Corruptie 5

Voorgaande pagina’s niet meer beschikbaar.

Zaterdag 1 juli 2017
– Werk aan de winkel voor de Counter-Corruption Division (CCD) van de politie. Ze moet nog onderzoek doen in 460 tempels, die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels.
In 2014, het jaar waarin functionarissen van het National Office of Buddhism met pensioen gingen en vermoedens van de verduistering opdoken, is volgens de CCD vermoedelijk 700 miljoen baht achterover gedrukt.
Bij de eerder onderzochte twaalf tempels zou 60,5 miljoen baht zijn afgeroomd van het fonds dat door het NOB wordt verstrekt aan tempels. Ook naar 60 tempels in het Zuiden is al onderzoek gedaan. De CCD verdenkt tien personen van de verduistering: voormalige en huidige NOB-functionarissen en burgers.

600 legervoertuigen illegaal geveild
2 juli – Een legerkolonel wordt verdacht van betrokkenheid bij de illegale verkoop van 600 legervoertuigen via een nepveiling. Het Army Transportation Department (ATD) heeft dat recent ontdekt toen het documentatie van het Land Transport Department (LTD) controleerde over afgeschreven voertuigen, die geveild zouden worden.
Legerwoordvoerder Winthai zei gisteren dat negen sets documenten die betrekking hadden op 1.136 legervoertuigen vervalst bleken. 605 waren aan particulieren verkocht, de rest kwam in aanmerking voor een veiling. Maar geen enkel motor- of chassisnummer van de voertuigen die verkocht waren en verkocht zouden worden, kwam overeen met nummers van voertuigen die voorheen of thans in het bezit zijn van het leger. De handtekening van de officier die toestemming had gegeven voor de veilingen was ook vervalst. Volgens Winthai hebben de veilingen nooit plaatsgevonden.
De registratienummers van de verkochte wagens waren veranderd in die van particuliere wagens, waarbij vermoedelijk ambtenaren van het LTD geholpen hebben. Het LTD probeert de wagens nu te lokaliseren en hun nieuwe registratienummers in te trekken. De herregistratie van de betrokken voertuigen is stopgezet. Kopers die te goeder trouw waren, krijgen hulp. Ze worden ook geholpen de verdachten aan te klagen.
Het ATD doet onderzoek naar officieren die zich met het handeltje bezighielden. Wanneer ze schuldig worden bevonden, volgt disciplinaire actie of ontslag. Bij de politie van Tao Pun is aangifte gedaan. Volgens Winthai gaat het om een kleine groep waaronder een ATD-functionaris, een aantal rijksambtenaren en enkele particulieren.
De zaak heeft een relatie met de ontduiking van de importheffing op luxe wagens (zie de pagina Inbeslagname statusblik). Onder de wagens die op herregistratie wachten, zijn illegaal geïmporteerde luxe personenwagens. Voor een onbekend aantal zijn registratienummers verleend nadat ze geveild zouden zijn.

NACC: Schrap de doodstraf voor corruptie
6 juli – De National Anti-Corruption Commission (NACC) vindt dat de doodstraf voor corruptie moet worden afgeschaft. Dit bepleitte voorzitter Watcharapol gisteren tijdens een seminar over de organieke wet op corruptie, die door de grondwetcommissie (CDC) is opgesteld.
Watcharapol zei dat de doodstraf het werk van de NACC bemoeilijkt omdat ze niet de informatie krijgt die ze nodig heeft. ’Europese landen verlenen vanwege de doodstraf geen medewerking. Zonder die medewerking is het moeilijk om bewijs te verzamelen over de vermeende corruptie.’
De NACC is tegen dit probleem aangelopen bij haar onderzoek naar corruptie bij de aankoop van Rolls-Royce vliegtuigmotoren door twee staatsbedrijven, Thai Airways International en PTT Plc. Engeland werkt niet erg mee, want dat land beschouwt de doodstraf als strijdig met de mensenrechten. (Zie de pagina RR vliegtuigmotoren)
Watcharapol pleitte verder voor enige flexibiliteit bij onderzoeken naar de activa en passiva van hoge ambtenaren. De huidige wet eist dat de NACC alle gegevens onderzoekt die worden geleverd, wat een tijdrovend proces is. Beter is wanneer ze zich kan richten op hoge-risico groepen.
Substituut procureur-generaal Winai vindt dat de organieke wet een artikel dient te bevatten dat de NACC verplicht meer informatie te zoeken wanneer het OM daar om vraagt. Verschillende corruptiezaken zijn vertraagd wegens meningsverschillen tussen OM en NACC.

Donderdag 6 juli
- De afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof heeft gisteren de laatste getuigen gehoord in de zaak van frauduleuze G2G rijstverkopen (government to government) aan China ten tijde van de regering Yingluck. Daarin staan voormalig minister van Handel Boonsong en 25 anderen en rechtspersonen terecht. De deals zouden een schade hebben opgeleverd van 20 miljard baht. Uitspraak op 25 augustus.

Vrijdag 7 juli
- Adviseur Somsak van Wat Pak Nam Phasi Charoen, verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels ontkent mediaberichten dat de tempel het onderzoek van de Counter Corruption Division (CCD) van de politie heeft geprobeerd te vertragen en de politie te hebben weggestuurd.
De CCD, zegt hij, bezocht de tempel woensdag en besteedde acht uur aan een controle van de boekhouding. Somsak en in het begin ook de abt waren daarbij aanwezig. De tempel ontving uit het fonds 10 miljoen baht. Somsak zegt dat de tempel aan de hand van documenten kan bewijzen dat het geld correct is besteed.
De CCD zei gisteren dat het onderzoek wordt voortgezet. Drie andere tempels in Bangkok hebben ook bezoek gehad van de CCD. De assistent abt van Wat Ratcharam in het district Yai zegt blij te zijn met het onderzoek, want de reputatie van de tempel is geschaad.

Tempelaffaire: Premier Prayut belooft straf voor betrokkenen
9 juli – Bangkok Post opent vandaag de krant met de belofte van premier Prayut functionarissen die geprofiteerd hebben van de verduistering van in totaal 60 miljoen baht uit het onderhoudsfonds voor tempels, te straffen. De corruptie heeft het image van tal van bekende tempels, onder andere in Bangkok, bezoedeld.
Regeringswoordvoerder Sansern heeft dat gisteren bekend gemaakt op Asarnha Bucha, de dag voor het begin van de boeddhistische vastentijd vandaag. Prayut meent dat de affaire niet het geloof van de mensen in tempels zal doen wankelen, want ‘corruptie wordt alleen gepleegd door enkele personen, terwijl de meerderheid zich aan de wet houdt’.
De verduistering werd vorige maand bekend toen de Counter-Corruption Division (CCD) van de politie vier functionarissen van het National Office of Buddhism aan de tand voelde. Zij worden ervan verdacht bij het toekennen van geld uit het fonds aan twaalf tempels een deel in eigen zak te hebben gestoken.
Eén is een gepensioneerde NOB directeur-generaal die in het buitenland zou leven, en de andere drie zijn NOB-functionarissen, aldus de huidige NOB directeur Pongporn. Eind vorige maand dook de naam op van adjunct-hoofd Pranom. Vice-premier Wissanu heeft Pongporn gevraagd hem te schorsen.
De verduistering ging als volgt in zijn werk. Uit het geld dat was verleend uit het onderhoudsfonds, vroegen de verdachten een deel terug als ‘change money’. Een van de tempels, die verdacht worden, is Wat Pak Nam Phasi Charoen in Bangkok [waarvan de abt de benoeming tot Supreme Patriarch misliep]. Adviseur Somsak houdt vol dat de tempel nooit wisselgeld heeft betaald. De tempel ontving een eenmalige bijdrage van 10 miljoen baht voor onderhoudswerkzaamheden.
De CCD heeft woensdag de boekhouding van de tempel gecontroleerd.  Assistent abt Phra Pommolee, lid van de Sangha Supreme Council (SSC), is al verhoord, een tweede komt donderdag aan de beurt. Somsak denkt niet dat Pommolee’s image in het geding is. ‘Het schandaal heeft niets te maken met zijn rol in de SSC. Het is normaal voor de politie om vragen te stellen als ze twijfels heeft.’
Actievoerder-monnik Phra Buddha Isara [bekend van de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014] heeft de regering gevraagd strengere regels op te stellen voor de uitbetalingen uit het onderhoudsfonds. Op zijn Facebook pagina zet hij vraagtekens bij de criteria die het NOB gehanteerd heeft bij het toekennen van gelden aan bepaalde tempels, voornamelijk in Bangkok, gedurende het bewind van de regering Yingluck.
Hij schrijft: ‘Zijn deze tempels werkelijk arm? Zijn wat ban nok (tempels ver in het land) rijk? Geeft het NOB aan hen geen geld?’ Isara vindt dat de NOB niet als enige zou mogen besluiten over de toekenning.

Donderdag 13 juli
- De adjunct-directeur van het National Office of Buddhism hangt schorsing of overplaatsing boven het hoofd in verband met de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. De man zou betrokken zijn bij de verduistering van 13 miljoen baht, bestemd voor Wat Phanan Choeng.
Premier Pryut zegt zich met de zaak bezig te houden, ‘maar de media hoeven niet te weten welke methode ik gebruik’. Volgens mediaberichten zou het NOB zelf niets gedaan hebben tegen de adjunct-directeur.
In totaal zou 60 miljoen baht zijn ontvreemd uit fondsen die aan 12 tempels zijn gegeven. Naar 27 tempels wordt nog onderzoek gedaan. Het NOB is verder verantwoordelijk voor onderzoeken, zegt commandant Kamol van de Counter-Corruption Division die tot nu onderzoek heeft gedaan. De CCD stuurt niet meer willekeurig personeel naar tempels daar dit kostbaar is en veel personeel vergt. Gevraagd of het onderzoek door de NOB transparant is, zegt Kamol vertrouwen te hebben in het NOB. Als het de zaak laat lopen, komt de CCD tussenbeide.

Zondag 16 juli
- De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie en het National Office of Buddhism vergaderen deze week over de verdere aanpak van de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. CCD-commandant Kamol zei eerder het onderzoek te willen overlaten aan het NOB omdat het te kostbaar is en te veel personeel vergt. Tot nu toe heeft de CCD onderzoek gedaan bij twaalf tempels. Daarbij is 60 miljoen baht verduisterd. Een tweede groep van 27 tempels wordt verdacht.
Secretaris-generaal Prayong van de Public Sector Anti-Corruption Commission zegt dat geld- en personeelsgebrek een interne zaak is en geen reden mag zijn om af te zien van verder onderzoek.

