Thais nieuws 1-15 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NHRC: National Human Rights Commission
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec: Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
ONCB: Office of the Narcotics Control Board
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RFD: Royal Forest Department (Staatsbosbeheer)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)
UTCC: University of the Thai Chamber of Commerce

Voor het nieuws van 16-30 november, klik hier.

 

Kanchanaburi Kwae Noi rivier
15 december –  Ik schrijf zelden tot nooit over toeristische onderwerpen. Andere thailandblogs kunnen dat veel beter. Ze zingen de lof van ‘parelwitte stranden’ en ‘azuurblauwe zeeën’. Maar ik ben geen sprookjesverteller; ik weet wel beter. Voor Kanchanaburi wil ik wel een uitzondering maken. De meeste toeristen, ik ook, zijn er wel eens geweest. Hebben op de Bridge over the River Kwai gelopen, een treinritje gemaakt over de Death Railway en de oorlogsbegraafplaats bezocht. Dat zijn de verplichte nummers.

Maar de provincie biedt veel meer, zo blijkt uit een artikel in Bangkok Post. In een miniserie van drie zal ik er enkele uitlichten. Als eerste het (gratis toegankelijke!) Sai Yok National Park met de gelijknamige waterval en grotten en habitat van vele wilde dieren. Wordt vervolgd. (Bron: Bangkok Post, 8 december)


 

Strengere computerwet ligt onder vuur

15 december – De wijzigingen aan de Computer Crime Act, die vaak in combinatie met het lèse majesté strafwetartikel wordt ingezet, vallen niet in goede aarde bij strijders voor mensenrechten, advocaten en  internetgebruikers. Ze zijn te vaag, te ruim geformuleerd en beperken het recht op vrije meningsuiting. De NLA (benoemd parlement) heeft de behandeling in laatste termijn, die voor vandaag was gepland, uitgesteld tot morgen.

De kritiek is niet nieuw. Een van de meeste controversiële veranderingen is de vorming van een commissie die computerinformatie gaat controleren, zelfs wanneer geen enkele wet wordt overtreden. Wanneer de ‘public morals’ worden geschonden, kan de commissie de autoriteiten vragen naar de rechter te stappen voor een verbod op de content.

Een ander pijnpunt is de straf voor degenen die onjuiste informatie verspreiden, waardoor de nationale veiligheid in gevaar komt, alsmede de openbare veiligheid, economische zekerheid, openbare diensten en infrastructuur en waardoor paniek wordt veroorzaakt. De maximum straf bedraagt vijf jaar gevangenis en/of een boete van 100.000 baht.

Deken Kanathip van de faculteit rechten van de Saint John’s University in Bangkok noemt het artikel te breed in omvang. Alhoewel smaad niet wordt genoemd overlapt het andere wetten tegen fraude en andere overtredingen. Hij gelooft niet dat kritiek op internet ‘public services’ kan verstoren, zoals een stroom blackout of dat die een bedreiging vormt van de nationale veiligheid.

‘Het artikel is te ongenuanceerd en kan gebruikt worden om meningen te censureren. De regering kan deze wet erbij halen om mensen te vervolgen die hun mening uiten.’

Over de in te stellen commissie zegt hij: De commissie mag oordelen uitspreken in plaats van te specificeren wat verboden is. De term ‘public morals’ is afhankelijk van de interpretatie van de commissie, die daardoor erg veel macht krijgt.

Het Thai Netizen Network voert via change.org een campagne tegen de wet; 150.000 mensen hebben al een petitie ondertekend waarin het parlement gevraagd wordt de voorgestelde wijzigingen te heroverwegen. Andere protesten komen van iLaw, Thailand Internet Firewall en Thailand F5 Cyber Army Against a Single Gateway.

Een lid van de parlementscommissie die de wijzigingen heeft voorgesteld, zegt dat ze tot doel hebben de wet te verbeteren en te voorzien in duidelijker details. Ze reppen niet over smaad maar over fraude en gefabriceerde informatie. Over de bekritiseerde commissie zegt hij dat een website pas kan worden gesloten op last van de rechter.

Door smaad uit te sluiten wordt het aantal zaken met 50 procent teruggebracht, zegt een juridisch adviseur van de NLA-commissie. Hierdoor neemt de werkdruk van justitie af en kunnen computerzaken sneller worden afgehandeld.

Regeringswoordvoerder Sansern ontkent dat de wijzigingen een relatie hebben met het voorstel al het internationaal internetverkeer door een single gateway te leiden. Hij beweert dat de regering nooit een single gateway heeft overwogen, een uitspraak die gisteren al werd weersproken door minister Prawit (Defensie). Prawit zei dat het land zo’n gateway nodig heeft om informatieaanvallen vanuit het buitenland tegen te kunnen houden alsmede  schadelijke informatie, die kwaadwillende lieden naar het buitenland willen sturen. In bijgaand kader staan alle pijnpunten op een rijtje.

Groepsfoto kabinet 2015

Opinie: Denk aan de toekomst, niet aan ‘t verleden

15 december – Als premier Prayut verstandig is, benoemt hij bij de verwachte reshuffle van het kabinet de juiste man/vrouw op de juiste plaats en gebruikt hij de stoelendans niet om oude ‘politieke schulden’ te vereffenen.  Hij moet aan de toekomst denken en niet aan het verleden. Dit betoogt Suranand Vejjajiva op de opiniepagina van Bangkok Post.

Een wijziging van de kabinetssamenstelling ligt voor de hand nu twee ministers zijn toegetreden tot de Privy Council: de minister van Onderwijs en Justitie. Drie vacante posten moeten gevuld worden: behalve deze twee ook die van minister van Digital Economy, de naam van het ministerie dat in de plaats is gekomen van het ministerie van ICT.

‘Begrijpelijkerwijs een zware beslissing voor de leider om die posities op te vullen’, schrijft Suranand. De twee vertrokken ministers waren legergeneraals die een rol speelden bij de militaire coup. Generaals zijn niet de meest geschikte personen om Onderwijs en Justitie (weer) te leiden, alhoewel Paiboon van Justitie het niet slecht heeft gedaan met zijn voorstel om soft drugs te legaliseren voor medicinaal gebruik.

Suranand Vejjajiva logoDe vijver waarover Prayut beschikt, is beperkt. Velen redeneren wellicht dat niet uitmaakt wie benoemd worden want wanneer de nieuwe grondwet van kracht wordt, is het aftellen geblazen voor de regering. Maar, vindt Suranand, het komend jaar is cruciaal voor het land vanwege de overgang naar een democratisch stelsel. De uitdagingen zijn zowel economisch als politiek van aard, binnenlands en internationaal.

Vooral de economie. Sinds de coup heeft de regering gemodderd om de economische machines aan de gang te krijgen. ’s Lands internationale geloofwaardigheid en economisch aanzien zijn aangetast. Gezien de afgenomen investeringen en handel hebben investeerders het vertrouwen in het land verloren. Het enige wat Thailand op de been houdt, is het toerisme alhoewel de toeristenstroom uit China is afgenomen vanwege de jacht op de zero-dollar tours.

Een en ander betekent dat Prayut professionals nodig heeft. Vice-premier Somkid, de ‘economische tsaar’ van het kabinet, moet de vrije hand krijgen een deskundig team samen te stellen van economen en praktijkmensen die verstand hebben van landbouw en de agrarische sector en van het midden- en kleinbedrijf.

Degenen die onderwijs en digitale economie overnemen, moeten progressieve figuren zijn met een visie op de toekomst en een staat van dienst hebben, die hen geschikt maakt voor de job. Beiden zijn belangrijk voor de voorbereiding van de jeugd op de uitdagingen van een versnellende digitale economie. We kunnen niet weer opgescheept worden met legergeneraals, verzucht Suranand, die de geschiedenis op propagandistische wijze herhalen.

Suranand vindt dat het nu een goede gelegenheid is om ook op andere ministeries nieuwe mensen te benoemen, zoals op Buitenlandse Zaken. Het ministerie mag zoals de afgelopen twee jaar niet blijven sluimeren en passief blijven. Het is tijd voor Prayut om een meer dynamische diplomaat aan het roer te zetten.

Conclusie van Suranand: Wat nodig is, is de politieke wil van de leider. Anders krijgen we weer te maken met een jaar van verloren kansen, en dat zou een schande zijn. (Bron: Bangkok Post, 14 december)

Wat Dhammakaya: Geen toestemming voor bruggen

15 december – Wat Phra Dhammakaya had geen toestemming toen ze begon bruggen aan te leggen om de toegang tot de tempel te kunnen beheersen. Het Treasury Department zei gisteren dat de tempel slechts voor twee van de acht bruggen een bouwvergunning had. [In de eerdere berichten is sprake van zes bruggen waarvan drie nog in aanbouw]

Gisteren inspecteerden de politie van Pathum Thani, het Treasury Department (TD), het Royal Irrigation Department en het provinciale bestuurskantoor een van de bruggen: een voetgangersbrug over de Liap Klong Sam Road, die voor Gate 4 van de tempel ligt. Maar de twee met toestemming aangelegde bruggen zijn ook in strijd met de wet, want ze zijn afgesloten voor openbaar gebruik.

De tempel heeft de opdracht gekregen de barrières te verwijderen, aldus topambtenaar Thanaporn van het TD. Daarna besluit de dienst of de illegale bruggen worden gesloopt. Het Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission heeft zich ook vastgebeten in de zaak. Functionarissen die zijn betrokken bij de geplande inval in de tempel om de abt aan te houden zijn door premier Prayut bevolen niet met de media te praten.

In de krant staat vandaag een fraaie foto van een hek en containers waarmee Gate 4 (zie de plattegrond bij het bericht van gisteren) zijn geblokkeerd, maar die staat helaas niet op de website. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Vakbond BMTA: Zet importeur bussen buiten de deur

15 december – De vakbond van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) vraagt haar werkgever het bedrijf dat ingehuurd is om 489 NGV bussen (aardgas) te importeren, buiten de deur te zetten. Zoals bekend heeft de douane in de haven van Laem Chabang beslag gelegd op de eerste 100 omdat bij de import gefraudeerd is.

Nieuwe NGV bus voor BMTAGisteren spraken vakbondsvertegenwoordigers met staatssecretaris Ormsin (Transsport) over de affaire. Ze vroegen hem het bedrijf onder druk te zetten de bussen volgens contract uiterlijk 29 december te leveren. De douane geeft de bussen pas vrij als 370 miljoen baht aan boete en de ontdoken importheffing is betaald.

Of de voor 21 december geplande ingebruikneming alsnog doorgaat, vermeldt het bericht niet. [Eén bus is al eerder gearriveerd in Thailand] (Zie verder de pagina Corruptie 2)

Eerder berichten:
14 december: Boete van 370 mln baht voor bus importeur
13 december: Something is rotten in the state of Thailand
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

Doek valt voor goudmijn Chatree

15 december – De controversiële goudmijn Chatree in Pichit gaat op 1 januari dicht. En daar zullen de omwonenden en milieuactievoerders niet rouwig om zijn, want die voeren al jaren actie tegen de mijn. Maar de duizend werknemers zitten in zak en as, want zij staan vanaf die datum op straat. De sluiting is bevolen door premier Prayut op basis van artikel 44 van de interim-grondwet dat hem absolute bevoegdheid heeft.

Het bedrijf zegt verrast te zijn door het gebruik van het dictatoriale artikel 44. Het zegt zich altijd aan de wet te hebben gehouden en houdt vol het milieu en de gezondheid van omwonenden niet geschaad te hebben, een bewering die door onderzoeken wordt gelogenstraft.

Werknemers, die langer dan 10 jaar in dienst zijn, krijgen een afvloeiingsregeling van 300 dagen salaris. Over de anderen zegt het bericht niets. Enkele werknemers van de afdeling boekhouding en stafleden belast met de rehabilitatie van het terrein blijven in dienst.

Behalve sluiting van deze mijn voorziet de order van Prayut ook in een verbod op het uitgeven van nieuwe concessies en verlenging van bestaande. Het ministerie [van Industrie?] moet maatregelen voorstellen voor het beheer van goudvoorraden en het ministerie van Werkgelegenheid moet de ontslagen werknemers helpen. De order heeft ook betrekking op de goudmijn in Loei.

De laatste maanden werd er in Pichit geen goud meer gedolven, want het bedrijf mocht alleen de bestaande voorraden blijven bewerken.Het Pollution Control Department gaat in samenwerking met het bedrijf en twee ministeries bekijken hoe het terrein gerehabiliteerd kan worden.

Body scanner in vrouwengevangenis

Kort nieuws donderdag 15 december

– Het Corrections Department heeft gisteren een demonstratie gegeven met de scanapparatuur waarmee vrouwelijke gevangenen gecontroleerd gaan worden. De apparatuur is aangeschaft na kritiek op lichamelijke fouillering van vrouwen die zich daarvoor moesten ontkleden. Het CD heeft er elf ad 10 miljoen baht per stuk aangeschaft; nog eens vijf komen er later bij. Nadat de kritiek was losgebarsten is gestopt met de lichamelijke onderzoeken, waardoor het aantal naar binnen gesmokkelde drugs is toegenomen, aldus de directeur van het Central Women’s Correctional Institution.

– Macabere moordzaak in Chiang Mai. Een man krijgt ruzie met zijn echtgenote over geld dat hij haar verschuldigd is en een door hem gewenste scheiding. Hij wurgt haar totdat ze haar bewustzijn verliest en hij dumpt samen met een andere man het lichaam in een boomgaard. Ze steken het in brand, ze komt zelfs nog even tot bewustzijn, probeert te vluchten maar overlijdt in de vlammen.

Maandag werd het verbrande lichaam gevonden in de boomgaard. Aanvankelijk had de politie de andere man gearresteerd, maar die ontkende elke betrokkenheid. Volgens hem was de echtgenote boos omdat ze ontdekt had dat haar man een relatie met een andere vrouw had. De politie gaat een arrestatiebevel tegen de echtgenoot aanvragen.

– De grondwetcommissie (CDC) gaat vermoedelijk op vier punten de ontwerp organieke wet politieke partijen wijzigen. CDC-lid Udom heeft dit bekend gemaakt na het forum dat gisteren werd gehouden met veertig politieke partijen met uitzondering van de twee grote Pheu Thai en Democraten.

De te wijzigen artikelen hebben betrekking op de oprichters van een politieke partij, het begin lidmaatschapsgeld van 2.000 baht, de jaarlijkse contributie van 100 baht en straffen voor overtredingen. De wet bestaat uit 129 artikelen die tot doel hebben de transparantie en onafhankelijkheid van politieke partijen te waarborgen [lees: de invloed van Thaksin tegen te gaan].

Oud-premier Yingluck zegt dat PT niet is weggebleven om conflicten uit te lokken maar omdat ze de indruk heeft dat de CDC niet naar andere opinies luistert. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Premier Prayut [bang voor zijn hachie?] heeft weer stroop gesmeerd. Tijdens een forum over de begroting 2018 zei hij dat de nieuwe koning de regering heeft geadviseerd het werk van zijn vader voort te zetten. Vajiralongkorn zelf maakt zich zorgen over onderwijs, ontwikkeling van menselijk kapitaal, volksgezondheid, carrière ontwikkeling, levenskwaliteit en de nationale vrede, aldus Prayut. ‘Het publiek is Zijne Majesteit dankbaar voor zijn zorgen en vriendelijkheid; de regering gaat eraan werken.’

– Follow-up over de bijbaan van commissaris Sanit van de gemeentepolitie van Bangkok als adviseur van bierbrouwer ThaiBev. Dat baantje, goed voor 50.000 baht per maand, is niet in strijd met de National Police Act, beweert politiewoordvoerder Piyapan. De wet verbiedt alleen het lidmaatschap van raden van bestuur of een andere bestuursfunctie in een bedrijf. ‘Laten we afwachten wat de NACC zegt’, zegt Piyapan. Zoals gisteren al gemeld heeft de Association for the Protection of the Constitution bij de Ombudsman aan de bel getrokken. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

– De politie zoekt naar een tuk-tuk bestuurder en een andere man die op 5 december in Taling Chan (Bangkok) een Australische vrouw seksueel hebben belaagd. Van de bestuurder zijn camerabeelden beschikbaar. De Taling Chan Municipal Court heeft gisteren een arrestatiebevel tegen hem goedgekeurd. De man heeft een strafblad met soortgelijke misdrijven. Twee maanden geleden is hij uit de gevangenis vrijgelaten.

– Net als vorig jaar wordt in de Nieuwjaarsvakantie het rijbewijs ingenomen en het voertuig van de weg afgehaald van bestuurders die met een slok op achter het stuur of op de motorfiets zitten. Vorig jaar zijn tijdelijk 4.052 voertuigen waaronder 3.032 motorfietsen tijdelijk in beslag genomen.

Het bericht vermeldt verder nog dat in Bangkok twee grote evenementen worden gehouden; een countdown op de Ratchaprasong kruising en een gebedsdienst op Sanam Luang.

De nationale politie gaat van 22 december tot 31 december jagen op criminelen. In het hele land komen controleposten gericht op drugs en contrabande die worden gesmokkeld. Ook worden nachtzaken gecontroleerd op openingsuren en het toelaten van minderjarigen. Special Branch en Immigration werken met Interpol samen bij het screenen van bezoekers aan Thailand.

In Kanchanaburi wordt van 29 december tot 4 december een verkeersveiligheidscampagne gehouden. Die dagen staan bekend als de seven dangerous days vanwege het grote aantal verkeersongelukken.


 

Wat Phra Dhammakaya Biddende monniken bij tempelingang

Wat Dhammakaya: De farce moet nu stoppen

14 december – De tempel farce moet nu stoppen, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar. De leider van de 46 jaar geleden door hem opgerichte Dhammakaya sekte heeft duidelijk genoeg gemaakt dat hij niet van zins is met Justitie samen te werken. De strafrechtelijk zaak tegen de abt is overgegaan in travestie. De tempelautoriteiten hebben geweigerd alle wetten en wettelijke bevelen op te volgen.

Veiligheidstroepen moeten nu de wet handhaven, schrijft de krant. Dat zal geen gemakkelijke taak zijn, zelfs als de gelovigen passief verzet plegen. De wet toepassen op dit gigantisch grote terrein met duizenden discipelen vereist zorg en discipline.

De krant vat alle gebeurtenissen van het meer dan zeven maanden oude kat-en-muis spel tussen politie en tempel kort samen: Eerst is de abt opgeroepen voor ondervraging, daarna bevolen en vorige maand stelde het kantoor van de procureur-generaal hem in staat van beschuldiging voor heling en het witwassen van (verduisterd) geld. Tegen de abt lopen ook twee arrestatiebevelen wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel.

Gedurende de zeven maanden hebben het DSI- en politiehoofd ontelbare malen beloofd de monnik te zullen berechten. De tempel beweert dat de abt te ziek is om zijn ziekbed te verlaten. Er zijn zelfs foto’s verspreid van de abt omringd door zijn artsen.

BP vindt dat de autoriteiten nu met een nieuw plan moeten komen om de abt te berechten. Het is duidelijk dat de bevolking er genoeg van heeft. In de Nida Poll van vorige week zei de helft van de ondervraagden dat de abt zich dient aan te geven, 45 procent was een voorstander van actie door politie en regering.

Zelfs de hoogste autoriteiten hebben het vertrouwen van de bevolking verloren. Premier Prayut heeft de abt gevraagd zich aan te geven; de abt heeft niet eens de moeite genomen erop te reageren. Kan het nog pijnlijker?

De krant erkent dat de autoriteiten een groot probleem hebben als ze geweld gebruiken. Maar er zijn ook andere opties, zoals [maar niet letterlijk] uitroken: de tempel omsingelen en nutsvoorzieningen uitschakelen. Andere tactieken kunnen gebruikt worden om iedereen veilig en zonder geweld naar buiten te brengen.

Tot besluit verwijst de krant als waarschuwing naar de ontruiming in 1993 van het gebouw van de Branch Davidians, een religieuze sekte in Texas, waarbij volgens BP meer dan 80 doden vielen [het waren er 76], maar dat is een uiterst kromme vergelijking. Klik hier. (Bron: Bangkok Post, 13 december) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Update website: De politie heeft dinsdagochtend gebroken betonnen pijlers weggehaald die een weg blokkeerden langs een kanaal aan één kant van de tempel. Een politiepatrouille had kort na middernacht een auto gezien die geparkeerd stond bij de barrière, en een groep mannen. Toen ze politie in de gaten kregen, stapten ze snel in en reden via Gate 5 het tempelterrein op. De politie veronderstelt dat het beton er was neergelegd door discipelen van de tempel. Ze heeft de bewaking van de tempel gevraagd wat ze er vanaf wist, maar die heeft niet gereageerd. (Bron: website Bangkok Post, 13 december)

Hunkering dowm

Wat Dhammakaya; de spanning stijgt

14 december – Gelovigen blijven naar Wat Phra Dhammakaya stromen om te bidden en te mediteren en mogelijk ook om arrestatie van de abt tegen te houden, zoals ze in juni deden. De rechtbank heeft maandag vier huiszoekingsbevelen goedgekeurd voor 13 tot en met 16 december, maar de autoriteiten hebben er nog geen gebruik van gemaakt.

Volgens een bron is adjunct-politiehoofdcommissaris Srivara niet gelukkig met de afzonderlijke bevelen. De politie stapt naar de rechter om een enkel bevel aan te vragen en details gewijzigd te krijgen op basis van een nieuw operationeel plan. De rechtbank honoreerde gisteren niet het verzoek van de tempel om de huiszoekingsbevelen in te trekken.

De waarnemend abt van de tempel vertelde gisteren tegen verslaggevers die naar de tempel waren gekomen in de verwachting dat het tempelterrein zou worden binnengevallen, dat ze niet worden toegelaten ‘om veiligheidsredenen’.

Het Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission heeft bekend gemaakt dat het onderzoek gaat doen naar de constructie van bruggen op zes plaatsen teneinde toegang tot de tempel te controleren (zie het bericht van 12 december Wat Dhammakaya sluit bruggen naar tempel).

De DSI (Thaise FBI) heeft bij de Crime Suppression Division een klacht ingediend tegen tempelwoordvoerder Ong-art, die zondag een verklaring aflegde, waarvan hij beweerde die namens alle volgelingen van de tempel te doen. Zo zei hij onder andere dat de inval zou worden verricht door drieduizend agenten, gesteund door politiehonden en helikopters.

Maandag circuleerden op de social media drie videofilmpjes waarin kritiek werd geuit op de Highway Police omdat het haar niet gelukt was een busje tegen te houden met discipelen op weg naar de tempel. Srivara ontkent dat hij degene was die dat zei.

En zo sleept deze sage, of moet ik schrijven soap, zich maar voort en nog steeds wordt de abt uit de handen van Justitie gehouden, volgens de tempel omdat hij te ziek zou zijn om te reizen. Ergens op het terrein van 196 rai houdt hij zich verborgen. Waar en hoe lang nog?

Spoorwegen mikken op 10 mld baht huurinkomsten

14 december – De Spoorwegen (SRT), die onder zware schulden gebukt gaat, denkt de komende jaren elk jaar 10 miljard baht aan inkomsten te kunnen genereren uit de verhuur van gronden. Thans zijn de huurpenningen goed voor 2,5 miljard baht per jaar. De SRT beschikt over 39.000 rai die niet voor spoorwegdoeleinden wordt gebruikt.

Wanneer het lukt 10 miljard baht per jaar te incasseren, dekt dat het jaarlijks verlies van de SRT die op het spoorvervoer wordt gemaakt. Elke baht extra is pure winst. Van de 39.000 rai wordt 23.200 rai niet gebruikt, 15.900 rai verhuurd en 252 rai is door krakers in bezit genomen.

De braakliggende gronden bevinden zich onder meer bij het metrostation Bang Sue, bij de Chao Phraya rivier, bij het station Makkasan en bij de Chatuchak weekendmarkt. De SRT probeert de particuliere sector te interesseren voor gezamenlijke investeringen in het ontwikkelen van de grond, een samenwerkingsvorm die bekend staat als public-private partnership.

De huur van de verhuurde gronden wordt verhoogd wanneer huurcontracten aflopen. De SRT gaat daarover 5 jaar voordat de contracten aflopen, in gesprek met de huurders.

De SRT is een van de zeven overheidsbedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en de opdracht hebben gekregen van de State Enterprises Policy Commission om een rehabilitatieplan te maken en hun balans in orde te brengen. De schuld van de SRT bedraagt 100 miljard baht. (Bron: Bangkok Post, 13 december) (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Boete van 370 mln baht voor bus importeur

14 december – Het bedrijf dat in opdracht van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) de nieuwe NGV (aardgas) bussen importeert, krijgt een boete van 370 miljoen baht. De douane heeft beslag gelegd op de eerste honderd geleverde bussen, omdat de importheffing is ontdoken.

Uit een onderzoek is gebleken dat de bussen volledig geassembleerd uit China zijn geïmporteerd en niet voor 40 procent in Maleisië zijn geassembleerd waardoor ze in aanmerking zouden komen voor de AFTA regeling (Asean free-trade agreement).

In totaal gaat het om 489 bussen; de eerste honderd wachten in de haven van Laem Chabang op betaling van de boete en de importheffing, waarna ze worden vrijgegeven. Alles bij elkaar moet het bedrijf 948 miljoen baht ophoesten voor alle 489 bussen.

Eerder berichten:
13 december: Something is rotten in the state of Thailand
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

Forum: Grote partijen blijven weg

14 december – Vertegenwoordigers van veertig politieke partijen wonen vandaag het door de grondwetcommissie (CDC) belegde forum over de organieke wet op politieke partijen bij, maar voormalig regeringspartij Pheu Thai is niet van de partij. De andere grote partij, Democraten, komt evenmin en levert schriftelijk commentaar.

De wet is een van de vier organieke wetten die vereist zijn voor de verkiezingen, die eind volgend jaar of begin 2018 worden gehouden. Het forum heeft tot doel de meningen te verzamelen van politici en bevolking over de wet die als belangrijkste doel heeft een eind te maken aan het kopen van stemmen en verkiezingsfraude.

Volgens Pheu Thai benadeelt de wet de grote partijen vanwege nieuwe regels voor het partijlidmaatschap. De grondwetcommissie (CDC) belegt het forum alleen maar uit ‘traditie’ om haar werk goed te laten lijken. De partij beweert dat opzettelijk strenge straffen in de wet zijn opgenomen om het functioneren van Pheu Thai te belemmeren.

CDC-voorzitter Meechai treurt niet om het wegblijven van Pheu Thai of anderen. Ze kunnen de CDC ook schriftelijk laten weten wat ze van het wetsontwerp vinden. Nadat alle suggesties zijn beoordeeld en al dan niet verwerkt, gaat het wetsvoorstel naar het parlement, dat ook nog veranderingen kan aanbrengen.

Meechai verdedigt zijn geesteskindje. Het is niet bedoeld om partijen, groot of klein, te onderdrukken. ‘De mensen willen deel uitmaken van een partij en ze willen niet dat een partij wordt gerund door een handjevol mensen.’ Meechai verwacht dat de NCPO (junta) het verbod op politieke activiteiten van partijen zal versoepelen, zodra de organieke wet van kracht wordt. Politieke partijen dringen daar al lang op aan. (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

China akkoord met wapencentrum in Thailand

14 december – China en Thailand kunnen goed met elkaar opschieten, hetgeen al eerder is gebleken (denk aan de zwaar bekritiseerde deportatie van Uighur vluchtelingen naar China). Nu heeft China het voorstel van Thailand omarmd om een onderhouds- en productiecentrum voor Chinese wapens in Thailand te bouwen. Het voorstel is gedaan door een Thaise delegatie die onder leiding van minister Prawit (Defensie) en vice-premier Somkid deze week een bezoek bracht aan China.

Het centrum gaat Chinese wapens en wapenuitrusting die in Thailand worden gebruikt, in onderhoud nemen. Defensiewoordvoerder Kongcheep zegt dat het tevens als kenniscentrum gaat fungeren over de laatste technologie van Chinese wapens die in Thailand en Asean worden gebruikt.

Tijdens het bezoek heeft de Chinese minister Chang van Defensie voorstellen gedaan voor bilaterale samenwerking bij legeroefeningen en nationale veiligheidskwesties. Prawit heeft China gevraagd aan te schuiven bij de jaarlijkse Cobra Gold-oefening van de VS en Thailand.

Verder is gesproken over de aanleg van de spoorlijn Bangkok-Nong Khai, die deel uitmaakt van het Chinese project ‘One Belt One Road’ voor Trans-Azië, waardoor het transport van agrarische producten tussen beide landen zal worden vergemakkelijkt. Ten slotte is overlegd over grensoverschrijdende misdaad, terrorisme en cyberveiligheid.

Sanit Mahathavorn

Kort nieuws woensdag 14 december

– Follow-up op het bericht over het bijbaantje van commissaris Sanit van de gemeentepolitie van Bangkok (zie het laatste bericht in Kort nieuws van gisteren). De Association for the Protection of the Constitution heeft de Ombudsman gevraagd een onderzoek te doen naar zijn adviseurschap bij bierbrouwer ThaiBev, waarvoor hij maandelijks een bedrag van 50.000 baht krijgt. Dat is aan het licht gekomen omdat Sanit bij zijn recente toetreding tot de NLA (benoemd noodparlement) een opgave heeft moeten doen van zijn bezittingen en schulden.

Secretaris-generaal Srisuwan van de vereniging zegt dat de bijbaan in strijd is met de gedragscode en ethische regels voor overheidsdienaren en met de anti-corruptiewet. Sanit is ook lid van de gemeentelijke alcohol controlecommissie en dat levert eveneens een belangenconflict op. Srisuwan vindt dat hij zijn ontslag moet indienen als commissaris en terugtreden als parlementslid.

Adjunct secretaris-generaal Worawit van de NACC zegt dat de anti-corruptiewet alleen betrekking heeft op ministers en lokale bestuurders. Overheidsdienaren worden niet genoemd, maar de regels kunnen verschillen in het geval van een belangenconflict en gedragscode voor functionarissen.

Alles wat Sanit (foto) erover wil zeggen, is ‘Geen commentaar’.

