Thais nieuws 16-31 mei

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, ofstaat.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NHRC: National Human Rights Commission
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec:  Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research  Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 mei, klik hier.

 

Mangrove bos in Ban Pret Nai

Ontsnapt aan de armoede

31 mei – Dit zijn de toverwoorden: financiële discipline en zorg voor het milieu. Dankzij deze aanpak is het een kleine gemeenschap van 132 families met 630 personen in de provincie Trat gelukt aan de armoede te ontsnappen. In 1991 hadden de inwoners van Ban Pret Nai een gezamenlijke schuld van 30 miljoen baht vanwege zware verliezen die werden geleden bij het kweken van black tiger garnalen. Nu hebben ze 27 miljoen baht aan spaargelden.

Dat is te danken aan Phra Subin Paneeto van de tempel Wat Phai Lom, die in 1995 microkredieten introduceerde. Het systeem, dat bekend staat als Sajja Sasom Sab (Truthful Savings) is gebaseerd op het one baht expense reduction fund, een uitvinding van Chob Yodkaew uit Songkhla. Hij ontdekte dat veel dorpelingen geen kans zien te sparen omdat ze sparen associëren met meer verdienen. Deze mentale horde wist hij te nemen door dorpelingen te bewegen hun uitgaven terug te brengen, wat veel gemakkelijker is dan meer inkomen te verdienen. Want dat is zeker op het platteland geen gemakkelijke taak.

De dorpelingen van Ban Pret Nai begonnen 30 tot 500 baht per maand in een fonds te storten. In 1995 begonnen met 200 leden en een spaartegoed van 9.890 baht, telt het fonds inmiddels 556 leden die 27 miljoen baht hebben gespaard.

Aanvankelijk leende het fonds kleine bedragen uit voor reparaties, de aankoop van uitrusting en het afbetalen van grotere kostbare schulden. Voor de lening dienen twee personen zich garant te stellen. De rente bedraagt 1 procent per maand. De garantstellers, die allemaal lid zijn van de spaargroep, zijn meestal vrienden, familieleden of buren.

De helft van de winst van het fonds wordt aan het eind van het jaar uitgekeerd als dividend, de rest gaat naar een dorpswelzijnsfonds. Dat fonds keert gelden uit bij geboortes, ziekenhuisopnames en begrafenissen en staat op het punt ouderen een klein pensioen te verstrekken.

Zorg voor het milieu
Financiële discipline is één kant van de medaille, de andere kant is zorg voor het milieu. Ban Pret Nai herbergt een van de grootste mangrove bossen van het land, maar die raakten in 1983 in verval toen de prijs van garnalen sterk steeg en dorpelingen met hulp van politici en zakenlui garnalenkwekerijen aanlegden. De gevolgen waren rampzalig voor de bossen, want de verzilting sloeg toe.

In 1986 drong het besef door dat ze bezig waren hun voornaamste bron van inkomsten (vis, oesters en krab) om zeep te helpen. De dorpelingen bundelden hun krachten en dwongen de financiers hun lucratieve maar destructie bezigheden op te geven.

In 1987 kwam er een einde aan en in 1999 zetten ze een beschermingsgroep op en stelden regels op voor het behoud van de mangrove en straffen voor dorpelingen die de regels overtreden. Ze vormden een groep voor herbebossing en begonnen te patrouilleren om stropers uit het gebied te weren. Sindsdien is het bos in zijn oude glorie hersteld en zijn de dieren teruggekeerd. (Bron: Bangkok Post, 30 mei)

Meditatie in Wat Dhammakaya

Irritatie bij volgelingen Wat Phra Dhammakaya neemt toe

31 mei – Volgelingen van Wat Phra Dhammakaya beginnen te morren over de manier waarop de DSI (Thaise FBI) te werk gaat om abt Dhammachayo te spreken te krijgen. Tempelwoordvoerder Ong-art (foto rechts) zegt dat de tempel zich zorgen maakt dat ze niet in de hand te houden zijn. Gisteren kwamen zo’n drieduizend gelovigen, voornamelijk vrouwen en ouderen, naar de tempel om te mediteren (foto boven).

Ook premier Prayut is er niet gerust op. Hij zegt dat de arrestatie van de abt wordt vertraagd  uit bezorgdheid over mogelijke schermutselingen. Prayut waarschuwt de volgelingen niet een menigte op de been te brengen om de rechtsgang te blokkeren. Boeddhisten dienen nauwkeurig de feiten in de zaak te beschouwen en niet te denken dat iemand oneerlijk wordt behandeld. DSI directeur-generaal Paisit zegt dat de DSI behoedzaam te werk gaat alvorens actie te ondernemen.

Wat Dhammakaya woordvoerder Ong-art ThamnithaPrayut legt uit dat de zaak begonnen is met de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Degenen die daarbij betrokkenen waren, dienen terecht te staan.

De abt en de tempel hebben 1,2 miljard baht gekregen, maar de abt zou niet geweten hebben dat het geld besmet was. Voor de verduistering is de voormalige voorzitter van de KCUC al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Pikant detail: hij was tevens penningmeester van de tempel.

Vice-premier Wissanu zei maandag dat de autoriteiten verplicht zijn actie tegen de abt te ondernemen, omdat hij zich schuldig kan hebben gemaakt aan heling en het witwassen van geld. De abt moet de autoriteiten vertellen of hij iets verkeerds heeft gedaan.

Minister Paiboon (Justitie) zegt dat de autoriteiten de abt niet kunnen sparen, want dan zouden de tien tot twintig andere personen die bij de verduistering betrokken waren, ook gespaard moeten worden en dat schept een probleem bij de wetshandhaving. De minister wijst erop dat de beschuldigden zich kunnen verdedigen wanneer ze ondervraagd worden en wanneer het OM en de rechtbank zich over de zaak buigen. (Bron: website Bangkok Post, 30 mei)

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update krant: Vice-premier Wissanu vindt het beroep dat de DSI heeft gedaan op de waarnemend Supreme Patriarch en de Sangha Supreme Council om te bemiddelen niet verstandig (zie het bericht van 30 mei Kat en muis spel tussen DSI en abt Dhammachayo gaat door). Het zou tot meer conflicten kunnen leiden. Niet de Supreme Patriarch is de aangewezen persoon om zich met dit soort zaken bezig te houden, maar de geestelijk provinciale gouverneur, die het toezicht heeft op Wat Phra Dhammakaya.  [De tempel staat in de provincie Pathum Thani]

Wissanu wijst erop dat de waarnemend Supreme Patriarch nauwe banden heeft met Phra Dhammachayo omdat hij bij diens inwijding als monnik zijn mentor was. Een eventueel contact dient volgens hem achter gesloten deuren plaats te vinden.

Het inschakelen van de Sangha Supreme Council vindt hij ook riskant. ‘Als het de SSC niet lukt de bevolking tevreden te stellen, wordt het haar kwalijk genomen. Waarom blijven we de ene na de andere crisis scheppen?’

De politie heeft erin toegestemd assistentie te verlenen als de DSI hulp nodig heeft bij de arrestatie, zegt politiewoordvoerder Krisana. ‘Het is aan de DSI om te beslissen of het arrestatiebevel in de tempel aan de abt wordt overhandigd.’

Tijgertempel De eerste drie tijgers gaan op transport

Ondanks tegenwerking de eerste tijgers op transport

31 mei – Het ging gisteren niet van een leien dakje in Wat Pa Luangta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi, beter bekend als de tijgertempel. Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) dat begonnen is aan een operatie om de 137 tijgers naar twee wildlife breeding centra te verhuizen, stond voor een gesloten deur. Die ging pas open nadat de rechtbank rond het middaguur een huiszoekingsbevel had verleend.

Maar de tempelstaf bleef zich verzetten door de tijgers te voederen voordat ze verdoofd zouden worden wat een risico voor hun gezondheid vormt en ze lieten tijgers los in een omheinde ruimte. Het gevolg was dat slechts drie tijgers op transport gesteld konden worden. Voor de operatie was een week uitgetrokken, die gaat nu langer duren. De planning is om 20 dieren per dag te verhuizen.

Adjunct directeur-generaal van de DNP dreigt de tempel te laten vervolgen wegens overtreding van de Wildlife Conservation and Protection Act (1992) wanneer ze de verhuizing tegenhoudt. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van 4 jaar en/of een boete van 40.000 baht.

De tempel ligt al meer dan tien jaar onder vuur. Ze wordt verdacht van illegale handel en illegaal fokken. Bezoekers hebben de indruk dat de dieren gedrogeerd worden. Maar de tempel ontkent dat allemaal. De tempel is begonnen aan de aanleg van een dierentuin, waarvoor toestemming is verleend door de DNP. Actievoerders zijn naar de bestuursrechter gestapt. Ze willen dat de vergunning wordt ingetrokken.

De tempel is een populaire toeristische bestemming. Naar schatting levert het bezoek 100 miljoen baht per jaar op. Bezoekers mogen de tijgerwelpen de fles geven, met de aangelijnde tijgers een wandelingetje maken en de onvermijdelijke selfies maken met de dieren. (Bron: website Bangkok Post, 30 mei)

Prayut: Verbod op politieke activiteiten blijft

31 mei – Premier Prayuth [Vaders wil is wet] weigert het verbod op politieke activiteiten te versoepelen. Politici hebben gefaald hun gedrag te verbeteren, zegt hij.

Voor de versoepeling is gepleit nadat het regime vorige week besloot het reisverbod voor 150 politieke dissidenten op te heffen. Maar Prayut denkt er niet aan andere beperkingen eveneens te schrappen. Dat zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde en de zogeheten roadmap to democracy kunnen bedreigen. Prayut zegt dat de opheffing geen verband houdt met het referendum van 7 augustus.

Volgens Prayut blijkt uit berichten op de social media dat sommige politici niet gestopt zijn onheil te stichten. Politici die het regime kritiseren, worden door de autoriteiten in de gaten gehouden. Over het risico dat politici, beschuldigd van corruptie, nu kunnen vluchten naar het buitenland, maakt hij zich geen zorgen. ‘Als ze vluchten, dat is niet mijn zaak. Er zijn wettelijke middelen om ze terug te brengen, zoals Interpol om hulp vragen.’

Voormalig oppositieleider Abhisit vindt dat het verbod op politieke bijeenkomsten nu moet worden opgeheven, zodat partijen voorbereidingen voor hervormingen kunnen treffen. ‘Politici moeten meer doen dan alleen in verkiezingen strijden. Ze moeten bijeenkomsten kunnen houden of activiteiten organiseren zodat ze zichzelf kunnen herstructureren. Ik denk niet dat ze die gebruiken om chaos te plannen. Degenen die dat willen. gebruiken geheime middelen om hun doel te bereiken.’

Kort nieuws dinsdag 31 mei

Miss Universe Thailand 2016– Miss Universe Thiland gaat niet de eerder gepresenteerde goudkleurige japon dragen bij het onderdeel nationale klederdracht van de Miss Universe verkiezingen eind augustus in China (foto). Haar nieuwe outfit heeft de vorm van een vis. De japon met een hoofdtooi die op de Sri Rattana chedi van de tempel van de Emerald Buddha lijkt, kreeg bij de presentatie direct al veel kritiek van vrome boeddhisten. Blasfemie vonden ze.

De organisatoren van de Miss Universe Thailand verkiezing hebben daarom besloten de Thaise kandidaat Kanthicha Chimsiri (31) te tooien in een creatie geïnspireerd op de pla tapien, een tropische zoetwatervis. In de zijden japon is ook een motief verwerkt dat een paddy (rijstakker) voorstelt. De japon waar nog aan gewerkt wordt, wordt op 13 juni gepresenteerd.

N.B. Het bericht heeft het over Mrs Universe; ook de organisatoren (zie foto) kennen het verschil niet tussen Miss en Mrs.

– Hij heeft toch maar eieren voor zijn geld gekozen, zanger Tom Dundee. Eerder ontkende hij zich schuldig te hebben gemaakt aan majesteitsschennis, maar gisteren bekende hij schuld in wat gezien wordt als een poging gratie te krijgen als hij een lange tijd moet brommen. Dat was in de Criminal Court, want de zaak komt ook nog later deze maand voor in de krijgsraad.

Thanat Thanawatchararond (58), zoals zijn echte naam luidt, werd in juli 2014 gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest. Hij wordt beschuldigd van smadelijke opmerkingen en gebaren, gemaakt tijdens een roodhemdrally in Pathum Thani en een rally in Lak Si, beide in november 2013.

De twee jaar gevangenschap heeft de zanger gelouterd. ‘Ik ben geen strijder. Ik ben gewoon een entertainer. Mijn job is mensen gelukkig te maken. Ze hebben al veel geleden omdat ik niet vrijgelaten ben op borgtocht. Dus ik wil me niet meer tegen de beschuldiging verzetten.’

Dundee heeft zijn advocaten laten weten dat hij alleen nog maar wil zingen op verzoeningsconcerten en campagnes tegen drugs en ontbossing wil steunen. De Criminal Court doet morgen uitspraak.

–  Anti-rook actievoerders denken dat de introductie van sigarettenpakjes zonder logo, kleur en merknaam maar alleen met een tekst over de schadelijke gevolgen, het tabaksverbruik zal terugdringen.

Het gebruik van plain packs, vrijdag voorgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, wordt gesteund door wereldgezondheidsorganisatie WHO die het concept heeft opgenomen in haar campagne World No Tobacco Day.

Volgens secretaris Prakit van de Action on Smoking and Health Foundation zijn plain packs een effectieve manier om het roken te ontmoedigen. ‘Sigarettenpakjes zijn de laatste verkoper van tabaksfabrikanten. Het ontwerp is de enige overgebleven vorm van reclame die volgens de Tobacco Control Act is toegestaan.’

De wet wordt momenteel herzien om de kale pakjes in Thailand te kunnen introduceren. Australië kent ze al sinds 2012. Met goede resultaten, zegt Prakit. Engeland, Ierland en Frankrijk zijn ook al om.

Bungon Ritthipkadee van de Southeast Asian Tobacco Control Alliance denkt dat kale pakjes vooral jongeren en beginnende rokers zal tegenhouden met roken te beginnen. Maar het is slechts één van de maatregelen naast andere zoals prijsverhoging. Het verzet van de tabaksindustrie ziet hij als een bewijs dat het kale pakje werkt.

– Het idee voor het aan elkaar knopen van kanalen in het Zuiden van Thailand, zodat een vaarroute ontstaat tussen de Andaman zee en Golf van Thailand is al weer afgeschoten door de regering. Zo’n verbinding vormt een bedreiging van de nationale veiligheid en zet voor- en tegenstanders tegen elkaar op, zegt vice-premier Prawit.

Het idee is gelanceerd door leden van de NRSA (hervormingsraad) en doet denken aan het idee voor het graven van een kanaal dwars door Zuid-Thailand, dat zo nu en dan de kop opsteekt. Zie verder het bericht van 30 mei: Voorstel: Knoop zuidelijke kanalen aan elkaar.

– Ohec roept universiteiten en hogescholen op hun toelatingsexamens beter al op elkaar af te stemmen om de kandidaten (en hun ouders) geld en tijd te besparen. De examens vinden nu het hele jaar plaats. Meestal nemen leerlingen aan meer examens deel, waardoor ze lessen moeten missen en de ouders veel geld kwijt zijn aan reis- en verblijfskosten.

Ohec adjunct secretaris-generaal Soranit wijst erop dat kinderen uit welgestelde families daarbij in het voordeel zijn. Hij vindt dat de examenperiode beperkt moet blijven tot januari tot juni. Iedere universiteit zou hetzelfde examen moeten gebruiken en de examens zouden moeten worden gehouden op een locatie dichtbij de woonplaats van de kandidaten. [Erg helder en praktisch vind ik zijn suggesties niet]


 

Zijde verven

Zijde verven, zijde weven: een uitstervend ambacht

Manasnan Benjarongchinda (76) heeft het allemaal meegemaakt: de geboorte van Jim Thompson’s zijde imperium tot de teloorgang van de huisindustrie toen zijdewevers zeldzaam werden. Maar Manasnan is nooit gestopt elegante zijden stoffen te maken voor zijn klanten, zelf geverfd en zelf geweven.

Zijde verven (staande foto)Vandaag de dag is Manasnan een van de twee overgebleven zijdewevers in Ban Krua Nua, een moslim gemeenschap in het centrum van Bangkok die in de hoogtijdagen wemelde van de zijdeweverijen.

In de jaren vijftig en zestig leverde hij zijn zijde aan Jim Thompson, de Amerikaanse officier die na de Tweede Wereldoorlog in Thailand was blijven hangen en de ouderwetse zijde-industrie tot nieuw leven wekte. Thompson introduceerde verbeterde weef- en verftechnieken en ontwerpen die appelleerden aan de Amerikaanse smaak. De zijde van Jim Thompson Silk Company kreeg veel aandacht in internationale modetijdschriften en werd het bekendste zijdemerk van Thailand.

Maar nadat Thompson in 1967 in Malesië op mysterieuze wijze vermist raakte, kwam de klad in de huisindustrie in Ban Krua. Manasnan: ‘We kenden de markt niet en wisten niet waar onze zijde te verkopen.’ Thompson’s opvolger opende in Pak Thong Chai (Nakhon Ratchasima) een eigen weverij en stopte zijde af te nemen uit Ban Krua Nua. Veel zijdewevers hingen hun lier aan de wilgen, maar Manasnan bleef.

Toen de nood het hoogst was, plaatste een Indiase klant uit Surat Thani een grote bestelling en ging door de zijde in Silom te verkopen. Alhoewel de klant lang geleden vertrokken is, vond Manasnan een niche in de markt en was in staat zijn bedrijf voort te zetten. Maar wel op een kleinere schaal. In de hoogtijdagen werkten er twintig personeelsleden, nu komen op afroep een man om de zijde te verven en een vrouw om te weven.

De draden worden ook niet meer langs het Saen Saeb kanaal gedroogd, maar hangen aan stangen op zolder. ‘Ik kan ze niet meer buiten drogen. Te aanlokkelijk voor dieven om te stelen.’ Ook het water van het kanaal kan niet meer gebruikt worden om de zijde met natuurlijke kleuren te verven. Er waren destijds drie kleuren, onttrokken aan hout, steen en betelnoten. Maar het water van het kanaal is vuil en er passeren regelmatig veerboten.

Nog steeds gebruikt Manasnan traditionele  methodes die hij leerde sinds hij als 13-jarige zijn eerste stappen in de zijde-industrie zette. Begonnen wordt water te koken. Vervolgens worden de draden in het hete water gehangen. Aan het water worden twee eetlepels soda as en twee stukken zeep toegevoegd. De overige ingrediënten zijn zuur, zout, alkali en paraffine die het zijdeoppervlakte een glans geeft. Nadat de draden zijn gedroogd, kunnen ze geweven worden. De oude weeftechniek maakt de textuur en uitstraling van de zijde uniek. De zijde doet niet onder voor die van Thompson, maar is wel goedkoper. (Bron: Brunch, Bangkok Post, 29 mei 2016)

Zijde wordt op zolder gedroogd

Zijdedraden

Geverfde zijdedraden

Zijdeweefgetouw

 


 

Commentaar: Een vals gevoel van stabiliteit

30 mei – Wat heeft 2 jaar militair bewind opgeleverd? Twee visies:
1 Er is aanzienlijke voortgang geboekt; het regime presteert goed bij het bewaren van de vrede. De whips van het kabinet, de door de junta benoemde NLA (parlement) en de door de NCPO persoonlijk gekozen NRSA (hervormingsraad) zijn het erover eens: hun werk is niet tevergeefs geweest (Suwaphan Tanyuvardhana, PM’s Office).

Het is rustig op het gebied van vrede en orde (NCPO-woordvoerder). Het idee dat het referendum bedoeld is te mislukken, zodat de junta langer aan de macht kan blijven, is onbewezen speculatie (Winthai Suvaree).

Over de hele linie is het thema stabiliteit. Het regime heeft het land gered van de crisis, en dient langer te blijven om ervoor te zorgen dat het zo blijft.

2 Na twee jaar en een week klinkt de rechtvaardiging van de junta holler dan ooit. ’s Lands stabiliteit is flinterdun – er is sprake van stagnatie. De scheidslijnen slepen zich nog steeds voort, de politieke verschillen blijven, maar zonder de mogelijkheid om ze te uiten, zweren ze onder de oppervlakte. Met de dictatuur die de kans op het horen van alternatieve opinies beperkt, is het conflict alleen maar eerder vertraagd dan opgelost. Alles wat we echt hebben, is een vals gevoel van stabiliteit.

Bangkok Post zet in het hoofdredactioneel commentaar van zondag deze twee visies tegenover elkaar en constateert dat er nauwelijks enig verzet is omdat het leger iedereen die mogelijk een dreiging vormt aanhoudt of anderszins de mond snoert.

De junta betoogt dat politici en protestleiders in hun oude gewoontes vervallen wanneer ze niet langer aan de macht is. Maar meningsverschillen zijn een essentieel onderdeel van regeren. De mensen hebben niet alleen het recht om te vertellen hoe het land geregeerd moet worden, het is essentieel voor vooruitgang. Plus: ze zullen niet voor altijd passief blijven. (Bron: Bangkok Post, 29 mei)

Tijger in kooi Tijgertempel

Alle 137 tijgers worden weggehaald uit tijgertempel

30 mei – Deze week haalt de DNP, bijgestaan door politie, leger en lokale autoriteiten, in totaal zo’n duizend man, alle 137 tijgers weg uit de controversiële tijgertempel Wat Luangta Bua Yannasampanno in Kanchanaburi. Eindelijk komt een eind aan het gesol met de dieren, die de tempel geen windeieren hebben gelegd, naar schatting zo’n 100 miljoen baht per jaar. De tijgers worden ondergebracht in twee wildlife breeding centra in Ratchaburi.

Wanneer de DNP op tegenstand stuit, gaat ze de rechter toestemming vragen het tempelterrein te betreden. De monniken en supporters die dwars liggen, worden voor het gerecht gebracht, omdat ‘ambtenaren hun plicht moeten doen en de tempel vooraf is geïnformeerd’, zegt DNP adjunct directeur-generaal Adisorn. Hij benadrukt dat de tijgers staatseigendom zijn en dat de tempel de dieren niet langer kan exploiteren [lees: uitbuiten].

De tempel verzet zich tegen de operatie en heeft de Central Administrative Court gevraagd er een stokje voor te steken. Ze vraagt de DNP te wachten op de uitspraak van de rechter. Maar de DNP doet dat niet, want de rechtbank heeft nog niet gezegd of ze de zaak in behandeling neemt. (Bron: website Bangkok Post, 29 mei)

Eerdere berichten:
22 mei: Kort nieuws
27 april: DNP:  Vergunning voor dierentuin tijgertempel in orde
26 april: Oproep: Trek vergunning dierentuin tijgertempel in
22 februari: Kort nieuws
30 januari: Kort nieuws

Beurscommissie laat haar tanden zien

30 mei – Aandelenhandel met voorkennis en manipulatie met aandelen gaan strenger bestraft worden. Daders komen niet meer weg met een korting van 50 procent op de boete die ze moeten betalen, indien ze schuld bekennen. De boete wordt ook verhoogd van twee- naar driemaal het voordeel dat ze met hun gesjoemel hebben behaald. De strengere maatregelen zijn al goedgekeurd door het kabinet en moeten nu nog het groene licht krijgen van het parlement.

De Securities and Exchange Commission (SEC, beurscommissie) zegt dat de maatregelen ook betrekking hebben op het verspreiden van valse informatie, geruchten en het laten lekken van informatie voordat de Stock Exchange of Thailand ervan op de hoogte is. De SEC gaat een zwarte lijst aanleggen van leidinggevenden van beursgenoteerde ondernemingen die zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke aandelenhandel.

Het besluit van de SEC komt niet als verrassing. In december vorig jaar beboette de SEC drie leidinggevenden van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, en een leidinggevende van True Corporation Plc die hun zakken konden vullen omdat ze wisten dat CP All bezig was Makro over te nemen. Ze kregen een boete van in totaal 3,3 miljoen baht. Deze zaak kreeg ruime aandacht in de media. Voor details zie de pagina CP All Plc – Aandelenhandel met voorkennis.

De SEC verwacht dat de aanpak van het gesjoemel in de toekomst sneller zal verlopen. Ze gaat samenwerken met de DSI en Amlo, zodat die niet meer onderzoeken hoeven te herhalen die al zijn afgerond door de SEC.

Somchai Pongpattanasin, SEC assistent secretaris-generaal, zegt: ‘Investeerders zijn zich meer bewust van corporate governance. Beursgenoteerde bedrijven moeten stakeholders en algemene investeerders op een eerlijke manier behandelen. De SEC heeft de strafmaat verhoogd om aan de vraag uit de markt te voldoen.’

Somchai waarschuwt de media zorgvuldiger te zijn bij het publiceren van informatie die de aandelenprijzen kunnen beïnvloeden. ‘Het nieuws dient gebaseerd te zijn op feiten. Het management dient geen mededelingen te doen over de winstcijfers alvores de SEC te informeren met uitzondering van voorspellingen over lange-termijn business-plannen.’

Een gerelateerd bericht gaat vandaag over de regels voor bedrijven die naar de beurs gaan (IPO, initial public offering), maar dat bericht gaat boven mijn pet. De SEC houdt het volgende kwartaal haar tweede hearing met bankiers, financiële adviseurs, verzekeraars en investeerders. De nieuwe regels zijn naar verwachting aan het eind van het jaar klaar.

Wat Phra Dhammakaya Monnik bewaakt ingang

Kat en muis spel tussen DSI en abt Dhammachayo gaat door

30 mei – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) wringt zich in alle bochten om abt Dhammachayo te spreken te krijgen over de verdenking tegen hem van heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.

De DSI heeft de Supreme Sangha Council en de waarnemend Supreme Patriarch al om medewerking gevraagd en vraagt nu de adjunct-abt van Wat Phra Dhammakaya om hulp.

Directeur Panom van het National Buddhism Office zei gisteren dat de DSI vandaag een beroep doet op Phra Thattaveecho om te bemiddelen tussen de DSI-onderzoekers en de abt, die tot nu toe geen gehoor heeft gegeven aan dagvaardingen van de DSI. De DSI heeft ook de provinciale hoofdmonnik van Pathum Thani om medewerking gevraagd, hetgeen hij heeft toegezegd.

De machtsstrijd tussen de DSI en de abt lijkt te escaleren, want volgelingen hebben tempeltoegangen [de tempel heeft er vijftien] gebarricadeerd om te voorkomen dat de DSI de abt arresteert. Naar verluidt stroomt de tempel vol met fans van de abt. De DSI heeft met een drone luchtfoto’s van het uitgebreide tempelterrein gemaakt, en werkt aan een plan van aanpak voor een inval van de tempel.

De Medical Council of Thailand (MCT) bespreekt donderdag het verzoek van de tempel om een specialist te sturen voor onderzoek van de abt, die ernstig ziek zou zijn en niet in staat om te reizen. De MCT zal het Royal College of Physicians of Thailand vragen aan het onderzoek deel te nemen, zodat ‘transparantie en onpartijdigheid’ zijn gewaarborgd, aldus MCT-president Somsak.

De DSI heeft twijfels over de ernst van de ziekte van de abt. Ze zet vraagtekens achter twee medische rapporten: een van een legerarts uit Ratchaburi en een van de kliniek die op het tempelterrein is gevestigd. De 16th Military Circle in Rtachaburi heeft een onderzoek afgerond tegen de arts. Hij had geen medische verklaring namens het legerziekenhuis mogen afgeven omdat hij de abt privé had onderzocht.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Foto: Een monnik bewaakt een van de toegangen tot het tempelterrein.Wat die twee mannen rechts op de foto doen, wordt me niet duidelijk uit het fotobijschrift.

Voorstel: Knoop zuidelijke kanalen aan elkaar

30 mei – Het idee steekt zo nu en dan de kop op: de aanleg van het zogeheten Krai Istmus kanaal dat dwars door het Zuiden een verbinding zou moeten vormen tussen de Andaman Zee en de Golf van Thailand. Leden van de NRSA (hervormingsraad) hebben nu het voorstel gedaan in de vier zuidelijke provincies kanalen aan elkaar te knopen zodat een verbinding van 135 kilometer ontstaat tussen Songkhla en Krabi via de provincies Phatthalung, Nakhon Si Thammarat en Trang.

De route is ‘9A’ gedoopt [geen toelichting]. Het bericht meldt dat de kanalen 350-400 meter breed worden en 30 meter diep. Ook hierbij geen nadere toelichting. Het woord Krai Istmus wordt zorgvuldig vermeden in het bericht.

Een bron zegt dat de Thai-Chinese Culture and Economy Association en China’s particuliere sector al meer dan een jaar studeren op de mogelijkheid van een kanaalstelsel in de zuidelijke provincies. De 9A-route is daar als meest haalbare uitgerold.

Agenten houden illegalen hand boven ‘t hoofd

30 mei – Corrupte agenten verkopen Doraemon stickers aan illegale buitenlandse straatverkopers, zodat collega’s in bepaalde delen van de stad ze verder ongemoeid laten. De autoriteiten noemen de stickers suai stickers (suai betekent steekpenningen).

Doraemon stickersVolgens bronnen worden de stickers ook verkocht aan gearresteerde verkopers, die daarna weer de straat op mogen. Voor de stickers wordt 300 tot 500 baht in rekening gebracht. Verder moeten de verkopers, zeggen ze, 1.000 baht per maand dokken om ongemoeid te worden gelaten.

Het Department of Employment probeert de uitwas te bestrijden. De meeste straatverkopers zijn Vietnamezen, die kokosnootijs verkopen, gevolgd door Cambodjanen en Lao die met een karretje fruit verkopen. Het is niet altijd gemakkelijk om ze te arresteren omdat ze hun identiteit verborgen houden, hoewel ze goed Thais spreken. Sommigen buitenlanders beginnen een bedrijfje met Thais als stroman. Het bericht geeft geen indicatie van de omvang van het probleem.

Het Immigration Bureau heeft tussen 17 en 25 mei 7.800 verdachten aangehouden, die probeerden illegaal het land binnen te komen. De meesten waren Myanmarezen. In de bouw en visserij werken voornamelijk gastarbeiders. (Zie pagina Corruptie 2)

Verrotte cassave en maïs worden verbrand

30 mei – Om 11 miljoen baht per maand aan opslagkosten te besparen, stelt de Public Warehouse Organisation (PWO) voor om de tussen 2008 en 2013 opgekocht cassave, die inmiddels verrot is, te verbranden. Zelfs als veevoer is de cassave niet meer bruikbaar.

Delen van de voorraad uit 2011 tot 2013 kunnen volgens een advies van het ministerie van Energie nog wel gebruikt worden voor het opwekken van energie, maar energiecentrales moeten er dan wel voor zorgen dat er geen stof ontsnapt, die luchtvervuiling kan veroorzaken.

De cassave is destijds opgekocht door de regering Somchai (2008-2009) en Yingluck (2011-2013) als financieel steuntje in de rug voor de boeren. Van de opgekochte cassave ontbreekt een deel. De PWO heeft 87 aangiftes van vermissing gedaan.

Behalve cassave is ook opgekochte maïs verrot. Die mag wat de PWO betreft eveneens de verbrandingsoven in. Toestemming voor de verbranding van de twee landbouwproducten moet verleend worden door de minister van Handel en twee commissies. Hoeveel de kosten bedragen is niet bekend.

China wil zijn spierballen laten zien [denk ik]

Zuid-Chinese zee30 mei – Bangkok Post opent vandaag met de oproep van China voor een gezamenlijke marine-oefening met de Aseanlanden. Het voorstel dat vorig jaar al eens is gedaan, is vorige week herhaald op een vergadering van de ministers van Defensie van Asean in Vientiane. Het lijkt een reactie op het recente bezoek van president Obama aan Vietnam, dat met China in de clinch ligt over het eigendom van een eilandengroep in de Zuid-Chinese zee.

Beijing claimt viervijfde van de Zuid-Chinese zee als zijn territorium, maar Brunei, Maleisië, de Filipijnen, Taiwan en Vietnam hebben ook overlappende claims op een van ’s werelds drukste scheepvaartroutes (zie kaartje).

Alle partijen toonden in Vientiane belangstelling voor het Chinese voorstel, maar de landen bereikten geen overeenstemming. Vietnam en de Filipijnen, die hun militaire macht op zee aan het versterken zijn, namen het slechts voor kennisgeving aan.

Het verhaal gaat verder op allerlei details in, die ik maar onvermeld laat. Wie het naadje van de kous wil weten [en waarom ook niet?] verwijs ik naar China calls for naval exercise with Asean.


 

Wat Phra Dhammakaya, ontvangst van gelovigen

DSI maakt luchtfoto’s van Wat Phra Dhammakaya

29 mei – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft met een drone luchtfoto’s gemaakt van Wat Phra Dhammakaya zodat ze de residentie kan vinden waar abt Dhammachayo wordt verpleegd, wanneer de rechtbank toestemming verleent voor een huiszoekingsbevel. DSI-functionarissen mengden zich zaterdag ook onder gelovigen die de tempel bezochten ter gelegenheid van Attame Bucha* dag. Op de foto worden bezoekers begroet.

De DSI probeert al enkele weken tevergeefs de abt zich te laten melden om een tenlastelegging wegens heling en het witwassen van geld te bevestigen, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt zou te ziek zijn om te reizen, hetgeen wordt ondersteund door twee medische verklaringen, maar de DSI heeft twijfels over de betrouwbaarheid. De rechtbank heeft toestemming verleend voor arrestatie van de abt en als laatste zet in deze machtsstrijd heeft de DSI de Supreme Sangha Council om medewerking gevraagd.

KrimiDe tempel is vrijdag in beroep gegaan tegen het arrestatiebevel en vroeg eerder deze week de Medical Council of Thailand (MCT) specialisten te sturen om de 72-jarige abt te onderzoeken. De tempel dringt er bij de DSI op aan geen acties te ondernemen totdat de rechtbank beslist over het beroep en de MCT heeft gereageerd. Volgens de tempel wist de abt niet dat het geld verduisterd was

Abt Dhammachayo negeerde sinds vorige maand drie dagvaardingen en kwam ook donderdag niet opdagen bij het politiebureau van Khlong Luang, een kilometer vanaf de tempel. De tempel had gezegd dat hij zich daar zou melden in plaats van bij de DSI op het verder gelegen Chaeng Watthana regeringscomplex. Maar hij zou zijn flauw gevallen en kwam niet.

Een voormalige assistent van de abt suggereerde vrijdag de waarnemend Supreme Patriarch te vragen om te helpen. Somdet Chuang was in 1969 de preceptor bij de inwijding van Dhammachayo. Maar die suggestie lijkt weinig kans te maken want hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de illegale import van een antieke Mercedes, die in zijn tempelmuseum staat. [De krant noemt de assistent niet, maar schrijft dat de DSI het verzoek in een brief heeft gedaan.]

En zo sleept deze onverkwikkelijk affaire zich maar voort met actie en reactie. (Bron: website Bangkok Post, 28 mei)

* Op Attame Bucha dag (ook Visakha Bucha dag of Wesak dag) wordt de geboorte, verlichting en het overlijden van de Boeddha herdacht.

De voornaamste feiten op een rijtje:
• De tempel heeft zondag fotografen toestemming verleend via een beeldscherm foto’s te maken van de abt, liggend op bed in een steriele ruimte van de tempel. Bij zijn ziekbed stonden zijn vier (!) behandelend artsen.

• Gelovigen hebben een toegangshek tot de tempel geblokkeerd met twee graafmachines.

• De medische verklaringen zijn verleend door een arts van het legerziekenhuis Fort Phanurangsri uit Ratchaburi en de kliniek die op het tempelterrein is gevestigd. Het leger in Ratchaburi doet onderzoek naar de gang van zaken bij de verklaring, die is uitgegeven nadat de arts de abt in de tempel had onderzocht. Het legerziekenhuis heeft bevestigd dat de verklaring niet namens haar is uitgegeven.

• De abt zou volgens een eerder bericht lijden aan diep veneuze trombose, een ontstoken voet en andere kwalen waarover de krant niet heeft bericht. Hij wil niet in het ziekenhuis worden opgenomen.

• De tempel heeft een grote schare volgelingen, die door de minister van Justitie zijn gewaarschuwd zich niet tegen arrestatie van de abt te verzetten.

Monniken wachten bij politiebureau van Khlong Luang (2)• Donderdag wachtten honderden monniken de abt op bij het politiebureau van Khlong Luang. Pech, want hij kwam niet.

Forbes (Thailand) schat het vermogen van de tempel op 27,5 miljard baht.

• De abt en de tempel ontvingen 1,2 miljard baht van de in totaal 12 miljard baht, die is verduisterd uit de kas van de KCUC. De voormalige voorzitter, die destijds penningmeester van de tempel was, is daarvoor veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. Voor zover ik weet, gaat voormalige KCUC-staf ook nog vervolgd worden. De spaarders zitten intussen met de gebakken peren. Of ze ooit hun geld terugzien en hoeveel, weet ik niet.

• Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update krant: De politie gaat gevraagd worden een helikopter ter beschikking te stellen voor de luchtverkenning. Naar schatting zijn 2.250 agenten en soldaten nodig om de vijftien toegangen tot de tempel af te grendelen. Volgens tempelwoordvoerder Ong-art hebben zich tienduizend volgelingen in de tempel verzameld om de abt morele steun te verlenen. Hij ontkent dat de tempel volgelingen mobiliseert om een ‘menselijk schild’ te vormen.

‘De volgelingen houden zich aan de wet en zijn niet van plan de DSI tegen te houden. Er is geen menselijke schild en er komt geen geweld. De beveiliging bij de ingangen is opgevoerd om te voorkomen dat third hands problemen veroorzaken. Als dat gebeurt, heeft de tempel er niets mee te maken.’

De hoofdingang van de tempel is sinds donderdagavond afgesloten. Er hangen twee spandoeken met de tekst ‘We believe in the innocence of Luang Por Dhammajayo’. [De krant heeft enige tijd geleden de spelling Dhammachayo veranderd in Dhammajayo.] Een bron bij de DSI zegt dat onderzoek wordt gedaan naar mensen die geld doneren aan de tempel. Mogelijk wordt hun vermogen bevroren.

Roadshows helpen Food Innopolis op weg

29 mei – Nederland is een van de landen waar vanaf volgende maand roadshows worden gehouden ter promotie van Food Innopolis, een innovatie en ontwikkelingscentrum voor de voedingsindustrie. Het ministerie van ICT heeft vrijdag een Memorandum of Understanding over de oprichting afgesloten met 35 stakeholders, waaronder 13 voedselbedrijven, 12 universiteiten en 10 overheidsdiensten.

Doel van Food Innopolis is de waarde van ’s lands landbouwproducten te vermeerderen. Het centrum wordt gevestigd op Thailand Science Park in Khlong Luang (Pathum Thani). De voedingsindustrie is de eerste van tien industrietakken die door de regering zijn aangemerkt als industriecluster, bedoeld om particuliere investeringen aan te trekken.

De regering heeft in de begroting voor 2017 1 miljard baht uitgetrokken voor de ontwikkeling van infrastructuur in de voedselcluster, de bouw van een centraal laboratorium, een one-stop servicecentrum en andere voorzieningen ter ondersteuning van bedrijven die er zich vestigen. 20.000 vierkante meter liggen er klaar voor.

