdoeners vinden en hen straffen. Sansern zegt: ‘Oude corrupte mensen moeten verdwijnen. Er mag geen nieuwe zaak zijn en corruptie mag op geen enkel terrein een kans hebben.’

Maar het gaat de goede kant op. Sansern wijst erop dat volgens een onderzoek van de University of the Thai Chamber of Commerce corruptie in het land zich op het laagste niveau in zes jaar bevindt. De regering is niet bang dat de jongste onthullingen gevolgen hebben voor de positie van Thailand op de nieuwe Corruption Perception Index van Transparency International. Kan trouwens volgens hem niet, want de gegevens voor de index 2016 zijn verzameld voordat de RR-affaire bekend werd. In de index van 2015 bezet Thailand de 76ste plaats op een ranglijst van 168 landen, een verbetering ten opzichte van 2014 toen het land op plaats 85 stond.

Het bevel van de premier voor een onderzoek is een reactie op een oproep van de vakbond van THAI, die blijkbaar een onderzoek door THAI zelf niet vertrouwt. Ook de NACC, de Rekenkamer en het State Enterprises Policy Office hebben onderzoeken toegezegd. Staatsoliebedrijf PTT Plc doet ook onderzoek, niet vanwege de vliegtuigmotoren maar vanwege andere aankopen. De corruptie is aan het licht gebracht door het Britse Serious Fraud Office. De aankopen vonden tussen 1991 en 2005 plaats. Personeel van THAI en overheidsfunctionarissen zouden ervan geprofiteerd hebben. (Bron: website Bangkok Post, 21 januari)

Zie verder voorgaande berichten: Meer onderzoeken naar RR steekpenningen (21 januari) en Corruptie Rolls Royce: THAI en Rekenkamer doen onderzoek (20 januari). Meer over corruptie in Thailand op de pagina Corruptie 2. Op de foto schoolkinderen op bezoek in de onderhoudshangar van THAI.

Update krant: Ex-THAI president: Ik ben onschuldig

22 januari – De tweede president van Thai Airways International (THAI) veegt nu ook zijn straatje schoon. Evenals voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent president Kanok Abhiradee enige betrokkenheid bij de corruptie.

Kanok leidde THAI van 2002 tot 2006 [hier klopt iets niet met de jaartallen; foei BP!]. In een Line bericht schrijft hij met duizenden personeelsleden gewerkt te hebben om de onder schulden gebukt gaande maatschappij op te werken tot de Nummer 1 luchtvaartmaatschappij van die tijd. Hij zegt zich voortdurend te hebben gehouden aan het principe van good governance. ‘Het corruptieschandaal heeft de waardigheid en reputatie van het hele THAI-personeel beschadigd.’

Het bericht van Kanok lijkt een reactie op een bewering van voormalig Thai Rak partij oprichter en leider Chuvit. Die vertelde verslaggevers vrijdag dat iemand wiens naam met de eerste letter van het Thais alfabet begint (de k) een van de betrokkenen bij de corruptie is.

Ja, beste mensen, je zal nog zien dat uiteindelijk niemand in Thailand in de fout is gegaan. Corruptie in Thailand? Hoe komen ze erbij. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Redactie BP heeft een makkie

22 januari – Bangkok Post opent vandaag met een verhaal over de eerste stappen die Donald Trump als nieuwe president van de VS zette. De krant kopt: Trump’s fast start hits problems. Het verhaal is overgenomen van het Britse persbureau Reuters, dus de politieke redactie van BP had gisteren een makkie. Daar Thailand niet genoemd wordt, kan ik het artikel overslaan, dus heb ik ook een makkie.

Verder is pagina 6 bijna in haar geheel gewijd aan Trump en de VS, voorzien van een mooie foto met anti-Trump demonstranten bij de Amerikaanse ambassade in Berlijn. Het enige artikel zonder Trump gaat over het congres van Europese rechtse populisten in Koblenz. Dit artikel gaat vergezeld van een foto met daarop Geert Wilders, die een selfie maakt van zichzelf en Frauke Petri, voorzitter van het Anti-immigration Alternative for Germany.

Gelezen dat in Washington onder andere een Starbucks coffeeshop in brand is gestoken. Brandstichting mag natuurlijk niet, maar ik kan er niet om rouwen want Starbucks koffie is niet te zuipen en veel te duur. Ik noem de keten Starsucks.

Songkhla: Netwerk hekelt aanbesteding kolencentrale

22 januari – Bewoners in Thepha (Songkhla) zijn niet gelukkig met het bericht dat het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat vorige maand de aanbestedingsprocedure voor een kolencentrale heeft geopend. Als het bericht waar is, zegt Derek Hamnakorn, overtreedt Egat de wet omdat de milieu- en gezondheidseffect rapportages (EHIA) voor zover bekend nog niet afgerond zijn en ook niet zijn goedgekeurd door het kabinet.

De coördinator van het Network of Songkhla-Pattani People’s against the Coal-Fired Power Plant heeft volgende maand een afspraak met de gouverneur van Egat om hem te vragen hoe het zit met de aanbestedingsprocedure van de controversiële energiecentrale.

Derek, hoofd van een Ponoh school in Thepha sneed de kwestie aan op het seminar ‘Thailand and Paris Agreement: Coal, Power and Natural Resources’, georganiseerd door EnLaw [geen datum]. Het seminar had tot doel de bevolking te informeren over de gevaren van kolengestookte energiecentrales [ook in Krabi is er een gepland] en hoe het land te bevrijden van deze milieuvervuilers, alhoewel de voorstanders erop wijzen dat de centrales ‘schone’ kolen gaan gebruiken, een hardnekkig fabeltje.

Het netwerk stuurde eerder een brief aan Egat met de vraag om de zaak [over de aanbesteding] uit te leggen, maar op die vraag kreeg het geen antwoord. Egat zei alleen dat het belangrijk was het project te beginnen vanwege de behoefte aan energiezekerheid in het Zuiden. Het voortijdig begin van de aanbestedingsprocedure was nodig om het project sneller te laten verlopen omdat de EHIA rapportages veel tijd vergen. Volgens artikel 44 van de interim-grondwet is dat toegestaan bij de constructie van basis infrastructurele projecten.

Wanneer de aanbestedingsprocedure afgerond is, stapt het netwerk naar de bestuursrechter. Het stuurt ook een brief naar de Franse ambassade met de mededeling dat de Thaise regering de Paris Agreement overtreedt, omdat ze beloofd heeft de uitstoot van broeikasgas tegen 2030 met 20 procent te verminderen. ‘De steun van de regering aan kolen is in strijd met haar belofte klimaatverandering te bestrijden’, aldus Derek.

USAID en Chulalongkorn op de bres voor duurzame energie

22 januari – Het is weer een hele mond vol: Het US Agency for International Development en de Chulalongkorn universiteit hebben een Memorandum of Understanding getekend over een officieel partnerschap. Het partnerschap, deel van het USAID Clean Power Asia 5-jarenplan, heeft tot doel investeringen te stimuleren in grid-connected duurzame energie in de Lower Mekong en Asean. Het concentreert zich op de vraag wat het effect is van zonne-energie proefprojecten, die het gebruik van duurzame energiebronnen in de regio beogen te bevorderen.

De Amerikaanse ambassadeur Glyn Davies verwacht dat de energiebehoefte van Azië de komende tien jaar gigantisch stijgt, gegeven het feit dat het continent meer dan de helft van de wereldbevolking telt en het bevolkingstal snel blijft toenemen.

Davies zegt: ‘Bevordering van een lage-emissie energiesector is meer kritiek dan ooit. Als het niet lukt het gebruik van duurzame e energie uit te breiden, blijft de regio afhankelijk van conventionele energiebronnen. Daarvan hebben we al de negatieve gevolgen gezien voor de biodiversiteit, menselijke gezondheid, voedselveiligheid en bestaansmiddelen.’ Volgens Davies beschikken de landen in de Lower Mekong over ruime duurzame energiebronnen, maar slechts een fractie wordt gebruikt.

Het International Energy Agency voorspelt in zijn Southeast Asia Energy Outlook dat de vraag naar elektriciteit in 2040 driemaal zo hoog is als nu. Het kolengebruik neemt toe in tegenstelling tot de trend in de meeste andere delen van de wereld. Dit betekent dat de Aseanlanden samen verantwoordelijk zijn voor de meeste uitstoot van koolstof ter wereld.

Het USAID Clean Power Asia 5-jarenplan verwacht dat over vijf jaar 500 MW aan duurzame energie wordt geproduceerd middels zonnepanelen op daken, zonne-energie centrales, windenergie en kleine hydro en biomassa projecten, wat tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgas met 3,5 miljoen ton leidt.

Overstroming Tesco Lotus Songkhla

Kort nieuws zondag 22 januari

– De stad Songkhla is vrijdagavond laat getroffen door overstromingen. Zware stortbuien teisterden de stad, waardoor verschillende hoofdwegen onder water liepen. Het water bereikte ook de begane grond van de parkeergarage van Tesco Lotus, waardoor tal van voertuigen werden beschadigd (foto). Verder liepen 100 huizen schade op. De autoriteiten installeerden waterpompen om het water af te voeren naar het Songkhla Lake.

De burgemeester van Khaoroopchang [?] zegt dat de overstromingen werden veroorzaakt door de enorme watermassa die van de bergen stroomde en ook doordat de waterstroom werd gehinderd door bebouwing. Inmiddels begon het water gisterochtend in de stad Songkhla te zakken, aldus het Office of Disaster Prevention and Mitigation van Songkhla. In de provincie staan vijf districten onder water. Acht personen zijn overleden en 8.880 huishoudens zijn gedupeerd.

In Nakhon Si Thammarat stond het water afkomstig van run-off op sommige wegen 10 tot 20 cm hoog. De autoriteiten verwachten dat aan het eind van de maand een einde komt aan de ellende. In Trang liepen na twee dagen met stortbuien drie tambons onder water. Zeven districten zijn gewaarschuwd voor runoff.

Het Meteorological Department verwacht tot woensdag zware regenbuien.  Zeven provincies zijn gewaarschuwd voor overstromingen, run-off en grondverschuivingen.

– Het ministerie van Milieu dringt er bij particuliere bedrijven op aan mee te werken aan boomplant initiatieven in community bosgebieden [?]. In ruil daarvoor krijgen ze belastingvoordelen. Minister Surasak (milieu) maakte dat gisteren bekend. Het doel is de uitstoot van broeikasgas tegen 2030 met 20 procent te verminderen. Het ministerie heeft het belastingplan besproken met Financiën. ‘We krijgen een positieve feedback van Financiën’, zegt Surasak.

Thailand heeft in Parijs beloofd de uitstoot op eigen kracht met 20 procent terug te brengen en wanneer het financiële en technologische steun krijgt van internationale organisaties met 25 procent. ‘Op dit moment kunnen we de uitstoot al met 10 procent terugbrengen’, zegt Surasak, erop wijzend dat in de komende twee jaar tal van nieuwe wetten van kracht worden, waaronder invoering van een rioolwaterheffing en een praktischer afvalmanagement [?].

– Vier jaar wist hij zich te onttrekken aan Justitie, maar gisteren kwam daaraan een eind. In Bangkok arresteerde de politie een 23-jarige man die werd gezocht omdat hij in 2012 samen met een medeplichtige in zijn thuisstad in Chon Buri verantwoordelijk was voor de dood van twee tieners. De politie was getipt over zijn verblijfplaats.

De twee mannen achtervolgden met hun pickup truck op hoge snelheid drie motorfietsen met zes jongeren. Ze wilden wraak nemen omdat ze door hen waren aangevallen. Een van de motorfietsen sloeg over de kop. De bestuurder en zijn duopassagier werden vervolgens geraakt door een wagen achter hen. Ze overleden later in het ziekenhuis.

De aangehouden man gaat vervolgd worden voor moedwillige moord, de andere man is voortvluchtig.

– Verkeersveiligheid dient permanent in Thailand op de nationale agenda te staan en niet alleen tijdens de lange vakanties, adviseert wereldgezondheidsorganisatie WHO. Seizoenscampagnes zoals de Seven dangerous days tijdens de nieuwjaars en Sonkran vakantie kunnen de aandacht afleiden van het echte probleem, dat gemiddeld elke dag 66 personen in het verkeer omkomen, meent Liviu Vedrasco, gezondheids en rampendeskundige.

Vedrasco zei dat op een panelbijeenkomst van de Foreign Correspondents Club of Thailand naar aanleiding van de rampzalige botsing op 2 januari tussen een minibusje en een pickup truck in Chon Buri, waarbij 25 personen om het leven kwamen. Hij pleitte voor hogere boetes, aparte rijstroken voor tweewielers en als allerbelangrijkste handhaving van de wet, want daar schort het in Thailand aan.

Voormalig staatsecretaris Nikorn van Transport verdedigt de campagne, die hij bedacht zou hebben. De campagne is bedoeld als testmaatregel voor de autoriteiten om preventieve maatregelen te nemen, waardoor het dodental kan afnemen. Maar hij stelt vast dat gegevens niet worden geanalyseerd op aanwijzingen om de situatie te verbeteren. Daardoor blijft het dodental elk jaar hoog.


 

Brug over de rivier Kwai Soldaten op onderzoek
’t Is een fotobericht met een bijschrift van 1 regel, dus alles wat ik erover kan vertellen is dat de beroemde bridge over the river Kwai door soldaten wordt geïnspecteerd nadat bij de brug een granaat was gevonden.


 

Meer onderzoeken naar RR steekpenningen

21 januari – De vakbond van Thai Airways International (THAI) vertrouwt het zeker niet, want alhoewel THAI en de Rekenkamer een onderzoek naar de corruptie bij de aanschaf van Rolls Royce vliegtuigmotoren hebben toegezegd, vraagt ze premier Prayut een top-level onderzoekscommissie te vormen om uit te zoeken wie bij THAI en de overheid betrokken waren bij de corruptie.

Voorzitter Damrong vermoedt dat hooggeplaatste functionarissen een graantje hebben meegepikt van de aankopen, want de aanschaf van vliegtuigen en motoren behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur van THAI. Voorafgaand daaraan kregen de aankopen de goedkeuring van de NESDB en het kabinet. Damrong zegt dat degenen die naar steekpenningen visten, precies wisten wat te doen met de hulp van hun lobbyisten.

Het verzoek van de vakbond wordt ondersteund door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. Ze vraagt in de commissie vertegenwoordigers van zowel de publieke als particuliere sector te benoemen.

Het vermoeden van corruptie, gepleegd in drie periodes tussen 1991 en 2005, is gewekt door het Britse Serious Fraud Office (SFO) dat onderzoek heeft gedaan naar corruptie in zeven Aziatische landen. Rolls Royce heeft toegegeven dat steekpenningen zijn betaald, in Thailand aan overheidsfunctionarissen en THAI-personeel. Regionale vertegenwoordigers van RR Asia-Pacific bespraken de zaak gisteren met THAI-president Charamporn.

De NACC en de Rekenkamer zijn bereid een eigen onderzoek in te stellen. Het State Enterprise Policy Office, dat het toezicht heeft op alle staatsbedrijven, heeft bekend gemaakt ook onderzoek te doen. Idem Staatsoliebedrijf PTT Plc omdat andere bedrijven waaronder PTT in het Britse onderzoek zijn genoemd. PTT kocht tussen 2000 en 2013 generatoren en apparatuur van RR. Nou, met zoveel onderzoeken moet de onderste steen wel boven komen, denkt u niet?

Een hooggeplaatste bron bij THAI zegt dat haar onderzoekscommissie eerlijk te werk gaat en niet buigt voor druk, zelfs als blijkt dat voormalige THAI leidinggevenden en politici van de corruptie hebben geprofiteerd. De commissie gaat de informatie van het SFO onder de loep nemen, waarvoor ze een tot twee weken denkt nodig te hebben. Het SFO heeft alleen de periodes genoemd maar niet de profiteurs, aldus de bron. Hij zegt dat er ten tijde van de aanschaf destijds al gesproken was over corruptie. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Dusadee en Panya

De zaak Jomsap: Justitie en politie niet in conflict

21 januari – Justitie en de politie zijn niet in conflict over de zaak Jomsap, ze spelen alleen elk een andere rol. Met dat lulpraatje hebben beide gisteren de lucht geklaard, want de bevolking mocht eens denken dat dit wel het geval is.

Gisteren spraken adjunct-permanent secretaris Dusadee (links op de foto) van het ministerie van Justitie en politie inspecteur-generaal Panya met elkaar. Dusadee gelooft op basis van nieuwe informatie dat de voormalige onderwijzeres onschuldig achttien maanden in de gevangenis heeft gezeten, Panya stelt zich vierkant achter het politieonderzoek van destijds op.

