Kolencentrales

Protest tegen kolencentrala

Uur U nadert voor kolencentrale Krabi
13 januari 2017– Op 17 februari valt het definitieve besluit of in Krabi de geplande en uiterst controversiële kolencentrale van 800 MW wordt gebouwd. Gouverneur Kornrasit van het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat zegt dat de National Energy Policy Council dan de knoop doorhakt.
Dorpelingen en milieuactievoerders voeren al twee jaar actie tegen de centrale die schadelijk wordt geacht voor omwonenden, milieu en het toerisme. Vooral het toerisme is een belangrijke inkomstenbron van de provincie.
Vorig jaar oktober is de inschrijving geopend op het project van 49,5 miljard baht. Twee bedrijven zijn voorlopig geselecteerd. De ingebruikneming van de centrale is uitgesteld van december 2019 naar ergens in 2021.
Het uitstel heeft ook een domino effect op de geplande bouw van een kolencentrale van 2000 MW in Thepha (Songkhla), waarvoor ook een diepzeehaven moet worden aangelegd voor de aanvoer van de kolen. Naar verwachting wordt midden dit jaar bekend gemaakt wie hem mag bouwen.
Wanneer de regering besluit beide projecten door te zetten, vraagt Egat om snelle toestemming van de gezondheidseffect rapportage. Als de regering de projecten schrapt, gaat Egat een haalbaarheidsstudie doen naar andere locaties en andere energiebronnen. Enkele kusten in de Golf van Thailand worden daarvoor geschikt geacht in plaats van het lange strand in Krabi, waar geprotesteerd is. (Bron: Bangkok Post, 12 januari)

Songkhla: Netwerk hekelt aanbesteding kolencentrale
22 januari – Bewoners in Thepha (Songkhla) zijn niet gelukkig met het bericht dat het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat vorige maand de aanbestedingsprocedure voor een kolencentrale heeft geopend. Als het bericht waar is, zegt Derek Hamnakorn, overtreedt Egat de wet omdat de milieu- en gezondheidseffect rapportages (EHIA) voor zover bekend nog niet afgerond zijn en ook niet zijn goedgekeurd door het kabinet.
De coördinator van het Network of Songkhla-Pattani People’s against the Coal-Fired Power Plant heeft volgende maand een afspraak met de gouverneur van Egat om hem te vragen hoe het zit met de aanbestedingsprocedure van de controversiële energiecentrale.
Derek, hoofd van een Ponoh school in Thepha sneed de kwestie aan op het seminar ‘Thailand and Paris Agreement: Coal, Power and Natural Resources’, georganiseerd door EnLaw [geen datum]. Het seminar had tot doel de bevolking te informeren over de gevaren van kolengestookte energiecentrales [ook in Krabi is er een gepland] en hoe het land te bevrijden van deze milieuvervuilers, alhoewel de voorstanders erop wijzen dat de centrales ‘schone’ kolen gaan gebruiken, een hardnekkig fabeltje.
Het netwerk stuurde eerder een brief aan Egat met de vraag om de zaak [over de aanbesteding] uit te leggen, maar op die vraag kreeg het geen antwoord. Egat zei alleen dat het belangrijk was het project te beginnen vanwege de behoefte aan energiezekerheid in het Zuiden. Het voortijdig begin van de aanbestedingsprocedure was nodig om het project sneller te laten verlopen omdat de EHIA rapportages veel tijd vergen. Volgens artikel 44 van de interim-grondwet is dat toegestaan bij de constructie van basis infrastructurele projecten.
Wanneer de aanbestedingsprocedure afgerond is, stapt het netwerk naar de bestuursrechter. Het stuurt ook een brief naar de Franse ambassade met de mededeling dat de Thaise regering de Paris Agreement overtreedt, omdat ze beloofd heeft de uitstoot van broeikasgas tegen 2030 met 20 procent te verminderen. ‘De steun van de regering aan kolen is in strijd met haar belofte klimaatverandering te bestrijden’, aldus Derek.

Democraten: LNG en palmolie beter dan kolen
9 februari – Soms zeggen politici verstandige dingen en dat geldt zeker voor voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) die ervoor pleit om LNG en palmolie te gebruiken als alternatief voor kolen in de geplande kolencentrales in Songkhla en Krabi. De bouw stuit op grote bezwaren van bewoners en milieuactievoerders vanwege de aanslag die ze op het milieu en de gezondheid van omwonenden doen.`
Abhisit zei gisteren dat zijn oplossing mooi past in de pogingen van de regering om nationale eenheid te smeden. Ze voorziet in de toenemende vraag naar elektriciteit en sluit aan bij de trend om koolstofdioxide emissies, deels uitgestoten door kolencentrales, terug te dringen.
Abhisit wees erop dat LNG en palmolie schoner zijn dan kolen waardoor het land op een duurzaam spoor komt. Hij benadrukt met zijn voorstel Prayut te steunen, die eerder zei het conflict in Krabi uiterlijk volgende week te willen oplossen. De daar geplande centrale bedreigt volgens dorpelingen en actievoerders het toerisme en een wetland in Nua Khlong.
Ook in Songkhla wordt geprotesteerd. Abhisit zegt dat de Democraten, die sterk vertegenwoordigd zijn in het Zuiden, niet tegen de bouw van een centrale zijn mits de meest geschikte brandstof zoals palmolie wordt gebruikt, die in ruime mate voorhanden is.
Over het gebruik van LNG (liquefied natural gas) zei Abhisit dat zijn partij zich niet verzet tegen het beleid van de regering om de afhankelijkheid van aardgas uit de Golf van Thailand te verminderen. Thailand importeert zowel kolen als LNG.
Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij vindt dat de regering de bouw aan de hand van economische criteria moet heroverwegen. Een LNG-centrale is de helft goedkoper dan een kolencentrale. Een ander voordeel is de kortere bouwtijd.

Kolencentrale Mae Moh (Lampang)

Commentaar: Stop alle plannen voor kolenenergie
15 februari – ‘Het is tijd om dit achterlijke, uiteindelijk schadelijke en enorm onpopulaire plan te laten varen en vooruit te kijken.’ Zo, daar is geen woord Spaans, Frans, Latijn, Chinees bij, een uitdrukking die in al deze varianten voorkomt. Bangkok Post schrijft dat in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag over de plannen in Krabi en Songkhla kolencentrales te bouwen. De krant kopt: Kill all coal energy plans.
Het is teleurstellend, stelt BP, dat dit besef na twee jaar en negen maanden nog steeds niet is doorgedrongen tot het regime. De bewoners van Krabi en Songkhla – de laatste provincie krijgt een dubbele dosis kolenenergie – hebben een duidelijk standpunt. Maar het regime is doof voor de protesten.
Het leger is verschillende malen in het district Chana (Songkhla) ingezet om de publieke opinie te onderdrukken en premier Prayut spreekt kleinerend over de mensen uit Krabi die naar Bangkok waren gekomen om te protesteren. [Volgens de krant van vandaag gebeurt dat echter pas vrijdag. Prayut zegt dat de rally in strijd is met de wet en waarschuwt dat tegen hen wordt opgetreden. De demonstranten, verenigd in het Network of Saving the Andaman Sea, hebben verklaard dat ze bij het Government House blijven totdat het plan is geschrapt.]
Energie experts en bezorgde burgers hebben talloze alternatieven voorgesteld. Vorige week nog stelden partijleider Abhisit (Democraten) en Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, voor om kolen te vervangen door LNG en palmolie. In Krabi hebben bewoners een plan opgesteld dat voorziet in honderd procent duurzame energie. De stilte van de regering is verpletterend.
Maar, om eerlijk te zijn, schrijft de krant: Het plan voor de kolenenergie komt niet uit de koker van het leger maar uit die van het landelijke energiebedrijf Egat. De afgelopen tientallen jaren zijn bestuur, plannenmakers en adviseurs van dit staatsbedrijf opgeschoven van wendbaar en inventief naar fantasieloos en koppig.
BP: We weten niet wat er achter de schermen gebeurt, maar het ministerie en de regering lijken Egat’s onvermogen te volgen om outside the box te denken en te plannen in plaats van een bruikbaar, alternatief beleid te voeren.
De krant verwijst naar een recent rapport van het internationale bedrijf Climate Analytics dat de  schokkende conclusie bevat: elektriciteit opgewekt door kolen is uitermate schadelijk voor het milieu. Als Europa niet in staat is te voldoen aan de doelen van zijn eigen Parijse klimaatbeloftes, moeten alle driehonderd kolencentrales worden gesloten. De emissies van kolencentrales zijn dermate hoog dat geen enkele de komende tien jaar kan blijven werken.
BP concludeert: Er is geen excuus voor Thailand om door te gaan met een dergelijk schadelijk en algemeen veroordeeld beleid. Het goede nieuws is dat er een grote variatie voorhanden is aan alternatieven. Het is tijd om behoorlijke plannen en programma’s te maken voor zonne-energie op grote schaal, wind, golven en andere energiebronnen. (Bron: Bangkok Post, 14 februari)
Foto: Kolencentrale Mae Moh (Lampang)

Strijd tegen controversiële kolencentrale Krabi laait op
17 februari – De strijd tegen de controversiële in Krabi geplande kolencentrale laait vandaag op met een protest bij het Government House indien het Energy Policy and Planning Committee, dat vandaag vergadert, akkkoord gaat met de bouw. Het Network for Saving the Andaman heeft aangekondigd bij het regeringscentrum te blijven zolang het plan niet van de baan is.
Maar bijna gelijktijdig hebben voorstanders van de bouw een petitie aan de regering overhandigd, waarin ‘pressing needs’ worden benadrukt om meer kolencentrales te bouwen. Het districtshoofd van Klong Thom (Krabi) reed deze week een scheve schaats met een brief, die is uitgelekt, waarin hij dorpshoofden en kamnan oproept twintig personen te ronselen voor een protest bij het Provinciehuis voor steun aan de centrale. De man is overgeplaatst.
De regering heeft bij monde van minister Anantaporn (Energie) recent nog eens benadrukt dat de bouw van kolencentrales in het Zuiden moet doorgaan om te voldoen aan de stijgende vraag naar energie.
Een man (geen functie) van het Department of Mining and Petroleum Engineering van de Chulalongkorn universiteit, lid van een werkgroep die het project herbeoordeelt, zegt kolencentrales in het buitenland te hebben bezocht die met schone energie technologie werken. Er zouden geen berichten zijn over schade aan milieu en gezondheid. Ja, Pinokkio spreekt, want de literatuur over kolencentrales schetst een ander beeld. Schone kolen bestaan niet. Knoopt u het in uw oren?