Zeventien bedrijven gaan in samenwerking met het ministerie werken aan R&D in de voedingsindustrie en achttien bedrijven verplaatsen hun researchafdeling naar hert Science Park. Thaise en buitenlandse researchers worden gelokt met belastingvoordelen. (Bron: Bangkok Post, 28 mei)

Asanha Bucha dag

Hypotheeksysteem voor rijst: Op 19 juli weet Yingluck ‘t

29 mei – Het zwaard van Damocles dat nu nog boven het hoofd van oud-premier Yingluck hangt, valt rond 19 juli, Asanha Bucha* dag. Dan wordt bekend gemaakt hoeveel Yingluck moet ophoesten ter compensatie van de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. De commissie die het bedrag vaststelt, moet daarover nog zesmaal vergaderen.

Het geleden verlies op het hypotheeksysteem, waarbij de boeren voor hun paddy 40 procent boven de marktprijs kregen, is inmiddels opgelopen tot 536 miljard baht [omdat de opgekochte rijst die nog in voorraad ligt, in waarde vermindert.] Een bron, die aldus de krant vertrouwd is met de zaak, schat dat Yingluck aansprakelijk zal worden gesteld voor 200 miljard baht.

Yingluck staat momenteel voor het hooggerechtshof terecht wegens plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben te reageren op waarschuwingen over corruptie en de oplopende kosten hebben genegeerd [omdat de opgekochte rijst door de hoge prijs onverkoopbaar was].

Behalve de premier moeten ook anderen dokken. Ze waren betrokken bij frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven. De commissie wil 20 miljard baht beuren, onder anderen van de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel. (Zie verder de pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

* Asanha Bucha is de dag met de eerste volle maan van de achtste maanmaand. Dat was de dag waarop de Boeddha zijn eerste preek hield in het Deer Park in Benares (India) en waarop de boeddhistische sangha (monnikenorde) circa 2.500 jaar geleden werd gevormd. De dag markeert het begin van de boeddhistische vastenperiode en staat ook bekend als Rains Retreat.

Suzuki vreest hobbelige weg voor motorrijders

29 mei – De koppenmaker van Bangkok Post houdt van koppen met een woordspeling, meestal zijn ze gevat soms gezocht. De kop boven dit bericht luidt: Suzuki fears bumpy road for motorbikes, wat deze keer goed valt te vertalen in het Nederlands, maar dat is niet altijd het geval.

De bumpy road bestaat uit een gelijkblijvende verkoop dit jaar. De hele motorfietsmarkt krimpt naar verwachting met 5 procent tot onder de 1,6 miljoen. De oorzaken zijn de zwakke bestedingen [hoe vaak heb ik dat al niet moeten horen?] en de bearish markt, een term die op de effectenbeurs betekent: een dalende neiging vertonend [dank je, mijn trouwe Wolters-Noordhoff woordenboek].

Vorig jaar werden 1,68 miljoen motorfietsen verkocht, 1 procent minder dan in 2014. 2012 was het beste jaar met 2,12 miljoen verkopen. In 2014 zakte de markt in met 15 procent naar 1,7 exemplaren, wat ongetwijfeld te maken had met de politieke onrust en volgens de krant ook met de vertraagde uitbetalingen aan boeren in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. De afgelopen vier jaar is de verkoop elk jaar teruggelopen.

Suzuki verwacht dit jaar 29.000 tot 30.000 motorfietsen te kunnen slijten. Het lage en grootste segment, waarmee de 125 en 150 cc motorfietsen zullen worden bedoeld, blijft  ‘very murky’ (somber).  Het hoge segment, inclusief sportexemplaren en zware motoren blijft gezond.

Het Land Transport Department meldt dat de eerste vier maanden van dit jaar 559.915 motorfietsen zijn verkocht, 3,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

In haar fabriek in Thanyaburi (Pathum Thani) produceert Suzuki dit jaar 200.000 motorfietsen en 80.000 buitenboordmotoren. Zeventig procent is bestemd voor de export.

Het bedrijf heeft een eigen rijschool voor motorrijders opgezet, waarvan ook niet-Suzuki rijders gebruik mogen maken. Er worden op de Suzuki Riding School zeven verschillende cursussen gegeven door twintig instructeurs. Suzuki-directeur Okada verwacht voor de basiscursus 500 gegadigden en voor de cursus zware motoren ook 500. (Bron: Bangkok Post, 28 mei)

Kettingbotsing 2

Botsing Prachin Buri: Vier doden, twee gewonden

29 mei – Bij een dubbele botsing donderdagavond in Kabin Buri (Prachin Buri) zijn vier ambtenaren om het leven gekomen en twee anderen ernstig gewond geraakt. Het incident begon met een 10-wieler vrachtwagen waarvan een  bladveer was gebroken. Daardoor haperde de rem en botste de wagen achter op een vrachtwagen met drie werknemers van de Kabin Buri Provincial Electricity Authority. Alle drie kwamen om het leven.

Door de kracht van de botsing werd de wagen uit elkaar getrokken, vloog over de middenberm en botste tegen een pickup truck die uit de tegenovergestelde richting kwam. Van de drie inzittenden, lokale politieagenten, kwam één om het leven en raakten twee ernstig gewond. De gewonden zijn per helikopter naar het Police General Hospital in Bangkok gebracht. (Bron: website Bangkok Post, 26 mei)

Thaise marine deed ’t goed bij Guardian Sea

29 mei – De marine mag het dan nog steeds niet gelukt zijn onderzeeërs aan te schaffen, maar ze heeft bewezen voldoende deskundig te zijn om onderwater vijanden te bestrijden. Nou, da’s toch een leuke opsteker om te horen uit de mond van een Amerikaanse commandant naar aanleiding van de Guardian Sea marine-oefeningen, die vorige week samen met de Amerikaanse marine zijn gehouden.

Aan de oefeningen werd deelgenomen door de Amerikaanse atoomonderzeeër San Francisco, destroyer Stethem en een Poseidon patroiuillevliegtuig. Thailand was present met drie schepen en anti-duikboot Seahawk helikopters.

Commandant Vasinsan van het helikoptereskader noemt de oefening nuttig omdat nieuw geïnstalleerde systemen getest konden worden, met name voor onderwater detectie, en geleerd kon worden van een bondgenoot met nieuwe technologie. De geleerde lessen worden gebruikt om de personele en tactische vermogens te verbeteren, zodat vijandige dreigingen met onderwater vaartuigen beter aangepakt kunnen worden. [Waar is de vijand?] ‘Het resultaat van Guardian Sea heeft de verwachtingen overtroffen.’

Volgens Vasinsan heeft de commodore van het Amerikaanse Destroyer Squadron Seven, de Thaise marine operaties geprezen als professioneel en beter uitgevoerd dan bij oefeningen in voorgaande jaren. De yankee verwacht dat de oefening van volgend jaar complexer is omdat de relaties tussen de twee landen zijn verdiept.

Het artikel gaat verder in extenso in op wat de Thaise marinemannen allemaal hebben geleerd, maar dat lijkt me meer informatie voor een marineblad dan voor een publiekskrant.

Guardian Sea is een onderdeel van de marine-oefeningen die op 17 mei zijn begonnen en tot 3 juni duren. De eerste vijf dagen is geoefend met oppervlakte oorlogsvoering in de Golf van Thailand (upper Gulf of Thailand). De vloot keert daar weer terug voor oefeningen met de luchtmacht.

Khon masked dance

Khon danstheater verdient plaatsing op Unesco-lijst

29 mei – Eerst de uitleg ontleend aan Wikipedia: ‘Khon (โขน) is een Thais toneelgenre. Khon werd in de 15e eeuw opgevoerd aan de koninklijke familie en er worden meestal scènes uit het Ramakien, de Thaise versie van het Ramayana gespeeld. Bij khon worden langzame en hoekige bewegingen gemaakt op piphat, een Thais traditioneel muziekensemble dat hoort bij klassiek dans en theater.’ De krant voegt daar nog aan toe dat de spelers gemaskerd zijn, de kostuums elegant en de dialogen onderlegd.

Khon speelster wordt opgemaaktHet Department of Cultural Promotion stelt Unesco voor om khon op te nemen op de Intangible Cultural Heritage lijst. De regering wil elk jaar tot 2012 Unesco een voorstel doen voor een toevoeging. De volgende zijn Muai Thai kickboxing, traditionele massage, nora dance drama en een traditionele Thaise maaltijd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken treft voorbereidingen voor Thailand’s lidmaatschap van de door Unesco gesponsorde Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, die 150 leden telt.

Overbodig bericht over einde reisverbod

29 mei – In een nogal overbodig bericht wordt gemeld dat het opheffen van het reisverbod voor 155 personen door betrokkenen verwelkomd wordt; een enkeling vindt dat het te laat komt. Vrijdag nam de NCPO het besluit om het verbod dat enkele dagen na de coup was genomen en voornamelijk Pheu Thai politici en actievoerders trof, te schrappen.

Voormalig PT-parlementslid Somkid vermoedt dat het regime is gezwicht voor de internationale druk, nadat Thailand op het gebied van mensenrechten eerder deze maand zwaar onder vuur lag tijdens de Universal Periodic Review van de UN Human Rights Council in Genève.

Een van de gedupeerden van het reisverbod was Watana Muangsook, een fervent criticus van het regime. Hij mocht niet naar de VS reizen om de uitreiking van het graduate diploma aan zijn zoon bij te wonen. Pichai, voormalig minister van Energie, zegt dat hij enkele uitnodigingen voor seminars in de VS en Europa heeft moeten afslaan. Hij is zevenmaal opgeroepen voor een attitude adjustment.

Pinit Intarasombat, adjunct-partijleider van de Democraten, reageert onverschillig. Het besluit komt te laat, zegt hij.

Het besluit geldt niet voor verdachten in strafzaken. Een vorig bericht relateerde het aan een voorwaarde bij vrijlating op borgtocht, hetgeen niet hetzelfde is, stel ik vast.

Kort nieuws zondag 29 mei

– Follow-up op het bericht over de strafsluiting van 60 dagen voor het Deja ziekenhuis in Bangkok. Het Social Security Office zegt het ziekenhuis geld te hebben gegeven voor medische zorg aan SSF-leden (Social Security Fund), het geld was niet bestemd voor personeelsleden die nog loon tegoed hebben. Volgens een eerder bericht zijn de patiënten overgeheveld naar andere ziekenhuizen, dus begrijp ik niet goed waarom het ziekenhuis geld heeft gekregen. (Zie ook pagina Gezondheidszorg)

Eerdere berichten:
15 mei: Deja ziekenhuis: SSO krijgt de zwartepiet
14 mei: Kort nieuws (eerste bericht)
13 mei: Deja ziekenhuis : We zullen doorgaan
12 mei: Kort nieuws

– Het kabinet gaat proberen een compromis te vinden voor het verbod op encroachment (kraken van overheidsland), vooral met het oog op de mensen die er al woonden voordat een gebied een beschermde status kreeg. Het ministerie van Milieu wil hen er onder bepaalde voorwaarden laten wonen. In de provincie Nan wordt een proef gedaan, alvorens de maatregel over het hele land wordt uitgerold.

Het hoofd van het Royal Forest Department zegt: ‘Het is een nogal gevoelige zaak en riskant voor het ecologisch systeem. Maar het is onmogelijk om alle bewoners uit hun huizen te verdrijven. We moeten dus een betere benadering hebben.’

In Nan gaat het om 300 dorpen in zogeheten watershed zones (woordenboek: helling waar langs het water stroomt, stroomgebied; ik denk zoiets als regenwoud). Het RFD werkt aan de voorwaarden voor de huidige bewoners. Werkzaamheden die voor die gebieden schadelijk zijn, zijn verboden. Ook geldt er een bouwverbod. Buffer- en boszones moeten beschermd worden en gebieden worden aangewezen voor nieuwe aanplant.

Volgens het RFD is in Nan 1,18 miljoen rai in bezit genomen door 69.000 personen, in Chiang Mai 1,1 miljoen rai door 195.000 personen en in Loei 1,07 miljoen rai door 56.000 mensen. (Zie ook pagina Krakers op overheidsland)

– Vice-premier Somkid, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, vraagt het bedrijfsleven de agrarische sector te helpen. Hij bepleitte dat gisteren op een conferentie van de Thai Chamber of Commerce (TCC). De TCC kan via haar regionale kantoren een belangrijke rol spelen om samen met de regering boeren te wijzen op verwerkingsmethoden van hun producten en hen helpen de bedrijfsrisico’s te verkleinen. Ze zullen daardoor meer ‘moed’ krijgen om nieuwe gewassen te verbouwen en hun inkomstenbronnen te spreiden. Somkid gelooft dat het mobiliseren van de basis van de economie ten goede komt aan het hele land.

Somkid zei dat de regering niet alleen de economie uit het slop kan trekken. Ze heeft hulp nodig van de particuliere sector, die momenteel weinig nieuwe investeringen doet. ‘We willen dat bedrijven hun investeringen met meer dan 19 procent uitbreiden.’

TCC-voorzitter Isara onderstreept de woorden van de tsaar. Zakenmensen, zei hij, kunnen nieuwe technologieën introduceren om boeren te helpen hun producten te ontwikkelen en er een markt voor te zoeken. Hij is ook geïnteresseerd in het ontwikkelen van lokaal toerisme, gelijk opgaand met pogingen de landbouw te verbeteren.

– De zogeheten snelle procedure bij overheidsprojecten, waarbij niet gewacht hoeft te worden op de resultaten van milieu- en gezondheidseffect rapportages, die thans ad hoc wordt toegepast, gaat mogelijk verankerd worden in de Environment and Protection Act van 1992. Dat heeft vice-premier Wissanu vrijdag voorgesteld tijdens een vergadering van de National Environment Board.

Een ontwerp-voorstel wordt thans bestudeerd door de NEB. Daarin krijgt het Department of Pollution Control meer zeggenschap over problemen met verontreiniging, inclusief strafmaatregelen. De geldigheid van milieu- en gezondheidseffect rapportages wordt beperkt tot vijf jaar. Als een project binnen die periode niet van de grond komt, moet een nieuwe rapportage worden gedaan. De huidige wet bevat geen beperking.

Het is in maart genomen besluit een snelle route mogelijk te maken stuitte op felle kritiek van milieuactievoerders. Ze vrezen dat projecten niet gestopt kunnen worden, wanneer contracten zijn getekend, ongeacht de uitkomst van de rapportages.


 

Commentaar: Geld, macht en connecties

28 mei – Een cultuur van straffeloosheid, kopt het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post gisteren. De krant schrijft: Twee ontwikkelingen illustreren deze week maar weer eens een lang bestaand probleem in onze samenleving: het onvermogen om de wet te handhaven.

Vorayudh ‘Boss’ Yoovidhya kwam niet opdagen bij het OM, abt Dhammachayo liet verstek gaan bij de DSI. Nog erger: Boss kreeg nog een maand de tijd, want de politie heeft 15 tot 20 dagen nodig om een nieuwe dagvaarding te verstrekken waardoor hij 10 tot 15 dagen heeft om zich voor te bereiden.

Abt Dhammachayo liet de DSI wachten. Eerst zou hij zich melden bij de politie in plaats van de DSI, maar ‘verrassing, verrassing’ de abt voelde zich plotseling duizelig en en viel flauw in een kamer in de tempel toen hij zou vertrekken. De DSI zei vandaag (vrijdag) weer te vergaderen om de volgende stap te bepalen. Ze overweegt een bevel tot huiszoeking aan te vragen.

Deze twee verschillende zaken hebben één ding gemeen, schrijft de krant. De verdachten zijn in staat advocaten te huren en hun connecties te gebruiken om de openbare aanklagers en wetshandhavers in kringetjes te laten ronddraaien. BP: ‘Zoals deze krant herhaaldelijk heeft geschreven: deze belangrijke (high-profile) zaken en andere laten zien hoe er in Thailand met twee maten wordt gemeten. Geld, macht en connecties kunnen in andere landen ook de wetstoepassing beïnvloeden, maar in Thailand hebben we voorbeelden die meer flagrant en schokkend zijn.’

Maar, schrijft de krant, het probleem is fundamenteler. Het onvermogen of zelfs de onwil van de politie om de wet te handhaven is in ons dagelijks leven evident. We zien het bijvoorbeeld dag in dag uit op onze wegen. Het dragen van een helm is verplicht, maar motorrijders rijden onbeschermd rond, kinderen doen boodschappen op een motorfiets, motorrijders rijden met name in de provincie aan de verkeerde kant van de weg, auto’s rijden door rood licht, blokkeren kruisingen, staan geparkeerd waar een parkeerverbod geldt of staan dubbel geparkeerd.

De trieste werkelijkheid is dat we deze praktijken accepteren. Veel gewone burgers denken dat een paar flappen hen vrijuit laat gaan en dat ze kunnen wegkomen met het overtreden van de wet. Wanneer we de rijken veroordelen die weg komen met moord, moeten we ook accepteren dat de bevolking in het algemeen hier de wet niet respecteert. Dat respect kan alleen gekweekt worden als de wet wordt toegepast, niet alleen in belangrijke zaken maar ook bij regels in ons dagelijks leven.

BP besluit: Tenzij we in staat zijn dit te doen, zullen we gekritiseerd en gestigmatiseerd blijven als een samenleving waar dit gebrek aan respect verankerd is in ons DNA. (Bron: Bangkok Post, 27 mei)

Wat Phra Dhammakaya hek geblokkeerd

Arrestatie abt; DSI roept hulp clerus in

28 mei – Een beroep op de Sangha Supreme Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan van de monnikenorde, is de volgende stap van de DSI om abt Dhammachayo gearresteerd te krijgen. De abt heeft al viermaal een dagvaarding van de DSI genegeerd en ook donderdag meldde hij zich niet om de tenlastelegging tegen hem, heling en het witwassen van geld, in ontvangst te nemen. De DSI hoopt dat de SSC medewerking verleent.

Zoals eerder gemeld overweegt de DSI een huiszoekingsbevel aan te vragen voor Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in Pathum Thani, waar de doodzieke (althans volgens de tempel) abt in een ‘steriele’ kamer ligt. Blijkbaar houden volgelingen er al rekening mee dat de DSI zal proberen de abt in de tempel te arresteren, want een toegangshek is geblokkeerd met een graafmachine (foto).

Minister Paiboon (Justitie) zegt dat voor het verkrijgen van zo’n bevel de DSI specifieke details over de verblijfplaats van de abt aan de rechtbank moet verstrekken. De DSI dient een duidelijk plan te hebben hoe ze de tempel wil doorzoeken. Degenen die de abt onderdak verlenen of verbergen, zijn volgens de minister strafbaar op grond van strafwetartikel 189.

In een uitgebreid en overzichtelijk kader licht de krant het doopceel van de abt, die in 1998 al in het nieuws kwam omdat een voormalige assistent-abt hem beschuldigde van verduistering van geld en land dat door volgelingen aan de tempel was gedoneerd. Forbes (Thailand) schat het vermogen van de tempel op 27,5 miljard baht. Zie verder het desbetreffende kader op de pagina DSI seeks clergy help to nab abbot.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Single gateway duikt weer de kop op

28 mei – De minister van ICT krijgt met hulp van internetproviders toegang tot versleutelde computerdata als een amendement op de Computer Crime Act van kracht wordt, waarschuwt het Thai Netizen Network. Het netwerk heeft de hand weten te leggen op een document waarin het ministerie van ICT de redenen voor het amendement uiteenzet.

Eerlijk gezegd begrijp ik weinig van het bericht dat goochelt met termen als SSL (Secure Sockets Layer) en TLS (Transport Layer Security), twee technologieën waarmee computergegevens versleuteld kunnen worden.

Arthit Suriyawongkul, mede-oprichter van de Foundation for Internet and Civic Culture en coördinator van het netwerk zegt dat het ontsleutelen van SSL data doet denken aan het voorstel voor een single gateway tot het internationaal internetverkeer dat vorig jaar veel ophef veroorzaakte.

Wie vertrouwd is met de gebruikte termen en het artikel wil lezen, klik hier: ‘Single gateway’ all over again. (Bron: website Bangkok Post, 27 mei)

Aanrijding Janepob

Botsing Ayutthaya: Acht aanklachten, maar geen moord

28 mei – Janepob Veeraporn, die met zijn Mercedes in maart in Ayutthaya twee studenten de dood injoeg, gaat vervolgd worden voor acht vergrijpen, waaronder overtreding van de maximumsnelheid (hij reed 215 à 257 kilometer per uur), rijden onder invloed van alcohol en medicijnen en weigering van een alcohol- en drugstest. [Wie een test weigert, wordt geacht onder invloed te zijn geweest.]

Het OM heeft de provinciale rechtbank van Ayutthaya geadviseerd zijn rijbewijs voor het leven in te trekken. Voor het geval dat hij een beperkte straf krijgt, adviseert het OM opname in een medisch instituut omdat hij lijdt aan een psychische aandoening.

Het tragische ongeluk (de studenten die na de botsing bekneld zaten in hun wagen, kwamen in de vlammen om) leidde destijds tot vermoedens dat de politie de telg uit een welgesteld familie (zijn vader importeert luxe wagens) de hand boven het hoofd hield.

Janepob wordt niet vervolgd voor moord met voorbedachten rade. Het OM acht die beschuldiging niet gepast. Als de nabestaanden dat wensen, dienen ze een aparte rechtszaak aanhangig te maken, zegt een bron bij het OM.

Voorgaande berichten op de pagina De zaak Vorayudh e.a. In bijgaand kader alle gevallen van vermeende klassejustitie.

Bewoners eisen 500 mln baht van goudmijn Akara

28 mei – Driehonderd bewoners uit Pichit en Phetchabun hebben tegen goudmijn Akara Resources Plc een rechtszaak aangespannen. Ze beschuldigen het bedrijf van milieuverontreiniging en schadelijke gevolgen voor hun gezondheid, en eisen een schadevergoeding van een half miljard baht.

De zaak (een class action lawsuit waarbij één persoon alle anderen vertegenwoordigt) dient voor de nieuwe milieu-afdeling van de Civil Court. Gemiddeld eisen de bewoners 1,5 miljoen baht per persoon. De bewoners willen ook dat het bedrijf een bedrag van 50 miljoen baht stort voor een milieuherstelplan. De rechtbank beslist op 8 juli of ze de zaak in behandeling neemt.

De actie van de bewoners sluit aan bij het kabinetsbesluit van 9 maart om geen nieuwe vergunningen meer te verlenen of vergunningen te verlengen voor goudmijnbouw. Akara heeft nog wel toestemming gekregen goud uit al gedolven erts te winnen. Advocaat Somchai van de Lawyers Council of Thailand, die de bewoners bijstaat, is bang dat het bedrijf zijn werkzaamheden uitbreidt. Als dat gebeurt, stapt hij naar de rechter. (Zie ook pagina Gezondheidszorg)

Gerelateerde berichten:
27 mei: NACC: Onderzoek naar corruptie goudmijnbouw niet gestaakt
21 mei: ‘We gebruiken geen arseen of mangaan’
14 mei: Loei: Raadsvergadering over goudmijn verstoord
14 mei: Goudmijn Akara is op oorlogspad
12 mei: Goudmijnen dicht, actievoerders blij maar op hun hoede
11 mei: ’t Is afgelopen met goudmijnen
11 mei: Goudmijn dreigt met massaontslag

Omgeslagen speedboat Koh Samui 2

Kort nieuws zaterdag 28 mei

– Met man en macht wordt gezocht naar een Britse man die wordt vermist nadat een speedboot bij Koh Samui donderdag was omgeslagen. Daarbij kwamen drie buitenlandse toeristen om het leven en werden vier gewond. De autoriteiten hebben een reddingscentrum opgezet om de zoektocht te coördineren. Reddingswerkers op drie speedboten speuren de zee af.

Omgeslagen speedboat Koh SamuiDe speedboot, die onderweg was van nationaal park Mu Ko Ang Thong naar de Komphraya pier op Koh Samui, kapseisde bij een poging onderwater rotsen te ontwijken, maar grote golven als gevolg van het slechte weer deed de manoeuvre mislukken. Aan boord waren 32 Thais en buitenlanders en vier bemanningsleden. Ze droegen geen reddingsvesten.

Een Brit en een Duitsers overleefden de ramp niet en gisteren werd het lichaam van een vrouw uit Hong Kong gevonden, die nog geïdentificeerd moet worden. Achtentwintig andere passagiers en de stuurman zijn naar het ziekenhuis gebracht; ze zijn buiten levensgevaar.

De gouverneur van de provincie Surat Thani heeft het Koh Samui Marine Office een standje gegeven. Het dient beter toezicht te houden bij zware regens en harde winden. Het kantoor heeft de opdracht gekregen te onderzoeken waarom de passagiers zoals vereist geen reddingsvest droegen.

– Het reisverbod dat 155 personen is opgelegd door de NCPO, vervalt per 1 juni. Ze kunnen weer vrijelijk naar het buitenland reizen, tenzij de rechtbank hen dat verboden heeft (als voorwaarde bij vrijlating op borgtocht).

– Een vrouw heeft gisteren geprobeerd suïcide te plegen in de Meleenont Tower van tv-station kanaal 3. De politie trof haar op de negende verdieping van de parkeergarage aan met een keukenmes dat ze tegen haar nek hield. De agenten zagen kans haar het mes te ontfutselen.

De wanhoopsdaad was een protest tegen de trage voortgang die wordt gemaakt in het onderzoek naar een schermutseling vorig jaar, waabij haar zoon omkwam. Hij werd op 31 december door tien teenagers dood geslagen en ze duwden ook een pingpong bom in zijn mond. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een vierde verdachte is nog op vrije voeten.

– Zakenman Kan-anek Pachimsawat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar en 9 maanden wegens drugsbezit en mogelijk drugshandel. De politie vond de drugs tijdens een inval in zijn woning in februari. De politie was getipt.

Kan-anek is de vader van de man die in juli 2007 na een ruzie met een buschauffeur op een groep passagiers inreed, die stonden te wachten bij een bushalte. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden drie personen gewond. De zoon kreeg vorig van het hooggerechtshof een gevangenisstraf van 2 jaar.

De vader, vastgoedbeheerder en socialite (Am., tot de mondaine kringen behorend persoon), wekte na het incident de woede van de bevolking op door de bestuurder en werknemers van het gemeentelijk openbaarvervoerbedrijf uneducated en low-class te noemen. Hij deed lastig tijdens het politieverhoor en dreigde zelfs de agenten aan te klagen.

– Thailand verwacht volgende maand een officieel bezoek van een van de topleiders van Myanmar, maar onduidelijk is of het gaat om Aung San Suu Kyi of president Htin Kyaw. Eerder deze maand bezochten beiden Laos, de huidige voorzitter van Asean.

Min Aung Hlaing, opperbevelhebber der strijdkrachten, sloot gisteren een driedaags bezoek aan Thailand af. Hij sprak op de laatste dag met minister Prawit (Defensie) over militaire samenwerking, en problemen als drugshandel, de smokkel van gastarbeiders en bescherming van natuurlijke hulpbronnen langs de grens.

– Ouders dienen gezamenlijk hun kinderen op te voeden en het huishoudelijk werk te verdelen. Dat is de sleutel voor een gelukkig gezinsleven. Dit betoogde Supoj Denduang, docent sociale en geesteswetenschappen aan de Mahidol universiteit, gisteren op een forum over gezinsproblemen en sociale kwesties.

’We leven in een door mannen gedomineerde samenleving waarin sekseongelijkheid ervoor zorgt dat mannen denken superieur te zijn en niet verantwoordelijk voor huishoudtaken of zelfs zorg voor de kinderen. Dit traditionele geloof moet veranderen om bestaande sociale problemen kwijt te raken.’

Uit een onderzoek onder 3.612 huishoudens door Supoj is als belangrijkste probleem naar voren gekomen een gebrek aan communicatie en zorg tussen ouders en kinderen. Andere problemen zijn slippertjes, fysieke en verbale straffen, scheidingen, gokverslaving, alcohol en schulden.

– Thailand dient zijn gezondheidszorg om te bouwen van hospital-based naar community-based om voorbereid te zijn op de vergrijzing van de bevolking. Prawase Wasi, door de krant omschreven als social critic, zei dit tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de geboortedag 120 jaar geleden van  Phra Bamrajnaradun, die de gezondheidszorg belangrijk heeft hervormd.

Volgens de VN telt Thailand in 2030 19,5 procent 65-plussers en in 2040 25 procent. De kosten van de gezondheidszorg zullen aanzienlijk stijgen, dus moet community-based gezondheidszorg bevorderd worden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Volgens Prawase wordt veel geld verspild aan kwaaltjes als verkoudheid en keelpijn, die patiënten gemakkelijk door zelfzorg kunnen voorkomen. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

– Transport Co, het vervoerbedrijf dat het interlokale busvervoer verzorgt, verwacht dit jaar een verlies te lijden van 100 miljoen baht vanwege de concurrentie van budgetluchtvaartmaatschappijen en de stijgende brandstofprijzen.

Directeur Noppharat zegt dat promotionele acties en een tariefsverlaging van 20 procent in januari geen zoden aan de dijk hebben gezet. Om het tij te keren heeft het bedrijf routes geschrapt en het aantal leasebussen van 600 naar 571 teruggebracht. De huidige tarieven zijn gebaseerd op een brandstofprijs van 20 baht per liter, maar die bedraagt nu 24 baht. Hij vindt dat de tarieven met 3 satang per kilometer omhoog moeten gaan. In voorbereiding is de aankoop van 382 intercity bussen.

De busverbindingen met de buurlanden zijn nog geen vetpot. De meeste van de 14 routes naar Laos (12) en Cambodja (2) zijn korter dan 75 km. In juli wordt een dienst geopend van Nan naar Xayaburi en Luang Prabang (Laos). De ritprijs bedraagt 680 baht.

– Protest van de Independent Organisation for Consumer Protection bij het Office of the Consumer Protection Board naar aanleiding van een klacht van een metroreiziger die 50 baht extra moest betalen toen hij zijn beschadigde MRT-kaart wilde verwisselen en nog eens 50 baht voor de depositwaarde van zijn nieuwe kaart. Hij zegt: de kaart was niet beschadigd, want functioneerde nog normaal.

De man vroeg een nieuwe kaart aan omdat de MRT kaarthouders heeft gevraagd hun kaart in te wisselen voor een met een microchip. Volgens de advertenties hoeven klanten daarvoor niet te betalen.

Secretaris-generaal van de Foundation for Consumers denkt dat 7 miljoen passagiers hetzelfde hebben meegemaakt maar vermoedelijk geen bezwaar maakten.

Banken zijn ook bezig betaalpassen om te wisselen. Ze rekenen daarvoor 100 tot 300 baht per pasje.


 

Skyline Bangkok

Regime moet feiten geven, geen fictie

27 mei – Vice-premier Prawit jubelde maandag: ‘We hebben geen rode kaart gekregen. Uiteindelijk moeten we een groene kaart kunnen krijgen.’ Hij kwam net uit een briefing door het Thaise team dat in Brussel met de EU overleg had gevoerd over de vorderingen die Thailand maakt bij het bestrijden van de wantoestanden in de visserij.

Prawit wist ook te vertellen dat ‘onze pogingen om de IUU-visserij te bestrijden de bewondering hebben gewekt van de EU’. Maar een paar uur later moesten het NCPO-secretariaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken een verduidelijking geven. ‘His Excellency’ zou alleen gezegd hebben dat de EU geen besluit heeft genomen over de kaart: geel of rood.

Prawit had op één punt gelijk: Thailand heeft geen rode kaart gekregen, een kaart die inhoudt dat de EU een importverbod op Thaise visproducten instelt. Maar de dreiging blijft en ‘bewondering’? Integendeel.

Volgens de EU-website verloopt de dialoog met Thailand ‘moeizaam’ en blijven er ‘ernstige zorgen’ over de stappen die Thailand tegen IUU-vissen zet. ‘Dit betekent dat verdere actie door de [EU] commissie niet uitgesloten kan worden.’ Populair gezegd: Prawit lulde uit zijn nek.

Vice-premier en minister van Defensie Prawit WongsuwonDat deed hij ook toen hem gevraagd werd naar Thailand’s vorderingen op economisch gebied. ‘We zijn het enige land dat zich in de groene zone bevindt. Wil je in de rode zone zijn zoals de andere?’ Hij verwees naar de cijfers van de NESDB.

Inderdaad heeft die haar groeiprognose voor dit jaar verhoogd van 2,8-3,8 procent naar 3-3,5 procent, maar Prawit sloeg de plank volledig mis over de andere landen, vermoedelijk doelde hij op de Aseanlanden. De meeste landen zijn ‘groener’ dan Thailand. De Filipijnen behaalde in het eerste kwartaal een groei van 6,9 procent, Indonesië 4,9 procent, terwijl Thailand bleef steken op 3,2 procent. Ook Maleisië en Vietnam deden het beter dan Thailand, alleen Singapore, toch de meest geavanceerde economie van Asean, kwam niet verder dan 1,8 procent.

De optimistische voorspelling van de NESDB en de generaals dat de groei dit jaar wel eens boven de 3 procent kan uitkomen, wordt niet gedeeld door de gezaghebbende Moody’s Investors Service. Voor 2016 verwacht ze 2,8 procent, voor 2017 3 procent, omdat de huishoudschulden en de politieke onzekerheid zwaar op de particuliere bestedingen drukken te midden van een gebrek aan structurele verbeteringen van de op export gerichte industrie.

Een analist van Moody’s maakte dinsdag op een persconferentie in Bangkok enkele ongemakkelijke feiten bekend, die de generaals en economische planners als onaangenaam zullen voorkomen. Bijvoorbeeld: Vietnam schuift op naar elektronica met een hoge waarde, maar Thailand blijft gericht op elektronica met een lage toegevoegde waarde en auto’s.

BP redacteur Nopporn Wong-Ana stelt in zijn uiterst kritische analyse op de opiniepagina van de krant dat de generaals en hun economische beleidsmakers wel de juiste feiten moeten leveren en de mensen eerlijk moeten vertellen wat ze in de nabije toekomst kunnen verwachten. Misschien willen ze een ‘feel good’ stemming kweken, maar dat is zinloos als die niet gebaseerd is op feiten. (Bron: Bangkok Post, 26 mei)

In bijgaand kader staan alle feiten op een rij.

Monniken wachten bij het politiebureau van Khlong Luang op abt Dhammachayo, maar hij kwam niet

Abt Dhammachayo valt flauw op weg naar politie

27 mei – Abt Dhammachayo die donderdagmiddag was gedagvaard door de DSI, is flauw gevallen toen hij in een busje werd gedragen. Daarom kon hij zich niet melden op het politiebureau van Khlong Luang, een kilometer vanaf de tempel.

Rond het middaguur had zijn advocaat de DSI gemeld dat de abt naar het politiebureau zou gaan in plaats van de DSI, die gevestigd is op het regeringscomplex Chaeng Watthana. Dat zou gezien de grote afstand te riskant zijn geweest. Bovendien was te verwachten dat veel discipelen hem zouden volgen, wat tot overlast zou leiden. Voordat de abt om half drie naar het politiebureau zou komen, hadden zich er al honderden monniken verzameld (foto).

De tempel zou ’s middags een verklaring uitgeven, nadat Dhammachayo’s artsen zijn toestand hadden besproken, maar die staat nog niet op de website van de BP.

De DSI bepaalt vrijdag haar strategie. Zoals bekend heeft de rechtbank toestemming verleend voor zijn arrestatie. ‘We vergaderen morgen om de stappen voor zijn arrestatie te bepalen. Maar we gebruiken geen helikopter’, zei openbare aanklager Kachornsak Putthanuparb gisteren.

Phra Dhammachayo (portret)Abt Dhammachayo van de kapitalistische tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani wordt verdacht van heling en het witwassen van geld omdat hij een donatie heeft geaccepteerd van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was door de voormalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, uit de kas ontvreemd. De abt heeft al driemaal een dagvaarding van de DSI genegeerd. Volgens de tempel is hij ernstig ziek en niet in staat om te reizen. De DSI heeft twijfels over de betrouwbaarheid van de medische rapporten die dit moeten aantonen.(Bron: website Bangkok Post, 26 mei, 15:41 uur)

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update krant: De DSI gaat een huiszoekingsbevel aanvragen voor Wat Phra Dhammakaya, nu abt Dhammachayo andermaal niet heeft voldaan aan de dagvaarding van de DSI. Dit betekent, zegt openbare aanklager Khachornsak, dat de afspraak die met de advocaat is gemaakt, vervalt. Afgesproken was dat de DSI de abt ongemoeid zou laten en hem zou vrijlaten op borgtocht wanneer hij zich meldde.

Khachornsak zegt: ‘We hebben geprobeerd als gentleman te handelen. We hebben de wet gevolgd en de abt met het vereiste respect behandeld.’ Hij waarschuwt de volgelingen van de abt de arrestatie van de abt niet te belemmeren, want dat is in strijd met de wet. Khachornsak dreigt: ‘Als er onlusten zijn wanneer de autoriteiten de arrestatie uitvoeren, kan dit reden zijn vrijlating op borgtocht te weigeren.’

De DSI heeft het voorstel gedaan de abt te laten opnemen in het Thammasat University ziekenhuis in Khlong Luang, zodat hij daar de tenlastelegging in ontvangst kan nemen. Maar volgens de artsen wil de abt niet behandeld worden in een ziekenhuis [wat dunkt me niet in zijn voordeel pleit]. In een gistermiddag uitgegeven verklaring zegt de tempel dat de abt onschuldig is [aan heling en het witwassen van geld]. Alhoewel hij ‘ernstig ziek’ is, is hij bereid mee te werken aan de rechtsgang.

Voedingsindustrie krijgt oppepper met Food Innopolis

27 mei – Het ministerie van Wetenschap en Technologie tekent vandaag een Memorandum of Understanding met dertien voedselbedrijven, twaalf universiteiten en overheidsdiensten over de vorming van Food Innopolis, een centrum voor innovatie van de voedingsindustrie. De regering verwacht dat de export van voedsel daardoor sterker kan stijgen dan de huidige target voor dit jaar van 10 procent.

Vice-premier Somkid zegt dat Food Innopolis tot doel heeft het voedsel van de toekomst en biologisch voedsel te ontwikkelen, en de hele voedselketen, van soil to waste, te verbeteren. Producten met een hogere toegevoegde waarde zijn gunstig voor de concurrentiepositie van de voedingsindustrie. Het centrum gaat zich ook bezighouden met functioneel voedsel voor specifieke doelgroepen als ouderen, atleten en patiënten.

De oprichting van Food Innopolis is een uitvloeisel van het regeringsbeleid om investeringen in tien clusters aan te trekken op gebieden waarin particuliere investeringen al tien jaar achterblijven. Andere clusters die op het verlanglijstje staan, zijn onder andere de volgende generatie auto’s, smart elektronica, biobrandstoffen en medische dienstverlening. In november vorig jaar heeft het kabinet een bedrag van 10 miljard baht gereserveerd voor steunmaatregelen zoals belastingvrijstelling en een nultarief voor de import van machinerie.

De voedingsindustrie is een belangrijke motor van de economie die in 2015 goed was voor US$ 26 miljard oftewel 12,3 procent van de export en 6,7 procent van het bruto binnenlands product. Voedingsproducten met een hoge exportwaarde op de wereldmarkt zijn kip, vis in blik, bewerkte garnalen en kruiden.

Somkid zegt dat Thailand de potentie heeft om de keuken van de wereld te worden, maar daarvoor is het wel nodig dat het land zijn concurrentiepositie handhaaft door aan kop te blijven. (Bron: Bangkok Post, 26 mei)

2 jaar junta: Regime klopt zich op de schouder

27 mei – Je moet jezelf veel schouderklopjes geven, want anderen doen het niet, schreef ik eerder. Ik noteerde destijds de uitspraak uit de mond van een hoteldirecteur, toen ik voor de krant werkte. De Engelse uitdrukking It’s lonely at the top zegt het ook.