‘We hebben geen verkeerde bedoelingen jegens Jomsap’, zegt hij, maar hij blijft wel hameren op een groep van zeven mensen, waar onderzoek naar wordt gedaan. Die zouden geprobeerd hebben van de zaak te profiteren. Maar namen en details van de ‘plot’ wil hij niet geven.

Jomsap werd in 2013 door het hooggerechtshof tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens een hit-and-run ongeluk in 2005, waarbij een oudere fietser omkwam. Van die straf zat ze dankzij een royal pardon achttien maanden uit. De vrouw heeft Justitie om hulp gevraagd en bij de rechtbank een verzoek tot herziening van het vonnis gedaan. Maandag zou dat gebeuren, maar de kroongetuige kwam niet opdagen. De zitting staat nu gepland voor 8 tot 10 februari.

Justitiemedewerkers hebben in Nakhon Phanom onderzoek gedaan en zijn gestuit op nieuw bewijsmateriaal en nieuwe getuigen. Twee getuigen hebben destijds voor de rechter verklaard gezien te hebben dat de auto, waarin Jomsap gezeten zou hebben, bestuurd werd door een man. Niet onbelangrijk: Het Hof van Beroep sprak haar vrij. Het vond het bewijs tegenstrijdig en onvoldoende. Eerder achtte de rechtbank haar schuldig, een standpunt dat werd overgenomen door het hooggerechtshof. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

Waarschuwing: Corruptie kan dit jaar toenemen

21 januari – De Thai Chamber of Commerce waarschuwt de regering voor een mogelijke toename van de corruptie dit jaar vanwege haar plannen om een aantal grote infrastructurele projecten versneld aan te pakken. Dit jaar staan 30 projecten ter waarde van 896 miljard baht op de werklijst van de overheid, die alle gelegenheid bieden voor betrokkenen om hun zakken te vullen met steekpenningen.

Thanavath Phonvichai, vice-president research van TCC, zegt: ‘Alhoewel de regering het belang van de strijd tegen corruptie benadrukt en er redelijk goed in geslaagd is corruptie te bestrijden, zal de corruptie waarschijnlijk toenemen daar het aantal geplande infrastructurele projecten die dit jaar starten, erg groot is.’

Van het totale investeringsbedrag gaat 73,3 procent naar spoorsystemen (spoorweg en metro)  en 18,7 procent naar expressways en snelwegen. Het overige geld wordt besteed aan maritiem transport en de uitbreiding van luchthaven Suvarnabhumi.

De krant somt de projecten allemaal netjes op, want zo is BP nu eenmaal: een braaf jongetje dat de krant vult met overheidsinformatie die in Nederland in het ronde archief zou verdwijnen [lees: prullenbak]. We zijn geen verlengstuk van voorlichting, redeeert de journalistiek bij ons. [Alhoewel die regel vaak genoeg wordt overtreden, moet ik helaas vaststellen]

Thanavat dringt er bij de regering op aan meer aandacht te besteden en vast te houden aan inspectie en preventie processen om corruptie af te schrikken. Vorg jaar december stelde de UTCC in een onderzoek onder 2.400 respondenten in de publieke en particuliere sector vast dat de corruption situation index onveranderd op 55 punten stond vergeleken met de vorige peiling. 100 punten is geen corruptie, hoe lager de score hoe meer corruptie, dus zo geweldig is de score niet.

Volgens de respondenten is het aandeel aan steekpenningen die door bedrijven aan overheidsfunctionarissen worden betaald, afgenomen naar 15 procent (120 miljard baht) van de aanbestedingssommen. In 2012-13 werd het aandeel geschat op 25 tot 35 procent (400 miljard baht per jaar). Tea money is de meest voorkomende vorm van corruptie. (Bron: Bangkok Post, 20 januari) (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Facebook Live dreiging voor digitale tv-zenders

21 januari – Facebook Live is een nieuwe dreiging voor digitale tv-zenders en ook voor kabel en satelliet platforms, zegt media-expert Time Chuastapanasiri. ‘De opkomst van Facebook Live zal spoedig de manier veranderen waarop tv-omroepbedrijven zaken doen. Ze moeten nadenken over online uitzendingen. Programma’s worden niet meer alleen op tv-scherm uitgezonden.’

De live voorziening van Facebook bood voormalig tv news anchor Sorayuth, die van de buis is verdwenen nadat hij was veroordeeld voor corruptie, de mogelijkheid om een rentree te maken. In de nieuwjaarsvakantie deed hij op zijn Facebook pagina live verslag van de overstromingen in het Zuiden. Ook de populaire tv-presentator Wutthithorn en Chuvit, voormalig leider van de Rak Thailand partij, maken regelmatig gebruik van Facebook Live.

Facebook Live wordt beschouwd als de meest gemakkelijke manier om programma’s via smartphones uit te zenden zonder de noodzaak van technische faciliteiten. Time zegt dat uitzendingen op Live net zoveel kijkers kunnen trekken als sommige digitale tv-programma’s die op prime time worden uitgezonden. De voorziening voorziet in real-time engagements en interactieve communicatie met kijkers. Commentaren kunnen op hetzelfde moment als ze binnenkomen door de makers gezien worden.

Time zegt: ‘In de toekomst kan Facebook een tv-station worden en digitale tv-bedrijven als tool gebruiken of leverancier van content. Een simulcast uitzending op Facebook Live kan nuttig zijn voor digitale tv-operators omdat ze door verschillende platforms meer kijkers kunnen trekken. De afwezigheid van regels en regelingen [van mediawaakhond NBTC] stelt digitale tv-operators in staat om exclusief op Facebook Live uit te zenden en de traditionele tv achter zich te laten, waarvan de kijkers toegang tot internet nodig hebben.’

‘Wanneer Facebook Live een echt tv-station wordt, heeft dat absoluut gevolgen voor de digitale tv-industrie waarvan de reclame-inkomsten zullen teruglopen. Personeel loopt het risico zijn baan te verliezen en er kan een kettingreactie in de totale economie volgen.’ (Bron: Bangkok Post, 20 januari)

Donald Trump en echtgenote

Experts gissen naar Trump’s Azië-beleid

21 januari – Thailand zal waarschijnlijk slechts indirect beïnvloed worden door beleidsveranderingen van het nieuwe Amerikaanse bestuur, schrijven twee redacteuren van Bangkok Post, in een analyse waarin ze de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.

In een kader (helaas niet beschikbaar) worden de pros en cons beknopt weergegeven met als toelichting dat Trump’s beleid ‘positieve en negatieve gevolgen’ kan hebben voor Thailand, oftewel het kan regenen en de zon kan schijnen. Ik volsta daarom met een verwijzing naar de gehele analyse: Trump’s Asia policy keeps experts guessing.

Ik vraag wel uw bijzondere aandacht voor het Trans-Pacific Partnership, waar Trump een tegenstander van is. Die zogenaamde vrijhandelsovereenkomst gaat niet door en daar zullen de Thaise patiëntenverenigingen en boeren niet rouwig om zijn.

Academicus Somchai, expert op het gebied van internationale betrekkingen, zegt in het artikel dat de terugtrekking van de VS uit het speeltje van Obama Thailand geweldig ten goede komt. De TPP ledenlanden zijn gebonden aan hogere eisen op het gebied van hygiëne en mensenrechten. Thailand zou als niet-lid moeite hebben om te handelen met TPP-landen en er zouden ook importheffingen geheven worden op Thaise producten.

Meer perspectief biedt het Regional Comprehensive Economic Partnership waar de VS geen deel van uitmaken. Dat bestaat uit de Aseanlanden plus China, India, Australië, Japan, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.

Politie rolt grote narcoticabende op

21 januari – Na vijf jaar onderzoek naar een narcoticabende die in de Aseanlanden drugs smokkelt en verhandelt, is het de anti-drugs autoriteiten gelukt de bende op te rollen. Drie Thais en drugsbaron Xaysana Keopimpha (42) zijn donderdag gearresteerd – de baron op Suvarnabhumi – en bezittingen ter waarde van 100 miljoen baht zijn in beslag genomen. De krant besteedt in haar openingsverhaal op pagina 2 ruime aandacht aan de zaak met een overdaad aan details, maar die zal ik niet allemaal noemen.

Tijdens het onderzoek zijn verschillende drugskoeriers aangehouden, maar ze zeiden niet te weten voor wie ze werkten. Vorig jaar kwam een doorbraak in het onderzoek met de inbeslagname van vijf miljoen methamphetamine pillen. Nader onderzoek leidde tot de uitgifte van arrestatiebevelen voor negen personen, waaronder Xaysana en de drie Thais, en 36 huiszoekingsbevelen. De Thaise onderzoekers werden geholpen door collega’s uit Laos.

Commissaris Sommai van het Narcotics Suppression Bureau zegt dat Xaysana’s netwerk banden had met twee andere drugsbaronnen, Wei Sia Kang en Lao Ta Saenlee. Hij noemt de arrestatie van Xaysana ‘een cruciale stap’ in de pogingen van Thailand en Laos om eind te maken aan de drugshandel.

Gezocht wordt nog naar verborgen bezittingen. ‘We moeten hun financiële reserves stoppen.’ Xaysana bezit veel bedrijven, waaronder hotels, zagerijen en dealerschappen van luxueuze auto’s. De meeste bezittingen zijn ondergebracht in Laos.

De politie meent volgens Sommai dat bij het netwerk meer dan honderd personen betrokken zijn en dat het banden heeft met andere grensoverschrijdende drugsbendes. Het Anti-Money Laundering Office is gevraagd onderzoek te doen naar het vermogen van het netwerk.

Brainstorm van drie maanden voor eenheid

21 januari – De regering trekt drie maanden uit voor het verzamelen van opinies over nationale verzoening, een proces dat moet uitmonden in de ondertekening van een Memorandum of Understanding of eenheidspact door politieke partijen en andere groepen.

Inmiddels is kritiek opgelaaid op de samenstelling van het regeringspanel nationale verzoening en strategie, omdat het voornamelijk uit militair personeel gaat bestaan. Maar minister Prawit (Defensie), voorzitter van het panel, vindt dat geen probleem want de strijdkrachten zijn ‘politiek neutraal en ze hebben met geen enkele partij een conflict’.

Oud-premier Yingluck is een van de critici. Ze vindt dat voor het panel neutrale mensen moeten worden gevraagd, met name academici, omdat hun gezichtspunten en kennis nuttig zijn voor een verzoeningsvoorstel dat voor allen acceptabel is.

Secretaris-generaal Phumtham van voormalig regeringspartij Pheu Thai roept het onderzoek van de Truth for Reconciliation Commission en het King Prajodhipok’s Institute uit 2012 in herinnering. De regering zou die studie moeten gebruiken bij haar pogingen nationale verzoening tot stand te brengen samen met input uit andere bronnen.

Rolstoelers op weg naar de rechtbank

Kort nieuws zaterdag 21 januari

– 98 gehandicapten, of zoals we tegenwoordig in Nederland moeten zeggen mensen met een beperking, hebben gisteren een class-action rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de gemeente Bangkok omdat ze nog steeds geen gehoor heeft gegeven aan het gerechtelijk bevel van 21 januari 2015 te zorgen voor voldoende liften in BTS-stations.

In een colonne van rolstoelen reden ze van station Lat Phrao naar de Civil Court om hun klacht over de trage voortgang te deponeren. Ze eisen een compensatie van 361.000 baht per persoon, gebaseerd op reiskosten van 1.000 baht per dag. Als de rechtbank die eis honoreert, kost dat de gemeente 35,8 miljoen baht.

De gemeente zegt het rechtbankbevel niet te negeren, maar liquiditeitsproblemen en fysische hindernissen van de aannemer zouden de boosdoeners zijn. Twee jaar na het bevel zijn slechts drie bruikbare liften geïnstalleerd en twaalf liften die een verbinding vormen tussen straat en kassa’s, maar niet de perrons. Volgens de aannemer is dat moeilijk vanwege constructieve beperkingen.

De Supreme Adminstrative Court beval de gemeente destijds 59 liften in 19 stations te installeren. De meeste hebben alleen roltrappen en trappen. De steungroep Transport for All is begin vorig jaar beloofd dat de liften in september 2016 in bedrijf zouden zijn. Het gemeentelijk Traffic and Transport Department zegt nu dat ze in de meeste stations ‘binnen een jaar’ in bedrijf zijn.

– Gisteren was het 100 dagen geleden dat koning Bhumibol overleed. De krant trekt een halve fotopagina uit met foto’s van diverse evenementen, zoals een voorstelling van Thaise traditionele dansen, uitgevoerd door leraren en alumni van het Bunditpattanasilpa Institute van het ministerie van Cultuur.

Verder een foto van de merit-making ceremonie in het Government House; van president Ek-Rit van de Postgroep, uitgever van onder andere Bangkok Post, die in het Bangkok Post gebouw monniken een set nieuwe pijen geeft; soldaten en gemeentewerkers die op Sanam Luang grote schoonmaak houden; tandartsen van de faculteit tandheelkunde van de Chulalongkorn universiteit die gisteren gratis werkten en 2.089 patiënten bedienden en een demonstratie met een nagemaakte Suphannahong Royal Barge door marinepersoneel.

– De zuidelijke provincies, die herstellende zijn van de overstromingen sinds begin dit jaar, zetten zich schrap voor meer overstromingen nu een nieuw koudefront onderweg is van China en dat gaat gepaard met zware regens.

Het Meteorological Department heeft gisteren gewaarschuwd dat het hogedrukgebied afgelopen nacht het Noordoosten zou bereiken. Naar verwachting  zorgt het voor een zelfs sterkere noordoostelijke moesson boven de Golf van Thailand en het Zuiden. De regens beginnen morgen en duren tot woensdag.

In Nakhon Si Thammarat heeft run-off van de bergen al gezorgd voor overstromingen in het district Phrommakhiri, waardoor gisteren bewoners met spoed moesten worden geëvacueerd. Sinds donderdag regent het al op verschillende plaatsen in de provincie, waaronder Phrommakhiri. Alle districten zijn door de gouverneur gewaarschuwd voor overstromingen en grondverschuivingen. De provincie wordt voor de derde keer dit jaar getroffen. Een grote schoonmaakdag gisteren is afgeblazen vanwege de nieuwe overstromingen.


 

Drie heilige mannen – of maffiosi?

Ik denk dat ik ook maar monnik word, want je schijnt er heel rijk mee te kunnen worden. Het enige wat nodig is een lulpraatje over je vorige levens, een visioen dat je hebt gehad, een goddelijke openbaring – maakt niet uit wat als het maar oncontroleerbaar is.

Reken maar dat de pecunia van goedgelovige gelovigen binnenstromen. En als de grond te heet onder je voeten wordt, vlucht je met medeneming van alle donaties toch naar het buitenland, betrek je een luxueuze villa in Californië en richt een nieuwe secte op, die ook weer goedgelovigen trekt.

Amazing Thailand belicht drie bekende monniken – of moet ik schrijven maffiosi – die veel in het nieuws zijn geweest en fortuinen hebben vergaard. Aan hen is het bijbelwoord van Mattheüs 6:19-20 niet besteed: ‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.’

Phra Dhammachayo

Phra Dhammachayo
Veel in het nieuws is Phra Dhammachayo [ook gespeld als Dhammajayo] van de puissant rijke, protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani. Weet u wel, de abt die gezocht wordt wegens heling en het witwassen van verduisterd geld.

Hij zegt goddelijke openbaringen te hebben gehad en laat die nu toevallig allemaal over geld gaan. Zonder met zijn ogen te knipperen, zegt hij tegen een discipel: ‘Uw dode vader heeft me gezegd dat u veel donaties dient te geven.’ Oei, heilig foutje, want de vader leeft nog.

Zie voor alle berichten over de tempel en zijn abt de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Tijgertempel karkassen van welpjes

Phra Wisutthisarathen
Abt van de tijgertempel, die goed verdiend heeft aan bezoeken van toeristen. Leuk voor het thuisfront: een foto van jezelf met een schattige tijgerwelp. Toen de DNP ten lange leste de tijgers weghaalde, ontdekte ze karkassen van welpjes en tientallen botjes die verkocht werden als amulet. De abt en zijn tempel worden verdacht van illegale handel in wilde dieren, maar die zaak moet nog voor de rechter komen.

Zie voor alle berichten over Wat Pa Luang Ta Maha Bua, zoals de tempel heet, de pagina Tijgertempel.

Wirapol Sukphol
Wirapol SukpholOok al zo’n fraai heerschap. Beweerde de reïncarnatie te zijn van een gerespecteerde monnik die tientallen jaren geleden leefde. Hij kon vliegen, over water lopen en met de goden spreken. Zei hij. De man werd bekend door foto’s van hem in een privé jet, waarmee hij tussen Bangkok en Ubon Ratchathani reisde. Het wagenpark van zijn tempel bestond onder andere uit een Mercedes-Benz S500 en een BMW X6.

