CP All Plc – Aandelenhandel met voorkennis

7-Eleven 2
Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’
5 december – Vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van de ruim zevenduizend 7-Eleven winkels in het land, zijn door de Securities and Exchange Commission (SEC) zwaar beboet wegens aandelenhandel met voorkennis. In april 2013 kochten ze aandelen van Makro, toen CP in onderhandeling was met SHV Netherlands BV over de overname van Makro.
De SEC verdient applaus, schrijft Noppon Wong-Anan, adjunct-hoofdredacteur van Bangkok Post. ‘Het geeft de samenleving hoop dat wanneer grote vissen de wet overtreden, ze ook gevangen kunnen worden. Maar de boetes roepen ook vragen op over de corporate governance van CP All.’
De aankondiging woensdag ondermijnt de betrouwbaarheid van het bedrijf, zeggen beurshandelaren:
• Brokerage DBS Vickers (Thailand): ‘De zaak zal geen invloed hebben op de winst van CP, maar kan wel het image van het bedrijf beïnvloeden.’
• Phillip Securities (Thailand) Plc: ‘De insider handel had niet mogen plaatsvinden in een bedrijf met een goede internationale reputatie. Het bedrijf heeft vermoedelijk een flinke revisie nodig om het vertrouwen te herstellen.’
Maar dat lijkt nog niet te gaan gebeuren. Op een persconferentie donderdag zei bestuursvoorzitter Korsak (30,2 miljoen baht boete) dat hij niet op de hoogte was over de voorgenomen overname. ‘Ik had geen idee dat Charoen Phokhand [het moederbedrijf] of CP geïnteresseerd waren in Makro.’
Een aperte leugen want het gonsde sinds het begin van 2013 al van de geruchten over de overname en op 23 april 2013 vertelde hij de pers dat CP All op het oorlogspad was om Makro te kopen en zo een speerpunt te krijgen voor penetratie van de Asean markt.
Alle betrokkenen hebben erin toegestemd de opgelegde boetes te betalen en niet in beroep te gaan. Behalve Korsak werden ook drie vice-voozitters beboet met boetes van 725.000, 979.500 en 1,4 miljoen baht. Het bedrijf doet niets. De heren mogen op hun post blijven zitten en worden niet gestraft, want ‘het bedrijf begrijpt dat we echt niet van plan waren met voorkennis te handelen’, aldus Korsak.
Het Thai Institute of Directors (IOD), dat beursgenoteerde bedrijven beoordeelt op het aspect van good governance, zegt dat het incident volgend jaar gevolgen zal hebben voor CP’s rating ‘Goed’.
‘De raad van bestuur heeft de plicht een beleid te voeren dat misbruik van interne informatie voorkomt en dat iedereen zich aan dat beleid houdt’, zegt IOD-voorzitter Bandid. ‘Dergelijke incidenten zijn een les voor de raad om het beleid strikt toe te passen.’
CP All is het zesde geval dit jaar van handel met voorkennis. CP trekt meer media-aandacht dan voorgaande omdat het een dochter is van Charoen Pokphand, ’s lands grootste agro-industrie. En die krijgt ook het nodige voor zijn kiezen. Het wordt beschuldigd van ontbossing, slavenarbeid in pluimveebedrijven en gebruik van de bijvangst uit de visserij [die het gevolg is van verboden netten met te kleine mazen]. Donderdag leden CP aandelen een verlies van 5,35 procent, het grootste verlies in meer dan twee jaar, om te sluiten op 44,25 baht bij een levendige handel van 7,06 miljard baht. (Bron: Bangkok Post, 4 december)

Oproep: CP All, doe iets!
6 december – De Association of Investment Management Companies roept CP All Plc op om maatregelen te nemen tegen de vier topmannen die door de Securities and Exchange Commission (SEC) zwaar beboet zijn wegens aandelenhandel met voorkennis. Wanneer het bedrijf niets doet, moet ernstig getwijfeld worden aan de corporate governance van CP, zegt voorzitter Voravan Tarapoom.
Vice-president Win van de CFA Society Thailand zegt dat de insider handel van invloed is op het marktsentiment en de aandelen van alle bedrijven. Hij noemt het gedrag van het viertal ‘ernstig en onacceptabel’.
CP All, exploitant van 7.000 7-Eleven winkels in het hele land, is het vijfde bedrijf waarvan personeel is betrapt op aandelenhandel met voorkennis. De voorzitter van de raad van bestuur en drie vice-voorzitters kochten in april 2013 aandelen van Makro, toen CP in onderhandeling was met SHV Netherlands BV over de overname van Makro. (Bron: Bangkok Post, 5 december)