Vrijdag 21 juli
- De NACC gaat onderzoek doen naar twee voormalige functionarissen en een huidige van het National Office of Buddhism. Ze worden verdacht van de verduistering van 20 miljoen baht, die een bekende tempel in Ayutthaya uit het onderhoudsfonds voor tempels heeft ontvangen.
Een sub-commissie van de NACC heeft vastgesteld dat er gronden zijn om het drietal aan de tand te voelen. De sub-commissie dook in de zaak nadat de Counter-Corruption Division van de politie onregelmatigheden had geconstateerd bij twaalf tempels.

Woensdag 26 juli
- De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft gisteren voor de laatste keer vergaderd. Maandag gaat een rapport met alle voorstellen naar premier Prayut. De NRSA was de opvolger van de National Reform Council, die werd opgeheven toen de eerste versie van de nieuwe grondwet sneuvelde.
Critici zijn niet onder de indruk van de prestaties van de raad. De raad heeft geen voorstellen gedaan die hervormingen in gang kunnen zetten. NRSA-lid Kasit wijt dit aan een slechte PR; de raad had meer moeten doen om zijn publieke image te verbeteren.
NRSA-lid Wanchai bestrijdt de kritiek. Hij wijst erop dat sommige aanbevelingen van de raad zijn opgenomen in de grondwet en organieke wetten. De vorming van een rechtbankkamer voor corruptiezaken was ook een initiatief van de NRSA. De raad mag dan opgeheven zijn, het werk wordt nu voortgezet door twaalf panels.
– Zeventig ambtenaren, gemeenteraadsleden en administrateurs van onderwijsinstellingen worden stevig aan de tand gevoeld wegens machtsmisbruik en tijdens het onderzoek overgeplaatst. Ze vormen de zevende groep overheidsdienaren die door de Rekenkamer en NACC worden verdacht hun positie voor persoonlijk gewin te hebben misbruikt. In de vorige rondes bleek 40 procent schuldig; die zijn gestraft. Wie het onderzoek precies uitvoert, is me niet duidelijk. Het bericht schrijft: government anti-graft agency.
Persoonlijke noot: Er mag veel kritiek zijn op de dictatoriale militaire junta, maar ik kan me niet herinneren dat voorgaande regeringen de corruptie zo voortvarend hebben aangepakt. Helaas vermeldt het bericht niet waaruit die 40 procent straffen bestaan. Als het alleen om een (mondelinge of schriftelijke) berisping gaat, stelt de anti-corruptie strijd nog weinig voor.

Vrijdag 28 juli
- De voormalige vic-voorzitter van de PAO van Chiang Mai (Provinciale Staten) en voormalig Pheu Thai parlementslid Kasem Nimmonrat heeft blijkens zijn eigen opgave een vermogen van 53 miljoen baht. Die opgave moest hij doen bij zijn vertrek als vice-voorzitter.
Zoveel geld kan hij niet op eerlijke wijze hebben vergaard dus heeft de NACC het OM geadviseerd hem te laten vervolgen door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof wegens ‘ongebruikelijke rijkdom’. Het vermogen bestaat uit twee stukken land en aandelen in een bedrijf, eigendom van zijn vrouw.
Kasem is eerder veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens het verbergen van zijn vermogen. Het hooggerechtshof heeft toen beslag laten leggen op een vermogen van 168 miljoen baht aan aandelen, de verkoop van aandelen, investeringsfondsen op de beurs en grond in Chiang Mai. Kasem beweerde destijds het geld verdiend te hebben met zijn persoonlijke bedrijven, waaronder een rijstpelmolen, koelhuis en bouwbedrijf, maar hij kon dat niet hard maken. Kasem is bevriend met Thaksin’s zuster Yaowapa.

Woensdag 2 augustus
- Het onderzoek naar het kopen/verkopen van posities in het politiekorps heeft drie mogelijke verdachten opgeleverd: een hooggeplaatste politieofficier en twee officieren met de rang van luitenant-kolonel en majoor, allen verbonden aan de Provincial Police Region 8 (Zuid-Thailand).
Inspecteur-generaal Panya maakte gisteren bekend dat de resultaten van het onderzoek op 26 juli aangeboden zijn aan RTP hoofdcommissaris Chakthip. Hij mag beslissen of het drietal wordt overgeplaatst.
Het onderzoekspanel ging niet over één nacht ijs, want het heeft 114 getuigen gehoord alsmede voormalig parlementslid Witthaya (Democraten), die de zaak in de openbaarheid heeft gebracht, en commissaris Thesa van de regio, die naar een inactieve post is overgeplaatst. Het panel heeft geadviseerd een disciplinair onderzoek naar het drietal te doen. Op de vraag of Thesa een van de drie is, wilde Panya niet antwoorden.
Pikant detail: Witthaya beweert dat agenten ook de maîtresses van hun superieuren betaalden om een promotie te bemachtigen. Hij zegt dat omkoping in de regio 8 tweemaal zo vaak voorkomt als elders in het land.

Donderdag 3 augustus
- De NACC gaat een eenheid vormen om kwesties met belangenconflicten te verhelderen, zodat overheidsfunctionarissen van meet af aan op de hoogte zijn wanneer de zogeheten ‘seven generation bill’, die dinsdag door het kabinet is goedgekeurd, van kracht wordt.
Die wet maakt een einde aan een problematisch grijs gebied, zegt vice-premier Wissanu. De wet is bedoeld om conflicten tussen privé belangen en publieke taken te voorkomen. Hij geeft als voorbeeld een functionaris die tijdens een buitenlandse reis een gift ontvangt, waarvan de waarde hoger is dan door de wet toegestaan. Die moet aan de dienst worden overgedragen. Thans bedraagt de grens 3.000 baht.

Veem eist 1 miljard baht van gemeente Bangkok
4 augustus – Lang niets over gelezen: de aanschaf van brandweerwagens, blusboten en ander materieel in 2006, gekocht van Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG in Oostenrijk. Namrong Terminal Plc, eigenaar van een loods in Laem Chabang waarin sinds 2007 139 wagens en boten opgeslagen hebben gestaan, heeft bij de Intellectual Property and International Trade Court de gemeente Bangkok (BMA) aangeklaagd.
Het bedrijf eist een compensatie van 1 miljard baht plus een rente van 7 procent en een dagvergoeding van 272.817 baht, aldus een Thaise krant gisteren. Het bedrijf was in 2012 ook al naar de handelsrechtbank gestapt maar kreeg nul op het rekest omdat de verjaringstermijn was verlopen.
In december 2015 is het conflict tussen de gemeente en Steyr geregeld in de Court of Conciliation and Arbitration in Genève. Steyr moest toen 20,49 miljoen euro betalen aan de BMA, die op haar beurt verplicht werd de wagens, boten en ander blusmaterieel te accepteren. Adjunct-gouverneur Aswin van BKK zegt dat de brandweerwagens op bevel van de NCPO uit de loods zijn gehaald en gerepareerd.
De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Twee verdachten die van de deal profiteerden, een staatssecretaris en de brandweercommandant, en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland.

Zaterdag 5 augustus
- De provinciale kantoren van de National Anti-Corruption Commission (NACC) worden waarschijnlijk opgeheven wanneer een nieuwe organieke wet op de NACC van kracht is. Woordvoerder Norachit van de grondwetcommissie (CDC) zegt dat de CDC de kantoren niet nodig vindt, maar de NACC is het daar niet mee eens. Alvorens de CDC een besluit neemt, vindt overleg met de NACC plaats. De NACC heeft een eigen versie van de organieke wet gemaakt en die ter overweging aan de CDC gegeven.
De CDC vergadert momenteel in Rayong over de NACC-wet en twee andere organieke wetten. Die hebben betrekking op de verkiezing van parlementsleden en senatoren. Zie voor meer details NACC provincial offices face closure.

Maandag 7 augustus
- Follow-up op het bericht over de kosten van opslag van 139 brandweerwagens in een loods in Laem Chabang (zie het bericht van 4 augustus: Veem eist 1 miljard baht van gemeente Bangkok). Het bedrijf, dat naar de Intellectual Property and International Trade Court is gestapt, eist een bedrag van 1 miljard baht, de gemeente Bangkok (BMA) wil niet meer dan 200 miljoen baht betalen.
Gouverneur Aswin zegt dat de BMA zich alleen verantwoordelijk acht voor de opslag tussen december 2015 toen het Hof van Arbitrage in Genève vonniste in het conflict tussen de BMA en de Oostrijkse leverancier Steyr en nu. Aswin hoopt dat het bedrijf akkoord gaat, want de rechtszaak vertraagt de zaak onnodig. De brandweerwagens staan sinds 2007 opgeslagen. De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand.

Zondag 13 augustus
- Een sub-commissie van het National Committee for Anti-Corruption (niet te verwarren met de NACC) stelt voor dat mensen die overheidsdienst treden een opgave doen van hun vermogen en financiële verplichtingen, zoals dat ook verplicht is voor kabinetsleden, parlementsleden en ik meen ook topambtenaren. De verplichting zou ook moeten voor alle ambtenaren. De opgave, die elektronisch kan worden ingediend, dient te worden gedaan bij indiensttreding, promoties of een baanwisseling. Nog niet bepaald is wie dat moet gaan controleren.
Het voorstel heeft de steun van premier Prayut. De Civil Service Commission en de Chulalongkorn universiteit doen onderzoek naar de voordelen van het voorstel. Ze hebben de opdracht gekregen de praktijk in andere landen te bestuderen alsmede de gevolgen die het er heeft gehad. Een tijdsplanning is nog niet gemaakt, maar volgens secretaris-generaal Prayong van de PACC wil de premier een ‘robuust systeem om corruptie je bestrijden’.
In juni is een rapport over corruptie verschenen van de Thai Chamber of Commerce. Daaruit blijkt fat corruptie kan escaleren wanneer de publieke bestedingen toenemen. Betalingen onder de tafel kunnen bij sommige projecten 35 procent van het budget opslokken.

Woensdag 23 augustus
– De PACC gaat onderzoek doen naar de beschuldiging van een man uit Syrië, die zegt afgeperst te zijn door de politie. Muhammad Yasser al-Halabi (47) zegt dat agenten van het bureau Lumpini en tolken tienduizenden baht van hem eisten in ruil voor vrijlating van zijn zoon, die in juni was gearresteerd.
Halabi beweert 550.00 baht in termijnen te hebben betaald, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op. De zoon werkte als kapper in Sukhumvit soi 3. Hij werd aangehouden omdat zijn visum was verlopen. Hij kreeg een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 3.000 baht. De straf werd geschorst en hij werd overgedragen aan het Immigration Bureau.
De vader zegt dat hij en zijn zoon door de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zijn erkend als vluchteling. Volgens adjunct permanent secretaris Dusadee van Justitie geldt de status echter niet als vervanging van een visum.

