Benoeming nieuwe Supreme Patriarch

Mercedes Benz in tempelmuseum

Controverse over benoeming 20e Supreme Patriarch
3 januari 2016 – Over de opvolging van de vorig jaar overleden en vorige maand gecremeerde Supreme Patriarch, het hoofd van de boeddhistische clerus, gaat nog een flink robbertje gevochten worden. Er zijn acht kandidaten, van wie de kanshebber de pech heeft dat hij de mentor was van de omstreden abt van de protserige Wat Phra Dhammakaya [verwikkeld in de verduisteringszaak van de Klongchan Credit Union Cooperative], toen die ingewijd werd. Op de sociale media verzetten tegenstanders zich tegen zijn nominatie.
Voor 1932, toen de absolute monarchie plaatsmaakte voor de constitutionele monarchie, benoemde de koning de Supreme Monarch. De Sangha Act van 1992 schrijft dat nog steeds voor: ‘The king appoints the supreme patriarch when the position of the supreme patriarch is vacant.’ In de praktijk nomineert de Sangha Supreme Council een van de somdet phra racha khana (monniken met de titel van somdet). De nominatie gaat vervolgens via de premier naar de koning ter ratificering.
Sinds het begin van het Rattanokosin tijdperk, 233 jaar geleden, hebben 19 patriarchen aan het hoofd van de boeddhistische geloofsgemeenschap gestaan. De krant verwacht dat de 20ste, gezien de controverse, niet snel benoemd zal worden en dat een speciale commissie voorlopig de honneurs waarneemt.

5 januari: Kort Nieuws
– Op de social media is een strijd losgebarsten over de opvolging van de vorig jaar overleden en vorige maand gecremeerde Supreme Patriarch, het hoofd van de boeddhistische clerus. Ik schreef er op 3 januari al over (zie: Controverse over benoeming 20e Supreme Patriarch), maar nu liggen twee monniken met elkaar in de clinch: Phra Buddha Isara, die tijdens de anti-regerings acties bekendheid verwierf en sindsdien door de krant ‘activist monk’ wordt genoemd en Phra Methi Dhammachan, vice-rector van de Mahachulalongkorn Rajavidyalaya universiteit.
Methi heeft nauwe banden met het politieke netwerk van Thaksin en de protserige Dhammakaya tempel en Isara heeft op de abt van die tempel regelmatig kritiek. Volgens Methi dient de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen benoemd te worden tot de 20e Supreme Patriarch omdat hij de oudste van de acht kandidaten is. [In een eerder bericht werd de link met de tempel toegeschreven aan deze abt.] Methi waarschuwt voor grote onrust als de abt niet wordt benoemd.
En zo gaat het gehakketak op Facebook nog een tijdje door, maar dat lijkt me geen informatie voor een serieuze nieuwsrubriek als Nieuws uit Thailand. Oké?

7 januari: Kort Nieuws
– Een niet bij naam genoemde groep boeddhisten vraagt de regering een stokje te steken voor de volgens hen op maandag geplande vergadering van de Sangha Supreme Council . Daar zou een begin worden gemaakt met de verkiezingsprocedure voor een nieuwe Supreme Patriarch. Volgens de groep gaat de raad buiten zijn boekje, want de procedure dient te beginnen met een voordracht van de premier, waaruit de raad een keus maakt. Meer over het gekissebis over de opvolging in Kort Nieuws van dinsdag en in het bericht van 3 januari Controverse over benoeming 20e Supreme Patriarch.

Schandaal rond opvolging Supreme Patriarch
9 januari – De benoeming van een opvolger voor de twee jaar geleden overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch, het hoofd van de boeddhistische clerus, gaat niet van een leien dakje en dat is nog vriendelijk uitgedrukt. Naar de oudste monnik van de acht, die ervoor in aanmerking komen, is de DSI een onderzoek begonnen.
Tegen hem zijn 17 klachten ingediend door Phra Buddha Isara, de abt die bekendheid verwierf tijdens de protesten tegen de regering Yingluck, eind 2013 begin 2014. De voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC (het orgaan dat hervormingsvoorstellen moest doen, inmiddels opgeheven nadat het de eerste versie van de nieuwe grondwet had afgewezen) vraagt premier Prayut de benoemingsprocedure uit te stellen. De premier moet een voordracht voorleggen aan de Sangha Supreme Council.
Waar gaat het om? De abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen zou belasting hebben ontdoken op een luxueuze auto, hij heeft de omstreden abt van de Wat Dhammakaya als monnik ingewijd, een protserige tempel die verwikkeld is in de verduisteringszaak van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC), hij zou boeddhistische leerstellingen hebben verdraaid en die op het internet hebben verspreid en hij zou betrokken zijn bij onregelmatigheden in de toekenning van gelden aan zijn tempel en Wat Dhammakaya.
In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen de abt. Meer informatie over de KCUC-zaak op de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Zie verder het kader acht kandidaten voor de namen van de abts die in aanmerking komen voor de opvolging.

11 januari: Kort nieuws
– Leden van enkele netwerken ter bescherming van het boeddhisme zijn van plan vandaag naar Putthamonthon in Nakhon Pathom te marcheren om de Sangha Supreme Council (SSC) te vragen de voordracht voor de post van Supreme Patriarch uit te stellen. De post is vacant sinds het overlijden van de vorige patriarch in oktober 2013.
Vandaag vergadert de SSC over de opvolging. ‘Als de SSC een monnik voordraagt die niet geschikt is voor koninklijke goedkeuring, zal dat tot een grote protestbeweging van boeddhisten in het hele land leiden’, zegt Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de opgeheven commissie religieuze zaken van de eveneens opgeheven NRC.
Zoals bekend maakt de oudste van de acht kandidaten de meeste kans, maar tegen hem heeft de DSI een onderzoek ingesteld naar aanleiding van diverse klachten. Zo zou hij betrokken zijn bij het ontduiken van belasting op luxueuze auto’s. [Een vorig bericht schreef: De abt zou belasting hebben ontdoken op een luxueuze auto.]
UDD-leider Jatuporn Prompan [lange tijd niets gehoord van deze volksmenner] verdedigt de abt. Hij wijst erop dat de clericale wet voorschrijft dat de oudste monnik de post overneemt tenzij hij gezondheidsproblemen heeft. Jatuporn waarschuwt het Buddhism Protection Network dat onder leiding staat van actievoerder- monnik Phra Buddha Isara, dat de protesten tot onrust leiden in de SSC.

13 januari: Kort Nieuws
– De Sangha Supreme Council heeft nog geen voordracht gedaan voor de verkiezing van de nieuwe Supreme Patriarch, zegt minister Suwaphan (PM’s Office). Hij weerspreekt daarmee berichten dat de SSC op 5 januari een keuze zou hebben gemaakt. Maandag vergaderde de SSC weer, maar ook op die vergadering is niet gesproken over de opvolging, die behoorlijk gevoelig ligt. Wie wil weten waarom, raadplege de vorige berichten.

SSC kiest omstreden abt als nieuwe Supreme Patriarch
14 januari – Dus toch. Gisteren schreef de krant dat de Sangha Supreme Counil (SSC) nog geen voordracht had gedaan voor de vacante post van Supreme Patriarch, maar gisteren maakte het National Office of Buddhism (NOB) bekend dat in een ‘geheime’ vergadering op 5 januari een besluit is gevallen dat maandag op een reguliere vergadering is bevestigd.
De adjunct-directeur van het NOB weigerde de naam van de gelukkige te noemen; maar beperkte zich tot de mededeling dat ‘in principe de SSC de oudste van de abts met de titel somdet phra racha khana dient te nomineren.
En dat zou betekeken dat de omstreden abt Phra Maha Ratchamangalacharn (90) aan het hoofd komt te staan van de 300.000 boeddhische monniken, die Thailand telt. Hij is omstreden vanwege zijn nauwe banden met de controversiële abt van de protserige Wat Dhammakaya, de tempel die is verwikkeld in een verduisteringszaak. Naar aanleiding van een waslijst van klachten van activist-abt Buddha Isara doet de DSI momenteel onderzoek naar hem.
De voordracht gaat nu naar minister Suwaphan (PM’s Office), vice-premier Wissanu en vervolgens premier Prayut met de koning als laatste die de benoeming moet bekrachtigen. Maar zover is het nog niet, want de regering dient te controleren of de benoemingsprocedure correct was; inhoudelijk mag ze geen oordeel geven. Wissanu zei gisteren dat het duidelijk is dat Somdet Chuang, zoals zijn bijnaam luidt, de oudste van de acht kandidaten met de titel somdet is.
Premier Prayut heeft eerder gewaarschuwd dat hij de voordracht niet aan de koning voorlegt, wanneer de controverse niet wordt opgelost. Volgens Wissanu had de premier ‘een onpartijdige visie’ op de zaak gegeven.
Wissanu: ‘Als het dispuut blijft aanhouden, kan de regering zich niet veroorloven de controversiële zaak naar het paleis te sturen. Het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary kan de voordracht dan in ieder geval terugsturen naar de regering.’