De boef [ja toch?] heeft twee minderjarige meisjes bezwangerd en zou met minstens acht vrouwen een seksuele relatie hebben gehad. Is gevlucht naar de VS met 300 miljoen baht. (Bron: Amazing Thailand, 18 januari)


 

Politie blijft stoken in Jomsap-zaak

20 januari – Nieuwe ontwikkeling in de zaak van Jomsap, de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005, dat door een ander was veroorzaakt. De politie heeft een nieuwe getuige gevonden die zegt de eigenaar te zijn van de wagen die betrokken zou zijn geweest bij het ongeluk. Hij zegt dat de wagen bij hem was en nooit iemand heeft geraakt.

En nu wordt het ingewikkeld. De man zegt dat de wagen, een groene Isuzu pickup truck, met het kenteken Bor Khor 56 Mukdahan van 2004 tot 2007 in zijn bezit was. Hij heeft hem ook nooit uitgeleend aan iemand. Sap Wapee, die zich eerder meldde als bestuurder van de bij het ongeluk betrokken wagen, zegt daarentegen dat hij het voertuig bestuurde dat het slachtoffer raakte.

Volgens de nieuwe getuige Ubon Chaiban was de wagen eerder eigendom van Sap, die hem aan een dorpshoofd had verkocht en die verkocht de wagen in 2004 aan hem. Maar de wagen was op naam van Sap blijven staan. Ubon zegt de wagen niet te hebben overgeschreven omdat hij hem alleen op zijn boerenland gebruikte. In 2007 verkocht hij de wagen als schroot.

En om het nog ingewikkelder te maken: Ubon zegt in 2012 benaderd te zijn door een onbekende man die naar de truck informeerde. Niet wetend dat die al verkocht was, wilde hij hem kopen als bewijs om zijn familielid te helpen dat gevangen zat [de onderwijzeres dus].

De politie komt met de man op de proppen naar aanleiding van een onderzoek naar zeven mannen die geprobeerd zouden hebben een slaatje te slaan uit herziening van het vonnis van Jomsap. De onderwijzeres werd in 2013 door het hooggerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en twee maanden en kwam na een detentie van achttien maanden vrij dankzij een royal pardon.

Een van de twee getuigen van het ongeluk, een 51-jarige boer uit Nakhon Phanom, zegt destijds in de rechtbank te hebben verklaard dat de bestuurder van de hit-and-run wagen een man was. Hij beschreef hem als een gezette man, die een shirt met lange mouwen droeg. De man was even uitgestapt om naar het slachtoffer te kijken en was daarna snel doorgereden. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

Persoonlijke noot: Zoals ik eerder schreef, probeert de politie gezichtsverlies te voorkomen. Ze houdt stug vol destijds het onderzoek naar het ongeluk correct te hebben uitgevoerd, en ontkent de onderwijzeres als zondebok te hebben opgevoerd. Maar de feiten, zoals toe nu toe bekend zijn geworden, vertellen een ander verhaal. Zie ook het fotobericht op de homepagina.

Thaise soap

Radio en tv terug naar normaal

20 januari – Vrijdag is het 100 dagen geleden dat koning Bhumibol overleed en dat betekent dat er geen beperkingen meer gelden voor radio- en tv-uitzendingen. Omroepwaakhond NBTC heeft bekend gemaakt dat de tv- en radiozenders, inclusief digitale, kabel en satelliet platforms, hun normale programmering mogen hervatten.

Alle tv-kanalen zijn wel verplicht uitzendingen van de TV Pool met rouwceremonies en de koninklijke crematie door te geven. Ze moeten ook op vrijdag het wekelijks [uiterst saaie] tv-praatje van premier Prayut overnemen, dat begonnen is onder de titel Bringing happiness back to the people en nu heet From the Self Sufficiency Philosophy to Sustainable Development.

Ten aanzien van de normale programmering gelden dezelfde regels als voorheen dus programma’s en reclame mogen niet onbehoorlijk zijn, maar die gelden blijkbaar niet voor ruzies, schietpartijen en gevechten waar de soaps van wemelen.

De NBTC roept verder de tv-zenders op programma’s uit te zenden die over de self-sufficiency ideeën van wijlen de koning gaan en de koninklijke familie te steunen. Voorts dienen omroepers en presentatoren netjes gekleed te zijn.

Koning Bhumibol overleed op 13 oktober. De eerste 30 dagen golden strenge voorwaarden voor de uitzendingen, daarna wat minder strenge. Het bericht geeft geen voorbeelden van programma’s die hervat worden. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Chinees Nieuwjaar: Warenhuizen verwachten koopwoede

20 januari – De grootwinkelbedrijven zijn in een felle concurrentiestrijd verwikkeld om consumenten gedurende het komende Chinese Nieuwjaar festival zo veel mogelijk geld uit de zakken te kloppen. Ze buitelen over elkaar heen met kortingsacties, waardoor ze 50 miljard baht aan omzet denken te maken.

De vier grote jongens (Central, de Mall Group, Robinson en Big C) hebben 1 miljard baht uitgetrokken om vanaf nu tot midden februari een ware koopwoede te ontketenen. Klanten maken kans op diverse prijzen, van auto’s tot tours, wanneer ze coupons en kortingen incasseren.

Vice-president Chamnarn van de Mall Group heeft hoge verwachtingen, want de eerste 15 dagen van januari zijn de bestedingen al met 5 procent toegenomen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Hij verwacht dat de trend zich tot eind januari voortzet.

Het bedrag van 50 miljard baht is een voorspelling van het Center for Economic and Business Forecasting van de University of the Thai Chamber of Commerce. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als vorig jaar werd uitgegeven. Het wordt voornamelijk besteed aan voedsel, cadeaus, decoraties en kleding om de voorouders te eren. De nieuwe generatie Thais met Chinese voorouders neigt ertoe sets ter verering in warenhuizen te kopen.

Het bericht gaat verder in detail in op wat de warenhuizen aan douceurtjes bieden, maar dat merkt u wel als u er bent. Op 28 januari begint het Chinese jaar van de Haan. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Werk aan runway Suvarnabhumi beperkt capaciteit

20 januari – De noordelijke runway van luchthaven Suvarnabhumi gaat van 3 maart tot 5 mei over een afstand van 1.250 (van de 4.000) meter dicht voor onderhoudswerkzaamheden. De baan krijgt onder andere een nieuwe toplaag. Door de werkzaamheden neemt de capaciteit af van 68 naar 60 vluchten per uur. De deels gesloten runway blijft in bedrijf voor lichtere toestellen die een kortere afstand nodig hebben zoals de Airbus A320 en de Boeing 737. Zwaardere toestellen maken gebruik van de andere runway.

Manager Sirote zegt dat vertragingen onvermijdelijk zijn, met name tijdens de Songkran vakantie alhoewel veel luchtverkeer op binnenlandse vluchten, verzorgd door LCC’s (low-cost carriers), dan via Don Mueang verloopt.

De reparaties kosten 140 miljoen baht. Ze moeten afgerond zijn voor het regenseizoen in mei begint. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Corruptie Rolls Royce: THAI en Rekenkamer doen onderzoek

20 januari – De voorpagina van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan de steekpenningen die de Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce tussen 1991 en 2005 heeft betaald aan ambtenaren en personeelsleden van Thai Airways International (THAI). De krant roept in een kader enkele andere corruptiezaken in de herinnering, zoals de aanschaf van de GT200 bomb detector en de omkoping van de directeur van het Bangkok Film Festival tussen 2002 en 2007. Heerlijk land, Thailand, never a dull moment.

De RR-affaire kwam gisteren in het nieuws, dus die hoef ik niet verder toe te lichten en in bijgaand kader staat het allemaal keurig op een rijtje. Thailands nationale luchtvaartmaatschappij THAI heeft twee ‘special task forces’ gevormd. Eén onderzoekt voorgaande aanbestedingsprocedures, de andere gaat zich bezighouden met corruptiepreventie, nadat RR heeft toegegeven personen in verschillende Aziatische landen, waaronder Thailand, te hebben omgekocht.

Minister Arkhom (Transport) zegt dat de panels dertig dagen de tijd krijgen om de onderste steen boven te halen. Drie kwesties worden bestudeerd: 1 Is het huidige aankoopbeleid van THAI transparant genoeg, 2 Wat is het verschil tussen het huidige beleid en voorgaande, en 3 Wie waren betrokken bij de door RR toegegeven corruptie? Wanneer voormalige THAI leidinggevenden of personeel bij de corruptie betrokken waren, zullen ze ‘zonder uitzondering’ vervolgd worden, zegt de minister.

De eerste ontkenning is er al. Voormalig minister van Financiën Thanong, die van 2002 tot 2005 voorzitter was van de raad van bestuur van THAI, ontkent enige betrokkenheid. Hij zegt dat tijdens zijn voorzitterschap geen Boeings 777 [met de RR motoren] zijn gekocht maar alleen Airbus toestellen.

Auditor-General Pisit zegt de inspecteurs van zijn kantoor [Rekenkamer] opdracht te hebben gegeven alle aankopen door THAI van toestellen met RR motoren te onderzoeken. Volgens een  verklaring in een Britse rechtbank zou tussen 1991 en 2005 1,28 miljard baht betaald zijn aan regionale tussenpersonen, waaronder ‘agents of the state of Thailand and employees of THAI Airways’. Het gaat om de aankopen van de RR T800 motoren. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Regent Somdej Chaophraya Borom Maha Sri Sury Wongse

Kort nieuws vrijdag 20 januari

– Regent Somdej Chaophraya Borom Maha Sri Sury Wongse (1808-1883) is door Thailand genomineerd als ‘eminent personality of Unesco’. Het eerbetoon markeert de 150ste gedenkdag van zijn benoeming tot regent voor koning Chulalongkorn Rama V, die 15 jaar was toen hij de troon besteeg na het overlijden van zijn vader koning Mongkut in 1868. Hij vervulde die functie tot Chulalongkorn 20 jaar was.

De man (op de foto zittend in het midden), die beter bekend staat als Chuang Bunnag, was een van de prominente burgers die benoemd is geweest tot de positie van somdej chaophraya, de hoogste rang die door de koning wordt verleend. Nadat hij regent af was, bleef hij een progressieve kracht in het Siamese hof tot hij naar Ratchaburi verhuisde.

Chuang is voorgedragen door de Bansomdejchaophraya Rajabhat universiteit, daar de campus in Thonburi is gevestigd op land dat ooit zijn eigendom was. De universiteit is ook naar hem vernoemd. Chuang wordt omschreven als een veelzijdig man die Siam liet kennismaken met moderne handel. Hij speelde een bepalende rol bij de ondertekening van de Bowring Treaty met Engeland in 1855.

In april beslist de commissie Anniversaries of Great Personalities and Historic Events van Unesco over de nominatie.

– Het National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) nodigt de bevolking uit dit jaar naar hemelverschijnselen te kijken met als eerste Jupiter’s baan dichtbij de aarde op 7 en 8 april. Een andere planeet die in de buurt komt, is Saturnus op 15 juni. Verder kan de bevolking zich vergapen aan onder andere een maans- en zonsverduistering, een meteorenregen en een super en mini maan. Ze kunnen met het blote oog worden waargenomen, maar mooier is ze door een telescoop te bekijken. Narit heeft aan 160 scholen telescopen ter beschikking gesteld en wil er nog eens 100 uitdelen.

Voor een volledige zonsverduistering moeten belangstellenden in augustus naar de VS of ze moeten wachten tot april 2070, dan onder andere te zien in tambon Waghor (Prachuap Khiri Khan ), waar koning Rama IV ooit voorspelde dat een volledige zonsverduistering er te zien zou zijn. Het leverde hem de bijnaam Father of Thai science op.

Narit gaat samen met het Radio Astronomy Network en Geodesy for Development project in Chiang Mai een radiotelescoop met een diameter van 40 meter construeren. Ook wordt een studie verricht naar aardbevingen om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen.

– De Thaise samenleving begrijpt nog weinig van transgenders en mensen met een etnische identiteit, aldus Kritaya Archvanitkul van de Mahidol universiteit. Ze staan bloot aan hate speech en misdrijven. Ze zei dat op het seminar ‘Abduction, Torture, Murder: Tom , Gender Diversity and Hate Crime, georganiseerd door het LBT Feminist Network and Togetherness for Equality and Action.

Enkele opmerkingen: De discussie over tom dee (de lesbische terminologie in Thailand, tom staat voor tomboy, dee voor lady) in de media kenmerkt zich door stereotypes. Minstens veertien moordzaken zijn bekend van vrouwen die een ander seksuele voorkeur hebben.

Lichamen worden vaak begraven, zoals in het geval van Supaksorn, de restaurantmedewerkster die ontvoerd en vermoord werd (zie het bericht van 14 januari: Driehoeksverhouding: Politie jaagt op overige moordverdachten) Lesbiennes worden verkracht en en hebben nog steeds moeite een abortus te krijgen. Verder riep ze de vermissing van mensenrechtenadvocaat Somchai en Karen actievoerder Billy Rakchongcharoen in herinnering.

– De Tsjech die is aangehouden op verdenking van opzettelijke besmetting van mannen met het HIV-virus door onbeschermde seks met hen te hebben [eerder was ook sprake van Thaise vrouwen] heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand gekregen omdat hij zijn visum had laten verlopen. Hij wordt volgende week overgedragen aan de Tsjechische autoriteiten. De man werd dinsdagavond in een appartement in Thalang (Phuket) aangehouden. Interpol had om zijn aanhouding verzocht.

Tijgertempel herten– In de tijgertempel in Kanchanaburi [een naam die niet meer van toepassing is want de DNP heeft alle 137 tijgers vorig jaar weggehaald] zijn zes brown-antlered herten in beslag genomen bij een bezoek gisteren door dierenartsen, soldaten, politieagenten en dierentuinfunctionarissen. Ze zijn naar het Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary in Uthai Thani gebracht.

In totaal worden in de tempel 39 brown-antlered herten, vier barking herten en 83 andere herten weggehaald. Dat zijn in Thailand beschermde dieren; het is illegaal om ze te vangen en bezitten. De operatie neemt een maand in beslag. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Tijgertempel)

– In twaalf van de dertien monsters, die de Foundation for Consumers heeft genomen van Chinese pasteitjes (khanom pia), zijn conserveringsmiddelen gevonden. De pasteitjes werden verkocht in bekende bakkerij-afdelingen in supermarkten en op lokale markten. Slechts één monster, van S&P, bevatte geen toevoegingen.

De hoeveelheid conserveringsmiddelen bedroeg 12,85 tot 58,77 mg per kilo, minder dan het wettelijk toegestane maximum van 1.000 mg. Volgens het label op drie monsters bevatten ze geen conserveringsmiddelen, hoewel ze sporen van benzoic acid bevatten. Twee labels maakten geen melding van toevoegingen.

Volgens een wetenschapper van de stichting kan het eten van te veel eten met conserveringsmiddelen de gezondheid schaden. Het leidt tot misselijkheid en overgeven. Het pasteitje is een populair cadeau met Nieuwjaar en het Chinese Nieuwjaar.

– Het leger gaat mooi niet het Memorandum of Understanding oftewel eenheidspact tekenen, zegt minister Prawit (Defensie). En het gaat ook niet beloven nimmer meer een coup te plegen. Zo, dat weten we dan.

De minister reageert op een suggestie van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Kasit in de Abhisit-regering, thans lid van de Nationale Hervormingsraad, en Worachai Hema, voormalig Pheu Thai parlementslid. Zie het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van 19 januari.

‘Er is geen behoefte aan een handtekening van het leger’, zegt Prawit. ‘Ik kan verzekeren dat niemand een coup wil plegen, behalve wanneer het land verwikkeld is in een conflict en een gebrek aan begrip. Geen enkele soldaat wil dat doen. Zonder de steun van de bevolking kan niemand een coup plegen. Het is niet nodig een coup te vrezen als er geen steun is voor een coup.’

– In Chiang Khong (Chiang Rai) gaat een cross-docking centrum [wat is dat nou weer?] gebouwd worden. Het vrachtcentrum [laat ik het zo maar noemen] dient als overslagplaats voor vrachttransport tussen Thailand, Laos en China over de Mekong en over land. Tevens wordt Chiang Rai gepromoot als logistieke city van Asean, aldus adjunct directeur-generaal Kamol van het Land Transport Department gisteren op een bijeenkomst over het project.

