Thais nieuws 16-31 januari

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec:  Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research  Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 januari, klik hier.

 

Misschien reciteren ze: Het ijs is lekker

31 januari – Toen ze acht jaar was, stierf haar grootvader. ‘Alhoewel ik me weinig kan herinneren van de begrafenis, herinner ik me wel dat ik mijn tantes er vreemd vond uitzien zonder make-up en zonder verzorgd kapsel. Ze vertelden me dat ze zich niet mochten verkleden voor de rouw’, schrijft hoofdredacteur Napamon Roonwitoo in de Editor’s Note van Guru, het vrijdagmagazine van Bangkok Post.

’Sinds toen vind ik er mooi uitzien op een begrafenis ongepast omdat je geacht wordt te treuren om iemands dood door geen positieve signalen te tonen.’ Maar de tijden zijn veranderd. Niet alleen trekken mensen hun zondagse kleren aan, ze maken ook selfies waarop ze lachen en plaatsen ze op Facebook.

Als een beroemd persoon sterft, dringen journalisten binnen en vragen de nabestaanden stomme vragen als: ‘Hoe voel je je bij deze dood?’ Het ontbreekt er nog maar aan dat ze de kist openen en een selfie nemen met het lichaam.

ijsjesNapamon vraagt zich ook af of de rouwenden aandacht besteden aan de recitaties van de monniken. ‘Begrijp je wat die Pali woorden betekenen? Voor hetzelfde geld zeggen ze dat ijs lekker is en dat zouden we niet eens weten. Waarom moeten de nabestaanden van de overledene de gasten te eten geven en niet andersom, want nu hebben ze het te druk om te eten.’

‘Ik heb altijd gedacht dat een begrafenis tot doel had iemand respect te betonen of steun te verlenen aan iemand nadat een belangrijk persoon in hun leven is overleden. Maar ik had het mis. Je bezoekt een begrafenis uit beleefdheid en eindigt het bezoek zo onbeleefd als maar mogelijk is, misschien door het eten te kritiseren of de bloemen arrangementen.’ (Bron: Guru, Bangkok Post, 29 januari)

Zwarte sneeuw in Suphan Buri

29 januari – Elk jaar tussen eind november en februari – dit jaar vanwege de droogte sinds december – dwarrelt zwarte sneeuw neer in Suphan Buri, wanneer de suikerfabrieken op volle toeren draaien. Huizen worden bedekt met zwarte deeltjes, kleding wordt vuil, voedsel en waterbronnen worden verontreinigd. De ‘zwarte sneeuw’ is afkomstig van rietsuikerstengels die worden verbrand, want die brengen meer geld op dan onverbrande, omdat ze zoeter zijn.

Afgezien van de gezondheidseffecten maken bewoners zich ook zorgen over het risico dat het vuur zich verspreidt en huizen in brand steekt. En ze overdrijven niet want een dorpeling in het district Dan Chang zegt dat haar oogst en sprinklerinstallatie werden beschadigd. Gelukkig ontdekten familieleden tijdig het vuur voordat het uit de hand liep. Dorpelingen zeggen zelfs dat personen bij branden om het leven zijn gekomen.

Het verbranden van suikerriet begon zo’n tien jaar geleden, maar de afgelopen vijf jaar zijn de problemen toegenomen. Behalve de betere prijs is er nog een voordeel: de bladeren, die de trommels van de suikerfabrieken kunnen beschadigen, hoeven niet met de hand verwijderd te worden.

Volgens de krant is geen enkele overheidsdienst zich bewust van het probleem. Of nog erger: ze kijken een andere kant op. De dorpelingen zeggen dat de sleutel voor de oplossing bij de drie suikerfabrieken in het gebied ligt. Als ze stoppen verbrande stengels te kopen, is de ellende geleden. De dorpelingen zijn dan ook vastbesloten samen met consumentengroepen de fabrieken onder druk te zetten.

De suikerbedrijven, die zeggen milieuvriendelijk te zijn, zouden naar hun eisen moeten luisteren, aldus het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post. (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

Makkasan

Lease van 99 jaar niet voor particuliere sector

31 januari – Follow-up op het bericht Landlease van 99 jaar stuit op bezwaren (28 januari). Staatssecretaris Wisudhi (Financiën) zegt dat de voorgenomen verlenging van 50 naar 99 jaar, wanneer overheidsland wordt geleasd, niet geldt voor de particuliere sector.

De staatssecretaris weerspreekt de kritiek dat de regering de particuliere sector toestaat voor een periode van 99 jaar land te leasen en landbouwgronden beschikbaar wil maken voor buitenlandse investeerders. Alleen overheidsdiensten kunnen van de langere leaseperiode profiteren.

Tot de wijziging is besloten vanwege de overdracht van 497 rai, eigendom van de Spoorwegen (SRT), aan het ministerie van Financiën dat in ruil daarvoor de gigantische schulden van de SRT ad 61,8 miljard baht overneemt. Het is al vaker gemeld dat de ruil betrekking heeft op een braakliggend terrein bij station Makkasan. 150 rai wordt ontwikkeld als openbaar park, 30 rai is bestemd voor een museum en 317 rai wordt commercieel te gelde gemaakt. (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

O, wat kan ik genieten van columnist Kong Rithdee

Prayuth wijst met zijn vinger31 januari – Weer met veel genoegen de wekelijkse column van Kong Rithdee gelezen, als altijd eloquent en doorspekt met tongue in cheek terzijdes.

Ditmaaal fileert hij genadeloos het Photobook Infographics: Government for the People, een 104 pagina’s tellende ‘hutspot van zelfbevredigende krantenknipsels’. Het bevat tientallen foto’s van Prayut ‘altijd grijnzend, altijd naar iets wijzend, altijd iets wetend dat wij niet weten, zoals het geheim om dit autokerkhof van ons te redden van zijn ondergang’.

Willekeurig enkele vileine quotes: .
• Dit document met de merkwaardige titel voelt als een stripalbum met een verkeerd kleurenschema.

• Ongeacht haar feitelijke bijdrage aan het land, dient de regering haar hele communicatie strategie te herzien.

• Om te beginnen heb je goede foto’s nodig voor een fotoalbum. Wat we hier hebben, is een medley van poeslieve politiefoto’s of korrelige PR clichés.

• Het communicatieteam dient te begrijpen dat foto na foto van de premier, doorgaans twee op één pagina, in strijd is met alles wat op de grafische school wordt onderwezen.

• Afgezien van de inhoud is de wijze, waarop het hele ding is ontworpen, samengesteld en gepresenteerd, een slordig gemaakt pamflet, onaantrekkelijk en niet inspirerend.

• De regering laat keer op keer zien hoe onhandig ze is en geen voeling heeft met de manier waarop mensen spreken, denken en informatie opnemen.

• Van de wekelijkse tv-preek [het saaie praatje van premier Prayut op vrijdagavond] tot het nieuwe fotoalbum is het duidelijk dat de regering erin slaagt slechts één persoon te overtuigen van haar grootheid: zichzelf.

O, wat kan ik genieten van die man! (Bron: Bangkok Post, 30 januari)

Het document is te vinden op www.thaigov.go.th/pdf/infographics.pdf

Vice-premier: Wees niet bevreesd voor nieuwe grondwet

31 januari – Vrees niet, want ik verkondig u grote blijdschap (Lukas 2:10). Is het blasfemie wanneer ik met dit bijbelwoord begin? Maar de kop van het openingsverhaal vandaag op de voorpagina van Bangkok Post deed me denken aan de geboorteaankondiging van OLH door de aartsengel Gabriël. BP kopt namelijk: People ‘need not fear’ the new charter.

Met ‘new charter’ wordt de ontwerp-grondwet bedoeld die vrijdag is gepresenteerd. Wekenlang heeft een commissie zich over de tekst gebogen, proefballonnetjes opgelaten en het onverenigbare proberen te verenigen, want de (politieke) scheidslijnen in Thailand zijn scherp: rood vs geel, stad vs platteland, rijk vs arm, studenten vs junta, boeren vs elite.

Of de nieuwe grondwet, die in een referendum aan de bevolking wordt voorgelegd ‘grote blijdschap’ zal brengen, valt nog te bezien. Vice-premier Wissanu probeert alvast zorgen weg te nemen dat de grondwet de macht van toekomstige burgerregeringen zal beperken en dat extra bevoegdheden voor toezichthoudende organen nodig zijn om een ‘crisis panel’* te voorkomen.

Wissanu zegt dat geen enkele grondwet ter wereld, ook voorgaande Thaise grondwetten niet, ‘volledig democratisch’ is. De ontwerp-grondwet versterkt onafhankelijke organen en elimineert de behoefte aan een crisis panel. Die organen zijn het Constitutionele Hof, de National Anti-Corruption Commission, de Kiesraad, de National Human Rights Commission en de Ombudsman. ‘Ze hebben specifieke taken en kunnen niet in het werk van de regering ingrijpen. Geen enkel orgaan heeft excessieve taken.’

Volgens Wissanu pakt de nieuwe grondwet drie problemen aan die het land benadelen: een gebrek aan discipline, lakse toepassing van de wet en wijdverspreide corruptie. De wet geeft duidelijk aan wat als corrupt en immoreel wordt beschouwd en introduceert ‘mechanismen’ die effectief corrupte mensen uit de politiek houdt. De NACC krijgt meer bevoegdheden en de anti-corruptiewet zal strengere straffen bevatten.

Voormalig regeringspartij Pheu Thai zegt bij monde van secretaris-generaal Chawalit dat de nadruk op corruptiebestrijding misleidend is. De ontwerp-grondwet helpt de coupplegers om de macht over te dragen aan mensen die ze vertrouwen. Concreet: NCPO-leden mogen zich verkiesbaar stellen en het draconische artikel 44 blijft van kracht dat het NCPO-hoofd [Prayut dus] absolute macht verleent. Politieke partijen worden verzwakt, meent Chawalit. De grondwetcommissie dient het ontwerp te wijzigen om te voorkomen dat het sneuvelt in het referendum en dan zou 3 miljard baht over de balk gegooid zijn, zegt hij.

Dinsdag buigt het kabinet zich over de ontwerp-grondwet. Eind maart moet de definitieve tekst klaar zijn, waarna het ontwerp in een referendum aan de bevolking wordt voorgelegd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

* De term crisis panel verwijst naar de eerste ontwerp-grondwet die gesneuveld is, onder andere omdat die de vorming van een panel mogelijk maakte dat in tijden van politieke crises de macht kon overnemen. Een soort legitieme coupe dus.

CENSUUR!

31 januari – Laten we het beestje maar bij zijn naam noemen: CENSUUR. Maar het zal niet lukken: Google heeft al geweigerd op het verzoek van het Media Reform Committee (MRC) van de NLA in te gaan. Volgende maand praat de commissie met Facebook en Line eveneens over het verwijderen van ‘illegale’ of ‘niet-constructieve’ content of berichten met kritiek op het koningshuis.

De uitkomst is niet zo moeilijk te voorspellen want alleen wanneer de rechter daartoe opdracht geeft, verwijderen de social media tekst en/of foto’s. De enige mogelijkheid die de overheid heeft, is de gehele website te blokkeren, maar dan zou het land te klein zijn.

Dat de overheid het internet aan banden wil leggen, is al langer duidelijk. Vorig jaar werd het idee gelanceerd een single gateway voor al het internationaal internetverkeer in te stellen. Eveneens vorig jaar werd de Cyber Security Act gepresenteerd, die volgens coördinator Arthit van het Thai Netizens Network neerkomt op ‘online staat van beleg’.

Uit een uitgelekte brief van het ministerie van ICT bleek dat het ministerie van ICT de diensten van het Italiaanse bedrijf Hacking Team had ingeroepen. Dat bedrijf verkoopt software om privé gegevens te onderscheppen.

De woordvoerder van het MRC ontkent dat de commissie erop uit is juridische procedures te omzeilen. Google zou alleen gevraagd zijn berichten sneller na een rechtbankbevel te verwijderen. Facebook en Line gaat hetzelfde gevraagd worden.

Zeezigeuner verzamelt schelpen op het strand van Rawai

Phuket: DSI steunt de zeezigeuners tegen bedrijf

31 januari – Bangkok Post opent vandaag met een bericht dat gisteren al op de website van de krant stond en onder de titel DSI: De zeezigeuners hebben de oudste rechten in Nieuws uit Thailand stond. Omdat het krantenbericht geen nieuwe informatie bevat, kan ik volstaan met bovenstaande foto waarop een zeezigeuner schelpen zoekt op het strand van Rawai (Phuket) en een korte samenvatting.

Dinsdag praten de autoriteiten van Phuket met de zigeuners en het bedrijf dat hen wil verdrijven van een stuk land van 33 rai waardoor de toegang tot de begraafplaats van de zigeuners wordt geblokkeerd. [Volgens eerdere berichten maakte de begraafplaats waar de voorouders liggen begraven, deel uit van de 33 rai] De zigeuners krijgen steun van de DSI, want die heeft aanwijzingen dat de eigendomsbewijzen, die het bedrijf zegt legaal te hebben verkregen, illegaal zijn. De National Human Rights Commission bezoekt morgen het gebied.

Eerdere berichten:
30 januari: DSI: De zeezigeuners hebben de oudste rechten
29 januari: Kort nieuws
28 januari: Kort nieuws

Regering prijst rijstboeren voor medewerking

31 januari – Schouderklopje van de regering voor de boeren die vanwege het tekort aan water ervan afgezien hebben off-season rijst te planten, de zogenaamde tweede oogst. Vier miljoen rai, de helft van wat gebruikelijk is, is daardoor niet beplant met rijst.

Premier Prayut zegt, aldus de regeringswoordvoerder, dat veel boeren begrip hebben voor de ernst van de droogte en coöperatief zijn. Ze zijn overgestapt op gewassen die minder water vereisen, zoals bonen, ze houden vee of kippen en kweken in ondiep water vissen in manden. Dat is gebleken uit luchtverkenningen.

Veel boeren maken, zegt de woordvoerder, ook gebruik van het werkgelegenheidsprogramma van de overheid dat voorziet in banen, onder andere bij het baggeren van kanalen. Er zouden 400.000 banen zijn gecreëerd.

Niet alle boeren hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering van gewas te wisselen. Ze krijgen geen overheidssteun wanneer hun oogst mislukt. Het RID heeft herhaalde malen gewaarschuwd dat alleen water wordt geleverd voor huishoudelijk gebruik. (Zie ook de pagina Rijst 3)

‘Junta steeds intoleranter’

31 januari – De junta is paranoia en wordt in toenemende intolerant, zeggen academici en mensenrechten experts. Ze verspilt schaarse middelen om zichzelf te beschermen ten koste van de socio-economische stabiliteit van het land.

Als voorbeeld noemen ze de arrestatie van een man op donderdag op beschuldiging van overtreding van de Computer Crime Act omdat hij de muziekvideo For Our Beloved Uncle op Line heeft gedeeld. In de video zou premier Prayut bespot worden. Prayut haalde vorige week uit naar historicus Nidhi van de Chiang Mai universiteit vanwege zijn artikel ‘Waartoe dient het leger?’. En eerder arresteerde de junta studenten die onderzoek wilden doen naar vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park.

De critici zeggen dat de houding van de regering het politiek en economisch vertrouwen van de internationale gemeenschap in Thailand kan benadelen. ‘Zelfs wanneer het land zich in een noodsituatie bevindt, moeten elementaire mensenrechten worden beschermd – dat is universeel’, zegt NHRC-lid Angkhana.

Vakbondsman Jittra zegt: ‘Gewone mensen willen dat de regering zich concentreert op het oplossen van economische en sociale problemen.’

Anusorn Unno (Thammasat universiteit) wijst op het gebruik van artikel 44 op grond waarvan academici van de Ching Mai universiteit zijn beschuldigd van overtreding van het samenscholingsverbod en soldaten een inval hebben gedaan in het huis van een gepensioneerd historicus in Nonthaburi. Het artikel dat premier Prayuth absolute macht verleent, maakt het regime ‘gesloten en onaanraakbaar’.

‘Aanhoudingen zullen op het regime terugslaan. Tot nu toe was de weerstand tegen de junta redelijk mild. Het was niet meer dan maatschappelijke ongehoorzaamheid. Maar de slechte aanpak van ontevreden stemmen schaadt alleen maar het image van de junta en ondermijnt verder haar legitimiteit.’

Bij welke gelegenheid dit allemaal werd gezegd, wordt niet vermeld in het artikel.

Kort nieuws zondag 31 januari

– Follow-up op het bericht over de ontwerp-grondwet, waarvan de tekst vrijdag bekend is gemaakt. Politieke partijen die in de toekomst campagne voeren, zijn voortaan verplicht de Kiesraad te informeren hoe ze hun plannen denken te financieren wanneer ze aan de macht zijn.

[Een regel die duidelijk geïnspireerd is op de projecten die Pheu Thai bij de vorige verkiezingen beloofde, zoals het hypotheeksysteem voor rijst, de subsidie op de aanschaf van een eerste auto en huis en de tablet computers voor leerlingen.]

‘Het principe van deze eis is niet om populistisch beleid te verbieden, maar om er zeker van te zijn dat overheidsgeld niet wordt uitgegeven aan projecten die het land schaden’, zegt de secretaris van de grondwetcommissie. De partijen moeten in hun rapportage aan de Kiesraad ook aangeven wat de concrete voordelen van hun plannen zijn.

De secretaris zegt dat voorgaand regeringsbeleid geleid heeft tot een overproductie van enkele agrarisch producten, omdat de boeren geen acht sloegen op de marktvraag. Als gevolg daar duikelde de prijs van die producten. (Zie verder pagina Grondwetwijziging)

– De politie van Hat Yai (Songkhla) heeft vrijdagavond deelgenomen aan een klopjacht op illegale gokhallen, waarmee ze goed hoopt te maken dat ze drie jaar geleden bij een soortgelijke inval in een gokhal passief bleef. Naar aanleiding daarvan zijn agenten disciplinair gestraft of overgeplaatst.

De klopjacht van vrijdag werd geleid door leger en bestuursambtenaren. 150 gokkers werden gearresteerd; tevens werden gokspullen, vuurwapens en 11 miljoen baht aan contant geld in beslag genomen.

Eén van de casiono’s zou geëxploiteerd worden door een ex-politicus. In het andere casino zijn schuldbekentenissen voor 36 auto’s en 98 motorfietsen gevonden. De politie noemt de goktent sophisticated omdat de gokkers er  van eten en drank werden voorzien.

– De FDA gaat in opdracht van de gemeente Bangkok restaurants strenger controleren op het serveren van rauwe vis, nadat tien eters in een Japanse eetgelegenheid in Bangkok voedselvergiftiging hadden opgelopen door het eten van zalm die was besmet met een bacterie (vibro cholerae). De FDA waarschuwt ook dat restauranthouders die onrein voedsel op tafel zetten of in wiens zaak de hygiëne onvoldoende is, het risico van twee jaar gevangenisstraf lopen.

De gemeente zegt dat zaken die in de fout gaan, zeven dagen de tijd krijgen om verbeteringen aan te brengen. Als dat niet gebeurt, worden ze gesloten. Volgens het adjunct-hoofd van het Health Department serveren duizend eetgelegenheden in Bangkok rauwe vis. Het Medical Health Department adviseert het eten van rauwe vis te beperken. Vis geïmporteerd uit Japan is doorgaans vrij van parasieten en ziektekiemen.

– De dertig werknemers van het failliet verklaarde bedrijf Thamart Store Corporation krijgen steun van het Department of Labour Protection and Welfare. Het groothandelsbedrijf dat de Sampheng markt in Bangkok bevoorraadt, sloot vorige week zijn deuren. De werknemers hebben nog salaris tegoed. Als ze ontslagen zijn, hebben ze recht op compensatie, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal dienstjaren.

– Tijdens een inval van vijftig agenten op een gekostumeerd feest in een nachtclub in Pattaya zijn vrijdagnacht [dus buiten de toegestane openingsuren] 32  minderjarigen aangehouden omdat ze alcohol gebruikten. Zeven teenagers testten positief op het gebruik van drugs. In de club waren zo’n tweehonderd personen aan het feestvieren. De nachtclubeigenaar is aangehouden. Indien de gouverneur van Chon Buri akkoord gaat, wordt de club vijf jaar gesloten.


 

TPP

Studie: Aansluiting bij TPP gunstig voor economie

30 januari – Aansluiting van Thailand bij het Trans-Pacific Partnership is goed voor de economische groei van het land , maar leidt ook tot grotere concurrentie en hogere uitgaven voor de gezondheidszorg en medicijnen. Het Panyapiwat Institute of Technology heeft berekend dat het bruto binnenlands product met 0,77 procent stijgt en met 1,06 procent wanneer ook Indonesië en de Filipijnen aanschuiven.

De meeste voordelen plukken Thailand’s belangrijkste industrieën van de handelsovereenkomst zoals de automobielindustrie, elektronica, computers, textiel en kleding en andere gerelateerde industrieën, die de regering wil steunen, zegt directeur-generaal Sitinart van het Trade Negotiation Department.

Haar eindconclusie luidt dat het land meer voordelen dan nadelen ondervindt van aansluiting. Naar die nadelen, zoals aangescherpte intellectuele eigendomsrechten, gaat nader onderzoek worden gedaan om te zien welke maatregelen nodig zijn om de negatieve gevolgen te verzachten.

Die nadelen zijn trouwens al lang bekend en breed uitgemeten in de media. Medicijnen worden duurder, de ontwikkeling van generieke medicijnen wordt bemoeilijkt en de verkoop van zaden komt exclusief in handen van grote agrobedrijven, om er enkele te noemen.

Het onderzoek van het instuut vond plaats in opdracht van het ministerie van Handel. Het ministerie maakte onlangs bekend gesprekken te hebben gevoerd met het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector. Die zouden allemaal in het algemeen een voorstander zijn van aansluiting.

De Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) vindt dat Thailand ook lid moet worden van het RCEP om eventueel verlies van handels- en investeringsmogelijkheden te voorkomen. Recent bepleitte een researcher van het TDRI in de krant dat Thailand zich beter kan richten op de Aseanlanden. Zie het bericht van 20 januari: Commentaar: Thailand moet een handelsnatie worden. (Zie verder de pagina Trans-Pacific Partnership voor alle voorgaande berichten) (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

• Het Trans-Pacific Partnership (TPP) is een handelsovereenkomst van twaalf landen, geleid door de VS. De Aziatisch leden zijn Japan, Singapore, Maleisië, Vietnam en Brunei. De economieën zijn goed voor 40 procent van de wereldhandel. De overeenkomst is in oktober 2014 getekend, maar moet nog door alle landen geratificeerd worden.

• Het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bestaat uit de tien Aseanlanden plus Australië, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. De zestien landen vertegenwoordigen 29 procent van de wereldhandel.

Nieuw keurmerk: Made in Asean

30 januari – ‘Made in Asean’ moet een keurmerk worden dat borg staat voor de kwaliteit van het product ongeacht het land waarin het is gemaakt. Wanneer producten dezelfde kwaliteit hebben leidt dit tot lagere productiekosten en tot betere uitwisselbaarheid in de productieketen.

Initiatiefnemer Japan External Trade Organisation (Jetro) heeft zich voorgenomen de ontwikkeling van vakbekwaamheid van ondernemers in buurlanden te coördineren en hun management kwaliteiten te vergroten zodat producten voldoen aan internationale eisen. Thailand en Asean-leden hebben zich aangesloten bij het initiatief van Jetro om het keurmerk te realiseren.

Vorige maand kwam Jetro met het ministerie van Handel overeen om kleine en middelgrote bedrijven op een hoger plan te brengen, met name het One Tambon One Product programma (Otop). Begonnen wordt met aardewerk uit Lampang. Jetro beloofde ook de uitbreiding van de Thaise dienstensector in Japan te steunen.

Minister Apiradi (Handel) denkt dat het Made in Asean keurmerk zou kunnen gelden voor elektronica, elektrische apparaten, kleding, meubels en cosmetica.

Otop is een programma, ontwikkeld tijdens de regering Thaksin, dat tot doel heeft tambons zich op één product te laten concentreren, wat de kwaliteit ten goede zou komen. De centrale organisatie helpt met marketing. Het land telt een aantal Otop-winkels en er worden regelmatig beurzen en markten gehouden. (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

GrabExpress

Grab is meer dan GrabTaxi

30 januari – GrabTaxi heet voortaan Grab, want het bedrijf doet veel meer dan een taxibedrijf exploiteren. Behalve GrabTaxi heb je GrabCar (auto’s), GrabBike (motorfietsen), GrabHitich (auto pooling) en GrabExpress (bezorgdienst; foto). Ze zijn allemaal te regelen via dezelfde app.

Grab is nu beschikbaar in 28 steden in zes Zuidoost-Aziatische landen met meer dan 200.000 chauffeurs. Onlangs is de app vernieuwd: die bevat nu live tracking en flash features. In juni wordt GrabPay geïntroduceerd zodat ook met een creditcard kan worden betaald.

Ik zal mijn lieve lezers verder niet overvoeren met al het cijfermateriaal dat in het bericht wordt genoemd, maar volsta met de mededeling dat Thailand voor Grab een van de grootste potentiële markten in Zuidoost-Azië is, met name GrabTaxi. (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

Hoge verwachtingen van groei toerisme

30 januari – Het zal wel geen nattevingerwerk zijn, maar gebaseerd op degelijk marktonderzoek, maar opvallend is het wel. De hotelketen Carlson Rezidor Hotel Group wil tot 2020 het aantal hotels verdubbelen: van de huidige vier in Bangkok naar acht in Bangkok, Hua Hin, Pattaya en Phuket. Het hotel in Bangkok gaat in het tweede kwartaal open.

‘Thailand heeft nog een groot potentieel voor het toerisme en door de Asean Economic Community zal het intra-regionaal toerisme toenemen dankzij betere verbindingen en infrastructuur’, zegt Thorsten Kirschke, directeur Azië-Pacific.

Na de terugval in 2014 is het toerisme weer volop op stoom. Vorig jaar werd Thailand overstroomd met 30 miljoen toeristen, meer dan de target van 28,8 miljoen. De World Travel and Tourism Council in Londen voorspelt dat het Thais toerisme tussen 2015 en 2025 met 6,7 procent per jaar zal toenemen. In 2024 werken 3,4 miljoen werkers in de toerismesector, een stijging met 54,5 procent vergeleken met 2014.

Carlson Rezidor is niet bevreesd voor een overaanbod aan kamers in Bangkok. Binnenkort wordt haar nieuwe Radison Red lifestyle hotelmerk geïntroduceerd in Thailand. Het merk maakte vorig jaar zijn jaar zijn debuut en is nu het snelst groeiende label van het bedrijf dankzij een design-driven appeal. Het bedrijf verwacht tegen 2020 60 hotels onder dit merk te exploiteren, waarvan de helft in Azië-Pacific.

Nog twee hotels erbij
L&H Hotel Management Co, dochter van het vastgoedbedrijf Land & Houses Plc, opent tot 2018 twee luxe hotels in Bangkok en Pattaya. Ook dit bedrijf heeft hoge verwachtingen van de groei van het toerisme, gezien de scherpe stijging vorig jaar naar 30 miljoen toeristen. Het hotel in Bangkok gaat eind dit jaar open en in Noord-Pattaya in 2018. In Bangkok heeft het bedrijf al drie hotels.

Het nieuwe Grande Centre Point Sukhumvit 55 hotel in Thong Lor (Bangkok) krijgt 442 kamers. Een overnachting kost gemiddeld 4.200 baht. Doelgroep zijn kwaliteits toeristen. Directeur Suwanna verwacht een sterke groei van toeristen uit China, Japan, India en Zuid-Korea. Ze denkt dat de toeristenstroom uit de landen van de eurozone blijft dalen. (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

Weer een mager jaar voor autoverkopen, verwacht Honda

30 januari – Honda Automobile (Thailand) heeft geen hoge verwachtingen van de verkoop dit jaar gezien de slappe economie en een nieuwe accijns. De Japanse automaker denkt dat haar verkoop gelijk blijft aan die van vorig jaar met 110.000 voertuigen.

Nieuwe BR-V van Honda gepresenteerdIn het vierde kwartaal wierp de accijnsverhoging al haar schaduw vooruit. De verkoop steeg met 15.000 wagens wat ten koste van de verkoop dit jaar gaat. In december schoot de verkoop met 13,3 procent op jaarbasis omhoog naar 101.424 auto’s. Het was de eerste keer in twee jaar dat de verkoop in één maand boven de 100.000 uitkwam. [Deze cijfers hebben betrekking op de totale autoverkoop.]

De Federation of Thai Industries zegt dat de autoverkoop vorig jaar met 9,33 procent is gedaald naar 799.592 voertuigen. De koopgolf in december werd grotendeels veroorzaakt door de prijsverhogingen die dit jaar zijn te verwachten als gevolg van de hogere accijns.

De nieuwe belasting is gebaseerd op de uitstoot van kooldioxide, comptabiliteit met E85-gasohol en brandstofefficiëntie en niet meer met motorvermogen. De maatregel heeft tot doel de productie van eco-wagens en wagens die op E85 kunnen rijden, te stimuleren. De accijns varieert van 30 tot 40 procent afhankelijk van de CO2-emissie. Op de ‘groene’wagens wordt 5 of 12 tot 14 procent geheven.

De wagens die duurder worden, zijn grote pickup trucks, personensuto’s, pickup passagiers voertuigen (PPV’s) en SUV’s. De verkoop van die laatste twee steeg vorig jaar respectievelijk met 42 en 37 procent.

Honda is in Thailand de grootste autoverkoper met een marktaandeel van 14 procent, gevolgd door Toyota (33,3 pct) en Isuzu (18 pct). (Bron: Bangkok Post, 29 januari)

Op de foto de nieuwe BR-V SUV van Honda, een wagen met een 1,5 liter motor, kleiner dan de andere twee Honda-modellen. Honda verwacht dat de verkoop van kleine en middelgrote SUV’s dit jaar stijgt ondanks de verhoging van de accijns.

Rawai strand met boten van zeezigeuners

DSI: De zeezigeuners hebben de oudste rechten

30 januari – Het bedrijf heeft eigendomsbewijzen en wil er villa’s bouwen, maar de zeezigeuners hebben de steun van de DSI in de strijd om een stuk grond van 33 rai in Phuket waar ze al generaties lang wonen. DSI-hoofd Prawut zegt dat die bewijzen 60 jaar geleden illegaal* verkregen zijn.

Het conflict escaleerde deze week toen een groep mannen de weg naar het omstreden gebied blokkeerden met beton- en rotsblokken en de zigeuners met stokken te lijf gingen. De bouwwerkzaamheden startten dinsdag.

De DSI zegt over voldoende bewijs te beschikken dat het land al een eeuw door de zigeuners wordt bewoond. Botjes van hun voorouders, die zijn opgegraven, wijzen daarop. [Volgens een eerder bericht zou DNA-onderzoek dat hebben uitgewezen] . De DSI wil het Fine Arts Department inschakelen om de botjes te onderzoeken.

Een tweede belangrijk bewijs komt van de Wat Sawang Arom school. Tien zigeuners die er op school zaten, zijn nog in leven. Wijlen koningin-moeder verleende hen destijds achternamen.

‘Wat we hebben gevonden’, zegt Prawut, ‘moet voldoende zijn om aan de rechtbank voor te leggen zodat ze hun rechten terugkrijgen.’ Het is overigens niet de eerste keer dat zeezigeuners hulp krijgen van de DSI. Eerder hielp de DSI zigeuners in Phangnga en op de eilanden Lipe en Phi Phi. (Bron: website Bangkok Post, 29 januari; in de krant vandaag geen woord over dit onderwerp)

* Een bekende uitdrukking luidt: This Is Thailand, hetgeen betekent dat alles te regelen valt in Thailand mits je met geld schuift. Niet voor niets staat Thailand in de Corruption Perception Index van 2015 (CPI), op een ranglijst van 168 landen op de 76e plaats met een uiterst lage score van 34. Zie het bericht van 28 januari: Thailand behoudt lage score op corruptie-index.

Eerdere berichten:
29 januari: Kort nieuws
28 januari: Kort nieuws

Verkiezingen mogelijk uitgesteld tot 2018

30 januari – De verkiezingen, die een eind moeten maken aan het militaire bewind, worden mogelijk pas in 2018 gehouden en niet medio volgend jaar zoals de routekaart van de junta voorschrijft. Die vrees uiten ‘politieke waarnemers’ [namen ontbreken, zelfs quotes]. Uitstel is onvermijdelijk wanneer het de grondwetcommissie (CD) niet lukt de vereiste tien organieke wetten op tijd klaar te hebben. In dat geval moet er een nieuwe CDC worden gevormd.

Bangkok Post doet vandaag met haar openingsverhaal weer een groot beroep op het vertrouwen dat de lezers in de krant hebben. Alleen CDC-voorzitter Meechai komt aan het woord, die de ontwerp-grondwet gisteren presenteerde, en in een korte eind-alinea voormalig Pheu Thai parlementslid Worachai Hema. Hij denkt zelfs dat het ontwerp zo geschreven is dat het wel afgewezen moet worden in het geplande referendum. Worachai verdenkt Prayut ervan dat die daarna artikel 44 van de interim-grondwet gebruikt om een door het leger beheerste regering te vormen.

Kernpunten van de nieuwe grondwet zijn volgens Meechai de versterkte strijd tegen corruptie, garanties voor begrotingsdiscipline en mechanismen om de macht van de overheid te controleren. Onafhankelijke organen krijgen echter geen extra bevoegdheden; de grondwet geeft alleen aan wat beschouwd wordt als corruptie en ethische overtredingen.

In bijgaand kader de belangrijkste artikelen van de 270 artikelen. Hopelijk is later een grotere versie beschikbaar, maar het beeld kan ook vergroot worden met Ctrl+ en verkleind met CTRL-. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging)

Fraudezaak: Onderwijsminister is not amused

30 januari – Twee mannen, van wie één maandag is gearresteerd, hebben geschermd met de naam van belangrijke regeringsfiguren in een gevalletje van fraude. Minister Dapong (Onderwijs) die genoemd is, is er niet van gediend. Hij gaat aangifte doen tegen personen die op deze manier proberen anderen op te lichten. [De formulering in de krant is erg vaag.]

De aangehouden Dejcharas Charnwirat, ex-adviseur van de voormalige directeur van de Marketing Organisation for Farmers (MOF), en legerkolonel Jirasak die voortvluchtig is, hebben slachtoffers wijs gemaakt dat ze dankzij hun contacten rijst van lage kwaliteit voor een appel en een ei uit de regeringsvoorraad  konden kopen. Ze zeiden ook contracten te kunnen regelen voor de aanleg van CCTV en projecten van het Local Administration Department.

Dejcharas werd in juni 2014 door de MOF-directeur als adviseur ontslagen wegens ‘verdachte activiteiten’. De MOF-directeur is thans voorzitter van een werkgroep voor de onderwijsminister. Snapt u de verbanden? Ik weet niet of de genoemde legerkolonel dezelfde is die betrokken is bij het Rajabhakti park schandaal, waar bronsgieterijen zijn afgeperst. [Ik heb in eerdere berichten nooit zijn naam gebruikt]

De MOF-directeur vertelde gisteren in een radio-interview dat zowel Dejcharas als de kolonel zijn adviseur waren toen hij nog directeur was. Ook de kolonel vloog in juni 2014 de laan uit.

Voor alle volledigheid: De MOF is een van de twee organisaties die in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck de rijst van boeren opkochten en opsloegen. (Zie ook pagina Rijst 3)

RID: Er is genoeg water in ’t droge seizoen

30 januari – De watervoorraad in de grote stuwmeren die de Chao Phraya van water voorzien, is voldoende om gedurende het droge seizoen huishoudens in het stroomgebied van de rivier van leidingwater te voorzien, zegt het Royal Irrigation Department (RID). Het volume bedraagt 4,2 miljard kubieke meter water, een hoeveelheid waarmee mei kan worden gehaald wanneer het regenseizoen begint. Er is ook geen gevaar voor indringend zout zeewater in de rivier.

Volgens RID adjunct-hoofd Suthep is de huidige droogte minder ernstig dan in 1994, toen het land kampte met een groot watertekort. Maar hij erkent dat de waterreserves gering zijn doordat het niet voldoende geregend heeft.

In het bericht nog veel meer details over de watersituatie, maar die zijn nogal gedetailleerd en technisch van aard, dus die laat ik onvermeld. Verder zoals gebruikelijk in BP oud nieuws over het boren van artesische bronnen, waterleveranties aan bewoners in door droogte getroffen gebieden en de plaatsing van waterpompen. Ook noemt het bericht plannetjes voor de lange termijn zoals het baggeren van kanalen en herstel van bossen die water absorberen wat overstromingen voorkomt. (Zie ook pagina Rijst 3)

Drugsverdachten Ang Thong

Kort nieuws zaterdag 30 januari

– Het krijgt altijd ruime aandacht in de krant: de arrestatie van drugsverdachten. De berichten gaan meestal vergezeld van een foto met als standaardbeeld: de verdachten achter een tafel waarop de buit ligt en achter hen een rijtje agenten. De verdachten kijken zelden schuldbewust; eerder zijn ze kwaad op zichzelf dat ze tegen de lamp zijn gelopen. [Dit bedenk ik] De berichtgeving is pure propaganda om de indruk te wekken dat de politie korte metten met de drugshandel maakt. Nooit lees je dat de drugsstrijd dweilen met de kraan open is.

Dit ter inleiding van de aanhouding van drie verdachten in Wiset Chai Chan (Ang Thong). Op de tafel liggen 90.000 methamphetamine pillen en 700 gram crystal meth. De politie hield de verdachten donderdagmiddag aan op een parkeerterrein, waar de drugs werden overgedragen. De politie zegt dat het drugsnetwerk meer dan een miljoen pillen heeft geproduceerd ter waarde van 200 miljoen baht. In de woning van de verdachten is apparatuur gevonden voor de drugsproductie alsmede andere benodigdheden.

– In het holst van de donderdagnacht zijn vijf (verdoofde) tijgers uit de tijgertempel in Kanchanaburi gehaald door tempelpersoneel en DNP-ambtenaren. De tijgers zijn naar twee wildlife breeding centra in Ratchaburi gebracht. Wat de reden is van de geheimzinnigheid is me niet duidelijk.

Over de 147 tijgers in de tempel woedt al jarenlang een verwoede strijd tussen de tempel en de DNP.  De tempel ging eerder akkoord met de verhuizing van 70 tijgers, mits ze er 77 mocht houden in een dierentuin die in aanleg is.

De tempel is naar de rechter gestapt en eist een bedrag van 147 miljoen baht plus 7,5 procent jaarlijkse rente voor de tijd dat ze voor de tijgers heeft gezorgd. Voor zover ik me kan herinneren zeggen dierenliefhebbers dat de dieren er worden uitgebuit. Toeristen is geadviseerd de tempel te mijden.

– Het woord is niet eerder gevallen in de berichtgeving over de dood van de voormalige abt van Wat Sa Ket in Bangkok (bekend van de Golden Mount): moord. Tot nu toe meldde de krant dat de abt door ophanging suïcide had gepleegd. Maar de politie acht moord blijkbaar ook denkbaar; ze wacht de resultaten af van het forensisch onderzoek alvorens een definitieve conclusie te trekken.

Het onderzoek heeft betrekking op twee brieven van de abt en een slaappil die hij uren voor zijn dood had genomen. De inhoud van de brieven roept bij de politie vragen op [de details laat ik achterwege]. De politie heeft in de kamer van de abt ook vingerafdrukken verzameld en bekijkt beelden van bewakingscamera’s die in de tempel hangen. In het post mortem onderzoek van het Institute of Forensic Medicine zijn geen aanwijzingen gevonden van de betrokkenheid van anderen.

Zie verder het bericht van 26 januari: Oud-abt Wat Sa Ket pleegt suïcide en Kort Nieuws van woensdag.

– Boeren, rijstpellers en exporteurs werken aan een productieplan dat de naam mega farm project heeft gekregen. Gisteren vergaderde een werkgroep voor de vierde maal over het plan, dat tot doel heeft de productiekosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. [Hoe, zegt het bericht niet]

De Thai Agriculturist Association heeft de regering gevraagd renteloze leningen te verstrekken aan boeren die meedoen. Een bedrag van 40 miljard baht is nodig om de 570.000 deelnemende boeren te helpen.

Het ministerie van Landbouw heeft in Uttaradit en in Nakhon Si Thammarat al een proefproject gedaan met als resultaat dat de productiekosten daalden. Het ministerie van Handel bekijkt of iets gedaan kan worden aan de prijs van kunstmest en pesticides. (Zie ook pagina Rijst 3)

– Het lichaam van een 73-jarige Deense vrouw die donderdagavond op de Koh Chang veerboot overboord was gevallen, is gisterochtend gevonden. De vrouw viel duizend meter vanaf de Dan Kao pier van boord. De kapitein had nog rechtsomkeer gemaakt maar kon haar in het donker niet vinden.

– De Royal Thai Armed Forces willen hun image oppoetsen want een public relations team van drie personen is gevormd om de bevolking voor te lichten over beleid en missies van de RTAF. [Meer meldt de krant niet]

– Volgende week krijgt Thailand bezoek van de Indiase vice-president. Hij blijft drie dagen en mag op audiëntie komen bij prinses Sirindhorn. Verder bezoekt hij door het koningshuis geïnitieerde projecten en hij praat uiteraard met premier Prayut.

– Verkopers die illegaal achter de historische Wihan Phra Mongkhon Bophit in Ayutthaya handel drijven moeten er verdwijnen. Het gebied waar ze staan heeft de werelderfgoed status van Unesco. De autoriteiten bieden hun een plaats aan 1 kilometer verder bij het oude gemeentehuis. De verkopers zijn teugen. Volgende maand vergaderen de betrokken autoriteiten over de verhuizing.

– Driehonderd gezondheidswerkers, werkzaam in lokale klinieken, en vertegenwoordigers van veertien gezondheids voorlichtingsnetwerken hebben gisteren voor het kantoor van de Civil Service Commission in Bangkok gedemonstreerd en er een brief overhandigd voor premier Prayut. Ze vragen de regering een krediet van 10 miljard baht goed te keuren dat bestemd is voor hervorming van de gezondheidszorg in sub-districten. ’s Middags werd eenzelfde brief aan het ministerie van Volksgezondheid overhandigd.

Klinieken en kleine ziekenhuizen in het land kampen met een gebrek aan faciliteiten, een beperkt aantal werkers en een toenemend aantal patiënten. Het geëiste geld is bestemd voor bijscholing en verbetering van de verleende zorg. In de brief wordt ook om een loonsverhoging gevraagd en om wijzigingen van de wet en regelingen om de jongste ontwikkelingen op volksgezondheidsgebied bij te kunnen houden. Het personeel zou daardoor effectiever kunnen werken en betere zorg verlenen. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

– De aanleg van vier dubbelspoorbanen en de verlenging van de Airport Rail Link hebben nu al een vertraging opgelopen van zes maanden na de geplande oplevering in 2019. Contracten zijn nog niet getekend. Het ministerie van Transport gaat in overleg met de betrokken overheidsdiensten om de sokken erin te zetten. Staatssecretaris Omsin (Transport) vindt dat ze sneller informatie moeten uitwisselen. (Zie ook de pagina Spoorwegen)

– Zweedse rechercheurs zijn in Thailand gearriveerd om de politie helpen bij haar onderzoek naar de verdwijning in Thailand van een Zweedse boekverkoper uit Hong Kong die later in China is opgedoken. Hij is een van de vijf personeelsleden van een uitgeverij die in China verboden boeken verkoopt, en de afgelopen maanden zijn verdwenen.

De Apple Daily uit Hong Kong schrijft dat de Zweden het appartement van de Zweed in Hong Kong hebben bezocht, buren hebben ondervraagd en camerabeelden hebben gekopieerd.

De New York meldt nog een verdwijning: die van de Chinese journalist Li Xin. Hij verdween twee weken geleden in Thailand waar hij asiel wilde aanvragen.

– De Royal Thai Air Force (RTAF) heeft geen vrouwelijke piloten in dienst en daar wil ze verandering in brengen om het tekort aan mannelijke piloten te compenseren. In eerste instantie gaan ze transportvliegtuigen besturen. Ze krijgen daarvoor een training plus een training in het besturen van een helikopter op de RTAF basis Don Mueang en Wing 2 in Lop Buri. De RTAF heeft geen plannen om hen bij gevechten in te zetten. Veel mannelijke RTAF-piloten hebben de dienst verlaten voor een beter betaalde baan in de burgerluchtvaart.


 

Sprintje voor hogesnelheidslijn

29 januari – Het venijn zit in de staart als je het mij vraagt. Tot nu toe hebben particuliere bedrijven geen belangstelling getoond voor investeringen in de hogesnelheidslijnen die op het verlanglijstje van de regering staan, want het rendement is te laag. Zo besluit het artikel High-speed rail up for fast track in de krant van gisteren. Als dat zo blijft, heeft het land een probleem want de lijnen moeten gefinancierd worden middels een public-private partnership (PPP).

Yingluck in model hogesnelheidstreinDe PPP-commissie, die beslist of projecten voor deze financieringswijze in aanmerking komen, heeft het ministerie van Transport en de Spoorwegen (SRT) gevraagd de complete haalbaarheidsstudie naar de lijn Bangkok-Rayong (152 miljard baht, 194 kilometer) in te leveren, zodat die op de volgende vergadering kan worden besproken.

De commissie beslist vervolgens of de lijn de fast-track procedure gaat volgen, wat inhoudt dat de goedkeuringsprocedure wordt verkort van de gebruikelijke twee jaar naar acht en een halve maand. Over de lijn Bangkok-Hua Hin meldt het bericht slechts dat het ministerie van Transport die onder hetzelfde regime wil brengen.

De haalbaarheidsstudie is in maart klaar. De commissie wil dat een duidelijk plan wordt gepresenteerd voor de route en de financieringswijze. De PPP-constructie voorziet in drie vormen: Het gehele project particulier gefinancierd, een gesplitste financiering (particuliere sector investeert in het treinsysteem, de overheid in de infrastructuur) en de overheid neemt alle kosten voor haar rekening waarbij de particuliere sector zorg draagt voor de service [?].

Wanneer de Bangkok-Rayong lijn de snelle procedure krijgt, is dit het zesde project met deze financieringswijze. Vijf projecten ter waarde van 334 miljard baht komen al in aanmerking voor een fast-track financiering: drie metrolijnen en twee snelwegen.

De regering heeft haar hoop gevestigd op publieke investeringen in grote infrastructurele projecten om particuliere investeringen te stimuleren zodat ze de plaats van de teruglopende export kunnen innemen als groeimotor van de Thaise economie. Voor dit jaar heeft de regering voor particuliere investeringen een target van 10 procent groei gesteld.

Wanneer de target wordt gehaald, neemt het bruto binnenlands product met 5 procent toe en kan Thailand de middle-income trap ontlopen. (Bron: Bangkok Post, 28 januari) (Zie ook de pagina Spoorwegen)

Foto: Premier Yingluck in oktober 2013 in een model van een hogesnelheidstrein. De aanleg van hogesnelheidslijnen was al een droom van de vorige regering.

Angel child

Angel child pop profiteert van bijgeloof

29 januari – ’t Is een rage, de obsessie met het angels child, een pop ter grootte van een peuter met bovennatuurlijke krachten. De uit China geïmporteerde poppen kosten 2.000 tot 30.000 baht, inclusief bezwering door een monnik. Kopers van nieuwe auto’s laten hen zalven, zodat ze geen ongeluk krijgen.

De obsessie is niets meer dan bijgeloof, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren. Voorbeelden genoeg, zoals volgelingen van de protserige Dhammakaya tempel, die grote bedragen neertellen voor een inscriptie met hun naam in een galerij.

De laatste rage zou onopgemerkt zijn gebleven, ware het niet dat Thai Smile Airways bekend maakte desgewenst stoelen voor de pop te verkopen onder de naam van de pop. De Civil Aviation Authority of Thailand noemde het in strijd met internationale luchtvaartregels want passagiers zijn mensen, geen poppen. Een extra stoel kan, maar niet op naam van de pop, alleen op de naam van de eigenaar. Geen extra stoel? Dan wordt de pop beschouwd als handbagage.

Angel child ingezegendHet National Office of Buddhism en de Sangha Supreme Council gaan na of monniken, die rituelen met de poppen uitvoeren, zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels. Een zaak van te weinig en te laat, oordeelt de krant streng, want al tientallen jaren overtreden monniken de regels en niets gebeurt. Voor trouwe lezers van Nieuws uit Thailand kan die opmerking geen verrassing zijn. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Zie verder het bericht van 27 januari: Regels in de maak voor vervoer angel child poppen en Kort Nieuws van gisteren. Klik hier voor een fotoalbum, gewijd aan Thailand’s jongste gekkigheid.

36 mijnen geschikt voor wateropslag

29 januari – Zesendertig niet meer in gebruik zijnde mijnen gaan gebruikt voor de opslag van water teneinde de droogtecrisis te verzachten. Ze zijn niet meer in gebruik omdat de vergunning is verlopen of omdat de bedrijfsvoering is gestopt. De mijnen hebben een capaciteit van 166 miljoen kubieke meter water.

De mijnen zijn ontdekt bij een inspectie door het Department of Primary Industries and Mines in opdracht van de minister van Industrie. Negen mijnen worden al gebruikt als wateropslag. Ze bevatten 32 miljoen kubieke meter water.

In vier provincies van het Noordoosten, dat naar verwachting het zwaarst getroffen gaat worden door de droogte, zijn 11 tot 12 potentiële mijnen gevonden. Ze hebben niet veel capaciteit, zo’n 500.000 tot 1 miljoen kubieke meter water per stuk. Het water kan gebruikt worden voor agrarische doeleinden en nutsvoorzieningen omdat de meeste steengroeven zijn en ze geen giftige stoffen bevatten. Via een nog aan te leggen leidingennet wordt het water naar nabijgelegen woongemeenschappen en landbouwgronden geleid.

Het departement zegt dat 10 tot 20 van de 70 geïnspecteerde mijnen niet aan de milieu-eisen voldoen. Ze hebben een maand de tijd om daarin verbetering te brengen. Om welke mijnen het gaat, vermeldt het bericht niet. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Exportgroei: Glazen bollen zijn in vol bedrijf

29 januari – De voorspellingen van de exportgroei dit jaar buitelen over elkaar heen en variëren van nul tot 5 procent. De minister van Financiën voorspelt 2 tot 3 procent, maar meer is mogelijk bij een goed management; het ministerie van Handel voorspelt 5 procent, gemiddeld US$ 18,8 miljard per maand en de Bank of Thailand houdt het op nul procent, hoofdzakelijk als gevolg van de teruglopende vraag uit China, Thailand’s belangrijkste exportland.

Vorig jaar kromp de export met 5,78 procent, in 2014 met 0,4 procent en in 2013 met 0,3 procent. De jaren ervoor steeg de export: in 2012 met 2,93 procent, in 2011 met 25,2 procent en in 2010 met 26,8 procent.

Het Fiscal Policy Office verwacht dat de groei van het bruto binnenlands product in 2015 op 2,9 procent zal uitkomen, 0,1 procent meer dan zijn voorspelling van 2,8 procent, dankzij de stimuleringsmaatregelen van de regering en de bloeiende toerisme industrie. Het kantoor heeft een nauwkeurige glazen bol want het voorspelde de exportkrimp van 5,78 procent in 2015.

Het bericht somt verder alle stimuleringsmaatregelen van de regering op, maar die laat ik onvermeld want ik ben niet His Master’s Voice. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Bangkok Motorbike Festival

Nieuws van het motorfront

29 januari – Harley-Davidson Motor Co heeft dinsdag aan de Rama III weg in Bangkok de Harley-Davidson University Asia-Pacific geopend. De ‘universiteit’ gaat als trainingscentrum fungeren voor de 232 verkooppunten in de regio Azië-Pacific.

De kosten bedragen 47 miljoen baht. De Board of Investment heeft het centrum enkele privileges verleend, zoals een belastingvrijstelling van acht jaar en vrijstelling van invoerrechten op motorfietsen en onderdelen.

Het centrum gaat 54 technische klassen en 20 commerciële klassen verzorgen in verschillende talen. Ze worden gegeven door twee fulltime instructeurs; twaalf tot zestien buitenlandse instructeurs zijn beschikbaar om naar Thailand te vliegen en een cursus te geven. Het centrum kan 800 leerlingen per jaar wegwijs maken.

Harley-Davidson heeft ook trainingscentra in Australië, Japan en India. De verkoop in Azië-Pacific groeit elk jaar met 10 procent. In 2014 verkocht het bedrijf 30.074 motorfietsen in de regio en in de eerste negen maanden van vorig jaar 23.471.

Marktvooruitzichten
Thailand’s motorfietsmarkt zal naar verwachting dit jaar met 2 tot 3 procent groeien naar 1,7 miljoen eenheden. Directeur Suchart van AP Honda schrijft de toename toe aan de stimuleringsmaatregelen van de regering, waardoor meer geld naar het platteland gaat via de dorpsfondsen en financiering van tambonprojecten.

Vorig jaar liep het aantal registraties van motorfietsen met 1,6 procent terug naar 1,67 miljoen. Suchart verwacht dat de verkoop de komende jaren 1,7 tot 1,8 miljoen eenheden per jaar blijft. Een sprong naar 2 miljoen zoals in 2011 en 2013 zit er volgens hem niet in. In 2014 liep de markt met 15 procent terug, wat hij toeschrijft aan de politieke onrust en de vertraagde uitbetaling van gelden in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.

De vooruitzichten voor de zware motoren blijven veelbelovend, zegt Suchart. Vorig jaar steeg de verkoop van zware motoren met 20 procent. Ook voor dit jaar verwacht hij een groeipercentage van twee cijfers. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Op de foto de Suzuki serie S1000, tentoongesteld op het Bangkok Motorbike Festival dat tot zondag in CentralWorld wordt gehouden.

2016: Rijstexporteurs pessimistisch

29 januari – Rijstexporteurs verwachten een zwaar jaar omdat de wereldmarkt vermoedelijk instabiel is vanwege valutawisselingen en door de risico’s die ze door de onvoorspelbare olieprijs lopen.

President Charoen van de Thai Rice Exporters Association verwacht dat de export dit jaar naar 9 miljoen ton ter waarde van US$ 4,3 miljard zakt. Vorig jaar exporteerde Thailand 9,79 miljoen ton en in 2014 10,97 miljoen ton. De exportwaarde zakte in 2015 ook van $ 5,43 miljard naar $ 4,61 miljard.

Vorig jaar was Thailand ’s werelds tweede grootste rijstexporteur na India, dat 10,2 miljoen ton exporteerde en gevolgd door Vietnam dat 6,61 miljoen ton exporteerde.

Charoen: ‘Dit jaar wordt weer een jaar vol onzekerheid, niet alleen vanwege de lage olieprijs die de koopkracht van onze klanten in het Midden-Oosten en Afrika beïnvloedt maar ook vanwege de veranderlijke wisselkoersen en de droogte die de rijstproductie met 4 tot 5 miljoen ton vermindert. De wereld rijstmarkt zal ook een fellere concurrentie te zien geven vanwege de wijdverspreide droogte.’ Charoen verwacht dat de prijs die thans 360 tot 365 dollar per ton bedraagt, de laagste in tien jaar, weer aantrekt. Vorig jaar bedroeg die 471 dollar.

De export bestaat dit jaar uit 4,9 miljoen ton witte rijst, verwacht honorair president Chookiat van de vereniging, tegen 5,26 miljoen ton in 2015. Vietnam zal minder door de droogte worden getroffen, zegt hij, omdat de rijstvelden er langs rivieren liggen. De export van Hom Mali (jasmijnrijst) schat hij op 1,8 miljoen ton tegen 1,99 miljoen ton in 2015. En parboiled rijst gaat van 2,32 miljoen ton (2015) naar 2,2 miljoen ton. Verklaring: De economieën van Afrikaanse landen blijven in een povere toestand en vermoedelijk wijken landen uit naar goedkopere parboiled rijst uit India.

Een andere honorair president zegt dat de rijstexporteurs zich zorgen maken over de invloed van de gezakte olieprijzen op de Afrikaanse markt, met name Nigeria. Normaal koopt het land 3 miljoen ton rijst van Thailand, vorig jaar slechts 644.000 ton. (Bron: Bangkok Post, 28 januari) (Zie ook pagina Rijst 3)

Chuvit Kamolvisit op weg naar het hooggerechtshof

Stokebrand Chuvit draait 2 jaar de cel in

29 januari – De krant noemt hem een firebrand (letterlijk: stokebrand. Ook driftkikker, opruier, intrigant): Chuvit Kamolvisit, ex-eigenaar van luxueuze massagesalons, Na beëindiging van zijn bedrijf richtte hij een eigen politieke partij op en kwam met enkele prikkelende onthullingen over illegale gokhallen, gedoogd door de politie. Een kleurrijk figuur.

Gisteren veroordeelde het hooggerechtshof hem tot 2 jaar gevangenisstraf omdat hij in januari 2003 opdracht had gegeven op de Sukhumvit Square alle bars en winkels plat te bulldozeren. Een sloopoperatie ’s nachts uitgevoerd door driehonderd man. 42 van de 44 eigenaren deden aangifte tegen Chuvit en 130 anderen.

In 2006 sprak de rechtbank alle gedaagden vrij [Op grond waarvan, weet ik niet] met uitzondering van Chuvit’s advocaat die acht maanden cel kreeg. Het Hof van Beroep veroordeelde in 2012 60 verdachten inclusief Chuvit tot vijf jaar cel en zes verdachten tot drie jaar en vier maanden. Nadien  was Chuvit’s geweten gaan opspelen en pleitte hij schuldig.

Het hooggerechtshof toonde enige genade want de aanvankelijke straf voor hem werd verkort van vijf jaar naar twee jaar. Wat voor hem pleitte was dat hij de gedupeerde eigenaren had gecompenseerd en hij had een openbaar park laten aanleggen op Sukhumvit Square.

‘Ik heb nooit overwogen, zelfs geen seconde, te vluchten en aan de wijn te gaan nippen op een jacht’, zei Chuvit toen hij, begeleid door echtgenote en zoon, bij het hooggerechtshof arriveerde. Na de uitspraak was het richting Bangkok Remand Prison. Na 13 jaar was boontje uiteindelijk toch om zijn loontje gekomen.

Nieuwe grondwet: Met blijdschap [?] geven wij u kennis…

29 januari – Aan de meeste berichten in Bangkok Post, die ik bewerk voor Nieuws uit Thailand, beleef ik veel genoegen. De essentie eruit pikken en de berichten zo precies mogelijk en in een aantrekkelijke vorm gieten, die begrijpelijk is voor mijn lezers; ’t is een heerlijke bezigheid. Berichten over de grondwet en politiek gekissebis staan me evenwel tegen.

Maar omdat mijn moeder gezegd zou hebben ‘Als je geen zin hebt, maak je maar zin’, meld ik toch maar dat de krant vandaag opent met een artikel over de nieuwe grondwet, waarvan de tekst (270 artikelen) vandaag bekend wordt gemaakt. En nu al tonen academici zich een tegenstander van enkele controversiële elementen en staan politici in de startblokken om de wet in het referendum van juli te laten sneuvelen.

De krant schrijft: Dat is een bron van zorg voor de militaire regering die worstelt om de wet door het referendum te loodsen. Maar de grondwetcommissie (CDC) heeft nog twee maanden de tijd om feedback te verzamelen en de puntje op de i te zetten.

Wanneer de ontwerp-grondwet in het referendum het groene licht krijgt, zet de koning zijn handtekening eronder en wordt gewerkt aan tien organieke wetten die de verkiezingen volgend jaar mogelijk moeten maken. De junta blijft al die tijd aan de macht.

In het openingsartikel van BP komen enkele fervente tegenstanders aan het woord. Een voormalig lid van de NRC noemt het ontwerp ‘flawed’ (verkeerd, onvolmaakt), verouderd en in strijd met democratische principes. [Goedemorgen, steek dat maar in uw zak, grondwetcommissie.]

Volgens waarnemers bevat het ontwerp enkele ‘selling points’ [een term uit de marketing] die kiezers moeten verleiden het ontwerp te steunen. Ook wordt extra aandacht besteed aan de strijd tegen corruptie. Maar de NRC-man heeft daar weinig fiducie in want sinds de grondwet van 1997 bestaan anti-corruptie organen, zoals de NACC, en die hebben in de bijna 20 jaar van hun bestaan bar weinig resultaat geboekt, vindt hij.

BP neemt verder en detail enkele artikelen onder de loep, maar dat moet u maar zelf lezen. Klik hier. (Zie verder pagina Grondwetwijziging)

Nanchanok Wongsamuth

Supinya hekelt zelfcensuur media

29 januari – Verslaggeefster Nanchanok Wongsamuth van Bangkok Post (links op de foto) heeft van Amnesty International Thailand de Amnesty International Media For Human Rights Award gekregen in de categorie dagbladen van de jaarlijkse verkiezing. Ze kreeg de onderscheiding vanwege haar ‘voortreffelijke’ berichtgeving over mensenrechten. Haar artikel Military mind games play out under strict insecurity legde haarfijn bloot hoe de militaire regering critici de mond snoert door attitude adjustments.

Tijdens de uitreiking zei Supinya Klangnaron, lid van televisie- en telefoonwaakhond NBTC, dat de media het aan zich verplicht zijn om grenzen te overschrijden bij hun verslaggeving over kwesties die van publiek belang zijn, ‘vooral in een maatschappij met beperkte vrijheid van meningsuiting’.

‘Ze moeten afzien van zelfcensuur ondanks de strenge regels van de junta. Media die vrijheid missen, zijn geen echte media maar ze zijn feitelijk een propagandamachine van de regering.’

Supinya heeft terechtgestaan voor smaad jegens Shin Corp, de telefoonmaatschappij die premier Thaksin destijds zonder een cent belasting te betalen verkocht aan een bedrijf in Singapore. Shin Corp eiste van haar in een civielrechtelijke procedure 400 miljoen baht. Zowel de civielrechtelijke als strafrechtelijke zaak zijn in 2006 niet ontvankelijk verklaard.

De huidige regering heeft enkele journalisten een attitude adjustment gegeven, een vorm van hersenspoeling, en de mediaberichtgeving wordt scherp in de gaten gehouden door een commissie van de NCPO. Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt dat AI de bevolking misleidt door te suggereren dat de regering de mensenrechten beperkt. (Foto Jiraporn Kuhakan)

Kort nieuws vrijdag 29 januari

– Een transgender vrouw (23) [vrouw in mannenlichaam, soms verbouwd] heeft twee maanden gevangenisstraf gekregen omdat ze de chihuahua van haar kamergenoot uit haar appartement op de vierde verdieping in Wang Thonglang (Bangkok) had gegooid. En dat overleefde het mormel niet. De vrouw was kwaad geworden omdat het dier op de vloer had gepoept. De twee vrouwen woonden pas tien dagen samen. Toen het hondenbazinnetje bij haar introk, had de transgender haar al gezegd dat ze niet van huisdieren hield. Ze is veroordeeld op grond van de dierenwelzijnswet die in december van kracht is geworden.

– Tijdens een klopjacht op maffiabendes hebben de autoriteiten gisteren in Sadao (Songkhla) buitenlandse valuta ter waarde van 83 miljoen baht in beslag genomen bij de MBI Group, een bedrijf dat zes hotels exploiteert, twee vakantieparken en enkele toeristische plaatsen waaronder dierenboerderijen. Het bedrijf, dat vele dochterbedrijven heeft, wordt verdacht van het witwassen van geld. De groep wordt er ook van verdacht betrokken te zijn geweest bij de moord op een Maleisische projectontwikkelaar vorige maand in Hat Yai. De man was een invloedrijke figuur met een web van contacten met politie, ambtenaren en dorpelingen. Hij was ook co-beheerder van een hotel van de MBI Group.

Zeezigeneurs worden belaagd– Vice-premier Prawit wil dat de zeezigeuners die in Rawai Beach (Phuket) verwikkeld zijn in een conflict met een bedrijf, hulp krijgen van overheidsdiensten. De zigeuners zijn woensdag zelfs aangevallen door een groep mannen, gewapend met houten stokken, die met rotsstenen een voetpad blokkeerden dat naar de begraafplaats van de zigeuners leidt (foto). Daar liggen hun voorouders begraven. Bij de confrontatie raakten enkele zigeuners gewond en hun visgerei werd beschadigd.

‘Er mag geen geweld meer zijn’, zegt Prawit. ‘Het bedrijf beweert dat het gronddocumenten heeft. We moeten praten en het probleem achter ons laten.’

Het bedrijf wil dat de zigeuners vertrekken uit een gebied van 33 rai waaronder de begraafplaats. Het gaat er villa’s bouwen. Daarmee is dinsdag begonnen. Op de social media circuleert een uitgelekt bericht waarin het bedrijf het leger vraagt het bouwpersoneel te beschermen. Een hoge legerofficier zou dat toegezegd hebben. De zigeuners wonen al generaties op het omstreden land, hetgeen bevestigd is door DNA-onderzoek van botten door de DSI.

De National Human Rights Commission gaat de zaak onderzoeken. De gouverneur van Phuket probeert dinsdag met beide partijen een oplossing te zoeken.

– In winkelcentrum MBK (Bangkok) zijn gisteren mondkapjes en sanitaire gels uitgedeeld aan Thais en buitenlanders. De actie maakte deel uit van de campagne Prevention is better than cure, bedoeld om de verspreiding van het MERS-virus te voorkomen. Tot nu zijn twee gevallen gediagnosticeerd, zondag nog een 71-jarige man uit Oman. Ze zijn in quarantaine geplaatst.

Het eerste slachtoffer, ook uit Oman, is inmiddels koortsvrij, hij kan lopen en eet normaal, maar heeft nog wel de hulp nodig van een zuurstofmachine. Veertig personen die in contact zijn geweest met de patiënten, kunnen besmet zijn geraakt. Vijfentwintig zijn in quarantaine geplaatst, veertien hebben het land al verlaten. De autoriteiten zijn nog op zoek naar één man.

De directeur-generaal van het Disease Control Department adviseert mensen contact te mijden met patiënten met ademhalingsaandoeningen. Hij zegt: Was je handen regelmatig, eet goed bereid voedsel en zorg goed voor je gezondheid. Mensen met koorts dienen een mondkapje te dragen en een arts te raadplegen. Op luchthavens is de controle van reizigers uit Oman verscherpt. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

– De politie dient nauwere banden met de bevolking te smeden, aldus docent politicologie en rechten aan de Buraphas universiteit Vichien. Hij zei dat gisteren op een seminar over hervormingen bij de politie, georganiseerd door de Thai Journalists Association. Vichien meent dat de kloof tussen politie en bevolking is vergroot. Alhoewel de Royal Thai Police enkele werkzaamheden heeft gedecentraliseerd, zijn de resultaten onbevredigend.

De roep om hervormingen komt voort uit vier kwesties: mensenrechten, globalisering, goed bestuur en decentralisatie. Vichien zegt dat de regering te langzaam opereert bij de hervormingen. Hij pleit voor onafhankelijk politieonderzoek, waarbij de onderzoekers niet gehinderd worden door ingrijpen van hogere officieren.

Voormalig senator Wirut zei dat de hervormingen een eind moeten maken aan machtsmisbruik en plichtsverzuim van agenten. Ook hij noemt het probleem van inmenging door hoger geplaatsten, die onderzoeken soms stilleggen.

In het artikel lees ik niets over de salariëring van agenten die dermate slecht is dat agenten wel verplicht zijn andere inkomstenbronnen te zoeken. De politie wordt beschouwd als de meest corrupte overheidsdienst.

Khlong Luang Ratchalothon waterreservoir Chon Buri

– Premier Prayut is aan het zwartepieten geslagen. De bevordering van handelsgewassen door voorgaande regeringen is de belangrijkste oorzaak van overstromingen en droogtes. Hij zegt dat in de laatste regeringsnieuwsbrief. Het verbouwen van marktgewassen leidt tot ontbossing, vernieling van wateropvanggebieden en heeft zelfs gevolgen voor weerpatronen. Restoring balance through responsible water usage is daarom het nieuwe motto van de regering.

De regering wil het ‘agrarisch gedrag’ veranderen, schrijft Prayut. Boeren gaan aangemoedigd worden over te stappen op gemengd bedrijf in plaats van één marktgewas te verbouwen, wat momenteel de praktijk is. De regering gaat ook werken aan zonering van de verbouw van marktgewassen, zoals rubber, palmolie, suiker en cassave met als doel de verbouw ervan te beperken. Prayut benadrukt dat het door zijn regering gevoerde watermanagement beleid een lange termijn beleid is. Op de korte termijn is er geen betere methode dan conservering.

Op de foto het Khlong Luang Ratchalothon waterreservoir in Chon Buri, geïnitieerd door de koning. Het is nu officieel open.

– Zou het te maken hebben met de beoordeling door de EU van de visserij, die volgende maand wordt verwacht? Want ik lees opnieuw een bericht over de inbeslagname van vissersboten, nu van drie trawlers waarvan twee bootsmannen zijn gearresteerd. De eigenaar van de drie boten is nog voortvluchtig. Ze worden verdacht van mensenhandel en overtreding van de regeringsmaatregelen tegen IUU-praktijken.

De boten werden woensdag in Ranong aan de ketting gelegd. De dertig opvarenden waren allen illegalen. Op twee boten is de bemanning mishandeld, alle drie boten gebruikten verboden visgerei. Erg vlot heeft de politie niet geopereerd, want in oktober waren enkele vissers al ontsnapt en naar de politie gestapt. Ze hadden in Samut Prakan een baan aangeboden gekregen als vissorteerder, vertelden ze.

Inmiddels zijn 35.000 buitenlandse werkers in de visindustrie geregistreerd. Ze krijgen een werkvergunning en worden volledig beschermd door de Thaise wet. 8.400 vissersboten, die in Thaise wateren vissen, zijn geïnspecteerd en 53 onder Thaise vlag varende trawlers die in internationale wateren vissen, zijn geregistreerd.

Tachtig visverwerkende bedrijven gaan vervolgd worden en zeventien andere zijn tijdelijk of permanent gesloten. 94 procent van de trawlers met een bruto tonnage van meer dan 60 ton hebben nu een Vessel Monitoring System, waardoor ze in de gaten kunnen worden gehouden. In 22 kustprovincies zijn 28 port-in/port-out controlecentra opgezet en aan de eigenaren van 873 boten, die gedupeerd zijn door de strenge maatregelen, is financiële hulp verleend.

Zou het dan toch nog goed komen met de Thaise visserij? Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

– Twee politieagenten, die beweren het slachtoffer te zijn van een valse aangifte wegens verkrachting van een 16-jarig meisjes, hebben geen gehoor gekregen bij de Criminal Court. De rechtbank hecht geen geloof aan de intrekking van de beschuldiging door het slachtoffer.

De agenten kregen in 2008 een gevangenisstraf van 20 jaar en een boete van 40.000 baht. Ze vergrepen zich in het politiebureau aan het meisje dat was aangehouden in een drugszaak. In 2010 trok het meisje haar verklaring in en in 2013 kreeg ze een gevangenisstraf van negen maanden wegens het doen van een valse aangifte.

In oktober 2014 weigerde het Hof van Beroep in navolging van de rechtbank de zaak opnieuw in behandeling te nemen, waar de echtgenotes van de agenten om hadden gevraagd. De rechtbank zegt dat het meisje van gedachten kan zijn veranderd vanwege ‘andere motieven’. [Als je begrijpt wat ik bedoel, zou Heer Bommel zeggen.]

– Hij was al benoemd tot adviseur van gouverneur Sukhumbhand van Bangkok, maar hij ziet er toch maar vanaf. Voormalig hoofd van politieregio 1 Amnuay zegt dat de benoeming een belangenconflict kan creëren omdat hij voorzitter is van de kiescommissie van Bangkok. De combinatie zou niet gepast zijn omdat de gouverneur gekozen is. De gouverneur is inmiddels al zoek naar een andere kandidaat. Amnuay zou in de plaats komen van de vorige adviseur, die vanwege de ruzie tussen Sukhumbhand en de Democratische partij ontslag had genomen.

Voor de berichtgeving over de ‘familieruzie’ zie:
28 januari: Kort Nieuws
27 januari: De affaire gouverneur: Suthep bemoeit er zich niet mee
24 januari: Excuus van Democraten voor gouverneur Bangkok
23 januar: Kort nieuws
22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid


 

School middeleeuwen

Onderwijs: Eindelijk een verstandige analyse

28 januari – Eindelijk een analyse in Bangkok Post over het Thaise onderwijs die hout snijdt en zich niet verliest in allerlei ‘plannetjes’ en ad hoc maatregelen. Volgens Nonarit Bisonyabut, research fellow aan het TDRI, lijdt het onderwijs aan drie gebreken.
1 Het gemiddeld aantal jaar dat kinderen op school zitten, bedraagt 8,7 tegen 12 tot 13 in ontwikkelde landen.
2 De kwaliteit is minnetjes; dat weten we uit de Pisa testen. Thailand’s score bedraagt 427, 14 procent onder het gemiddelde van 494, gesteld door de Organisation for Economic Cooperation and Development, en nog belangrijker 15 procent onder de score van Vietnam die 511 bedraagt.
3 Er is een groot verschil in kwaliteit. Leerlingen uit gezinnen waar de ouders bij elkaar blijven en die thuis een vreemde taal spreken, presteren gemiddeld beter op de Pisa test. De scholen die het beter doen, hebben kleinere klassen, bieden extra activiteiten, hebben gekwalificeerde leraren en ze hebben een solide infrastructuur.

Nonarit soms vervolgens vier factoren op, die van doorslaggevend belang zijn voor Thailand’s onderwijshervorming.
1 Educatie van moeders is de sleutel van het succes van hun kinderen.
2 Een gezin met twee ouders is beter dan een eenoudergezin.
3 De omvang van de school is erg belangrijk.
4 Buitenschoolse activiteiten maken een verschil.

Ten slotte is het van belang te weten dat de taak van onderwijshervormingen niet alleen in de handen van de regering ligt. Gezinsfactoren spelen een cruciale rol bij het leerresultaat, schrijft Nonarit. Ouders dienen te weten hoe hun kinderen te begeleiden. Ook de keuze van een goede school is belangrijk.

Het is allemaal uit mijn hart gegrepen. Sinds mijn opleiding aan de kweekschool (de tegenwoordige pedagogische academie) weet ik dat het leerresultaat voor 25 procent wordt bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan de school enige invloed uitoefenen op de houding van de leerling tegenover de school, die voor 20 procent verantwoordelijk is voor verschillen in leerprestaties. De overige factoren (de meeste dus) zijn niet beïnvloedbaar door de school en de overheid: gezinssituatie, aanleg, opvoeding, invloed van leeftijdsgenoten, opleiding ouders enzovoort.

Het was een genoegen de analyse van Nonarit te lezen, maar ik vrees dat die paarlen voor de (onderwijs)zwijnen is. (Bron: Bangkok Post, 27 januari) (Zie ook de pagina Onderwijs)

Haven Rotterdam 2

Export min 5,78 pct in 2015

28 januari – 2015 eindigde met twee records: 1 Voor het derde achtereenvolgende jaar kromp de export, en 2 De teruggang met 5,78 procent was het hoogste percentage in zes jaar. December was de slechtste maand met min 8,7 procent, april de minst slechtste met min 1,7 procent.

Het is weer hetzelfde liedje: het slechte resultaat wordt toegeschreven aan de gedaalde olieprijs en het trage herstel van de wereldeconomie, aldus de directeur van het Office of Trade Policy and Strategy. Eind vorige maand voorspelde het ministerie van Handel dat het eindcijfer op 5,5 procent zou uitkomen na eerder dat jaar 3 procent krimp te hebben voorspeld.

December deed het over de hele linie slecht: rubber, rijst, diepvries vis, ingeblikte vis, tapioca producten en industriële producten. En dat gold ook voor de meeste markten met uitzondering van de VS, Australië, Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. De export naar de vier buurlanden deed het vorig jaar goed met een stijging van 7,7 procent.

Voor dit jaar heeft de regering een exporttarget van 5 procent groei gesteld. Ze hoopt op herstel van de wereldeconomie, de genomen stimuleringsmaatregelen en de ontwikkeling van special economic zones. (Bron: Bangkok Post, 27 januari)

NPL’s blijven toenemen door traag economisch herstel

28 januari – Nog steeds blijft het aantal NPL’s stijgen (non-performing loans). Vorig jaar bedroegen ze 2,56 procent van het totaal aan leningen, tegen 2,2 procent een jaar eerder, aldus gegevens van de Bank of Thailand. In geld uitgedrukt: ze stegen van 278 naar 338 miljard baht.

In het rapport Assessment of Thailand’s Financial Stability 2015 schrijft de bank dat het matig economisch herstel en de verslechtering in schuldaflossing van huishoudens en bedrijven de leningen kwaliteit en de omzet van financiële instituten heeft aangetast. ‘De leningen kwaliteit is in elk segment van leners verslechterd, met name kleine en middelgrote bedrijven en de detailhandel.’

Van de elf beursgenoteerde banken was de Thanachart bank de enige die het aandeel slechte leningen kon terugbrengen: van 32,8 miljard baht in 2014 naar 21,7 miljard baht vorig jaar. (Bron: Bangkok Post, 27 januari)

• Een non-performing loan (NPL), letterlijk vertaald een niet-presterende lening is een lening aan een bedrijf dat zijn betalingsverplichtingen inzake die lening niet (meer) nakomt. De term is overgenomen uit de Angelsaksische bancaire sector. Soms wordt ook de term noodlijdend krediet gehanteerd.

Wanneer een lening aangeduid wordt als ‘non-performing’ is niet duidelijk afgebakend. Soms wordt de lening als zodanig aangeduid als er drie achtereenvolgende maanden sprake is van verzuim, maar dit kan afhankelijk zijn van de contractuele voorwaarden. Het IMF hanteert een grens van 90 dagen.

Voor financiële instellingen zijn NPL’s een blok aan het been. Een gedeelte van het uitstaand kapitaal wordt erdoor opgeslokt terwijl het rendement minimaal is. Balansratio’s worden negatief beïnvloed, terwijl eventueel afschrijven verlies via de winst- en verliesrekening oplevert. (Bron: Wikipedia)

Protest van PMove

Analyse: Regering laat landloze boeren in de kou staan

28 januari – ‘Toen het leger de macht greep, beloofde het landhervormingen. Moet je zien wat ze nu doen. Ze straffen de armen, op dezelfde manier als voorgaande regeringen deden. Alleen houden ze nu geweren gereed om het met geweld te doen en een klimaat van angst te creëren.’

In de nieuwe rubriek Question marks van Sanitsuda Ekachai, inmiddels voormalig redacteur opiniepagina, behandelt ze het beleid om bewoners meer zeggenschap te geven over natuurlijke hulpbronnen, een beleid dat door de militaire regering wordt teruggedraaid, zoals blijkt uit de quote van Kanya Pankiti, lid van de People’s Movement for a Just Society (P-Move). Aanleiding is het voornemen van de regering om de Land Bank op te heffen, destijds ingesteld door de regering Abhisit om communale grondaktes te verlenen aan gemeenschappen in bossen, in ruil voor het conserveren van het bos.

Ontevredenheid broeit alom, schrijft Sanitsuda. Zo is het visgebied van kleine vissers in de nieuwe visserijwet beperkt, maar de commerciële trawlers mogen ongestoord de zee leeg vissen. De 400.000 vissers beloven massaal te protesteren, tenzij de wet wordt aangepast.

Kritiek roept ook het beleid op om mijnbouw overal toe staan, ook in ongerepte bossen, de ontwikkeling van special economic zones waarvoor bewoners moeten verhuizen, de bereidheid van de regering om bosreservaten op te geven voor zakelijke belangen en de steun voor kolencentrales en megaprojecten die de gezondheid en het milieu kunnen schaden.

Niet toevallig heeft de regering zeven bestuursleden van de Thai Health Promotion stichting geschorst, een stichting die activiteiten van burgergroepen financiële steun verleent. De schorsing wordt beschouwd als een poging om de oppositie tegen regeringsprojecten te verzwakken.

Als klap op de vuurpijl kwam daar vorige week de aankondiging bij dat artikel 44 van de interim-grondwet wordt ingezet bij de ontwikkeling van megaprojecten. Dit betekent dat premier Prayut alle wetten en regelingen terzijde kan schuiven. Burgergroepen werden door het besluit overrompeld.

Voor de burgergroepen staan de landrechten en landhervorming voorop. Het meest schandalig is Thailand’s ongelijke landverdeling: 80 procent van het land is eigendom van 10 procent van de bevolking. Eén miljardair bezit alleen al 630.000 rai land, terwijl degenen die geen of weinig land bezitten, 42 procent van de bevolking vormen. De conflicten in (beschermde) bosgebieden zijn het felst. Alhoewel bewoners er al decennia wonen, worden ze gedwongen om te vertrekken – soms met geweld.

In april vorig jaar verleende premier Prayut een gemeenschap in Chiang Mai het recht van communaal grondbezit, vijf maanden later toonde hij zich nog steeds een voorstander, de Land Bank (door de regering Yingluck geblokkeerd) zou nieuw leven worden ingeblazen, maar in december haalde Prayut een streep door de rekening. Tot juni dit jaar mag de bank voor landloze boeren land aankopen, wat er daarna gebeurt is onzeker. ‘Onze strijd is nog helemaal niet voorbij’, zegt Kanya. (Bron: Bangkok Post, 27 januari)

Op de foto protesteert P-Move met een eerbetoon aan de Godin van de Aarde tegen het plan om de Land Bank op te heffen. Zie Kort Nieuws van woensdag. Meer over P-Move op de pagina Dossiers.

Nog meer steun voor rubbersector

28 januari – Omdat het niet opschiet met de zachte leningen voor rubberindustrieën – de zeven banken die de leningen verstrekken stellen strenge voorwaarden – heeft de regering 4,5 miljard baht uitgetrokken voor rentesubsidie. De industrieën die ervoor in aanmerking komen, produceren onder andere schoenen, zolen en handschoenen.

Het ministerie van Industrie hoopt door de samenwerking met de Federation of Thai Industries nu wel gegadigden te kunnen vinden voor een lening. Fabrikanten die aan het programma deelnemen, krijgen een subsidie op de 3 procent rente die ze betalen. Het programma eindigt in 2026.

Door de rentesubsidie hoopt het ministerie van Financiën, dat dinsdag van het kabinet het groene licht kreeg voor de subsidie, de risico’s voor de deelnemende banken te verminderen. Bedrijven kunnen 1 miljoen baht lenen per vier ton gebruikte rubber. Ze kunnen de lening gebruiken voor vergroting van de productie, vernieuwing van de machinerie, de bouw van een fabriek of de aankoop van land om uit te breiden. De regering hoopt dat de vraag naar rubber daardoor toeneemt met 60.000 ton per jaar.

Eerder trok de regering een budget van 5,4 miljard baht uit voor de aankoop van 100.000 ton rubber, rechtstreeks van de boeren. Ze krijgen 45 baht per kilo, circa 15 baht boven de marktprijs maar 15 baht minder dan de door hen geëiste 60 baht.

En nog eerder zegde de regering 1.500 baht per rai toe. Op 21 januari eisten de rubberverenigingen in zestien provincies dat dit bedrag ook naar rubberboeren gaat, die geen eigenaar zijn van de grond waarop ze rubber verbouwen. Ook willen ze in aanmerking voor de rubberaankopen.

Maar de minister van Landbouw heeft gezegd dat de rubberaankoop beperkt blijft tot de 987.919 boeren die geregistreerd zijn bij de Rubber Authority of Thailand en een grondakte voor hun plantage hebben.[Het huidige bericht verwijst niet naar de steunmaatregel van 1.500 rai, dus die gegevens heb ik toegevoegd.] (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

CPI 2015

Thailand behoudt lage score op corruptie-index

28 januari – Ondanks de strijd tegen corruptie die de militaire regering zegt te voeren, blijft Thailand op de Corruption Perception Index van 2015 (CPI), die gisteren is gepubliceerd, een score behouden van 34. Maar op de ranglijst van 168 landen schuift het wel omhoog van plaats 85 naar plaats 76. Thailand staat nu op gelijke hoogte als Burkina Faso, Tunesië en Zambië.

De index is gebaseerd op percepties van de corruptie in de openbare sector en wordt berekend aan de hand van meningen van experts. Hoe minder corruptie, hoe hoger de plaats. In 2015 stond Denemarken op de eerste plaats met een score van 91; Noord-Korea en Somalië worden als het meest corrupt beschouwd met een score van 8.

Voorzitter Pramon van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) ziet lichtpuntjes. De score toont volgens hem aan dat sommige anti-corruptie maatregelen effect sorteren, maar andere missen nog efficiëntie. ‘We moeten lessen trekken uit de CPI om de corruptie beter te bestrijden.’

De ACT gaat de criteria die gehanteerd worden in het onderzoek, bestuderen en wil proberen vast te stellen welke zwakke punten gebleven zijn. Over de anti-corruptiestrijd van de regering zegt Pramon dat ze het afgelopen jaar getoond heeft vastbesloten te zijn om de corruptie uit te bannen.

Voorbeeld: Premier Prayut heeft, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet, ambtenaren die verdacht worden van corruptie verwijderd of naar een inactieve plaats overgeplaatst. Maar de ACT is bang dat dit geen blijvende manier is om de corruptieproblemen op de lossen. Solide hervormingen en nieuwe anti-corruptie mechanismen zijn nodig, zegt ze, zoals de vorming van een speciale rechtbankkamer voor corruptiezaken. [Het besluit om zo’n kamer te vormen is al genomen.]

Andere verbeteringen zijn het Integrity Pact dat in vijf overheidsprojecten wordt toegepast. Een derde partij krijgt daarbij de gelegenheid de projecten van begin tot eind te volgen. Verder: De NACC heeft onderzoeken in enkele grote corruptiezaken afgerond en het ministerie van Milieu heeft gisteren een overeenkomst gesloten met anti-corruptie diensten om de corruptie in haar projecten te bestrijden. ‘Er is een politieke wil om het probleem aan te pakken’, concludeert Pramon.

Klik hier voor het rapport. (Zie ook de pagina Corruptie 2)

CDC legt laatste hand aan ontwerp-grondwet

28 januari – Bangkok Post opent vandaag met een groot artikel over de ontwerp-grondwet waarvan de tekst binnenkort bekend wordt gemaakt. Veel details, veel oud nieuws, dus niet de moeite waard dat hier te vermelden.

Prayut Chan-o-cha en Meechai RuchupanWel interessant: de verkiezingen zullen tussen juli en november volgend jaar worden gehouden, want nadat de grondwet in een referendum het groene licht heeft gekregen, moeten zogeheten organieke wetten worden geschreven en dat duurt tien maanden. Ze hebben betrekking op de Kiesraad, politieke partijen en de verkiezing van Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Een andere belangrijke wet die ‘urgente aandacht’ vereist, regelt de begrotings- en monetaire discipline, bedoeld om te voorkomen dat kandidaten populistische voorstellen doen om stemmen te winnen, maar die op de lange termijn kunnen leiden tot economische schade. [Denk aan het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck.]

Voor het gehele artikel, klik hier: CDC finalises provisional charter clauses. Zie ook de pagina Grondwetwijziging. CDC= Constitution Drafting Committee.

Op de foto links premier Prayut en rechts CDC-voorzitter Meechai Ruchupan.

Landlease van 99 jaar stuit op bezwaren

28 januari – Het voornemen van de regering om een wet te wijzigen, waardoor buitenlandse investeerders overheidsland tot 99 jaar kunnen leasen in plaats van de huidige 50 jaar, valt niet in goede aarde bij voormalig regeringspartij Pheu Thai, het UDD en anderen.

