Thais nieuws 16-30 juni

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, ofstaat.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NHRC: National Human Rights Commission
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec: Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 juni, klik hier.

Mededeling van de redactie
Van 14 juni tot 13 augustus verschijnt Nieuws uit Thailand in afgeslankte vorm wegens vakantie. Minder compleet, minder regelmatig, 5 uur later en niet altijd accuraat want websiteberichten willen nog wel eens afwijken van de krantenberichten over hetzelfde onderwerp. Mijn columns uit Thailand op Facebook zijn vervangen door Berichten uit Holland.

 

Wat Phra Dhammakaya DSI kan er niet door

Abt beschuldigd van misbruik menselijk schild

30 juni – De drieduizend volgelingen van Wat Phra Dhammakaya die op 16 juni verhinderden dat de DSI de abt kon arresteren, zijn voor Phra Buddha Isara aanleiding aangifte te doen tegen de abt. Hij heeft door het inzetten van zijn volgelingen de Sangha wet en regels van de Sangha Supreme Council overtreden, die stellen dat een abt de wetsuitoefening dient te respecteren, aldus Isara.

Dinsdag toog Phra Buddha Isara, abt van Wat Or Noi in Nakhon Pathom en bekend van de protesten tegen de regering Yingluck, naar het politiebureau van Khlong Luang tegenover de tempel om een klacht in te dienen.

Volgens Isara kan Phra Dhammachayo die als abt de status van regeringsfunctionaris heeft, vervolgd worden voor een ambtsmisdrijf omdat hij de obstructie van het het werk van wetsdienaren heeft gesteund. Indien veroordeeld kan hem dat op een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en/of een boete van 20.000 baht komen te staan. (Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

Voor achtergrondinformatie zie de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Prayut heeft plan B wanneer grondwet sneuvelt

30 juni – Premier Prayut ziet de ontwerp-grondwet zeker al sneuvelen in het referendum van 7 augustus, want waarom anders zou hij zeggen dat dit geen probleem is. Hij heeft een geheim plan B in zijn achterzak, maar wat dat plan behelst zegt hij niet. Voormalig oppositieleider Abhisit vindt dat hij de details van dat plan bekend moet maken.

Eerder heeft Prayut verklaard dat hij een nieuwe grondwet laat schrijven als het huidige ontwerp schipbreuk leidt. Volgens hem verschillen voorgaande grondwetten in essentie nauwelijks van elkaar. Hij heeft al een panel aan het werk gezet om ze te bestuderen en de positieve elementen eruit te halen voor de samenstelling van een nieuwe grondwet. ‘Als de ontwerp-grondwet geen goedkeuring krijgt, moet een nieuwe geschreven worden.’

Volgens de premier kunnen de verkiezingen ook zonder grondwet doorgaan, maar verkiezingen kunnen pas worden gehouden als het land bevrijd is van onrust en geweld. ‘De bevolking moet vrij zijn om te stemmen. Ik kan ze niet dwingen de grondwet te accepteren of af te wijzen.’ Prayut zei ook dat degenen die campagne voeren tegen de ontwerp-grondwet niet ‘uit eigen vrije wil’ handelen en vertekende informatie geven.

Gevraagd naar het vonnis van het Constitutionele Hof over artikel 61 van de referendumwet, dat de vrijheid van meningsuiting sterk aan banden legt, zei hij niet verantwoordelijk te zijn voor het opstellen van de ontwerp-grondwet, maar alleen voor de roadmap to democracy. Gisteren zou het Hof een uitspraak doen of het artikel in strijd is met de interim-grondwet. De Ombudsman heeft daar om gevraagd. [Ik zal dit later melden in een update]

Abhisit zegt dat het niet goed is wanneer Prayut de bevolking in het ongewisse laat over alternatieven voor het geval de grondwet sneuvelt. De bevolking heeft er recht op dat te weten, zegt hij. ‘Het is verkeerd om de mensen te laten stemmen zonder enige kennis. We worden belemmerd door vrees en twijfel over de referendumwet. (Bron: website Bangkok Post, 29 juni) (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Update: Het Hof heeft bepaald dat het artikel niet in strijd is met de interim-grondwet. Artikel 61 verbiedt teksten, plaatjes en en geluiden die ‘inconsistent [zijn] with the truth or are violent, aggresive, rude, inciting or threatening and aimed at preventing a voter from casting a ballot or vote in any direction shall be considered as disrupting the referendum’. Het verbod heeft betrekking op commentaren die via de media, online kanalen en op andere wijze worden verspreid. Op overtreding staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar en een boete van 200.000 baht.

Treurende familie bij hun dochter, die gedood werd bij een gevecht tussen leerlingen

1 dode, 3 gewonden bij gevechten tussen leerlingen

30 juni – Een week nadat premier Prayut gedreigd had met gevangenisstraf voor vechtende leerlingen en hun ouders verantwoordelijk had gesteld, zijn bij twee vechtpartijen een leerling gedood en drie gewond. De NCPO (junta) heeft de politie opgedragen een lijst met studenten op te stellen die geneigd zijn tot dreigementen en gewelddadig gedrag.

Maandag gingen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen elkaar op twee plaatsen te lijf: in het district Bang Chan en Min Buri. Het dodelijke slachtoffer (17) was een leerling van het Bangkok College of Industrial Technology. Dinsdag haalde haar familie het stoffelijk overschot op in het Institute of Forensic Medicine van het Police General Hospital (foto).

De strafmaatregelen die Prayut vorige week bekend maakte op basis van artikel 44 van de interim-grondwet (het zogeheten dictatuurartikel) behelzen een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en/of een boete van 30.000 baht voor de vechtersbazen en zij die zo’n gevecht steunen. De ouders dienen hen op te halen op het politiebureau en een borgsom van 5.000 baht te storten. Wanneer het kind zich binnen twee jaar weer misdraagt, vervalt het geld aan het kinderfonds van het ministerie van Sociale Zaken. Zie ook het bericht van 22 juni Prayut gaat vechtende leerlingen te lijf [Daarin wordt een boete van 60.000 baht genoemd en het dubbele bij een fatale vechtpartij]

Het Ovec peinst over de aanpak van de onderwijsinstellingen. Wanneer leerlingen de fout in gaan, krijgt de school geen toestemming in het nieuwe schooljaar leerlingen in te schrijven.

Minister Dapong (Onderwijs) verwacht het meeste heil van preventieve maatregelen. Hij zegt dat het ministerie een kamp in Chon Buri opzet waarop leerlingen vrienden kunnen maken en samen creatieve activiteiten doen. Hij dringt er bij de autoriteiten op aan geduld uit te oefenen bij het oplossen van dit lang bestaand probleem.

Over het gebruik van artikel 44 zegt Dapong dat de premier goede bedoelingen heeft en wil dat de mensen zich aan de wet houden. ‘Niemand staat boven de wet. We moeten de jongste generatie leren dat ze zich aan wetten en regels moeten houden.’(Bron: website Bangkok Post, 29 juni) (Zie ook de pagina Onderwijs)

Uitspraak Constitutionele Hof stelt teleur

30 juni – De uitspraak van het Constitutionele Hof dat artikel 61 van de referendumwet niet in strijd is met de interim-grondwet (zie het bericht hierboven: Prayut heeft plan B wanneer grondwet sneuvelt) stelt de Internet Dialogue on Law Reform (iLaw) groep en academici teleur.

Maar Jon Ungphakorn, hoofd van de iLaw groep, zit niet bij de pakken neer. Het is nu aan de Kiesraad en het regime om een open discussie mogelijk te maken over de ontwerp-grondwet, vijf weken voordat op 7 augustus het referendum wordt gehouden. ‘Het vonnis van het Hof heeft geen gevolgen voor degenen die aangehouden zijn [omdat ze de referendumwet overtraden], maar het is nog niet te laat om de sfeer te verbeteren.’

Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van voormalig regeringspartij Pheu Thai, is bezorgd dat het vonnis tegen tegenstanders van de grondwet misbruikt kan worden. Hij vindt dat open discussies kunnen doorgaan mits critici behoedzaam zijn.

Kiesraad voorzitter Supachai weigert commentaar te leveren op het vonnis. ‘Ik denk niet dat de kwestie iets te maken heeft met het referendumproces.’ Kiesraadcommissaris Somchai zegt dat de Kiesraad van nu af aan de referendumwet strikt zal toepassen.

Het Constitutionele Hof boog zich over de kwestie op verzoek van de Ombudsman, die door iLaw was gevraagd het Hof een uitspraak te ontlokken. Volgens iLaw is artikel 61 wel degelijk in strijd met de interim-grondwet die de meningsvrijheid niet aan banden legt. (Bron: website Bangkok Post, 30 juni) (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Schoonmaken riool

Bangkok; Baggeren geen oplossing voor overstromingen

30 juni – Gouverneur Sukhumbhand zegt het maar bij voorbaat, voordat hij zoals voorgaande keren na zware regenbuien op zijn kop krijgt. Het is voor de gemeente Bangkok onmogelijk om op tijd voor het regenseizoen alle riolen en kanalen uit te baggeren zodat het regenwater sneller wordt afgevoerd. Maar ook baggeren vormt geen afdoende oplossing want veel kanalen slibben na tien dagen al snel dicht met afval en waterhyacinth.

Sukhumbhand zei dit woensdag toen de baggerwerkzaamheden begonnen als deel van de festiviteiten ter gelegenheid van de troonsbestijging van de koning 70 jaar geleden en de verjaardag van de koningin die op 12  augustus 84 jaar wordt.

‘Ik weet niet hoe ze vroeger met overtollig regenwater omgingen. Maar onder mijn supervisie worden kanalen het hele jaar door gebaggerd door het Department of Drainage and Sewerage en districtskantoren’, zei Sukhumbhand. Niettemin gaf hij toe dat de gemeente niet voldoende personeel en uitrusting heeft om de kanalen vaak genoeg te baggeren.

De regering heeft de gemeente na de recente overstromingen (zie het bericht van 22 juni: Bangkok loopt onder water; meer regen op komst) de opdracht gegeven 70 kanalen met een totale lengte van 90 kilometer te baggeren, maar tot nu toe is slechts een klein aantal onderhanden genomen. Waarschijnlijk duurt de operatie tot 9 juni volgend jaar.

Siriporn Piyanawin, directeur van het Department of Environment Quality Promotion’s Policy and Planning Division, zegt dat afval de belangrijkste oorzaak is van de overstromingen in de hoofdstad. De hoeveelheid afval die de inwoners in kanalen mieteren, is aanzienlijk. De gemeente hoopt de hoeveelheid tegen 2019 met 20 procent terug te brengen en 40 procent te hergebruiken. De maatregelen bestaan uit een campagne om de inwoners een zero waste idea [?] bij te brengen en nieuwe benaderingen om met de toegenomen hoeveelheid afval om te gaan. (Bron: website Bangkok Post, 30 juni)

Persoonlijke noot: De gouverneur houdt zich van de domme. Hij moet toch weten dat Bangkok vroeger 64 kanalen telde en Thonburi 31 kanalen. Inmiddels zijn tal van kanalen gedempt om ruimte te maken voor wegen of ze zijn geblokkeerd dan wel volgebouwd met huizen.

127 km aan kabels gaat ondergronds

30 juni – Zou de regering geschrokken zijn van de foto die Bill Gates op de social media heeft geplaatst van de wirwar aan kabels in Thailand, zoals op bijgaande foto? Na jaren vertraging lijkt er schot te komen in het verplaatsen van de kabels naar onder de grond.

Bangkok wirwar van dradenIn de eerste fase van de operatie, die 51,7 miljard baht kost, komen 39 wegen in Bangkok, Samut Prakan en Nonthaburi aan de beurt. De regering heeft zich voorgenomen binnen 5 jaar 127 kilometer in drie provincies aan te pakken. Premier Prayut heeft erop aangedrongen de eerste fase te versnellen ten dienste van de digitale economie.

Het werk wordt uitgevoerd door de Metropolitan Electricity Authority (MEA, gemeentelijk elektriciteitsbedrijf) en de Telephone Organsation of Thailand (TOT). De MEA is verantwoordelijk voor het vervangen van de bovengrondse kabels door ondergrondse; de TOT voor de constructie van een ondergrondse systeem en het combineren van alle telecommunicatie en omroepkabels tot een enkel platform.

Alle huidige vergunninghouders dienen hun ondergrondse kabels te verwijderen en in een ondergronds systeem samen met de andere kabels onder te brengen. Telecommunicatiewaakhond NBTC stelt de huur van de ondergrondse kabels vast. TOT-president Monchai schat dat het ondergrondse platform minstens 1 miljard baht aan inkomsten oplevert.

Korkij Darnchaivichit, NBTC adjunct secretaris-generaal, zegt dat het ondergronds project hoognodig is om te voorkomen dat de betonnen palen omvallen, daar ze een te groot gewicht aan kabels moeten dragen.

De afgelopen jaren heeft de MEA in enkele zakendistricten in Bangkok al kabels onder de grond aangelegd. Maar dat is slechts mondjesmaat gebeurd wegens gebrek aan financiën. Er is ook niet gepraat met andere partijen, zoals kabel-tv bedrijven.  (Bron: website Bangkok Post, 30 juni)

Verwacht:
Opinie: Regeringen pakken problemen in landbouw niet aan


 

Nep-clairvoyant bij verstek veroordeeld tot 4,5 jaar cel

29 juni – Lees eerst: Een clairvoyant, een arts en vorige levens in Bizarre verhalen op de pagina Archief 2. Het verhaal kwam dinsdag tot een einde met de veroordeling van Pemika Veerachatraksit door het hooggerechtshof tot vierenhalf jaar gevangenisstraf wegens fraude. Haar drie medeplichtige vriendinnen kregen drie jaar, waarvan twee jaar voorwaardelijk.

Pemika Veerachatraksit talks to reporters at the Criminal Court on March 3, 2007De hoofdverdachte en een van de vriendinnen schitterden door afwezigheid. De advocaat van Pemika zegt geen contact met zijn cliënt te hebben omdat ze met haar gezin [familie?] in het buitenland woont.

Pech voor degene die zich garant stelde, toen ze destijds op borgtocht werd vrijgelaten. Hij kreeg van het hooggerechtshof een boete van 1 miljoen baht omdat ze afwezig was. Tegen Pemika en de afwezige vriendin zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Het hooggerechtshof heeft de schade die Prakitpao heeft opgelopen en moet worden teruggegeven, vastgesteld op 8,16 miljoen baht tegen 8,39 miljoen baht, in 2013 bepaald door het Hof van Beroep. Of dat bedrag alleen door Pemika of door alle vier moet worden opgebracht, vermeldt het bericht niet. (Bron: website Bangkok Post, 28 juni)

Straatverkoop Siam Square

Straatverkoop Siam Square en Ratchadamri verboden

29 juni – Straatverkopers op Siam Square (foto) en in Ratchadamri, die buiten de daarvoor aangewezen plaatsen staan, moeten uiterlijk 1 augustus hun biezen pakken want ze hinderen de vrije doorgang van voetgangers. Het verbod geldt ook voor de avonduren.

De 554 verkopers dienen te verhuizen naar een nieuwe plaats onder de Phong Phra Ram expressway. Daar is plaats voor 620 verkopers en 60 voertuigen. Het terrein van 7 rai is thans in gebruik als sportveld, openbaar park en parkeerterrein. Om de verkopers te lokken, wordt in het begin geen huur gevraagd. Woensdagmiddag vergadert de gemeente met de betrokken verkopers.

City Hall heeft ook besloten de straatverkoop buiten de daarvoor aangewezen plaatsen voor CentralWorld, Big C Ratchadamri superstore, op de Ratchaprasongsong kruising en op de Ploenchit Road te verbieden. Als alternatief is een terrein aangeboden tussen station Ratchaprasong en Phaya Thai langs de Airport Rail Link. (Bron: website Bangkok Post, 28 juni)

Trafficking in Persons rapport 2016

Mensenhandelrapport: Thailand schuift plaatsje omhoog

29 juni – Na twee jaar op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport te hebben gestaan, schuift Thailand dit jaar een plaatsje omhoog naar de Tier 2 lijst. Dit meldt persbureau Reuters, alhoewel het rapport pas donderdag bekend wordt gemaakt. De upgrade wordt bevestigd door een Amerikaanse functionaris in Washington en een functionaris van een internationale organisatie met een kantoor in Bangkok.

Phil Robertson, adjunct-directeur van Human Rights Watch voor Azië, veronderstelt dat de belangrijkste reden voor de upgrade het herstel van ontoereikende juridische instrumenten is, zoals de Visserijwet, nadat die tientallen jaren zijn verwaarloosd.

Volgens Songsak Saicheua, directeur-generaal van het American and South Pacific Affairs Department, voldoet Thailand aan de miniumeisen die het TIP kantoor stelt. ‘Maar we gaan door met ons anti-mensenhandel beleid. Ons land doet zijn best mensenhandel activiteiten uit te bannen.’

Ter illustratie noemt hij de aantallen: in 2014 bedroeg het aantal zaken 280, in 2015 317. Vorig jaar zijn 547 verdachten aangehouden, van wie de meesten banden hadden met ambtenaren, agenten, legerfunctionarissen, lokale politici en ‘invloedrijke figuren’.

Corrupte ambtenaren worden niet alleen disciplinair gestraft, maar kunnen ook levenslang krijgen wanneer de mensenhandel leidt tot de dood van een slachtoffer. Van 34 functionarissen is vastgesteld dat ze betrokken waren bij de smokkel van Rohingya. Dat is gebleken nadat een illegaal doorgangskamp in Padang Besar (Songkhla) begin 2015 was ontdekt.

Robertson waarschuwt voor al te groot optimisme. ‘Niemand dient zich voor de gek te laten houden dat het einde ook maar enigszins in zicht komt. De vervolgingen tot nu toe zijn slechts het topje van de ijsberg. Het regime is er nog niet in geslaagd een eind te maken aan de systematische straffeloosheid van de lokale politie en andere functionarissen.’ (Bron: website Bangkok Post, 29 juni) (Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald en Corruptie 2)

Moord Chuwong: Banyin getuigt alleen in de rechtbank

29 juni – Banyin Tangpakorn, die wordt verdacht van de moord op aannemer-miljardair Chuwong Sae Tang, zegt geen verklaring te zullen afleggen bij de politie, maar alleen in de rechtbank zijn mond te zullen open doen. Hij legde gisteren voor verslaggevers wel een korte verklaring af toen hij van de CSD naar de rechtbank van Phra Khanong werd gebracht, waar de politie toestemming vroeg voor verlenging van zijn voorarrest.

Banyin Tangpakorn 2Banyin begrijpt niet waarom de politie hem juist nu heeft gearresteerd, kort nadat Chuwong’s familie had geklaagd over de trage voortgang van het onderzoek. Hij denkt dat geprobeerd wordt hem zwart te maken.

De voormalige staatssecretaris van Handel zegt dat hij een vriend was van Chuwong. Derhalve was het niet logisch dat hij de man zou vermoord hebben om de diefstal van Chuwong’s aandelen [door twee van Chuwong’s maîtresses] te verdonkeremanen. Hij ontkent ook een intieme relatie te hebben met de vrouw die dinsdag bij zijn arrestatie in zijn gezelschap was.

Deze vrouw, een effectenmakelaar, en een andere vrouw hebben kort voor Chuwong’s dood  in juni vorig jaar aandelen ter waarde van 260 miljoen baht ontvangen. Bij die transacties zijn handtekeningen vervalst.

Banyin werd eerder in staat van beschuldiging gesteld voor de diefstal van de aandelen, maar vrijgelaten op borgtocht. Chuwong’s familie maakt bezwaar tegen een hernieuwde invrijheidstelling. Zie verder de pagina Krimi Chuwong, de aannemer.

Verwacht:
Abt Phra Dhammachayo beschuldigd van misbruik menselijk schild
Prayut heeft plan B wanneer grondwet sneuvelt
1 dode, 3 gewonden bij gevechten tussen leerlingen


 

Arrestatie in zaak Chuwong

Geen ongeluk: Chuwong is vermoord

28 juni – De verdenking lag er al duimendik op. Want wat gebeurde op 26 juni vorig jaar? De Lexus van voormalig staatssecretaris van Handel Banyin Tangpakorn botste in Prawet (Bangkok) tegen een boom. Naast hem zijn vriend miljardair-aannemer Chuwong Sae Tang. Banyin raakte slechts gewond, Chuwong die geheel tegen zijn gewoonte in geen veiligheidsgordel had omgedaan, overleed. Na zijn dood ontdekte de familie verdachte aandelentransacties aan twee vrouwen die verklaard hebben zijn maîtresse te zijn geweest. Eén zei zwanger van hem te zijn.

Maar boontje komt om zijn loontje. Banyin (rechts op de foto) is dinsdag aangehouden op verdenking van moord met voorbedachten rade. Hij werd aangehouden in een vakantiepark in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) waar hij samen met één van de vrouwen, een effectenmakelaar, verbleef. De CSD zou vanmiddag op een persconferentie meer details bekend maken.

Banyin en de vrouwen zijn eerder beschuldigd van de diefstal van aandelen ter waarde van 260 miljoen baht. Gebleken is dat bij de aandelentransacties handtekeningen zijn vervalst. (Bron: website Bangkok Post, 28 juni)

Zie verder de pagina Krimi Chuwong, de aannemer.

Beroepsopleidingen: Meer studenten, maar nu lerarentekort

28 juni – Om de bekende uitspraak van Cruijff om te draaien: Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Conform de wens van de afgelopen twee regeringen is het aantal leerlingen van beroepsopleidingen gestegen, maar nu kampen de opleidingen met een tekort aan vakleerkrachten. In totaal 14.000 in 425 openbare beroepsopleidingen.

De tekorten zijn het grootste bij autotechniek, elektrotechniek, automatisering, lassen en de bouw, vakgebieden die gespecialiseerde en ervaren leerkrachten vereisen.

Rajamangala University of Technology IsanThans studeren 675.000 leerlingen aan 425 openbare scholen en meer dan een miljoen indien ook de 461 particuliere opleidingen worden meegeteld. Vorig jaar gaven 300.000 leerlingen zich op voor het technisch onderwijs, wat 26 procent meer was dan in 2014.

De toename wordt door secretaris-generaal Chaipreuk Sereerak van Ovec toegeschreven aan het overheidsbeleid dat erop gericht is het aantal geschoolde arbeiders te laten groeien omdat de arbeidsmarkt schreeuwt om hoog-geschoolde werkers.

De verhouding tussen algemeen vormend onderwijs en technisch onderwijs is nu 39:61 tegen 42:58 vorig jaar, een record in negen jaar. Het aantal vakleerkrachten bedraagt 25.000, wat lager is dan de verhouding 1:20 tussen leraren en studenten die Thailand hanteert. De situatie wordt nog erger want 10.000 vakleerkrachten naderen de pensioengerechtigde leeftijd.

Het tekort aan vakleerkrachten vraagt om een urgente oplossing, want Ovec heeft als doelstelling het aantal leerlingen op beroepsopleidingen en algemene scholen eind dit jaar gelijk te trekken en in 2018 naar de verhouding 60:40 te brengen. Behalve het personeelstekort kampt het technisch onderwijs ook met gebrek aan apparatuur.Ook daarvoor zal de overheid met meer geld over de brug moeten komen, zegt Chaipreuk. Het wachten is nu op een reactie van de minister van Onderwijs. (Bron: website Bangkok Post, 27 juni) (Zie ook de pagina Onderwijs)

Vermiste heli gevonden, bemanning dood

28 juni – De vermiste helikopter van de luchtmacht is dinsdagochtend gevonden in een diepe vallei op de grens van Chanthaburi en Rayong. Alle drie bemanningsleden zijn bij de crash om het leven gekomen. Het toestel lag 500 meter vanaf het radarstation waar het zaterdag proviand en apparatuur had afgeleverd.

De stoffelijke overschotten worden naar Don Mueang gebracht, waar ze kunnen worden opgehaald door de nabestaanden. Naar de oorzaak van de crash wordt nog onderzoek gedaan. (Bron: website Bangkok Post 28 juni)


 

Reconstructie auto-ongeluk Chuwong

Nabestaanden aannemer Chuwong wachten al een jaar

27 juni – Even het geheugen opfrissen. Op 26 juni vorig jaar kwam miljardair-aannemer Chuwong om het leven bij een eenzijdig verkeersongeluk. De bestuurder, voormalig staatssecretaris van Handel Banyin, raakte slechts licht gewond. Kort voor zijn dood ontvingen twee vrouwen, die beweren zijn maîtresse te zijn geweest, aandelen ter waarde van 228 en 40 miljoen baht.

De familie heeft een beroep gedaan op de politie en het OM het onderzoek naar zijn verdachte dood te versnellen, want ze wacht nu al een jaar tot recht wordt gesproken. De familie bepleitte dit gisteren tijdens een religieuze en merit-making ceremonie ter herdenking van Chuwong’s dood in een tempel in Bangkok.

KrimiVolgens Chuwong’s oudste/oudere zuster Wanpen is de CSD nog steeds bezig bewijsmateriaal te verzamelen. Ze vraagt de politie waarom het zo lang moet duren. De advocaat zegt dat de CSD vorig jaar haar onderzoeksrapport over zowel de dood als de aandelentransacties aan het OM heeft overhandigd, maar door het OM is gevraagd meer bewijs te zoeken over het geldspoor en beelden van bewakingscamera’s toe te voegen.

Wanpen zegt dat een poging is gedaan door een ‘senior figure whom the family respected’ om te onderhandelen, maar dit is door de familie geweigerd. Wie die persoon is, zegt ze niet. De familie is het afgelopen jaar enkele malen bedreigd, bij het huis zijn zes geweerschoten gehoord, iemand heeft Wanpen gevolgd in een auto en een vreemde wilde met de familie praten.

Waarnemend CSD-commandant Charn zegt dat de zaak van de aandelentransacties aan het OM is overgedragen. Naar verwachting nemen de openbare aanklagers binnen één à twee maanden een besluit over vervolging. De CSD wacht nog op de resultaten van een crash-test met een dummy, voorzien van sensoren. De test moet uitwijzen of de verwondingen van Chuwong het resultaat zijn van de botsing tegen een boom.

Volgens Charn duurt het allemaal zo lang omdat het bewijs waterdicht moet zijn daar de zaak veel aandacht heeft getrokken. (Bron: website Bangkok Post, 26 juni) Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Krimi Chuwong, de aannemer.

Vergeefse zoektocht naar vermiste helikopter

27 juni – De helikopter, die sinds zaterdag met drie officieren aan boord in Chanthaburi wordt vermist, is gisteren tijdens een grootscheepse zoekactie niet terug gevonden. De operatie werd gehinderd door incidentele regenbuien, waardoor om 4 uur de zoektocht vanuit de lucht met helikopters, drones en en paramotors moest worden afgeblazen.

Zoektocht naar vermiste helikopterOp de grond zochten driehonderd soldaten, agenten, boswachters en burgers tot ’s avonds naar de helikopter. Ze blijven in het bos en gaan vandaag om 6 uur door.

Jaran Jitjuajoon, commandant  van het Chanthaburi politiekorps, zegt dat dorpelingen de helikopter hebben gezien voordat het van de radar verdween. Aan de hand daarvan wordt geprobeerd de locatie van het toestel vast te stellen. Wanneer het weer het toelaat, worden vandaag weer helikopters ingezet.

De helikopter was met telecommunicatie apparatuur en voedselvoorraden op weg van Don Muang naar een radarstation in het district Khaeng Hang Maew. Het verdween zaterdag om 14 uur van de radar, nadat het van het station was opgestegen. (Bron: website Bangkok Post, 26 juni)

Brexit: Thailand aantrekkelijk voor Britse pensionado’s

27 juni – Britse expats verwachten dat Thailand een aantrekkelijker optie dan Europa wordt om de oude dag door te brengen. Simon Landy, vice-voorzitter van de British Chamber of Commerce Thailand, zegt dat Thailand veel dingen biedt die lokken, zoals de lage kosten van levensonderhoud. ‘Het enige nadeel is de afstand. Maar voor mensen die enkele maanden of een jaar in een vriendelijke, gastvrij en warm klimaat willen doorbrengen, is Thailand aantrekkelijk. Veel zal afhangen van de regelingen die de UK met de EU treft.’

George McLeod, manager bij PricewaterhouseCoopers, noemt al enige nadeel de verzwakking van de Engelse pond, die voor het eerst in 31 jaar onderuit ging. Maar het effect zal van korte duur zijn, verwacht hij.

De regering verwacht dat Brexit geen invloed heeft op de handelsgesprekken die Thailand met de EU voert. Sirinart Chaimun, directeur-generaal van het Trade Negotiations Department, zegt dat de in 2013 begonnen onderhandeling over de Thai-EU FTA (free trade agreement) op een ‘junior official’ niveau worden gevoerd, omdat de EU commissarissen terughoudend zijn gesprekken met Thailand te voeren, zolang de nieuwe grondwet niet van kracht is. In juni zei de EU dat het ondertekening van een overeenkomst over nauwere economische en politieke banden zou opschorten en ze eiste een snelle terugkeer naar democratie.

Sirinart zegt dat Engeland nu de handen vrij heeft om met Thailand een bilateraal handelsverdrag af te sluiten, want het hoeft niet meer te wachten op toestemming van de EU-commissarissen.

Nopporn Thepsithar, voorzitter van de Thai National Shippers’ Council, denkt dat de handelsgesprekken met Engeland en EU op de lange termijn gemakkelijker worden, daar Brexit er vermoedelijk toe zal leiden dat de EU haar strenge eisen laat vallen.

Vorig jaar exporteerde Thailand voor US$ 2 miljard naar de 28 EU-landen, 6 procent minder dan een jaar eerder. De export naar Engeland had een waarde van 4 miljard dollar. (Bron: website Bangkok Post, 27 juni)

NDM leden delen informatie over grondwet uit

Amnesty eist vrijlating actievoerders

27 juni – Amnesty International roept de autoriteiten op twintig actievoerders die vorige week zijn aangehouden, vrij te laten. De overwegend studenten werden aangehouden omdat ze het samenscholingsverbod overtraden en ‘ongepast leesmateriaal’ verspreidden.

Chapa Patel, AI senior research adviseur voor Zuidoost-Azië en de Pacific, schrijft op de AI-website: ‘Deze grove taktieken vertegenwoordigen de laatste in een serie pogingen van de Thaise militaire autoriteiten om politiek andersdenkenden de mond te snoeren. Wanneer een kleine groep actievoerders geen flyers mag uitdelen, wat voor hoop is er dan dat het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering gerespecteerd wordt in de aanloop naar het referendum?

Wanneer de militaire autoriteiten iets van hun geloofwaardigheid op het gebied van mensenrechten willen herstellen, moeten ze ophouden om te jagen op vreedzame activisten en alle beschuldigingen tegen hen intrekken.’

Donderdag werd een groep van dertien personen aangehouden, die op een markt in Samut Prakan, flyers uitdeelde, gekleed in T-shirts met de tekst ‘Vote No’ (zie foto). Voordat ze werden aangehouden, controleerden soldaten of de tekst door de beugel kon. Ze gaven alleen toestemming voor het verspreiden van informatie, verstrekt door de Kiesraad. Maar de groep trok zich niets van het bevel aan. (Bron: website Bangkok Post, 27 juni) (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Verwacht:
Beroepsopleidingen: Meer studenten, maar nu lerarentekort


 

Garnalen pellerij in Samut Sakhon

Samut Sakhon, Songkhla, Bangkok: 23 koppen rollen

26 juni – De gouverneur en de hoofdaanklager van Samut Sakhon plus 21 ambtenaren en agenten, werkzaam in de provincies Samut Sakhon, Songkhla en Bangkok, zijn op verdenking van corruptie, mensenhandel of dwangarbeid in de visserij overgeplaatst. De overplaatsingen op last van premier Prayut zijn vrijdag bekend gemaakt, een dag nadat de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi een bezoek aan de provincie bracht. In de visserij en visverwerkende industrie in Samut Sakhon werken tienduizenden van haar landgenoten.

De overplaatsingen hebben betrekking op drie zaken:
• De inval in visfabrieken in Nakhon Sakhon begin november 2015 door de DSI en de marine. Zeventien minderjarige arbeiders en zeventien dwangarbeiders zijn toen gered.

• De inval in een gokgelegenheid in Sadao (Songkhla) aan de grens met Maleisië in juni dit jaar door een gezamenlijke eenheid van soldaten, agenten en provinciale functionarissen. Daarbij werden 134 Thai en 90 Maleisiërs aangehouden en 2,3 miljoen baht in beslag genomen.

• De inval op 7 juni in massagesalon [lees: bordeel) Nataree in Bangkok door het Provincial Administration Department van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zevenenzeventig masseuses werden daarbij aangehouden. Ook werd de boekhouding gevonden van betaalde steekpenningen.

De overplaatsingen zijn gebaseerd op een onderzoek van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC), een eenheid eind 2014 gevormd (niet verwarren met de National Anti-Corruption Commission).

Volgens een bron bij de CNAC waren niet alle overgeplaatste functionarissen direct betrokken bij de geconstateerde overtredingen, maar tolereerden ze corruptie en criminele activiteiten in hun werkgebied of ze hielpen ondergeschikten bij voorgaande onderzoeken.

De betrokken diensten hebben dertig dagen de tijd om intern onderzoek te doen naar de beschuldigingen. Indien blijkt dat betrokkenen vrijuit gaan, worden ze in ere hersteld. Maar indien een ambtsmisdrijf wordt geconstateerd, volgt disciplinaire actie. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

(Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald en Corruptie 2)

Grondwet: Roodhemdvoorzitter (tegen) pakt Suthep (voor) terug

26 juni – De strijd tussen rood- en geelhemden lijkt weer in volle hevigheid op te laaien, want nadat Suthep Thaugsuban zijn steun aan de ontwerp-grondwet heeft betuigd in een live video, gaat UDD-voorzttter Jatuporn die het ontwerp afwijst, hetzelfde doen. Hij daagt Suthep uit voor een debat.

Zaterdag maakte Jatuporn (door de krant omschreven als ‘charismatisch leider’ van de UDD) zijn debuut op Facebook, een dag nadat Suthep een serie uitzendingen was begonnen waarin hij wil uitleggen waarom kiezers op 7 augustus ja moeten zeggen tegen de ontwerp-grondwet. Hij dient Suthep telkens 30 minuten nadat die het woord heeft gevoerd, van repliek. Dat maakte hij bekend op de roodhemd tv-zender Peace TV. Hij zei dat ook UDD secretaris-generaal Nattawut Saikuar en voormalig voorzitter Tida Tawornseth na hem hun zegje zullen doen.

‘Ik ben er zeker van dat het niet tegen de wet is. Ik ben niet uit op een conflict. Het gaat om het uiten van verschillende standpunten over de grondwet. Laten we elkaar één op één ontmoeten, niet voor een gevecht maar voor een debat.’

Jatuporn gebruikte zijn debuut om het standpunt van het UDD te herhalen: de ontwerp-grondwet is geschreven om de mensen machteloos te maken.
Suthep zei zaterdag in zijn tweede FB-video er vertrouwen in te hebben dat de grondwet hervormingen tot stand zal brengen, wat de voornaamst doelstelling is van de PDRC (junta).

De krant meent dat de ‘oorlog’ de NCPO en de Kiesraad de nodige hoofdpijn zal bezorgen, omdat de referendumwet uitingen verbiedt met een stemadvies. Twee weken geleden ventileerden zeven Pheu Thai-leden hun visie op de grondwet, eveneens op FB. De regering reageerde niet en verwees naar de Kiesraad, maar die heeft tot nu toe nog geen actie ondernomen. Het kunnen nog spannende tijden worden. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Maandag in Nieuws uit Thailand:
• Nabestaanden aannemer Chuwong wachten al een jaar
• Vergeefse zoektocht naar vermiste helikopter


 

Khlong Toey containers voor export

Mei: Export gekrompen met 4,4 procent

25 juni – Het blijft tobben met de Thaise export: twee maanden was er dit jaar even een opleving, dankzij incidentele meevallers, maar in mei kromp de export weer. De waarde verminderde met 4,4 procent op jaarbasis, wat de teruggang in de eerste vijf maanden van dit jaar op 1,9 procent brengt naar $ 86,99 miljard.

Somkiat Triratpan, directeur van het Trade Policy and Strategy Office, maakt zich enige zorgen over de waarde van de pond sterling en de euro als gevolg van Engeland’s uittreding uit de EU.Wanneer de waarde van de pond daalt, daalt de komende twee à drie maanden de totale waarde van de Thaise export, maar het effect zal beperkt zijn omdat slechts 1 tot 2 procent van de Thaise export naar Engeland gaat.

Ook de fluctuerende euro ziet Somkiat niet als een groot gevaar. Slechts 9 procent van de export gaat naar de EU, tegen meer dan 20 procent twintig jaar geleden.

Wanneer de export de rest van het jaar stabiel blijft op $ 17 miljard per maand is 2016 een ‘verloren’ jaar, maar bij $ 19 tot 20 miljard schijnt het zonnetje weer en wordt de exporttarget van 5 procent groei van het ministerie van Handel gehaald. (Bron: website Bangkok Post, 24 juni)

Suthep steunt de ontwerp-grondwet

25 juni – Suthep Thaugsuban, wiens protestbeweging PDRC tegen de toenmalige regering Yingluck als wegbereider wordt gezien voor de militaire coup in mei 2014, heeft zijn volle gewicht achter de ontwerp-grondwet geworpen. Op Facebook zegt hij in een live video het ontwerp te steunen en dagelijks om 14 uur online te zullen verschijnen om uit te leggen waarom steun gewenst is.

Suthep’s pleidooi lijkt een reactie op de anti-grondwet berichten van zeventien Pheu Thai-leden die begin deze maand op Facebook verschenen. De regering hield zich op de vlakte of ze daarmee de referendumwet overtraden, die oproepen om voor of tegen te stemmen, verbiedt. Alleen uitleg en opkomstbevordering zijn toegestaan.  De regering zei dat het aan de Kiesraad was om te beslissen of de PT-ers vervolgd dienen te worden.

Suthep steunt ontwerp-grondwet op FacebookSuthep – en dat zal niemand verbazen – maakt in de video duidelijk waar hij staat. ‘Ik heb het vaste besluit genomen deze grondwet te steunen. Iedereen die de tekst leest, zal mijn gedachten delen.’ Tegen degenen die weinig tijd hebben, zegt hij: ‘Lees het voorwoord en dan begrijp je het.’

Volgens Suthep leidt de grondwet tot nationale hervormingen op het gebied van wetshandhaving, public education [?] en bevordering van de moraal bij de bevolking. Verkiezingen, zegt hij, zijn niet genoeg om ‘echte democratie’ te garanderen omdat ze gehinderd worden door het kopen van stemmen, verkiezingsfraude, bedreiging van kiezers en misbruik van overheidskantoren. Het ontwerp bevat ook voorzieningen om het land door een crisis te leiden, maatregelen tegen corruptie en maatregelen ter bevordering van partnerschappen van regering en bevolking, aldus de voormalige vice-premier in de Democratische regering Abhisit.

Suthep is thans voorzitter van de Muan Maha Prachachon for Reforms Foundation, een stichting die tot doel heeft de mensen bewust te maken van het politiek proces en hen aan te moedigen er deel aan te nemen. Met partijpolitiek wil hij niets meer te maken hebben. Het kan geen toeval zijn dat Suthep de video op vrijdag plaatste, want die dag werd de Siam Revolution van 24 juni 1932 herdacht, een geweldloze revolutie die een eind maakte aan de absolute monarchie en de constitutionele monarchie introduceerde. (Bron: website Bangkok Post, 24 juni) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Oliewet goedgekeurd ondanks oppositie

25 juni – De petitie aan het parlement om de olie- en olie-inkomstenwet terug te trekken, heeft niet mogen baten. Ondanks verzet van de People’s Alliance for Energy Reform is het parlement vrijdag akkoord gegaan met beide wetten. In Thailand gaat na jaren weer gezocht worden naar olie- en gasvoorraden om het voorspelde energietekort in de toekomst te voorkomen.

Of die voorspellingen wel realistisch zijn, daarover lopen de meningen uiteen, maar voor de milieubeweging zit de voornaamste pijn in de winstverdeling. De winst zou niet ten goede komen aan de bevolking, maar in de zakken van de oliemaatschappijen vloeien.

Alhoewel onder druk van de energiehervormers de wetten al waren aangepast, kunnen ook de geamendeerde wetten niet door de beugel, vinden ze. Daarom verzamelden ze zich voor het parlement, toen het energiedebat begon in de hoop dat de wetten zouden worden teruggetrokken. Helaas, pindakaas, dat gebeurde dus niet want met 152 tegen 5 stemmen gaf het parlement in eerste lezing het groene licht.

Minister Anantaporn (Energie) zei vrijdag in het parlement dat de wijzigingen in overeenstemming zijn met de energie hervormingsagenda. Die heeft tot doel het aanbod in de toekomst veilig te stellen en de olievoorraden beter te beheersen. Volgens Anantaporn heeft geen enkele overheidsdienst ‘absolute’ zeggenschap over het beheer van de voorraden.

Anantaporn legde ook uit waarom het ministerie de voorgestelde National Oil Corporation, die verantwoordelijk zou zijn voor de exploratie en productierechten, niet doelmatig acht. Een van de zorgen heeft te maken met de bevoegdheden van het voorgestelde orgaan.

Enkele parlementsleden pleitten tevergeefs voor intrekking van de wetten. Volgens Wallop Tangkhananurak komen ze niet tegemoet aan de wensen van de bevolking voor energiehervormingen.

Parnthep Pourpongpan (People’s Alliance for Energy Reform) hekelt het ministerie omdat het de wetten doordrukt. ‘Vorig jaar heeft de premier de NRC [de toenmalige hervormingsraad] gezegd om een studie te doen omdat vragen waren gerezen over transparantie. Maar vandaag gaat het ministerie door met haar eigen versie ondanks scepticisme van de bevolking.’ (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

Toeristen op Koh Lipe

Brexit: Toerisme is het eerste kind van de rekening

25 juni – Thailand probeert de gevolgen van Brexit, de uittreding van Engeland uit de EU, in beeld te brengen. Het land verwacht gevolgen voor de handel, de diplomatie, maar vooral het toerisme zal op de korte termijn het kind van de rekening zijn. De val van de pond en euro, die volgde op het Britse referendum, zal naar verwachting Europeanen afschrikken om naar het buitenland te reizen, aldus een analyse in Bangkok Post, geschreven door Online reporters.

Vorig jaar reisden 5,6 miljoen toeristen uit Europa naar Thailand: 25 procent van alle buitenlandse toeristen. Van de Europeanen stond het Verenigd Koninkrijk bovenaan met 946.000 toeristen. In april van dit jaar arriveerden 81.455 Britten oftewel 3 procent van het totaal.

De Tourism Authority of Thailand (TAT) heeft berekend dat het aantal Britten met 1 à 5 procent zal afnemen bij een waardedaling van de pond met 3 à 10 procent.  Indien de euro tussen de 5 en 20 procent deprecieert, neemt het aantal bezoekers uit de eurozone met 5 procent af.

TAT-gouverneur Yuthasak verwacht dat het aantal toeristen uit Finland, Duitsland, Italië en Spanje met 10 procent afneemt, gegeven hun gevoeligheid voor de situatie. Ook het aantal bezoekers uit Frankrijk en Nederland ondervindt de gevolgen van Brexit, maar Yuthasak noemt geen percentage. Wanneer de valuta binnen één tot drie maanden weer tot rust komen, verwacht hij herstel.

Paniek op de beurs
Op de Thaise beurs leidde Brexit tot paniekverkopen; investeerders zochten veilige beleggingen zoals goud. De SET index verloor 23,21 punten en eindigde 0,5 punten lager dan een week geleden. Er werd voor 88,2 miljard baht verhandeld, tweemaal zoveel als het daggemiddelde. De baht zakte 0,4 procent tegenover de dollar naar 35,247 om zich later iets te herstellen naar 35,28.

Secretaris-generaal Rapee van de beurscommissie verwacht dat de aandelenkoers in Thailand en de regio slechts korte tijd wisselvallig blijft. De beursgenoteerde bedrijven kunnen op de korte termijn geraakt worden, maar hun grondslag blijft solide. Rapee roept investeerders op kalm te blijven daar het vertrek van Engeland uit de EU twee jaar in beslag neemt.

Minister Apiradi (Handel) blijft optimistisch dat de export target van 5 procent die het ministerie voor dit jaar heeft gesteld, wordt gehaald. Thailand’s handel met Engeland vormt slechts 2 procent van de totale handel.

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt het vertrek geen verschil.  Woordvoerder Sek zegt dat Engeland een belangrijke strategische partner blijft en de nauwe banden tussen beide landen blijven ongewijzigd. ‘Onze relatie is gebaseerd op wederzijdse voordelen op elk niveau: regering, de particuliere sector en de bevolking.’ (Bron: website Bangkok Post, 24 juni)

Vermeend illegaal constructiewerk door vestigingen van Wat Phra Dhammakaya

Wat Dhammakaya verdacht van landjepik

25 juni – Twee nevenvestigingen van Wat Phra Dhammakaya worden ervan verdacht illegaal land in gebruik te hebben genomen bij toeristische attracties in Khao Yai en Jo Yao. De DSI doet noodgedwongen vanuit de lucht onderzoek, want de percelen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Een vergelijking van oude luchtfoto’s en de huidige situatie moet duidelijkheid verschaffen.

De DSI heeft twijfels over het vakantiepark Ko Yao in Phangnga in het Zuiden.  De huidige eigenaar zegt over de vereiste papieren te beschikken en de grond rechtmatig te bezitten, een claim die de DSI wil controleren aan de hand van informatie van voormalige eigenaren. Indien sprake is van wederrechtelijk gebruik, vraagt de DSI de rechtbank om een huiszoekingsbevel.

Op het andere stuk land is Muk Tawan-World Peace Valley Dhamma Centre gevestigd. Het bevindt zich in het district Pak Chong van Nakhon Ratchasima. Sommige onderzoekers [?] vragen zich af of het centrum als dekmantel fungeert voor een hotel, omdat het voornamelijk wordt bezocht door Chinezen.

De tempel heeft nog niet gereageerd op de jongste beschuldiging. Wat Phra Dhammakaya en diens abt liggen onder vuur wegens donaties die ze hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas. De abt heeft al vier dagvaardingen van de DSI genegeerd en onttrekt zich aan arrestatie door de DSI. De laatste keer kreeg de DSI hem niet te pakken omdat volgelingen een menselijk schild vormden. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

Foto: Bouwwerkzaamheden in Khao Yai (geen details).

Voor achtergrondinformatie zie de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.


 

KCUC leden wijzen compromis met tempel af

24 juni – De spaarders van de Klongchan Credit Union Cooperative verzetten zich tegen de ‘zachte’ overeenkomst die het KCUC-management met de tempel Wat Phra Dhammakaya heeft gesloten. Ze vinden dat de tempel (die 1,2 miljard baht van de KCUC heeft ontvangen) de hand boven het hoofd wordt gehouden, omdat de tempel voor teruggave als voorwaarde heeft gesteld dat de KCUC alle klachten tegen haar intrekt.

Thamnoon Attachote, die de gedupeerden vertegenwoordigt, en honderd coöperatieleden brachten woensdag een bezoek aan de DSI om hun bezwaren kenbaar te maken. Ze wijzen erop dat de DSI nog steeds onderzoek doet naar de verduistering van 12 miljard* uit de kas van de KCUC en de betalingen aan de tempel en de abt. Thamnoon wijst er bovendien op dat het gestolen geld geïnvesteerd is in winstgevende grondverkopen. Derhalve is het niet correct wanneer de tempel alleen de 1,2 miljard baht teruggeeft.

Ook in dit bericht wordt weer gegoocheld met bedragen die ik niet eerder tegenkwam. Dit bericht noemt een totaal van 20 miljard baht, die uit de kas is ontvreemd, terwijl voorgaande berichten telkens 12 miljard baht noemden. Dat bedrag houdt ik voorlopig maar aan.

Volgens Ong-art Thamnitha, woordvoerder van de tempelvolgelingen, hebben de tempel en de abt van de KCUC 1,05 miljard baht ontvangen, wat ook weer in tegenspraak is met voorgaande berichten die 1,2 miljard noemden.

De volgelingen hebben 1,05 miljard bijeen gebracht en dat aan de KCUC geretourneerd, wat de KCUC deed besluiten alle strafrechtelijke en civielrechtelijke zaken tegen de tempel en de abt terug te trekken.

Ong-art zegt dat de volgelingen nog eens 400 miljoen baht bij elkaar gaan sprokkelen, indien ook dat bedrag naar de tempel is gegaan, zoals de DSI onlangs heeft ontdekt. Ong-art wijst erop dat de tempel de enige partij is die geprobeerd heeft het gestolen geld terug te geven. Veel andere verdachten hebben dat niet gedaan.

Minister Paiboon (Justitie) zei woensdag dat de gerechtelijke autoriteiten zullen proberen al het verduisterde geld terug te krijgen, zodat de slachtoffers die hun spaarcentjes kwijt zijn, volledig schadeloos kunnen worden gesteld. [Lijkt me wishfull thinking]

De KCUC is tegen dertig andere partijen die geld hebben ontvangen (zie bijgaand kader), een civielrechtelijke procedure begonnen. (Bron: website Bangkok Post, 22 juni)

Als het u allemaal gaat duizelen, zou me dat niet verbazen, want erg helder is de berichtgeving niet en uiterst irritant is de tegenstrijdige informatie.

Voor achtergrondinformatie zie de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Yingluck in beroep

Yingluck blijft vechten tegen bestuurlijke boete

24 juni – Oud-premier Yingluck laat zich niet naar de slachtbank leiden. Ze verzet zich tegen de geëiste betaling van 287 miljard baht als compensatie voor de verliezen die tijdens haar bewind zijn geleden op het hypotheeksysteem voor rijst.

Yingluck (en anderen) is daarvoor verantwoordelijk gesteld door een commissie onder voorzitterschap van adjunct permanent secretaris van het PM’s Office Jirachai. Die heeft het bedrag vastgesteld. Yingluck laat het er niet bij zitten. Op 1 juni heeft ze bij de strafrechtbank een zaak aanhangig gemaakt tegen de voorzitter. Ze beschuldigt hem van een ambtsmisdrijf. Yingluck’s advocaat wijst erop dat Jirachai verzuimd heeft getuigen te horen, geen feiten heeft gevonden, [rijst] voorraden niet heeft gecontroleerd en het bedrag niet hard heeft gemaakt.

Op 10 juni wees de rechtbank de zaak af, maar nu heeft Yingluck beroep aangetekend bij de Bangkok Criminal Court. De rechtbank zou slordig te werk zijn gegaan, aldus de advocaat van Yingluck.

Yingluck ligt op twee fronten onder vuur: ze moet 287 miljard baht terug betalen en ze wordt vervolgd in de Criminal Division for Political Office Holders van het hooggerechtshof. In de eerste procedure is besloten het geld via bestuursdwang op te eisen en niet in een civielrechtelijke zaak, omdat die te lang zou duren.

In de andere zaak wordt ze beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. Vrijdag moet ze in het hooggerechtshof getuigen.

Het bericht vervolgt met een uitleg van het hypotheeksysteem, maar dat kunt u allemaal lezen op de pagina Rijst 3. (Bron: website Bangkok Post, 23 juni) (Zie ook de pagina Corruptie 2)

Zeven studenten gearresteerd tijdens herdenking

24 juni – De herdenking van de Siam Revolution van 24 juni 1932 is vandaag ontsierd door de arrestatie van zeven studenten, waaronder de bekende studenten actievoerder Sirawith Seritiwat. Zij herdachten bij het Laksi monument (Bangkok) de revolutie die een eind maakte aan de absolute monarchie.

Aanhouding Sirawith Seritiwat vrijdag 24-6De politie was met honderd agenten in uniform en in burger naar het monument gestuurd om de orde te bewaren. Ze nam pamfletten van de New Democracy Movement in beslag, die de studenten wilden uitdelen, ondanks het verweer van de studenten dat de pamfletten niets te maken hadden met hun campagne tegen de grondwet.

De studenten werden gearresteerd op grond van het samenscholingsverbod van de junta. Hoeveel actievoerders in totaal kwamen opdraven, vermeldt het bericht niet.

Vandaag werd tevens een campagne gevoerd om 24 juni om te dopen in National Trash Day. De naam is bedacht door Rianthong Nanna, directeur van het Mongkutwattana Hospital in Bangkok, en oprichter van de National Trash Collection Organisation, een organisatie die zich ten doel stelt de vervolging van mensen die de monarchie belasteren, te ondersteunen. Sinds de oprichting houdt de organisatie een heksenjacht en geeft mensen die zich daaraan schuldig maken, aan bij de politie.

Op Facebook geeft Rianthong een toelichting op zijn voorstel 24 juni te herdopen. Hij zegt dat degenen die de revolutie in 1932 ontketenden, de koning hebben verraden. ‘Als er in de toekomst weer een revolutie is om het bestuur van het land te veranderen in een democratie zonder monarch, moeten loyale burgers in opstand komen en “citizen royal guard” worden.’

De revolutie van 24 juni 1932 was een geweldloze coup, geleid door een kleine groep intellectuelen uit Bangkok. De toenmalige koning Prajadhipok nam de wijk naar Engeland en trad later af. (Bron: website Bangkok Post, 24 juni)


 

Roodhemdleiders gedagvaard

23 juni – Negentien leiders van het UDD (roodhemden) zijn door de politie gedagvaard omdat ze het gewaagd hebben het verbod op (politieke) bijeenkomsten van vijf personen of meer aan hun laars te lappen.

De dagvaarding heeft betrekking op de bijeenkomst op 5 juni  in hun hoofdkwartier in Lat Phrao, waarop ze bekend maakten in het hele land centra te willen openen die in de gaten gaan houden of er in de aanloop naar en bij het referendum op 7 augustus wordt gefraudeerd.

Op 30 juni moeten ze op het matje verschijnen. De politie komt in actie op verzoek van de NCPO (junta). Premier Prayut heeft de autoriteiten gezegd de centra niet toe te staan, omdat de roodhemden politiek partijdig zijn. De Kiesraad is verantwoordelijk voor de eerlijke gang van zaken op 7 augustus, aldus de premier.

De lancering van de centra op 19 juni op het hoofdkwartier werd door de politie verijdeld. Het UDD heeft daarover bij de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geklaagd. Behalve in Bangkok trad de politie ook elders in het land op. Het is in 47 provincies gelukt een fraudecentrum te openen en in 29 werd dat voorkomen. (Bron: website Bangkok Post, 22 juni) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Bezoek Prayut aan U-tapao

Nieuwe terminal U-Tapao gaat volgende maand open

23 juni – De hoogst noodzakelijke nieuwe terminal van luchthaven U-Tapao wordt volgende maand in gebruik genomen, twee maanden later dan gepland. De capaciteit van de luchthaven neemt dan toe van 800.000 naar 3 miljoen passagiers.

De luchthaven is bedoeld ter ontlasting van Suvarnabhumi en Don Mueang en is gunstig gelegen voor toeristen die naar Pattaya gaan en zakelijk verkeer naar de industrieën in de oostelijke provincies. Tevens zijn er plannen om de luchthaven te ontwikkelen tot het centrale onderhoudscentrum voor Thailand.

Premier Prayut bracht woensdag een bezoek aan de luchthaven om te zien hoe ver de werkzaamheden waren gevorderd. Hij drong erop aan vaart te zetten aan het gehele ontwikkelingsplan, dat voorziet in een spoorverbinding met de twee luchthavens in Bangkok en een nieuwe zeehaven, 3 km verder in Chuck Samet (Sattahip). De premier drong ook aan op versnelling van de dienstverlening, zoals de check-ins en Immigration.

Vijf luchtvaartmaatschappijen vliegen op U-Tapao: Thai AirAsia, Bangkok Airways, Kan Airlines, R Airlines and China Southern Airlines. U-Tapao ligt op de luchtmachtbasis van de Royal Thai Navy. De marine heeft nog het grootste deel in gebruik: 14.000 van de 17.000 rai. (Bron: Bangkok Post, 22 juni)

Foto: Bezoek van Prayut aan U-Tapao. Hij loopt op de zeewering die moet voorkomen dat de luchthaven onder water loopt.

Kosten van levensonderhoud BKK: middenpositie

23 juni – Bangkok bekleedt een middenpositie in de Cost of Living Survey van Mercer. Van alle 209 beoordeelde steden staat de hoofdstad op plaats 74, een stuk lager dan vorig jaar toen de stad op plaats 45 stond en in 2014 43. De ranglijst is gebaseerd op de kosten van levensonderhoud van expats.

Dit jaar is Hong Kong de duurste stad ter wereld, ze heeft Luanda in Angola verdreven naar de tweede plaats. Helemaal onderaan staat Windhoek, de hoofdstad van Namibië. In Zuidoost-Azië is Singapore de duurste stad (plaats 4), gevolgd door Yangon op plaats 39. Manilla is goedkoper dan Bangkok (plaats 80), gevolgd door Ho Chi Minh City en Bandar Seri Begawan (beide 88) en Jakarta (93).

Mercer geeft geen details over de individuele plaatsingen. Het consultancy bureau op het gebied van personeelszaken, gevestigd te New York, berekent de rangorde aan de hand van wisselkoersen en een internationaal mandje met goederen en en diensten, die in maart golden. Volgens president Ilya Bonic worden de kosten van goederen en diensten beïnvloed door inflatie en de wisselvallige wisselkoersen. (Bron: website Bangkok Post, 22 juni)

Tijgertempel in geldnood

Tijgertempel in geldnood; dieren hebben honger

23 juni – Nu de enige inkomstenbron van de tijgertempel is is stil gevallen, begint Wat Pa Luang Ta Maha Bua, zoals de tempel officieel heet, in geldnood te komen. De staf heeft een oproep voor donaties gedaan, want het geld ontbreekt om voer te kopen voor de achtergebleven tweeduizend dieren.

De tempel, sinds 2004 een populaire toeristische trekpleister in Kanchanaburi, trekt sinds vorige maand geen bezoekers meer, toen het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) de 137 tijgers uit de tempel verhuisde naar twee wildlife breeding centra.

Bij die operatie werden 70 karkassen van tijgerwelpen gevonden, organen op sterk water, amuletten gemaakt van tijgerbotten en bewerkt beschermd hout. De tempel wordt verdacht van illegale handel in en smokkel van wilde dieren. De politie is op zoek naar banden met illegale bendes.

De dieren die nu nog op het tempelterrein scharrelen, zijn onder meer koeien, buffels, herten, barking deers en beren. Veel dieren zijn gekocht van of gered uit slachthuizen, wat een populaire vorm van merit-making is van boeddhisten.

Temple boy [lekendienaar van een monnik] Nathawut Phokaew zegt dat hij en de andere tempelstaf blijven omdat er anders niemand is om de dieren te voederen. Hij vertelt dat sommige dieren ziek zijn en sommige zwanger. ‘Het enige wat we kunnen doen is de dieren op het tempelterrein te laten foerageren. Het zou goed zijn als regeringsfunctionarissen en met name veeartsen van tijd tot tijd een kijkje komen nemen.’

De tempel is in 2004 begonnen met zeven gewonde tijgers. Ze mocht de dieren verzorgen omdat de overheid destijds geen opvang voor hen had. In de loop der jaren is de populatie uitgegroeid tot 147 dieren [de 137 verhuisde dieren plus dieren die eerder weggehaald waren c.q. ontbraken]. (Bron: website Bangkok Post, 22 juni)

Alle berichten over de tijgertempel zijn gebundeld op de pagina Tijgertempel. Voor een chronologisch overzicht van de affaire klik hier.

Verwacht:
KCUC leden wijzen compromis met tempel af
Yingluck blijft vechten tegen bestuurlijke boete


 

Leerlingen van beroepsopleidingen met losse handjes

Prayut gaat vechtende leerlingen te lijf

22 juni – Premier Prayut wordt streng: het moet afgelopen zijn met de vechtpartijen tussen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen. Maatregelen van de politie en het ministerie van Onderwijs hebben geen zoden aan de dijk gezet, dus heeft Prayut het draconische artikel 44 van de interim-grondwet geactiveerd, waardoor hij met eigen maatregelen kan komen.

En die zijn niet mals. Autoriteiten krijgen de bevoegdheid om leerlingen die van plan zijn tegen een andere opleiding ten strijde te trekken, maximaal zes uur vast te houden. Daarna worden ze aan de politie, leraren of hun ouders overgedragen. De ouders worden verantwoordelijk gesteld en moeten een borgsom betalen als garantie dat zoonlief zich twee jaar braaf gedraagt. Doet hij dat niet, dan vervalt het geld aan het Child Protection Fund.

Leerlingen die zich schuldig maken aan vechtpartijen, gaan voor maximaal zes maanden de gevangenis in en/of krijgen een boete van 60.000 baht. Bij een fatale vechtpartij wordt de straf verdubbeld.

Dit jaar hebben vier grote vechtpartijen plaatsgevonden [nooit iets over gelezen; wel over vorige]. Op 8 juni werden leerlingen van het Pathumthani Technological College ernstig gewond toen ze beschoten werden en bewerkt met messen. Het bericht noemt niet de naam van de andere opleiding.

De gemeentepolitie van Bangkok lanceerde eerder het idee voor een relation-building project en het ministerie van Onderwijs wilde de vechtersbazen naar trainingskampen sturen. Voor zover ik weet, is in ieder geval één zo’n kamp gehouden (foto?). Maar Prayut vindt dat die maatregelen niet hebben gewerkt. ‘De nieuwe regels zijn noodzakelijk, want alle wettelijke maatregelen kunnen niet de vechtpartijen voorkomen’, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 21 juni) (Zie ook de pagina Onderwijs)

Thaise luchtvaartmaatschappijen niet op zwarte lijst EASA

22 juni – Tot grote opluchting van de autoriteiten komt Thailand niet meer voor op de zwarte lijst van de European Aviation Safety Agency (EASA). Donderdag publiceerde de EASE de resultaten van zijn laatste audit. 214 luchtvaartmaatschappijen uit 19 landen voldoen niet aan de veiligheidseisen, maar Thailand ontbreekt op die lijst, zegt minister Arkhom (Transport).

De minister schrijft het succes toe aan de nauwe samenwerking tussen de EASA en de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). ‘De EASA heeft vertrouwen in onze maatregelen om de problemen op te lossen.’ Hij zegt evenwel dat ondanks het groene licht Thailand blijft samenwerken met de EASA door experts van de dienst uit te nodigen om de belangrijkste problemen van de luchtvaartveiligheid te beoordelen.

Ik wil de feestvreugde niet bederven, maar voor zover ik weet vliegen slechts twee Thaise luchtvaartmaatschappijen op Europa. De overige hebben uitsluitend te maken met de beoordeling door de ICAO, die vorig jaar een rode vlag hees voor de Thaise luchtvaart, omdat ze niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. De CAAT is momenteel bezig 27 maatschappijen die op internationale routes vliegen, te hercertificeren. Zeven maatschappijen hebben een aanvraag ingediend voor hercertificering. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

Slachtoffers verduistering 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative

Klongchan restitueert 3,8 pct aan gedupeerde spaarders

22 juni – Drie jaar hebben ze er op moeten wachten en nu zien ze iets terug van hun spaarcentjes, maar veel is het niet. De leden van de Klongchan Credit Union krijgen 3,76 procent uitgekeerd, heeft de directie besloten. In totaal 600 miljoen baht van de 18 miljard baht die ze nog tegoed hebben.

Het geld gaat naar drie groepen spaarders, meest ouderen. Circa 13.000 leden die maximaal 10.000 baht hebben ingelegd, krijgen alles vergoed en 5.000 grote spaarders en 74 andere coöperaties krijgen 3,76 procent.

Het gaat om een eerste restitutie, maar het bericht laat in het midden of de spaarders nog verder c.q. volledig worden gecompenseerd. De restituties worden tweemaal per jaar uitgekeerd, de volgende keer in december. Volgens eerdere berichten zou het bij die frequentie 26 jaar duren voordat alle gedupeerden volledig gecompenseerd zijn.

Volgens dit bericht is 20 miljard baht ontvreemd uit de kas van de KCUC. In de berichtgeving over Wat Phra Dhammakaya, die 1,2 miljard baht heeft ontvangen, werd telkens 12 miljard baht genoemd. De KCUC was ooit Thailand’s rijkste coöperatie. Voor de verduistering is de voormalige voorzitter, tevens penningmeester van de tempel, veroordeeld tot 16 jaar cel.

Prakit Pilangkasa, voorzitter van de KCUC saneringscommissie, bracht dinsdag een bezoek aan de DSI om te informeren naar nog eens 400 miljoen baht die, zo heeft de DSI onlangs ontdekt, is gegaan naar de tempel. De betalingen waren verricht in cheques, maar Prakit zegt ze niet gezien te hebben.

De tempel en de KCUC hebben afgesproken dat 1,05 miljard zal worden teruggestort, maar dat is voor zover ik weet nog niet gebeurd. Eerdere berichten meldden trouwens dat het geld al was besteed. Volgelingen van de tempel zijn de gedupeerde spaarders wel tegemoet gekomen; ze hebben 704 miljoen baht teruggegeven aan de KCUC, maar dat geld is niet opgebracht door de tempel of monniken.

Foto: Protest in februari 2015.

Meer informatie over de rol van de tempel en haar abt in deze affaire op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Update: Naar aanleiding van de 400 miljoen hebben volgens een bron de DSI en het Anti-Money Laundering Office dinsdag overlegd over een gezamenlijke gang naar de civiele rechter om het vermogen van de tempel en de abt trachten te verkrijgen. [De tekst zegt: to pursue. Waarom niet beslag leggen?] De 400 miljoen is gegaan naar enkele monniken en mensen die verbonden zijn met de tempel.

Verder meldt het bericht dat een disciplinair onderzoek is begonnen naar twee voormalige DSI-functionarissen, die onderzoek hebben gedaan naar de verduistering van de 1,2 miljard baht. Een van hen stond aan het hoofd van het onderzoeksteam. Ze zouden de KCUC-voorzitter hebben geholpen het eigendom terug te krijgen van een stuk land, dat door de DSI in beslag was genomen. Het land is vervolgens door hem verkocht.

Eerdere berichten meldden dat de tempel vervanging van een DSI-onderzoeker had geëist, maar het bericht verwijst daar niet naar. Ik moet zeggen dat de berichtgeving niet altijd erg helder is, maar het is dan ook een ingewikkelde zaak met vele betrokkenen. Zie bijgaand kader The Money Trail.

Elitemeisje Praewa erkent overtreding taakstraf

22 juni – Ze heeft toch maar eieren voor haar geld gekozen: Orachorn ‘Praewa’ Thephasadin na Ayudhya, die zes jaar geleden een verkeersongeluk veroorzaakte waarbij negen passagiers van een minibusje om het leven kwamen. Ze geeft toe de voorwaarden verbonden aan haar proeftijd te hebben overtreden en zegt bereid te zijn 138 uur vrijwilligerswerk over te doen.

Orachon Thephasadin na Ayudhya begin 2011 bij de politiePraewa zegt de regels van het Probation Department (PD) met betrekking tot taakstraffen verkeerd te hebben geïnterpreteerd [beter gezegd: genegeerd]. Ze koos destijds zelf een plaats uit waar ze die zou vervullen, maar verzuimde toestemming te vragen aan het PD. De dienst stapte vervolgens naar de rechter, maar voordat PD-functionarissen in de rechtbank een verklaring aflegden, pleitte ze al schuldig.

De rechtbank heeft Orachon en de PD opgedragen te onderhandelen en een geschreven verklaring op te stellen over de locatie waar ze vrijwilligerswerk gaat doen. Destijds werkte ze in het legerziekenhuis Phramongkutklao, wat bevestigd is door het ziekenhuis. Uit mijn hoofd: Met als verklaring dat ze zich daar veiliger voelde dan elders, omdat het ongeluk veel media aandacht had getrokken.

Orachon, destijds 16 en niet in het bezit van een rijbewijs, reed met haar auto op de (verhoogde) tolweg Don Muang in op een minibusje. Het busje raakte de betonnen afscheiding, waardoor de zijdeur opensprong, passagiers uit het busje werden geslingerd en meters lager op de weg vielen. Het elitemeisje kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar met als voorwaarde 144 uur vrijwilligerswerk. Daarvan zijn 6 uur afgetrokken omdat ze bloed heeft gedoneerd.

Nadat de familie door de PD was geïnformeerd dat ze de voorwaarden [van haar taakstraf] had overtreden, diende de familie een klacht in bij de Nationale Ombudsman. Ze beschuldigde de PD van bedreiging. Of de ombudsman er ooit een uitspraak over heeft gedaan, vermeldt het bericht niet. (Bron: website Bangkok Post, 21 juni) (Meer over ongelukken waarbij telgen uit elite families zijn betrokken, op de pagina De zaak Vorayudh e.a.)

Foto: Begin 2010: Orachon arriveert met haar moeder bij de politie, 10 dagen na het ongeluk.

Gouverneur Sukhumbhand gelaarsd

Bangkok loopt onder water; meer regen op komst

22 juni – Een stortbui heeft maandagavond op 36 plaatsen in Bangkok wegen onder water gezet, waardoor forenzen de volgende ochtend verstrikt raakten in verkeersopstoppingen en/of natte voeten voor lief moesten nemen. Op sommige plaatsen stond het water 20 cm hoog, wat niet eerder in 25 jaar is voorgekomen. Drie scholen konden niet open gaan. De komende dagen blijft de hoofdstad geteisterd worden door zware regenbuien.

Gouverneur Sukhumbhand bood gisteren zijn verontschuldigingen aan. ‘Maar dit probleem zal zich in de toekomst weer voordoen, want Bangkok is een stad van water en regen. De aanhoudende overstromingsproblemen zijn onvermijdelijk omdat de stad onder zeeniveau ligt.’ Hij zei dat de gemeente op de grote wegen meer personeel en uitrusting heeft ingezet om voorbereid te zijn op de nog verwachte regenbuien.

Als lange termijn oplossing noemt hij de aanleg van de Klong Bang Sue drainagetunnel, die in april volgend jaar klaar komt. Die tunnel kan de waterproblemen op de Ratchadapisek Road, Lat Phrao Road en Vibhavadi Rangsit Road plus omgeving verminderen. Op het verlanglijstje staan twee andere tunnels, Khlong Prem Prachakorn en Bung Nong Bon, maar die vereisen een gigantisch budget.

Sukhumbhand kreeg vorig jaar al veel kritiek te verduren vanwege overstroomde straten en ook nu weer is hij de gebeten hond. Premier Prayut vindt dat het drainagestelsel van de stad ingrijpend verbeterd moet worden. Hij stak de bewoners een hart onder de riem: ‘Wees ervan verzekerd dat de regering haar best doet de mensen die door de overstromingen worden getroffen, te helpen. Het is lastig om overstromingen te voorkomen gezien de werking van het drainagesysteem. We hebben een duurzame oplossing nodig.’

De Nederlandse ambassadeur schrijft op Facebook te hopen dat Nederland deze keer nu eens de kans krijgt gebruik te maken van ’s lands kennis op het gebied van waterbeheer. ‘Het is tijd voor Nederlandse watermanagement experts om hulp te bieden.’

In bijgaand kader de weersverwachting voor de komende dagen.

Tunnels in Bangkok
tunnels bangkok
Bangkok heeft zeven ondergrondse tunnels om hemelwater af te voeren. De grootste is de Rama IX-Ramkhamhaengtunnel met een lengte van 1,5 km en een diameter van 5 meter. De tunnel bestrijkt een gebied van circa 50 vierkante kilometer en kan 60 kubieke meter water per seconde afvoeren. Hij werd in februari 2011 geopend en ontvangt water van de Khlong Lat Phrao en Khlong Saen Saeb. Dat wordt met vier pompen de tunnel ingepompt.

De overige zes tunnels hebben bij elkaar een lengte van 14 kilometer. Ze zijn tussen 1983 en 2007 aangelegd: Khlong Prem Prachkorn tunnel, Phaya Thai tunnel, Sukhumvit Soi 36 tunnel, Sukhumvit Soi 42 tunnel en Bung Makkasan tunnel.

De gemeente Bangkok wil nog drie tunnels aanleggen bij de Khlong Bang Sue, Bung Nong Bon en Don Muang. Het grondgebied van Bangkok meet circa 1.600 vierkante kilometer.


 

Vikrom Kromadit

Neushoornvogel: gered of gestroopt?

21 juni – Hoe is een neushoornvogel in het bezit gekomen van de broer van industriemagnaat Vikrom Kromadit? Volgens Vikrom is de vogel gevonden bij zijn boerderij dichtbij nationaal park Khao Yai. Het dier kon niet vliegen en zijn broer had het gered en verzorgd.

Maar het DNP beschuldigt de broer van de illegale jacht en heeft aangifte gedaan wegens overtreding van de Wildlife Conservation and Protection wet. De maximale straf bedraagt 4 jaar en/of een boete van 40.000 baht.

Vikrom, die met de vogel poseerde op Facebook (foto), wordt niet aangeklaagd, want de DNP gaat ervan uit dat hij alleen maar een ‘eerlijke fout’ had gemaakt. De broer, Vithoon, zegt dat hij de vogel van de boerderij naar zijn huis in Bangkok heeft gebracht. Wanneer de vogel aangesterkt was, zou hij het in Khao Yai zijn vrijheid hergeven.

Volgens Vikrom foerageren op zijn landgoed zo’n honderd neushoornvogels op de bomen. Voorheen was het landgoed een akker waarop maïs werd verbouwd. Nadien werd het bufferzone tussen het nationaal park en lokale woongemeenschappen. (Bron: website Bangkok Post, 20 juni)

Kwaliteit zeewater Pattaya is onder de maat

21 juni – Het zeewater langs de stranden van Pattaya is van slechte kwaliteit en zou gevaar kunnen opleveren voor mens en zeeleven. Het Regional Environmental Office schrijft in een rapport dat de vervuiling van het zeewater toeneemt. Gemeentesecretaris Chanutthaphong Sriwiset zegt dat de autoriteiten zich beraden over een oplossing. Hij geeft toe dat de kwaliteit de laatste jaren is teruggelopen.

Het water in Laem Chabang, met veel industrie, is ‘very polluted’ en het water bij centraal Pattaya ‘poor’. Iets beter is de situatie bij Na Kleau (Noord-Pattaya), Zuid-Pattaya, Lan Island en Jomtien Beach, waar de kwaliteit als ‘fairly good’ wordt beoordeeld. 75 procent van het zeewater in de andere oostelijke provincies waaronder Rayong, Chanthaburi en Trat is kwalitatief ‘fairly good’, 12 procent is ‘polluted’ en de rest is ‘poor’.

De resultaten zijn gebaseerd op 85 watermonsters, genomen door het Pollution Control Department en het Regional Environmental Office 13.

Maandag bogen de betrokken autoriteiten zich over het probleem. Pattaya wil tussen 2017 en 2021 de vervuiling terugdringen in overeenstemming met het beleid van de National Environment Board, die in 1992 heeft aangekondigd Pattaya vrij te willen maken van waterverontreinging. De plannen concentreren zich op waterbehandeling en afval management. Die twee factoren hebben bijgedragen tot verslechtering van de waterkwaliteit, aldus Chanutthaphong.

Tijdens de vergadering is het plan geopperd een nieuwe afvalverwerkingscentrale te bouwen. De ideale plaats daarvoor zou tambon Khaow Maikaew zijn. De gemeente overweegt verder twee waterzuiveringsinstallaties uit te breiden ter vergroting van hun capaciteit. De installaties voeren het gereinigde water af naar de oceaan en een deel wordt hergebruikt. Het meeste afvalwater komt van woonwijken en hotels.

Chanutthaphong zegt dat ambtenaren meer voorlichting zijn gaan geven om de mensen te doordringen van het belang van milieuzorg. Maar dat heeft pas op de lange termijn effect. (Bron: Bangkok Post, 21 juni)

Nationaal park Khao Nam Khang 168 bomen geveld

168 bomen illegaal gekapt in nationaal park Songkhla

21 juni – Een gecombineerde taakeenheid van dertig boswachters en soldaten heeft maandag in nationaal park Khao Nam Khang in Songkhla 168 gevelde bomen gevonden. De autoriteiten waren getipt, maar blijkbaar de illegale houthakkers ook, want er werden geen arrestaties verricht.

Van de bomen met een totale waarde van 10 miljoen baht zijn 18 grote, dure hardhouten bomen, waaronder takian (iron wood), saya dang (red meranti) en yarng dang (gurjun). Ze zijn 10 tot 30 meter lang en naar schatting al bijna 100 jaar oud.

Adjunct-hoofd Chaiwit van Isoc Region 4 Forward Command zegt dat de illegale houtkapbende bewoners heeft gehuurd om hen te waarschuwen voor controles. Hij acht het ook mogelijk dat investeerders en houtfabrieken bewoners hebben betaald om de bomen voor hen te kappen. Nader onderzoek wordt gedaan om de verdachten en hun opdrachtgevers te achterhalen. (Bron: website Bangkok Post, 20 juni) (Zie ook de pagina Illegale houtkap)

Meer toeristen, maar sector niet echt gelukkig

21 juni – Alhoewel het aantal toeristen is toegenomen, met name Chinezen, en de omzet is gestegen, maakt de toerismesector zich toch zorgen. Ze is bezorgd over de economische problemen, felle concurrentie, de concentratie van toeristen in slechts enkele streken en de afgenomen bestedingen per toerist.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Tourism Council of Thailand, Tourism Authority of Thailand en Chulalongkorn University onder 600 bedrijven, 350 buitenlandse en 350 Thaise toeristen in het tweede kwartaal. Vergeleken met het eerste kwartaal had de sector iets meer vertrouwen, maar ze houdt haar hart vast voor het laagseizoen in het derde kwartaal.

Naar verwachting bereikt het aantal toeristen dit jaar 33,87 miljoen, 13,35 procent meer dan vorig jaar. Ze besteden voor 1,71 biljoen baht, 17,83 procent meer dan vorig jaar. In het derde kwartaal worden 2,09 miljoen bezoekers verwacht uit Asean (plus 7 procent op jaarbasis) en uit China 2,68 miljoen (plus 27 pct).

Uit het onderzoek bleek dat buitenlandse toeristen minder te spreken zijn over hun bezoek aan Thailand, voornamelijk vanwege de armzalige transportdiensten. De Thaise touroperators en Thaise toeristen delen dat standpunt. Buitenlanders willen lagere tarieven, meer binnenlandse vluchten, beter lokaal vervoer, alternatieven zoals passagiersboten, kwalitatief betere bestemmingen en een betere serviceverlening. Als belangrijkste concurrent worden Hong Kong, Laos en Maleisië gezien.

De meeste ondervraagde buitenlandse toeristen komen vaker in Thailand. Redenen: de prachtige toeristische attracties, cultuur, religie, voedsel en omdat ze waar voor hun geld krijgen.

In het derde kwartaal willen meer Thai gaan reizen vanwege de lange vakanties in juli en augustus, maar 47 procent zegt minder te zullen besteden en 44 procent besteedt evenveel. De Thaise toeristen hechten aan properheid, een goede dienstverlening en comfortabel transport. Thais die naar het buitenland gaan, hebben een voorkeur voor Zuid-Korea en Laos. (Bron: website Bangkok Post, 21 juni)


 

Commentaar: Gouverneur Bangkok moet zich verantwoorden

20 juni – Een eettafel van 130.000 baht, twee stoelen van 61.200 en 54.000 baht en een 75-inch tv van 329.900 baht. Bangkok Post zet in haar hoofdredactioneel commentaar van 18 juni enkele grote vraagtekens achter reparaties, verbouwingen, renovatie en inrichting in het gemeentehuis van Bangkok en het kantoor van de gouverneur, die alles bij elkaar 16,5 miljoen baht hebben gekost.

De Rekenkamer is een onderzoek begonnen omdat ze niet, zoals vereist, is geïnformeerd voordat de werkzaamheden begonnen. Bovendien zou het werk begonnen zijn voordat het programma van eisen was opgesteld. De Rekenkamer verwacht het onderzoek eind deze maand af te ronden.

Voor de gemeente pleit, schrijft BP, dat gemeentesecretaris Pirapong onmiddellijk een intern onderzoek is begonnen. Hij heeft toegezegd alle medewerking te verlenen aan het onderzoek van de Rekenkamer. Gemeentewerken, die het werk heeft uitgevoerd, is bereid alle van belang zijnde documenten te overleggen.

De enige persoon die we missen, is gouverneur Sukhumbhand zelf, schrijft BP. Maar de krant tekent er wel bij aan dat hij geschorst was toen het werk begon [vanwege een verkiezings akkefietje]. Toen hij in september 2014 terugkeerde, was het werk deels af.

Niettemin acht de krant het geen pré voor zijn leiderschap om zijn staf de kastanjes uit het vuur te laten halen. Bovendien is City Hall niet vrij van schandalen, zoals de aanschaf van de nieuwjaars lichtshow en muziekinstrumenten voor de gemeentelijke scholen. Dus kopt de krant: Time to face the music. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni) (Zie ook de pagina Corruptie 2)

Bangkok zware regens

Bangkok: Zware regens en overstromingen

20 juni – Bangkok is de afgelopen dagen geteisterd door zware regens, waardoor veertien hoofdwegen zijn overstroomd. Het Highways Department werkt rond de klok aan het installeren van waterpompen en machinerie en het installeren van grotere rioolpijpen.

Vrijdagochtend bleek een grote boom niet bestand tegen het natuurgeweld. De boom viel om waardoor elektriciteitsmasten werden geraakt met als gevolg dat de stroom in Soi Thong Lor, een zijstraat van de Sukhumvit Road, uitviel.

Naar verwachting neemt de regen de komende vier dagen af om zich daarna van woensdag tot vrijdag te verspreiden over het grootste deel van het land. De zwaarste regens worden door het Meteorological Department verwacht in het Noordoosten, Oosten en Zuiden. Adjunct-directeur Songkran waarschuwt strandgangers en mensen die van plan zijn een veerboot te nemen naar een van de eilanden in de Andaman zee. De kustprovincies van Ranong tot Phangnga, Phuket, Krabi en Trang krijgen het tot vandaag voor hun kiezen; de vloed stijgt minstens twee meter.

Een van de zwaarst getroffen gebieden was Nakhon Phanom, waar een stortbui van vier uur de wegen onder 50 cm water zette. Ook sinds donderdag zwaar getroffen waren Phangnga, Surat Thani, Ratchaburi, Chanthaburi, Tak en Bangkok.

In Nakhon Ratchasima is een man in een tent in een werkkamp overleden, vermoedelijk door verstikking omdat het tentdak was ingezakt.

Ondanks de zware regens blijft het waterpeil in de grote waterreservoirs aan de matige kant; gemiddeld staan ze voor 44 procent vol, aldus het Hydro and Agro Informatics Institute. Alleen het Ratchapraba stuwmeer in Surat Thani en Srinagarind in Kanchanaburi staan voor meer dan 50 procent vol. (Bron: website Bangkok Post, 19 juni)

Boonchai (Dtac) stookt Dhammakaya-volgelingen op

17 juni – Even voorstellen: Boonchai Bencharongkul, oprichter van Thailand’s tweede grootste mobiele operator Dtac en de huidige bestuursvoorzitter. Een puissant rijke man, die een museum van moderne kunst heeft laten bouwen. Maar daarover gaat dit bericht niet.

Boonchai heeft de discipelen van Phra Dhammachayo, de abt die verdacht wordt van heling en het witwassen van geld, opgeroepen om in Dhammachayo’s tempel ‘Dhamma’ te praktiseren en de abt te beschermen tegen een ‘lastercampagne’.

Volgens Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de NRC*-commissie religieuze zaken, kan zijn oproep in strijd zijn met de strafwet. Artikel 189 verbiedt hulp aan een (vermeende) misdadiger met het doel straf te voorkomen. Op overtreding staat een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 4.000 baht.

Boonchai BencharongkulBoonchai deed zijn oproep vrijdag in Kao Clear, Clear Kao Chad, een tv-programma op DMC, de satelliet tv van de tempel. Zijn opmerkingen hebben de ergernis gewekt van critici van Dhammachayo en anderen die geëist hebben dat de tempelstaf en volgelingen medewerking verlenen aan de wetsdienaren bij het uitoefenen van hun taak. Ook regeringswoordvoerder Sansern waarschuwde zaterdag de tempel om te stoppen volgelingen te vragen naar de tempel te komen. Dat kan in strijd met de wet zijn, zei hij.

Op de Facebook van Dtac zijn afkeurende reacties geplaatst en dreigen mensen hun abonnement op Dtac te verruilen voor dat van een andere maatschappij. De beheerder van de account heeft een mededeling geplaatst dat de maatschappij niet betrokken is bij politieke en religieuze zaken. Boonchai’s opmerkingen waren een persoonlijke mening die niets met het bedrijfsbeleid te maken heeft.

Moet ik nog schrijven waar de zaak om draait of weten we dat zo langzamerhand wel? De abt heeft zich onttrokken aan dagvaardingen van de DSI (Thaise FBI). Donderdag probeerde de DSI hem op het tempelterrein te arresteren, maar duizenden volgelingen vormden een menselijk schild. Naar verluidt ligt de abt in de ziekenboeg van de tempel, waar hij wordt verzorgd door vier [!] artsen. Hij zou te ziek zijn om zijn ziekbed te verlaten.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

* NRC: National Reform Council, de eerste hervormingsraad, opgeheven toen de eerste versie van de ontwerp-grondwet door het parlement werd afgewezen. De huidige hervormingsraad heet National Reform Steering Assembly, eveneens met als taak hervormingen voor te stellen.

Update: De DSI (Thaise FBI) onderzoekt of de oproep van Boonchai in strijd met de wet is. Bekeken wordt of ze bedoeld was de arrestatie van de abt te voorkomen en of ze een oproep vormde om een illegale (openbare) bijeenkomst bij te wonen.

DSI hoofd Paisit Wongmuang wil ook dat het National Office of Buddhism onderzoekt of de abt in strijd met de Sangha Act van 1941heeft gehandeld toen de DSI vorige week probeerde de abt te arresteren. Paisit doelt op de duizenden volgelingen die zich op het tempelterrein hadden verzameld. Zij vormden een menselijk schild waardoor de DSI de zoektocht naar de abt moest afbreken. De DSI heeft nog niet bepaald wanneer ze een tweede poging doet.

Verder meldt het bericht dat Boonchai een volgeling is van de ‘rijke sekte die door Phra Dhammachayo wordt geleid’. Het bericht vermeldt helaas niet hoeveel geld hij aan de tempel heeft gedoneerd, maar dat zal geen gering bedrag zijn.

Drijvende bommen

Nieuwe tactiek verzet Zuiden: drijvende bommen

20 juni – Zuidelijke opstandelingen lijken een nieuwe tactiek te gaan toepassen in hun strijd voor onafhankelijkheid. Zaterdagavond/nacht ontploften bij een kade in Pattani twee bommen van 10 kilo, die in foam dozen te water waren gelaten. Niemand raakte gewond; veel vissersboten werden beschadigd. Gezien het late tijdstip vermoeden de autoriteiten dat het om een proef ging.

De politie heeft geen idee waarom juist deze twee locaties waren uitgekozen. Mogelijk wilden de opstandelingen alleen onrust zaaien. Het is de eerste keer dat ze een drijvende bom hebben gebruikt die als voordeel heeft dat de bom dichtbij het doelwit kan komen en grote schade kan veroorzaken.

Zaterdagnacht braken eveneens twee branden uit: in de JP meubelwinkel in Muang (foto) en in een winkel van auto-onderdelen. De eigenaar is in het ziekenhuis opgenomen wegens rookvergiftiging. De meubelwinkel werd geheel in de as gelegd. De oorzaak van de branden is nog onbekend.

In Narathiwat is zondagochtend een 35-jarige vrouw dood geschoten. De vrouw was volgens getuigen op weg naar de markt om voedsel te kopen en werd belaagd door twee mannen op een motorfiets. Nadat ze haar gedood hadden, stalen ze haar motorfiets. De politie vreest dat die gebruikt gaat worden als motorfietsbom.

UDD fraudecentrum

Politie steekt stokje voor fraudecentrum UDD

20 juni – De politie heeft zondag het hoofdkwartier van het UDD in Lat Phrao (Bangkok) bestormd, waar het startschot werd gegeven voor de fraudecentra die de roodhemden in het hele land willen optuigen. Het regime acht de centra in strijd met de referendumwet. Het UDD heeft bij de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten (UNHCR) geklaagd.

UDD-voorzitter Jatuporn verwijt premier Prayut dat hij teruggekomen is op zijn uitspraak (bij drie gelegenheden gedaan) dat de centra niet tegen de wet zijn. ‘Hij heeft zijn geloofwaardigheid verloren.’ Nu de centra zijn verboden, gaat het UDD klachten verzamelen en die aan de Kiesraad overhandigen. En via de social media wordt een anti-fraudecampagne gevoerd.

Roodhemdleider Nattawut benadrukt dat de fraudecentrum uitsluitend tot doel hebben de bevolking te stimuleren om haar mening te geven en een kans te geven om actief deel te nemen aan het referendumproces.

Behalve in Bangkok trad de politie ook elders in het land op: in Khon Kaen, Mae Hong Son, Lampang, Phetchabun en Satun. In Khon Kaen brak de lokale roodhemdgroep de lancering van het centrum af, toen de autoriteiten erom vroegen. Vijftig roodhemden zouden die bijwonen. In Surin ging het centrum wel open. Er werden 2.000 shirts verspreid met de tekst ‘No Cheat’.

Volgens een tweede bericht is het in 47 provincies gelukt een fraudecentrum te openen en in 29 werd dat voorkomen. Volgens Jatuporn zijn daarbij mensen door soldaten en agenten geïntimideerd die een zwart shirt* droegen. Anderen zouden door de krijgsraad in staat van beschuldiging zijn gesteld.

Nattawut hoopt dat de UNHCR begrijpt dat de stemming in Thailand in de aanloop naar het referendum verschilt van andere delen in de wereld, omdat ‘de mensen hier geen rechten hebben en hun poging om te participeren als illegaal wordt beschouwd’. Voor de suggestie van vice-premier Prawit om met de Kiesraad samen te werken voelt Nattawut niets. ‘Dat is niet mogelijk want de Kiesraad heeft nooit de intentie getoond om samen werken.’

Premier Prayut zegt een half uur met VN secretaris-generaal Ban Ki-moon te hebben gesproken. Hij heeft hem uitgelegd wat er in Thailand aan de hand is. ‘Ik heb hem gezegd dat alles volgens de roadmap [to demoracy] verloopt.’ De petitie aan de UNHCR is volgens hem ingediend door mensen die het land niet goedgezind zijn.

Volgens Prayut heeft Ban Ki-moon zijn zorgen uitgesproken over de vrijheid van meningsuiting, maar ‘Ik heb hem uitgelegd dat we die vrijheid hebben. In het hele land mogen mensen hun mening geven over de ontwerp-grondwet, maar sommige politieke partijen werken niet mee.’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

* Verwijzing naar de gewapende militie tijdens de roodhemd ongeregeldheden in 2010.

Verwacht:
• Koraalriffen in de problemen door toerisme (feature)


 

Grondwet: Kiesraad speurt rond de klok naar saboteurs

19 juni – De Kiesraad gaat rond de klok op de elektronische media op zoek naar lieden die proberen het referendum van 7 augustus over de ontwerp-grondwet te saboteren. De waarschuwing lijkt een reactie te zijn op de commentaren van enkele vooraanstaande leden van Pheu Thai die twee dagen geleden op Facebook hun hart luchtten over de ontwerp-grondwet en schreven tegen te zullen stemmen (zie het bericht van 16 juni: Kritiek van Pheu Thai top op ontwerp-grondwet).

De Kiesraad, Technology Crime Suppression Division en het ministerie van ICT hebben een werkgroep gevormd die op zoek gaan naar ‘rude, false and provocative’ berichten die tot doel hebben kiezers te beïnvloeden, aldus Kiesraadcommissaris Somchai (foto). Hij hecht aan de surveillance omdat de elektronische media het voornaamste strijdtoneel met meningen zijn in de aanloop naar het referendum. Straatprotesten verwacht Somchai niet.

Somchai Srisuthiyakorn waarschuwt saboteursLieden die zich schuldig maken aan negatieve commentaren worden ‘onmiddellijk’ bestraft. Ze riskeren een maximale gevangenisstraf van tien jaar en een boete van 200.000 baht. Somchai geeft de bevolking de verzekering dat ze rustig commentaar kan leveren op de grondwet, zolang het maar niet beledigend, onwaar of provocerend is.

Het UDD heeft bekend gemaakt door te zullen gaan met het vormen van centra, die tot taak krijgen na te gaan of er gefraudeerd wordt in de aanloop naar en bij het referendum. Bij een eerste centrum in Lampang heeft het leger al het spandoek weggehaald (zie het bericht van 15 juni: Roodhemd fraudecentrum Lampang in de kiem gesmoord). De regering heeft bezwaar tegen het initiatief, de Kiesraad zegt de centra niet te erkennen want zo’n centrum dient politiek neutraal te zijn.

Kiesraad commissaris Boonsong: ‘Iedereen weet of de UDD politiek onpartijdig is of niet’, waarmee hij volgens het bericht verwijst naar politieke belangengroepen die banden hebben met Pheu Thai en voormalig premier Thaksin. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni)

Update: Tussen premier Prayut en de roodhemden lijkt een confrontatie op komst, want hij heeft ‘voor de laatste maal’ gewaarschuwd af te zien van de anti-fraude centra. ‘Het UDD riskeert juridische actie. Ik vraag ze na te denken over de situatie van het land. De centra kunnen niet geopend worden daar de wet [politieke] bijeenkomsten van meer dan vijf personen verbiedt.’

UDD-voorzitter Jatupron is onverzettelijk. Het UDD lanceert de centra vandaag. ‘Als het regime ze als illegaal beschouwt, moet ze ons arresteren. Laat de leiders in het land met rust.’ Volgens Jatuporn zijn de centra niet in strijd met de wet omdat ze zich bezighouden met de controle op fraude en niet met politiek.

Leeerlingen in het National Science Museum

Regering wil schooluitval verminderen

19 juni – Alhoewel het aantal schoolverlaters sinds 2012 is gedaald, gaat het ministerie van Onderwijs toch de schooluitval te lijf. Staatssecretaris Surachet maakte vrijdag bekend dat het ministerie drie maatregelen in petto heeft gericht op huidige en toekomstige schoolverlaters, spijbelaars en kinderen die niet naar school gaan.

In 2014 bedroeg het aantal schoolverlaters 8.814, verdeeld over 1.760 tijdens de lagere school, 4.290 tijdens de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs en 2.764 in de laatste drie leerjaren. In 2012 was het aantal aanzienlijk hoger met 32.799.

Als redenen noemt het ministerie verhuizing van het gezin bij baanwisseling, leerlingen die een kind moeten grootbrengen als gevolg van een niet-geplande zwangerschap, leerlingen die op school niet kunnen meekomen en crimineel gedrag waarvoor leerlingen vervolgd worden of omdat ze naar een jeugddetentiecentrum worden gestuurd. Volgens cijfers van Obec is uitval als gevolg van verhuizingen vorig jaar met 70 procent toegenomen.

De staatssecretaris zegt dat scholen en onderwijsautoriteiten in het hele land een database gaan aanleggen van drop-outs en kinderen die onderwijs wordt onthouden [?]. De gegevens stellen het ministerie in staat efficiënter maatregelen te nemen die toegesneden zijn op elk gebied.

Om te voorkomen dat leerlingen de school voortijdig verlaten, gaan onderwijsspecialisten huisbezoeken afleggen, de gezinsproblemen bespreken en mogelijk financiële of andere steun verlenen. Voor kinderen die helemaal niet naar school gaan, wordt met behulp van de particuliere sector [?] een plan gemaakt.

De maatregelen zijn een reactie op zorgen van parlementslid Wallop Tangkana-nurak. Hij heeft de regering opgeroepen een oplossing te zoeken. Wallop vindt dat ondanks de dalende cijfers schooluitval een groot probleem blijft voor Thailand daar onderwijs een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van een gezonde economie. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni) (Zie verder de pagina Onderwijs)

Foto: Leerlingen druk in de weer op de tentoonstelling World Bietech Tour Thailand in het National Science Museum in Khlong Luang (Pathum Thani).

Compensatie voor miskoop GT200 bomdetector

19 juni – ’t Is zo’n zes jaar geleden dat de affaire in het nieuws was: de aankoop van GT200 bomdetectoren door het leger en Thaise overheidsdiensten. Jessada Denduangboripant (foto), docent natuurwetenschappen aan de Chulalongkorn University, noemde het uit Engeland geïmporteerde apparaat destijds ‘net zo goed als een wichelroede’.

GT200 bomdetector 'Even goed als een wichelroede'Vorige week heeft de Engelse rechter bepaald dat de gedupeerde landen gecompenseerd dienen te worden uit het in beslag genomen vermogen van de veroordeelde producent. De BBC meldt dat het om een bedrag van 7,94 miljoen pond gaat (400 miljoen baht). Gedupeerde landen zijn behalve Thailand ook Irak, Bahrein, Libanon, Niger en Georgië. De producent kreeg destijds 10 jaar gevangenisstraf.

Dertien Thaise diensten zouden op de compensatie aanspraak kunnen maken: leger, politie, douane en provinciale autoriteiten. Zij kochten tussen 2006 en 2010 1.358 detectoren ad 1,4 miljard baht. De detectoren zouden zelf 400 miljoen baht hebben gekost, de rest van het geld ging naar twee Thaise bedrijven die ze importeerden.

Op een vergadering van voormalig regeringspartij Pheu Thai zaterdag zei voormalig minister van Buitenlandse Zaken Surapong dat de regering snel een claim moet indienen. [Vergaderingen van politieke partijen zijn toch door de junta verboden?]

‘Het bedrag is nauwelijks genoeg om onze verliezen te dekken, maar het is beter dan niets. We kunnen ook de importeur voor de rechter brengen.’ Surapong noemde de aankoop ‘de zoveelste dure les voor het land’.

PT woordvoerder Anusorn wil dat de aankopen verantwoord worden; hij wil weten hoeveel het land aan de detectoren heeft uitgegeven. ‘De NCPO en regering moeten een panel vormen om aan de bevolking meer details te verstrekken en de NACC dient haar onderzoek te versnellen.’

Vooral in het onrustige Zuiden is de GT200 gebruikt. Critici zeggen dat het gebruik doden en gewonden heeft gekost en dat onschuldige mensen in de gevangenis zijn beland. In 2010 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het apparaat met de wichelroede uitspraak als resultaat, maar dat wist de machthebbers van destijds niet te overtuigen. Als het ding niet werkte, kwam dat doordat de gebruikers nerveus waren.

Fervente voorstanders waren toenmalig leger commandant Anupong, thans minister van Binnenlandse Zaken; toenmalig premier Abhisit en de bekende forensische arts Pornthip. In 2012 geloofde Prayut, die toen legercommandant was, nog in het apparaatje en zei dat het leger het zou blijven gebruiken.

De NACC zei in oktober vorig jaar dat het onderzoek naar mogelijke corruptie bij de aankoop moeilijk is, want ‘het is een mysterie’. De DSI doet al sinds augustus 2013 onderzoek. Ze behandelt de zaak als ‘special case’, wat tot snelle resultaten zou moeten leiden. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni)

Vrouw overlijdt na vier capsules voedingssupplement

19 juni – Een 21-jarige vrouw uit Trang is een week geleden overleden nadat ze vier capsules van het voedingssupplement Mucuna pruriens had ingenomen. Volgens de direct-sales organisatie waarbij moeder en dochter zich hadden aangesloten, zou de peulvruchtplant, die ook bekend staat als velvet bean, geen bijwerkingen hebben. Het lichaam is naar het Ramathibodi Hospital gebracht voor een autopsie.

De moeder had de vertegenwoordiger nog gevraagd of het supplement bijwerkingen had bij lijders aan epilepsie, omdat de dochter daar al sinds haar tiende aan leed, maar haar was verzekerd dat dit niet het geval was omdat het een voedingsproduct is. Maar nadat moeder en dochter elk twee capsules ’s ochtends en twee ’s middags hadden ingenomen, ontwikkelde de dochter gezwollen lippen en ogen, blaasjes op haar huid en haar tong begon te bloeden.

In het ziekenhuis van Trang werden de symptomen gediagnosticeerd als de gevolgen van medicatie. Later kreeg de dochter ook problemen met haar ogen, waarna ze overleed. De artsen vertelden de moeder dat ze was overleden aan een acute allergische reactie.

Voorstanders van alternatieve geneeskunde prijzen het product. Het kan gebruikt worden om tal van kwalen te genezen zoals Parkinson en impotentie. In de Indiase ayurvedische geneeskunde wordt het al eeuwen gebruikt.

De moeder zegt dat haar familie wacht op de uitslag van de autopsie. Die wordt binnen twee maanden verwacht. De krant schrijft dat de dood van de vrouw vragen heeft opgeroepen over de veiligheid van voedselsupplementen en de betrouwbaarheid van claims over de werking. Een bron ontbreekt, dus dit zal de redacteur wel zelf bedacht hebben. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni) (Zie ook pagina Gezondheidszorg)

Verwacht (20 juni):
• Commentaar: Gouverneur Bangkok moet zich verantwoorden
• Bangkok: Zware regens en overstromingen
• Boonchai (Dtac) stookt Dhammakaya-volgelingen op
• Koraalriffen in de problemen door toerisme (feature)


 

Mitsutoki Shigeta

Cambodja: Drie baby’s van Thaise draagmoeders ontdekt

18 juni – In Cambodja zijn drie baby’s aangetroffen, waarvan vermoed wordt dat ze door Thaise draagmoeders ter wereld zijn gebracht in opdracht van de Japanse zakenman Mitsutoki Shigeta. Shigeta was in 2014 veel in het nieuws omdat hij 13 [het fotobijschrift zegt 15] baby’s zou hebben verwekt bij (commerciële) draagmoeders.

De ontdekking van de drie baby’s werd donderdag door de DSI gemeld tijdens een vergadering van de speciale NLA-commissie, die maatregelen bestudeert ter bescherming van baby’s die met hulp van medische vruchtbaarheidstechnologie zijn geboren. De DSI heeft de baby’s niet zelf gezien, zegt Methini Ratrasan, directeur van het DSI Bureau of Technology and Information Inspection Centre.

De genoemde 13 baby’s worden verzorgd in het Child Protection Centre van het ministerie van Sociale Zaken in Nonthaburi. Shigeta heeft een aanvraag gedaan voor zijn vaderrechten, een zaak die al vier maal voor de rechter is geweest. De volgende zitting staat gepland voor woensdag.

Methini zegt dat een van de vrouwen die destijds door Shigeta zijn gehuurd, onlangs naar Cambodja is gereisd waar ze door een ander is gehuurd als draagmoeder. Een tussenpersoon van wie alleen de naam Mariam bekend is, zou dat geregeld hebben.

Van 21 baby’s die in Lat Phrao (Bangkok) zijn gevonden, moet nog worden nagegaan of de draagmoeders zijn gehuurd door Shigeta, zegt NLA-lid Kitti. [Het verband met de 13 baby’s is mij niet duidelijk. Wanneer ze zijn gevonden, vermeldt het bericht niet] Aanvankelijk werd gedacht dat ze gebruikt waren voor de handel in stamcellen, maar het National Operation Centre on Prevention and Suppression of Human Trafficking en de politie hebben vastgesteld dat dit niet het geval is.

Akom Pradittasuwan, directeur van het Bureau of Sanatorium and Healing Arts, zegt dat juridische actie is ondernomen tegen vijf medische instituten die verdacht worden van het meewerken aan illegaal draagmoederschap. De Medical Council of Thailand doet onderzoek naar enkele artsen.

Commercieel draagmoederschap is sinds vorig jaar verboden. Niet-commercieel draagmoederschap is aan strenge voorwaarden gebonden. Sinds de nieuwe wet in werking is getreden, hebben dertig echtparen om toestemming gevraagd; 23 aanvragen zijn al goedgekeurd. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni)

In bijgaand kader een (oud) overzicht van de 15 baby’s [dus niet 13, zoals het bericht zegt) met de vergoedingen die de draagmoeders voor hun werk kregen.

Foto: Mitsukoti Shigeta verlaat het land met een van zijn baby’s. Hij zou naar Cambodja zijn gevlucht. (Foto archief Bangkok Post, via internet, datum ontbreekt)

Wat Phra Dhammakaya Biddende volgelingen

NCPO: Tempel heeft politieke agenda

18 juni – Wat Phra Dhammakaya, de tempel waarvan de abt wordt gezocht voor heling en het witwassen van geld, heeft een politieke agenda. Woordvoerder Piyapong van de NCPO waarschuwt de tempel de zaak niet te politiseren. Een voormalige assistent van de abt zegt dat de tempel het OM onder druk zet om de zaak te seponeren.

Veel commentaren nadat het de DSI donderdag niet is gelukt de abt aan te houden, omdat duizenden volgelingen een menselijk schild vormden. Volgens Piyapong blijkt de politieke agenda uit de verklaring die volgelingen donderdag hebben uitgegeven. Daarin zeggen ze dat de abt zich pas overgeeft als de democratie in het land is hersteld. Volgens hen wordt de abt onder het huidige regime niet eerlijk berecht. ‘De echte leer van de tempel is duidelijk geworden toen de volgelingen een gebrek aan democratie aanvoerden om de wet te trotseren.’

Verder is uit inlichtingen gebleken, zegt Piyapong, dat volgelingen en monniken uit het hele land naar de tempel zijn gegaan om donderdag de DSI tegen te houden bij haar poging de abt te arresteren.

Winthai Suvaree, een andere woordvoerder van de NCPO, zegt dat de volgelingen van de tempel de aandacht van de bevolking proberen af te leiden van de beschuldiging tegen de abt. ‘De NCPO wil niet dat de zaak gepolitiseerd wordt omdat de tempel zelf heeft gezegd dat ze niet betrokken was bij politiek.’

De bewering dat de tempel het OM onder druk zet, werd vrijdag gedaan door Mano Laohavanich, voormalig lid van de NRC (eerste en opgeheven hervormingsraad) en voormalig assistent van abt Phra Dhammachayo. Het OM beslist op 13 juli of de abt plus vier anderen in staat van beschuldiging worden gesteld.

Minister Paiboon (Justitie) noemt de donderdag afgebroken zoektocht naar de abt geen mislukking, omdat de DSI volgens de instructies heeft gehandeld om geweld te voorkomen. De DSI beraadt zich of bijeenkomsten in de tempel toegestaan moeten worden, daar donderdag is gebleken dat de volgelingen er niet waren om te bidden en te mediteren. De minister wijst erop dat prikkeldraad was gespannen en dat sommige volgelingen hun hoofd hadden bedekt met een doek om identificatie te voorkomen.

‘De tempel zegt niets met politiek te maken te hebben maar haar volgelingen noemen een gebrek aan democratie als reden voor de abt om zich niet aan de politie over te geven. Dit toont aan dat de abt en de tempel banden hebben met bepaalde politieke partijen en politici.’

Vice-premier Wissanu noemt het argument onredelijk. ‘Niemand mag excuses verzinnen om de zaak te vertragen en de autoriteiten tegen te houden huiszoeking te doen en het arrestatiebevel uit te voeren.’

Foto: Vrijdag was het weer business as usual in de tempel. Volgelingen bidden en mediteren, en opnieuw valt op dat de achterban van de abt voor het grootste deel uit vrouwen bestaat.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Dhammakaya Lampang bezit illegaal hout

18 juni – In een vestiging van Wat Phra Dhammakaya in Lampang zijn duizend platen bewerkt hout gevonden, deels afkomstig van de golden teak en mai kraya loei, twee beschermde houtsoorten. Het hout lag in een in aanbouw zijnd gebouw ter ere van de 72ste verjaardag van Phra Thepyan Maha Muni, de klerikale titel van abt Phra Dhammachayo, die gezocht wordt wegens heling en het witwassen van geld.

Het gebouw, met binnen een afbeelding van Phra Dhammachayo, staat op het terrein van het Thoen Thoet Tham Youth Centre, een meditatiecentrum van 50 rai, waar normaal vijf monniken verblijven, maar toen de autoriteiten het hout ontdekten, was slechts één monnik aanwezig, de anderen waren naar de tempel in Pathum Thani gegaan.

De monnik kon geen documenten met toestemming voor het bezit van het hout tonen. Hij beweerde dat het ging om takken, die tijdens stormen in april waren gebroken en afgevallen, en daarna door de tempel zijn verwerkt. Maar Thoen districtshoofd Rangsan hecht weinig geloof aan deze uitleg.

Ook andere vestigingen van Wat Phra Dhammakaya in het land hebben bezoek gehad van de DSI, nadat de dienst klachten had ontvangen over vermeend encroachment van beschermde bossen (kraken van land). (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)


 

Regime wil oorlog tegen methamphetamine stoppen

17 juni – Minister Paiboon (Justitie) heeft een steen in de vijver gegooid met zijn voorstel om methamphetamine (ya ba) niet langer te criminaliseren, want alle pogingen om het gebruik de kop in te drukken hebben de afgelopen 28 jaar gefaald. Hij pleit voor een proportionele straf als alternatief voor gevangenisstraf.

Het kabinet heeft al een wetsontwerp goedgekeurd, dat rechtbanken in staat stelt te bepalen of een drugsgebruiker een straf verdient, zoals detentie of een boete, die minder streng is dan de minimumstraffen die thans in de wet zijn vastgelegd. Methamphetamine wordt niet meer beschouwd als een ‘zware’ drug maar als een ‘normale’ drug.

Paiboon KoomchayaVolgens Paiboon (foto) wijzen medische studies uit dat methamphetamine minder schadelijk is voor de gezondheid dan alcohol en sigaretten. Wanneer de drug van de lijst met zware drugs wordt gehaald, dienen alle betrokken diensten wel maatregelen uit te werken om de distributie, verkoop en het gebruik streng te controleren.

Paiboon gooide de steen woensdag in de vijver tijdens een nabespreking van de resultaten van de 2016 UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS). Paiboon’s pleidooi kreeg er steun van president Veerapol Tungsuwan van het hooggerechtshof. Hij memoreerde dat van de 270.000 zaken die in behandeling zijn, meer dan de helft met drugs te maken hebben.

Veerapol zei dat de betrokken overheidsdiensten, waaronder de rechtbanken, er niet in zijn geslaagd samen te werken om het drugsprobleem aan te pakken. Volgens de huidige wetgeving wordt een drugsgebruiker met 15 pillen of meer in zijn bezit beschouwd als een drugsdealer en krijgt derhalve dezelfde straf.

Prateep Ungsongtham Hata, secretaris-generaal van de Duang Prateep Foundation, waarschuwt dat de aanvoer van en vraag naar drugs zal toenemen, wanneer methamphetamine op de narcoticalijst van zwaar naar normaal verhuist. Ze voorspelt dat door toenemende concurrentie de prijs zal dalen. Paiboon kan beter met plannen komen om Thais voor te lichten over de gevaren van methamphetamine misbruik, vindt ze. Prateep, die in de achterbuurten van Klong Toey een strijd tegen illegale drugs voert, bestrijdt ook Paiboon’s claim dat methamphetamine minder schadelijk is dan alcohol of sigaretten. (Bron: website Bangkok Post, 16 juni)

Experts: Meth idee ‘bittere pil’

17 juni – De eerste reacties op het plan van minister Paiboon om MTS (methamphetamine type substances) van de ‘meest gevaarlijke’ drugslijst te halen, stuit op tegenstand van gezondheidexperts. Ze zeggen dat het aantal drugsgebruikers er niet door zal verminderen en mogelijk leidt tot verkeerd gebruik van de drug.

Ya ba Thailand's crazy drugViroj Veerachai, directeur van het Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment, zegt: ‘De enige oplossing om het aantal gebruikers terug te dringen is door ze als patiënt te behandelen en ze niet een gevangenisstraf te geven. Strengere straffen of langere detenties helpen niet.’ Viroj wijst erop dat drugsverslaafden in ontwikkelde landen als patiënt worden beschouwd en behandeld.

Pisonthi Chongtrakul, hoogleraar aan de faculteit mediciijnen van de Chulalongkorn Universiteit, zegt dat in Paiboon’s voorstel iedereen legaal de drug kan bezitten, wat niet wenselijk is want dat kan tot overdosis en verslaving leiden. Bij een overdosis leidt ya ba gebruik tot een verlies van eetlust, slaperigheid, verwarring, hallucinaties en hoge bloeddruk. Wanneer gebruikers abrupt stoppen, kunnen ze vermoeid raken, slecht gehumeurd en depressief wat mogelijk kan leiden tot een hartaanval of suïcidepoging.

Alhoewel speed pillen gebruikt kunnen worden ter behandeling van attention deficit hyperactivity disorder, obesitas en narcolepsie (slaapstoornis), zijn drugs voor deze ziektes nooit geproduceerd in Thailand, zegt Pisonthi. Hij pleit ervoor de voor- en nadelen van de nieuwe anti-drug maatregelen zorgvuldig af te wegen zodat de samenleving er geen nadeel van ondervindt.

Minister Piyasakol Sakolsatayadorn (Volksgezondheid) meent dat de voorstellen van Paiboon het aantal drugsgebruikers kan terugdringen omdat meer gebruikers een afkickprogramma zullen volgen. ‘Een nieuwe benadering om drugsgebruikers te behandelen in plaats van hen te criminaliseren is een betere manier om het probleem te lijf te gaan. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

BTS station met fietsers op roltrap

Column: Regels voor fietsvervoer BTS schieten tekort

17 juni – Een goed begin, maar niet genoeg. Zo oordeelt columniste Ploenpote Atthakor over de nieuwe regels voor het vervoer van fietsen op de BTS. Fietsers met een vouwfiets wordt geen strobreed in de weg gelegd, maar fietsers met een niet-opvouwbare fiets worden verbannen tot de uren 6-6.30 op weekdagen en 18-21 uur op weekends en feestdagen. ’s Avonds na 22 uur mag ook.

Eerder dit jaar werd op de social media druk gespeculeerd dat alle fietsers voortaan de toegang tot de BTS (skytrain, bovengrondse metro) zou worden ontzegd. Maar dat gebeurt dus niet.

Ploenpote: ‘Ik juich het besluit van de exploitant toe. Ik waardeer dat, tenminste in dit geval, de BTS-leiding besloten heeft naar het advies van de fietsgemeenschap te luisteren en afziet van een totaal verbod. In plaats daarvan komt een compromis. Alhoewel het besluit niet tegemoet komt aan wat we verwachtten, is het een goed begin.’

Ploenpote pleit voor een flexibeler regeling. Een verbod tijdens het spitsuur is begrijpelijk, maar niet tijdens de andere uren. Ze vindt bijvoorbeeld het tijdstip van 22 uur aan de late kant, na 20.30 uur zijn de treinen al minder druk. En ze vraagt aandacht voor de suggestie van de fietsgemeenschap om één voertuig per trein met alleen staanplaatsen te bestemmen voor fietsers.

‘Het is noodzakelijk de maatregel te herzien, gegeven het feit dat fietsen steeds belangrijker wordt in een stad met berucht verkeer en een armzalig busvervoer. Vergeet niet dat dit milieuvriendelijke transportmiddel het gebruik van het openbaar vervoer bevordert, wat zowel de skytrain als de MRT (ondergrondse metro) stimuleren. Bovendien is fietsen een belangrijke beleidsdoel van dit gemeentebestuur, dat een fiets infrastructuur heeft aangelegd, alhoewel er nog veel wensen zijn.’

Over die infrastructuur zegt ze dat fietsen als hobby of toeristische activiteit wordt beschouwd, waardoor mensen de indruk krijgen dat fietsen thuishoort op afgesloten plaatsen, zoals openbare parken. ‘Het wordt tijd dat de stad dit idee corrigeert.’

Ploenpote vindt ook dat het verbod op het gebruik van liften (waarvan er niet veel zijn) moet worden opgeheven. Thans mogen de BTS-bewakers die alleen openen voor rolstoelgebruikers.

Concluderend stelt ze: Er is nog een lange weg te gaan voordat de samenleving fietsen als een way of life omarmt, waardoor het een veilig en praktisch vervoermiddel wordt. We hebben een goede start nodig en daarin kan de BTS een sleutelrol spelen. (Bron: website Bangkok Post, 16 juni)

Zoektocht naar abt jammerlijk mislukt

17 juni – De DSI (Thaise FBI) is donderdag in Wat Phra Dhammakaya met de staart tussen de benen afgedropen. Ze was ondersteund door zeshonderd agenten en materieel naar de tempel gekomen, maar de duizenden supporters van de abt verhinderden de doorgang van de DSI-speurders. Kort na het middaguur werd de zoektocht gestaakt.

De DSI geeft de arrestatie van de abt, die wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, niet op. Daarvoor heeft de rechtbank vorige maand toestemming verleend, nadat de abt vier dagvaardingen van de DSI had genegeerd. Hij zou te ziek zijn om te reizen.

De DSI gaat een nieuw huiszoekingsbevel aanvragen en wil voor 13 juli een tweede poging doen de tempel te doorzoeken en de abt te arresteren. Op 13 juli beslist de procureur-generaal of de abt in staat van beschuldiging wordt gesteld.

Het eerste huiszoekingsbevel gold overigens maar voor 196 van de 2000 rai die het tempelterrein meet. [Geen toelichting] Een huiszoekingsbevel vereist dat het aantal in te zetten manschappen wordt opgegeven alsmede hun namen. Adjunct politiecommissaris Srivara zegt dat de politie weer bereid is de DSI te ondersteunen bij de volgende inval.

Het door de rechtbank verleende arrestatiebevel is nog steeds van kracht en dient te worden uitgevoerd, zegt DSI adjunct-hoofd Suriya. De DSI gaat de gebeurtenissen van donderdag evalueren om de planning voor de volgende keer te verbeteren.

Een DSI-bron zegt dat het nu wel duidelijk is dat de volgelingen van de abt de bedoeling hebben om het werk van de autoriteiten onmogelijk te maken, wat weigering van borgtocht voor de abt rechtvaardigt.

Minister Paiboon (Justitie) tilt er niet zwaar aan dat de zoektocht is mislukt. Het is redelijk, zegt hij, dat de DSI uiterste voorzichtigheid betrachtte om een confrontatie met de volgelingen van de abt te voorkomen.

De DSI heeft donderdag een klacht ingediend bij de politie van Khlong Luang (Pathum Thani) met het verzoek juridische actie te ondernemen tegen volgelingen van de tempel die de zoektocht hebben verhinderd.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Persoonlijke noot: In dagblad Trouw staat vandaag een prima stuk over de inval. Daarin wordt ook gewezen op de politieke achtergronden. De abt zou nauwe banden hebben met oud-premier Thaksin en dat bevalt de autoriteiten niet. Bovendien wint de tempel aan populariteit. Overigens valt me op dat de volgelingen voornamelijk uit (oude) vrouwen bestaan.

Wat Phra Dammakaya volgelingen blokkeren doorgang DSI

Commentaar: De overbodige invasie

17 juni – De tempel staat bekend om haar immense rijkdom en sterke invloed op miljoenen volgelingen. Haar verzet tegen pogingen de Klongchan verduisteringszaak te behandelen, waardoor duizenden mensen hun spaarcentjes hebben verloren, wekt de indruk dat de tempel een voorkeursbehandeling wil, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.

Hoe meer de volgelingen proberen de abt te beschermen, des te meer vragen roept dit bij de bevolking op wat de abt te verbergen heeft. En nog belangrijker: door te weigeren zich te verdedigen in de rechtsgang, doen de tempel en de abt het voorkomen dat ze boven de wet staan. Donderdag werd duidelijk dat de volgelingen de wet in eigen hand hebben genomen door de autoriteiten te verhinderen hun taak uit te voeren.

De tempelstaf mag dan zeggen bereid te zijn met de DSI mee te werken, maar de moeilijkheden van donderdag vertellen een ander verhaal. De voortdurende tegenwerking en vertragingstactiek van de tempel kunnen beschouwd worden als een complete minachting voor het rechtsstelsel, dat voor iedereen geldt, inclusief monniken.

De DSI en politie hebben veel middelen moeten inzetten waaronder honderden agenten, brandweerwagens en ambulances. De impasse heeft de natie op scherp gezet daar geweld en schermutselingen niet kunnen worden uitgesloten. De spanning is niet nodig want abt Phra Dhammachayo heeft altijd de keuze gehad om zich aan te geven en te verdedigen. De abt dient dat rechtmatige pad te bewandelen.

Aanklacht tegen visbedrijven wegens mensenhandel

17 juni – Cambodjaanse dorpelingen zijn in Californië een rechtszaak begonnen tegen vier Amerikaanse en Thaise bedrijven. Ze beschuldigen die van mensenhandel en dwangarbeid in een Thaise visfabriek. De klachten hebben betrekking op de jaren 2010 en 2011.

Visserij vis sorteren in Samut Sakhon sept 2015De bedrijven overtreden daarmee de Trafficking Victims Protection Act, een Amerikaanse wet tegen mensenhandel. Volgens de aanklacht koopt Walmart, een grote Amerikaanse supermarktketen, garnalen en vis van de bedrijven, waarvan twee een kantoor in de VS hebben.

De vijf mannen en twee vrouwen zeggen dat hun paspoort is geconfisqueerd, dat ze tot zes dagen per week moesten werken en minder betaald kregen dan beloofd. Sommigen moesten daardoor vis eten dat aan het strand was aangespoeld. Hun paspoort kregen ze niet terug , waardoor ze niet konden terugkeren naar Cambodja.

‘Wat er met mij is gebeurd, is verkeerd’, zegt een van hen in een verklaring. ‘Ik ben de rechtszaak begonnen zodat bedrijven tweemaal nadenken voordat ze in de toekomst werkers, die het slachtoffer zijn van mensenhandel, uitbuiten.’

De betrokken bedrijven zijn Rubicon Resources en Wales & Co Universe Ltd in de VS en in Thailand Phatthana Seafood en SS Frozen Food. Volgens hun websites is de eerste een in Bangkok gevestigd exportbedrijf en Phatthana in Songkhla. Beide behoren tot de PTN group.

De werkers vragen een nog ongespecificeerd bedrag aan niet betaalde lonen en een vergoeding voor mentaal leed, pijn en lijden. ‘Het zijn aardige, hardwerkende en nette mensen, die werkelijk beter verdienen’, zegt advocaat Fryzman.

Over de slechte arbeidsomstandigheden in de visserij en visverwerkende industrie is al vaker bericht. Thailand heeft er zijn downgrade aan te wijten van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst van het jaarlijkse Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Volgens de International Labour Organisation (ILO) van de VN zijn bijna 21 miljoen mensen op de hele wereld het slachtoffer van dwangarbeid in een industrie die jaarlijks $ 150 dollar aan illegale winsten maakt. (Bron: Reuters/website Bangkok Post, 17 juni)

(Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald)

Meer nieuws later vandaag.


 

Wat Phra Dhammakaya politie staat klaar

Inval in tempel; het uur U nadert

16 juni – De politie heeft vanochtend Wat Phra Dhammakaya omsingeld en staat klaar de tempel binnen te vallen om abt Phra Dhammachayo te arresteren, die beschuldigd wordt van heling en het witwassen van geld. Woensdag hebben het OM en de DSI een huiszoekingsbevel aangevraagd.

Duizenden volgelingen van de abt, de meesten gekleed in wit, zitten en bidden bij de ingang van de tempel, die meer op een belegerde vesting begint te lijken met prikkeldraad en graafmachines die de hoofdingang blokkeren. Tempelwoordvoerder Ong-art Thamnita probeert de vrees te temperen dat het tussen een confrontatie komt tussen volgelingen en politie. Hij zegt dat ze bidden en mediteren om de abt een hart onder de riem te steken.

Ong-art verwijt de DSI haar onderzoeksrapport te snel naar het OM te hebben gestuurd. De DSI had moeten wachten op de onderhandelingen met de hoofdmonnik van Pathum Thani. [Maar dat kan niet meer want de hoofdmonnik heeft zich teruggetrokken – zie het bericht van gisteren]

Ong-art verdedigt de plaatsing van graafmachines voor de hoofdingang van de tempel. Dat is volgens hem het werk van ‘mensen met goede bedoelingen’ die zo problemen willen voorkomen van ‘derde partijen’ [geen nadere aanduiding]. Verder zegt hij: ‘Monniken in het hele land houden scherp in de gaten hoe de DSI deze zaak behandelt. Er zijn vragen gerezen of de DSI bezig is het boeddhisme te ruïneren.’

Update 1: De politie is 600 man sterk aanwezig. Verder zijn woensdagnacht vier brandweerwagens, vier ambulances, vier politie paddy wagons [?], vijftien voertuigen voor het vervoer van politie en een communicatiewagen aangevoerd. Naar verluidt zijn 8.000 volgelingen op het tempelterrein aanwezig.

Het huiszoekingsbevel is inmiddels verleend door de rechtbank. De DSI en tempelstaf voeren overleg, maar daarbij mag geen pers aanwezig zijn. Sanitwong Wutthiwangso, hoofd van de afdeling communicatie van de tempel, zegt dat hij bereid is met de DSI samen te werken en haar het terrein te laten doorzoeken. Maar de volgelingen van de abt wijken niet voor de DSI.

Nog even waar het om draait. Tegen Phra Dhammachayo is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van heling en het witwassen van 1,2 miljard baht, geld dat is ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. De abt zou niet geweten hebben dat het besmet geld was. In totaal is bij de coöperatie 12 miljard baht uit de kas verdwenen, waarvoor de voormalige voorzitter (tevens penningmeester van de tempel) al is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar.

Udate 2: De zoektocht is kort na het middaguur afgelast. DSI adjunct directeur-generaal Suriya gaf daarvoor op een geïmproviseerde persconferentie drie redenen: de regen, het grote aantal volgelingen dat overal op het terrein aan het mediteren was en onduidelijke informatie over de precieze verblijfplaats van de abt.

Volgens Sanitwong Wutthiwangso, directeur van de afdeling communicatie van de tempel, is de abt niet gevlucht. Sanitwong zei dat de tempel het grote aantal volgelingen niet kan tegenhouden, die waren gekomen om te mediteren uit bezorgdheid om het welzijn van de abt.

Volgelingen van de abt pleitten voor genade omdat de abt ‘erg ziek’ is. Eerder vandaag toen DSI-personeel nog aan het zoeken was, gaven ze een verklaring uit waarin ze vroegen de arrestatie van de abt uit te stellen tot het land weer een volledige democratie is.

Na beëindiging van de zoektocht en een persconferentie sloot de tempel alle hekken voor verslaggevers. De DSI zal de rechtbank informeren over de ondervonden problemen; ze laat de beslissing wat er verder moet gebeuren aan de rechtbank.

De politie heeft foto’s genomen van personen die de zoektocht tegenwerkten. Buiten het tempelterrein zijn veertien personen aangehouden.

Ten slotte meldt het bericht dat de DSI slechts voor 196 rai van de 2.000 rai die het tempelterrein meet, een huiszoekingsbevel had. Om een indruk te krijgen van het immens grote terrein, zie bijgaande plattegrond.

Lees alles over de machtsstrijd tussen de DSI en de abt op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

Kritiek van Pheu Thai top op ontwerp-grondwet

16 juni – Vooraanstaande leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai maken van hun hart geen moordkuil over de ontwerp-grondwet, die op 7 augustus in een referendum aan de bevolking wordt voorgelegd. Ze zeggen tegen te zullen stemmen.

Voormalig vice-premier Pongthep Thapkanjana schrijft op Facebook: ‘Onder dit bewind zie ik geen toekomst voor Thailand. [De ontwerp-grondwet] is volledig onacceptabel.’

Noppadon Pattama, voormalig minister van Buitenlandse Zaken: ‘Ik ben het niet eens met het feit dat de mensen niet de senatoren mogen kiezen. Ook ben ik het niet eens met de onmogelijkheid om met twee stembiljetten te kiezen, zoals gebeurd is bij de grondwet van 1997 en 2007. Dus het ontwerp kan ik niet accepteren.’ [De senaat wordt in haar geheel benoemd. De opmerking over de twee stembiljetten begrijp ik niet.]

Pheu Thai top Nee tegen ontwerp-grondwetHet Facebook wall [?] plaatje van Pheu Thai lid Kittiratt Na-Ranong bestaat uit een bericht in een zwart kader met het woordje ‘afwijzen’.

Phumtham Wechayachai, waarnemend Pheu Thai secretaris-generaal, noemt de ontwerp-grondwet ‘ondemocratisch’. ‘Ze beperkt de macht van de mensen. Ze bevat onvoldoende garanties voor de rechten en vrijheid en zal moeilijk te wijzigen zijn. Ze bouwt geen vertrouwen in het land op en is niet in staat om de problemen van het land op te lossen. Daarom kan ik het ontwerp niet accepteren als ’s lands hoogste wet.’

Wat voormalig minister van Handel Watana Muangsook schrijft, liegt er ook niet om. ‘Het is een ontwerp-grondwet die de mensen van hun macht beroven, dictatoriale macht prijst, en voorkomt dat de mensen de dictators kunnen controleren. Onacceptabel.’

Het bericht somt nog meer reacties op, maar die komen grofweg op hetzelfde neer, dus kan ik gerust overslaan.

Een bron bij Pheu Thai geeft als toelichting op alle commentaren: ‘De PT-leden willen de bevolking vertellen dat het hun individueel recht is om hun mening te uiten of ze de grondwet accepteren of afwijzen. De wet moet dit toestaan. Zoals het er nu voor staat, creërt de regering een atmosfeer die de mensen bang maakt om over de grondwet te praten. We willen laten weten waarom elk van de Pheu Thai leiders tegen zullen stemmen.’

Overigens meent Udomdet Rattanasathien, voormalig minister van Sociale Zaken, dat de commentaren niet in strijd zijn met de voorschriften van de Kiesraad. Hij verwijst naar artikel 7 van de referendumwet waarin de vrijheid van meningsuiting is vastgelegd. [Volgens mij moet dit zijn de interim-grondwet en niet de referendumwet, want die beperkt juist de vrijheid van meningsuiting.] (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Schoolkinderen 2

Gratis onderwijs van 12 naar 15 jaar

16 juni – Opvallend besluit van premier Prayut, gebruik makend van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet (het dictatuurartikel): de periode met gratis onderwijs wordt uitgebreid van 12 tot 15 jaar, vanaf de kindergarten tot klas 6 van de middelbare school.

De staat betaalt het lesgeld, studieboeken, onderwijsuitrusting, schooluniform, kosten van activiteiten en andere uitgaven die zijn goedgekeurd door het kabinet. Ook voorzieningen voor gehandicapten, leerlingen met speciale noden en kansarme kinderen zijn gratis.

Het besluit van Prayut is in strijd met wat de ontwerp-grondwet regelt ten aanzien van gratis onderwijs. De grondwetcommissie had bedacht de financiering te verschuiven van het huidige Prathom 1 (lagere school) tot Mathayom 6 (middelbare school) naar kindergarten tot Mathayom 3. De grondwetcommissie heeft dinsdag in een vergadering geconcludeerd dat de verlenging tot Mathayom 6 niet in strijd is met de ontwerp-grondwet. (Zie verder de pagina Onderwijs)

Zestien luchtvaartmaatschappen zijn dit jaar oké

16 juni – Het ministerie van Transport en de CAAT* verwachten dat dit jaar zestien luchtvaartmaatschappijen het fiat krijgen van de ICAO*. Chartchai Tipsunave, permanent secretaris van het ministerie, zegt dat de inspecties en her-certificering van piloten versneld worden zodat ze tegen december afgerond zijn.

In totaal moeten 28 luchtvaartmaatschappijen, die internationale vluchten verzorgen, herbeoordeeld worden. Van de 16 zijn 7 maatschappijen klaar voor herbeoordeling, 9 binnenkort en 12 moeten nog het nodige doen en komen dit jaar niet aan de beurt.

De operatie is een uitvloeisel van de rode kaart die de Thaise luchtvaart vorig jaar heeft gekregen van de ICAO omdat niet voldoen werd aan alle internationele veiligheidmaatregelen. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

* CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand; ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN.

Massagesalon Nataree nog meer in de fout

16 juni – Bij een grootscheeps onderzoek donderdag in massagesalon Nataree aan de Rachadaphisek Rd in Bangkok zijn illegale verbouwingen aangetroffen. Een deel van het vijf verdiepingen tellende gebouw is aan de achterkant uitgebreid.

Het onderzoek werd uitgevoerd door politie, soldaten en gemeenteambtenaren, met ondersteuning van gemeentelijk waterleiding- en elektriciteitsbedrijf alsmede Gemeentewerken. Nog nagegaan wordt of er illegaal water en elektriciteit is gebruikt. Bij de zoektocht werden ook documenten gevonden van de masseuses die vorige week bij een inval zijn aangehouden.

De salon had een vergunning voor het verstrekken van voedsel en een muziekvergunning, maar niet voor de werkzaamheden die er verricht werden: masseren, lees: seksuele diensten verrichten, hetgeen trouwens verboden is in Thailand.

De eigenaar en manager zijn beiden voortvluchtig, maar volgens het Immigration Bureau zijn ze nog in het land. Ze worden van veertien misdrijven verdacht, zoals mensenhandel, gelegenheid geven tot prostitutie en onderdak bieden aan illegale migranten.

Eerdere berichten:
15 juni: Bordeelhouders Nataree op de vlucht
10 juni: Bordeel betaalde 300.000 baht per maand aan steekpenningen
9 juni: Massagesalon Nataree ontmaskerd als bordeel
8 juni: Kort nieuws

Reacties niet mogelijk