Somdet Chuang wil geen vervolging van critici
18 januari – Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn, door de Sangha Supreme Council voorgedragen als 20e Supreme Patriarch, wil niet dat het National Office of Buddhism namens hem bij de politie een klacht indient tegen zijn critici, en hij vraagt de boeddhistisch groepen die al bij de politie geklaagd hebben, hun klachten in te trekken.
Over Somdet Chuang, zoals hij ook wel bekend staat, circuleren op het internet berichten die het NOB beledigend acht en vatbaar zijn voor vervolging op grond van de Computer Crimes Act. De abt is omstreden vanwege zijn banden met de protserige – ik kwam een keer de term kapitalistische tegen – Wat Dhammakaya en diens abt.
Hij zou ook betrokken zijn bij het ontduiken van invoerrechten op geïmporteerde luxe auto’s (zie het fotobericht op de homepagina). In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen hem. De DSI doet momenteel onderzoek naar hem.
Inmiddels zit de regering lelijk in haar maag met de voordracht. Vice-premier Wissanu (juridische zaken) zegt dat het PM’s Office tijd nodig heeft om informatie te verzamelen, ook over de bezwaren tegen de abt. Wissanu zegt verkeerd geciteerd te zijn door de media als zou de regering de voordracht niet doorsturen naar de koning ter ondertekening wanneer de voordracht conflicten in de samenleving veroorzaakt. Wat zei hij dan wel? ‘Als de conflicten zich verdiepen of wanneer tegen de abt aangifte wordt gedaan, kan de regering de voordracht tegenhouden.’
Paiboon Nititawan, door de krant omschreven als een fervent criticus van de abt, gaat de DSI vragen haar onderzoek naar de betrokkenheid van de abt bij de invoer van luxe auto’s te versnellen. Die zaak dateert van 2013. Hij vraagt zich af waarom het onderzoek naar de ontduiking van importtarieven [toen was de abt nog niet in beeld] nog steeds niet afgerond is. ‘Wie zich dat afvraagt, kan het beter aan het voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith vragen’, zegt hij, suggererend dat die de zaak onder de tafel heeft geveegd.

19 januari: Kort nieuws
– Minister Paiboon (Justitie) vindt het niet nodig het onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten op luxe wagens te versnellen, zoals gevraagd door de voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de (opgeheven) NRC, die toevallig ook Paiboon heet. Maar de minister zegt wel toe bij de DSI te informeren naar de vorderingen, omdat de zaak al uit 2013 dateert.
Een inmiddels gevoelig geworden zaak, want Somdet Chuang, voorgedragen voor de vacante post van Supreme Patriarch, zou erbij betrokken zijn. De DSI zegt dat het om 500 wagens gaat van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen, waaronder een Mercedes van Somdet Chuang. De wagen is niet meer in gebruik en staat in een museum in de tempel van de abt (zie fotobericht op homepagina).
Activist-monnik Phra Buddha Isara die de DSI op het spoor van de betrokkenheid van de abt zette, zei gisteren dat de abt wellicht aanvankelijk niet op de hoogte was van de fraude. Maar toen die bekend werd, had hij er goed aan gedaan de wagen te retourneren. De wagen houden staat gelijk aan het ontvangen van gestolen goederen, zegt Isara.

Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz
20 januari – Dit is ‘m dan, de antieke Mercedes Benz waarover zoveel te doen is. Is het niet een juweeltje? De oldtimer staat in het museum van Wat Pak Nam Phasi Charoen met twee andere. Hij is in 2012 door een gelovige gedoneerd aan de tempel.
Maar er zit een luchtje aan. De wagen zou in 2011 in onderdelen zijn geïmporteerd en in Thailand zijn geassembleerd in twee bedrijven, wat een slok op een borrel scheelde in de invoerrechten. De DSI heeft inmiddels ontdekt dat één bedrijf een garage is waar alleen auto’s worden gespoten, en de ander een inmiddels gesloten winkel in tweedehands auto-onderdelen en accessoires uit Europa. De conclusie ligt voor de hand: fraude.
Wat de zaak pikant maakt, is dat de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, Somdet Chuang [ik gebruik zijn verkorte naam] door de Sangha Supreme Council is voorgedragen als opvolger van de twee jaar geleden overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch. Zijn benoeming vereist de handtekening van de koning, maar de regering houdt gezien de beschuldigingen de voordracht nog even tegen totdat de zaak is opgehelderd. Minister Suwapan (PM’s Office) heeft het National Office of Buddhism gevraagd een rapport op te stellen waarin de keuze voor Somdet Chuang wordt gemotiveerd.
De DSI verwacht het onderzoek naar de Mercedes binnen een maand af te ronden. De wagen is een van de luxe auto’s, waarvan vermoed wordt is dat invoerrechten zijn ontdoken. Een eerder bericht noemde 500 wagens van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen. Die zaak dateert al van 2013, maar heeft nog niet tot vervolgingen geleid.
Tegen Somdet Chuang bestaan nog meer bezwaren, zoals al uitgebreid gemeld in de media [dus ook in Nieuws uit Thailand]. Zijn relatie met de abt van Wat Dhammakaya is omstreden. Die tempel in Pathum Thani neemt het niet zo nauw met de boeddhistische filosofie. Zo zouden giften aan de tempel gunstig zijn voor iemands kharma, een bewering die nooit uit de mond van de sober levende Boeddha kan zijn gekomen. De tempel zou ook geprofiteerd hebben van gelden, die zijn verduisterd bij de Khlongchan Credit Union Cooperative, ook al zo’n heerlijk corruptieschandaal waar Thailand in grossiert.

Over een oude Mercedes en een verkiezing
23 januari – Roodhemdleider Jatuporn Prompan komt abt Somdet Chuang te hulp. De door de Sangha Supreme Council (SSC) voorgedragen opvolger van de twee jaar geleden overleden Supreme Patriarch is niet in het bezit van een van de luxe wagens, waarop bij de invoer is gesjoemeld met de invoerrechten.
De wagen (foto) is een 63 jaar oude Mercedes Benz die in een garage in Nakhon Pathom heeft gestaan. De eigenaar, een volgeling van de monnik, importeerde onderdelen uit het buitenland om de wagen op te lappen en doneerde hem in 2012 aan de monnik. Die heeft er, aldus Jatuporn, nooit in gereden maar hij heeft de wagen ter bezichtiging in zijn tempel ten toon gesteld.
Tot nu toe wekten de mediaberichten de indruk dat de Mercedes behoorde tot de luxe wagens, waarop invoerrechten zijn ontdoken door ze aan te geven als geïmporteerd in onderdelen en geassembleerd in Thailand in plaats van compleet te zijn ingevoerd. En dat scheelde een slok op een borrel qua invoerrechten. Naar die zaak is de DSI in 2013 een onderzoek begonnen.
Dus als Jatuporn gelijk heeft, is er niets mis met de Mercedes en gaat de abt op dit punt vrijuit. Laat ik eens gissen: Deze zaak gaat als een nachtkaars uit.
Over de verkiezingsprocedure
Jatuporn waarschuwt verder premier Prayut niet op eigen houtje de kandidaat Supreme Patriarch te kiezen, want dat is in strijd met de Sangha wet en de traditie waarbij de Sangha Supreme Council de opvolger nomineert. Volgens de tegenstanders is de voordracht van de SSC in strijd met de wet die zegt dat de premier een voordracht doet en die aan de SSC voorlegt, maar in dit geval heeft de SSC op eigen houtje geopereerd.
Prayut zou, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, een eigen kandidaat kunnen voordragen, vreest Jatuporn, en de voordracht met voorbijgaan van de SSC voorleggen aan de koning ter ondertekening. Jatuporn: ‘Durft hij de Supreme Patriarch zelf te kiezen? Durf je de wet zo uit te leggen dat een gewoon persoon en niet een monnik hem kan nomineren? Dat zal leiden tot problemen. De hel zal je hoofd opeten.’ (Bron: Bangkok Post, 22 januari)

Commentaar: Tempelcontroverse is politieke strijd
16 februari – Ik kijk altijd met spanning uit naar de wekelijkse column van voormalig BP-redacteur Veera Prateepchaikul, want die belicht vaak de achtergrond van zaken, die mij als niet-Thai ontgaan en die misschien ook wel delen van de Thaise bevolking ontgaan.
Gisteren boog hij zich over de stormen die woeden rond abt Dhammachayo van Wat Dhammakaya in Pathum Thani. De abt wordt niet defrocked heeft de Sangha Supreme Council (SSC) onlangs herbevestigd; die zaak is civiel en strafrechtelijk afgerond.
Defrocking oftewel verwijdering uit de monniksorde was in 1999 aanbevolen door de toenmalige Supreme Patriarch. De abt had de gedragsregels van de Sangha, de monniksorde, overtreden door tempelland en ander vermogen op zijn naam te laten zetten. Hij nam ook een loopje met het boeddhisme. Maar de abt heeft het land  onder druk van het OM teruggegeven aan de tempel, dus: Einde verhaal.
Veera signaleert dat het UDD zich tot onlangs niet over de zaak heeft uitgelaten. Maar nu komt de roodhemdbeweging in het verweer ter verdediging van de SSC. UDD-kernlid Weng eiste zaterdag dat de tegenstanders van de abt de laatste uitspraak van de SSC respecteren. Die tegenstanders zijn te vinden in het anti-Thaksin kamp met als boegbeeld de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara, en een voormalig lid van de Nationale Hervormingsraad.
Overigens is het niet geheel juist dat het UDD pas nu van zich laat horen, want Weng schreef in februari 2014 al op zijn Facebook-pagina dat de omstreden tempel een belangrijke politieke supporter was van het UDD en Thaksin.
Weng vindt dat degenen die zich tegen de abt verzetten ook hun pijlen dienen te richten op de Santi Asoke sekte, waarvan de leider door de SSC is defrocked. De sekte is een ascetische en quasi-religieuze groep, die zich zo nu dan op politiek gebied manifesteert.
Veera vindt dat Weng appels met peren vergelijkt: de Santi Asoke sekte en Wat Dhammakaya. Santi Asoke preekt over de principes van boonniyom: nederigheid, eenvoud, duurzame economie en niet op winst gerichte handel, en brengt die in praktijk. De sekte was een sterke supporter van de protesten tegen de regering Yingluck in 2013 en 2014 en verstrekte eten aan de demonstranten.
Wat Dhammakaya richt zich op grandeur, praal en materialisme, zoals blijkt uit de massa inwijdingen, het reusachtig grote tempelgebouw in de vorm van een vliegende schotel, grote ceremoniën en massa pelgrimages door honderden monniken die over een rood tapijt van bloemblaadjes lopen door drukke straten en kilometers lange files veroorzaken.
De handelwijze van beide abts mag ook niet vergeleken worden, vindt Veera: abt Dhammachayo wordt beschuldigd van verduistering van land ter waarde van 900 miljoen baht. De andere abt heeft zich slechts verzet tegen de SSC en hij zou de kloosterregels hebben overtreden.
De DSI doet momenteel onderzoek naar de gelden die Wat Dhammakaya, de abt en monniken van de KCUC hebben ontvangen, geld dat uit de kas van de coöperatie is ontvreemd. Zie hiervoor de pagina
KCUC Wat Phra Dhammakaya. Let op: Het onderzoek heeft dus niet betrekking op de genoemde 900 miljoen baht, want het tempelland is destijds gefinancierd met donaties.
Al deze zaken in ogenschouw nemend, kan de situatie gezien worden in de context van een permanente politieke strijd tussen twee politieke partijen. Dat is de reden, luidt Veera’s pessimistische conclusie, dat de nationale verzoening, die we zo graag willen, een verre droom blijft. (Bron: Bangkok Post, 15 februari)