Zondag 27 augustus
- Witthaya Kaewparadai, tweede partijleider van de Democraten, die eerder de noodklok luidde over het kopen van posities in de Provincial Police Region 8 (Zuid-Thailand), vindt dat de RTP haar onderzoek moet uitbreiden naar andere regio’s.
‘Ik heb altijd benadrukt dat het kopen van posities niet alleen in de Region 8 voorkomt, dus pogingen om de publieke aandacht uitsluitend op die regio te richten, kunnen als een poging worden gezien het misbruik elders te verdoezelen.’
De RTP heeft in een onderzoek vastgesteld dat drie politieofficieren geprofiteerd hebben van betalingen. Politiecommissaris Chaktip moet nog beslissen of tegen hen een disciplinair onderzoek wordt ingesteld en of ze overgeplaatst worden. Over enkele dagen vindt de jaarlijkse reshuffle met promoties en overplaatsingen plaats.

NOB-directeur pootje gelicht door senior monniken
31 augustus – Hij werd in februari benoemd tot directeur van het National Office of Buddhism (NOB) nadat het niet gelukt was de abt van Wat Phra Dhammakaya te vinden en hij moest schoon schip maken bij de besteding van het tempelfonds en nu al moet Pongporn Pramsaneh het veld ruimen.
Hij is overgeplaatst naar het PM’s Office. Pongporn stelde gedurende de zes maanden van zijn directievoering een wet voor die tempels verplicht hun vermogen en boekhouding openbaar te maken.
Volgens oud-senator Paiboon is hij overgeplaatst op aandringen van senior leden van de Sangha Supreme Council die ongelukkig zijn met al het gewroet in tempelgelden. Twaalf tempels worden verdacht van fraude met 60 miljoen baht, die ze hebben ontvangen uit het onderhoudsfonds dat door het NOB wordt verstrekt. Hij is teleurgesteld omdat er nu geen garantie is dat het onderzoek wordt voortgezet.
Volgens boeddhistisch expert Santisukh zijn enkele ministers gezwicht voor de druk van de senior monniken. Hij noemt Pongporn een ideale kandidaat om onderzoek te doen omdat hij geen banden met het NOB had toen hij benoemd werd.
Vice-premier Wissanu verdedigt Pongporn’s overplaatsing. Hij heeft zijn opdracht vervuld en verdient een passende positie. Als inspecteur-generaal aan het PM’s Office kan hij zich nu bezighouden met de ‘bigger-picture problems’ waarmee tempels kampen, zegt Wissanu. Minister Suwaphan (Justitie) zegt dat het onderzoek naar de fraude wordt voortgezet.

ACT looft anti-corruptie beleid van de overheid
7 september – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) is tevreden over de acties die zijn gevoerd tegen enkele prominente politici, overheidsfunctionarissen en zakenlieden wegens corruptie. Recent zijn enkelen naar de gevangenis gestuurd. Voorzitter Pramon hoopt dat de strijd tegen corruptie een nationale prioriteit blijft, waarbij alle betrokken partijen samenwerken. Hij zei dat gisteren op een seminar in Bangkok.
Pramon wees op de recente veroordeling van degenen die betrokken waren bij frauduleuze G2G rijstdeals met een bedrijf in China. De veroordelingen [van onder anderen toenmalig minister van Handel Boonsong] bewijzendat de wet gehandhaafd wordt. Pramon noemde ook de Government Procurement and Supplies Management Act, die wanneer van kracht, de bevolking in staat stelt aanbestedingsprocedures op de voet te volgen, waarbij een zogeheten integrity overeenkomst is gesloten tussen de overheid en betrokken bedrijven.
Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat nog weinig voortgang is geboekt bij de bestrijding van corruptie. Er zijn volgens hem geen garanties dat de wet behoorlijk zal functioneren. Tot nu toe zet de regering daarvoor artikel 44 [van de interim-grondwet] in. Abhisit waarschuwt de regering geen misbruik van het artikel te maken. Toepassing mist transparantie, zegt hij, en wordt gezien als een discriminerende praktijk.
De Licensing Facilitation Act, sinds 2015 van kracht, heeft volgens hem tot weinig verbeteringen geleid. Hij vindt dat de regering een beperkt aantal diensten moet aanwijzen die de licenties goedkeuren. Enkele overheidsdiensten hebben nagelaten te voldoen aan de integrity pacts. De anti-corruptie organisaties dienen hen aan de kaak te stellen, bepleit Abhisit.

Commentaar: Thailand derde meest corrupte land
10 september – Is het aan mijn aandacht ontsnapt of meldde de krant het niet in de nieuwskolommen, maar ik lees nu pas dat Thailand vorige week door Transparency International op de derde plaats is gezet van meest corrupte landen – na India en Vietnam. De positie is gebaseerd op een onderzoek onder 21.800 respondenten in zestien landen in de regio Azië-Pacific. De hoofdredactie meldt het in haar dagelijks commentaar en citeert direct maar premier Prayut die voorgaande regeringen de schuld geeft.
Enkele prikkelende cijfers: 46 procent van de respondenten zegt de afgelopen 12 maanden agenten omgekocht te hebben, 35 procent zegt openbare scholen te hebben betaald voor plaatsing van hun kids. Dat zal weinig Thai verrassen, schrijft de krant, ‘die geboren zijn in een groot land waar omkoping niet alleen endemisch is, maar al eeuwen in het weefsel van het land is ingebed’.
De nieuwste cijfers hebben aldus de krant offline en online grote beroering teweeg gebracht. ‘De sterke reacties van de bevolking, tot op zekere hoogte, duiden op de frustratie van de mensen over de trage voortgang van verschillende recente grote corruptiezaken.’
De krant noemt de Rolls-Royce zaak, het tea-money onderzoek naar de directeur van de prestigieuze Samsenwittalayai school, de aanstelling van Preecha’s zoon bij het ministerie van Defensie [Preecha is een broer van Prayut en lid van de NLA], een bouwopdracht voor een andere zoon, de ontsnapping van Red Bull erfgenaam Vorayudh – de krant gooit het allemaal op één hoop.
BP adviseert het Prayut regime zich voor te bereiden op nog slechtere scores wanneer TI bij het volgende onderzoek een nieuw criterium toepast, gebaseerd op een studie van de Wereldbank. Het frequente gebruik van artikel 116 van de strafwet (tegen opruiing) bij de breideling van de vrijheid van meningsuiting heeft het regime al in een slecht daglicht gesteld.
De laatste zaak betreft een verslaggever van Isara nieuwsagentschap, die onderzoek doet naar het verborgen vermogen van een prominent parlementslid. ‘Nog meer schaamrood voor Prayut, die deze keer niet de luxe heeft zijn voorgangers de schuld te geven.’ (Bron: Bangkok Post, 9 september)

Dinsdag 12 december
- Follow-up op het bericht van 23 augustus (zie Kort nieuws) over de Syrische vader die is afgeperst door een bende van drie wegens de arrestatie van zijn zoon, die zijn visum zou hebben overschreden. De bende eiste 500.000 baht in ruil voor vrijlating van zijn zoon. Alhoewel hij betaald heeft, zit de zoon nog steeds gevangen in het detentiecentrum Suan Plu.De vader heeft nu de hulp ingeroepen van het Rights and Liberties Protection Department van het ministerie van Justitie om de zoon op borgtocht vrij te krijgen. De vader vreest voor zijn leven als hij naar Syrië wordt gedeporteerd.

CCD duikt in schandaal met tempelfondsen
22 september – Het onderzoek naar fraude met tempelfondsen ad 140 miljoen baht komt niet tot stilstand, zoals gevreesd werd na de overplaatsing van directeur Pongporn Pramsaneh van het National Office of Buddhism (NOB), die hard getrokken heeft aan onderzoek naar het gesjoemel.
De Counter-Corruption Division (CCD) heeft de fakkel overgenomen en op veertien plaatsen in zeven provincies invallen gedaan, onder andere in huizen eigendom van voormalige NOB-functionarissen, waaronder Pongporn’s voorganger Phanom.
In het huis van Phanom zijn amuletten, 80-baht-weight gouden blokken en documenten die betrekking hebben op de koop van aandelen, gevonden. De CCD maakt een inventarislijst op basis waarvan Amlo beslag kan leggen. Na de invallen heeft de CCD Phanom en twee functionarissen aangeklaagd, Phanom voor plichtsverzuim en verduistering.
Bij een andere voormalig NOB-directeur zijn een safe met 170.000 baht, sieraden en reisdocumenten gevonden. In het huis van diens moeder stuitte de politie eveneens op een safe met 170.000 baht, tien bewerkte edelstenen en een paspoort. In het huis van een academicus, verbonden aan het provinciaal NOB-kantoor in Nakhon Pathom zijn 100.000 baht, een bankboekje en documenten gevonden, die betrekking hebben op uitkeringen uit het tempelfonds.
CCD-commandant Kamol zegt dat 23 tempels betrokken zijn bij corruptie met het tempelfonds, dat door het NOB onder andere voor onderhoud wordt verstrekt. Negentien personen worden verdacht van onregelmatigheden: dertien voormalige en huidige NOB-functionarissen, twee burgers en vier monniken.

Zaterdag 23 september
- Boterzacht nieuws op de voorpagina over het tempelschandaal. Vice-premier Wissanu zegt dat het onderzoek ‘in de goede richting gaat’ sinds donderdag door de Counter Corruption Division (CCD) van de politie op veertien locaties invallen zijn gedaan in de huizen van voormalige en huidige functionarissen van het National Office of Buddhism (NOB). Daarbij zijn aanwijzingen van ongebruikelijke rijkdom gevonden.
Gisteren zijn nog eens twee NOB-functionarissen aangeklaagd. Ze worden verdacht van plichtsverzuim en verduistering. Donderdag werden al drie functionarissen van hetzelfde beschuldigd door de CCD. Een van hen is een voormalige NOB-directeur.
Het gaat in deze zaak om de verduistering van in totaal 140 miljoen baht uit het tempelfonds. Jaarlijks verstrekt het NOB 4 miljard baht aan tempels voor onderhoud, godsdienstonderwijs, activiteiten ter promotie van het boeddhisme en persoonlijke toelagen voor monniken.

Zondag 24 september
- Premier Prayut heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijke corruptie in het 9.101 economisch stimuleringsprogramma, waarvoor het kabinet in juli een budget van 22,8 miljard baht heeft uitgetrokken. Het programma beoogt agrarische bedrijvigheid in 9.101 gemeenschappen in het hele land te stimuleren. In elke gemeenschap worden vijfhonderd boeren geselecteerd om op acht gebieden een bedrijf te beginnen, zoals het maken van kunstmest, kweken van vis en de productie en bewerking van voedsel.
– De fraude van 140 miljoen baht aan tempelgelden lijkt groter te zijn dan tot nu toe vermoed en gemeld. Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) maakte gisteren bekend dat aan 173 van de 498 onderzochte zaken een luchtje zit. De 173 zaken worden volgende week voorgelegd aan de NACC. De verdachten zijn huidige en voormalige functionarissen van het National Office of Buddhism, dat de gelden verstrekt. Het CNAC gaat naar hen disciplinair onderzoek doen.

