Thais nieuws 16-31 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit uit 2016 klik hier, 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NHRC: National Human Rights Commission
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec: Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
ONCB: Office of the Narcotics Control Board
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RFD: Royal Forest Department (Staatsbosbeheer)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)
UTCC: University of the Thai Chamber of Commerce

Voor het nieuws van 1-15 december, klik hier.

 

Mekong Volgeladen vrachtschip op weg naar China

Commentaar: Spaar de Mekong

31 december – We weten het toch al lang? De Mekong, ’s werelds tiende langste rivier, is een van de rijkste rivieren in de wereld qua biodiversiteit. Ze is de habitat van unieke vissen en een overvloedig visbestand, en ze kent een grote plantenrijkdom. En ze is een reddingslijn voor 60 miljoen mensen in de benedenstroom die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de visserij.

Maar de seizoenswisselingen in het waterpeil maken navigatie in het laag-waterseizoen lastig. Althans voor grote schepen, niet voor kleine schepen met ervaren kapiteins die weten hoe de rotsformaties te omzeilen. China wil ze opblazen en de rivier uitbaggeren om ook vrachtschepen van 600 ton een vaarweg te geven voor zijn export.

En nu heeft de Thaise regering out-of-the-blue besloten daar ‘in principe’ mee akkoord te gaan. De genoemde rechtvaardiging is zwak en onterecht, schrijft BP in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag. Over de rivier hebben duizenden jaren passagiersboten en vrachtschepen gevaren van de Chinese provincie Yunnan via Myanmar en Laos naar Thailand, en Cambodja en Vietnam zijn ook voor commercieel transport afhankelijk van de rivier.

Op sommige delen van de rivier kan gemakkelijk genavigeerd worden, maar op veel ondiepe en onstuimige plaatsen kan dat niet. Rotsen maken daar navigatie moeilijk en gevaarlijk; niettemin kunnen de meeste kapiteins er net als hun voorgangers mee leven.

BP vergelijkt het besluit van het kabinet met toestemming om de zeebodem te vernielen, zodat veerdiensten het gemakkelijker hebben, of met toestemming om een berg te verwijderen voor de aanleg van een weg. ‘Het is een top-level besluit dat geen oog heeft voor de natuur, maar die liever vernielt.’

Samengevat: Het vernielen van de rotsbodem verandert de natuurlijke waterstroom en treft de plaatsen waar vissen paaien en hun habitat. Het levensonderhoud van mensen, waaronder veel armen, komt daardoor in gevaar.

De krant wijst er ten slotte op dat veilige navigatie mogelijk is met behulp van GPS. Dat systeem wordt al gebruikt door passagiersboten die tussen Luang Prabang (Laos) en Chiang Saen (Thailand) varen. (Bron: Bangkok Post, 30 december)

Meer over alle aanslagen op de Mekong op de pagina Mekong brood uit het water.

Seven dangerous days: Meer ongelukken, meer doden

New Year Road Toll Dag 131 december – Thaise verkeersdeelnemers zijn hardleers, vooral motorfietsers. Ze stappen dronken op hun motor en draaien het gas vol open. Gevolg op de eerste van de seven dangerous days gisteren: 534 ongelukken (85 meer dan vorig jaar), 565 gewonden en 42 doden (3 meer).

Chiang Mai spande de kroon met 21 ongelukken, Pathum Thani had de meeste doden, Phitsanulok en Udon Thani telden de meeste gewonden. De politie en soldaten haalden 21 motorfietsen en zes auto’s van dronken bestuurders van de weg en ze namen 62 motorrijbewijzen in beslag, alsmede 25 public vehicle rijbewijzen omdat de bestuurder onder invloed was [ik neem aan dat daarmee bussen en minibusjes worden bedoeld].

Vorig jaar kwamen 380 personen om in het verkeer en elk jaar belooft de overheid er alles aan te doen om het aantal doden en gewonden terug te brengen, maar het is dweilen met de kraan open. Dit jaar zijn trouwens al 9.600 personen in het verkeer omgekomen, dus de doden van de zeven gevaarlijke dagen kunnen er nog wel bij. Dat klinkt cynisch, maar het is wel de werkelijkheid. (Bron: website Bangkok Post, 30 december)

Verkeer op de Asian Highway in Chai Nat richting noorden

Update krant: Vakantie-uittocht begint met verkeerschaos

31 december – De nieuwjaarsvakantie is gisteren begonnen met [de elk jaar gebruikelijke] verkeerschaos op de hoofdwegen naar het Noorden en Noordoosten.

Donderdagavond slibte Highway 32, deel van de Asian Highway, in Chai Nat dicht (foto). Dat duurde tot gisterochtend. De file had een lengte van 3 kilometer. Gemeld zijn twintig ongelukken, maar gelukkig zonder slachtoffers.

Op Highway 340, de verbinding tussen Suphan Buri en Chai Nat, ondervond het verkeer gisterochtend geen hinder. De autoriteiten adviseerden automobilisten op nabijgelegen wegen, waar het verkeer vaststond, naar de Highway uit te wijken.

In Ayutthaya stond het verkeer soms vast op de Phahon Yothin Road bij de Pratu Nam Phra-in markt in het district Wang Noi; op een sectie van 20 km die een verbinding vormt met de Bang Pa-in ringweg was sprake van langzaam rijdend verkeer. De politie opende er meer rijstroken. De Phahon Yothin Road is de belangrijkste weg naar het Noorden.

Langzaam rijdend verkeer ook op Highway 304 tussen Kabin Buri (Prachin Buri) en Nakhon Ratchasima. Deze weg wordt doorgaans gebruikt door automobilisten die op weg zijn naar het zuidelijk deel van het Noordoosten. De Highway Police zei dat ze de drukte aankon. Ze had transporteurs gevraagd om op de piekdagen de weg te mijden.

Geen zware verkeersdrukte op Highway 24 tussen Nakhon Ratchasima en Ubon Ratchathani, de belangrijkste verbinding naar provincies als Buri Ram, Surin en Si Sa Ket in het Noordoosten.

Ook grote drukte in treinen. Op donderdag stapten 100.208 personen op de trein en gisteren 210.208. De Spoorwegen schatten dat gemiddeld in de vakantie elke dag 110.000 mensen de trein nemen.

De NCPO meldt dat over het hele land 788 gevallen van rijden onder invloed zijn geconstateerd; donderdag werden 6 auto’s van de weg afgehaald.

Verkiezingsdatum staat op losse schroeven

31 december – Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) heeft twijfel gezaaid aan de verkiezingsdatum van volgend jaar. Onzeker is of de organieke wetten over de Kiesraad en de politieke partijen op tijd klaar zijn.

Dit zou betekenen dat de door de NCPO vastgestelde roadmap, waar steeds naar verwezen wordt, niet wordt gehaald. Persoonlijke noot: Laat de NCPO Meechai de kastanjes uit het vuur halen? Je weet het nooit hoe de hazen in Thailand lopen.

Ook de vice-voorzitter van het parlement betwijfelt of volgend jaar, zoals gepland, verkiezingen kunnen worden gehouden. Hij denkt aan midden 2018. Hij wijst erop dat het parlement zijn handen vol heeft aan de tien organieke wetten, benodigd voor de verkiezingen, en 50 andere gerelateerde wetten. Het parlement moet zo’n 40 wetsontwerpen behandelen die door het kabinet als urgent worden beschouwd.

Adjunct-partijleider Nipit (Democraten) gaat er blijkbaar vanuit dat de roadmap niet wordt gehaald, want hij vraagt de regering waarom die wordt uitgesteld. ‘Ik zie geen redenen voor uitstel. De details van de roadmap worden gespecificeerd in de nieuwe grondwet. Als de roadmap wordt uitgesteld, betekent dit dat de nieuwe grondwet volgens planning niet wordt uitgevoerd.’

Meechai Ruchupan 2Op de laatste dag van het jaar vormt dit voor Bangkok Post het belangrijkste nieuws. De krant besteedt er een vrij uitgebreid openingsartikel aan.

Meechai (foto) zegt dat het moeilijk is om vast te stellen wanneer de transitie plaatsvindt van militair bewind naar een gekozen regering. Zowel de Kiesraad als politieke partijen krijgen te maken met veranderingen. Dat is de reden waarom de desbetreffende organieke wetten als eerste behandeld worden.

De CD streeft ernaar alle tien organieke wetten binnen 240 dagen nadat de nieuwe grondwet van kracht is, af te ronden. Thans is het wachten op de handtekening van de koning. Zolang er geen nieuwe regering is, kan premier Prayut gebruik blijven maken van artikel 44 van de interim-grondwet, die hem absolute bevoegdheid geeft, zegt Meechai.

Hij reageert daarmee op zorgen [van wie?] dat het artikel de overgang naar democratie kan hinderen. Het moet gehandhaafd blijven, zegt hij, om de openbare orde te verzekeren, niet om partijen tegen te houden aan de verkiezingen deel te nemen. Partijen hebben 180 dagen de tijd [gerekend vanaf wanneer?] om voorbereidingen te treffen, waarna de verkiezingen plaatsvinden. Meechai meent zeker te weten dat het verbod op politieke activiteiten wordt versoepeld, zodra de organieke wetten op de Kiesraad en de politieke partijen zijn aangenomen door het parlement.

De strengere regels en zwaardere straffen die in de organieke wet op politieke partijen worden geïntroduceerd, zijn volgens Meechai niet bedacht uit wrevel over politici en politieke partijen. Ze zijn opgenomen om politieke instabiliteit en discrepanties te voorkomen; ze moeten een politiek systeem creëren dat tegemoet komt aan de behoeften van de mensen en ze moeten ervoor zorgen dat conflicten worden opgelost die sociale en politieke verdeeldheid kunnen veroorzaken.

Meechai roept de partijen op om hervormingen na te streven en de bevolking zo veel mogelijk te betrekken bij hun activiteiten. Maar hij verwacht geen veranderingen van de ene op de andere dag.

(Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2 en Grondwetwijziging 2)

‘2016: jaar van regeringsbemoeienis met de media’

31 december – Het jaar 2016 wordt door de Thai Journalists Association (TJA) een jaar genoemd van ‘regerings bemoeienis en the media’s depression’ (somberheid voor de media?). De TJA schrijft in een gisteren uitgegeven verklaring dat de mediasituatie in Thailand obscuur blijft. Die wordt beperkt door de speciale bevoegdheid waarin artikel 44 van de interim-grondwet voorziet, de orders van de NCPO (junta) en de negatieve houding van de premier jegens de media.

[Persoonlijke noot: De media moeten zich pas zorgen maken als machthebbers lovend over de pers zijn. Dan is er echt iets mis met de media. En die schimpscheuten van Prayut moeten ze negeren. Die man is niet goed snik. Doen wat je moet doen en niet zeuren.]

Volgens de TJA probeert de regering op alle mogelijke manieren onder het mom van ‘mediahervormingen’ in te grijpen in de media. Ze verwijst naar de recente discussie in de Nationale Hervormingsraad (NRSA), waarvan de commissie mediahervormingen het voorstel heeft gedaan voor een wet die de rechten, ethiek en professionele criteria in de media regelt.

Dat voorstel opent de deur naar tussenkomst van politici en regeringsfunctionarissen doordat een nationale mediaraad wordt voorgesteld die vergunningen verleent aan media (en ze kan intrekken). Voor het verkrijgen van een vergunning wordt ook de eis gesteld dat het mediabedrijf een vertegenwoordiger naar de raad afvaardigt.

De TJA zegt dat de regering de grondwettelijke rechten op persvrijheid en eerlijke meningsuitingen, die voldoen aan ethische en professionele criteria, dient te respecteren. De vereniging vindt dat volstaan kan worden met zelfregulering, ze betwijfelt of zo’n mediaraad daartoe in staat is.

Ten slotte verwijst de TJA naar de respijtperiode van 5 jaar die Prayut heeft ingesteld alvorens de regering en regeringsdiensten hun radiofrequenties waarover ze de supervisie hebben, teruggeven aan waakhond NBTC om ze opnieuw uit te geven. Dit komt erop neer, zegt de TJA, dat de radiomedia 5 jaar in de machtsgreep van de staat zijn.

That’s all folks for today

Is dat alles, vraagt u zich misschien nu af. Ja, dit is alles. Want op pagina 2 blikt de krant terug op de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het jaar (A year of turmoil, change, hope). Het zijn er vijf. Ik nodig mijn vaste lezers graag uit te bedenken welke vijf. Verder op pagina 4 het afgelopen jaar in foto’s. Rest nog te vermelden dat Naritsarawan Keawnopparat door de nieuwswebsite Prachatai is uitgeroepen tot Persoon van het jaar 2016.

Naritsarawan, bijgenaamd May, plaatste foto’s van het door soldaten dood gemartelde lichaam van haar oom op Facebook. De soldaten zijn ontslagen, de luitenant die de leiding had is gepromoveerd tot kapitein, vermoedelijk omdat zijn vader een generaal is. Die mededeling van May is in het verkeerde keelgat geschoten van de kapitein, die haar wegens smaad heeft aangeklaagd. Lees hier het artikel dat Prachatai aan de zaak wijdt en hier alle voorgaande berichten.


 

Benoeming Supreme Patriarch stemming in parlement

Benoeming Supreme Patriarch; de kogel is door de kerk

30 december – Bangkok Post maakt het me vandaag erg gemakkelijk, want op de voorpagina staat een kader met alle verwikkelingen rond de benoeming van een nieuwe Supreme Patriarch. Tevens portretjes van de acht leden van de Sangha Supreme Council (SSC), die voor deze functie in aanmerking komen, en hun relatie met de controversiële Wat Phra Dhammakaya.

Gisteren is het parlement (NLA) akkoord gegaan met het voorstel van 84 parlementsleden om de benoeming exclusief in handen van de koning te leggen, waarmee ze teruggrijpen op een oude traditie. De benoeming wordt mede ondertekend door de premier. Dat betekent dat de SSC zoals thans er niet meer aan te pas komt. Begrijpelijkerwijs zijn de eerste protesten al opgelaaid.

Het besluit, een wijziging van de Sangha Act van 1992, betekent ook dat dat de voorkeurskandidaat van de SSC het wel kan vergeten, want die is verwikkeld in een importschandaal. Bij de import van een klassieke Mercedes voor zijn tempelmuseum zijn importheffingen ontdoken. De benoeming stagneert al sinds de SSC Somdet Chuang nomineerde, maar premier Prayut heeft die in beraad gehouden zolang de importaffaire niet is afgerond.

Somdet Chuang is de oudste monnik met de titel somdet phra rajagana, die volgens de huidige Sangha Act automatisch de vacature opvult, die is ontstaan door het overlijden van de vorige Supreme Patriarch. In de gewijzigde wet geldt die voorkeurspositie niet meer, aldus een bron. Alle acht leden van de SSC komen nu in aanmerking voor de opvolging.

Het parlement jaagde het wijzigingsvoorstel er tegelijk in drie lezingen van 58 minuten doorheen en die haast gooide nog eens extra olie op het vuur. Supporters van Somdet Chuang, de kandidaat die in januari door de SSC naar voren werd geschoven, reageerden geschokt.

De secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand noemde het snelle besluit van het parlement ‘ongebruikelijk’. Volgens hem was de parlementszitting bedoeld om het kabinet te informeren over het voorstel en niet om het al in stemming te brengen. ‘Onze groep gaat over de volgende stap overleggen, maar we moeten zorgvuldig handelen. De situatie is onzeker.’ Hij waarschuwt het parlement dat het de verantwoordelijkheid moet nemen als er zich complicaties voordoen.

NLA-lid Somchai zegt dat het amendement niet tot doel heeft een bepaalde kandidaat uit te sluiten [lees: Somdet Chuang]. NLA vice-voorzitter Surachai ontkent dat het parlement een geheime agenda had door de drie lezingen in één zitting te persen.

De boeddhistische geleerde Sulak steunt het amendement. Op zijn Facebook pagina schrijft hij dat het de impasse rond de benoeming kan doorbreken. Hij kritiseerde ook monniken die de regering verwijten zich te bemoeien met kerkelijke zaken, want ‘monniken zijn niet uitgesloten van de seculiere wereld’.

Ten slotte nog een oprisping van voormalig regeringspartij Pheu Thai. PT’er Samart zegt dat het besluit van het parlement de scheidslijnen kan vergroten.

Benoeming Supreme Patriarch

 

NGV-bussen: Gemeente BKK beboet importeur

30 december – Het bedrijf dat de NGV-bussen (aardgas) importeert voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) zal flink in de buidel moeten tasten, want het moet niet alleen de ontdoken importheffing op 100 bussen plus boete betalen, maar de gemeente doet er nog eens een boete bovenop omdat de bussen niet volgens contract op 29 december zijn geleverd. Dat kan ook niet want de douane heeft er beslag op gelegd en die geeft ze pas vrij als het bedrijf aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De gemeente geeft het bedrijf 10 dagen de tijd om uit te leggen wat de vertraging heeft veroorzaakt en wat ze eraan denkt te doen. De door haar opgelegde boete wordt afgetrokken van de borgsom van 330 miljoen baht die het bedrijf heeft gestort. Als dat geld opraakt, wordt het contract geannuleerd tenzij alle bestelde 489 bussen zijn geleverd. De 100 bussen staan in Laem Chabang op de kade en hebben inmiddels gezelschap gekregen van 291 bussen, maar die zijn nog niet ingeklaard. De overige 98 zouden nog in Maleisië zijn.

Zoals bekend heeft het bedrijf de 100 bussen opgegeven als geproduceerd in Maleisië, waardoor ze profiteerden van een vrijhandelsovereenkomst, maar de douane vermoedt dat ze in China zijn geproduceerd en via Maleisië geïmporteerd. De douane doet daar nog nog onderzoek naar. Wanneer de bussen zijn vrijgegeven, moeten ze nog worden geregistreerd door het Department of Land Transport alvorens ze de weg op kunnen. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Magere verhoging minimumloon stelt teleur

30 december – Academici wijzen op de negatieve gevolgen op de lange termijn van de uiterst magere verhoging van het minimumdagloon met 5, 8 of 10 baht in 69 provincies per 1 januari. Arbeidsgroepen zijn gefrustreerd over de lager dan verwachte verhoging.

Sunee Chaiyaros van het College of Social Innovation aan de Rangsit universiteit, die onlangs een seminar bijwoonde over de verhoging, zegt dat het moeilijk te geloven is dat werknemers de verhoging accepteren. Zelfs de verhoging van 10 baht, die voor Bangkok en buurprovincies geldt, is onvoldoende om de al hoge kosten van levensonderhoud te compenseren.

En dat geldt ook voor de overige provincies waar de voedselprijzen even hoog zijn als in Bangkok, zegt ze. ‘Het ministerie van Werkgelegenheid dient te beseffen dat veel werkers normaal veel monden moeten voeden.’

Sunee meent dat de verhoging vooral bedrijven ten goede komt, meer dan de werkers. ‘Ze schaadt de structuur van de beroepsbevolking daar ze een problematische houding van de beleidsmakers weerspiegelt. […] Het feit is dat vele werkers amper meer verdienen dan het minimumdagloon [van 300 baht] alhoewel ze al 20 tot 30 jaar werkervaring hebben. Dat komt omdat werkgevers weinig belang hechten aan hun vakmanschap en capaciteiten.’

Het minimumdagloon is al 4 jaar ongewijzigd. Bundit Thanachaisetthawut, een expert op het gebied van arbeidzaken, noemt het ironisch dat de regering in die periode wel de salarissen van ambtenaren heeft verhoogd.

De voorzitter van het Thai Labour Solidarity Committee meent dat de verhoging alleen maar verwarring schept vanwege de verschillen tussen provincies die in dezelfde economische zone liggen. ‘Elke keer wanneer arbeidsgroepen een verhoging vragen, zeggen beleidsmakers dat daardoor fabrikanten worden weggejaagd naar lage-lonenlanden.’ (Zie verder de pagina Minimumdagloon in discussie)

Nieuwjaarswensen voor Prem

Kort nieuws vrijdag 30 december

– Prem Tinsulanonda (links op de foto), voorzitter van de Privy Council (particulier adviesorgaan van de koning; kennen we niet in Nederland) looft de inzet van premier Prayut voor de natie. ‘Ik ben me bewust van het harde werk van de regering. De regering is uitgeput en de premier nog meer. Maar hoe vermoeider [de premier is], hoe succesvoller het werk is om geluk terug te brengen naar het land. […] We mogen moe zijn, maar we zijn niet wanhopig.’

Het kabinet en hoge ambtenaren trokken gisteren zoals gebruikelijk elk jaar naar de residentie van Prem in het district Thewes (Bangkok) om hem een gelukkig nieuwjaar te wensen. Prem zei nog meer fraais, maar dat laat ik achterwege. Het zijn de gebruikelijke complimenten bij dit soort gelegenheden.

Prayut prees Prem voor zijn ervaring, bekwaamheid en loyaliteit aan de royal institution en hij wenste hem een goede gezondheid en een goed leven. Na afloop sprak Prem nog een kwartier privé met Prayut, volgens Prayut over de plannen voor volgend jaar.

– De politie is op zoek naar de drugsverdachte die gisteren tijdens een inval in een vakantiepark in Chiang Rai een adjunct-hoofdinspecteur doodschoot en een agent zwaar verwondde. De politie was getipt dat hij er zich schuil hield. De politie verkende eerst in burger het terrein en kwam daarna in actie nadat de man was gesignaleerd. Hij vluchtte toen hij de politie zag, waarbij in de buurt van de receptie schoten werden uitgewisseld, en zag kans te ontvluchten. Volgens de politie opende de verdachte het vuur, ze denk dat hij nog in de provincie is.

– Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een regeling voor verlaging van het THC-gehalte in cannabis tot 0,5 procent. Dat zou gebruikers moeten ontmoedigen cannabis als recreatieve drug te gebruiken. De regeling is een uitvloeisel van het regeringsbesluit om de verbouw van hennep voor medicinale doeleinden in zes provincies toe te staan. Kwekers die het maximum overschrijden, kunnen juridische actie verwachten.

Het ministerie heeft in samenwerking met de FDA en twee instituten een researchteam gevormd dat niet alleen onderzoek doet naar het THC-gehalte, maar ook naar hennepsoorten die een hogere opbrengst aan duurzame vezels hebben. Die vezels worden gebruikt bij de productie van textiel en meubels.

– Valt buiten onze rechtsbevoegdheid: met die verklaring heeft het Supreme Administrative Court een petitie van een volgeling van Wat Phra Dhammakaya afgewezen. Dat had de Administrative Court zes maanden geleden ook al gedaan, maar in beroep gaan lijkt een nationale hobby in Thailand.

In de petitie vraagt de volgeling de bestuursrechter de DSI en drie anderen te bevelen om te stoppen met hun jacht op de abt van de tempel. Ze beschuldigt de DSI van machtsmisbruik, de wettelijke procedure zou oneerlijk zijn en in strijd met de wet. De andere drie beschuldigt ze van een ernstige schending van ethiek door de monnik in de media te beschuldigen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.


 

Valse bommelding BKK

Duizenden geschrokken door nep nieuws over bom in BKK

29 december – Duizenden Facebook-gebruikers zijn dinsdagavond opgeschrikt door een waarschuwing over een bomaanslag in Bangkok. Het nieuws daarover verspreidde zich razendsnel op Facebook en Line, maar het klopte niet. Duizenden klikten op de Facebookpagina ‘The Explosion in Bangkok, Thailand’ met de mededeling dat ze veilig waren. Veel social media gebruikers deelden dat bericht weer met familie en vrienden, ook in het buitenland.

Volgens de website The Verg.com was Facebook het slachtoffer van haar eigen algoritme waardoor de Safety Check werd geactiveerd. Dat gebeurde om 21 uur, maar een uur later werd die al weer gedeactiveerd. Het ironische van de zaak is dat Facebook de algoritme in haar ‘news feed’ installeerde, nadat recentelijk in de VS paniek was uitgebroken over valse nieuwsberichten.

Verge zegt dat de algoritme reageerde op een oud bericht over de bomaanslag in augustus 2015 bij de Erawan Shrine en die aanslag aan dinsdagavond toeschreef. Overigens bevatte de FB-waarschuwing geen enkele plaatsaanduiding behalve Bangkok.

Protest op het dak van hert Govt HouseFacebook Thailand verdedigt het in gang zetten van het bomalarm, want er was wel degelijk sprake van een bom, verwijzend naar de voetzoekers en pingpong bommen die een man vanaf het dak van de GSB Bank op het terrein van het Govt House gooide (zie het eerste bericht in Kort Nieuws  van 28 december).

FB Thailand beweert dat vier Engelstalige kranten dinsdagochtend over de aanslag berichtten. Overigens noemde geen enkel medium het een ‘explosie’.

Sinds november kan Safety Check geactiveerd worden door FB-gebruikers om medegebruikers te waarschuwen voor incidenten, maar een ‘vertrouwde’ derde partij moet de informatie wel eerst bevestigen. (Bron: website Bangkok Post, 28 december)

Update krant: Politie vraagt Facebook uitleg

29 december – De Royal Thai Police gaat Facebook een uitleg vragen voor het nep bomalarm in Bangkok dinsdag, waardoor duizenden Facebookgebruikers flink zijn geschrokken. Het bericht verspreidde zich als een razend vuurtje op Facebook, werd gedeeld op Line en door internetgebruikers doorgestuurd naar familie en bekenden, ook in het buitenland.

De politie wil weten of het bericht is gegenereerd door een systeemfout met Facebook Safety Check of dat een groep mensen paniek hebben willen zaaien. Als dat laatste het geval is, spoort de politie hen op en brengt ze voor de rechter.

Facebook Thailand verdedigt het alarm onder verwijzing naar de man die vanaf het dak van de GSB bank voetzoekers en pingpongbommen naar beneden gooide als protest tegen een persoonlijk conflict met de autoriteiten in zijn provincie over grondbezit. Een woordvoerder van Facebook zegt dat een bericht pas wordt geplaatst na bevestiging door een ‘vertrouwde derde partij’, in dit geval Engelstalige kranten.

Volgens dit bericht dreigde de man slechts met de pingpongbommen. Aanvankelijk meldde FB dat het alarm werd gegenereerd doordat het systeem de bomaanslag bij de Erawan Shrine in augustus 2015 op dinsdag plaatste [zonder overigens de locatie te noemen]; later verwees FB naar de voetzoekerman. (Zie verder het bericht hierboven: Duizenden geschrokken door nep nieuws over bom in BKK)

Leger ontkent SSL te hebben gekocht

29 december – Het leger ontkent twee SSL-systemen te hebben gekocht waarmee het in staat is de veiligheidsverbinding tussen tussen webservers en browsers te hacken en toegang te krijgen tot persoonlijke data.

Legercommandant Chalermchai zei dinsdag dat die bewering van de Civilians Against Single Gateway groep onjuist is. Het Cyber Centre van het leger, dat begin dit jaar is gevormd, heeft volgens hem daaraan geen behoefte. Het heeft weliswaar uitrusting gekocht maar SSL (Secure Sockets Layer) was daar niet bij.

De groep heeft op Facebook een post geplaatst waarvan ze zegt dat die details bevat over de aanschaf van het leger. Ze zegt de websites van het leger te hebben gehackt en daarbij gestuit te zijn op de aankoop van de twee SSL-systemen.

Maar Chalermchai weerspreekt dit. ‘Met de informatie is geknoeid. Als je naar de lijst kijkt, zul je zien dat die voornamelijk bestaat uit uitrusting voor de technici van het leger. Aan het eind werd de SSL-genoemd. Het is geen standaardpraktijk van het leger om technische middelen te mixen met communicatiemiddelen.’

Het leger onderzoekt de zaak en belooft juridische actie te ondernemen tegen degenen die de onjuiste informatie hebben verspreid. Gevraagd of het leger doelwit is van cyberaanvallen houdt Chalermchai zich op de vlakte: ‘Hackers richten zich op regeringswebsites.’  Op de vraag wat het leger denkt te doen met de cyber warriors zei hij: ‘Het leger is in staat de personen te identificeren die valse informatie verspreiden.’ (Bron: Bangkok Post, 28 december) (Zie verder onder andere het bericht van 27 december: Cyberaanvallen: Politie zet de tegenaanval in)

Model loopbrug Phra Pokklao Sky Park

Voetgangersbrug met park in 2018 open

29 december – Een voetgangersbrug over de Chao Phraya ingericht als park en tuin observatorium [?]: nou, daar kan toch niemand bezwaar tegen maken. De gemeente Bangkok wil de brug, die ook al een naam heeft, Phra Pokklao Sky Park, in februari 2018 in gebruik nemen. Het brugwegdek ligt er al want dat was oorspronkelijk bedoeld voor een railverbinding, die niet is doorgegaan.

Op bijgaand model is te zien hoe het park tussen twee autobruggen ligt ingeklemd. Wat ik me moet voorstellen bij ‘tuin observatorium’ weet ik niet; misschien wordt een botanische tuin bedoeld. Het bericht noemt het ook een ‘recreatieve tuin’.

De brug heeft een lengte van 280 meter en breedte van 8 meter. Voor de veiligheid worden verlichting en bewakingscamera’s geïnstalleerd. De gemeente heeft 130 miljoen voor het project uitgetrokken. Het is een van de 19 projecten die waarnemend gouverneur Aswin tijdens zijn zittingsperiode wil realiseren om de stad te verfraaien. (Bron:  website Bangkok Post, 28 december)

Commentaar: Persvrijheid is ons recht

29 december – In elke democratie zou een commentaar waarin gepleit wordt voor persvrijheid volkomen overbodig zijn, want dat is dermate voor de hand liggend dat het niet gezegd hoeft te worden. Maar dit is Thailand en Thailand is sinds mei 2014 geen democratie. Ik durf gerust te stellen dat het een dictatuur is met generalissimo Prayut als dictator.

In het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van woensdag wordt de kwestie aangesneden omdat de National Reform Steering Assembly (NRSA), een orgaan dat is opgezet om hervormingsvoorstellen te formuleren, zo nu en dan de weg kwijt lijkt te zijn.

Twee weken geleden stelde ze voor enkele rechters van het Constitutionele Hof te vervangen door leken en nu stelt ze voor de pers door bureaucraten een vergunning te laten geven (en te laten intrekken). De NRSA commissie voor mediahervormingen wil die taak in de handen leggen van vier ministeriële permanent secretariaten.

‘Het voorstel is zo duidelijk verkeerd dat het vragen oproept over waar het idee is geboren’, schrijft de krant. ‘Het is evenzeer onduidelijk waarom mediahervorming op de agenda van de NRSA staat. Oude grondwetten en de nieuwe grondwet garanderen persvrijheid.’

De nieuwe grondwet garandeert ‘the liberty to report news or express opinion’ door elk medialid. Censuur is alleen in tijden van oorlog toegestaan. De wet stelt ook: ‘The closure of newspaper or other mass media business … shall not be permitted.’

Concluderend schrijft BP:  De pers krijgt in de grondwet de garantie dat ze vrij is en ze zal zich verzetten tegen elke poging van controle door de regering. Een vergunningstelsel is het ultieme wapen om de pers onder de duim van de regering te houden en daarvoor is geen plaats in post-militair Thailand. (Bron: Bangkok Post, 28 december)

Nieuwe rel dreigt over benoeming Supreme Patriarch

29 december – Een nieuwe controverse doemt op over de benoemingsprocedure voor de nieuwe Supreme Patriarch. Het voorstel van 84 leden van het parlement (NLA) om de Sangha Supreme Council (SSC) buiten spel te zetten, stuit op bezwaren van het Buddhism Protection Centre of Thailand (BPCT), een bondgenoot van de SSC.

De parlementsleden grijpen terug op een oude traditie waarbij de hoogste monnik wordt benoemd door de koning; de benoeming behoeft niet de goedkeuring van de SSC. Het voorstel is een poging de impasse rond de benoeming los te trekken, die is ontstaan doordat de voorkeurskandidaat van de SSC omstreden is.

De voordracht ligt bij premier Prayut die hem niet wil doorsturen naar de koning zolang de zaak niet wordt opgelost. De kandidaat van de SSC is verwikkeld in een importschandaal; hij zou importheffing hebben ontdoken op de import van een antieke Mercedes voor zijn tempelmuseum.

De 84 parlementsleden maakten dinsdag hun voorstel bekend. De BPCT heeft gedreigd monniken en de bevolking te mobiliseren om het voorstel te bestrijden.

De secretaris-generaal van de BPCT, Phra Methithammajarn, schrijft op Facebook dat de BPCT in actie komt als de NLA-leden hun voorstel doorzetten. ‘Jullie denken de autoriteit en legitimiteit te hebben om dit te doen, maar die hebben wij ook. Ik vraag het kabinet en minister Ormsin (PM’s Office) erover na te denken. […] De NLA-leden zijn teleurgesteld; ze denken het dispuut te kunnen oplossen door de SSC erbuiten te houden.’

De monnik betwijfelt of het voorgestelde amendement [op de Sangha Act] het conflict oplost: ‘Het kan het alleen maar erger maken.’

Minister Ormsin, die verantwoordelijk is voor het Office of National Buddhism, relativeert de zaak. Hij praat vandaag met de NLA-leden en informeert daarna de premier. (Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch)

Kort nieuws donderdag 29 december

– De politie tast nog steeds in het duister over de verblijfplaats van de abt van Wat Phra Dhammakaya die zich al maanden onttrekt aan Justitie. Politiecommissaris Chakthip weigerde gisteren te bevestigen dat de abt naar het Noorden is gevlucht, zoals geruchten willen. Ook bevestigt noch ontkent hij het gerucht dat volgelingen hem al sinds april niet meer gezien hebben. ‘Dat kan een leugen zijn.’

Voormalig parlementslid Chanchai zei gisteren van een bron gehoord te hebben dat de abt naar het Noorden was vertrokken. Dat zou de reden zijn waarom de politie de tempel niet is binnengevallen. De politie, duizendman sterk bij de tempel, verklaarde echter dat ze alleen maar was gekomen om barricades weg te halen die de openbare weg blokkeerden.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

– Een Thaise vrouw, die in Oman gevangen zit en de Thaise autoriteiten om hulp heeft gevraagd, is aangehouden omdat ze heroïne bij zich had, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ging niet om medicijnen, zoals ze zelf beweert.

De Protection of Thai Nationals Abroad Division van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar familie in Phitsanulok gevraagd om welke medicijnen het zou gaan, zodat ze de Thaise ambassade in Oman kan informeren in de hoop dat die de vrouw kan helpen.

De vrouw werd op 23 oktober aangehouden. Ze zegt dat ze medicijnen bij zich had tegen onder andere migraine en hoge bloeddruk, en slaappillen. Enkele van die medicijnen zijn verboden in Oman.

– Automobilisten en motorrijders die zijn aangehouden voor een kleine verkeersovertreding hoeven slechts een boete van 100 baht te betalen en hoeven ook niet te wachten tot het eind van de vakantieperiode alvorens ze hun (van de weg afgehaald) voertuig kunnen ophalen. De politie strijkt de hand over het hart vanwege het Nieuwe jaar. Ze wil tevens voorkomen dat automobilisten zonder rijbewijs de terugreis maken. Het gaat om kleine overtredingen zoals het ontbreken van het rijbewijs, foutief parkeren en rijden zonder helm.

Gisteren is de vakantie exodus begonnen. Files werden gemeld op de Mittraphan Road naar het Noordoosten. Automobilisten gingen al vast enkele dagen voor het begin van de vakantie op pad om de grootste drukte vandaag en morgen te vermijden. Officieel duurt de nieuwjaarsvakantie van 31 december tot 3 januari.

– De advocaten van anti-coup activist Jatupan Boonpattararaksa zijn in beroep gegaan bij het hooggerechtshof tegen het besluit van het Hof van Beroep om vrijlating op borgtocht te weigeren. Jatupan is aangehouden op verdenking van majesteitsschennis omdat hij op zijn Facebook een link had geplaatst naar een BBC-artikel over de nieuwe koning. Het Hof van Beroep weigerde uit angst dat hij met bewijsmateriaal zou knoeien.

Aanvankelijk had de provinciale rechtbank van Khon Kaen hem vrijgelaten op borgtocht, maar de politie maakte daar later bezwaar tegen, omdat hij na zijn vrijlating nagelaten had de link te verwijderen. Hij was ook doorgegaan met kritische commentaren. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Vice-premier Prawit heeft aan de rem getrokken bij het project om rijksweg 12 te verbreden, want dat gaat dwars door nationaal park Nam Nao in Phetchabun, een beschermde watershed zone (waterscheiding, helling waar langs het water stroomt, stroomgebied). Hij heeft het Highways Department gevraagd de plannen te herzien, alhoewel de milieu-effectrapportage (MER) voor het project al wel is goedgekeurd.

‘We hebben al te veel bossen en dieren die in het wild leven, verloren’, zegt Prawit. ‘Dus moeten we proberen vast te houden wat we nog hebben.’

De Seub Nakhasathien Foundation had eerder al haar zorgen geuit over de aanslag op de ecologie en het milieu in het nationale park. De stichting zegt dat de MER niet transparant was, daar de informatie nooit bekend is gemaakt. De stichting moet nog zien of de vijf geplande verhoogde wildlife corridors gaan functioneren als oversteekplaats voor de dieren.


 

Wat Phra Dhammakaya Politie verwijdert barricades bij gate 5

Wat Dhammakaya: Politie probeert barricades weg te halen

28 december – Het spelletje Vang me dan als je kan, dat al lang geen spel meer is maar dodelijke ernst, gaat onverminderd door rond Wat Phra Dhammakaya, waar de abt zich al maanden verborgen houdt voor Justitie. Dinsdagochtend vroeg leek de politie een inval te gaan doen, maar de zeshonderd  agenten waren daarvoor niet naar de tempel gekomen. Ze waren er om barricades weg te halen bij de Gates 5 en 6.

Adjunct politiecommissaris Srivara legde ‘s middags een verklaring af. Hij zei dat de politie handelde op verzoek van het Treasury Department dat gevraagd had de barricades en tenten weg te halen, omdat ze de Khlong L 2-3 Road blokkeerden.

‘Er komt geen raid, arrestatie of zoekoperatie in de tempel. De situatie zal niet uit de hand lopen. Ik heb benadrukt dat de agenten dienen af te zien van het gebruik van geweld.’

Hunkering dowmBij Gate 5 zag de politie na 2 uur onderhandelen kans enkele metalen barrières weg te halen, een hek en prikkeldraad (foto). De tenten stonden er nog toen de politie zich rond het middaguur terugtrok. Tijdens de operatie cirkelden zeven drones van de politie, tempel of media boven het tempelterrein.

Agenten bij Gate 4 stuurde een drone de lucht in om video-opnamen te maken. De drone was 10 minuten in de lucht. De vlucht werd afgebroken omdat vanaf het tempelterrein iemand met een draagbare laser probeerde het naar beneden te halen.

Bij Gate 6 plaatsten discipelen, die maskers droegen en gekleed waren in regenjassen, tafels voor de ingang. Monniken en discipelen namen er plaats om te bidden [lees:om een menselijk schild te vormen].

Bij Gate 5 openden agenten ’s ochtends gesprekken met de discipelen binnen, maar ze bereikten niets. Rond het middaguur gaven de agenten hen 10 minuten de tijd om de barrières weg te halen. Toen ze dat nalieten, verwijderden de agenten ze zelf met behulp van een truck.

Rond 6 uur trokken de discipelen zich terug bij Gate 15. De agenten konden vervolgens een gat in de weg dichtgooien dat was gegraven om de doorgang voor voertuigen tegen te houden. (Bron: website Bangkok Post, 27 december)

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update krant: Arrestatie abt ‘als de tijd rijp is’

28 december – Monk to be nabbed ‘when time is right’ kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel. De krant trekt veel ruimte uit voor de ‘limited raid on obstructions’ (onderkop): het grootste deel van de voorpagina en pagina 2, die gedomineerd wordt door vijf foto’s.

De uitspraak ‘when the time is right’ werd gisteren gedaan door premier Prayut in antwoord op de vraag wanneer de abt wordt aangehouden. ‘De politie en DSI moeten zorgvuldig handelen in de zaak om onrust te voorkomen. We hoeven ons niet te haasten. We kunnen voorspellen wat ze [de tempel] willen, dus we willen niet met open ogen in hun val trappen. Het is de taak van de regering om de situatie in de hand te houden.’

Volgens de krant werd aan de operatie deelgenomen door duizend agenten en personeel van de DSI (de Thaise FBI), die onderzoek doet naar de verduistering van gelden bij de Klongchan Credit Union Cooperative, waarvan de tempel heeft geprofiteerd. Tegen de tempel en betrokkenen zijn 175 aanklachten ingediend, aldus adjunct politiecommissaris Srivara.

De operatie begon om half vijf ’s ochtends en duurde tot half twee ’s middags. In bijgaand tijdschema een chronologische overzicht van de operatie. Het tempelterrein meet 2.000 rai (1 rai is 1.600 vierkante meter), zie bijgaande luchtfoto voor een indruk van de grootte. Het krantenbericht voegt verder weinig toe aan het websitebericht. Tegenstrijdige informatie heb ik niet kunnen ontdekken, wat vrij zeldzaam is bij de krant.

Voor wie het nog niet weet: De abt, inmiddels gepromoveerd tot ere-abt, wordt gezocht wegens het witwassen van geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Dat geld was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen. In juni deed de DSI een vergeefse poging hem aan te houden, maar honderden discipelen verhinderden dat.

Oud-gouverneur BKK krijgt 5 jaar cel

28 december – Het Hof van Beroep heeft Bhichit Rattakul, voormalig gouverneur van Bangkok, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens corruptie bij een gronddeal van de gemeente in Bang Sue, tussen 1995 en 1997. En da’s pech voor de man want de rechtbank had hem vorig jaar vrijgesproken.

Bhichit Rattakul, voormalig gouverneur van BangkokMaar niet getreurd, hij en twee medeverdachten zijn vrijgelaten op een borgtocht van 800.000 c.q. 1 miljoen baht. De andere twee zijn Bichit’s voormalige secretaris en de voormalige directeur van het district Bang Sue. De advocaten van de drie bereiden hoger beroep voor. Bichit zegt niet ‘stressed’ te zijn door het vonnis.

De zaak werd in 2010 voor de rechter gebracht na onderzoek van de NACC. Het OM stelde acht personen in staat van beschuldiging wegens de aankoop van grond voor de aanleg van een parkeerterrein tegen een opgedreven prijs. De drie verdachten incasseerden 18 miljoen van de aankoopprijs van 270 miljoen baht als courtage. De twee medeverdachten werden vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 en 10 jaar, straffen die door het Hof zijn verminderd. De andere verdachten werden vrijgesproken. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Voorstel voor benoeming Supreme Patriarch

28 december – 84 leden van het parlement stellen voor de benoemingsprocedure van een nieuwe Supreme Patriarch te wijzigen. Ze grijpen terug op een oude traditie waarbij de hoogste boeddhistische monnik wordt benoemd door de koning, maar in tegenstelling tot vroeger vinden ze het niet nodig dat de Sangha Supreme Council (SSC) de benoeming goedkeurt.

Het voorstel werd gisteren bekend gemaakt op een persconferentie. De parlementariërs willen een eind maken aan de huidige impasse die over de opvolging is ontstaan omdat de belangrijkste kandidaat, de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, omstreden wordt geacht wegens vermeende belastingontduiking bij de import van een klassieke Mercedes-Benz, die in zijn tempelmuseum staat te pronken. De SSC heeft de abt voorgedragen, maar premier Prayut wil de voordracht niet voorleggen aan de koning vanwege de controverse.

De groep van 84 gaat haar voorstel via het PM’s Office voorleggen aan het kabinet, dat de keuze heeft uit overnemen of een ander voorstel doen. (Zie verder de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch)

Nieuwe wetten voor bevordering particuliere investeringen

28 december – De minister is er vast van overtuigd: de particuliere investeringen gaan volgend jaar een bloeitijd tegemoet dankzij belastingvoordelen, non-tax privileges [?] en soepele investeringscondities. Dit jaar wordt naar verwacht 550 miljard baht geïnvesteerd, volgend jaar rekent minister Suvit Maesincee van het PM’s Office op 600 miljard baht.

Suvit Maesincee‘Thailand’s particuliere investeringen zullen volgende jaar naar verwachting een nieuwe dimensie zien, nu de regering diverse projecten heeft gelanceerd om zowel investeringen te promoten en te stimuleren als ook dankzij de genereuze vrijstelling van bedrijfsbelasting gedurende 15 jaar’, jubelt hij.

Het parlement, zegt hij, heeft al  een ontwerp amendement op de Investment Promotion Act van 1977 goedgekeurd en een wetsvoorstel dat voorziet in de vorming van een concurrentiefonds ter verlening van financiële steun. De twee nieuwe wetten worden begin volgend jaar van kracht.

De hoogste privileges van de Board of Investment (BoI) zijn bestemd voor de categorieën technologie en R&D (research and development). De details worden later bekend gemaakt door de BoI.

Suvit zegt dat de regering ook nog een nieuw middel, genaamd BoI Plus, heeft om buitenlandse investeringen aan te trekken. Het ministerie van Financiën mag op basis van de nieuwe Competitiveness Fund Act investeerders een belastingvrijdom van 15 jaar toekennen en financiële steun verlenen uit het fonds van 10 miljard baht. BoI Plus richt zich op buitenlandse investeerders die nieuwe fabrieken in Thailand willen openen. Er komen alleen high tech en R&D projecten voor in aanmerking. De buitenlandse investeerders worden gezocht in Japan, China, Taiwan, Frankrijk en Duitsland.

De wetsontwerpen over de ontwikkeling van special economic zones (SEZ’s’zie de pagina Archief) en de Eastern Economic Corridor wachten op een fiat van de Raad van State en worden naar verwachting volgend jaar van kracht. In deze twee zones wordt het bedrijfsleven nog meer in de watten gelegd.

De BoI heeft maandag privileges voor zes grote investeringsprojecten goedgekeurd, waaronder en van Jiangsu Xingda Steel Cord Co uit China, dat 5,13 miljard baht gaat investeren in de bouw van een fabriek van staaldraden in Chon Buri. Het is de eerste keer dat het bedrijf in het buitenland investeert. Het wil Thailand gaan gebruiken als productie springplank voor Asean en Thaise bandenproducenten voorzien van staaldraad. (Bron: Bangkok Post, 27 december)

Vraagjes van uw redacteur: Waar zijn de vakbekwame, Engels sprekende werknemers die al deze fabrieken nodig hebben? Welke milieu-eisen worden aan de bedrijven gesteld? En wanneer komt een eind aan de militaire junta, waar investeerders niet bijzonder gek op zijn?

Protest op het dak van hert Govt House

Kort nieuws woensdag 28 december

– Opvallend protest gisteren van een man uit Nan. Hij was op het dak van de Government Savings Bank op het terrein van het Govt House geklommen en gooide vijf grote voetzoekers en pingpong bommen naar beneden waardoor omstanders in paniek wegrenden. Hij hield ook een spandoek omhoog met de tekst ‘With hope and faith in the prime minister, I demand justice’.

Pas nadat de politie een uur op hem ingepraat had, kwam hij naar beneden. Na een gesprek met commissaris Sanit van de gemeentepolitie werd hij naar het politiebureau van Dusit gebracht voor verder verhoor.

De man is verwikkeld in een conflict over land in zijn thuisprovincie. Hij zegt dat de autoriteiten hem geen grondakte willen geven omdat zijn land Sor Por Kor land is, dat bestemd is voor agrarische doeleinden. Het was al de derde keer dat de man (44) aandacht vroeg voor zijn probleem. In april klom hij op het dak van een gebouw waar bewakers verblijven, ook op het terrein van het Govt House, en in oktober goot hij voor Gate 4 benzine over zijn lichaam en dreigde zichzelf in brand te steken.

– Op 12 januari gaat de nieuwe veerdienst Hua Hin-Patttaya van start. Het Marine Department moet het tarief nog vaststellen aan de hand van de onderhouds- en brandstofkosten. Op 1 januari wordt een proefvaart gemaakt. De veerboot vertrekt om 8.30 uur vanaf een vissserijpier in Hua Hin. De terugvaart vangt om 15.30 uur aan bij de Bali Hai pier die is verbeterd.

De Bali Hai pier krijgt een facelift, want de NCPO wil het image van Pattaya verbeteren. Onlangs kregen de visverkopers die op de voetpaden staan, te horen dat ze moesten verkassen. Ook een groot aantal speedboten dient naar elders te verhuizen [geen details].

De exploitant van de veerdienst heeft drie boten gekocht in China, elk 38 meter lang met een capaciteit van 339 passagiers. De overtocht van 105 km duurt 2 uur; over land zijn beide steden 345 km van elkaar verwijderd. In het verleden voer tussen Cha-Am en Pattaya een veerboot van een particulier, maar die dienst maakte verlies waardoor ze in 2011 stopte.

– En weer is broer Preecha van premier Prayut, die als permanent secretaris van het ministerie van Defensie zijn zoon voortrok bij een benoeming, verwikkeld in een akkefietje. De Association for the Protection of the Constitution gaat de NACC vragen onderzoek te doen naar een luxe woning in Phitsanulok, die hij verzuimd zou hebben op te nemen in zijn opgave van bezittingen en schulden aan de NACC.

Politici en hoge ambtenaren zijn verplicht bij aantreden en vertrek zo’n overzicht te verstrekken. Preecha ging eind september met pensioen. Volgens anti-corruptie actievoerder Veera Somkwamkid betrok hij begin dit jaar het huis. Preecha heeft in interviews toegegeven dat het huis van hem is; hij had het niet opgegeven omdat het nog niet klaar was en geen huisnummer had. De grond had hij in 2011 gekocht en wel al eerder opgegeven.

Premier Prayut distantieert zich desgevraagd van de zaak. ‘Dat is een zaak van mijn broer. Laat hem maar uitleggen of hij zich aan de wet heeft gehouden of niet.’

– Voor de tweede maal komt premier Prayut tussenbeide in het gedoe over de missing link, de ontbrekende verbinding van 1 km tussen de nieuwe in augustus geopende Purple Line en de Blue Line, waardoor reizigers bij overstappen aanzienlijke vertraging oplopen.

Eerder haalde Prayut artikel 44 van de interim-grondwet van stal om de onderhandelingen tussen de exploitanten van de twee lijnen te versnellen. Omdat die er blijkbaar niet uitkomen, heeft hij nu, opnieuw op grond van artikel 44, de MRTA (exploitant van de Purple Line) opdracht gegeven de BEM (exploitant van de Blue Line Hua Lamphong-Bang Sue) in te huren voor de exploitatie van de ontbrekende schakel.

Ik laat het maar hierbij want de zaak ligt juridisch ingewikkeld en houdt ook verband met de uitbreiding van de Blue Line in noordelijke en zuidelijke richting. Naar verwachting komt in augustus of september volgend jaar een eind aan de missing link.

– Nog meer Prayut en nog meer artikel 44. Nu heeft de premier op basis van het artikel [dat hem absolute macht geeft] besloten een panel te vormen dat gaat controleren of het werk van de National Reform Council en de National Reform Steering Assembly elkaar niet overlapt.

Het panel gaat honderd zaken bekijken die door beide aan de regering zijn voorgelegd. Het gaat ook enkele taken van de regering, NCPO en CDC reorganiseren ter voorkoming van dubbel werk. Daarvan profiteert de medicijnregistratie van de FDA, kunnen goedkopere medicijnen op de markt komen en wordt de verkoop van medicinale kruiden bevorderd. Thans komt de FDA personeel tekort om een aantal producten te beoordelen.

Volgende maand wordt het panel opgetuigd. Met Prayut als voorzitter gaat het panel bestaan uit negentien leden: alle staatssecretarissen en vertegenwoordigers van de NESDB en het Budget Bureau.

– Het kabinet is akkoord gegaan met de verbouw van ganjong (hennep) voor medicinale doeleinden in de noordelijke provincies Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Tak, Phetchabun en Mae Hong Son. De hennepplant die verbouwd wordt, mag niet meer dan 1 procent THC (tetrahydrocannabinol) bevatten. THC is de belangrijkste component van marihuana, die voor recreatief gebruik wordt gerookt.

Het besluit van het kabinet komt tegemoet aan de wens om marihuana, methamphetamine en kratom niet langer als harddrug te beschouwen. De vorige minister van Justitie bracht dat balletje aan het rollen. Naar het gebruik als medicijn wordt nog onderzoek gedaan. Sommige artsen hebben gewaarschuwd voor de gevaren van synthetische marihuana derivaten. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)


 

Sobere jaarwisseling zonder vuurwerk, maar met gebeden

27 december – De jaarwisseling wordt dit jaar sober gevierd met een nationale wake en gebeden; het traditionele vuurwerk ontbreekt. De regering heeft dit gisteren bekend gemaakt.

De herdenking van het overlijden van de koning begint ’s avonds om 9 uur op diverse locaties, waaronder Sanam Luang bij het Grand Palace, Ratchaprasong, bij winkels in Bangkok en op locaties in het land. De winkels in Ratchaprasong hebben toegestemd concerten en luidruchtige party’s achterwege te laten.

Op Sanam Luang wordt de bezoekers gevraagd na de gebeden 89 seconden stilte te betrachten, een verwijzing naar de leeftijd van de koning. Om middernacht wordt een klok negen keer geluid, waarna Phorn Pi Mai (Blessing for the New Year) wordt gezongen, een lied gecomponeerd door Bhumibol, en het volkslied. Om 9 minuten over 12 worden de 100.000 uitgedeelde kaarsje aangestoken.

Biddend het nieuwe jaar ingaan, is geen nieuw fenomeen want de afgelopen jaren gebeurde dat al. Naar schatting bezochten vorig jaar 18 miljoen mensen tempels om er te bidden. Dit jaar wordt een veelvoud verwacht.

Wnd abt Wat Dhammakaya meldt zich bij de politie

27 december – De plaatsvervangend abt van Wat Phra Dhammakaya is verstandiger dan de (inmiddels) ere-abt die zich al maanden voor Justitie verborgen houdt. Maandagochtend meldde hij zich op het politiebureau van Khlong Luang om geïnformeerd te worden over de dertien overtredingen [volgens de krant negentien] waarvan hij wordt verdacht met als belangrijkste onderdak bieden aan een verdachte, de ere-abt dus.

Wat Dhammakaya wnd abt oip weg naar politiebureauDe plaatsvervangend abt (foto) was in het gezelschap van speciale onderzoeker Pisitchai van de DSI (de Thaise FBI), de politiedienst die onderzoek doet naar de verduistering bij de KCUC, en van enkele discipelen.

Pisitchai zegt dat hij de abt als juridisch coördinator begeleidde. Indien de politie borgtocht weigert, dan begeleidt hij de abt naar de provinciale rechtbank van Thanyaburi voor het aanvragen van borgtocht. Mocht de rechtbank ook borgtocht weigeren, dan wordt de monnik disrobed om de verdere rechtsgang mogelijk te maken. [to disrobe: letterlijk ontkleden, in dit verband zijn pij afleggen dus zijn status als monnik verliezen]

Voor wie het nog niet weet: De ere-abt, zoals ik hem voortaan zal noemen, wordt gezocht wegens het witwassen van geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Dat geld was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen. In juni deed de DSI een vergeefse poging hem aan te houden, maar honderden discipelen verhinderden dat. (Bron: website Bangkok Post, 26 december)

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Meer benzineverbruik, minder LPG

27 december – De relatieve lage benzineprijzen blijven ervoor zorgen dat automobilisten en transportbedrijven overstappen op benzine en diesel; LPG is uit de gratie. In de eerste elf maanden van dit jaar nam het benzineverbruik toe met 10,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en het verbruik van diesel met 3,59 procent, aldus cijfers van het ministerie van Energie.

De krant schrijft dat door de lage benzineprijzen autobezitters weer vaker de auto nemen dan het openbaar vervoer. Het grotere dieselverbruik was ook het gevolg van het toegenomen aantal dieselwagens op de weg (plus 4,1 pct).

Het verbruik van LPG kromp met 9 procent, voornamelijk door de lagere vraag van de transportsector en petrochemie. Sinds de regering de vaste LPG-prijs in februari 2015 heeft afgeschaft, neemt de vraag naar LPG af. De prijzen aan de pomp zijn sindsdien met 33 procent gestegen.

De petrochemische sector is overgestapt van propaan, een bijproduct van LPG, naar nafta, een bijproduct van benzine dat stukken goedkoper is geworden. (Bron: Bangkok Post, 26 december)

Weer zeldzame schildpadden gestolen uit researchcentrum

27 december – Nog eens 65 zeldzame schildpadden zijn ontvreemd uit het Bang Phra Waterbird Breeding Research Centre van de DNP in Chon Buri. In juni verdwenen ook al 78  schildpadden en nog steeds zijn de daders niet gevonden.

Indian star schildpadDe schildpadden zijn op 24 december omstreeks 3 uur ’s nachts ontvreemd. Het gaat om 62 Indian star schildpadden (foto), elk ter waarde van 1.000 à 2.000 baht, en drie radiated schildpadden die elk 20.000 baht waard zijn.

Van de dieven zijn camerabeelden: ze tonen twee mannen die hun hoofd hadden bedekt met een gebreide kap en handschoenen aan hadden. De DNP heeft aangifte gedaan. De politie beschouwt de diefstal als een inside job.

DNP adjunct directeur-generaal Adisorn vindt het vreemd dat de dieven niet de enige uniflora schildpad die na de diefstal van juni was achtergebleven, hebben meegenomen want die is 1 tot 2 miljoen baht waard.

In juni verdwenen zes uniflora schildpadden en 72 radiated schildpadden. (Bron: website Bangkok Post, 26 december)

November: Export schiet onverwacht omhoog

27 december – De export is in november met 10,2 procent op jaarbasis omhoog geschoten, een percentage dat flink afwijkt van de voorspelling in een Reuters poll van 1,55 procent toename en de krimp in oktober van 4,2 procent. De toename was het hoogste sinds februari.

De hogere wereldprijzen voor olie stuwden de vraag naar Thaise olieproducten op. Het ministerie van Handel, dat de cijfers maandag bekend maakte, gaat ervan uit dat de export dit jaar toeneemt.

November leverde een handelsoverschot op van $ 1,54 miljard, driemaal zoveel als de verwachting van $ 500 miljoen. Japan was in november de markt met de sterkste groei: 22,5 procent, gevolgd door China met 22 procent. De vijftien Europese landen boekten een toename van 13,8 procent.

In de eerste elf maanden van het jaar exporteerde Thailand voor $ 197,162 miljard, een krimp van 0,05 procent vergeleken met 2015. Het handelsoverschot bedroeg tot en met november $ 19,72 miljard. De afgelopen drie jaar nam de Thaise export, die goed is voor tweederde van het bruto binnenlands product, elk jaar af. (Bron: website Bangkok Post, 26 december)

Bloedafname in Elephant kraal Wang Chang Ayutthaya

Fikse ruzie in olifantenkraal Ayutthaya

27 december – Het kostte drie uur aan onderhandelingen met de eigenaren, maar uiteindelijk lukte het een team van de DNP toch gisteren in de Ayutthaya Elephant Palace and Royal Kraal bloed af te nemen van twee jonge olifanten en de twee vermeende ouders. De DNP vermoedt dat ze in het wild zijn gevangen, de eigenaren beweren bij hoog en bij laag dat ze in gevangenschap zijn geboren.

Het is de tweede keer dat de DNP een poging doet helderheid te krijgen over de herkomst van de dieren. De DNP kwam de olifanten op 12 december op het spoor tijdens een inval in de Hua Hin dierentuin in Prachuap Khiri Khan, die de dieren had geleend. Uit  laboratoriumtesten bleek dat het DNA van één overeenkwam met het DNA van de ouders, maar van de andere niet.

Bovendien is het identificatienummer van die olifant hetzelfde als van een andere olifant, dus de DNP weet niet welke legaal is. De eigenaren zeggen daarentegen dat ze voor beide olifanten ID documenten hebben van het Department of Provincial Administration die bewijzen dat ze in de kraal zijn geboren. De DNP komt nog een keer terug om de moeder te testen die nu voor een show in Chiang Mai is.

Wanneer de resultaten van de bloedtesten niet overeenkomen, is sprake van het ‘witwassen’ van de identiteit van een wilde olifant, zegt Chaiwat Limlikit-aksorn, hoofd van de speciale DNP-taakeenheid Phaya Sua. (Bron: website Bangkok Post, 26 december, aangevuld en gecorrigeerd met gegevens uit de krant; zie verder bijgaande video  A stressful step to verify pet elephants)

Cyberaanvallen: Politie zet de tegenaanval in

27 december – De 19-jarige Natdanai Khongdee is gearresteerd op verdenking van de cyberaanvallen die zijn gepleegd op overheidswebsites. Acht anderen zijn aangehouden voor verhoor, maakte vice-premier Prawit gisteren bekend op een persconferentie van de politie.

De cyberaanvallen waren een protest tegen de geamendeerde Computer Crime Act (CCA), die tot meer controle van internetverkeer leidt, aldus de kritiek. De hardliners beschouwen de wet als een opstapje naar de geplande single gateway, waar al het internationaal internetverkeer doorgeleid moet worden.

Tot nu toe heeft de regering ontkend dat ze dit van plan is, maar de CCA introduceert al wel een panel dat het internetverkeer in de gaten gaat houden en de autoriteiten kan adviseren de rechter in te schakelen om content te verwijderen of bepaalde websites te sluiten die, hoewel niet in strijd met de wet, een aantasting zijn van de public morals.

Politiecommissaris Chakthip zei op de persconferentie dat Natdanai deel uitmaakte van de groep die de website van de Royal Thai Police heeft aangevallen, maar volgens hem is het hen niet gelukt vertrouwelijke informatie te stelen. Natdanai is aangehouden door het leger en overgedragen aan de Technology Crime Suppression Division van de politie.

Bij zijn arrestatie zijn twee pistolen, een geweer, twee gun frames, munitie, marihuana en computersets plus toebehoren in beslag genomen. De groep werd op 17 december actief, een dag nadat het parlement de gewijzigde CCA had goedgekeurd. Drie dagen later werd Natdanai aangehouden. Hij wordt ook beschuldigd van de online verkoop van wapens.

Volgens Chakthip was hij op de hoogte van de vereiste technologie die hackers gebruiken omdat hij op een technisch college in Khlong San Wa (Bangkok) had gezeten, maar hij had zijn studie voortijdig afgebroken. Chakthip ontkent dat de arrestatie tot doel heeft anderen af te schrikken. De groep heeft volgens hem twee soorten leden: leiders en uitvoerders. De leiders wonen zowel in het binnen- als buitenland.

De Civilians Against Single Gateway groep schrijft op haar Facebook-pagina dat Natdanai geen lid is van haar groep. Hij lijkt een zondebok te zijn. De groep gaat door met de aanvallen op overheids websites.

Het ministerie van Toerisme en Sport heeft gisteren aangifte gedaan tegen de hackersgroep Anonymous voor het hacken van de website van het ministerie die daardoor vrijdagavond crashte.

Boomkap; Politie zoekt spijkers op laag water

27 december – De politie van Maha Sarakham lijkt spijkers op laag water te zoeken met de vervolging van twee oude dorpelingen (80 en 70 jaar) omdat ze een phayung (Siamese rosewood, palissander, een beschermde boomsoort) hebben gekapt.

Thongsuk en buurmanThongsuk Phanchomphu (80) zegt niet geweten te hebben dat hij in overtreding was, omdat de boom op zijn eigen land stond. De boom was dood en vormde volgens hem een gevaar voor het verkeer op de weg ernaast.

Premier Prayut bemoeit zich zelfs met de boomkap. Hij heeft bij de lokale en milieu autoriteiten aangedrongen op hulp en beschouwt de zaak als een case-study om mensen voor te lichten over de wetgeving ter bescherming van wildlife. [Hoezo zijn bomen in het wild levende dieren?] Justitie en Mileu gaan het tweetal helpen. Het ministerie van Justitie verleent financiële steun uit het Justice Fund voor rechtelijke en advocaatskosten.

Thongsuk werd op 12 december aangehouden en opgesloten. Het dorpshoofd kreeg hem een dag later vrij door borgstelling. Thongsuk heeft gezegd geen gebruik te zullen maken van het hout, omdat een dode phayung boom ongeluk brengt. De permanent secretaris van het ministerie van Justitie, die gisteren de hulp bekend maakte, bevestigt dat de oude baas het hout nog niet heeft aangeraakt.

Het hoofd van het Forest Protection and Fire Control Bureau zegt dat phayung bomen die op privéland groeien, gekapt mogen worden, mits de eigenaar de autoriteiten tevoren informeert. Hij heeft de politie gevraagd de zaak te heroverwegen.

Japan: visum verlopen, illegaal werk? Nooit meer het land in

27 december – De Thaise ambassade in Japan waarschuwt haar landgenoten dat ze op een zwarte lijst worden geplaatst wanneer ze hun visum laten verlopen of illegaal in Japan werken. Ze komen het land dan niet meer in. Sinds Japan in juli 2013 het 15-dagen visum voor Thai heeft afgeschaft, is het aantal overstayers en Thai die er illegaal werken, sterk toegenomen.

De online waarschuwing gaat vergezeld van berichten van Thai die illegaal in het land hebben gewerkt. Een van hen schrijft: ‘Geloof de arbeidsbemiddelaars niet, die zeggen dat je een hoog salaris krijgt. Dat is niet waar. Wanneer je in Japan aankomt, word je in de steek gelaten.’

Een ander die in de bouw heeft gewerkt, schrijft: ‘Als je geen Japanners kent en geen visum hebt, is mijn dringend advies: verblijf niet illegaal in Japan.’ Hij verdiende 8.000 yen per dag (2.450 baht), maar het werk was erg zwaar.

Volgens cijfers van het Immigration Bureau zijn dit jaar 1.138 Thai Japan uitgezet: 778 hadden een verlopen visum, 360 werd de toegang ontzegd bij aankomst in Japan. Vorig jaar werden 693 Thai gedeporteerd. Van de illegale buitenlanders in Japan zijn Thai de derde grootste groep. Degenen die gearresteerd worden wegens een verlopen visum, worden eerst een tijd lang gedetineerd voordat ze gedeporteerd worden.

Kort nieuws dinsdag 27 december

– Uitgekookte dame, maar de Thaise Praepitcha (41) moet wel in Virginia (VS) 30 dagen brommen voor oplichting. Ze kocht in 2014 en 2015 merk handtassen online en retourneerde nagemaakte Chinese tassen. Die verkocht ze op Instagram voor 2.000 dollar per stuk. Ook lichtte ze zestig warenhuizen in twaalf staten op met dezelfde truc. Die liepen daardoor een schade op van 400.000 dollar. Een van de warenhuizen merkte de verwisseling op en deed aangifte. Behalve de gevangenisstraf werd ze ook veroordeeld tot een driejarig toezicht en compensatiebetalingen.

Volgens een bericht in de South China Morning Post rolden de tranen over haar wangen en trilden haar armen bij het horen van het vonnis. De vrouw is geboren en groeide op in Thailand en verblijft in Virginia op een studentenvisum.

– De door de douane in beslag genomen 100 NGV-bussen, bestemd voor het openbaar vervoerbedrijf van Bangkok (BMTA), staan nog steeds op de kade in Laem Chabang. De importeur heeft de ontdoken importheffing en boete nog niet betaald. Contractueel is het verplicht de bussen op 29 december te leveren.

Volgens BMTA-directeur Surachai is het bedrijf bezig fondsen te mobiliseren, het moet 370 miljoen baht zien te vinden. Als de bussen niet op tijd worden geleverd, komt daar een boete van 17.000 baht per dag/bus bij. Dat bedrag wordt afgetrokken van de gestorte borgsom van 330 miljoen baht. Nog niet is besloten of het contract met het bedrijf, dat nog 389 bussen moet leveren, wordt geannuleerd. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Voorgaande berichten:
23 december: BMTA overweegt buscontract te annuleren
20 december: Kort nieuws
19 december: NGV-bussen: BMTA zit in de rats
15 december: Vakbond BMTA: Zet importeur bussen buiten de deur
14 december: Boete van 370 mln baht voor bus importeur
13 december: Something is rotten in the state of Thailand
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

– In Krabi, Phuket en Phanganga zijn gisteren de slachtoffers van de tsunami herdacht die in 2004 in Thailand zes kustprovincies trof. Daarbij kwamen naar schatting 5.400 personen om het leven en raakten 2.800 vermist.

In het Ban Nam Khem Tsunami Memorial Park in Phangnga herdachten boeddhisten, moslims en christenen de ramp. Voor de foto’s van de slachtoffers werden offerandes gelegd, bij een muur bloemen en voor een foto van Poom Jensen, de zoon van prinses Ubolratana, die in Khao Lak omkwam, witte rozen.

In Phuket werden op de begraafplaats kransen gelegd als eerbetoon aan de slachtoffers van alle getroffen 45 landen. Op het Patong strand vond een candle-lit ceremonie plaats.

Op het eiland Phi Phi werd een minuut stilte betracht. Duikers legden roestvrij stalen kransen bij een onderwater begraafplaats, drie kilometer vanaf de kust.


 

Protest tegen CCA

Critici computerwet dreigen met Constitutionele Hof

26 december – De Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) groep dreigt een klacht in te dienen bij het Constitutionele Hof wanneer de overheid misbruik maakt van de vorige week gewijzigde Computer Crime Act (CCA).  Maar dat kan nog wel even duren omdat de wet pas over 120 dagen van kracht wordt want er moeten ook ministerieregels voor worden opgesteld..

iLaw maakte dat zondag bekend op een forum aan de Thammasat universteit. De groep gaat het gebruik van de wet op de voet volgen. ‘Voor het moment is dat het enige wat we kunnen doen, daar de wet al is gewijzigd’, zei projectmanager Yingcheep Atchanont. Hij hoopt dat de volgende regering de wet aanpast.

Yingcheep wees erop dat meer dan 300.000 personen binnen enkele dagen een petitie hebben ondertekend met een protest tegen de wet, hetgeen aantoont dat de mensen geïnteresseerd zijn in zaken betreffende vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie.

Sarinee Achavanuntakul, oprichter van het Thai Netizen Network, zei te verwachten dat de regering forums gaat houden om de mening van de bevolking te peilen [?]. Het netwerk en andere critici verzetten zich tegen de gewijzigde wet die ze vaag vinden en ruimte biedt voor willekeur. Zo hanteert de wet het criterium public morals, zonder het nauwkeurig te definiëren.

Sarinee vroeg ook aandacht voor enkele wetten die nog op stapel staan, zoals de Cyber Security Bill en een radio frequency allocation bill. Ze hebben volgens haar tot doel de media aan banden te leggen. (Bron: website Bangkok Post, 25 december)

Update krant: Zorgen over zelfcensuur van de media

26 december – De krant opent vandaag met een paginagroot verhaal over de vermaledijde Computer Crime Act (CCA). Ik licht de informatie eruit die ik niet op de website tegenkwam.

National Human Rights Commission
De National Human Rights Commission (NHRC) zegt vooral bezorgd te zijn over het nieuwe te vormen panel van negen personen dat bepaalt wat goed en verkeerd is volgens de wet. De commisie kan de autoriteiten adviseren de rechter in te schakelen, die vervolgens de internetinhoud kan verwijderen zelfs indien geen wet wordt overtreden, maar wanneer de inhoud wordt beschouwd als schending van public morals.

Commissaris Angkhana vraagt zich af hoe de bevolking dit kan controleren als ze het gevoel heeft onbillijk te zijn behandeld. ‘De termen national security en breach of good morality zijn te breed en zijn in strijd met de principes van basisrechten.’ De NHRC en buitenlandse mensenrechten organisaties hebben het parlement gevraagd die termen te verwijderen, maar ze kregen geen gehoor.

Southeast Asian Press Alliance
De SEAPA is bezorgd dat de wet leidt tot zelfcensuur van de media en journalisten omdat de wet vaag is. Dit vormt een aanslag op de vrijheid van de media om informatie te geven. ‘Degenen die aan de macht zijn en vervolging instellen, willen misschien hun zaak niet winnnen, maar alleen maar de kritiek smoren’, zegt vertegenwoordiger Orapin.

Docent rechten Thammasat universiteit
Thitirat Thitsamritkul zegt dat handhaving van een dergelijke strikte wet in de toekomst problemen kan opleveren, wanneer de wet wordt toegepast.

Regeringswoordvoerder Sansern
Sansern laat zich niet van de wijs brengen door de storm van kritiek. Hij zei gisteren dat de regering meer pogingen gaat doen om een eind te maken aan ‘computer misdaden en valse informatie’ die op het internet wordt verspreid. ‘De geamendeerde CCA moet gehandhaafd worden. De hacking aanvallen van de afgelopen week op diverse regeringswebsites hebben het proces versneld om de wet te implementeren.’

Verkoper fakkels aangehouden

26 december – De verboden fakkels die op 17 december tijdens de finalewedstrijd van de AFF Suzuki Cup in het Rajamangala stadion zijn aangestoken, zijn geleverd door een voedselverkoper uit Lampang, die ze als bijverdienste (illegaal) uit Japan importeert. Hij meldde zich zondag op het politiebureau van Khalang Nakhon, nadat tegen hem (en twaalf anderen) een arrestatiebevel was uitgevaardigd.

Worapon Suersakul, verkoper van de verboden fakkelsDe man heeft verklaard dat hij twee dagen voor de match een doos met twintig fakkels had verkocht aan een klant in Bangkok. Hij had de fakkels per post verstuurd. Zelf woonde hij ook de voetbalwedstrijd bij en zag hoe de fakkels werden ontstoken, maar volgens hem waren slechts enkele door hem geleverd.

Voorts verklaarde hij geen enkele band te hebben met de Ultras Thailand, een voetbalsupportersgroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor het incident. ‘Ik ben geen lid of co-leider van de groep. Ik kijk alleen graag naar voetbal en de activiteiten die de groep heeft georganiseerd.’

Na het verhoor is de man vrijgelaten op een borgtochtsom van 100.000 baht. Hij moet zich elke vijftien dagen bij de politie melden. Het gebruik van fakkels is door de Fifa verboden. Thailand kan een boete krijgen of geschorst worden. Het bezit van de fakkels wordt beschouwd als een overtreding van de Armaments Control Act van 1987. (Bron: website Bangkok Post, 25 december)

Eerdere berichten:
25 december: Finale voetbalcup; Weer een arrestatiebevel
23 december: Commentaar: Chaos bij voetbal moet stoppen
19 december: Voetbalsupporters staken gevaarlijke fakkels aan

Een nieuwe herstart voor Odos-programma

26 december – Het One District, One Scholarship programma (Odos) gaat zijn vijfde fase in, zegt de nieuw benoemde staatssecretaris van Onderwijs Panadda, maar enkele criteria moeten veranderd worden om te garanderen dat het programma ten goede komt aan behoeftige studenten, want voor hen is het bestemd. Wanneer ze goede cijfers hebben, krijgen ze een beurs om in het buitenland te studeren. Panadda zegt dat de focus komt te liggen op beroepsopleidingen, want het land heeft behoefte aan vakmensen.

Het Odos-programma werd in 2004 door de regering Thaksin geïntroduceerd. Per district wordt één beurs verstrekt. In de eerste twee fasen werd het programma betaald uit de 2- en 3-cijfer loterij, die ook door Thaksin werd geïntroduceerd. Studenten dienden te komen uit gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 100.000 baht. Ze moesten gaan studeren in Engels sprekende landen. Na de tweede ronde stokte het programma omdat de financieringsbron verviel.

In de voorgaande rondes koos slechts 1 procent van de leerlingen een beroepsopleiding, de huidige regering wil er 10 procent van maken, zegt Panadda. Het ministerie gaat ook sleutelen aan de andere eisen. De leerlingen moeten wonen en studeren in het district waar ze een aanvraag doen en na afloop van de studie moeten ze in overheidsdienst treden. Het ministerie gaat ook beter letten op de taalbeheersing van de aanvragers, want in het begin keerden velen voortijdig terug omdat ze zich niet konden aanpassen.

De regering Yingluck blies het programma nieuw leven in, maar ze schrapte de eis dat de leerlingen uit een achtergesteld milieu dienden te komen. Ze hadden een vrije keus in land en studierichting en hoefden de beurs niet terug te betalen of in regeringsdienst te treden. De versoepelde criteria stuitten op grote kritiek, want kinderen met rijke ouders kwamen nu voor het programma in aanmerking. (Zie verder de pagina Onderwijs)

18,4 mld baht voor upgrade wegen en steun aan SEZ’s

26 december – Het Rural Roads Department (RRD) gaat 18,4 miljard baht uittrekken voor verbetering van provinciale wegen en de aanleg van wegen in de zogeheten special economic zones (SEZ) ter bevordering van de grenshandel. De plannen voorzien in nieuwe ringwegen en kortere wegen (shortcuts) ten gunste van het verkeer in en tussen provincies.

In de SEZ’s staan vijf projecten op stapel over een afstand van 41,6 km. Gehoopt wordt dat de SEZ’s daardoor een stimulans krijgen, want tot nu toe wil het nog niet erg lukken met de ontwikkeling van de zones, waarvoor de regering Prayut in 2015 het initiatief nam.

De regering wil in tien grensprovincies nieuwe industrieterreinen ontwikkelen om investeringen te genereren, banen te scheppen en de export naar buurlanden te bevorderen. Maar de zones stuiten vaak op tegenwerking van bewoners, die bang zijn voor hogere grondprijzen, encroachment en soms aantasting van het milieu. Maar de regering zet door en hoopt dat de plannen van het RRD daarbij een handje helpen.

De 18,4 miljard baht wordt verder besteed aan de bouw van bruggen, steun aan logistieke ontwikkeling [?], toeristische routes en reparaties van wegen. Meer over de pro’s en contra’s van SEZ’s op de pagina Archief.

Een kopstoot kan op jonge leetijd ernstige gevolgen voor later hebben

Advies: Jonge boksers dienen ‘hoofdcontact’ te vermijden

26 december – Het is zo voor de hand liggend dat je geen experts nodig hebt om te bedenken dat boksers van 13 tot 15 jaar ‘hoofdcontact’ dienen te vermijden om hersenbeschadigingen te voorkomen en dat kinderen jonger dan 9 jaar helemaal niet dienen te boksen [een bezigheid die als sport wordt beschouwd, maar daar denk ik anders over].

Het Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Centre uitte de waarschuwing recent op de negende Health Assembly in Impact Arena Muang Thong Thani. Directeur Adisak pleitte er voor herziening van de regels.’Toeschouwers en wijziging van de regels kunnen een vitale rol spelen bij het voorkomen van hersenbeschadigingen, afwijkingen van de hersenstructuur, Parkinson’s disease en vroeg beginnende Alzheimer in het latere leven.’ Adisak vindt dat bij te harde hoofdstoten punten moeten worden afgetrokken. Verder pleitte hij voor een verplichting voor alle leeftijden om een helm te dragen.

‘We weten dat betaalde Muay Thai vechters in het verleden als kindwerkers zijn uitgebuit; die zaak blijft nog steeds een bron van zorgen’, aldus Adisak, verwijzend naar een onderzoek uit 2014 naar de Worst Forms of Child Labour van het Amerikaanse Bureau of International Labour Affairs. Het Amerikaanse researchteam deed toen geen aanbevelingen voor kinderen ouder dan 15 jaar, want die zouden wijs genoeg zijn de gevolgen van kopstoten te begrijpen.

Uit cijfers van de Board of Boxing, een onderdeel van de Sport Authority of Thailand, blijkt dat het aantal boksers jonger dan 15 jaar sinds 2007 is gestegen van 929 naar 9.998. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Kort nieuws maandag 26 december

– Automobilisten hebben het advies gekregen de Phahon Yothin Road (Bangkok) tussen morgen en donderdag en tussen 3 en 31 januari te mijden, daar de aanleg van de Green metrolijn dan in volle gang is. Een deel van de weg wordt gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Metro-exploitant MRTA dringt er bij de heilige koeiendrijvers op aan een andere route kiezen. De Groene metrolijn wordt in twee richtingen verlengd: in zuidelijke richting van Bearing naar Samut Prakan en in noordelijke richting van Mor Chit naar Kukot (Pathum Thani).

– Vanaf 1 januari moeten aanvragers van een rijbewijs 5 uur lessen volgen over verkeersveiligheid. Doel is het aantal ongelukken te verminderen, maar hoofd Sanit van het Land Transport Department is niet naïef: of dat het resultaat is, hangt af van de vraag of de deelnemers het geleerde in praktijk brengen.

Thans duren de lessen vier uur. Het uurtje extra wordt besteed aan wat te doen te doen in noodsituaties en hoe veilig te rijden. Het totale lesprogramma bestaat uit lessen over de verkeerswetgeving, veilig rijgedrag, rij-etiquette en EHBO.

Bestuurders van wie het rijbewijs na een jaar verloopt, moeten de nieuwe cursus ook volgen. De lessen worden gegeven door het LTD, gecertificeerde rijscholen en enkele overheidsdiensten. Nieuwkomers doen daarna schriftelijk examen. Het bericht noemt niet het praktijkdeel.

Arrestatie twee Indiërs– In het Amari Watergate Hotel in Pratunam (Bangkok) kwam gisteren een eind aan de vlucht van de Indiase zakenman Mahimananda Mishra (63) en de directeur van zijn bedrijf, die in oktober in India een rivaal vermoordden. Mishra is eigenaar van Orissa Stevedores Limited, een bedrijf dat in haven van Paradip arbeidskrachten levert, wat wij een koppelbaas noemen.

Het paar wordt behalve van moord ook verdacht van het illegaal bezit van vuurwapens en explosieven. Ze arriveerden in het gezelschap van familie en bodyguards een week geleden op een toeristenvisum in Thailand. Vandaag worden de twee uitgezet naar India.

– Zou het lukken? Het Livestock Development Department (LDD) begint volgende maand met het steriliseren van 1 miljoen zwerfhonden en katten als deelmaatregel tegen hondsdolheid. Honden vormen 90 procent van ’s lands zwerfdieren, katten de resterende 10 procent. Ze zijn al lang een zorg voor de overheid die het aantal wil verminderen.

Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde eerder dat huisdieren een belangrijke oorzaak van rabies zijn nadat bleek dat 80 procent niet is gevaccineerd. Ze vormen een gevaar voor gezinsleden en anderen, zegt het ministerie. Behalve het steriliseren van zwerfdieren gaat het LDD ook huisdieren vaccineren tegen hondsdolheid.

De eerste zeven maanden van dit jaar zijn zeven personen overleden aan rabies, meldt het Bureau of Epidemiology. Slechts drie provincies zijn vrij van rabies. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)


 

Weer eens wat anders dan I am dreaming of a white Christmas en We wish you a merry Christmas (3x) and a Happy New Year: Last Christmas, een nummer uit 1984 van het Engelse popduo Wham!, hier gecoverd door Postmodern Jukebox als de Andrew Sisters.
Het eerste couplet luidt: Last Christmas I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears. I’ll give it to someone special. Een toepasselijk lied om vandaag op Eerste Kerstdag Nieuws uit Thailand mee te beginnen.
Leuk weetje, gelezen in Bangkok Post: Het kerstlied We wish you a Merry Christmas werd oorspronkelijk door aan lager wal geraakte lieden op straat gezongen – als dreigement!


 

Commentaar: Een tijd voor reflectie

25 december – De tijd van het jaar is een goede gelegenheid voor een preek, en daar lijkt het hoofdredactioneel commentaar van zaterdag op, want Bangkok Post schrijft: ‘Het vakantieseizoen komt eraan, wat voor ons allen een herinnering moet zijn de geest van compassie en inclusiviteit levend te houden. Deze boodschap is vooral relevant daar de gebeurtenissen dit jaar wijzen op een zorgelijke trend dat intolerantie wortel heeft geschoten, niet alleen hier in Thailand maar op veel plaatsen in de wereld.’

‘Het feit dat de militaire regering hier nog steeds haar ijzeren greep behoudt en politieke activiteiten verbiedt, is een aanwijzing dat de situatie onzeker is en kwetsbaar om uit de hand te lopen. Ondanks de ogenschijnlijke rust blijft de regering haar retoriek herhalen dat de politieke conflicten van het afgelopen decennium kunnen oplaaien wanneer ze politieke uitingen niet in toom houdt.’

BP licht er twee voorbeelden uit: het 20-jarenplan, inclusief de grondwet, dat de verzekering moet bieden dat toekomstige regeringen het volgen, en de onlangs goedgekeurde Computer Crime Act (CCA), die de overheid de bevoegdheid geeft online berichten te censureren vanwege de nationale veiligheid en moraliteit. ‘Dat zijn slechts twee voorbeelden van haar zero tolerance beleid jegens andersdenkenden.’

De krant ziet tekenen van groeiend verzet tegen het draconische bewind van de junta. Tegen de controversiële CCA werden 300.000 handtekeningen verzameld. Binnenkort worden enkele organieke wetten bekend gemaakt en een wetsvoorstel over cyberveiligheid die ongetwijfeld scherpe conflicterende meningen zullen oproepen. BP: ‘Wanneer de militaire regering de vrijheid van meningsuiting blijft beperken, bestaat het risico dat de toenemende druk het latente ongenoegen aan de kook brengt.’

De krant wijst erop dat het regime bij deze belangrijke wetten kan profiteren van de inbreng van de bevolking. Het dient te beginnen met het openen van de politieke ruimte en geleidelijk een billijke uitwisseling van meningen toe te staan.

BP besluit: ‘Het is waar dat er nooit een eenvoudig antwoord is voor problemen, of het nu gaat om het politiek conflict in Thailand, de Rohingya crisis in Myanmar of het terrorisme dat landen in Europa treft. Maar kerstavond is nog steeds een gelegenheid om te beseffen dat vrede en verzoening nooit gebaseerd waren op hypocrisie en nooit zullen zijn. Het is des te belangrijker om empathie en hoop te blijven behouden.’ [Amen] (Bron: Bangkok Post, 24 december)

Rajamangala stadion finalewedstirjd voetbalcup

Finale voetbalcup; Weer een arrestatiebevel

25 december – De man die ervan verdacht wordt fakkels te hebben verkocht aan voetbalfans [of moet ik schrijven hooligans], meldt zich vandaag bij de politie nadat de provinciale rechtbank van Loei een arrestatiebevel tegen hem heeft goedgekeurd. De fakkels werden op 17 december in het Rajamangala stadion ontstoken tijdens de finalewedstrijd van de AFF Suzuki Cup, die door Thailand werd gewonnen met 2-0 van Indonesië.

Vorige week had de rechtbank al arrestatiebevelen goedgekeurd tegen 12 verdachten en 14 anderen opgeroepen een verklaring af te leggen. Een groep fans die zich Ultras Thailand noemen, staken de fakkels aan.

De leider van de Ultras ontkent dat hij erbij betrokken was; hij zegt alleen maar de fans te hebben begeleid naar het stadion. Hij meldde zich vrijdag bij de politie van Hua Mak. De verdachten kunnen veroordeeld worden wegens het bezit van oorlogsmaterialen, waarop een maximum gevangenisstraf van 5 jaar staat en een boete van 50.000 baht. Ze kunnen ook vervolgd worden voor obstructie van de politie.

Voorzitter Somyot van de Football Association of Thailand (FAT) meent dat het ontsteken van de fakkels een poging was van een groep lieden met kwade bedoelingen om de FAT en het land in diskrediet te brengen. De Fifa verbiedt de fakkels en kan Thailand straffen met een boete, het spelen van een wedstrijd zonder publiek en schorsing van internationale wedstrijden. Volgende week wordt daarover een besluit verwacht van de Asean Football Confederation.

Voorgaande berichten:
23 december: Commentaar: Chaos bij voetbal moet stoppen
19 december: Voetbalsupporters staken gevaarlijke fakkels aan

Computer Crime Act: ‘Regering, praat met tegenstanders’

25 december – De commotie over de gewijzigde Computer Crime Act (CCA) is nog allerminst voorbij. Voormalig regeringspartij Pheu Thai voert de druk op de regering op om met de tegenstanders aan tafel te gaan zitten.

Voormalig minister Surapong van Buitenlandse Zaken in de regering Yingluck noemt het ‘alarmerend’ dat hackers die tegen de wet zijn, cyberaanvallen op regeringswebsites kunnen uitvoeren en financiële systemen kunnen ontregelen sinds de NLA (benoemd parlement) op 16 december de wet heeft goedgekeurd.

‘Regeringsdiensten hebben enorme bedragen besteed aan de installatie van databases, maar ze zijn nog steeds kwetsbaar. Het is tijd voor de regering om toe te geven dat het de hackers niet kan bijhouden. Ga met hen in gesprek om over de geschilpunten te praten. De NLA moet niet bang zijn voor gezichtsverlies wanneer ze de eisen voor herziening accepteert.’

Formeel kan dat, zegt Surapong, wanneer de NCPO de parlementsleden opdraagt een petitie te tekenen en de wet te herzien. Intussen dient de wet in de huidige vorm te worden uitgesteld.

Pheu Thai woordvoerder Anusorn noemt het ironisch dat de CCA protesten oproept en twijfel zaait bij potentiële buitenlandse investeerders nu de regering probeert het land naar een digitale high-tech omgeving te leiden in het kader van het Thailand 4.0 economisch model.

PT secretaris-generaal Puntham schrijft op Facebook dat de regering meer open-minded moet worden. Hij dringt erop aan de zorgen van de ondertekenaars van de online petitie tegen de wet niet te beschouwen als ill-intentioned.De regering dient rekening te houden met elke handeling die de rechten van de media en de bevolking schendt, zegt hij.

Voormalig oppositiepartij Democraten lijkt de wet wel te zien zitten, want adjunct-leider Ong-art zegt: ‘Als de regering meent dat de wet geen schending vormt van de rechten van mensen, dient ze harder te proberen om de wet aan de bevolking uit te leggen. Onbegrip en een gebrek aan begrip kunnen zich voortslepen, dus de regering moet begrip kweken.’ Evenals Pheu Thai dringt hij aan op gesprekken met de tegenstanders.

Legercommandant Chalermchai weigert te bevestigen dat leden van de Civilians Against Single Gateway groep door het leger zijn aangehouden.

Voorgaande berichten:
24 december: Prayut vastbesloten: Cyberwet wordt toegepast
21 december: Cyberaanvallen: Prayut zegt ‘Ze begrijpen ’t niet’
20 december: Kort nieuws
19 december: Bescheiden protest tegen gewijzigde computerwet
17 december: Parlement negeert 300.000 handtekeningen
16 december: Handtekeningenactie maakt geen indruk
15 december: Strengere computerwet ligt onder vuur
11 december: Strenge Computer Crime Act wordt nog strenger

Phangnga krijgt buitenmuseum ter herdenking van de tsunami

25 december – Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen, want 12 jaar na de tsunami gaat een buitenmuseum in Phangnga gebouwd worden ter nagedachtenis aan de duizenden slachtoffers. Het museum wordt onder toezicht van het ministerie van Cultuur gebouwd in het vissersdorp Ban Nam Khem, dat al een populaire bestemming van toeristen is voor informatie over de zondvloed. Veel toeristen hebben geklaagd dat de autoriteiten het voormalige rampgebied slecht onderhouden en dat behoorlijke faciliteiten ontbreken.

Minister Vira (Cultuur) hoopt dat het museum (kosten 64,8 miljoen baht) een nieuw ‘centrum van cultuur en toerisme’ wordt naast de primaire functie van herdenkingsmonument. Het museum gaat naar verwachting binnen twee jaar open. Het wordt in twee fases gebouwd. Begonnen wordt met de aanschaf van twee vissersboten, die door de tsunami aan land spoelden, waarna het museum wordt geconstrueerd inclusief een ‘backdrop’ voor de vissersboten [?]. Het ontwerp is geïnspireerd op de lokale visuitrusting.

De locatie van het museum is niet ver van de plaats waar een eveneens aangespoelde boot van de Marine Police Division ligt. Die plaats fungeert al als gedenkteken, maar veel bezoekers klagen over het slechte onderhoud , het ontbreken van verlichting en vuile toiletten.

Phanganga was een van de zes provincies die door de tsunami op 26 december werden getroffen. Gisteren vond een merit-making ceremonie plaats voor de meer dan vijfduizend Thai en buitenlanders die in de tsunami omkwamen. Vandaag wordt op het strand van Patong (Phuket) een herdenking gehouden.

Kort nieuws zondag 25 december

– 2,69 miljoen personen stappen deze nieuwjaarsvakantie van zeven dagen op het vliegtuig, oftewel 384.892 per dag, en elke dag vertrekken 2.416 vluchten, 9 procent meer dan vorig jaar. De zes luchthavens die beheerd worden door Airports of Thailand, zetten zich schrap voor de volksverhuizing. De zes zijn Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket airport, Hat Yai airport, Chiang Mai airport en Mae Fah Luang in Chiang Rai.

Het parkeerterrein op Zone C van Suvarnabhumi is is van 29 december tot 4 januari gratis. De luchthaven zorgt voor 500 extra taxi’s. Don Mueang stelt het terrein met de vrachtloodsen open voor parkeren; shuttlebussen brengen de passagiers naar de terminal, ook vanaf de parkeergarage van vijf verdiepingen. Er wordt extra personeel ingezet, waaronder Chinese tolken.

Op Suvarnabhumi is een coördinatiecentrum opgezet om de samenwerking tussen AoT, andere overheidsdiensten, luchtvaartmaatschappijen en bedrijven te coördineren en de soepele passage van passagiers tijdens de piekuren te regelen. Ook op Don Mueang is zo’n centrum.

Kampanat Ruddit– Kampanat Ruddit, voormalig assistent legercommandant, is door de koning benoemd in de Privy Council, zijn eigen adviesorgaan. Het aantal leden komt daarmee op veertien. Twee dagen geleden verliet Kampanat het ja-knikkers parlement, maar een reden werd toen niet genoemd.

Tijdens zijn militaire loopbaan heeft Kampanat enkele sleutelposities bezet, onder andere speciale beveiliger van de koning en hoofdrechter van het militair hooggerechtshof.

Verder is de directeur van het Sirikit Institute benoemd tot hofdame van koningin Sirikit.

– De politie heeft in twee touringcars 1,1 miljoen speedpillen onderschept. De bussen waren onderweg van Lampang en Lamphun naar Bangkok. Drie personeelsleden zijn aangehouden, maar een van hen zegt dat hij alleen handelde.

De ene bus werd vrijdagmiddag aangehouden bij een controlepost in Hang Chat (Lampang) en de andere twee uur eerder bij een controlepost in Mae Tha (Lamphun). De pillen werden gevonden in reistassen. Ze waren bestemd voor een vertegenwoordiger in Bangkok. De politie was getipt over de smokkel.

– De 12 miljoen verzekerden via het Social Security Fund (dat zijn dus werknemers in het bedrijfsleven) kunnen zich vanaf volgend jaar gratis medisch laten keuren. Gecontroleerd worden bloed en urine en de nierfunctie om risicofactoren op ziektes vast te stellen. Als een ziekte is gevonden, bespreekt een commissie wat verder te doen. Aanvullende tests zijn eveneens gratis. Vrouwen tussen 30 en 39 jaar worden elke drie jaar gecontroleerd op borstkanker en degenen tussen 40 en 45 jaar desgewenst elk jaar. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Nitiwadee Pucharoenyos, de weduwe van scherpschutter Jakkrit, wordt in de zondagrubriek Losers and Winners kampioen krokodillentranen genoemd. In een ander bericht, een zogeheten achtergrondje, schrijft de krant dat ze aanvankelijk geportretteerd werd als geslagen vrouw, maar dat ze nu gezien wordt als koelbloedige moordenaar van Jakkrit.

Vorige week kregen zij en haar advocaat de doodstraf voor de moord. De huurmoordenaar en een medeplichtige kregen levenslang. Volgens Nitiwadee werd ze regelmatig geslagen door haar echtgenoot als hij onder invloed van meth was. Huishoudelijk geweld is een bekend verschijnsel in Thailand, maar de mannen met de losse handjes worden zelden tot nooit veroordeeld.

Dus wat doe je dan? Om zeep laten helpen; schijnt niet eens zo duur te zijn.


 

denneboom

O denneboom
O, denneboom O, denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon
Ik heb je laatst in ’t bos zien staan. Toen zaten er nog geen kaarsjes aan
O, denneboom O, denneboom. Wat zijn je takken wonderschoon


 

Opinie: De Sky Walk van Bangkok is een brug te ver

24 december – Lof van redacteur Sirinya op de opiniepagina van Bangkok Post voor gouverneur Aswin van Bangkok om vier geplande projecten ter waarde van 700 miljoen baht te schrappen, waarbij ze wel de kanttekening plaatst dat hij eerst had moeten kijken waarom die projecten in de eerste plaats zijn voorgesteld.

De vier zijn de aanleg van een dijk in Mai Sai, de aanschaf van wagens om straatverlichting te plaatsen, de aanschaf van een machine om tegels te leggen op trottoirs en een budget voor een tv-programma met voorlichting over het stedelijk beleid.

De eerste wordt geschrapt wegens ‘onregelmatigheden’, de tweede behoort niet tot de taken van de BMA (gemeente), tegels kunnen met de hand worden gelegd en de vierde eindigt zonder kijkers omdat ze zich moeten abonneren.

Begrijp me niet verkeerd, schrijft Sirinya. Ik waardeer de pogingen van de gouverneur om kosten te besparen, maar zou hij niet beter twee andere controversiële en kostbare projecten kunnen schrappen: de aanleg van de rivierpromenade The New Landmark of Thailand (14 miljard baht) en de Sky Walk bij het Siriraj ziekenhuis, een oud plan dat weer is opgedoken.

Sirinya WattanasukchaiIk sla wat Sirinya schrijft over de promenade over, want daar heb ik al vaak over geschreven. De Sky Walk is nieuw voor mij. Het plan werd in 2010 gelanceerd door de tegenwoordige adjunct-gouverneur, toen directeur Gemeentewerken, Jumpol. Het behelst een voetgangersbrug hoog boven de rivier die de oude stad bij het Grand Palace verbindt met Thonburi. De brug (lengte 240 meter, breedte 10-15 meter) krijgt glazen muren en wordt voorzien van roltrappen, liften en fiets- en jogging stroken. Aanvankelijk zou ze op een hoogte van 5,5 meter boven de rivier komen, zodat het scheepvaartverkeer geen hinder ondervindt, nu op dezelfde hoogte als de Pin Klao brug.

Hebben we die kostbare brug van 2,5 miljard baht werkelijk nodig? Sirinya vindt van niet. Er moeten huizen voor wijken, hoe wordt voorkomen dat de brug een toevluchtsoord voor zwervers wordt of wordt die ’s avonds gesloten net als BKK’s openbare parken? En wie loopt graag in de hitte?

Sirinya heeft een beter idee. De Pin Klao brug heeft al aan beide zijden een voetgangerspad. Gewoon opknappen en de Sky Walk schrappen levert een leuke bezuinigingspost op. Voetgangers en fietsers kunnen ook vanaf die brug genieten van het uitzicht op de rivier. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

Mahakan Fort community

Commentaar: Steun de Mahakan buurt

24 december – Het buurtje bij het Mahakan Fort dat de gemeente wil slopen om plaats maken voor een stadspark, presenteert dit weekend op de Mahakan Fair een plan om de buurt te behouden. Enkele oude huizen zijn ingericht als museum als bewijs dat de bewoners het gebied van 5 rai willen inrichten als ‘levend museum’, niet uit zijn op het verwerven van grondeigendom en bereid zijn de compensatie terug te betalen die is uitgekeerd voor hun vertrek.

De krant vindt dat de gemeente een serieuze poging moet doen naar het voorstel te kijken, dat een stap voorwaarts is in de participatie van de bewoners bij het ontwikkelingsproces. Bovendien heeft een aantal civiele en professionele groepen aangedrongen op samenwerking, opdat het voorstel werkelijkheid wordt.

De BMA dient te beseffen, kapittelt de krant, dat haar plan [stadspark] waarbij de bewoners buiten spel staan, archaïsch is en tegen de mondiale trend ingaat om bewoning op historische plaatsen met een behoorlijk management toe te staan in plaats van de bewoners eraf te schoppen, een nieuw sociaal probleem creërend. Er bestaat brede overeenstemming dat de stedelijke armen een belangrijk deel vormen van de ontwikkelingsmachine die steden welvaart brengt [?].

Aanleiding voor het commentaar is het besluit van de gemeente de sloop van de resterende veertig huizen tot eind februari uit te stellen. Dus wie weet komt van uitstel afstel. (Bron: Bangkok Post, 22 december) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Mahakan Fort)

Regering bindt de strijd aan tegen loan sharks

24 december – De regering draait loan sharks (geldwoekeraars) de duimschroeven aan. Wanneer ze blijven weigeren legale kredietverstrekker te worden, gaat het Revenue Department onderzoek doen naar hun belastingafdrachten van de afgelopen jaren, nadat ze eerst een waarschuwing hebben gekregen.

De haaien kunnen een aanvraag doen erkend te worden als verstrekker van picofinanciering. Twee staatsbanken, de GSB en de BAAC, hebben 50 miljard baht uitgetrokken voor herfinanciering van ondergrondse leningen voor het systeem van picofinanciering. Voorwaarde om erkend te worden als picofinancier is dat het bedrijf een gestort kapitaal heeft van minimaal 5 miljoen baht.

Behalve picofinanciering bestaat al langer nanofinanciering, waarbij de lener het geld dient te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het gestorte kapitaal is aanzienlijk hoger: 50 miljoen baht. Het maximum uit te lenen bedrag bedraagt 100.000 baht en de maximale rente 36 procent per jaar.

Picofinanciers lenen geld uit voor algemene doeleinden, het maximum te verstrekken bedrag bedraagt 50.000 baht en de rente eveneens 36 procent. Tot nu toe zijn tien aanvragen gedaan voor picofinanciering. Vier of vijf bedrijven krijgen binnenkort een vergunning.

De regering wil proberen een eind te maken aan de ondergrondse leningen, waarbij vaak een rente wordt gevraagd van meer dan 15 procent per maand. De wet voorziet in een maximum straf van twee jaar gevangenis en een boete van 200.000 baht. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

In beslag genomen onderpand van loan sharks

Syndicaat van loan sharks opgerold; 1 arrestatie

24 december – Dat het de regering menens is een eind te maken aan de ondergrondse leningen wordt bewezen door de invallen die op 26 plaatsen in het hele land zijn gedaan. De politie zegt het grootste netwerk te hebben opgerold, dat bekend staat als de Helmet Gang. Het opereert sinds 2011 en telt 86 afdelingen met 2.000 medewerkers.

Meer dan 1.000 overheidsfunctionarissen zouden bij het syndicaat betrokken zijn. Zij fungeerden als ‘mediators’ door hun positie te misbruiken om schuldenaren te dwingen betalingen te doen. De DSI onderzoekt of ze daarvoor betaald werden. 170.000 personen leenden geld, in totaal 4 miljard baht. De bende rekende rentes van 20 tot 25 procent per dag, aldus adjunct permanent secretaris Dusadee van het ministerie van Justitie.

De invallen vonden plaats in Chiang Mai, Khon Kaen, Pathum Thani en Songkhla. Slechts één verdachte kon worden aangehouden, de hoofdverdachte was de dag voor de invallen met zijn gezin voor vakantie naar het buitenland vertrokken. Hij had die reis eerder geboekt wat erop wijst dat hij niet op de hoogte was van de invallen.

In beslag genomen zijn 26 auto’s, 86 motorfietsen, 14 brandkasten, geld op 28 bankrekeningen, geweren en munitie, onroerend goed en grondaktes. In totaal werden bezittingen ter waarde van 150 miljoen baht geconfisqueerd.

Prayut vastbesloten: Cyberwet wordt toegepast

24 december – Premier Prayut zet zijn hakken in het zand: de regering is vastbesloten de omstreden gewijzigde Computer Crime Act (CCA) toe te passen om ‘junk’ informatie op de social media uit te bannen. Hij zegt dit in reactie op de kritiek van opponenten die moord en brand schreeuwen over de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Voormalig oppositieleider Abhisit (Democraten) roept de regering op om acht te slaan op de kritiek. De regering dient te luisteren naar de zorgen van opponenten en de zaak niet te behandelen als politiek gemotiveerd. Veel tegenstanders zijn jongeren die bezorgd zijn dat de wet de regering toestaat excessieve macht uit te oefenen.

Wanneer de regering de verzekering geeft dat dit niet het geval is, zullen de mensen meer vertrouwen krijgen dat hun rechten niet worden geschonden en dat tegelijkertijd de nationale veiligheid gehandhaafd wordt. Overheidspersoneel dient zich niet uitsluitend bezig te houden met uit te zoeken op welke manier het hacken van overheidsinformatie kan worden bestreden, aldus Abhisit.

Ook oud-premier Yingluck (Pheu Thai) vindt dat de regering moet luisteren naar de kritiek. ‘Ik hoop dat de regering de mensen duidelijk maakt dat de gewijzigde wet niet hun rechten en vrijheid van meningsuiting schendt. […] De wet kan het vertrouwen van buitenlandse investeerders, die bang zijn dat hun informatie door overheidspersoneel wordt gelekt, in gevaar brengen.’

Premier Prayut ontkent dat de regering de intentie heeft persoonlijke informatie in de gaten te houden of de wet te misbruiken om mensen op te sluiten. ‘De regering onderzoekt illegale handel en drugssmokkel alsmede het hacken van economische systemen en de zakensector. Willen jullie dat de social media over deze bevoegdheden beschikken?’

Een bron bij de NCPO (junta) zegt dat donderdagnacht vijf leden van de Civilians Against Single Gateway groep voor ondervraging door het leger zijn opgepakt. De groep is verantwoordelijk voor de recente inbraken in regeringswebsites en dreigt vertrouwelijke informatie bekend te zullen maken, zoals politiesalarissen, medische uitgaven en bankrekeningen. Het vijftal wordt na een week detentie overgedragen aan de politie.

Gisteren vond een seminar plaats over de CCA. Academici en netizens spuiden er hun gal over de wet, maar een van de sprekers zei dat de wet ook positieve aspecten heeft zoals beperking van spam en phishing emails.

Voorgaande berichten:
21 december: Cyberaanvallen: Prayut zegt ‘Ze begrijpen ’t niet’
20 december: Kort nieuws
19 december: Bescheiden protest tegen gewijzigde computerwet
17 december: Parlement negeert 300.000 handtekeningen
16 december: Handtekeningenactie maakt geen indruk
15 december: Strengere computerwet ligt onder vuur
11 december: Strenge Computer Crime Act wordt nog strenger

Prinses Sirindhorn opent nieuw observatorium

Prinses Sirindhorn opent nieuwe sterrenwacht

24 december – Mijn geliefde prinses Maha Chakri Sirindhorn heeft gisteren op de Doi Inthanon, de hoogste berg van Thailand, een nieuw observatorium geopend. Het gaat asteroïden en kometen die de aarde dichtbij passeren, observeren en het publiek informeren over de meest up-to-date en accurate informatie over deze hemelobjecten.

Het observatorium beschikt over een telescoop met een diameter van 0,7 meter. Het is een gemeenschappelijk project van het National Astronomical Research Institute of Thailand (Narit), de Royal Thai Air Force en het ministerie van Digital Economy and Science.

Het observatorium is gebouwd onder de auspiciën van het Near-Earth Object Observations Programma van Nasa. Narit beschikt al over een observatorium met een telescoop van 2,4 meter in nationaal park Doi Inthanon.

Zoals altijd was de prinses zeer geïnteresseerd tijdens haar bezoek en maakte ze driftig aantekeningen . Ze nam ook alle tijd voor het bezoek heb ik op de televisie gezien.

Selectie nieuwe THAI president kan ontsporen

24 december – De selectie van een nieuwe president van Thai Airways International (THAI) gaat niet van een leien dakje. Vier van de negen kandidaten beschikken niet over de vereiste kwalificaties, aldus een bron. Het selectieproces kan gestopt worden, waarna THAI een van haar leidinggevenden tijdelijk op de stoel van president zet. De termijn van de huidige president eindigt in februari.

Het selectiepanel dat onder voorzitterschap staat van de permanent secretaris van het ministerie van Financiën meldt dat het thans bezig is de antecedenten van de negen kandidaten te controleren. Dat kan een week duren. Daarna moeten de gekwalificeerde kandidaten hun visie voorleggen aan het panel. Als dat gebeurd is, komt de raad van bestuur aan de beurt.

Een van de kwalificatie-eisen in de baanomschrijving is dat de kandidaat in de afgelopen drie jaar geen uitvoerende of bestuurlijke functie mag hebben gehad in bedrijven met een belang in THAI. Vier kandidaten voldoen niet aan die eis, zegt de bron. Het bericht noemt om wie het gaat, maar die namen laat ik onvermeld.

Het selectiepanel gaat het State Enterprise Office vragen de definitie van ‘belang’  te interpreteren. Dit kantoor heeft de supervisie over THAI. Als er daarna onduidelijkheden zijn, wordt de Raad van State geraadpleegd. Wanneer er witte rook uit de schoorsteen komt, is nog niet te zeggen.

Zandbedden op Patong beach in Phuket

Kort nieuws zaterdag 24 december

– Vindingrijk zijn ze wel, de verhuurders van ligstoelen op het strand van Patong (Phuket). De autoriteiten hadden de stoelen twee jaar geleden verboden, dus maakten ze zandbedden en legden er zachte matten op om de buitenlandse zonaanbidders een comfortabele plaats te bieden om zich bruin te laten bakken. Maar ook dat mag niet meer. Wat wel mag zijn matten en een beperkt aantal parasols op 10 procent van het strandoppervlakte, maar alleen op verzoek van de klanten.

– Het bedrijf waarbij de chauffeur van de dollemansrit van woensdag in dienst is, heeft aangeboden zelf de aangerichte schade aan (inmiddels) 42 wagens en motorfietsen en eigendommen van enkele winkels te vergoeden omdat de verzekering niet toereikend is. Het maximum bedrag dat de verzekeraar uitkeert is 600.000 baht, maar de schade wordt geschat op 2,5 miljoen baht. De politie adviseerde de gedupeerden eerder de eigenaar civielrechtelijk aansprakelijk te stellen, maar dat hoeft nu dus niet. Het bedrijf is ook bereid de slachtoffers schadeloos te stellen.

De chauffeur was vier maanden in dienst van het bedrijf. De eigenaar zegt dat hij een rustige man was, op zichzelf en nooit problemen met collega’s had. De eigenaar wist niet dat de chauffeur die onder invloed van drugs was, al eens eerder zo’n akkefietje aan de hand had gehad [geen details]. Het bedrijf gaat voortaan een of twee keer per maand de 31 chauffeurs testen op drugsgebruik en bij sollicitaties de politie vragen of sollicitanten een strafblad hebben.

– Tijdens zijn bezoek gisteren aan de provincie Nan heeft premier Prayut gezegd dat het afgelopen moet zijn met encroachment, het illegaal in gebruik nemen van overheidsgronden. Het heeft lang genoeg geduurd en moet nu stoppen, sprak hij streng. Hij pleitte ook voor precieze demarcatie van de grenzen van staatsbossen, want die willen nog wel eens onduidelijk zijn.

De provincie Nan is een belangrijke bron van het water van de Chao Phraya rivier; 45 procent komt uit haar zijrivieren. Bewoners die schade aan bossen aanrichten, zijn volgens Prayut verantwoordelijk voor watertekorten benedenstrooms. [Bossen fungeren als een spons met water] Volgens minister Surasak (Milieu) kunnen sommige boeren op slechts 20 procent van hun land rijst verbouwen omdat er niet voldoende water is. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– Het ministerie van Defensie wil samen met buitenlandse partners faciliteiten opzetten voor de productie van militaire hardware en componenten. Daarbij snijdt het mes aan verschillende kanten: de kosten gaan omlaag, de uitrusting kan geëxporteerd worden en het project stimuleert research naar en ontwikkeling van militaire hardware door zowel de strijdkrachten als de particuliere sector, aldus staatssecretaris Udomdej (Defensie) op een recent seminar.

Udomdej zei dat Thailand’s defensie-industrie al de nodige vorderingen heeft gemaakt, zoals de productie van UAV’s (unmanned aerial vehicles), mobile phone signal jammers en 105mm artilleriegeweren [kanonnen?] De beoogde productiefaciliteiten kunnen op militaire bases in Nakhon Sawan of Sattahip (Chon Buri) worden opgezet.

– Je gaat tijdens de nieuwjaarsvakantie naar je geboortedorp en bij thuiskomst blijkt er te zijn ingebroken in je huis. Om dat te voorkomen voert de politie de campagne ‘Leaving Houses under Police’s Care’. De Royal Thai Police heeft 100.000 agenten bevolen huizen die dagen onbewoond zijn, in de gaten te houden. Adjunct hoofdcommissaris Chaloemkiat vraagt de bewoners camera’s te installeren, zodat de politie aan de hand van de camerabeelden de booswichten kan opsporen. De campagne duurt van morgen tot 3 januari.

– Het Stop Drink Network heeft de Highway Police gevraagd de wet strikt toe te passen die de verkoop van alcohol langs de kant van de weg verbiedt en tevens streng te controleren op rijden onder invloed. ‘We hebben wetten maar die lijken onpraktisch’, zegt directeur Songkran. Het netwerk steunt het beleid van de NCPO om auto’s van de weg te halen, waarvan de bestuurder dronken is en hun rijbewijs te schorsen.

De politie gaat streng optreden tegen dek waen, jongelui die straatraces houden. Hun motorfiets wordt in beslag genomen, hun ouders krijgen met Justitie te maken, en de eigenaren van de werkplaatsen waar de motoren worden opgevoerd, zijn ook de pineut.

In Bangkok zijn gisteren bewakingscamera’s gecontroleerd, bioscopen en CentralWorld, waar het oude jaar wordt uitgeluid.

– De prestigieuze SEA Write Award is dit jaar gegaan naar Nakorn Khon Nok (City of Outsiders), een poëziebundel van Palang Piangpirun over de clash tussen online leven en de werkelijkheid. De jury prijst het boek waarin traditionele poëzie wordt gemengd met creatief proza en beelden, voor zijn  ‘creativiteit, internationale kijk en scherp, krachtig  taalgebruik’.

De SEA Write is een belangrijke literaire prijs in Zuidoost-Azië, die afwisselend wordt toegekend aan romans, korte verhalen en poëzie. De auteur van dit jaar begon in 2000 met het schrijven van gedichten en zijn eerste bundel verscheen in 2003.

– Thai Smile Airways, de dochter van Thai Airways International, verhuist midden volgende maand van Don Mueang naar Suvarnabhumi om een efficiënter gebruik van haar vloot te kunnen maken en omdat ze het aantal buitenlandse vluchten naar markten in China en landen in Zuidoost-Azië gaat uitbreiden.

Het beleid is erop gericht het aantal binnenlandse routes te laten verminderen van 80 naar 50 procent. De verhuizing speelt ook in op het veranderd image. Thai Smile is niet langer een budgetmaatschappij, maar een light premium airline.

Op 28 januari begint een nieuwe vlucht naar Zhengzhou, aanvankelijk zeven keer per week en na 10 februari vier keer per week. Op 1 maart komt Kota Kinabalu in Maleisië erbij, zeven maal per week.

– Alhoewel steeds meer leerlingen van het beroepsonderwijs deelnemen aan een leerlingenprogramma van de particuliere sector, blijkt uit een studie van het Office of the Education Council dat de target van Ovec niet wordt gehaald.

Dit jaar steeg het aantal leerlingen van het Dual Vocational Education and Training (DVET) programma van 61.245 naar 89.663 en het aantal deelnemende bedrijven van 8.089 naar 10.527. DVET bestaat sinds 2013. De leerlingen volgen 1 jaar onderwijs en werken 2 jaar (betaald) in een bedrijf.

De in totaal 190.000 leerlingen in DVET vormen slechts 9,6 procent van de leerlingen in het beroepsonderijs, aanzienlijk minder dan de target van 30 tot 50 procent. In Duitsland, de bakermat van DVET, neemt 70 procent van alle leerlingen deel.

Lector Santi van de King Mongkut’s University of Technology Thonburi vermoedt dat een negatieve houding tegen DVET de oorzaak is van de trage groei. Daarbij spelen de vooroordelen van de ouders een grote rol. De belastingvoordelen die de bedrijven krijgen, zijn niet voldoende om meer bedrijven aan te trekken. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Laatste bericht: Slechts 25 van de 354 bataljonscommandanten van combat eenheden, die gisteren deelnamen aan een fitness-test, is met een score van 100 procent geslaagd. Tevens werd hun BMI gemeten. De test vormt een belangrijke factor bij het besluit over promotie. Het was de eerste keer dat de test werd gehouden.

De officieren gaan ook nog getest worden over hun kennis van de wijsheid en filosofieën van de koning, het Thailand 4.0 ontwikkelingsmodel, internationale betrekkingen, de integratie van Asean en militaire rechten en ethiek.

De test van gisteren komt bovenop de twee testen die jaarlijks door de strijdkrachten worden gehouden. Dat gebeurt meestal door individuele legeronderdelen. De zwaarte is afhankelijk van het legeronderdeel.


 

Chinese toeristen poseren voor de Ananta Samakhom Throne Hall

Chinezen keren nog niet massaal terug

23 december – Het toerisme uit China is nog steeds niet terug op het oude niveau van voor de jacht op de zogeheten zero-dollar tours. De Tourism Council of Thailand (TCT) verwacht dat deze trend zich ook het eerste kwartaal van volgend jaar voortzet. De TCT schat de teruggang op 20 procent oftewel 2,1 miljoen toeristen.

TCT-voorzitter Ittirit zegt dat Chinese toeristen en reisagentschappen zich nog steeds zorgen maken over de situatie sinds de overheid in september is begonnen een stokje te steken voor de tours, waarbij de toeristen voor een appel en een ei naar Thailand reizen, maar hier worden geconfronteerd met extra kosten en meegesleept worden naar winkels om er inkopen te doen die te duur geprijsd zijn.

In oktober, een maand na het begin van de jacht, duikelde het aantal aankomsten met 16,2 procent. De verwachting voor het vierde kwartaal is een afname van 12,2 procent op jaarbasis (min 1,6 miljoen). Maar niet getreurd, het hele jaar is goed voor een groei met 12,3 procent naar 8,9 miljoen toeristen. Oké, minder dan de target van 10,1 miljoen, maar nog altijd een mooi resultaat. Voor volgend jaar verwacht de TCT 9,17 miljoen Chinese toeristen.

Ittirit zegt: ‘We zijn nog steeds optimistisch dat de invloed van de aanval op de zero-dollar tours na het eerste kwartaal verbetert. Het aantal Chinese toeristen zal geleidelijk naar normaal terugkeren, wanneer de regering de juiste maatregelen vindt om het vertrouwen van buitenlandse toeristen, en met name Chinese, te herstellen.’ (Bron: Bangkok Post, 22 december)

Politie jaagt in Pathum Thani op grote geldwoekeraars

23 december – De politie is op zoek naar ’s lands grootste netwerk van geldwoekeraars, zo treffend in het Engels loan sharks genoemd en voor veel mensen de enige mogelijkheid om geld te lenen. Woensdag doorzochten politieagenten, soldaten en functionarissen van de DSI  tal van plaatsen in Pathum Thani en ’s middags brachten ze bepaald geen beleefdheidsbezoek aan huizen in de Rattanakosin 200 Years woonwijk in het district Thanyaburi.

Dat leverde weliswaar 50 Honda motorfietsen op, vier personenauto’s en enkele brandkasten, maar verdachten zijn niet aangetroffen. De autoriteiten vermoeden dat ze kort voor de invallen die dinsdag zijn begonnen, de benen hadden genomen. De twee verleende arrestatiebevelen tegen de hoofdverdachte en zijn medeplichtige bleven dus ongebruikt.

Op dinsdag waren al op twintig plaatsen invallen gedaan, waaronder de huizen van de twee verdachten en een appartementengebouw in Thanyaburi en Lam Luk Ka, twee districten in Pathum Thani. Omdat de air-conditioners er nog loeiden, vermoeden de onderzoekers dat de verdachten hals over kop waren vertrokken. Sporen wezen erop dat ze uit het raam waren geklommen en via de achtertuin gevlucht.

Omwonenden hebben gezien dat de verdachten met diverse voorwerpen, waaronder computers, er vandoor gingen, een uur voor de invallen. Ook hier dus geen arrestaties maar wel konden tien luxueuze wagens en enkele brandkasten in beslag worden genomen. (Bron: website Bangkok Post, 21 december)

Policy rate blijft op 1,5 procent

23 december – Het Monetary Policy Committee van de Bank of Thailand heeft woensdag besloten de policy rate ongemoeid te laten. De commissie handhaaft ook haar prognose van 3,2 procent groei dit jaar van het bruto binnenlands product. De  bestedingen nemen weliswaar sterk toe, maar die worden teniet gedaan door de zwakke particuliere investeringen en de lager dan verwachte export.

De commissie verwacht dat de Thaise economie zich in hetzelfde tempo blijft ontwikkelen als de vorige beoordeling, maar de risico’s die de groei kunnen temperen, zijn wel toegenomen. ‘De monetaire condities blijven bevorderend voor het economisch herstel’, zegt voorzitter Jaturong. ‘Vandaar dat de commissie heeft besloten de policy rate op 1,5 procent te handhaven.’

Risico’s in 2017 zijn de onzekerheid over het economisch herstel van Thailand’s handelspartners, de Amerikaanse handelspolitiek en het aantal Chinese toeristen dat Thailand bezoekt. De centrale bank blijft zich zorgen maken over de particuliere investeringen.

‘Wij menen dat meer investeringen nodig zijn om de economische groei te versnellen’, aldus Jaturong. De particuliere investeringen richten zich op bepaalde sectoren, zoals openbare nutsvoorzieningen, alternatieve energie en de dienstensector, maar de minste investeringen worden gedaan in de industrie.

Jatuporn zegt: ‘In het verleden, toen de economische groei 4 tot 5 procent bedroeg, waren de particuliere investeringen de belangrijkste motor. De overheidsinvesteringen in infrastructuur tezamen met de stimuleringsmaatregelen zijn niet in staat die te compenseren.’ (Bron: Bangkok Post, 22 december)

Douceurtje voor goede leners

23 december – Klanten van drie staatsbanken die elke maand netjes hun aflossing plus rente hebben betaald, krijgen volgend jaar 30 procent van de betaalde rente tussen november 2016 en oktober 2017 terug. Boeren en de minima zijn de doelgroep van deze cashback regeling, die tot doel heeft de hoge kosten van levensonderhoud te midden van de sombere economische vooruitzichten te verlichten.

Het gaat om 2,2 miljoen klanten die in het krijt staan bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), de Government Housing Bank (GH Bank) en de Government Savings Bank (GSB). De regeling kost de banken 7 miljard baht.

De BAAC  trekt het bedrag af van de hoofdsom of betaalt het bedrag uit. Bij de GSB geldt de regeling voor leners met een schuld van 200.000 (retail) en 1 miljoen baht (corporate) met een goede betalingsgeschiedenis over 1 tot 3 jaar. Ze krijgen 1 tot 3 procent van de betaalde rente terug.

De teruggave van 30 procent geldt voor leners die tussen december dit jaar en november  2017 hun schuld netjes afbetalen en een schuld hebben van 300.000 baht. Voorts ontvangen leners die 48 achtereenvolgende maanden netjes hun maandtermijn hebben betaald, en 1 miljoen baht of minder verschuldigd zijn, 1.000 baht. (Bron: Bangkok Post, 22 december)

In beslag genomen fakkels in een winkel in Bang Na (Bangkok)

Commentaar: Chaos bij voetbal moet stoppen

23 december –  Toeschouwers van de voetbalmatch zaterdag in het Rajamangala stadion hebben het geluk gehad dat niemand gewond is geraakt doordat fakkels zijn aangestoken. Maar mazzel mag niet iets zijn wat nodig is om op te vertrouwen; daar zijn strenge veiligheidsmaatregelen voor nodig. De veiligheid van de toeschouwers bij sportevenementen is in het geding en die mag niet aangetast worden, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag.

De krant signaleert dat de emoties bij voetbalwedstrijden in Thailand hoog oplaaien. Teleurstelling over verlies en of enthousiasme over winst zijn al vele keren geëindigd in aanvallen van fans op elkaar. Hooliganisme is een toenemende trend bij Thaise voetbalfans. Het gebruik van fakkels is nieuw en een gevaarlijke manier om hun teams aan te moedigen, een handelwijze die de fans hebben overgenomen van Europese voetbalwedstrijden.

Het is niet duidelijk hoe een groep Thaise fans kans heeft gezien de fakkels het stadion in te smokkelen. Dat wijst erop dat de organisatoren nagelaten hebben de toeschouwers behoorlijk te controleren op fakkels en andere verboden voorwerpen. Als fakkels naar binnen kunnen worden gesmokkeld kunnen wapens en messen dat ook. Het feit dat de bewaking geen kans heeft gezien tijdig een eind te maken aan het ontsteken van de fakkels is eveneens zorgelijk. Bovendien zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De onmiddellijke reactie van politiehoofdcommissaris Chakthip vormt geen dienst aan de natie. Hij zei dat de de fakkels waren aangestoken om de reputatie van de Football Association of Thailand en het land in diskrediet te brengen. Hij zei niets over de veiligheid van het publiek. Het is zorgelijk dat onze topveiligheidsman zich meer zorgen maakt over de reputatie van het nationale team dan over de veiligheid van mensen, sneert de krant.

Eindconclusie van BP: Het is een goed ding dat voetbal de favoriete sport van Thais is geworden, maar fans dienen in staat te zijn matches veilig bij te wonen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over gevaren. (Bron: Bangkok Post, 22 december) (Zie verder het bericht van 19 december Voetbalsupporters staken gevaarlijke fakkels aan)

Update website: De winkel in Bang Na (Bangkok) waar de fans de fakkels kochten, kreeg woensdag bezoek van de politie. Ze trof er 1.950 fakkels aan. De winkelbediende werd aangehouden, later meldde de eigenaar zich op het politiebureau van Hua Mak. De politie blijf intussen zoeken naar degenen die de fakkels aanstaken.

Update krant: De rechtbank heeft gisteren tegen elf personen die verdacht worden van het ontsteken van de fakkels een arrestatiebevel uitgevaardigd. Acht zijn geïdentificeerd aan de hand van foto’s, de anderen zouden lid zijn van de supportersgroep Ultras Thailand, die verantwoordelijkheid wordt geacht voor de chaos. Ze kunnen vervolgd worden voor het bezit van munitie zonder toestemming, waarop een maximum gevangenisstraf van 5 jaar en/of een boete van 50.000 baht staat. Het gebruik van fakkels is verboden door de Fifa. Thailand kan een boete krijgen of geschorst worden.

N.B. Ik hoop de Engelse tekst correct te hebben vertaald want die heeft het over throwing flares.

Zuidelijk geweld; nieuwe commissie tevreden

23 december – Bangkok Post opent vandaag met een verhaal over de speciale regeringscommissie die drie maanden geleden is gevormd om het zuidelijk geweld te beteugelen. Het team krijgt nu ook het beheer over de budgetten van regeringsdiensten. Gisteren evalueerde het de geboekte voortgang en boog zich over een roadmap naar vrede. Volgende week dinsdag wordt die voorgelegd aan het kabinet.

Sinds 2004, toen het geweld oplaaide, is door acht regeringen 264 miljard baht uitgegeven aan de bestrijding van het geweld. In het eerste jaar werd 13 miljard baht uitgegeven, dit jaar 30 miljard. Maar dat zijn niet eens alle kosten, ze hebben alleen betrekking op projectbudgetten. Het bedrag is exclusief salarissen van functionarissen en de reguliere uitgaven van diensten, die verantwoordelijk zijn voor de oplossing van het probleem.

Volgens secretaris-generaal Panu van de commissie heeft ze een goede respons gekregen van de lokale bevolking. De commissieleden zijn vol vertrouwen dat hun benadering een stap in de goede richting is. De rest van het bericht laat ik onvermeld, want bestaat uit procedureel gelul en vage informatie. Geïnteresseerd? Klik hier. Vergelijk ook het bericht van 21 december: Pleidooi: Kosten zuidelijk geweld beter vastleggen.

Verzekeringsellende voor slachtoffers dollemansrit

23 december – De eigenaren van de wagens die woensdag werden beschadigd tijdens de dollemansrit van een vrachtwagenchauffeur zullen in een civiele procedure moeten proberen de schade te verhalen op de eigenaar van de wagen.

De eigenaar is voor slechts 600.000 baht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en dat bedrag moet verdeeld worden over (inmiddels) 41 autobezitters. De totale schade wordt door de politie geschat op 2,5 miljoen baht. De politie gaat een ontmoeting regelen van de verzekeraar en de slachtoffers om de zaak te bespreken. Ze is bereid de slachtoffers te helpen en te adviseren over de schadevergoeding.

De bestuurder is in voorlopige hechtenis genomen. Morgen vraagt de politie om verlenging van het voorarrest van 48 uur. Behalve de WA-verzekering heeft het bedrijf ook een verplichte verzekering [?]. Daaruit kunnen de slachtoffers elk een bedrag van 80.000 baht ontvangen. Ze komen ook in aanmerking voor een aanvullende compensatie tot een maximum van 1 miljoen baht, die onder hen verdeeld moet worden. Volgens het vorige bericht van 22 december waren dat er drie.

BMTA overweegt buscontract te annuleren

23 december – Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) overweegt het contract te annuleren met de importeur van de NGV-bussen (aardgas). Het bedrijf heeft importheffing ontdoken, waardoor nu de eerste 100 van de 489 nieuwe bussen werkeloos op de kade van Laem Chabang staan, omdat de douane er beslag op heeft gelegd.

Wanneer het Customs Department officieel vaststelt dat de bussen in China zijn geproduceerd en niet in Maleisië kan de BMTA het contract annuleren. Volgens het leveringscontract met de importeur zijn de bussen in Maleisië geproduceerd, waardoor ze in aanmerking zouden komen voor vrijstelling van de importheffing, gebaseerd op de vrijhandelsovereenkomst van Asean.

De bussen dienen op 29 december in Bangkok te gaan rijden, maar ze worden pas door de douane vrijgegeven wanneer het bedrijf de ontdoken importheffing plus boete, in totaal 370 miljoen baht, betaalt. Wanneer de overige 389 bussen worden geleverd, vermeldt het bericht niet. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Voorgaande berichten:
20 december: Kort nieuws
19 december: NGV-bussen: BMTA zit in de rats
15 december: Vakbond BMTA: Zet importeur bussen buiten de deur
14 december: Boete van 370 mln baht voor bus importeur
13 december: Something is rotten in the state of Thailand
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

Rampenoefening in het kader van de campagne Return Safely Home

Hoofdstad drukker dan anders in nieuwjaarsvakantie

23 december – De hoofdstad die normaal leegloopt tijdens de nieuwjaarsvakantie, zal naar verwachting drukker dan anders zijn omdat veel mensen uit de provincie naar de hoofdstad trekken om koning Bhumibol de laatste eer te bewijzen.

Alle uit Bangkok vertrekkende provinciale bussen zijn al volgeboekt tussen 28 en 31 december. Er worden 800 extra bussen ingezet. Transport Co Ltd, de exploitant van de interprovinciale bussen, verwacht 80.000 reizigers per dag, het dubbele aantal van vorig jaar. De vakantie duurt van 31 december tot 3 januari.

De Thai Health Promotion Foundation voert in samenwerking met de politie de campagne Return Safely Home. Ze voert actie voor een vermindering van de verkeersongelukken in de zogeheten seven dangerous days. Vorig jaar kwamen in die periode 380 verkeersdeelnemers om het leven. Gisteren hielden vrijwiiligers een rampenoefening.

Tijgertempel: Aangifte wegens illegale wildhandel

23 december – De tijgertempel in Kanchanaburi is na lange tijd weer eens in het nieuws. Om het geheugen op te frissen: na een lange strijd is het de DNP (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation) gelukt de 147 tijgers uit de tempel weg te halen.

Tevens werden in juni de karkassen van tijgerwelpen in diepvrieskisten gevonden alsmede onder andere duizenden amuletten gemaakt van tijgerbotten. Vijf verdachten, waaronder een monnik, zijn al in staat van beschuldiging gesteld wegens illegale wildhandel.

De DNP gaat begin volgend jaar aangifte doen tegen de abt en twee tempelcommissies wegens het vermoeden van illegale handel in tijgers. Uit onderzoek is gebleken dat het DNA van zes dode welpen niet overeenkomt met een van de 147 tijgers. De herkomst van 15 van de 40 welpen is verdacht omdat het DNA met slechts één van de tijgers overeenkomt. ‘Dit betekent dat de welpen van elders komen, vermoedelijk omdat ze door illegale handel zijn verkregen’, zegt DNP-hoofd Adisorn.

De tempelstichting heeft onlangs de DNP toestemming gevraagd voor de overname van 105 tijgers die ze gekocht heeft van een binnenkort te sluiten dierentuin in Nakhon Nayok. De DNP vindt het geen goed idee daar de dierentuin van de tempel niet voldoet aan behoorlijke kwaliteitseisen. Adisorn gaat de aanvraag bespreken met het juridisch team van de DNP. Adisorn denkt dat wel een oplossing zal worden gevonden. (Zie verder de pagina Tijgertempel)

Kort nieuws vrijdag 23 december

– Het Agricultural Land Reform Office (Alro) gaat 5.933 rai aan sinaasappelboomgaarden in Chiang Mai confisqueren. De boomgaarden worden geëxploiteerd door drie grote bedrijven; ze worden ervan verdacht geen grondaktes te hebben.

Minister Chatchai (Landbouw) zegt dat ze Sor Por Kor land in gebruik hebben genomen, dat bestemd is voor arme, landloze boeren. Dat mag niet gekocht of verkocht worden. Alro heeft in totaal 6.300 rai geïnspecteerd, waarvan 5.933 rai (94 procent) in beslag is genomen.

Alro-hoofd Sompong zegt dat de driehonderd werknemers hun werk mogen blijven doen. Het kantoor gaat een coöperatie vormen voor het beheer van de boomgaarden. Het huidige management van de drie bedrijven gaat de sinaasappels afnemen.

Van het geconfisqueerde land is 50 rai in eigendom van 93 boeren. Vertegenwoordigers van de boeren en werkers dienden in september een petitie in bij de gouverneur van Chiang Mai. Ze vroegen om hulp toen Alro de bedrijven beval de boomgaarden te sluiten. Ze wezen op de gevolgen omdat het oogstseizoen naderde en sommige boeren geld hadden geïnvesteerd in de boomgaarden. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

Jatupat achter tralies– De borgtocht van Jatupat Boonpattararaksa, een student van de New Democracy Movement die verschillende anti-regeringsprotesten heeft georganiseerd, is ingetrokken omdat hij de borgtochtvoorwaarden heeft overtreden.

De student rechten en actievoerder ging vorig jaar in hongerstaking nadat hij in december was aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis. Hij had op zijn Facebook pagina een link geplaatst naar een artikel van de BBC dat smadelijk werd geacht voor de nieuwe koning.

De provinciale rechtbank van Khon Kaen trok de borgtocht in omdat hij de link niet had verwijderd en op de social media van zijn hart geen moordkuil maakte over de junta. Jatupat’s advocaat gaat een nieuw verzoek doen om vrijlating op borgtocht. Jatupat moet examen doen en da’s een beetje moeilijk als je gevangen zit. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Follow-up op het bericht over tramadol in Kort nieuws van donderdag. Maar veel nieuws voegt het niet toe. Volgens dat bericht is apothekers bevolen maximaal 10 pillen te verkopen aan jongeren. Dit bericht zegt dat de FDA hen heeft bevolen maximaal 20 pillen per klant [geen leeftijdsindicatie] te verkopen. Aan personen onder de 17 jaar mag geen tramadol worden verkocht. Apotheken zijn verplicht de FDA een overzicht van de tramadol verkopen te verstrekken. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Zes media organisaties hebben gisteren een eigen versie van een mediawet overhandigd aan de commissie mediahervormingen van de National Reform Steering Assembly, een orgaan dat hervormingsvoorstellen moet doen. De organisaties vinden dat het huidige wetsvoorstel inbreuk maakt op de rechten en bescherming van de media. Dat is in strijd is met de principes van de nieuwe grondwet, die in augustus in een referendum is goedgekeurd, zeggen ze. De zes organisaties hadden in september hun leden gevraagd suggesties te leveren.

– De Zwitser Xavier Andre Justo, die veroordeeld is voor het verkopen van informatie aan anti-regeringsgroepen in Maleisië, is in Zwitserland gearriveerd nadat hij van de nieuwe koning amnestie had gekregen [net als 300.000 andere gedetineerden]. De krant schrijft dat daarmee een eind is gekomen aan de spanningen tussen de betrokken landen over deze zaak. Zwitserland had eerder Thailand gevraagd Justo uit te leveren zodat hij zijn resterende gevangenisstraf daar kon uitzitten.

Justo werd ook gezocht door het Amerikaanse State Department of Justice dat teruggave verlangt van de US$ 1 miljard die hij door fraude had verkregen uit Maleisië, maar hoe deze zaak precies in elkaar steekt, voert te ver om uit te leggen, dus hiermede moet u ’t maar doen.


 

Vandaag weer een muzikaal begin van Nieuws uit Thailand: De Canadese pianist Glenn Gould speelt het allegro uit het concert in D-mineur van Bach. Gould (1932-1982) verwierf vooral bekendheid door zijn (eigenzinnige) vertolkingen van het klavierwerk van Johann Sebastian Bach. Zijn pianospel valt op door een enorme virtuositeit en een grote nauwkeurigheid. Bij de interpretatie van de muziek permitteerde hij zich (volgens sommigen te) grote vrijheden, waardoor zijn uitvoeringen niet onomstreden zijn. (Bron: Wikipedia)


SRT neemt materieel onder handen

22 december – De Spoorwegen (SRT) lijken uit een honderdjarige slaap te zijn ontwaakt [ik overdrijf], want  niet alleen zijn nieuwe treinen in China aangeschaft, maar het bestaande materieel wordt nu ook opgeknapt. 148 treinstellen die dienst doen op gratis lokale ritten in de economy klasse en de routes van acht expresdiensten, worden onderhanden genomen om de veiligheid voor de reizigers en hun comfort te verbeteren.

De renovatie bestaat uit een verfbeurt, herstel van gebroken ramen en vervanging van vloeren, versleten banken en toiletten, aldus SRT-gouverneur Wutichart. Hij zegt dat het 120-jarig bestaan van de SRT volgend jaar maart de aanleiding is om het zwaar verwaarloosde materieel aan te pakken.

Gisteren nam de SRT 20 gerenoveerde treinstellen in gebruik, bedoeld als nieuwjaarsgeschenk voor de bevolking. [Thais die zich dat kunnen veroorloven, geven met de jaarwisseling cadeaus aan elkaar] Premier Prayut mocht het startschot geven. In een reserved car maakte hij een rit van Hua Lamphong, het centraal station van BKK, naar een stop bij het Rama ziekenhuis in Ratchathewi.

En Prayut zou Prayut niet zijn als hij ook niet enkele opdrachten gaf. Dat deed hij: de SRT moet meer P&R plaatsen inrichten en op toeristische routes antieke treinen inzetten. Volgens Wutichart gebeurt dat trouwens al. De SRT is gevraagd het station Bang Sue uit te breiden met een een P&R plaats alsmede naar de mogelijkheden bij andere stations te kijken, zoals Makkasan. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Vrachtwagen van Ekapot

Dollemansrit in BKK: Drie gewonden, 38 voertuigen beschadigd

22 december – Geen doden zoals in Berlijn, wel drie gewonden en 38 beschadigde auto’s en motorfietsen. Dat was het resultaat gistermiddag van een dollemansrit in Bangkok van  vrachtwagenchauffeur Ekkapot (25) die high was. De politie probeerde er tevergeefs een eind aan te maken door de banden lek te schieten, maar de rit van 5 kilometer kwam pas ten einde toen de brandstof opraakte.

De krankzinnige rit begon in Thong Lor nadat de man bouwmaterialen in Saphan Kwai had afgeleverd. Hij ging er vandoor toen de politie hem wilde stoppen omdat hij op de verkeerde rijstrook reed. De politie van Thong Lor en later de collega’s van Phaya Thai zetten de achtervolging in, waarna in Ekamai de rit eindigde. Daar probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan en grepen hem in zijn kladden.

Ekkapot heeft verklaard dart hij er [in Thong Lor] vandoor ging omdat hij geen geld had om de boete te betalen. Hij had al drie dagen drugs gebruikt omdat zijn vrouw hem verlaten had. De wagen is verzekerd, maar de verzekering dekt slechts 600.000 baht van de schade.

Verrassend: Mor Nim en advocaat vrij op borgtocht

22 december – Behalve Nitiwadee ‘Mor Nim’ Pucharoenyos is nu ook de advocaat op borgtocht vrijgelaten, die evenals haar de doodstraf heeft gekregen voor de moord op Nitiwadee’s echtgenoot, de bekende scherpschutter Jakkrit.

De Court of Justice verdedigt het besluit van het Hof van Beroep om Nitiwadee vrij te laten. Woordvoerder Suebpong zegt dat het besluit is gebaseerd op de condities die zijn vastgelegd in de Criminal Procedure Code-Law. Eén bekende voorwaarde is dat de veroordeelde geen vluchtrisico mag vormen. Nitiwadee is arts met een vaste verblijfplaats en bekende werkplaats, dus het Hof meent dat ze er niet vandoor gaat.

De advocaat van Jakkrit’s familie zegt dat het besluit van het Hof als een verrassing kwam omdat ter dood veroordeelde verdachten nooit worden vrijgelaten op borgtocht. Daarom heeft hij zich ook niet verzet tegen de borgtochtaanvraag.

Nitiwadee werd dinsdag vrijgelaten op een borgsom van 1 miljoen baht. Het Hof liet de advocaat een dag later vrij. (Zie verder het bericht van 20 december Moord op scherpschutter; doodstraf voor echtgenote, en Kort nieuws van gisteren)

Dr Death aangehouden in Myanmar

22 december – De voormalige politiearts Supat Laohawattana, veroordeeld tot de doodstraf wegens de moord op een van zijn arbeiders, is in Myanmar aangehouden. Dr. Death, zoals zijn bijnaam luidde, zag kans zich er anderhalf jaar schuil te houden, nadat hij de benen had genomen voorafgaand aan zijn veroordeling in mei 2015.

Supat LaohawattanaDe politie kwam hem op het spoor door een naaste medewerker van hem te volgen die in Mea Sot (Tak) de grens met Myanmar was overgestoken om hem op te zoeken. Volgens bronnen was Supat in het bezit van grote sommen geld toen hij in een huis bij de grens werd aangehouden.

Uit een eerste onderzoek van de autoriteiten is gebleken dat hij Myanmar via de Three Pagodas Pass in Kanchanaburi was binnengekomen. Met zijn vrouw uit Myanmar probeerde hij zo min mogelijk op te vallen.

De hele zaak staat uitgebreid beschreven op de pagina Dossier Dr Death, dus die hoef ik hier niet te herhalen. De vermoorde arbeider werkte in de boomgaard van Supat in Phetchaburi.

Wat Dhammakaya gebruikt stroman op Koh Yao Noi

22 december – De grond met drie meditatiecentra van Wat Phra Dhammakaya op het eiland Yao Noi in Phangnga staat deels op naam van een stroman, een man uit de provincie Loei die ook betrokken is bij het illegaal grondgebruik van een meditatiecentrum in zijn provincie. Dat is gisteren gebleken tijdens een inspectie van een team onder leiding van adjunct politiehoofdcommissaris Srivara.

De drie centra meten 137 rai. Daarvan ontbreken voor 40 rai grondactes en 21 rai is beschermd bosgebied. De Dhammakaya Foundation bestrijdt de cijfers.

De politie gaat na of achttien gebouwen van het centrum legaal gebouwd zijn of dat de TAO (gemeentebestuur) van het eiland de vergunningen illegaal heeft verstrekt. De TAO zegt dat 82 bouwwerken zonder vergunning zijn gebouwd, er wordt later beslag op gelegd.

Srivara zegt dat de stichting pakketten verkoopt voor het beoefenen van dhamma voor bedragen van 1.900 tot 5.900 baht, hetgeen betekent dat de stichting het bos voor eigen voordeel gebruikt. Het Revenue Department zoekt uit of ze belasting heeft betaald.

Tempelwoordvoerder Ong-art heeft zich gisteren niet gemeld bij de politie. Hij wordt opnieuw opgeroepen. Ong-art wordt ervan beschuldigd de DSI te hebben belasterd, maar volgens een eerder bericht zou hij opmerkingen hebben gemaakt die als opruiend worden beschouwd.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Kort nieuws donderdag 22 december

– De voor vandaag aangekondigde veiling van een Airbus A310-222 is door het Legal Execution Department een maand uitgesteld, omdat gebleken is dat een fout is gemaakt met de referentieprijs. Directeur-generaal Ruenvadee zegt dat de geschatte prijs van 30 miljoen baht eerst beoordeeld moet worden door het price assessment panel van de LED en dat heeft te maken met het feit dat niet eerder een dergelijk duur object is geveild. Het panel moet ook kijken welke partijen verantwoordelijk zijn voor de parkeerkosten op luchthaven Don Mueang. Zie verder Kort nieuws van woensdag.

– Het Narcotics Analysis and Technical Service Institute waarschuwt voor misbruik van tramadol, een pijnstiller die door jongeren wordt gemixt met sommige cafeïnedranken en als drug wordt gebruikt. De directeur vraagt ouders hun kinderen goed in de gaten te houden.

De waarschuwing volgt op een online bericht van een ouder over een groep teenagers die een mix brouwt en consumeert van tramadol, een sterke pijnstiller, hoestmedicijn en koolzuurhoudende dranken of instant koffie. De directeur zegt dat die ernstige schade aan de gezondheid toebrengt en kan leiden tot beroertes, bewusteloosheid en zelfs de dood.

De ONCB heeft ontdekt dat het tramadol misbruik op middelbare scholen sinds 2013 veel voorkomt. Het heeft de Thai Pharmacies Association en apotheken gevraagd jongeren maximaal 10 pillen per keer te verkopen. De FDA zegt dat tramadol alleen door gelicentieerde apotheken mag worden verkocht en niet aan personen jonger dan 17 jaar. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Huishoudelijke hulpen zijn beter af als ze niet worden beschouwd als deel van de familie, want dat kan leiden tot situaties die schadelijk voor hen zijn. Dit stelt de vrouwengroep UN Women na onderzoek in Thailand en Maleisië. Hoewel termen als ‘tante’ en familielid’ een liefdevolle relatie suggereren, is het belangrijk huishoudelijk personeel als werknemer te beschouwen, aldus het rapport Worker, helper, auntie, maid?

Een slecht gedefinieerde relatie stelt werkers bloot aan misbruik, zoals lange werktijden, en slecht omschreven taken. In sommige gevallen krijgen de werkers geen rusttijd of vrije dagen en wordt hun bewegingsvrijheid beperkt. Alhoewel Maleisië en Thailand een maximum werktijd van 8 uur per dag kennen, maken ze in Maleisië gemiddeld 14,42 uur per dag en in Thailand 11,89 uur.

Van de werkers zelf zegt meer dan de helft dat een goede werkgever iemand is die hen als deel van de familie behandelt. UN Women zegt dat zo’n relatie niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar hoeft te zijn met goede arbeidsomstandigheden of respect voor hun rechten. (Zie verder de pagina Migranten)

– 2.300 politieagenten van de Highway Police hebben tijdens de komende nieuwjaarsvakantie dienst; ze moeten van 31 december tot 3 januari het verkeer regelen en borg staan voor de veiligheid van weggebruikers.

Hoofd Somchai zegt dat samengewerkt wordt met vrijwilligers, reddingswerkers en lokale autoriteiten. Op risicovolle plaatsen zijn CCTV camera’s geïnstalleerd. Waar mogelijk worden rijstroken en U-turns toegevoegd. De 41 politiestations van de Highway Police en 196 servicecentra gaan fungeren als rustplaatsen met kamers, toiletten, voedsel en dranken.

Van 29 december tot 4 januari wordt een verkeersveiligheids campagne gehouden. Die dagen staan bekend als de seven dangerous days vanwege het grote aantal ongelukken en slachtoffers elk jaar.

– De politie heeft een man uit Kameroen en vier Thais aangehouden, die valse Amerikaanse dollar biljetten in totaal ter waarde van 5,3 miljoen baht in omloop brachten. Eén werd dinsdagavond tijdens een undercover operatie op het parkeerterrein van Makro in Bang Kapi (BKK) gearresteerd, de anderen zijn in Wang Thonglang aangehouden. De verdachten hebben bekend al jaren valse dollarbiljetten te hebben verkocht. De Thaise politie kreeg hulp van de Amerikaanse Secret Service bij de zoektocht naar de bende.


 

Kwam dit  muziekje tegen op Facebook. Van de groep had ik nog nooit gehoord, dus even op internet gespiekt. Bradlee & Postmodern Jukebox is een Amerikaanse muziekgroep, in 2013 opgericht door pianist Scott Bradlee, die moderne popnummers in oudere stijlen omzet, zoals ragtime, jazz, country, motown en doo wop, en met name bekendheid kreeg door de video’s hiervan op YouTube. Luister en geniet.


 

Wat Dhammakaya: Alle gebouwen zijn legaal, zegt advocaat

21 december – Wat Phra Dhammakaya is een geduchte tegenstander – dat hebben de politie en de DSI al aan den lijve ondervonden – maar nu moet ook voorzitter Veerasak van de TAO Khlong Sam (gemeentebestuur) eraan geloven want hij wordt beschuldigd van plichtsverzuim.

Wat Phra Dhammakaya advocaatDe advocaat van de tempel heeft maandag bij de afdeling corruptiezaken van de rechtbank een rechtszaak tegen hem aanhangig gemaakt. Die is een reactie op de aangifte die de voorzitter op 16 december heeft gedaan, omdat volgens hem meerdere bouwwerken op het tempelterrein, waaronder de hoofdkapel, zonder toestemming gebouwd zijn en dus in strijd zijn met de Building Control Act van 1979.

Advocaat Natthachai veegt die beschuldiging van tafel. De hoofdkapel is gebouwd in 1977 en kreeg in 1979 koninklijke toestemming voordat de wet in werking trad. Alle verordeningen van de gemeentes Khlong Luang en Thanyaburi in de provincie Pathum Thani werden pas in 1987 van kracht, zegt hij. [De tempel staat op het grondgebied van beide gemeentes] Bovendien zijn alle tempels in het land en andere gebouwen die voor religieuze doeleinden worden gebruikt, vrijgesteld van het aanvragen van een bouwvergunning.

Derhalve kan de aangifte van Veerasak waarin hij vraagt het gebruik van die gebouwen te beëindigen, beschouwd worden als plichtsverzuim, wat de tempel bewoog een tegenaanklacht in te dienen. (Bron: website Bangkok Post, 20 december)

Op de foto staat de advocaat de media te woord. Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

Wat Dhammakaya (2): Nog meer arrestatiebevelen

21 december – De politie vermoedt dat de tempel in het hele land op tenminste tien plaatsen illegaal bosland in gebruik heeft genomen.

Adjunct politiehoofdcommissaris Srivara zegt dat binnenkort voor vier plaatsen arrestatiebevelen worden uitgevaardigd tegen de abt, die al gezocht wordt voor heling en het witwassen van (verduisterd) geld, alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Srivara en een groep onderzoekers gaan vandaag naar het eiland Yao Noi in de provincie Phangnga, waar een van de vier centra is gevestigd.

De waarnemend abt van de tempel meldde zich gisteren bij de politie. Tegen hem loopt een arrestatiebevel, omdat hij onderdak heeft verleend aan een verdachte, de abt die zich al maanden blijft onttrekken aan Justitie en inmiddels ere-abt is. Nadat hij kennis had genomen van de tenlastelegging, werd hij vrijgelaten.

Tempelwoordwoordvoerder Ong-art zou naar verluidt naar het buitenland zijn gevlucht. Ook hij dient zich te melden bij de politie wegens uitspraken die worden beschouwd als opruiend.

Srivara legde gisteren uit waarom de politie geen gebruik heeft gemaakt van de door de rechtbank verleende huiszoekingsbevelen (voor 13-16 december). Wanneer het vermoeden bestaat dat een zoektocht in de tempel niet veilig is, wordt geen actie ondernomen om te voorkomen dat mensen en eigendommen worden geschaad. Overigens is onbekend hoeveel volgelingen in de tempel zijn. Dagelijks arriveren gelovigen, zogenaamd om te bidden en te mediteren, maar feitelijk om een menselijk schild te vormen rond hun geliefde mentor, en er vertrekken ook weer gelovigen.

Na Nieuwjaar gaat de DSI (Thaise FBI) vermoedelijk opnieuw een huiszoekingsbevel aanvragen, aldus een bron bij de DSI. Hij zegt dat een serie maatregelen in voorbereiding is om druk uit te oefenen op degenen die bij de affaire betrokken zijn.

De DSI doet onderzoek naar monniken die in de tempel bestuurstaken hebben. Voorts is onderzoek gaande naar de beschuldiging dat een deel van het ontvangen geld [van de Klongchan Credit Union Cooperative] gebruikt is om aandelen te kopen op de effectenbeurs.

FTI voorspelt gelukkig nieuwjaar voor industrie

21 december – De Federation of Thai Industries (FTI) zegt dat het grootste deel van de industriële sector dit jaar veerkrachtig blijft en ze verwacht dat de sector volgend jaar zelfs beter presteert, grotendeels als gevolg van grote investeringen in infrastructurele projecten.

In de eerste negen maanden van dit jaar nam de industriële productiecapaciteit toe met 0,9 procent, iets minder dan de 1 procent in dezelfde periode vorig jaar, vanwege de zwakke export.

In een rapport schrijft de FTI: De gehele Thaise economie leefde in de tweede helft van het jaar op, omdat de problemen veroorzaakt door de droogte afnamen en meer particuliere investeringen steun verleenden.

De particuliere investeringen namen dankzij grote overheidsinvesteringen in infrastructuur in de eerste negen maanden met 0,6 procent toe, aanzienlijk meer dan de krimp van 3,2 procent een jaar eerder. De investeringswaarde die de Board of Investment goedkeurde, bedroeg 675 miljard baht, 2 procent meer op jaarbasis. De index die het industrievertrouwen aangeeft, steeg in oktober van 84,8 naar 86,5 punten.

De FTI verwacht dat de export in het laatste kwartaal vooruitlopend op de nieuwjaarsvakantie aantrekt dankzij de vraag uit de grote exportmarkten, zoals de VS, Europa en Japan.

2017 wordt voor de Thaise industriële sector een meer succesvol jaar als gevolg van overheidsuitgaven en investeringen in infrastructuur, een toename van het aantal toeristen, hogere particuliere bestedingen en verbeterde consumptie daar de landbouwprijzen stijgen. Aldus de glazen bol van de FTI. (Bron: Bangkok Post, 20 december)

Cyberaanvallen: Prayut zegt ‘Ze begrijpen ’t niet’

21 december – Premier Prayut reageert laconiek op de cyberaanvallen die worden uitgevoerd op websites van de regering. Na het wekelijks kabinetsberaad van gisteren zei hij dat veel tegenstanders van de gewijzigde Computer Crime Act de wet niet begrijpen. Ze laten na de essentie van de wijzigingen te bestuderen.

Prayut zei: ‘Hecht niet te veel belang aan hen. Ik wil hen vragen of ze het wel begrijpen. Sommigen drukken op  “Like” zonder zich in de essentie verdiept te hebben. Aan de wet is de term “public morals” toegevoegd. Kennen ze dat niet?’ Hij wees erop dat internet en de social media vol staan met berichten over de verkoop van illegale medicijnen, pornografische beelden en verdraaiingen.

Zoals al gemeld keurde de NLA (benoemd partlement) vrijdag de geamendeerde wet goed. Een belangrijke wijziging heeft betrekking op de vorming van een commissie die computerinformatie gaat controleren en de autoriteiten kan adviseren de content te verwijderen zelfs wanneer geen enkele wet wordt overtreden, maar de ‘public morals’ in gevaar komen. Tegenstanders noemen dat criterium uiterst vaag.

Het vermoeden bestaat ook dat de wijzigingen een eerste stap zijn naar de vorming van een single gateway voor al het internationaal internetverkeer, zodat de overheid het goed in de gaten kan houden. Uit protest daartegen heeft de groep Civilians Against Single Gateway opgeroepen websites aan te vallen, zoals het Government Fiscal Management Information System en de website Procurement.

Maandag zijn tenminste zes regeringswebsites aangevallen. Adjunct politiehoofdcommissaris Srivara heeft de Technology Crime Suppression Division opgedragen de hackers op te sporen. Gisteren gingen de aanvallen door. Volgens staatssecretaris Udomdej (Defensie) werkt de website van Defensie nog; de website wordt beschermd door een verdedigingssysteem.

De vice-president van de Thailand Information Security Association noemt de illegale cyberaanvallen een goede gelegenheid voor regeringsdiensten om hun veiligheidssystemen te verbeteren en mazen te dichten. Volgens hem laat de veiligheid van websites van meer dan de helft van de overheidsdiensten te wensen over.

Referendum: ja-stem gericht op stabiliteit

21 december – Waarom stemde de meerderheid op 7 augustus ‘yes’ in het referendum over de nieuwe grondwet? Volgens een onderzoek van de Internet Dialogue of Law Reform en het Institute of Human Rights and Peace Studies van de Mahidol universiteit onder 1.672 respondenten niet vanwege de inhoud van de wet, maar omdat ze hoopten dat de stabiliteit in het land zou worden hersteld.

Dat zei een meerderheid van 39,7 procent in het onderzoek. 15 procent zei te hopen dat de wet zou leiden tot betere maatregelen tegen corruptie en 14 procent zei vertrouwen te hebben in de NCPO dat ze het land zal hervormen.

De nee-stemmers (33,3 pct) wezen de wet af omdat die zonder publieke participatie tot stand was gekomen; 14 procent was tegen de NCPO en militaire coups en 13 procent stemde tegen omdat groepen voorafgaand aan het referendum het werken onmogelijk was gemaakt.

52 procent vindt voorafgaand aan het referendum te weinig informatie te hebben gekregen; 48 procent noemde de informatie voldoende. De meeste informatie kregen ze op de televisie, 38 procent ging zelf op internet op zoek en 48 procent op de social media. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Pleidooi: Kosten zuidelijk geweld beter vastleggen

21 december – De regering dient de economische kosten van het geweld in het Zuiden op een meer systematische wijze vast te leggen, zegt de deken van het College of Social Innovation van de Rangsit universiteit. Het aantal gewonden en doden van de afgelopen tien jaar en de budgettaire kosten zijn bekend, maar de kosten van verloren kansen, zoals het potentieel verlies van andere alternatieven, ontbreken.

Bij de kostenberekening van het zuidelijk geweld wordt volgens deken Sungsidh alleen gekeken naar de landbouwsector, de handel en het onderwijs, maar sociale kosten zoals trauma en psychische handicaps blijven buiten beschouwing.

Zoals bekend is het geweld in 2004 opgelaaid. Toen besteedde de overheid 5 miljard baht in de drie zuidelijke provincies. Dit jaar wordt 35 miljard baht uitgegeven. Van 2004 tot 2016 komt dat neer op 165 miljard baht. De deken pleit ook voor een nieuwe benadering omdat wapens geen oplossing hebben gebracht en er nog steeds geen tekenen zijn die wijzen op vrede in de regio.

Sungsidh zegt: ‘Dit is het verkeerde beleid, te vergelijken met de war on drugs van de regering Thaksin, waarbij buitenrechtelijk mensen zijn omgebracht.’

Prayut en Prawit onafscheidelijk

Kort nieuws woensdag 21 december

– Premier Prayut ontkent overwogen te hebben om vice-premiiewr Prawit, tevens minister van Defensie, het kabinet uit zetten bij de recente wisseling van de wacht, aangeduid als reshuffle. Ze zijn pff (political friends forever) oftewel in het Nederlands vrienden voor het leven naar de titel van een televisieserie.

Prawit zou in ongenade zijn gevallen omdat hij te dominant was, maar Prayut verdedigt hem. ‘Hij doet goed werk. Toon me bewijs wanneer je denkt dat hij tekortkomingen heeft’, zei de premier dinsdag na het kabinetsberaad toen verslaggevers ernaar informeerden.

Het kabinet is opgeschud nadat twee ministers moesten vertrekken omdat ze benoemd zijn in de Privy Council. Vijf nieuwkomers hebben de gelederen versterkt, van wie vier op een economische post zijn geplaatst. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, schijnt het wel goed te doen want die mag blijven.

– Behalve Chuwit Kamolvisit hebben ook twee veroordeelde legerofficieren amnestie gekregen, die betrokken waren bij de sloop in 2003 van zestig winkeltjes en barretjes op Siam Square. Chuwit mocht vrijdag de gevangenis verlaten, de twee officieren plus 300 anderen maandag de Bangkok Remand Prison. In totaal worden in het hele land 30.000 gedetineerden vrijgelaten.

Een van de officieren bedankte de koning voor zijn vriendelijkheid. Hij gaat binnenkort Chuwit opzoeken om hem te bedanken voor diens bekentenis, die geholpen heeft zijn eigen gevangenistermijn te verkorten.

Voor de ontruiming van het terrein zijn Chuwit en 65 anderen veroordeeld. De twee officieren stonden erbij en gaven over hun walkie-talkie aanwijzingen voor de sloop. Op hun notebooks zijn de sloopplannen gevonden. (Zie verder het bericht van 17 december: Geen politiek meer voor mijn favoriete ‘boef’ Chuwit)

– De grondwetcommissie (CDC) heeft gebogen voor de kritiek op de organieke wet politieke partijen. Enkele als te streng beoordeelde artikelen zijn versoepeld, zoals de eis dat minstens 500 partijleden tussen 2.000 en 500.000 baht moeten betalen als een nieuwe partij aanspraak wil maken op 1 miljoen baht als beginfonds. De betaling is verlaagd naar 1.000 tot 300.000 baht.

De partijleden hoeven ook niet meer elk hetzelfde bedrag te betalen. Bestaande partijen mogen desgewenst eigen vermogen gebruiken om de vereiste 1 miljoen baht op te brengen. De overige wijzigingen laat ik onvermeld. Thailand telt meer dan zeventig politieke partijen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Nitiwadee Pucharoenyos– Nitiwadee ‘Mor Nim’ Pucharoenyos, die de doodstraf heeft gekregen voor de moord in 2013 op haar echtgenoot, de bekende scherpschutter Jakkrit, is vrijgelaten op borgtocht. Dat besluit is genomen door het Hof van Beroep, dat door de rechtbank was gevraagd een beslissing te nemen.

Mor Nim zag er vermoeid en gespannen uit toen ze gisteren bij de Min Buri Remand Prison arriveerde, maar volgens een medisch onderzoek is ze in goede gezondheid. (Zie verder het bericht van gisteren Moord op scherpschutter; doodstraf voor echtgenote)

– Het Legal Execution Department gaat op 22 december op luchthaven Don Mueang een Airbus A310-222 veilen, voorheen eigendom van Asia Konnex Airlines, een luchtvaart broker en servicemaatschappij, die een juridisch geding heeft verloren van Watson Farley and Williams (Thailand) Co [geen details]. Het is de eerste keer dat de dienst een vliegtuig veilt. De referentieprijs [bodemprijs, startprijs?] bedraag 30 miljoen baht. Bieders dienen een zekerheid te stellen van 2 miljoen baht om aan de veiling te mogen deelnemen.

– Het Samitivej ziekenhuis gaat als eerste ziekenhuis in Thailand vaccineren tegen vier stammen van het dengue virus. Het vaccin is volgens specialist infectieziektes On-umar al tien jaar uitgebreid getest in tien landen waaronder Thailand. In de afgelopen vijf jaar is het op 30.000 personen getest. De bescherming geldt voor 60 tot 65 procent van de gevallen. Bovendien beperkt het de ernst van de ziekte en de noodzaak van ziekenhuisopname.

Dit jaar telde Thailand 60.115 gevallen van dengue fever; 58 patiën zijn eraan bezweken. Vorig jaar waren dat er respectievelijk 142.925 en 141. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Ik schreef het al eens eerder: het kan nooit kwaad je ambities hoog te stellen, maar te hoog komt neer op luchtfietserij en volksverlakkerij. Dus wat het waard is: De nieuwe minister van Onderwijs Teerakiat wil het chronisch tekort aan leraren en lesmateriaal binnen vijf jaar oplossen. Hij wil ook de ongelijkheid te lijf gaan [tussen plattelands- en stadsscholen], hetgeen overeenkomt met de richtlijnen van koning Bhumibol.

Teerakiat zegt: ‘Koning Vajiralongkorn heeft tijdens de eed-aflegging maandag gezegd dat het ministerie zijn vaders voetstappen moet volgen bij de ontwikkeling van het onderwijs. Ik en alle functionarissen zullen volledig voldoen aan de suggesties van Zijne Majesteit.’

De nieuwe minister zegt het beleid van zijn voorganger voort te zullen zetten, zoals vermindering van het aantal contacturen met 2 uur per dag, stimulering van het beroepsonderwijs en het beleid om de beheersing van de Engelse taal te verbeteren. (Zie verder de pagina Onderwijs)


 

Buffels op Koh Sukorn (Trang) als toeristische trekker

Varkenseiland wil toeristen trekken met buffels

20 december – Buffels als toeristisch attractie: zou het werken? Dat zou net zoiets zijn als zwartbont vee in Nederland om toeristen te trekken. Molens, de Keukenhof akkoord, maar koeien? De raad  van toerisme in de provincie Trang denkt dat de buffels die overal op het eiland Koh Sukorn zijn te vinden, een belangrijke toeristentrekker kunnen zijn. En waarom ook niet: met een beetje slimme marketing valt alles te verkopen.

Merkwaardige naam trouwens voor het eiland, want Sukorn betekent varken, en die vind je juist niet op het eiland omdat de meeste van de 2.500 bewoners moslim zijn en (mocht u het nog niet weten) die eten geen varkensvlees. Maar het eiland heeft wel buffels, zeker 300 exemplaren; bovendien is Koh Sukorn het enige eiland in de provincie waar buffels worden gehouden voor de consumptie en om ploegen te trekken.

In een kar getrokken door buffels het eiland verkennen
De toerismeraad heeft een vergadering uitgeschreven voor bewoners en ambtenaren van de TAO Koh Sukorn (gemeentebestuur) om over het idee te brainstormen. ‘Buffels zijn het handelsmerk van het eiland; ze dienen gebruikt te worden voor bevordering van het toerisme’, zegt voorzitter Somchai. ‘Toeristen toeren nu op een motorfiets over het eiland, maar het zou toch aardiger zijn als ze dat in een kar doen die getrokken wordt door buffels.’ Je zou bijna denken dat Somchai in Nederland op dit idee is gekomen toen hij een huifkar zag.

De raad wil het personeel van het Buffalo Village in Suphan Buri vragen de dieren te trainen in het trekken van de wagens en ze vertrouwd te laten raken met vreemdelingen. Veeartsen van de Rajamangala University of Technology Srivijaya Trang campus worden ingeschakeld om de gezondheid van de dieren te controleren.

Aangespoeld vlees gaf eiland zijn naam
Over de naam van het eiland bestaan veel legendes. De bekendste gaat over een moslimman die per schip in Trang arriveerde en verliefd raakt op een boeddhistische vrouw. Ze gaat met hem naar zee en ze trouwen later. Om haar terugkomst te vieren, bereiden haar ouders gegrild varkensvlees voor haar, maar wanneer het schip aankomt, weigert ze haar ouders te ontmoeten. Die gooien het vlees in de zee, waarna het later aanspoelt op het eiland. Vandaar de naam Pig island. (Bron: website Bangkok Post, 18 december)

426.000 ‘slaven’ in Thailand

20 december – Het staat niet in de redactionele kolommen van Bangkok Post, maar in de advertentiebijlage en misschien is het oud nieuws, maar ik vind het toch aardig om te vermelden. Thailand telt volgens de Global Slavery Index 2016 van Human Resource Watch 426.000 personen die als slaven worden behandeld.

Wereldwijd zijn er 45,8 miljoen met de helft in India, China en Pakistan; Thailand bezet de zestiende plaats op een ranglijst van 167 landen. De meesten zijn te vinden in de visserij. De slachtoffers komen uit de landen van de Mekong regio. Ze worden misbruikt, moeten lange werkdagen maken onder slechte omstandigheden en ontsnappen is er niet bij want ze werken op trawlers die op zee blijven. Zogenaamde reefer schepen halen de vangsten op en brengen voorraden en brandstof.

Andere plaatsen waar ze worden misbruikt, zijn de buitenlandse landbouw, de bouw in het Midden-Oosten en over de hele wereld huishoudelijk en restaurant werk.

Velen zijn het slachtoffer van tussenpersonen die hen gouden bergen beloven, maar als ze op de plaats van bestemming aankomen, wordt hun vrijheid beknot, ze moeten hun reisdocumenten inleveren en ze zijn de tussenpersonen geld verschuldigd (debt-bonding). Hun situatie kan misschien nog geen slavernij heten, maar het woord dwangarbeid is wel op zijn plaats. Het euvel is moeilijk te bestrijden getuige vervolging van protesterende arbeiders en rechtszaken tegen actievoerders voor arbeidsrechten. (Bron: Marketplace, Bangkok Post, 19 december)

Kippenfabriek Charoen Pokphand Foods Plc

Voorspelling: Thailand kan top 5 voedselexporteur worden

20 december – Het kan natuurlijk nooit kwaad je ambities hoog te stellen, maar de voorspelling dat Thailand binnen de komende 20 jaar kan behoren tot de top vijf van voedselexporteurs met een waarde van 6 biljoen baht, maakt op mij de indruk van luchtfietserij.

Vice-president Nuttapon van het National Food Institute doet die optimistische voorspelling. Hij zegt dat de Thaise voedselindustrie en export aanzienlijk zullen groeien in het verlengde van de groeiende economie. De industrie heeft een sterk potentieel om te groeien en op de wereldmarkt te concurreren. Thans is Thailand ’s werelds dertiende grootste exporteur met een waarde van 980 miljard tot 1 biljoen baht per jaar.

Om het doel over 20 jaar te bereiken, dient Thailand binnen tien jaar tot de top tien te behoren. De sleutel om die target te halen is nieuwe voedseltechnologie en innovaties waardoor de kwaliteit van het voedsel toeneemt, waarde wordt toegevoegd en nieuwe producten worden gecreëerd, die nieuwe markten kunnen penetreren.

Voedsel is een van de tien industrieën die de regering wil steunen in het kader van haar nieuwe economisch model. Thailand verwacht dat de export volgend jaar met 8 procent toeneemt naar een waarde van 1 biljoen baht. De groei is voornamelijk te danken aan een hoger exportvolume van rijst, tonijn in blik, suiker, kant-en-klare maaltijden, seizoensproducten, vruchtensappen en cassavemeel.

De verwachting voor dit jaar is dat de target van 980 miljard wordt gehaald, voornamelijk vanwege de stijgende vraag in de Asean-landen. Asean vormt 28,4 procent van de exportmarkten, gevolgd door de VS (11,9 pct), Europa (10 pct), Afrika (9,1 pct), China (8 pct), Oceanië (3,6 pct), het Midden-Oosten (3,4 pct) en Zuid-Azië (1,1 pct). (Bron: website Bangkok Post, 19 december)

Tempeldrama: een vertelling over onbekwaamheid

20 december – Valt er nog iets origineels te schrijven over de tempel Wat Phra Dhammakaya en zijn abt, die in een kat-en-muis spel zijn verwikkeld met de politie en de DSI? Natuurlijk niet: alles is gezegd en geschreven en wat Veera Prateepchaikul er in zijn wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post aan toevoegt, is alleen maar een herhaling van zetten.

Een kat-en-muis spel waarbij de muis nu even groot is als de kat, constateert Veera, en die muis wordt elke dag groter. De discipelen van hun geliefde mentor stromen elke dag de tempel binnen, zogenaamd om te bidden, maar in werkelijkheid om een menselijk schild te vormen, mocht de DSI met hulp van de politie de tempel binnenvallen.

Het menselijk schild zou best eens kunnen bestaan uit tienduizenden, wat verklaart waarom beide diensten schromen om in actie te komen uit angst dat dit leidt tot een gewelddadige confrontatie die ongewenste gevolgen heeft. Zelfs een inval door commando’s is onmogelijk want niemand weet of de abt nog in de tempel is. Hij is al bijna een half jaar niet in het openbaar verschenen en zelfs de woordvoerder van de tempel, de eveneens gezochte Ong-art, heeft hem al die tijd niet gezien.

De herhaalde verzoeken aan de abt om zich te melden zijn met absolute stilte beantwoord. De recente vraag van zijn acolieten om borgtocht, mocht hij zich melden, is niet meer dan een vertragingstactiek om tijd te winnen en de autoriteiten in verwarring te brengen.

De politie en DSI lijken gevangen te zijn in een lose-lose situatie, schrijft Veera. Ze kunnen niet in beweging komen en de tempel doorzoeken – althans in de nabije toekomst. Zijn assistenten beweren dat de abt ziek is; hij heeft opgezwollen benen en kan nauwelijks lopen. Vreemd genoeg weigert hij te worden opgenomen in het ziekenhuis. Vandaar de vraag: is hij werkelijk ziek?

De volgelingen kunnen hun wake maanden volhouden; er zijn tienduizenden die ad infinitum kunnen rouleren. De autoriteiten hebben niet de luxe van onbeperkte tijd. Ze kunnen weer een huiszoekingsbevel aanvragen en dat laten verlopen [zoals ze vorige week deden] maar de tijd zal uiteindelijk opraken. En hoe langer ze wachten, hoe meer ze zullen worden gezien als incompetent en nutteloos. Als een clown met een grote mond, maar die niets doet. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

Nitiwadee en Jakkrit

Moord op scherpschutter; doodstraf voor echtgenote

20 december – Bangkok Post besteedt vandaag op de voorpagina vrij veel aandacht aan de moord op scherpschutter Jakkrit in 2013. De provinciale rechtbank van Min Buri kende geen genade, want veroordeelde de echtgenote Nitiwadee en de familieadvocaat gisteren tot de doodstraf. Jakkrit was een bekende nationale scherpschutter; zijn moord trok destijds veel aandacht, wat wel de reden zal zijn waarom de krant er zo uitgebreid over schrijft.

KrimiVolgens het OM huurden Nitiwadee, haar moeder en de advocaat in 2013 ‘gunman’ Jirasak in om de echtgenoot te vermoorden. Tijdens een verhoor in dat jaar beweerde de moeder dat zij de opdrachtgeefster was omdat ze een eind wilde maken aan de mishandelingen van haar dochter door Jakkrit; haar dochter zou er niet van geweten hebben. Maar de politie geloofde haar niet. Door de mishandelingen kreeg de dochter een miskraam.

De rechtbank sprak de moeder vrij en veroordeelde de huurmoordenaar plus een medeplichtige tot levenslang. Alleen de moordenaar en de moeder pleitten schuldig, de overigens zeiden onschuldig te zijn. Tijdens de procesgang zijn moeder, dochter en de advocaat vrijgelaten op borgtocht. De moordenaar en medeplichtige werden niet vrijgelaten.

De advocaat van Nitiwadee heeft verzocht om borgtocht voor zijn cliënt. Hij bood 2 miljoen baht, maar de rechtbank heeft het verzoek voorgelegd aan het Hof van Beroep, dus voorlopig zit Nitiwadee achter slot en grendel in de Min Buri Remand Prison.

Rohingya: Asean zet Myanmar onder druk

20 december – In het algemeen schromen de ledenlanden van Asean om zich te bemoeien met binnenlandse aangelegenheden van de andere landen, maar het geweld tegen de Rohingya in Myanmar treft ook hen. Zo biedt Maleisië onderdak aan 56.000 vluchtelingen.

Gisteren kwamen de ministers van buitenlandse zaken van Asean op initiatief van Maleisië bijeen in Yangon om de problemen te bespreken. Myanmar heeft beloofd de collega’s regelmatig te informeren over de situatie in de deelstaat Rakhine en humanitaire hulp toe te laten.

Het geweld tegen de Rohingya laaide begon oktober op, toen volgens de officiële mediaberichten ‘honderden gewapende aanvallers’ aanvallen uitvoerden op politiebureaus aan de grens en buitenposten. Daarbij werden negen agenten gedood en wapens en munitie buit gemaakt. Het leger sloeg keihard terug, voerde ‘clearance’ operaties uit, vielen Rohingya dorpen binnen en arresteerden honderden personen. Tienduizenden Rohingya sloegen op de vlucht.

De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken Anifah wees in Yangon op berichten uit verschillende bronnen over arbitraire arrestaties, moorden, verkrachting, brandstichting, vernieling van huizen en gebedshuizen.

In een verklaring zegt hij: ‘Wij geloven dat de regering transparant dient te zijn en tijdig en accurate informatie moet verschaffen alsmede toegang tot het gebied verlenen om de beschuldigingen van etnische zuivering of in sommige gevallen genocide weg te nemen.’

De regering van Myanmar, dat voornamelijk boeddhistisch is, erkent niet de term Rohingya. Het zegt dat de statenloze moslims migranten ui Bangladesh zijn, die het land de afgelopen tientallen jaren illegaal zijn binnengekomen. Anifah vindt dat zelfs als Myanmar weigert hen te erkennen als burger, ze recht hebben op elementaire mensenrechten.

Prayut wil zwarte lijst van corrupte zakenlieden

20 december – De regering gaat een zwarte lijst aanleggen van zakenlieden die betrokken zijn bij corruptie in overheidsprojecten. Wie op de lijst staat, krijgt geen opdrachten meer van de overheid. Premier Prayut maakte dit gisteren bekend tijdens een vergadering van het National Anti-Corruption Committee, een door de junta gevormde commissie niet te verwarren met de NACC.

Prayut drong er bij de commissie ook op aan om onderzoeken naar corruptie in zaken die ernstige schade hebben toegebracht aan het land, te versnellen. Hij noemde als voorbeeld beschuldigingen van corruptie tegen ambtenaren die belast zijn met een project voor goedkope huizen.

De regering heeft een commissie gevormd die tot taak heeft Thailand’s plaats op de Corruption Perception Index van Transparency International te verbeteren. In de index van 2014 staat Thailand op plaats 85 van 175 landen en in de index van 2015 op plaats 76 van 168 landen.

Het bericht besteedt verder nog aandacht aan de in juli vorig jaar van kracht geworden Licensing Facilitation Act. Volgens de secretaris-generaal van de commissie hebben overheidsdiensten nog steeds problemen de nieuwe wet toe te passen omdat handboeken met instructies ontbreken. De wet heeft tot doel aanbestedingsprocedures en de publieke dienstverlening te verbeteren.

De premier heeft op basis van artikel 44 van de interim-grondwet de PACC opdracht gegeven onderzoek te doen naar 353 ambtenaren die worden verdacht van corruptie. Van hen zijn 98 al gestraft en ontslagen. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Pleidooi voor veiligheidszones in Zuiden

20 december – Het voortdurende geweld in het Zuiden dient te worden aangepakt door het instellen van ‘safe zones’. De regering en het zuidelijk verzet dienen daarover serieus te discussiëren, aldus sprekers op een seminar in de hoofdstad.

Directeur Ekachai van het Office of Peace and Governance van het King Prachadipok Instute zei dat de regering het maatschappelijk middenveld dient te betrekken bij gesprekken over de vraag hoe de vrede in het gebied kan worden hersteld.

Volgens hem blijkt uit ervaringen elders in conflict zones, zoals in Atjeh, dat dit de aanwezigheid en omvang van geweld kan verminderen. Hij denkt dat de tijd er nu rijp voor is daar Thailand een overgangsperiode ingaat met deze regering en een nieuwe monarch.

Mara Patani, een paraplu organisatie van verzetsgroepen, heeft deze week intern overlegd over veiligheidszones. Alhoewel de verzetsgroepen de instelling van veiligheidszones tot nu toe hebben tegengehouden, vindt Ekachai dat de gesprekken daarover moeten doorgaan met inbreng van het maatschappelijk middenveld.

Een andere spreker zei dat de meeste forumdeelnemers het erover eens zijn dat veiligheidszones niet het belangrijkste middel zijn om het geweld te beëindigen. ‘Hoe kunnen we veiligheidszones hebben als we geen veiligheid hebben wanneer we onze zorgen en verlangens uiten?’

Maquette met nieuwe Din Daeng flats

Kort nieuws dinsdag 20 december

– De bouw van de eerste flat in Din Daeng (Bangkok) ter vervanging van de 50 jaar oude vervallen flats, eigendom van de National Housing Authority, is gisteren begonnen met de eerste-steenlegging door vice-premier Prawit. Minister Adul (Sociale Zaken) verzekerde de bewoners die de flat gaan betrekken, dat ze dezelfde lage huur blijven betalen als ze nu doen, namelijk 300 baht per maand. Voor servicekosten moeten ze daarentegen meer gaan betalen; alles bij elkaar, inclusief belasting en onderhoudskosten, komt dat neer op 1500 baht per maand.

De eerste flat telt 334 kamers van 33 vierkante meter. De bouwtijd bedraagt 18 maanden. Op de foto een maquette met de nieuwe flats. (Zie verder Kort nieuws van 9 december)

– Weer vertraging voor de levering van de nieuwe NGV-bussen (aardgas) van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA). De importeur die gisteren haar plan had moeten inleveren voor de levering, heeft om enkele dagen uitstel gevraagd. Zoals bekend heeft de douane beslag gelegd op de eerste 100 van 489 bussen omdat de importheffing is ontdoken.

De bussen moeten volgens contract op 29 december worden overgedragen aan de BMTA, maar dat feest zal wel niet doorgaan omdat de importeur eerst de ontdoken importheffing plus een boete van 370 miljoen baht moet betalen.

– Prominent actievoerder voor mensenrechten Angkhana Neelapaijit dringt er namens lotgenoten bij de autoriteiten op aan snel de Torture and Enforced Disappearance Prevention and Suppression wet in werking te stellen. Angkhana is de echtgenote van de mensenrechtenadvocaat Somchai die 10 jaar geleden spoorloos verdween.

Op een persconferentie van het Sombath Initiative bepleitte ze gisteren herziening van enkele ‘vage’ delen van de wet, die thans in behandeling is bij het parlement. [Sombath is een advocaat uit Laos die sinds vier jaar wordt vermist] Ze zei de hoop te hebben verloren dat onder deze en vorige regeringen recht wordt gedaan. De DSI heeft onderzoek verricht naar de verdwijning van haar man, die zo hebben getuigen gezien door vijf functionarissen werd ontvoerd. Het onderzoek is twee maanden geleden gestopt.

Een andere bekende zaak is de verdwijning van Porlachee Rakchongcharoen, een actievoerder die zich inzette voor de Karen. Zijn zaak wordt onderzocht door de PACC en komt volgens zijn vrouw mogelijk volgende maand voor de rechter.

– De geschorste voorzitter van Provinciale Staten van Chiang Mai en veertien anderen zijn door de krijgsraad in staat van beschuldiging gesteld wegens de verspreiding in juli van brieven met ‘misleidende’ informatie over de ontwerp-grondwet. De brieven werden verstuurd naar adressen in Lampang, Lamphun en Chiang Mai. Ze werden onderschept door het postkantoor en overgedragen aan de Kiesraad, die vervolgens aangifte deed.

De vijftien verdachten moesten gisteren op het matje komen bij de krijgsraad en zijn vrijgelaten op borgtocht. De ontwerp-grondwet werd op 7 augustus in een referendum aan de bevolking voorgelegd. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Maandje uitstel voor de bewoners van de Mahakan buurt, die moeten vertrekken om plaats te maken voor de aanleg van een stadspark. De gemeente Bangkok (BMA) begint eind februari met de sloop van hun huizen in plaats van begin februari, zoals eerder aangekondigd. De gemeente verwacht ze voor Songkran allemaal gesloopt te hebben. Het gaat om 37 huizen plus 5 die onlangs herbouwd zijn. Zie voor deze langslepende affaire de pagina Mahakan Fort.

– De Civilians Against Single Gateway groep heeft haar achterban opgeroepen vandaag weer een aanval uit te voeren op websites van de regering. Gisteren werden twee websites aangevallen uit protest tegen de gewijzigde Computer Crime Act (CCA), die vrijdag is aangenomen door het parlement.

De hackers menen dat de gewijzigde wet de weg vrijmaakt voor de single gateway tot al het internationaal internetverkeer. De regering ontkent dat ze zo’n toegangspoort wil creëren om het internetverkeer in de gaten te kunnen houden.

De aanvallen van gisteren leidden kortstondig tot uitval van de website van Defensie, Digital Economy en enkele andere regeringswebsites.

Defensiewoordvoerder Kongcheep heeft de groep opgeroepen haar plannen voor vandaag te laten varen; de regering kan de hacking gemakkelijk aan. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de CCA niets te maken heeft met het idee voor een single gateway.

– Het ministerie van Onderwijs wil de Ordinary National Education Test (O-Net) terugbrengen van vijf naar vier vakken: wis- en natuurkunde, Thai en Engels, en het vak sociale science (maatschappijleer) schrappen. De test wordt jaarlijks gemaakt door leerlingen van Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school).

Volgens de permanent secretaris van het ministerie varieert de inhoud van maatschappijleer te veel, afhankelijk van de plaatselijke context. Het is daarom niet eerlijk dezelfde test door leerlingen uit verschillende streken te laten maken. De secretaris wijst er ook op dat minder vakken tot minder stress leidt bij leerlingen en ouders.

Het belangrijkste idee van de verandering is een accurater beeld te krijgen van de basiskennis en vaardigheden van leerlingen, zegt hij. Scholen blijven het vak testen maar met eigen vragen. De score wordt wel meegerekend bij de scores op de overige vakken.

In 2015 werd het aantal vakken al een keer teruggebracht van acht naar vijf. Toen vervielen gymnastiek, gezondheidsleer en tekenen. (Zie verder de pagina Onderwijs)


 

Jaaroverzicht

meme kantoorinrichting Sukhumbhand19 december – Kranten publiceren aan het eind het jaar een jaaroverzicht en Guru, het creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post, sluit zich bij die vrij overbodig traditie aan. Maar Guru zou Guru niet zijn als ze daarvoor niet een originele vorm had bedacht: het jaar 2016 in memes.

Ik ben de term wel eens tegengekomen, maar had me er nooit in verdiept wat dat zijn. Op nrc.nl las ik: ‘Dat is eigenlijk onmogelijk om te zeggen.’ Vervolgens wordt uitgelegd dat het om plaatjes, tekstcombinaties of filmpjes gaat die via internet verspreid worden. ‘Het enige dat alle memes gemeen hebben is dat ze zich razendsnel over het internet verspreiden en heftige reacties oproepen, variërend van hilariteit tot afschuw.’

De memes van Guru brengen de memorabele momenten van het afgelopen jaar in beeld. ‘Als je bij allemaal moet grinniken, kun je tevreden zijn dat je jezelf goed op de hoogte hebt gehouden.’ Mijn score: van de 12 kan ik er 3 niet thuisbrengen. Valt tegen voor een nieuwsredacteur. (Bron: Guru, Bangkok Post, 16 december)

Op bijgaand plaatje wordt de spot gedreven met de in ongenade gevallen gouverneur Sukhumbhand van Bangkok. Weet u nog? Muziekinstrumenten voor de gemeentelijke scholen die niet gebruikt worden; dure lichtshow tijdens de jaarwisseling, de renovatie van zijn kantoor, enzovoort. Bewoners ergerden zich aan zijn uitspraak nadat straten in kolkende rivieren waren veranderd: ‘Dan ga je toch op een berg wonen.’ Vond ik wel grappig, maar automobilisten wier wagen het begaf, konden er niet om lachen. Voor alle memes klik hier.

Maiiam Contemporary Art Museum Chiang Mai

Nog een jaaroverzicht

19 december – Nog een jaaroverzicht, maar nu een serieus: de meest opvallende gebouwen die het afgelopen jaar in het land zijn gebouwd. De meeste aandacht kreeg natuurlijk Mahanakon van de Duitse architect Ole Scheeren en niet alleen omdat het nu met zijn 314 meter de hoogste wolkenkrabber van het land is. Chauvinistische mierenneukers wezen erop dat het beroep van architect voorbehouden is aan Thais.

De krant belicht acht gebouwen, waarvan ik zelf het Naiipa Art Complex in Phra Khanong (Bangkok) en het Maiiam Contemporary Art Museum in Chiang Mai het mooiste vind. Het ‘pixel’- gebouw gooit bij mij geen hoge ogen, vind het 3D pixel lint dat als een slang halverwege omhoog kruipt, erg gezocht.

Aan het Naiipa Art Complex besteedde ik eerder uitgebreid aandacht. Lees: Een kunstcomplex in harmonie met de natuur.

Het Maiiam Contemporary Art Museum in Chiang Mai staat bij mij op de gedeelde eerste plaats. Het is gevestigd in een gerenoveerde loods van drieduizend vierkante meter en telt vier tentoonstellingszalen, een binnen-/buitenruimte voor live performances en een filmzaal. Indrukwekkend is de façade: een lange muur van spiegelend mozaïek, een decoratieve techniek die geïnspireerd is op traditionele Thaise tempelarchitectuur. De foto vertelt het allemaal. (Bron: Bangkok Post, 16 december)

Onderwijs: Thailand bungelt onderaan op Pisa-test

19 december –   Bangkok Post opent vandaag met een achtergrondverhaal over de Pisa test 2015, waarin Thailand naar de 54ste plaats zakte op een ranglijst van 70 landen, Singapore naar de eerste plaats opklom en Vietnam tal van ontwikkelde landen achter zich liet. Centrale vraag van het artikel is: Wat is de verklaring van het succes van Singapore en Vietnam in de driejaarlijkse test van de OECD, waarin leerlingen worden getest op hun beheersing van natuurkunde, wiskunde en lezen?

Andreas Schleicher, directeur onderwijs van de OECD, schrijft in een artikel voor BBC het succes van Singapore toe aan de kwaliteit van het onderwijs. Tussen kinderen uit welvarende en arme milieus bestaan geen grote verschillen. ‘Singapore heeft zwaar geïnvesteerd in het prestige en de status van het onderwijs en het heeft de beste graduates aangetrokken. Het land rekruteert zijn leraren uit de top 5 procent van graduates.’

De opmerkelijke positieverbetering van Vietnam, van plaats 17 naar plaats 8, verklaart hij uit regeringsfunctionarissen die vooruit denken, een gericht curriculum, een hogere standing van leraren en investeringen in het lerarenkorps. Het leerplan is erop gericht leerlingen een grondig begrip van kernconcepten bij te brengen en hen zich kernbekwaamheden te laten eigen maken ‘dit in tegenstelling tot de brede maar inch-deep curricula van Europa en Noord-Amerika’.

Schleicher wijst erop dat bijna 17 procent van Vietnam’s armste leerlingen behoren tot de 25 procent best presterende leerlingen van alle deelnemende landen. Ter vergelijking: gemiddeld wordt slechts 6 procent in alle OECD-landen volgens dit criterium beschouwd als veerkrachtig.

Vietnamese leerlingen leren graag
Thailand’s Institute for Promotion of Teaching Science and Technology wijst erop dat de werkhouding van Vietnamezen ervoor zorgt dat leraren hard werken, verantwoordelijk en gedisciplineerd zijn en dat ze zelden vrij nemen. Vietnamese leerlingen zijn enthousiast over leren en in tegenstelling tot Thaise leerlingen zijn ze niet bang voor wiskunde.

Vietnamese leerlingen besteden gemiddeld 227 minuten per week aan het leren van wiskunde en Thaise leerlingen 206, alhoewel de schoolweek in Vietnam 31 uur telt tegen 36 uur in Thailand.

De krant stelt vervolgens de prikkelende vraag: ‘Wat gebeurt er in Thailand?’ en citeert een onderwijsexpert en de minister van Onderwijs, maar daar heb ik al vaak genoeg over geschreven. Een enkele reactie: De minister is teleurgesteld over de prestaties van Thaise leerlingen en over de grote kloof tussen leerlingen van elitescholen en scholen met minderbedeelde leerlingen.

In bijgaand kader de Pisa scores van de deelnemende landen. Zie verder de pagina Onderwijs en het bericht van 8 december Pisa test: Thaise leerlingen presteren dramatisch slecht. De OECD is de Organisation for Economic Cooperation and Development.

Voetbalfans gaan uit hun dak

Voetbalsupporters staken gevaarlijke fakkels aan

19 december – Fans of hooligans? De politie gaat de voetbalsupporters die zaterdag in het Rajamangala stadion fakkels aanstaken, opsporen na klachten te hebben ontvangen dat ze het image van het Thaise voetbal geschaad hebben.

Hoofdcommissaris Sanit van de gemeentepolitie van Bangkok heeft de politie van het bureau Hua Mak opdracht gegeven de desbetreffende lieden, die zich ‘Ultras Thailand’ noemen, aan te houden. Tijdens de finalewedstrijd van de Suzuki Cup tegen Indonesië, die door Thailand met 2-0 werd gewonnen, staken ze de fakkels aan, wat volgens de regels van de Football Association of Thailand (FAT) verboden is wegens veiligheidsredenen.

De FAT sluit zich met die regel aan bij de richtlijnen van de Asean Football Federation en de Asian Football Confederation. Degenen die de regel negeren, riskeren een levenslang stadionverbod alsmede een gevangenisstraf van 1 tot 10 jaar en een boete van 20.000 baht. Het Thaise team kan een boete krijgen omdat het nagelaten heeft naleving van het verbod af te dwingen.

De FAT zegt zaterdag strenge maatregelen te hebben genomen tegen het binnenbrengen van fakkels, maar de bende zag blijkbaar toch kans enkele naar binnen te smokkelen. (Bron: website Bangkok Post, 18 december) (Zie verder het bericht van 18 december Oorlogsolifanten boeken vijfde zege in Cup)

Bescheiden protest tegen gewijzigde computerwet

19 december – Follow-up op het bericht van 17 december: Parlement negeert 300.000 handtekeningen. Een kleine groep actievoerders protesteerde gistermiddag voor het Bangkok Art and Culture Centre (BACC) tegen de gewijzigde Computer Crime Act, nadat het parlement zijn goedkeuring had verleend aan de aanzienlijk aangescherpte wet.

Regeringswoordvoerder Sansern had eerder gisteren gewaarschuwd dat protesten in strijd met de wet zouden zijn omdat ze een overtreding zijn van het samenscholingsverbod van de junta. Maar de groep, geleid door een student van de Chulalongkorn universiteit, liet zich niet afschrikken door het dreigement. Ze toonden plakkaten waarop ze pleitten voor een vrij internet, en lazen een verklaring voor met een protest tegen het parlementsbesluit ondanks de 360.000 [geen 300.000, zoals zaterdag gemeld?] handtekeningen, verzameld in een campagne op change.org.

Tientallen agenten en soldaten hielden de demonstratie in de gaten, maar ze kwamen niet in actie. Na een half uur kregen de studenten het verzoek te vertrekken.

Op de Facebook-pagina van de Citizens Against Single Gateway groep heeft een oproep gestaan om te demonstreren bij het Democracy Monument en het BACC, maar de groep ontkent de protesten te hebben ondersteund. Ook het Thai Netizen Network heeft zich gedistantieerd van het protest. De angst voor represailles zit er blijkbaar goed in. Volgens Sansern is de website van het Immigration Bureau niet gehackt, zoals beweerd door de hackersgroep Anonymous.

Wat Dhammakaya: Politie vraagt ‘kerstgeschenk’

19 december – De politie heeft gisteren de nieuwe abt van Wat Phra Dhammakaya gevraagd – of wie de leiding van de tempel nu heeft – de voormalige abt binnen zeven dagen (dus voor de kerst) aan de autoriteiten over te dragen. Wanneer de abt (foto) in gebreke blijft, kan hij vervolgd gaan worden wegens plichtsverzuim en onderdak bieden aan een verdachte. Tevens vraagt de politie om tempelwoordvoerder Ong-art, die wordt beschuldigd van het aanzetten tot publieke onrust

Wat Phra Dhammakaya nieuwe abtGisteren was geen kip te zien bij Gate 5 en 6 waar eerder monniken bijeen waren gekomen om te bidden (lees: om de toegang tot de tempel te blokkeren). Ook bij gate 1 was het stil, wat wordt gezien als een aanwijzing dat de druk van de ketel is.

De directeur van de afdeling communicatie van de tempel uit op zijn Facebook pagina kritiek op de politie omdat ze spandoeken heeft opgehangen met de medeling dat de 3 meter hoge muur om de tempel zonder toestemming is gebouwd. Foto’s tonen novieten met een bedelnap, die achter een hek staan dat door de politie was gevorderd, en volgelingen die aan de andere kant staan en giften willen geven. Bijschrift: Hoe kunnen deze novieten de giften in ontvangst nemen, en: Obstructie van religieuze plichten is illegaal.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

NGV-bussen: BMTA zit in de rats

19 december – Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) vreest dat zijn bezuinigingsplannen in gevaar komen nu de levering van 489 NGV-bussen (aardgas) dreigt vertraagd te worden. De BMTA is een van overheidsbedrijven, die door de overheid onder druk is gezet zijn balans in orde te brengen. Wanneer de bussen die qua brandstofverbruik en onderhoud goedkoper zijn dan de bestaande bussen, niet op tijd gaan rijden op 21 routes, wordt de bezuinigingstarget niet gehaald.

Zoals al enkele malen gemeld heeft de douane beslag gelegd op de eerste honderd geleverde bussen omdat het importbedrijf importheffingen heeft ontdoken. De bussen staan nu werkeloos in de haven van Laem Chabang en worden pas vrijgegeven als het bedrijf een boete en de ontdoken heffingen ad 370 miljoen baht heeft betaald. Het bedrijf is momenteel in onderhandeling met de douane, maar kan niet beloven dat de bussen, zoals gepland, op 29 december worden geleverd. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Eerdere berichten:
15 december: Vakbond BMTA: Zet importeur bussen buiten de deur
14 december: Boete van 370 mln baht voor bus importeur
13 december: Something is rotten in the state of Thailand
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

Autoshowroom 2 lichamen geborgen

Kort nieuws maandag 19 december

– Uit de ingestorte autoshowroom in Bang Chak zijn de lichamen geborgen van de twee personen die werden vermist. Ze zijn voor een post-mortem onderzoek naar het Chulalongkorn ziekenhuis gebracht. Het dodental komt daarmee op vier, want de lichamen van twee andere arbeiders waren al eerder gevonden. Het pand, dat gesloopt werd, stortte in wegens ondeugdelijke steunstellages. Degene die verantwoordelijk is voor het instorten, gaat vervolgd worden voor doodslag. (Zie verder Kort nieuws van 17 en 18 december)

– Het aangekondigde centrale toelatingsexamen voor universiteiten wordt in het academisch jaar 2018 gelanceerd. De voorzitter van de Council of University Presidents of Thailand zei gisteren dat alle universiteitsraden akkoord zijn gegaan om geen eigen toelatingsexamens meer te houden, maar zich aan te sluiten bij het centrale examen Entrance 4.0.

De verandering heeft tot doel leerlingen uit minder bedeelde gezinnen een betere toegang te geven tot het tertiair onderwijs. In het huidige systeem zijn leerlingen uit rijkere milieus in het voordeel omdat ze op meerdere universiteit toelatingsexamens kunnen doen.

Het nieuwe examen wordt in maart of april gehouden. Kandidaten dienen wel eerst de General en Professional  Aptitude Test te doen, de Ordinary National Education Test (O-Net) en het nationaal examen in negen kernvakken. Nadat de leerlingen Entrance 4.0 hebben gedaan, kunnen ze zich in twee rondes bij vier faculteiten opgeven.

– De onteigeningskosten voor de aanleg van twee snelwegen zijn sinds de eerste schattingen acht jaar geleden tussen twee- tot viermaal toegenomen. Acht jaar geleden is 5,9 miljard baht begroot voor de snelweg Bang Yai-Kanchanaburi; nu wordt gerekend op 21,9 miljard baht. Samen met de aanlegkosten is 65,6 miljard baht nodig.

De onteigeningskosten van de snelweg Nakhon Pathom-Cha Am zijn gestegen van 9,4 miljard naar 18 miljard baht. Het totale project kost nu 72,5 miljard baht, 13 procent meer dan het aanvankelijke begrote bedrag.

Het Department of Highways vraagt voor de verhogingen toestemming aan het ministerie van Transport. Nadat het ministerie akkoord is gegaan, moet het kabinet nog zijn goedkeuring verlenen. Wanneer die hobbel is genomen, gaat Highways in overleg met het Budget Bureau over de financiering. Ondanks alle hobbels verwacht de directeur-generaal dat de wegen op tijd kunnen worden aangelegd. Wanneer dat is, vermeldt het bericht niet.

– Het Health Service Support Department wil in het hele land meer dan duizend zorgcentra voor ouderen opzetten om voorbereid te zijn op de vergrijzing van de Thaise bevolking. Verder is het de bedoeling dat 250.000 vrijwilligers een training in ouderenzorg krijgen. Ze hebben als taak de fysieke en mentale gezondheid van ouderen inclusief gehandicapten te bevorderen. In de training wordt onder andere aandacht besteed aan voeding, medicijngebruik en lichaamsbeweging. De vrijwilligers worden ook gerekruteerd uit families met familieleden die lijden aan diabetes, verhoogde bloeddruk en chronische nierziektes.

– Een Pakistaanse man met 2 kilo cocaïne in capsules in zijn maag is gisterochtend bij aankomst op Suvarnabhumi aangehouden. De politie was getipt door Interpol in Pakistan dat hij eraan kwam. In het politieziekenhuis werden de capsules op röntgenfoto’s ontdekt. De man zou in Thailand een bende ontmoeten die de drugs naar Sri Lanka en vandaar naar bestemmingen in Australië en Europa zou brengen. Het wachten is nu op ‘s mans stoelgang, zodat het bewijsmateriaal kan worden achterhaald.

– Ten slotte nog een vrij overbodig bericht over de organieke wetten op politieke partijen en de Kiesraad. De grondwetcommissie zegt bereid te zijn wijzigingen aan te brengen om daarmee tegemoet te komen aan de geuite kritiek. Let wel: bereid te zijn, hetgeen niet wil zeggen dat het ook gebeurt. Voor de kritiek zie de pagina Verkiezingsnieuws 2.


 

Kanchanaburi Prommitr Filmstudio

Kanchanaburi biedt meer dan u denkt (4)

18 december – Tot besluit in mijn mini-serie van vier afleveringen over het onbekende Kanchanaburi de Promittr Filmstudio, waar de bekende filmserie Naresuan is opgenomen. De studio is gevestigd op het terrein van het Surasee Military Camp waarop tempels, paleizen, oude steden en dorpen op ware grootte zijn nagebouwd. Elk uur kan een rondrit gemaakt worden met een tram tegen betaling van 100 baht voor volwassenen en 50 baht voor kinderen. Onderweg wordt bij enkele gebouwen gestopt zodat ze van nabij bezichtigd kunnen worden.

Naresuan was van 1590 tot 25 april 1605 koning van Siam, dat toen haar grootste territoriale omvang had. Hij voerde in 1584 en 1591 oorlog met Birma. In een persoonlijk duel op de rug van een olifant wist hij de Birmese kroonprins te doden. Voor zover ik weet was de filmserie een kaskraker. (Bron: Bangkok Post, 8 december)


 

Arrestatie abt Wat Dhammakaya: Overleg met nieuwe minister

18 december – Het aantreden van een nieuwe minister van Justitie geeft de politie weer een excuus  om arrestatie van de abt van Wat Phra Dhammakaya uit te stellen. Een bron bij het ministerie van Justitie zegt dat met de nieuwe man overlegd gaat worden over de verdere gang van zaken. Suwaphan Tanyvardhana heeft het roer op Justitie overgenomen omdat zijn voorganger in de Privy Council is benoemd.

Wat Phra Dhammakaya Politie hangt waarschuwing opDe veiligheidsdiensten zijn ervan overtuigd dat de abt zich nog in de tempel bevindt alhoewel hij al tijden niet in het openbaar is verschenen. Ze hebben daarvoor ‘sterke aanwijzingen’, aldus de bron.

De DSI besloot vorige week geen gebruik te maken van de verleende huiszoekingsbevelen voor 13-16 december [dit bericht, vorige berichten 14-16 december], omdat ze ontdekt had dat de harde kern van de discipelen bereid was geweld te gebruiken om de arrestatie van de abt te voorkomen. ‘Deze hardliners zouden van plan zijn zichzelf te verwonden tijdens de inval in de tempel. Ze zouden foto’s van zichzelf maken en een klacht indienen bij de VN.’

Het feit dat de DSI geen gebruik heeft gemaakt van het huiszoekingsbevel benadeelt volgens de bron niet toekomstige aanvragen. Het afblazen valt goed te verdedigen omdat zo een verwachte confrontatie tussen discipelen en politie is voorkomen. De bron zegt dat de autoriteiten de discipelen en monniken die tegenwerken, gaan aanklagen.

‘Het zwakke punt is de operatie geheim te houden. De tempel was getipt over het huiszoekingsbevel en had tijd om mensen te mobiliseren. Wij moeten een verrassingsaanval doen.’

Gisteren stroomden volgelingen naar de tempel omdat het bericht circuleerde dat illegaal geconstrueerde bouwwerken gesloopt zouden gaan worden. De provincie Pathum Thani stelde eerder bij een inspectie vast dat de tempel bruggen naar de tempel had aangelegd, waarvoor geen vergunning was verleend.

De TAO (gemeentebestuur) van Khlong Sam heeft aangifte gedaan wegens overtreding van de Bouwverordening. Ze heeft de tempel gevraagd enkele bouwwerken af te breken waaronder een klokkentoren. De tempel noemt de beschuldiging onjuist, want die zou gebaseerd zijn op Google map beelden van 2 jaar geleden.

Op de foto hangen agenten een waarschuwing op tegen knoeien met bewijs. Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Minister hoopvol over economische groei

18 december – De particuliere sector is nog niet begonnen te investeren: dat wil minister Apisak (Financiën) nog wel schoorvoetend toegeven, maar verder blijft hij optimistisch als altijd dat de uitgebreide stimuleringsmaatregelen van de regering om de economie vlot te trekken, volgend jaar zullen leiden tot een economische groei van 3,4 procent, waarvan 0,2 tot 0,3 procent toe te schrijven aan die maatregelen.

De maatregelen zijn tweeërlei: steun voor lokale ontwikkelingen en uitgaven uit de begroting ad 100 miljard baht. ‘Met deze twee maatregelen denken we dat de economie van het land volgend jaar sneller groeit dan dit jaar. alhoewel de particuliere investeringen achterblijven.’

Het ministerie heeft overheidsbedrijven geïnstrueerd de voor twee jaar geplande uitgaven in 2017 uit te geven. Het kabinet keurde onlangs een budget van 190 miljard baht uit het mid-year budget goed. Daarvan is 100 miljard baht bestemd voor lokale ontwikkelingen en 90 miljard baht (500.000 baht per dorp) gaat naar dorpsfondsen. Elke provinciale cluster krijgt een bedrag van 5 tot 60 miljard baht tegen 400 à 500 miljoen baht in het verleden. Verder pompt de regering volgend jaar 220 miljard baht aan infrastructurele projecten in de economie.

Apisak: ‘De particuliere sector is nog niet begonnen te investeren, dus het is de taak van de regering om vertrouwen op te bouwen. We hebben nog steeds het geluk dat onze begrotingspositie in goede vorm is en dat de staatsschuld relatief laag is. Dat staat ons toe om een expansief begrotingsbeleid te voeren, alhoewel de uitgaven het wel waard moeten zijn.’

Apisak wijst erop dat de investeringen de afgelopen 10 jaar zijn achtergebleven, waardoor het land in technologisch opzicht bij collega-landen is gaan achterlopen. De regering heeft geprobeerd bedrijven te stimuleren om meer te investeren, maar dat is alleen bij enkele grote bedrijven gelukt, niet bij kleine bedrijven want die hebben een overcapaciteit.

Apisak vindt dat bedrijven de kans moeten grijpen om hun concurrentiepositie op de lange termijn te verbeteren nu de rente laag is en de regering stimulansen biedt voor investeringen. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

Thailand wint AFF Suzuki Cup

Oorlogsolifanten boeken vijfde zege in Cup

18 december – Voor de vijfde maal heeft het Thais nationaal voetbalteam de Suzuki Cup gewonnen. In de eerste ronde verloren de War Elephants, zoals ze liefdevol worden genoemd, nog van Indonesië, maar gisteren versloegen ze de Indonesiërs met 2-0. De fans in het Rajamangala stadion gingen uit hun dak nadat het eindsignaal had geklonken. Hun grote held was Sirod Chatthong, die beide doelpunten had gemaakt, maar die reageerde bescheiden: ‘Ik ben geen held. Dat is het hele team.’

Coach Kiatisak droeg het succes op aan, zoals de krant altijd gezagsgetrouw schrijft, His Majesty the King en zijn in oktober overleden vader. ‘We wilden de titel winnen als eerbetoon aan koning Rama IX’, zei een geëmotioneerde Kiatisak na afloop van de match om daar onmiddellijk aan toe te voegen: ‘We willen het succes ook graag opdragen aan koning Rama X.’

Het Thaise team verdiende met de overwinning US$ 200.000 en ik vermoed dat Thaise bedrijven daar in eigen land nog wel het een en ander aan zullen toevoegen. Thailand won de cup eerder in 1996, 2000, 2002 en 2014.

Bedrijfsleven positief over reshuffle kabinet

18 december – Het bedrijfsleven is blij met de reshuffle  van het kabinet, die vrijdag bekend is gemaakt. Maar het verwacht geen substantiële veranderingen in de economische vooruitzichten; de wijzigingen hebben vooral tot doel beleidsmaatregelen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld op het gebied van Thailand 4.0.

Van de vijf nieuwkomers hebben vier een economische portefeuille gekregen: landbouw, transport, handel en industrie. Verder heeft het ministerie van ICT, dat recent herdoopt is in Digital Economy, een nieuwe man gekregen in de persoon van de voormalige minister van Wetenschap. Een andere nieuwkomer is de staatsscretaris van Buitenlandse Zaken.

De Federation of Thai Industries (FTI) en de Thai Chamber of Commerce reageren positief op de veranderingen. Voorzitter Isara van de KvK zegt dat de nieuwe leden veteranen zijn en old-timers die onmiddellijk aan het werk kunnen. Het feit dat Prayut geen hoge legerofficieren heeft benoemd komt het image van het Prayut-bestuur ten goede.

Woordvoerder Surapong van de autosectie van de FTI zegt dat de nieuwe mensen ruime ervaring hebben en belangrijk zijn om de regering te helpen bij haar economisch beleid de groei te bevorderen.

Minister Apiradi (Handel) is blij met zijn nieuwe staatssecretaris, die eerder werkte als adviseur van de minister van Industrie en in MKB’s. ‘Hij heeft zowel kaliber als ervaring in het industriële veld. Ik denk dat hij een grote bijdrage kan leveren.’

De Democratische partij lijkt weinig vertrouwen te hebben in de nieuwe man op Justitie, een voormalige minister van het PM’s Office. Ze maakt zich zorgen of het anti-corruptie beleid nu wel in goede handen is.

Woordvoerder Pramaul: ‘Zijn voorganger was er goed in, maar corruptie en onregelmatigheden gaan niet zomaar voorbij. Suwaphan staat bekend als voorstander van het compromis en is besluiteloos. Dus dat is reden voor zorg bij het regeringsbeleid om de corruptie te bestrijden.’

Chiang Mai Pongyang zipline

Drie toeristen gewond; Flight of the Gibbon gesloten

18 december – De zipline Flight of the Gibbon in Chiang Mai is gesloten nadat vrijdag drie Israëlische toeristen gewond waren geraakt. De twee volwassenen en een jongen van 7 jaar botsten tegen elkaar en vielen op de grond. De jongen die aan zijn schouder gewond raakte, is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen; de volwassenen worden nog verpleegd. De vrouw brak een rib en wordt verpleegd in de IC.

Agenten inspecteerden de zipline gisteren en besloten de attractie voorlopig te sluiten totdat een volledig onderzoek is verricht. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

De Flight of the Gibbon is volgens het bedrijf de langste, hoogste en snelste zipline ter wereld. Behalve in Chiang Mai exploiteert het bedrijf ook lijnen in Chon Buri en Siem Raep en op Koh Phangan. In oktober vorig jaar kwam een Chinese toerist om het leven bij een val uit de Flying Squirrels. Dat incident was reden in het hele land attractieparken te controleren op veiligheid.

Het bedrijf zegt op zijn website dat de lijn en uitrusting elke dag worden gecontroleerd en bij de eerste tekenen van slijtage direct worden vervangen. Op elke locatie werkt internationaal onderhoudspersoneel. De Flight of the Gibbons is de eerste zipline met een zippy anti-roll back cam die voorkomt dat de avonturiers terug rollen op de kabel.

Touwbanen, ziplines en canopy walks (bruggen tussen bomen) zijn de laatste jaren in toenemende mate populair bij toeristen, met name in het Noorden van Thailand. Attractieparken die gerund worden door buitenlanders, rekenen 3.000 à 4.000 baht, Thais exploitanten 1.000 tot 2.000 baht.

Op de foto de Pongyang zipline in Chiang Mai.

Twee berichten over hout

18 december – De twaalf bomen uit nationaal park Kui Buri in Prachuap Khiri Khan die gebruikt gaan worden bij de bouw van het koninklijk crematorium op Sanam Luang, worden deze week door de DNP overgedragen aan het Fine Arts Department. Dinsdag worden ze afgeleverd bij het Fine Arts kantoor in Nakhon Pathom.

Opnieuw heeft de krant het over sandelhoutbomen, alhoewel de krant op 29 november in een uitgebreid achtergrondverhaal uitlegde dat het geen sandelhout is maar kalamet, een houtsoort die nauw verwant is aan sandelhout.

De overdracht gebeurt met het nodige ceremonieel. Bij het vertrek om half zeven worden wierookstokjes en kaarsen aangestoken voor een afbeelding van de Boeddha en de koning en bloemblaadjes gestrooid. De vrachtwagens met de bomen vertrekken om 6.39 uur naar het districtskantoor. Daar wordt om 8 uur een ceremonie gehouden, die naar verwachting wordt bijgewoond door duizend ambtenaren en bewoners. Om 9.09 vertrekt de colonne naar Nakhon Pathom, een rit die 5 uur duurt. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Beschermd hout onderschept in Narathiwat
Tijdens een klopjacht op illegale houtkappers is op tien plaatsen in en rond nationaal park Budo-Sungai Padi in Narathiwat tha kien chan ta maew hout in beslag genomen. Tha kien is een beschermde houtsoort, waarmee goed geld valt te verdienen. Het hout wordt gebruikt bij de fabricage van meubelen en de bouw van huizen.

De in beslag genomen houtblokken en planken vertegenwoordigen een waarde van enkele miljoenen baht. Behalve het hout zijn kettingzagen en andere uitrusting geconfisqueerd. Arrestaties konden niet verricht worden, want alle verdachten hadden al de benen genomen. De autoriteiten verdenken ambtenaren ervan onder één hoedje te spelen met de houthakkers. Dorpelingen zouden betaald worden om het hout voor de illegale houtkapbendes te kappen.

Behalve het park in Narathiwat kampen ook andere nationale parken met hetzelfde euvel, waaronder de Sirikit Forest Garden in Ratchaburi. In de zuidelijke provincies gaat het om honderd gevallen per jaar. (Zie verder de pagina Illegale houtkap)

Illegaal gebouwde vakantiehuisjes op de Phu Thap Boek berg

Kort nieuws zondag 18 december

– De sloop van illegaal gebouwde vakantiehuizen op de Phu Thap Boek berg in Phetchabun gaat onverminderd door. De lokale autoriteiten treffen voorbereidingen voor de sloop van elf vakantieparken, waarvan de eigenaren een bevel hebben genegeerd om ze zelf te ontmantelen. Drie eigenaren hebben hun eigendom al zelf weggehaald.

Adjunct-gouverneur Kris maakte dit gisteren bekend na een vergadering van functionarissen, die belast zijn met de uitvoering van de junta’s order betreffende illegale vakantieparken. Van woensdag tot zaterdag gaat er gesloopt worden. En daarna mogen de eigenaren voor de kosten opdraaien.

In augustus en september zijn al 19 illegale vakantieparken gesloopt en dat kostte de lieve duit van 2,35 miljoen baht. De rekeningen zijn al verstuurd.

De provinciale rechtbank heeft de sloop van nog een resort bevolen met als deadline 30 december. Als het park dan nog niet weg is, beginnen de autoriteiten op 5 januari met de sloop. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– Follow-up op het bericht van gisteren over de ingestorte autoshowroom in Bang Chak (Bangkok). Het Engineering Institute of Thailand en de Council of Engineers hebben gisteren tijdens een inspectie vastgesteld dat de stellages om het pand tijdens de sloop te steunen ondeskundig zijn geplaatst.

Adjunct-gouverneur Jakkrapan van Bangkok heeft bevestigd dat twee arbeiders zijn overleden en twee nog vermist worden. Naar hen wordt met van het leger geleende sonarapparatuur gezocht, maar gemakkelijk is dat niet want de zoektocht wordt op de bovenste verdiepingen gehinderd door vallend puin.

Het districtskantoor legde onlangs de sloop stil na klachten over stof en puin dat op straat en voertuigen was gevallen. Voordat het pand verder wordt gesloopt, dient het sloopbedrijf de autoriteiten te informeren over de geplande werkzaamheden, de uitrusting en de vakbekwaamheid van het personeel.

– Follow-up op het bericht in Kort nieuws van gisteren over de missing link, de ontbrekende verbinding tussen de stations Tao Pun (nieuwe Purple Line) en Bang Sue (Blue Line). Het stukje van 1 km is nog niet in gebruik genomen, omdat de twee lijnen door verschillende beheerders worden geëxploiteerd.

De onderhandeling over het beheer zijn nog gaande, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Hij ontkent mediaberichten dat de zaak beklonken was. Maar volgens een bron bij het ministerie van Transport is daarover al overeenstemming bereikt. De BEM (exploitant van de Blue Line Hua Lamphong-Bang Sue) krijgt het beheer. Hij zegt dat de premier daarover al drie dagen geleden is geïnformeerd.

Prayut gaf eerder middels artikel 44 van de interim-grondwet de autoriteiten toestemming om de zaak te beklinken, want die levert veel overlast op sinds de Purple Line in augustus rijdt.

– Op het Provincial Employment Office in Nakhon Ratchasima loopt het storm met Thai die werk zoeken in Zuid-Korea en een aanvraag doen voor het Point Recruitment System, een test op de kennis van de taal en vakbekwaamheid, twee voorwaarden voor een werkvergunning in Zuid-Korea.

Het oogstseizoen is voor veel boeren over dus die zoeken vervangend werk. Zuid-Korea heeft het voordeel dat de lonen er hoger zijn dan in Thailand.

Een van de gegadigden zegt dat het geld dat hij normaal met baantjes verdiende na het oogstseizoen niet meer voldoende is om de touwtjes aan elkaar te knopen. Hij denkt 15.000 baht per maand te kunnen overmaken naar zijn gezin als hij in Zuid-Korea werkt.


 

Siamese Living Heritage Town

Kanchanaburi biedt meer dan u denkt (3)

17 december – Ik noemde gisteren al de Prommitr Filmstudio en de Siamese Living Heritage Town als twee bij toeristen minder bekende bezienswaardigheden in de provincie Kanchanaburi. Die stad lijkt me interessant want de klok staat er op 1901 toen koning Rama V aan het bewind was. Ze bevindt zich 60 km van de stad Kanchanaburi.

Wie zijn wandelschoenen niet aan heeft, kan een rickshaw nemen die als eerste de Talat Saphan Han aandoet, een markt op een brug. Daarna volgt een oud zakendistrict met talrijke winkels waarin traditionele parfums, kaarsen, kleding en authentieke Thaise textielverf worden verkocht, af te rekenen in replica’s van oude munten.

De verkopers zijn gekleed in traditionele kleding en begroeten de klanten met de archaïsche groet chao kha of khorub. Bezoekers kunnen zich tegen betaling ook in traditionele klederdracht tooien. (Bron: Bangkok Post, 8 december. Morgen komt de filmstudio aan de beurt)

Siamese Living Heritage Town 2


 

Wat Dhammakaya: Politie laat huiszoekingsbevel verlopen

17 december – De vraag is zo langzamerhand gerechtvaardigd: wil de politie de tempel Wat Phra Dhammakaya wel binnenvallen om de abt die zich aan Justitie onttrekt, te arresteren? Want gisteren verliep het huiszoekingsbevel voor 13 tot 16 december en niets gebeurde.

Er werden alleen twee drones de lucht ingestuurd, waarvan één na lancering neerstortte. Een agent die probeerde het ding te redden, kreeg hem op zijn hoofd, waarbij een van de propellers een diepe wond veroorzaakte.

De DSI (Thaise FBI) verklaart haar passiviteit, aldus een bron, uit de aanwezigheid van ‘grote aantallen’ monniken en volgelingen die een menselijk schild vormen. De DSI en politie hebben hun hoop gevestigd op juridische maatregelen. Inmiddels is het aantal rechtsvorderingen tegen de tempel opgelopen van 43 naar 111.

De bekendste: de aanleg van bruggen, het graven van artesische bronnen, de illegale constructie van gebouwen en natuurlijk waar het allemaal om draait: het witwassen van (verduisterd) geld en heling door de abt alsmede het illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. Maar de abt houdt zich verborgen op het 2.196 rai tellende terrein (1 rai is 1.600 vierkante meter]

Wat Dhammakaya monniken en leken vertrekkenHet voornemen van de politie om elektra en water af te sluiten, wordt door Phra Sanitwong, directeur communicatie, een vorm van marteling genoemd en een ernstige schending van de mensenrechten.

‘Er zijn momenteel tienduizenden monniken, novieten en mensen in de tempel. Wanneer dat gebeurt, worden hun leven en eigendommen geschaad. Als iemand letsel oploopt, doen we aangifte tegen degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.’

De Provincial Waterworks Authority zegt dat de tempel nooit toestemming heeft gevraagd om leidingwater te gebruiken, hetgeen het vermoeden voedt dat al het water uit artesische bronnen komt. In dat geval lijkt me de dreiging om de watertoevoer af te snijden, krachteloos.

Update website:
De krant besteedt geen woord aan de uittocht van monniken en leken, die volgens een bericht op de website aan het eind van de vrijdag ‘massaal’ is begonnen (foto rechts). En dat is hoogst merkwaardig want het websitebericht is gisteren op 18:42 uur geplaatst, dus ruimschoots op tijd om ook de krant te halen.

Het bericht meldt dat tenten en stoelen bij Gate 6 zijn weggehaald, waar dinsdag een sit-down demonstratie [de website noemt het prayers] was begonnen omdat gedacht werd dat de tempel die dag zou worden binnen gevallen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

Aanvraag voor werelderfgoed stopt niet Mae Wong dam

17 december – Lijkt me een vrij zinloze bezigheid: de DNP gaat door om nationaal park Mae Wong-Klong Lan te nomineren voor de werelderfgoedstatus ondanks de voorgenomen bouw van de controversiële Mae Wong dam, waardoor een deel van het bos wordt afgesnoept.

Mae Wong nationaal park kaartjeDe directeur van het National Park Office zegt dat in samenwerking met het UN Development Programma een masterplan is gemaakt voor het beheer van het park. Voordat de aanvraag wordt ingediend bij het World Heritage Committee (WHC) van Unesco worden eerst openbare hoorzittingen voor omwonenden gehouden. De directeur denkt dat de hele procedure 5 jaar duurt.

Het park bestaat uit 17 bosgroepen met een oppervlakte van 20 miljoen rai. Het park kan gaan fungeren als habitat voor tijgers uit het nabijgelegen Wildlife Sanctuary Thung Yai Huai Kha Kaeng dat al genomineerd is als werelderfgoed [of erkend?]. In 2012 en 2014 werden in het park wijfjes tijgers met welpen aangetroffen. De DNP beschouwt het park daarom als een rehabilitatiezone voor tijgers.

Een groep supporters van de erfgoed aanvraag heeft de DNP een lijst met de namen van meer dan 23.000 voorstanders overhandigd. Een student die het initiatief nam voor het verzamelen van de handtekeningen, zegt dat het park ring-fenced [omheind?] wordt en dus veilig wordt gesteld voor het damproject, wanneer het onder de supervisie van het WHC komt.

Voor de aanleg van de dam is al een milieu-effectrapportage verricht. Die wordt momenteel beoordeeld door een commissie van experts van het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. De commissie heeft een uitleg gevraagd over de aanleg van de dam en met name hoe de in het wild levende dieren en de ecologie worden beschermd. (Zie verder de pagina Mae Wong dam)

Chuwit Kamolvisit vrijgelaten

Geen politiek meer voor mijn favoriete ‘boef’ Chuwit

17 december – Na elf maanden in de bak te hebben gezeten, is Chuwit Kamolvisit (55) weer vrij man dankzij de amnestie die hij heeft gekregen. Maar van de politiek moet hij niets meer hebben en da’s nou jammer want hij heeft als geen ander verstand van corruptie.

Die ervaring heeft hij opgedaan als eigenaar van enkele luxueuze massagesalons [lees: bordelen], elk met honderden ‘masseuses’. Chuwit zegt in de 10 jaar dat hij zijn bedrijf runde, 200 miljoen aan steekpenningen te hebben betaald aan de politie.

Chuwit zat gevangen omdat hij in 2003 in het holst van de nacht tientallen winkeltjes en barretjes op de Sukhumvit Square liet slopen door schurken, waaronder agenten en gewapende mannen. Hij wilde het gebied een winstgevender bestemming geven, maar zag er later vanaf en nu is het een park dat zijn naam draagt.

In 2004 vormde hij zijn eigen politieke partij, Rak Thailand, hij deed tevergeefs een gooi naar de functie van gouverneur van Bangkok en in 2005 werd hij in het Huis van Afgevaardigden gekozen, maar een jaar later maakte het Constitutionele Hof daar een eind aan. In 2008 deed hij weer een poging tot gouverneur te worden gekozen, maar ook nu weer mislukte dat.

In 2011 kwam hij met vier zetels in het Huis. Hij onthulde het bestaan van illegale casino’s die door de politie werden gedoogd, maar die altijd ontruimd waren als de politie er een inval deed. Chuwit was het lievelingetje van het publiek dat genoot van zijn scherpe tong.

In januari veroordeelde de Criminal Court hem tot 2 jaar gevangenisstraf. Hij besloot niet in beroep te gaan en zijn straf uit te zitten. Omdat hij een kwart van zijn straf had uitgezeten, kwam hij in aanmerking voor amnestie. Chuwit’s straf was al eerder verminderd met zes maanden.

Zijn vrouw en zijn dochter haalden hem op in het Corrections Department Hospital. Hij had daar geholpen met de zorg over lichamen van gestorven gedetineerden, volgens hem meer dan tachtig. Vandaag vertrekt hij naar de VS voor de uitreiking van het graduate diploma van een andere dochter. (Bron: website Bangkok Post, 16 december, aangevuld met gegevens uit de krant)

Parlement negeert 300.000 handtekeningen

17 december – Zoals gisteren al voorspeld in Nieuws uit Thailand hebben de 300.000 handtekeningen, verzameld via change.org tegen de gewijzigde Computer Crime Act, geen enkel effect gehad. De controversiële geamendeerde wet is gisteren door de NLA (benoemd parlement) goedgekeurd, want dat doet altijd braaf wat de regering heeft bekokstoofd.

Het Thai Netizen Network dat de handtekeningenactie had georganiseerd, is teleurgesteld. Het zegt toepassing van de wet scherp in de gaten te zullen houden en te streven naar hun eigen versie van de wet ‘als de tijd daarvoor rijp is’ [lees: wanneer een democratisch gekozen regering aan de macht is].

Op internet circuleerde donderdag een oproep om de website van het parlement ’s avonds te verstoren, maar die leidde slechts tot een korte onderbreking van de beschikbaarheid. De oproep werd gedaan door critici die menen dat de gewijzigde wet de weg vrijmaakt voor de al even controversiële single gateway, een toegangspoort die de overheid in staat stelt al het internationaal internetverkeer van en naar Thailand te bespioneren.

Organieke wet geeft Kiesraad meer macht

17 december – De organieke wet op de Kiesraad geeft de raad meer bevoegdheden electorale fraude te bestrijden. Dat zei voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) gisteren op een forum over het wetsvoorstel. De hoofdpunten:
– Sjoemelaars met de verkiezingen hebben recht op immuniteit wanneer ze als getuige informatie geven over verkiezingsfraude.
– De deadline van zeven dagen, waarbinnen de Kiesraad geïnformeerd moet worden over fraude, is vervallen.
– De wet voorziet in een budget om inlichtingendiensten te betalen voor opsporingswerk .
– Het presentiegeld van de Kiesraadleden wordt verhoogd.
– De raad hoeft niet meer te wachten op klachten, maar dient zelf onderzoek te doen.
– De bestaande provinciale kiesraden worden vervangen door verkiezingsinspecteurs. Die kiesraden werkten in het verleden ineffectief [lees: waren vatbaar voor beïnvloeding, vermoed ik].
– Bewoners mogen voortaan rechtstreeks bij de Kiesraad klagen. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Ingestorte autoshowroom

Kort nieuws zaterdag 17 december

– Een oude autoshowroom van Mitsubishi aan Sukhumvit 87, die op de nominatie stond om gesloopt te worden, is gisteren ingestort. Twee arbeiders kwamen om het leven, vier raakten bekneld in de puinhoop. Het acht verdiepingen tellende gebouw staat vlakbij het districtskantoor van Phra Khanong en de Wells International School. De leerlingen zijn geëvacueerd.

– De verwachte reshuffle van het kabinet is gisteravond bekend gemaakt. De stoelendans vindt voornamelijk in de economische hoek plaats. Vice-premier Somkid, de economische tsaar van het kabinet, blijft op zijn post. Het kabinet telt vijf nieuwkomers: de minister van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris van Landbouw, staatssecretaris van Transport, staatssecretaris van Handel en minister van Industrie. De overige wijzigingen laat ik verder onvermeld.

– In een afzonderlijk bericht spuit vice-premier, tevens minister van Defensie Prawit (72) zijn kritiek op de media die hebben gespeculeerd dat hij uit het kabinet zou worden gezet. Hij zegt dat het niet de eerste keer is dat over hem onjuiste berichten worden gepubliceerd.

Volgens hem is het koek en ei tussen hem en Prayut. ‘Sommige mensen vragen me waarom ik wil vertrekken, maar ik ben nog in goede gezondheid. Ik blijf werken zolang ik kan lezen, reizen en speeches kan houden over ‘s lands zaken.’

– Follow-up op het bericht over de moord en verbranding van een vrouw in Chiang Mai door haar echtgenoot (zie Kort nieuws van 15 december). De man is donderdag aangehouden nadat de rechtbank een arrestatiebevel had goedgekeurd. Volgens eerdere berichten was het lichaam gedumpt in een longan boomgaard, maar het was een mango boomgaard. [Lekker belangrijk]

De man ontkent en zegt alleen in de rechtbank een verklaring te zullen afleggen. Hij wordt niet vrijgelaten op borgtocht. Het bericht zegt niets over de man die hielp het lichaam naar de boomgaard te brengen en die de politie op het spoor van de echtgenoot had gezet. Ik mag toch aannemen dat die niet vrijuit gaat.

– Premier Prayut is gefrustreerd over de trage voortgang die wordt gemaakt om de zogeheten missing link te dichten, de ontbrekende verbinding tussen de stations Tao Pun (nieuwe Purple Line) en Bang Sue (Blue Line). Hij zei dat donderdag. Het stukje van 1 km is nog niet in gebruik genomen vanwege gedoe over het beheer, omdat de twee lijnen door verschillende beheerders worden geëxploiteerd.

Het ministerie van Transport bestudeert momenteel het voorstel voor een oplossing dat daarna nog het oké van het kabinet moet krijgen. Op zijn vroegst is het gat in augustus gedicht. De oplossing geldt voor twee jaar, want daarna wordt de Blue Line in twee richtingen uitgebreid (Bang Sue-Tha Phra en Hua Lamphong-Bang Kae). En die zal ook wel weer de nodige voeten in de aarde hebben.

Sondhi op weg naar de gevangenis– Sondhi Limthongkul, oprichter van de Manager Media Group en een van de oprichters van de geelhemd beweging, en tien anderen zijn door het hooggerechtshof vrijgesproken van smaad. Oud-premier Thaksin en de (opgeheven) Thai Rak Thai (TRT) partij hadden hen daarvan beschuldigd.

Ze zouden tijdens een paneldiscussie in 2006 [toen Thaksin premier was] smadelijke opmerkingen hebben gemaakt over de Finland Declaration en de politieke strategie van TRT. In 2009 wees de rechtbank de smaadaanklacht al af. Het hof van Beroep sloot zich daarbij aan. Het hooggerechtshof beschouwt de opmerkingen niet als smaad maar als toegestane kritiek.

Sondhi zit momenteel 20 jaar gevangen op basis van een aangifte door de beurscommissie. Die strenge straf heeft verwondering gewekt. Thailandkenners vermoeden een afrekening.

– Twee jongens (9 jaar) in Mae Ramat (Tak) zijn opgetogen over de kleding die ze hebben gekregen om tijdens het winterseizoen te dragen. En dat niet alleen, in de zak van een spijkerbroek vonden ze 100.000 baht. De kleren waren gedistribueerd door hun school, die ze van een groep mensen had gekregen. De jongens en hun gezin willen het geld teruggeven en daarom is de school op zoek naar de onbekende ‘weldoener’.

– De politie heeft negen vermeende leden van een drugsbende gearresteerd en een halve ton crystal meth, een trailer truck [?], vier auto’s, 20 mobieltjes, vuurwapens en andere eigendommen in totaal ter waarde van 1,5 miljard baht in beslag genomen. De drugs werden tijdens het transport van Phayao naar Hat Yai (Songkhla) op twee plaatsen onderschept. Een van de verdachten had twee dezelfde rugzakken (overigens leeg) als de rugzakken die eerder gevonden zijn tijdens een drugssmokkel aan de grens.

– De Bangkok Military Court neemt de zaak in behandeling tegen negentien kernleden van het UDD (roodhemden) wegens overtreding van het samenscholingsverbod van de junta. Dat zouden ze hebben gedaan door een bijeenkomst in juni over de lancering van anti-fraude centra om het referendum te controleren, een initiatief dat al snel de nek is omgedraaid door de junta.

Een lid van het juridisch team van het UDD zegt dat de bijeenkomst alleen maar een persconferentie was en daarom niet in strijd was met het verbod. Het UDD diende in dezelfde maand een petitie in bij het VN kantoor van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten in Bangkok. Het UDD klaagde dat zijn rechten waren overtreden

Een van de ‘boosdoeners’ is voorzitter Jatuporn Prompan die gevangen zit wegens overtreding van zijn borgtochtvoorwaarden in een andere zaak. Met uitzondering van Jatuporn zijn de anderen, waaronder oud-voorzitter Tida, vrijgelaten op borgtocht. Wanneer ze precies werden aangehouden, vermeldt het bericht niet.

– De Coalition for the Rights of Refugees and Stateless Persons roept de regering op om druk uit te oefenen op Myanmar een eind te maken aan het geweld tegen ‘mensen in Myanmar’ [?] waaronder moslim Rohingya uit de deelstaat Rakhine. Als het geweld eindigt, vluchten ze niet en helpt dit het Rohingya vluchtelingenprobleem in Thailand op te lossen.

Een vertegenwoordiger van de organisatie zei dit gisteren op een seminar van de Thai Journalists Association. Hij pleitte ook voor een ‘pushing out’ beleid gericht op het repatriëren van vluchtelingen naar hun thuisland of hen naar een derde land te sturen. Morgen is International Migrants Day. Meer weten? Klik hier: Activist urges govt to help end attacks on Rohingya.


 

Kanchanaburi Sai Yok Noi Waterfall

Kanchanaburi biedt meer dan u denkt (2)

16 december – Zoals ik gisteren al schreef, biedt de provincie Kanchanaburi meer dan de Brug, de Spoorlijn en de oorlogbegraafplaats. Ik noemde al het nationaal park Sai Yok, dat in tegenstelling tot andere nationale parken gratis toegankelijk is. Het park bestaat uit bergen, meest van kalksteen, en grenst in het westen aan Myanmar.

De krant omschrijft de natuur als abundant (overvloedig, weelderig). Het park bestaat uit een gemengde vegetatie van altijd groene bomen met langs de rivier Kwae Noi teakbomen. Wat zijn de must-sees en must-dos?

BP: Sai Yok Yai Waterfall, Sai Yok Noi Waterfall, Lawa Cave, Daowadueng Cave, Sai Yok Cave, Phra Cave, Old Railway Bridge, Nature Trail, Bat’s Cave, Watershed en rafting op de Kwae Noi rivier. Een boot huren kan ook: 400 baht voor een rondvaart van 45 minuten. Buiten het nationaal park zijn de Siamese Living Heritage Town en de Prommitr Film Studio de moeite waard van een bezoek.

De Sai Yok Yai Waterfall werd een eeuw geleden tweemaal door koning Rama V bezocht. Dat alleen al lijkt me voldoende aanbeveling om er neer te strijken. In WOII kampeerden Japanse troepen er, die toezicht hielden op westerse oorlogsgevangenen, belast met de aanleg van de spoorlijn. (Bron: Bangkok Post, 8 december. Dit is aflevering 2 in een serie over Kanchanaburi. Gisteren verscheen deel 1)


 

Wat Dhammakaya: De druk neemt toe

16 december – De politie wil met het afsnijden van elektriciteit en water naar Wat Phra Dhammakaya de abt dwingen zich aan te geven. De rechtbank heeft gisteren een huiszoekingsbevel goedgekeurd na nieuwe beschuldigingen tegen de tempel: het illegaal graven van artesische bronnen en de constructie van enkele gebouwen in strijd met vier wetten, waaronder de Bouwverordening.

Over het afsnijden van elektra is gisteren overlegd door adjunct-politiehoofdcommissaris Srivara en de directeur van het provinciaal elektriciteitsbedrijf van Pathum Thani. Volgens een bron wil de politie ook de watertoevoer laten afsluiten.

Eveneens gisteren inspecteerden politie en personeel van het Department of Groundwater Resources het artesisch waterstelsel. Personen mochten het terrein op, voertuigen niet. De inspectie duurde een uur.

De tempel kan in totaal 43 rechtsvorderingen tegemoet zien, zoals het aanleggen van bruggen om de toegang tot de tempel te beperken [eerder gemeld], het blokkeren van wegen met containers, het gebruik van voertuigen op ongeautoriseerde routes, de dito bouw van zeven condominiums op het tempelterrein en het graven van de artesische bronnen.

Behalve een arrestatiebevel tegen de abt, die wordt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld en heling alsmede illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei, heeft de rechtbank ook een arrestatiebevel goedgekeurd tegen tempelwoordvoeder Ong-art wegens het uitlokken van openbare onrust.

Dinsdag zijn duizenden monniken begonnen met een sit-in gebedsbijeenkomst bij een van de toegangen [lees: blokkade]. De tempelstaf houdt verslaggevers en niet-volgers tegen. Alleen personen die een pasje hebben, worden toegelaten. Rond de tempel zijn meer agenten en soldaten samengetrokken, bij controleposten worden voertuigen gecontroleerd.

De International Buddhist Sangha in Thailand vraagt het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië in Bangkok om bescherming voor monniken en gelovigen. In een brief schrijft de Sangha dat volgens berichten geweld zal worden gebruikt. De brief heeft het over ‘schendingen van mensenrechten’ en ‘onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting’ tegen boeddhistische gemeenschappen. ‘De Thaise autoriteiten en de media spannen bij deze acties samen.’ (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Handtekeningen tegen gewijzigde Computer Crime Act

Handtekeningenactie maakt geen indruk

16 december – 300.000 handtekeningen zijn via een campagne op change.org verzameld tegen de wijziging van de Computer Crime Act. De doos met handtekeningen die gisteren werd overhandigd aan de NLA (benoemd parlement), kan linea recta de papierversnipperaar in want enige indruk lijkt de actie niet bij het ja-knikkers parlement te gaan maken.

Vandaag buigt het parlement zich in derde en laatste termijn over de wijzigingen. Die zal ik hier niet toelichten, zie hiervoor het bericht van gisteren: Strengere computerwet ligt onder vuur.

Het Thai Netizen Network (TNN), dat de handtekeningenactie heeft georganiseerd, eist dat de wet in de wacht wordt gezet en roept op de controversiële wijzigingen ongedaan te maken. Sommige critici menen zelfs dat de wet primair bedoeld is de weg te effenen voor de single gateway [toegang tot het internationaal internetverkeer via één kanaal].

Oprichter Sarinee van het TNN zegt: ‘Wij willen dat de NLA de wet herziet en meer naar publieke meningen luistert. Maar als ze de wet aanneemt, zal het netwerk de wet scherp volgen en de nieuwe regering vragen haar te herzien.’

Premier Prayut verwijt degenen die de wet in verband brengen met de single gateway dat ze het publiek misleiden. ‘Als iedereen de wet echt begrijpt, zal hij of zij begrijpen dat niet iedereen door deze wet wordt gedupeerd. De wet autoriseert de regering niet om iedereen te bespioneren.’

Ook voorzitter Chatchawal van de commissie die de wijzigingen heeft bedacht, wijst het verband met de single gateway af. ‘Dat is een andere zaak.’

De Thammasat University Student Council en partijleider Abhisit (Democraten) hebben ook hun bezwaren geuit tegen de wet. Abhisit: ‘Veel mensen hebben geen vertrouwen in de wet en zijn bang dat ze door de machthebbers wordt misbruikt. De regering dient een balans te vinden tussen handhaving van de nationale veiligheid en de rechten van mensen.’

Ook kortingsactie om bestedingen te stimuleren

16 december – De detailhandel doet een flinke duit in het zakje om de binnenlandse bestedingen te stimuleren. Sinds gisteren bieden zestien leidende groothandels- en detailhandelsbedrijven tot 4 januari kortingen van 20 à 80 procent op producten.

Klanten kunnen in 13.500 verkooppunten terecht om het geld te laten rollen, een diep gekoesterde wens van de overheid die zelf de koopwoede stimuleert door een extra aftrekpost op de inkomstenbelasting. De regering verwacht dat de regeling 20 miljard baht aan aankopen oplevert en 0,2 procentpunten aan de groei van het bruto binnenlands product toevoegt.

Eerdere berichten repten over een aftrek van 30.000 baht, maar dit bericht noemt 15.000 baht, evenveel als vorig jaar. Het kabinet heeft dat dinsdag besloten. De regeling geldt tot 31 december.

Minister Apiradi (Handel) verwacht dat de kortingsactie van de bedrijven 80 miljard baht aan verkopen  oplevert. De kortingen gelden niet alleen voor het huidige assortiment, maar ook voor nieuwe producten. De bedrijven houden ook speciale promotieacties om de verkoop van rijst te stimuleren. Het ministerie van Handel controleert nauwgezet of winkeliers niet stiekem de prijzen verhogen. (Bron: Bangkok Post, 15 december)

Prayut op bezoek in Songkhla

Overstromingen: Songkhla vraagt 2 mld baht

16 december – Doet het altijd goed in de publiciteit: een ambtsdrager die een baby draagt. Premier Prayut demonstreerde dat gisteren goed begrepen te hebben tijdens een bezoek aan de zuidelijke provincie Songkhla. Hij bezocht de provincie om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Prayut kwam niet met lege handen: hij zei dat de regering ‘overweegt’ 2 miljard baht uit te trekken  voor projecten die een eind moeten maken aan de jaarlijks terugkerende overstromingen. De provinciale autoriteiten hebben om dat bedrag gevraagd; het geld is bedoeld voor het aanleggen van dijken en het baggeren van kanalen.

Vijfduizend mensen begroetten de premier die per boot in Klong Takrea en langs het schiereiland Sathing Phra zich op de hoogte stelde van de situatie en noodpakketten uitdeelde. Daarbij, zo meldt de krant voor alle volledigheid, sprak hij de bewoners door een megafoon toe. Hij zei onder andere dat de koninklijke familie zich zorgen maakt over de bewoners die te lijden hebben van de overstromingen.

Gouverneur Songpol legde gisteren uit dat de bouw van een stuw op de lange termijn soelaas gaat bieden. Die kan in het regenseizoen zorgen voor vergroting van de drainage capaciteit en in het droge seizoen voor wateropslag. Volgens een studie zijn er vier opties om de overstromingen op het schiereiland een halt toe te roepen: de bouw van een dijk plus infrastructuur, verbetering van de drainagecapaciteit van kanalen, omleiding van water van het Songkhla Lake naar de Golf van Thailand en de aanleg van een rioolstelsel dat water uit het meer kan blokkeren.

Bewoners hebben de regering gevraagd stuwen te bouwen rond het upper Songkhla Lake om te voorkomen dat zout water kanalen instroomt, waarvan het water akkers bevloeit. Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de regering het voorstel in overweging neemt.

Fitness Club: Amlo rijdt een scheve schaats

16 december – Een voormalige leidinggevende van de California Wow Experience Fitness Club heeft aangifte gedaan wegens smaad tegen de voormalige secretaris-generaal van Amlo, die de zaak tegen de club heeft behandeld, waarin de leiding van de club is beschuldigd van het oplichten van clubleden. De aanklacht gaat vergezeld van de eis van 100 miljoen baht aan schadevergoeding.

Amlo legde in januari beslag op 88 miljoen baht van het clubvermogen en beschuldigde de leiding van oplichting en het afromen van grote geldbedragen. De zaak werd destijds behandeld door Seehanart Prayoonrat, tegen wie de oprichter van de club Eric Levine al eerder een smaadaanklacht indiende.

In een zitting van de Criminal Court heeft Amlo gisteren haar vorige verklaring over de zaak ingetrokken. Amlo zei dat de beurscommissie geen onregelmatigheden heeft ontdekt, zoals door haar beweerd. Maar de club vindt het intrekken van de verklaring geen reden af te zien van juridische actie omdat de reputatie van de club en de leiding ernstig is geschaad.

Levine zegt dat zijn bedrijf de afgelopen vier jaar geprobeerd heeft contact op te nemen met Amlo, maar die reageerde niet. Hij belooft in een verklaring ‘going all the way’ met de smaadaanklacht. ‘Het dient een les te zijn voor Amlo en zijn personeel geen valse en schadelijke beschuldigingen te uiten.’

Thaise trawlers nemen de wijk naar de Saya de Malha Bank

Greenpeace: Thaise trawlers ontwijken controle

16 december – 76 onder Thaise vlag varende trawlers vissen sinds achttien maanden op de Daya de Maha Bank ten oosten van Madagascar. Ze zijn naar dit uiterst kwetsbare en milieugevoelige gebied uitgeweken sinds ze vorig jaar bij Indonesië en Papoea Nieuw-Guinea zijn verdreven door de Indonesische autoriteiten.

Greenpeace schrijft dit in een donderdag bekend gemaakt rapport. De bank is een toevluchtsoord geworden voor bedrieglijke visserijpraktijken waarbij de reders de vrije hand hebben om hun bemanning uit te buiten en het milieu te schaden. De trawlers blijven constant op zee en laden hun vangsten over op zogeheten reefer schepen. Deze praktijk staat bekend als transshipment.

Anchalee Pipattanawattanakul van Greenpeace Southeast Asia zegt dat er geen controle is over wat er daar gebeurt [Ontleend aan de website, in de krant wordt deze quote toegeschreven aan Mark Dia, regionaal coördinator oceanen]. ‘De Thaise vloot blijft even meedogenloos als altijd.’ Ze roept de militaire regering op transshipments te verbieden.

De Thaise visserij heeft een slechte reputatie en is vorig jaar gewaarschuwd door de EU dat ze niet voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Een importverbod op Thaise visproducten dreigt als dit zo blijft. De Thaise overheid zegt de nodige maatregelen te hebben genomen, maar dat zijn voornamelijk papieren maatregelen.

In het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport is Thailand in juli opgeschoven van de Tier 2 Watchlist naar Tier 2 met als kanttekening dat corruptie hervormingen blijft ondermijnen en dat de arbeidsomstandigheden in de visserijsector ‘een belangrijk probleem’ blijven.

Mark Dia geeft er een treffend voorbeeld van. Aan boord van een Thaise trawler, die onlangs is teruggekeerd van de Daya de Maha Bank naar Ranong, zijn volgens Greenpeace zes bemanningsleden overleden aan beri-beri, een ziekte veroorzaakt door vitamine B1 gebrek. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

Kort nieuws vrijdag 16 december

– Thailand, Cambodja en Laos gaan in dorpen langs de Mekong rivier 27 controleposten opzetten om de smokkel van drug precursoren te voorkomen. Vijf komen in Cambodja en Laos en 17 in Thailand. Secretaris-generaal Sirinya van het Office of the Narcotics Control Board heeft dit bekend gemaakt na een vergadering met de collega’s uit de twee buurlanden.

De maatregel maakt deel uit van de Safe Lower Mekong Joint Operation waarin de zes Mekonglanden sinds 2016 samenwerken bij de bestrijding van drugssmokkel. Bewoners van de dorpen waar controleposten komen, gaan voorgelicht worden over de strijd tegen illegale drugs. Tevens worden in dorpen langs de rivier afkickprogramma’s geïntroduceerd.

Volgens de autoriteiten zijn de afgelopen twee jaar 26 illegale drugsnetwerken opgerold, die onderdeel uitmaakten van een van de vijf invloedrijke transnationale bendes in de regio. Drugs en vermogen van een van die bendes zijn ook in beslag genomen. Van de vier andere met 34 netwerken houdt een zich verborgen in Thailand en drie in grensdorpen.

– Gisteren was het een tuk-tuk bestuurder die in Taling Chan (Bangkok) een Australische vrouw seksueel had belaagd (zie Kort nieuws) – dat had de vrouw verklaard – maar vandaag is het een motortaxibestuurder, wat is gebleken uit camerabeelden.

Gisteren meldde hij zich in Khon Kaen bij de politie van waar hij naar Bangkok werd gebracht. Hij ontkent de vrouw te hebben verkracht: ze hadden consensuele seks. De vrouw knuffelde hem toen hij haar in de vroege uurtjes van 5 december naar Taling Chan bracht. Daardoor raakte hij opgewonden. In een verlaten gebouw hadden ze seks. [Hoe armoedig]

– De Amerikaanse hoogleraar die begin september in een hotelkamer in Hua Hin dood is aangetroffen na een maand vermist te zijn geweest, is niet het slachtoffer van een moord, heeft de politie geconcludeerd. Ze baseert haar oordeel op het autopsierapport dat als doodsoorzaak ademhalings en bloedcirculatie falen heeft aangegeven. Maar vrienden en familie blijven ervan overtuigd dat hij mishandeld moet zijn geweest getuige verwondingen. Hotelstaf heeft evenwel verklaard dat die van een week voor zijn dood dateerden. De arts die de autopsie verrichtte zegt dat de man een opgezette lever had.

– Het wetsontwerp, waarin ‘misleidende’ reclame voor babymelkpoeder wordt verboden, wordt door vertegenwoordigers van de Medical Council of Thailand en het Royal College of Paediatricians of Thailand van de nodige kanttekeningen voorzien. Ze vinden dat het wetsontwerp zich beter kan richten op het stimuleren van een gezonde voeding van moeder en kind in plaats van een verbod in te stellen op aanvullende voeding en vervangers van moedermelk, want die zijn nodig wanneer moedermelk niet langer genoeg is om in de voedingsbehoefte van een baby te voorzien.

Kraisid Tontislin, voormalig directeur van de FAO-divisie voedsel en voeding, zegt dat tijdens het eerste levensjaar moedermelk de voornaamste voeding is, maar daarna dienen ook andere voedingsstoffen te worden gegeven, zoals rijst, groente, fruit, eieren en melk om de fysieke en hersenontwikkeling te versterken. Hij vindt dat de opstellers van de wet, thans in behandeling door het parlement, zich ook zouden moeten richten op reclame voor snacks en soft-drinks die volgestopt zijn met suiker. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Het Royal Forest Department (RFD) gaat maandag in Thalang (Phuket) rubberbomen vellen, die illegaal zijn geplant op een perceel van 112 rai bosland. Gebleken is dat de plantage is aangelegd in de Bang Kanoon Forest Garden.

Gisteren deden honderd man van politie, leger, lokaal bestuur en het RFD een inval op 71 rai aan rubber- en palmplantages, illegaal aangelegd in nationaal park Khao Pu-Khao Ya in Phatthalung. Zoals bekend wil de overheid korte metten maken met het illegaal gebruik van overheidsgronden. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

Reacties niet mogelijk