Schermutselingen tussen soldaten en monniken
16 februari – Benoem Somdet Chuang tot Supreme Patriarch, verklaar in de nieuwe grondwet het boeddhisme tot staatsgodsdienst en verbied staatsdiensten zich te bemoeien met zaken van de monniksgemeenschap. Die drie eisen stelde de Sangha and Buddhists Alliance of Thailand (SBAT) gisteren op het seminar Block the plot to overthrow the Sangha’s administration in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom.
Wie gedacht mocht hebben dat monniken de meest nederige en vredelievende vertegenwoordigers van het boeddhisme zijn, zag gisteren dat idee sneuvelen, want tussen soldaten die de toegang tot het park blokkeerden en monniken braken ’s middags schermutselingen uit. De monniken probeerden ook de legervoertuigen weg te duwen, maar of dat gelukt is, meldt het bericht niet. Aan het gedoe kwam ‘s avonds een eind dankzij bemiddeling van vice-premier Prawit, die met de secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand sprak.
De bijeenkomst, bijgewoond door 1200 monniken en supporters, was een steunbetuiging aan Somdet Phra Mahamangalacharn, kortweg Somdet Chuang genaamd, de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van de in 2013 overleden en in 2014 gecremeerde vorige Supreme Patriarch. De Sangha Supreme Council (SSC) besloot hem vorige maand voor te dragen, het wachten is nu op een besluit van de premier, die de beoeming ter bekrachtiging moet voorleggen aan de koning.
Tegen de belangrijkste kanshebber bestaan bezwaren vanwege diens relatie met de omstreden abt van Wat Dhammakaya (zie het bericht Commentaar: Tempelcontroverse is politieke strijd) en mogelijke betrokkenheid bij het ontduiken van invoerrechten op een antieke Mercedes, die nu in diens tempelmuseum staat te pronken.

Supreme Patriarch: Antieke Mercedes bemoeilijkt benoeming
17 februari – De antieke Mercedes Benz die in het tempelmuseum van Wat Pak Nam Phasi Charoen staat te pronken, zou Somdet Chuang wel eens de das om kunnen doen. De DSI heeft in een onderzoek vastgesteld dat bij de import uit Engeland gefraudeerd is, waardoor de eigenaar minder invoerrechten hoefde te betalen. De vraag is nu: was abt Somdet Chuang, de belangrijkste kandidaat voor opvolging van de in 2013 overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch, daarvan op de hoogte?
De vintage wagen werd aangegeven als geïmporteerd in onderdelen om in Thailand geassembleerd te worden. Daardoor gold een lagere importheffing. Een bron bij de DSI zegt dat bij elke stap is gerommeld: toestemming voor de assemblage ontbreekt en bij de registratie is een valse handtekening gezet van iemand die geen weet had van het bestaan van de auto.
Als eerste en enige eigenaar na de zogenaamde assemblage is Somdet Chuang geregistreerd, dus de abt dient te bewijzen of hij iets wist van de belastingontduiking. De bron zegt dat de secretaris van de abt de wagen namens hem heeft gekocht, alhoewel diens naam nergens is aangetroffen. [Volgens eerdere berichten was de wagen een cadeau van een volgeling.] De resultaten van het onderzoek worden morgen door de DSI bekend gemaakt.
De regering bevindt zich in een lastig parket. De Sangha Supreme Council heeft de abt voorgedragen als nieuwe Supreme Patriarch, maar zolang hij niet is vrijgepleit van de vermeende belastingontduiking zal de regering de voordracht niet ter bekrachtiging aan de koning voorleggen. De regering staat van twee kanten onder druk. De voorstanders manifesteerden zich maandag met een seminar in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom (zie het bericht van gisteren: Schermutselingen tussen soldaten en monniken), de tegenstanders zijn te vinden in het anti-Thaksin kamp met als boegbeeld de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara, en een voormalig lid van de Nationale Hervormingsraad (zie het commentaar van gisteren: Tempelcontroverse is politieke strijd).
Vice-premier Prawit zei gisteren dat de regering voorzichtig moet zijn. ‘Er is nog steeds controverse. Niemand, ook de uitvoerende macht, heeft de durf haast te maken, want fouten kunnen niet gecorrigeerd worden.’ Het wachten is nu op de terugkeer van Prayut uit de VS , waar hij de US-Asean Summit bijwoont.

Prayut: debat over benoeming nieuwe Supreme Patriarch
18 februari – Met een debat tussen voor- en tegenstanders van de benoeming van Somdet Chuang tot Supreme Patriarch hoopt premier Prayut de spanningen tussen beide kampen weg te nemen. Na het debat kan de bevolking dan bepalen welke partij ze wil geloven. Dit laat de premier vanuit de VS weten, waar hij de US-Asean Summit bijwoont.
‘Als boeddhist wil ik niet dat de religie bezoedeld wordt. Maar soms kan overdreven druk leiden tot een nieuw probleem. Dit is een zaak van het geloof van het volk’, zei Prayut, zoals vaak onnavolgbaar wat hij nou precies bedoelt. Hij riep de strijdende partijen op voorlopig pas op de plaats te maken. Over de reacties van de bevolking op het debat zei hij niet meer dat ze ‘in overweging worden genomen’ wanneer verdere besluiten worden genomen.
‘Alle betrokken partijen – de SSC, de regering en de groepen die verwikkeld zijn in het conflict – moeten de problemen samen oplossen. Wanneer de gedragsregels van de monniksorde onvoldoende zijn om de zaak op te lossen, zal dat waarschijnlijk met wettelijke middelen  moeten gebeuren.’
Nog even in een notendop de achtergronden. De Sangha Supreme Council (SSC) heeft Somdet Chuang voorgedragen als nieuw hoofd van de boeddhistische clerus. Formeel dient premier Prayut de voordracht ter bekrachtiging aan de koning voor te leggen. Maar, zegt hij: ‘Ik heb al eerder gezegd dat ik het eerst moet oplossen als iets het koningshuis betreft.’
Maandag kwamen 1.200 monniken en supporters bijeen in het Phutthamonthon Buddhist Park, waar ze een pleidooi hielden voor benoeming van Somdet Chuang. Daarbij kwam tot een treffen tussen hen en soldaten. Politiewoordvoerder Krisana zegt dat een aanklacht in voorbereiding is tegen de organisator wegens overtreding van het samenscholingsverbod.
Tegen de abt bestaan bezwaren vanwege diens relatie met de omstreden abt van Wat Dhammakaya en mogelijke betrokkenheid bij het ontduiken van invoerrechten op een antieke Mercedes, die nu in diens tempelmuseum staat te pronken.
In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen Somdet Chuang. Het laatste bezwaar in dit kader is volgens mij foutief. Het besmette geld ging niet naar Wat Pak Nam Phasi Charoen maar naar Wat Dhammakaya. De verspreiding van vertekende boeddhistisch leerstellingen wordt ook aan de verkeerde abt toegeschreven.

Donderdag 25 februari
– Minister Paiboon (Justitie) heeft de DSI opdracht gegeven de beoogde Supreme Patriarch abt Somdet Chuang op te roepen voor verhoor over zijn vermeende betrokkenheid bij de ontduiking van invoerrechten op een antieke Mercedes, die in zijn tempelmuseum staat. Zijn handtekening staat op een illegaal registratieformulier voor de wagen.
De minister dringt erop aan dat de zaak volgens de geëigende juridische regels verloopt; onderzoekers mogen niet onder druk staan de zaak snel af te ronden en voorkomen moet worden dat er bij het onderzoek sprake is van discriminatie. De DSI dient de abt met respect te behandelen, zegt de minister.
De benoeming van Somdet Chuang is intussen nog niet aan de orde, zegt minister Suwaphan van het PM’s Office omdat het National Office of Buddhism nog bezig is meningen te verzamelen van verschillende partijen. Pas daarna wordt de kwestie voorgelegd aan de premier.

Maandag 29 februari
– Uitstel van de benoeming van de nieuwe Supreme Patriarch, krijgt de instemming van een meerderheid van de responenten in een peiling van het National Institute of Development Administration, oftewel 45,8 procent. Ze vinden dat beter gewacht kan worden tot alle conflicten in de monniksorde kan opgelost.
Zoals bekend bestaat weerstand tegen de benoeming van Somdet Chuang  wegens het bezit van een antieke Mercedes Benz, waarbij vermoedelijk is gefraudeerd met invoerrechten. De abt is al voorgedragen door de Sangha Supreme Council. De voordracht ligt nu bij de regering.

Somdet Chuang

Homepagina 3 maart
Kijk naar de foto met de 91-jarige abt Somdet Chuang en vraag je af: is deze ouwe baas schuldig aan het ontduiken van invoerrechten op de antieke Mercedes-Benz die in zijn tempelmuseum staat? De advocaat van de tempel zei woensdag dat de abt onschuldig is en niet wist dat er was geknoeid met documenten van de wagen, die door een gelovige aan de tempel was cadeau gedaan. Ik geloof de advocaat.
Somdet Chuang is door de Sangha Supreme Council voorgedragen als nieuwe Supreme Patriarch. De regering houdt de voordracht in portefeuille totdat alle feiten bekend zijn. (Foto Chanat Katanyu)

Ombudsman: Keuze Sangha voor Somdet Chuang is illegaal
5 maart – De voordracht door de Sangha Supreme Council (SSC) van Somdet Chuang als nieuwe Supreme Patriarch is in strijd met de wet, zegt de Nationale Ombudsman. Volgens de Sangha wet dient de minister-president het initiatief te nemen voor de benoeming van een Supreme Patriarch, die zijn keuze vervolgens voorlegt aan de SSC.
De Ombudsman reageert op het verzoek van de voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC. Die vroeg zich af of de SSC bevoegd was op 5 januar in een geheime vergadering Chuang te nomineren. Niet dus, bevestigt de Ombudsman nu. De Ombudsman is niet over eén nacht ijs gegaan, want hij heeft diverse experts geraadpleegd.
Maar de adjunct-directeur Chayapol van het National Office of Bhuddism, het secretariaat van de SSC, zegt dat de SSC conform de wet heeft gehandeld en de voordracht heeft voorgelegd aan het PM’s Office. Gezien de conflicterende standpunten zal de premier de knoop moeten doorhakken.
Vice-premier Wissanu zegt dat de regering altijd de besluiten van de SSC heeft gerespecteerd. Voormalig NRC-lid Mano vraagt Somdet Chuang terug te treden als waarnemende Supreme Patriarch en abt van zijn tempel. Mano noemt het niet in de haak dat Chuang in functie blijft, nu de DSI onderzoek doet naar de ontduiking van invoerrechten, onder andere bij de invoer van de antieke Mercedes Benz die in het tempelmuseum staat te pronken.
De advocaat van de tempel zei woensdag dat de abt onschuldig is en geen weet had van de fraude. Zijn handtekening zou vervalst zijn op een registratieformulier.

Zondag 6 maart
– Ik heb de neiging bij dit nieuwsitem te zeggen: Spuit Elf geeft ook modder, alhoewel deze Spuit Elf geen onbeduidend persoon is. Maar vermoeiend is het wel en overbodig, want we weten al uit eerdere krantenberichten wat het standpunt van Pheu Thai is over de benoeming van de nieuwe Supreme Patriarch.
De Nationale Ombudsman stelde vorige week dat de voordracht van de Sangha Supreme Council (SC) om Somdet Chuang (de man van de antieke Mercedes) te benoemen tot nieuwe Supreme Patriarch in strijd met de wet is.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat de regering de voordracht ter harte moet nemen en niet haar oren moet laten hangen naar Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de commissie religieuze zaken van de (opgeheven) NRC, die de Ombudsman had gevraagd de voordracht te beoordelen.
PT secretaris-generaal Chavalit wijst erop dat het SSC besluit unaniem was. De SSC bestaat uit vertegenwoordigers van twee sectes; de unanimiteit is een goed voorbeeld voor boeddhisten om te volgen, zegt hij.
Schermutseling Phutthamonthon Buddhist Park

Machtsstrijd woedt over benoeming Supreme Patriarch

7 maart – In Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, gisteren een dubbelinterview met twee abts: een opponent en een supporter van de benoeming van Somdet Chuang tot nieuwe Supreme Patriarch. De interviews hebben de zogeheten Q&A-vorm wat het voor mij gemakkelijk maakt, de kernvragen eruit te pikken. Eerst Phra Buddha Isara, de opponent; daarna Phra Methee Dhammacharn, de supporter.

De opponent
Phra Buddha Isara 2Isara (bekend van de protesten tegen de regering Yingluck) verzet zich tegen de benoeming omdat Chuang nauwe banden heeft met de protserige tempel Wat Dhammakaya.

Spectrum vraagt hem: Hoe is Chuang met die tempel verbonden en waarom heeft dit een negatief effect op zijn benoeming?

Antwoord: ‘Chuang was Phra Dhammachayo’s preceptor. [Phra Dhammachayo is de abt van Wat Dhammakaya] Dat zou niet verkeerd zijn wanneer Dhammachayo volgens de boeddhistische discipline handelt. Maar dat is niet het geval. Onlangs introduceerde de tempel weer een andere ‘sculpture of heaven’’ – de hamers verkopen ze voor 100.000 tot 200.000 baht.

Heeft Somdet Chuang als voorzitter van de Sangha Supreme Council ooit gezegd dat hij degenen zou straffen die de boeddhistische discipline overtreden? Nee. Dat is te vergelijken met de benoeming van een bendeleider tot leider van de monniken. Hoe kunnen we dat accepteren?’

Verder noemt Isara nog de betrokkenheid van de tempel en de abt bij de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, een zaak die in onderzoek is bij de DSI. Maar dat kunt u allemaal lezen op de pagina KCUC-Wat Dhammakaya.

De supporter
Phra Methee Dhammacharn 2
Eerst maar eens voorstellen. Phra Methee Dhammacharn is secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand.

Hij leidde vorige maand een bijeenkomst van 1.200 monniken in het Phutthamonthon Buddhist Park, die ontsierd werd door een schermutseling met soldaten (foto). Ze waren daar bijeen gekomen om een snelle benoeming van Somdet Chuang te eisen.

Spectrum: Velen zien Wat Dhammakaya als een cultus die de leer van Boeddha verdraait om haar weelde te vergroten. Dat moet toch een negatieve invloed hebben op Chuang’s rol als Supreme Patriarch.

Antwoord: ‘Mensen kijken naar de uitbreiding van de tempel en leggen een verband met de politiek in plaats van strijdigheid met de boeddhistische discipline. Veel mensen zijn bang dat de tempel zowel de staat als de religie overheerst. […] Somdet Chuang heeft nooit de tempel beschermd. De ethische kwestie wordt gebruikt als rechtvaardiging om de benoeming van de Supreme Patriarch tegen te houden.’ [Is dit een antwoord op de vraag? Ik dacht het niet.]

Spectrum probeert de abt ook nog een uitspraak te ontlokken over de banden tussen Wat Dhammakaya en Thaksin en de steun van de roodhemden voor Chuang.

Antwoord: ‘Ik weet niet zeker of de roodhemden hem steunen. Het enige wat we zien is dat de meerderheid van de bevolking geen stem heeft gehad in deze kwestie. […] Wat betreft Wat Dhammakaya en Thaksin: Op wat voor manier zijn ze nauw verbonden? Er zijn vele vooraanstaande geelhemd figuren die nauwe banden hebben met de grote donors van de tempel, maar de media noemen dat niet.’

Enzovoort, enzovoort… Mocht het u gaan duizelen na deze woordenbrij, dan bevindt u zich in goed gezelschap, namelijk het mijne. Ten slotte een ondeugende opmerking [moet kunnen]. Ik vind Dhammacharn lijken op de Zware Jongens in de Donald Duck. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 6 maart)

Topmonnik aangehouden; Mercedes weggehaald
8 maart – Niet eerder vertoond: een monnik die wordt aangehouden voor ‘attitude adjustment’, een methode die de junta toepast om dissidenten het zwijgen op te leggen. Phra Methithammajarn, secretaris-generaal van het conservatieve Buddhism Protection Centre of Thailand (BPCT), maakte er gisteren een half uur kennis mee, toen politie en leger een stokje staken voor een persconferentie.
Zijn vervanger, Phra Kru Palad Kaweewat, nam zijn honneurs waar om de Nationale Ombudsman de les te lezen. De Ombudsman heeft het besluit van de Sangha Supreme Council (SSC) om Somdet Chuang voor te dragen als de nieuwe Supreme Patriarch, in strijd met de Sangha wet genoemd. Waar bemoeit de Ombudsman zich mee, was – populair gezegd – de kritiek van Palad: de Ombudsman is niet bevoegd het SSC-besluit te beoordelen, want de SSC is geen overheidsorganisatie.
De BPCT gaat 20.000 handtekeningen verzamelen ter ondersteuning van een verzoek aan het parlement de Ombudsman uit zijn functie te ontzetten. Maar veel kans maakt dat verzoek niet, want de regering heeft al verklaard dat het oordeel van de Ombudsman correct is.
‘De ombudsman dient als  organisatie, gebaseerd op de grondwet, gerespecteerd en gehonoreerd te worden’, zegt vice-premier Wissanu. ‘Zijn meningen hebben meer gewicht dan de mening van mensen.’ De regering beraadt zich nog over haar reactie. Ze bevindt zich in een lastig parket met aan de ene kant voorstanders van de benoeming van Somdet Chuang tot Patriarch en tegenstanders. Zie het bericht van 7 maart: Machtsstrijd woedt over benoeming Supreme Patriarch. [In dat bericht wordt de naam Methithammajarn, gespeld als Methee Dhammacharn]
Somdet Chuang ligt bij de tegenstanders niet lekker vanwege zijn nauwe banden met de protserige tempel Wat Dhammakaya, die zich gedraagt als een kapitalistisch bedrijf, en het bezit van een antieke Mercedes Benz. Met de invoer en registratie van die wagen, een gift van een gelovige, is gefraudeerd om minder invoerrechten hoeven te betalen.
De DSI die onderzoek doet naar de zaak, heeft op verzoek van de secretaris van Chuang de wagen uit de tempel gehaald. Houd hem maar, zegt Phra Maha Sasanamunee, die zelf door de DSI wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij het gesjoemel. Maar hij speelt de zwartepiet naar de garage waar de wagen is geassembleerd. Hij zegt niet te hebben geweten dat er gefraudeerd was.
Het onderzoek naar de Mercedes maakt overigens deel uit van een groter onderzoek naar ontduiking van invoerrechten op luxe wagens. Die werden aangegeven als geïmporteerd in onderdelen hoewel ze compleet waren ingevoerd, zodat een lagere importtarief gold.
En zo sleept de crisis zich maar voort. De regering kijkt de kat uit de boom totdat alle feiten bekend zijn.

‘Clash tussen leger en Sangha is een politiek conflict’
10 maart – Het leger en de Sangha (monniksorde) hebben meer gemeen dat ze beseffen. Beide beschouwen zich als beschermer van de nationale ideologie, die op drie pijlers rust: natie, religie en monarchie. Beide zijn top-down organisaties, extreem autoritair en feodaal. Daarom moeten boeddhisten nog steeds bij monniken met een hoge rang een liggende houding aannemen en speciale taal gebruiken alsof het vorsten zijn. In de derde plaats zijn beide patriarchaal en seksistisch. Alhoewel vrouwen de belangrijkste supporters van de clerus zijn, kunnen ze niet ingewijd worden en ze mogen monniken niet aanraken. Giften moeten op een stuk stof worden aangeboden.
Sanitsuda Ekachai schrijft dit in haar wekelijkse rubriek Question Marks. Aanleiding is de aanhouding van Phra Methithammajarn, secretaris-generaal van het conservatieve Buddhism Protection Centre of Thailand (BPCT) voor een attitude adjustment. Niet eerder is dit vertoond bij een monnik en dat moet hem toch aan het denken hebben gezet. De secretaris-generaal werd aangehouden toen hij een persconferentie zou houden over de conclusie van de Nationale Ombudsman dat de voordracht van Somdet Chuang als nieuwe Supreme Patriarch door de Sangha Supreme Council in strijd met de Sangha wet is.
Het was niet de eerste keer dat leger en monniken botsten want vorige maand vonden schermutselingen plaats tussen soldaten en monniken, die in het Putthamonthon Buddhist park, dat een boeddhistisch centrum van vrede geacht wordt te zijn, bijeen waren gekomen om aan te dringen op een snelle benoeming van Somdet Chuang.
De clash tussen leger en clerus is geen ideologisch conflict maar een politiek, legt Sanitsuda uit. Somdet Chuang is een fervent supporter van Wat Dhammakaya, een pro-Thaksin tempel, en daarom is hij onacceptabel voor de anti-Thaksin regering. [Mocht u het vergeten zijn: Thaksin heeft het land ontvlucht om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen, die hij heeft gekregen wegens machtsmisbruik.] Dat besef moet toch zo langzamerhand zijn doorgedrongen tot de clerus, oppert Sanitsuda.
Hoe lang moet Somdet Chuang, die nu 90 is, wachten? Als het aan het regime ligt, nog vijf jaar. Die tijd heeft het regime [lees de NCPO, die dus niet wordt opgeheven] nodig om na de verkiezingen te zorgen voor politieke stabiliteit.
Phra Methithammajarn heeft aangekondigd dat zijn netwerk 20.000 namen gaat verzamelen ter ondersteuning van de eis de Ombudsman uit zijn functie te ontzetten.
Sanitsuda vraagt zich af wat de volgende stap van de regering wordt: ‘Wie buigt als eerste?’ Maar, schrijft ze : ‘Zelfs als de clerus haar zin krijgt, kunnen we niet verwachten dat ze de stem van de minder-bedeelden zijn of zich sterk maken voor gerechtigheid. De clerus trekt zich terug in haar comfortabele cocon. Wie de strijd om de Supreme Patriarch ook wint, de gewone mensen en met name vrouwen zijn de uiteindelijke verliezers te midden van diep geworteld militarisme en patriarchaat.’ (Bron: Bangkok Post, 9 maart)

Donderdag 10 maart
– Somdet Chuang wordt woensdag door de DSI ondervraagd over de antieke Mercedes Benz, waarop bij de invoer gesjoemeld is met invoerrechten. De DSI praat in zijn tempel ’s ochtends om negen uur met de 90-jarige abt in de hoop dat het tijdstip demonstranten afschrikt. Maandag heeft de tempel de Mercedes aan de DSI overgedragen. De  wagen is een van de luxe auto’s waarnaar de DSI onderzoek doet. Ze zouden in onderdelen geïmporteerd zijn, waardoor minder invoerrechten hoefde te worden betaald.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat de regering een scheve schaats rijdt bij de aanpak van activiteiten van monniken. Ze doelt op de schermutseling tussen soldaten en monniken in het Putthamonthon Buddhist Park en de aanhouding van Phra Methithammajarn voor een korte attitude adjustment.

Kandidaat Supreme Patriarch zwijgt
18 maart – Somdet Chuang, door de Sangha Supreme Council voorgedragen als de nieuwe Supreme Patriarch, heeft woensdag geen verklaring afgelegd over de antieke Mercedes-Benz in zijn tempelmuseum. De DSI moet haar vragen maar schriftelijk indienen, dan zal de tempel antwoorden, kregen de DSI-rechercheurs te horen. De DSI dreigt de 90-jarige abt nu te dagvaarden.
Minister Paiboon (Justitie) verwijt de advocaat moeilijkheden te veroorzaken, wat hij blijkbaar doet om Chuang’s kansen op de functie van Supreme Patriarch niet te benadelen. De weigering van Chuang heeft volgens hem geen gevolgen voor het onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten bij de invoer van de wagen. Op een van de documenten komt de handtekening van de abt voor, maar die zou vervalst zijn.

Zaterdag 19 maart
Somdet Chuang (pasfoto formaat)
– Minister Paiboon (Justitie) vindt het best als de DSI Somdet Chuang dagvaart om een verklaring af te leggen over de antieke Mercedes Benz in zijn tempelmuseum, waarmee bij de invoer gefraudeerd is. Woensdag weigerde de abt van Wat Pak Nam Phasicharoen, die is voorgedragen voor de functie van Supreme Patriarch, een verklaring af te leggen toen hij bezoek kreeg van DSI-agenten.

Het onderzoek naar de Mercedes maakt deel uit van een groter onderzoek naar de invoer van luxe wagens. Invoerrechten zouden daarbij ontdoken zijn door ze op te geven als geïmporteerd in onderdelen in plaats van compleet, waarvoor een hoger tarief geldt.

Voordat de abt niets wilde zeggen, hadden de agenten hem eer bewezen met bloemen, kaarsen en wierookstokjes. Als Chuang de dagvaarding negeert, kan een arrestatiebevel tegen hem worden uitgevaardigd.

Dinsdag 22 maart
– Gezeur van boeddhistische groepen over het onderzoek van de DSI naar de betrokkenheid van Somdet Chuang, kandidaat Supreme Patriarch, bij het ontduiken van invoerrechten op de antieke Mercedes Benz in het tempelmuseum. Ze vinden dat de minister de reputatie van Chuang besmeurt. Woensdag weigerde Chuang agenten van de DSI te woord te staan over zijn rol. De minister heeft de DSI toestemming gegeven een arrestatiebevel aan te vragen. En dat is die groepen in het verkeerde keelgat geschoten. De minister zegt dat de agenten de abt met respect hebben behandeld.