– De koopwoede kan losbarsten, want het kabinet heeft gisteren de regeling voor een speciale aftrekpost op de inkomstenbelasting goedgekeurd. De regeling wordt morgen van kracht en duurt tot 31 december. Ze heeft, evenals vorig jaar, tot doel de binnenlandse bestedingen te stimuleren om de kwakkelende economie op te krikken. De regeling geeft recht op een aftrek van 15.000 baht voor goederen en diensten. De regering verwacht dat 20 miljard baht gaat worden uitgegeven. Uitgesloten zijn de aankoop van alcohol, sigaretten, brandstof, auto’s, motorfietsen, boten en hotel accommodatie.

– Het ministerie van Cultuur gaat alles wat betrekking heeft op koning Bhumibol verzamelen: documenten, foto’s, video clips, condoleance gedichten, kaarten, plannen en heilige rituelen. Het gaat allemaal opgeslagen worden in het National Archive of Thailand. Dat beschikt nu al over een aardige verzameling van 40.000 foto’s, 10.000 gedichten en 200 songs, geschreven door  kunstenaars en de bevolking.

Minister Veera (Cultuur) zegt: ‘We moeten nog meer materiaal verzamelen om de verzameling compleet te maken.’ Hij doet daarvoor een beroep op de bevolking. Archivaris Chawan vraagt om originele foto’s en niet om bewerkte foto’s, want het doel van het project is de geschiedenis vast te leggen. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

– De Thaise bevolking, althans een deel, wordt tijdens de Nieuwjaarsvakantie wel in de watten gelegd. Behalve de eerder aangekondigde belastingaftrek voor aankopen en vakantieuitgaven heeft het kabinet daar dinsdag vrijstelling van de tol op de routes 7 en 9 van 29 december tot 4 januari aan toegevoegd. Route 7 loopt van de Srinakarin Road in Bangkok naar Chon Buri en route 9 van Bang Pa-in (Ayutthaya) naar Bang Phli (Samut Prakan). Het ministerie van Transport heeft ook een voorstel ingediend om de expressways tolvrij te maken tijdens de vakantieperiode.


 

Wat Phra Dhammakaya Abt is koelbloedige hypocriet

Protest: ‘Abt is koelbloedige hypocriet’

13 december – Twee prikkelende artikelen in de never-ending sage Wat Phra Dhammakaya: de politie en de DSI dralen om de tempel binnen te vallen en de abt te arresteren, en een oud-werknemer houdt voor de tempel een protestactie.

Chatchai Bamrungsoonthorn (62) noemt de abt ‘de aardigste koelbloedige hypocriet’ omdat hij door de tempel genaaid is om miljoenen baht te doneren. De tempel beloofde dat het geld hem en zijn gezin zou helpen nirvana* te bereiken.

Hij vertelt dat familieleden van zijn vrouw hen in 1985 hadden gevraagd de tempel te bezoeken voor merit making wat sindsdien een gewoonte werd. Ze verkochten hun land en huis annex souvenirwinkel in Niwet Village (Bangkok) tegenover luchthaven Don Mueang en goudstaven. Zijn vrouw stond de inkomsten van de winkel af. Chatchai zegt ook bedrijfsaandelen te gelde hebben gemaakt voor donaties aan de tempel. Het gezin is nu aan de bedelstaf en houdt zich in leven met gratis maaltijden van de tempel

* Nirwana (Sanskriet निर्वाण, nirvāņa) of Nibbana (Pali) is een belangrijk begrip in het boeddhisme en verwijst naar de hoogste staat die door de mens bereikt kan worden, en waardoor heiligheid behaald wordt. Het betekent letterlijk: uitgeblust, onbeweeglijk. (Wikipedia)

Politie heeft ‘meer tijd nodig’ voor inval in tempel

13 december – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) en de politie zijn er in een vergadering van vijf uur niet uitgekomen. Ze konden het gisteren niet eens worden over het operationeel plan om de abt van Wat Phra Dhammakaya te arresteren, die wordt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld, heling en illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel.

Na de vergadering zei adjunct-politiecommissaris Srivara dat de twee diensten nog details aan het uitwerken zijn. Het kost moeite om personeel te vinden, met name degenen die forensisch materiaal moeten verzamelen. Ze moeten er zeker van zijn dat genoeg bewijs kan worden verzameld, voordat de rechtbank om een huiszoekingsbevel wordt gevraagd. ‘De autoriteiten hebben voorbereidingstijd nodig en lanceren de operatie zodra ze klaar zijn’, zegt Srivara.

DSI directeur-generaal Paisit voegt hieraan toe dat de politie een plattegrond en details van de operatie moet overleggen wanneer ze een huiszoekingsbevel aanvraagt. De datum van de speurtocht, die mogelijk dagen kan duren, wil hij niet bekend maken.

Bezoekers van de tempel worden niet tegengehouden, maar er zijn wel rond de tempel agenten gestationeerd om hun veiligheid te verzekeren. Ook gisteren trokken discipelen in grote aantallen naar de tempel om te bidden en te mediteren, althans volgens de tempel. Op de wegen naar de tempel heeft de politie controleposten ingericht waar voertuigen worden gecontroleerd.

Srivara ontkent de bewering van de tempel dat drieduizend agenten zijn opgetrommeld om de tempel binnen te vallen. Srivara legt uit dat de agenten die de huiszoeking uitvoeren, minimaal de rang van sub-luitenant moeten hebben en van hen zijn er niet veel in het korps.

Srivara zegt: ‘De politie zal tijdens de zoektocht geen wapens gebruiken, maar de mensen moeten zich niet gedragen als schurken. De wet geldt voor iedereen. Degenen die de operatie hinderen, krijgen met justitie te maken.’ (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Persoonlijke noot: Weer veel rookgordijnen, maar ik denk: de politie durft niet in actie te komen.

Nieuwe NGV bus voor BMTA

Something is rotten in the state of Thailand*

13 december – Never a  dull moment in Thailand. De ene corruptieaffaire is nog niet afgelopen of de volgende dient zich al weer aan. Neem de aanschaf van nieuwe air-conditioned NGV (aardgas) bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA). Veertien jaar geleden viel het besluit, begin deze maand arriveerden de eerste in de haven van Laem Chabang.

Maar er is iets vreemds mee aan de hand. De container, waarin één bus eerder rechtstreeks van China naar Thailand werd verscheept, heeft hetzelfde nummer als een container die via Maleisië werd ingevoerd. Een douanedocument laat zien dat 99 bussen op 13 november China verlieten, op 19 november in Maleisië aankwamen, op 23 november Maleisië verlieten en op 1 december in Laem Chabang aankwamen.

Daar betaalde importeur Bestlin Group de BTW van 7 procent, maar de douane legde beslag op de bussen. Ze zouden niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de importheffing op basis van de AFTA, zoals geclaimd door Bestlin. Volgens het bedrijf waren de wagens in Maleisië met 40 procent lokale materialen geassembleerd en was de rest in China geproduceerd. Daardoor kon Bestlin gebruik maken van de vrijstellingsregeling.

Veera PrateepchaikulIn zijn wekelijkse rubriek op de opiniepagina van Bangkok Post wijst Veera Prateepchaikul  er terecht op dat het assemblagebedrijf in Maleisië dus 99 bussen in 4 dagen voor 40 procent heeft kunnen uitrusten met lokale materialen, hetgeen hoogst onaannemelijk is, zeg maar onmogelijk. Ergo: de bussen kwamen volledig geassembleerd uit China en werden via de omweg van Maleisië geïmporteerd om te kunnen profiteren van de vrijstelling.

Een helder verhaal dunkt mij, waar geen speld tussen te krijgen is. Het beslag van de douane betekent dat de officiële ingebruikneming door premier Prayut op 21 december in het water valt. Hij zou met VIP’s een proefrit maken van het Government House naar station Hua Lamphong. Daarna zouden enkele bussen worden ingezet om Thai die de koning de laatste eer willen bewijzen, naar Sanam Luang te brengen en de meeste op reguliere routes.

De douane is bereid de bussen vrij te geven als de importeur een garantie overlegt voor de niet betaalde importheffing plus een boete, viermaal de belasting op elke bus. Het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf dit kan. Daarom heeft het voorgesteld het bedrag te verrekenen met de kosten die de BMTA aan het bedrijf verschuldigd is. Dit voorstel is direct door het ministerie van Financiën afgewezen omdat niet zij partij is in de deal maar de de BMTA.

‘Hoe deze rommelige affaire wordt opgelost, zal nog moeten blijken’, besluit Veera zijn bijdrage. ‘Het lijkt erop dat de douane goed werk heeft verricht, zelfs als dat betekent dat de forenzen hun Nieuwjaarsgeschenk van de regering mislopen.’ (Bron: Bangkok Post, 12 december) (Zie verder de pagina Corruptie 2)

* Naar Something is rotten in the state of Denmark, Hamlet (1.4), Marcellus tegen Horatio

Eerder berichten:
9 december: Kort nieuws
8 december: Kort nieuws
7 december: Weer vertraging voor nieuwe bussen
4 december: Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

Plan: 400.000 wooneenheden voor senioren

13 december – Het ministerie wil 400.000 wooneenheden voor ouderen bouwen met het oog op de vergrijzende samenleving. Grond, eigendom van de overheid, is daarvoor is beschikbaar in vier provincies: Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi en Nakhon Nayok. Behalve wooneenheden komen er ook voorzieningen voor ouderen, zoals gezondheidszorg. Als eerste komen Chiang Rai en Nakhon Nayok aan de beurt.

Het Treasury Department van het ministerie gaat de wooneenheden voor een periode van 30 jaar verhuren met de mogelijkheid van een verlenging met nog eens 30 jaar. De huur bestaat uit twee componenten: een maandelijkse huur van 1 baht per vierkante wah (168 vierkante meter) en een tarief van tweemaal de huur [?]. Het lage tarief geldt niet voor percelen in steden en op A-locaties, waaronder land op de oevers van de Ping rivier in Chiang Mai. In Chiang Mai bedraagt de huur 24 baht per vierkante wah.

Adjunct directeur-generaal Warotai van het Fiscal Policy Office zegt dat particuliere ziekenhuizen, waaronder Bangkok ziekenhuis, belangstelling hebben om de seniorencomplexen mede te ontwikkelen. (Bron: Bangkok Post, 12 december)

Patong beach Phuket

Phuket maakt korte metten met illegale hotels

13 december – De provincie Phuket geeft illegale hotels nog tot eind januari de tijd om zich te registreren; daarna is het over en uit voor de hotels die niet over de vereiste vergunningen beschikken.

Uit een inventarisatie in oktober is gebleken dat de provincie 1.366 illegale hotels telt; meer dan de helft daarvan bevindt zich in het gebied van Patong strand (district Kathu), gevolgd door de districten Thalang en Muang.

Gouverneur Chokchai zegt: ‘Ze hebben nog voldoende tijd om ons te laten weten dat ze bereid zijn legaal te gaan, zo niet dan sluiten we ze en gaan tot vervolging over.’

Onder de desbetreffende hotels bevinden zich panden die aanvankelijk een andere bestemming hadden, zoals condominium, appartement, mansion, woonwinkelpand of vrijstaande huizen. Er worden drie types onderscheiden: hotels zonder een verguning, grijze hotels en bedrijven zonder bouwvergunning of building opening certificate.

Hotels in de eerste categorie kunnen een vergunning aanvragen, maar ze zullen moeten zorg dragen voor parkeerruimte en beschikken over veiligheids- en brandpreventiesystemen, zoals vereist in de Hotel Act. De tweede categorie bestaat uit omgebouwde condominiums en appartementen met een bouwvergunning en certificaat, maar zonder de vereiste voorzieningen. Degenen die niet in staat zijn de deadline te halen, kunnen om een overgangsperiode vragen.

De provincie heeft zich voorgenomen binnen twee jaar het euvel uit te bannen, want legale hotels hebben veel last van illegale. Thans telt Phuket 424 legale hotels met 45.740 kamers. De gouverneur zegt dat de illegalen geen belasting betalen en dat het ontbreken van parkeerruimte voor veel overlast voor omwonenden zorgt. (Bron: Bangkok Post, 12 december)

Mijn favoriete ‘boef’ Chuwit weer vrij man

13 december – Chuwit Kamolvisit, door de krant aangeduid als de politicus met de scherpe tong, voormalig eigenaar van luxueuze massagesalons [lees: bordelen] en mijn favoriete ‘boef’, komt in aanmerking voor gratie evenals 30.000 andere gevangenen.

chuwitVandaag wordt begonnen met het vrijlaten van de gevangenen, van wie de meesten een straf van minder dan 2 jaar uitzitten. Dat gaat drie dagen duren. Chuwit werd in januari tot 2 jaar cel veroordeeld.

De gratie is verleend door de nieuwe koning ter gelegenheid van zijn troonsbestijging. De gelukkigen zijn first-time en ziekelijke gevangenen. Recidivisten, verkrachters, fraudeurs en drugsdealers [dat ben je al snel in Thailand als je drugs in je bezit hebt] komen niet voor gratie in aanmerking.

Verdachten van majesteitsschennis kunnen er wel van profiteren, maar of dit nu het geval is, vermeldt het bericht niet. Na vrijlating worden de gevangenen gevolgd door de Reclassering.

Chuwit, oprichter van de Rak Thailand partij, zit gevangen omdat hij in 2003 midden in de nacht bars en winkels op Sukhumvit Square liet slopen. Daarvoor wilde hij eerst zijn advocaat laten opdraaien, maar hij kwam tot inkeer en besloot de schuld op zich te nemen. Tijdens zijn politieke loopbaan onthulde hij enkele keren het bestaan van illegale casino’s, die door de politie werden gedoogd.

Voormalig legermajoor Chalermchai valt deze keer buiten de boot. Hij kreeg in 2006 de doodstraf voor de moord op de gouverneur van Yasothon, profiteerde viermaal van amnestie waardoor zijn straf werd teruggebracht tot minder dan 18 jaar. Omdat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, werd hij in september vorig jaar wegens goed gedrag vrijgelaten, maar in augustus werd hij weer opgesloten wegens overtreding van zijn borgtochtvoorwaarden en klachten van bewoners over afpersing.

Op 19 december beginnen in elke provincie, waar gevangenen worden vrijgelaten, trainingscursussen. De ex-gedetineerden leren er tegelzetten, lassen en jaloezieramen maken.

Winnaars van de onderscheiding voor creatieve ontwerpen

Kort nieuws dinsdag 13 december

– Volgens de foto vier en volgens het bericht hebben drie studenten een onderscheiding gewonnen voor hun creatieve ontwerp in de wedstrijd ‘Love Your Local, Love Your City’ van het Thailand Creative & Design Centre (TCDC) en de Thai Health Promotion Foundation. De wedstrijd was een onderdeel van de Chiang Mai Design Week 2016. Vijftien bijdragen van universiteitsstudenten streden om een plaats op het erepodium.

De drie bekroonde ideeën gaan met financiële steun van het TCDC uitgevoerd worden. De projecten hebben betrekking op houtbewerking in Chiang Mai, een interactieve gids in Trang en een verkeersspel voor schoolkinderen in Kamphaeng Phet.

– ’t Was een bont gezelschap gisteren bij het Grand Palace. Vijfduizend Karen, Hmong, Akha, Muser, Dara-ang, Kachin en Lisu bergstamleden, gekleed in traditionele klederdracht, paradeerden bij het paleis op weg naar de Dusit Maha Prasit Throne Hall om de koning de laatste eer te bewijzen. In het Saranrompark verrichtten ze traditionele rituelen.

– Vakantievierders die eind deze maand vanaf luchthaven Don Mueang naar hun vakantieadres of geboortedorp vliegen, moeten rekening houden met extra reistijd naar de luchthaven, want het kan knap druk worden op de wegen ernaar toe.

Vorig jaar verwerkte de luchthaven tijdens de Nieuwjaarsvakantie 670.000 passagiers, dit jaar (29 december 2016-4 januari 2017) worden er 700.000 verwacht. 1 januari is de drukte dag met een geschat aantal van meer dan 100.000 reizigers. Tijdens de vakantie wordt de vierde verdieping opengesteld. Tussen busstation Mor Chit, Victory Monument en de luchthaven rijden extra shuttlebussen.

General manager van Don Mueang Phet waarschuwt voedselverkopers geen misbruik van de lange vakantie te maken door hun prijzen te verhogen. Een fles water van 500-600 cc mag niet meer dan 10 baht kosten, voedsel maximaal 20 procent meer dan in restaurants buiten de luchthaven.

– Het Department of Land Transport (DLT) opent op 20 december de aanbesteding van acht routes in Bangkok. De winnaars zijn eind januari bekend. In de loop van volgend jaar worden de overige 200 routes aanbesteed.

De DLT nam in september het beheer van het busnetwerk over van het gemeentelijk openbaarvervoerbedrijf, dat nu dezelfde positie heeft als particuliere exploitanten. Criteria bij de selectie zijn de kwaliteit van de dienstverlening en gemakkelijke overstapmogelijkheden. De routes mogen niet te veel samenvallen met andere routes en de bussen moeten zijn uitgerust met GPS. Tevens dienen de bus en passagiers verzekerd te zijn. Het personeel dient net als de BMTA-werknemers regelmatig getraind te worden.

Een ander verhaal zijn de touringcars. Vorige maand reed er een in Uttaradit in een ravijn waardoor 18 personen om het leven kwamen en 20 gewond raakten. De Central Land Transport Control Board eist dat de maximale uitkering van levensverzekeringen van 140.000 baht naar 300.000 baht wordt verhoogd. De DLT overlegt daarover binnenkort met de exploitanten. Ze zijn ook verplicht de namen en leeftijden van hun bestuurders te registreren en routeplannen in te leveren naar analogie van vluchtplannen in de luchtvaart.

– De nationale hervormingsraad NRSA, die weinig aan de weg timmert, wil zeker demonstreren dat ze er niet voor jan doedel zit, want het sub-panel overheid stelt voor het Constitutionele Hof uit te breiden met personen van buiten het juridische veld.

Panelvoorzitter Wanchai zegt dat twijfels zijn gerezen aan de onafhankelijkheid van het Hof dat met twee maten zou meten. Volgens het panel komt dit door de selectieprocedure van de rechters, die nu volgens het panel te beperkt is. Wanneer ook niet-rechters meebeslissen, kan het Hof zaken vanuit verschillende standpunten beoordelen. De voltallige NRSA heeft het laatste woord over het voorstel.

Het sub-panel heeft ook kritiek op de Kiesraad en de NACC. Die dienen efficiënter [lees: sneller) te werken en de Kiesraad dient meer bevoegdheden te krijgen bij de bestrijding van het kopen van stemmen en verkiezingsfraude. Onderzoekers zouden samen met de Kiesraad bevoegd moeten zijn huiszoekingen te doen en verdachten aan te houden zonder te hoeven wachten op toestemming van de rechter en getuigen dienen beter beschermd te worden tegen dreigementen.

– De People Movement for Social Welfare roept de regering op mensen met een hoog inkomen opgave te laten doen van hun financiële positie. De overheid kan dan beter welzijnsprogramma’s uitvoeren, waarvan – menen sommigen – misbruik wordt gebruikt doordat mensen een lager inkomen opgeven om steun van het rijk te ontvangen.[In Nederland noemen we dat bijstandsfraude]

Coördinator Sureerat wees er tijdens een recente conferentie aan de faculteit politicologie van de Chulalongkorn universiteit op dat arme mensen geregistreerd zijn, maar de overheid heeft geen idee over mensen aan de andere kant van de inkomensschaal.

Ruim 8,3 miljoen Thai die minder dan 30.000 baht of 100.000 baht per jaar verdienen, hebben zich opgegeven voor een eenmalige uitkering die 3.000 (inkomen < 30.000 baht) of 1.500 baht (inkomen 30.001-100.000 baht) bedraagt. De uitbetalingen hadden 1 december moeten beginnen maar zijn vertraagd omdat het ministerie van Financiën extra controles wil uitvoeren. Het risico van misbruik toont volgens Health Security Watch de noodzaak aan dat de overheid meer details verzamelt over de financiële status van de mensen.


 

Anatomie van een soi - de motorsai guys

12 december – Onmisbaar wanneer het verkeer in de knoop staat, want ze sluipen overal doorheen en deinzen er ook niet voor terug het voetpad op te schieten. ‘Het is bijna onmogelijk je een leven in Bangkok voor te stellen zonder deze in heldere hesjes geklede rijders. Hoe zou je anders naar de BTS stations kunnen komen vanuit je 35 vierkante meter condo achterin de soi? Lopen? Doe niet zo gek’, schrijft Guru, het vrijdagmagazine over de motorsai guys.

En met deze acrobaten c.q. duivels op de motorfiets sluit ik mijn miniserie af, ontleend aan het omslagartikel The anatomy of a typical Bangkokian side-street. (Bron: Guru, Bangkok Post, 9 december)

Organieke wet: Pheu Thai trekt zich terug uit debat

12 december – Is voormalig regeringspartij Pheu Thai intern verdeeld of is ze tot inkeer gekomen? Gisteren verklaarde PT partijleider Wirote Pao-in in de krant dat de partij het forum over de organieke wet op politieke partijen ondanks haar bezwaren zou bijwonen, maar vandaag zegt secretaris-generaal Phumtham dat de partij wegblijft. De grondwetcommissie (CDC) belegt het forum alleen maar uit ‘traditie’ om haar werk goed te laten lijken, meent hij.

Phumtham VechayachaiPhumtham (foto) verwacht dat veel partijen zullen wegblijven omdat de CDC heeft nagelaten rekening te houden met hun opinies. Pheu Thai heeft talloze malen de commissie voorstellen gestuurd [ook over de andere organieke wetten] maar daar heeft de CDC geen serieuze aandacht aan besteed.

Ook voormalig oppositiepartij Democraten staat niet te trappelen om acte de présence te geven. Partijleider Abhisit zei eerder dat de partij schriftelijk commentaar zal leveren.

Het wantrouwen is weer groot bij PT; Phumtham zegt dat de CDC op de achtergrond wordt geleid door de junta, die in mei 2014 de Pheu Thai-regering beentje lichtte met de militaire coup. ‘We sturen niemand naar het debat en we nemen ook geen deel aan soortgelijke activiteiten. We denken dat het geen nut heeft. Laat Meechai [CDC-voorzitter] en de CDC maar doen waarbij ze zich comfortabel voelen.’

Ondanks de boycot van Pheu Thai verwacht de CDC dat 80 procent van de politieke partijen wel naar het forum zal komen, dat ‘een belangrijk kanaal is om suggesties voor de wet te doen’, aldus CDC-lid Chartchai.

Voorzitter Pornpetch van de NLA (benoemd parlement) speelt voor vrederechter. Hij roept partijen op te ‘kalmeren’, want voordat de wet van kracht is buigen CDC en parlement zich er nog over. ‘Het is een eerste versie. De CDC kan haar later aanpassen nadat ze naar alle partijen heeft geluisterd.’ Het parlement heeft 60 dagen de tijd om de wet en de wet op de Kiesraad te beoordelen en te besluiten om ze al niet aan te nemen.

Adjunct-partijleider Ong-art Klampaiboon (Democraten) vreest dat de voorgestelde harde maatregelen (10 jaar gevangenis, 20 jaar politieke ban) tegen verkiezingsfraude door bestuursleden van politieke partijen het tegenovergestelde effect kunnen hebben. Partijen zouden stromannen in hun plaats kunnen benoemen. [Hoe komt hij erop, zou mijn moeder zeggen] (Zie verder bijgaand kader en de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Toon (van Bodyslam) loopt 63 mln baht bij elkaar

12 december – Weinigen zullen het hem nadoen: 400 kilometer [hard?]lopen en daarmee 63 miljoen baht ophalen voor een goed doel. Frontman Athiwara ‘Toon’ Khongmalai van de band Bodyslam presteerde het. Hij vertrok op 1 december vanuit Bangkok en kwam zaterdag aan bij het Bang Saphan ziekenhuis in Prachuap Khiri Khan, waar hij een huis heeft. Daar wachtte de directeur van het ziekenhuis hem op om het geld dat hij had verdiend met zijn sponsorloop in ontvangst te nemen.

Toon had eerder als target 10 miljoen baht gesteld, maar de publiciteit maakte een stortvloed aan donaties los via een bankrekening en in contanten. Behalve het ziekenhuis profiteerden ook scholen die langs Toon’s route lagen van het geld.

Op de laatste dag werden zijn schoenen geveild. Kassa 1 miljoen baht. Op 5 december beloofde hij zijn snor af te scheren wanneer de opbrengst meer dan 25 miljoen zou zijn en aan belofte hield hij zich keurig. (Bron: website Bangkok Post, 10 december)

Wat Dhammakaya Brug bij gate 4

Wat Dhammakaya sluit bruggen naar tempel

12 december – Nog meer donkere wolken pakken zich samen boven Wat Phra Dhammakaya, de pompeuze tempel in Pathum Thani, waarvan de abt zich al een half jaar onttrekt aan arrestatie. De provinciale autoriteiten hebben de tempel bevolen op straffe van vervolging drie bruggen, die ze bij de tempel heeft aangelegd, voor het publiek open te stellen. Drie andere bruggen zijn in aanbouw.

De gesloten bruggen liggen over een irrigatiekanaal tussen tambon Khlong 4 en tambon Khlong 3. Ze zijn aangelegd om de toegang tot de tempel voor bezoekers te vergemakkelijken. Daarvoor is toestemming verleend door de autoriteiten op voorwaarde dat ze voor openbaar gebruik zouden worden opengesteld.

Wat Phra Dhammakaya - waarschuwing van de RIDHet RID en het Treasury Department hebben zondag aan de pijlers van de brug bij Gate 4 spandoeken opgehangen met de tekst ‘This bridge is built on state land for the benefit of the public. Anyone blocking access to the general public will be subject to legal action.’ [Verderop in het bericht wordt gesproken over spandoeken op vier van de zes bruggen.]

De brug bij Gate 4 is geblokkeerd met betonblokken en wordt bewaakt door monniken en bewakers die er tenten hebben opgezet en bewakingscamera’s geïnstalleerd (foto).

De controversiële tempel is ook begonnen drie bruggen te construeren tussen de Khlong 4-Khlong Luang Motorway, waarvoor de aanvraag nog in behandeling is. (Bron: website Bangkok Post, 11 december) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Toelichting: De sluiting van de bruggen kan m.i. geen andere reden hebben dan te voorkomen dat de politie de tempel binnenvalt om de abt te arresteren.

Wat Phra Dhammakaya - deel van het tempelterrein

Update krant: Tempel waarschuwt voor geweld

12 december – Tempelwoordvoerder Ong-art waarschuwt dat de situatie kan ontsporen wanneer de autoriteiten hun plan doorzetten om de tempel binnen te vallen en de abt te arresteren. ‘De tempel en de abt worden onbillijk behandeld. Er zijn aanwijzingen dat geweld zal uitbarsten tussen de autoriteiten en het boeddhistisch instituut’, zegt hij dreigend.

Ong-art zei dit gisteren tijdens een persbriefing in de tempel. Vandaag vergaderen de politie en de DSI (Thaise FBI) over een plan om de abt, inmiddels ere-abt en niet meer belast met de dagelijkse leiding, aan te houden. Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen, de belangrijkste wegens het witwassen van geld en heling. De DSI probeert de abt al een half jaar te pakken te krijgen. Hij is in staat van beschuldiging gesteld door het OM en moet op het matje komen om die te erkennen.

Volgens Ong-art treffen DSI en politie voorbereidingen voor een inval met 3.000 manschappen, ondersteund door helikopters, politiehonden en waterkanonnen; ziekenhuizen in de buurt is gevraagd zich voor te bereiden op noodgevallen. Dit toont volgens de woordvoerder aan dat de autoriteiten geweld gaan gebruiken tegen de discipelen die bijeen zijn gekomen om te bidden en te mediteren uit bezorgdheid voor de abt.

Ong-art: ‘De operatie kan leiden tot doden en gewonden en wordt een groot schandaal waardoor de reputatie van het land wordt geschaad. De kwestie is gevoelig; ze kan de gevoelens van miljoenen boeddhisten kwetsen. Ik wil dat de autoriteiten de zaak zorgvuldig overwegen. Als er iets gebeurt, kan ik de discipelen niet vertellen dat ze mij moeten gehoorzamen, want ze zijn met miljoenen.’

Volgens een bron komen politie en DSI met 2.250 agenten en 150 DSI-agenten morgen bij zonsopgang in actie, maar het hoofd van de Police Special Branch Division 4 ontkent dat. Vandaag wordt vergaderd over de verdere gang van zaken, zegt hij.

Buitenlandse boeddhistische organisaties hebben premier Prayut gevraagd ervoor te zorgen dat geen geweld wordt gebruikt tegen de tempel en de abt. In een open brief vraagt de voorzitter van de Nirvana Peace Foundation in Bangladesh de premier om zowel de abt als het boeddhisme in Thailand te beschermen. ‘De abt heeft zich volop gewijd aan verspreiding van bet boeddhisme en de vrede voor Thailand en over de hele werld. Dit soort acties is in strijd met de boeddhistische manieren.’

Een lid van de World Theravada Buddhist Sangha Council schrijft in een open brief dat geen goed voorbeeld wordt  gegeven wanneer een tempel met zware wapens wordt binnen gevallen.

Op de foto een deel van het tempelterrein. De omvang alleen al bemoeilijkt de speurtocht naar de abt. Waar houdt hij zich verborgen?

Vermoedens van gesjoemel bij uitvaartfonds

12 december – Bewoners van twee districten in Nakhon Ratchasima hebben zaterdag de politie gevraagd onderzoek te doen naar de Non Thai Funeral Cooperative, een coöperatie waarbij de achtduizend leden sparen voor hun uitvaart. Ze vermoeden onregelmatigheden die verdoezeld zouden zijn door een brandje in het kantoor waarbij documenten verloren of beschadigd zijn geraakt.

De coöperatieleden betalen 1.800 baht per jaar in ruil waarvoor ze recht hebben op een uitkering bij overlijden van 160.000 baht voor de uitvaartkosten. Ze vertelden de politie zaterdag de leidinggevenden meermalen gevraagd te hebben waarom sommige families slechts 30.000 baht hadden ontvangen, maar kregen daarop geen bevredigend antwoord. De coöperatie zou het ontbrekende bedrag in maandelijkse termijnen uitkeren, maar dat is niet gebeurd. De politie heeft toegezegd haar tanden in de zaak te zullen zetten. (Bron: Bangkok Post, 10 december)

Dokmai en Gaolhee ten onrechte beschuldigd

De diefjes die geen dieven waren

12 december – Zijn het geen schatjes, deze twee Hmong meisjes in traditionele klederdracht? Met hen wil je wel op de foto. Elke dag stonden ze na schooltijd op Doi Suthep in Chiang Mai om met toeristen gefotografeerd te worden. Maar nu staan ze er niet meer altijd.

