Gezondheidszorg 2

Deze pagina is een vervolg van de pagina Gezondheidszorg (niet meer beschikbaar).

Thailand heeft momenteel drie ziektekostenverzekeringen:
– Civil Service Medical Benefits Scheme, dat de ziektekosten van 5 miljoen ambtenaren dekt;
– Social Security Fund voor 9 miljoen werknemers in de particuliere sector. Werkgevers en overheid dragen bij aan het fonds. [Ik dacht werknemers ook.]
– Gold card scheme voor 48 miljoen mensen. Maximale vergoeding per jaar bedraagt 2.800 baht. Ongevallen zijn niet gedekt.

Verpleegsters
De verhouding van het aantal verpleegsters per hoofd van de bevolking bedraagt in Thailand 1:700; in de VS en Japan is ze 1:200. In Singapore 1:250 en in Maleisië 1:300.

Thailand komt niet alleen 30.000 verpleegsters tekort, maar telt ook 12.000 verpleegsters in overheidsziekenhuizen, die een tijdelijke aansteling hebben en minder verdienen dan het vast personeel. Sommige ziekenhuizen hebben zalen moeten sluiten omdat ze verpleegsters tekort komen.
Volgens de National Nurses Council bedraagt de verhouding in Bangkok 1:285; in de Central Plains 1:562; in het Noorden 1:621; in het Zuiden 1:622 en in het Noordoosten 1:968.
(Bron: Bangkok Post, 21 november 2012)

Vervolg van de pagina Gezondheidszorg.

Maandag 3 juli 2017
– Het feest is over voor de partygangers in de Cliff Pool at Pattaya, een recent geopende club die niet over de vereiste vergunningen beschikt. Vijftig soldaten en agenten deden zaterdagavond een inval. Ze troffen er vijfhonderd teenagers, volwassenen en buitenlanders aan. 150 testten positief op een drugstest.
Van een 18-jarige werden drie pakjes ketamine in beslag genomen en in de club vond de politie nog meer ketamine, ecstacy pillen en Happy 5 pillen. Happy 5 is de populaire naam van de psychoactieve drug nimetazepam.
Tijdens het verhoor van de aanwezigen viel het licht uit, waardoor een aantal feestgangers kon ontsnappen. Na de inval bleek dat ze de banden hadden laten leeglopen van de voertuigen waarmee de manschappen waren gekomen en de sleuteltjes van enkele gepantserde wagens hadden gestolen.
– Vijf ziekenhuizen houden niet voldoende geld voor patiëntenzorg over omdat ze de salarissen van het medisch personeel aftrekken van een lump-sum uitkering uit de Universal Health Care Coverage verzekering. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit bekend gemaakt naar aanleiding van wijziging van de Health Security Act, die de betaling van salarissen scheidt van de uitkering [die is gebaseerd op het bij het ziekenhuis aantal ingeschreven UHC-patiënten].
Voorbeeld: Het Koh Phi Phi ziekenhuis met 1.421 verzekerden ontving vorig jaar 1,7 miljoen baht oftewel 3.100 baht per verzekerde, maar hield slechts 54.209 baht voor medische zorg over nadat de salarissen ervan afgetrokken waren. De andere ziekenhuizen leden verliezen van 1,4 tot 13,4 miljoen baht.
Veel ziekenhuizen, met name op het platteland, lijden al jaren verlies omdat ze weinig patiënten bedienen, zegt permanent secretaris Sopon Mekton van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Daarom moeten we de salarissen scheiden van de lump-sum betaling.’
Zoals al enkele malen gemeld, verzetten patiëntenvereniging zich tegen wijziging van de wet, die volgens hen leidt tot verslechtering van de gezondheidszorg.
– Nog meer gezondheidszorg. Het ministerie zegt dat het aantal patiënten dat een ziekenhuis bezoekt met 60 procent is afgenomen na de introductie van primary care clusters (groepspraktijken van een arts en andere medische hulpverleners). Ook zijn de wachttijden in ziekenhuizen verminderd van gemiddeld 3 uur naar 44 minuten.
Inmiddels functioneren 596 PCC teams in twaalf gezondheidszorggebieden. Ze verlenen zorg aan 6,28 miljoen patiënten, die nu besparen op reiskosten van gemiddeld 1.655 baht omdat ze in hun buurt terecht kunnen. Het ministerie streeft ernaar dat in 2026 alle Thais bediend worden door teams.

Dinsdag 4 juli
– Patiënten die zijn aangewezen op een nierdialyse zijn bang dat ze moeten gaan meebetalen aan de behandeling. De Kidney Disease Association of Thailand heeft de National Health Security Board (NHSB) gevraagd dit voorstel van de Rekenkamer af te wijzen. De Rekenkamer meent dat de behandeling een te grote financiële last legt op de UHC-volksverzekering.
De actie van de Rekenkamer komt op een ongelukkig moment want valt samen met de controversiële wijzigingen van de National Healt Security Act, waartegen patiëntenverenigingen en actievoerders zich verzetten. Coördinator van de niervereniging Aphiwat vindt dat de minister [van Volksgezondheid] de moed moet hebben het voorstel van de Rekenkamer af te wijzen. De vereniging gaat ook klagen bij de NHRC.
Dokter Piyasakol, voorzitter van de NHSB, reageerde gisteren kort. De regering kan niet een open-eindregeling financieren. Een NHSB-lid zegt dat de wet van 2002 al voorziet in co-betaling, maar die regel is nooit gevolgd. Thans liggen 52.976 UHC-verzekerden regelmatig aan een dialyseapparaat.

Woensdag 5 juli
– Elf personen in Bung Na Rang (Pichit) zijn geïnfecteerd met het Zika-virus en 27 anderen worden in de gaten gehouden. Zij gaan nog getest worden. De patiënten, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, worden behandeld in het ziekenhuis. Het lokale Volksgezondheidskantoor heeft een team aan het werk gezet om 667 huizen te ontsmetten (op de foto een ruimte van de Rajamangala universiteit).
De gouverneur van Pichit ontkent geruchten dat een paramedicus recent aan Zika is overleden. Naar de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Volgens hem is er geen reden voor paniek omdat Pichit de enige provincie is waar Zika heeft toegeslagen. Eerder meldden Chaiyaphum, Ubon Ratchathani en Nong Khai gevallen van Zika.
Vorig jaar september bevestigde het ministerie van Volksgezondheid dat twee kinderen met een abnormaal klein hoofd geïnfecteerd waren met Zika. Zij waren de eerste gevallen van baby’s met microcephaly en andere ernstige hersendefecten waartoe een Zika-infectie kan leiden. De gebruikelijke symptomen zijn koorts, huiduitslag, hoofdpijn, gewrichtspijn, rode ogen en spierpijn. Zika is zelden dodelijk.

Donderdag 6 juli
– 4,5 miljoen ambtenaren, die zijn verzekerd via het Civil Service Medical Benefits Scheme, krijgen een elektronisch pasje dat ze bij ziekenhuisbezoeken moeten tonen. Doel – hoe kan het ook anders – is fraude met ziekenhuisrekeningen te voorkomen. Ook is gebleken dat sommige ambtenarengezinnen de medicijnen verkopen die ze gratis van hun ziekenhuis krijgen. Of ze declareerden rekeningen die niet overeen kwamen met hun ziekte of behandeling.
Het budget voor de ambtenarenverzekering is de afgelopen jaren elk jaar met 4 tot 5 miljard baht verhoogd. Vorig jaar bedroeg het budget 60 miljard baht, maar de declaraties gingen dat bedrag ver te boven.

Zondag 9 juli
– Het vakantie-eiland Koh Tao heeft sinds gisteren een officieel ziekenhuis, nadat een medische eenheid is uitgebreid om de half miljoen toeristen per jaar en 2.000 eilandbewoners van dienst te zijn. Het Koh Tao Hospital telt 10 bedden. De verbouwing heeft 39 miljoen baht gekost.
Tot nu toe werden jaarlijks 6.000 patiënten behandeld, van wie 80 procent buitenlandse patiënten. Ernstig gewonde patiënten gingen naar het Surat Thani ziekenhuis op het vasteland. Het vervoer over water duurde één tot drie uur, afhankelijk van de boot en het seizoen. Elke maand telde zo’n 40 overplaatsingen.
Het ministerie heeft een 3-jaren plan gemaakt voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Begonnen wordt met beperkte poliklinische zorg, noodhulp en chirurgische eenheden. Indien vereist worden patiënten met een speedboot of per helikopter, eigendom van particuliere ziekenhuizen op het vasteland, naar het vasteland gebracht. Vanaf het tweede jaar is het ziekenhuis volledig operationeel. Daarna krijgt het naar verwachting een decompressietank voor zuurstofbehandeling en een eigen speedboot.

Hoe effectief is de nieuwe Tabakswet?
10 juli – Nieuwskeuze is vaak een willekeurige keuze uit een aantal gegevens. Neem de Nida Poll die van 5 tot 7 juli onder 1.250 respondenten is gehouden over de nieuwe Tobacco Control Act. Wat beschouw je als het belangrijkste nieuws?
Bangkok Post legt de nadruk op de steun die de nieuwe maatregelen krijgen en meldt dat ook in de kop: Majority agree with bans under the new Tobacco Act. Maar ik scroll naar de laatste alinea in het bericht, die gaat over de enquêtevraag of de wet helpt kinderen en jongeren te ontmoedigen om met roken te beginnen, hetgeen het belangrijkste doel van de wet is.
Nee, zegt 25 procent en dat geeft al te denken, en 50 procent zegt dat de wet fairly effectief is, een kwalificatie die nu ook niet bepaald overhoudt. Slechts 18 procent meent dat de wet effectief kan zijn. Dus mijn kop zou luiden: Weinig vertrouwen in effect Tabakswet.
Persoonlijk hecht ik geen enkele waarde aan die meningen. Om het gedrag van mensen te veranderen, is wel meer nodig dan wettelijke maatregelen. Zeker in Thailand waar velen zich niets van de wet aantrekken. En over voorlichtingscampagnes zal ik het maar helemaal niet hebben, want die hebben zelden succes.
Maar goed, als redacteur van Nieuws uit Thailand mag ik het goede nieuws niet negeren. En dat is: de meeste respondenten zijn het eens zijn met de restricties die sinds 4 juli op de verkoop van tabaksproducten worden gesteld.
Ik noem: geen verkoop aan personen jonger dan 20 jaar, geen verkoop door personen jonger dan 18 jaar, een verbod op de verkoop in tempels en andere openbare gelegenheden (let op: in parken mag niet gerookt worden), een verbod op reclame en sluikreclame via corporate social responsibility activiteiten en een verhoging van de boete naar 5.000 baht voor wie een saffie opsteekt op een plaats waar dat niet is toegestaan (thans 2.000 baht). (Bron: website Bangkok Post, 9 juli)

Donderdag 13 juli
– Patiënten uit Cambodja, Laos, Myanmar, Vietnam en China die voor medische behandeling naar Thailand komen, krijgen voortaan een visum voor 90 dagen in plaats van 30 dagen. De maatregel past in het beleid van de regering om van Thailand een regionaal medisch centrum te maken. De 90 dagen gelden ook voor vier personen in het gezelschap van patiënten, aldus een mededeling van het Government House gisteren.
De patiënten uit de genoemde landen zijn de tweede groep patiënten die langer mogen blijven. Eerder verleende de regering het langere visum aan patiënten uit de landen van de Gulf Cooperation Council. Vice-premier Narong zegt dat het aantal medische toeristen voortdurend stijgt. De Thaise medische diensten zijn op internationaal niveau met moderne uitrusting en specialisten.
De regering heeft ook besloten voor bewoners van 14 landen, waaronder Nederland, het long-stay visum te verlengen tot 10 jaar. Ze krijgen in eerste instantie een visum voor 5 jaar, dat later verlengd kan worden. Het visum geldt ook voor echtgenotes en kinderen tot 20 jaar.
– – Het Thai Medical Error Network is blij. Het ministerie van Volksgezondheid gaat een centraal fonds vormen om mensen te helpen die het slachtoffer zijn van medische fouten. ‘Daar vechten we al 15 jaar voor’, zegt Preeyanan Losermvattana van het netwerk. Tot nu toe moesten gedupeerde patiënten compensatie zien te krijgen van het behandelend ziekenhuis.
Het centrale fonds geldt voor de verzekerden van alle drie overheids ziektekostenverzekeringen. Medische fouten in particuliere ziekenhuizen worden niet gedekt voor het fonds.

Vrijdag 14 juli
– Ondanks protesten blijft een eigen bijdrage voor bepaalde medische kosten gehandhaafd in het amendement op de National Health Security Act. De commissie die het amendement heeft voorbereid en gisteren goedgekeurd, zegt dat het zogeheten co-payment scheme patiënten met een dikke beurs in staat stelt betere zorg te krijgen. Bovendien komt de eigen bijdrage overheidsziekenhuizen ten goede. Volgende week gaat het wetsvoorstel naar minister Piyasakol .

Dinsdag 18 juli
– Ik word soms zo moe van al die kluppies die petities indienen of demonstreren. Het lijkt erop alsof de overheid nooit iets goed doet. Nu weer de smart card die vanaf 1 oktober aan ambtenaren wordt verstrekt en die ze bij een ziekenhuisbezoek moeten overleggen. Hat pasje is bedoeld om onregelmatigheden te voorkomen, maar een netwerk dat zich inzet voor medische zorg aan ambtenaren, twijfelt daar aan. Het heeft het Comptroller-General’s Department negen vragen gesteld over de effectiviteit.
Ambtenaren moeten vaak voor hun behandeling betalen en declareren de kosten later. Soms kunnen ze pas declareren als de behandeling geheel is afgerond. Sommigen zouden in diverse overheidsziekenhuizen ‘gewinkeld’ hebben en de overtollige medicijnen verkocht hebben. Het netwerk zegt dat het huidige systeem daaraan nauwelijks een eind kan maken.
Voor de aanschaf van de 4,5 miljoen smart cards is een budget uitgetrokken van 124 miljoen baht. Ook daarbij zet het netwerk vraagtekens. Eerder was sprake van 70 miljoen minder.

Dinsdag 8 augustus
– Het bestuur van het National Health Security Office (NHSO) hoopt dat een urgent verzoek voor een extra budget van 2,5 miljard baht ten behoeve van de medische zorg aan personeel van lokale bestuursorganen door de regering gehonoreerd gaat worden. Vorig jaar belandde het fonds [?] in de rode cijfers en het saldo blijft negatief. Het Department of Local Administration, de NHSO en twaalf organisaties van lokale bestuursorganen hebben gezamenlijk het verzoek voorbereid.
In 2012 trokken enkele lokale bestuursorganen ook al aan de bel over de problemen waarmee het personeel kampte als gevolg van technische problemen met het toenmalige budgetbeheer. De regering bracht het budgetbeheer toen onder bij de NHSO. Er werd een nieuw fonds opgezet, waardoor veel werknemers een betere toegang kregen tot zorgdiensten. Maar het fonds ontvangt een vast bedrag dat niet meer toereikend is. Donderdag vergadert de regeringscommissie decentralisatie over het verzoek.

Donderdag 10 augustus
– Leuk bedacht, maar of het waar is waag ik toch te betwijfelen. Adjunct-gouverneur Theewasak zegt dat homoseksuele mannen meer risico lopen op HIV dan andere risicogroepen zoals prostituees en drugsverslaafden. Dat komt volgens hem door de stijgende populariteit van homo spelers in tv-series, films en andere media met homoseksuele inhoud. Gay wordt daardoor gezien als modieus.
Theewasak zegt dat homo’s ‘undereducated’ zijn op het gebied van HIV, terwijl ze in een samenleving leven waarin de tolerantie voor homoseksualiteit toeneemt. Hij onderstreept daarom het belang van gezondheidscontroles en behandeling om de verspreiding van het virus te stoppen.
Vorig jaar nam het aantal mannen dat zich liet controleren toe van 66 naar 79 procent. Daarvan gebruikt 60 procent anti-virale medicijnen en 80 procent krijgt een behandeling die het virus onder controle brengt [?]. De gemeente heeft in haar 13-jarenplan als doelstelling het aantal nieuwe HIV-infecties naar minder dan 500 per jaar te brengen en het aantal geïnfecteerde baby’s naar minder dan 25.

Vrijdag 18 augustus
– Voorbarig? Gezondheidsnetwerken maken zich zorgen over een mogelijk tekort aan medcijnen voor HIV patiënten. Dat heeft te maken met de uitspraak van de Rekenkamer dat het National Health Secuity Office niet bevoegd is de medicijnen aan te schaffen voor het universal health care scheme, alhoewel het NHSO dat al sinds 2010 doet.
Sommige ziekenhuizen zijn al door hun voorraad Teevir geraakt en schrijven nu een ander anti-viraal medicijn voor. Sommige patiënten krijgen niet meer een voorraad van drie maanden mee, maar van één maand. Voorgesteld is het Rajavithi ziekenhuis de aanschaf te laten overnemen, maar dat stuit op wettelijke complicaties.
Een gezamenlijke commissie van het ministerie van Volksgezondheid, de NHSO en de GPO gaat de zaak bekijken. De NHSO-bestuursraad vergadert binnenkort over de aanschaf voor 2018. De civiele sector in de raad gaat voorstellen dat de NHSO de medicijnen blijft kopen om een tekort te voorkomen.

