Thais nieuws vrijdag 30 juni

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2017 klik hier, uit 2016 klik hier, 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Mededeling van de redactie. Door technische problemen staat het nieuws van juni verspreid over verschillende pagina’s. Excuses voor het ongemak.
1-15 juni
16-22 juni
23-30 juni met het vervolg Kort nieuws 29 juni

 

Bouwplaats. Tekort aan bouwvakkers dreigt.

Bedrijfsleven in rep en roer over nieuwe arbeidswet

30 juni – Het midden- en kleinbedrijf dreigt de dupe te worden van de nieuwe arbeidswet (Decree on Recruitment of Foreigners). Het decreet voorziet in zware boetes voor werkgevers en kan het concurrentievoordeel van MKB’s negatief beïnvloeden op een moment dat de economie nog volledig moet herstellen.

Voorzitter Kalin van de Thai Chamber of Commerce (TCC) zegt dat zijn groep en andere particuliere organisaties aan het brainstormen zijn over oplossingen. Ze hebben de regering om een snelle reactie gevraagd. ‘In deze fase proberen honderden TCC-leden de gevolgen van de nieuwe wet op hun bedrijf te bepalen.’

De Federation of Thai Industries (FTI) heeft een open brief gestuurd naar het ministerie van Werkgelegenheid met het verzoek betrokken overheidsdiensten te vragen oplossingen en beleid te zoeken, waardoor de  negatieve gevolgen van de strengere regels worden verminderd. Voorzitter Chen Namchaisiri : ‘We hebben veel klachten ontvangen van onze leden, vooral van MKB’s die zwaar getroffen worden door de nieuwe verordening [die op 23 juni van kracht is geworden].’

Chen zegt dat grote bedrijven nauwelijks worden gedupeerd door de nieuwe wet, omdat ze de mogelijkheden hebben buitenlanders in overeenstemming met de wet te rekruteren.

Met ‘Recruitment of Foreigners’ wordt voornamelijk gedoeld op migranten uit Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. Die arbeiders spelen een cruciale rol bij de productie van MKB’s. Het decreet beoogt de rekrutering en het arbeidsmanagement op een hoger niveau te brengen alsmede misbruik en zelfs mensenhandel te voorkomen.

Op overtreding staan boetes van 400.000 tot 800.000 baht per werknemer. ‘Dat is te veel voor werkgevers die zich niet aan de wet houden’, zegt Chen. ‘Ze vormen een zware last en reduceren het concurrentievoordeel van Thaise MKB’s, die toch al moeten worstelen om te overleven.’

Voorzitter Chanintr van de Thai Tuna Industry Association (TTIA) zegt dat niet alleen werkgevers worden gedupeerd, maar ook werknemers, met name laag opgeleide migranten. ‘Op een moment dat MKB’s nog steeds goedkope arbeid nodig hebben, kan het gebrek aan deze werkers de Thaise economie, die op het herstelpad is, ontregelen.’

Volgens de TTIA telt Thailand meer dan 2 miljoen migranten, van wie de meesten zich nog volgens de regels moeten registreren. Zij overtreden vermoedelijk de wet. ‘We eisen dat de regering maatregelen zoekt om de negatieve effecten op de sector te reduceren, want die heeft de migranten hard nodig’, aldus Chanintr.

Ook de bouwsector houdt haar adem in. Aannemer Thirapat vreest voor een tekort aan bouwvakkers. ‘De kosten zullen ook stijgen omdat we voor 80 tot 90 procent afhankelijk zijn van buitenlandse arbeiders.’ Hij zegt dat zijn bedrijf bij nieuwe projecten de gestegen kosten zal doorberekenen om het winstniveau te handhaven. Maar het bedrijf verwacht nauwelijks gevolgen omdat het werk wordt uitgevoerd door onderaannemers. (Bron: Bangkok Post, 29 juni) (Zie verder bijgaand kader met een lijstje van beroepen die verboden zijn voor buitenlanders en de pagina Migranten 2)

Premier Prayut: Arbeidswet is te streng

30 juni – Het ministerie van Werkgelegenheid is door premier Prayut opgedragen maatregelen te nemen om de gevolgen van de nieuwe arbeidswet (Decree on Recruitment of Foreigners) te verzachten. Gevreesd wordt dat de verordening in enkele bedrijfstakken tot arbeidstekorten zal leiden. Directeur-generaal Varanon van het Department of Employment heeft dit gisteren bekend gemaakt, nadat enkele organisaties aan de bel hadden getrokken.