Tempelschandaal: Vier monniken en 23 tempels verdacht
26 september – Vier monniken worden verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het onderhoudsfonds voor tempels. En dat zijn niet de minsten: het gaat om twee abts, een assistent abt tevens secretaris van een lid van de Sangha Supreme Council en een hoofdmonnik.
De Counter-Corruption Divison (CCD) van de politie verdenkt hen van overtreding van drie artikelen van de strafwet die betrekking hebben op plichtsverzuim, misbruik van hun gezag bij de toe eigening van fondsen en medeplichtigheid. Eén abt wordt bovendien verdacht van het vervalsen van overheidsdocumenten.
De CCD heeft de Sangha Supreme Council en het National Office of Buddhism op de hoogte gebracht van haar bevindingen. Vorige week deed de CCD invallen op veertien locaties in zeven provincies. 23 tempels en 19 personen bleken verwikkeld te zijn in het schandaal. Van de 19 hebben 6 zich al gemeld bij de CCD: een voormalige directeur van het NOB, de directeur van de kloostersectie, een technicus, de directeur van een provinciaal NOB-kantoor, een academicus en een voormalige NOB-medewerker.
Vandaag licht de CCD de NACC in over de 23 tempels. Eerder ontdekte de CCD onregelmatigheden in 12 en later 11 tempels waaraan de vier nu genoemde monniken zijn verbonden. In totaal gaat het gesjoemel om 140 miljoen uit het tempelfonds.

Dinsdag 26 september
- Anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid vraagt Amlo onderzoek te doen naar CDC-voorzitter Meechai wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij de controversiële leningen in 2003 en 2004 door de Krungthai bank verstrekt aan de dochterbedrijven van vastgoedbedrijf KMN. Meechai was van 1992 tot 2012 president van KMN. Meechai geeft toe er gewerkt te hebben maar hij zegt geen bemoeienis te hebben gehad met de leningen.
Veera vroeg eerder de DSI de twee KTB-leidinggevenden die niet zijn veroordeeld voor de fraude, alsnog te vervolgen. Hij zegt dat tweehonderd personen erbij betrokken waren. In 2015 zijn 24 personen veroordeeld door het hooggerechtshof.

Pongporn terug als hoofd NOB
27 september – U mag zelf uw conclusies trekken uit de gang van zaken rond Pongporn Pramsaneh. Na zes maanden onderzoek naar verduistering van tempelgelden werd de NOB-directeur vorige maand overgeplaatst op bevel van minister Ormsin (PM’s Office) en nu is hij terug en is het toezicht op het National Office of Buddhism (NOB) overgegaan van Ormsin naar vice-premier Tanasak.
Vermoed wordt dat op de overplaatsing van Pongporn destijds is aangedrongen door de Sangha Supreme Council, het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde, dat uit een stel [seniele?] conservatieve en verkalkte abts bestaat, die mogelijk meegetrokken zouden worden in het tempelfonds schandaal. Hoe het ook zij: There’s more than meets the eye.
Premier Prayut wuifde gisteren vragen over de overplaatsing weg. ‘Het was een besluit om hem tijdelijk voor een gesprek apart te nemen.’ Pongporn verzette zich destijds tegen de overplaatsing, omdat die niet koninklijk was goedgekeurd, zoals vereist, maar volgens Ormsin was dat niet nodig. Pongporn gaat zondag weer aan het werk. Er is werk aan de winkel, want zoals gisteren gemeld worden vier topmonniken verdacht van betrokkenheid bij de verduistering van gelden uit het tempelfonds.
De rehabilitatie van Pongporn heeft de steun van vele partijen, waaronder de bekende abt  Phra Buddha Isara, die als actievoerder tegen de regering Yingluck bekendheid verwierf. Hij zegt: ‘Applaus voor dit besluit omdat de terugkeer van Pongporn het onderzoek naar de verdachte tempels een zetje geeft.’
Maar de voorzitter van het Buddhism Protection Centre of Thailand heeft kritiek op de herbenoeming van Pongporn. Hij vreest voor de toekomstige banden tussen de tempels en het NOB. ‘Pongporn  begrijpt de cultuur van werken met monniken niet.’

Donderdag 28 september
- Vice-premier Tanasak heeft het toezicht op het National Office of Buddhism overgenomen van minister Ormsin (PM’s Office) om een beter toezicht op zowel tempels als monniken te waarborgen. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat het NOB (verantwoordelijk voor monniken) en het Department of Religious Affairs (verantwoordelijk voor tempels) gaan samenwerken met Tanasak ‘op ministerieel nveau’ als toezichthouder.
Over de vermoedelijk echte reden waarom Ormsin is gewipt, zie het bericht van 27 september: Pongporn terug als hoofd NOB. Ormsin zegt erover niet geërgerd te zijn: ‘Ik ben bereid in elke positie te werken. Ik denk dat Tanasak goed werk kan verrichten.’

Woensdag 11 oktober
- Follow-up op de berichten over de fraude tussen 2012 en 2016 met het tempelfonds. Amlo heeft beslag gelegd op 71 miljoen baht aan vermogen van de voormalige NOB-directeur en acht medeplichtigen.
De krant plakt er een bericht aan vast over de inbeslagname van 2,3 miljard aan vermogen van de voortvluchtige dochter van een rijsthandelaar die eerder is veroordeeld wegens frauduleuze G2G rijstdeals. Eerder legde Amlo beslag op 13 miljard baht aan vermogen van de vader, die sinds 2015 gevangen zit.

Vrijdag 13 oktober
- De Counter-Corruption Division (CCD) van de politie wil het onderzoek naar fraude met tempelgelden, nu in onderzoek vanaf 2012, uitbreiden naar 2007. De volgende fase van het onderzoek wordt geleid door het National Office of Buddhism met steun van de CCD en Amlo.
Uit eerder onderzoek is al gebleken dat huidige en voormalige NOB-medewerkers betrokken waren bij de fraude. Degenen die al geïdentificeerd zijn, kunnen ook in voorgaande jaren geld achterover hebben gedrukt. Hoofdverdachte is de voormalige NOB-directeur Nopparat. Hij is voortvluchtig.
CCD-hoofd Kamol zegt vertrouwen te hebben in de huidige NOB-directeur en zijn vermogen om te voorkomen dat NOB-medewerkers het onderzoek hinderen en knoeien met bewijsmateriaal. Hij verwacht dat enkele wetten van kracht worden die verhinderen dat ze geld wegsluizen.

Lichtshow: Ex-gouverneur Sukhumbhand gaat niet vrijuit
8 november – Voormalig gouverneur van Bangkok Sukhumbhand Paribatra wordt door de NACC de duimschroeven aangedraaid wegens Bangkok Light of Happiness, een lichtshow die in januari 2016 bij het gemeentehuis werd gehouden en 39,5 miljoen baht kostte. De NACC onderzoekt of hij zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.
Adjunct-gouverneur Jumpol, die destijds de leiding had over het project, en enkele andere verdachten zijn eerder door de NACC vrijgesproken van een ambtsmisdrijf, maar verderop in het bericht wordt gemeld dat vier ambtenaren door de NACC zijn beschuldigd van ‘ernstig’ disciplinair wangedrag. Omdat Jumpol handelde namens Sukhhumbhand wil de NACC vaststellen wat diens rol precies was. Uit het onderzoek naar Jumpol en de anderen is gebleken dat het project een idee was van Sukhumbhand.
De NACC heeft vastgesteld dat de commissie die verantwoordelijk was voor het opstellen van het programma van eisen, aan het werk ging voordat onderzoek was gedaan naar de kosten en details van het project. Daarbij zou een vervalst document zijn gebruikt. Het bedrijf dat de lichtshow installeerde, bestond pas drie maanden. In het contract is niets vastgelegd over het eigendom van de geïnstalleerde lichtjes.
De lichtshow bestond uit een ‘straat’ van 5 miljoen LED lichtjes en kristallen lichtarmaturen. Ze was bedoeld als nieuwjaarsgeschenk aan de inwoners van Bangkok. Maar critici vonden het project een verspilling van belastinggeld en de Rekenkamer vermoedde vanaf het begin onregelmatigheden.

Politie Phuket profiteert van steekpenningen
16 november – De Royal Thai Police (RTP) doet onderzoek naar de bewering dat politieagenten in Phuket hebben nagelaten vorig jaar de arrestatie van 1.700 buitenlanders te melden aan het Immigration Bureau (IB) zodat ze niet gedeporteerd zouden worden. Van de 2.415 gearresteerde buitenlanders zijn slechts 685 naar het IB gestuurd en 1.730 kunnen steekpenningen hebben betaald.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft eerder verklaard dat 68 politieagenten zich hebben schuldig gemaakt aan misdragingen. Enkele politiebureaus hebben geknoeid met het aantal buitenlanders die in Phuket overtredingen hebben gepleegd.
Korpschef Thirapol zegt dat de lokale politie verplicht is alle buitenlandse arrestanten voor deportatie aan het IB over te dragen en buitenlandse ambassades te informeren. Maar IB-personeel ziet in sommige gevallen af van deportatie omdat het om kleine overtredingen gaat.
Voorzitter Adul van een steungroep voor familieleden van de slachtoffers van Black May in 1992 zei gisteren informatie te hebben gekregen over agenten die in grote toeristische provincies, waaronder Phuket, steekpenningen aannemen. Hij riep de RTP op om onderzoek te doen ter bescherming van ’s lands toerisme-industrie.
In Phuket zijn al twee hooggeplaatste agenten overgeplaatst naar aanleiding van beweringen dat de toeristenpolitie maandelijks 100 miljoen baht in haar zak steekt van Thaise burgers, buitenlandse toeristen en gastarbeiders. Berichten daarover zijn verschenen op de Facebook-pagina Spotlight Phuket.

Onderzoek naar drie corruptiezaken door NACC bijna afgerond
17 november – De National Anti-Corruption Commission (NACC) rondt binnenkort drie corruptie-onderzoeken af, die ze nieuw leven heeft ingeblazen, en legt de resultaten voor aan het hooggerechtshof. Twee hebben betrekking op oud-premier Thaksin: een lening van 4 miljard baht, door de Exim-bank verstrekt aan Myanmar, en de twee- en drie cijfer loterij. De derde betreft brandweerwagens, -boten en ander blusmaterieel, in 2006 door de gemeente Bangkok gekocht van Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG in Oostenrijk.
De zaken tegen Thaksin kunnen opnieuw in behandeling worden genomen dankzij een nieuwe organieke wet. De wet biedt de mogelijkheid voor berechting in absentia door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof van politici die gevlucht zijn. Tot nu toe werden die zaken geschorst.
NACC-voorzitter Watcharapol weet niet of een zaak tegen voormalig premier Abhisit en vice-premier Suthep Thaugsuban opnieuw in behandeling wordt genomen. Daarop is door het UDD (roodhemden) aangedrongen. Die zaak heeft betrekking op de hardhandige beëindiging van het roodhemdprotest in 2010. Watcharapol zegt dat dit afhangt van de vraag of nieuw bewijs beschikbaar is. In december 2015 sprak de NACC beiden vrij van een ambtsmisdrijf.