Zaterdag 19 augustus
– Follow-up op het bericht van gisteren in Kort Nieuws (laatste bericht) over HIV-medicijnen. De bestuursraad van de NHSO heeft besloten de aanschaf voor het begrotingsjaar 2018 in oktober over te dragen aan overheidsziekenhuis Rajavithi. Maar een minderheid van de raad is het daar niet mee eens. Ze vrezen dat het ziekenhuis de taak niet aan kan en niet kan garanderen dat er voldoende voorraden zijn.
Thans beheert het NHSO de besteding van een budget van 170 miljard baht voor de aanschaf van medicijnen ten behoeve van overheidsziekenhuizen in het kader van het Universal Healt Care Scheme (zeg maar het Thaise ziekenfonds). De Rekenkamer stelde onlangs vast dat de NHSO daartoe niet bevoegd is.

Woensdag 23 augustus
– De voorzitter van de Pediatric Infectuous Diseases Society of Thailand vindt dat de bevolking gevaccineerd moet worden tegen dengue fever. Vaccinaties, die vorig jaar in particuliere ziekenhuizen werden geïntroduceerd, zijn volgens hem cruciaal om de ziekte en sterfgevallen te voorkomen. Doelgroep voor de vaccinaties zijn mensen tussen 9 en 45 jaar.
Een injectie kost de producent 2.000 baht, maar de uiteindelijke prijs verschilt per ziekenhuis. Drie injecties met een tussenpoos van zes maanden zijn vereist. Ze verhogen de immuniteit tegen alle vier soorten dengue fever die momenteel in Thailand voorkomen. Uit een studie is gebleken dat 65 procent van de gevallen wordt voorkomen, de ernst van de ziekte in 95 procent vermindert. In 80 procent van de gevallen is ziekenhuisopname niet nodig.
Thailand telde dit jaar 29.000 gevallen en 41 doden. Alhoewel het aantal doden is verminderd, neemt het aantal gevallen neemt nog steeds toe. In 2015 stierven 141 personen aan dengue en werden 142.000 personen geïnfecteerd.

Maandag 28 agustus
– Het Social Security Fund benadrukt dat patiënten recht hebben op gratis behandeling van alle ziektes, die gedekt worden door hun ziektekostenverzekering. Het ontkent beweringen van een kankerpatiënt die zegt dat ze mee moet betalen aan de behandeling.
Secretaris-generaal  Suradet van het Social Security Office zegt: ‘Ik zie geen redenen waarom de patiënt rechten zou worden onthouden als ze lid is van het fonds.’ De patiënt (41) die leukemie in de laatste fase heeft, daarentegen zegt donderdag een brief van het SSO te hebben ontvangen met de mededeling dat het kantoor de medische uitgaven beperkt en tot het eind van het jaar de behandeling betaalt. Het bericht zegt niet wat er met de klacht gaat gebeuren.

Dinsdag 29 augustus
– Particuliere ziekenhuizen die voornemens zijn het Universal Healthcare Coverage Scheme (UC, het Thaise ziekenfonds) te verlaten, dienen tenminste een jaar tevoren hiervan het National Health Security Office (SSO) in kennis te stellen om negatieve gevolgen voor patiënten te voorkomen, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). Formeel hebben ze nu nog een opzegtermijn van drie maanden.
Het Mahaesak ziekenhuis in Bang Rak (Bangkok) liet onlangs weten het UC te verlaten wegens ‘interne kwesties’. Het ziekenhuis wordt momenteel gerenoveerd, waardoor het patiënten niet optimaal kan bedienen. Na 30 september moeten ze gebruik maken van nabijgelegen ziekenhuizen en klinieken. Het ziekenhuis verleent medische zorg aan 72.000 geregistreerde patiënten en 14.000 overgeplaatste patiënten van gezondheidscentra van de gemeente.
320.000 leden van het SSF (verzekering voor werknemers in de particticuliere sector) moeten uiterlijk 31 oktober een nieuw ziekenhuis zien te vinden, omdat drie particuliere ziekenhuizen volgend jaar het SSF verlaten: het Yanhee ziekenhuis in Bangkok, Kasemrad ziekenhuis in Nonthaburi en het Sri Rayong ziekenhuis in Rayong. Na 31 oktober wordt een ziekenhuis toegewezen door het SSO.Twee nieuwe ziekenhuizen sluiten zich volgend jaar aan bij het SSF.

Woensdag 30 augustus
– Follow-up op het bericht van 28 augustus over een klacht van een leukemiepatiënt die valt onder de volksverzekering UC dat ze moet gaan meebetalen aan haar behandeling. Het Social Security Fund zegt niet te willen betalen voor Imatinib, een chemokuur medicijn, omdat het medicijn volgens experts bij gebruik in de tweede en derde fase te veel bijwerkingen heeft. De pillen, die 1.000 baht per stuk kosten, worden alleen vergoed bij patiënten in de eerste fase. De klageres heeft kanker in de laatste fase.
Secretaris-generaal Suradet van het Social Security Office zegt dat twee alternatieven beschikbaar zijn, die overigens evenveel kosten als Imatinib.

Donderdag 31 augustus
– De controle op radioactieve appparatuur van tandartsen wordt versoepeld. Het Office of Atoms for Peace komt tegemoet aan de eis van tandartsen, die het onterecht vinden dat ze ook moeten voldoen aan de nieuwe Radiation and Nuclear Regulation Act. Apparatuur met een laag stralingsniveau wordt van de special watch-list gehaald, apparatuur met een hoger stralingsniveau blijft op de lijst staan.
De wet is op 1 februari van kracht geworden. De voorzitter van de Dental Council is teleurgesteld dat niet alle röntgenapparatuur van de lijst is gehaald. De tandartsen zeggen dat het risico voor patiënten en personeel te verwaarlozen is. Ze gaan door met hun protest.
– Depressies vormen na hartziektes de tweede hoofdoorzaak van sterfgevallen in Thailand, aldus de Association for the Mentally Ill of Thailand. De vereniging dringt er bij families op aan om passende behandeling te zoeken voor mensen die een depressie ontwikkelen.
Volgens  voorzitter Nutjaree kan het achterblijven van behandeling tot de dood leiden. Een op de tien personen loopt het risico op psychische aandoeningen en een op de vijf op een depressie. Veel mensen weten weinig van psychische ziektes. Als ze ziek worden durven ze hun familie niets te zeggen of ze zoeken geen behandeling, waardoor de ziekte verergert.
Sommige patiënten worden uitgesloten van sociale activiteiten daar velen voor hen bang zijn. Werkgevers staan niet te trappelen hen aan te nemen, zelfs als ze genezen zijn. Op het platteland worden patiënten geketend of opgesloten. Nutjaree wijst erop dat psychische aandoeningen kunnen genezen. ‘Het is geen besmettelijke ziekte. Er is niets om bang voor te zijn.’

Dinsdag 5 september
– Het National Health Security Office hevelt de aanschaf van medicijnen voor staatsziekenhuizen in het komend begrotingsjaar over naar het Rajavithi ziekenhuis. Het besluit is een reactie op een onderzoek van de Rekenkamer, die heeft vastgesteld dat de NHSO niet bevoegd is medicijnen te kopen alhoewel dat al jaren zo gebeurt. Het gaat om een bedrag van 12 miljard baht.
Enkele leden van de NHSO-raad die NGO’s in de raad vertegenwoordigen, vragen zich af of het besluit niet in strijd is met de NHSO-regels. Maar minister Piyasakol (Volksgezondheid) houdt vast aan het besluit om te voorkomen dat er medicijntekorten ontstaan. Van de 12 miljard gaat 2,5 miljard baht naar HIV/Aids medicijnen.

Vrijdag 15 september
– De ministeries van Justitie en Volksgezondheid gaan in Thailands 143 gevangenissen een campagne tegen tuberculose voeren. 300.000 gedetineerden worden doorgelicht om een vroege detectie en behandeling te verzekeren. De campagne is een reactie op de ontdekking van tweeduizend nieuwe gevallen in juli en augustus. Volksgezondheid wil de ziekte uiterlijk in 2035 uitbannen.
Thailand is een van de veertien landen waarin de ziekte zich volgens de WHO snel verspreidt. Elk jaar worden 120.000 nieuwe gevallen ontdekt en overlijden 13.800 patiënten. Resistentie is een probleem. Elk jaar zijn 4.500 patiënten resistent waardoor de behandelkosten oplopen naar 1,2 miljoen baht per patiënt.

Maandag 18 september
– Het Thaise Rode Kruis (TRC) dringt er bij de regering op aan meer geld uit te trekken voor stamcelprogramma’s ten behoeve van mensen met bloedziektes. De TRC zei gisteren dat er dringend behoefte is aan bloed en beenmerg donoren, maar de test om een potentiële donor te vinden is duur.
Sinds 2002 heeft de TRC 209.983 niet-familieleden ingeschreven. Slechts 217 ontvangers hebben tot nu toe met succes een transplantatie gekregen. Op de wachtlijst staan 1.700 patiënten. Bij familieleden is de kans op een match 25 procent, bij niet-familie 1 op 10.000. De test kost 2.000 baht. Daarna wordt de potentiële donor ingevoerd in het Donor Registry System. De transplantatie kost 1,2 miljoen baht.
Stamceltransplantaties kunnen worden uitgevoerd in vijf ziekenhuizen, waarvan vier in Bangkok. De drie ziektekostenverzekeringen van de overheid vergoeden slechts een deel van de kosten. De TRC streeft naar 300.000 donoren in de toekomst, evenveel als het aantal patiënten.

Dinsdag 19 september)
– Kinderen in de meest zuidelijke provincies van Thailand zijn ondervoed, vergeleken met kinderen in andere delen van het land, blijkt uit een door Unicef betaald onderzoek van de situatie van kinderen en vrouwen in het Zuiden.
In Narathiwat is 29 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar te klein voor hun leeftijd vergeleken met het landelijk gemiddelde van 11 procent. De percentages in Yala, Pattani, Satun en Songkhla bedragen respectievelijk 21, 19, 17 en 13.
‘Dit is een ernstig probleem’, zegt Thomas Davin, Unicef vertegenwoordiger in Thailand. ‘Dat betekent dat deze kinderen over een lange termijn inadequate voeding hebben gekregen. Dat kan hun fysieke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun hersens benadelen met levenslange negatieve gevolgen, zowel voor hen als de samenleving als geheel.
Sterke vermagering komt vaker voor en vaccinering is een probleem. Van de kinderen van 1 jaar in Thailand is 72 procent volledig gevaccineerd tegen circa de helft in het Zuiden. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kennis van jongeren van 15 tot 24 jaar over de overdracht van HIV/Aids tekort schiet.
– In bewoners van acht provincies met goudmijnen, kolencentrales en zware industrie zijn hoge concentraties kwik aangetroffen. Dit blijkt uit haarmonsters van 68 personen in Rayong (waar industrieterrein Map Tha Phut zich bevindt) en Prachin Buri (kolencentrale, papierfabriek), die vorig jaar zijn verzameld door de milieugroep Earth. [Ik tel maar twee provincies] Het haar is onderzocht in de VS en Tjechoslowakije. De concentraties zijn gevonden bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het milieu.
In een internationaal onderzoek in 25 landen is vastgesteld dat Thailand op de negende plaats staat van landen die kampen met kwikverontreiniging. Indonesië voert de ranglijst aan.
Earth-directeur Penchom zegt: ‘Het is duidelijk dat de grootste bronnen van kwik kolencentrales en de petrochemische industrie zijn, maar de regering heeft geen beleid om die bronnen te beperken. In tegendeel, het militaire regime bevordert de bouw van kolencentrales en afvalverwerking centrales. Penchom wijst erop dat Thailand in juni de Minamata Convention on Mercury heeft ondertekend.

Donderdag 21 september
– Het particulier ziekenhuis Monkutwattana beschikt niet over een eigen hartchirurg en dreigt daarom vanaf oktober geen hartoperaties meer te mogen uitvoeren. Het verbod zou gelden voor patiënten die verzekerd zijn via de volksverzekering UHC. Het National Health Security Office (NHSO) heeft daarover vorige maand aan de bel getrokken.
Het ziekenhuis zegt gebruik te maken van acht part-time artsen, waaronder enkele ervaren hartspecialisten, die 24 uur per etmaal stand-by zijn. Volgens directeur Rienthong dreigen operaties voor 40 tot 50 verzekerden tussen volgende maand en december niet door te kunnen gaan. Hij gaat bij de minister van Volksgezondheid een klacht indienen omdat het een kwestie van leven of dood is.
Vandaag vergadert het NHSO-bestuur over de kwestie. Rienthong is niet van plan een full-time hartchirurg in dienst te nemen omdat het huidige systeem met de parttimers goed werkt.

Vrijdag 22 september
– Follow-up op het bericht over hartoperaties in het Mongkutwattana ziekenhuis. De acht particuliere ziekenhuizen die gebruik maken van parttime hartchirurgen mogen patiënten met een UC-verzekering [zeg maar het Thaise ziekenfonds] nog een jaar lang opereren ondanks de eis dat ze een vaste hartchirurg in dienst moeten hebben. Het bestuur van de NHSO heeft dat gisteren besloten. Na dat jaar dienen alle ziekenhuizen aan de regels te voldoen, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). (Zie verder pagina Gezondheidszorg)
– Thailand dient het betaald zwangerschapsverlof te verlengen van 90 naar 180 dagen, adviseert Unicef, zodat moeders beter voor hun kind kunnen zorgen en borstvoeding kunnen geven. De eerste zes maanden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het kind.
Volgens een onderzoek in 2016 krijgt slechts 23 procent van de baby’s borstvoeding. Een van de redenen is dat de moeders na drie maanden weer moeten gaan werken. Bedrijven hebben geen speciale babykamers en flexibele werktijden zijn zeldzaam.
In het rapport Early Moments Matter for Every Child schrijft Unicef dat pauzes voor borstvoeding, een verlof van zes maanden voor moeders en vier weken voor vaders, alsmede twee jaar gratis pre-schools onderwijs, een optimale basis vormen voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Slechts vijftien landen voldoen aan deze drie voorwaarden

Dinsdag 26 september
– Gouverneur Aswin van Bangkok (BMA) heeft gisteren het Klong Sam Wa ziekenhuis officieel geopend. Het stadsziekenhuis gaat uiteindelijk duizend personen in de oostelijke districten bedienen. Thans beschikt het alleen nog over een polikliniek. Daar komen vijf gebouwen bij, zodat het ziekenhuis volledig geïntegreerde medische zorg kan verlenen. De bouwkosten worden geschat op 1,4 miljard baht. Over twee jaar kan met de bouw worden begonnen.
Het oosten van de hoofdstad kampt met een gebrek aan gemeentelijke medische faciliteiten. De BMA heeft plannen voor meer ziekenhuizen om de medische zorg meer gelijkmatig over de stad te spreiden.

Zondag 1 oktober
– De eis dat overheidsziekenhuizen een vaste chirurg voor hartoperaties in dienst moeten hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het UC Scheme (ziekenfonds) wordt verder versoepeld. Eerder schorste het National Health Security Office (NHSO) de eis voor een jaar, nu stelt ze die eis alleen aan nieuwe medische faciliteiten bij de registratie.
– Nog meer NHSO. Het besluit om de jaarlijkse inkoop van medicijnen voor overheidsziekenhuizen over te hevelen van de eigen organisatie naar het Rajavithi ziekenhuis stuit op bezwaren van de HIV en nierpatiëntenverenigingen. De NHSO heeft dit besluit genomen omdat het volgens de Rekenkamer niet bevoegd is medicijnen te kopen.
De patiëntenverenigingen zeggen dat het ziekenhuis in tegenstelling tot de NHSO niet geëquipeerd is voor dit werk. Als gevolg van de huidige onzekerheid zijn de voorraden in enkele ziekenhuizen sinds augustus sterk teruggelopen. Sommige ziekenhuizen moeten bij andere ziekenhuizen medicijnen lenen.
Directeur Apiwhat van het Thai Network of People Living with Aids/HIV overweegt een rally uit te roepen, alhoewel de regering bijeenkomsten van meer dan 5 personen heeft verboden. ‘We moeten iets doen omdat we afhankelijk zijn van een continu aanbod van medicijnen.’
Coördinator Kannika van Free Trade Agreement Watch zegt dat het ziekenhuis primair een medische zorginstelling is. De combinatie met de inkoop van medicijnen kan tot een belangenconflict leiden. Hij vindt dat de regering moet verduidelijk waarom de Rekenkamer pas nu bezwaar heeft gemaakt terwijl de NHSO al negen jaar de medicijnen koopt en verspreidt.

Dinsdag 10 oktober
– De gemeente Bangkok gaat op drukke plaatsen AED’s plaatsen (automated external defibrillators) voor hulpverlening aan mensen die een hartstilstand hebben. Ze komen bij regeringsgebouwen, in publieke parken, sportstadions, spoorwegstations, warenhuizen en andere drukke plekken. Begonnen wordt met 200 AED’s in de vijftig districtskantoren van de hoofdstad, jeugdcentra en stadsparken.
Het Erawan medisch noodcentrum is een programma begonnen om leraren te trainen in het verlenen van CPR (kunstmatige beademing) en de AED’s op negen gemeentelijke scholen te gebruiken. 3.089 leraren hebben zich voor de training opgegeven die tot het eind van het jaar wordt gegeven. Van hen wordt verwacht dat ze de verworven kennis doorgeven aan leerlingen, familieleden en buurtgenoten.
– Wereldgezondheidsorganisatie WHO dringt er bij landen in Zuidoost-Azië op aan hun pogingen te versnellen om NCD’s (niet besmettelijke ziektes) terug te dringen. Volgens een nieuw WHO-rapport zijn NCD’s de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen in de regio. Elk jaar sterven 8,8 miljoen mensen aan hartziektes, diabetes, kanker en chronische ademhalingsziektes. De sterftekans in de leeftijdscategorie 30-70 bedraagt 25 procent, hoger dan in andere regio’s.
De WHO adviseert zogeheten best buy interventions, zoals onder andere een verbod op alle vormen van tabaksreclame, beperking van of verbod op alcoholreclame, vervanging van vetten door meervoudig onverzadigde vetzuren, bevordering van borstvoeding en voorlichting over gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Maandag 6 november
– Alle overheidsziekenhuizen in het land dienen zich aan te sluiten bij de strijd van het ministerie van Volksgezondheid tegen medicijnresistentie, ze moeten een rationeel gebruik van medicijnen bevorderen evenals het gebruik van kruiden en alternatieve medicijnen, zegt permanent secretaris Jetsada van het ministerie.
De ziekenhuizen wordt gevraagd een 5-jaren plan te ondertekenen dat tot doel heeft het gebruik van anti-biotica terug te dringen ter bestrijding van anti-microbiële resistentie (AMR). Misbruik of overmatig gebruik maakt het moeilijker bepaalde ziektes te behandelen en leidt tot hogere kosten. Doelstelling is het gebruik van anti-biotica met 20 procent te reduceren en het aantal ziektegevallen door resistentie met 50 procent.
Verder dringt het ministerie er bij Thai van 35 jaar en ouder op aan zich jaarlijks medisch te laten onderzoeken. Daardoor kunnen symptomen van hartziektes sneller worden ontdekt. Hartziektes zijn evenals kanker en verkeersongelukken de belangrijkste doodsoorzaak in Thailand. Jaarlijks sterven 54.000 Thai aan een hartziekte.

Dinsdag 7 november
– Het Public Health Department heeft het voornemen een centraal donatiefonds voor staatsziekenhuizen te vormen. Veel ziekenhuizen kampen al jaren met geldgebrek. De problemen nemen toe door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende kosten van moderne behandelingen en uitrusting.
Het voorstel wordt besproken met het Comptroller-General’s Department van het ministerie van Financiën. Donaties zijn belangrijk want de overheidsbudgetten zijn vaak niet voldoende. Minister Pyasakol (Volksgezondheid) zei gisteren dat het fonds beoogt donaties ‘transparant en toerekenbaar’ te maken. Donoren kunnen aangeven waaraan hun geld besteed dient te worden. Het bericht noemt verder de liefdadigheidsmarathon van rocker Toon Bodyslam, maar daar schreef ik al eerder over.

Donderdag 9 november
– En nog meer arbeidstekorten, het houdt maar niet op. Thailand stevent de komende tien jaar af op een ernstig tekort aan verpleegsters en apothekers, maar daar staat een overaanbod van artsen tegenover, aldus een onderzoek gefinancierd door de National Health Commission.
Thans studeren elk jaar aan negentien universiteiten 10.000 studenten medicijnen af. Researcher Thinakorn vindt dat te veel. Het aantal moet omlaag of het curriculum dient meer te worden toegesneden op de vergrijzing. ‘Als we niets doen, zullen velen geen werk kunnen vinden.’
Thailand telt 50.000 artsen, zegt hij, en levert 3.200 nieuwe artsen per jaar af. Verwacht wordt dat de bevolking de komende tien jaar stabiel blijft op 65 miljoen en daarna afneemt. Jaarlijks worden 11.000 verpleegsters opgeleid en 1.700 tot 2.000 apothekers [assistentes?]. De meeste verpleegsters stoppen met werken als ze 45 jaar worden. Veel studenten farmacie gaan na hun afstuderen op andere terreinen werken. Thinakorn: ‘Dat probleem moet worden opgelost.’

Maandag 13 november
– Geen verrassend nieuws, want het was al lang bekend. Overgewicht en obesitas zijn twee van de grootste gezondheidproblemen waarmee Thaise kinderen kampen. Dat wordt andermaal bevestigd door een onderzoek van het National Statistics Office en de NESDB. In 2015 en 2016 verdubbelde het aantal dikkertjes jonger dan 5 jaar naar 10,9 procent. Thailand loopt daardoor het risico niet te voldoen aan de UN Sustainable Development Goals (SDG).
Volgens een onderzoek van de FAO is het aantal kinderen onder de vijf jaar met overgewicht in de hele wereld in 2014 toegenomen met 6 procent. Als de huidige trend zich voortzet, worden de SDG doelen in 2030 niet gehaald.

Dinsdag 14 november
– Stel de behandeling van de gewijzigde National Health Security wet uit totdat alle betrokken partijen commentaar hebben geleverd en overeenstemming is bereikt. Dat pleidooi houden vier leden van het bestuur van het National Health Security Office (NHSO) in een petitie aan het kabinet. Volgens hen ondermijnen de wijzigingen het management van de huidige gezondheidszorg, die de afgelopen 15 jaar beter is gaan aansluiten bij de behoeften van de bevolking. Critici zien de wijzigingen als een poging van het ministerie van Volksgezondheid om meer greep te krijgen op het beheer van het budget ten koste van het NHSO. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Woensdag 29 november
– Een van de drie patiënten die in het ziekenhuis van Mae Sot (Tak) worden behandeld aan symptomen die op anthrax (miltvuur) duiden, blijkt de ziekte inderdaad te hebben opgelopen, zegt permanent secretaris Jesada van het ministerie van Volksgezondheid. Een andere is negatief getest. Van de derde patiënt zijn de testresultaten nog niet bekend.
De patiënten hadden evenals tal van andere dorpelingen geitenvlees gegeten, waarna ze last kregen van rode pukkels. Vermoedelijk zijn de geiten uit Myanmar gesmokkeld. De invoer van geiten(vlees) is tijdelijk verboden.
700 geiten die in Ban Mae Kon Ken in quarantaine waren geplaatst en onderzocht, bleken niet te zijn besmet. 25 personen in het dorp worden tot dinsdag in de gaten gehouden.

Zaterdag 2 december
– Elke dag testen zestien personen positief op HIV-Aids. Dit jaar alleen al werden 5.801 nieuwe gevallen geregistreerd. In 2015 telde Thailand in totaal 1,5 mijoen geregistreerde HIV/Aids patiënten, 2,3 procent van de bevolking. De cijfers zijn gisteren door het Bureau of Epidemiology van het ministerie van Volksgezondheid bekend gemaakt op World Aids Day.
Het ministerie hanteert als target voor 2030 3 nieuwe patiënten per dag en vermindering van het aantal sterfgevallen van 15.000 nu naar 4.000. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat 355.000 patiënten anti-retrovirale medicijnen krijgen, 33.000 meer dan in 2014.

Donderdag 7 december
Een zwangere vrouw is besmet is met Zika, een virus dat tot hersenafwijkingen van de boreling kan leiden. Vorig jaar september werden twee kinderen met ongebruikelijk kleine hoofden geboren. Het was de eerste keer dat Zika in Thailand is gediagnosticeerd.
– Het Department of Disease Control (DDC) gaat vaart zetten achter het onderzoek naar de effectiviteit van het controversiële Dengvaxia dengue vaccin, nadat het gebruik vorige week op de Filipijnen is gestopt. Alhoewel het medicijn in september vorig jaar na goedkeuring door de FDA is geregistreerd, moet het nog worden opgenomen op ’s lands standaard immunisatie lijst. Het DDC bestudeert epidemiologische gegevens en bekijkt of het kosten effectief is om op de standaardlijst te worden opgenomen.
De Filipijnen schorste de distributie van het medicijn, nadat de Franse producent  Sanofi had bekend gemaakt dat het vaccin de ziekte kan verergeren wanneer het toegediend wordt aan personen die niet eerder zijn geïnfecteerd. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog niet gereageerd.
Het vaccin wordt in Thailand voornamelijk verstrekt door particuliere ziekenhuizen. DDC directeur-generaal Suwanchai vindt het uitbannen van stilstaand water en het gebruik van mosquito repellent nog altijd de beste benadering om dengue en andere door muskieten overgebrachte ziektes zoals Zika te bestrijden.

Donderdag 14 december
– Malaria is in 2012 bedwongen, drie jaar eerder dan de target, zegt het Department of Disease Control. Hoofd Sunnawachai maakte het goede nieuws gisteren bekend op een seminar. De dienst verwacht echter nog een harde strijd in risicogebieden zoals bossen in het Zuiden en langs de grens met Laos, Cambodja en Myanmar. ‘Maar ik ben er zeker van dat we de uitdaging aan kunnen dankzij betere samenwerking tussen verschillende diensten’, zei hij.
Thailand telt thans 13.971 gevallen van malaria, 20 procent minder dan vorig jaar. De dienst heeft in dorpen kleine laboratoria opgezet voor bloedonderzoek.

Donderdag 21 december
– Om de volksverzekering die bekend staat als 30-baht programma, betaalbaar te houden, dient de regering de belastingvoordelen die investeerders van de Board of Investment krijgen te verminderen en over te hevelen naar de kas van de UHC. Deze suggestie deed een bestuurslid van het National Health Security Office tijdens een seminar ter herdenking van de dood 10 jaar geleden van Sanguan Nittayaramphong, een gerespecteerde plattelands arts die de basis legde voor de verzekering.
De 30 baht verzekering, officieel Universal Healthcare Coverage Scheme (UHC), werd in 2002 gevormd voor Thai die niet verzekerd zijn via de twee andere verzekeringen voor werknemers in de particuliere sector en ambtenaren. Kannikar suggereerde ook de BTW te verhogen voor dit doel.

Vrijdag 22 december
– Artsen dringen aan op een verbod van Muay Thai boksen door kinderen jonger dan 10 jaar, inclusief non-contact sparring, om hen te beschermen tegen hersenletsel. Hoofd Jiraporn van het Advanced Diagnostic Imaging Centre van het Ramathibodi ziekenhuis zegt dat behoorlijke regelgeving ontbreekt om te voorkomen dat ze letsel oplopen. Geschat wordt dat tussen 200.000 en 300.000 kinderen, sommigen 4 jaar oud, meedoen aan bokswedstrijden.
Jiraporn wijst erop dat hersenbeschadigingen langdurige gevolgen kunnen hebben voor het neurologisch systeem, die leiden tot Alzheimer en Parksinson. De verwondingen zijn moeilijk te detecteren omdat kinderen jarenlang een normaal leven kunnen leiden. Uit onderzoek van 300 kinderen jonger dan 15 jaar die al 2 tot 5 jaar boksen, is gebleken dat ze niet alleen hersenbeschadigingen hebben opgelopen maar ook gemiddeld een lager IQ van 10 punten hebben.

Woensdag 10 januari
– Vorig jaar zijn 1 miljoen Thai geïnfecteerd met het rotavirus. Vier personen zijn overleden, waarvan drie jonge kinderen, aldus het Disease Control Department. Het virus veroorzaakt een sterke ontsteking van de darmen, met name de dunne darm, diarree, overgeven en snelle uitdroging. De vier slachtoffers zijn overleden aan acute diarree.
Directeur-generaal Assadang waarschuwt ouders goed te letten op hun kinderen, met name zuigelingen van zeven tot twaalf maanden, want die zijn het meest kwetsbaar. De meeste gevallen doen zich voor tijdens het droge en koude seizoen van november tot januari. Meestal verdwijnen de symptomen na twee tot drie dagen.

11 januari
Daar gaan we weer. Ik neem globaal de krant met u door. Pagina 2 opent met een waarschuwing. De veelkleurige beugels die online te koop worden aangeboden en populair zijn gemaakt doordat artiesten ze dragen, zijn gevaarlijk. Ze bevatten giftige zware metalen, zoals cadmium, die het tandvlees infecteren.
De Dental Council heeft dit vastgesteld bij een onderzoek. De zaak is (opnieuw) in het nieuws door de dood van een 14-jarig meisje in Chon Buri die de beugel 2 maanden had gedragen. Maar de autopsie heeft geen bewijs gevonden dat de beugel verantwoordelijk was voor haar dood. Een andere teenager is overleden aan een hartaanval.
Veel tieners dragen de beugel als teken van hun weelde en sociale status. Ze kosten 1.400 baht, aanzienlijk minder dan een beugel die bij orthodontische behandelingen wordt aangebracht, want die kost 50.000 baht.
Volgens de Dental Council telt Thailand negentig illegale orthodontische klinieken. Met de beugels valt goed geld te verdienen. De laatst ontdekte online shop maakte een jaaromzet van 20 miljoen baht. De verkopers zijn moeilijk op te sporen omdat het adres van de winkels niet overeenkomt met de informatie op internet.

Maandag 29 januari
Pagina 4 meldt in de opening dat mobiele teams het platteland optrekken om nierpatiënten thuis nierdialyse te geven, zodat ze niet meer twee tot drie keer per week naar het ziekenhuis hoeven, waar ze per sessie 5 uur aan het dialyseapparaat liggen.
Patiënt Suda Sangkhachwaeng, een onderwijzeres op een school in een afgelegen district van Kanchanaburi is er blij mee. Eerder moest ze tweemaal 40 minuten op de motorfiets naar en van het ziekenhuis rijden. ‘Tegen de tijd dat je herstelt van de behandeling is het al weer tijd voor de volgende. Ik voelde me zo moe, leeggezogen en nutteloos’, vertelt ze.
Suda is een van 31 nierpatiënten die profiteren van het zogeheten CAPD-project (continuous ambulatory peritoneal dialysis) van het Sangkhla Buri ziekenhuis. Bij deze methode hoeven patiënten niet meer aan de machine, maar brengen ze zelf reinigingsvloeistof in hun maag aan. De behandeling die 15.000 baht per maand kost, wordt volledig vergoed door het National Health Security Office.

Vrijdag 2 februari
Pagina 4 opent met het bericht dat elf overheidsziekenhuizen op 25 februari 1,3 miljard baht ontvangen, het eerste deel van het geld dat Toon Bodyslam vorig jaar met zijn marathon van 2.215 km heeft ingezameld. Tot eind mei kan nog worden gedoneerd voor het goede doel.
Verdeelsleutel is het aantal bedden van de ziekenhuizen. Zo krijgt een ziekenhuis met 100 bedden 1 procent van de totale opbrengst. Alle ziekenhuizen dienen in detail de besteding te melden aan de Phramongkutklao Hospital Foundation die verantwoordelijk is voor het incasseren en beheer van de donaties.
– Lof van wereldgezondheidsorganisatie WHO voor het CAPD programma, waarbij nierpatiënten niet meer naar het ziekenhuis hoeven voor een nierdialyse, maar thuis geholpen worden. WHO directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus, die gisteren in Pra Jen (Bangkok) was om het project met eigen ogen te bekijken, zegt onder de indruk te zijn van de methode. Hij wil het model ten voorbeeld stellen aan andere landen. De behandeling, die in 2008 is opgenomen in de UHC ziektekostenverzekering (het Thaise ziekenfonds) is gratis.
Bij CAPD (continuous ambulatory peritoneal dialysis) brengen de patiënten zelf een vloeistof in hun maag om de nieren schoon te spoelen. Een machine zoals in het ziekenhuis is niet nodig. De patiënten krijgen eenmaal per maand bezoek van artsen en verpleegsters van de ziekenhuizen die meedoen aan het project. In het hele land krijgen 20.000 nierpatiënten de behandeling.