Government House Protest tegen kolencentrale

Kolencentrale Krabi: De kogel is door de kerk
18 februari – Eén ding is duidelijk in de discussie over de geplande bouw van een kolencentrale in Krabi en twee in Songkhla: je hebt voor- en tegenstanders en hun standpunten zijn onverenigbaar.
Het merkwaardige is wel dat beide onder andere het toerisme als argument gebruiken. De Federation of Thai Industries (FTI), voorstander van de bouw, wijst op de toenemende vraag naar elektriciteit. Verder uitstel betekent energietekorten, waardoor de industrie en het toerisme worden geschaad.
De tegenstanders, verenigd in het Network of Saving the Andaman, wijzen erop dat de centrale toeristen afschrikt plus uiteraard schadelijk is voor het milieu en de gezondheid van omwonenden. Ze verwijten premier Prayut dat hij zich doof houdt voor hun argumenten. Zijn opmerking, eerder deze week, dat het protest niet in de wind is geslagen, wordt door het netwerk niet geloofd. Prayut heeft weinig gedaan, zeggen ze, ‘om ons te overtuigen dat de regering ons een eerlijk gehoor geeft’.
Inmiddels is de kogel door de kerk: het Energy Policy and Planning Committee besloot gisteren, zoals gevreesd, de bouw goed te keuren. Dus probeerde het Netwerk het terrein van het Government House op te trekken, maar ze werden door een grote politiemacht tegengehouden. Het Netwerk had de actie eerder aangekondigd en gedreigd bij het Government House te zullen blijven totdat het project van de baan is, alhoewel Prayut heeft gezegd dat het protest in strijd met de wet is.
De tegenstanders zijn gefrustreerd, stelt redacteur Ploenpote in een analyse op de opiniepagina van BP vast. Volgens hen kan duurzame energie, met name biomassa, voldoende stroom leveren; een kolencentrale is niet nodig. Vorig jaar presenteerden ze hun ideeën in een green power development plan. Maar de regering wil er niet aan; nog erger: ‘We hebben geen idee wat er met ons voorstel is gebeurd’, zegt Prasitchai Nunuan, die verschillende anti-kolen protesten heeft geleid in Bangkok en zijn thuisstad. Een driepartijencommissie is al weer opgeheven.
Over het standpunt van de FTI kan ik kort zijn. De regio stevent af op een energietekort, want jaarlijks groeit de energievraag met 5 procent. Andere alternatieven zijn duurder. Het project in Krabi is al twee jaar vertraagd, verder uitstel leidt tot een vermindering van het bruto regionaal product in het Zuiden met minstens 1 procent. (Bronnen: Bangkok Post 16 en 17 februari. website 17 februari)

Update: En de strijd gaat door
18 februari – Het groene licht mag dan gegeven zijn voor de kolencentrale, in dit bericht door het National Energy Policy Committee (NEPC), maar dit betekent niet dat de omwonenden en actievoerders het moede hoofd in de schoot leggen. We gaan door tot het project geschrapt wordt, beloven ze.
Premier Prayut, die de NEPC-vergadering voorzat, verdedigde het besluit: Het is gebaseerd op verschillende redenen, zoals energieveiligheid, kosten effectiviteit, volksgezondheid en milieu veiligheid. Hij dringt er bij de tegenstanders op aan het geschil niet te laten escaleren.
De centrale helpt de energie aanvoer veilig te stellen want het Zuiden gebruikt meer energie maar heeft minder centrales dan andere regio’s. Prayut wees erop dat de regio blackouts heeft meegemaakt, de langste van drie uur. De distributie is ook verstoord geweest door de overstromingen; de nieuwe centrale kan deze tekortkoming voorkomen.
Prasitthichai Nunuan, coördinator van het Network for Saving the Andaman, voorspelt een lange protestperiode. Hij haalt zijn schouders op over de juridische actie, waarmee Prayut heeft gedreigd, en mogelijk geweld om de demonstratie te breken. ‘De regering moet wel rekening houden met de gevolgen. De politie en troepen kunnen geweld tegen ons gebruiken. Als ze juridische actie nemen, kunnen ze afkeuring verwachten. Wanneer de regering wil dat we ons verspreiden: kom en arresteer ons allemaal.’
Permatamas, een milieu en bewonersgroep in het Zuiden, kondigt in een verklaring een protest in Pattani aan, binnen een week. De verklaring zegt dat de bouw van kolencentrales in Krabi en Songkhla strijdig is met duurzame ontwikkeling en de eisen van de lokale mensen. Het is gebaseerd op beleid om het land naar een op industrie gebaseerde economie te leiden. Het is voorstelbaar dat dit tot belangenconflicten en onregelmatigheden leidt.
De groep waarschuwt ook dat de plannen de pogingen van de regering vrede tot stand te brengen kunnen ondermijnen. Voorts doet de groep een beroep op overheidsfunctionarissen de macht van de zuiderlingen niet te onderschatten.
Voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) deed ook een duit in het zakje. Hij noemt het ongelukkig dat de regering gefaald heeft om andere opties te overwegen, die duurzaam zijn en tegemoet komen aan de behoeftes van de lokale bevolking.
Volgens minister Anantaporn (Energie) is meer dan de helft van de lokale bevolking voorstander van het project, maar die man heeft een grote duim getuige zijn eerdere uitspraak over schone technologie en kolen.

Arrestatie leiders kolenprotest

Politie arresteert leiders kolenprotest
19 februari – ’t Is godgeklaagd om dit bericht met een persoonlijke noot te beginnen. De politie doet bijna een jaar niets om de abt van Wat Dhammakaya, tegen wie nota bene arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd, aan te houden.
Maar met een vreedzaam protest tegen de geplande bouw van een [uiterst milieuvervuilende ] kolencentrale in Krabi worden korte metten gemaakt door vijf leiders te arresteren. Hopelijk verdwijnen ze niet spoorloos of worden vermoord, zoals met actievoerders in het verleden is gebeurd. Denk aan Karen actievoerder Porlajee, die sinds april 2014 wordt vermist.
Dat moet me toch even van het hart, alhoewel ik weet dat wel meer mensen in Thailand onschuldig vastzitten, onder andere omdat ze beschuldigd zijn van majesteitsschennis of arrestatie ontlopen omdat ze geld hebben om de politie een oogje te laten dichtknijpen. In Thailand is Vrouwe Justitia niet geblinddoekt, de voorbeelden liggen voor het oprapen.
Zo, en nu wilt u natuurlijk weten wat er gebeurd is gisteren bij het Government House waar zo’n honderd bewoners van Krabi protesteerden tegen het besluit van het National Energy Policy Committee (NEPC) om de bouw van de kolencentrale in Krabi goed te keuren. Naar verwachting zal het aantal nog sterk stijgen.
De politie arresteerde vijf leiders, waaronder Prasitthichai Nunual (in voorgaande berichten Nunuan) die we al in eerdere berichten zijn tegengekomen. Zijn echtgenote liet weten niet te zullen vertrekken totdat ze hem en de anderen heeft gesproken.
Twaalf anderen werden na een schermutseling  in een busje opgesloten, maar na korte tijd vrijgelaten. Zonder beschuldiging, maar hun personalia zijn wel genoteerd en ze zijn vermanend toegesproken [bedreigd?].
NCPO woordvoerder Winthai zegt dat de vijf leiders zijn afgevoerd voor een gesprek om een oplossing te vinden voor de kwestie. Regeringswoordvoerder Sansern geeft als toelichting dat de demonstranten weigerden hun biezen te pakken en het protest in strijd was met het samenscholingsverbod van de junta (2015 Public Assembly Act). Maandag dient de politie een petitie in bij de civiele rechtbank met het verzoek een eind te maken aan de demonstratie.
NHRC commissaris Angkana kondigt een verklaring aan van haar mensenrechtencommissie waarin de regering eraan zal worden herinnerd dat ze de rechten van mensen dient te respecteren en de vrijheid om een vreedzaam protest te houden.
Sansern deed een oproep aan de bevolking ‘naar het hele plaatje te kijken’ en de toekomst van de mensen in het Zuiden en niet alleen naar het protest. Hij houdt vol dat veel zuiderlingen voorstander zijn van de kolencentrale die nodig is om te voldoen aan de stijgende vraag naar elektriciteit [van wie?] en om stroomstoringen te voorkomen.
Reagerend op een suggestie van partijleider Abhisit (Democraten) om de centrale te stoken op palmolie in plaats van kolen, zei hij dat dit veel duurder is: 8,42 baht per eenheid tegen 3,78 baht. De elektriciteitskosten zouden, zo rekende hij voor, met elf miljard baht per jaar stijgen.
Het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat, de grote boosdoener van het project, zegt door te gaan nu het NEPC het groene licht heeft gegeven. Adjunct-gouverneur Saharath sprak zalvende woorden: we houden ons aan de wet en bevorderen publieke participatie en input alvorens het project doorgaat. Hij zei: ‘De centrale wordt milieuvriendelijk en zal zorgdragen voor de levenskwaliteit van de omwonenden.’ Een bron bij Egat zegt dat de Krabi centrale topprioriteit is bij Egat. Wanneer het project niet mag doorgaan, zullen andere kolencentrales ook sneuvelen.
De vereiste milieu-effect en gezondheidsrapportage wordt thans beoordeeld door de National Environment Board. Indien goedgekeurd wordt het project voorgelegd aan het kabinet. (Zie verder het bericht van gisteren Kolencentrale Krabi: De kogel is door de kerk en de update)

Update: Nieuwe MER stelt demonstranten gerust
28 februari – De regering is als een blad aan een boom omgekeerd. Eerder had premier Prayut geen goed woord over voor het protest tegen de kolencentrale in Krabi, maar nu zegt hij dat de regering begrip heeft voor de liefde van de demonstranten voor hun provincie Krabi en het land, evenals de regering dieheeft. De zalvende woorden werden gisteren op verzoek van Prayut overgebracht door regeringswoordvoerder Sansern.
De regering heeft ingezien dat de bewoners zich zorgen maken over het EHIA proces (Environmental and Health Impact Assessment). Daarom heeft ze het ministerie van Energie de opdracht gegeven het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat [groot voorstander van kolencentrales] het proces over te laten doen. ‘De verbeteringen zullen zich concentreren op publieke participatie. Ik denk dat de uitkomst door alle partijen zal worden geaccepteerd.’
De nieuwe EHIA betekent dat ook nieuwe openbare hoorzittingen moeten worden gehouden. Protestleider Prasitthichai: ‘De nieuwe hoorzittingen moeten voldoen aan de wet en zonder een gehoor van voorstanders worden gehouden dat geronseld is, zoals in het verleden is gebeurd.’
NHRC commissaris Angkana dringt er bij de regering op aan de dorpelingen toegang te geven tot alle informatie, wanneer de EHIA wordt uitgevoerd. Prayut zegt dat hoewel de centrale is goedgekeurd door het National Energy Policy Committee (NEPC), dit niet betekent dat de bouw direct begint.