Minister Suwaphan (PM’s Office) geeft het regime veel schouderklopjes voor wat het de afgelopen twee jaar heeft bereikt op het gebied van nationale hervormingen en bestuur. Hij sluit zich aan bij wat de NCPO-woordvoerder eerder zei, namelijk dat de routekaart naar democratie in tact blijft en dat het regime prima werk verricht om de vrede te handhaven. Ook wanneer de ontwerp-grondwet in het referendum wordt afgewezen, blijft de roadmap to democracy van kracht. Regerings whips, het parlement (NLA) en de hervormingsraad (NRSA) hebben de hervormingen besproken en zijn het erover eens dat het werk niet tevergeefs was.

Suwaphan noemt het triest dat sommige mensen zeggen dat het geluk van de mensen kunstmatig of tijdelijk is. [Dit is een verwijzing naar de slogan van het regime: Returning happiness to the people] ‘Het maakt op mij de indruk dat ze onrust willen stoken.’

Zondag was het exact twee jaar geleden dat het leger de macht overnam. Critici zeggen dat het regime niet voldoende heeft gedaan om tastbare verzoening en hervormingen tot stand te brengen. Ze vragen zich af of algemene verkiezingen volgens planning (in juli 2017) gehouden gaan worden.

Voormalig regeringspartij Pheu Thai beschuldigt de NCPO ervan de problemen te verergeren. De junta faalt bij het terugbrengen van de democratie, de aanpak van mensenrechten en het oplossen van sociale problemen. De partij heeft ook kritiek op het economisch beleid. Dat veroorzaakt leed voor de mensen.

Phuket: Bedrijf moet 14 strandtenten slopen

27 mei – Een particulier bedrijf in Phuket heeft van de gemeente de opdracht gekregen 14 illegale bouwsels [strandtenten?] op het Paradise strand in Kathu te slopen. Ook de tambon Patong heeft een sloopbevel gegeven.

Het besluit is gebaseerd op een uitspraak van het hooggerechtshof. Het Hof heeft vastgesteld dat het grondgebied Sor Khor 1 land is, exclusief bestemd voor agrarische doeleinden. Naar aanleiding daarvan heeft Phuket City Hall verkopers en zakenmensen opdracht gegeven hun bouwsels te verwijderen [geen details].

De gemeente zit ook nog in haar maag met een conflict tussen de zeezigeuners en een bedrijf dat hen wil wegjagen van een stuk land op Rawai beach. De gemeente zegt dat dit een zaak van de rechter is; ze is niet bevoegd op te treden. De 4th Army region onderhandelt met de autoriteiten en betrokkenen over een oplossing.

In januari werden twintig zeezigeuners gewond  door een groep mannen, ingeschakeld door het bedrijf om een weg die naar een rituele plaats van de zeezigeuners loopt, in bezit te nemen. Volgens de zigeuners wil het bedrijf er villa’s bouwen. De provincie is het niet gelukt de twee partijen te verzoenen. Volgens de DSI blijkt uit in het gebied gevonden botten dat de zigeuners er al meer dan 100 jaar wonen. Het bedrijf beroept zich op de grondaktes die in zijn bezit zijn. De DSI vermoedt dat die illegaal zijn verkregen. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

NACC: Onderzoek naar corruptie goudmijnbouw niet gestaakt

27 mei – Ik wist niet dat de NACC er onderzoek naar deed, dus het bericht komt als een verrassing [Nou ja, ik kan niet alles weten].  De corruptiejagers ontkennen dat het onderzoek naar corruptie bij het verlenen van concessies voor goudmijnbouw in Pichit, Phitsanulok en Phetchabun is gestaakt, nadat de werknemer die het onderzoek leidde, met pensioen was gegaan. Een assistent van de NACC secretaris-generaal zegt dat nog steeds bewijs wordt verzameld.

Sinds vorig jaar is het NACC-bestuur niet geïnformeerd over de vorderingen, en een opvolger voor de pensionado is nog niet benoemd. Dat kregen bewoners te horen toen ze gisteren informeerden hoe het met het onderzoek stond. Ze leverden aanvullend bewijs voor betrokkenheid van ambtenaren.

Volgens het sub-panel dat zich met de zaak bezighoudt en de beurscommissie heeft geïnformeerd over mogelijk corruptie van het goudmijnbedrijf, dochter van een Australisch bedrijf, zou het ambtenaren hebben omgekocht om een concessie te verlenen.

Een actievoerder uit Phitsanulok dringt er bij de NACC op aan onderzoek te doen bij drie ministeries (Industrie, Volksgezondheid en Milieu), waarvan ambtenaren klachten van omwonenden over de verontreiniging van grond en water hebben genegeerd. Uit bloedtesten is gebleken dat omwonenden een verhoogd niveau aan mangaan en cyanide in hun bloed hebben [Volgens een eerder bericht gaat het om mangaan en arseen]. (Zie ook de pagina Corruptie 2)

Gerelateerde berichten:
21 mei: ‘We gebruiken geen arseen of mangaan’
14 mei: Loei: Raadsvergadering over goudmijn verstoord
14 mei: Goudmijn Akara is op oorlogspad
12 mei: Goudmijnen dicht, actievoerders blij maar op hun hoede
11 mei: ’t Is afgelopen met goudmijnen
11 mei: Goudmijn dreigt met massaontslag

Kort nieuws vrijdag 27 mei

– Olifanten hebben niet het eeuwige leven, maar jumbo Hanako (bloemenkind), een gift van de Thaise regering in 1949 aan een dierentuin in Japan, is voor een Aziatische olifant wel opvallend oud geworden. Gistermiddag sliep het 69-jarige dier vredig in. Thais voerden eerder actie voor haar verhuizing naar een Thais reservaat omdat ze zich gestoord hadden aan de kleine kooi waarin ze gehouden werd. Maar de dierentuin zei dat Hanako te oud was om vervoerd te worden.

– Een man in Chachoengsao kreeg de schrik van zijn leven toen woensdagochtend een drie meter lange python uit het hurktoilet opdook en hem in zijn geslachtsdelen beet, terwijl hij zijn behoefte deed. Hij zegt drie minuten met de slang te hebben geworsteld voordat die hem losliet. De man verloor veel bloed en is opgenomen in het ziekenhuis. Reddingswerkers hebben het toilet gedemonteerd, de slang gevangen en hem later vrijgelaten. De man heeft zich voorgenomen het hurktoilet door een zittoilet met stortbak te vervangen.

– Het parlement laat er geen gras over groeien. In drie snel op elkaar volgende lezingen is een wetsvoorstel goedgekeurd begrotingsgelden van enkele diensten ad 22,1 miljard baht uit de begroting 2016 (1 oktober 2015-30 september 2016) terug te sluizen naar de staatskas en onder andere diensten te verdelen. Als eind mei geen contracten zijn getekend, moeten ze het geld teruggeven.

Een bedrag van 200 miljoen baht gaat naar een roterend fonds voor boeren. Parlementsleden hebben ook andere bestemmingen voorgesteld, zoals vissers die gedupeerd zijn door het verbod op illegaal vissen. Het kabinet denkt erover na. Sommige parlementsleden zijn bang dat de druk leidt tot onverantwoorde uitgaven.

– Nog vier Rohingya vluchtelingen zijn voortvluchtig van een groep van 21 die maandag [zondagnacht?] uit een detentiecentrum in Phangnga ontsnapten. Twee zijn woensdag aangehouden bij een souvenirwinkel aan de Phangnga-Thap Put weg. Eén vluchteling werd dinsdag door de politie ‘uit zelfverdediging’ dood geschoten.

– Rust vissersboten met WiFi uit, zodat de bemanning kan klagen als ze slecht behandeld wordt en met familie kan communiceren. Die suggestie is gedaan tijdens een seminar van het Asian Research Centre for Migration van de Chulalongkorn universiteit, het Labour Rights Promotion Network en de ILO.

Volgens directeur Supang van het centrum ligt de nadruk nu hoofdzakelijk op verbetering van de visserij hardware, maar andere aspecten van de problemen in de visserij, zoals arbeidsbemiddeling, krijgen nog veel te weinig aandacht. Geschonden arbeidsrechten beginnen bij illegale bemiddelaars en een gedwongen verblijf van maanden op zee. Supang bepleit een maximum van zes maanden. Ze stelt ook voor loonbetalingen via de bank te laten verlopen.

Mensenhandel en dwangarbeid in de visserij hebben geleid tot plaatsing van Thailand op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Ook de EU maakt zich er zorgen over (zie het bericht van 25 mei: Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen).

Het ministerie van Werkgelegenheid heeft een app ontwikkeld waarop de gastarbeiders in hun eigen taal kunnen klagen. Er is ook een centrum gevormd voor hulp aan migranten. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald en Migranten)

– Hij geeft toe digibeet ze zijn; niettemin wil premier Prayut de digitalisering door zijn militaire regering leiden. Op de Digital Thailand 2016 beurs zei Prayut dat het regime de afgelopen twee jaar de basis heeft gelegd voor het digitaliseren van Thailand’s handel, investeringen, onderwijs en de landbouwsector. Prayut (vier smart phones op zak) dringt er bij de bevolking op aan selectief te zijn bij de content op internet en zich niet te laten misleiden door sensationele berichten. Hij zegt weinig geduld te hebben die onzin te lezen. Ze malen me de hele dag humeurig.’

Van de vier mobieltjes zijn twee bestemd voor de bevolking; ze kan er berichten op achterlaten. Eén is voor teleconferenties en één voor contact met zijn vrouw en dochters.

– Een koffieverkoper in Khon Kaen wordt verdacht van de moord op een man, wiens lichaam woensdag langs de kant van de weg in Chumphon is gevonden. Toen de politie hem in zijn woning aanhield, leek hij bezig zijn spullen te pakken om te vluchten. De politie heeft een pickup truck, 69.250 baht aan contant geld, staatsloten ter waarde van 61.000 baht, zes bankboekjes en een mes in beslag genomen. Volgens de politie heeft de verdachte bekend het slachtoffer te hebben dood gestoken en geld en staatsloten te hebben gestolen.


 

Passagiers opgelicht, taxibestuurder weer op de weg

26 mei – Het voormalige Japanse kindsterretje en liefdadigheidsvrijwilliger voor kinderen Akihiro Koki Tomikawa dringt er bij de Thaise bevolking op aan politie, taxicentrales en media meer onder druk te zetten om een eind te maken aan het probleem van taxichauffeurs die klanten bedriegen.

Op zijn Facebook pagina geeft hij het voorbereld van een chauffeur die op 2 mei werd aangehouden omdat hij een klant 1.200 baht in rekening had gebracht voor een ritje Don Mueang-Lak Si (een district in Bangkok) dat normaal 200 baht kost.

Drie weken later werd dezelfde man aangehouden omdat hij 2.000 baht rekende voor een ritje van Don Mueang naar Aranyaprathet, onderweg de passagier om 500 baht voor benzine vroeg, die in werkelijkheid 277 baht kostte, en daarna nog eens 500 dollar eiste. Inmiddels had de passagier, een Turkse vrouw, genoeg van zijn gedrag en wilde politiehulp vragen, maar de man probeerde haar tas te stelen en stompte haar in het gezicht.

‘Luister goed naar me, mijn Thaise vrienden’, schrijft Timokawa. ‘Deze taxibestuurder is minder dan een maand geleden gearresteerd maar mag een buitenlandse passagier weer vervoeren. Ik ben vaak chauffeurs tegengekomen die me probeerden op te lichten. Als ik ze vertel dat ik ze aangeef bij de taxicentrale of de politie, zeggen ze: Je gaat je gang maar. Geen probleem, ik zit zo weer op de bestuurdersstoel.’

Timokawa zegt tegen zijn lezers: Prijs me niet voor mijn gevecht. Je kunt beter taxicentrales en de autoriteiten vertellen dat ze dit soort gedrag niet dienen te accepteren. Als het niet lukt de situatie te verbeteren, kun je land bekend gaan staan als een nation of shame. (Bron: Thai Pulse, Bangkok Post, 25 mei)

Schap met softdrinks in supermarkt

Studie naar accijns op suikerbommen

26 mei – Het Excise Department (Dienst der accijnzen) gaat een haalbaarheidsstudie doen naar het heffen van accijns op dranken met een hoog suikergehalte. Met de Food and Drug Administration vindt overleg plaats over de relatie tussen het suikergehalte en de schadelijkheid voor de gezondheid. Directeur-generaal Somchai zegt dat ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de industrie [die al geprotesteerd heeft, zie Kort nieuws van 13 mei].

Een bron bij het ministerie van Financiën zegt dat diabetes een top killer is. In veel buitenlandse studies is een correlatie gevonden tussen suiker in voedsel en dranken en ondervoeding.

Het voorstel om een nieuwe belasting op suiker te introduceren is gedaan door de NRSA (hervormingsraad). Het heeft betrekking op soft drinks, koffie, groene thee, energiedrankjes, gefermenteerde melk, soja melk en vruchtensappen. De Thai Beverage Industry Association zei eerder deze maand dat de winkelprijzen met 20 tot 25 procent zullen stijgen als de accijns wordt geheven.

Overigens zal het nog wel even duren voor een en ander zijn beslag krijgt, want daarvoor is wijziging van een wetsappendix vereist. Thans worden koolzuurhoudende dranken en vruchtensappen belast op basis van volume of waarde. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg) (Bron: Bangkok Post, 25 mei)

WHO pleit voor hogere belastingen op fast food
9 april – Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor hogere belastingen op fast food en producten met een hoog suikergehalte, om het aantal non-communicable diseases (NCD, niet-besmettelijke ziektes), zoals diabetes, te beperken. (Nieuws uit Thailand, 9 april)

GrabBike en UberMoto verboden, Go Bike gelanceerd

26 mei – Enkele dagen nadat het Department of Land Transport (DLT) de motortaxidiensten GrabBike en UberMoto had verboden, lanceerde de Motorcycle Taxi Association of Thailand een eigen dienst Go Bike, waarbij de passagiers via een app de taxi bestellen. De vereniging schrijft op haar website dat de dienst legaal is, in Bangkok en omgeving beschikbaar is en vier miljoen aanvragen per dag kan verwerken.

Of Go Bike geregistreerd is bij de DLT of het ministerie van Transport laat ze in het midden. Volgens voorzitter Chalerm hoeft dat niet eens want alleen motortaxibestuurders met een motorrijbewijs en een registratie bij de DLT (te herkennen aan hun hesje) komen ervoor in aanmerking.

Vorige week verbood de DLT de twee nieuwkomers onder het voorwendsel dat de bestuurders niet geregistreerd zijn en ze conflicten veroorzaakten met de ‘oude’ bestuurders.

Enkele mensen hebben al gebruik gemaakt van de dienst, maar ze zeggen niet onder de indruk te zijn. Sommigen vinden de timing verdacht, zo kort na de sluiting van de twee. ‘From Grab to Go? How hilarious’, schrijft een netizen. Een ander zegt dat de vereniging de plank mis slaat. Mensen willen niet een app, ze willen een betrouwbare en veilige dienst tegen redelijke prijzen die transparant functioneert. ‘Een app alleen lost al die problemen niet op.’

De kern van het probleem is volgens enkelen niet de digitale ontwikkeling maar de dreiging voor de bestaande motortaxibestuurders met hesjes die vaak tienduizenden baht waard zijn. Innovaties die een bedreiging vormen voor de ‘hesjes’ en een veronderstelde keten van corruptie erachter, worden door degenen die vasthouden aan de status quo, tegengewerkt. ‘Dit is een duidelijke illustratie van de toekomst van de digitale economie en startende ondernemers.’ Zie verder het bericht van 24 mei: Commentaar: Sluiting UberMoto en GrabBike kortzichtig. (Bron: Thai Pulse, Bangkok Post, 25 mei)

Wat Phra Dhammakaya

Prayut waarschuwt abt: Mobiliseer je supporters niet

26 mei – Premier Prayut waarschuwt abt Dhammachayo zijn supporters niet te mobiliseren om te voorkomen dat hij [in het ergste geval] wordt gearresteerd. ‘Ik kies geen partij, maar mobiliseer niemand. Als boeddhist zou ik nooit met een monnik vechten, maar de mensen dienen te beseffen wie verdeeldheid zaait onder de boeddhisten.’

Inmiddels zijn tienduizenden volgelingen naar de tempel getrokken, maar de tempelstaf ontkent dat ze er zijn om arrestatie te voorkomen.

KrimiVandaag dient de abt zich te melden bij de DSI om de beschuldiging wegens heling en het witwassen van geld te bevestigen. Daaraan heeft hij zich schuldig gemaakt door een donatie van de Klongchan Credit Union Cooperative te accepteren, geld dat was ontvreemd uit de kas.

Tussen de DSI en de tempel, Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, woedt al enkele weken een felle machtsstrijd. De abt heeft al driemaal een dagvaarding genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen. De rechtbank heeft toestemming verleend voor een arrestatiebevel.

Gisteren overlegde een van de tempeladvocaten twee uur met de DSI over de mogelijkheid van borgtocht.  Of de abt gehoor geeft aan de dagvaarding, wilde hij niet zeggen. Volgens een woordvoerder van de tempel zal de abt zichzelf niet aangeven, maar de advocaat zegt dat hij niets te maken heeft met de tempelstaf. De borgtochtsom is vastgesteld op 5 miljoen baht, zegt DSI adjunct directeur-generaal Somboon. (Bron: website Bangkok Post, 25 mei)

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update krant: De bal blijft maar heen en weer gespeeld worden tussen de DSI en de tempel. Een van de behandelende artsen van de abt heeft de Medical Council of Thailand gevraagd experts te sturen om de arts te onderzoeken. Gisteren leverde hij, vergezeld van twintig tempelsupporters, het verzoek in bij de voorzitter van de MCT. Tevens overhandigde hij drie medische verklaringen, die moeten aantonen dat de abt te ziek is om te reizen. Over de gezondheidstoestand van de 72-jarige abt zijn twijfels gerezen. Hij heeft al driemaal een dagvaarding van de DSI genegeerd.

Persoonlijke noot
Ja, beste lezers, het gaat hard tegen hard in deze zaak. Ik denk dat de DSI er behoorlijk mee in zijn maag zit omdat de tempel een grote achterban heeft van discipelen [als ik de foto’s bekijk van voornamelijk vrouwen] en monniken in het land. Eén seintje en ze vormen een kordon om de abt.

Het verzet van de tempel is m.i. een poging om haar machtspositie te consolideren. ’t Is een achterhoedegevecht want jongeren komen steeds minder vaak in de tempel. Ook het boeddhisme heeft te kampen met ontkerkelijking.

Image spa’s wordt bedreigd door sekssalons

26 mei – Het image van Thaise spa’s wordt geschaad door massagesalons die seksuele diensten verlenen.  Volgens Apichai Jearadisak, adviseur van de Federation of Thai Spa Associations (FTSPA), gebeurt dat in zogeheten ‘pretty spas’, die eigendom zijn van regeringsfunctionarissen en invloedrijke personen. Hij roept de autoriteiten op om paal en perk te stellen aan deze uitwas.

Spa’s zijn een belangrijk toeristisch product in de medische en wellness sector, maar slechts 500 van de 2.000 spa’s zijn geregistreerd. De FTSPA verwacht dat het aantal geregistreerde spa’s aanzienlijk zal toenemen [hoezo?] maar een probleem daarbij is dat ze onder drie ministeries ressorteren: Volksgezondheid, dat toezicht houdt op de sector, en Handel en Toerisme. Die laatste twee hebben een target van 20 miljard baht per jaar gesteld, maar ze houden zich niet bezig  met kwaliteitscontrole. Verder zijn zeven verenigingen en twee clubs betrokken bij de sector.

Voorzitter Rangsiman van de Phuket Spa Association vindt dat de regering serieus werk moet maken van de controle op de sector door eisen te stellen en groeiprognoses. Circa 57 procent van de buitenlandse bezoekers aan Phuket maakt gebruik van een spa. Eisen zijn volgens hem nodig om een onderscheid te maken tussen echte traditionele Thaise massage en de armzalige diensten die op het strand en langs de weg worden verleend. (Bron: Bangkok Post, 25 mei)

Bangkok Airways 2

Bangkok Airways wil meer code-sharing partners

26 mei – Andere budgetluchtvaartmaaatschappijen richten zich op uitbreiding van hun netwerk, maar de prioriteit van Bangkok Airways (PG) is vergroting van het aantal code-share partners. De maatschappij aast met name op China Eastern om zo een graantje mee te kunnen pikken van het toenemend Chinees toerisme.

‘China is een belangrijke markt waar we nog niet echt ons voordeel mee hebben behaald’, zegt een leidinggevende. Van de totale toeristenstroom nam de maatschappij in het eerste kwartaal met Chinese passagiers 5,5 procent voor haar rekening, 4 procent meer dan vorig jaar. In totaal arriveerden dat kwartaal 31 procent meer Chinezen (2,6 miljoen). Voor het hele jaar worden 10 miljoen Chinese bezoekers verwacht, 2 miljoen meer dan vorig jaar.

Bangkok Airways heeft 21 code-sharing partners. De laatste die zich bij de club aansloot, was Austrian Airways. Oostenrijkers kunnen nu naadloos overstappen op een vlucht van PG naar Phuket, Krabi, Koh Samui, Chiang Rai, Chiang Mai en Trat, alsmede Phnom Penh en Siem Raep in Cambodja. Uitbreiding van het netwerk naar de Chinese steden Guangzhou en Chongqing wordt overwogen. (Bron: Bangkok Post, 25 mei)

Export zakt weer in: min 8 pct in april

26 mei – De euforie over de stijgende export in de afgelopen twee maanden (10,3 procent in februari en 1,3 procent in maart) heeft een gevoelige klap gekregen, want vorige maand kromp de export op jaarbasis met 8 procent naar US$ 15,5 miljard baht. De export krimpt al meer dan een jaar. Overigens was de groei in februari en maart voornamelijk te danken aan incidentele meevallers, zoals goud en militair materieel.

Volgens het ministerie van Handel kromp de export van agrarische producten met 2,8 procent (rijst min 11,5 pct, suiker min 15,8 pct) en van industriële producten met 7,8 procent, voornamelijk als gevolg van een verminderde export van auto’s en onderdelen.

Gezien de resultaten in de eerste vier maanden van dit jaar acht staatssecretaris Suvit (Handel) het vrijwel onmogelijk dat een exportgroei van 5 procent wordt behaald, zoals voorspeld [door wie?]. Het Kasikorn Research Centre (K-Research) ziet het aprilcijfer als een indicatie dat het mondiaal economisch herstel nog zwak is. De vraag uit China blijft matig en de olieprijzen drukken zwaar op de export van producten die afhankelijk zijn van olie. De goudprijs die in maart de export een handje hielp, is inmiddels weer gezakt, dus bood vorige maand geen soelaas.

K-Research voorspelt voor dit jaar een nulgroei van de export, gebaseerd op een groei van 3 procent van het bruto binnenlands product. Wanneer de olieprijs blijft stijgen, kan dit de export van olie-gerelateerde producten stimuleren, zegt directeur Charl Kengchon van K-Research. Het zwaarst getroffen door de vertraagde export zijn de agrarische sector en het midden- en kleinbedrijf. De  loan delinquency [mooie compacte uitdrukking] in deze bedrijven kan toenemen, gezien de pessimistische vooruitzichten van de export, aldus Charl. Naar verwachting verbetert  in de tweede helft van dit jaar de economie dankzij stabiele olieprijzen, regenval die de droogte verzacht, overheidsinvesteringen en een robuust toerisme.

Vorayudh en politiebureau Thonglor

Vorayudh laat weer verstek gaan

26 mei – Verrassend? Nee, want hij flikte het al eerder. Vorayudh ‘Boss’ Yoovidhaya kwam woensdag niet opdagen bij het OM en zijn advocaten lieten ook niets van zich horen. Het OM geeft het eliteknaapje, dat in september 2012 op de Sukhumvir Road (Bangkok) met zijn Ferrari een motoragent dood reed en niet stopte, nog een laatste kans. Komt hij weer niet, dan wordt een arrestatiebevel uitgevaardigd. Naar verluidt zou hij naar het buitenland zijn gevlucht.

Het openingsartikel van Bangkok Post is vandaag gewijd aan de affaire, maar bevat voornamelijk oud nieuws. In bijgaande graphic is te zien hoe de hit-and-run verliep. Op de pagina De zaak Vorayudh e.a. staan de voorgaande berichten en informatie over andere ongelukken, veroorzaakt door telgen uit rijke families. In bijgaand kader alle gevallen van vermeende klassejustitie.

Vorayudh’s vader is volgens Forbes de vierde rijkste Thai met een vermogen van 340 miljard baht. Zijn grootvader bedacht het energiedrankje Red Bull, die je volgens de reclame in Nederland vleugels geeft. Misschien dat dit de snelheid van 170 km verklaart, waarmee Boss op de motoragent inreed.

Politiecommissaris belooft ‘grondig onderzoek’ naar brand

26 mei – Het samenstellen van Nieuws uit Thailand vergroot mijn kennis van Thailand, maar niet altijd mijn begrip. Dat geldt bijvoorbeeld voor het bericht vandaag op de voorpagina met als kop Top cop vows ‘thorough’ probe of fire over de brand in de slaapzaal van de Pitakkiat Wittaya school in Chiang Rai, waarbij zeventien kinderen omkwamen.

Het bericht meldt dat het hoofd van de landelijke politie de politie ter plaatse opdracht heeft gegeven harder te werken om het publieke vertrouwen ter herwinnen met een ‘grondig’ onderzoek. Zo’n aansporing en dus ook krantenbericht zou toch ondenkbaar zijn in Nederland, maar de Bangkok Post vindt dat een nieuwswaardig feit om te melden. Eén van de criteria van nieuws is afwijking. Dus je best doen is blijkbaar geen usance voor de politie?

Het onderzoek dient grondig te gebeuren om gerechtigheid te waarborgen daar de politie er rekening mee houdt dat personen vervolgd gaan worden wegens nalatigheid, zegt adjunct-commissaris Songtham van de Provincial Police Region 5.

Forensische experts zijn gisteren begonnen met een onderzoek. Tussen de verkoolde resten op de vloer van de begane grond zijn de metalen resten van vier fluoriserende light fixtures [?] gevonden. Volgens de politie kan dit erop wijzen dat een paar plastic fittingen [?] als gevolg van de ontwikkelde warmte zijn losgeraakt. Sommige onderzoekers zeggen dat dit wel vaker gebeurt. Ze vielen op een stapel kleding die daardoor vlam vatte.

In mijn voorgaande berichtgeving had ik het over een slaapzaal en slaapkamers, maar ik zie nu dat dormitory in het Amerikaans Engels studentenhuis betekent. Het is me trouwens al vaker opgevallen dat BP soms Amerikaans-Engelse uitdrukkingen gebruikt. De begane grond wordt in dit bericht trouwens niet first floor (Engels) genoemd, maar ground floor (Amerikaans Engels). In de twee voorgaande berichten heette de begane grond nog, zoals gebruikelijk in BP, first floor.

Premier Prayut heeft staatssecretaris Surachet (Onderwijs) opdracht gegeven de gewonde slachtoffers te bezoeken, ook al zo’n ‘nieuwsfeit’ waarvan het belang me ontgaat. Hij heeft het ministerie opgedragen het drama in Chiang Rai als ‘een les’ te beschouwen om effectievere maatregelen te nemen voor vergroting van de brandveiligheid in slaapzalen van openbare en particuliere slaapzalen van scholen.

De minister van Onderwijs heeft Obec opgedragen een handboek samen te stellen met veiligheidsprocedures bij rampen en wat in zo’n geval onderwijzers en leerlingen moeten doen.

Mascotte geeft de aftrap voor PR-campagne referendum

26 mei – Een mascotte heeft gisteren de aftrap gegeven van de PR-campagne van de Kiesraad voor het referendum op 7 augustus. De grondwetcommissie heeft ook een song laten componeren, maar die is alweer afgeschoten door actievoerders. Het lied gaat niet in op de inhoud van de grondwet, zeggen ze, en benadrukt ook niet het belang van het referendum.

Mascotte geeft de aftrap van PR-campagne voor referendumDat zegt Niran Pitakwatchara, lid van de NHRC. ‘De song heeft geen diepte, het is onzin en een belediging voor de intelligentie’, klaagt hij. Niran vindt dat de nadruk moet liggen op menselijke waardigheid en het recht van mensen hoe ze geregeerd willen worden. Die waarden komen niet in de songtekst voor.

Gevoel voor humor heeft de goede man ook al niet want de tekst zegt dat sociale ongelijkheid wordt verminderd door verkeersopstoppingen omdat rijk en arm beide in het verkeer vastzitten. Maar met de echte problemen in de samenleving, zoals de kloof tussen rijk en arm, mag volgens Niran niet gespot worden.

Gezondheidsactievoerder Nimit is ook al zo’n droogkloot, want die kritiseert de manier waarop sociale veiligheid in het lied wordt uitgelegd. Toegang tot de gezondheidszorg is een basisrecht, maar het liedje beschrijft het als een dienst voor arme mensen. En daar laat ik het maar bij met al dit gezeur over een onschuldig, frivool liedje. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Visserij: Stuivertje wisselen in commandocentrum

26 mei – De kritiek van de EU op de trage voortgang die Thailand boekt bij het bestrijden van de wantoestanden in de visserij (zie het bericht van 25 mei: Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen) zal wel de reden zijn waarom de samenstelling van het Command Centre to Combat Illegal Fishing (CCCIF) wordt gewijzigd.

De minister van Landbouw neemt de voorzittersplaats in van het hoofd van de marine en de permanent secretaris van het ministerie wordt de nieuwe secretaris-generaal. De marine krijgt een adviserende rol en doet uitvoerend werk. Eerdere berichten maakten melding van fricties tussen de marine en het Fisheries Department, die het werk van het CCCIF bemoeilijkten.

Vice-minister Prawit schepte maandag op dat de EU vol lof was over Thailand’s prestaties tegen de IUU-visserij – de EU zou Thailand zes maanden uitstel hebben gegeven – , maar de EU-website schetst een ander beeld. Vorige week was een Thais team, geleid door de Thaise ambassadeur bij de VN, in Brussel  om  de voortgang te bespreken. Een EU-woordvoerder zegt dat de volgende ronde in juli in Bangkok plaatsvindt. Morgen wordt de CCCIF gebriefd over wat in Brussel is besproken.

CCCIF-woordvoerder Chumpol zegt: ‘We doen al meer dan een jaar onze uiterste best. We hopen dat de EU ons werk erkent. We hopen op een positieve respons.’ (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald).

Inspectie erewacht door Min Aung Hlaing

Kort nieuws donderdag 26 mei

– Thailand en China gaan nauwer samenwerken op militair gebied. Minister Prawit (Defensie) en zijn Chinese collega zijn dat gisteren overeen gekomen in Vientiane (Laos), waar ze waren voor de 10th Asean Defense Ministers Meeting (ADMM), ditmaal ADMM Plus omdat China erbij was. Vandaag is de laatste dag van de driedaagse vergadering.

De Thais-Chinese samenwerking heeft betrekking op legeroefeningen, onderwijs, technologie en het uitwisselen van praktische kennis en ervaringen tussen legerofficieren. Prawit sprak ook met zijn collega uit Laos over vergroting van de militaire samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad en drugs.

In september wordt in Thailand een legeroefening in humanitaire en medische hulpverlening gehouden, waaraan China deelneemt. Dan wordt het in april geopende Asean Centre for Military Medicine in Bangkok getest.

De opperbevelhebber van de strijdkrachten in Myanmar, Min Aung Hlaing, brengt drie dagen een bezoek aan Thailand. Gisteren inspecteerde hij een erewacht op het hoofdkwartier van de Royal Thai Armed Forces (rechts op de foto).

– Premier Prayut, gisteren op bezoek in Nakhon Ratchasima, zei van alles over watermanagement met als belangrijkste uitspraak dat lange-termijn waterbeheersprojecten mogelijk gewijzigd moeten worden om sneller effect te sorteren voor de landbouw, consumptie en ecologie.

Prayut was in de provincie voor een bezoek aan waterreservoir Lam Phra Ploeng. Hij kreeg er een plan aangeboden voor het toewijzen van water uit het stroomgebied van de Moon rivier naar andere gebieden waar de nood hoog is.

Het ministerie van Landbouw heeft bekend gemaakt dat door de regens van de afgelopen dagen 33 stuwmeren c.q. reservoirs zijn aangevuld. Het grootste stuwmeer Bhumibol in de provincie Tak profiteerde niet van regens want die vielen voornamelijk in het Oosten en Noodoosten.

De vier grote stuwmeren lozen tijdens het regenseizoen geen water voor de hoofdoogst. De rijst moet het uitsluitend hebben van regenwater en water uit natuurlijke bronnen. Naar verwachting valt dit jaar meer regen dan vorig jaar, want twee stormen zijn voorspeld.

– Omdat er geen eind lijkt te komen aan het gevangen zetten van politieke dissidenten, heeft de recent opgerichte For Friends Association besloten politieke gevangenen financieel te steunen. Een  bedrag van 150.000 baht aan donaties is beschikbaar voor ondersteuning van twintig gevangenen. Met name de hygiëne in gevangenissen is slecht. ‘Wij zijn er geweest en begrijpen de noden van degenen die opgesloten zitten’, zegt Aekachai, die gevangen heeft gezeten wegens majesteitsschennis. ‘We weten hoe we met functionarissen moeten omgaan.’ Familieleden en vrienden van politieke gevangenen worden daarentegen beperkt in bezoeken.

– Ik meldde het gisteren al in een later geplaatste update bij het bericht over de verkrachting van een 8-meisje in Trang. De vader heeft zijn bekentenis ingetrokken. Hij zegt die onder druk van zijn ondervragers te hebben afgelegd. Of hij vrijuit gaat, zal moeten blijken uit DNA-onderzoek, waarvan de resultaten nog deze week bekend worden.

Dinsdag probeerde de man in zijn cel door ophanging een eind aan zijn leven te maken, maar de politie greep tijdig in. De moeder gelooft in haar man’s onschuld. Ze zegt: Hij is een goede vader en houdt van zijn kinderen.

In de zaak is een 22-jarige buurman aangehouden, die ervan verdacht wordt het meisje te hebben gedrogeerd met een frisdrank met methamphetamine. Het 4-jarig zusje van het slachtoffer zegt dat ze hem de kamer heeft zien binnenkomen waar ze sliepen. Ook in zijn geval moet DNA uitsluitsel geven. De vader van de buurman zegt dat zijn zoon nooit iets met drugs te maken heeft gehad, zoals gemeld in de media.

– Ten slotte vier arrestaties.
• Een Roemeen en Italiaan die in Italië worden gezocht voor financiële fraude zijn op verzoek van Interpol aangehouden. De Italiaan (65) woont al sinds 2013 in Thailand. Hij heeft zijn landgenoten voor 50 miljoen baht opgelicht. Zondag werd hij in zijn woning in Pattaya aangehouden. De Roemeen hield zich bezig met het skimmen van ATM kaarten in heel Europa.
• Een Cambodjaan, die in februari functionarissen van de DSI te lijf ging, toen ze op de grensmarkt Rong Kluea nagemaakte producten in beslag namen, is gisteren aangehouden. Hij heeft zich al die tijd verborgen gehouden, maar was weer stiekem begonnen met zijn kledinghandel. Van de aanval op de DSI-ers worden acht personen verdacht, van wie er drie nog op vrije voeten zijn.
• In Chiang Mai is een Japanner (49) aangehouden die seks heeft gehad met jongens in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. Hij maakte ook foto’s van hen en zette die op een Japanse website van homo’s.
• In Chun Buri is een man aangehouden die in Pattaya jongens leverde aan Amerikaanse en Europese toeristen. De man liep tegen de lamp in een undercover operatie. Voor een sekscontact rekende hij 2000 baht. Daarvan kreeg de jongen 500 tot 1.000 baht. Hij ronselde de jongens op het strand en in internetcafés.


 

BTS koopt 46 treinen

BTS koopt 46 metrotreinen

25 mei – Om de verwachte toename van het reizigersverkeer op de Green Line (Mor Chit-Bearing) te kunnen opvangen, heeft BTSC, de exploitant van de bovengrondse metrolijn, 46 treinen besteld: 22 bij Siemens AG en 24 bij het Chinese bedrijf CRRC Changchun Railways Vehicles.

BTS Sukhumvit LineHet aankoopbedrag van 11 miljard kan het bedrijf zich gemakkelijk veroorloven, want BTS heeft een sterke financiële positie met 12 miljard baht in kas en een lage debt-to-equity ratio van 0,28.

Op de Green Line, die een lengte heeft van 36,25 kilometer, rijden thans 52 treinen. De lijn wordt uitgebreid naar Samut Prakan. BTS vervoerde in het boekjaar 2015, dat in maart eindigde, 600.000 passagiers per dag (plus 6,3 procent). Naar verwachting gaan de inkomsten uit de stationsreclame omhoog omdat een extra aandeel wordt genomen in Master Ad Plc.

Vice-premier Somkid (foto, tweede van links), bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, was maandag getuige van de ondertekening van het contract. Overigens heet de lijn op de stations Sukhumvit Line. (Bron: Bangkok Post, 24 mei)

Rijst wordt duurder

25 mei – Het slechte nieuws is dat rijst duurder wordt, het goede nieuws dat de prijzen pas op zijn vroegst in september omhoog gaan, want de huidige voorraden zijn voldoende om tot augustus of september de prijs ongemoeid te laten. Het zal niemand verbazen wat de oorzaak is: de droogte waardoor de nieuwe oogst tegenvalt .

Verpakte witte rijst kost nu 70 à 80 baht per 5-kilopak, Hom Mali (jasmijnrijst) 170 à 180 baht per 5-kilopak. De rijstprijzen vertonen al een tijdje een stijgende trend. In mei kostte een ton rijst 14.000 baht tegen 12.000 baht eerder dit jaar. In dezelfde periode ging de prijs van paddy (ongepelde rijst) omhoog van 9.000 naar 9.400 baht.

Vorige week dinsdag stegen de referentieprijzen van Thaise rijst naar het hoogste niveau in twee jaar. De prijs van 5% witte rijst bedroeg US$ 424 per ton tegen $ 397 in april en kleefrijst deed $ 900 per ton tegen $ 867 vorige maand. De prijs van Hom Mali bleef stabiel op $ 795 per ton.

Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Millers Association, verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen. Voor de boeren leveren ze nauwelijks een voordeel op daar de meeste boeren nog kampen met de verliezen die ze vorige seizoenen als gevolg van de droogte hebben geleden. (Bron: Bangkok Post, 24 mei) (Zie pagina Rijst 3)

Vissersboot vaart uit

Visserij: EU laakt trage voortgang verbeteringen

25 mei – Thailand heeft van de EU geen uitstel van zes maanden gekregen, zoals vice-premier Prawit maandag beweerde. De EU heeft evenmin Thailand geprezen voor zijn inspanningen om de wantoestanden in de visserij weg te werken. Integendeel: Er blijven ‘ernstige zorgen’, de voortgang is ‘onacceptabel traag’ en voor het eerst worden ook expliciet mensenarbeid en slavenarbeid  als zorgen genoemd. Dit blijkt uit een verklaring van de EU op haar website, gedateerd 16 april.