Dat is de schuld van een Britse toeriste die hen van diefstal van haar horloge beschuldigde. Met dat verhaal stapte ze naar een tabloid in eigen land, waarna een storm van verontwaardiging op de social media losbarstte.

Dokmai en Gaolhee met toeristeEn die is nog niet geluwd nadat de Britse haar horloge terugvond, een bericht dat velen is ontgaan. De trut heeft ook haar excuses niet gemaakt of de zusjes een cadeautje gegeven. Dokmai en Gaolhee Poommarit (10 en 7 jaar) begrijpen het niet goed. Waarom brengt hun vader hen niet meer elke dag naar de Doi Suthep tempel?

De meisjes en andere Hmong kids stonden op verzoek van de abt bij de tempel om de lokale cultuur te promoten. Dat doen Dokmai en Gaolhee al jaren. Ze maken een dansje en laten zich fotograferen aan de voet van de lange trap die naar de tempel leidt. Daarmee verdienen ze gemiddeld 200 baht per dag. [Nou, die toeristen zijn ook niet erg gul] Als ze thuiskomen, moeten ze hun zakken leeg maken en controleert vader hoeveel ze verdiend hebben.

De vader was van meet af aan overtuigd van hun onschuld. ‘Ik wist diep in mijn hart dat mijn dochters dat nooit zouden doen. Ik heb ze veel dingen geleerd, maar stelen niet. Mijn dochters zijn aanbiddelijk en ze hebben een opgewekt karakter. Tussen alle verkopers bij de tempel zijn ze de sweethearts van het stel. Maar het meest belangrijke: het zijn eerlijke kinderen. Daarom geloofde ik het nieuws helemaal niet. Ik zie wat ze elke dag krijgen en ik heb nooit iets van een horloge gezien.’ (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 11 december)

Mijnbouwwet is nog geen gelopen race

12 december – Er gaat nog een flink robbertje gevochten worden over de gewijzigde mijnbouwwet, die door de NLA [benoemd parlement van ja-knikkers] is goedgekeurd. Bewonersgroepen scherpen de messen om ‘elke taktiek’ te gebruiken om de voor milieu en omwonenden rampzalige wet te bestrijden. Volgens de tegenstanders maakt de wet het voor investeerders gemakkelijker om een vergunning te krijgen voor mijnbouw in milieugevoelige gebieden.

Bewoners zijn ‘woedend’ [woordkeus krant] dat de wet tot stand is gekomen zonder inspraak. De wet mist ‘publieke participatie, transparantie en goed bestuur om gemeenschapsrechten te beschermen’, zegt Ekkachai Isararat, een van de leiders van de Kao Kuha  Community Right Protection in Songkhla, een bondgenoot van het People’s Network Who Own Mining Resources (PNMOR) in Thailand, dat een seminar over de wet heeft gehouden.

Enlaw (Environmental Litigation and Advocacy for the Wants) zegt dat de wet nog niet van kracht is, want die moet worden uitgewerkt in een organieke wet. De tegenstanders hopen die te kunnen tegenhouden.

Een van de kritiekpunten richt zich op de rol van het Department of Primary Industries and Mines. Die kan voortaan zelf milieu-effect rapportages (MER) uitvoeren. Coördinator Lertsak van de PNMOR: ‘Het is belachelijk dat een overheidsdienst een MER kan uitvoeren in plaats van een particulier bedrijf.’

Een bekende controversiële mijn is de Chatree goudmijn op de grens van Phichit en Phitsanulok. Anand Wilairith van een milieugroep in Phitsanulok vertelde op het seminar dat bewoners zich er al meer dan tien jaar tegen verzetten. ‘De wet is niet gemaakt voor duurzame ontwikkeling, maar versnelt alleen maar het proces van beschadiging van milieu en natuurlijke grondstoffen, en van de levensstandaard van omwonenden.’

Ook in Loei is het hommeles. Bewoners zijn er al tienmaal naar de rechter gestapt om een goudmijn stil te laten leggen.

Koning Jigme Khesar Namgyel Wangchuck en koning Bhumibol

Kort nieuws maandag 12 december

– De regeringen van Thailand en Bhutan gaan de samenwerking op toeristisch gebied versterken en Thailand als topbestemming promoten. Dat zei vice-premier Tanasak toen hij samen met een groep functionarissen in Bhutan was om een tentoonstelling over koning Bhumibol in te richten. Tijdens zijn bezoek sprak Tanasak met de premier van het land over het ‘Two Kingsdoms, One Destination’ project. Ze spraken verder af in maart een festiviteit in Bhutan te houden, getiteld ‘Thai-Bhutan Festival’.

Onlangs tekenden beide landen een Memorandum of Understanding over toerisme en belastingvrijstelling voor Thaise toeristen, maar die is nog niet van kracht. Tanasak zegt dat de sales tax rate [BTW?] vrij hoog is in Bhutan. De twee landen tekenden ook een MoU over sport. Thailand gaat golfinstructeurs naar Bhutan sturen. (Lees verder het bericht van 16 oktober: Bhutanees koningspaar in Thailand)

– Thailand heeft een chronisch tekort aan technici. Het tertiair onderwijs levert er per jaar 33.000 af, maar minstens 50.000 zijn jaarlijks nodig. Deken Panavy van de faculteit Engineering van de Mahanakorn University of Technology zegt [waarschuwt?] dat het tekort kan leiden tot de komst van een toenemend aantal buitenlandse professionals naar Thailand. Het tekort doet zich voor in alle sectoren: elektrotechniek, mechanica, civiel en chemie.

Panavy verwacht dat de vraag naar technici de komende jaren verder zal stijgen vanwege de vele geplande infrastructurele projecten en het Thailand 4.0 beleid om het land te ontwikkelen in een high-income natie. ‘Voor het 4.0 economisch model is vakbekwaam personeel essentieel.’

Op de lange termijn dient Thailand kinderen voor techniek te interesseren, vindt Panavy, en universiteitsstudenten moeten ook getraind worden in ‘soft skills’ zoals communicatieve vaardigheden, initiatief en creativiteit, en natuurlijk een betere beheersing van de Engelse taal.

– De Lawyers Association for Rights and Environmental Protection eist dat het hoofd van de gemeentepolitie van Bangkok zijn baantje als adviseur van bierbrouwer ThaiBev opgeeft want dat leidt tot een belangenconflict, bijvoorbeeld omdat de politie geacht wordt naleving van de Alcohol Control Act te controleren. Het Alcohol Watch Network heeft zich aangesloten bij de oproep van de advocaten. Sanit verdient met zijn adviseurschap 50.000 baht per maand, geen onaardige aanvulling op zijn politiesalaris.


 

Anatomie van een soi - de fixers

11 december – Kapotte schoenen? Knoop los geraakt? Broek te lang? Deze ooms en tantes, uitgerust met een simpele naaimachine, klaren het klusje in een vloek en een zucht. Leven in Bangkok doet een aanslag op je kleren. Denk er maar eens aan: elke dag op de motorsai stappen betekent geheid na zoveel keer een gat in je broek en daar wil je niet mee gezien worden. Dus….?

Aldus Guru, het vrijdagmagazine in haar omslagartikel van vrijdag over de sois van Bangkok. een omgeving waarin je het echte Bangkok nog tegenkomt, ver van de glitter van deftige winkelcentra, gerenommeerde restaurants en patserige wolkenkrabbers. (Bron: Guru, Bangkok Post, 9 december. Dit is de tweede aflevering van een serie van drie over de anatomie van sois in Bangkok)

Wat Dhammakaya: Volgelingen abt trekken naar de tempel

11 december – De volgelingen van de abt van Wat Phra Dhammakaya, die gezocht wordt voor het witwassen van geld en illegaal gebruik van bosgronden, zijn gisteren in groten getale naar de tempel gekomen. Niet om een menselijk schild te vormen ter bescherming van de abt, zoals in juni, maar om zich zoals gebruikelijk te bekwamen in dhamma, zegt tempelvertegenwoordiger Ong-art Thamnitha.

De politie is niet er gerust op. De korpsen in de provincie Pathum Thani hebben de opdracht gekregen teams van de oproerpolitie te vormen en en voertuigen in gereedheid te brengen om volgelingen te kunnen aanhouden die de politie tegenwerken bij haar poging de abt te arresteren.

Wanneer de abt zichzelf niet aangeeft, wat hij uiterlijk 10 december had moeten doen, gaat de politie tot actie over, zei het hoofd van de Special Branch Division 4 gisteren. De operatie onder leiding van de DSI (Thaise FBI) wordt ondersteund door het leger. Ong-art zegt andermaal dat de abt te ziek is om de tempel te verlaten, waar hij behandeld wordt. Zijn artsen hebben hem afgeraden te reizen.

Het kat-en-muis spel tussen de tempel en de politie sleept zich nu al meer dan een half jaar voort. De autoriteiten durven niets te doen omdat ze bang zijn voor een gewelddadige confrontatie met de volgelingen van de populaire abt. Zoals gisteren gemeld is hij inmiddels van zijn functie ontheven en heeft hij de titel ere-abt gekregen. Een assistent-abt heeft nu de leiding. Om de tempel te kunnen binnenvallen, heeft de politie nog wel een huiszoekingsbevel van de rechtbank nodig.

Tegen de abt lopen drie arrestatiebevelen, waarvan de belangrijkste wegens heling en het witwassen geld, dat was verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, waardoor de leden hun spaarcentjes voor hun oude dag in rook zien opgaan. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Pheu Thai: Politieke partijen behandeld als misdadiger

11 december – Bangkok Post besteedt vandaag weer veel en gedetailleerd aandacht aan politiek – de krant is er gek op, ik niet – met haar openingsverhaal over het protest van voormalig regeringspartij Pheu Thai tegen de organieke wet op politieke partijen.

De partij beweert dat opzettelijk strenge straffen in de wet zijn opgenomen om het functioneren van Pheu Thai te belemmeren. Aanvankelijk wilde de grondwetcommissie (CDC) zelfs de doodstraf introduceren voor het kopen en verkopen van stemmen. Opvallend is de formulering van de krant dat Pheu Thai ‘een politiek instrument [is], grotendeels gefinancierd door de voortvluchtige voormalig premier Thaksin’.

Ontbinding van een partij dreigt wanneer een partij er niet in slaagt met ‘vreedzame middelen’ ’s lands problemen op te lossen of niet-leden dan wel ‘verboden personen’ toestaat invloed uit te oefenen. PT partijleider Wirote Pao-in vindt dat de politieke partijen in het wetsvoorstel worden behandeld als misdadiger. De CDC had er beter aan gedaan een wet te maken die de bevolking aanmoedigt actiever deel te nemen aan het politieke proces, zegt hij.

De CDC heeft de politieke partijen uitgenodigd voor een forum op woensdag. Wirote zegt dat PT van de partij is, alhoewel ze grote bezwaren heeft tegen de wet. Gesproken zal worden over andere de (nieuwe) regels ten aanzien van partijlidmaatschap en de oprichting van nieuwe politieke partijen. Wirote dringt er verder bij de junta op aan het verbod op politieke bijeenkomsten op te heffen, zodat ze aan het werk kunnen ter voorbereiding van de verkiezingen volgend jaar.

De krant noemt nu eindelijk eens een andere partij dan de twee grote Pheu Thai en Democraten. Chartthaipattana, voormalig coalitiegenoot van Pheu Thai, zegt dat de nieuwe regels voor lidmaatschap geen invloed hebben op kleine of nieuwe partijen, maar wel op middelgrote zoals Chartthaipattana.

Partijleider Abhisit (Democraten) zegt dat zijn partij het in principe eens is met de wet omdat die beoogt politieke partijen te hervormen zodat ze beter de bevolking kunnen dienen. Enkele details noemt hij onpraktisch. Veel mensen begrijpen niet waarom ze lidmaatschapsgeld moeten gaan betalen, want het partijlidmaatschap beperkt al enkele rechten. Zo mogen partijleden niet bepaalde publieke functies vervullen. Abhisit sluit zich aan bij de oproep van Wirote het verbod op politieke bijeenkomsten op te heffen. (Zie verder bijgaand kader en de pagina Verkiezingsnieuws 2)

RID drukt Mae Wong Dam door

RID drukt bouw Mae Wong dam door

11 december – Alle protesten negerend, zet het Royal Irrigation Department (RID) de planvorming door voor de bouw van de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park in Nakhon Sawan. Als doekje voor het bloeden zegt de RID dat de verplichte milieu- en gezondheidseffect rapportages (EHIA) worden uitgevoerd alvorens met de bouw wordt begonnen.

Adjunct directeur-generaal Narong zei gisteren dat de rapportages in overeenstemming zijn met het vonnis van de Central Administrative Court in november. De rechtbank oordeelde toen dat het besluit van het toenmalige kabinet Yingluck de dam aan te leggen een principebesluit was en geen definitief besluit. De rechtbank wees de eis van de tegenstanders af, die de zaak aanhangig hadden gemaakt, om het project te schrappen c.q. een referendum te houden.

De Stop Global Warming Association en 151 vertegenwoordigers van milieugroepen stapten in juli 2012 naar de rechter om het kabinetsbesluit ongeldig te laten verklaren. Zoals verder toegelicht op mijn pagina Mae Wong dam gaat de aanleg ten koste van zeldzame teakbomen en wordt de habitat van tijgers bedreigd.

Meer kanker, minder doden

11 december – Alhoewel het aantal kankergevallen in Thailand toeneemt, zal het sterftecijfer vermoedelijk zakken als gevolg van een betere diagnose-stelling en nieuwe behandelmethoden, zegt oncoloog Virote Sriruanpon, voorzitter van de Thai Society of Clinical Oncology. Hij acht het mogelijk dat het aantal ziektegevallen met 100.000 per jaar stijgt als gevolg van de verouderende bevolking, ongezonde levensstijlen en socio-economische veranderingen.

Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is het aantal kankerdoden gestegen van 53.434 in 2007 naar 70.075 in 2014. Bij vrouwen is borstkanker de grootste boosdoener, gevolgd door baarmoederhalskanker en longkanker; mannen bezwijken het meest aan leverkanker, gevolgd door longkanker en darmkanker.

Virote zegt dat patiënten tegenwoordig langer leven dankzij vorderingen in de diagnose en behandelingen. Mensen met een vergevorderd stadium van longkanker leven tegenwoordig nog drie jaar in tegenstelling tot 1 jaar aan het begin van de jaren negentig. Vroeger beschikten oncologen alleen over chemotherapie; tegenwoordig zijn talrijke behandelmethodes beschikbaar, zoals immunotherapie. Chirurgie, radiotherapie en medicijnen zijn verbeterd. Voorts neemt het aantal kinderen toe dat gevaccineerd wordt tegen baarmoederhalskanker en leverkanker.

Virote dringt aan op meer preventie campagnes tegen roken en alcoholgebruik, anders stevent het land af op een crisis in de gezondheidszorg. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Kort nieuws zondag 11 december

Phra Payutto– 159 monniken hebben maandag een hogere status gekregen in het clericale ordeningssysteem. De belangrijkst promotie was voor Bikkhu Payutto, die de titel Somdej Phraracha Khana kreeg, de hoogste positie na die van Supreme Patriarch.

Payutto, abt van een tempel in Nakhon Pathom, is een productief en gezaghebbend schrijver en een eloquente prediker. Hij schreef onder andere artikelen waarin hij de Dhammakaya tempel kritiseert omdat ze van de ware boeddhistische leer afwijkt. De laatste jaren is hij nauwelijks actief meer vanwege zijn slechte gezondheid. In 1994 ontving hij de Unesco prijs voor vredesonderwijs.

Door de promotie wordt hij automatisch lid van de Sangha Supreme Council. De monniksorde telt acht monniken met de titel Somdej. De Supreme Patriarch wordt uit hun midden gekozen.

– Vermoedelijk een persoonlijk conflict over drugshandel en geen verzetsdaad van zuidelijke opstandelingen leidde vrijdagavond in Krong Pinang (Pattani) tot dood van twee dorpelingen en verwonding van een. De beschieting vond plaats bij het huis tevens kruidenierswinkel van de slachtoffers. Een van hen was eerder aangehouden wegens een drugsvergrijp.

– Mogelijk gaan de pensioenen (de Thaise AOW dus) omhoog die thans 600 tot 1000 baht per maand bedragen. Het Social Security Office (SSO) studeert op herziening van de premiebetalingen, zei secretaris-generaal Suradej na een seminar, bijgewoond door werkgevers, werknemers, bedrijven, academici, experts en betrokken autoriteiten.

Thans wordt het Social Security Fund gevoed door premies van werkgevers, werknemers en overheid. Ze betalen vanaf een basissalaris van 1.650 baht verschillende percentages: werkgevers en werknemers 5 procent en de overheid 2,75 procent. Het SSO wil het basissalaris en het plafond (nu 15.000 baht) verhogen. Daardoor verandert de hoogte van de premies.

– De Foundation for Consumers, Thai Drug Watch en de Rural Pharmacy Association (RPA) dringen er bij de fabrikanten van medicijnen op aan hun producten geen namen te geven die lijken op gevestigde merken. De zogeheten ‘lookalike’ of ‘soundalike’ medicijnen brengen patiënten in verwarring en kunnen tot ongelukken leiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor medicijnen die penicilline bevatten en sulfa medicijnen. Een patiënt die allergisch is penicilline kan een allergie ontwikkelen of in shock raken als hij een sulfa medicijn slikt. En degenen die allergisch zijn voor sulfa medcijnen krijgen huiduitslag.

Volgens RPA-voorzitter Panuchot kiezen sommige producenten met opzet namen en een verpakking die op andere lijken om de autoriteiten in verwarring te brengen zodat ze het product toelaten. Ze weten ook dat voor sommige medicijnen beperkingen gelden zoals een reclameverbod waardoor ze andere namen gebruiken. Panuchot dringt er bij de FDA op aan het probleem in een vroegtijdig stadium aan te pakken. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– De Rajamangala University of Technology keert terug naar het oude semestersysteem waarin de grote vakantie in de heetste maanden valt. Twee jaar geleden werd het jaarrooster van Thaise universiteiten aangepast om beter aan te sluiten bij het academisch jaar van buitenlandse universiteiten, waardoor studenten gemakkelijker konden overstappen. Het oude systeem sluit ook beter aan op het schooljaar van middelbare scholen en beroepsopleidingen. Het aantal buitenlandse studenten op de Rajamangala universiteiten is ook betrekkelijk gering.


 

Anatomie van een soi  - Eten op straat in Bangkok

10 december – Guru, het creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post, duikt in haar omslagartikel vrijdag de zijstraten van Bangkok in. Het blad schrijft ter introductie: ‘Bangkok verandert. Blijkbaar hebben we  niet genoeg condominiums, winkelcentra en kantoorgebouwen omdat maar doorgegaan wordt deze verdomde dingen te bouwen, die en passant  kleine verkopers, kramen, winkels en woongemeenschappen verdrijven.’

‘Terwijl we ervan getuige zijn hoe cultuur en traditie worden uitgewist voor winst, kunnen we niet nalaten de kleine eigenaardigheden van de Big Mango te koesteren. Dus zonder verder ophef te maken, zijn hier tien elementen die van een typische soi (zijstraat) in Bangkok iets maken wat allesbehalve saai is.’

In een miniserie licht ik er drie uit. Vandaag de eetkramen op straat, want ‘die maken Thai voedsel beroemd waardoor duizenden toeristen naar Thailand trekken. Zelfs de chefs van gerenommeerde restaurants zouden er graag elke dag kuay tiew, moo ping, som tam, hoi tod en het al te bekende phad thai bereiden’, oppert Guru. ‘Sorry, we zijn niet bereid ze op te geven voor een stelletje mini-marts en condominiums.’ (Bron:Guru, Bangkok Post, 9 december)

Wat Dhammakaya: Soldaten helpen bij arrestatie abt

10 december – Na een kat-en-muis spelletje van maanden lijkt nu eindelijk schot te komen in de arrestatie van de abt van Wat Dhammakaya, die inmiddels van zijn taken is ontheven en benoemd tot ere-abt. De DSI (Thaise FBI) maakte gisteren bekend dat soldaten gaan meehelpen bij de arrestatie.

Volgelingen van de abt hebben de koning gevraagd alle beschuldigingen tegen de abt ongeldig te verklaren. Ze vinden dat de tempel en abt worden ‘gecriminaliseerd’ met onterechte beschuldigingen. Hun laatste hoop is nu dat de koning tussenbeide komt.

DSI directeur-generaal Paisit heeft  de volgelingen opgeroepen de abt te bewegen om zich aan de wet te houden. De tempel mag hen mobiliseren, maar ze mogen niet, zoals ze in juni deden, de politie tegenwerken, zegt adjunct politiehoofdcommissaris Srivara. Hij benadrukt dat de wet strikt zal worden toegepast.

De hoofdmonnik van Pathum Thani heeft de abt ontheven van zijn functie vanwege zijn langdurige ziekte. De abt lijdt aan trombose als gevolg van zijn diabetes en allergieën. De leiding van de tempel wordt overgenomen door een assistent abt. Vice-premier Wissanu zegt dat de eretitel voor de abt niet in strijd is met de regels. Voor het juridisch proces heeft de benoeming geen gevolgen.

De abt wordt beschuldigd van heling en het witwassen van geld, dat verduisterd was uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Hij wordt er tevens van beschuldigd dat twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei illegaal grond in gebruik hebben genomen. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Bewoners van Krabi verwelkomen de koning met vlaggetjes en portretten

Krabi: Koning begroet door grote menigte

10 december – Probeert Bangkok Post een wit voetje te halen bij koning Vajiralongkorn? Het lijkt er wel op want de krant besteedt de gehele tweede pagina aan koninklijk nieuws: zijn bezoek aan Krabi gisteren, het aanpassen van lesmateriaal en de aankondiging van een ceremonie bij de luchtmacht.

Een grote menigte verwelkomde in Krabi de koning tijdens zijn eerste bezoek aan een provincie. Ze zwaaiden met vlaggetjes en hielden zijn portret in de hoogte. De krant schrijft dat de mensen ‘delighted’ waren over de komst van de nieuwe koning naar hun provincie. Sommigen waren al donderdagavond naar het nieuwe Provinciehuis gekomen, dat gisteren door hem werd geopend. Politie, leger en EOD-personeel hielden een oogje in het zeil.

De gouverneur wordt door de krant geciteerd met de mededeling dat de gemeentelijke diensten Gemeentewerken en Stadsontwikkeling een paviljoen hadden gebouwd en versierd waarin de koning de openingshandeling [hoe?] verrichtte.

Dit lezende rijst bij mij het vermoeden dat de krant niet eens verslaggevers naar Krabi had gestuurd om verslag te doen van de feestelijkheden. Ook het ontbreken van specifieke details wijst daarop. Het artikel steunt voornamelijk op citaten, die ook telefonisch kunnen zijn verzameld.

Welgeteld één bewoner wordt aan het woord gelaten: een 32-jarige vrouw die vertelt al ’s ochtends vroeg te zijn gekomen om HM te verwelkomen. Ze zei blij te zijn dat Krabi was gekozen als de eerste plaats voor een koninklijk bezoek.

Meer koninklijk nieuws

10 december – Het ministerie van Onderwijs gaat het lesmateriaal over het vorstenhuis aanpassen, nu Vajiralongkorn de troon heeft bestegen als Rama X. Permanent secretaris Chaipreuk van het ministerie maakte dit gisteren bekend. De bestaande informatie wordt aangevuld met gegevens over de troonsbestijging en het overlijden van Bhumibol.

Daarover is gisteren vergaderd door de vijf onderwijsdiensten Obec, Ovec, Ohec (zie het lijstje met afkortingen bovenaan de pagina), het kantoor van de Private Education Commission en het kantoor van Non-Formal and Informal Education. Aan de wijzigingen wordt tijdens het huidige semester en het nieuwe schooljaar gewerkt. In het huidige semester worden inlegvellen toegevoegd, voor het nieuwe schooljaar wordt nieuw lesmateriaal gedrukt.

Verder meldt de krant dat de Royal Thai Air Force een bijeenkomst gaat beleggen ter gelegenheid van de troonsbestijging en de bijdrage die de koning als kroonprins aan de luchtmacht heeft geleverd. Vajiralongkorn heeft tweeduizend vlieguren gemaakt in de Northrop F-5. Hij heeft ook een vliegbrevet voor de commerciële Boeing. Een datum voor de feestelijkheden is nog niet vastgesteld.

Aftrap voor debat over polemische wet

10 december – De krant noemt het in de kop een ‘contentious’ wet (polemisch); de organieke wet op politieke partijen, waarover al de nodige harde noten zijn gekraakt. Woensdag houdt de grondwetcommissie (CDC), die de wet heeft geschreven, een forum waarop de partijen hun grieven bekend kunnen maken.

Veel nieuwe gezichtspunten zal het niet opleveren, want de afgelopen dagen hebben de twee grote partijen de ontwerp-wet al gefileerd. Opvallend in de berichtgeving vind ik dat de andere partijen ontbreken. Nooit lees ik commentaar van Chartthaipattana, voormalig coalitiegenoot van regeringspartij Pheu Thai en de Thailand Rak partij van deugniet Chuwit Kamolvisit, voormalig eigenaar van dure massagesalons [lees: bordelen]. Zit overigens wel gevangen omdat hij op zekere nacht tientallen kramen heeft laten slopen.

CDC-voorzitter Meechai zei gisteren dat de ontwerp-wet goed uitgedacht is, maar er is ruimte voor verbeteringen. De CDC is bereid te luisteren naar de opinies van de politici, die vrezen dat aan de poten van hun pluchen zetels wordt gezaagd. Partijen die verhinderd zijn, kunnen hun commentaar schriftelijk inleveren. Gevraagd of wegblijven consequenties heeft, zei hij dat dit niet het geval is. En gevraagd of partijen de wet kunnen veranderen, wanneer ze aan de macht zijn, zei hij: ‘It’s up to them.’

Het bericht somt verder alle geschilpunten op die al uitgebreid in de krant hebben gestaan. Oud nieuws dat u bij mij kunt lezen op de pagina Verkiezingsnieuws 2.

International Anti-Corruption Day

Prayut vastberaden corruptie te bestrijden

10 december – Zouden de gebalde vuisten helpen in de strijd tegen corruptie? Premier Prayut, die hier samen met kabinetsleden en ambassadeurs poseert voor een foto, lijkt vastbesloten de corruptie in Thailand uit te bannen.

Op de International Anti-Corruption Day gisteren op de Mahidol universiteit riep hij alle partijen op om hun krachten te bundelen en een eind te maken aan de plaag die ’s lands economie, onderwijs en openbare uitgaven bedreigt. Van dat laatste is de bevolking de dupe want het weggevloeide geld kan niet aan nuttiger zaken worden besteed.

De premier zei dat de huidige regering haar hoop heeft gevestigd op Pracharat (civiele regering), een benadering waarbij bevolking en particuliere sector samenwerken om actief het werk van de regering te controleren. Het is de bedoeling dat ze samen corruptie proberen te voorkomen en het nationale gevecht tegen corruptie meer duurzaam maken. Hoe dat georganiseerd is, legde hij ook uit, maar dat voert te ver om hier te vermelden.

In de Corruption Perceptions Index 2014 stond Thailand op een schaal van 100 (schoon) naar 0 (extreem corrupt) op  plaats 85 van 168 landen. De krant schrijft dat het land in 2015 naar plaats 76 ‘opklom’.  Prayut hoopt dat dit jaar een ‘nog betere’ score oplevert. Bangkok Post lijkt de twee scores te hebben verwisseld. (Zie verder de pagina Corruptie 2)

‘Hypotheeksysteem was goed voor de economie’

10 december – In het lang slepende proces tegen oud-premier Yingluck, beschuldigd van plichtsverzuim, heeft een voormalige medewerker gisteren voor het hooggerechtshof het controversiële hypotheeksysteem voor rijst verdedigd met als argument dat het noodzakelijk was om de trage economie te stabiliseren.

De economie was al zeven tot acht jaar instabiel. Gezien het feit dat de export zorgt voor 60 procent van het bruto binnenlands product, was het nodig de binnenlandse economie te stabiliseren. ‘Iedere regering moet manieren vinden om dat aan te pakken.’

Volgens PhansakWinyurat, voormalig economisch adviseur van Yingluck, heeft het systeem gezorgd voor een geldinjectie, waardoor het vertrouwen van consumenten en investeerders toenam. Hij wees er ook op dat de overheidsinkomsten aan BTW stegen onder de regering Yingluck.

Phansak vindt dat het systeem niet alleen beoordeeld mag worden op basis van de geleden verliezen; ook andere elementen zijn van belang zoals belastinginning, openbare besparingen, buitenlandse reserves , bewegingen in de baht en begrotingsdiscipline bij het beperken van de staatsschuld.

Yingluck staat voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof terecht. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzuimd hebben acht te slaan op waarschuwingen over corruptie en niets gedaan hebben tegen de sterk oplopende kosten. Thans worden de getuigen à decharge gehoord en dat duurt nog wel een paar maanden. (Zie verder de pagina Rijst 3)

Nieuwe wet bevordert borstvoeding

10 december – Het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat baby’s vaker aan de borst gaan wanneer een wet van kracht wordt die overdreven reclame voor flessenvoeding aan banden legt. Het ministerie doet niet kinderachtig: in 2025 wordt 50 procent meer borstvoeding gegeven. Tussen 2012 en 2015 ging het al omhoog van 12 naar 23 procent, maar dat vindt adjunct directeur-generaal Thongchai van het Department of Health te weinig.

kolvende vrouw tijdens haar werkIn de regio Zuidoost-Azië bungelt Thailand onderaan qua borstvoeding. Thongchai benadrukt dat flessenvoeding niet slecht is, maar borstvoeding is beter. Hij beschouwt de marketing van de producenten van babymelkpoeder als het grootste probleem. De wet is thans in behandeling bij het parlement.

Volgens een reclame expert worden per maand online 200 advertenties voor babymelkpoeder geplaatst. De producenten beweren vaak dat baby’s die met moedermelk worden gevoed, niet voldoende voedingsstoffen krijgen, iets wat volgens de expert pertinent onwaar is.

Een ander probleem waarover het ministerie zich buigt is het zwangerschapsverlof. Het plan is het te verlengen van drie naar zes maanden met volledige doorbetaling van loon. Thans hebben moeders slechts 45 dagen recht op volledige doorbetaling, een ambtenaar kan een extra verlof van 150 dagen opnemen zonder betaling.

Op de foto een vrouw die tijdens haar werk aan het kolven is.

Kort nieuws zaterdag 10 december

– Geen enkele in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappij staat op de laatste update van de Air Safety List van de EU. Op die lijst staan maatschappijen die niet voldoen aan de internationale veiligheidsregels. De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) put er de hoop uit dat de ICAO haar rode kaart intrekt die Thailand vorig jaar kreeg, maar dat lijkt me voorbarig want alleen Thai Airways International vliegt op de EU.

Verder is er nog de European Aviation Safety Agency, die  luchtvaartmaatschappijen controleert. Uit de inspecties van deze club is gebleken dat 214 maatschappijen uit 19 landen in gebreke blijven, maar ook daarbij geen Thaise maatschappij. De EASA controleert elke zes maanden.

De ICAO gaat tussen december en maart de stand van zaken opnemen. Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– De nieuwe mijnbouwwet valt niet in goede aarde bij milieuactievoerders. Volgens secretaris-generaal Surachai van de Environmental Litigation and Advocacy for the Wants Foundation is het evident dat de auteurs van de nieuwe wet de mijnbouw voor de particuliere sector wil vergemakkelijken. Sinds een jaar geleden de eerste hand werd gelegd aan de nieuwe wet, verzetten burgergroepen zich al sterk tegen de wet.

De nieuwe procedure heeft tot doel de vergunningverlening te versnellen en het voor bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning te verkrijgen. Thans verleent het ministerie van Industrie die, in de nieuwe opzet lokale en regionale autoriteiten en commissies. Het parlement heeft de nieuwe wet donderdag goedgekeurd. De parlementscommissie die de wet nader heeft bekeken, zegt dat met de bezwaren van de opponenten rekening is gehouden. Maar dat lijkt me een opmerking in de categorie kluitje in het riet.

– Laatste bericht. De aanleg van de Orange Line tussen metrostation Thailand Cultural Centre en het district Min Buri in Bangkok begint eerder dan verwacht. De winnaars van de aanbestedingsprocedure zijn bepaald, de contracten worden naar verwachting in februari of maart getekend. De metrolijn krijgt een lengte van 23 kilometer en bestaat uit een ondergronds deel en een verhoogd traject.

In het station Thailand Cultural Centre is al ruimte gereserveerd voor de nieuwe lijn met een tussenverdieping, die nu nog maagdelijk leeg is. Mocht het u interesseren: het station is goed bekend bij uw redacteur.


 

Ter afsluiting van mijn miniserie met fragmenten uit de balletopera Les Indes Galantes van de Franse componist  Jean-Philippe Rameau (1683-1764) vandaag  de Chaconne uit de vierde akte, Les Sauvages (de Amerikaanse wildernis).


 

Commentaar: Studielening voor arme student in gevaar

9 december – De wijzigingen in de regeling voor studieleningen vallen niet in goede aarde bij Bangkok Post en de krant is niet de enige. In haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag wijst de krant erop dat studieleningen in 1998 werden geïntroduceerd met het doel studenten uit arme gezinnen financieel te steunen.

De voorgestelde verhoging van de rente van 1 naar 7,5 procent is met dat doel in strijd. Het nieuwe tarief is niet acceptabel daar het veel arme studenten zou beroven van de mogelijkheid een lening af te sluiten, schrijft de krant. Maar BP heeft nog meer bezwaren.

De criteria worden verruimd: de leningen komen nu ook beschikbaar voor studenten die een studierichting kiezen waar een grote vraag naar bestaat in de arbeidsmarkt en waar een tekort aan personeel is.

Die uitbreiding is tot op zekere hoogte acceptabel, aldus BP, mits er een quotum is voor arme studenten, zodat ze niet buiten de boot vallen. Duidelijke regels zijn nodig om te voorkomen dat studenten uit welgestelde gezinnen het grootste deel krijgen.

Een andere kwestie is de verplichte aftrek van de studieschuld van het salaris. Thans geldt die alleen voor werknemers in overheidsdienst, in de nieuwe regeling ook voor de particuliere sector. De student is verplicht binnen 30 dagen na indiensttreding zijn werkgever te informeren over zijn studieschuld en het fonds waaruit de leningen wordt verstrekt, toegang te geven tot zijn persoonlijke gegevens. BP stelt: De omvang daarvan is onduidelijk, dat is zorgelijk.

Ze meent dat de verplichte aftrek helemaal niet nodig hoeft te zijn, daar het fonds degenen die in gebreke blijven bij de terugbetaling kan vervolgen bij de civiele rechter die ze bankroet kan verklaren. Alleen degenen die minder dan 4.700 baht per maand verdienen, mogen hun maandelijkse betalingen uitstellen.

Dat is niet erg realistisch, merkt de krant op, omdat degenen met een aanvangssalaris van 15.000 baht (ambtenaar) of 20.000 baht (particuliere sector) al moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen door duur transport en voedsel. Het leven is zwaarder voor degenen die huur moeten betalen.

De krant erkent dat er iets moet gebeuren, want na 12 jaar van zijn bestaan kampt het studiefonds met 90 miljard baht aan achterstallige betalingen uit een totaal van verstrekte leningen ad 470 miljard baht. Niettemin stelt de krant dat de beheerders van het fonds niet mogen vergeten dat onderwijs gratis dient te zijn.

Als het parlement, dat de voorstellen al in eerste lezing heeft goedgekeurd, definitief het groene licht geeft, kan het aantal studenten afnemen, daar velen zullen afzien van een lening. Sommigen zullen wellicht hun toevlucht nemen tot geldwoekeraars wat de zaken alleen maar erger maakt. (Bron: Bangkok Post, 8 december)

Verleidelijke kortingen in een warenhuis

Koopwoede kan volgende week beginnen

9 december – De aangekondigde belastingaftrek voor aankopen, een korte-termijn maatregel die tot doel heeft de binnenlandse bestedingen te stimuleren, is nog steeds niet van kracht. Pas volgende week slaat het kabinet spijkers met koppen.

Staatssecretaris Wisudhi (Financiën) zegt dat het besluit van het kabinet idealiter moet samenvallen met het begin van de regeling en die geldt dit jaar van 15 tot 31 december. Vorig jaar kwamen slechts de aankopen van zeven dagen in aanmerking voor de regeling en bedroeg de limiet van de aftrek 15.000 baht tegen nu 30.000 baht.

Volgens het ministerie van Financiën voegde de regeling vorig jaar 0,2 procentpunten toe aan de groei van de economie die daardoor op 2,8 procent uitkwam. Dit jaar hoopt Financiën op een groei van 3,3 procent en die zal grotendeels van de bestedingen moeten komen, want de export krimpt,  particuliere investeringen blijven achter, terwijl de meeste infrastructurele werken van de overheid nog niet in uitvoering zijn.

Een ‘geïnformeerde’ bron bij het Revenue Department schat dat de regeling dit jaar 4 tot 5 miljard aan belastinginkomsten scheelt, aanzienlijk meer dan de 1,26 miljard baht in 2015. Behalve de regeling voor winkelaankopen is ook nog een regeling van kracht voor vakantie-uitgaven. Die aftrek bedraagt 15.000 baht en geldt voor de hele maand december. Mensen die van beide regelingen gebruik maken, kunnen dus 45.000 baht besparen.

Robinson Department Store is blij met de langere periode, zowel voor de consument, die nu meer tijd heeft om te beslissen wat hij zal kopen, als voor het bedrijf dat beter kan inspelen op de verwachte koopwoede. Het bedrijf doet trouwens ook een duit in het zakje: het lanceert nieuwe producten en biedt kortingen van 5 tot 10 procent.

Verwacht dat elektrische apparaten, huisraad en beddengoed in de tweede helft van december het warenhuis uitvliegen. Om de wachttijden te beperken, wordt meer personeel ingezet bij de kassa’s.

Ook Tesco Lotus sluit zich aan bij de ‘weldoeners’. Sinds 29 november voert ze de campagne United Hearts: Ruamjai Helping Thai Save.Tot 4 januari geldt voor 700 producten van 27 merken een korting van 20 procent.

Ten slotte rest nog te vermelden dat slechts 6 procent van de bevolking inkomstenbelasting betaalt, dus Jan met de pet profiteert er niet van, behalve dan van de kortingen die door Robinson en Tesco Lotus worden geboden. (Bron: Bangkok Post, 8 december)

Kort economisch nieuws uit de krant van 8 december

– Vier miljoen ton rijst die ligt te rotten in de regeringsvoorraad is alleen nog maar geschikt om gebruikt te worden voor de productie van ethanol, en dat komt eigenlijk wel goed uit want de productie van melasse is vertraagd doordat suikerriet later wordt geoogst.

De rijst is een erfenis van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, toen de regering alle paddy opkocht tegen prijzen die circa 40 procent boven de marktprijzen lagen.

Ethanol wordt gemengd met benzine om gasohol te produceren. Naar verwachting neemt het aanbod van ethanol in december en januari af. Thailand produceert gemiddeld 4 miljoen liter ethanol per dag; de vraag bedraagt 3,6 tot 3,8 miljoen liter. Het tekort wordt mede veroorzaakt doordat ethanol producenten midden dit jaar ethanol hebben geëxporteerd. Het State Oil Fund is bereid subsidie te verlenen indien de ethanolproductie uit rijst duurder is dan die uit melasse. (Zie verder de pagina Rijst 3)

– Door het barre weer dit jaar is het suikerrietpers seizoen een maand later begonnen en wordt een lager aanbod aan suiker uit de oogst 2016/17 verwacht. Begin dit jaar werd het land getroffen door een grote droogte en de laatste weken door abnormaal zware regens. Daardoor zal de CCS (commercial cane sugar) die het suikergehalte meet, lager zijn dan van de voorgaande oogst. Naar verwachting bedraagt de productie dit jaar van suikerriet 91 à 92 miljoen ton en van suiker 9,1 à 9,2 miljoen ton, 3 miljoen ton minder dan in de oogst van 2015/16.

De afname betekent dat het land niet kan profiteren van de stijgende suikerprijzen nu Thailand onder vuur ligt van ’s werelds grootste suikerexporteur Brazilië vanwege subsidies aan de Thaise suikerindustrie die in strijd zouden zijn met de regels van wereldhandelsorganisatie WTO. Thailand heeft daarover al tweemaal overlegd met Brazilië.

Krabi heeft primeur van koninklijk bezoek

9 december – Krabi is de eerste provincie die bezoek krijgt van de nieuwe koning. Vajiralongkorn opent er vanmiddag een nieuw Provinciehuis. Volgens Bangkok Post wachten ‘tienduizenden’ in de provincie en buurprovincies gespannen op het koninklijk bezoek, de bewoners zijn ‘verrukt’ dat de provincie de primeur heeft.

KrabiGouverneur Phinit verwacht dat de weg vanaf het vliegveld naar het Provinciehuis vol zal staan met bewoners uit de 23 districten van Krabi en buurprovincies om Vajiralongkorn te begroeten. De autoriteiten zijn er klaar voor. Ze hebben gerepeteerd en de nodige veiligheidsmaatregelen genomen.

Phinit heeft bewoners en overheidsdiensten gevraagd hun huizen en gebouwen te versieren met de nationale vlag en het portret van de koning. Vajiralongkorn krijgt lokale vruchten aangeboden, Otop-producten en tien kreeften.

De burgemeester van de stad Krabi zegt dat de bewoners ‘dankbaar’ zijn dat de koning als eerste Krabi bezoekt, ze fatsoeneren gebouwen ter voorbereiding van het bezoek. Koning Bhumibol bezocht de provincie driemaal: in 1959, 1970 en 1973.

Duan Dumdee, president van de Krabi Provincial Cultural Council, is vastbesloten de koning te verwelkomen, net als ‘veel mensen uit alle lagen van de bevolking en overheidsdienaren’.

Gisteren legden de oude en nieuwe leden van de Privy Council de eed van trouw af voor de koning, maar dat meldde ik al eerder. Hij zei te waarderen dat Prem Tinsulanonda [bepaald geen fan van Vajiralongkorn] weer voorzitter wordt. En hij zei dat de raadsleden zijn volle vertrouwen hebben. En dat is het dan, beste lezers en lieve lezeressen. Om met Sjef van Oekel te spreken: Ik word niet goed.

Giraf bedreigd met uitsterven

9 december – Het aantal in het wild levende giraffen is de afgelopen dertig jaar met 40 procent afgenomen en loopt nu het risico van uitsterven. In 2015 daalde het aantal langnekken tot minder dan 100.000, voornamelijk als gevolg van het verlies van leefgebied en de illegale jacht, zegt de International Union for the Conservation of Nature in Parijs.

‘Deze majestueuze landdieren ondergaan een stil proces van uitsterven’, zegt Julian Fennessy, co-voorzitter van de groep bij de IUCN, die gespecialiseerd is in giraffen. ‘De giraf is een van de meest iconische dieren ter wereld, het wordt het tijd onze nek uit te steken voor de giraf voordat het te laat is.’

Van de negen subsoorten die worden onderscheiden, neemt de populatie van slechts drie toe; vijf zijn sterk in omvang afgenomen en een is stabiel. Vorig jaar daalde het totaal aantal van 157.000 naar 97.500 dieren. De giraf was eerder geklasseerd als een ‘least concerned’ soort op de Red List van de IUCN. De lijst is tijdens een bijeenkomst van de Convention on Biological Diversity van 196 landen in Mexico up to date gebracht. (Bron: AFP, website Bangkok Post, 8 december)

Zeven drugskoeriers gedood in Chiang Mai

Soldaten doden 7 drugssmokkelaars in vuurgevecht

9 december – Geeft te denken over de arrestatiemethode van het leger, want rangers hebben donderdag voor zonsopgang bij de grens in Chiang Mai in een vuurgevecht zeven drugssmokkelaars doodgeschoten zonder zelf ook maar gewond te raken.

De heren konden terugkijken op een geslaagde operatie want ze namen tien rugzakken met 554.000 methamphetamine pillen, 15 kilo heroïne en 1 kilo ruwe opium in beslag. Het was overigens geen ongelijke strijd want de ploeg rangers bestond uit twaalf man en de smokkelaars waren 15 tot 20 man sterk aanwezig.

Naar de overlevenden waaronder gewonden getuige een bloedspoor wordt gezocht. De soldaten waren getipt over de smokkel door een bos bij het dorp Ban Egor-arbae.

Verder maakt het bericht melding van een bijeenkomst van Thaise en Indonesische anti-narcotica functionarissen, waarin een samenwerkingsovereenkomst werd getekend. Gesproken werd over samenwerking bij de onderdrukking en preventie van drugs, wettelijke regels, het delen van technologie bij het zoeken naar drugs, drugsmisbruik, behandelprogramma’s voor verslaafden en praktische kennis en ervaringen werden uitgewisseld. In Indonesië worden in Atjeh (Sumatra) de meeste marihuana producten geproduceerd.

Missing link wordt na een jaar gedicht

9 december – Laat ik nu gedacht hebben dat de verbinding tussen de metrostations Bang Sue en Tao Pun nog moest worden aangelegd, maar de rails liggen er al. De zogeheten missing link van 1 kilometer tussen de nieuwe Purple Line (Tao Pun-Bang Yai) en de Blue Line (Hua Lamphong-Bang Sue) kon nog niet in gebruik worden genomen omdat de Purple Line door de MRTA wordt geëxploiteerd en de Blue Line door de BEM, een joint venture van metro-exploitant MRTA en de Bangkok Expressway. Nou, dat valt weer tegen, ik dacht dat de ontbrekende schakel een ontwerpfout was.

De MRTA heeft besloten de missing link te laten exploiteren door de BEM. Nadat het kabinet akkoord is gegaan, gaat de BEM in januari aan het werk met het installeren van het besturingssysteem en testruns. Naar verwachting kan het tracé in augustus in gebruik worden genomen, een jaar nadat de Purple Line ging rijden. De missing link wordt nu bediend door bussen, wat de nodige vertraging oplevert voor overstappers.

Bizar: Man betaald om straf uit te zitten

9 december – Bizarre zaak in onderzoek bij de DSI (de Thaise FBI). Een inwoner van Mukdahan zou betaald zijn om een gevangenisstraf uit te zitten in plaats van een zakenman die de echte boosdoener is. Dat zegt althans zijn echtgenote, die het ministerie van Justitie om hulp heeft gevraagd.

Volgens het verzoekschrift dat ze heeft ingediend, is haar man veroordeeld wegens betrokkenheid bij de handel in phayung (palissander), een beschermde houtsoort, die in april bij een inval in een houtfabriek werd ontdekt. Haar man zat toen een gevangenisstraf uit voor een andere zaak en zou kort nadien worden vrijgelaten.

Bizar nieuwsEen politieofficier zou toen 200.000 baht hebben beloofd in ruil voor de bekentenis van de echtgenoot dat hij de eigenaar van het kostbare hout was. Volgens de politieman zou hij hooguit vier maanden moeten brommen. Van het beloofde geld betaalde hij de helft. De rechtbank veroordeelde hem echter in eerste instantie tot 9 jaar en maakte er vier jaar en drie maanden van nadat hij een bekentenis had afgelegd. Inmiddels zijn daarvan vijf maanden verstreken. De man is tegen het vonnis in beroep gegaan.

De echtgenote besloot hulp van een advocaat te zoeken alhoewel ze weet dat zij en haar echtgenoot vervolgd kunnen worden voor meineed. De vrouw heeft eerder geprobeerd hulp te krijgen van overheidsdiensten, maar die gaven niet thuis. Behalve bij Justitie heeft de vrouw ook een petitie ingediend bij de Public Sector Anti-Corruption Commission.

De permanent secretaris van Justitie zegt dat het de eerste keer is dat iemand die betaald zou zijn, zijn eigen verhaal onthult. In het verleden waren er slechts geruchten. Als het verhaal op waarheid berust, neemt de secretaris juridische actie tegen betrokkenen.

Maquette met nieuwe Din Daeng flats

Kort nieuws vrijdag 9 december

– Op 19 december wordt de eerste steen gelegd voor de bouw van nieuwe flats van de National Housing Authority (NHA) in Din Daeng ter vervanging van de huidige bebouwing die aan het eind van haar latijn is. Gisteren inspecteerden de minister van Sociale Zaken en vertegenwoordigers van de NHA de bouwplaats en ze bekeken een maquette (foto).

Het vernieuwingsproject bestaat uit vier fases. In de eerste fase wordt een flatgebouw van 28 verdiepingen met 334 kamers gebouwd. De bouw duurt 18 maanden. Daarna betrekken de bewoners van de huidige Din Daeng flats 18-22 hun nieuwe behuizing. Het project biedt in totaal onderdak aan 19.958 gezinnen.

– Politieke partijen, en met name voormalig regeringspartij Pheu Thai, schreeuwen moord en brand over de ontwerp organieke wet politieke partijen, die in behandeling wordt genomen door het parlement. Ze vinden dat enkele punten in de door de grondwetcommissie geschreven wet onpraktisch zijn en in tegenspraak met democratische principes.

Maar wacht even, dat weten we toch al lang getuige voorgaande berichten, dus waarom zou ik er nog aandacht aan besteden? De kritiek richt zich onder andere op de methode van kandidaatstelling en de verplichting voor partijleden om lidmaatschapsgeld te gaan betalen. ‘Voor arme mensen is zelfs 100 baht een groot bedrag’, zegt voormalig Pheu Thai-parlementslid Somkid.

Hoofd Wirat van het juridisch team van de Democraten meent dat het probleem van stemmen kopen niet is opgelost. Andere kritiekpunten, voor zover niet eerder genoemd, laat ik maar onvermeld. Het is veel spijkers op laag water zoeken en komt erop neer dat de politici bang zijn hun machtspositie te verliezen. (Zie verder bijgaand kader en de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– Weer een follow-up over de nieuwe bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) waarop de douane beslag heeft gelegd vanwege de importheffing die mogelijk is ontdoken. De Bestlin Group die de bussen importeert (100 zijn al gearriveerd, 389 volgen nog) probeert een deal te sluiten met het ministerie van Financiën wanneer de bussen niet in aanmerking komen voor de 40 procent ontheffing van de importheffing.

Bestlin dreigt 3,3 miljard baht te moeten betalen als blijkt dat de bussen in China zijn geproduceerd en niet in Maleisië zoals aangegeven bij het inklaren van de eerste honderd. De importeur is nog niet betaald door de BMTA en stelt voor de nog te betalen heffing te verrekenen met de huurkosten die het bedrijf moet betalen [?]. Bestlin zegt dat ze niet verantwoordelijk was voor het verifiëren van de plaats waar de bussen zijn gemaakt, ze vertrouwde op de documenten die zijn verstrekt door de Maleisische autoriteiten. (Zie verder het bericht van 7 december Weer vertraging voor nieuwe bussen en Kort Nieuws van 8 december)

– Het hooggerechtshof heeft de levenslange gevangenisstraf voor voormalig parlementslid Khanchit (Democraten) gehandhaafd. Khanchit is veroordeeld wegens moord met voorbedachten rade in 2011 op de voormalige president van Provinciale Staten van Samut Sakhon. In een benzinestation waar de voorzitter zijn handen waste, joeg hij tien kogels door zijn hoofd. Het hof veroordeelde hem ook tot een compensatie van 13,3 miljoen baht voor de nabestaanden.

Khanchit kon destijds niet worden aangehouden omdat het Huis van Afgevaardigden in vergadering was waardoor hij immuniteit genoot, maar hij besloot daarvan af te zien om zijn zaak aan te vechten. Hetgeen dus grandioos mislukt is, mogen we wel stellen. De politie kreeg destijds argwaan omdat een wapen was gebruikt dat huurmoordenaars nooit gebruiken, waardoor de verdenking op Khanchit kwam te liggen. Een motief voor de moord wordt in het bericht niet vermeld.

– De NACC heeft gisteren de vermogenspositie van de 33 nieuwe leden van de NLA (benoemd parlement) bekend gemaakt. De rijkste nieuwkomer is de voorzitter van de Federation of Thai Industries die samen met zijn echtgenote goed is voor een vermogen van 339,1 miljoen baht. Ze hebben geen schulden.

Nummer 2, ook geen arme jongen, is een gepensioneerde politieman, goed voor 282,6 miljoen baht. Hij en zijn vrouw zijn eveneens schuldenvrij. Gezagsdragers zijn verplicht bij aantreden en vertrek de NACC inzage te geven in hun vermogen en schulden.

– De Council of University Presidents of Thailand (CUPT) gaat midden volgend jaar roadshows houden om buitenlandse top universiteiten te verleiden een campus in Thailand te openen, zodat meer academisch gevormde werkers kunnen worden opgeleid. De raad lonkt naar Harvard, het MIT en de universiteiten van Oxford en Cambridge.

Suchatvee Suwansawat, binnenkort de nieuwe voorzitter van de raad, zegt dat Thailand meer wetenschappers, researchers, techocraten en vernieuwers moet produceren om in een veranderende wereld te kunnen concurreren. Thailand is te traag bij het invoeren van de vierde industriële revolutie. Hij uit ook zijn zorgen over de Pisa resultaten (zie het desbetreffende bericht van 8 december) . Daaruit blijkt dat Thais niet klaar zijn het land in een innovatieve productienatie te veranderen.

De raad gaat ook proberen buitenlandse universiteiten te bewegen om afspraken te maken over onderwijssteun in kernvakken als nanotechnologie, digitale robottechniek, techniek en geneeskunde.

– Adjunct-gouverneur Amnuay van Bangkok wil fietsstroken waarvan geen gebruik wordt gemaakt door fietsers of die gebruikt worden als parkeerplaats door tuktuks en handkarren, opheffen. Hij zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst met gemeentelijke diensten. Amnuay vindt dat de stroken de doorstroming van het verkeer in nauwe straten bemoeilijkt.

In juli vroeg de Rekenkamer de gemeente al de plannen voor nieuwe fietsstroken te herzien omdat de lus van 8 kilometer in het oude stadsgedeelte nauwelijks wordt gebruikt. De Rekenkamer zei dat de 28 miljoen baht die is gebruikt voor het opknappen van fietsstroken het geld niet waard is.

Amnuay pleit ook voor opheffing van de zes jaar oude Bus Rapid Transit dienst, die jaarlijks 200 miljoen baht kost. Dat is een busverbinding op een vrije busbaan tussen Sathorn en Ratchaphruek.

Verder meldt het bericht dat de Green World Foundation een app voor fietsers in Bangkok heeft ontwikkeld. De app telt 14.700 gebruikers. Via de app maar ook de Hotline van de gemeente kunnen fietsers een klacht indienen.

– In het Huai Chorakhe Mak Non-Hunting gebied in Buri Ram zijn twee sarus kraanvogels geboren. De ontdekking twee maanden geleden is voor de Zoological Park Organisation aanleiding de vogels van de lijst met uitgestorven soorten af te halen en te klasseren als critical endangered. De ZPO zegt dat de ontdekking bewijst dat de kraanvogels die ze in het wild heeft uitgezet, begonnen zijn met broeden. Sinds 2011 heeft de ZPO 72 kraanvogels vrijgelaten in het Huai Chorakhe Mak Non-Hunting gebied en het Sanambin en Huai Talat reservoir. Begin volgend jaar worden nog eens 12 exemplaren losgelaten.


 


Evenals de voorgaande twee dagen open ik Nieuws uit Thailand met een muziekfragment uit Les Indes Galantes van de Franse componist  Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Vandaag uit de vierde akte, Les Sauvages (de Amerikaanse wildernis), Menuet pour les Guerriers et les Amazones I & II; Prélude – Régnez, plaisirs et jeux! Triomphez dans nos bois!
Les Indes Galantes (De hoffelijke Indiërs, 1735) is een balletopera, een genre dat rond de jaren dertig van de achttiende eeuw populariteit verwierf.


 

Pisa test: Thaise leerlingen presteren dramatisch slecht

8 december – De internationale Pisa-test 2015 is dramatisch slecht gemaakt door de Thaise deelnemers van 15 jaar. De leerlingen presteerden niet alleen slechter dan de meeste van hun leeftijdsgenoten in enkele andere Asean-landen en het internationaal gemiddelde, maar hun scores lagen aanzienlijk lager dan drie jaar geleden op de drie geteste vakken wis- en natuurkunde en lezen.

Bij wiskunde staat Thailand op de 54ste plaats van 70 landen, 54 bij natuurkunde en 57 bij lezen. Bij wiskunde scoorden ze 415 punten, ruim onder het gemiddelde van 490 punten; bij natuurkunde 421 (493) en bij lezen 409 (493). De teruggang vergeleken met drie jaar geleden was het grootst bij lezen en natuurkunde en minder bij wiskunde.

Waarnemend minister Teerakiat (Onderwijs), die minister Dapong opvolgt omdat die lid is geworden van de Privy Council, begint zijn nieuwe baan in mineur, maar het bericht laat hem niet aan het woord. Wel zegt Athapol Anunthavorasakul van de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit dat alle maatregelen die het ministerie van Onderwijs de afgelopen twee tot drie jaar heeft genomen, geen enkel resultaat hebben gehad om betere Pisa resultaten te scoren. ‘Thailand faalt bij de verbetering van het onderwijs.’

Maar hij maakt een kanttekening bij de test. Pisa test niet wat de leerlingen aan kennis hebben verworven, zoals traditionele testen doen, maar hun vermogen om problemen op te lossen die ze mogelijk in de echte wereld tegenkomen. Hij wijst erop dat in 2012 leerlingen van demonstratiescholen en de Princes Chulabhorn collegeschools meededen, waardoor de scores wat stegen. Athapol vermoedt dat ze deze keer niet hebben meegedaan.

Verder zegt hij dat de resultaten het grote verschil laten zien tussen leerlingen van bekende scholen en scholen op het platteland, wat al bekend is uit andere onderzoeken. Daar moet Onderwijs iets aan doen, zegt hij, niet alleen aan de internationale score. (Zie verder de pagina Onderwijs)

Wat Dhammakaya: Tv-zender tempel op zwart

8 december – De DSI (Thaise FBI) draait de abt van Wat Phra Dhammakaya, die zich onttrekt aan zijn arrestatie, de duimschroeven aan. Televisiewaakhond NBTC heeft op verzoek van de DSI de satellietzender DMC van de tempel bevolen twee weken op zwart te gaan, wat het vermoeden wekt dat de politie binnenkort tot arrestatie overgaat.

De NBTC geeft geen commentaar want de zaak ligt ‘gevoelig’, wat ik een understatement zou willen noemen. De DSI probeert immers al maanden de abt te pakken te krijgen, die beschuldigd is van het witwassen van (verduisterd) geld en heling. In juni mislukte een arrestatiepoging toen honderden gelovigen een menselijk schild in de tempel vormden. Voor de politie is de maat vol; zelfs vrijlating op borgtocht zit er niet meer in.

Logo DMCDe blokkering heeft tot doel te voorkomen dat de tempel haar achterban mobiliseert om net als in juni arrestatie te voorkomen. Wanneer het tv-kanaal mensen oproept de wet te overtreden, zegt de DSI, bestaat het risico van gevechten tussen de discipelen en agenten, waardoor de nationale veiligheid in gevaar komt.

Premier Prayut heeft gisteren nog eens benadrukt dat de abt aangehouden moet worden. ‘De politie zal bij de arrestatie heel voorzichtig te werk gaan om een confrontatie te voorkomen. Deze zaak is niet anders dan andere zaken waarin verdachten straf wacht. Allen zijn onderworpen aan dezelfde wet. Als de abt meent dat hij onschuldig is, moet hij naar voren komen en het aan de autoriteiten uitleggen.’

De DSI heeft inmiddels ook bekend gemaakt dat het bij de tempel, monniken en andere individuen terecht gekomen verduisterde geld gebruikt is om aandelen te kopen van beursgenoteerde bedrijven die banden met de tempel hebben. Daarmee zou meer dan 1 miljard baht zijn gemoeid.

Maar in een gisteren uitgegeven verklaring zegt de tempel dat ze donaties op eerlijke wijze verkrijgt. Ze worden gebruikt in overeenstemming met de wens van de donoren. Kom maar met bewijs, zegt de tempel tegen de DSI. De tempel ontkent ook haar tv-zender gebruikt te hebben om volgelingen aan te zetten tot onrust en verstoringen, zoals de DSI beweert. De tempel gaat een petitie indienen tegen de blokkering omdat die een inbreuk vormt op het recht van toegang tot nieuws en informatie.

(Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Consumentenvertrouwen blijft zwak

Bedrijfsleven bezorgd dat groei tegenvalt

8 december – Het bedrijfsleven is bang dat het dit jaar niet gaat lukken een economische groei van 3,3 à 3,5 procent zoals voorspeld te realiseren gezien de trage economie en achterblijvende export in het tweede halfjaar.

Voorzitter Isara van de Thai Chamber of Commerce en het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking, wijst erop dat de export over de gehele lijn zwak blijft, in overeenstemming met de trage voortgang van het wereldhandelsklimaat, terwijl de binnenlandse economische ontwikkeling langzaam verloopt want de bestedingen blijven achter omdat consumenten hun geld behoedzaam uitgeven.

Eind vorige maand maakte het ministerie van Handel bekend dat de export in oktober met 4,2 procent op jaarbasis was gekrompen na groei in augustus en september. De teruggang wordt geweten aan de afgenomen vraag uit de grote markten en de kleinere export van goud en olieproducten. De eerste tien maanden van dit jaar nam de export af met 1 procent op jaarbasis. Voor het hele jaar voorspelt het ministerie een krimp tussen nul en min 1 procent.

Niettemin heeft Isara de hoop dat de stimuleringsmaatregelen van de regering dit jaar zullen helpen de economische groei te stimuleren. Hij wijst op de maatregel voor belastingaftrek bij aankopen die deze maand worden gedaan. Dinsdag had het kabinet daarover een besluit moeten nemen, maar dat werd uitgesteld.

Voor volgend jaar verwacht het bedrijfsleven een economische groei van 3,5 à 4 procent, maar risicofactoren liggen op de loer met name het protectionistische beleid dat de Amerikaanse president mogelijk gaat voeren. Dat kan de wereldhandel en het investeringsklimaat afremmen. Voorts wordt een renteverhoging door de Fed verwacht, die van invloed zal zijn op de kapitaalstromen en wisselkoersen.

Ten slotte wijst Isara ook op de verkiezingen in Nederland en Duitsland, die tot een nieuw handels- en investeringsbeleid kunnen leiden. Als lichtpuntjes ziet Isara de stimuleringsmaatregelen, verhoging van de uitgaven en het toenemend toerisme. (Bron: Bangkok Post, 7 december)

Inkomen van de minima in 5 jaar omhoog met 45 pct

8 december – De krant noemt het een ‘lofty’ target (hoog, verheven) en ik noem het luchtfietserij: de doelstelling, geformuleerd in het twaalfde National Economic and Social Development Plan 2017-2021 om het inkomen van de minima met 45 procent te verhogen en hen een betere toegang te verlenen tot welzijn, banen en de ontwikkeling van vakbekwaamheden.

Het plan richt zich op 40 procent van de 26,9 miljoen arme mensen die ouder worden en getroffen worden door de veranderende technologie, zegt secretaris-generaal Porametee van de NESDB. De denktank van de regering verwacht een grotere inkomenskloof wanneer de regering niets doet om die te verkleinen.

Volgens de NESDB hebben 16,5 miljoen van de 29,9 miljoen mensen gemiddeld een inkomen van 5.344 baht per maand, 5,6 miljoen van 3.173 baht en 4,8 miljoen van 2.644 baht. Het totaal omvat dagloners en werklozen. 59,1 procent werkt in de agrarische sector, 15,6 procent in de industrie en bouw en de overigen in andere sectoren die weinig vakmanschap vereisen. De meesten wonen in het Noordoosten, het Noorden en de drie zuidelijke provincies.

Porametee zegt dat de middengroep van 5,6 miljoen naar de onderste groep opschuift wanneer het land een economische teruggang blijft doormaken of wanneer de regering geen maatregelen neemt om hen te helpen, met name de oudere arbeiders. Het plan heeft als doelstelling het inkomen van de 26,9 miljoen mensen te verhogen naar 7.755 baht per maand.

Thans bedraagt het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking US$ 5.500 per jaar, in 2021 moet dat $ 8.200 zijn. Het bruto binnenlands product dient met 5 procent per jaar te stijgen, stelt het plan als target dat tien strategieën formuleert zoals de ontwikkeling van menselijk kapitaal, pogingen om de inkomenskloof te verkleinen en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Het plan treedt op 1 oktober in werking, parallel aan de National Strategy, die 20 jaar beslaat, een groter framework voor de ontwikkeling van Thailand. Dat plan behelst veiligheid, economie, sociale kwesties, wetten en buitenlandse zaken. Het wordt gebaseerd op het hervormingsbeleid van de regering en hervormingsvoorstellen. (Bron: Bangkok Post, 7 december)

Majesteitsschennis: BBC Thai wordt hard aangepakt

8 december – De publicatie van een ‘kritisch’ BBC profiel van de koning door de website van BBC Thai krijgt nog een hoogst onaangenaam staartje voor de beheerder van de website, vertaler, redacteur en anderen die betrokken waren bij de publicatie. Ze zijn door de Special Branch opgeroepen voor verhoor en lopen het risico op vervolging wegens majesteitsschennis (artikel 112 van de Strafwet) en overtreding van de Computer Crime Act. Geen aanlokkelijk vooruitzicht want die kennen strenge straffen.

Premier Prayut laat er geen twijfel over bestaan dat juridische actie wordt ondernomen als betrokkenen de Thaise wet hebben overtreden. ‘Degenen die in het koninkrijk wonen en de wet overtreden, moeten vervolging tegemoet zien, ongeacht wat. Dat is het’, zei hij gisteren na het kabinetsberaad. ‘Sommige acties mogen in andere landen zijn toegestaan, maar ze worden in Thailand als illegaal beschouwd.’ Prayut waarschuwde de media voor het verspreiden van ‘gevoelige’ berichten. Wanneer ze dat doen, kunnen ze vervolgd worden voor opruiing en overtreding van de Computer Crime Act.

De zaak kwam aan het rollen doordat de bekende student-activist Jatupat een link naar het BBC-verhaal op zijn Facebook pagina had geplaatst. Hij is aangehouden en vrijgelaten op borgtocht, en gaat vervolgd worden wegens majesteitsschennis.

Gesloten kantoor van Thai BBC - ook het bordje is weggehaaldDe politie ontkent het kantoor van BBC Thai (foto), dat sinds vrijdag is gesloten, te hebben binnen gevallen. Waarnemend hoofd Chayapol van de Special Branch waarschuwt voor het delen van controversiële informatie. Behalve BBC Thai houdt de dienst andere websites in de gaten die verdacht worden van hetzelfde.

Legercommandant Chalermchai zegt: ‘Het leger staat niet toe dat iemand de monarchie besmeurt, want dat is een institutie die in hoog aanzien staat.’ (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

Politieke partijen worden aan banden gelegd

8 december – Leuke woordspeling in het Engels, maar onvertaalbaaar in het Nederlands: de kop boven een bericht over de organieke wet op politieke partijen, waar met spanning naar werd uitgekeken: Party’s  over for those who don’t conform.

Gisteren maakte de grondwetcommissie (CDC) haar voorstel voor de organieke wet bekend, die onder andere tot doel heeft een eind te maken aan ongewenste beïnvloeding van partijen door niet-leden [lees: Thaksin]. Partijen die dat toestaan, worden ontbonden.

De wet, een van de vier die vereist zijn voordat de verkiezingen kunnen worden gehouden, gaat nu naar het parlement, dat er nog veranderingen in kan aanbrengen. De wet telt 129 artikelen. Om er één uit te lichten: artikel 23 vereist van partijen dat ze hun leden een goed begrip bijbrengen over democratie en het verantwoordelijk uitoefenen van rechten en vrijheden. Ze moeten ideeën ontwikkelen voor de ontwikkeling van het land en het oplossen van sociale conflicten, daarbij zich rekenschap gevend van het geluk en de vrede van de bevolking.

Voorts zijn ze verantwoordelijk voor bevordering van de publieke participatie en ze hebben de plicht onder hun leden en de bevolking verzoening te bevorderen. Ze dienen verschillende politieke opinies te accepteren en politieke problemen door vreedzame middelen op te lossen. Partijen die in strijd met dit artikel handelen, kunnen door het Constitutionele Hof worden ontbonden.

Zie verder bijgaand kader en de pagina Verkiezingsnieuws 2.

Democraten springen in de bres tegen kolencentrales

8 december – Spuit Elluf geeft ook modder, als ik zo vrij mag zijn op te merken dat de oproep van voormalig oppositiepartij Democraten te laat komt en te vrijblijvend is. De partij roept de regering op haar plannen voor kolencentrales in Songkhla en Krabi in het Zuiden te schrappen. Velen, waaronder uiteraard de omwonenden en milieu-activisten, roepen dat al maanden. Waar waren de Democraten toen? Niet op de barricaden.

Gisteren overhandigde een delegatie onder leiding van Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, een petitie op het kantoor van de permanent secretaris van de premier. De Democraten maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor milieu, lokaal toerisme en de gezondheid van de omwonenden. Ze pleiten voor de bouw van centrales die gestookt worden met LNG (liquefied natural gas).

Adjunct partijleider Thaworn zegt dat LNG even duur of goedkoper is dan kolen en dat de bouwkosten van een LNG centrale de helft bedragen van die van een kolencentrale. De bouwtijd is ook aanzienlijk korter en LNG heeft verschillende productiebases in eigen land. Voor de aanvoer van kolen moeten havens worden aangelegd, die volgens milieu-activisten een bedreiging van het maritiem milieu vormen.

Een bewoonster van Nakhon Si Thammarat mop weg naar de uitgifte van noodpakketten

Kort nieuws donderdag 8 december

– Het ministerie van Volksgezondheid komt de dertig ziekenhuizen en gezondheidscentra in vijf provincies van het Zuiden te hulp die door de overstromingen zijn beschadigd. Directeur-generaal Prapas van het Department of Health Service Support zegt dat technici bezig zijn de schade te herstellen.

In Nakhon Si Thammarat zijn zes van de dertien ziekenhuizen ernstig beschadigd. Twee zijn tijdelijk gesloten. De vier andere zijn gedeeltelijk in bedrijf.

In twee districten van Prachuap Khiri Khan nemen de overstromingen af en herneemt het leven langzaam zijn gewone gang. Het water voor het Bang Saphan ziekenhuis, dat onder water is gelopen, begint te zakken, nadat waterpompen zijn geïnstalleerd. Maar het ziekenhuis functioneert nog niet. De ER, kamer voor bevallingen en de röntgenkamer staan nog onder water.

Op de foto een vrouw in Nakhon Si Thammarat die op weg is naar de uitgifte van noodpakketten en mijn lezers een groet brengt.

– De twee ministers die zijn toegetreden tot de Privy Council, worden tijdelijk vervangen, maar een reshuffle van het kabinet valt niet op korte termijn te verwachten, zegt premier Prayut. Minister Dapong van Onderwijs wordt opgevolgd door zijn staatssecretaris Teerakiat en minister Paiboon van Justitie door vice-premier Wissanu. Prayut vertrouwt erop dat beiden hun taak effectief kunnen vervullen. Hij zegt in het algemeen tevreden te zijn over zijn ploegje. Geruchten dat de minister van Landbouw het veld moet ruimen worden door Prayut ontkend.

Verder leidde hij gistermiddag weer de wekelijkse gymmastieoefeningen met ambtenaren en ministers voor het Government House. Die worden wekelijks gehouden en niet zoals ik eerder schreef elke dag.

– Follow-up op het bericht van gisteren over de aardgas bussen waarop door de douane beslag is gelegd. In dit bericht wordt trouwens de Bestrin Group genoemd als het bedrijf verantwoordelijk is voor de bestelling en import van de bussen en niet zoals gisteren in de krant stond Super Sara Co.

De voorzitter zegt dat zijn bedrijf de volledige importheffing betaalt indien uit het onderzoek blijkt dat de bussen in China zijn gefabriceerd en niet in Maleisië, zoals de Maleisische leverancier heeft verklaard op de douanepapieren. [Gevalletje van zwartepieten?] Bestrin gaat de Maleisische leverancier aansprakelijk stellen wanneer de volle mep moet worden betaald.

Staatssecretaris Ormsin (Transport) is bezorgd dat de kwestie roet in het eten gooit bij de officiële ingebruikneming door premier Prayut die is gepland voor 21 december. (Zie verder het bericht van gisteren Weer vertraging voor nieuwe bussen)


 


Na de muziektip van gisteren met het Rondeau uit Les Indes Galantes van de Franse componist  Jean-Philippe Rameau (1683-1764) vandaag de vierde akte: Les Sauvages (de Amerikaanse wildernis). Les Indes Galantes (De hoffelijke Indiërs, 1735) is een balletopera, een genre dat rond de jaren dertig van de achttiende eeuw populariteit verwierf. Let vooral op de man links: die zou hoge ogen gooien bij een wedstrijd twirling.


 

Wat Phra Dhammakaya: Geen borgtocht voor abt

7 december – De politie zal zich verzetten tegen vrijlating op borgtocht van de abt van Wat Phra Dhammakaya nadat hij gearresteerd is. Hoofdcommissaris Chaktip zegt dat de abt voldoende gelegenheid heeft gehad om zich vrijwillig te melden met de belofte dat hij borgtocht krijgt, maar die heeft hij genegeerd. De zaak, die zich al maanden voortsleept, dient nu tot een einde te komen met de vervolging van de abt.

Chaktip ChaijindaDe politie heeft inmiddels vastgesteld dat de abt zich nog steeds in de pompeuze tempel, bijgenaamd de ‘Vliegende Schotel’ tempel, bevindt. Tot nu toe wist de politie dat niet zeker. Dat betekent dat ze een huiszoekingsbevel kan aanvragen en het arrestatiebevel tegen de abt ten uitvoer kan brengen.

Zoals bekend wordt de abt beschuldigd van het witwassen van (verduisterd) geld en heling, en inmiddels ook van illegaal grondgebruik door twee meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei..

De Royal Thai Police heeft voorbereidingen getroffen voor een inval in de tempel door duizend agenten. Een datum is nog niet vastgesteld, maar Chaktip zegt dat de zaak binnen drie maanden tot een einde komt. De politie praat nog tot zaterdag met het National Office of Buddhism dat gevraagd is de abt te bewegen om zich aan te geven. Maar het kantoor stelt vrijlating op borgtocht als eis. De DSI (Thaise FBI) heeft al gezegd niet bevoegd te zijn daarover te beslissen omdat de zaak in handen is van de procureur-generaal.

De politie van het bureau Thanyaburi, het district waar de tempel staat, heeft de provinciale rechtbank gevraagd een arrestatiebevel voor de plaatsvervangend abt te verlenen omdat hij onderdak biedt aan de abt, die nu wordt beschouwd als een criminele verdachte.

Het bericht zegt ditmaal niets over de mogelijkheid dat volgelingen van de abt, net als in juni, middels een menselijk schild arrestatie voorkomen. Het meldt alleen dat ze doorgegaan zijn met bidden en dat bewakers de toegang tot de tempel  strenger bewaken. Op een brug over Klong 3, die toegang verleent tot de tempel, zijn CCTV-camera’s geplaatst. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Audiënte voor Prem Tinsulanonda om eed van trouw af te leggen

Koning haalt de bezem door Privy Council

7 december – Koning Maha Vajiralongkorn heeft de tien leden van de Privy Council benoemd, van wie drie nieuwkomers inclusief twee ministers. Eminence grise Prem Tinsulanonda blijft aan als voorzitter. Acht van de zestien leden tellende raad zijn naar huis gestuurd. Aangenomen mag worden dat de koning hiermede zijn machtspositie heeft veilig gesteld.

Premier Prayut maakt binnenkort een wijziging van de kabinetssamenstelling bekend vanwege het vertrek van de twee ministers. De ministers hebben hun ontslag ingediend, omdat de wet geen dubbelfunctie toestaat. Ze hebben zich ook teruggetrokken uit de NCPO (junta). Volgens vice-premier Prawit wijst hun benoeming erop dat ze het vertrouwen hebben van de koning.

Prem Tinsulanonda fungeerde na het overlijden van Bhumibol als regent pro tempore, een functie waaraan een eind kwam toen Vajiralongkorn op 1 december de troon besteeg. Van Prem is bekend dat hij geen fan van hem is, maar dat mag je natuurlijk niet schrijven in Thailand, dus dat doe ik dan ook niet.

De drie nieuwe leden van de Privy Council, een invloedrijk adviesorgaan van de koning, zijn de ministers van Onderwijs en Justitie en de eind september gepensioneerde opperbevelhebber van de strijdmachten. De zeven andere leden van de raad zijn herbenoemd. De raad in nieuwe samenstelling (zie bijgaand kader) wordt vandaag in audiëntie door de koning ontvangen voor het afleggen van een eed van trouw. Prem Tinsulanonda deed dat al op zondag (foto).

Weer vertraging voor nieuwe bussen

7 december – Er rust geen zegen op de hoognodige vernieuwing van het wagenpark van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA), waarvoor 14 jaar geleden het besluit is genomen. Het Customs Department heeft beslag gelegd op de 100 NGV-bussen (aardgas) die op 1 december aankwamen in de haven van Laem Chabang om eind deze maand de weg op te gaan.

De douane vermoedt dat de bussen niet in Maleisië zijn geproduceerd, zoals aangegeven, maar in China. Daardoor kunnen ze niet in aanmerking komen voor de geclaimde korting van 40 procent op  de importheffing volgens de Asean Free Trade regeling. Ergo: Super Sara Co, dat de importprocedure heeft geregeld, zou een valse importverklaring hebben gedaan om 100 miljoen aan belasting te ontlopen. Volgens het serienummer op de containers waarin de bussen vervoerd werden, zijn ze verscheept vanuit China naar Maleisië en vandaar naar Thailand.

De douane neemt contact op met de Maleisische autoriteiten om dat te verifiëren. Ze wil ook de assemblagefabriek bezoeken. Dat alles kan een maand in beslag nemen. (Zie voor meer informatie over dit gebed zonder eind het bericht van 4 december Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA)

Overstromingen Hulpverlening om Surat Thani

Overstromingen: Koning doneert hulppakketten

7 december – Koning Maha Vajiralongkorn heeft hulppakketten ter beschikking gesteld voor de slachtoffers van de ernstige overstromingen in het Zuiden. Ze worden uitgedeeld via alle 22  takken van het Disaster Prevention and Mitigation Centre.

De meest zuidelijke provincies worden sinds vorige week donderdag getroffen door zware regens, overstromingen en grondverschuivingen. Soldaten van het Vierde Legerkorps helpen bij de evacuatie van bewoners, de aanleg van dijkjes met zandzakken, het uitdelen van de hulppakketten en de reparatie van wegen en bruggen die zijn beschadigd.

Getroffen zijn 582.000 bewoners in 88 districten van 11 provincies. Het aantal dodelijke slachtoffers is inmiddels opgelopen tot veertien. In Krabi, Yala en Narathiwat is de situatie verbeterd. Het Meteorological Department zegt dat de zware regens zullen aanhouden, met het risico van run-off (water dat van de bergen stroomt) en nog meer overstromingen. Het stormachtige weer zorgt ook voor golven van twee tot drie meter in de Golf van Thailand en de Andamanzee.

Minister Anupong (Binnenlandse Zaken) nam gisteren een kijkje in de stad Nakhon Si Thammarat. In de 23 districten van de provincies zijn vijf bewoners om het leven zijn gekomen en 300.000 bewoners hebben last van het water. Er zijn 500 hulppakketten uitgedeeld.

Kort nieuws woensdag 7 december

– Vice-premier Prawit sleept de BBC Thai website voor de rechter vanwege een controversieel geacht profiel van de nieuwe koning. Prawit zegt dat de autoriteiten de berichtgeving van de buitenlandse media over de monarchie in de gaten houden en controleren welke berichten onjuist zijn. ‘Iedereen die de wet overtreedt en schade heeft veroorzaakt, moet worden aangepakt.’

Het kantoor van BBC Thai is sinds vrijdag, toen het profiel verscheen, gesloten. BBC Thai werd in augustus 2014 na de coup door de BBC gelanceerd. Vorige maand kwam de website erbij. Volgens een woordvoerder van de Technology Crime Suppression Divison kan het bericht een overtreding zijn van artikel 112 van de Strafwet betreffende majesteitsschennis, en de Computer Crime Act. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

– Een 16-jarige Thaise tiener die in Japan is geboren en opgegroeid, maar niet over een visum beschikt, dient het land te verlaten. Dit heeft het hooggerechtshof in Tokyo in navolging van lagere rechtbanken gisteren beslist. Zijn moeder had al eerder het land verlaten omdat een rechter van een lagere rechtbank had gesuggereerd dat haar zoon een speciale verblijfsvergunning kon verkrijgen als ze terugkeerde naar Thailand en als hij een andere voogd vond. In Japan hebben honderden kinderen zonder visum de status ‘provisional release’. Ze mogen in het land blijven, maar mogen er niet werken en vrij rond reizen.

– Ernstig geval van een echtelijke twist en een jaloerse echtgenoot, maar de krant beperkt zich tot een fotobericht, dat ik niet kan weergeven omdat fotoberichten niet op de website van de krant worden geplaatst. De man goot in Klong Toey (Bangkok) thinner over zijn vrouw en stak haar in brand. Van het interieur van de wagen bleef niet veel over te zien aan de foto. Beiden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Geen verdere details.

– De Spoorwegen (SRT) ontkennen onregelmatigheden bij de aankoop van uitrusting voor de aanleg van vijf dubbelspoor projecten. Die beschuldiging is gedaan door voormalig parlementslid Samart (Democraten), tevens voormalig adjunct-gouverneur van Bangkok. SRT-gouverneur Wuthichart zegt dat elke fase van de aanbesteding is gecontroleerd door twee instanties. Die hadden geen commentaar. Hoe het precies zit, is nogal ingewikkeld, dus vermeld ik maar niet.

– Vandaag maakt de grondwetcommissie (CDC) haar voorstel voor de organieke wet over politieke partijen bekend. En die zal ongetwijfeld het nodige stof doen opwaaien, want oh oh wat zijn de dames en heren politici bang iets van hun invloed kwijt te raken. Dat is de afgelopen week al gebleken uit de berichtgeving.

De CDC geeft vandaag op een persconferentie een toelichting. Volgende week woensdag praat ze met vertegenwoordigers van politieke partijen. De twee grote partijen, Pheu Thai en Democraten, zeiden vorig maand dat de wet de grote partijen discrimineert vanwege een nieuwe eis met betrekking tot het partijlidmaatschap. Ze moeten binnen 90 dagen hun ledenlijst controleren en die aan de Kiesraad overhandigen.

De partijen die duizenden leden hebben, zeggen dat de periode te kort is. De kleine partijen worden door de maatregel bevoordeeld. Ook de vorming van nieuwe partijen wordt gemakkelijker.

Mocht u het zich afvragen: de nieuwe grondwet ligt bij de koning ter ondertekening. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2 en de pagina Verkiezingsnieuws 2)

– In Pattani zijn gisteren bij twee beschietingen door opstandelingen vanaf een motorfiets drie personen gedood en één gewond. De eerste aanval in het district Nong Chik kostte het leven aan een defensievrijwilliger en zijn vrouw die op weg waren van huis naar de stad Pattani. Een half uur later werd in het district Yaring een dorpshoofd gedood en zijn vrouw verwond, terwijl zij in een pickup truck reden.


 

World Soil Day harde noodzaak voor Thailand

6 december – 54 procent van de Thaise grond is ongeschikt voor de landbouw en een derde riskeert erosie als gevolg van ontbossing, met name in heuvelachtige gebieden. De meeste akkers zijn verontreinigd met pesticides en kunstmest.

BP-redacteur milieu Anchalee Kongrut haalt deze conclusies van een onderzoek van het Land Development Department (LDD) uit 2012 aan in zijn wekelijkse column op de opiniepagina van Bangkok Post. Niet toevallig gisteren, de geboortedag van de koning en Vaderdag, want de VN hebben die dag in 2013 uitgeroepen tot World Soil Day en in 2012 kreeg Bhumibol de eerste Humanitarian Soil Scientist onderscheiding van de International Union of Soil Sciences. Dat was een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan grondconservering.

Anchalee KongrutDe koning maakte zich zorgen over de kwaliteit van de grond die hij beschouwde als een belangrijke kwestie voor de landbouwsector, schrijft Anchalee. Zijn toewijding begon met een bezoek aan een arm boerendorp in Cha-Am. Het onvruchtbare land maakte landbouw minder productief. De koning adviseerde een project voor waterbronnen en het gebruik van natuurlijke meststoffen. Ook elders in het land nam hij het initiatief voor projecten om gebruikmakend van de natuur en wetenschappelijke inzichten de grondcondities te verbeteren. Zo werd bijvoorbeeld vertiver gras gebruikt om erosie te voorkomen.

Maar zijn harde werk kon geen gelijke tred houden met de verslechtering van de bodem. De problemen, erosie, ontbossing, overdadig gebruik van chemicaliën en misbruik van de aarde, waren te groot voor één man om te behappen, hoe toegewijd hij ook was.

Thais geloven nai nam mee pla nai mai mee khao (There is fish in het water, rijst op de velden), maar dat geeft ons een vals gevoel van de overvloed van onze grond, zoals het onderzoek uit 2012 aantoont, betoogt Anchalee.

De vraag is: wat doen we eraan? Anchalee bepleit strengere toepassing van grondwetten en regelingen, zoals de Town Planning Act vergelijkbaar met het Nederlandse bestemmingsplan.

‘Dus hebben we gezien dat talrijke vruchtbare stukken land zijn gebruikt voor vastgoed projecten. Onze ontwikkelingsplannen hebben het belang van de grond over het hoofd gezien. Grote dammen hinderen de stroom van sediment dat voedingsstoffen bevat. Landbouwbeleid, gericht op het maken van winst, heeft geresulteerd in ontbossing om ruimte te maken voor rubberbomen en de verbouw van maïs.’

Volgens Anchalee is er geen goed nieuws. Niettemin hoopt hij dat de onlangs gereed gekomen online Agri-Map van het LDD door de overheid gebruikt gaat worden voor haar grond- en landbouwbeleid om de grondkwaliteit te verbeteren.

Verder heeft het LDD 80.000 vrijwilligers getraind als Soil Doctor. Ze zijn sinds 1980 naar 80.000 plaatsen in het land gestuurd om voorlichting te geven over conservering van de grond in overeenstemming met Bhumibol’s projecten. De vrijwilligers promoten organische landbouw en ontmoedigen het gebruik van pesticides, een euvel waardoor Thailand ’s werelds vijfde grootste gebruiker van chemicaliën is. (Bron: Bangkok Post, 5 december)

Persoonlijke noot:  Twee nobele doelstellingen, maar erg veel succes heeft het werk van de grond dokters niet (gehad).

Indiase bruiloft in het Sheraton hotel in Hua Hin

Thailand blijft populair voor Indiase bruiloften

6 december – Het besluit van India om het bankbiljet van 500 en 1000 roepie uit de circulatie te halen heeft tot nu toe nog niet geleid tot annuleringen van bruiloften in Thailand. Minder dan de helft van de 200 huwelijksfeesten per jaar betreft trouwens Indiërs die elders wonen, dus die hebben nergens last van. Bovendien worden de meeste een half jaar tevoren geboekt.

Thailand is een populaire bestemming voor geliefden om elkaar eeuwige trouw te beloven en daarbij wordt niet gekeken op een paar bahtjes. Gemiddeld wordt tussen de 50 en 100 miljoen baht uitgegeven. Topbestemmingen voor de extravagante feesten zijn Hua Hin, Pattaya, Phuket, Koh Samui en Chiang Mai. Thailand biedt meer dan andere regionale bestemmingen, zoals Bali en de Maldiven: subliem voedsel, hotels van goede kwaliteit, verrassende stranden en het hele jaar warm weer.

‘Vergeet ook niet dat Thailand al goedkoper is dan andere bestemmingen en een prachtig alternatief biedt’, zegt Ram Sachdev, voorzitter van de Thai Indian Wedding Association. ‘Dus of paartjes nu wit, zwart of groen geld gebruiken: Thailand heeft het voordeel van waarde, schoonheid en het exotisch gevoel.’ Dat is geen grootspraak want dit jaar zijn al 300 huwelijksfeesten in Exotisch Thailand gevierd. (Bron: Asia Focus, een bijlage van Bangkok Post, 5 december)

Omgekeerde hypotheek in aantocht

6 december – De Government Savings Bank (GSB) gaat begin volgend jaar de eerste omgekeerde hypotheken (ook wel zorghypotheek genoemd) aan ouderen van 65 tot 85 jaar verstrekken, in totaal ter waarde van 5 miljard baht.

De omgekeerde hypotheek maakt deel uit van het beleid om de bestaanszekerheid van ouderen te versterken daar Thailand een vergrijzende samenleving is. Het Fiscal Policy Office schat dat het percentage Thais ouder dan 60 jaar toeneemt van 14 procent thans naar 17,5 procent in 2020, 21,2 procent in 2025 en 25,2 procent in 2030.

De hypotheek voorziet in een maandelijkse uitkering aan degenen die nog zelfstandig wonen totdat ze overlijden of de lening volledig is opgenomen. De lening bedraagt maximaal 70 procent van de waarde, de rente is gebaseerd op het minimum leentarief.

De hypotheek stelt ouderen in de gelegenheid de waarde van het huis om te zetten in contant geld zonder terugbetaling van de lening tot de hypotheeknemer sterft of het huis wordt verkocht. Het geld kan gebruikt worden voor de kosten van levensonderhoud en medische zorg.

Huiseigenaren die nog leven wanneer ze 85 jaar zijn, kunnen de GSB vragen de waarde van het onroerend goed te verhogen, die waarschijnlijk hoger is dan toen ze de lening afsloten. Daarna krijgen ze een aanvullende lening. Wanneer de eigenaar eerder sterft, wordt het eigendom verkocht en wordt de winst uitgekeerd aan de erfgenamen. Zij mogen het terugkopen.

Directeur Chatchai erkent dat de bank enig risico loopt wanneer de erfgenamen het huis niet willen kopen, maar dat risico is beperkt vanwege het maximum van 70 procent. Een technisch probleem is of rentebetalingen die pas worden gedaan wanneer de huiseigenaar de maandelijkse uitkering ontvangt, beschouwd moeten worden als NPL’s (non-performing loans). Die vraag legt de GSB aan de Bank of Thailand voor. (Bron: Bangkok Post, 5 december)

Eerbetoon op de Bhumibol 1 brug

Thais in het hele land eren Bhumibol

6 december – Indrukwekkende foto vandaag op de voorpagina van Bangkok Post over de volle breedte van de pagina: de Bhumibol 1 brug over de Chao Phraya, volgepakt met duizenden Thai die gisteren op de geboortedag van Bhumibol een ceremonie bijwoonden met 999 boeddhistische monniken en 89 seconden stilte in acht namen.

Ook op de Bhumibol 2 brug en elders in het land kwamen koningsgezinde Thai bijeen voor merit making. Ze deelden voedsel uit aan monniken en arme mensen en hielden ’s avonds een candle-light ceremonie. En natuurlijk beloofden ze goede daden te verrichten, geheel in de geest van de koning, en zijn adviezen op te volgen [hetgeen tijdens zijn leven zelden gebeurde].

Voor het stadhuis leidde gouverneur Amnuay van Bangkok ’s ochtends het uitdelen van giften aan monniken en ’s avonds vond een muzikale uitvoering plaats. In de noordoostelijke provincie Buri Ram verrichtte medisch personeel uit de provincie en drie andere provincies gratis medische controles, in Bang Yai (Nonthaburi) vervoerden motortaxibestuurders gratis passagiers en voedselverkopers in diverse provincies deelden gratis voedsel uit aan nooddruftige Thai.

In de VS had de ambassade in Washington DC een bijeenkomst en een tentoonstelling over Bhumibol’s bezoeken aan de VS georganiseerd. Er werden boekjes over zijn werk en CD’s met zijn composities uitgedeeld.

Het Royal Household Bureau maakte gisteren bekend dat 1,23 miljoen personen de afgelopen 35 dagen de laatste eer aan de koning hebben bewezen in de Dusit Maha Prasat Throne Hall in het Grand Palace, waar de urn met het lichamelijk overschot van de koning staat. Zondag was de belangstelling zo groot dat het paleis pas ’s nachts dicht ging. Volgens het bureau is tot nu toe 94,9 miljoen baht gedoneerd voor merit-making ceremonies ter nagedachtenis aan de koning.

De nieuwe koning had gisteren de leiding over zo’n ceremonie in de troonhal. Hij vroeg zijn staf de wachtenden op Sanam Luang van voedsel en verfrissingen te voorzien: pap met zalm, dim-sum, gegrilde kip, ijs en sandwiches.

Begin volgende maand wordt het terrein afgezet waar het crematorium wordt gebouwd. Op 26 december vindt een ceremonie plaats waarbij het centrum van het crematorium wordt bepaald.

De VS hebben een bericht gestuurd waarin het volk van Thailand wordt gefeliciteerd met Bhumibol’s verjaardag en Vajiralongkorn met zijn troonsbestijging. Minister Kerry (Buitenlandse Zaken) zei: ‘We herdenken Zijne Majesteit voor de grote visie en toewijding waarmee hij Thailand leidde.’ (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Bank looft plan voor GPS-bescherming bij geldtransporten

6 december – Goed idee, zegt de CIMB Thai Bank over het voorstel dat de politie aan financiële instellingen heeft gedaan om gebruik te maken van GPS bij geldtransporten. Vice-president Adisorn is er zeker van dat dit zal leiden tot vermindering van het aantal diefstallen en helpt bij het traceren van het gestolen geld en de daders.

Adisorn wijst er evenwel op dat ook andere partijen bij het transport betrokken zijn zoals de geldtransportdiensten en verzekeringsmaatschappijen. Wanneer GPS wordt gebruikt, gaan de kosten van het geldtransport omhoog. De vraag is of de bedrijven de hogere kosten kunnen dragen. Maar daar staat weer tegenover dat de verzekeringspremie omlaag kan door het kleinere risico van diefstal, zegt hij.

Het voorstel van de politie is een reactie op de overval op een geldtransportwagen op 21 november bij een benzinestation in Suphan Buri. Op verdenking van medewerking is daarvoor een politieagent in Chon Buri aangehouden. Twee anderen, waaronder de broer van de agent, zijn eveneens aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. De politie verwijt het transportbedrijf onzorgvuldigheid omdat het geen detector had geïnstalleerd.

Locomotief tussen Phatthalung en Nakhon Si Thammarat

Overstromingen: En toen waren ’t er 12

6 december – Het aantal zuidelijke provincies dat te lijden heeft onder het barre weer en overstromingen is inmiddels opgelopen van elf naar twaalf. Sinds donderdag komt de regen bijna onafgebroken neer in het Zuiden, waardoor een groot deel van de regio onder water is gelopen.

Tot nu toe zijn elf personen om het leven gekomen. De treinen naar het Zuiden gaan niet verder dan het station Thong Song junction omdat rails onder water zijn gelopen. De Spoorwegen hebben bussen ingezet voor aansluitend vervoer. De nieuwe Thaksinarat Special Express Train No 31/32 is tijdelijk teruggetrokken van de route Bangkok-Hat Yai (Songkhla).

Het Thai Meteorological Department wijt het barre weer aan een lagedrukgebied boven Sumatra en de sterke noordoostelijke moesson boven de Golf van Thailand en het Zuiden. Het waarschuwt voor het slechte weer en mogelijke overstromingen. ‘Het verkeer dient voorzichtig te werk te gaan.’

Premier Prayut heeft het leger in het Zuiden opdracht gegeven assistentie te verlenen aan de bewoners van de twaalf getroffen provincies. Ze helpen bij het evacueren van bewoners, bouwen dijkjes van zandzakken, delen noodpakketten uit en zorgen voor onderhoud van openbare voorzieningen.

In Surat Thani zijn 16 van de 19 districten uitgeroepen tot flood-affected zone, een status waardoor extra gelden beschikbaar zijn. Op het eiland Koh Phangan is de elektriciteit uitgevallen nadat vier elektriciteitsmasten waren omgevallen.  Op Koh Samui staan enkele wegen onder water met hoogtes variërend van 30 cm tot 1,5 meter.

Op de foto een locomotief die tussen Phatthalung en Nakhon Si Thammarat niet verder kon.

Pheu Thai hekelt onbekend plan

6 december – Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft scherpe kritiek op het 20-jarenplan van de regering. Het jaagt de politieke partijen in de hoek zonder garantie op bevordering van de economische welvaart of politieke vooruitgang, waarschuwt Kanin Boonsuwan van het juridisch team van PT.

Kanin zal wel een glazen bol hebben, want volgens een eerder bericht is de inhoud nog niet eens bekend gemaakt. Maar dat maakt blijkbaar niet uit: het simpele feit dat ministers na de verkiezingen gebonden zijn aan het plan, of ze het er nu mee eens zijn of niet, is voor hem voldoende zijn gram te uiten.

Kanin is ook niet gecharmeerd van de verplichting, die wordt vastgelegd in een organieke wet, dat het nieuwe kabinet elke drie maanden aan de Senaat moet rapporteren hoe ver het met de uitvoering van het plan staat. Zoals bekend gaat de nieuwe Senaat in haar geheel benoemd worden door de junta. Dat zet het landsbestuur onder druk, zegt Kanin.

Kanin waarschuwt dat die taak zwaar is en het werk van het kabinet bemoeilijkt. Daardoor kunnen de ministers zich niet inzetten voor een economisch beleid om de problemen van de minima op te lossen. Die groep wordt als eerste gedupeerd door de strategie, zeurt hij.

‘Wanneer de nationale strategie wordt omgezet in een actieplan, wordt ze een gigantische val waarin het land vast komt te zitten, niet in staat om voor- of achterwaarts te bewegen.’ (Zie verder de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Verkoop namaakproducten op Facebook neemt toe

6 december – Het Intellectual Property Department (IPD) vraagt Facebook pagina’s te sluiten waarop namaakproducten te koop worden aangeboden. De dienst heeft dit verzoek voorgelegd aan het regionaal kantoor van Facebook in Singapore. Vooral de live-video mogelijkheid is populair bij de piraten.

Volgens directeur-generaal Thosapone heeft FB toegezegd snel op te treden omdat ze als beleid heeft de verkoop van namaakproducten op haar netwerk niet te steunen.

Tot nu toe zijn de eigenaren van drie in Thailand geregistreerde FB-accounts aangehouden. Het IPD zet de jacht voort, want via veel websites en social media kanalen worden namaakproducten verkocht. Zodra ze gelokaliseerd zijn, wordt aangifte gedaan bij de politie die de boosdoeners opspoort en aanhoudt. Dat kan via hun IP-adres en bankrekening die ze geopend hebben.

Volgens een bron neemt de verkoop van namaakproducten via Facebook toe.Verkopers die hun goederen normaal op de markt verkopen, schakelen over op online verkoop om aanhouding te voorkomen.


 

Nakhon Si Thammarat onder water

Elf doden bij overstromingen in Zuiden

5 december – Zware overstromingen blijven de tien zuidelijke provincies teisteren; sinds het begin op donderdag hebben ze al elf levens gekost, aldus het Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM). Het aantal van elf werd gisteren bereikt met de vermissing van twee personen en twee gewonden die in Surat Thani door de krachtige waterstroom werden meegesleurd.

In totaal zijn 360.000 personen in 68 districten in elf provincies getroffen. Tachtig procent van het Zuiden staat onder water. In Nakhon Si Thammarat is een brug ingestort, waardoor de bewoners van het district Sichon afgesneden zijn van de buitenwereld. Dorpelingen hebben geprobeerd een noodbrug aan te leggen; een gecombineerd regeringsteam is de brug aan het reparereren. Het enige lichtpuntje is dat de stortbuien in Surat Thani beginnen af te nemen, maar in de andere provincies gingen ze door.

Premier Prayut heeft de hulpdiensten opgedragen nauwer samen te werken bij de hulpverlening en snel inzetbare teams die zijn uitgerust met hulpuitrusting, in te zetten om de slachtoffers rond de klok te helpen. Hij zegt dat overheidsdiensten, waaronder lokale kantoren, de DDPM, leger, politie en lokale besturen bezig zijn water weg te pompen uit woongebieden. Gebieden die het risico lopen op grondverschuivingen worden in de gaten gehouden. Bewoners en vissers krijgen van de grote baas het advies de updates over de overstromingen en het weer scherp te volgen.

Op de foto de situatie in Nakhon Si Thammarat.

Economie: De junta faalt jammerlijk

5 december – Er komen zware dagen aan voor premier Prayut en de zijnen. Zijn regime heeft de volledig voorspelbare militaire truc gedaan door een so-so economie te veranderen in een zwijnenboel, schrijft Bangkok Post in de The Big Issue, een rubriek waarin op lichtvoetige wijze het belangrijkste nieuws van de afgelopen week onder de loep wordt genomen. Wat zijn de economische cijfers?

De industriële productie bedraagt nu nul procent. De export is in oktober teruggelopen met 4,2 procent op jaarbasis en iets meer dan 1 procent in de eerste tien maanden vergeleken met vorig jaar. De Bank of Thailand meldde dat na de dood van Bhumibol de persoonlijke bestedingen zijn ingezakt met 5,5 procent naar het laagste niveau sinds de grote overstromingen vijf jaar geleden.

Er is geen enkel vrolijk cijfer in de set gegevens, constateert de krant, om te vervolgen met: De huishoudschulden stegen in één maand van 3,78 biljoen baht naar 3,81 biljoen. Het consumentenvertrouwen ging naar beneden, de detailhandelsverkopen die in 2015 met 4,3 procent stegen, gingen nu met 3,2 procent omhoog. Zelfs brandstof werd duurder en de industriële productie [die al eerder werd genoemd] daalde met 0,6 procent terwijl elke ‘expert’ een stijging van 0,75 procent had voorspeld.

De regering en het nieuwe ministerie van Truth zeiden voor het derde achtereenvolgende jaar dat ‘volgend jaar’ economisch herstel te zien geeft. ‘Aan de andere kant doen de aerobics klassen het goed’, sneert BP, een verwijzing naar de ochtendgymnastiek die Prayut verplicht heeft gesteld voor alle overheidsdiensten.

‘De vraag is: is dat genoeg om het Master Plan te realiseren dat tot doel heeft de 18 maanden oude militaire coup om te turnen in een door het leger gestuurde autoritaire regering die “burgerlijk” wordt genoemd wat niet ontkend kan worden omdat ze gesanctioneerd wordt door verkiezingen?’

Thailand dreigt zijn enige economische machine te verliezen
De Bank of Thailand behoudt haar onafhankelijkheid en fluit geen blijde deuntjes op commando. Haar topexpert zei duidelijk dat Prayut’s eigen beleid de laatste economische motor die nog werkte, tot stilstand heeft gebracht: het toerisme. De afgelopen twee maanden hebben Thaise en Chinese luchtvaartmaatschappijen elke dag 30 of meer vluchten geannuleerd, 18.000 toeristen per dag, een kwart miljoen per maand.

Don Nakornthab, directeur van de afdeling macro-economie en monetair beleid, noemde de unieke reden voor dit grote verlies aan toeristen, inkomen, banen en belastingen: het persoonlijk besluit van de premier in augustus om een eind te maken aan de Chinese zero-dollar tours. De ‘toeristenmachine’ was het enige deel van de economie dat goed werkte. ‘Het lijkt erop dat Thailand een van zijn economische machines kan verliezen’, zei Don.

Binnen enkele uren erkenden de junta en haar National Tourism Policy Committee dat Thailand toch niet de target van 10 miljoen Chinezen zou halen, maar zou blijven steken op 8,8 miljoen. Vervolgens raakten de autoriteiten in paniek en schrapten voor de komende negentig dagen alle visa leges voor alle nationaliteiten.

BP haalt een memo aan van de Amerikaanse ambassade, bekend gemaakt door Wikileaks, waarin erop wordt gewezen dat de nieuwe grondwet een niet gekozen leider mogelijk maakt. Prayut wordt beschouwd als ‘de beste van de militairen die beschikbaar zijn’. ‘Er zijn ook geen serieuze obstakels die verhinderen dat hij na de verkiezingen aan de macht blijft.’

‘Het is een “great” week geweest voor Prayut’, besluit BP ironisch. ‘Ongetwijfeld het hoogtepunt van een carrière. Maar een eerdere prestatie is geen garantie voor toekomstig succes, een regel die menig militaire leider in het verleden hardhandig heeft ontdekt.’ (Bron: Bangkok Post, 4 december)

Vajiralongkorn en zijn drie zussen poseren, zittend voor de urn met her stoffelijk overschot van hun vader

Nog meer felicitaties voor Vajiralongkorn

5 december – Rusland en Duitsland feliciteren de koning, kopt Bangkok Post vandaag boven haar openingsartikel, maar waarom dit dermate belangrijk is om in de kop te vermelden, ontgaat me. Ze zijn niet de enige twee landen die Vajiralongkorn hebben gefeliciteerd en een veer in een bepaald lichaamsdeel hebben gestoken.

Poetin noemt de koning een ‘waardige erfgenaam van het koninklijk huis van Chakri, dat 120 jaar geleden met Rusland diplomatieke banden aanknoopte’. ‘Ik hoop dat de Russisch-Thaise samenwerking zich verder ontwikkelt voor het welzijn van de bevolking van onze landen en in het belang van versterking van de stabiliteit en veiligheid in de regio Azië Pacific.’

Angela Merkel schrijft in haar felicitatie erop te vertrouwen dat de opvolging de relatie tussen beide landen versterkt. ‘Duitsland en Thailand hebben al vele jaren vriendschappelijke banden. U hebt zelf Duitsland goed leren kennen door bezoeken aan ons land.’  [De kroonprins, nu koning heeft een villa in Beieren, waar hij liever lijkt te verblijven dan in Thailand] ‘Ik wens u alle succes bij de uitvoering van uw verantwoordelijkheden wanneer u het welzijn van de Thaise bevolking bevordert en een vaste hand wanneer u uw land naar een vreedzame en democratische toekomst leidt.’

Het bericht noemt verder nog voorgaande gelukwensen, zoals die van de Chinese president en de sultan van Brunei. Vandaag wordt in de tempel van de Emerald Buddha een merit-making ceremonie gehouden ter gelegenheid van de geboortedag van Bhumibol op 5 december. De koning geeft aan het einde koninklijk geld aan paleisstaf van 60 jaar en ouder, een traditie waarmee Rama IV in 1864 bij zijn 60ste verjaardag is begonnen.

Op de foto poseren de nieuwe koning en zijn drie zussen voor de urn met het stoffelijk overschot van hun vader. Voor een fotoalbum met foto’s van Vajiralongkorn vanaf zijn kinderjaren, klik hier. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Lastige student vrij op borgtocht

5 december – Nou, dat valt weer mee. Student-activist Jatupat Boonpattararaksa aka Pai Dao Din is door de provinciale rechtbank van Khon Kaen vrijgelaten op borgtocht, maar het is wel een tijdelijke vrijlating want de politie wil hem nog verhoren.

Jatupat Boonpattararaksa aka Pai Dao DinDe student rechten was aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis [wat een ernstig vergrijp is in Thailand met strenge straffen] omdat hij op zijn Facebook-pagina een link had geplaatst naar een kritisch artikel van de BBC over de nieuwe koning.

In de aanvraag om vrijlating wees zijn verdediging erop dat hij een verdachte is in vier politieke zaken en geen vluchtrisico vormt. Bovendien moet hij op 8 december examen doen om zijn studie af te ronden.

De lastige student kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten een drievinger protest gebaar maakten tijdens een bezoek van premier Prayut aan Khon Kaen. In augustus werd hij aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde vrijlating op borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd en na twee weken op borgtocht vrijgelaten. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

Hat Yai: Vlucht vertraagd door vals alarm

5 december – Een vlucht Hat Yai-Bangkok van Thai Lion Air heeft bij vertrek een vertraging van meer dan twee uur opgelopen, nadat het cabinepersoneel passagiers hoorde praten over een bom in het bagageruim. De captain nam het zekere voor het onzekere en liet het toestel met 162 passagiers ontruimen.

Luchthavenstaf en later de explosieven opruimingsdienst gingen op zoek, maar niets verdachts werd gevonden. De desbetreffende passagiers, zes medewerkers van het ministerie van Landbouw in Chon Buri, zijn door de politie aan de tand gevoeld. Een van hen gaat vervolgd worden.

School voor ouderen in Surat Thani

Ouderen terug in de schoolbanken

5 december – In Nederland kennen we de seniorenacademie Hovo (Hoger Onderwijs voor ouderen); Thailand heeft sinds acht maanden ook zijn eerste seniorenschool. Zestig senioren tussen 55 en 80 gaan in Tha Chana (Surat Thani) twee dagen per maand naar school. Ze krijgen onder andere les in Thai, Engels, Chinese talen, rekenen, traditionele dans en breien. De cursus die twee jaar duurt, is gratis inclusief een gratis lunch.

Het schoolproject is onderdeel van het regeringsbeleid om het hoofd te bieden aan de snelle stijging van het aantal ouderen. Thailand is een vergrijzende samenleving. Naar verwachting bereikt 17,5 procent van de bevolking in 2020 de pensioenleeftijd, 21,2 procent in 2025 en 25,2 procent in 2030. Thans bedraagt het percentage ouderen 14 procent.

De school richt zich op ouderen die gezond zijn en in staat om voor zichzelf te zorgen. Het onderwijs helpt hen hun zelfvertrouwen te vergroten er ervaringen met leeftijdsgenoten uit te wisselen, aldus de adjunct secretaris-generaal van het National Health Security Office.

Hogesnelheidslijn: Regering vraagt Japan om steun

5 december – Thailand gaat Japan om steun vragen bij de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai. Dat verzoek wordt later deze maand gedaan, wanneer een hoge Japanse delegatie Bangkok bezoekt. Zonder de medewerking van Japan kan de lijn niet worden aangelegd, aldus een bron bij het ministerie van Transport.

Premier Prayut himself zal de samenwerking aansnijden wanneer hij een afspraak heeft met de speciale adviseur van de Japanse premier. Over de gezamenlijke investering in de lijn van 673 kilometer die 546,7 miljard baht kost, is al in augustus een Memorandum of Cooperation afgesloten door de twee ministers van Transport. Daarin is afgesproken dat Thailand gebruik maakt van het Japanse shinkansen systeem.

Volgend jaar gaan beide landen zich buigen over een basisplan, wanneer het Japan International Cooperation Agency een haalbaarheidsstudie heeft afgerond. In november heeft minister Arkhom (Transport) van de Japanners al een voorlopig rapport ontvangen over de gezamenlijke aanleg. Daarin worden suggesties gedaan voor vijf mogelijke routes, ontwikkelingsplannen langs de routes en stations. Thailand krijgt het volledige rapport in februari.

Permanent secretaris van het ministerie van Transport Pirapol zegt dat Japan zich nog niet heeft vastgelegd op investeringen in het project. ‘Ze werken aan het volledige rapport.’ Maar het kader voor het samenwerkingsproject blijft ongewijzigd. Naar verwachting wordt het tracé Bangkok-Phitsanulok als eerste aangelegd.

Het Japanse team heeft ook voorstellen gedaan voor de aanleg van containerdepots en de oprichting van een transportbedrijf samen met de Spoorwegen (SRT). De SRT heeft om gegevens gevraagd over de te verwachten winst, volumes en investeringsmodellen van het vrachtbedrijf. (Zie verder de pagina Spoorwegen)


 

Kolencentrale Krabi: De spagaat van Bangkok Post

4 december – Gouverneur Pinit Boonlert van Krabi heeft voirige week bij de regering een lijst met 15.000 handtekeningen ingeleverd van voorstanders van de bouw van een kolencentrale in zijn provincie. En daar zit Bangkok Post duidelijk mee in haar maag, want de krant is een voorstander van het betrekken van bewoners bij beslissingen, maar ze wijst de bouw van nieuwe kolencentrales af. Dus dat levert een spagaat op.

De actie van de gouverneur is een reactie op uitspraken van premier Prayut naar aanleiding van protesten tegen de bouw, vorige maand bij het Government House. Hij zei dat de regering belang hecht aan publieke participatie en rekening houdt met de behoeften van de lokale bevolking wanneer ze een besluit neemt over het omstreden project in de provincie met een bevolking van 456.800.

De actie van de gouverneur is een indicatie van een toenemende confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de energiecentrale, die is voorgesteld door het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat. ‘Het is schandelijk dat provinciale autoriteiten hun toevlucht nemen tot tactieken die de verdeeldheid in de provincie vergroten’, schrijft de krant in een doorzichtige poging de meningspeiling in diskrediet te brengen.

De krant wijst op Brexit. Daaruit moeten we leren dat een referendum niet het antwoord is op de ernstige gevolgen van de kolengestookte centrale. Te meer omdat de overheid en Egat proberen de harten en geesten van bewoners te winnen door lokale ontwikkelingsprojecten, waaronder infrastructurele verbeteringen en beurzen voor kinderen. Om nog te noemen dat de gehouden openbare hoorzittingen niet meer dan ceremonies waren zonder echte discussie over de gevolgen of te luisteren naar degenen die gedupeerd worden door de bouw.

BP schrijft: ‘De driepartijen commissie die begin dit jaar door de regering is gevormd om oplossingen te vinden voor het kolenconflict is op zijn best een zwakke poging. Het referendum vertroebelt de feiten over het project en zijn negatieve gevolgen voor het milieu, dat cruciaal is voor een provincie die afhankelijk is van toerisme.’

De krant wijst erop dat in het National Power Development Plan de reservecapaciteit aan energie wordt overdreven. Wanneer die gecorrigeerd wordt, kunnen enkele plannen worden geschrapt wat tot enorme bezuinigingen leidt.

Voorts wijst de krant erop dat Krabi een enorm aanbod aan herwinbare energiebronnen heeft, zoals biomassa uit palmolie plantages, biogas, wind en zonne-energie die van de provincie een 100 procent alternatieve provincie kunnen maken. Duurzame energie is beter voor de lokale economie dan dure kolen die geïmporteerd moeten worden, aldus de krant. (Bron: Bangkok Post, 3 december)

Wat Phra Dhammakaya politie op zoek naar plaatsvervanger

Wat Dhammakaya: Politie gaat achter plv abt aan

4 december – De politie gooit het over een andere boeg. Als we de abt van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani niet te pakken kunnen krijgen, gaan we toch achter de plaatsvervangend abt aan, zal de Hermandad denken.

Het is bijna vermakelijk om het gedraai van de politie te volgen in deze machtsstrijd tussen de grootste tempel van Thailand [ja toch?] en de wetsdienaren, die niet eens weten of de abt nog in de tempel is. Eerder meldde de krant dat ze ook niet wisten wie zijn plaatsvervanger is, maar het website bericht van gisteren noemt de naam wel.

De switch van abt naar plaatsvervanger heeft alleen betrekking op de twee arrestatiebevelen tegen de abt vanwege het illegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei, niet op het arrestatiebevel in de KCUC-zaak. De plaatsvervanger wordt ervan beschuldigd een persoon tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd, onderdak te verlenen. Ook anderen die de autoriteiten tegenwerken, riskeren vervolging.

Phra ThattacheevoVrijdag verliep de deadline voor de abt om zich in beide zaken te melden en te horen waarvan hij beschuldigd wordt. In Nakhon Ratchasima zou het meditatiecentrum grond in nationaal park Khao Yao in gebruik hebben genomen en in Loei grond in een bosreservaat in Phu Rua.

De KCUC-zaak heeft betrekking op geld dat de abt heeft aangenomen. Dat was verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, hetgeen als heling en het witwassen van geld wordt beschouwd. Voor dit vergrijp zit  de DSI (Thaise FBI) al een halfjaar achter de abt aan.

In juni mislukte een arrestatiepoging omdat honderden volgelingen een menselijk schild vormden. Volgens de tempel is de abt (foto rechtsboven) te ziek om te reizen, maar de autoriteiten hebben dat nooit kunnen verifiëren.

Wanneer de plaatsvervanger geen gehoor geeft aan de dagvaarding, wordt na driemaal door de politie een arrestatiebevel aangevraagd. (Bron: website Bangkok Post, 3 december) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Update: Abt eist borgtocht

4 december – De abt van Wat Phra Dhammakaya is bereid zich bij de politie te melden mits hij onmiddellijk wordt vrijgelaten op borgtocht. Die eis is vrijdag gesteld tijdens een gesprek tussen de DSI (Thaise FBI) en vertegenwoordigers van de tempel en het National Office of Buddhism. De DSI zegt niet bevoegd te zijn aan de eis te voldoen; het OM kan daar alleen over beslissen omdat het gaat om een in beschuldiging stelling door het kantoor van de procureur-generaal wegens het witwassen van 12 miljard baht [door de abt].

En dus zit de zaak weer muurvast. Verder moet ik bovenstaand bericht op één punt corrigeren. De switch naar de plv abt betreft alleen het illegaal grondgebruik in Nakhon Ratchasima. Enkele kleine aanvullingen:
– De politie heeft een huiszoekingsbevel voor de tempel gevraagd.

– Hoofd Worapong van de Natural Resources and Environmental Division heeft aan de politie foto’s, documenten en videoclips overhandigd, die hij had gekregen van een tempelwoordvoerder. Ze moeten aantonen dat de abt nog steeds in de tempel verblijft.

– De plv abt kan ook vervolgd gaan worden voor een ambtsmisdrijf omdat hij een overheidsdienaar is, aldus Worapong.

– De plv abt is Phra Thattacheevo. Hij wordt door de politie van Khlong Luang (Nakhon Ratchasima) opgeroepen voor verhoor.

Na 14 jaar nieuwe bussen voor BMTA

4 december – De uitdrukking ‘Lang gewacht stil gezwegen nooit gedacht toch gekregen’ geldt in aangepaste vorm voor veel projecten in Thailand en zeker voor de aanschaf van nieuwe bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) waarvan de bussen van ellende bijna uit elkaar vallen.

Nieuwe NGV bus voor BMTADe uitdrukking moet in dit geval luiden ‘Lang gewacht niet gezwegen wel gedacht toch gekregen’ want het besluit werd al 14 jaar geleden genomen. Maar nu komt het er toch van. De eerste 100 NGV (aardgas), air-conditioned bussen zijn in de haven van Laem Chabang gearriveerd en op 29 december volgt een tweede serie van 389 bussen.

De eerste honderd gaan op 21 december de weg op. Ze worden ‘verkocht’ als een nieuwjaarsgeschenk voor de bevolking. Regeringswoordvoerder Sansern verdedigt de lange aankoopprocedure. Die zou vertraagd zijn door scepsis over de transparantie van de aanbesteding. Hij hoopt dat het vernieuwde wagenpark de kwaliteit van leven en de veiligheid van de bevolking vergroot, met name van de minima. De nieuwe bussen zullen naar verwachting ook meer mensen verleiden het openbaar vervoer te nemen.

De bussen hebben een speciale instap voor rolstoelgebruikers, zijn uitgerust met CCTV camera’s om het rijgedrag van de bestuurder in de gaten te houden, automatische deuren met sensoren en GPS en Wifi. Na de aardgasbussen wordt overgeschakeld op elektrisch aangedreven bussen. Het ministerie van Transport gaat het kabinet vragen er 200 aan te schaffen.

‘Ik woonde naast de verdachten van de Erawan bomaanslag’

4 december – Als een krant een primeur heeft, wil ze dat van de daken schreeuwen en dat doet Bangkok Post dan ook door vandaag de krant te openen met een exclusief verhaal over de voormalige buurman van de verdachten van de bomaanslag bij de Erawan Shrine in augustus vorig jaar. Twee van hen staan momenteel terecht, twee anderen houden zich verborgen in Cambodja. Bij de aanslag kwamen 20 personen om het leven en werden 125 gewond, meest Chinese toeristen.

De buurman die zijn identiteit om begrijpelijke redenen geheim wil houden, komt uit Kashmir in India. Hij vertelt dat hij het ‘ongebruikelijke’ gedrag van zijn buren verdacht vond, maar hij wilde destijds de politie niet waarschuwen uit angst mogelijk onschuldige mensen te beschuldigen, hetgeen hij nu betreurt. ‘Ik kon gewoon niet geloven dat zo’n gruweldaad in Bangkok zou gebeuren.’

Mr X, zoals de krant hem noemt, is verhoord geweest door het leger en heeft twee dagen gevangen gezeten omdat uit CCTV-beelden bleek dat hij enkele keren het appartement van de verdachten in Min Buri had bezocht. Op een gegeven ogenblik werd zelfs gedacht dat hij de mastermind was achter de aanslag, maar hij zegt dat de opdrachtgever een man uit Maleisië was die de verdachten enkele dagen per maand bezocht.

X vertelt in zekere mate het vertrouwen van het viertal te hebben gewonnen. Hij deelde voedsel met hen en ze kwamen in zijn appartement op een feestje. Ze vertelden hem uit Turkije te komen en geld te verdienen met her verkopen van Chinese mobieltjes in Thailand. Maar X geloofde hen niet: de mobieltjes heeft hij nooit gezien en ze leken hem eerder Chinezen. Hun gereserveerde houding verklaarde hij uit zijn vermoeden dat ze illegaal in het land waren of op de vlucht voor justitie van een ander land. Het viel X voorts op dat de airconditioning nooit aanstond, maar een raam constant open stond met een gordijn er voor.

Verder bevat het verhaal gegevens over de aanslag en de twee opgepakte verdachten, maar dat kunt u allemaal lezen op de pagina Bomaanslag Ratchaprasong. De meest aannemelijk verklaring voor de aanslag is dat het een wraakoefening was voor de deportatie door Thailand van 92 Uighur Chinese vluchtelingen naar China, wat destijds internationaal zwaar bekritiseerd is.

Troonsbestijging maakt eerste slachtoffer

4 december – De troonsbestijging van kroonprins Vajiralongkorn heeft al geleid tot de eerste arrestatie wegens majesteitsschennis, hetgeen het ergste doet vrezen voor de toekomst gezien de reputatie van Thailand’s nieuwe monarch.

Student-activist Jatupat Boonpattanaraksa, beter bekend als Pai Dao Din, had de euvele moed op zijn Facebook-pagina een link te plaatsen naar een ‘controversieel’ artikel over de koning op de website van de BBC en dat levert hem een vervolging op conform artikel 112 van de strafwet. [Mag ik ook wel oppassen want gisteren plaatste ik een link naar een al even ‘controversieel’ bericht op Nos Nieuws]

De bekende anti-junta activist werd aangehouden terwijl hij een religieuze bijeenkomst bijwoonde. De provinciale rechtbank van Khon Kaen had het arrestatiebevel tegen hem goedgekeurd, nadat op vrijdag een legerofficier aangifte had gedaan. De post van Jatupat is door velen gedeeld, hetgeen al even strafbaar is.

De lastige student rechten kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten een drievinger protest gebaar maakten tijdens een bezoek van premier Prayut aan Khon Kaen. In augustus werd hij aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde vrijlating op borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd en na twee weken op borgtocht vrijgelaten. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)

Pheu Thai kritisch over wet op politieke partijen

4 december – De machthebbers moeten politieke partijen niet als rivalen beschouwen door hun rol te beperken en de toekomst dicht te timmeren in het 20-jaren nationale ontwikkelingsplan, zegt voormalig regeringspartij Pheu Thai.

Vooraanstaand PT-lid Sudarat zei gisteren: ‘Ongeacht hoeveel wetten worden aangenomen om politieke partijen te breidelen, ze zullen nooit de diepe banden tussen politici en het volk kunnen bemoeilijken, met name degenen in de provincies. Zelfs als politici geen parlementslid meer zijn kunnen ze nog steeds in een andere hoedanigheid helpen.’

Sudarat, minister van volksgezondheid in het kabinet Yingluck, refereerde met haar opmerkingen aan de organieke wet over politieke partijen die thans besproken wordt [of gaat worden?] in het parlement. Vorige week haalde een lid van het juridisch team van PT al uit naar deze wet omdat die de grote politieke partijen zou benadelen.

Voorts pleitte Sudarat  ervoor het 20-jaren plan bekend te maken: ‘Het plan is voor iedereen van belang en toch heeft niemand het nog gezien.’ All betrokkenen dienen de gelegenheid te krijgen het te bespreken, zei ze, daar de input van experts tot verbeteringen kan leiden en mensen het gevoel geven dat ze mede-eigenaar van het plan zijn. Wanneer voorafgaand overleg uitblijft, kan een nieuwe ronde van sociale conflicten oplaaien.

De politieke partijen zijn bang dat het plan een dwangbuis is voor toekomstige gekozen regeringen en politici zijn bang voor juridische actie wanneer ze van het plan afwijken.

Het National Institute of Development Administration hield gisteren een seminar over de nieuwe grondwet, maar wat daar is besproken, moet u zelf maar lezen. Klik hier. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2 en de pagina Verkiezingsnieuws 2)

Kort nieuws zondag 4 december

– Allereerst mijn felicitaties aan sinterklaas aan de vooravond van zijn verjaardag en mijn advies om alle protesten tegen het roet op Zwarte Piet’s gezicht te negeren. De zak en roe zijn al afgeschaft, we gaan het kinderfeest natuurlijk niet verder gesloopt laten worden door een stel dolgedraaide lieden die niets beters te doen hebben.

– De politie rondt deze week haar onderzoek af naar de dood van de Amerikaan James Hughes (58), docent aan de Webster University, wiens lichaam begin september in een hotelkamer in Hua Hin werd gevonden nadat hij begin augustus was verdwenen. Het autopsierapport  noemt als doodsoorzaak gestokte ademhaling en bloedcirculatie.

De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor mishandeling, maar vrienden menen dat hij aangevallen is getuige diverse verwondingen, volgens de medisch onderzoeker mogelijk het gevolg van een bot voorwerp of een ongeluk, maar ze zijn niet de oorzaak van Hughes’ dood. Er is ook alcohol in zijn lichaam gevonden.

De politie is niet over één nacht ijs gegaan, want er zijn tientallen getuigen gehoord. Toen het lichaam gevonden werd, was de kamerdeur van binnen uit afgesloten. Tekenen van een gevecht zijn niet gevonden. James’ broer meent dat de politie de zaak in de doofpot wil stoppen. ‘Ze wil ons doen geloven dat James een dronken professor was die rond liep, met zijn hoofd tegen harde oppervlaktes bonkte en aan een mysterieuze ziekte is overleden.’


 

Autocolonne met de nieuwe koning op weg naar het Grand Palace

Wereldleiders feliciteren Vajiralongkorn

3 december – In de sectie stroop smeren en andere fabeltjes meldt de krant dat internationale leiders  en ambassades de nieuwe koning geluk hebben gewenst met de troonsbestijging. Dat een van hen de Chinese president Xi Jinping is, kan geen verbazing wekken, want China wil graag zijn greep op Thailand vergroten.

Ook de Duitse president feliciteert de door NOS Nieuws-correspondent Michel Maas als ‘playboy met poedels’ omschreven Vajiralongkorn (klik hier voor Maas’ artikel). Evenals de Chinese gelukwens citeert de krant de Duitse felicitatie uitgebreid. President Gauck wenst hem veel succes en een vaste hand ‘wanneer u het welzijn van Thailand en zijn burgers bevordert’. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken schrijft te hopen op uitbreiding van de samenwerking tussen beide landen.

De Amerikaanse ambassadeur Davies zegt in een verklaring dat de VS veel belang hechten aan de langdurige banden tussen de VS en Thailand, waarvoor koning Rama II en president Monroe in 1818 de basis legden. ‘Mijn beste wensen voor een veelbelovende en bloeiende heerschappij.’

De krant noemt verder gelukwensen van de Japanse ambassadeur en het hoofd van de EU-delegatie in Thailand. De lofzang eindigt met een alinea over de koninklijke merit-making ceremonie gisteren in het Grand Palace omdat het 50 dagen geleden is dat de koning is overleden. Die wordt na 100 dagen nog een keer gehouden.

Prem pakt de voorzittershamer weer op
In een kader meldt de krant dat Prem Tinsulanonda weer terug is als voorzitter van de Privy Council, een adviesorgaan van de koning. Die functie moest de eminence grise tijdelijk afstaan toen hij regent pro tempore werd na het overlijden van de koning op 13 oktober omdat de troon vacant was. Zoals bekend wilde Vajiralongkorn eerst rouwen met de Thaise bevolking alvorens de troon te bestijgen.

Vice-premier Wissanu gaat dinsdag op een vergadering regeringsdiensten de richtlijnen en procedures uitleggen die gelden nu de kroonprins de uitnodiging van het parlement heeft aangenomen om Rama X te worden. Naar verwachting worden drie feestdagen gewijzigd. De regering heeft kalendermakers gevraagd te wachten tot die bekend zijn gemaakt.

Op de foto de nieuwe vorst Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun in een klassieke Rolls Royce op weg naar het paleis. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Wat Dhammakaya: DSI wil 1.000 agenten inzetten

3 december – De DSI (Thaise FBI) slijpt de messen om de abt van de pompeuze tempel Wat Phra Dhammakaya gearresteerd te krijgen, een operatie waarmee ze al een half jaar bezig is. Ze heeft nu de politie gevraagd duizend agenten ter beschikking te stellen, alsmede steunteams van medisch personeel, explosievenploegen, honden en helikopters. Deze laatste hulptroepen komen stand-by te staan.

Het verzoek is gisteren door de DSI gedaan in een vergadering met de Royal Thai Police en het National Office of Buddhism. Indien de abt weigert uit zijn holletje te komen, waar hij zich verborgen houdt, dient de DSI een aanklacht in tegen de waarnemend abt van de tempel (alhoewel ze niet weet wie dat is).

Over de verblijfplaats van de abt bestaan twijfels. Tempelwoordvoerder Ong-art zegt dat hij nog in de tempel is, maar de assistent-directeur van het communicatieteam van de tempel weigerde dat woensdag te bevestigen, omdat hij de abt al maanden niet heeft gezien.

De onbekendheid met de verblijfplaats levert een juridisch probleem op bij het aanvragen van een huiszoekingsbevel. Indien hij er niet blijkt te zijn, maakt de politie zich schuldig aan het geven van valse informatie (meineed) aan de rechtbank. Volgens Srivara duurt het maximaal drie maanden om de abt te arrresteren.

Tegen de abt, die te ziek zou zijn om te reizen, lopen drie arrestatiebevelen, de belangrijkte wegens heling en het witwassen van geld (verduisterd uit de kas van de KCUC) en twee wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Stijgende prijzen voor verse groentes, vlees en olie

November: prijzen schieten omhoog

3 december – De consumentenprijsindex is vorige maand met 0,6 procent gestegen, het hoogste percentage in 23 maanden. Voor verse groentes, vlees, olie, tabaksproducten en alcoholische dranken moest dieper in de buidel getast worden.

Tabak en alcohol waren de belangrijkste producten die duurder werden: 12,9 procent op jaarbasis. Verse groentes, eieren en varkensvlees waren duurder vanwege weerswisselingen waardoor het aanbod afnam. Ook de olieprijzen stegen.

Dat alles gerekend op jaarbasis, want op maandbasis daalden de prijzen met 0,6 procent dankzij goedkoper transport, communicatie [?], niet-alcoholische dranken en medische zorg.

De kerninflatie (de prijzen van 450 producten en diensten minus voedsel en energie) bedroeg in november op jaarbasis 0,72 procent en op maandbasis 0,03 procent. De headline inflatie (alle 450 producten en diensten) steeg dit jaar tot en met november met 0,01 procent; de kerninflatie in dezelfde periode met 0,74 procent. Van de 450 producten en diensten gingen de prijzen van 123 producten omhoog en 101 werden goedkoper.

Het ministerie van Handel handhaaft zijn prognose van 0 tot 1 procent voor de inflatie dit jaar en voor volgend jaar 1,5 tot 2 procent, ervan uitgaand dat de economische groei 3 tot 3,5 procent bedraagt, een vat ruwe olie US$ 44 tot 55 kost en de wisselkoers baht-dollar 35,5 tot 37,5 baht bedraagt.

Adjunct directeur-generaal  Pimchanok van het Trade Policy and Strategy Bureau zegt: ‘De voortdurende stijging van de consumentenprijzen in de afgelopen elf maanden wijst op herstel van de consumentenbestedingen en de economie. We weten wel zeker dat de inflatie dit jaar zal blijven toenemen, aangedreven door stimuleringsmaatregelen van de regering en versnelde infrastructurele investeringen.’ (Bron: Bangkok Post, 2 december)

Topambtenaar: 5 pct economische groei kan volgend jaar

3 december – Wel ja, waarom niet? De Thaise economie heeft de potentie om volgend jaar met 5 procent te groeien, als het de regering lukt meer particuliere investeringen aan te trekken, meent Somchai Sujjapongse, permanent secretaris van het ministerie van Financiën. En ik zeg: as is verbrande turf.

Somchai zegt dat het plan van de regering om staatsaandelen ter waarde van 100 miljard baht uit te geven om provinciale ontwikkeling te financieren en de economie te stimuleren, naar verwachting volgend jaar particuliere investeringen van 200 tot 300 miljard baht kan genereren.

De uitgifte van de aandelen is woensdag bekend gemaakt door vice-premier Somkid. Ze begint in januari en wordt in achttien clusters verdeeld. De nieuwe aandelen die een looptijd hebben van vijf tot zeven jaar, kunnen helpen de gevolgen van de armzalige wereldhandel te compenseren.

Volgens Somchai prikkelen actieve investeringen door de regering en overheidsdiensten de particuliere sector om meer te investeren. Naar verwachting zullen overheidsbedrijven het komend jaar 300 tot 400 miljard baht investeren; de regeringsinvesteringen worden geschat op 540 miljard baht.

Somchai: ‘Wij verwachten dat de Thaise economie met 4 tot 5 procent kan groeien als de gecombineerde investeringsbudgetten van de regering, overheidsbedrijven en de nieuwe aandelen om provinciale ontwikkeling te financieren en de daarop volgende particuliere investeringen plaatsvinden zoals voorspeld.’

Minister Apisak (Financiën) meent dat de aandelen een katalysator zullen vormen voor Thailand 4.0, het economische initiatief gericht op waardevermeerdering. Het geld wordt besteed aan de ontwikkeling van het provinciaal clusterprogramma om Thailand’s concurrentiepositie te versterken. Clusters zijn gebieden waar bedrijven die complementair aan elkaar zijn, zich vestigen [of zoiets?].

Oorspronkelijk wilde de regering de begroting 2018 aanspreken, maar nu is ze overgestapt op de aandelenemissie omdat ze bevreesd was voor vertragingen, zegt Apisak.

De 100 miljard baht wordt geleend op de binnenlandse markt daar het land een grote financiële liquiditeit van bijna 3 biljoen baht heeft. De regering kan 200 miljard baht dragen in aansluiting op de 390 miljard baht die geleend wordt om het begrotingstekort van 2017 te compenseren.

Wanneer de uitgave van de aandelen de economische groei kan stimuleren zoals verwacht blijft de verhouding van schuld tot het bruto binnenlands product gelijk. Het Public Debt Management Office berekende eerder dat de verhouding aan het eind van het begrotingsjaar 2017 naar 45 procent groeit tegen 42,7 procent een jaar eerder. (Bron: Bangkok Post, 2 december)

Rijstexport overtreft target regering

3 december – De rijstexport lijkt het dit jaar beter te gaan doen dan de regeringstarget van 10 miljoen ton dankzij prijsconcurrentie en de zich herstellende export van Hom Mali (jasmijnrijst). Maar de verloren toppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur herwinnen, zit er niet in. India blijft Thailand voor met een export dit jaar van 10,5 miljoen ton.

De Amerikaanse Foreign Agricultural Service van het Agricultural Department schatte in haar rapport van 28 juli de rijstproductie van India op 105 miljoen ton, geoogst van 44 miljoen hectare. Dit komt overeen met 103,5 miljoen ton geoogste rijst van 43,5 hectare in het marktjaar 2015-2016. De Indiase voorraad aan het eind van het marktjaar 2015-2016 werd geschat op 18,5 miljoen. De eindvoorraad van het marktjaar 2016-2017 wordt geschat op 16,4 miljoen ton.

Sinds het begin van het kalenderjaar 2016 is de Indiase rijstexport stabiel dankzij herstel van de exportvraag naar Basmati en niet-Basmati rijst. De exportvraag naar Basmati rijst is hersteld dankzij concurrerende prijzen en herstel van de vraag naar niet-Basmati rijst in Afrikaanse landen.

President Charoen van de Thai Rice Exporters Association zegt dat Thailand in de eerste elf maanden van dit jaar 9,2 miljoen ton rijst heeft geëxporteerd. De exportcijfers alleen al in november bereikten 1 miljoen ton dankzij Hom Mali. Vorige maand nam de export van Hom Mali toe met 20 procent op jaarbasis naar 120.000 ton, daar kopers hun aankopen versnelden vanwege betaalbare prijzen.

Het ministerie van Handel heeft voor dit jaar een target van 9,5 miljoen ton gesteld. Erevoorzitter Chookiat van de Thai Rice Exporters Association zegt dat Thailand vermoedelijk in december meer dan 800.000 ton exporteert. (Bron: Bangkok Post, 2 december) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Waarschuwing voor aardbevingen in Noorden en Westen

3 december – Seismoloog Pennung van het Asian Institute for Technology (AIT) waarschuwt voor krachtige aardbevingen in het Noorden en Westen als gevolg van ‘blinde’ breuklijnen. Hij dringt er op aan dat bij de bouw van nieuwe gebouwen nadruk wordt gelegd op aardbevings-resistentie om de schade te beperken wanneer ze door een beving worden getroffen.

Pennung wijst erop dat seismologen ervan uitgaan dat aardbevingen ‘overal en op elk tijdstip’ kunnen gebeuren, ondanks het feit dat veel plaatsen niet dicht bij breuklijnen liggen. Er zijn veel ‘blinde’ breuklijnen, zegt hij, die niet gedetecteerd kunnen worden of waarvan de plaats niet door wetenschappers kan worden vastgesteld. Wetenschappers menen dat deze lijnen mogelijk in alle provincies van het Noorden en Westen liggen. Volgens Pennung lopen de regio’s kans op bevingen van 6,5 op de schaal van Richter of 7 waar breuklijnen zijn geconstateerd.

Pennung zei dit op een seminar over Earthquake Management and Disaster Mitigation van het Engineering Institute of Thailand en het Thailand Research Fund [geen plaats en datum]. Volgens de onheilsprofeet kan Thailand getroffen worden door een beving met dezelfde kracht van 6 als vorige maand in Japan.

De aardbeving in Chiang Rai in 2014, die een kracht had van  6,3, was een waarschuwingssignaal om de bouwvoorschriften aan te passen. De lokale autoriteiten vaardigden later een regeling uit met de verplichting gebouwen van drie verdiepingen en meer bevings-resistent te maken. Andere provincies moeten dat voorbeeld nog volgen. De uitdaging is volgens Pennung bestaande bebouwing te beschermen, want daar zijn nog geen wettelijke regels voor.

In Bangkok maken seismologen zich zorgen over grote aardbevingen die ver weg zijn vanwege de zachte grond waarop de hoofdstad is gebouwd. Die kan bevingen viermaal versterken. Volgens een studie van het AIT storten 17 hoge gebouwen in de hoofdstad in als het zover is.

UDD-voorzitter Jatuporn Prompan

Kort nieuws zaterdag 3 december

– Ook het hooggerechtshof heeft UDD-voorzitter Jatuporn Prompan vrijgesproken van smaad in een zaak in 2009 aangezwengeld door de latere PDRC-leider Suthep Thaugsuban en toen nog vice-premier in de regering Abhisit. Jatuporn beweerde destijds dat Suthep vijfduizend migranten had gehuurd om de protesten van roodhemden tegen de regering Abhisit te verstoren, portretten van de koning te verbranden en het UDD (roodhemden) de schuld te geven.

Twee lagere rechtbanken beschouwden Jatuporn’s opmerkingen ook al als niet-smadelijk en als redelijke kritiek op een overheidsdienaar. Jatuporn en Suthep waren politieke rivalen, aldus het hooggerechtshof. Jatuporn was destijds parlementslid en co-leider van het UDD. Hij sneed de kwestie ‘in goed vertrouwen’ aan in het parlement. De suggestie dat migranten zich hadden aangesloten bij de roodhemdprotesten circuleerde destijds in de media.

Na de vrijspraak keerde Jatuporn terug naar de gevangenis, waar hij zit omdat hij in een andere zaak zijn borgtocht voorwaarden heeft overtreden.

– Vijf van de honderd nieuwe NGV-bussen (Natural Gas Vehicle; aardgas) van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) gaan vanaf 21 december bezoekers naar Sanam Luang brengen, ze pikken hen op Victory Monument op en rijden via de Ratchadamnoen Klang Avenue naar het paleis.

De overige bussen, alle air-conditioned, voorzien van een lage instap voor gehandicapten en voorzien van Wifi en bewakingscamera’s, worden op 22 routes ingezet. Binnen een maand worden nog eens 389 NGV-bussen afgeleverd. Volgende week vraagt het ministerie van Transport toestemming aan het kabinet voor de aanschaf van 200 elektrisch aangedreven bussen.

Strandrestaurant in Surat Thani geveld door storm en regen– Het wordt maandag 5 december, de geboortedag van de koning en Vaderdag, een weinig feestelijke vrije dag in het Zuiden want er zijn voor het lange weekend zware regens en hoge golven voorspeld, veroorzaakt door een krachtig lagedruksysteem boven het beneden-Zuiden en Maleisië en de jaarlijkse noordoostelijke moesson.

Gisteren beukten al hoge golven op de kustlijn en werden overstromingen gemeld; in Surat Thani bereikte het water op enkele plaatsen een hoogte van 60 tot 150 cm. Bewoners langs de oostkust is geadviseerd voorzorgsmaatregelen te nemen. Kleine schepen dienen aan wal te blijven omdat in de Golf van Thailand en de Andaman zee golven van 2 tot 3 meter worden verwacht. Tevens bestaat gevaar voor run-off van de bergen. Op de foto een strandtent in Surat Thani die het loodje legde door het barre weer.

– Lijkt me een verstandig besluit. Thailand en China hebben besloten de Thai-Sino spoorijn toch naar Nong Khai aan de grens met Laos aan te leggen en niet bij Nakhon Ratchasima te stoppen. Volgende week vrijdag wordt daarover een Memorandum of Collaboration gesloten in Beijing.

Eerder besloot Thailand de lijn in te korten omdat beide landen het niet eens konden worden over de financiering en ontwikkeling van gronden langs de lijn. Minister Arkhom (Transport) zegt dat het originele plan doorgaat, alhoewel de financiering nog niet rond is. Begonnen wordt met de aanleg van het tracé Bangkok-Nakhon Ratchasima. Het ontwerp voor de eerste 3,5 kilometer is voor de helft klaar. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Goed en slecht nieuws over Thaise schoolkinderen. Het goede nieuws is dat Thaise leerlingen iets beter scoorden bij wis- en natuurkunde. Het slechte nieuws is dat ze nog steeds onder het internationale gemiddelde scoren.

Op de ranglijst van de Trends in International Mathematics and Science Study staan Thaise leerlingen bij beide vakken op de 26ste plaats van 39 landen en zeven Staten in de VS. Bij de Asean-landen staat Thailand op plaats drie na Singapore en Maleisië. Singapore bekleedt bij beide vakken de toppositie. Aan het vierjaarlijks onderzoek werd deelgenomen door 600.000 leerlingen. Zie bijgaand kader voor cijfers van andere Aziatische landen.

– De politie heeft op verzoek van Interpol en Pakistan een Pakistaanse man aangehouden die in eigen land wordt verdacht van brandstichting in een kledingfabriek vier jaar geleden, waardoor 250 personen om het leven kwamen en 50 gewond raakten.

De Pakistani arriveerde twee weken geleden in Thailand. Hij zou lid zijn van een bende die ondernemers geld afperst in ruil voor bescherming. De fabriekseigenaar had geweigerd 7 miljoen baht te dokken. De man werd gisteravond in een hotelkamer in soi Nana (Bangkok) aangehouden.


 

Koning Rama X

Le roi est mort, vive le roi

2 december – Overdrijft Bangkok Post niet een beetje, want ze kopt paginabreed in kapitalen en kleur vandaag op de voorpagina Long Live the King boven een foto die de halve pagina beslaat met kroonprins Vajiralongkorn, gisteravond gepromoveerd tot koning Rama X, die in het Grand Palace geknield een wai maakt voor een portret van Bhumibol en Sirikit.

Gisteren accepteerde de kroonprins de uitnodiging van het parlement, hem overgebracht door de parlementsvoorzitter, om de troon te bestijgen als de tiende koning van de Chakri dynastie. Behalve de voorzitter maakten ook regent Prem Tinsulanonda, premier Prayut en de president van het hooggerechtshof hun opwachting bij de kroonprins. Nu de kroonprins de troon overneemt, is Prem regent af en kan hij de voorzittershamer van de Privy Council weer ter hand nemen.

Gisteren vond in het Grand Palace een ceremonie plaats omdat de koning 50 dagen geleden is overleden. Op de 100ste dag wordt die nog een keer herhaald. Behalve de kroonprins waren ook andere leden van de koninklijke familie aanwezig. Elders in het land vonden soortgelijke ceremonies plaats.

Gisterochtend leidden Prayut en zijn echtgenote voor het Governement House een merit-making ceremonie voor kabinetsleden en functionarissen. De abt van Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram leidde 89 monniken bij het reciteren van gebeden. Daarna kregen de monniken alms (aalmoezen), zoals dat in het Engels wordt genoemd: voedsel en levensbehoeften.

Voor het gemeentehuis van Bangkok had de gouverneur de leiding over een soortgelijke ceremonie. Een ceremonie bij de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road werd bijgewoond door 1.500 rechters en personeel van de rechtbank. Ze zongen het volkslied ter ere van de koning. Personeel van het kantoor van de procureur-generaal  kwam bijeen op het regeringscomplex aan de Chaeng Watthana Road. Het artikel noemt verder nog een ceremonie in Chai Nat, een provincie die driemaal is bezocht door de koning. Er werden 89 mannen als monnik ingewijd.

Woensdag is op Sanam Luang een grote schoonmaakoperatie begonnen die vandaag eindigt. Verder heb ik nog enige vertrouwelijke informatie over de kroonprins die zich niet voor publicatie leent. Op aanvraag verkrijgbaar. (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Inkomenskloof derde grootste ter wereld

2 december – De derde plaats die Thailand inneemt in het Global Wealth Report 2016 van Credit Suisse is een kille herinnering aan de tientallen jaren oude inkomenskloof. De rijkste 1 procent van de Thais bezit nu 58 procent van ’s lands rijkdom.

Dit feit, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag, zou de staat nog eens tot het besef moeten brengen dat pragmatische en pro-actieve maatregelen nodig zijn om de toenemende kloof te verkleinen, en de rijken zouden moeten beseffen dat ze meer kunnen doen om de economie inclusief te maken.

Alhoewel Thailand een indrukwekkende economische groei heeft doorgemaakt en de armoede de afgelopen veertig jaar is afgenomen, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter geworden. Het aantal armen bijvoorbeeld verminderde van 34,1 miljoen in 1989 naar 7,4 miljoen in 2013, maar in diezelfde periode nam de ongelijkheid aanzienlijk toe.

Ongelijkheid is een structureel probleem, stelt de krant. Ze wordt hoofdzakelijk beïnvloed door openbaar beleid, wetten en systemen die de elite in staat stellen meer voordelen te halen uit de economische groei, waardoor ze de inkomenskloof in stand houden. De regering heeft miljarden uitgegeven om het probleem op kortzichtige wijze aan te pakken in plaats van aan de wortel.

Evenals haar voorgangers belooft de huidige regering de inkomensongelijkheid aan te pakken. Die doelstelling staat in het 4-jaren nationaal economisch en sociaal ontwikkelingsplan, dat eerder dit jaar is aangenomen, en maakt deel uit van de meer omvattende 20-jarenstrategie, die waardevolle input van de bevolking ontbeert.

De weg die voor ons ligt tot 2020, schrijft BP, belooft weinig goeds voor de strijd tegen inkomensongelijkheid. De krant vraagt zich hoe de uitvoering van het plan belangrijke en concrete veranderingen kan brengen met de politieke macht verder geconcentreerd in de handen van geselecteerde personen in plaats van gekozen organen.

Vice-premier Somkid, de economische tsaar van het kabinet, beloofde onlangs dat de regering de economie de sporen zal geven. Maar critici zeggen dat het regime alleen maar oog heeft voor industrieën en investeerders.

Bangkok Post pleit voor herverdeling en hulp aan de armen om te stijgen op de economische ladder. Onderwijs betaalbaar te maken kan een verschil maken. De krant noemt nog meer suggesties, te veel om hier op te noemen. Verder constateert ze dat Thailand filantropen mist zoals Bill en Melinda Gates, terwijl het land toch talrijke superrijken telt, zoals blijkt uit de jaarlijkse Forbes lijst. (Bron: Bangkok Post, 1 december)

Centrale bank bezorgd over minder toeristen

2 december – Het is eigenlijk oud nieuws, want door anderen al gezegd, maar nu zegt een topambtenaar van de Bank of Thailand (BoT) het en dat is voor Bangkok Post aanleiding het Business-katern van de krant ermee te openen. De Bank of Thailand maakt zich zorgen over de gevolgen van de jacht van de regering op de zero-dollar tours, die in oktober tot een aanzienlijke daling van het aantal Chinese toeristen heeft geleid.

Don Nakornthab, directeur macro-economie en monetair beleid, trekt aan de noodklok want het toerisme vormt een belangrijke motor van de Thaise economie. Andere motoren zoals de export, particuliere investeringen en binnenlandse bestedingen blijven achter.

In oktober nam het aantal buitenlandse toeristen af met 10,1 procent vergeleken met september en groeide met slechts 0,5 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De teruggang bij de Chinese toeristen was 16 procent op jaarbasis. Behalve aan de controversiële tours wordt de teruggang ook toegeschreven aan verhoging van het tarief voor visa-on-arrival, een service waarvan Nederlanders geen gebruik kunnen maken. Nederlanders die zonder visum arriveren, krijgen een gratis visa-exemption van 30 dagen.

De Bank of Thailand denkt dat de eind september ingezette jacht dit jaar 200.000 buitenlandse toeristen scheelt en volgend jaar 100.000. De kwestie zal ongetwijfeld ter sprake komen wanneer het Monetary Policy Commitee zich op 21 december weer over de policy rate buigt. In die vergadering wordt de groei van het bruto binnenlands product beoordeeld en de niet onaanzienlijke bijdrage van het toerisme aan de groei.

Don zegt: ‘Als het effect drie maanden duurt is er geen vuiltje aan de lucht, maar als het effect nog één jaar en drie maanden duurt, lijkt het erop dat Thailand een belangrijke groeimotor kwijt raakt.’ Niettemin vindt hij dat de maatregel op de lange termijn de juiste benadering is, een opmerking die niet wordt toegelicht.

Ik denk omdat de zero-dollar tours feitelijk een vorm van oplichting zijn of in ieder geval misleiding, want de deelnemers werden in Thailand voor allerlei extra uitgaven gesteld en ze werden meegesleept naar winkels om (te duur geprijsde) artikelen te kopen.

Effect is marginaal, zegt commissie
Het National Tourism Policy Committee met vice-premier Tanasak als voorzitter meent dat het verminderd aantal buitenlandse toeristen slechts een marginaal effect op de target heeft. De situatie verbetert in december en januari, meent de commissie. Het aantal Chinese toeristen komt uit op 8,8 miljoen toeristen dit jaar, minder dan de target van 9 à 10 miljoen, maar altijd nog meer dan vorig jaar, toen 7,9 Chinezen arriveerden.

In de eerste tien maanden van dit jaar steeg het aantal buitenlandse toeristen met 11,3 procent op jaarbasis naar 27 miljoen en de omzet van de sector nam met 15 procent toe naar 1,35 biljoen baht. China leverde de meeste toeristen gevolgd door Maleisië en Zuid-Korea.

De commissie voorspelt dat 2016 uitkomt op 32,6 miljoen toeristen, iets minder dan de target van 33 miljoen. Ze brengen 1,68 biljoen baht in het laatje, ook iets minder dan de target van 1,76 biljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 1 december)

Wat Phra Dhammakaya DSI patrouilleert om de tempel

DSI-wagens spioneren om ‘vliegende schotel’ tempel

2 december – Twee wagens van de DSI hebben donderdag gepatrouilleerd rond Wat Phra Dhammakaya, de tempel waarvan de abt weigert zich te melden bij de DSI om de tenlastelegging tegen hem in ontvangst te nemen. Tussen de DSI en de tempel vindt een kat-en-muis spelletje plaats dat in juni culmineerde in een mislukte poging van de DSI om de abt aan te houden.

De politie had deze maal de abt de tijd tot woensdag middernacht gegeven om op het matje te komen. In juni vormden discipelen van de abt een menselijk schild waardoor de DSI met de staart tussen de benen moest afdruipen; woensdag hielden duizenden volgelingen een gebedsdienst. Donderdagavond vond een chanting ceremonie plaats ter nagedachtenis aan de koning. De tempelwoordvoerder verwachtte duizenden volgelingen.

De abt, die te ziek zou zijn om te reizen, wordt beschuldigd van heling en het witwassen van geld dat verduisterd was uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Tegen hem lopen drie arrestatiebevelen, de twee andere hebben betrekking op illegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in Nakhon Ratchasima en Loei.

De DSI is in overleg met de politie over de verdere gang van zaken. Misschien moet de DSI eens te rade gaan bij de bijbel. Ramshoorns zullen toch wel te koop zijn bij Tesco Lotus of een andere winkelmall. (Bron: website Bangkok Post, 1 december) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

De val van Jericho
De muren van de stad Jericho zouden volgens het Bijbelboek Jozua verwoest zijn nadat er op sjofars (ramshoorns) geblazen werd en het volk zou juichen. Rond de muren van de stad werd zes dagen lang, eenmaal per dag, een ronde gelopen door de belegeraars, al blazend op de zeven ramsbazuinen (Jozua 6:8 e.a.). Op de zevende dag liep het volk Israël zevenmaal rond de stad; daarna werden de ramsbazuinen geblazen en tegelijkertijd juichte het hele volk. De muren stortten in en de belegeraars kwamen probleemloos in de stad, waarna zij alle bewoners doodden.

Update: Politie peinst over juridische actie

2 december – Waar is de abt van Wat Phra Dhammakaya? En wie heeft nu de leiding van de pompeuze tempel in Pathum Thani? De politie weet het niet. Niettemin wil ze jurische actie nemen tegen degene die de leiding heeft en tegen degenen die samenspannen om de monnik te verbergen, wanneer de abt zich niet uiterlijk vandaag meldt bij de DSI. Eerder verliep de deadline op woensdag.  Volgelingen zeggen dat hij te ziek is om te reizen.

Wat Phra Dhammakaya luchtfotoAdjunct hoofdcommissaris Srivara gaf gisteren toe dat de verblijfplaats van de abt onbekend is. De tempel zegt dat hij er nog is, maar senior temple figures [?] zeggen hem al tijden niet gezien te hebben. Srivara denkt dat het National Office of Buddhism (NOB) moet kunnen zeggen wie de abt waarneemt als hoofd van de tempel.

Srivara en de DSI hebben gisteren overleg gevoerd over mogelijke acties. Ze waren het erover eens dat het NOB de abt moet kunnen overhalen zich aan te geven. DSI-hoofd Paisit zei gisteren dat het NOB een team onderhandelaars naar de abt stuurt. Het team heeft tot 10 december de tijd de abt te overtuigen, maar Srivara houdt vast aan de deadline van vandaag.

De politie moet zeker zijn van de verblijfplaats van de abt wanneer ze een huiszoekingsbevel van de rechtbank heeft gekregen. Als hij niet in de tempel is en ze doet huiszoeking, komt dat neer op meineed.

De voormalige KCUC-voorzitter (die gevangen zit wegens verduistering van kasgelden) en twee leidinggevenden hebben gisteren hun onschuld bepleit op de eerste zitting van de Criminal Court, waar ze terecht staan wegens het witwassen van geld. Volgens de openbare aanklagers hebben ze 28 slachtoffers verleid valse leningcontracten op te stellen en ze hebben een valse financiële verklaring gefabriceerd om de verliezen van de KCUC gedurende 2008 en 2011 te maskeren.

Productie eco-wagen zit in de lift

2 december – Naar verwachting neemt de productie van eco-wagens volgend jaar toe omdat de accijns is verlaagd van 17 naar 12 tot 14 procent. Nissan Motor (Thailand) heeft aangekondigd nieuwe modellen te zullen introduceren, zoals de Note. Het bedrijf blijft de March en Almera produceren die nog onder het 17-procenttarief vallen.

Thailand lanceerde voor het eerst in 2007 een eco-wagen programma, waarvoor vijf fabrikanten belangstelling toonden: Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki en Toyota. Deze zogeheten eerste fase werd in 2013 gevolgd door de tweede fase (met de lagere accijns) waarvoor nog eens vijf producenten zich bij de eerste vijf aansloten: Mazda, Ford, General Motors, SAIC-Motor CP en Volkswagen. Beide fases kennen privileges van de Board of Investment. Mazda was de eerste speler die in de tweede fase eco-wagens ging produceren en General Motors trok zich terug.

Thailand heeft tot oktober 1,644 miljoen eco-wagens geproduceerd, waarvan 934.533 voor de export en de overige voor de binnenlandse markt. De meeste werden geproduceerd door Nissan, gevolgd door Mitsubishi en Toyota.

Nissan wil 123.000 eco-wagens en 2 miljoen auto-onderdelen per jaar maken. Sinds 2010 is Nissan een pionier op eco-wagen gebied. Het bedrijf verwacht dat eco-wagens een belangrijk segment blijven van de Thaise automarkt, omdat ze betaalbaar zijn, zegt Sureethip La Ongthong Chomthongdee, vice-president marketing.

De Federation of Thai Industries heeft bekend gemaakt dat in de eerste tien maanden van dit jaar de productie van eco-wagens met 2,3 procent is toegenomen naar 297.979 voertuigen. De binnenlandse markt steeg met 25,4 procent, de export verminderde met 6,14 procent. Op de binnenlandse markt nam het aandeel eco-wagens toe naar 39,8 procent tegen 35,7 procent in dezelfde periode vorig jaar. (Bron: Bangkok Post, 1 december)

Makkasan gronddeal ontspoort

2 december – Had het ministerie van Financiën dat niet direct kunnen bedenken toen het met de Spoorwegen (SRT) afsprak de 500 rai bij station Makkasan over te nemen? Want nu komt het ministerie erachter dat ze consultants moet huren om een haalbaarheidsstudie te doen naar de commerciële mogelijkheden van de grond, terwijl de SRT dat al eerder heeft laten doen.

Dus dreigt  de schuld-voor-land deal met de SRT schipbreuk te leiden. Aanvankelijk was afgesproken dat Financiën de grond voor 99 jaar zou leasen om de SRT te verlossen van 61 miljard baht van haar schuldenlast van 110 miljard baht.

Staatssecretaris Ormsin (Transport) zegt dat het Treasury Department van het ministerie en de SRT worden uitgenodigd voor een gesprek over de vraag hoe de grond te ontwikkelen. Indien de SRT dat zelf kan doen, trekt het ministerie zich definitief terug.

Voor de State Enterprise Policy Commission, die al toestemming had verleend voor de deal, betekent dit dat het genomen besluit moet worden gewijzigd. Ook de Raad van State had al toestemming verleend. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

Art 44 bepleit voor rioolheffing

2 december – Om de inning van de beoogde rioolheffing gemakkelijker te maken, wil de gemeente Bangkok premier Prayut vragen artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten. Artikel 44 geeft Prayut de bevoegdheid alle procedures terzijde te schuiven.

Het idee was al eerder geopperd op het ministerie van Binnenlandse Zaken, zei adjunct-directeur Suthimon van de gemeentelijke riooldienst gisteren na een vergadering op het stadhuis met experts. Ze waren het eens over het principe ‘De vervuiler betaalt’, waardoor elk huishouden en bedrijf verantwoordelijk is voor de kosten. Aanvankelijk zouden huishoudens met een waterverbruik van minder dan 10 kubieke meter per maand een vast bedrag van 30 baht moeten ophoesten.

Wanneer Prayut artikel 44 van stal haalt, kan het gemeentelijk waterleidingbedrijf (MWA) de rioolheffing incasseren via de maandelijks waterrekening. Eerder weigerde de MWA dat omdat de wet dit niet toestaat, maar met artikel 44 is dat probleem van de baan.

In 2004 stelde de gemeente al eens een verordening vast over de inning van de rioolheffing, maar die is nooit in werking getreden. De gemeente hoopt dat de heffing leidt tot een vermindering van het afvalwater. De gemeente heeft op acht plaatsen in de stad rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze bestrijken 21 van de 50 districten. [Het rioolwater uit de overige districten zal wel ongezuiverd de zee in gaan.] In januari wordt een bijeenkomst met academici en milieuactievoerders belegd om hun suggesties voor de inning te horen.

Kort nieuws vrijdag 2 december

– De zoektocht naar een gezin van drie dat woensdagavond vermist raakte nadat hun vrachtboot in de ruwe zee 15 nautische mijl vanaf Koh Tao in de Golf van Thailand was gekapseisd, heeft nog geen succes opgeleverd. De zoektocht moest onderbroken worden vanwege de hoge golven en harde wind, maar is gisteren weer hervat.

De boot maakte deel uit van een sleep van zes boten, twee sleepboten en vier vrachtboten geladen met rubberhout chips, die beschutting hadden gezocht achter een gasplatform. Vier boten raakten door de hoge golven los van de sleep. Reddingswerkers zagen kans acht opvarenden te redden. Een toestel van de luchtmacht heeft gisterochtend drie uur gezocht. Vanuit Songkhla heeft de marine een patrouilleboot gestuurd.

– Het transportnetwerk in de sub-regio Greater Mekong krijgt een forse investerings injectie. Tijdens de 21ste Greater Mekong Subregion Ministerial Conference is door de zes ministers van het gebied (China, Laos, Vietnam, Cambodja, Thailand en Myanmar) besloten het aantal ontwikkelingsprojecten te verhogen van 93 naar 107 en het investeringsbudget van US$ 30 miljard naar $ 32,6 miljard.

Het geld komt uit diverse bronnen: regeringen, particuliere sector, Asian Development Bank en andere partnerbanken. Het wordt besteed aan verbetering van de verbindingen tussen de hoofdsteden, grote economische centra en belangrijke maritieme gateways [?]. De meeste projecten hebben betrekking op transport infrastructuur, wegen en spoorwegen en verbindingen over water.

In Thailand wordt het geld onder andere gestoken in de aanleg van een brug over de Mekong die de provincie Bung Kam verbindt met Paksin in Laos en een spoorbrug tussen Poipet (Cambodja) en Klong Luek (Sa Kaeo).

In de toekomst wordt een Mekong Tourism Coordinating Office opgetuigd. Het regionale blok werd 24 jaar geleden gevormd.


 

Wat Phra Dhammakaya Volgelingen in gebed woensdag

Wat Phra Dhammakaya: Abt blijft weg

1 december – Natuurlijk meldde de abt van Wat Phra Dhammakaya zich niet bij de politie. Wie had gedacht dat hij dat wel zou doen, is naïef, want het is al lang evident dat de tempel aan de winnende hand is in het kat-en-muis-spel tussen DSI en tempel.

De politie had de abt, die in de KCUC-zaak wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, tot woensdag middernacht de tijd gegeven om zich vrijwillig te melden. Maar hij kwam niet en net als in juni (toen de DSI op een menselijk schild stuitte) weet hij zich gesteund door duizenden volgelingen, die gisteren in gebed bijeen kwamen (foto).

Premier Prayut deed gisteren een beroep op de monnik om zichzelf aan te geven en zijn volgelingen meer narigheid te besparen. Prayut zei dat de autoriteiten zwaar onder vuur en druk lijken te liggen alhoewel geprobeerd wordt een confrontatie te voorkomen.

‘Er behoort druk te worden uitgeoefend op degenen die zich niet aan de wet houden, niet op de functionarissen, die de timing en situatie moeten beoordelen. Druk dient te worden uitgeoefend op de vermeende wetsovertreder om naar voren te komen en andere mensen problemen te besparen. Het is niet juist menigten te gebruiken om de wet te bestrijden. We weten wat kan gebeuren wanneer massa’s mensen worden gemobiliseerd. We hebben onze lessen geleerd.’

Nu de deadline is gepasseerd, is de politie verplicht juridische actie te ondernemen, zegt adjunct politiecommissaris Srivara. De DSI (Thaise FBI) overlegt met de politie over de arrestatie van de abt. De geestelijk leider van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel staat, weigerde gisteren commentaar te leveren op de brief van de DSI waarin hem verzocht wordt de abt te bewegen om zich te melden. Hij en het hoofd van de centrale kloosterorde worden geacht het arrestatieteam te vergezellen, wanneer de politie overgaat tot arrestatie. [Met Sint-Juttemis?]

Dinsdag leverde de politie een dagvaarding in bij de tempel, die betrekking heeft op illegaal grondgebruik van een meditatiecentrum van de tempel in Nakhon Ratchasima. Ook voor deze zaak heeft de rechtbank een arrestatiebevel uitgevaardigd. (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya)

Troonsopvolging: Nieuws uit Thailand heeft een probleem

1 december – Wat schrijft Bangkok Post vandaag op de voorpagina? Dit: Joyous Thais await new King. En: People confident HRH wil follow in his late father’s footsteps. Beste lezers, lieve lezeressen: wat verwacht u van mij: Dat ik dit kritiekloos overneem, terwijl ik weet dat de waarheid geweld wordt aangedaan? U mag het zeggen.

The newspaper you can trust, zoals het motto van de krant luidt, trekt vandaag de gehele voorpagina uit voor de troonsopvolging met een megagrote foto van kroonprins Vajiralongkorn. Vice-premier Prawit zegt dat de kroonprins heeft toegestemd de nieuwe koning te worden, maar hij moet dit nog wel bevestigen in een audiëntie met de parlementsvoorzitter. Prawit zegt dat dit nieuws door de mensen met ‘bewondering en vreugde’ is begroet.

Vajiralongkorn aangewezen als kroonprins 28 december 1972Dinsdag vergaderde het parlement in een speciale zitting over de troonsopvolging. Het erkende formeel dat de kroonprins de rechtmatige troonopvolger is, zoals het kabinet had laten weten. De audiëntie wordt binnen de komende twee dagen verwacht. Daarna maakt de voorzitter op de tv bekend dat Thailand een nieuwe koning heeft: Rama X, de tiende vorst in de Chakri dynastie.

Vajiralongkorn werd op 28 december 1972 op 20-jarige leeftijd door de koning aangewezen als troonopvolger (foto). De kroning vindt volgend jaar plaats na de crematie van Bhumibol.

BP citeert in haar openingsverhaal een 71-jarige vrouw die zegt: ‘Ik houd van wijlen de koning en respecteer hem met mijn leven en blijf dat doen voor de nieuwe koning.’ De vrouw bezocht een fototentoonstelling over Bhumibol in het National Museum en haalde er een gratis boek op, samengesteld door het ministerie van Cultuur, met toespraken en uitspraken van de monarch. ‘Niets kan mij weerhouden van mijn uiterste respect voor de koninklijke familie.’

Een ander zegt: ‘Ik geloof dat de kroonprins in de voetstappen van zijn vader volgt en het land in de juiste richting stuurt. Ik heb vertrouwen in hem. De verandering zal ons naar een heldere toekomst leiden.’

Tot besluit nog een quote van een 24-jarige moslima uit Pattani: ‘Ik heb er vertrouwen in dat de kroonprins de erfenis van zijn vader voortzet voor de vreugde en het voordeel van alle Thais. Thais zullen altijd respect hebben voor en loyaal zijn aan de monarchie.’ (Zie verder de pagina Koning Bhumibol)

Zouden  verstokte oranjegezinden in Nederland dat durven zeggen over Willem-Alexander?

Kroonprins hecht groot belang aan onderwijs
In een kader bij het openingsverhaal  komen we verder nog te weten dat de kroonprins groot belang hecht aan onderwijs en het initiatief heeft genomen voor tal van onderwijsprojecten. Tijdens een diploma-uitreiking op de Rajabhat universiteit relativeerde hij echter schoolkennis.

Hij zei: ‘Succes in het leven komt niet alleen van de kennis die je leert op de universiteit of school, maar ook van andere factoren zoals verantwoordelijkheden voor jezelf, werk en de samenleving.’

Sinds 1978 heeft de kroonprins alle diploma-uitreikingen aan de Rajabhat universiteit gedaan. Verder heeft hij de Krurupradit beurs ingesteld, waarvoor hij jaarlijks 42 miljoen baht uit zijn persoonlijke fondsen ter beschikking stelt. In 2009 richtte hij een stichting op die beurzen geeft aan arme leerlingen die het goed op school doen.

Doi Inthanon ideaal voor binnenlands toerisme

Weer stimulans voor binnenlands toerisme

1 december – Evenals in de Songkran vakantie gaat de regering deze maand proberen het binnenlands toerisme te stimuleren middels een belastingaftrek van 15.000 baht op uitgaven aan reispakketten en hotelkosten.

De maatregel die geldt van 1 tot 31 december, heeft tot doel Thai, die zich dat kunnen veroorloven, in Thailand hun geld te laten rollen in plaats van in het buitenland. Ook hoopt de regering dat touragenten en hotels zich registreren, zoals de wet vereist wat gecontroleerd kan worden aan de hand van de ingeleverde bonnen. Verwacht wordt dat de economie een injectie van 1 miljard baht krijgt.

De regering hoopt dat de regeling helpt om het afgenomen Chinees toerisme door de jacht op de zero-dollar tours te compenseren. De regering schat dat door de harde aanpak 1 miljoen Chinezen minder naar Thailand zijn gekomen. Sommige critici vinden dat de regering de verkeerde benadering heeft gekozen om de problemen aan te pakken. Wat ze dan wel had moeten doen, vermeldt het bericht niet. Maar ja, ook hier zullen de beste stuurlui wel aan wal staan.

In april van dit jaar keurde het kabinet hervatting van een zelfde regeling goed met een belastingaftrek van 15.000 baht voor individuele belastingbetalers alsmede voor bedrijven en particulieren die trainingsprogramma’s voor werknemers bieden. Die regeling liep in december vorig jaar af en werd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari geëffectueerd en loopt tot het einde van dit jaar. Daardoor kunnen belastingbetalers dit jaar 30.000 baht aftrekken.

Volgens Thanavat Phonvichai, vice-president research van de UTCC, profiteren 4 miljoen personen van de regeling en mocht u zich afvragen waarom zo weinig: slechts 6 procent van de Thaise bevolking betaalt inkomstenbelasting. Thanavat schat dat de regeling leidt tot uitgaven ad 10 miljard baht oftewel 0,03 tot 0,05 procent van het bruto binnenlands product.

Voor alle duidelijkheid: dit is dus een andere regeling dan de onlangs bekend gemaakte belastingaftrek voor aankopen, die gedekt worden door BTW-bonnen. Zie onder andere het bericht van 29 november: Belastingaftrek op aankopen verdubbeld. (Bron: Bangkok Post, 30 november)

Opnieuw uitstel voor kolencentrales in ‘t Zuiden

1 december – De kolencentrales in Krabi en Songkhla komen pas in 2023 in bedrijf. Het is al de derde keer dat de ontwikkeling van de omstreden centrales uitgesteld wordt. Niet zoals de voorgaande keren vanwege protesten, maar omdat het landelijke elektriciteitsbedrijf Egat meer tijd nodig heeft voor de aanleg van hoogspanningsleidingen. Het papierwerk over de rechten van percelen langs de route blijkt gecompliceerder dan verwacht.

Gouverneur Kornrasit van Egat zegt dat de energiebehoefte in het Zuiden een kritiek punt heeft bereikt omdat de productie 2.600 MW bedraagt en de vraag tijdens piekuren meer dan 2.800 MW. Om die reden heeft Egat de brandstofgestookte [aardgas of olie?] centrale in Surat Thani die op standby stond, weer volledig in gebruik genomen waardoor 3.088 MW beschikbaar is. (Bron: Bangkok Post, 30 november)

Thailand's talent ranking

Thailand zakt drie plaatsen in onderzoek naar talent

1 december – Thailand is in het IMD Annual World Talent Report drie plaatsen gezakt naar plaats 37, de laagste positie in tien jaar. Het land investeert niet genoeg in onderwijs en de beroepsbevolking mist nog steeds de vakbekwaamheden die nodig zijn om de concurrentiekracht te vergroten.

De Zwitserse bedrijfsschool IMD beoordeelt jaarlijks het vermogen van landen om te ontwikkelen en talent aan te trekken en te behouden voor bedrijven die er opereren. Drie factoren spelen een rol:  investeringen en ontwikkeling in eigen talent, de aantrekkingskracht die een land heeft op talent van elders en readiness, het vermogen van een land om aan marktvragen te voldoen met het aanwezige talent.

Het rapport zet 61 landen op een rijtje aan de hand van meer dan twintig indicatoren, sommige statistische en andere gebaseerd op een opinieonderzoek onder 4.300 internationale leidinggevenden. Thailand’s gebrek aan investeringen in het onderwijs is al tien jaar een zwak punt. Het land is bij dit criterium gezakt van plaats 31 in 2007 naar plaats 37 dit jaar.

Zwitserland staat al  tien jaar op de eerste plaats, Nederland bezet de vijfde plaats. In Asean is Singapore gezakt van plaats 10 naar 15, Maleisië ging vier plaatsen omlaag, Indonesië drie plaatsen en de Filipijnen zeven plaatsen.

Directeur Bris van het IMD’s World Competitiveness Centre zegt dat talent een van de competitieve pijlers van Europa is. ‘De regio blijft in het algemeen een aantal problemen houden, waaronder een matige economische groei, maar door de kwaliteit van het onderwijs en de inzet om talent van heel jonge leeftijd tot pensionering te ontwikkelen, behoudt ze haar concurrentiekracht op de lange termijn.’

In veel Aziatische landen is het tegendeel het geval. “Ze trekken weliswaar veel buitenlands talent aan, maar ze investeren niet genoeg in het ontwikkelen van eigen talent.’ (Bron: Bangkok Post, 30 november)

Kort nieuws donderdag 1 december

– Thai Airways International (THAI) wil aan het eind van het jaar haar vluchten op de VS hervatten, die in oktober vorig jaar zijn gestopt toen de nationale luchtvaartmaatschappij na jaren van verliezen bezig was aan een ingrijpend rehabilitatieprogramma. Gedacht wordt aan vluchten naar Seattle of San Francisco.

Maar voor het zover is, dient de maatschappij te beschikken over nieuwe Air Operator Certificates van de Civil Aviation Authority of Thailand. Naar verwachting vindt de herbeoordeling van de CAAT in mei plaats. Daarna worden de ICAO en FAA uitgenodigd voor een audit.

Zoals bekend kreeg Thailand vorig jaar een rode kaart van de ICAO omdat het niet voldeed aan alle veiligheidseisen op luchtvaartgebied. De US Federal Aviation Administration (FAA) besloot daarop Thailand te degraderen naar categorie II, hetgeen betekent dat Thaise luchtvaartmaatschappijen geen nieuwe routes mogen openen op de VS of vliegtuigtypes wijzigen op bestaande routes.

Behalve THAI gaat de CAAT ook Bangkok Airways enThai AirAsia herbeoordelen. Voor alle duidelijkheid: die vliegen niet op de VS, maar hebben wel last van de rode kaart, waardoor Japan en en Zuid-Korea besloten geen nieuwe vluchten vanuit Thailand toe te staan. China bekijkt van geval tot geval aanvragen voor uitbreiding. (Zie verder de pagina Luchtvaartdienst onder vuur)

– Thailand heeft 1 december uitgeroepen tot World PrEP Day om preventieve middelen tegen besmetting met HIV te promoten. 1 december is al World Aids Day. Het Thai Red Cross Aids Centre en Adam’s Love, de website van het centrum, zullen voortaan elk jaar op 1 december activiteiten organiseren om risicogroepen aan te moedigen PrEP medicijnen te gebruiken als efficiënte HIV preventie maatregel.

PrEP moet minstens dagelijks gedurende twee weken worden ingenomen. Daardoor wordt de kans op besmetting via seks of drugsinjecties met 92 procent verlaagd, aldus directeur Praphan van het Rode Kruis centrum. Het middel wordt nog niet vergoed door de drie zieketekostenverzekeringen, maar het ministerie van Volksgezondheid overweegt het wel toe te voegen aan de vergoeding voor HIV-medicatie. Het centrum wijst erop dat PrEP geen vrijbrief is om zonder condoom te vrijen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Minister Dapong (Onderwijs) dreigt ambtenaren op zijn ministerie met disciplinaire actie, wanneer ze corruptieonderzoeken vertragen. Gisteren zei hij tegen de voorzitters van de panels die onderzoek doen naar tweehonderd zaken, dat ze beter hun best moeten doen.

Sommige zaken zijn al sinds 2006 in onderzoek, andere onderzoeken stagneren en sommige onderzoeken en de vervolging van verdachten worden met opzet getraineerd. Dat heeft het ministerie onlangs ontdekt. De minister vermoedt dat betrokkenen proberen de dans te ontspringen doordat de verjaringstermijn verloopt of totdat ze gepensioneerd worden.

Vier grote zaken springen eruit: een investeringsplan van 2,5 miljard baht in zonne-energie van het kantoor van de Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel; een budget van 600 miljoen voor de aanleg van futsal velden bij 350 scholen; misbruik van fondsen voor de aankoop van 500.000 schooluniformen en dertien spaarcoöperaties van onderwijzers, die leden verleidden in een nep project te investeren. (Zie de pagina Corruptie 2)

– Vitit Muntarbhorn, VN-gezant voor gay rechten, heeft de gepassioneerde belofte gedaan om een mondiale ‘Leave No One Behind’ agenda te bevorderen. Hij zei dit gisteren op de eerste dag van een wereldconferentie over LGBTI in Bangkok die wordt bijgewoond door 700 deelnemers.

Vitit is onlangs benoemd tot UN Independent Expert on Protection against Violence and Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity. [Nou, die man heeft een groot visitekaartje nodig] Volgend jaar april levert hij bij de VN in Genève en New York zijn eerste rapport in over de discriminatie van LGBTI mensen. Het rapport wordt in juni besproken door de VN

Relaties tussen mensen van een zelfde sekse zijn nog illegaal in 76 landen. ‘Accepteer ze zoals ze zijn. Stop met de praktijk van aversie of conversietherapie die ten onrechte beoogt de oriëntatie en identiteit van LGBTI-ers te veranderen’, zei Vitit die daarbij bepleitte dat hun sekse identiteit in officiële documenten wordt erkend.

Thailand kent sinds 2005 de Gender Equality Act; deze maand komt de Civil Partnership Act klaar. LGBTI staat voor lesbian, gay, bi-sexual, transsexual/transgender en intersex.

– Het Ramathibodi ziekenhuis gebruikt een in Israël ontwikkelde robotarm bij rugoperaties. De operatie kan daardoor nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd. De Renaissance Robot, zoals het hulpje heet, kan ook bij chirurgische ingrepen in de hersens worden gebruikt.

Het ziekenhuis heeft de robotarm al bij vijf operaties aan de ruggewervel ingezet. De arm kan schroeven nauwkeuriger in het bot aanbrengen. Als artsen dat doen, bestaat een kans van 10 tot 40 procent op fouten, de robot heeft een nauwkeurigheid van 99 procent, zegt neurochirurg Sorayut Chamnanwet. Tevens wordt de tijdsduur van de operatie teruggebracht van gemiddeld één of twee uur naar 10 tot 20 minuten.

De operatie die 80.000 baht kost, wordt nog niet vergoed door de drie overheids ziektekostenverzekeringen. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Het dagblad Banmuang trekt aan het begin van volgend jaar de stekker eruit. Het ziet geen kans te overleven nu online media oprukken en de advertentie inkomsten van de print media teruglopen, een ontwikkeling waarvan ook Nederlandse kranten last hebben. Alle 120 werknemers worden ontslagen. ‘Een heel moeilijke beslissing om te nemen’, zegt de krant.

Reacties niet mogelijk