Vertegenwoordigers van het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, dat zo’n beetje het gehele bedrijfsleven vertegenwoordigt, heeft gisteren een brief aan de parlementsvoorzitter overhandigd met het verzoek een oplossing te zoeken. De regering dient de registratie van illegale migrantenwerkers te hervatten en de particuliere sector dient de gelegenheid te krijgen feedback ter verbetering van de wet te geven. Volgende week buigt het parlement zich over de wet (nu nog verordening).

Varanon geeft toe dat de verordening tot tekorten kan leiden in de bouw, huishouding en het MKB. Als voorlopige oplossing kunnen werkgevers Thai aannemen die een baan zoeken, zegt hij. Elke maand schrijven zes- tot zevenduizend Thai zich in als werkzoekende. In het begin krijgen werkgevers en buitenlandse werkers een ontheffing. Werkgevers dienen te regelen dat de migranten teruggaan naar hun land voor een paspoort en visum en in Thailand het registratie- en verificatieproces doorlopen om een werkvergunning te krijgen. Desnoods besteden ze dit uit aan bemiddelaars, maar die kosten wel 20.000 baht.

Thailand telt 1,3 miljoen migranten die tot eind maart volgend jaar zonder werkvergunning in het land mogen werken, maar na die datum dienen ze over de juiste papieren te beschikken. De verordening, die op 23 juni van kracht is geworden, kent strenge straffen voor degenen die illegalen in dienst nemen of die hun basisrechten schenden. Migranten die geen vergunning hebben of een baan bezetten die voor hen verboden is, kunnen bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar of een boete van 2.000 tot 100.000 baht.

Zoals al in het websitebericht gemeld heeft de verordening tot doel de rekrutering van buitenlanders en het arbeidsmanagement te verbeteren alsmede misbruik en mensenhandel te voorkomen. Tevens wordt het voor hen gemakkelijker om van baan te wisselen en indien geregistreerd kunnen ze een beroep doen op het sociale zekerheidsstelsel.

Gerelateerd bericht
Het parlement heeft gisteren unaniem het amendement op de Labour Protection Act van 1998 goedgekeurd, waardoor baankansen en bescherming van arbeidsrechten voor ouderen en gehandicapten worden verbeterd. De wet voorziet ook in de vergroting van de bevoegdheden van een commissie om specifieke minimumlonen vast te stellen voor ouderen en gehandicapten alsmede studenten die part-time werken.

Minister Sirichai (Werkgelegenheid) zei eerder dat het minimumloon voor de speciale groepen is vastgesteld op 40 baht per uur, een bedrag dat niet in strijd is met het wettelijk minimumdagloon van 300 baht. (Zie verder de pagina Minimumdagloon in discussie)

Moeder: Mijn dochter heeft zichzelf niet gedood

30 juni – Mijn dochter heeft geen suïcide gepleegd, zegt de moeder van een Belgische vrouw (30) die in april op Koh Tao is overleden, alhoewel volgens het hoofd van de politie op het eiland suïcide is vastgesteld bij een autopsie in het Police General Hospital in Bangkok. Aanwijzingen van moord zijn niet gevonden.

Elise DallemangeMaar de moeder weigert te geloven dat haar dochter door ophanging om het leven is gekomen, zoals de politie beweert. Ze zou het autopsie rapport krijgen, maar de politie heeft nog steeds geen contact met haar opgenomen sinds de begrafenis in Bangkok, twee weken nadat het lichaam was gevonden.

Commandant Chokechai reageerde gisteren op een follow-up bericht op samui-times.com, waarin gesuggereerd wordt dat er een smerige spelletje is gespeeld. Hij vindt dat de lokale media hem om commentaar hadden moeten vragen. Chokechai zegt de moeder geïnformeerd hebben over de autopsie. ‘Ze leek akkoord te gaan met de doodsoorzaak. Ze heeft me verteld dat haar dochter al eerder geprobeerd heeft zelfmoord te plegen. Ze had jaren verbleven bij een Indiase sekte. De moeder vermoedt dat er een verband is tussen de dood van haar dochter en deze sekte.’