Maandag 20 november
– Het bedrag werd al eerder genoemd: 100 miljoen baht. Dat zouden agenten in Phuket aan steekpenningen hebben geïncasseerd. Tien zijn overgeplaatst naar het RTP Operation Centre nadat een onderzoekscommissie bewijs van omkoping had gevonden. Het geld zou maandelijks zijn geïncasseerd van lokale ondernemers, buitenlandse toeristen en gastarbeiders.
Onlangs is op de social media een lijst met namen, data en bedragen variërend van 1.000 tot 5.000 baht verschenen. Onder de ‘gulle gevers’ zijn migranten, die zo voorkwamen dat ze door de politie zouden worden overgedragen aan het Immigration Bureau om het land te worden uitgezet, aldus een bron. Vorig jaar werden 2.415 migranten gearresteerd, maar slechts 685 werden aan het IB overgedragen.

Vrijdag 24 november
- De NCPO heeft de afgelopen vier maanden 3.012 klachten over corruptie ontvangen. De meeste kwamen binnen via de hotline, 371 werden in klachtencentra in het land gedeponeerd. De meeste klachten gingen over corruptie bij overheidsdiensten, ruzies over grondbezit, openbare voorzieningen en vertragingen bij de toekenning van bijstandsuitkeringen.
447 klachten zijn ter attentie gebracht van de Public Sector Anti-Corruption Commission, over 1.400 mag het Prime Minister’s Office zich buigen. 300 betreffen politie, leger en drugsbestrijders.

Donderdag 30 november
- Het voorstel voor een organieke wet die persoonlijke informatie beschermt van mensen naar wie de NACC onderzoek doet, kan een obstakel vormen bij de bestrijding van corruptie. De kwestie kwam gisteren ter sprake op een seminar van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand.
Volgens het voorstel, dat thans bij het parlement is behandeling is, mag de NACC alleen nog maar een samenvatting van onderzoeken openbaar maken en geen informatie over de onderzochte personen geven.
Hoofdredacteur Sanoh van het Isra News Agency, dat vermaard is om onderzoeksjournalistiek, verzet zich tegen de beperkingen. Ze hinderen onafhankelijk en openbaar onderzoek. Hij verwijst naar enkele succesvolle zaken tegen politici die aan het licht kwamen dankzij informatie die door de NACC was verzameld en openbaar gemaakt.

Behandeling van de zaak tegen ex-DSI hoofd uitgesteld
2 december – Tarit Pengdith heeft niet slecht geboerd tijdens de periode dat hij aan het hoofd stond van de DSI, maar de NACC verdenkt hem ervan zijn vermogen, geschat op 346,65 miljoen baht, niet op eerlijke wijze te hebben vergaard. Op 90 miljoen baht aan vermogen is al beslag gelegd, de rest moet naar anderen zijn overgemaakt of is verborgen.
Tarit’s vermogen bestaat uit geld op zes bankrekeningen, een stuk grond van 2 rai in Chai Nat en kostbaarheden in een bankkluisje. Ook op het vermogen van zijn echtgenote is beslag gelegd. Dat bestaat uit een eigendom in nationaal park Khao Yai (Nakhon Ratchasima), zeven bankrekeningen, percelen in Pathum Thani en Nakhon Ratchasima, een huis van twee verdiepingen en vijf gebouwen in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) en twee voertuigen.
De afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof heeft de behandeling van de zaak tegen hem tot volgende maand uitgesteld omdat de tenlastelegging niet compleet is. Verzuimd is aan te geven of hij doelbewust zijn vermogen buiten beeld heeft gehouden. Tarit staat terecht omdat hij een valse opgave heeft gedaan van zijn bezittingen en schulden.
Tarit werd kort na de coup overgeplaatst en in april van dit jaar ontslagen uit de ambtelijke dienst op aanbeveling van de NACC.

Rotte appels in de monnikenorde; het jachtseizoen is begonnen
4 december – Zoals hierboven al gemeld opent de krant vandaag met een nieuwsverhaal over de jacht die de Crime Suppression Division (CSD) op initiatief van het Central Investigation Bureau (CIB) heeft geopend op rogue monniken, met name degenen die zich te buiten gaan aan seks, oplichting, politiek en travestie.
CIB commissaris Thitiraj zegt dat de sangha gemeenschap veel monniken telt voor wie de gelovigen veel eerbied hebben, maar er zijn velen die de religieuze regels en principes aan hun laars lappen en zo het image van monniken en het boeddhisme schaden. De jacht heeft tot doel schoon schip te maken. De CSD doet onderzoek naar deze rotte appels. Als blijkt dat ze de gedragsregels hebben overtreden, krijgen ze het verzoek hun pij aan de kapstok te hangen oftewel vrijwillig de monnikenorde te verlaten.
Een bron zegt dat de CSD de 95 monniken heeft verdeeld in vier categorieën: degenen die zich te buiten gaan aan seksuele uitspattingen, die beweren over bovennatuurlijke krachten te beschikken, die zich bezighouden met politiek activisme en degenen die zich overgeven aan travestie. Hij zegt dat de jacht twee weken duurt.
Toevallig [of niet toevallig] valt de jacht samen met de opdracht die gezagsdragers binnen de orde van de Sangha Supreme Council hebben gekregen om het screeningsproces voor mannen die monnik willen worden, te verscherpen. Zoals ik wel eens heb gelezen onttrekken lieden zich aan Justitie door monnik te worden. Het besluit van de SSC is genomen op initiatief van de Supreme Patriarch. Hij vindt het belangrijk dat monniken in de Thaise samenleving worden gerespecteerd.
Phra Khru Kitti Pacharakhun, die weer onder zijn burgerlijke naam Somkiat Khanthong door het leven gaat omdat hij uit de orde is gezet, wordt van nog meer verdacht dan de ontucht met minderjarigen die ik in Vandaag in Bangkok Post noemde. Hij wordt er ook van verdacht seksuele avances naar enkele vrouwen te hebben gemaakt en zich onbehoorlijk te gedragen door ’s nachts uit de tempel te glippen en zich voor te doen als een ‘invloedrijke figuur’. Momenteel mag hij zijn zonden overdenken in de Bangkok Remand Prison. De rechtbank heeft borgtocht geweigerd.
De monnik was ook betrokken bij de verduistering van gelden uit het tempelonderhoudsfonds van het NOB, waarvan vier monniken en tien leken worden verdacht. Twee weken geleden zijn een voormalige monnik, zijn pleegmoeder en zijn chauffeur aangehouden op verdenking van oplichting bij de verkoop van amuletten. De monnik beweerde destijds dat hij helderziend was, de moeder trad op als medium voor koning Taksin. De amuletten kostten 2.000 baht. Het geld zou bestemd zijn voor enkele onderhoudsprojecten aan tempels, maar de kopers kregen argwaan.

Geen aandacht voor de UVRM, wel voor corruptie
10 december – Vandaag is het 69 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Een belangrijk document, dat in Thailand met voeten wordt getreden sinds het leger in mei 2014 de macht heeft overgenomen. Want grondrechten, vastgelegd in de verklaring, worden de bevolking onthouden. Ik noem vrijheid van meningsuiting en participatie, vrijheid van vereniging en vergadering, recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De UVMR verbiedt ook willekeurige arrestatie.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.
De krant besteedt er vandaag geen aandacht aan, ze opent met het beroep dat premier Prayut op de bevolking heeft gedaan corruptie niet te tolereren. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van Anti-Corruption Day gisteren zei hij te verwachten [ja, ja] dat Thailand’s lage positie op de CPI (corruption perception index) van Transparency International dit jaar zal verbeteren. Op de index van 176 landen steeg Thailand vorig jaar van de 76e naar de 101e plaats [hoe hoger, hoe corrupter] en op een schaal van 0-100 scoorde het land slechts 35 punten. Prayut wil dat het er meer dan 50 worden. [0 punten is uiterst corrupt, 100 volledig corruptievrij]
Prayut zei: ‘Thaise mensen moeten elke vorm van corruptie afwijzen en niet langer tolereren. Corruptie is geen eenvoudig probleem om op te lossen. Maar wanneer alle partijen elkaar helpen om ertegen te vechten, geloof ik dat we het kunnen doen.’  [Ontleend aan Obama’s bekende Yes we can toespraak?]
Jeremy Douglas, regionaal vertegenwoordiger van het UN Office on Drugs and Crime, prees de Thaise regering voor haar aanpak van corruptie als urgent probleem en als deel van de nationale agenda. ‘Nu kunnen bedrijven, en niet alleen werknemers of agenten, gestraft worden voor overtreding van de anti-corruptie wetten. Investeerders die zaken doen in Thailand dienen zich bewust te zijn van de risico’s en hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Thaise wet.’
Douglas beschouwt de mogelijkheid om omkoping van buitenlandse functionarissen nu ook te bestraffen als een belangrijke stap naar het voldoen aan de eisen van de OECD.
Volgens president Watcharapol van de NACC is de bevolking zich meer bewust van de noodzaak corruptie keihard te bestrijden, hetgeen blijkt uit het aantal van 500 petities die de NACC dit jaar maandelijks heeft ontvangen. Hij denkt dat de corruptie in Thailand de komende drie jaar ‘substantieel’ zal verminderen.
Op een andere bijeenkomst zei voormalig premier Chuan Leekpai (Democraten) dat de belangrijkste manier om corruptie aan te pakken het afdwingen van de wet is. ‘Elk goed beleid betekent niets wanneer het niet in de praktijk wordt gebracht.’
Op een seminar [geen details] werd als grootste obstakel het berechten van ‘invloedrijke’ personen genoemd omdat ze over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om door omkoping de dans te ontspringen.
Rechter Jarun van het Constitutionele Hof: ‘Degenen die in enkele juridische sectoren een toppositie bekleden, waaronder civiele, beroeps en constitutionele rechtbanken, blijven hun macht misbruiken; ze zijn de moeilijkste criminelen om te berechten. Er zijn ook mensen in de regering die gesponsord worden door illegale rijke ondernemingen. Het web aan connecties is zo diep en geraffineerd dat het bijna onmogelijk is hen te identificeren.’

Horloge en ring: Prawit kan het allemaal uitleggen
11 december – De affaire Prawit, aangewakkerd door de media en veel besproken op de social media, lijkt als een nachtkaars uit te gaan. En dat zou toch jammer zijn, want ik hoopte in stilte dat de vice-premier zou uitglijden over een bananenschil. In zijn geval een duur horloge en dito diamanten ring, die hij verzuimd had op te nemen in zijn (voor bewindslieden en hoge ambtenaren verplichte) opgave van vermogen en schulden.
Bangkok Post opent vandaag met het bericht dat de NACC morgen een brief van Prawit krijgt waarin hij uit de doeken doet, hoe hij aan die dure speeltjes komt. Het horloge zou voor een jaar door een vriend zijn uitgeleend, de ring was van zijn moeder. Gevraagd of deze informatie klopt, hield een bron ‘close to Prawit’ zich op de vlakte. Hij wilde de zaak niet ontkennen: ‘Generaal Prawit zal die zelf aan de NACC uitleggen.’
De krant besteedt ruime aandacht aan de affaire en weet er anderhalve kolom mee te vullen door alle eerder gepubliceerde informatie te herhalen (zie het bericht van 8 december: De klok tikt voor vice-premier Prawit).
De helft van de tweede kolom gaat niet over Prawit, maar bevat een commentaar van adjunct-partijleider Ong-art (Democraten) op de toespraak die Prayut zaterdag hield op International Anti-Corruption Day. Prayut riep daarin alle sectoren van de Thaise samenleving op corruptie niet te tolereren en hij zei te verwachten dat Thailand’s positie op de CPI van Transparency International (Corruption Perception Index) dit jaar zal verbeteren.
De Democraat vindt dat de premier er alles aan moet doen dat niemand in de regering zich schuldig maakt aan corruptie, willen zijn anti-corruptie pogingen succes hebben. ‘Zelf is het Prayut gelukt om gedurende de drie jaar dat hij aan de macht was door corruptieschandalen onaangetast te blijven, maar dat geldt niet voor anderen in de regering. Daardoor is de betrouwbaarheid van de regering geschaad. Prayut dient streng tegen hen te zijn en met name tegen zijn broers en vrienden. Die worden er vaak van beschuldigd betrokken te zijn bij onregelmatigheden.’
Het bericht eindigt met de constatering dat het vertrouwen van de bevolking in Prayut’s integriteit is afgenomen. In oktober vorig jaar geloofde 74,3 procent van de respondenten in een peiling van Suan Dusit nog in Prayut’s eerlijkheid. Begin deze maand had in een peiling van het Super Poll Research Centre 61,7 procent vertrouwen in Prayut’s integriteit.

Beschuldiging: Prawit heeft nog een peperduur horloge
15 december – Het derde bericht op de voorpagina gaat over het dure horloge en de dure ring van vice-premier Prawit. Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association to Protect the Thai Constitution, vraagt vandaag de NACC na te gaan of Prawit nog meer dure horloges bezit, die hij niet heeft vermeld op zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring.
Hij zou niet alleen een peperduur Richard Mille RM 30 horloge bezitten, maar ook een tweede, eveneens 4 miljoen baht waard. Het eerste horloge werd zichtbaar toen hij tijdens een fotosessie met het gewijzigde kabinet zijn hand voor zijn ogen sloeg omdat hij door de zon werd verblind.
Prawit heeft drie vermogensverklaringen overlegd: bij aantreden en vertrek als minister van Defensie in het kabinet Abhisit en bij zijn benoeming tot vice-premier en minister van Defensie in de militaire regering. Geen enkel noemt horloge en ring. Eigendommen duurder dan 200.000 baht dienen daarop te worden vermeld. Prawit heeft van de NACC dertig dagen de tijd gekregen om uit te leggen hoe hij eraan gekomen is en waarom hij ze niet heeft aangegeven.

‘Big Brother’ gezien met een Rolex van 1,9 mln
18 december – De krant noemt het inmiddels het Big Brother asset scandal, maar die aanduiding zal mijn lezers weinig zeggen. Big Brother is dit keer geen verwijzing naar de roman ‘1984’ van George Orwell waarin het almachtige staatshoofd iedereen in de gaten houdt (Big brother is watching you). Big Brother is de bijnaam van vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon, die na Prayut als machtigste kabinetslid wordt beschouwd. Hij en Prayut zijn twee handen op één buik, maar welke buik weet ik niet.
Prawit die eerder tijdens een fotosessie van het nieuwe kabinet aandacht trok met een Richard Mille RM 30 horloge (4 miljoen baht), is opnieuw gesignaleerd (betrapt) met een duur horloge. Op internet circuleert nu een foto van Prawit met een Rolex Cosmopgraph Daytona Ice Blue Dial Platinum horloge (1,9 à 2,4 miljoen baht). Eerder verscheen een foto van Prawit met een tweede Richard Mille.
Het bezit van de horloges roept twee vragen op: Waar betaalt hij ze van, want nadat hij was afgezwaaid bij het leger, ging hij de politiek in en dat is in tegenstelling tot het bedrijfsleven bepaald geen vetpot. Eerst als minister van Defensie in het kabinet Abhisit, waar na de coup van mei 2014 het vice-premierschap bij kwam. Vraag 2: Waarom ontbreken ze op zijn vermogensverklaring, die bewindslieden en hoge ambtenaren verplicht zijn bij de NACC in te leveren?
Het horloge-schandaal is natuurlijk koren op de molen van iedereen die de pest aan de junta heeft, zoals het UDD (roodhemden) en de onttroonde voormalig regeringspartij Pheu Thai. Vrijdag vroeg politiek actievoerder Srisuwan Janya de NACC onderzoek te doen naar de twee RM horloges die toen bekend waren.
Volgens een naaste medewerker zit Prawit met de affaire in zijn maag. Hij staat onder druk, want weet niet hoe hij de bevolking kan overtuigen dat de RM horloges van een begin dit jaar overleden vriend zijn geweest, met wie hij al sinds de lagere school bevriend was. De vriend was gek van horloges en leende ze altijd uit aan Prawit.
De NACC heeft Prawit gevraagd binnen 30 dagen uit te leggen hoe hij aan het RM horloge komt. Er is nog geen onderzoekscommissie gevormd.

Dinsdag 19 december
- De regering meet met twee maten in haar onderzoek naar het vermogen van vice-premier Prawit, zegt woordvoerder Anusorn Iamsa-ard van voormalig regeringspartij Pheu Thai. ‘De bevolking wacht op Prawit voor een verklaring van het bezit van zijn luxe kleinoden. Hoe langer hij zich stil houdt, des te meer zal dat het image van de regering schaden.’
‘Onderzoeken tegen opponenten van de regering worden altijd snel uitgevoerd, maar onderzoeken naar kabinetsleden verlopen doorgaans traag. Als het om politici was gegaan, zouden ze al enkele keren voor verhoor zijn opgeroepen. Maar met onderzoeken naar personen uit dezelfde clique wordt geen haast gemaakt.’
Prawit heeft van de NACC 30 dagen de tijd gekregen om uit leggen hoe hij aan de peperdure Richard Mille horloges en een diamanten ring is gekomen en waarom hij die niet opgegeven heeft op zijn (voor kabinetsleden en hoge ambtenaren verplichte) vermogensverklaring aan de NACC.

Woensdag 20 december
- De organieke anti-corruptie wet komt morgen in behandeling bij de NLA (parlement). Ongetrouwde partners van ambtsdragers worden nu ook verplicht hun vermogen aan de NACC op te geven. Maandag boog een parlementscommissie zich tien uur over het wetsvoorstel. De nieuwe regel is een reactie op de gewoonte van ambtsdragers in het verleden om hun vermogen te verbergen door het onder te brengen bij hun vriendin. In sommige gevallen scheidden ze zelfs van hun echtgenote.

Donderdag 21 december
Openingsverhaal is de verwachting [van BP?] dat een last-minute voorstel om de NACC toestemming te geven telefoontaps te zetten tot felle discussies in het parlement zal leiden. Dat zou onderzoek naar corruptie, ‘ongebruikelijke’ rijkdom en het witwassen van geld aanzienlijk vergemakkelijken. Ga ik overslaan en mag u zelf lezen: NACC ‘snooping’ plan stirs fury.
– Het ministerie van Defensie ontkent dat het een Facebook pagina heeft geopend met een naam die suggereert dat de pagina tot doel heeft steun te verwerven voor vice-premier Prawit. De vice-premier tevens minister van Defensie ligt onder vuur vanwege de dure klokjes die hij bezit en ontbreken op de vermogensverklaringen die hij bij de NACC heeft ingeleverd.
De Facebook pagina, die Man Chai Khon Thai Thang Phaendin Chia Lung Pom heet (We zijn vol vertrouwen dat de gehele natie Uncle Pom steunt), zou een reactie zijn op verzoeken aan de NCPO om Prawit te schorsen. Pom is Prawit’s bijnaam. Defensie-woordvoerder Kongcheep roept de makers van de FB-pagina op ermee te stoppen.

NLA ligt in de clinch over snuffelplan
22 december – Alhoewel uw redacteur niet warm loopt voor politiek nieuws, wat vandaag extra moeilijk is want het is weer bitterkoud, maak ik toch een uitzondering voor het debat in de NLA (National Legislative Assembly, door de junta benoemd parlement) over extra bevoegdheden voor de National Anti-Corruption Commission (NACC). Het betrof slechts de toevoeging van artikel 37/1, 37/2 en 37/3 aan de organieke wet op corruptie, maar er werd wel zes uur over gedebatteerd en eens werd het parlement het gisteren niet.
De wijziging, indien goedgekeurd, zou grote gevolgen hebben want de NACC mag dan verdachten afluisteren, schaduwen en mag telefoontaps plaatsen, hetgeen de bewijsvoering aanzienlijk zou vergemakkelijken in gevallen waarin verdachten zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een vergrijp.
De meerderheid van de 35 leden tellende parlementscommissie die zich na de eerste termijn had gebogen over de wijziging, drong er gisteren bij de behandeling in tweede termijn op aan dat de NACC de bevoegdheid dient te krijgen informatie te onderscheppen. De vergadering werd geschorst nadat parlementslid Somchai Swangkarn had gezegd dat ze meer tijd nodig hadden om over het nieuwe artikel na te denken, want ze zouden ter verantwoording kunnen worden geroepen.
Het debat werd gedomineerd door de tegenstanders. Alleen NACC-voorzitter Watcharapol en commissievoorzitter Chatchawal gingen in de verdediging. De parlementsleden, die uit het leger komen, mengden zich niet in de discussie.
Watcharapol zei dat zijn groep er niet op uit was de rechten van mensen te schenden. Hij erkende dat het woord telefoontap een negatieve connotatie heeft. ‘Voorwaarde is dat alle negen NACC-commissarissen akkoord gaan. Daarna gaat het voorstel naar een hoofdrechter in de rechtbankkamer voor corruptie en misdragingen, niet naar een willekeurige rechter. Bovendien dienen de zaken waarin afgeluisterd wordt, belangrijk te zijn en grote gevolgen te hebben.’
Voormalig NACC-lid Vicha waarschuwde dat de NACC zichzelf te gronde richt wanneer ze probeert te veel macht te verwerven. ‘Als de NACC een vertrouwde dienst is, stroomt de informatie vanzelf binnen.’
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie betoogde dat de NACC toestaan telefoontaps te plaatsen meer kwaad dan goed doet, want ze kan in strijd zijn met de bescherming van persoonlijke rechten die de grondwet garandeert. Alhoewel de NACC toestemming van de rechtbank nodig heeft voor de telefoontaps, krijgt de rechter alleen informatie van de NACC. ‘Het kan prettig zijn voor degenen die deze bevoegdheid krijgen, maar degenen wier rechten worden geschonden, zullen not amused zijn.’

Parlementscommissie buigt voor kritiek op telefoontaps
23 december – Eerst maar eens een toelichting. In Nederland gaat de behandeling van een wetsontwerp door de desbetreffende parlementscommisie vooraf aan de plenaire behandeling. Maar niet in Thailand, daar buigt een commissie zich na behandeling in eerste termijn over een wetsvoorstel. Dus kan het voorkomen dat het alsnog veranderd wordt, alhoewel het in eerste termijn is goedgekeurd.
Dat is gebeurd met het voorstel om de National Anti-Corruption Commission (NACC) de bevoegdheid te geven telefoontaps te plaatsen, verdachten te schaduwen en af te luisteren. Donderdag debatteerde het parlement er zes uur over en ook gisteren gingen de neuzen niet in één richting staan. Voorzitter Chatchawai maakte er een eind aan met zijn mededeling dat de commissie het voorstel intrekt. ‘We hebben er nu lang genoeg over gepraat.’
Het belangrijkste bezwaar van de tegenstanders was dat de NACC te veel macht zou krijgen, vooral ook omdat het kantoor van de Ombudsman niet langer de NACC onder de loep mag nemen. De tegenstanders vreesden dat de anti-corruptiewet gebruikt kon worden om politieke tegenstanders aan te vallen.
Het bericht bevat nog enkele citaten uit de discussie van gisteren, maar die laat ik onvermeld. Maandag neemt het parlement een besluit over de anti-corruptiewet. Een storm in een glas water, als je het mij vraagt.

Kabinet en legertop laten hun horloge thuis
25 december – De furore over de peperdure Richard Mille horloges en diamanten ring van vice-premier Prawit weerhoudt andere kabinetsleden en de legertop ervan hun elite levensstijl te etaleren, met name bij bezoeken aan het Government House, schrijft BP in een achtergrondverhaal op de voorpagina. Ze houden zich ook op de vlakte of ze Prawit steunen, die verzuimd heeft de dure speeltjes op zijn vermogensverklaringen te vermelden. De ministers zijn zich ervan bewust dat de media hen scherp in de gaten houden met het risico dat ze net als Prawit op de social media het doelwit worden van kritiek.
Secretaris-generaal Mana van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand beschouwt Prawit’s zaak als een belangrijke toetssteen of Thailand’s strijd tegen corruptie werkt. Hij zegt: ‘Nog belangrijker blijkt hieruit de bereidheid van de mensen om de machthebbers zonder vrees te controleren. Het is duidelijk dat de rol van burgerlijk onderzoek effectiever is dan van overheidsdiensten.’
Prawit draagt sinds de commotie is begonnen, een gewoon military-style horloge. De diamanten ring verving hij eerst door een gouden en nu draagt hij geen enkele ring. Premier Prayut toonde dinsdag zijn horloge: een Seiko van nog altijd 250.000 baht en zei die al bij de NACC te hebben opgegeven. In het leger zijn de meest gestelde vragen onder de elite: Wat voor merk draag je, en hoeveel?
Zoals al bekend heeft Prawit van de NACC 30 dagen de tijd gekregen om uit leggen hoe hij aan de Richard Mille horloges en ring is gekomen en waarom ze niet zijn vermeld op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Gebleken is trouwens dat hij acht dure horloges bezit waaronder een Patek Philippe en een Rolex. Het is niet bekend of die ook ontbreken op zijn vermogensverklaring.
Volgens Prayut hebben de aanvallen tot doel Prawit van hem te isoleren. Hij heeft gedreigd: Ik word feller en ga meer macht gebruiken, wat volgens een waarnemer een dreigement aan zijn politieke rivalen is.

Donderdag 28 december
- Ik meldde het al in het openingsverhaal van NuT van vandaag: Vice-premier Prawit is weer gesigaleerd met een peperduur horloge, inmiddels het elfde. Volgens een bericht op Facebook gaat het om een Rolex Cosmograph Daytona van 554.000 baht (foto). De andere zijn horloges van het merk Richard Mille, Rolex, Patekke Philippe en Audemars Piguiet. De duurste zijn de Richard Mille horloges: die kosten tussen 1,5 en 3,1 miljoen baht. Ze zouden allemaal ontbreken op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaringen. Prawit wil er niets over zeggen.

Prawit geeft uitleg over duur horloge en dure ring
30 december – Vice-premier Peawit heeft in een brief de NACC geïnformeerd over de herkomst van het peperdure Richard Mille horloge en de ring waarmaa hij is gesignaleerd. Maar wat hij heeft verklaard komen we  niet te weten, want de NACC doet er geen mededelingen over en zelf zwijgt hij ook als het graf.
Het horloge werd zichtbaar toen Prawit tijdens een fotosessie van het nieuwe kabinet zijn hand voor zijn ogen hield omdat hij door de zon verblind werd. Die foto ontketende een stroom aan reacties. Volgens de Facebook pagina CSI LA bezit Prawit zelfs elf prijzige horloges. Hij zou verzuimd hebben die op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensopgave te vermelden.
NACC adjunct directeur-generaal  Worawit bevestigde gisteren dat Prawit aan het verzoek van de NACC had voldaan om een toelichting te geven. Aan de hand daarvan bepaalt de NACC of een onderzoekscommissie wordt gevormd. Worawit vroeg de bevolking vertrouwen te hebben in de ethiek en het professionalisme van de NACC.
Intussen heeft de NACC de vermogensverklaring van voormalig minister van Werkgelegenheid Sirichai, staatssecretaris Chainan (Defensie) en voormalig legercommandant Teerachai bekend gemaakt. Zij moesten met hun financiële billen bloot omdat ze bij de reshuffle van het kabinet gewipt zijn. Sirichai en echtgenote bezitten een vermogen van 108 miljoen baht, waaronder twaalf horloges. Hun vermogen is tijdens zijn ministerschap met 16 miljoen toegenomen dankzij investeringen in onroerend goed. Ze hebben ook een huis van 25 miljoen baht gebouwd in Kannayao (Bangkok).

Woensdag 3 januari
Secretaris-generaal Srisuwan van de Thai Constitution Protection Association gaat bij de NACC een klacht indienen tegen premier Prayut omdat hij twee kabinetsleden dure puppy’s cadeau heeft gedaan. [Later deze maand begint het Chinese Jaar van de Hond] Die man is echt een iezegrim; altijd maar klagen. Door de cadeaus te accepteren hebben de twee bewindslieden zich schuldig gemaakt aan overtreding van de Prevention and Suppression of Corruption Act die een maximum van 3.000 baht stelt.

Prawit blijft verstoppertje spelen in horloge-affaire
6 januari – Alhoewel vice-premier Prawit twee dagen na Kerstmis de NACC heeft geïnformeerd over de herkomst van het peperdure Richard Mille horloge en de diamanten ring [waarmee de affaire begon] wil de NACC dat hij binnen twee weken details verstrekt over de rest van zijn horloge verzameling (Zie bijgaand kader). Ze gaat ook vier personen horen, die betrokken waren bij de aanschaf.
Critici vermoeden dat het uitstel een vertragingstactiek is om de tweede man van het regime uit een lastig parket te bevrijden, omdat de horloges niet zijn opgenomen in zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Ze vragen zich af hoe hij aan de 22 miljoen baht is gekomen, die alle klokjes bij elkaar moeten hebben gekost. [De bron van die bewering wordt niet genoemd] De bevolking, schrijft de krant, is de verhalen beu over corrupte overheidsdienaren en de nieuwe trend van vechters tegen corruptie die niet bang zijn om skeletten uit de kast te halen. [De krant zal bedoelen dat de bevolking genoeg heeft van die verhalen, maar niet van de strijd tegen de corruptie]

Verwijt: NACC beschermt machthebbers
7 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) is bedolven onder de kritiek omdat ze overweegt haar regel aan te passen die politieke ambtsdragers verbiedt giften van meer dan 3.000 baht te accepteren. De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), politici en actievoerders zeggen dat verhoging van de limiet corruptie kan aanmoedigen.
Voormalig Pheu Thai-woordvoerder Sunisa zegt dat premier Prayut zou profiteren van aanpassing [lees verhoging] van de limiet. Hij zou dan geen gezichtsverlies lijden vanwege wat de krant nu noemt het ‘puppy schandaal’. Prayut wilde puppy’s die 6.000 baht kosten, cadeau doen aan de minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier Chatchai en er zelf één houden. Hij had de Bang Kaew mormels op 25 december gekocht tijdens de mobiele kabinetsvergadering in Phitsanulok. Anti-corruptie actievoerder Srisuwan trok eerder aan de bel bij de NACC.
Sunisa zegt: ‘Een goed mens, die iets verkeerds doet, moet accepteren dat het verkeerd is. Er mag niet geprobeerd worden de regels te veranderen om hun daden te rechtvaardigen. De NACC dient zorgvuldig te werk te gaan of anders wordt het beschouwd als bescherming van degenen die aan de macht zijn.’
NACC adjunct secretaris-generaal Worawit zei vrijdag dat de NACC de aanpassing overweegt, maar ze heeft nog geen besluit genomen. Een dag eerder zei vice-premier Wissanu dat de limiet van 3.000 baht al dateert van 1999. Aanpassing is volgens hem gewenst omdat de kosten van levensonderhoud sindsdien aanzienlijk zijn gestegen.
ACT secretaris-generaal Mani zegt dat aanpassing tegen het beleid van andere landen ingaat. In de VS mogen functionarissen geen giften accepteren die meer dan US$ 100 (3.200 baht) waard zijn. ‘Dergelijke regels beogen te voorkomen dan overheidsdienaren persoonlijk voordeel behalen uit hun positie en verzekeren transparantie. De limiet verhogen is verkeerd en gaat in tegen wat andere landen doen.’
Voormalig NACC-commissaris Vicha zegt dat de limiet een ethische vereiste is om daden te voorkomen die kunnen leiden tot omkoping of kanalen voor corruptie vormen. ‘Het gaat er niet om of iemand al dan niet een goed mens is, maar om hebzucht van overheidsdienaren te voorkomen. Sommige landen verbieden giften helemaal, maar voor Thailand is die regel te streng omdat we gewend zijn een cadeautje te geven wanneer we iemand bezoeken of bij speciale gelegenheden.’
Vicha vind het niet nodig het bedrag aan te passen. De soepele limiet herinnert iemand eraan dat ze geen giften dienen te accepteren, omdat ze een salaris krijgen dat uit de belastingen komt, zegt hij. Hij verwijst naar een (Thais?) gezegde dat er niet zoiets is als een gratis lunch.