Adjunct secretaris-generaal Chavalit van PT evenals UDD-voorzitter Jatuporn pleiten voor een referendum om de mening van de bevolking te peilen. Chavalit vindt het geen zaak voor de huidige regering. ‘De studie [?] moet nauwgezet zijn want dit heeft gevolgen voor de rechten van Thaise mensen.’ Een voorstel voor bevordering van buitenlandse investeringen dient volgens hem door een democratische regering te worden gedaan, die een betere relatie heeft met de internationale gemeenschap.

De rector van de Rangsit universiteit en voormalig parlementsvoorzitter zegt dat de maatregel neerkomt op diefstal van ’s lands schatten.

De regering denkt dat de verlenging investeerders zal aantrekken. Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat een lease van 50 jaar niet aantrekkelijk is voor grote investeerders, want die hebben een lange tijd nodig om break even te spelen. Dat zou binnenlandse en buitenlandse investeerders weerhouden om uit te breiden. Hij wijst er ook op dat de concurrentie op handelsgebied en investeringen intensiever zal worden nu de Asean Economic Community begin dit jaar van kracht is geworden.

Land in Maleisië en Singapore kan voor 99 jaar worden geleasd, in Vietnam voor 70 jaar en in de Filipijnen, Cambodja en  Myanmar voor 50 jaar.

Suphan Buri bewoner aan het vissen

Kort nieuws donderdag 28 januari

– Vier procent van alle dorpen in het land kampt met watertekorten en de waterreservoirs in de Central Plains bevatten een voorraad voor vijf maanden. Het Department of Disaster Prevention and Mitigation dat deze cijfers bekend maakte, zegt dat 3.092 dorpen in 13 provincies in het Noorden, Central Plains en het Noordoosten zijn uitgeroepen tot ‘door droogte getroffen gebied’.

Van de dertien ontbreekt het in twaalf aan water voor landbouwdoeleinden en in één provincie voor algemene consumptie. De dienst distribueert water aan getroffen mensen en steunt lokale besturen bij het boren van artesische bronnen.

In de Central Plains staat het water in de Chao Phraya ten noorden van de Chao Phraya dam in Chai Nat op een kritiek laag niveau. Niettemin wordt de wateruitstroom van de dam gehandhaafd op 75 kubieke meter per seconde om te voorkomen dat zout zeewater te ver de rivier binnendringt en om de drinkwatervoorziening veilig te stellen in de provincies van de Central Plains en Bangkok. De landbouw krijgt al enige tijd geen water meer.

Op de foto probeert een bewoner in Suphan Buri een visje te verschalken in khlong Makham Tia. De droogte heeft er vroeg toegeslagen.

– De koudegolf die vanaf zondag over het land trok, heeft inmiddels aan 21 personen in twaalf provincies het leven gekost. Vanaf vandaag tot zondag loopt de temperatuur in Bangkok op naar 22 tot 34 graden. Het koude weer in het het Noorden en Noordoosten duurt tot morgen.

– De Transport Company, die interlokaal busvervoer verzorgt, en de luchtvaartautoriteiten hebben bekend gemaakt angel child poppen te beschouwen als bagage.

De busmaatschappij verkoopt geen kaartjes voor de poppen. Passagiers met een pop dienen zich te houden aan de richtlijnen en moeten hun lieveling op de daarvoor aangewezen plaatsen deponeren en ze moeten de rechten van andere passagiers respecteren. De controle wordt opgevoerd in verband met de vrees dat de poppen worden gebruikt voor het smokkelen van drugs of verboden goederen.

Voor het vervoer per vliegtuig zie het bericht van gisteren: Regels in de maak voor vervoer angel child poppen. Thai Smile Airways verdedigt de beslissing van de maatschappij om stoelen gereserveerd voor een pop te registreren onder de naam ‘Child’s Angel’, wat volgens de CAAT in strijd is met internationale regels (zie het bericht van gisteren). Thai Airways International heeft nog nooit een pop aan boord gehad. Thai Lion Air gaat in gesprek met de andere maatschappijen van de Lion groep over de boekingsprocedures.

– De adviseur van het team van gouverneur Sukbhumbhand van Bangkok, Vichai  Sangparpa, heeft ontslag genomen. Aanleiding voor zijn vertrek is de ruzie tussen de gouverneur en de Democratisch partij. Hij zegt dat het conflict zijn werk bemoeilijkt. Een bron op het gemeentehuis zegt dat hij problemen heeft bij de samenwerking met teamleden die Sukhumbhand steunen en hij voelt zich ongemakkelijk over de vermeende onregelmatigheden ten stadhuize.

Vichai was verantwoordelijk voor het verwijderen van straatverkopers die voetpaden blokkeren. Hij  wordt vervangen door het voormalig hoofd van de politieregio 1 en een tweede adviseur treedt aan in de persoon van een voormalig adjunct gemeentesecretaris.

Voor de berichtgeving over de ‘familieruzie’ zie:
27 januari: De affaire gouverneur: Suthep bemoeit er zich niet mee
24 januari: Excuus van Democraten voor gouverneur Bangkok
23 januar: Kort nieuws
22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid

– Een vliegtuig van Asian Air is gisteren op luchthaven U-Tapao aan de grond gehouden nadat de Central Bankruptcy Court beslag heeft gelegd op de bezittingen van de maatschappij. Het toestel had tweehonderd passagiers moeten oppikken in Macau en zou vervolgens naar de Filipijnen doorvliegen. Het faillissement was aangevraagd door onderhoudsdienst Cargo Aircraft Management Inc omdat rekeningen niet waren betaald. De maatschappij kan haar vergunning kwijtraken indien ze geen geld heeft voor de bedrijfsvoering.

– De man uit Oman die is opgenomen met Mers, is koortsvrij en hij kan eten en lopen. Maar hij blijft nog wel in quarantaine. Van de 40 personen die hij mogelijk besmet heeft, testten 12 negatief op Mers. Zij hebben het land verlaten. De 28 anderen blijven in quarantaine. (Zie ook pagina Gezondheidszorg)

– Premier Prayut heeft gereageerd op een artikel van Nidhi Eowseewong, een vooraanstaand historicus, die de vraag heeft opgeworpen waarom het land soldaten nodig heeft. [Geen details]

‘We hebben soldaten nodig om het land te beschermen tegen degeen die deze vraag heeft gesteld en 70 miljoen Thai’, aldus de premier tijdens een herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 58-jarig bestaan van de Armed Forces Preparatory School in Nakhon Nayok.’Wij soldaten hebben niet het monopolie op liefde voor de natie en de monarchie, maar we dienen als kern te fungeren om alle mensen te bewegen het land te beschermen.’ Verder verdedigde Prayut de coup, maar die riedel heeft hij tientallen keren gehouden.

– Vandaag overhandigt prinses Sirindhorn de prestigieuze Prince Mahidol Award aan twee artsen die zich op medisch gebied hebben onderscheiden. Michael Gidon Marmot ontvangt de prijs (medaille, certificaat en US$ 100.000) voor zijn werk op het gebied van de volksgezondheid en Morton M Mower voor zijn werk op het gebied van hartziekten. Beide laureaten vertelden gisteren in het Siriraj ziekenhuis over hun werk. Zie ook het voorgaande bericht in Kort Nieuws van 13 november. (Zie ook pagina Gezondheidszorg)

– Tweehonderd zeezigeuners uit Phuket hebben de hulp van de regering ingeroepen bij het oplossen van de problemen rond landrechten. Ze hebben gisteren een petitie ingeleverd bij het klachtencentrum van de regering.

De zigeuners dreigen van hun land te worden gezet, want een bedrijf claimt kustgronden die ze van hun voorouders hebben geërfd. Volgens de coördinator van het Poor People’s Network for Development in Phuket krijgen de zigeuners, plaatselijk bekend als Chao Lay, geen steun van de autoriteiten om het probleem op te lossen en hun rechten te beschermen.

Niet alleen dreigt uitzetting maar ze worden ook tegengewerkt als ze religieuze rites uitvoeren en in het omstreden gebied willen vissen. In het gehele gebied wonen 2.000 zeezigeuners, van wie 101 hun biezen moeten pakken, twee hebben al bakzeil gehaald bij de rechter.

In Spectrum  van zondag heeft een achtergrondverhaal over de problemen gestaan, maar ik ben er nog niet aan toegekomen om het te bewerken voor publicatie op mijn blog.

– Mensen die verzekerd zijn via het Social Security Fund (SSF), zou gevraagd kunnen worden om hun bijdrage te verhogen om verhoging van de pensioenuitkering mogelijk te maken. Die suggestie kwam gisteren ter sprake tijdens een seminar in Bangkok.

Pensionado’s ontvangen nu een uitkering van maximaal 3.000 baht, een bedrag dat veel deelnemers aan het seminar te laag vinden. De SSF-verzekerden zouden ook contributie moeten kunnen betalen tot hun 60e in plaats van de huidige leeftijd van 55. De conclusies van het seminar worden volgende week besproken door de commissie die het in november ontbonden SSF-bestuur vervangt. De commissie is door de junta ingesteld op grond van artikel 44 van de interim-grondwet.

– Een 36-jarige vrouw is in de provincie Tak aangehouden op beschuldiging van oplichting. Ze deed zich voor als vertegenwoordiger van de Paveena Foundation en zag kans 1 miljoen baht te incasseren van mensen die ze beloofde dat ze als tegenprestatie donaties zouden krijgen. De Paveena Foundation is een stichting die onder andere mishandelde vrouwen en kinderen helpt.

– 121 ontslagen buitenlandse bouwvakkers in Chiang Mai hebben hun voormalige werkgever ervan beschuldigd hun contract tegen de regels in te hebben beëindigd en ze zouden ook nog betalingen tegoed hebben.Voorts eisen ze compensatie, in totaal gaat het om bedrag van 3 miljoen baht.

Gisteren leverden ze bij het Provinciehuis een petitie in, gericht aan de gouverneur. De gastarbeiders hadden op drie bouwprojecten van het bedrijf gewerkt. Op 22 januari sloot het bedrijf water en elektriciteit af in hun woonverblijven.

Het provinciale welzijnskantoor vermoedt dat het bedrijf de projecten heeft verlaten. Het heeft het bedrijf gelast binnen 30 dagen met geld over de brug komen. Gebeurt dit niet, dan neemt ze maatregelen [geen details]. (Zie ook pagina Migranten)

– Een nog niet geïdentificeerde buitenlander is in Kathu (Phuket) om het leven gekomen toen hij voor een rijdende bus sprong. De bus vervoerde Chinese toeristen van de luchthaven naar een hotel. De chauffeur zegt dat de man zo abrupt voor de bus sprong dat hij niet op tijd kon stoppen. De man overleed ter plaatse.

– Een verkoper van sieraden in Pathum Thani is aangehouden op verdenking van verkrachting van een 14-jarig meisje. De man, die zegt een agent van modellen te zijn, had het meisje gelokt met de belofte dat hij voor haar een casting kon regelen. In zijn wagen vergreep hij zich aan het meisje. Hij heeft bekend dat vaker te hebben gedaan.

– Een 19-jarige jongeman heeft bekend tijdens een inbraak in Sattahip (Chon Buri) een vrouw van 53 te hebben verkracht en gedood. Het lichaam van de vrouw werd vrijdag gevonden, een week na haar overlijden. De verdachte zegt dat hij geld nodig had omdat zijn vader hem het huis had uitgeschopt.

– In Sakhon Nakhon heeft de politie 1 ton aan illegaal uit India en Nicaragua geïmporteerd rund- en buffelvlees onderschept. Het vlees werd gevonden bij de P-Mart superstore. De importeur had geen toestemming van de autoriteiten voor de import. Hij kan een gevangenisstraf van 2 jaar krijgen en een maximum boete van 200.000 baht.


 

Prayut op FTI-forum. 'De Thaise economie is op het goede spoor naar herstel.'

Regering pompt weer geld in dorpen

27 januari – En weer trekt de regering haar beurs open om de kwakkelende economie te reanimeren. Ditmaal gaat het om een bedrag van 35 miljard baht dat wordt verdeeld onder 70.000 dorpen. Dat geld moet besteed worden aan projecten als bewerking van agrarische producten, het toevoegen van waarde aan landbouwproducten en het ontwikkelen van waterbronnen.

Vice-premier Somkid maakte de maatregel maandag op een forum van de Federation of Thai Industries (FTI) bekend. Hij zei verder dat het land wegen moet zoeken om te penetreren in nabuur Asean markten die een sterk groeipotentieel hebben.

Somkid zei ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken te hebben gesproken over grotere flexibiliteit bij de uitbetaling van gelden door provinciale besturen. Hierbij gaat het om een bedrag van 300 miljard baht, die de binnenlandse economie moet stimuleren. [Het bericht geeft geen nadere toelichting. Mogelijk doelde hij op de toegezegde subsidie aan dorpsfondsen en een subsidie voor kleine projecten. Voor zover ik weet gaat de toekenning uiterst traag.]

Volgens Somkid voldoet de  inspanning [?] aan de doelen die premier Prayut heeft gesteld. De premier, ook aanwezig op het forum (foto), zei gisteren dat de Thaise economie op het goede spoor naar herstel is, maar de regering moet nog harder werken om de dalende export te steunen en Thailand rol als een van de ‘leidende lichten van Asean’ te handhaven. [Leidend licht? Handhaven? Thailand’s economisch groei is de laagste van alle Aseanlanden.]

De particuliere sector steunt alle stimuleringsmaatregelen alhoewel ze in het verleden gereserveerd was over populistisch beleid. Critici zeggen dat het beleid alleen maar tot doel heeft de populariteit van de huidige [militaire]  regering te helpen. Maar Prayut ziet dat anders: ‘In dit stadium denk ik dat we ons best hebben gedaan de export te steunen in een tijd dat de economieën van onze handelspartners een neerwaartse trend vertonen. Dientengevolge zullen we onze taak om de export te vergroten moeten voortzetten.’

Het ministerie van Handel, nooit te beroerd om overdreven verwachtingen bekend te maken, verwacht dat de economische groei dit jaar op 5 procent uitkomt, tegen een krimp van 5 procent vorig jaar. De particuliere sector is minder optimistisch met een prognose van een percentage tussen nul en 2 procent, want de economieën van de grote handelspartner zijn schraal.

Volgens FTI-voorzitter Supant is de wereldeconomie vorig jaar niet volledig hersteld. Hij maakt zich zorgen dat slechte externe factoren langer dan verwacht invloed zullen hebben en de Thaise export zullen schaden. Zijn prognose komt uit op 2 tot 5 procent. Daarom is het van belang, betoogde hij, dat alle bedrijfssectoren met de regering samenwerken om de Thaise economie te helpen herstellen in een tijd waarin negatieve externe risico’s blijven.

Supant zei dat sommige beleidsmaatregelen van de regering zijn begonnen een positief effect te hebben, maar meer steunmaatregelen zijn nodig om het groeimomentum te handhaven. Een andere risicofactor vormen de dalen landbouwprijzen. Die hebben gevolgen voor 30 miljoen Thai; ze kunnen de consumptie en het herstel bedreigen. (Bron: Bangkok Post, 26 januari)

Aandelen CP All in gevaar door laks bestuur

27 januari – De weigering van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, om maatregelen te nemen tegen de vier topmannen die zich schuldig hebben gemaakt aan aandelenhandel met voorkennis, krijgt een staartje voor de aandelenpositie van het bedrijf, want eind oktober verlopen de eerste twee series aandelen ter waarde van 11,8 miljard baht.

Voor de hand ligt dat het bedrijf nieuwe series uitgeeft om de verlopen aandelen te herfinancieren.  In het algemeen geven bedrijven daar de voorkeur aan om de kosten op een bepaald niveau te houden in plaats van geld te lenen bij de bank.Voor zo’n grote deal gelden regels van de Bank of Thailand, die een bank beperkt in het geld verstrekken aan één lener.

Dus heeft CP All de keus tussen aandelen direct verkopen aan kleine investeerders of de institutionele instituten een aanbod doen.
Maar dat laatste lijkt weinig kans van slagen te hebben, want de meeste institutionele investeerders hebben hun investering in CP al teruggetrokken. Allemaal omdat tegen het viertal geen verdere actie is ondernomen door CP of moederbedrijf Charoen Pokphand.

‘Aan de andere kant’, zegt een bron, ‘als het bedrijf een goede respons van kleine investeerders krijgt, betekent dit dat de inspanningen van de institutionele investeerders voor niets zijn geweest. Maar als het het bedrijf niet lukt kleine investeerders te interesseren, wordt de geloofwaardigheid van het bedrijf ernstig geschokt.’ Hij zegt ook nog iets over de situatie wanneer beide het laten afweten, maar het citaat snap ik niet. Wellicht dat het bedrijf dan in financiële moeilijkheden komt?

Eerdere berichtgeving:
24 december: Voorkennishandel; Als de misdaad loont
23 december: Inside trading: CP All houdt zijn poot stijf
22 december: Ook druk op CP van buitenlandse investeerders
18 december: Aandeelhouders zetten CP All onder druk
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

JFCCT: Thailand, sluit je bij beide handelspacten aan

27 januari – Buitenlandse bedrijven in Thailand vinden dat Thailand zich zowel bij het TPP als bij het RCEP moet aansluiten. Voorzitter Stanley Kang  van de Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) zegt dat Thailand lid moet worden van beide handelsblokken om eventueel verlies van handels- en investeringsmogelijkheden te voorkomen. Kang zei dit na een beleefdheidsbezoek van JFCCT-leden uit tien landen maandag aan de minister van Handel.

Wil Thailand het handelsknooppunt van Asean worden, aldus Kang, dan zullen wetten en regels verbeterd en herschreven moeten worden om de vrije beweging van handel en investeringen mogelijk te maken. Hij bepleit ook het wegnemen van obstakels in de grenshandel en vraagt in grensstreken gemakkelijker opties voor buitenlandse investeringen te bieden.

Gisteren meldde de krant dat het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector in het algemeen willen dat Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Partnership. Deze conclusie heeft het ministerie van Handel getrokken uit de gesprekken die het de afgelopen maanden met clubs uit deze sectoren heeft gevoerd. (Zie het bericht ‘Steun voor aansluiting bij TPP neemt toe’)

• Het Trans-Pacific Partnership (TPP) is een handelsovereenkomst van twaalf landen, geleid door de VS. De Aziatische leden zijn Japan, Singapore, Maleisië, Vietnam en Brunei. De economieën zijn goed voor 40 procent van de wereldhandel.

• Het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) bestaat uit de tien Aseanlanden plus Australië, China, India, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. De zestien landen vertegenwoordigen 29 procent van de wereldhandel.

Zie verder de pagina Trans-Pacific Partnership.

Koning Winter eist 14 levens

27 januari – De koudegolf die het grootste deel van Thailand in een ijzeren, ijzige greep houdt, heeft de afgelopen dagen veertien personen het leven gekost.

Behalve de eerder gemelde twee in Chai Nat zijn nu ook slachtoffers gemeld in Udon Thani (4), Chai Nat (2) en 1 in Samut Prakan, Nakhon Ratchasima, Sakon Nakhon, Tak, Prachin Buri en Rayong, aldus het Department of Disaster Prevention and Mitigation. Veel van de slachtoffers leden aan chronische of ademhalingsziektes. Enkelen hadden te diep in het glaasje gekeken toen ze gevonden werden.

In de provincie Nan zijn enkele scholen in de bergen dicht gegaan omdat de temperatuur tot onder de 10 graden was gezakt. Ze blijven tot morgen gesloten. De gouverneur van Nan heeft de bewoners opgeroepen om dekens en kleding, die ze niet meer gebruiken, te doneren aan een lokaal rampencentrum, zodat ze kunnen worden uitgedeeld aan ouderen en kinderen die in bergstreken wonen.

In Nakhon Si Thammarat zijn vijf bemanningsleden van een vissersboot gered nadat ze in het stormachtige weer in de Golf van Thailand in de problemen waren gekomen. Ze zijn veilig, maar uitgeput en licht gewond, aldus het provinciaal Disaster Prevention Centre. De boot was maandag vertrokken van Muang op weg naar Pak Phanang. Aan het eind van de middag viel het radiocontact uit.

In de zuidelijke kustprovincies Pattani, Nakhon Si Thammarat en Narathiwat aan de Golf van Thailand zijn honderden personen ’s nachts geëvacueerd omdat golven van 2 tot 4 meter op de kust beukten. De eigenaren van kleine boten kregen het advies niet uit te varen.

In Nong Chik en Yaring (Pattani) liepen maandagavond veel bungalows onder water; de toeristen werden naar veiliger plaatsen gebracht. Ook uit de provincie Nakhon Si Thammarat worden overstromingen gemeld. Twintig gezinnen zijn er geëvacueerd. Tweehonderd gezinnen kregen hulpgoederen, twintig vissersboten werden beschadigd en 120 gezinnen werden geëvacueerd.

Angel child dolls

Regels in de maak voor vervoer angel child poppen

27 januari – De verkoop van vliegtuigtickets voor angel child poppen wordt aan banden gelegd, want de vrees bestaat dat ze gebruikt worden om drugs te smokkelen. De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) overlegt vandaag met luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over maatregelen.

Een eerste ‘koerier’ is al door de politie in Chiang Mai onderschept; in het engelenkind waren tweehonderd speed pillen verstopt. In Bangkok heeft de politie honderd poppen in beslag genomen; de verkopers konden geen aankoopfacturen tonen en worden verdacht van belastingontduiking. De poppen waren geïmporteerd uit China.

Volgens de krant is de pop, die de grootte heeft van een peuter, een rage. Velen hebben hun kindje al meegenomen in het vliegtuig. Thai Smile Airways was de eerste maatschappij die regels opstelde voor het vervoer: de poppen worden beschouwd als handbagage, maar er kon ook een eigen stoel voor gekocht worden. Veertig passagiers hebben al met hun pop gereisd. Sommigen bestelden zelfs verfrissingen voor hun pop.

De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) wijst erop dat volgens internationale regels passagiers mensen zijn, dus kunnen geen tickets worden verstrekt voor poppen, zegt CAAT-directeur Chula. Ze moeten vervoerd worden als handbagage. Echter: wanneer passagiers toch een stoel kopen, moet de boeking op naam van de eigenaar staan en niet de naam van de pop.

Chula waarschuwt dat het land van bestemming de poppen voor inspectie in beslag kan nemen. In sommige poppen zijn graankorrels of zaadjes gestopt voor ‘good luck’, maar dit zou in strijd kunnen zijn met de controleregels op ziektes.

Angel child wordt gezegend door Phra Vinai TidpanyoHet National Office of Buddhism doet onderzoek naar aanleiding van berichten dat monniken rituelen uitvoeren en poppen zegenen, zodat ze borg staan voor geluk en succces. Critici waarschuwen dat deze praktijk in strijd is met de gedragscode van de monniksorde.

Op de foto verricht Phra Vinai Tidpanyo zo’n rite. Hij tekent geometrische figuren op de voor- en achterkant van de pop en adviseert tegelijkertijd de eigenaren niet lichtgelovig te zijn en goede daden te verrichten.

Zie verder Kort nieuws van gisteren en het bericht van 24 januari: Ook voor Child’s Angel geldt: Fasten your seatbelt.

Prayut: MER vervalt niet bij bouw energiecentrales

27 januari – De soep wordt toch niet zo heet gegeten zoals ze op 23 januari werd opgediend (zie het bericht: Thailand’s energiehonger krijgt steun van art. 44). Premier Prayut nam gisteren gas terug en zei dat voor de bouw van energiecentrales de gebruikelijke (en wettelijke verplichte) milieu-effectrapportages en gezondheids-effectrapportages worden gedaan. Als daaruit geen groen licht rolt, gaan ze niet door.

Een week geleden werd bekend dat artikel 44 zou worden toegepast bij de ontwikkeling van energiecentrales (kolen, biomassa en afval) en de tien geplande special economic zones. Dit artikel geeft Prayut de bevoegdheid alle bestaande wetten en regelingen terzijde te schuiven. De protesten van milieuactievoerders en bewoners lijken de premier echter op andere gedachten te hebben gebracht.

Prayut: ‘De orders conform artikel 44 zijn geen shortcut voor de ontwikkeling van SEZ’s. Weet je wel hoeveel wettelijke procedures vereist zijn? Deze maatregel is al acht jaar toegepast volgens de wet op de stadsontwikkeling. Maar vandaag is die onder mijn bestuur voltooid.’ [Raadselachtig citaat]

De Save Andaman from Coal groep heeft het ministerie van Milieu 15 dagen de tijd gegeven om de regel te schrappen die de bouw van een kolencentrale in Krabi mogelijk maakt.

De groep die na een sit-in demonstratie voor het ministerie met de minister mocht spreken, komt op 10 februari terug om te horen of aan haar eis is voldaan. ‘We wachten af of de milieu-minister, die zegt het met ons eens te zijn over behoud van het milieu, zich aan zijn woord houdt’, aldus de groep gisteren op een persbriefing.

Rajabhakti-schandaal: Udomdej maakt zich geen zorgen

27 januari – Staatssecretaris Udomdej, voorheen legercommandant en initiatiefnemer van het Rajabhakti park, is vol vertrouwen dat de huidige onderzoeken naar de aanleg ‘eerlijk’ zullen verlopen. Hij maakt zich geen zorgen over de onderzoeken van de Rekenkamer en de NACC naar vermeende onregelmatigheden. Dit zei hij gisteren na een vergadering van de Rajabhakti park stichting. De resultaten daarvan worden deze week bekend gemaakt.

Het park ligt onder vuur omdat de bronsgieterijen zijn afgeperst door een amulettenhandelaar en er vragen zijn gerezen over een banket, de aanplant van palmbomen en gebarsten voetpaden. Roodhemdleider Nattawut heeft over dat laatste onlangs geklaagd.

Tot nu toe hebben twee commissies zich over de besteding van de gelden gebogen: een legerpanel en een commissie van het ministerie van Defensie. Beide zeggen dat de boekhouding in orde is. Maar de defensiecommissie heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat haar bevoegdheden beperkt waren en ze niet alle getuigen heeft kunnen spreken.

Zie verder de pagina Majesteitsschennis. Voor informatie over het park klik hier: Lofzang in brons voor zeven Thaise koningen.

Prayut: Verkiezingen gaan sowieso door

27 januari – Zelfs als de ontwerp-grondwet [waarvan de tekst eind deze maand wordt bekend gemaakt] in het geplande referendum wordt afgewezen, gaan de verkiezingen medio 2017 door. Deze garantie geeft premier Prayut. De regering houdt zich aan de door haar opgestelde routekaart naar democratie.

Of de huidige interim-grondwet dan van kracht blijft, wil Prayut niet zeggen. ‘Ik ga dit probleem zelf proberen op te lossen.’ Gevraagd wat er gebeurt wanneer de ontwerp-grondwet wordt afgewezen, reageert Prayut kregelig: ‘Dat is mijn zaak. Ik zeg niets. Waarom vragen jullie dat, alsof de ontwerp-grondwet niet wordt goedgekeurd? Weten jullie niet dat het land hervormingen nodig heeft?’

Gevraagd wanneer hij het ‘back-up plan’ bij afwijzing bekend maakt, antwoordt hij: ‘Dat vertel ik jullie wel wanneer en indien het ontwerp wordt afgewezen.’ Maar hij lichtte al wel een tipje van de sluier op: artikelen die betrekking hebben op de verkiezingen, kunnen aan de interim-grondwet worden toegevoegd.

Inmiddels draait de geruchtenmachine weer op volle toeren. De interim-grondwet met het draconische artikel 44 (dat Prayut absolute macht verleent) zou de permanente grondwet worden. DCD-voorzitter Meechai zou die mogelijkheid maandag hebben geopperd. Maar de CDC-woordvoerder wijst erop dat de interim-grondwet daarvoor te beknopt is.

Ook vice-premier Wissanu zegt dat. ‘We vinden wel een oplossing voor het geval het ontwerp wordt afgewezen. Dat kunnen we alleen nu niet zeggen’, zegt hij. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging)

De affaire gouverneur: Suthep bemoeit er zich niet mee

27 januari – Suthep Thaugsuban (de krant noemt hem voormalig Democratisch zwaargewicht – hij is inderdaad niet de magerste) distantieert zich van de ruzie tussen het partijkader en gouverneur Sukhumbhand van Bangkok.

‘Partijzaken zijn niet langer mijn business.Ik kan nog steeds praten over de situatie van het land maar niet over de interne kwestie van een politieke partij. Dat zou niet juist zijn, want ik ben er niet bij betrokken.’

Suthep ontkent dat hij een geheime deal met Sukhumbhand heeft gesloten om een nieuwe partij te vormen. ‘Ik keer niet terug naar de Democratische partij en ik vorm geen nieuwe politieke partij.’ Suthep ontkent ook dat hij bemiddelt tussen de gouverneur en de partij. De suggestie van een geheime deal is gebaseerd op een ontmoeting van beiden tijdens het Samui Festival 2016 van afgelopen weekend. Volgens Suthep had hij Sukhumbhand in zijn thuisprovincie alleen maar verwelkomd.

Een peiling van het Research Centre van de Bangkok University wijst op een afnemende steun voor herkiezing van Sukhumbhand [die al een keer is herkozen]. 33,3 procent van de respondenten gaven aan niet op hem te stemmen bij een volgende verkiezing: 15,1 procent meer dan bij de vorige peiling. 27,2 procent steunt hem, 15,8 procent minder.

Voor de berichtgeving over de ‘familieruzie’ zie:
24 januari: Excuus van Democraten voor gouverneur Bangkok
23 januar: Kort nieuws
22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid

Kunstduim

Kort nieuws woensdag 27 januari

– Chirurgen van het Pramongkutklao ziekenhuis zijn er met hulp van ingenieurs van de afdeling Metallurgical Engineering van de Chulalongkorn universiteit in geslaagd het bot in een duim dat was aangetast door een tumor, te vervangen door een stuk titanium. Gisteren maakten ze bekend dat ze de eersten ter wereld waren die dit hebben gepresteerd.

Bij 20 procent van de Aziatische bevolking komt deze specifieke bottumor voor. Tot nu toe werd altijd een stuk bot, elders uit het lichaam geplaatst, maar de patiënt kan zijn duim dan niet meer bewegen. De eerste patiënt die met de (bewegende) titanium duim rondloopt, is een 37-jarige vrouw. Ze werd vier maanden geopereerd. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

– Voor het inhuren van Britse experts en de training van 69 personeelsleden van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) heeft het kabinet 271,5 miljoen baht uitgetrokken.De Britten gaan het personeel bijscholen op het gebied van luchtveiligheids inspecties en het verlenen van Air Operator Certificates. Thailand kreeg vorig jaar een rode kaart van de ICAO omdat het niet voldeed aan alle internationele veiligheidseisen. Als gevolg daarvan besloten Japan en Zuid-Korea geen nieuwe vluchten meer toe te laten.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– Een dief die had ingebroken in winkel in Hat Yai (Songkhla) waarin diamanten worden verkocht, is door de eigenaar dood geschoten. De man dacht ’s nachts ongestoord zijn slag te kunnen slaan, maar door het gestommel van hem werden de eigenaar en diens broer wakker, die een verdieping hoger sliepen. De winkel was drie dagen eerder open gegaan.

– Het vrachtverkeer over de Mekong Lao-Thai Friendship brug in Mukdahan moet soepeler verlopen en daarom hebben Thailand en Laos een Common Controle Area ingericht. Volgende maand komt het in bedrijf. Beide douanes gaan ook informatie over veiligheidsrisico’s uitwisselen.

– Het ministerie van Onderwijs had een panel benoemd om de Assumption universiteit tijdelijk te leiden, maar de strijd om het rectorschap tussen twee kandidaten gaat maar door. Nu heeft de ene groep, voorstander van broeder Bancha, het panel gevraagd de macht over te dragen aan de vergunninghouder van de universiteit, de Saint Gabriel’s Foundation.

De machtsstrijd tussen Bancha en de lekenkandidaat duurt al maanden. Het panel heeft enkele personen van hun functie ontheven en de voormalige president van de Bangkok universiteit als waarnemend rector aangesteld. Zie verder het bericht van 16 januari: Ministerie neemt ’t roer over op Abac.

Het was al bekend maar het is nu ook bevestigd door het Institute of Forensic Medicine: Phra Phromsuthi (58), de voormalige abt van Wat Sa Ket, is door door verstikking overleden. Andere verwondingen dan aan de nek zijn niet gevonden.

De abt die last had van depressiviteit, werd maandag in zijn kamer gevonden, waar hij zich had opgehangen. De politie heeft in de kamer geen sporen van een schermutseling gevonden.

Het hoofd van de Rekenkamer zegt dat de abt zich niet schuldig heeft gemaakt aan verspilling van overheidsgelden. Van het budget van 67 miljoen baht voor de uitvaart van de overleden Supreme Patriarch zou 25 miljoen baht in zijn zakken zijn verdwenen, zo luidden beschuldigingen. Een eerder bericht zegt dat dit geld is teruggegeven, maar in het bericht van vandaag wordt daarover niet gerept. [Over de doden niets dan goed?]

Zie verder het bericht van 26 januari: Oud-abt Wat Sa Ket pleegt suïcide.

– Een buitenlander die in contact is geweest met de man uit Oman die het Mers virus heeft opgelopen, is nu ook in quarantaine geplaatst. De toestand van de Omani patiënt (71) wordt door het Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, ‘stabiel’ genoemd.

Van de 239 personen die in de buurt van de Omani patiënt hebben verkeerd, kunnen 40 besmet zijn. Van hen hebben 33 contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid. Tien zijn in quarantaine geplaatst. (Zie verder de pagina Volksgezondheid)

– De bewoners van Pratcha Songkroh denken mee over het tracé van de Orange Line tussen Thailand Cultural Centre en Taling Chan. Voor de sectie langs de Pratcha Songkroh Road, waarvoor hun huizen onteigend moeten worden, hebben ze drie alternatieven bedacht.

Gisteren leverden honderd bewoners hun voorstel in bij de MRTA, de exploitant van de metro. Als ze geen gehoor vinden, stappen ze naar de bestuursrechter. Ze gaan dan ook een schadevergoeding eisen.

Volgende maand is MAA Consultant klaar met haar rapport over de aanleg. De bewoners vragen een kopie van het rapport. Volgens de co-manager van het concultancybedrijf heeft het ministerie van Transport het laatste woord. Het Office of the Commission for the Management of Land Traffic wil niet afwijken van het tracé langs de Pracha Songkroh Road. De opties van de bewoners zijn moeilijk uit te voeren, zegt het.

– Het was levenslang en het blijft levenslang, heeft het Hof van Beroep gisteren gevonnist voor de verkrachting van en moord op een vierjarig meisje in februari 2013 in Loei. En daar mag de 34-jarige serieverkrachter en moordenaar het mee doen. Nui, zoals hij bekend staat want zijn echte naam is onbekend, kreeg eerder al tweemaal levenslang wegens soortgelijke misdrijven in hetzelfde jaar.

– De People’s Movement for a Just Society (P-Move) protesteert tegen de opheffing van het Land Bank Administration Institute en het Office of Community Land Titles. Daardoor worden 400.000 landloze gezinnen gedupeerd, zeggen ze. Waarom ze opgeheven worden, vermeldt het bericht niet.

Ruim honderd demonstranten leverden gisteren een petitie in met het verzoek aan de premier de opheffing ongedaan te maken. P-Move vraagt ook haast te maken met twee wetten, die betrekking hebben op de uitgifte van grondactes aan landloze boeren. De regering Abhisit is daar in 2010 mee begonnen. Ze beloofde 424 gemeenschappen een gemeenschappelijke grondacte verlenen.

– Het brokstuk van een vliegtuig dat op het strand van Pak Phanang in Nakhon Si Thammarat is gevonden, is niet afkomstig van de twee jaar geleden spoorloos verdwenen Boeing 777 van Malaysian Airlines. Dit is gebleken uit de serienummers op bouten en andere onderdelen; die komen niet voor in het handboek van onderdelen van de maatschappij. Volgens sommige berichten zou het brokstuk afkomstig zijn van een Japanse raket. Het vermiste toestel moet ergens in de Indische Oceaan zijn neergestort.


 

Het lichaam van Phra Phromsuthi op weg naar het Police Hospital

Oud-abt Wat Sa Ket pleegt suïcide

26 januari – De voormalige abt van Wat Sa Ket (bekend van de Golden Mount), Phra Phromsuthi (58), heeft zichzelf door ophanging van het leven beroofd. Zijn lichaam is voor autopsie naar het Instute of Forensic Medicine van het Police General Hopital gebracht.

De abt leed aan depressiviteit sinds de Sangha Supreme Council (SSC) hem uit de raad had gezet en in januari vorig jaar als abt had geschorst. Vier maanden later trad hij terug als abt. Hij werd ervan verdacht de fondsen voor de uitvaart van de in 2013 overleden Supreme Patriarch te hebben misbruikt.

De conservatieve People Network Organization for Security of Nation, Religion and King had de DSI gevraagd onderzoek te doen naar het misbruik en naar diens vermeende ongebruikelijke rijkdom. Het resultaat van het onderzoek is gestuurd naar de SSC en het National Office of Buddhism. De Rekenkamer dook in de misbruik beschuldiging.

De abt werd al op 12-jarige leeftijd ingewijd als monnik. Hij behaalde een bachelor’s graad aan de Mahachulalongkornrajavidyalaya University, een van de twee openbare boeddhistische universiteiten in Thailand, en een master’s graad aan de University of Pune te India. (Born: website Bangkok Post, 25 januari)

Update: De krant is iets minder stellig, want de doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld; de suïcide wordt niet eens in de kop genoemd, die luidt Former Wat Sa Ket abbot found dead. Het bericht is opening pagina 3; op de voorpagina wordt in een bovenopje, zoals we dat bij de krant noemden, de dood van een andere monnik gemeld, maar die stierf een natuurlijke dood (zie verder).

Een woordvoerder van het National Office of Buddhism legt geen verband tussen de suïcide en het onderzoek van de Rekenkamer. Dat onderzoek is afgerond en het geld is teruggegeven. Hij denkt dat de monnik een eind aan zijn leven heeft gemaakt omdat hij chronische gezondheidsproblemen had, zoals trillende handen en een snelle hartslag. De monnik had ook niet geklaagd over het onderzoek toen hij hem recent sprak.

Verder meldt de krant dat de abt na het overlijden van de Supreme Patriarch diens taken waarnam. De People Network Organization wordt niet eens genoemd in het krantenbericht.

‘Steun voor aansluiting bij TPP neemt toe’

25 januari – Het bedrijfsleven, non-profit organisaties, academici en de landbouwsector willen in het algemeen dat Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Partnership, een door de VS sterk gepushte vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen. Deze conclusie trekt het ministerie van Handel uit de gesprekken die het de afgelopen maanden met clubs uit deze sectoren heeft gevoerd.

Het ministerie dringt er bij de beleidsmakers evenwel op aan de gevolgen van aansluiting nauwkeurig te bestuderen alvorens een finale beslissing te nemen. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, is voorstander; premier Prayut houdt zich nog op de vlakte.

Maar nog niet alle betrokkenen hebben hun zegje kunnen doen. Volgende maand trekt het ministerie het land in om andere partijen te horen. Vooral het bedrijfsleven is een sterk voorstander van aansluiting, want dat zou de concurrentiepositie van Thailand op tal van gebieden vergroten.

Het bericht zegt niets over de bezwaren van de tegenstanders. Zo bestaat de vrees dat medicijnen duurder worden, generieke medicijnen niet meer ontwikkeld mogen worden ontwikkeld en de agrosector een monopoliepositie heeft bij het ontwikkelen van zaden [en de verkoop].

Recent bepleitte een researcher van het TDRI in de krant dat Thailand zich beter kan richten op de Aseanlanden. Zie het bericht van 20 januari: Commentaar: Thailand moet een handelsnatie worden. (Bron: Bangkok Post, 25 januari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Trans-Pacific Partnership)

Import van uien

Importtarief op 1.100 halffabrikaten vervalt

26 januari – En weer probeert de overheid de stagnerende economie een steuntje in de rug te geven. Het ministerie van Financiën stelt voor de importtarieven op 1.100 halffabrikaten te schrappen, wat de staat 3 miljard baht aan inkomsten gaat schelen. Thans zijn alleen grondstoffen vrijgesteld van een heffing, voor halffabrikaten geldt een tarief van 3 procent en voor afgewerkte producten 7 procent.

Het tarief op de desbetreffende halffabrikaten kan geschrapt worden omdat ze gebruikt worden voor producten waarop BTW wordt betaald. De regering heeft als beleid de BTW-industrie te bevorderen teneinde Thailand’s concurrentiepositie te versterken. De vrijstelling geldt niet voor producten die binnenlandse producenten zouden kunnen schaden.

Behalve de nu aangekondigde verlichting is de dienst bezig tal van aspecten bij de belastingheffing te stroomlijnen, bijvoorbeeld door standaardprijzen te hanteren voor geïmporteerde goederen. Voor 36 producten moet die operatie dit jaar haar beslag krijgen. Het gaat om soft commodities, zoals uien (foto) en knoflook, want dat zijn de meest geïmporteerde producten. Door met standaardprijzen te werken worden fouten en individuele beoordelingen voorkomen.

Verder worden de regels voor de transitohandel aangepast. Die goederen kunnen niet meer voor onbepaalde tijd worden opgeslagen, maar voor maximaal negentig dagen. Daarna vervallen ze aan de staat. De maatregel is met name van belang voor de doorvoer van tweedehands auto’s.

Voor het belastingjaar 2016 dat in september eindigt, heeft de Belastingdienst een target van 124 miljard baht. In de eerste drie maanden (oktober-december 2015) is 31 miljard geïncasseerd, 1,8 procent meer dan de target. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

Commentaar: Ontslag gouverneur helpt Democraten niet

26 januari – De ‘familieruzie’ in de Democratische partij tussen de gouverneur van Bangkok Sukhumbhand Paribatra en zijn supporters aan de ene kant en de Democratische partij, geleid door Abhisit Vejjajiva, aan de andere kant roept twee vragen op: Gaan de gouverneur en zijn supporters zich afscheiden van de partij en wordt het leiderschap van de partij gewisseld?

Sukhumbhand, the day afterIn zijn wekelijkse column schrijft oud BP-redacteur Veera Prateepchaikul dat afscheiding niet uniek zou zijn want in 1988 verliet een groep van veertig parlementsleden de partij, maar die optie laat hij verder onbesproken. Na te hebben opgesomd wat de aanleiding van de ruzie is [zie de voorgaande berichten], concentreert hij zich op het partijleiderschap.

Veera: ‘Er wordt veel gesproken over wisseling van de wacht. Maar dat is op dit moment speculatief. Wat niet speculatief is, is dat de Democraten niet lijdzaam kunnen blijven. Ze moeten iets doen om hun image te verbeteren en het vertrouwen van supporters, met name in Bangkok, te herstellen.’

Hij merkt daarbij op dat velen die bij de landelijke verkiezingen en verkiezing voor gouverneur destijds een Democratische kandidaat kozen, dat niet deden omdat ze de partij steunden, maar omdat ze een afkeer hadden van Pheu Thai dan wel omdat er geen betere alternatieven waren.

Ondanks het verbod van de NCPO op politieke bijeenkomsten, kan de partij zich niet veroorloven niets te doen en te wachten op de volgende verkiezingen, betoogt Veera. Dat zou een verspilling van tijd zijn en op de partij terugslaan.

‘Het is duidelijk dat de Democraten een grote makeover nodig hebben van de top tot beneden in hun beleid, strategie en leiderschap om hun oude kiezers te behouden en nieuwe aan te trekken’, besluit hij. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

Op de foto Sukhumbhand (midden) en Abhisit (rechts) nadat Sukhumbhand was herkozen. De gouverneur heeft nog een jaar te gaan

Voor de berichtgeving over de ‘familieruzie’ zie:
24 januari: Excuus van Democraten voor gouverneur Bangkok
23 januari: Kort nieuws
22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid

Nok Air hoopt op herstel

26 januari – Nok Air hoopt dit jaar haar balans weer in balans te brengen door ofwel winst te maken of quitte te spelen. De inkomsten van de budgetmaatschappij zullen naar verwachting aanzienlijk stijgen doordat dochter NokScoot, tot nu toe een financieel blok aan de been, het beter gaat doen.