De bouwkosten bedragen 4,86 miljard baht, waarvan 780 miljoen baht voor het onteigenen van grond. Voor de eerste fase van 1,4 miljard baht heeft het kabinet al toestemming verleend. Het ministerie van Transport geeft naar verwachting in juni het groene licht. Het project wordt uitgevoerd als public-private partnership. De bouw begint volgend jaar, in 2019 moet het centrum er staan en in 2020 komt het in bedrijf.

– Het nieuwe dengue vaccin Dengvaxia kan de kans op een infectie aanzienlijk verkleinen, blijkt uit een studie van de Mahidol universiteit. De kans op besmetting wordt met is 65 procent verminderd, de kans op een ziekenhuisopname met 80 procent en op complicaties met 73 procent. Het vaccin is effectief gebleken bij personen van 9 tot 45 jaar. Het biedt gedurende vijf tot zes jaar immuniteit, aldus hoogleraar emeritus Arunee van de faculteit Tropische Ziektes gisteren op een persbriefing.

Het vaccin is getest op 30.000 personen in veel landen waaronder Mexico en tussen 2009 en 2011 in Thailand. Tot maart vorig jaar vonden follow-ups plaats. Het vaccin, dat om de zes maanden in drie doses moet worden toegediend,kost 9.000 baht, maar de onderzoekers van Mahidol verwachten dat de prijs zakt wanneer het veel gebruikt wordt. Nog niet besloten is of het vaccin wordt opgenomen in het public health scheme (Thais ziekenfonds). (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)


 

Het kan niet op. Vandaag weer een muzikaal begin van Nieuws uit Thailand. Charles Aznavour zingt Avé Maria op eigen tekst en muziek van Georges Garvarentz. Het bijbehorende filmpje toont onder andere beelden van concentratiekamp slachtoffers. Maar ook zonder die beelden krijg ik rillingen van Aznavour’s zang. Sommige zangers worden nooit oud.


 

Commentaar: Nieuwe tegenslag voor luchtvaart

19 januari – Drie Thaise luchthavens, waaronder twee internationale, voldoen niet aan de minimum veiligheidseisen. De gebruikte röntgenapparatuur is verouderd en die kan pas op zijn vroegst in oktober vervangen worden. Dat betekent dat de luchthavens van Udon Thani, Krabi en Surat Thani op de zwarte lijst kunnen worden geplaatst, wanneer de VN ze in juni inspecteert.

En dat niet alleen, de beoordeling van het gehele land komt in gevaar. De Thaise luchtvaart kreeg immers in juni 2015 een rode kaart van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) omdat ze niet volledig voldeed aan de internationale veiligheidseisen.

Als gevolg daarvan blokkeerden Japan en Zuid-Korea destijds uitbreiding van het luchtverkeer door Thaise luchtvaartmaatschappijen vanuit Thailand en zijn bestaande vluchten aan strenge eisen gebonden. China is wat coulanter, dat land bekijkt van geval tot geval of toestemming wordt verleend voor uitbreiding en Indonesië weet ik niet.

In juni krijgt Thailand bezoek van de auditors van het ICAO Universal Security Audit Programme. Ze beoordelen de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, toestellen, kantoren en het verantwoordelijk ministerie.

De regering zit in de ‘hot seat’, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag. De krant verwacht dat de inspecteurs hun wenkbrauwen zullen fronsen wanneer ze zien dat belangrijke veiligheidsuitrusting op de drie luchthavens niet up to date is.

De luchthavens beschikken wel over X-ray machines waarmee bagage en passagiers worden gecontroleerd en getraind personeel houdt een oogje in het zeil, maar de machines voldoen niet aan de internationale eisen. Ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde wapens niet detecteren, die al gebruikt worden door gevaarlijke, grensoverschrijdende criminelen en terroristen.

De tegenslag is vorige week bekend gemaakt door permanent secretaris Somsak van het ministerie van Transport. Hij is er duidelijk over. Wanneer de luchthavens niet voldoen aan de internationale eisen, kunnen de twee voor het toerisme in het Zuiden belangrijke luchthavens Krabi en Surat Thani gesloten worden voor vluchten vanuit het buitenland. ‘Het zou een verwoestende slag zijn als ze op de wereld zwarte lijst terechtkomen’, schrijft de krant.

BP erkent dat de Civil Aviation Authority of Thailand en het ministerie hard gewerkt hebben aan de problemen, die bijna uit de hand waren gelopen toen de junta de macht overnam. Maar na twee jaar heeft de VN alle recht om te verwachten dat aan haar eisen wordt voldaan. De krant besluit: ‘De regering dient alle en voortdurende aandacht te geven aan deze problemen om er zeker van te zijn dat de zwarte lijsten van de VN Thaise luchthavens niet treffen.’ (Bron: Bangkok Post, 18 januari)

Zie voor alle luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Beschuldigingen vertroebelen gevecht om recht

19 januari – Drie nieuwe getuigen en nieuw bewijsmateriaal moeten de provinciale rechtbank van Nakhon Phanom volgende maand overtuigen van de onschuld van Jomsap Saenmuangkhot, de ex-onderwijzeres die 18 maanden gevangen heeft gezeten voor een hit-and-run ongeluk in 2005 dat door een ander was veroorzaakt.

Adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie Dusadee zegt: ‘We hebben de betrouwbaarheid van dit nieuw bewijs geverifieerd en we zijn vol vertrouwen dat ze de rechtbank zal overtuigen het vonnis te herroepen. De getuigen zijn nu meer dan honderd procent bereid om te getuigen.’

Justitie komt Jomsap te hulp nadat ze bij het ministerie een petitie had ingediend met het verzoek om hulp. Een team heeft in Nakhon Phanom een onderzoek ingesteld en is daarbij op nieuw bewijs gestuit, dat er volgens het team op wijst dat Jomsap een zondebok was.

Wie de nieuwe getuigen zijn en welk nieuw bewijsmateriaal boven water is gekomen, wil Dusadee niet bekend maken. Maar we mogen aannemen dat een van hen Sap Wapee is, de man die zich negen maanden nadat Jomsap gevangen was gezet, meldde en zei verantwoordelijk te zijn voor de hit-and-run waarbij een oudere fietser werd dood gereden.

Politie inspecteur-generaal Panya zaait intussen verwarring met zijn bewering dat een groep van minstens zeven personen [eerder werd zes genoemd] geprobeerd zou hebben iemand te huren die wilde bekennen de bestuurder te zijn geweest. De groep heeft zelfs juridisch advies gevraagd aan een senator in Mukdahan, maar die heeft hen gewaarschuwd die stunt achterwege te laten omdat ze in strijd met de wet is.

Panya betwijfelt of Sap de bestuurder was, zoals vermeld in het herzieningsverzoek van Jomsap aan de rechtbank. Hij zegt dat zijn mannen de vorige eigenaren van Sap’s pickup truck hebben ondervraagd, waaruit gebleken zou zijn dat hij het voertuig een jaar voor het ongeluk had verkocht. (Bron: website Bangkok Post, 18 januari)

De provinciale rechtbank heeft drie dagen uitgetrokken voor de zaak. Indien ze overtuigd is van Jomsap’s onschuld gaat de zaak naar het hooggerechtshof dat het laatste woord heeft. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina De zaak Jomsap)

Update krant: Meer over de mysterieuze zeven

19 januari – De krant gaat vandaag verder in op de mysterieuze zeven personen die ervan verdacht worden dat ze een graantje willen meepikken van de compensatie, wanneer blijkt dat Jomsap ten onrechte is veroordeeld. Hoe ze dat dachten te doen, wordt me niet duidelijk uit het bericht.

Politie inspecteur-generaal Panya, die Jomsap’s zaak onderzoekt, zei gisteren dat de politie juridische actie tegen hen gaat ondernemen. Volgens hem kwam de groep in 2013 op de proppen met een nieuwe verdachte die het ongeluk zou hebben veroorzaakt, nadat Jomsap door het hooggerechtshof was veroordeeld tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf. Dat was niet Sap Wapee, die in bovenstaand bericht wordt genoemd. Eerder zei de politie dat de groep deze truc in andere zaken verschillende keren heeft uitgehaald. Jomsap zat 18 maanden van de straf uit omdat ze in april 2015 profiteerde van een royal pardon.

Verder meldt de krant dat de wagen waarin Sap het ongeluk zou hebben veroorzaakt, tussen 2004 en 2009 niet op zijn naam stond. Het gaat om de wagen met hetzelfde kenteken als de wagen van Jomsap, maar de wagens zijn in twee verschillende provincies geregistreerd. Volgens eerdere berichten was het kenteken het belangrijkste bewijs van het OM voor de vermeende schuld van Jomsap.

Het verzoek om herziening zou op 16 januari behandeld worden door de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom, maar Sap kwam niet opdagen. Het is uitgesteld tot 8-10 februari.

Panya heeft verklaard dat het onderzoek destijds in 2015 de toets der kritiek kan doorstaan, maar dan vergeet hij even dat ontlastend bewijs is genegeerd. Voor het Hof van Beroep was dat aanleiding Jomsap vrij te spreken, nadat ze door de Criminal Court was veroordeeld, maar het hooggerechtshof draaide de vrijspraak terug.

Ten slotte een persoonlijke noot. Het is zonneklaar dat de politie bij het onderzoek geblunderd heeft en nu probeert zichzelf vrij te pleiten. Maar zoals ik al op de homepagina schreef: Wie gelooft de politie, de meest corrupte overheidsdienst van Thailand die er ook niet voor terugdeinst verdachten te mishandelen om een bekentenis af te dwingen?

Zdenek Pfeifer

Met HIV besmette Tsjech aangehouden

19 januari – De Tsjech die gezocht werd wegens het verspreiden van het HIV-virus is dinsdagavond in een appartement in Phuket aangehouden. De krant besteedt op de voorpagina veel aandacht aan de geruchtmakende zaak, want een leedverhaal trekt nu eenmaal veel lezers [cynische toevoeging van uw redacteur].

Zdenek Pfeifer (50) werd door een gecombineerde eenheid van politie en soldaten in de boeien geslagen en voor ondervraging naar het Immigration Bureau gebracht. Gebleken is dat hij in juni 2015 Thailand binnenkwam en dat zijn visum in augustus van dat jaar verliep. Daarvoor krijgt hij een boete en wordt het land uitgezet. Naar welk land vermeldt het bericht niet.

De politie doet intussen onderzoek naar het vermoeden dat hij, wetend seropositief te zijn, onbeschermde seks met Thaise vrouwen had. Ook in het buitenland had hij zich daaraan schuldig gemaakt. De man heeft verklaard van de herenliefde te zijn en alleen te slapen met mannen. Hij betaalde ze niet voor de seks.

Pfeifer’s arrestatie vond plaats op verzoek van Interpol. Pfeifer wist sinds 2013 dat hij HIV had. Van de slachtoffers die hij tussen 2013 en 2015 maakte, heeft niemand aangifte gedaan. De Tsjechische politie zoekt hem voor seksueel misbruik van een minderjarige.

De directeur van het Bureau of Aids, Tuberculosis en Sexual Transmitted Infections adviseert zijn slachtoffers en trouwens iedereen die onbeschermde seks heeft gehad, zich op HIV te laten testen.

Thailand telt 430.000 mensen met HIV/Aids. Van hen slikken 310.000 anti-retrovirale medicijnen. Elk jaar worden 7.000 personen gediagnosticeerd met HIV, van wie 90 procent onbeschermde seks heeft gehad.

Op de foto Pfeifer in het midden; het fotobijschrift vermeldt niet wie die anderen zijn.

Oud-personeel THAI betrokken bij corruptie Rolls Royce

19 januari – De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls Royce heeft toegegeven personeel van Thaise overheidsdiensten en werknemers van Thai Airways International (THAI) te hebben omgekocht.

De NACC en THAI doen in samenwerking met het Britse Serious Fraud Office (SFO) onderzoek naar de corruptie die in 1991 begon en gedurende drie perioden plaatsvond. In de eerste periode (1991-1992) schoof RR $ 18,8 miljoen, in de tweede (1992-1997) $ 10,38 miljoen en in de derde (2004,2005) $ 7,2 miljoen. THAI had gedurende deze periodes vijf presidenten. De zaak kwam aan het rollen door een onderzoek van het SFO naar corruptie in zeven landen: Indonesië, Thailand, India, Rusland, Nigeria, China en Maleisië.

Hugh Vanijprabha, directeur van Rolls Royce (Thailand) Ltd, zegt dat de ontdekte corruptie geen indicatie is van de huidige manier van zakendoen. ‘We gedragen onszelf nu op een totaal andere manier. We hebben zero tolerance tegen zakelijk wangedrag van welke aard dan ook. We zullen uit deze periode als betrouwbaarder komen, veerkrachtig en een beter geleid bedrijf dat elke keer terecht wint. Onze onderliggende technologieën en skills zijn nog nooit zo sterk geweest.’ (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Verrassend: NOB vraagt abt zich aan te geven

19 januari – Zijn de bordjes verhangen bij het National Office of Buddhism (NOB), want tot nu toe leek die de abt van Wat Phra Dhammakaya, die zich verborgen houdt, de hand boven het hoofd te houden. Het probeert abt Phra Dhammachayo (laat ik zijn naam nu maar eens noemen) te bewegen om zich aan geven. De abt is overigens niet meer in functie.

Tegen de abt loopt een arrestatiebevel omdat hij sinds vorig jaar niet is komen opdagen bij de DSI om de beschuldigingen tegen hem in ontvangst te nemen. Hij wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, dat is verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, en moet zich nu melden bij het OM.

Minister Ormsin (PM’s Office) bevestigde gisteren desgevraagd dat het NOB pogingen onderneemt de abt op andere gedachten te brengen. De NOB is daartoe bereid om het gebruik van geweld te voorkomen, dat het boeddhisme zou kunnen schaden.

Daarbij teken ik aan dat van de geweldsoptie nog niets is gebleken; de overheid lijkt eerder passief en doet alleen maar oproepen. Premier Prayut en vice-premier Prawit benadrukten eerder geen geweld te willen gebruiken. Ormsin zegt dat de regering manieren onderzoekt om negatieve gevolgen te voorkomen.

Dinsdag vergaderde Prawit met betrokken diensten. Na de bijeenkomst zei hij geen plannen te hebben om de arrestatie van Phra Dhammachayo af te dwingen. De betrokken diensten doen hun werk [?].

Gevraagd of het OM de zaak [heling en witwassen] niet voor de rechter kan brengen zolang de abt zich niet overgeeft of gearresteerd wordt, zegt minister Suwaphan (Justitie) dat de vervolging ook in dat geval kan doorgaan, omdat drie van de vijf verdachten die bij de zaak betrokken zijn, al in hechtenis zijn genomen.
Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

FDA: Strenge controle medicijnprijzen gewenst

19 januari – De prijzen van medicijnen dienen streng gecontroleerd te worden om te voorkomen dat farmaceutische bedrijven met een dominante marktpositie te veel voor hun producten rekenen, waardoor de toegang tot medicijnen wordt beperkt. Aldus voormalig secretaris Siriwat van de FDA op het seminar ’10 years of compulsory licence implementation and access to essential medicines’, dat dinsdag werd gehouden in Bangkok. Het Department of Internal Trade dient daarop volgens hem toe te zien; het ministerie van Gezondheid kan daarbij experts leveren om de productiekosten te beoordelen.

Een patent voor een nieuw medicijn biedt een bescherming van 20 jaar. Siriwat zegt dat dit monopolie vaak resulteert in hogere prijzen. Compulsery licensing blijft in sommige gevallen nodig. CL wordt vaak gebruikt in noodgevallen. Het land kan dan tijdelijk generieke medicijnen importeren of die zelf produceren. Bedrijven met patenten ergeren zich doorgaans aan CL. Niettemin blijkt uit een studie dat regeringen die CL lang toepassen, weinig worden geconfronteerd met handelssancties.

Chalermsak Kittitrakul van de Aids Access Foundation pleitte op het seminar voor herziening van het systeem van intellectueel eigendomsrecht. Thans ligt de nadruk op de bedrijven in plaats van op gezondheid en de toegang tot medicijnen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Vakantiepark bij het strand van Ban Krut

Kort nieuws donderdag 19 januari

– Bewoners in Chumphon, Ranong en Nakhon Si Thammarat krijgen de komende drie dagen te maken met zware regenbuien, overstromingen en mogelijk grondverschuivingen, waarschuwt het National Disaster Warning Centre. Het centrum dringt ook aan op uiterste voorzichtigheid bij reizen.

Maar er is ook goed nieuws. Het Royal Irrigation Department verwacht dat eind deze maand aan het slechte weer een eind komt. Volgens het Meteorological Department neemt de regen na het weekend af.

Dinsdagnacht werd het Zuiden gegeseld door zware regens. Daardoor liep de Phetkasem Road onder water en stagneerde het verkeer. Op twee plaatsen in Bang Saphan (Prachuap Khiri Khan) ontstonden verkeersopstoppingen omdat twee bruggen beschadigd waren geraakt. Het Highway Department verrichtte noodreparaties.

Lang Suan (Chumphon) kreeg te maken met een grondverschuiving, waardoor bomen ontworteld werden en wegen geblokkeerd raakten. Bij het Ngam eiland zonk een vissersboot met zeven bemanningsleden aan boord. Drie zijn gered door een vissersboot die in de buurt was, de anderen worden vermist.

Op de foto een vakantieverblijf bij het Ban Krut strand in Bang Saphan.

– De Amerikaanse ambassadeur Glyn Davies zegt dat de presidentswisseling geen gevolgen heeft voor de Amerikaans-Thaise betrekkingen. Thailand en ook Asean blijven belangrijke partners van de VS.

Alhoewel het duidelijk is dat Trump de Trans-Pacific Partnership vrijhandelsovereenkomst niet zal doorzetten, is het lastig om te voorspellen wat de handelsstrategie van het nieuwe Amerikaanse kabinet wordt. ‘Het goede nieuws is dat het nog steeds vrijhandel is’, zegt Davies, refererend aan Trump’s voorkeur voor traditionele bilaterale handelsdeals.

Davies zei nog meer, onder andere over samenwerking op het gebied van regionale veiligheid, humanitair werk, internationale wetshandhaving, mensenhandel (‘Blijft een van de topzorgen’), de gezamenlijke militaire oefening Cobra Gold en gezondheid en onderwijs, maar dat mag u zelf lezen in Ambassador Davies stresses continuity in US-Thai relations. Over de politieke situatie zei hij te hopen dat Thailand snel terugkeert naar democratie, maar dat is ook al zo’n open deur.

– Kasit Piromya, lid van de nationale hervormingsraad (NRSA), vindt dat het leger ook het nationale eenheidspact moet tekenen en beloven nooit meer een coup te plegen. Over dat pact, vast te leggen in een Memorandum of Understanding (MoU), schreef ik al eerder uitgebreid dus kan ik dit bericht beperkt houden (zie het bericht van 18 januari Eenheidspact voor verzoening: Suthep ligt dwars en 17 januari Regering streeft naar eenheidspact)

Kasit vindt de handtekening van het leger belangrijk omdat het sinds de coup in 2006 tegen Thaksin een belangrijke rol heeft gespeeld bij vergroting van de politieke conflicten, die Thailand in twee kampen hebben verdeeld.

Voormalig parlementslid Worachai Hema (Pheu Thai) is het eens met Kasit. ‘Het leger is deel van het conflict. Het moet afzien van coups bij politieke conflicten. Die nieuwe benadering dient te worden opgenomen in het MoU.’

Een lezer van Kasit’s bedenkingen op Facebook schrijft: ‘De afgelopen tien jaar vonden de meeste ruzies plaats tussen mensen die Thaksin haten en van hem houden. Het is niet mogelijk dat die twee groepen de handen ineen slaan.’

– Het VN kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (OHCHR) roept Thailand op zaken betreffende majesteitsschennis te herzien. Naar aanleiding van een klacht van de Thai Lawyers for Human Rights (THLR) springt de OHCHR in de bres voor Jatupat Boonpattararaksa die op 2 december is aangehouden en wiens borgtochtaanvraag op 22 december werd afgewezen. Jatupat plaatste op zijn Facebook een link naar een BBC artikel over de nieuwe koning dat door de autoriteiten wordt beschouwd als majesteitsschennis.

De OHCHR is bezorgd over de vervolging van Jatupat die niets anders heeft gedaan dan gebruik te maken van zijn recht op vrije meningsuiting. De THLR is blij met de steun van de VN. Ook het Observatory for the Protection of Human Rights Defenders in Genève heeft de Thaise autoriteiten laten weten bezorgd te zijn over Jatupat’s detentie. Het wijst erop dat 3.000 webgebruikers ook een link hebben geplaatst, maar alleen hij is aangehouden.

– Laatste bericht van vandaag. Twaalf van de 21 voornamelijk oudere moslima die in november in Maleisië zijn aangehouden, worden vandaag vrijgelaten. De vrouwen waren aangehouden omdat ze er als bedelaar werkten, alhoewel hen door tussenpersonen een baan als verkoopster van crispy rice was beloofd. De negen anderen worden later vrijgelaten.

Volgens een Thaise functionaris werden ze in een shelter [?] vastgehouden in de deelstaat Johor om als getuige op te treden. Familie van de vrouwen trok bij de Thaise autoriteiten in november aan de bel, nadat ze al sinds september niets meer van hen hadden gehoord.

De lage rubber en longkong prijzen nopen veel Thai om illegaal werk te zoeken in Maleisië. Velen zijn bedrogen door tussenpersonen die hen een baan als verkoopster beloven.


 

Sinds mijn tienerjaren ben ik al een fan van Jacques Brel en in die liefde is nooit verandering gekomen. Ik prijs me gelukkig hem ooit live te hebben zien optreden in de Rotterdamse Schouwburg. Dat moet ergens tussen 1959 en 1964 zijn geweest. Het programmaboekje heb ik nog, maar daar staat geen jaartal op.

Ik ben een strenge fan: alleen Brel mag Brel zingen en niemand anders. Een uitzondering maak ik evenwel voor Nina Simone. Haar vertolking van Ne me quitte pas, Brel’s bekendste maar – vind ik – niet het beste chanson, is weergaloos. Doorleefd net als bij Brel. Luister en geniet.


 

De zaak Jomsap: Volgens mij liegt de politie

18 januari – Laat ik dit bericht maar eens beginnen met mijn commentaar. Ik geloof niets van de bewering van de politie dat ze een bende van zes personen heeft gevonden die illegaal getuigen en bewijs heeft geworven om de onschuld van onderwijzeres Jomsap Saenmuangkhot te bewijzen.

Jomsap Saenmuamgkhot bij de rechtbank van Nakhon PhanomDe politie houdt intussen stug vol dat het onderzoek naar het hit-and-run ongeluk in 2005 vlekkeloos is verlopen. Ze ontkent van Jomsap een zondebok te hebben gemaakt, zoals ze zelf en die zogenaamde bende beweren.

Maar praatjes vullen geen gaatjes, want in tegenstelling tot de rechtbank en het hooggerechtshof vond het Hof van Beroep het bewijs destijds onvoldoende en tegenstrijdig en sprak de vrouw als enig rechtscollege vrij.

Het websitebericht gaat in detail in op het ongeluk en het bewijs van het OM, maar dat vind ik wel best. Van belang lijkt me alleen het volgende:

1 Een getuige heeft verklaard dat de bestuurder van de auto waarmee de fietser werd dood gereden, een man was.

2 De man meldde zich negen maanden nadat Jomsap gevangen was gezet.

3 De onderwijzeres zegt dat ze op de dag van het ongeluk bij haar gezin was, maar haar advocaten hadden haar destijds afgeraden dit te noemen omdat de rechtbank geen belang hecht aan verklaringen van familie. Het zou zelfs tegen haar kunnen werken.

4 Het Hof van Beroep heeft geconstateerd dat de krassen op de pickup truck aan de verkeerde kant zaten. Op de fiets van het slachtoffer is groene verf gevonden, maar de wagen van Jomsap heeft een bronskleur.

5 Er is al eerder op gewezen, onder andere door de krant in haar hoofdredactioneel commentaar van 15 januari dat het bewijs van het OM uitsluitend is gebaseerd op het kenteken van de wagen. De pickup truck van de vrouw heeft weliswaar hetzelfde nummer als dat van de betrokken wagen, maar de plaats van registratie komt niet overeen. (Bron: website Bangkok Post, 17 januari)

Eerdere berichten:
17 januari: De zaak Jomsap: Politie zaait twijfel over nieuw bewijs
16 januari: Kort nieuws
15 januari: Commentaar: Haal de bezem door het rechtsstelsel
14 januari: Kort nieuws
13 januari: Onderwijzeres 18 maanden onschuldig in de cel

Update krant: Het kantoor van de procureur-generaal vraagt de media Jomsap niet meer aan te duiden als ‘zondebok’, want dat kan de uitkomst van de herziening beïnvloeden. Niemand dient overhaaste conclusies te trekken, zegt woordvoerder Prayuth Phetkhun.

Een andere woordvoerder wijst erop dat de veroordeling door het hooggerechtshof tot drie jaar en twee maanden gevangenisstraf nog steeds geldt. De media en critici op de social media dienen daarom  voorzichtig te zijn met hun commentaar op het vonnis.

Politie inspecteur-generaal Panya, die de zaak onderzoekt, zegt er zeker van te zijn dat de man die zich gemeld heeft als bestuurder van de wagen, niet de bestuurder was. ‘Hij legt voor iemand anders een valse verklaring af.’ Waarop deze bewering is gebaseerd, vermeldt het bericht niet. [En zal het journaille ook wel niet naar geïnformeerd hebben]

De politie hoorde gisteren een voormalige senator van Mukdahan, die na de vrijspraak door het Hof van Beroep was benaderd om Jomsap te vertegenwoordigen als advocaat. [Wat ik met dit gegeven aanmoet, is me niet duidelijk] De groep van zes die in het websitebericht wordt genoemd, heeft volgens Panya ook in andere zaken dezelfde ‘stunt’ uitgehaald. Soms lukte dat, soms niet. Jomsap is niet een van de zes.

Overstromingen Flood Damage Estimates

TMB: Schade overstromingen Zuiden 27,4 mld baht

17 januari – TMB Analytics, de researcheenheid van de TMB Bank, schat de schade van de overstromingen in het Zuiden voor het bedrijfsleven op 27,4 miljard baht. Vooral de rubberboeren zijn het hardst getroffen.

De schatting is hoger dan die van de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), want die houdt het op 22,4 miljard baht. De UTCC zegt dat de overstromingen 1,2 procent van de regionale economische groei afromen, die eerder werd geschat op 3,2 procent.

De overstromingen in de twaalf provincies van het Zuiden hebben het transport geschaad en geleid tot een vermindering van rubberaanbod met 281.000 ton oftewel 6,3 procent van ’s lands jaarlijkse rubberproductie, aldus TMB Analytics. Door het verminderd aanbod hebben de fabrikanten van rubber vellen, smoked rubber en latex hun productie moeten staken.

Voor de andere cijfers verwijs ik naar bijgaand overzicht. (Bron: Bangkok Post, 17 januari)

Eenheidspact voor verzoening: Suthep ligt dwars

18 januari – Lastige man, die Suthep Thaugsuban: voormalig vice-premier in de regering Abhisit (Democraten), protestleider tegen de regering Yingluck, monnik nadat de junta de macht had overgenomen en sinds hij zijn pij heeft afgelegd voorzitter van de Muan Maha Prachachon for Reform stichting. Hij zegt dat hij en zijn collega’s niet het Memorandum of Understanding zullen tekenen dat de regering heeft voorgesteld om aan de politieke scheidslijnen een eind te maken.

Suthep zegt het initiatief van de regering te steunen om vier commissies te vormen die zich gaan bezighouden met nationale hervorming en strategie, maar hij maakt zich zorgen over het verzoeningsproces. ‘Het MoU is niet de manier om echte eenheid te bereiken. De sleutel naar nationale eenheid is dat alle partijen zich aan de wet moeten houden.’

Suthep verzet zich ook tegen de weer opgedoken suggestie om amnestie te verlenen aan degenen die betrokken waren bij politieke protesten, met name aan degenen die ernstige misdrijven pleegden en zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Niettemin is hij wel bereid zijn visie op verzoening te geven wanneer de regering hem dat vraagt.

Premier Prayut herhaalde gisteren waar het om draait: politieke partijen en andere groepen krijgen drie maanden de tijd om hun eisen ten aanzien van verzoening bekend te maken, zodat de regering de oorzaken van de politieke conflicten kan aanpakken. Het gaat niet alleen om om politiek, maar ook om sociale ongelijkheid en onrecht. Een nieuwe commissie nationale verzoening, die voornamelijk bestaat uit militairen, komt met conclusies. Daarna wordt de betrokkenen gevraagd het eerder genoemde Memorandum of Understanding te tekenen, ook aangeduid als eenheidspact.

De rol van de regering omschreef hij als facilitator, de bevolking dient ook deel te nemen aan de besluitvorming. Het MoU noemde hij ‘een sociaal contract’, waaraan alle partijen zich moeten houden.

Vice-premier Prawit, die belast is met de leiding over het hele feest, zegt dat betrokkenen gevraagd wordt zich over tien onderwerpen uit te spreken, waaronder economie, veiligheid en buitenlandse zaken. ‘Wat tegen de grondwet en wetten ingaat, blijft buiten beschouwing. Als wetgeving nodig is, kan artikel 44 [van de interim-grondwet] worden gebruikt om obstakels op te ruimen.’ [Dit artikel geeft premier Prayut absolute macht]

Mekong met eilandjes voor Chiang Saen

Opblazen rotsen in Mekong slecht voor Thailand

18 januari – Thailand verliest meer dan het wint door het kabinetsbesluit akkoord te gaan met het voornemen van China rotseilandjes in de Mekong op te blazen om de rivier bevaarbaar te maken voor grote vrachtschepen. Dit zegt een fellow verbonden aan het Thailand Development Research Institute.

De waarde van de goederen die de grensposten Chiang Saen en Chiang Kong (Chiang Rao) passeren, bedraagt slechts 3 procent van de totale grenshandel oftewel 35,2 miljard baht. Tussen 2014 en 2016 zakte de waarde van de import uit China in Chiang Kong van 6,69 miljard naar 3,07 miljard baht en in Chiang Saen van 674 miljoen naar 381 miljoen baht.

Mekong protest tegen opblazen rotsenSaowaruj Rattanakhamfu zegt daarbij nog niet het verlies in milieuschade te hebben meegerekend en het verlies in lokale verdiensten uit de visserij.

‘De gevolgen zijn vele groter dan de regering verwacht’, vertelde ze op een seminar van de Seub Nakhasathien stichting. ‘Als econoom denk ik dat het onverstandig is de rotsen ten behoeve van de commerciële handel op de rivier op te blazen. Het project zal immense gevolgen hebben voor arme mensen.’

Saowaruj pleit voor een studie om na te gaan of het klopt dat de transportkosten met 20 procent afnemen wanneer de rotsen verdwenen zijn en grote vrachtschepen van 500 ton vrij spel hebben, zoals beweerd. Ze denkt dat daarbij geen rekening is gehouden met de milieuschade en het inkomensverlies van bewoners, die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de rivier.

Pianporn Deetes van International Rivers noemt het plan onzin, omdat Chinese producten binnen 24 uur over de weg naar Thailand kunnen worden vervoerd. Ze kunnen ook het hele jaar in kleinere vaartuigen worden vervoerd zonder dat daarvoor de stroomversnellingen met rotsen moeten wijken.

Meer over de milieugevolgen en andere berichten over de rivier op de pagina Mekong: Brood uit het water.

Meerdere kleine aardbevingen ‘niet ongebruikelijk’

18 januari – De zeventig kleine aardbevingen die Chiang Mai en Mae Hong Son in het Noorden de afgelopen twee weken hebben getroffen, zijn niet ongebruikelijk. Met deze geruststelling probeert het Department of Mineral Resources (DMR) de angst voor een mogelijk grote aardbeving weg te nemen. Directeur-generaal Tawsaporn riep de bevolking gisteren op niet in paniek te raken. ‘Deze provincies liggen in een gebied waar beweging van het aardoppervlak gebruikelijk is.’

De laatste aardbeving in het district Pai (Mae Hong Son) werd zondagmiddag gemeten, ze had een kracht van 3,9 op de schaal van Richter. Dezelfde dag werd in Chom Thong (Chiang Mai) een beving van 4,2 gemeten. Volgens het DMR waren beide ‘gematigd’. De overige hadden een kracht van 1 tot 2.

De DMR zegt niettemin rekening te houden met de mogelijkheid van een sterkere aardbeving. Ze dringt er bij de bevolking op aan geen paniek te zaaien door het verspreiden van geruchten en onjuist nieuws. Vice-premier Prawit mag zich dat advies wel eens aantrekken, want hij heeft gezegd dat de aardbevingen, hoewel zwak, een teken kunnen zijn van een mogelijke ‘verwoestende’ beving in de toekomst.

Het MRD-kantoor in Lumpang is voorbereid op een aardbeving, het heeft zaklantaarns, batterijen en radioapparatuur klaar liggen, en het heeft een evacuatieplan gemaakt. De dorpelingen is geadviseerd na te gaan of hun huis bestand is tegen een beving.

Gekibbel over veiligheid ARL; ‘Bouten liggen los’

18 januari – Adjunct directeur-generaal Suthep Panpeng van de SETRT, de exploitant van de Airport Rail Link, bijt van zich af. De ARL is veilig, de informatie over zwakke plekken op de route die voormalig adjunct-gouverneur Samart van Bangkok heeft gegeven, is ‘incorrect’. De problemen zijn al opgelost.

Volgens Samart zijn veel bouten die de rails verbinden met de stalen plaat waarop de rails rusten, los geraakt waardoor de light rail treinen op twee plaatsen hun snelheid moeten terugbrengen van 45 naar respectievelijk 15 en 30 km per uur om te voorkomen dat ze van de baan vallen. Samart zegt dat er volgens een onderhoudsrapport 159 zwakke plekken zijn, die nodig gerepareerd moeten, waarvan 59 zich in ‘kritieke toestand’ bevinden.

Suthep erkent dat een deel van de baan gerepareerd moet worden; elke vier maanden pleegt de SETRT onderhoud en verricht inspecties. Eind 2015 is 28 km gerepareerd. In april vorig jaar zijn meer technici gehuurd voor visuele inspecties elke maand.

Maar op Samart maakt dat alles geen indruk; hij blijft de SETRT op zijn Facebook pagina op de nek zitten. En daar heeft Suthep weer op gereageerd. Laat ik het hier maar bij houden.

Chuwit Kamolvisit exit uit politiek

Kort nieuws woensdag 18 januari

– De goed van de tongriem gesneden oprichter en voormalige leider van de Rak Thailand partij Chuwit Kamolvisit [ook gespeld als Chuvit] zegt definitief vaarwel tegen de politiek en maakt zijn entree in de media. Hij gaat vanaf eind deze maand op de digitale televisie een nieuwsprogramma helpen presenteren. Chuwit deed die belofte gisteren voor de San Chao Pho Suea (Tiger God shrine) in Phra Nakhon (Bangkok).

Het nieuwsprogramma gaat zich bezighouden met economie, politiek en sociale kwesties, gebaseerd op ervaringen uit de eerste hand. Chuwit zegt dat hij zijn ervaring en kennis wil gebruiken om de bevolking te helpen. Naar verluidt zou het kanaal eigendom zijn van Thairat TV [Thairat is de Thaise Telegraaf]

Chuwit kwam vorige maand vrij uit de gevangenis waar hij vastzat wegens de sloop in 2003 van winkels en barretjes op de Sukhumvit Square. Als politicus ging hij tekeer tegen illegale gokgelegenheden die door de politie werden gedoogd. Als voormalige eigenaar van enkele luxueuze massagesalons wist hij daar alles van.

– Interpol en de Thaise politie zijn op zoek naar een Tjechische man die ervan verdacht wordt met opzet het HIV-virus te hebben verspreid door met Thaise vrouwen onbeschermde seks te hebben. De man vluchtte in 2014 naar Thailand nadat hij in het buitenland beschuldigd was van seksueel misbruik van een kind en het infecteren van een aantal vrouwen. De politie omschrijft hem als een aantrekkelijke, goed gebouwde man, zeer bekwaam in het manipuleren van mensen. Ze vermoedt dat de man zich ergens in het Noorden schuilhoudt.

Zelfs voordat Interpol bij Thailand aan de bel trok, was de man al gesignaleerd in Phuket. Vrouwen hebben daar bij de politie over hem geklaagd. In december stuurde de Provincial Police Region 5 een memo rond met het verzoek naar hem uit te kijken. Volgens Interpol weet de man al sinds 2013 dat hij seropositief is. Tussen 2013 en 2015 was hij betrokken bij tien strafrechtzaken wegens onbeschermde seks met mannen. Zeker één partner liep HIV op, aldus Interpol.

– De student rechten Jatupat Boonpattararaksa, die gevangen zit op verdenking van majesteitsschennis, mag deze en volgende maand twee examens in de gevangenis doen. De examens waren een van de redenen waarom zijn advocaten hadden aangedrongen op vrijlating op borgtocht, maar dat verzoek is afgewezen door de rechtbank van Khon Kaen. Minister Suwaphan (Justitie) heeft  toestemming gegeven voor de examenregeling, mocht een nieuwe aanvraag opnieuw worden afgewezen.

Jatupat is aangehouden omdat hij een link op zijn Facebook pagina had geplaatst naar een artikel van de BBC over de nieuwe koning, dat smadelijk werd geacht. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Majesteitsschennis)

– Meechai Ruchupan, voorzitter van de grondwetcommissie (CDC), is benoemd tot voorzitter van een ad hoc commissie van elf leden die de nieuwe grondwet, hoewel in een referendum goedgekeurd door de bevolking, gaat wijzigen.

Officieel gebeurt dat op verzoek van de regering nadat ze kennis heeft genomen van de observations van de koning [lees: op bevel van de koning die de wet nog niet had ondertekend]. De wijzigingen hebben betrekking op de rol van de regent pro tempore (zie voor details de pagina Grondwetwijziging 2)

De ad hoc commissie vergaderde gisteren voor het eerst. De herziening plus bijschrijving in samut Thai, een traditioneel boek met alle grondwetten, neemt naar verwachting een maand in beslag. Meechai krijgt het druk want de CDC zelf is bezig met het opstellen van organieke wetten, die vereist zijn voor de verkiezingen.

De pijlers staan er al van de volgend jaar aan te leggen expressway Kaset-Nawamin Road– De Expressway Authority of Thailand (Exat) heeft bekend gemaakt dat dit en volgend jaar twee expressways in Bangkok en een in Phuket worden aangelegd. De expressways in Bangkok moeten helpen de verkeerscongestie te verminderen. Volgende maand neemt het kabinet een besluit, de aanleg van een begint in juni, van de ander volgend jaar (foto).

In Phuket gaat het om een verbinding tussen Khatu en Patong. Thans wordt daarvoor een milieu-effectrapportage gedaan. Exat maakt verder bekend dat twee geplande wegen in Bangkok niet doorgaan, daar ze te veel nadelige gevolgen voor bewoners zouden hebben.

– De man die begin deze maand in Lat Phrao een voormalige werknemer van een bedrijf op Suvarnabhumi dood stak en zijn iPhone stal en zijn medeplichtige zijn door de openbare aanklagers in staat van beschuldiging gesteld. Het bewijs wordt ondersteund door camerabeelden.

Het OM verzette zich eerder tegen vrijlating op borgtocht omdat beiden een vluchtrisico vormen. Het tweetal kan de doodstraf krijgen. Behalve genoemde diefstal pleegden ze nog drie andere berovingen.

De publieke verontwaardiging op de social media over de brute beroving die fataal afliep voor het slachtoffer is groot.

– Thailand’s toenemende samenwerking met China op defensiegebied is niet nadelig voor de samenwerking met de VS, zegt een Amerikaanse China-deskundige. David Shambaugh, directeur-oprichter van het China Policy Programme aan de George Washington universiteit zei gisteren tijdens een ronde-tafelgesprek met verslaggevers dat de VS Zuidoost-Aziatische landen niet dwingt te kiezen tussen Washington en Beijing.

De band Thailand-VS beschreef hij als ‘buitengewoon diep, sterk en langdurend’. Shambaugh verwacht geen radicale veranderingen van het Amerikaans Azië-beleid, maar wel van het China-beleid. Volgende maand houden Thailand en de VS hun jaarlijkse Cobra Gold militaire oefening.

– De bewakingscamera’s in Bangkok worden verhangen om een beter beeld te krijgen van verkeersovertredingen en om ruzies tussen politie en automobilisten de kop in te drukken. De meeste camera’s hangen thans bij kruisingen en registreren verkeersdeelnemers die door rood licht rijden, maar de politie wil ook beelden hebben van verkeersdeelnemers die bijvoorbeeld op de verkeerde rijbaan rijden.

De maatregel is een reactie op een videoclip met een ruzie tussen een agent en een automobilist bij een controlepost. Die heeft de nodige kritiek opgeroepen van internetgebruikers. Hoeveel camera’s verhuizen is niet bekend.


 

Vandaag weer eens een muzikaal begin. Geniet 7.29 minuten van Billy Holiday met Fine and Mellow.

My man don’t love me, Treats me oh so mean, My man he don’t love me., Treats me awfully mean, He’s the lowest man, That I’ve ever see.


 

De zaak Jomsap: Politie zaait twijfel over nieuw bewijs

17 januari – Het was te verwachten: de politie zal nooit toegeven in de zaak van de onderwijzeres, die 18 maanden onschuldig gevangen heeft gezeten, geblunderd te hebben bij het onderzoek. Ja, beste mensen: TIT (This is Thailand) dus gezichtsverlies moet op alle mogelijke manieren voorkomen worden. Recht in Thailand is er alleen voor mensen met geld.

Jomsak SaenmuangkhotGisteren zou de provinciale rechtbank van Nakhon Pathom zich buigen over het verzoek van Jomsap  Saenmuangkhot om de zaak te heropenen. Maar de zitting werd uitgesteld tot volgende maand, omdat de kroongetuige niet kwam opdagen. Dat is de man die zegt de wagen te hebben bestuurd die het hit-and-run ongeluk in 2005 veroorzaakte, dat in de schoenen van de vrouw is geschoven op grond van uiterst mager bewijs.

Tot overmaat van ramp voor de vrouw, die behalve de detinering al een lange rechtsgang achter de rug heeft, zaait de politie nu twijfel. Het vereiste nieuw bewijs [voor heropening van de zaak] zou verzonnen kunnen zijn.

Volgens politie inspecteur-generaal Panya, die belast is met het onderzoek naar de zaak, heeft de polltie informatie die erop wijst dat mensen er alles aan doen om met bewijs te komen dat de politie van Jomsak een zondebok heeft gemaakt. De politie doet daar momenteel onderzoek naar; ze hoopt de hele plot te ontrafelen en degenen die erachter zitten spoedig voor de rechter te brengen. Panya zegt dat het onderzoek destijds correct is uitgevoerd.

Voorzitter Atchariya van een groep die slachtoffers in strafzaken helpt, heeft ook twijfels over het nieuwe bewijs. Hij gelooft niet dat Jomsak een zondebok is, wijzend op tegenstrijdigheden over het kenteken van de auto.

‘We worden overstelpt met kritiek omdat we twijfels hebben. Wij willen bewijzen of de claim [dat de vrouw onschuldig is] waar is. Als ze geen zondebok is, kan dit het strafrechtsysteem schaden.’

Jomsap distantieert zich van de commentaren en houdt vol dat ze onschuldig is. Ze gaat door met vechten om haar naam gezuiverd te krijgen en hoopt dat haar recht wordt gedaan. Premier Prayut vraagt de bevolking zich te onthouden van oordelen en de zaak aan de wet over te laten.

Wanneer de provinciale rechtbank akkoord gaat met herziening, verhuist de zaak naar het hooggerechtshof dat het laatste woord heeft. De advocaten van de vrouw gaan proberen de kroongetuige op te sporen, maar dat kan enige tijd duren.

Persoonlijke noot: Het zou me niet verbazen dat de man bang is geworden en daarom niet kwam opdagen. Het is ook mogelijk dat hij geïntimideerd is door de politie, het meest corrupte overheidsapparaat van Thailand dat er niet voor terugdeinst verdachten te mishandelen om hen tot een bekentenis te dwingen. Een kennis van mij, die enkele rechtszaken heeft bijgewoond, zegt dat rechtbanken voornamelijk afgaan op verklaringen van de politie en het OM en nauwelijks luisteren naar de verdachte en advocaat. Advocaten stellen zich onderdanig op.

Eerdere berichten:
16 januari: Kort nieuws
15 januari: Commentaar: Haal de bezem door het rechtsstelsel
14 januari: Kort nieuws
13 januari: Onderwijzeres 18 maanden onschuldig in de cel

Extra belastingaftrek voor bedrijven die ouderen werk bieden

17 januari – Vorig jaar kregen bedrijven die ouderen in dienst nemen, een dubbele belastingaftrek op de gemaakte kosten; dit jaar studeert het Fiscal Office op een aftrekpost van driemaal de kosten. De regeling geldt voor ouderen met een salaris van maximaal 15.000 baht per maand, wat overigens bepaald geen vetpot is. De aftrek is een van de maatregelen die worden genomen vanwege de vergrijzing van de samenleving.

Andere vorig jaar genomen maatregelen zijn een omgekeerde hypotheek en een verplicht pensioenfonds. Het pensioenfonds wordt in 2018 van kracht. Het is verplicht voor bedrijven met 100 werknemers en meer. Werkgever en werknemer betalen een gelijke premie.

Voor de 25 miljoen werkers in de informele sector is vorig jaar een National Savings Fund gevormd, een vrijwillig veiligheidsnet

Thans telt Thailand 30 miljoen ouderen van 60 jaar en ouder, van wie 7 miljoen een AOW-uitkering krijgen van 600 tot 900 baht per maand, waar je al helemaal niet van kunt leven. Jaarlijks kost dat de regering 70 miljard baht. (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Gevreesd ethanol tekort blijft uit; suikeroogst voldoende

17 januari – Het gevreesde tekort aan ethanol blijft uit omdat de suikeroogst groter blijkt dan voorspeld. Die zorgt voor voldoende melasse voor de productie van ethanol. De Thai Sugar Millers Corporation Ltd (TSMC), een organisatie van 52 suikerfabrieken, zegt dat de huidige oogst die op 6 december is begonnen, een hogere opbrengst heeft dan vorig jaar.

‘Er zijn op dit moment geen zorgen over een ethanol tekort’, zegt voorzitter Sirivuth. In december waren die er wel. Gedacht werd dat mismanagement van fabrieken en een vertraging van de melasse productie tot tekorten rond de jaarwisseling zouden leiden, wanneer de vraag naar biobrandstof stijgt. Het Energy Business Department reageerde daarop door de sluiting van fabrieken voor onderhoudswerkzaamheden op geschikte tijdstippen te regelen of ze pleitte voor uitstel.

Thailand produceert normaal 4 miljoen ton melasse per jaar. Daarvan is 1,2 miljoen ton bestemd voot de alcoholindustrie, 500.000 ton wordt geëxporteerd en 2,5 tot 2,7 miljoen ton blijft over voor de ethanolindustrie. De totale capaciteit aan ethanolproductie bedraagt 5,05 miljoen liter per dag. Maar slechts 4,2 miljoen ton liter per dag wordt geproduceerd wegens de seizoensbeperkingen van melasse en tapioca, de andere bron van ethanol.

Naar verwachting neemt het aanbod aan grondstoffen de komende jaren aanzienlijk toe, omdat de regering boeren stimuleert over te stappen van de verbouw van rijst op suikerriet, dat minder water nodig heeft en een hogere toegevoegde waarde heeft.

Verwacht wordt dat de suikerproductie dit jaar de prognose van begin december die 9,1 tot 9,2 miljoen ton bedroeg, overtreft. De opbrengst van suiker wordt geschat op 86,8, hetgeen wil zeggen dat 1 ton suikerriet 86,8 kilo suiker produceert. In het vorige oogstseizoen bedroeg die 81,5. De CCS (commercial cane sugar, het percentage aan suiker dat aan het riet kan worden onttrokken), bedraagt dit jaar 10,9 tegen 10,3 in het vorig seizoen.

De TSMC heeft nog geen berekening gemaakt van de totale suikerproductie. Ze wil er eerst zeker van zijn dat negatieve factoren geen roet in het eten gooien, want het persseizoen is pas een maand aan de gang. Begin april komt de TSMC met een prognose. Eind april is het persseizoen afgelopen. (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Agri drone voor precisie besproeing met kunstmest en pesticiden

Flinke stimulans voor megafarms

17 januari – Het rijst megafarm programma dat vorige jaar van start ging, krijgt dit jaar een flinke stimulans. De nieuw benoemde staatssecretaris van Landbouw Chutima zegt dat het programma op drie niveaus wordt gevoerd, afhankelijk van locatie en vraag van de deelnemende boeren.

Het programma behelst het samenvoegen van de akkers van verschillende boeren tot één groot perceel, dat bewerkt kan worden met moderne landbouwwerktuigen. De boeren kunnen bij de BAAC maximaal 5 miljoen baht lenen tegen een rente van 0,01 procent. Het ministerie is verantwoordelijk voor de marketing en afzet. Door hun krachten te bundelen kunnen de boeren een beter toegang verkrijgen tot markten en financiële bronnen.

Vorig jaar augustus keurde het kabinet een krediet van 3,25 miljard baht goed aan leningen voor megafarm projecten in 2017 tot 2019. En in september tekende het ministerie van Landbouw een Memorandum of Understanding met het ministerie van Handel en Binnenlandse Zaken om het programma te promoten.