Het lichaam van de vrouw, Elise Dallemange, werd destijds gevonden op een rots in de jungle boven de Tanote baai. Het was gedeeltelijk aangevreten door hagedissen.

Yingluck’s petitie afgewezen door hooggerechtshof

30 juni – Oud-premier Yingluck heeft bakzeil gehaald met haar petitie aan de afdeling voor politieke gedragsdragers van het hooggerechtshof. Ze had om een onderzoek gevraagd naar zestien opslagplaatsen van rijst, destijds door haar regering opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Dat onderzoek had moeten aantonen dat het systeem niet bol stond van de corruptie of dat loodsen vol lagen met verrrotte rijst.

Het Hof vindt het onderzoek niet nodig, daar de vervolging van Yingluck wegens plichtsverzuim zich al twee jaar voortsleept in welke periode de rijst op natuurlijke wijze kan zijn gaan rotten.

Gisteren zette het Hof de behandeling voort met drie getuigen à decharge: een voormalige ambtenaar van het ministerie van Handel en twee familieleden van boeren die suïcide hebben gepleegd. Maar volgens hen wegens persoonlijke problemen en niet wegens stagnerende betalingen van de opgekochte rijst. Op 7 juli wordt de zaak voortgezet. Yingluck wil nog eens twintig getuigen laten opdraven en vraagt meer tijd voor de zaak uit te trekken. (Zie verder de pagina Rijst 3)

Demonstranten bij Victory Monument eisen hogere straffen voor rijden onder invloed

Kort nieuws vrijdag 30 juni

– Demonstranten van de Road Safety Policy stichting hebben gisteren gedemonstreerd voor strengere straffen tegen bestuurders die onder invloed achter het stuur zitten. Dat is de enige manier om het aantal verkeersdoden als gevolg van drankmisbruik terug te dringen, zeggen ze. Thans is rijden onder invloed verantwoordelijk voor een kwart van de 15.000 verkeersdoden per jaar. Veel slachtoffers zijn voetgangers en politieagenten.

Volgens dokter Phanapong, manager academic resources van de stichting, krijgen veel dronken dropjes slechts een voorwaardelijke straf, alhoewel hun onverantwoordelijk gedrag levens van medeweggebruikers heeft gekost. ‘Dronken rijden is geen achteloze daad. Het is gevaarlijk gedrag dat strenge straffen verdient, geen voorwaardelijke straffen. In Japan kan zo iemand 20 jaar krijgen.’

– De National Economic and Social Development Board (NESDB) heeft het groene licht gegeven voor de aanleg van de Thai-Sino hogesnelheidslijn Bangkok- Nakhon Ratchasima (252 km). De denktank van de regering vindt de route belangrijk omdat die gaat aansluiten op het One Belt, One Road plan van China. De lijn wordt te zijner tijd doorgetrokken naar Nong Khai aan de grens met Laos en meet dan 607 km.

Volgens een bron bij de NESDB verliest Thailand een uitgelezen kans om een regionaal transportknooppunt te worden en investeringen aan te trekken, als het project niet doorgaat. Het project is omstreden wegens een aantal kwesties waaronder gronduitgifte aan buitenlandse ondernemingen, de kosten en de vrijstelling op grond van artikel 44 [van de interim-grondwet] die verleend is aan Chinese ingenieurs voor het doen van een examen ter verkrijging van een vergunning. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– De politie claimt straatraces door jonge motorfietsers met succes te hebben bestreden want het aantal klachten is sinds vorig jaar met 60 procent afgenomen. Deze maand werd slechts vijfmaal bij de politie geklaagd.

Surachet Hakpal, hoofd van de Patrol and Special Operation Division maakte dit gisteren bekend tijdens een seminar over straatraces. De politie heeft 21 Facebook pagina’s gesloten, 279 verdachten aangehouden en 636 motorfietsen in beslag genomen. In werkplaatsen zijn 10.000 uiteinden van uitlaatpijpen geconfisqueerd.

