Thais nieuws 16-31 maart

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec:  Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research  Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 maart, klik hier.

 

Kale bergen in het Noorden

Kale bergen; gebeten hond CP belooft beterschap

31 maart – Agro-gigant CP Charoen heeft eindelijk toegegeven medeverantwoordelijk te zijn voor de ontbossing in het bergachtige Noorden. Het heeft beloofd geen maïs meer te kopen die in bossen wordt verbouwd. Betekent dit dat de bossen zich snel herstellen en CP vrijuit gaat? Niet zo snel, schrijft Sanitsuda Ekachai in haar wekelijkse rubriek Question Marks.

Toenemend ongenoegen; dreigende boycot
CP kampt met toenemend ongenoegen van het publiek over haar ongecontroleerde marktdominantie en aandeel in milieuverwoesting, zowel in het binnenland als internationaal. De groeiende veevoerindustrie heeft geleid tot een snelle uitbreiding van maïs akkers in het Noorden. Het gebruik van trash fish (bijvangst in de visserij door het gebruik van netten met te kleine mazen) wordt in verband gebracht met overbevissing en het bedrijf wordt beschuldigd van slavenarbeid. Supermarktketens in de VS en Europa hebben met een boycot gedreigd van kippen- en visproducten.

CP erkent in het verleden fouten te hebben gemaakt door zaken te doen met tussenpersonen zonder acht te slaan op traceerbaarheid. ‘We moeten onze verantwoordelijkheid niet ontkennen en we moeten een systeem opzetten waardoor producten zijn te traceren’, zegt vice-voorzitter Suphachai van de CP Group.

Eind vorig jaar beloofde CP geen maïs meer te kopen uit beschermde bossen en het verleent financiële steun aan boerengemeenschappen om hen te bewegen over te stappen op andere marktgewassen, zoals koffie, die minder grond nodig hebben. Maar daarvan profiteert slechts een klein aantal boeren.

Het besluit leidde ertoe dat in paniek geraakte highland boeren hun maïs aan tussenpersonen begonnen te verkopen, die de prijs drukten om meer winst te maken. Volgens actievoerder Prayong Doklamyai lijdt de meerderheid nu meer dan voorheen omdat de zwarte maïsmarkt zich uitbreidt.

De juiste stap, maar is dit genoeg?
‘CP heeft ongetwijfeld de juiste stap gezet om haar image te redden en het vertrouwen van consumenten te herwinnen’, schrijft Sanitsuda. ‘Maar is dit genoeg om de eerdere milieuschade te herstellen?

Die vraag is voor CP niet eerlijk, want zij is niet de enige verantwoordelijke, en andere bedrijven interesseert het niet. Maar ze is wel een dominante speler in de voedselketen. Ze koopt niet alleen maïs, maar verkoopt ook zaden, chemicaliën en is betrokken bij elke fase van de maïsverbouw.

‘Het is duidelijk dat burgergroepen veel meer willen zien. Ten slotte gaat het bij duurzaamheid niet alleen om zaken doen onder milieubeperkingen en traceerbaarheid. Het gaat ook om transparantie, alomvattendheid [?] en sociale rechtvaardigheid.’ (Bron: Bangkok Post, 30 maart)

Wie het hele artikel wil lezen (ik heb niet alles aspecten genoemd), klik hier: Land rights the key to forest conservation. Zie ook het bericht van 28 maart Kale bergen; CP is de gebeten hond.

Stemadvies Pheu Thai: Nee tegen ontwerp-grondwet

31 maart – De drukinkt is amper droog  of voormalig regeringspartij Pheu Thai roept de bevolking al op de ontwerp-grondwet af te wijzen. De wet is ondemocratisch en bevat te veel artikelen die meer problemen voor het land kunnen veroorzaken. Op 7 augustus krijgt de bevolking de gelegenheid in een referendum haar oordeel te geven.

Dinsdag leverde de grondwetcommissie de tekst in bij het kabinet en woensdagochtend kwam Pheu Thai al met een verklaring waarin wordt opgesomd wat er allemaal niet deugt aan de ontwerp-grondwet. De partij roept de regering op om de interim-grondwet, die sinds de coup van kracht is, te wijzigen voordat het referendum wordt gehouden.

PT wil dat de grondwet van 1997 tijdelijk van kracht is en dat zes maanden na het referendum algemene verkiezingen worden gehouden indien de bevolking nee zegt. De partij gaat ervan uit dat in 2017 verkiezingen gehouden gaan worden, want dat heeft premier Prayut zowel binnenlands als in het buitenland beloofd.

Puntsgewijs enkele bezwaren van PT:
• Het ontwerp is tot stand gekomen zonder inspraak van de bevolking. Het is geschreven door een groep mensen die zijn benoemd door de NCPO met als doel de belangen van de coupplegers te behartigen.

• Het kiessysteem leidt tot een fragiele coalitieregering van veel politieke partijen en een outsider als minister-president.

• Het land zal worden geplaagd door meer politieke problemen, die van invloed zijn op ’s lands investeringsklimaat en de export. De economische situatie van het land zal verder verslechteren.

• De regering en parlementariërs zullen moeilijker kunnen functioneren omdat mensen die niet met hen tevreden zijn gemakkelijk een petitie tegen hen kunnen indienen bij het Constitutionele Hof. (Bron: website Bangkok Post, 30 maart) ((Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Persoonlijke noot: Merkwaardig dat met geen woord wordt gerept over de Senaat die in haar geheel benoemd gaat worden, maar misschien komt de krant vandaag met een vollediger bericht. In dat geval voeg ik een update toe.

Negatief stemadvies Pheu Thai; NCPO waarschuwt

31 maart – ’t Was te verwachten, want de NCPO (junta) duldt geen kritiek. Die accepteert alleen veren in een bepaald lichaamsdeel. Dus bekijkt ze of voormalig regeringspartij Pheu Thai de wet heeft overtreden door de bevolking te adviseren de ontwerp-grondwet af te wijzen in het voor begin augustus geplande referendum. Wanneer sprake is van misleiding of wanneer het advies misverstanden schept, zijn de rapen gaar.

Vice-premier Wissanu waarschuwde Pheu Thai gisteren niet de grens te overschrijden: het stemadvies kan in strijd met de wet zijn. Alhoewel het niet in strijd hoeft te zijn met de referendumwet (die nog niet van kracht is), zijn er andere wetten die tegen PT gebruikt kunnen worden, maar hij wil niet zeggen om welke het dan gaat. ‘Zeggen dat ze de grondwet afwijst, hoeft geen probleem te zijn; anderen aanmoedigen dat ook te doen, wel.’

Vice-premier Prawit maakt zich geen zorgen over een eventuele anti-grondwet campagne. Het is onwaarschijnlijk dat die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Alleen kunnen kiezers een afwijkende stem van politici uitbrengen.

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie trekt zijn schouders op. Pheu Thai was al tegen de grondwet, toen die nog niet eens klaar was, merkt hij op.

‘Thailand is een politiestaat (geworden)’

31 maart – Thailand is een politiestaat geworden. De NCPO (junta) laat het land terugkeren naar de middeleeuwen. Dat is het harde oordeel van Human Rights Watch (HRW) en de Thai Lawyers for Human Rights Group over het jongste besluit van de junta om legerofficieren boven de rang van tweede luitenant vrij spel te geven bij politietaken als huiszoekingen en aanhoudingen; de rechtbank komt er niet meer aan te pas.

De junta verdedigt het besluit door te wijzen op het tekort aan politieagenten. Het besluit heeft niets te maken met de [slechte] prestaties van de politie, zegt vice-premier Prawit. Doel is criminelen tegen te werken die de bevolking hinderen. De term ‘anti-maffia operatie’ is niet van toepassing, zegt Prawit over de al eerder bekend gemaakte jacht op ‘invloedrijke criminele figuren’.

Het jongste besluit, zeggen voorvechters van mensenrechten, kan leiden tot ongebreidelde acties en machtsmisbruik en dat is heel zorgwekkend met name omdat de NCPO geen kritiek duldt en elke vorm van controle ontbreekt. Het besluit toont aan dat de junta minachting heeft voor procedures, zegt Sunchai Phasuk van HRW.

In het besluit van het regime wordt ook aangegeven om welke misdrijven het gaat, maar die lijst is volgens Bencharat Sae Chua, lector mensenrechten en vredesstudies aan de Mahidol universiteit, dermate vaag dat ook critici van het regime het haasje zijn. Een voorbeeld daarvan deed zich gisteren al voor. Een buurtleider, die protesteerde tegen de bouw van een voor milieu en omwonenden schadelijk geachte energiecentrale gestookt op afval in Pathum Thani, werd gearresteerd.

Myanmar: Htin Kyaw neemt het roer over

31 maart – Htin Kyaw is gisteren in Myanmar ingezworen als president. Hij neemt het roer over van Thein Sein, een generaal die na 2011 het land uit de wurggreep van het leger bevrijdde. Htin is een naaste medewerker van democratie icoon Aung San Sui Kyi, wat de hoop voedt dat de ingezette democratische ontwikkelingen doorgaan. Hij wordt daarbij gesteund door het parlement dat voor 80 procent uit leden van Suu Kyi’s National League for Democracy bestaat.

Koning Bhumibol heeft het nieuwe staatshoofd gelukgewenst met zijn inauguratie. ‘De beste wensen voor uw succes en geluk, alsmede voor het welzijn en de welvaart van Myanmar en zijn bevolking’, schrijft de koning in een brief. De koning verwacht dat de bestaande vriendschap en samenwerking tussen de twee landen en bevolkingen verder versterkt zullen worden.

Gratis onderwijs, maar wat is ‘gratis’?

31 maart – Op papier ziet het er goed uit: gratis onderwijs vanaf pre-school voor driejarigen in plaats van vanaf Prathom 1 (eerste klas lagere school), maar er zit wel een addertje onder het gras want de einddatum gaat terug van Mathayom 6 naar Mathayom 3 (middelbare school).

De verandering wordt geregeld in de ontwerp-grondwet die dinsdag is gepresenteerd. Docent Somphong van de faculteit Onderwijs van de Chulalongkorn universiteit wijst erop dat in de pre-school periode de basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling van kinderen, en dat is goed voor kwaliteitsverbetering van ’s lands beroepsbevolking.

Maar Somphong betwijfelt of het beleid in de praktijk werkt, want veel scholen brengen vergoedingen in rekening, zoals een toelatingsbijdrage. ’Als het  de regering ernst is met het uitbannen van ongelijke kansen in het onderwijs, dient ieder kind gratis te worden onderwezen.’ De regering dient ook het beroepsonderwijs meer te steunen, zodat het meer leerlingen kan aantrekken, vindt hij.

Chatchawai Thongdeelert, door de krant omschreven als een onafhankelijk academicus, verzet zich tegen de wijziging. Etnische minderheden die zich geen onderwijs op middelbaar niveau kunnen veroorloven, worden zonder subsidie van de overheid gedupeerd door de verandering. Weliswaar zegt de ontwerp-grondwet dat arme leerlingen op dat niveau financiële steun krijgen, maar hij betwijfelt of de leerlingen die het nodig hebben, die ook werkelijk krijgen. Chatchawai maakt ook bezwaar tegen de voorgenomen reorganisatie van de onderwijsstructuur, waarbij (gedecentraliseerde) bevoegdheden weer naar de centrale overheid gaan.

De Education Council is aan het rekenen geslagen hoeveel de verandering kost. Naar verwachting nemen de kosten van gratis onderwijs af omdat een pre-school leerling 1.700 baht kost en een middelbare-schoolleerling 3.800 baht. [Dus misschien is het een ordinaire bezuinigingsmaatregel, zegt het duiveltje in me.]

Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie verdedigt het besluit met hetzelfde argument als Somphong. De jongste levensjaren zijn een window periode voor de ontwikkeling van de hersenen. Veel kinderen uit arme gezinnen missen zonder onderwijs op dat niveau de boot in hun latere leven. Hij zegt dat de regering gratis onderwijs zou kunnen uitbreiden tot 15 jaar (dus tot Mathayom 6) indien ze genoeg geld heeft. Maar dat zal wel een vrome wens blijven, vrees ik. (Zie verder de pagina Onderwijs)

National Book Fair

Thais zijn meer gaan lezen. Zou ’t?

31 maart – Voor wat het waard is [want ik geloof er niets van]. Thais besteden elke dag 66 minuten aan lezen en dat is 29 minuten meer dan in 2013, hebben het National Statistical Office en Thailand Knowledge Park in een gezamenlijk onderzoek onder 55.920 huishoudens vastgesteld.

Wattanachai, hoofd van de academische afdeling van TK Park, noemt het resultaat ‘goed nieuws’. In het onderzoek is lezen op mobieltje ook als lezen meegeteld. [Of dat ook geldt voor chatten, meldt het bericht niet.]

Volgens NSO-directeur Pattama lezen teenagers het meest: 94 minuten per dag. Kranten, internet en e-mails zijn de top-drie van leesbronnen. De meeste mensen lezen thuis. Bangkok scoorde de hoogste leestijd. 97 procent van de huishoudens in de hoofdstad leest boeken.

Voorzitter Charun van de Publishers and Booksellers Association of Thailand zegt dat de markt van e-boeken klein blijft. De meeste mensen (90 pct) lezen gedrukte boeken; slechts 9,4 procent leest e-boeken.

In het Queen Sirikit National Convention Centre is het een en al boek wat de klok slaat (zie ook de homepagina). Daar wordt tot 10 april de National Book Fair gehouden. Uw redacteur is dat al opgevallen want op metrostation Queen Sirikit stappen hordes mensen in en uit. De instappers voorzien van hun aankopen. Charun verwacht dat er voor 600 miljoen baht verkocht gaat worden.

FDA waarschuwt tegen pillenverslaving

31 maart – De Food and Drug Administration Thailand (FDA) is met een campagne begonnen om het onverantwoordelijk slikken van antibiotica met de helft te reduceren. Lijkt me geen overbodige luxe, want Thais zijn gek op pillen; die worden als snoepjes geconsumeerd. Bovendien zijn antibiotica tot in de kleinste dorpen bij kruideniertjes te koop, zoals ik uit eigen waarneming weet. Als u weer eens een bericht over resistentie leest, weet u nu hoe dit komt.

De FDA heeft met honderd farmaceutische bedrijven en tweehonderd ziekenhuizen afspraken gemaakt over de campagne die als naam draagt Rational Drug Use Hospital (RDU Hospital).

De problemen zijn  bekend: overbodig of foutief voorschrijven van medicijnen, een gebrek aan kennis over ziektes, dubbele medicijnverstrekking omdat patiënten ‘winkelen’ bij verschillende instellingen en voorgeschreven kuurtjes niet afmaken.

Volgens het Health System Research Institute ontwikkelen daardoor jaarlijks 100.000 Thai resistentie tegen antibiotica en sterven 30.000 Thai aan infecties. Het economisch verlies bedraagt 10 miljard baht per jaar.

Apothekers vormen een belangrijke doelgroep van de campagne. Op alle farmacie scholen zijn programma’s geïntroduceerd over medicijnvoorlichting en en verantwoordelijk medicijngebruik. In apotheken en ziekenhuizen, adviseert de FDA, dient patiënten gevraagd te worden of ze de juiste medicijnen hebben voorgeschreven gekregen. [Raar advies. Hoe kunnen ze dat weten?]

In de campagne wordt ook gebruik gemaakt van de social media. De Line-account is al bezocht door 7,8 miljoen personen, de Facebook-pagina wordt gevolgd door 430.000 personen. (Zie de pagina Gezondheidszorg)

Kort nieuws donderdag 31 maart

Phra Dhammachayo 1999 vervolging wegens verduistering– Phra Dhammachayo, de abt van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya, is door de DSI gedagvaard om een tenlastelegging wegens het witwassen van geld in ontvangst te nemen. De abt, die er nogal eigenzinnige denkbeelden over het boeddhisme op na houdt, zou geld van de Khlongchan Credit Union Cooperative hebben ontvangen, dat uit de kas was ontvreemd. De voormalige voorzitter van de KCUC heeft daarvoor al een gevangenistraf van 16 jaar gekregen. De abt moet op 8 april op het matje komen. Een vertegenwoordiger van de tempel heeft de dagvaarding in ontvangst genomen.

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Op de foto de abt in 1999 toen hij van verduistering werd verdacht (bron: website).

– Bewoners van Bangkok en omstreken hebben van het gemeentelijk waterleidingbedrijf het advies gekregen water in voorraad op te slaan, want de levering kan de komende dagen stokken vanwege het oprukken van de zoutgrens in de Chao Phraya.

De grens heeft het pompstation Sam-Lae al bereikt, de belangrijkste waterbron van de hoofdstad. De zoutconcentratie bedroeg er dinsdag 0,32 gram per liter en dat is hoger dan het meetniveau van 0,25. Als er nog eens 0,5 bij komt, wat waarschijnlijk wordt geacht, wordt de kraan dicht gedraaid. In 2014 kwam een zelfde situatie voor. Toen stokte de leverantie 70 uur en werden grote hoeveelheden zoet water gebruikt om het zoute water terug te dringen.

De directeur van het Hydro and Agro Informatics Institute verwacht dat de 17 miljoen kubieke meter water die dagelijks door de vier grote stuwmeren in de Chao Phraya wordt gelost, voldoende is om het zoutprobleem tegen te gaan.

– Groot, groter, grootst lijkt vaak het Leitmotiv bij de bouw van flats, winkelcentra en de aanleg van attractieparken en dat wordt weer eens bevestigd in Phuket waar een bedrijf het hoogste reuzenrad ter wereld wil optrekken, hoger dan dat van Singapore (165 meter) en Las Vegas (167,7 meter). Binnen twee jaar moet het gevaarte staan op het terrein van een oude mijn. De kosten bedragen 20 miljard baht.

– En weer wordt een drugsvangst betiteld als ‘een van de grootste van het land’. Hoeveel zouden er daarvan inmiddels zijn? In de grenspost Sadao (Songkhla) arresteerden agenten van het Narcotics Suppression Bureau twee mannen uit Maleisië die probeerden 285 kilo crystal methamphetamine ter waarde van 600 miljoen baht naar Maleisië te smokkelen. Tevens werden twee voertuigen in beslag genomen. De agenten waren getipt door de Maleisische autoriteiten. Vorige week arresteerde de politie op de trein Bangkok-Butterworth ook al een zooitje drugsrunners.

– Dat is geen geringe beschuldiging die de voorzitter van de Thai Association for Emergency Medicine heeft geuit. Veel patiënten sterven bij opname in het ziekenhuis in de eerste hulp afdeling (ER) vanwege een gebrek aan ervaren personeel en uitrusting. Volgens San Hattheerat sterven meer mensen in de ER dan op weg naar het ziekenhuis. Hij zei dat gisteren op een forum van het National Institute for Emergency Medicine. ‘In veel ER’s werkt onervaren personeel wat een hoog risico inhoudt wanneer urgente behandeling vereist is. Dat probleem moeten we aanpakken om meer levens te redden.’

Uit een studie in 2012 is gebleken dat 25 procent van de patiënten die urgente zorg nodig hebben, in de ER sterft tegen 1 procent op weg naar het ziekenhuis of wanneer overgebracht naar een ander ziekenhuis. Artsen neigen ertoe, zegt San, om nieuwe artsen en verpleegsters op de ER in te zetten, maar die kunnen vaak niet beslissen over de beste behandelingsmethode. (Zie de pagina Gezondheidszorg)

– Geen smaad. De provinciale rechtbank van Loei heeft zes dorpelingen van smaad vrijgesproken. Een goudmijn had tegen hen vorig jaar aangifte gedaan. Een bord dat ze hadden neergezet met de tekst dat het bedrijf gesloten diende te worden en het milieu hersteld, was een legitieme uitdrukking van hun rechten, aldus de rechtbank. Het mijnbouwbedrijf had een schadevergoeding van 50 miljoen baht geëist, maar dat feest gaat dus ook niet door.

De dorpelingen zijn lid van de in 2007 gevormde Khon Rak Ban Kerd groep, die zich verzet tegen de mijnbouwactiviteiten en actie voert voor een schoon milieu. In de afgelopen zeven jaar heeft het bedrijf negentien straf- en civielrechtelijke zaken aanhangig gemaakt tegen 33 dorpelingen. Acht zaken zijn nog onder de rechter, de meest recente tegen een meisje van 15 jaar en Thai PBS.

– De regering blijft het proberen: het waterverbruik tijdens Songkran terugdringen. Ze vraagt de feestvierders geen slangen te gebruiken en geen watertanks op pickup trucks te plaatsen.

In Bangkok is het waterfeest op Silom Road teruggebracht van drie naar twee dagen, beide dagen van 12 tot 21 uur. Watervulstations en –tunnels zijn niet beschikbaar. Super-soakers, alcoholische dranken en rugzakken zijn verboden.

Ook wordt weer geprobeerd het aantal verkeersslachtoffers te beperken. Van dronken bestuurders wordt het rijbewijs 30 dagen ingenomen en hun voertuig wordt 7 dagen in beslag genomen. Ze kunnen ook gearresteerd en gedetineerd worden en voor gedragsaanpassing naar een programma van twee weken worden gestuurd.

– Alhoewel in het bedrijfsleven veel vrouwen topposities bekleden (van een glazen plafond is in Thailand geen sprake) ontbreken in het politiekorps vrouwen aan de top. Daarin komt verandering met de aanstelling van een vrouw tot bureauhoofd in Makkasan, Phahon Yothin en Somdet Chao Phraya. Maar 100 procent zeker is hun aanstelling nog niet. Volgende week worden de drie kandidaten geïnterviewd. Ze behouden in hun nieuwe functie wel hun oude rang, dus worden niet gepromoveerd en da’s weer flauw. De luchtmacht heeft al het goede voorbeeld gegeven met de rekrutering van vrouwelijke piloten.


 

Biomassa energiecentrale Buriram Sugar in Buriram Ram

Buriram Sugar profiteert van stijgende suikerprijs

30 maart – Buriram Sugar Plc, een van ’s lands 52 suikerfabrieken, wil haar capaciteit de komende twee jaar met de helft vermeerderen naar 3 miljoen ton suikerriet. Ze wil haar omzet vergroten nu de suikerprijs op de wereldmarkt bezig is zich te herstellen. De maatschappij gaat ook meer investeren in de productie van biomassa.

Thans produceert het bedrijf 255.000 ton suiker per jaar, over twee jaar is het volume gestegen naar 340.000 ton. Dit jaar wordt iets minder suikerriet verwerkt dan vorig jaar omdat de productie is verminderd door de droogte. Naar verwachting komt aan het suiker-plet seizoen door de droogte een voortijdig einde; 24 pletterijen zijn al gestopt bij gebrek aan aanvoer, tegen 5 in dezelfde periode vorig jaar.

Op het gebied van biomassa (thans goed voor 9,95 procent van de omzet) brengt dit jaar de opening van een derde biomassa energiecentrale met een capaciteit van 9,9 MW waarvan 8 MW naar de suikerraffinagefabriek gaat. De andere twee centrales leveren samen 19,8 MW aan het provinciale elektriciteitsbedrijf. Een vierde biomassamassa energiecentrale staat op het verlanglijstje.

Het plan voor een nieuwe ethanolfabriek is geschrapt, daar de gedaalde olieprijzen ervoor zorgen dat de vraag naar biobrandstof achterblijft. Wel kijkt het bedrijf naar de productie van gist, waarbij ook melasse als grondstof wordt gebruikt.

In 2015 maakte Buriram Sugar een omzet van 4,29 miljard baht, 8,6 procent meer dan een jaar eerder. De winst ging omhoog van 236 miljoen baht naar 272 miljoen dankzij de toegenomen productie en grote operationele efficiëntie. Suiker is goed voor 71,57 procent van de omzet, kunstmest 15,36 procent en zoals al vermeld biomassa energie voor 9,95 procent.

De prijzen van suiker op de wereldmarkt daalden de afgelopen jaar van een hoogtepunt in 2012 met 36 Amerikaanse dollarcent per pond naar 11 cent vorig jaar als gevolg van het toegenomen aanbod in een tijd dat de vraag terugliep. Sinds begin jaar is de prijs gestegen naar 12 tot 14 cent. (Bron: Bangkok Post, 29 maart)

Thai-Sino spoorlijn: rijst- en rubberdeals gaan door

30 maart – De al met China afgesloten overeenkomsten over de levering van rijst en rubber komen niet in gevaar, nu Thailand heeft besloten voor de financiering van de Thai-Sino spoorlijn geen gebruik te maken van Chinese leningen. Minister Apiradi (Handel) zei maandag dat de verkoop van 2 milljoen ton rijst en 200.000 ton rubber, vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat deel uitmaakt van de Thai-Sino samenwerking, gewoon kan doorgaan.

Apiradi wijst erop dat China betrokken blijft bij de aanleg en dienstregeling; daarin komt geen verandering. Bovendien is Thailand al bezig 130.000 ton af te leveren van een deal van 1 miljoen ton, die nog is afgesloten door de regering Yingluck.

Dit jaar wil Thailand op basis van G-to-deals (government to government) 2 miljoen ton rijst verkopen. De verkoop van rijst aan Iran wordt echter gehinderd door de toegenomen conflicten in het Midden-Oosten. (Bron: Bangkok Post, 29 maart)

Alles over de Thai-Sino spoorlijn op de pagina Spoorwegen.

Vrees voor aanblijven junta na de verkiezingen

30 maart – Hij is klaar: de ontwerp-grondwet. Zes maanden heeft de grondwetcommissie gewerkt aan de 279 artikelen en gisteren presenteerde voorzitter Meechai het resultaat. Bangkok Post kijkt vandaag in het openingsartikel in haar glazen bol en kopt dat het regime wel eens zou kunnen aanblijven. Ook ‘zeer waarschijnlijk’ wordt de kans genoemd dat een outsider premier wordt.

Meechai toont ontwero-grondwetIn het kader A difficult birth staan de belangrijkste artikelen opgesomd, dus die hoef ik hier niet te herhalen. Ze zijn al vaak genoeg tijdens de zwangerschap aan de orde geweest om dezelfde beeldspraak door te trekken.

De veronderstelling van de krant dat het regime zich voorlopig nog niet terugtrekt in de kazernes, is gebaseerd op het ontbreken van een specifiek tijdstip waarbinnen het Huis van Afgevaardigden een nieuwe premier moet kiezen. En dat zou wel eens heel lang kunnen duren, vrezen politieke waarnemers.

Eén artikel in de grondwet opent de mogelijkheid dat een outsider, iemand die niet in het parlement is gekozen, premier wordt. Meechai zegt dat dit een voorzorgsmaatregel is vanwege de zorgen van het regime over mogelijke problemen die bij de keuze van de premier kunnen ontstaan. Het artikel vereist politieke partijen voorafgaand aan de verkiezingen drie kandidaten te nomineren, waaruit het Huis van Afgevaardigden na de verkiezingen een keus maakt.

Wanneer het Huis van Afgevaardigden om wat voor reden dan ook geen premier kan kiezen, kan een gezamenlijke vergadering van Huis en Senaat worden belegd waarop de drie-kandidatenregel wordt geschorst. Het Huis van Afgevaardigden kiest vervolgens de premier, de Senaat [niet gekozen, maar benoemd door de junta] komt er niet aan te pas.

Gevraagd waarom de procedure niet aan een tijdlimiet is gebonden, zegt Meechai dat de CDC tijdsdruk niet gewenst acht. ‘Het proces moet zijn natuurlijk verloop hebben.’ Intussen blijft de junta aan de touwtjes trekken totdat een nieuw kabinet aantreedt [in de pruimentijd?].

Mocht u na het lezen van het voorgaande niet begrijpen wat het belang van al deze regeltjes is, dan bevindt u zich in goed gezelschap, namelijk van uw redacteur. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Vorayudh Yoovidhya en zijn Ferrari

De zaak Vorayudh verdrinkt in zwartepieten

30 maart – Dat Vorayudh Yoovidhya niet vervolgd kan worden voor overtreding van de maximumsnelheid is te wijten aan de vertragingstaktiek van de Red Bull erfgenaam, die in september 2012 met zijn Ferrari van 32 miljoen baht een motoragent van het bureau Thong Lor dood reed. Mag ik het zo samenvatten want het artikel over het laten verlopen van de verjaringstermijn van 1 jaar verzuipt in de details.

Niet de polltie, noch het Openbaar Ministerie krijgen de zwartepiet, maar Vorayudh die om vijf extra getuigen vroeg, een verzoek dat de openbare aanklagers niet durfden te negeren omdat ze dan OM-regels zouden overtreden en aangeklaagd konden worden voor een ambtsmisdrijf. Het onderzoek naar de snelheidsovertreding werd ook vertraagd omdat Boss, zoals zijn bijnaam luidt, afspraken met de openbare aanklagers afzegde.

De stand van zaken is dus nu: Meneer gaat vervolgd worden voor roekeloos rijden en doorrijden na een ongeluk zonder hulp te verlenen aan het slachtoffer. Vorige week stuurde politie een aanvullend onderzoeksverslag naar het OM. De procureur-generaal heeft de openbare aanklagers gemaand tempo te maken.

OM-woordvoerder Prayut zegt dat het OM zich ‘ongemakkelijk’ over deze zaak voelt. Wanneer Vorayudh weer niet komt opdagen op een afspraak met de openbare aanklagers, wordt er een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

De politie lag eerder onder vuur omdat ze de rechtbank niet heeft gevraagd aan Vorayudh’s borgtocht de voorwaarde te verbinden dat hij het land niet mocht verlaten. Hij was in Singapore toen hij bij het OM op het matje moest komen. Een politieagent van het bureau Thong Lor is ontslagen, want die kwam destijds met de chauffeur van de familie op de proppen; die zou achter het stuur hebben gezeten.

De zaak krijgt zoveel aandacht sinds een andere telg uit de elite met zijn Mercedes twee studenten dood reed. Inmiddels is vastgesteld dat hij 215 tot 257 kilometer per uur moet hebben gereden toen hij zich boorde in de wagen van de studenten, die in brand vloog. De studenten zaten bekneld en kwamen in het vuur om. In bijgaand kader alle gevallen van vermeende klassejustitie.

Eerdere berichten:
29 maart: Waarom ontsprong Red Bull erfgenaam de dans?
26 maart: De zaak Vorayudh; de politie loopt op eieren
23 maart: Update in bericht Ontspringt Janepob de dans wegens ziektegeschiedenis?
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig

Waterleidingbedrijf Bangkok ook tegen afvalcentrale

30 maart – Het gemeentelijk waterleidingbedrijf (MWA) van Bangkok sluit zich aan bij bewoners van tambon Chiang Rak Yai in Pathum Thani, die zich verzetten tegen de bouw van een energiecentrale gestookt op afval. De centrale zou volgens de MWA een bedreiging vormen voor het pompstation Sam-Lae Raw, de grootste waterbron in de provincie. Het pompstation levert dagelijks 70 procent van de 5 miljoen kubieke meter leidingwater voor afnemers in Bangkok en omstreken.

De energiecentrale is voorgesteld door de TAO van Chiang Rak Yai [gemeentebestuur]. Hij zou gebouwd moeten worden op een perceel van 140 rai te midden van woonwijken. Toen bewoners er lucht van kregen, kwamen ze in verzet met als argument dat de centrale schadelijk zou zijn voor hun gezondheid en het milieu.

Chaiwat Vorapeboonpong, assistent van de MWA-gouverneur, zegt: ‘Niemand wil dit soort centrales in de buurt van rivieren en kanalen omdat schadelijke stoffen onvermijdbaar de waterbronnen vervuilen.’ Hij wijst erop dat Pathum Thani en Ayutthaya in 1999 door de National Environment Board de beschermende status van raw water protection zone hebben gekregen.

Penchome Sae-Tang, directeur van Ecological Alert and Recovery Thailand, zegt: ‘De regering dient het project niet te steunen, want het is kostbaar en er bestaat geen schone technologie om de gevolgen voor het milieu te beperken. De landbouw zou het hardst getroffen worden. De regering kan zich beter richten op afvalreductie en op hergebruik van afval door bewoners. Daardoor kan de hoeveelheid afval met meer dan zeventig procent worden verminderd.’

Show op de Bangkok International Motorshow

Kort nieuws woensdag 30 maart

– Een nagespeelde seksact op de Bangkok International Motor Show heeft de man en de vrouw een boete opgeleverd van 1.500 baht elk en dat niet alleen: beelden van het het showtje belandden op internet, met afkeurende reacties van internetgebruikers. Premier Prayut is er ook niet van gecharmeerd, want hij heeft het ministerie van Cultuur en de politie opdracht gegeven paal en perk te stellen aan ‘provocerende’ shows door pretties.

Pretties zijn schaars geklede dames die door standhouders worden ingehuurd om hun product te promoten onder het motto sex sells. Bij de seksact ging het om een inbouw stero geluidsinstallatie voor auto’s. De organisator van de show en de geluidsman zijn ook beboet. Het ministerie van Cultuur, dat vaker is gebleken uit een stel fatsoensrakkers te bestaan, heeft de organisator van de beurs gevraagd te dimmen met de sexy outfits van de pretties.

– Bipolaire stoornis is na schizofrenie en depressie de meest voorkomende psychiatrische aandoening in Thailand. Patiënten met deze stoornis lopen een hoog risico suïcide te plegen. Aan psychiatrische aandoeningen zijn vorig jaar in het Srithanya ziekenhuis 117.000 patiënten behandeld, de meesten uit Bangkok en Nonthaburi, van wie 9.100 aan bipolaire stoornis.

Ziekenhuishoofd Sirisak Thitidilokrat maakte deze cijfers gisteren bekend op een seminar ter gelegenheid van World Bipolar Day. Hij vertelde dat patiënten met een bipolaire stoornis vaak manische en depressieve periodes hebben. Zelfmoordpogingen zijn niet ongewoon tijdens een depressieve periode. Bipolaire stoornis is behandelbaar, maar bij ernstige gevallen is de kans op succes gering. (Zie pagina Gezondheidszorg)

– Vice-premier Prawit had het over drie tot zeven dagen, maar premier Prayut noemt zelfs een maand als mogelijke tijdsduur van het trainingsprogramma voor critici van het regime. De premier vindt de huidige praktijk van attitude adjustments waarbij wordt geprobeerd begrip te kweken, niet afdoende.

‘Als ze terug gaan, is hun gedrag niet veranderd. Dus hebben we een cursus nodig om hen te trainen en te onderwijzen in ethiek en moraal alsmede good governance zodat ze niet langer de regering kritiseren.’

Prayut zei gisteren dat er [voor de cursus] ook een quotum is voor de media. ‘Ik weet niet zeker of het kan helpen, maar in ieder geval hoor ik dan enkele dagen niets van jullie.’

Zie verder het bericht van 29 maart Prayut heeft genoeg van schimpscheuten politici over dit zoveelste lumineuze idee van Big brother. Het woord ‘cursus’ lijkt me een eufemisme voor een detentie, waar de rechtbank niet aan te pas komt.

Narathiwat hinderlaag– Drie agenten hebben het leven verloren en zes zijn gewond geraakt toen ze gisteren vanuit een hinderlaag van opstandelingen in Narathiwat onder vuur werden genomen. De opstandelingen vuurden op de pickup truck waarin ze reden, een M79 granaat af waardoor de wagen tegen een boom botste. Die werd vervolgens doorzeefd door kogels.

– Rodjaraeg Wattanapanit, mede-eigenaar van een boekhandel in Chiang Mai, heeft een International Women of Courage Award ontvangen van het Amerikaanse State Department. Ze is de eerste Thaise vrouw die de in 2007 ingestelde onderscheiding heeft gekregen.

Rodjaraeg kreeg de onderscheiding voor haar werk ten behoeve van bosbehoud en de boekwinkel, Book Re:public geheten, die een trefpunt is voor noordelijke intellectuelen en een plaats voor discussies over tal van onderwerpen door academici uit het hele land. Eind vorig jaar ging de winkel weer open na een gedwongen sluiting van een jaar. Rodjaraeg is ook mede-oprichter van de vereniging Creating Awareness for Enhanced Democracy. Behalve Rodjaraeg kregen ook dertien anderen de onderscheiding.

– De gemeente Bangkok heeft het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang en de universiteit van Khon Kaen opdracht gegeven voor een haalbaarheidsstudie naar de aanleg van een promenade van 57 km langs de Chao Phraya vanaf de Rama VII brug tot de buitenwijken van de hoofdstad.

De zogeheten New Landmark of Thailand, een promenade van 7 kilometer aan beide zijden van de Chao Phraya tussen de Pin Klao en Rama VII brug wordt in dit bericht een proefproject genoemd. De promenade ligt al enige tijd onder vuur vanwege de inbreuk op de omgeving en mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu.

Het onderzoek duurt zeven maanden. Het bestaat uit de ontwikkeling van een masterplan, ontwerpwerk, een milieu-effectrapportage, hoorzittingen en voorlichtingsbijeenkomsten om mensen warm te krijgen voor de promenade, met name de bewoners van Dusit die het meest getroffen worden door het project.

– Ten slotte een paar korte berichten.
1 Bij invallen door politie en leger in Wang Thonglang (Bangkok) zijn gisterochtend vroeg tien verdachten van drugshandel aangehouden. Verder werden de nodige drugs in beslag genomen.

2 Het Fine Arts Department gaat zich ontfermen over 472 waardevolle antieke voorwerpen, die in beslag zijn genomen van een netwerk onder leiding van het voormalig CIB-hoofd Pongpat. Pongpat werd vorig jaar voor een reeks misdrijven veroordeeld waaronder majesteitsschennis, afpersing en het witwassen van geld. In totaal zijn van Pongpat en zijn trawanten 20.000 voorwerpen in beslag genomen, waarvan een deel al is geveild.

3 Cambodjanen die probeerden noo na (paddyfield rats, rattenkarkassen) Thailand binnen te smokkelen zijn gisteren aangehouden in de grenspost Aranyaprathet. Ze waren op een karretje  verstopt onder in ijs verpakte vis. De rat die in rijstvelden leeft, is een gewilde delicatesse in Thailand.

4 De regering heeft 3,8 miljard baht uitgetrokken voor beurzen, bestemd voor leerlingen in grensprovincies die voor een bachelor’s graad in onderwijs willen studeren. Ze krijgen 100.000 baht per jaar. De regeling geldt tot 2029.


 

Ambtenaren die 5 jaar langer zullen moeten doorwerken

Pensioenleeftijd ambtenaren naar 65 jaar

29 maart – De pensioengerechtigde leeftijd van ambtenaren gaat omhoog van 60 naar 65 jaar wat wel zo verstandig is, want Thailand is een vergrijzende samenleving. De verhoging stelt de overheid in staat te bezuinigen op de pensioenen, die in 2026 680 miljard per jaar zullen kosten (3 procent van het bruto binnenlands product).

In 2014 gaf Thailand 270 miljard baht uit voor oudedagsvoorzieningen, waarvan 140 miljard baht aan pensioenen. Dat geld komt uit het Government Pension Fund; ambtenaren dragen geen pensioenpremie af. Elk jaar gaan 30.000 ambtenaren met pensioen.

Gepensioneerde werknemers krijgen een pensioen uit het het Social Security Fund en onlangs is een National Savings Fund gevormd waarvan zelfstandigen gebruik kunnen maken, maar dat fonds is nog niet begonnen uit te keren. Ten slotte hebben alle ouderen recht op een AOW-uitkering die begint met 500 baht en afhankelijk van de leeftijd is.

Het SSF kampt met onbetaalde bijdragen. In de jaren 2012 tot 2016 is 98,4 miljard baht te weinig afgedragen. De regering heeft besloten het fonds jaarlijks gedurende 5 jaar te suppleren met 19,7 miljard baht. Daardoor gaan de begrotingsuitgaven met 0,6 tot 0,7 procent omhoog. Het SSF wordt gevoed door premies van werkgevers en werknemers.

Naar verwachting bereikt 17,5 procent van de bevolking in 2020 de pensioenleeftijd, 21,2 procent in 2025 en 25,2 procent in 2030. Thans bedraagt het percentage ouderen 14 procent.

Permanent secretaris Somchai van het ministerie van Financiën zegt dat het land in een financiële crisis belandt wanneer de komende 10 tot 15 jaar geen maatregelen tegen de vergrijzing worden genomen. Over toenemende kosten van gezondheidszorg rept het artikel niet, waar overigens lagere uitgaven voor onderwijs tegenover staan.

Staatssecretaris Wisudhi (Financiën) zei vorig jaar dat de regering de financiering van de oudedagsvoorzieningen wil beperken tot 3 procent van het bruto binnenlands product, het bedrag zal snel stijgen, verwacht hij. Een groeiend bbp helpt om binnen de 3 procent te blijven. (Bron: Bangkok Post, 28 maart)

Op de foto ambtenaren die 5 jaar langer zullen moeten doorwerken [Geen flauwe grapjes  svp].

Eco-wagens verkopen nog niet als warme broodjes

29 maart – Thailand wil een regionaal knooppunt worden voor de productie van eco-wagens, maar de praktijk is weerbarstig. President Kazutaka Nambu van Nissan Motor (Thailand) zegt dat massaproductie van eco-wagens er in de nabije toekomst niet inzit, daar het verkoopvolume nog klein is en de auto’s nog te duur zijn. De regering wil de trend keren door het verlenen van investeringsvoordelen en volledige steun voor financiën, R&D, human resources (personeel) en infrastructuur.

EcowagenNambu zegt: ‘Thailand’s productie van elektrische voertuigen heeft nog een langdurig proces van ontwikkeling door te maken. Twee vitale stappen zijn nodig:
• promotie van meer hybride elektrische wagens (HEV’s), plug-in HEV’s (PHEV’s) en accu elektrische voertuigen (BEV’s) door prijssubsidies van de regering;
• importtarieven stimulansen voor complete wagens die binnenlands verkocht worden alsmede kortingen op importtarieven voor wagens die in onderdelen worden geïmporteerd (CKD: completely knocked-down) en aanverwante onderdelen voor binnenlandse assemblage.’

Nambu stelt de regering voor dat ze Thaise automobilisten aan het verstand peutert dat eco-vriendelijke wagens goed zijn voor het milieu en dat ze zich die wagens kunnen veroorloven [wat in strijd lijkt met zijn vorige uitspraak]. De regering moet ook voor een infrastructuur zorgen, zoals oplaadstations.

Vorig jaar telde Thailand 70.285 HEV’s en PHEV’s oftewel minder dan 1 procent van het totaal aan personenwagens in het land dat 7,74 miljoen bedraagt. HEV’s zijn sinds 2010 verkrijgbaar met een gemiddelde prijs van meer dan 1 miljoen baht voor het massa segment en 3 tot 6 miljoen voor luxe wagens.

Het aantal BEV’s bedroeg vorig jaar 1.783, maar slechts 59 zijn personenwagens en 37 bussen, de rest bestaat uit motorfietsen. (Bron: Bangkok Post, 28 maart)

Mahakan Fort

Inpakken en wegwezen voor bewoners Mahakan-wijkje

29 maart – De bewoners van het historische buurtje bij het Mahakan Fort moeten uiterlijk eind april vertrokken zijn. Dan gaat de sloophamer in de 59 huizen en wordt er een buurtpark aangelegd. De sloop doet mij denken aan de veel geciteerde dichtregel van Lucebert ‘Alles van waarde is weerloos’.

Aan de teloorgang van de wijk gaat een lange geschiedenis vooraf, zie hiervoor bijgaand kader. Het sloopplan dateert van 1992 en is onlangs door een commissie van stal gehaald. Een bron bij de gemeente zegt dat het Fine Arts Department na de verhuizing van de bewoners de huizen gaat inspecteren. Veel zijn nog van hout en dateren uit de Rattanakosin periode (1782-1932). Die blijven gehandhaafd evenals grote bomen.

De bewoners gaan in een brief gouverneur Sukhumbhand om een vergadering over de ontruiming vragen. Ze stellen voor de eerder ontvangen verhuisvergoeding terug te geven en de huizen van de gemeente te huren. Vervolgens willen ze het buurtje ontwikkelen als toeristische attractie.

Het sub-committee for the Conservation of Rattanakosin Town, dat het initiatief voor de ontruiming nam, gaat het verhuisplan opnieuw bestuderen, zegt een commissielid. Volgens hem kunnen de bewoners er blijven wanneer de wijk goed gereguleerd wordt.

Het Mahakan Fort was een van de veertien forten die zijn gebouwd tijdens het bewind van Rama I (1737-1809). Rama III gaf de grond langs de muren uit aan zijn bedienden, een gebruik dat door latere koningen werd voortgezet. Omdat de grond een koninklijke gift was, beschikken de bewoners niet over grondaktes, waardoor de overheid hen als krakers beschouwt. Van die forten zijn er nog twee over: het Mahakan Fort en Fort Prasumain.

Eerdere berichten:
20 maart: Nog meer Mahakan; steun voor behoud
20 maart: Wijk bij Mahakan Fort moet wijken voor parkje
17 maart: Kort nieuws
14 maart: Bewoners Mahakan Fort vechten tegen ontruiming.

Prayut heeft genoeg van schimpscheuten politici

29 maart – Premier Prayut blijkt andermaal een kort lontje te hebben, want hij heeft genoeg van de jibes (schimpscheuten) van politici die zich tegen de regering verzetten. Die hebben recent geleid tot een nieuwe ronde detenties, de zogeheten attitude adjustments. Twee topmannen van voormalig regeringspartij Pheu Thai waren er dit weekend nog het slachtoffer van.

Prayut zei gisteren dat de regering een ‘trainingscursus’ gaat houden voor degenen die meerdere keren zijn opgeroepen voor een gedragsaanpassing, maar blijven weigeren samen te werken. Hij benadrukte de noodzaak streng te zijn voor politici die ondanks waarschuwingen de regering blijven kritiseren. Als de wet daarbij is overtreden, worden ze juridisch aangepakt. Vice-premier Prawit zegt dat de cursus drie tot zeven dagen kan duren.

Sarah Sewall op bezoek bij PrayutDe training moet leiden tot een ‘beter begrip’. De ‘cursisten’ gaat ook gevraagd worden wat ze gaan doen als ze een regering vormen. ‘Begrijpen ze wel wat het militaire regime doet? Als ze niet voor zichzelf kunnen denken, dienen ze niet langer politicus te zijn. Ik persoonlijk kan niet het feit accepteren dat ze kritiek blijven spuien’, aldus Prayut.

De twee laatste critici die zijn opgepakt, zijn Worachai Hema, voormalig Pheu Thai parlementslid voor Samut Prakan, en Watana Muangsook, voormalig minister van Sociale Zaken in de regering Thaksin. Worachai werd zaterdag aangehouden, Watana meldde zich maandag vrijwillig nadat het leger hem niet had kunnen vinden. Hij arriveerde bij de kazerne van de 11th Army Circle in het gezelschap van enkele partijbobo’s. Alvorens te worden weggevoerd, zei hij dat het niets wordt met de hervormingen van de regering als ze niet naar andere opinies luistert.

Prayut had gisteren een ontmoeting met de Amerikaanse Under Secretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights, die vier dagen in Thailand op bezoek is geweest (foto). Ze zei na afloop wat er al zo vaak door Amerikaanse gezagsdragers is gezegd, dus dat hoef ik niet te vermelden.

Waarom ontsprong Red Bull erfgenaam de dans?

29 maart – Hoe kan het dat agenten van het politiebureau Thong Lor (Bangkok) de verjaringstermijn van een jaar hebben laten verlopen voor de vervolging van Vorayudh Yoovidhya, door de krant consequent aangeduid als ‘Red Bull heir’, wegens overschrijding van de maximumsnelheid (en niet zo’n beetje ook; hij zou 170 km per uur hebben gereden).

Een panel gaat zich over die vraag buigen, die betrekking heeft op de hit-and-run aanrijding op de Sukhumvit Road die Vorayudh in 2012 veroorzaakte met zijn Ferrari. Daarbij vond een motoragent van het bureau Thong Lor de dood.

Sanit Mahathaworn (links), inzet VorayudhErg coöperatief was Boss niet, zoals zijn bijnaam luidt, want hij kwam tweemaal niet opdagen op een afspraak met de openbare aanklagers. Volgens zijn advocaat was hij destijds in Singapore en had griep. Sanit Mahathaworn (links op de foto), waarnemend hoofd van de gemeentepolitie, zegt dat de politie hem nooit had mogen toestaan naar het buitenland te gaan.

Boss was vrij op borgtocht, waaraan meestal de voorwaarde is verbonden dat een verdachte niet het land mag verlaten. De onderzoekers, zegt Sanit, hebben misschien een ‘technicality’ gebruikt om dat te voorkomen. Boss zelf vertraagde de zaak door zes petities in te dienen, die door de procureur-generaal alle werden gehonoreerd.

Wat nu overblijft en waarvoor Boss nog steeds niet is vervolgd, is roekeloos rijden en doorrijden na een ongeluk zonder hulp te verlenen. Wegens rijden onder invloed kan hij ook al niet vervolgd worden, omdat hij pas een dag na het ongeluk opdook. Sanit vindt dat de onderzoekers ook hierbij een steek hebben laten vallen.

Eerdere berichten:
26 maart: De zaak Vorayudh; de politie loopt op eieren
23 maart: Update in bericht Ontspringt Janepob de dans wegens ziektegeschiedenis?
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig

Thai-Sino spoorlijn: Democraten tegen onemanshow

29 maart – Vervelende lui, die Democratische partij. Heeft de regering een mooi compromis bedacht voor de aanleg van de Thai-Sino spoorlijn, beginnen ze te zeuren over de kosten, die nu alleen door Thailand worden opgebracht omdat Chinese leningen te duur blijken. Dat geld kan beter besteed worden aan dubbelspoorlijnen voor vrachtvervoer, snelwegen en reorganisatie van de Spoorwegen, zegt de partij. Het is ook nooit goed wat deze (militaire) regering doet, die toch het beste met het land voor heeft.

Topbobo’s van de partij, waaronder voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij, leverden gisteren een brief in op het Government House met hun bezwaren. De partij denkt dat het aantal reizigers op de ingekorte lijn [ingekort omdat China’s financiering vervalt] wel eens vies zou kunnen tegenvallen, want de lijn stopt in Nakhon Ratchasima en loopt niet meer door naar Nong Khai met een aansluiting naar China.

Korn: ‘Een volledig door Thailand gefinancierde investering schept op de lange termijn begrotingsproblemen en de regering verliest onderhandelingsvermogen met China.’ Hij wijst erop dat het project een jaarlijkse aanslag van 10 miljard baht op de begroting doet. ‘De regering moet de zaak opnieuw overdenken.’

Minister Arkhom (Transport) wuift Korn’s bezwaren weg. De kosten vormen geen aanslag op de begroting of staatsschuld, zegt hij. Thans bedraagt de staatsschuld 40 procent van het bruto binnenlands product. Thailand kan het lijden.

Oorspronkelijk zou de 873 kilometer lange spoorlijn van Map Ta Phut (Rayong) via Nakhon Ratchasima naar Nong Khai lopen met een aftakking naar Bangkok. Wat overblijft is een lijn tussen Bangkok naar Nakhon Ratchasima van 250 km. Hoewel China niet medefinanciert, blijft het wel betrokken bij de aanleg. Investeerders in de Isaan hebben aangeboden de lijn te co-financieren. Door de inkorting bedragen de aanlegkosten niet 360 miljard baht, maar 170 miljard [volgens China 190 miljard baht].

Eerdere en gerelateerde berichten:
28 maart: Bedrijfsleven NO stapt op de hogesnelheidstrein
26 maart: Thai-Sino spoorlijn uitgekleed; China betaalt niet mee
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn
28 december: Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network
Zie verder de pagina Spoorwegen.

กลุ่มเกษตรและพ่อค้าแม

Kort nieuws dinsdag 29 maart

– Bewoners uit zes provincies, verenigd in het People’s Network for the Reform of Gold and Natural Resources Management, hebben gisteren in Bangkok aan het parlement en de NHCR een petitie aangeboden, waarin ze zich verzetten tegen een wijziging van de mijnbouwwet, die in eerste lezing al is goedgekeurd door het parlement.

Ze zeggen dat het amendement de mensenrechten en de gezondheid schaadt van de omwonenden van mijnen. De gewijzigde wet bevat niet de eis van een milieu- en gezondheids effectrapportage bij opening van nieuwe mijnen.

Volgens de tegenstander is de gewijzigde wet erger dan de bestaande wet die uit 1967 dateert. Een bewoonster uit Saraburi zegt: ‘Wanneer de wet is aangenomen, is geen enkel grondgebied veilig meer voor mijnbouwactiviteiten, zelfs beschermde bossen niet.’

Volgens haar hebben economische belangen prioriteit. Waar dat toe kan leiden, bewijzen de mijnen in Loei en Pichit. Meer dan duizend personen zijn ziek, grond en water zijn verontreinigd. Het netwerk vindt dat er voor goudmijnbouw een aparte wet moet komen, want goud is te veel waard om aan investeerders over te laten, die economische belangen laten prevaleren boven die van mensen.

ปากคลองตลาด– Bloemenverkopers van de populaire bloemenmarkt Pak Khlong Talat hebben gisteren in een brief aan premier Prayut de regering gevraagd het besluit om het trottoir te ontruimen ongedaan te maken. De gemeente Bangkok, bezig met de actie ‘Geef het trottoir terug aan de voetganger’ heeft hen gelast uiterlijk 1 juli te vertrekken. [Maar heeft de voetganger er nog wat te zoeken als de markt kassiewijlen is? Hoewel dat betrekkelijk is, want de winkels blijven. Zie foto rechts.] De verkopers vinden dat de locaties die hun zijn aangeboden, te ver weg zijn. [Volgens een eerder bericht zou ook een van de drie te duur zijn.] Op de foto boven het protest van de bloemenverkopers bij het Government House.

– Een voormalige rector van de faculteit medicijnen van het Vajira ziekenhuis heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar met een proeftijd van 2 jaar gekregen wegens machtsmisbruik. Hij had in 2011 personeel opdracht gegeven staatseigendommen, zoals stoelen, twee videocamera’s en een videospeler, te brengen naar zijn dochters bruiloft. Voor het vervoer moesten ze ziekenhuisvoertuigen gebruiken. De NACC oordeelde in 2013 dat er voldoende gronden waren de man te vervolgen. Tijdens het NACC-onderzoek ontkende hij, maar in de rechtbank bekende hij wat (zoals gebruikelijk) beloond werd met strafvermindering.

– De autoriteiten gaan op zoek naar individuen die ten eigen bate schermen met hun banden met de premier, vice-premier Prawit en de NCPO. Prawit zei dat gisteren zonder man en paard te noemen of de bron van de verdenking te noemen. Hij riep de media op om hem direct te bevragen over vermeende onregelmatigheden van zijn medewerkers en geen onbevestigde beschuldigingen te publiceren. ‘Soms raken we in de put omdat we niets verkeerds hebben gedaan, maar wel beschuldigd worden.’

Bij de PACC zijn 894 klachten gedeponeerd over onregelmatigheden, ook door burgers van Asean-landen. Premier Prayut die gisteren een vergadering van de nationale anti-corruptie commissie voorzat [wordt het Centre for National Anti-Corruption bedoeld?], vertelde de commissie dat meer gedaan moet worden aan de bevordering van good governance door overheidsdiensten. Ook zijn strengere anti-corruptie maatregelen nodig.

Van de 894 zaken zijn 71 geëindigd in disciplinaire actie en 56 zaken zijn geseponeerd. De rest is nog in onderzoek. (Zie pagina Corruptie 2)

– Persoonlijke details van buitenlanders, die als vertrouwelijk worden beschouwd, zijn in Nakhon Si Thammarat in het Zuiden gelekt. Vice-premier Prawit heeft opdracht gegeven alle gegevens van de lekkende website te verwijderen.

Het lek is bekend geworden door een bericht van journalist en docent Andrew MacGregor Marshall op zijn website. Hij waarschuwt met name buitenlanders die op Phuket en Koh Samui wonen.

De gegevens (namen, adressen en paspoortdetails) staan op de website van het Bureau of General Communicable Disease van het Department of Disease Control (DDC). Volgens de DDC-woordvoerder zijn ze nodig om Thaise burgers te beschermen. Hij zegt dat het om oude gegevens gaat uit de tijd van de Ebola-crisis. ‘Onze IT-staf heeft het systeem al aangepast. Ik weet niet hoe de informatie kon ontsnappen.’

– De gemeente Bangkok overweegt om uit de eigen begroting het kaartje op de verlengde Green Line te subsidiëren. Het gaat om twee tracés: Bearing-Samut Prakan (12,8 km) en Mo Chit-Saphan Mai-Kukot (18,4 km). Gisteren is over de aanleg een samenwerkingsovereenkomst getekend door het ministerie van Transport, de gemeente en de MRTA (exploitant van de MRT, de ondergrondse metro).

De gemeente gaat de twee tracés beheren, maar huurt de exploitant van de BTS (bovengrondse metro) in om dit voor haar te doen. De aanleg is het pakkie-an van de MRTA. Station Samrong op het zuidelijk deel gaat eind dit jaar of begin volgend jaar open. Na de opening hoeft er enige tijd niet betaald te worden voor de route Bearing-Samrong.

– Het probleem van overbevissing stond gisteren centraal op het Department of Fisheries van de Kasetsart universiteit. Onder de titel ‘New Approaches to Fisheries Bring Hope for Food Security & Jobs’ werd onder andere gesproken over herstel van het zeemilieu en nieuwe slimme vismethodes. Volgens Jane Lubchenco, US Science Envoy for the Oceans, is het mogelijk een eind te maken aan overbevissing. ‘Als we morgen brood uit het water willen [mijn woordkeus; verwijzing naar boektitel], moeten we er vandaag beter voor zorgen.’ (Zie ook de pagina De vis wordt duur betaald)

– Premier Prayut zegt dat de ontwerp-grondwet, zoals opgesteld door de grondwetcommissie, ongewijzigd naar het referendum gaat. Hij weerspreekt de angst van vice-partijleider Ong-art Klampaibul van de Democratische partij, die de regering heeft gewaarschuwd niet op de valreep wijzigingen aan te brengen omdat niet al haar voorstellen door de commissie zijn gehonoreerd. Vandaag krijgt de regering de definitieve tekst. Begin augustus wordt die in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Volgend jaar verkiezingen en een burgerregering, wanneer de roadmap van de junta tenminste wordt gevolgd. Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2.

– Een gepensioneerde onderwijzer is in Si Maha Phot (Prachin Buri) aangehouden voor de moord op een man in het dorp Ban Laen Tan. Hij meldde zich zelf bij de politie. De verdachte was kwaad geworden omdat hij werd verblind door het groot licht van een tegenligger. Hij dwong de tegenligger tot stoppen, waarna een schermutseling uitbrak. De verdachte pakte zijn geweer uit zijn wagen en schoot de ander enkele malen in de borst. Die bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.


 

Straatracers Chon Buri

Vluchten hoeft niet meer

28 maart – ‘We hoeven niet langer te vluchten voor de politie. Nu hebben we een plaats waar we naartoe kunnen gaan om te laten zien wat onze bikes kunnen doen. Het is officieel, we zijn nou helemaal legaal om op de openbare weg te racen.’

Keng (21) is een vanz boy, de slang term voor jonge motorfietsers die elk weekend straatraces houden. Soms worden ze aangehouden, want straatraces zijn verboden. Sinds vorig jaar zelfs strenger dan voorheen, want de NCPO wil een eind maken aan de populaire vrijetijdsbesteding van de straatracers. Op overtreding staat een boete van 2.000 tot 10.000 baht of een gevangenisstraf van drie maanden, de politie kan wanneer ze een groep motorfietsers ziet, verdachten aanhouden en motorfietsen in beslag nemen, toeschouwers riskeren arrestatie en ouders worden op straffe van 3.000 tot 30.000 baht geprest hun kids twee jaar in toom te houden.

Het optimisme van Keng lijkt echter voorbarig. Ja, de politie in Chon Buri gaf de straatracers toestemming om op een zaterdagavond midden maart van 21 tot 1 uur te racen op een stuk van de Chonlamak Withi Road, een nieuwe brug van 4 kilometer die in de oceaan uitsteekt. De randweg loopt om de stad heen en lijkt een ideale plaats voor het luidruchtig vertier.

De visverkopers waren er niet blij mee
Straatracers Chon Buri Chonlamak Withi RoadDe brug is een populaire plek voor de plaatselijke bevolking voor picnicks aan de waterkant en elke zaterdag wordt er de Plee markt gehouden, een vismarkt waar liefhebbers van het zilte zeebanket hun hart kunnen ophalen – tegen schappelijke prijzen.

En daar wrong die zaterdag de schoen, want de bikers begonnen al vanaf 7 uur toe te stromen, niet alleen uit Chon Buri maar ook van elders. Er verzamelden zich zo’n tienduizend jongeren, van wie enkele honderden aan de races deelnamen na betaling van een inschrijfgeld.

De visverkopers waren er niet blij mee. Klanten konden de markt niet bereiken en maakten rechtsomkeer. Deze keer dan maar geen verse vis op tafel. ‘Als het mogelijk is, wil ik dat de organisator en de politie overwegen de races naar de zondag te verschuiven, want dan hebben we geen markt’, zegt een visverkoper.

Er waren nog meer negatieve geluiden. Zo zegt Thanawit Thaworn, wiens vader een bedrijf van takelwagens heeft – wat betekent dat hij vaak genoeg autowrakken heeft gezien die betrokken waren bij de meest vreselijke ongelukken – dat regelmatige races op de brug alleen maar ellende brengen, zoals luchtvervuiling, geluidsoverlast, ongelukken, gevechten tussen rivaliserende groepen, drugsgebruik, gokken. Ze zouden schadelijk zijn voor het toerisme en de lokale economie. Thanawit heeft de gouverneur een brief geschreven met het verzoek de race te verplaatsen naar een locatie waar niemand er last van heeft.

De politie denkt erover na. ‘Ik denk niet dat ik ze nog eens toesta die plek te gebruiken. Er was meer negatieve feedback dan positieve en wij kregen de schuld dat we toestemming hadden verleend’, zegt Pratchaya Prasansuk, adjunct-commandant van de provinciale politie van Chon Buri. Bekeken wordt nu of de race verplaatst kan worden naar een professionele racebaan in Chon Buri.

Eén vanz boy zal dat nooit meemaken, want na de race botste hij tegen een vrachtwagen en kwam om het leven. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 27 maart 2016)

Meer over straatracers: Straatrace: kick en nachtmerrie en Geen straatracers, want ‘we doen veel goeie dingen’ op de pagina Archief en op de pagina achtergrondartikelen het verhaal De bendes, de meiden, de pistolen – straatraces in Bangkok.

Straatracers Chon Buri 2

 


 

Mekong Stijgend water in Kaeng Khut Khu

Verdrinking in grootmoedigheid

28 maart – Van de ene op de andere dag overstroomde de zanderige kust van Kaeng Khut Khu (provincie Loei). De kraampjes werden omringd door water en moesten enkele dagen later ontruimd worden, toen de helft van het ‘eiland’ onder water kwam te staan (foto boven).

Het rijzende water kwam onverwacht, maar het verbaasde de bewoners niet. ‘Het is niet de eerste keer dat de oever in het droge seizoen is overstroomd. Dat gebeurt al de laatste vijf jaar’, zegt Chai Tamuen (42), een van de verkopers die zijn kraam moest weghalen. ‘We kunnen het water niet voorspellen. Sinds de Chinese dammen het water bovenstrooms reguleren, is ons inkomen instabiel.’

Prayun Sean-an (54) zag zijn visvangst de laatste jaren verminderen. De teruglopende inkomsten noopten hem op een kleine plantage en moestuin op de rivieroever te gaan werken. Maar overstromingen van de oever reduceren de groenteoogst.

Ook China kampt met watertekorten
De oorzaak van alle ellende zijn de zes dammen die de afgelopen 20 jaar in het Chinese deel van de Mekong zijn gebouwd: Dachaoshan, Manwan, Jinghong, Xiaowan, Nuozhadu en Gongguoqiao. China zet ze open en dicht zonder rekening te houden met landen benedenstrooms; vooral Vietnam is het kind van de rekening.

Voor het eerst heeft China dit jaar de buurlanden geïnformeerd dat de wateruitstroom uit de Jinghong dam van 15 maart tot 10 april wordt verdubbeld. Premier Prayut dankt China voor dit genereus gebaar. Maar was het wel grootmoedigheid die China dreef? Nee, evenals de andere Mekonglanden kampt China zelf met watertekorten als gevolg van de grote droogte. Het waterpeil in de rivier Lancang bovenstrooms van de Mekong, is dit jaar met 20 procent gedaald . In 90 jaar heeft er niet zo weinig water in gestaan.

Mekong Volgeladen vrachtschip op weg naar China

Aannemelijker is ook dat China het vrachtvervoer over de rivier niet in gevaar wil brengen. In januari bijvoorbeeld klaagden schippers uit Chiang Saen (Thailand) dat ze hun lading moesten terugbrengen van 400 naar 200 ton om nog China te kunnen bereiken.

De geste van China kan ook gezien worden als een poging om een wit voetje te halen bij de andere Mekonglanden. Vietnam bijvoorbeeld kampt met de ernstigste droogte sinds 1926; het land komt water tekort voor de hoofdrijstoogst en heeft last van verzilting in de Mekongdelta.

Extra water is geval van diplomatie
Voor Vorasakdi Mahatdhanobol, directeur van het Institute of Asian Studies van de Chulalongkorn universiteit, leidt het geen twijfel dat de aankondiging van China een geval van diplomatie was. ’Maar ik denk niet dat de wateruitstroom de Chinese banden met de Mekonglanden zal versterken. Integendeel, de situatie roept de vraag op wat er gaat gebeuren wanneer die landen een conflict met China hebben wanneer het besluit geen water vrij te geven.’

Thailand kan geen vuist maken, want Thaise bedrijven waren betrokken bij de bouw van de Chinese dammen. Ze hebben ook geïnvesteerde in de negen dammen in Laos, met als bekendste de Xayaburi dam die al veel in het nieuws is geweest. De dam wordt gebouwd door een Thaise aannemingsbedrijf en 95 procent van de opgewekte elektriciteit gaat afgenomen worden door Thailand. Bovendien schurkt Thailand sinds de coup tegen China aan, Thailand’s belangrijkste exportmarkt.

China streeft eigen agenda na
Vorige week woonde premier Prayut de eerste top van de Lancang-Mekong Cooperation (LMC) bij, die als thema had Share the River, Share the Future. De regeringsleiders van de zes Mekonglanden praatten op Hainan Island onder andere over het beheer van de rivier. Analisten zien de LMC (in 2014 door China voorgesteld) en China’s recente antwoord op de droogte als een manier voor Beijing om alle landen aan de tafel te krijgen om zijn eigen agenda na te streven.

Thitinan Pongsudhirak (Institute of Security and International Studies, Chulalongkorn universiteit) schreef er in de Nikkei Asian Review onder de titel China’s alarming ‘water diplomacy’ on the Mekong over: ‘Blokkeren van het water voor eigen voordeel en welwillendheid veinzen door aan te bieden om het met de landen benedenstrooms te delen, levert op de korte termijn wisselgeld op.’

Thitinan voorspelt dat China het voorlopig in Zuidoost-Azië voor het zeggen heeft. Maar hij waarschuwt dat China’s kortzichtige benadering om zijn eigen regels te volgen en die van de andere partijen te negeren, een boemerangeffect kan hebben.’ (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 27 maart)

Meer lezen? Zie China, het verschrikkelijke watermonster op de pagina Xayaburi dam (18 oktober, jaartal ontbreekt, ik vermoed 2013).

Mekong Vissers in Chiang Khan vangen minder

 


 

Ontwerp-grondwet: ’t kan vriezen of dooien

28 maart – Bangkok Post opent vandaag met een waarschuwing van vice-partijleider Ong-art Klampaibul van de Democratische partij. Hij waarschuwt de junta dat ze de grondwetcommissie niet op de valreep moet dwingen de ontwerp-grondwet te veranderen. Als dat gebeurt, zegt hij, verliest de grondwet haar legitimiteit.

Morgen wordt de tekst van de grondwet bekend gemaakt, waarin suggesties zijn verwerkt (of niet) die sinds de publicatie van de eerste versie zijn gedaan. Het voorstel van de junta voor een volledig benoemde Senaat, die 5 jaar na de verkiezingen in functie blijft, is door de CDC overgenomen, maar het voorstel dat de Senaat de bevoegdheid moet hebben een zogeheten censure debate  te houden, dat kan uitmonden in het aftreden van de regering heeft het niet gehaald.

Uit de laatste peiling van Suan Dusit blijkt dat de 1.326 respondenten heel verschillend reageren op het senaatsvoorstel. Als sterke punten worden genoemd:
•  de selectiemethode (de junta selecteert 194 leden uit een lijst van 400 kandidaten, op te stellen door een panel en 50 uit een lijst met vertegenwoordigers van 20 beroepsgroepen. De resterende 6 zijn gereserveerd voor topmilitairen)
• de Senaat zet het beleid voort, dat de regering heeft ingezet

Zwakke punten zijn:
• de methode is ondemocratisch
• bij het selectieproces kan sprake zijn van nepotisme.

Ong-art roept de bevolking op te focussen op de specifieke kwesties die de grondwetcommissie  heeft geprobeerd te regelen, zoals rechten en burgerlijke vrijheden, de verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, maatregelen tegen corruptie en machtsmisbruik, het machtsevenwicht van de trias politica (scheiding der machten) en het voorbereidende werk voor nationale hervormingen.

Ong-art roept alle partijen op het algemeen belang boven het eigen belang te stellen en hij vraagt de junta vrije meningsuiting toe te staan zodat de uitslag van het referendum begin augustus acceptabel is.

Mocht u dit artikel tot hiertoe gelezen hebben, dan complimenteer ik u voor uw geduld, want ik vind het voornamelijk prietpraat: veel geblaat maar weinig wol.

Het artikel bevat verder nog enkele commentaren. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Surapong (Pheu Thai) verwijt de regering doof te zijn voor kritiek van de opstellers van de ontwerp-grondwet. De junta negeert ook commentaren van de bevolking en drijft daarentegen haar eigen zin door, zegt hij. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Bedrijfsleven NO stapt op de hogesnelheidstrein

28 maart – Het bedrijfsleven in het Noordoosten (NO) is bereid de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima (Korat) mede te financieren. Dat zegt een lid en voormalig secretaris-generaal van de Northeastern Region Chamber of Commerce. Het aanbod is een reactie op het besluit van de regering om de lijn zelf te financieren en geen beroep (meer) te doen op Chinese leningen.

Modeltreinen uit China, te zien in december 2015 in het station van Chiang Rak NoiInvesteerders in de twintig provincies van de Isaan zouden volgens zijn berekening elk 5 miljard baht op tafel moeten leggen om de aanleg die 170 miljard kost [volgens China 190 miljard] te bekostigen.

Tawisant Lonanurak zegt dat het project door velen wordt gezien als een waardevolle investering. Ten bewijze daarvan noemt hij het enthousiasme van bedrijven in Khon Kaen  om er te investeren in een eigen spoorsysteem in de provincie.

Volgens eerdere berichten zijn de onderhandeling over de aanleg van de Thai-Sino spoorlijn vastgelopen op de te hoge rente die China rekende voor leningen. Dit bericht noemt ook de eis van China om grond langs de spoorlijn voor commerciële doeleinden te managen; dit in ruil voor ’s lands investering.

Voorzitter Hasadin van de Chamber of Commerce in Nakhon Ratchasima looft de regering dat ze niet gezwicht is voor China’s eisen, want die hadden het land een monopoliepositie verschaft. Voordeel is ook dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de grotere risico’s van de Chinese munt (yuan) vergeleken met de Amerikaanse dollar.

China’s rol is overigens niet uitgespeeld want de lijn wordt gezamenlijk aangelegd. Als gevolg van het besluit om de lijn alleen te financieren, heeft Thailand wel de oorspronkelijk geplande lengte van 845 kilometer moeten terugbrengen naar 250 km. Aanvankelijk zou de lijn van Map Ta Phut via Nakhon Ratchasima naar Nong Khai lopen met een aftakking vanaf Kaeng Koi naar Bangkok.

Eerdere en gerelateerde berichten:
26 maart: Thai-Sino spoorlijn uitgekleed; China betaalt niet mee
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn
28 december: Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network
Zie verder de pagina Spoorwegen.

Kaalslag in Noorden door agrarisch beleid CP 2

Kale bergen; CP is de gebeten hond

28 maart – De Charoen Pokphand (CP) Group, ’s lands grootste agro-industrieel en voedselconglomeraat, ligt opnieuw onder vuur. Het bedrijf dat nog moet leren wat good governance is (zie de zaak van de aandelenhandel met voorkennis), krijgt nu de wind van voren omdat het in Nan en andere noordelijke provincies van boeren akkers koopt waarop maïs wordt verbouwd die het nodig heeft voor de productie van veevoer.

Foto’s op internet laten zien dat dit tot aanzienlijke ontbossing van noordelijke heuvels heeft geleid of zoals de Thaise term luidt khao hua lone (kale bergen*). CP’s beleid, zeggen critici, heeft ook bijgedragen tot het milieuschadelijke gebruik van slash-and-burning (het verbranden van oogstresten), dat een van de oorzaken is van de smog waaronder het Noorden lijdt.

Kaalslag in Noorden door agrarisch beleid CPMaar CP belooft zijn leven te beteren. Vice-voorzitter Suphachai zegt dat het bedrijf in het district Pua (Nan) overstapt op MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Supachai maakte dit het weekend bekend tijdens een seminar in Bangkok over de verbouw van maïs.

Hij zei dat het bedrijf er boeren gaat aanmoedigen over te stappen van maïs op andere marktgewassen, zoals koffie die minder grond vereist en een hogere winstmarge heeft. Omdat het ruim drie jaar duurt, voordat sommige gewassen zoals koffie geld in het laatje brengen, zal CP de boeren assistentie verlenen. Personeel van de CP-groep is het land al ingetrokken om begrip te kweken voor de overschakeling op alternatieve gewassen en bosbehoud.

Adviseur Prayong van de People’s Movement for a Just Society (P-Move) beschuldigt CP ervan boeren in de steek te laten, nadat het in december bekend maakte geen maïs meer te kopen van boeren die geen grondakte hebben voor hun maïsakker.  Supachai ontkent dit, maar de ontkenning snap ik niet,want hij zegt: ‘We blijven maïsproducten kopen van akkers die legaal werken en geen ontbossing veroorzaken.’ Prayong noemt dat een lange-termijn oplossing omdat de boeren zonder grondakte hun maïs ook aan andere kopers kunnen slijten.

Volgens Prayong telt Nan 800.000 maïsakkers en is aan de ontbossing een eind gekomen. Wat ze vaak doen is overstappen van andere gewassen op maïs. Niettemin pleit hij voor een grondig onderzoek naar de feitelijke oorzaak van de kale bergen.

De CP-man dringt er bij de regering op aan land en grondaktes voor agrarisch gebruik toe te wijzen, zodat een eind komt aan het kraken van bossen. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

* De Kale Berg is de bijnaam van de Mont Ventoux, met 1912 meter de hoogste berg van de Provence. Talloze heroïsche gevechten zijn hier tijdens Tour de France etappes uitgevochten.

Kort nieuws maandag 28 maart

– Voormalig regeringspartij Pheu Thai eist de onmiddellijke vrijlating van Worachai Hema, die zaterdag door het leger is aangehouden voor een attitude adjustment omdat zijn kritiek op de grondwet en een opmerking over Prayut in het verkeerde keelgat van de junta is geschoten. Naar verluidt wordt het voormalig parlementslid voor Samut Prakan nu vastgehouden in de kazerne van de 11th Military Circle in Dusit (Bangkok).  De partij maakt zich zorgen en zegt dat de aanhouding in strijd met de wet is en een ‘grove’ schending van zijn mensenrechten vormt.

– Grappen over een bom aan boord van je vliegtuig kun je maar beter achterwege laten, want het eind van het liedje is de gevangenis. Een passagier op een vlucht van AirAsia maakte zaterdag zo’n grap. Hij en twee anderen zijn gisteren voorgeleid. De vlucht (naar Loei) werd met een uur vertraagd.

– Twee werknemers van het waterleidingbedrijf in Nakhon Ratchasima zijn gisteren om het leven gekomen nadat ze voor een oud legerarsenaal in Pak Chong een bom hadden opgegraven. Toen ze de bom naar hun pickup truck brachten, ontplofte die. Eén stierf ter plekke, de ander later in het ziekenhuis.

– Solo-actie van een bankrover of in dit geval van een geldtransport. Gisteren bedreigde hij personeel van Siam Management Co, toen het een geldautomaat van de Siam Commercial Bank in Chon Buri bijvulde. Hij ging er met vijf zakken, waarin in totaal 10 mijoen baht, vandoor. De politie is naar hem op zoek.


 

GH Bank info over low-cost housing scheme

Warme belangstelling voor sociale hypotheek

27 maart – In het Engels heet het low-cost housing scheme en laat ik dat maar vertalen als sociale woningbouw (had het eerder over eigen woningbezit voor de minima), maar dan wel met ‘koop’ als toevoeging.

Op de eerste twee dagen van het programma dat voorziet in goedkope hypotheken, is voor 10 miljard baht aan hypotheken aangevraagd en dat noemt de permanent secretaris van het ministerie van Financiën een ‘warme respons’. ‘Het programma is de juiste benadering om aan de sterke vraag te voldoen’, zegt hij.

De hypotheken worden door twee overheidsbanken verstrekt: de GH Bank (foto) en de Government Savings Bank. Elk heeft 20 miljard baht tot zijn beschikking. Het eerste jaar is de hypotheek rentevrij, het tweede en derde jaar wordt 2 procent gerekend, het vierde tot zesde jaar 5 procent en daarna fluctueert de rente. Voor een woning van 700.000 baht komt dat neer op een maandlast van respectievelijk  3000, 4000 en 4500 baht. De looptijd van de hypotheek is 30 jaar.

Alleen kopers van een eerste huis komen in aanmerking voor de sociale hypotheek. De huizen die maximaal 1,5 miljoen baht kosten, worden gebouwd door het Treasury Department en de particuliere sector, die een steuntje in de rug krijgt van de twee banken met een lage-rentelening.

Het bericht gaat niet in op de locaties. Evenmin bevat het informatie over bouwtijd en oplevering. Uit een bericht van 3 februari haalde ik de volgende informatie: Het Treasury Department heeft zes percelen geselecteerd waarop 3.400 eenheden kunnen worden gebouwd: twee in Bangkok, de andere in Chiang Mai, Chiang Rai en Phetchaburi. Het gaat om zowel flats als vrijstaande huizen.

In bijgaand kader wordt het programma in beeld gebracht. De bedragen komen niet overeen met die in bovenstaand bericht en de Krungthai Bank zal wel inmiddels zijn afgevallen. (Bron: Bangkok Post, 26 maart)

Na 14 maanden krimp: export in de plus

27 maart – Onverwacht en voor het eerst in veertien maanden zit de export in de plus. In februari nam die toe met 10,3 procent op jaarbasis wat voornamelijk te danken was aan de export van twee ongebruikelijk producten: goud en militair materieel waaronder helikopters en voertuigen voor legeroefeningen. Januari was een slechte maand voor de export, want die kromp toen met 8,91 procent.

De import kromp meer dan verwacht. In februari kromp de import met 16,8 procent, meer dan in januari toen een krimp van 12,4 procent werd geboekt. Het handelsoverschot kwam daardoor in februari uit op $ 4,98 miljard.

Behalve goud en militair materieel deed suiker het vorige maand ook niet slecht met een toename van 107,4 procent gevolgd door bewerkte kippen (plus 20,5 procent), maar de  landbouw als geheel bungelde onderaan met een toename van 0,4 procent.

Bij de export van industriële producten deden alleen edelstenen en sieraden het goed. Andere producten presteerden matig wat gezien de staat van de wereldeconomie en de matige importen door Thailands belangrijkste handelspartners geen verrassing kan zijn. De export naar de meeste markten liep terug met uitzondering van Indochina en Australië.

Maar ondanks de zonnige februaricijfers is het nog geen tijd om te gaan feestvieren, zegt staatssecretaris Suvit (Handel). ‘De wereldeconomie blijft onvoorspelbaar en oncontroleerbaar. Maar kijken we naar de vooruitzichten dan zien we tekens van verbetering, met name in de landbouwsector.’ (Bron: Bangkok Post, 26 maart)

IJzervreter Chalerm maakt van zijn hart geen moordkuil

27 maart – Lange tijd niets over hem gelezen: ijzervreter Chalerm Yubamrung, die tijdens de regering  Yingluck zo’n beetje elke dag in de krant stond, en nu ineens weer opduikt in de zaterdagrubriek About Politics.

Onderwerp is de benoeming van een nieuwe leider van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Een belangrijke kanshebber is Khunying [mevrouw] Sudarat Kayuruphan, de huidige vice-partijleider en seasoned (door de wol geverfde) politica. Ze wordt geroemd om haar flexibiliteit in de omgang met het leger en ze is populair bij PT-aanhangers in Bangkok. Die flexibiliteit komt na de verkiezingen goed van pas want de junta zal dan nog een stevige vinger in de pap hebben.

Chalerm Yubamrung wijzendEen van haar critici is Chalerm. Hij vindt dat een besluit over het leiderschap van de partij het alleenrecht van de echte baas is: oud-premier Thaksin.’Het is Thaksin en Thaksin alleen who calls the shots in the party’, zegt hij. De weerstand tegen Sudarat zit diep, want als ze door Thaksin zou worden gezalfd tot partijleider zal hij de toekomstige verkiezingen mijden, maar hij blijft wel bij de partij. Sudarat heeft niet het karakter van een leider, vindt de voormalige minister van Werkgelegenheid.

Chalerm denkt dat Pheu Thai weinig kans maakt om bij de verkiezingen als glorieuze winnaar uit de bus te komen, zoals de vorige keer, vooral ook door de wijziging van het kiesstelsel waardoor grote partijen benadeeld (zouden) worden. Hij ziet op tegen de mogelijkheid dat PT een oppositiepartij wordt, want nu hij bijna 70 jaar is, is hij versleten door jaren van politiek bedrijf.

In tegenstelling tot vele anderen uit het PT- en roodhemdkamp is Chalerm nooit door de junta opgeroepen voor een attitude adjustment. Hij zegt: het leger is goed voor mij geweest maar de partij moet zich hard blijven opstellen tegenover het leger en zichzelf als anti-militaire partij beschouwen. ‘Pheu Thai moet zeggen dat ze zich nooit zal inlaten met het leger. Dat bepaalt mede of de partij overleeft.’  (Bron: Bangkok Post, 26 maart)

Rajabhakti park: Een gevaarlijk precedent

27 maart – Bangkok Post stelt in haar hoofdredactioneel commentaar enkele pijnlijke vragen naar aanleiding van de verklaring van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) over de commissie die een amulettenhandelaar heeft gekregen van de gieterijen van de bronzen beelden voor het Rajabhakti park.

Volgens het CNAC betrof het een normale vergoeding voor zijn acquisitiewerk en adviezen tussen twee particuliere partijen. Maar BP vindt dat het CNAC een dubieuze praktijk met de mantel der liefde bedekt en dat schept een gevaarlijk precedent.

Rajabhakti park 3De krant stelt: Het park is een legerproject, grotendeels gefinancierd met particuliere donaties. Wat geeft de amulettenhandelaar de bevoegdheid werk van een overheidsproject aan particuliere bedrijven te gunnen? Waarom mocht hij als tussenpersoon geld ontvangen, terwijl het vinden van uitvoerders op een open en eerlijke manier had moeten gebeuren conform de praktijk bij overheidsaanbestedingen? Van welke connecties in het leger profiteerde hij waardoor hij ‘aanbevelingen’ kon doen om het werk aan particuliere bedrijven te gunnen? En, nog belangrijker: Waarom heeft het leger later tegen hem gezegd het geld te doneren [aan de Rajabhakti park stichting] als het een schone en boven alle twijfel verheven transactie was?

Helaas, concludeert de krant, heeft het CNAC geen aandacht besteed aan deze vragen, maar het heeft het schandaal weg geredeneerd met irrelevante feiten. De corruptiebestrijders [van het CNAC, waarin vertegenwoordigd de NACC, PACC en Rekenkamer] openen een heel nieuw gebied van fraude en oplichting, luidt de wrange conclusie van de krant. (Bron: Bangkok Post, 26 maart)

Voorgaande berichten:
26 maart: Kort nieuws
25 maart: Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit
24 maart: Rajabhakti park: Geen corruptie volgens CNAC
Zie verder de pagina Majesteitsschennis.

Persoonlijke noot: Die laatste vraag kan ik wel beantwoorden. De junta [lees: het leger] heeft als prioriteit de strijd tegen corruptie. Toen dan ook berichten opdoken over corruptie bij de aanleg van het park, waarbij ook nog eens de naam van het koningshuis was misbruikt, had het leger een probleem. Het zal gedacht hebben: als de amulettenhandelaar het geld teruggeeft, waait de zaak wel over. Maar dat gebeurde dus niet.

Verder constateer ik (weer) een tegenstrijdigheid in de berichtgeving. Volgens dit bericht heeft de amulettenhandelaar het geld gedoneerd aan de stichting, volgens eerdere berichten had hij het teruggegeven aan de gieterijen die het vervolgens (al dan niet vrijwillig) aan de stichting overmaakten.

En wat is er geworden van de legerkolonel die in vorige berichten werd genoemd ? Hij, evenals de amulettenhandelaar, zou naar het buitenland zijn gevlucht. Ik lees er niets meer over. Soms denk ik: Bangkok Post is de Thaise Fabeltjeskrant.

Pranom Daengsupha  (Maepranom)

Dochter pikt bedrijf moeder in, maar ma bereid te vergeven

27 maart – Het heeft met eten te maken, een belangrijke bezigheid van Thais, en het gaat om een ruzie tussen moeder en dochter, dus dat zullen wel de redenen zijn waarom de krant zoveel aandacht aan de zaak besteedt.

Ik meldde het gisteren al in de rubriek Kort Nieuws. Pranom Daengsupha (rechts op de foto), met wijlen haar echtgenoot in 1959 stichter van Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co, had de hulp ingeroepen van premier Prayut omdat haar dochter op slinkse wijze het bedrijf heeft overgenomen. Volgens het eerste bericht door te sjoemelen met de lijst van aandeelhouders, volgens de follow-up door een vervalste volmacht van wijlen haar echtgenoot te gebruiken.

Maar de moeder is niet rancuneus. ‘Als een moeder ben ik bereid te vergeven en de zaak niet voort te zetten in de rechtbank, wanneer mijn dochter schuld bekent en alle eigendommen teruggeeft.’ Ze corrigeerde gisteren ook de eerste berichten dat de dochter haar het huis had uitgezet. Ze was uit vrije wil vertrokken omdat ze ‘het gedrag van sommige mensen’ na een jaar beu was.

Het beroep op Prayut dat ze vrijdag deed in het klachtencentrum van de regering was voor de meeste Thaise kranten voorpaginanieuws. De redacties moeten gek zijn op haar chili paste die onder de merknaam Maepranom wordt verkocht. Ook enkele ambtenaren leverden commentaar, zoals de permanent secretaris van het ministerie van Justitie, en minister Panadda van het PM’s Office. Panadda dacht dat het klachtencentrum wel zou helpen, hoewel het om een privé aangelegenheid gaat. Hij loofde haar vertrouwen in de regering. (Bron: website Bangkok Post, 26 maart)

Update:
De krant meldt vandaag dat het PM’s Office heeft beloofd Pranom te helpen bij het oplossen van de familietwist. Minister Panadda heeft een afspraak gearrangeerd met de autoriteiten die daarvoor geschikt zijn. In dit bericht is geen sprake van een vervalste volmacht, maar vervalsing van overdrachtsdocumenten voor land dat eigendom was van Sirichai, de in 2013 overleden echtgenoot van Pranom. Verder zou de dochter de namen van geregistreerde aandeelhouders hebben veranderd en de namen van andere familieleden hebben verwijderd. De dochter was onbereikbaar voor commentaar, aldus het bericht.

Conflict over benoeming Supreme Patriarch laait op

27 maart – Boef, schoft, rotzak, loeder, ploert, schavuit, schurk, schoelje, ellendeling, smiecht, zwijnjak, spitsboef.  Deze vertalingen geeft mijn woordenboek voor het woord rogue. De uitdrukking rogue monk (schurkenmonnik) circuleert op de social media naar aanleiding van de jongste poging van conservatieve boeddhisten om Somdet Chuang benoemd te krijgen als Supreme Patriarch, een functie die vacant is sinds de vorige in 2013 overleed.

Mercedes Benz in tempelmuseumHet Buddhism Protection Centre of Thailand en andere groepen, zoals het Network for Phra Dhammajarik, zijn een handtekeningenactie begonnen om minister Paiboon (Justitie) afgezet te krijgen, want die houdt de benoeming tegen en nog erger hij heeft met een arrestatiebevel gedreigd, omdat Chuang geweigerd heeft een verklaring af te leggen over de antieke Mercedes in zijn tempelmuseum, waarmee bij de invoer is gesjoemeld. Ze verwijten de minister geen respect te hebben getoond voor de ouwe baas (90), die sinds 2013 de functie van Supreme Patriarch waarneemt.

Ook premier Prayut ligt onder vuur, want die heeft gezegd de benoeming pas door te sturen naar de koning, wanneer  de Mercedes-zaak is opgehelderd door de DSI. De Asssociation of Pali 9 Level Scholars dreigt hem aan te klagen voor plichtsverzuim.

En dat is niet eens alles: Somdet Chuang ligt ook niet lekker bij tegenstanders vanwege zijn nauwe banden met de protserige tempel Wat Dhammakaya en diens abt, die – laat ik het maar eufemistisch zeggen – de boeddhistische leerstelingen op geheel eigen wijze interpreteert.

Het Buddhist Protection Centre of Thailand was eerder in het nieuws omdat het een pro-Chuang rally had georganiseerd in het Putthamonton Buddhist Park in Nakhon Pathom. Monniken en soldaten raakten daarbij verwikkeld in een schermutseling.

De secretaris-generaal van het centrum werd eerder deze maand korte tijd door het leger onderworpen aan een attitude adjustment toen hij een verklaring wilde afleggen over de Ombudsman. De Ombudsman had namelijk vastgesteld dat het besluit van van de Sangha Supreme Council om Chuang voor te dragen als Supreme Patriarch in strijd met de Sangha Act was. Volgens die wet dient de premier het initiatief te nemen.

Maar de attitude adjustment heeft geen effect gehad. Phra Methitammajarn blijft lobbyen voor Chuang. Hij riep boeddhistisch groepen onlangs nog op Prayut’s oproep aan alle supporters en opponenten om te stoppen met hun activiteiten, te negeren.

‘De kloosterorde en de bevolking moeten nu wel gezien hebben wat er aan de hand is. Voor alle partijen moeten dezelfde regels gelden.We hebben geen keus. Moeten we voor genade wachten op de regering en de tegenpartij?’

Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch.

Moeder met portret van omgekomen zoon

Sorry’ is nog steeds het moeilijkste woord

27 maart – Je zou zo’n man toch zijn nek omdraaien. Op 1 februari tijdens een rechtbankzitting over de alternatieve straf voor Orachorn Thephasadin Na Ayudhya, die in december 2010 negen passagiers van een minibusje de dood injoeg, wees haar advocaat naar de moeder van de chauffeur, die ook bij de aanrijding omkwam. Hij zei: ‘Alles wat gebeurd is, was de schuld van uw dochter.’

Moeder Thongpoon: ‘Het doet me pijn dat ze na zo’n lange tijd nog steeds niet kunnen toegeven dat het haar schuld was [van Orachorn]. We zijn allemaal bereid haar te vergeven, want niemand heeft dit ongeluk gewild. Maar nu elke schuldbewustzijn bij haar ontbreekt, verdient ze niets meer.’

Bangkok Post blikt vandaag terug op het tragische ongeval. Op de (verhoogde) tolweg Don Mueang botste Orachorn, toen 16 jaar en niet eens bevoegd een auto te besturen, met haar wagen op het minibusje, waarvan de zijdeur open sprong en passagiers meters lager op de begane grond de dood vonden. De rechtbank veroordeelde haar wegens roekeloos rijden tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en 48 uur sociaal werk per jaar gedurende vier jaar.

Over die straf is gedoe ontstaan. Zelf zegt ze in een ziekenhuis naar eigen keuze vrijwilligerswerk te hebben gedaan, maar de Reclassering erkent dat niet. Ze heeft geen overleg gepleegd en het ziekenhuis komt niet voor op de lijst van instellingen waar de Reclassering alternatief gestraften plaatst.

Wat de nabestaanden vooral stoort, zo blijkt ook uit de verhalen van anderen, is dat Orachorn die uit een gegoede familie komt, het woord Sorry niet lijkt te kennen. ‘Ze heeft geen enkele spijt getoond’, zegt een slachtoffer, een man die een jaar moeite had met lopen.

En er is nog meer. In november gelastte de Civil Court de familie om de slachtoffers met 27 miljoen baht te compenseren. De slachtoffers en nabestaanden hebben nog geen satang gezien. Enkelen die een hoger bedrag hadden verwacht, hebben beroep aangetekend tegen het vonnis.

De moeder van een slachtoffer vertelt: ‘Sinds het ongeluk heeft Orachorn geen contact opgenomen met wie dan ook van ons of respect getoond. De enige keer dat ze dat deed was toen de rechtbank haar beval ons als excuus bloemen te sturen. Dat deed ze, niet uit eigen oprechtheid maar omdat de rechtbank dat had bevolen.’

Worachai (Pheu Thai) krijgt de wind van voren

27 maart – Het leger heeft een hartig woordje gesproken met voormalige Pheu Thai parlementslid Worachai Hema oftewel: hij is onderworpen aan attitude adjustment, een nogal mysterieuze aanduiding van iets wat op een hersenspoeling lijkt.

Worachai Hema 2Worachai had het gewaagd kritiek te hebben op de ontwerp-grondwet [Foei, Worachai!] en hij had premier Prayut opgeroepen zijn verantwoordelijk te nemen wanneer het ontwerp in het geplande referendum sneuvelt [Tweemaal foei!]. Worachai zei gisteren die opmerkingen ‘in goed vertrouwen’ te hebben gemaakt; hij had niet de intentie gehad de premier te krenken.

NCPO-woordvoerder Winthai zegt dat de meeste van Worachai’s politieke commentaren in de media niet ‘constructief’ zijn en vaak ‘onbewezen’. Ze zouden de mensen misleiden over de personen naar wie hij verwees. ‘Zijn gedrag is over de gehele linie niet in overeenstemming met de richting van vrede en orde en hij loopt uit de pas met de atmosfeer om het land voorwaarts te brengen.’

Maar Worachai zegt het recht te hebben die opmerkingen te maken. ‘Ik wil er bij hen [de coupleiders] op aandringen een grondwet te schrijven die acceptabel is voor het volk, één die geen nieuwe problemen schept.’

Volgens Worachai is de grondwet zo geschreven dat er een regering van meerdere kleine politieke partijen moet worden geformeerd en niet een regering met enkele grote partijen. ‘Dat verzwakt het land en biedt de mogelijkheid van uitgebreid manoeuvreren voor posities en machtstwisten die de politiek destabiliseren.’ (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Kort nieuws zondag 27 maart

– De Thaise marine heeft gisteren zeven trawlers onderschept en 38 Vietnamese bemanningsleden aangehouden, die ten noordoosten van Koh Kra in de Golf van Thailand aan het vissen waren, dus binnen de territoriale wateren van Thailand. De bemanning heeft verklaard dat ze uit de provincies Ca Mau, Kien Giang en Ban Tre in Vietnam waren gekomen om op zeekomkommer te vissen. Tot nu toe zijn dit jaar 31 vaartuigen betrapt op illegaal vissen en 188 bemanningsleden aangehouden. Twee marineschepen maken jacht op illegale vissers: HTMS Narathiwat en HTMS Klong Yai.

– Op de kop af 1 jaar, 10 maanden en 1 dag zat Prasit Chaisrisa, voormalig parlementslid voor Surin, gevangen wegens majesteitsschennis. Vorig jaar had de koning zijn straf al verminderd, de tweede keer vrijdag was goed voor onmiddellijke vrijlating. In zijn voordeel pleitte zijn voorbeeldige gedrag in de gevangenis, zei de permanent secretaris van het ministerie van Justitie.

Prasit was veroordeeld op grond van opmerkingen die hij in mei 2014 in zijn speech had gemaakt tijdens een roodhemdbijeenkomst in World Lat Phrao. Een week na de coup werd hij aangehouden. Vrijlating op borgtocht zat er niet in, zoals gebruikelijk bij lèse majesté verdachten.

Auto van Good Samaritan aangereden door taxibestuurder– De taxichauffeur die vrijdagnacht een hulpverlener van de Good Samaritans heeft dood gereden en daarna is doorgereden (een zogeheten hit-and-run aanrijding), heeft zich gisteren vrijwillig bij de politie gemeld. Hij reed op de Ratchaphruek ramp (helling) de man aan die op dat moment hulp verleende aan een vrouw die panne met haar auto had.

De taxibestuurder botste met zijn wagen tegen de wagens van de hulpverlener en de vrouw en raakte beiden. De hulpverlener viel over de railing op de begane grond, de vrouw werd ernstig gewond. Volgens de bestuurder reed hij erg hard en zag hij de defecte wagen te laat. Hij kwam wel zijn wagen uit, maar niet vertrouwd met eerstehulpverlening durfde niets te doen gezien de kritieke toestand van de slachtoffers. Om boete te doen laat hij zich inwijden tot monnik.

– Bewoners van de zuidelijke provincie Yala zeggen in angst te leven na een serie moorden, waaronder de moord gisteren op een man en zijn vriend in een plantage in Yupho. De politie vond  één lichaam, badend in het bloed; bewoners hadden eerder de andere man naar het ziekenhuis gebracht waar hij later overleed.

Sinds het begin van het jaar zijn vijf personen in het district Yaha (Yala) vermoord. Bewoners hebben om bescherming van soldaten gevraagd, maar de autoriteiten hebben nog geen actie ondernomen. Tussen 2005 en 2010, toen soldaten in het district waren gelegerd, was het gebied veilig, zegt een bewoner. Nu ze er niet zijn, willen we dat ze terugkomen zodat we door kunnen gaan rubber te tappen. Een islamitische leider adviseert de bewoners nachtpatrouilles te houden. ‘Ik ben een imam maar ik draag voor eigen veiligheid een geweer.’

Bericht aan lezers die over de grondwet willen lezen.
Vandaag 2 artikelen over de grondwet. Ik geef de titels plus de links zodat u ze zelf kunt opzoeken op de website:
• Constitution draft ready for cabinet. De belangrijkste feiten heb ik vermeld op de homepagina. Het artikel doet de verdere gang van zaken uit de doeken.
Calls for open debate and fears of effort to sway charter referendum. Verslag van een seminar gisteren met een pleidooi voor een open debat over de ontwerp-grondwet, voorafgaand aan het referendum. Zie verder de pagina  Grondwetwijziging 2

 


 

Dinosaurus

Dinosaur Planet: Biologie- en geschiedenisles

26 maart – Nooit geweten dat de argotinosaurus met zijn lengte van 35 meter de grootste dinosaurus was. Althans voor zover bekend, je weet maar nooit. En eerlijk gezegd interesseert het me ook niet.

De dinosaurus is een van de 200 die te bewonderen zijn in het gisteren geopende Dinosaur Planet, een themapark van 2.000 vierkante meter tussen Sukhumvit soi 22 en 24 in Bangkok. De beesten die er zijn nagemaakt [naïevelingen mochten eens denken dat het om echte exemplaren gaat], kunnen bewegen, geluiden maken en ademen net als hun voorbeelden.

Het themapark is verdeeld in acht zones, zoals 4D Deep World: een 4D simulator die de beesten laat zien die onder water leefden, en The Great Vulcano, een vulkaan eruptie met dino’s die vechten tegen de Mass Extinction. Leuk voor kinderen denk ik en de enkele volwassene die geïnteresseerd is in ons uitgestorven dierenrijk.

Dinosaur Planet is dagelijks geopend van 10 tot 22 uur. Toegang 600 baht voor volwassenen en 400 baht voor kinderen. Kinderen korter dan 90 cm mogen gratis naar binnen. Een ritje met de Dino Eye, een reuzenrad van 50 meter hoogte, kost 200 baht per persoon; een ritje op de rug van een dino in de Dino Farm 100 baht. Zie verder www.dinosaurplanet.net. (Bron: Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post, 25 maart)

Studenten mishandeld door politie

26 maart – Een gebroken neus, een ontzette nekwervel en blauwe plekken hebben studenten van een universiteit in Phitsanulok overgehouden aan een confrontatie met de politie. De ouders hebben aangifte gedaan; ze negeren het verzoek van de agenten om de zaak in der minne te schikken. De drie agenten, die dit op hun geweten hebben, zijn overgeplaatst ‘naar een inactieve post’, maar ze zullen wel nooit gestraft worden. Zie in dit verband het commentaar van 20 maart: Politie in de greep van duistere krachten.

Het incident dat vorige week vrijdagavond plaatsvond, wordt gemeld in de rubriek Thai Pulse (What’s hot in Thai newspapers and social media) en heeft niet eens de krant gehaald. Misschien niet uitzonderlijk genoeg om te melden?

Vijf studenten, vier mannen en een vrouw, waren omstreeks middernacht op weg naar een markt, toen hun wagen werd geramd door een auto met de agenten in burger, die vermoedelijk dronken waren. Er volgde een achtervolging waarbij ze beschoten werden. Die eindigde toen een band lek was geschoten.

Onder bedreiging van een vuurwapen moesten de studenten uitstappen en op de grond gaan liggen. Daar volgde een mishandeling, die tot de verwondingen leidde. Het is allemaal haarfijn te volgen dankzij de dashboard camera van een andere auto die ook was geramd. Pas toen geüniformeerde agenten arriveerden, kwam een eind aan het geweld. (Bron: Bangkok Post, 25 maart)

Update:
De website van Bangkok Post meldt dat de agenten ontslagen zijn en strafrechtelijk vervolgd gaan worden voor onder andere poging tot moord. De zaak heeft tot grote verontwaardiging geleid bij medestudenten, van wie vijftig een petitie met het verzoek om een onderzoek, hebben ingediend bij het hoofd van de Provincial Police Region 6. De agenten zijn vrijgelaten op borgtocht. De politie heeft toegezegd de studenten en getuigen bescherming te bieden, wanneer de agenten proberen hen te intimideren.

เตรียมซ่อมบำรุงรถไฟฟ้

ARL-storing roept vragen op over veiligheid monorail

26 maart – De stroomstoring die er maandag toe leidde dat honderden passagiers een uur lang in een ARL-rijtuig zonder airconditioning vastzaten, roept vragen op over de veiligheid van de drie monorail lijnen die in aanleg zijn. Na het uur konden passagiers via de betonnen randen naar het dichtstbijzijnde station lopen, maar de monorails hebben die niet.

Er zijn thans drie lijnen  in aanleg, waarvan de Pink Line tussen Kae Rai en Min Buri, 34 kilometer lang, zich zeven meter boven de grond verheft. ‘Wanneer iemand een treindeur opent, valt die zijn dood tegemoet’, schrijft Lom Plien Thai in zijn column in de Thaise krant Thai Rath. ‘Het incident met de ARL zou een les moeten zijn – een vreselijke les.’

De column bevat enkele pikante feiten over het incident, die ik niet eerder in Bangkok Post heb gelezen en nu in de rubriek Thai Pulse (zie voorgaande bericht) tegenkom. Zoals: De eerste reddingswerkers die arriveerden kwamen van de Ruamkatanyu stichting en niet van de Airport Rail Link. Lom schrijft niet te weten of de ARL wel een reddingseenheid heeft.

Een personeelslid op de trein opende de achterdeur van de trein, maar dat bracht geen soelaas voor de naar adem snakkende passagiers, van wie er zeven flauw vielen. Sommigen zagen uiteindelijk kans ruiten in te slaan en de deuren te openen, waardoor passagiers de trein konden verlaten.

Na het uur arriveerde een tweede trein om de defecte trein weg te slepen, maar dat lukte niet [geen details] waardoor de passagiers naar het Hua Mark station moesten lopen via de betonnen randen aan beide zijden van de rails [wat bij de monorail lijnen dus niet mogelijk zou zijn].

Om er nog een persoonlijke noot aan toe te voegen. De hoop van Lom dat het incident een les is, zal wel ijdel blijken. Want in Thailand worden putten pas gedempt als de kalveren erin zijn verdronken. (Bron: Bangkok Post, 25 maart)

Eerdere berichten:
25 maart: Stroomstoring ARL: Hoog tijd voor actie
23 maart: Kort nieuws
22 maart: Kort nieuws

UTCC: Droogte kost het land 119 mld baht

26 maart – De toenemende droogte kost de economie dit jaar 119 biljard baht oftewel 0,85 procent van het bruto binnenlands product. De landbouwsector wordt het zwaarts getroffen met een schadebedrag van 77,9 miljard baht; de industrie en dienstensector verliezen 41,4 miljard baht.

De University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) die deze cijfers heeft berekend, maakt zich ernstig zorgen over de droogte die, zo verwacht ze, tot juni zal duren. Vooral de boeren zijn het kind van de rekening; hun inkomen zal sterk dalen.

De UTCC heeft haar prognose voor de economische groei dit jaar sterk teruggebracht: van 3 à 3,5 procent naar 2,7 à 2,9 procent, maar de stimuleringsmaatregelen van de regering zouden de negatieve gevolgen kunnen dempen. Ter vergelijking: De centrale bank schat de groei op 3,1 procent; het Fiscal and Policy Office voorspelde eerder 3,7 procent, maar verwacht wordt dat die prognose wordt teruggebracht. Het nieuwe percentage zal wel hoger zijn dan dat van de centrale bank.

Minder pessimistisch
Het Kasikorn Research Centre (K-Research), een eenheid van de Kasikornbank, is aanzienlijk minder pessimistisch dan de UTCC. Het schat de schade door de droogte op 60 tot 70 miljard baht oftewel 0,5 procent van het bruto binnenlands product. K-Research gaat er daarbij gemakshalve vanuit dat het regenseizoen tijdig begint.

Maar wanneer de watervoorraad in de grote stuwmeren verder vermindert of wanneer de regen uitblijft, zullen de economische verliezen groter zijn. Dan komt de hoofd rijstoogst in gevaar, terwijl ook de industrie en dienstensector gedupeerd worden.

De industrie overigens minder dan de dienstensector omdat die watervoorraden heeft aangelegd. Hotels en ziekenhuizen beschikken niet over voldoende ruimte om water op te slaan. De bestedingen kunnen ook getroffen worden omdat mensen meer geld voor water moeten uitgeven.

K-Research schat de economisch groei dit jaar op 3 procent, een percentage dat kan stijgen als de stimuleringsmaatregelen van de regering effect sorteren en kan dalen door de onzekere economische situatie in China, die gevolgen heeft voor de Thaise export.

Laagste waterpeil in 40 jaar
De meeste zorgen over de droogte maakt Nipon Poapongsakorn van het TDRI zich. Het waterpeil in de grote stuwmeren heeft in 40 jaar nog niet zo laag gestaan, zegt hij, niet alleen vanwege de droogte maar ook vanwege de stijgende vraag naar water.

Nipon adviseert de regering een werkgroep onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken te vormen die volledig bevoegd is de problemen aan te pakken. Hij vindt ook dat het watertarief in Bangkok wel omhoog kan. Thans betalen de inwoners 15 satang per kubieke meter, wat vrij laag is vergeleken met het industrieel tarief van 50 satang.

Ten slotte dringt hij er bij de autoriteiten op aan om samen te werken met de boeren om het watergebruik in de gaten te houden en mogelijke waterdiefstal te voorkomen. Wanneer de regen niet in mei en juni komt, dient de regering extra maatregelen te nemen om hen te helpen, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 25 maart)

Brussel Zaventem

Onafhankelijk journalist Gwynne Dyer hekelt de opgeklopte berichtgeving in de media over de aanslagen in Brussel, waardoor mediaconsumenten zich laten meeslepen. ‘Terroristen zijn geen existentiële dreiging. Ze zijn een dodelijke ergernis, maar niet meer dan dat.’ Lees: Brussels bombings put in perspective.

Thai-Sino spoorlijn uitgekleed; China betaalt niet mee

26 maart – Van het paradepaardje op spoorweggebied blijft niet veel over nu Thailand heeft besloten de Thai-Sino spoorlijn zonder Chinese co-financiering aan te leggen. Van de oorspronkelijk geplande route van 845 kilometer wordt slechts 250 km aangelegd: het tracé Bangkok-Kaeng Koi-Nakhon Ratchasima.

De regering doet er qua snelheid van de treinen wel een schepje bovenop: van 180 km naar 250 km, waardoor de reistijd op het uitgeklede deel 1 uur bedraagt. Het aantal reizigers wordt geschat op 20.000 per dag. De aanleg begint in augustus; de lijn zou in 2019 in bedrijf moeten komen.

Het oorspronkelijke plan ging uit van de route Map Ta Phut via Kaeng Koi en Nakhon Ratchasima naar Nong Khai  aan de grens met Laos, met een aftakking van Kaeng Koi naar Bangkok. Over de aanleg is 2 jaar onderhandeld met China, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen op de volgens Thailand te hoge rente die China vroeg voor leningen. Over de kosten van het tracé Bangkok-Kaeng Koi-Nakhon Ratchaisma dat nu is overgebleven, verschillen Thailand en China van mening. China zegt 190 miljard baht, Thailand houdt het op 170 miljard baht. Die kwestie is nog onbeslist.

Thailand denkt de kosten te kunnen opbrengen met begrotingsgelden, binnenlandse leningen en eventueel buitenlandse leningen van de Wereldbank, de Asian Development Bank of zelfs de door China geleide Asian Infrastructure Investment Bank. Verwacht wordt dat de lijn de economische groei bevordert en dat de particuliere sector bij stations grond zal leasen om er bedrijven te vestigen, wat weer geld geld oplevert.

China blijft nog wel betrokken bij de aanleg. Gebruik wordt gemaakt van Chinese technologie en Chinese ingenieurs gaan toezicht houden. Het handwerk wordt evenwel verricht door Thaise werkers.

Het artikel vandaag zegt niets over de exploitatie van de lijn, die – dat durf ik als leek wel te voorspellen  – zwaar verliesgevend zal zijn, omdat bijvoorbeeld het treinkaartje stukken duurder zal zijn dan een vliegtuigticket op die route. Ook over onderhoudskosten zegt het artikel niets.

Het maakt op mij allemaal de indruk van luchtfietserij, maar wie ben ik? Premier Prayut gaf gisteren hoog op van het project in zijn wekelijkse tv-peptalk Bringing Happiness to the People.

Bijgaand een kaartje uit juli 2014, maar daarop ontbreekt het tracé Bangkok-Kaeng Koi. De B-route is de oorspronkelijk geplande lijn.

Gerelateerde berichten:
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn
28 december: Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network

De zaak Vorayudh; de politie loopt op eieren

26 maart – Agenten van het politiebureau Thong Lor hebben ‘een fout’ gemaakt bij het onderzoek naar de aanrijding in 2012, waarbij Vorayudh Yoovidhya, kleinzoon van de Red Bull bedenker, met zijn Ferrari een motoragent dood reed. Daardoor is vervolging wegens overtreding van de maximale snelheid niet meer mogelijk omdat de verjaringstermijn in 2013 afliep.

Ferrari Vorayuth YoovidhyaMaar Sanit Majathaworn, waarnemend hoofd van de gemeentepolitie, ontkent dat hij met de beschuldigende vinger naar zijn ondergeschikten wijst. Het is ‘my belief’ en nader onderzoek is nodig, zei hij gisteren na een bezoek aan het bureau in het gezelschap van Pongsapat Pongcharoen, adjunct-hoofd van de Royal Thai Police.

Het schijnt een nogal gevoelige kwestie te zijn, want de persbriefing na het bezoek werd afgebroken door Pongsapat met als verklaring dat ‘enkele kwesties betreffende de verjaringstermijn’ nog opgehelderd moesten worden.

Volgens het bericht wilde de politie in eerste instantie Vorayudh alleen laten vervolgen wegens roekeloos rijden en doorrijden zonder hulp te verlenen. De openbare aanklagers stuurde de zaak terug naar de politie want die wilden hem ook pakken voor te hard rijden, omdat uit camerabeelden was gebleken dat hij 170 km per uur reed. Vorayudh eiste vervolgens dat zes getuigen zouden worden gehoord, waar het OM mee akkoord ging. Dat leverde een vertraging van zes maanden op.

De zaak Vorayudh is weer volop terug in het nieuws naar aanleiding van een ander ongeluk waarbij iemand uit de elite was betrokken. Zie bijgaand kader.

Eerdere en gerelateerde berichten:
24 maart: Politie roept hulp HK in voor snelheid Mercedes
23 maart: Ontspringt Janepob de dans wegens ziektegeschiedenis?
23 maart: Wanneer een moordenaar slachtoffer wordt
22 maart: Reclassering: Orachan hield zich niet aan de regels
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Straf voor afgestudeerden die studieschuld niet aflossen

26 maart – Het bericht legt geen verband met de zaak Dolrudee, de tandarts die haar studieschuld bij de Mahidol universiteit niet heeft afgelost, maar aannemelijk lijkt het wel dat iemand wakker is geschud.

Het ministerie van Financiën wil afgestudeerden die in gebreke blijven bij het aflossen van hun studieschuld bij het Student Loan Fund straffen door hun ID-kaart bij verlenging ongeldig te laten verklaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bekijkt of dit wettelijk toegestaan is. De maatregel geldt alleen voor afgestudeerden die een baan hebben.

Het Student Loan Fund kampt met toegenomen achterstanden; twee miljoen alumini lopen voor 55 miljard baht achter. 800.000 met een schuld van 36 miljard baht worden juridisch aangepakt. Het totaal aan studieleningen bedraagt 470 miljard baht voor vier miljoen studenten.

Het ministerie van Financiën heeft gisteren een overeenkomst afgesloten met 36 organisaties [geen details] over de inhouding van geld op het salaris van SLF-schuldenaren. Bij een schuld van 100.000 baht gaat het trouwens maar om een maandbedrag van 100 baht, dus daar moet mee te leven te zijn.

Slachtoffers ongeluk met dubbeldeksbus in november 2015 in Ang Thong

Compensatie voor slachtoffers busongeluk

26 maart – Transport Co zet het mes op de keel van Intra Tour, waarvan een dubbeldeks bus in november vorig jaar in Chaiyo (Ang Thong) van de weg afraakte. Daarbij kwamen twee passagiers om het leven en werden 49 gewond.

Wanneer het bedrijf blijft weigeren de slachtoffers en nabestaanden een compensatie te verlenen, trekt Transport Co de vergunning in voor alle zeven bussen, die de route Bangkok- Chiang Mai en Chiang Rai bedienen. De vergunning van de rampbus is al ingetrokken en de balie van het bedrijf op het noordelijk busstation is tijdelijk gesloten.

De toezegging van Transport Co, dat het toezicht heeft op het interlokaal busvervoer, vormt een reactie op het verzoek om compensatie dat nabestaanden en slachtoffers gisteren onder begeleiding van de Foundation for Consumers (FC) op het hoofdkantoor deden.

President Noppharat van Transport Co zei dat zijn bedrijf veel aandacht aan de zaak heeft besteed en zijn best zal doen zo snel mogelijk de compensatiebetaling met Intra Tour te regelen.’We doen onze best om jullie allemaal als klant gelukkig te maken, daar jullie belangrijk voor ons zijn. Zonder jullie, kunnen we ons bedrijf niet runnen.’

De nabestaanden en slachtoffers hebben om een voorlopige uitkering gevraagd voordat het hele bedrag wordt uitgekeerd, want dat zal nog wel enige tijd duren, verwacht de FC. Narumon Mekborisut, hoofd van het FC Protection Centre, vindt het hoog tijd worden dat het ministerie van Transport een compensatiefonds vormt voor passagiers zonder of met verzekering. De vijftien slachtoffers eisen een totaalbedrag van 13 miljoen baht van Intra Tour.

Kort nieuws zaterdag 26 maart

– Twee meisjes van 11 en 12 jaar zijn donderdagmiddag in het kanaal Prawet Burirom verdronken, nadat ze door een 12-jarige jongen van een pier waren geschopt. De politie is op zoek naar camerabeelden waarop dit te zien is.

De vader van een van de meisjes heeft verklaard dat zijn dochter, haar twee jongere broers en het andere meisje op de pier vlakbij hun school speelden. Een klasgenootje kwam op de fiets en schopte zijn dochter het water in. Toen het andere meisje haar probeerde te helpen, werd die ook het water ingeschopt. Dit had een van zijn zoontjes hem verteld. De meisjes hadden nog geprobeerd zich vast te houden aan de oever, maar de knaap zette zijn voet op hun vingers, waardoor ze onder het wateroppervlakte verdwenen. De twee meisjes konden niet zwemmen.

De pestkop en zijn ouders zijn voor verhoor opgeroepen. De knaap wordt ondervraagd in het bijzijn van sociaal werkers.

– Nieuwe tandartsen moeten voortaan hun vergunning elke vijf jaar verlengen. Daarbij wordt gekeken of de certificaten die ze hebben op verschillende tandheelkundige gebieden, voldoen aan de regels van de Dental Council. De nieuwe eis, die het parlement middels een wetswijziging gisteren heeft goedgekeurd, geldt niet voor de huidige praktiserende tandartsen.

De eis dat tandartsen hun kennis moeten bijspijkeren middels research en verslaggeving, blijft gehandhaafd. Zowel huidige als nieuwe tandartsen moeten een score van 100 halen, waarvoor ze 5 jaar de tijd hebben. [Geen nadere toelichting]

– De strengere regels voor buitenlanders die hun visum laten verlopen (in het Engels overstayers) en naar ik aanneem de controle, beginnen direct al effect te sorteren. In oktober waren het er 810.522, deze maand staat de teller op 486.947. Nathathorn Prousoontorn, hoofd van het Immigration Bureau, heeft dat gisteren op een seminar in Phuket bekend gemaakt. De strengere regels met een ban van 1 tot 10 jaar bij overschrijding geldt sinds zondag. Doel is de grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Degenen die tot nu toe zijn aangehouden blijken banden te hebben met bendes die in meerdere landen opereren.

– Particulieren en bedrijven die hun waterverbruik terugbrengen, worden beloond met een lagere waterrekening, heeft het provinciaal waterleidingbedrijf (PWA) bekend gemaakt. Geprobeerd wordt mensen te bewegen hun verbruik van mei tot juli met 30 procent terug te laten dringen. Als dat lukt bedraagt de besparing 3 tot 4 miljoen kubieke meter water en blijft er tot het begin van het regenseizoen in juli water uit de kraan komen. Wie 10 procent bespaart, krijgt een korting van 100 baht. Hoeveel de korting bij 30 procent bedraagt, vermeldt het bericht niet.

Voor de campagne is een bedrag van 60 mijoen baht uitgetrokken. Industrieën krijgen het advies zoveel mogelijk water te recyclen. Personeel van de PWA gaat samen met de Prince of Songkhla universiteit het waterverbruik van dierentuinen volgen en proberen daar besparingen te realiseren. Op Koh Samui werkt de dienst samen met hotels aan waterbesparingsprojecten.

Meechai Ruchupan toont de ontwerp-grondwet– Ik schreef het eerder: de grondwetcommissie (CDC) heeft geen vuist durven te maken tegen de junta. Voorzitter Meechai bevestigt dat nog eens met zijn verklaring gisteren dat de CDC geen bezwaar heeft tegen het laatste woord dat de junta heeft bij de benoeming van de 250 senatoren. Hij zegt dat het geen poging van de junta is om stiekem aan de macht te blijven, zoals critici beweren.

Meechai verdedigt dat met als argument dat de Senaat niet de premier kiest (dat doet het Huis van Afgevaardigden) en ook geen censure debate tegen de regering mag voeren, een debat dat uitmondt in een motie van wantrouwen.

Roodhemdleider Nattawut Saikuar hekelt de slappe knieën van de CDC. De nieuwe grondwet bevoordeelt de bondgenoten van de NCPO, zegt hij. Wanneer de grondwet in het referendum wordt goedgekeurd, is het mogelijk dat de NCPO onder het mom van democratie weer aan de macht komt. Hij betwijfelt of er midden volgend jaar verkiezingen komen, zoals beloofd door de NCPO.

Dinsdag gaat de definitieve tekst van de grondwet naar het kabinet. Dit weekend legt de CDC in Hua Hin er de laatste hand aan. [Op het strand onder een parasol?]  (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Volgens vice-premier Prawit is de Rajahbakti park sage ten einde (zie het bericht van 25 maart Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit), maar dat blijkt toch niet het geval. De National Anti-Corruption Commission gaat nog onderzoek doen naar de amulettenhandelaar die van de bronsgieterijen een vergoeding heeft gekregen voor acquisitie en adviezen en die later op verzoek van het leger heeft gedoneerd aan de Rajabhakti park stichting.

De handelaar, die voorzitter is van de Ban Mai Tambon Administrative Organisation [gemeentebestuur] in Maha Rat (Ayutthaya), kan vanwege die functie ter verantwoording worden geroepen. Hij kan persoonlijke belangen hebben gehad die niets te maken hebben met zijn officiële positie, zegt de NACC-voorzitter. De NACC verwacht nog een half jaar voor haar onderzoek nodig te hebben.

Het Centre for National Anti-Corruption, een door de junta gevormd orgaan, heeft de man vrij gepleit van het vragen van steekpenningen, nadat de Rekenkamer had vastgesteld dat het om een normaal gebruik tussen particuliere partijen ging. De man beurde 20 miljoen baht. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Lokale bestuursorganen vragen de grondwetcommissie in de ontwerp-grondwet een artikel op te nemen over de instelling van een national local administrative assembly, die tot doel heeft de decentralisatie van macht te bevorderen. Ze vinden dat tambon- en dorpshoofden meer te zeggen moeten krijgen en een groter budget moeten hebben, zodat ze efficiënter kunnen werken. Ze verzetten zich tegen het opheffen en fusies van lokale bestuursorganen. Naar verluidt zouden sommige organen opgeheven worden omdat er te veel zijn met overlappende werkzaamheden.

– De laatste cijfers over de smog in de noordelijke provincies. In Lampang is de concentratie fijne stof deeltjes gestegen naar 146 microgram per kubieke meter als gevolg van een bosbrand die drie dagen geleden uitbrak op Doi Phra Bat. De brand strekt zich over een grote oppervlakte uit. Het district Muang in Phayao mat gisteren 210 microgram. De regen ’s ochtends bracht geen verlichting, zegt een buurtleider. In de provincie Nan zakt de concentratie iets; die bedraagt nu 172. De veiligheidslimiet bedraagt 120 microgram per kubieke meter, mocht u dat vergeten zijn.

– Nog eens zes Maleisiërs heeft de politie aangehouden, die ook behoren tot het drugssmokkel netwerk waarvan vijftien Maleisiërs woensdag zijn aangehouden. Ze werden in Phatthalung aangehouden toen ze in een gehuurd busje naar Hat Yai (Songkhla) reden. De eerste vijftien werden in de trein naar Butterworth aangehouden. De zes zaten ook op de trein, maar hadden kans gezien te vluchten. De politie was getipt door de bestuurder van het busje omdat de mannen geen bagage bij zich hadden, wat gebruikelijk zou zijn bij zo’n lange reis.

– Pranom Daengsupha, met haar man oprichtster van een bedrijf dat de populaire chilii paste maakt, vraagt de premier haar te helpen bij de strijd tegen haar dochter, die het bedrijf op illegale wijze in handen heeft gekregen en haar het familiehuis heeft uitgezet. De dochter en haar echtgenoot zouden in 2013 na de dood van Pranom’s echtgenoot gerommeld hebben met de lijst van aandeelhouders. Het bedrijf werd in 1959 opgericht en produceert de populaire pasta onder de merknaam Maepranom. Nam Prik Pao Maepranom heeft diverse onderscheidingen gewonnen. Het bedrijf maakt ook dipsauzen onder de merknaam Siam Kitchen.


 

ARL-station Phaya Thai

Stroomstoring ARL: Hoog tijd voor actie

25 maart – ’t Is een wonder dat er geen doden zijn gevallen of passagiers gewond zijn geraakt toen maandag zevenhonderd passagiers een uur lang zaten opgesloten in een rijtuig van de Airport Rail Link (ARL) omdat de stroom was uitgevallen. Daardoor bleven de deuren potdicht en viel de airconditioning uit. Zeven passagiers vielen flauw.

Het incident komt als geen verrassing gezien de voorafgaande jaren waarin de dienst werd gehinderd door managementproblemen en achterstallig onderhoud, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren.

Dat begon al bij de opening die drie jaar werd vertraagd. De ARL had in november 2007 moeten gaan rijden, maar het werd 23 augustus 2010 omdat de Spoorwegen grond bij het station Makkasan niet tijdig kon overdragen aan de aannemer.

Tweede probleem: het aantal reizigers bleef ver onder de prognose. De twee lijnen, Express (non-stop Suvarnabhumi-Makkasan) en City (Suvarnabhumi-Phaya Thai (foto) met stops bij de zes tussengelegen stations) hadden 95.000 passagiers per dag moeten vervoeren, het werden er 40.000.

Vanaf Suvarnabhumi had iedere 15 minuten een trein met vier treinstellen naar Makkasan moeten vertrekken. Maar in werkelijkheid vertrok een trein ieder uur met twee treinstellen omdat de overige naar de City Line waren overgeheveld wegens een tekort aan rijtuigen.

Verder was er geen comfortabele loopverbinding tussen Makkasan en MRT-station Phetchaburi (ondergrondse metro) alsmede het BTS-station Phaya Thai, waardoor reizigers met koffers moesten en nog steeds moeten sjouwen.

De ARL kampt ook met financiële zorgen want had een lening moeten afsluiten met een rente van 7 procent in plaats van 2,5 procent voor soortgelijke projecten [geen toelichting]. Dit verklaart waarom de lijn met verlies draait en groot onderhoud van het materieel achterwege bleef.

Verwachtingen dat de situatie ten goede keert, zijn wishfull thinking, schrijft de krant. Dat is alleen mogelijk als de regering ingrijpt en de problemen aanpakt, zoals de financiële zorgen en organisatorische hervormingen.

De vraag is: Grijpt de regering in of doet ze net als vorige regeringen niets? Het incident van maandag zou de regering moeten wakker schudden. Het wordt tijd om te handelen in plaats van met de beschuldigende vinger te wijzen. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

Voorgaande berichten in Kort Nieuws van dinsdag en woensdag.

Rekenrente blijft ongewijzigd

25 maart – De rekenrente blijft voor de elfde achtereenvolgende keer ongewijzigd op 1,5 procent. Het Monetary Policy Committee (MPC) van de centrale bank heeft dat woensdag unaniem besloten want het vindt de huidige financiële condities geen groot risico vormen voor de financiële stabiliteit nu het economisch herstel langzaam op gang begint te komen dankzij de stimuleringsmaatregelen van de regering.

De laatste keren dat de policy rate [ik vermoed dat de Nederlandse term rekenrente is, kwam die term onlangs pas tegen] werd verlaagd was in maart en april vorig jaar. Toen ging er tweemaal een kwart procentpuntje vanaf. De verlagingen hadden tot doel bescherming te bieden tegen de risico’s van verdere teruggang waardoor Thailand’s economisch herstel zou kunnen mislukken.

De MPC heeft verder haar prognose voor de economische groei dit jaar teruggebracht van 3,5 naar 3,1 procent, omdat naar verwachting de export zal krimpen met 2 procent tegen 0 procent eerder. De prognose is gebaseerd op de zwakke vraag vanuit Thailand’s belangrijkste handelspartners en de gevolgen die de lage olieprijs heeft voor olie-afhankelijke producten. Vorig jaar bedroeg de groei 2,8 procent, maar de export kromp met 5,78 procent.

Volgens de MPC zijn de risico’s voor de economische groei  verminderd, maar dat bekent niet dat er geen externe tegenslagen kunnen zijn want de ontwikkelingen gaan snel, zegt secretaris Jaturong van de MPC, tevens adjunct-gouverneur van de bank. Met name de variabele olieprijs beïnvloedt degenen die afhankelijk zijn van de olie-export of export van handelswaren. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

BAAC reserveert 100 mld voor SME-leningen

25 maart – De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC) streeft ernaar tot 2018 elk jaar 100 miljard baht aan leningen te verstrekken, gericht op kleine en middelgrote agrarische bedrijven.

Tot 20 maart heeft de bank al 5,38 miljard baht geleend aan 6.360 agrarische bedrijven, wat neerkomt op 0,5 procent van haar 1 biljoen baht aan uitstaande leningen. In 2018 vormen ze 30 procent van haar totale portfolio.

De leningen sluiten aan bij een totaal pakket van drie leningen aan de landbouw om de gevolgen van de droogte te verzachten, in totaal een bedrag van 93 miljard baht. Verder gaat 72 miljard naar een leningenprogramma voor het One Tambon One Agricultural  SME-programma, waarbij iedere boerderij een lening tot maximaal 20 miljoen baht kan afsluiten met een rente van 4 procent over de eerste zeven jaar.

Het bericht geeft geen toelichting op het programma, maar gezien de naam lijkt het een variant op Otop, een programma dat erop gericht is tambons zich op één product te laten concentreren, zodat de kwaliteit ervan kan verbeteren. Naar verwachting wordt de 72 miljard baht binnen één jaar opgenomen. De vermelding van de drie leningen is me niet duidelijk.

De bank heeft nog meer plannen: een innovative incubator centre om kennis te leveren aan SME’s die in de landbouw werken. Dat centrum moet zich ontwikkelen tot een organisatie, vergelijkbaar met het Office of Small and Medium Enterprises Promotion, dat steun verleent aan industriële en producerende SME’s. [SME=Small and Medium Entreprises, ons MKB]

Klant vraagt een 'goedkope' hypotheek aanHet bericht knoopt er ook nog een tweede onderwerp aan vast dat niets met voorgaande te maken heeft: de hypotheken voor minima ter bevordering van het eigen woningbezit, ook een initiatief van de regering.

De huizen gaan deels gebouwd worden door de particuliere sector. De hypotheken die een looptijd van 30 jaar hebben, worden verstrekt door de Government Savings Bank en Government Housing Bank. Er is een bedrag van 40 miljard baht voor beschikbaar. De hypotheekrente ligt 2 procent onder de marktrente; de eisen ten aanzien van debt servicing [?] zijn soepeler dan bij reguliere hypotheken. De vice-president van de GH Bank verwacht dat 2.000 personen de eerste dag [wanneer?] een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor de hypotheek. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

Persoonlijke noot: Als ik dit bericht en voorgaande berichten over leningen op me laat inwerken, krijg ik de indruk dat de Thaise landbouw en trouwens ook huishoudens onder een enorme schuldenlast gebukt gaan. Dat moet toch een keer fout gaan.

Major Cineplex breidt uit in Cambodja

25 maart – Major Cineplex, Thailand’s grootste bioscoopketen, gaat in samenwerking met de Japanse Aeon groep in Cambodja een bioscoopcomplex met tien zalen bouwen. Voorzitter Vicha heeft hoge verwachtingen van de locatie, Pong Peay, 30 minuten rijden vanaf de luchthaven van Phnom Penh. Het gebied is dicht bevolkt en telt vele wooncomplexen.

Major opende in 2014 haar eerste bioscoop met zeven zalen in Phnom Penh, eveneens met Aeon als partner. Vorig jaar werden 1 miljoen kaartjes verkocht en werd een omzet gemaakt van 175 miljoen baht. Major heeft verder voor de komende vijf jaar plannen voor honderd zalen op populaire locaties in het buitenland, de meeste in Cambodja, Myanmar en Laos, waar de vraag groot is maar het aanbod beperkt. In totaal bezit Major 92 bioscopen met 606 zalen in Thailand, Cambodja en Laos. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

F&N Dairies wil eigen fabriek in Ayutthaya

25 maart – Zuivelbedrijf F&N Dairies, dat nu haar producten maakt in de drankenfabriek van de Oishi Group in Pathum Thani, hoopt over drie jaar op eigen benen te staan met een fabriek in Ayutthaya. Moederbedrijf Thai Beverage wil Thailand en Maleisië gebruiken als centraal productiepunt in de regio.

De eerste fabriek van F&R Dairies wordt gebouwd op industrieterrein Rojana Industrial Park in Ayutthaya. Die gaat de productielijnen in Thailand, Cambodja, Laos en Myanmar ondersteunen. Bij Oishi produceert het bedrijf thans Bear gesteriliseerde melk, Carnation gecondenseerde melk, Magnolia gepasteuriseerde melk en Magnolia UHT melk (UHT staat voor ultra hoge temperatuur. Het procedé wordt gebruikt voor de productie van lang houdbare melk). De productiecapaciteit heeft er bijna haar maximum bereikt, dus de uitbreiding in Ayutthaya is hoog nodig.

De komende jaren wil F&N de verkoop van non-alcoholische dranken stimuleren om in 2020 op een omzet van 150 miljard baht uit te komen. Het bedrijf aast vooral op het UHT melksegment voor kinderen. Dat groeit 8 procent per jaar en telt thans een klein aantal merken.

Thailand’s zuivelmarkt is 16 miljard baht waard en groeit elk jaar met een percentage boven de 10 procent. Zes miljard baht komt uit de UHT-melk voor kinderen. Vanwege de grote mogelijkheden van de markt trekt F&T dit jaar 200 miljoen baht uit voor de ontwikkeling en promotie van haar nieuwe Magnolia UHT product. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

Preah Vihear 2

Preah Vihear krijgt toegang via Thailand

25 maart – Zeven jaar nadat Cambodja de toegang via Thailand tot Hindu tempel Preah Vihear heeft geblokkeerd, overweegt het buurland de hekken weg te halen. De Cambodjaanse minister van Defensie, Tae Ban, heeft dat gisteren bekend gemaakt na een vergadering van het General Border Committee in Bangkok. Een datum is nog niet vastgesteld.

De bekendmaking wordt gezien als een bewijs dat de banden tussen beide landen aanzienlijk zijn verbeterd, vergeleken met de situatie tijdens de regering Abhisit toen aan de grens is gevochten en de rechtszaak in 2013 voor het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag over het eigendom van 4,6 vierkante kilometer, dat door beide landen wordt betwist. Die kwestie is zorgvuldig vermeden op de vergadering. Het bericht maakt geen melding van het managementplan dat Unesco heeft geëist van Cambodja en dat door Thailand al jaren wordt tegengehouden.

Op de vergadering is besloten een provinciaal partnerschap te ontwikkelen tussen Surin (Thailand) en Kampong Thom (Cambodja) [geen details] en een grenspost te openen in Ban Nong Ian (district Aranyaprathet, Sa Kaeo). Verder is gesproken over tal van onderwerpen waaronder de smokkel van illegaal gekapt phayung hout (palissander) uit beschermde bossen in Thailand. Het probleem is daarbij dat het heel gemakkelijk is de grens over te steken. Minister Prawit (Defensie) heeft het leger van de twee landen opgeroepen strenger de grens te controleren.

De toegang tot de tempel, die in 1962 door het Internationaal Hof van Justitie aan Cambodja werd toegewezen, en in 2008 op de werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst, via Thailand werd in 2009 na grensschermutselingen door Cambodja gesloten. De tempel kan na een verbod van 5 jaar sinds november vorig jaar weer via Cambodja worden bereikt.

Zie verder de pagina’s Preah Vihear en Cambodja-Thailand voor ICJ. Ook interessant: De strijd om 4,6 vierkante kilometer bij Preah Vihear.

Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow (2)

25 maart – Is de geplande spoorverbinding van Nong Khai naar Map Ta Phut (Rayong) met een aftakking naar Bangkok nu wel of niet een hogesnelheidslijn?

Gisteren schreef ik in het bericht Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow dat dit niet het geval is. Het gaat volgens mij om een dubbelspoor verbinding met de internationaal gebruikelijke spoorbreedte van 1,435 meter. De website en krant noemen de spoorbreedte niet eens en schrijven dat de route ‘can handle medium- to high-speed train services’. De kwestie blijft wat mij betreft even onbeslist.

Ik schreef ook dat een jaar is onderhandeld over financiering van de lijn; volgens de krant is twee jaar over het project onderhandeld. De onderhandelingen zijn vastgelopen op de volgens Thailand te hoge rente die China zou vragen voor leningen en de kostenbegroting voor de eerste fase (Bangkok-Nakhon Ratchasima en Nakhon Ratchasima-Nong Khai). Volgens Thailand is daarvoor 170 miljard baht vereist, China houdt  het op 190 miljard.

Hoe het ook zij: het gisteren gemelde nieuws dat Thailand de lijn op z’n eentje gaat financieren, is correct. Premier Prayut heeft dat gisteren bevestigd. De vereiste 530 miljard baht komt uit de begroting en binnenlandse leningen. China blijft wel betrokken bij de aanleg en zal hierbij gebruik maken van Thaise ingenieurs en arbeiders. Voor het project is ook een milieu-effect rapportage vereist. Prayut, die momenteel in China is, heeft zijn Chinese counterpart gevraagd Thailand’s 170 miljard baht over te nemen. Het project heeft tot nu toe een achterstand opgelopen van 5 maanden. (Zie pagina Spoorwegen)

Rajabhakti Park

Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit

25 maart – Het vervolgverhaal Rajabhakti park is ten einde, zegt vice-premier Prawit. Het laatste onderzoek naar vermeende corruptie bij de aanleg van het beeldenpark heeft de minister overtuigd. ‘Als er gefraudeerd zou zijn, had de Rekenkamer er drastisch tegen opgetreden. Van nu af aan kunnen degenen die zich met het project bezighouden, doorgaan met hun werk.’

Prawit zegt dit naar aanleiding van de bekendmaking door het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) woensdag dat geen onregelmatigheden zijn gevonden. Het waren geen steekpenningen die de amulettenhandelaar had gevraagd aan de bronsgieterijen (waarbij met het Koninklijk Huis zou zijn geschermd; vandaar de beschuldiging van majesteitsschennis) maar een vergoeding voor zijn acquisitiewerk en adviezen. Gebleken is dat hij zelf een bronsgieterij had.

Voormalig legercommandant Udomdej, die het project initieerde en voorzitter van de Rajabhakti park stichting, heeft bekend gemaakt dat na een vertraging van zes à zeven maanden de verdere uitbouw van het park kan doorgaan. Er gaat nog een tentoonstellingsruimte gebouwd worden met meer informatie over de zeven Siamese vorsten die in brons gegoten het park domineren. Zie verder het bericht van 24 maart: Rajabhakti park: Geen corruptie volgens CNAC en de pagina Majesteitsschennis.

Ben benieuwd of de sage inderdaad is afgelopen of dat kritiek de kop weer opsteekt. Afwachten maar. De eerste twee onderzoeken (door een interne legercommissie en een commissie van Defensie) stuitten op grote kritiek. Ze zouden de onderste steen niet hebben boven gehaald.

Daewoo aast op metrolijnen

24 maart – Het Zuid-Koreaanse conglomeraat Daewoo wil graag een bod uitbrengen op de aanleg van de Yellow en Pink metrolijnen, die middels een public-private partnership worden gefinancierd. De overheid brengt bij elk 20 miljard baht in van de kosten van respectievelijk 54,6 miljard en 56,7 miljard baht.

De 30 km lange Yellow Line is gepland tussen Lat Phrao en Samrong, de Pink Line meet 34,5 kilometer en loopt van Khae Rai naar Min Buri. Beide lijnen zijn de eerste twee projecten die PPP gefinancierd worden en bovendien profiteren van de fast-track procedure waardoor de voorbereidingstijd wordt teruggebracht van twee jaar naar negen maanden.

De procedure is omstreden omdat niet gewacht hoeft te worden op de uitslag van de milieu-effect rapportages. Volgende week neemt het kabinet een besluit over de twee projecten. In mei wordt een commissie gevormd die het programma van eisen vaststelt en in juni de biedingen opent. De treinen [metro of light rail: dat weet ik niet] gaan in 2020 rijden. (Bron: Bangkok Post, 24 maart)

Drugsbende met 15 Maleisiërs

Politie scoort grote drugsvangst

25 maart – Indrukwekkende foto op de voorpagina: 15 mannen uit Maleisië met gebogen hoofd, daarachter een rij agenten en voor het geboefte een tapijt van zakken met drugs ter waarde van 300 miljoen baht en een straatwaarde als ze hun bestemming in Maleisië en Europa hadden bereikt van tienmaal dat bedrag.

De vijftien verdachten werden woensdag gearresteerd in de express trein van Bangkok naar Butterworth in Maleisië. Ze werden op verschillende stations uit de trein gehaald. CIB-commissaris Thitirach noemt de vijftien mannen de grootste grensoverschrijdende drugsbende die ooit is aangehouden.

De bende heeft recent verschillende keren in en uit Thailand gereisd, de laatste keer op 14 maart. Vermoed wordt dat de drugs vanuit Noord-Thailand naar Bangkok zijn gesmokkeld en vervolgens naar het Zuiden van Thailand. De politie was getipt over het vervoer van woensdag.

Kort nieuws vrijdag 25 maart

Bangkok Post meldt op de voorpagina het overlijden van Johan Cruyff, ´the legendary Dutch soccer striker and coach´. Verder op pagina 13 een groot verhaal onder de kop Tributes pour in as Cruyff dies at 68. Oud-voorzitter van de UEFA Michel Platini noemt hem de beste speler aller tijden. ‘Ik heb een vriend verloren en de wereld heeft een great man verloren. Ik bewonderde hem.’

– Het compromis, gemeld in het bericht van 23 maart Grondwetcommissie probeert ’t met een compromis,  stelt weinig voor, blijkt vandaag uit een follow-up. De 50 leden, voor te dragen door 20 beroepsgroepen uit het maatschappelijk veld [in dat bericht wordt het aantal van 20 leden genoemd] worden gekozen door de NCPO [ik neem aan dat bedoeld wordt; hebben de goedkeuring nodig van de NCPO]. Ergo: de grondwetcommissie wordt met een kluitje in het riet gestuurd.

De overige 200 senatoren worden door de NCPO gekozen uit een lijst van 400 kandidaten, die door een panel wordt samengesteld. Zes plaatsen worden gereserveerd voor topmilitairen: de opperbevelhebber van de strijdmacht, de bevelhebbers van leger, marine en luchtmacht en de hoogste ambtenaar van Defensie. En al die ja-knikkers [vergeef me de uitdrukking] gaan 5 jaar de Senaat vormen, een jaar langer dan het (gekozen) Huis van Afgevaardigden.

De ontwerp-grondwet is thans in discussie. De definitieve tekst wordt op 29 maart bekend gemaakt. In augustus wordt de ontwerp-grondwet in een referendum aan de bevolking voorgelegd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Het begon met een bezoek van de Nationale Ombudsman aan luchthaven Don Mueang, nadat hij klachten had ontvangen over de hoge prijzen voor voedsel en dranken, en nu vraagt Airports of Thailand (AoT) de exploitanten op de overige vijf luchthavens die ze beheert, de prijzen te verlagen. Meer dan vragen kan AoT niet doen, want over de beprijzing is niets contractueel vastgelegd. Dat kan pas als de contractperiode eindigt. [Dit bericht zegt niets over de Ombudsman.]

In de nieuwe contracten wordt als maximumprijs 20 procent boven de standaardprijzen buiten de luchthaven vastgesteld. Volgens de exploitanten zijn de hoge prijzen het gevolg van hoge kosten, zoals huur, de 24-uurs bezetting met personeel en trainingen Engels.

Met ingang van 20 maart kost een flesje water op Don Mueang 10 baht en met ingang van 10 april een eenvoudige Thaise maaltijd 50 baht in plaats van de huidige 120 tot 160 baht.

Directeur-generaal Chula van het Airport Department zegt dat geen klachten zijn ontvangen over de beprijzing op de 28 regionale luchthavens.

– Het district Mae Sai in Chiang Rai breekt alle records op het gebied van luchtvervuiling. Gisterochtend vroeg bedroeg de concentratie fijne stofdeeltjes 410 microgram per kubieke meter, ver boven de limiet van 200. Later in de ochtend zakte de concentratie naar 340 nadat brandweerwagens water hadden gesproeid.

Het Pollution Control Department heeft andermaal de lokale autoriteiten opgeroepen de bevolking voor te lichten hoe om te gaan met de vervuiling teneinde gezondheidsrisico’s te vermijden. Mocht u het nog niet weten: de smog wordt veroorzaakt door bosbranden en in brand gestoken oogstresten.

Het Meteorological Department verwacht dat de temperatuur in de regio 5 tot 7 graden daalt en ze voorspelt regen en onweersbuien. Het Department of Disease Control adviseert ‘kwetsbare’ mensen, zoals peuters, senioren, zwangere vrouwen en mensen met chronische ziektes voorzichtig te zijn als ze naar buiten gaan.

– De Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) mag na zes maanden onder curatele stelling weer vrijelijk beschikken over de subsidiegelden die ze verdeelt. De stichting lag onder vuur vanwege een vermeend belangenconflict bij de toekenning van subsidiegelden. Als gevolg daarvan moesten zeven bestuursleden op last van premier Prayut het veld ruimen. Nieuwe regels moeten dat nu voorkomen.

De bevriezing van de (al toegekende) subsidiegelden ad 1,64 miljard baht voor 515 projecten zou tot de zelfmoord van een vrijwilliger in Roi Et hebben geleid, die werkte voor een door ThaiHealth gesubsidieerde organisatie. Hij had uit eigen zak 300.000 baht voorgeschoten en raakte in de problemen toen de geldstroom van ThaiHealth stokte. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

– Geen tralies, maar wel een voorwaardelijk gevangenisstraf en een boete van 7.500 baht voor een man die vorig jaar in Bangkok een hond dood schoot. Hij moet ook de komende twee jaar 12 uur per jaar sociaal werk verrichten. De man is veroordeeld op basis van de eind vorig jaar van kracht geworden wet tegen dierenmishandeling. Hij zegt de hond in een woedeaanval te hebben gedood omdat die hem al ettelijk keren had aangevallen. Hij heeft de eigenaar en de bevolking zijn excuses gemaakt.

– De Belgische autoriteiten hebben enkele landen, waaronder Thailand, gegevens gestuurd over twee verdachten van de bomaanslagen in Brussel. Een zou direct na de aanslagen zijn gevlucht. Het Immigration Bureau is van plan technologie voor biometrische gezichtsherkenning aan te schaffen, waardoor reizigers kunnen worden vergeleken met een database van buitenlandse criminelen.

– Veertien ambtenaren van het Department of Lands en grondeigenaren in Phetchabun gaan vervolgd worden omdat 700 rai aan bosreservaat illegaal in gebruik is genomen als rubberplantage. De ambtenaren hielpen de eigenaren aan valse grondaktes. De grond was via een tussenpersoon gekocht van dorpelingen. Het bericht geeft geen details maar meestal gaat het in dit soort gevallen om boeren die het land hebben toegewezen gekregen maar het niet mogen verkopen.

Het Department of Special Investigation heeft zaak onderzocht. De DSI denkt dat een nabijgelegen vakantieoord ook illegaal is aangelegd. Het gaat het Royal Forest Department vragen de gebouwen te slopen. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)


 

กองทัพบกโดยกองทัพภาคท
Legeroefening van de Vierde Infanterie Divisie op het oefenterrein van het Derde Legerkorps in Phitsanulok. Minister Prawit (Defensie) en zijn hoogste ambtenaar waren erbij. Laat de vijand maar komen, we maken gehakt van ze, lijkt de boodschap van deze indrukwekkende foto. (Foto Wichan Charoenkiatpakul)


 

Idee: Hoger tarief met Songkran voor waterverspilling

24 maart – Ideetje om water te besparen: verhoog het tarief in april voor grootverbruikers met als referentie het waterverbruik in april 2015. Dat voorstel doet adviseur Twatchai namens de JSCCIB*. Het verzoek is gedeponeerd bij het gemeentelijk waterleidingbedrijf van Bangkok.

Voor wie het nog niet weet: in april wordt het Thaise nieuwjaar gevierd oftewel Songkran. Als jaren is dat een vrijbrief om met emmers, super-soakers en waterslangen de medemens, vooral als die er niet op bedacht is, een douche te geven, want dat is lagguh.

De JSCCIB doet het voorstel omdat het land dit jaar lijdt onder een extreme droogte. Elk druppeltje water is kostbaar om huishoudens van water te kunnen blijven voorzien en voor bescherming van het ecosysteem.

De boeren weten er alles van, want in veel gebieden wordt geen water meer geleverd voor irrigatie en ze hebben het advies gekregen af te zien van de tweede rijstoogst.

Twatchai zegt, vrij vertaald: De mensen in de agrarische sector hebben zich al veel opofferingen getroost, dus wordt het nu tijd dat de stadsbewoners hun steentje bijdragen.

Vice-voorzitter Bowon van de Federation of Thai Industries, een van de organisaties vertegenwoordigd in de JSCCIB, zegt dat de JSCCIB de bevolking bewust gaat maken van de ernst van de droogte. Ze zal elke sector aanmoedigen om te helpen de beproeving zonder kleerscheuren door te komen [Ook vrij vertaald]. Wanneer het idee van het verhoogde maandtarief wordt afgewezen, zullen de autoriteiten iets anders moeten bedenken om de watercrisis het hoofd te bieden, zegt hij.

Later deze maand organiseert de JSCCIB een seminar om voorlichting te geven en ideeën uit te wisselen over het besparen van water. Honderd bedrijven hebben al laten weten van de partij te zijn. Ze beloven 30 procent te besparen op hun waterverbruik.

En nu maar hopen dat de weergoden braaf zijn en het regenseizoen op tijd laten beginnen in plaats van maanden later zoals vorig jaar. Want dan is Leiden in last. (Bron: Bangkok Post, 23 maart)

* JSCCIB: Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking.

Rajabhakti park: Geen corruptie volgens CNAC

24 maart – Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC)*  heeft geen bewijs van onregelmatigheden gevonden bij het gieten van de bronzen beelden voor het Rajabhakti park. Dat is gisteren bevestigd door minister Paiboon (Justitie) tijdens een persconferentie, die ook werd bijgewoond door het hoofd van de Rekenkamer en de secretarissen-generaal van de NACC en PACC.

Het onderzoek van het CNAC concentreerde zich voornamelijk op de rol van de amulettenhandelaar die steekpenningen zou hebben gevraagd. Toenmalig legercommandant Udomdej heeft dat destijds bevestigd. De handelaar had een commissie geëist, maar het leger heeft hem het geld laten teruggeven.

Volgens secretaris Prayong van de PACC ging het om een beloning van 20 miljoen baht omdat de handelaar de gieterijen werk had bezorgd en gietadviezen had gegeven, waardoor de gietkosten gereduceerd konden worden. Voor acquisitie wordt doorgaans 6 à 7 procent uitgetrokken. De betaling was in overeenstemming met marktprijzen. Uit ondervragingen en documenten is niets verdachts gebleken.

De Rekenkamer heeft ook onderzoek gedaan naar de antecedenten van de handelaar. De man blijkt zelf een gieterij te hebben en hij heeft ervaring met brons gieten omdat hij een groot beeld van een bekende abt heeft gegoten. Het leger preste hem later het geld terug te geven, waarna hij het doneerde aan de Rajabhakti park stichting. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

* Het CNAC is een door de junta ingesteld orgaan.

Bijeenkomst van Ma Ba Tha in Yangon

Column: Een gevaarlijke weg naar religieus extremisme

24 maart – Vorige maand ontving de Ma Ba Tha (Association for the Protection of Race and Religion) uit Myanmar van de clerus in Thailand een onderscheiding als ‘outstanding Buddhist peace organsation’. Aan het hoofd van die organisatie staat Ashin Wirathu, bijgenaamd de Bin Laden van het boeddhisme. Time Magazine noemde hem ‘The Face of Buddhist Terror’.

De organisatie is berucht vanwege haar haatcampagnes tegenover moslims, waardoor vele moslim Rohingya zijn gedood. Maar in Thailand werd de rode loper voor haar uitgerold in de (protserige) Dhammakaya tempel en de boeddhistische Mahachulalongkorn Rajavidyalaya universiteit. Dat werd pas bekend door een bericht op Facebook, geplaatst door Somrit Luechai.

Betekent dit nu dat de Thaise clerus militant boeddhisme onderschrijft? Nee, schrijft Sanitsuda Ekachai in haar wekelijkse rubriek Question Marks. Geen Thaise monnik zal dat openlijk toegeven. Maar gedeelde islamfobie en de druk van de clerus om van boeddhisme de officiële staatsgodsdienst te maken wijst op een gevaarlijk precedent.

De Maha Chula universiteit is de drijvende kracht achter de lobby om van het boeddhisme staatsgodsdienst te maken en ze is een warm voorstander van de benoeming van Somdet Chuang (de abt van de antieke Mercedes waarop invoerrechten zijn ontdoken) tot Supreme Patriarch. De banden van Chuang en de universiteit met de Dhammakaya tempel zijn algemeen bekend. Het bericht van Somrit ontketende de nodige verontwaardiging online en leidde tot zorgen dat Dhammakaya het land naar religieus extremisme leidt.

Maha Chula, Dhammakaya en de World Fellowship of Buddhist Youth haastten zich te distantiëren van de controversiële monnik – alhoewel niet overtuigend. Een woordvoerder van Dhammakaya ontkende de uitreiking van de World Buddhist Outstanding Leader Award op 23 februari te hebben georganiseerd.

De tempel ontkende ook de militante monnik te hebben uitgenodigd; hij was op eigen initiatief gekomen om Maka Bucha te vieren. Maar foto’s bij het FB-bericht laten zien dat hij niet als een normale bezoeker is behandeld. Chula beweerde dat Ashin was gekomen om studenten uit Myanmar te ontmoeten. Maar op een foto is een groep monniken te zien met een spandoek ‘We love Wirathu’.

In werkelijkheid was de uitreiking georganiseerd door de World Buddhist Leaders Organisation. Voorzitter Pornchai zegt dat het Ma Ba Tha gelukt is in Myanmar enkele wetten tot stand te laten brengen, zoals een wet die boeddhisten verbiedt met iemand van een ander geloof te trouwen [lees: moslim], wet op monogamie [lees: stop moslim mannen om meer vrouwen te hebben en te veel kinderen] en de wet die [lees: moslim] vrouwen verplicht tussen zwangerschappen drie jaar te laten verlopen.

Sunitsuda noemt de wetten religieuze paranoia en rassenhaat. In Thailand wordt de soep niet zo heet gegeten als in Myanmar. De clerus is zo zwak dat de regering de nominatie van Chuang en de eis van staatsgodsdienst gemakkelijk naast zich neer kan leggen.Corruptie in tempels, misdragingen van monniken, een luxueuze levensstijl en de totale inefficiëntie van de Sangha Supreme Council hebben geleid tot een afnemende vertrouwen van de bevolking in de clerus, wat verergerd wordt doordat de clerus zich mengt in de verdeelde politiek. (Bron: Dangerous path toward religious extremism, Bangkok Post, 23 maart)

Foto: Bijeenkomst van Ma Ba Tha in Yangon.

Veel aandacht van Bangkok Post voor Brussel

24 maart – Veel aandacht voor de bomaanslagen in Brussel met op de voorpagina een bijna paginabrede foto van de herdenking op de Place de la Bourse gisteren, waar een minuut stilte in acht werd genomen. De krant kopt: Brothers staged Brussels horror.

Kuifje in tranenPagina 4 is in zijn geheel gewijd aan de aanslagen met meer feiten, een commentaar van de Australische premier, die de verschrikking toeschrijft aan Europa’s open grenzen, een bericht over annuleringen van tours door Japanse reisagentschappen en een commentaar van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump. Hjij vindt dat moslims meer moeten doen om aanvallen te voorkomen. Verder op pagina 3 de Thaise naweeën met een condoleancebrief van de koning en informatie over de verscherpte veiligheidsmaatregelen op luchthavens.

Op de social media circuleren diverse tekeningen van Kuifje en zijn hondje Bobbie met een traan die uit hun ooghoeken valt. Het meest gedeelde beeld toont een figuur gekleed in de kleuren van de Franse vlag die een arm slaat om de huilende Belgische vlag.

Politie roept hulp HK in voor snelheid Mercedes

24 maart – Hoe snel reed Janepob toen hij op 13 maart zijn Mercedes boorde in de Ford Fiesta met twee studenten die bekneld raakten in hun wagen en in de vlammen omkwamen? Op die vraag hoopt de politie antwoord te krijgen van Mercedes-Benz Hong Kong (HK).

Politiecommandant Sutthi van Ayutthaya legde gisteren uit dat Thailand niet de expertise heeft om de Engine Control Unit van de wagen te controleren, een soort zwarte doos. Het antwoord op de vraag is bepalend voor de beslissing of Janepob vervolgd kan worden voor overtreding van de maximumsnelheid, bovenop vervolging wegens rijden onder invloed, roekeloos rijden en het toebrengen van schade. De Thaise wet gaat ervan uit dat iemand die een alcoholtest weigert (wat hij heeft gedaan) dronken moet zijn geweest.

Wanneer Hong Kong het niet lukt informatie aan de ECU te ontfutselen, gaat de politie aan de hand van camerabeelden van de dashboard camera’s van andere weggebruikers ten tijde van het ongeluk proberen de snelheid van de wagen te berekenen. Die methode is volgens Sutthi ook betrouwbaar. Volgens berichten op de social media zou Janepob 250 km per uur hebben gereden.

Mogelijk wordt het rijbewijs van Janepob definitief ingenomen vanwege zijn ziektegeschiedenis, die hem ongeschikt maakt een auto te besturen.

Het bericht meldt verder dat de ouders van Orachorn, ook al zo’n elite-telg die een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte, door de Reclassering zijn opgeroepen een verklaring af te leggen over haar alternatieve straf. De dienst zegt dat het ziekenhuis waar ze zegt vrijwilligerswerk te hebben gedaan, niet op de lijst van de dienst van toegelaten instellingen voorkomt, wat problemen kan opleveren wanneer de rechtbank beoordeelt of ze aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Eerdere en gerelateerde berichten:
23 maart: Ontspringt Janepob de dans wegens ziektegeschiedenis?
23 maart: Wanneer een moordenaar slachtoffer wordt
22 maart: Reclassering: Orachan hield zich niet aan de regels
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Leiders van de Mekonglanden slaan de handen ineen

Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow

24 maart – De Thai-Sino spoorlijn wordt qua financiering een onemanshow, want Thailand en China kunnen het niet eens worden worden over een gezamenlijke financiering. En dat verbaast me niet want er is zo’n beetje het hele afgelopen jaar over onderhandeld en elke keer moest ik in Nieuws uit Thailand melden dat de financiering niet rond was, omdat China een te hoge rente zou rekenen voor de te verstrekken leningen. China blijft wel betrokken bij de aanleg.

De krant omschrijft de lijn als een hi-speed rail, maar dat is verwarrend want het gaat niet om een specifieke hogesnelheidslijn, maar een spoorlijn ‘which can handle medium- to high speed train services’ en dat is toch echt wat anders.

De Thai-Sino spoorlijn knoopt via Nakhon Ratchasima Nong Khai en Map Ta Phut (Rayong) aan elkaar met aan aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok. De aanleg gebeurt in twee fases met als eerste fase Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai zou enkel spoor worden, aldus eerdere berichten, de rest dubbelspoor, maar of dat zo blijft nu de financiering op de helling gaat, weet ik niet. (Zie ook pagina Spoorwegen)

Het (weinig verrassende) besluit is gisteren bekend gemaakt door premier Prayut die in Sanya (Hainan, China) de eerste vergadering van de Mekong-Lancang Cooperation (MLC) bijwoont. De zes leiders van de Mekonglanden, zo broederlijk verenigd op de foto, overlegden er over het beheer van de Mekong, waarop China het alleenrecht lijkt te claimen, want die heeft zijn deel van de rivier volgebouwd met dammen. In zijn speech gisteren pleitte Prayut voor ‘constructieve’ samenwerking tussen de Mekonglanden. [Nou, is dat niet mooi gezegd?]

Actievoerders dringen aan op het stopzetten van alle damprojecten in de rivier, waaronder de Xayaburi dam (waarvan de bouw al ver gevorderd is) en de Don Sahong dam in Laos. Zie verder de pagina’s Xayaburi dam en Don Sahong dam voor deze aanslagen op de ecologie van de rivier en het levensonderhoud van de mensen die van de rivier moeten leven.

Democratie is meer dan de helft plus één

24 maart – Vrijheid en rechten blijken niet uit alleen uit het recht om te stemmen, zegt voormalig premier Anand Panyarachun. Hij waarschuwde gisteren in een speech bij de Foreign Correspondents’ Club of Thailand tegen majoritarianism (meerderheidsdenken, oftewel de ‘dictatuur’ van de helft plus één). Hij zei dat de wensen en standpunten van iedereen gehoord en gerespecteerd moeten worden en niet alleen die van de overwinnaars.

Meerderheidsbewind geeft de winnende partij geen mandaat om maar te doen wat ze belieft. Nu Thailand op weg is naar verkiezingen is het noodzakelijk voor de winnaars om zichzelf te beschouwen als vertegenwoordiger van het hele land en niet alleen van de mensen die op hen hebben gestemd.

Anand gaf Thais de raad terug te kijken naar hun eerdere gedrag om beter begrijpen hoe dit heeft bijgedragen aan de huidige situatie van het land: ‘Het is achteraf bezien duidelijk dat globalisering, consumentisme, extravagantie, oneerlijkheid en onbescheidenheid geleid hebben tot tekortkomingen bij zowel de regering als het bedrijfsleven.’

Thailand heeft volgens hem nooit een echte democratische transitie doorgemaakt; Thais hebben de neiging te focussen op vorm en niet op inhoud. ‘We volgen procedures en nemen deel aan verkiezingen.Maar we besteden heel weinig aandacht aan het ontwikkelen van instituten die van belang zijn voor een duurzame democratie.’

Anand is een van de opstellers van de veelgeprezen grondwet van 1997 die als people’s charter bekend staat. Drie nieuwe organen zagen toen het licht: de Kiesraad, de NACC en het Constitutionele Hof. Andere werden geherstructureerd, zoals de Ombudsman. Het artikel is te vinden op de website onder de titel Anand urges deeper grasp of democracy. De website bevat ook de volledige tekst van zijn speech. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Kort nieuws donderdag 24 maart

– Een automobilist is bij een zogeheten drive-by shooting gisterochtend vroeg bij de Klong Toey markt ernstig gewond geraakt. Zijn medepassagier, die met hem getrouwd is, raakte niet gewond. Ze zegt dat degene die schoot haar ex-echtgenoot is bij wie ze twee kinderen heeft. Hij vuurde meerdere schoten op de wagen af. Volgens de vrouw heeft hij haar na de scheiding meermalen bedreigd. De politie gaat voor hem en de bestuurder van de motorfiets een arrestatiebevel aanvragen.

– Een team van het Bureau of Sanatorium and Art of Healing heeft gisteren een bekend dhamma retraitecentrum in Bangkok geïnspecteerd nadat een vrouw die er een detox behandeling had gekregen in haar huis in Nakhon Ratchasima was overleden. Wanneer het centrum niet registreerd is als toegelaten instelling voor het verrichten van diensten ter bevordering van de gezondheid en schoonheidssalon, wordt het beschouwd als illegaal.

Het verhaal over de plotseling dood van Aoy is door een andere vrouw op Facebook gezet. Aoy had meerdere behandelingen in het centrum gekregen. De vrouw kreeg woensdag na een bezoek van enkele dagen aan het centrum een beroerte.

Directeur-generaal Suriya van het Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine waarschuwt dat meerdere behandelingen ernstige reacties kunnen oproepen en tot de dood kunnen leiden. Ze zijn vooral schadelijk wanneer degenen die ze ondergaan, alleen maar vruchtensapjes gebruiken.

– Ik meldde gisteren dat de grondwetcommissie een compromis heeft bedacht voor de voorstellen die de junta heeft gedaan voor de ontwerp-grondwet. Vice-premier Wissanu, die het idee heeft gelanceerd van een volledig benoemde Senaat met een zittingstermijn van 5 jaar, is er content mee. Alhoewel niet alle voorstellen zijn gehonoreerd, is het belangrijkste overgenomen; de benoeming van de Senaat in plaats van verkiezing. Zie verder het bericht van 23 maart: Grondwetcommissie probeert ’t met een compromis, alsmede de pagina Grondwetwijziging 2.


 

Brussel Zaventem

‘We zijn in oorlog’

23 maart – Islamic State brings terror to Brussels kopt de website, de krant haalt de grootste letter uit de letterkast en kopt over de volle breedte op de voorpagina Terror grips Brussels, en de Franse minister-president Valls zei na een crisisbijeenkomst in Parijs: ‘We zijn in oorlog.’

Bij bomaanslagen op luchthaven Zaventem en bij metrostation Maalbeek in Brussel zijn gisterochtend 34 personen om het leven gekomen en volgens de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie de Block 90 personen gewond geraakt. In de vertrekhal van de luchthaven kwam het plafond naar beneden. Eén explosie wordt toegeschreven aan een zelfmoordterrorist.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de website wijst al naar IS. Europese veiligheidsfunctionarissen hielden al wekenlang rekening met een grote aanval. Ze waarschuwden dat de Islamic State groep voorbereidingen trof. De arrestatie van Salah Abdeslam vrijdag in Schaarbeek, een wijk in Brussel, verhoogde die vrees. Hij heeft verklaard een nieuw netwerk te hebben gevormd en was van plan nieuwe aanvallen uit te voeren. De man wordt verdacht van de aanslagen in november in Parijs.

De Thaise ambassade in Brussel zegt geen berichten te hebben ontvangen over dode of gewonde Thais. De ambassade heeft Thais die in Brussel wonen, geadviseerd binnen te blijven en Thais die elders wonen, de hoofdstad te mijden. Twee hotlines zijn geopend voor noodgevallen.

Vlucht TG 934 van Thai Airways International met 326 passagiers landde om 7 uur, een uur voor de explosies, veilig op Zaventem. Maar vlucht TG935 met als vertrektijdstip 13.10 uur gisteren werd vertraagd. Een Thaise steward, werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten, passeerde met de bemanning enkele minuten voor de explosie het veiligheids checkpoint.

Klik hier voor een plattegrond met de locaties.

Tham Krasae brug

Herstel dodenspoorlijn nadert voltooiing

23 maart – Wanneer het werk in juni klaar is, is een ritje over de Birmaspoorlijn, de beruchte Death Railway, veiliger en comfortabeler en kan de trein ook sneller rijden: in plaats van de huidige 40 km per uur 90 kilometer. Dat is te danken aan uitgebreide herstelwerken, waarbij bielzen en rails worden vervangen en grotere wissels worden geïnstalleerd.

De 335 meter lange houten Tham Krasae brug (foto) wordt verstevigd, want tot nu toe moest de trein daar altijd vaart minderen. Boven de Tham Krasae sectie, waar in februari rotsblokken op de rails vielen, worden ter bescherming netten opgehangen.

Death Railway kaartjeHet werk wordt uitgevoerd op 126 kilometer van de 415 kilometer metende lijn: tussen het station Nong Pladuk (Ratchaburi) en Nam Tok (Kanchanaburi). De hele spoorlijn loopt van Ban Pong (Ratchaburi) naar Thanbyuzayat in Myanmar.

De spoorlijn werd in 1943 door krijgsgevangenen aangelegd op last van Japan dat een gemakkelijker toegang tot Birma wilde hebben. Lang heeft de lijn geen dienst gedaan, want de brug over de rivier Kwai is door de geallieerden gebombardeerd. Dat is nu nog te zien aan de twee afwijkende brugdelen, die notabene door Japan zijn geleverd. Een berucht onderdeel van de lijn is de Hellfire Pass, die met de hand uit de rotsen is gehakt. Australië heeft er mooi museumpje gebouwd en bezoekers kunnen er door een stukje van de pas lopen.

De lijn is in 1947 gesloten en tien jaar later heropend. Bij de aanleg zijn meer dan honderdduizend Aziatische werkers en geallieerde gevangenen om het leven gekomen, waaronder drieduizend Nederlanders: veel KNIL-militairen en Nederlanders uit toenmalig Nederlands-Indië. (Bron: website Bangkok Post, aangevuld met enkele gegevens van Wikipedia en eigen observaties)

Wanneer een moordenaar slachtoffer wordt

23 maart – Orachorn is een gevaar voor de samenleving, omdat er geen aanwijzingen zijn dat ze haar gruwelijke daden ernstig neemt. Er zijn duizenden Orachon’s, die een speciale behandeling krijgen vanwege de invloed van hun familie.

Bangkok Post oordeelt in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren streng over de nu 22-jarige Orachorn, die als 16-jarige, niet eens bevoegd een auto te besturen, een minibusje ramde en negen passagiers de dood in joeg. Ze kreeg een alternatieve straf en meende zelf te kunnen bepalen waar ze het vereiste sociaal werk kon doen. Toen de familie daarop door de Reclassering attent werd gemaakt, diende die een klacht in bij de Nationale Ombudsman en beschuldigde de ambtenaren van bedreiging.

Orachan ThepasadinHeeft het verwende wicht ooit berouw getoond? Ik heb het nooit gelezen. Is ze ooit naar de nabestaanden gegaan om geknield vergiffenis te vragen? Nee, zegt een van de nabestaanden, ze heeft nooit met ons gepraat.

De gedachte ‘Je bent rijk en je staat boven de wet’ is een probleem dat alleen vanuit de top van het land valt aan te pakken want degenen met invloed slaan terug met advocaten en geld, zoals in het geval van Orachorn, of ze gebruiken minder smaakvolle middelen, schrijft de krant.

De beschuldigingen tegen Orachorn waren transparant. De rechtbank heeft de zaak correct behandeld. Maar dit is – voor haar iets van een spel – een waarheid geworden zonder consequenties. ‘Officers of the court should repair this travesty’, besluit BP, een zin die ik niet adequaat kan vertalen. (Bron: Bangkok Post, 22 maart)

Voorgaande en gerelateerde berichten:
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Oké voor belastingvoordeeltje tijdens Songkran

23 maart – Het besluit is gevallen: om de binnenlandse bestedingen tijdens de Songkan vakantie te stimuleren, mogen belastingbetalers reis- en verblijfskosten tot een bedrag van 15.000 baht aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Boven krijgen de minima en ambtenaren in de laagste regionen een uitkering van 1.000 baht. Een zelfde maatregel was vorig jaar al van kracht tijdens de kerstvakantie. Voorwaarde is dat BTW-bonnen worden overlegd. Om in aanmerking te komen voor de bonus van 1.000 baht dient men zich te registreren bij financiële instituten [geen details].

Minister Apisak (Financiën) haast zich zorgen weg te nemen over het voortdurend onttrekken van geld voor stimuleringsmaatregelen uit de begroting. ‘De staatsschuld is relatief laag’, zegt hij. ‘Er is veel ruimte om geld uit te geven.’

Eind januari bedroeg de staatsschuld 5,98 biljoen baht oftewel 44,06 procent van het bruto binnenlands product. Het ministerie hanteert als maximum 60 procent. Financiën wil de schuld onder de 60 procent houden om te voorkomen dat de regering te veel geld uitgeeft, hetgeen zou kunnen leiden tot een financiële crisis.

Apisak wijst erop dat de Thaise economie niet in een geweldig slechte staat is, maar de mensen houden de hand op de knip vanwege gebrek aan vertrouwen. De middeninkomens beschikken nog over voldoende koopkracht en het is deze groep die gebruik kan maken van de belastingmaatregel. (Bron: Bangkok Post, 22 maart)

TDRI: Belastingvoordelen zijn niet genoeg

23 maart – Alhoewel Thailand buitenlandse investeerders blijft lokken met belastingvoordelen, blijven de investeringen achter en neemt de concurrentiekracht van het land af, zegt het Thailand Research and Development Institute (TDRI). In de periode 2011-2013 zakte Thailand’s FDI (foreign direct investment) van 0,89 naar 0,87 procent van de mondiale FDI’s.

Sterk in contrast daarmee staan de cijfers van Maleisië en Vietnam die respectievelijk goed zijn voor een stijging van 0,52 naar 0,78 procent en van 0,23 naar 0,65 procent.  Dat wijst op een verminderde concurrentiekracht van Thailand en een falend beleid om buitenlandse investeerders aan te trekken.

‘Belastingvoordelen zijn niet de enige factor  die buitenlandse investeerders beoordelen voordat ze hier investeren’, zei Somkiat Tangkitvanich, president van de TDRI, op het Post Forum maandag over de toekomst van investeringen. ‘Ze denken na over de totale kosten, markt kansen en ook het bedrijfsklimaat. De regering probeert uit alle macht regelingen te verbeteren en voordelen te verlenen, maar deze maatregelen zijn onvoldoende om investeringen aan te trekken.’

Somkiat pleitte voor een grondig onderzoek om te zien of er wetten en regelingen zijn die investeerders zouden kunnen afschrikken.

Bovendien heeft Thailand de afgelopen 10 jaar geen vorderingen geboekt bij onderhandelingen over meer vrijhandelsovereenkomsten (FTA), die kunnen bijdragen aan vergroting van de exportmarkt.

‘Thailand overweegt FTA’s te tekenen met enkele landen, zoals Pakistan en Turkije, maar dat zijn kleine markten vergeleken met het Trans-Pacific Partnership waar enkele buurlanden zich al bij hebben aangesloten.’

In Nieuws uit Thailand gisteren een samenvatting van wat minister Apisak (Financiën) op het Forum zei. Zie: Regering lonkt naar investeerders. (Bron: Bangkok Post, 22 maart)

Al Meroz hotel aan Ramkhamhaeng soi 5

Eerste halal hotel geopend

23 maart – Beetje laat om dat nu pas te melden: vier maanden geleden is het eerste viersterren halal hotel in Thailand geopend aan de Ramkhamhaeng soi  5. De T.S. Family Group trekt 50 miljoen baht uit om het hotel te promoten bij gefortuneerde moslims. Het Al Meroz hotel, dat 242 kamers telt, wordt gezien als een nieuwe toeristische magneet om Thailand te positioneren als moslim-vriendelijke bestemming.

Sinds de opening in november heeft het hotel een gemiddelde bezettingsgraad van 65 procent. De helft van de gasten komt uit Europa, de rest uit Aziatische markten. De eigenaar verwacht het eerste jaar een omzet van 198 miljoen baht te maken en een bezettingsgraad te bereiken van 70 procent. Binnen 10 jaar moet het hotel kostendekkend zijn. (Bron: Bangkok Post, 22 maart)

Grondwetcommissie probeert ’t met een compromis

23 maart – De grondwetcommissie (CDC) durft geen vuist te maken tegen de junta [wat misschien wel zo verstandig is als je je eigen glazen niet wil ingooien] maar hoopt met een compromisvoorstel de kou uit de lucht te halen. Van de 250 benoemde leden van de Senaat zouden 20 benoemd moeten worden door beroepsgroepen uit het maatschappelijk veld.

De CDC verzet zich tegen het voorstel van de junta de senaat de bevoegdheid te geven een kabinet pootje te lichten middels een zogeheten censure debate. Wel krijgt de Senaat ‘speciale bevoegdheden’ om de grondwet te beschermen en hervormingswetten te garanderen. Geen concessie doet de CDC over de procedure bij de verkiezing van een premier en ze handhaaft haar voorkeur voor een single ballot systeem  in plaats van de two ballots, die door de junta zijn voorgesteld [Ik laat de details achterwege].

Nog even de voorgeschiedenis. De junta heeft voorgesteld de Senaat in haar geheel te benoemen en 5 jaar in functie te laten blijven als tegenwicht tegen het (gekozen) Huis van Afgevaardigden. Critici noemen dat een ‘coup in vermomming’, bedoeld om de NCPO een grote vinger in de pap te laten houden. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Openstellen Jinghong dam ‘niets bijzonders’

Kaartje met China's dammen in de Mekong23 maart – Actievoerders [geen details] beschuldigen China ervan het water van de Mekong rivier te gebruiken om zijn politieke invloed in de regio te vergroten. Ze zeiden dit bij het vertrek van premier Prayut naar China, waar hij de eerste vergadering van de Mekong-Lancang Cooperation bijwoont (zie Kort nieuws van dinsdag). De zes landen die daarin de krachten hebben gebundeld, praten er over samenwerking met als thema Shared River, Shared Future.

Op 10 maart maakte China bekend de Jinghong dam verder te hebben opengezet om de droogte in eigen land, Thailand en de andere Mekonglanden te helpen verlichten. De planning is om daarmee tot 10 april door te gaan. Prayut heeft China bedankt voor de hulp.

Actievoerders vertrouwen de motieven van China niet. Het extra water dient alleen maar om het goederentransport en handel van eigen land te vergemakkelijken. Het Department of Waterresources noemt het verder openstellen van de dam ‘niets bijzonders’, want dat is deze tijd van het jaar standaard-praktijk.

Directeur Withoon van het Mekong Energy and Ecology Network noemt China’s besluit cynisch. ‘Dit is vreselijk. De Chinese autoriteiten doen dit alleen maar voor eigen politiek gewin. Ze exploiteren de Mekong als een troefkaart in politieke onderhandelingen. Dat betekent dat China bij onderhandelingen absolute macht heeft.’ Volgens hem heeft China al enkele jaren geleden beloofd informatie over het waterbeheer te delen, maar het heeft maar weinig bekend gemaakt.

Bijgaand een foto van de Dachaoshan dam, China’s belangrijkste energiebron in de Mekong, en een barrière voor Thailand en de andere landen benedenstrooms.

Ontspringt Janepob de dans wegens ziektegeschiedenis?

23 maart – De medicijnen die in de Mercedes van Janepob Veeraporn zijn gevonden, waren voor hem bestemd, heeft de politie bevestigd. Gebleken is ook dat hij een voorgeschiedenis van depressies heeft. Maar de politie is niet bezorgd dat hij zijn mentale staat gebruikt bij de strafrechtelijke vervolging, zegt hoofdcommissaris Chakthip.

[Persoonlijke noot: Dat lijkt me onaannemelijk. Een advocaat zal dat ongetwijfeld als verzachtende omstandigheid inbrengen, waardoor de kritiek weer zal oplaaien dat er sprake is van klassejustitie.]

Mercedes Janepon Veeraporn op zijn kopJanepob die twee studenten de dood injoeg door tegen hun wagen te rijden, gaat vervolgd worden voor rijden onder invloed, rijden in ongeschikte staat, roekeloos rijden met dodelijk slachtoffers als gevolg en het veroorzaken van schade.

Volgens speculaties op de social media zou hij 250 km per uur hebben gereden, maar de politie moet de feitelijke snelheid nog vaststellen. De ‘ongeschikte staat’ zou te wijten zijn aan slaperigheid, wat een bijwerking van het medicijn is, aldus een eerder bericht.

Inmiddels zijn vijftien getuigen gehoord, waaronder de ooggetuige van een wagen uitgerust met een camera, die de crash vastlegde en de beelden op de social media heeft gezet.

Minister Arkhom (Transport) heeft de Expressway Authority of Thailand [die tolwegen beheert] opgedragen om aangifte te doen van vernieling van de slagboom van de Easy Pass poort op de ingang van Rama IV. Janepob ramde er voorafgaand aan het ongeluk de slagboom. Hij is ook 50 baht verschuldigd omdat het systeem de doorgang niet registreerde vanwege zijn hoge snelheid. Nou, dat kan deze 37-jarige zoon van een gefortuneerde importeur van luxe wagens wel missen, dunkt me.

Op de foto de Mercedes nadat die de Ford Fiesta van de studenten had geramd. Zij raakten bekneld in hun wagen en kwamen in de vlammen om.

Eerdere en gerelateerde berichten:
23 maart: Wanneer een moordenaar slachtoffer wordt
22 maart: Reclassering: Orachan hield zich niet aan de regels
22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Update:
Waarom heeft het politiebureau Thong Lor Vorayudh, die in 2012 met zijn Ferrari een motoragent dood reed, niet tijdig laten vervolgen voor overtreding van de maximumsnelheid, met als gevolg dat de verjaringstermijn van 1 jaar is verstreken? Want volgens het OM is uit camerabeelden gebleken dat hij 170 km per uur reed [en dat op de Sukhumvit Road, ik meen vroeg in de ochtend].

Hoofdcommissaris Chakthip stelt die vraag, maar ik denk dat hij het antwoord ook wel weet. De elite in Thailand wordt de hand boven het hoofd gehouden, al dan niet na betaling [of bedreiging?].

Vorayudh, kleinzoon van de puissant rijke Red Bull bedenker, kan nu alleen nog maar vervolgd worden voor roekeloos rijden en hit-and-run. Meneertje traineert de zaak want hij heeft het OM gevraagd zes getuigen te horen, wat een vertraging van een half jaar heeft opgeleverd. [Volgens een eerder bericht zou hij vier nieuwe getuigen hebben ingebracht] Hij is ook tweemaal op een afspraak met de openbare aanklagers niet komen opdagen. Naar verluidt zou hij naar het buitenland zijn gevlucht, maar even aannemelijk is dat hij hier vrij rondloopt.

Chakthip zegt dat de bevolking er recht op heeft te weten waardoor het politieonderzoek zo traag is verlopen. Hij gelooft niet dat de agenten het onderzoek opzettelijk vertraagd hebben. Ook wil hij dat uitgezocht wordt wie verantwoordelijk is voor de vertraging: de politie of het OM. Vorayudh is nog steeds niet in staat van beschuldiging gesteld. Zie verder het bericht van 22 maart: Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek.

Organisatiestructuur onderwijs gaat op de helling

23 maart – Premier Prayut heeft het draconische artikel 44 van de interim-grondwet (bijgenaamd dictator law) ingezet om hervormingen van het regionale onderwijsstelsel af te dwingen. Critici verzetten zich want daardoor wordt de hele zaak weer gecentraliseerd terwijl decentralisatie hoognodig is. Maar volgens Prayut bemoeilijken de gedelegeerde taken onderwijshervormingen.

Voorbeeld: Lokale onderwijskantoren benoemen schoolhoofden. De premier vraagt zich af of die benoemingen correct, billijk en transparant zijn. Hij hekelt ook de slechte samenwerking van Onderwijs met andere ministeries. ‘Het onderwijs kan geen personeel leveren dat tegemoet komt aan de echte behoeftes van het land.’

Prayut’s bevel houdt ook de opheffing in van 225 kantoren, verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in hun gebied en het sluiten en fuseren van scholen en opheffing van de sub-commissies die verantwoordelijk zijn voor benoemingen, overplaatsingen en disciplinaire maatregelen.

De opgeheven organen worden vervangen door 77 commissies (1 per provincie). Het aantal regionale onderwijskantoren gaat omhoog van 13 naar 18 en die gaan de 77 commissies controleren.

Uit een onderzoek van de regering is gebleken dat 400.000 tot 500.000 onderwijzers het inzetten van artikel 44 een goed idee vinden. [Vanwaar die marge van 100.000?] (Zie verder de pagina Onderwijs)

Persoonlijke noot: Het wordt nooit wat met het Thaise onderwijs.

Ombudsman Wittawat op Don Mueang

Kort nieuws woensdag 23 maart

– Luchthaven Don Mueang verlaagt de prijzen van voedsel en dranken in de foodcourts van de terminals, nadat passagiers bij de Nationale Ombudsman hadden geklaagd over te hoge prijzen. Ombudsman Wittawat (foto) stelde zich gisteren persoonlijk op de hoogte van de beprijzing. Na overleg gingen de verkopers akkoord met verlaging van de prijs van een flesje water van 20 à 30 baht naar 10 baht; eenvoudige Thaise gerechten gaan 50 baht kosten tegen 120 à 160 baht nu.

De ombudsman heeft het Department of Internal Trade gevraagd de situatie op alle grote luchthavens van AoT te bekijken. Andere luchthavens waaronder Phuket werken al aan prijsverlagingen, aldus de directeur van Don Mueang.

– Het onderzoek naar de explosie op een veerboot op het Saen Saep kanaal, waardoor 67 passagiers gewond raakten, is afgerond. De resultaten gaan nu naar ministerie van Transport. Een commissie van het Marine Department acht twee oorzaken mogelijk. Van de twee LNG-leidingen had één geen veiligheidsklep waardoor gas bij de motor kan zijn gekomen, of het gas heeft zich opgehoopt in de machinekamer en is ontbrand door de hete uitlaatpijp. De desbetreffende boot gebruikte als brandstof zowel diesel als LNG.

– Weer een waarschuwing van het Pollution Control Department voor gevaarlijke smog in zes noordelijke provincies. In Chiang Rai, Mae Hong Son, Lampang, Phrae, Phayao en Tak heeft de concentratie aan fijne stof deeltjes het veiligheidsniveau overschreden. Maar dat heeft u toch al een keer geschreven, Bangkok Post? Lees je eigen krant, redactie.

– Nog meer artikel 44 (zie het bericht hierboven Organisatiestructuur onderwijs gaat op de helling). Premier Prayut overweegt het artikel in te zetten om watermanagement problemen aan te pakken.Hij zei dat gisteren op een seminar ter gelegenheid van World Water Day. Prayut wil dat alle negentien ministeries gezamenlijk een volledig geïntegreerd watermanagement plan maken. En overheidsdiensten dienen heldere doelstellingen voor water te formuleren.

Volgens directeur-generaal Suphot van het Department of Waterresources is de droogte dit jaar niet erger dan voorgaande jaren, wat ik voor het eerst hoor en ook niet waar kan zijn gezien uitlatingen van experts. Er is volgens hem voldoende water tot het begin van het regenseizoen, mits er bespaard wordt. Maar hij zal dit wel zeggen indachtig het adagium ‘Gaat u maar rustig slapen’.

– Follow-up op de stroomstoring bij de ARL, waardoor reizigers een uur opgesloten zaten in een rijtuig waarin de air-conditioning was uitgevallen. Staatscretaris Ormsin heeft een onderzoek gelast naar de wanordelijke hulpverlening en hij zegt dat de exploitant, een dochterbedrijf van de Spoorwegen, beboet gaat worden.

Prayut wil uitgezocht zien waarom de noodvoorziening al maanden niet functioneert. Dinsdag besluit het bestuur over vervanging. Volgens de staatssecretaris was de directeur al sinds oktober op de hoogte van de defecte noodsystemen.

De ARL-directeur erkent dat de hulpverlening tekort schoot. De deuren hadden geopend moeten worden zodat frisse lucht naar binnen kon. De hulpverlening werd ook gefrustreerd doordat enkele passagiers na het uur in gevangenschap via de rails naar een station liepen, wat overigens niet gevaarlijk is want de ARL betrekt zijn stroom van een bovenleiding en niet via de rails zoals de MRT en BTS. Gevolg was wel dat de trein niet snel kon worden weggesleept.

De ARL kampt verder met achterstalling onderhoud van de treinen, maar dat sla ik deze keer maar eens over.


 

Toerismebeurs

Belastingvoordeeltje met Songkran

22 maart – Met het principe ‘consuminderen’ hoef je bij de Thaise overheid niet aan te komen, want voortdurend pleit de regering voor vergroting van de binnenlandse bestedingen, die een van de motoren vormen om de economie vlot tet trekken. Dus krijgen Thai weer een belastingaftrek op aankopen en reis- en verblijfskosten tijdens de Songkran vakantie, net als in de kerstvakantie.

Het kabinet neemt daarover binnenkort een beslissing, maar minister Apisak (Financiën) toont zich al een warm voorstander van het douceurtje. Hoeveel de economie er vorig jaar van geprofiteerd heeft, vermeldt het bericht niet en valt wellicht ook niet vast te stellen. Alleen bekend is dat 4 miljard baht is afgetrokken. Er konden toen kosten tot 15.000 baht worden afgetrokken, waarbij BTW-bonnen moesten worden overlegd.

Het lijkt heel wat, deze maatregel, maar slechts weinigen zullen ervan (kunnen) profiteren, want van de 67 miljoen Thais betaalt slechts 2,3 miljoen belasting. Dus waar hebben we het over? (Bron: Bangkok Post, 21 maart) Op de foto de toerismebeurs.

Column: Geen vertrouwen in integriteit politie

22 maart – ‘Police operations centres zijn de begraafplaats voor ongewenste agenten die beschuldigd worden van een ambtsmisdrijf, corruptie, plichtsverzuim enzovoort.’ Zo, dat knalt er al lekker in, zo’n eerste zin. Veera Prateepchaikul valt maar gelijk met deur in huis in zijn wekelijkse column Think Pragmatic.

Die agenten, legt hij uit, zijn door hun baas overgeplaatst en mogen er met hun duimen draaien [mijn veronderstelling] zolang het onderzoek naar de beschuldigingen duurt. Ondertussen worden ze wel doorbetaald. Om hoeveel agenten het gaat en hoeveel na onderzoek de zak hebben gekregen is niet bekend.

Botsing Ayutthaya Ford Fiesta en slachtoffersVeera noemt twee recente voorbeelden: De overplaatsing van de hoofdinspecteur van het district Cho Airong na de aanval op het districtsziekenhuis. Hem wordt verweten dat hij die niet heeft zien aankomen. En in het district Pra-in Ratcha zijn een hoofdinspecteur en zijn tweede man overgeplaatst omdat ze het ongeluk met de Mercedes niet goed hadden aangepakt.

De grote vraag is, schrijft Veera: Zijn deze ‘cosmetische’ overplaatsingen de oplossing van het probleem van misdragingen door de politie? En wanneer wordt de politie onderworpen aan de hoognodige hervorming?

In het geval van het ongeluk lieten de twee agenten na uit te zoeken of de bestuurder onder invloed van alcohol of medicatie was en hoe snel hij reed. Pas drie dagen later, toen de social media bol stonden van de kritiek, verhoorden ze de bestuurder in het Samitivej ziekenhuis.

De algemene indruk is nu dat de twee agenten nalatig waren, maar misschien had hun baas hen wel verteld rustig aan te doen omdat iemand die iemand kent in het politiekorps om een gunst had gevraagd.

Voor het moment lijkt het of de politie de zaak serieus aanpakt, dankzij de druk van de social media. Veelzeggend is ook dat de crematie van de twee slachtoffers royally sponsored was. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de zaak door de rechter wordt beoordeeld. Hoe de rechter vonnist hangt sterk af van wat de politie en de openbare aanklager aan bewijsmateriaal inbrengen.

Ondanks uitspraken van de politietop dat recht wordt gedaan en dat de bestuurder niet vrijuit gaat, hebben we geen idee hoe de zaak wordt aangepakt, eerst door de politie en daarna door het OM, totdat in de rechtszaal de waarheid aan het licht komt. (Bron: Bangkok Post, 21 maart) (Zie ook pagina Corruptie 2)

Foto: De Ford Fiesta waarin de twee slachtoffers bekneld zaten en in de vlammen omkwamen. 

Gerelateerde berichten:
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
21 maart: Terugblik op ziekenhuis overval (graphic)
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
20 maart: Politie in de greep van duistere krachten
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Kan Asok de weg naar ergens zijn?

22 maart – Als journalist zie ik weinig positieve berichten langskomen, maar een bijeenkomst vorige maand over de verkeersproblemen op de Asok-Montri road gaf me enige hoop. Het was een prettige uitzondering, schrijft Ploenpote Atthakor in haar wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post.

Op een zaterdagochtend, wanneer mensen liever lui dan moe zijn, kwamen bewoners in groten getale naar de Siam Society. Ook goed vertegenwoordigd waren de politie van de bureaus Thong Lor en Lumpini, de centrale verkeersdivisie en ambtenaren van Gemeentewerken. Ze bogen zich gezamenlijk over oplossingen, nodig omdat de verkeersstroom de afgelopen maanden is gewijzigd.

De bewoners bundelden hun krachten in mei 2013 toen de gemeente met het plan kwam een verhoogde weg van 4 kilometer over de Asok-kruising te construeren. Een oplossing die pijn aan de ogen zou doen en de luchtvervuiling zou doen toenemen doordat de weg als een ‘dak’ fungeert en luchtcirculatie bemoeilijkt. De oppositie was zo sterk dat de gemeente het plan in de koelkast heeft opgeborgen.

Ik laat de suggesties die de zaterdagochtend werden gedaan maar onvermeld. Veel kwamen neer op strenger toezicht. De politie heeft toegezegd ze uit te proberen. Maatregelen die werkbaar zijn, worden blijvend ingevoerd.

Interessant in deze zaak, schrijft Ploenpote, is het participatorische proces waarin de lokale bevolking de staat laat weten hoe ze de problemen in hun wijk zien en uitlegt hoe die efficiënter kunnen worden opgelost.

De discussie was gezond, maar het was nog maar een beginnetje. De organisatoren en deelnemers waren beduusd door het resultaat. Ze zien vol spanning uit naar de volgende bijeenkomst waarop de feedback wordt beoordeeld.

Ploenpote is enthousiast over het model, het zou ook elders toegepast moeten worden. Maar ze is realist genoeg om te beseffen dat niet elke wijk zo’n model zou kunnen toepassen en dat de beleidsmakers eraan meewerken. ‘Vergeet niet dat Asok een upscale zaken- en woongebied is, het is geen gewone wijk.’  (Bron: Bangkok Post, 21 maart)

Don Mueang wachtende reizigers

Luchtverkeer nog steeds in de lift

22 maart – Het nieuwe jaar is goed begonnen op de zes luchthavens die worden beheerd door Airports of Thailand. De stijgende lijn in passagiersaantallen van vorig jaar werd in januari voortgezet met een toename op jaarbasis van 14,7 procent naar 10,9 miljoen passagiers en 10,1 procent aan vliegtuigbewegingen naar 67.690 vluchten. De toename voedt de hoop dat de target van 120 miljoen passagiers dit jaar wordt overschreden.

Vorige week passeerden 110 miljoen passagiers de zes luchthaven, 21,3 procent meer dan in het jaar ervoor en telden ze 727.750 vliegtuigbewegingen (plus 16,6 procent).

De grootste groeiers in januari waren – hoe kan het ook anders – de budgetmaatschappijen, waarvan de meeste in Bangkok gebruik maken van Don Mueang. Die voert dan ook de hitlijst aan met een stijging in januari van 28,6 procent naar 2,99 miljoen passagiers. Phuket stond op de tweede plaats (18,1 pct), Chiang Mai was drie (15,7 pct) enzovoort.

Het internationale passagiersvervoer steeg in januari met 13,8 procent naar 6,22 miljoen passagiers en het binnenlands verkeer naar 4,69 miljoen (15,9 pct). (Bron: Bangkok Post, 21 maart)

Banken stunten met hypotheekrentes

22 maart – Omdat de steunmaatregel van de regering voor huizenkopers in april afloopt, proberen de banken nog een graantje mee te pikken voordat na die maand de verkoop wel zal inzakken. Ze bieden voor de komende drie jaar rentetarieven van 3,5 à 3.6 procent tegen 3,8 à 3,9 procent die tot nu toe berekend werd.

De Kasikornbank (KBank), ‘s lands derde grootste hypotheekverstrekker, biedt op sommige pakketten een korting om marktaandeel te behouden maar de focus van de bank ligt niet op prijsstrategie. Tot nu toe rekende KBank 3,8 à 3,9 procent bij huizen gebouwd door grote projectontwikkelaars en 4 à 5 procent bij de kleintjes.Wat de nieuwe tarieven worden, wil vice-president Boonchan niet zeggen.

De regering helpt huizenkopers met een verlaging van de overdrachtskosten van 2 naar 0,01 procent van de taxatiewaarde en mortgage fees [?] van 1 naar 0,01 procent. De steunmaatregel werd een half jaar geleden van kracht. (Bron: Bangkok Post, 21 maart)

Reclassering: Orachan hield zich niet aan de regels

22 maart – Of het de krant valt te verwijten of betrokkenen die zich proberen vrij te pleiten, weet ik niet, maar vaak blijken gebeurtenissen toch anders te zijn verlopen dat in eerste instantie bericht is. De Reclassering (PD) zegt nu dat Orachan Thaphasadin Na Ayudhya haar verplichte alternatieve straf van sociale dienstverlening niet heeft geweigerd, zoals gisteren gesuggereerd, maar zich niet heeft gehouden aan regelingen van de dienst.

Orachan ThepasadinOrachan, die in 2010 een ongeluk veroorzaakte waarbij negen passagiers van een minibusje om het leven kwamen en vier werden gewond, heeft verzuimd met de PD te overleggen nadat ze de wens te kennen had gegeven vrijwilligerswerk te doen in het Phramongkutklao ziekenhuis (volgens een eerder bericht een legerziekenhuis). De rechtbank had haar in 2014 bevolen gedurende 4 jaar elk jaar 48 uur sociaal werk te doen.

Maar dit ziekenhuis staat niet op de lijst van instellingen waar de PD alternatief gestraften plaatst. Dat is van belang omdat de rechtbank later moet vaststellen of de persoon aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Het ziekenhuis bevestigt dat Orachan tussen 11 januari en 12 februari [jaartal ontbreekt] 138 uur heeft gewerkt. Een panel heeft toezicht gehouden op haar werk en de gewerkte uren bijgehouden. Het ziekenhuis heeft een certificaat verstrekt waaruit dit blijkt. Volgens adjunct-hoofd Peerapol van het ziekenhuis is zelfs een ambtenaar van het PD-kantoor Nonthaburi op bezoek geweest, waarbij hij niets zei over overtreding van de PD-regels.

Peerapol zegt niet geweten te hebben dat een familielid van Orachan een voormalige hoge legerofficier was. ‘Ons ziekenhuis is een vooraanstaand overheids medisch centrum. We dragen de naam van koning Rama VI en zullen niet zeggen dat ze in het ziekenhuis heeft gewerkt als ze dit niet heeft gedaan. Dat zou onze reputatie ruïneren.’

Ter toelichting: Achtergrond van deze affaire vormt de kritiek op de social media dat sprake is van klassejustitie, zoals ook bij het ongeluk van een week geleden, veroorzaakt door de zoon van de eigenaar van een importbedrijf van luxe auto’s. Voor details hierover, zie de voorgaande berichten en bovenstaand bericht Column: Geen vertrouwen in integriteit politie.

Op de foto Orachan, toen 16 jaar en niet in het bezit van een rijbewijs, na de noodlottige aanrijding.

Eerdere berichten:
21 maart: Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Politie: We doen niet aan vriendjespolitiek

22 maart – De uitdrukking luidt ‘Langzaam recht is geen recht’ en dat lijkt ook op te gaan voor een ander ongeluk veroorzaakt door een kid uit een rijke familie: Vorayut Yoovidhya, kleinzoon van de ‘uitvinder’ van het winstgevende Red Bull drankje, die drie jaar geleden met zijn Ferrari een motoragent dood reed en niet stopte.

Het OM zegt op vier getuigen te wachten, die op verzoek van Vorayut opgeroepen worden. De zaak is ook vertraagd omdat hij zich tweemaal aan een afspraak met de openbare aanklagers onttrok.

‘De verdachte heeft aangedrongen op redelijkheid, daar sommige kwesties in de zaak onduidelijk blijven. We moeten doen wat we kunnen om alle partijen recht te doen’, zegt procureur-generaal Pongniwat. ‘De openbare aanklagers moeten elke kwestie duidelijk maken, dus ze moeten meer onderzoek doen alvorens verder te gaan.’

[George Orwell zei ooit over dit soort verhullend taalgebruik: ‘Politieke taal is gemaakt om leugens als waarheid te laten klinken en moord achtenswaardig te maken, en een schijn van degelijkheid te verlenen.’]

Vorayut wordt vervolgd wegens roekeloos rijden en doorrijden na de aanrijding. Vervolging wegens overtreding van de maximumsnelheid kan niet meer omdat de verjaringstermijn 1 jaar bedraagt. Of hij onder invloed was, kon niet worden vastgesteld omdat hij zich pas een dag later meldde.

Politiewoordvoerder Kritsana benadrukt in een commentaar op het ongeluk met de Mercedes rijder: ‘We kunnen de bevolking verzekeren dat we dezelfde juridische normen op alle bestuurders toepassen, of ze nu arm of rijk zijn. We doen niet aan vriendjespolitiek.’

Hit-and-run verdachte geeft zichzelf aan
‘Ik raakte in paniek en ben daarom doorgereden. Ik had haast want was op weg naar mijn vader die aan Alzheimer lijdt.’ Dit geeft de 39-jarige Santi als verklaring voor het hit-and-run ongeluk dat hij zaterdag in Bangkok veroorzaakte.

Hij meldde zich gisteren op het politiebureau van Bang Sue nadat op de social media een filmpje was geplaatst waarop te zien is hoe hij met zijn wagen een motorrijder schampt waardoor de bestuurder, zijn vrouw en en hun 9-jarige dochter vielen en gewond raakten. Het meisje is herstellende op de IC van het Mongkutwattana General Hospital en is buiten levensgevaar.

De vader, een voormalige soldaat die nu zijn brood verdient als taxibestuurder, zegt dat automobilisten goed op motorfietsers moeten letten, en bij ongelukken dienen ze zorg te tonen en te stoppen om de slachtoffers te helpen. De verdachte zegt dat hij na het ongeluk niet kon slapen. Hij heeft zijn excuses aan de slachtoffers gemaakt.

Regering lonkt naar investeerders

22 maart – De regering hoopt dat de aanleg van tien metroroutes als katalysator zal fungeren voor de achterblijvende particuliere investeringen. Minister Apisak (Financiën) geeft de verzekering dat de aanleg onder de huidige regering begint. Volgens Apisak zijn investeringen de sleutel tot veranderingen van ’s lands economie. Hij zei dit gisteren op het Post Forum 2016 dat als thema had The Future of Investment in Thailand. [Bangkok Post organiseert elk jaar zo’n forum.]

Apisak denkt dat het vertrouwen van de particuliere sector zal toenemen zodra de infrastructurele investeringsplannen van de overheid in uitvoering komen. Daardoor zal de sector meer gaan investeren.

In totaal heeft de regering plannen voor twintig infrastructuur projecten ter waarde van 1,79 biljoen baht. Voor zes is het contract al getekend. De minister gelooft dat de rest nog dit jaar wordt getekend. Dat is mogelijk door de zogeheten fast-track procedure, van toepassing verklaard op grond van artikel 44 van de interim-grondwet (bijgenaamd dictator law). Er hoeft daardoor niet gewacht te worden op de uitkomst van (tijdrovende) milieu-effectrapportages.

De minister toonde zich pessimistisch over de vooruitzichten van de landbouwsector, die te lijden heeft van lage prijzen en de droogte. Hij zei nog veel meer, zie hiervoor Govt pitch to win back investors.

UNHCR: Hervat onderhandelingen over vluchtelingen in kampen

22 maart – Vluchtelingenorganisatie UNHCR dringt er bij de nieuwe regering van Myanmar op aan de onderhandelingen met Thailand en het VN-agentschap te hervatten over de vluchtelingen die al tientallen jaren in vluchtelingenkampen in Thailand verblijven. Tevens vraagt de UNHCR aan Myanmar prioriteit te geven aan de problemen met Rohingya, die het land ontvluchten.

Volker Turk, assistent Hoge Commissaris, hoopt dat binnen enkele jaren een tripartite overeenkomst kan worden gesloten over vrijwillige repatriëring van de 100.000 vluchtelingen. ‘We hebben enkele gesprekken gevoerd en zien uit naar hervatting van de dialoog met de nieuwe regering van Myanmar’, zei hij tijdens een paneldiscussie in Bangkok die als thema had Refugees in Europe and beyond: Perspectives and Solutions.

De EU-ambassadeur in Thailand zei te hopen op een duurzame oplossing, daar de EU de grootste subsidiënt van de kampen is. Hij vroeg landen in de regio na te denken over alternatieve bronnen want de VN is ook geld kwijt aan de ernstige Syrische vluchtelingencrisis in Europa. Hij merkte daarbij op dat de Europese reddingsoperatie mensenlevens heeft gered, terwijl Zuidoost-Azië in mei vorig jaar onwillig was de Rohingya vluchtelingen die in wrakke bootjes op zee dobberden, te redden. Integendeel: ze werden terug de zee opgestuurd. ‘Het duurde lang voordat de regio hen hielp.’

De paneldiscussie liep vooruit op de zesde Ministerial Conference of the Bali Process die vandaag op Bali begint. Het Bali Process is een forum van regiolanden dat zich bezighoudt met mensensmokkel. De Rohingya zijn een etnische minderheidsgroep in Myanmar. Hen wordt het staatsburgerschap onthouden alsmede tal van voorzieningen en ze worden geïntimideerd door de autoriteiten.

Eerste hulp voor flauwgevallen reizigers op ARL

Kort nieuws dinsdag 22 maart

– Zeven passagiers zijn flauw gevallen toen een ARL-rijtuig gisteren een uur lang met gesloten deuren en een uitgevallen air-conditioning tussen de stations Hua Mark en Ramkhamhaeng stilstond vanwege een stroomstoring. Die begon om 8.15 uur. Pas om 9.24 uur konden de 745 reizigers het light-rail voertuig verlaten. Sommige passagiers liepen over de spoorbaan naar het dichtstbijzijnde station, de anderen werden opgepikt door een lege trein. Vanaf 10.15 uur was het weer business as usual.

De storing was te wijten aan het uitvallen van de stroom op het station Ramkhamhaeng. Dat gebeurt daar wel vaker; het backup systeem is al 5 jaar in gebruik en heeft zijn beste tijd gehad. Het bedrijf wil voor alle acht stations nieuwe backups kopen. Betweters noemen de storing symptomatisch voor het aftandse ARL-net dat ook al kampt met achterstallig onderhoud van de rijtuigen.

– JAS Mobile Broadband (JASMBB), dat in december de eerste vergunning verwierf in de veiling voor het 900-MHz spectrum, heeft haar recht verloren een 4G broadband dienst te leveren omdat ze de deadline voor de eerste betaling van 8,04 miljard baht plus drie bankgaranties niet heeft gehaald. Waakhond NBTC vergadert morgen over de vraag wat dit voor gevolgen heeft en over de eventuele boetes voor JASMBB. De Business-bijlage van de krant pakt vandaag groot uit over de zaak, maar daar ik weinig begrijp van al het G-gedoe [uitgezonderd de G-spot; grapje] mag u het zelf lezen: JAS 4G default makes history.

– Goed en slecht nieuws van het onderwijsfront. Het O-Net examen voor leerlingen van het laatste leerjaar van de middelbare school, is dit jaar door de 422.000 leerlingen beter dan vorig jaar gemaakt, maar de resultaten blijven onvoldoende. De gemiddelde scores bij alle vijf vakken lag onder de 50 [van de 100 punten]. Het slechtst deden de kids het bij Engels en wiskunde, het best bij Thais.

Uit een vergelijking van de resultaten geboekt op de scholen van Obec en demonstratiescholen blijkt dat de leerlingen van demonstratiescholen bij alle vakken beter presteren. Demonstratiescholen zijn verbonden aan universiteiten. Ook zijn de resultaten vergeleken tussen stads- en plattelandscholen en zoals al lang bekend doen de stadskinderen het beter.

‘De lage O-Net scores  tonen aan dat de pogingen van het ministerie van Onderwijs om het onderwijs te verbeteren, ondanks hogere budgetten elk jaar, niet voldoende zijn’, zegt Pompong Jitradup, door de krant O-Net criticus genoemd.’Verder hebben we een groot probleem en dat is de ongelijkheid in het onderwijsstelsel.’ Volgens de Wereldbank lopen plattelandskinderen drie jaar achter op stadskinderen als gevolg van het gebrek aan bevoegd personeel en behoorlijk lesmateriaal. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– De bloemenverkopers op de bekende Pak Khlong Talat bloemenmarkt kunnen weer even ademhalen want de gemeente Bangkok heeft de deadline voor het vrijmaken van de trottoirs verschoven naar eind juni. Maar vanaf 1 juli is het definitief: Over en uit. De deadline is al enkele keren uitgesteld, maar nu is de maat echt vol. De ontruiming maakt deel van het beleid van de gemeente om het voetpad ‘terug te geven aan de voetganger’. Wie de situatie kent, weet wat daarmee bedoeld wordt.

Na het vertrek van enkele verkopers eind maart wordt begonnen met opknapwerk. Degenen die moeten vertrekken maken zich nog steeds zorgen of ze op de hen aangeboden nieuwe locatie wel voldoende kunnen verdienen. Ze vinden dat ze zes maanden tevoren hadden moeten worden gewaarschuwd en niet pas in december.

De gemeente heeft drie nieuwe locaties aangeboden: een markt eigendom van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Talat Songsoem Kasettakon Thai (Thai Farmer Promotion markt) en de particuliere Yodpiman markt.

– China is bereid met de overige Mekonglanden informatie te delen over zijn beheer van de dammen in de Mekong rivier. China’s belofte wordt vastgelegd in de Sanya Declaration, die richtlijnen bevat voor de samenwerking tussen de zes leden van de Mekong-Lancang Cooperation (MLC): Cambodja, China, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. Lancang is de Chinese naam voor Mekong. De eerste vergadering van MLC-leiders wordt van morgen tot donderdag gehouden in Sanya (Hainan, China).

Woordvoerder Suphot van het ministerie van Milieu zegt dat China’s informatie Thailand in staat stelt effectiever te reageren op veranderingen in de waterstand. Dat helpt de gevolgen beperken voor mensen die in het gebied van de benedenstroom wonen, meent hij.

Pianporn Deetes van International Rivers vindt de informatieverstrekking niet voldoende. De gevolgen van alle Chinese dammen in de Mekong zijn al zichtbaar, maar het land lijkt niet te begrijpen wat de ecologische gevolgen zijn [Dat laatste zegt een ander]. Ze vindt dat alle Mekonglanden de handen ineen moeten slaan om de ecologie te beschermen.  Zie verder Kort nieuws van 20 maart over openstelling van de Jinghom dam in Yunnan.

– Gezeur van boeddhistische groepen over het onderzoek van de DSI naar de betrokkenheid van Somdet Chuang, kandidaat Supreme Patriarch, bij het ontduiken van invoerrechten op de antieke Mercedes Benz in het tempelmuseum. Ze vinden dat de minister de reputatie van Chuang besmeurt. Woensdag weigerde Chuang agenten van de DSI te woord te staan over zijn rol. De minister heeft de DSI toestemming gegeven een arrestatiebevel aan te vragen. En dat is die groepen in het verkeerde keelgat geschoten. De minister zegt dat de agenten de abt met respect hebben behandeld.  Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch.

– Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie heeft studenten van een democratie programma voor hoge functionarissen van het King Prajadhipok Institute bijgepraat over de ontwerp-grondwet. ‘Sommigen verwachten mechanismen om een nieuwe crisis te voorkomen zodat het leger niet weer tussenbeide kan komen, maar dat kunnen we niet op die manier schrijven. Alleen enkele delen [van de verwachte mechanismen] kunnen we opnemen.’

Hopelijk begrepen de toehoorders wat hij bedoelde, want mij ontgaat het. Verder veel ouwe koek en nog iets over ‘dreigementen’, maar het fijne snap ik daar niet van. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)


 

Day of drama Cho Airong

Het ziekenhuis van Cho Airong in Narathiwat is zondag een week geleden door een groep van vijftig opstandelingen overvallen. Ze lieten patiënten en personeel ongemoeid en namen vanuit een van de gebouwen een militaire post met rangers onder vuur, die onderdak biedt aan 71 rangers. De rangers beantwoordden het vuur niet omdat ze bang waren patiënten te raken. Nadat versterkingen waren gearriveerd, trokken de opstandelingen zich terug. Het kleine districtsziekenhuis bedient met vier artsen en elf bedden een gebied met 38.000 bewoners. Eerdere berichten in Kort Nieuws van 14, 15 en 16 maart.

Update 21 maart:
Bij een inval in een huis in het district Chanae (ook Narathiwat) zijn vier personen aangehouden van wie de politie vermoedt dat ze hebben deelgenomen aan de aanval. Maar zelf ontkennen ze betrokken te zijn geweest bij geweld in het Zuiden. De politie hecht geen waarde aan hun ontkenning en gaat door hen te verhoren.

De aanval op het ziekenhuis was een van de drie aanvallen die op 13 maart in Cho Airong plaatsvonden. Daarbij werden zeven veiligheidsvrijwilligers en soldaten gewond. De datum zou gekozen zijn omdat op die dag 56 jaar geleden de Barisan Revolusi Nasional werd opgericht.

Volgens de autoriteiten houden de verzetsstrijders zich schuil in de Tawe bergen. Eerder zijn vijf verdachten aangehouden. De op het ziekenhuisterrein 1.825 gevonden patronen komen van acht types wapens, heeft de Scientific Crime Detection Centre Unit 10 in Yala vastgesteld. De wapens zijn ook gebruikt bij 25 aanvallen sinds 2011.

(Weinig) hoop en (veel) vrees voor vluchtelingen

21 maart – Een toenemend aantal vluchtelingen, met name Chinezen, heeft de hoop verloren dat Thailand onder het bewind van de junta een veilig toevluchtsoord voor hen vormt. Ze lopen het risico gedeporteerd te worden naar het land van herkomst en velen kwijnen weg in overvolle detentiecentra.

Van Thailand hebben ze niets te verwachten, want het Immigration Bureau heeft als beleid ‘Good guys in, bad guys out’. De good guys hebben hun hoop gevestigd op de UNHCR, maar die is zwaar overwerkt, waardoor de wachttijden lang zijn. Ga maar na: Zevenduizend zaken wachten op behandeling door tien stafleden. De vluchtelingen komen uit vijftig landen, de meesten zijn christenen uit Pakistan. ‘We kunnen niet iedereen helpen, maar geven prioriteit aan de meest kwetsbaren’, zegt woordvoerder Vivian Tan.

Chinese asielzoekersDong Junming (52), volgeling van de in China verboden religieuze beweging Falun Gong, besloot begin maart met acht andere asielzoekers te vluchten. Ze hadden het plan de wijk te nemen naar Nieuw-Zeeland. Maar de barre weersomstandigheden op zee maakten voortijdig een eind aan hun vlucht. De boot werd beschadigd en de onervaren bemanning had geen andere keuze dan terug te keren. Degenen zonder behoorlijke papieren werden gevangen gezet en zouden naar een detentiecentrum worden gestuurd, waar de vluchtelingen twee opties hebben: een ticket naar hun vaderland kopen of wachten – vaak jaren.

Of nog erger: ze worden gedeporteerd, een acute vrees van Chinezen nu de Thaise generaals tegen Beijing aan schurken. Vorig jaar zomer deporteerde Thailand 109 Uighur vluchtelingen naar China, een moslim minderheidsgroep die volgens mensenrechten groepen in China vervolgd wordt. In november zette Thailand twee Chinezen uit, die al papieren voor Canada hadden, en twee Chinezen verdwenen en doken eerder dit jaar in gevangenschap in China op.

Thailand heeft een complexe en ambivalente houding tegenover vluchtelingen, schrijft de krant. In grenskampen verblijven honderden  vluchtelingen, de meesten slachtoffer van regionale conflicten, maar ze worden niet erkend als vluchteling of krijgen asiel.

Lisa Zhang, de echtgenote van een van de asielzoekers die met Dong vluchtte, houdt haar hart vast. ‘Als hij naar China wordt teruggestuurd, is dat erger dan de dood.’ Na twee jaar wachten in Bangkok met weinig voortgang en geen bescherming, verzucht ze wanhopig: ‘We worden door de wereld vergeten. Ik heb geen hoop.’ (Bron: website Bangkok Post, 21 maart. Het artikel is van AFP. Ook in de krant van vandaag opgenomen.)

Illustratie bij artikel over art 44

Een beter leven voor alle Thais; zou het?

21 maart – Artikel 44: ’t klinkt zo onschuldig, maar vergis u niet, want dit artikel van de interim-grondwet heet niet voor niets ‘dictator law’. Het decreet biedt premier Prayut de mogelijkheid bestaande wetten en regelingen te omzeilen.

Sinds het begin van het jaar zijn al enkele controversiële diktaten afgekondigd. Ze hebben betrekking op bestemmingsplannen, energiecentrales, de aanleg van special economic zones (industrieterreinen in grensprovincies), afvalverwerking, infrastructuur.

‘We hebben onze laatste wapens verloren’, verzucht Direk Hemnakhon, een bewoner van Thepha, waar een kolencentrale gebouwd gaat worden. ‘Wat kan ik nog gebruiken om voor mijn gemeenschap te vechten? Is dit omwille van de nationale economie? Het is gewoon te gemakkelijk met artikel 44.’

Sor Rattanamanee Polka, advocaat voor het Community Resource Centre, is nog somberder. ‘Het hele land is in gevaar door artikel 44. De regering wil snel geld verdienen, maar op de lange termijn blijft een ruïne achter. Wie betaalt voor de kosten van milieu en gezondheidsschade? Uiteindelijk is er niemand die de verantwoordelijkheid neemt.’

Maar de regering doet of haar neus bloedt. We willen dat alle Thais een beter leven hebben en een hoger inkomen, zegt premier Prayut. En hij wil dat snel, dus moeten alle procedures en protesten die alleen maar tot vertragingen leiden, voor dat ‘nobele’ doel wijken.

Wachtende vrachtwagens aan de grens met CambodjaNeem de special economic zones, waarvan er twaalf zijn gepland. Gehoopt wordt dat ze biljoenen baht in de economie pompen. De vraag is: wie profiteren ervan? Een bewoner van Sa Kaeo zegt: niet de bewoners want die kunnen niet op tegen de grote bedrijven.

De SEZ sluit, luidt zijn kritiek, ook niet aan bij de bestaande economie die drijft op landbouw, de verwerking van landbouwproducten en de handel met Cambodja. De grenshandel alleen al is goed voor 60 miljard baht per jaar.

Het investeringsklimaat bij energieprojecten lijkt zonniger. Energiecentrales, brandstof depots, hoogspanningsleidingen, olie- en gas pijpleidingen, die normaal alleen op industrieterreinen ontwikkeld konden worden, wordt geen strobreed meer in de weg gelegd. Da’s nodig, want Thailand kampt met energietekorten en afvalproblemen.

Volgens Twarath Sutabutr, hoofd van het Energy Policy and Planning Office (Eppo), zullen met name centrales die duurzame energie opwekken, profiteren van de versoepeling van de regels. Eppo krijgt het daardoor gemakkelijker om projecten op het gebied van zonne-energie, biomassa en biogas te ontwikkelen. Voorheen werden ze beschouwd als fabrieken en mochten ze alleen op industrieterreinen komen. Nu kunnen ze ook in agrarische gebieden worden gerealiseerd.

Twarath zegt dat de potentie om groene energie te ontwikkelen, tegengehouden is door gedateerde bestemmingsplannen. ‘Sommige plannen dateren van zeven tot acht jaar geleden. Die zijn niet meer geschikt voor een duurzaam energiebeleid.’

En daar, beste lezer, wil ik het maar bij laten. Ik heb een kleine greep gedaan uit een loei van een artikel dat het schrijfprincipe ‘Kill your darlings’ tart oftewel ‘Schrijven is schrappen’, want er wordt werkelijk van alles bijgehaald en niet altijd even scherp geformuleerd. De kern is evenwel duidelijk en wordt aardig geïllustreerd door foto’s op de social media van bewoners die met geboeide handen protesteren. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 20 maart)

Meer over de special economic zones op de pagina Archief

Update 21 maart
Dat de burger er niet meer toe doet, wordt klip en klaar geïllustreerd door de mijnbouwwet, die gisteren in eerste lezing is goedgekeurd door het parlement. Vertegenwoordigers van volksgezondheidsorganisaties en andere organisaties krijgen geen zetel in de nationale en provinciale commissies die met het toezicht zijn belast. Een parlementaire commissie buigt zich nu over het wetsontwerp, waarna het in tweede en derde lezing wordt behandeld.

Het bericht meldt niet waarom burgers geen stem krijgen in de commissies, die bestaan uit vertegenwoordigers van overheidsdiensten, maar vreemd genoeg weer niet van het Pollution Control Department, Fisheries Department en het ministerie van Defensie. Dat lijkt me ook een veeg teken.

Pro-junta groep: Hervormingen voor verkiezingen

21 maart – Misschien verwacht u het niet, maar je hebt ook pro-junta groepen. De Green groep dringt er bij de NCPO en regering op aan artikel 44 van de interim-grondwet (bijgenaamd dictator law) te gebruiken om hervormingen door te voeren. En dat moet gebeuren voordat de bevolking naar de stembus gaat; het is niet nodig om te wachten tot de nieuwe grondwet, die thans in discussie, klaar is.

Hervormingen zijn volgens secretaris-generaal Jaturon vereist op het gebied van politie, rechtspraak, bestuur en sociale kwesties. Over het voorstel van de regering voor een overgangsperiode van 5 jaar met een benoemde Senaat zegt hij dat het regime duidelijk moet maken welke kwesties urgent zijn om in die periode te regelen.

Een anti-junta groep, die zich Red Path noemt, hield gisteren op de Silom Road een demonstratieve wandeltocht waarbij ze stickers uitdeelde.

Verder werd gisteren een seminar gehouden over de ontwerp-grondwet en toekomstige hervormingen. Voormalig CDC-lid Paiboon [van de eerste grondwetcommissie] zei het voorstel voor een benoemde Senaat te steunen want dat zou een mooi tegenwicht bieden tegen het (gekozen) Huis van Afgevaardigden en de regering. Paiboon steunt niet het voorstel de Senaat de mogelijkheid te bieden de premier naar huis te sturen. Dat zou de machtsbalans verstoren en zou conflicten kunnen oproepen. (Zie verder pagina Grondwetwijziging 2)

Vrees voor klasse-justitie lijkt voorbarig

21 maart – De Mercedes-rijder die een week geleden in Ayutthaya een afschuwelijk verkeersongeluk veroorzaakte, gaat niet alleen vervolgd worden voor roekeloos rijden, maar ook voor obstructie van het politie-onderzoek, rijden onder invloed met doden als gevolg en unfit rijden.

Ayutthaya Ongeluk met MercedesVoor Bangkok Post is dat vandaag het belangrijkste nieuws en goed voor het openingsverhaal van vier van de vijf kolommen van de voorpagina. Wie zich daarover verbaast, bedenke dat de bestuurder behoort tot de elite en dat is een bevolkingsgroep in Thailand die zekere voordelen geniet [als u begrijpt wat ik bedoel]. Op de social media wemelt het ook van kritiek op de eerste aanpak van de politie met vermoedens dat hem de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Zoals eerder gemeld is het politieteam vervangen. Het tweede team heeft een week de tijd gekregen om zijn onderzoek af te ronden. De bestuurder is vrijgelaten op borgtocht en ligt nog in het Samitivej ziekenhuis in Bangkok. Vandaag informeert de politie hem over de nieuwe beschuldigingen. Vervolging wegens rijden onder invloed is mogelijk omdat een bestuurder geacht wordt onder invloed te zijjn wanneer hij een alcoholtest weigert, zoals hij heeft gedaan.

De agenten van het eerste team worden vandaag aan de tand gevoeld door onderzoekers [van de politie?]. De PACC maakte vorige week bekend een onderzoek naar hen te willen instellen.

Verder meldt het bericht dat de as van het vrouwelijk slachtoffer in Sattahip aan de zee wordt toevertrouwd en in India aan de Ganges. De as van haar vriend wordt thuis bewaard en gaat deels naar een tempel in India.

Over een andere geruchtmakende zaak, die van de kleinzoon van de Red Bull ‘uitvinder’, zegt een bron dat een nieuw team openbare aanklagers wordt gevormd nadat de aanklager die de zaak behandelde, was overleden. Vorayudh reed in 2012 met zijn Ferrari een motoragent dood. Hij kan niet meer vervolgd worden voor overtreding van de maximumsnelheid, want de verjaringstermijn daarvan bedraagt 1 jaar. Blijft over roekeloos rijden en doorrijden na de aanrijding of zoals de Engelse het noemen hit-and-run [O, heerlijke efficiënte Engelse taal]. Of hij onder invloed was, kon niet worden vastgesteld omdat hij zich pas een dag later meldde.

Eerdere berichten:
20 maart: Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten
20 maart: Elitemeisje ontloopt alternatieve straf
19 maart: Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen
18 maart: Kort nieuws

Grab en Uber profiteren van zwak overheidsbeleid

21 maart – De pogingen van de junta om de service in de (motor)taxiwereld te verbeteren, hebben weinig succes. Nog steeds negeren motortaxibestuurders de verkeersregels, rekenen te veel en hebben geen helm voor de passagiers. De klachten over taxi’s zijn bekend: passagiers weigeren, de meter niet aanzetten.

In een analyse van BP wordt het succes van Grab, Uber en andere bedrijven toegeschreven aan hun bottom-up benadering. Bij het via een app bestellen van een voertuig ziet de klant naam, kentekennummer en locatie van de bestuurder.

Overheidsambtenaren bezien de problemen vanuit een ivoren toren, zegt sociaal criticus en auteur Tomorn Sookprecha. ‘Door technologie als wapen te gebruiken profiteren de smart-phone bedrijven van de zwakheden van het officiële systeem’, zegt hij.

Het recente verbod van GrabBike en UberMoto door het Land Transport Department lijkt een indicatie dat de overheid zenuwachtig wordt. Formeel geeft de LTD als reden dat de gebruikte motorfietsen niet geregistreerd zijn als openbaar-vervoermiddel, maar het deed dit pas nadat GrabBike met tarieven stuntte.

Volgens een motortaxibestuurder in het centrum van Bangkok is met de invoering van de verplichte registratie voor motortaxibestuurders nog steeds geen eind gekomen aan afpersing door maffiabendes. ‘Invloedrijke figuren incasseren nog steeds geld van veel bestuurders.’

Voorts meldt het artikel dat het aantal geregistreerde motortaxi’s is toegenomen van 40.000 naar 90.000 en 10.000 aanvragen zijn in behandeling. Dan moet de spoeling wel erg dun zijn (geworden), veronderstel ik. Het artikel gaat er niet op in. Zie verder Kort nieuws van 12 en 18 maart.

Leerlingen op bezoek in het National Museum

Kort nieuws maandag 21 maart

– Moet denken aan de Belgische pedagoog Decroly die in 1907 een school stichtte, gebaseerd op het principe Pour la vie, par la vie (Voor het leven, door het leven). Iets soortgelijks lijkt de achtergrondgedachte van de vermindering van het aantal contacturen met 2 uur per dag (uren die leerlingen in de klas doorbrengen) op openbare scholen. De vrijgevallen uren moeten besteed worden aan allerhande buitenschoolse activiteiten [het par la vie van Decroly], zoals museumbezoek, muzieklessen, sportactiviteiten.

Op de foto leerlingen in het National Museum te Bangkok. Een leerling vertelt dat ze het meest genoot van de muurschilderingen met afbeeldingen van gebeurtenissen in het leven van de Boeddha.’Het is net alsof je een stripboek leest. Dat maakt geschiedenis gemakkelijker om te begrijpen.’ En dat heeft deze 12-jarige leerling van klas 6 lagere school [onze groep 8] goed begrepen. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Makkasan-Phetchaburi, Sukhumnvit-Sala Daeng: ziet u het verband al? Passagiers van de MRT en BTS vinden er een walkway om van het ene op het andere station over te stappen. De in aanleg zijnde Purple Line (Bang Sue-Bang Yai), die in augustus in bedrijf komt, krijgt ook zo’n walkway en wel tussen station Phra Nang Klao Bridge en een nieuwe pier aan de Chao Phraya rivier. De 100 meter lange verbinding (kosten 99 miljoen baht) komt midden volgend jaar klaar [wat er volgens mij op wijst dat planning niet de sterkste eigenschap van Thai is]. Zodra de Chao Phraya Express Boat Co toestemming krijgt voor gebruik van de nieuwe pier, wordt een nieuwe route geïntroduceerd tussen Pak Kret, Phra Nang Klao en Rama VII. Die komt naar verwachting nog dit jaar in bedrijf.

– Een vlucht van Norwind Airlines naar Rusland heeft gisteren op de luchthaven van Phuket een vertraging van ruim 5 uur opgelopen nadat een passagier gezegd had het toestel te willen verlaten omdat hij zich niet ‘veilig’ voelde. De captain brak het vertrek af, de passagiers moesten het toestel verlaten, ook alle bagage ging van boord waarna een zoektocht begon naar verdachte zaken. Maar niets werd gevonden. De Rus die het allemaal op zijn geweten had, is vastgehouden voor verhoor.

– Het water in het Lam Takhong waterreservoir is naar een ‘historisch’ laag peil gezakt, zeggen functionarissen in Nakhon Ratchasima. Het bevat nog 76 miljoen kubieke water wat onvoldoende is wanneer het watergebruik niet wordt beperkt. Dus beste mensen in Si Khiu: Songkran maar eens een jaartje overslaan of vingerdopjes gebruiken om met water te smijten.

– Ik noem Thailand een operetteland en dat wordt weer eens bevestigd door het volgende bericht. De digitale klokken in het parlementsgebouw, waarvoor volgens de Rekenkamer te veel is betaald [corruptie!], laten het ook regelmatig afweten en daarom zijn alle 204 klokken zaterdagmiddag door een bedrijf verwijderd. Bij de aankoop in 2013 was verzekerd dat de klokken accuraat waren omdat ze gebruik maakten van een satelliet gestuurde technologie.

De klokken zijn in augustus 2013 al een keer gerepareerd en midden vorig jaar begonnen ze weer kuren te vertonen. In verband met de aankoop zijn elf parlementsmedewerkers wegens plichtsverzuim ‘licht’ bestraft [geen details]. De zaak is destijds aangezwengeld door het kleurrijke parlementslid Chuvit Kamolvisit, een ex-massagesalon eigenaar die zijn leven gebeterd heeft. [O, wat houd ik van dit boefje!]  (Zie pagina Corruptie 2)

– Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) hoopt volgend jaar zijn bedrijfsresultaat te kunnen verbeteren wanneer 489 nieuwe bussen aan het wagenpark zijn toegevoegd en oude bussen zijn opgeknapt. De BMTA heeft thans een maandomzet van 400 miljoen baht, waar 900 miljoen aan uitgaven tegenover staan. Sightseeing tours leveren 100 miljoen baht per jaar op en reclame ook 100 miljoen baht.

De nieuwe bussen rijden op gas en vereisen minder onderhoud dan de oude [worden die dan onderhouden?] Enkele busterminals worden onderhanden genomen en uitgebreid met winkels, die natuurlijk ook weer geld in het laatje brengen. In de busterminals Bang Khen en Min Buri gaat er een proef mee gedaan worden.

Verder geen nieuws.


 

Don Corleone

Een nieuw woordenboek met Nieuwsspraak

20 maart – Ironische column gisteren van mijn favoriete columnist Kong Rithdee over de gebezigde taal in nieuwsberichten (nieuwsspraak), zoals invloedrijke figuren, voorstel, publieke omroep en patriottische volkscultuur. Willekeurig enkele passages:
• Invloedrijk figuur/maffia: Iedereen die geweren gebruikt, fysieke bedreiging en psychologische chantage om te krijgen wat hij wil, behalve wanneer de persoon voor het leger werkt. Want dan rijst hij uit boven de alledaagse wettelijke definitie naar de autoritaire hoogte van artikel 44 [het artikel in de interim-grondwet dat Prayut absolute macht verleent].

• De jacht op ‘invloedrijke figuren’ en ‘maffia’ is een welkome actie, vooral als die gericht is op degenen die ‘oorlogswapens’ bezitten, om de woorden van Prayut te gebruiken. Je hoeft niet ver te kijken om te weten wie in dit land de meeste oorlogswapens bezit.

It takes a don to get a don, and we know who Don Corleone is around here. Vrij vertaald: Je moet boeven met boeven vangen.

• Voorstel (gebruikt met geweld): Van een voorstel is sprake als de NCPO de suggestie doet dat iemand op wie ze toezicht houdt, iets doet en wanneer die iemand plotseling zijn nekharen rechtop voelt staan alsof het 8 uur ’s ochtends is (vraag het aan Meechai).

Bewijsstuk A: De NCPO heeft een ‘voorstel’ gedaan aan de grondwetcommissie (CDC) en haar leden geadviseerd een grondwet te ontwerpen waarin de Senaat volledig benoemd wordt en topmilitairen een gegarandeerde zetel in de Senaat hebben.

Het ‘voorstel’ doet ook de suggestie de weg te effenen voor een benoemde premier. Dat is natuurlijk alleen maar een voorstel, een hint, een vriendelijk klapje op de schouder van Meechai [voorzitter van de grondwetcommissie] om hem eraan te herinneren wie hem zijn positie gaf.

Prayuth Chan-ocha‘Er is geen druk. De CDC zal het wel accepteren’, zei generaal Prayut bij wijze van verzekering. ‘Als de CDC het blijft afwijzen, blijf ik het indienen totdat het geaccepteerd wordt.’

Kong: Verbrand je woordenboek, want de dunne grens tussen een ‘suggestie’ en een ‘bevel’ wordt op de meeste elegante wijze geschrapt.

• Publieke omroep: Niet een omroep voor het publiek, maar voor de regering (synoniem: propaganda machine). De omroep staat ten dienste van de staat en niet de bevolking, wat hetzelfde klinkt alsof ze helemaal niet bestaat, vooral nu.

Korn sneert naar aanleiding van Prayut’s kritiek op Thai PBS: We zijn natuurlijk veel beter af wanneer publieke tv-shows onwaarheid verspreiden in plaats van waarheid, goed nieuws in plaats van slecht nieuws, en alleen nieuws dat het image van de regering verbetert, in plaats van wat er werkelijk gebeurt.

• De term patriottische volkscultuur heeft betrekking op de Zuid-Koreaanse tv-serie die Prayut ten voorbeeld stelde aan Thaise tv-producenten. Korn wijst erop dat de hausse aan Zuid-Koreaanse volkscultuur in de jaren negentig een product is van de sociale liberalisering na de militaire dictatuur van de jaren tachtig.

Zuid-Koreaans patriottisme betekent vandaag de dag export van hun sterren, ideeën en invloeden. Het verwijst niet naar soldaten die met geweren zwaaien en burgers orders geven – Sir, that’s North Korea. (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

N.B. Voor een goed begrip van deze column is enige kennis van de Thaise actualiteit een vereiste. Dus mocht u zich afvragen: waar heeft die man het over?, dan luidt mijn advies: lees trouw elke dag Nieuws uit Thailand.

Politie in de greep van duistere krachten

20 maart – In het kader van de strijd tegen ‘invloedrijke criminele figuren’ zijn honderd politieagenten overgeplaatst. Maar wie verwacht dat corrupte agenten gestraft zullen worden, komt bedrogen uit.

Woensdag, dezelfde dag dat de overplaatsingen bekend werden gemaakt, zei hoofdcommissaris Chakthip, zonder een spier te vertrekken, dat agenten de gelegenheid krijgen hun werk voort te zetten, wanneer ze beloven hun leven te beteren. Hij noemde dat ‘rechtvaardig’.

Dat is niet rechtvaardig, dat is schandalig, oordeelt Bangkok Post streng in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren. Agenten die hun macht hebben misbruikt, dienen gestraft te worden. Niets minder is acceptabel. Wanneer corrupte agenten simpel straf kunnen ontlopen, dan is er geen kans voor het land om corruptie uit te bannen.

Uiteraard is het alleen maar billijk wanneer onschuldige agenten hun baan terugkrijgen. Maar gegeven het feit dat het onderzoek een interne zaak is zonder toezicht van buiten en dat bazen vergiffenis schenken aan agenten die hun leven beteren, is het hoogst waarschijnlijk dat de dingen spoedig terugkeren naar business as usual.

De maatregelen om het politiekorps transparant en toerekenbaar te maken zijn al lang bekend. Afslanking en decentralisatie van het politiewerk, verbeterde betaling en opleiding, versterking van het medaillesysteem, verbetering van de forensische technologie en onafhankelijk toezicht.

Dat betekent een eind maken aan een gemilitariseerde politiemacht en de feodale werkcultuur die de agenten in twee klassen verdeelt: de meesters van de politieacademie en de junior-agenten uit lage inkomens groepen. Maar veranderingen zijn vastgelopen op felle weerstand van de politie.

Premier Prayut heeft gezegd dat gezien de complexiteit politiehervormingen een zaak van toekomstige regeringen zijn en vice-premier Prawit zegt dat het korps niet wordt geherstructureerd.

Het regime heeft beloofd een eind te maken aan corruptie en zwarte handel. Maar de ‘duistere krachten’ kunnen alleen bestaan dankzij medewerking van corrupte agenten. Als het korps niet wordt hervormd, concludeert de krant, worden de doelen van het regime om corruptie uit te bannen nooit bereikt. (Bron: Bangkok Post, 19 maart) (Zie ook pagina Corruptie 2)

Boat Lagoon Marina

Phuket wil meer jachten en cruiseschepen trekken

20 maart – De eigenaar van de Boat Lagoon jachthaven en een vakantiepark in Phuket ziet een groot potentieel voor Phuket om uit te groeien tot een centrumhaven van jachten en cruiseschepen. De regering helpt daarbij een handje door Phuket te positioneren als een toeristische bestemming van wereldklasse. Er is ook een plan in de pijplijn om internationale oceaanroutes te ontwikkelen, zegt Boon Yongsakul, directeur van Phuket Boat Lagoon Co.

Vorig jaar reisden 12,5 miljoen toeristen naar het vakantie-eiland en het aantal passagiers dat dagelijks door de luchthaven wordt verwerkt, steeg tot nu toe met 30 procent. De grootste groep toeristen zijn Chinezen, zij zijn goed voor 65 procent van het totaal aantal, gevolgd door Australiërs en Russen.

De jachthaven die in het westelijk deel van Phuket ligt, probeert haar bekendheid te vergroten. In het eerste weekend van de maand tot mei wordt een markt gehouden, die de lokale bevolking en toeristen naar de jachthaven moet trekken. De Boat Lagoon Lighthouse Weekend Market streeft ernaar een nieuwe hippe hangplek in Phuket te worden. Bezoekers kunnen er terecht voor souvenirs, kunst, versterking van de inwendige mens met als amusement vuurwerk, licht- en geluidshows en een openluchtbioscoop. (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

Begroting krijgt injectie van 80 mld baht

20 maart – Nog steeds doet de regering verwoede pogingen de kwakkelende economie te reanimeren met geldinjecties en stimuleringsmaatregelen. De laatste poging bestaat uit een injectie met 80 miljard baht, waarvan 50 miljard uit de investeringsbegrotingen van staatsdiensten komt en 30 miljard uit besparingen die zijn geboekt toen het systeem van e-veilingen werd vervangen door e-bieding.

Volgens de regering is e-bieding minder vatbaar voor corruptie en samenspanning om de prijs op te drijven en worden aanbestedingsprocedures er transparanter door. De 30 miljard baht is de afgelopen zes maanden bespaard.

De 50 miljard bestaat uit gelden die al een bestemming hadden, maar voor het eind van de maand nog steeds niet besteed zijn.

De regering doet hard haar best om publieke investeringen te versnellen want die vormen de belangrijkste motor voor economische groei. De export, particuliere investeringen en bestedingen blijven traag te midden van het ongelijkmatig herstel van de wereldeconomie, China’s groeivertraging en de toenemende huishoudschulden.

Binnen één à twee weken neemt het kabinet een besluit over de injectie van 80 miljard. Daarna moet het parlement nog het groene licht geven. (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

CDC dient ‘coup in vermomming’ te verhinderen

20 maart – Precies toen we begonnen te geloven dat de regering en de NCPO iets hadden geleerd en de beloften zouden waarmaken die ze aan de internationale gemeenschap hebben gedaan over de roadmap, worden we weer teleurgesteld, schrijft Umesh Pandey op de opiniepagina van Bangkok Post over het regeringsvoorstel voor een volledig benoemde Senaat met zes zetels gereserveerd voor topmilitairen.

Een benoemde Senaat is al slecht genoeg voor de democratie, zelfs in een overgangsperiode. En om de zaken nog erger te maken betekent de aanwezigheid van de meest machtige mensen van de strijdkrachten bij de samenstelling van de 250 handgekozen senatoren, dat we een giftig mengsel krijgen dat de democratie op elk moment om zeep kan helpen. Het wekt dan ook geen verbazing dat veel mensen het een ‘coup in vermomming’ noemen.

Umesh vindt de verdediging door vice-premier Prawit dat de topmilitairen een coup kunnen voorkomen, niet overtuigend. Waarom? Omdat geen enkele lid van de Senaat het in zijn hoofd zal halen tegen de topmilitairen en politie te stemmen. Als ze dat doen, weten we wat de uitkomst is.

De Senaat dient niet de macht te krijgen tegen elke prijs in te grijpen in de manier waarop de regering functioneert, betoogt Umesh. Haar checks-and-balances rol dient dezelfde te zijn als die van de Senaat in elke andere democratie. Een blok van 250 leden, een derde van het Huis van Afgevaardigden, betekent trouble voor elke regering of die nu geleid wordt door Pheu Thai of de Democraten.

Dit soort voorstellen zijn een duidelijke indicatie dat de NCPO en het leger niet van plan zijn hun greep op de macht op te geven. Het hangt nu van de grondwetcommissie (CDC) af de aanbevelingen van het regime te verwerpen of eraan te voldoen. Als ze toegeeft krijgt ze bij het referendum de rekening gepresenteerd.

Gegeven de toenemende kritiek begint de CDC de druk te voelen van de aanbevelingen en dat betekent weinig goeds voor de eindversie van de grondwet, die op 29 maart bekend wordt gemaakt. De bevolking mag blij zijn dat de grote politieke partijen zich nog vasthouden aan bepaalde principes en doen wat ze kunnen om de bevolking te informeren wat goed en fout is.

Ik mag alleen hopen, schrijft Umesh, dat de Democraten bij haar standpunt blijft en niet toegeeft om de voorkeur van het leger te krijgen zodat ze weer de mogelijkheid krijgt een regering te vormen. Het is een absolute must dat de regering een grondwet nodig heeft met democratische principes. We moeten uit de vicieuze cirkel van coups komen met burgerregeringen die pootje worden gelicht, aldus Umesh. (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

Zie verder de pagina  Grondwetwijziging 2.

Phra Nakhon Wall en Mahakan Fort

Wijk bij Mahakan Fort moet wijken voor parkje

20 maart – Ik heb er al enkele malen over geschreven: het Mahakan Fort en het wijkje eromheen. De gemeente wil de bewoners uitzetten en er een parkje aanleggen. De bewoners, academici en burgergroepen met oog voor het cultureel erfgoed van de stad, verzetten zich. Al die tijd vroeg ik me af: hoe ziet dat fort eruit, want een foto ervan kwam ik niet tegen. Tot gisteren in de rubriek City Life. Dus kan ik vandaag met gepaste trots een foto laten zien van het fort dat in 1793 in opdracht van Rama I werd gebouwd.

Vorige week kregen de bewoners weer respijt. Gouverneur Sukhumbhand besloot zelf de voorzittershamer ter hand te nemen van de commissie die het oude sloopplan uit de kast had gehaald en beslist dat de bewoners eind deze maand weg moesten zijn.

Adjunct-gouverneur Asawin beschuldigt de bewoners ervan openbare ruimte te bezetten, die in 1949 de status van historisch erfgoed kreeg. Het eigendom van het land waarop de huizen staan, werd in 1992 door de gemeente verworven. De bewoners dienden te verdwijnen. Maar die lieten zich niet zomaar wegjagen. Ze stapten naar de bestuursrechter, maar kregen er geen gehoor. Juridisch hadden ze geen poot om op te staan, alhoewel het land door koning Rama I aan zijn dienaren was geschonken en opeenvolgende koningen die lijn voortzetten.

Het wijkje bestaat uit 59 huizen met 283 geregistreerde bewoners. De huizen dateren nog uit de Rattanakosin periode (1782-1932) en worden door de bewoners goed onderhouden. De Silpakorn universiteit adviseerde in 2006 de wijk te handhaven als ‘levend museum’, maar die suggestie kon geen genade vinden bij de gemeente. NGO netwerken hielden er tentoonstellingen om begrip te kweken voor de historische waarde van het wijkje en er werden regelmatig seminars gehouden.

Ondanks de lange geschiedenis trekt directeur Sakchai van de Land Acquisition Division de historische waarde in twijfel. ’Als de gemeenschap authentiek was, zou de gemeente de mensen nooit uitzetten. Maar ze kunnen niet beschouwd worden als een oude gemeenschap met een traditionele levenswijze zoals de Ban Bat gemeenschap waar bedelnappen met de hand worden gemaakt of Ban Sai waar lendedoeken voor monniken worden gemaakt.’

Sakchai zegt dat de situatie nu verwarrend is. Sommige bewoners zijn vertrokken, veel huiseigenaren verhuren hun huis en er is een groep die geen recht heeft er te wonen.

Walailak Songsiri van de Lek-Prapai Viriyapant Foundation zegt dat de Mahakanwijk een van de weinige oude wijken is die de stad nog telt. Als de gemeente doorzet, verdwijnt er weer één. ‘De gemeenteambtenaren weten er niets van en willen maar niet begrijpen wat het belang van community life is. Een historische stad moet levendig zijn, niet statisch. Als er alleen een fort, een muur en een park is en geen mensen zal de plaats er doods  uitzien.’ (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

In bijgaand kader een historisch overzicht van de strijd om het wijkje.

Eerdere berichten:
17 maart: Kort nieuws
14 maart: Bewoners Mahakan Fort vechten tegen ontruiming.

Nog meer Mahakan; steun voor behoud

20 maart – Jonge ondernemers zijn solidair met de bewoners van het wijkje bij het fort. Ze organiseerden gisteren een wandeltocht, genaamd Mahakan thee Mahakan (Let’s meet at Mahakan community), waarbij de wandelaars foto’s en schetsen maakten van de wijk en direct op Instagram zetten met als hashtag #behindthewall.

wandeltocht Mahakan thee MahakanDe ondernemers, waaronder de eigenaar van een pas geopend hostel en een community tourbedrijf, zeggen waardering te hebben voor de kracht van de gemeenschap en de wil om het gebied te behouden. Sommige plaatselijke historici beschouwen Mahakan als een van de weinige overgebleven historische wijken van Bangkok.

‘Voor sommigen is dit een achterbuurt’, zegt eigenaar Sanon van Once Again hostel. ‘Maar voor velen is Mahakan een gevoelig onderwerp en een gebied dat gedoemd is te verdwijnen. Wij koesteren deze gemeenschap vanwege haar cultureel erfgoed.’

Sanon zegt dat hij en het tourbedrijf Trawell van het Mahakan Fort een nieuwe culturele toeristische bestemming willen maken.

Thawatchai zegt: ‘We willen het gebied van de gemeente leasen en met de stad samenwerken bij de ontwikkeling van het park.’ Maar de gemeente heeft dat voorstel al afgewezen. Wie Tawatchai is, meldt het bericht niet. Hij gaat er blijkbaar van uit dat een parkje niet ten koste van de huizen hoeft te gaan. [Niet erg duidelijk, BP]

Elitemeisje ontloopt alternatieve straf

20 maart – Het afschuwelijke ongeluk in Ayutthaya, veroorzaakt door een hi-so, krijgt vandaag een vervolg in de krant met een ‘aanval’ op een andere telg uit een elitefamilie die haar alternatieve straf heeft ontlopen. Of het artikel een initiatief van de krant is om de Thaise klassejustitie te belichten of dat ze getipt is, wordt niet duidelijk uit het artikel.

Het gaat om Orachan ‘Praewa’ Thepasadin Na Ayudhya [Na Ayudhya wijst op koninklijke voorouders], die vijf jaar geleden op de Don Muang tolweg tegen een minibusje opreed. Het busje raakte de betonnen afscheiding, waarbij de deur open sprong, passagiers naar buiten vielen en meters lager op de eronder liggende weg terechtkwamen. Negen passagiers kwamen om het leven en vier werden gewond.

Orachan die toen 16 jaar was en geen rijbewijs had, kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar onder de conditie dat ze vier jaar elk jaar 48 uur sociale dienstverlening zou verrichten. Volgens directeur-generaal Narat van de Reclassering heeft ze dat niet gedaan, maar zelf zegt ze in het legerziekenhuis Phramongkutklao te hebben gewerkt. Toen de familie door de Reclassering werd gewaarschuwd stapte die naar de Nationale Ombudsman en beschuldigde de dienst van bedreiging.

Het Probation Department heeft de rechtbank op de hoogte gebracht  van haar verzuim. Op 21 juni staat de zaak op de rol. Volgens een bron bij de dienst zijn gevangenisstraffen zeldzaam wanneer een voorwaardelijke gestrafte zich niet aan de voorwaarden houdt. De dienst mag het door Orachan genoemde ziekenhuis niet vragen bewijs van haar werk te leveren.

De moeder van een van de dodelijke slachtoffers zegt nooit verwacht te hebben dat het verwende wicht [mijn woordkeus] zich zou houden aan het rechtbankbevel ‘gezien haar eerdere gedrag’. ‘Ze had geen respect voor de nabestaanden van de slachtoffers en heeft niet eens met ons gepraat.’

In bijgaand kader gaf de krant gisteren een overzicht van de high society kids die betrokken waren bij dodelijk ongelukken.

Crematie Thanthapat

Ongeluk Ayutthaya: Onderzoek naar nalatige agenten

20 maart – Het dodelijk ongeluk in Ayutthaya krijgt nog een tweede staartje, want de PACC gaat onderzoek doen naar de agenten die als eerste onderzoek deden naar de aanrijding. Ze worden ervan beschuldigd het onderzoek opzettelijk slecht en traag te hebben aangepakt. Op Internetforums wemelt het van kritiek op de agenten, van wie twee zijn overgeplaatst.

Gisteren zijn de crematierites van de twee slachtoffers gehouden. Tal van prominenten togen naar Wat Thawi Karanan in Pathum Thani voor de crematie van het vrouwelijk slachtoffer Thanthapat. Onder hen een voormalige minister van Volksgezondheid, voormalige woordvoerder van de PDRC en adjunct-politiecommissaris Pongsapat, die de ouders excuses maakte voor de in eerste instantie trage voortgang van het onderzoek. Hij beloofde dat de chauffeur die het ongeluk veroorzaakte, gestraft zal worden.

De crematie van Thanthapat’s vriend vindt [vond?] plaats in een tempel in Chanthaburi. Zijn zuster zegt hoop te hebben dat recht wordt gedaan; ze heeft vertrouwen in de politie. Zie verder Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen (19 maart) en Kort Nieuws van 18 maart.

Milieu en bewoners dupe van ‘dictator wet’

20 maart – Goed bedacht van de krant: Dictator law. Want dat is het, artikel 44 van de interim-grondwet die premier Prayut de bevoegdheid geeft besluiten te nemen zonder zich iets aan te trekken van wettelijke regelingen. Daardoor dreigen woongemeenschappen hun rechten te verliezen en kan de bescherming van het milieu gevaar lopen.

Directeur Buntoon van het Good Governance for Social Development and Environment Institute, zegt dat enkele recente besluiten, waarbij dit artikel is ingezet, wijzen op een ‘gevaarlijke’ verandering in houding ten aanzien van milieubeheer. Buntoon doelt op de zogeheten fast-track procedure die ten koste gaat van milieu-effectrapportages en zoneringswetten.

Volgens Buntoon zijn de besluiten in strijd met de ontwerp-grondwet, die in artikel 54 voor elk overheidsproject openbare hoorzittingen en milieu- en gezondheidseffect rapportages verplicht stelt. ‘Gaan we artikel 54 schorsen wanneer de ontwerp-grondwet is goedgekeurd?’ Hij zei dat gisteren op een seminar over stadsontwikkeling en milieubeheer.

Ook andere sprekers waarschuwden voor vernieling van het milieu en het verdwijnen van garanties voor woongemeenschappen die in vorige grondwetten zijn verankerd. Een lector van de Thammasat universiteit zei dat het land tientallen jaren wordt terug gezet, want de besluiten betekenen dat grootschalige projecten zonder inspraak van de bevolking worden goedgekeurd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

Duizenden steunen terugkeer moslimschool

20 maart – De khao yam party zou veel belangstelling trekken en dat deed ze. Duizenden moslims, de meesten uit Pattani, gingen gisteren naar de Jihad Witaya kostschool in Yaring (Pattani) om de familie Waemanor, eigenaar van de school, een hart onder de riem te steken.

De organisatoren hoopten miljoenen baht te kunnen inzamelen zodat ze kunnen vechten voor heropening van de school die in 2006 werd gesloten op verdenking van medewerking aan het zuidelijk verzet. Vorig jaar december legde de rechtbank beslag op de 15 rai waarop de school staat, wegens het witwassen van geld.

De bijeenkomst was uitzonderlijk gezien de strenge Martial Law and Emergency Decree en het samenscholingsverbod van de junta. In een poging mensen tegen te houden, hadden 35 districten de opdracht gekregen eigen geldinzamelingsacties te houden, maar te zien aan de foto bij het bericht is dat niet gelukt.

Volgens veteraan politicus Den Tohmeena (81) heeft de sluiting van de school dezelfde gevoelens van verbittering opgeroepen als Krue Se, de moskee waar 32 moslims in 2004 werden dood geschoten, en Tak Bai (78 jonge moslims gestikt tijdens vervoer). De sluiting en inbeslagname hebben een wig gedreven tussen de moslimgemeenschap en de regering.

Balyan Waemanir zegt dat zijn familie al tientallen jaren op de huid wordt gezeten door de overheid. Zijn grootvader en broer zijn dood geschoten en zijn vader werd ervan beschuldigd verzetsstrijders te hebben getraind. Zie verder het eerste bericht in Kort nieuws van zaterdag.

Mekong in Tha Bo (Nong Khai)

Kort nieuws zondag 20 maart

– Altijd is Kortjakje ziek, Midden in de week maar zondags niet, Zondags gaat zij naar de kerk, Met een boek vol zilverwerk.

– Boeren die langs de rivier Mekong tegen het advies van de regering in rijst verbouwen of zijn overgestapt op het kweken van vis, springen een gat in de lucht. China, het grote watermonster zoals ik het land eens omschreven heb gezien, heeft de Jinghom dam in Yunnan verder open gezet waardoor het waterpeil van de Mekong met 27 cm is gestegen naar 1,8 meter. Tot 10 april bedraagt de uitstroom 2 megaliter water per seconde. De maatregel is ook prettig voor vrachtschepen die nu gemakkelijker kunnen navigeren en verzilting van grond in Thailand wordt voorkomen.

Ook China wordt geconfronteerd met de droogte, de ergste in 90 jaar. Het waterpeil van de Mekong in Yunnan is met 20 procent gedaald.

– Airports of Thailand, de beheerder van zes vliegvelden, heeft het dringende advies gekregen [van wie?] om uiterlijk in mei de plannen goed te keuren voor uitbreiding van de luchthavens van Chiang Mai, Chiang Rai en Hat Yai, daar ze moeite hebben de toenemende passagiersstroom te verwerken.

Zodra het AoT-bestuur het groene licht heeft gegeven, kan een bedrijf worden gehuurd om een ontwerp te maken en de verplichte milieu-effectrapportage uit te voeren. Als dat gebeurd is, is het 2018. Na goedkeuring door het kabinet kan het werk eind 2019 beginnen. In de drie tussenliggende jaren zullen de vluchtschema’s moeten worden aangepast om de drukte het hoofd te bieden. De luchthaven van Chiang Mai heeft al een interim-plan gemaakt.

– Begrijpen doe ik het niet erg want de Thaise tandarts Dolrudee heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit en de Central Bankruptcy Court heeft op 14 maart beslag gelegd op haar bezittingen [geen details] en in beheer gegeven bij het Thai Legal Execution Department.

Deze dienst wil de Amerikaanse autoriteiten vragen de rechtbankuitspraak af te dwingen. Of dat zin heeft, betwijfel ik want Thailand heeft geen internationale bankroetwet. Volgens diensthoofd Ruenvadee dienen de vier garantstellers, die aansprakelijk zijn gesteld voor Dolrudee’s studieschuld, een verzoek in te dienen voor het geld dat zij hen verschuldigd is.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Tandarts Dolrudee.

– Het aantal personen dat vorige maand een werkloosheidsuitkering heeft aangevraagd is naar 123.000 opgelopen, 25 procent meer dan in februari vorig jaar en 8 procent meer dan in januari. Het aantal bij het Social Security Fund aangesloten verzekerden nam vorig maand met 3 procent toe naar 10,3 miljoen personen.

De cijfers wijzen er volgens de permanent secretaris van het ministerie van Werkgelegenheid op dat de werkgelegenheidsgroei stagneert. Het bericht geeft geen duidelijke verklaring voor de stijging van de aanvragen. Geen woord over eventuele fabriekssluitingen, ontslagen of andere factoren, die de toename zouden kunnen verklaren. Dus wat mij betreft stopt u nu met lezen, wat wel zal moeten want ik stop met schrijven.


 

Songkran traditie 2

Watertekort? Autoriteiten sussen; bewoners hamsteren

19 maart – Veel geruststellende geluiden van de autoriteiten dat er water uit de kraan blijft komen tot het begin van het regenseizoen, maar bewoners haasten zich naar hypermarkten om drinkwater te hamsteren. Verstandige mensen, want autoriteiten dienen per definitie gewantrouwd te worden.

Songkran traditie• De Thai Hotels Association heeft haar leden opgeroepen water te besparen, maar dat lijkt een vrij overbodige oproep, gezien de al getroffen voorbereidingen.

• In het Oosten hebben hotels eigen watervoorraden en sommige hebben al water gekocht. Ze zijn vorig jaar wijs geworden toen er een tekort was.

• In Phuket hebben hotels ook genoeg voorraden. Veel hotels kopen water van leveranciers [van wie anders?] en sommige maken gebruik van artesische bronnen. Leidingwater vormt slechts 30 tot 40 procent van het waterverbruik van hotels; de rest komt uit andere bronnen.

• Volgens het Public Works Department gebruiken hotelgasten per persoon gemiddeld 350 liter per dag. Normaal gebruiken mensen 180 tot 200 liter per dag.

• In Chiang Mai voeren hoteliers waterbesparingscampagnes. Ze hebben voorbereidingen getroffen om grondwater te gebruiken. Ze zijn vol vertrouwen dat ze niet te maken krijgen met een watertekort, schrijft de krant.

• De bevolking is opgeroepen tijdens Songkran minder water te gebruiken. Geen emmers met water maar bakjes. De regering vraagt ouders tegen hun kinderen te zeggen dat ze zuinig met water moeten zijn.

• De directeur-generaal van het Internal Trade Department weet zeker dat de waterleverantie tijdens het hete seizoen niet in gevaar komt. Dat hebben het landelijke en provinciaal waterleidingbedrijf haar verzekerd. Je vraagt je af: zouden die in directe verbinding staan met de weergoden?

• In Bangkok (het is eerder vermeld) wordt de waterdruk tussen 23 en 5 uur teruggebracht om water te sparen.

• De industrieterreinen in het noorden van Bangkok hoeven niet bang te zijn voor watertekorten. Rojana Industrial Park Plc, beheerder van een van de grootste industrieterreinen, garandeert dat. Het bedrijf heeft voldoende water in reserve om alle tweehonderd fabrieken een maand lang van water te voorzien. Het kan ook grondwater leveren als de grote stuwmeren niet voldoende water leveren. De fabrieken op Rojana hebben overigens weinig water nodig; de meeste fabriceren elektronica, auto’s en auto-onderdelen. De grootste waterverbruikers zijn twee energiecentrales, maar ook die lopen geen gevaar.

• Industrieterreinen in Ayutthaya, Saraburi en Pathum Thani hebben ook al de nodige voorbereidingen getroffen [geen details].

• De Industrial Estate Authority of Thailand zegt maatregelen te hebben genomen om indien nodig particuliere industrieterreinen van water te voorzien. Wanneer de industrieterreinen in het noordelijk deel van Lamphun water tekort komen, wordt het aangevuld met grondwater. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

Foto’s: Zo kan het ook. Geen supersoakers, geen brandslangen op elkaar richten, maar de ouderen eer bewijzen.

Nederland op plaats 7 van Happy Index 2016

19 maart – In Denemarken wonen de gelukkigste mensen, in Zwitserland de op één na. Nederland staat in de toptien van de index van het World Happiness Report 2016 op plaats 7.

Het geluksgevoel werd voor het eerst in 2012 door de VN gemeten. Denemarken stond in 2012 en 2013 op de eerste plaats, Zwitserland in 2014 en 2015 en nu herneemt Denemarken zijn koppositie.

De zes belangrijkste criteria die de plaats op de lijst met 157 landen bepaalt, zijn het GDP per hoofd van de bevolking, sociale steun, gezonde levensverwachting, sociale vrijheid, vrijgevigheid en de afwezigheid van corruptie. Thailand behoort dit jaar tot de 20 ‘gainers’. Het land staat op plaats 33, 26 plaatsen onder Nederland. Geen gekke score voor een land dat doortrokken is van corruptie. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

Voor een Reuters filmpje over het rapport klik hier.

7-Eleven 2

Goed werk van beurscommissie

19 maart –  De beurscommissie (SEC) laat er geen gras over groeien. Drie maanden nadat vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, zwaar zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis, heeft ze bekend gemaakt vijf ledinggevenden en aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven voor hetzelfde vergrijp te hebben beboet. En woensdag maakte de SEC bekend de voorzitter van Bangkok Insurance Plc  voor een periode van drie jaar afgezet te hebben als directeur van Bangkok Life Assurance wegens voorkennishandel.

In zijn rubriek In a nutshell schrijft Nopporn Wong-Anan dat de meeste leidinggevenden die schuldig zijn bevonden, uit ’s lands rijkste families komen. Op de Forbes’ 2015 lijst van rijkste Thais staan ze op plaats 14, 32 en 48 met vermogens van US$ 470 miljoen tot 1,5 miljard.

‘Zonder vrees voor represailles of een politieke nasleep van deze machtige en superrijke figuren heeft de SEC haar werk in alle eerlijkheid gedaan, alhoewel het onderzoeksproces moeizaam en tijdrovend was – een model dat andere overheidsdiensten zouden moeten overnemen in de strijd tegen corruptie zonder tijd te verspillen aan retoriek.’

De eminence grise Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, zei er laatst over dat de strijd tegen corruptie zeer traag verloopt en als dat zo blijft voorspelde hij dat het land ‘wil fall’. ‘We moeten ons werkelijk schamen dat ons land te boek staat als een corrupte natie.’

Over de vraag of het leger zuiver op de graad is, laat Nopporn zich niet uit. Hij citeert alleen minister Prawit (Defensie), die op een recent forum beweerde dat het leger corruptievrij is. ‘Het ministerie van Defensie zal het niet lukken om het vertrouwen van de bevolking te winnen als het transparantie ontbeert’, zei Prawit. Waarbij Nopporn opmerkt dat de meest urgente zaak die van de aanleg van het Rajabhakti park is (Lees het laatste bericht op die pagina). Het wordt tijd dat degenen die steekpenningen hebben aangenomen worden ‘named, shamed and punished’. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

AIMC belooft: Gelijke monniken, gelijke kappen

19 maart – De leden van de Association of Investment Mangement Companies (AIMC) leggen beursgenoteerde bedrijven, waarvan leidinggevenden zijn betrapt op aandelenhandel met voorkennis, dezelfde strafmaatregelen op als ze gedaan hebben bij CP All Plc.

Maar of beleggingsfondsen aandelen en obligaties in die bedrijven terugtrekken, is aan elk afzonderlijk bedrijf ter beoordeling, zegt voorzitter Voravan. Ze benadrukt dat alle bedrijven langs dezelfde meetlat [als CP All] worden gelegd. ‘We behandelen ze niet onredelijk want dat zou de industrie schaden. Investeerders zouden vertrouwen in ons verliezen.’

Eind vorig jaar beboette de beurscommissie (SEC) vier topmannen van CP All omdat ze in 2013 aandelen hadden gekocht toen het bedrijf met Makro onderhandelde over overname. Dat leverde hen geen windeieren op.

AIMC leden eisten dat het bedrijf sancties zou nemen tegen het viertal, maar dat weigerden zowel CP All als moederbedrijf Charoen Pokphand (CP). De vereniging dreigde in eerste instantie met een buitengewone aandeelhoudersvergadering om de raad van bestuur ter verantwoording te roepen, maar wacht nu de jaarvergadering in april af om de kwestie aan te snijden.

Enkele leden besloten hun investering in CP All te bevriezen c.q. verkochten aandelen, maar dat is niet altijd direct mogelijk omdat de belangen van de aandeelhouders daarmee geschaad zouden worden, zoals Narongsak Plodmeechai, hoofd van de afdeling investeringen van SCB Asset Management, uitlegt. Narongsak looft het besluit van de beurscommissie, want dat geeft investeerders het vertrouwen dat de wet wordt toegepast.

De actie van de SEC toont aan dat ze ernst maakt met corporate governance, zegt voorzitter Paiboon van de Investment Analyst Association, en het verhoogt de geloofwaardigheid van de Thaise effectenbeurs. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

90 mld naar hulp voor platteland

19 maart – Ik dreig soms de draad kwij te raken bij alle berichten over stimuleringsmaatregelen. De bedragen buitelen over elkaar heen. Nu heeft de regering een bedrag van 90 miljard baht uitgetrokken om lokale ontwikkelingsprojecten te steunen, de gevolgen van de droogte te verzachten en de vertragende plattelandseconomie te helpen.

Van de 90 miljard bestaat 60 miljard uit begrotingsoverschotten van lokale bestuursorganen en 30 miljard baht komt uit de begroting 2016. Terugbladerend in mijn archief zie ik dat de extra injectie al werd aangekondigd op 9 maart (zie Kort nieuws van die dag).

Voorwaarde is dat de projecten niet projecten overlappen, die gefinancierd worden uit het eerder toegekende budget van 36,2 miljard baht dat is bestemd voor projecten op bouwgebied en reparaties in 7.255 tambons.

Donderdag vergaderde vice-premier Somkid, de leider van het economisch team van het kabinet, met vertegenwoordigers van lokale bestuursorganen, het ministerie van Toerisme en de Tourism Authority of Thailand over zijn beleid om ontwikkelingsprojecten op het platteland te stimuleren. (Bron: Bangkok Post, 18 maart)

Mercedes van Janepob Veeraporn

Politie probeert verwijt van klassejustitie te voorkomen

19 maart – Bangkok Post trekt vandaag de gehele voorpagina uit voor het afschuwelijke verkeersongeluk zondag in Ayutthaya, waarbij twee studenten in hun in brand gevlogen auto om het leven kwamen. Het politieteam dat als eerste in actie kwam, is vervangen en twee officieren zijn overgeplaatst. De maatregel wordt gezien als een poging de kritiek op de social media te pareren dat een high-society knaap zijn straf weer eens weet te ontlopen.

Niet meer vastgesteld kan worden of Janepob (37), de bestuurder van de Mercedes die achterop de wagen van de studenten knalde, onder invloed was van alcohol of drugs, want in het ziekenhuis van Bang Pa-in weigerde hij een test. Later vroeg hij om overplaatsing naar het Samitivej Sukhumvit ziekenhuis in Bangkok.

Sinds een wetswijziging, die eind vorig jaar van kracht werd, staat op weigering een gevangenisstraf van een jaar en/of een boete van maximaal 20.000 baht. Rijden onder invloed kent daarentegen een minimum straf van 3 jaar.

Adjunct-politiecommissaris Pongsapat zegt dat Janepob vervolgd gaat worden wegens obstructie van de rechtsgang en roekeloos rijden, maar daarop staat geen minimumstraf, hetgeen betekent dat iemand alleen maar een alternatieve straf krijgt in vorm van sociale dienstverlening.

Janepob botste met zijn Mercedes zondag in Ayutthaya op een personenauto met de twee slachtoffers. Hij had het gaspedaal stevig ingedrukt. Na de aanrijding vloog de wagen met de bekneld geraakte slachtoffers in brand. De Mercedes vloog over de kop en Janepob raakte aan zijn knieën gewond. In zijn wagen zijn anti-depressiva  gevonden die als bijwerking slaperigheid hebben.

De zoon van de eigenaar van een importbedrijf van luxe wagens blijkt nog meer op zijn kerfstok te hebben. Een uur voor het ongeluk ramde hij de slagboom van een tolpoortje en daarna schampte hij een motorfiets met berijder en zijn vriendin, die daardoor gewond raakten. Op de social media circuleert ook een hit-and-run ongeluk uit april 2012 veroorzaakt door een BMW met hetzelfde kenteken als de Mercedes.

In een tweede artikel op de voorpagina komt de vader van het vrouwelijk slachtoffer aan het woord. Dochter en haar vriend studeerden voor een mastersgraad aan de faculteit boeddhisme van de [houd u vast] Mahachulalongkornrajavidyalaya universiteit. De vader noemt haar een briljante, godvruchtige boeddhiste. Ze had een bachelor’s graad in marketing en een master’s graad in leiderschap en management, waarvoor ze een jaar in Zweden studeerde. Een week na haar overlijden zou ze deelnemen aan een studiereis naar India.

In bijgaand kader geeft de krant een overzicht van de high society kids die betrokken waren bij dodelijk ongelukken en het vermoeden van klassejustitie (lijken te) bevestigen. Voor het eerste bericht over het ongeluk, zie Kort nieuws van gisteren.

SCB-drama: Tegenstrijdige info over veiligheidstraining

19 maart – De technicus van Mega Planet Co die de leiding had over de ombouw van de brandblusinstallatie in het hoofdkantoor van de Siam Commercial Bank zegt dat alle werkers een degelijke veiligheidstraining hadden gekregen. [Tja, wat kan hij anders zeggen?] Hij meldde zich gisteren in het gezelschap van zijn advocaat vrijwillig op het politiebureau Phahon Yothin.

Zondag kwamen in de archiefruimte van de bank acht personen door verstikking om het leven en raakten zeven gewond, toen de installatie spontaan in werking trad en pyrogeen verspreidde.

Aan het vakmanschap van de werkers, personeel van onderaannemers, wordt echter getwijfeld. Donderdag zei het hoofd van de gemeentelijke dienst arbeidsbescherming en welzijn dat negen nieuwe werkers zondag naar het gebouw waren gestuurd, die niet behoorlijk getraind waren. Hij had dit gehoord van een veiligheidsman van Mega Planet. De technicus zegt de berichtgeving hierover niet te begrijpen want hij hij had de dienst tevoren geïnformeerd dat de nieuwe werkers een veiligheidstraining hadden gekregen.

Pyrogeen is, aldus een mededeling van het Engineering Institute of Thailand, een vorm van fijne-stofdeeltjes. Blootstelling langer dan 15 minuten blokkeert het ademhalingssysteem en leidt tot een abnormale hartslag, waardoor onvoldoende bloed en zuurstof de hersenen bereiken. Bij de ombouw van de installatie zou pyrogeen vervangen worden door stikstof.

Eerdere berichten:
17 maart: SCB-drama: Politie verwacht meer arrestaties
16 maart: SCB drama: De eerste arrestaties
15 maart: Drama in SCB-hoofdkantoor: Acht doden en zeven gewonden

Oproep: Stop fast-track procedure

19 maart – Tegenstanders van de zogeheten fast-track procedure bij projecten van de overheid hebben de junta gisteren opgeroepen de snelle route achterwege te laten, want die vormt een mogelijke bedreiging van woongemeenschappen, de plaatselijke economie en gemeenschapsrechten.

Dit betoogde Nirand Pitakwatchara, voormalig commissaris van de National Human Rights Commission, op een seminar [geen details]. Hij wees erop dat de procedure [mogelijk gemaakt door artikel 44 van de interim-grondwet die premier Prayut absolute macht verleent] in strijd is met de wetgeving over stadsontwikkeling en bouwvoorschriften, die uitgaan van het principe dat het beheer van woongemeenschappen in het belang van de bewoners dient te zijn.

De fast-track procedure houdt in dat een aanbestedingsprocedure en de voorbereiding van de financiering al kunnen beginnen voordat een project het groene licht heeft gekregen in de vereiste milieu- en gezondheidseffect rapportages. Hij dreigt te worden toegepast bij infrastructurele werken, de bouw van energiecentrales, de aanleg van special economic zones en de bouw van dammen.

De regering wil de procedure gebruiken om projecten te versnellen die thans vaak veel tijd in beslag te nemen door bijvoorbeeld bewoners die dwars liggen. De regering is er alles aan gelegen de economie te stimuleren, dus kan vertragingen niet gebruiken.

Nirand waarschuwt tegen een dubbelzijdig zwaard. ‘The power backed by the orders can both kill and help people.’ [?, met orders wordt bedoeld artikel 44] Hij adviseert Prayut meer naar bewoners te luisteren die in de betrokken gebieden wonen, want ze kunnen van de regering ‘friends with sincerity’ zijn, meer dan ambtenaren en zakenmensen in de entourage van de premier die hem naar de mond praten.

Eerdere berichten:
16 maart: Fast-track deugt niet, maar regime kan ’t niets schelen
13 maart: Snelle procedure (fast-track) voor waterwerken
25 februari: Protest tegen fast-track procedure
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn

Kort nieuws zaterdag 19 maart

– Sommige uitgenodigde gasten hebben al de raad gekregen dat ze beter kunnen thuisblijven want de autoriteiten zijn niet gelukkig met de tea party van de particuliere moslim kostschool Jihad Witaya in Yaring (Pattani).

De school die gesloten is op verdenking van banden met het zuidelijk verzet, heeft duizenden uitnodigingen verstuurd voor het feestje vandaag dat tot doel heeft geld in te zamelen voor de familie, van wie in december een stuk grond van 15 rai in beslag werd genomen. Dat zou gebruikt zijn als trainingsveld voor verzetsstrijders.

Met het ingezamelde geld wil de familie, eigenaar van de school, een nieuw stuk land kopen voor de bouw van een woning, een nieuw opleidingscentrum en het herstel van een moskee. De familie verwacht een grote opkomst, wat blijkt uit reacties op de social media. Onder hen vertegenwoordigers van buitenlandse ambassades.

– De marine heeft gisteren met groot ceremonieel zes nieuwe patrouilleboten in gebruik genomen, die op de Mekong gaan speuren naar drugssmokkelaars en ander geboefte. En dat leverde een mooie foto op die wel in de krant staat, maar niet op de website. Op de Mekong werken de Mekonglanden samen bij de bestrijding van de grensoverschrijdende misdaad.

Somdet Chuang (pasfoto formaat)– Minister Paiboon (Justitie) vindt het best als de DSI Somdet Chuang dagvaart om een verklaring af te leggen over de antieke Mercedes Benz in zijn tempelmuseum, waarmee bij de invoer gefraudeerd is. Woensdag weigerde de abt van Wat Pak Nam Phasicharoen, die is voorgedragen voor de functie van Supreme Patriarch, een verklaring af te leggen toen hij bezoek kreeg van DSI-agenten.

Het onderzoek naar de Mercedes maakt deel uit van een groter onderzoek naar de invoer van luxe wagens. Invoerrechten zouden daarbij ontdoken zijn door ze op te geven als geïmporteerd in onderdelen in plaats van compleet, waarvoor een hoger tarief geldt.

Voordat de abt niets wilde zeggen, hadden de agenten hem eer bewezen met bloemen, kaarsen en wierookstokjes. Als Chuang de dagvaarding negeert, kan een arrestatiebevel tegen hem worden uitgevaardigd.

Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch.

– Premier Prayut heeft gisteren een bezoek gebracht aan Udon Thani om uit de eerste hand te vernemen hoe ernstig de droogte is en welke vorderingen zijn geboekt bij de armoedebestrijding en grondproblemen. De provincie is een van de machtsbases van voormalig regeringspartij Pheu Thai en de roodhemden [met wie hij geen vriendjes is].

Prayut woonde een bijeenkomst bij waarop aan 189 bewoners grondaktes werden verstrekt en 8,2 miljoen baht werd overhandigd voor achttien projecten ten behoeve van boeren die door de droogte zijn getroffen. Het door droogte getroffen gebied bevindt zich buiten gebieden met een irrigatiesysteem. Die boeren zijn dus volledig afhankelijk van de regen en grondwater.

Prayut gaf ook toestemming voor vijf watermanagement projecten, zoals de aanleg van kaem ling (kleine waterreservoirs vernoemd naar apenwangen). Voorts vroeg hij de bewoners om begrip voor de regering en haar beleid. Hij zei solidariteit te willen stimuleren tussen de mensen in het land.

De premier bracht verder een bezoek aan de Rajabhat Udon Thani universiteit en woonde een vergadering bij van de provinciale PPP-commissie (public private partnership).

– Het Anti-Money Laundering Office waarschuwt voor oplichtingspraktijken, onder andere op Facebook en Line. Met lokkertjes als een gratis trip naar China, een zakgeld van 7.000 baht en smoezen verlokken de oplichters naïeve slachoffers een bankrekening te openen die ze kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Soms zien ze zelfs kans een ontmoeting te arrangeren. De slachtoffers wordt ook gevraagd gegevens over hun bankrekening en pinpas te overleggen.

– India gaat Thaise functionarissen trainen in de bestrijding van cybermisdaad. Over de samenwerking op veiligheidsgebied is de afgelopen twee dagen overeenstemming bereikt tijdens een bezoek van vice-premier en minister van Defensie Prawit aan India.

Thailand gaat met India samenwerken op het gebied van maritieme veiligheid, met name in de Straat van Malakka. Beide landen gaan een gezamenlijke commissie vormen om het afgesproken beleid op veiligheids en militair gebied in daden om te zetten.

Premier Prayut brengt in april een bezoek aan India. Prinses Maha Chakri Sirindhorn krijgt in september de eerste wereld Sanskrit onderscheiding. En in augustus 2017 nemen Indiase oorlogsschepen deel aan de International Fleet Review 2017 in Pattaya, een vlootschouw ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Asean.

– De ‘slapende’ protestbeweging PDRC tegen de regering Yingluck vraagt premier Prayut om haar te helpen nu de Kiesraad heeft besloten strafrechtelijke en civielrechtelijke actie te ondernemen tegen 234 PDRC-supporters die de verkiezingen van 2 februari 2014 in de war hebben gestuurd, waardoor het Constitutionele Hof ze later ongeldig verklaarde.

PDRC secretaris-generaal Akanat motiveert de steunaanvraag met de uitleg dat de PDRC niet de bedoeling had de stembureaus te blokkeren; de demonstranten verzetten zich alleen maar tegen de verkiezingen en eisten dat hervormingen aan de verkiezingen dienden vooraf te gaan. [Die man moet aan pseudologia phantastica lijden.]

De Kiesraad eist van de PDRC en de regering Yingluck elk een bedrag van 2,4 miljard baht voor de geleden schade. In 28 kiesdistricten kon destijds niet gestemd worden omdat de PDRC de registratie van kandidaten had tegengehouden.

– Twee tessakij functionarissen (gemeente-inspecteurs) van het district Pathumwan (Bangkok) zijn vandaag geschorst nadat ze een buitenlandse toerist hadden afgeperst omdat hij een kanaal bij Sanam Luang bevuild zou hebben. De afpersing is te zien op een videofilmpje. Toen de inspecteurs werden omringd door nieuwsgierige toeschouwers gingen ze er ijlings vandoor.

– De ambassade van Nepal en de Non-Resident Nepali Association Thailand herdenken volgende maand met een Nepal Festival and Earthquake Memorial in CentralWorld de aardbeving van 25 april vorig jaar, waarbij 9.000 personen om het leven kwamen en 900.000 huizen en scholen werden beschadigd.

De opbrengst van het festival gaat naar de bouw van huizen die bestand zijn tegen aardbevingen, en scholen en kindertehuizen voor kinderen die hun ouders hebben verloren. Thailand stuurde destijds medische en reddingsteams, hielp bij de restauratie van historische plaatsen en leverde humanitaire medische voorraden. Elk jaar gaan 60.000 Thais op vakantie naar Nepal.

Bericht aan lezers die over de grondwet willen lezen.
Vandaag 1 artikel over de grondwet. Ik geef de titel plus link zodat u het zelf kunt opzoeken op de website:
• Wissanu defends appointed Senate. Geen verrassend nieuws: de bedenker van het voorstel voor een geheel benoemde Senaat van 250 leden die 5 jaar na de verkiezingen in functie blijft, verdedigt zijn voorstel.  De belangrijkste rol van de Senaat is de grondwet veilig te stellen, wetgeving te controleren en een tegenwicht te bieden tegen het (gekozen) Huis van Afgevaardigden dat 500 leden telt. De grondwetcommissie (CDC) komt volgende week met een reactie. Verwacht wordt dat ze zich niet durft te verzetten tegen de junta. Zie verder de pagina  Grondwetwijziging 2

 


 

Toyota pickup trucks wachten op verscheping

Auto-export groeit dit jaar niet

18 maart – Hoe snel kan een voorspelling veranderen: in januari verwachtte de Federation of Thai Industries (FTI) nog dat de auto-export dit jaar met 1 à 3 procent zou stijgen, nu al wordt rekening gehouden met een nulgroei. Het herstel van de wereldeconomie verloopt trager dan verwacht en de buitenlandse vraag, met uitzondering van Azië en Oceanië, blijft matig.

Vorig jaar steeg de export met 6,81 procent naar 1,21 miljoen voertuigen, wat zeer van pas kwam vanwege de armzalige binnenlandse verkoop die met 9,33 procent daalde.

De autoproductie steeg vorig jaar met 1,76 procent naar 1,91 miljoen eenheden. Voor dit jaar verwacht de FTI dat de productie met 4 à 5 procent toeneemt naar 2 miljoen eenheden.

De binnenlandse verkoop neemt naar verwachting dit jaar af met 2,5 procent vergeleken met vorig jaar. Daarmee is 2016 het vierde achtereenvolgende jaar waarin de verkoop daalt.

Gisteren maakte de sectie automobielen van de FTI bekend dat in februari de export was gedaald met 3,2 procent naar 104.712 eenheden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daar de vraag naar eco-wagens uit Europa en West-Europa vertraagde. Maar de exportwaarde nam met 14,43 procent toe dankzij de export van dure modellen zoals PPV’s (pickup passenger vehicle).

De binnenlandse verkoop is nog aan het bekomen van de accijnsverhoging die in januari inging. De hogere prijzen zorgden ervoor dat autokopers hun aanschaf vervroegden naar de tweede helft van vorig jaar om de hogere accijns te ontlopen. De nieuwe accijns is gebaseerd op de uitstoot van CO2, de compatibiliteit met E-85 gasohol en brandstof efficiëntie in plaats van motorvermogen. De maatregel heeft tot doel de verkoop van eco-wagens te stimuleren. (Bron: Bangkok Post, 17 maart)

Bijscholing voor Nok Air piloten

18 maart – Zes instructeurs van Boeing Flight Services in de VS zijn in Bangkok gearriveerd om piloten van Nok Air te trainen. Ze blijven hier drie maanden om de piloten vertrouwd te maken met de strenge eisen van het European Aviation Safety Agency (EASA) en de ICAO, die Thailand vorig jaar een rode kaart gaf omdat het niet voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtveiligheid.

Nok Air is in de problemen gekomen na de uittocht van piloten die niet konden leven met de strengere eisen die de maatschappij aan hen stelde, omdat ze op Europese bestemmingen aast dus moet voldoen aan de EASA-eisen.

Wat de werkelijke reden is, blijft evenwel schimmig, meen ik. Misschien mochten de piloten niet meer overwerken, iets wat ze in hun portemonnee zouden merken. Of misschien werden ze door Nok Air gedwongen de verplichte rusttijden te overtreden omdat het bedrijf krap in de piloten zat. Lijkt me beide niet onaannemelijk.

Als gevolg van de uittocht heeft Nok Air vluchten moeten annuleren. Passagiers die al geboekt hadden, worden op andere Nok-vluchten ondergebracht of overgeboekt op vluchten van andere maatschappijen.

Nok Air beschikt over 21 toestellen van het type Boeing 737-800. Het bedrijf heeft 110 piloten in dienst met de rang van captain en 107 co-piloten. (Bron: Bangkok Post, 17 maart)

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Prayut attaqueert tv-zender Thai PBS

18 maart – De maatschappelijk geëngageerde tv-zender Thai PBS zit premier Prayut niet lekker. Hij verwijt de zender ‘eenzijdige’ verslaggeving, ondanks dat het tv buitenbeentje wordt gefinancierd door de overheid.

Op een forum over publieke informatievoorziening gaf Prayut gisteren als voorbeeld de berichtgeving over de droogte. ‘Thai PBS moet helpen het begrip van mensen te bevorderen. Maar het kanaal richt zich alleen op mensen die door de droogte worden getroffen en niet wat de regering heeft gedaan om de problemen op te lossen. Laat niet alleen de droogte gebieden en negatieve kwesties zien die de mensen in de gelegenheid stellen de regering te kritiseren.’

Thai PBS[Ik kan niet beoordelen of Prayut een punt heeft, maar wijs er wel op dat hoor en wederhoor een heilig principe is in de journalistiek c.q behoort te zijn. Anderzijds: de premier verwart wel vaker voorlichting (propaganda) en journalistiek, een onderscheid dat hij niet lijkt te begrijpen. Zijn argument over de financiering komt erop neer: Wiens brood men eet, diens woord dient men te spreken.]

Prayut vindt dat Thaise televisieproducenten een voorbeeld moeten nemen aan de Zuid-Koreaanse dramaserie Descendants of the Sun, het verhaal over een legerkapitein die op een vredesmissie wordt gestuurd. ‘Het drama toont patriottisme en opoffering, waardoor conflicterende partijen zich verzoenen.’

Thai PBS-directeur Krissada weigerde gisteren commentaar te geven op Prayut’s aanval, maar voormalig directeur Thepchai durft zijn mond wel open te doen. Hij vindt dat de regering de kwestie van geval tot geval moet bekijken. Kritiek is welkom als nieuwsberichten onevenwichtig zijn, maar de veronderstelling dat de zender geen aandacht besteedt aan de overheid is onjuist.

Bovendien: ‘De overheid heeft eigen kanalen voor communicatie met de bevolking en heeft weinig oog voor de bevolking. Thai PBS bestaat omdat de mensen geen kanalen hebben om hun mening te geven of hun belangen te verdedigen. Daarom geeft het meer ruimte aan de bevolking dan andere mediakanalen.’

Thepchai maakte nog meer zinnige opmerkingen, zoals: Prayut’s aanval kan door tegenstanders van Thai PBS gebruikt worden om de zender het leven zuur te maken, en: de overheid heeft er ondanks haar eigen communicatiekanalen moeite mee begrip voor zichzelf te kweken. De kijkcijfers van kanaal 11 (van de overheid) zijn laag omdat de machthebbers proberen het te gebruiken als doorgeefluik, zegt Thapchai.

Een leidinggevende van Thai PBS maakt de premier attent op het programma Baeng Nam Chai Pun Nam Jai Su Phai Laeng (Sharing water and kindness and fighting drought), dat al twee weken wordt uitgezonden en uitgebreid aandacht besteedt aan de maatregelen van de overheid. Hij adviseert Prayut het helemaal tot het eind te bekijken.

Wie het gehele (te lange) artikel wil lezen, klik hier: Prayut raps Thai PBS reporting

Diamantdief en politieman verzoenen zich

18 maart – Twee hoofdrolspelers in de zogeheten Blue Diamond Affair hebben zich na 30 jaar in een tempel in Lampang verzoend met elkaar, waar één werd ingewijd tot monnik. De ander was de politieman, die de zaak heeft onderzocht en twee betrokkenen vermoordde.

De affaire heeft betrekking op de diefstal van juwelen in 1989 uit een paleis in Saoedi-Arabië, een zaak die de relatie tussen beide landen ernstig heeft geschaad, omdat die nooit tot de bodem is onderzocht. ’t Is een interessante historie met als ingrediënten moord en (vermeende) corruptie, maar die ga ik hier niet herkauwen. Lees zelf maar: Diamond heist duo reunite.

Kandidaat Supreme Patriarch zwijgt

18 maart – Somdet Chuang, door de Sangha Supreme Council voorgedragen als de nieuwe Supreme Patriarch, heeft woensdag geen verklaring afgelegd over de antieke Mercedes-Benz in zijn tempelmuseum. De DSI moet haar vragen maar schriftelijk indienen, dan zal de tempel antwoorden, kregen de DSI-rechercheurs te horen. De DSI dreigt de 90-jarige abt nu te dagvaarden.

Minister Paiboon (Justitie) verwijt de advocaat moeilijkheden te veroorzaken, wat hij blijkbaar doet om Chuang’s kansen op de functie van Supreme Patriarch niet te benadelen. De weigering van Chuang heeft volgens hem geen gevolgen voor het onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten bij de invoer van de wagen. Op een van de documenten komt de handtekening van de abt voor, maar die zou vervalst zijn.

Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch.

Abhisit zegt nee

18 maart – Voormalige regerings- en oppositieleider Abhisit verzet zich sterk tegen het voorstel van de regering om in de nieuwe Senaat zes zetels te reserveren voor topmilitairen. ‘Dat is ondemocratisch. Ik zie niet in hoe deze personen een verschil kunnen maken behalve invloed uitoefenen op de rest van de Senaat, wat – indien dit het geval is – meer vragen dan antwoorden oproept.’

Het voorstel van de junta dat ook voorziet in een geheel benoemde Senaat die vijf jaar na de verkiezingen in functie blijft, wordt door tegenstanders een ‘coup in vermomming’ genoemd, omdat de Senaat ook de regering naar huis kan sturen via een motie van wantrouwen.

‘Als de NCPO bevreesd is dat een gekozen regering in militaire zaken ingrijpt, kan ze beter hervormingen invoeren om politieke invloed op een afstand te houden’, zegt Abhisit. ‘Het voorstel lost nationale problemen niet op, maar schept condities voor instabiliteit die tot meer problemen leiden.’

‘Als het systeem wordt verknald door vragen over de NCPO die aan de macht wil blijven, zijn we op weg naar een nieuw conflict dat alles vernielt wat de NCPO heeft geprobeerd te doen.’

Voor alle berichten over de ontwerp-grondwet zie de pagina Grondwetwijziging 2.

Schema met slachtoffer en verdachten van de moord op Zuid-Koreaan

Kort nieuws vrijdag 18 maart

– De politie gaat Zuid-Korea vragen vier Zuid-Koreanen uit te leveren, die verdacht worden van de moord op een landgenoot in december in Chayaphum. De politie heeft haar onderzoek afgerond en draagt de zaak binnenkort over aan het OM.

Het lichaam van het slachtoffer, Lee Jae Hoon (23), werd op 12 december aan de kant van een weg gevonden. Enkele dagen voor zijn vertrek naar Thailand had hij met hulp van de verdachten een levensverzekering van 10 miljoen baht afgesloten. De politie denkt dat de verdachten op de uitkering aasden. Twee van de vier verdachten hebben in Zuid-Korea al toegegeven dat ze Lee hebben vermoord; de andere twee ontkennen.

– Ze zochten vijf uur naar een bom, maar vonden niets. Personeel van de EOD hoefde verder niet in actie te komen na inspectie van een vlucht van Air India nadat woensdag een bomdreiging was ontvangen. Het toestel was op een afgelegen plaats op de luchthaven geparkeerd, waarna passagiers en bemanning werden geëvacueerd. Enkele passagiers raakten licht gewond toen ze via de noodglijbanen het toestel verlieten. Behalve de lading controleerde de EOD ook alle bagage.

De politie heeft korte tijd een Indiër aangehouden, maar hij bleek niets met de dreiging te maken te hebben. De bomdreiging was ontvangen op Mumbai Airport. De bom zou om 7.15 uur Thaise tijd afgaan. Het toestel kreeg toestemming om 7.10 uur te landen, tien minuten voor de ETA. Dit jaar zijn vier vluchten bedreigd, maar bommen zijn niet gevonden.

GrabExpress– Het stond al in de krant van zaterdag en nu weer in de krant van vandaag [Redactie, zou je je eigen krant niet eens lezen?]. Het Land Transport Department (LTD) heeft GrabBike verboden en nu ook concurrent UberMoto.

Beide diensten die ritten met een motortaxi verzorgen, maken gebruik van motorfietsen die geregistreerd zijn voor privé gebruik. Nadat GrabBike zaterdag had geadverteerd, werd het LTD wakker en riep het bedrijf op voor een pittig gesprek op dinsdag. Met UberMoto moet nog gepraat worden.

De NCPO opende eerder een registratie van motortaxi’s om een eind te maken aan afpersing door maffiabendes en dure doorverkoop van vergunningen. Tot nu toe hebben 90.000 bestuurders zich geregistreerd; 10.000 aanvragen zijn in behandeling. De bestuurders moeten aangesloten zijn bij een legale standplaats en persoonlijke gegevens bij de aanvraag overleggen. Ze moeten ook een speciaal rijbewijs hebben.

Op de foto GrabExpress, een bezorgdienst van moederbedrijf GrabTaxi.

– De halfjaarlijkse reshuffle van legerofficieren bevat volgens minister Prawit (Defensie) dit keer geen verrassingen. De lijst met overplaatsingen en promoties is vorige week door Premier Prayut naar de koning gestuurd ter ondertekening.

Een bron zegt echter dat de commandant van het Eerste Legerkorps de rang van luitenant-generaal blijft behouden en niet, zoals verwacht, wordt gepromoveerd tot generaal. Dit voedt de gedachte dat de huidige stafchef in september wordt gepromoveerd tot legercommandant. Hij heeft één rivaal, de huidige assistent legercommandant.

Over het algemeen is Bangkok Post heel goed op de hoogte van de verschuivingen binnen de strijdkrachten, want die zijn doorgaans gebaseerd op ‘wie kent wie’ en ‘wie heeft met wie’ ín dezelfde klas op de militaire academie gezeten. En daar weet BP alles van.

– Erfgenaam Janepob Veeraporn (37) van een importbedrijf van luxe auto’s kiest niet voor de ontkenning, maar geeft toe dat zijn roekeloos rijgedrag de oorzaak was van een afschuwelijk verkeersongeluk, waarbij twee studenten om het leven kwamen. Maar de politie had wel drie uur nodig om hem die bekentenis te ontfutselen. De verdachte werd verhoord in het Samitivej Sukhumvit ziekenhuis in Bangkok.

Janepob botste met zijn Mercedes zondag in Ayutthaya op een personenauto met de twee slachtoffers. Hij had het gaspedaal stevig ingedrukt. Na de aanrijding vloog de wagen met de bekneld geraakte slachtoffers in brand. De Mercedes vloog over de kop en Janepob raakte aan zijn knieën gewond. In zijn wagen zijn anti-depressiva  gevonden die als bijwerking slaperigheid hebben.

Internetgebruikers veroordeelden in eerste instantie het politieonderzoek, vrezend dat een telg uit een gegoede familie zijn straf (weer eens) ontloopt, zoals Red Bull erfgenaam Vorayudh Yoovidhya die in september 2012 met zijn Ferrari een motoragent dood reed, doorreed en nog steeds niet berecht is. Maar dat lijkt deze keer niet te gebeuren.

– Follow-up over de aanval zondag van verzetsstrijders op het ziekenhuis van Cho Airong (Narathiwat). Een van de verdachten lijkt sterk op een van de verdachten van de overval in 2004 op een munitieopslagplaats die het begin markeerde van het oplaaien van het geweld in het Zuiden.

Volgens de politie worden enkele voertuigen in het Zuiden geprepareerd om dienst te doen als bommotorfiets en –auto.

Gisteren deden zestig rangers een inval in drie huizen die eigendom zouden zijn van verzetsstrijders, maar er werd niemand aangetroffen. Andere rangers speuren naar opstandelingen op de Tawe bergen, waar ze zich zouden schuilhouden. Daar zouden ze hun aanval van zondag hebben voorbereid. [Geen verdere details] De politie zegt over scherpe camerabeelden te beschikken van tien van de verdachten van de aanval. Zie verder Kort Nieuws van 14 en 16 maart en het bericht Lange weg te gaan voor vredesgesprekken Zuiden van 15 maart.

– Minister Prawit (Defensie) is gisteren in het gezelschap van zijn entourage naar India vertrokken voor een tweedaags bezoek. Hij gaat er praten over samenwerking op het gebied van veiligheid, legerzaken en economie. Prayut brengt later dit jaar een bezoek aan India.

– Het kabinet buigt zich later deze maand over de voorstellen voor de aanleg van zeven dubbel-spoorbanen. De Spoorwegen (SRT) hebben de voorstellen al ingeleverd bij de minister van Transport. Zodra het kabinet het groene licht geeft, kan de aanbesteding beginnen, want voor de projecten geldt de zogeheten fast-track procedure (zie het bericht van 16 maart: Fast-track deugt niet, maar regime kan ’t niets schelen), een zeer omstreden methode waarbij de aanbesteding tegelijk plaatsvindt met de milieu-effectrapportage (EIA). De aanleg van drie routes kan al beginnen, want daarvoor zijn de EIA’s al afgerond.

De president van Sino-Thai Engineering and Construction Plc noemt de zeven spoorlijnen een goede gelegenheid voor investeringen door de constructiesector. ‘Als het de regering lukt ze te realiseren in overeenstemming met hun opzet, verhoogt dat de geloofwaardigheid van de regering en zullen meer particuliere bedrijven investeren in projecten van de overheid.’ (Zie pagina Spoorwegen)


 

Controle van de rijstkwaliteit in een magazijn in Bangkok

Paal en perk aan populisme

17 maart – Hoe kan een politieke partij stemmen trekken? Door de kiezers gouden bergen te beloven als ze aan de macht is. Minder populair geformuleerd: door populistisch beleid, zoals het hypotheeksysteem voor rijst en de financiële steun voor kopers van een eerste huis en eerste auto. Drie gouden bergen, beloofd door Pheu Thai, die daarmee een verpletterende verkiezingsoverwinning boekte.

Om een herhaling te voorkomen heeft het ministerie van Financiën een wetsvoorstel in voorbereiding met strengere begrotingsregels, want al die gouden bergen kosten bergen met geld. Bovendien zijn de drie genoemde regelingen een zogenaamd open-einde regeling, want pas bij de uitvoering blijkt hoeveel mensen er gebruik van maken, dus hoeveel ze kosten.

De eindbalans van het hypotheeksysteem kan zelfs nu nog niet worden opgemaakt, want de door de regering Yingluck van de boeren opgekochte rijst (40 procent boven de marktprijs) ligt nog deels in voorraad en loopt in kwaliteit terug, waardoor de waarde verder vermindert. Het hypotheeksysteem kostte sinds de lancering in 2011 878 miljard baht en het verlies wordt geschat op een bedrag tussen 400 en 500 miljard baht.

Wanneer het wetsvoorstel van Financiën van kracht wordt, kunnen de uitgaven beter beheerst worden. Voorlopig geldt een maximum van 5 procent van het totaal aan begrote uitgaven voor uitgaven die niet op de begroting staan en de begrotingspost voor noodgevallen en andere behoeftes mag de 3 à 4 procent niet overstijgen. Bij Nederlandse begrotingen zou dat de post onvoorzien zijn. Aflossing van schulden is voorlopig vastgesteld op 3 procent.

Het kabinet is dinsdag akkoord gegaan met de voorstellen van Financiën, maar wanneer de wet in werking treedt, is moeilijk te voorspellen, want een fors aantal organen moet nog advies uitbrengen, zoals de Raad van State, de Bank of Thailand en de NESDB om er drie te noemen. De wet gaat deel uitmaken van de nieuwe grondwet, die thans in discussie is. (Bron: Bangkok Post, 16 maart)

Chao Phraya dam 3

De grote droogte

17 maart – Normaal staat dit gebied (in vaktermen: energy dissipation area) van de Chao Phraya dam in Chai Nat onder water, maar dankzij de droogte [die toch ergens goed voor is] kunnen nu reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd.

Volgens het Department of Water Resources lijdt de helft van het land onder de droogte, maar als verstandig met water wordt omgesprongen zijn de voorraden voldoende tot het begin van het regenseizoen, zegt de directeur-generaal. Waarbij ik aanteken dat hij ervan uitgaat dat het regenseizoen op tijd begint en niet maanden later zoals vorig jaar.

43 provincies kampen met waterschaarste en 60 districten in 15 provincies zijn uitgeroepen tot drought disaster zone, waardoor extra financiën vrijgemaakt kunnen worden. Niettemin stokt de levering van water voor huishoudelijk gebruik en bescherming van het ecosysteem niet.

De vier grote stuwmeren in het stroomgebied van de Chao Phraya bevatten 2,7 miljard kubieke meter water. Dagelijks leveren ze 18 miljoen kuub water voor huishoudelijk gebruik. (Bron: website Bangkok Post, 16 maart)

SCB-drama: Politie verwacht meer arrestaties

17 maart – Ons kan niets meer gebeuren. Zou het personeel van de Siam Commercial Bank dat gedacht hebben toen het gisteren door monniken met heilig water werd besprenkeld? Of was het meer: Baat het niet, dan schaadt het niet. Bangkok Post vermeldt de ceremonie alleen in het fotobijschrift, want het bericht zelf meldt dat de politie verwacht meer arrestaties te verrichten.

Siam Commercial Bank Monniken zegenen personeelGebleken is dat Megaplanet Co, het bedrijf ingehuurd om de brandblusinstallatie aan te passen (pyrogeen, een mix van chemicaliën, gaat vervangen worden door stikstof), het werk heeft uitbesteed aan drie onderaannemers.

De belangrijkste vragen zijn: Hoe vakbekwaam was het personeel, is voldaan aan de veiligheidseisen en heeft de aannemer zich gehouden aan het contract met SCB, want dat vereist toestemming van SCB bij het inzetten van onderaannemers.

Megaplanet zegt zich aan alle veiligheidsvoorschriften te hebben gehouden. Directeur Napong noemt het incident een ‘crisis’ voor het bedrijf. ‘We betreuren ten zeerste het incident dat niemand verwachtte en niet had mogen gebeuren.’

Eerdere berichten:
16 maart: SCB drama: De eerste arrestaties
15 maart: Drama in SCB-hoofdkantoor: Acht doden en zeven gewonden

Junta zet CDC onder druk met senaatsvoorstel

17 maart – Bangkok Post opent vandaag met een groot artikel over de voorstellen die de junta doet voor de nieuwe grondwet. De krant schrijft dat de grondwetcommissie (CDC) onder grote druk staat om de voorstellen over te nemen, die volgens critici neerkomen op een ‘coup in vermomming’.

Hét hete hangijzer is het voorstel om de Senaat in haar geheel te benoemen en die 5 jaar in functie te laten blijven (een jaar langer dan het gekozen Huis van Afgevaardigden) om te controleren of de door de junta bedachte hervormingen worden doorgevoerd. In de Thaise Eerste Kamer worden zes zetels gereserveerd voor topmilitairen en dat bevalt de critici al evenmin. De Senaat krijgt de (nieuwe) bevoegdheid om de regering middels een motie van wantrouwen naar huis te sturen.

De CDC buigt zich maandag over de voorstellen. Voorzitter Meechai zegt dat ze op hun eigen merites worden beoordeeld. ‘Als de CDC vindt dat ze nadelig zijn, gaan we er niet mee akkoord.’ Dus maandag weten we of de CDC een vuist durft te maken tegen de junta. In augustus wordt de ontwerp-grondwet in een referendum aan de bevolking voorgelegd.

In bijgaand kader de voorstellen van de junta. Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2.

Prayut bij model ARL-voertuig

Kort nieuws donderdag 17 maart

– Vermoeiende man, die premier van Thailand. Braakt het ene idee na het andere uit. Gisteren maakte hij bekend dat de regering het spoorwegnet voor 2022 wil uitbreiden naar 7.000 km. Dat meet thans 4.070 km. Doel: het verminderen van de logistieke kosten [wegvervoer is stukken duurder] en gebruik maken van Thailand’s geografische positie.

Thailand moet een transport knooppunt worden voor Asean en de Mekong subregio en voor grotere afstanden een transitpunt, zei minister Arkhom (Transport) in ARL-station Makkasan, waar Prayut de Second Thai Rail Industry Symposium and Exposition opende. [De ARL is de light-rail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum.]

Treinen verzorgen thans slechts 2 procent van het goederentransport. Het ministerie wil in 2022 op 5 procent zitten. Dan gaan de logistieke kosten omlaag van 14 procent van het bruto binnenlands product naar 10 à 12 procent. De plannen zijn vastgelegd in het National Transport Investment Plan 2015-2022 en het National Logistiek Strategisch Plan 2013-2017. (Zie ook de pagina Spoorwegen)

Foto: Prayut bij een model van de ARL-trein die hij had opgepakt en onhandig had teruggezet.

– Het wordt zweten vandaag in het Noorden, Noordoosten en delen van de Central Plains. Het kwik gaat volgens het Thai Meteorological Department tussen 11 en 14 uur omhoog naar 41 graden; sommige experts voorspellen zelfs 42 graden. De hitte is het gevolg van lage-druksystemen en de stand van de zon die loodrecht boven het land staat.

Directeur-generaal Wanchai spreekt een hoogleraar van de Mahidol universiteit tegen over een te verwachten hittegolf. Volgens de hooggeleerde bevinden zich hete lucht massa’s boven de Pacific , die het land zouden kunnen bereiken. Wanchai gelooft er niet in.

Anond Snidvongs, directeur van het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, denkt dat Bangkok de 41 graden bespaard blijft omdat de stad dicht bij de Golf van Thailand ligt.

–  Een toestel van Air India uit Delhi is gisteravond naar een afgelegen plaats aan de oostkant van Suvarnabhumi gedirigeerd nadat een bomdreiging was ontvangen. Alle 231 passagiers en de tien bemanningsleden moesten het toestel verlaten. Bij onderzoek van de bagage zijn geen explosieven gevonden.

– Vier vluchtelingen uit Myanmar uit het vluchtelingenkamp Ban Mae La zijn gisteren aangehouden op verdenking van de moord op een politieagent dinsdag in de provincie Tak. Ze waren gevlucht naar Myanmar, maar werden daar gisterochtend op verzoek van de Thaise autoriteiten aangehouden door troepen van de KNLA/PC en overgedragen aan Thailand.

Het lichaam van de agent werd dinsdagavond in een rubberplantage gevonden. Hij was eenmaal beschoten, zesmaal in zijn rug gestoken en zijn nek was doorgesneden. Tevens werd een motorfiets met aanhanger gevonden waarop tien geiten stonden. Volgens de politie hadden de vier het kamp verlaten om van een Karen handelaar geiten te kopen. Vermoedelijk heeft de agent hen gestopt en geprobeerd hen te arresteren. Na de moord waren de verdachten op de motorfiets van de agent gevlucht.

– Follow-up op het bericht van 14 maart Bewoners Mahakan Fort vechten tegen ontruiming. Gouverneur Sukhumbhand gaat naar verwachting zelf de commissie voorzitten die een plan uit 1992 voor het gebied uit de kast heeft gehaald. Dat voorziet in de sloop van de huizen en de aanleg van een buurtparkje. De commissie wordt volgens een bron herdoopt van uitzettingscommissie in ontwikkelingscommissie.

Volgens de bewoners heeft Sukhumbhand beloofd de huizen tijdens zijn tweede termijn ongemoeid te laten, maar de gouverneur ontkent dat. Oorspronkelijk zou de sloop aan het eind van de maand beginnen, maar die zal nu wel enige tijd worden uitgesteld, verwacht de bron.

– Op het strand van Ta Kuan (Rayong) bij industrieterrein Map Ta Phut zijn duizenden dode vissen aangespoeld. Het Eastern Marine and Coastal Resources agentschap vermoedt dat ze het loodje hebben gelegd door plankton bloom [algen?]. Het gaat monsters van het zeewater nemen en onderzoeken of dat inderdaad het geval is of dat andere factoren de massale vissterfte moeten hebben veroorzaakt.

Volgens vissers is het verschijnsel niet nieuw, maar er lijken nu wel veel meer vissen te zijn dood gegaan. De meeste dode vissen waren rabbitfish, die plaatselijk bekend staat als pla salit hin. Volgens het 13th Regional Environmental Office in Chon Buri is uit een eerste onderzoek gebleken dat het niveau aan opgeloste zuurstof en pH normaal was.

De directeur van Ecological Alert and Recovery Thailand betwijfelt of plankton bloom de oorzaak was. Hij wijst erop dat het water uit het Chak Mak kanaal dat tussen het industrieterrein en de zee ligt ongebruikelijk donker was. Het hoofd van de Map Ta Phut Industrial Port vindt het nog te vroeg om de conclusie te trekken dat de vis is bezweken aan afvalwater.

– Meer dan honderd politie-officieren zijn betrokken bij ‘invloedrijke criminele bendes’, zegt hoofdcommissaris Chapthip. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara bereidt hun overplaatsing voor. Ze worden beschuldigd van zestien verschillende overtredingen, die in voorgaande berichten al zijn genoemd. Chakthip zegt dat een panel is gevormd om onderzoek te doen naar wat ze mogelijk op hun kerfstok hebben. Als ze onschuldig blijken, mogen ze terugkeren naar hun oude post.

Eerdere berichten:
14 maart: Kort nieuws
13 maart: ‘Boevenjacht’ komt op gang in Hat Yai
12 maart: Hoge politieofficieren op lijst met zware jongens
10 maart: Boevenjacht op 6.000 personen wordt versterkt
9 maart: Regering gaat op boevenjacht; 6.000 zware jongens

– Een 4-jarig meisje is door haar ouders drie dagen zonder eten en water achtergelaten in hun huis in Pathum Thani. Buren hoorden het kind huilen en gaven haar eten en drinken. Het Prachabodi Centre heeft zich over het kindje ontfermd. Het meisje had blauwe plekken, veroorzaakt door haar moeder die haar sloeg met een klerenhanger als ze in bed had geplast. De ouders zijn nog niet opgespoord.

– Ik denk niet dat ik het bericht geplaatst zou hebben, waarin minister Prawit van Defensie verklaart dat de aankoop van militaire uitrusting corruptie-vrij is en dat de gevolgde stappen transparant zijn. Ik zou de minister naar de advertentieafdeling hebben verwezen.

Prawit zegt dat bij de aankoop van wapens nog nooit commissies zijn gegeven. Voor het hele proces, te beginnen bij het selecteren van modellen tot de levering, bestaan duidelijke richtlijnen. Hij zei dat gisteren op een  seminar gewijd aan het project  Defence Ministry’s transparency without corruption. (Zie pagina Corruptie 2)

– Een parlementspanel stelt voor een commissie van vijf personen te vormen die besluiten over de aanstelling van permanent secretarissen [de hoogste ambtenaar op een ministerie] en directeuren-generaal van diensten. Thans is dat het werk van het kabinet. Achterliggende gedachte: zo wordt voorkomen dat politieke partijen de benoemingen beïnvloeden, in gewoon Nederlands vriendjespolitiek. Maar dan moet het kabinet wel personen in de commissie zetten die geen banden met de politiek hebben, zegt voorzitter Manuch van het panel.


 

Fast-track deugt niet, maar regime kan ’t niets schelen

16 maart – Het besluit van het regime om bij sommige infrastructurele en ontwikkelingsprojecten te beginnen met de aanbestedingsprocedure voordat de milieu-effect rapportage (EIA) is afgerond, is onlogisch. Wat nog erger is: het regime weet hoe nietszeggend de achterliggende gedachte is en het kan ze niets schelen.

Dit schrijft Attiya Achakulwisut in haar wekelijkse column over de zogeheten fast-track procedure. Milieu-actievoerders en academici hebben afgegeven op het besluit. Ze denken dat het een truc is om de EIA en EHIA (gezondheidseffectrapportage) te omzeilen [wat ik ook veronderstelde], maar die worden niet geschrapt, want ze blijven verplicht voor alle overheidsprojecten.

Maar de uitkomst behoeft niet te worden afgewacht. De aanbestedingsprocedure kan alvast beginnen evenals de voorbereidingen voor de financiering. Attiya: Dat is zoiets als de eerste en vijfde stap tegelijk zetten, want nu zorgen de twee rapportages voor aanzienlijke vertragingen, in één geval zelfs acht jaar.

Als dat geval is, waarom wordt het probleem dan niet bij de oorzaak aangepakt, schrijft Attiya. Zoek uit waarom het zo lang duurt. Zijn er te weinig bedrijven die de rapportages kunnen uitvoeren? Te weinig gekwalificeerd personeel? Als dat de obstakels zijn, verwijder ze. En bepaal wat een redelijke tijd voor de rapportages is. Stel een tijdslimiet vast, afhankelijk van het soort project. Die stappen zijn blijvender omdat ze het probleem bij de wortel aanpakken.

Het heeft geen enkele zin om te veronderstellen dat de fast-track geen invloed heeft op de rapportages. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te bedenken dat de NCPO de projecten alleen kan versnellen, ervan uitgaande dat de rapportages worden goedgekeurd. In alle andere gevallen leidt de maatregel tot vertragingen en kostenverhoging.

Verstandige bedrijven zullen niet snel in een project stappen, waarvan de vooruitzichten onzeker zijn. En als de aanbestedingsprocedure alleen maar bedrijven van het tweede garnituur aantrekt, wordt een kans gemist door de overheid. Nog erger: de fast-track kan tot veel meer vertraging leiden als de financiering van het project rond is en de EIA wordt verworpen. Alles moet dan overnieuw beginnen.

Attiya besluit: Terwijl het militaire regime voort moddert, neemt de dagelijkse portie onlogica toe en wordt ze meer flagrant. Als een fast-track oplossing ooit nodig is, moet die worden toegepast op bespoediging van het vertrek van één onbescheiden man ten gunste van het verstandiger one man-one vote. (Bron: Bangkok Post, 15 maart)

Prototype machine die maïs omzet in biomassa

Studie naar verwerking maïsafval tot biomassa

16 maart – De verbouw van maïs levert veel afval op, dat door de meeste boeren in brand wordt gestoken, met bosbranden de belangrijkste oorzaak van de jaarlijkse smog. Het ministerie van Energie gaat samen met de Chiang Mai universiteit (CMU) studeren op een oplossing: een machine die pallets* maakt van biomassa. Het mes snijdt dan aan drie kanten: bestrijding van de rookoverlast, vermindering van de luchtvervuiling en energiebesparing. Het Energy Conservation Fund zorgt voor de benodigde financiën van 10 miljoen baht.

Het district Mae Chaem in Chiang Mai, een van de grootste gebieden waar maïs wordt verbouwd, zou er enorm mee geholpen zijn want het produceert elk jaar een gigantische hoeveelheid agrarisch afval. De smogcrsis is er zo ernstig dat de lokale overheid de verbouw van maïs in het droge seizoen heeft verboden.

Assistent hoogleraar Chatchawan Chaichana van de milieu-afdeling van de CMU wist dat het mogelijk is van maïsafval biomassa te maken. Pas toen energiebeleidsmakers [?] hulp aanboden, ging het balletje rollen. Als eerste wordt nagegaan hoeveel afval beschikbaar is, waarna bekeken wordt hoe een proefproject op te zetten.

‘Alhoewel er technologie bestaat die we kunnen importeren, willen we onze eigen technologie ontwikkelen en een eigen machine bouwen.’ Hij vertelt dat een maïs pallet gemaakt kan worden van het afval, inclusief bladeren en de stam, maar de nadruk ligt eerst op de maïskolf. Er is al een prototype van een machine ontworpen (foto), die een ton pallets per uur kan maken. Als de machine op proef draait, gaan marktgegevens over vraag en aanbod van biomassa worden verzameld.

* Het bericht heeft het over pallets, maar ik neem aan dat pellets (grote korrels om bepaalde materialen een handelbare en doseerbare vorm te geven) bedoeld worden. (Bron: Bangkok Post, 15 maart)

Limerick van de dag
De Thaise grondwet is in de maak
‘t Is een item zonder kraak en smaak
Het staat in de krant
Is het amusant?
Nee, niet echt, maar ‘t is wel noodzaak

SCB drama: De eerste arrestaties

16 maart – Het drama zondagavond in het hoofdkantoor van de Siam Commercial Bank (SCB) kan te wijten zijn aan het inhuren van ‘ongekwalificeerde werkers’. De twee directeuren van het bedrijf dat aan de brandblusinstallatie werkte, zijn aangehouden. De politie verwacht meer arrestaties te kunnen verrichten.

De directeuren gaven zich maandagavond zelf aan nadat tegen hen arrestatiebevelen waren uitgevaardigd. Ze zijn vrijgelaten op een borgstochtsom van 500.000 baht tegen het advies van de politie in die vreest dat ze kunnen vluchten gezien de ernst van de zaak. Op nalatigheid de dood ten gevolge hebbend staat een maximumstraf van 10 jaar.

Enkele overlevenden van het drama, dat het leven kostte aan acht personen, hebben verklaard dat er in het plafond van de security room in de kelder geboord werd, maar dit wordt ook tegengesproken. Mogelijk zijn daarbij stofdeeltjes vrijgekomen die de installatie in werking stelden waardoor pyrogeen gas de ruimte vulde. Een zegt een explosie te hebben gehoord. De slachtoffers zagen geen kans tijdig te vluchten. [In dit bericht wordt niet gesproken over een afgesloten deur]

Het incident was het tweede in twee jaar in het hoofdkantoor. In februari woedde een brand op de negende verdieping van het 36 verdiepingen tellende pand. Die leidde tot zware schade en de dood van een brandweerman.

Myanmar heeft eindelijk een burgerpresident

16 maart – Na 54 jaar van direct en indirect militair bewind heeft buurland Myanmar een burgerpresident. Gisteren koos het parlement de 69-jarige Htin Kyaw, een vertrouweling van Aung San Suu Kyi, tot leider van het land.

Direct nadat de voorzitter van de gezamenlijke vergadering van de twee parlementskamers de uitslag van de stemming bekend had gemaakt, brak een donderend applaus uit. ‘Het resultaat van vandaag is te danken aan de liefde van de mensen voor haar. Het is de victorie van mijn zuster‘, zei Htin Kyaw na de stemming.

Bangkok Post trekt vandaag het grootste deel van de voorpagina uit voor de historische verkiezing, maar Nieuws uit Thailand laat het hierbij want de rubriek heet niet Nieuws uit Myanmar. Ik neem aan dat ook de Nederlandse media er de nodige aandacht aan zullen besteden.

Premier maakt zich sterk voor benoemde Senaat

16 maart – Premier Prayut blijft aandringen op een benoemde Senaat die 5 jaar na de verkiezingen in de gaten houdt of de door de junta bedachte hervormingsplannen gerealiseerd worden. Het voorstel stuit op veel weerstand want vermoed wordt dat de junta op deze manier aan de touwtjes wil blijven trekken. De grondwetcommissie (CDC) moet nog een besluit nemen.

Prayut zegt de CDC niet onder druk te willen zetten, maar ik denk: een goede verstaander heeft genoeg aan een half woord. Hij verwacht dat de CDC het voorstel zal accepteren. ‘Maar als ze het afwijst, blijf ik het voorstel indienen totdat het geaccepteerd wordt. Het voorstel is in het belang van het land.’ [Dat is niet eens een half maar een heel woord.]

Het senaatsvoorstel is een van de zestien voorstellen voor de nieuwe in de maak zijnde grondwet, die de zogeheten ‘five rivers’ (de belangrijkste bestuursorganen van het land) hebben ingeleverd bij de CDC. Over de andere vijftien heb ik nog niets gelezen. Behalve als waakhond over de hervormingen, ziet Prayut de benoemde Senaat ook als tegenwicht tegen de gekozen volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden.[ Zoals bekend heeft Prayut weinig fiducie in politici, die er volgens hem een rotzooitje van hebben gemaakt.]

De premier maakt zich geen zorgen dat het referendum schipbreuk leidt als gevolg van het voorstel. ‘Als het niet goed is, laat ik een nieuwe [grondwet] opstellen. Ik heb de macht. Ik maak het land veilig.’

CDC-voorzitter Meechai zei gisteren dat de CDC onafhankelijk is en niet onder druk van wie dan ook staat. ‘Het is niet nodig het voorstel verschillende keren naar ons te sturen. We oordelen over het voorstel op basis van zijn merites en overwegen wat in het beste belang van het land is.’

Naar verwachting mag de bevolking op 7 augustus een oordeel vellen over de ontwerp-grondwet. Spannend!!! (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Uche uche* in Noord-Thailand

16 maart – In vier provincies in het Noorden is de concentratie fijn stof tot boven het veiligheidsniveau opgelopen en dat levert een gevaar op voor de gezondheid van de bewoners, zegt het Air Quality and Noise Management Bureau.

Het Mae Sai district in Chiang Rai heeft de twijfelachtige eer de hoogste concentratie te registreren met 148 u/cg (microgram per kubieke meter), gevolgd door Muang in Phayao (139), beide ver boven de limiet van 120 u/cg. De andere provincies zijn Chiang Mai en Mae Hong Son.

Het Northern Royal Rainmaking Centre doet verwoede pogingen het te laten regenen en de overheidsdiensten bekijken ook manieren om het probleem op te lossen [Kan het nog vager?]. De stad Chiang Mai wordt voor het vierde achtereenvolgende jaar geteisterd door de verstikkende smog.

Oorzaak van alle ellende zijn bosbranden en in brand gestoken oogstresten. De ernstige droogte verergert het probleem omdat de grond kurkdroog is en gemakkelijk in brand vliegt.

Het enige lichtpuntje is de afname van het aantal hotspots (brandhaarden) met 88 procent, vergeleken met vorig jaar. Tot nu toe zijn er 46 gesignaleerd. Tijdens de bestrijding van een brand in Surin zijn zakken met wapens en munitie gevonden, beschadigd door het vuur.

* De uitdrukking Uche, uche, uche werd bekend door de happenings van anti-rookmagiër Jasper Grootveld in de jaren zestig bij ’t Lieverdje op het Spui in Amsterdam.

Khlong Dan waste water treatment project aka Klong Dan

Kort nieuws woensdag 16 maart

– Voormalig minister Prapat (Milieu) vraagt de Central Administrative Court de Klong Dan-zaak opnieuw te onderzoeken. Prapat en zeven anderen lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de compensatie van 9,8 miljard baht, die het Department of Pollution Control op last van de Supreme Administrative Court aan de bouwers van de afvalwaterzuiveringsinstallatie moet betalen wegens voortijdige verbreking van het contract.

Prapat zegt: ‘Ik heb geen keus. Als ik niets doe moet ik de verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik niet gedaan heb.Als minister heb ik destijds alles gedaan om het project te stoppen dat geplaagd werd door corruptie. Maar nu beschouwt het ministerie [van Milieu] me als een boef. Dat is niet eerlijk.’

De Klong Dan-zaak is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Het hooggerechtshof veroordeelde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken tot 10 jaar gevangenisstraf, maar zoals vaker gebeurt vluchtte hij tijdig naar het buitenland. Lees alles over de zaak in het document Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater.

– Slachtoffers en getuigen van mensenhandel mogen een jaar in Thailand blijven om de autoriteiten te helpen bij hun onderzoek naar smokkelbendes. Verlenging is mogelijk wanneer onderzoeken nog niet zijn afgerond. Dat heeft het kabinet dinsdag op voorstel van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag besloten. Tot nu toe gold een periode van zes maanden.

Gisteren is een begin gemaakt met de berechting van 92 personen, waaronder een legergeneraal, die worden verdacht van mensenhandel en de dood van vluchtelingen. Die zaak kwam in mei vorig jaar aan het licht na de vondst van massagraven en inmiddels verlaten doorgangskampen voor Rohingya vluchtelingen aan de grens met Maleisië.

De zaak trok extra aandacht doordat hoofdonderzoeker Paween naar Australië vluchtte omdat hij werd bedreigd door ‘invloedrijke figuren’ die niet gecharmeerd waren van zijn gewroet. Op de eerste zittingsdag van de Bangkok Criminal Court legden getuigen een verklaring af.

– Diverse soorten Nijl tilapia (of Pla Nil in het Thais) kreeg het kabinet gisteren tijdens de lunch in het Government House voorgeschoteld ter gelegenheid van de introductie van de vis, 50 jaar geleden door de koning. In 1965 deed de toenmalige Japanse kroonprins, de tegenwoordige keizer Akihito, 50 tilapia cadeau. In het Chitralada Paleis ging de koning ermee aan de slag. Hij doneerde 10.000 baht aan het Fisheries Department om de vis door te kweken en af te zetten.

De verkoop van de vis heeft de viskwekers geen windeieren gelegd, want ze verdienden in totaal 100 miljard baht. In het Government House wordt tot augustus een tentoonstelling over het visje gehouden. [Ik heb tilapia wel eens gegeten in Nederland en vind het een vrij smakeloze vis.]

– Thaise diplomaten hebben tijdens een forum in het kader van de Universal Periodic Review VN-leden opgeroepen meer aandacht te besteden aan de pogingen van de regering om de ‘general human rights conditions’ [?] te verbeteren en zich minder te richten op gevoelige kwesties, zoals de wetgeving op het gebied van majesteitsschennis en beperking van politieke rechten.

De laatste keer dat Thailand’s prestaties op het gebied van mensenrechten aan de orde kwamen, was in oktober 2011. De regering nam toen 99 van de 183 aanbevelingen van de Human Rights Council in Genève over.

Burgergroepen ontmoeten vandaag in Bangkok gestationeerde diplomaten om de vorderingen te bespreken bij 22 rechtenkwesties die ze in mei in Genève aan de HRC willen voorleggen. Ze wijzen erop dat het gebruik van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet (die Prayut absolute macht verleent) niet mag worden veronachtzaamd. De besluiten die in het kader daarvan zijn genomen, hebben de mogelijkheden en rechten van mensen beknot om hun land en natuurlijke grondstoffen te beheren, zegt Nattaporn Atharn van het Legal Centre for Human Rights.

– Tijdens een razzia [laat ik het zo maar noemen, iets neutraler: overval] in verschillen dorpen in Cho Airong (Narathiwat) heeft de politie vijf man aangehouden, die mogelijk betrokken waren bij de drie aanvallen zondag, waaronder een bezetting van het ziekenhuis. De politie was getipt dat de daders zich er schuil hielden. Sommige verdachten zagen kans de bergen in te vluchten. De politie vond de brandstoftank van een motorfiets en een compressor van een koelkast die gebruikt kunnen worden  bij het in elkaar knutselen van een bom. Zie verder Kort nieuws van 14 en 15 maart.

– Reclasseringsambtenaren dienen de bevoegdheid te krijgen ex-gedetineerden die zich niet houden aan de voorwaarden voor hun proeftijd, op te sporen en aan te houden. Elk jaar neemt 17 procent van degenen op proefverlof een loopje met de voorwaarden. Het Department of Probation wil er een eind aan maken en dringt aan op een wetswijziging. Thans mogen alleen politieagenten de stouteriken in de kladden grijpen.

De Reclassering vraagt ook om een tussentijds krediet van 18 miljoen voor de aanschaf van 400 (elektronische) enkelbanden, want de eerdere kredietaanvraag voor de aanschaf van 6.000 banden ad 218 miljoen baht is nog niet gehonoreerd. De dienst streeft verder naar het openen van een centrum in elke provincie, waarin gedetineerden die niet aan hun herkregen vrije leventje kunnen wennen, worden begeleid.

– Op verzoek van de Canadese autoriteiten heeft de politie een in Laos geboren Canadees opgespoord en aangehouden. De man wordt in Canada verdacht van cocaïnesmokkel en wapenbezit. Hij was de laatste van een bende die door de politie is opgerold. [De politie heeft geen details bekend gemaakt.]

De Canadees, die in het gezelschap was van een Chinees, werd op de Rama IX Road in Bangkok aangehouden. Khamla Wong [geen Canadees klinkende naam] maakte gebruik van een valse ID-kaart, waarvoor hij een half miljoen baht had betaald. Daarmee kon hij een Thais paspoort verkrijgen. De Chinees was in het bezit van 259 ectasy pillen. [Of de Canadees was getrouwd met Trees, vermeldt het bericht niet.]

– De bankroetzaak tegen tandarts Dolrudee, die weigert haar studieschuld bij de Mahidol universiteit af te lossen, is een stapje verder. Maandag gaf de Central Bankruptcy Court een absolute receivership order tegen haar in de zaak, aangespannen door de universiteit en Ohec. Komt erop neer dat ze niets kan doen met haar bezittingen in Thailand. Zodra Dolrudee failliet is verklaard, gaat een van de garantstellers, die moeten opdraaien voor de schuld, in de VS tegen haar procederen. Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Tandarts Dolrudee.

Bericht aan lezers die over de grondwet willen lezen.
Vandaag 1 artikel over de grondwet. Ik geef de titel plus link zodat u het zelf kunt opzoeken op de website:
• Groups urge consumer body to be written into draft charter. De kop vat het bericht goed samen. Het voorstel voor een onafhankelijk orgaan is al tweemaal in vorige parlementen besproken, maar beide keren om politieke redenen afgewezen. Consumentengroepen, zoals de Independent Consumer Protection Organisation, zeggen dat dit waarschijnlijk de enige kans is om hun droom te realiseren, want bij vorige (gekozen) regeringen kregen ze geen gehoor.

 

Reacties niet mogelijk