Commentaar: Smerige streken bij anti-kolen protest
20 februari – ‘Dit zijn geen staatsvijanden; de regering moet ze niet als zodanig behandelen. Ze willen alleen maar hun zorgen uiten over een project dat hun bestaan en het milieu schaadt.’ De regering en politie krijgen onderuit de zak in het hoofdredactioneel commentaar van zondag over het anti-kolenprotest van het Network for Saving the Andaman bij het Government House, want daar zijn enkele smerige streken uitgehaald door de politie.
Mobiele toiletten zijn weggehaald, het gebied is afgegrendeld waardoor de demonstranten verstoken bleven van voedsel en medicijnen (‘Blatantly inhumane’) en ze geen contact meer konden maken met de buitenwereld omdat de accu’s van hun mobieltjes uitgeput raakten.
Later werden drie protestleiders aangehouden [volgens het berich van gisteren vijf] en in een legerkamp gedetineerd om de demonstranten te verzwakken. De politie ondervroeg ook enkele kernleden van het netwerk en noteerde hun personalia wat op zijn minst pesterij was zo niet intimidatie.
De demonstranten hebben alle reden om bezorgd te zijn over de geplande kolencentrale in Krabi, waarvoor de NEPC vrijdag toestemming verleende . Ze willen dat de regering serieus kijkt naar hun green power development plan. Dat plan toont klip en klaar aan dat er haalbare alternatieven zijn voor de elektriciteitsproductie in hun provincie. Het plan is via een driepartijen commissie aan de regering aangeboden, maar die heeft er geen enkele aandacht aan besteed.
Vanwaar de haast, vraagt het netwerk zich af. Want de prognoses voor de toekomstige energiebehoefte zijn op drijfzand gebaseerd, zeggen academici. Er wordt ook gebruik gemaakt van oude informatie over duurzame energiebronnen. En de energieplanners negeren het feit dat ze goedkoper en betrouwbaarder zijn wanneer nieuwe technologie wordt toegepast.
Het blijft een mysterie, schrijft BP, waarom het project is goedgekeurd terwijl de vereiste milieu-effect en gezondheidsrapportage nog in behandeling is. Dat stelt de regering in een slecht daglicht.
De regering dient te beseffen dat het gebruik van kolen een mondiale kwestie is. De fossiele brandstof wordt verantwoordelijk gehouden voor de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Sommige ontwikkelde landen nemen afscheid van deze energiebron. Premier Prayut mag niet vergeten wat hij in Parijs heeft beloofd over de inspanningen van Thailand om de opwarming te bestrijden.
BP besluit: Gegeven de vele vragen en in het belang van de bevolking dient de regering alle informatie openbaar te maken en de anti-kolen groep toe te staan haar opties naar voren te brengen. Er is nog steeds tijd voor de regering om op haar schreden terug te keren en de juiste beslissing te nemen over deze cruciale kwestie. (Bron: Bangkok Post, 19 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Kolencentrales)

‘De hele keten van steenkool deugt niet, van winning tot gebruik. Er zijn slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en negatieve gevolgen voor mens en klimaat.’ Sylvia Borren, bij haar vertrek als directeur van Greenpeace. (Bron: Trouw, 26 juli 2016)

Vice-premier: Die centrale gaat er komen
21 februari – Amper hadden de demonstranten tegen de kolencentrale in Krabi hun hielen gelicht of de regering komt al weer met een domper. Vice-premier Prawit ze gisteren: Die centrale komt er, waarbij hij het bekende, uitgekauwde argument van een dreigend energietekort gebruikte. ‘Het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals palmolie, is een andere kwestie.’
Je vraagt je af wat de toezegging van de regering waard is, die een eind maakte aan het protest met de belofte dat een nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage wordt gehouden. Die toezegging deed premier Prayut, maar dit bericht lijkt de indruk te wekken dat het niet om een nieuwe rapportage gaat, maar de bestaande die trouwens al is afgerond en ter beoordeling bij de National Environment Board ligt.
Prawit vroeg de bevolking de regering te vertrouwen, want die beschikt over ‘experts’ die de zaak bekeken hebben. Ze hebben het projecrt bestudeerd en zijn het erover eens dat een kolencentrale noodzakelijk is.
Volgens Prawit begrijpen de mensen nog steeds het nut van het project niet. ‘De mensen dienen te beseffen dat de regering verschillende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het Zuiden voldoende energie heeft. De stroom zal niet meer uitvallen op Koh Samui en Phuket. Daarvoor moeten nu voorbereidingen worden getroffen.’
‘Maar dat betekent niet dat de regering naar willekeur kan handelen. We hebben veel capabele mensen en experts om ideeën te leveren die het land vooruit helpen.’

Opinie: Vergeet kolen en omarm Energy 3.0
21 februari – Anchalee Kongrut , redacteur ontwikkelingszaken, had vorige week een déjà vu. Het protest bij het Government House tegen de bouw van een kolencentrale in Krabi zette hem terug in de jaren negentig toen milieuprotesten aan de orde van de dag waren.
Maar de tijden zijn veranderd, schrijft hij en het Land van de Glimlach wordt geregeerd door een junta, wat voor hem een 1.0 versie is van politiek bestuur. De demonstranten kwamen naar Bangkok om te protesteren tegen een technologie, geaccepteerd gedurende de Industriële Revolutie versie 2.0. Ze willen 3.0: biomassa, zonne-energie en wind. De regering betoogde zaterdag op de televisie hoe goed en vitaal kolen als brandstof voor Thailand zijn.
Anchalee: ‘Dus er wordt van ons verwacht dat we geen andere keus hebben dan de overheid een middelgrote kolencentrale te laten bouwen op de toeristische kust van Krabi, zodat black-outs worden voorkomen die het GPD kunnen reduceren.’
Hij schrijft verrast te zijn door de reactie van Democratisch partijleider Abhisit en Democratisch machtspoliticus Korn. Korn, een kapitalist pur sang, stelde zelfs het gebruik van duurzame energie voor. ‘Ik hoop dat ze zich hun woorden herinneren als ze weer worden verkozen. Abhisit heeft in één opzicht gelijk: de wereld verschuift naar lage koolstofuitstoot en duurzame energie. De regering mist helaas een kans om de toekomst in te marcheren.’
Anchelee schetst een toekomstige wereld waar energie en elektriciteit worden geleverd door verschillende bronnen, zoals waterkracht, aardgas, zelfs kolen, zonne-energie, wind en biomassa, die van de ene naar de andere regio worden gestuurd.
’Onze huizen hebben daken met zonnepanelen en elektriciteit wordt geleverd door drijvende windturbines in oceanen of veilige en schone kernfusie reactoren. Misschien lachen jullie en denken dat ik dronken ben of droom, maar dat ben ik niet. Sommige versies hiervan zijn al in de maak of in gebruik.’
Vooral kernfusie, ooit beschouwd als een brug te ver, lijkt steed dichter bij commerciële toepassing te komen, aldus Anchalee die besluit met de opmerking dat het niet alleen om innovatie gaat, maar om leiderschap, nieuwsgierigheid en moed om outside the box te denken en om te proberen de grenzen te verleggen en naar de sterren te reiken. (Bron: Bangkok Post, 20 februari)

Opinie: EHIA kolencentrale Krabi doekje voor het bloeden
22 februari – ’t Lijkt me een retorische vraag die Atiya Achakulwisut stelt op de opiniepagina van Bangkok Post: Wat is het nut van een EHIA als de beslissing dat het project doorgaat al is genomen? De vraag stellen is haar beantwoorden, dunkt me. [EHIA: Environment and Health Impact Assessment, in Nederland milieu-effectrapportage geheten]
Atiya werpt de vraag op naar aanleiding van de uitspraak van vice-premier Prawit, maandag gedaan, dat ongeacht de toezegging van de regering voor een nieuwe EHIA de kolencentrale in Krabi, waartegen bij het Government House is gedemonstreerd, er komt.
Het gaat trouwens niet alleen om een 800 MW centrale, het gaat ook om de aanleg van een haven buitengaats en een brug die door beschermd wetlands naar het vasteland loopt. Per dag gaat daarover 8.000 ton kolen vervoerd worden om de centrale op te stoken.
Beide partijen, regering en tegenstanders, lijken het eens te zijn over de toenemende energiehonger van het Zuiden van 100 MW per jaar. Prawit heeft de bevolking gesmeekt de regering te vertrouwen, die verplicht is [beter gezegd: zou moeten zijn] voor de mensen te zorgen en energieveiligheid in de toekomst veilig te stellen.
Volgens Prawit zijn er verschillende gradaties steenkool en sommige produceren geen vervuiling, een bewering Pinokkio waardig. Dat vertrouwen lijkt me ook een knauw te krijgen omdat aldus onbevestigde mediaberichten de bouw van de centrale van 32 miljoen baht al gegund zou zijn aan een consortium van Power Construction of China en Italian-Thai Development.
De tegenstanders betogen dat meer duurzame energie alternatieven in ogenschouw moeten worden genomen. Ze zijn al vaak genoemd, zoals palmolie, in ruime mate voorhanden in het Zuiden.
Aiya legt nog eens uit wat het doel is van een EHIA, waarover internationaal overeenstemming bestaat. Een EHIA is een essentieel proces dat bepaalt of een project al dan niet kan doorgaan. Als de [schadelijke] gevolgen groter zijn dan de voordelen en niet kunnen worden beheerst of wanneer er betere en/of goedkopere alternatieven zijn, dient een project te worden geschorst of geschrapt.
Maar in het geval van Krabi lijkt het alleen gebruikt te worden om de bouw door te drukken.
De vorige nooit goedgekeurde EHIA zou trouwens twee jaar geleden zijn teruggetrokken door Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf dat de lof van de centrale zingt. Maar zelfs als de rapportage nog bij de beoordelende instantie ligt, gaat het niet aan om het groene licht te geven, zoals de National Energy Policy Commission onder voorzitterschap van premier Prayut heeft gedaan en waardoor de bewoners de hoogste boom werden ingejaagd.
Atiya besluit: Nu de militaire junta bezig is aan haar laatste jaar wordt de belofte dat ze het ‘publieke belang’ nastreeft in toenemende mate op de proef gesteld. (Bron: Bangkok Post, 21 februari)
Persoonlijke noot: Wat mij opvalt in de berichtgeving over de energieproblemen in het Zuiden is dat de toename van de vraag als vaststaand feit wordt aangenomen. Ik mis een pleidooi plus suggesties voor energiebesparing, waarbij het mes aan twee kanten snijdt want daardoor nemen de productiekosten van bedrijven ook nog eens af.