Tegen achttien beheerders van FB-pagina’s zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Elke pagina heeft  80.000 tot 120.000 volgers en telt 200 deelnemers aan de desbetreffende race. 1.061 zijn naar een rehabilitatieprogramma van de RTP gestuurd. Ze hebben hun leven gebeterd omdat ze bang zijn dat hun ouders een fikse boete krijgen wanneer ze weer racen. De politie jaagt elke vrijdag en zaterdag op de jongeren. (Twee verhalen over deze spannende hobby op de pagina Archief)

– Prayut moet eens klip en klaar verklaren of hij zich verkiesbaar stelt bij de volgende verkiezingen, zegt secretaris-generaal Puntham van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Gebrek aan helderheid zorgt voor misverstanden. Wanneer Prayut besluit mee te doen, kan de bevolking besluiten of ze wil dat hij in functie blijft.

Puntham reageert op een recente peiling van Nida, waarin de meeste respondenten zeiden een voorstander te zijn van de oprichting van een nieuwe politieke partij door het leger. Sommige leden van de nationale hervormingsraad zouden al de raad hebben verlaten om in een nieuwe partij in aanmerking te komen voor deelname aan de verkiezingen.

Partijleider Abhsit zegt dat Prayut het recht heeft een partij op te richten, maar hij moet wel de verzekering geven dat hij op een gelijk speelveld als de andere partijen opereert. Legercommandant Chalermchai ontkent dat de NCPO voornemens is een partij op te richten.  (Meer op de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– De adjunct-directeur van het National Office of Buddhism (NOB) hangt schorsing boven zijn hoofd omdat hij betrokken zou zijn bij de verduistering van 13 miljoen baht uit het tempelonderhoudsfonds voor Wat Phanang Choeng in Ayutthaya. Vice-premier Wissanu heeft die suggestie gedaan aan de NOB-directeur.

De tempel is een van de twaalf tempels die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van in totaal 60 miljoen baht. Het schorsingsbesluit kan door twee diensten genomen worden: het NOB en de Public Sector Anti-Corruption Commission. Mogelijk draalt de NOB-directeur totdat alle feiten door de Counter Corruption Division van de politie zijn vastgesteld.

Behalve de adjunct-directeur en een tweede functionaris worden ook nog twee voormalige NOB-functionarissen verdacht. Een is een voormalige NOB-directeur.  (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Het People’s Army and Energy Reform Network heeft weinig succes met zijn acties tegen de nieuwe oliewet. Eerder wees het Constitutionele Hof een petitie van de groep af en nu de Ombudsman. Hij zegt niet bevoegd te zijn een oordeel te vellen, omdat de wet nog niet van kracht is. De Ombudsman was gevraagd te oordelen of de wet in strijd is met de grondwet. De groep verzet zich tegen de winstdeling bij oliewinning tussen overheid en bedrijven, die een aanvraag hebben gedaan voor exploratie op het vasteland.

– Op de Thaise regering wordt erg vaak een beroep gedaan om problemen op de lossen. Twee berichten in de krant van vandaag gaan erover.

1 Milieuactievoerders roepen de regering op snel met maatregelen te komen tegen de vervuiling van de grond met zware metalen. In acht provincies zijn niveaus gevonden boven de veiligheidslimiet. Dat is vastgesteld door onderzoekers van Arnika, een NGO uit Tjechië en de University of Chemistry and Technology in Praag. Opdrachtgever was de organisatie Ecological Alert and Recovery-Thailand. Die heeft de onderzoeksresultaten ingeleverd bij het Prime’s Ministers Operation Centre.

2 De andere zaak betreft de import van landbouw chemicaliën. Op een forum van de National Health Commission of Thailand pleitten sprekers voor beperking van de import om de voedselveiligheid te verzekeren en het vertrouwen van consumenten te vergroten. Het forum werd bijgewoond door vertegenwoordigers van zes ministeries.

Thailand is een van ’s werelds grootste importeurs van die vuiligheid. De regering probeert het gebruik terug te dringen en organische landbouw te promoten. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Landbouw heeft als droom dat Thailand binnen Asean een centrum wordt van organische voedselproducten. De organische landbouw genereert elk jaar 4 miljard baht, 60 procent wordt geëxporteerd.

 

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties