Thais nieuws 16-31 augustus

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NHRC: National Human Rights Commission
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec: Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 augustus, klik hier.

Mededeling van de redactie (update)
Van 14 juni tot 13 augustus is Nieuws uit Thailand wegens vakantie in afgeslankte vorm verschenen. Mijn columns uit Thailand op Facebook zijn ook tijdelijk gestopt. Ter vervanging schreef ik een Bericht uit Holland. Voor Bericht uit Holland, klik hier. Voor alle Columns uit Thailand, klik hier. Sinds 15 augustus verschijnt Nieuws uit Thailand weer zoals voorheen. Ook is Columns uit Thailand hervat.

 

Tekening schorsing Sukhumbhand

Sukhumbhand: De verkeerde man voor de gouverneurspost

31 augustus – De geschorste gouverneur Sukhumbhand van Bangkok was vanaf het begin niet de juiste man voor de post van gouverneur, schrijft Suranand Vejjajiva, voormalig secretaris-generaal van premier Yingluck op de opniepagina van Bangkok Post. Sukhumbhand, die gestudeerd heeft in Oxford en Georgetown, was een uitmuntende hoogleraar politieke wetenschappen en expert in internationale betrekkingen verbonden aan de Chulalongkorn universiteit.

Maar hij ging de politiek in, werd namens de Democraten parlementslid voor Bangkok en uiteindelijk staatssecretaris Buitenlandse Zaken. Hoogtepunt van zijn carrière was de beëindiging in 1999 van de bezetting van de Birmese ambassade door God’s Army. Hij bood aan de plaats van de gegijzelden in te nemen.

Maar als gouverneur van Bangkok stelde hij teleur. Hij won weliswaar de gouverneursverkiezing in 2009 en 2013 (in dat jaar met 1,2 miljoen stemmen, het grootste aantal in de geschiedenis van de gouverneursverkiezingen), maar hij was geen workaholic, had geen verstand van marketing en had geen passie, zoals zijn voorgangers.

Sukhumbhand, schrijft Suranand, is de man van het goede leven (en goede wijn) oftewel een suk niyom. Maar daar red je het niet mee in de bureaucratie van Bangkok vol mazen en labyrinten met een woekerende corruptie. ‘Dat is geen baan voor een ex-hoogleraar. Hij kon er weinig aan doen.’

Afgezien van alle akkefietjes (zie bijgaand kader) bleven de voortdurende overstromingen in Bangkok hem achtervolgen. Wat de inwoners woedend maakte, was zijn opmerking ‘Als je overstromingen wil vermijden, moet je in de bergen gaan wonen.’

Het valt niet te verwachten dat Sukhumbhand voor het eind van zijn (tweede) termijn in januari volgend jaar terugkeert, want sinds premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet gebruikt om lieden te schorsen die verdacht worden van corruptie, is niemand gerehabiliteerd. ‘Het licht voor Sukhumbhand aan het eind van de tunnel is schemerig.’ (Bron: Bangkok Post, 30 augustus)

N.B. Ik heb in dit bericht de relatie van Sukhumbhand met zijn partij (Democraten) buiten beschouwing gelaten (politiek gekonkel) en Suranand’s conclusie dat de affaire koren op de molen is van de NCPO.

Eerdere berichten:
29 augustus: Kort Nieuws
27 augustus: Prayut verdedigt schorsing gouverneur Bangkok
26 augustus: Nog meer nieuws over de schorsingen
26 augustus: Gouverneur Bangkok en burgemeester Ban Phai geschorst

Brits ambassadeterrein te koop voor 18 mld baht

31 augustus – De 23 rai aan de Wireless Road, waarop de Britse ambassade is gevestigd, staat te koop voor 18 miljard baht. Volgens bronnen in de vastgoedsector peilt de ambassade via CBRE (Thailand) de belangstelling voor de grond.

De prijs per vierkante wah (2 meter) wordt geschat op 2 miljoen baht, iets meer dan de 1,91 miljoen baht die vorig jaar door SC Asset Corporation werd betaald voor een nabijgelegen perceel. Gezien de prijs zullen alleen grote projectontwikkelaar met buitenlandse partners belangstelling hebben. Het meest waarschijnlijk is dat de grond voor verschillende doeleinden gebruikt gaat worden gezien de grootte en de prijs.

Een Bitse ambassadewoordvoerder kan het bericht bevestigen noch ontkennen. ‘De ambassade ziet er nauwkeurig op toe dat het landgoed waarde heeft voor de Britse belastingbetaler en de Britse belangen effectief vertegenwoordigt.’ (Bron: Bangkok Post, 30 augustus) (Zie verder het bericht van 30 augustus: Bangkok: grondprijzen blijven stijgen)

Q2: Werkloosheid neemt toe

31 augustus – De werkloosheid is in het tweede kwartaal (Q2) van 0,97 naar 1,08 procent gestegen, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar een toename van 0,13 procent. De NESDB die de kwartaalcijfers maandag bekend maakte, zegt dat veel bedrijven een vacaturestop hebben omdat het niet lukt de loonkosten in de hand te houden.

Voor de zesde achtereenvolgende maand daalde de werkgelegenheid in de agrarische sector, maar in de niet-agrarische sector steeg de werkgelegenheid met 1,4 procent, met name doordat in de bouw, het transport en toerisme het aantal banen toenam. In de industriële sector daalde de werkgelegenheid voor de derde achtereenvolgende maand.

De zwakke export heeft sommige ondernemers genoopt het personeelsbestand in te krimpen en 89 ondernemeningen met 40.226 werknemers hebben het ministerie van Werkgelegenheid toestemming gevraagd voor halvering van de lonen.

De NESDB verwacht dat de export dit jaar met 1,9 procent krimpt; de vorige prognose was iets optimistischer met 1,7 procent. Naar verwachting herstelt de industriële sector zich in het tweede halfjaar gelijk opgaand met herstel van de export, mogelijk in het derde kwartaal. (Bron: Bangkok Post, 30 augustus)

Thailand als EV productiemiddelpunt nog slechts een droom

31 augustus – Het beleid van de regering om van Thailand het middelpunt in Asean te maken voor de productie van elektrische voertuigen (EV’s) en maatregelen om investeringen in de assemblage van EV’s te stimuleren, blijven voorlopig een droom, zeggen analisten en mensen uit de auto-industrie. Het huidige beleid mist samenhang.

De laatste stimulans van de regering is toestemming voor de import van complete EV’s (CBU EV’s, completely built-up). De regering zegt dat dit tot doel heeft consumenten bewust te maken van EV’s, maar de import is beperkt tot 500 voertuigen en gebonden aan de voorwaarde dat de importeurs binnen enkele jaren in de binnenlandse productie van hetzelfde model investeren.

Het Economic Intelligende Center (EIC) van de Siam Commercial Bank zegt dat EV verkopen minimaal zijn en vorig jaar slechts 1 procent van de totale autoverkoop bedroegen, alhoewel ze al meer dan 10 jaar op de markt zijn. Met name de hoge kosten van de accu’s schrikt kopers af. Op dat gebied is meer research nodig, zegt het EIC.

Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, is optimistisch. De Board of Investment heeft opdracht gekregen nieuwe stimuleringsmaatregelen te nemen en het ministerie van Energie werkt in samenwerking met oliebedrijf PTT Plc en autofabrikanten aan een plan voor meer laadstations.

PTT heeft thans vier laadstations in Bangkok. Dat aantal is ten enenmale onvoldoende om aan de vraag te voldoen, met name als de komende jaren CBU EV’s worden geïmporteerd. ‘Dat betekent dat honderden oplaadstations nodig zijn daar de meeste EV modellen een actieradius hebben van 150 tot 200 kilometer’, zegt de voorzitter van het Thailand Automotive Institute.

Het ministerie verwacht dat het aantal EV’s stijgt naar 1,2 miljoen in 2036, maar bepalend voor de toekomst is de gemengde respons van de grote autofabrikanten op het ambitieuze EV-project van de overheid. Sommige fabrikanten steunen het plan om CBU EV’s te importeren, andere zien meer heil in de ontwikkeling van hybride wagens. (Bron: Bangkok Post, 30 augustus)

Analyse: Vergelijking met Prem gaat mank

31 augustus – Vergelijkingen gaan altijd mank en dat blijkt ook vandaag uit de analyse waarmee Bangkok Post opent. Indien NCPO-leider en huidig premier Prayut mocht beslissen na de verkiezingen aan te blijven als premier, krijgt hij het niet gemakkelijk.

Prayut en PremLeden van het parlement (NLA) en de hervormingsraad (NRSA) vinden dat Prayut aan het roer moet blijven staan, temeer omdat een meerderheid van de bevolking, zo blijkt uit peilingen, nauwelijks geïnteresseerd is in het verkiezingsproces van een nieuwe premier; ze willen iemand die de vrede en en orde kan bewaren.

Voor het aanblijven van Prayut heeft een parlementslid de term Prem model bedacht, verwijzend naar de periode maart 1980 tot augustus 1988 toen Prem Tinsulanonda, de huidige voorzitter van de Privy Council, als niet gekozen premier drie coalitiekabinetten leidde. Maar politieke waarnemers zeggen dat de omstandigheden niet vergelijkbaar zijn.

Prem werd premier op verzoek van de drie partijen (Social Action Party, Chart Thai Party en Democraten). Politieke conflicten, zoals thans, waren er nauwelijks. Prem beschikte over een groep legerofficicieren , genaamd Young Turks, die hem bijstonden als strategen. Chavalit Yongchaiyudh, generaal-majoor en een nauwe medewerker van de minister van Defensie, hield de politieke partijen in toom en Prem hanteerde het systeem van musical chairs (stoelendans), waarbij iedere partij een keer aan de beurt kwam.

Bangkok Post verwacht dat Prayut het ondanks zijn huidige populariteit, die blijkt uit opiniepeilingen, niet gemakkelijk zal krijgen. Hij zal een slimmere benadering nodig hebben om aan de macht te komen dan Prem in het verleden. Niet alleen moet hij jongleren tussen het handhaven van de regerings stabiliteit en de rechten van de bevolking, maar hij moet ook met politieke partijen samenwerken om een evenwichtige machtsverdeling te verzekeren.

In tegenstelling tot Prem heeft Prayut zijn handen vol aan verschillende opponenten, zoals Pheu Thai en het UDD (roodhemden), om nog te zwijgen over civiele groepen die diverser zijn dan in Prem’s tijd. Hij moet een balans zien te vinden tussen veiligheid en stabiliteit en de rechten van die groepen.

Of Prayut uiteindelijk in de voetsporen treedt van Prem weten we niet, schrijft BP. Hijzelf heeft de oproep om aan te blijven weg gewuifd, alhoewel hij niet de mogelijkheid uitsloot dat hij de volgende premier wordt. ‘Maar het is nu niet de tijd om daarover te praten’. Blijkbaar wel om erover te schrijven, anders zou de krant er niet mee openen. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Eerdere berichten:
30 augustus: Premier Prayut houdt zich van de domme
29 augustus: Prayut gewaarschuwd: Doe ’t niet
28 augustus: Peiling onthult grote steun voor artikel 44
25, 26 augustus: Kort Nieuws
20 augustus: Strijd om de macht in volle gang

Drukte bij de counters van drie maatschappijen, waarvan het chck-in systeem was uitgevallen

Kort nieuws woensdag 31 augustus

– Het check-in systeem van drie luchtvaartmaatschappijen op Suvarnabhumi is gisteren uitgevallen, maar wonder boven wonder leidde dat niet tot vertragingen of annuleringen, aldus de directie van de luchthaven. Twintig minuten konden de systemen niet gebruikt worden en moesten de passagiers van vijftien vluchten wachten. De gedupeerde maatschappijen, Malaysia Airlines, Royal Jordanian Airlines en Biman Bangladesh Airlines, gebruiken een soortgelijk systeem. Vermoedelijk liet de software het afweten. Ja, wat anders?

– Het Department of Special Investigation is in verlegenheid gebracht door de dood van Thatwatchai Anukul , een voormalige beambte van het Land Department. Hij pleegde vermoedelijk suïcide in een cel door zijn sokken rond zijn hals te binden en ze met een scharnier van de deur te verbinden. Toen hij werd gevonden, ademde hij nog, maar de hulp kwam te laat. De DSI stelt een onderzoek in.

De man werd maandag gearresteerd in Bang Yai (Nonthaburi). Hij wordt verdacht van de uitgifte van valse gronddocumenten in Phuket en Phangnga. Tijdens zijn detentie vertoonde hij tekenen van stress. Hij at weinig en vroeg of het licht uit kon in zijn cel, maar dat werd geweigerd. De DSI heeft de geplande persconferentie geannuleerd.

Thatwatchai was sinds 2003 voortvluchtig toen de NACC in dat jaar zijn gesjoemel ontdekte. Hij is de belangrijkste verdachte van fraude met land sinds de DNP aangifte deed van zijn vermeende betrokkenheid bij encroachment in nationaal park Sirinat in Phuket. Zo gaf hij onder meer grondaktes uit voor het Layan strand in Thaland (Phuket) en andere gronden, in totaal 700 percelen; idem voor een deel van nationaal park Hat Thai Mueang-Khao Lampi in Phangnga. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

– De River Assembly heeft zich aangesloten bij het koor van tegenstanders tegen de aanleg van een promenade langs de Chao Phraya tussen de Rama VII en Pin Klao brug. Het project, New Landmark of Thailand geheten, is al vaak bekritiseerd. De River Assembly zegt dat het project inbreng van de bevolking mist en negatieve gevolgen heeft voor de rivierbewoners. In een brief aan premier Prayut vraagt ze het programma van eisen te veranderen. Ze wil ook dat gepraat wordt met omwonenden, academici en experts. Naar de aanleg wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan door het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang en de universiteit van Khon Kaen.

– De politie heeft gisteren een arrestatiebevel aangevraagd voor een Russische man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ATM-kraken. Hij is een van de zes Oost-Europeanen die de geraffineerde kraken pleegden. De anderen komen later aan de beurt. Sommigen zouden naar het buitenland zijn gevlucht.

De politie zegt dat de bende vanuit Phuket opereerde en drie auto’s gebruikte. Inmiddels is gebleken dat ook ATM’s van de Government Savings Bank in Phangnga zijn gekraakt. Daaruit is 4,5 miljoen baht gehaald. De drieduizend ATM’s die door de GSB zijn uitgeschakeld, komen binnenkort weer in bedrijf. De bank heeft een nieuw programma geïnstalleerd.

Voorgaande berichten:
28 augustus: Ook Thais betrokken bij ATM kraken
27 augustus: Kort Nieuws
26 augustus: Nog weinig nieuws over ATM-kraak
25 augustus: ATM-bende: Politie roept hulp Interpol in
25 augustus: Hacken ATM fluitje van een cent
24 augustus: 12 miljoen baht gestolen uit ATM’s van de GSB

– Het OM durft het nog niet aan om de omstreden abt van Wat Phra Dhammakaya te vervolgen voor het witwassen van geld en heling. Gisteren zou het OM een besluit nemen, maar het heeft de DSI gevraagd meer gegevens te verzamelen. Volgens woordvoerder Zomnuek van het OM wordt de vertraging veroorzaakt door de complexiteit van de zaak en het groot aantal documenten.

Abt Dhammachayo heeft een gift geaccepteerd van de Klonchan Credit Union Cooperative. Dat geld was door de toenmalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, ontvreemd uit de kas. Op 6 oktober bepaalt het OM opnieuw of de zaak rijp is om voor de rechter te worden gebracht.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

– Een vuilstort achter het San Pa Tong ziekenhuis is de bewoners van het dorp Nong Sariam (Chiang Mai) een doorn in het oog of beter gezegd in de neus, want de stortplaats stinkt als de hel. Vooral tijdens het regenseizoen is de stank niet te harden.

Volgens  de dorpelingen wordt er al meer tien jaar afval gestort, waardoor het gebied zwaar is verontreinigd. De bedrijven die het huisvuil ophalen, dumpen het ’s nachts op de stortplaats, die ze zelf creëerden door de grond af te graven en te verkopen.

Ziekenhuisstaf is gisteren op onderzoek uitgegaan en heeft drie stortplaatsen ontdekt. De directeur van het ziekenhuis heeft bij de gemeente Yuwa geklaagd. Die zegt borden te hebben geplaatst en de toegangsweg met betonnen blokken te hebben geblokkeerd. Maar de vuilophalers hebben die weggehaald. De politie heeft eenmaal een bekeuring van 1.500 baht uitgedeeld.

– Honderd slachtoffers van een piramideconstructie hebben gisteren het Department of Special Investigation gevraagd vaart te zetten achter het onderzoek naar acht bedrijven die hen voor 10 miljard baht hebben opgelicht. Onder leiding van Samart Janechaijitwanit, hoofd van de Anti-Pyramid Association, togen ze naar het DSI-kantoor in Laksi (Bangkok) en overhandigden een petitie met dat verzoek.De slachtoffers was wijsgemaakt dat ze een hoog rendement zouden hebben op hun investeringen.

Volgens Samart wemelt het in het land van dit soort oplichtingspraktijken. Ze hebben al twee levens gekost en veel mensen in de financiële ellende gestort. ‘De autoriteiten moeten de boosdoeners arresteren en het geld teruggeven.’

Directeur Piyasiri van het DSI Bureau of Special Crime 2, zegt dat het onderzoek in volle gang is. Verschillende verdachten, waaronder buitenlanders, zijn al gearresteerd en meer dan 50 miljoen baht is van hen in beslag genomen.

– De politie is in de boekhouding van Kamonthat gedoken om te zien waar het geld is gebleven dat ze heeft afgeperst, waarbij ze het deed voorkomen dat het Koninklijk Huis haar geldinzamelingsactie steunde. Vrijdag werd ze gearresteerd op verdenking van fraude, het vervalsen van documenten en majesteitsschennis. De politie heeft 17 overboekingen gevonden van in totaal 2,97 miljoen baht.

Zes slachtoffers hebben aangifte gedaan tegen haar en twee legerofficieren. Tegen twee medeplichtigen zijn arrestatiebevelen verkregen. Eén is een voormalige paleismedewerker. Hij is maandag in zijn huis in Huai Khwang aangehouden. De ander is nog voortvluchtig. De politie vermoedt dat nog meer mensen betrokken waren bij de oplichting. Een groot deel van het ingezamelde geld is nog zoek. (Zie verder Kort Nieuws van zondag en dinsdag)  (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– De regering overweegt tien verdachten van mensenhandel op verzoek van Maleisië over te dragen. Zij waren betrokken bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen. De overdracht heeft niets te maken met de bomaanslagen en brandstichtingen eerder deze maand, zegt minister Prawit (Defensie), die maandag Maleisië bezocht om te praten over veiligheidskwesties. Wel is Maleisië gevraagd onderzoek te doen naar SIM-kaarten die gebruikt kunnen zijn om de bommen tot ontploffing te brengen. Mogelijk hebben de daders een dubbele nationaliteit.

Vandaag wordt in Maleisië de oprichting van Bersatu gevierd, een moslim separatistische beweging. Prayut heeft gevraagd de veiligheidsmaatregelen te versterken, alhoewel er geen aanwijzingen zijn voor het gebruik van geweld. Volgende week brengt de premier van Maleisë een bezoek aan Thailand.


 

Luchtfoto van Chid Lom

Bangkok: grondprijzen blijven stijgen

30 augustus – In Chid Lom (foto, Bangkok) wordt een flat gebouwd waarvan de appartementen 300.000 baht per vierkante meter gaan kosten. De hoogste grondprijs werd eerder dit jaar door Ananda Development Plc betaald voor een perceel van 1 rai aan de Rama IV Road: 2,1 miljoen baht. In bijgaand kader nog enkele voorbeelden van torenhoge grondprijzen in Bangkok.

De verwachting is dat ondanks de grond- en onroerendgoedbelasting, die in 2017 van kracht wordt, de grondprijzen het komend jaar blijven stijgen. De nieuwe belasting is niet dermate hoog dat grondeigenaren de belasting niet willen betalen en hun land verkopen.

‘Het is de moeite waard de grond te houden daar de prijs in de toekomst omhoog zal gaan. Veel percelen zijn dit jaar verworven omdat vraag- en aanbodprijs elkaar vonden’, zegt directeur Phanom van vastgoedconsultant Knight Frank Chartered (Thailand).

Rangsin Kritalug, chief operating officer van de BTS Group Holding Plc, zegt dat grondprijzen in veel gevallen niet meer betaalbaar zijn. ‘We hebben veel land in de aanbieding, maar de prijzen zijn zo hoog. Als de vraagprijs 10 tot 20 procent boven onze set price ligt (de prijs bepaald door het bedrijf) is het acceptabel. Maar vandaag is het 30 tot 40 procent  en dat is te veel.’ Hij waarschuwt ook dat de hypotheken voor kopers van appartementen op de lange termijn een probleem kunnen worden.

Projectontwikkelaar AP (Thailand) hanteert geen prijslimiet bij de aankoop van grond, want dat zou haar beperken in haar ontwikkelingsmogelijkheden. ‘Wij concentreren ons op locaties in het centrale zakendistrict en bij metrostations. De grondprijzen zijn daar hoog en blijven stijgen en de concurrentie tussen ontwikkelaars om te pakken wat beschikbaar is, is groot.’ (Bron: Bangkok Post, 29 augustus)

Commentaar: Critici de mond snoeren is zinloos

30 augustus – Spot en satire hebben altijd het saaie politieke bedrijf interessanter gemaakt. Dat moet de reden zijn waarom de Facebook pagina We Love Gen Prayut in minder dan een jaar 70.000 Likes opleverde. Maar de pagina bestaat niet meer; hij werd eind april door de autoriteiten gesloten en de acht administrators werden door het leger beschuldigd van opruiing en overtreding van de Computer Crime Act.

Dat zijn zware beschuldigingen, alhoewel de pagina alleen maar grappige en spottende tekeningen bevatte met kritiek op premier en NCPO-voorzitter Prayut. De krijgsraad van Bangkok besloot onlangs de zaak in behandeling te nemen. Dus spot en satire kunnen leiden tot zeven jaar achter de tralies. Kan het nog gekker?

Voor de militaire coup van mei 2014 zou een dergelijk partijdig en excessief gebruik van de wetgeving tegen opruiing zwaar bekritiseerd zijn. Maar omdat we nu in speciale omstandigheden leven waarin studenten kunnen worden opgepakt en vervolgd voor misdrijven omdat ze alleen maar hun mening geven, worden vervolgingen de norm, schrijft Surasak Glahan in een commentaar op de opiniepagina van Bangkok Post.

Het regime heeft het gebruik van de wet tegen individuen opgerekt met een beroep op de nationale veiligheid. Velen beschouwen dat als een poging om de reputatie van Prayut te beschermen, wat de vraag oproept: Waarom heeft hij niet aangifte wegens smaad gedaan?

De Thai Civil Rights and Investigative Journalism groep in Chiang Mai zegt dat sinds de coup 47 personen op grond van deze wet in staat van beschuldiging zijn gesteld. Onder anderen een vrouw die op FB had geschreven dat Prayut illegaal miljarden baht naar Singapore had overgemaakt. De Krijgsraad wees de zaak af: het ging niet om opruiing maar om smaad.

Volgens TCIJ gebruikt het regime de wet tegen opruiing omdat die strengere straffen kent. Arrestaties gaan vergezeld van persconferenties om politieke dissidenten te waarschuwen. Maar die laten zich niet de mond snoeren. De gesloten pagina heeft al een opvolger gekregen en onlangs werd een andere FB-pagina gecreëerd met kritiek op het gebruik van artikel 44 door Prayut.

Thais hebben altijd een zekere vrijheid van meningsuiting gekend. Wat de parodie pagina deed, was niets anders, zegt Surasak. (Bron: Bangkok Post, 29 augustus)

Robotindustrie krijgt oppepper

30 augustus – De regering gaat het importtarief op 51 robotonderdelen verlagen om investeringen in de robotindustrie te stimuleren. De regering komt daarmee tegemoet aan de wens van grote particuliere bedrijven, waaronder oliebedrijf PTT Plc en de Siam Cement Group, die belangstelling hebben voor robotsystemen, een van de zogeheten clusters, die de regering wil bevorderen.

De tariefsverlaging geldt voor onderdelen die niet lokaal gemaakt kunnen worden en vrij duur zijn om te importeren. Voorzitter Kanit van het private investment promotion committee van het ministerie van Financiën, verwacht dat de verlaging het beoogde effect heeft.

Alhoewel het importeren van complete robots goedkoper is dan de import van de robots in onderdelen, zijn de bedrijven en de commissie het er toch over eens dat de import van onderdelen investeringen in de robotindustrie stimuleert. Maar, zegt Kanit, het gaat wel om een korte-termijn maatregel.

PTT Plc wil robots inzetten bij lekdetectie* van olie- en gasleidingen. Acht robotbedrijven uit Japan en de EU zijn al begonnen in Thailand te investeren. De meesten zijn gevestigd op industrieterrein Hemaraj Chonburi Industrial Estate. De Board of Investment meldt dat aanvragen zijn gedaan voor investeringen in de robotindustrie voor vijf projecten ter waarde van 282 miljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 29 augustus)

* Ik schreef ooit in Shell Venster een verhaal over de Rotterdam-Rijn pijpleiding maatschappij, die een pijpleiding tussen Pernis en het Ruhr-gebied exploiteert. Er zijn drie systemen: visuele inspectie vanuit de lucht en op het veld, ook onder water; detectie met behulp van een mini-onderzeeër die door de leiding wordt gevoerd en metingen van het verval tussen twee meetpunten.

Chuwong Lexus SUV

Chuwong is vermoord; OM oneens over aandelentransactie

30 augustus – Miljardair-aannemer Chuwong Sae Tang is vorig jaar vermoord; de aanrijding tegen een boom is in scène gezet om de moord te verhullen. Banyin, voormalig staatssecretaris van Handel, die de auto bestuurde waarin Chuwong om het leven kwam, wilde daarmee voorkomen dat zijn ‘vriend’ een verdachte aandelentransactie zou ontdekken, aldus de politie.

Banyin pikte Chuwong op 26 juni vorig jaar op van zijn bouwbedrijf en reed hem naar een golfbaan. Op de terugweg nam hij hem mee ‘om anderen te ontmoeten’, die de politie nog niet heeft geïdentificeerd. Hij werd gedood door klappen tegen zijn hoofd en gezicht. Daarbij brak zijn nek. Het lichaam werd daarna in Banyin’s wagen geplaatst, de veiligheidsgordel bleef los en Banyin ramde de wagen in Praket (Bangkok) tegen een boom. Hij liep zelf lichte verwondingen op.

Reconstructie auto-ongeluk ChuwongBanyin gaat vervolgd worden voor moord met voorbedachten rade. Hij is vrijgelaten op een borgtocht van 2 miljoen baht. Van de verdachte aandelentransactie profiteerden twee vrouwen, van wie één heeft gezegd dat ze zwanger was van Chuwong. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat ze loog. Bij de arrestatie van Banyin bevond ze zich in zijn gezelschap.

Het OM kan het niet eens worden over vervolging van de verdachten wegens de aandelentransacties van respectievelijk 35 en 228 miljoen baht, kort voor Chuwong’s dood. De zaak is volgens een van de openbare aanklagers niet sterk genoeg. Een substituut-procureur moet de knoop doorhakken. De nabestaanden zijn bereid eventueel zelf de zaak aanhangig te maken. (Bron: website Bangkok Post, 29 augustus; de krant besteedt er vandaag een armoedig eenkolommertje aan)

Op de foto reconstructie met een dummy op 28 september om te zien of de verwondingen van Chuwong het gevolg konden zijn van de botsing.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Krimi Chuwong, de aannemer

Premier Prayut houdt zich van de domme

30 augustus – Bangkok Post besteedt vandaag het grootste deel van de voorpagina aan Prayut’s (eventuele) politieke toekomst. Volgens de krant neemt de steun van leden van het parlement (NLA) en de hervormingsraad (NRSA) toe voor continuering van zijn premierschap na de verkiezingen.

NRSA-lid Wanchai noemt het het Prem model, een verwijzing naar Prem Tinsulanonda, de huidige voorzitter van de Privy Council, die acht jaar als premier dienst deed zonder gekozen te zijn (zie ook de homepagina). Een ander NRSA-lid zegt dat assistenten van Prayut het leger hebben voorgesteld een politieke partij op te richten om stabiliteit te verzekeren.

Maar Prayut houdt zich van de domme. ‘Ik heb geen idee. Ik concentreer me op mijn werk en dat is moeilijk genoeg. De toekomst is niet hier. De organieke wetten zijn niet eens klaar. Laten we erover praten als de verkiezingen komen.’ [De organieke wetten zijn een uitwerking van de grondwet, nodig voor de verkiezingen.]

Prayut zei verder gisteren: ‘Wat kan ik nu zeggen? De mensen doen maar wat ze willen, maar ze moeten mij er niet in slepen. Het maakt niet uit of ze goede of slechte bedoelingen hebben.’ Gevraagd naar zijn opmerkingen vrijdag dat hij via democratische middelen bereid zou zijn aan de macht te blijven, zegt hij door de media verkeerd te zijn begrepen. ‘Ik bedoelde niet te zeggen dat ik blijf. De media maken zich weer eens schuldig aan interpretaties.’ Maar hij weigerde een verdere toelichting.

Vice-premier Prawit zei gisteren dat de oproep van sommige politici aan de premier om een eigen politieke partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen ‘niet oprecht’ is. Hij wilde geen commentaar geven op Wanchai’s Prem model. ‘Dat is niet mijn idee.’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Mocht het u nu duizelen? Niet doen, het is veel giswerk, geruchtvorming en hear-say en veel wijzer word je er niet van. O, wat horen politici en bewindslieden zichzelf graag praten (en willen geciteerd worden).

ย้ายรถดับเพลิงฉาวเตรี

Kort nieuws dinsdag 30 augustus

– Tien jaar stonden ze de roesten op een opslagterrein in Nonthaburi en gisteren verhuisden 176 wagens naar vier brandweerkazernes in Bangkok om gerepareerd te worden. De wagens maken deel uit van in totaal 315 brandweerwagens (plus 30 blusboten en blusmaterieel), gekocht van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. Maar ze zijn nooit in gebruik genomen nadat was ontdekt dat er gefraudeerd was en een juridische strijd losbarstte over wie voor de kosten moet opdraaien.

De zaak is nu losgetrokken door de NCPO, die de gemeente Bangkok opdracht heeft gegeven de wagens op te lappen ‘in het openbaar belang’. Voor de reparatie is een budget van 181 miljoen baht beschikbaar. De overige wagens staan in een loods in Laem Chabang. Of en wanneer die ook de reparatie in gaan, vermeldt het bericht niet. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Maleisië en Thailand gaan langs de grens een hek optrekken. Dat is vastgelegd in een Memorandum of Understanding, getekend tijdens een bezoek van minister Prawit (Defensie) aan Maleisië. Tevens is daarin vastgelegd dat beide landen zich sterk zullen maken voor de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad en de problemen met de dubbele nationaliteit van bewoners in het grensgebied zullen aanpakken. Prawit’s bezoek liep vooruit op het bezoek van de Maleisische premier aan Thailand op 9 september.

Volgens Prawit worden de vredesgesprekken met het zuidelijk verzet vrijdag hervat ondanks de recente bomaanslag in het Southern View hotel in Pattani, die twee levens eiste en dertig gewonden maakte, en de bomaanslagen en brandstichtingen eerder deze maand.

Maar volgens premier Prayut worden de gesprekken pas hervat nadat gesproken is over beëindiging van het geweld in het diepe Zuiden. De leider van het Thaise onderhandelingsteam heeft de opdracht gekregen om daarover met Mara Patani te praten. Mara Patani is een paraplugroep van enkele verzetsgroepen, die aan de andere kant van de tafel zit. Prayut zegt dat de vredesgesprekken geen voortgang maken omdat enkele kleine verzetsgroepen weigeren eraan deel te nemen.

– Om het gebruik van methamphetamine of ya ba voor medisch gebruik mogelijk te maken, gaat het ministerie van Justitie vragen de drug van de lijst van gevaarlijke narcotica te halen. Het ministerie wil dat daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet wordt gebruikt, zodat het onmiddellijk geregeld kan worden en niet hoeft te worden gewacht op de wetswijziging, die momenteel in behandeling is. Methamphetamine, ook bekend als speed, wordt vaak gebruikt om mensen te behandelen die lijden aan attention deficit hyperactivity disorder.

Minister Paiboon (Justitie) is een voorstander van versoepeling om de drugshandel en de sociale problemen die daarmee gepaard gaan, beter te kunnen bestrijden. De in behandeling zijnde wet maakt onderscheid tussen drugsgebruikers en drugshandelaren, die strafbaar blijven. De minister verwacht dat de prijs zakt wanneer de drug zijn aantrekkingskracht verliest en dealers in de gevangenis zitten. De minister zegt dat de autoriteiten ook het gebruik van marihuana en krathom onder de loep nemen.

Thailand telt 2 miljoen methamphetamine gebruikers en jaarlijks worden drie tot vier miljard pillen geslikt. 500 miljoen pillen worden uit buurlanden over de grens gesmokkeld, waarvan slechts 20 procent in beslag wordt genomen. Modafinil en armodafinil kunnen gebruikt worden als behandeling van methamphetamine verslaving. Ze zijn niet duur en niet verslavend.  (Zie verder pagina Gezondheidszorg)

Nieuwe Chinese trein gedoopt– De eerste 39 treinen van de 115 die de Spoorwegen hebben gekocht in China, zijn in juli gearriveerd in Thailand en een is gisteren met een speciale rit van Bangkok naar Nakhon Pathom ten doop gehouden. Op Hua Lamphong woonde premier Prayut het vertrek bij, waarbij hij hoog opgaf over de uitbreiding van het spoorwegnet. De treinen worden vanaf oktober ingezet tussen Bangkok en Chiang Mai.  (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Thailand moet zijn banden met andere supermachten, zoals China, India en Rusland, aanhalen en zich niet uitsluitend politiek en economisch richten op de VS, betoogde Viboonpong Poonprasit, docent internationale betrekkingen aan de Thammasart universiteit, gisteren op een seminar getiteld  ‘Perspective on the US Presidential Election 2016’.

Alhoewel een overwinning van Clinton voor Aziatische landen aantrekkelijker lijkt, gaat ze vermoedelijk meer aandacht besteden aan mensenrechten en die vormen in de regio een grote uitdaging, aldus Viboonpong. De spanningen met China over de Zuid-Chinese zee kunnen verder oplopen wanneer Trump president wordt.

– Een bewaker in Patong (Phuket) heeft van Isoc een eremedaille ontvangen omdat hij met gevaar voor eigen leven op 10 augustus een brandbom heeft verwijderd uit het drukke winkelcentrum China Town Plaza. De bom was door twee mannen in een plastic tas onder een stapel kleren achtergelaten. Op verzoek van de winkeleigenaar plaatste een werknemer de bom in een emmer met water, maar het lampje van de ontsteker bleef knipperen. De gewaarschuwde bewaker droeg de emmer vervolgens naar buiten. De politie arriveerde een half uur later. Verdere details ontbreken.

– Follow-up op het bericht over Kamonthat Thanatornkhositjira (zie Kort Nieuws van zondag). Het leger ontkent betrokken te zijn bij haar oplichtingspraktijken. Dat vermoeden heeft te maken met een persconferentie en televisieprogramma in juni in de Army Club in Ratchaburi. Tijdens de persconferentie zat ze naast twee legerofficieren.

Volgens legerwoordvoerder Winthai hadden de programmamakers de ruimte gehuurd en was een legerofficier gevraagd aan de tv-show mee te werken. Niettemin onderzoekt de politie of legerpersoneel heeft samengespannen met Kamonthat, die verdacht wordt van oplichting en majesteitsschennis.

– Brutale diefstal van een pickup truck in Nong Khae (Saraburi), waarvoor drie mannen zijn gearresteerd. Terwijl de bestuurder een plasje deed in een benzinestation, stapte een van hen in de wagen, waarin diens vrouw en twee dochters (4 en 9 jaar) zaten, en reed ermee weg. Een stuk verder kreeg hij gezelschap van de andere twee verdachten en werden de vrouw plus kinderen uit de wagen gezet. De vrouw zegt enkele malen door de man te zijn gestompt.


 

Verkeerslichten - CCTV beelden helpen verkeersregelaar

Handbediening verkeerslichten ‘slechts ideetje’

29 augustus – Het nieuwsaanbod zal dit weekend wel mager zijn geweest, want Bangkok Post besteedt de hele voorpagina aan de regeling van verkeerslichten in Bangkok. Een week geleden gaf waarnemend hoofd Sanit van de gemeentepolitie de verkeersdienst de opdracht de verkeerslichten voortaan met de hand te bedienen en niet meer op automatisch te zetten. Dat zou de doorstroming bevorderen, want het automatisch systeem houdt geen rekening met het wisselende verkeersaanbod.

Verkeerslichten Ban Ma kruisingMaar zet het besluit zoden aan de dijk? Wie verwacht dat het artikel antwoord geeft op die vraag, komt bedrogen uit. De krant praat met twee agenten die het verkeer regelen: op de On Nut kruising en de Na Ranong kruising waar vijf wegen elkaar kruisen.

De agenten zitten in air-conditioned hokken met een computerscherm waarop de verkeersstroom kan worden gevolgd. Ze doen er acht uur onafgebroken dienst zonder lunchpauze. Een toilet heeft het hok niet. Verder komen twee verkeersdeelnemers aan het woord.

In een tweede artikel, ook op de voorpagina, komt een ander idee van Sanit aan de orde: het rode licht ’s nachts laten knipperen, zodat de verkeersdeelnemers zelf kunnen beslissen of ze stoppen of doorrijden.  [Thaise verkeerslichten hebben twee standen: rood en groen.]

’Het zijn allemaal slechts ideeën’, relativeert Sanit zijn bevel van een week geleden. ‘Er is geen officieel bevel op dit moment.’ Hij zegt agenten te hebben gevraagd na te gaan welke plaatsen zich lenen voor het nieuwe systeem. Maar zo nieuw is het systeem helemaal niet, want op drukke kruispunten worden tijdens de spits de verkeerslichten al met de hand bediend, aldus Akkarak Limsangkat, adjunct-hoofd van de Traffic Police Division.

Dus waar gaat dit allemaal over?, verzucht uw redacteur.

Eerdere berichten:
23 augustus: Kort Nieuws (Vibhavadi Rangsit Road drukste weg)
22 augustus: Commentaar: Handbediening verkeerslichten is geen oplossing)
18 augustus: Kort Nieuws

Mysterieuze dood in Wat Saket

29 augustus – ’t Is vooralsnog een mysterie, de dood van de 26-jarige student Narawut Phuangkaset wiens lichaam een week geleden in een plas bloed op de trap van de Golden Mount (Wat Saket) werd gevonden.

Forensisch onderzoek wijst op een aanval getuige hersenletsel en een gebroken schedel, maar dat is dan ook alles wat de politie op dit moment weet. De politie hoopt meer te weten te komen door de activiteiten van hem op de social media na te gaan. Vrienden en getuigen, waaronder monniken en nonnen, zijn gehoord. Narawut wordt omschreven als iemand die erg op zichzelf is.

Camerabeelden tonen hem terwijl hij in een meditatieve houding bij de klokken loopt, die langs de de trap hangen. Later, rond 3 uur ’s nachts, beklom hij de trap en wapperde met zijn armen, zoals een vogel. Op enkele klokken is bloed gevonden.

De beheerder van Wat Saket zegt geschreeuw te hebben gehoord gevolgd door het luiden van een klok. Ze waarschuwde de politie, die het lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht.

De moeder heeft verklaard dat haar zoon enkele maanden geleden aan de Bangkok University is afgestudeerd in business management. Sinsdien hielp hij bij het restaurantbedrijf van het gezin.

Zeven buitenlanders, die in eigen land worden gezocht, aangehouden

Zeven gevluchte buitenlanders aangehouden

29 augustus – Ze dachten veilig te zijn in Thailand, maar dat viel toch vies tegen, want de afgelopen week werden ze aangehouden: drie Chinese vrouwen (in eigen land gezocht wegens belastingfraude en smokkel van gevaarlijke stoffen), een Rus (voormalig eigenaar van een bouwbedrijf, sinds januari 2013 in Thailand), een Duitser (sinds december 2014 in Thailand, gezocht voor een openstaande schuld), een Fransman (seksueel misbruik van zijn dochter, sinds 2012 in Thailand) en een Zwitser (verduistering, sinds 2013 in Thailand).

De zeven werden gisteren, zoals te doen gebruikelijk, in het Immigration Police Bureau getoond aan de pers. Ze werden op verschillende plaatsen gearresteerd: Phuket, Sadao (Songkhla), Bang Lamun (Chon Buri), Phra Nakhon (Bangkok) en Pattaya. De visa van alle verdachten zijn ingetrokken en ze zijn tot persona non grata verklaard (art. 12 van de Immigration Act).

Tussen 19 en 25 augustus zijn 11.275 buitenlanders gearresteerd, die hun visum hadden laten verlopen. Sommige worden verdacht van betrokkenheid bij grensoverschrijdende misdaden. Immigration maakte eerder dit jaar bekend dat strenger zou worden opgetreden tegen zogeheten overstayers.

Prayut gewaarschuwd: Doe ‘t niet

29 augustus – Doe het niet, trap niet in de val door je kandidaat te stellen voor het premierschap na de verkiezingen. Generaals hebben dat in het verleden gedaan en dat is hun slecht bekomen.

De waarschuwing, door de krant toegeschreven aan ‘pro-militaire groepen’, is een reactie op een uitspraak van voormalig UDD-voorzttter Tida Tawornseth (zie Kort Nieuws van zondag) die weer reageerde op een uitspraak van Prayut dat hij bereid is aan te blijven, zelfs als hij niet betaald wordt en de werkdruk zwaarder is. Tida zei: dan moet hij zich maar kandidaat stellen.

Suriyasai, adjunct-deken van het College of Social Inovation van de Rangsit University, is een van degenen die Prayut waarschuwt.

‘Ik hoop dat hij zich niet laat verleiden. Die opmerking [van Tida] is typisch voor politici die geobsedeerd zijn door verkiezingen. Wat Prayut moet doen: zijn werk van de afgelopen twee jaar en het komende jaar evalueren en bepalen of het regime politieke hervormingen kan realiseren en of er garanties zijn dat we niet teruggaan naar de voorbije politieke verdeeldheid. […] Prayut wordt omringd door mensen met politieke belangen. Hij loopt het risico de politiek te worden in gesleurd en niet in staat te zijn om zijn woorden waar te maken.’

De premier, zegt Suriyasai, moet gebruik maken van zijn huidige populariteit om op belangrijke beleidsterreinen hervormingen door te voeren voordat eind volgend jaar of begin 2018 verkiezingen worden gehouden. ‘Prayut is populairder dan sommige politici, maar populariteit komt en gaat. Je kunt er niet eindeloos op bouwen. Ze wordt bepaald door prestaties.’

Kort nieuws maandag 29 augustus

– Een Indiase zakenman (49) is zaterdagnacht in Pattaya door twee vrouwen op een motorfiets bestolen. Ze bedreigden hem met een mes, toen hij met een vriend op straat liep, en maakten 7.000 baht, 2.000 rupees en $US 200 buit. Van de daders ontbreekt elk spoor.

– De rubriek Crime Track besteedt vandaag aandacht aan een internet scam in Ayutthaya. De politie heeft er zes verdachten, waaronder drie jongeren van 17 jaar, aangehouden. Hun laatste slachtoffer was een handelaar in auto-onderdelen, die zijn handel online voert en via Facebook met zijn klanten communiceert.

De verdachten zagen kans hem persoonlijke informatie te ontfutselen, waarmee ze een nieuwe SIM kaart konden aanvragen en toegang kregen tot zijn bankrekening. Daarvan haalden ze een kleine miljoen baht af.

Volgens de politie hebben ze zich eerder aan negen soortgelijke scams schuldig gemaakt. Daarvan was de buit 3 miljoen baht. Het geld ging op aan gokken en uitgaan. De politie waarschuwt nog maar eens: houd persoonlijke informatie geheim.

– Gouverneur Sukhumbhand van Bangkok is teruggekeerd van zijn werkbezoek aan Zuid-Korea. Zijn woordvoerder zegt dat hij het onderzoek naar zijn vermeende wangedrag afwacht (zie bijgaand kader). Sukhumbhand kwam niet onmiddellijk terug uit Zuid-Korea, ook niet toen de autoriteiten enkele activiteiten schrapten vanwege zijn schorsing. Hij zegt op eigen kosten in Seoul te zijn gebleven.

– De junta is met vlag en wimpel geslaagd voor de economische beleidstest van het Asia Market Expertise Centre (Amec) van de Kasetsart universiteit. Ze kreeg het cijfer 6,65 (op een schaal van 10) voor haar beleid van de afgelopen twee jaar. Zes maanden geleden scoorde ze nog onvoldoende met 5,75. De test is gebaseerd op een onderzoek onder 4.000 respondenten.

De hoogste scores gingen naar Prayut (8,6), vice-premier en minister van Defensie Prawit (8,4) minister Chatchai (Landbouw, 8,3), vice-premier Somkid (7,9) en minister Kobkarn (Toerisme, 7,85). De economische ministers van Handel en Transport kregen een armzalige 4, komma zoveel.


 

Khlong Toey containers voor export

Exporteurs rekenen op 2 pct contractie

28 augustus – De vooruitzichten voor de export worden er niet beter op, want juli was de vierde achtereenvolgende maand waarin de export kromp. Exporteurs houden daarom vast aan hun prognose voor het hele jaar van een krimp van 2 procent, zegt Nopporn Thepsithar, voorzitter van de Thai National Shippers’ Council.

‘De export moet zich nog herstellen van de eerste zeven maanden en we verwachten dat de dure baht de kwakkelende export verder verergert.’ Andere risicofactoren die hij noemt, zijn de zwakke wereldeconomie en dito consumptie.

Het ministerie van Handel maakte vrijdag bekend dat de export in juli met 4,4 procent op jaarbasis was afgenomen en het aanzienlijk slechter deed dan in juni (min 0,1 pct), evenveel als in mei en minder dan in april (min 8 pct). Het handelsoverschot bedroeg $ 13,62 miljard in juli, de veertiende achtereenvolgende maand met een positieve handelsbalans.

In juli kromp de export van alle landbouwgewassen met de grootste daling bij rijst, gevolgd door rubber, suiker en tapiocaproducten. De export van industriële producten nam licht af (min 0,4 pct) na voor de eerste keer in drie maanden in juni te zijn gegroeid met 3,1 procent. Auto’s en auto-onderdelen, afgewerkte olie, plastic pellets, televisies en onderdelen en chemicaliën deden het minder.

Somkiat Triratpan, directeur van het Trade Policy and Strategy Bureau, zegt dat het economisch herstel in de wereld trager verloopt dan verwacht met olieprijzen die relatief laag blijven. Hij gelooft niet dat de export nadeel ondervindt van de dure baht. Somkiat vindt het belangrijk de mogelijke renteverhoging van de US Federal Reserve in de gaten te houden en de risico’s verbonden aan quantative easing wanneer dit door meer landen wordt toegepast. Alles bij elkaar verwacht hij dat de export licht zal krimpen.

Volgende maand belegt het International Trade Promotion Department vermoedelijk een bijeenkomst met Thaise handelsattachés van 65 kantoren om de vooruitzichten voor de komende maanden van het jaar te evalueren en nieuwe strategieën te formuleren voor volgend jaar. De directeur zegt dat de autoriteiten hoopvol gestemd blijven over de exportwaarde in de resterende vijf maanden. De ervaring leert dat die aan het eind van het jaar toeneemt. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

Niantic akkoord met no go zones voor Pokémon Go

28 augustus – Pokémon Go ontwikkelaar Niantic laat na twee weken stilzwijgen weten bereid te zijn te voldoen aan het verzoek van telecomwaakhond NBTC de figuurtjes te verwijderen uit ‘gevoelige’ locaties. Het bedrijf liet de NBTC vrijdag weten akkoord te gaan met onderhandelingen, die namens haar door het advocatenkantoor Baker & McKenzie (Thailand) worden gevoerd.

De onderhandelingen beginnen deze week, zegt NBTC adjunct secretaris-generaal Korkij die de telecomwaakhond vertegenwoordigt bij de onderhandelingen. De vier no go zones omvatten overheidseigendommen, tempels, particulier land en gevaarlijke plaatsen, zoals wegen, waterwegen en spoorwegen.

Een parlementaire commissie zei eerder dat Pokémon Go geweerd dient te worden van het Government House, parlement en het hoofdbureau van politie. Ze stelde verder voor het figuurtje te gebruiken om toeristische bestemmingen te promoten. [Volgens een eerder bericht was dat een voorstel van het ministerie van Sport en Toerisme.]

De NBTC heeft de telefoonmaatschappijen bevolen aan spelers richtlijnen te verstrekken. Ze wil ook dat de operators oudertoezicht op augmented reality games installeren alsmede een waarschuwingssysteem om ouders te laten weten wanneer hun kinderen het spel  spelen. Dit om te voorkomen dat ze geconfronteerd worden met hoge telefoonrekeningen.

De politie maakt op tien wegen in Bangkok jacht op jagende automobilisten en voetgangers om ongelukken te voorkomen. Riskant gedrag wordt bestraft met een boete van 1.000 baht. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

N.B. Ik meen gelezen te hebben dat de figuurtjes alleen verwijderd kunnen worden als de coördinaten bekend zijn. Lijkt me een hels karwei om die allemaal te bepalen.

Door de douane in beslag genomen luxe wagens

Achtergelaten auto’s kosten de douane geld

28 augustus – De douane schat 1 miljard baht aan inkomsten te kunnen incasseren wanneer importeurs de invoerrechten op auto’s betalen, die in belastingvrije zones (douane-entrepots) staan. De 633 wagens, waaronder 71 supercars [?] en 127 Mercedes Benz bolides, zijn geïmporteerd door dealers en zogeheten greymarket operators. Wanneer de wagens niet binnen twee jaar worden opgehaald, gaan ze de verkoop in.

Vorige week veilde de douane 343 in beslag genomen voertuigen [of hield kijkdagen]. Ze verwachtte een opbrengst van 500 miljoen baht. Op de foto enkele in beslag genomen luxe wagens. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

NokScoot breidt vloot uit

28 augustus – NokScoot, een joint venture van Nok Air en Scoot uit Singapore, gaat haar vloot de komende twee jaar uitbreiden met zeven Boeings 777-200. Ze zijn nodig voor het groeiende luchtvaartverkeer tussen Thailand en China en kunnen in de toekomst worden ingezet op vluchten naar India, waar de maatschappij op bestemmingen aast.

NokScoot, dat begin vorig jaar het luchtruim koos, vliegt met drie Boeings. De aan te schaffen toestellen mogen niet ouder zijn dan vijf jaar. De maatschappij winkelt bij dertig partijen, waaronder luchtvaartmaatschappijen en verhuurders. De eerste drie worden in mei volgend jaar geleverd. De resterende vier volgen in 2018, wanneer naar verwachting Thailand’s problemen op het gebied van de luchtvaartveiligheid zijn opgelost en er geen beperkingen meer zijn op uitbreiding van het Thaise luchtvaartverkeer (zie hiervoor de pagina Luchtvaartdienst onder vuur).

NokScoot vliegt vanaf Don Mueang op Chonqing, Nanjing, Qingdao, Tianjin en Shenyang. Op 23 september komt daar Dalian bij met drie vluchten per week.

Verder vliegt ze viermaal per week op Taiwan, een bestemming met toekomstmuziek want de visumverplichting voor een kort verblijf is vervallen en V Air, een dochter van TransAsia Airways, mag vanaf 1 oktober niet meer op Taiwan vliegen. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

Ook Thais betrokken bij ATM kraken

28 augustus – De politie is teruggekomen op haar verklaring dat alleen buitenlanders de ATM kraken pleegden. Gebleken is dat ze hulp kregen van Thais, maar bankpersoneel was niet betrokken bij de high-tech kraken.  Verder beschikt de politie inmiddels over duidelijke beelden van de verdachten, die bij de ATM van een supermarkt in Sukhumvit soi 23 hun slag sloegen.

De hulp van Thaise medeplichtigen is gebleken uit de gebruikte auto’s. Die stonden op naam van Thais. De dieven gebruikten ook huurauto’s, maar die hadden valse rode kentekenplaten, vermoedelijk geleverd door Thais. [Een rode kentekenplaat wordt verstrekt aan kopers van een nieuwe wagen en later vervangen door een witte.]

De Bank of Thailand maakte gisteren bekend dat ze geen berichten heeft ontvangen van andere banken over soortgelijke aanvallen. Alleen de Government Savings Bank is het haasje: de bende ontfutselde aan 21 ATM’s in zes provincies, inclusief Bangkok, 12 miljoen baht, gebruik makend van malware (zie bijgaand kader Hackers how-To Guide).

Voorgaande berichten:
27 augustus: Kort Nieuws
26 augustus: Nog weinig nieuws over ATM-kraak
25 augustus: ATM-bende: Politie roept hulp Interpol in
25 augustus: Hacken ATM fluitje van een cent
24 augustus: 12 miljoen baht gestolen uit ATM’s van de GSB

Da Torpedo wordt begroet door haar familie

Gratie voor 100 vrouwelijke gevangenen

28 augustus – Drie bekende gevangenen, veroordeeld wegens majesteitsschennis, hebben gratie gekregen en genieten sinds gisteren weer van hun vrijheid. In totaal zijn honderd vrouwelijke gevangenen uit het Central Women’s Correctional Institution in Bangkok vrijgelaten dankzij het royal pardon.

De drie bekendste zijn Daranee Charnchoengsilpakul, beter bekend als Da Torpedo; Pornthip ‘Golf’ Munkong en Thitinan Kaewkantranont.

• Da Torpedo (foto) zat sinds 2011 een straf van 15 jaar uit wegens smadelijke opmerkingen over de monarchie tijdens een roodhemdprotest in juni 2008. De opmerkingen werden bekend omdat ultra-royalist Sondhi Limthongkul ze herhaalde in een van zijn speeches. Sondhi kreeg daarvoor 2 jaar gevangenisstraf.

• Golf zat een straf van tweeënhalf jaar uit omdat ze drie jaar geleden het  toneelstuk The Wolf Bride had geregisseerd dat was opgevoerd op de Thammasat universiteit. Het stuk werd beledigend geacht voor de monarchie.

• Thitinan, naar verluidt lijdend aan een geestesziekte, zat 1 jaar gevangen omdat zij een portret van de koning had beledigd.

Peiling onthult grote steun voor artikel 44

28 augustus – De meeste Thai interesseert het niet hoe een premier aan de macht komt ‘as long as they deliver’ (doen wat men beloofd heeft), blijkt uit de Suan Dusit peiling van de Rajabhat universiteit. In een andere peiling (Bangkok Poll) zegt een meerderheid (75 pct) artikel 44 te beschouwen als een ‘noodzakelijk middel’. 19 procent vindt dat niet. Artikel 44 van de interim-grondwet geeft premier Prayut op elk beleidsterrein absolute bevoegdheid.

De vraag over de benoeming van de nieuwe premier houdt verband met de discussie die hierover is losgebarsten. Sommige parlementsleden willen dat de (benoemde) Senaat kandidaten mag voordragen, maar de grondwetcommissie (CDC) heeft die suggestie afgeschoten. De Senaat mag met het Huis van Afgevaardigden mee stemmen, maar de kandidaatstelling gebeurt door de politieke partijen, aldus de CDC.

Opvallend is dat 12,3 procent de voorkeur geeft aan een outsider als premier. De politieke partijen moeten maar eens pas op de plaats maken, vinden deze respondenten, om veranderingen mogelijk te maken. ‘Mensen met kennis van zaken’ dienen een kans te krijgen.

Een derde van de respondenten (37,6 pct) is tevreden met het huidige politieke klimaat waarin corruptieproblemen worden aangepakt. 33,7 procent is ‘not quite happy’ vanwege onopgeloste problemen, verdeeldheid en beperking van de vrijheid van meningsuiting alsmede andere vrijheden. 15 procent is helemaal niet tevreden omdat economische problemen blijven bestaan. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Cactussen

Kort nieuws zondag 28 augustus

– Cactussen en vetplanten zijn bij plantenliefhebbers weer populair, blijkt uit de midweek plantenmarkt op Chatuchak en de Miracles of Plants Show in Nonthaburi. 27 soorten cactussen en 13 soorten vetplanten worden er getoond. Orchideeën en bromelia’s die in voorgaande jaren populair waren, zijn naar het tweede plan verhuisd met respectievelijk 13 en 5 soorten. Tijdens de show die 10 dagen duurt, worden 14 wedstrijden gehouden.

– De wonderen zijn de wereld nog niet uit, om eens een heerlijk cliché te gebruiken, want de bestuurder van een pickup truck raakte slechts gewond toen de gasflessen die hij vervoerde, ontploften. Volgens het desbetreffende fotobericht in de krant zouden het er veertig zijn, maar dat lijkt me sterk: daarvoor is de laadbak van een pickup truck niet groot genoeg.

Wat er precies gebeurde, wordt niet erg duidelijk uit de tekst. De wagen sloeg in Lam Luk Ka (Pathum Thani) over de kop. De foto toont een uitgebrande wagen, die achter de pickup truck had gereden. De vrouwelijke bestuurder kwam met de schrik vrij.

– Politici van voormalig regeringspartij Pheu Thai vinden de uitbreiding van het parlement (NLA) met 30 leden onnodig. De uitbreiding, voorgesteld door de NCPO, kreeg vrijdag het groene licht van de NLA. PT zegt dat de uitbreiding bedoeld is functionarissen die voor het regime werken en in september met pensioen gaan, een baantje te geven. Het argument dat de NLA het druk heeft, vindt PT kul omdat het zelden wetsvoorstellen wijzigt.

Een bron bij het leger zegt dat de nieuwe zetels naar legerofficieren gaan die op sleutelposten benoemd gaan worden. Degenen die in september gepensioneerd worden, zijn al lid van de NLA.

– Wanneer premier Prayut aan de macht wil blijven, moet hij maar een politieke partij oprichten en aan de verkiezingen deelnemen. Voormalig UDD-voorzitter Tida Tawornseth zegt dat in een videobericht op haar Facebook-pagina. Een premier, betoogt ze, moet via verkiezingen aan de macht komen, wat als bewijs geldt dat de bevolking hem (haar) steunt. Wanneer een kandidaat voor het  premierschap wordt geselecteerd door de Senaat, waar sommige parlementsleden een voorstander van zijn, geldt dat niet als democratisch, zegt ze.

Tida reageert op uitspraken van Prayut, vrijdag gedaan tijdens een prijsuitreiking aan overheidsdiensten die zich hebben onderscheiden door hun financieel management. Hij zei bereid te zijn aan te blijven, zelfs als hij niet betaald wordt en de werkdruk zwaarder is. Ook de huidige UDD-voorzitter Jatuporn en voormalig parlementslid Worachai (Pheu Thai) hekelden Prayut’s uitspraken.

– De toeristenpolitie heeft woensdag invallen gedaan bij vijf bedrijven in Bangkok, die betrokken zijn bij zogeheten zero-dollar tours voor Chinese toeristen. Zero-dollar tours zijn goedkope vakantiereizen, waarbij de klanten op hun bestemming geprest worden goederen en diensten af te nemen, waarvoor te veel wordt berekend.

De vijf bedrijven met vestigingen in toeristenplaatsen in het hele land zijn verhuurbedrijf OA Transport Co (beschikt over 3.000 tourbussen), Bangkok Handicraft Centre Co (dat leren goederen verkoopt), Royal Gems International Co (juwelen), Royal Thai Herb Co (kruiden) en Royal Paradise Co (restaurants). Twee leidinggevenden van OA Transport Co zijn gearresteerd.

De invallen waren een vervolg op de aanhouding van de eigenaren van twee Chinese reisbureaus die de tours verkochten, eerder deze maand. Zij gebruikten valse Thaise ID-kaarten om hun bedrijf op te zetten. De politie schat dat de vijf bedrijven aan de tours 10 miljard baht hebben verdiend, maar het meeste geld dat de deelnemers in Thailand uitgeven, gaat naar Chinese reisbureaus die eigendom zijn van Thaise stromannen.

– De kamnan (56) van tambon Takae (Pattani) is gisterochtend dood geschoten, terwijl hij aan de thee zat in een theehuis in Yaring. De overige klanten waren er getuige van hoe vier mannen, gearriveerd met een pickup truck, op de kamnan schoten met hun M16 geweren. Ze vluchtten in paniek weg. Niemand raakte verder gewond.

– De order die Prayut heeft gegeven voor de vorming van een panel ter bescherming van alle religies, heeft geen indruk gemaakt in het Zuiden (zie Kort Nieuws van 23 augustus). Velen geloven dat het boeddhisme in de nieuwe grondwet wordt voorgetrokken. De vrees bestaat dat het desbetreffende grondwetsartikel zal leiden tot meer bomaanvallen door opstandelingen. Het initiatief van Prayut had tot doel de zorgen over het grondwetsartikel weg te nemen, maar lijkt alleen maar olie op het vuur te hebben gegooid.

Artikel 67 van de grondwet stelt dat de overheid het boeddhisme en andere religies moet steunen en beschermen. Ze moet ook onderwijs en verspreiding van ‘correcte’ Theravada boeddhistische doctrines bevorderen. Het artikel zou impliceren dat andere religies niet worden gesteund.

– De halfzuster van Monta ‘Ying Kai’ Yokrattanakan is op beschuldiging van fraude en het vervalsen van documenten aangehouden. De politie nam Kamonthat (62) gisteren mee naar een flat aan Lat Phrao Soi 60 in Bangkok. Ze doorzocht drie luxueuze appartementen op zoek naar bewijs van majesteitsschennis.

Komanthat wordt ervan verdacht slachtoffers drie miljoen baht afhandig te hebben gemaakt met een geldinzamelingsactie, waarvan ze zei dat die gesteund wordt door het Koninklijk Huis. De politie vond veel waardevolle voorwerpen, zoals antiek porselein, ivoren slagtanden, beeldjes, amuletten en munten met koninklijke emblemen.

Komanthat zat eerder zes jaar gevangen wegens bedrog. Ze had mensen wijsgemaakt een koninklijke onderscheiding te kunnen regelen. Haar halfzuster Monta (56) zit momenteel gevangen wegens valse aangiftes, mensenhandel, smaad en majesteitsschennis. Ze was eerder dit jaar in het nieuws, nadat haar voormalige huishoudsters haar ervan beschuldigden dat ze een valse aangifte wegens diefstal had gedaan. Dat zou een wraakactie zijn geweest omdat de huishoudsters weigerden op Monta’s voorstel in te gaan om horizontaal geld te verdienen.

– De Kamer van Koophandel van Chiang Rai heeft een Memorandum of Understanding afgesloten met vier Kamers in de deelstaat Shan van Myanmar. Doel is nauwer samen te werken op het gebied van handel, investeringen, onderwijs, werkgelegenheid en technologie. De ondertekening vrijdag werd bijgewoond door de lokale autoriteiten en vooraanstaande zakenmensen uit beide landen. Gisteren en vrijdag werd in de deelstaat Shan Thailand Festival @Shan gehouden, een expositie met Thaise producten, georganiseerd door het Department of Foreign Trade.


 

A smooth sea...

Moderne gezegdes

De gezegdes waarmee we vertrouwd zijn, zijn vaak verouderd en ze toepassen op het hedendaags Thailand is nogal moeilijk. Vooral gedurende deze overgangsperiode, schrijft Guru, het creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post. Dus heeft het blad moderne gezegdes bedacht, oftewel words of wisdom. Ik citeer er enkele:
Money doesn't grow...• A smooth sea never made a skilled sailor and a clean khlong never made it on the governor’s list of achievements.
• Every path has it puddle and every soi has its manhole, what the BMA [gemeente Bangkok] is doing with our money? We don’t really know.
En mijn favoriete gezegde:
• Money doesn’t grow on trees. It’s hidden in the pockets of Thai politicians.
Alle gezegdes lezen? Klik hier.


 

UTCC: MKB heeft ’t nog steeds moeilijk

27 augustus – De meeste kleine en middelgrote bedrijven moeten nog profiteren van de zich herstellende economie, zegt de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) naar aanleiding van haar laatste onderzoek onder 1.320 respondenten.

Vergeleken met het eerste kwartaal zakte de SME Competitiveness Index met 0,2 punten naar 48,2. De lagere index wordt toegeschreven aan een gedaald verkoopvolume en hogere productiekosten waardoor de winst werd afgeroomd.

Vorige week liet de NESDB een ander geluid horen (zie het bericht van 17 augustus: Economische groei in Q2 overtreft verwachtingen). Thailand’s bbp steeg in dat kwartaal met 3,5 procent op jaarbasis wat de NESDB verklaarde uit het toegenomen toerisme, hogere regeringsuitgaven, dito huishoudbestedingen en een zich herstellende landbouwsector.

In het eerste halfjaar groeide de economie met 3,4 procent tegen 2,8 procent in dezelfde periode vorig jaar. De NESDB handhaafde haar prognose voor het hele jaar op 3 tot 3,5 procent omdat de export het vermoedelijk slechter zal doen dan verwacht.

De SME Competitiveness Index neemt de laatste jaren af ondanks maatregelen van de regering om de landbouwsector te helpen. Volgens Thanavath Phonvichai, vice-president research en directeur van het Center for Economic and Business Forecasting van de UTCC, menen de meeste MKB’s (SME in het Engels) dat de Thaise economie dit jaar zwak blijft met een vermoedelijk herstel in de tweede helft van volgend jaar.

In de tweede helft van dit jaar besteden ze meer aandacht aan het terugbrengen van de productiekosten, uitbreiding van de markt en distributiekanalen en het op peil brengen van de liquiditeit.

Het Office of Small and Medium Enterprises Promotion (Osmep) zegt dat de bijdrage van het MKB aan het bruto binnenlands product vorig jaar met 5,3 procent is gestegen naar 5,56 biljoen baht. De omzet van het MKB was vorig jaar goed voor 41,1 procent van het bbp tegen 40,9 procent een jaar eerder.

Volgens Osmep was dat te danken aan regeringsmaatregelen waaronder steunmaatregelen voor het MKB, en het toegenomen toerisme dat de vraag naar goederen en diensten stimuleerde. Osmep verwacht voor dit jaar dat de bijdrage van het MKB aan het bbp met met 5 tot 5,5 procent stijgt, dus ’s lands bbp-groei overstijgt. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

Persoonlijke noot: Van alle cijfers lijken mij die van de UTCC nog het meest betrouwbaar, omdat dit een onafhankelijke instelling is. Voor de twee andere geldt: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Automonteur aan het werk in de Hondafabriek in Prachin Buri

Arbeidsmarkt komt geschoold personeel tekort

27 augustus – Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten begint steeds meer een probleem te worden, nu de regering alles in het werk stelt om investeringen aan te trekken. Buitenlandse investeerders, met name Japanse, maken zich zorgen. Voor hen is de beschikbaarheid van geschoold personeel een belangrijke factor bij investeringsbeslissingen.

De Federation of Thai Industries (FTI) wijst erop dat het Thaise onderwijs er niet in slaagt om een beroepsbevolking te produceren die tegemoet komt aan de behoeftes van de groeiende industrieën. FTI vice-voorzitter Vallop Vitanakorn zegt dat in verschillende fabrieken op grote industrieterreinen enkele honderd duizenden geschoolde werkers nodig zijn. Er is vooral behoefte aan werktuigbouwkundigen, elektriciens en automonteurs alsmede informatie en technologie professionals.

Vallop: ‘Het tekort aan arbeidskrachten is al een tijdje aan de gang, maar wordt  nu nijpender omdat de regering probeert meer investeringen aan te trekken om ’s lands economie te steunen.’

Tegelijk met de stijgende vraag naar professionele werkers neemt de werkloosheid toe. Volgens het National Statistical Office bestaat de helft van het werklozenleger uit graduates – dit jaar zijn het er 370.000. ‘Dit toont aan’, zegt Vallop, ‘dat ons onderwijssysteem gefaald heeft om de juiste mensen voor de juiste banen op te leiden.’

Om de discrepantie tussen vraag en aanbod te lijf te gaan, werkt de FTI samen met het ministerie van Onderwijs en universiteiten aan het ontwikkelen van nieuwe studiecursussen die wel aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt.

Amata, Thailand’s grootste ontwikkelaar van industrieterreinen, is ook begonnen in onderwijs te investeren om de klanten op haar terreinen te behouden. Amata werkt samen met het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang bij de vorming van de Amata Education Town met een KMITL Amata City Campus. Amata’s president Vikrom zegt dat het project wordt ontwikkeld tot een onderwijscentrum met internationale kwaliteit.

De vice-president van de Board of Trade of Thailand dringt er bij de regering op aan de kwaliteit van Thaise werkers te vergroten ter compensatie van de uitstroom van gastarbeiders, die terugkeren naar eigen land omdat de economie er groeit. De regering moet het ook gemakkelijker voor buitenlandse werkers maken om naar Thailand te komen en het moet hoog opgeleide Thai die in het buitenland werken, bewegen om terug te keren. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

Minimum exportprijs voor rijst dreigt

27 augustus – Het ministerie van Handel dreigt een minimum exportprijs voor rijst vast te stellen om verdere prijsschommelingen te voorkomen die het gevolg zijn van manipulaties en een prijzenoorlog tussen handelaren. Volgens de permanent secretaris van het ministerie stunten veel exporteurs en molenaars met lage prijzen, waardoor de prijs van rijst schommelt.

Chutima begrijpt dat niet goed, want de wereldproductie is aan het verminderen. De voorraden in India maken naar verwachting een duikvlucht: van 25 miljoen naar 16 miljoen ton en Vietnam verlaagde zijn export target van 6,5 miljoen naar 4,75 miljoen ton. De twee landen zijn de belangrijkste rivalen van Thailand op de exportmarkt. Verwacht wordt dat kopers, zoals de Filipijnen en Indonesië, dit jaar meer rijst importeren, waardoor de Thaise rijstprijzen omhoog gaan.

Chutima: ‘Wanneer de handelaren onjuiste informatie en negatieve vooruitzichten blijven verspreiden om de binnenlandse rijstprijzen te beïnvloeden, worden maatregelen genomen.’

De afgelopen twee weken is de prijs van paddy (ongepelde rijst) scherp gedaald met 2.000 baht per ton als gevolg van het negatieve nieuws. De prijs van witte paddy rijst grade 15% zakte van 10.000 baht per ton naar 8.400 à 9.000 baht. En dat terwijl de hoofdoogst van 2016/17 nog niet aan de markt is geleverd.

Chutima schat dat het nieuwe aanbod onder de schattingen blijft en slechts 27,7 miljoen ton paddy bedraagt. De regering heeft al maatregelen ad 10 miljard baht voorbereid, zegt ze, om de boeren te helpen en het nieuwe aanbod te absorberen. De rijstverkopen uit de regeringsvoorraad, opgebouwd tijdens het hypotheeksysteem voor rijst, hebben geen invloed op de marktprijzen want de rijst is meestal oud.

Chookiat Ophaswongse, erevoorzitter van de Thai Rice Exporters Association, is het eens met het dreigement van een prijsmaatregel, maar hij betwijfelt of die een eind maakt aan de prijsspeculaties. ‘Er zijn andere factoren die invloed hebben op de inzakkende marktprijzen.’

Een belangrijke factor is China’s grote rijst output en de neiging van internationale markten om dit jaar kleinere hoeveelheden te kopen. De Filipijnen maakte onlangs bekend 250.000 ton minder te kopen wat eveneens van invloed is op de Thaise rijstprijzen. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Dure baht dupeert export tonijn

27 augustus – Exporteurs van tonijn in blik vrezen dit jaar niet hun target van 80 miljard baht (10 procent meer dan vorig jaar) te halen vanwege de dure baht, zegt Chanintr Chalisarapong, voorzitter van de Thai Tuna Industry Association (TTIA). Een baht die sterker is dan 35 tegen de dollar, is slecht voor exporteurs, met name voor exporteurs van voedsel. De TTIA wil dat de regering ingrijpt en de baht stabiliseert.

Chanintr: ‘De exportsector is bezorgd over de te snelle waardevermeerdering van de baht. Dat is een risico want de wereldeconomie is nog niet volledig hersteld.’

De baht heeft eerder deze maand met 34,6 haar sterkste niveau bereikt sinds vorig jaar juli als gevolg van grote kapitaalstromen naar de Thaise markten. Die noopten de Bank of Thailand in de valutamarkt in te grijpen om de snelle stijging te beperken.

In de eerste zes maanden van dit jaar is de export van tonijn, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met 2 procent gestegen naar 33,5 miljard baht, maar het volume nam af met 3 procent naar 271.339 ton. De grootste koper is het Midden-Oosten, gevolgd door de VS, Europa en Japan.

In de tweede helft van het jaar zet de TTIA alle zeilen bij om de target van 10 procent te halen. Thailand is ’s werelds grootste exporteur van tonijn in blik. De meeste tonijn wordt geïmporteerd. Grote exportmarkten in het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Latijns Amerika blijven groeien. Zij nemen de helft van de export af. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

Triomftocht atleten Rio

Olympische atleten maken triomftocht door Bangkok

27 augustus – De 54 Thaise atleten, die in Rio in zeventien sporten hebben deelgenomen, hebben gisteren een triomftocht door Bangkok gemaakt, die eindigde met een ontvangst op het Government House. Premier Prayut verwoordde daar de Olympische gedachte: ‘Sport gaat niet alleen om winnen of verliezen, maar ook om vriendschap.’

Niettemin toonde hij zich wel verheugd met de zes medailles die in de wacht zijn gesleept: twee gouden (gewichtheffen), twee zilveren (taekwondo en gewichtheffen) en twee bronzen (taekwondo en gewichtheffen).  ‘We waren succesvol en de resultaten waren bevredigend’, aldus de premier. Prayut riep de sportbonden op jonge en getalenteerde atleten te kweken, die in staat zijn de veteranen te vervangen. De regering is bereid de bonden daarin te steunen.

De atleten, coaches en bonden gingen niet met lege handen naar huis. Een gouden medaille is bijvoorbeeld goed voor 12 miljoen baht van het National Sports Development Fund, dat nog aangevuld kan worden door bijdragen van bedrijven. De 48 atleten die niet in de prijzen vielen, ontvangen elk 100.000 baht, ook een niet te versmaden bedrag. Alles bij elkaar is gisteren 65 miljoen baht uitgedeeld. Prayut had nog een vaderlijke raad: ‘Ik hoop dat jullie het geld goed besteden, zorg voor je ouders en ook voor je vrienden.’

Voor een fotoalbum klik hier.

Prayut verdedigt schorsing gouverneur Bangkok

27 augustus – De schorsing van gouverneur Sukhumbhand van Bangkok beoogt een volledig onderzoek mogelijk te maken en te laten zien dat het regime niet met twee maten meet, zegt premier Prayut, die artikel 44 van de interim-grondwet gebruikte om de gouverneur voorlopig op een zijspoor te rangeren. Hij riep de bevolking op geen overhaaste conclusies te trekken.

Prayut: ‘We geven hem een kans zich te verdedigen. We zeggen niet dat het om corruptie gaat. We behandelen zijn zaak op dezelfde manier als andere zaken. De gouverneur kan terugkeren als hij vrijgesproken is van alle beschuldigingen.’ Maar of terugkeren betekent naar het gouverneurschap, liet Prayut in het midden. ‘Welke positie hij gaat innemen wanneer hij is vrijgesproken, hangt af van wat gepast is.’ [Ik lees hierin: de gouverneur kan het wel schudden.]

In bijgaand kader alle akkefietjes waarvan de gouverneur wordt beschuldigd. Prayut zegt dat de schorsing niets te maken heeft met de overstromingen in de stad, want ‘dan kan ik alle gouverneurs wel schorsen’.

Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat de partij zich distantieert van de zaak, alhoewel Sukhumbhand partijlid is. Zoals bekend botert het niet zo tussen de partij en de gouverneur, die zijn eigen gang gaat. [En gelijk heeft hij, je moet je nooit de les laten lezen door partijbobo’s. Politiek is een slangenkuil.]

De partij zaagt trouwens al aan de poten van Sukhumbhand’s gouverneursstoel, want is volgens een bron op zoek naar potentiële opvolgers. Vier namen circuleren, waaronder die van Korn Chatikavanij, minister van Financiën in het kabinet Abhisit, naar mijn mening een van de weinige Thaise politici met hersens. Maar hij zei gisteren tegen de krant dat hij geen belangstelling heeft.

Sukhumbhand werd in 2009 gekozen tot gouverneur en in 2013 herkozen. Pheu Thai leden probeerden hem in 2013 pootje te lichten omdat het nieuwe futsal stadion in Nog Chok niet op tijd was klaargekomen. [Alsof er ooit iets op tijd klaar komt in Thailand.] In 2014 werd Sukhumbhand vijf maanden geschorst vanwege een hetze, die zijn campagneteam gevoerd zou hebben tegen andere kandidaten, maar het hooggerechtshof verwierp de zaak.

Eerdere berichten:
26 augustus: Nog meer nieuws over de schorsingen
26 augustus: Gouverneur Bangkok en burgemeester Ban Phai geschorst

Sloop dreigt voor gebouw van Vachira Phuket ziekenhuis

Kort nieuws zaterdag 27 augustus

– Twee historische gebouwen van het Vachira Phuket ziekenhuis dreigen plaats te moeten maken voor nieuwbouw. Het Fine Arts Department vindt het geen goed idee en brengt vandaag een bezoek aan het ziekenhuis om een conserveringsplan te maken.

De twee leegstaande gebouwen werden in 1921 gebouwd; sommige bomen zijn al meer dan 100 jaar oud. De medische staf maakte eerder al bezwaar tegen de sloop. Ze heeft twee andere locaties voorgesteld die geschikt zijn voor de geplande bouw van een gebouw van acht verdiepingen met 298 bedden.

De ziekenhuisdirecteur wijst erop dat de huidige bezettingsgraad van het ziekenhuis 105 procent is, waardoor patiënten op de wachtlijst moeten worden gezet.

– Het hooggerechtshof heeft de voormalige voorzitter en secretaris-generaal van de (niet meer bestaande) Financial Sector Restructuring Authority (FRA) een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar gegeven alsmede een boete van 20.000 baht. De FRA had destijds tot taak het vermogen van financiële instituten die in de financiële crisis van 1997 onderuit waren gegaan, te veilen.

Beiden werden in 2008 aangeklaagd omdat bij de veiling investeringsbank Lehman Brothers (Thailand), de adviseur van de FRA, werd voorgetrokken. Voorzitter Amaret, voormalig minister van Handel, betoogde gisteren voor het hooggerechtshof dat hij zich had ingezet voor het algemeen belang en dat hij onterecht werd gestraft.

De FRA werd destijds zwaar gekritiseerd omdat ze geen onderscheid maakte tussen goed en slecht vermogen en omdat ze buitenlandse firma’s bevoordeelde. De FRA haalde 190 miljard baht uit de verkoop van de vermogens die een waarde hadden van 851 miljard baht.

– Airports of Thailand (AoT), de beheerder van zes luchthavens, heeft drie contracten ad 14.9 miljard baht getekend voor de uitbreiding van Suvarnabhumi. Het gaat om de aanleg van een hal, parkeerplaatsen voor vliegtuigen en een tunnel.

AoT werkt hard aan de ontwikkeling van de zes luchthavens om Thailand de luchtvaart gateway in de regio te maken. Don Mueang moet het middelpunt worden voor binnenlandse vluchten en U-tapao voor internationale commerciële vluchten. Vice-premier Somkid dringt er bij AoT op aan tempo te maken.

AoT president Nitinai zegt dat het masterplan voor de zes luchthavens over een periode van 10 jaar investeringen van 195 miljard baht vergen. Geprobeerd wordt de aanleg van een derde start- en landingsbaan op Suvarnabhumi (20 mld baht) en de bouw van een tweede passagiersterminal (34 mld baht) naar voren te halen. Die zijn nodig om de capaciteit van de luchthaven, die zwaar overbelast is, in 2021 naar 90 miljoen passagiers per jaar uit te breiden.

Het aanbod van AirAsia om gezamenlojk te investeren in Don Mueang is door AoT afgewezen. AirAsia wilde het gebied waar de loodsen 1 en 2 staan, gebruiken voor de bouw van een terminal, maar AoT heeft er parking bays (parkeerplaatsen voor vliegtuigen) gepland.

– Werkgevers en vakbonden in dertien provincies maken zich sterk voor verhoging van het minimumloon met 4 tot 60 baht. Het Central Wage Committee neemt daarover op 15 september een besluit. De looncommissies van tien provincies zijn al akkoord, drie hebben nog geen besluit genomen. De looncommissies in de 64 andere provincies, inclusief Bangkok, hebben besloten niet om verhoging te vragen.

Een bron in Bangkok zegt dat er al sinds midden vorig jaar wordt gepraat over een eventuele verhoging, maar het verzoek om verhoging is aangehouden vanwege de lage inflatie. De werkgevers vinden dat eerst het tweede halfjaar moet worden afgewacht, alvorens een besluit te nemen. Het minimumdagloon bedraagt al vier jaar 300 baht. (Zie verder de pagina Minimumdagloon in discussie)

– Zuidoost-Azië heeft in 10 jaar haar bijdragen aan ’s werelds research papers verdubbeld en de activiteiten op het gebied van patenten zijn de afgelopen drie jaar met 40 procent toegenomen, aldus een onderzoek van de IP & Science eenheid van Thomson Reuters. De meeste publicaties komen uit Singapore, Maleisië en Thailand. Thailand richt zich vooral op klinische geneeskunde en autotechniek.

– Het systeem van proeftijd en voorwaardelijke in vrijheid stelling moet veranderd worden, zegt minister Paiboon (Justitie). Volgens hem laten tienduizenden die on parole zijn vrijgelaten, na zich elk jaar te melden bij de Reclassering, zoals vereist. Paiboon zegt dit naar aanleiding van de aanhouding woensdag van voormalig legerofficier Chalermchai, veroordeeld voor de moord op de gouverneur van Yasothon, omdat hij zijn borgtochtvoorwaarden had overtreden. (Zie het laatste bericht van Kort Nieuws van gisteren)

– Twee Zuid-Koreanen (29 en 31) die op de vlucht waren, zijn gisteren in Bangkok aangehouden. Ze zagen kans samen met andere bendeleden vanuit een call-centre in Vietnam honderden mensen in verschillende landen op te lichten voor een bedrag van in totaal 53 miljoen baht. De mannen waren genoemd in een ‘red notice’ van Interpol. In oktober vluchtten ze naar Thailand, waar ze volgens de politie van plan waren hun winstgevend bedrijf voort te zetten.

– De National Legislative Assembly, het door de junta benoemde parlement, wordt uitgebreid van 220 naar 250 leden. Het kabinet en de NCPO hebben de uitbreiding voorgesteld om de werkdruk te verlichten, want er wacht veel werk wanneer de nieuwe grondwet later dit jaar van kracht wordt. Er moeten nog 180 wetsvoorstellen worden behandeld, die momenteel bij de Raad van State liggen.

Het gaat onder meer om tien organieke wetten, die op basis van de grondwet nodig zijn, over de verkiezing van parlementsleden, de Senaat, politieke partijen en de Kiesraad. De nieuwe leden worden na september benoemd. NLA-voorzitter Pornpetch hoopt dat de NCPO niet alleen soldaten benoemt maar lieden die een brede kennis hebben.

– De politie heeft foto’s verspreid van acht  à negen verdachten van de ATM-kraken en drie vluchtauto’s. Het gaat om buitenlanders, maar de politie heeft hun identiteit nog niet kunnen vaststellen. Vermoed wordt dat enkelen nog in het land zijn.

Eerdere berichten:
26 augustus: Nog weinig nieuws over ATM-kraak
25 augustus: ATM-bende: Politie roept hulp Interpol in
25 augustus: Hacken ATM fluitje van een cent
24 augustusL 12 miljoen baht gestolen uit ATM’s van de GSB

– 110.000 boeren wier land niet geschikt is voor de verbouw van rijst, hebben zich opgegeven voor een programma dat hen helpt over te stappen op andere gewassen of vee te gaan houden. Het Agricultural Department zal de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives een lijst met hun namen ter hand stellen, zodat die kan nagaan of ze in aanmerking komen voor een lening.

– Er rust geen zegen op Thaise helikopters of Thaise piloten moeten hoognodig bijgeschoold worden want ze storten nog wel eens neer. Gisteren weer een in Yala. Het toestel maakte een crash-landing in een dichtbegroeid bos in het district Than To. De zeven inzittenden zijn gered, vier zijn zwaar gewond.

Radiocontact met de Bell 212 vield eind van de donderdagmiddag uit.Het toestel was op de terugweg naar een operationeel centrum van de politie in Bannang Sata na voorraden te hebben afgeleverd aan een post van de grenspolitie in het Balahala woud.


 

Aanleg Red Line wordt gevolgd door ACT

ACT waakhond tegen corruptie bij 9 projecten

26 augustus – De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT, niet te verwarren met de NACC) gaat de aanbestedingsprocedure van negen overheidsprojecten volgen. De projecten ter waarde van 75 miljard baht staan gepland voor het volgend begrotingsjaar (1 oktober 2016-30 september 2017).

Het gaat om de volgende projecten:
• De aanleg van de dubbel spoorlijn Map Kabao (Saraburi) naar Jira Junction (Nakhon Ratchasima), waarbij de huidige afwijkende spoorbreedte van 1 meter wordt toegepast.
• De aankoop van motorfietsen voor de politie.
• Drainageprojecten van het Royal Irrigation Department.
• Een landmeetproject van het Land Department.

Het besluit om de projecten te laten monitoren door de ACT is al goedgekeurd door het National Anti-Corruption Committee [da’s weer een andere club]. Voorzitter is premier Prayut. De ACT zet waarnemers in en maakt bekend wat hun bevindingen zijn met als doel het vertrouwen van de bedrijven die een bod uitbrengen, te versterken en eerlijke concurrentie te bevorderen.

Wanneer de waarnemers onregelmatigheden constateren, wordt de overheidsdienst die de directie voert van het desbetreffende project, geïnformeerd. De informatie wordt openbaar gemaakt indien de dienst nalaat actie te ondernemen.

De ACT heeft vorig jaar 26 projecten (waarde 50-60 miljoen baht) gevolgd. Bij bepaalde projecten heeft ze geadviseerd de aanbestedingsprocedure te verbeteren. Voorbeeld: De Thailand Tobacco Monopoly kreeg het advies de aanbestedingsprocedure voor de verhuizing van het hoofdkantoor te herzien. De kosten werden daardoor met 8 miljard baht (27,5 procent) teruggebracht.

ACT-voorzitter Pramon constateert dat sinds drie jaar geleden de corruptie is afgenomen. Toen vloeide 30 procent van de kosten weg naar steekpenningen. Thans bedragen ze 10 tot 15 procent. Elk procentje is in geld uitgedrukt 10 miljard baht. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Op de foto de aanleg van de Red Line, een metroverbinding tussen Bang Sue en Taling Chan (15 km/6 stations).

De ATM nachtmerrie

26 augustus – Thailand heeft dringend behoefte aan een cybersecurity centrum dat onmiddellijk cyberaanvallen te lijf kan gaan, zegt telecomwaakhond NBTC. ‘Het ontbreken van zo’n centrum kan een belangrijke lacune zijn die hackers beweegt om zich op Thailand te richten, omdat ze tijd hebben om te vluchten voordat het netwerk van de bank de ongebruikelijk transactie opmerkt’, zegt NBTC vice-voorzitter Settapong Malisuwan.

Settapong reageert op de diefstal van 12 miljoen baht uit ATM’s van de Government Savings Bank (GSB), die niet direct ontdekt werd omdat de door dieven geïnstalleerde malware het netwerk wijsmaakte dat de desbetreffende ATM buiten werking was. Volgens dit bericht vonden de diefstallen plaats tussen 1 en 8 augustus, maar gisteren noemde de leider van het onderzoek 7 tot 30 juli, de diefstallen werden begin augustus opgemerkt.

ATM, ADM's en Passbook Update van de GSBThailand kent een groot aantal malware infecties, in het eerste halfjaar al 2.400 maal tegen 3.000 in het hele jaar 2015. Volgens een cybersecurity expert is ATM software meer kwetsbaar dan andere types [?] omdat ze ontworpen is om verschillende soorten betaalpassen te accepteren.

Settapong is niet verbaasd over de diefstallen omdat ze in andere landen ook hebben plaatsgevonden. Hij zegt dat financiële instellingen niet moeten blind varen op de Technology Crime Suppression Division, want die beschikt over beperkte middelen en te weinig personeel. Daarom is een gespecialiseerd centrum meer dan nodig, aldus Settapong. Hij denkt dat het een jaar duurt om zo’n centrum op te zetten.

De bankwereld zit intussen niet stil. Eerder dit jaar is de Information Sharing Group gevormd, waarin vijftien banken, het Electronic  Transactions Development Agency en het Thai Computer Emergency Response Team informatie uitwisselen en de cyberbeveiliging in de sector versterken.

De banken hebben 60.000 ATM’s in bedrijf, waarvan een onbekend aantal van hetzelfde type is van die van de GSB, die geleverd zijn door NCR. Voorzitter Predee van de Thai Bankers’ Association zegt dat de sector dertig jaar ATM’s heeft gebruikt voordat de eerste incidenten met skimming plaatsvonden. (Bron: Bangkok Post, 25 augustus)

Gouverneur Bangkok en burgemeester Ban Phai geschorst

26 augustus – Gouverneur Sukhumbhand van Bangkok en burgemeester Premsak van Ban Phai (Khon Kaen) zijn geschorst zonder doorbetaling van hun salaris. Premier Prayut heeft dat besloten om te verzekeren dat ze een eerlijke en transparante behandeling krijgen en hun onschuld kunnen aantonen.

Sukhumbhand ligt onder vuur vanwege de installatie van een lichtshow, rond de jaarwisseling bij het gemeentehuis. Het OM heeft onderzoek gedaan en aanwijzingen van verspilling geconstateerd. Sukhumbhand klaagde het hoofd van de Rekenkamer eerder aan voor smaad omdat hij hem had beschuldigd van betrokkenheid.

De burgemeester ligt onder vuur vanwege zijn ‘relatie’ met een minderjarig meisje en zijn gedrag tijdens een persconferentie toen hij een verslaggever van Daily News dwong zijn broek uit te trekken, waarna hij een foto maakte. De krant had een foto geplaatst van de burgemeester, het meisje en een geldbedrag dat een bruidsschat zou zijn. (Bron: Bangkok Post, 25 augustus) (Zie het bericht van 27 juli: Burgemeester neemt wraak op verslaggever)

FPO: Investeringen blijven achter

26 augustus – De overheidsinvesteringen halen dit begrotingsjaar (dat eind september eindigt) niet de target van 87 procent, zegt Krisada Chinavicharana, directeur-generaal van het Fiscal Policy Office. Per 19 augustus was slechts 59,8 procent van het budget verstrekt.

Krisada verwacht dat in september nog een kleine inhaalslag wordt gemaakt; dat gebeurt altijd aan het eind van een begrotingsjaar. De 59,8 procent komt overeen met voorgaande jaren, met uitzondering van het vorige begrotingsjaar toen 73 procent werd gehaald.

Van de gewone begroting was vrijdag 89,8 procent opgenomen. Het ministerie van Financiën hanteert hiervoor een target van 96 procent. Het kabinet heeft dinsdag enkele maatregelen goedgekeurd om de begrotingsuitgaven tussen oktober en december (eerste kwartaal begrotingsjaar 2017) te versnellen met als doel [uiteraard] om de economie te stimuleren.

Nog meer nieuws over de schorsingen

26 augustus – Bangkok Post opent vandaag niet met het laatste nieuws over de ATM-kraak, ook niet met de wolkbreuk die woensdagavond grote delen van Bangkok in een kolkende zee veranderde, maar met de schorsing van Sukhumbhand en Premsak, waarover ik al een bericht had gemaakt op basis van de website.

Premier Prayut gaf opdracht voor de twee schorsingen op grond van artikel 44 van de interim-grondwet, een artikel dat hem absolute bevoegdheid verleent en daarom wel het dictators artikel wordt genoemd.

Sukhumbhand, bezig aan zijn tweede termijn als gouverneur, heeft het niet gemakkelijk. Hij ligt moeilijk in zijn partij (Democraten) – bestuursleden hebben hem uit de partij willen zetten. Hij ligt onder vuur vanwege de aanschaf van muziekinstrumenten voor de gemeentescholen, een opknapbeurt van 16,5 miljoen baht voor zijn kantoor, een lichtshow van 39,5 miljoen baht rond de jaarwisseling bij het gemeentehuis, de aanschaf van CCTV-camera’s (22,9 miljoen baht) en contractverlening met de BTS.

’t Is een hele waslijst, waar onderzoek naar gedaan wordt door diverse diensten, zoals de Rekenkamer, de NACC en de DSI. Sukhumbhand was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, want volgens zijn woordvoerder is hij in Zuid-Korea. Doel van dat bezoek is de banden met dat land aan te halen en het toerisme naar Bangkok te promoten. Volgens een bron is de gouverneur op de hoogte van de schorsing en komt hij eerder terug.

Premsak PiayuraDe krant maakt over Premsak nog melding van een ander akkefietje. De media in Khon Kaen hebben hem aangeklaagd wegens smaad omdat hij gezegd heeft dat ze steekpenningen hebben ontvangen van een voormalige senator om hem in diskrediet te brengen.

Ten slotte plakt BP er nog een bericht aan vast over de 315 brandweerwagens, blusboten en ander brandweermaterieel, die in 2006 en 2007 door de gemeente Bangkok zijn gekocht en nog nooit in gebruik zijn genomen. De gemeente gaat ze overdragen aan het ministerie van Defensie. Het trefwoord in deze zaak is corruptie en daar laat ik het maar bij. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Nog weinig nieuws over ATM-kraak

26 augustus – Het onderzoek naar de ATM-kraak heeft nog niet geleid tot arrestaties [wat trouwens lastig is want de vogels zijn gevlogen]. Het Immigration Bureau gaat na of de 21 verdachten van een soortgelijke kraak in Taiwan ook in Thailand hun slag hebben geslagen. Drie zijn gearresteerd, de anderen hebben de benen genomen.

De politie verdenkt vijf Oost-Europeanen, die verschillende keren naar Thailand zijn gekomen. Volgens Immigration zijn vorig jaar vier verdachten in Thailand geweest. Sommigen kunnen een valse identiteit hebben aangenomen. Verder gaat de politie na of ze auto’s hebben gehuurd. Vandaag vergaderen de bij het onderzoek betrokken diensten.

In bijgaand kader Hackers how-To Guide een handleiding inbreken in ATM’s en in het kader 2016 Bank Heists een korte samenvatting van bankovervallen.

Voorgaande berichten:
25 augustus: ATM-bende: Politie roept hulp Interpol in
25 augustus: Hacken ATM fluitje van een cent
24 augustusL 12 miljoen baht gestolen uit ATM’s van de GSB

Kort nieuws vrijdag 26 augustus

– Over twee jaar mogen universiteiten niet meer studenten inschrijven na een eigen toelatingsexamen. Leerlingen van Mathayom 6 doen een centraal  examen en de gebruikelijke GAT/PAT technische testen alsmede het nationale examen in negen kernvakken. Daarna mogen ze zich op maximaal vier universiteiten inschrijven.

Over de nieuwe methode is gisteren overeenstemming bereikt tijdens topoverleg van Ohec en vertegenwoordigers van de academische wereld. Het huidige systeem wordt als kostbaar en oneerlijk beschouwd. Kinderen van rijke ouders doen op meerdere universiteiten toelatingsexamen met als gevolg dat plaatsen onbezet blijven.

Nieuw is ook dat de uitslagen van het centraal examen worden bekend gemaakt, zodat de leerlingen kunnen zien hoeveel hun kans ze maken. Verder komt er een clearing house dat hen informeert op welke instelling ze zijn toegelaten of hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Bewoners die langs de Mekong wonen, zijn gewaarschuwd voor overstromingen nadat de Jinghong dam in het Zuiden van China sinds vorige week vrijdag een grote hoeveelheid water loost. Het waterpeil  steeg daardoor in Chiang Saen (Chiang Rai) naar 5,56 meter, terwijl het normaal op 3 meter staat. Het gestegen waterpeil is ook te wijten aan de zware regenval.

Binnen enkele dagen kunnen woonwijken in Chiang Saen (Chiang Rai) en andere provincies, zoals Nakhon Phanom en Nong Khai, onder water lopen. Het Marine Office in Chiang Rai waarschuwt booteigenaren voorzichtig te manoeuvreren. Ze moeten ook vaart minderen als ze aanleggen.

– Een groep bewoners van Soi Ruamrudee vraagt de Central Administrative Court het districtskantoor van Pathumwan opdracht te geven om nu eens de bovenste verdiepingen van hotel Aetas hotel te (laten) slopen. In 2014 heeft de Supreme Administrative Court dat al bevolen omdat het hotel hoger is dan is toegestaan op die plaats.

Surapong Suebwonglee  1 jaar gevangenisstraf– Voormalig minister van ICT Surapong Suebwonglee is door het hooggerechtshof een jaar naar de gevangenis gestuurd. De oud-bewindsman is schuldig bevonden aan een ambtsmisdrijf door in 2004 toestemming te verlenen voor de wijziging van een concessie van Shin Corp. Thaksin [voormalig eigenaar van Shin Corp?] was toen premier. Het bedrijf werd daardoor bevoordeeld. Twee andere verdachten kregen voorwaardelijke straffen omdat de minister hun meerdere was. Surapong kreeg in augustus een voorwaardelijke gevangenisstraf wegens een andere zaak uit 2008.

– Thaise geologen zijn waakzaam na de aardbeving woensdag in de historischs stad Bagan in Myanmar, die vier levens eiste en bijna tweehonderd pagodes beschadigde. De beving met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter werd in noord Thailand gevoeld en zelfs in hoge gebouwen in Bangkok. Omdat naschokken zijn uitgebleven, vrezen geologen dat het om een voorschok ging die nog gevolgd gaat worden door een krachtiger aardbeving. Wanneer alsnog naschokken worden gemeten, kunnen ze gerust ademhalen want dat betekent dat het ergste voorbij is.

Bangkok is kwetsbaar want de grond is er overwegend zacht, waardoor schokken worden versterkt. De twee dammen in Kanchanaburi en de Bhumibol (Tak) en Sirikit dam (Uttaradit) lopen geen gevaar, zegt hoofd onderhoud van Egat. De aardbeving in Myanmar vond op dezelfde dag plaats als de aardbeving in Italië. Die eiste 240 levens. In Mae Suai (Chiang Rai) werd gisteren een beving gemeten van 2 magnitude, maar die veroorzaakte geen schade.

– PTT Global Chemical Plc (PTTGC) en haar voormalige president moeten van de Civil Court 203 bewoners (vissers en en bedrijven) van Rayong financieel schadeloos stellen die gedupeerd zijn door een olieverontreiniging in juli 2013.

PTTGC heeft aldus de rechtbank nagelaten de pijpleidingen van de maatschappij behoorlijk te onderhouden, waardoor die zijn gaan lekken. Volgens de regels van het Oil Companies International Marine Forum dient elke zes maanden onderhoud plaats te vinden.

De gedupeerden hadden een schadevergoeding geëist van 300.000 à 400.000 baht, de rechtbank maakte er 30.000 à 50.000 baht van. De maatschappij compenseerde eerder sommigen met 5 miljoen baht. Dat bedrag wordt afgetrokken van de huidige compensatie.

– Het getouwtrek om de benoemingsprocedure van de nieuwe premier is nog niet voorbij. Weliswaar heeft de grondwetcommissie (CDC) besloten niet tegemoet te komen aan de eis van enkele parlementsleden om de Senaat ook een rol te geven bij de kandidaatstelling, maar ze laten nu weten het Constitutionele Hof te zullen uitleggen waarom ze dat idee steunen. De Senaat zou dan niet alleen mogen meestemmen over de benoeming, maar ook over de kandidaatstelling die exclusief is voorbehouden aan de politieke partijen.

Volgens critici willen de NLA-leden via een achterdeurtje de coupplegers na de verkiezingen aan de macht laten blijven. De CDC legt de ontwerp-grondwet aan het Constitutionele Hof voor, zodra de gezamenlijke stemming is toegevoegd. Daarover is in het referendum een extra vraag gesteld. De kiezers vonden het best. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Een voormalige legerofficier die in 2001 de gouverneur van Yasothon vermoordde en vrij was op borgtocht, is gisteren in Bangkok gearresteerd omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht had overtreden. Hij had verschillende keren reizen buiten het toegestane gebied gemaakt. Het ministerie van Justitie had ook klachten ontvangen van bewoners in Chanthaburi dat hij hen geld had afgeperst.


 

Purple Line rijdt met lege voertuigen

Forenzen zijn gefrustreerd over de nieuwe Purple Line

25 augustus – De twee weken geleden geopende Purple Line maakt dagelijks een verlies van 3 miljoen baht. ‘Dat verbaast me niet’, schrijft Siriya Wattanasukchai in haar wekelijkse rubriek op de opiniepagina van Bangkok Post. ‘Het verbaast me wel dat de MRTA teleurgesteld is dat de dienst, gegeven de tekortkomingen, slechts eenderde van de 73.000 forenzen trekt waarop ze gehoopt had.’

Siriya kwam op de social media site pantip.com een commentaar tegen van iemand die op de openingsdag een ritje had gemaakt. De netizen die altijd met zijn auto van Talat Bang Yai naar zijn werk in Nana reed, liet zijn auto staan en nam de metro. Het kostte hem twee uur om zijn kantoor te bereiken en heen en terug 272 baht. Dat was eens maar nooit weer, want een autoritje berekende hij op 202 baht (benzine en expressway op de terugweg) en 210 minuten (90 minuten heen en 120 minuten terug).

Purple Line missing linkSiriya nam de proef op de som. De missing link [de lijn sluit niet aan op de Blue Line, die afstand moet worden overbrugd met een shuttlebus] dwong haar uit te stappen en het station te verlaten. ‘Dat is onacceptabel omdat de stations [Bang Sue en Tao Poon] niet met elkaar verbonden zijn. Bovendien: de shuttlebus is tijdverspilling, omdat de bus met name ’s ochtends een omweg moet maken, want van de weg tussen de twee stations is een eenrichtingsweg gemaakt.’

Het kostte Siriya twee uur de BP-redactie in Khlong Toey te bereiken. Ze voelt dan ook mee met de forenzen die gefrustreerd zijn door de dienst en geen zin hebben de auto te laten staan. Of  de voorkeur geven aan het minibusje, dat doorgaans direct vanuit de buitenwijken naar het stadscentrum rijdt, waardoor de rit minder tijd in beslag neemt. Het minibusje is ook goedkoper (35 tot 60 baht), je kunt contant betalen en hebt geen kaarten [of munten] nodig. Een taxi is voor Siriya ook aantrekkelijker, want die doet er 15 minuten over, is slechts een paar baht duurder is en zet haar voor de deur van de krant af.

‘Mijn advies aan de MRTA is: stel de behoeftes van de klant op de eerste plaats’, besluit Siriya, een recept dat in elke bedrijfstak garant staat voor succes. ‘De MRTA moet aan de forenzen denken en hen de verbinding geven die ze verdienen, zonder hiccups als een missing link.’ (Bron: Bangkok Post, 24 augustus)

Kaartje op Purple Line wordt goedkoper

25 augustus – Geschrokken van het zwaar tegenvallend aantal passagiers op de Purple Line heeft de MRTA besloten het kaartje per 1 september 30 tot 50 procent goedkoper te maken, maar die korting geldt alleen voor reizigers die een  prepaid MRT Plus ticket gebruiken.

Leerlingen krijgen een extra korting van 10 procent [volgens de krant 20 procent].  Het minimumtarief blijft 14 baht. Wie vanaf het begin- tot het eindpunt reist, is niet 42 baht maar 29 baht kwijt. Ook gaat het mes in het tarief op de drie MRT parkeerterreinen langs de lijn: van 10 naar 5 baht per twee uur en van 1.000 naar 500 baht per maand.

De maatregelen blijven van kracht totdat het eindstation Tao Poon een aansluiting op de Blue Line heeft. De stations krijgen gratis wi-fi  en er komen winkels met eten en dranken. Over de shuttlebus vermeldt het bericht alleen dat lokale bussen worden geregeld om tussen stations te pendelen [stations: hoezo meervoud?]. De stations hebben nog geen perronpanelen .

MRTA voorzitter Yodyuth Boonyatikarn zegt dat het een jaar duurt voordat alle technische problemen zijn opgelost. [Als ik het goed begrijp, rijden de treinen zonder bestuurder of wordt met driverless operating system iets anders bedoeld?] Yodyuth hoopt dat het aantal passagiers met 30 procent stijgt: van 20.000 naar 26.000 per dag. De target was 100.000 passagiers. (Bron: website Bangkok Post, 24 augustus)

Hacken ATM fluitje van een cent

25 augustus – Het hacken van een betaalautomaat (ATM) is doodeenvoudig: alle informatie is te vinden op het internet en meer waardevolle gegevens worden verhandeld op het net. Dit zeg Prinya Hom-Anek, vice-voorzitter van Thailand Information Security Association, naar aanleiding van de diefstal van 12 miljoen baht uit ATM’s van de Government Savings Bank (GSB).

Prinya Hom-AnekDe hackers gebruiken malware waardoor ze volledig toegang tot de ATM krijgen en de automaat elk mogelijk commando kunnen geven, waaronder geld uitspuwen. De malware koppelt de ATM af van het netwerk van de bank, waardoor de bank denkt dat het apparaat buiten werking is.

De GSB maakte dinsdag bekend dat het slachtoffer was geworden van een soortgelijke aanval als een maand geleden in Taiwan. Daarbij werd $ 2,2 miljoen buit gemaakt. Volgens veiligheidsexperts neemt fraude met ATM’s wereldwijd toe. In mei gebruikten in Japan dieven valse credit cards. Binnen drie uur namen ze via 14.000 transacties 1,4 miljard yen op.

Prinya vindt dat banken de fysieke veiligheid van ATM’s moeten verbeteren. De geplunderde ATM’s waren allemaal stand-alone machines. Omdat criminelen fysiek aanwezig moeten zijn om de malware te installeren en het geld op te nemen, kan een beter toezicht effectief zijn.

Persoonlijke noot: Stelen van de rijken, geven aan de armen kennen we van Robin Hood. Als de hackers nu ook het geld weggeven, is de cirkel rond, want alleen de bank is bestolen, rekeninghouders zijn niet gedupeerd. Maar de Oost-Europeanen zullen wel niet in het voetspoor van Robin Hood treden. Ik gok: het geld wordt besteed aan dure auto’s, jachten en juwelen voor hun vriendinnetjes.

ATM-bende: Politie roept hulp Interpol in

25 augustus – De politie heeft de medewerking van Interpol ingeroepen om de Oost-Europese bende te vinden die de GSB 12 miljoen baht lichter heeft gemaakt. De politie onderzoekt of de bende lokale hulp kreeg bij de geraffineerde diefstal. Ze sluit ook niet uit dat het om een inside job ging.

In haar openingsartikel vandaag herhaalt Bangkok Post wat ze gisteren al schreef. Nieuwe informatie: het gaat om vijf Oost-Europeanen van wie enkelen al het land zijn ontvlucht. Panya Mamen, die het onderzoek leidt, zegt dat de politie over key information beschikt, zoals de voertuigen die ze gebruikten en de plaatsen waar ze verbleven. De diefstallen vonden (evenals in Taiwan) plaats tussen 7 en 30 juli en niet zoals het voorgaande berichte meldde tussen 1 en 8 augustus. De GSB ontdekte begin deze maand de diefstal.

Volgens Boonson Jenchaimahakoon van de GSB hebben ATM fabrikanten hun beveiligings software tegen hacking verbeterd, maar de nu toegepaste methode is nieuw. De hackers moeten beschikt hebben over een ATM om te bestuderen hoe die werkt. Alhoewel de fabrikanten alleen aan banken verkopen, worden  in sommige landen zogeheten white label ATM’s verkocht aan onafhankelijke operators.

Het is het beleid van de GSB haar diensten uit te breiden. Maar daardoor maakte ze het de hackers gemakkelijk hun slag te slaan, want zij kozen ATM’s uit die op geïsoleerde plaatsen staan. De bank heeft de helft van haar ATM’s buiten werking gesteld. Als ze veilig zijn, gaan ze weer van slot.

Somnuek Puangpornpita, cyberveiligheid specialist aan de Mahasarakham universiteit, hekelt de GSB voor haar slordige beveiliging. Hacking aanvallen op ATM’s zijn volgens hem niet nieuw. Andere commerciële banken die hetzelfde type ATM gebruiken, hebben wel een behoorlijk verdediging.

Vice-president Vites van de Krungthai bank zegt dat zijn bank die hetzelfde type gebruikt, zwaar geïnvesteerd heeft in beveiliging. Software programma’s zijn geïnstalleerd om aanvallen te detecteren en voorkomen.

Bord met plan voor stadspark bij Mahakan Fort

Mahakan buurt: Weer pleidooi voor uitstel sloop

25 augustus – Het PM’s Office gaat de gemeente Bangkok vragen de sloop van het historische buurtje bij het Mahakan Fort uit te stellen. De gemeente wil daarmee op 3 september een begin maken, zodat ruimte vrijkomt voor de aanleg van een stadspark (zie foto) – ondanks kritiek van velen en een ontwikkelingsplan van de bewoners negerend.

Een functionaris van het kantoor van de premier sprak gisteren met bewoners en Paranee Sawasdiraksa, expert stadsontwikkeling. De bewoners overhandigden hun plan dat uitgaat van behoud van het buurtje, alsmede een oude studie van de Silpakorn universiteit waarin wordt aangegeven hoe het gebied een levend museum kan worden.

Het PM’s Office gaat alle betrokkenen partijen vragen meer informatie te verstrekken over het langdurige conflict. De informatie gaat voorgelegd worden aan premier Prayut. De gemeente Bangkok is tot nu toe doof gebleken voor alle protesten van onder andere academici en cultuurbeschermers. De National Human Rights Commission heeft ook om uitstel gevraagd. (Zie verder de pagina Mahakan Fort)

Weer bomaanslagen in Pattani

25 augustus – Drie nieuwe bomaanslagen dinsdagavond in Muang (Pattani). De eerste bom was geplaatst in een toilet van een café naast het Southern View hotel. Geen gewonden, maar de schade was aanzienlijk (foto). De tweede bom, geplaatst in een ambulance, ontplofte een half uur later. Hierbij kwam één persoon om het leven en werden dertien gewond, van wie vier ernstig. Bij de derde, geplaatst in een afvalbak op een markt in Nong Chick, vielen geen gewonden.

De regering overweegt een zogeheten front-line kabinet te vormen. Het mag zich niet bemoeien met de bevelslijn van het leger of politiewerk, maar wat dan wel de taak is van het vooruitgeschoven kabinet, lees ik niet.

Minister Prawit (Defensie) heeft het Thaise team dat tot taak heeft vresoverleg te voeren met Mara Patani, een paraplugroep van zuidelijke verzetsgroepen,  geadviseerd informele gesprekken te houden met Barisan Revolusie Nasional en Mara Patani alvorens een besluit te nemen over de verdere gang van zaken bij het vredesproces. Naar verwachting wordt het ondertekenen van de terms of reference (randvoorwaarden) voor de formele gesprekken uitgesteld tot de situatie in het Zuiden verbetert.

Kort nieuws donderdag 25 augustus

– Aan het gekissebis over de benoemingsprocedure van een nieuwe premier lijkt een eind te zijn gekomen nu de grondwetcommissie heeft besloten de benoemde Senaat geen stem te geven in de keuze van de kandidaat, maar alleen met het Huis van Afgevaardigden te laten meestemmen. Sommige parlementsleden hebben sinds het referendum geijverd voor een grotere greep op de kandidaatstelling. Critici zeggen dat dit een poging was de junta na de verkiezingen aan de macht te laten blijven.

De gezamenlijke benoeming door Huis en Senaat is in het referendum over de ontwerp-grondwet in een extra vraag aan de kiezers voorgelegd. De meerderheid vond het best. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Premier Prayut heeft gisteren tijdens een bezoek aan de provincie Roi Et ‘in principe’ zijn steun uitgesproken voor het nieuwe Roi Et 4.101 ontwikkelingsplan, een initiatief van de gouverneur. Het plan voorziet in de kwaliteitsverbetering van rijst die in Thung Kula Rong Hai wordt verbouwd, bevordering van het toerisme, verbetering van de infrastructuur en maatregelen tegen overstromingen en droogtes.

De premier bevond zich in het hol van de leeuw, want Roi Et is een machtsbasis van de roodhemden. De bewoners stemden in meerderheid tegen de door de junta gesteunde ontwerp-grondwet. Periodes met overstromingen en droogtes wisselen elkaar af. De 4 verwijst naar het regeringsinitiatief Thailand 4.0 dat de nadruk legt op technologische en digitale ontwikkeling en 101 betekent Roi Et.

– Japan schuift volgende maand aan bij de legeroefening AM-HEX 2016 van Asean in Chonburi. Geoefend wordt met medische en humanitaire hulpverlening. Gisteren bracht de nieuwe Japanse staatssecretaris van Defensie een bezoek aan Thailand. De ministers van Defensie van Japan en Asean komen in november in Laos bijeen. In november volgend jaar vindt een Thai-Japanse maritieme parade plaats ter gelegenheid van 130 jaar bilaterale relaties.

– Asean gaat bij de bestrijding van het drugsgebruik de nadruk leggen op gezondheidszorg en banen voor drugsverslaafden. Die beleidsverandering is vastgelegd in het 10-jaren anti-drugsplan van Asean (2016-2025), zegt minister Paiboon van Justitie. Paiboon zat gisteren de 37ste vergadering voor van Asean functionarissen die zich met drugsproblemen bezighouden.

Een ander aandachtspunt is de drugsproductie, met name van methamphetamines, in de Gouden Driehoek, waar Thailand, Laos en Myanmar aan elkaar grenzen. Paiboon zegt dat het beleid de nadruk te veel legt op het opsporen van de drugs en te wenig op het gebruik van precursoren bij de productie. ‘We moeten in de Gouden Driehoek ook het probleem van de etnische minderheden begrijpen’, aldus Paiboon. (Zie verder het bericht van 19 augustus: Paiboon: Drugsbeleid moet op de helling)

– De militaire rechtbank van de 15th Military Circle heeft een arrestatiebevel goedgekeurd voor een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de bomaanslagen in Hua Hin. De politie verdenkt drie personen. De rechter heeft gevraagd om meer bewijs alvorens goedkeuring te verlenen voor arrestatie van de andere twee. Van het drietal bestaan camerabeelden (zie het bericht van 23 augustus: Wie heeft ze gezien?). Getuigen zagen ze op 10 augustus, twee dagen voor de ontploffingen, waarbij twee personen om het leven kwamen en tallozen werden gewond. In totaal kwamen bij aanslagen op 11 en 12 augustus in zeven provincies vier personen om het leven en werden 35 gewond.

– Het ministerie van Cultuur heeft gisteren een bijeenkomst gehouden met leiders van de vijf grote religies in Thailand om het bevel van premier Prayut voor de vorming van een panel dat tot taak krijgt het boeddhisme en andere religies te beschermen, toe te lichten.

Het Department of Religious Affairs (DRA) heeft van de minister van Cultuur opdracht gekregen op zoek te gaan naar berichten op de social media met verdraaide informatie over religies. Die wordt, aldus de minister, beschouwd als een overtreding van de Computer Crime Act. De financiële steun aan religieuze organisaties wordt door de DRA herzien om hen te helpen correcte informatie te verspreiden.

De deelnemers aan het overleg hebben toegezegd in elke provincie een inter-geloofs netwerk op te zetten, eveneens om correcte informatie te geven. Elke organisatie levert daarvoor sprekers. (Zie verder Kort Nieuws van dinsdag en woensdag)


 

Adem Karadak aka Bilal Mohammad (voor) en Mierailli Yusufu, november 2015

Berechting verdachten bomaanslag Erawan uitgesteld

24 augustus – De eerste rechtbankzitting in de berechting van de twee Uighur mannen die worden verdacht van de bomaanslag bij de Erawan Shrine, vorig jaar augustus, is tot volgende maand uitgesteld omdat de toegewezen tolk, die in een drugszaak was vrijgelaten op borgtocht, de benen heeft genomen.

De verdediging heeft de rechtbank gevraagd toestemming te verlenen voor Omer Katan als tolk. Katan is lid van het in Washington gevestigde World Uighur Congress. De aanklager heeft opdracht gekregen diens kwalificaties na te gaan.

Deportatie van Uighur vluchtelingenDe volgende zitting is vastgesteld op 15 september. Dan wordt een officier van de Special Branch als getuige gehoord en een dag later komt een agent van het politiebureau Lumphini aan de beurt.

Bij de aanslag kwamen 20 personen om het leven en raakten 125 gewond, waaronder veel Chinezen. De aanslag wordt gezien als een wraakactie voor de deportatie in juli vorig jaar van honderd Uighur vluchtelingen naar China. De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen noemde destijds het terugsturen ‘een flagrante schending van het internationaal recht’. En een boze menigte in Istanboel bestormde ’s nachts het Thaise consulaat, sloeg de ruiten in en vernielde de inventaris. (Zie het bericht van 10 juli 2015: Thailand deporteert 100 Uighur naar China)

Alle voorgaande berichten over de bomaanslag op de pagina Bomaanslag Ratchaprasong.

Facebook herenigt families

24 augustus – Facebook verricht goede diensten bij het opsporen van vermiste personen en het herenigen van familieleden die elkaar uit het oog hebben verloren. Thai Pulse, de pagina in Bangkok Post met berichten ontleend aan de Thaise kranten en social media, noemt de FB-pagina’s Choojai en Thairath Online.

Choojai maakt gebruik van de populariteit van Pokémon door visuals te creëren die lijken op Pokémon-figuurtjes. Maar feitelijk zijn het foto’s van vermiste personen. De visuals zijn een hit op internet; social mediagebruikers hebben ze de afgelopen dagen al negenduizend keer gedeeld.

Een man die ervan geprofiteerd heeft, is de 86-jarige Sanong Saengaroon, die vrijdag vermist raakte in Nonthaburi. De man lijdt aan geheugenverlies. Een taxibestuurder die zijn foto had gezien, informeerde de Mirror Foundation, een stichting die zich onder andere met vermissingen bezighoudt, en bracht hem terug naar zijn familie.

Thairath Online meldt dat een vrouw Facebook gebruikte om haar tante te vinden die ze nooit ontmoet had. De vrouw zocht mensen met dezelfde achternaam en bingo!, ze had succes. Nadat was vastgesteld dat het inderdaad haar tante was, werden de twee verenigd.  En zij niet alleen: ook de grootmoeder van de vrouw, die haar dochter 30 jaar niet had gezien.

Nog meer Thai Pulse (1)

24 augustus – Netizens (internetgebruikers) zijn op change.org een handtekeningencampagne begonnen  voor de vrijlating van Jutapat Bunpattararaksa, de student rechten aan de universiteit van Khon Kaen, die in het nieuws was vanwege zijn hongerstaking.

Jutapat of Pai Dao Din, zoals zijn bijnaam luidt, was in eerste instantie gevangen gezet vanwege de verspreiding van flyers met kritiek op de ontwerp-grondwet. Na zijn hongerstaking werd hij vrijgelaten op borgtocht, maar onmiddellijk weer gearresteerd wegens overtreding van het samenscholingsverbod in maart vorig jaar.

De petitie op chang.org omschrijft hem als een man die strijdt tegen onrecht. Jatupat’s ouders zijn advocaat. Jatupat’s advocaat heeft om zijn vrijlating gevraagd omdat bij zijn (tweede) arrestatie een vormfout was gemaakt. Dat verzoek wordt vrijdag behandeld door de krijgsraad van Khon Kaen.

Nog meer Thai Pulse (2)

24 augustus – De nieuwe Fight Club Thailand bloeit. De club organiseert straatgevechten als methode om vechtersbazen stoom te laten afblazen. De club heeft al meer dan 30.000 Facebook-leden. Alle gevechten worden gefilmd en op internet geplaatst. Ze hebben al tienduizenden views gescoord.

Voor de straatgevechten gelden enkele regels. De vechters mogen geen beroeps zijn, ze mogen geen wrok jegens elkaar hebben, ze moeten een lies- en gebitsbeschermer dragen en na afloop moeten ze vriendschap sluiten. Een scheidsrechter houdt toezicht op de gevechten. Hij stopt het gevecht na drie minuten.

Veel netizens hopen dat de gevechten het aantal schermutselingen tussen leerlingen van beroepsopleidingen, die al levens hebben gekost, kan helpen in te tomen.

3.300 ATM's van de GSB buiten werking

12 miljoen baht gestolen uit ATM’s van de GSB

24 augustus – De Government Savings Bank (GSB) heeft de helft van haar betaalautomaten buiten werking gesteld, nadat vermoedelijk Oost-Europese criminelen met behulp van malware 12 miljoen baht hadden gestolen uit 21 ATM’s in zes provincies. De GSB heeft zevenduizend ATM’s van drie fabrikanten, maar alleen die van NCR zijn gehackt.

De bendeleden namen tussen 1 en 8 augustus het geld op, telkens na middernacht. Ze gebruikten een elektronische kaart, die er voor zorgde dat de ATM per opname veertig bankbiljetten verstrekte in plaats van het normale maximum van twintig. Volgens de politie waren bij de diefstallen 25 personen betrokken, die in drie teams opereerden.

De onbetrouwbare ATM’s blijven buiten bedrijf totdat de fabrikant de beveiliging heeft verbeterd. De overige ATM’s functioneren normaal. Bankrekeningen van klanten zijn niet geplunderd, alleen de bank kan fluiten naar het geld.

De politie vermoedt dat de diefstal is gepleegd door dezelfde lieden, die in juli aanvallen uitvoerden op de ATM’s van een grote binnenlandse bank in Taiwan en 100 miljoen baht buit maakten. Volgens een bron zijn er ATM’s in het hele land geplunderd door dertig personen. Drie verdachten zijn aangehouden.

De GSB heeft opnamen van de bewakingscamera’s bekeken en de verdachten geïdentificeerd. De hard disks van de ATM’s zijn door de politie voor onderzoek naar McAfee gestuurd. Vrijdag vergaderen de gemeentepolitie van Bangkok, het CIB, de Economic and Cyber Crime Division en de politieregio’s 7 en 8 over de aanpak van het verdere onderzoek.

Het Immigration Bureau heeft gewaarschuwd voor twee mogelijke verdachten die door bewakingscamera’s van controleposten zijn vastgelegd. Personeel is naar locaties gestuurd waar veel Oost-Europeanen wonen; Russische autoriteiten verlenen assistentie.

De Siam Commercial Bank heeft ook ATM’s van NCR, maar vindt het niet nodig ze te sluiten omdat de bank backup software heeft die het systeem tegen hackers beschermt. De bank heeft niettemin  de fabrikant gevraagd de software te verbeteren. Een leidinggevende van de GSB oppert dat de backup mogelijk niet voldoende is aanvallen af te slaan omdat de GSB daarover ook beschikt. ‘Het kan niets te maken hebben met de backup software. Dat moeten we verder onderzoeken.’

RID geeft zichzelf een schouderklopje

24 augustus – Overstromingen in het stroomgebied van de Chao Phraya als gevolg van de tropische storm Dianmu zijn uitgebleven dankzij de goede samenwerking tussen de RID en overheidsdiensten, zegt het Royal Irrigation Department (RID). In tegenstelling tot het Noorden dat vorige week geconfronteerd werd met zware overstromingen, bleven de landbouwgronden in het bovenstroomgebied droog, doordat tijdig water is weggepompt uit landbouwzones in Sukothai en Pichit.

In beide provincies beschikt de RID over grote gebieden om water op te slaan. Het water kan ook gereguleerd worden door de Chao Phraya dam in Chai Nat. Het water passeert de dam nu gemakkelijk omdat het leger 50.000 ton waterhyacint heeft weggehaald die de doorstroming blokkeerde.

Het leger en het Department of Public Works and Town & Country Planning gaan indien nodig de rivieren Mae Klong en Tachin vrijmaken van waterhyacint voordat naar verwachting de komende maanden het gebied wordt getroffen door zware regens.

Inmiddels begint de situatie in het Noorden te verbeteren nu het waterpeil in de rivieren Nan en Yom zakt. In de Nan staat het water een halve meter onder de rivieroever.

De Mekong staat nog steeds 2,5 tot 4 meter onder de oevers, maar in Nakhon Phanom en Mukdahan kan de rivier overstromen.

Straatverkopers Khao San liggen dwars

24 augustus –  Evenals elders in de stad wil de gemeente Bangkok (BMA) in de Khao San Road de straatverkoop aan banden leggen, een operatie die bekend staat als ‘het trottoir teruggeven aan de voetganger’. En evenals elders in de stad verzetten straatverkopers zich tegen de stringente voorschriften, die volgens hen ten koste gaan van het toerisme en hun inkomen.

Een groep verkopers stak gisteren in de Wat Chanasongkhram school de koppen bij elkaar. Thans mogen ze elke dag met uitzondering van maandag op toegewezen plaatsen hun handel aan de man brengen, dit wordt van donderdag tot zondag, van 18 uur tot middernacht. De kramen moeten 1 meter vanaf de rijbaan staan, zodat hulpdiensten kunnen passeren. ‘Minder dagen om te verkopen, betekent dat ons inkomen vermindert’, zeggen ze. Ze willen meer verkoopdagen en meer ruimte.

Wisut Kittiraweechot, hoofd van de City Cultural Council van het district Phra Nakhon, steunt de maatregel. Het gebied gaat er beter uitzien en zal daardoor meer toeristen trekken. Verschillende plaatsen bij Khao San zijn slordig en vuil, hetgeen toeristen afschrikt. Maar hij erkent dat beperking tot vier dagen de verkopers in verdiensten gaat schelen. Wisut dringt er bij de autoriteiten op aan de verkopers te betrekken bij het opstellen van de regels.

De acht mannen achter de webpagina We Love Gen Prayut

Kort nieuws woensdag 24 augustus

– Volgens de makers is ‘We Love Gen Prayut’ een onschuldige Facebookpagina waarop de draak wordt gestoken met de premier. Meer de openbare aanklagers denken er anders over: ze hebben de acht grappenmakers voor de militaire rechtbank in Bangkok gebracht op beschuldiging van het verdraaien van informatie en het stoken van onrust. De krijgsraad neemt de zaak in behandeling; een datum voor de eerste zitting wordt later bekend gemaakt.

De verdachten werden in april in Bangkok en Khon Kaen aangehouden. Ze worden vervolgd voor opruiing (art. 116 van de Strafwet) en overtreding van de strenge Computer Crime Act. Twee zijn eerder aangeklaagd wegens majesteitsschennis (art. 112 van de Strafwet). Het achttal is gisteren vrijgelaten op borgtocht.

– Follow-up op het bericht van gisteren over de overplaatsing van de directeur van de centrale gevangenis van Samut Prakan naar een inactieve post. Volgens het bericht is dat gebeurd omdat hij voormalig provinciaal politicus Chonsawat Asavahame vervroegd wilde vrijlaten. De minister van Justitie zou er een stokje voor hebben gestoken.

Maar vandaag meldt de krant dat Chonsawat begin volgende maand toch vrijgelaten kan worden. Dat zegt de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Justitie. Het bericht rept niet over de overplaatsing. Chonsawat zit een straf uit van 18 maanden wegens verkiezingsfraude, gepleegd in 2006 toen hij burgemeester was.

– Nog een vervroegde vrijlating. Chuvit Kamolvisit, de kleurrijke leider van de door hem opgerichte Rak Thailand partij en voormalig eigenaar van massagesalons, komt op 3 juni volgend jaar vrij, zes maanden eerder. Hij zit een straf van twee jaar uit omdat hij in 2003 op Sukhumvit Square ’s nachts bars en winkels heeft laten slopen. Later liet hij er een parkje aanleggen.

– Eind dit jaar komt een vingerafdruk systeem voor elektronisch bankieren beschikbaar, dat wordt ontwikkeld door telecomwaakhond NBTC. Het systeem, waarvan vrijwillig gebruik kan worden gemaakt, heeft tot doel fraude te voorkomen.

Er wordt al maanden aan gewerkt, dus het is geen reactie op de recente diefstal van 1 miljoen baht van een bankrekening van de Kasikornbank (zie het bericht van 21 augustus: Kasikornbank compenseert opgelicht gezin, en Kort Nieuws van 20 augustus). In oktober wordt over het systeem een openbare hoorzitting gehouden.

De Thailand Information Security Association heeft bedenkingen. Het systeem moet gemakkelijk te gebruiken zijn, zegt vice-voorzitter Prinya. Volgens hem kan het ook haperen. Prinya vraagt om een garantie dat de gegevens van de gebruiker en vingerafdrukken veilig zijn, alsmede om wetgeving waarin geregeld wordt wie verantwoordelijk is als het systeem wordt gehackt.

– Grote drukte gisteren bij de douane die 343 in beslag genomen voertuigen veilde. De douane verwacht dat de veiling 500 miljoen baht opbrengt. Ik kan helaas geen foto laten zien, want die staat alleen in de krant en niet op de website. Je kon er over de hoofden lopen.

– De opdracht die premier Prayut maandag heeft gegeven een panel te vormen dat tot taak krijgt het boeddhisme en andere religies te beschermen, is een reactie op geluiden in het Zuiden dat de grondwet prioriteit zou geven aan het boeddhisme. Vice-premier Prawit zegt dat sommige niet-boeddhistische groepen in het Zuiden dit de lokale bevolking hebben wijsgemaakt, voorafgaand aan het referendum. ‘De regering zorgt voor bescherming van alle religies. We hebben niet de intentie andere religies ondergeschikt te maken aan het boeddhisme, zoals sommige groepen menen.’ (Zie verder Kort Nieuws van 23 augustus)

– Bewoners in Buri Ram en kunstexpert Sahawat Naenna dringen er bij de overheid op aan een antieke latei (draagconstructie) terug te vragen die thans tentoon gesteld wordt in het Chong Moon Lee museum in San Francisco en gestolen is uit de Nong Hong tempel. De latei bevat een afbeelding van Yama, de God van de Dood.

In de jaren tachtig lukte het Thailand een andere latei terug te krijgen met een afbeelding van Vishnu op basis van foto’s in 1960 genomen door een archeoloog in de Phanom Rung tempel. Ook van de Nong Hong latei bestaan foto’s.

Thailand is in het nadeel want het heeft de Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Propety nooit ondertekend. De VS wel en dat zou het Amerikaanse museum moeten overhalen de latei te retourneren.

– Premier Prayut noemt het een voorlopig schema, maar de krant schrijft al dat de regering naar verwachting de vredesgesprekken met het zuidelijk verzet op 2 september hervat. Die liggen sinds twee jaar stil, alhoewel wel informeel overleg heeft plaatsgevonden. De gesprekken worden aan Thaise zijde gevoerd door vertegenwoordigers van de National Security Council en aan de andere kant van de tafel door Mara Patani, een paraplugroep van enkele verzetsgroepen.

Prayut wijst er andermaal op dat het gaat om ‘gesprekken’, niet om ‘onderhandelingen’:  ‘Onderhandelingen worden gevoerd over gevechten, maar de zuidelijke onrust komt neer op moord.’

– De bomaanslagen en brandstichtingen op 12 en 13 augustus in het Zuiden van Thailand zijn niet gepleegd door Barisan Revolusi Nasional, een van de verzetsgroepen die onder de vlag van Mara Patani met Thailand overleggen. Vice-premier Wisut zegt dat gehoord te hebben van de Thaise delegatie.

De politie daarentegen houdt rekening met de mogelijkheid dat separatistische elementen van BRN en verzetsgroep Patani Liberation Organisation in opdracht van politici de aanslagen hebben gepleegd. Prawit zegt dat de politie meer tijd nodig heeft om te bepalen wie verantwoordelijk zijn voor de aanslagen.

De krijgsraad heeft het verzoek om een arrestatiebevel voor een man uit Chiang Mai afgewezen. De man, die wordt verdacht van de brandstichting in Nakhon Si Thammarat, vormt geen vluchtrisico, zegt de krijgsraad van de 41st Army Circle. De politie heeft meer verdachten op het oog voor de brandstichting.

– De krijgsraad heeft de arrestatiebevelen voor twee politieagenten, verdacht van betrokkenheid bij de activiteiten van het Revolutionary Front for Democracy Party ingetrokken, een groep mannen van 39 tot 71 jaar met communistische sympathieën, die zich tegen de staat verzet. De andere vijftien leden van de groep zijn gisteren op borgtocht vrijgelaten.

Volgens hun advocaten hebben ze elkaar nooit ontmoet, maar verloopt het contact via Line chats, op basis waarvan ze op 13 augustus werden gearresteerd. (Zie verder het bericht van 20 augustus: Zeventien niet verdacht van bomaanslagen, en 19 augustus: Politie arresteert 17 verdachten van aanslagen)


 

Commentaar: Bomonderzoek is chaos

23 augustus – Bijna twee weken zijn verstreken sinds de bomaanslagen en het onderzoek gaat niet goed, valt Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar met de deur in huis. Veel van de fouten die bij het onderzoek naar de bomaanslag bij de Erawan Shrine zijn gemaakt en dat veel kritiek kreeg, worden herhaald. Diverse diensten van de politie, de strijdkrachten en zelfs de intelligence community [?] wekken de indruk dat ze met elkaar in competitie zijn de zaak op te lossen.

De krant noemt enkele schrijnende voorbeelden:
– Vice-premier Prawit, belast met nationale veiligheid, ontkende dat zuidelijke rebellen achter de aanvallen zaten. De hoofdverdachten waren opponenten van het regime.

– Het hoofd van de landelijke politie verklaarde ongeveer tegelijkertijd dat de zuidelijke separatisten verdacht werden. Hij verwees naar hun expertise met explosieven.

– De volgende dag zei de woordvoerder van de NCPO dat de daders ‘ontevreden politieke partijen’ waren – ontevreden omdat ze in de grondwet, die is goedgekeurd in het referendum, aan banden worden gelegd.

– Vorige week maakte het leger de arrestatie bekend van zeventien verdachten, de meesten op leeftijd. Een dag later bleken ze niets met de aanslagen te maken hebben gehad. Het waren communisten, gearresteerd wegens hun kritiek op de grondwet.

En zo gaat het maar door, schrijft BP, die daarbij opmerkt dat topfunctionarissen vanaf het begin het idee van internationale terroristen hebben verworpen. [ Dat hebben we eerder gehoord.] Het ministerie van Sport en Toerisme, niet bepaald een ministerie dat zich met nationale veiligheidszaken bezighoudt,  zei dat er geen outsiders bij betrokken waren. Maar outsiders waren natuurlijk wel betrokken bij de aanslag bij de Erawan Shrine. Twee Uighur mannen worden daarvoor berecht.

Er kan geen open-minded onderzoek zijn als mogelijkheden (op bevel?) van tafel worden geveegd. Natuurlijk willen de coupleiders dat de daders gezocht moeten worden bij degenen die eerder aan de macht waren. De politie zou het wel handig vinden als het separatisten waren. Maar het leger zou in zijn hemd staan als zou blijken dat ‘vredespartner’ Barisan Revolusi Nasional aanvallen had uitgevoerd op toeristische trekpleisters en provinciale hoofdsteden op een koninklijke verjaardag.

Net als bij het onderzoek naar de Erawan bomaanslag, lijken er partijen te zijn die om aandacht strijden door snippertjes informatie los te laten. Soms is het informatie, soms waninformatie. Maar het helpt allemaal niet het publieke belang te dienen. Thais verliezen vertrouwen in de veiligheidsdiensten. Alles wat de bevolking ziet is een bomonderzoek in chaos, aldus BP tot besluit. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Verdachten bomaanslag Surat Thani

Wie heeft ze gezien?

23 augustus – De politie van Surat Thani looft een beloning van 100.000 baht uit voor informatie over de daders van de brandstichting en bomaanslagen in de stad op 12 augustus. Ze hoopt dat de vier mannen op de vrijgegeven beelden van CCTV-camera’s herkend worden alhoewel dat lastig is, want hun gezichten zijn nauwelijks zichtbaar. Mogelijk zijn ze ook gefilmd door automobilisten met een dashboardcamera.

Elk flintertje informatie is welkom: waar verbleven ze, waar aten ze, waar gingen ze naar toe? Dit om te verifiëren of ze inderdaad op 10 augustus tussen half zes en half acht per bus bij de versmarkt arriveerden. En om na te gaan of ze tussen half negen en tien uur richting Zuiden vertrokken, nadat ze een brandbom en twee bommen hadden geplaatst.

Bomaanslagen: Onderzoek vordert, meer niet

23 augustus – Bangkok Post opent vandaag met een artikel over het onderzoek naar de bomaanslagen van 11 en 12 augustus, maar meer dan veronderstellingen en beschuldigingen bevat het niet. De politie verdenkt de zuidelijke politieke groep Wadah en separatistische elementen van de verzetsgroepen Barisan Revolusi Nasional en Patani Liberation Organisation.

Politiecommissaris Chakthip zei gisteren dat de aanslagen het werk zijn van minstens twintig personen, de meesten uit het diepe Zuiden. Volgens hem zijn ‘vorderingen geboekt’ bij het onderzoek en weet de politie waar ze bijeen kwamen en welke stappen ze namen om de aanvallen uit te voeren.

Gevraagd naar de rol van Wadah zei hij dat verschillende belangrijke zuidelijke groepen, waaronder Wadah, in de gaten worden gehouden. ’Parlementsleden en politici zijn doorgaans op de hoogte van de activiteiten van de bewoners in hun streek. Ze zouden hen niet moeten beschermen.’

Wadah dat al eerder enige betrokkenheid ontkende (zie het bericht van 17 augustus: Bomaanslagen: Op zoek naar Barbertje) heeft haar advocaten gevraagd een aangifte voor te bereiden tegen personen die gezegd hebben de groep verantwoordelijk te houden voor de aanslagen.

Tot nu toe heeft de politie één arrestatiebevel gekregen voor een man uit Narathiwat die de bommen in Patong (Phuket) zou hebben geplaatst. Enkelen van de twintig verdachten worden gezocht wegens andere aanslagen. Opvallend is dat sommigen geen strafblad hebben, wat erop wijst dat ze ‘young bloods’ zijn, aldus Chakthip. De meesten zijn moslim autochtonen uit het diepe Zuiden en enkelen hebben op een ponoh school (islamitische school) gezeten.

Verder meldt de krant dat de nabestaanden van de dode slachtoffers een compensatie van 1,8 miljoen baht krijgen. De bedragen voor de gewonden variëren, afhankelijk van hun verwondingen.

Sanam Chai

Vier bijzondere stations op verlengde Blue Line

23 augustus – Ik schreef er al een keer op 4 augustus over: het metrostation Sanam Chai (foto) op de verlengde Blue Line (Bang Sue-Hua Lamphong). Het station lijkt op een paleis en is eind dit jaar afgebouwd, maar wordt al eerder opengesteld voor bezichtiging.

De verlengde lijn (Hua Lamphong-Bang Kae, met de eerste railtunnel onder de Chao Phraya) krijgt nog drie andere pareltjes: Wan Mangkon Kamalawat (gebouwd in een mix van Sino-Portugese architectuur), Wan Burapha (geïnspireerd op de lifestyle van inwoners van Bangkok in het verleden) en Itsaraphap (gemodelleerd naar Wat Hong Rattanaram Ratchaworawihan, beroemd vanwege de muurschilderingen).

De lijn gaat daarna bovengrondse verder naar Lak Song in Bang Kae met zeven stations. De verlenging komt over drie jaar in bedrijf.

Kort nieuws dinsdag 23 augustus

– Follow-up op het bericht van gisteren Politie begint blitz tegen Pokémonspelers. De politie heeft twaalf automobilisten beboet die meenden tegelijk een auto te kunnen besturen en op Pokémons te jagen. Ze werden aangehouden op de Sukhumvit Road en Ramkhamhaeng Road. Op tien wegen in Bangkok mag niet gejaagd worden ter voorkoming van ongelukken. Een team van vijftig agenten maakt jacht op de jagers.

Prawit Wongsuwon Herhaling Black May onwaarschijnlijk– Vice-premier Prawit (foto; niet bepaald moeders mooiste) acht een herhaling van de massaslachting ‘Black May’ onwaarschijnlijk, Hij zei dit in antwoord op een vraag van een verslaggever over de extra vraag die in het referendum is gesteld over de rol van de (benoemde) Senaat bij de verkiezing van een premier. Vermoed wordt dat het parlement via dit sluipweggetje het regime langer in het zadel wil houden.

Black May verwijst naar de bloedige gebeurtenissen in mei 1992 toen de bevolking protesteerde tegen het besluit van generaal Suchinda premier te worden. Prawit zegt dat de vergelijking NCPO en Suchinda’s National Peace-Keeping Council niet opgaat. Zorgen daarover zijn ‘pure fantasie’. (Zie voor achtergrondinformatie de pagina Grondwetwijziging 2)

– Uit een voorlopige studie naar de uitgifte van gronden langs de vier geplande hogesnelheidslijnen blijkt dat ze in 30 jaar 71,7 miljard baht aan inkomsten kunnen genereren bij investeringen van 667,7 miljard baht. Het ontwikkelen van grond bij station Bang Sue levert nog eens 117 miljard baht op. Indirecte inkomsten worden verwacht als gevolg van urbanisatie.

Het ministerie van Transport heeft de opdracht gekregen op te schieten met het ontwikkelen van de zogeheten land development plans. Van de vier routes lijkt Bangkok-Rayong het meest haalbaar. Vermoedelijk wordt het plan hiervoor in oktober aan het kabinet voorgelegd. De inschrijving begint onmiddellijk daarna.

Enkele potentiële investeerders hebben voorgesteld de lijn Bangkok-Hua Hin te verlengen naar Surat Thani omdat die te kort is en te weinig opbrengt. Verlenging naar Surat Thani opent de mogelijkheid later de lijn uit te breiden naar Maleisië.

– Een hartverscheurend verhaal over een 17-jarige leerling van een school in Nonthaburi blijkt pure fantasie te zijn, aldus de politie. De directeur had zondag op Line ouders, leraren en andere scholen gewaarschuwd dat een bende het gemunt had op leerlingen. Obec had gisteren zelfs alle scholen en de 225 onderwijskantoren in het land gewaarschuwd.

Maar de feiten waren: een leraar had de leerling in zijn auto opgepikt. Ze kregen ruzie waarna de leerling de auto verliet. Op camerabeelden is te zien dat de leraar haar daarbij aan haar arm trok. Volgens het meisje was ze in de auto gedwongen. Haar moeder heeft bij de politie een klacht gedeponeerd.

– De Defence Council heeft gisteren een masterplan goedgekeurd dat voorziet in de beveiliging tegen cyber aanvallen. Vorig jaar was het hoofdkwartier van de strijdmachten een van de overheidsdiensten waarvan de website was gehackt. Dat was een protest tegen het voornemen van de regering al het internationaal internetverkeer door één gateway te leiden. Het plan voorziet in de vorming van cyber centra die leger, marine en luchtmacht gaan beschermen. Ze worden in het komende begrotingsjaar opgezet.

– Follow-up op het bericht van gisteren Sloop resorts Phu Thap Boek verijdeld door Hmong. Premier Prayut is in de bres gesprongen voor het bergvolk dat zondag de sloop van een vakantiepark verijdelde. Hij vraagt het ministerie van Natural Resources and Environment gedupeerde Hmong waaronder eigenaren en personeel van vakantieparken, te helpen.

In totaal moeten 111 illegale vakantieparken verdwijnen, met 19 is vorige week een begin gemaakt. Zondag zou nummer 3 gesloopt worden. Sommige Hmong zeggen geld geleend te hebben voor de aanleg van hun vakantiepark. Het ministerie denkt er niet aan de sloop af te blazen. Vandaag praat de gouverneur van Phetchabun met de Hmong.

– Nog meer Prayut. Hij heeft opdracht gegeven een panel te vormen met vertegenwoordigers van religieuze instellingen, dat tot taak krijgt daden die het boeddhisme en andere religies bedreigen, te voorkomen, alsmede eenheid tussen gelovigen van verschillende denominaties te bevorderen. De premier verwacht binnen drie maanden een plan.

Onder daden die schade berokkenen aan religieuze doctrines, wordt verstaan: het verdraaien van religieuze doctrines, geen respect tonen voor religieuze plaatsen en voorwerpen, onrust stoken tijdens ceremonieën, misbruik maken van religieuze symbolen en kleding.

Prayut’s initiatief is een reactie op enkele incidenten, zoals protesten tegen de bouw van moskeeën in het Noorden en de vestiging van een industrieterrein voor halal voedsel in Chiang Mai, die werden geleid door boeddhistische monniken. Ze ondermijnen het beleid van de regering voor nationale harmonie.

– Het toenemend aantal gevallen van Zika virus zaken betekent niet dat het aantal infecties toeneemt, maar valt te verklaren uit verbeterde screening procedures en een toegenomen besef van de ziekte bij medisch personeel in het land. Dit zegt directeur-generaal Amnuay van het Department of Disease Control in reactie op het rapport van het European Centre for Disease Prevention and Control, waarin Thailand wordt beschouwd als ‘red zone’, omdat de afgelopen drie maanden een groot aantal infecties is gemeld. Het rapport zegt dat Thailand in Zuidoost-Azië qua infecties het gevaarlijkste land is.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn van januari tot eind juni 97 gevallen gemeld in tien provincies, vergeleken met een gemiddelde van vijf tot zeven per jaar in het verleden. Maar Amnuay zegt dat het aantal gevallen niet uitsluitend een indicatie vormt van de status van de ziekte. Hij wijst erop dat de wereldgezondheidsorganisatie WHO geen reiswaarschuwing voor Thailand heeft gegeven. (Zie verder pagina Gezondheidszorg)

– De directeur van de centrale gevangenis in Samut Prakan is overgeplaatst naar een inactieve post omdat hij voormalig provinciaal politicus Chonsawat Asavahame voorwaardelijk wilde vrijlaten.

Chonsawat is in 1999 schuldig bevonden aan verkiezingsfraude. De directeur wilde Chonsawat vrijlaten vanwege de publieke dienstverlening die hij tijdens zijn detentie had verricht. Voor de vrijlating is in reactie op protesten door de minister van Justitie een stokje gestoken.

De directeur is een van de negentien directeuren die onlangs zijn overgeplaatst. De directeur van de centrale gevangenis van Pattani is benoemd tot inspecteur-generaal van het Corrections Department, een functie die ook als ‘inactieve post’ wordt beschouwd.

– Twee mannen zijn aangehouden toen ze probeerden zondagavond/nacht zeven personen uit Myanmar over de rivier Sungai Kolok in  Narathiwat naar Maleisië te smokkelen. De politie was getipt. Toen een pickup truck bij de rivieroever aankwam, kwamen de agenten uit de struiken. Ze namen de bestuurder in hechtenis evenals een man die later per motorfiets arriveerde. De bestuurder heeft verklaard gehuurd te zijn door een Myanmarese man in Bangkok. Hij kreeg 4.000 baht per persoon. De zeven Myanmarezen waren Thailand via Kanchanaburi binnen gekomen.

– De Vibhavadi Rangsit weg is de drukste weg in Bangkok. Dagelijks maken gemiddeld 158.711 voertuigen er gebruik van, aldus het Traffic and Transport Department van de gemeente. De weg is een belangrijke toegangsweg naar het Noorden en Noordoosten. De verkeersdruk is er toegenomen omdat op de Phahon Yothin weg werkzaamheden worden uitgevoerd wegens de aanleg van de Green en Red Line.

Volgens cijfers van de gemeente bedroeg de gemiddelde snelheid van auto’s in 2015 15 km per uur tijdens de ochtendspits en 22 km ’s avonds. (Vergelijk het bericht van 22 augustus: Commentaar: Handbediening verkeerslichten is geen oplossing.)


 

Verkeersinfarct Bangkok 2

Commentaar: Handbediening verkeerslichten is geen oplossing

22 augustus – Het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van zondag bevat enkele interessante cijfers, die ik mijn lezers(essen) niet wil onthouden. Aanleiding is het besluit van de politie om de verkeerslichten voortaan handmatig te bedienen en niet meer op automatisch te zetten. Dat zou de verkeersdoorstroming bevorderen. Of dat zo is, moeten de experts maar uitvechten.

Interessanter zijn cijfers uit de Tom Tom Traffic Index, die begin dit jaar is verschenen. Bangkok heeft het op een na meest rampzalige verkeer in de wereld na Mexico City. Automobilisten zijn in de ochtendspits 85 procent extra reistijd kwijt om hun bestemming te bereiken en in de avondspits 114 procent, ondanks de (verhoogde) expressways.

Volgens een schatting van het ministerie van Transport uit 2014 bedraagt de gemiddelde snelheid 24 kilometer. Dat cijfer zou wel eens lager kunnen zijn als gevolg van de vele werkzaamheden en het gestaag toenemend aantal voertuigen. In 2012 waren er al 4,4 maal zoveel auto’s als de capaciteit van de wegen. Tussen 2002 en 2012 steeg het aantal jaarlijks met 5 procent.

Het openbaar vervoer biedt nauwelijks soelaas. Het is niet uitgebreid genoeg, de capaciteit is onvoldoende en de aankomsttijd van bussen is onregelmatig. Ondanks de campagne het openbaar vervoer te promoten [welke campagne?], stappen veel  inwoners van Bangkok liever in hun bolide en nemen alle vertragingen voor lief.

Ondanks de goede bedoelingen van de overheid zal het handmatig bedienen van de verkeerslichten vermoedelijk niet helpen, schrijft BP. Automatische lichten zijn niet het probleem; het probleem is de toename van het aantal auto’s, het inefficiënte openbaar vervoer dat niet aansluit op de vraag en het gebrek aan discipline van automobilisten.

Zoals vaak het geval met commentaren van de krant, wordt de vinger op de zere plek gelegd, maar ontbreekt een oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden. Uit mijn hoofd: Londen heft een tol om toegang te krijgen tot de City, in sommige steden [waar?] mogen auto’s om de andere dag de weg op.

Maar BP laat het bij de vaststelling: Het verkeersprobleem in Bangkok vereist grote veranderingen die in een gecoördineerde poging van alle betrokken partijen de wortel van het probleem aanpakken. Kan het nog vager? (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

Sloop resorts Phu Thap Boek verijdeld door Hmong

22 augustus – De sloop van de illegale vakantieparken op de Phu Thap Boek berg in Phetchabun is gisteren tijdelijk stil gelegd toen driehonderd personen van het Hmong bergvolk, inclusief vrouwen en kinderen, met pickup trucks een kruispunt blokkeerden. De gouverneur van de provincie gaf opdracht het werk te stoppen uit angst voor een confrontatie met de demonstranten.

De Hmong die op de berg wonen, verkeerden in de veronderstelling dat de autoriteiten alle bebouwing wilden slopen. Naar verluidt zou dit gerucht verspreid zijn door de eigenaren van de vakantieparken die op de nominatie staan gesloopt te worden.

Gisteren zou het park Kana An 1 aan de beurt komen, het derde van negentien waarmee begonnen wordt. In totaal telt de berg 111 illegale resorts. Vanmiddag praat de gouverneur met de Hmong om het misverstand uit de weg te ruimen. In bijgaand kader een overzicht van de te slopen resorts. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

Eerdere berichten:
Zaterdag 20 augustus: Kort nieuws
27 oktober 2015: Geen rem op toeristenstroom naar Phu Thap Boek
26 oktober 2015: Phu Tap Boek wordt overstroomd door toeristen

Purple Line rijdt met lege voertuigen

Lege metrovoertuigen op Purple Line

22 augustus – De op 6 augustus in gebruik genomen Purple Line trekt bij lange na nog niet de target van 60.000 tot 70.000 reizigers per dag. De metrovoertuigen rijden grotendeels leeg tussen Ban Bua Thong (Nonthaburi) en Tao Poon (Bang Sue, Bangkok). Reizigers vinden het kaartje te duur, maar nog belangrijker: de lijn sluit niet aan op de Blue Line (Bang Sue-Hua Lamphong). Reizigers die willen overstappen op de Blue Line hebben de keus tussen een shuttlebus of ander vervoer. Dat schiet natuurlijk niet op.

Purple Line missing linkPremier Prayut heeft de exploitant MRTA gevraagd na te gaan of het kaartje goedkoper kan en na te denken over manieren om meer passagiers dan de huidige 20.000 per dag aan te trekken. Hij heeft ook, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet (dat hem absolute bevoegdheid geeft), opdracht gegeven de lijnen zo snel mogelijk aan elkaar te knopen.

Volgende maand vindt over eventuele prijsverlaging overleg plaats tussen de MRTA en betrokken partijen. Gedacht wordt over een gezamenlijk kaartje voor de Purple Line en de Airport Rail Link

Regeringswoordvoerder Sansern vraagt om begrip: ‘De regering doet er alles aan het probleem op verschillende manieren op te lossen. De twee lijnen aan elkaar verbinden neemt tijd in beslag.’ Wanneer een eind komt aan de missing link vermeldt het artikel niet. Evenmin heb ik ooit gelezen wat de oorzaak van deze kapitale blunder is.

Oost-West veerdienst in 2020 in bedrijf

22 augustus – Over de weg duurt de reis vijf uur, over het water anderhalf uur. In 2020 moet het zover zijn: dan vaart een veerboot met een capaciteit van drie- tot vijfhonderd passagiers en 30 tot 60 wagens tussen Hua Hin en Pattaya.

Een consultantybedrijf verricht momenteel een haalbaarheidsstudie. Die moet in december klaar zijn. Het project, zegt Suriya Kopatta, hoofd van het Marine Office 3 in Prachuap Khiri Khan, zal de economie bevorderen, ’s lands concurrentiepositie verbeteren en het zware verkeer op de landroute verminderen.

Behalve de veerdienst heeft de regering nog meer plannen voor het Zuiden: een diepzeehaven in Prachuap Khiri Khan voor vrachtschepen met name van vracht uit Myanmar wanneer de grensovergang Thai-Myanmar Singkhon een permanente overgang wordt. Verder twee snelwegen (Songkhla-Sadao, Kathu-Patong), de constructie van aanlegplaatsen voor cruiseschepen in Krabi en op Koh Samui, een tweede diepzeehaven in Songkhla en een haven in Satun (de Pak Bara haven).

De luchthaven van Phuket wordt uitgebreid, een werk dat dit jaar klaar komt. Daarna komen de luchthavens van Nakhon Si Thammarat en Hat Yai aan de beurt. Op spoorweggebied bestaan plannen voor de aanleg van dubbelspoorlijnen van Prachuap Khiri Khan naar Chumphon, Chumphon naar Surat Thani, Surat Thani-Hat Yai naar Songkhla en Thung Po (Surat Thani) naar Thanun (Phangnga).

Al deze fraaie plannen moeten ertoe leiden dat de eerste 10 jaar het toerisme bloeit en goed is voor 80 procent van het inkomen van de regio. Daarna komt de helft uit het toerisme en de rest uit nieuwe economische activiteiten, zoals de voedingsindustrie en visserij.

Klik hier voor een kaartje van de regio met de land- en nieuwe waterroute.

Oorlog tegen Pokémon overlast

Politie begint blitz tegen Pokémonspelers

22 augustus – De politie gaat automobilisten en voetgangers aanhouden die Pokémon Go op tien grote wegen in Bangkok spelen om een einde te maken aan de ongelukken die door de spelers worden veroorzaakt. Een team van vijftig agenten, uitgerust met mobieltjes om van hen foto’s te maken, wordt de weg op gestuurd. Het team heeft al een bijnaam: catchers of Pokemon catchers.

Het gaat met name op de Sukhumvit en Phaya Thai weg op zoek naar de jagers. De andere wegen zijn Rama I, Rama IV, Henri Dunant, Sathon, Phetchaburi, Phahon Yothin, Vibhavadi Rangsit en Victory Monument. Op deze wegen is de jacht verboden. Overtredingen worden bestraft met een boete van 1000 baht.

Weer gesjoemel bij KCUC

22 augustus – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft de advocaat van Wat Phra Dhammakaya en drie leden van de raad van bestuur van een bedrijf opgeroepen voor verhoor. Ze worden ervan verdacht als stroman te hebben opgetreden voor voormalig KCUC-voorzitter Supachai, die aandelen in het bedrijf had.

Supachai kocht de aandelen in 2013 met geld uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). De vier beheerden de aandelen enige tijd en droegen ze pas later over aan Supachai. Supachai is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar wegen verduistering van gelden uit de kas.

Een DSI-bron zegt dat Supachai ook een particulier bedrijf opdracht heeft gegeven een studio in Wat Phra Dhammakaya te installeren. Van de kosten ad 1,8 miljoen baht is een half miljoen in de zakkan van monniken verdwenen. Zij worden later door de DSI gehoord.

Het Royal Forest Department doet onderzoek naar vestigingen van de omstreden tempel. Volgens een bron gaat het om 70 kloosters. Onderzocht wordt of ze gevestigd zijn in beschermd bosgebied. Van een meditatiecentrum in Loei is al vastgesteld dat het illegaal land in gebruik heeft genomen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Yom rivier zondag in Phitsanulok

Kort nieuws maandag 22 augustus

– Bewoners die langs de Mekong wonen, zijn gewaarschuwd voor het stijgende water in de rivier. Gisteren rond het middaguur stond het water in Nong Khai op 11,05 meter, 10 centimeter onder het kritieke peil van 11,15 meter. Verwacht wordt dat het binnenkort de 12 meter bereikt. Het waterpeil steeg gisteren met 7 cm per uur.

In Nong Khai is al een openbaar gebied onder water gelopen. De burgemeester heeft opdracht gegeven de stuwen en het provinciaal drainagesysteem te sluiten, zodat het water niet de provincie instroomt. Bij de stuwen zijn waterpompen geïnstalleerd en 2.000 zandzakken zijn onder bewoners verspreid om hun huizen te beschermen.

In de provincie Loei staat het water op 14,49 meter. Als het naar 16 meter stijgt, stroomt de rivier over. Het water komt uit Luang Prabang en Xayaburi (Laos), waar het de afgelopen dagen flink heeft geregend. In Pak Chom (Loei) is de rivier buiten haar oevers getreden. In Nakhon Phanom staat het water op 10 meter. In vier districten dreigen dijkdoorbraken.

Op de foto de Yom rivier, die zondag in Phrom Phiram (Phitsanulok) buiten haar oevers trad.

– Het gebruik van antibiotica moet in 2012 met de helft zijn verminderd. Een actieplan met die fraaie beleidsdoelstelling van het ministerie van Volksgezondheid is door het kabinet goedgekeurd. Doel is de resistentie tegen medicijnen te bestrijden, een probleem dat onder andere wordt veroorzaakt door het ongelimiteerd voorschrijven van antibiotica, verkeerd gebruik (kuurtjes worden niet afgemaakt) en de verkrijgbaarheid zonder recept.

Jaarlijks bezwijken 38.000 personen aan medicijnresistentie en naar verwachting neemt het aantal toe, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Medicijn resistente infecties veroorzaken economische en sociale verliezen. Resistentie leidt ertoe dat ooit eenvoudig te behandelen ziektes moeijlker te bestrijden zijn, wat meer kost, aldus Sansern.

Premier Prayut dringt er bij medisch personeel op aan de bevolking voor te lichten over het correct gebruik. Hij wil ook dat het ministerie het gebruik van traditionele Thaise (kruiden)medicijnen bevordert.

– Ik sta vaak verbaasd over de snelheid waarmee verdachten in Thailand worden opgespoord. Nu al heeft de politie de verdachten kunnen aanhouden die vorige week een transgender (28) hebben vermoord en zijn lijk onder een bed in een hotel in Pattaya hadden verborgen. Het gaat om twee jongens van 14 en 17 jaar. Zij hadden de transgender meegenomen naar de hotelkamer. Het lijk werd enkele dagen later ontdekt door een schoonmaakster.

De oudste verdachte heeft verklaard dat ze ruzie hadden gekregen. In een woedeaanval wurgde hij de transgender. De politie is het tweetal aan de hand van CCTV-beelden op het spoor gekomen. Ze werden aangehouden op een busterminal in Muang (Chon Buri). (Zie verder Kort Nieuws van zondag, eerste bericht)

– De People’s Assembly for Thailand Reform pleit voor directe verkiezingen van provinciale gouverneurs met een termijn van vier jaar, maximaal eenmaal te verlengen. Ze zijn direct verantwoording schuldig aan de minister-president en niet meer zoals thans het ministerie van Binnenlandse Zaken. De gouverneur wordt ook verantwoordelijk voor de ambtenaren die door de centrale regering in het land worden gedetacheerd.

Het netwerk, door de krant omschreven als een groep advocaten die zich sterk maakt voor hervormingen en decentralisatie, stelt ook voor het land in twaalf regio’s te verdelen wat de efficiëntie van het landelijk bestuur ten goede zou komen.

Gisteren hield de groep een seminar aan de Rangsit universiteit, bijgewoond door driehonderd academici, voormalige parlementsleden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De groep, opgericht in juni, wordt gezien als een reactie op de trage voortgang die de NRSA maakt bij het doen van hervormingsvoorstellen.

– Een team van soldaten, agenten en veiligheidsonderzoekers [?] heeft zaterdag een ponoh (islamitische school) in Yarang (Pattani) omsingeld en doorzocht. Het was op zoek naar een 24-jarige man die wordt verdacht van de bomaanslagen van 11 en 12 augustus. Maar de vogel was al gevlogen.

De afgelopen week is op verschillende plaatsen gezocht naar de verdachten van de aanslagen, die het leven kostten aan vier personen en 35 verwondden. De autoriteiten denken dat ze uit Pattani en Narathiwat komen. Sommigen zouden gevlucht zijn naar Maleisië. In zijn huis in Yarang (Pattani) is een 37-verdachte aangehouden.


 

Vietjet Air A320

TVJA kiest medio september het luchtruim

21 augustus – Na jaren van uitstel wordt op 15 september Thai Vietjet Air (TVJA) gelanceerd. De Thaise dochter van Vietjet Air (op de foto een A320 van TJA) gaat op drie routes vliegen: Bangkok-Phuket, Bangkok-Chiang Rai en Bangkok-Chiang Mai. De maatschappij moet de lancering nog officieel aankondigen – dat gebeurt begin volgende maand – maar is al begonnen met reserveringen op de drie routes.

TVJA is de eerste in Thailand geregistreerde LCC (low-cost carrier) in meer dan tweeënhalf jaar. De vorige LCC was Thai Lion Air, onderdeel van de Indonesische Lion Airline Group, die in december 2013 het luchtruim koos. De komst van de nieuwe maatschappij zal de concurrentie tussen budgetmaatschappijen aanzienlijk vergroten, waaronder vijf in Thailand geregistreerde maatschappijen: marktleider Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Nok Air, NokScoot en THAI Smile. Op binnenlandse routes bestaat al een overaanbod aan stoelen.

TVJA gaat vanaf Suvarnabhumi vliegen in tegenstelling tot de meeste andere die Don Mueang als uitvalsbasis hebben. Na Chiang Mai, Chiang Rai en Phuket komen Danang, Dalat en Haiphong aan de beurt. TVJA gaat ook gedeeltelijk de vluchten van Vietjet Air naar Hanoi en HCMC overnemen.

TMB: NPL’s pieken in Q1 van 2017

21 augustus – Het aantal non-performing loans (NPL’s, letterlijk: niet presterende leningen oftewel leningen met een forse betalingsachterstand) zullen in het eerste kwartaal (Q1) van volgend jaar flink toenemen als gevolg van het trage economisch herstel en het stijgend aantal slechte leningen in de industrie en detailhandel, voorspelt TMB Analytics.

Vice-president Naris: ‘De stijgende NPL cyclus eindigt naar verwachting nog niet, daar slechte leningen de neiging hebben te blijven toenemen.’ Slechte leningen zijn leningen met een betalingsachterstand van 6 tot 12 maanden. Hij verwacht ook dat de loan delinquency (daarvan is sprake als twee achtereenvolgende betalingen uitblijven) in het eerste kwartaal van volgend jaar toeneemt, maar die trend kan zich al voordoen in het vierde kwartaal van dit jaar omdat financiële instellingen dan hun slechte leningen afschrijven en schuldsaneringsprogramma’s lanceren.

De voorspelling van TMB Analytics is in strijd met die van de Bank of Thailand. Directeur Don van de afdeling financial institutions strategy zei eerder de stijging van slechte leningen in het derde kwartaal  te verwachten. Daardoor wordt de kwartaalwinst van de commerciële banken afgeroomd. Don verwacht dat met name NPL’s bij het MKB en in de huisvestingssector toenemen.

Eind juni steeg het bruto aantal NPL’s naar 2,72 procent van alle uitstaande leningen tegen 2,64 procent in het eerste kwartaal. In geld uitgedrukt: ze stegen van 357 miljard naar 374 miljard baht. Overigens wijst Naris erop dat de situatie per sector kan verschillen. Thailand’s economisch herstel beperkt zich tot publieke uitgaven voor bouwprojecten en –materialen en servicesectoren zoals het toerisme.

Pleidooi voor kwaliteitsverbetering Thaise banden

21 augustus – De Thai Automobile Tyre Manufacturers Association (TATMA) vraagt de regering om hulp bij het verbeteren van de kwaliteit van Thaise banden, zodat ze voldoen aan internationale kwaliteitseisen. ‘Dat helpt de Thaise bandenmakers om nieuwe markten te penetreren’, zegt voorzitter O’Connor. Het mes snijdt aan twee kanten: de export neemt toe en rubberboeren profiteren van de grotere export en binnenlands gebruik van Thaise rubber.

rubberplantageThailand’s binnenlands rubbergebruik bedraagt thans 400.000 ton per jaar of 10 procent van de totale rubberproductie. Thailand is ook ’s werelds vijfde grootste exporteur van banden met een omzet van 150 miljoen baht per jaar.

TATMA streeft ernaar de bandenindustrie te promoten door beleidsmaatregelen te formuleren en implementeren ter verbetering van de veiligheid. De leden van de groep, waaronder Goodyear, Bridgestone, Yokohama, Maxxis International, Sumitomo en Michelin, exporteren banden naar 60 landen.

O’Connor: ‘We willen een stabiele standaard die door de regering wordt gecontroleerd. Als Thailand die standaard succesvol kan upgraden, is dat een positief signaal voor de industrie.’

De minister van Industrie zegt de medewerking van de regering toe. Volgens haar zijn er problemen met Thaise merken omdat ze verschillende kwaliteitsgradaties gebruiken. Daardoor kan verwarring zijn ontstaan over de kwaliteit van Thaise banden in het algemeen.

Dus even in mijn eigen woorden: Thaise banden moeten beter, maar hoe lees ik niet en wat er mis mee is, lees ik evenmin. Fijne krant, Bangkok Post.

Storm teistert Noorden; drie bewoners verdronken

21 augustus – Het Noorden wordt geteisterd door zware regens en het ergste moet in de twaalf provincies nog komen. De bewoners zijn gewaarschuwd voor overstromingen en forest runoff nu de tropische storm Dianmu in aantocht is. De provincies Pichit en Phitsanulok maakten gisteren al kennis met de kracht van het water.

Ingezakte brugHet openingsartikel van Bangkok Post geeft vandaag een gedetailleerd overzicht van de situatie met als belangrijkste nieuwsfeit dat drie personen in Chiang Rai zijn verdronken (Three drown as storm batters North, kopt de krant). In Chiang Mai zijn 34 huizen verwoest en waaiden bomen om waardoor wegen geblokkeerd raakten en het verkeer in de knoop raakte.

In Lampang stortten twee bruggen over de Wang rivier in. De tekst spreekt over ‘intense runoff’ uit nationaal park Doi Luang. Maar de bijgeplaatste foto’s vertellen een ander verhaal. Het water staat nog enkele meters onder één brug; aannemelijker is dat de palen waarop de brug rust slecht gefundeerd zijn.

Premier Prayut looft de gouverneur van Sukothai voor zijn doortastend beleid en stelt de provincie ten voorbeeld aan de andere. De autoriteiten is het er gelukt met zandzakken overstromingen te voorkomen en het water naar een wateropvanggebied te leiden (een zogeheten monkey cheek).

Regeringswoordvoerder Sansern: ‘De premier wil dat andere provincies Sukothai als voorbeeld gebruiken om te leren hoe om te gaan met waterproblemen, met name de geïntegreerde pogingen van alle sectoren om de situatie het hoofd te bieden.’

Op bijgaand gestileerd kaartje een overzicht van de plaatsen die risico lopen (klik hier)

Kasikornbank compenseert opgelicht gezin

21 augustus – De sit-down demonstratie vrijdag van een gezin dat was opgelicht voor bijna 1 miljoen baht, heeft succes gehad. De Kasikorn Bank, die aanvankelijk slechts 33 procent wilde vergoeden, vult de bankrekening van het gezin volledig aan. De bank betreurt wat gebeurd is.

De bank zegt dat haar K-Cyber Banking veilig is omdat het IT-systeem niet gehackt is. De dief zag kans met behulp van een valse ID-kaart een SIM-kaart te bemachtigen, die hem toegang tot de rekening verschafte. De kaart was verstrekt door een service-shop van TrueMove. De maatschappij heeft nog niet gereageerd op het incident. (Zie verder Kort Nieuws van gisteren)

Advocaat claimt vormfout bij arrestatie Jatupat

21 augustus – De advocaat van de anti-coup activist Jatupat Bunpattararaksa heeft om diens vrijlating gevraagd, omdat bij de arrestatie vrijdag een vormfout is gemaakt. Maar de krijgsraad in Khon Kaen heeft het verzoek nog niet in behandeling genomen. Op 26 augustus wordt het behandeld.

Jatupat werd wegens twee oude zaken die vorig jaar speelden, gearresteerd nadat hij kort tevoren was vrijgelaten op borgtocht. Hij zat in voorarrest wegens de verspreiding van flyers tegen de ontwerp-grondwet. Uit protest was hij in hongerstaking gegaan. De advocaat zegt dat het verzoek om arrestatie na kantooruren is gedaan en dat zou in strijd met de wet zijn.

Eerdere berichten:
20 augustus Jatupat vrij op borgtocht en weer aangehouden
18 augustus: Kort Nieuws

Aanslagen: Onderzoek richt zich op mobieltjes

21 augustus – Het onderzoek naar de bomaanslagen en brandstichtingen van een week geleden in het Zuiden van Thailand concentreert zich op de gebruikte Samsung Hero mobieltjes. De mobieltjes werden gebruikt om de bommen tot ontploffing te brengen en de branden te stichten. De timer kan enkele dagen tevoren zijn ingesteld.

Verdachten aanslagen Surat ThaniHet leger heeft de bevolking gevraagd uit te zien naar verdachte voorwerpen. De brandbommen worden vaak verborgen in blikjes mosquito repellent of plastic zakken.

Een bron zegt dat de verzetsgroepen die in het Zuiden actief zijn, vorig jaar zijn begonnen de Samsung Hero te gebruiken als ontsteker. Uit voorlopig onderzoek is gebleken dat twee soorten apparaten zijn gebruikt. De eerste bij pijpbommen, identiek aan de pijpbommen die bij aanslagen in het Zuiden worden gebruikt, de tweede bij brandbommen, waarbij de Samsung Hero fungeerde als timer en ontsteker.

De bron zegt dat de aanslagen geen escalatie waren van het zuidelijk geweld, maar vermoedelijk in opdracht van politici die uit zijn op politiek gewin, zijn uitgevoerd door leden van verzetsgroep Barisan Revolusi Nasional. [Mocht u zich afvragen wat de relevantie hiervan is. De junta probeert de aanslagen in de schoenen te schuiven van haar tegenstanders.]

De autoriteiten hebben CCTV-beelden verspreid van vier mannen die verdacht worden van de aanslagen in Surat Thani. Twee zijn gefilmd in de Taweesin Plastic winkel, die door brand is verwoest (foto’s). De vier mannen waren op 10 augustus per bus uit Hat Yai gekomen. Nadat ze de bommen hadden geplaatst en de timers hadden ingesteld, keerden ze dezelfde avond terug.

Lerarenopleiding moet beter

21 augustus – De kwaliteit van de lerarenopleiding op de 38 Rajabhat universiteiten moet volgend jaar beter. De nadruk ligt thans te sterk op kwantiteit [hoe meer studenten, hoe meer inkomsten], maar moet op kwaliteit komen te liggen. Premier Prayut heeft het ministerie van Onderwijs opdracht gegeven zich er sterk voor te maken.

Minister Dapong (Onderwijs) vindt dat bij het toelaten van studenten strenger geselecteerd moet worden. Dat is hoognodig want uit onderzoek van de Thailand Education Deans Council is gebleken dat de opleidingen de afgelopen vijf jaar meer dan 230.000 studenten hebben ingeschreven, terwijl het onderwijs slechts plaats heeft voor 100.000.

De Rajabhat universiteit zegt dat al begonnen is met het verbeteren van de kwaliteit. Een cursus telt nu maximaal dertig studenten en de student-leraar verhouding is 10:1. Een strategisch plan voorziet in het geleidelijk terugbrengen van het aantal studenten in de komende tien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het lagere geboortecijfer. Vierduizend studenten worden klaargestoomd om les te gaan geven in de exacte vakken, waarin een tekort aan leraren bestaat. (Zie verder de pagina Onderwijs)

Kort nieuws zondag 21 augustus

– Twee gasten hebben de nacht in een hotel in Pattaya doorgebracht, terwijl onder hun bed het lijk van een transgender lag. Het lichaam werd pas ontdekt door een schoonmaakster nadat de gasten die hadden geklaagd over stank, waren vertrokken. De schoonmaakster werd gealarmeerd door bloed dat van onder het bed kwam. Vermoedelijk was het slachtoffer al sinds woensdagnacht dood toen twee mannen de transgender naar hun kamer hadden meegenomen.

– De Orange Line, een metroverbinding van 21 km tussen Thailand Cultural Centre en Min Buri in het oosten van Bangkok, is door de MRT gekozen voor een proef in het kader van het land transformation management programme. Dat programma voorziet in de ontwikkeling van gronden langs de route voor commercieel gebruik. Volgens MRTA-gouverneur Peerayut hebben omwonenden positief gereageerd toen MRT-personeel een onderzoek deed.

Het programma wordt gezien als een win-win benadering: de braak liggende gronden worden in gebruik genomen en de regering, particuliere sector en bewoners profiteren ervan. Maar het onteigenen van gronden is voorlopig nog een probleem. De regering gaat wetten en regels aanpassen, die zich ertegen verzetten. De minister van Transport heeft het groene licht gegeven voor de proef. Tot eind oktober kunnen bedrijven inschrijven op de aanleg. In april worden de contracten getekend.

– Drie mannen, die zich voordeden als agenten op zoek naar drugs, hebben vrijdagnacht een inval gedaan in twee kamers van het Muang Thong Thani Building P1 aan de Chaeng Whattanaweg in Pak Kret. In één kamer bedreigden ze vijf vrouwen en stalen 10.000 baht, vijf mobieltjes en enkele documenten. Vier vrouwen, die waren geslagen met flessen, raakten gewond.

De dieven dwongen daarna een vrouw hen naar de andere kamer te brengen. Daar sliepen drie mannen. Ook die werden belaagd, waarbij twee gewond raakten. De dieven vluchtten in een taxi. Aan de hand van CCTV-beelden heeft de politie één verdachte kunnen aanhouden. De andere twee zijn nog voortvluchtig.

– Prawase Wasi, door de krant steevast omschreven als ‘respected scholar’, heeft op een forum over onderwijs gepleit voor interactief leren. ‘Commando’s van onderwijzers of ouders doden de creativiteit en het vermogen van kinderen om te groeien. Een school moet niet alleen een instituut zijn met klassen, maar het moet een interactief centrum zijn, waar leerling-gericht beleid een centrale rol speelt bij het tot stand brengen van positieve veranderingen.’

Sompong Jitradup, docent aan de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, vergeleek klassen in Thailand met gevangenissen voor kinderen. ‘Kinderen uit het klaslokaal halen is hetzelfde als ze vrijlaten uit de gevangenis.’ Hij gaf als voorbeeld plattelandsscholen waar Karen etnische leerlingen veel tijd in het bos doorbrengen in plaats van een klaslokaal. ‘Wanneer kinderen voor een echte situatie staan, beginnen ze na te denken hoe een probleem op te lossen. Onderwijzers dienen hen te begeleiden bij work-based leren, wat bevorderlijk is voor het ontwikkelen van kritisch denken.’

Zoals bekend presteren Thaise schoolkinderen voortdurend slecht in het Programme for International Students Assesment. Het Thaise onderwijs kenmerkt zich door rote learning (reproduceren van lesstof). Vorig jaar september is het ministerie van Onderwijs op openbare scholen een proef begonnen met vermindering van het aantal contacturen. De vrijgevallen uren worden besteed aan buitenschoolse activiteiten. (Zie verder de pagina Onderwijs)

– Een Noorse visserij expert adviseert Thaise spelers in de visserij industrie om samen te werken. Wanneer ze elkaars situatie en behoeftes begrijpen, is het gemakkelijker om tot een overeenkomst te komen. Vidar Landmark, directeur-generaal van het Department of Fisheries and Aquaculture, hield dat pleidooi op een paneldiscussie, getiteld ‘Turning the Tide: Partnership for Sustainable Fisheries’ in Bangkok, dat werd bijgewoond door 120 deelnemers.

‘Effectieve maatregelen bij het beheer van voorraden  die gedeeld worden met buurlanden helpen het land de zeedieren te beschermen’, aldus Landmark, die een gezamenlijke Russisch-Noorse commissie als voorbeeld stelde. Deze commissie beheert de visvoorraden in de Barentszee en Noorse zee.

Adviseur Wicharn van de National Fisheries Association of Thailand zei zich zorgen te maken over het gebrek aan samenwerking in de Thaise visserij sector. ‘Ze werken nooit echt samen en delen geen gemeenschappelijke visie hoe een beter zeemilieu tot stand te brengen en de visvoorraad te vergroten.’ (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)


 

Somkid vorige maand op de Thailand Competitiveness Conference 2016

Somkid: Stabiliteit speelt sleutelrol

20 augustus – ‘Je moet jezelf veel schouderklopjes geven, want anderen doen het niet.’ Aan deze uitspraak van een hoteldirecteur, die ik ooit interviewde, moet ik altijd denken bij de grootspraak van bewindslieden. Met name van vice-premier Somkid Jatusripitak, de ‘economische tsaar’ van het kabinet. Want Somkid loopt met zijn hoofd in de wolken; hij strooit met percentages alsof het pepernoten zijn.

Thailand kan een economische groei van 5 tot 7 procent realiseren, zei hij donderdag op een forum van True Corporation, een percentage dat in schril contrast staat met de huidige groeicijfers. Maar dat gaat niet vanzelf: het land moet vrij van conflicten zijn en het land moet de handen ineen slaan bij het herstructureren van de economie.

Volgens Somkid gaat het na jaren beter met de economie. In de afgelopen 10 jaar bleef het land achter bij Singapore, Maleisië en Zuid-Korea vanwege conflicten, maar dankzij de doorgaande economische hervormingen van de regering groeit de economie. ‘De huidige regering heeft een basis gelegd voor toekomstige ontwikkeling met de nadruk op hoog-technologische industrieën terwijl ze werkt aan goed bestuur.’

Voor de komende twaalf maanden tot de verkiezingen heeft de regering zich voorgenomen beginnende ondernemers, producten met een toegevoegde waarde en de digitale economie te steunen, zodat Thailand’s economische groei op de lange termijn meer duurzaam is. Maar: ‘Politieke stabiliteit blijft onze voornaamste zorg. Als we ons daarop richten, helpt het vertrouwen te wekken bij investeerders’, aldus Somkid.

Op de foto Somkid, vorige maand op de Thailand Competitiveness Conference 2016 .

Zie verder het bericht van 17 augustus: Economische groei in Q2 overtreft verwachtingen.

Regering wil dat meer mensen belasting betalen

20 augustus – Van de huidige beroepsbevolking van 30 miljoen personen doen 10,9 miljoen werknemers belastingaangifte en daarvan betaalt slechts 4 miljoen inkomstenbelasting. De regering wil dat het er 20 miljoen worden om de overheidsuitgaven te steunen. Ze heeft de Belastingdienst opdracht gegeven na te gaan hoe het aantal belastingbetalers uitgebreid kan worden.

Ook in het bedrijfsleven bestaat een kloof tussen het aantal bedrijven (1 miljoen), het aantal dat aangifte doet (600.000) en het aantal dat belasting betaalt (400.000). Dat schiet natuurlijk niet op, nu de regering grootse plannen heeft op het gebied van infrastructuur, een veiligheidsnet voor pensionado’s en bijstandsuitkeringen voor degenen onderaan de economische ladder. Een hogere belastingopbrengst helpt ook de staatsbegroting de komende jaren in balans te brengen na jaren van tekorten.

Nieuwe inkomstenbronnen zijn een grond- en onroerendgoedbelasting, successierechten en een giftbelasting. Ook bestaat het plan een zogeheten betterment belasting te introduceren op de waardevermeerdering van gronden langs infrastructurele projecten.

Over de inkomsten dit jaar heeft de regering geen klagen: ze bedroegen de eerste acht maanden van het begrotingsjaar (1 oktober-30 september) 1,56 biljoen baht, 61 miljard baht meer en op jaarbasis 13,4 procent meer dan de target. Vooral de veilingen van het 900 en 1800-megahertz spectrum brachten een kapitaal op (48,2 miljard baht).

Of de Belastingdienst zelf het gevraagde onderzoek gaat doen of het uitbesteedt, kan permanent secretaris Somchai van het ministerie van Financiën niet zeggen. Hij adviseert verder de dienst belastingkaarten aan te leggen voor Know Your Customer met gegevens over grond, onroerend goed en vermogens transacties, te leveren door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als er wettelijke beletselen zijn voor die informatie, moeten ze opgeruimd worden, zegt Somchai.

Boeren profiteren nog niet van herstel

19 augustus – De meeste boeren profiteren nog niet van het herstel van de agrarische sector en hogere prijzen voor sommige gewassen en vee, aldus het laatste onderzoek van de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC). Het onderzoek onder 600 ondernemers wijst op een zwakke sector met inkomsten en handelsactiviteiten in de provincie, die nog moeten verbeteren,

Thanavat Phonvichai, vice-president research en directeur van het Center for Economic and Business Forecasting: ‘De binnenlandse groei moet in de tweede helft van dit jaar voornamelijk uit het toerisme komen. In de agrarische sector hebben we alleen in het Noorden een sterk herstel gevonden; in het Zuiden en het Noordoosten blijft het kwakkelen.’

‘Volgend jaar blijven de landbouwprijzen zorgelijk. Ze zijn grotendeels afhankelijk van de wereldeconomie en olieprijzen. De meeste boeren maken zich zorgen over de vooruitzichten, die niet zo goed zullen zijn als de afgelopen drie jaar.’

Uit het onderzoek is ook gebleken dat men zich zorgen maakt over de valutakoersen. Volgens de respondenten neemt de baht te snel in waarde toe. Over het toezicht van de regering zijn ze daarentegen tevreden.

De UTCC voorspelt voor het tweede halfjaar een economische groei van meer dan 3,5 procent, waardoor het hele jaar op 3 tot 3,6 procent uitkomt. De recente bomaanslagen zullen slechts een beperkt gevolg hebben voor de economie met een geschatte schade van 8 tot 10 miljard baht (0,03 à 0,05 procent). ‘Dus het is niet nodig de groeiprognose bij te stellen.’

Strijd om de macht in volle gang

20 augustus – Bangkok Post maakt het me (en de lezers van Nieuws uit Thailand) vandaag erg moeilijk met haar openingsartikel Strife fears raised over extra query. Want de discussie die is losgebarsten over de rol van de Senaat bij de benoeming van de nieuwe premier valt alleen te begrijpen door politiek ingewijden.

Voormalig vice-partijleider van oppositiepartij Democraten Thaworn Senniam waarschuwt dat de poging om de rol van de benoemde Senaat te vergroten, kan leiden tot politieke conflicten en protesten.

De extra vraag die in het referendum over de ontwerp-grondwet werd voorgelegd (en het fiat kreeg van de kiezers) is al gekritiseerd als een middel van het regime het Huis van Afgevaardigden te domineren en haar greep op de macht na de verkiezingen te continueren; de huidige discussie doet er nog een schepje bovenop.

Die discussie gaat over de vraag: wie kiest de kandidaten voor de verkiezing van de nieuwe premier: de politieke partijen, zoals de ontwerp-grondwet voorschrijft, of ook de Senaat. En daar wringt de schoen, want de Senaat wordt in haar geheel benoemd door de junta en niet meer voor de helft gekozen en de helft benoemd. En de Senaat zou wel eens een outsider kunnen nomineren, vrezen de critici, bijvoorbeeld sterke man Prayut, leider van de NCPO (junta) en huidig premier.

De huidige discussie maakt één ding duidelijk: het wantrouwen is groot en zolang dat het geval is, blijft het gekissebis doorgaan. Bij die vaststelling laat ik het maar. Wie zich in de zaak wil verdiepen leze het artikel (klik hier). (Zie voor achtergrondinformatie de pagina Grondwetwijziging 2)

15 van de 17 anti-regerings verdachten

Zeventien niet verdacht van bomaanslagen

20 augustus – De zeventien personen die zijn aangehouden (zie het bericht van gisteren: Politie arresteert 17 verdachten van aanslagen) worden niet verdacht van de bomaanslagen en brandstichtingen van vorige week in het Zuiden van Thailand. Ze waren betrokken bij ‘andere activiteiten tegen de NCPO (junta) en hielden zich bezig met het aanwakkeren van onrust’, aldus vice-premier Prawit. Hij zegt dat ze al lange tijd in de gaten werden gehouden.

Commandant Chayaphol van de counter-crime planning division van de Royal Thai Police bevestigt dat de autoriteiten geen bewijs hebben gevonden voor hun betrokkenheid. Huiszoeking leverde slechts één vuurwapen op. Chayaphol zegt dat de verdachten vorig jaar het Revolutionary Front for Democratic Party hebben opgericht. Ze hebben communistische sympathieën en verzetten zich tegen de regering.

Volgens een bron hebben alle verdachten ontkend betrokken te zijn geweest bij de bomaanslagen. Of ze banden hebben met andere politieke groepen of partijen wordt nog onderzocht. De verdachten die in eerste instantie door het leger zijn aangehouden en vastgehouden in de 11th Military Circle in Bangkok, zijn gisteren overgedragen aan de politie. Twee zijn vrijgelaten. De krijgsraad heeft donderdag toestemming verleend voor hun arrestatie en voorlopige hechtenis. Maandag vraagt hun advocaat om vrijlating op borgtocht.

20-jaren plan voor opleiding researchers

20 augustus – Vaak lijkt het motto in Thailand: Geen daden maar woorden, want aan mooie plannen en voornemens bestaat geen gebrek. Gisteren keurde een commissie een 20-jaren plan goed met het fraaie beleidsvoornemen 12.290 postdoctorale researchers op te leiden die de industriële ontwikkeling van het land de komende 20 jaar  moeten stimuleren.  Het gaat om tien industrieën; helaas vermeldt het artikel niet welke.

De regering trekt 34 miljard baht uit om die ambitieuze doelstelling te realiseren. In de begroting van 2016 worden al gelden gereserveerd voor 300 beurzen, 60 beurzen voor het aantrekken van prominente researchers uit Asean en zes andere landen om research te doen in Thailand en 100 beurzen voor research door overheidsdiensten en –bedrijven. In de begroting 2017 wordt een bedrag gereserveerd voor een campagne om 416 doctoral graduates te produceren.

Volgens cijfers van het National Science Technology and Innovation Policy Office telt Thailand 9,5 doctorale researchers per 10.000 inwoners; in ontwikkelde landen is dat tienmaal zo veel. De regering streeft ernaar in 2036 op 80 per 10.000 uit te komen.

Vice-voorzitter Vallop van de Federation of Thai Industries zegt dat Thailand zijn onderwijssysteem moet ontwikkelen en moet zorgen voor meer graduates om de komende tien jaar te voldoen aan de vraag naar vakkundige arbeidskrachten. Die periode wordt aangeduid als ‘Thailand 4.0’. ‘Als de regering werkelijk het land op duurzame wijze wil ontwikkelen, is dat de enig juiste stap.’

Jatupat vrij op borgtocht en weer aangehouden

20 augustus – Jatupat Pattararaksa is gisteren vrijgelaten op borgtocht, maar hij heeft maar kort van zijn vrijheid kunnen genieten want werd kort nadien aangehouden voor twee andere zaken, die vorig jaar speelden.

De anti-coup activist, student aan de universiteit van Khon Kaen, zat in voorlopige hechtenis omdat hij eerder deze maand flyers had uitgedeeld met afkeurend commentaar op de ontwerp-grondwet. Uit protest was hij in hongerstaking gegaan. Jatupat kwam in juni vorig jaar in aanraking met de politie tijdens een demonstratie bij het Democracy Monument in Bangkok en in juli een discussie over het referendum in Khon Kaen.

Vijftig supporters staken hem gisteren een hart onder de riem. Ze liepen van de gevangenis naar de rechtbank, bamboestokken dragend met ansichtkaarten van supporters. Human Rights Watch pleitte dinsdag voor de onmiddellijke vrijlating van Jatupat en andere actievoerders.

Sit-in protest in Ayutthaya

Kort nieuws zaterdag 20 augustus

– Een gezin in Ayutthaya, dat is opgelicht voor bijna 1 miljoen baht, heeft gisteren op de Rama I weg voor het hoofdbureau van de Royal Thai Police een sit-down demonstratie gehouden omdat de lokale politie hun aangifte in juli weigerde in behandeling te nemen. Het geld is afgeschreven van hun spaarrekening bij de Kasikornbank via een K-Mobile Banking application. De dader gebruikte daarvoor een SIM-kaart die hij van een serviceshop had gekregen op vertoon van een valse ID-kaart.

De bank wil slechts 33 procent van de schade vergoeden. Voor het overige geld heeft ze verwezen naar True Corporation en de dief. De bank gaat de internet banking service beter beveiligen: klanten die hun wachtwoord willen veranderen, moeten zich in persoon melden bij de bank.

– Over drie maanden moet de Phu Thap Boek berg in Phetchabun weer in de oude staat zijn teruggebracht: een gebied dat is toegewezen aan Hmong families en bestaat uit landbouwgronden, bossen, recreatieplaatsen en bewoning.

De 111 illegale vakantieparken die er in de loop der jaren zijn aangelegd, dienen te verdwijnen. Met de sloop van de eerste negentien is een begin gemaakt. Ze stonden eerder op de nominatie om gesloopt te worden, maar dat is nooit gebeurd. Een sloopploeg van vijfhonderd agenten, soldaten en boswachters van het Royal Forestry Department maakte gisteren een eind aan het grootste, Long Tieum, protesten van de eigenaar negerend. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– Dertien provincies in het Noorden en Noordoosten krijgen de komende dagen te maken met zware regens, veroorzaakt door de tropische strom Dianmu. Op veel plaatsen worden overstromingen en modderstromen verwacht, met name in Nan en Phayao die nog herstellende zijn van de zware overstromingen begin deze week. In het noorden van het Noordoosten is Dianmu al actief met harde winden en stortbuien, die ervoor zorgen dat de waterreservoirs worden aangevuld. De autoriteiten in Phayo hebben voorbereidingen getroffen voor de evacuatie van bewoners. Ze worden geëvacueerd wanneer in 24 uur meer dan 90 millimeter valt.

– Het tarief voor een visa on arrival dat inwoners van negentien landen bij aankomst in Thailand kunnen aanvragen, gaat op 27 september omhoog van 1000 naar 2000 baht. De maatregel is genomen om de lange rijen bij Immigration te reduceren. De bezoekers uit die landen mogen met het visum 15 dagen in het land verblijven.

– Premier Prayut heeft het Centre for National Anti-Corruption (CNAC, een orgaan gevormd door de junta) toestemming verleend enkele corruptiezaken tegen ambtenaren te heropenen. Twijfels bestaan of betrokkenen na intern onderzoek in twee mensenhandelzaken terecht zijn vrijgesproken. Het gaat om een garnalenhandelaar in Samut Samut Sakhon en de Nataree massagesalon in Bangkok. Een panel van het CNAC krijgt 30 dagen de tijd voor het heronderzoek. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Het parlement heeft voormalig staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken Pracha Prasopdee (Pheu Thai) met terugwerkende kracht uit zijn functie ontzet middels een zogeheten impeachtment procedure. Dit betekent dat hij 5 jaar geen politieke of ambtelijke functie mag bekleden. Pracha wordt ervan beschuldigd in 2012 te hebben ingegrepen in het besluit van de raad van bestuur van de Market Organisation om haar voormalig hoofd te straffen in een corruptiezaak. Pracha ging daarmee buiten zijn boekje. De NACC heeft dat vastgesteld. Toen de directeur was verwijderd, gaf Pracha het bevel de raad te zuiveren [lees: raadsleden eruit te knikkeren].

– Als het kabinet akkoord gaat, krijgen de 12.000 gedetineerden die vervroegd worden vrijgelaten (zie Kort Nieuws van 17 augustus), hulp bij hun herintreding in de samenleving. Het ministerie van Justitie heeft dit voorstel bij het kabinet gedeponeerd. Zes ministeries en de politie gaan bij de reclassering samenwerken. Het voorstel is een reactie op een opmerking van premier Prayut. Hij heeft gezegd zich zorgen te maken over het leven dat ex-gedetineerden wacht. Het voorstel voorziet in de vorming van provinciale commissies waarin de ministeries en politie samenwerken.


 

Toerist. UTCC verlies bomaanslagen 10 miljard baht

UTCC: Aanslagen kosten economie 10 mld baht

19 augustus – De bomaanslagen en brandstichtingen van vorige week in het Zuiden van Thailand eisen hun tol. De University of the Thai Chamber of Commerce heeft berekend dat de inkomsten uit het toerisme met 6 miljard baht afnemen en de particuliere bestedingen de komende twee maanden met 4,5 miljard baht.

Het Centre for Economic and Business Forecating van de UTCC denkt dat het aantal toeristen met 365.000 afneemt. Voor het hele jaar was gerekend op 33,2 miljoen reizigers. Vooral de zuidelijke provincies zijn het kind van de rekening met 125.000 minder bezoekers. Volgens het centrum snoepen de incidenten 0,1 à 0,2 procent af van het bruto binnenlands product.

De TAT schat dat het land tussen 5 en 10 miljard baht uit het toerisme misloopt. Ze is iets optimistischer over de terugloop van het aantal toeristen en schat dat op 200.000.

Centrale bank voorzichtig over derde kwartaal

19 augustus – Het bedrijfsklimaat verbetert geleidelijk in het derde kwartaal dankzij de particuliere bestedingen en het toerisme. Maar de particuliere investeringen blijven onveranderd daar bedrijven liever de kat uit de boom kijken. Ze hebben voldoende capaciteit om te voldoen aan de binnenlandse en buitenlandse vraag. Dit zegt de centrale bank in haar laatste Business Outlook Report.

De bank verwacht dat de particuliere bestedingen zullen blijven toenemen omdat het consumentenvertrouwen is verbeterd. Ook inkomens stijgen nu een einde is gekomen aan de wijdverspreide droogte. Voorts worden de bestedingen gestimuleerd door overheidsubsidies. Het toerisme blijft naar verwachting toenemen en vormt een belangrijke groeimotor.

De export blijft volgens het rapport afnemen, daar de economie van Thailand’s handelspartners zwak blijft. Brexit vergroot de onzekerheid. Verwacht wordt dat de vastgoedsector vertraagt omdat de stimuleringsmaatregelen van de overheid voor deze sector in april zijn geëindigd.

‘Bedrijven blijven het economisch herstel nauwkeurig volgen daar risico’s blijven, met name op het gebied van de landbouw die maar langzaam herstelt, vanwege hoge huishoudschulden en kortere werktijden (dus minder inkomen) doordat de export is teruggelopen. Die nam in april met 8 procent af, in mei met 4,4 procent en in juni met 0,1 procent op jaarbasis. In de eerste zes maanden van dit jaar kromp de export met 1,6 procent naar $ 105 miljard.

Het Business Outlook Report is gebaseerd op informatie van 190 bedrijven, die tussen april en juni zijn bevraagd. Nog geen rekening is gehouden met de recente bomaanslagen en brandstichtingen in het Zuiden.

Elektriciteitstarief wordt niet verlaagd

19 augustus – De elektriciteitsrekening blijft de rest van het jaar onveranderd ondanks lagere brandstofprijzen. De Energy Regulatory Commission (ERC) heeft besloten het extra geld ad 2,4 miljard baht te reserveren om later wanneer de energierekening omhoog dreigt te gaan, te gebruiken.

Elektriciteit blijft dus 3,422 baht per eenheid kosten omdat het brandstoftarief, de enige variabele factor, wordt gehandhaafd op 33,29 satang per kWu. Indien de lagere brandstofprijs zou zijn doorberekend, zou er 4,23 satang af moeten.

Woordvoerder Viraphol van de ERC zegt dat de duurzame energie die begin volgend jaar aan het netwerk wordt toegevoegd, tot hogere kosten leiden. Het eerste halfjaar dit jaar is 6.380 MW toegevoegd, waardoor de kosten met 2,9 satang per eenheid stegen. De hogere kosten vloeien voort uit de subsidie die producenten van duurzame energie krijgen, wanneer ze elektriciteit aan het netwerk leveren.

De prijs van aardgas, de belangrijkste brandstof bij de opwekking van elektriciteit, gaat naar verwachting van september tot december met 2,5 procent omlaag. Geïmporteerde kolen worden 6 procent goedkoper, bunkerolie 19,7 procent, aldus Viraphol.

Politie arresteert 17 verdachten van aanslagen

19 augustus – De politie heeft zeventien verdachten aangehouden die verantwoordelijk worden gehouden voor de bomaanslagen en brandstichtingen, een week geleden in het Zuiden van Thailand. Volgens een bron behoren ze tot een groep activisten met communistische sympathieën en afkeer van de staat.

De groep, die zich Revolutionary Front for Democracy Party noemt, werd in december vorig jaar gevormd. Ze gebruikt een huis in Bang Kruai (Nonthaburi) als operationele basis. De verdachten die in militaire hechtenis zijn genomen in de 11th Military Circle in Bangkok, worden vandaag overgedragen aan de CSD. Twee zijn vrijgelaten; ze worden later opgeroepen om zich bij de politie te melden.

Bomaanslagen en brandstichtingen 15 verdachtenVolgens een politiebron zijn de bommen gemaakt door een man uit Tak Bai (Narathiwat). Na de ontploffingen is hij gevlucht naar het buitenland.

Dat geldt ook voor drie verdachten van de zes aanslagen in Hua Hin. Zij zijn gesignaleerd op CCTV beelden, terwijl ze op de Chat Chai markt in Hua Hin liepen.

De bomaanslagen en brandstichtingen in Surat Thani zijn het werk van vier personen, eveneens te zien op camerabeelden. Zij bedekten hun gezicht met maskers.

Bij de aanslagen kwamen vier personen om het leven en werden 35 gewond, waaronder buitenlandse toeristen. Politiecommissaris Chakthip gelooft nog steeds niet dat de aanslagen het werk waren van het zuidelijk verzet. Niettemin vertonen ze grote overeenkomst met de aanslagen die daar regelmatig worden gepleegd.

State Oil Fund krijgt een upgrade

19 augustus – Het State Oil Fund krijgt een upgrade: van prime ministerial order wordt het opgewaardeerd tot een wet. Tevens wordt het Energy Fund Administration Institute, dat het fonds beheert als onafhankelijke dienst onder het ministerie van Energie, vervangen door het Oil Fund Office.

Doel van de operatie is het fonds transparanter en meer kredietwaardig te maken, waardoor de benzineprijzen efficiënter gestabiliseerd kunnen worden, steun kan worden verleend aan duurzame energie en geïnvesteerd kan worden in gerelateerde infrastructuur, zoals pijpleidingen, brandstofterminals en havens.

Het State Oil Fund werd tijdens de eerste oliecrisis in 1973 ingesteld. Doel was de nationale energievoorziening te bevorderen en de binnenlandse verkoopprijzen te stabiliseren. De eerste doelstelling werd nooit gerealiseerd, de tweede werd het belangrijkste doel.

Het fonds subsidieert (bijvoorbeeld biobrandstof) en verleent brandstofsubsidies aan de minima. Het wordt gefinancierd uit een heffing op benzine. De subsidies zijn bedoeld als aansporing voor consumenten en producenten om meer alternatieve brandstoffen te gebruiken. (Zie verder de pagina State Oil Fund)

CAAT directeur krijgt de zak

Alongkot Poolsuk19 augustus – Directeur Alongkot Poolsuk van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) is met onmiddellijke ingang de laan uitgestuurd, drie maanden nadat hij was benoemd als hoofd van de nieuwe organisatie die schoon schip moet maken in de Thaise luchtvaart. Alongkot’s ontslagaanvrage was al goedgekeurd; niettemin haalde premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast om hem gisteren zijn biezen te laten pakken.

Alongkot, voorheen werkzaam bij THAI, wordt opgevolgd door Chula Sukmanop, directeur-generaal van het Department of Airports. Volgens de permanent secretaris van het ministerie van Transport heeft Alongkot ontslag genomen wegens gezondheidsproblemen, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Twee weken geleden gonsde het al van de geruchten dat minister Arkhom niet onder de indruk was van Alongkot’s prestaties.

Volgens een bron bij het ministerie speelde Chula een belangrijke rol bij het opstellen van een rapport voor de European Aviation Safety Agency, dat zich ook zorgen maakt over de Thaise luchtvaart. Luchtvaartfunctionarissen zeggen dat de wisseling van de wacht het verstrekken van CAAT licenties vertraagt en ernstige gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.

De CAAT is de opvolger van het Department of Civil Aviation (DCA) dat vorig jaar juni geconfronteerd werd met een rode kaart van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) omdat Thailand niet volledig voldeed aan de veiligheidseisen voor het luchtvaartverkeer. De rode kaart was voor Japan en Zuid-Korea aanleiding uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand te verbieden.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Paiboon: Drugsbeleid moet op de helling

19 augustus – Het drugsbeleid is een fiasco, zegt minister Paiboon (Justitie). Het wordt tijd het misbruik van drugs te benaderen als gezondheidsprobleem in plaats van een misdaad. Hij zei dit op het forum ‘Thailand’s Drug Policy Revisited’ van het Thailand Institute of Justice.

‘Het drugsbeleid is al jaren verkeerd. Als dat niet zo is, waarom blijft dan 70 procent van de drugsovertreders in de gevangenis? Waarom blijft het probleem bestaan ondanks duizenden doden? En waarom klagen mensen nog steeds over drugs in hun woonomgeving?’

Volgende maand vergadert het ministerie met provinciale gouverneurs en districtshoofden over de drugskwestie. Paiboon vindt dat de autoriteiten de 81.000 woongemeenschappen in het land moeten versterken om het drugsgebruik beter te bestrijden. Paiboon pleit ook voor wijziging van de wet en hij wil dat het ministerie van Volksgezondheid een haalbaarheidsstudie doet naar verlaging van de prijs van een speedpil naar 50 satang. Voorts is een wet in voorbereiding om methamphetamine te verwijderen van de lijst van gevaarlijke drugs, waarop harddrugs zoals heroïne staan.

Minister Piyasakol (Volksgezondheid) is het met Paiboon eens. ‘De autoriteiten hebben een niet te winnen oorlog gevoerd. Ze moeten hun strategie wijzigen. Plaatselijke gezondheidsklinieken moeten betrokken worden bij de beleidsverandering.’

National Science and Technology Fair 2016

Kort nieuws vrijdag 19 augustus

– Drie leerlingen van 14 tot 18 jaar krijgen de kans aan het US Space & Rocket Centre in Alabama een 6-daags introductieprogramma te volgen gewijd aan de ruimtevaart. Maar ze moeten wel wat in hun mars hebben en dat bewijzen in een Engelse multiple-choice test op het gebied van wis- en natuurkunde, technologie en bouwkunde (de zogenaamde STEM-vakken). De twintig kandidaten met de beste scores moeten daarna tijdens een driedaags kamp op het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang laten zien hoe inventief en innovatief ze zijn.

De drie winnaars krijgen een beurs van het KMITL voor een studie aan een STEM-faculteit. Na diplomering maken ze kans op een beurs voor een studie aan het vermaarde MIT. Uiteindelijk doel, zegt KMITL-president Suchatvee, is de eerste Thaise astronaut te vinden.

Het Discovery of Thailand’s Astronauts Scholarship Programme is gisteren gelanceerd op de National Science and Technology Fair in de Impact Arena in Muang Thong Thani (Bangkok). Het wordt gefinancierd door Space Camp Thailand, het KIMTL, Thailand Space and Aeronautics Research en US Space & Rocket Centre met steun van de Amerikaanse ambassade. (Zie verder pagina Onderwijs)

– Feest bij het Thaise Olympisch team in Rio, want twee jeugdige taekwondo vechters hebben een medaille in de wacht gesleept, waarmee het totaal aantal plakken nu zes bedraagt en Thailand de 24ste plaats bekleedt op de medal tally.Tawin Hanprab (18) behaalde zilver, Panipak Wongpattanakit (19) brons. Het is de eerste keer dat Thailand in deze tak van sport medailles heeft behaald.

– Het moet afgelopen zijn met speculaties dat een outsider na de verkiezingen premier wordt, zoals onder andere voormalig oppositieparij Democraten vreest. ‘Het is nu niet de tijd voor een “geest” om zijn opwachting te maken.’

Prayut zei dit na een bijeenkomst gisteren van parlementsleden over de verkiezingsprocedure en kandidaatstelling voor de nieuwe premier. Vandaag vergaderen ze met de grondwetcommissie over deze heikele kwestie.

Prayut zei dat de mensen hun nieuwsgierigheid moeten bedwingen: ‘De geest is nog niet gearriveerd. Laat de geest niet los of laat iemand met slechte bedoelingen het land schaden.’

Zie voor achtergrondinformatie over dit strijdpunt de pagina Grondwetwijziging 2

– Zestien politici van lokale bestuursorganen in acht provincies kunnen hun borst natmaken. Volgens de NAAC hebben ze gesjoemeld met hun opgave van bezittingen en schulden. Politici zijn verplicht aan het begin en eind van hun termijn en een jaar daarna opening van zaken te geven over hun financiële positie. Zo kan de NACC beoordelen of ze zich verrijkt hebben. De afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof beslist of ze vervolgd worden.

Behalve deze zestien heeft de NACC zich ook beziggehouden met twintig corruptiezaken in negentien provincies. Het betreft onder anderen een werknemer van de overheidsbank Krungthai en twee werknemers van de Dienst der Accijnzen. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– Een schooldirecteur in Na Yang (Trang) gaat door de politie aan de tand worden gevoeld naar aanleiding van een klacht over gedwongen seks met een jongen van 12. De school heeft een panel gevormd om de zaak te onderzoeken.

Volgens de moeder is de jongen sinds mei meer dan tienmaal misbruikt. De directeur nam de knaap elke vrijdagavond mee naar zijn kantoor waar hij pornovideo’s toonde en de jongen dwong de getoonde handelingen na te doen. Nadat de moeder aangifte had gedaan, is ze telefonisch bedreigd door de directeur en gevraagd de zaak in de doofpot te stoppen.

– Het Agricultural Land Reform Office (Alro) zit in zijn maag met twee luxueuze herenhuizen, die gebouwd zijn op een stuk land, illegaal in gebruik genomen door twee hoge politiefunctionarissen en door Alro in beslag genomen. Eén villa was bij de bouw jaren geleden 35 miljoen baht waard. Alro gaat een deel van de grond uitgeven aan boeren, de rest is ongeschikt voor de landbouw en kan bebost worden.

Wat er met de twee panden gaat gebeurden is nog niet bekend: ze worden gesloopt, verhuurd of als kantoor in gebruik genomen. Alro houdt zich nog met enkele andere gevallen van illegaal grondgebruik bezig, maar dit laat ik maar onvermeld. (Zie verder de pagina Krakers op overheidsland)

– Advocaten en cultuurbeschermers hebben de gemeenteraad van Bangkok een 5-puntenplan voorgelegd dat voorziet in de redding van het met sloop bedreigde historische buurtje bij het Mahakan Fort. Ze vragen onder andere om een managementplan voor de wijk en de vorming van een gezamenlijke commissie van ambtenaren, bewoners, actievoerders en academici.

De commissie dient tot taak te krijgen het stadsplan te bestuderen en onderzoek te doen naar de houten huizen die tijdens het bewind van koning Rama III zijn gebouwd. Gedurende de studie zou er niet gesloopt mogen worden.

De gemeente wil de 56 huizen slopen voor de aanleg van een stadspark. Op 3 september wordt begonnen met de sloop.  (Zie verder de pagina Mahakan Fort)

– De politie en personeel van de DNP hebben gisteren bij een inval in een woning in Phra Khanong (Bangkok) 45 wilde dieren aangetroffen, waaronder zeldzame neushoornvogels, haviken, uilen, egels en reptielen. De eigenaresse is aangehouden. Ze zegt de dieren op markten in Bangkok te hebben gekocht en zorgt al tien jaar voor ze. Voor de beschermde soorten zou ze een vergunning hebben, maar die kon ze niet tonen. De dieren zijn in beslag genomen.


 

Aanslagen: Geen gevolgen voor toerisme van en naar Cambodja

18 augustus – Het toerisme van en naar Cambodja ondervindt geen gevolgen van de bomaanslagen en brandstichtingen, vorige week  in het Zuiden van Thailand.

Kao Sivorn, directeur van Cambodja’s State Secretariat for Civil Aviation, zegt dat alle vluchten normaal doorgaan: ‘De bomaanslagen hebben weinig impact hier. Als de aanslagen in Bangkok waren gepleegd, was het een ander verhaal. Die zouden direct gevolgen hebben voor Cambodja.’ Niettemin adviseert Sivorn niet naar de getroffen gebieden te vliegen.

Ho Vandy, secretaris-generaal van Cambodja’s National Tourism Alliance, constateert wel annuleringen van tickets naar Thailand. ‘Dat is alarmerend. Wij roepen de betrokken autoriteiten op de veiligheid van deze buitenlandse reizigers te verzekeren.’

De directeur van Thailand’s Statistics and Information Department zegt dat de regering geen reiswaarschuwing zal geven voor reizen naar de getroffen plaatsen. ‘De aanslagen werden veroorzaakt door interne strijd. Het waren geen terroristische daden van ISIS. Het is een interne kwestie zonder gevolgen voor Cambodja.’

Gouverneur Yuthasak van de Tourism Authority of Thailand denkt  dat de aanvallen op de lange termijn verliezen zullen opleveren voor de toerismesector. Voor de rest van dit jaar voorspelde de TAT eerder deze week een teruggang van 200.000 toeristen  (zie het bericht van gisteren: Bomaanslagen: 200.000 toeristen blijven thuis).

Wateroverlast voor de Ban Muang school in Nan

Industrie niet onder de indruk van overstromingen

18 augustus – De zware industrie in het Noorden van Thailand verwacht geen nadelige gevolgen te ondervinden van de overstromingen, zegt de Federation of Thai Industries (FTI). Maar sommige bedrijven, met name in de voedingsindustrie, kunnen last hebben van een tekort aan grondstoffen omdat oogsten zijn vernield. FTI-voorzitter Chen zegt dat industrieën in het Noorden zich schrap zetten voor ernstige overstromingen, maar ze blijven in bedrijf.

Zoals gisteren al gemeld heeft het Meteorological Department de bewoners van dertien noordelijke provincies gewaarschuwd voor meer regens. Dat betekent, zegt Chen, dat belangrijke voedingsgewassen, zoals rijst, suikerriet, soyabonen, maïs en tropisch fruit, beschadigd worden. Maar de FTI heeft nog geen klachten van fabrieken in het Noorden ontvangen over productie onderbrekingen. Chen: ‘Maar we houden de situatie scherp in de gaten.’

Gouverneur Veeraporn van de Industrial Estate Authority of Thailand zegt dat de industrieterreinen die ze beheert, goed beschermd zijn tegen overstromingen. Ook Veeraporn zegt ‘de situatie scherp in de gaten te houden om productie onderbrekingen te voorkomen’. De IEAT maakt zich geen zorgen over haar industrieterrein met 80 fabrieken in Lamphun, mocht die provincie onverhoopt ook overstromen. ‘Het industrieterrein heeft een noodplan.’ Bovendien vinden de meeste overstromingen plaats langs de rivieren Yom en Nan, die ver vanaf het industrieterrein zijn.

Pokémon Go als toeristentrekker

18 augustus – Het ministerie van Toerisme en Sport wil Pokémon Go inzetten om het door de bomaanslagen van vorige week in het Zuiden van Thailand geschokte toeristenvertrouwen te herstellen. Het gaat de licentiehouder van het spelletje, True Content and Media, vragen de figuurtjes te plaatsen op populaire en veilige toeristische bestemmingen.

Je vraagt je wel af met hoeveel monden de Thaise overheid spreekt want een week geleden dreigde telefoonwaakhond NBTC met een ban indien Niantic, de ontwikkelaar van het spel, de figuurtjes niet weert van bepaalde plaatsen zoals tempels. De bekendste lijken me toeristische trekpleisters bij uitstek.

Het ministerie gaat een infographic en gebruikersgids voor Pokemonjagers ontwikkelen met locaties, tips en do’s and don’ts voor toeristen. De Association of Domestic Travel vindt dat het Pokemonpakket voor drie dagen en twee nachten 10.000 baht moet kosten. De doelbestemming is het Noorden, daar er veel historische plaatsen zijn.

Het ministerie heeft nog meer plannetjes voor herstel van het toeristenvertrouwen. Zie hiervoor het bericht van 17 augustus: Bomaanslagen: 200.000 toeristen blijven thuis. Overigens wordt daarin de TAT genoemd als plannenmaker.

Prayut denkt hardop over aanblijven als premier

18 augustus – Premier Prayut sluit niet uit dat hij na de verkiezingen de volgende premier wordt, maar dat zal hij alleen overwegen als er geen andere ‘goede’ opties zijn. En die zijn er volgens hem wel.

‘Iedereen kan de volgende premier worden. Ik denk dat veel mensen beter zijn dan ik. Probeer een van hen te kiezen. Als je geen goede kunt vinden, kom dan naar me toe om het te bespreken.’

Prayut zei dit gisteren in een reactie op een vraag over het plan van Paiboon Nititawan, voormalig lid van de (opgeheven) National Reform Council, de voorloper van de huidige hervormingsraad. Paiboon wil een nieuwe politieke partij oprichten. Het plan wordt gezien als een poging Prayut na de verkiezingen te laten terugkeren als premier.

Maar Prayut distantieert zich van Paiboon’s initiatief. ‘Het is zijn idee. Ik bedank hem voor het aanbod maar op dit moment wil ik er niet bij betrokken worden. Paiboon is vrij om te zeggen wat hij wil, maar het is niet correct om mij deze zaak in te slepen.’

‘Laten we praten over nu. Als de tijd rijp is, mag je wie dan ook kiezen. Laat mij erbuiten, want dat levert alleen maar conflicten op. Hoe kunnen we ons land vooruit helpen, wanneer meer conflicten opduiken? Prioriteit heeft vrede te verzekeren en ons te concentreren op het opstellen van organieke wetten, die nodig zijn voor de verkiezingen.’

De Kiesraad verwacht dat op 10 december volgend jaar verkiezingen kunnen worden gehouden. Dit heeft Kiesraad-commissaris Somchai bekend gemaakt. Die datum kan gehaald worden wanneer het opstellen van de vier organieke wetten, nodig voor de organisatie van de verkiezingen, niet op grote problemen stuit.

Een heet hangijzer is nog de kandidaatstelling voor het premierschap. Een aantal parlementsleden wil de regel in de ontwerp-grondwet schrappen die stelt dat de politieke partijen kandidaten voordragen. Ze willen dat de (benoemde) Senaat en het Huis van Afgevaardigden samen de kandidaten selecteren. Meer hierover  in het bericht van gisteren Democraten waarschuwen: geen outsider als premier. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

In beslag genomen luxe wagens

Politie neemt 49 luxe wagens in beslag

18 augustus – Jammer dat er geen prijskaartjes aan hangen, want ik zou wel eens willen weten hoeveel deze schatjes kosten. De showroom zullen ze echter nooit halen want het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft ze in beslag genomen, in totaal 49 stuks. Bij de invoer is gesjoemeld: de wagens zijn aangegeven als geïmporteerd in onderdelen en geassembleerd in Thailand, waardoor hoge invoerrechten werden ontdoken. Dat zou de overheid 500 miljoen baht aan inkomsten hebben gescheeld.

De actie van de DSI is een uitvloeisel van het onderzoek dat in mei 2013 begon toen tijdens aflevering aan klanten zes luxe wagens in Nakhon Ratchasima in brand vlogen. Hetzelfde bedrijf dat sjoemelde met de zes wagens, is nu opnieuw tegen de lamp gelopen met de import van 37 wagens: twee Bentleys, 14 Mercedes Benz wagens en andere merken: BMW, Toyota, Nissan, Porsche, Dodge en Lexus. Van de twaalf andere wagens is niet zeker of ermee gefraudeerd is. Dat zijn een Bentley, Ferrari, Rolls Royce en Porsche.

Op belastingontduiking staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en een boete ter grootte van viermaal de waarde van de wagens. Voor het vervalsen van documenten komt daar nog eens 3 jaar bij.

Volgens een bron bij de douane zijn verschillende ‘invloedrijke’ personen betrokken bij de illegale import van luxe wagens. De douane kan ze niet effectief aanpakken; dat is een taak van de DSI. De politie neemt jaarlijks honderden wagens in beslag na tips van informanten, maar lukt het niet de eigenaren te achterhalen. Vaak worden de wagens voorzien van valse kentekenplaten, waardoor de smokkelaars de dans ontspringen. Als ze gepakt worden, moeten ze tweemaal de referentieprijs betalen, inclusief kosten, verzekering, transportkosten en invoerrechten. De douane veilt dinsdag 343 geconfisqueerde wagens. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

De jacht op abt Dhammachayo wordt hervat

18 augustus – De DSI gaat een tweede poging doen abt Phra Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya te arresteren. In juni  lukte dat niet omdat gelovigen het tempelterrein bezetten en een menselijk schild vormden.

Later deze maand beslist het OM over vervolging van de abt wegens heling en het witwassen van geld. De abt accepteerde een gift van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas. De DSI beslist daarna of een arrestatiebevel wordt aangevraagd.

Het eerste arrestatiebevel werd uitgevaardigd, omdat de abt herhaaldelijk weigerde gehoor te geven aan oproepen van de DSI om de beschuldigingen in ontvangst te nemen. Hij zou te ziek zijn om te reizen.

Dinsdag gaf de rechtbank van Loei toestemming voor een arrestatiebevel tegen de abt wegens het illegaal in gebruik nemen van beschermd bosgebied. Zie hiervoor het bericht van gisteren: Nieuw arrestatiebevel voor abt van tempel Dhammakaya.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Verkeerslichten op manuele bediening

Kort nieuws donderdag 18 augustus

– Waarnemend commissaris Sanit van de gemeentepolitie van Bangkok (MPB) heeft de verkeersdienst opdracht gegeven verkeerslichten voortaan met de hand te bedienen en niet meer op automatisch te zetten. De doorstroming van het verkeer wordt daardoor bevorderd. Automatische verkeerslichten houden geen rekening met het aantal voertuigen in elke richting. Agenten die het bevel negeren, krijgen straf.

– In het onderzoek naar de bomaanslagen en brandstichtingen van vorige week is een eerste verdachte aangehouden. Zaterdag werd een 32-jarige man uit Chiang Mai gearresteerd op een olieplatform voor de kust van Nakhon Si Thammarat, waar hij werkt. Hij wordt verdacht van brandstichting in Tesco Lotus in Nakhon Si Thammarat, alsmede van het bezit van een bom. De man was kort voor de brand gesignaleerd op camerabeelden. Het heerschap gaat berecht worden door de krijgsraad.

De politie verwacht meer  verdachten te kunnen aanhouden. Gezocht wordt naar tien verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor de dertien bomaanslagen en brandstichtingen.

– Oud-premier Thaksin heeft aangifte gedaan tegen rector Arthit van de Rangsit University omdat die Thaksin ervan beschuldligd heeft aan de touwtjes te hebben getrokken bij de zuidelijke onrust en bomaanslagen van 12 augustus. Arthit schreef dit op zijn Facebookpagina. Hij noemde daarbij ook enkele Amerikanen. Volgens de aangifte is het bericht ongegrond en misleidend. De politie neemt de zaak in onderzoek.

– Monnik Phra Paisal doet een beroep op Jatupat Bunpatharaksa zijn hongerstaking te beëindigen. De student aan de Khon Kaen University ging tien dagen geleden in hongerstaking uit protest tegen zijn aanhouding wegens de verspreiding van flyers over de ontwerp-grondwet.

De gevangenneming is zwaar bekritiseerd door enkele mensenrechtenorganisaties. Minister Paiboon (Justitie) vindt dat ze er niets mee te maken hebben: de Kiesraad beslist wat goed en fout is.

Jatupat, die vorig jaar in de tempel van Paisal werd gewijd, is volgens het Corrections Department in goede gezondheid. Hij drinkt wel water en melk, wat volgens de minister betekent dat hij niet in hongerstaking is gegaan. De vader van Jatupat zegt dat zijn zoon blijft vasten totdat hij morgen voor de rechtbank moet verschijnen.

– Social media gebruikers dienen geen gezondheidsadviezen te geven als ze niet zeker weten of de informatie accuraat is. Volgens voedingsdeskundigen is 70 procent van de adviezen op Line bedrog, ontbeert bewijs of is feitelijk reclame voor gezondheidsproducten.

De adviezen hebben onder andere betrekking op het verliezen van gewicht en het voorkomen c.q. behandelen van ziektes als kanker, diabetes en hartaandoeningen. Zo zouden rauwe eieren en sap van fruitpulp extract goed voor de gezondheid zijn en doerian goed om gewicht te verliezen.

Het Department of Health heeft samen met de Nutrition Association of Thailand een e-book samengesteld met accurate informatie over diëten. (Zie verder pagina Gezondheidszorg)

– Thailand heeft inmiddels zes medailles in de wacht gesleept op de Olympische Spelen: 2 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen. Op de medal tally staat het land op de 24ste plaats. Meer weet ik niet, want ik volg de OS niet.

– De aannemers die de Red Line aanleggen, eem metroverbinding tussen Bang Sue en Rangsit, hebben om een uitstel van 12 c.q. 30 maanden gevraagd voor de oplevering. Italian-Thai Development Plc zegt dat het werk vertraagd is omdat wijken langs de route verplaatst moesten worden evenals een pijpleiding met kerosine voor luchthaven Don Mueang. De bouwer van centraal station Bang Sue en een onderhoudsdepot heeft nog 30 maanden nodig.

Volgende week overleggen de Spoorwegen (SRT), opdrachtgever van de lijn, met beide bedrijven. De contracten zijn eerder al een keer met vijf maanden verlengd vanwege de overstromingen in 2011. De SRT hoopt nog steeds de lijn begin 2020 in gebruik te kunnen nemen.

– Omdat ze op twee brieven aan het PM’s Office geen antwoord heeft gehad en enkele ministeries haar eisen hebben afgewezen, heeft een slachtoffer van de bomaanslag in augustus vorig jaar bij de Erawan Shrine een beroep gedaan op de Royal Thai Police. Ze vraagt dat haar recht wordt gedaan en financiële hulp krijgt.

De vrouw wordt nog steeds behandeld aan verwondingen tijdens de ontploffing opgelopen. Het geld dat ze heeft ontvangen, in totaal 136.000 baht, is volgens haar ontoereikend om de kosten te dekken. Gisteren was het een jaar geleden dat de bom ontplofte. Daarbij kwamen twintig personen om het leven en werden 125 gewond.

– In de zuidelijke provincie Pattani zijn de afgelopen twee dagen vier CCTV camera’s vernield en een telefoonmast. Het telefoonverkeer via AIS viel daardoor in de omgeving van Muang uit.

– Een dreumes van 1 jaar is in Prachin Buri om het leven gekomen toen een zelfgemaakte bom die ze in een lege kamer had gevonden, ontplofte. Haar grootmoeder die het met tape ingepakte object wilde afpakken, verloor haar hand. De lege kamer was eerder in gebruik van de 19-jarige oom van het meisje.


 

Patrouille op de skywalk van Ratchaprasong

Bomaanslagen: 200.000 toeristen blijven thuis

17 augustus – De Tourism Authority of Thailand (TAT) verwacht dat het aantal toeristen tot het eind van het jaar met 200.000 zal afnemen als gevolg van de bomaanslagen en brandstichtingen van vorige week. Niettemin denkt ze dat de target van 2,41 biljoen baht aan inkomsten uit het toerisme dit jaar gehaald kan worden omdat de eerste zeven maanden 12 procent meer toeristen zijn gearriveerd.

De TAT heeft vijf maatregelen in petto om het vertrouwen van toeristen te herstellen. ‘We zullen alles in het werk stellen om ze terug te brengen’, zegt TAT-gouverneur Yuthasak. Zo wordt begin september in Hua Hin het festival Wing Len Ten Gin Hua Hin gehouden (Play, Dance and Eat in Hua Hin). Dat bestaat uit een jazzconcert, voedselfestival, marathon en iets met fietsen [?].

In oktober volgt Bangkok met Magnificence Thailand met eettentjes in winkelstraten en lichtdecoraties. De dertig miljoenste en vierendertig miljoenste toerist die naar Thailand komt, krijgt een prijs.

De TAT gaat het kabinet vragen van 26 en 27 september vrije dagen te maken ter gelegenheid van World Tourism Day op 27 september, waardoor Thai kunnen genieten van een lange vakantie van 24 tot en met 27 september. Doel is het binnenlands toerisme te bevorderen.

Ten slotte gaat de TAT reclame maken voor toeristische activiteiten aan het eind van het jaar, zoals Thai Tiew Thai (Thai visit Thailand) en Tiew Kham Park (Travel across Thailand), eveneens bedoeld om het binnenlands toerisme te bevorderen naar tal van provincies waaronder provincies in het Zuiden.

Na de aanslagen heeft de TAT een situation monitoring centre ingericht, dat TAT-kantoren in het hele land van de laatste informatie gaat voorzien. De Thai die in Hua Hin gewond raakten, krijgen een royale (lavish) trip aangeboden met eerste klas vliegtickets en logies in 5-sterren hotels.

Economic prospects in 2016

Economische groei in Q2 overtreft verwachtingen

17 augustus – Thailands economische groei heeft in het tweede kwartaal (Q2) de verwachtingen overtroffen dankzij het toenemend toerisme, overheidsuitgaven, gestegen huishoudbestedingen en een herstellende agrarische sector. Voor het hele jaar wordt nog steeds gerekend op een groei van 3 à 3,5 procent, maar de export zal vermoedelijk tegenvallen. In 2014 en 2015 bedroeg de groei respectievelijk 0,8 en 2,8 procent.

De National Economic and Social Development Board (NESDB) maakte gisteren bekend dat het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 3,5 procent op jaarbasis is gestegen tegen 3,2 procent in het eerste kwartaal. Dientengevolge groeide de economie in het eerste halfjaar  met 3,4 procent tegen 2,7 procent in dezelfde periode vorig jaar.

NESDB secretaris-generaal Porametee zegt dat de agrarische sector zich sterk begint te herstellen van de droogte. De prijs van sommige gewassen en vee is gestegen, waardoor boeren meer inkomsten verwierven en meer geld konden uitgeven.

De NESDB verwacht dat de investeringen zullen afnemen. In mei werd nog gerekend op een toename van 4,2 procent, thans wordt gerekend op 3,3 procent. Stagnerende overheidsinvesteringen zijn de boosdoener; ook particuliere investeringen houden niet over.

Porametee verwacht dat de overheidsinvesteringen in de tweede helft van het jaar op stoom komen, met name door de geplande infrastructurele werken. Ook de stimuleringsmaatregelen van de regering doen een duit in het zakje. Maar de export blijft het zorgenkindje; de prognose is door de NESDB teruggebracht: van een krimp van 1,7 procent naar 1,9 procent.

Chiang Mai: Goedkope woningen sneuvelen door NIMBY*

17 augustus – De bouw van goedkope woningen in Chiang Mai is door het Treasury Department geschrapt. Omwonenden en scholen vrezen verkeersoverlast en schade aan een aangrenzende groene zone. De dienst verwacht niet dat het vastgoedbedrijf dat de woningen zou bouwen, een schadeclaim zal indienen omdat het project nog ontwikkeld moet worden.

Het project is een van de vijf projecten in drie provincies, bedoeld om het eigen woningbezit van mensen met een laag inkomen te bevorderen. De andere komen in Bangkok (dat worden condominiums) en in Phetchaburi (vrijstaande huizen, stadswoningen of condo’s). Ze worden uitgegeven aan ambtenaren die minder dan 20.000 baht per maand verdienen. De woningen kosten maximaal 1,5 miljoen baht; de hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar.

* NIMBY: Not in my back yard.

Winst voor AoT, verlies voor Nok Air

17 augustus – Twee nieuwtjes van het luchtvaartfront. Airports of Thailand (AoT) boekte in het derde kwartaal van haar boekjaar een netto winststijging van 24,3 procent bij een omzet van 13,39 miljard baht. De beheerder van de zes grote luchthavens in Thailand profiteerde van het toegenomen luchtvaartverkeer. Het aantal passagiers steeg dankzij de low-cost carriers met 11,1 procent. De kas werd ook gespekt door de 464,83 miljoen baht die is uitgekeerd wegens de schade van de overstromingen in 2011 aan Don Muang.

Nok Air dook opnieuw in de rode cijfers met een verlies van 864 miljoen baht tegen 458 miljoen baht een jaar eerder. De maatschappij, voor 39 procent eigendom van THAI, wijt de slechte performance aan de vermindering van het aantal vluchten nadat piloten in februari aan hun kuierlatten hadden getrokken vanwege interne conflicten. Ook NokScoot, een zusterbedrijf dat op lange afstanden opereert, boekte verlies. Chief executive Patee Sarasin verklaarde eerder dat Nok Air tegen het eind van het jaar quitte draait.

Bomaanslagen: Op zoek naar Barbertje

17 augustus – Exclusive, schreeuwt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel over de nasleep van de bomaanslagen van vorige week. Wadah denies link to blasts kopt de krant over de volle breedte. Wat zeggie? Die ‘invloedrijke groep van moslim politici in het diepe Zuiden’ ben ik nooit eerder tegengekomen.

En het kan niet op, want ook het tweede artikel op de voorpagina gaat over de aanslagen. Een lid van het politieteam dat onderzoek doet naar de aanslagen en brandstichtingen zegt dat er een verband kan zijn met een bomaanslag in mei 2013 in Ramkhamhaeng (Bangkok). Volgens deze (anonieme) bron is dat gebleken uit bewijsmateriaal, verklaringen van getuigen en het verhoor van een man uit Rangae (Narathiwat).

Najmuddin UmarNajmuddin Umar (foto), een sleutelfiguur van de Wadah groep, zegt: ‘De Wadah groep wordt er al tientallen jaren van beschuldigd betrokken te zijn bij gewelddadige incidenten. Ik ben eraan gewend.’

De groep zou bedoeld zijn met de beschuldiging dat een ‘prominent politicus in het Zuiden’ het brein was achter de aanslagen. Wadah zou verantwoordelijk zijn voor een audio-clip met ‘verdraaide’ informatie over de ontwerp-grondwet, maar ze ontkent dat, alhoewel ze zich er wel tegen verzet.

Een aanwijzing vormt ook het aantal ongeldige stemmen in de drie zuidelijke provincies: driemaal zoveel als elders in het land. Maar Wan Muhamad Nor Matha, voormalig Pheu Thai parlementslid voor Yala, ontkent dat de aanslagen een verband houden met het referendum over de ontwerp-grondwet.

‘Het referendum is voorbij. Of je het leuk vindt of niet, niemand kan er iets aan veranderen. Als politicus kunnen we alleen wachten op de verkiezingen. De politie moet de zaak zorgvuldig onderzoeken en geen overhaaste conclusies trekken. Ze moet geen zondebokken vervolgen. Wij hebben er niets mee te maken. We zijn politici in het parlementaire systeem. De gedachte onschuldige mensen letsel toe te brengen en hun eigendommen te vernielen, is nooit in ons opgekomen.’

Militaire bronnen houden intussen met de mogelijkheid rekening dat verzetsgroep Barisan Revolusi Nasional verantwoordelijk is, notabene een gesprekspartner bij de vredesgesprekken met Thailand. ‘Ze hebben gezegd dat ze de nieuwe grondwet niet willen totdat het parlement hun Melayu Muslim identiteit als groep of natie erkent.’

Over de aanslag op een schoonheidssalon in Ramkhamhaeng, waarbij zeven personen werden gewond, kan ik kort zijn. Het artikel geeft veel achtergrondinformatie over de aanslag en de (tot 50 jaar gevangenisstraf veroordeelde) daders, maar dat is voornamelijk oud nieuws. Dus zelf lezen: Cops probe 2013 beauty shop bomb connection to attacks.

Overstroming Muang (Nan)

Overstromingen: Bewoners pleiten voor verplaatsing dorp

17 augustus – De bewoners van het dorpje Mae Na in het district Pai (Mae Hong Son) zijn de voortdurende overstromingen zat. Ze willen dat hun dorp dat 40 gezinnen telt, wordt verplaatst naar een veiliger plaats.

Het dorp wordt al sinds 2005 geteisterd door wateroverlast en zaterdag was het weer raak. Een bruine watermassa stroomde van een berg naar kreken en de Pai rivier, die buiten haar oevers trad. Huizen, winkels, een sportcentrum, pensions, toeristische attracties en een visvijver liepen onder water. Een dorpeling zegt: ‘Elke keer als het regent, kunnen we niet slapen.’

Inmiddels begint het water in de provincie Nan te zakken, maar 65 scholen blijven gesloten, en zware regens in Phayao zorgden voor een stijging van het waterpeil in de Yom rivier in Phrae.

Het Meteorological Department heeft de bewoners van de dertien noordelijke provincies gewaarschuwd voor meer regens de komende dagen. Een moessontrog boven Myannmar, het uiterste Noorden van Thailand en Laos, en een lage drukgebied in Vietnam zijn de boosdoeners.

Het Disaster Prevention and Mitigation Department heeft bekend gemaakt dat 3.405 huishoudens in Phayao zijn getroffen, 7.339 in Mae Hong Son en 4.009 in Nan. In Phayao wordt één persoon vermist, in Nan is een man verdronken.

Op de foto wateroverlast in Muang (Nan)

Nieuw arrestatiebevel voor abt van tempel Dhammakaya

17 augustus – De abt van Wat Phra Dhammakaya, verwikkeld in de verduisteringszaak bij de Klongchan Credit Union Cooperative, heeft zijn tweede arrestatiebevel te pakken. Uit politieonderzoek is gebleken dat het meditatiecentrum van de tempel in Loei beschermd bosgebied in gebruik heeft genomen. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van vijf jaar en/of een boete van 50.000 baht. Ook tegen de beheerder van het centrum is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Het Himawan Meditation Park heeft zich illegaal 45 rai toegeëigend van de bosreservaten Phu Peuy, Phu Kitao en Phu Rua. Dit gebied, in totaal 129 rai, is Nor Sor Sam Gor land, bestemd voor landloze boeren. De zaak is in juli aan het rollen gegaan toen een politie-eenheid het centrum binnen viel.

De woordvoerder en advocaat van Wat Phra Dhammakaya verklaarden gisteren op een personferentie dat  het meditatiecentrum eigendom is van de tempel en niet van de abt. De 129 rai is volgens hen geen bosreservaat. ‘De beschuldigingen zijn onjuist en in strijd met de feiten.’

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

Bouw parlementsgebouw schiet niet op

17 augustus – Parlementsvoorzitter Pornpetch ergert zich aan de trage voortgang die wordt gemaakt bij de bouw van het nieuwe parlementsgebouw. Oorspronkelijk had het in november 2015 opgeleverd moeten worden, maar de bouw is nu pas voor 24 procent gevorderd. Gisteren bezocht de voorzitter in het gezelschap van enkele parlementsleden de bouwplaats.

De vertraging wordt toegeschreven aan het feit dat een deel van het terrein nog niet beschikbaar is. Daar staat de Yotinburana school, waarvan de leerlingen weliswaar verhuisd zijn, maar de sloop van het schoolgebouw is nog in volle gang. Er wonen ook zes gezinnen. Volgens functionarissen van het kantoor van de parlementair secretaris-generaal komt de grond voor oktober beschikbaar. Verwacht wordt dat het nieuwe onderkomen van het parlement op de oever van de Chao Phraya rivier in 2018 klaar is.

NLA-voorzitter Pornpetch zegt bij de afwerking teakhout gebruikt gaat worden ondanks de bezwaren van premier Prayut. Zie het bericht Nieuw parlementsgebouw: Parlement wil teakhout (26 juli) en Parlementsgebouw: Prayut steekt stokje voor gebruik teakhout (21 juli).

Democraten waarschuwen: geen outsider als premier

17 augustus – Voormalig oppositiepartij Democraten dreigt naar het Constitutionele Hof te stappen als het Huis van Afgevaardigden gepasseerd wordt bij de selectie van een nieuwe premier. Vice-partijleider Nipit uitte die waarschuwing gisteren na overleg maandag met de grondwetcommissie (CDC) en het parlement (NLA).

De Democraten vrezen dat een artikel in de grondwet de mogelijkheid biedt een outsider als premier aan te stellen en daar zijn ze mordicus op tegen. De nieuwe premier moet een gekozen parlementslid zijn, vinden ze.

Vertegenwoordigers van CDC en NLA overleggen vrijdag over de procedure bij de verkiezing van een nieuwe premier. Een desbetreffende vraag daarover kreeg in het referendum groen licht van de kiezers: Senaat en Huis van Afgevaardigden kiezen gezamenlijk de nieuwe premier.

Een heet hangijzer is nog de kandidaatstelling met als belangrijkste vraag: kunnen de kandidaten die door de politieke partijen worden voorgedragen, worden genegeerd?  Wie het fijne wil weten, leze Democrats warn over ‘outsider PM’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Kort nieuws woensdag 17 augustus

– 12.000 gedetineerden worden vervroegd vrijgelaten ter gelegenheid van de troonsbestijging van de koning, 70 jaar geleden, en de verjaardag van de koningin op 12 augustus. Het gaat om 7.780 gehandicapte en oudere gevangenen met een resterende straf van minder dan een jaar, en 5.000 die het grootste deel van hun straf erop hebben zitten. Verkrachters en drugsdealers krijgen geen amnestie. Het aantal vrijgelaten gevangenen is lager dan voorgaande jaren, omdat strengere eisen zijn gesteld aan hun gedrag tijdens hun detentie. Het Corrections Department houdt in de gaten of ze zich netjes blijven gedragen.

– Het ministerie van Onderwijs verhoogt het komende schooljaar het budget voor speciaal onderwijs met 25 procent. Het geld is bestemd voor het aanstellen van leerkrachten die kinderen met leermoeilijkheden kunnen helpen, en de aanschaf van lesmateriaal. Thans komen openbare scholen onderwijzers tekort die gespecialiseerd zijn in speciaal onderwijs en het ontbreekt aan aangepast lesmateriaal.

Thailand telt 43 scholen voor speciaal onderwijs aan doven, blinden, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met fysieke problemen. Ze bedienen slechts 15.000 kinderen, terwijl de doelgroep wordt geschat op 330.000. (Zie ook de pagina Onderwijs)

– Tijdens een ruzie in het politiebureau van Lochut (Narathiwat) heeft een agent een collega dood geschoten en daarna de hand aan zichzelf geslagen. De reden van de ruzie is onbekend.

Eveneens in Narathiwat ontsnapten de inzittenden van een pickup truck, geladen met bouwmaterialen, aan de dood toen een bom 15 meter verder ontplofte. Die sloeg een gat van 1,5 meter diep en 2,5 meter in doorsnee. De bom was vermoedelijk bedoeld voor soldaten die op een door onderwijzers gebruikte route in Palukasalamae, patrouilleren.

– Volgende maand begint een proef met een nieuwe veerdienst op het Phadung Krung Kasem kanaal (Bangkok). Als de regering geld ter beschikking stelt, kan de veerdienst over 11 maanden van start gaan. Volgens een studie is 345 miljoen baht nodig voor de aanschaf van 20 boten, de verbetering van steigers en de afbouw van een aanlegplaats in Thewet. Premier Prayut heeft om de nieuwe verbinding gevraagd. Tijdens de proef worden aangepaste vaartuigen van het Department of Drainage and Sewerage gebruikt. Die krijgen een dak, stoelen en reddingsuitrusting.

– Het tarief voor vervoer per minibusje gaat met 20 baht omlaag, omdat de busjes gaan vertrekken van busterminals in plaats van Victory Monument. Door de verhuizing vervalt de noodzaak een tolweg te gebruiken om buurprovincies te bereiken. Ook wordt voor sommige bestemmingen de reisafstand kleiner.

De meeste van de 4.204 minibusjes zijn inmiddels verhuisd naar Mo Chit, Ekamai en Sai Tai Mai. Op 25 oktober moeten ze allemaal verkast zijn. Doel van de verhuizing is de verkeersoverlast op en rond Victory Monument te bestrijden. Transport Co Lrd overlegt nog met het gemeentelijk busbedrijf over een shuttlebus tussen Victory Monument en de drie busterminals.

Einde Nieuws uit Thailand van vandaag. De rubriek is vertraagd door ziekenhuisbezoek.


 

Haven van Laem Chabang

Nieuwe Amerikaanse wet kan Thaise export duperen

16 augustus – Een nieuwe, dit jaar van kracht geworden Amerikaanse wet kan ernstige gevolgen hebben voor de Thaise export. De wet stelt strenge eisen aan de arbeidsomstandigheden en kent in tegenstelling tot de huidige regelgeving geen uitzonderingsgronden. De VS vormen een van de drie belangrijkste exportmarkten van Thailand, goed voor 60 procent van het bruto binnenlands product.

De wet, een update van de bestaande handelswetgeving, wordt gezien als een meer agressieve benadering door de VS van dwang- en kinderarbeid. Thaise exporteurs zijn de afgelopen jaren al onder druk gezet, met name in de visserijsector, waardoor Thailand in 2014 in het Trafficking in Persons rapport is gezakt van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst, een degradatie die pas dit jaar ongedaan is gemaakt. Thailand voelt ook de hete adem van de EU in zijn nek omdat het land nog niet volledig voldoet aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing).

Vallop Vitanakorn, vice-voorzitter van de Federation of Thais Industries, wijst erop dat de nieuwe wet meer gevolgen zal hebben voor de Thaise export omdat ze voor alle producten geldt. Thaise arbeidsintensieve bedrijfstakken, zoals de kledingindustrie, zullen het zwaarst getroffen worden omdat die steunt op gastarbeiders, waarbij twijfels bestaan over salariëring en huisvesting.

De Thaise voedingsindustrie zit intussen niet stil. De Betagro Group, een van ’s lands grootste pluimvee- en agribedrijven, heeft de touwtjes al aangetrokken bij boeren waarvan het kippen afneemt. Het bedrijf eist dat ze voldoen aan de Betagro Labour Standard. Betagro heeft onlangs ook de autoriteiten in Lop Buri gevraagd om gecontracteerde pluimveeboerderijen te controleren. De provincie telt er driehonderd en is daarmee de grootste leverancier van pluimvee.

Mitr Phol, ’s lands grootste producent van suiker, kreeg dit jaar de Bonsucro certificering, die een garantie moet bieden voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan internationale eisen. Bonsucro is in 2008 gevormd om toezicht te houden op de wereldproductie van suiker. De strenge criteria hebben betrekking op mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en economisch levensvatbaarheid. (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

Export: Regering zet alle zeilen bij

16 augustus – De export lijkt tekenen van herstel te vertonen, zegt het ministerie van Handel. De export kromp in juli minder dan voorspeld in juni, voornamelijk dankzij de export van auto’s en auto-onderdelen. De export nam vorige maand met slechts 0,1 procent op jaarbasis af tegen 4,4 procent in mei en 8 procent in april.

Voor volgend jaar wil de regering alle zeilen bijzetten. In september wordt een vergadering gehouden van vertegenwoordigers van 65 kantoren wereldwijd om nieuwe strategieën voor bevordering van de export te bespreken en de export in de resterende maanden van dit jaar te evalueren. Doel van de bijeenkomst is om Thailand uit de zogeheten middle-income trap te trekken, een economische fase van stagnatie.

Voor dit jaar ligt de nadruk op de export van 30 producten, die gebaat zijn bij stimuleringsmaatregelen van de overheid of die onmiddelijke correctie behoeven, zoals rijst en rubber.

Malee Choklumlerd, directeur-generaal van het International Trade Promotion Department, zegt dat de export gehinderd wordt door diverse risicofactoren, zoals een traag herstel van de wereldeconomie, terrorisme, veranderlijke wisselkoersen, lage olieprijzen en Brexit.

De auto-industrie verwacht dat de export van auto’s dit jaar afneemt omdat potentiële kopers nog steeds duizelen (reeling) van de lage olieprijzen [het verband snap ik niet] terwijl de wereldeconomie zich nog steeds volledig moet herstellen.

Overstroming in Nan

Noorden getroffen door zware overstromingen

16 augustus – Het Noorden van Thailand wordt geteisterd door zware overstromingen. De bewoners zijn gewaarschuwd voor meer wateroverlast omdat de regen aanhoudt. De rivieren Nan en Yom in de provincies Phayao en Nan zijn buiten hun oevers getreden, waardoor dieren werden meegesleurd en scholen en honderden huizen onder water liepen.

Het dorp Huai Fong (Nan) werd het zwaarst getroffen doordat de hoofdweg het begaf. De stroom viel uit doordat een elektriciteitsmast omviel. Een 49-jarige bewoner is verdronken. Zes districten van de provincie zijn tot rampgebied uitgeroepen. De gouverneur heeft noodplannen in werking gesteld.

Ook Phayao kampt met grote wateroverlast. Driehonderd huizen liepen er onder water. Een waterreservoir staat tot de rand toe vol. Eén dorpeling wordt vermist. Vier buffels verdronken en vee, waaronder twaalf varkens, werden meegesleurd door het kolkende water. De assistent van de burgemeester van Pong noemt de overstromingen de zwaarste in zeven jaar.

In de provincie Mae Hong Son zijn elektriciens van een beroepsopleiding gemobiliseerd om te helpen bij de reparatie van elektrische apparaten en auto’s. Meer dan honderd vakantieparken maakten kennis met de overvloedige regenval.

Bangkok wil leefbaarheid verbeteren

16 augustus – De gemeente Bangkok gaat toestemming verlenen voor de overdracht van ontwikkelingsrechten waardoor extra ruimte beschikbaar komt voor nieuwbouw. Volgens het City Planning Department komt dit ten goede aan de leefbaarheid van de stad. De afdeling bekijkt nog welke stadsdelen voor de versoepeling in aanmerking komen.

Directeur-generaal Vanchai zegt dat de maatregel voor zowel verkoper als koper van de grond gunstig is. Grondeigenaren krijgen geld, en degenen die profiteren van de transfer, krijgen meer armslag om nieuwbouw te ontwikkelen. Thans zijn grondeigenaren die grond bezitten, waar de rechten beperkt zijn, in het nadeel.

Dat geldt bijvoorbeeld voor plaatsen om oude stadsgedeeltes, zoals Rattanakosin Island. Daar mogen geen hoge gebouwen worden gebouwd. De eigenaren van die grond zijn in het nadeel en dienen te worden tegemoet gekomen omdat ze hun grond niet volledig mogen benutten, zegt Vanchai.

Om grondeigenaren over de streep te trekken, overweegt de gemeente hen tijdelijk vrijstelling van grond- en onroerendgoedbelasting te verlenen.  Issara Boonyoung, erevoorzitter van de Housing Business Association, looft het plan. Hij ziet vooral voordelen voor plaatsen met een hoge grondprijs.

De gemeente hoopt ook dat schuttingen die thans in smalle straten met smalle trottoirs een obstakel vormen, worden weggehaald waardoor meer openbare ruimte beschikbaar komt.

Bomaanslagen: Onderzoek wijst naar het Zuiden

16 augustus – Evenals gisteren opent Bangkok Post vandaag met de nasleep van de bomaanslagen vorige week donderdag en vrijdag in zeven zuidelijke provincies, maar veel meer dan wat gisteren al werd gemeld, voegt de krant niet toe. Erg wijzer word je er ook niet van. Het onderzoek wijst naar ‘een prominente politicus in het Zuiden’, maar de overheid acht een politiek motief waarschijnlijker. Ze beschouwt de daders niet als het brein achter de aanslagen.

Tool of TerrorMinister Prawit (Defensie) zegt dat zuidelijke militanten gehuurd kunnen zijn om de aanvallen uit te voeren. Hij meent dat de aanslagen geen escalatie zijn van het zuidelijk geweld. Maar zekerheid heeft hij niet.

‘Als we duidelijke informatie hebben, zeg ik het. Wanneer het nog steeds onduidelijk is, kan ik niets zeggen. Dit is een gecompliceerde zaak. In dit stadium kan ik niemand beschuldigen.’

Politiecommissaris Chakthip zei gisteren dat de politie rekening houdt met alle mogelijkheden, maar zich concentreert op een politiek motief. ‘Het referendum is onze focus.‘ Eén ding weet hij zeker: de aanslagen hebben geen relatie met de bomaanslag vorig jaar augustus bij de Erawan Shrine.

Gevraagd naar overeenkomsten tussen de middelen die in het diepe Zuiden worden gebruikt, en die in de zeven provincies, zegt hij dat het belangrijker is op zoek te gaan naar ‘verbindingen’. ‘De gebruikte materialen kunnen overal gekocht worden. Maar je moet een onderzoek doen naar de mensen om te zien of er verbindingen zijn.’

Premier Prayut dringt aan op terughoudendheid bij bevolking en media. ‘Dit is een gevoelige zaak. Verkeerde berichtgeving kan haat en conflicten vergroten.’

Thawip Netniyom, hoofd van de National Security Council, zei gisteren dat het nog te vroeg is de Barisan Revolusi Nasional te beschuldigen, een van de zuidelijke verzetsgroepen die deelnemen aan de vredesgesprekken.

Zie verder het bericht van gisteren: Bomaanslagen: Protest of uitbreiding van zuidelijk verzet?

THAI duikt in de rode cijfers

16 augustus – Het nettoverlies van Thai Airways International (THAI) ad 2,91 miljard baht in het tweede kwartaal  wordt door de nationale luchtvaartmaatschappij toegeschreven aan het laagseizoen, moordende concurrentie van maatschappijen uit het Midden-Oosten en recente terroristische aanvallen in Europa.

THAI maakt al sinds 2013 elk jaar verlies. Het eerste kwartaal van dit jaar leek het tij te keren met een winst van 5,99 miljard baht. Daardoor eindigt het eerste halfjaar toch in het zwart met een winst van 3,08 miljard baht tegenover 8,21 miljard baht verlies in dezelfde periode vorig jaar.

THAI-president Charamporn verwacht op de korte termijn geen ernstige gevolgen van de recente bomaanslagen in het Zuiden, alhoewel nog geen schatting kan worden gemaakt van de verdere gevolgen voor passagiersaantallen en toerisme.

THAI is hard bezig haar balans op orde te brengen door bezuinigingen, het schrappen van onrendabele routes, allianties met maatschappijen die op bestemmingen vliegen die door THAI niet worden bediend, en inkrimping van het personeelsbestand. Volgens Charamporn is de maatschappij op de goede weg . ‘We hebben het ergste en meest moeizame punt van dit jaar gepasseerd .’

Mahakan Fort nieuw uitzettingsbevel

Kort nieuws dinsdag 16 augustus

– Het getouwtrek om het historische buurtje bij het Mahakan Fort gaat maar door. De gemeente Bangkok (BMA) heeft bekend gemaakt op 3 september met de sloop te willen beginnen. Voor het eind van het jaar moeten alle 56 huizen met de grond gelijk zijn gemaakt. De huizen moeten plaats maken voor een stadspark.

De gemeente zegt de bewoners te zullen helpen bij hun verhuizing. Op tien na hebben allen een verhuisvergoeding ontvangen. De BMA gaat de onderhandelingen met hen versnellen en hoopt dat ze het geld zullen accepteren.

De bewoners zijn vastbesloten zich tegen de sloop te verzetten. Ze voelen zich gesteund door academici en cultuurbeschermers die voor behoud van het wijkje pleiten. Vorige week vroeg de National Human Rights Commission aan de gemeente om de sloop drie maanden uit te stellen zodat juristen het sloopbesluit, dat al van 1992 dateert, kunnen aanpassen. (Zie verder de pagina Mahakan Fort)

– Alle vijf legerofficieren aan boord van de helikopter, die zondag van de radar verdween, zijn om het leven gekomen. Gisteren werd het toestel gevonden in nationaal park Doi Inthanon in Chiang Mai. De helikopter van het Derde Legerkorps was op de terugweg naar Phitsanulok, nadat in Pang Ma Pha (Mae Hong Son) assistentie was verleend bij hulpoperaties vanwege de overstromingen.

Een half uur nadat het ’s ochtend was opgestegen, werd het radiocontact verbroken. ’s Middags vonden soldaten het wrak. Vier lichamen lagen naast het toestel, één in het toestel. Functionarissen schrijven de crash toe aan de sterke winden, die doorgaans op de vindplaats waaien. Piloten van het Local and Forestry Department vermijden het gebied en kiezen een andere route.

– Het bezoek van de Japanse prins Akishino aan Thailand deze week gaat niet door. De prins blijft in eigen land vanwege de bomaanslagen van vorige week in het Zuiden van Thailand. De prins zou vier dagen komen om een eredoctoraat in ontvangst te nemen van de Mahasarakham universiteit vanwege zijn research naar de giant catfish in de rivier Mekong.

– Chinees zeewier van het merk Pla Sakon is zwaar verontreinigd met arseen, zegt assistent districtshoofd Boonyarit van Mae Sariang (Mae Hong Son). Hij heeft de autoriteiten opgeroepen de import te verbieden. De gedroogde plakken zeewier vormen een belangrijk ingrediënt van soep. Bewoners van Mae Sariang zeggen er ziek van te zijn geworden.

De verontreiniging is al sinds april bekend. Bij de eerste test van monsters genomen op de versmarkt van Chiang Mai werd een concentratie van 27,4 mg gevonden; een tweede test in juni kwam op 22,8 mg uit, twintig keer meer dan de veilige hoeveelheid. Boonyarit heeft de autoriteiten gevraagd ook andere uit China geïmporteerde producten te testen op giftige stoffen en bewoners te waarschuwen voor de consumptie van zeewierproducten.

– Follow-up op het bericht van maandag over de rol van de Senaat bij de keuze van kandidaat-premiers. De grondwetcommissie (CDC) en het parlement (NLA)  hebben in principe besloten dat kandidaten als eerste genomineerd moeten worden door de politieke partijen. Maar ze handhaven de voorziening dat een gezamenlijke vergadering van Huis van Afgevaardigden en Senaat de bevoegdheid heeft die regel op te schorten [als ik het goed begrijp]. Dit opent de mogelijkheid van de benoeming van een outsider als premier, iets waarvan critici gruwen omdat het een nieuwe ronde van politieke conflicten kan veroorzaken. Allemaal knap ingewikkeld, dus u moet het zelf maar lezen als u geïnteresseerd bent: Parties keep first say on PM picks (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

– Goed om te weten, maar wel mosterd na de maaltijd. Het Office of Atoms for Peace heeft na vijf jaar onderzoek vastgesteld dat de Thaise wateren niet verontreinigd zijn met radioactief materiaal dat is vrijgekomen bij de ramp in 2011 met de Japanse kerncentrale Fukushima.

De onderzoekers verzamelden driemaal per jaar watermonsters in Rayong, Phuket, Ranong, Chumphon en Songkhla. Ze werden onderzocht op Caeseum-137. Daarvan werden geen sporen aangetroffen. Wat de gevolgen zijn voor plankton vereist nog eens vijf jaar onderzoek, want daarover is nog niets bekend.

– Twee soldaten zijn gewond geraakt bij bomaanslagen in de provincies Yala en Narathiwat. In de stad Yala ontploften zondagavond/nacht drie bommen. Daarbij vielen geen gewonden. Bij een krantenkiosk werd later een niet-ontplofte bom gevonden. Getuigen zeggen twee mannen op een motorfiets te hebben gezien, die zwarte zakken bij zich hadden.

In Narathiwat ontploften gisterochtend vroeg met een tussentijd van 10 minuten twee bommen. Twee soldaten die op een veel door onderwijzers gebruikte route patrouilleerden, raakten gewond. De overige zes soldaten van de patrouille bleven ongedeerd.

Reacties niet mogelijk