Zaterdag 3 februari
– Preventieve gezondheidszorg, goede financiering en inclusieve programma’s voor migranten en een mobiele bevolking zijn de belangrijkste voorwaarden voor het optimaal functioneren van de UHC ziektekostenverzekering (het Thaise ziekenfonds).
Tijdens een seminar gisteren betoogde Tim Evans van de Wereldbank dat het belangrijk is ministers van Financiën ervan te overtuigen dat gezondheidszorg geen luxe is. Ziektes kunnen niet uitgebannen worden wanneer mensen ziek zijn en geen geld hebben voor behandeling. ‘Tweederde van de totale rijkdom van landen in de hele wereld wordt gegenereerd door investeringen in menselijk kapitaal: gezondheid en onderwijs.’
In Thailand is sinds 2002 iedereen verzekerd. De uitgaven van 5 procent van het bruto binnenlands product genereren 20 procent van het rendement op gezondheidsinvesteringen.

Dinsdag 6 februari
– De regering moet particuliere ziekenhuizen strenger aan banden leggen om de medische rekeningen die ze uitschrijven, binnen de perken te houden. Het Thai Medical Error Network van patiënten die ontevreden zijn met de hoge kosten, verzamelt handtekeningen voor een petitie aan premier Prayut. Ze willen dat hij een commissie vormt die dit regelt.
Een advocaat gespecialiseerd in medisch recht hield dat pleidooi op een seminar van de Foundation of Consumers. Ze zegt dat details van enkele behandelingen op rekeningen ontbreken en dat irrelevante uitgaven worden toegevoegd. Tot nu toe hebben 40.000 personen getekend, nog 10.000 te gaan, dan gaat de petitie de deur uit.
Deelnemers aan het seminar klaagden dat beursgenoteerde ziekenhuizen gedreven worden door winstbejag in plaats van humanitaire en morele doeleinden.

Maandag 12 februari
– Elf gezondheidsprogramma’s en diensten voor preventie en rehabilitatie komen in aanmerking voor een bijdrage bovenop de reguliere vergoeding in de volksverzekering UHC. Een subcommissie van het National Health Security Office heeft ze geselecteerd uit een totaal van 88 diensten.
Maar het is nog geen gelopen race want eerst moet een economische haalbaarheidsstudie worden gedaan. Die komt naar verwachting dit jaar klaar. Het gaat onder andere om levertransplantatie voor patiënten met de eindfase van levercirrose; laparoscopy, een operatie in de maag of nierbekken waarbij een camera via een kleine incisie wordt ingebracht bij obese patiënten met diabetes en vervanging van de aorta hartklep om er drie te noemen. Het bericht somt ze allemaal op, maar dat is een hele waslijst.

14 februari
City Hall oftewel de gemeente Bangkok zegt dat in de hoofstad elk jaar 2.086 personen worden geïnfecteerd met HIV. Dat zijn er volgens Bartjens zes (!) per dag. In totaal zijn 77.034 bewoners seropositief. 2.523 zijn geïnfecteerd met andere SOA’s, oftewel 90,2 per 100.000 stedelingen. Vooral syfilis is in opmars, de helft van de patiënten zijn jongeren.
Vandaag (Valentijnsdag, weet u wel) vraagt het stedelijk Health Department op de Suan Sunandha Rajabhat universiteit met een tentoonstelling aandacht voor SOA’s. Tevens wordt een gratis bloedproef op HIV en syfilis aangeboden.
– De NHSO studeert op wijziging van de UHC-wet om compensatiebetalingen mogelijk te maken aan  vrouwen die zwanger zijn geraakt ondanks dat ze gesteriliseerd zijn. De studie is een reactie op de toename van het aantal personen die zeggen slachtoffer te zijn van sterilisaties die niet hebben gewerkt.
Maandag hield het kantoor een speciale ‘beleidsdialoog’ sessie om de kwestie op te lossen. Compensatie zou mogelijk zijn op grond van een artikel in de National Health Security Act van 2002. Dat artikel zegt dat patiënten bij fouten in medische behandelingen recht hebben op compensatie. Omdat sterilisatie wordt beschouwd als een gezondheid bevorderende dienst, is het artikel thans niet van toepassing.
Sinds 2006 hebben 738 personen geklaagd over ineffectieve sterilisaties en 54 over dito anticonceptie methodes. Enkele leden van het NHSO-bestuur vinden dat de vrouwen recht hebben op compensatie. Ze zeggen dat het artikel bedoeld is patiënten te rehabiliteren. ‘Fouten worden in de gezondheidszorg gemaakt, waaraan niemand schuld heeft. Maar wanneer iemand schade ondervindt, dient hulp te worden geboden’, zegt Supatra Nakhaphiew, die in het bestuur de civiele sector vertegenwoordigt.

Zaterdag 17 februari
– Vanaf het volgend begrotingsjaar worden baby’s gratis gevaccineerd tegen Hib (Haemophilus influenzae type B). De nationale vaccinatieraad [nooit geweten dat die bestond] heeft daarvoor het groene licht gegeven, alsmede voor vaccinaties tegen vier andere ziektes.
Jaarlijks worden 700.000 baby’s geboren in Thailand. Het Hib vaccin wordt geïntroduceerd vanwege het hoge aantal sterfgevallen door bacteriële meningitis bij kinderen jonger dan 5 jaar. Jaarlijks worden 500 kinderen geïnfecteerd, van wie 10 procent overlijdt.

22 februari
– De gemeente Bangkok gaat ‘eindelijk’ een waarborgfonds vormen om gezondheidsprogrmma’s in de vollopende hoofdstad te steunen. Minister Piyasol (Volksgezondheid) zette onlangs zijn handtekening onder het plan om Bangkok te helpen haar eigen fonds op te zetten. Andere provincies zijn Bangkok al voorgegaan, 12 jaar geleden ging het eerste van start.
De NHSO stelt in de beginfase 360 miljoen bath ter beschikking uit het budget voor de UHC-ziektekostenverzekering oftewel 45 baht per persoon voor de 8 miljoen inwoners van de hoofdstad. Later dient de gemeente 60 procent bij te dragen. Belangrijkste doel van het fonds is om ervoor te zorgen dat de bevolking een betere toegang tot gezondheidsdiensten krijgt, zegt NHSO secretaris-generaal Sakchai. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Vrijdag 23 februari
– Het niveau aan AFM1 kankerverwekkende stoffen in monsters van schoolmelk en melk in winkels voldoet aan internationale eisen. De Foundation for Consumers zegt dat de melk veilig kan worden  gedronken.
De stichting heeft 27 monsters laten onderzoeken: 14 uit scholen in 14 provincies en 13 uit winkels. De AFM1 niveaus bleken lager dan de niveaus aangegeven in de Codex Alimentarius, een internationale voedselcode die gehanteerd wordt door de FAO en WHO. AFM1 kan veroorzaakt worden door verontreinigd dierenvoedsel zoals gras, maïs en gierst.

25 februari
– Thailand en Genomics Co Ltd, een Chinees commercieel staatsbedrijf, slaan de handen ineen bij een project om de genetische gegevens van 10.000 Thaise vrijwilligers te verzamelen. Het project voorziet in een database die tot doel heeft de kennis over volksgezondheid en passende behandelingen te vergroten alsmede beter gekwalificeerd personeel te kweken.
Adjunct-directeur Sirasak van het Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS) noemt de National Genome en Gene Bank het grootste genome-sequencing project in Thailand. Hij beschouwt de database als een belangrijk middel voor beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid.
Het TCELS is in 2004 door de regering opgericht. Het koppelt innovatie in de biowetenschappen aan investeringen en faciliteert binnenlandse en internationale partnerschappen op dit gebied.
Thaise mensen zijn voor 99,99 procent genetisch identiek. De resterende 0,01 procent is van groot belang voor de keuze van medische behandeling en medicijnen.

13 provincies uitgeroepen tot rabies red zone
Het bericht over het opduiken van rabies is opvallend, want niet eerder schreef de krant erover. En toch stierven de afgelopen twee maanden al drie personen aan de ziekte. Het Department of Livestock Development (DLD) heeft inmiddels dertien provincies tot ‘rode zone’ verklaard, 42 andere zijn ‘rabies-prone’ (vatbaar). Adjunct directeur-generaal Cheerasak maakte gisteren bekend om welke provincies het gaat, maar dat wilt u vast niet weten, tenzij u er woont.
Het aantal van drie doden is genoemd door het Department of Disease Control. Vergeleken met vorig jaar is het aantal hondsdolle dieren anderhalf maal zo hoog. 247 dieren zijn sinds januari geïnfecteerd. Honden hebben het meest rabies opgelopen, maar de ziekte wordt ook gevonden in katten en vee.
Cheerasak wijst met de beschuldigende vinger naar de eigenaren van huisdieren die nagelaten hebben hun schatjes te laten vaccineren en ze vrij hebben laten rondlopen, waardoor ze het risico lopen gebeten te worden.  De bevolking beticht hij van onwetendheid. Mensen zijn zich niet bewust van de gevaren en laten zich niet inenten nadat ze gebeten of gekrabd zijn.
Cheerasak doet een beroep op baasjes (en bazinnetjes) om hun huisdier zo spoedig mogelijk te laten vaccineren zodat verdere verspreiding van de ziekte wordt voorkomen. Het DLD streeft ernaar twintig provincies rabies-vrij te verklaren.
In Mae Sot (Tak) is op het terrein van het Mae Sot ziekenhuis een hond overleden aan rabies. Omwonenden in een straal van 5 km is gevraagd hun huisdier te laten vaccineren. Het Mae Sot District Livestock Office probeert tien zwerfhonden bij het ziekenhuis te vangen.

Woensdag 7 maart
– Het kabinet heeft gisteren een krediet van 5,1 miljard baht goedgekeurd voor de UHC-zieketekostenverzekering om een terugval in de zorg voor intramurale patiënten en staf in landelijke gebieden te stuiten. Het National Health Securiy Office (NHSO) had om de aanvullende financiering gevraagd.
Vorig jaar ging 167 miljard baht naar het Thaise ziekenfonds, 11 miljard minder dan dit jaar. In 2019 is 190 miljard en in 2020 207 miljard nodig als gevolg van de verouderende bevolking. Geschat wordt dat het aantal ouderen met 20 procent stijgt tot 2035. Vice-premier Chatchai heeft de NHSO onlangs gezegd dat verhoging van het budget in 2019 niet aan de orde is. Hij waarschuwt het kantoor plannen voor verbetering op de plank te laten liggen tenzij voldoende financiering is goedgekeurd.

8 maart
– De natie moet zich voorbereiden op een verdubbeling van de kosten van gezondheidszorg naar 1,3 biljoen baht binnen 20 jaar. Dat bedrag werd genoemd tijdens een recent seminar ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het volksgezondheidssysteem.
Centraal stonden zorgen over de financiële last die zal toenemen omdat de bevolking vergrijst. Er werden diverse suggesties gedaan, maar onduidelijk is of ze ooit in de praktijk worden gebracht. Belastingverhoging is onzeker.
Duidelijk is in ieder geval dat een beter beheer van de volksgezondheidssector vereist is. De grootste zorg gaat uit naar de UHC ziektekostenverzekering, die al geld tekort komt. Wanneer geen maatregelen worden genomen, zullen de kosten verder stijgen.

Zaterdag 17 maart
– De Thaise gezondheidsautoriteiten en Unicef hebben de handen ineen geslagen om tegen 2028 een eind te maken aan de HIV/Aids epidemie. Ze hebben een nieuw online ‘gezondheidsstation’ geopend, gericht op teenagers en homoseksuelen.
Volgens het ministerie van Volksgezondheid was vorig jaar 55 procent van de vijfduizend nieuwe patiënten jonger dan 25 jaar en homoseksuelen vormden 40 procent. Directeur Samarn van het bureau Aids, tbc en SOA’s zegt: ‘Het goede nieuws is dat op zeker moment het land 150.000 patiënten telde, die jaarlijks werden geïnfecteerd. Vorig jaar hebben we 5.000 gedocumenteerd. Het slechte nieuws is dat het moeilijk is het aantal terug te brengen zonder deze groepen die een groter risico lopen, aan te pakken.’
Het ‘station’, Lovecare YMSM geheten, concentreert zich op het delen van informatie, voorziet in consultaties en organiseert medische diagnoses. Het voorziet in twee gratis bloedtesten op HIV per jaar. Geïnfecteerden krijgen levenslang toegang tot de vereiste medicatie.
Alhoewel Thailand succes heeft geboekt bij de strijd tegen HIV, neemt het aantal infecties in de twee genoemde doelgroepen nog steeds toe. Thomas Davin, vertegenwoordiger van Unicef Thailand, zegt dat de helft van de teenagers die gevraagd is hoe ze zich kunnen beschermen, dit niet weet. Omdat er een taboe rust op gesprekken over seks, durven ze het hun ouders en vrienden niet te vragen.

18 maart
Pagina 4 besteedt in een Special Report uitgebreid aandacht aan oudere invaliden. Het artikel meldt dat de 60-jarige Suban uit Ubon Ratchathani, die aan verschillende aandoeningen lijdt (diabetes, hoge bloeddruk, galstenen en staar) en voorheen aan bed was gekluisterd, tekenen van herstel vertoont. Sinds twee jaar krijgt ze regelmatig thuis fysiotherapie, gegeven door verzorgers in het kader van een programma van het National Health Security Office. ‘Ik heb nooit gedacht dat ik weer zou kunnen lopen.’

Woensdag 21 maart
– Oorlogsberaad over de uitbraak van rabiës. De gemeente Bangkok (BMTA) overlegt vandaag met functionarissen uit zeven omliggende provincies over maatregelen om een uitbraak in de hoofdstad en omgeving te voorkomen. Bangkok is een van de 22 provincies die door het Department of Livestock Development zijn uitgeroepen tot tijdelijke rabiës epidemie en voor rabiës vatbare zone.
Gouverneur Aswin zegt dat een van de uitdagingen om een epidemie te voorkomen is om hondeneigenaren te bewegen hun dier te laten vaccineren en niet op straat te zetten.
In Nakhon Si Thammarat worden geïnfecteerde dieren gedood. Het lokale kantoor van het DLD verdedigt het besluit omdat het kantoor niet de fondsen heeft de besmette dieren in quarantaine te plaatsen. Op een vidoeclip is te zien hoe in een tempel honden worden afgemaakt.
Tot nu toe zijn dit jaar zes personen overleden aan rabiës. Bangkok telt sinds 2016 geen dodelijke slachtoffers. In de hoofdstad leven 100.000 zwerfhonden.

DLD krijgt knauw met rabiës vaccin schandaal
22 maart – Op de lijst van schandalen kan een nieuw schandaal worden bijgeschreven: het rabiësvaccin schandaal. Nog voordat er ook maar iets bewezen is, gebruikt Bangkok Post deze beladen term in haar openingsverhaal. Maar de krant kent haar pappenheimers. Jarenlang heeft het Department of Livestock Development (DLD) het vaccin bij dezelfde leverancier gekocht, wat een aanwijzing kan zijn voor mogelijke onregelmatigheden.
Gisteren maakte het ministerie van Landbouw bekend dat een onderzoek wordt begonnen. De kwestie kwam ter sprake op een persconferentie die de DLD had belegd voor een update over de uitbraak van de ziekte die dit jaar al zes levens heeft gekost. En nu wordt het pikant, want het bedrijf dat het vaccin de afgelopen 25 jaar leverde, heeft banden met de echtgenote van een voormalig adjunct directeur-generaal. Critici [daar heb je ze weer] vragen zich ook af of het geleverde vaccin kwalitatief onder de maat is.
Directeur-generaal Apai bleek huiverig om de kwestie te bespreken. Het enige wat hij zei was dat sinds 2014 geen zaken meer wordt gedaan met het bedrijf en dat de adjunct vorig jaar is overgeplaatst naar een ander departement. Apai benadrukte dat het aankoopproces transparant was. Met de specificaties was niet geknoeid om één bepaalde leverancier te bevoordelen.
Het schandaal wordt gezien [door wie?] als een nieuwe tegenslag voor de DLD die al onder vuur ligt over de manier waarop het vaccinatieprogramma voor zwerfhonden en -katten na de verspreiding van het virus in 24 provincies wordt aangepakt.
Twijfel aan dat programma is dinsdag gezaaid door hoofd Thirawat van de faculteit Medicijnen van de Chulalongkorn universiteit. Tijdens een seminar stelde hij de prikkelende vraag: Waarom hebben we deze situatie als we de target hebben gehaald die gesteld is in het programma? Als we de dieren hadden gesteriliseerd, waarom is het aantal zwerfdieren dan toegenomen?’
Apai zegt dat de cijfers niet gefantaseerd zijn. De DLD werkt samen met lokale bestuursorganen om circa 8,24 miljoen zwerfdieren te vaccineren. Inmiddels zijn 2,4 miljoen dieren gevaccineerd. In juni zal 80 procent van de dieren binnen een straal van 5 kilometer waarin geïnfecteerde dieren zijn aangetroffen, gevaccineerd zijn, aldus Apai.
Thirawat vindt de verdeling van het land in drie zones: groen, geel en rood al naar gelang de ernst, misleidend omdat de mensen de situatie minder ernstig opvatten dan ze zouden moeten doen. De situatie begon in 2016 zorgelijk te worden en is dit jaar verergerd. Gebrek aan coördinatie tussen de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid is daarvoor deels verantwoordelijk. Thirawat vindt dat Volksgezondheid de vaccin richtlijnen van de WHO moet overnemen want die zijn effectiever om infecties te voorkomen.
Veearts Pornpitak noemt als belangrijkste oorzaak van de sterfgevallen het feit dat mensen die zijn gebeten, zich niet laten behandelen. De meeste mensen weten niet dat de kansen om te overleven klein zijn, wanneer iemand die geïnfecteerd is, symptomen van de ziekte vertoont.
Zoals eerder gemeld hielden de gemeente Bangkok en zes buurprovincies gisteren oorlogsberaad. Na afloop zei gouverneur Aswin dat de hoofdstad voldoende voorraden vaccin heeft. Het vaccin wordt betrokken van een leverancier die is gecertificeerd door de FDA.
Op de foto begroet Apai leden van een alliantie voor dierenrechten. Ze protesteren tegen het doden van dieren om de verspreiding van rabiës tot staan te brengen en willen deel uitmaken van een panel dat de infectiegevallen onderzoekt.