‘De hele keten van steenkool deugt niet, van winning tot gebruik. Er zijn slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en negatieve gevolgen voor mens en klimaat.’ Sylvia Borren, bij haar vertrek als directeur van Greenpeace. (Bron: Trouw, 26 juli 2016)

Plan B voor elektra in ’t Zuiden
22 februari – Het ministerie van Energie verwacht dat vanaf midden 2019 het Zuiden te maken krijgt met een tekort aan elektriciteit. Om dat te voorkomen gaat het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat nog dit jaar een hoogspanningsleiding (HVTL) aanleggen die stroom betrekt uit Ratchaburi.
De noodzaak van dit door de krant genoemde Plan B is het gevolg van het regeringsbesluit de vereiste milieu- en gezondheidseffect rapportage (EHIA) voor de Krabi-centrale over te doen, wat tot een onbekende vertraging zal leiden. Intussen neemt de energiehonger in het Zuiden toe, dus actie is geboden.
Andere maatregelen zijn een 500 kV HVTL van Prachuap Khiri Khan via Phuket naar Bang Saphan (Surat Thani). De aanbesteding daarvoor begint in het tweede kwartaal. En in maart vraagt het ministerie aan het kabinet toestemming voor nog een HVTL van Surat Thani naar Thung Son en Songkhla. Het ontwerp en de terms of reference voor de veiling zijn in 2019 klaar.
Volgens directeur-generaal Twarath van het Energy Policy and Planning Office is de energievraag in het Zuiden de laatste tien jaar jaarliijks met 4,2 procent toegenomen. Ter vergelijking: in de Central Region bedraagt de toename 2 à 3 procent.
‘De Andaman zeeprovincies lopen het risico van black outs omdat de regio slechts beschikt over één reserve centrale in Krabi die een maximum capaciteit van 315 MW heeft, aanzienlijk minder dan de huidige vraag van 800 MW.
Gepland was dat de Krabi centrale midden 2019 in bedrijf zou komen, maar dat wordt nu eind 2021, aangenomen dat de centrale wordt gebouwd, hetgeen nog allerminst zeker is. Egat heeft drie oplossingen voor de lange termijn bedacht, wanneer de centrale niet doorgaat: de ontwikkeling van een drijvende opslag en regasification unit in de Andaman Zee, vervanging van de brandstof van de huidige centrales in Krabi van bunkerolie door aardgas alsmede uitbreiding van hun capaciteit en als derde de bouw van nog een aardgascentrale. Maar in alle opties wordt gebruik gemaakt van aardgas, wat tot aanzienlijke kosten zal leiden omdat het moet worden ingevoerd. (Bron: Bangkok Post, 21 februari)

Plan voor kolencentrale Krabi gaat niet terug naar Af
22 februari – In tegenstelling tot de indruk die voorgaande berichten wekten, komt er geen compleet nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage voor de bouw van de controversiële kolencentrale in Krabi. De oude rapportage uit 2013 blijft van kracht en wordt aangevuld met de inbreng van de bevolking.
Volgens premier Prayut betekent dit niet dat de regering op haar belofte terugkomt. Het project wordt alleen maar vertraagd, waarbij een driepartijen commissie, die in december vorig jaar werd gevormd, helpt om het probleem op te lossen.
Regeringswoordvoerder Sansern geeft er de volgende draai aan: De regering wil dat procedures die niet helder zijn, duidelijker worden aan de hand van vierhonderd beslissingen en aanbevelingen van een panel van specialisten, de tripartite commissie en opinies van het maatschappelijk middenveld. Wanneer daar een afwijzing van de centrale uit volgt, zullen nieuwe energiebronnen gevonden moeten worden.
Premier Prayut benadrukte gisteren na het kabinetsberaad maar weer eens de noodzaak voor de regering om te zoeken naar energiebronnen voor het land. Wanneer de kolencentrale niet in 2023 of 2024 in bedrijf kan komen, kunnen de mensen hogere elektriciteitsrekeningen verwachten omdat de productiekosten stijgen, dreigt hij.
‘ Als je voorbarige conclusies trekt, heb je het verkeerd. Het is niet mijn zorg om iets al dan niet te bouwen. Ik heb er geen voordeel van. Het is het land dat ervan profiteert. Ik doe het voor de Thaise bevolking, niet voor mijn eigen voordeel’, aldus Prayut’s geheimtaal.
De krant schrijft [op eigen gezag] dat de tegenstanders in Krabi tevreden lijken over het kabinetsbesluit. Somnuek Klodsua, een van de protestleiders van de demonstratie bij het Government House, meent dat het besluit tot een vertraging van tenminste één jaar leidt. Maar de groep houdt scherp in de gaten of het proces van publieke participatie transparant is.
Voorstanders van de kolencentrale zijn ook tevreden, aldus vertegenwoordiger Damras Prateep, omdat het project niet terug naar af gaat ondanks het feit dat de EHIA moet worden herstart. ‘De hoop dat de centrale er komt, blijft daar de regering het project niet heeft geschrapt.’

Commentaar: Kolen zijn niet langer een optie
23 februari  – Hoe vaak moet Bangkok Post het nog schrijven: ‘Kolen zijn vuil. Wat in de negentiende en een deel van de twintigste eeuw werkte, is verouderd. Het is smerig en onacceptabel voor een meerderheid van het land. Zelfs als het efficiënt is – wat het niet is – zijn kolen geen bevredigende optie. En dit is waar premier Prayut, Egat en de NEPC afschuwelijke besluiten hebben genomen.’
BP trekt in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag fel van leer tegen de regering en het landelijke elektriciteitsbedrijf Egat, die voorstander zijn van kolencentrales, en tegen het National Energy Policy Committee (NEPC) dat onder voorzitterschap van Prayut het groene licht heeft gegeven voor de bouw van een kolencentrale in Krabi.
De krant heeft lof en hoon voor de regering. Toen het geschil over de Krabi-centrale uit de hand dreigde te lopen, kregen koelere hoofden de overhand. De commandant van het Eerste Legerkorps kwam tussenbeide om de protestleiders die waren gedetineerd in de 11th Military Circle, te bevrijden en premier Prayut beloofde zondag de demonstranten bij het Government House dat een nieuwe milieu-effect rapportage (EHIA) zal worden gehouden. Prayut en de commandant namen een wijs besluit, schrijft de krant.
Maar veranderd is er niets. Regering en tegenstanders hebben niets geregeld. Ze hebben alleen hun krachtmeting, die onvermijdelijk is, uitgesteld tenzij de buitengewoon fantasieloze en doctrinaire pro-kolen regering en Egat hun plannen wijzigen. De regering, hekelt de krant, kiest de verkeerde weg en heeft dat al vanaf het begin gedaan.
Prayut kan zijn regime gemakkelijk helpen om het land te dienen en kan medewerking verkrijgen in plaats van de confrontatie met de anti-kolen beweging. Alles wat hij hoeft te doen is de nieuwe EHIA te koppelen aan een nieuwe en serieuze campagne om alternatieve energie te bestuderen en toe te passen.
Het is onacceptabel, besluit BP, dat een 21ste eeuwse regering – zelf een eigenwijze militaire regering – zo gefixeerd blijft op zo’n oude, vuile technologie. De regering die het land in de geavanceerde fase van Thailand 4.0 wil brengen, kan dat niet geloofwaardig doen door Electricy 1.0 te produceren. Het verhitte debat over de centrale biedt een uitstekende gelegenheid om de hele energiediscussie te voeren waar die hoort: in de 21ste eeuw. (Bron: Bangkok Post, 22 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Kolencentrales)

Kolencentrale Krabi: Tegenstanders eisen terug naar Af
23 februari – Over de toezegging van premier Prayut dat er voor de geplande kolencentrale in Krabi een nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage (EHIA) wordt gedaan, is nu al al weer onenigheid uitgebroken.
De tegenstanders eisen dat teruggegaan wordt gegaan naar ‘square one’, maar de autoriteiten willen de oude EHIA uit 2013 handhaven en aanvullen met gegevens uit hoorzittingen en commentaar van een driepartijen commissie. De regering komt niet terug op haar belofte, zegt Prayut, maar heeft het proces alleen maar vertraagd.
Het Save the Andaman from Coal netwerk heeft gisteren een verklaring met de eis terug naar Af uitgegeven. Het wijst erop dat de vernieuwing van het proces moet voldoen aan de Environment Act van 1992, die stipuleert dat andere alternatieven die voor een bepaald gebied geschikt zijn, aan bod komen.
Het netwerk eist dat een onafhankelijk panel wordt gevormd om toezicht te houden op het proces. De nieuwe rapportage dient gedaan te worden door een neutrale rechtspersoon in plaats van een bedrijf dat door Egat wordt ingehuurd. De rapportage dient net zulke gedetailleerde informatie over alternatieven te bevatten als over kolen.
Ook moet de studie ingaan op de gevolgen voor de wetlands die worden doorsneden door de verbinding tussen centrale en haven buitengaats waar de kolen worden gelost. Dit kwetsbare gebied wordt beschermd door de Ramsar Convention. De wetlands bevinden zich in Muang en Nua Khlong, de beoogde locatie van de centrale.
Over de publieke participatie die is toegezegd, zegt de groep dat de overheid daarbij niet haar gezag mag misbruiken om steun van de bevolking voor het project te mobiliseren [tegen betaling?].
Wanneer de studie voldoet aan strenge academische procedures, stelt het netwerk, zal het onmogelijk zijn in Krabi en waar ook ter wereld een kolencentrale te bouwen, omdat er geen technologie is die de schadelijke gevolgen van een kolencentrale kan reduceren.

Kolencentrale Krabi: Nieuw protest dreigt
24 februari – Het Save the Andaman from Coal Network dreigt met een groot protest wanneer de regering niet uiterlijk maandag de (oude) milieu- en gezondheidseffect rapportage (EHIA) intrekt, zodat teruggegaan kan worden naar ‘square one’.
Coördinator Prasitthichai zegt dat de groep zekerheid wil hebben dat de autoriteiten zich houden aan de toezegging van premier Prayut bij het beëindigen van hun protest bij het Government House. Hij beloofde toen een nieuwe EHIA, maar daar lijkt het niet van te komen.
Prayut zegt dat er geen verschil is tussen herziening van de oude EHIA en en een herstart van het proces. ‘Waar gaat het om? Het punt is dat de rapportage wordt uitgevoerd.’
Maar het netwerk laat zich niet voor de gek houden. Het eist terug naar ‘point one’. ‘We wachten nog steeds op helderheid van Egat’, zegt Prasittichai. Egat is het landelijk elektriciteitsbedrijf dat in Krabi een kolencentrale wil bouwen (en ook twee in Songkhla). Procedureel betekent dit dat Egat het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning moet laten weten dat de oude rapportage wordt ingetrokken, maar uit navraag van het netwerk blijkt dit nog niet te zijn gebeurd.
Prasitthichai: ‘Als de rapportage niet wordt ingetrokken, betekent dit dat de toezegging van de premier onwaarachtig is en neerkomt op poppenkast en misleiding. Als dat het geval is, moet ik tot de conclusie komen dat die van meet af aan was gepland door de betrokken partijen. Wanneer de regering zich niet aan haar woord houdt, gaan we terug naar Bangkok en houden een groter protest dan zaterdag.’