De EU noemt de dialoog met Thailand moeilijk: ‘Er blijven ernstige zorgen over de stappen die Thailand heeft gezet om IUU-praktijken te bestrijden.’ De verklaring zegt dat een bijeenkomst met de autoriteiten is gepland ‘wat een nieuwe gelegenheid voor hen is om hun goede wil en inzet te tonen’, maar een datum daarvoor wordt niet genoemd.

Prawit’s optimisme maandag was gebaseerd op overleg tussen een Thais team en de EU in Brussel, maar wanneer dat plaatsvond meldde de krant niet.

Logo IUU-regelingThailand kreeg in april vorig jaar een gele kaart van de EU. Na zes maanden werd zes maanden uitstel verleend om orde op zaken te stellen. Een rode kaart dreigt met een importverbod op Thaise visproducten. Die kaart is (nog) niet getrokken en dat is ook het enige wat klopt in Prawit’s uitspraken. (Bron: website Bangkok Post, 24 mei) (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

* IUU: Illegal, Unregulated and Unregistered Fishing

N.B. Ik mag hopen dat de krant de plank niet misslaat, want ze baseert zich op een oude verklaring van 16 april. Die kan nooit de meest actuele informatie bevatten. Afwachten maar.

Brand slaapzaal; politie zoekt schuldige

25 mei – Alhoewel nog niet is vastgesteld of de brand in de slaapzaal van de Pitakkiat Wittaya school in Wiang Pa Pao (Chiang Rai) een ongeluk was of veroorzaakt is door nalatigheid, moet iemand verantwoordelijk worden gehouden, zegt adjunct-politiecommissaris Chalermkiat. De politie gaat daarom op zoek naar een schuldige voor de dood van de zeventien schoolkinderen.

Het openingsartikel van Bangkok Post vandaag, gewijd aan de helse brand, bevat verder weinig nieuws. De ouders van de kinderen hebben gisteren een ceremonie gehouden waarbij ze voedsel en water aan de doden gaven. Volgens een van de ouders zwerven de geesten nog rond in het gebouw. Ze zijn opgeroepen om hun honger en dorst te stillen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Het wachten is op de resultaten van DNA testen door het Instittute of Forensic Medicine van het Police General Hospital in Bangkok.

Van de vijf gewonden zijn drie lichtgewond, een 5-jarig meisje heeft over 23 procent van haar lichaam brandwonden en een 9-jarige wordt kunstmatig beademd wegens rookvergiftiging.

Zie verder het bericht van gisteren: 17 schoolkinderen omgekomen in gruwelijke brand.

Co-op voorzitter heeft nauwe banden met Dhammachayo

25 mei – De voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die tot 16 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens verduistering van 12 miljard baht uit de kas, heeft toegegeven dat hij nauwe banden heeft met abt Dhammachayo van de tempel Wat Phra Dhammakaya.

Hij heeft dit gisteren gezegd in een gesprek met functionarissen van de DSI en het kantoor van de procureur-generaal in de Bangkwang Central Prison in Nonthaburi. Voor het gesprek was 2 uur uitgetrokken, het werden er 6, want Supachai besloot alle vragen van de bezoekers te beantwoorden. Hij vertelde dat hij en de abt bijnamen hadden die zij alleen kenden en gebruikten in hun contacten. Supachai was destijds penningmeester van de tempel [Dat is nieuw voor mij].

Public prosecutor Khajornsak PhutthanupharpSupachai werd in maart veroordeeld wegens de verduistering en kreeg dinsdag te horen dat hij ook vervolgd gaat worden voor het witwassen van geld omdat hij cheques tekende voor abt Dhammachayo. De abt en volgens eerdere berichten ook de tempel en een non ontvingen 1,2 miljard baht. De abt zou niet geweten hebben dat het geld verduisterd was.

De abt, die door de DSI wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, is gedagvaard om donderdag bij de DSI te komen. Driemaal eerder bleef hij weg omdat hij te ziek zou zijn. (Bron: website Bangkok Post, 24 mei)

Update krant: De rechtbank heeft het arrestatiebevel voor abt Dhammachayo gehandhaafd. De advocaten die bezwaar hadden gemaakt, kregen de deksel op hun neus. Het arrestatiebevel is legaal en blijft van kracht, oordeelde de rechtbank gisteren. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij het Hof van Beroep.

Het arrestatiebevel is uitgevaardigd op verzoek van de DSI, die de abt wil horen over de donatie die hij van de KCUC heeft ontvangen. Omdat het geld verduisterd was uit de kas, kan de abt vervolgd worden voor heling en het witwassen van geld. De DSI heeft de abt voor donderdag gedagvaard.

Minister Paiboon (Justitie) vindt dat de abt gearresteerd moet worden; de DSI is geen voorstander van het gebruik van geweld.

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Op de foto openbare aanklager Khajornsak Phutthanupharp.

ACT: Anti-corruptie maatregelen de beste in 20 jaar

25 mei – Je moet jezelf altijd veel schouderklopjes geven, want anderen doen het niet, heb ik eens geleerd van een hoteldirecteur. De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT; gevormd door het bedrijfsleven) vindt de anti-corruptie maatregelen van de junta de beste van de afgelopen twintig jaar. Dat schrijft ze in een vorige week uitgekomen rapport.

De voorbije twee jaar zijn drie wetten aangenomen ter bestrijding van corruptie. Ze hebben tot doel procedures eenvoudiger en transparanter te maken en ze beperken willekeur van overheden. ‘De mensen zullen minder de neiging hebben ambtenaren om te kopen om hun verzoek goedgekeurd te krijgen, wanneer overheden duidelijke regels volgen en snelle beslissingen nemen’, zegt secretaris-generaal Mana van de ACT.

Vier wetten zijn nog in voorbereiding, waaronder een wet met betrekking tot openbare aanbestedingen en een wet vergelijkbaar met onze wet openbaarheid bestuur.

Verder is een Integrity Pact afgesloten tussen de particuliere sector en de overheid, dat derden toestaat grote werken te volgen, vanaf de aanbesteding tot de uitvoering. Het pact wordt al bij vijf projecten toegepast, zoals de aanschaf van bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok.

De strijd tegen corruptie is een van de prioriteiten die de junta bij haar aantreden heeft gesteld. Ambtenaren die verdacht worden van corruptie, worden geschorst of overgeplaatst naar een inactieve post. Dat is mogelijk op basis van artikel 44 van de interim-grondwet, die premier Prayut absolute macht geeft. Omdat het artikel na de verkiezingen niet meer geldt, zegt Manas: ‘De echte uitdaging is deze pogingen blijvend te maken. Daarom zijn nieuwe regelsystemen en effectieve anti-corruptie mechanisme zo belangrijk.’ (Zie pagina Corruptie 2)

Rally Stop Gambling Network bij het Government House

Kort nieuws woensdag 25 mei

– Drinken en gokken zijn een tijdverdrijf van veel Thais, maar dat houdt het Stop Gambling Network niet tegen om actie te voeren tegen gokken. Het netwerk vraagt premier Prayut gokken tijdens het komende UEFA Europese voetbalkampioenschap (10 juni-10 juli) de kop in te drukken en met name online goksites aan te pakken. Gisteren demonstreerden de fatsoensrakkers bij het Government House.

Het netwerk pleit voor de vorming van een commissie, die tot taak krijgt gokkers aan te pakken, moet voorkomen dat met name jongeren ten prooi vallen aan gokgroepen en die gokverslaafden hulp verleent.

Volgens een onderzoek van het Centre for Gambling Studies van de Chulalongkorn universiteit neemt het aantal jeugdige gokkers explosief toe. Het schat het aantal minderjarige voetbalgokkers op 800.000. Ze gokken per wedstrijd 500 tot 800 baht. Het netwerk stelt dat het gokken op voetbal geen klein misdrijf is; er gaat jaarlijks 106 miljard baht in om.

Premier Prayut heeft vorige week het ministerie van Onderwijs opgedragen met maatregelen te komen. Het netwerk roept ouders op om de regering te helpen bij de bestrijding van gokken door hun kinderen goed in de gaten te houden. Gokken gaat ten koste van hun studie en het kan tot andere vormen van misdaad leiden, zegt regeringswoordvoerder Sansern.

– De commandant van de 42nd Military Circle heeft een brief aan de Prince of Songkhla University gestuurd met het verzoek docenten en staf ‘uit te leggen’ zich niet te verzetten tegen de bouw van een kolencentrale in Thepha (Songkhla). De brief noemt geen namen, maar een handgeschreven opmerking van een universiteitsmedewerker noemt een docent natuurwetenschappen die vragen heeft gesteld over het project en alternatieve energie heeft voorgesteld.

De brief heeft een reactie opgeroepen van een netwerk van tegenstanders. Het is niet de taak van de autoriteiten zo’n brief te schrijven; de brief vormt een bedreiging van de academische vrijheid, zegt Deep South Watch. Egat, het landelijk elektriciteitsbedrijf, had het leger niet mogen inschakelen, maar het project moeten verduidelijk aan de docent. Egat ontkent het leger te hebben ingeschakeld. Een Egat-directeur vermoedt dat het leger met de brief escalatie van het conflict wil voorkomen.

De universiteit heeft vandaag een bijeenkomst belegd over de kolencentrale. De docent zegt al afspraken te hebben en verhinderd te zijn. Hij is een van de docenten die een door Egat gesponsorde studiereis naar kolencentrales in Japan hebben gemaakt. Daar worden bewoners betrokken bij de planvorming. ‘In Thailand is het eenrichtingsverkeer en geen discussies’, zegt hij.

– Het kabinet heeft gisteren in principe een wetsvoorstel ter voorkoming van foltering en gedwongen verdwijningen goedgekeurd. Het geldt zowel voor burgers als ambtenaren. De wet kent een verjaringstermijn van 20 jaar. Tot nu toe moest Thailand het op dit gebied zonder specifieke wetgeving doen, alhoewel het land toch al in 2007 de Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment heef aangenomen en geratificeerd. De International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance wordt binnenkort geratificeerd.

– De Expressway Authority of Thailand (Exat) vraagt de bestuursrechter het besluit van een arbitragecommissie over een compensatiebetaling van 8 miljard baht ongedaan te maken. Dat bedrag moet Exat betalen aan Bangkok Expressway and Metro Plc (BEM).  De compensatie heeft betrekking op tolgelden, die worden geheven op de second-stage expressway, maar daar ik niet weet welke tolweg dat is, laat ik de details van het conflict maar onvermeld. Iets met verschil van mening over een geïndexeerde verhoging. Het ministerie van Transport is het eens met de stap naar de rechter.

– Een vader die bekend heeft twee weken geleden zijn dochter van 8 jaar te hebben verkracht, heeft gisteren gepoogd zich in zijn gevangeniscel in Trang van het leven te beroven. De politie vond hem hangend aan een touw om zijn nek, maar hij leefde nog en is naar het ziekenhuis gebracht.

De man, die onder invloed van drugs was, vergreep zich op 10 mei aan het meisje in haar slaapkamer. Een vriend van hem had haar een soft drink gegeven met methamphetamine. Ze overleed later in de IC aan interne bloedingen en hartstilstand. De man wil niet zeggen of meer personen haar verkrachtten. Twee dagen na het incident hield de politie een buurman aan, tevens een drugsgebruiker, maar hij ontkent elke betrokkenheid. De politie verdenkt zeven personen.

Update website: De man heeft zijn bekentenis ingetrokken. Hij zegt dat hij zwaar onder druk stond toen hij bekende. De moeder kan zich niet voorstellen dat hij zijn dochter heeft verkracht, want hij hield erg veel van haar. Maar ze accepteert de uitkomst van het DNA-onderzoek.

– De opperbevelhebber van de strijdkrachten in Myanmar is vandaag aan een driedaags bezoek aan Thailand begonnen. Hij heeft onder andere afspraken met Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, premier Prayut en de legertop. Alhoewel het leger in Myanmar de macht heeft afgestaan is Min Aung Hlaing nog steeds een machtig man in zijn land. Zijn termijn [als wat?] werd eerder dit jaar met vijf jaar verlengd.

– Bij een brand in de Tawandang Sad Saeng Duen pub in Rat Burana (Bangkok) zijn twee leden van een aangrenzende fitnessclub  om het leven gekomen; twee lijden aan rookvergiftiging. De krant besteedt er slechts een fotoberichtje aan van twee zinnen.

– De moslimgroep Peace-Loving Muslims heeft premier Prayut gevraagd om maatregelen tegen een Facebook pagina die verdeeldheid zaait tussen boeddhisten en moslims. Op de FB-pagina Wake Up Buddhists wordt beweerd dat moslims van plan zijn Thailand te ‘bezetten’ en boeddhisten wordt opgeroepen de eenheid te bewaren. Het Sheikhul Islam Office en de Central Islamic Council of Thailand trokken in november al bij Prayut aan de bel, maar die heeft niets gedaan. Tot gisteren heeft de FB-pagina 150.000 likes gescoord.


 

Abt Dhammachayo op zijn ziekbed

Een fraai staaltje propaganda

24 mei – Jozeph Goebbels, de nazi-minister voor Volksvoorlichting en Propaganda, zou Phra Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel Wat Phra Dhammakaya, niet overtroffen hebben. Want kijk eens naar deze foto die gemaakt kon worden dankzij medewerking van de tempel.

Daar ligt de abt, die te ziek zou zijn om te voldoen aan de dagvaarding van de DSI om zich te melden. Veelzeggend zijn de handen op zijn borst. Toen ikzelf eens in deze houding op bed lag, tikte mijn vriendin mij op de vingers: Niet doen, zo liggen lijken erbij. Nu is de abt nog niet dood, maar de suggestie is niet mis te verstaan voor de bevolking. Blijf van deze man af, anders gaat hij dood, en wie daarvan de schuld krijgt, hoef ik niet uit te leggen.

Bij zijn ziekbed in wat genoemd wordt een steriele kamer in de tempel staan vier artsen. Vier artsen! De abt moet wel doodziek zijn, als vier artsen zich om hem bekommeren.

Joseph GoebbelsEn kijk eens naar de drie artsen links. Hun hoofden vormen met het hoofd van de abt een diagonaal. Die opstelling moet geregisseerd zijn. Diagonalen, elke professionele fotograaf kan je dat vertellen, maken een foto sterker.

En alle vier dragen een mondkapje, waarmee de boodschap wordt verspreid: een simpel virusje kan fataal zijn voor deze arme man. Of zeggen de mondkapjes: Spreken is zilver, zwijgen is goud? We zeggen niets, want de foto zegt het allemaal.

Wat zegt de foto dan? Dit: De abt is het slachtoffer van een wrede DSI die hem van zijn ziekbed wil rukken om hem te kunnen vertellen dat hij verdacht wordt van heling en het witwassen van geld omdat hij een donatie heeft geaccepteerd van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat was ontvreemd uit de kas van de spaarcoöperatie, en zeg ik er voor de volledigheid bij, dat door gewone mensen was ingelegd, bijvoorbeeld om te sparen voor hun ouwe dag.

En kijk nog eens goed naar de foto. De vijf personen vormen een tableau vivant, ooit een populair tijdverdrijf tussen de schuifdeuren op elitefeestjes. Lees Couperus. Of poseren ze voor een schilderij à la Rembrandt’s De Heelmeesters? Leg ze maar eens naast elkaar: de foto en het schilderij. Is de gelijkenis niet treffend?

Rembrandt De heelmeesters

Overdrijf ik, ben ik aan het ijlen? Ik denk het niet. Die meneer Sanitwong heeft goed gekeken hoe Goebbels propaganda bedrijft. En als hij niet heeft gekeken, is hij een natuurtalent. Die heb je ook.

Het is zonneklaar: de machtsstrijd tussen DSI en Wat Phra Dhammakaya is al lang gewonnen door de tempel. Het videofilmpje van de DSI dat vorige maand opdook met een lopende abt kan daar niet tegenop. Nog erger: het keerde zich tegen de DSI, want het bleek gemaakt te zijn voordat de abt ziek werd.

Alle berichten over de machtsstrijd tussen de tempel en de DSI staan op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Commentaar: Sluiting UberMoto en GrabBike kortzichtig

24 mei – Dat is nou het paard achter de wagen spannen of het één zeggen en het ander doen. Thailand wil een digitale economie ontwikkelen, maar vorige week dinsdag werden twee jonge bedrijven verboden die slim gebruik maken van ICT: UberMoto en GrabBike. Een slecht besluit, oordeelt Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar, en een besluit dat giftige reacties van de bevolking en ondernemers heeft opgeroepen.

Dinsdag kregen de motortaxidiensten van het Department of Land Transport (DLT) te horen dat ze moesten stoppen. Maar, legt de krant uit, het verbod was geen initiatief van de DLT. Het kwam van de adjunct-commandant van de 1st Division of the Kings Guard, een divisie die wordt geleid door zorgvuldig gekozen officieren en collega’s van het NCPO-hoofd [lees Prayut].

Kanthachai Prachuab-aree noemde als reden: ze vormen een gevaar voor de nationale veiligheid omdat de huidige motortaxibestuurders de concurrenten niet dulden en hen zouden kunnen aanvallen. Ze betalen geen belasting (na amper 2 maanden in bedrijf te zijn geweest?) en de moederbedrijven zijn in het buitenland gevestigd dus stelen banen van Thais. Het is allemaal ver gezocht, schrijft de krant, vooral het laatste argument want duizenden bedrijven die een bijdrage aan de Thaise economie leveren zouden dan banen van Thais stelen. ‘It makes no sense.’

Kortzichtig, oordeelt de krant. De regering mag dan een groep bestuurders van de oude economie beschermd hebben, maar dat is gebeurd ten koste van de bevolking van Bangkok die de nieuwe dienstverlening omarmt [handig doordat de taxi per app wordt besteld, en veilig omdat de bestuurder per GPS wordt gevolgd] en technologie-bewuste bedrijven en industrieën in het land.

De regering meet met twee maten. Ze beweert de nieuwe economie te steunen maar dwingt een succesverhaal te sluiten. Dat roept de vraag op: wat kunnen jonge innovatieve ondernemers van deze regering verwachten? (Bron: Bangkok Post, 23 mei)

Brand Pitakkiat Wittaya school - slaapzaal

17 schoolkinderen omgekomen in gruwelijke brand

24 mei – Zeventien meisjes in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zijn zondagavond omgekomen bij een brand in de slaapzaal van een liefdadigheidsschool in Chiang Rai. Negentien leerlingen en een onderwijzeres zagen kans zich in veiligheid te stellen door via een raam op de eerste verdieping en aan elkaar geknoopte doeken en dekens naar beneden te klauteren. Vijf zijn verwond, van wie twee ernstig, maar volgens de laatste berichten zijn ze buiten levensgevaar.

Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de brand werd veroorzaakt door een defecte neonbuis in de recreatiezaal op de begane grond, die oververhit raakte en op een stapel kleren viel. Het vuur verspreidde zich snel naar de eerste verdieping met de slaapzaal. Verschillende kinderen raakten bedwelmd door de rook en het plafond stortte in.

De school, Pitakkiat Wittaya, staat in het district Wiang Pa Pao en wordt gerund door de Phanthakit Suksan stichting. De school telt 420 leerlingen vanaf kindergarten tot de middelbare school. Er zijn twee slaapzalen: een voor jongens en een voor meisjes. De leerlingen komen uit verarmde gezinnen en bergstammen in Chiang Rai en Chiang Mai. In de meisjesslaapzaal slapen doorgaans 38 leerlingen met 7 à 8 in elke kamer [?] onder toezicht van een manager, twee onderwijzeressen en een werkster. Toen de brand uitbrak was één onderwijzeres aanwezig. De school blijft tot vrijdag gesloten.

Twee jaar economisch beleid: ’t kan beter

24 mei – De zevendelige serie 2 years after coup is afgelopen (zie het bericht van 22 mei: 2 jaar junta: Alle ogen zijn gericht op Kwatta), maar gisteren ging Bangkok Post nog even door met  terugkijken. Ditmaal besteedt het Business-katern aandacht aan het economisch beleid van de junta. De krant vroeg enkele belangrijke economische spelers naar hun mening over de uitdagingen die in het verschiet liggen en wat als eerste gedaan moet worden.

Ik licht alleen het commentaar van Nipong Paopongsakorn, fellow aan het Thailand Development Research Institute, eruit. Hij zegt: ‘Het land lijkt vooral te vertrouwen op transportinfrastructuur en wegenaanleg zonder de uitdagingen aan te pakken die verband houden met het ontwikkelen van human resources (menselijk kapitaal) en bureaucratische regelingen die niet bevorderlijk zijn voor het vormen van bedrijven.’

De verklaring ligt voor de hand. Met kwaliteitsverbetering van de beroepsbevolking valt op de korte termijn geen politieke winst te behalen, met (zichtbare) spoorwegen en snelwegen wel.

Nipong zegt verder dat het voor Thailand moeilijk zal zijn om op de middellange termijn een jaarlijkse economische groei van 5 tot 6 procent te realiseren. Sinds 2000 is er nauwelijks geïnvesteerd. ‘De huidige regering heeft geprobeerd particuliere investeringen te genereren, maar de voortgang is nogal langzaam en de richting van de investeringen blijft onzeker.’ (Bron: Bangkok Post, 23 mei)

Wie het hele artikel wil lezen, klik hier: Two-year report: Could do better.

NokScoot op weg naar break even

24 mei – Budget luchtvaartmaatschappij NokScoot verwacht voor het eind van het jaar quitte te spelen. De maatschappij die vanaf Don Mueang op vier Chinese steden en Tapei (Taiwan) vliegt, profiteert van het Chinese toerisme naar Thailand. Volgende maand wordt een vijfde Chinese bestemming toegevoegd (Chongqing) en een zesde zit in de pijplijn.

NokScoot, een joint venture van Scoot Pte, een dochter van Singapore Airlines, Nok Air en vier leidinggevenden van Nok Air,  werd vorig jaar mei opgericht. De maatschappij wilde zich aanvankelijk op Japan en Zuid-Korea richten, maar had de pech dat die nieuwe vluchten vanaf Bangkok verboden werden, nadat de ICAO* Thailand een rode kaart had gegeven omdat het niet voldeed aan alle internationale veiligheidsregels. China volgt een eigen beleid en bepaalt zelf of NokScoot vanaf/naar haar grondgebied mag vliegen. (Bron: Bangkok Post, 23 mei) (Zie voor de rode kaart de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

* ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN

Vissersboten in de Mae Klong rivier in Samut Songkhram

Visserij: Nog geen rode kaart van EU

24 mei – De EU geeft Thailand nog zes maanden de tijd om alle wantoestanden in de visserij weg te werken en te voldoen aan de IUU-regeling. ‘Goed nieuws’, zei vice-premier Prawit maandag, nadat hij door het Thais team was geïnformeerd over de onderhandelingen, die vorige week  in Brussel zijn gevoerd over de voortgang die Thailand boekt.

Thailand werd vorig jaar april met een gele kaart onder druk gezet door de EU om schoon schip te maken in de visserij en visserij-industrie die wordt [werd?] geplaagd door mensenhandel, dwangarbeid, vissen met verboden netten, overbevissing  en wat dies meer zij. Het land diende te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unregulated and Unregistered Fishing) teneinde een importverbod op visproducten te voorkomen.

De door Thailand genomen maatregelen behelzen onder meer de vorig jaar van kracht geworden verordening betreffende Port in/Port out controles, de installatie van een Vessel Monitoring System (VMS), en controles aan boord op arbeidsomstandigheden en het overladen van vis.

Volgens Prawit kreeg Thailand in Brussel lof toegezwaaid voor het werk dat tot nu toe verricht is, maar ‘enkele kwesties’ moeten nog worden opgelost, zoals de installatie van VMS-systemen op trawlers en de wetshandhaving. Eind volgende maand komt een technisch team voor advisering naar Thailand.

In april meldde de krant nog dat DG Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries van de Europese Commissie) scherpe kritiek had op Thailand. Ze hekelde de ‘propaganda campagne’ van de regering over de ‘positieve kanten’ van haar pogingen om illegaal vissen te bestrijden en ze zei het vertrouwen verloren te hebben in de uitvoerende diensten van het land, de wetshandhaving en uitvoering van het  Fishery Management Plan om een eind te maken aan de wantoestanden in de visserij (Zie het bericht van 23 april: Visserij: EU hekelt ‘propaganda campagne’)

Somboon Siriraksophan, beleids- en programmacoördinator van het Southeast Asian Fisheries Development Centre in Thailand, zegt dat de IUU-regeling een grote uitdaging vormt voor alle Aseanlanden. ‘Ondanks de richtlijnen van Asean om illegale visserij te bestrijden, moet de gemeenschap zich sterker maken de verschillen in maatregelen tegen illegale visserij te verkleinen.’  (Bron: website Bangkok Post, 23 mei, en krant van vandaag)

Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.

Koh Tao-moorden: Bewijs ontoelaatbaar, zegt verdediging

24 mei – Werk aan de winkel voor het Hof van Beroep en niet zo’n beetje ook, want de advocaten van de twee ter dood veroordeelde gastarbeiders uit Myanmar hebben een beroepsschrift van 198 pagina’s ingeleverd.

Het beroep bevat geen nieuw bewijs over de moord op de twee Britse toeristen in september 2014 op het vakantie-eiland Koh Tao, maar stelt dat het DNA op basis waarvan ze veroordeeld zijn, ontoelaatbaar is als bewijs. Het is niet in overeenstemming met internationaal geaccepteerde richtlijnen verzameld, getest, geanalyseerd en gerapporteerd.

Verder betogen de advocaten dat het verhoor van de verdachten en in staat van beschuldiging stelling in strijd met de wet was omdat bij het verhoor geen advocaten aanwezig waren. Hun bekentenissen, die ze later hebben ingetrokken, zijn onder marteling of mishandeling afgedwongen.

Advocaat Nakhon Chompuchat zegt het beroep bij het Hof van Beroep te hebben ingediend, zodat ze kunnen zien dat een veroordeling tot de doodstraf ‘absoluut duidelijk’ dient te zijn. Naar verwachting doet het Hof volgend jaar een uitspraak over het beroep.

In januari zette internationaal vermaard forensisch expert Jane Taupin al grote vraagtekens achter het DNA-bewijs. Zie: Grote twijfel aan DNA-bewijs in Koh Tao-moorden.

Dichter Rung Sira noemt NCPO ‘verraders’

24 mei – Siraphop Kornarut, beter bekend als Rung Sira, heeft gisteren tijdens een zitting van de krijgsraad de NCPO ‘verraders’ genoemd. Hij zegt in juni 2014 een dagvaarding van de junta te hebben genegeerd omdat hij ‘het volledig oneens was met degenen die de laatste grondwet hebben verscheurd’.

‘De dagvaarding was getekend door potentiële verraders want de handtekening van de koning ontbrak. De passende wet wordt normaal door het parlement aangenomen, erkend door de monarchie en gepubliceerd in de Royal Gazette’, luidde zijn verweer.

Siraphop werd ’s avonds op 27 juni 2014 in Kalasin aangehouden. Zwaar bewapende soldaten in drie legervoertuigen hadden hem gevolgd, toen hij probeerde te vluchten. Hij werd vrijgelaten op borgtocht, maar op 30 juni al weer aangehouden na een klacht dat zijn poëzie op de Prachatai webboard smadelijk voor de monarchie was.

Siraphop wordt vervolgd voor het negeren van de dagvaarding en majesteitsschennis. Hij is ook  een van de vijftien plaintiffs (aanklagers) die in afwachting zijn van een vonnis van het hooggerechtshof of de NCPO zich met de coup schuldig heeft gemaakt aan verraad. [Deze procedure ken ik niet en het bericht zegt er verder niets over.]

Siraphop vertelde verder nog de krijgsraad dat het leger in juni 2014 het huis in Songkhla, waar zijn drie kinderen en 10 maanden oude kleinzoon wonen, met groot machtsvertoon binnen viel. De kinderen en volwassenen [?] werden naar een legerbasis, 40 km verder in Hat Yai gebracht. Alhoewel ze niet werden mishandeld, werden ze wel verbaal bedreigd en vernederd.

Het is niet de eerste keer dat Siraphop in aanvaring komt met coupplegers. In 2006 voerde hij een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de coup van generaal Sonthi. ‘Ik geloof in geweldloos verzet, maar de autoriteiten volgen me al sinds 2009.’ (Zie ook de pagina Majesteitsschennis)

Straatverkopers Silom Road

Kort nieuws dinsdag 24 mei

– Straatverkopers die op de Silom Road hun waren aan de man brengen (foto), moeten evenals verkopers elders in Bangkok het trottoir vrijmaken, want ze blokkeren de vrije doorgang van voetgangers. Ze hebben het bevel gekregen uiterlijk 1 juni hun biezen te pakken. In een brief aan de premier vragen ze het verbod ongedaan te maken. Ze bieden aan hun kramen om 21 uur op te bouwen (2 uur later) en om 2 uur te eindigen.

– De zogeheten W Thailand groep eist het vertrek van de Amerikaanse ambassadeur Glyn T Davies. Gisteren overhandigden tientallen actievoerders een brief aan de Amerikaanse ambassade. Daarin schrijven ze dat de ambassadeur zich bemoeit met binnenlandse aangelegenheden toen hij onlangs zei zich zorgen te maken over de mensenrechten in Thailand.

– De nabestaanden van de broodbezorger die begin deze maand werd dood gestoken in Lat Phrao, willen dat de zeven verdachten worden vervolgd voor moord met voorbedachten rade en niet zoals thans lijkt te gebeuren voor zware mishandeling. Ze hebben gisteren in het gezelschap van hun advocaat, die dit al eerder heeft bepleit, een brief met dat verzoek aan premier Prayut afgegeven in het Damrongtham klachtencentrum bij het Government House.

Volgens de advocaat heeft de adjunct-permanent secretaris van het ministerie van Justitie onlangs erkend dat voorbedachten rade in deze zaak passend lijkt. Van de verdachten hebben vier een politieagent als vader. De advocaat vreest dat hen de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Eerdere berichten:
17 mei: Moord op broodbezorger: Geen ‘voorbedachten rade’, zegt politie
10 mei: Advocaat: Het was moord met voorbedachten rade
3, 4, 5 en 9 mei: Kort nieuws

– Het Bhumibol stuwmeer in de provincie Tak heeft niet geprofiteerd van de zware regens van vorige week, zegt het RID. Er is geen water in het stuwmeer gestroomd, alhoewel volgens het Meteorological Department (MD) het regenseizoen toch op woensdag is begonnen. Thans bevat het maar 2 procent bruikbaar water.

Volgens MD-hoofd Wanchai zal het begin van het regenseizoen zich kenmerken door wisselende regenval. Pas in de tweede helft neemt de regenval toe. Het regenseizoen eindigt in de meeste provincies midden oktober, met uitzondering van het Zuiden.

Het Bhumibol stuwmeer mag dan niet geprofiteerd hebben van de regen, de andere drie grote deden dat wel: Sirikit in Uttaradit, Kwae Noi in Phitsanulok en Pasak Jolasid in Lop Buri. De drie stuwmeren werden aangevuld met 72,08 miljoen kubieke meter water. Pasak Jolasid, de kleinste van de vier, loopt als eerste tijdens het regenseizoen vol en zal waarschijnlijk gedwongen worden water te lozen. Grote overstromingen worden dit jaar niet verwacht, zegt RID-hoofd Suthep.

– Zeven personen waaronder de bestuurder zijn om het leven gekomen toen een dubbeldeks bus maandagnacht in Hua Saphan (Phetchaburi) in de bocht van een weg kantelde. [Dubbeldeks bussen zijn berucht omdat ze vaak instabiel zijn vanwege de te grote hoogte]

Een overlevende die zijn veiligheidsgordel had omgedaan toen de bus begon te slingeren, zegt dat de bestuurder sneller ging rijden bij het naderen van Hua Saphan. De bus miste de bocht, raakte een elektriciteitspaal en kantelde. De meeste passagiers hadden hun veiligheidsgordels niet om en werden uit hun stoel geworpen.

– Een Rohingya vluchteling, die met twintig andere ’s nachts was ontsnapt uit een detentiecentrum in Phangnga, is door de politie dood geschoten. Drie werden al snel aangehouden, de vierde werd getroffen door een politiekogel. De politie zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten omdat de vluchtelingen hen aanvielen. De overige Rohingya zijn nog voortvluchtig. Volgens de UNHCR zijn 385 Rohingya vluchtelingen in Thailand geregistreerd.


 

Suïcide Wanchai, na het fatale schot

Commentaar: Tv overschreed ethische grens

23 mei – Goed, het moment suprème werd niet in beeld gebracht. Want toen Wanchai de trekker overhaalde, toonden de televisiezenders zijn vriendin die haar gezicht met haar handen bedekte. Maar de voorafgaande uren bleven ze vast geklit aan de onderhandelingen tussen politie en familieleden met de man die een dag eerder twee collega’s van de Rajabhat universiteit had dood geschoten.

In haar hoofdredactioneel commentaar schrijft Bangkok Post dat de tv een ‘ethische grens’ heeft overschreden. Televisiewaakhond NBTC vindt dat blijkbaar ook, want die heeft de vijf tv-zenders opgeroepen om een toelichting te geven op hun besluit het drama live uit te zenden.

De krant wijst erop dat de traditionele nieuwsmedia onder druk staan van de snelle ontwikkeling van de technologie. Toen nieuws het alleen domein was van de print media, werden gebeurtenissen zoals het onderhavige in de verleden tijd verslagen. Radio en tv hebben dat veranderd, maar het opkomen van de social media en de verspreiding van smartphones hebben de grenzen van de nieuws verslaggeving verlegd.

Veel nieuwsjunkies willen gebeurtenissen op het moment dat ze zich afspelen, volgen en meedoen aan real-time discussies. Ze hoeven niet, zoals vroeger, met hun neus voor de buis te zitten, want ze kunnen nu elke ontwikkeling op hun smartphone volgen. Dat betekent dat nieuwsorganisaties gedwongen zijn met amateur nieuwsleveranciers te strijden om de aandacht van de kijkers.

Sommige media rechtvaardigen hun gedrag door erop te wijzen dat de social media en burgerjournalistiek hun traditionele benadering zinloos maken. Maar professionele journalisten dienen te weten wanneer en waar de grens te trekken, stelt BP. Ze hebben de training en de kennis om te weten wat acceptabel is en wat niet. (Bron: Bangkok Post, 22 mei)

Eerdere berichten:
22 mei: Kort nieuws
21 mei: Zelfmoord docent; politie verdedigt aanpak
20 mei: Suïcide docent bevestigd
20 mei: Universiteitsdocent haalt na 5 uur de trekker over
19 mei: Universiteitsdocent schiet twee collega’s dood

Abt Dhammachayo op zijn ziekbed

DSI vs abt Dhammachayo; Dick analyseert

23 mei – Als je ernstig ziek bent, ga je naar het ziekenhuis. Daar word je onderzocht, misschien moet er  een laboratoriumonderzoekje worden gedaan en misschien moet je worden opgenomen. Het ziekenhuis kan dan desgewenst een medical certificate opstellen, waarmee je een betrouwbaar bewijs in handen hebt dat je écht ziek bent en aan bed gekluisterd.

Maar niet abt Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani, een tempel die qua groottte en misschien ook wel omzet vergelijkbaar is met bedrijven als Shell en Unilever. De abt zou volgens zijn directeur communicatie acht kwalen hebben, maar hij wil niet worden opgenomen. De tempel beschikt over vier bedrijfsartsen en een eigen kliniek.

Van de acht kwalen zijn er drie in Bangkok Post genoemd: een ontsteking aan de voet, diep-veneuze trombose die heeft geleid tot gezwollen benen en duizeligheid. Welke de andere vijf zijn, weten we niet.

Tussen de abt en de DSI (Thaise FBI) heeft zich de afgelopen weken een interessante machtsstrijd ontwikkeld. Oppervlakkig bezien gaat het om verdenking tegen de abt dat hij geld heeft geaccepteerd dat ontvreemd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, wat hem op vervolging wegens heling en het witwassen van geld kan komen te te staan. De abt heeft al drie dagvaardingen genegeerd, de laatste twee onder verwijzing naar zijn ziekte. Hij moet zich nu op 26 mei bij de DSI melden en de rechtbank heeft een arrestatiebevel goedgekeurd.

Abt Dhammachayo Geïnfecteerde voetHet onvermogen van de abt om naar de DSI te gaan, wordt ondersteund door twee medische verklaringen: een van een legerarts uit Ratchaburi en een van de tempelkliniek. Over beide heeft de DSI twijfels. En ik ook, want die arts (waarom hij?) heeft alleen maar een huisbezoek afgelegd; ik mag aannemen dat hij geen mobiel laboratorium meebracht.

Bovendien lijkt het erop dat de arts doet voorkomen alsof zijn verklaring door het ziekenhuis is afgegeven. Als dat zo is, kan hij zijn licentie verliezen. Maar dit is vooralsnog giswerk, alhoewel het leger in Ratchaburi een panel heeft gevormd dat onderzoek doet naar de verstrekking van de medische verklaring. [Update: Het ziekenhuis heeft gisteren bevestigd, dat de medische verklaring niet namens haar is afgegeven, aldus de website van BP.]

Ik schreef hierboven dat de machtsstrijd oppervlakkig bezien over de ernst van Dhammachayo’s ziekte gaat, maar ik vermoed dat er meer aan de hand is. Want er zijn vaak twee waarheden in Thailand: de ‘feiten’ zoals gemeld door de media en de achterliggende redenen, bijvoorbeeld vriendjespolitiek, wraak, jaloezie, de angst voor gezichtsverlies enzovoort.

Ik denk dat de tempel zijn onaantastbare positie ziet ondermijnd. Vergeet niet dat de opvolging van de in 2014 overleden Supreme Patriarch nog steeds niet is geregeld. De voordracht van de Supreme Sangha Council ligt nog steeds te verstoffen op een regeringsbureau. Het zou me niet verbazen als het tegensputteren van de tempel niet meer is dan een subtiele wraakoefening.

Wie meent dat ik ernaast zit, nodig ik graag uit om te reageren op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Daar staan ook alle voorgaande berichten.

Foto’s: De abt op zijn ziekbed in een, wat de krant noemt, steriele kamer in de tempel, en een foto van de ontstoken voet. Zijn vier artsen houden hem in de gaten. De foto’s zijn gemaakt door een eigen fotograaf van BP en zondag op de website geplaatst. Ongetwijfeld met medewerking van de afdeling communicatie van de tempel. Een knap stukje propaganda.

DSI vergadert vandaag over medisch rapport

23 mei – Het Department of Special Investigation (DSI) vergadert vandaag over de authenticiteit van het medische certificaat van de legerarts, dat door de tempel is verstrekt als bewijs van abt Dhammachaoyo’s ziekte. Het legerziekenhuis Fort Phanurangsri heeft zondag bevestigd dat het niet namens haar is uitgegeven.

KrimiHet certificaat is door de advocaten van de tempel bij de rechtbank ingebracht ter ondersteuning van het verzoek de dagvaarding van de abt voor 26 mei te annuleren. De medische verklaring is opgesteld door een arts van het ziekenhuis die de abt in de tempel heeft onderzocht.

De DSI erkent dat de abt ziek is, maar ze beschikt over bewijs dat de abt is gevraagd religieuze taken te verrichten. Volgens de DSI kan de abt normaal lopen. Wanneer de abt donderdag niet komt opdagen, bepaalt de DSI haar verdere strategie, zegt DSI directeur-generaal Paisit Wongmuang.

De DSI verdiept zich vandaag ook in kritische opmerkingen die door volgelingen van de abt zijn gemaakt over het arrestatiebevel dat de DSI bij de rechtbank heeft aangevraagd en gekregen. Bekeken wordt of die kritiek smadelijk is en een inbreuk op de autoriteit van de rechtbank vormt.