Experts pleiten voor beperking van paraquat gebruik
22 maart – Nieuw argument om een eind te maken aan het gebruik van het chemisch bestrijdingsmiddel paraquat c.q. het te beperken. Op een seminar over de gezondheidseffecten hebben experts gepleit voor bescherming van kinderen, met name pasgeborenen, die bij boerderijen wonen.
Alhoewel er geen bewijs is dat baby’s geschaad worden, is uit laboratoriumtesten op dieren gebleken dat paraquat negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen en het spier- en zenuwstelsel. ‘Daarom is het heel belangrijk om maatregelen te hebben die het risico verkleinen,
waaronder een beperking van het herbicidegebruik in de agrarische sector’, zei Pornpimol, gezondheidsexpert in het Department of Occupational Health and Safety.
Pornpimol heeft onderzoek gedaan naar 113 zwangere vrouwen in landbouwgebieden waar paraquat wordt gebruikt. 81 woonden in Nakhon Sawan, Amnat Charoen en Kachanaburi. De eerste twee provincies behoren tot de tien ergste provincies met gevallen van pesticide vergiftiging in het land.
Het risico van paraquat concentratie is in agrarische gebieden zes maal hoger dan in gebieden zonder landbouw. In landbouwgebieden lopen vrouwen die op boerderijen werken in de zesde tot de negende maand van hun zwangerschap een 5,4 hoger risico besmet te worden dan vrouwen die niet op een boerderij werken.
Eind deze maand valt een beslissing over het gebruik van paraquat, chlorpyrifos en glyphosate. Paraquat is verboden in 53 landen, waaronder Vietnam en Laos. Over een verbod wordt al lang gesproken, boeren en zelfs overheidsfunctionarissen staan niet te juichen.
Volgens een botanicus van het Department of Agriculture is er geen geloofwaardige studie waaruit de negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid van gebruikers blijken. Het departement is tegenstander van een verbod, het vindt dat gewacht dient te worden op betrouwbaarder research. Een verbod verhoogt de productiekosten jaarlijks met 40 miljard baht. De botanicus is wel voorstander van beperking en regulering van het herbicide gebruik.

Twee nieuwe feiten over rabiës
23 maart – In de nieuwskolommen heb ik er nog weinig tot niets over gelezen, maar dankzij het opinieverhaal van Sanitsuda Ekachai (dat ik verder niet zal behandelen) kwam ik te weten hoeveel honden al gedood zijn en dat nep-vaccin is toegediend.
Eerder las ik dat in de tempel Wat Khao Pridi in Nakhon Si Thammarat honden zijn afgemaakt. Op een videoclip op de social media is te zien hoe een groep Livestock functionarissen de dode honden verzamelen. Een functionaris vraagt om begrip, de tempel zou geen geld hebben de dieren in quarantaine te plaatsen, maar de vrouw die de video opnam vervloekt de doodgravers.
Het blijkt niet de enige executie van honden te zijn. In februari was de bevolking in alle staten toen bekend werd dat meer dan tweehonderd honden en katten in Chiang Mai waren gedood. Dat werd noodzakelijk geacht omdat het het besmettingspercentage dit jaar zou zijn verdubbeld.
Sanitsuda schrijft dat er dit jaar veel gezichten met schaamrood waren, toen bekend werd dat de rabiës uitbraak te wijten was aan sub-standaard vaccins. Ze schrijft dat corruptie ‘definitely’ betrokken was bij het vaccinatie schandaal. De vaccinaties werden toen onderbroken. Maar meer schrijft ze er niet over en in de krant zelf heb ik er nooit over gelezen.
Hoewel onvolledig en vragen oproepend leek het me zinvol het te melden in Nieuws uit Thailand en dat doe ik dan ook bij dezen. Waarom wordt er trouwens geen onderzoek naar gedaan? (Bron: Bangkok Post, 22 maart)
Update: In de krant van vandaag verdedigt het ministerie van Landbouw zich tegen de beschuldiging van het gebruik van sub-standaard vaccins. Het bedrijf dat 25 jaar de vaccins leverde (zie het bericht van gisteren: DLD krijgt knauw met rabiës vaccin schandaal) en eigendom was van de echtgenote van het latere hoofd van de DLD, staat sinds 2014 op de zwarte lijst. In 2016 vond de FDA te lage concentraties in vaccins geleverd door een ander bedrijf. Het bericht bevat dermate veel details dat ik de weg ben kwijt geraakt.

Dinsdag 27 maart
– In de provincies Buri Ram en Nakhon Ratchasima zijn nieuwe gevallen van rabiës ontdekt. In elk van beide provincies gaat het om twee infecties. Buri Ram telt tot nu toe acht gevallen. Intussen slinkt de voorraad vaccins in hoog tempo omdat honden- en kattenbaasjes en -bazinnetjes hun huisdier laten vaccineren. Buri Ram heeft nog tweeduizend doses, maar die worden gereserveerd voor noodgevallen. Het wachten is op nieuwe voorraden.
In Nakhon Ratchasima is een bewoner overleden aan een op rabiës lijkende ziekte [geen details]. De provincie telt 400.000 honden en 120.000 katten. Gouverneur Wichian zegt dat haast gemaakt wordt met de aankoop van vaccins. Het doel is om alle honden en katten volgende maand gevaccineerd te hebben.
De provincie Trat, die nog niet is getroffen door rabiës, koopt meer vaccins. Twintigduizend dieren moeten er nog gevaccineerd worden.

Donderdag 29 maart
– Voorzitter Wallop van de parlementscommissie dierenwelzijn dringt aan op wijziging van de Cruelty Prevention and Welfare of Animals Act met een verplichting om huisdieren te registreren. Overtreders dienen strenger bestraft te worden om het aantal zwerfhonden in Bangkok en elders te beperken, die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van rabiës.
Het voormalig hoofd van de Zoological Park Organisation vindt dat de regering de kosten van het implanteren van een chip (100 tot 200 baht) voor haar rekening moet nemen. Hij zei dat gisteren op een druk bezocht seminar.
In de afgelopen drie maanden zijn zeven personen aan rabiës overleden, de laatste in Phatthalung. De 39-jarige man werd een maand geleden door zijn hond gekrabd, maar liet zich niet vaccineren. Andere slachtoffers zijn gevallen in Surin, Trang, Songkhla, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan en Buri Ram.

Vrijdag 30 maart
– In mei begint een campagne tegen hepatitis-B. Doel is het aantal kinderen dat met het virus wordt besmet, in 2025 te hebben teruggebracht tot minder dan 0,1 procent. In twaalf provincies wordt begonnen met een proefproject.
Het Department of Disease Control gaat in het kader van de campagne zwangere vrouwen vaker controleren. De baby’s van moeders die hepatitis-B hebben, krijgen een hepatitis B immune globulin injectie. Verwacht wordt 95 procent van de baby’s te kunnen vaccineren. Eveneens 95 procent van de geïnfecteerde moeders krijgt het advies antiviral medicatie te gebruiken. 90 procent van de vaccinaties wordt elk jaar herhaald.
De campagne is een reactie op het verzoek van de WHO aan verschillende landen om het infectiecijfer bij kinderen jonger dan 5 jaar tegen 2030 terug te brengen naar minder dan 0,1 procent. In Thailand worden jaarlijks 3.800 kinderen besmet.

Thaise oogartsen krijgen onderscheiding voor muziektherapie
16 april – Een team oogartsen van het Thammasat universiteitsziekenhuis heeft op de 46th International Exhibition of Inventions in Genève een onderscheiding gewonnen voor het gebruik van muziektherapie om de zorgen en pijn van patiënten die aan staar worden geopereerd, te verzachten.
Het team heeft samen met Duitse componisten een lied en melodie geschreven dat de pijn en stress
vermindert. Teamleider Sakchai zegt dat de operatie daardoor minder traumatisch wordt. De methode is al op drieduizend patiënten toegepast. Sakchai denkt dat ze ook kan worden gebruikt bij andere kleine operaties, zoals tandchirurgie.
Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat het team in de prijzen viel. Vorig jaar kreeg het een eervolle vermelding voor de ontwikkeling van een applicatie die artsen helpt bij het diagnosticeren van mensen met diabetic retinopathy, een complicatie van de ogen, veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in het lichtgevoelige weefsel van het netvlies.
De tentoonstelling in Genève is de grootste in zijn soort en toont doorbraken op het gebied van medicijnen, techniek en voedselwetenschap.

Dinsdag 8 mei
– De eerste fase van klinische testen voor een betaalbare behandeling van hepatitis C heeft een hoog genezingsgehalte opgeleverd. Sinds 2016 wordt een gecombineerd medicijn van sofosbuvir en ravidasvir getest op 81 patiënten. 97 procent reageerde positief op de behandeling.
Thans kost een behandeling met een commercieel geregistreerd medicijn 40.000 baht. De combinatie kost 10.000 baht omdat ravidasvir, dat nog niet geregistreerd is, minder kost.
Binnenkort begint de tweede testfase met 300 patiënten. Die duurt vermoedelijk twee jaar. De medicijncombinatie kan ook HIV-patiënten helpen.

1 op de 10 hoofdstedelingen kampt met psychische problemen
10 mei – Een op de tien inwoners van Bangkok kampt met psychische problemen, variërend van bipolaire stoornis tot depressies en andere zorgen. Het Department of Mental Health (DMH) heeft 2.068 buurten in de hoofdstad gekozen om er buurtleiders te ondersteunen bij het bevorderen van de geestelijke gezondheid van buurtbewoners.
Het beleid is een uitvloeisel van het 5-jaarlijks onderzoek naar geestelijke gezondheid in 2013, dat een aantal zorgelijke trends blootlegde. Daaruit is gebleken dat 11,5 procent van de bewoners van 18 jaar en ouder (520.000 personen ) in Bangkok op zeker moment in hun leven met problemen kampt. De stad telde toen 5,6 miljoen geregistreerde bewoners. Het aantal probleemgevallen is vermoedelijk veel hoger omdat Bangkok’s werkelijke bevolking het dubbele bedraagt. Hoe ernstig sommige problemen zijn, is niet duidelijk.
DMH-hoofd Boonruang noemt als risicofactoren voor de stadsbevolking economische uitdagingen en stressvolle situaties zoals verkeersopstoppingen en luchtverontreiniging. Buurtleiders krijgen een speciale training om mensen te vinden die hulp nodig hebben en hen met de juiste hulpverlening in contact te brengen.
Het programma is vorig jaar begonnen met de nadruk op ouderen. Bangkok telt 900.000 personen van 18 jaar en ouder (18 procent van het totaal aantal inwoners). Uit onderzoek is gebleken dat 61 procent weken achtereen kampt met verveling en bezorgdheid, 97 zit voornamelijk thuis en bezoekt geen ouderenclub waarvan er 354 zijn.

11 mei
– Gisteren was National Work Safety Day, dus een uitgelezen gelegenheid voor arbeidsgroepen het ministerie van Werkgelegenheid te vragen om de financiële compensatie voor de kosten van ziektes en letsel opgelopen tijdens het werk te verbeteren.
Voorzitter Sawit van het Thai Labour Solidarity Committee overhandigde gisteren een petitie met die oproep aan minister Adul (Werkgelegenheid). Hij zei dat alle werkers die verzekerd zijn via het social security system onbeperkte toegang dienen te hebben tot het fonds dat die kosten dekt.
Somboon Srikhamdokkhae van het Network for People Suffering Work-related Illnesses zegt dat veel bedrijven dwars liggen. Ze sluiten voor hun werknemers een groepsverzekering af waarvan de uitkeringen beperkt zijn, om te voorkomen een beroep te moeten doen op het fonds, dat voorziet in een maximum compensatie van 2 miljoen baht per persoon. In sommige gevallen hebben werknemers die via een onderaannemer bij bedrijven werken, hun baan verloren.
– Zwangere vrouwen die verzekerd zijn via het social security system, krijgen een extra toelage van 1.000 baht om hen te stimuleren prenatale zorg te zoeken. Ze hadden al recht op 13.000 baht voor de kosten van de geboorte en een vergoeding van 500 baht in de eerste twaalf weken van de zwangerschap, 300 baht in de dertiende tot de twintigste week en 200 baht in de weken daarna. De nieuwe vergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei verleend.

Zondag 13 mei
– De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) en het National Institute for Emergency Medicine (NIEM) bundelen de krachten om medisch hulpverlening sneller beschikbaar te maken door het inzetten van een helikopter.
Thans beperkt de wet het aantal plaatsen waar helikopters mogen landen, ze bevat geen uitzonderingen voor medische dienstverlening. De CAAT streeft ook naar directe routes naar plaatsen waar hulp nodig is in plaats van de routes die zijn vastgesteld door Aeronautical Radio of Thailand.
De NIEM wijst erop dat helikopters patiënten drie- tot vijfmaal sneller kunnen bereiken dan ambulances. Thans worden de heli’s alleen in urgente gevallen ingezet bij patiënten die gewond zijn geraakt op eilanden en onmiddellijke medische zorg nodig hebben van ziekenhuizen op het vasteland.
Bangkok Hospital is thans de enige medische organisatie die medische zorg via de lucht verleent. Het ziekenhuis beschikt over twee helikopters. Gemiddeld maakt elk toestel 10 tot 15 trips per maand. HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) kan momenteel in Thailand moeilijk worden verleend wegens de hoge kosten, de wetgeving en het tekort aan getraind personeel. CAAT-directeur Chula hoopt dat de wijzigingen meer operators stimuleert het luchttuim te kiezen. Het parlement buigt zich thans over wijziging van de Air Navigation Act en de CAAT Emergency Decree.
De samenwerking tussen CAAT en NIEM kwam vrijdag ter sprake op een conferentie. EU directeur-generaal mobiliteit en transport zei dat de ontwikkelingen een noodzakelijke maatregel zijn om de mortaliteit van verkeersongelukken terug te dringen. De EU adviseert Thailand over de HEMS.

Zaterdag 19 mei
– Het Siriraj ziekenhuis heeft de eerste mobiele stroke unit in gebruik genomen, een wagen voor onmiddelijke hulpverlening aan mensen die een beroerte hebben gekregen waarna ze zo snel mogelijk naar Siriraj worden gebracht. De wagen (kosten 20 miljoen baht) wordt bemand door een specialist en verpleegsters. Hij is onder andere uitgerust met een CT scanner, beademingsapparatuur, een hydraulische brancard, real time camera’s en een radioverbinding met het ziekenhuis, zodat daar tijdig de nodige voorbereidingen kunnen worden getroffen.