Maandag 8 januari
- Follow-up op het bericht dat de NACC overweegt de limiet voor het accepteren van cadeaus door overheidsdienaren te verhogen. De NACC gaat feedback vragen van de bevolking. Op verhoging van de limiet, die thans 3.000 baht bedraagt, is sterke kritiek uitgeoefend, onder andere door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. De verhoging zou corruptie kunnen uitlokken. Maar er zijn ook voorstanders omdat de limiet al sinds 1999 van kracht is en de kosten van levensonderhoud intussen wel zijn gestegen.
Het juridisch kantoor van de NACC is bezig een organieke wet op corruptie op te stellen om aan de grondwet te worden toegevoegd. Eventuele verandering van de limiet wordt daarin opgenomen. Zolang de bestaande regeling van kracht is, kunnen ontvangers van duurdere cadeaus voorkomen dat ze vervolgd worden door hun dienst te informeren en het eigendom van die giften aan de dienst over te dragen.

Pluvius en Donar zitten niet stil
10 januari – De woensdag is vanochtend begonnen met regen en donder, maar tot mijn verbazing was de krant wel bezorgd. Meestal gebeurt dat niet want de (motor)fietstassen van de bezorger zijn bepaald niet waterdicht. Maar de krant lag er om half zes en twee uur later trok de regen zich langzaam terug.
Dominant op de voorpagina is een vijfkoloms foto van een groep actievoerders die de spot drijven met vice-premier Prawit. De ‘grote broer’ van premier Prayut is verwikkeld in een schandaal over zijn verzameling dure horloges, die hij verzuimd heeft op te geven op zijn (voor kabinetsleden en topambtenaren) verplichte vermogensverklaring. De vraag is ook: waar betaalde hij al die klokjes van, want de totale waarde wordt door CSI LA Facebook geschat op 22 miljoen baht.
Inmiddels is een achttiende horloge bekend geworden: een Patek Philippe 5135R Calendario Annual Calender, ter waarde van 1,5 miljoen baht. Het is te zien op een foto, die in maart 2016 werd gemaakt toen hij in Chiang Mai een religieuze ceremonie uitvoerde. In december vorig jaar kwam de zaak aan het rollen met een foto waarop een Richard Mille RM 029 horloge zichtbaar is van 2,5 miljoen baht. De NACC doet onderzoek
Politiek actievoerder Ekachai ging gisteren naar het regerings klachtencentrum om zijn eigen horloge, een eenvoudige Seiko, aan Prawit cadeau te doen, zodat hij geen horloges van vrienden hoeft te lenen, wat de verklaring van Prawit zou kunnen zijn voor al die klokjes. Ekachai zegt dat zijn horloge 10 jaar oud is en een geschikt cadeau is omdat ‘horloges niet extravagant hoeven te zijn, zolang ze aangeven hoe laat het is’.
Ekachai wil het horloge persoonlijk aan Prawit geven; hij hoopt hem zaterdag tijdens Children’s Day te ontmoeten. Ekachai werd begeleid door tien supporters van zijn actie. Ze deelden kalenders uit met foto’s van Prawit die zijn dure speeltjes draagt.

Maandag 15 januari
15 januari – De krant bevat vandaag twee lijvige achtergrondverhalen. Op pagina 2 een artikel over het wetsvoorstel op de preventie van belangenconflicten van overheidsdienaren, dat in augustus in eerste lezing is goedgekeurd door het parlement.
Het gaat om een oud voorstel van de regering Surayud, tien jaar geleden, maar dat toentertijd door het Constitutionele Hof ongeldig werd verklaard omdat het vereiste quorum niet aanwezig was. De huidige regering heeft het weer van stal gehaald omdat Thailand moet voldoen aan de UN Convention Against Corruption van 2003. De conventie ziet het voorkomen van belangenconflicten als belangrijkste maatregel in de strijd tegen corruptie.
Een recent voorbeeld is het verbod van het ministerie van Volksgezondheid op onder andere het opladen van mobieltjes tijdens het werk en het gebruik van dienstwagens voor privé gebruik. Maar de regeling sneuvelde al na een week onder een spervuur van kritiek. De maatregelen werden wereldvreemd geacht. Het ministerie werkt nu aan een nieuwe regeling.

Maandag 15 januari
- Mooi bewijsmateriaal: de boekhouding van kortingen en gratis diensten (voedsel, drank en massage) die door massagesalon Victoria’s Secret Massage zijn verstrekt aan agenten van het bureau Wang Thonglang. De Public Sector Anti-Corruption Commission doet onderzoek naar de documenten die bij de inval op 12 januari zijn gevonden.
PACC secretaris-generaal Kornthip zegt dat een commissie is gevormd om uit te zoeken welke agenten hebben geprofiteerd van de douceurtjes. Ze worden voor verhoor opgeroepen. Na de inval zijn vijf leidinggevenden van het bureau overgeplaatst naar een inactieve post, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen. De meest buitenlandse vrouwen die er werkten worden door de politie gehoord om vast te stellen of ze het slachtoffer zijn van mensenhandel.

20 functionarissen verdacht van omkoping door massagesalon
16 januari – Elf nieuwsberichten en –verhalen telt Bangok Post vandaag op de drie nieuwspagina’s met binnenlands nieuws, exclusief het financieel-economisch nieuws in het Business-katern. Op de voorpagina besteedt de krant ruime aandacht aan de inval vrijdag in Victoria’s Secret Massage in Wang Thonglang (Bangkok), waar 113 meest buitenlandse vrouwen massagediensten verleenden, [een eufemisme voor seksuele diensten].
De autoriteiten mogen in hun handjes knijpen want de politie vond in drie kluizen, waarvan één leeg, honderdduizenden baht en de boekhouding van de douceurtjes die politieagenten en andere functionarissen van de salon kregen om een oogje dicht te knijpen. De in beslag genomen documenten hebben betrekking op de afgelopen twee jaar. Vijf personen werden aangehouden.
De boekhouding is overgedragen aan de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), het zusje van de NACC. Vooralsnog worden twintig personen verdacht van het aannemen van steekpenningen in de vorm van gratis voedsel, drank en massages. Uiteraard worden de ontvangers niet met naam en toenaam genoemd, maar aan de hand van de vermelde data probeert de PACC hen te identificeren.
Kongrop Prathumnad, special agent bij het Department of Provincial Administration, zegt dat het nog te vroeg is om met zekerheid te zeggen of het om steekpenningen gaat of een ‘show of generosity’. Nader onderzoek moet dat uitwijzen.
Vermoedelijk zijn drie minderjarige masseuses, twee uit Myanmar en een Chinese, het slachtoffer van mensenhandel en gedwongen tot prostitutie. Ze zijn voor rehabilitatie overgedragen aan het ministerie van Sociale Zaken. 25 vrouwen uit Myanmar, Laos en een Thaise krijgen in het Police General Hospital een botonderzoek om vast te stellen of ze minderjarig zijn. Van de overige vrouwen  zijn drie Thai. De vrouwen die niet het slachtoffer van mensenhandel zijn, worden overgedragen aan het Immigration Bureau om het land te worden uitgezet. De meeste vrouwen waren in het bezit van een pink card, een tijdelijk identiteitsbewijs.
RTP adjunct-hoofdcommissaris Srivara heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar mogelijke banden met grensoverschrijdende mensenhandel in prostituees. De politie van het bureau Wang Thonglang is opgedragen dezelfde procedure te volgen als bij de inval van massagesalon Nataree Entertainment aan de Ratchadaphisek Road in Din Daeng. [Uw redacteur komt er regelmatig langs op weg naar metrostation Huai Khwang] De rechtbank veroordeelde in die zaak in april vijf verdachten tot gevangenisstraffen van acht tot elf jaar wegens vrouwenhandel, waaronder minderjarigen.
Een bron bij de politie zegt dat de eigenaar van Victoria’s Secret een vrouw is, die naar verluidt zeven soortgelijke zaken bezit. DSI adjunct-hoofd Songsak zegt dat de politie over duidelijk bewijs beschikt dat de massagesalon betrokken is bij de handel in vrouwen voor prostitutie. De vrouwen worden aan veel etablissementen in Bangkok en het land geleverd.
Na de inval zijn vijf leidinggevenden van het politiebureau Wang Thonglang naar een inactieve post overgeplaatst, zodat ze het onderzoek niet kunnen hinderen.

Nog meer corruptie op de voorpagina
16 januari – Het c-woord domineert vandaag de voorpagina van Bangkok Post. Een tweede artikel gaat over het schoolhoofd van de Samsenwittayalai school die tea money ad 400.000 baht heeft geëist van een ouderpaar in ruil voor plaatsing van hun kind op zijn school.
De directeur pleegde daarmee een ernstige disciplinaire schending, heeft een onderzoekscommissie vastgesteld. De zaak die vorig jaar juni aan het licht kwam door een videoclip, trok destijds veel aandacht. Adviseur Kosol van de minister van Onderwijs vermoedt dat de school zeker 8 miljoen baht aan tea money van andere ouders heeft geïncasseerd.
Hoofdpersoon in het derde artikel is vice-premier Prawit. De NACC doet onderzoek naar zijn horlogeverzameling die hij niet heeft opgegeven op zijn (voor bewindslieden en topambtenaren verplichte) vermogensverklaring. Het begon allemaal met een Richard Mille horloge dat hij droeg tijdens een fotoshoot van het gewijzigde kabinet. De Facebookpagina CSI LA bracht de zaak aan het licht en ontdekte dat hij minstens 22 peperdure horloges moet bezitten. De NACC heeft nog eens twee weken uitgetrokken voor haar onderzoek. Waarnemers zeggen dat dit de regering kan schaden omdat het erop lijkt dat de sage eindeloos gerekt wordt.
Partijleider Abhisit (Democraten) mengt zich nu ook in het schandaal en zegt dat het de geloofwaardigheid van premier Prayut ondermijnt en zijn kansen om na de verkiezingen terug te keren als premier hindert. Wanneer de zaak niet bedwongen wordt, zal het publieke sentiment zich tegen de regering keren, waarschuwt hij.
Abhisit haalt twee voorbeelden aan uit zijn eigen regeringsperiode. Twee ministers stelden hun functie ter beschikking toen ze beschuldigd werden van machtsmisbruik. Eén zei: ‘Ik wil geen last voor de regering zijn.’
Abhisit vindt: ‘Prawit dient uit te leggen van wie de horloges zijn. Als hij vertrouwen heeft in zijn uitleg, heeft hij niets te verliezen om het de bevolking te vertellen. Het is zorgelijk dat de zaak zich maar voortsleept, waardoor die uiteindelijk terugslaat op de premier zelf.’

Comment are closed.