Thais nieuws donderdag 9 november

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.
Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen, klik hier. Het handigst is deze pagina in een nieuw tabblad te openen, zodat je gemakkelijk kunt terugkeren naar het nieuwsoverzicht.

Voor het nieuws van begin november en 16-31 oktober zie de zwarte menubalk bovenaan de pagina onder het kopje Thailand.

 

Patinya op de LAFW 2017 (2)

Bravo in Los Angeles voor Thaise mode

9 november – De Thaise mode-industrie heeft goede sier gemaakt op de New Shades of Thailand Los Angeles Fashion Week 2017 in Los Angeles. Tijdens de finale waarop vier bekende Thaise modemerken werden getoond, riep het publiek van buitenlandse ontwerpers, de elite van de mode-industrie, kopers, verslaggevers en fashionistas meermalen Bravo. Alle vier shows brachten de toeschouwers in verrukking en leverden Thaise stoffen en mode meer faam op.

ASV op de LAFW 2017De krant schrijft dat de LAFW het beroemdste kleding- en ontwerpevenement is aan de westkust van de VS en een permanente plaats heeft op de internationale modeweek kalender naast Londen, Parijs, Milaan, New York en Tokio. De Thaise mode-industrie presenteerde zich met Patinya, Milin, ASV en Issue. Doel van de deelname was om Thaise stoffen aan vooraanstaande personen in de mode-industrie te tonen, opkomende Thaise ontwerpers en kledingmerken op internationaal niveau te promoten, de populariteit van Thaise stoffen en cultuur te vergroten en te commercialiseren en Thailands branding in de internationale mode-industrie te versterken.

De Thaise consul-generaal Tanee Sangrat zegt: ‘We zouden graag de promotie en verbetering van Thaise stoffen zien. Thaise stoffen zijn prachtig, ze dienen geconserveerd en gepromoot te worden in overeenstemming met de initiatieven van koningin Sirikit en haar Support Foundation die dorpelingen in het hele land hebben geholpen. Wij menen dat Thailand veel goede ontwerpers heeft.’ (Bron: Bangkok Post, 8 november)

Foto’s: Patinya (boven) en ASV (rechts).


 

Prayut laat proefballonnetje op; kwaaie reacties

9 november – Reuring op het politieke front. Premier Prayut heeft de bevolking zes vragen voorgelegd over de oprichting van nieuwe politieke partijen. Critici vermoeden dat de junta de reacties wil peilen als ze zelf een nieuwe politieke partij vormt om aan de macht te blijven.

Geen onlogische gedachte want vice-premier Prawit zei maandag desgevraagd dat de junta een politieke partij zal vormen ‘indien nodig’. Hij zei: ‘Als het nodig is, wordt die gevormd. Als het niet nodig is, wordt die niet opgezet.’

Prayut vraagt verder hoe de bevolking over de prestaties van de junta denkt. Hij lijkt naar complimentjes te vissen, want vraagt: Zien de mensen een betere toekomst dankzij het werk van de regering over de afgelopen drie jaar? En: Is het gepast om de huidige regering met voorgaande regeringen te vergelijken? Prayut haalt ook uit naar politieke partijen en politici die ‘op ongebruikelijk grote schaal’ de regering in diskrediet brengen.

Adjunct-partijleider Satit (Democraten) zei gisteren dat de vragen de weg effenen voor het regime om haar politieke ambities te realiseren. Hij noemt het ‘totally off base’: ‘Het regime maakt misbruik van anderen. De NCPO heeft alle macht in handen. Ze bepaalt de regels en zegt dat ze ook aan de competitie deelneemt.’

Het is de tweede keer dat Prayut opiniepeiler speelt. In mei vroeg hij om suggesties voor de toekomstige regering. Volgens Satit kreeg hij geen nuttige antwoorden. Over deze vragen zegt Nipit, ook adjunct-partijleider, dat ze onnodig zijn en verdeeldheid zaaien: ‘Ze zijn controversieel en kunnen tot ruzies leiden. Ze hebben tot doel de politieke upper hand te krijgen, om zichzelf lof toe te zwaaien en anderen te kritiseren.’

Juridisch medewerker Chusak van voormalig regeringspartij Pheu Thai noemt de vragen ‘bevooroordeeld en schandalig’. Ze geven blijk van een ‘dictatoriale instelling’. ‘Zonder gecontroleerd te worden voert de regering enkele programma’s uit waarvoor politici het initiatief hebben genomen en toch blijft ze politici ondermijnen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Barbertje moet hangen

9 november – Voormalig Groot Kamerheer van het Royal Household Bureau (RHB) Distorn Vajarodaya kan strafrechtelijke vervolging tegemoet zien nu hij ontslagen is wegens disciplinaire overtredingen en ‘ernstige immorele daden’, zegt een bron bij het Central Investigation Bureau. Het RHB verzamelt thans bewijs om de klacht te onderbouwen.

Vorig jaar november werd Distorn van zijn functie ontheven en benoemd tot Special Grade [?]. De voorzitter van de Rajaprajanugrow stichting (koninklijk beschermd) beschuldigde hem van vier overtredingen die hem zijn baan als dienaar van de koninklijke familie kostten. Een had betrekking op grond die over was bij de bouw van het parlementsgebouw. Die zou hij verkocht hebben aan een projectontwikkelaar en gebruikt hebben om zijn eigen erf op te hogen.

Op persoonlijk vlak zou hij zich ‘onplezierig’ gedragen. Hij bezwangerde tweemaal een vrouw, dwong haar de eerste keer de vrucht te laten aborteren, maar de tweede keer weigerde ze dat. Vervolgens dwong hij haar met een andere man te trouwen.

[Er is ook een andere en betere verklaring mogelijk voor Distorn’s deconfiture maar die kan ik beter niet noemen. Majesteitsschennis, begrijpt u wel?]

Evacuatie van districtsziekenhuis in Prahuap Khiri Khan

Kort nieuws donderdag 9 november

– Voor de tweede maal dit jaar zijn patiënten geëvacueerd uit het districtsziekenhuis in Bang Saphan (Prachuap Khiri Khan). Ruim 10 uur werd het gebied geteisterd door zware regens, die ook in andere districten overstromingen veroorzaakten. Vier patiënten uit de IC-eenheid zijn naar het provinciaal ziekenhuis gebracht, drie anderen komen nog aan de beurt. Ook is medische apparatuur in veiligheid gebracht.

Directeur Cherdchai zegt dat het ziekenhuis de situatie nog even aankijkt alvorens tot evacuatie van de resterende 28 patiënten over te gaan. 44 andere patiënten zijn al ontslagen omdat hun conditie is verbeterd. Sinds zondag neemt het ziekenhuis geen nieuwe patiënten meer aan.

Districtshoofd Sakkarin zegt dat de Nong Ya Plong brug op de Phetkasem weg in de gaten wordt gehouden, want het waterpeil in het kanaal is sterk gestegen nadat er water uit de Tanaosri Trail was ingestroomd. In tambon Thap Sake staat het water op de weg 10 tot 70 cm hoog en een spoorlijn staat onder 30 cm. Het waterpeil in een reservoir in tambon Chaikasem is eveneens snel gestegen.

Het RID heeft de bewoners van vijf tambons geadviseerd hun bezittingen in veiligheid te brengen en stopcontacten te controleren om te voorkomen dat ze een elektrische schok krijgen.

– Bangkok is de tweede, door internationale reizigers meest bezochte stad ter wereld, aldus Euromonitor International. De marktresearcher maakte dat dinsdag bekend op de World Travel Market in Londen, de grootste reis- en toerismebeurs ter wereld. Volgens het rapport Top 100 City Destinations Ranking 2017 wordt de lijst gedomineerd door 41 Aziatische steden en dat aantal stijgt naar verwachting naar 47 door de sterke toeristenstroom uit China.

De afgelopen acht jaar stond Hong Kong op de eerste plaats, gevolgd door Bangkok dat Londen in 2015 heeft ingehaald. In tegenstelling tot Hong Kong, waar het bezoek dit jaar terugloopt als gevolg van spanningen met China, zit Bangkok in de lift dankzij tourpakketten gericht op reizigers die voor het eerst een buitenlandse vakantie boeken. Naar verwachting komen dit jaar 21,3 miljoen toeristen naar Thailand. Londen staat op de derde plaats met 19,8 miljoen.

– Om een eind te maken aan het schrijnende tekort aan vissers stelt het ministerie van Werkgelegenheid een vast minimumloon van 12.000 baht per maand voor plus andere welzijnsvoorzieningen, zoals gratis voedsel, onderdak en verzekering. Vakbekwame en ervaren vissers zouden zelfs meer moeten verdienen.

Het Department of Employment verwacht dat het tekort groter wordt nu werkvergunningen op 1 november zijn afgelopen. Het ministerie heeft haar voorstel voorgelegd aan de Thai Fisherie Association. Enkele reders hebben positief gereageerd.

De regering voert deze maand overleg met de autoriteiten in Myanmar over de rekrutering van werkers uit dat land voor de visserij-industrie op basis van een G2G-overeenkomst (government to government). Ze krijgen evenveel betaald als hun Thaise collega’s. Vorige maand is begonnen met de registratie van migranten uit Laos, Cambodja en Myanmar voor werk op trawlers. Zij krijgen een tijdelijke werkvergunning.

– Nog meer tekorten aan arbeidskrachten, nu in de spoorwegsector. Het Department of Skill Development (DSD) werkt aan een 5-jarenplan om aan de groeiende vraag naar technici in die sector te voldoen, vooral als gevolg van de plannen voor de Eastern Economic Corridor (EEC). Behoefte is aan 11.000 werknemers. De schatting is gebaseerd op gegevens van negentien overheidsdiensten en bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van nieuwe spoorlijnen.

Het plan voorziet in cursussen op operationeel gebied, onderhoud en veiligheid, onderhoud van kaartjesautomaten, het beheer van stations en dienstverlening. Het curriculum van enkele onderwijsinstellingen die al transportcursussen verzorgen, wordt uitgebreid met lessen over spoorwegtransport en leerlingen krijgen hands-on training [lopen stage?]. DSD directeur-generaal Suthi vindt dat in de toekomst een speciaal instituut moet worden gevormd voor training van spoorwegtechnici en -personeel.

Later dit jaar wordt begonnen aan drie infrastructurele projecten in de EEC: de uitbreiding van de haven van Laem Chabang, een onderhoudswerkplaats voor de luchtvaart en de hogesnelheidslijn Bangkok-Rayong. (Zie ook de pagina Spoorwegen 2)

– En nog meer arbeidstekorten, het houdt maar niet op. Thailand stevent de komende tien jaar af op een ernstig tekort aan verpleegsters en apothekers, maar daar staat een overaanbod van artsen tegenover, aldus een onderzoek gefinancierd door de National Health Commission.

Thans studeren elk jaar aan negentien universiteiten 10.000 studenten medicijnen af. Researcher Thinakorn vindt dat te veel. Het aantal moet omlaag of het curriculum dient meer te worden toegesneden op de vergrijzing. ‘Als we niets doen, zullen velen geen werk kunnen vinden.’

Thailand telt 50.000 artsen, zegt hij, en levert 3.200 nieuwe artsen per jaar af. Verwacht wordt dat de bevolking de komende tien jaar stabiel blijft op 65 miljoen en daarna afneemt. Jaarlijks worden 11.000 verpleegsters opgeleid en 1.700 tot 2.000 apothekers [assistentes?]. De meeste verpleegsters stoppen met werken als ze 45 jaar worden. Veel studenten farmacie gaan na hun afstuderen op andere terreinen werken. Thinakorn: ‘Dat probleem moet worden opgelost.’ (Zie ook de pagina Gezondheidszorg 2)

– Thaksin’s zoon Panthongtae en drie anderen kunnen hun borst natmaken vanwege het KTB-schandaal. De DSI zegt de zaak te kunnen rondmaken voordat de verjaringstermijn volgend jaar verloopt. Het viertal wordt beschuldigd van het witwassen van geld dat bij de KTB was geleend (zie de pagina De zaak Panthongtae voor de details). Panthongtae heeft de DSI laten weten met extra documenten te komen die zijn onschuld bewijzen, maar hij heeft nog geen afspraak gemaakt.

Het Anti-Money Laundering Office heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de DSI. De verdachten zouden tijdens de regeringsperiode Thaksin een deel van een frauduleuze lening ad 9,9 miljard baht hebben ontvangen en witgewassen. De advocaat van Panthongtae zegt dat zijn cliënt niet wist dat het geld uit die lening kwam.

– De commissie politiehervormingen komt vermoedelijk terug op haar voornemen om zowel criminele onderzoeken als misdaadbestrijding in één hand bij de politie te houden. Premier Prayut wil dat die twee taken worden gesplitst. Onderzoeken moeten door anderen worden gedaan, die over gedegen juridische kennis beschikken. Twee vice-premiers voeren maandag met de commissie overleg over Prayut’s suggestie. Enkele burgergroepen hebben een zelfde oproep gedaan in het belang van grotere transparantie en efficiëntie.

– De nationale hervormingscommissie stelt voor de pensioengerechtigde leeftijd voor sommige overheidsfunctionarissen op te trekken van 60 naar 63. Maar er moeten nog veel details worden uitgewerkt, zegt commissielid Wichian, zoals wie daarvoor in aanmerking komt. Een bron meent dat ambtenaren, werkzaam bij diensten die kampen met een tekort aan experts en specialisten van de verhoging kunnen profiteren. Gezien de vergrijzing van de bevolking zal de beroepsbevolking de komende jaren aanzienlijk slinken, wat verhoging noodzakelijk maakt.

– Follow-up op de berichtgeving over de uitbreiding van het wagenpark van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMA) met 489 aardgasbussen, die nog steeds niet in gebruik zijn genomen. De BMA gaat de mediaanprijs bij de komende aanbesteding verhogen naar 4,422 miljard baht, want potentiële gegadigden vonden de oude prijs van 4,02 miljard baht te laag en hadden geen belangstelling. Een e-veiling ging om die reden niet door.

De bussen werden in januari geleverd door importeur Bestlin. In Laem Chabang staan nog 100 bussen waarop de douane beslag heeft gelegd wegens fraude bij de import uit China. De BMA heeft het contract met Bestlin verbroken en is nu op zoek naar een bedrijf dat het contract wil overnemen.

– Twee vermeende opstandelingen zijn gisteren in een vuurgevecht met veiligheidstroepen in Pattani gedood. Ze hadden zich verschanst in een huis in Ban Cho Bo Moo 1 en zouden het vuur geopend hebben. Een moslim geestelijke lukte het niet hen te bewegen om zich over te geven.

In het district Sai Buri is een man aangehouden tegen wie zestien arrestatiebevelen wegens overtreding van de noodverordening waren uitgevaardigd. De politie hoopt dat hij uit de school klapt over netwerken in het Zuiden.

– Minister Teerakiat (Onderwijs) heeft Obec opgedragen twee onderwijzeressen in dienst te nemen die vijf maanden onbezoldigd hadden lesgegeven in een school in Tak. De lokale autoriteiten hadden hen niet willen aannemen omdat ze niet over de vereiste kwalificaties beschikten. Teerakiat zegt dat door Obec fouten zijn gemaakt en dat de vrouwen een betere behandeling inclusief compensatie verdienen omdat ze niets verkeerds hebben gedaan. De zaak kwam aan het licht omdat ze ruime aandacht op de social media kreeg.

Aetas hotel– Gouverneur Aswin van Bangkok ontkent nalatig te zijn geweest bij de geplande sloop van het Aetas hotel, dat in strijd met de bouwverordening is gebouwd en op last van de rechter gesloopt moet worden, een vonnis dat van december 2014 dateert. Hij verdedigde zich gisteren tijdens een hoorzitting van de Administrative Court. Aswin zei dat vorderingen worden geboekt met de sloopplannen. Volgens hem is de vertraging te wijten aan juridische procedures van de eigenaar. De zitting vond plaats omdat omwonenden hebben geklaagd dat de gemeente het bevel aan haar laars lapt.

– Samak Donnapee, twee jaar geleden gepensioneerd als hoofd van de DNP, gaat vervolgd worden omdat hij illegaal een huis heeft laten bouwen op een berg in een beschermd bosgebied in Mia Sa Kok (Tak). Dit heeft het hoofd van Paya Sua, een speciale taakeenheid die onder de paraplu van de DNP opereert, bekend gemaakt. ‘We doen alleen maar onze plicht. We zijn er niet op uit om iemand te villen’, zegt Paya Sua hoofd Chaiwat die onder Samak heeft gewerkt. ‘Hij was een senior overheidsdienaar en had beter moeten weten.‘

Samak heeft op de social media uitgehaald naar het beleid van de DNP. Hij zegt dat veel van zijn voormalige collega’s geschokt zijn, waarbij de gemoederen hoog oplopen. Over het perceel van 3 rai wordt al sinds januari 2001 juridisch gestreden. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

Reacties niet mogelijk