Tandarts Dolrudee

Studieschuld Mahidol; borgstellers zijn het haasje
1 februari – Slimme tante, maar uiteraard niet in de haak. Een vrouw, die in tandheelkunde een Master’s graad aan de Mahidol universiteit en een PhD aan de Amerikaanse Harvard universiteit behaalde, is buiten het bereik van de Thaise wet, want ze is getrouwd en heeft de Amerikaanse nationaliteit verworven. Gevolg: degenen die garant stonden voor haar studielening van de universiteit , moeten 30 milljoen baht betalen: 10 miljoen voor de lening plus een boete omdat ze niet, zoals verplicht na beëindiging van haar studie in de VS is teruggekeerd en de lening heeft afbetaald of aan Mahidol is gaan doceren. Dr D, zoals ze wordt aangeduid, werkt nu als researcher op de Harvard School of Medicine.
Op de social media krijgen de vrouw en Harvard ervan langs. Een topman van staatsoliebedrijf PTT Plc die aan Harvard studeerde, schrijft op de Facebook-pagina van Harvard te hopen dat Harvard de zaak onderzoekt. ‘Dit is een crisis voor Harvard’s image.’ Hij heeft in zijn FB-profiel zijn Amerikaanse studiegegevens geschrapt. Maar Harvard beschouwt de kwestie als een privé zaak. Dat schrijft de advocaat van Harvard in een brief aan de borgstellers.
De universiteit heeft de rechtbank toestemming gevraagd de 30 miljoen terug te brengen tot 10 miljoen zodat ieder van de vier borgstellers, oud-collega’s van Dr D, 2,5 miljoen baht moeten ophoesten. Mahidol zegt er alles aan gedaan te hebben de schuld op haar te verhalen.

Voorstel: Nieuwe regels voor borgstelling studielening
2 februari – Als er een scheet wordt gelaten in Thailand, komt de overheid, academische wereld of het actiewezen met een voorstel, in dit geval om scheten te verbieden. Of er wordt een seminar aan gewijd. Dit ter inleiding op het pleidooi de regels bij het verlenen van een studielening te herzien, waar de krant een vrij uitgebreid openingsartikel aan wijdt.
Aanleiding: Een afgestudeerde tandarts aan de Mahidol universiteit, inmiddels werkzaam in de VS, wil haar lening niet terugbetalen en nu zitten de borgstellers met de gebakken peren. Die mogen 30 miljoen baht ophoesten: 10 miljoen voor de lening en 20 miljoen boete. Het staat allemaal haarfijn beschreven in het artikel van gisteren: Studieschuld Mahidol; borgstellers zijn het haasje.
Een docent van de Chulalongkorn universiteit [Heeft die man niets beters te doen?] stelt voor de criteria voor borgstelling te veranderen. Alleen ouders of familieleden zouden borg mogen staan; familieloyaliteit zou de garantie zijn dat zich geen herhaling voordoet van contractbreuk. Volgens de docent zouden ‘sommige individuen’ onverantwoordelijk gebruik maken van de mogelijkheid hun carrière na te streven ten koste van anderen. Hij denkt ook dat slecht voorbeeld doet slecht volgen.
De docent beschuldigt de Civil Service Commission ervan laks te zijn wanneer studieleningen niet worden terugbetaald. Hij vindt ook dat de huidige werkgever van de vrouw, Harvard, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als ze de tandarts willen houden, moeten ze haar maar van de Thaise regering ‘kopen’. [Hoe bedenk je het?]
Volgens de rector van de Surana University of Technology zijn studenten al in de problemen gekomen bij het zoeken van borgstellers, tenzij ze uit een rijke familie komen. Enkele door hen benaderde docenten hebben geweigerd garant te staan. Maar ook van de voorgestelde regel profiteren ze niet, want de financiële status van hun familie staat borgstelling in de weg.

Mahidol gaat voor faillissement oud-studente
3 februari – De Mahidol universiteit gaat het faillissement aanvragen van tandarts Dolrudee, die een studieschuld van 30 miljoen baht (inclusief boete) weigert terug te betalen. Dit heeft vice-president Banchong van de universiteit gisteren op een persconferentie bekend gemaakt. Tevens vertelde hij dat haar vier borgstellers, die aansprakelijk zijn gesteld, 10 miljoen baht hebben terugbetaald. De boete is hen kwijt gescholden.
De tijd dringt want de verjaringstermijn voor de faillissementsaanvraag eindigt op 14 februari. Gevraagd waarom de faculteit tandheelkunde in 2004, toen ze ontslag nam als docent, niets heeft gedaan, zegt Banchong dat volgens de Civil Service Act de faculteit het vertrek van een docent die contractbreuk pleegt, niet kan tegenhouden. De faculteit stuurde haar daarna  talloze brieven met het verzoek haar schuld te voldoen, maar ze antwoordde daarvoor geen geld te hebben.
Na haar ontslag vertrok Dolrudee naar de VS waar ze aan Harvard haar PhD haalde en een baan als researcher kreeg. Ze inmiddels getrouwd en heeft de Amerikaanse nationaliteit, waardoor ze buiten het bereik van de Thaise wet is. De Amerikaanse topuniversiteit liet op brieven van Mahidol weten de zaak als een privé zaak te beschouwen en houdt zich afzijdig. Mahidol blijft haar aansprakelijk stellen voor 30 miljoen baht, ze is er niet vanaf door 10 miljoen te betalen.
Volgens de voorwaarden van een studielening voor een buitenlandse studie heeft een student na beëindiging van zijn studie de keuze uit twee opties: terugbetaling van de lening of een docentschap tweemaal zo lang als de studie in het buitenland heeft geduurd. Wie in gebreke blijft, moet driemaal het bedrag van de lening ophoesten.
De zaak is in het nieuws gekomen doordat een van de borgstellers op Facebook had geschreven dat hij en drie anderen aansprakelijk waren gesteld voor de studieschuld inclusief boete.
Zie verder Studieschuld Mahidol; borgstellers zijn het haasje (1 februari) en Voorstel: Nieuwe regels voor borgstelling studielening (2 februari).

Ohec: Tandarts Dolrudee is de enige
4 februari – Het nieuws over tandarts Dolrudee pruttelt nog wat na. Volgens de secretaris-generaal van Ohec is ze de enige van vijfduizend studenten die een studielening hebben ontvangen, niet terugbetaald en hun borgstellers met de gebakken peren hebben laten zitten. Tussen 1992 en 2005 zijn 23 na hun buitenlandse studie niet teruggekeerd. Ze vonden goed betaalde banen en betaalden de lening, vermeerderd met een boete, terug.
Ohec, zo blijkt nu, heeft al in september een faillissementsaanvraag tegen de vrouw ingediend, die aan Harvard studeerde en er nu werkt. Het OM heeft de aanvraag in behandeling. Maar de zaak heeft voor haar geen consequenties omdat ze getrouwd is met een Amerikaan en de Amerikaanse nationaliteit heeft. Ze heeft ook geen bezittingen in Thailand. Bovendien verjaart een bankroetzaak na drie jaar, zodat ze dan weer ongestoord naar Thailand kan reizen.
Een van de borgstellers heeft op zijn Facebook pagina een bericht geplaatst van Dolrudee. Ze belooft hem en de drie anderen te compenseren voor de op hen verhaalde studieschuld. Maar de man zegt dat ze dit verhaal al enkele malen heeft opgehangen. Hij is van plan in de VS aangifte te doen. Enkele Thais hebben toegezegd een advocaat te betalen.
Hij heeft ook de Lawyers Council of Thailand gevraagd te onderzoeken of de Mahidol universiteit wel genoeg gedaan heeft de schuld op Dolrudee te verhalen. ‘Als Mahidol 10 jaar geleden haar best had gedaan, zou de zaak anders verlopen zijn.’

Familie Dolrudee: Verwijt ons haar gedrag niet
5 februari – Weer een follow-up over de tandarts die haar studielening van de Mahidol universiteit niet heeft terugbetaald, inmiddels getrouwd is met een Amerikaan. de Amerikaanse nationaliteit heeft en aan Harvard werkt waar ze met een studielening van Mahidol studeerde voor haar PhD.
Bangkok Post trekt op pagina 2 een 5-koloms openingsartikel uit voor een naar mijn mening volkomen overbodig en enigszins warrig verhaal, waarin een ver familielid de bevolking vraagt de familie niet het gedrag van Dolrudee Jumlongras te verwijten ‘alleen maar omdat we dezelfde naam delen’.
Sommige lieden beweren volgens hem dat mensen met dezelfde naam als Dolrudee hebben samengespannen ‘to cheat and managed to leave me shouldering the smallest burden of the debts’, zegt Prasit Jumlongras die op last van de bestuursrechter Mahidol 232.975 baht heeft moeten betalen. Alhoewel hij Dolrudee nooit had ontmoet, had haar vader hem gevraagd garant te staan daar hij bij de overheid werkte. Kunt u het volgen? Ik niet.
Ploegend door allerlei details kom ik nog wel iets tegen wat de moeite van het vermelden waard is. Dolrudee heeft Mahidol om uitstel van betaling gevraagd, maar de universiteit zou dat geweigerd hebben. De universiteit zegt het verzoek niet te kennen. President Udom wijst erop dat de universiteit talloze malen heeft geprobeerd met haar in contact te komen, maar ze reageerde niet.

Vendetta tegen tandarts Dolrudee
6 februari – Harvard heeft het zelf niet bevestigd, maar een een van de borgstellers van de studielening van tandarts Dolrudee zegt dat de Ombudsman van Harvard zich met de zaak bezighoudt. Dat heeft hij gehoord van ‘een bron’. Volgens eerdere berichtgeving beschouwt de universiteit de zaak van de niet terugbetaalde studielening, waarvoor de borgstellers aansprakelijk zijn gesteld, als een privé aangelegenheid en bemoeit ze zich er niet mee.
Op mij maakt de verbetenheid waarmee Padet Poolwithayakit, tandarts in Saraburi en een van de borgstellers, zich met de zaak bezighoudt, de indruk van een afrekening. Misschien begrijpelijk, maar weinig kies. Triomfantelijk meldt hij op Facebook: ‘Dolrudee is nu in trouble. Haar naam kan van de leiderschapslijst van Harvard worden geschrapt. ’
Wat internetgebruikers beweegt om zich er tegenaan te bemoeien, begrijp ik niet. Ze bombarderen de Facebookpagina van Harvard met berichten waarin ze de universiteit vragen ‘accountibility’ te tonen. Een moderne vorm van volksgericht? Padet heeft hen opgeroepen een petitie naar Harvard te sturen en de universiteit ‘de waarheid te vertellen’.
In een volgend FB-bericht is Padet nog wraakzuchtiger: ‘Ik denk dat deze ontwikkeling haar carrière op Harvard kan schaden, want de Ombudsman is een invloedrijk kantoor op Harvard. Dus van nu af aan zal ze er alles aan doen de sociale druk op haar te verlichten, anders wordt het moeilijk voor haar om er te werken.’
Dolrudee werd eerder in de krant aangeduid als researcher aan de Harvard School of Medicine; in dit bericht wordt ze omschreven als een ‘instructor development biology’.

Kort nieuws dinsdag 9 februari
– De procureur-generaal is door één van de vier borgstellers van een studielening aan tandarts Dolrudee gevraagd strafrechtelijk tegen haar op te treden. De borgstellers hebben haar studieschuld moeten betalen omdat ze die niet heeft afgelost of ter vervanging gedoceerd heeft aan de Mahidol universiteit. De vrouw, die inmiddels getrouwd is met een Amerikaan en de Amerikaanse nationaliteit heeft, werkt thans aan de School of Dental Medicine van Harvard.
De PG beraadt zich over het verzoek. De PG heeft de Central Bankruptcy Court al in november gevraagd haar failliet te verklaren. Die zaak komt in maart voor. Eerdere berichten noemden telkens een schuld van 30 miljoen baht; dit bericht maakt er 36 miljoen baht van.
De desbetreffende borgsteller neemt het de universiteit kwalijk dat ze geen actie ondernam toen Dolrudee ontslag als docent nam bij Mahidol en naar de VS vertrok. De schuld voor de vier borgstellers is teruggebracht tot 7,6 miljoen baht, te voldoen in maandelijks termijnen van 16.000 baht.

Harvard snoert critici de mond; Facebook ontoegankelijk
12 februari – De Facebook pagina van de Amerikaanse Harvard universiteit is vanuit Thailand onbereikbaar. Een bericht zegt: ‘Sorry, this content isn’t available right now.’ De reden is niet zo moelijk te bedenken want de pagina werd gebombardeerd met kritiek omdat Harvard afzijdig blijft in de zaak van de Thaise tandarts, die haar studieschuld bij de Mahidol universiteit niet heeft voldaan en de vier borgstellers ervoor liet opdraaien. Alleen whizzkids die een proxy server gebruiken, lukt het nog op de pagina te komen. (Bron: Bangkok Post, rubriek Thai Pulse, 11 februari)

Studielening niet afgelost: Tandarts Dolrudee is niet de enige
12 februari – Tandarts Dolrudee, die een studielening van de Mahidol universiteit niet heeft afgelost en de vier borgstellers ervoor liet opdraaien, is niet de enige die dit heeft gedaan.
Gisteren deden de adjunct-directeur van het Joint Civil Affairs Directorate en twee docenten bij de DSI aangifte tegen een voormalig staflid van de Suan Sunandha universiteit (SSU) voor hetzelfde vergrijp. Zij moeten [moesten?] 4 miljoen baht ophoesten. Evenals Dolrudee woont de vrouw nu in de VS. Ze kreeg in 1996 een studielening om voor haar PhD in Florida te studeren.
De vrouw werkte na haar promotie in 2003 een maand bij de SSU en nam daarna ontslag. Van de studielening van 10 miljoen baht heeft ze 6 miljoen terugbetaald, waardoor 4 miljoen baht overbleef die op de borgstellers is verhaald. Ze is inmiddels bankroet verklaard, maar na drie jaar verloopt de verjaringstermijn, zodat er niets meer bij haar valt te halen.
De Dentristy Council is een ethisch onderzoek begonnen naar Dolrudee, die aan Harvard haar Doctor’s graad en PhD haalde en er nu werkt als researcher. Ze heeft de Amerikaanse nationaliteit verworven, waardoor ze ongrijpbaar is voor de Thaise wet. Zij liet een schuld van 30 miljoen achter (10 miljoen lening plus boete). De ethiekcommissie gaat Dolrudee en de vier borgstellers voor een gesprek uitnodigen. Als ze niet komt opdagen, hetgeen wel voor de hand ligt, wordt een disciplinaire straf overwogen.

Donderdag 18 februari
– Ik dacht dat z’n beetje alles wel gezegd was in de zaak van de tandarts die haar studielening van de Mahidol universiteit niet heeft afbetaald, waardoor haar borgstellers moeten dokken. Maar nu mengt de Amerikaanse echtgenoot van Dolrudee zich in de zaak met een email, die door een van de borgstellers openbaar is gemaakt. De man schrijft dat zijn vrouw financieel niet in staat is de schuld te voldoen (10 miljoen baht plus een boete van 20 miljoen). |
Een andere borgsteller noemt die bewering in strijd met het feit dat het echtpaar in een huis van 40 miljoen baht woont. ‘Dit bewijst dat Dolrudee haar schuld wilde ontlopen.’ De vier borgstellers hebben in de VS twee advocaten in de arm genomen om de zaak voor de rechter te brengen.

Woendag 16 maart
– De bankroetzaak tegen tandarts Dolrudee, die weigert haar studieschuld bij de Mahidol universiteit af te lossen, is een stapje verder. Maandag gaf de Central Bankruptcy Court een absolute receivership order tegen haar in de zaak, aangespannen door de universiteit en Ohec. Komt erop neer dat ze niets kan doen met haar bezittingen in Thailand. Zodra Dolrudee failliet is verklaard, gaat een van de garantstellers, die moeten opdraaien voor de schuld, in de VS tegen haar procederen.

Zondag 20 maart
– Begrijpen doe ik het niet erg want de Thaise tandarts Dolrudee heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit en de Central Bankruptcy Court heeft op 14 maart beslag gelegd op haar bezittingen [geen details] en in beheer gegeven bij het Thai Legal Execution Department.
Deze dienst wil de Amerikaanse autoriteiten vragen de rechtbankuitspraak af te dwingen. Of dat zin heeft, betwijfel ik want Thailand heeft geen internationale bankroetwet. Volgens diensthoofd Ruenvadee dienen de vier garantstellers, die aansprakelijk zijn gesteld voor Dolrudee’s studieschuld, een verzoek in te dienen voor het geld dat zij hen verschuldigd is.

Vergunning tandarts Dolrudee ingetrokken
21 september – Aan het begin van het jaar een hot item in de media: Tandarts Dolrudee die haar studieschuld bij de Mahidol universiteit niet had afbetaald en, inmiddels Amerikaans staatsburger, werkte aan Harvard. De Dental Council heeft besloten haar tandarts vergunning in te trekken. Dolrudee is de universiteit nog 24 miljoen baht verschuldigd.
De commissie ethiek van de raad vindt dat ze het beroep in diskrediet heeft gebracht en derhalve niet langer recht heeft op lidmaatschap van de raad. Intussen zitten haar borgstellers met de gebakken peren, want die moeten het bedrag ophoesten. Zij hadden verwacht dat ze zou terugkeren naar Thailand.
De zaak is in februari 2006 behandeld door de Central Administrative Court. Die beval haar de schuld te voldoen, maar dat deed ze niet. Ze zei niet genoeg geld te hebben. Later beloofde ze het geld te retourneren nadat ze haar bezittingen in het buitenland had verkocht, maar opnieuw bleef ze in gebreke.
In een verklaring van de raad wordt het misleiding genoemd om de borgstellers te bewegen haar te vertrouwen. De raad oordeelt hard: Haar gedrag heeft schade aan de professie gebracht, toont gebrek aan sociale verantwoordelijkheid en respect voor de wet, en heeft het land schade berokkend.

Reacties niet mogelijk