Kolencentrale: Overleg over impasse rond EHIA
25 februari – Wat wordt het: Een geheel nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage voor de omstreden kolencentrale in Krabi of aanpassing van de vorige met inbreng van bewoners en een driepartijen commissie? Het ministerie van Milieu wil de onduidelijkheid die daarover is ontstaan, wegnemen en gaat alle betrokken partijen uitnodigen voor overleg. Volgens minister Surasak (Milieu) gebeurt dat begin volgende maand.
Het bericht noemt een nieuwe term die ik niet ken: Strategic Environmental Assessment (Sea). De minister zegt die als richtlijn te willen gebruiken om te bepalen of het project de investering waard is nadat de milieugevolgen zijn vastgesteld. Hij kan niet zeggen of het Krabi-project zich daarvoor leent, maar het zou wel een goede stap zijn om conflicten te vermijden.
Het Save Andaman from Coal Network heeft geëist dat de oude EHIA uiterlijk maandag wordt ingetrokken. Wanneer dat niet gebeurt, dreigt het weer de barricaden op te gaan.

PTT overweegt bouw LNG terminal in Zuiden
28 februari – Wie de berichtgeving over de protesten tegen de omstreden kolencentrale in Krabi heeft gevolgd, zal onmiddellijk dezelfde conclusie als ik trekken bij het bericht dat staatsolie- en gasbedrijf PTT Plc overweegt een nieuwe liquefied natural gas terminal (LNG) in het Zuiden te bouwen. Jawel, beste mensen, op verzoek van de regering, hetgeen betekent dat de regering er serieus rekening mee houdt het Krabi-plan te moeten laten varen.
Vice-president Pitak zegt dat de beleidsmakers overwegen een gasgestookte energiecentrale te bouwen om aan de toenemende energiehonger in het Zuiden te voldoen. De afgelopen 10 jaar is het energieverbruik er gemiddeld met 4,2 procent per jaar toegenomen. Vorig jaar bedroeg de vraag 2.901 MW en voor dit jaar wordt 3.000 MW verwacht.
De gestaag groeiende vraag kan volgens de regering leiden tot stroomuitval en mogelijk hogere energierekeningen. De dreiging van stroomuitval wordt bestreden door Wasant Techawongtham (zie het bericht van 25 februari: Van zulke journalistiek kan ik genieten), want volgens hem is er thans een overcapaciteit van 25 procent.
Twee locaties komen in aanmerking voor de bouw van de LNG terminal: Thepha en Chana in Songkhla. Thepha lijkt het meest geschikt omdat het district dichter bij de Golf van Thailand ligt, zodat minder geïnvesteerd hoeft te worden in een pijpleiding. In mei komt naar verwachting de haalbaarheidsstudie naar beide locaties klaar. Daarna mag de regering de knoop doorhakken.
Pitak kan niet zeggen hoeveel geld nodig is en wat de gewenste capaciteit moet worden. ‘We weten niet eens of de kolencentrale wordt geschrapt.’
Wanneer de regering akkoord gaat met een nieuwe terminal in het Zuiden, moet extra investeringskapitaal worden gevonden, want nu heeft PTT 40 miljard baht gereserveerd voor de uitbreiding van de terminal in Map Ta Phut (foto) en in Nong Fab is een terminal gepland. (Bron: Bangkok Post, 27 februari)

Update: Oude EHIA voor kolencentrale Krabi geschrapt
28 februari – Premier Prayut heeft een wijs besluit genomen door opdracht te geven de oude milieu- en gezondheidseffect rapportage (EHIA) te schrappen. Na het protest bij het Government House door tegenstanders van de kolencentrale in Krabi leek het erop dat die gehandhaafd zou worden en slechts zou worden aangevuld met inbreng van de bevolking en een driepartijen commissie.
Het Save the Andaman from Coal Netwerk voelde zich bedrogen, want Prayut had een geheel nieuwe EHIA toegezegd en eiste onder dreiging van nieuwe acties dat uiterlijk maandag klare wijn geschonken zou worden.
Regeringswoordvoerder Sansern maakte gisteren Prayut’s besluit bekend. Hij nam het besluit uit bezorgdheid dat er problemen zouden ontstaan bij de publieke participatie wanneer de vraag aan de orde komt welke energiebron het best geschikt is voor het omstreden project.
Update: - De succesvolle switch van de Thaise air conditioner industrie naar de eco-vriendelijke R-32 [zegt me niets] kan de energievraag met 10 procent verminderen, zegt de Wereldbank, hetgeen equivalent is aan de hoeveelheid elektriciteit die een kolencentrale per jaar opwekt. Tevens wordt de hoeveelheid broeikasgas in stedelijke gebieden teruggebracht met een derde.
Een milieuspecialist van de Wereldbank zei dit op een recent seminar over klimaatverandering en het verband met luchtkoeling en koelkasten. Volgens fabrikant Saijo Denki International is Thailand het enige land waar de ac-industrie is overgestapt op R-32, wat de industrie de kans biedt haar export naar ontwikkelingslanden te vergroten. Thailand heeft na China ’s werelds grootste ac-industrie.

Plan voor kolencentrale in Krabi terug bij Af
1 maart – Premier Prayut heeft gisteren na het wekelijks kabinetsberaad bevestigd dat een nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage voor de geplande kolencentrale in Krabi nodig is. De bevolking krijgt daarbij inspraak. Ook de in december 2015 gevormde tripartite commissie dient bij de besluitvorming betrokken te worden. De oude rapportage uit 2013 wordt ingetrokken.
Volgens adjunct-directeur Saharath van Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf, gaat het hele proces tweeënhalf jaar in beslag nemen. Dat betekent, zegt hij, dat de centrale in Krabi pas in 2024 in bedrijf kan komen tegen de oorspronkelijk geplande datum van 2019. Het ministerie van Energie moet volgens hem beslissen of de centrale gestookt wordt op kolen of LNG.
Prayut zegt dat alle sectoren op forums de kans moeten krijgen een bijdrage te leveren. Hij heeft de ministeries van Energie en Milieu opgedragen samen aan een beter begrip bij de bevolking te werken welke brandstof in de toekomst het meest geschikt is voor het land. Om te voorkomen dat de forums in ruzie ontaarden, dienen ze zich niet te concentreren op kwesties die te maken hebben met de controversiële kolencentrale.
Prayut zegt: ‘Een nieuwe energiecentrale moet gebouwd worden, maar hoe? We moeten kijken wat goed en veilig is en ter voorkoming van energietekorten voor energieveiligheid kan zorgen. Er moet een balans zijn tussen fossiele brandstoffen en duurzame energie. Werp geen nieuwe kwesties op. Er is veel informatie. Laten we kijken wat waar en niet waar is om conflicten te vermijden. Ik probeer vertrouwen op te bouwen tussen overheidsfunctionarissen en de particuliere sector.’

Kolencentrale Krabi: Regering wil volledige inbreng van bewoners
2 maart – De regering heeft een maand uitgetrokken om de bevolking voor te lichten over de nieuwe milieu- en gezondheids rapportage (EHIA) voor de geplande kolencentrale in Krabi. Ook binnen maand moeten openbare forums worden gehouden, zegt legerwoordvoerder Sirichan over de deadline die is bepaald door vice-premier Prawit. Met de voorlichting zijn de ministeries van Energie en Milieu belast, alsmede legercommandant Chalermchai, die secretaris-generaal  is van een commissie bestuurlijke sturing en hervormingen.
Zoals bekend heeft premier Prayut deze week bevestigd dat de EHIA terug bij Af is, de oude uit 2013 is ingetrokken. Prayut moedigt bewoners in de betrokken gebieden aan volledig deel te nemen aan publieke forums die belegd gaan worden.
In Chana (Songkhla) verzamelden woensdag leden van een groep, genaamd homeland conservation group, zich voor een school waar ze dachten dat een hoorzitting voor lokale functionarissen zou worden gehouden over de bouw van een biomassa energiecentrale door Chana Green Co, maar niemand van het bedrijf kwam opdagen. In november werd een soortgelijke hoorzitting afgeblazen toen bewoners de locatie van de hoorzitting belegerden.
Volgens de protestleider zijn de dorpelingen bereid te luisteren naar wat het bedrijf te vertellen heeft, maar het moet hen niet buitensluiten door alleen met de lokale overheid te praten.
Ook op woensdag actie in Satun. Bewoners dienden bij de provincie een petitie in met de eis een openbaar forum op 16 maart over de aanleg van de Pak Bara diepzeehaven uit te stellen. Ze stellen de provincie voor een oplossing te zoeken tussen supporters en tegenstanders, zodat het meningsverschil niet ontaardt in geweld. Ook pleiten ze voor een professionelere aanpak van de EHIA. Die mag niet dienen om alleen handtekeningen van supporters te verzamelen.