CP blijft foute leiding steunen
10 december – CP All Plc blijft de vier topmannen de hand boven het hoofd houden, die door de beurswaakhond zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis. Alleen vice-voorzitter Athueck Asvanund heeft de raad van CG en MVO* bij de Krungthai bank verlaten. Maar volgens de Krungthai-voorzitter noemt de ontslagbrief alleen zijn vele verplichtingen als reden.
De Thai Investors Association voegde zich gisteren bij het koor van investeerders die het bedrijf hebben opgeroepen hun good corporate governance beleid (CG) waar te maken. De vereniging gaf een verklaring uit waarin ze het bedrijf oproept een onafhankelijke directeur te benoemen die kleine investeerders vertegenwoordigt.
Ze vraagt ook bedrijven hun CG-beleid te verduidelijken met betrekking tot degenen die zich schuldig maken aan handelen met voorkennis. De afgelopen tien jaar zijn 61 leidinggevenden van 27 beursgenoteerde bedrijven beboet; in totaal met 212,8 miljoen baht.
De verklaring zegt dat kleine investeerders ‘diep bezorgd’ zijn over de voorkenniszaak, daar die hun vertrouwen heeft geschokt. Insider trading heeft rechtstreeks gevolgen voor de geloofwaardigheid van de markt.
CP voorzitter Korsak, die het zwaarst beboet is, zei gisteren dat ze op hun huidige post blijven. Hij vertelde de pers dat Charoen Pokphand, het moederbedrijf van CP, niet om acties heeft gevraagd en hij zei: ‘Waar geven de investeerders de voorkeur aan? Aan CG of het vermogen om winst te maken?’
Me dunkt: Een opmerking die antwoord geeft op de vraag van investeerders, die zich afvragen of de leiding wel betrouwbaar of ethisch is. (Bron: Bangkok Post, 9 december)
* MVO betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen.
CP All Plc is de exploitant van zo’n 7.000 7-Eleven winkels, de grootste kruideniersketen van Thailand.

Aandeelhouders zetten CP All onder druk
18 december – De Association of Investment Management Companies maant de raad van bestuur van CP All Plc maatregelen te nemen tegen de vier topmannen die zijn beboet voor aandelenhandel met voorkennis. De vereniging heeft de RvB een maand de tijd gegeven om zijn verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders te tonen.
Als er na een maand nog niets gebeurd is, schrijft de vereniging een buitengewone vergadering van aandeelhouders (EGM) uit om degenen die bij de zaak betrokken zijn, de laan uit te sturen. De vereniging wil niet wachten tot april wanneer de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden, waarop dat ook te verwachten valt. Nog langer wachten schaadt de integriteit van het bedrijf, dat zevenduizend 7-Eleven winkels exploiteert, in eigen beheer of uitbesteed.
Een EGM kan kan worden uitgeschreven door aandeelhouders met minstens 20 procent gestort kapitaal of door 25 aandeelhouders met een gezamenlijk aandeel van 10 procent. Om een bestuurslid weg te sturen, is driekwart van de stemmen vereist.
Volgens RvB-voorzitter Korsak, zelf het hoogst beboet, heeft moederbedrijf Charoen Pokphand niet aangedrongen op sancties. Hij denkt dat aandeelhouders meer belangstelling hebben voor het maken van winst dan voor het good governance beleid van het bedrijf. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

Ook druk op CP van buitenlandse investeerders
22 december – Na de aandeelhouders komen nu ook de buitenlandse investeerders in het verweer tegen CP All Plc, de exploitant van zevenduizend 7-Eleven winkels, en moederbedrijf Charoen Pokphand (CP) die vier leidinggevenden de hand boven het hoofd houden. Die vier zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis, maar tot nu toe zijn sancties uitgebleven.
Vrijdag vergaderden de onafhankelijke directeuren van het bedrijf en maandag kreeg de raad van bestuur te horen wat besloten was. Naar aanleiding daarvan bepalen de buitenlandse investeerders hun strategie.
De AIMC gaf eerder de RvB een maand de tijd maatregelen te nemen. Als die uitblijven roept ze een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen.
Prinn Panitchpakdi, hoofd CLSA Securities Thailand, zegt: ‘Wanneer we geen beweging zien of verklaring van de RvB, die krachtig genoeg is om het vertrouwen van investeerders in het management van CP te herstellen, zal de CLSA, die alle buitenlandse institutionele investeerders vertegenwoordigt, een brief naar de raad sturen met de vraag passende actie te ondernemen. We volgen dezelfde benadering als de AIMC. Dat is mondiaal voor investeerders een standaard benadering.’
Volgens Prinn is de markt geschokt omdat CP All een groot bedrijf is, waarvan de aandelen populair zijn bij binnenlandse en buitenlandse investeerders. Hij zegt dat enkele buitenlandse investeerders hun aandelen al van de hand hebben gedaan.
‘Tegenwoordig nemen investeerders corporate governance serieus. Een goede CG-praktijk is net zo belangrijk als het vermogen van een bedrijf om winst te maken. Die dingen moeten parellel lopen.’ (Bron: Bangkok Post, 21 december)
AIMC: Association of Investment Management Companies
CLSA: Credit Lyonnais Securities Asia

Inside trading: CP All houdt zijn poot stijf
23 december – Ondanks aandringen van aandeelhouders en buitenlandse investeerders nemen CP All Plc en moederbedrijf Charoen Pokphand geen maatregelen tegen de vier topmannen die beboet zijn wegens aandelenhandel met voorkennis.
Maar het zwaard van Damocles hangt nog wel boven hun hoofd, want de Association of Investment Management Companies, die de buitenlandse institutionele aandeelhouders vertegenwoordigt, heeft gedreigd een buitengewone aandeelhouders vergadering te beleggen. Verwacht dat een meerderheid de vier leden van de raad van bestuur dan de laan uitstuurt.
In een verklaring zegt CP, de exploitant van zevenduizend 7-Eleven winkels, dat het viertal al gestraft is door de Securities and Exchange Commission (SEC) en het bedrijf wijst op hun uitstekende staat van dienst.
Voor Prinn Panitchapakdi, hoofd CLSA Securites (Thailand), is het uitblijven van sancties een signaal dat het tijd wordt de wet aan te passen zodat handel met voorkennis en fraude ontmoedigd worden. Hij ziet hierin een taak weggelegd voor de SEC. Die zou zelf maatregelen moeten nemen en de beslissing om overtreders weg te sturen niet moeten overlaten aan investeerders.
Pariya Techamuanvivit, directeur corporate affairs van de SEC, acht het niet onmogelijk dat de wet wordt aangepast. ‘Maar ik wil wel zeggen dat onze wet niet verouderd is. Tal van landen accepteren regelingen zoals de Thaise wet die kent.’
De investeerders geven CP All Plc nog een tweede kans. Eerder schreven ze een brief met de eis binnen een maand maatregelen te nemen, nu is een tweede brief naar het bedrijf gegaan met het verzoek zijn positie te wijzigen. (Bron: Bangkok Bank, 22 december)
CLSA: Credit Lyonnais Securities Asia

Voorkennishandel; Als de misdaad loont
24 december – In de VS en Japan staat op aandelenhandel met voorkennis een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar of boetes driemaal de winst die met de deal is behaald. De Chinese wet voorziet in boetes tot vijfmaal de winst.
Vergelijk daarmee de Thaise praktijk. De maximale strafmaat is twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van tweemaal de winst. President Somkiat van het Thailand Development Research Institute (TDRI) zegt dat de boetes die de SEC oplegt slechts 1 tot 1,25 maal de winst bedragen. Tegen de overtreders wordt niet strafrechtelijk opgetreden.
Het is niet moeilijk te gissen waartoe dit leidt. De winst van een overtreding is zo hoog en sancties zijn zo mild, dat het de moeite waard is om het risico te nemen. Een tweede reden waarom tussen 2011 en 2014 per jaar slechts één tot vier gevallen van insider trading zijn bestraft en alleen met boetes, is dat de sancties van de SEC niet voldoende duidelijk en helder zijn.
Waarom worden sommige gevallen wel strafrechtelijk vervolgd en andere niet? Waarom krijgen sommige strengere straffen dan andere? Dit kan een sterk signaal sturen naar insider handelaren dat ze er met een kleine boete vanaf kunnen komen en strafrechtelijke sancties kunnen voorkomen.
Het wordt tijd dat de SEC de wet verandert, schrijft Tippatrai Saelawong, researcher aan het TDRI, in een analyse naar aanleiding van de CP All-zaak, waarbij vier leden van de raad van bestuur zijn beboet wegens voorkennishandel toen CP in april 2013 onderhandelde over de overname van Siam Makro. Tot nu toe heeft het bedrijf geen maatregelen tegen hen genomen, alhoewel aandeelhouders en investeerders daar wel op hebben aangedrongen.
Tippatrai vindt dat de SEC nu moet handelen voordat de praktijk zich verspreidt tot het punt waarop de Thaise aandelenmarkt wordt verstoord, het vertrouwen van buitenlandse investeerders wordt geschaad en kleine beleggers worden geruïneerd. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

Voorkennishandel: Laatste kans voor CP All
6 februari – Nog steeds hangt een buitengewone aandeelhoudersvergadering als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, die door de beurscommissie zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis.
De Association of Investment Management Companies, die de buitenlandse institutionele aandeelhouders vertegenwoordigt, geeft de raad van bestuur nog een laatste kans om maatregelen tegen het viertal te nemen. Tot nu toe hebben zowel CP All als moederbedrijf Charoen Pokphand dat geweigerd.
De RvB vergadert op 23 februari. Als er dan nog niets gebeurt, valt het zwaard van Damocles – althans is de verwachting. (Bron: Bangkok Post, 5 februari)

CP All houdt poot stijf; staatsfondsen trekken aandelen terug
9 februari – CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, houdt zijn poot stijf. De vier topmannen die door de beurscommissie zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis, worden niet gestraft.
De raad van bestuur heeft vrijdag in een brief aan de beurscommissie toegegeven dat ze ‘onvoorzichtig en met een beperkt begrip van de regels van de commissie hebben gehandeld’. Maar: ‘Ze hadden niet de intentie de regels te overtreden’.  De enige concessie die de RvB doet, is een nieuwe commissie vormen die toezicht gaat houden op het corporate governance beleid van het bedrijf.
Maar daarmee is de zaak niet van de baan. Het Government Pension Funds (GPF) zegt alle CP-aandelen van de hand te hebben gedaan sinds het schandaal vorig jaar december uitbrak. Het GPF voert al vijf jaar als beleid om investeringen te vermijden in aandelen van bedrijven van de CP-groep. De reden is de ‘managementstijl’ van Charoen Pokphand Plc, het moederbedrijf van CP All, aldus een bron bij het GPF zonder dit nader toe te lichten. ‘We hebben onze aandelen geleidelijk verkocht omdat we de potentiële gevolgen voor kleine investeerders op een snelle koersval willen verlichten.’
Het Social Security Office had minder dan 1 procent aan aandelen in CP All voordat het schandaal uitbrak en het gaat ook verder geen aandelen in het bedrijf kopen.
Op 18 februari vergadert de Association of Investment Mangement Companies over actie tegen de RvB van CP All. Ook buitenlandse investeerders en kleine lokale aandeelhouders hebben daarop aangedrongen. Gedacht wordt aan een buitengewone aandeelhoudersvergadering waarop de vier topmannen gewipt kunnen worden.
De president van het Thai Institute of Directors is teleurgesteld dat CP haar poot stijf houdt. ‘Dit is een indicatie dat de praktijk die voldoet aan het principe van good governance, een uitdaging blijft en dat zelfs grote beursgenoteerde bedrijven niet vertrouwd kunnen worden.’ (Bron: Bangkok Post, 9 februari)
NB Het bericht gebruikt de meervoudsvorm staatsfondsen, maar noemt alleen het GPF; het SSO hoeft niets terug te trekken. Slordig.

IoD bepleit sancties tegen foute bazen
12 februari – Directieleden en leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven, die het principe van corporate governance  overtreden, zouden geen positie in hun bedrijf mogen bekleden. De beurs en beurscommissie dienen hen te dwingen het veld te ruimen en hun naam moet op een zwarte lijst worden opgenomen. De bedrijven zouden ook in hun jaarverslag informatie moeten geven over directies, die zich misdragen, om investeerders te waarschuwen voor hun gedrag en ethiek.
Dit stelt het Thai Institute of Directors (IoD) voor naar aanleiding van het schandaal met de vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, die door de beurscommissie zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis.
Maar het bedrijf weigert hen te straffen. Ze zouden, aldus een vorige week uitgegeven verklaring van de raad van bestuur, ‘onvoorzichtig’ hebben gehandeld en ‘met beperkt begrip van de regels van de beurscommissie’, maar niet de intentie hebben gehad de regels te overtreden. De enige concessie die het bedrijf heeft gedaan is een commissie vormen, die tot taak heeft toezicht te houden op het corporate governance beleid (CG).
IoD-president Bandid Nijathaworn zegt dat het bedrijf de praktijk van CG negeert, alhoewel het een vooraanstaand bedrijf is. Hij vindt dat alle marktdeelnemers in de toekomst een actievere rol moeten spelen bij het bevorderen van CG praktijken in de Thaise kapitaalmarkt. Directeuren van beursgenoteerde bedrijven dienen open kaart te spelen, zegt hij.
De Securities and Exchange Commissie verwacht dit jaar de touwtjes te kunnen aantrekken. De beurscommissie wil leidinggeven en directies die zich schuldig maken aan overtredingen, kunnen diskwalificeren. Maar, zegt secretaris-generaal Rapee: ‘De wet is niet voor elke zaak het antwoord. Bewustwording is belangrijker.’
De voorzitter van de Association of Investment Management Companies wil dat de bedrijven beseffen dat ze tegen aandeelhouders en het publiek eerlijk moeten zijn omdat ze van hen fondsen verwerven. ‘Als we willen dat de Thaise kapitaalmarkt op de lange termijn duurzaam is, is CG cruciaal bij de groei van de markt.’ De AIMC praat op 18 februari met haar leden en andere investeerders over de zaak. Gedacht wordt aan het bijeenroepen van een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarop de vier CP-mannen uit de raad van bestuur van CP All kunnen worden gezet. (Bron: Bangkok Post, 11 februari)

Druk neemt toe op passief CP All
15 februari – De Anti-Corruption Organization (ACT, niet te verwarren met de NACC) heeft zich aangesloten bij het koor van critici, die CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, hekelen omdat het bedrijf de vier topmannen, beboet wegens aandelenhandel met voorkennis, de hand boven het hoofd blijft houden.
In een verklaring schrijft de ACT, een particuliere organisatie met vertegenwoordigers van bedrijven en koepelorganisaties: ‘The case reflects the weaknesses and flaws in business operations which result in a dishonest, unethical and immoral image outlined under 1992 the Securities and Exchange Act. [Ik ga door in het Nederlands] De zaak ondermijnt ook anti-corruptiepogingen om het gebrek aan corporate governance en corruptie te bestrijden. Ze kan ook het vertrouwen in alle Thaise beursgenoteerde bedrijven eroderen en op de ontwikkeling van het land drukken.’
Nou, daar is geen woord Spaans bij. Verder herkauwt het bericht de voorgeschiedenis, maar dat kunt u allemaal lezen op de pagina CP All Plc – Aandelenhandel met voorkennis. Een enkel pikant detail: Vice-voorzitter Korsak van het bedrijf, destijds chief executive, en het zwaarst beboet door de beurscommissie, beweert dat hij geen weet had van het verbod op handel met voorkennis. [Ja, je gelooft je ogen toch niet] Als bewijs voert hij aan dat hij de aandelen [van Makro, dat op het punt stond overgenomen te worden] als privé persoon kocht.
Toen zowel CP All Plc als moederbedrijf en voedselgigant Charoen Pokphand van miljardair Dhanin Chearavanont, weigerden maatregelen tegen het viertal te nemen, brak de hel los. Zie hiervoor ook de genoemde pagina.
De Association of Investment Management Companies (AIMC), een industriegroep van mutual fund companies, vergadert volgende week over potentiële maatregelen, waaronder het bijeenroepen van een buitengewone aandeelhoudersvergadering.
Sommige beursanalisten verwachten dat Korsak op de vergadering van de raad van bestuur op 23 februari aftreedt. De beurscommissie kan aangifte tegen hem doen, zodat hij strafrechtelijk vervolgd wordt met als risico een gevangenisstraf van 2 jaar.
Op de statistiek het koersverloop van het aandeel CP All Plc over de afgelopen twaalf maanden. De affaire werd in december bekend. (Bron: website Bangkok Post, 14 februari)

Beleggingsfondsen mijden aandeel CP All
21 februari – De suggestie om een buitengewone aandeelhoudersvergadering uit te schrijven kom ik niet meer tegen in de berichtgeving over de aandelenhandel met voorkennis, waarvoor vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, zijn beboet door de beurscommissie.
De Association of Investment Management Companies (AIMC) zegt nu dat haar leden en andere binnenlandse investeerders zullen afzien van vergroting van hun aandelenpakket in het bedrijf totdat het zijn corporate governance (CG) verbetert.
Tijdens de algemene vergadering van CP All in april zullen de mutual fund bedrijven en institutionele investeerders gebruik maken van hun aandeelhoudersrecht om de raad van bestuur te vragen waarom ze de vier topmannen heeft gehandhaafd. Een naar mijn mening overbodige vraag want daarover heeft het bedrijf al verklaard dat de vier ‘onvoorzichtig hebben gehandeld en een beperkt begrip van de beursregels hadden maar niet de bedoeling hadden gehad ze te overtreden’.
‘We hopen dat CP All het besluit [voor bevriezing] van de AIMC begrijpt en haar CG verbetert’, zegt voorzitter Voravan. ‘We hebben niet de bedoeling jacht te maken op het bedrijf, maar we moeten onze plicht als investeerders vervullen om onze belangen te beschermen en te laten zien dat we professionals zijn.’
De AIMC bestaat uit 21 mutual fund bedrijven (beleggingsfondsen) met een totaal geïnvesteerd vermogen van meer dan 1 biljoen baht. Hoeveel daarvan in aandelen CP All is belegd, wil Voravan niet zeggen. Elk AIMC-lid beslist zelfstandig of het wil divesteren in CP All aandelen. Sinds de boetes in december bekend zijn gemaakt is de koers van het aandeel met 13 procent gekelderd naar 40,75 baht donderdag.
Een bron bij de Thai Investors Association zegt dat de groep gevraagd heeft om een gesprek met de CP All bestuurders, maar ze kreeg nul op het rekest. ‘We willen niet dat deze zaak een precedent schept dat bestuurders die sommige regels overtreden er vanaf komen met het betalem van een boete’, zegt een bron. ‘Hoe kunnen investeerders erop vertrouwen dat zij die niet ten eigen voordeel benutten?’
Verder bevat het bericht nog informatie over het herfinancieren van maturing debentures maar het fijne daarvan begrijp ik niet. (Bron: Bangkok Post, 19 februari)

Beurscommissie laat haar tanden zien
11 maart – De beurscommissie (SEC) maakt later deze maand bekend welke straffen ze in petto heeft voor personeelsleden van beursgenoteerde bedrijven die zich schuldig maken aan oneerlijke aandelenhandel. Een bron bij de SEC zegt dat er waarschijnlijk een zwarte lijst komt met de namen van de witte-boordencriminelen [zo mag ik ze toch wel noemen?].
De maatregelen zijn een reactie op de aandelenhandel met voorkennis van vier topmannen van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven. Zij hebben forse boetes gekregen van de SEC, maar zijn nog steeds in functie want het bedrijf weigert tegen hen sancties te nemen. Dit tot ongenoegen van veel aandeelhouders. Ze kochten aandelen van cash-and-carry gigant Makro toen CP onderhandelde over overname.
De SEC beraadt zich nog over de vraag wat de passende civiele straf dient te zijn voor oneerlijke handelspraktijken. Volgens de huidige wet wordt de straf gehalveerd als de overtreders schuld bekennen. Maar soms zitten ze daar niet mee, want de winst van de aandelentransactie is hoger dan de boete, als die gehalveerd wordt. Populair gezegd: Misdaad loont in dit geval.
De SEC is ook bezig een institutionele investeerderscode op te stellen met richtlijnen in gevallen van bewezen insider handel of overtreding van de SEC-regels. De institutionele investeerders moete dan contact opnemen met het desbetreffende bedrijf om oplossingen te vinden die in het belang zijn van de aandeelhouders of fondsleden.

CP All en BEC World afgevoerd van Thaipat lijst
28 april – CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, en BEC World Plc, de zendgemachtigde van televisiekanaal 3, zijn door het Thaipat Institute verwijderd van de lijst met top-honderd bedrijven, gerangschikt naar milieu, sociale en bestuurlijke maatregelen. Reden? De aangetaste reputatie van beide.
De verwijdering is het gevolg van het toevoegen van criteria op het gebied van handelspraktijken van leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven en rechtbankvonnissen naar aanleiding van corporate governance en financiële resultaten.
7-Eleven is het haasje vanwege de aandelenhandel met voorkennis door vier leidinggevenden, waaronder de huidige voorzitter van de raad van bestuur. Ze kregen van de beurscommissie een boete van in totaal 3,3 miljoen baht. Zowel CP All Plc als moederbedrijf Charoen Phokhand hebben de vier de hand boven het hoofd gehouden.
BEC World Plc is het haasje vanwege de affaire met tv-presentator Sorayuth, wiens productiebedrijf is veroordeeld wegens corruptie met reclamegelden. Pas dankzij druk van andere mediabedrijven en bedrijven die hun reclame terugtrokken, moest hij het veld ruimen.
Dit jaar zijn 46 beursgenoteerde bedrijven van de lijst van Thaipat verwijderd. (Bron: Bangkok Post, 27 april)

Eindelijk straf voor aandelenhandel met voorkennis
6 mei – Vanaf juli verliezen leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven, die zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke aandelenhandel, hun functie en worden ze op een zwarte lijst geplaatst. De Securities and Exchange Commission (SEC) houdt een hoorzitting over de strafmaatregel waarna het nog enkele weken duurt voordat de zaak rond is, zegt SEC secretaris-generaal Rapee.
De strengere straffen zijn een direct uitvloeisel van het schandaal bij CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven. Drie topmannen van CP All Plc en een topman van True Corporation Plc kregen vorig jaar een boete van 33,3 miljoen baht omdat ze met voorkennis gehandeld hadden in aandelen Siam Makro Plc dat op het punt stond overgenomen te worden door CP All. Ondanks aandringen van beleggingsfondsen weigerden de raad van bestuur van CP All en moederbedrijf Charoen Phokhand maatregelen tegen hen te nemen.
[In al mijn voorgaande berichten schreef ik over vier topmannen en beschouwde de True-man ook als CP All functionaris. Ik deed dat om het bericht te vereenvoudigen, maar het wordt nu tijd om de fout te herstellen.]
Alhoewel de SEC thans al bevoegd is leidinggevenden van waarborg- en beleggingsfondsen te schorsen, als ze schuldig zijn bevonden, geldt die straf niet voor leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven. Gelukkig komt daar eindelijk een eind aan. De periode waarop de witteboorden criminelen op de zwarte lijst blijven staan, is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding en de aan bedrijf en aandeelhouders toegebrachte schade. (Bron: Bangkok Post, 5 mei)

Beurscommissie laat haar tanden zien
30 mei – Aandelenhandel met voorkennis en manipulatie met aandelen gaan strenger bestraft worden. Daders komen niet meer weg met een korting van 50 procent op de boete die ze moeten betalen, indien ze schuld bekennen. De boete wordt ook verhoogd van twee- naar driemaal het voordeel dat ze met hun gesjoemel hebben behaald. De strengere maatregelen zijn al goedgekeurd door het kabinet en moeten nu nog het groene licht krijgen van het parlement.
De Securities and Exchange Commission (SEC, beurscommissie) zegt dat de maatregelen ook betrekking hebben op het verspreiden van valse informatie, geruchten en het laten lekken van informatie voordat de Stock Exchange of Thailand ervan op de hoogte is. De SEC gaat een zwarte lijst aanleggen van leidinggevenden van beursgenoteerde ondernemingen die zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke aandelenhandel.
Het besluit van de SEC komt niet als verrassing. In december vorig jaar beboette de SEC drie leidinggevenden van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, en een leidinggevende van True Corporation Plc die hun zakken konden vullen omdat ze wisten dat CP All bezig was Makro over te nemen. Ze kregen een boete van in totaal 3,3 miljoen baht. Deze zaak kreeg ruime aandacht in de media.
De SEC verwacht dat de aanpak van het gesjoemel in de toekomst sneller zal verlopen. Ze gaat samenwerken met de DSI en Amlo, zodat die niet meer onderzoeken hoeven te herhalen die al zijn afgerond door de SEC.
Somchai Pongpattanasin, SEC assistent secretaris-generaal, zegt: ‘Investeerders zijn zich meer bewust van corporate governance. Beursgenoteerde bedrijven moeten stakeholders en algemene investeerders op een eerlijke manier behandelen. De SEC heeft de strafmaat verhoogd om aan de vraag uit de markt te voldoen.’
Somchai waarschuwt de media zorgvuldiger te zijn bij het publiceren van informatie die de aandelenprijzen kunnen beïnvloeden. ‘Het nieuws dient gebaseerd te zijn op feiten. Het management dient geen mededelingen te doen over de winstcijfers alvores de SEC te informeren met uitzondering van voorspellingen over lange-termijn business-plannen.’
Een gerelateerd bericht gaat vandaag over de regels voor bedrijven die naar de beurs gaan (IPO, initial public offering), maar dat bericht gaat boven mijn pet. De SEC houdt het volgende kwartaal haar tweede hearing met bankiers, financiële adviseurs, verzekeraars en investeerders. De nieuwe regels zijn naar verwachting aan het eind van het jaar klaar.

Strengere straffen voor aandelenhandel met voorkennis
18 september – Omdat het bericht niets ovet de aanleiding zegt, doe ik het maar even: In december vorig jaar beboette de Securities and Exchange Commission (SEC, beurscommissie) drie leidinggevenden van CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, en een leidinggevende van True Corporation Plc wegens aandelenhandel met voorkennis omdat ze wisten dat CP All bezig was Makro over te nemen. Ze kregen een boete van in totaal 3,3 miljoen baht.
Het bedrijf en moederbedrijf Charoen Phokhand hielden de mannen de hand boven het hoofd. Dit tot ongenoegen van veel aandeelhouders, die voor zover ik de berichtgeving heb gevolgd, geen concrete acties hebben ondernomen afgezien van verklaringen afleggen en dreigen met een buitengewone aandeelhoudersvergadering.
Vandaag schrijven we het laatste bedrijf: een wijziging van de Securies and Exchange Act met strengere straffen en een aangescherpte tekst om mazen te dichten, nieuwe vormen van gesjoemel te voorkomen en procedures te versnellen. Het wachten is op de handtekening van de koning, dan kan de wet worden afgekondigd in de Royal Gazette.
De nieuwe wet voorziet in verhoging van de gevangenisstraf naar 2 tot 5 jaar (nu 2 jaar) en een minimum boete van 500.000 baht, die echter niet hoger mag bedragen dan tweemaal het behaalde voordeel. Thans staat er een maximum boete op van tweemaal het voordeel.
Directeuren en leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven verliezen hun positie voor 10 jaar. Verder zijn er nog straffen van 1, 5 en maximaal 10 jaar voor respectievelijk het lekken van vertrouwelijke informatie, praktijken die van invloed op de gehele markt en aandelenmanipulatie.
Civiele straffen worden gebruikt wanneer de overtreders schuld bekennen. Wie weigert schuld te bekennen, wordt strafrechtelijk vervolgd. (Bron: Bangkok Post, 17 september)
Kortom een nuttige wijziging ter bestrijding van de witteboordencriminaliteit.

Reacties niet mogelijk