Indien de DSI besluit de abt te arresteren, vindt overleg plaats met het National Office of Buddhism omdat het om een hooggeplaatste monnik gaat. Ook de monniken die toezicht houden op de tempel, worden geïnformeerd.

Minister Paiboon (Justitie) heeft er vertrouwen in dat de tempel meewerkt en dat er zich geen onaangename incidenten in de tempel voordoen. ‘Ik heb al verschillende keren gezegd dat de autoriteiten niet dom zijn daar ze de juiste procedures volgen.’

Een nauwe discipel van de abt heeft zondagmiddag vijf journalisten en fotografen meegenomen naar het gebouw waar de abt wordt verpleegd (voor het resultaat, zie het vorige bericht). Buiten het gebouw staan beeldschermen waarop gelovigen de toestand van de abt kunnen volgen.

Volgens woordvoerder Ong-art Thamnitha is de abt ernstig ziek en niet in staat om de tempel te verlaten. De abt is bereid aan de wet te voldoen, zegt hij, en heeft de DSI gevraagd hem het arrestatiebevel in de tempel te overhandigen. (Bron: website Bangkok Post, 22 mei)

Update krant: De krant kopt vandaag DSI, Justice Ministry at odds over abbot. Het bericht zegt dat het ministerie van Justitie en de DSI een verschillende benadering hebben voor het arrestatiebevel. Minister Paiboon zegt: Als de DSI-agenten in de tempel op tegenstand stuiten, kunnen ze volstaan met een foto van hun bezoek. Zelfs wanneer ze zonder abt in hechtenis terugkeren, kunnen ze hun onderzoeksrapport voltooien en het OM aanbevelen de abt te vervolgen. Hij benadrukt dat de tempel vredig dient te zijn daar ze een plaats van aanbidding  en een religieus heiligdom is.

Paiboon: ‘Een inval is niet nodig, het is geen drugszaak. […] Ik heb al verschillende keren gezegd dat de DSI-agenten zich nergens zorgen over hoeven te maken. Er zijn duidelijke juridische stappen die genomen moeten worden. De autoriteiten zelf moeten ervoor zorgdragen dat ze de regels volgen.’

Een bron bij de DSI daarentegen zegt dat de DSI een plan maakt voor het geval ze dwang moet gebruiken om de abt donderdag aan te houden. De DSI is bereid het arrestatiebevel en de beschuldigingen tegen de abt in de tempel te laten bevestigen, alhoewel de zorgen over tegenstand van de discipelen van de abt toenemen.

VS ijskoud buiten spel bij defensiedeals

23 mei – Het openingsartikel van een krant is altijd een indicatie van het belang dat ze eraan hecht. Vandaag analyseert Wassana Nanuam, redacteur militaire zaken, de defensie aankoopplannen van de afgelopen twee jaar. ‘Het regime bevrijdt zichzelf van een pact met de VS en schuift op naar een partnerschap met China, Rusland en Europese landen’, schrijft ze.

Verder constateert ze dat de kritiek toeneemt op het gemak waarmee de strijdkrachten kunnen doorgaan militair materieel aan te schaffen. Dit kan vragen oproepen over transparantie, alhoewel de aankopen in overeenstemming zijn met het 10-jaren defensieplan en plaatsvinden via G2G-deals (government to government).

De defensie uitgaven dit begrotingsjaar (1 oktober 2015-30 september 2016) zijn ‘gigantisch’ schrijft Wassana. Ze vormen met 207,7 miljard baht 7,6 procent van de totale begrotingsuitgaven en dat is een toename van 7,3 procent (14,76 miljard baht) vergeleken met een jaar eerder.

Aangenomen mag worden, aldus Wassana, dat Thailand de defensiebanden met Rusland, China en Europa wil aanhalen en minder afhankelijk wil zijn van de VS omdat de Amerikanen druk op het militaire regime uitoefenen. Sinds de coup (mei 2014) heeft de minister van Defensie met de legertop viermaal China bezocht en hij is tweemaal op bezoek geweest in Rusland: eenmaal met de legertop en eenmaal met vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet.

Premier Prayut bezocht onlangs China en Rusland. Naar verluidt heeft Prayut tegen de Russische premier gezegd: ‘Ik ben met zeven ministers naar Rusland gekomen, wat zonder precedent is. Dat spreekt boekdelen over Rusland’s belang.’

In bijgaand kader de geplande aankopen. Wat er de afgelopen twee jaar is gekocht, lees ik niet in het artikel. Minpuntje.

Verzorgingstehuis Sawangkhaniwat, Samut Prakan

Vergrijzing vereist meer verzorgingshuizen

23 mei – Het ministerie van Sociale Zaken wil meer verzorgingshuizen voor ouderen bouwen, want de bevolking is aan het vergrijzen. Nu is 14 procent van de bevolking ouder dan 60 jaar, in 2025 21,2 procent. Minister Adul maakte zijn voornemen vorige week bekend na een bezoek aan het Sawangkhaniwat project, een Rode Kruis tehuis voor ouderen in Samut Prakan.

De opzet en het beheer van dat tehuis moet model staan voor de verzorgingshuizen die het ministerie wil bouwen. Adul geeft toe dat het land momentele tehuizen tekort komt. Het Bang Kae Home in Bangkok heeft een wachtlijst; gegadigden moeten acht jaar wachten voordat ze geplaatst kunnen worden. Adul zegt dat de tehuizen worden gebouwd in Chon Buri, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai en Phitsanulok. Naar verwachting wordt er volgend jaar een begin mee gemaakt. Doelgroep zijn gepensioneerde ambtenaren en zakenlui.

Het Sawangkhaniwat project ging in 1996 van start en werd in 2011 uitgebreid. Het is volledig bezet. Het artikel somt op welke voorzieningen zijn getroffen, zoals het ontbreken van drempels, slipvrije materialen, hellingbanen en alarmknoppen. De minimumleeftijd voor toelating is 55 jaar, bij toelating moet 850.000 tot 1 miljoen baht worden betaald, de maandhuur bedraagt 2.500 baht (exclusief water en elektriciteit).

De meeste bewoners zijn tussen de 55 en 90, 70 procent zijn vrouwen, meest gepensioneerde ongetrouwde onderwijzeressen. Er wonen ook oudere kinderloze echtparen, weduwen en weduwnaars, en echtparen die kinderen hebben, maar liever onafhankelijk willen wonen.

Yingluck: Geef de mensen hun rechten terug

23 mei – Oud-premier Yingluck krijgt vandaag ruime aandacht op pagina 3 met haar oproep aan de junta om de macht, rechten, onafhankelijkheid en vrijheid aan de bevolking terug te geven. Ze plaatste de oproep gisteren op haar Facebook-pagina, exact twee jaar nadat het leger een einde maakte aan haar regering.

Het leger deed dat volgens haar onder het voorwendsel dat ‘mijn regering niet in staat was het land te regeren. […] Het beweerde eenheid te willen herstellen, legitimiteit voor alle betrokkenen op te bouwen en het land te hervormen. Ik wil dat de NCPO “happiness” teruggeeft aan de bevolking in plaats van “happiness” met ongerustheid.’

Het artikel plakt er nog een hele riedel aan vast met quotes van een voormalige minister van Energie (‘De meeste mensen vinden dat het land achteruit is gegaan’), gegevens over de economische groei (Laag in vergelijking met buurlanden), zorgen over mensenrechten, het buitenlands vertrouwen in Thailand en de uitslag van een Nida peiling.

Volgens 43 procent van de respondenten is hun niveau van geluk onveranderd, met name vanwege economische kwesties; 37 procent zegt gelukkiger te zijn omdat de veiligheid in het dagelijks leven is verbeterd en de wet strikter wordt toegepast; 18 procent is minder gelukkig vanwege lagere prijzen voor landbouwproducten en beperking van de vrijheid van meningsuiting. Vorig jaar, na één jaar coup, was 49 procent gelukkiger, 40 procent even gelukkig en 18 procent minder gelukkig.

Gastarbeiders op een vissersboot in Samut Songkhram, november 2015

Kort nieuws maandag 23 mei

– Het Immigration Bureau heeft ‘ernstige zorgen’ over de versoepeling van de regels voor gastarbeiders met een tijdelijke werkvergunning, die in februari op voorstel van het ministerie van Werkgelegenheid door het kabinet is goedgekeurd. Het besluit is in strijd met internationale immigratie principes en het heeft gevolgen voor het management van gastarbeid, aldus de politie in een brief aan het ministerie. De politie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de nationale veiligheid, omdat het lastiger wordt migranten te lokaliseren, wanneer ze lang in het land mogen blijven.

Ik laat de details onvermeld; ze hebben te maken met het verificatieproces, verlenging en nog meer regelgeving. Knap ingewikkeld allemaal. (Zie ook de pagina Migranten)

Foto: Gastarbeiders op een vissersboot in Samut Songkhram, november 2015.

– Vijftig echtparen hebben sinds de nieuwe wet op het draagmoederschap eind juli vorig jaar van kracht is geworden, een verzoek gedaan voor het stichten van een gezin via een draagmoeder. Het Department of Health Service Support heeft inmiddels acht aanvragen goedgekeurd, twaalf komen volgende maand aan de beurt. Het Bureau of Sanatorium and Art of Healing heeft de afgelopen tien maanden de echtparen met een kinderwens, ziekenhuizen en klinieken voorgelicht over de wet en goedkeuringsprocedure.

Alleen echtparen die volgens de Thaise wet zijn getrouwd, komen voor ART (Assisted Reproductive Technology) in aanmerking, gemengde paren moeten drie jaar getrouwd zijn. De nieuwe wet verbiedt commercieel draagmoederschap, sekseselectie  en de verkoop van eitjes, sperma en embryo’s.

– De gouverneur van Narathiwat dringt er bij het provinciaal kantoor van het ministerie van Milieu op aan zo snel mogelijk degenen die verantwoordelijk zijn voor de bosbranden, die circa vierduizend rai hebben verwoest, voor het gerecht te brengen. De provincie heeft een panel opgedragen na te denken over financiële hulp voor boeren en bewoners die door de branden zijn gedupeerd.

Het Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation gaat meer vluchten in Yala, Pattani en Narathiwat maken om regen op te wekken in de strijd tegen de droogte alsmede tegen de branden, want het vuur smeult nog steeds in het moerasbos To Daeng. Dankzij een donderbui vorige week is de situatie wel aanzienlijk verbeterd, aldus de gouverneur. Behalve in To Daeng hebben de branden ook huis gehouden in beschermde bosreservaten en bossen van particulieren.

– De regering heeft 2 miljard baht uitgetrokken voor het baggeren van waterwegen, zodat ze tijdens het komende regenseizoen meer water kunnen opslaan. Zowel grote waterwegen als kleine zijriviertjes worden aangepakt om meer water te kunnen reserveren voor consumptie en de landbouw in gebieden die onder de droogte lijden.

Volgende maand gaan de graafmachines in het stroomgebied van de Li, Tha en zijrivieren van de Ping op pad, in juli moet werk klaar zijn wanneer de zware regens beginnen. [In Thailand wordt vanaf de oevers gebaggerd; baggermolens kent het land niet.]

– Weer een pleidooi om politieke partijen en belangengroepen toe te staan activiteiten te organiseren over de ontwerp-grondwet. Tweede partijleider van de Democraten, Ongart Khlampaioboon, zei gisteren dat het huidige verbod [van de Kiesraad] politici weerhoudt de blijde boodschap te verkondigen – ik bedoel de bevolking te informeren over het referendum en hen te bewegen om op 7 augustus hun stem uit te brengen.

Vorige week woensdag werd tijdens een forum van de Kiesraad ook al aangedrongen op opheffing van het verbod. Premier Prayut weigert: ‘Politici blijven maar eisen stellen. Ik heb de Kiesraad gezegd een forum te houden. Dat moet voor nu genoeg zijn. Het hangt van de situatie af of het verbod wordt opgeheven.’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Seree Nonthasoot, een expert op het gebied van internationaal recht, is in december stilletjes herbenoemd in de Asean Intergovernmental Commission on Human Rights, een orgaan dat in 2009 in Cha-Am werd gevormd. Het maatschappelijk middenveld is niet, zoals te doen gebruikelijk, geconsulteerd. Waarschijnlijk durfden Thaise NGO’s zich niet roeren door het verbod van de junta op de vrijheid van meningsuiting.

Seree zegt dat de commissie een regionaal plan heeft gemaakt ter bescherming van gehandicapten. Seree gaat zich er hard voor maken. Thailand wil ook een juridische eenheid opzetten voor gastarbeiders en de doodstraf afschaffen.

Het Alternative Asean Network on Burma zegt dat de commissie eens moet afzien van haar allergie voor het inschakelen van burgergroepen en verdedigers van mensenrechten. ‘Dit jaar kan voor mensenrechten in Asean een crisisjaar worden. De commissie dient te beseffen dat haar effectiviteit afhangt van samenwerking met de burgermaatschappij.’


 

Wat Dhammakaya (geen bijschrift)

Volgeling ‘witwas’ abt schakelt Witte Huis in

22 mei – Met verbazing lees ik al een tijdje de berichten over de strijd tussen de DSI (Thaise FBI) en Wat Phra Dhammakaya, geleid door abt Dhammachayo. Het laatste nieuws is dat een volgeling van de tempel, die in de VS woont, zijn geloofsgenoten oproept een petitie te tekenen, die hij op de website van het Witte Huis heeft geplaatst.

Wanneer 100.000 personen binnen dertig dagen zo’n We the People petitie steunen, komt het Witte Huis binnen zestig dagen met een reactie. Zaterdagavond hadden 20.700 personen getekend.

De petitie stelt dat de Thaise autoriteiten de rechten van abt Dhammachayo van de tempel in Pathum Thani schenden. De DSI handelt in strijd met de wet en negeert de patiënten- en mensenrechten. ‘We respectfully request the White House to look into this issue and condemn this violation.’

KrimiZaterdag hield Phra Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel, een persbriefing. Hij ontkende berichten dat de abt voorbereidingen treft om naar het buitenland te vluchten. ‘Hij is 72 jaar en heeft acht kwalen, dus hij kan nergens naartoe gaan. De abt is al 47 jaar bij de tempel, niet twee of drie jaar. En hij heeft geen paspoort of een visum voor de VS.’

Sanitwong verdedigde ook het medisch rapport dat is verstrekt door een arts van het legerziekenhuis Fort Phanurangsi in Ratchaburi, die de abt in de tempel onderzocht.

Een panel van de 16th Militairy Circle in Ratchaburi onderzoekt de verstrekking van het rapport. De arts riskeert zijn medische licentie te verliezen, want hij verstrekte het rapport zonder dat het ziekenhuis ervan op de hoogte was of toestemming voor had verleend. De normale procedure is dat een medisch certificaat alleen wordt verstrekt aan patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld, en het dient ondertekend te worden door de ziekenhuisdirecteur.

Abt Dhammachayo is inmiddels driemaal gedagvaard door de DSI in verband met geld dat hij en de tempel hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Vorige maand liet hij tweemaal verstek gaan, vorige week maandag weer; nu moet hij zich op 26 mei melden. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

De donatie van de KCUC was ontvreemd uit de kas van de spaarcoöperatie, reden waarom de DSI de abt verdenkt van heling en het witwassen van geld. Maar de tempel zegt dat de abt hiervan niet op de hoogte was. De DSI heeft ook twijfels over het medisch rapport van de legerarts en een tweede medisch rapport van de kliniek die in de tempel is gevestigd.

Een woordvoerder van de tempel zegt dat de abt zich in kritieke toestand bevindt en rond de klok wordt bewaakt door een team van artsen. ‘De abt heeft chronische ziektes en kon niet naar een ziekenhuis gaan.’ (Bron: website Bangkok Post, 21 mei)

Update krant: De krant schrijft dat berichten reppen over een asielaanvraag voor de VS van de abt. Sanitwong ontkent dat. Hij zegt dat de abt bereid is ‘in de tempel te sterven’.  Verder zegt hij:  ‘De DSI hoeft niet met machtsvertoon de abt te arresteren. Dat is verspilde moeite. Laat één man komen om met de abt te spreken. Dit is geen nationale kwestie, probeer het niet te overdrijven. De abt heeft altijd met de autoriteiten samengewerkt.’

Sanitwong zegt dat de legerarts die de abt heeft onderzocht, een specialist is en op verzoek van de behandelend artsen van de abt is ingeschakeld. Volgens hem weerhoudt niets hem ervan een medische verklaring op te stellen.

Op de Facebookpagina van de afdeling communicatie is een foto geplaatst, waarop te zien is dat een arts de voet van de abt onderzoekt. De DSI heeft aangeboden de abt op borgtocht vrij te laten, wanneer hij zich donderdag meldt.

Eerdere berichten op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Columniste Sanitsuda schreef in Bangkok Post over de omstreden tempel: ‘Wat Phra Dhammakaya onderwijst dat iemand zijn toegang tot de hemel kan kopen door donaties aan de tempel. Hoe meer donaties, hoe luxueuzer je vastgoed in de hemel’ (22 april).

Referendum: UDD doet aan opkomstbevordering

22 mei – Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) gaat zich sterk maken voor een hoge opkomst tijdens het referendum over de ontwerp-grondwet op 7 augustus. De Kiesraad streeft naar 80 procent, UDD-voorzttter Jatuporn gaat voor 90 procent.

Beide percentages lijken luchtfietserij gezien de opkomst tijdens het referendum in 2007 (na de coup van 2006 waarbij Thaksin pootje werd gelicht) toen de bevolking mocht stemmen over de toenmalige grondwet: 57 procent van de kiesgerechtigde Thai bracht zijn stem uit, 58,3 procent steunde de nieuwe grondwet.

UDD-voorzitter Jatuporn bij een krans ter herdenking van Black May 1992 slachtoffersJatuporn noemde het percentage toen hij en andere UDD-leiders zaterdag aan boord van een boot stapten om drie tempels te bezoeken. Ze vermeden zorgvuldig een stemadvies uit te brengen, want dat zou in strijd zijn met de referendumwet die er een straf van maximaal 10 jaar cel op zet. Alleen voormalig UDD-voorzitter Tida Thawornseth zei iets wat er in de buurt komt, namelijk dat het referendum tot doel heeft de macht van de regering te bekrachtigen daar alle commentaren over de ontwerp-grondwet verboden zijn.

Het UDD heeft trouwens al zijn standpunt bekend gemaakt toen de referendumwet nog niet van kracht was. De ontwerp-grondwet schaadt de democratie omdat gekozen politici aan banden worden gelegd en een outsider premier kan worden met hulp van de door het leger benoemde Senaat. In april zei roodhemdleider Nattawut op Peace TV: ‘We zijn tegen de ontwerp-grondwet. UDD-leden die voor stemmen, verbreken hun banden met het UDD.’

Over het bezoek aan de drie tempels meldt het bericht alleen dat politie en leger het gezelschap in de gaten hielden toen het in Pak Kred (Nonthaburi) arriveerde. (Bron: website Bangkok Post, 21 mei)  (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Foto: UDD-voorzitter passeert een krans ter nagedachtenis van de slachtoffers van Black May 1992.

Geen Rio voor Thais dames volleybalteam

22 mei – Het Nederlandse vrouwen volleybalteam heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, maar voor de Thaise speelsters eindigde in Tokio de Olympische droom, alhoewel ze het Zuid-Koreaanse team hadden verslagen. Thailand werd echter ingehaald door Japan dat in vijf sets Italië versloeg. Een domper voor de Thaise vrouwen, die na de overwinning op Zuid-Korea al in feeststemming waren.

De Thaise coach Kiattipong Radchatagriengkai is tevreden over het spel van zijn team dat kans zag een van de beste teams ter wereld te verslaan. Zuid-Korea was ook tevreden, want het gaat voor de elfde keer naar de Olympische Spelen. Voor Thailand moet de eerste keer nog komen.

Prayut met stembus voor referendum

2 jaar junta: Alle ogen zijn gericht op Kwatta*

22 mei – Vandaag is het exact twee jaar geleden dat het leger de macht overnam en de ruziënde politici aan de kant zette. ‘De klok tikt naar een cruciale test van de steun die de junta heeft’, schrijft Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel. ‘Alle ogen zijn gericht op het referendum, dat beslissend is voor de vraag of het regime haar beloofde roadmap to democracy waar maakt en een datum vaststelt voor algemene verkiezingen.’

Critici zien het referendum als een lakmoesproef voor de populariteit van de junta, maar de junta zelf en haar entourage leggen de nadruk op de inhoud van de ontwerp-grondwet. De NCPO (junta) steunt het kindeke van de grondwetcommissie (CDC) volledig en heeft enkele anti-coup en anti-grondwet critici aangehouden. Dit kan volgens politieke waarnemers negatieve gevolgen hebben, afhankelijk van de referendum uitslag.

CDC-lid Chartchai maant de regering geduldig te zijn en de rol aan te nemen van een scheidsrechter. ’Ze moeten niet een rol spelen als conflicterende partij versus opponenten, zoals thans het geval is. ‘

Voormalig oppositieleider Abhisit valt hem bij. ‘Wanneer het referendum niet vrij en eerlijk is, kan de uitkomst niet goed zijn. De NCPO moet het proces niet willen beheersen. Zelfs wanneer de grondwet wordt afgewezen, kan ze een voorgaande grondwet in werking stellen.’

Abhisit’s zorg is dat de nadruk verschuift van de inhoud naar al dan niet steun voor het regime. ‘De Democratische partij wil niet dat de mensen in een situatie geraken waarin ze moeten kiezen tussen het leger en de roodhemden. Daar gaat het referendum niet over. Het moet zich concentreren op de inhoud.’

‘De roodhemden proberen van het referendum een strijd te maken tussen hen en het regime door te zeggen dat het leger zijn verantwoordelijkheid moet nemen wanneer de grondwet wordt afgewezen. Daardoor gaan tegenstanders aarzelen. Ze willen niet dat hun stem wordt gebruikt als een politiek middel. Het regime maakt die situatie meer aannemelijk.’

Tot zover het openingsartikel, dat verder gaat met quotes van UDD-voorzitter Jatuporn, een Pheu Thai politicus en de onvermijdelijke expert-buitenstaander. Het staat allemaal in All eyes on charter vote ‘tipping point’ . (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Het artikel is het laatste van de zevendelige serie 2 years after coup. Wie ze nog eens wil nalezen, dit zijn de links:
Promise broken: Regime fails to hit unity goal
Stability, yes: But at the cost of troops-everywhere
Judicial efficiency: 35 laws targeted for reform
Police reform: Regime lacks will
One big success: Jail and intimidation for critics
Economy stalled: Reforms help, but targets not met

* Voor een toelichting op de uitdrukking, klik hier.

Chainarong was 10 jaar dood en is springlevend

22 mei – Bizar verhaal. Chainarong Jibchan (31) werd 10 jaar geleden op 21-jarige leeftijd dood verklaard. Gevolg: Hij kon niet als de vader van zijn baby geregistreerd worden, kreeg geen rijbewijs, kon niet worden ingeschreven bij een ziekenhuis en kon niet solliciteren, nadat zijn ID was verlopen.

Volgens het districtskantoor van Sanam Chai Khet (Chachoengsao) had het dorpshoofd zijn overlijden aangegeven, maar dat is zijn oom die zegt dat nooit gedaan te hebben. Chainarong kwam erachter toen hij een lening had aangevraagd voor een motorfiets. De financieringsmaatschappij had zijn antecedenten gecontroleerd en was erachter gekomen dat hij dood was.

Tien jaren verstreken met talloze bezoeken aan het districtskantoor. Het personeel beloofde hem te helpen, maar deed niets. Vijf districtshoofden kwamen en gingen, en elke keer begon het proces opnieuw. Pas toen hij naar de pers was gestapt, kwam er schot in de zaak. Woensdag kreeg hij zijn leven terug van het Department of Provincial Administration.

Maar nu het meeste bizarre detail. Twee andere dorpelingen kampen met hetzelfde probleem. De drie hebben één ding gemeen: ze hebben nooit gestemd. De oom denkt dat het daar fout ging, want het district kent geen bevolkingsonderzoek; het telt zijn bewoners aan de hand van de (verplichte) opkomst bij de verkiezingen.

Nog meer bizarre verhalen lezen? Klik hier.

Leger worstelt met repatriëring vluchtelingen

22 mei – Het leger heeft het er maar moelijk mee: de repatriëring van de honderdduizend vluchtelingen uit Myanmar die in negen vluchtelingenkampen aan de grens met Myanmar al vele jaren – laten we zeggen – verkommeren. Het leger heeft zijn hoop gericht op de nieuwe regering die hen een veilige terugkeer zou moeten garanderen.

De meeste vluchtelingen die niet naar een derde land willen, staan niet te trappelen om nu al terug te keren uit angst voor hun veiligheid. Ze kijken eerst maar eens de kat uit de boom wat de nieuwe regering gaat doen. Niettemin denkt commandant Thammanoon van de 9th Infantry Division dat meer vluchtelingen nu willen terugkeren daar de politieke situatie tot rust is gekomen.

De UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), die helpt bij de repatriëring, heeft bedenkingen. Repatriëring dient te gebeuren in overeenstemming met de veiligheidsregels en de bereidheid van de vluchtelingen. De streken waar ze zich vestigen, dienen voor controle toegankelijk te zijn voor UNHCR-functionarissen.

Repatriëring is in 2012 begonnen, maar hoeveel vluchtelingen zijn teruggekeerd, vermeldt het bericht niet. Thammanoon zegt erover dat weinig vorderingen zijn geboekt. Volgens een legerbron krijgt Thailand niet de volle steun van de UNHCR. Gevreesd wordt dat Bangkok zwaar gekritiseerd wordt als het zou proberen repatriëring af te dwingen.

Drugsvangst, elf verdachten, in drie overvallen

Kort nieuws zondag 22 mei

– Mooie opsteker voor de politie en natuurlijk een photo-op met buit en verdachten. Elf verdachten heeft de politie op drie plaatsen in het land in de boeien geslagen: Suan Luang (Bangkok), Nakhon Sawan en in Non Sung (Nakhon Ratchasima). In beslag genomen werden speed pillen, crystal meth, gecomprimeerde marihuana, pistolen en mobiele telefoons. De elf verdachten zijn negen Thai en twee mannen uit Laos.

– Het blijf tobben met de gezondheid van koning Bhumibol. De vorst, die wordt verpleegd in het Siriraj ziekenhuis, had overtollig vocht in zijn hersenen. Vrijdag is het gedurende een uur en vijftien minuten via een drain afgevoerd. Op 2 mei kreeg de vorst al een drain in zijn buik om vocht uit de ruggengraat af te voeren. Volgens een communiqué van het Royal Household Bureau is de ingreep van vrijdag bevredigend verlopen.

– Natuurlijk moet premier Prayut er ook iets over zeggen en deze keer geef ik hem groot gelijk: het live uitzenden van een suïcide kan niet door de beugel. Dat gebeurde donderdag toen tevergeefs door politie en familieleden werd onderhandeld met universitair docent Wanchai, die een dag eerder twee collega’s had dood geschoten.

Televisiewaakhond NBTC heeft besloten vijf televisiezenders op het matje te roepen. NBTC-lid Supinya, die de zenders al een dag eerder had opgeroepen voorzichtigheid te betrachten, schreef gisteren op Facebook dat Thai Rath TV, Nation TV, TNN 24, Spring News en T News morgen een toelichting dienen te geven op hun riooljournalistiek [mijn woordkeus]. Volgens de Omroepwet is het uitgebreid uitzenden van een gevoelig incident niet toegestaan; het kan beschouwd worden als verstoring van de openbare orde.

Eerdere berichten:
21 mei: Zelfmoord docent; politie verdedigt aanpak
20 mei: Suïcide docent bevestigd
20 mei: Universiteitsdocent haalt na 5 uur de trekker over
19 mei: Universiteitsdocent schiet twee collega’s dood

– Weer zo’n bericht dat vragen oproept: een Japanner, voorzitter van Thai Silvec in Chon Buri, is ernstig gewond geraakt tijdens een bedrijfsuitstapje naar de River Kwai. Maar wat gebeurde er precies: viel hij vijf meter van de brug over de Kwai of werd hij door een trein geraakt op een verhoogd deel van de spoorlijn, wat beide in het bericht staat?

Nou ben ik er een paar keer geweest, maar ‘verhoogd deel’ zegt me niets. De man merkte de trein niet op, die van achteren naderde, toen hij foto’s maakte. De machinist had nog op zijn signaalhoorn geblazen. De man is met gebroken ribben en hoofdverwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

– Volkomen overbodig bericht: Mother questioned over condo death. Maar beste redactie van BP, dat had u al aangekondigd en omdat de politie niets wil zeggen over de ondervraging, dient dit bericht geen enkele doel, want alles wat er verder in staat, is overgeschreven van vorige berichten. Zie Kort nieuws van 17 en 18 mei.

– Verder een wel erg gedetailleerd bericht over de tijgertempel in Kanchanaburi. Een advocaat die pro bono werk voor de tempel heeft gedaan en zich van de tempel heeft gedistantieerd, wordt bedreigd omdat hij een boekje heeft opengedaan over de tempel. De advocaat zegt over bewijs te beschikken dat de tempel betrokken is bij wildhandel.

De tempel heeft hem aangeklaagd voor professioneel wangedrag en probeert zijn licentie te laten intrekken. Vorige week bleven vertegenwoordigers van de tempel echter op een rechtbankzitting weg. De advocaat maakt zich geen zorgen; hij denkt dat de tempel de zaak niet op de spits durft te drijven.

De tijgertempel heeft al vele malen onder vuur gelegen, onder andere omdat de dieren in kleine kooien worden gehouden. Er zouden ook gestroopte dieren zijn. De tempel is een toeristische trekpleister, wat uiteraard de nodige pecunia in het laatje brengt. [Waarom moet ik toch denken aan Wat Dhammakaya en de antieke Mercedes? Trouwe lezers begrijpen waar ik op doel.]


 

Gold ore is transported on belt at the Chatree gold mine operated by Akara Mining in Phichin

‘We gebruiken geen arseen of mangaan’

21 mei – Het besluit van het kabinet om de goudmijnbouw in Thailand dit jaar af te bouwen, is rauw op zijn dak gevallen. Want, zegt directeur Greg Foulis van het Australische moederbedrijf Kingsgate van de Akara goudmijn in Pichit: We hebben nooit de toxische stoffen gebruikt die in het bloed van omwonenden zijn gevonden. Bewijs? Dezelfde stoffen zijn gevonden bij mensen die 50 km verder wonen.

De werknemers, zo’n duizend in vaste dienst, zijn er vanzelfsprekend ook niet blij mee. Volgens lokale media verzamelden vrijdag duizenden [?] werknemers en bewoners zich bij lokale regeringsgebouwen om tegen de sluiting van de mijn te protesteren. Leiders beschuldigden NGO’s en academici ervan onjuiste informatie over de mijn te verspreiden.

Volgens omwonenden heeft de mijn hun gezondheid, gewassen en vee geschaad. In januari 2015 werden in het bloed van driehonderd omwonenden verhoogde concentraties arseen en mangaan gevonden. De lokale bevolking en actievoerders hebben ook geklaagd over cyanide uit het afvalbassin van de mijn.

Foulis in een interview met Reuters in Bangkok: ‘We gebruiken geen arseen of mangaan. De cyanide niveaus zijn laag en er is niets ontsnapt uit het afvalbassin. Een sigaret of een kop koffie kan een zelfde niveau aan cyanide bevatten als wat zich in onze residubekkens bevindt. De regering, wijzelf, en onafhankelijke onderzoekers – niemand heeft enige contaminatie gevonden die toe te schrijven is aan ons bedrijf.’

Foulis vermoedt dat het kabinetsbesluit is genomen onder druk van minderheidsgroepen. ‘Er zullen altijd minderheidsgroepen zijn die bepaalde bedrijven, industrieën en investeringen niet willen. Echter, de regering heeft nog steeds geen mechanisme gevonden om met protesten of belangengroepen om te gaan.’

De afgelopen 15 jaar heeft Kingsgate circa 1 miljard dollar in de mijn gestoken. Wanneer de mijn mag blijven draaien tot de concessie in 2028 afloopt , komt daar nog eens hetzelfde bedrag bij. Foulis wijst erop dat de mijn een belangrijke bijdrage aan de economie levert en aan royalties en belastingen 100 miljoen dollar betaalt tot het eind van de concessie.

Foulis zegt dat het ‘investeringslandschap’ onverwacht veranderd is. Fondsen die in Kingsgate hebben geïnvesteerd, kunnen in de toekomst de hand op de knip houden om risico’s te vermijden. Kingsgate moet nog een krediet van 60 miljoen dollar aflossen dat 5 jaar geleden werd opgenomen voor de uitbreiding van de mijn.

Tot besluit: ‘Waar het op neerkomt is een bredere filosofische vraag. De regering heeft besloten dat ze geen mijnbouw wil.’ (Bron: website Bangkok Post, 20 mei)

Eerdere berichten:
14 mei: Loei: Raadsvergadering over goudmijn verstoord
14 mei: Goudmijn Akara is op oorlogspad
12 mei: Goudmijnen dicht, actievoerders blij maar op hun hoede
11 mei: ’t Is afgelopen met goudmijnen
11 mei: Goudmijn dreigt met massaontslag

Rijstdeal met China mislukt

21 mei – Het is minister Apiradi (Handel) vorige week niet gelukt om in Beijing spijkers met koppen te slaan over de verkoop van 1 miljoen ton rijst en 200.000 ton rubber, alsmede China te bewegen meer landbouwproducten te kopen zoals tapioca. Maar niet getreurd, de minister gaat het volgende maand weer proberen als in Thailand wordt vergaderd over de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima.

De rijst- en rubberdeal maakt deel uit van het Memorandum of Understanding dat in december 2014 is getekend over de aanleg van die lijn. Zoals bekend is het hele vorige jaar onderhandeld over de kosten van de lijn en de lening die China zou verstrekken.

Thailand vond uiteindelijk de door China gevraagde rente te hoog en besloot er geen gebruik meer van te maken. Dus moest er bezuinigd worden; van de oorspronkelijk geplande lijn Bangkok, Rayong, Nakhon Ratchasima en Nong Khai (873 km) wordt nu alleen Bangkok-Nakhon Ratchasima (250 km) aangelegd.

Het bericht geeft geen verklaring voor het mislukken van de rijst- en rubberdeal. Als ik mag gissen: China moet op de kleintjes letten, want ook daar groeien de bomen momenteel niet tot de hemel. Of misschien is het een subtiele wraak voor het afzien van de lening. Wie zal het zeggen.

Het gaat in deze deal om nieuw geoogste rijst en niet om rijst uit de regeringsvoorraad. Dus het zou ook kunnen dat de rijst te duur is. De rijstprijzen vertonen momenteel een stijgende trend vanwege de droogte, die ook hard toeslaat in Vietnam en India.

En nu hoop ik maar het bericht correct te hebben weergegeven, want erg helder is het niet geschreven. Misschien snapt de auteur het zelf ook niet allemaal. (Bron: Bangkok Post, 20 mei) (Zie verder de pagina Spoorwegen en Rijst 3)

Mukdahan, een van de 10 provincies waar een SEZ komt

19 gegadigden voor SEZ-land

21 mei – Voor land in de geplande special economic zones bestaat ruime belangstelling van particuliere bedrijven. Negentien hebben 31 bied enveloppen gekocht om aan de veilingen deel te nemen. Geveild wordt 2.693 rai in Nong Khai, Mukdahan (foto) en Trat. De huurcontracten krijgen een looptijd van 50 jaar. De grondprijs en fee [?] beginnen bij respectievelijk 24.000 baht per rai per jaar en 160.000 baht per rai per jaar.

Directeur-generaal Chakkrit van het Treasury Department schrijft de hoger dan verwachte belangstelling toe aan de beschikbare ruimte, belastingvoordelen en het plan van de regering om in de SEZ’s infrastructuur te ontwikkelen. De gegadigden hebben zestig dagen de tijd om hun voorstellen in te dienen. Die worden beoordeeld door een commissie, waarna het kabinet het laatste woord heeft. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Op de pagina Archief staan enkele artikelen over de SEZ’s die gepland zijn in tien grensprovincies.

TAT-glazen bol: Derde kwartaal wordt top

21 mei – De Tourism Authority of Thailand (TAT) verwacht in het derde kwartaal (Q3) een toestroom van internationale toeristen en da’s bijzonder want dat is laag seizoen. Er arriveren dat kwartaal naar verwachting op jaarbasis 13,4 procent meer buitenlandse toeristen, wat het totaal aantal aankomsten in Q3 op 8,2 miljoen brengt. De bestedingen nemen met 17 procent toe naar 413 miljard baht. De vijf grootste markten in Q3  zijn China, Maleisië, Japan, Zuid-Korea en India.

De binnenlandse markt groeit met 4,61 procent naar 36,4 miljoen trips, wat een inkomen genereert van 213 miljard baht (plus 5,9 pct).

TAT-gouverneur Yuthasak zegt dat de prognoses zijn gebaseerd op reserveringen van vliegreizen en onderzoek door tour wholesalers [?].

Alhoewel de Europese economie vertraagt, neemt het aantal aankomsten toch toe. Ook de Amerikaanse en Aziatische markten zitten in de lift; alleen twee markten vertonen naar verwachting een dalende lijn: Australië en het Midden-Oosten. Voor het Midden-Oosten geeft Yuthasak als verklaring de lagere olieprijzen. In Australië is het derde kwartaal wintertijd. De TAT rekent op last-minute boekingen. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Nan Watershed Conservation Fund

‘Verrot systeem staat aan de wortel van ontbossing’

21 mei – Dankzij foto’s van kale bergen in de noordelijke provincie Nan is herbebossing weer een hot topic en deze maal ook de oorzaak: bossen worden kaal geslagen om er mono gewassen te kunnen verbouwen, met name maïs. Ook veel andere bergen in Chiang Mai en Chiang Rai ondergingen hetzelfde lot.

Hoe kan het dat dit gebeurt zonder officiële interventie, vraagt Wasant Techawongtham zich af in zijn wekelijkse column Plain Talk in Bangkok Post. Hij geeft ook maar gelijk het antwoord: Het systeem is verrot. Dat is een systeem waarbij functionarissen hun taak verwaarlozen en doen alsof ze geschokt zijn door de omvang van de problemen als ze aan het licht komen.

En daarna doen ze zo weinig mogelijk om de boosdoeners op te sporen of de fouten serieus te corrigeren of de verantwoordelijkheid voor hun eigen verzuim te accepteren. Het heeft te maken met het uitwisselen van gunsten tussen overtreders en functionarissen en in veel gevallen zijn de functionarissen zelf de overtreders.

Dat zou niet zo erg zijn indien topambtenaren niet verwikkeld waren in machtspolitiek en nalaten ’s lands natuurlijke hulpbronnen behoorlijk te beheren. Maar ze spelen de zwartepiet naar dorpelingen die een gemakkelijk doelwit zijn.

De geschiedenis leert echter dat bosbeheer geen succes kan hebben zonder de medewerking van dorpelingen. In veel gevallen zijn dorpelingen vanwege de omstandigheden echter de boosdoeners geworden. Wasant bepleit: Geef ze bestaanszekerheid, dan kunnen ze worden overgehaald om mede zorg te dragen voor de bossen.

Misschien is het niet zo eenvoudig, maar wanneer deze les ter harte wordt genomen en toegewijd wordt gevolgd, kan veel geld en moeite bespaard worden die nu aan onderdrukking worden besteed. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Medisch rapport abt Dhammachayo is geen zuivere koffie

21 mei – De arts van legerziekenhuis Fort Phanurangsri in Ratchaburi die een medisch rapport voor abt Dhammachayo heeft getekend, onderzocht de abt in de tempel (Wat Phra Dhammakaya), zegt de adjunct-directeur van de afdeling communicatie van de tempel.

KrimiDe arts riskeert zijn medische licentie te verliezen, want hij verstrekte het rapport zonder dat het ziekenhuis ervan op de hoogte was of toestemming voor had verleend. De normale procedure is dat een medisch certificaat alleen wordt verstrekt aan patiënten die in het ziekenhuis worden behandeld, en het dient ondertekend te worden door de ziekenhuisdirecteur.

Daarmee is de vraag beantwoord uit het bericht van gisteren: Rara, hoe kan een ziekenhuis in Ratchaburi een medisch rapport opstellen, want daarvoor zou de abt van Pathum Thani naar Ratchaburi gereisd moeten hebben – en daarvoor was hij toch te ziek?

Het medisch rapport plus een tweede rapport opgesteld door een kliniek die in de tempel is gevestigd, had de DSI moeten overtuigen dat de abt te ziek was om bij haar op het matje te komen. Dhammachayo heeft al twee keer een afspraak afgezegd. Hij is nu opgeroepen voor 26 mei en tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De DSI verdenkt de abt van heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.

Naar verluidt heeft de 16th Military Circle in Ratchaburi een panel gevormd dat de verstrekking van het medisch rapport onderzoekt. De desbetreffende arts kan zijn borst natmaken.

Eerdere berichten op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Heb medelijden met uw redacteur

21 mei – Bangkok Post opent vandaag met een lel van een artikel, verdeeld over twee pagina’s, over de economische hervormingen van de junta. Het is het zesde artikel in de serie 2 years after coup, dus we schieten op.

Als u nu denkt: fijn, redacteur Dick zal dat wel – zoals we doorgaans van hem gewend zijn [ik lijd niet aan valse bescheidenheid] – behapbaar samenvatten, dan heeft u het mis. Dat lijkt me vrij overbodig, want het is een samenvatting van plannen en maatregelen die allemaal al een keer in de krant en dus ook in Nieuws uit Thailand aan de orde zijn geweest.

Dus ik volsta met de conclusie: Some promises kept, still long way to go, en verwijs u verder naar een handig kader met de stand van zaken. Wie het hele artikel wil lezen, klik hier: Getting economy going.

Zelfmoord docent; politie verdedigt aanpak

21 mei – De politie verweert zich tegen de kritiek dat psychologen hadden moeten onderhandelen met docent Wanchai die gisteren zelfmoord pleegde. De politie denkt dat hij als hoogopgeleide geen behoefte zou hebben gehad aan een expert, die bovendien gevaar zou kunnen lopen. Ze gaf de voorkeur aan vrienden en familieleden die hij vertrouwde, wat CIB-hoofd Thitirach in overeenstemming met onderhandelingsprincipes noemt.

Wanchai schoot woensdag twee collega’s van de Phranakhon Rajabhat universiteit in Bangkok dood. Donderdag kwam de politie hem op het spoor na een tip van een student. Hij hield zich verborgen in een hotel. Nadat zes uur op hem ingepraat was, terwijl hij bij zijn auto stond, zwaaiend met zijn pistool, schoot hij zichzelf dood.

Volgens Thitirach maakte Wanchai zich het meest zorgen over zijn toekomstperspectief: een levenslange gevangenisstraf waardoor hij in in gevangenschap zou sterven, of executie. [N.B. Sinds 2009 is de doodstraf niet meer uitgevoerd.] De politie probeerde hem gerust te stellen door over een andere zaak te vertellen: een voormalige gynaecoloog die zijn vrouw had vermoord en later was vrijgelaten uit de gevangenis. Het verhaal leek hem te kalmeren, maar had uiteindelijk geen effect.

Het Department of Mental Health heeft de Thai Journalists Association (TJA) geprezen, die haar leden had gewaarschuwd zorgvuldig om te gaan met het life uitzenden van de onderhandelingen. In het bericht van gisteren werd overigens alleen een lid van televisiewaakhond NBTC geciteerd; de TJA werd niet genoemd. De dienst wijst op het risico van imitatie.

Eerdere berichten:
20 mei: Suïcide docent bevestigd
20 mei: Universiteitsdocent haalt na 5 uur de trekker over
19 mei: Universiteitsdocent schiet twee collega’s dood

Pheu Thai: meer forums; Democraten: veranderingen

21 mei – Het forum van woensdag over de ontwerp-grondwet is blijkbaar bevallen, want voormalig regeringspartij Pheu Thai vraagt meer forums, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen hun zegje te doen. De Democraten lijkt dat ook een goed idee; de voormalige oppositiepartij pleit bovendien voor wijziging van de referendumwet, doelend op artikel 61, door de Kiesraad gepopulariseerd in het lijstje do’s en don’ts.

Ruim vijftig politieke partijen en groepen togen naar de Army Club voor een toelichting op de ontwerp-grondwet. Vice-premier Wissanu zei gisteren dat hij tevreden was over de vriendelijke sfeer. Hij beloofde de voorstellen en meningen ‘mee te nemen’, ook in Nederland een bekende uitspraak van gezagsdragers. Ze worden voorgelegd aan de premier en de NCPO.

Wissanu zegt dat deelnemers aan de sessie van woensdag enkele kwesties nog niet begrijpen. Zo vroegen ze wat verstaan moet worden onder overtreding van de referendumwet.

Secretaris-generaal Thawip van de NSC legt het nog eens uit: Critici kunnen hun mening geven mits ze de referendum wet niet overtreden. De autoriteiten houden sommige groepen scherp in de gaten die de wet aanvallen om de openbare orde in de aanloop naar het referendum te verstoren.

De NLA (parlement) maakt momenteel een tour door het land om de mensen voor te lichten over de vraag die aan het referendum is toegevoegd. En da’s wel nodig want de vraag over de rol van de Senaat bij de verkiezing van de premier door het Huis van Afgevaardigden is knap ingewikkeld geformuleerd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Erg kort nieuws zaterdag 21 mei

–  Staatsbedrijf Transport Co heeft besloten te bezuinigen op de verhuisplannen voor zijn Mor Chit busterminal aan de Kamphaeng Phet Road. De huidige locatie van 70 rai, eigendom van de Spoorwegen, moet verlaten worden omdat het terrein gebruikt gaat worden als centraal station voor het metronetwerk.

De terminal verhuist naar een eigen terrein in Rangsit (Pathum Thani, ten noorden van Bangkok) dat nu in gebruik is als onderhouds- en reparatiedepot. Wat daarmee gebeurt, vermeldt het bericht niet. Het zegt slechts dat gebouwen en andere faciliteiten ten behoeve van de passagiers gebouwd gaan worden. Er moet nog wel een perceel van 40 rai worden toegevoegd voor een garage en parkeerterrein. De nieuwe plannen leveren een besparing van 50 procent op.

– Als blijk van waardering voor de positieve veranderingen in het Central Women’s Correctional Institution heeft Try Arm binnen een week 200.000 baht ingezameld en tweeduizend stuks ondergoed van het eigen merk aan de vrouwengevangenis gedoneerd.

Try Arm heeft waardering voor het besluit van de gevangenis om te stoppen met manuele controle van de vagina en hiervoor een bio-body scanner aan te schaffen. Op een seminar van de NHRC kwam de beschamende wijze van fouilleren onlangs ter sprake (zie Kort nieuws van 14 mei).

Try Arm bestaat uit een groep oud-werkneemsters die bij Triumph International (Thailand) zijn ontslagen. Na hun ontslag zetten ze een eigen onderneming op voor de productie van ondergoed en zwemkleding.


 

Triomftocht FC Leicester City door Bangkok
Duizenden fans van de Engelse voetbalclub Leicester City, getooid in blauwe shirts, hebben gisteren tijdens een parade door Bangkok de spelers toegejuicht. De club, eigendom van een puissant rijke Thai, zag kans voor het eerst in haar bestaan de Premier League te winnen. De spelers konden eigenlijk niet verliezen, want aan het begin van het seizoen hadden ze van een monnik een amulet gekregen en tijdens de finalewedstrijd mediteerde de monnik. Maar zelf relativeert hij zijn rol: hij gaf de spelers mentale steun, waardoor ze zelfverzekerder speelden. Voor een fotoalbum, klik hier.


 

Zo gaat-ie goed, zo gaat-ie beter

20 mei – De economische groei van 3,2 procent in het eerste kwartaal heeft alle verwachtingen overtroffen en is nu al reden om hoge groeicijfers voor de rest van het jaar te voorspellen. Permanent secretaris Somchai van het ministerie van Financiën noemt zelfs 4 procent voor het derde kwartaal.

De ‘sterrenprestatie’ in het eerste kwartaal wordt door Somchai voornamelijk toegeschreven aan de stimuleringsmaatregelen van de regering. Deze omvatten een uitkering van 200.000 baht aan elk van de 74.000 dorpen in het land voor goedgekeurde projecten, een budget van 5 miljoen voor elke tambon [Is het geld al uitgekeerd en besteed?] en 10 miljoen baht aan leningen voor het MKB [mits BTW wordt afgedragen c.q. belasting betaald]. Tevens probeert de regering begrote uitgaven te versnellen ter compensatie van de krimpende export naar China en onzekerheden van westerse landen.

Somchai noemt het een keerpunt voor de Thaise economie. Als de nieuwe grondwet in het referendum een meerderheidsstem krijgt, geeft dat volgens hem een extra stimulans voor de economische groei . ‘Zeker 3 tot 4 procent.’ [Hoezo, meneer Somchai?]

Of Somchai de spijker op de kop slaat met zijn lof voor de stimuleringsmaatregelen, waag ik overigens in twijfel te trekken. Misschien zou de economie ook wel gegroeid zijn zonder die maatregelen. Ik trek een vergelijking met een uitspraak van een bevriende huisarts over griep. Je kunt twee dingen doen: medicijnen nemen, dan is de griep na een week verdwenen; je kunt niets doen, dan is griep na zeven dagen over.

Allemaal leuk en aardig, leningen voor het MKB, maar Somchai mag mij eens uitleggen hoe zo’n lening de economisch groei van het land bevordert. Wat is economisch effect van de reparatie van een weg in een willekeurig dorp? Gaten vullen verhoogt ongetwijfeld het reiscomfort, maar neemt daardoor het dorpsinkomen toe? Dus wat mij betreft: eerst zien, dan geloven.

Ik mag dan een leek zijn op economiegebied, van experts heb ik uitspraken gelezen dat die stimuleringsmaatregelen slechts een tijdelijk effect hebben en na een tijdje zijn uitgewerkt. De tijd zal het leren, zegt deze iezegrim. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Wrak van een auto na aanrijding met trein op overgang in Surat Thani

Weer aanrijding op onbewaakte spoorwegovergang

20 mei – Dit is er over van een pickup truck die in de vroege uurtjes van donderdag op een onbewaakte spoorwegovergang in Khlong Sai (Surat Thani) werd gegrepen door de expresstrein Bangkok-Butterworth. De bestuurder werd door de klap zijn wagen uit geslingerd, hetgeen hij niet overleefde. Zijn lichaam werd niet ver van de spoorbaan gevonden. (Bron: website Bangkok Post, 19 mei) (Zie ook pagina Spoorwegen)

Rang is alleen Rang als er Rang op staat*

20 mei – Eerst maar eens uitleggen wat GI is. De afkorting staat voor Geographical Indication en vormt een bescherming van producten die op een specifieke plaats worden gemaakt c.q. verbouwd. Doel is concurrenten ervan te weerhouden de naam te gebruiken en zo consumenten te misleiden. Het bekendste GI-product is champagne, vernoemd naar de gelijknamige regio in Frankrijk.

In Thailand heeft Hom Mali (jasmijnrijst) uit Surin, Maha Sarakham, Buri Ram, Si Sa Ket, Roi Et en Yasothon een GI-registratie van de Europese Unie, evenals Doi Chang en Doi Tung koffie. In behandeling zijn aanvragen voor sangyod, een rijstvariëteit uit Phatthalung en zijde uit de Isaan.

Dit jaar wordt voor Hom Mali een registratie aangevraagd in China, voor Siam ruby grapefruit uit Pak Phanang in Nakhon Si Thammarat en zoete tamarinde uit Phetchabun. Lamphun Thai Silk kreeg al in februari een GI certificering van Indonesië; het wachten is op goedkeuring door India.

Dat was de uitleg en nu het nieuws. De regering wil dat uiterlijk in 2017 elke provincie een GI-registratie heeft. Thans zijn 67 producten gecertificeerd door het Intellectual Property Department; 116 wachten op goedkeuring. Het gaat onder andere om Kradang Nga geurige rijst uit Narathiwat, Bang Krathum zongedroogde bananen uit Phitsanulok, kokosnoot met welriekend sap uit Ratchaburi, waterkastanjes uit Suphan Buri en doerian uit Prachin Buri.

Volgens minister Apiradi (Handel) neemt de waarde van producten door een GI registratie met 30 procent toe. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

* Tussen 1950 en 1975 een bekende reclameslogan voor de fruitzuurtjes van de King fabriek uit Sneek. Toen ik in de vierde (vijfde?) klas lagere school zat, hadden we een meester die Rang heette, maar of hij van die zuurtjes hield, weet ik niet.

Vatana Asavahame (links) met advocaat in april 2008 op weg naar het hooggerechtshof

Klong Dan: Vatana (op de vlucht) wil de vuile was buiten hangen

20 mei – Voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Vatana Asavahame, die een gevangenisstraf van 10 jaar heeft gekregen voor zijn aandeel in het Khlong Dan corruptieschandaal, zegt zijn onschuld te kunnen bewijzen. Volgens voormalig staatssecretaris van Financiën Man Pattanothai, een goede kennis van hem, beschikte hij destijds over informatie die hij niet bekend kon maken uit angst voor zijn leven.

Man zegt dat Vatana, die acht jaar geleden het land ontvluchtte, bereid is terug te keren om de feiten te presenteren. Hij heeft vertrouwen in de huidige machthebbers, die vrij van politieke invloed zijn. Man: ‘De verdediging worstelde destijds onder de invloed van een grote politieke partij, waardoor documenten niet de rechtbank bereikten.’

Vatana kocht volgens Man tussen 1988 en 1990 land, maar niet met de intentie het door te verkopen aan het Pollution Control Department, zoals algemeen gedacht wordt, want de PCD werd pas acht jaar later gevormd. Vatana, zegt Man, had niets te maken met de aanleg van de AWZI.

Vice-premier Wissanu zegt dat de zaak niet heropend kan worden omdat het hooggerechtshof in 2008 het laatste woord heeft gesproken. Maar de regering is wel bereid kennis te nemen van nieuwe en nuttige informatie..

Overigens staat deze zaak geheel los van de recente bevriezing door Amlo van de compensatiebetalingen aan het consortium dat de installatie aanlegde. (Bron: website Bangkok Post, 19 mei)

Foto: Vatana Asavahame (links) met advocaat in april 2008 op weg naar het hooggerechtshof.

Lees alles over Thailand’s grootste corruptieschandaal op Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater. Voor een beknopte samenvatting, zie het kader Troubled History.

Wat een toeval
The land issue became the focus of a corruption probe against then deputy interior minister Vatana Asahame who was eventually prosecuted and sentenced to 10 years in jail by the Supreme Court’s Criminal Division for Political Office-Holders. Vatana fled the country before the reading of the court’s verdict, as if he knew his fate in advance.

The truth is that Vatana, through Muangrae Lan Thong, abused his authority to buy land from villagers at about 20,000 baht per rai and encroach on swamp land to form one big tract of 1,900 rai. The land was then sold to Palm Beach Development and then to Klong Dan Marine & Fishery before it was sold to the PCD at about 260,000 baht per rai.
[…]
The original plan for the water treatment project called for two separate facilities. […] In the middle of the bidding procedures, the project specifications were abruptly changed by the PCD. Instead of two separate treatment facilities, the department demanded one single site at Klong Dan which is about 20 kilometres away.

By coincidence, there was the ideal plot there for it, and it was being quietly acquired by Vatana and his associates.

Bron: Does the Klong Dan consortium deserve its payday?, 20 december 2015

Bosbrand Narathiwat; acht personen verantwoordelijk

20 mei – Voor de hardnekkige bosbrand in Narathiwat, die op 4 mei begonnen is en nog steeds door smeult, worden acht personen verantwoordelijk gehouden. Het kantoor van het DNP in Narathiwat heeft bij de politie aangifte gedaan en gevraagd hen aan te houden. Hun namen zijn niet bekend gemaakt, details evenmin, behalve dat twee uit het district Sungai Padi, een uit Sungai Kolok en vijf uit Tak komen. De politie gaat hen oproepen voor verhoor.

Brand moerasbos NarathiwatEen deel van het moerasbos Phru Toh Daeng brandt nog. Volgens de Sueb Nakhasathien stichting is Phru Toh Daeng het laatste ongerepte moerasbos van het land. De brandweer hoopt dat het vuur vrijdag gedoofd zal zijn omdat het donderdag heeft geregend.

Om de brand te bestrijden, hebben vliegtuigen van het Bureau of the Royal Rainmaking and Agricultural Aviation geprobeerd kunstmatig regen op te wekken en zijn helikopters ingezet om vanuit de lucht de brand onder controle te krijgen.

Phru Toh Daeng bestrijkt een gebied van 50.000 rai in Tak Bai, Sungai Kolok en Sungai Padi. Daarvan is 800 rai aangetast, aldus het Disaster Prevention and Mitigation Department donderdag. (Bron: website Bangkok Post, 19 mei)

Universiteitsdocent haalt na 5 uur de trekker over

20 mei – De Phranakhon Rajabhat University heeft niet twee maar misschien drie vacatures, want de verdachte van de moord op twee docenten heeft gistermiddag gedaan waarmee hij dreigde. Live op de televisie.

Vijf uur stond  hij met een pistool tegen zijn hoofd gedrukt, hij zwichtte niet voor het beroep dat de politie op hem deed om zich over te geven; zelfs de smeekbedes van zijn moeder brachten hem niet op andere gedachtes.

Nadat hij de trekker had overgehaald, is hij naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand zijn geen mededelingen gedaan. Zie verder het bericht van 19 mei: Universiteitsdocent schiet twee collega’s dood. (Bron: website Bangkok Post, 19 mei)

Familielid smeekt Wanchai Danaitamonut zich over te geven

Suïcide docent bevestigd

20 mei (update krant) – Eerst enkele correcties. Niet 5 uur maar bijna 6 uur duurden de pogingen om Wanchai Danaitamonut (60) op andere gedachten te brengen. Het waren familieleden en een voormalig bazin van hem die op hem inpraatten, en niet zijn moeder want zijn beide ouders zijn overleden. En geen correctie, maar inmiddels bekend: artsen hebben zijn dood bevestigd.

Het bericht bevat verder details, zoals de locatie: Supark Hotel in Phaya Thai (een district van Bangkok) waar hij aldus een tip van een student zich verborgen hield. De aanleiding wordt uitgebreid uit de doeken gedaan, maar willen we dat allemaal lezen? Ja!

Wanchai zou een nieuw graduate programma leiden, maar dat ging niet door nadat een van de slachtoffers (Pichai) er bezwaar tegen had gemaakt omdat hij niet over de juiste kwalificaties beschikte. Het scheelde hem inkomen.

Het andere slachtoffer (Natthapol, die ik eerder omschreef als studiebegeleider) probeerde te bemiddelen en werd later op die post benoemd. De rector van de universiteit zegt op de hoogte te zijn van het conflict, maar hij dacht dat het een jaar geleden was beëindigd. Destijds had Wanchai geklaagd dat Pichai’s doctorsgraad in de Filipijnen was behaald aan een universiteit die niet gecertificeerd is door Ohec.

De politie heeft briefjes gevonden waarin hij Pichai ervan beschuldigt studenten te hebben opgezet om over zijn lesgeven te klagen. Beide slachtoffers zouden hem verschillende keren beledigd hebben, dus ‘verdienden ze het dood te zijn’.

De langdurige onderhandelingen werden live op een aantal tv-kanalen uitgezonden. Televisiewaakhond NBTC vroeg hen ermee te stoppen. De uitzending zou in strijd kunnen zijn met de omroepwet, aldus NBTC-lid Supinya. Of aan het verzoek gehoor is gegeven, vermeldt het bericht niet.

De politie sprak woensdagavond met een man die een Line-bericht van Wanchai had ontvangen, waarin hij schreef waar hij gecremeerd wilde worden. Wat ik in alle berichtgeving mis: wat doceerden de drie heren?

School sluit door gebrek aan water

20 mei – Een beroepsopleiding in de stad Nakhon Si Thammarat sluit van 23 tot 27 mei de deuren en een ziekenhuis is gedeeltelijk dicht als gevolg van een tekort aan leidingwater. De opleiding die 4.500 leerlingen telt, voornamelijk vrouwen, gebruikt 30.000 liter water per dag.

De school heeft een school in de buurt gevraagd een tankwagen uit te lenen om de tanks van de school, die een capaciteit hebben van 40.000 liter, met water te vullen. De directeur vertrouwt erop dat het watertekort kan worden opgelost voordat de school weer opengaat.

In het ziekenhuis is het dialysecentrum gesloten, dat 1.000 liter per uur gebruikt. Enkele operaties zijn verzet omdat de vijftien operatiekamers niet kunnen fuctioneren. Steriliseren wordt bemoeilijkt en de wasserij heeft problemen. Mobiele toiletwagens zijn aangevoerd, dialysepatiënten gaan naar een ander ziekenhuis

Veertig bewoners hebben gisteren in het Damrongtham Centre (klachtencentrum) van het Provinciehuis een petitie overhandigd, waarin de autoriteiten wordt opgeroepen het watertekort dat al een maand duurt, aan te pakken. Ze maken ook bezwaar tegen het plan van de gemeente de waterdistributie te privatiseren, waardoor zo vrezen ze de waterrekening omhoog gaat.

Een dag eerder bestormden driehonderd bewoners het Provinciehuis waar een gemeenteraadsvergadering plaatsvond. Ze eisten een onmiddellijke oplossing van de watercrisis. De vergadering werd verdaagd.

Lichtpuntje: Volgens een bron stellen eigenaren van particuliere waterbronnen gratis water ter beschikking.

Medisch rapport van abt vervalst?

20 mei – De 16th Military Circle in Ratchaburi doet onderzoek naar het medisch rapport van abt Dhammachayo (van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani), dat door legerziekenhuis Fort Phanurangsri in Ratchaburi is verstrekt.

Het rapport is gedateerd 11 mei en ondertekend door een adjunct-directeur. Normaal dient een ziekenhuisdirecteur dat te doen. Het rapport zou vervalst kunnen zijn.

KrimiDe tempel overhandigde tweemaal een medisch rapport aan de DSI: het eerste was verstrekt door het legerziekenhuis, het tweede door een in de tempel gevestigde kliniek. De rapporten zouden moeten aantonen dat de abt te ziek is bij de DSI op het matje te komen om de beschuldiging in ontvangst te nemen wegens heling en het witwassen van geld.

Rara, hoe kan een ziekenhuis in Ratchaburi een medisch rapport opstellen, want daarvoor zou de abt van Pathum Thani naar Ratchaburi gereisd moeten hebben – en daarvoor was hij toch te ziek? Als het rapport vervalst is, kost dat de arts die het verstrekt heeft, zijn medische licensie.

Deze week vaardigde de rechtbank op verzoek van de DSI een arrestatiebevel tegen de abt uit. Een bron denkt dat het besluit gebaseerd kan zijn op de twijfels over het Ratchaburi-rapport.

Zo langzamerhand begint de affaire rijp te worden voor een krimi van Tatort, dus ga ik er voortaan maar het Krimi-logo bij zetten. Eerdere berichten op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Briefing van de Kiesraad voor leiders politieke partijen, Army Club

Kort nieuws vrijdag 20 mei

– Hoe voorspelbaar is soms het nieuws. De Kiesraad belegt een bijeenkomst over de ontwerp-grondwet, bijgewoond door vertegenwoordigers van vijftig politieke partijen en groepen, en de politieke partijen uiten hun zorgen over de grondwet, zoals het artikel kopt: Political parties voice concerns at EC forum.

Gisteren herhaalden ze in de Army Club [indrukwekkende zaal trouwens] hun verzoek om helderheid te verschaffen over de referendumwet, met name het artikel dat vatbaar is voor misbruik. Dat is artikel 61 waarin wordt omschreven wat in de aanloop naar het referendum mag en niet mag.

Voormalig oppositieleider Abhisit (tweede links van het gangpad) wilde weten of het dragen van een T-shirt met een anti-grondwet tekst strafbaar is. Kiesraadlid Somchai antwoordde dat dit geen probleem oplevert, mits shirts niet worden gebruikt, verspreid of verkocht als deel van een campagne om mensen bijeen te brengen of de bevolking te bewegen voor of tegen te stemmen. Hij verwees verder naar de lijst van do’s en don’ts, opgesteld door de Kiesraad.

UDD-voorzitter Jatuporn (voorste rij, derde van rechts) vroeg om een bevestiging van de machthebbers dat het referendum sowieso doorgaat. Hij vreest dat ze het referendum zullen schrappen en aan de macht willen blijven, wanneer ze de indruk krijgen dat de ontwerp-grondwet wordt afgewezen. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Prinses Chulabhorn krijgt vandaag een biopsie van haar nek, nadat er een poliep is gevonden. Dat heeft het Royal Household Bureau gisteravond bekend gemaakt. De prinses is ziek, ze heeft maagpijn en ze voelt zich misselijk omdat ze een ontstoken pancreas (alvleesklier) heeft, die voortdurend gecontroleerd en behandeld moet worden.

Track record 2 years after coup– In de zevendelige serie 2 years after coup besteedt de krant vandaag aandacht aan de vrijheid van meningsuiting en de ruime bevoegdheden die legerofficieren hebben gekregen om de misdaad te bestrijden of wat daarvoor doorgaat.

Het hoofd van het Thai Lawyers for Human Rights Centre zegt dat de NCPO aanvankelijk vier groepen monddood wilde maken: politici, anti-coup actievoerders, academici met pro-democratie standpunten en individuen die worden beschuldigd van majesteitsschennis. Maar inmiddels wordt ook gejaagd op mensen die de monarchie beledigen, die onrust veroorzaken, die het oneens zijn met het regeringsbeleid of simpelweg informatie delen.

Mensenrechten advocaten zeggen dat schendingen van mensenrechten na 2 jaar coup ‘gewoon’ zijn geworden. Beperking van de vrijheid van meningsuiting wordt met de dag strenger. Vandaag loopt iemand al risico die een afwijkende mening ventileert.

Meer weten? Klik hier: Regime casts wide net to catch critics (kop) en Voicing an opinion ‘makes you a target (onderkop). Zie ook de pagina Majesteitsschennis.

– De taakomschrijving voor de (formele) vredesgesprekken met het zuidelijke verzet moet herzien worden voordat de gesprekken hervat kunnen worden, zegt Aksara Kerdphol, hoofd van het Thais onderhandelingsteam. Pijnpunten zijn de sluiting van ponoh (islamitische scholen) en de term waarmee de tegenpartij wordt aangeduid. [En ik dacht ook het instellen van veiligheidszones]

De verzetsgroepen willen aangeduid worden als Mara Patani, de regering noemt ze ‘partij B’ om ze geen officiële status te geven. De verzetsgroepen vragen om immuniteit voor hun onderhandelaars, de regering gaat niet verder dan ‘veiligheidsgarantie’.

Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw orgaan van maximaal 45 leden dat advies moet gaan geven over het bestuur en de ontwikkeling van de zuidelijke provincies. Hoeveel clubs houden zich daar inmiddels al niet mee bezig? Ik schreef het eerder: het wordt nooit wat met die vredesgesprekken, want beide partijen zijn niet bereid compromissen te sluiten. Thailand blijft vertrouwen op een militaire oplossing, wat – zo leren vergelijkbare conflicten (Noord-Ierland, Sri Lanka) – een heilloze weg is.

– Het bezoek van premier Prayut aan Rusland is geen indicatie dat Thailand voor een bepaalde partij heeft gekozen. ‘We kiezen geen partij, we zijn een vrij land. […] Thailand heeft met alle landen vriendschappelijke relaties. Mijn bezoek aan Rusland markeert het versterken van de banden met een van Thailand’s oudste bondgenoten.’

De Thai-Russische relaties kregen vorig jaar volle aandacht toen de Russische minister-president Thailand bezocht en de verhouding met de VS gespannen was. Zo besloot Washington toen haar aandeel in de gezamenlijke legeroefening Cobra Gold te verkleinen. De VS hebben ook de nodige kritiek op Thailand, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. Moskou daarentegen hanteert het beginsel van niet-inmenging.

Prayut woont in Sochi, een badplaats aan de Zwarte zee, de Asean-Russia Commerative Summit bij (donderdag tot zaterdag) en hij mocht er de hand schudden van president Putin. Verder was hij getuige van de ondertekening van elf overeenkomsten op het gebied van veiligheid, economie, energie en landbouw. Of Thailand Russische helikopters gaat kopen, zoals het leger wil, en ander militair materieel liet hij in het midden.

– De Britse actievoerder Andy Hall heeft de Finse mensenrechtengroep Finnwatch valse informatie verstrekt over de arbeidsomstandigheden van gastarbeiders in de fabriek van Natural Fruit Co in Prachuap Khiri Khan, een van ’s wereld’s grootste exporteurs van ananas in blik en sap. Dit verklaarde vice-president Kachin gisteren tijdens een zitting van de Southern Bangkok Criminal Court.

Kachin beweerde ook dat Hall de informatie op het net heeft gezet, waardoor het bedrijf schade wordt berokkend. Kachin is de eerste van zeven getuigen à charge die door het OM zijn opgeroepen.

Hall zegt dat niet hij maar Finnwatch het rapport ‘Cheap Has a High Price’ in 2013 heeft gepubliceerd. Hij heeft alleen maar werknemers geïnterviewd en de informatie aan Finnwatch geleverd.

Natural Fruit heeft twee strafrechtelijke en twee civielrechtelijke zaken tegen Hall aangespannen vanwege de publicatie en een zaak wegens een interview met Al Jazeera over het rapport. Die is nog in behandeling bij het hooggerechtshof.

Welke zaak nu precies aan de orde is, wordt me niet duidelijk. In ieder geval staat Hall terecht voor smaad en kan hij op grond van de Computer Crimes Act veroordeeld worden tot een maximum gevangenisstraf van zeven jaar. Ja, beste lezers, het grootkapitaal laat niet met zich spotten. (Zie ook pagina Migranten)

– Het Thai-Pesticide Alert Network (Thai-Pan) gaat bij de Administrative Court een klacht indienen tegen het Department of Agriculture. Het netwerk beschuldigt de dienst van nalatigheid want het heeft (soms) gevaarlijke concentraties residuen van bestrijdingsmiddelen gevonden in producten met het door de dienst verstrekte Q merk.

Thai-Pan heeft de afgelopen vier jaar fruit en groentes onderzocht en één jaar rijst. De resultaten van het laatste onderzoek werden op 4 mei bekend gemaakt. Twee overheidsdiensten bestrijden het onderzoek, de steekproef was te klein, zeggen ze. Detaillisten reageren volgens Pan-Thai positief. Ze gaan op zoek naar de bron van besmettingen.

Eerdere berichten:
10 mei: Kort nieuws
6 mei: Column: Zelfs organisch voedsel is onveilig


 

MRT station Bang Yai
Indrukwekkend lijnenspel. Dit is het beginpunt (of vanuit een ander perspectief het eindpunt) van de Purple Line in Bang Yai of Tao Poon (ik denk Bang Yai, maar het fotobijschrift vermeldt dat niet). De nieuwe metrolijn gaat op 5 augustus officieel open; in juni en juli worden proefritten gemaakt die gratis toegankelijk zijn met een maximum van drie ritten per persoon, want je moet je wel registreren.
De lijn eindigt in Tao Poon, 1 kilometer vanaf MRT-station Bang Sue, waar de Blue Line naar Hua Lamphong begint. Dat betekent voor passagiers die willen overstappen shuttlebus (beloofd), taxi, motosai of lopen – in de regen of de verzengende zon. De twee lijnen worden binnen een jaar aan elkaar geknoopt, maar het kan ook drie jaar duren, heb ik gelezen.


 

Hoera! BBP zwelt aan met 3,2 pct

19 mei – De uitdrukking luidt: Een kinderhand is snel gevuld, maar dat geldt blijkbaar ook voor de NESDB*, de denktank van Thailand, want die jubelt al over een groei van 3,2 procent van het bruto binnenlands product in één kwartaal. Dat percentage werd bereikt in het eerste kwartaal, het is het hoogste sinds drie jaar, en de denktank schrijft het toe aan de stimuleringsmaatregelen van de regering en de snelle stijging van de toerismesector.

Dat het effect van de stimuleringsmaatregelen snel kan zijn uitgewerkt, zoals ik eens gelezen heb, zal ik maar onvermeld laten [oei, nu noem ik het toch], want ik wil de feestvreugde niet bederven. Voor de NESDB zijn ze in ieder geval aanleiding om de groeiprognose voor dit jaar te verhogen van 2,3-2,8 procent in februari naar 3-3,5 procent nu.

Volgens de NESDB heeft de regering tien stimuleringsmaatregelen genomen ter waarde van 645 miljard baht, waarvan 518 miljard baht aan verschillende soorten zachte leningen.  [Misschien mag ik erop wijzen dat ze wel afbetaald moeten worden] Vanaf het vierde kwartaal vorig jaar tot nu toe is 529 miljard baht uitgegeven met 141 miljard baht alleen al in het eerste kwartaal. De rest is volgens Porametee Vimolsiri, secretaris-generaal van de NESDB, voldoende om het groeimomentum het hele jaar te laten voortduren.

Het toerisme bloeide in het eerste kwartaal: het nam met 15,5 procent toe naar 9 miljoen aankomsten van buitenlandse toeristen. De denktankers [of is het tankdenkers?] verwachten dat het toerisme dit jaar goed is voor 1,68 biljoen baht oftewel 12 procent van het bbp, 2 procent meer dan vorig jaar. Het aantal buitenlandse toeristen wordt geschat op 33 miljoen.

Over de export is de NESDB weinig optimistisch, ze voorspelt een krimp van 1,7 procent tegen 1,2 procent eerder. De binnenlandse bestedingen voelen nog de pijn van ongunstige landbouwinkomens als gevolg van de ernstige droogte, maar in het eerste kwartaal werd toch al een milde groei van 2,1 procent aan bestedingen gemeten. De agrarische sector kromp in het eerste kwartaal met 1,5 procent.

Naar verwachting gaat de zon in het derde kwartaal schijnen wanneer infrastructurele investeringen gedaan worden. Op stapel staan twintig projecten ter waarde van 1,7 biljoen baht. De contracten worden dit jaar getekend, de eerste tien het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar wordt 50 miljard baht uitgegeven. Verder profiteert de agrarische sector van een grotere output.

Hoge verwachtingen ook van particuliere investeringen. De Board of Investment ontving in het eerste kwartaal 212 procent meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar; ze zijn goed voor 109 miljard baht.

Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, zegt dat de hoge groei in het eerste kwartaal de Thaise economie naar positief terrein heeft geduwd. ‘Ze schept in het land vertrouwen bij investeerders en Thaise mensen. Naar verwachting herstelt de economie zich nu stap voor stap door het toenemend momentum van infrastructurele projecten, toerisme en buitenlandse investeringen.’

Het Fiscal Policy Office denkt dat het dieptepunt van 2014 met een magere groei van 0,8 procent is gepasseerd. Alhoewel de NESDB pessimistischer over de export dit jaar is dan het FPO (min 1,7 procent tegen min 0,7 procent), is Thailand niet ’s werelds slechtste presteerder op exportgebied. Directeur-generaal Krisada wijst erop dat het ministerie van Handel nieuwe markten aanboort, met name in buurlanden die gestaag groeien. Het FPO verwacht ook veel van de grote infrastructurele projecten in Bangkok en randgemeenten. (Bron: Bangkok Post, 17 mei)

* NESDB: National Economic and Social Development Board

Leidinggevenden van de nieuwe Value Alliance

Acht LCC’s vormen Value Alliance

19 mei – Is het nog nodig, want de budget luchtvaartmaatschappijen (LCC’s) groeien toch als kool, of geldt hier: het is nooit genoeg? Thailand’s Nok Air en zeven andere budgetmaatschappijen in de regio Azië-Pacific hebben een alliantie gevormd om de ticketverkoop omhoog te jagen. De oprichting werd maandag in Singapore bekend gemaakt met veel lachende gezichten. Naar verwachting neemt de omzet van elke deelnemer de komende twee jaar met 20 procent toe.

De Value Alliance, zoals de samenwerking heet, gaat minder ver dan die van andere allianties, zoals Star Alliance, Oneworld en SkyTeam. Die behelst ook samenwerking op marketinggebied, aanbestedingen, overdracht van vliegkilometers en gelijkschakeling van kwaliteitseisen en dienstverlening.

Voor de Value Alliance zou de samenwerking dan te duur worden. Klanten kunnen via de websites van de acht maatschappijen de best beschikbare tarieven bekijken en vluchten van de andere boeken. Dat betekent: meer bestemmingen (160 vanaf 17 luchthavens met 176 toestellen), meer routekeuzes en groter gemak. De interface biedt ook de mogelijkheid stoel en maaltijd te reserveren, en de bagagetoelage voor een bepaalde vlucht te berekenen. VA noemt het een one-stop shopping experience. Het systeem richt zich vooral op versterking van de verkoop in non-home markten.

De acht maatschappijen zijn Cebu Pacific (inclusief dochter Cebgo), Jeju Air, Nok Air, NokScoot, Scoot, Tigerair Singapore, Tigerair Australia en Vanilla Air. (Bron: Bangkok Post, 17 mei)

Bedrijven aangespoord ouderen in dienst te nemen

19 mei – Dat de Thaise bevolking vergrijst begint tot de overheid door te dringen. Nu is 14 procent van de bevolking ouder dan 60 jaar, in 2025 21,2 procent. Het ministerie Financiën werkt daarom aan een plan bedrijven die oudere werknemers in dienst nemen, een belasting douceurtje te geven, zodat de druk op de begroting wordt verminderd. Details over het plan zijn nog niet bekend gemaakt. Over in dienst houden, rept het bericht niet.

Een ander initiatief om het vangnet voor gepensioneerden te versterken is het vorig jaar gevormde Pension Fund voor informele werkers. Leden van een pensioenfonds mogen een hogere premie betalen dan hun werkgever.

Nog een voorziening voor ouderen: de reverse mortgage (omgekeerde annuïteitenhypotheek). Het ministerie van Financiën wil meer financiële instituten toestemming geven die te verstrekken. De hypotheek is een lening aan ouderen, waarop niet afbetaald wordt. De rente wordt maandelijks toegevoegd aan de hoofdsom.

Verder hoopt het ministerie in 2018 het lang uitgestelde verplichte pensioenfonds te kunnen optuigen. Het ministerie studeert nog op zo’n vier tot vijf andere maatregelen, aldus minister Apisak. Het FPO heeft uitgerekend dat de jaarlijkse kosten van ouderenzorg van 291 miljard baht dit jaar (2,2 procent van het bbp) toenemen naar 873 miljard baht in 2025. (Bron: Bangkok Post, 17 mei)

Droogte jaagt rijstprijzen op

19 mei – De prijzen van Thaise rijst zijn als gevolg van de wijdverspreide droogte gestegen naar een niveau dat de afgelopen twee jaar niet is vertoond. De prijs van 5% witte rijst bedraagt nu US$ 424 per ton tegen $ 397 in april. Kleefrijst kost $ 900 per ton tegen $ 867 een maand geleden. De prijs van Hom Mali (jasmijnrijst) blijft stabiel op $ 795 per ton.

Ere-voorzitter Chookiat van de Thai Rice Exporters Association zegt dat de prijsstijging van kleefrijst te wijten is aan boeren die zijn overgestapt op Hom Mali omdat er meer vraag naar is uit China, alsmede Indonesië en Maleisië vanwege de ramadan. De islamitische vastentijd duurt van 5 juni tot 6 juli.

Magazijn met rijst in Suphan Buri.Permanent secretaris Chutima van het ministerie van Handel zegt dat de rijstprijzen een stijgende trend vertonen vanwege het verminderende aanbod op de wereldmarkt en de droogte die ook in India en Vietnam toeslaat, twee grote rijst producerende landen. Hoe lang de prijsstijging doorgaat, hangt af van de gevolgen van de droogte voor die twee landen.

Het lagere aanbod kent wel een lichtpuntje want voor de laatste veiling van rijst uit de regeringsvoorraad, een erfenis van het hypotheeksysteem voor rijst, bestond veel belangstelling. Er waren 51 gekwalificeerde bieders. Vandaag worden de resultaten bekend gemaakt.

Geveild is 1,2 miljoen ton uit een totale voorraad van 11,4 miljoen ton, waarvan een deel alleen nog geschikt is voor industrieel gebruik (grade C), een deel met ministeriële certificering (Grade P) en een deel van mindere kwaliteit dat gesorteerd moet worden (Grade A en B). De veilingen vinden per magazijn plaats. (Bron: Bangkok Post, 18 mei) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Laatste waarschuwing voor GrabBike en Ubermoto

19 mei – De taxidiensten per motorfiets GrabBike en Ubermoto moeten met onmiddellijke ingang stoppen, want ze opereren in strijd met de regels voor het openbaar vervoer. Dinsdag moesten beide bedrijven op het matje komen bij het Department of Land Transport (DLT), maar alleen Ubermoto kwam opdagen.

Alhoewel beide bedrijven al eerder bevolen is te stoppen en wekelijks twintig bestuurders worden aangehouden, zou het bedrijf niet weten dat het illegaal was. [Lezen zeker nooit de krant bij Ubermoto] De vertegenwoordiger van Ubermoto zei de kwestie met het moederbedrijf in Singapore te zullen bespreken.

De autoriteiten zijn bezig de mobiele apps van beide bedrijven te sluiten. Klanten bestellen via een app een ritje en mensen kunnen via de app solliciteren naar de baan van bestuurder.

Volgens adjunct-commandant Kanthachai van de 1st Division, King’s Guard, die de bijeenkomst van dinsdag bijwoonde, vormen de taxidiensten een risico voor de nationale veiligheid [Tjonge!] daar ze conflicten veroorzaken met de legale diensten. Ze betalen geen belasting, zijn niet geregistreerd bij het DLT en vormen derhalve een gevaar voor passagiers.

Het DLT is bereid een eigen smartphone app te ontwikkelen met telefoonnummers van geregistreerde bestuurders die rechtstreeks gebeld kunnen worden. (Bron: Bangkok Post, 18 mei)

Update krant: UberMoto heeft de handdoek in de ring gegooid. De motortaxidienst legt zich neer bij het verbod van het DLT, waarover het dinsdag is geïnformeerd. Gisteren om 12 uur ’s middags was het afgelopen. De geregistreerde leden zijn erover bericht.

GrabBike zegt met de overheid aan een oplossing te werken. Of en hoe ze doorgaat, is niet bekend gemaakt. Ook UberMoto gaat in gesprek met het DLT om een oplossing te zoeken voor de impasse. Het bedrijf lijkt niet zo zwaar te tillen aan het verbod, want het concentreert zich op UberTaxi, UberEats (bezorgdienst van maaltijden) en UberRush (idem pakjes). Klanten kunnen die via een app bestellen, een technolgie die in veel landen populair is, maar waar Thailand nog geen regelgeving voor heeft.

Pompbediende in benzinestation

B10 biodiesel in 2018 op de markt

19 mei – Biodiesel B7, een mix van 7 procent palmolie en 93 procent diesel, krijgt in 2018 gezelschap van B10, een mix van – u raadt het al – 10 procent palmolie en 90 procent diesel. De introductie is een uitvloeisel van het National Alternative Energy Development Plan dat als doelstelling heeft het gebruik van duurzame energie de komende jaren van de huidige 12 procent naar 30 procent te brengen.

Dieselmotoren in Thailand zijn thans alleen geschikt voor B7, maar B10 wordt geproduceerd uit – houd u vast – hydrogenating fatty acid methyl esters(H Fame) die mogelijk geschikt is voor de bestaande dieselmotoren. Om automobilisten aan te moedigen B10 te tanken, wordt gedacht aan belastingvoordelen om de brandstof aantrekkelijker te maken. Voor dieselvoertuigen van staatsdiensten en het leger wordt het gebruik van B10 verplicht. B7 blijft commercieel verkrijgbaar als alternatief.

Biodiesel is voor het eerst geïntroduceerd in 2001 met een concentratie van 5 procent; de commerciële verkoop begon in 2005. Proeven met B10 werden voor het eerst gedaan in 2013, maar ze stokten als gevolg van de ingezakte olieprijzen. Oude vrachtwagens fungeerden als proefkonijn. Voor de verdere toekomst wordt gedacht aan B20. (Bron: Bangkok Post, 18 mei)

Geen ‘menselijk schild’ voor abt Dhammachayo

19 mei – Het bericht van gisteren liet het nog in het midden (zie Rechtbank keurt arrestatiebevel voor Dhammachayo goed), maar het bericht vandaag is stellig: abt Dhammachayo van de tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani dient zich op 26 mei te melden bij de DSI om de tenlastelegging in ontvangst te nemen.

Wanneer hij zich meldt, overweegt de DSI onmiddellijke vrijlating op borgtocht. Komt hij niet, dan volgen ‘wettelijke stappen’, aldus DSI-hoofd Paisit. ‘Maar we sturen niemand om hem te arresteren, want we willen geen confrontatie met zijn discipelen. We geven hem tijd het juridisch proces te volgen.’

Zijn discipelen beloven geen ‘menselijk schild’ te vormen om arrestatie te voorkomen, maar ze gaan de DSI (Thaise FBI) wel aanklagen wegens een ambtsmisdrijf en machtsmisbruik. Gisteren zei Ong-art Thamnitha [geen functie] op een persconferentie dat de discipelen het DSI-onderzoek en de beschuldigingen tegen de abt onrechtvaardig en onwettig vinden. De abt wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative.

De gedachte aan een ‘menselijk schild’ ligt voor de hand want in de tempel zijn zo’n 50.000 vrouwelijke volgelingen bijeen, maar die nemen volgens Ong-art deel aan een inwijdingsceremonie (zie de foto op de homepagina; het bijschrift noemt een andere aanleiding).

Ong-art: ‘We bevestigen dat er geen confrontatie met de autoriteiten komt. Er wordt geen geweld gebruikt. De volgelingen willen niet dat het image van de tempel geruïneerd wordt. We vechten in de zaak overeenkomstig het juridisch proces. […] De volgelingen van de abt zijn ook bedroefd over het verlenen van een arrestatiebevel alhoewel de abt ziek is.’

Voor achtergrondinformatie zie de toelichting bij het bericht van gisteren en de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Universiteitsdocent schiet twee collega’s dood

19 mei – Dit gebeurde er woensdagochtend op de Phranakhon  Rajabhat universiteit in Bangkok.

Moord Phranakhon Rajabhat UniversityEen docent examineerde een graduate student over diens afstudeerscriptie. Een andere docent stormde de kamer binnen en vuurde een 9 mm pistool op hem af. De docent kwam om het leven, evenals de studiebegeleider die de student bijstond. Een vriend van de student die ook in de kamer was, bleef ongedeerd [volgens de website ging het om een student die op zijn beurt wachtte].

De verdachte is voortvluchtig. De politie gaat een arrestatiebevel voor hem aanvragen. Een bron zegt dat de beschieting niets te maken had met de universiteit maar met een persoonlijk conflict tussen de examinator en de verdachte. Beiden hadden eerder een klacht ingediend over elkaars kwalificaties, zegt het hoofd van de gemeentepolitie. De politie wil weten waarom de verdachte ook de studiebegeleider dood schoot.

De verdachte zou de beschieting zorgvuldig gepland hebben, want hij had geïnformeerd naar het tijdstip waarop de ondervraging zou plaatsvinden. De politie heeft de familie van de verdachte gevraagd hem over te halen om zich aan te geven. (Bron: website Bangkok Post, 18 mei plus gegevens uit de krant vandaag)

Update website: De verdachte is donderdagmiddag gesignaleerd in Saphan Khwai (Bangkok). Hij zat er in zijn wagen die hij had geparkeerd op het parkeerterrein van een hotel. Een commandoteam omsingelde de wagen. Wanchai stapte later uit en richtte een pistool op zijn hoofd. Zijn moeder werd opgetrommeld, maar kon niets uitrichten. Ze praatte uren op hem in. Om 6.44 uur haalde hij de trekker over. Zijn toestand is onbekend.

Heldenwelkom voor voetballers Leicester City

19 mei – De Engelse voetbalclub Leicester City, winnaar van de Premier League, kreeg gisteren een heldenwelkom in Thailand. Honderden fans en journalisten verdrongen zich ’s ochtends op Suvarnabhumi toen de Siamese Foxes arriveerden en in het Aksra Theatre King Power aan soi Rangnam in Bangkok werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Daarbij was de Thaise eigenaar van de club aanwezig.

Drie sterspelers konden niet naar Thailand komen; twee zijn opgeroepen voor de Europese kampioenschappen volgende maand en een is in onderhandeling met enkele Europese topclubs. Wie ook ontbrak, was de monnik die het team van amuletten heeft voorzien en tijdens de finalewedstrijd mediteerde.

Eerdere berichten:
6 mei: Regime kan wel lesje in tolerantie gebruiken
4 mei: Kort nieuws
1 mei: Leicester City voetbalt met steun van monnik

National Costume 2016

Weet u nog? Vorig jaar won Thailand de onderscheiding voor de beste nationale klederdracht op de Miss Universe schoonheidswedstrijd in Las Vegas. Ze droeg een ‘kledingstuk’ dat geïnspireerd was op de tuktuk. Uiterst creatief en heel Thais toch?

Dit jaar draagt de Thaise kandidate een goudkleurige jurk die de vorm heeft van een stupa of chedi. Kanthicha ‘Yui’ Chimsiri, winnares van Miss Universe Thailand 2016, verdedigt Thailand in augustus in China en in oktober in Singapore. Veel Thaise internetgebruikers vinden de jurk komisch en lelijk.

Twee reacties: ‘It is not appropriate for a woman’s body to be inside a Buddhist stupa’ en ‘The costume looks strikingly similar to Thai urns’. Zeurpieten heb je ook in Thailand.

Voor een fotoalbum van de pageant klik hier.

Kort nieuws donderdag 19 mei

– Follow up op het eerste bericht van Kort nieuws van gisteren over de twee verdachten van de bomaanslag bij de Erawan Shrine, vorig jaar in Bangkok. Vice-premier Prawit weerspreekt de beschuldiging van Bilal Mohammed dat hij in gevangenschap geslagen is. Prawit zegt: ‘Wie heeft hem mishandeld? Heeft hij zichzelf verwond?’ Volgens hem zijn beide verdachten (de ander is Yusufu Mieraili) gedurende hun detentie correct behandeld.

Hoofd Kobkiat van het Corrections Department denkt dat de huilbui van Bilal, toen hij bij de rechtbank arriveerde, bedoeld was de aandacht te trekken van de media en mensenrechtengroepen. Kobkiat zegt dat hij tijdens zijn gevangenschap geweigerd heeft te eten en geprobeerd heeft zichzelf te verwonden door tegen de celmuur te stompen. Maar artsen hebben gisteren tijdens een onderzoek geen verwondingen gevonden. Kobkiat vermoedt dat de uitval een gevolg was van opgekropte emoties. Bilal maakte later zijn excuses aan de gevangenisdirecteur. (Zie verder de pagina bomaanslag Ratchaprasong)

– Weer zo’n [loze?] belofte van premier Prayut die tot zaterdag in Rusland is voor de Asean-Russia Commemorative Summit. Gisteren zei hij tijdens de Thai-Russia Business Dialogue dat hij de handel met Rusland binnen 5 jaar wil vervijfvoudigen. Thailand kan via de Board of Investment een aantal voordelen bieden aan Russische investeerders. Ze kunnen zelfs het eigendom verwerven van grond, gebruikt voor hun bedrijven.

Prayut wordt vergezeld van de [volgens de krant] grootste delegatie ooit van ministers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven tijdens een buitenlands bezoek. Ik dacht even dat een journalist van Bangkok Post was meegereisd, maar de informatie is afkomstig van regeringswoordvoerder Werachon. Vorig jaar verhandelden beide landen voor US$ 2,3 miljard (81,9 miljard baht). Russen vormen de vierde grootste groep van buitenlandse toeristen.

– Een rechercheur van de CSD en drie medeverdachten zijn gisteren op het parkeerterrein van Tesco Lotus in Rangsit (Pathum Thani, even ten noorden van Bangkok; ik heb er nog gewoond) aangehouden. Ze waren in het bezit van 600.000 methamphetamine pillen. De verdachten hebben toegegeven dat ze de drugs naar het Noordoosten wilden brengen. Hoe de politie hen op het spoor is gekomen, vermeldt het bericht niet. Ze zal wel weer getipt zijn, zoals vaak het geval.

– De verkoop van alcohol binnen 300 meter van een onderwijsinstelling dient strenger gecontroleerd te worden, want het verbod heeft niet geleid tot een afname van alcoholgebruik door jongeren. Dit zei coördinator Teerapat van het Youth Network Against New Drinkers gisteren tijdens een seminar in Bangkok. Volgens hem is het aantal drinkers toegenomen, alhoewel de jacht op de alcoholverkoop volgens hem niet is verminderd.

Een andere spreker maakt zich zorgen over nieuwe marketingtrucs van bierbrouwwerijen. Ze moedigen internetters aan een foto van henzelf met een fles bier op de social media te plaatsen. Het gaat dus niet om beroemdheden, zoals vorig jaar, die zich met een fles bier lieten fotograferen. [De krant zou wel eens met een follow-up mogen komen. Zijn er nog boetes uitgedeeld?] De vrouw, verbonden aan de Phranakhon Rajabhat universiteit, roept de bedrijven op zich aan de Alcohol Control Act te houden.

Volgens een recent onderzoek van de Huachiew Chalermprakiet universiteit frequenteert 94,2 procent van de studenten van de vier onderzochte universiteiten bars bij hun universiteit en drinken ze er regelmatig. De meeste bars opereren illegaal. Academici vragen zich af waarom de politie er niet tegen optreedt. (Zie pagina Onderwijs)

Parade van nieuwe politieofficieren tijdens een graduation ceremony– In deel 4 van de zevendelige serie 2 years after coup constateert de krant dat het regime het laat afweten met hervormingen bij de politie, wat de NCPO wel beloofde toen ze in mei 2014 de macht overnam. Volgens critici zijn maar weinig vorderingen geboekt. Ze vragen zich af of het regime wel de politieke wil heeft de bezem door het [corrupte] korps te halen.

Volgens het voormalig adjunct-hoofd van het CIB is het meest dringende probleem het gebrek aan transparantie bij benoemingen en promoties. Kleinere probleem zijn de besteding van het budget en personeelstraining. De Royal Thai Police ontbeert instrumenten om haar prestaties te meten waardoor criteria voor de jaarlijkse reshuffle (overplaatsings- en promotieronde) ontbreken.

Een politieagent (middenkader) zegt dat het regime geen strategie of duidelijk actieplan heeft voor hervormingen. ‘Er zijn alleen lege woorden.’

Meer weten? Klik hier: Regime ‘lacks will’ to reform police force (kop), met als onderkop NCPO’s broken promise upsets public. Op de foto paraderen afgestudeerde politieofficieren voor hun commandanten.

– Onderhandelingen over de PCA en FTA*  met Thailand kunnen pas beginnen c.q. hervat worden nadat een vrij en eerlijk referendum is gehouden, zegt Werner Langen, hoofd van de delegatie Asean relaties van het Europese parlement (EP). Hij vindt de periode uitgetrokken ter voorbereiding van het referendum en overgang naar democratie te kort, alhoewel de junta toch al twee jaar aan het bewind is.

‘De huidige ontwerp-grondwet bevat veel mogelijkheden om de invloed van politieke partijen enige tijd beperkt te houden, maar dat is niet de goede manier. Er moet meer bereidheid zijn voor compromissen en het leger dient daar te zijn, waar het thuishoort. […] Persoonlijk betwijfel ik of de dingen op het juiste spoor zijn. Het leger heeft de neiging in te grijpen zodra aan zijn macht wordt getornd, maar ik heb de hoop niet opgegeven en wens Thailand een vreedzame overgang [naar democratie].’

EP-leden zijn momenteel op bezoek in Thailand. Ze spraken met Buitenlandse Zaken, partijleider Abhisit (Democraten) en oud-premier Yingluck, die vorig jaar door het EP was uitgenodigd voor een bezoek aan Straatsburg, maar er geen toestemming voor kreeg.

* PCA: Partnership and Cooperation Agreement, FTA: Free Trade Agreement

– Politici mogen vandaag vragen stellen over de ontwerp-grondwet en het referendum op een forum in de Army Club, georganiseerd door de Kiesraad. Vertegenwoordigers van de Kiesraad, de grondwetcommissie en de regering zitten in de startblokken om het allemaal eens haarfijn uit te leggen. Het forum is een voorstel van premier Prayut om politieke partijen tegemoet komen, die verboden is commentaar te leveren op de grondwet [wat overigens al wel gebeurd is].

Vice-premier Wissanu zegt dat het forum geen ruimte biedt voor verhitte discussies, het moet helpen ‘beter begrip’ te kweken. Als het een succes, volgen meer forums. Wissanu hoopt dat tegenstanders het forum niet zullen aangrijpen om het verstoren en hij waarschuwt politici hun mening zorgvuldig te formuleren om niet in strijd met de referendumwet te komen (Zie de lijst do’s en don’ts van de Kiesraad).  (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– De khao man kai (gestoomde rijst met kip) verkoper (35), die vorige maand een hond doodde, is tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld. De Northern Bangkok Municipal Court ontzag de man omdat hij heeft verklaard de hond in een opwelling van woede te hebben gedood. De hond had ooit zijn dochter gebeten waardoor ze gevaccineerd moest worden tegen hondsdolheid.

Op wreedheid tegen dieren staat volgens de eind vorig jaar van kracht geworden Cruelty Prevention and Welfare of Animals Act een maximum gevangenisstraf van twee jaar en/of een boete van 40.000 baht.

Volgens het fotobijschrift is hij vrijgelaten op borgtocht, maar dat staat niet in het bericht. De voorzitter van de Soi Dog Foundation vindt de straf te laag. Hij zegt dat de straffen voor wreedheid tegen dieren in andere landen veel hoger zijn.

– Stuur je voorstel voor een loonsverhoging van werknemers van staatsbedrijven nu eens door naar het kabinet. Dat verzoek kreeg adjunct directeur-generaal van het Department of Labour Protection and Welfare gisteren op zijn bordje van vijftig stafleden van staatsbedrijven en het hoofd van de State Enterprise Labour Relations Commission. Het besluit om de lonen te verhogen is al in februari vorig jaar genomen. Gewone ambtenaren vinden al meer geld in hun loonzakje.

De verhoging is vertraagd omdat staatsbedrijven het voorstel moeten goedkeuren voordat het naar het kabinet gaat. Commissiehoofd Sawit vindt dat overbodig omdat de bedrijven al vertegenwoordigd zijn in de (tripartite) commissie. De adjunct gaat uitzoeken hoe het ermee staat. Volgens het voorstel krijgen betrokkenen een loonsverhoging van 2 of 4 procent met terugwerkende kracht tot december 2014.


 

Corruptie uitbannen: ’t Kan; Georgië deed het

18 mei – Er is geen handleiding om corruptie kwijt te raken, schrijft Leonid Bershidsky, Bloomberg columnist, naar aanleiding van de anti-corruptie top op 12 mei in Londen. En in een tweede artikel schrijft Bandid Nijathaworn, secretaris-generaal van de Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: Het aanpakken van corruptie vereist meer dan alleen woorden.

Bershidsky haalt een interview aan met de voormalige Georgische minister van economische hervormingen Kakha Bendukidze. Hij vertelt dat tijdens een forum van de RAND Corporation een Russische deelnemer klaagde over de corruptie in zijn land. Donald Rumsfeld, minister van Defensie  in de regering Bush, zei: Ik denk dat er een simpele manier is om corruptie te bestrijden – je moet een wet aannemen die corruptie strafbaar stelt. Alle Russische deelnemers rolden over de vloer van het lachen; de Amerikanen knikten ernstig Yes, yes.

Bendukidze wijst op een belangrijke kwestie: Westerse experts benadrukken een institutionele en juridische benadering en vervolging, alsof ze zich niet bewust zijn dat wetten genegeerd kunnen worden, instituties ondermijnd en dat degenen die de wet moeten handhaven zelf het probleem kunnen worden in plaats van de oplossing.

Bendukidze’s oplossing, die ervoor zorgde dat Georgië van de 124ste plaats in 2003 naar de 50ste plaats opklom van de Corruption Perception Index van Transparency International, is niet het soort, aanbevolen op internationale conferenties of in IMF rapporten maar wel effectief, stelt Bershidsky vast. Bendukidze omschrijft het aldus: ‘Liberalisering en deregulering helpen een eind te maken aan corruptie, en vernietiging van corruptie helpt op haar beurt liberalisering en deregulering.’

Bendukidze, die miljoenen dollars aan steekpenningen betaalde bij het opbouwen van zijn fortuin in Rusland, kende de klappen van de zweep en kende veel van de spelers toen de president hem in 2004 tot minister benoemde. Hij liet de grootste boeven opsluiten, zonder veel vereist juridisch gedoe, en dwong anderen het grootste deel van hun fortuin aan de staat te geven. De aanpak werkte opmerkelijk goed.

Bendukidza’s theorie was dat een regering die corruptie wil uitbannen, departementen moet opheffen waar ze buiten kan en het contact tussen burgers en regering tot een minimum dient te beperken. Dus hief hij de anti-trust commissie van Georgië op, die niet veel meer deed dan steekpenningen incasseren, en ontmantelde hij de beruchte omkoopbare verkeerspolitie. Niemand miste beide, en monopolievorming en verkeerschaos bleven uit. Georgië is nu het meest fatsoenlijke land van het voormalige Sovjetblok, maar geen enkel ander land heeft de moed gehad deze draconische benadering te kiezen.

Bendukidze’s benadering lijkt me een les in te houden voor Thailand, waar de politie de meest corrupte overheidsdienst is en geld en relaties borg staan voor het ontlopen van een verblijf in Bangkok Hilton, de bijnaam van de gevangenis. Maar het zal er wel niet van komen, want zoals de andere auteur betoogt: er is meer nodig dan alleen mooie woorden. (Bron: Bangkok Post, 16 en 17 mei) (Zie ook de pagina Corruptie 2)

Advocaat Samphan Sermcheep 2

Rechtbank keurt arrestatiebevel voor Dhammachayo goed

18 mei – De machtsstrijd tussen de DSI (Thaise FBI) en abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani lijkt op weg naar een climax, nu de rechtbank een arrestatiebevel voor de abt heeft uitgevaardigd omdat hij voor de derde maal een dagvaarding negeerde.

De DSI geeft de abt, die beschuldigd wordt van heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, nog zeven dagen en neemt daarna actie. ‘We sturen hem een brief met de vraag de beschuldiging binnen zeven dagen te bevestigen. Tenslotte beweert hij ziek te zijn. Bovendien willen we geen schermutselingen of confrontatie’, zegt DSI directeur-generaal Paisit.

De advocaat van de tempel heeft tweemaal een door de DSI geëist medisch rapport en volmacht bij de DSI ingeleverd, maar beide keren beoordeelde de DSI ze als onvoldoende. Het medisch rapport was opgesteld door een kliniek die in de tempel is gevestigd en de volmacht was onjuist ondertekend.

Met deze documenten lukte het de DSI wel een arrestatiebevel te krijgen in tegenstelling tot vorige maand toen de rechtbank een arrestatiebevel weigerde omdat de abt geen vluchtrisico vormde. Ook nu weer protesteerde de tempeladvocaat met een petitie.

Volgens de advocaat is de abt allergisch geworden voor zijn medicijnen en voelt hij zich duizelig. De vier (!) artsen van de abt hebben hem geadviseerd twee maanden te rusten. Vandaar dat de abt maandagochtend niet kon opdraven bij de DSI en de tempel de DSI had gevraagd ’s middags naar de tempel te komen.

Advocaat Samphan Sermcheep zegt: ‘Ik kan verzekeren dat dit geen vertragingstactiek is. Sinds de abt ziek is, moet ik me melden bij de onderzoekers [van de DSI]. De tempel  heeft er geen bezwaar tegen wanneer de DSI zijn eigen artsen stuurt om de abt te onderzoeken, maar dat moeten wel specialisten zijn op het gebied van de ziekte van de abt. De vier artsen die de abt behandelen, beslissen dat.’ (Bron: website Bangkok Post, 17 mei)

Op de foto staat de advocaat de pers te woord.

Achtergrond
Waar draait het om? De abt [en ook de tempel en een non] hebben in totaal een bedrag van 1,2 miljard baht ontvangen van de KCUC. De hamvraag is: wisten ze dat het geld ontvreemd was uit de kas van de KCUC? In totaal is bij de spaarcoöperatie 12 miljard baht verdwenen. De voormalige voorzitter is daarvoor tot 16 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Voor zover ik weet, gaan anderen ook nog vervolgd worden. De spaarders zitten intussen met de gebakken peren. Of ze ooit hun geld terugzien en hoeveel, weet ik niet.

Over de ziekte van de abt meldden eerdere berichten dat hij een gezwollen been heeft, een ontstoken wond aan zijn voet en hij lijdt aan diep-veneuze trombose. Hij wil niet in het ziekenhuis worden opgenomen. Ik heb de indruk dat de ziekte van de abt (72) lichtelijk overdreven wordt, tenzij hij van porselein is. Het zal mij benieuwen wie de machtsstrijd gaat winnen. Voor de DSI is het op eieren lopen, want de tempel heeft een grote achterban: van volgelingen (zie de homepagina) en van monniken uit het hele land.

Columniste Sanitsuda schreef in Bangkok Post over de omstreden tempel: ‘Wat Phra Dhammakaya onderwijst dat iemand zijn toegang tot de hemel kan kopen door donaties aan de tempel. Hoe meer donaties, hoe luxueuzer je vastgoed in de hemel’ (22 april).

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Uitstel verkiezingen als ontwerp-grondwet sneuvelt

18 mei – Stok achter de deur? Dreigement? Wanneer de bevolking de ontwerp-grondwet op 7 augustus afwijst, wordt een nieuwe grondwetcommissie gevormd, wat tot gevolg kan hebben dat de verkiezingen worden uitgesteld, zegt vice-premier Prawit.

Prawit WongsuwonPremier Prayut, die tot nu toe niet wilde zeggen wat er bij een afwijzing zou gebeuren, had er al op gehint zonder een tijdspad aan te geven. Als de ontwerp-grondwet sneuvelt, zou hij moeten aanblijven om voor een nieuwe grondwet en verkiezingen te zorgen.

Prawit maakt zich geen zorgen over de mogelijkheid dat de grondwet sneuvelt. De grondwetten opgesteld door de eerste grondwetcommissie en de huidige, en de grondwetten van 1997 en 2007 zouden in dat geval de basis kunnen vormen voor een derde versie, maar eerst zou de interim-grondwet aangepast moeten worden.

Gevraagd of de verkiezingen zoals gepland in de routekaart naar democratie (roadmap) in september 2017 plaatsvinden, zegt Prawit: ‘Ik weet het niet, maar we proberen de roadmap te volgen. Ik heb het alleen over een mogelijk uitstel, omdat het niet bekend is hoe lang elke stap duurt, waaronder aanpassing van de interim-grondwet.’

Maar Prawit is optimistisch over de uitkomst van het referendum. ‘De mensen accepteren het leger omdat soldaten in tijden van overstromingen en droogte hulp bieden. Niet omdat ze bang zijn van soldaten. De mensen houden van hen omdat ze niets te maken hebben met politiek. Bovendien zijn de prestaties van de NCPO bevredigend, vooral op economisch gebied.’

De beperkingen voor politieke partijen om hun mening te geven, worden mogelijk versoepeld. Vice-premier Wissanu, verantwoordelijk voor juridische zaken, gaat samen met de Kiesraad voor alle politieke partijen forums organiseren, waarop ze hun standpunt bekend kunnen maken.

Prawit: ‘De NCPO verandert haar opstelling niet, we willen alleen maar het ventileren van meningen toestaan – om manieren te openen zodat ze zich kunnen uiten.’ (Bron: website Bangkok Post, 17 mei) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

LGBTI rally Siam Square

LGBTI-rechten nog niet vanzelfsprekend

18 mei – Er mag dan sinds vorig jaar een wet zijn, die de rechten van LGBTI*-burgers garandeert en onbillijke behandeling voorkomt, maar de praktijk is weerbarstig. Op het seminar ‘Standing up to change for equality in Thai society: Gender Equality Act’ vertelde een transgender dat haar de toegang was geweigerd tot een pub aan de Rama IX weg. De portier liet haar niet naar binnen omdat ze als vrouw gekleed was en volgens haar ID-kaart een man was. ‘Ik huilde in het bijzijn van iedereen. Was het mijn schuld dat ik transgender ben?’

Op het seminar, georganiseerd door de Thai Transgender Alliance ter gelegenheid van International Day Against Homophobia and Transphobia, zei Ronnaphom Samakkikarom (geen functie): ‘Onwetendheid van Thais over het welzijn van LGBTI mensen wordt gezien als barrière om gelijkheid in de samenleving te creëren. De mensen zouden de wet moeten bestuderen, zodat ze begrijpen dat er meer dan twee seksen in de wereld zijn.’

Adjunct-gouverneur Pussadee van Bangkok hield een pleidooi voor ‘verscheidenheid in eenheid’. ‘Op zekere dag moet Bangkok een stad worden waarin alle mensen sekseverschillen respecteren. […] Zelfs voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen is lang gevochten, dus het zal ook voor de LGBTI lang duren, maar we werken eraan.’

* LGBTI: Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex

Foto: Rally van vrolijk uitgedoste LGBTI-actievoerders bij Siam Square om de Gender Equality Act onder de aandacht te brengen. Gisteren was International Day Against Homophobia and Transphobia.

Leger wil Russische heli’s kopen

18 mei – Premier Ptayut is gisteren met een wensenlijstje van het leger naar Rusland vertrokken. Het leger wil twaalf Russische Mi-17V5 helikopters kopen ter vervanging van het Amerikaanse transport toestel CH-47 Chinook. De helikopter gaat dienst doen bij rampenbestrijding en troepenverplaatsingen.

Mi-17V5 helikopterVoor helikopters in plaats van vliegtuigen is gekozen omdat het budget beperkt is. Het wachten is op toestemming van het kabinet. Vorig jaar betaalde India 800 miljoen baht voor de helikopter. Het leger koopt ook Chinese VT4 tanks. De prijs-kwaliteit verhouding is volgens een legercommissie redelijk, zegt legercommandant Teerachai. Hij heeft ze zelf ook al in China bekeken.

Prayut is tot zaterdag in Rusland voor de Asean-Russia Commemorative Summit die donderdag in Sochi begint. Ook wordt een bilaterale bijeenkomst gehouden om de relaties tussen beide landen te versterken In 2017 is het 120 jaar geleden dat Thailand en Rusland diplomatieke betrekkingen aanknoopten.

Chaiwat Khamchoo, hoogleraar politicologie aan de Chulalongkorn universiteit, zegt dat het bezoek van Prayut aan Rusland niets te maken heeft met de druk die de VS sinds de coup op Thailand uitoefent. ‘Thailand moet militair materieel in China en Rusland kopen, omdat westerse landen hun relatie met het land hebben beperkt. De regering zegt dat de aankoop [van de heli] noodzakelijk is voor hulpverlening, maar de achterliggende feitelijke reden is een andere.’

‘Zonder persvrijheid geen goede verslaggeving’

18 mei – Als de vrijheid van de pers wordt beperkt, kan er nooit verantwoorde verslaggeving zijn’, zei NBTC-lid Supinya Klangnarong gisteren op een seminar ter herdenking van World Press Freedom Day (3 maart – ach ja, beter laat dan nooit). Ze hield een pleidooi voor grotere persvrijheid zodat journalisten accuraat, eerlijk en gebalanceerd kunnen berichten.

Volgens Supinya wordt al tien jaar een verhit debat gevoerd tussen degenen die wijzen op de beperkingen en er actie tegen voeren, en degenen die journalisten en redacteuren oproepen meer verantwoordelijkheid te tonen. Maar die twee polen, vrijheid en verantwoordelijkheid, zijn onscheidbaar, meent ze.

Voice TV-presentator Pannika zegt dat de Thaise mediawetten en regels de consument niet beschermen tegen bevooroordeelde berichtgeving. Ze worden daarentegen gebruikt om de belangen van de regering en degenen die aan de macht zijn, veilig te stellen.

Thailand was ooit, zegt ze, een veilige haven in Zuidoost-Azië waar de media relatief vrij waren, maar inmiddels is het het land gezakt op de wereldranglijsten. Van de tien Asean-landen zette Freedom House Thailand op de achtste plaats. Het meest angstaanjagend vindt ze niet dat soldaten redacties mogen bezoeken, alhoewel het erg genoeg is als het gebeurt, maar ‘het is veel angstaanjagender om te zien dat journalisten zelfcensuur plegen’. ‘Journalisten zijn gespannen, want iedereen is bang door de junta opgeroepen te worden voor een attitude adjustment als ze te ver gaan.’

Bilal Mohammed aka Adem Karadag 16 feb 2016 aankomst rechtbank

Kort nieuws woensdag 18 mei

– Bilal Mohammed aka [also known as] Adam Karadag (foto, februari 2016) brak gisteren voor het oog van de camera’s in tranen uit toen hij naar de rechtbank werd gebracht. ‘Ik ben geen dier’, zei hij. ‘Ik ben een mens, ik ben een mens.’

De Uighur moslim en medeverdachte Yusufu Mieraili worden vervolgd voor de bomaanslag bij de Erawan Shrine in Ratchaprasong (Bangkok), vorig jaar augustus. Daarbij kwamen twintig personen om het leven en werden 125 gewond, waaronder veel etnische Chinezen.

Bilal en Yusufu, die naar de rechtbank werden gebracht voor een review [?] van getuigen, ontkennen alle beschuldigingen. Bilal zou de bom hebben geplaatst en Yusufu (‘We zijn onschuldig. Help ons, help ons. Waar zijn de mensenrechten?’) zou hem tot ontploffing hebben gebracht. Behalve door de regering wordt de aanslag door mensen met verstand gezien als wraak voor de deportatie van 92 Uighur vluchtelingen naar China, waar ze hun leven niet zeker zijn.

De rechtszaak zal nog wel even duren, want advocaten zeggen dat het OM en de verdediging wel 250 getuigen willen laten opdraven. Mohammed’s advocaat hoopt dat de rechtszaak voor het eind van het jaar wordt afgerond, maar ze zou zich ook nog een jaar langer kunnen voortslepen. (Zie verder de pagina bomaanslag Ratchaprasong)

– Gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet heeft premier Prayut de inspecteur-generaal van de politie, Chaiya Siri-amphankul, benoemd tot hoofd van het Anti-Money Laundering Office. De premier heeft de normale selectieprocedure terzijde geschoven omdat potentiële kandidaten met de post van adjunct op het punt van pensionering staan.

– Morgen voelt de politie de huurster van een luxe appartement op de 39ste verdieping van een flat aan de South Sathon Road (Bangkok) aan de tand. Vorig jaar maakte een 14-jarig meisje een dodelijke val uit het appartement. De ouders van het slachtoffer hadden de CSD gevraagd de politie van Sathon onder druk te zetten het onderzoek te versnellen. Het meisje, op vakantie in Thailand, logeerde bij een vriendin, wier moeder nu gehoord wordt. Die nacht waren de moeder, haar zoon en dochter, en twee dienstbodes in de flat.

Protest die repeat– Vandaag deel 3 van de zevendelige serie 2 years after coup. Kop en onderkop luiden: Judicial affairs in reform crosshairs en Regime targets 35 laws for ‘efficiency’ amendments.Lees het zelf maar, want deze jongen gaat nu een dutje doen.

Op de voorpagina van het Life-katern een groot artikel met hetzelfde logo maar zonder volgnummer. Kop: Protest, die, repeat? Onderkop: Many believe the political violence of the past can visit Thailand again.

– 24 jaar geleden maakte Suchinda Krapayoon met harde hand een eind aan straatprotesten in Bangkok. Tientallen demonstranten kwamen om het leven en bijna duizend werden gewond. Sindsdien staat het incident bekend als Black May. Gisteren vergaten voormalig oppositieleider Abhisit en UDD-voorzitter Jatuporn even hun politieke verschillen en plantten samen een boom.

Op een forum in het Suan Santiporn park deden politici en academici een beroep op de Kiesraad om artikel 61 van de referendumwet toe te passen, zodat het referendum niet verknoeid wordt, maar Abhisit waarschuwt de raad niet te overdrijven. Wanneer de bevolking niet de kans krijgt, meningen te delen, heeft het geen zin een referendum te houden, zei hij.

Artikel 61 verbiedt teksten, plaatjes en en geluiden die ‘inconsistent [zijn] with the truth or are violent, aggresive, rude, inciting or threatening and aimed at preventing a voter from casting a ballot or vote in any direction shall be considered as disrupting the referendum’. Het verbod heeft betrekking op commentaren die via de media, online kanalen en op andere wijze worden verspreid. Op overtreding staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 200.000 baht.

– Het Teacher Network of Thailand heeft premier Prayut gevraagd het besluit van de NCPO [lees: van hemzelf] van vorig jaar om bestuursleden van drie lerarenorganisaties uit hun functie te zetten, ongedaan te maken. Prayuth zette hen aan de kant omdat hem klachten hadden bereikt over corruptie, waarna het ministerie van Onderwijs het bestuur overnam. Drie panels deden onderzoek naar de beschuldigingen. Voorzitter Ongkorn van het netwerk vindt dat ze lang genoeg de tijd hebben gehad om schuldigen aan te wijzen.

Het netwerk heeft ook het ministerie gevraagd onderzoek te doen naar ‘onregelmatigheden’ in het Funeral Assistance Programma for Teachers and Educational Personnel. Provinciale besturen zouden nabestaanden slechts 200.000 baht van de 900.000 baht waarop ze recht hebben, hebben uitbetaald en ze moeten vaak een jaar op de rest wachten.

Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat het kantoor van de Teachers Council bekijkt of het tijdelijk beheer van het ministerie nog nodig is. (Zie ook de pagina Corruptie 2)

– Drie Thaise schippers hebben kans gezien te vluchten nadat hun vissersboten die onder Maleisische vlag voeren bij de Kalimantan eilanden in Indonesië met tientallen bemanningsleden aan boord in beslag waren genomen. Ze werden op 12 april aangehouden en ontsnapten op 7 mei door midden in de nacht over de muur van het detentiecentrum te klimmen. Volgens het ministerie van Visserij in Jakarta kwamen de 79 bemanningsleden uit Cambodja en Myanmar. De meesten hadden valse Thaise reisdocumenten, wat wijst op mensenhandel.


 

Spectaculaire beelden van een brand bij de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road (Bangkok). Daar vloog maandagmiddag de verblijfplaats van bouwvakkers in brand. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling. De brandweer had meer dan een uur nodig om de brand onder controle te krijgen. Vermoedelijke oorzaak kortsluiting. Er waren geen gewonden. Klik hier voor de video.

[Ter toelichting: In Nederland gaan bouwvakkers na gedane arbeid naar huis of naar de kroeg, maar in Thailand, vooral op de kleinere bouwplaatsen, wonen bouwvakkers op de bouwplaats in provisorisch opgetrokken bouwsels. Veel bouwvakkers komen uit Cambodja.]


 

Pa Nai Krung

Bosaanleg: Het beste beheer is geen beheer

17 mei – De beste manier om een bos van inheemse bomen aan te leggen is door de bomen natuurlijk te laten groeien. Het beste management is geen management, zegt de Japanse botanist Akira Miyawaki.  En dat is wat staatsoliebedrijf PTT heeft gedaan bij de aanleg van Pa Nai Krung, een bos van 12 rai, een kwartiertje rijden vanaf luchthaven Suvarnabhumi.

Geen rijtjes bomen, maar willekeurig geplant, snelle en langzame groeiers door elkaar. Het bos is nog niet dicht begroeid als een echt bos, maar dat komt wel in de loop der jaren. Als de bomen allemaal volwassen zijn, zal het gebied bedekt zijn met bomen, struiken en kruiden.

Het bos, aangelegd op een voormalige afvalstortplaats, is verdeeld in drie secties: bos (75 pct), water (10 pct) en land (15 pct). De toegang bestaat uit een aangestampte aarden wal, die als warmte isolering dient doet. Er is een permanente expositie met zaden van verschillende bomen. Een film toont hoe Bangkok vroeger was verbonden met de omgeving, zoals blijkt uit de naam Bangkok zelf (olijf) en namen van districten, zoals Bang Kae dat vroeger vol stond met agave bomen. En een korte film laat zien hoe bomen en bossen een bijdrage leveren aan het ecologisch systeem.

Pa Nai Krung 3

Daarna betreden de bezoekers het bos. Een skywalk, leidend naar een uitkijktoren, biedt een mooi uitzicht op het bos. Want dat is het concept: geen plaats om alleen maar te recreëren, maar een plaats waar mensen kunnen leren wat het nut van bossen voor mensen is, waar ze kunnen leren de natuur in hun leven een plaats te geven.

Pa Nai Krung 2Voordat het bezoek eindigt, worden de bezoekers opnieuw naar de tentoonstellingsruimte geleid voor informatie over de relatie tussen mens en bos, bebossing technieken en verschillende theorieën. ‘We hopen dat het project een gelegenheid biedt voor mensen om zich te realiseren hoe belangrijk bossen zijn. We hopen ook dat het helpt hen meer bewust te maken over het belang van bosbehoud. En aan te moedigen meer bomen te planten’, zegt Prasert Salinla-Umpai van PTT. (Bron : Bangkok Post, 16 mei)

Pa Nai Krung is van dinsdag tot zondag dagelijks geopend van 9 tot 16 uur. De toegang is gratis. Zie verder www.pttreforestation.com. Helaas niet in het Engels, maar het filmpje geeft wel een goed beeld van het bos.

Zaken doen met een bedrijf? Kijk eerst op de BDD-site

17 mei – Wilt u weten of een bedrijf bonafide is, raadpleeg de website van het Business Development Department (BDD) en tik de naam van het bedrijf in. De dienst heeft 630.000 rechtspersonen geïnspecteerd en geconstateerd dat 18.756 een risico vormen omdat ze niet de exacte locatie van hun kantoor hebben opgegeven of omdat de verplichte financiële jaarverslagen ontbreken.

Bij elke registratie plaatst de dienst een opmerking, bijvoorbeeld dat het bedrijf een naam heeft die sterke gelijkenis vertoont met een groot of bekend bedrijf, zoals Mitsubishi Electric Automation (Thailand). Die kan mensen op het verkeerde been zetten. Ook wordt gewaarschuwd voor bedrijven waarvan de registratie is ingetrokken.

Let vooral ook op het gestort kapitaal. Het kan overdreven zijn. Zo trok de dienst de registratie van een bedrijf in dat zijn gestort kapitaal zei te hebben verhoogd van 1 miljoen naar 100 miljard baht. Dat is onmogelijk, zegt directeur-generaal Pongpun.

Maar het BDD deelt ook complimentjes uit aan bedrijven die eerlijk zaken doen, verantwoording afleggen en een good governance corporate beleid voeren. Met anti-corruptie organisaties wordt nog overlegd over bedrijven die een anti-corruptie en steekpenningen beleid hebben, zodat de dienst ook daarover een opmerking aan de registratie kan toevoegen.

In de eerste vier maanden van dit jaar is het aantal nieuwe registraties met 2 procent op jaarbasis verminderd naar 21.500. Nieuwe registraties hebben meestal betrekking op algemene constructie, vastgoed, de verkoop van machinerie, voedsel en restaurants en bedrijfsconsulting. (Bron: Bangkok Post, 16 mei)

Vluchtsimulator voor de Boeing 737

Thai Lion Air opent trainingscentrum

17 mei – Toen ik als freelancer voor Shell Venster werkte, het PR-blad van Shell, heb ik eens een reportage gemaakt over Hydraudyne in Boxtel, een bedrijf dat hydrauliek maakte voor vlucht- en legertank simulatoren en kermisattracties. Shell was er bij betrokken als leverancier van smeerolie waarbij de uitdaging was de startweerstand te verkleinen teneinde de simulatie zo ‘echt’ mogelijk te laten lijken.

Ik moest hieraan denken bij het bericht dat Thai Lion Air, een dochter van de Indonesische Lion Air groep, in Pathum Thani een trainingscentrum heeft gebouwd met een simulator voor de nieuwe generatie van Boeing 737 toestellen, waarmee de maatschappij voornamelijk vliegt (op de foto nog in aanbouw). In het trainingscentrum worden niet alleen piloten en co-piloten getraind, maar ook cabine- en onderhoudspersoneel.

TLA is een snelgroeiende budgetmaatschappij met 239 piloten, die vanaf Don Mueang opereert. Dit jaar zijn 17 captains en 34 co-piloten nodig, volgend jaar 33. De vloot bestaat uit 8 toestellen van het type Boeing B737-800 en 13 B737-900ER. De komende maand wordt de vloot met drie toestellen uitgebreid.

Tot nu toe stuurde TLA haar personeel voor trainingen naar Singapore en Indonesië, maar dat is vanaf juli niet meer nodig, wat een besparing van 50 miljoen baht per jaar oplevert. Een leuk bedrag om de investering van 400 miljoen baht terug te verdienen. De maatschappij richt zich op China en India voor uitbreiding van haar netwerk, dat nu grotendeels uit binnenlandse bestemmingen bestaat. (Bron: Bangkok Post, 16 mei)

Klein Preah Vihear mag toch

17 mei – De replica van Hindu-tempel Preah Vihear wordt niet gesloopt en gaat open voor toeristen. Vice-premier Prawit maakte gisteren de draai van 180 graden bekend. Hij zei dat de miniatuur tempel geen probleem vormt omdat die op Thais grondgebied staat. Eerder maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bezwaar uit angst dat Klein Preah Vihear de relatie met Cambodja zou kunnen schaden.

Prawit zei: ‘Het is alleen maar correct dat de replica op Thaise bodem is gebouwd. De constructie kan geen problemen opleveren. Het is ons grondgebied, we kunnen haar bouwen waar we maar willen.’

De replica [van de tempel toen die nog in goede staat was] op een schaal van 1:10 is het geesteskind van de commandant van het 6th Infantry Regiment. Hij betaalde het uit eigen zak. Er is zes maanden aan gewerkt. Kort na de opening werd het bedekt met zwarte doeken en de goede man kreeg een strafoverplaatsing.

Maar Prawit ontkent dat de replica de reden van zijn overplaatsing was. Wat dan wel de reden was, vermeldt het bericht niet. Dat mensen zenuwachtig werden omdat de replica in de buurt van het gebied is gebouwd, waarover Thailand en Cambodja twisten [de beruchte 4,6 vierkante kilometer], noemde Prawit niet onverwacht.

Voor voorgaande berichten raadpleeg de pagina Preah Vihear.

Prayut kapittelt Amerikaanse ambassadeur

Prayut geeft Amerikaanse ambassadeur een standje

17 mei – De Amerikaanse ambassadeur Glyn T Davies heeft het verbruid bij premier Prayut. Want hij heeft het gewaagd kritiek te hebben op de mensenrechtensituatie in Thailand en daar is natuurlijk niets mis mee, vindt Prayut. [In Genève denken ze er anders over.] ‘Is Thailand een kolonie van de VS? Heeft zijn mening zich tegen hem gekeerd? Steeds meer Thais koesteren wrok tegen hem en ik moet de gemoederen tot bedaren brengen.’

Maar de regering spreekt met twee tongen, want minister Don (Buitenlandse Zaken) riep de bevolking gisteren op het commentaar van de ambassadeur te negeren omwille van de Thai-Amerikaanse relatie. Hij noemde de kritiek eerst een ‘verspreking’, maar zei later dat ze met opzet kan zijn geuit, omdat hij de door het State Department geleverd commentaar van papier voorlas. Minister Prawit (Defensie) maant degenen die zich geërgerd hebben, af te zien van acties tegen de ambassadeur.

Wat vooral ook schuurde was dat Davies zijn kritiek uitte na een gesprek met minister Don, maar tijdens dat gesprek had hij de mensenrechtenkwestie niet aangesneden. Dat ergerde Don volgens Matichon Online, erop wijzend dan Don enkele keren diep zuchtte en dat de papieren die hij vasthield, trilden toen Davies zijn verklaring aflegde.

Prayut noemt Davies’ zwijgen tijdens het gesprek een gebrek aan goede manieren. Verder zei de premier dat Davies kennis ontbeert over wat er in Thailand gebeurt. ‘De ambassadeur baseerde zijn commentaar vermoedelijk op algemene Amerikaanse democratische principes en informatie die hij uit de media heeft gehaald.’

De krant vermeldt het niet, maar de website vermeldt nog dat de Bangkok Shutdown beweging [wordt de PDRC daarmee bedoeld?] de ambassadeur hard heeft aangevallen. Arthit Ourairat, voormalig politicus en rector van de Rangsit universiteit, eist dat de regering Davies tot persona non grata  verklaart en hem het land uitzet. [Ja, kan het nog gekker?]

Foto: Het portretje van Davies met de diagonale rode streep en ‘Get out’ is ontleend aan een internetpost van adjunct-woordvoerder Mallika van de Democratische partij. Maandagavond had het vijfduizend ‘likes’ gescoord.

Eerdere en gerelateerde berichten:
16 mei: Topambtenaar Charnchao draagt roze bril
13 mei: Kort nieuws
12 mei: Mensenrechten: Thailand verdedigt zich met ‘holle frases’.
11 mei: Thailand in Genève op de pijnbank
9 mei: Moeder van actievoerder vrij op borgtocht
8 mei: Zoon voert actie, moeder gearresteerd

Analyse: Stabiliteit gaat ten koste van vrijheid

17 mei – Gisteren besteedde ik ruim aandacht aan een analyse van twee jaar junta (zie: Analyse: Twee jaar junta stellen teleur). Vandaag opent de krant met de tweede analyse onder de kop Stability at the cost of freedom, maar die mag u zelf lezen op de website, want deze jongen heeft geen zin al dat geleuter te melden. Met de kop is het artikel trouwens adequaat samengevat.

Niettemin een enkel citaat:
• Prawit (vice-premier, minister van Defensie en adjunct-hoofd van de NCPO): Toeristen hebben veel meer vertrouwen in hun veiligheid wanneer ze in Thailand rondreizen.
• Ook Prawit: Als je wilt dat de soldaten teruggaan naar de kazernes, moeten de mensen helpen de rust in het land te verzekeren en de situatie te normaliseren.
• Prayut: Militaire rechtbanken verschillen niet van civiele rechtbanken, want verdachten kunnen juridisch advies vragen aan advocaten en een verzoek om vrijstelling op borgtocht doen. Ze zorgen alleen voor een snelle procedure.

Er volgen nog vijf afleveringen van de serie 2 years after Coup.

Demonstratie bij het NACC kantoor tegen het DSI-onderzoek

DSI vs abt Dhammachayo; ’t gaat hard tegen hard

17 mei – De machtsstrijd tussen de DSI (Thaise FBI) en abt Dhammachayo van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani blijft maar doorgaan, want een machtsstrijd mogen we het wel noemen. De DSI eist nu een medisch rapport als bewijs dat hij werkelijk te ziek is om aan de dagvaarding van de DSI gehoor te geven en ze wil een volmacht zien nadat zijn advocaat en artsen gisteren de DSI aanvullende informatie hadden verstrekt over de gezondheidstoestand van de abt.

Verdacht is dat de abt niet is opgenomen in een ziekenhuis. Volgens zijn advocaat hoeft dat niet want veel van zijn volgelingen zijn arts en hij wordt behandeld in een steriele kamer in de tempel.  De abt wil in de tempel sterven en niet elders. In een eerder bericht werd als verklaring gegeven dat de abt het ziekenhuis en de overige patiënten niet tot last wil zijn, omdat veel volgelingen hem zouden willen opzoeken.

Dhammachayo kwam vorige maand tweemaal niet opdagen bij de DSI. Maandag had hij weer moeten komen, maar de tempel liet weten: Mohammed moet maar naar de berg komen. En dat deed de DSI gisteren, ze sprak in de tempel met de advocaat en twee artsen.

Het medisch rapport dient voor 10 uur vanochtend te worden overhandigd. Daarna beslist de DSI of de abt in de tempel geïnformeerd gaat worden over de beschuldigingen tegen hem. [Zoals bekend heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative] Minister Paiboon (Justitie) zegt dat de DSI maar naar de tempel moet gaan, als ze geen andere keus heeft.

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Zie ook de homepagina. Foto: Demonstratie bij het NACC kantoor tegen het DSI-onderzoek.

Klong Dan: Financiën stapt naar de rechter

17 mei – Het ministerie van Financiën gaat toch de Administrative Court vragen de Klong Dan zaak te heropenen. Het ministerie reageert daarmee op de Rekenkamer, die volgens het bericht van gisteren dreigde naar het hooggerechtshof te stappen, indien het ministerie passief bleef, maar volgens het bericht van vandaag gaat het om de Supreme Administrative Court. [Zucht!]

De langslepende zaak, het grootste corruptieschandaal van Thailand, is terug in het nieuws omdat het Anti-Money Laundering Office de compensatiebetalingen aan het consortium dat de AWZI* Klong Dan heeft aangelegd, heeft bevroren. Amlo verdenkt het consortium ervan ook gefraudeerd te hebben evenals de toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (10 jaar cel) en drie hoge ambtenaren (20 jaar cel) van het Pollution Control Department (PCD).

Compensatie van 9,8 miljard baht is in 2014 bevolen door de Supreme Administrative Court omdat de PCD het contract voortijdig beëindigde toen de corruptie aan het licht kwam. Nog steeds ligt de AWZI er werkeloos bij en is niet duidelijk wat ermee gaat gebeuren.

De regering vindt de beslissing van Amlo riskant. Het consortium zou nu de overheid kunnen aanklagen omdat niet wordt voldaan aan het bevel van de Supreme Administrative Court. Als het consortium in het gelijk wordt gesteld, kost dat de regering een lieve duit: niet alleen de resterende tranches (6 miljard baht), maar ook een schadevergoeding.

Lees alles over Thailand’s grootste corruptieschandaal op Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater. Voor een beknopte samenvatting, zie het kader Troubled History.

* AWZI: Afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Moord op broodbezorger; demonstratie voor hoofdbureau van politie

Moord op broodbezorger: Geen ‘voorbedachten rade’, zegt politie

17 mei – Alhoewel beelden van beveiligingscamera’s toch duidelijk aantonen dat het om een moord met voorbedachten rade ging, wil de politie er niet aan. De zeven verdachten (zes mannen en een jonge vrouw) van de moord op broodbezorger Somkiat hadden, toen ze op 1 mei met grote messen naar de bakkerswinkel in Lat Phrao gingen, niet de bedoeling de man te doden, ze wilden zichzelf alleen maar beschermen, redeneert waarnemend commandant Sanit van de gemeentepolitie Bangkok. Althans daar is geen duidelijk bewijs voor. Maar mocht uit nader onderzoek blijken dat dit er wel is, dan verzwaart de politie de tenlastelegging.

De advocaat die de nabestaanden bijstaat, heeft gisteren commissaris Chakthip van het landelijke korps een brief overhandigd met het verzoek om rechtvaardigheid voor de familie. Familieleden ondersteunden hem voor het hoofdbureau met foto’s en teksten die (als je Thais kunt lezen) niets aan duidelijkheid te wensen overlieten (foto).

Maar de politie wil vooralsnog niet wijken voor de sociale druk. Sanit wijst erop dat moord met voorbedachten rade een ernstig vergrijp is waarop de doodstraf staat; doodslag kent een gevangenisstraf van 15 jaar tot levenslang. Als de politie iemand moord met voorbedachten rade ten laste legt, wanneer ze niet over voldoende bewijs beschikt, zou ze daarvoor vervolgd kunnen worden. [Beetje kromme redenering want het OM beslist daarover; de politie adviseert slechts]

Op internet wordt campagne gevoerd voor een strengere straf dan doodslag. Internetgebruikers vermoeden dat de politie aarzelt omdat vier van de verdachten zoontjes van agenten zijn.

Eerdere berichten:
10 mei: Advocaat: Het was moord met voorbedachten rade
3, 4, 5 en 9 mei: Kort nieuws

Kort nieuws dinsdag 17 mei

– Het onderzoek naar de verbrande menselijke beenderen, die in nationaal bosreservaat Kud Chap (Udon Thani) zijn gevonden, heeft een eerste verdachte opgeleverd. De man (57) gaat vervolgd worden wegens moord met voorbedachten rade op een lokale krediet verstrekker, die hij samen met een voormalige politieagent van het lokale politiebureau Ban Phue en veroordeeld crimineel in 2014 pleegde, waarna ze het lichaam tussen autobanden in het bos verbrandden. Volgens de aangehouden man brak de agent de nek van het slachtoffer.

De agent zit een levenslange gevangenisstraf uit wegens een andere moord op een female officer van de TAO (gemeentebestuur) Champamong in Ban Phue. In het bos dat bekend staat als ‘charred body cemetery’ zijn op 23 plaatsen beenderen gevonden van vermoedelijke slachtoffers van ontvoering en moord waarbij mogelijk de politie betrokken was.

– De gevangene uit Myanmar die zaterdag in de districtsgevangenis van Mae Sot (Tak) een gevangenbewaarder door een hamerslag op zijn hoofd doodde, heeft zich door ophanging van het leven beroofd. De man zat sinds 10 april gevangen voor een poging tot moord, waarvoor hij 10 jaar had moeten brommen.

Humvee gekanteld– Op de eerste schooldag na de zomervakantie is gisteren in Mayo (Pattani) een Humvee met soldaten gekanteld nadat een bom in een gasfles van 50 kg was ontploft. Vier soldaten werden licht gewond. De soldaten hebben tot taak onderwijzers en leerlingen naar school te begeleiden. De ontploffing vond plaats om 1 uur ’s middags, dus die zullen nog wel op school gezeten hebben.

– De ouders van een 14-jarig meisje dat vorig jaar van de 39e verdieping van een luxueus flatgebouw aan de South Sathon Road (Bangkok) een dodelijke val maakte, hebben de CSD gevraagd de zaak in onderzoek te nemen, want het politieonderzoek schiet maar niet op. Zelfs getuigen zijn nog niet opgeroepen voor verhoor.

De dochter was uit Denemarken op vakantie naar Thailand gekomen en overnachtte bij een vriendin. Ze had een alcoholpromillage van 231 milligram per 100 milliliter bloed, en op haar armen zaten ernstige schaafwonden, hetgeen de ouders verdacht lijkt. Niemand van de aanwezigen in de flat zegt iets gemerkt te hebben, want ze sliepen. De Britse vader van het meisje werkt voor Bangkok Post. De CSD gaat de huurster van de flat en de districtspolitie over de zaak ondervragen.

– Zeven maritieme nationale parken in de Andaman Zee zijn door de DNP gesloten, zodat de natuur, waaronder koraalriffen, zich kan herstellen. Ze hebben ernstig te lijden gehad onder het massatoerisme.

In Satun zijn op de eilanden Tarutao, Ardang en Rawee bijna alle populaire toeristische bestemmingen en duikplekken in de zee tot 15 oktober gesloten. Koh Lipe blijft open; boten mogen er nog langs de kust afmeren.

In Phangnga zijn de kustlijn, stranden en koraalriffen van nationaal park Similan voor onbepaalde tijd verboden terrein. Koh Tacha blijft definitief gesloten. Het ecosysteem en koraalriffen zijn er zwaar beschadigd. Het eiland werd dagelijks door honderden toeristen bezocht. Op twee plaatsen bij de Similan eilanden mag nog gedoken worden.

– Thai Airways International heeft in het eerste kwartaal een nettowinst geboekt van 6 miljard baht dankzij kostenbesparingen en de lage brandstofprijs. Alhoewel de omzet van THAI en dochterbedrijven met 2,7 procent is gedaald naar 50,1 miljard baht, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, heeft THAI dat kunnen compenseren door de kosten met 8,8 procent naar 43 miljard baht terug te dringen.

De nationale luchtvaartmaatschappij ziet lichtpuntjes na drie verliesgevende jaren, maar daar moet wel hard aan gewerkt worden. ‘We moeten nieuwe marketing strategieën toevoegen om ons concurrerender te maken’, zegt president Charamporn. THAI heeft vooral last van de budgetmarkt die sterk toeneemt.

Van 2013 tot 2015 maakte THAI een verlies van 40,6 miljard baht. De eerste negen maanden van 2015 waren met een verlies van 18 miljard baht dramatisch, maar het vierde kwartaal voorkwam dat een record werd verbroken. Voor dit jaar wordt een winst van 2 miljard baht verwacht.

– ’t Is een bekende verdediging van politici die onder vuur liggen: Dat heb ik zo niet gezegd, en misschien is dat ook wel zo want de media blinken niet uit in nauwkeurig citeren.

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie ontkent gezegd te hebben dat de bevolking maar voor de ontwerp-grondwet moet stemmen zodat ze later wijzigingen die gewenst worden, kan aanbrengen.

Nee, hij heeft gezegd dat op dit moment de tekst niet gewijzigd kan worden. Fouten of tekortkomingen kunnen in de toekomst worden gecorrigeerd. Die kunnen nodig zijn wanneer de situatie van het land verandert.

Meechai reageerde op kritiek van enkele anti-regeringsgroepen en Pheu Thai politici, maar eerlijk gezegd ontgaat het subtiele verschil tussen beschuldiging en verdediging mij, dus beëindig ik nu Nieuws uit Thailand met een verwijzing naar het artikel Referendum remark ‘twisted’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)


 

Kinderopvang Khru Noi gesloten 2

Doek valt voor kinderopvang; emotioneel afscheid

16 mei – Na 35 jaar is het doek gevallen voor de kinderopvang van Nualnoi Timkul, beter bekend als Khru Noi. De 73-jarige vrouw heeft een schuld van 800.000 baht bij geldwoekeraars en de leeftijd begint een rol te spelen. Zondag maakte ze de sluiting bekend te midden van haar pupillen, ouders en acht vrijwilligers. De kinderen zongen een afscheidslied, ze gaven haar om beurten een bloem of guirlande waarbij tranen rijkelijk vloeiden.

Nualnoi zegt dat ze haar huis dat 117 vierkante wah meet (168 vierkante meter), voor negen miljoen baht te koop zet om de schuld te vereffenen. Volgens de krant meten huis en grond echter 700 vierkante meter. Na de verkoop betrekken zij en haar echtgenoot een klein huis. Haar twee kinderen zijn afgestudeerd, dus daar hoeft ze zich geen zorgen meer om te maken. Nualnoi gaf toe dat de opgebouwde schuld te wijten is aan haar slecht financieel beheer. Tweemaal eerder in 2010 en vorig jaar dreigde al sluiting.

Het afscheid werd bijgewoond door minister Adul van Sociale Zaken en adjunct-politiecommissaris Pongsapat. Pongsapat gaat in opdracht van de minister met de schuldeisers onderhandelen. Hij zegt dat de staat geen financiële hulp verleent. Pongsapat hielp Nualnoi eerder in 2010 en vorig jaar bij het afbetalen van schulden en zamelde geld voor haar in.

Het ministerie bekijkt wat er verder met de kinderen moet gebeuren, met name op het gebied van onderwijs. Als voorlopige hulp gaf Adul elke familie een bedrag variërend van 1.000 tot 3.000 baht.

Nualnoi begon in 1980 in haar eigen huis met de opvang van kansarme en weeskinderen. Thans zijn er 65 kinderen. De meeste komen uit arme en gebroken gezinnen, veel kinderen zijn dakloos en enkele zijn gehandicapt. De opvang dreef op donaties en Nualnoi leende zo nu en dan geld. Maar de afgelopen jaren namen de kosten toe. (Bron: website Bangkok Post, 15 mei)

Zie ook het voorgaande bericht in Kort nieuws van 12 mei.

Purple Line missing link

Passagiers Purple Line staan in de kou (op Tao Poon)

16 mei – Columniste Sirinya hekelde het eerder en vandaag kopt de krant boven het openingsartikel Purple Line commuters to get the blues [vertaling?]. Dat geldt voor de bewoners van Nonthaburi die gebruik gaan maken van de nieuwe Purple Line, want de metrolijn eindigt in Tao Poon, een kilometer vanaf Bang Sue (waar de metrolijn naar Hua Lamphong begint, sinds 2004 in bedrijf).

Op 6 augustus wordt de lijn officieel in gebruik gesteld, in juni en juli worden gratis proefritten gemaakt. De 23 kilometer lange lijn telt 16 stations en wordt in 2020 verlengd naar Tha Phra en wanneer het kabinet akkoord gaat naar Rat Burana.

Voor alles is een verklaring, dus ook voor de missing link; het artikel gaat er in detail op in maar dat laat ik maar onvermeld. In het meest ongunstige geval duurt het nog drie jaar voordat beide metrolijnen aan elkaar worden geknoopt. Waarom niet vanaf het begin van de planning de lijn is doorgetrokken naar Bang Sue, wordt niet duidelijk uit het artikel.

Sirinya wees er in haar column op dat de Airport Rail Link destijds met hetzelfde euvel kampte. De voetgangersbrug Makkasan-Phetchaburi werd pas veel later geconstrueerd, de overstap op Phaya Thai is nog steeds een ramp voor mensen met zware koffers. Bovendien werken alle drie lijnen (BTS, MRT en ARL) met verschillende betaalsystemen. Op iets van een OV-kaart wordt gestudeerd.

Analyse: Twee jaar junta stellen teleur

16 mei – Op de voorpagina verder een analyse van twee jaar militair bewind. Wie het nieuws uit Thailand op de voet volgt, zal niet verbaasd staan dat de conclusie is: het regime schiet tekort en het voortdurend gebruik van speciale bevoegdheden zal alleen maar politieke conflicten bestendigen.

Maandag is het exact twee jaar geleden dat het leger de regering Yingluck aan de kant schoof en de macht overnam. De National Council for Peace and Order (NCPO) beloofde verzoening en slechting van de politieke scheidslijnen alsmede beëindiging van de sociale disharmonie die al meer tien jaar de samenleving teisterde.

Het is er niet van gekomen; critici zeggen dat het regime er niet in geslaagd is verzoening tot stand te brengen, alhoewel ze erkennen dat een eind is gekomen aan de politieke onrust van de jaren ervoor met geel- en roodhemden die elkaar het licht in de ogen niet gunden. Daarbij tekenen ze wel aan dat de ogenschijnlijke rust ontsierd wordt door het gebruik van artikel 44 van de interim grondwet (het zogeheten dictatuurartikel) dat het regime onbeperkte macht geeft.

De door de junta gevormde hervormingsraad gooit zelfs olie op het vuur met het voorstel amnestie te verlenen aan personen die op politieke gronden de afgelopen jaren zijn aangehouden. Zegt Abhisit, voormalig premier en onder de regering Yingluck leider van de belangrijkste oppositiepartij. Abhisit vindt: Verzoening kan alleen bereikt worden als het recht zijn loop heeft, amnestie dient alleen verleend te worden aan demonstranten die meededen aan politieke protesten.

Hij waarschuwt de NCPO tegen het gebruik van artikel 44. Trap niet in de val door je laten provoceren door opponenten, zegt hij. Wanneer het regime te vaak gebruik maakt van het artikel, verliest het zijn geloofwaardigheid en reputatie.

Voormalig minister van Onderwijs Jaturon Chaisaeng [ook gespeld als Chaturon] zegt dat de NCPO het proces van scheidslijnen slechten en verzoening opbouwen, niet begrijpt. De belangrijkste zorg voor het regime is amnestie of gratie maar het laat na informatie over en ervaringen met het oplossen van conflicten, zowel in binnen- als buitenland, te verzamelen. ‘De afgelopen twee jaar is het regime deel van het conflict geworden.’

Suriyasai Katasila, directeur van het National Reform Institute of Thailand, zegt dat de NCPO nog niet met een blueprint is gekomen voor hervormingen en nationale verzoening. Het Centre for Reconciliation dat na de coup werd opgetuigd, heeft zo’n drie maanden gefunctioneerd en is daarna stil gevallen. De NCPO pakt de problemen niet bij de wortel aan, vindt hij. Voorbeeld: De junta wil bossen rehabiliteren, maar ze pakt de grote bedrijven niet aan, alleen gewone mensen die er vaak al generaties lang wonen.

Khlong Dan waste water treatment project aka Klong Dan

Klong Dan: Rekenkamer komt tussenbeide

16 mei – De Rekenkamer biedt aan het hooggerechtshof in te schakelen, wanneer het ministerie van Financiën passief blijft. Ze wil vragen de Klong Dan-zaak te heroverwegen, nu het Anti-Money Laundering Office (Amlo) de compensatiebetalingen aan het consortium dat de AWZI* heeft aangelegd, bevroren heeft op verdenking van corruptie.

Die compensatie is in 2014 bevolen door de bestuursrechter omdat het Pollution Control Department (PCD) het contract voortijdig beëindigde toen de AWZI bijna klaar was. De PCD tekende het contract in 1997 en ontdekte later dat het project gebukt ging onder corruptie, waarvoor een voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en drie hoge ambtenaren van het PCD zijn veroordeeld, maar het consortium bleef tot nu toe buiten schot.

Amlo zegt dat ook het consortium zich schuldig maakte aan onoorbare praktijken. De compensatie van 10 miljard baht zou in drie tranches uitbetaald worden; twee betalingen resteren nog.

Volgens het hoofd van de Rekenkamer bieden eerdere rechtbankvonnissen voldoende aanknopingspunten voor een nieuw beroep [bij het hooggerechtshof].  Minister Apisak (Financiën) zegt dat het nog te vroeg is voor de regering om de Rekenkamer (OAG) te steunen. ‘De OAG moet de zaak maar eerst verder bestuderen.’

Lees alles over Thailand’s grootste corruptieschandaal op Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater. Voor een beknopte samenvatting, zie het kader Troubled History.

* AWZI: Afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Veiligheid openbaar vervoer moet beter

16 mei – De vele ongelukken met interlokale bussen en minibusjes zijn voor het ministerie van Transport aanleiding een website te ontwikkelen met gegevens over alle ongevallen, in hoop dat de veiligheid van passagiers daardoor toeneemt. De Thai Health Promotion Foundation heeft daar om gevraagd. De stichting maakt zich zorgen over de veiligheid van passagiers en de discipline van bestuurders. Bekend is dat sommige bestuurders van een minibusje als idioten rijden.

Onlangs overlegde het ministerie met de stichting, het TDRI en een bedrijf dat een programma biedt om bestuurders veiliger te laten rijden. De deelnemers waren het erover eens: de kwaliteit van het openbaar vervoer dient verbeterd te worden.

De website gaat gegevens bevatten over de exploitanten, hun veiligheidsbeleid, aantal wagens, ongelukken en disciplinaire programma’s. Aan de hand daarvan, zegt staatssecretaris Omsin van Transport, kunnen passagiers bepalen of een bepaalde dienst veilig is.

Volgens het TDRI waren in 2015 bussen betrokken bij 104 ongelukken. Daarbij kwamen 82 personen om het leven en werden 1.528 gewond. Bij 98 ongelukken met minibusjes kwamen 104 passgiers om het leven en raakten 847 gewond.

Topambtenaar Charnchao draagt roze bril

16 mei – Alhoewel Thailand vorige week in Genève tijdens de Universal Periodic Review van de UN Human Rights Council van andere landen genadeloos op zijn kop heeft gekregen wegens schending van de mensenrechten, zegt Charnchao Chaiyanukit, permanent secretaris van het ministerie van Justitie, dat het land veel lof is toegezwaaid voor – en ik citeer – de economische en culturele rechten van burgers, strengere maatregelen tegen mensenhandel en verbeterde toegang tot de gezondheidszorg. Die man moet een roze bril dragen, als je het mij vraagt.

Gisteren vertelde Charnchao hoe hij en zijn delegatie zich in Genève hebben verweerd tegen allle aantijgingen, maar die riedel kennen we zo langzamerhand wel, dus laat ik onvermeld.

Van de 249 aanbevelingen die de andere landen hebben gedaan, heeft Thailand er 181 overgenomen; 68 worden nog bestudeerd. Het commentaar van het kabinet op de aanbevelingen wordt in september gepresenteerd tijdens een forum van de UN Human Rights Council.

Felicitaties voor Yaowapa Wongsawat

Kort nieuws maandag 16 mei

– Het was Happy birthday to you gisteren in huize Wongsawat, waar Yaowapa, zuster van oud-premier Thaksin, haar 61ste verjaardag vierde. Ze werd gefeliciteerd door waarnemend Pheu Thai partijleider Viroj en enkele andere partijbobo’s.

Bangkok Post laat de foto van de felicitaties vergezeld gaan van een artikel over de ontwerp-grondwet. Aanleiding: CDC-voorzitter Meechai zei vrijdag dat de tekst op dit moment niet gewijzigd kan worden indien wijzigingen gewenst zijn. Degenen die in de toekomst aan de macht zijn, kunnen dat doen.

En daar wringt voor de PT-ers de schoen. ‘Voor zover ik het kan overzien, is het niet gemakkelijk deze grondwet te wijzigen’, zegt echtgenoot en voormalig premier Somchai Wongsawat. Hij pleit ervoor kiezers zo veel mogelijk kennis te laten nemen van de inhoud. De Pheu Thai partij maakt haar standpunt bekend als de geschikte gelegenheid zich daarvoor voordoet.

Juridisch expert Chysak van PT zegt dat het vrijwel onmogelijk is de grondwet te wijzigen, nadat die in het referendum het groene licht heeft gekregen. Zelfs met 90 procent van de parlementszetels in handen van Pheu Thai zal dat niet lukken, heeft hij uitgerekend. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Nog meer grondwet in een achtergrondverhaal over de stemming in de Isaan, de grootste machtsbasis van oud-premier Thaksin. De meningen over de ontwerp-grondwet zijn verdeeld. Het zakenleven en witte-boordenwerkers vinden dat de junta goed werk heeft verricht door de vrede te herstellen, maar er zou wel meer haast gezet mogen worden achter hervormingen. Maar veel ‘gewone mensen’, boeren en actievoerders vinden dat ze tijdens de twee jaar militair bewind verstoken zijn gebleven van hun rechten en vrijheid.

Advocaat Nikorn zegt dat de degenen die loyaal aan Thaksin zijn, nooit overtuigd zullen raken van de verdiensten van de ontwerp-grondwet, ongeacht wat het regime erover zegt. Meer weten? Lees: Isan offers no easy path for CDC draft.

– En we blijven nog even bij de grondwet. Het kantoor van de Ombudsman krijgt nieuwe bevoegdheden, maar of het daarmee een ‘machtige onafhankelijke organisatie’ wordt, durft vice-premier Wissanu niet te zeggen.

De ombudsman mag onder andere kabinetsleden gaan voordragen voor impeachment, indien ze nalaten staatsdiensten aan te pakken die de kantjes eraf lopen [formeel: die hun taken, zoals omschreven in de grondwet, niet uitvoeren]. Dat wil zeggen nadat ze door de Ombudsman zijn verzocht actie te ondernemen.

Wissanu zegt dat de Ombudsman een ‘behavioural standard setter’ wordt voor de 20 ministeries, 140 departementen en 50 staatsbedrijven en hij gaat ook mensen helpen bij het in procedure brengen van klachten.

Racewagen ontwikkeld door studenten TU– Als Thailand het ‘Detroit van Azië’ wil blijven worden genoemd, dan zal het de productietechnologie en de vakbekwaamheid van werkers dienen te verbeteren, zegt Pornthep Ponrprapha, president van de Siam Motors Group.

De Thammasat universiteit (TU) en Siam zijn daarmee al begonnen. Ze hebben de TU campus in Pattaya gemoderniseerd en uitgerust met de modernste apparatuur, zodat de studenten goed worden voorbereid op de snel veranderende automobiel-industrie. Denk aan elektrisch aangedreven auto’s en het ontwerpen van prototypes waarbij gebruik wordt gemaakt van precisie technologie.

Thailand is ’s werelds tiende autoproducent met een productiecapaciteit van 1,9 miljoen voertuigen (2015). In 2020 stijgt die naar verwachting naar 3,5 miljoen. De Thaise auto-industrie komt nog steeds personeel tekort, met name hoger geschoold personeel dat verstand heeft van autotechniek en software. Bovendien spreken ze onvoldoende Engels om met collega’s te kunnen overleggen. De meeste manager zijn thans buitenlanders.

De TU levert jaarlijkse tien studenten autotechniek en 11 software studenten af. De studenten gaan naar school en lopen stage bij bedrijven.

Op de foto een racewagen, door studenten van de SU in elkaar geknutseld.

– De Crime Suppression Division heeft gisteren een vrouw (34) uit Chon Buri op het parkeerterrein van de Holland Beer Hall in Bang Khunthian (Bangkok) aangehouden. Tegen de vrouw liep sinds 14 januari vorig jaar een arrestatiebevel wegens fraude. Over haar en haar echtgenoot hadden tien mensen vorig jaar geklaagd.

De vrouw beweerde dat ze een bank broker was en de manager van een kredietafdeling van een bank kende. Ze zei geld in te zamelen voor klanten die hun schulden bij de bank moesten aflossen. Wanneer de schulden waren ingelost, zou de bank nieuwe leningen verstrekken en kregen de gedupeerden hun geld plus rente terug.

Doortrapte truc: ze begon geld plus rente terug te geven, waardoor ze meer slachtoffers kon maken. Bij elkaar wist ze hen 50 miljoen baht lichter te maken. De politie heeft geen bewijs voor betrokkenheid van de echtgenoot.

Reacties niet mogelijk