Verboden in 30 landen, toegestaan in Thailand
24 mei – Milieugroepen waaronder BioThai en het Pesticide Alert Network stappen naar de bestuursrechter nu het Hazardous Substance Committee heeft besloten het gebruik van de giftige onkruidverdelger paraquat, verboden in 30 landen, toe te staan. Ook de pesticides glyphosate en chlorpyrifos kregen het groene licht.
Volgens de commissie zijn er onvoldoende studies die bewijzen dat de chemicaliën een gezondheidsrisico vormen. Gebruik blijft toegestaan onder aangescherpte voorschriften, maar die beperking stelt m.i. niets voor, want This Is Thailand, zoals de uitdrukking luidt. Regels zijn er om overtreden te worden, reden waarom bijvoorbeeld de EU nog steeds niet de gele kaart heeft ingetrokken omdat het land de IUU-regels niet volledig nakomt.
Voor Witoon Lienchamroon, hoofd van BioThai, komt het groene licht van de commissie niet als een verrassing. Consumentengroepen hebben herhaaldelijk drie leden beschuldigd van banden met groepen [bedrijven?] die het gebruik van de herbicides steunen. ‘Ze staan niet open voor het feit dat deze chemicaliën in veel landen zijn verboden en ze geloven niet de rapporten over de gevolgen van het gebruik voor de gezondheid van de gebruikers.’
De requestanten vragen de rechter het besluit ongeldig te verklaren omdat het in strijd is met de Hazardous Substance Act van 1992 die verbiedt dat commissieleden met belangenconflicten meestemmen. Desondanks gaf de commissie in meerderheid toestemming voor het voortgezet gebruik. Alleen gezondheidsexpert Jiraporn van de faculteit Farmacie (Chulalongkorn universiteit) en lid van de commissie steunde een verbod, wat trouwens vorig jaar ook al is bepleit door het ministerie van Volksgezondheid.
In aansluiting op de gang naar de bestuursrechter gaat het Pesticide Alert Network een publiekscampagne beginnen, waarin consumenten wordt gevraagd bedrijven die betrokken zijn bij de verkoop van pesticides en herbicides te boycotten.
Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat het gebruik schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van Thaise boeren. Uit een studie van de Chulalongkorn universiteit is gebleken dat vrouwen blootgesteld aan glyphosate een verhoogd risico op borstkanker en miskramen lopen.

Vrijdag 1 juni
– De Rural Doctors Society (RDS) heeft de geplande protestactie tegen twee nieuwe regelingen voor tijdelijk personeel afgeblazen, nadat het ministerie van Financiën er tijdelijk van afziet. De regeling vereist ziekenhuizen geen personeel aan te nemen dat door de ziekenhuizen zelf wordt betaald in plaats van betaald te worden uit het overheidsbudget.
Als ze dat niettemin willen doen, dienen ze eerst toestemming te vragen aan het Comptroller-General’s  Department van het ministerie. Maar dit beperkt hun flexibiliteit op personeelsgebied. President Kriengsak van de RDS zegt dat dit gezien wordt als een poging om het beheer te centraliseren. Alhoewel de kou nu even uit de lucht is, vreest hij dat de regelingen uiteindelijk toch zullen doorgaan.
Van de 400.000 artsen die in overheidsziekenhuizen werken, is slechts 5 procent ambtenaar die permanent in dienst zijn en betaald worden uit overheidsfinanciën. De overigen worden betaald uit het eigen inkomen van ziekenhuizen. De helft van het overige medisch personeel bestaat uit werknemers op contractbasis.

Zaterdag 2 juni
– Dengue (knokkelkoorts) kan voor volwassenen dodelijk zijn, waarschuwt het Disease Control Department (DCD). Het virus is voor hen gevaarlijker dan voor jonge mensen. Meestal worden kinderen beschouwd als grootste risicogroep, maar dit jaar zijn al 12 van de 19 volwassen zieken overleden.
De symptomen zijn het ergst bij mensen met overgewicht en degenen die aan andere ziektes lijden, zoals hoge bloeddruk of hartstoornissen. De ziekte kan leiden tot uitval van de nieren, waardoor de patiënt overlijdt. De DCD adviseert om bij koorts die langer dan twee dagen duurt, onmiddellijk de dokter te raadplegen.
De seizoensuitbraak begon dit jaar in april en duurt tot tot het einde van het regenseizoen in oktober. In de eerste helft van het jaar zijn 13.164 personen ziek geworden, van wie 19 ouder dan 15 zijn gestorven. Vorig jaar stierven 63 personen.

Ziekenhuisplan roept gemengde reacties op
8 juni – nHet plan van een panel, belast met de decentralisatie van overheidstaken, om het beheer van alle 9.800 gezondheidscentra in tambons over te hevelen van het ministerie van Volksgezondheid naar lokale bestuursorganen, roept gemengde reacties op meldt de krant in de opening van pagina 4.
Dat zei adjunct-permanent secretaris Marut van het ministerie gisteren na een vergadering van betrokken partijen. Hij benadrukt de noodzaak van nadere studie naar de voor- en nadelen. Met de overheveling is eerder een proef gedaan. Sommige hadden er goede ervaringen mee, andere wilden liever terugkeren naar Volksgezondheid.
De nadelen bleken bij de aanschaf van anti-rabiës vaccin. Lokale bestuursorganen waren niet bevoegd die aan te schaffen, waardoor rabiës op veel plaatsen zich kon verspreiden, aldus Marut.

8 juni
Drie dorpen in het district Wang Nua (Lampang) zijn onder verscherpt toezicht gesteld na een uibraak van het Zika-virus. Bij zes personen is de diagnose gesteld, vijftig worden verdacht. Medici zijn naar de getroffen dorpen gestuurd om zieken te testen.

Zondag 10 juni
Het Department of Disease Control waarschuwt voor de verspreiding van de infectieziekte meliodose. In Songkhla is één persoon daaraan overleden en zijn achttien ziek geworden. Het DDC schrijft de uitbraak toe aan het natte weer. Mensen die door water waden lopen het risico op besmetting. Vaak worden de symptomen verward met die van tbc. Patiënten met diabetes en leverziektes zijn het meest vatbaar voor de bacterie.

Dinsdag 12 juni
2 Het ministerie van Volksgezondheid heeft in Khon Kaen het startschot gegeven voor een anti-rookcampagne in 148 districten. In elk district worden 500 vrijwilligers geworven om rokers te bewegen roken op te geven. De campagne wordt elke drie maanden geëvalueerd. Jaarlijks sterft een half miljoen Thai aan chronische ziektes die worden veroorzaakt door roken.

Donderdag 14 juni
In Phimai (Nakhon Ratchasima) wordt met insecticide gesproeid om de verspreiding van dengue fever tegen te gaan. 59 dorpelingen, de meesten leerlingen en tussen 10 en 24 jaar, zijn besmet met het virus. Dit jaar kent de provincie geen dodelijke slachtoffers. Phimai is aangewezen als risicogebied.
Ziekenhuizen en gezondheidscentra hanteren strengere maatregelen om de seizoensuitbraak de kop in te drukken. Bewoners is geadviseerd broedplaatsen van muggen met stilstaand water op te ruimen.

3 juli
Het Department of Livestock Development heeft sinds oktober 7 miljoen van de 8,2 miljoen honden en katten waarop het zich richt, gevaccineerd tegen rabiës. Honden en katten binnnen een straal van 5 km rond een uitbraak van rabiës hebben een prik gekregen. Het departement verwacht voor het eind van het jaar de klus geklaard te hebben.
Het meldt verder dat 246.344 honden zijn gesteriliseerd met als target 300.000. Het Department of Local Administration heeft 9,1 miljoen van de geschatte 10 miljoen honden en katten geregistreerd.
– Het ministerie van Volksgezondheid is streng, blijkt uit de opening van pagina 4. Nieuwe dokters kunnen vanaf volgend jaar een boete van 5 miljoen baht krijgen als ze na afstuderen aan een staatsuniversiteit niet de verplichte stage van drie jaar lopen bij een medische instelling van de overheid.

4 juli
– Aan de volksverzekering Universal Healthcare Coverage zijn vijf vaccins toegevoegd die vergoed worden. Het gaat om vaccins tegen difterie, tetanus, hepatitis B, pertussis en haemophilus influenza alsmede het vaccin raltegravir, een medicijn dat wordt gebruikt tegen de overdracht van HIV van moeder op kind, en bevasicumab, twee dure vaccins die door slechts weinig patiënten worden gebruikt.

FDA roept nog meer valsartan terug
26 augustus – De Food and Drug Administration (FDA) heeft haar terugroepactie van valsartan uitgebreid, een medicijn dat gebruikt wordt om de bloeddruk te beheersen en hartfalen te voorkomen. Het medicijn wordt teruggeroepen omdat gebleken is dat het een onzuiverheid bevat. De laatste terugroepactie heeft betrekking op partijen valsartan waarin ingrediënten van Hetero Labs Limited uit India zijn verwerkt. Ze bevatten hoge niveaus aan N-nitrosodimethylamine (NDMA), een stof die een potentieel kankerrisico vormt.
FDA adjunct secretaris-generaal Surachoke zegt dat de terugroepactie betrekking heeft op drie farmaceutische bedrijven: twee die het medicijn importeren en verspreiden, en een dat de drugs in licentie produceert waarbij ingrediënten van het Indiase bedrijf worden gebruikt. De importeurs dienen uiterlijk eind deze maand details van de verkoop sinds 2015 aan de FDA te overleggen. De Thaise fabrikant moet het medicijn binnen 15 dagen terugroepen.
Vorige maand riep de FDA al vijf valsartan merken terug met ingrediënten van Zhejiang Huahai Pharmaceuticals uit China. Die bleken ook NDMA te bevatten. De uitgebreide terugroepactie heeft geen gevolgen voor patiënten want er zijn voldoende andere valsartan producten beschikbaar.

Medicijnwet is een bittere pil; veiligheid patiënten in gevaar
30 augustus – Een netwerk van apothekers in het Zuiden heeft zich aangesloten bij de protesten tegen een artikel in de nieuwe Drug Act dat andere gezondheidswerkers toestaat medicijnen te verstrekken. Ze zeggen dat het de gezondheid van patiënten in gevaar kan brengen en investeerders zakelijke kansen kan bieden.
Hoewel het artikel tot doel heeft het tekort aan apothekers in staatsziekenhuizen aan te pakken, waar verpleegsters  helpen medicijnen te verstrekken, maken critici zich zorgen dat professionele gezondheidswerkers niet de juiste kennis hebben om dat werk te doen. Ze zijn ook bang dat kruidenierswinkels in het land medicijnen gaan verkopen, wat de pogingen frustreert om veilig medicijngebruik te stimuleren.
Het zuidelijk netwerk heeft zich aangesloten bij een civiel netwerk in het Noordoosten dat een oproep heeft gedaan zaterdag in Khon Kaen bijeen te komen voor een protest bij de faculteit Pharmaceutical Sciences van de Khon Kaen universiteit.
Gezondheids professionals in Nakhon Ratchasima juichen de nieuwe wet toe, want die weerspiegelt beter de huidige situatie. Directeur Rattana van het Lak Roi wijkgezondheidscentrum zegt dat in zijn centrum geen apothekers werken. De verpleegsters die medicijnen verstrekken, zijn zich bewust van de beperkingen en voelen zich ongemakkelijk. ‘Wanneer de medicijnwet wordt veranderd, zal de staf het werk met een meer gerust hart doen.’
Overigens stuurt het Debaratana Nakhon Ratchasima ziekenhuis tweemaal per week een van zijn twee apothekers naar het centrum om medicijnen te verstrekken en de staf voor te lichten over veilig medicijngebruik.
Over de door de FDA voorgestelde wijziging wordt al zeven maanden geruzied.

FDA krabbelt terug met medicijnwet
5 september – Het begint op te vallen: een ministerie of overheidsdienst lanceert een plan, op de social media protesteren tegenstanders of er wordt gedemonstreerd en daarna wordt het plan ingetrokken, uitgesteld of versoepeld. Negatief gesteld: Dat getuigt niet van zorgvuldige beleidsvoorbereiding, positief gesteld: Het is een proefballonnetje om de reactie van de bevolking c.q. betrokkenen te testen. Laat ik het maar op het laatste houden.
De Food and Drug Adminstration krabbelde gisteren na groeiende druk terug van haar voornemen de verstrekking van medicijnen ook aan niet-apothekers toe te staan, zoals verpleegsters. Maar de beroepsgroep was er niet van gediend en liet dat ook duidelijk weten.
Op een vergadering van volksgezondheids functionarissen en vertegenwoordigers van apothekers zijn beide partijen het eens geworden over de controversiële onderdelen van de Drug Bill 1967 die herzien wordt, waaronder ook nieuwe classificaties voor enkele medicijnen. Afijn, het staat allemaal haarfijn uitgelegd in bovenstaande graphic.

Eigen bijdrage bij ziektekosten krijgt nieuwe impuls
6 september – Bangkok Post bevat vandaag dertien nieuwsberichten en -verhalen en de rubriek InBrief met vijf kortjes. Op de voorpagina twee foto’s van de ravage die de tyfoon Jebi in Japan heeft aangericht; één grote met beschadigde auto’s die op en onder elkaar liggen – lijkt wel een autokerkhof. De andere iets kleiner is een luchtfoto van de onder water gelopen Kansai International
Airport in Osaka.
Opening is een verhaal over het idee bij ziektekosten een eigen bijdrage te gaan heffen. Dat idee is geopperd door directeur-generaal Suttirat van het Comptroller General’s Department. De bijdrage van 10 à 20 procent zou alleen gelden voor verzekerden via de UC-volksverzekering (het zogeheten gold card scheme) die meer dan 100.000 baht per jaar verdienen, en helpen de financiële last van de overheid te verminderen.
Suttirat zegt dat het departement nooit de suggestie heeft gedaan het geld van gold card houders te incasseren. De zorg voor hen ligt bij het ministerie van Volksgezondheid, zegt hij. Minister Apisak (Financiën) ontkent dat het ministerie [van Financiën?] iets te maken heeft met het idee. ‘De regering beseft dat de zaak gevolgen heeft voor de rechten van mensen dus die moet grondig worden besproken waarbij de voordelen moeten worden beoordeeld.’
Secretaris-generaal Sakchai (National Health Security Office) denkt dat het idee weinig kans maakt om te worden gerealiseerd. ‘Het idee is het minst effectief wanneer het gaat om mensen toegang te verlenen tot gezondheidszorg. Ze zouden niet weten hoeveel ze moeten betalen want de behandelkosten van ziektes variëren.’

8 september
– Een woongemeenschap in het district Chalerm Prakiat (Nakhon Si Thammarat) is uitgeroepen tot rabies control zone nadat een zwerfhond die een baby van 19 dagen had gebeten, het rabiës virus bleek te dragen. Het meisje wordt behandeld op de IC van het Maharat ziekenhuis.
Functionarissen van het Livestock Office zijn begonnen huisdieren en andere dieren te vaccineren. 26 personen, waaronder het meisje, haar familie en reddingswerkers, zijn in een risicogroep geplaatst omdat ze in contact zijn gekomen met de baby of de hond.

11 september
Pagina 2 opent met het bericht dat het National Health Security Office zich aansluit bij de toenemende oproepen om drie gevaarlijke chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt, te verbieden. Jaarlijks worden vijfduizend mensen behandeld die ermee in contact zijn gekomen wat de overheid 22 miljoen baht kost. ’t Is een onderwerp waar al vaak over geschreven is, dus ik laat het hierbij.

17 september
De smart ID-card vermindert de zorgen van patiënten of ze de kosten van medische behandeling kunnen betalen, met name wanneer ze geen geld bij de hand hebben om direct te betalen zoals in het verleden.  Ambtenaren hoeven zich alleen maar te identificeren met de kaart en ziekenhuizen verlenen dan de vereiste zorg. De kaart fungeert derhalve als een vorm van kredietgarantie want de kosten worden later verrekend met het centrale budget. Voorheen moesten ambtenaren vooraf betalen en declareerden ze de kosten later zonder te weten of ze recht op vergoeding hadden.
– Het Mae Sot General Hospital in de provincie Tak heeft bevestigd dat een nieuw geval van elephantiasis (olifantsziekte) in de provincie is ontdekt, zes maanden nadat wereldgezondheidsorganisatie WHO Thailand had geprezen voor het uitroeien van de tropische ziekte. Het gaat om een arbeider (39) uit Myanmar die op een boerderij in Phop Phra werkte en samen met zijn moeder, vrouw en zoontje van 12 jaar in de buurt woonde. Bij hen is de ziekte niet geconstateerd.
Als voorzorgsmaatregel heeft het ziekenhuis zijn honderd stafleden en de familie van de patiënt gevaccineerd. Ook heeft het ziekenhuis personeel naar Phop Phra gestuurd om te controleren of er meer gevallen zijn. Migranten en vluchtelingen die langs de grens met Myanmar verblijven, lopen het meeste risico de ziekte op te lopen. In de bossen broeden muggen die filaria wormen dragen.

18 september
Ook Bangkok ontkomt niet aan de dengue fever (knokkelkoorts) nu het elke dag regent in de hoofdstad. In vier districten is de ziekte al geconstateerd: Nong Chok, Huai Khwang, Bang Kapi en Klong Samwa. Het aantal doden bedraagt dit jaar tot nu toe vijf. Gouverneur Aswin heeft opdracht gegeven voor strenge maatregelen om de verspreiding van het virus te beteugelen zoals besproeiing om de muggenlarven te doden.
Van januari tot september telde het land 52.670 gevallen van dengue fever, van wie 69 stierven. In Bangkok liepen 5.899 patiënten de ziekte op. De cijfers zijn lager dan vorig jaar maar hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.

22 september
Vice-premier Prajin ontkent dat hij van plan is Prayut te vragen artikel 44 van de interim-grondwet te gebruiken om artsen toe te staan op proef patiënten met marihuana te behandelen. Het medisch gebruik van marihuana is thans in discussie, zegt hij.
Prajin vindt dat de NLA veel te lang delibereert over een nieuwe wet die het gebruik van marihuana voor medische research toestaat. De NLA praat al een maand over de wet. Prajin vindt dat de nieuwe wet behandeld moet worden als urgente wet.
Volgens de wet kan de minister van Volksgezondheid toestemming verlenen voor het kweken van de plant, die te bewerken, exporteren, planten te importeren en in bezit te hebben.

24 september
– Thailand heeft een forse sprong omhoog gemaakt op de Bloomberg Health Care Efficiency Index: van de 41e plaats vorig jaar naar plaats 27. Thailand was het enige land dat zo’n grote sprong maakte op de index die 56 landen telt. In de regio Azië-Pacific staat het land op de negende plaats
Per hoofd van de bevolking besteedt Thailand nu US$ 218 (7.086 baht) per jaar aan gezondheidszorg en de gemiddelde levensduur bedraagt 75,1 jaar. De index vermeldt ook de vooruitgang die het land boekt in medisch toerisme. Hong Kong die de index aanvoert, besteedt US$ 2.222 (71.900 baht) per hoofd van de bevolking aan gezondheidszorg.
Premier Prayut is in zijn nopjes met Thailand’s sprong omhoog. Wereldgezondheidsorganisatie WHO prijst het land omdat het een goed model is in termen van nationale gezondheidszorg. De WHO beschouwt  ’s lands gezondheidszorg als duurzaam omdat het land constant publieke participatie bevordert om de sector te verbeteren.

25 september
– In Nakhon Ratchasima zijn vijftig dorpelingen tegen rabiës gevaccineerd. Zij hadden het vlees van een dode koe gegeten, die geïnfecteerd bleek te zijn. De eigenaar was opgedragen het karkas te begraven, maar dorpelingen verwijderden eerst het vlees van twee achterpoten.

26 september
– De Government Pharmaceutical Organisation (GPO) gaat met het gebruik van marihuana klinische proeven doen als voorbereiding op de productie van medicijnen voor vier ziektes. De GPO bouwt ook een speciale kas om de premium-grade cannabis te verbouwen. Verwacht wordt dat die enkele tonnen per jaar produceert.
Voor de proeven wordt gebruik gemaakt van 100 kilo door het Office of the Narcotics Control Board in beslag genomen marihuana. Het researchteam verwacht 10 tot 15 liter olie te kunnen onttrekken aan de planten. Die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een medicijn tegen epilepsie en perifere neuropathie alsmede vermindering van de bij-effecten van chemotherapie en morfine vervangers.

neuropathie alsmede vermindering van de bij-effecten van chemotherapie en morfine vervangers.

28 september
– De medische eenheid van de Bang Kwang Central Prison is geregistreerd bij het National Health Security Office (NHSO) met als doel de medische zorg voor gedetineerden te verbeteren. De gevangenis is de eerste in het land die deze status heeft verworven. Volgens NHSO secretaris-generaal Sakchai verkrijgen gevangenen nu een betere toegang tot gezondheidszorg diensten, waaronder gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie.
Sakchai zegt dat daardoor de druk op gevangenbewaarders afneemt om voor de gevangenen te zorgen. De registratie heeft ook financiële voordelen voor de medische eenheid. De regering is er alles aan gelegen de verspreiding van tbc in gevangenissen te stoppen die vergemakkelijkt wordt door het grote aantal gedetineerden. Bang Kwang telt zesduizend gevangenen. Gevangenen met tbc worden onder begeleiding van de NHSO drie tot zes maanden behandeld en na herstel regelmatig gecontroleerd.
– Nieuwe gegevens over het aantal statenloze personen. Uit een onderzoek van de NHSO is gebleken dat 700 statenloze personen in 26 grote steden verblijven, inclusief Bangkok maar exclusief grensstreken. Het Mekong Studies Centre van het Institute of Asian Studies aan de Chulalongkorn universiteit heeft de resultaten van het onderzoek deze week bekend gemaakt.
Het centrum en burgergroepen proberen hen te helpen bij het vaststellen van hun nationaliteit, bij de registratie als Thais staatsburger en aanvraag van een identiteitsbewijs. Hen vinden is niet gemakkelijk want ze schromen zich te melden, tenzij ze ziek zijn of behoefte hebben aan bijstand. De meeste statenlozen zijn verarmd. Researcher Anak Pitakthanin verbonden aan het studiecentrum vindt dat maatregelen genomen moeten worden om hen toegang te geven tot gezondheidsvoorzieningen om de financiële druk op diverse gezondheidszorg eenheden te verlichten, want die draaien nu op voor de kosten van behandeling.

29 september
Het wetsvoorstel voor de verbouw van twee narcotica planten ten behoeve van medische research, marihuana en kratom, ligt inmiddels bij het parlement  en gaat eerst de inspraak in. Het wetsvoorstel, een amendement op de Narcotics Act BE 2522, wordt 15 dagen dagen gepubliceerd op de website van de NLA waarna openbare hoorzittingen worden gehouden. En daarna zet de NLA haar tanden erin.
Het amendement is voorgesteld door 42 NLA-leden. NLA-voorzitter Pornpetch verwacht dat het voorstel wel zal worden aangenomen. Het bericht gaat vrij gedetailleerd in op de inhoud van het voorstel, maar dat mag u desgewenst zelf lezen. Klik hier.
Eerder deze week maakte de GPO bekend klinische proeven met marihuana te gaan doen als voorbereiding op de productie van medicijnen voor vier ziektes. De GPO bouwt ook een speciale kas om premium-grade cannabis te verbouwen. Verwacht wordt dat die enkele tonnen per jaar produceert.
Voor de proeven wordt gebruik gemaakt van 100 kilo door het Office of the Narcotics Control Board in beslag genomen marihuana. Het researchteam verwacht 10 tot 15 liter olie te kunnen onttrekken aan de planten. Die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een medicijn tegen epilepsie en perifere neuropathie alsmede vermindering van de bij-effecten van chemotherapie en morfine vervangers.

Woensdag 3 oktober
– Anti-rook groepen zoals de Action on Smoking en Health Foundation steunen het plan van de regering om het pakje sigaretten 2 baht duurder te maken en de opbrengst te gebruiken voor een bijdrage aan de ziektekostenverzekering, die bekend staat als Gold Card (het Thaise ziekenfonds).
Geschat wordt dat de maatregel 4 miljard baht per jaar oplevert. De kosten van gezondheidszorg baren de overheid zorgen gezien de toenemende vergrijzing van de Thaise bevolking. Veel ziekenhuizen hebben financiële problemen. Het kabinet moet nog over de verhoging een besluit nemen.
Volgens secretaris Prakit van de twee anti-rookgroepen leidt een prijsverhoging van 10 procent  tot een vermindering van het aantal volwassen rokers met 4 procent en jonge rokers met 8 tot 10 procent. Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat 1 miljoen personen in Thailand aan een rook-gerelateerde ziekte lijden, 50.000 personen sterven jaarlijks aan een ziekte die door roken wordt veroorzaakt.

Topambtenaar gaat overbevolking ziekenhuizen aanpakken
4 oktober – Op de recent benoemde nieuwe permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid (de hoogste ambtenaar) rust de zware, bijna onmogelijke taak om een eind te maken aan de overbevolkte staatsziekenhuizen. Die kampen al meer dan 10 jaar met dit probleem. Om een voorbeeld te geven: een ziekenhuis in het Noordoosten met 28 bedden moet ruimte vinden voor 70 patiënten. Sommige patiënten moeten op het balkon slapen en in de gang, zonder muskietennet waardoor ze bloot staan aan ziektes als dengue fever.
Sukhum Kanchanaphimai heeft zijn hoop gevestigd op een mix van maatregelen; hij noemt:
• herverdeling van patiënten tussen ziekenhuizen,
• verplaatsing van herstellende patiënten naar kleine ziekenhuizen, wanneer ze niet langer afhankelijk zijn van high tech medische uitrusting,
• de mogelijkheid openen online een afspraak te maken, zodat de ziekenhuizen een beter idee hebben van het aantal patiënten dat ze op een bepaalde dag kunnen verwachten.
Sukhum verwacht dat over twee tot vier jaar een eind kan komen aan de overbevolking, wanneer snel actie wordt ondernomen.

Zuid-Thailand: Medici in de frontlinie
7 oktober – Medics on the frontline (frontlinie, vuurlijn) kopt Bangkok Post vandaag in vette kapitalen paginabreed op de voorpagina. In een uitgebreid achtergondverhaal dat de gehele voorpagina beslaat met een vervolg van een kwart pagina op de 4 wordt een beeld gegeven van de medische zorg in het Zuiden.  Het aantal artsen, vooral chirurgen, voldoet niet aan het minimum aantal dat voor elke provincie vereist is.
Neurochirurg Nanthaka Thepha-amondet, die vorig jaar de Outstanding Alumni Award won van de faculteit geneeskunde van de Mahidol universiteit en het Ramathibodi academisch ziekenhuis, ziet haar collega’s vertrekken zodra ze hun verplichte stage van 2 jaar hebben volgemaakt. Ze vluchten voor het zuidelijk geweld en ze kunnen elders meer verdienen.
Maar Nanthaka blijft in het Yala Regional ziekenhuis. Ze werkt er al 16 jaar hoewel de jaren beginnen te tellen. Minder collega’s betekent meer zorgen en vaker vermoeid. Gevraagd  naar het  geweld in de voornamelijk moslim provincie waar officieren en hardline opstandelingen regelmatig slaags raken, zegt ze: ‘Ik ben ook bevreesd.’
Haar familie heeft haar gesmeekt in een andere provincie te werken, maar ze wil de patiënten niet in de steek laten. ‘Ik hoop altijd dat ik geen doelwit ben. Ik ben gewoon een dokter die patiënten behandelt.’
Deze mantra is een van de manieren waarop het haar lukt ter plaatse te overleven.  Na zolang met de bevolking van Yala, moslims en boeddhisten, gewerkt te hebben, zegt ze onder de indruk te zijn van hun opgewekte natuur en dat inspireert haar door te gaan (to soldier on) ondanks het huidige gebrek aan medische specialisten.
Bij deze korte introductie laat ik het. De cijfertjes staan in een grote driekoloms graphic, op de foto verkleind te zien.

10 oktober
– Het ministerie van Volksgezondheid vraagt het kabinet vandaag toestemming voor de vorming van een nationale gezondheidsbeleidscommissie, een idee van het ministerie waarvan critici het nut betwijfelen en zelfs menen dat die negatieve gevolgen heeft.
Een van de critici is het secretariaat van het kabinet. Het zegt dat belangrijke gezondheidskwesties al worden behandeld door de National Health Commission die onder voorzitterschap van premier Prayut staat. De nieuwe commissie krijgt 45 leden, zij heeft tot taak gezondheidsbeleid te ontwerpen en te volgen dat het meest geschikt is voor de bevolking.

Marihuana voor ’t eind van het jaar legaal
31 oktober – Groot nieuws in de zich maar voort zeurende continuing story over marihuana gebruik. Nog steeds strafbaar, goed voor een enkele reis Bangkok Hilton, de bijnaam van de gevangenis, maar er komt schot in de zaak, want naar verwachting geeft de NLA (door de junta benoemd parlement) tegen het eind van het jaar toestemming voor de verbouw van marihuana en kratom ten behoeve van medisch gebruik. Het zal tijd worden; hoe lang daarover niet al gedelibereerd wordt.
Voorzitter Jet Sirathraanon van de parlementscommissie volksgezondheid maakte het goede nieuws gisteren bekend na een brainstorm sessie van de NLA. ‘We zullen de beraadslagingen over deze amendementen [op de Narcotics Act] versnellen zodat we ze kunnen afronden voor eind december. Dat wordt een nieuwjaarsgeschenk voor alle Thais.’
De wijzigingen zijn voorgesteld door een groep van 41 NLA-leden. Ze voorzien in een andere classificatie van marihuana en kratom (mitragyna speciose) en toestemming voor medische doeleinden.
De wijzigingen hebben tot nu toe een ‘overweldigende’ steun gekregen van de bevolking. In een online peiling kregen ze de steun van 16.288 personen van de in totaal 16.431 respondenten (99,13 procent), aldus NLA-lid Somchai.
NLA-voorzitter Pornpetch lijkt op de rem te trappen. ‘We moeten voldoende tijd nemen om verdere publieke opinies te verzamelen en de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Uiteindelijk moeten we uitzoeken hoe het gebruik [van deze narcotica planten] voor medische research toe te staan zonder dat dit de samenleving schaadt.’
Mocht de NLA de voorgestelde amendementen afwijzen, dan zal het land moeten wachten totdat een nieuwe regering is gevormd die ze aan het parlement voorlegt, wat tot een aanzienlijke vertraging zal leiden.
Marihuana extracten zijn in studies van het ministerie van Volksgezondheid effectief gebleken bij de behandeling van symptomen van bepaalde fysieke ongemakken, zoals perifere zenuwaandoening, epilepsie en spierstijfheid. Er zijn geen studieresultaten bekend die bevestigen dat marihuana kan helpen bij de behandeling van kanker, aldus Jet. Maar het kan wel helpen tegen misselijkheid na chemotherapie, zegt directeur-generaal Marut van het Department of Developmental Medicine and Alternative Medicine.
Somchai erkent dat de voorgestelde wijzigingen onvoorziene lacunes kunnen bevatten, waarvan transnationale farmaceutische bedrijven gebruik kunnen maken om voordeel te behalen uit de studies in Thailand.
Ten slotte meldt het bericht dat veel rubberverbouwers het sap van gekookte kratombladeren als energiedrankje drinken en nadat ze ’s ochtends vroeg zijn opgestaan om alert te blijven als ze rubber tappen.

1 november
Het gebruik van medische cannabis bij de behandeling van bepaalde ziektes is vanaf december toegestaan, maar wordt wel streng gecontroleerd. Dit heeft minister Prajin (Justitie) woensdag bekend gemaakt. Het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden blijft verboden.
Thans wordt de laatste hand gelegd aan de regelgeving die betrekking heeft op de selectie van cannabis variëteiten, de verbouw, extractie, medische formules en vermindering van de mogelijke bijwerkingen. De cannabis wordt getest op dieren en mensen. Binnenlandse fabrikanten mogen marihuana producten produceren voor medisch gebruik. De prijs is concurrerend ten opzichte van geïmporteerde producten.
Niyom Termsrisuk, secretaris-generaal van de Narcotics Control Board, zegt dat de controle tot doel heeft misbruik en vervuiling van de cannabis met chemicaliën en pesticides te voorkomen. Hij zegt dat uit internationale rapporten blijkt dat het gebruik van cannabis-extracten zowel positieve als negatieve effecten heeft, maar ze kunnen helpen bij de behandeling van sommige ziektes.
De vraag naar medische cannabis neemt toe waardoor legale cannabis gemengd met illegale cannabis op de markt komt. De mix is schadelijk voor patiënten, waarschuwt Niyom.

Regime verwerpt recreatief gebruik marihuana
1 november – Meestal excelleert premier Prayut in gemeenplaatsen, maar soms komt hij zowaar origineel uit de hoek. Zoals zijn reactie op pleidooien om marihuana te decriminaliseren zodat het vrijelijk aangewend kan worden voor recreatief gebruik (om te ontspannen).
Hij zei: ‘Het is nu niet de tijd om mensen toe te staan pot te roken en de hele dag te lachen.’ Ja, de premier heeft zijn ogen niet in zijn zak. Of zou hij zelf wel eens stiekem, bijvoorbeeld in zijn jonge jaren, een stickie hebben gerookt?
Prayut vindt dat het land zich op dit moment moet concentreren op het medisch gebruik van marihuana. ‘We worstelen nog steeds met drugsproblemen. Onderdrukking van drugs blijft de prioriteit van de regering.’
Zoals al gemeld is de Narcotics Act van 1979 momenteel in discussie bij het parlement. Een groep van 41 NLA-leden heeft voorgesteld de verbouw van marihuana en kratom ten behoeve van medisch gebruik toe te staan (zie het bericht van gisteren Marihuana voor ’t eind van het jaar legaal).
Het ministerie van Volksgezondheid heeft voorgesteld marihuana te reclassificeren als type 2 narcotica in plaats van type 5 drug, wat betekent dat marihuana extracten gebruikt kunnen worden voor medische doeleinden.
De FDA heeft minister Piyasol (Volksgezondheid) toestemming gevraagd voor een vergadering op 9 november van het Narcotics Control Committee over het voorstel de klassificering te wijzigen. FDA secretaris-generaal Tares zegt dat het voornemen van het ministerie in overeenstemming is met de wijzigingen van de Narcotics Act die in behandeling zijn bij de NLA.
Wanneer marihuana de type 2 status heeft verkregen, gaat het extract gebruikt worden bij de behandeling van vier aandoeningen: misselijkheid bij chemotherapie, medicijn-resistente epilepsie bij kinderen, multiple sclerose en ernstige pijnen.  Verder is het ministerie van plan de drug te gebruken bij Thaise traditionele behandelingen en bij patiënten met de ziekte van Parkinson, Alzheimer en dementie. Ten slotte wil het ministerie laboratorium studies laten doen naar de effectiviteit bij de behandeling van andere ziektes zoals kanker. Alleen de extracten gaan gebruikt worden, niet de blaadjes en bloemen van de plant.
Adviseur Sopon van het ministerie zegt dat het gehele traject streng wordt gecontroleerd: vanaf de verbouw van de plant tot het gebruik van de extracten voor medisch doeleinden.