NokScoot, een joint venture van Nok Air en Scoot Pte uit Singapore, hoopt haar drie Boeings 777-200 volledig te kunnen gebruiken op de routes naar Singapore, Taipei en Qingdao. De maatschappij had een ongelukkig start omdat omdat ze geen vluchten mocht beginnen op Japan en Zuid-Korea vanwege de rode kaart van de ICAO (zie de pagina Luchtvaartdienst onder vuur).

Moeder Nok Air introduceert dit jaar diensten tussen Bangkok en drie steden in het Zuiden van China. [Geen namen] Vorig jaar kwamen er vluchten bij naar Ho Chi Minh en Hanoi. De bezetttingsgraad van Nok Air blijft naar verwachting hoog dit jaar, maar staat onder druk van de felle concurrentie van andere budgetmaatschappijen. De lage kerosineprijs helpt, de zwakke baht tegenover de dollar daarentegen werkt tegen. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

Hotel in aanbouw door Tanboon Co

Groene thee tycoon opent derde hotel

26 januari – Met de bouw van haar tweede hotel in Chiang Mai anticipeert Tanboon Co, eigendom van tycoon Tan Passakornnatee, producent van Ichitan groene thee, op een toename van het toerisme. Het bedrijf wijst er ook op dat het eerste, in november geopende Eastin Tan hotel een warm welkom heeft gekregen.

Het nieuwe hotel wordt tegenover dit hotel gebouwd en opgetrokken in de moderne Lanna resort stijl [?]. Het bestaat uit twee panden met 150 kamers en een winkelgedeelte. Doelgroep zijn gezinnen. Absolute Hotel Services krijgt het beheer. Eind dit jaar gaat het hotel open.

Het hotel is het derde hotel van het theebedrijf; het andere is Villa Maroc Resort in Pran Buri (Prachuap Khiri Khan). Het bericht meldt dat Tan diverse percelen grond bezit in toeristische bestemmingen zoals Si Ratcha, Hua Hin en andere plaatsen in Prachuap Khiri Khan, dus wie weet volgende er nog meer hotels.

In de eerste zeven maanden van dit jaar bezochten 573.461 toeristen Chiang Mai en bedroeg de omzet 5,5 miljard baht. De gemiddelde bezettingsgraad van hotels in het gebied is 57,7 procent. Het Eastin hotel zit ver boven het gemiddelde met 90 procent, en dat is meer dan verwacht. De meeste klanten zijn Chinezen; de rest komt uit Hong Kong, Singapore of eigen land. (Bron: Bangkok Post, 25 januari)

Luang Phor Charan (87) overleden

26 januari – Het is niet kies om met de dood te spotten, dus laat ik het maar curieus noemen dat de krant vandaag twee sterfgevallen van monniken moet melden. De meest spectaculaire is verbannen naar pagina 3, op de voorpagina de dood van de Zeer Eerwaarde [woordkeus krant] Luang Phor Charan Thitathammo (87), een monnik die bekend stond om zijn strikte meditatiebeoefening [geen details]. De abt van Wat Amphawan in Sing Buri stierf aan een longinfectie, waaraan hij na zijn opname in het Siriraj ziekenhuis op 20 december, was behandeld.

Gisteren werd zijn lichaam naar de tempel gebracht voor de uitvaartceremonie die zeven dagen duurt en wordt gesponsord door de koning. [De term sponsored kom ik vaak tegen, maar wat daar nu precies onder wordt verstaan, weet ik niet.] Vanmiddag vindt de rituele wassing plaats, een ceremonie die wordt geleid door een abt en een lid van de Sangha Supreme Council.

Luang Por Charan trad op 20-jarige leeftijd tot de monniksorde toe tijdens de heerschappij van Rama VII. [De huidige vorst is Rama IX.] Hij bestudeerde bij verschillende oude monniken dhamma en meditatie. De krant schrijft dat hij de sterke wil had om het gedachtegoed van de Boeddha te verspreiden ‘als een middel om mijn schuld aan de wereld terug te betalen’. Zijn laatste daad was een donatie van 50 miljoen baht aan het Siriraj ziekenhuis voor de bouw  van een nieuw gebouw. Een dag voor zijn verscheiden overhandigde een discipel het bedrag.

Noord-Koreaanse overlopers en vluchtelingen, in 2006 aangehouden in Huai Khwang

Thailand zit in zijn maag met Noord-Koreanen

26 januari – Bangkok Post opent vandaag met een achtergrondverhaal over Noord-Koreaanse overlopers en vluchtelingen die over land via China en Laos in Thailand belanden. Ze vormen, aldus het hoofd van het immigratiebureau een toenemend ‘dilemma’, want Thailand stuurt ze niet terug uit vrees dat ze vervolgd worden. [Een beleid dat niet is toegepast bij de deportatie van Uighur vluchtelingen naar China en Chinese dissidenten.] Ze worden verzorgd, waarna ze naar Zuid-Korea worden gestuurd, waar ze veilig zijn.

Volgens Nathathorn Prousoontorn kunnen drie groepen illegalen op de lange temijn een last voor het land gaan worden: behalve Noord-Koreanen ook Rohinghya vluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh en Uighur uit China, een onderdrukte moslimminderheid.

De afgelopen tien jaar is het aantal Noord-Koreaanse vluchtelingen toegenomen; thans bedraagt het tweeduizend per jaar. De meesten zijn vrouwen en kinderen. Dat aantal kan toenemen als een nieuwe route door Laos [ik meen gefinancierd door China] de vlucht naar Thailand vergemakkelijkt. ‘We moeten meer met Laos samenwerken om de stroom te bedwingen’, zegt Nathathorn.

In Bangkok worden op het immigratiekantoor in Suan Phlu thans negentig Noord-Koreanen vastgehouden. Ze krijgen van Zuid-Koreaans ambassadepersoneel voedsel en ze volgen een beroepstraining in afwachting van hun deportatie.

Op bijgaand kaartje een overzicht van de vluchtroute. Op de foto Noord-Koreaanse overlopers en vluchtelingen, in 2006 aangehouden in Huai Khwang (Bangkok).

Koude eist twee levens in Chai Nat

26 januari – De koude en abrupte daling van de temperatuur is twee ouderen (72 en 78) in de provincie Chai Nat fataal geworden. Bij zonsopgang bedroeg de temperatuur er 14 graden.

Het plotseling zakkende kwik sinds zondag in het grootste deel van Thailand heeft velen overvallen. Het Thaise KNMI voorspelde gisteren voor de komende twee dagen een verdere daling met 1 tot 3 graden als gevolg van een krachtig hogedrukgebied boven de Zuid-Chinese zee en Noord-Thailand.

De minimum temperaturen in het Noorden en Noordoosten zullen tussen 6 en 15 graden liggen, in de Central Plains en het Oosten tussen 13 en 18 graden en in Bangkok plus buurprovincies 13 tot 16 graden. In de provincie Phayao komt er nog eens regen bij waardoor de temperatuur op sommige plaatsen naar 7 graden zakt.

Sathon Vijarnwannaluk, docent aan de Chulalongkorn universiteit, veronderstelt dat iets ongewoons is gebeurd met het Arctic Oscillation verschijnsel, een niet seizoensgebonden drukzone boven zee in Antarctica. Dat heeft een sterkere koudegolf dan normaal verspreid waardoor over de hele wereld de temperatuur is gezakt. Het koude weer zal niet lang duren, stelt hij de bevolking gerust. ‘Dit kan de laatste keer zijn dat je het koud hebt. Geniet ervan en hou jezelf warm. Het is eerder gebeurd in het land.’

Kort nieuws dinsdag 26 januari

– Indien de rubberprijs niet aantrekt, overweegt de regering door te gaan met de rubbersubsidie, nadat het programma in juni eindigt. Gisteren is op 1.500 plaatsen begonnen met de aankoop van rubbervellen voor 45 baht per kilo, latex 42 baht en rubber cup lump [?] 41 baht. In totaal wordt 100.000 ton gekocht met een quotum per boer van 150 kilo.

Vice-premier Prawit benadrukt dat de opgekochte rubber niet in voorraad wordt opgeslagen, zoals gebeurd is bij het hypotheeksysteem voor rijst. De rubber gaat onder andere gebruikt worden voor de productie van banden en matrassen. Eerder meldde de krant dat rubber wordt gemengd met asfalt bij de aanleg van wegen en gebruikt gaat worden bij de aanleg van sportvelden en voetpaden.

– Leve het gerucht! Gouverneur Sukhumbhand en Suthep Thaugsuban, leider van de protesten tegen de regering Yingluck, zijn samen op het Samui Festival 2016 gesignaleerd en dat leidt onmiddellijk tot de speculatie dat ze gesproken hebben over het besluit van de Democratische partij om de banden met de gouverneur te verbreken (zie het bericht van 22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid). [En misschien de oprichting van een eigen partij, maar dat bedenk ik zelf.] Een assistent van Sukhumbhand ontkent dat de twee het over politiek hebben gehad.

– Student-activist Sirawith Seritiwat blijft een lastig heerschap. Nu wil hij van de Spoorwegen (SRT) weten waarom hij en zijn maatjes van de New Democracy Movement op 7 december in de trein naar het Rajabhakti park zijn tegengehouden. Volgens het treinpersoneel was de trein gestopt omdat ze van plan waren te demonstreren. Maar we zouden helemaal niet gaan demonstreren, beweert Sirawith. Hij adviseert andere passagiers die op dezelfde trein reisden, ook een klacht in te dienen, en dreigt naar de bestuursrechter te stappen als hij voor vrijdag niets hoort van de SRT. Voor alle achtergronden zie de pagina Majesteitsschennis.

– De zeven geschorste bestuursleden van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) kunnen volgens vice-premier Wissanu herbenoemd worden als ze zich opgeven voor de opengevallen plaatsen nu het bestuur weer op volle sterkte wordt gebracht. Hij ziet geen bezwaar omdat ze niet beschuldigd zijn van corruptie.

Vice-premier Narong denkt daar echter anders over; hij heeft de Raad van State om advies gevraagd. Het ThaiHealth bestuur is weer aan het werk sinds de post van vice-voorzitter weer bezet is. Zie voor eerdere berichten de pagina Gezondheidszorg.

– Drie politieagenten van de gemeentepolitie Bangkok zijn in de provincie Tak aangehouden toen ze drie luxe auto’s probeerden naar Myanmar te smokkelen: een Maserati, Mereces Benz en Nissan. Maar zelf zeggen ze dat ze getipt waren over de smokkel en de wagens met het sleuteltje in het contactslot hadden aangetroffen. Ze wilden de wagens, die een nummerplaat van Bangkok hadden, terug naar de hoofdstad brengen. Leuk bedacht, maar weinig geloofwaardig.

– Of het vliegtuig brokstuk dat op het strand van Pak Phanang (Nakhon Si Thammarat) is gevonden, afkomstig is van het in maart 2014 spoorloos verdwenen toestel van Malaysia Airlines, valt vooralsnog niet vast te stellen. Het hoofd van het RTAF Safety Centre zegt dat meer tijd nodig is voor een grondig onderzoek. Dat gaat gedaan worden op het militaire deel van luchthaven Don Mueang. Gisteren namen Thaise en Maleisische luchtvaartexperts op het strand een kijkje bij de vondst. Foto’s van op bouten en andere delen gevonden  serienummers zijn voor inspectie door de Maleisische autoriteiten naar de luchtmacht en luchtvaartautoriteiten [in?] gestuurd.

– De managers van Siam Tuna Fishery Co en Sales Service (Thailand) Co zijn aangehouden omdat hun vissersboten illegaal in buitenlandse wateren visten.Ze hadden daarvoor geen toestemming van het Command Centre for Combating Illegal Fishing. De politie onderzoekt nog of ze zich schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel. De manager van een derde bedrijf, Three Wonderful Co, dat eveneens illegaal viste, heeft laten weten zich vandaag bij de politie te melden. Van alle zes boten was ook de visvergunning verlopen.

– De secretaris-generaal van het Southern Border Provinces Administrative Centre stelt voor om een opiniepeiling te houden over de geplande aanleg van een Buddha Monthon (boeddhistisch park) in de zuidelijke overwegend moslimprovincie Pattani. ‘We moeten het project niet koste wat het kost doorzetten. De gouverneur van de provincie moet ook met zijn mensen praten om naar hun mening te luisteren.’ Zie verder: Premier vreest conflict over boeddhistisch park (20 januari) en Godsdienstoorlog dreigt in Pattani (18 januari).

– De National Press Council (NPC) gaat een werkgroep vormen die tot taak krijgt ethische en professionele richtlijnen op te stellen, zodat toestanden zoals bij de uitvaart van acteur Por worden voorkomen, toen fotografen en cameralieden hinderlijk aanwezig waren. De raad bekijkt ook de mogelijkheid om een ethische commissie te vormen, die de media volgt en journalisten straft die de ethische normen overtreden.

Zondag hield de NPC een bijeenkomst in Suphan Buri over de ethische en professionele normen in de media. De aanwezigen waren het erover eens dat regulering nodig is, maar ze hebben geen behoefte aan strenge regels. Ze waren ook eensgezind dat de kwaliteit van verslaggeving dient te verbeteren om het publieke vertrouwen te herstellen.

– Follow-up op het bericht over de luk thep (angel child), poppen ter grootte van een peuter, die gezegend zouden zijn met de geest van een engel en geluk brengen. Het Department of Civil Aviation (DCA) praat morgen en donderdag met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en anderen over maatregelen, zodat de engeltjes de veiligheid van passagiers niet in gevaar brengen. Thai Smile Airways heeft haar cabinepersoneel al geïnstrueerd dat de poppen als handbagage moeten worden beschouwd tenzij er een stoel voor is gekocht.

DCA directeur-generaal  Chula vindt dat alle luchtvaartoperators dezelfde regels moeten volgen vanaf het moment dat de poppen op de luchthaven worden binnen gebracht tot ze aan boord zijn. Ze dienen ook net als de handbagage door de röntgenscanner te gaan. Politiecommissaris Chakthip is bang dat ze gebruikt zouden kunnen worden om drugs in te verbergen. Zie verder het bericht van 24 januari: Ook voor Child’s Angel geldt: Fasten your seatbelt.

Meer weten over de poppenrage? Bekijk: Inside Bangkok’s House of Haunted Dolls (Coconuts TV). Lees ook: Thaise premier: steek je niet in de schulden voor een pop. In het artikel staat: ‘Bijna overal zie je volwassenen die de poppen dragen, aankleden en voeden.’ Maar dat is zwaar overdreven.

– De luchthavens Suvarnabhumi en Don Mueang en de luchthavens van Phuket, Chiang Mai, Hat Yai en Mae Fa Luang hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het Mers virus te voorkomen. De passagiers uit risicolanden in het Midden-Oosten passeren een thermische camera die hun lichaamstemperatuur meet. Trolleys en de leuningen van roltrappen worden vaker schoongemaakt. Verder worden pamfletten met informatie verspreid en zijn sanitaire gels beschikbaar. Gezondheids academici [?] stellen de regering voor een ‘public health security fee’ te gaan heffen om de preventie van grensoverschrijdende ziektes te verbeteren. Zie verder de pagina Gezondheidszorg.


 

Kou in Buri Ram

Bangkok bibbert en ik ook

25 januari – Bangkok bibbert en dat doet uw redacteur van Nieuws uit Thailand ook, die vandaag niet met ontbloot bovenlijf zijn dagelijkse nieuwsrubriek tikt, maar gekleed. Maar nog wel in korte broek. Of het verschil maakt voor de nieuwspresentatie weet ik niet.

Schommelt de temperatuur hier rond de 20 graden, in het Noorden en Noordoosten is het kwik gezakt naar temperaturen van 6 à 10 graden en daarin komt tot woensdag geen verandering, meldt het Thaise KNMI. Het (vrij overbodige) advies luidt: warme kleren aantrekken en erwtensoep eten, maar dat laatste fantaseer ik. Nu al door de kou bevangen?

Het Meteorological Department adviseert verder langdurige blootstelling aan de kille wind en koude regen te vermijden. Verstandige jongens en meisjes daar in het Thaise De Bilt. Voor de Golf van Thailand geldt een waarschuwing voor een ruwe zee met golven van 2 tot 4 meter.

Op de foto warmen bewoners in Buri Ram zich aan een vuurtje en daarmee belandt u vandaag in het tweede nieuwsbericht dat gaat over de crematie van de populaire acteur Por.

Duizenden nemen afscheid van Por

25 januari – Duizenden hebben zondag de laatste eer bewezen aan de populaire acteur Tridsadee ‘Por’ Sahawong (37), die na een ziekbed van twee maanden aan dengue fever is overleden. Velen hadden ‘s nachts al de wacht gehouden in Wat Klang in Muang (Buri Ram) en de koude getrotseeerd.

Weduwe van PorDe ceremonie begon in de namiddag toen koninklijke vuur, ter beschikking gesteld door de koning, naar de tempel werd gebracht. Een half uur later bracht de gouverneur een set monnikspijen en dok mai chan, papieren bloemetjes, ter beschikking gesteld door prinses Soamsawali. Daarna trokken collega’s van Por en het publiek langs het met witte bloemen versierde crematorium en plaatsten er de dok mai chan.

De krant schrijft dat hij niet alleen herinnerd zal worden vanwege zijn vele rollen in zo’n dertig Thaise soaps, maar ook als iemand die de minder-bedeelden graag hielp. Zo liet hij boeren uit de omgeving rijst op zijn boerderij verbouwen. Ze hoefden geen huur te betalen, maar konden volstaan door een klein deel van de oogst af te staan.

In 2008 kreeg Por een onderscheiding van de National Council on Social Welfare of Thailand vanwege de dankbaarheid die hij zijn ouders betoonde. Por was ook ambassadeur van de World Society for the Protection of Animals en hij leverde een bijdrage aan tal van charitatieve initiatieven.

Op de foto weduwe Vanda en het tweejarig dochtertje in de optocht, waarbij het lichaam van Por werd overgebracht van een paviljoen naar het crematorium.

Eerdere berichten:
23 januari: Journaille gewaarschuwd voor overheidsingrijpen
22 januari: Kort nieuws
21 januari: NBTC maakt excuus voor onbeschofte media
20 januari: De laatste reis
26 november: Kort nieuws
25 november: Mediacircus rond Por’s ziekte
23 november: Kort nieuws
20 november: Uit de rubriek Thai Pulse
18 november: Kort nieuws

Ben je klaar voor de AEC?

Oplossing quizvragen Ben je klaar voor de AEC in Nieuws uit Thailand van gisteren.
• Wanneer je de weg vraagt in de Filipijnen wijst een Filipino niet met zijn hand in de richting die je moet volgen, maar hij tuit zijn lippen. Ook wanneer je een voorwerp zoekt.
• Eetstokjes rechtop in je kommetje met rijst lijken op twee wierookstokjes, die voor een dode worden aangestoken. Da’s een slecht voorteken.
• A6, B4, C2, D3, E1, F5. Dat de buffel de mascotte van Vietnam is, ontlokte op Facebook het commentasar van een Vietnamese kennis: De buffel is heel belangrijk voor onze landbouw.

Toilet

Zeezigeuners en gehandicapten

In Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, twee verhalen die op mijn verlanglijstje staan om te bewerken. Over investeerders die het land waarop de zeezigeuners hun doden begraven, proberen in te pikken en: Bangkok is een vijandige plaats voor mensen in een rolstoel. Alvast twee foto’s.

Begraafplaats zeezigeuners

 Terrorisme: Immigratie klaar voor de strijd

25 januari – Drie bomaanslagen en beschietingen in Parijs, Istanboel en Jakarta, en alle zeilen worden in Thailand bijgezet om te voorkomen dat het land ook het slachtoffer wordt van terroristische aanvallen.

Omdat een journalist nooit iets voor zoete koek moet slikken en Wantrouwen zijn tweede naam is [hoort te zijn], heb ik het vermoeden dat de Thaise autoriteiten voornamelijk zo handelen om de bevolking te laten zien dat ze niet voor een kleintje vervaard zijn. Het is allemaal veel retoriek, zoals vaak in dit operette land.

Het Immigration Bureau heeft bekend gemaakt het immigratiesysteem te verfijnen, waaronder toepassing van een ‘biometric’ systeem. Het nieuwe hoofd van het bureau, Nathathorn Prousoontorn, is vol vertrouwen dat het systeem zijn ambtenaren zal helpen kwaadwillende types eruit te pikken. Het wordt naar verwachting in maart en april zowel op grensposten als bij politie-eenheden geïnstalleerd. De politie heeft daarvoor een budget van 1,29 miljard baht uitgetrokken.

In een ‘exclusief’ interview met de krant vertelt Nathathorn dat het controleren van toeristen en migranten [die dankzij de inwerkingtreding van de AEC gemakkelijker de grens over kunnen] een zware taak is, maar ze is nog steeds ‘hanteerbaar’ omdat de regering steun verleent middels wettelijke maatregelen en technologie. Het bureau is alert op elementen die het land proberen binnen te komen. ‘Alhoewel Thailand niemands vijand is, kan het bureau zich niet veroorloven de teugels te laten vieren.’

In de grenspost Sa Dao (Songkhla), de grootste in het Zuiden, is een nieuwe terminal geopend met een beter screening systeem, vergelijkbaar met dat op vliegvelden en op de belangrijkste grensposten met buurlanden zijn apparaten geplaatst voor het lezen van vingerafdrukken. Nathathorn benadrukt het belang van een biometrisch systeem, waaronder de controle van vingerafdrukken, omdat terroristen doorgaans met een vervalst paspoort reizen.

Op 19 januari hebben tweehonderd douaneambtenaren, personeelsleden van banken en anti-drugs agenten een training gevolgd in het detecteren van valse paspoorten, gegeven door experts uit Canada, Australië en Duitsland.

Drie groepen buitenlanders uit Zuid-Azië, Afrika en het Midden-Oosten [?] worden extra scherp in de gaten gehouden. Verder moet het Advance Passenger Processing System borg staan voor de veiligheid. Aan de hand van dit systeem kan worden nagegaan of iemand in het buitenland op een zwarte lijst staat. Op 20 maart wordt een nieuwe wet van kracht om toeristen die hun visum hebben laten verlopen, te verbieden gedurende een bepaalde tijd naar Thailand te komen.

Drie luchthavens worden aan elkaar geknoopt

25 januari – De regering wil zes jaar na de ingebruikneming van de Airport Rail Link (Phaya Thai-Suvarnabhumi) de lijn uitbreiden naar de luchthavens Don Mueang en U-Tapao in Rayong.

Ever expandingZe heeft opdracht gegeven voor een studie naar de verbinding met U-Tapao, maar dit tracé heeft geen hoge prioriteit, aldus staatssecretaris Ormsin (Transport). U-Tapao, oorspronkelijk een marineluchtmachtbasis, wordt omgebouwd tot commerciële luchthaven. De opening is gepland voor juli. De luchthaven moet de drukte op Don Mueang en Suvarnabhumi helpen opvangen.

Voor de eerste sectie van de verlenging naar Don Mueang (Phaya Thai-Bang Sue) ligt volgende maand bij het kabinet een voorstel op tafel; de kosten bedragen 31,1 miljard baht. Het gaat om 7,8 kilometer waarvan 4,3 kilometer verhoogd en 3,5 kilometer ondergronds.

De aanleg zou in september moeten beginnen. Dit deel komt als eerste aan de beurt vanwege de Light Red Line (Bang Sue-Hua Mak, en Bang Sue-Hua Lamphong ), die gelijktijdig moeten worden aangelegd.

De tweede sectie Bang Sue-Don Mueang van 14 kilometer is gecompliceerder omdat de ruimte beperkt is, maar details geeft het bericht niet. Het artikel noemt verder nog andere plannen voor de aanleg van metrolijnen, maar zo langzamerhand begint het me te duizelen met alle plaatsnamen, dus laat ik het hierbij.

Kort nieuws maandag 25 januari

– De aanbestedingsprocedure voor drie projecten op luchthaven Suvarnabhumi begint in maart. In totaal heeft de luchthaven plannen voor zeven projecten ad 51 miljard baht. De eerste drie kosten 18 miljard baht en bestaan uit de installatie van een public utility system (elektriciteit, water en koelwater voor airconditioners), de aanleg van een airport apron (een verharde strip rond hangars en terminals) met ruimte voor 28 jetliners en de aanleg van taxiways naar de nieuwe apron plus ondergrondse voorzieningen. [Met excuses voor alle onvertaalde termen, maar ik ben geen luchtvaartexpert].

De aanbestedingsprocedure voor de overige vier projecten, waaronder de bouw van een satellite concourse building, de aanleg van een tunnel en de bouw van een parkeergarage, komt later aan de beurt. Alle werkzaamheden moeten in 2019 afgerond zijn en dan kan Suvarnabhumi 60 miljoen passsagiers per jaar aan. De hudige capaciteit bedraagt 45 miljoen.

– Het Department of Civil Aviation van Maleisië heeft van de minister van Transport opdracht gekregen met de Thaise counterparts contact op te nemen over de vondst van een brokstuk van een vliegtuig dat is aangespoeld op het strand van Pak Phanang in Nakon Si Thammarat. Het zou van het in maart 2014 verongelukte en spoorloos verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines kunnen zijn, menen de vissers die het gevonden hebben, maar dat is vooralsnog speculatie, zegt de minister. In juli 2015 werd al een stuk van de vleugel gevonden op Reunion Island. Zie verder het eerste bericht in Kort Nieuws van gisteren.

– Thai zijn slecht in anticiperen [denk aan de grote overstromingen van 2013] maar organiseren kunnen ze als de beste, wat ik weer eens heb gezien bij Trooping the Colour en de uitvaart van de Supreme Patriarch in december. En nu weer: aan de jaarlijkse militaire oefening Cobra Gold nemen dit jaar 28 landen deel. Dat moet een gigantische logistieke operatie zijn. De 35e Cobra Gold begint op 9 februari en duurt elf dagen. Ook Nederland is present; het maakt deel uit van het Coalition Observer Liaison Team [geen details].

Doel van Cobra Gold is de militaire banden tussen de deelnemende landen aanhalen, de capaciteit van gezamenlijke militaire operaties vergroten en oefenen met richtlijnen voor multinationale strijdkrachten. Sinds de militaire coup heeft de VS haar aandeel verminderd van 8.000 naar 3.700 manschappen vorig jaar.

Dit jaar bestaat Cobra Gold uit commandopost en veldtraining oefeningen, oefeningen met humanitaire hulpverlening, gecombineerde vuuroefeningen en evacuaties. Dat gebeurt op verschillende plaatsen. Op de marinebasis Had Yao Beach in Chon Buri wordt op 12 februari een amfibie demonstratie gegeven. De openingsceremonie vindt plaats in Chon Buri.

– Niet alleen sommige bedrijven laten het afweten, maar ook de overheid blijft in gebreke bij het in dienst nemen van gehandicapten. De ambtelijke diensten hebben van premier Prayut twee jaar de tijd gekregen om hun quotum aan te vullen.

Van de bedrijven voldoet 80 procent aan de wettelijke verplichting, van de 290 overheidsdiensten een armzalige 16 procent. Volgens de Empowerment of Persons with Disabilities Act van 2550 dient 1 procent van de banen bestemd te worden voor personen met een beperking, zoals gehandicapten tegenwoordig worden genoemd. Van de 1,6 miljoen bij de overheid geregistreerde gehandicapten is een half miljoen van 15 tot 60 jaar in staat om te werken.

MERS controle op Suvarnabhumi– Het tweede geval van Mers is gisteren bevestigd door het ministerie van Volksgezondheid. Een 71-jarige man uit Oman die op 22 januari in Thailand arriveerde, blijkt de ziekte onder de leden te hebben. In zijn eigen land was hij in het ziekenhuis al een week behandeld omdat hij koorts had en hoestte. De man ligt nu in quarantaine bij het Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute.

Het ministerie speurt naar mensen die contact hebben gehad met de man en dat zijn er een heleboel: een familielid die hem begeleidde, passagiers en bemanning van het vliegtuig waarmee hij is gekomen, een taxichauffeur, hotelpersoneel en ziekenhuisstaf. Ze worden veertien dagen gecontroleerd. Een groep van 37 met een hoog risico gaat ook in quarantaine.

In juni werd het eerste geval van Mers gemeld. Dat betrof een man van 75, die eveneens van Oman naar Thailand was gereisd. (Zie pagina Volksgezondheid)

– Het project heet Reduce inequality, share happiness en dat doel moet worden bereikt door aan landloze boeren eigendomsaktes te verstrekken. Het ministerie van Binnenlandse zaken wil dit jaar 180.000 percelen uitgeven.

In het verleden werd de uitgifte gehinderd door corruptie, maar dat mag deze keer niet gebeuren. Het ministerie heeft de provinciale gouverneurs opgedragen de kantoren van het Department of Lands in de gaten te houden zodat het werk ‘transparant en legaal’ is, aldus adjunct permanent secretaris Chayapol van het ministerie.

De uitgifte van eigendomsbewijzen kent twee vormen. In het eerste geval betaalt de nieuwe eigenaar drie- tot vijfduizend baht voor een kadastraal onderzoek en in het tweede geval meten DOL-ambtenaren de grond op en betalen bewoners 100 baht per plot [snap ik niets van]. De openingstijden van de DOL-kantoren worden met een uur verlengd gezien de te verwachten drukte.


 

Mascottes SEA Games

Ben je klaar voor de AEC?

24 januari. Are you AEC –ready, vraagt Guru, het creatieve vrijdagzusje van Bangkok Post. Voor wie nog niet vertrouwd is met de afkorting: AEC staat voor Asean Economic Community, te vergelijken met de EU. Guru legt haar lezers twaalf vragen voor over gebruiken, begroetingen enzovoort  in de andere landen.

Neem de weg vragen: wat betekent het als een Filipino zijn lippen tuit? Of: waarom is het in Maleisië, Singapore, Vietnam en Thailand niet gepast om je eetstokjes rechtop in je kommetje met rijst te steken?

Zijn dat nog betrekkelijk eenvoudige vragen; lastig is de opgave met de zes mascottes die je moet zien te koppelen aan de landen die elke twee jaar deelnemen aan de SEA Games. Aan die spelen nemen elf landen uit Zuidoost-Azië deel. Hierboven staan ze afgebeeld. De landen waaruit gekozen moet worden, zijn 1 Laos, 2 Maleisië, 3 Vietnam, 4 Brunei, 5 Indonesië en 6 de Filipijnen. Doet uw best, morgen de antwoorden. (Bron: Guru, Bangkok Post, 22 januari)

Negen producten worden goedkoper

24 januari – Melkpoeder, gecondenseerde melk, verpakte rijst en vissaus worden goedkoper dankzij de lagere olieprijs en transportkosten. Het Internal Trade Department (ITD), dat onderzoek heeft gedaan naar de prijsstelling, heeft de fabrikanten ervan kunnen overtuigen hun prijzen te verlagen.

Het ministerie heeft 21 producten onder de loep genomen. Negen waaronder de genoemde vier, worden 8 tot 25 procent goedkoper; wat er met de overige gebeurt, is me niet duidelijk.

Vorig jaar slaagde de dienst er al in de prijzen van bouwmaterialen, kunstmest, pesticides, autobanden en staal in prijs te laten verlagen met percentage van 3 tot 20 procent. Begin deze maand gingen de transportkosten omlaag met 5 tot 10 procent.

De autoriteiten gaan door de kostenstructuur van consumentenproducten voor dagelijks gebruik, zoals zeep en tandpasta, te analyseren om te bezien of ze geprofiteerd hebben van de lagere productie- en transportkosten. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieselprijs en wisselkoersen. Diesel kost nu 20,59 baht per liter tegen gemiddeld 29,99 baht in 2015. De baht-dollar koers is gezakt van 32 naar 36 baht. ITD adjunct directeur-generaal Somsak verwacht dat de prijs van consumentenproducten dit jaar niet wijzigt dankzij de relatief lage olieprijs.

De autoriteiten willen nog wel iets doen aan de prijs van bereid voedsel, want dat blijft betrekkelijk duur alhoewel vlees en groentes goedkoper zijn geworden. Het zogeheten low-cost food scheme [?] wordt uitgebreid van 3.900 naar 10.000 items. De prijsmaatregel voor 41 producten blijft gehandhaafd. In totaal controleert het ministerie dagelijks 225 producten en diensten, zoals verpakte rijst, bak- en braadolie, eieren, varkensvlees en melkpoeder. (Bron: Bangkok Post, 23 januari)

BMW motoren op motorshow Bangkok

BMW domineert verkoop zware motoren

24 januari – Het gaat goed met de verkoop van zware motoren. Vorig jaar verkocht BMW 20 procent meer motoren van 500 cc en hoger dan in 2014 en dat is opmerkelijk want de totale markt [van wat?] zakte met 3,67 procent. ‘De meeste Thaise bikers willen een tweede motorfiets, dus blijft de markt aantrekkelijk en gaat door met groeien’, zegt Markus Glaeser, hoofd BMW Motorrad Thailand.

Het bedrijf verkocht vorig jaar een record aantal van 1.280 motorfietsen waarvan 18.000 van meer dan 500 cc [BP doe je rekenwerk eens goed] en dat is een stijging van 83 procent. Thailand behoort daardoor tot de top drie van motorverkopers in de wereld naast China en Maleisië.

De zware motorfietsen worden geproduceerd in de fabriek op industrieterrein Amata City in Rayong. Ze zijn 35 tot 40 procent goedkoper dan geïmporteerde modellen. Van de vorig jaar 2.700 geproduceerde motorfietsen in Rayong gingen 1.000 naar China en Maleisië. Over de andere merken zoals de fraaie Kawasaki zegt het bericht niets. Vooral het Ninja-model vind ik een beauty. (Bron: Bangkok Post, 23 januari)

Phuket wordt Thailand’s eerste smart city

24 januari – Phuket moet Thailand’s eerste smart city worden en daar krijgt het Software Industry Promotion Agency (Sipa) 100 miljoen baht van de overheid voor. Het geld gaat naar het ontwikkelen van een digitale infrastructuur en een datacentrum. Na Phuket komt Chiang Mai aan de beurt.

Het project wordt gesteund door het Zuid-Koreaanse ministerie van Science, ICT and Future Planning, waarbij Incheon als voorbeeld dient. De samenwerking werd in november beklonken tijdens een vergadering van ICT-ministers van Asean in Vietnam. Drie Asean-leden en Zuid-Korea toonden belangstelling.

Aan grote woorden, zoals gebruikelijk in Thailand, geen gebrek. Sipa-voorzitter Jeerawan: ‘We staan op het punt om het centrum te worden van de digitale infrastructuur van Asean in 2020.’ Welke drie Asean-landen belangstelling hebben om Thailand’s digitale infrastructuur te helpen ontwikkelen, vermeldt het artikel niet. (Bron: Bangkok Post, 23 januari)

Excuus van Democraten voor gouverneur Bangkok

24 januari – Wat is schadelijker voor je reputatie: als je politieke partij zich van je distantieert of het excuus van je partijleider dat de partij je niet in de hand heeft? In die positie bevindt de gouverneur van Bangkok zich: donderdag maakte de Democratische partij bekend de banden met Sukhumbhand Paribatra te verbreken, en gisteren gooide partijleider Abhisit nog eens olie op het vuur met zijn excuus aan de bevolking van Bangkok. ‘Hij onttrekt zich aan onze controle.’

Volgens de Democraten lukt het al maanden niet om met Sukhumbhand een afspraak te maken om te praten over de problemen van de hoofdstad en vermeende onregelmatigheden. Ze hebben betrekking op de wateroverlast na regenbuien, die straten in kolkende stromen verandert, de lichtshow Light of Happiness, die voor het stadhuis is gehouden, de installatie van CCTV camera’s en de verlenging van een contract met de BTS (bovengrondse metro).

Sukhumbhand Paribatra en Abhisit VejjajivaVerbazing heeft de kritiek van een partijgenoot gewekt, voormalig parlementslid voor Bangkok Wilas, op de aanschaf van muziekinstrumenten voor Bangkok’s gemeentescholen. Dat verwacht je eerder van je politieke tegenstanders, in dit geval Pheu Thai, dan van je eigen bloedgroep. Een bron op het stadhuis vermoedt een achterliggende reden, maar welke vermeldt de krant niet.

Adviseur Wasant van de gouverneur zegt dat Sukhumbhand inmiddels is teruggekeerd uit Portugal, waar hij voor een ‘officiële trip’ was, maar wat er zo officieel aan was, vermeldt de krant ook al niet. Hij zegt dat de gouverneur lid van de Democratische partij blijft, doorgaat voor de stad te werken, evenals de Democratische ambtenaren die de gouverneur steunen. Wasant is optimistisch dat de relatie tussen partij en gouverneur wordt hersteld want Sukhumbhand is van ‘goede wil’.

Belangrijk om te weten is dat Bangkok [en ook het Zuiden] stevig in handen is van de Democraten. In de rest van het land heeft de partij weinig steun. Thaksin blijft onverminderd populair, hij profileert zich als man van het volk. Abhisit met zijn academische opleiding in Engeland wekt weinig sympathie, hij is elite. Sukhumbhand is aan zijn tweede termijn bezig; hij heeft nog een jaar te gaan.

Op de foto Sukhumbhand en Abhisit (rechts) toen het nog koek en ei was.

Voorgaande berichten:
23 januarI Kort nieuws
22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid

Chinese journalist ontvoerd; politie weet van niets

24 januari – De politie zegt geen informatie te hebben over een Chinese journalist die uit Thailand ontvoerd zou zijn naar China. Alleen als zijn echtgenote hem als vermist opgeeft, wordt actie ondernomen. Li Xin, die geheime informant van de regering was, vluchtte vorig jaar uit China omdat hij naar eigen zeggen genoeg had van zijn taak.

Vrijdag zei zijn vrouw dat hij sinds 11 januari wordt vermist. Ze is bang dat hij door Chinese agenten is ontvoerd. Ze zegt hem voor het laatst te hebben gezien toen hij de trein nam van Bangkok naar Nong Khai.

Li, een voormalige website redacteur voor een Chinese mediagroep, vluchtte in oktober naar india. Later reisde hij naar Thailand, waar hij asiel wil aanvragen. Hij is de laatste in een serie vermissingen van Chinese activisten in Zuidoost-Azië. Vermoed wordt dat de Chinese regering daarbij betrokken is.

Vorig jaar oktober verdween de Chinese uitgever Gui Minhai uit zijn appartement in Pattaya. Vorige week verscheen hij op de Chinese televisie en zei te zijn teruggekeerd om terecht te staan voor een oud misdrijf. Zijn vrienden zeggen echter dat hij was ontvoerd.

Vier anderen, verbonden aan dezelfde uitgeverij die in China verboden boeken verkoopt, zijn eveneens spoorloos. Een van hen heeft zijn vrouw geschreven dat hij vrijwillig is teruggekeerd, maar zijn maatjes geloven dat niet. Eveneens in Beijing teruggekeerd: de zoon van een gevangen gezette mensenrechtenadvocaat, die naar Myanmar was gevlucht.

Li (37) zegt dat hij door de Chinese regering was gedwongen informatie te verzamelen over mede-activisten en journalisten, nadat hij was aangehouden omdat hij gegevens naar de regering van Taiwan had doorgespeeld. Ze dreigde hem gevangen te zetten. Li is sinds 2007 actief als activist; hij opende toen een website gewijd aan building civil society [?].

Ook voor Child’s Angel geldt: Fasten your seatbelt

24 januari – Het is voor het eerst dat ik erover lees: de Child’s Angel, een pop ter grootte van een peuter. Sinds enkele sterren de pop in hun armen hebben gesloten, zijn de poppen en vogue omdat ze geluk zouden brengen. [Ja, er is veel bijgeloof in Thailand]

Child's AngelThai Smile Airways, de budgetdochter van Thai International Airways, heeft als richtlijn dat de pop als handbagage wordt beschouwd tenzij de eigenaar een eigen stoel voor het speeltje heeft gekocht. Voor handbagage geldt een maximum van zeven kilo. Hoeveel de pop weegt, vermeldt het bericht niet.

Het personeel heeft de opdracht gekregen het aantal poppen te administreren. De exit stoelen en andere stoelen gereserveerd voor personen die speciale zorg nodig hebben, zijn taboe voor pop en bazin [baas?]. Ze krijgen alleen een raamstoel toegewezen. Poppen die een eigen stoel hebben, worden als Child’s Angel geregistreerd met vermelding van de naam van de mama en het aantal.

De afgelopen twee à drie maanden hebben veertig passagiers met hun engeltje gevlogen met Thai Smile. De meeste passagiers koesteren de pop op hun schoot. Als ze een eigen stoel hebben, moet de veiligheidsgordel om. [Leve de gekkigheid!]

RID begint water uit de Mekong te pompen naar Isan

24 januari – Weer zo’n mooie infographic, net als gisteren, die mijn taak als redacteur van Nieuws uit Thailand aanzienlijk vergemakkelijkt. Het Royal Irrigation Department (RID) is begonnen water uit de Mekong naar door droogte geteisterde streken in het Noordoosten (Isan) te pompen.

Zorgvuldig wordt de term ‘omleiding’ vermeden want daarvoor zou de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, geconsulteerd moeten worden. Dus noemt de RID het ‘water gebruiken’. Toestemming van de MRC is niet vereist.

Voor de omleiding, die dus geen omleiding is, kreeg het RID op 11 januari toestemming van het National Water Committee. Het water is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Indien het ook voor de landbouw gebruikt zou worden, wordt het beschouwd als ‘omleiding’’, zegt een bron. De operatie is een van de dertien projecten van de RID om drie miljoen huishoudens op 61,3 miljoen rai van water te gaan voorzien.

De eerste stap is al gezet door de plaatsing van drie pompen die water naar de Huay Laung stuw in Phon Phisai (Nong Khai) pompen. Dit water is in principe genoeg  voor 15.000 rai boerenland. Maar het is nog een druppel op een gloeiende plaat want er is veel water nodig om andere stroomgebieden van water te voorzien.

Het Network of Isan River Basins verzet zich tegen het project. De regering riskeert dezelfde fout te maken als bij de Mekong-She-Moon en Pak Moon dammen, die schadelijke gevolgen voor het regionaal watermanagement hadden. Die projecten hebben de zoetwater biodiversiteit aanzienlijk geschaad, iets waar de bewoners nog steeds last van hebben. Volgens het netwerk is het niet nodig om water uit de Mekong om te leiden omdat bewoners al met eigen oplossingen zijn gekomen die de ecologie niet schaden.

Docent Santipab van de Rajabhat universiteit in Udon Thani wijst op een ander gevolg: de elektriciteitsrekening gaat door de pompen omhoog; hij schat met 1 miljoen baht per maand. Die last wordt doorgeschoven naar de boeren, vreest hij.

Voor de infographic klik hier. Hopelijk is een grotere versie later beschikbaar. Zo niet, dan kun je ook het beeld vergroten met Ctrl+ (en verkleinen met CTRL-).

Bagger werkzaamheden in Nong Sua (Pathum Thani)

MWA: Er is een geen reden voor paniek

24 januari – En opnieuw moet ik denken aan de historische woorden van premier Colijn in 1936. De Metropolitan Waterworks Authoirty (MWA), het waterleidingbedrijf van Bangkok, zegt dat er geen reden voor paniek is: Bangkok komt tijdens het droge seizoen geen water tekort. Niettemin waarschuwt de MWA voor verspilling. MWA-gouverneur Thanasak: ‘Het is cruciaal dat iedereen zich bewust is van de waarde van water en er niet slordig mee omspringt.’

De MWA is al begonnen de hoeveelheid water die uit de Chao Phraya rivier wordt gepompt, te reduceren. Het waterpeil in de rivier, die wordt gevoed door de vier grote stuwmeren, is aan de lange kant. Gemiddeld gebruikt de MWA vier gigaliter rivierwater per dag.

Gisteren verminderde de RID de wateruitstroom uit de Grote Vier naar 17,8 gigaliter. Ze bevatten nu de helft van wat er vorig jaar in stond. Sinds december vermindert de MWA de waterleverantie aan huishoudens tussen 23 en 5 uur. Derhalve neemt de waterdruk in die uren af, maar tot nu toe heeft niemand erover geklaagd. ‘Misschien dat iedereen de situatie begrijpt’, zegt Thanasak, ‘en bereid is water te besparen om samen door de watercrisis te komen.’

In Pathum Thani, een provincie die ook afhankelijk is van de Chao Phraya, zijn nog geen problemen geconstateerd, alhoewel het waterpeil in veel kanalen snel is gedaald omdat boeren veel water naar hun akkers hebben gepompt. De situatie in het district Thanyaburi is ‘onder controle’, aldus de gouverneur van het provinciaal waterleidingbedrijf. Het bedrijf gebruikt grondwater om de droogte te bestrijden.

In Chayaphum, Nakhon Sawan en Khon Kaen is het water op rantsoen. Zie het bericht van 21 januari: Water in drie provincies op rantsoen. Ook Cambodja heeft last van watertekorten. Verkopers zijn er water gaan opslaan; dagelijks kopen ze 50.000 liter, inclusief drinkwater. Op de grenspost Ban Khlong Luek wordt gecontroleerd of er geen verboden spullen in het getransporteerde water zijn verborgen.

Op de foto wordt een kanaal in Nong Sua (Pathum Thani) uitgebaggerd, zodat het meer water kan bevatten.

Brokstuk van vliegtuig aangespoeld

Kort nieuws zondag 24 januari

– Een strandjutter zou er een zware taak aan hebben: het brokstuk van een vliegtuig dat gisterochtend door vissers is gevonden op een strand in Pak Phanang (Nakhon Si Thammarat). De vissers denken dat het een stuk van de twee jaar geleden spoorloos verdwenen MH370 vlucht van Malaysia Airways is, maar die conclusie trekken de autoriteiten nog niet. Ze hebben een dag of twee nodig om te bepalen van welke type vliegtuig het een onderdeel is.

De mysterieuze vondst meet drie meter en weegt 100 kilo [Heeft het al op de weegschaal gelegen?]. Het brokstuk is onderdeel van de neus van een vliegtuig, mogelijk een internationale passagiersjet. Soldaten hebben er foto’s van gemaakt en die naar luchtmacht en luchtvaartautoriteiten gestuurd. Zoals op de foto te zien is, hebben mossels zich aan het metaal gehecht. De vissers schatten dat het een jaar in het water moet hebben gelegen, wat tot de speculatie over het vermiste toestel leidde, want dat verdween in maart 2014 met 227 passagiers en 12 bemanningsleden aan boord.

– Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van 20 januari over het beslag van Amlo op vermogen ter waarde van 88 miljoen baht van de California Wow Experience Fitness Club. De Foundation for Consumers heeft gedupeerde klanten opgeroepen zich bij Amlo te melden en compensatie te eisen.

Het bedrijf wordt verdacht van fraude en het witwassen van geld, gepleegd tussen 2000 en 2013. Het sloot toen veel filialen zonder al betaalde lidmaatschapsgelden, waaronder een ‘levenslang’, te restitueren. Tot nu toe is beslag gelegd op percelen ter grootte van 18 rai in Takua Pa (Phangnga). Het beslag door Amlo is mogelijk gemaakt door een recente wijziging van de de wet. Amlo hoeft nu niet meer te wachten op een uitspraak van de rechter.

Vijftien gedupeerden zijn vorig jaar naar de rechter gestapt. De rechtbank heeft tegen negen personeelsleden een arrestatiebevel goedgekeurd. Vier zijn buitenlanders, maar die hebben al de benen genomen, vijf zijn Thais.

Eén van de gedupeerden zegt al in 2012 de zaak aanhangig te hebben gemaakt. Ze had gewild dat de autoriteiten eerder hadden ingegrepen om de rechten van consumenten te beschermen. ‘Laat deze zaak een signaal zijn om de regels over consumentenbescherming te wijzigen. Er zijn nog steeds veel zwakke punten die verbetering behoeven’, zegt ze.

– In april begint de sloop van de Ratchayothin flyover om ruimte maken voor de constructie van de verlenging van de Green Line Mor Chit-Khu Khot (Pathum Thani). Het wachten is op toestemming van de gemeente Bangkok, maar die draalt omdat ze bevreesd is voor grote verkeersoverlast. De aanleg is daardoor vertraagd. Opdrachtgever SRT heeft een consultancy bedrijf gehuurd om een plan te maken voor de verkeersafwikkeling.

Volgend jaar komt een deel van de zuidelijke metrolijn tussen Bearing en Samut Prakan in bedrijf en in 2019 de gehele lijn. De aanleg is nu voor 75 procent klaar. Aan het ontwerp van de Orange Line tussen Thailand Cultural Centre en en Taling Chan wordt gewerkt.

– Zuid-Koreaanse spoorweg experts dringen er bij Thailand op aan eigen spoorwegtechnologie te ontwikkelen zodat het land minder afhankelijk is van het buitenland. Ze hielden dit pleidooi vrijdag op een seminar gewijd aan ontwikkelingen op spoorweggebied.

Volgens researcher Choi Jinyu van het Korea Railroad Research Institute, is het land daartoe in staat. Als voordelen noemde hij vermindering van de staatsuitgaven en bestrijding van de verkeerscongestie en luchtvervuiling.

Park Minwoo, assistent van de minister van Land, zei dat Zuid-Koreau bereid is Thailand te helpen om een eigen, verzelfstandigd railsysteem te ontwikkelen.’We doen nu onderzoek hoe we de beste partner van Thailand kunnen zijn bij het ontwikkelen van spoorwegsystemen en technologie. Mijn land is oprecht geïnteresseerd om Thailand te helpen zijn railsysteem te ontwikkelen.’  (Zie pagina Spoorwegen)

– Hoe vaak ik daar al niet over heb gelezen: de verhuizing van de tijgerpopulatie van de controversiële tijgertempel in Kanchanaburi, maar nog steeds is er niets gebeurd. De tempel verzet zich tegen de pogingen van het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation om een eind te maken aan de commerciële uitbuiting van de 147 dieren. De DNP wil ze onderbrengen in wildbeheercentra in Chon Buri en Ratchaburi.

De DNP is thans in overleg met de tempel. De tempel wil alleen akkoord gaan met de verhuizing als ze een vergunning voor een dierentuin krijgt en een aantal dieren mag houden. De laatste keer dat de DNP probeerde de dieren weg te halen, werden de DNP-mannen tegengehouden door monniken en stafleden, die hun melkkoetje niet kwijt willen.

Dierenliefhebbers vertrouwen de tempel niet omdat de populatie in korte tijd is toegenomen. Waar komt die aanwas vandaan: uit het wild misschien, opperen ze?


 

Mercedes Benz in tempelmuseum

Over een oude Mercedes en een verkiezing

23 januari – Roodhemdleider Jatuporn komt abt Somdet Chuang te hulp. De door de Sangha Supreme Council (SSC) voorgedragen opvolger van de twee jaar geleden overleden Supreme Patriarch is niet in het bezit van een van de luxe wagens, waarop bij de invoer is gesjoemeld met de invoerrechten.

De wagen (foto) is een 63 jaar oude Mercedes Benz die in een garage in Nakhon Pathom heeft gestaan. De eigenaar, een volgeling van de monnik, importeerde onderdelen uit het buitenland om de wagen op te lappen en doneerde hem in 2012 aan de monnik. Die heeft er, aldus Jatuporn, nooit in gereden maar hij heeft de wagen ter bezichtiging in zijn tempel ten toon gesteld.

Tot nu toe wekten de mediaberichten de indruk dat de Mercedes behoorde tot de luxe wagens, waarop invoerrechten zijn ontdoken door ze aan te geven als geïmporteerd in onderdelen en geassembleerd in Thailand in plaats van compleet te zijn ingevoerd. En dat scheelde een slok op een borrel qua invoerrechten. Naar die zaak is de DSI in 2013 een onderzoek begonnen.

Dus als Jatuporn gelijk heeft, is er niets mis met de Mercedes en gaat de abt op dit punt vrijuit. Laat ik eens gissen: Deze zaak gaat als een nachtkaars uit.

Over de verkiezingsprocedure
Jatuporn waarschuwt verder premier Prayut niet op eigen houtje de kandidaat Supreme Patriarch te kiezen, want dat is in strijd met de Sangha wet en de traditie waarbij de Sangha Supreme Council de opvolger nomineert. Volgens de tegenstanders is de voordracht van de SSC in strijd met de wet die zegt dat de premier een voordracht doet en die aan de SSC voorlegt, maar in dit geval heeft de SSC op eigen houtje geopereerd.

Prayut zou, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, een eigen kandidaat kunnen voordragen, vreest Jatuporn, en de voordracht met voorbijgaan van de SSC voorleggen aan de koning ter ondertekening. Jatuporn: ‘Durft hij de Supreme Patriarch zelf te kiezen? Durf je de wet zo uit te leggen dat een gewoon persoon en niet een monnik hem kan nomineren? Dat zal leiden tot problemen. De hel zal je hoofd opeten.’ (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen Somdet Chuang. Het laatste bezwaar in dit kader is volgens mij foutief. Het besmette geld ging niet naar Wat Pak Nam Phasi Charoen maar naar Wat Dhammakaya. De verspreiding van vertekende boeddhistisch leerstellingen wordt ook aan de verkeerde abt toegeschreven. Zie de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Bangkok Post, je maakt er weer eens een potje van. Het laatste bericht in deze saga:  Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz (20 januari). (Zie ook pagina Corruptie 2)

Winst banken loopt terug

23 januari – De vier grootste commerciële banken hebben vorig jaar een kleinere netto winst behaald dan in 2014. De grote vier hadden te kampen met extra voorzieningen voor slechte leningen. De kleintjes deden het beter, maar voor het totaal maakte dat geen verschil. De elf beursgenoteerde banken waren vorig jaar goed voor een winst van 198 miljard baht, 6,6 procent minder dan in 2014.

De Kasikornbank was de slechts presterende bank; ze noteerde een vermindering van 14,5 procent naar 39,5 miljard baht. Nummer twee was de Krungthai Bank met een teruggang van 14,2 procent naar 28,5 miljard baht. De Bank of Ayudhya scoorde het beste van alle banken: de winst nam met 31,5 procent toe naar 18,6 miljard baht. Voor de overige cijfers zie bijgaand kader. (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

Prayut doodsbang voor corruptie

23 januari – Snake charmers often die from snakes bites [letterlijk: Slangenbezweerders sterven vaak door een slangenbeet – ik kan geen goed Nederlands equivalent bedenken.] Dit gezegde wordt in het Thaise dagblad Thai Rath aangehaald in een analyse van de aankoopactie van rubber. De krant doelt op de zorgen die premier Prayut zich maakt over mogelijke corruptie, net als de vorige regering gebeurde bij het hypotheeksysteem voor rijst.

slangenbezweerderDe premier heeft de autoriteiten opgedragen om nauwkeurig toe te zien dat er niet gesjoemeld wordt bij de aankoopactie. Indien dat toch gebeurt, zou dat uiterst pijnlijk zijn voor de regering want die heeft bestrijding van de corruptie als topprioriteit.

Zoals bekend koopt de regering 100.000 ton op tegen een bovenmarktprijs van 45 baht per kilo. Acht ministeries hebben de opdracht gekregen met ideeën te komen hoe de rubber te gebruiken.

Genoemd zijn al mengen met asfalt bij de aanleg van wegen, voetpaden en sportvelden. De regering wil tot volgend jaar 15.000 ton kopen [zo weinig?] met de eerste 1.000 ton voor de productie van autobanden, rubber matrassen, schoenen en slippers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken koopt 50.000 ton voor lokale besturen.

Thai Rath meldt verder dat er geruchten zijn over corruptie van Thaise en Chinese brokers [?] die commissies vragen uit het budget voor het Chinees-Thaise treinproject (spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok), waar overigens nog over onderhandeld wordt.

Een ander corruptie gerucht gaat over 1.200 rai in nationaal park Sirinart in Phuket. Dat gebied zou met opzet buiten het One Map project worden gehouden om projectontwikkelaars te bevoordelen. [Zie voor dit project Kort Nieuws van 20 januari]

Het heeft er alle schijn van, schrijft de krant, dat de junta problemen heeft met transparantie. De opperbevelhebber van de strijdkrachten heeft al besloten elf solar farms te schrappen, die het leger samen met de particuliere sector zou financieren. Het leger wil niet betrokken raken bij corruptie. Blijkbaar toch iets geleerd van het Rajabhakti park schandaal. (Bron: Thai Rath/Bangkok Post, 22 januari) (Zie pagina Corruptie 2)

Matige groei in verkoop noedels

23 januari – ’t Is weer voorbij die mooie zomer, zong Gerard Cox in 1973, en dat geldt ook voor de verkoopcijfers van noedels. Sinds de eerste noedels 44 jaar geleden op de markt kwamen, steeg de verkoop jaarlijks met 5 à 9 procent, maar in 2014 kwam de klad erin: 1 procent en vorig jaar nog maar 0,4 procent.

Vice-president Vathit van Saha Pathanapitbul, de distributeur van Mama instant noodles, noemt als oorzaken de stagnerende economie, dalende prijzen van landbouwproducten en de droogte. Bovendien is de markt verzadigd. De zwakke koopkracht heeft tussen de grote spelers geleid tot een prijzenoorlog en de lage prijs is voor nieuwe spelers een horde om zich op de verkoop van noedels te storten. Noedels zijn in Thailand goedkoper dan in China en Japan.

Het percentage van 0,4 geldt voor de eerste elf maanden van vorig jaar, maar de laatste maand zal geen verandering brengen in de omzet die 14,6 miljard baht zal bedragen. Saha is de grootste noedelfabrikant, goed voor een marktaandeel van 51 procent. De andere zijn Yum Yum en Wai Wai.

Voor dit jaar voorspelt Vathit dat de markt aantrekt als gevolg van de opkrabbelende economie, de stimuleringsmaatregelen van de regering en de toename van het aantal verkooppunten in het land, met name in grenssteden. De AEC zal ook toeristen naar Thailand trekken en die houden blijkbaar ook van Mama, als we Vathit mogen geloven. De oppermama voorspelt voor de gehele sector een groei van 2 procent in 2016 en voor Mama 5 procent, dus blijkbaar is de markt toch niet verzadigd. (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

Programma wil tekort aan geschoold personeel wegwerken

23 januari – De ministeries van Onderwijs en Industrie en dertien bedrijven en organisaties hebben een overeenkomst gesloten om in twee jaar het tekort aan geschoold personeel weg te werken door leerlingen te stimuleren een beroepsopleiding te volgen. Volgens minister Atchaka (Industrie) hebben nieuwe fabrieken 160.000 tot 300.000 werkers nodig, maar het tekort aan studenten in het beroepsonderwijs bedraagt 200.000. Het programma richt zich op tien industrieën, waaronder de auto-industrie, petrochemie, techniek, detailhandel en luchtvaart.

Tijdens de vergadering waarop de overeenkomst werd gesloten, is afgesproken de komende zes maanden zich te richten op drie korte-termijntaken: gegevens verzamelen, het image van beroepsopleidingen verbeteren, en verbetering van vergoedingen en beloningen voor studenten alsmede voor hen een duidelijke loopbaan uitstippelen. (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

Geen locatieaanduiding

Thailand’s energiehonger krijgt steun van art. 44

23 januari – Milieuactievoerders en bewoners maken zich grote zorgen; ’s lands grootste particuliere energieleverancier Ratch staat te juichen. Premier Prayut gooit een steen in de vijver door het draconische artikel 44 van de interim-grondwet te gebruiken om wettelijke garanties voor milieu en gezondheid bij de bouw van energiecentrales en de aanleg van special economic zones (SEZ) terzijde te schuiven.

Waar gaat het om? In bijgaande kader zijn alle controversiële plannen in beeld gebracht. De uitdrukking Een foto zegt meer dan duizend woorden kan net zo goed gelden voor infographics. Ik hoef dat hier dus niet allemaal nog eens dunnetjes over te doen. Wat artikel 44 behelst, zal trouwe lezers van Nieuws uit Thailand ook wel bekend zijn: het geeft de premier de bevoegdheid alle bestaande regelingen te overrulen.

In het openingsartikel van Bangkok Post komen tal van tegenstanders aan het woord. De bezwaren gelden locatiekeuze, luchtvervuiling, verspreiding van stofdeeltjes, waterverontreiniging en risico’s voor de gezondheid, zoals ziektes van de luchtwegen, hartziektes, neurologische problemen en kanker.

De regering wil echter Thailand’s energiebehoefte in de toekomst veilig stellen, het afvalprobleem oplossen en de ontwikkeling van de tien geplande SEZ’s mogelijk maken. De orders die de premier onder artikel 44 heeft uitgevaardigd, schorsen alle hordes die ministeriële regels, stedelijke bestemmingsplannen en wat niet al kunnen opwerpen.

Over de volledig overbodige kolencentrales en hun luchtverontreiniging, zie bijgaande ingezonden brief Coal has black future.

Rest mij nog de grafische afdeling van Bangkok Post een compliment te maken voor de graphic – trouwens voor alle graphics die ze produceert. Ik heb vaak inhoudelijke kritiek op wat de journalisten ervan bakken, maar deze jongens leveren vakwerk. Dat geldt trouwens ook voor de fotografie in de krant, die van hoge kwaliteit is, en nu ik toch complimentjes uitdeel, ook voor de kwaliteit van het drukwerk. De Thaise kranten steken er armzalig bij af.

Prawit zegt: EU is tevreden over visserij

23 januari – Vice-premier Prawit zegt dat de EU tevreden is met de maatregelen die Thailand heeft genomen tegen de wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie. Maar of daarmee de gele kaart, die de EU vorig jaar trok, van tafel is, weet hij niet. Dat besluit valt later.

Prawit zei dit na een vergadering met een EU-team dat de stand van zaken heeft geïnspecteerd. Het is de tweede keer dat de EU ter plaatse onderzoek doet. Nagegaan wordt of het land voldoet aan de IUU-regeling. Een rode kaart en een importban dreigen, wanneer dit niet het geval is en dat zou rampzalig zijn voor de export.

‘De EU is oké met onze voortgang’, zegt Prawit. ‘Ze hebben verbeteringen geconstateerd en geadviseerd dat we internationale normen moeten volgen en onze pogingen duurzaam maken. Maar het zal enige tijd duren voordat bepaalde aanbevelingen in de praktijk worden gebracht en vrucht dragen. De EU verwacht van Thailand dat het de nieuwe viswet streng toepast, met name tegen trawlers die buiten toegestane gebieden vissen en weigeren terug te keren als ze ontdekt worden.’

Verder eist de EU dat slavenarbeid, kinderarbeid en mensenhandel in de gehele keten worden aangepakt en dat de herkomst van de vis traceerbaar is. Volgens Prawit’s veiligheidsadviseur verwacht de EU dat het land, zoals geadviseerd, de resterende problemen binnen drie tot vier weken oplost.

IUU-regeling: Illegal, Unregulated and Unreported Fishing.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

Meer van 132.000 rai krijgt fiat van premier

23 januari – Knoop het in uw oren: Bueng Boraphet. Dat is de naam van het zoetwatermeer dat ontwikkeld gaat worden in Nakhon Sawan. Het meet 132.000 rai en bestrijkt drie districten van de provincie. Het gaat gebaggerd worden zodat het tijdens het regenseizoen meer water kan opvangen. Verder komen er dijkjes en stuwen en er wordt een 70 kilometer lange weg aangelegd, die het gebied moet ontsluiten voor het toerisme.

De werkzaamheden kregen gisteren het principe-fiat van premier Prayut in een vergadering over de ernstige droogteproblemen met vertegenwoordigers van de lokale overheden en de particuliere sector van vier provincies. Behalve Bueang Boraphet kreeg ook het graven van negentig artesische bronnen (Bronnen waaruit het water spontaan naar boven komt door de hydrostatische druk op het water dat zich in een ondergronds bekken bevindt) het groene licht.

Prayut bezocht gisteren de provincies Nakhon Sawan en Chai Nat om feedback te verzamelen over de maatregelen die de regering tegen de droogte neemt. Hij bezocht een kenniscentrum voor de landbouw in Banphot Phisai en een tentoonstelling over de verbouw van alternatieve gewassen ter vervanging van de tweede rijstoogst. De premier drong er bij de boeren op aan hun gewassen aan de lokale omstandigheden en de marktvraag aan te passen.

Verder werd het Ban Nong Du Reservoir Rehabilitation project in Chai Nat met een bezoek vereerd. Dit reservoir van 200 rai staat voor de helft vol. In de omgeving gaan 21 projecten worden uitgevoerd, zoals het baggeren van kanalen en de aanleg van wateropvanggebieden.

Het bericht knoopt er nog enkele losse flodders aan vast. Boeren in Ayutthaya zien al twee jaar af van de tweede oogst. Ze zijn voorgelicht door het leger en verbouwen nu maïs en yam, die minder water vereisen. In Phitsanulok hebben reigers de benen genomen, beter gezegd de vleugels uitgeslagen, op zoek naar nieuwe fourageringsgebieden omdat de Yom rivier droog gevallen is.

Journaille gewaarschuwd voor overheidsingrijpen

23 januari – De media doen er goed aan een gedragscode op te stellen om het risico te vermijden dat de overheid regels gaat stellen tegen het wangedrag van journalisten. Aanleiding voor de waarschuwing, geuit op een seminar van de Thai Journalists Association, was het schandelijk gedrag van opdringerige fotografen en cameralieden toen het lichaam van acteur Por werd overgebracht van het Ramathibodi ziekenhuis in Bangkok naar zijn geboorteplaats in Buri Ram (zie het bericht van 20 januari: De laatste reis). Een panel zou naleving van de gedragscode moeten controleren.

Fotoredacteur Sarot van Bangkok Post denkt dat onervaren fotojournalisten de chaos veroorzaakten. Oudere collega’s zouden hen moeten adviseren hoe zich te gedragen. Mogelijk volgden sommigen de instructies van hun werkgever op om met dramatische foto’s terug te komen, opperde de voorzitter van de vereniging van entertainment verslaggevers.

‘De media moeten begrijpen dat de mening van de consument van het grootste belang is’, zei hij, doelend op de afkeurende commentaren op de social media. Een voormalig lid van de NRC: ‘Het is duidelijk dat de mensen geen foto’s willen zien met het gezicht van de acteur.’ De hoofdredacteur van News TV denkt dat de sterke toename van mediakanalen tot ethische problemen heeft geleid.

Klity Creek 2

Kort nieuws zaterdag 23 januari

– ’t Is een gebed zonder end: het herstel van de met lood verontreinigde Klity Creek (foto) in Kanchanaburi. Het Pollution Control Department heeft nu een budget van 593 miljoen baht gekregen [van?] om de kreek te reinigen, een grote schoonmaak die in april begint en tot 2018 duurt.

Zo’n 40.000 ton verontreinigd sediment wordt uit de kreek gehaald en, verpakt in naar schatting 1 miljoen plastic zakken van hoge kwaliteit, in putten opgeslagen, er worden twee dijken aangelegd om loodlekkage van de al lang verlaten loodmijn te voorkomen en er wordt een panel gevormd van functionarissen, academici en dorpelingen voor onderling overleg. Opdracht voor de schoonmaak werd al in 2013 door de Supreme Administrative Court gegeven. Voor de Karen bewoners van Klity Creek is de kreek hun belangrijkste waterbron.

– Politieteams die onderzoek verrichten en verdachten verhoren, dienen te worden gevrijwaard van externe bemoeienis. Dit bepleit docent Punchada van de Mahidol universiteit naar aanleiding van een onderzoek in samenwerking met Asia Foundation [geen details]. Ze zegt dat de teams gehinderd worden door budgetbeperkingen, een kleine kans op promotie en politieke figuren die proberen zaken te beïnvloeden. Wanneer onderzoeken worden gestopt of wanneer met bewijsmateriaal wordt gerommeld, leidt dit tot wantrouwen bij de bevolking jegens de politie. Punchada doet ook voorstellen ter verbetering, maar die zijn procedureel en organisatorisch van aard, dus die laat ik onvermeld.

[Twee voorbeelden schieten me te binnen. Het afgebroken onderzoek naar mensenhandel van de naar Australië gevluchte politieman en het mogelijk gemanipuleer met bewijs in de moordzaak tegen de twee gastarbeiders uit Myanmar, die de doodstraf hebben gekregen.]

– Follow-up op het bericht van 21 januari: Australië zoekt hulp in de strijd tegen terreur. Thailand en Australië gaan een anti-terreur overeenkomst afsluiten en hebben afgesproken nauw samen te werken bij de bestrijding van regionaal terrorisme. Dit heeft minister Prawit (Defensie) bekend gemaakt na een ontmoeting gisteren met zijn counterpart Keenan uit Australië.

Beide bewindslieden hebben gesproken over transnationale misdaad, drugs, terrorisme en de activiteiten van de Islamic State in de regio, zoals de bomaanslag in Jakarta op 14 januari. Keenan sprak ook met de minister met Justitie over de drugsproblematiek. De twee landen gaan informatie uitwisselen. Ook spraken ze over uitwijzing en de strijd tegen mensenhandel. Zie verder Thai-Aussi anti-terrorism pact in the works.

Protest tegen uitblijvende subsidies– Het bestuur van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) heeft inmiddels een vice-voorzitter en het heeft de adjunct manager benoemd tot manager, maar de betaling van toegezegde subsidiegelden is nog niet hervat. En daar protesteerden organisaties, gesubsidieerd door ThaiHealth, op dramatische wijze tegen, zoals de foto laat zien. Gisteren overhandigden ze de voorzitter een petitie. Een kwestie die ook nog om een oplossing vraagt is de belastingaanslag die de Belastingdienst wil opleggen, alsmede de benoeming van bestuursleden ter vervanging van de zeven die zijn geschorst op verdenking van belangenverstrengeling. Zie verder de pagina Gezondheidszorg voor alle voorgaande berichten.

– Ambtenaren van de gemeente Bangkok die banden hebben met de Democratische partij, zijn niet onder de indruk van de antagonistische houding van de partij tegen gouverneur Sukhumbhand. Evenals hun baas zullen ze de partij niet verlaten. Dit maakte adjunct-gouverneur Pusadee gisteren bekend. Sukhumbhand was daarbij niet aanwezig, want die is in Portugal.

Donderdag zei de partij alle banden met Sukhumbhand te verbreken, volgens mij omdat hij niet danst naar de pijpen van zijn partij, maar volgens de partij omdat hij partijbobo’s mijdt die met hem willen praten over de problemen van de stad en vermeende onregelmatigheden. Zie verder het voorgaande bericht van 22 januari: Gouverneur van Bangkok heeft ’t verbruid.

– Startende ondernemers krijgen een steuntje in de rug van het ministerie van Wetenschap en Technologie. Het heeft het Internet of Things City Innovation Centre opgezet, dat is ondergebracht bij het National Innovation Agency. Ze kunnen daar van alle faciliteiten gebruik maken en krijgen er advies.

Vice-premier Somkid (economische zaken) drong er eerder bij jonge Thai op aan in beginnende bedrijven te investeren, want die zullen volgens hem een sleutelrol spelen bij de economische groei van het land in de toekomst. De directeur van het NIA hoopt dat binnen een jaar zesduizend ambitieuze jongelingen langskomen op zoek naar informatie. Hij schat dat 50 grote starters worden.

– Bij een frontale botsing in Chaiyaphum tussen een bus en een personenauto zijn twee vrouwen om het leven gekomen en 24 anderen gewond geraakt. De botsing gebeurde ’s nachts om half drie voor het ziekenhuis van Chaiyaphum. De twee dodelijke slachtoffers zaten in de personenauto. Van de gewonden zijn twee in kritieke toestand. Volgens buspassagiers naderde de wagen met hoge snelheid de kruising, waarop de twee in botsing kwamen. De wagen belandde in het midden van de weg en de bus slipte en kwam in een greppel terecht waar hij kantelde.


 

CNG-prijs gaat zweven

22 januari – De prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas) is sinds donderdag gekopppeld aan de marktprijs, maar de maxiumprijs aan de pomp blijft wel 13,55 baht per kilo, de prijs die tot toe werd gerekend. Met het besluit loopt het Energy Policy Administration Comittee (Epac) vooruit op de te verwachten daling van de marktprijs in februari. Automobilisten zal dat als muziek in de oren klinken, althans degenen die op CNG rijden.

Het Energy Policy and Planning Office verwacht dat de marktprijs volgende maand naar 13,65 baht per kilo gaat en later dit jaar naar 13,55 baht. [Ik begin het nu al niet te begrijpen want 13,65 baht is hoger dan de maximum pompprijs.]

Epac besloot woensdag ook 60 satang per liter brandstof voor het State Oil Fund te gaan heffen, alhoewel de olieprijzen wereldwijd naar het laagste niveau in 12 jaar zijn gezakt. De heffing geldt voor alle types brandstof met uitzondering van E20 en E85, twee mengsels van benzine en ethanol. [Het cijfer geeft het ethanol percentage aan.] Het fonds heeft tot doel de kloof tussen ethanol brandstof of gasohol en zuivere benzine te vergroten. Sinds de olieprijs is gaan zakken, zit er geen groei in het ethanol-gebruik. (Bron: Bangkok Post, 21 januari) (Zie ook de pagina State Oil Fund)

Nieuwe spelers in de rij voor duty-free handel

22 januari – De Thai Duty-Free Shop Trade Association dringt er bij Airports of Thailand (AoT) op aan het management van de zogeheten pickup centra op Suvarnabhumi en Don Mueang open te stellen voor nieuwe spelers.

Thans heeft King Power het monopolie. ‘Dat is een handicap voor nieuwe spelers’, zegt voorzitter Rawittha. Liberalisering, redeneert de vereniging, is in overeenstemming met de Custom Department’s wet. Een pickup centrum is een balie waar reizigers hun in de stad gekochte BTW-vrije artikelen kunnen ophalen.

Rawittha zegt dat AoT de vereniging ooit heeft beloofd dat ze 200 vierkante meter zou krijgen op Suvarnabhumi voor het ophalen van belastingvrije inkopen, maar die belofte is nooi ingelost. En dat is jammer voor de Central Group, Mall Group en Lotte Group uit Zuid-Korea die belangstelling hebben voor de belastingvrije handel.

King Power president Vichai zegt nieuwe spelers welkom zijn, alhoewel hij het bedrijf niet als monopolist beschouwt omdat Phuket open staat voor nieuwe spelers. ‘Veel mensen zeggen graag dat we profiteren van een monopolie, maar we hebben alleen alles gedaan op basis van condities, vastgelegd in de concessies.’

Directeur-generaal Kulit van de douane verwijst naar de regering om te besluiten of de markt wordt opengebroken. Er zijn thans alleen belastingvrije winkels in het centrum van Bangkok. Kulit zegt niet te kunnen ingrijpen in de contracten tussen AoT en King Power voor de twee luchthavens. Die lopen overigens over vier jaar af. King Power exploiteert verder belastingvrije winkels op Phuket, Chiang Mai en Hat Yai. Of King Power op die laatste twee ook een monopoliepositie heeft, vermeldt het bericht niet; op Phuket in ieder geval niet.

Het ministerie van Financiën heeft de particuliere sector gevraagd gegevens te verstrekken over de correlatie tussen het aantal toeristen en het aantal pickup centra. Oftewel: neemt het aantal toeristen toe als er meer pickup centra zijn? (Bron: Bangkok Post, 21 januari) (Zie ook het bericht van 21 januari: Douane wil belastingvrije markt open breken)

Mercedes lanceert nog meer eco-wagens

22 januari – Mercedes-Benz (Thailand) gaat dit jaar in haar fabriek in Samut Prakan twee nieuwe hybride modellen produceren: de S500e en C350e. Mercedes maakt daar al drie hybride modellen. Het bedrijf voert deze week voor de media testritten uit in Chiang Mai en Chiang Rai. Mercedes noemt de Thaise fabriek ‘op de lange termijn heel belangrijk voor ons omdat Thailand het eerste land is in Azië-Pacific waar hybride en elektrische wagens worden gemaakt’.

mercedes_c300_bluetec_hybrid_backDe fabriek heeft een capaciteit van 19.000 voertuigen per jaar, maar maakt er nu 4.500. Dit jaar worden behalve [of inclusief?] de twee genoemde 20 nieuwe modellen geïntroduceerd, maar dat zullen niet allemaal eco-vriendelijke wagens zijn, vermoed ik. Het Thaise netwerk wordt uitgebreid van 31 naar 36 verkooppunten.

In 2015 piekte de verkoop naar 12.776 personenauto’s en commerciële voertuigen tegen 11.328 in 2014. Alleen al in december steeg de verkoop met 47,1 procent op jaarbasis vanwege de verwachting dat auto’s dit jaar duurder worden omdat de accijns anders berekend gaat worden (niet meer op basis van motorvermogen, maar CO2 uitstoot, brandstofefficiëntie en compatibiliteit met E85 gasohol). (Bron: Bangkok Post, 21 januari)

Op de foto de C300 BlueTEC Hybrid, een van de drie eco-wagens die al in productie zijn.

Onderzoek naar ontmoeting met IS-verdachten

22 januari – De autoriteiten doen onderzoek naar een ‘report’ [geen details] dat drie personen die banden zouden hebben met IS-terroristen, eind vorig jaar religieuze leiders in een moskee in Sungai Kolok (Nanarthiwat) hebben ontmoet. Ze zouden geld hebben gegeven en gevraagd studenten voor te lichten over IS.

De Narathiwat Special Task Force 36 doet onderzoek. Arrestaties hebben nog niet plaatsgevonden. Fourth Region legercommandant Wiwat zegt dat een eerdere arrestatie van drie personen niets met deze zaak te maken heeft. Zij worden verdacht van geweldsdaden in het Zuiden.

Volgens het Isara News Agency hebben bewoners van Sungai Kolok gezien dat verdachten [?] uit Indonesië en Maleisië vorig jaar religieuze leiders in een moskee bezochten. Maar volgens het adjunct-hoofd van tambon Muno bezoeken personen en vertegenwoordigers van moslim organisaties in beide landen regelmatig de moskee of geven studiebeurzen aan religieuze scholen.

Ekkarat, commandant van de Narathiwat Task Force, zegt dat verdachten met banden met de IS, de drie zuidelijke provincies kunnen zijn binnengeslopen om zich er te verschuilen.

Tot nu toe zijn geen dingen ontdekt waarover Thailand zich zorgen moet maken, zegt adviseur Panitan van de minister van Defensie. En is dat niet een mooi geluid om dit bericht mee te eindigen, want de rest van het loeilange artikel mag u zelf lezen. Klik hier.

Sirawith Seritiwat vrijgelaten door krijgsraad

Krijgsraad laat vier actievoerders vrij

22 januari – Goed en slecht nieuws over Sirawith Seritiwat, leider van de New Democracy Movement (NDM), een groep studenten van de Thammasat universiteit die zich verzet tegen de junta. Het goede nieuws is dat de krijgsraad het verzoek van de politie om voorlopige hechtenis heeft afgewezen. Het slechte nieuws is dat hij zegt te zijn mishandeld.

Op Facebook schrijft Sirawith dat hij woensdagavond op de campus in Rangsit is ontvoerd door mannen in bivakmuts, die hem naar het spoorwegpolitiebureau van Thonburi brachten. Hij zou geblinddoekt zijn en zegt er driemaal te zijn geslagen. Drie andere leden van de beweging, die naar het politiebureau waren gekomen, werden eveneens aangehouden. Ook zij zijn vrijgelaten door de krijgsraad.

Een medisch team van het Siriraj ziekenhuis heeft geen sporen van mishandeling kunnen vinden. De woordvoerder van de NCPO zegt dat Sirawith ‘met zorg en respect’ is behandeld. Hij zou meermalen gewaarschuwd zijn voordat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd [het bericht vermeldt het niet, maar ik meen omdat hij geweigerd had gehoor te geven aan de politieoproep om zich te melden]. Siriwath zegt tegen de mannen in bivakmuts juridische actie te zullen ondernemen.

De drie andere leden van de NDM waren naar het politiebureau gekomen om hun maatje te steunen. Hun advocaat wist de krijgraad ervan te overtuigen dat voorlopige hechtenis geen nut had, want ze hadden al een verklaring afgelegd over hun trip vorige maand naar het Rajabhakti park.

Nog een ander NDM-lid zou door de politie van Chana Songkram zijn aangehouden voor ondervraging. Hij was gisteren naar de krijgraad gekomen om steun te verlenen.

De adviseur Zuidoost-Azië van de International Commission of Jurists te Genève noemt de aanhouding van Sirawith ‘totally inappropriate, disproportional and unnecessary’.

De zaak ligt gevoelig omdat het Rajabhakti park is aangelegd door het leger. Vermoed wordt dat daarbij sprake is geweest van corruptie. De trip naar het park werd destijds halverwege door de politie en het leger gestopt, omdat die in strijd was met het samenscholingsverbod van de junta.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis. Zie ook het bericht van 17 januari: Studenten vastbesloten niet op te geven.

Rechter gaat uit haar dak

22 januari – Een rechter van het kantoor van de Court of Justice riskeert ontslag omdat ze eerder deze week stennis maakte bij het Land Transport Department (LTD) over de kentekenplaat van haar auto. Dubbele stennis, want eerst protesteerde ze tegen een bericht van de politie dat ze had ontvangen waarin stond dat de plaat een duplicaat was en daarna omdat ze een bon onder haar ruitenwisser aantrof vanwege hinderlijk parkeren.

Dat is allemaal te zien op Facebook dankzij een vrijwilliger van de verkeerspolitie. Tegen hem schreeuwde ze: ‘Vergeet niet dat ik je baas ben. Haal het niet in je hoofd mijn gezicht in beeld te brengen.’

De rechtbankwoordvoerder zegt dat de vrouw twee jaar is behandeld voor psychische problemen en voor zover hij wist op medicatie was. Ze werkt al 10 jaar bij Justitie en maakte zich eerder schuldig aan overtredingen, waarvoor ze disciplinair was gestraft. In juli 2013 gooide ze rijst met een omelet naar de auto van voormalig hoofd van de gemeentepolitie Kamronwit omdat ze ‘niet gelukkig was met de manier waarop de politie werkte’. Het LTD laat weten geen aangifte te zullen doen.

Dick’s commentaar: Te laat en blijvend?

22 januari – Laat ik dit bericht eens beginnen met mijn commentaar. De regulering van de jetski verhuur in Phuket, die is aangekondigd, komt te laat en is mogelijk geen blijvertje.

jet skiTe laat omdat al jaren bekend is dat toeristen die een jetski huren door kwaadwillende verhuurders worden opgelicht. Wanneer ze het snelheidsmonster terugbrengen, krijgen ze te horen dat die beschadigd is. Of ze maar even willen dokken. Weigerachtig klanten worden door nepagenten bedreigd.

De vraag is ook wat er gaat gebeuren als de junta de macht overdraagt aan een burgerlijke regering. Is het dan weer business as usual? Ik ben bang van wel.

Gisteren vergaderden verhuurders met het hoofd van het Phuket Marine Office, Phuripat Theerakulpisit, over de regulering, die het image van het eiland en het vertrouwen van toeristen moet herstellen. Alleen geregistreerde verhuurders mogen jetski’s verhuren. Ze zijn verplicht zich te verzekeren en de vergunning jaarlijks te vernieuwen.

Thans telt de provincie 286 geregistreerde jetski’s. Meer worden er niet toegelaten. Wetsovertreders, zei Phuripat, worden vervolgd en hun vergunning wordt ingetrokken. De verhuurders hebben toegezegd zich aan de wet te houden.

Verder werken lokale autoriteiten aan een zoneringsplan voor het strand. Tien procent van het zand is voor verhuurders van parasols en strandstoelen. Over verkopers zegt het bericht niets.

Eindconclusie van mij: Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, want zoals de uitdrukking luidt This is Thailand, vrij vertaald: wat verboden is, is niet verboden.

Gouverneur van Bangkok heeft ‘t verbruid

22 januari – De gouverneur van Bangkok ligt uit de gratie bij zijn partij, want al zes maanden lukt het niet een afspraak met hem te maken over vermeende onregelmatigheden bij de gemeente. Die betreffen het ontbreken van maatregelen tegen overstromingen, wanneer de regen met bakken uit de hemel komt, de recente lichtshow bij het stadhuis en de aankoop van muziekinstrumenten voor gemeentescholen.

Vorig jaar november doken al berichten op dat partij bobo’s hem uit de partij wilden zetten, maar dat is er nog niet van gekomen omdat politieke bijeenkomsten door de junta zijn verboden. Op een persconferentie gisteren zei secretaris-generaal van de Democratische partij dat de partij zich distantieert van Sukhumbhand. Juti ontkent dat de gouverneur op een zijspoor wordt gerangeerd omdat een afspraak met partijleider Abhisit op het laatste moment door hem was afgezegd. Nee, het gaat om het respecteren van het partijbeleid en openstaan voor controle.

Sukhumbhand, die aan zijn tweede termijn bezig is, heeft nog een jaar te gaan. Hij is op dit moment in Portugal, hopelijk genietend van de fado.

Lichaam Tridsadee verlaat ziekenhuis

Kort nieuws vrijdag 22 januari

– Ook premier Prayut doet een duit in het zakje over de chaos in Bangkok en Buri Ram toen het lichaam van acteur Por naar zijn geboorteplaats werd gebracht (zie het bericht van 21 januari: NBTC maakt excuus voor onbeschofte media). Hij doet een oproep voor media hervormingen. De media, zei hij gisteren, hadden de privacy van Por en zijn familie moeten respecteren. ‘Laat de rest van de familie met rust.’

In navolging van de NBTC heeft ook de Mass Media Photographers Association of Thailand haar excuses aangeboden. De vereniging heeft al gesproken met de opdringerige fotografen en hen gewaarschuwd zich voortaan te gedragen, maar de vereniging kan hen niet straffen.

– Bewoners van Bang Klang (Loei) hebben gisteren een protest ingediend bij het Royal Irrigation Department tegen het Sri Song Luck project, dat de aanleg behelst van vijf stuwdeuren in de Loei rivier om de waterstroom naar de Mekong te reguleren.

Ze vrezen dat die tijdens het regenseizoen zware overstromingen kunnen veroorzaken en ze hebben elk jaar al zo’n last van overstromingen. Ook klagen ze [er wordt wat afgeklaagd in Thailand] dat het RID bitter weinig over het project bekend heeft gemaakt. Naar verluidt zouden 1.200 gezinnen de dupe kunnen worden van de aanleg.

Volgens een woordvoerder van het RID steunt het merendeel van de bevolking het project omdat het het irrigatiestelsel uitbreidt naar 50.000 rai landbouwgrond.

– Drie personen zijn aangehouden in verband met de dood van 15-jarige knaap die vorige week in Saphan Sung (Bangkok) werd getroffen door een verdwaalde kogel. Een van de drie heeft toegegeven geschoten te hebben op twee man op een motorfiets die het uniform van een rivaliserende school leken te dragen. Blijkbaar geen ervaren schutter want een kogel raakte de jongen die in de wagen van zijn werkgever zat. Hij had het 9 mm pistool op internet gekocht. Meer details in het eerste bericht in Kort Nieuws van 13 januari.

– Hoewel dubbeldeks bussen mogelijk verboden gaan worden, beloven de exploitanten nu al hun veiligheidsmaatregelen te zullen verbeteren. [Dat willen ze zeker voorkomen.] Gisteren hield de Thai Transportation Operators Association in Bangkok een paneldiscussie die door honderd eigenaren en chauffeurs werd bijgewoond.

Directeur Thanee van het Land Transport Department, zei er dat nieuwe bussen en bussen waarvan de vergunning wordt vernieuwd, GPS moeten installeren ter controle van het rijgedrag van de bestuurders. Voor eind 2017 moeten alle bussen GPS hebben, uitgezonderd minibusjes. Voor tuktuks geldt de verplichting niet, schrijft de krant.

Docent Saiprasit van de Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering drong er bij fabrikanten op aan de constructie van de vaak instabiele (en te hoge) bussen te versterken.

‘Dubbeldeks bussen zijn minder gevaarlijk dan wordt gedacht’, meent de directeur van Rung Charoen Airbus. Hij zei: ‘Ze zijn bij niet zoveel ongelukken betrokken als de media suggereren.’ Met name in bergachtig terrein willen de bussen nog wel eens van de weg raken. Zal wel een combinatie van te snel rijden en een steile helling zijn.

– Luchtvaartdeskundigen uit Engeland komen volgende maand naar Thailand om personeel van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), verantwoordelijk voor veiligheidsinspecties en het verlenen van Air Operator Certificates (AOC), te trainen. Het CAAT is de opvolger van het Thai Civil Aviation Department dat vorig jaar in juni een rode kaart kreeg van de International Civil Aviation Organisation van de VN omdat het niet voldeed aan alle internationale luchtveiligheidseisen.

Er is veel werk aan de winkel want aan 28 luchtvaartmaatschappijen moeten nieuwe AOC’s worden verstrekt en 2.300 piloten moeten een nieuwe vergunning krijgen. In totaal moeten 41 in Thailand geregistreerde maatschappijen opnieuw geïnspecteerd worden.

De training duurt drie maanden. In mei kan begonnen worden met de inspecties en het verstrekken van nieuwe AOC’s. Dat gaat zes maanden duren. Het personeelsbestand van de CAAT, thans 197 wordt uitgebreid met 315 stafleden.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– ‘t Is een bekende taktiek om een rechtsgang te vertragen: uitstel vragen. Panthongtae Shinawatra, de zoon van voortvluchtig oud-premier Thaksin en drie anderen hoeven vandaag niet bij de DSI te komen om een toelichting te geven op hun betrokkenheid bij het witwassen van geld. Ze zeggen meer tijd nodig te hebben om alle gegevens te verzamelen, die hun onschuld zouden kunnen bewijzen. De DSI zegt later een nieuwe dagvaarding te sturen.

Ik laat de details van de zaak onvermeld, maar beperk me tot de opmerking dat het gaat om leningen tijdens de regering Thaksin afgesloten bij de Krungthai Bank door een insolvabel bedrijf.

– De 35e militaire oefening Cobra Gold, de grootste oefening in Azië, begint op 9 februari en duurt 11 dagen. De VS nemen met een klein aantal troepen deel aan de gezamenlijk oefening van Thailand en de VS, ik dacht waarbij ook andere landen uit de regio aanschuiven. Belangrijkste doel is te oefenen in humanitaire hulpverlening.

– Taiwan geeft een reiswaarschuwing gegeven voor vijf Aziatische landen, nadat een Thaise man (24) uit het Noorden in het ziekenhuis was opgenomen met Zika, een door muskieten overgebracht virus. Bij zijn aankomst op 10 januari op de luchthaven van Taoyuan werd hij tegengehouden. Een dag voor zijn vertrek ontwikkelde hij symptomen van de ziekte. Twee collega’s die hem vergezelden bleken virusvrij te zijn. Sinds 2003 is dit in Taiwan het eerste geval van een infectie met het Zika virus.

In Thailand bestaat nu vrees voor een epidemie. Het Department of Disease Control staat in de startblokken om in het hele land op muskieten te jagen en voorlichtingscampagnes te houden. Met name wordt gelet op stilstaand water, want daarin hebben muskieten het naar hun zin.

In Thailand kwam het eerste geval in 2012 voor en sindsdien zijn vijf per jaar gesignaleerd. Een vaccin of medicijn bestaat niet. De symptomen bestaan uit koorts, huiduitslag en pijn in ogen en gewrichten. (Zie pagina Gezondheidszorg)


 

Jungle aid lachende kinderen

Jungle Aid helpt vier dorpen in de jungle

21 januari – Driewerf Hoera voor de vrijwilligers van Jungle Aid en voor de Nederlandse arts Gerard Smit. Eenmaal per maand offeren ze hun vrije tijd op om vier dorpen in de jungle van Prachuap Khiri Khan aan de grens met Myanmar te bezoeken. Ze verlenen medische hulp en verrichten opbouwwerk.

Verslaggeefster Melalin Mahavongtrakul doet in Bangkok Post verslag van hun bezoek aan Pa La U Noi, een dorp met tweehonderd etnische Karen. Voor stadsbewoners die comfort zijn gewend, is het moeilijk zich een voorstelling te maken van het leven in de jungle, schrijft ze. Elektriciteit en leidingwater ontbreken, de bewoners wassen zich in de kreek die door het dorp loopt, ze doen hun behoefte in het bos, en steken olielampen en kaarsen aan wanneer het donker wordt.

De vrijwilligers, Thai en buitenlanders, blijven een halve dag in het dorp. Aan het eind van het bezoek delen ze de gedoneerde goederen uit, meestal kleding en babyvoeding. Normee (25) maakt dankbaar gebruik van de uitgedeelde melkpoeder, want ze kan geen melk produceren. Vermoedelijk te wijten aan ondervoeding. Slechts een handjevol kinderen wordt gevoed met gecondenseerde melk aangelengd met water, niet de meeste gezonde voeding maar beter is er niet.

Jungle Aid Gerard Smit aan het werkDe Nederlander Gerard Smit (70), arts in ruste, ontfermt zich over twintig patiënten: van peuters tot ouden van dagen. Ze hebben symptomen die het gevolg zijn van slecht sanitair en voeding. Het ontbreken van geboortebeperking en (pre)natale zorg is een toenemend probleem, zegt Smit.

‘De zwangerschap van jonge vrouwen is zorgelijk. Er zijn veel meisjes die zelfs voor hun menstruatie begint, zwanger raken. Het is echt belangrijk dat ze er iets aan doen, en dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.’ De stichting deelt daarom condooms uit en de pil, en probeert andere alternatieve methodes te stimuleren om de bevolking te beperken.

Voor Normee komen die te laat, want ze heeft zeven kinderen. De oudste is 11, de jongste een paar maanden. Het gezin woont in een houten hut met muren die niet afgemaakt zijn, en een zinken dak. Haar echtgenoot werkt in de bouw. ‘Het is ’s nachts behoorlijk fris’, zegt Normee.

Meer kunnen we niet doen
De vier dorpen die door Jungle Aid worden geholpen, zijn niet uniek. Langs de gehele grens van Thailand zijn veel afgelegen dorpen, waar het leven lijkt op dat in het bezochte dorp. Maar meer kan de stichting niet doen. ‘Andere dorpen hebben om hulp gevraagd, maar we lopen al op onze tenen. We hebben meer vrijwilligers nodig’, zegt oprichter Emma Neve.

De stichting onderhoudt nu direct contact met dorpsleiders om waar nodig hulp te bieden. Zoals die keer toen ze stuitten op een 85-jarige vrouw die haar heup had gebroken en vijf weken op de vloer had gelegen omdat ze niet kon opstaan. Ze had geen Thaise ID-kaart en kon de operatiekosten van 50.000 baht niet betalen. Neve zag kans voldoende geld in te zamelen van familie en vrienden om de operatie te betalen. Na twee weken in het ziekenhuis was ze terug en kon ze met behulp van een looprek weer rondscharrelen.

Verslaggeefster Melalin noemt haar bezoek aan het dorp een gedenkwaardige ervaring. De kinderen lachen als het meegebrachte speelgoed wordt uitgedeeld en de moeders met een baby op hun heup zoeken de meegebrachte kleding uit. Keith Ibbertson, leider van het opbouwteam: ‘We genieten allemaal wanneer ze glimlachen. Het is bevredigend om deze mensen te helpen. Velen zouden anders geen hulp krijgen.’

Keith is al drie jaar bij Jungle Aid. Hij bezocht Pa La U Noi vijf keer en constateert dat de levensomstandigheden van de dorpelingen in de loop der jaren zijn verbeterd. Hun bezittingen nemen toe en er zijn geen tekenen die wijzen op ernstige ziektes. Het aantal patiënten daalt, maar hygiëne blijft een terugkerend probleem. De stichting wil daarom bijeenkomsten organiseren om de persoonlijke en milieuhygiëne te verbeteren.

‘Alles hangt met alles samen’, zegt Keith. ‘Wanneer de mensen gezond zijn, kunnen ze werken, meer verdienen en zijn ze in staat hun kinderen naar school te sturen. De volgende generatie is dan gezonder en welvarender dan de vorige.’ (Bron: Bangkok Post, 19 januari 2015)

Meer over Jungle Aid en een promo filmpje op de website http://www.jungleaid.org/.


 

King Power op Suvarnabhumi

Douane wil belastingvrije markt open breken

21 januari – De douane wil nieuwe spelers toelaten op de belastingvrije markt, die nu in handen is van monopolist King Power. De Zuid-Koreaanse Lotte Group heeft belangstelling. Maar eenvoudig zal het niet zijn de markt open te breken, want de luchthavens Suvarnabhumi en Don Mueang zijn nog vier jaar contractueel gebonden aan King Power.

Op de andere luchthavens, zoals Phuket dat wel andere belastingvrije winkels toestaat, ligt de zaak iets eenvoudiger, maar directeur-generaal Kulit van de luchthaven zegt dat een en ander afhangt van het regeringsbeleid. Ik vermoed dat van die zijde geen tegenstand valt te verwachten, want concurrentie kan alleen maar tot lagere prijzen leiden en wat nog belangrijker is: het toerisme is een van de belangrijkste groeimotoren van de stagnerende economie. De regering is er alles aan gelegen het toerisme en de binnenlandse bestedingen te bevorderen, want overheids en particuliere investeringen dragen pas op de langere termijn vrucht.

Het Customs Department vertaalt deze wens in bevordering van Thailand als één groot winkelparadijs. Concrete maatregelen: vergroting van het aantal pickup centra op luchthavens en verlaging van het importtarief op luxe goederen, dat nu 30 procent bedraagt. Een pickup centrum is een plaats waar toeristen in de stad gekochte BTW-vrije artikelen bij vertrek kunnen ophalen.

Het Customs Department zou woensdag met de betrokken diensten [?] de plannen bespreken. Bij verlaging van het hoge tarief op luxe artikelen wordt gekeken of dit ten koste gaat van Thaise bedrijven.

Luxe leren merken zijn geen probleem, want die worden in het buitenland gemaakt [en nagemaakt, zeg ik er stilletjes bij]. Maar dat is theorie want in de praktijk moet de douane op alle leren producten hetzelfde tarief heffen en dat zou dan wel weer Thaise bedrijven duperen.

Directeur-generaal Krisada van het Fiscal Policy Office doet de suggestie om de verlaging tot een bepaalde periode te beperken, bijvoorbeeld het hoog- of laagseizoen. In ieder geval zal verlaging, in wat voor vorm dan ook, goed vallen bij het bedrijfsleven dat al langer over de hoge tarieven klaagt. (Bron: Bangkok Post, 20 januari)

Limerick van de dag
Elke dag een limerick, ’t is zwaar
Vandaag ben ik er echt mee klaar
De voorraad is op
Dus simpel: ik stop
Maar niet altijd, u wordt ’t wel gewaar

Onderzoek: Veiligheid bepaalt vakantiebestemming

Chinese Outbound tourism in 20521 januari – Ik laat de cijfers maar weg, want die vind ik nogal verwarrend en elkaar tegenspreken, en beperk me tot de conclusies van een onderzoek van courtagebedrijf CLSA [?] onder 400 toeristen, die Thailand als derde keus opgaven voor een vakantie in het buitenland na Zuid-Korea en Japan.

Veiligheid is voor 75 procent de nummer 1 factor bij de keuze van het vakantieland. In 2014 was dat 63 procent en in 2013 41 procent. [Zou de wereld dan toch onveiliger zijn geworden of schetsen alleen de media dit beeld?]

Afgezien van veiligheid is voor Chinese toeristen de economische situatie een belangrijke zorg omdat de Chinese economie terugloopt. Dit jaar kan de lagere inkomensgroei reisplannen hinderen; 60 procent zegt het aantal trips te zullen verminderen en 68 procent minder inkopen te doen tijdens trips, indien het gezinsinkomen lager is dan verwacht.

De waarde van de yuan heeft ook gevolgen voor reisplannen; 43 procent zegt minder te zullen reizen als de yuan dit jaar met 10 procent in waarde vermindert en 35 procent zet het mes in uitgaven aan winkelen. Slechts 14 procent heeft nergens last van.

Volgens het onderzoek is winkelen niet meer de topprioriteit van Chinese toeristen. Het gaat nu om het ervaren van vreemde culturen, genieten van een mooie omgeving, ontspanning en verbreding van de horizon. (Bron: Bangkok Post, 20 januari)

NBTC maakt excuus voor onbeschofte media

21 januari – Het was chaos toen het lichaam van de populaire acteur Tridsadee ‘Por’ Sahawong dinsdag aan zijn laatste reis begon van het Ramathibodi ziekenhuis in Bangkok naar zijn geboorteplaats Buri Ram. Por’s weduwe, haar dochtertje, zijn broer en andere familieleden werden door opdringerige fotografen en cameralieden weggeduwd toen het lichaam op een brancard het ziekenhuis verliet.

Op de social media is de woede groot en kort na de kritiek is op Change.org een campagne begonnen tegen het gedrag van de media. Gistermiddag hadden al 23.000 personen hun steun betuigd. Overigens waren het niet alleen de media die de chaos veroorzaakten, maar ook tientallen fans die een selfie probeerden te maken bij het lijk. [Over lijkenpikkerij gesproken.]

De tempel waar Por’s lichaam zondag zal worden gecremeerd en waar de rituele wassing plaatsvindt, heeft het publiek gevraagd de privacy van de familie te respecteren, maar veel indruk heeft die oproep niet gemaakt. Duizenden kwamen ’s avonds naar de tempel met sommigen die probeerden een foto te maken van zichzelf met de weduwe en het kind.

De News Broadcastng Council of Thailand heeft zijn excuses gemaakt voor het schandelijke gedrag van de beroepsgroep.’Dit is een les voor ons hoe onze professionele houding in de toekomst te verbeteren’, slijmt de NBTC want het is niet de eerste keer dat het journaille zich als aasgieren op een slachtoffer storten. Dat geldt trouwens ook voor de ramptoeristen. Zie verder het bericht van 20 januari: De laatste reis.

Vioolspin verwondingen

Student vindt vioolspin in Kanchanaburi

21 januari – Horror op de voorpagina van Bangkok Post en zo’n verhaal met afschrikkende foto’s is altijd goed voor een grote leesdichtheid. Een doctoraal student van de Chulalongkorn universiteit heeft de giftige loxosceles rufescens oftewel vioolspin gevonden in een grot in Kanchanaburi, waar hij onderzoek deed. Het is de eerste keer in Zuidoost-Azië en Thailand dat de spin hier is gevonden.

Vioolspin 2Narin denkt dat de spin in de Tweede Wereldoorlog als verstekeling uit Japan is meegekomen bij de aanvoer van materialen voor de aanleg van de Birma spoorlijn, die in de grot werden opgeslagen. [De krant schrijft dat de spoorlijn werd aangelegd door Japanse troepen, wat eens te meer bewijst dat het bar en boos gesteld is met het Thaise onderwijs, evenals met de kennis over Hitler – weet u nog?].

Narin schat dat er zo’n vijfhonderd spinnen in de grot zijn. In grotten in de buurt heeft hij de spin niet gevonden. De vioolspin, die dezelfde kleur heeft als een viool, komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zee gebied. Hij meet 7 bij 7,5 millimeter, ongeveer de afmeting van een 1 baht muntstuk. Zijn beet kan lelijke wondinfecties veroorzaken en zelfs dodelijk zijn, maar daarvan zijn slechts enkele gevallen wereldwijd bekend. [Vraagje. Wat is giftiger: een spinnenbeet of mediaberichtgeving?]

Australië zoekt hulp in de strijd tegen terreur

21 januari – Nog meer horror maar nu zonder foto’s en gebaseerd op de veronderstelling dat na de bomaanslag in Jakarta meer aanslagen zijn te verwachten. Vandaag praat de Australische minister Michael Keenan (Justitie) met minister Prawit (Defensie) over samenwerking op het gebied van counter-terrorisme, en dat doet hij ook later in Kuala Lumpur (Maleisië).

Het bezoek van Keenan, merkt de krant scherp op, is een uitvloeisel van de ‘toenemende zorgen’ van de Thaise autoriteiten over de dreiging van terrorisme in de regio. De Australische regering is bezorgd over de groeiende invloed van IS in Zuidoost-Azië en probeert met de regionale bondgenoten tot een gecoördineerde aanpak te komen.

Behalve met Prawit praat Keenan ook met minister Paiboon (Justitie) en Anupong (Binnenlandse Zaken) en met de Royal Thai Police. [Nou, dan moet het wel goed komen met het counter-terrorisme – vergeef me mijn cynisme.] In Maleisië woont Keenan de International Conference on De-radicalisation and Countering Violent Extremism bij.

Het hoofd van het Immigration Bureau is ‘deeply concerned’ over de terreurdreiging na de aanslagen in Istanboel (12 januari) en Jakarta (14 januari) en twee dagen later een nieuwe ronde aanvallen in West-Afrika en Pakistan. [Alles wordt maar één hoop gegooid.] Om te bewijzen dat Immigration de dreiging niet onderschat, is hij na de aanslag in Indonesië ‘persoonlijk’ naar het Zuiden gereisd om het immigratiesysteem daar te inspecteren. Hij sprak er met zijn Maleisische counterpart over maatregelen.

Het bureau heeft een lijst van verdachten ontvangen, die verantwoordelijk worden gehouden voor de Turkse aanvallen. Turkije heeft gevraagd hen op de zwarte lijst te zetten van personen die Thailand niet in mogen.

Zie verder Kort Nieuws van woensdag over de vorming van speciale teams voor het opsporen van valse paspoorten aan de grens.

Om minister-president Colijn te citeren in een radiotoespraak (1936): ‘Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.’

rivierpromenade

Aanleg Chao Phraya promenade begint in oktober

21 januari – De aanleg van de controversiële promenade van 14 kilometer met de pretentieuze naam ‘The New Landmark of Thailand’ langs de Chao Phraya begint in oktober. Dat is althans de planning want eerst moet het King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) een gedetailleerde studie doen naar het project en de gevolgen voor de omgeving.

Het project kreeg in februari al het groene licht van de regering Prayut die ook niet vies is van prestigeprojecten. Het liep vertraging op omdat tijdens de aanbestedingsprocedure voor een haalbaarheidsstudie twee van de drie gegadigden zich terugtrokken. De gemeente zag zich toen genoodzaakt de procedure af te breken.

De keuze voor het KMITL is omstreden, moet directeur gemeentewerken Pinit toegeven, want sommige studenten en stafleden vinden de promenade een inbreuk in het landschap.

De promenade loopt van de Rama VII naar de Pin Klao brug en vormt onderdeel van een nog ambitieuzer plan van de regering voor een voetpad van 140 kilometer langs delen van de rivier in Pathum Thani, Nonthaburi, Bangkok en Samut Prakan. De aanleg van de 14 km kost 14 miljard baht, de studie 120 miljoen.

Water in drie provincies op rantsoen

21 januari – De ernst van de droogte moet nu zo langzamerhand beginnen door te dringen bij iedereen die de kraan vrolijk open draait, want in de provincies Chaiyaphum, Nakhon Sawan en Khon Kaen gaat het water op rantsoen [geen details].

De Provincial Waterworks Authority die deze maatregel heeft genomen, dringt er verder bij de bevolking, met name in Bangkok en randgemeenten, op aan om zuinig te zijn met water. Sla drinkwater in voorraad op, luidt het advies.

In het Oosten dringt zout water de Bang Pakong rivier binnen, wat gevolgen heeft voor de waterproductie op twee plaatsen in de provincie Chachoengsao. De PWA heeft water van andere pompstations omgeleid en water van de particuliere sector gekocht om het zoute water tegen te houden.

De centrale provincies hebben nog geen last van zout water. Maar de PWA houdt de zaak scherp in de gaten en zoekt waterbronnen ter ondersteuning, zoals een meer in Saraburi.

De dienst heeft 2 miljard baht uitgetrokken voor een studie naar artesische bronnen (Een bron waaruit het water spontaan naar boven komt door de hydrostatische druk op het water dat zich in een ondergronds bekken bevindt) en reservoirs van particuliere bedrijven voor de 55 vestigingen van de PWA in door de droogte bedreigde gebieden.

Premier Prayut brengt morgen een bezoek aan een agrarisch kenniscentrum in Nakon Sawan en het Bang Nong Du Reservoir Rehabilitation Project in Chai Nat. Het reservoir, dat een capaciteit van 800 miljard kubieke meter water heeft, heeft tot doel tijdens het droge seizoen voor water te zorgen.

Volgens regeringswoordvoerder Atisith zien 12.315 dorpelingen af van het verbouwen van off-season rijst. Ze hebben andere gewassen geplant, die minder dorstig zijn, zoals maïs en mung bean.

Het Srinakarin stuwmeer (Uttaradit) en Vajiralongkorn stuwmeer (Kanchanaburi) staan voor respectievelijk 72 en 56 procent vol. Het water is alleen bestemd voor consumptie en niet voor de off-season rijst en vis- en garnalenvijvers.

Recente berichten over water:
19 januari: Weinig animo om van rijst op groentes over te stappen
19 januari: Ernstig watertekort dreigt na Songkran
19 januari: Eastern Water kan de droogte aan
14 januari: Kort Nieuws (leger helpt bij aanleg van kaem ling)

Kort nieuws donderdag 21 januari

– Veertig bedrijven (16 procent van de bedrijven waarvoor de verplichting geldt) staan voor 200 miljoen baht in het krijt bij het fonds voor gehandicapte werkers. Het ministerie van Sociale Zaken heeft hen al gewaarschuwd en stapt nu naar de rechter om toestemming te krijgen voor inbeslagname van bezittingen die kunnen worden verkocht om het fonds aan te vullen.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht gehandicapten in dienst te nemen (minimaal 1 procent van het personeelsbestand), commerciële terreinen aan gehandicapten te leasen zodat ze er handel kunnen drijven, of een bijdrage te leveren aan het fonds. Het fonds heeft tot doel gehandicapten een beter leven te geven, maar wat dat concreet inhoudt, vermeldt het bericht niet.

– De politie van Phuket heeft een Bulgaar (31) aangehouden die in het bezit was van 280 valse credit cards. De politie was getipt door de Kasikornbank, die had ontdekt dat hij zondag begonnen was geld op te nemen. De man werd maandag op heterdaad betrapt toen hij een rondje ATM’s maakte. In zijn kamer werd de benodigde apparatuur gevonden, waaronder een MSRX6 magnetic credit card reader writer. De man zegt de financiële gegevens te hebben gekocht via het internet.

Heilige koe New Delhi– Follow-up op het Heilige Koe-bericht van gisteren over een man die drie buren heeft doodgeschoten vanwege een ruzie over zijn parkeergedrag. De man en ook zijn vrouw hebben zich gemeld bij de politie in Pak Kret (Nonthaburi). Gisteren werd hij getoond aan de media en werd een reenactment uitgevoerd. Het bericht herhauwt verder wat gisteren al in de krant stond [en in Nieuws uit Thailand met een mooie foto van een echte heilige koe in New Delhi] plus enkele nieuwe details. De politie heeft nog niet bepaald of ook de echtgenote vervolgd gaat worden.

– Een computerprogrammeur heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen omdat hij in 2013 op Facebook posts had gezet die als majesteitsschennis worden beschouwd. De man (46), aangehouden in december 2014, kwam er nog betrekkelijk genadig vanaf, want de straffen die de laatste tijd voor lèse majesté worden uitgedeeld, zijn niet mals.

Volgens de man had hij niet de posts geplaatst en Facebook in oktober 2014 geïnformeerd over de plaatsing van de foto’s van de koning met lasterlijke onderschriften. Hij kwam er pas achter toen zijn vriendin hem erop attendeerde. Maar dat overtuigde de rechter niet van zijn onschuld; hij had direct de autoriteiten moeten inseinen en zijn vriendin moeten vragen te getuigen. (Zie pagina Majesteitsschennis)

– Het technisch team van de EU dat deze week in Thailand is, is volgens het adjunct-hoofd van het Fisheries Department content over enkele maatregelen die Thailand heeft genomen tegen wantoestanden in de visserij, zoals de verplichting van een Vessel Monitoring System op 5.200 trawlers [hoeveel hebben ze al, waaruit bestaat de controle?] en een regeringsbesluit [geen details].

De dienst verwacht geen rode kaart; in het ergste geval wordt de vorig jaar april getrokken gele kaart gehandhaafd. Het team heeft geadviseerd de capaciteit van VMS te vergroten [?] en vissers gezondheids- en welzijnsvoordelen [uitkeringen?] te bieden. Morgen arriveert het hoofd van de EU-delegatie voor twee dagen overleg.

Minister Prawit (Defensie) betwijfelt of Thailand omhoog schuift in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. ‘Nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Maar ik denk dat de dingen beter worden omdat we al veel bereikt hebben.’ Desgevraagd zegt hij dat de EU nu wel op de hoogte moet zijn hoe hard Thailand heeft gewerkt aan de bestrijding van de IUU-visserij. Dat gaat hij morgen nog eens tegen de EU-delegatie zeggen.

IUU-regeling: Illegal, Unregulated and Unreported Fishing.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

– Dr Death luidde zijn bijnaam (zie mijn pagina Dossier Dr Death). De voormalige politiearts werd in 2013 in staat van beschuldiging gesteld voor mensenhandel en de moord op een arbeider uit Myanmar die in zijn boomgaard werkte. Hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de vermissing van een echtpaar dat er werkte, maar die zaak is nooit tot klaarheid gebracht.

Dinsdag had hij bij het hooggerechtshof moeten opdraven, maar hij liet verstek gaan en stuurde ook geen vertegenwoordiger. De provinciale rechtbank van Phetchaburi heeft nu een arrestatiebevel tegen hem doen uitgaan en zijn borgtocht in beslag genomen. Welke straf hij van de rechtbank en het Hof van Beroep heeft gekregen, vermeldt het bericht niet.

– Het onderzoek van de DSI naar ontduiking van invoerrechten op luxe auto’s gaat een maand duren, zegt minister Paiboon (Justitie). Hij wil het onderzoek niet versnellen omdat de zaak delicaat is.

In de zaak is de abt betrokken die door de Sangha Supreme Court is voorgedragen voor de vacante post van Supreme Patriarch. De abt is in het bezit van een antieke Mercedes Benz, in 2012 geschonken door een gelovige en in 2011 zogenaamd in onderdelen geïmporteerd en geassembleerd in Thailand, waardoor minder invoerrechten hoefden te worden betaald. Zie verder het bericht van 20 januari: Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz.

– Weer gerommel aan het rubberfront. Nu willen twee miljoen rubberboeren die geen grondakte hebben [dus geen recht hebben op de geldelijke steun van de regering] ook profiteren van de eerder toegezegde 1.500 baht per rai en de recente rubberaankopen door de regering voor 45 baht per kilo. Ze vragen premier Prayut hen te helpen. Sunthorn Rakrong, leider van rubberverenigingen in zestien provincies, zegt dat de boeren overwegen naar de rechter te stappen en te gaan demonstreren, als de regering hun verzoek negeert.

De minister van Landbouw geeft hen weinig hoop. De rubberaankoop blijf beperkt tot de 987.919 boeren die geregistreerd zijn bij de Rubber Authority of Thailand en een grondakte voor hun plantage hebben. De aankopen beginnen maandag op 1.500 plaatsen. Van elke boer wordt maximaal 150 kilo gekocht. Verder denkt Obec 5.000 ton latex te kunnen kopen ter verwerking in aan te leggen sport- en futsalvelden.

– In een bos op de grens van Ranong en Chumphon zijn 43 migranten uit Myanmar aangehouden die op weg waren naar Maleisië. Niemand had een paspoort. Ze waren per schip uit de provincie Kawthaung gekomen.

– Vice-premier Prawit wil een afgesloten parkeerterrein met 700 plaatsen inrichten bij het Nakhaphirom park aan de rivier om de verkeersoverlast rond Sanam Luang te verlichten. Hij gaat zijn plan voorleggen aan het kabinet.

– De eigenaar van een massagesalon en een man zijn in Chumphon aangehouden omdat ze een meisje van 17 uit Laos als prostituee lieten werken. Het meisje was door een vrouw uit Laos een baan als serveerster in een restaurant beloofd. Nadat ze er zes maanden had gewerkt, zag ze kans te ontsnappen. Vorig jaar oktober vroeg ze de immigratiepolitie in Nong Khai haar te helpen bij de terugkeer naar Laos.


 

Thai Union fabriek in Samut Sakhon

EMS verdwijnt, garnalen in de lift

20 januari – Het is niet allemaal kommer en kwel in de Thaise visverwerkende industrie. De beursgenoteerde Thai Union Group Plc (TU), ’s werelds grootste exporteur van tonijn, verwacht dit jaar een groei van haar garnalenbedrijf met 10 tot 15 procent. Vorig jaar lukte het het bedrijf niet te groeien vanwege de uitbraak van het early mortality syndrome (EMS), maar die begint af te nemen en dat komt zeer gelegen want de vraag op de wereldmarkt neemt toe.

TU is ook van plan kreeft te gaan importeren om aan de vraag te voldoen, met name van toprestaurants. Voorts wordt gekeken naar mogelijkheden voor fusies en overnames van garnalenbedrijven,  zowel in eigen land als in het buitenland.

TU verwierf vorig jaar drie grote Europese bedrijven van ingeblikte visproducten: MerAlliance, King Oscar en Orion Seafood. Het ambitieuze plan om het Amerikaanse Bumble Bee Seafoods LLC over te nemen, wat een bedrag van US$ 51 miljard gekost zou hebben, liet TU varen vanwege een gecompliceerde anti-trust beoordeling waardoor de overname waarschijnlijk zou worden afgewezen.

Garnalen vormen een van de core bedrijfsactiviteiten, goed voor 27 procent van de omzet. Tonijn is de grootste, goed voor de helft van de omzet. In 2015 exporteerde Thailand 250.000 ton. Dit jaar wordt 270.000 tot 300.000 ton verwacht.

TU heeft met garnalenkwekers een memorandum of understanding getekend met een prijsgarantie die iets hoger ligt dan de gemiddeld bedrijfskosten. Het bedrijf heeft al duizend werknemers overgenomen van toeleveranciers die onlangs aan  de schandpaal zijn genageld vanwege op slavenarbeid lijkende werkomstandigheden. Door de voorbewerking in eigen huis te brengen kan de productie beter gecontroleerd worden en kan elke fase van het productieproces gevolgd worden.

Directeur Rittirong: ‘Transparantie en traceerbaarheid van onze aanbodketen en het hooghouden van de rechten van onze werknemers zijn van groot belang.’ Hij zegt dat het bedrijf probeert de gezondheid en veiligheidseisen te verhogen en het houdt workshops om de werknemers te informeren over hun wettelijke rechten, over regelingen van het bedrijf en over salariëring, toelagen en welzijnsrechten. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

Grondwet drukt zwaar op economische groei

20 januari – Onzekerheid over de nieuwe grondwet, die momenteel in de maak is, vormt een risico voor Thailand’s economische groei dit jaar. Het tweede kwartaal is cruciaal want dan beoordelen de financiële markten of de grondwet goedgekeurd gaat worden.

Particuliere investeerders laten daarvan hun investeringsbeslissingen afhangen. Het kwartaal is om nog een tweede reden belangrijk want het hoogseizoen is dan voorbij, dus zullen de inkomsten uit het toerisme teruglopen. Dit betoogde Supavud Saicheuna, hoofd reserach en directeur van Phatra Securities Plc, op een seminar [geen datum], georganiseerd door het Thai Institute of Directors.

Volgens de routekaart van de junta is de ontwerp-grondwet eind april klaar en wordt die eind juli in een referendum aan de bevolking voorgelegd. De voorlopige tekst wordt eind deze maand bekend gemaakt. Eindpunt van de routekaart zijn de verkiezingen die midden 2017 plaatsvinden.

Zoals bekend heeft de regering voor het economisch herstel haar hoop gevestigd op particuliere investeringen plus de investeringen in infrastructurele werken, het toerisme en binnenlandse bestedingen. Daar tegenover staan risicofactoren zoals de droogte, de normalisering van de rente van de Amerikaanse Federal Reserve, een mogelijke devaluatie van de Chinese yuan, een renteverlaging door de People’s Bank of China en de haperende economie van China, Thailand’s grootste exportmarkt.

Supavud verwacht dat de economie dit jaar 3,2 procent groeit, met  de overheids en particuliere investeringen en het toerisme als belangrijkste groeimotoren, aangenomen dat de landelijke politieke situatie stabiel blijft. Overheidsinvesteringen dragen 6 procent bij aan het bruto binnenlands product, het toerisme 10 procent en particuliere investeringen 20 procent.

De Wereldbank is aanzienlijk somberder. Ze schat dat de economie dit jaar een bescheiden groei van 2 procent kent als gevolg van de hoge huishoudschulden en de beperkte export. De politieke onzekerheid blijft volgens de bank zwaar drukken op de particuliere investeringen. Zie het bericht van 8 januari: Wereldbank somber over Thaise economie. (Bron: Bangkok Post, 19 januari) (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

LED verlichting op beurs van Egat

Zachte leningen voor energiebesparingen doen ‘t goed

20 januari – Honderd bedrijven hebben belangstellingen voor de zachte leningen die het Alternative Energy Development and Efficiency Department ter beschikking stelt voor de aanschaf van energiezuinige producten ter vervanging van energievreters.

Maandag gaf de dienst het startschot voor de actie die voorziet in leningen met een totale waarde van 10 miljard baht, waarvan 4,5 miljard aan zachte leningen en 5,5 miljard aan reguliere leningen bij een van de acht commerciële banken die aan het programma meedoen.

Directeur-generaal Thammayot zegt dat elk jaar veel nieuwe modellen en elektrische apparaten op de markt komen, waardoor de vraag naar energiezuinige apparaten groot is. Hij verwacht het eerste jaar van het programma 2 miljard baht te kunnen uitzetten. De leningen lijken een warmer welkom te hebben gekregen dan aanvankelijk gedacht.

Het programma is goed voor een besparing van een equivalent van 200 kiloton olie per jaar. De meeste leningen worden afgesloten voor airconditioners, koelingen, LED verlichting en slimme motoren.

De Thai Refrigeration Association had de grote belangstelling wel verwacht. Weliswaar is de olieprijs laag – vorige bereikte de prijs van een vat ruwe olie het laagste niveau in 12 jaar –, maar eens zal de prijs wel weer stijgen. Dus is het nu een geschikt moment om daarop voorbereid te zijn. Bedrijven die ijs maken en koelruimtes in gebruik hebben, besteden 80 procent van hun bedrijfskosten aan energie. (Bron: Bangkok Post, 19 januari)

Op de foto kijken bezoekers van een beurs van de Electricty Generating Authority of Thailand naar LED verlichting. (Foto Pattanapong Hirunard)

Limerick van de dag
Moet je een monnik altijd eren?
Ook als hij auto’s gaat importeren?
Hij betaalde geen accijns
Zeiden kranten headlines
Kan hij nu ook niet promoveren?
(Ingezonden/bewerkt)

Deze limerick verwijst naar het gedoe rond Somdet Chuan, de abt die is voorgedragen voor de post van Supreme Patriarch. Hij zou betrokken zijn bij het ontduiken van importtarieven op dure auto’s. De limerick overdrijft een beetje, want hij importeerde ze zelf niet.

Commentaar: Thailand moet een handelsnatie worden

20 januari – In 2014 presenteerde het ministerie van Handel een strategisch plan, waarin het aangaf van Thailand een Trading Nation te willen maken. Het plan gaat uit van de sterke geografische positie van Thailand, die het verbindt met landen met veel grondstoffen, zoals Myanmar, Laos, Cambodja en Vietnam en markten met een groot aantal consumenten en een sterke koopkracht, zoals China, Maleisië en Singapore.Voeg daar de Asean Economic Community (AEC) aan toe, die begin dit jaar van kracht werd, en het plan heeft alle kans van slagen.

Dat wil zeggen mits enkele zwakke punten worden weggewerkt, zoals de lage arbeidsproductiviteit en de slechte beheersing van de Engelse taal, de lingua franca over de hele wereld. Thailand staat qua arbeidsproductiviteit in het 2015 World Competitiveness Yearbook van het International Institute for Management Development op plaats 56 van 61 landen en plaats 62 (van 70 landen) in de English Proficiency Index van Education First.

Boonwara Sumano van het TDRI, die op de opiniepagina van Bangkok Post het Trading Nation-plan onder de loep neemt, schrijft dat de AEC voor Thailand een grote kans biedt als handelsnatie, mits het land zich niet aansluit bij vrijhandelsovereenkomsten zoals het Trans-Pacific Partnership.

‘Zodra die van kracht wordt, kan het TPP een enorm verlies voor de Thaise export en de industrie opleveren. Die situatie wordt alleen maar erger wanneer de zwakke arbeidsproductiviteit niet wordt aangepakt. Het land zal dan zeker zijn concurrentiepositie verliezen.’ (Bron: Bangkok Post, 19 januari) (Zie ook de pagina Trans-Pacific Partnership)

Lichaam Tridsadee verlaat ziekenhuis

De laatste reis

20 januari – Het lichaam van acteur Tridsadee ‘Por’ Sahawong is gisteren onder grote belangstelling van collega’s en fans begonnen aan zijn laatste reis. Por stierf maandag in het Ramathibodi ziekenhuis in Bangkok, waar hij twee maanden geleden werd opgenomen met dengue fever. In zijn geboorteplaats Buri Ram wachtten honderden hem op, de zware regen trotserend. ‘Je zult altijd in ons hart zijn’, schrijft zijn vrouw Vana (29) op Instagram. De crematie vindt zondag plaats. (Foto Pornprom Satrabhaya)

Update: Waarschuwing van het Department of Disease Control (DCC): zorg ervoor dat er geen stilstaand water in je huis of op je erf staat, want dat is een broedplaats van muggen en die kunnen dengue fever overbrengen.

Het DCC verwacht dit jaar een toename van het aantal besmettingen naar 166.000. Vorig jaar waren er 142,925 gevallen en 141 personen stierven. Tussen 1 en 11 januari zijn al 583 besmettingen gemeld. In de meeste gevallen gaat het om personen tussen de 15 en 24 jaar. Provincies met het hoogste aantal ziektegevallen zijn Nakhon Pathom, Phuket, Pichit, Si Sa Ket en Songkhla. 228 districten in 56 provincies worden als risicogebied beschouwd.

Tegen dengue fever bestaan geen vaccins of specifieke medicijnen. De symptomen zijn overgeven, verlies van eetlust, bloedend tandvlees en een bloedneus. Direct naar de dokter als je er last van hebt. (Zie pagina Gezondheidszorg)

Philip Morris in de beklaagdenbank

20 januari – De al lang zich voortslepende affaire rond Philip Morris, dat tussen 2003 en 2006 de waarde van uit de Filipijnen geïmporteerde sigaretten zou hebben ondergewaardeerd, gaat een volgende en wellicht laatste fase in. Het OM heeft het bedrijf en zeven Thaise werknemers in staat van beschuldiging gesteld wegens belastingontduiking. De rechtbank heeft de borgtocht voor elk vastgesteld op 1 miljoen baht.

De toenmalige procureur-generaal besloot in oktober 2013 al het bedrijf te vervolgen. De overtreding kost het bedrijf 80.000 baht aan ontdoken belasting en boete. Een gevangenisstraf gaat niet geëist worden door het OM. De DSI, die naar de zaak onderzoek heeft gedaan, wilde eerder veertien partijen laten vervolgen, maar daarvan zouden vier buitenlanders het land hebben ontvlucht.

Het bedrijf noemt de vervolging ‘without merit and unjust’. ‘Philip Morris heeft niets verkeerds gedaan.’

Op bijgaand kader een chronologisch overzicht van de juridisch nogal gecompliceerde zaak.

Mercedes Benz in tempelmuseum

Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz

20 januari – Dit is ‘m dan, de antieke Mercedes Benz waarover zoveel te doen is. Is het niet een juweeltje? De oldtimer staat in het museum van Wat Pak Nam Phasi Charoen met twee andere. Hij is in 2012 door een gelovige gedoneerd aan de tempel.

Maar er zit een luchtje aan. De wagen zou in 2011 in onderdelen zijn geïmporteerd en in Thailand zijn geassembleerd in twee bedrijven, wat een slok op een borrel scheelde in de invoerrechten. De DSI heeft inmiddels ontdekt dat één bedrijf een garage is waar alleen auto’s worden gespoten, en de ander een inmiddels gesloten winkel in tweedehands auto-onderdelen en accessoires uit Europa. De conclusie ligt voor de hand: fraude.

Wat de zaak pikant maakt, is dat de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, Somdet Chuang [ik gebruik zijn verkorte naam] door de Sangha Supreme Council is voorgedragen als opvolger van de twee jaar geleden overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch. Zijn benoeming vereist de handtekening van de koning, maar de regering houdt gezien de beschuldigingen de voordracht nog even tegen totdat de zaak is opgehelderd. Minister Suwapan (PM’s Office) heeft het National Office of Buddhism gevraagd een rapport op te stellen waarin de keuze voor Somdet Chuang wordt gemotiveerd.

De DSI verwacht het onderzoek naar de Mercedes binnen een maand af te ronden. De wagen is een van de luxe auto’s, waarvan vermoed wordt is dat invoerrechten zijn ontdoken. Een eerder bericht noemde 500 wagens van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen. Die zaak dateert al van 2013, maar heeft nog niet tot vervolgingen geleid.

Tegen Somdet Chuang bestaan nog meer bezwaren, zoals al uitgebreid gemeld in de media [dus ook in Nieuws uit Thailand]. Zijn relatie met de abt van Wat Dhammakaya is omstreden. Die tempel in Pathum Thani neemt het niet zo nauw met de boeddhistische filosofie. Zo zouden giften aan de tempel gunstig zijn voor iemands kharma, een bewering die nooit uit de mond van de sober levende Boeddha kan zijn gekomen. De tempel zou ook geprofiteerd hebben van gelden, die zijn verduisterd bij de Khlongchan Credit Union Cooperative, ook al zo’n heerlijk corruptieschandaal waar Thailand in grossiert.

Zie verder het bericht van 18 januari: Somdet Chuang wil geen vervolging van critici, de pagina Corruptie 2 en Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Premier vreest conflict over boeddhistisch park

20 januari – Dat zou wel eens uit de hand kunnen lopen, vreest premier Prayut: de aanleg van een Buddha Monthon (boeddhistisch park) in de overwegend moslimprovincie Pattani. Prayut wil dat de initiatiefnemers gesprekken houden om een acceptabele oplossing te vinden zodat een nieuwe ruzie tussen boeddhisten en moslims wordt voorkomen. Om de zaak niet op de spits te drijven, willen de autoriteiten de naam van het park veranderen.

Het idee voor het park werd voor het eerst in 2002 geopperd. Het park, dat een groot Boeddha-beeld krijgt, zou moeten dienen als een plek voor mensen om vrede te zoeken, aldus Phanu Uthairat, secretaris-generaal van het Southern Border Provinces Administrative Centre. Hij zegt: ‘Daar mensen zich ongemakkelijk over de naam voelen, hebben we besloten het Jedi Ruam Jai park te noemen (pagode voor de eenheid van alle mensen).’

Maar het is niet alleen de naam die weerstand oproept. Lokale moslimleiders en zelfs boeddhisten twijfelen aan de achterliggende gedachte van het park. Wordt het misschien voor politieke doeleinden aangelegd, vraagt een vertegenwoordiger van een boeddhistische groep in het diepe Zuiden zich af. Een ander waarschuwt dat vele moslims als protest zich tot de jihad (gewapende strijd tegen tegenstanders van de islam) kunnen keren. ‘Niemand wil dat dit gebeurt in de provincie [die wordt geplaagd door geweld van verzetsstrijders].’

Phanu probeerde gisteren de gemoederen tot bedaren te brengen met de opmerking dat het project nog in de planningsfase is. Op de laatste vergadering is besloten het te localiseren in tambon Rusamilae, niet ver van de zee. Zie verder het bericht van 18 januari: Godsdienstoorlog dreigt in Pattani.

Mensenhandel: Regering zwelgt in zelfgenoegzaamheid

10 januari – En weer dat zelfgenoegzame, maar wel begrijpelijke optimisme over de strijd tegen de mensenhandel. We hebben vorderingen gemaakt, zegt vice-premier Prawit die dan ook verwacht dat Thailand een plaatsje omhoog schuift in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport, waarin het land nu op de laagste plaats staat. De regering heeft de eerste versie van haar mensenhandelrapport naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd; de tweede versie volgt in maart.

‘We hebben geprobeerd ’s lands situatie op het gebied van mensenhandel in overeenstemming te brengen met internationale normen, controleren arbeidsregelingen en voorkomen kinderarbeid. Dat proces is met een heldere focus op transparantie gevoerd. Ik kan zeggen dat de situatie aanzienlijk is verbeterd, met name de problemen die verband houden met mensenhandel, en kwesties die verband houden met vervolging.’

Ook de inspectie van de EU ziet Prawit vol vertrouwen tegemoet, want: ‘De regering heeft de aanbevelingen van de EU opgevolgd.’ Technici van de EU zijn al gearriveerd, functionarissen komen vandaag. Ze gaan praten met marinecommandant Na, die aan het hoofd staat van het Command Centre for Combating Illegal Fishing. Voldoet Thailnd nu wel aan de IUU-regeling van de EU: dat is de hamvraag.

IUU-regeling: Illegal, Unregulated and Unreported Fishing.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

Heilige koe New Delhi

Kort nieuws woensdag 20 januari

– Niet voor niets wordt de auto Heilige Koe genoemd en in Kannayao (Bangkok) was dat zelfs aanleiding voor een man om drie buren dood te schieten. Want die had al langer ruzie over zijn parkeergedrag. Oftewel: hij parkeerde zijn Toyota Fortuner voor zijn huis, pal naast een drankenwinkel. De eigenaresse van de drankenwinkel was daarvan niet gediend. Maandagavond liep de zaak uit de hand. De man, die zich verborgen zou houden bij familie, doodde de eigenaresse, een personeelslid en een andere buur, die de zaak probeerde te sussen.

– Er is het hele afgelopen jaar over gepraat en de partijen konden het maar niet eens worden: de rente die China rekent voor de lening, af te sluiten voor de aanleg van de 873 kilometer lange spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. [Foutje van BP: die vergeet het tracé naar Nong Khai.]

Het wordt nu toch de 2 procent die Thailand al die tijd vroeg en niet de 2,5 procent die China bood. Maar nog niet alle hobbels zijn weggenomen, want nu moeten beide landen het eens zien te worden over de verdeling van de kosten: momenteel 40:60 (Thailand- China), maar de regering wil 30:70 en heeft de ministeries van Transport en Financiën gevraagd de nieuwe verdeelsleutel te bestuderen. Aanleiding zijn de hogere kosten, die aanvankelijk op 400 miljard baht werden begroot, maar na een herziening door China op 530 miljard baht uitkwamen.

Naar verwachting begint de aanleg in mei. De spoorlijn dient voornamelijk voor goederenvervoer. (Zie pagina Spoorwegen)

– Niet eerder over gelezen: het One Map project van het ministerie van Milieu. Niet onbelangrijk want overheidsdiensten gebruiken nu kaarten met een verschillende schaal, zelfs 1:50.000, en dat leidt tot ruzies over grenzen, die bij gevallen van wederrechtelijk gebruik medebepalend voor de schuldvraag zijn.

Het One Map project streeft naar een uniform gebruik van een schaal van 1:4.000 (1 cm is 4 kilometer). Er is nog veel werk aan de winkel want 1.221 nationale bosreservaten moeten in het project worden ondergebracht.

Recent werd de zaak weer actueel omdat het ministerie dat met twee bosreservaten in Phuket wilde doen, een besluit dat haaks staat op een eerdere beslissing van het het Royal Forest Department. Een commissie met ook experts van het leger gaat zich nu over de correcte grenzen buigen. Er zijn in het gebied 193 markeringspunten dus dat moet lukken. (Zie ook pagina Krakers op overheidsland)

– Amlo heeft beslag gelegd op vermogen ter waarde van 88 miljoen baht van de California Wow Experience Fitness Club, waaronder vijf stukken grond. De leiding wordt verdacht van oplichting en het wegsluizen van zeker 1,69 miljard baht naar mensen in binnen- en buitenland. Dat kan geen zuivere koffie zijn, want het bedrijf gaat gebukt onder de schulden en het bedrag staat gelijk aan 99 procent van de inkomsten. Amlo heeft twee jaar aan de zaak gewerkt. Geïnteresseerd in alle details? Klik hier.

– Het Immigration Bureau reageert alert op de bomaanslagen in Jakarta. Het gaat op alle luchthavens speciale teams inzetten voor de paspoortcontrole om te voorkomen dat terroristen en transnationale criminelen het land proberen in te komen. Bureauhoofd Natthon maakte dit gisteren bekend tijdens een trainingssessie over de te volgen procedures. De teamleden komen van het Office of the Narcotics Control Board, Special Branch, lokale politiekorpsen, luchtvaartmaatschappijen en commerciële banken. Ze zijn vooral op zoek naar valse paspoorten. Specialisten uit Australië en Canada gaan de teams trainen.

– De aankoop van rubber door de overheid is slechts een eerste stapje in het oplossen van de ingezakte rubberprijs. Premier Prayut zei gisteren dat de regering het areaal aan rubberplantags wil reduceren, met name de plantages die illegaal zijn aangelegd op overheidsgronden. Om te voorkomen dat er bij de aankoopactie gefraudeerd wordt, zijn anti-corruptiemaatregelen genomen, zegt Prayut, en wordt geprobeerd de operatie transparant te laten verlopen. [O, heerlijke clichés]

Sommige politici zeggen dat de rubberaankoop vergelijkbaar is met het bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck. Maar vice-premier Wissanu weerspreekt dat: het hypotheeksysteem werd slecht beheerd en leed aan corruptie. Bovendien werd elke rijstkorrel gekocht, terwijl de rubbermaatregel beperkt blijft tot 100.000 ton.

– Twee taxichauffeurs zijn vorige maand hun vergunning kwijt geraakt en van vier is die geschorst, omdat ze passagiers weigerden. [Lijkt me het topje van de ijsberg, zoals ik dagelijks constateer.] Volgens cijfers van het LTD hebben vorige maand 1.640 bestuurders in het openbaar vervoer, van wie 1.001 taxichauffeurs, verkeersovertredingen gepleegd en regelingen [?] overtreden. Het weigeren van passagiers gebeurt vooral in Ratchaprasong. Taxichauffeurs die de regelingen [weer ?] overtreden, krijgen een boete en moeten een trainingsprogramma volgen ter verbetering van hun service.

– Stelletje booswichten! In rode verf kwastten ze op drie wegen in Tha Chang (Surat Thani) berichten als ‘Welcome to the RKK fighters’ en ‘Death route. Watch out’. RKK betekent Runda Kumpulan Kecil, een bekende verzetsgroep. De autoriteiten zijn verrast want Surat Thani is nou geen provincie die last van het zuidelijk geweld heeft. Dat zijn alleen Pattani, Yala en Narathiwat en die liggen niet naast de deur.

De politie denkt dat gastarbeiders uit Myanmar de tekst hebben aangebracht als protest tegen de arrestatie van vier landgenoten, die worden verdacht van de moord op een 18-jarige studente, in september in Ranong.

Ook maandag vielen weer slachtoffers in het zuidelijk geweld: een vrouw werd gedood en zeven personen raakten gewond bij twee explosies ’s avonds in Thepha (Songkhla). Eerst werd een granaat naar binnen gegooid in een restaurant-karaoke bar en kort daarna ontplofte op 10 meter afstand een explosief.


 

Waterreservoir van Eastern Water

Eastern Water kan de droogte aan

19 januari – Ondanks de droogte, die vorig jaar begon en het hele jaar 2016 zal voortduren, gelooft Eastern Water Resources Development and Management Plc dat het in staat is voldoende water te leveren.

Het bedrijf, dat via 2.400 kilometer aan leidingen 200.000 klanten van water voorziet, heeft een waternetwerk ontwikkeld en nieuwe technologie geïnstalleerd, waardoor een zogeheten watercomplex is gevormd van waterbronnen en monkey cheeks (kleine waterreservoirs) in het Oosten, centraal Thailand en het Noordoosten.

Dit jaar wordt een pijpleiding (kosten 1,7 miljard baht) aangelegd tussen Nong Plalai (Rayong) en Nong Khor (Chon Buri). Voor de komende vijf jaar heeft het bedrijf een investeringsplan ad 5 miljard baht voor expansie in binnen- en buitenland, verbetering van het IT-systeem en onderhoudsprojecten.

Eastern Water heeft ook belangstelling voor de waterleverantie aan de te ontwikkelen special economic zones, met name die in Kanchanaburi en Tak. ’Het watercomplex stelt ons in staat direct water te leveren, wanneer de regering bereid is ons toe te laten’, zegt directeur Cherdchai.

N.B. Ik weet niet zeker of de 2.400 kilometer en 200.000 klanten betrekking hebben op Eastern Water of alleen op dochterbedrijf Universal Utilities Plc dat in april naar de beurs gaat. Cherdchai heeft ondanks de fragiele economie wel vertrouwen in de beursgang omdat er weinig concurrenten zijn in de sector, ‘wat betekent dat we een sterke potentie hebben om te groeien’. (Bron: Bangkok Post, 18 januari)

Op de foto een waterreservoir van Eastern Water, dat water levert aan de industrieterreinen in Rayong. (Foto Patipat Janthong)

Ernstig watertekort dreigt na Songkran

19 januari – Een geheel ander geluid dan Eastern Water laat de internationale sector van de TEAM Group of Companies horen. Het consultancy bedrijf waarschuwt dat na Songkran een ernstige watercrisis dreigt indien het land waterconservering niet tot urgente nationale prioriteit maakt. Het huidige waterpeil in de vier grote stuwmeren in het stroomgebied van de Chao Phraya bedraagt thans de helft van dat van vorig jaar.

Directeur Chawalit Chantararat wijst op het risico van het binnendringen van zout water in de Chao Phraya en Tachin, indien het watergebruik, met name door de bevolking, niet rigoreus wordt teruggebracht, met alle gevolgen van dien voor huishoudens en landbouw. Hij pleit voor een op emotie stoelende campagne om de mensen te doordringen van de noodzaak van waterbesparing. ‘Nu hoeven ze maar op de kraan te tikken of er komt water uit.’

Chawalit rekent voor dat het land 1 miljoen kubieke meter water kan besparen indien elke inwoner van Bangkok 20 procent minder water gebruikt. Dat water kan gebruikt worden om de boeren in de rice belt te helpen of opgeslagen worden. [Het droge seizoen eindigt in mei.]

‘Boeren zouden niet als enigen de last moeten dragen’, zegt Chawalit, verwijzend naar de oproep van de regering om over te stappen op andere gewassen, die minder dorstig zijn. Als de regering de situatie niet de baas kan, waarschuwt hij, kunnen volgende maand ruzies uitbreken, die de regering zouden kunnen nopen toch maar meer water ter beschikking te stellen met de verzilting tot gevolg.

De enige campagne die tot nu toe is gevoerd, is die van vorig jaar waarbij bewoners werd gestimuleerd tenminste 10 procent te besparen in ruil voor korting op de waterrekening. Daaraan is door 420.000 inwoners van Bangkok, Nonthaburi en Samut Prakan gehoor gegeven, waardoor 9 miljoen kubieke meter water is bespaard.

Het ministerie van Milieu werkt aan het slaan van vierduizend putten, maar over dit project wordt veel geklaagd. [Geen details] De provincies Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan, Pichit en Uthai Thani komen als eerste aan de beurt.

Buitenlandse investeringen in vier sectoren gemakkelijker

19 januari – Buitenlandse commerciële banken, kantoren van buitenlandse banken, levensverzekeringsmaatschappijen en andere verzekeringsmaatschappijen wordt het gemakkelijker gemaakt om zich in Thailand te vestigen. Ze hoeven niet meer een vergunning aan te vragen bij het Business Development Department.

De ontwerp-ministeriële regeling is goedgekeurd door de Raad van State en gaat nu naar het kabinet. Zodra het besluit in de Royal Gazette is gepubliceerd, vervalt de verplichting. Doel is buitenlandse investeringen aan te trekken, want daar gaat het niet goed mee (zie het bericht van 18 januari: Economie: 2 coups, 10 verloren jaren).

Formeel komt het erop neer dat de vier sectoren worden verwijderd van de lijst 3 van de Foreign Business Act, bedrijfssectoren waarin Thaise bedrijven niet op kunnen tegen buitenlandse concurrentie. Buitenlandse bedrijven die in deze sectoren werkzaam zijn, dienen een vergunning aan te vragen.

Directeur-generaal Pongpun verwacht dat met name de concurrentie bij het commercieel bankwezen en verzekeringen zal leiden tot innovatieve producten en diensten. (Bron: Bangkok Post, 18 januari)

Limerick van de dag
Ze had een mooie salon voor massage
Wilde daarvan een fotoreportage
Ook van een mooie vent
Maar zonder happy end
Daarvoor had ze te weinig courage
(Ingezonden)

Goedkope olie slecht voor energiebesparing

19 januari – De klant staat te juichen, maar de beleidsmakers op het gebied van energie maken zich zorgen. De lage olieprijs vormt geen stimulans om energie te besparen. Daarom bekijkt het ministerie van Energie of de accijns op benzine en gas kan worden verhoogd. Met de opbrengst kan dan campagne worden gevoerd voor alternatieve brandstoffen, zegt permanent secretaris Areepong van het ministerie.

Volgende week vergaderen de ministeries van Energie en Financiën over de verhoging. De accijns op diesel is al begin deze maand met 70 satang verhoogd naar 4,95 baht per liter, wat 15 miljard baht aan extra inkomsten per jaar oplevert. De nieuwe accijns gaat ook gelden voor LPG en CNG omdat grote vrachtwagens die op gas rijden, geen belasting betalen, wat als oneerlijk ten opzichte van automobilisten wordt beschouwd.

De pompprijzen van benzine en diesel zijn sinds midden 2014 met de helft gedaald en de vraag naar olie nam gelijktijdig met 13,2 procent toe: van 23,3 miljoen liter per dag in 2014 naar 26,4 miljoen liter eind 2015. Het gebruik van diesel nam met 3,7 procent toe en kerosine met 9,5 procent. De gestegen vraag naar kerosine en benzine wordt deels toegeschreven aan het toenemend aantal reizigers.

Areepong verwacht dat de olieprijs dit jaar laag blijft vanwege de zwakke economie, dus gaat het ministerie alle zeilen bijzetten om het belang van energiebesparing te benadrukken. De goedkope olieprijs vormt ook een zorg voor de bedrijven die zich bezighouden met alternatieve brandstof. Ze zijn bang dat de regering de subsidiëring van groene brandstof stopzet.

Sinds de olieprijs is gezakt, is de vraag naar ethanol constant gebleven na jaren gestegen te zijn. President Sirivuth van de Thai Ethanol Producer Association (Tepa) zegt: ‘Tepa wil niet dat de vraag inzakt na jaren van hard werk. We vragen slechts een een klein teken van de beleidsmakers dat ze ons steunen, maar ze moeten wel een beslissing nemen.’ (Bron: Bangkok Post, 18 januari)

Pleidooi voor meer G-to-G rijstdeals

19 januari – De particuliere sector dringt er bij de regering op aan dit jaar meer rijst middels G-to-G (government to government) deals te verkopen alsmede bewerkte agrarische producten om de economische groei zeker te stellen. Het zakenleven denkt dat de economie dit jaar zo met 3 procent kan groeien.

De regering streeft ernaar dit jaar 2 miljoen ton rijst via G-to-G kwijt te raken, waarvan 1 miljoen ton al is afgesproken in een Memorandum of Understanding met China. Staatssecretaris Suvit (Handel) zegt dat onder andere de Filipijnen en Indonesië belangstelling hebben voor Thaise rijst omdat ze vanwege de droogte een lagere oogst verwachten. In totaal hoopt het ministerie dat het land dit jaar 9 miljoen ton rijst exporteert ter waarde van US$ 4,78 miljard. In 2015 werd 10 miljoen ton geëxporteerd.

Het ministerie van Handel wil samen met particuliere groepen innovatie stimuleren bij de verbouw van de vier belangrijkste agrarische producten: rijst, tapioca, rubber en palmolie. Het economisch team van het kabinet heeft de sector ook gevraagd strategische plannen te maken en maatregelen te steunen, die nodig zijn om de export te laten groeien. De particuliere sector op haar beurt heeft de regering gevraagd de afzet van producten van het MKB in Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam te steunen.

Verder valt van het rijstfront nog te melden dat het Comptroller-General’s Department op 14 februari bekend maakt voor welk bedrag voormalig minister van Handel Boonsong aansprakelijk wordt gesteld voor de verliezen die zijn geleden met het hypotheeksysteem voor rijst. Het rekensommetje voor oud-premier Yingluck wordt vermoedelijk voor Songkran in april bekend gemaakt.

Boonsong en twintig anderen en bedrijven wacht ook nog een rechtszaak bij het hooggerechtshof wegens schimmige G-to-G deals met twee Chinese handelsmaatschappijen. Yingluck staat terecht op beschuldiging van plichtsverzuim omdat ze waarschuwingen over de corruptie in het hypotheeksysteem zou hebben genegeerd en niets zou hebben gedaan tegen de oplopende kosten. (Bron: Bangkok Post, 18 januari)  (Zie verder de pagina Rijst 3)

Akker met bitter gourd

Weinig animo om van rijst op groentes over te stappen

19 januari – De regering probeert al maanden boeren in de Central Plains, de rijstschuur van Thailand, te bewegen om over te stappen op gewassen die minder water opslokken. Maar daarvan is nog weinig te zien. De meeste boeren redeneren: zo lang er water is, blijf ik rijst verbouwen. Dat ze daarmee het risico lopen dat de rijst verpietert, nemen ze voor lief. Misschien komt de regen al volgende maand, gokken ze.

Het water komt in ieder geval niet via de gebruikelijke kanalen, want het Royal Irrigation Department is onwillig om de 1,3 miljoen rai rijstvelden in de Central Plains van water te voorzien. In de grote stuwmeren staat net genoeg water om 15 miljoen kubieke meter per dag te leveren voor huishoudelijk gebruik en ecologisch beheer. De rijstboeren hebben een veelvoud daarvan nodig om hun velden te bevloeien. De kraan blijft dicht totdat het regenseizoen begint.

Er is nog een reden waarom boeren de rijstverbouw niet snel opgeven. 95 procent van de boeren huren het land, waarop ze rijst verbouwen. ‘Als je geen rijst wil verbouwen, staan anderen in de rij om je te vervangen’, zegt Somdach Kongkaphun, hoofd van het landbouwkantoor in Nonthaburi.

Dat is het geval met Netnapa Intrarith, een 30 jaar oude boerin in het district Sai Noi. Haar familie had geen keus vanwege de al gepleegde investeringen. Maar ze leeft nu wel in de vrees dat de droogte de oogst vernielt voordat de rijst geoogst kan worden. ‘Ik moet het risico nemen en ik weet dat de regering geen compensatie betaalt. Ik denk niet dat ik met groentes genoeg geld kan verdienen; ik ben bang dat ik ze niet kan verkopen. Iedereen plant ze. De prijs zakt steeds meer.’ Niettemin heeft ze wel stukje van haar akker met groentes beplant, voor het geval het rijstveld droog valt.

Orawan Sriinsoodhi (ook Sai Noi) nam wel de boude beslissing. Ze zegt nooit eerder met de rijstverbouw in droge periodes te zijn gestopt, maar deze keer moest het wel. ’Als ik niet verander, verlies ik meer.’ Orawan verbouwt komkommer en verkoopt die zelf op de markt in Pathum Thani, waardoor ze de tussenhandel uitschakelt.

Ze investeerde 30.000 baht om de zeven rai paddy om te bouwen naar enkele rijen die omgeven worden door water. Over 40 dagen wordt er geoogst, wat tien keer sneller is dan bij rijst. Maar ze moet wel elke dag de groentes water geven, wat bij rijst niet hoeft.

Boeren die lijden onder de droogte, kunnen een programma van het ministerie van landbouw volgen, waarin ze leren andere gewassen te verbouwen, vee te trainen, en andere ‘gereedschappen’ krijgen aangereikt om inkomen te genereren. Het ministerie stelt zaaigoed en vissen ter beschikking. 4.470 boeren hebben zich voor het programma opgegeven, waaronder Orawan. (Bron: Bangkok Post, 18 januari) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Op de foto een boerin die is overgestapt op bitter gourd (pompoen).

Laatste kans voor noodlijdende staatsbedrijven

19 januari – ‘De commissie heeft enkele vorderingen en verbeteringen gezien, maar sommige hoofdzaken zijn niet opgelost en aan sommige eisen is niet voldaan.’ Kan het nog vager, wat Ekniti Nitithanprapas, directeur van het State Enterprises Policy Office, zegt? Maar de onderliggende boodschap is helder: de zeven staatsbedrijven die onder schulden gebukt gaan, moeten met betere herstelplannen komen. Ze krijgen daarvoor nu tot maart de tijd.

De zeven zijn onder meer Thai Airways International, de State Railway of Thailand, Bangkok Mass Transit Authority (openbaar busvervoer), de SME Bank (bank voor het midden- en kleinbedrijf), de Islamic Bank of Thailand en twee telefoonmaatschappijen. Gisteren kregen ze een onvoldoende van de commissie die ook wel super board wordt genoemd, een indicatie van de machtspositie van de door de junta opgetuigde commissie.

Aanvankelijk gaf de commissie rode en gele kaarten aan leidinggevenden, maar premier Prayut, voorzitter van de commissie, heeft daar een stokje voor gestoken. Het zou te veel druk op hen leggen. Dus nu wordt gewerkt met scores als outstanding, good, fair en should improve.

In het artikel, waar Bangkok Post vandaag mee opent, wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de evaluatie van de commissie, inclusief de opdrachten die ze heeft gegeven, maar die sla ik over. Veel is trouwens al bekend.

Zoals ook al eerder gemeld wordt een holding gevormd, die de controle krijgt over twaalf staatsbedrijven. De commissie gaf gisteren het groene licht voor de oprichting [van de National State Enterprise Corporation]. Premier Prayut benadrukt dat de constructie geen verkapte vorm van privatisering is, maar tot doel heeft de efficiëntie van de bedrijven te vergroten.

Acteur ‘Por’ bezweken aan dengue fever

Treurende weduwe van Tridsadee19 januari – De populaire acteur Tritsadee ‘Por’ Dahawong is maandag overleden in het Ramathibodi ziekenhuis, vijf dagen voor zijn 38e verjaardag. Hij reageerde niet meer op de medicijnen die hij kreeg toegediend nadat de infectie in zijn rechterlong opnieuw was opgedoken.

Por werd twee maanden geleden opgenomen met dengue fever, een riskante virusziekte die dodelijk kan zijn. Hij heeft al die tijd in coma gelegen. Complicaties noopten de artsen zijn voet te amputeren en één long weg te halen.

De populaire acteur, geboren in Buri Ram, begon zijn loopbaan in commercials; hij acteerde later in 28 soaps, waarvan een, Sao Noi Roi Lan (Millionaire Girl) nog op tv-kanaal 3 wordt vertoond. Hij was ook ambassadeur van de World Society of the Protection of Animals en deed ander liefdadigheidswerk. De crematie is zondag. Por laat een vrouw en een dochter van 2 jaar achter.

Voorgaande berichtgeving:
26 november : Kort nieuws
25 novemer: Mediacircus rond Por’s ziekte
20 november : Thai Pulse
19 november: Kort nieuws
18 november: Kort nieuws

Visserij: Zij zijn groot en ik is klein

19 januari – Het openingsverhaal vandaag van pagina 2 Fishermen say new rules bad for business bevat bitter weinig nieuws. Want op 15 januari schreef de krant al over het bezwaar van de kleine vissers tegen artikel 34 van de nieuwe Fishery Act. Dit artikel beperkt hun actieradius tot 3 nautische mijl (5,5 kilometer) vanuit de kust, terwijl de grote trawlers geen strobreed in de weg wordt gelegd. Calimero zou zeggen: ‘Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.’ De vissers hebben via hun provinciale gouverneurs een brief met hun klachten naar de regering gestuurd.

[En ik zou een klachtenbrief naar de krant willen sturen, want in het bericht van vandaag staat dat de intrekking van artikel 34 aanleiding is voor de klachten en niet zoals op 15 januari werd gemeld het artikel. Ik krijg soms hoofdpijn van BP.]

De vissers stellen voor het visgebied te verdelen op basis van vistuig in plaats van boten die dicht bij de kust blijven en trawlers. In Rayong zeggen de vissers dat er geen vis zwemt in de 3-mijls zone. Ze geven de industrie de schuld, die het water vervuilt.

In het Zuiden wordt tot 12 mijl vanuit de kust gevist, want in de eerste drie mijl is vissen verboden om de visstand in stand te houden c.q. zich te laten herstellen.

De vissers in Krabi vechten al tientallen jaren tegen de illegale visserij en het gebruik van duwnetten. Ze zijn bang dat ze met hun duimen kunnen gaan draaien, wanneer het beperkte visgebied uitgeput raakt.

Het Command Centre for Combating Illegal Fishing sust de gemoederen. Een nieuw te vormen provinciale commissie krijgt als opdracht vergunningen te verlenen en de omvang van het visgebied vast te stellen, eventueel tot twaalf mijl. Het aantal vergunningen is afhankelijk van de draagkracht van het gebied.

De regering houdt vol vorderingen te hebben geboekt om de IUU-visserij uit te bannen. Deze week stelt een EU-delegatie zich op de hoogte van de genomen maatregelen. Volgende maand beslist de EU of Thailand nu wel voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing).

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

Kort nieuws dinsdag 19 januari

Blind geworden meisje door verdwaalde kogel– Zes slachtoffers van een misdrijf alsmede nabestaanden van dodelijke slachtoffers hebben van het ministerie van Justitie smartengeld ontvangen, in totaal 415.200 baht. De minister himself overhandigde het geld gisteren, onder anderen aan het meisje dat haar gezichtsvermogen was kwijt geraakt toen een verdwaalde kogel haar raakte (zie Kort Nieuws van 7 januari). De minister zegt dat premier Prayut hem gevraagd heeft verder zorg te dragen voor het meisje. Daar gaan het ministerie van Sociale Zaken en de gemeente Bangkok voor zorgen. Ook twee gewonden van een instortende tent op Children’s Day kregen een geldbedrag. Het ministerie wil de Compensation Act verruimen, want thans krijgt 60 tot 70 procent van de slachtoffers geen compensatie.

– Een 17-jarig meisje in Nakhon Sawan heeft bekend samen met haar vriend (23) haar moeder (33) om het leven te hebben gebracht en het lichaam begraven te hebben in de tuin. Het inmiddels zwaar ontbonden lichaam werd vorige week door de politie ontdekt nadat haar oudere broer de politie had ingeseind dat ze haar horloge en zilveren armband in de tuin hadden gevonden.

De broer verdacht aanvankelijk de nieuwe echtgenoot van zijn zuster omdat ze twee dagen voor haar verdwijning op 15 december ruzie hadden gehad. Maar na diens verhoor moest de politie vaststellen dat daarvoor geen bewijs was.

Het meisje noemt als motief dat haar moeder haar had verboden ’s nachts  [’s avonds?] met haar vriend uit te gaan. De vriend sloeg de moeder dood met een steen terwijl ze sliep, waarna ze beiden het lichaam begroeven. Het meisje gaf aanvankelijk ook de schuld aan de nieuwe echtgenoot. Die zou haar meermalen verkracht hebben, waar de moeder niets aan had gedaan. Kortom: een familiedrama in optima forma.

– Het bestuur van ThaiHealth kan weer aan het werk, nadat de NCPO gisteren Chamnan Pichetthapan heeft benoemd tot vice-voorzitter. Chamnan is adviseur van de stichting, waarover zoveel te doen is, nadat zeven bestuursleden wegens vermeende belangenverstrengeling waren geschorst. Alhoewel het bericht dat niet expliciet zegt, neem ik aan dat de uitbetaling van de subsidiegelden hervat kan worden. Over de overige zes open plaatsen en de vacature van manager zegt het bericht niets. Zie de pagina Gezondheidszorg voor alle voorgaande berichten.

– Follow-up op het bericht over de schietpartij op Koh Phangan. Een van de verdachten, die dit weekend is gearresteerd, zal worden uitgewezen naar Rusland zodra zijn schuld is vastgesteld. De Rus, die gisteren werd getoond aan de pers, zegt dat hij niets te maken had met de beschieting van de Palita Lodge Bungalow.

Drie verdachten, waaronder de burgemeester van Tha Khanom, die een huis naast het belaagde vakantiepark heeft, zijn eerder aangehouden. De rechtbank weigerde hen gisteren op borgtocht vrij te laten. De burgemeester zou opdracht hebben gegeven voor de beschieting. Zie verder het bericht van 18 januari: Minister beveelt klopjacht op maffiabendes.

– De discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in Phuket zal de komende vijf jaar toenemen, wanneer het probleem niet wordt opgelost. Dit voorspelde voorzitter Banthoon van de Phuket Provincial Education Council op een paneldiscussie, georganiseerd door de Quality Learning Foundation.

Het probleem is het overaanbod aan graduates en het tekort aan vakmensen. Banthoon verklaart dit uit de negatieve houding van de samenleving jegens het beroepsonderwijs dat minderwaardig wordt geacht in vergelijking met het universitair onderwijs. Volgens een studie heeft de helft van de werkgevers in de provincie vakmensen nodig en slechts 15 procent graduates. Maar de provincie wordt overstroomd met universitair geschoolden. Phuket schreeuwt om vakbewaam personeel in de toerismesector, communicatie technologie, bouw en constructie.

– Minister Paiboon (Justitie) vindt het niet nodig het onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten op luxe wagens te versnellen, zoals gevraagd door de voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de (opgeheven) NRC, die toevallig ook Paiboon heet. Maar de minister zegt wel toe bij de DSI te informeren naar de vorderingen, omdat de zaak al uit 2013 dateert.

Een inmiddels gevoelig geworden zaak, want Somdet Chuang, voorgedragen voor de vacante post van Supreme Patriarch, zou erbij betrokken zijn. De DSI zegt dat het om 500 wagens gaat van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen, waaronder een Mercedes van Somdet Chuang. De wagen is niet meer in gebruik en staat in een museum in de tempel van de abt (zie fotobericht op homepagina).

Activist-monnik Phra Buddha Isara die de DSI op het spoor van de betrokkenheid van de abt zette, zei gisteren dat de abt wellicht aanvankelijk niet op de hoogte was van de fraude. Maar toen die bekend werd, had hij er goed aan gedaan de wagen te retourneren. De wagen houden staat gelijk aan het ontvangen van gestolen goederen, zegt Isara. Zie verder het bericht van 18 januari: Somdet Chuang wil geen vervolging van critici. (Zie ook de pagina Corruptie 2)

– Het hooggerechtshof heeft de gevangenisstraf voor een voormalige leraar verhoogd van 12 naar 19 jaar en van een tweede gehandhaafd op 12 jaar. De twee zijn veroordeeld wegens verkrachting van meisjes onder 15 jaar op een school in Sai Mai (Bangkok) in 2006. De nu strenger gestrafte leraar vergreep zich zelfs aan een meisje van 7 jaar.

– Academici van 15 onderwijsinstellingen en burgergroepen gaan een opinieonderzoek doen naar het vredesproces in het Zuiden. De resultaten zouden een steuntje in de rug kunnen zijn bij de gesprekken die tussen regering en het verzet in het Zuiden worden gevoerd, denkt Srisompob, hoofd van het Centre for Conflict Studies and Cultural Diversity. Hij sprak gisteren op een bijeenkomst op de Prince of Songkhla universiteit, gewijd aan het onderzoek.

De onderzoekers willen tussen 20 januari en 20 februari met 1.710 bewoners van vier zuidelijke provincies praten. 150 van hen zijn opinieleiders. Het is de bedoeling dat het onderzoek elke zes maanden wordt gehouden om na te gaan of de meningen over het conflict in het Zuiden veranderen. Het is de eerste keer dat een dergelijk breed onderzoek wordt gehouden.

– Een lid van het dorpsveiligheidsteam in Raman en zijn echtgenote zijn gisteren doodgeschoten toen ze onderweg waren naar hun rubberplantage bij hun dorp [of ze werkten er al].

– Technisch verhaal. Premier Prayut betwijfelt of het heffen van een cessieheffing op de export van rubber, te gebruiken voor het regeringsbudget voor de rubberaankoop van de boeren, wettelijk in de haak is. ‘We moeten voorzichtig zijn wanneer het gaat om juridische zaken. Alhoewel ik de macht heb, ben ik bang van de wet. Wie is dat niet?’ De Raad van State buigt zich over de vraag voor welke doelen de wet de cessieheffing toestaat.

Zoals bekend heeft de regering besloten 100.000 ton rubber rechtstreeks van de boeren te kopen voor 45 baht per kilo, 10 baht boven de huidige marktprijs. Op zesduizend plaatsen in het Noorden, Noordoosten en Zuiden wordt de rubber gekocht. Iedere boer krijgt een quotum van maximaal 150 kilo. Twee staatsbanken financieren de aankoop voor. De rubber wordt daarna verkocht aan bedrijven die rubberproducenten maken en/of door ministeries gebruikt, onder andere bij de aanleg van wegen en sportvelden. Daarvoor dienen ze de eigen begroting aan te spreken.

De ingezakte rubberprijs heeft ertoe geleid dat veel rubberboeren grote financiële problemen hebben. In de provincie Trang hebben meer dan honderd studenten hun studie om die reden moeten staken, zegt Chuan Leekpai, voormalig premier en vele malen parlementslid voor Trang.

– Geïnteresseerd in de nieuwe grondwet? Lees Critics worry about return of ‘crisis panel’. Klik hier.


 

Economie: 2 coups, 10 verloren jaren

18 januari – De regering die na het militair bewind aantreedt, staat voor de gigantische taak om de economie weer op poten te krijgen, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. De tekens zijn al een jaar somber met zorgen over de export, het lage consumentenvertrouwen en de voorspellingen van de economisch groei voor dit jaar, die voortdurend naar beneden worden bijgesteld.

Vorige week deed de Board of Investment (BoI) er nog een schepje bovenop: de buitenlandse investeringen tussen januari en november zijn met 78 procent verminderd vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het Franse persbureau AFP schreef: ‘Het laatste teken dat de ooit levendige economie van het koninkrijk blijft haperen onder het verlengde militair gezag vormt geen vrolijke kost om te lezen.’

Japan, Thailand’s grootste investeerder, leidde de neergang met 81 procent minder investeringen. Het lijkt erop dat de Japanse investeerders besloten hebben op hun geld te blijven zitten of het elders te investeren, in ieder geval voor het moment.

Investeringen uit de Europese Unie schrompelden ineen van 86,7 miljard baht naar 2 miljard baht. De BoI heeft geen reden genoemd, maar aangenomen mag worden dat de voortdurende berichtgeving over slavernij in de visindustrie en dreigingen van sancties het vertrouwen niet hebben bevorderd. Ook de investeringen uit de VS liepen terug, maar de krant vermeldt hierbij geen bedrag of percentage. De teruggang kan te maken hebben met de diplomatieke spanningen tussen beide landen, oppert de krant.

Economen wijzen erop dat Thailand’s concurrentiepositie over de hele lijn verslechtert met andere Asean-landen als aantrekkelijker alternatief. Wanneer Cambodja en Myanmar worden omschreven als ‘relatief aantrekkelijk’, zit er iets niet goed.

Het enige relatief goede nieuws heeft betrekking op China, want de BoI meldt dat de investeringen uit het land slechts licht zijn teruggelopen. Maar het zou niet verstandig zijn het heil van China te verwachten, want het jaar 2016 had een valse start. De problemen in de rubber hebben ook alles te maken met de gedaalde vraag uit China.

Thailand’s verloren decennium
Volgens de krant is de junta, evenals voorgaande junta’s, niet in staat de economie behoorlijk te beheren of te stimuleren. De na de coup van 2006 aangetreden regering Surayud hikte in 2007 aan tegen een begrotingstekort van 147 miljard baht en 168 miljard baht een jaar later. Er was ook een rampzalige ingreep in de vorm van kapitaalmaatregelen waardoor de beurs op één dag 820 miljard baht verloor.

De economische gevolgen van de twee coups hebben sommigen ertoe gebracht de afgelopen 10 jaar ‘Thailand’s verloren decennium’ te noemen en niets wijst erop dat hierin binnenkort verandering komt. De komende droogte eist een zware tol op de economie. Er zijn al plannen in de maak voor zachte leningen en een schuldmoratorium voor gedupeerde boeren. Het ministerie van Handel dringt er bij de boeren op aan hun productie terug te schroeven om in overeenstemming te brengen met de binnenlandse en buitenlandse vraag.

De vraag is niet alleen hoeveel erger de situatie kan worden, besluit de krant, maar hoeveel pijn verdragen wordt voordat de junta het voor haar kiezen krijgt. Het is ook de vraag hoe de eens bloeiende economie te reanimeren en ervoor te zorgen dat Thailand het meest uit zijn potentieel haalt. Op dat front is één ding zeker: wie de verkiezingen wint, krijgt een niet te benijden taak. (Bron: Bangkok Post, 17 januari)

Limerick van de dag
Een ze’kre man genaamd Lemaire
Had met een knapperd een affaire
Het ging niet goed
Hij trok een lange snoet
en zei: Krijg toch allemaal de kolère
(Ingezonden/bewerkt)

Bowie in Bangkok, 1983: Het was genieten

18 januari – David Bowie trad eenmaal in Thailand op. De concertorganisator, die zich maximaal een gage van 100.000 dollar kon veroorloven, had het geluk dat Bowie wel voor een klein prijsje wilde komen, want normaal kostte de show 1 miljoen dollar. Kon hij gelijk eens Bangkok bekijken, en dat deed hij: liet zich rondrijden in een tuktuk, bezocht een gogo bar, maakte een vaartochtje op de rivier en werd op zijn gezicht gespuwd, wat een vorm van zegening is.

Bowie op de Chao PhrayaOp 5 december 1983, de verjaardag van de koning, streek zijn Serious Moonlight  World Tour in Bangkok neer, bedoeld ter promotie van zijn album Let’s Dance. Bowie was toen nog niet erg bekend in Thailand. Het Army Sports Stadium zat dan ook half vol. Het was de eerste keer dat Nite Spot Productions een productie van deze omvang organiseerde. En voor het eerst ook in de buitenlucht, waardoor de geluidsinstallatie uit het buitenland moest komen.

Brunch, het zondagmagazine van Bangkok Post, haalt enkele herinneringen op aan het concert. Zo kwam Bowie op het laatste moment aankakken, want de Mercedes die de organisatie had gehuurd om hem naar het stadion te brengen, kreeg onderweg panne. Dus wurmden hij en zijn team zich in een taxi. Maar Bowie zat er niet mee.

Werknemers van destijds herinneren zich hem als ‘een wijze man met een filosofische geest’. ‘Hij was down to earth en heel beleefd. At kleefrijst en kauwde op hete Thaise chilli zonder een spier te vertrekken.’

De gepensioneerde BP-werknemer Roger Crutchley, die wekelijks een column schrijft waarin hij naar aanleiding van de actualiteit herinneringen ophaalt met de tong in zijn wangen om een bekende Engelse uitdrukking letterlijk te citeren, was er met een groep vrienden bij. Het kaartje kostte 250 baht en dat was ook dertig jaar geleden een schappelijke prijs.

Crutchley stond 20 meter vanaf het podium. Zijn geheugen laat hem echter een beetje in de steek, want hij weet alleen nog dat Bowie een knallende versie van China Girl bracht, maar Let’s Dance, volgens hem destijds een grote hit in Bangkok, zal wel de grootste respons van het enthousiaste publiek hebben gekregen, vermoedt hij, evenals Spacy Oddity. ‘Het was een avond om te koesteren dankzij Bowie’s buitengewone talent.’ (Bronnen: Brunch en Bangkok Post, 17 januari)

Misvormd: geen einde maar een begin

Subin Samart (51) uit de provincie Roi Et had als kind pech; hij werd op 5-jarige leeftijd per ongeluk geraakt door een loden pijp en brak zijn kaakbot. ‘Mijn familie kon de kosten van behandeling in grote ziekenhuizen niet betalen, dus we waren gedwongen om op lokale medicijnen en kruiden te vertrouwen om mijn gezicht te behandelen.’

Subin SamartIn de loop van de tijd begonnen grote delen van zijn gezicht op te zwellen en reikte de uitpuilende verminking tot aan zijn borst. Hij zag zich genoodzaakt na de vierde klas de (lagere) school  te verlaten, omdat zijn klasgenoten in de problemen kwamen. ‘De andere kinderen scholden me uit, zoals voor ghost-face. Ze kregen dan straf maar dat maakte de situatie alleen maar erger.’

Twintig jaar geleden werd hij taxichauffeur in Bangkok. Het was een moeizaam bestaan want zijn klanten weigerden vaak in te stappen als ze zijn gezicht zagen. Een tv-show kreeg hem in het vizier en toen ten slotte de Majesteit zich garant stelde voor de medische kosten kon de zware ingreep worden verricht.

Hij heeft er nu drie achter de rug. Net op tijd want een van de oogzenuwen dreigde beschadigd te raken. (Auteur: Erik Kuijpers. Bron: Bangkok Post, 12 januari 2016; eerder gepubliceerd op Siamees Leesplankje.)

Somdet Chuang wil geen vervolging van critici

18 januari – Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn, door de Sangha Supreme Council voorgedragen als 20e Supreme Patriarch, wil niet dat het National Office of Buddhism namens hem bij de politie een klacht indient tegen zijn critici, en hij vraagt de boeddhistisch groepen die al bij de politie geklaagd hebben, hun klachten in te trekken.

Over Somdet Chuang, zoals hij ook wel bekend staat, circuleren op het internet berichten die het NOB beledigend acht en vatbaar zijn voor vervolging op grond van de Computer Crimes Act. De abt is omstreden vanwege zijn banden met de protserige – ik kwam een keer de term kapitalistische tegen – Wat Dhammakaya en diens abt.

Hij zou ook betrokken zijn bij het ontduiken van invoerrechten op geïmporteerde luxe auto’s (zie het fotobericht op de homepagina). In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen hem. De DSI doet momenteel onderzoek naar hem.

Inmiddels zit de regering lelijk in haar maag met de voordracht. Vice-premier Wissanu (juridische zaken) zegt dat het PM’s Office tijd nodig heeft om informatie te verzamelen, ook over de bezwaren tegen de abt. Wissanu zegt verkeerd geciteerd te zijn door de media als zou de regering de voordracht niet doorsturen naar de koning ter ondertekening wanneer de voordracht conflicten in de samenleving veroorzaakt. Wat zei hij dan wel? ‘Als de conflicten zich verdiepen of wanneer tegen de abt aangifte wordt gedaan, kan de regering de voordracht tegenhouden.’

Paiboon Nititawan, door de krant omschreven als een fervent criticus van de abt, gaat de DSI vragen haar onderzoek naar de betrokkenheid van de abt bij de invoer van luxe auto’s te versnellen. Die zaak dateert van 2013. Hij vraagt zich af waarom het onderzoek naar de ontduiking van importtarieven [toen was de abt nog niet in beeld] nog steeds niet afgerond is. ‘Wie zich dat afvraagt, kan het beter aan het voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith vragen’, zegt hij, suggererend dat die de zaak onder de tafel heeft geveegd.

Eerdere berichtgeving:
15 januari: Kort nieuws
14 januari: SSC kiest omstreden abt als nieuwe Supreme Patriarch
13 januari: Kort Nieuws
11 januari: Kort nieuws, eerste bericht
9 januari: Schandaal rond opvolging Supreme Patriarch
7 januari: Kort Nieuws
5 januari: Kort Nieuws
3 januari: Controverse over benoeming 20e Supreme Patriarch

Ansichtkarat met Buddha Monthon plan

Godsdienstoorlog dreigt in Pattani

18 januari – In de zuidelijk moslimprovincie Pattani dreigt een godsdienstoorlog uit te breken. De autoriteiten willen aan de kust een Buddha Monthon (boeddhistisch park) aanleggen, dat de lieve duit van 200 miljoen baht gaat kosten. Een provinciale adviescommissie heeft onlangs het project goedgekeurd. Ze heeft al ansichtkaarten (foto) laten maken om donaties in te zamelen.

De provinciale gouverneur en het hoofd van de Pattani boeddhistische clerus wijzen het plan af omdat het geen rekenening houdt met de religieuze gevoeligheden en omdat het een ruzie zou kunnen ontketenen tussen boeddhisten en moslims. Ze zijn van plan zich ertegen te verzetten, mogelijk middels een massaprotest in buurprovincie Yala.

De bevolking is verontrust, want ze is niet geraadpleegd door de autoriteiten. En dat is dan de tweede keer, want eerder bestonden plannen voor de bouw van een Boeddhabeeld in nationaal park Nam Tok Sai Khao, een bij moslims populaire bestemming.

Moslimleiders in de drie zuidelijke moslimprovincies [80 procent van de bevolking is moslim, 15 procent boeddhist] verzetten zich eveneens tegen het park, waarvan de aanleg voor dit jaar is gepland.

De voorzitter van het Pattani islamic Committee en het Network of the Islamic Committees of the Three Southern Border Provincies dringt er bij de provinciale autoriteiten op aan het plan te laten varen. Hij waarschuwt voor ‘problemen’ als ze doorgaan zonder naar de bevolking te luisteren. Maar moslim bewoners zijn niet tegen boeddhistische heiligdommen, die bij hen in de buurt worden gebouwd, zegt Waedueramae, want ze erkennen het recht op godsdienstvrijheid. ‘We leven als broeders en zusters en respecteren elkaar.’

Voormalig Pattani senator Wirawit waarschuwt voor ernstige en zelfs commerciële gevolgen, want Pattani is een belangrijke moslimprovincie en een grote producent en exporteur van Halal voedsel. ’Als de identeit en standing van de provincie verandert bestaat het risico dat Pattani’s positie op commercieel gebied wordt geschaad’, zegt hij om daaraan te voegen: ‘Welk doel dient het park? Er zijn tal van andere activiteiten mogelijk om het boeddhisme te promoten.’

Minister beveelt klopjacht op maffiabendes

18 januari – De schietpartij op Koh Phangan (zie Kort Nieuws van gisteren), die heeft geleid tot de arrestatie van de opdrachtgever, de burgemeester van Tha Khanom, is voor vice-premier Prawit aanleiding de autoriteiten in de provincie Surat Thani opdracht te geven de maffiagroepen op Koh Phangan, bekend van de vollemaanfeesten, en Koh Samui uit te roeien.

Provinciaal gouverneur Wongsiri heeft de opdracht doorgespeeld naar alle overheidsdiensten in zijn provincie. Volgens de gouverneur exploiteren buitenlanders illegale bedrijven, zoals vakantieparken en restaurants, op Koh Samui, Koh Phangan en Koh Tao (het eiland van de moord op de twee Britten). Het zijn, zegt hij, trefpunten voor buitenlandse maffiabendes om hun illegale netwerken uit te breiden.

Volgens een bron huren de maffiabendes landgenoten in om illegaal als tourgids te werken of in vakantieparken en uitgaansgelegenheden. En dat schaadt de kwaliteit van de dienstverlening in de toeristische sector.

Voor de schietpartij zijn behalve de burgemeester ook twee verdachten aangehouden, die de Palita Lodge Bungalow beschoten hebben. Een derde is voortvluchtig. De burgemeester ontkent opdracht voor de schietpartij te hebben gegeven, de twee aangehouden verdachten hebben bekend geschoten te hebben. De politie heeft ook ontdekt dat de burgemeester zijn Simiran Bar op het Rin Beach heeft verhuurd aan een man, die hier illegaal werkt en zonder toestemming alcohol verkoopt.

De dood regeert op vissersschepen

18 januari – Gastarbeiders, werkzaam in de visindustrie in Samut Saphon, zijn bezig een vakbond op te zetten en als ze dan ook nog een vuist kunnen maken, zou dat helemaal mooi zijn. Want de arbeidsomstandigheden aan boord van vissersschepen zijn ver onder de maat, zoals onlangs weer eens is gebleken toen een Thaise trawler na een reis van negen maanden op de Indische Oceaan terugkeerde met zes doden en twintig zieken, allen het slachtoffer van beriberi oftwel een ernstig tekort aan vitamine B1.

Het incident roept herinneringen op aan de beruchte zaak van het bedrijf Prapas Navi. Dat hield zes boten vier maanden in de Indonesische wateren, nadat de concessie was verlopen. Resultaat: 39 doden.

In een achtergrondverhaal laat Bangkok Post vandaag enkele vissers aan het woord die vertellen over lange werktijden, soms zonder maaltijd, en maaltijden die bestonden uit niet meer dan vis en een beetje rijst. Geen groentes, geen granen, de voornaamste bronnen van B1.

Een visser uit Myanmar, die in 2004 op een Thaise boot terecht kwam die bij indonesië viste, zegt dat doden en zieken gebruikelijk waren. Medische zorg kregen ze niet want de boten bleven telkens maanden op zee. De vissers konden er weinig aan doen, want sommigen hadden vervalste papieren of helemaal geen papieren en er waren slachtoffers bij van mensenhandel.

[Mocht u zich afvragen wat er dan met de vis gebeurde: die werd met kleine schepen aan wal gebracht, een praktijk die nog steeds voorkomt.]

Een andere visser vertelt dat de autoriteiten niet aan boord gingen om hulp te bieden, alhoewel ze dondersgoed wisten hoe het eraan toe ging. Hij vertelde over het sorteren van vis in koelruimtes  bij een temperatuur van min dertig graden en dat gedurende twee tot drie uur.

Een vertegenwoordiger van de Labour Rights Promotion Network Foundation in Samut Sakhon zegt dat de overheid zich nooit heeft beziggehouden met de leef- en werkomstandigheden aan boord. Nu komt de regering in actie onder druk van het Amerikaane Trafficking in Persons rapport en de gele kaart van de EU.

De Fishery Act 2015, die in december van kracht werd, vereist dat aan boord van alleThaise boten die in internationele wateren vissen, een waarnemer aanwezig is, maar die let alleen op vangsten, niet op de arbeidsomstandigheden. Regelingen specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden zijn er niet. Kortom: er is nog veel werk aan de winkel voor de vakbond in oprichting.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald.

Kort nieuws maandag 18 januari

– Het is eigenlijk oud nieuws: de aanleg van een light-railverbinding tussen de luchthaven van Phuket en Chalong. Gisteren maakte permanent secretaris Chartchai van het ministerie van Transport enkele details bekend van de 60 km lange lijn met 23 stations. Een probleem zijn nog de 38 gelijkvloerse kruisingen en 37 U-turns. Drie mogelijkheden: een tunnel, een viaduct of verkeerslichten. Daarop gaan het Office of Transport Policy and Planning, het Department of Highways en het Department of Rural Roads studeren. Het project ad 2 miljard baht wordt gefinancierd door de particuliere sector of door een joint venture. Het bericht zegt niets over de aanvang van de werkzaamheden en de oplevering van de lijn.

– Thanet Anantawong gaat in het buitenland asiel aanvragen. Hij vertelt dat in een video op YouTube in een interview met voormalig tv-presentator Jom, maar in welk land hij zijn toevlucht wil zoeken, heeft hij niet gezegd. Volgens eerdere berichten was hij naar Laos gevlucht.

Thanet maakte deel uit van de studenten die begin december onderweg naar het Rajabhakti park door politie en leger werden tegengehouden. Ze wilden er een symbolisch onderzoek doen de vermeende corruptie bij de aanleg.

Thanet zegt dat het leger hem gevraagd heeft informant te worden. ‘Dat is een andere reden waarom ik moest vluchten.’ Thanet had voor de krijgsraad terecht staan wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crimes Act. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis en het bericht van gisteren: Studenten vastbesloten niet op te geven.

– De nieuwe grondwet, nu nog een concept, telt 261 artikelen. Op 29 januari worden ze bekend gemaakt. Gevraagd hoe de grondwet genoemd moet worden, zegt voorzitter Meechai van de grondwetcommissie ‘de anti-corruptie grondwet’. De wet bevat strenge maatregelen tegen verkiezingsfraude, corruptie op de werkvloer en ‘unscrupulous’ (gewetenloze) begrotingsuitgaven. Als een minister zich schuldig maakt aan corrupte praktijken, moet het hele kabinet opstappen.

De Senaat wordt op een andere wijze gekozen: de helft wordt benoemd, zoals thans al het geval is, en bij de andere helft hebben de kiezers de keuze uit een tevoren geselecteerd gezelschap , gekozen uit twintig sociale groepen. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

– Dat zullen de collega’s niet leuk vinden want daarmee loopt de tweede tariefsverhoging van taxi’s gevaar, die afhankelijk is gesteld van de serviceverlening. Twee chauffeurs zijn door de politie van Bangkok aangehouden: een wordt verdacht van het beroven van vrouwelijke passagiers en de andere van het verkrachten van minstens één passagiere.

De chauffeurs konden opgespoord worden doordat de ene chauffeur een gestolen betaalpas had gebruikt bij een benzinestation. De tweede kwam in beeld dankzij zijn verklaring en camerabeelden.

De stelende chauffeur had het vooral gemunt op slachtoffers in het uitgaansgebied van Sukhumvit, die meestal onder invloed waren. De vrouw die verkracht was, was in de taxi in slaap gevallen en werd wakker in een hotelletje in Din Daeng, waar de bestuurder zich aan haar vergreep.


 

Ondertekening overeenkomst tegen IUU

Visserij: Vol verwachting over EU besluit

17 januari – De particuliere sector en visexporteurs hebben goede hoop dat Thailand volgende maand het groene licht krijgt van de Europese Unie. Ze zeggen dat met kinderarbeid, mensenhandel en uitbuiting korte metten is gemaakt. Dus kan de gele kaart die de EU in april vorig trok, worden ingetrokken. Het land voldoet aan de IUU-regeling.

President Poj van de Thai Fishery Producers Coalition zegt dat de regering en de particuliere sector hun best hebben gedaan de problemen in de visindustrie uit te bannen op het gebied van werkomstandigheden, de bescherming van de visstand en climate change management [?]. Die inspanningen zouden de EU, die volgende week met een delegatie op inspectiebezoek komt, moeten overhalen Thailand’s status te verhogen.

Maar hij houdt nog wel een slag om de arm door eraan toe te voegen: ‘Of in het ergste geval de gele kaart te handhaven [en niet te vervangen door een rode kaart die tot een importverbod van Thaise visproducten leidt].’

Foto: Vrijdag ondertekenden de overheid, de particuliere sector en NGO’s een overeenkomst waarin ze beloven de IUU-activiteiten te bestrijden. In het midden marinecommandant Na, hoofd van het Command Centre for Combating Illegal Fishing.

IUU= Illegal, Unregulated and Unreported Fishing

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina  De vis wordt duur betaald.

Aftrekpost voor binnenlands toerisme blijft 2 jaar

17 januari – De belastingaftrek voor hotel overnachtingen en pakketreizen, die vorige maand twee weken van kracht was, wordt met twee jaar verlengd. Het Fiscal Policy Office (FPO) studeert nog op het maximumbedrag dat thans 15.000 baht bedraagt. Het FPO vindt het bedrag te laag.

Doel van de maatregel is het binnenlands toerisme te stimuleren en de touroperators die de dupe waren waren van de politieke chaos, die leidde tot de militaire coup in mei 2014, een steuntje in de rug te geven.

Alleen uitgaven bij bedrijven die BTW afdragen, komen voor de aftrek in aanmerking. Mogelijk vormt de regeling dus ook een stimulans voor bedrijven die thans geen BTW afdragen, om hun leven te beteren. De regering is er alles aan gelegen om de belastinginkomsten te verhogen.

De regering beschouwt het toerisme en bestedingen van de midden en hoge klasse als snelle motoren om de economie te beschermen tegen de te verwachten lagere inkomsten uit de export naar China, ’s werelds tweede grootmacht die met grote economische problemen worstelt. De geplande infrastructurele investeringen en particuliere investeringen zullen pas op de langere termijn vrucht dragen.

De Tourism Authority of Thailand verwacht dat het binnenlands toerisme dit jaar een omzet heeft van 850 miljard baht. Eerder werd 802 miljard baht genoemd. Gevoegd bij het buitenlands toerisme komt de omzet uit op 2,41 biljoen baht.

Het ministerie van Sport en Toerisme heeft als beleid nieuwe toeristische bestemmingen te promoten alsmede Thai te stimuleren er ook doordeweeks op uit te trekken om de drukte tijdens de lange vakanties en op feestdagen te verminderen.

Een leidinggevende van de Eastern Chapter van de Thai Hotels Association denkt dat de verlengde regeling ertoe zal leiden dat Thai meer in eigen land blijven in plaats van in lange weekends naar het buitenland te reizen.  (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Centrale bank: Staatssteun vormt geen gevaar

17 januari – De economische stimuleringsmaatregelen van de regering en de subsidie aan de rubberboeren leveren op de lange termijn geen problemen op voor ’s lands begroting dankzij het beheersbare niveau van de staatsschuld, zegt de Bank of Thailand.

‘Het is onvermijdelijk dat de overheid op de korte termijn de economie tijdens een teruggang moet stimuleren of wanneer het momentum van herstel onduidelijk is’, aldus gouverneur Veerathai. Hij zei dit in de marge van een forum, gewijd aan de rol van de kapitaalmarkt en een ontwikkelingsplan [?] in het nieuwe hoofdkantoor van de Stock Exchange in Bangkok.

‘Maar we moeten voorzichtig zijn met de begrotingsdiscipline, want er zijn verschillende uitgaven die op de lange termijn belangrijk zijn, zoals de ouderenzorg en sociaal welzijn.’ [Thailand is een vergrijzende samenleving]

Veerathai onderscheidt drie fases. In de eerste fase worden groepen geholpen die het zwaar te verduren hebben, zoals de rubberboeren. Dinsdag besloot het kabinet rechtstreeks van hen 100.000 ton rubber te kopen voor 45 baht per kilo, 15 baht boven de huidige prijs, die ze er voor krijgen. De tweede fase heeft tot doel economische activiteiten en openbare investeringen te stimuleren. En in de derde fase gaat het om het verbeteren van Thailand’s concurrentiepositie door te investeren in belangrijke overheidsprojecten.

‘Wanneer de regering te veel nadruk legt op de eerste fase en zich niet richt op de lange termijn concurrentiepositie, is dat niet echt goed voor een duurzame begrotingsdiscipline’, waarschuwt Veerathai.

De staatsschuld steeg vorig jaar tot oktober met 84 miljard baht naar 5,87 biljoen baht oftewel 43,8 procent van het bruto binnenlands product. Daarvan bestond 94 procent uit lokale schulden. (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Limerick van de dag
Er was eens een kolencentrale
Bewoners begonnen te balen
Ze protesteerden
En wat ze leerden
Met protest valt geen recht te halen

Deze limerick verwijst naar de geplande bouw van een kolencentrale in de provincies Songkhla en Krabi. Bewoners verzetten zich, maar ik durf te voorspellen dat ze er komen.

Na Jakarta: Toerisme is een veiligheids nachtmerrie

17 januari – Het gemak waarmee toeristen Thailand kunnen binnenkomen en in het land rondreizen vormt een zwak punt dat terroristen kunnen gebruiken om hier aanvallen uit te voeren.

Volgens Matthew Wheeler, analist voor Zuidoost-Azië bij de International Crisis Group, zegt dat de aanval in Jakarta voornamelijk een propagandistisch doel had, want het was slecht gepland en uitgevoerd. De aanval diende als voorbeeld voor anderen en wilde duidelijk maken dat de IS claims in Indonesië heeft en ze had niet tot doel veel slachtoffers te maken.

Wheeler maakt zich zorgen dat de aangescherpte veiligheidsmaatregelen op den duur worden versoepeld om de angst van toeristen te sussen en de logistiek van het toerisme te vergemakkelijken.

‘De inkomsten uit het toerisme vormen een heldere plek in het verder sombere economisch beeld, dus het valt te verwachten dat de autoriteiten mogelijke dreigingen van terrorisme in het koninkrijk zullen relativeren. Maar dit kan leiden tot zelfgenoegzaamheid bij de diensten die belast zijn met het voorkomen van terrorisme.’

Carool Kersten, docent islam en de islamitische wereld aan het Department of Theology and Religious Studies van het King’s College, benadrukt dat de steun voor de gewelddadige islam beperkt blijft tot een islamistische splintergroep. De meeste mensen in Indonesië respecteren ’s lands etnische en religieuze diversiteit.

‘Maar dat betekent niet dat regeringen achterover kunnen leunen. Het verzamelen van accurate informatie en het delen met de Asean partners is vitaal, omdat de dreiging niet beperkt blijft tot een enkel land maar gevolgen kan hebben voor de hele regio Zuidoost-Azië.’

Adjunct-politiecommissaris Srivara, belast met veiligheidszaken, heeft alle eenheden van de Royal Thai Police opgedragen maatregelen te nemen om aanvallen te voorkomen en achtergrondchecks te doen van verdachte personen. Luchthavens, spoorwegstations, ambassades, ziekenhuizen, scholen en toeristische attracties gaan extra beschermd worden alsmede ‘prominente’ Thai in binnen- en buitenland. Het Immigration Bureau heeft de opdracht gekregen de procedures om verdachte personen te identificeren, te verscherpen, met name bij degenen die op een zwarte lijst staan.

Ontwerp-grondwet; dit artikel mag u overslaan

17 januari – Bangkok Post opent vandaag met een groot verhaal dat maar weinig lezers van Nieuws uit Thailand zal interesseren: het voorstel van de grondwetcommissie (CDC) om drie publiekrechtelijke lichamen meer bevoegdheden te geven om de regering te waarschuwen voor beleidsrisico’s. De krant suggereert: ogenschijnlijk om de accountability (het afleggen van verantwoording) te vergroten.

De drie organen zijn de National Anti-Corruption Commission, het kantoor van de Rekenkamer en de Kiesraad. Voorzitter Meechai van de CDC, zegt dat een officiële waarschuwing van hen niet wettelijk bindend is, maar hij kan wel later worden gebruikt tegen de regering wanneer een beleid schadelijk blijkt te zijn. Een premier kan ook niet meer een ondergeschikte de schuld geven. De krant legt het verband met het hypotheeksysteem voor rijst, waarin premier Yingluck de waarschuwingen over corruptie zou hebben genegeerd.

Meechai zegt dat de drie organen zijn gekozen omdat ze zich al met onregelmatigheden in de openbare sector bezig houden. Andere onafhankelijke organen mogen ook beleidssuggesties doen, maar ze mogen geen officiële waarschuwing geven. Alle onafhankelijke organen krijgen in de nieuwe grondwet de bevoegdheid op eigen initiatief een onderzoek in te stellen; ze hoeven niet meer op een klacht te wachten. Verder dienen ze een gedrags- en ethische code op te stellen.

Kiesraadvoorzitter Supachai juicht de voorstellen toe. De Kiesraad is bereid zijn nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. De tekst van de ontwerp-grondwet wordt eind deze maand bekend gemaakt en later dit jaar in een referendum aan de bevolking voorgelegd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

Studenten met origami vogels op station Thonburi

Studenten vastbesloten niet op te geven

17 januari – In aansluiting op het bericht op de home-pagina over de studenten die origami vogels vouwden van hun arrestatiebevel (website) of politie-oproep (krant) nog wat details over de zaak.

Op 7 december werden elf personen tegengehouden, die op weg waren naar het Rajabhakti park, het park in Prachuap Khiri Khan met zeven gigantisch grote beelden van Siamese vorsten. Het park is een initiatief van het leger en daardoor ligt de zaak gevoelig. Zeker als corruptie wordt vermoed.

Zes van de elf aangehouden studenten, die opereren onder de naam New Democracy Movement, zijn door de krijgsraad gedagvaard, nadat ze eerder weigerden bij de politie op het matje te komen. Eén, aangehouden in het ziekenhuis, is naar Laos gevlucht, toen hij was vrijgelaten op borgtocht.

De vijf activisten met de papieren vogels kozen station Thonburi voor hun actie omdat hun trip naar het park daar was begonnen. De groep wilde in het park een symbolisch onderzoek doen naar de vermeende corruptie.

In de verklaring die ze zaterdag voorlazen, noemen ze de dagvaarding ironisch een ‘beloning’ voor hun poging corruptie waarbij de regering betrokken is, bloot te leggen. Zoals al gemeld op de home-pagina konden de vogelaars ongestoord hun gang gaan en grepen politie en leger niet in ‘om hen niet in de kaart te spelen’.

De studenten zeggen niet te zullen proberen onder hun vervolging uit te komen. Niettemin heeft de politie Immigration gevraagd er zorg voor te dragen dat ze het land niet uitvluchten. Laos is gevraagd de gevluchte man te traceren.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

Sigarettenpakjes

Thai Health Promotion Foundation: wat ik denk

17 januari – Laat ik eens beginnen met mijn interpretatie van de affaire rond de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), waarvan zeven bestuursleden zijn geschorst wegens vermeende belangenverstrengeling.

Ik denk dat de regering van dit lastige clubje af wil omdat ThaiHealth instellingen subsidieert die de junta niet welgevallig zijn. De stichting zelf wordt niet de nek omgedraad maar de zeven zijn wel vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, zodat de de regeringsvertegenwoordigers in het bestuur nu de overhand hebben. Zo doe je dat.

Premier Prayut, verantwoordelijk voor de schorsing, maakte gisteren bekend dat de zeven niet worden herbenoemd, zelfs wanneer uit onderzoek blijkt dat het wel meevalt met die belangenverstrengeling. [Ze zijn ook bestuurslid van gesubsidieerde instellingen.] Het huidige bestuur gaat nieuwe bestuursleden kiezen en gezien de stemmenverhouding valt het ergste te vrezen. De zeven mogen wel, zegt Prayut, zich kandidaat stellen voor de vacante posten.

Prayut zei verder genoeg te hebben van de affaire, die tot grote onrust heeft geleid bij de gesubsidieerde instellingen omdat de uitbetaling al drie maanden stil ligt. Sommige organisaties zeggen dat ze daardoor personeel hebben moeten ontslaan. Aanvankelijk zou het bestuur vrijdag hebben vergaderd over de opvolging en de benoeming van een nieuwe manager, maar die is tot aanstaande vrijdag uitgesteld. Het uitstel zou te maken hebben met een gebrek aan quorum. [Volgens een eerder bericht moesten de kandidaten eerst aan het kabinet worden voorgelegd.]

De vorige manager trad terug toen onderzoek werd gedaan naar de besteding van de gelden. Hij wilde de onderzoekers niet voor de voeten lopen. Lang is hij niet werkloos geweest, want hij is onlangs benoemd tot directeur van Thai PBS, de enige tv-zender (afgezien van de commerciële) die onafhankelijk is en daar houdt de junta ook al niet van.

Rest nog te melden, maar dat weten we al, dat de Belastingsdienst heeft besloten de gesubsidieerde instellingen over de afgelopen vijf jaar een aanslag voor de inkomstenbelasting op te leggen omdat een deel van de subsidie wordt beschouwd als inkomen. Dat besluit zal ook nog wel een staartje hebben.

Voor alle volledigheid, mocht u het vergeten zijn: de stichting ontvangt haar gelden uit de opcenten op de alcohol- en tabaksaccijns, dus niet uit de staatsbegroting. Eerdere regeringen hebben de stichting altijd ongemoeid gelaten, maar de junta laat niet met zich spotten. (Zie ook de pagina’s Gezondheidszorg en Corruptie 2)

Conclusie: Never a dull moment in Thailand.

Kort nieuws zondag 17 januari

– Lucy Hill (21) herstelt voorspoedig in het Rajavej ziekenhuis in Chiang Mai. De Britse heeft haar leven te danken aan tientallen Thai uit het hele land die bloed hebben gedoneerd van het zeldzame type A-negatief (Lucy’s bloedgroep) of O. Aan beide types  bestaat een groot gebrek omdat slechts 1 procent van de bevolking die types heeft.

BloedgroepDe backpacker werd ernstig gewond aan haar hoofd en brak haar bekken, toen ze op de motorfiets in botsing met een auto kwam. Een vriendin deed na de eerste operatie op Facebook een oproep om bloed te doneren, want de bloedbank in Bangkok had het bloed niet meer in voorraad. Het bericht werd 100.000 keer gedeeld. Binnen 24 uur ontving het ziekenhuis voldoende bloed voor een tweede operatie.

De chirurg die de operatie uitvoerde, heeft alle donoren bedankt, van wie een zelfs uit Phuket was gekomen. Ook de vriendin heeft hen op Facebook bedankt. ‘Lucy’s familie en ik zijn overweldigd door de respons. We waarderen uw vriendschap, zorg en hulp.’

– Het is niet de eerste keer en het zal ook wel niet de laatste keer zijn en het roept telkens de vraag op of het slachtoffer niet een duwtje van die of gene heeft gehad. In Phuket viel een 41-jarige Amerikaan van de 16e verdieping van het Royal Paradise Patong Hotel, waar hij enkele dagen eerder had ingecheckt. De politie werd vrijdagnacht door het hotel gewaarschuwd dat zijn lichaam was gevonden. Op het balkon van de hotelkamer trof de politie talloze sigarettenpeuken aan. De kamer vertoonde geen sporen van een worsteling.

– De burgemeester van Tha Khanom op het vasteland van Surat Thani is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een shooting spree te hebben geregeld op het eiland Koh Phangan. In zijn opdracht openden twee mannen het vuur op een vakantiepark naast zijn woning op het Hat Rin Beach. De burgemeester zou zich geërgerd hebben aan de geluidsoverlast van de Palita Lodge op het park, veroorzaakt door feestjes buiten de toegestane openingstijden. De beschieting leidde tot paniek bij de toeristen die op het park verbleven, maar niemand raakte gewond. Van de twee schutters is een aangehouden, de ander is voortvluchtig.

– Voor de moord op een 18-jarige studente in september in Ranong zijn twee van de vier verdachten in staat van beschuldiging gesteld. Naar de andere twee doet de politie nog onderzoek. Van de twee aangehouden verdachten werd aanvankelijk gedacht dat ze 18 en 19 jaar waren, maar vermoedelijk zijn ze tussen de 14 en 16 jaar. Bot- en tandenonderzoek moet dat uitwijzen.

Een van de verdachten heeft bekend het meisje in een woedeaanval te hebben dood gestoken, omdat ze hem beledigd zou hebben toen ze niet op zijn avances inging. Volgens familie van de vier verdachten hebben ze alleen bekend omdat ze gemarteld zijn.

– De 60 meter hoge takien bomen op de grens van Chumphon en Prachuap Khiri Khan gaan officieel beschermd worden. Ze worden onderdeel van het Ban Huai Yai Community bos. Dat beschermt het ijzerhout tegen ontbossing en lieden die het gebied illegaal in bezit willen nemen. De woudreuzen zijn vermoedelijk tussen de 100 en 200 jaar oud.


 

Kippenfabriek CP in Nakhon Ratchasima

Voedingsindustrie is mediakritiek zat

16 januari – De meeste Cambodjaanse arbeiders van de zevenduizend die bij Charoen Pokphand Foods Plc  werken, zijn in dienst genomen op grond van een overeenkomst tussen Thailand en Cambodja. Hun contract en arbeidsomstandigheden worden erkend door de eigen regering.

Dit zegt vice-president Apichart in reactie op de aanhoudende mediakritiek op het personeelsbeleid van Thailand’s voedingsindustrie. Het bedrijf gebruikt alleen legale arbeid en de productieketen kan rond de klok gevolgd worden.

Apichart beet donderdag van zich af tijdens een bezoek van het Command Centre to Combat Illlegal Fishing aan de pluimveefabriek in Nakhon Ratchasima. Volgens Apichart worden de kippen hoofdzakelijk gevoerd met maïs. Het bericht zegt niets over de beschuldiging dat ze ook worden gevoerd met de bijvangst uit de visserij. Voor zover ik me herinner, heeft het bedrijf eerder laten weten deze voedingscomponent langzaam af te bouwen. De bijvangst is het resultaat van het gebruik van (verboden) netten met te kleine mazen.

Een ander bedrijf dat niet zou deugen, is de Thai Union Group Plc, ’s wereld grootste fabrikant van tonijn in blik. In haar fabriek in Samut Sakhon werken 46.000 arbeiders. President Thiraphong is gefrustreerd over de aanhoudende kritiek.

‘We doen ons best om ervoor te zorgen dat de gehele productie- en toevoerketen legitiem is en open staat voor observatie. We hebben onze toeleveranciers duidelijk gemaakt dat we ons houden aan internationale normen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsethiek en gedragscodes in de hele aanvoerketen worden toegepast. Wie daaraan twijfelt, mag komen kijken.’

Bangkok Post maakt zich er weer met een jantje-van-leiden vanaf want ik lees niets concreets over het bezoek van het commandocentrum. Zelfs een simpel commentaar ontbreekt. (Bron: Bangkok Post, 15 januari)

SEC gaat fraude harder aanpakken

16 januari – Leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven komen er in de toekomst niet meer met alleen een boete vanaf als ze zich schuldig maken aan aandelenhandel met voorkennis, manipuleren met aandelen, fraude en het verspreiden van geruchten om de koers te beïnvloeden.

De Securites and Exchange Commission (SEC) gaat dit jaar strengere regels opstellen. Het besluit is een reactie op de affaire met de vier topmensen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, die op insider handel zijn betrapt en begin december beboet werden met een totaalbedrag van 33,3 miljard baht.

De vier kochten in 2013 aandelen van Makro toen het bedrijf over overname onderhandelde. CP All en moederbedrijf Charoen Pokphand (CP) hielden tot nu toe het viertal de hand boven het hoofd.

De nieuwe straffen zouden analoog kunnen zijn aan de straffen die leidingevenden van securities en mutual fund bedrijven krijgen. Wanneer zij schuldig worden bevonden, mogen ze geen enkele managementfunctie meer vervullen. De huidige straf is 10 jaar in gebruik, maar de SEC mag alleen degenen beboeten die schuld bekennen.

Voravan Tarapoom, voorzitter van de Association of Investment Management Companies (AIMC) en de Federation of Thai Capital Market Organizations, juicht het besluit toe. De maatregel past in de huidige praktijk waarbij investeerders meer aandacht besteden aan good governance. De AIMC heeft CP All een maand de tijd gegeven de vier functionarissen aan te pakken. Ze heeft gedreigd met een buitengewone aandeelhoudersvergadering om hen uit hun functie te ontzetten, als dat niet gebeurt. (Bron: Bangkok Post, 15 januari)

Eerdere berichtgeving:
24 december: Voorkennishandel; Als de misdaad loont
23 december: Inside trading: CP All houdt zijn poot stijf
22 december: Ook druk op CP van buitenlandse investeerders
18 december: Aandeelhouders zetten CP All onder druk
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

Varia uit Thai Pulse

16 januari – Uit ‘Thai Pulse. What’s hot in Thai newspapers and social media’, een rubriek in Bangkok Post.
• Een 48-jarige gehandicapte man heeft een klacht gedeponeerd bij de politie van Langsuan (Chumphon) tegen de spaarcoöperatie in zijn dorp. Hij zegt 13 jaar zijn maandtoelage van 500 baht voor gehandicapten  te hebben ingelegd, maar toen hij het gespaarde geld (in totaal 78.000 baht) wilde opnemen, zei de voorzitter dat de coöperatie niet voldoende geld had.

Het verhaal kreeg bekendheid op de social media, zoals Khaosod, Sanook, YouTube en Bloggang. Op Sanook schrijft iemand: ‘Geloof niet alles wat je hoort.’ De schrijver wijst erop dat de coöp in 2011 is opgericht en dat het gespaarde bedrag hooguit 24.000 bah kan bedragen. Uit de kas zou 890.000 baht zijn verdwenen. Een ander schrijft: ‘Misleiding wordt overal gevonden, in elk beroep en in elke organisatie. Het geweten van de mensen wordt steeds minder.’

• De obsessie van Thais met een witte huid is bekend. Sommigen gaan erg ver om dat schoonheidsideaal te bereiken, maar in het geval van een jongeman mislukte dat gruwelijk. Hij gebruikte een voedingssupplement om zijn bruine huid te witten, maar heeft nu een huid bedekt met donkere vlekken. Boosdoener: de glutathione in de pil.

Een dermatoloog zegt dat glutathione de kleur van de huid niet kan veranderen, zoals de verkopers claimen. De structuur van de huid proberen te veranderen is nutteloos en kan gevaarlijk zijn. Goedgekeurde producten die beloven de huid witter te maken, doen niets anders dan de huid te voorzien van een laagje waardoor het lijkt of die lichter is.

• Het militaire bewind treedt in de voetsporen van de regering Yingluck met zijn steun aan de rubberboeren.  De vorige regering zadelde met het hypotheeksysteem voor rijst het land op met een schuldenlast van honderden miljarden, de junta doet niets anders met zijn steun aan de rubberboeren. In beide gevallen populistisch beleid, dat het land veel geld kost.

Columnist Mae Look Chan schrijft in de Thaise krant Thai Rath, dat de steun op de lange termijn de rubberprijs op de markt niet omhoog zal stuwen, want de regering koopt slechts 3 procent van de oogst op. (Bron: Bangkok Post, 15 januari)

Limerick van de dag
Een vrome boeddhiste uit Surin
Ging op ze’kre zondag de mist in
Dit verhaal is wel sterk
Ze stond in een kerk
En vroeg zich af: Ben ik nou christin?
(Ingezonden/bewerkt)

Vice-premier Prawit: Geen IS-extremisten in Thailand

16 januari – Veel aandacht vandaag weer voor de bomaanslagen in Jakarta. Op de voorpagina een grote vierkoloms foto van demonstranten met bordjes waarop staat #We are not afraid. Ze demonstreren voor het Starbucks café waar de terroristen toesloegen. De kop meldt dat vice-premier Prawit ‘verzekert’ dat Thailand IS-vrij is.

[Terzijde: Starbucks noem ik in een van mijn columns Starsucks. Slechte koffie voor een te hoge prijs. Hoorde onlangs dat het bedrijf in Engeland zwaar bekritiseerd is geweest omdat het via een holding in Nederland belasting ontduikt. Dat is geheel legaal. Nederland staat bekend als een belastingparadijs.]

Of we Prawit moeten geloven, weet ik niet. Ik citeer James Madison (1751-1836), de vierde president van de VS en een van de belangrijkste auteurs van de Amerikaanse grondwet, die heeft gezegd: ‘The truth is that all men having power must be mistrusted.’ Maar wie weet, vertrouwt de bevolking hem wel en daar gaat het tenslotte om.

Evenals Prawit sprak Prayut gisteren geruststellende woorden: ‘Het belangrijkste is dat de mensen waakzaam blijven, maar raak niet in paniek. De regering zorgt goed voor toeristen en werkt met buurlanden samen om de veiligheid te waarborgen. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat IS-vechters het land zijn binnengekomen.’

De bewaking van de Indonesische ambassade is uitgebreid tot elf agenten en het hoofd van de Special Branch bracht een bezoek aan de ambassadeur om de veiligheidsmaatregelen te bespreken. Het hoofd van de MPB (gemeentepolitie Bangkok) wordt door de elf bewakers regelmatig bijgepraat over de situatie. Winkels die explosieven verkopen, worden extra goed in de gaten gehouden.

Op de grenspost Ban Khlong Luek in Aranyaprathet (Sa Kaeo) werkt de Immigratie van beide landen nauw samen om te voorkomen dat terroristen de grens passeren. De Thaise autoriteiten maken zich zorgen over Cambodjaanse moslimextremisten, die mogelijk via Thailand naar Maleisië proberen te komen.

Het bovenstaande ontleen ik aan het openingsartikel. Een tweede artikel op de voorpagina bestaat uit een analyse. ‘Asean moet samenwerken om de dreiging van jihadisten af te weren’, schrijven drie BP-journalisten. Op pagina 4 twee artikelen met als plaatsaanduiding Jakarta: Police say IS funded Jakarta attack, en Police chief stresses new terror threat, geschreven door de persbureaus AP en Reuters.

Nieuwe soort dinosaurus gevonden

16 januari – Hij heeft de naam Sirindhorna khoratensis gekregen (naar prinses Maha Chakri Sirindhorn), een onbekende variant van de iguanodon dinosaurus waarvan tussen 2006 en 2012 in het Noordoosten fossielen zijn gevonden.

Japanse en Thaise wetenschappers hebben aan de hand van onderzoek van schedel, kaakbeen, jukbeen en andere fosielen vastgesteld dat het dier zes meter lang moet zijn geweest en zo’n 120 miljoen jaar geleden heeft geleefd.

De iguanodon was een herbivoor, die aanvankelijk in Europa en Noord-Amerika voorkwam en later zijn habitat moet hebben uitgebreid naar Azië. Ook in Japan zijn fossielen van de iguanodon gevonden.

De fossielen worden vanaf eind deze maand tentoon gesteld in het Fukui Prefectural Dinosaur Museum in centraal-Japan. Volgens het hoofd van het Thaise Department of Mineral Resources is het fossiel de negende dinosaurus soort die in Thailand is gevonden.

Ministerie neemt ’t roer over op Abac

16 januari – Het zat erin nadat de bemiddelingspoging was mislukt: de leiding van de Assumption University (Abac) wordt overgenomen door een speciaal panel. Het ministerie van Onderwijs heeft ook de taken van de universiteitsraadsleden, rector, docenten en staf beëindigd [?].

Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat hij wel moest ingrijpen. ‘Het continu dispuut zou de leeromgeving van de studenten kunnen beïnvloeden en in de toekomst het image van het Thais hoger onderwijs.’

De universiteit is al sinds begin vorig jaar verwikkeld in een strijd om het rectorschap, waarbij twee kandidaten. ieder met een eigen achterban, de post claimen. De een is priester, de ander een leek. Raadslid Weerasak zegt dat de voorstanders van de priester de maatregel toejuichen. ‘Wij denken dat het goed is dat een outsider helpt ons huis op te ruimen.’

De leken-kandidaat gaat in beroep bij Obec, want hij vindt dat de situatie niet ernstig genoeg is om het ingrijpen  van de minister te rechtvaardigen. Alleen wanneer er chaos is op de campus en de universiteit niet kan functioneren, is zo’n maatregel terecht.

kamnan Bunyarit Chanthaphun

Kort nieuws zaterdag 16 januari

– Boontje komt om zijn loontje en dit geval na 20 jaar. In zijn woning in Chiang Rai is de kamnan (dorpshoofd) van Ban Dai aangehouden (foto). Hij wordt ervan verdacht in 1996 twee Thaise arbeiders in Japan te hebben vermoord. De Japanse politie had om zijn arrestatie verzocht, maar het kostte zes maanden om hem te lokaliseren omdat hij na terugkeer uit Japan zijn naam had veranderd.

Bunyarit zou in opdracht van drie andere arbeiders het tweetal hebben vermoord, omdat ze ruzie hadden over de diefstal van 1,5 miljoen yen uit een verkoopautomaat. De twee slachtoffers zouden die later van de anderen hebben gestolen. Bunyarit vermoordde de een door met diens hoofd tegen een afvoerpijp  te bonken en de ander, een vrouw, te wurgen. Hij dumpte beide lijken bij een meer. Een maand na de moorden keerde hij terug naar Thailand. In 1999 werd hij voor het eerst tot kamnan gekozen.

– Nog een arrestatie wegens een moord: In Nakhon Si Thammarat arresteerde de politie de assistent van de voorzitter van de Taling Chan TAO (gemeenteraad). Hij wordt ervan verdacht samen met een medeplichtige in september een raadslid (44) te hebben gedood. Het tweetal is eerder aangehouden geweest, maar het werd op borgtocht vrijgelaten. Omdat de familie van het slachtoffer werd bedreigd, arresteerde de politie de assistent opnieuw.

De verdachte is een van de zeven verdachten die bij invallen in de provincie zijn aangehouden. De invallen vonden plaats op verzoek van het CIB om lokale hitmen (huurmoordenaars) en invloedrijke figuren op te sporen.

– Die Prayut bemoeit zich ook overal tegen aan [en meent overal verstand van te hebben]. Het lesmateriaal voor het vak ‘Grow Up and Do not Cheat’ dient te worden opgeleukt met cartoons, zegt hij. Het vak heeft tot doel morele waardes van integriteit bij schoolkinderen erin te stampen, simpel gezegd: corruptie is verkeerd. Een gedachte die overigens niet wordt gedeeld door grote delen van de bevolking, zo is uit onderzoek gebleken. Die hebben geen bezwaar tegen corrupte praktijken, mits ze er zelf ook beter van worden. (Zie pagina Onderwijs)

– Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) heeft een database aangelegd met informatie over de aanleg van wegen door lokale organen: kosten, aanbestedingsprocedure, verantwoordelijke diensten, en welke projecten in uitvoering zijn. Doel is – daar heb je dat versleten woord weer – transparantie te verzekeren over wegenaanleg en –reparaties, waarvoor ruim zevenduizend bestuursorganen opdracht hebben gegeven.

Het CNAC, niet te verwarren met de NACC, is door de junta gevormd om het werk van de anti-corruptie diensten, zoals de NACC en PACC, te coördineren. Voorzitter is de minister van Justitie.

Het CNAC wil tevens de nood leningen van bewoners die gedupeerd worden door ondeugdelijk werk. Ze kunnen een klacht indienen bij de PACC, die weliswaar de wegen niet kan laten repareren, maar wel bevoegd is overheidsdiensten te attenderen op de schade en een onderzoek kan instellen [naar eventuele corruptie]. Het CNAC gaat ook mediaanprijzen vaststellen voor projecten en een standard road construction layout. (Zie pagina Corruptie 2)

Yingluck arriveert bij hooggerechtshof– De rechtszaak tegen oud-premier Yingluck die terecht staat wegens plichtsverzuim, is gisteren begonnen met het horen van getuigen. Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development and Research Institute, beschuldigde Yingluck ervan dat het hypotheeksysteem voor rijst er niet in geslaagd is kleine boertjes te helpen.

Het verhaal is bekend. Het oorspronkelijk doel van het systeem was kleine boeren aan het begin van het oogstseizoen financiële armslag te geven door met de rijst als onderpand een hypotheek te verstrekken. Die konden ze aflossen wanneer later in het seizoen de prijs was gestegen. Het systeem kende ook een quotum per boer.

Thaksin begon ermee en zijn zus zette het beleid voort om de rijst voor een bovenmarktprijs op te kopen zonder quota. De regering kocht elke korrel waardoor de kosten sterk opliepen. Bovendien werd het geteisterd door corruptie. Uit onderzoek [van het TDRI] is gebleken dat vooral de tussenhandel [en corrupte politici] van het systeem hebben geprofiteerd en niet de kleine boeren.

Bij aankomst bij het hooggerechtshof werd Yingluck begroet door tientallen fans, enkelen van haar kabinetsministers en partijleden. (Zie verder pagina Rijst 3)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (1)
    • Tino Kuis
    • 16 januari 2016 9:20am

    Met het verhaal over het hypotheeksysteen voor rijst van Yingluck kan ik geheel meegaan behalve twee heel kleine puntjes. Er is nimmer corruptie aangetoond in het systeem (wat niet wil zeggen dat het er niet was), er is nimmer een aanklacht daarover ingediend, laat staan dat het kwam tot een veroordeling.’Geteisterd door corruptie’ is dus niet bewezen en zeer waarschijnlijk onwaar. Dat geldt ook voor de opmerking dat ‘corrupte’ politici er van hebben geprofiteerd.

Reacties niet mogelijk