Gezondheidszorg 2

Deze pagina is een vervolg van de pagina Gezondheidszorg (niet meer beschikbaar).

Thailand heeft momenteel drie ziektekostenverzekeringen:
- Civil Service Medical Benefits Scheme, dat de ziektekosten van 5 miljoen ambtenaren dekt;
- Social Security Fund voor 9 miljoen werknemers in de particuliere sector. Werkgevers en overheid dragen bij aan het fonds. [Ik dacht werknemers ook.]
- Gold card scheme voor 48 miljoen mensen. Maximale vergoeding per jaar bedraagt 2.800 baht. Ongevallen zijn niet gedekt.

Verpleegsters
De verhouding van het aantal verpleegsters per hoofd van de bevolking bedraagt in Thailand 1:700; in de VS en Japan is ze 1:200. In Singapore 1:250 en in Maleisië 1:300.

Thailand komt niet alleen 30.000 verpleegsters tekort, maar telt ook 12.000 verpleegsters in overheidsziekenhuizen, die een tijdelijke aansteling hebben en minder verdienen dan het vast personeel. Sommige ziekenhuizen hebben zalen moeten sluiten omdat ze verpleegsters tekort komen.
Volgens de National Nurses Council bedraagt de verhouding in Bangkok 1:285; in de Central Plains 1:562; in het Noorden 1:621; in het Zuiden 1:622 en in het Noordoosten 1:968.
(Bron: Bangkok Post, 21 november 2012)

Vervolg van de pagina Gezondheidszorg.

Maandag 3 juli 2017
- Het feest is over voor de partygangers in de Cliff Pool at Pattaya, een recent geopende club die niet over de vereiste vergunningen beschikt. Vijftig soldaten en agenten deden zaterdagavond een inval. Ze troffen er vijfhonderd teenagers, volwassenen en buitenlanders aan. 150 testten positief op een drugstest.
Van een 18-jarige werden drie pakjes ketamine in beslag genomen en in de club vond de politie nog meer ketamine, ecstacy pillen en Happy 5 pillen. Happy 5 is de populaire naam van de psychoactieve drug nimetazepam.
Tijdens het verhoor van de aanwezigen viel het licht uit, waardoor een aantal feestgangers kon ontsnappen. Na de inval bleek dat ze de banden hadden laten leeglopen van de voertuigen waarmee de manschappen waren gekomen en de sleuteltjes van enkele gepantserde wagens hadden gestolen.
– Vijf ziekenhuizen houden niet voldoende geld voor patiëntenzorg over omdat ze de salarissen van het medisch personeel aftrekken van een lump-sum uitkering uit de Universal Health Care Coverage verzekering. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit bekend gemaakt naar aanleiding van wijziging van de Health Security Act, die de betaling van salarissen scheidt van de uitkering [die is gebaseerd op het bij het ziekenhuis aantal ingeschreven UHC-patiënten].
Voorbeeld: Het Koh Phi Phi ziekenhuis met 1.421 verzekerden ontving vorig jaar 1,7 miljoen baht oftewel 3.100 baht per verzekerde, maar hield slechts 54.209 baht voor medische zorg over nadat de salarissen ervan afgetrokken waren. De andere ziekenhuizen leden verliezen van 1,4 tot 13,4 miljoen baht.
Veel ziekenhuizen, met name op het platteland, lijden al jaren verlies omdat ze weinig patiënten bedienen, zegt permanent secretaris Sopon Mekton van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Daarom moeten we de salarissen scheiden van de lump-sum betaling.’
Zoals al enkele malen gemeld, verzetten patiëntenvereniging zich tegen wijziging van de wet, die volgens hen leidt tot verslechtering van de gezondheidszorg.
– Nog meer gezondheidszorg. Het ministerie zegt dat het aantal patiënten dat een ziekenhuis bezoekt met 60 procent is afgenomen na de introductie van primary care clusters (groepspraktijken van een arts en andere medische hulpverleners). Ook zijn de wachttijden in ziekenhuizen verminderd van gemiddeld 3 uur naar 44 minuten.
Inmiddels functioneren 596 PCC teams in twaalf gezondheidszorggebieden. Ze verlenen zorg aan 6,28 miljoen patiënten, die nu besparen op reiskosten van gemiddeld 1.655 baht omdat ze in hun buurt terecht kunnen. Het ministerie streeft ernaar dat in 2026 alle Thais bediend worden door teams.

Dinsdag 4 juli
- Patiënten die zijn aangewezen op een nierdialyse zijn bang dat ze moeten gaan meebetalen aan de behandeling. De Kidney Disease Association of Thailand heeft de National Health Security Board (NHSB) gevraagd dit voorstel van de Rekenkamer af te wijzen. De Rekenkamer meent dat de behandeling een te grote financiële last legt op de UHC-volksverzekering.
De actie van de Rekenkamer komt op een ongelukkig moment want valt samen met de controversiële wijzigingen van de National Healt Security Act, waartegen patiëntenverenigingen en actievoerders zich verzetten. Coördinator van de niervereniging Aphiwat vindt dat de minister [van Volksgezondheid] de moed moet hebben het voorstel van de Rekenkamer af te wijzen. De vereniging gaat ook klagen bij de NHRC.
Dokter Piyasakol, voorzitter van de NHSB, reageerde gisteren kort. De regering kan niet een open-eindregeling financieren. Een NHSB-lid zegt dat de wet van 2002 al voorziet in co-betaling, maar die regel is nooit gevolgd. Thans liggen 52.976 UHC-verzekerden regelmatig aan een dialyseapparaat.

Woensdag 5 juli
- Elf personen in Bung Na Rang (Pichit) zijn geïnfecteerd met het Zika-virus en 27 anderen worden in de gaten gehouden. Zij gaan nog getest worden. De patiënten, van wie de namen niet bekend zijn gemaakt, worden behandeld in het ziekenhuis. Het lokale Volksgezondheidskantoor heeft een team aan het werk gezet om 667 huizen te ontsmetten (op de foto een ruimte van de Rajamangala universiteit).
De gouverneur van Pichit ontkent geruchten dat een paramedicus recent aan Zika is overleden. Naar de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Volgens hem is er geen reden voor paniek omdat Pichit de enige provincie is waar Zika heeft toegeslagen. Eerder meldden Chaiyaphum, Ubon Ratchathani en Nong Khai gevallen van Zika.
Vorig jaar september bevestigde het ministerie van Volksgezondheid dat twee kinderen met een abnormaal klein hoofd geïnfecteerd waren met Zika. Zij waren de eerste gevallen van baby’s met microcephaly en andere ernstige hersendefecten waartoe een Zika-infectie kan leiden. De gebruikelijke symptomen zijn koorts, huiduitslag, hoofdpijn, gewrichtspijn, rode ogen en spierpijn. Zika is zelden dodelijk.

Donderdag 6 juli
- 4,5 miljoen ambtenaren, die zijn verzekerd via het Civil Service Medical Benefits Scheme, krijgen een elektronisch pasje dat ze bij ziekenhuisbezoeken moeten tonen. Doel – hoe kan het ook anders – is fraude met ziekenhuisrekeningen te voorkomen. Ook is gebleken dat sommige ambtenarengezinnen de medicijnen verkopen die ze gratis van hun ziekenhuis krijgen. Of ze declareerden rekeningen die niet overeen kwamen met hun ziekte of behandeling.
Het budget voor de ambtenarenverzekering is de afgelopen jaren elk jaar met 4 tot 5 miljard baht verhoogd. Vorig jaar bedroeg het budget 60 miljard baht, maar de declaraties gingen dat bedrag ver te boven.

Zondag 9 juli
- Het vakantie-eiland Koh Tao heeft sinds gisteren een officieel ziekenhuis, nadat een medische eenheid is uitgebreid om de half miljoen toeristen per jaar en 2.000 eilandbewoners van dienst te zijn. Het Koh Tao Hospital telt 10 bedden. De verbouwing heeft 39 miljoen baht gekost.
Tot nu toe werden jaarlijks 6.000 patiënten behandeld, van wie 80 procent buitenlandse patiënten. Ernstig gewonde patiënten gingen naar het Surat Thani ziekenhuis op het vasteland. Het vervoer over water duurde één tot drie uur, afhankelijk van de boot en het seizoen. Elke maand telde zo’n 40 overplaatsingen.
Het ministerie heeft een 3-jaren plan gemaakt voor de ontwikkeling van het ziekenhuis. Begonnen wordt met beperkte poliklinische zorg, noodhulp en chirurgische eenheden. Indien vereist worden patiënten met een speedboot of per helikopter, eigendom van particuliere ziekenhuizen op het vasteland, naar het vasteland gebracht. Vanaf het tweede jaar is het ziekenhuis volledig operationeel. Daarna krijgt het naar verwachting een decompressietank voor zuurstofbehandeling en een eigen speedboot.

Hoe effectief is de nieuwe Tabakswet?
10 juli – Nieuwskeuze is vaak een willekeurige keuze uit een aantal gegevens. Neem de Nida Poll die van 5 tot 7 juli onder 1.250 respondenten is gehouden over de nieuwe Tobacco Control Act. Wat beschouw je als het belangrijkste nieuws?
Bangkok Post legt de nadruk op de steun die de nieuwe maatregelen krijgen en meldt dat ook in de kop: Majority agree with bans under the new Tobacco Act. Maar ik scroll naar de laatste alinea in het bericht, die gaat over de enquêtevraag of de wet helpt kinderen en jongeren te ontmoedigen om met roken te beginnen, hetgeen het belangrijkste doel van de wet is.
Nee, zegt 25 procent en dat geeft al te denken, en 50 procent zegt dat de wet fairly effectief is, een kwalificatie die nu ook niet bepaald overhoudt. Slechts 18 procent meent dat de wet effectief kan zijn. Dus mijn kop zou luiden: Weinig vertrouwen in effect Tabakswet.
Persoonlijk hecht ik geen enkele waarde aan die meningen. Om het gedrag van mensen te veranderen, is wel meer nodig dan wettelijke maatregelen. Zeker in Thailand waar velen zich niets van de wet aantrekken. En over voorlichtingscampagnes zal ik het maar helemaal niet hebben, want die hebben zelden succes.
Maar goed, als redacteur van Nieuws uit Thailand mag ik het goede nieuws niet negeren. En dat is: de meeste respondenten zijn het eens zijn met de restricties die sinds 4 juli op de verkoop van tabaksproducten worden gesteld.
Ik noem: geen verkoop aan personen jonger dan 20 jaar, geen verkoop door personen jonger dan 18 jaar, een verbod op de verkoop in tempels en andere openbare gelegenheden (let op: in parken mag niet gerookt worden), een verbod op reclame en sluikreclame via corporate social responsibility activiteiten en een verhoging van de boete naar 5.000 baht voor wie een saffie opsteekt op een plaats waar dat niet is toegestaan (thans 2.000 baht). (Bron: website Bangkok Post, 9 juli)

Donderdag 13 juli
- Patiënten uit Cambodja, Laos, Myanmar, Vietnam en China die voor medische behandeling naar Thailand komen, krijgen voortaan een visum voor 90 dagen in plaats van 30 dagen. De maatregel past in het beleid van de regering om van Thailand een regionaal medisch centrum te maken. De 90 dagen gelden ook voor vier personen in het gezelschap van patiënten, aldus een mededeling van het Government House gisteren.
De patiënten uit de genoemde landen zijn de tweede groep patiënten die langer mogen blijven. Eerder verleende de regering het langere visum aan patiënten uit de landen van de Gulf Cooperation Council. Vice-premier Narong zegt dat het aantal medische toeristen voortdurend stijgt. De Thaise medische diensten zijn op internationaal niveau met moderne uitrusting en specialisten.
De regering heeft ook besloten voor bewoners van 14 landen, waaronder Nederland, het long-stay visum te verlengen tot 10 jaar. Ze krijgen in eerste instantie een visum voor 5 jaar, dat later verlengd kan worden. Het visum geldt ook voor echtgenotes en kinderen tot 20 jaar.
– – Het Thai Medical Error Network is blij. Het ministerie van Volksgezondheid gaat een centraal fonds vormen om mensen te helpen die het slachtoffer zijn van medische fouten. ‘Daar vechten we al 15 jaar voor’, zegt Preeyanan Losermvattana van het netwerk. Tot nu toe moesten gedupeerde patiënten compensatie zien te krijgen van het behandelend ziekenhuis.
Het centrale fonds geldt voor de verzekerden van alle drie overheids ziektekostenverzekeringen. Medische fouten in particuliere ziekenhuizen worden niet gedekt voor het fonds.

Vrijdag 14 juli
- Ondanks protesten blijft een eigen bijdrage voor bepaalde medische kosten gehandhaafd in het amendement op de National Health Security Act. De commissie die het amendement heeft voorbereid en gisteren goedgekeurd, zegt dat het zogeheten co-payment scheme patiënten met een dikke beurs in staat stelt betere zorg te krijgen. Bovendien komt de eigen bijdrage overheidsziekenhuizen ten goede. Volgende week gaat het wetsvoorstel naar minister Piyasakol .

Dinsdag 18 juli
- Ik word soms zo moe van al die kluppies die petities indienen of demonstreren. Het lijkt erop alsof de overheid nooit iets goed doet. Nu weer de smart card die vanaf 1 oktober aan ambtenaren wordt verstrekt en die ze bij een ziekenhuisbezoek moeten overleggen. Hat pasje is bedoeld om onregelmatigheden te voorkomen, maar een netwerk dat zich inzet voor medische zorg aan ambtenaren, twijfelt daar aan. Het heeft het Comptroller-General’s Department negen vragen gesteld over de effectiviteit.
Ambtenaren moeten vaak voor hun behandeling betalen en declareren de kosten later. Soms kunnen ze pas declareren als de behandeling geheel is afgerond. Sommigen zouden in diverse overheidsziekenhuizen ‘gewinkeld’ hebben en de overtollige medicijnen verkocht hebben. Het netwerk zegt dat het huidige systeem daaraan nauwelijks een eind kan maken.
Voor de aanschaf van de 4,5 miljoen smart cards is een budget uitgetrokken van 124 miljoen baht. Ook daarbij zet het netwerk vraagtekens. Eerder was sprake van 70 miljoen minder.

Dinsdag 8 augustus
- Het bestuur van het National Health Security Office (NHSO) hoopt dat een urgent verzoek voor een extra budget van 2,5 miljard baht ten behoeve van de medische zorg aan personeel van lokale bestuursorganen door de regering gehonoreerd gaat worden. Vorig jaar belandde het fonds [?] in de rode cijfers en het saldo blijft negatief. Het Department of Local Administration, de NHSO en twaalf organisaties van lokale bestuursorganen hebben gezamenlijk het verzoek voorbereid.
In 2012 trokken enkele lokale bestuursorganen ook al aan de bel over de problemen waarmee het personeel kampte als gevolg van technische problemen met het toenmalige budgetbeheer. De regering bracht het budgetbeheer toen onder bij de NHSO. Er werd een nieuw fonds opgezet, waardoor veel werknemers een betere toegang kregen tot zorgdiensten. Maar het fonds ontvangt een vast bedrag dat niet meer toereikend is. Donderdag vergadert de regeringscommissie decentralisatie over het verzoek.

Donderdag 10 augustus
- Leuk bedacht, maar of het waar is waag ik toch te betwijfelen. Adjunct-gouverneur Theewasak zegt dat homoseksuele mannen meer risico lopen op HIV dan andere risicogroepen zoals prostituees en drugsverslaafden. Dat komt volgens hem door de stijgende populariteit van homo spelers in tv-series, films en andere media met homoseksuele inhoud. Gay wordt daardoor gezien als modieus.
Theewasak zegt dat homo’s ‘undereducated’ zijn op het gebied van HIV, terwijl ze in een samenleving leven waarin de tolerantie voor homoseksualiteit toeneemt. Hij onderstreept daarom het belang van gezondheidscontroles en behandeling om de verspreiding van het virus te stoppen.
Vorig jaar nam het aantal mannen dat zich liet controleren toe van 66 naar 79 procent. Daarvan gebruikt 60 procent anti-virale medicijnen en 80 procent krijgt een behandeling die het virus onder controle brengt [?]. De gemeente heeft in haar 13-jarenplan als doelstelling het aantal nieuwe HIV-infecties naar minder dan 500 per jaar te brengen en het aantal geïnfecteerde baby’s naar minder dan 25.

Vrijdag 18 augustus
- Voorbarig? Gezondheidsnetwerken maken zich zorgen over een mogelijk tekort aan medcijnen voor HIV patiënten. Dat heeft te maken met de uitspraak van de Rekenkamer dat het National Health Secuity Office niet bevoegd is de medicijnen aan te schaffen voor het universal health care scheme, alhoewel het NHSO dat al sinds 2010 doet.
Sommige ziekenhuizen zijn al door hun voorraad Teevir geraakt en schrijven nu een ander anti-viraal medicijn voor. Sommige patiënten krijgen niet meer een voorraad van drie maanden mee, maar van één maand. Voorgesteld is het Rajavithi ziekenhuis de aanschaf te laten overnemen, maar dat stuit op wettelijke complicaties.
Een gezamenlijke commissie van het ministerie van Volksgezondheid, de NHSO en de GPO gaat de zaak bekijken. De NHSO-bestuursraad vergadert binnenkort over de aanschaf voor 2018. De civiele sector in de raad gaat voorstellen dat de NHSO de medicijnen blijft kopen om een tekort te voorkomen.

Zaterdag 19 augustus
- Follow-up op het bericht van gisteren in Kort Nieuws (laatste bericht) over HIV-medicijnen. De bestuursraad van de NHSO heeft besloten de aanschaf voor het begrotingsjaar 2018 in oktober over te dragen aan overheidsziekenhuis Rajavithi. Maar een minderheid van de raad is het daar niet mee eens. Ze vrezen dat het ziekenhuis de taak niet aan kan en niet kan garanderen dat er voldoende voorraden zijn.
Thans beheert het NHSO de besteding van een budget van 170 miljard baht voor de aanschaf van medicijnen ten behoeve van overheidsziekenhuizen in het kader van het Universal Healt Care Scheme (zeg maar het Thaise ziekenfonds). De Rekenkamer stelde onlangs vast dat de NHSO daartoe niet bevoegd is.

Woensdag 23 augustus
- De voorzitter van de Pediatric Infectuous Diseases Society of Thailand vindt dat de bevolking gevaccineerd moet worden tegen dengue fever. Vaccinaties, die vorig jaar in particuliere ziekenhuizen werden geïntroduceerd, zijn volgens hem cruciaal om de ziekte en sterfgevallen te voorkomen. Doelgroep voor de vaccinaties zijn mensen tussen 9 en 45 jaar.
Een injectie kost de producent 2.000 baht, maar de uiteindelijke prijs verschilt per ziekenhuis. Drie injecties met een tussenpoos van zes maanden zijn vereist. Ze verhogen de immuniteit tegen alle vier soorten dengue fever die momenteel in Thailand voorkomen. Uit een studie is gebleken dat 65 procent van de gevallen wordt voorkomen, de ernst van de ziekte in 95 procent vermindert. In 80 procent van de gevallen is ziekenhuisopname niet nodig.
Thailand telde dit jaar 29.000 gevallen en 41 doden. Alhoewel het aantal doden is verminderd, neemt het aantal gevallen neemt nog steeds toe. In 2015 stierven 141 personen aan dengue en werden 142.000 personen geïnfecteerd.

Maandag 28 agustus
- Het Social Security Fund benadrukt dat patiënten recht hebben op gratis behandeling van alle ziektes, die gedekt worden door hun ziektekostenverzekering. Het ontkent beweringen van een kankerpatiënt die zegt dat ze mee moet betalen aan de behandeling.
Secretaris-generaal  Suradet van het Social Security Office zegt: ‘Ik zie geen redenen waarom de patiënt rechten zou worden onthouden als ze lid is van het fonds.’ De patiënt (41) die leukemie in de laatste fase heeft, daarentegen zegt donderdag een brief van het SSO te hebben ontvangen met de mededeling dat het kantoor de medische uitgaven beperkt en tot het eind van het jaar de behandeling betaalt. Het bericht zegt niet wat er met de klacht gaat gebeuren.

Dinsdag 29 augustus
- Particuliere ziekenhuizen die voornemens zijn het Universal Healthcare Coverage Scheme (UC, het Thaise ziekenfonds) te verlaten, dienen tenminste een jaar tevoren hiervan het National Health Security Office (SSO) in kennis te stellen om negatieve gevolgen voor patiënten te voorkomen, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). Formeel hebben ze nu nog een opzegtermijn van drie maanden.
Het Mahaesak ziekenhuis in Bang Rak (Bangkok) liet onlangs weten het UC te verlaten wegens ‘interne kwesties’. Het ziekenhuis wordt momenteel gerenoveerd, waardoor het patiënten niet optimaal kan bedienen. Na 30 september moeten ze gebruik maken van nabijgelegen ziekenhuizen en klinieken. Het ziekenhuis verleent medische zorg aan 72.000 geregistreerde patiënten en 14.000 overgeplaatste patiënten van gezondheidscentra van de gemeente.
320.000 leden van het SSF (verzekering voor werknemers in de particticuliere sector) moeten uiterlijk 31 oktober een nieuw ziekenhuis zien te vinden, omdat drie particuliere ziekenhuizen volgend jaar het SSF verlaten: het Yanhee ziekenhuis in Bangkok, Kasemrad ziekenhuis in Nonthaburi en het Sri Rayong ziekenhuis in Rayong. Na 31 oktober wordt een ziekenhuis toegewezen door het SSO.Twee nieuwe ziekenhuizen sluiten zich volgend jaar aan bij het SSF.

Woensdag 30 augustus
- Follow-up op het bericht van 28 augustus over een klacht van een leukemiepatiënt die valt onder de volksverzekering UC dat ze moet gaan meebetalen aan haar behandeling. Het Social Security Fund zegt niet te willen betalen voor Imatinib, een chemokuur medicijn, omdat het medicijn volgens experts bij gebruik in de tweede en derde fase te veel bijwerkingen heeft. De pillen, die 1.000 baht per stuk kosten, worden alleen vergoed bij patiënten in de eerste fase. De klageres heeft kanker in de laatste fase.
Secretaris-generaal Suradet van het Social Security Office zegt dat twee alternatieven beschikbaar zijn, die overigens evenveel kosten als Imatinib.

Donderdag 31 augustus
- De controle op radioactieve appparatuur van tandartsen wordt versoepeld. Het Office of Atoms for Peace komt tegemoet aan de eis van tandartsen, die het onterecht vinden dat ze ook moeten voldoen aan de nieuwe Radiation and Nuclear Regulation Act. Apparatuur met een laag stralingsniveau wordt van de special watch-list gehaald, apparatuur met een hoger stralingsniveau blijft op de lijst staan.
De wet is op 1 februari van kracht geworden. De voorzitter van de Dental Council is teleurgesteld dat niet alle röntgenapparatuur van de lijst is gehaald. De tandartsen zeggen dat het risico voor patiënten en personeel te verwaarlozen is. Ze gaan door met hun protest.
– Depressies vormen na hartziektes de tweede hoofdoorzaak van sterfgevallen in Thailand, aldus de Association for the Mentally Ill of Thailand. De vereniging dringt er bij families op aan om passende behandeling te zoeken voor mensen die een depressie ontwikkelen.
Volgens  voorzitter Nutjaree kan het achterblijven van behandeling tot de dood leiden. Een op de tien personen loopt het risico op psychische aandoeningen en een op de vijf op een depressie. Veel mensen weten weinig van psychische ziektes. Als ze ziek worden durven ze hun familie niets te zeggen of ze zoeken geen behandeling, waardoor de ziekte verergert.
Sommige patiënten worden uitgesloten van sociale activiteiten daar velen voor hen bang zijn. Werkgevers staan niet te trappelen hen aan te nemen, zelfs als ze genezen zijn. Op het platteland worden patiënten geketend of opgesloten. Nutjaree wijst erop dat psychische aandoeningen kunnen genezen. ‘Het is geen besmettelijke ziekte. Er is niets om bang voor te zijn.’

Dinsdag 5 september
- Het National Health Security Office hevelt de aanschaf van medicijnen voor staatsziekenhuizen in het komend begrotingsjaar over naar het Rajavithi ziekenhuis. Het besluit is een reactie op een onderzoek van de Rekenkamer, die heeft vastgesteld dat de NHSO niet bevoegd is medicijnen te kopen alhoewel dat al jaren zo gebeurt. Het gaat om een bedrag van 12 miljard baht.
Enkele leden van de NHSO-raad die NGO’s in de raad vertegenwoordigen, vragen zich af of het besluit niet in strijd is met de NHSO-regels. Maar minister Piyasakol (Volksgezondheid) houdt vast aan het besluit om te voorkomen dat er medicijntekorten ontstaan. Van de 12 miljard gaat 2,5 miljard baht naar HIV/Aids medicijnen.

Vrijdag 15 september
- De ministeries van Justitie en Volksgezondheid gaan in Thailands 143 gevangenissen een campagne tegen tuberculose voeren. 300.000 gedetineerden worden doorgelicht om een vroege detectie en behandeling te verzekeren. De campagne is een reactie op de ontdekking van tweeduizend nieuwe gevallen in juli en augustus. Volksgezondheid wil de ziekte uiterlijk in 2035 uitbannen.
Thailand is een van de veertien landen waarin de ziekte zich volgens de WHO snel verspreidt. Elk jaar worden 120.000 nieuwe gevallen ontdekt en overlijden 13.800 patiënten. Resistentie is een probleem. Elk jaar zijn 4.500 patiënten resistent waardoor de behandelkosten oplopen naar 1,2 miljoen baht per patiënt.

Maandag 18 september
- Het Thaise Rode Kruis (TRC) dringt er bij de regering op aan meer geld uit te trekken voor stamcelprogramma’s ten behoeve van mensen met bloedziektes. De TRC zei gisteren dat er dringend behoefte is aan bloed en beenmerg donoren, maar de test om een potentiële donor te vinden is duur.
Sinds 2002 heeft de TRC 209.983 niet-familieleden ingeschreven. Slechts 217 ontvangers hebben tot nu toe met succes een transplantatie gekregen. Op de wachtlijst staan 1.700 patiënten. Bij familieleden is de kans op een match 25 procent, bij niet-familie 1 op 10.000. De test kost 2.000 baht. Daarna wordt de potentiële donor ingevoerd in het Donor Registry System. De transplantatie kost 1,2 miljoen baht.
Stamceltransplantaties kunnen worden uitgevoerd in vijf ziekenhuizen, waarvan vier in Bangkok. De drie ziektekostenverzekeringen van de overheid vergoeden slechts een deel van de kosten. De TRC streeft naar 300.000 donoren in de toekomst, evenveel als het aantal patiënten.

Dinsdag 19 september)
- Kinderen in de meest zuidelijke provincies van Thailand zijn ondervoed, vergeleken met kinderen in andere delen van het land, blijkt uit een door Unicef betaald onderzoek van de situatie van kinderen en vrouwen in het Zuiden.
In Narathiwat is 29 procent van de kinderen jonger dan 5 jaar te klein voor hun leeftijd vergeleken met het landelijk gemiddelde van 11 procent. De percentages in Yala, Pattani, Satun en Songkhla bedragen respectievelijk 21, 19, 17 en 13.
‘Dit is een ernstig probleem’, zegt Thomas Davin, Unicef vertegenwoordiger in Thailand. ‘Dat betekent dat deze kinderen over een lange termijn inadequate voeding hebben gekregen. Dat kan hun fysieke ontwikkeling en de ontwikkeling van hun hersens benadelen met levenslange negatieve gevolgen, zowel voor hen als de samenleving als geheel.
Sterke vermagering komt vaker voor en vaccinering is een probleem. Van de kinderen van 1 jaar in Thailand is 72 procent volledig gevaccineerd tegen circa de helft in het Zuiden. Verder blijkt uit het onderzoek dat de kennis van jongeren van 15 tot 24 jaar over de overdracht van HIV/Aids tekort schiet.
– In bewoners van acht provincies met goudmijnen, kolencentrales en zware industrie zijn hoge concentraties kwik aangetroffen. Dit blijkt uit haarmonsters van 68 personen in Rayong (waar industrieterrein Map Tha Phut zich bevindt) en Prachin Buri (kolencentrale, papierfabriek), die vorig jaar zijn verzameld door de milieugroep Earth. [Ik tel maar twee provincies] Het haar is onderzocht in de VS en Tjechoslowakije. De concentraties zijn gevonden bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het milieu.
In een internationaal onderzoek in 25 landen is vastgesteld dat Thailand op de negende plaats staat van landen die kampen met kwikverontreiniging. Indonesië voert de ranglijst aan.
Earth-directeur Penchom zegt: ‘Het is duidelijk dat de grootste bronnen van kwik kolencentrales en de petrochemische industrie zijn, maar de regering heeft geen beleid om die bronnen te beperken. In tegendeel, het militaire regime bevordert de bouw van kolencentrales en afvalverwerking centrales. Penchom wijst erop dat Thailand in juni de Minamata Convention on Mercury heeft ondertekend.

Donderdag 21 september
- Het particulier ziekenhuis Monkutwattana beschikt niet over een eigen hartchirurg en dreigt daarom vanaf oktober geen hartoperaties meer te mogen uitvoeren. Het verbod zou gelden voor patiënten die verzekerd zijn via de volksverzekering UHC. Het National Health Security Office (NHSO) heeft daarover vorige maand aan de bel getrokken.
Het ziekenhuis zegt gebruik te maken van acht part-time artsen, waaronder enkele ervaren hartspecialisten, die 24 uur per etmaal stand-by zijn. Volgens directeur Rienthong dreigen operaties voor 40 tot 50 verzekerden tussen volgende maand en december niet door te kunnen gaan. Hij gaat bij de minister van Volksgezondheid een klacht indienen omdat het een kwestie van leven of dood is.
Vandaag vergadert het NHSO-bestuur over de kwestie. Rienthong is niet van plan een full-time hartchirurg in dienst te nemen omdat het huidige systeem met de parttimers goed werkt.

Vrijdag 22 september
- Follow-up op het bericht over hartoperaties in het Mongkutwattana ziekenhuis. De acht particuliere ziekenhuizen die gebruik maken van parttime hartchirurgen mogen patiënten met een UC-verzekering [zeg maar het Thaise ziekenfonds] nog een jaar lang opereren ondanks de eis dat ze een vaste hartchirurg in dienst moeten hebben. Het bestuur van de NHSO heeft dat gisteren besloten. Na dat jaar dienen alle ziekenhuizen aan de regels te voldoen, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). (Zie verder pagina Gezondheidszorg)
– Thailand dient het betaald zwangerschapsverlof te verlengen van 90 naar 180 dagen, adviseert Unicef, zodat moeders beter voor hun kind kunnen zorgen en borstvoeding kunnen geven. De eerste zes maanden zijn cruciaal voor de ontwikkeling van het kind.
Volgens een onderzoek in 2016 krijgt slechts 23 procent van de baby’s borstvoeding. Een van de redenen is dat de moeders na drie maanden weer moeten gaan werken. Bedrijven hebben geen speciale babykamers en flexibele werktijden zijn zeldzaam.
In het rapport Early Moments Matter for Every Child schrijft Unicef dat pauzes voor borstvoeding, een verlof van zes maanden voor moeders en vier weken voor vaders, alsmede twee jaar gratis pre-schools onderwijs, een optimale basis vormen voor de gezonde ontwikkeling van een kind. Slechts vijftien landen voldoen aan deze drie voorwaarden

Dinsdag 26 september
- Gouverneur Aswin van Bangkok (BMA) heeft gisteren het Klong Sam Wa ziekenhuis officieel geopend. Het stadsziekenhuis gaat uiteindelijk duizend personen in de oostelijke districten bedienen. Thans beschikt het alleen nog over een polikliniek. Daar komen vijf gebouwen bij, zodat het ziekenhuis volledig geïntegreerde medische zorg kan verlenen. De bouwkosten worden geschat op 1,4 miljard baht. Over twee jaar kan met de bouw worden begonnen.
Het oosten van de hoofdstad kampt met een gebrek aan gemeentelijke medische faciliteiten. De BMA heeft plannen voor meer ziekenhuizen om de medische zorg meer gelijkmatig over de stad te spreiden.

Zondag 1 oktober
– De eis dat overheidsziekenhuizen een vaste chirurg voor hartoperaties in dienst moeten hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit het UC Scheme (ziekenfonds) wordt verder versoepeld. Eerder schorste het National Health Security Office (NHSO) de eis voor een jaar, nu stelt ze die eis alleen aan nieuwe medische faciliteiten bij de registratie.
– Nog meer NHSO. Het besluit om de jaarlijkse inkoop van medicijnen voor overheidsziekenhuizen over te hevelen van de eigen organisatie naar het Rajavithi ziekenhuis stuit op bezwaren van de HIV en nierpatiëntenverenigingen. De NHSO heeft dit besluit genomen omdat het volgens de Rekenkamer niet bevoegd is medicijnen te kopen.
De patiëntenverenigingen zeggen dat het ziekenhuis in tegenstelling tot de NHSO niet geëquipeerd is voor dit werk. Als gevolg van de huidige onzekerheid zijn de voorraden in enkele ziekenhuizen sinds augustus sterk teruggelopen. Sommige ziekenhuizen moeten bij andere ziekenhuizen medicijnen lenen.
Directeur Apiwhat van het Thai Network of People Living with Aids/HIV overweegt een rally uit te roepen, alhoewel de regering bijeenkomsten van meer dan 5 personen heeft verboden. ‘We moeten iets doen omdat we afhankelijk zijn van een continu aanbod van medicijnen.’
Coördinator Kannika van Free Trade Agreement Watch zegt dat het ziekenhuis primair een medische zorginstelling is. De combinatie met de inkoop van medicijnen kan tot een belangenconflict leiden. Hij vindt dat de regering moet verduidelijk waarom de Rekenkamer pas nu bezwaar heeft gemaakt terwijl de NHSO al negen jaar de medicijnen koopt en verspreidt.

Dinsdag 10 oktober
– De gemeente Bangkok gaat op drukke plaatsen AED’s plaatsen (automated external defibrillators) voor hulpverlening aan mensen die een hartstilstand hebben. Ze komen bij regeringsgebouwen, in publieke parken, sportstadions, spoorwegstations, warenhuizen en andere drukke plekken. Begonnen wordt met 200 AED’s in de vijftig districtskantoren van de hoofdstad, jeugdcentra en stadsparken.
Het Erawan medisch noodcentrum is een programma begonnen om leraren te trainen in het verlenen van CPR (kunstmatige beademing) en de AED’s op negen gemeentelijke scholen te gebruiken. 3.089 leraren hebben zich voor de training opgegeven die tot het eind van het jaar wordt gegeven. Van hen wordt verwacht dat ze de verworven kennis doorgeven aan leerlingen, familieleden en buurtgenoten.
– Wereldgezondheidsorganisatie WHO dringt er bij landen in Zuidoost-Azië op aan hun pogingen te versnellen om NCD’s (niet besmettelijke ziektes) terug te dringen. Volgens een nieuw WHO-rapport zijn NCD’s de belangrijkste oorzaak van sterfgevallen in de regio. Elk jaar sterven 8,8 miljoen mensen aan hartziektes, diabetes, kanker en chronische ademhalingsziektes. De sterftekans in de leeftijdscategorie 30-70 bedraagt 25 procent, hoger dan in andere regio’s.
De WHO adviseert zogeheten best buy interventions, zoals onder andere een verbod op alle vormen van tabaksreclame, beperking van of verbod op alcoholreclame, vervanging van vetten door meervoudig onverzadigde vetzuren, bevordering van borstvoeding en voorlichting over gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Maandag 6 november
- Alle overheidsziekenhuizen in het land dienen zich aan te sluiten bij de strijd van het ministerie van Volksgezondheid tegen medicijnresistentie, ze moeten een rationeel gebruik van medicijnen bevorderen evenals het gebruik van kruiden en alternatieve medicijnen, zegt permanent secretaris Jetsada van het ministerie.
De ziekenhuizen wordt gevraagd een 5-jaren plan te ondertekenen dat tot doel heeft het gebruik van anti-biotica terug te dringen ter bestrijding van anti-microbiële resistentie (AMR). Misbruik of overmatig gebruik maakt het moeilijker bepaalde ziektes te behandelen en leidt tot hogere kosten. Doelstelling is het gebruik van anti-biotica met 20 procent te reduceren en het aantal ziektegevallen door resistentie met 50 procent.
Verder dringt het ministerie er bij Thai van 35 jaar en ouder op aan zich jaarlijks medisch te laten onderzoeken. Daardoor kunnen symptomen van hartziektes sneller worden ontdekt. Hartziektes zijn evenals kanker en verkeersongelukken de belangrijkste doodsoorzaak in Thailand. Jaarlijks sterven 54.000 Thai aan een hartziekte.

Dinsdag 7 november
- Het Public Health Department heeft het voornemen een centraal donatiefonds voor staatsziekenhuizen te vormen. Veel ziekenhuizen kampen al jaren met geldgebrek. De problemen nemen toe door de vergrijzing van de bevolking en de stijgende kosten van moderne behandelingen en uitrusting.
Het voorstel wordt besproken met het Comptroller-General’s Department van het ministerie van Financiën. Donaties zijn belangrijk want de overheidsbudgetten zijn vaak niet voldoende. Minister Pyasakol (Volksgezondheid) zei gisteren dat het fonds beoogt donaties ‘transparant en toerekenbaar’ te maken. Donoren kunnen aangeven waaraan hun geld besteed dient te worden. Het bericht noemt verder de liefdadigheidsmarathon van rocker Toon Bodyslam, maar daar schreef ik al eerder over.

Donderdag 9 november
- En nog meer arbeidstekorten, het houdt maar niet op. Thailand stevent de komende tien jaar af op een ernstig tekort aan verpleegsters en apothekers, maar daar staat een overaanbod van artsen tegenover, aldus een onderzoek gefinancierd door de National Health Commission.
Thans studeren elk jaar aan negentien universiteiten 10.000 studenten medicijnen af. Researcher Thinakorn vindt dat te veel. Het aantal moet omlaag of het curriculum dient meer te worden toegesneden op de vergrijzing. ‘Als we niets doen, zullen velen geen werk kunnen vinden.’
Thailand telt 50.000 artsen, zegt hij, en levert 3.200 nieuwe artsen per jaar af. Verwacht wordt dat de bevolking de komende tien jaar stabiel blijft op 65 miljoen en daarna afneemt. Jaarlijks worden 11.000 verpleegsters opgeleid en 1.700 tot 2.000 apothekers [assistentes?]. De meeste verpleegsters stoppen met werken als ze 45 jaar worden. Veel studenten farmacie gaan na hun afstuderen op andere terreinen werken. Thinakorn: ‘Dat probleem moet worden opgelost.’

Maandag 13 november
- Geen verrassend nieuws, want het was al lang bekend. Overgewicht en obesitas zijn twee van de grootste gezondheidproblemen waarmee Thaise kinderen kampen. Dat wordt andermaal bevestigd door een onderzoek van het National Statistics Office en de NESDB. In 2015 en 2016 verdubbelde het aantal dikkertjes jonger dan 5 jaar naar 10,9 procent. Thailand loopt daardoor het risico niet te voldoen aan de UN Sustainable Development Goals (SDG).
Volgens een onderzoek van de FAO is het aantal kinderen onder de vijf jaar met overgewicht in de hele wereld in 2014 toegenomen met 6 procent. Als de huidige trend zich voortzet, worden de SDG doelen in 2030 niet gehaald.

Dinsdag 14 november
- Stel de behandeling van de gewijzigde National Health Security wet uit totdat alle betrokken partijen commentaar hebben geleverd en overeenstemming is bereikt. Dat pleidooi houden vier leden van het bestuur van het National Health Security Office (NHSO) in een petitie aan het kabinet. Volgens hen ondermijnen de wijzigingen het management van de huidige gezondheidszorg, die de afgelopen 15 jaar beter is gaan aansluiten bij de behoeften van de bevolking. Critici zien de wijzigingen als een poging van het ministerie van Volksgezondheid om meer greep te krijgen op het beheer van het budget ten koste van het NHSO. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg 2)

Woensdag 29 november
- Een van de drie patiënten die in het ziekenhuis van Mae Sot (Tak) worden behandeld aan symptomen die op anthrax (miltvuur) duiden, blijkt de ziekte inderdaad te hebben opgelopen, zegt permanent secretaris Jesada van het ministerie van Volksgezondheid. Een andere is negatief getest. Van de derde patiënt zijn de testresultaten nog niet bekend.
De patiënten hadden evenals tal van andere dorpelingen geitenvlees gegeten, waarna ze last kregen van rode pukkels. Vermoedelijk zijn de geiten uit Myanmar gesmokkeld. De invoer van geiten(vlees) is tijdelijk verboden.
700 geiten die in Ban Mae Kon Ken in quarantaine waren geplaatst en onderzocht, bleken niet te zijn besmet. 25 personen in het dorp worden tot dinsdag in de gaten gehouden.

Zaterdag 2 december
- Elke dag testen zestien personen positief op HIV-Aids. Dit jaar alleen al werden 5.801 nieuwe gevallen geregistreerd. In 2015 telde Thailand in totaal 1,5 mijoen geregistreerde HIV/Aids patiënten, 2,3 procent van de bevolking. De cijfers zijn gisteren door het Bureau of Epidemiology van het ministerie van Volksgezondheid bekend gemaakt op World Aids Day.
Het ministerie hanteert als target voor 2030 3 nieuwe patiënten per dag en vermindering van het aantal sterfgevallen van 15.000 nu naar 4.000. Uit de cijfers van 2015 blijkt dat 355.000 patiënten anti-retrovirale medicijnen krijgen, 33.000 meer dan in 2014.

Donderdag 7 december
Een zwangere vrouw is besmet is met Zika, een virus dat tot hersenafwijkingen van de boreling kan leiden. Vorig jaar september werden twee kinderen met ongebruikelijk kleine hoofden geboren. Het was de eerste keer dat Zika in Thailand is gediagnosticeerd.
– Het Department of Disease Control (DDC) gaat vaart zetten achter het onderzoek naar de effectiviteit van het controversiële Dengvaxia dengue vaccin, nadat het gebruik vorige week op de Filipijnen is gestopt. Alhoewel het medicijn in september vorig jaar na goedkeuring door de FDA is geregistreerd, moet het nog worden opgenomen op ’s lands standaard immunisatie lijst. Het DDC bestudeert epidemiologische gegevens en bekijkt of het kosten effectief is om op de standaardlijst te worden opgenomen.
De Filipijnen schorste de distributie van het medicijn, nadat de Franse producent  Sanofi had bekend gemaakt dat het vaccin de ziekte kan verergeren wanneer het toegediend wordt aan personen die niet eerder zijn geïnfecteerd. Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft nog niet gereageerd.
Het vaccin wordt in Thailand voornamelijk verstrekt door particuliere ziekenhuizen. DDC directeur-generaal Suwanchai vindt het uitbannen van stilstaand water en het gebruik van mosquito repellent nog altijd de beste benadering om dengue en andere door muskieten overgebrachte ziektes zoals Zika te bestrijden.

Donderdag 14 december
- Malaria is in 2012 bedwongen, drie jaar eerder dan de target, zegt het Department of Disease Control. Hoofd Sunnawachai maakte het goede nieuws gisteren bekend op een seminar. De dienst verwacht echter nog een harde strijd in risicogebieden zoals bossen in het Zuiden en langs de grens met Laos, Cambodja en Myanmar. ‘Maar ik ben er zeker van dat we de uitdaging aan kunnen dankzij betere samenwerking tussen verschillende diensten’, zei hij.
Thailand telt thans 13.971 gevallen van malaria, 20 procent minder dan vorig jaar. De dienst heeft in dorpen kleine laboratoria opgezet voor bloedonderzoek.

Donderdag 21 december
- Om de volksverzekering die bekend staat als 30-baht programma, betaalbaar te houden, dient de regering de belastingvoordelen die investeerders van de Board of Investment krijgen te verminderen en over te hevelen naar de kas van de UHC. Deze suggestie deed een bestuurslid van het National Health Security Office tijdens een seminar ter herdenking van de dood 10 jaar geleden van Sanguan Nittayaramphong, een gerespecteerde plattelands arts die de basis legde voor de verzekering.
De 30 baht verzekering, officieel Universal Healthcare Coverage Scheme (UHC), werd in 2002 gevormd voor Thai die niet verzekerd zijn via de twee andere verzekeringen voor werknemers in de particuliere sector en ambtenaren. Kannikar suggereerde ook de BTW te verhogen voor dit doel.

Vrijdag 22 december
- Artsen dringen aan op een verbod van Muay Thai boksen door kinderen jonger dan 10 jaar, inclusief non-contact sparring, om hen te beschermen tegen hersenletsel. Hoofd Jiraporn van het Advanced Diagnostic Imaging Centre van het Ramathibodi ziekenhuis zegt dat behoorlijke regelgeving ontbreekt om te voorkomen dat ze letsel oplopen. Geschat wordt dat tussen 200.000 en 300.000 kinderen, sommigen 4 jaar oud, meedoen aan bokswedstrijden.
Jiraporn wijst erop dat hersenbeschadigingen langdurige gevolgen kunnen hebben voor het neurologisch systeem, die leiden tot Alzheimer en Parksinson. De verwondingen zijn moeilijk te detecteren omdat kinderen jarenlang een normaal leven kunnen leiden. Uit onderzoek van 300 kinderen jonger dan 15 jaar die al 2 tot 5 jaar boksen, is gebleken dat ze niet alleen hersenbeschadigingen hebben opgelopen maar ook gemiddeld een lager IQ van 10 punten hebben.

Woensdag 10 januari
- Vorig jaar zijn 1 miljoen Thai geïnfecteerd met het rotavirus. Vier personen zijn overleden, waarvan drie jonge kinderen, aldus het Disease Control Department. Het virus veroorzaakt een sterke ontsteking van de darmen, met name de dunne darm, diarree, overgeven en snelle uitdroging. De vier slachtoffers zijn overleden aan acute diarree.
Directeur-generaal Assadang waarschuwt ouders goed te letten op hun kinderen, met name zuigelingen van zeven tot twaalf maanden, want die zijn het meest kwetsbaar. De meeste gevallen doen zich voor tijdens het droge en koude seizoen van november tot januari. Meestal verdwijnen de symptomen na twee tot drie dagen.

11 januari
Daar gaan we weer. Ik neem globaal de krant met u door. Pagina 2 opent met een waarschuwing. De veelkleurige beugels die online te koop worden aangeboden en populair zijn gemaakt doordat artiesten ze dragen, zijn gevaarlijk. Ze bevatten giftige zware metalen, zoals cadmium, die het tandvlees infecteren.
De Dental Council heeft dit vastgesteld bij een onderzoek. De zaak is (opnieuw) in het nieuws door de dood van een 14-jarig meisje in Chon Buri die de beugel 2 maanden had gedragen. Maar de autopsie heeft geen bewijs gevonden dat de beugel verantwoordelijk was voor haar dood. Een andere teenager is overleden aan een hartaanval.
Veel tieners dragen de beugel als teken van hun weelde en sociale status. Ze kosten 1.400 baht, aanzienlijk minder dan een beugel die bij orthodontische behandelingen wordt aangebracht, want die kost 50.000 baht.
Volgens de Dental Council telt Thailand negentig illegale orthodontische klinieken. Met de beugels valt goed geld te verdienen. De laatst ontdekte online shop maakte een jaaromzet van 20 miljoen baht. De verkopers zijn moeilijk op te sporen omdat het adres van de winkels niet overeenkomt met de informatie op internet.

Comment are closed.