Matsuura Power Plant

Schonere kolen: Hoop voor Krabi?
7 maart – Een kolencentrale op het Japanse eiland Kyushu, die gebruik maakt van de USC-technologie (zie kader onder), bewijst dat ze geen gevaar oplevert voor milieu en de bevolking. Deze conclusie trekt Areepong Bhoocha-Oom, permanent secretaris (hoogste ambtenaar ) op het ministerie van Energie na een bezoek van een delegatie aan de Matsuura warmtecentrale (foto). De emissie van CO2 en andere vervuilende stoffen kan aanzienlijk worden teruggebracht door het gebruik van butimineuze en niet-butimineuze kolen in combinatie met deze technologie.
Dat is goed nieuws voor Egat, het landelijke elektriciteitsbedrijf, en het ministerie van Energie die de bouw van de controversiële centrale sterk promoten. Maar of ze ook de tegenstanders weten te overtuigen is nog maar de vraag, want die pleiten voor het gebruik van duurzame energiebronnen.
Het antwoord komen we ook niet te weten want het artikel waaraan ik deze informatie ontleen, rept met geen woord over de tegenstanders. Nog erger: de delegatie die een kijkje ging nemen, bestond uit topambtenaren van Egat, het ministerie en de pers. Waarom niet ook tegenstanders die zich verenigd hebben in het Save the Andaman from Coal netwerk?
De enige kritische noot die ik in het artikel tegenkom, betreft de keuze om naar Japan te gaan, terwijl de centrale door Chinezen gebouwd gaat worden. Maar adjunct-gouverneur Boonyanit voor corporate and social affairs van Egat vindt dat geen bezwaar omdat de toe te passen USC-technologie overal op de wereld hetzelfde is.
Het artikel gaat vrij uitgebreid in op alle technische facetten van de centrale, maar daarvoor moet u het artikel maar zelf lezen, dat ik als pdf heb opgeslagen: Cleaner coal: Hope for Krabi?  Eén ding is zeker: de technologie zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage die door de regering is toegezegd.
Want het Zuiden, dat thans afhankelijk is van energie geleverd door de Central Plains, stevent af op een energietekort, omdat de vraag naar elektriciteit snel toeneemt onder invloed van het groeiend toerisme. Bovendien wil de regering het gebruik van aardgas terugdringen, want de aardgasbronnen in de Golf van Thailand raken eens op. Vraagje: Hebben kolen dan het eeuwige leven? (Bron: Bangkok Post, 6 maart)

Britse gezant: Schone kolen zijn niet schoon
8 maart – Een kolencentrale bouwen is niet de juiste keuze voor Thailand in een tijdperk waarin gestreefd wordt naar vermindering van koolstofuitstoot. ‘Schone kolen zijn niet schoon’, zegt Sir David King, Special Representative for Climate Change van het Britse Foreing Secretary.
Volgens King worden door de energieproductie met kolen nog steeds gassen uitgestoten die schadelijk voor de gezondheid zijn. King zei dat vorige week in een lezing over ‘Climate Risks and Oppertunities in the Transition to a Low-Carbon Economy’.
De UK als voorbeeld nemend, zei King dat energie en klimaatverandering niet gescheiden kunnen worden en ze zijn direct gerelateerd aan nationale veiligheid. In Engeland werken 260.000 personen in 11.500 bedrijven aan de nieuwe low-carbon economie. King vertelde dat in 2014 meer centrales zijn gebouwd die werken op duurzame energie dan op fossiele brandstoffen.
Thailand kan als groot rijst producerend land niet het probleem van klimaatverandering negeren, aldus King. Hij wijst op een Chinese studie waaruit bleek dat drie rijstoogsten mislukten door de stijgende temperatuur. Voorts hield hij een pleidooi voor Mission Innovation, een initiatief van 22 landen en de EU om investeringen in schone energietechnologie te bevorderen.

Studie naar kolencentrale Krabi duurt 2 jaar
16 maart – De nieuwe milieu- en gezondheidseffectrapportage (EHIA) voor de controversiële kolencentrale in Krabi gaat twee jaar in beslag nemen, hetgeen me rijkelijk lang lijkt maar misschien gaan de zaken in Thailand wat langzamer door de warmte. Het begin van de bouw schuift daardoor op van 2021 naar 2024. Om stroomtekorten en -uitval te voorkomen verlengt Egat hoogspanningsleidingen van de Central Plains of Maleisië naar de zuidelijke regio.
Gouverneur Kornsit van Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf, en tot nu toe een fervent voorstander van de kolencentrale [maar misschien gaan ze nog eens het licht zien, net als sommige Europese landen], maakte een en ander bekend. Egat gaat een nieuw consultancy bureau huren. De aanbestedingsprocedure begint ‘spoedig’, zegt Kornsit.
Veel hoop biedt hij de voorstanders van het gebruik van liquefied natural gas (LNG) niet, een suggestie die is gedaan door Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit. Dat kan alleen tegen aanzienlijke kosten, omdat een gaspijpleiding moet worden aangelegd, een gas ontvangsterminal en een drijvende gasopslageenheid. Bovendien zijn die volgens hem schadelijker voor het maritieme ecosysteem dan de kolencentrale.
Kornsit zegt verder dat er geen nieuwe aardgasvelden in de Andaman zee zijn en de gasvoorraden in de Golf van Thailand raken snel op, hetgeen Thailand nog afhankelijker maakt van geïmporteerd gas.
De kolencentrale in Thepa (Songkhla) komt vermoedelijk pas in 2023 in bedrijf en niet in 2022, omdat nog land onteigend moet worden.
Over het gebruik van palmolie als brandstof voor de Krabi-centrale, een suggestie van bewoners ondersteund door de Democraten, rept het bericht niet. Evenmin zegt het bericht iets over het gebruik van ‘schone’ kolen, een fabeltje waarin de beleidsmakers nog steeds geloven. (Bron: Bangkok Post, 15 maart)

Regime houdt energieforums in Zuiden
28 maart – In Krabi, Songkhla en Surat Thani zijn forums gehouden om meningen te verzamelen over energiekwesties [lees: de controversiële bouw van kolencentrales] in de regio. Elk forum werd bijgewoond door deelnemers uit veertien provincies in het Zuiden.
De NCPO beoogde met de forums het begrip van de bevolking voor de nieuwe milieu- en gezondheidseffectrapportage, na protesten toegezegd voor de centrale in Krabi, te vergroten. Voor de rapportage is een maand uitgetrokken, hetgeen me rijkelijk kort lijkt.
Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps zegt dat de forums waren gebaseerd op een uitspraak van wijlen koning Bhumibol over het belang van eenheid en bereidheid om offers in het belang van het land te brengen. Vice-premier Prawit kritiseerde gisteren activisten van NGO’s die geweigerd hebben aan de forums deel te nemen. Wat daarvan de reden is, vermeldt het bericht niet.
Een dorpshoofd pleitte op het forum in Krabi voor een energiecentrale die op schone energie werkt om de energiezekerheid van het land te versterken. De burgemeester Krabi zei dat de regering snel actie moet ondernemen voor de bouw. Vertragingen schaden volgens hem de industriële sector en het toerisme. Als de regering kan garanderen dat de luchtverontreiniging effectief kan worden beheerst ‘steunen we de centrale’. ‘Verspil geen tijd. Zonder energiezekerheid kunnen we niet leven.’

Commentaar: Dwangtactiek van ’t leger werkt niet
10 april – Amper een maand nadat de hoorzitting over de controversiële Pak Bara diepzeehaven moest worden afgeblazen, doen geruchten de ronde dat gepoogd wordt een lokale arts, die zuiderlingen helpt bij de strijd, over te plaatsen. Het gaat om dokter Supat Hasuwannakit, directeur van het Chana ziekenhuis en prominent lid van de Rural Doctors Society.
Supat heeft de wrevel gewekt van de overheid wegens zijn sympathie voor de dorpelingen die zich verzetten tegen overheidsprojecten als Pak Bara en de geplande kolencentrales in Krabi en Songkhla die milieu en gezondheid van omwonenden schaden.
Bangkok Post neemt het in het hoofdredactioneel commentaar van zondag op voor de arts, die al enige tijd betrokken is bij ontwikkelingskwesties. Hij verrichtte onderzoek naar de gevolgen van projecten in het Zuiden, waardoor hij een groot vertrouwen van de dorpelingen heeft verworven. Bekend is dat hij altijd na werktijd en in vakanties dorpsforums bezoekt waar hij advies geeft over wetenschappelijke en technische zaken.
De overplaatsing van Supat, alhoewel officieel nog niet bevestigd, is een duidelijke poging de tegenstand te smoren in de aanloop naar een hoorzitting van het Marine Department volgende maand. Commandant Piyawat van het Vierde Legerkorps ontkende onlangs in een interview de geruchten niet, maar zei dat onderzoek wordt gedaan naar de rol van de arts bij de forums.
Wanneer hij inderdaad wordt overgeplaatst, zal de controverse over de projecten groeien om niet te noemen woede oproepen, schrijft BP. Piyawat is extra gebrand op Supat, want de eerste hoorzitting mislukte ondanks de grote aanwezigheid van soldaten.
In het interview had hij het ook over mogelijke disciplinaire actie omdat Supat zonder toestemming van zijn toezichthouders uit zijn basis in Songkhla had gereisd en activiteiten had verricht die ‘scheiding en problemen hebben veroorzaakt omdat ze in strijd zijn met NCPO beleid’.
Het ministerie van Volksgezondheid staat niet te trappelen een onderzoek te beginnen naar de arts, omdat hij allerwegen waardering heeft geoogst voor zijn toewijding het ziekenhuis te verbeteren dat in een onrustig deel van het Zuiden staat. BP noemt de onwil van het ministerie ‘een goed teken’.
BP waarschuwt dat elke onbillijke actie tegen de arts meer weerstand tegen de projecten zal oproepen. De krant roept de autoriteiten op serieuze aandacht te besteden aan Supat’s studies en open te staan voor kritiek. ‘Vergeet niet dat de grote misser bij deze projecten het ontbreken van participatie van de bevolking is, terwijl sommige gegevens zoals de energievraag meer dan dubieus zijn. Daardoor heeft de bevolking geen vertrouwen in het Marine Department, het ministerie van Energie en Egat [landelijk elektriciteitsbedrijf].’
BP besluit: Het leger moet de lucht klaren. Het Vierde Legerkorps in het bijzonder dient zijn rol te herzien wanneer de lokale bevolking het niet eens is met overheidsdiensten. Velen vinden de inzet van volledig bewapende militairen bij die hoorzittingen bedreigend en intimiderend. Piyawat dient te bedenken dat dwang geen vertrouwen schept. Dwang is een slecht teken voor deze projecten. (Bron: Bangkok Post, 9 april)

Update krant: Protest tegen overplaatsing Supat
10 april – Bewoners treffen voorbereidingen om de straat op te gaan uit protest tegen de mogelijke overplaatsing van Supat. Vrijdag trokken ze naar het ziekenhuis van Chana om de arts een hart onder de riem te steken en ze gaven hem bloemen.
In tegenstelling tot het commentaar noemt dit bericht alleen Supat’s rol in de beweging tegen een kolencentrale in Thepa (Songkhla). Piyawat heeft het ministerie van Volksgezondheid gevraagd overplaatsing te overwegen vanwege zijn inzet. De legercommandant wil dat disciplinaire actie tegen de arts wordt genomen omdat hij gehandeld heeft op een manier die ‘publieke onrust’ oproept. Hij wijst erop dat de NCPO richtlijnen heeft uitgevaardigd voor de openbare orde vanwege haar pogingen eenheid en harmonie te smeden.
Supat zei gisteren niet geïnformeerd te zijn over de kwestie. Hij dankte voor de morele steun en vroeg de ziekenhuisstaf zich te concentreren op het verzorgen van de patiënten.
Coördinator Prasitchai van het Save the Andaman from Coal netwerk, noemt het normaal voor een arts om zich uit te spreken over een kolencentrale, daar die gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. ‘Supat mag niet beschuldigd worden van ophitsing want dat geldt dan ook voor Egat en voorstanders van de centrale.’

Elektriciteitscentrale in Krabi

Kolencentrale Krabi hangt aan zijden draadje
25 april – Voor het Save Andaman from Coal Network staat één ding als een paal boven water: Als de door het netwerk afgedwongen nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage (EHIA) het groene licht geeft voor de 800 megawatt kolencentrale in Krabi, blijft de groep zich verzetten.
‘Er is geen technologie of studie bekend, zelfs in ontwikkelde landen niet, die wijzen op beperking van de risico’s van kolengestookte centrales. Dus als de nieuwe EHIA wordt goedgekeurd, moet het nep zijn en zullen wij er tegen protesteren’, zegt coördinator Prasitchai.
Bangkok Post zet in het Business-katern van gisteren alle opties op een rij, wanneer de door het landelijk energiebedrijf Egat en de regering gewenste centrale niet doorgaat om aan de energiebehoefte van het Zuiden te voldoen. Dat zijn er niet veel, ze zijn te duur (een nieuwe aardgascentrale) of onpraktisch (energie importeren uit Maleisië, een nieuwe hoogspanningsleiding). Zelfs de ontwikkeling van een centrale, gestookt op biomassa, en de ontwikkeling van zonne- en windenergie, voorgesteld door het netwerk, vormen niet het ei van Columbus. Daarvoor is er te weinig brandstof in de vorm van houtsnippers, landbouwafval en ontbreekt een technologie om energie op te slaan en een constante levering van elektriciteit te garanderen.
Het lijkt erop dat het project schipbreuk gaat leiden, wat bij investeerders zorgen oproept over mogelijke stroomtekorten omdat de vraag naar elektriciteit elk jaar met 5 procent stijgt. Maar geen paniek want de regering stimuleert sterk de vestiging van nieuwe industrieën in de Eastern Economic Corridor, die qua energievoorziening in de watten wordt gelegd. Dit betekent dat energie wordt onttrokken aan de centrale en oostelijke regio’s en het Zuiden met lege handen staat.
Wat de toekomst gaat brengen, is op dit moment onduidelijk. Egat doet momenteel een haalbaarheidsstudie naar de bouw van een nieuwe gasgestookte centrale en de aanleg van een pijpleiding vanaf het offshore Malaysia-Thailand Joint Development Area [geen details]. Het netwerk heeft de messen geslepen. Het blijft vechten voor de gezondheid van bewoners, het maritieme ecosysteem, het milieu en de toeristenindustrie, die goed is voor 17 procent van Thailand’s bruto binnenlands product.
Vice-voorzitter Thanarak van de Federation of Thai Industries voorspelt dat investeerders hun productiebases zullen verplaatsen naar het noordelijk deel van de zuidelijke regio of andere delen van Thailand, wanneer de bouw van de kolencentrale wordt vertraagd of helemaal sneuvelt. Hij waarschuwt dat een energietekort leidt tot een vermindering van 1 procent van het bruto binnenlands product oftewel 1,13 biljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 24 april)
De luchtfoto toont een gasgestookte elektriciteitscentrale in Krabi.

Commentaar: Richt je op de alternatieven voor kolen
28 april – Hoe vaak moet Bangkok Post nog hameren op het onzalige idee om kolencentrales te bouwen in Krabi en Songkhla? Ik begin met enige tegenzin aan dit bericht, want het is al zo vaak gezegd: kolen als brandstof voor een energiecentrale is iets van het verleden en ‘schone’ kolen bestaan niet. Maar blijkbaar kan het niet vaak genoeg herhaald worden, want de regering blijft er hardnekkig een voorstander van.
In haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag roept Bangkok Post de regering op zich te richten op de alternatieven. Daarvan maakt Thailand nauwelijks gebruik. Sommige experts noemen Thailand’s onwilligheid om van de zon te profiteren ‘bijna schandalig’. Wind, afval en golfslag worden vergeleken met het potentieel nauwelijks gebruikt als energiebron.
Deze technologieën worden nog steeds ontwikkeld, zelfs terwijl ze energie produceren – kleine hoeveelheden in Thailand, meer in het buitenland. Het gebruik van dezelfde oude, smerige en niet duurzame energie leidt tot het oude Thailand 2.0, waaruit de regering wil ontsnappen. Het land vooruit stuwen vereist de durf om technologie te omarmen en haar in te zetten voor het nationaal welzijn.
Ik volsta met deze korte samenvatting, want zoals ik gewend ben van BP, bevat het commentaar weer veel herhalingen en wordt de voorgeschiedenis eindeloos herkauwd. Maar dat kunt u allemaal lezen in de voorgaande berichten op de pagina Kolencentrales. (Bron: Bangkok Post, 27 april)

Woensdag 7 juni
- Volgens het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat begint de bouw van de controversiële kolencentrale in Krabi binnen vier jaar. Het heeft dat gisteren bekend gemaakt, maar coördinator Prasitchai van het Save the Andaman from Coal Network noemt het een fabeltje. Hij voorspelt dat de bouw geschrapt wordt gezien de veranderende trends op het gebied van energie in de komende vijf jaar. Fossiele brandstoffen worden overbodig, voorspelt hij. Een bron ‘close to Egat’ geeft toe dat de kans groot is dat het project wordt geschrapt.

Netwerk pleit voor onafhankelijke uitvoering EIA’s en EHIA’s
25 juli – Het People’s Network of Sustainable Development vraagt in een petitie aan het ministerie van Milieu zijn voorstellen op te nemen in een wetsvoorstel ter bescherming en behoud van het milieu. [Om welk wetsvoorstel het gaat, vermeldt het bericht niet] Het netwerk pleit voor de vorming van een onafhankelijk lichaam om milieu-effect rapportages (EIA) en gezondheidseffect rapportages (EHIA) uit te voeren.
Thans worden ze gedaan door expertgroepen, die worden geselecteerd door het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, maar publieke participatie ontbreekt daarbij. In één geval vervalste volgens coördinator Prasitchai een consultancybureau de uitkomsten, zodat een gerelateerd project kon worden goedgekeurd.
Het netwerk vraagt verder de verordening van de NCPO te schrappen, waarin geregeld is dat met de aanbesteding van projecten, onder andere op het gebied van transport, irrigatie en gezondheid, niet gewacht hoeft te worden totdat de EIA en EHIA rapportages zijn goedgekeurd. Het netwerk kwam vorig jaar in het nieuws met protesten, waaronder een hongerstaking, tegen de geplande bouw van een kolencentrale in Krabi.

Donderdag 24 augustus
- Vier Thai-moslims hebben gisteren een sit-down demonstratie gehouden voor het ministerie van Milieu uit protest tegen het plan in Thepa (Songkhla) een kolencentrale te bouwen. Ze hielden plakkaten omhoog en citeerden passages uit de Koran en zijn van plan elke dag te komen zolang er niet wordt gereageerd op hun protest. Het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat wil in Thepa een centrale van 3.000 MW bouwen om de energievoorziening in het onrustige Zuiden veilig te stellen.
De bewoners die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visserij, vrezen voor het voortbestaan van hun gemeenschap. De milieu-effectrapportage (MER) die gedaan is, erkent het gebied niet als een vruchtbare bron van maritiem leven dat geschaad kan worden door afvalwater van de centrale. Ze pleiten voor een nieuwe MER. Over de plannen zijn drie hoorzittingen gehouden onder zware bewaking van politie en leger, waarbij tegenstanders werden geweerd.

Zaterdag 23 september
- Het People’s Network for Sustainable Development dreigt met een rally, in november bij het Government House, tegen een milieuwet wanneer geen rekening wordt gehouden met de wijzigingsvoorstellen, die het in juli heeft ingeleverd.
Gisteren trokken vijftig netwerkleden naar het ministerie van Milieu om hun eis kracht bij te zetten. Ze hebben grote bezwaren tegen de geplande bouw van een kolencentrale in Thepa (Songkhla), Bamnet Narong (Chaiyaphum) en de aanleg van een kalimijn in Udon Thani.
De coördinator zegt dat de wet in strijd is met de geest van de (nieuwe) grondwet. Hij waarschuwt ook Onep, de instantie die milieu- (EIA) en gezondheidseffect (EHIA) rapportages beoordeelt, de problemen met die rapportages op te lossen. Het netwerk heeft nog meer noten op zijn zang, zoals de vorming van een onafhankelijke organisatie die toeziet op de EIA en EHIA projecten.
De NCPO (junta) heeft eerder de eis dat de rapportages vooraf dienen te gaan aan de planontwikkeling de nek omgedraaid om vrij spel te hebben bij megaprojecten op het gebied van transport en medische zorg.

Dinsdag 26 september
- Vijfhonderd dorpelingen in Chaiyaphum hebben gisteren de Administrative Court in Nakhon Ratchasima in een petitie gevraagd het plan voor een nieuwe kolencentrale te blokkeren, nadat onregelmatigheden bij de milieu-effectrapportage zijn ontdekt. Zelfs wanneer het bedrijf besluit over te stappen op biomassa zijn ze tegen. ‘Niemand wil kolen of biomassa’, zegt een bewoner. Als de centrale het groene licht krijgt, moeten tweeduizend huishoudens een zware last dragen, zegt hij.
De bewoners betwijfelen of het bedrijf, Asean Potasch Chaiyaphum Plc, rekening zal houden met de openbare hoorzittingen die zijn gehouden. In juli werd een hoorzitting gehouden over de wijziging van brandstof, maar de dorpelingen zeggen dat velen de toegang is geweigerd.

Demonstranten tegen kolencentrale Thepa aangehouden
29 november – Bij een demonstratie tegen de voorgenomen bouw van een kolencentrale in Thepa (Songkhla) zijn maandag  zestien demonstranten aangehouden. Maar premier Prayut zegt dat dit niet gebeurd is omdat ze demonstreerden maar omdat ze functionarissen [?] met vlaggenstokken aanvielen. Daarbij werden vier politieagenten gewond .
Volgens premier Prayut is de regering op de hoogte van het verzet van tegenstanders. Voorafgaand aan haar bezoek aan Songkhla is geprobeerd met hen in gesprek te raken, maar dat was niet gelukt. Ze wilden persé Prayut zelf ontmoeten om een brief te overhandigen en weigerden die aan de secretaris-generaal van het Prime Minister’s Office te geven.
Bewoners van Thepa verzetten zich al jaren tegen de 22 MW kolencentrale, die schadelijk wordt geacht voor de gezondheid van omwonenden en het milieu. De tegenstanders, voornamelijk vissers, zijn bang dat de fabriek de kustecologie zal vernietigen waardoor hun bestaanszekerheid in gevaar komt. Gevreesd wordt ook voor luchtverontreiniging, de aanvoer van kolen door zo’n duizend vrachtwagens per dag en de lozing van 9 miljoen ton koelwater in de zee. (Bron: website Bangkok Post, 28 november)
Uit een ander bericht
Het bericht gaat ook nog verder in op het kolenprotest. Prayut heeft erop gewezen dat politieke bijeenkomsten van meer dan vijf personen verboden zijn. Hij wijt de clash tussen politie en demonstranten aan het geweld van de demonstranten. Twee leden van de NHRC uitten gisteren hun bezorgdheid over de botsing. De demonstranten maakten gebruik van hun recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering, zoals gegarandeerd door de grondwet, zeggen ze.