Conflict over benoeming Supreme Patriarch laait op
27 maart – Boef, schoft, rotzak, loeder, ploert, schavuit, schurk, schoelje, ellendeling, smiecht, zwijnjak, spitsboef.  Deze vertalingen geeft mijn woordenboek voor het woord rogue. De uitdrukking rogue monk (schurkenmonnik) circuleert op de social media naar aanleiding van de jongste poging van conservatieve boeddhisten om Somdet Chuang benoemd te krijgen als Supreme Patriarch, een functie die vacant is sinds de vorige in 2013 overleed.
Het Buddhism Protection Centre of Thailand en andere groepen, zoals het Network for Phra Dhammajarik, zijn een handtekeningenactie begonnen om minister Paiboon (Justitie) afgezet te krijgen, want die houdt de benoeming tegen en nog erger hij heeft met een arrestatiebevel gedreigd, omdat Chuang geweigerd heeft een verklaring af te leggen over de antieke Mercedes in zijn tempelmuseum, waarmee bij de invoer is gesjoemeld. Ze verwijten de minister geen respect te hebben getoond voor de ouwe baas (90), die sinds 2013 de functie van Supreme Patriarch waarneemt.
Ook premier Prayut ligt onder vuur, want die heeft gezegd de benoeming pas door te sturen naar de koning, wanneer  de Mercedes-zaak is opgehelderd door de DSI. De Asssociation of Pali 9 Level Scholars dreigt hem aan te klagen voor plichtsverzuim.
En dat is niet eens alles: Somdet Chuang ligt ook niet lekker bij tegenstanders vanwege zijn nauwe banden met de protserige tempel Wat Dhammakaya en diens abt, die – laat ik het maar eufemistisch zeggen – de boeddhistische leerstelingen op geheel eigen wijze interpreteert.
Het Buddhist Protection Centre of Thailand was eerder in het nieuws omdat ze een pro-Chuang rally had georganiseerd in het Putthamonton Buddhist Park in Nakhon Pathom. Monniken en soldaten raakten daarbij verwikkeld in een schermutseling.
De secretaris-generaal van het centrum werd eerder deze maand korte tijd door het leger onderworpen aan een attitude adjustment toen hij een verklaring wilde afleggen over de Ombudsman. De Ombudsman had namelijk vastgesteld dat het besluit van van de Sangha Supreme Council om  Chuang voor te dragen als Supreme Patriarch in strijd met de Sangha Act was. Volgens die wet dient de premier het initiatief te nemen.
Maar de attitude adjustment heeft geen effect gehad. Phra Methitammajarn blijft lobbyen voor Chuang. Hij riep boeddhistisch groepen onlangs nog op Prayut’s oproep aan alle supporters en opponenten om te stoppen met hun activiteiten, te negeren.
‘De kloosterorde en de bevolking moeten nu wel gezien hebben wat er aan de hand is. Voor alle partijen moeten dezelfde regels gelden.We hebben geen keus. Moeten we voor genade wachten op de regering en de tegenpartij?’

Abt Dhammachaoyo opnieuw gedagvaard
8 april – Abt Dhammachayo is door de DSI gedagvaard op 25 april een toelichting te geven op de 1,2 miljard baht die zijn tempel heeft ontvangen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative. Van dit bedrag ging 435 miljoen baht naar hem.
De abt die aan het hoofd staat van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya wordt beschuldigd van het witwassen van geld omdat het geld verduisterd was uit de kas van de spaarcoöperatie. Oorspronkelijk had hij vandaag moeten komen, maar de DSI heeft het verzoek van zijn advocaat voor uitstel gehonoreerd.
In een eerder bericht werd gemeld dat de abt geen tijd zou hebben vanwege de voorbereidingen van religieuze activiteiten ter gelegenheid van zijn verjaardag op 22 april, maar nu schrijft de krant dat het gaat om een zomer ordinatieprogramma voor novieten, Songkran, Earth Day en landelijke aalmoezenrondes. [BP is een kampioen in het rectificeren van eerdere berichten] Verdachten mogen tweemaal een afspraak met het OM uitstellen, maar als ze een derde keer niet verschijnen, wordt een arrestatiebevel aangevraagd.
De voormalige KCUC-voorzitter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Het bericht zegt niets over de gedupeerde coöperatieleden, die voorzover ik weet niets of heel weinig van hun ingelegde geld terugzien of misschien met sint-juttemis.
Klacht tegen kandidaat-Supreme Patriarch
Nog een abt die onder vuur ligt: Somdet Chuang, die door de Sangha Supreme Council (SSC) is voorgedragen voor de functie van Supreme Patriarch, een voordracht die voorlopig door de regering wordt tegengehouden. Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC (de opgeheven nationale hervormingsraad), heeft bij het hoogste gezagsorgaan van de clerus een klacht tegen hem gedeponeerd wegens overtreding van de kloosterregels. Hij heeft een cheque ad 1 miljoen baht uitgeschreven voor de aankoop van een illegaal geïmporteerde antieke Mercedes.
Waarom lees ik dat nu pas? Volgens alle eerdere berichten zou alleen zijn vermoedelijk vervalste handtekening voorkomen op de registratie van de wagen. Monniken mogen geen geld of goud in ontvangst nemen of bezitten. Paiboon verwacht niet gehoor te krijgen want Somdet Chuang neemt de functie van Supreme Patriarch waar en is voorzitter van de SSC en die zal hem wel de hand boven het hoofd houden. Chuang weigerde eerder agenten van de DSI te woord te staan. [Ja beste mensen, ik schreef ooit in een column: de Thaise monniksorde is een maffiabende.]

Woensdag 27 april
– De DSI (Thaise FBI) heeft de directeur van Odd 89 Partnership Ltd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ontduiken van importheffingen in de zaak waarin abt Chuang, de mogelijk nieuwe Supreme Patriarch, is betrokken. In diens tempelmuseum staat een antieke Mercedes Benz, tijdelijk weggehaald door de DSI, die in onderdelen zou zijn geïmporteerd en niet compleet, waardoor een lager importtarief gold. Odd 89, dat auto-onderdelen importeert, is een van de twee bedrijven die de Mercedes zouden hebben geassembleerd.
Maar in het bericht vandaag wordt een totaal andere voorstelling van zaken gegeven. De DSI vermoedt dat met documenten is gefraudeerd om de indruk te wekken dat de onderdelen binnenlands zijn gekocht, terwijl ze in feite geïmporteerd waren. Beste lezers, ik ga gillen, want ik word gek van Bangkok Post. Vandaag schrijven ze zus, morgen zo.

9 juli – De strijd om de opvolging van de twee jaar geleden overleden Supreme Patriarch, het hoofd van de monnikenorde, is weer opgelaaid nu de Raad van State heeft bepaald dat de voordracht van de Sangha Supreme Council (SSC) om de huidige plaatsvervanger te benoemen, niet in strijd is met de Sangha wet. Voor het Buddhism Protection Centre of Thailand (BPCT) is de uitspraak aanleiding in het land steun te zoeken voor de stagnerende benoeming.
De BPCT heeft een brief gestuurd naar de 35.000 tempels in het land  waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de uitspraak. Secretaris-generaal Phra Methithammajarn zegt dat de Raad van State de Sangha wet verkeerd interpreteert. Niet de Sangha Supreme Council is bevoegd om een kandidaat-opvolger voor te dragen, maar de premier. In de brief beweert het BPCT dat pogingen worden gedaan de Sangha wet te veranderen, maar vice-premier Wissanu spreekt dat tegen.
Een rivaliserende groep, geleid door Phra Buddha Isara, bekend van de protesten tegen de regering Yingluck, heeft bij de politie een klacht tegen het BPCT ingediend, want het zou onrust veroorzaken. De voordracht van Somdet Chuang (foto) door de SSC stuitte eerder op tegenstand vanwege diens banden met Wat Phra Dhammakaya en abt Dhammachayo, die verdacht wordt van heling en het witwassen van (verduisterd) geld, ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Somdet Chuang is ook omstreden omdat in zijn tempelmuseum een antieke Mercedes staat, waarop importtarieven zijn ontdoken.

Prayut heeft geen haast met benoeming Supreme Patriarch
12 juli – De Raad van State mag dan bepaald hebben dat de voordracht van Somdet Chuang als nieuwe Supreme Patriarch door de Sangha Supreme Council (SSC) niet in de strijd met de wet was, maar premier Prayut is niet van plan zich te haasten de voordracht aan de koning voor te leggen ter bekrachtiging.
Prayut zei maandag dat eerst alle controverse rond Chuang’s benoeming opgelost dient te worden om een sociaal conflict te voorkomen. Somdet Chuang neemt thans de functie van Supreme Patriarch waar, die sinds twee jaar vacant is na het overlijden van de vorige Supreme Patriarch.
De benoeming van Chuang is omstreden vanwege zijn banden met de controversiële Wat Phra Dhammakaya, waarvan de abt wordt verdacht van witwassen van verduisterd geld. Maar volgens zijn supporters komt hij in aanmerking voor de opvolging omdat hij de oudste monnik is in de SSC. Chuang werd in januari door de SSC voorgedragen. Op 26 augustus wordt hij 91 jaar.

Voorstel voor benoeming Supreme Patriarch
28 december 2016 – 84 leden van het parlement stellen voor de benoemingsprocedure van een nieuwe Supreme Patriarch te wijzigen. Ze grijpen terug op een oude traditie waarbij de hoogste boeddhistische monnik wordt benoemd door de koning, maar in tegenstelling tot vroeger vinden ze het niet nodig dat de Sangha Supreme Council (SSC) de benoeming goedkeurt.
Het voorstel werd gisteren bekend gemaakt op een persconferentie. De parlementariërs willen een eind maken aan de huidige impasse die over de opvolging is ontstaan omdat de belangrijkste kandidaat, de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, omstreden wordt geacht wegens vermeende belastingontduiking bij de import van een klassieke Mercedes-Benz, die in zijn tempelmuseum staat te pronken. De SSC heeft de abt voorgedragen, maar premier Prayut wil de voordracht niet voorleggen aan de koning vanwege de controverse.
De groep van 84 gaat haar voorstel via het PM’s Office voorleggen aan het kabinet, dat de keuze heeft uit overnemen of een ander voorstel doen.

Nieuwe rel dreigt over benoeming Supreme Patriarch
29 december – Een nieuwe controverse doemt op over de benoemingsprocedure voor de nieuwe Supreme Patriarch. Het voorstel van 84 leden van het parlement (NLA) om de Sangha Supreme Council (SSC) buiten spel te zetten, stuit op bezwaren van het Buddhism Protection Centre of Thailand (BPCT), een bondgenoot van de SSC.
De parlementsleden grijpen terug op een oude traditie waarbij de hoogste monnik wordt benoemd door de koning; de benoeming behoeft niet de goedkeuring van de SSC. Het voorstel is een poging de impasse rond de benoeming los te trekken, die is ontstaan doordat de voorkeurskandidaat van de SSC omstreden is.
De voordracht ligt bij premier Prayut die hem niet wil doorsturen naar de koning zolang de zaak niet wordt opgelost. De kandidaat van de SSC is verwikkeld in een importschandaal; hij zou importheffing hebben ontdoken op de import van een antieke Mercedes voor zijn tempelmuseum.
De 84 parlementsleden maakten dinsdag hun voorstel bekend. De BPCT heeft gedreigd monniken en de bevolking te mobiliseren om het voorstel te bestrijden.
De secretaris-generaal van de BPCT, Phra Methithammajarn, schrijft op Facebook dat de BPCT in actie komt als de NLA-leden hun voorstel doorzetten. ‘Jullie denken de autoriteit en legitimiteit te hebben om dit te doen, maar die hebben wij ook. Ik vraag het kabinet en minister Ormsin (PM’s Office) erover na te denken. […] De NLA-leden zijn teleurgesteld; ze denken het dispuut te kunnen oplossen door de SSC erbuiten te houden.’
De monnik betwijfelt of het voorgestelde amendement [op de Sangha Act] het conflict oplost: ‘Het kan het alleen maar erger maken.’
Minister Ormsin, die verantwoordelijk is voor het Office of National Buddhism, relativeert de zaak. Hij praat vandaag met de NLA-leden en informeert daarna de premier.

Benoeming Supreme Patriarch; de kogel is door de kerk
30 december – Bangkok Post maakt het me vandaag erg gemakkelijk, want op de voorpagina staat een kader met alle verwikkelingen rond de benoeming van een nieuwe Supreme Patriarch. Tevens portretjes van de acht leden van de Sangha Supreme Council (SSC), die voor deze functie in aanmerking komen, en hun relatie met de controversiële Wat Phra Dhammakaya.
Gisteren is het parlement (NLA) akkoord gegaan met het voorstel van 84 parlementsleden om de benoeming exclusief in handen van de koning te leggen, waarmee ze teruggrijpen op een oude traditie. De benoeming wordt mede ondertekend door de premier. Dat betekent dat de SSC zoals thans er niet meer aan te pas komt. Begrijpelijkerwijs zijn de eerste protesten al opgelaaid.
Het besluit, een wijziging van de Sangha Act van 1992, betekent ook dat dat de voorkeurskandidaat van de SSC het wel kan vergeten, want die is verwikkeld in een importschandaal. Bij de import van een klassieke Mercedes voor zijn tempelmuseum zijn importheffingen ontdoken. De benoeming stagneert al sinds de SSC Somdet Chuang nomineerde, maar premier Prayut heeft die in beraad gehouden zolang de importaffaire niet is afgerond.
Somdet Chuang is de oudste monnik met de titel somdet phra rajagana, die volgens de huidige Sangha Act automatisch de vacature opvult, die is ontstaan door het overlijden van de vorige Supreme Patriarch. In de gewijzigde wet geldt die voorkeurspositie niet meer, aldus een bron. Alle acht leden van de SSC komen nu in aanmerking voor de opvolging.
Het parlement jaagde het wijzigingsvoorstel er tegelijk in drie lezingen van 58 minuten doorheen en die haast gooide nog eens extra olie op het vuur. Supporters van Somdet Chuang, de kandidaat die in januari door de SSC naar voren werd geschoven, reageerden geschokt.
De secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand noemde het snelle besluit van het parlement ‘ongebruikelijk’. Volgens hem was de parlementszitting bedoeld om het kabinet te informeren over het voorstel en niet om het al in stemming te brengen. ‘Onze groep gaat over de volgende stap overleggen, maar we moeten zorgvuldig handelen. De situatie is onzeker.’ Hij waarschuwt het parlement dat het de verantwoordelijkheid moet nemen als er zich complicaties voordoen.
NLA-lid Somchai zegt dat het amendement niet tot doel heeft een bepaalde kandidaat uit te sluiten [lees: Somdet Chuang]. NLA vice-voorzitter Surachai ontkent dat het parlement een geheime agenda had door de drie lezingen in één zitting te persen.
De boeddhistische geleerde Sulak steunt het amendement. Op zijn Facebook pagina schrijft hij dat het de impasse rond de benoeming kan doorbreken. Hij kritiseerde ook monniken die de regering verwijten zich te bemoeien met kerkelijke zaken, want ‘monniken zijn niet uitgesloten van de seculiere wereld’.
Ten slotte nog een oprisping van voormalig regeringspartij Pheu Thai. PT’er Samart zegt dat het besluit van het parlement de scheidslijnen kan vergroten.

Import klassieke Mercedes: DSI oneens met OM
14 januari 2017 – Follow-up op de zaak tegen de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het ontduiken van importheffing op de import van een klassieke Mercedes Benz voor zijn tempelmuseum. Het OM heeft besloten de secretaris van de abt niet te vervolgen, maar de DSI die onderzoek verricht naar de zaak, is daar niet gelukkig mee. Ze gaat het onderzoeksrapport nog eens tegen het licht houden om te bepalen of ze zich zal verzetten tegen het besluit van het OM en een petitie zal indienen bij het kantoor van de procureur-generaal.
Volgens de DSI is nog steeds een importheffing van 1,6 miljoen baht verschuldigd voor de import van de wagen die was gekocht voor 4 miljoen baht. De importpapieren zouden vervalst zijn door de wagen aan te geven als geïmporteerd in onderdelen, waardoor een lager tarief gold. Drie personen die daarbij betrokken waren, zijn gisteren verschenen voor de Criminal Court. Ze pleitten onschuldig.
Wat de rol van de secretaris precies was, wordt niet duidelijk uit het bericht. Het OM besloot de zaak tegen hem te laten vallen vanwege gebrek aan bewijs en ook omdat de verjaringstermijn was verlopen,.
De desbetreffende abt is door de Sangha Supreme Council voorgedragen als Supreme Patriarch, maar zijn benoeming staat op losse schroeven: eerst omdat Prayut de voordracht in beraad hield vanwege het importschandaal en nu omdat het parlement de Sanghawet heeft veranderd, waardoor de benoeming van een Supreme Patriarch is overgegaan naar de koning, waarbij de premier ook zijn handtekening zet.

Prayut: Benoeming Supreme Patriarch op ’t goede spoor
7 februari – Er lijkt eindelijk schot te komen in de opvolging van de in oktober 2013 overleden Supreme Patriarch. Premier Prayut zegt dat de regering een lijst met kandidaten aan de koning zal voorleggen. Rekening wordt gehouden met drie factoren: senioriteit, geschiktheid en gezondheid. Die laatste twee factoren zijn het belangrijkst, zegt hij. De kandidaten komen uit de twee takken van het boeddhisme: Dhammayut en Mahanikaya.
De afgelopen week heeft het gerucht gecirculeerd dat een nieuwe Supreme Patriarch al was gekozen, wat Prayut noopte verslaggevers op de van hem bekende wijze op de vingers te tikken. Volgens de geamendeerde wet, in december goedgekeurd door het parlement, kiest de koning zelfstandig de Supreme Patriarch. In de oude versie mocht de Supreme Sangha Council een kandidaat nomineren.
Met het amendement kwam een eind aan de impasse die was ontstaan doordat de SSC in januari Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn had genomineerd. Maar omdat hij verwikkeld was in een schandaal [ontduiking van invoerrechten op de import van een antieke Mercedes, weet u nog wel?], stuurde Prayut de nominatie niet door naar de koning. Het bericht noemt nog de namen van enkele kanshebbers, maar die zullen mijn lezers niet veel zeggen, en mij trouwens ook niet.

Koning benoemt nieuwe Supreme Patriarch
8 februari – Somdet Phra Maha Muniwong (89), de abt van Wat Ratchabopit, wordt de twintigste Supreme Patriarch. Hij is door de koning gekozen uit een voordracht van vijf monniken, die voor de functie in aanmerking kwamen. Zondagmiddag wordt zijn benoeming tijdens een ceremonie in aanwezigheid van de koning bevestigd. Muniwong volgt de vorige in oktober 2013 overleden Supreme Patriarch op.
De benoeming maakt een eind aan de impasse die was ontstaan doordat de Supreme Sangha Council (SSC) in januari vorig jaar Somdet Chuang naar voren had geschoven. Dat gebeurde op basis van de oude Sangha wet, die stipuleert dat de oudste somdet automatisch de leiding krijgt van de monnikenorde. Chuang, die de functie waarnam, was echter omstreden wegens vermeende ontduiking van de importheffing bij de invoer van een antieke Mercedes voor zijn tempelmuseum. Dat was de reden waarom premier Prayut de voordracht in beraad hield.
In december besloot het parlement de wet te veranderen en de benoeming exclusief in handen van de koning te leggen. (Bron: website Bangkok Post, 7 februari )
Update krant: BP vindt de benoeming het belangrijkste nieuws van gisteren, want opent de krant ermee en plaatst een megagrote foto van de abt (volgens de krant 90 jaar). De krant meldt dat premier Prayut boeddhisten heeft opgeroepen hun ruzie over de opvolging te beëindigen nu de koning de knoop heeft doorgehakt. De investituur vindt plaats in de Temple of the Emerald Buddha.
Vice-premier Wissanu zegt dat Muniwong een zeer vereerde monnik is, wiens morele integriteit algemeen bekend is.
Tempelstaf en werkers in Wat Rajabopit zijn bezig de Tamnak Arun residentie van de nieuwe patriarch op te ruimen. De begane grond wordt ingericht als secretariaat.
Muniwong is geboren in Ratchaburi. Hij werd in 1937 als noviet gewijd en in 1948 in Wat Rajabopit tot monnik. Hij studeerde Pali en religieuze studies en behaalde een masters graad in geschiedenis en archeologie. Muniwong speelde een belangrijke rol bij bevordering van het boeddhisme in het buitenland, met name in Australië. Sinds 2009 is hij lid van de SSC.