Vorig jaar waren 381 megafarms met 63.000 boeren in bedrijf op een oppervlakte van 940.000 rai. Dit jaar wil het ministerie het aantal uitbreiden naar 426 boerderijen met 72.142 boeren op 1,05 miljoen rai. Het ministerie zoekt naar middelen om dit aantal verder uit te breiden.

De drie modellen zijn Model 2.0 (traditionele landbouw met betere marketing en beheer), Model 3.0 (landbouw met simpele technologie, verbouw van premie rijst als grondstof voor industrieën die producten met toegevoegde waarde maken) en Model 4.0, het meest geavanceerde, waarbij GPS wordt ingezet, aan grondverbetering wordt gedaan, drones worden gebruikt om kunstmest en pesticiden te sproeien (foto) en innovatieve producten worden geproduceerd. Maar voor dit model zijn volgens de staatssecretaris investeerders nodig.

Het ministerie gaat zich dit jaar ook richten op GAP, oftewel good agricultural practices, en voedselveiligheid. Het wil de afzetmarkten in de toekomst duidelijk maken dat Thailand veilige landbouwproducten zoals groentes levert. [Persoonlijke noot: Dan zal het gebruik van chemicaliën toch aanzienlijk moeten worden teruggebracht]

Chutima zegt: ‘Alhoewel in de landbouw chemicaliën worden gebruikt, vereist dat een periode die lang genoeg is voordat geoogst kan worden en het niveau aan residuen op een acceptabel niveau ligt. Wanneer dat eenmaal is bereikt, kan Thailand de volgende stap zetten: chemicaliën-vrije landbouw en uiteindelijk organische landbouw.’

Het land dient volgens haar bij consumenten een beter begrip te kweken over het verschil tussen veilige en organische landbouwproducten, hoe een keuze te maken en hun bereidheid te bevorderen om meer te betalen voor veilige hoog-kwalitatieve producten.

Een van de aandachtspunten dit jaar is ook om in samenwerking met het Agricultural Research Development Agency R&D te bevorderen zodat meer gewassen verbouwd worden die aan de marktvraag tegemoet komen.

Voorzitter Suthep van de Thai Agriculturist Association looft het megafarm project; de krachtenbundeling helpt om de productiekosten naar beneden te brengen, vergroot de productiviteit aanzienlijk en zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie. Suthep zegt dat in 2015/16 slechts 40.000 boeren in 47 provincies bij het project waren betrokken. Ze verbouwden voornamelijk hom mali  (jasmijnrijst), witte rijst en Pathum Thani geurende rijst. Dit jaar streeft de vereniging naar uitbreiding van het areaal van 60.000 rai met 40.000 rai. [Wat de verklaring is voor het verschil met de eerder genoemde cijfers weet ik niet.] (Bron: Bangkok Post, 16 januari) (Zie ook de pagina Rijst 3)

Regering streeft naar eenheidspact

17 januari – Het nieuws wordt vandaag gedomineerd door regering en premier, alsof er weinig anders van belang is dan wat we in journalistiek noemen ‘formeel’ nieuws. De krant is sowieso erg gericht op Bangkok en lijkt geen correspondenten in het land te hebben, waar toch ook het nodige gebeurt dat nieuwswaardig is. Maar laat ik niet al te kritisch zijn, want voor Nederlandse landelijke kranten lijkt Nederland vaak op te houden bij de grenzen van de Randstad.

Bangkok Post opent vandaag met het initiatief van de regering om politieke partijen en actiegroepen een ‘Memorandum of Understanding on National Reconciliation’ te laten tekenen in een poging om de politieke scheidslijnen te slechten. Om eventuele misverstanden direct de kop in te drukken, zegt vice-premier Prawit, die belast is met het verzoeningsproces, dat het initiatief niets te maken heeft met amnestie, een onderwerp dat sinds de regering Yingluck regelmatig opduikt en onlangs weer.

Jatuporn Prompan en Suthep ThaugsubanVertegenwoordigers van alle politieke partijen en groepen, alsmede academici, rechtsexperts, hoge militairen en politieofficieren worden uitgenodigd om ideeën te leveren. Op basis daarvan gaat de regering een set richtlijnen opstellen ter bevordering van eenheid.

Gevraagd of het leger een rol speelt bij het verzoeningsproces, omdat het beschouwd wordt als partij in het politieke conflict, zegt Prawit: ‘Het leger heeft nooit vijanden. Het heeft met niemand een conflict.’

De regering gaat niet over één nacht ijs, het heeft vier commissies gevormd, die zich op het verzoeningsproces gaan storten: nationale verzoening, nationale hervormingen, nationale strategie en verzoening. Elke commissie wordt geleid door een vice-premier. Het artikel bevat verder reacties op de voorstellen. Ik noem er enkele:

– Voormalig oppositieleider Abhisit: Eerst moet de waarheid over de politieke onrust worden vastgesteld. Wie heeft de wet overtreden en hoe? De samenleving wil dat kwesties met betrekking tot eenheid voor de verkiezingen duidelijk worden. Als dat niet gebeurt zullen onrust en conflicten weer oplaaien.

– Suthep Thaugsuban, leider van de voormalige protestbeweging tegen de regering Yingluck (rechts op de foto): Ik steun het initiatief als het ten goede komt aan het land en de bevolking. Maar eenheid bereiken is geen gemakkelijke taak. We moeten eerst uitzoeken wie zich met wie moet verzoenen en hoe. Ik ben gevraagd mij te verzoenen met het UDD (roodhemden). Maar over welke kwesties?

– Sudarat Keyuraphan (kernlid vam voormalig regeringspartij Pheu Thai): Succes bij het bevorderen van eenheid is afhankelijk van de oprechtheid van de machthebbers. Ze moeten onpartijdig zijn, niet betrokken raken bij conflicten en naar alle partijen luisteren in plaats van een symbolisch gebaar maken zoals eerder.

– Jatuporn Prompan,voorzitter van het UDD (links op de foto): We zijn bereid tot samenwerking en ondertekening van het MoU. Ik hoop dat het regering en de premier deze keer lukt eenheid te creëren. Dan kan het land vooruit komen.

Inspectie van het rioleringsstelsel in Chatuchak

Kort nieuws dinsdag 17 januari

– De regering wil de bouwvoorschriften wijzigen om de bouw van huizen en andere constructies die de afvoer van water via natuurlijke waterwegen hinderen, te kunnen verbieden. Daardoor zouden overstromingen in de toekomst kunnen worden voorkomen, denkt vice-premier Prawit. Hij zei dat gisteren op een bijeenkomst in het Government House over de overstromingsproblemen in het Zuiden. Die worden verergerd door geblokkeerde waterwegen en verstopte riolen.

Of bestaande constructies die de afvoer hinderen, worden gesloopt wil Prawit niet zeggen. Hij zei alleen dat de autoriteiten en experts de krachten bundelen om de problemen in het Zuiden, die jaarlijks terugkeren, aan te pakken.

De regering wil op de korte termijn het rioolstelsel verbeteren door waterpompen te installeren die water uit overstroomde gebieden naar zee afvoeren. Daarvoor wordt een bedrijf ingehuurd.

In Pattaya gaat een proef gedaan gedaan worden om te zien of ze in staat zijn binnen een tot twee uur na een zware regenbui overstroomde gebieden droog te malen.

Op de foto inspecteren de gouverneur van Bangkok en ambtenaren het pompstation in Chatuchak. In de komende dagen worden weer zware regens verwacht.

– Nauwelijks de moeite waard om te vermelden, maar wel opening pagina 2: Premier Prayut roept onderwijzend personeel op hun lesmethoden aan te passen aan de dynamiek van de digitale revolutie en leerlingen voor te bereiden op ‘Thailand 4.0’ oftewel op een op waarde gebaseerde economie.

Prayut zei dit gisteren op een bijeenkomst van de Teachers’ Council of Thailand ter gelegenheid van Teachers Day, een dag waarop leerlingen dank betuigen aan hun meesters en juffen. Prayut ontvouwde nog meer ideeën over het onderwijs, maar die laat ik onvermeld. Veel luchtfietserij en gebabbel. Maar hij denkt er verstand van te hebben want zijn moeder was lerares en zijn vrouw is dat ook.

Uit een onderzoek van Suan Dusit Poll onder 8.124 respondenten blijkt dat Thai vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. De teacher index is toegenomen van 7,43 (uit 10) in 2015 naar 7,71 vorig jaar. 29 procent vindt dat onderwijzers veel geduld tonen en zich opofferen en 23 procent meent dat ze technologisch onderlegd zijn. Gevraagd naar zwakke punten zei 16 procent dat ze armzalige lesmethoden hebben. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Het Judge Advocate-General’s Department wil 30 dagen extra de tijd krijgen om bij het hooggerechtshof in beroep te gaan tegen het besluit van het Hof van Beroep om het ontslag van voormalig premier Abhisit [later oppositieleider] uit de militaire reserve ongedaan te maken. Om verlenging is al eerder gevraagd en die verliep vrijdag.

De langslepende zaak heeft betrekking op de sollicitatie van Abhisit als docent aan de militaire academie. Hij zou daarbij vervalste documenten hebben gebruikt, waardoor hij vrijgesteld werd van de dienstplicht en de rang van onderluitenant kreeg. De toenmalige minister van Defensie (in de regering Yingluck) ontsloeg Abhisit in 2012 en nam hem zijn militaire rang af, het Hof van Beroep draaide het besluit in november vorig jaar terug.

– De secretaris-generaal van het Coordinating Centre for the Public Higher Education Staff vraagt de DSI onderzoek te doen naar een netwerk dat via internet vervalste universiteitsgraden verkoopt en naar de kopers. Weerachai Phutdhawong zegt dat iemand met een vervalste graad van een Engelse universiteit heeft geprobeerd een baan als lector aan een Thaise universiteit te krijgen.

Op één website worden cursussen van 6 tot 12 maanden aangeboden, waarmee een graad aan een buitenlandse universtiteit kan worden behaald. Een bachelors graad kost 60.000 tot 125.000 baht, een masters 72.000 tot 125.000 baht en een doctoraat 150.000 tot 225.000 baht. Volgens Weerchai heeft de website banden met de World Peace University, die er door de DSI eerder van is beschuldigd honoraire graden tegen betaling te verstrekken.

Weerachai pleit voor strengere screening bij sollicitaties. De DSI heeft toegezegd de zaak te onderzoeken en het mogelijk verband met de World Peace University. Vier zaken tegen die ‘universiteit’ zijn al afgerond en overgedragen aan het OM.

– Twintig procent van spoedgevallen in ambulances sterven onderweg naar het ziekenhuis omdat de ambulance vast zit in het verkeer, zegt het National Institute for Emergency Medicine. Secretaris-generaal Anucha maakte het cijfer gisteren bekend naar aanleiding van een video op internet, waarop te zien dat in Chiang Mai een pickup truck weigert opzij te gaan voor een ambulance. Volgens Anucha komt dat veel voor.

De meeste patiënten in ambulances hebben een hartziekte, hoge bloeddruk, symptomen van kritieke diabetes of zijn verkeersslachtoffer. Volgens de wet staat op het niet verlenen van voorrang aan een ambulance met sirene een boete van 500 baht.

– De 82-jarige oprichtster van het Bangkok Folk Museum in Bang Rak is zondagavond ernstig gewond geraakt bij een val van de eerste verdieping van haar woonkwartier in het museum, toen ze een van haar poezen van het dak wilde pakken. Ze is met een schedelbreuk opgenomen in het Prasat Neurological Instute. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd.

Waraporn Suravadi was vorig jaar in het nieuws omdat ze 10 miljoen aan donaties had verzameld waarmee ze, aangevuld door eigen spaargeld van 30 miljoen baht, een stuk land naast het museum kocht, waarop een wolkenkrabber zou komen. Het museum is de in 1937 gebouwde voormalige familieresidentie. Waraporn erfde die van haar moeder en maakte er een museum van vanwege haar passie voor kunst en cultuur. Sinds 2004 wordt het beheerd door de gemeente.

– Follow-up op de berichtgeving over de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie Bangkok (MPB) en de Provincial Police Region 7. [In dit bericht wordt daar de Provincial Police Region 1 aan toegevoegd, want ook bij dat examen zijn onregelmatigheden geconstateerd] 23 van de 52 personen tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, hebben zich gisteren bij de politie gemeld om hun onschuld te bepleiten. Op één na zijn het studenten medicijnen. Ze zijn vrijgelaten op een borgtochtsom van 100.000 baht.

Begin maand deed het MPB Training Centre aangifte tegen 350 kandidaten. De politie gaat de Criminal Court toestemming vragen voor de arrestatie van nog eens 100 kandidaten. Een commissie die is gevormd om de fraude te onderzoeken, heeft besloten de fraudeurs te diskwalificeren. De twee politieregio’s maken de examenresultaten op 27 januari bekend, de MPB op 30 januari. (Zie verder Kort Nieuws van 7, 9 10 januari en de pagina Corruptie 2)

– Follow-up op een bericht dat ik gisteren heb overgeslagen. Premier Prayut ontkent dat de regering het selectieproces voor provinciale gouverneurs gaat wijzigen door experts op die plaatsen te benoemen.

Sommige media berichtten gisteren dat de premier akkoord was gegaan met een voorstel van vice-premier Somkid om experts te benoemen omdat provincies meer geld krijgen. Ze zouden via ‘een speciale methode’ geselecteerd moeten worden. Somkid vindt dat de nieuwe gouverneurs voor vier tot vijf jaar benoemd moeten worden, nu worden de meesten om de twee jaar gewisseld.

Volgens Prayut heeft Somkid alleen maar gezegd dat hij gouverneurs ‘met visie, expertise en initiatief’ wil hebben om belangrijke provincies te leiden. Het gaat met name om 18 provincies met industriële clusters die dit jaar extra geld krijgen. Ze krijgen meer dan de helft van een budget van 190 miljard baht dat de regering heeft uitgetrokken voor extra steun aan provincies.

– De voice-recorder van de Gripen die tijdens een luchtshow in Hat Yai op Children’s Day is neergestort, is gevonden. Het apparaat dat officieel Crash Survivable Memory Unit heet, is essentieel om de oorzaak van de crash vast stellen. Naar verwachting duurt het onderzoek naar de oorzaak twee maanden. De woordvoerder van de luchtmacht hekelde gisteren bepaalde media wegens het publiceren van onjuiste informatie over de aanschaf van de Gripens. Hij zegt dat de aanbesteding volgens het boekje is gegaan. [Geen details]

– De behuizing van gastarbeiders laat te wensen over. Om daarin verbetering te brengen doet het Department of Employment (DOE) een onderzoek naar de huidige situatie in elf provincies, waar meer dan 50.000 migranten werken. Nagegaan wordt of de National Housing Authority kan worden ingeschakeld bij het ontwikkelen van huisvesting. Die heeft soortgelijke projecten al in Ranong en Samut Sakhon gedaan.

DOE directeur-generaal Singhadet zegt dat verbeteringen op sanitair gebied gewenst zijn. Er zijn te weinig schone toiletten, slaapkamers zijn vaak te krap, de ventilatie is onvoldoende, afval wordt niet opgehaald en in sommige huizen en kamers wonen te veel mensen in oncomfortabele omstandigheden zonder behoorlijke riolering. De toegezegde studie moet eind deze maand zijn afgerond.

– Om het toenemend luchtverkeer te kunnen blijven bedienen, wordt voor het eind van dit jaar bij Aeronautical Radio of Thailand (ART) een verbeterd systeem geïnstalleerd, het zogeheten TMCA (Thailand Modernisation CNS/ATM system). Het systeem kan 1,5 miljoen vluchten per jaar aan.

Vorig jaar bediende ART 900.000 vluchten. Dat is 9 tot 10 procent meer dan in 2015 en meer dan de groei in Azië en Pacific die 6 tot 7 procent bedroeg en de jaarlijks mondiale groei van 4,6 procent. Technisch gesproken werkt ART boven haar macht, want het huidige systeemn heeft een capaciteit van 800.000 vluchten per jaar.

Naar verwachting blijft het aantal vluchten groeien, in 2017 bedraagt het 2 miljoen. Het ministerie van Transport werkt aan een 5-jarenplan (2016-2021), dat een investering vergt van 14,4 miljard baht. De UK Aeronautical Information Service gaat ART adviseren over een verbetering van de luchtverkeerscontrole en capaciteit van luchthavens.

– Follow-up op een zaak waar we lang niets van hebben gehoord: de dood van Thawatchai Anukul, die in augustus onder mysterieuze omstandigheden overleed nadat hij door de DSI in hechtenis was genomen. Weet u nog? Hij zou zichzelf in zijn cel aan zijn sokken hebben opgehangen.

De DSI heeft het Central Institute of Forensic Science gevraagd het lichaam dat al die tijd in het Thammasat University ziekenhuis in Pathum Thani werd bewaard, aan de familie over te dragen. De broer van Thawatchai had daar om gevraagd, zodat hij begraven kan worden.

Op 20 februari behandelt de rechtbank het autopsie rapport. Het Central Institute maakte eerder bekend dat Thawatchai is overleden door een maagbloeding en een gescheurde lever, mogelijk als gevolg van een klap met een stomp voorwerp, en verstikking. Thawatchai was aangehouden wegens het verstrekken van frauduleuze grondaktes in Phanganga. (Alle voorgaande berichten op de pagina Thawatchai Anukul)


 

Gripen JAS 39C

Luchtmacht legt kritiek op crash naast zich neer

16 januari – ‘De Gripen straaljager is een goed toestel. De informatie die daarover op de social media circuleert is een aperte leugen.’ Luchtmachtcommandant Johm Rungswang zegt dat de luchtmacht (RTAF) dan ook niet van plan is het toestel bij luchtvaartshows aan de grond te houden. Hij adviseert critici zich te verdiepen in de prestaties van het toestel, waarvan de luchtmacht er twaalf in gebruik heeft.

Johm verdedigt ook de piloot die zaterdagochtend met zijn toestel crashte tijdens een show ter gelegenheid van Children’s Day in Hat Yai (Songkhla). ‘Een zeer ervaren piloot met veel vlieguren.’ De manoeuvres die werden uitgevoerd waren volgens hem geen stunts, maar gewone vliegbewegingen die de piloten regelmatig uitvoeren. Een vorig bericht omschreef de manoeuvre waarbij het toestel neerstortte, als een aanvalssimulatie.

‘De luchtshow is een manier de luchtverdedigingscapaciteit van het land te laten zien en kinderen te inspireren. Alle piloten die aan deze shows meedoen, zijn goed getraind.’

De onderzoekscommissie van de RTAF arriveerde gisteren op het vliegveld om haar onderzoek te beginnen, zegt luchtmachtwoordvoerder Pongsak. Ook hij zegt dat de manoeuvres die zaterdag werden gedemonstreerd, niet moeilijk of gevaarlijk waren.

De familie haalde in het ziekenhuis het lichaam van de piloot op. De vader, een afgezwaaide luchtmachtofficier, leidde een ceremonie, waarna het lichaam in een kleine motorcolonne naar het vliegveld werd gebracht om naar Bangkok te worden gevlogen voor de uitvaart. Een grote menigte deed de piloot uitgeleide. Op Don Mueang vond bij aankomst ook een ceremonie plaats.

Over de kritiek op de social media rept het bericht met geen woord. Niets over de afzenders, niets over de betrouwbaarheid en bron ervan. Het wachten is nu op iemand die zegt dat boze geesten de crash hebben veroorzaakt; dat zou me niet verbazen. (Zie verder het bericht van gisteren: Children’s Day: Straaljager crasht tijdens luchtshow en Update krant: Luchtmacht doet onderzoek naar crash.

Commentaar: Geef het geld zorgvuldig uit

16 januari – Een begrotingstekort is niet persé slecht, maar de uitvoering van het beleid bepaalt of het de moeite waard is. Begrotingsuitgaven dienen een gebalanceerde economie te creëren, die leidt tot hogere productiviteit en een groeiende economie in plaats van een onverantwoordelijk begrotingsbeleid te ondersteunen waarbij publieke gelden over de balk worden gesmeten voor korte-termijn targets met een beperkte duurzaamheid.

Deze kanttekening plaatst Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag bij het besluit van de regering het begrotingstekort in 2018 te laten oplopen naar 450 miljard baht op een uitgavenlast van 2,9 biljoen baht en 2,45 biljoen baht aan inkomsten. Geen probleem, zegt de regering want het tekort bedraagt 45 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder het plafond van 60 procent dat het ministerie van Financiën hanteert.

Logo editorialMaar er zit een addertje onder het gras. De rekenmeesters gaan ervan uit dat het bbp in 2018 met 3,8 procent toeneemt. Wanneer het lager is, zal de regering een aanvullend budget moeten uittrekken om haar doelstelling te bereiken en dan komt het plafond in zicht, waarschuwt de krant.

Achtergrond van het besluit vormt de kwakkelende economie van Thailand: de particuliere investeringen vallen tegen, want investeerders houden niet van politiek onzekere tijden; de binnenlandse bestedingen vallen tegen, want de mensen houden de hand op de knip of hebben niet meer te verteren; de export valt tegen, want Thaise producten zijn niet meer concurrerend qua kwaliteit en prijs. De overheidsinvesteringen en -uitgaven moeten dat compenseren.

Dit jaar wordt bijvoorbeeld al een extra bedrag van 190 miljard baht uitgetrokken voor de economische clusters in het land. Maar er bestaan twijfels of dat geld de beoogde kleine industrieën bereikt. In ieder geval wordt de begrotingsstabiliteit ontregeld als het begrotingstekort niet leidt tot de gewenste resultaten en dat geldt ook voor volgend jaar wanneer de onbeperkte bestedingen niet het beoogde multiplier effect hebben om de groei van de investeringen te stimuleren.

De regering wil het geld gebruiken voor infrastructurele werken waardoor particuliere investeringen worden bevorderd en het bbp groeit. Maar belangrijker dan het bbp, schrijft de krant, is dat het geld effectieve en duurzame resultaten oplevert om ervoor te zorgen dat Thailand uit de middle-income val ontsnapt.

Bovendien dient bij de investeringen een poging te worden gedaan de welvaartsverschillen van mensen in verschillende regio’s te overbruggen door allen een gelijke toegang tot mogelijkheden te geven in plaats van een handjevol grote investeerders te bevoordelen. De meerderheid van de Thaise bevolking werkt in de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. De begroting dient ervoor te zorgen dat de meerderheid in staat is te overleven, aldus BP. (Bron: Bangkok Post, 15 januari)

Overstromingen ronde 2 Nakhon Si Thammarat

Overstromingen Zuiden gaan tweede ronde in

16 januari – Vanaf vandaag tot woensdag valt weer een flinke plens regenwater in het Zuiden van Thailand dat al zwaar getroffen is door overstromingen. Premier Prayut heeft de provinciaal gouverneurs en de lokale besturen opdracht gegeven voorbereidingsmaatregelen te treffen tegen overstromingen en de bewoners te waarschuwen.

Regeringswoordvoerder Sansern geeft ook een nuttig advies aan de bevolking: breng je spulletjes naar hoger gelegen grond en betracht de uiterste voorzichtigheid als je reist. Hij adviseert hen ook de weersvoorspellingen en mededelingen van de regering te volgen.

In enkele provincies zijn de overstromingen afgenomen, maar in Surat Thani en Nakhon Si Thammarat (foto) is van verbetering nog geen sprake. In beide provincies en andere overstroomde gebieden draaien 70 waterpompen en zijn 50 water jet propulsion machines ingezet, die de waterafvoer versnellen, een methode die volgens een kennis van mij weinig zoden aan de dijk zet omdat de waterafvoer afhankelijk is van het verval van waterwegen.

Directeur Chatchai van het Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) heeft de hoofden van de DDPM-kantoren in vijf provincies van het Zuiden gewaarschuwd voor mogelijke overstromingen en grondverschuivingen. Het gaat om Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung en Songkhla. De kantoren dienen machinerie en voertuigen voor reddingsoperaties in gereedheid te brengen. Volgens de DDPM zijn sinds 1 januari 41 personen in de overstromingen om het leven gekomen.

In Surat Thani worden 42 krokodillenvijvers met 4.000 krokodillen in de gaten gehouden. Ze kunnen ontsnappen wanneer de overstromingen toeslaan.

Het Royal Irrigation Department heeft 239 waterpompen en 112 waterduwers stand-by staan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de provinciale gouverneurs opgedragen waterpompen te installeren, met name in Phunphin (Surat Thani) en rond het Thala Noi Lake (Phatthalung), en noodpakketten uit te delen. Elke provincie krijgt 50 miljoen baht extra. Bij de lokale autoriteiten dringt het ministerie erop aan nieuwe oplossingen voor de lange-termijn te zoeken zoals het verwijderen van barrières in waterwegen en de aanleg van kaem ling (monkey cheeks, kleine wateropvanggebieden).

Vorige week werd tijdens een liefdadigheidsactie op de televisie 329 miljoen baht opgehaald. Premier Prayut zat ook achter de telefoon om bedragen te noteren.

PCD wil gevecht over Klong Dan heropenen

16 januari – Een van de grootste corruptieschandalen van Thailand, de aanleg van de (nooit afgebouwde) afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan, is weer in het nieuws. Het Pollution Control Department (PCD) zegt over nieuw bewijs te beschikken en heeft daarom de Central Administrative Court gevraagd de zaak te heropenen.

De stap naar de rechter is een reactie op de gevangenisstraffen van 20 jaar die de Criminal Court in december 2015 heeft uitgedeeld aan drie PCD-functionarissen wegens hun betrokkenheid bij de corrupte aankoop van land voor het project.

De Supreme Administrative Court heeft de PCD in 2014 bevolen het consortium 9,8 miljard te betalen voor het annuleren van het bouwcontract toen de corruptie bekend werd. Daarvan is één tranche betaald. Het Anti-Money Laundering Office heeft een stokje gestoken voor de betaling van de resterende tranches.

Het ‘nieuwe bewijs’ bestaat uit de veroordeling van het drietal die bij de bestuursrechter geen rol heeft gespeeld [als ik het goed begrijp]. Wanneer de Central Administrative Court in het voordeel van de PCD vonnist, moet het consortium de eerste tranche terugbetalen.

Inmiddels ligt het complex er nog steeds werkeloos bij. De PCD zegt vijf maanden nodig te hebben voor een besluit wat ermee te doen. Naar de gebruiksmogelijkheden is al een studie gedaan. Een deel zou kunnen worden ontwikkeld tot groengebied en een deel zou in bedrijf kunnen worden genomen voor de verwerking van rioolwater van Klong Dan en nabijgelegen woonkernen.

Zie voor een uitgebreid achtergrondverhaal de pagina Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater.

Kort nieuws maandag 16 januari

– Follow-up op het bericht over de fraude bij het toelatingsexamen voor de gemeentepolitie van Bangkok en de Provincial Police Region 7. De politie wil voor nog eens 200 verdachten arrestatiebevelen aanvragen. Vorige week gaf de Criminal Court al toestemming voor de arrestatie van een functionaris van het districtskantoor van Pathumwan (Bangkok) en 51 studenten medicijnen, die tijdens het examen mindere broeders van antwoorden hebben voorzien, volgens de politie driehonderd man.

De politie onderzoekt ook een andere zaak waarbij op dezelfde manier is gefraudeerd. Die betreft de grenspolitie. Het wachten is nog steeds op een besluit van hoofdcommissaris Chakthip. Vermoedelijk wordt het examen niet ongeldig verklaard, want dat zou niet eerlijk zijn voor de kandidaten die niet hebben gefraudeerd. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Nog een follow-up, nu over de onderwijzeres die 18 maanden onschuldig heeft vastgezeten wegens een hit-and-run ongeluk in 2015, waarbij een fietser is dood gereden. Vandaag besluit de provinciale rechtbank van Nakhon Phanom of de zaak voor herziening in aanmerking komt. De rechtbank hoort de vrouw en het OM en stuurt de zaak daarna door naar het hooggerechtshof dat de vrouw destijds veroordeelde tot drie jaar en twee maanden. Daarvan zat ze 18 maanden uit omdat ze april 2015 amnestie kreeg.

Jomsak SaenmuangkhotDe zaak heeft grote publieke aandacht getrokken. Bangkok Post besteedde er op 15 januari een scherp commentaar aan vanwege al het ontlastend bewijs dat geen rol speelde bij de veroordeling. De zaak kan heropend worden indien er nieuw bewijs is, dat solide genoeg is om het eerdere vonnis te annuleren.

Wanneer de vrouw wordt vrijgepleit, kan ze de autoriteiten die haar zaak hebben behandeld en de toenmalige getuigen van het OM voor de rechter slepen. Tevens heeft ze dan recht op compensatie voor de tijd die ze gevangen zat.

Over de getuigen van het OM heb ik tot nu toe niets gelezen. Voorgaande berichten zeggen dat ze uitsluitend veroordeeld is op het kenteken van haar auto, maar die had hetzelfde kenteken als de wagen van de echte dader.

Eerdere berichten:
15 januari: Commentaar: Haal de bezem door het rechtsstelsel
14 januari: Kort nieuws
13 januari: Onderwijzeres 18 maanden onschuldig in de cel

– Een grote meerderheid van de respondenten in een peiling van het National Institute for Development Administration is voorstander van handhaving van de doodstraf, een straf die beschaafde landen al lang hebben afgeschaft als barbaars.

87,1 procent van 1.250 ondervraagden is voor handhaving, 56,5 procent vindt dat de doodstraf moet gelden voor verkrachting en moord, 22 procent voor draaideurcriminelen van ernstige misdrijven, 10,6 voor moord met voorbedachten rade. Verder werden genoemd drugsmisdrijven, beroving en moord, dodelijke mishandeling, corruptie en terrorisme. Slechts 8 procent is voor afschaffing.

Thailand is een van de 40 landen in de wereld die de doodstraf nog kennen. Medio juni 2012 telde het land 726 personen die tot de doodstraf waren veroordeeld. Sinds 2009 is de doodstraf niet meer uitgevoerd. Wanneer een verdachte die de doodstraf heeft gekregen, schuld bekent wordt zijn schuld teruggebracht tot levenslang.

Kamnan Sanong Somsit– Kamnan Sanong is gisteren door de politie voor een reconstructie naar een coffeeshop bij het politiebureau van Ban Pong (Ratchaburi) gebracht, waar hij en voormalig hoofdinspecteur Amnuay de ontvoering van en moord op Suphakson Ponthaisong beraamd zouden hebben. Sanong werd er ook betaald door Amnuay, de vermoedelijke opdrachtgever.

Sanong heeft volgens de politie toegegeven dat hij erin had toegestemd een team te vormen dat de klus zou klaren. Sanong heeft eerder verklaard dat hij in november vorig jaar telefonisch was benaderd door Amnuay. Amnuay was verwikkeld in een driehoeksverhouding met Suphakson en haar vriendin, tevens zijn liefje.

Eerdere berichten:
14 januari: Driehoeksverhouding: Politie jaagt op overige moordverdachten
13 januari: Slachtoffer van driehoeksverhouding gewurgd
11 en 12 januari: Kort nieuws

– Van de 280.000 personen die achter de tralies zitten, moet van 59.070 nog de schuld worden vastgesteld of ze hebben geen toestemming gekregen voor vrijlating op borgtocht c.q. hebben geen financiële mogelijkheden voor borgtocht.

Vanaf 1 februari gaat Justitie werken met een risicoanalyse die rechters kan helpen bij het besluit om een verdachte zonder borgtocht vrij te laten, maar verdachten met een hoog risico krijgen wel een EM enkelband (elektronische bewaking) om hen te kunnen volgen of ze worden via hun smartphone gevolgd. Het systeem wordt een tot drie jaar in vijf rechtbanken op proef uitgevoerd bij zaken met een maximum strafmaat van 5 jaar.

Vorig jaar vroegen 213.537 verdachten borgtocht aan, 201.149 profiteerden daarvan. Als de proef succes heeft, wordt die naar andere rechtbanken uitgerold. Naar verwachting nemen de gevangeniskosten met 10 procent af bij gebruik van het systeem.

– Meevallertje voor Cambodjanen die de Thaise grensmarkt Rong Kluea in Aranyaprathet via de grenspost Poipet bezoeken. Ze hoeven geen tijdelijke vergunning ad 1.000 riel (10 baht) meer te kopen. Dat meldt de Khmer Times.

Een Cambodjaanse kledingverkoper op de markt is blij met de maatregel. Voor de marktkooplui nemen de kosten af en voor kopers die soms wel meerdere keren per dag de grens passeren. Hijzelf bespaart 30 baht per dag omdat hij ook de grens passeert om zijn kinderen naar school te brengen en af te halen.

Het hoofd van het immigratiebureau Sa Kaeo zegt dat de afgelopen twee dagen chaotisch waren daar duizenden Cambodjanen geen toestemming kregen de markt te bezoeken. Het bureau verstrekt nu zelf gratis tijdelijke vergunningen aan Cambodjanen die op de markt komen werken in afwachting van duidelijkheid aan Cambodjaanse zijde.

Reacties niet mogelijk