1 november
– Het Network Against Strokes (beroertes) heeft samen met studenten van de medische school van de Kasetsart universiteit in Khon Kaen een videoclip gemaakt die gebaseerd is op de Rap Against Dictatorship en tot doel heeft de bevolking bewust te maken van beroertes en preventie.
Hoofd Somsak van het netwerk denkt dat de video van 1 minuut dankzij de pakkende melodie de aandacht van mensen kan trekken voor verlammingsverschijnsel bij een beroerte, zoals een hangend gezicht, zwakte in de armen en spraakmoeilijkheden.
Somsak zegt dat het aantal patiënten elk jaar toeneemt. Jaarlijks raken drie- tot vierduizend mensen verlamd, alhoewel de aandoening is te voorkomen, mits ze niet langer dan vier uur na een beroerte behandeld worden. Slechts 20 procent van de patiënten arriveert op tijd voor een behandeling.

2 november
Pagina 4 opent met goed nieuws voor overwerkte artsen. De afgelopen dertig jaar is het aantal artsen verzesvoudigd. Thailand telde in 1983 10.000 artsen en dit jaar meer dan 60.000. De Medical Council verwacht dat binnen vijf jaar alle overheidsziekenhuizen op volle sterkte zijn, zodat artsen niet meer lange uren hoeven te werken.
In 2017 heeft de raad bepaald dat artsen niet onafgebroken langer dan 16 uur dienen te werken, vooral in de emergency rooms (eerste hulp afdeling). De raad adviseerde voor andere plaatsen een maximum van 40 uur per week.
– Follow-up op de berichtgeving over marihuana. Vrijdag vergadert een FDA- commissie over de herclassificatie van cannabis, thans een narcoticum. Als dat het groene licht krijgt, mogen marihuana extracten gebruikt worden voor medische doeleinden.
Het Institute of Thai Traditional Medicine dringt er bij de regering op aan het gebruik van verschillende cannabis extracten toe te staan bij traditionele behandelingen van patiënten. Het instituut is bang dat kruidengeneeskunde buiten de boot valt. Het instituut heeft een brief naar de FDA gestuurd met het verzoek om een ruimere definitie van extracten. Het hoopt na de vergadering antwoord te krijgen.
FDA secretaris-generaal Tares zegt op de hoogte zijn van de zorgen van het instituut. De FDA bestudeert of andere extract formules het gebruik van blaadjes en bloemen vereisen, want dat is verboden.

3 november
Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het antiretrovirale medicijn Efavirenz van de Government Pharmaceutical Organization gecertificeerd. De GPO gaat nu proberen het medicijn in het buitenland af te zetten.
Efavirenz is het eerste medicijn dat in Thailand is ontwikkeld en dat in Asean is goedgekeurd in het WHO Prequalification Programme. Het medicijn kan nu toegevoegd worden aan de prequalified lijst van de WHO. Internationale organisaties zoals het Global Fund en Unicef kunnen het bestellen voor gebruik in ontwikkelingslanden.
Evafirenz is een medicatie die na de diagnose als eerste wordt voorgeschreven aan met HIV geïnfecteerde mensen. De GPO heeft 16 jaar gewerkt aan de ontwikkeling. Het is aanzienlijk goedkoper dan het geïmporteerde prototype: 30 tabletten 600 mg Evafirenz kosten 180 baht tegen 1000 baht voor geïmporteerde producten. Dit jaar produceert de GPO 42 miljoen pillen.

 – De Rangsit universiteit verwacht te kunnen profiteren van de ontwikkelingen met betrekking tot het medisch gebruik van marihuana. Aan de universiteit wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van cannabis extracten bij de behandeling van kanker.
Zoals bekend overweegt de FDA cannabis dat thans een categorie 5 drug is, over te hevelen naar categorie 2, waardoor het legaal is extracten te gebruiken. De universiteit is blij met de verandering, maar zal niet wachten totdat die wettelijk is vastgelegd.
‘Patiënten die voordeel hebben van marihuana kunnen niet wachten’, zegt decaan Thanapat van het College of Pharmacy van de universiteit. [Voorheen noemde ik het hoofd van een faculteit deken, maar dat is een andere functionaris]
Tot nu toe doet de universiteit met speciale toestemming laboratoriumproeven. De onderzoekers hebben ontdekt dat THC uit marihuana de groei van tumoren kan vertragen. De universiteit onderzoekt ook het gebruik van marihuana bij andere ziektes.

5 november
Een meisje van negen maanden is het veertiende slachtoffer in de regio Patani en Yala dat is overleden aan mazelen. Het ziekenhuis van Pattani maakte zaterdag bekend dat ze aan mazelen en longontsteking, een bekende complicatie bij mazelen, was overleden. Zaterdag was ze opgenomen in het ziekenhuis van Yarang en later naar het provinciaal ziekenhuis gestuurd vanwege haar ernstige conditie. Het meisje kon niet gevaccineerd worden omdat ze al ziek was.
Een vaccinatie tegen mazelen bestaat uit twee injecties: een wanneer het kind negen maanden is, de tweede twee jaar en zes maanden. De ziekte brak in juni uit. Artsen haasten zich alle kinderen in de regio te vaccineren. Ze verwachten daarmee verdere verspreiding te kunnen voorkomen.

Vaccinatie tegen mazelen: veel moslims willen er niet aan
7 november – De gezondheidsautoriteiten voeren een verwoede strijd om een uitbraak van mazelen in de zuidelijke provincies in te tomen. Sinds september zijn daar veertien personen aan de ziekte bezweken en 1.500 gevallen zijn gediagnosticeerd. De terugkeer van mazelen wordt geweten aan de lage vaccinatiegraad, veroorzaakt door misvattingen van de moslimbevolking over de aard van het vaccin.
Vaccinmakers gebruiken soms gelatine van door de islam verboden varkensproducten. Vicharn Pawan, directeur van het Bureau of Risk Communication and Health Behaviour van het ministerie van Volksgezondheid, zegt echter dat Thailand vaccins importeert die geen varkensgelatine bevatten. Maar wie gelooft de overheid in het door geweld verscheurde Zuiden?
In de afgelopen jaren is het aantal ziektegevallen toegenomen. 2012 telde duizend ziektegevallen, vorig jaar 3.000 (geen doden). De helft van de recente gevallen is sinds het begin van het jaar geconstateerd in het Zuiden.
Volgens cijfers van wereldgezondheidsorganisatie WHO hebben dit jaar Japan en Brazilië te maken met een uitbraak van mazelen. In Europa steeg het aantal in 2017 naar 20.000 gevallen en 35 doden. De misvattingen hebben er volgens het Prevention and Control Office van het ministerie toe geleid dat slechts 60 procent van de bevolking in het Zuiden gevaccineerd is. De WHO zegt dat minstens 95 procent van de bevolking in een bepaald gebied gevaccineerd dient te zijn om beschouwd te worden als immuun voor de ziekte. In een videobericht legt de Central Islamic Council of Thailand uit dat zelfs wanneer vaccins verboden stoffen bevatten, de medische voordelen voor personen dienen te prevaleren.
Intussen  bezoeken gezondheidswerkers scholen en woningen in gebieden met uitbraken van mazelen om kinderen jonger dan 5 jaar en andere kwetsbare personen gratis te vaccineren. Ze vertellen ook dat islamitische organen toestemming hebben verleend voor het gebruik van het vaccin.
Maar de weerstand is nog niet overwonnen. Maandag meldde tv-zender Thai PBS dat in Yala twintig families in drie dorpen vaccinatie weigeren en tien hebben dat vastgelegd in een formele brief. Maar de gezondheidsautoriteiten geven niet op; ze blijven erop hameren dat vaccinatie levensreddend is, niet alleen voor henzelf maar ook voor de gemeenschap. (Bron: Persbureau Associated Press, website BP, 6 november)

10 november
– Het Internal Trade Department (ITD) gaat particuliere ziekenhuizen vragen hun tarieven online te zetten ter bevordering van grotere transparantie en concurrentie. Adjunct directeur-generaal Prayoth die dit gisteren bekend maakte, zegt dat de maatregel bedoeld is een eind te maken aan te hoge rekeningen, nu de zorgen over de hoge kosten van particuliere medische zorg toenemen.
De Foundation for Consumers heeft vorig jaar in een petitie ondersteund door 50.000 handtekeningen de regering gevraagd regels te stellen voor de tarieven. Vorige maand heeft het ITD bij een onderzoek van 62 particuliere ziekenhuizen in Bangkok geconstateerd dat tarieven en de wijze van publicatie ervan sterk verschillen.
Het ministerie van Handel overlegt met het ministerie van Volksgezondheid om voor medicijnen en medische behandelingen een prijsmaatregel in te stellen op grond van de Price Control Law van 1999.
– Het wetsvoorstel op het gebruik van cannabis voor medische doeleinden, een voorstel van 44 NLA-leden, gaat voor advies naar de Raad van State. Dat is gisteren besloten door de NLA (National Legislative Assembly, het door de junta benoemd parlement). Eerst moeten enkele juridische complicaties worden opgelost alvorens de NLA verder kan gaan.
Parallel aan de NLA-procedure loopt een procedure van de FDA om marihuana over te hevelen van de categorie 5 naar de categorie 2 van de Drug Control Act, waardoor het extract gebruikt kan gaan worden voor de behandeling van enkele ziektes.
Ik laat het hierbij want ik begin zo langzamerhand de draad kwijt te raken in de wirwar van informatie. Snapt de redacteur die het bericht heeft geschreven, het zelf nog wel?
– Het Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) belooft nauw samen te werken met functionarissen van het ministerie van Volksgezondheid om de uitbraak van mazelen in het diepe Zuiden tot staan te brengen. Tot nu toe zijn dit jaar 15 personen overleden in Pattani, Yala en Narathiwat en 1.200 personen hebben de ziekte opgelopen.
Het laatste slachtoffer was een baby van 10 maanden in Pattani die op 4 november overleed. Een dag eerder overleed een baby van negen maanden na opname in het Pattani ziekenhuis.
De SBPAC gaat helpen bij het vaccineren van kinderen, zowel thuis als op school. Tal van kinderen zijn niet gevaccineerd omdat ze op afgelegen plaatsen wonen waar medische zorg ontbreekt. Een andere reden kan zijn dat de ouders weigeren hun kinderen te laten vaccineren op grond van religieuze bezwaren.

13 november
Het Intellectual Property Department (IPD) heeft de aanvraag van een buitenlands bedrijf voor een patent op cannabis extract geaccepteerd maar nog niet goedgekeurd.
Het Thaise Government Pharmaceutical Office, dat 120 miljoen baht heeft geïnvesteerd in een nieuwe fabriek om cannabis producten voor medisch gebruik te ontwikkelen, begrijpt niet waarom het IPD de aanvraag niet direct heeft afgewezen. Het IPD zegt dat dit niet kon omdat de aanvraag vergezeld ging van de vereiste documenten. Bovendien wijst ze erop dat de aanvraag 90 dagen op de IPD website had gestaan, maar niemand had bezwaar gemaakt.
De acceptatie betekent niet dat goedkeuring volgt. Overigens staat de wet een patent op een natuurlijk extract van een plant niet toe en dat geldt ook voor cannabis extract.
De krant besteedt vandaag ook aandacht aan de zaak en voegt nadere informatie toe. Kom ik later op terug.

Marihuana patentverzoek afgeschoten
13 november – Ik stipte het al aan in Nieuws van de website dat een buitenlands bedrijf een patentaanvrage heeft gedaan voor de productie van marihuana extract. De krant meldt vandaag dat het ministerie van Handel beloofd heeft de aanvrage [bij het Intellectual Property Department (IPD)] te zullen torpederen. Het ministerie heeft ook de vrees gesust dat het aan de rem trekt bij het ontwikkelen van marihuana extracten voor medische doeleinden. Het project heeft de volle steun van de regering.
Het buitenlandse bedrijf [geen naam] vroeg trouwens al in 2010 aan het ministerie van Handel toestemming een patent te verlenen. De details van de aanvrage werden in 2016 op de website van het ministerie gepubliceerd.
Minister Sontirat (Handel) drong er gisteren bij researchers op aan door te gaan met hun onderzoek naar het gebruik van marihuana, daar ‘de extracten niet gepatenteerd kunnen worden op basis van de Thaise wet’. Vandaag besluit het kabinet over wijziging van de Drugs Control Act, waarna de NLA het laatste woord heeft. Bij groen licht wordt het gebruik van cannabis voor medische doeleinden legaal.
Volgens het websitebericht staat de wet een patent op een natuurlijk extract van een plant niet toe en dat geldt ook voor cannabis extract. Maar indien het extract wordt gemengd met andere stoffen om een nieuwe medische formule te creëren, is patentering wel mogelijk, voegt de krant daaraan toe.
Teerawat Hemachuta van het Chulalongkorn ziekenhuis zei eerder dat acceptatie van de aanvraag [van het buitenlands bedrijf] automatisch andere partijen verbiedt cannabisproducten te ontwikkelen, zelfs wanneer de aanvraag nog niet is goedgekeurd. Hij vraagt zich af waarom het ministerie niet onmiddellijk de aanvraag heeft afgewezen om die problemen voor te zijn.

15 november
FTA Watch dringt er bij het Department of Intellectual Property van het ministerie van Justitie op aan de twaalf patentaanvragen van buitenlandse farmaceutische bedrijven voor de productie van cannabis extract af te wijzen. [Voorgaande berichten hadden het over één buitenlands bedrijf]
‘Het is duidelijk dat deze aanvragen in strijd zijn met de Thaise wet’, zegt FTA Watch coördinator Kannikar. Ze eist een beslissing binnen een week, zo niet dan dan krijgt het DIP bezoek van patiëntennetwerken. Kannikar dringt er tevens op aan dat researchgroepen en de Governement Pharmaceutical Organisation de rechter inschakelen.
Minister Sontirat heeft maandag benadrukt dat de aanvragen worden afgewezen, maar de researchers maken zich zorgen omdat zolang geen besluit is genomen, de aanvragers worden beschermd en andere researchers niet aan soortgelijke extracten mogen werken.

16 november
– Het ministerie van Handel heeft een panel gevormd dat een week de tijd krijgt om aanvragen voor een patent voor het produceren van cannabis extracten door farmaceutische bedrijven in de VS en Japan te onderzoeken. De minister heeft op haast aangedrongen omdat tegenstanders voorbereidingen treffen voor een grote rally tegen decriminalisering van de drug voor bepaalde doeleinden [geen details].
FTA Watch zei woensdag dat de aanvragen in strijd met de wet zijn, maar niettemin zijn ze geaccepteerd door het Department of Intellectual Property, wat tot gevolg heeft dat andere researchers geen verder onderzoek mogen doen, zolang de aanvragen in behandeling zijn.
Het DIP zegt met personeelsgebrek te kampen, waardoor de door de buitenlandse bedrijven ingeleverde documentatie nog niet bestudeerd is. Verder lees ik dat de eerder genoemde ‘fabriek’ van de Government Pharmaceutical Organisation (kosten 120 miljoen baht) een proef cannabis kwekerij in Pathum Thani is.

19 november
De Biodiversity Sustainable Agriculture Food Sovereignty Action Thailand (Biothai) mengt zich in de discussie over verlenen van patenten op cannabis extracten. Ze dringt er bij het Department of Intellectual Property (DIP) op aan de patentering van cannabis extracten in traditionele Thaise medicijnen beter te reguleren. Biothai beschuldigt het DIP ervan het belang van bescherming van lokale wijsheid en middelen te negeren.
De oproep is een reactie op het pleidooi dat een groep actievoerders vorige week hield om de aanvragen voor cannabispatenten van buitenlandse farmaceutische bedrijven, die door het DIP zijn geaccepteerd, terug te trekken. Biothai stelt India ten voorbeeld dat claims door andere landen rigoureus afwijst.

Reacties niet mogelijk