Anti-kolencentrale demonstranten vrij op borgtocht
30 november – De demonstranten die maandag tijdens een protest tegen de voorgenomen bouw van een kolencentrale in Thapa (Songkhla) zijn aangehouden, zijn weer op vrije voeten dankzij de financiële hulp van zes docenten van de Prince of Songkhla University en de Thaksin University, die de borgtocht voor hen hebben gestort. Een andere demonstrant van 16 jaar was dinsdag al vrijgelaten door de Songkhla Juvenile and Family Court op een borg van 5.000 baht.
Maandag trokken vijfhonderd bewoners uit het district naar de vergaderlocatie van het kabinet, dat voor een mobiele kabinetsvergadering naar het Zuiden was gekomen, om premier Prayut een brief te overhandigen. Maar ze werden door de politie tegengehouden. Volgens de politie hinderden ze het verkeer, verzetten ze zich tegen het bevel rechtsomkeer te maken en zouden ze wapens dragen. Een eerder bericht zegt dat ze agenten met vlaggenstokken te lijf gingen.
Voordat de demonstranten werden vrijgelaten, hield een netwerk van academici in het Zuiden een mediabriefing. Ze veroordeelden het gebruik van geweld door de politie als een schending van mensenrechten. De groep riep de overheid op de beschuldigingen in te trekken en de bouwplannen te stoppen ‘voordat het conflict uit de hand loopt’.
De groep zegt: ‘De vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering zijn gegarandeerd in de grondwet. Het Songkhla People’s Network against the Coal-fired Power Plant heeft het recht zich te verzetten tegen de centrale in Thepa.’
Voorzitter Banjong van de Thai Sea Watch Association zegt dat de demonstranten naar de rechter stappen, wanneer de overheid juridische actie tegen hen neemt. Een groep studenten van de Rangsit University heeft op de social media studenten van andere universiteiten opgeroepen zich vandaag aan te sluiten bij een protesttocht van de Nang Loeng Race Course naar het Government House om daar de onvoorwaardelijke in vrijheid stelling van de opgepakte demonstranten te eisen en intrekking van alle plannen voor de bouw van kolencentrales.
Ook het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië riep gisteren op de beschuldigingen tegen de demonstranten in te trekken. Regionaal vertegenwoordigster Cynthia Veliko zegt dat het kantoor de afgelopen jaren berichten heeft ontvangen over intimidatie door autoriteiten en bedrijven van bewoners en actievoerders die zich ‘vreedzaam’ verzetten tegen projecten die schadelijk worden geacht voor milieu, gezondheid en bestaanszekerheid.
‘Bewoners en activisten in Thailand zijn steeds vaker gedood, fysiek belaagd en strafrechtelijk vervolgd wegens smaad. Ze worden tegengehouden vreedzaam te demonstreren of deel te nemen aan openbare discussies over ontwikkelingsprojecten.’ Veliko wijst erop dat dit in strijd is met de Sustainable Development Goals en UN Guiding Principles on Business and Human Rights, die door Thailand worden onderschreven.
Vice-premier Prawit wuifde gisteren het verwijt van mensenrechtenschending weg. ‘Dit was een zaak van handhaving van de wet.’ Volgens hem is op hoorzittingen gebleken dat de meeste bewoners een voorstander zijn van de kolencentrale.

Opinie: De mandarijnen houden zich doof voor kolenprotest
2 december – Onwetendheid is geen excuus voor de toorn van premier Prayut en zijn maatje Prawit, minister van Defensie en vice-premier, schrijft BP verslaggeefster Paritta Wangkiat op de opiniepagina van Bangkok Post. Ze hekelt beide ‘mandarijnen’ vanwege hun commentaar op het anti-kolencentrale protest in Songkhla.
Prayut beweerde dat ze maandag politieofficieren hadden aangevallen die hen de weg versperden toen ze een brief aan hem wilden aanbieden en Prawit [wat is die man toch lelijk] had het over harde kern.
Maar geen van beiden heeft ooit met de demonstranten gesproken of ooit hun woonplaats bezocht. Twee mogelijkheden: Ze moeten geweten hebben dat de demonstranten gewone burgers waren die zich zorgen maken over de negatieve effecten van het project. Of: Ze weten weinig van de feiten en hebben misleidende informatie gekregen.
De demonstranten maakten een tocht van vijf dagen die vrijdag in Thepha (Songkhla) begon met als bestemming de vergaderlocatie van het kabinet, dat naar het Zuiden was afgereisd voor een mobiele kabinetsvergadering. Onderweg stuitten ze op een politiebarricade waar ze doorheen probeerden te breken. Mogelijk zijn daarbij klappen gevallen want enkele personen raakten gewond. De politie arresteerde zestien demonstranten, die later op borgtocht zijn vrijgelaten dankzij enkele academici die de borg betaalden.
De bouw van kolencentrales is een controversieel onderwerp in Thailand met sterke voor- en felle tegenstanders. Met name het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat maakt zich sterk voor de bouw, behalve in Thepha ook in Krabi. Egat en de autoriteiten geloven dat er zoiets bestaat als ‘schone kolen’, wat een bewezen fabeltje is. Andere landen sluiten kolencentrales omdat ze milieuvervuilend zijn en schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. De regering schermt met de bewering dat Thailand de centrales nodig heeft om in ’s lands energiebehoeftes te voorzien. Alternatieven zijn niet aan de orde.
Paritta wijst erop dat Prayut en Prawit geen bestuurlijke ervaring hebben of begrip voor milieu en sociale kwesties; ze hebben alleen verstand van militaire zaken en steunen sterk op adviezen van bureaucraten en politieke adviseurs.
Paritta: ‘Maar dat betekent niet dat deze mandarijnen de benarde situatie van de lokale bevolking begrijpen of dat ze er bezorgd om zijn. Het is mogelijk dat ze niet beide kanten van het verhaal te horen hebben gekregen.
Het worst-case scenario is dat ze gevoed zijn met bevooroordeelde en verdraaide informatie. Want met een overheid die de energieprojecten steunt valt niet te verwachten dat ambtenaren de twee leiders informeren over de feiten. Ze krijgen te horen wat ze willen horen.’
Maar besluit Paritta: ‘Onwetendheid is niet echt een excuus om die harde woorden te gebruiken.’ (Bron: Bangkok Post, 1 december)

Zondag 3 december
[…]
Pagina 4 kopt boven het openingsverhaal PM: Thepha plant has locale support. Minstens 50.000 bewoners in Songkhla steunen de bouw van een kolencentrale, zegt Prayut. Gelooft u het? Ik niet. Twee mogelijkheden: Prayut lult uit zijn nek of de bewoners hebben geen idee wat voor ellende ze zich op de hals halen met zo’n milieuverontreinigende centrale. Weten zij veel dat in landen met verstandiger regeringen kolencentrales worden (zijn) gesloten.

Prayut: Kolencentrale Thepha heeft lokale grote steun
3 december – Ik stipte het al aan in het bericht Vandaag in Bangkok Post: volgens premier Prayut wordt de bouw van een kolencentrale in Thepha (Songkhla) gesteund door 50.000 bewoners. Hij zei dat vrijdagavond in zijn wekelijks televisiepraatje zonder daarvoor een spatje bewijs te leveren. Prayut drong er bij de bevolking op aan om naar beide kanten van het debat te luisteren.
De regering, zei hij, heeft nog niet besloten de bouw door te zetten. Wel gaan functionarissen [?] akkoord tempels en scholen 5 kilometer te verhuizen. Prayut: ‘Ik heb naar een groep van 5.000 à 50.000 mensen geluisterd en die zijn tevreden met deze toezegging.’ Er zijn op dit moment geen plannen om woongemeenschappen te verhuizen omdat het project nog niet is begonnen.
Nog meer Prayut: ‘Ik heb van verschillende kanten veel verzoeken gekregen. Eén kwam van een groep van 50.000 personen in Thepha die de bouw steunen. We moeten een oplossing vinden waar beide partijen [voor- en tegenstanders] het mee eens zijn. Daar zijn de lokale autoriteiten voor verantwoordelijk.’
Voorts riep hij de media op geen verwarring te scheppen of het conflict aan te wakkeren. Ook benadrukte hij de voordelen van de bouw: de kosten van energieopwekking gaan omlaag en de levering van elektriciteit is gegarandeerd zodat niemand zich zorgen hoeft te maken over mogelijke blackouts.
Over de gevolgen voor het milieu zei hij slechts dat een milieu- en gezondheidsrapportage wordt gehouden. Gevolgen voor het maritieme milieu, zoals de lozing van afvalwater in zee, kunnen worden opgevangen door een zuiveringssysteem en de bouw van een dam.
Prayut heeft de minister van Energie de opdracht gegeven een oplossing te vinden voor de bouw zonder verwikkeld te raken in het conflict. Tegen de bouw wordt al enkele jaren door bewoners geprotesteerd. Maandag werden zestien van de vijfhonderd demonstranten gearresteerd die van Thepha naar Songkhla marcheerden om Prayut een protestbrief te overhandigen. Het kabinet hield daar een mobiele vergadering. Ze werden onderweg door de politie tegengehouden, waarbij enkele schermutselingen plaatsvonden. De zestien worden beschuldigd van het blokkeren van het verkeer en mishandeling.

Donderdag 7 december
- 43 academici steunen de bouw van de controversiële kolencentrale in Thepha (Songkhla). Dit schrijven ze in een brief aan premier Prayut. Volgens hen heeft de centrale geen negatieve gevolgen voor het milieu.
Voormalig lector Pinyo aan het Department  of Mining and Petroleum Engineering van de Chulalongkorn universiteit zegt dat de groep de zaak heeft uitgelegd aan de mensen in Krabi (waar ook een centrale is gepland) en Songkhla. Velen begrepen en steunden het project. Volgens Pinyo worden bewoners misleid door actievoerders die suggereren dat de centrale dichtbij zee wordt gebouwd, maar de afstand bedraagt in werkelijkheid negen kilometer. De centrale krijgt moderne apparatuur die de verspreiding van afval en zware metalen tegenhoudt.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.