Koning vraagt om soepele investituur van patriarch
11 februari – Bangkok Post opent vandaag met een groot artikel plus grote foto over de investituur van de nieuwe Supreme Patriarch op zondag. De koning heeft alle betrokkenen gevraagd samen te werken om ervoor te zorgen dat de investituur en de activiteiten ter gelegenheid van Makha Bucha dag op maandag (een vervangende vrije dag) soepel verlopen, aldus premier Prayut. De koning heeft dit Prayut donderdag ingefluisterd toen hij de opening van een tentoonstelling ter ere van het koninklijk huis bijwoonde.
Wat Rajabopit, de tempel waarvan de abt Somdet Phra Maha Muniwong de hoogste functie in de Sangkha (monnikenorde) gaat bekleden, gaat ter ere van zijn benoeming 10.000 speciale medailles uitgeven. Tevens worden 5.000 exemplaren van zijn biografie en 5.000 dhamma boeken uitgegeven. Ze worden van maandag tot woensdag uitgedeeld aan de bezoekers van de tempel.
Minister Ormsin (PM’s Office) bracht gisteren een bezoek aan de negentigjarige abt om hem formeel te vragen de investituur bij te wonen, die om 5 uur begint in de tempel van de Emerald Buddha. De ceremonie wordt geleid door de koning. Na het bezoek gaf de abt het aanwezige journaille een standje, dat zich verdrong om een foto van hem te maken. ‘Ik zal behoorlijk gaan zitten, zodat jullie een foto van me kunnen maken.’
Het National Office of Buddhism heeft alle monniken in het land en buitenland gevraagd morgen in de ubosot of hoofdkapel van hun tempel bijeen te komen om gebeden te reciteren als gelukwens voor de nieuwe 20ste Supreme Patriarch. De investituur wordt live op radio en tv uitgezonden.

De koning giet heilig water over de handen van de nieuwe Supreme Patriarch

Alle klokken luiden; die van Wat Phra Kaew het mooist
12 februari – Vanmiddag na de investituur van Somdet Phra Maha Muniwong als de nieuwe Supreme Patriarch worden in alle tempels in het land de klokken geluid, waaronder de klok van Wat Phra Kaew, de tempel van de Emerald Buddha. Volgens het krantenbericht heeft die de zoetste klank die ooit is gehoord, maar het is een klank die zelden wordt gehoord. De klok wordt alleen geluid bij koninklijke ceremonies, zoals nu de investituur en de vorige in 1989.
De klokkentoren op de toren ten zuiden van de hoofdkapel is gebouwd tijdens het bewind van koning Rama I, gelijktijdig met de tempel en de aanleg van het Grand Palace terrein. Tijdens het bewind van Rama IV werd de toren door de huidige vervangen en Rama V maakte die klus af. De toren staat op een vierkante basis met twaalf hoeken en is versierd met Chinees porselein. Over de herkomst van de klok bestaan diverse theorieën.

Nieuwe Supreme Patriarch aangetreden
13 februari – En nu maar hopen dat de hel niet losbreekt in de Supreme Sangha Council (SSC), het hoogste gezagsorgaan van de boeddhistische monnikenorde. Want de SSC had een andere kandidaat benoemd willen zien als nieuwe Supreme Patriarch, maar de SSC heeft niets meer te vertellen sinds de Sangha wet is gewijzigd. Hoe dat zo is gekomen, kunt u allemaal lezen op de pagina Benoeming Supreme Patriarch.
Gistermiddag vond in Wat Phra Kaew, oftewel de tempel van de Emerald Buddha, de investituur plaats van Somdet Phra Maha Muniwong (90), de abt van Wat Rajabophit, benoemd door de koning himself die door de wetswijziging de touwtjes in handen heeft gekregen van de benoeming. [Dat vind ik toch zo’n mooi woord: investituur en het klinkt ook heel gewichtig]
Behalve dat het erg druk was met gelovigen en dat na afloop de klok werd geluid meldt de website van de krant niets over de ceremonie. Maar over die klok schreef de krant gisteren al en dat het druk was, is geen verrassend nieuws. Een makkie voor de redactie. Ik denk dat alleen een fotograaf ter plaatse was, want foto’s kun je niet achter je bureau maken. (Bron: website Bangkok Post, 12 februari)
Update krant: De opmerking ‘makkie voor de redactie’ trek ik in, want de krant besteedt uitgebreid aandacht aan de investituur  (gehele voorpagina) en schetst op pagina 2 een uitgebreid profiel van de nieuwe Supreme Patriarch. Zie verder, want eerst komt het overige nieuws aan bod.

Bimbam voor de nieuwe Supreme Patriarch
13 februari – Twintig maal werd de klok van de tempel van de Emerald Buddha geluid, een klok die alleen bij koninklijke ceremonies klinkt en volgens een eerder bericht een lieflijke klank heeft, die zijn weerga niet kent. Het gebeier markeerde de investituur van Phra Maha Muniwong als 20ste Supreme Patriarch, een functie die sinds het overlijden van de vorige leider in 2013 vacant was. Ook elders in het land werden de tempelklokken geluid.
BP trekt vandaag twee pagina’s uit voor een verslag van de investituur die werd presided, zoals dat altijd wordt omschreven, door His Majesty the King, en werd bijgewoond door talloze hoogwaardigheidsbekleders. Wat valt erover te melden? Enkele saillante details:
– De koning goot heilig water over de handen van de Patriarch. Hij gaf hem een gouden naambord en een speciale waaier.
– Zijne Heiligheid kreeg giften van de koning, Privy Council voorzitter Prem Tinsulanonda, premier Prayut, de parlementsvoorzitter en de president van het hooggerechtshof, en later nadat hij de ubosot (hoofdkapel) had verlaten van monniken van andere sectes.
– ‘De gehele boeddhistische gemeenschap is overweldigd’, zegt de directeur van het SSC-secretariaat.
– In Nakhon Ratchasima hielden 2.500 tempels ceremonies, waarop gereciteerd werd. Ook hier klonken klokken. Gelovigen versierden de tempelgebouwen met bloemen en het portret van de patriarch.
– In Si Saket kwamen 500 personen uit Cambodja naar een tempel om deel te nemen aan de feestelijkheden en in Chiang Mai werden in een tempel grote tv-schermen neergezet, waarop de live uitzending van de investituur was te volgen. Er werden drieduizend portretten van de patriarch uitgedeeld.
– In een analyse omschrijft BP de nieuwe man als een waardige opvolger van de vorige patriarch. Hij leidt een ascetisch leven en onthoudt zich van fysieke genoegens en comfort.
– De abt was de derde Somdet die qua senioriteit in aanmerking kwam voor de opvolging. Somdet Chuang, voorgedragen door de SSC toen de oude Sangha wet nog gold, was omstreden omdat hij verwikkeld is in een importschandaal en Somdet Wirawong heeft een zwakke gezondheid.
– De nieuwe Supreme Patriarch is de derde abt van Wat Rajabopit die deze functie bekleedt. Eén diende in 1921 en 1922 plus 1937 en 1938 en de ander van 1973 tot 1988.
– Toen Muniwong jong was, bezocht hij vaak meditatie meesters in het Noordoosten. Hij leefde er het leven van de bosmonniken, de hele dag mediterend en at slechts eenmaal per dag.
– Muniwong manifesteerde zich ook bij de verspreiding van het boeddhisme in het buitenland, met name in Australië.
– Muniwong komt uit een gezin van negen kinderen: vier zonen en vijf dochters. Als jonge monnik bezocht hij maandelijks zijn ouders in Ratchaburi. Zijn 70-jarige zuster zegt: ‘We zijn verrukt en trots op zijn benoeming. Dit is een grote eer voor zijn familie en de mensen van Ratchaburi.’
– De patriarch heeft een certificaat in Pali studies op het zesde niveau en een masters graad in geschiedenis en archeologie.

Woensdag 15 februari
– De zondag aangetreden nieuwe Supreme Patriarch, voorheen bekend staand als Somdet Phra Maha Muniwong maar nu als Somdet Phra Ariyawongsakhatayan, wil dat de regering Prayut ‘mindful’ (bewust, voorzichtig) blijft en zich aan het land wijdt. Prayut kreeg dat advies toen hij gisteren met het kabinet eer bewees aan de patriarch. De patriarch wil dat de regering de leer van de Boeddha volgt en haar werk uitvoert met het doel het land ordelijk en vreedzaam te houden. Prayut zei later tegen verslaggevers dat de regering zich het advies ter harte neemt.

Donderdag 16 februari
– Boeddhisten en moslims vormen één familie; verdeeldheid kan worden voorkomen door hun eigen leer in ere te houden. Een groep moslim vertegenwoordigers kreeg deze wijze raad gisteren van de nieuwe Supreme Patriarch. Hij pleitte voor eenheid en zei dat verdeeldheid kan worden vermeden omdat alle religies en geloven naar vreedzame co-existentie streven.
Gisteren trokken duizenden gelovigen naar Wat Rajabopit, de tempel van de patriarch, om hem geluk te wensen met zijn benoeming en eer te bewijzen. Na zijn wijze raad maakte hij een wandeling bij de tempel zodat ook anderen de gelegenheid voor een eerbetoon kregen. Zondag werd de abt in de tempel van de Emerald Buddha bevestigd in zijn nieuwe functie.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties