Thais nieuws 1-15 april

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec:  Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Development Research  Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 16-31 maart, klik hier.

 

Natalia schreef een boek over pesten en pestkoppen

15 april – Altijd leuk om in Bangkok Post een artikel tegen te komen over Nederlanders of een Nederlands bedrijf, zoals onlangs FrieslandCampina. In de krant van 12 april stuitte ik op een interview met Natalia ‘Siam’ van der Bruggen, een Nederlands model omschreven als ‘multi-talented’ en een ‘eye-catching beauty’. Ze is 17 jaar en heeft al veel bereikt in haar jonge leven, schrijft de krant, waaronder een e-book schrijven getiteld Bully Ben.

Natalia van der BruggenNatalia is geboren in Thailand, ze heeft een Roemeense moeder en haar vader ontbreekt in het artikel. Misschien een maagdelijke geboorte? Het is eerder vertoond. Thans woont ze in Sydney, maar wat ze daar uitvoert, komen we ook al niet te weten. Modellenwerk, neem ik aan.

Natalia besloot het boek over pesten te schrijven omdat ze zelf gepest is toen ze als 11-jarige een half jaar aan een rolstoel was gekluisterd en in Dubai herstellende was [van wat eigenlijk?].

De pesterijen begonnen nadat ze in een televisieserie had geacteerd. Medeleerlingen gingen haar uitdagen en zeiden dat ze de hoofdrol niet verdiende – dat ze niet mooi of speciaal genoeg was.

‘Ik zag andere kinderen gepest worden terwijl ik herstelde, dus ik wilde ze helpen met mijn eigen ervaringen. Om ze te laten zien dat ze niet de enigen zijn en dat ze geweld niet met geweld hoeven te beantwoorden – dat je pestkoppen kunt benaderen op een manier waarbij je jezelf prettig voelt.’

Natalia, die in verschillende landen op school heeft gezeten, zegt dat pesten een universeel verschijnsel is en dat het per land niet erg verschilt. ‘Er is altijd wel iemand die het niet met je eens is of een hekel aan je heeft. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.’

Terugkijkend op haar eigen ervaringen zegt ze dat ze één ding anders had moeten doen: ‘Ik heb nooit om hulp gevraagd. Als ik opnieuw kon beginnen, zou ik dat veranderen. Ik zou het tegen iemand met gezag zoals mijn ouders of onderwijzers, vertellen, omdat zij er zijn om kinderen te helpen. Mijn boek leert kinderen niet bang te zijn om aan volwassenen rond hen om hulp te vragen.’

De enige oplossing die ze suggereert, ligt erg voor de hand: Onderwijzers en onderwijspersoneel moeten een proactieve benadering kiezen, maar pestkoppen straffen of van school sturen is contra-productief. ‘Dat maakt ze alleen maar kwaaier. Ze denken: hoe zal ik die persoon eens te pakken nemen. Het is allemaal zijn schuld dat ik straf heb.’

Natalia pleit voor counselling om erachter te komen wat de pestkop drijft om samen met een counsellor en familieleden een oplossing te zoeken. De boodschap van haar boek is simpel: pestkoppen kunnen veranderen. Niemand wordt als een slechterik geboren, dus iedereen heeft een kans het juiste pad te kiezen.

Over pestkoppen is ze in de loop der jaren milder gaan denken. Niet alleen denkt ze dat het geen slechte mensen zijn, maar ze heeft ook sympathie voor hen gekregen omdat hun gedrag het resultaat is van de emotionele bagage die ze dragen. ‘Ik begrijp nu dat ieder kind een fout kan maken en er spijt van kan hebben.  Maar ze kunnen terugkomen als waardevol lid van de samenleving, zoals mijn pestkoppen. Dat zijn nu mooie mensen en toegewijde leden van de samenleving.’ (Bron: Bangkok Post, 12 april)

Bully Ben is available on iTunes. Proceeds from sales go the Fred Hollows Foundation (www.hollows.org), which helps prevent blindness.

N.B. Het bovenstaande heeft weinig met Thailand te maken, maar het leek me toch leuk er aandacht aan te besteden.

Bemanningsleden van een vissersboot in Sattahip worden gecontroleerd

Dwangarbeid blijft doorgaan, zegt State Department VS

15 april – Dwangarbeid op Thaise vissersboten kwam vorig jaar nog volop voor ondanks wettelijke hervormingen en arrestaties na een onderzoek naar wantoestanden in de visserij-industrie door het Amerikaanse persbureau Associated Press. Dit schrijft het Amerikaanse State Department in zijn jaarlijkse evaluatie van mensenrechten. Later dit jaar komt het ministerie met een update van het Trafficking in Persons rapport, waarin Thailand al twee jaar op de Tier-3 lijst staat van landen die onvoldoende  optreden tegen mensenhandel.

Het ministerie erkent dat de regering een zero tolerance beleid heeft geformuleerd voor mensenhandel en tal van wetten heeft aangepast met verhoging van straffen. Klokkenluiders worden beschermd en de autoriteiten mogen een bedrijf tijdelijk stil leggen of hun vergunning intrekken.

Maar het rapport stelt dat het gebrek aan helderheid in de wet en in de praktijk over wat onder dwangarbeid moet worden verstaan en debt bondage de pogingen van de regering ondermijnen om slachtoffers van mensenhandel te identificeren en dwangarbeid te vervolgen. [Debt bondage verwijst naar de forse bedragen die gesmokkelde migranten moeten terugbetalen aan tussenpersonen].

Slechte arbeidsomstandigheden inclusief dwangarbeid  komen in tal van sectoren nog veel voor, zegt het rapport: op Thaise trawlers en in arbeidsintensieve industriesectoren zoals de voedsel- en visverwerkende industrie. In de visverwerkende industrie bestaat het personeelsbestand voor negentig procent uit migranten.

Het rapport verwijst naar het onderzoek dat AP gedaan heeft naar wantoestanden in de visverwerkende industrie, zoals loodsen waar garnalen werden gepeld. De berichtgeving heeft geresulteerd in de redding van tweeduizend personen, een tiental arrestaties , inbeslagnames van eigendommen ter waarde van miljoenen dollar, sluiting van pellerijen en voorstellen voor nieuwe wetten.

Het rapport verwijst ook naar de vissers die in Thailand zijn gerekruteerd en op Thaise trawlers die in Indonesische wateren visten, te werk werden gesteld – vaak onder omstandigheden die in de slavernijtijd gebruikelijk waren. Maar aan die wantoestanden heeft Indonesië rigoureus een eind gemaakt, onder andere door trawlers op te blazen.

Maar het Thaise beleid, voeg ik er zelf aan toe, is meer van: pappen en nathouden. Zo zijn vele vissersboten gelegaliseerd die jarenlang met verboden netten hebben gevist. Overigens wel tot woede van vissers die zich altijd keurig aan de regels hielden. Zie het bericht van 2 april: 11.237 trawlers gelegaliseerd; legale vissers: We zijn verraden.

Foto: Controle van bemanningsleden van een trawler in Sattahip.

Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.

NCPO: Detenties zijn oké

15 april – De NCPO (junta) reageert weer als door een wesp gestoken op de zorgen  van de VS over willekeurige detenties, vermomd als attitude adjustments. Woordvoerder Winthai zegt dat de Amerikaanse reactie niet als een verrassing komt omdat groepen die zich tegen de regering verzetten, dezelfde opvatting hebben. [Snapt u het verband? Ik niet.]

Winthai SuwareeHij zegt dat ze ook overeenkomt met commentaren van andere landen over de strenge benadering. Winthai spreekt over ‘overdreven zorgen die gebaseerd zijn op onbetrouwbare feiten’. ‘Wanneer andere landen, met name de VS, ons nog steeds niet begrijpen, moeten we doorgaan een beter begrip te kweken.’

Winthai reageert op het woensdag gepubliceerde landenrapport van het Amerikaanse State Department over mensenrechten. Daarin wordt de VS bekritiseerd vanwege het beperken van burgerlijke vrijheden, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering en de persvrijheid.

[Wat een merkwaardige samenvatting, want volgens het website bericht Dwangarbeid blijft doorgaan, zegt State Department VS (zie hierboven) gaat het rapport met name over mensenhandel in de visserij en vis- en voedselverwerkende industrie.] Belangstelling voor de kromme redeneringen van Winthai? Klik hier: NCPO stands by detentions

Grondwetcommissie vraagt om bescherming

15 april – De grondwetcommissie (CDC) vraagt de regering om bescherming wanneer ze het land intrekt om voorlichting te geven over de door haar gebrouwen ontwerp-grondwet. Ze is bevreesd voor mogelijk ‘smerige trucs’ van tegenstanders. Die vrees is gebaseerd op de afwijzing van de grondwet door voormalig regeringspartij Pheu Thai en de bezwaren van oppositiepartij Democraten, die nog een slag om de arm houdt.

CDC-voorzitter Meechai zegt bezorgd te zijn voor verstoring van de voorlichtingscampagne, indien de politiek partijen zich niet aan de regels houden en lak hebben aan politieke principes. Data voor de bijeenkomsten zijn nog niet vastgesteld. Formeel zijn de voorlichtingsbijeenkomsten overigens in strijd met het samenscholingsverbod van de junta, maar dat is blijkbaar geen bezwaar. Meechai denkt dat de meeste mensen ‘met goede bedoelingen’ naar de uitleg van de CDC zullen luisteren, maar er kunnen ook dwarsliggers tussen zitten die ‘oneerlijk’ zijn en ‘trouble’ willen veroorzaken.*

Meechai maakte bekend dat de CDC een team heeft gevormd dat de sociale media volgt op zoek naar onjuiste informatie en ‘smerige trucs’ [daar heb je ze weer] om wanbegrip te scheppen. Enkele academici hebben dat al gedaan, zegt Meechai.

Het kabinet heeft de referendumwet, die op 7 april is goedgekeurd door het parlement, dinsdag ter bekrachtiging voorgelegd aan de koning. Het parlement voegde toen een vraag toe, maar daar is al uitgebreid over bericht, dus dat hoef ik hier niet te herhalen.

De CDC gaat samen met enkele ministeries een netwerk van vrijwilligers vormen die de bevolking tot op dorpsniveau over de ontwerp-grondwet voorlichten. Het bericht vergeet te vermelden dat Ror Dor territorial defence students daar al mee begonnen zijn. [Dat zijn leerlingen die tijdens hun schoolopleiding een militaire training krijgen, waardoor ze vrijgesteld worden van de dienstplicht.] (Zie ook de pagina Grondwetwijziging)

* De angst van Meechai is een doortrapte truc om een gevaar te creëren dat niet bestaat, net zoiets als het Rode Gevaar of de angst voor het communisme. In mijn journalistentijd grapten we over het sociaal-cultureel werk: Heeft u geen probleem, dan maken wij er één.

Regering speelt stommetje over ‘wat als…’

15 april – De regering wil niets zeggen over de situatie die ontstaat wanneer de ontwerp-grondwet in het referendum van augustus wordt afgewezen. Een alternatief zou de stemming kunnen beïnvloeden en leiden tot druk, zegt vice-premier Wissanu.

Partijleider Abhisit van voormalig oppositiepartij Democraten had daar om gevraagd. Abhisit redeneert: wanneer informatie ontbreekt over het alternatief, is dat niet eerlijk ten opzichte van de kiezers. Maar Wissanu zegt dat de huidige praktijk van de regering in overeenstemming is met wat internationaal gebruikelijk is bij referendums.

Hij meent dat de toegevoegde vraag over de rol van de Senaat bij de verkiezing van de premier, een voordeel oplevert wanneer een derde versie moet worden geschreven, want dan weten de schrijvers wat de mensen willen en kunnen ze er rekening mee houden.  [De eerste versie van de grondwet liep schipbreuk op, de huidige is de tweede]

Wissanu denkt dat een derde versie waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op voorgaande grondwetten. Premier Prayut heeft daarentegen gesuggereerd dat hij de nieuwe versie schrijft, gebaseerd op zijn ‘hoofd en hart’.  (Bron: website Bangkok Post, 14 april) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

Ongeluk met vuilniswagen

De seven dangerous days zijn gevaarlijker dan vorig jaar

15 april – Inbeslagnames van voertuigen, innemen van rijbewijzen: het mag allemaal niet baten, want het aantal verkeersdoden is dit jaar tweemaal zo hoog als vorig jaar. Na de eerste drie dagen van de gevreesde seven dangerous days (maandag tot en met woensdag) staat het dodental op 181 en het aantal slachtoffers op 1.771.

Songkran Road Toll 15 aprilBij 66 procent van de ongelukken zijn motorfietsers betrokken. Aangetrokken door het geringe verkeersaanbod op rechte lokale wegen in districten, sub-districten en dorpen, draaien ze het gas open.

De provinciale autoriteiten hebben de opdracht gekregen meer agenten en vrijwilligers op hoofd en secondaire wegen in te zetten om roekeloos rijgedrag tegen te gaan, met name ook van pickup trucks met passagiers en grote watertanks in de laadbak.

Een vuilniswagen ramde donderdagochtend op de Rama IX weg in Huai Khwang (Bangkok) vier taxi’s en een motorfiets wat een enorme ravage veroorzaakte. Zes personen raakten gewond, van wie één ernstig. Het duurde een uur om de rijstrook weer begaanbaar te maken voor het verkeer. De bestuurder van de vuilniswagen zegt dat de remmen van de wagen faalden. Hij is voor ondervraging door de politie meegenomen naar het bureau. De man had niet gedronken.

Topless act op Songkran: Foei!

15 april – Er is geen foto van beschikbaar, dus of feestvierders inderdaad zo onfatsoenlijk waren gekleed als wordt beweerd, moeten we maar geloven. Volgens adjunct-hoofdcommissaris Pongsapat in ieder geval wel. Hij heeft zijn dienders opgedragen korte metten te maken met kleding die niet door de beugel kan [alhoewel je in de gogo bars van Patpong niets anders ziet]. Volgens hem neemt het aantal indecent geklede personen toe.

Woensdag trok een videoclip de aandacht waarop te zien is hoe vijf mannen bij het RCA entertainment complex aan de Phetchaburi Road proberen de tieten van een topless vrouw te beroeren. Wow! Pongsapat heeft opdracht gegeven hen op te sporen. Overigens zegt hoofdinspecteur Sorawit van het bureau Makkasan dat de clip van vorig jaar dateert.

Het ministerie van Volksgezondheid ontkent dat honderd feestvierders op Silom Road ziek zijn geworden als gevolg van vuil water, urine en azijn [?]. Ze zouden last hebben van geïrriteerde ogen en huiduitslag. Adjunct-permanent secretaris Suwachai van het ministerie zegt dat ziekenhuizen geen enkel geval hebben gemeld, maar de autoriteiten gaan dat nog wel even controleren bij ziekenhuizen in de buurt.

Watana Muangsook met rode kom

Watana was er niet; soldaten kwamen voor niets

15 april – Hij was er niet, Watana Muangsook, het lastige voormalige Pheu Thai parlementslid, dat zich niet de mond laat snoeren door de junta. Donderdagmiddag troffen soldaten alleen zijn huishoudster in zijn woning in Prawet (Bangkok) aan.

Volgens commandant Somporn had Watana telefonisch laten weten dat hij er zou zijn, hij ontkende zoals gisteren gemeld dat Watana in verband met Songkran om uitstel tot maandag had gevraagd,wat hij had geschreven op zijn Facebook-pagina.

Watana moet op het matje komen omdat hij heeft geschreven tegen de ontwerp-grondwet te zijn en dat is in het huidige tijdsbestek een doodzonde. Je bent voor of je houdt je mond. Het is de vijfde keer dat Watana een ‘uitnodiging’  krijgt voor een attitude adjustment, een stevig gesprek om iemand tot de orde te roepen.

De autoriteiten vinden Watana’s commentaren ‘niet constructief’, Watana is zich van geen kwaad bewust. ‘Een mening geven of je voor of tegen de grondwet bent, wordt volgens artikel 4 van de interim-grondwet beschouwd als het recht en de vrijheid van Thaise burgers’, zegt hij. ‘De premier en de legercommandant hebben gezegd de grondwet te steunen, dus Thaise burgers, inclusief mijzelf, mogen een andere en tegenovergestelde mening geven.’ Watana wijst er bovendien op dat Pheu Thai en de Democraten dat al hebben gedaan voordat hij zijn mening uitte.

Tuktuks gaan aan de anticonceptiepil

15 april – Hoe aardig geformuleerd: tuktuks hebben geboortebeperking nodig. Het Land Transport Department zegt dat het aantal  recent sterk gestegen is: in Bangkok tot meer dan negenduizend en dat bemoeilijkt de controle, aldus directeur-generaal Sanit. Voorlopig geen nieuwe registraties dus, behalve voor de tuktuks die opereren onder het uea athon programma van het ministerie van Transport dat tot doel heeft het beroep van tuktuk-bestuurder als carrièremogelijkheid te bevorderen en het gebruik van CNG (compressed natural gas, aardgas) als brandstof.

Volgens Sanit wordt er minder over tuktuk bestuurders geklaagd dan over taxichauffeurs [die passagiers weigeren of de meter niet willen aanzetten], maar sommige passagiers klagen over bestuurders die denken dat ze Schumacher zijn, waardoor passagiers uit de tuktuk dreigen te vallen. De autoriteiten hebben daarom vorig jaar nieuwe eisen gesteld: een stalen versterking aan de rechterzijde en een standaard lengte en breedte. Bestuurders mogen die niet wijzigen. De autoriteiten zijn niet van plan tarieven vast te stellen. Daarover moet nog steeds onderhandeld worden. [Ik hoef dat niet meer, want ik ken de tarieven op mijn vaste routes.]

Pipah mag in Down Under blijven

15 april – De tweelingzuster Pipah van Gammy, inmiddels een dreumes met het Down syndroom, wordt niet teruggestuurd naar de draagmoeder in Thailand. Dat heeft een Australische kinderrechter bepaald. Het zou niet bevorderlijk zijn het meisje na 2 jaar uit haar vertrouwde omgeving te halen en bij mensen te plaatsen die ze niet kent.

De rechter heeft ook vastgesteld dat de jongen niet is achtergelaten, zoals destijds beweerd door de draagmoeder, maar ze wilde hem zelf houden. Ze beweerde ook dat het Australische paar een abortus had geëist. De rechter zegt verder dat het echtpaar niet geprobeerd heeft toegang te krijgen tot het trust fund met particuliere donaties, bedoeld om Gammy te helpen. [Ja, dames en heren, Thais kunnen heel goed liegen.]

De draagmoeder eiste destijds dat de tweeling werd herenigd toen ze erachter kwam dat de vader een veroordeelde pedofiel was. De rechter wijst er evenwel op dat het gezin het Department of Child Protection op de hoogte moet houden van zijn verblijfplaats en dat het kind nooit alleen met de vader mag zijn.

Doorgaans worden uitspraken van de gezinsrechter in Australië niet bekend gemaakt, maar de rechter achtte dat nu wel gewenst ‘in het algemeen belang’. Thailand heeft inmiddels commercieel draagmoederschap verboden. Een andere draagmoederzaak die veel in het nieuws is (geweest), is nog onder de rechter. Die betreft de adoptie door een homofiel echtpaar. Ook hierbij ligt de draagmoeder dwars.

Shiva linga

Duizend jaar oude shiva linga opgegraven

15 april – In een tempel in het district Tha Sala (Nakhon Si Thammarat) is een sjiva linga (Hindoe fallisch symbool) opgegraven die vermoedelijk 1.300 à 1.400 jaar oud is. Rond die tijd bloeide het hindoeïsme in Surat Thani en Nakhon Si Thammarat.

De stenen sculptuur rust op een grondplaat van 45 cm bij 1 meter waarin bloemmotieven in reliëf zijn gebeiteld in de Tawaravadee stijl. De sculptuur bevindt zich aldus directeur Anat van het regionaal kantoor van het Fine Arts Department in prima staat. ‘Dit is een juweeltje van het Zuiden.’

Het juweeltje werd tijdens werkzaamheden op drie meter diepte ontdekt plus twintig Boeddhamunten. Nadat de vondst bekend was gemaakt, zouden (bij)gelovigen naar de tempel zijn gesneld om het oude symbool te vereren. De fallus wordt beschouwd als een symbool van kracht en vruchtbaarheid.

Uitbreidingsplan voor luchthaven Krabi

15 april – De nieuwe passagiersterminal van de luchthaven Phuket wordt in juni in gebruik genomen, Betong (Yala) krijgt een nieuwe luchthaven die in 2018 open gaat, en aan een uitbreidingsplan voor de luchthaven van Krabi wordt hard gewerkt. Het plan omvat uitbreiding van het servicegebied en het aantal start- en landingsbanen en parkeerhavens.

Uitbreiding is dringend gewenst omdat Krabi fungeert als backup voor vluchten die de overbelaste luchthaven van Phuket mijden. Krabi is ontworpen op 3 miljoen passagiers per jaar. Vorig jaar steeg het aantal passagiers met 30 procent. Het uitbreidingsplan is in juni klaar. De werkzaamheden worden begroot op 2,5 miljard baht. Wanneer die beginnen, meldt het bericht niet.


 

Ski bums op de bevroren Yenisel rivier buiten Krasnoyarsk (Siberië)

Hoe overleef je 40 graden C?

14 april – Als je niet tegen de zinderende hitte van deze maand kunt met in Bangkok temperaturen die boven de 40 graden gaan uitkomen, kun je natuurlijk klagen, maar effectiever is een list, om met heer Bommel te spreken. Michael Ruffles somt er in Brunch, de zondagbijlage van Bangkok Post, zeven op. Ik heb ze enigszins bewerkt.

Voor de 7-Eleven1 Volg het voorbeeld van straathonden die voor de deur van een 7-Eleven liggen. Ik bedoel niet: ga er ook liggen, maar ga naar binnen. Ruffles schrijft dat in Huai Khwang (waar ik woon) op elke 21,6 meter een 7-Eleven of Family Mart is te vinden, die verkoeling kan bieden. Je hoeft niet eens wat te kopen.

2 Stroop je T-shirt op. Je hoeft niet het lichaam van een Adonis te hebben; een bierbuik is geen bezwaar. Je loopt tenslotte niet in Milaan of een ander modeparadijs. Er moet wel een windje staan, anders werkt deze truc niet.

3 Neem de benen naar Chiang Mai of Chiang Rai, want volgens een online satirische kaart zijn die plaatsen ‘altijd koud’. Maar de kaart heeft het mis, want voor het Noorden zijn temperaturen van 43 en 44 graden voorspeld. En die weervoorspellers kunnen ’t weten. Siberië is een betere optie, hoewel iets duurder en tijdrovender.

4 Vastzitten in het verkeer is deze keer eens geen reden om je ergeren, want de airconditioning zorgt voor een aangename binnentemperatuur en de taximeter loopt ook wat trager dan wanneer de taxi in beweging komt. Maar dat heeft niets met de hitte te maken. Hoe langer de rit duurt, hoe beter.

5 Op een dakterras zit je dichter bij de zon, maar vooral ’s avonds zijn ze een goede vluchtplaats. De temperatuur is er graden lager dan op de begane grond en je hebt er geen last van verkeerslawaai. Een minimumhoogte van elf verdiepingen is wel een vereiste, maar het moet niet moeilijk zijn die in Bangkok te vinden, want ze zijn er gek op hoogbouw.

Tussen de palmen6 Loop onder een parasol, die biedt meer bescherming tegen de zon dan een paraplu. Meer geschikt voor vrouwen dan voor mannen, want die kunnen het best een zwarte paraplu gebruiken om niet te worden uitgemaakt voor mietje.

7 Ga naar Daiso [?] en schaf voor 60 baht een tray met ijsblokjes aan, schrijft Ruffles, maar in de meeste kruidenierswinkels zijn zakken met ijsblokjes te koop. Eerst met zo’n zak tegen een hard oppervlakte slaan, zodat ze los komen. Vul er een koelbox mee. Wie van ijskoffie houdt, kan zijn warme kopje koffie erin koelen. (Bron: Brunch, Bangkok Post, 10 april, bewerkt door uw toegewijde redacteur)

De queeste naar een duurzaam Songkran

14 april – Het gooien met water leverde nooit een schuldgevoel op – tot recent. Het is Songkran en water spendeerden we ooit alsof er geen morgen bestond. Maar er komt een morgen. De droogte, de ernstigste in 20 jaar, zorgt er niet alleen voor dat alle grote waterreservoirs in het land opdrogen, maar ze bedreigt ook de vrolijke sfeer van Songkran – tot op zeker hoogte.

Aldus het openingsartikel van de Life-bijlage woensdag van Bangkok Post over de zoektocht naar een duurzaam Songkran. ‘De uitdaging is om een balans te vinden tussen de behoefte aan toerisme en de noodzaak van besparing’, schrijven de drie auteurs .

Voor het eerst doet de regering een beroep op de feestvierders, maar het zal niet gemakkelijk zijn hen te bewegen met water te sprenkelen in plaats van anderen te overgieten of om de supersoaker te vervangen door een plantenspuit. Maar de autoriteiten kunnen wel paal en perk stellen aan waterfeestjes.

Songkran Khao San Road 2015De gemeente Bangkok heeft het aantal feestdagen op de Silom Road teruggebracht van vier naar drie dagen, vanaf woensdag tot vrijdag [Ik meen eerder gelezen te hebben: van drie naar twee] en om 9 uur ’s avonds in plaats van middernacht een eind aan de wateroorlog te maken.

Ook op Khao San Road (foto), trefpunt van backpackers, en elders in Bangkok stopt het feest om 9 uur. Bovendien wordt op Khao San de waterdruk verminderd. Het feest is begonnen op 13 april en niet al een dag eerder, zoals in voorgaande jaren.

Elders is het aan de feestvierder er iets aan te doen. De oproep voor waterbesparing is vrijwillig omdat de regering ook wel weet dat een waterloos Songkran slechs is voor de economie. Volgens de Tourism Authority of Thailand gaat het geld dit jaar weer rollen; ze verwacht dat 15 miljard baht wordt uitgegeven. Songkran betekent niet alleen water maar heeft ook tot doel het toerisme te stimuleren.

De uitdaging is, schrijven de auteurs, hoe de geest van Songkran levend te houden, zonder de boeren en dorpelingen die in droge gebieden wonen, te kwetsen, en de balans te zoeken tussen de noodzaak van toerisme en de noodzaak om de natuurlijke grondstoffen te conserveren. (Bron: Bangkok Post, 13 april)

Het artikel vervolgt met achtergrondinformatie, maar die mag u zelf opzoeken op de website: The queest for a sustainable Songkran

Eén opmerking: de uitdrukking ‘de geest van Songkran levend te houden’ is nogal misplaatst, want de traditionele rod nam dam hua ceremonie bestaat uit het besprenkelen van Boeddhabeelden en de handpalmen van ouderen.  Water is een symbool van zuivering – het wegwassen van zonden en tegenslag. Dat heeft niets te maken met de huidige wateroorlogen. Lees ook: Het dubbele gezicht van Songkran.

Een tweede opmerking: het watergebruik in Bangkok en omgeving tijdens Songkran is minder dan wat gedacht wordt. De afgelopen drie Songkrans is het zelfs met 10 tot 20 procent teruggelopen, omdat fabrieken tijdens de vakantie zijn gesloten en bewoners naar hun geboortedorp trekken.

Van veel groter belang is de beschikbaarheid van water in de toekomst. Met de Mekong die geblokkeerd wordt door dammen en de klimaatverandering, kan het excessieve gebruik van water tot sociale onrechtvaardigheid leiden. De uitdaging is veel groter dan alleen het waterfestival, maar is: hoe wordt een effectief watermanagement beleid gevoerd dat blijvend succes heeft?

Een derde opmerking: Veel toeristen op Khao San Road, ondervraagd door de krant, vertellen geen flauw idee te hebben van de droogte. Blijkbaar gaan ze onvoorbereid op vakantie naar Thailand, wat hen kwetsbaar maakt voor oplichtingstrucs en diefstal. Nou, dat moet dan maar. Zie mijn artikel Thailand is niet Terschelling en de lijst do’s en don’ts.

Songkran 2016 processie bij de grenspost Singkhon in Prachuap Khir Khan

Droogte zet domper op Songkran

14 april – De droogte zet dit jaar een domper op Songkran, het Thaise Nieuwjaar dat woensdag is begonnen en tot en met vrijdag duurt. Ook in buurlanden wordt het nieuwe jaar ingeluid, te beginnen met offerandes aan monniken en het sprenkelen van water over de handpalmen van ouderen en over Boeddhabeelden. Maar daarna werden de supersoakers tevoorschijn gehaald die op veel plaatsen van de ingetogen traditie een agressieve wateroorlog hebben gemaakt.

In de opgeknapte grenspost Singkhon (Prachuap Khiri Khan) trok een lange processie van 2 kilometer van Thaise en Myanmarese boeddhisten langs monniken om hun met giften te eren (foto boven). Een kilometer lange tunnel met watersproeiers moest voor de hoognodige verkoeling zorgen.

Songkran 2016 watertunnel in PattaniIn de provincie Pattani zorgde ook zo’n tunnel voor verkoeling (foto rechts), maar in de provincie Phitsanulok ontbrak hij dit jaar vanwege de droogte. Minder mensen dan vorig jaar gingen er de straat op om elkaar te bewateren. Nieuw was een ‘chanting activity’ die dinsdag begon en tot woensdag duurde (chanting=reciteren).

In de oostelijke grensprovincie Sa Kaeo voegden boeddhisten uit Cambodja zich bij geloofsgenoten uit Thailand en in Sangkhla Buri (Kanchanaburi) kwamen geloofsgenoten uit Thailand en Myanmar samen.

De noordoostelijke provincie Surin hield een schoonheidswedstrijd voor vrouwen van 60 jaar en ouder. (Bron: website Bangkok Post, 13 april)

Update:
De gemeente Bangkok heeft de verkoop van supersoakers verboden. Die worden gevaarlijk geacht vanwege de hoge druk waarmee water wordt gespoten. Adjunct-commandant van het bureau Thong Mahamek, dat toezicht houdt op Silom, waarschuwt dat mensen die alcohol meenemen, een boete van 1.000 baht krijgen. De verkoop van alcohol is ook verboden.

Voormalige PDRC steunt ontwerp-grondwet

14 april – De voormalige protestbeweging tegen de regering Yingluck, People’s Democratic Reform Committee (PDRC), steunt de grondwet. Na Songkran geeft de beweging, die na haar opheffing is voortgezet als Muan Maha Prachachon for Reforms stichting, een toelichting. Secretaris-generaal Akanat Promphan zegt dat de leiding de ontwerp-grondwet goed genoeg vindt om corruptie te bestrijden.

Voor politieke waarnemers – en daar reken ik mezelf gemakshalve ook maar even toe – kan de steun geen verrassing zijn, want voorman Suthep Thaugsuban wordt er al lang van verdacht destijds onder één hoedje te hebben gespeeld met het leger, wat uiteindelijk in mei 2014 tot de militaire coup leidde.

Voordat Suthep naam maakte als protestleider, niet vies van demagogie, was hij lid van oppositiepartij Democraten. In de regering Abhisit bekleedde hij de post van vice-premier en maakte zich gehaat met het neerslaan van het roodhemdprotest in 2010, dat resulteerde in negentig doden en talrijke gewonden. Suthep had de leiding van het Centre for the Resolution of the Emergency Situation, dat destijds het leger toestemming gaf om met scherp te schieten.

Akanat zegt dat de politieke partijen ‘redelijk’ commentaar moeten leveren op de ontwerp-grondwet. Het commentaar van voormalig regeringspartijen Pheu Thai heeft volgens hem geen betrekking op de inhoud, maar op politieke belangen.

De PDRC vocht niet voor een bepaalde politieke partij om de regering te leiden, maar eiste hervormingen omdat degenen die aan de macht waren [lees: Pheu Thai] hun positie misbruikten en probeerden hun verantwoordelijkheid voor wangedrag te ontlopen, aldus Akanat. (website Bangkok Post, 13 april) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Update: Roodhemden gaan in de tegenaanval

14 april – De roodhemdbeweging United Front for Democracy against Dictatorship (UDD) heeft aangekondigd haar rivaal keihard van repliek te dienen middels een persconferentie op dezelfde dag en hetzelfde uur. De vraag is dus nu: hoe reageert de junta, want die heeft critici van de ontwerp-grondwet gedreigd met een verblijf in een heropvoedingskamp. Bovendien is voorlichting over de grondwet voorbehouden aan de grondwetcommissie en de Kiesraad, dus Suthep (rechts op de foto) daagt ook de junta uit.

Suthep rechts en Jatuporn linksUDD-voorzitter Jatuporn (links op de foto) zegt: ‘Het is Suthep’s recht [een persconferentie over steun aan de grondwet te houden], dus is het ook ons recht [een persconferentie te beleggen]. Er zijn twee antwoorden voor het referendum: ja of nee. Maar het regime zegt dat mensen die tegen zijn, iets verkeerds doen. Dat is niet eerlijk.’

Hij vervolgt: ‘De NCPO dient onpartijdig te zijn. Ze zou de Kiesraad moeten steunen een vrij en eerlijk referendum te organiseren in plaats van alle partijen te dwingen om het met de grondwet eens te zijn en degenen die tegen zijn, te beschouwen als overtreders. Het leger heeft toestemming gegeven voor een referendum, dus zou nu vrije meningsuiting moeten toestaan.’

Een bron in NCPO-kringen verwacht dat de ontwerp-grondwet het groene licht krijgt in het referendum. Uit een peiling [van?] is gebleken dat 60 procent van de bevolking een beter begrip heeft van het regime en hun perceptie ervan heeft veranderd.

Premier Prayut zei maandag al dat veel mensen aan zijn kant staan, toen hij zijn gal spuwde over politici en politieke partijen. Hij heeft ze gezegd niet aan de verkiezingen deel te nemen als ze niet gelukkig zijn met de grondwet.

Voormalig oppositiepartij Democraten laveert: de partij sluit zich niet aan bij rivaal Pheu Thai alhoewel ze wel kritiek heeft op de ontwerp-grondwet. De partij heeft nog niet besloten hoe te stemmen in augustus. Pheu Thai is wel mordicus tegen. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Boomtunnel Phetchabun

Boomtunnel gered, maar dat wisten we al

14 april – Wat een rare krant is Bangkok Post toch. Op 10 april meldde ze dat de unieke boomtunnel in Phetchabun gered was; dat had het Highways Department besloten. En vandaag wordt weer gemeld dat de boomtunnel gered is van de hakbijl (of eigenlijk kettingzaag). Maar dat wisten we toch al, Bangkok Post?

De Stop Global Warming Association juicht het besluit [van de regering – misschien moest die nog het groene licht geven voor het besluit van het Highways Department] toe. Het biedt aan de bomen te kopen, mocht de regering van gedachten veranderen. De SGWA had eerder middels een petitie de premier gevraagd de bomen te sparen, die moesten wijken voor de verbreding van de weg van twee naar vier rijstroken.Vijftig van de 500 eeuwelingen waren toen al geveld.

Was het vorige bericht nogal onduidelijk over de herziene plannen; nu meldt de krant dat de weg in de boomtunnel een tweebaans weg blijft, de bomen worden beschermd middels een vangrail, die wordt opgefleurd met bloemen. Een fietsstrook wordt toegevoegd, maar ook bij deze mededeling ontbreekt een toelichting. Wat is het toch moeilijk om een helder nieuwsbericht te schrijven dat geen vragen oproept, Bangkok Post.

Watana Muangsook

Kort nieuws donderdag 14 april

– Een lastig in toom te houden heerschap, die Watana Muangsook. Twee weken nadat hij vrij was gelaten uit een zogeheten attitude adjustment – deze behandeling kreeg hij vier keer eerder – is hij weer opgeroepen, want de voormalige Pheu Thai parlementariër had op zijn Facebook-pagina geschreven de ontwerp-grondwet af te wijzen. Oei! Watana heeft het leger gevraagd hem maandag op te halen in zijn woning in Prawes (Bangkok), omdat hij met Songkran is vertrokken.

NCPO-woordvoerder Winthai waarschuwt Watana de voorwaarden waaronder hij is vrijgelaten, namelijk geen politieke statements te maken, niet te overtreden. Legercommandant Teerachai zei begin deze maand dat mensen die regelmatig [in neem aan onwelgevallige] politieke opvattingen ventileren, een verblijf in een heropvoedingskamp kunnen tegemoet zien.

Op de foto Watana in gelukkiger dagen. Wie is die charmante dame naast hem?

Songkran Road Toll 14 april– Ziekenhuizen moeten er nog voor benaderd worden en het kabinet heeft de maatregel al goedgekeurd: 48 uur werk in een ziekenhuis mortuarium voor bestuurders die zijn veroordeeld wegens rijden onder invloed. Dat zal ze leren, de onverantwoordelijke rakkers! Het Department of Probation maakte woensdag het plan bekend.

Zoals gisteren al in Breaking News gemeld is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de eerste twee dagen van de seven dangerous days ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Vorig jaar moesten 4.051 verkeersdeelnemers die betrapt waren op alcoholgebruik, na Songkran een speciaal programma volgen [geen details].

– Voormalig president Hassawut Withitwiriyakul van de Supreme Administrative Court is gisteren op 67-jarige leeftijd in het Siriraj ziekenhuis in Bangkok aan kanker overleden. Hassawut was een specialist in wetgeving op milieu- en grondgebied. Tijdens zijn zittingstermijn hield hij zich onder andere bezig met opvallende zaken als het conflict met Cambodja over de Hindu-tempel Preah Vihear en het industrieterrein Map Ta Phut.

Het einde van zijn driejarig presidentschap werd ontsierd door een schandaal, toen hij door de juridische commissie werd beschuldigd van hulp bij een promotie in het politiekorps. Dat leidde tot zijn ontslag in september, waartegen hij in beroep ging bij de NACC en de koning. Hassawut studeerde aan de Thammasat universiteit en de universiteit van Wenen. Hij laat een vrouw, twee dochters en een zoon achter.

– Het VN Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) gaat vluchtelingen en asielzoekers een nieuwe verificatiekaart geven met bijgewerkte persoonlijke gegevens alsmede hun biometrische informatie, zoals vingerafdrukken en een iris scan, vastleggen. De nieuwe kaart stelt de UNHCR in staat sneller en accurater de identiteit van hen vast te stellen. De registratie is ook nuttig bij verlies van de kaart en het voorkomen van dubbele registratie, fraude of identiteitsdiefstal. Thailand telt 9.000 vluchtelingen en asielzoekers uit 45 landen, dus de UNHCR is nog wel even bezig.

– De krant schijnt het een belangrijke zaak te vinden, want evenals gisteren trekt ze veel ruimte uit voor een artikel over de bomaanslag maandag in Songkhla waarbij een politieagent en jongen van 4 jaar om het leven kwamen, en acht personen werden gewond. Merkwaardig, want bomaanslagen zijn aan de orde van de dag in het Zuiden, vaak met meer dodelijke slachtoffers, en die krijgen niet altijd dezelfde aandacht.

De politie vermoedt dat de twee daders die een hijjab droegen, naar Pattani zijn gevlucht. De bom die was verborgen in een motorfiets, ontplofte voor het station van Chana. Voor de aanslag is door een moslimvrouw in Maleisië de avond tevoren op Facebook gewaarschuwd.

– Het ministerie van Werkgelegenheid gaat een vacaturebank, speciaal gericht op 60-plussers, aanleggen. De database vergroot hun kans op werk en werkgevers kunnen zo ervaren personeel vinden van ouderen die willen doorwerken.

De ‘brain bank’ die deze maand van start gaat, is een reactie op de aanbeveling van de ILO aan Thailand om de pensioenleeftijd naar 65 jaar op te trekken. Werknemers in Thailand gaan op 55-jarige leeftijd met pensioen, eerder dan in andere landen. In Singapore zwaaien werknemers op 67- jarige leeftijd af. Het ministerie peinst over een verhoging naar 60 jaar.

De vacaturebank vormt een aanvulling op een actieplan van het ministerie over de beroepsbevolking in een vergrijzende samenleving. Zodra het plan klaar is, wordt het voorgelegd aan het National Elderly Committee. Gisteren was National Day of the Elderly.


 

Songkran 2016 frondtale botsing in Pichit
Breaking News: Aantal verkeersdoden in twee dagen verdubbeld
Na twee van de zogeheten ‘seven dangerous days’ bedraagt het aantal verkeersdoden tweemaal zo veel als vorig jaar. Maandag en dinsdag kwamen 116 personen om het leven en werden 981 personen gewond. De provincie Chiang Mai spande de kroon met het aantal ongelukken en gewonden, de provincie Buri Ram met het aantal doden. Alcohol en een te hoge snelheid waren de boosdoeners, bij 81 procent van de ongelukken waren motorfietsers betrokken. Op de foto een frontale botsing in Pichit, die vijf personen fataal werd.


 

Bouwplaats ven een nieuwe expressweg

Economische groei: Wereldbank doet er 0,5 pct bij

13 april – De Wereldbank heeft haar prognose voor Thailand’s economische groei opgetrokken van 2 naar 2,5 procent. De bank rekent erop dat de economische stimuleringsmaatregelen van de regering vrucht gaan dragen en ze voorspelt een groei van de export.

Maar dat is nog geen reden tot juichen want Thailand, de tweede grootste economie van Zuidoost-Azië, blijft nauwelijks boven de twee minst scorende landen Brunei en Singapore.

De hogere groei is ook het resultaat van de herziene gevolgen van de rente normalisatie van de Amerikaanse Fed. In de 2,5 procent zijn de effecten van de belastingmaatregel voor Songkran niet mee gerekend. Belastingbetalers krijgen een belastingaftrek tot 15.000 baht voor reis- en verblijfskosten gedurende de Songkranvakantie.

Kiatipong Ariyapruchya, Wereldbank econoom in Bangkok, zegt: ‘Thailand’s economie heeft tekenen van herstel vertoond, maar het herstel verloopt nog steeds geleidelijk.’

Bank of Thailand
De Bank of Thailand verlaagde onlangs haar prognose voor de economische groei van 3,6 naar 3,1 procent. De bank verwacht dat de export met 2 procent krimpt en dat de particuliere bestedingen alsmede particuliere investeringen zullen afnemen.

De export, die goed is voor 60 tot 70 procent van het bruto binnenlands product, en al drie jaar terugloopt, nam voor het eerst in veertien maanden in februari onverwacht toe met 10,3 procent op jaarbasis, maar dat lijkt een incidentele meevaller te zijn geweest.

Dit jaar moeten de particuliere investeringen en particuliere bestedingen de economie lostrekken. De prognose van 2,5 procent groei gaat er ook vanuit dat de geplande investeringen van de overheid in infrastructuur volgens plan verlopen en dat hervormingen van gespecialiseerde financiële instituten en staatsbedrijven eveneens doorgaan.

De belangrijkste zorg voor Thailand zijn de ontwikkelingen in China, zegt Kiatipong. Andere uitdagingen zijn de vergrijzende bevolking en een terugkeer van de binnenlandse politieke impasse waardoor straatprotesten weer oplaaien en het vertrouwen van consumenten en investeerders afbrokkelt.

CIMB Thai Bank
De CIMB Thai Bank voorspelt een economisch groei van 2,7 procent tegen 3,3 procent eerder. Als de voorspelling uitkomt, betekent dit dat de economische groei voor het vierde achtereenvolgende jaar onder de 3 procent blijft. Voor volgend jaar voorspelt de bank een groei van 2,8 procent.

De export krimpt dit jaar met 4 procent, zegt de bank en de particuliere bestedingen groeien naar verwachting niet met 2,5 maar met 1,4 procent, als gevolg van de toenemende huishoudschulden, lagere koopkracht, een afname van de agrarische prijzen en de toenemende droogte.

De economische groei wordt slechts marginaal beïnvloed door de economische stimuleringsmaatregelen van de regering, stelt deze club van glazen-bolkijkers. Ze helpen bestaande voorraden weg te werken, maar stimuleren geen nieuwe investeringen, zegt Amonthep Chawla, hoofd afdeling research. Bovendien zijn sommige maatregelen gericht op de minima en die hebben een zwakke koopkracht. ‘De regering zou meer aandacht moeten besteden aan de midden en hoge inkomens groepen.’ (Bron: Bangkok Post, 12 april)

Foto: Bouwvakkers aan het werk bij de aanleg van een nieuwe snelweg.

Standje voor dochter

13 april – De dochter van de adjunct-commandant van de provinciale politie van Khon Kaen zal het vermoedelijk nooit meer in haar hoofd halen om misbruik te maken van haar vaders positie. Die heeft haar een flink standje gegeven, nadat ze er met een lichte verkeersboete van 200 baht vanaf kwam toen ze werd betrapt op overtreding van de maximum snelheid. Ze vertelde de verbaliserende agent wie haar vader was en dat maakte blijkbaar indruk. Het meisje schepte er op de social media over op en plaatste er een foto van de bon bij. Maar haar vader was not amused.

Vader schrijft: ‘Dit is hoogst onbehoorlijk. Ik heb mijn dochter nooit geleerd privileges te verwachten. Zodra ik erachter kwam, heb ik haar een flink standje gegeven. Voor een kind van een politieman is het des te belangrijker het goede voorbeeld te geven. Het is niet belangrijk wiens kinderen ze zijn. Als ze de wet overtreden, moeten ze gestraft worden.’ En dat gaat gebeuren, want vader heeft het politiebureau gevraagd de boete te verhogen. (Bron: Thai Pulse, Bangkok Post, 12 april)

[De laatste opmerking kunnen enkele elite-kinderen die recent in het nieuws waren wegens het veroorzaken van dodelijke verkeersongevallen, zich ter harte nemen. Zie de pagina De zaak Vorayudh e.a.]

Marco Bertacca

FrieslandCampina streeft naar marktdominantie

13 april – FrieslandCampina (Thailand) Plc, een dochter van de 145 jaar oude Royal FrieslandCampina groep in Nederland, wil het vakmanschap van boeren met melkvee verder verbeteren. Het bedrijf werkt daar al sinds 2013 aan door middel van het Dairy Development Programme, waarbij Nederlandse boeren hun Thaise counterparts adviseren – en dat zijn er inmiddels 5.500.

Bij boeren die aan het DDP deelnemen produceert het vee 15,35 kilo rauwe melk per koe per dag tegen 13 kilo bij niet-DDP boeren. De Nederlandse standaard is 30 kilo per dag, dus er is nog een lange weg te gaan.

Het bedrijf wil in 2020 de helft van de binnenlandse zuivelmarkt in handen hebben, zegt directeur Marco Bertacca. Hij noemt de hogere productie van DDP-boeren een goede start voor ontwikkeling van de industrie, verbetering van het levensonderhoud van Thaise melkveeboeren en de kwaliteit van hun melk.

‘We zijn tevreden over de hogere bekwaamheid, maar we moeten meer doen. Als de industrie sterker is, zijn wij ook sterker en en kan ons bedrijf groeien. Als boeren meer verdienen, stoppen ze niet waardoor de melkleverantie in de toekomst verzekerd is.’

Bertacca zegt dat de economische malaise geen invloed heeft op de zuivelindustrie. Sinds de tweede helft van vorig jaar is de consumptie van melk aanzienlijk toegenomen. ‘Mensen stoppen niet met het kopen van essentiële producten, met name melk. Maar velen stappen wellicht over van premie melkpoeder naar goedkopere vloeibare melk.’

FrieslandCampina stimuleert actief de melkconsumptie door marketing activiteiten. Vorig jaar bood het bedrijf 800.000 pakjes UHT melk aan kinderen op het platteland aan. UHT staat voor ultra hoge temperatuur. Het procedé wordt gebruikt voor de productie van lang houdbare melk. FrieslandCampina verkoopt haar zuivelproducten onder de merknaam Foremost.

Uw auteur heeft de melk nog nooit geproefd, maar ik ga dat zeker binnenkort doen. Ik ben in Nederland een kritische melkdrinker. Gesteriliseerde melk vind ik niet lekker, dus ik ben benieuwd. (Bron: Bangkok Post, 12 april) Zie ook het bericht van 25 maart: F&N Dairies wil eigen fabriek in Ayutthaya.

Ter toelichting:
Gepasteuriseerde melk en melkproducten zijn kort verhit, rond de 72°C Hierbij worden niet alle bacteriën uitgeschakeld. Daarom blijven gepasteuriseerde producten niet heel lang goed en moeten ze in de koelkast bewaard worden.

Bij sterilisatie worden alle bacteriën gedood door het sterk te verhitten boven de 100°C. Daarom is gesteriliseerde melk lang houdbaar en staat het buiten het koelvak in de winkel. Het sterke verhitten voor langere tijd zorgt ervoor dat de melk een afwijkende smaak krijgt. Tegenwoordig is gesteriliseerde melk meestal kort verhit op ultra hoge temperatuur (UHT). De smaak van UHT producten wijkt minder af van gepasteuriseerde melk dan bij de ‘oude’ manier van steriliseren. (Bron: Voedingscentrum)

Verkeer eist zijn tol: 52 doden, 431 gewonden

13 april – De term seven dangerous days kom ik niet meer tegen in de krant – die is vorig jaar meen ik taboe verklaard – maar voor de praktijk zal dat geen verschil maken, want Thai zijn hardleers. Ze stappen nog steeds dronken op de motorfiets of of nemen dito plaats achter het stuur.

Road toll Songkran 2016Maandag kwamen 52 personen in het verkeer om het leven en werden 431 personen gewond. Oorzaak: te hard rijden (37 procent) en alcoholgebruik (27 procent). Bij 80 procent van de ongevallen waren motorrijders betrokken. Van zaterdag tot maandag hield de politie 3.085 personen aan en werden 75 voertuigen van de weg gehaald. 255 bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren.

Zoals altijd reageren de autoriteiten weer met een versterking van de veiligheidsmaatregelen – althans dat zeggen ze, want tussen taal en werkelijkheid bestaat m.i. een grote kloof in dit land. Woordvoerder Anan van het campagnecentrum voor de verkeersveiligheid zegt dat de politie en vrijwilligers die op controleposten zijn gestationeerd, de verkeerswet ‘strict’ zullen toepassen. Op alle grote wegen zijn die posten ingericht.

Gisteren was de laatste werkdag, vandaag begint de Songkranvakantie en wordt een ware exodus verwacht van vakantievierders. De politie houdt vooral bestuurders van bussen en minibusjes in de gaten. Doel is het percentage dronken bestuurders naar nul terug te dringen. Anan zegt dat ze vaker dan normaal gestopt kunnen worden voor een blaastest.

Don Mueang: Eten en drank nog steeds veel te duur

13 april – Nog steeds moeten passagiers op luchthaven Don Mueang te veel betalen voor voedsel en dranken, soms 40 tot 200 procent meer dan elders. Dat is gebleken uit een nieuwe ronde inspecties door het kantoor van de Nationale Ombudsman, die dit vorige maand al had vastgesteld in een gezamenlijk onderzoek met het Department of Internal Trade (DIT). Daarbij werden percentages van 85 tot 200 procent gevonden.

De luchthaven en exploitanten kregen toen het advies om de prijzen te maximeren op 20 procent van wat grote warenhuizen rekenen. Luchthavenbeheerder Airports of Thailand ging daarmee akkoord, maar gisteren beweerde ze dat AoT de prijzen niet kan drukken omdat ze gebonden is aan contractuele afspraken met de exploitanten die fors in de buidel hebben moeten tasten om een plaats op de luchthaven te verwerven.

De Ombudsman eist dat AoT en het DIT gezamenlijk een studie uitvoeren naar de beprijzing. Ondertussen neemt de Ombudsman de contracten onder de loep. Verkopers die nadien nog te hoge prijzen rekenen, krijgen te maken met ‘tough punishment’, zegt ombudsman Viddhavat. Eind volgende maand  moet het onderzoek afgerond zijn.

De Ombudsman heeft het DIT gevraagd de Product and Services Prices Act toe te passen. Die stelt straffen op het ontbreken van een prijslijst en onredelijk hoge prijzen, respectievelijk een boete van 10.000 baht en een gevangenisstraf van maximaal zeven jaar plus een boete van 140.000 baht.

De Ombudsman is van plan nu de beprijzing op Suvarnabhumi door te lichten. Met Don Mueang was begonnen omdat deze luchthaven de thuisbasis is van budgetmaatschappijen.

'Staatsgevaarlijke' rode komen en verbanddoosjes

NCPO onderschept verbanddoosjes van Democraten

13 april – De lange tenen van de NCPO (junta) lijken steeds langer  te worden, want er mag niet veel. Eerder verbood ze de rode kommen die oud-premier Thaksin had laten maken, voorzien van een vrij onschuldige tekst over Songkran, en nu krijgt voormalig oppositiepartij Democraten de wind van voren. Bij voormalig Democratisch parlementariër Preecha zijn honderden verbanddoosjes en handdoeken in beslag genomen.

Soldaten deden gisteren een inval in zijn huis en stuitten op 1.611 blauwe verbanddozen [blauw is de kleur van de Democraten] met het portret van partijleider Abhisit en zijn ‘love and care’ slogan. De presentjes waren bedoeld voor Elderly Day, die samenvalt met de eerste dag van Songkran vandaag. [Volgens het hoofdredactioneel commentaar morgen]

Het woord ‘opruiend’ zoals bij de rode kommen gebruikte premier Prayut gisteren niet, maar hij liet er geen twijfel over bestaan dit soort acties niet te tolereren. ‘Waarom willen ze juist nu giften uitgeven? Dat is niet nodig. Ze kunnen wachten tot ze de regering vormen. […] Ik ben niet bang van een kom, maar ik maak me zorgen over doden. Wat gebeurt er als geweld losbarst? Daarom hebben we een verbod ingesteld.’ Prayut zei ook dat critici hem wel eens mogen prijzen omdat hij beide partijen [Pheu Thai en Democraten] gelijk behandelt.

De premier ontkende geruchten dat de NCPO een politieke partij heeft opgericht om aan de verkiezingen, gepland voor volgend jaar, deel te nemen. ‘Ik heb niet de wens om de politiek in te gaan.’ Prayut ontkende ook dat de NCPO bezig is onderzoek te doen naar personen die in aanmerking komen voor het premierschap.

NCPO-woordvoerder Piyapong noemt het in beslag nemen van de verbanddozen in overeenstemming met het beleid van de NCPO om activiteiten te verbieden die geacht worden verwarring of verdeeldheid te veroorzaken. ‘Sommige mensen zullen het er niet mee eens zijn, omdat deze cadeaus nuttig zijn. Maar politiek-gerelateerde activiteiten zijn op dit moment ongewenst, zelfs als het om medicijnen gaat.’

Legercommandant Teerachai waarschuwt politieke partijen hun tong in te slikken bij het leveren van kritiek op de ontwerp-grondwet, op straffe van een ‘uitnodiging’ om deel te nemen aan het heropvoedingsprogramma van de NCPO [een uitgebreide vorm van attitude adjustment]. Dreigend: ‘Als ze het willen proberen, laat ze het proberen. Het is niet nodig om tot na Songkran te wachten.‘ Hij zei wat Prayut ook al heeft gezegd: ‘Als de mensen de tekst bestuderen, zullen ze zien dat de politici tegen zijn omdat hun positie wordt aangetast.’ (Zie ook de pagina Grondwetwijziging)

Nieuwe grondwet als CDC-versie het onderspit delft

13 april – Als de Thaise bevolking volgend jaar naar de stembus wil, zal ze de ontwerp-grondwet in het voor 7 augustus geplande referendum moeten goedkeuren. Wordt het afgewezen, dan wordt een nieuwe grondwet geschreven, zegt premier Prayut en wordt niet een oude grondwet van stal gehaald, zoals Pheu Thai (grondwet van 1997) en de Democraten (grondwet van 2007) bepleiten.

Dat zal ongetwijfeld tot uitstel van de verkiezingen leiden, een consequentie die ik in het artikel niet tegenkom, maar wel voor de hand ligt. [Mijn commentaar: een slimme [gemene?] zet van de junta om druk op de ketel te zetten.]

Over het verzoek van de politieke partijen om de bevolking te mogen voorlichten over de ontwerp-grondwet, zegt Prayut dat volgens een peiling slechts 40 procent van de bevolking geïnteresseerd is; de meeste mensen zijn bezig voldoende water voor hun gewassen te bemachtigen en zijn geld aan het verdienen om in leven te blijven. Een antwoord dat tendeert naar een afwijzing van het verzoek.

Het kabinet stelde gisteren 2,991 miljard baht ter beschikking aan de Kiesraad om het referendum te organiseren. De Kiesraad had om 4,2 miljard baht gevraagd. De raad gaat 17 miljoen exemplaren van een samenvatting distribueren inclusief een toelichting op de extra vraag. Er worden in het hele land 39 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Bovendien heeft de grondwetcommissie (CDC) twee boekjes gemaakt met de hoofdpunten van de grondwet: een boekje met alleen tekst en een boekje met plaatjes en graphics. De twee boekjes geven volgens de CDC een goed inzicht in de ontwerp-tekst voor mensen die geen tijd hebben om de complete tekst te lezen.  Die wordt ook door de CDC verspreid en is online te raadplegen.

Maandag bepaalt de Kiesraad welke activiteiten volgens de Referendumwet zijn toegestaan. De regering heeft al gewaarschuwd tegen campagnes die duidelijk voor of tegen de grondwet zijn.

Kiesraadcommissaris Somchai geeft een voorbeeld: Als de eigenaar van een kleine woning een poster tegen de grondwet ophangt, is dat niet verkeerd, maar een groot billboard aan een gebouw is verkeerd. Als één persoon een T-shirt met Nee draagt, kan dat door de beugel, maar een grote groep met allemaal zo’n T-Shirt is foute boel. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging)

Toprechter bezorgd over alternatieve ‘straffen’

13 april – President Veerapol van het hooggerechtshof is niet te spreken over het wetsontwerp met alternatieven voor strafrechtelijke vervolging (de zogeheten suspended prosecution bill). Het kabinet heeft dat al goedgekeurd; het parlement moet het nog behandelen. De alternatieven, zoals gedragscontroles door reclasseringsambtenaren, worden bepaald door het OM. Alle vergrijpen waarop maximaal 5 jaar gevangenisstraf staat, komen ervoor in aanmerking.

Veerapol vindt de wet geen adequaat antwoord op het probleem van overvolle gevangenissen omdat de meeste gedetineerden zijn veroordeeld voor drugsvergrijpen, maar die sluit de wet uit. De wet kan ook niet bedoeld zijn voor kleine vergrijpen met een gevangenisstraf van een maand en/of ene boete van 10.000 baht.

De gerechtshofpresident weerspreekt kritiek dat de rechterlijke macht tegen de wet is omdat ze bang is ‘macht te verliezen’. De rechtbanken juichen juist maatregelen toe, die erop gericht zijn de enorme achterstand aan zaken weg te werken, maar wel met ‘redelijke middelen’. De bewering dat andere landen soortgelijke wetten hebben, snijdt geen hout omdat de sociaal-economische context en rechtssystemen in elk land anders zijn, zegt hij.

Veerapol vraagt zich af wat de bevolking beter wordt van deze wet. ‘De verdachten hoeven niet naar de gevangenis te gaan, maar wat gebeurt er met de slachtoffers? Wat doen we om hen te beschermen?’

Het hooggerechtshof waarschuwde het kabinet vorige maand al over de problemen die te verwachten zijn wanneer het wetsontwerp wordt aangenomen. Belangrijkste bezwaar: De rechten van slachtoffers worden ondermijnd als openbare aanklagers beslissen juridische procedures op te schorten en verdachten voorwaardelijk vrijlaten.

Kort nieuws woensdag 13 april

– Hotels in Chiang Mai zijn dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren tijdens Songkran niet vol geboekt. De bezettingsgraad bedraagt 70 tot 80 procent. De autoriteiten wijten dat aan de droogte en de smog.

Volgens voorzitter Pornchai van de Chiang Mai Tourism Business Association denken veel toeristen dat er niet voldoende water is en ze willen de smerige smog vermijden. Volgens hem trekken ze nu naar Japan.

Doorgaans vormen Thaise toeristen de grootste groep bezoekers aan Chiang Mai, maar dit jaar zijn de reserveringen afgenomen met 5 tot 6 procent. Eigenaren van appartementen, flats en slaapzalen verhuren hun eigendom nu op dagbasis.

Veel bewoners en gastarbeiders hebben de stad verlaten voor trips elders in het land en dat was goed merkbaar op het provinciaal busstation. Gemeentearbeiders hebben de grachten rond de oude stad onderhanden genomen en de algen verwijderd, zodat het water schoon is om versplild te worden met Songkran dat vandaag is begonnen en tot vrijdag duurt.

– De gemeente Bangkok (BMA) wacht de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer af alvorens zich te verdiepen in beweringen dat de kosten van 39 miljoen baht voor de lichtshow tijdens de jaarwisseling verdacht waren. De Rekenkamer heeft al gezegd dat zeven (niet nader geïdentificeerde) ambtenaren en twee functionarissen van de BMA betrokken waren bij de ‘Light of Happiness’ lichtshow van vijf miljoen LED lampjes en kristallen lichtarmaturen, die door zeurpieten extravagant is genoemd. Nadat naar verwachting de Rekenkamer eind deze maand haar bevindingen bekend heeft gemaakt, stelt de gemeente een eigen onderzoek naar de vermeende booswichten in. (Zie ook pagina Corruptie 2)

– Het kabinet heeft gisteren een krediet van 200 miljard baht goedgekeurd voor anti-droogte maatregelen in zeventien projecten. Daarvan zouden twee miljoen mensen profiteren.

Het bericht vervolgt met een exposé van alle maatregelen op watergebied door adjunct permanent secretaris Lertviroj van het ministerie van Landbouw, maar wat die 17 projecten inhouden, lees ik niet. Lertviroj praatte gisteren het kabinet bij over de voortgang van het watermanagement beleid, maar dat is allemaal oud nieuws.

Wel nieuw voor mij is dat het aantal door droogte getroffen provincies met 27 dit jaar 10 minder is dan vorig jaar in dezelfde periode. De nieuwsberichtgeving wekt daarentegen al tijden de indruk dat de situatie dit jaar ernstiger is dan ooit. Je kunt ook nooit op de krant vertrouwen. Het Meteorological Department heeft bekend gemaakt dat deze maand in enkele provincies een verfrissend regenbuitje wordt verwacht, maar om welke het gaat, vermeldt het bericht niet.

– Ten slotte een bericht over een school voor 60-plussers in een dorp in Kanchanaburi. Ze nemen elke eerste en derde woensdag van de maand plaats in de schoolbanken om zich te verdiepen in boeddhisme, gezondheid, oude ambachten en koken. De school werd in 2013 gesticht. In het hele land zijn 43 soortgelijke scholen.


 

Hoe lang nog ontsnapt Mahakan wijk aan de sloophamer?

12 april – De bureaucraten van de gemeente Bangkok zijn een stelletje bezetters, hooligans en vandalen. Dat schrijft de Amerikaanse antropoloog Michael Herzfeld in zijn enkele weken geleden uitgekomen boek Siege of the spirits; Community and Polity in Bangkok.

Siege of the spiritsGeschreven in een voor leken toegankelijk stijl beschrijft hij de strijd om het woonwijkje bij het Mahakan Fort, dat al 20 jaar op de nominatie staat gesloopt te worden en vervangen door een tiddly (letterlijk: slang voor dronken) stadspark.

Ik hoef dat hier niet te herhalen, want ik heb er al vaak genoeg over geschreven. Wie zijn geheugen wil opfrissen, leze de pagina Mahakan Fort.

Herzfeld is een expert op het gebied van erfgoed. Toen hij 2003 besloot zich te verdiepen in het Fort had hij al een respectabel aantal boeken over de strijd tussen woongemeenschappen en overheid in zuidelijk Europa, met name Griekenland, op zijn naam staan.

In zijn nieuwste boek beschrijft hij in detail de onderhandelingen tussen bewoners en gemeente en ontleedt het vocabulaire van beide partijen. De gemeente heeft de wet aan haar zijde, want ze is eigenaar van de grond. Ze zegt dat de wijk, alhoewel al gesticht door koning Rama III, historisch niet van belang is. De bewoners hebben een schare supporters verzameld die de wijk etiketteren als een ‘gemeenschap van oude houten huizen’. Tot nu toe hebben ze sloop weten te voorkomen omdat ze goed georganiseerd zijn en deskundig geadviseerd worden.

Maar, schrijft Herzfeld, er is meer aan de hand in Thailand. De wet en bureaucratie worden niet meer blindelings geaccepteerd, alhoewel oude machtsvormen gebaseerd op morele autoriteit en zijdelingse netwerken nog steeds werkzaam zijn op de achtergrond. Op die basis, denkt Herzfeld, kan de wijk overleven, alhoewel het huidige militaire bewind een fataal verschil kan maken.

De vraag is met wie van zijn voorgangers wil de huidige gouverneur vergeleken worden: met Samak Sundaravej die uit pure woede ladingen afval liet storten, toen de wijk een tuin wilde aanleggen, of met Apirak Kosayodhin die onderhandelde over een eervolle oplossing? (Bron: Bangkok Post, 11 april)

Order No 13: Alarmbellen rinkelen

12 april – Een delegatie van de Europese Unie heeft Thailand een dienst bewezen, niet een ondienst, door het militaire bewind een openhartige mening te geven over de recente uitbreiding van haar macht. De delegatie zegt dat Order No 13 ‘het risico vergroot van arbitraire detenties, een inbreuk vormt op de rechtspleging en burgers essentiële wettelijke bescherming ontneemt’.  Ook het Amerikaanse State Department heeft de maatregel bekritiseerd, hetgeen premier Prayut, amper terug uit de VS van Obama’s nucleaire top, behoorlijk geërgerd heeft.

Bangkok Post schrijft dit in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren en roept de premier op de order te herroepen want die veroorzaakt veel te veel zorgen in eigen land en en hijst een rode vlag in buitenlandse relaties.

Waar gaat het om? Order No 13, uitgevaardigd op 31 maart, geeft legerofficieren vanaf de rang van tweede luitenant het recht alle politietaken uit te voeren en zelfs nog meer, want ze mogen huiszoekingen doen zonder huiszoekingsbevel, fouilleren, arrestaties in particuliere huizen verrichten en iedereen op elk tijdstip voor wat voor reden dan ook of geen reden aanhouden en detineren. De officieren hoeven niet bang te zijn voor repercussies want ze krijgen volledige immuniteit.

Het regime verdedigt dit besluit door erop te wijzen dat het politiekorps van 220.000 man niet voldoende is om de wet behoorlijk te handhaven. Alle zeilen moeten worden bijgezet in de strijd tegen de vermeende zesduizend ‘invloedrijke criminele figuren’, die ’s lands maffia vormen. Een strijd die tot nu toe nog geen enkele vorderingen heeft gemaakt.

Vanaf het moment dat de order werd uitgevaardigd hebben mensenrechten groepen, academici en juridische experts gewezen op de gevaren. Misbruik is onvermijdelijk. Tienduizend nieuwe ‘agenten’ aan het werk zetten zonder training of kennis van de wet is een vrijbrief voor schendingen.

Maar het EU-protest tegen Order 13 is niet het enige. De delegatie heeft ook haar zorgen uitgesproken over het toenemend gebruik van de attitude adjustments. Dat is alarmerend omdat Prayut de wereld op internationale bijeenkomsten en recent nog op de nucleaire top beloofd heeft dat die maatregel zelden wordt toegepast. Bovendien heeft het regime ook nog eens een uitgebreide vorm geïntroduceerd, die zelfs een maand zou kunnen duren. (Bron: Bangkok Post, 11 april)

Column: Twee jaar militair bewind verspilde tijd

12 april – Twee jaar zijn verstreken sinds de coup van mei 2014. Verspilde tijd want hervormingen zijn uitgebleven – die schuift de junta door naar de volgende regering – en nationale verzoening is verder weg dan ooit, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic.

En nu zijn de junta en voormalig regeringspartij Pheu Thai op ramkoers over de toe te voegen vraag aan het referendum of de 250 senatoren mogen meebeslissen over de keuze van de nieuwe premier. Pheu Thai heeft een negatief stemadvies gegeven en oud-premier Thaksin heeft zijn voormalige parlementsleden de opdracht gegeven zich voor te bereiden op de verkiezingen en hun kiesdistrict in te trekken.

De partij mag  dan beweren dat ze alleen maar willen zien hoe hun kiezers de droogte overleven, maar de junta, wantrouwend als altijd, gelooft dat niet en ziet het als een poging het referendum te ondergraven. Elke poging daartoe zal ze onderdrukken en dit keer niet met een simpele attitude adjustment, maar een langer heropvoedingskamp.

Veera haalt sociaal criticus Thirayuth Boonmee aan die als kern van de hervormingen versterking van de publieke sector ziet versus de bureaucratie, politici en invloedrijke groepen. Maar de NCPO ontzegt de bevolking het recht mee te beslissen over het gebruik van natuurlijke grondstoffen ten gunste van grote bedrijven. Om de aanleg van special economic zones te versnellen en kolencentrales te bouwen, worden bestemmingsplannen gepasseerd en aanbestedingen mogen al beginnen voordat milieu-effectrapportages zijn afgerond.

De regering en NCPO willen op financieel-economisch gebied scoren, wat toegejuicht wordt door de particuliere sector, maar niet door milieubewuste groepen en bewonersorganisaties. De haast om economisch herstel tot stand te brengen, hoe belangrijk ook, mag niet ten koste gaan van ons milieu, schrijft Veera, opdat het niet permanent vernield wordt.

Ten slotte schrijft hij te vrezen dat ook na de verkiezingen de hoogst zakelijke hervormingen van politie, bureaucratie en leger uitblijven, want dezelfde legertop blijft via de benoemde Senaat vijf jaar aan de macht. Hij noemt als voorbeeld de vele generaals die meer tijd op het golfterrein doorbrengen dan in de kazerne. 

Veera: ‘Het slagveld is veranderd. We hebben niet langer een groot leger nodig om vijandelijke strijdmachten te bevechten. We hebben een compact militair apparaat nodig, goed uitgerust, mobiel, ondersteund door degelijke inlichtingen en snel inzetbaar.’ (Bron: Bangkok Post, 11 april)

Referendum stembiljet

Kiesraad onthult stembiljet voor referendum

12 april – Zo gaat het stembiljet voor het referendum eruit zien. Het bestaat uit twee delen in verschillende kleuren. In het bovenste deel wordt gevraagd of de kiezer akkoord gaat met de ontwerp-grondwet; het onderste deel is bestemd voor de extra vraag, waarover zoveel te doen is geweest.

De Kiesraad heeft het moede hoofd in de schoot gelegd en haar verzet tegen de ingewikkelde en lange formulering vol technisch jargon en het sturende karakter van de vraag opgegeven. Nou, nog één keer dan de draak van een tekst:

In order to ensure continuity in the implementation of national reform under the national strategy during the five-year transition period, do you agree that a joint sitting of parliament should be allowed to vote to select a prime minister and that this should be included in a provisional clause [of the draft charter]?

De Kiesraad laat 53 miljoen stembiljetten drukken ad 1 baht per stuk; in totaal 2,99 miljard baht inclusief 8 procent voor onvoorziene uitgaven. Het biljet bevat een beveiligingscode die alleen met een vergroting van 30 maal te zien is. Het aantal stembureaus bedraagt 100.000. De Kiesraad verwacht dat de uitslag van 97 procent binnen drie uur nadat de bureaus zijn gesloten, bekend is. Drie dagen later wordt de officiële uitslag bekend gemaakt. (Bron: website Bangkok Post, 11 april) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Democraten manen premier kalm te blijven

12 april – ‘Wind je niet op, onze kritiek is in goed vertrouwen geuit. Als je goed luistert, komt de kritiek de bevolking ten goede. Als de partij een afwijkende mening geeft, betekent dit niet dat ze slechte bedoelingen heeft.’

Dit advies kreeg premier Prayut gisteren van voormalig oppositiepartij Democraten, nadat hij voor de zoveelste keer zijn gal had gespuwd over politici en politieke partijen. Want die willen dat de situatie weer net zo wordt als vroeger. ‘Maar laat me dit vragen: Hebben ze de macht die de bevolking hen heeft gegeven correct gebruikt? Ze hebben de problemen onopgelost gelaten, toen ze aan de macht waren’, fulmineerde hij.

Zondag maakte de Democratische partij haar visie op de ontwerp-grondwet en de aan het referendum toegevoegde vraag bekend. De partij heeft grote kritiek (zie het bericht van 11 april: Democraten: Ontwerp-grondwet vergroot politiek conflict), maar ze gaf in tegenstelling tot voormalig regeringspartij Pheu Thai geen negatief stemadvies.

Prayut heeft de politieke partijen gewaarschuwd geen grens te overschrijden, want dan zijn de rapen gaar. In een onnavolgbare redenering, waarin Cruijff ook excelleerde, zei hij: ‘Politici en partijen hebben een mening over de grondwet en de extra vraag, maar kiezers hebben die ook. Ik geloof dat een groot aantal mensen achter ons staat. Ze kunnen het niet met me oneens zijn, omdat het niet mijn mening is, het is het referendum. Er zijn veel mensen die aan mijn kant staan.’

Prayut wees de eis van de Democraten af om aan te geven wat er gebeurt als het referendum door de kiezers wordt afgeschoten. Hij dreigde politici die willen frauderen bij de stemming, te arresteren. ‘In dat geval ben ik het die de macht heeft om te beslissen wat te doen. Begrijpen jullie het woord ‘macht”? Ik beslis wat te doen.’ Woorden die een dictator niet zouden misstaan.

Terugkoopplan voor boerenland

12 april – De NRSA, het orgaan dat tot taak heeft hervormingsvoorstellen te formuleren, heeft het plan gelanceerd voor de oprichting van een vermogensbeheer bedrijf (AMC, asset management company) dat percelen koopt, die door de bank zijn gevorderd van boeren en armen omdat ze niet meer aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen.

De AMC verkoopt het land vervolgens onder soepele voorwaarden aan de voormalige grondeigenaren, zodat ze het land weer in hun bezit krijgen en een inkomen kunnen verdienen, zegt NRSA-lid Krisada, die het idee bekend maakte.

De AMC zou een beginkapitaal van 1 miljard baht moeten hebben, op te brengen door overheidsdiensten of particuliere ondernemingen in het kader van hun corporate social responsibility beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).  Bij de genoemde soepele voorwaarden wordt gedacht aan een lange looptijd en lage maandelijkse aflossingen.

De AMC kan dit doen omdat het land tegen een lage prijs wordt gekocht, iets wat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives niet kan doen omdat ze gebonden is aan taxatiewaardes. De AMC kan het land tegen een lagere prijs kopen dan de taxatiewaarde, indien de bank snel wil divesteren, daar de verkoop van het meeste boerenland doorgaans lange tijd in beslag neemt. Om te voorkomen dat de boeren het goedkoop teruggekochte land verkopen, wordt het eigendomsrecht pas overgedragen als ze volledig schuldenvrij zijn. (Bron: Bangkok Post, 11 april)

Politie-inspecteur: Ik schoot om mijn vrouw te beschermen

12 april – De politie-inspecteur die vrijdag een zwerfhond heeft neergeknald en een tweede heeft verwond bij de politieflat in Lao Yai (Bangkok), heeft zich gisteren keurig gemeld bij de politie van Phahon Yothin in Chatuchak. Volgens hem schoot hij ter bescherming van zijn zwangere vrouw.

Politie-inspecteur die hond dood schootDe politie schijnt er nogal zwaar aan te tillen want bij zijn verhoor (van 30 minuten) was adjunct-politiecommissaris Pongsapat aanwezig, maar misschien is hij een fervente dierenliefhebber.

De inspecteur zegt dat woensdag zo’n twintig honden zijn vrouw omringden en haar wilden aanvallen, maar toen zag ze kans te ontsnappen. Op vrijdagavond gebeurde hetzelfde toen hij en zijn vrouw terugkeerden van een avondje uit. Hij werd kwaad en trok zijn dienstwapen. Volgens hem zijn buren al gebeten door het geteisem op vier voeten.

In tegenstelling tot het vorige bericht, waarin gemeld werd dat een anonieme dierenliefhebber de kosten van medische behandeling van het gewonde dier voor zijn rekening nam, meldt dit bericht dat de inspecteur 10.000 baht dokt. Iemand zou het beest wel geadopteerd hebben. De inspecteur gaat vervolgd worden voor dierenmishandeling waarop een maximale gevangenisstraf van 2  jaar staat en een boete van 40.000 baht. Blijkbaar kent de wet geen uitzonderingsgrond voor zelfverdediging.

Prognose: Forse groei voor franchise bedrijven

12 april – Het Business Development Department voorspelt een groei van 15 tot 20 procent dit jaar voor de franchise industrie, aangedreven door ontslagen kantoormedewerkers die ervoor kiezen in een franchise te investeren. Een franchise bedrijf is een aantrekkelijke investering vanwege de gemakkelijke toegang en relatief lage risico’s voor degenen die een eigen bedrijf willen beginnen omdat onderzoek is gedaan naar de levensvatbaarheid.

Vorig jaar was de franchise markt goed voor 250 miljard baht, wat neerkomt op 9 procent van ’s lands detailhandel. Thailand telt 1.519 franchisers: 38 procent in de detailhandel, 28 procent in voedsel en dranken, 23 procent in de dienstensector, 6 procent in onderwijs en 5 procent in beauty en spa’s. 961 zijn geregistreerd als rechtspersoon, de overigen zijn zelfstandigen. Hun totale gestort kapitaal bedraagt 60 miljard baht.

Thaise franchises zijn ook actief in het buitenland, vooral in restaurants en voedselketens in de Asean-landen. Thans opereren 22 Thaise franchises in 37 landen met als bekendste Black Canyon, Smart Brain Institute, Index Living Mall en Wongpanit. Zij verdienen 70 tot 80 miljard baht aan managementvergoedingen en franchisekosten, voornamelijk in de voedsel en dranken, bakkerij, schoonheids en onderwijs sector.

Directeur-generaal Rattana ziet nog een groot groeipotentieel, vooral in Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam omdat consumenten er de voorkeur geven aan Thaise merken vanwege hun kwaliteit. (Bron: Bangkok Post, 11 april)

Politie houdt 20.000 verdachten aan

12 april – Tussen 1 en 10 april zijn 20.000 personen aangehouden die verdacht worden van verschillende misdrijven, voornamelijk diefstal, oplichting en fraude, de meesten in Bangkok en enkelen in het Zuiden. Tegen hen liepen 42.915 arrestatiebevelen. De klopjacht, zo kort voor Songkran, had tot doel de veiligheid van de bevolking tijdens het Thaise Nieuwjaar te verzekeren.

Adjunct-politiecommissaris Winai zegt: ‘De arrestaties helpen te voorkomen dat deze criminelen hun misdrijven herhalen, inclusief degenen die tijdens het festival betrokken zijn bij drugshandel.’

Op het spoorwegstation van Chiang Mai hebben gisteren vijftig agenten onder leiding van de Crime Suppression Division treinen doorzocht en passagiers gefouilleerd, nadat uit onderzoek het vermoeden van drugssmokkel naar Bangkok was gerezen. Vandaar zouden de drugs verder naar het Zuiden en Maleisië gesmokkeld worden. Maar er is niets gevonden.

In de Provincial Police Region 1 (Ayutthaya) zijn 245 drugsverdachten aangehouden, honderd vuurwapens in beslag genomen, 296 kogels, drugs en bezittingen ter waarde van 10 miljoen baht. Van de vuurwapens wordt nagegaan of ze bij eerdere misdrijven zijn gebruikt.

Deze week zet de politie 90.000 manschappen in om het verkeer te regelen en de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

Bewoners in Zuiden: We worden één groot industrieterrein

12 april – Bewoners in Pattani, Satun en Songkhla vrezen dat hun streek één groot industrieterrein wordt à la Map Ta Phut in Rayong. Ze dringen erop aan de milieuregels vriendelijker voor bewoners en het milieu te maken.

De bewoners hebben twee bezwaren: 1 De zogeheten fast track procedure waarbij projecten al kunnen worden aanbesteed zonder dat op het resultaat van de vereiste milieu- en gezondheidseffect rapportage (EIA) hoef te worden gewacht. 2 Bij de inmiddels afgesloten EIA voor een kolencentrale in Thepa (Songkhla) hebben bewoners van Pattani hun zegje niet kunnen doen alhoewel de centrale op 3 km afstand van hun huizen wordt gebouwd.

Een advocaat van het Community Resource Centre zegt dat een EIA geen vervaldatum heeft, waardoor projecten jaren later kunnen worden doorgedrukt alhoewel inmiddels de omstandigheden zijn gewijzigd. Een EIA kan ook op verzoek van de Onep-commissie, die ze beoordeelt, eindeloos gewijzigd worden, totdat die goedgekeurd is.

Indien Onep niet binnen 45 dagen reageert is het project automatisch goedgekeurd. Als gevolg daarvan worden EIA’s zelden afgekeurd, zelfs als ze incompleet zijn. Bovendien bestaat de commissie voornamelijk uit vertegenwoordigers van overheidsdiensten. De advocaat vindt dat ook de burgerij erin vertegenwoordigd moet zijn.

Het bericht gaat ook nog in op een conflict over de Khao Khuha steengroeve in Rattaphum (Songkhla), waar de bewoners buitenspel stonden bij de EIA. Toen het werk in 1999 begon, wisten ze niet eens dat de EIA was goedgekeurd. De mijn bevindt zich in een bosgebied met een heilige berg. Alle details in South civic leaders urge EIA changes as projects step up

Demonstratie van tourgidsen in Bangkok

Kort nieuws dinsdag 12 april

– Ze stelen onze banen en daarom gingen ruim honderd Thaise tourgidsen, uitgedost in fantasierijke kleding, gisteren in Phuket de straat op. Die ‘ze’ zijn buitenlanders, veelal Chinezen, die hun landgenoten rondleiden, een probleem dat niet van vandaag of gisteren is. Dat mag niet want de wet reserveert het gidswerk exclusief voor Thais. Voorzitter Krit van de Andaman Professional Tourist Guides Club in Phuket zegt dat hun aantal toeneemt, reden voor de club om een petitie voor minister Kobkarn (Toerisme) op te stellen. De adjunct-gouverneur van Phuket nam die gisteren in ontvangst.

De buitenlandse reisbureaus verdedigen de inzet van eigen volk omdat de Thaise gidsen geen buitenlandse taal spreken, waardoor hun bedrijf wordt gedupeerd. Buitenlanders die betrapt worden, gaan linea recta terug naar eigen land en hun naam wordt toegevoegd aan een zware lijst van het Immigration Bureau. Of hun de toegang tot het land wordt ontzegd, zegt het bericht niet.

Het bericht is weer lekker duidelijk (maar niet heus) want volgens de website gingen in Bangkok vijfhonderd tourgidsen de straat op. Over de demonstratie in Phuket rept het bericht niet. De foto is genomen op de Ratchadamnoen Avenue, maar in de krant staat dezelfde groep afgebeeld en dat zouden de tourgidsen uit Phuket zijn.

– Een politieagent is gistermiddag in Songkhla bij een bomaanslag om het leven gekomen. Een college werd gewond. De bom ontplofte bij het spoorwegstation Chana. De bom was verborgen in een motorfiets die voor het station was geparkeerd en ontstoken toen beide officieren tijdens hun patrouille op het parkeerterrein passeerden. Een pickup truck van de politie, twee motorfietsen en de pui van het station werden beschadigd.

– De voorzitter en twee leden van de Raad van bestuur van de Airport Rail Link hebben de zak gekregen en zijn vervangen. De krant voegt er veelbetekenend aan toe dat alle drie militairen zijn. Het ontslag kan een straf zijn [de krant houdt een slag om de arm] voor een incident vorige maand, toen door een stroomstoring honderden passagiers vastzaten in een voertuig. Geen pretje want de airconditioning viel daardoor ook uit. Enkele passagiers vielen flauw.

Maar het ontslag kan ook te maken hebben met de vertraging die de aanschaf van zeven nieuwe treinen heeft opgelopen. Dat plan leed schipbreuk omdat RvB-leden de prijs te hoog vonden. Het wachten is nu op een nieuwe haalbaarheidsstudie. Verder boterde het niet tussen de drie, het ministerie van Transport en de belangrijkste aandeelhouders van exploitant SRT Electric Train Co. Een bron bij het ministerie zegt dat de drie vervangers meer verstand van zaken hebben. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– Het ministerie van Onderwijs overweegt  de criteria voor het verlenen van een studiebeurs in het kader van het One District One Scholarship (Odos) programma, tien jaar geleden geïntroduceerd door de toenmalige regering Thaksin, te herzien. De huidige regeling zegt niets over terugbetaling van de beurs wanneer de student zijn studie staakt. Onlangs werd een student in China gediskwalificeerd omdat hij examenfraude had gepleegd.

Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat het een goed programma is, omdat het arme studenten de kans biedt te studeren. Maar het kent tal van problemen, zoals studenten die na afloop van hun studie niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat ze een gezin hebben gesticht, of de beurs gaat niet naar een arme student omdat er geen geschikte kandidaat is. Dapong vindt dat ook eisen moeten worden gesteld aan de studierichting om rekening te houden met de behoeftes van het land. (Zie pagina Onderwijs)

– Op de bouwplaats van een hotel in Takua Pa (Phangnga) is gisteren een menselijk skelet gevonden. Vermoed wordt dat het om een slachtoffer van de tsunami twaalf jaar geleden gaat. De botten bedekt met wat op een phatung (lendedoek) leek, lagen een halve meter onder de grond. De stoffelijke resten worden getest op DNA, dat vervolgens vergeleken wordt met een database van vermiste slachtoffers.

– De Southern Peasants’ Federation of Thailand (SPFT) heeft de NHRC gevraagd er bij het Agricultural Land Reform Office (Alro) op aan te dringen haast te maken met het toewijzen van (vaak omstreden) staatsgronden teneinde verdere aanvallen op actievoerders te voorkomen.

Vrijdag werd een dorpsactivist in Surat Thani beschoten, een kroongetuige in de moord begin vorig jaar op een activist, die verwikkeld was in een ruzie met een oliepalm bedrijf. De aanval van vrijdag heeft er flink ingehakt bij de lokale bevolking. NHRC-commissaris Angkhana brengt na Songkran een bezoek aan het slachtoffer.

De eerste moord op een actievoerder vond in januari 2010 plaats, twee jaar na oprichting van de SPFT. In november 2012 werden twee vrouwen vermoord.

– Tien bedrijven zijn voor 50 miljoen baht opgelicht door buitenlanders, die computersystemen van doorgaans kleine en middelgrote bedrijven hadden gehackt om adressen te achterhalen van handelspartners. En die kregen vervolgens nepfacturen.

Directeur Nithit van het DSI Bureau of Technology and Cyber Crime waarschuwt bedrijven niet uitsluitend te vertrouwen op e-mailcommunicatie wanneer ze zaken doen. Beter is de partner te bellen of een chatline met hem te openen.

Nog een geval van scammen. De DSI heeft arrestatiebevelen aangevraagd voor dertig personen, waaronder drie Nigerianen en een Indiër, die verliefde vrouwen overhaalden geld naar hen te sturen. Zeven vrouwen hebben aangifte gedaan; ze zeggen 19 miljoen baht armer te zijn. Tevens heeft de DSI arrestatiebevelen aangevraagd voor 26 Thais, die bankrekeningen openden en papierwerk voor de oplichters deden. Sommige bendeleden hebben tachtig bankrekeningen met 250 miljoen baht, zegt Nithit. Ze zouden naar Maleisië zijn gevlucht.

Over deze vorm van oplichting heb ik een vrij uitgebreid artikel geschreven: ‘Vrouwen’ op mannen- & geldjacht

– Eminence grise Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, heeft gisteren premier Prayut een hart onder de riem gestoken, toen de premier en zijn kabinet hem ter gelegenheid van Songkran een bezoek brachten om hun eer te betuigen en om zijn zegen te vragen. Prem roemde Prayut vanwege diens pogingen de Thaise cultuur te behouden. ‘Hij verdient het een rolmodel te zijn’, slijmde Prem. Prayut spiegelde zijn woorden en zei dat Prem een rolmodel voor hem en anderen is. Na het kabinet kwamen honderden voormalige cavalerie-officieren op bezoek. Prem heeft zelf bij de cavalerie gediend.


 

Yasothon Sino-Portugese architectuur

Yasothon Wat Maha That

Er is veel moois te zien in Thailand, ook als je de gebaande paden van toeristengidsen verlaat. Ik sta altijd weer verbaasd als ik foto’s in de krant zie van traditionele houten gebouwen. Uit de krant van donderdag plukte ik bovenstaande foto’s van gebouwen in Yasothon, niet bepaald een toeristenprovincie.

De bovenste toont een gebouw dat typisch is voor de Sino-Portugese bouwstijl, die bekend is van Phuket. Het is eigendom geweest van een Chinese koopman en gebouwd door arbeiders uit Vietnam, toen een Franse kolonie. Niet van hout maar van blokken aarde gemengd met stro en boomsap. Het bouwjaar ontbreekt, waarschijnlijk dateert het uit de Rattanakosin periode (1782-1932).

Op de foto onder de tempel Wat Maha That met in een vijver een fraaie, goed geconserveerde ho trai, een gebouw waarin de boeddhistische schrifturen worden bewaard ter bescherming tegen termieten.


 

Moeder van Songtham voor diens lijkkit

Mijn enige zoon dienstplichtig soldaat? Over mijn lijk…

11 april – Legercommandant Teerachai heeft zijn ondergeschikten opgedragen niet te moorden of te martelen. Dat dit zelfs gezegd moet worden is een nationale schande, schrijft redacteur Michael Ruffles in Bangok Post Sunday. In een felle aanklacht getiteld My only son to be drafted? Over my dead body hekelt hij de gewelddadige cultuur in het leger.

Aanleiding is de dood van een rekruut na een urenlange mishandeling in een legerbasis in Yala. De moeder (midden op de foto) heeft premier Prayut om rechtvaardigheid gevraagd. Ze geeft pas toestemming het lichaam van haar zoon te cremeren wanneer haar stem wordt gehoord.

De mishandeling van rekruut Songtham is niet uniek. Volgens de Cross Cultural Foundation zijn de afgelopen acht jaar 22 soldaten om het leven gekomen. Dat zijn de officiële cijfers, maar hoeveel doden zijn gecamoufleerd als overleden aan een ziekte, hartaanval of auto-ongeluk?

Het is geen wonder, schrijft Ruffles, dat velen liever studeren, naar het buitenland vertrekken of een gezondheidsprobleem aanvoeren dan het risico lopen van een helse, potentieel dodelijke ervaring. Dienstplicht is sowieso fundamenteel grievend want het dwingt jonge mensen tegen hun wil soldaat te worden. Een beroepsleger valt verre te prefereren.

Om niet te noemen dat de dienstplicht twee jaar uit het leven van een jongeman wegneemt waarin hij een carrière had kunnen opbouwen, een gezin stichten en studeren om zijn vooruitzichten te verbeteren – allemaal dingen die ongetwijfeld nuttiger zijn voor de natie dan bij zonsopgang op een legerbasis rond te marcheren.

Gezien de recente schandalen is het duidelijk dat de beloftes die toenmalig legercommandant Prayut in 2013 deed een eind te maken aan het misbruik in de barakken, niet nagekomen zijn. En de woorden van generaal Teerachai  die zijn officieren heeft gevraagd ‘goed te zorgen’ voor de dienstplichtigen, zijn niet genoeg.

De militaire dienstplicht ontlopen is nagenoeg onmogelijk voor Thaise mannen. Toen op Thai Rath TV aan generaal Trichak werd gevraagd wat een man moet doen zodat hij niet één dag in het leger hoeft door te brengen, antwoordde hij: Als je het Thaise burgerschap niet hebt.

En dat gaat Ruffles doen voor zijn zoon die nu drie maanden oud is. Wanneer er niets verandert, laat hij diens nationaliteit intrekken. [Blijkbaar heeft hij een dubbele nationaliteit] There is no way dat hij in het leger dienst doet, zoals de vlag er nu voor staat. Gelukkig heb ik een keus die anderen niet hebben.

Beloftes om aan het misbruik een eind te maken, zijn eerder gedaan, besluit Ruffles. Er is geen reden om ze te geloven totdat degenen die zich misdragen hebben, worden gestraft. Nu doodt het leger onze kinderen. Ik laat ze mijn kind niet doden. (Bron: Bangkok Post, 10 april)

Alle berichten over de mishandeling in Yala zijn gebundeld op de pagina Martelingen in de kazerne. Een geruchtmakende zaak is die van Wichian Phuaksom, klik hier: Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond.

Meer dan de helft van de rekruten zijn vrijwilligers

11 april – Morgen eindigt de jaarlijkse selectie voor de militaire dienstplicht. Daarvoor komen 355.938 21-jarigen in aanmerking, maar er is slechts plaats voor 101.307 rekruten.

Loting voor de dienstplichtVolgens legerwoordvoerder Sansern bestaat meer dan de helft uit vrijwilligers, hetgeen niet zo verwonderlijk is want de maandwedde bedraagt 10.000 baht, medische zorg is gratis in legerziekenhuizen en bij een toelatingsexamen voor een school voor onderofficieren krijgen ze special scores. Voor de andere helft wordt geloot. Op sommige selectiecentra was het aantal vrijwilligers groter dan het vereist aantal rekruten.

De loting gebeurt met balletjes. Rood betekent uitgeloot, zwart ingeloot. Dienstplichtigen kunnen ook op basis van de medische keuring de dans ontspringen. Ladyboys worden altijd  afgekeurd. Wie nog studeert, krijgt uitstel.

Sansern is niet verbaasd over het aantal vrijwilligers. Ook wanneer personeel nodig is voor de pre-cadet school, scholen voor medisch personeel en een cursus voor onderofficieren, is de belangstelling groot. De media kregen er weer eens van langs, want die schrijven volgens hem alleen over grote namen zoals acteurs en zangers die gefrustreerd zijn omdat ze ingeloot zijn. De dienstplicht duurt 2 jaar. (Bron: website Bangkok Post, 10 april)

Democraten: Ontwerp-grondwet vergroot politiek conflict

11 april – De ontwerp-grondwet heeft meer nadelen dan voordelen. Thailand heeft een grondwet nodig die corruptie bestrijdt en democratisch is. Het land zou niet hoeven te kiezen tussen dictatuur en corruptie.

Zondag maakte voormalig oppositiepartij Democraten haar standpunt bekend over de door de grondwetcommissie (CDC) gebrouwen tekst met een waslijst aan bezwaren. Partijleider Abhisit waarschuwt: Nutteloos en een vergroting van het politiek conflict.

De partij verzet zich ook tegen de aan het referendum toegevoegde vraag of de Senaat dient mee te stemmen over de benoeming van de nieuwe premier. Om te voorkomen dat de senaat [die door de junta voor een periode van 5 jaar wordt benoemd] de keuze bepaalt, zouden de grote politieke partijen in het Huis van Afgevaardigden hun krachten moeten bundelen. Dat leidt tot parlementaire dictatuur, aldus Abhisit.

Volgens de Democraten verzwakt de grondwet de positie van de bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheid, juridische diensten, consumenten- en milieubescherming. De toegenomen bevoegdheden van de regering bij megaprojecten kunnen conflicten oproepen en economische ontwikkelingen kunnen niet tegemoet komen aan de behoeftes van de bevolking.

Alhoewel de CDC zegt dat de grondwet een effectievere bestrijding van corruptie mogelijk maakt, zijn de Democraten van mening dat de strijd juist wordt verzwakt. De impeachment van gezagsdragers wegens corruptie wordt vervangen door berechting en dat maakt het moeilijk corruptie te bestrijden. De parlementsvoorzitter of regerings parlementariërs gaan zich bezig houden met de corruptiezaken van de NACC, wat tot handjeklap kan leiden tussen de NACC en de regering en de anti-corruptie pogingen verzwakt.

Het referendum over de ontwerp-grondwet wordt op 7 augustus gehouden. Voormalig regeringspartij Pheu Thai gaf al eerder een negatief stemadvies. De toegevoegde vraag wordt door de Kiesraad als te ingewikkeld en partijdig beschouwd. (Bron: website Bangkok Post, 10 april) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Update 1:
De krant opent vandaag met dit bericht en voegt alleen nog een reactie toe van premier Prayut. Over de kritiek op de tweede referendumvraag zegt hij: ‘Ze [de critici] en vooral politici zijn bang dat de NCPO slaagt in het tot stand brengen van hervormingen en dat mensen niet op hen stemmen. Ze besteden geen aandacht aan ons werk en doen ook geen pogingen het te begrijpen, alhoewel we goede dingen doen om veranderingen door te voeren. Moeten zij weten. Politici hebben nauwelijks problemen opgelost, ze zijn in feite deel van het probleem.’

Update 2:
De National Security Council (NSC) adviseert iedereen die zijn mening wil geven over de ontwerp-grondwet of een campagne wil organiseren, pro of contra, eerst de referendumwet goed te bestuderen. Intelligence units [wat zou daar toch mee bedoeld worden: politie, soldaten?] hebben nog geen tekenen gezien dat opponenten campagnes voorbereiden om de ontwerp-grondwet te laten sneuvelen. Maar ze worden scherp in de gaten gehouden.

Secretaris-generaal Thaweep zegt: ‘Zodra iets verdachts is gevonden, wordt onmiddellijk actie ondernomen om te voorkomen dat het tot een probleem escaleert.’ Politieke bewegingen van politici worden op dezelfde manier behandeld. De NSC gaat na of ze het referendum kunnen beïnvloeden en als dat het geval is, krijgen zij en de partijen erachter te maken met justitie. Hardliners lopen het risico naar een heropvoedingskamp te worden gestuurd.

Rartchanok Intanon Superseries Premier Malaysia Open

Ratchanok wint Malaysia Open

11 april – Ratchanok Intanon heeft voor de eerste keer in haar carrière twee achtereenvolgende badmintontoernooien op haar naam geschreven. Vorige week won ze in New Delhi de Superseries India Open en gisteren voegde ze daar de Superseries Premier Malaysia Open aan toe.

Vol vertrouwen ging ze de finale in, nadat ze zaterdag in de halve finale voor het eerst in dertien matches de gevreesde Chinese Wang Yigan had verslagen. De finale tegen Tai Tzu-ying uit Taiwan won ze in twee sets met 21-14 en 21-15.

Ratchanok’s overwinning betekent dat ze tot nu toe twee van de drie Superseries van dit seizoen heeft gewonnen. De derde, All-England, ging naar Nozomi Okuhara uit Japan. De overwinning leverde haar een prijzengeld op van US$ 41.250 (1,44 miljoen baht). Ratchanok schuift op de wereldranglijst van de vierde naar de tweede plaats op achter de Spaanse Carolina Marin.

Zeventien arbeiders bevrijd uit fabriek

11 april – Politie en personeel van het Employment Department hebben zeventien gastarbeiders uit Myanmar bevrijd uit een fabriek in Ratchaburi die er onder armzalige omstandigheden werkten. Ze waren bovendien illegaal. De dienst was getipt door mensenrechten actievoerders die twee gevluchte arbeiders hadden gesproken. Zij hadden hen verteld over de zeventien anderen.

De politie heeft paspoorten, geld, bankrekeningen en mobiele telefoons in beslag genomen voor nader onderzoek. Bij de inval in het bedrijf waar kokosnoten worden verwerkt, werd eveneens een man uit Myanmar aangehouden, die verdacht wordt van mensenhandel. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de geredde werkers met de hulp van twee uitzendbureaus in november het land legaal binnen waren gekomen, maar ze kregen niet de beloofde banen.

Het bericht vervolgt nogal raadselachtig, want nu lijkt het ineens te gaan om een grotere groep Myanmarezen: In plaats daarvan werden ze te werk gesteld in fabrieken in verschillende provincies. Ze kregen geen loon en hun paspoort werd in beslag genomen. Voor de arbeidsbemiddeling moest 7.000 à 8.000 baht worden betaald en als ze van baan wilden veranderen, kwam er nog eens 6.000 tot 8.000 baht bij. (Zie ook de pagina Migranten)

Politie-inspecteur schiet hond dood

11 april – Honden hangen er graag rond, maar één kan het niet meer navertellen en een ander heeft andere zorgen aan zijn kop. Vrijdagavond schoot een politie-inspecteur een hond dood die rond hing bij een politieflat in Lat Yao (Bangkok) en verwondde een tweede. Hij moet op het matje komen, nadat de Watch Dog Thailand stichting een klacht had ingediend bij de politie in Phahon Yothin. Een videofilmpje en getuigenverklaringen hebben de man geïdentificeerd.

Zwerfhonden bij politieflat Lat Yao (Bangkok)Gisteren ging de politie op zoek naar hem, maar ze kon hem niet vinden. De politie heeft gevraagd of hij zichzelf wil aangeven om te worden aangeklaagd wegens overtreding van de eind vorig jaar aangescherpte Cruelty Prevention and Welfare of Animals Act plus het afvuren van een wapen in een openbare ruimte. Op dierenmishandeling staat een maximum gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 40.000 baht. Volgens de vrouw van de inspecteur werd haar man vrijdag door talloze honden omringd. Ze heeft gezegd dat hij zich zal aangeven.

Adjunct-commissaris Pongsapat geeft toe dat er veel honden rond de flat zwerven. Hij zal het Department of Livestock Development en de gemeente Bangkok vragen zich over de dieren te ontfermen. De gewonde hond is naar een dierenziekenhuis aan de Ram Intra Road gebracht. Een anonieme particulier betaalt de kosten. Niemand heeft het eigendom van de twee honden geclaimd.

Meer over zwerfhonden in mijn boekje Dit leest geen hond, waarvan de tekst op de website staat. Klik hier.

Meer schijnhuwelijken; achterdeurtje voor criminelen

11 april – Het Immigration Bureau vermoedt dat buitenlandse criminelen steeds vaker een schijnhuwelijk afsluiten om zo legaal in Thailand te kunnen blijven. Het bureau werd onlangs door de PACC geattendeerd op een district in het Noordoosten, waar de afgelopen maanden 150 Thaise vrouwen met een buitenlander zijn getrouwd. ‘Dat aantal is ongewoon hoog. Het vermoeden bestaat dat het om schijnhuwelijken gaat’, zegt bureauhoofd Nathathorn.

Het Immigration Bureau maakte onlangs bekend dat de regels voor het laten verlopen van een visum (in het Engels overstay) zijn verscherpt. Afhankelijk van de duur van de overstay krijgen betrokkenen een inreisverbod van 1 tot 10 jaar. Dat geldt ook voor buitenlanders die betrokken zijn bij een misdrijf.

Tussen oktober en maart zijn 486.947 overstayers het land uitgezet en is 276 miljoen baht aan boetes geïncasseerd. 323.755 overstayers moeten nog in het land zijn. Velen van hen, denkt Nathathorn, kunnen een huwelijk hebben gebruikt om niet het risico te lopen om te worden gedeporteerd of verdacht te worden van illegale activiteiten. Buitenlanders die met een Thaise getrouwd zijn, krijgen een visum van een jaar dat jaarlijks verlengd moet worden.

Een geval dat onlangs bekend is geworden, betreft een Zuid-Koreaan die begin deze maand in Chatuchak (Bangkok) werd aangehouden op verdenking van drugssmokkel. Mogelijk is zijn huwelijk met een Thaise frauduleus. De man die een bedrijf van siervissen heeft, trouwde vorig jaar na enkele bezoeken aan Thailand.

Nathathorn erkent dat de bewijsvoering bij schijnhuwelijken lastig is. Nagegaan wordt of ambtenaren erbij betrokken zijn. Nathathorn denkt dat de nieuwe strenge regels het aantal illegale binnenkomsten zal verminderen, maar ‘het is onmogelijk om ze op nul te brengen’.  ‘Andere landen met strenge controles kampen met hetzelfde probleem. Bovendien bevordert ons land toerisme, dus je kunt misbruik van ons beleid verwachten.’

Phu Tub Berk 2

Kort nieuws maandag 11 april

– Exploitanten van vakantieparken op de berg Phu Thap Boek, een populaire toeristische bestemming in Phetchabun, gebruiken leden van de etnische bergstam Hmong als dekmantel voor hun bedrijf. Het Royal Forest Department doet onderzoek.

Betrokkenen krijgen te maken met inbeslagname van hun eigendommen door Amlo en en vervolging door justitie, omdat ze beschouwd worden als ‘invloedrijke criminele figuren’ waar de regering de strijd tegen heeft aangebonden, en vernieling van het milieu.

Het gebruiksrecht van 47.000 rai van de grond op Phu Thak Boek is uitgegeven aan Hmong, nadat het Welfare Department daarvoor in 1966 toestemming had gekregen van de regering. Hmong die als stroman fungeren, verliezen hun gebruiksrecht, waarschuwt het RFD. De dienst adviseert hen contracten snel te annuleren om te voorkomen dat ze evenals de investeerders worden vervolgd.

De hoogste berg in Phetchabun telt 95 resorts, waarvan 65 volgens het RFD eigendom zijn van investeerders uit andere provincies; 47 krijgen te maken met de rechter.

– Zes kandidaten hebben belangstelling voor de post van directeur van het Civil Aviation Office of Thailand (CAOT), een dienst die vorig jaar is gevormd nadat de ICAO van de VN de Thaise luchtvaart een rode kaart had gegeven omdat niet voldaan werd aan alle internationale veiligheidseisen.

De rode kaart is nog steeds van kracht, waardoor uitbreiding van vluchten naar Japan en Zuid-Korea door die landen geblokkeerd is. [Misschien sla ik nog een land over, maar ik dacht dat China soepel is.] Een belangrijke benoeming dus, zodat ik er deze keer maar eens aandacht aan besteed in Nieuws uit Thailand, want normaal sla ik die berichten over.

Volgens een bron zijn alle kandidaten gepokt en gemazeld in de burgerluchtvaart of ze leiden een organisatie die banden heeft met de burgerluchtvaart. Er wordt ook weer driftig gespeculeerd. Twee zouden er uit springen van wie één de voorkeur van het ministerie van Transport zou hebben. Eind deze maand klinkt And the winner is. De nieuwe man krijgt een contract van vier jaar, dat slechts eenmaal verlengd kan worden. Ieder half jaar worden zijn prestaties beoordeeld. Geen te benijden functie, dunkt me, met de belangen die een rol spelen.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– Thailand verleent steun aan de slachtoffers van een brand zaterdagnacht in de grensplaats Tachileik in Myanmar, die vijftig huizen en bedrijven heeft verwoest. Ze worden geholpen met rijst, gedroogd voedsel, drinkwater en kampeeruitrusting. De slachtoffers hebben veelal hun toevlucht genomen tot een tempel. Bij de brand zelf kreeg Myanmar al assistentie van drie brandweer- en vier watertankwagens uit Thailand. Van de 50 gebouwen zijn 35 goed voor de sloop.

– Dat de Mekong wordt gebruikt om er drugs over te smokkelen, was me bekend, maar dat er ook via de grensrivier auto’s worden gesmokkeld, is nieuw voor me. Gisteren onderschepte de marine in Tha Uthen een vierdeurs Chevrolet die op een vlot van met elkaar verbonden longtail boten gesmokkeld zou worden naar een buurland. De bende zag kans tijdens de actie van de marine te vluchten. Waarschijnlijk was de auto met 20.000 km op de teller gestolen. Vorige maand bedroeg de oogst aan onderschepte wagens vijf.

Verwacht wordt dat de smokkelaars de komende dagen gebruiken om meer wagens te smokkelen omdat de autoriteiten druk zijn met de bescherming van Songkran-feestvierders. Populaire wagens bij de boeven zijn vierdeurs sedans en SUV’s. De smokkelaars stelen niet alleen wagens, maar ze kopen die ook met vervalste documenten op afbetaling, en verkopen ze later. Ook worden wagens gekocht van gokkers met gokschulden.

– Nog meer smokkelnieuws, nu in het Zuiden. Het Immigration Police Bureau [kende ik niet, wel het Immigration Bureau] gaat in elf immigratiekantoren aan de grens strenger controleren om mensen- en drugssmokkel tijdens de Songkran-vakantie te voorkomen. Het Bureau is bang dat lieden met kwaad in de zin de drukke vakantietijd gebruiken om te scoren. Behalve op de landroutes wordt ook het toezicht verscherpt op de pieren in Ranong en Satun en de luchthaven van Surat Thani en Krabi.

Via de grenspost in Aranyaprathet (maar dat is niet in het Zuiden) zijn inmiddels meer dan duizend Cambodjanen naar hun land afgereisd om Songkran te vieren. Hun bagage wordt extra gecontroleerd op gesmokkelde voorwerpen. Er wordt ook gelet op de geldigheid van paspoort en werkvergunning.


 

Boomtunnel Lom Sak Phetchabun

Zeldzame boomtunnel in Phetchabun gered

10 april – Goed nieuws voor prinses Irene en alle boomvrienden en -vriendinnen. De boomtunnel in Lom Sak (Phetchabun) is gered. Het Highways Department (HD) van het ministerie van Transport heeft besloten de honderden bomen, die met hun takken een dak boven de weg vormen, te sparen. Soms hebben acties succes en da’s zeker hier het geval. Dus kunnen verkeersdeelnemers, als ze er oog voor hebben, blijven genieten van de 10 kilometer lange tunnel op snelweg nummer 12.

De bomen hadden moeten wijken voor verbreding van de weg van twee naar vier rijbanen om de capaciteit te vergroten. Nadat zestig bomen waren gekapt en foto’s op internet een storm van protest hadden opgeroepen, werd het werk stil gelegd. Minister Arkhom (Transport) heeft de Thaise Rijkswaterstaat opdracht gegeven de plannen te herzien.

Gedacht wordt aan vangrails tussen de berm en de bomenrij met ertussen ruimte voor een fiets- en wandelpad. De vangrail zou moeten worden opgefleurd met kleurrijke bloemen zoals in Singapore wordt gedaan, stelt de minister voor. De breedte van de twee nieuwe rijstroken wordt 3,5 meter.

Borden moeten automobilisten manen tot voorzichtigheid en vermindering van de snelheid bij het naderen van de boomtunnel. Highways gaat het plan met de bewoners bespreken, die geijverd hebben voor behoud van de bomen. (Bron: website Bangkok Post, 7 april)

Eerdere berichten:

Kort nieuws, 19 maart 2015
Gaat over een boomtunnel van 800 meter in de provincie Nan. Ook gered.

Kort nieuws, 5 april 2016
Boomtunnel Een van de bedreigde bomen– Premier Prayut krijgt ook zelden rust. Om de haverklap wordt een beroep op hem gedaan, ditmaal om een stokje te steken voor de verbreding van een weg in Phetchabun, waardoor een unieke ‘boomtunnel’ het loodje moet leggen. Dat is in strijd met het regeringsbeleid om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zegt de Stop Global Warming Association (SGWA). Die belofte deed premier Prayut in december vorig jaar tijdens de UN Conference on Climate Change.

De ‘tunnel’ bestaat uit 500 bomen, die met hun takken boven snelweg 12 een dak vormen. De vereniging noemt het weggedeelte een icoon. Tot nu toe zijn al vijftig bomen gekapt. Het Highways Department heeft de verbreding van twee naar vier rijstroken voor een bedrag van 1,2 miljoen baht gegund aan een bedrijf. De SWGA heeft een alternatief voorstel gedaan, maar dat snap ik niet. Ze stapt naar de bestuursrechter als aan haar verzoek geen gehoor wordt gegeven.

Een vergelijking van appels met appels

10 april – Altijd interessant om te zien wat met wat wordt vergeleken om een conclusie te trekken. Dat geldt zeker voor de huishoudschulden waaronder Thais gebukt gaan. De krant meldt dat de groei aan persoonlijke en creditcard leningen in februari is afgenomen, dus je denkt: Mooi, da’s goed nieuws.

Bij de persoonlijke leningen gaat het om een afname met 1 miljard baht vergeleken met januari. Da’s niet veel, maar het is een afname, denk je, tot je er het bedrag van februari 2015 bij haalt en dan blijkt de schuldenlast te zijn toegenomen van 312 miljard baht naar 321 miljard baht. Dat hakt er flink in. Van de 321 miljard baht bestaat 155 miljard baht uit leningen bij commerciële banken en 166 miljard bij andere financiële instellingen.

En da’s nog niet alles, want aan creditcard leningen staat 308 miljard baht open en vergelijk dat bedrag nu eens met een jaar eerder toen het 290 miljard baht bedroeg. Ook hier een flinke toename. Idem bij de uitgaven met een creditcard: in februari 141 miljard baht tegen 124 miljard baht een jaar eerder.

De afname in de eerste twee maanden van het jaar wordt door het Kasikorn Research Centre toegeschreven aan seizoensfactoren en het eind van de stimuleringsmaatregelen van de regering, maar die laatste factor wordt er volgens mee steeds bijgehaald om een wit voetje te halen bij de regering, want enig bewijs ervoor bestaat niet. De reductie wordt niet toegeschreven aan het voorzichtige beleid van banken bij het verlenen van leningen, want daar zijn ze vorig jaar al mee begonnen. (Bron: Bangkok Post, 9 april)

Droogte Wiset Chai Chan, Ang Thong

RID luidt de noodklok: Watercrisis verspreidt zich

10 april – De helft van het land buiten geïrrigeerde zones staat op de rand van een droogtecrisis. 152 districten in 42 provincies kampen met grote tekorten aan water omdat de natuurlijke waterbronnen in hoog tempo opdrogen. Dit zei adjunct-hoofd Thongplew Kongchan van het Royal Irrigation Department (RID) gisteren op een seminar, georganiseerd door het Isra News Institute.

De droogte bedreigt ook de energievoorziening. Het water achter de Ubolratanadam in Khon Kaen, die het Noordoosten van elektriciteit voorziet, staat dermate laag dat het onttrekken van meer water de structuur van de dam kan beschadigen. In dat geval kunnen de drie hydro-elektrische turbines, normaal goed voor 25.200 MW, niet meer volledig in bedrijf blijven. [Ze zijn dus niet uitgeschakeld, zoals twee auteurs in een artikel op de opiniepagina van 8 april schreven.]

Voor de regering heeft de levering van water aan akkers die beplant zijn met de vorige oogst, prioriteit, zei Thongplew. Boeren in niet-geïrrigeerde gebieden is geadviseerd af te zien van het planten van rijst en over te stappen op het verbouwen van gewassen die minder water vereisen. Maar dat geldt niet voor alle rijstakkers want sommige kunnen beschikken over ondergrondse waterbronnen.

Volgens Thongplew is het niet nodig het eerste rijstseizoen, dat volgende maand begint, uit te stellen. Hij garandeert dat er voldoende water is totdat in juli het regenseizoen begint. Dat wordt geleverd door 33 grote reservoirs, 448 middelgrote, elk goed voor 100.000 miljoen kubieke meter water, en kleine reservoirs die door lokale autoriteiten worden beheerd. Het water dat thans beschikbaar is in geïrrigeerde zones bedraagt 22 procent van de total waterleverantie van het land.

In het stroomgebied van de Chao Phraya bedraagt het waterpeil in de vier grote stuwmeren die 22 provincies bedienen, 12 procent oftewel 12 miljard kubieke meter minder dan vorig jaar.

Voorzitter Rawee Rungrueng van het Thai Farmers Network noemt het substitutiebeleid [andere gewassen verbouwen] van de regering in de praktijk problematisch omdat het gehaast is en de inbreng van boeren mist. De uitbetaling van budgetten verloopt ook traag omdat beslissingen op centraal niveau worden genomen. Het beleid had beter gepland en tijdig uitgevoerd moeten worden, betoogde hij op het seminar.

Belangstelling voor SEZ’s valt tegen

10 april – Investeerders staan nog niet in de rij om zich te vestigen in een special economic zone, het twee jaar geleden geïntroduceerde geesteskind van de regering om de economie te stimuleren. Vooral voor de SEZ’s in het Oosten bestaat nauwelijks belangstelling en daar wil het ministerie van Financiën iets aan doen. Het recept: Meer belastingvoordelen en zaken doen vergemakkelijken.

De voordelen moeten maatwerk zijn, zodat investeerders krijgen wat ze willen en wat ze elders niet kunnen krijgen, zegt minister Apisak (Financiën). Want de huidige voordelen zijn niet beter dan wat enkele andere landen bieden.

Om de kwakkelende economie te reanimeren heeft de regering haar hoop gevestigd op particuliere investeringen: van de export komt het niet en de overheidsinvesteringen zijn niet voldoende, want die leveren een bijdrage van slechts 10 procent aan het bruto binnenlands product. De geplande investeringen op infrastructureel gebied zijn weliswaar veelbelovend, zegt Apisak, maar het duurt lang voordat ze effect hebben [op de economische groei].

Sinds 2013 valt de jaarlijkse economische groei tegen, daar het voordeel van goedkope arbeid is weggevallen. In 2014 bedroegen de particuliere investeringen 2 procent van het bruto binnenlands product, vergeleken met 14 procent gemiddeld in de jaren ervoor. Apisak zegt dat het land de rol moet aannemen van een handelsreiziger om investeringen aan te trekken, het moet niet alleen achterover leunen zoals in het verleden.

Behalve de SEZ’s heeft de regering ook haar hoop gevestigd op de promotie van tien industrieën: de nieuwe generatie auto’s, slimme elektronica, medisch en welzijns toerisme, landbouw, biotechnologie, voedsel, industriële robots, logistiek en luchtvaart, biobrandstoffen en biochemie, digitaal, en medische zorg.

De SEZ’s zijn gepland in tien provincies. In de eerste fase Tak, Sa Kaeo, Trat, Mukdahan en Songkhla; in de tweede fase Chiang Rai, Kanchanaburi, Narathiwat, Nakhon Phanom en Nong Khai. (Bron: Bangkok Post, 10 april)

Meer over SEZ’s op de pagina Archief.

Drugssmokkelaars uit Bhutan, India en Nepal

Politie jaagt op zeven drugssmokkelaars

10 april – Voor Bangkok Post is de noodkreet, in het vorige bericht beschreven, niet het belangrijkste nieuws, want de krant opent met een verhaal over de jacht op de drugssmokkelaars, die het lichaam van een drugskoerier in een kanaal in Bangkok hebben gedumpt. Tegen zeven verdachten uit Bhutan, India en Nepal zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. De politie heeft de autoriteiten in die landen gevraagd, hen op te sporen.

De verdachten en de dode man, overleden doordat een zakje met drugs in zijn maag was gebroken, vormen volgens de politie een netwerk dat transnationaal opereert. Het is het eerste netwerk van Zuid-Aziaten dat in Thailand actief was. De politie neemt aan dat ze het land zijn ontvlucht, nadat de overleden koerier zondag was gevonden. In zijn maag zijn 58 condooms met crystal methamphetamine aangetroffen.

De verdachten hadden allen hun intrek genomen in hetzelfde hotel in Wang Burapha (Bangkok). Ze waren op 28 maart Thailand binnen gekomen en hadden een vlucht op 1 april geboekt om het land te verlaten. Dinsdag hadden ze weer moeten terugkomen. De onderschepte drugs kwamen uit Myanmar en waren bedoeld voor bestemmingen in Azië. De verdachten hebben al talloze malen op deze wijze drugs gesmokkeld. Elk zou 40 tot 50 condooms met in totaal 400 gram per keer vervoerd hebben.

Op de foto vijf van de zeven smokkelaars, de foto van twee stond gisteren al in de krant (zie Kort Nieuws).

Politie massaal ingezet voor veiligheid Songkran

10 april – De politie trekt een blik met 90.000 agenten open om deze week het verkeer te regelen van Thais die naar hun geboortedorp gaan om Songkran te vieren of op vakantie gaan. Ze worden vanaf morgen tot zondag ingezet. De voertuigen van bestuurders die onder invloed zijn, worden van de weg gehaald en hun rijbewijs wordt ingetrokken.

Gouverneurs en functionarissen in elke provincie hebben van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen ‘maatregelen’ te nemen, zoals voorlichting over het gevaar van dronken achter het stuur (auto) of aan het stuur (motorfiets) zitten. Er worden waarschuwingsborden geplaatst en in elk dorp worden controleposten ingericht.

Files zijn al gemeld op delen van de Mittraphap Road, de belangrijkste snelweg naar het Noordoosten. In Nakhon Ratchasima zijn 4.000 agenten gestationeerd op hoofd en secondaire wegen, 89 controleposten op snelwegen ingericht, 2.290 posten in dorpen en 298 onderhoudsposten opgezet.

Volgens het ministerie van Transport zullen 22 miljoen personen, 1 miljoen meer dan vorig jaar, van het openbaar vervoer gebruik maken om hun bestemming te bereiken.

En nu maar hopen dat de zeven dangerous days dit jaar minder gevaarlijk zijn dan voorgaande jaren, maar dat zal wel een ijdele hoop zijn.

Extra referendumvraag blijft schuren

10 april – De door het parlement toegevoegde referendumvraag blijft het Thaise politieke bedrijf bezighouden. De Kiesraad heeft opnieuw gewezen op de ingewikkelde en partijdige formulering. Maar het parlement houdt zijn poot stijf. Het voorstel is zorgvuldig bekeken en heeft niet tot doel kiezers te manipuleren.

Gisteren zag ik er vanaf de vraag te citeren, maar laat ik dat vandaag maar eens doen dan kunt u zelf zien wat voor draak van een tekst gebrouwen is.

In order to ensure continuity in the implementation of national reform under national strategy during the five-year transition period, do you agree that a joint sitting of parliament shoud be allowed to vote to select a prime minister and that this should be included in a provisional clause [of the draft charter]?

Ik kan niet beoordelen hoe nauwkeurig de vertaling uit het Thais is en of deze formulering dezelfde gevoelswaarde heeft als de Thaise tekst. Maar het is inderdaad een ramptekst, die overigens uit twee vragen bestaat en begint met een motivatie voor de vraag, wat ook hoogst ongebruikelijk is.

Kiesraadcommissaris Somchai zegt dat het moeilijk zal zijn een eerlijk referendum te houden met een vraag die onduidelijk is, vol met technische termen staat en kiezers lijkt te sturen in een bepaalde richting.

Parlementslid Jate meent dat de vraag niet sturend is. Hij zegt dat de vraag zorgvuldig is bestudeerd door juridische experts. De vraag beïnvloedt volgens hem niet de uitkomst van het referendum [over de ontwerp-grondwet, ik zou bijna vergeten dat te vermelden] omdat het verschillende kwesties zijn.

Parlementslid Wanlop erkent dat de vraag lang en moeilijk is, maar niet te moelijk om uit te leggen. Het parlement beraadt zich later hoe dit te doen. De campagnevraag zou dan moeten luiden: Do you agree that senators and MP’s should jointly vote to select the prime minister?

Uit een peiling van Suan Dusit is gebleken dat 50 procent van de respondenten begin augustus gaat stemmen en 12 procent niet. 36 procent weet het nog niet, wat een erg hoog percentage is voor een opiniepeiling. Doorgaans komt de categorie Weet niet niet boven de 10 procent uit. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Kort nieuws zondag 10 april

– Ik maak er maar een kort-nieuwsberichtje van, want we weten nu wel dat de rode kommen met een tekst van Thaksin ‘staatsgevaarlijk’ zijn. In Surin zijn er gisteren 500 in beslag genomen bij de secretaris van de TAO [lokaal bestuursorgaan] van tambon Tlae. Eerder werden in de provincie Nan 8.800 en 500 kommen bij voormalige parlementsleden van Pheu Thai geconfisqueerd. Ze hebben nog niet gehoord of ze naar een heropvoedingscursus van een week worden gestuurd.

– Hoe dom kunnen sommige mensen zijn. Het leger heeft al talloze malen gewaarschuwd dat het tactisch trainingsveld in Ban Dan Lai Hoi (Sukothai) gevaarlijk is en vermeden dient te worden. Maar sommigen hebben zaagsel in hun hoofd, zoals de man die vrijdag een bom meenam van het terrein. Dat resulteerde in zijn voortijdig overlijden. Later explodeerde een bom in een huis in Pong Daen in Tak met vier doden en twee gewonden als gevolg. Dat kan nooit de schuld zijn geweest van kaboutertjes.

Legerwoordvoerder Winthai zegt dat het leger de doden en gewonden betreurt. De nabestaanden krijgen een uitkering van het leger. De EOD wordt naar het terrein gestuurd om niet geëxplodeerde bommen onschadelijk te maken die zijn achtergebleven na oefeningen tussen 19 en 23 maart.

– Een actievoerder voor mensenrechten in Klong Sai (Surat Thani) is vrijdag zesmaal beschoten, maar hij heeft de aanslag door een onbekende schutter overleefd. Supote Kanlasong verzet zich tegen een oliepalm bedrijf dat illegaal land in gebruik heeft genomen, hetgeen vorig jaar bevestigd is door het hooggerechtshof.

Sinds 2010 zijn vier personen dood geschoten, waaronder buurtleider Chai, de schoonvader van Supote, en twee vrouwelijke actievoerders voor mensenrechten. Chai was lid van de Southern Peasants Federation of Thailand die zich aangesloten heeft bij de Klong Sai Pattana gemeenschap in juridische procedures tegen het bedrijf.

– Geen doden, wel gewonden, maar niet ernstig toen een bus gisteren in Buri Ram van de weg afraakte en op zijn zijkant in een greppel belandde. De bus met 40 passagiers was op weg van Chon Buri naar Mukdahan. De krant beperkt zich tot een fotobericht, dus da’s alles wat ik weet en u dus nu ook.

– ’t Was weer hommeles, vrijdagavond in de zuidelijke provincies Pattani en Yala. In Nong Chik (Pattani) ontplofte een bermbom toen een politieteam op de motorfiets en per pickup truck passeerde. Twee agenten werden gewond, van wie één ernstig. Eerder ontplofte in hetzelfde district een bom, maar die beschadigde slechts twee elektriciteitsmasten.

In Bannang Sata (Yala) werd een legerkapitein gewond bij een granaataanval op een militaire basis, toen hij voor een communications room stond. De muren en het plafond van die ruimte werden beschadigd.

– Follow-up op het bericht van maandag over de bleking van koralen. Het Department of Marine en Coastal Resources zegt de problemen de baas te kunnen, maar kan zich genoodzaakt zien de plaatsen met aangetaste koraalriffen te sluiten.

De coral bleaching wordt veroorzaakt door de stijging van de watertemperatuur in de Golf van Thailand en de Andaman Zee, en wordt verergerd dooor het grote aantal toeristen. Koh Kai Nok (Phuket) telt 300 speedboten die elke dag 3.000 passagiers vervoeren. Omdat er niet voldoende boeien zijn, gaan ze bij koraalriffen voor anker.


 

Mishandelingen bij het leger 2

Martelingen in de kazernes

9 april – Wat rekruut Songtham en Chatpisut vorige week vrijdag meemaakten in het legerkamp in Yala was geen disciplinaire straf – het was marteling. Het lichaam van Songtham die een dag later in het ziekenhuis overleed, was bedekt met verwondingen en kneuzingen. Hij kreeg een hersenbloeding, zijn gezicht en ogen waren opgezwollen en zijn genitaliën hadden brandwonden van kaarsen.

Dit schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar naar aanleiding van een mishandeling die niet ongebruikelijk is tijdens de training van rekruten en als straf. Dat laatste wordt geïllustreerd op de facebookpagina Share si ka ror a-rai? (Share here. Wat are you waiting for?). De pagina bevat schokkende videobeelden van mishandelingen, waarbij een verdere toelichting overbodig is.

De hoofdredactie wijst erop dat het leger, toen onder bevel van generaal Prayut, in 2013 heeft beloofd een eind te maken aan de wrede pratijken. Voortaan zouden alleen mogen: een voorwaardelijke straf, boetes, detentie en eenzame opsluiting. [Ik mis berisping en oneervol ontslag]

‘Generaal Prayut is nu als premier de machtigste man van het land en voorzitter van de NCPO. Maar de gewelddadigheden in de barakken gaan onbestraft door’, stelt BP cynisch vast.

Dood geslagen rekruut in YalaDe familie van Songtham (foto) protesteerde fel; de aanvankelijke reactie van het leger was bedroevend. Alhoewel de legerwoordvoerder zijn excuses maakte en straf beloofde, werd het geweld eerst toegeschreven aan het gebruik van illegale drugs door de rekruten, maar die beschuldiging was gelogen. De familie is kwaad, want de beulen hebben niet alleen haar zoon gedood, maar ze hebben ook geprobeerd zijn reputatie te besmeuren.

De zes officieren zijn voorlopig opgesloten voor 30 c.q. 45 dagen. Maar wat gebeurt er als het onderzoek langer duurt?, vraagt de krant zich af. De bevolking staat perplex dat het leger de krijgsraad niet heeft ingeschakeld om de zes te berechten.

Volgens de Cross Cultural Foundation zijn de afgelopen acht jaar 22 gevallen voorgekomen van high-profile sterftegevallen van rekruten en gedetineerde verdachten, als gevolg van marteling en andere ‘mysterieuze’ oorzaken. Ze zijn het topje van de ijsberg, schrijft de krant. De meeste families zijn bang en durven niet te protesteren. Ook niet degenen die gewond zijn geraakt, maar aan de dood zijn ontsnapt. Wie houdt er nog van Thailand, waarde lezers?  (Bron: Bangkok Post, 8 april)

N.B. De Facebook-pagina is niet beschikbaar. Heb wel een illustratie van een andere site kunnen plukken met stills uit de video’s.

Eerdere berichten:
8 april: Kort nieuws
7 april: Mishandeling rekruten; zes officieren achter de tralies
6 april: Legerofficieren slaan rekruut dood; één zwaar gewond
8 november 2015: Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond

Update:
Legercommandant Teerachai heeft zijn officieren opdracht gegeven ‘goed te zorgen’ voor de dienstplichtigen die dit jaar opkomen, zodat moorden en marteling tijdens hun militaire dienstplicht worden voorkomen. Op 1 april is de loting begonnen voor de dienstplicht van 2 jaar, waarbij degenen die zijn opgeroepen medisch gekeurd worden en een ‘lootje’ trekken. [Wanneer die is geëindigd, vermeldt het bericht niet.]

Loting voor de dienstplicht

Teerachai reageert op het hierboven beschreven incident in Yala. De legercommandant denkt dat er geen incidenten meer zijn wanneer alle militaire eenheden zich strikt aan het beleid en de regels houden. Zijn assistent zegt: ‘Verliezen mogen niet meer voorkomen.’ De dienstplichtigen van dit jaar worden volgens hem al beter behandeld want ze zitten bij de loting niet meer op de vloer, maar op stoelen. [Hetgeen niet blijkt uit de foto]

Minister Prawit (Defensie) roept de mensen op niet te denken dat al het legerpersoneel zich schuldig maakt aan ‘schofterig’ gedrag. Bij het incident in Yala gaat het om een kleine groep soldaten, die zijn vastgezet in afwachting van een onderzoek.

Mijn commentaar:
Misschien dat het journaille de commandant eens de vraag kan voorleggen waarom de beulen niet voor de krijgsraad worden gedaagd. En misschien zouden ze eens zaken uit het verleden moeten oprakelen, waarin de daders niet zijn gestraft of zelfs, wat ik eens heb gelezen, promotie hebben gemaakt. Dan zou de journalistiek in dit land iets voorstellen, maar doorgaans zijn de journalisten makke slippendragers van de overheid, of het nu om militairen gaat of burgers. Alleen een commentaartje schrijven, is te gemakkelijk.

Thailand krijgt researchcentrum voor garnalen

9 april – De Thai Union Group Plc (TU), ’s werelds grootste exportbedrijf van tonijn in blik, heeft het plan opgevat een R&D-centrum voor garnalen op te zetten met als doel Thailand de nummer 1 in de wereld op garnalengebied te maken.

De kosten van het centrum, geschat op een eerste investering van 500 miljoen baht, zouden opgebracht moeten worden door visexporteurs, de regering en TU. Rittirong Boonmechote, hoofd van de garnalentak van TU, verwacht dat het centrum in 2017 in bedrijf kan komen.

De particuliere sector en de regering zijn momenteel in gesprek over de plannen. Na Songkran wordt een Memorandum of Understanding getekend. De commissie die toezicht houdt op de lancering van het nog naamloze centrum [Blijkbaar al gevormd, maar het bericht slaat die stap over] staat onder voorzitterschap van de minister van Landbouw; de particuliere sector wordt vertegenwoordigd door voorzitter Issara van de Thai Chamber of Commerce.

Rittirong zegt dat het centrum een belangrijke rol gaat vervullen bij het upgraden van de garnalenindustrie met innovaties die in het centrum worden ontwikkeld. En da’s weer goed voor de export en ’s lands economie. Concrete plannen zijn: garnalen sterker maken, resistent tegen ziektes en de kweekperiode verkorten van 150 naar 120 dagen.

[Als dat maar niet ten koste van de smaak gaat, zoals bij de vrij smakeloze tilapia. En tuinders kunnen meepraten over de tomaat, die op de Duitse markt flopte.]

Meer dan negentig procent van de Thaise garnalenexport wordt in vijvers gekweekt, slechts een kleine hoeveelheid wordt in zee gevangen. De export is de afgelopen jaren sterk teruggelopen door het uitbreken van het early mortality syndrome. In het topjaar exporteerde Thailand 600.000 ton, vorig jaar slechts 270.000 ton. Voor dit jaar is de prognose 270.000 à 300.000 ton. De omzet bedroeg vorig jaar $ 1,4 miljard en voor dit jaar wordt $ 1,5 miljard verwacht.

Rittirong: ‘We hopen dat het R&D centrum het probleem kan helpen oplossen en het niveau van onze industrie kan verhogen zodat we weer ’s werelds exporteur nummer 1 kunnen worden.’ (Bron: Bangkok Post, 8 april)

Prognose: Uitgaven met Songkran plus 4,51 pct

9 april – Geld moet rollen en naar verwachting rolt het in de Songkran vakantie sneller dan de voorgaande drie jaar dankzij de extra vakantiedag, de stimuleringsmaatregelen van de regering en de belastingaftrek tot 15.000 baht voor reis- en verblijfskosten.

De University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) heeft op basis van een peiling berekend dat de uitgaven dit jaar met 4,51 procent stijgen naar 125 miljard baht. In 2015 werd 119 miljard uitgegeven, in 2014 117 miljard baht en in 2013 114 miljard.

Uit de peiling blijkt dat meer Thais het Thaise nieuwjaar gaan gebruiken voor merit-making, reizen en inkopen doen in plaats van feestvieren. Thais die inkomstenbelasting betalen, wat overigens maar een klein deel van de bevolking is, kunnen de kosten van diners en overnachtingen aftrekken, mits ze een BTW-bon overleggen.

Bedrijven en particulieren die trainingsprogramma’s organiseren, mogen 200 procent van de kosten aftrekken. Beide regelingen hebben tot doel het geld in het binnenland te laten rollen in plaats van de vakantie te gebruiken voor een buitenlands reisje.

UTCC vice-president research Thanavath verwacht dat de belastingmaatregelen goed zijn voor uitgaven van 15 tot 25 miljard baht. Hij maakt zich wel zorgen over de droogte die de feestvreugde tijdens Songkran kan temperen.

Kasikorn Research Centre denkt dat de toerismesector en de detailhandel het meest profiteren van de belastingmaatregelen. Maar de droogte kan er ook toe leiden dat Thais tijdens de vakantie de buikriem aanhalen. Songkran valt op 13, 14 en 15 april. (Bron: Bangkok Post, 8 april)

Amlo: 16 Thais in Panama Papers

9 april – De verwarring die ik eerder constateerde in de berichtgeving over het aantal Thais dat in de Panama Papers wordt genoemd, is opgelost. Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) maakte vrijdag bekend dat het om 16 Thais gaat en niet 21 zoals eerder bericht.

Het aantal van 780 dat ook werd genoemd, is afkomstig van een andere bron. Het heeft betrekking op de periode 1980-2010 en gaat om Thais en buitenlandse individuen en rechtspersonen, die hun basis in Thailand hebben. Ze hebben lege vennootschappen opgezet in diverse belastingparadijzen. Veel zouden niet meer actief zijn.

De namen zijn afkomstig van een database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en in 2013 bekend gemaakt, maar ze maken geen onderdeel uit van de financiële constructies die Mossack Fonseca uit Panama heeft opgezet.

Zo, nu dit is opgehelderd, op naar secretaris-generaal Seehanat Prayoonrat van Amlo en zijn persconferentie van vrijdag. Amlo vraagt zijn netwerk van financiële inlichtingendiensten in 150 landen, het ICIJ  en de Duitse Süddeutsche Zeitung om hulp bij het verifiëren van de namen. Amlo’s counterpart in Panama en de ICIJ zijn al door Amlo aangeschreven en hebben laten weten de informatie te controleren. Niet bekend of ze de anti-witwaswet  hebben overtreden.

Veel bedrijven registreren nieuwe firma’s in het buitenland om in eigen land hoge belastingen te ontlopen. Dat is niet illegaal, zegt Seehanat. Het kan onethisch zijn, maar dat is voor elk land om te beslissen.

Over de andere lijst zegt Seehanat dat van de 780 personen en rechtspersonen 411 Thaise burgers zijn, 262 buitenlanders en 46 rechtspersonen. Wanneer de 61 dubbele vermeldingen worden verwijderd, komt het aantal uit op 719. Ze hebben 48 bedrijven in het buitenland opgericht en deden dienst als aandeelhouder, directeur of begunstigde van deze bedrijven. De bedrijven hebben adressen in Bangkok en enkele toeristische bestemmingen.

De Panama Papers bestaan uit 11,5 miljoen documenten, die zijn gelekt uit het kantoor van Mossack Fonseca. Ze zijn naar een netwerk van 100 media gegaan, dat wordt geleid door de ICIJ. De Duitse krant kwam een jaar geleden in het bezit van de gegevens en deelde die met de ICIJ. In Thailand maakt Isara News deel uit van de ICIJ, maar het persbureau  moet nog in detail op de zaak ingaan. (Bron: website Bangkok Post, 8 april)

Extra referendumvraag ingewikkeld en ‘partijdig’

9 april – De extra vraag die aan het referendum over de ontwerp-grondwet wordt toegevoegd, valt niet bij iedereen in goede aarde. Critici waarschuwen dat de vraag als partijdig kan worden gezien en dat die een ‘verborgen agenda’ heeft om kiezers over te halen om het militaire regime te steunen. [De gedachtespinsels van Thais zijn soms onnavolgbaar.] Kiesraadcommissaris Somchai waarschuwt dat de vraag te lang is en technisch jargon bevat die te moeilijk is voor kiezers.

StembussenDonderdag besloot het parlement het referendum dat voor 7 augustus is gepland, met de vraag uit te breiden of de (benoemde) Senaat met het Huis van Afgevaardigden mag meestemmen over de keuze van de nieuwe premier.

De vraag was voorgesteld door de National Reform Steering Assembly, een orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren [maar nog weinig van zich heeft laten horen]. Ik zal de vraag niet in zijn geheel herhalen, maar het is inderdaad een taalkundige ramptekst.

Somchai zegt dat de vraag gemakkelijk, precies en onpartijdig moet zijn. Er hoeft geen verklaring te worden gegeven voor de vraag. Die verklaring kan gezien worden als een poging kiezers over te halen gedurende de overgangsperiode (de 5 jaar dat de door de junta gedomineerde Senaat in functie is) het militair regime te steunen.

Somchai levert bij vice-premier Wissanu een betere formulering in, maar die lijkt weinig kans te maken want Wissanu heeft al gezegd dat de door het parlement goedgekeurde vraag moet worden gebruikt. Misschien dat de formulering vereenvoudigd kan worden, maar met de essentie mag niet geknoeid worden, zegt hij. Wissanu is bereid met Somchai over de kwestie te praten, maar het parlement heeft het laatste woord.

De beschuldiging van een ‘verborgen agenda’ wordt genoemd door Rosana Tositrakul, voormalig senator voor Bangkok. Op haar Facebook-pagina schrijft ze dat er kritiek is op de extra vraag. Die zou bedoeld zijn kiezers te manipuleren zodat ze het voorstel van het regime voor een benoemde Senaat steunen. Rosana vindt verder dat leden van het parlement, de NRSA en CDC, wanneer hun werk erop zit, verboden moet worden een politieke functie te bekleden. Dit ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Minister Prawit (Defensie) ontkent dat het regime het parlement de opdracht heeft gegeven voor de extra vraag. ‘Nee, dat hebben we niet gedaan. Wie kan tweehonderd mensen opdragen om iets te doen? Ze willen alleen maar nationale vooruitgang. De vraag heeft alleen maar als bedoeling de CDC te leiden [?].’ (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

WHO pleit voor hogere belastingen op fast food

9 april – Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor hogere belastingen op fast food en producten met een hoog suikergehalte, om het aantal non-communicable diseases (NCD, niet-besmettelijke ziektes), zoals diabetes, te beperken.

Volgens Daniel Kertsz, WHO-vertegenwoordiger voor Thailand, zijn met zo’n aanpak in veel landen successen geboekt. Vooral in arme en middeninkomens landen verschuiven de eetgewoontes, wat als belangrijkste factor wordt gezien voor de toename van NCD’s.

De WHO, het ministerie van Volksgezondheid en de Thai NCD Alliance hebben donderdag op World Health Day een Memorandum of Understanding over een 5-jarenplan getekend voor het terugdringen van NCD’s, zoals diabetes type 1 en 2, kanker en hartziektes.

In 2013 stierven 28.260 Thai aan een NCD, van wie de meesten aan diabetes. Het aantal Thais dat het risico loopt een van de twee types diabetes op te lopen is gestegen van 6,2 procent in 2009 naar 8,9 procent in 2014, aldus het Ramathibodi ziekenhuis. Het aantal patiënten dat zich niet bewust is dat ze de ziekte hebben, is gestegen van 31,2 procent naar 43,1 procent.

Volgens Kertsz lijdt 1 op de 10 Thais aan diabetes. De regionaal directeur van WHO Zuidoost-Azië spreekt over een epidemie. In 2030 zal diabetes de grootste dodelijke ziekte zijn, voorspelt hij. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

EU klaagt over Thailand

9 april – Een alarmerende ontwikkeling. Zo noemt een delegatie van EU-leden de gedragscursussen die in de plaats komen van de eerdere attitude adjustments. Ze roept Thailand op om tijdens de nationale transitie democratische waarden te respecteren. [Met transitie wordt volgens mij de periode van 5 jaar bedoeld na de verkiezingen, waarin een benoemde door de junta gedomineerde Senaat functioneert.]

De delegatie die donderdag met de permanent secretaris van Buitenlandse zaken sprak, uit in een verklaring ook haar zorgen over het besluit soldaten boven de rang van tweede luitenant politietaken en verregaande bevoegdheden te geven.

Voorts roept ze de regering op de vrijheid van meningsuiting te respecteren en toe te staan dat iedereen wordt gehoord. ‘Dit is van groot belang voor het referendum, zodat het beschouwd kan worden als het resultaat van een vrije en eerlijke uitdrukking van de wil van het volk en door hen als zodanig wordt geaccepteerd.’

Volgens een van de diplomaten maakt de EU zich zorgen over reisverboden en met name het verbod voor Nation-verslaggever Pravit. Hij is door de Finse regering uitgenodigd de World Media Freedom Day op 3 mei bij te wonen, maar krijgt geen toestemming van de NCPO [want de junta is een stelletje angsthazen].

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring gereageerd op de kritiek van de EU, maar die is dermate voor de hand liggend dat u het zelf wel kunt bedenken.

Verdachten moord op drugskoerier

Kort nieuws zaterdag 9 april

– Wat een tronies. Je dochter zal er toch maar mee thuiskomen en zeggen: Dit is mijn nieuwe vriend. Ik wens het niemand toe. Maar ter zake. Dit geboefte heeft het lichaam van een drugskoerier in een koffer gestopt en in de Khlong Ong Ang in Bangkok gedumpt. De koerier was overleden doordat een zakje met drugs in zijn maag was gebarsten.

Het bleek om een man uit Bhutan te gaan, die evenals de acht andere leden van zijn drugsbende op 28 maart in Thailand was gearriveerd. De bendeleden, onder andere uit Bhutan, India en Nepal, zouden elk 40 tot 50 zakjes methamphetamine via hun maag Thailand hebben binnen gesmokkeld. De overige bendeleden hebben het land al verlaten, deze twee blijkbaar niet, want tegen hen is een arrestatiebevel uitgevaardigd.

– De vergunning voor het 4G 900 megahertz spectrum wordt opnieuw geveild, omdat JAS Mobile Broadband die de vergunning in de wacht had gesleept, niet heeft voldaan aan haar financiële verplichtingen. Aan de veiling mag door alle providers worden deelgenomen, ook door True Move H Universal Communications Co, die bij de veiling in december al een vergunning verwierf. JAS krijgt geen tweede kans.

Deze besluiten zijn gisteren genomen tijdens een vergadering van vice-premier Wissanu met de NBTC secretaris-generaal en vertegenwoordigers van overheidsdiensten. Het aanbod van AIS, Thailand’s grootste telefoonmaatschappij, om de vergunning over nemen voor 76 miljard bath in ruil voor een wederdienst, gaat dus niet door.

– Een netwerk van advocaten uit de sociale advocatuur [geen details] pleit voor het regelen van de pensioenen in een pensioenwet. Een wet biedt volgens hen betere garanties voor de lange termijn dan de huidige welzijnsregeling, die voorziet in een leeftijds gerelateerd ouderdomspensioen van 600 tot 1.000 baht per maand. Die regeling kan per regering variëren, maar een wet, zeggen ze, garandeert zekerheid en waardigheid voor de ouderen. De advocaten hebben gisteren het pleidooi per brief gedeponeerd  bij premier Prayut.

– Miljardair Kamol heeft bij de politie van Thong Lor (Bangkok) aangifte gedaan tegen zijn twee broers, die hem met de dood zouden hebben bedreigd. Dat zou gebeurd zijn in een telefoongesprek waarin ze hem zeiden te stoppen met juridische actie tegen hen en hun drie zussen. Zij waren door Kamol beschuldigd van moord met voorbedachten rade omdat ze zijn moeder hadden gedrogeerd, waardoor ze was overleden. De rechtbank heeft een arrestatiebevel voor de drie zussen goedgekeurd, maar die zijn vrijgelaten op borgtocht. Volgens Kamol hadden de vijf het gemunt op  de bezittingen van twee miljard baht van hun moeder.

– Het is ook nooit goed. Overweegt de politie drie vrouwen aan te stellen als commandant van een politiebureau, vindt de Social Equality Promotion Foundation dit niet genoeg. Ze wil meer vrouwen als bureauhoofd zien, niet alleen in Bangkok maar in het hele land. De drie komen in aanmerking voor de bureaus Makkasan, Phahon Yothin en Somdet Chao Phraya, maar commissaris Sanit van de gemeentepolitie heeft nog geen definitief besluit genomen.

Het verzoek van de stichting is vervat in een open brief aan het hoofd van de landelijke politie. Ze vraagt drie dingen: 1 vrouwen een eerlijke kans te geven, 2 voorschriften te formuleren voor promoties en benoemingen bij overheidsposities op elk niveau en 3 een speciale eenheid te vormen die zich bezighoudt met huiselijk geweld, ongewenste intimiteiten en mensenhandel, want het aantal gevallen daarvan neemt toe.

– Thai Airways International (THAI) wil profiteren van het toenemend toerisme op Aziatische landen en vooral Japan en Korea die de visumverplichting voor Thaise toeristen hebben geschrapt. THAI wil het aantal vluchten vergroten en op populaire routes, zoals naar Taiwan, grotere vliegtuigen inzetten. 40 procent van alle boekingen bij THAI zijn voor Aziatische steden en 30 procent voor Europese.

– Arme senioren stuiten op te veel barrières wanneer ze gebruik willen maken van een gezondheidsdienst, aldus een rapport van de Wereldbank dat gisteren is gepubliceerd ter voorbereiding van Thailand’s Elderly People Day op woensdag. Het rapport noemt de rol van dorps gezondheidsvrijwilligers essentieel want zij kunnen huisbezoeken afleggen en sessies organiseren met oefeningen en gezondheidsvoorlichting.

Het rapport stelt ook voor transportkosten van arme senioren naar gezondheidsvoorzieningen te vergoeden. Vooral 80-plussers kunnen niet meer zelfstandig reizen.  Ze zijn afhankelijk van familieleden en verzorgers.

Van de Thaise bevolking zijn 7 miljoen mensen ouder dan 65 jaar (10 procent), een aantal dat in 2040 gestegen zal zijn naar 17 miljoen, meer dan een kwart van de bevolking. Samen met China telt  Thailand het hoogste percentage ouderen van alle ontwikkelingslanden in Oost-Azië en de Pacific.  (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

– Voor vier van de geplande zeven dubbelspoor verbindingen begint dit jaar de aanbesteding. Gebruik wordt gemaakt van de zogeheten fast track procedure, waarbij de aanbesteding niet hoeft te wachten op de milieu-effectrapportage. De vier zijn: Prachuap Khiri Khan-Chumphon (167 km, kosten 17,2 miljard baht), Map Kabao-Thanon Chira Junction (132 km, 29,8 miljard baht), Nakhon Phanom-Hua Hin (169 km, 20 mld), Lop Buri-Pak Nam Pho (148 km, 24,8 mld). De MER van de eerste twee is afgerond en gaat nu naar de NESDB voor beoordeling. Voor de andere twee zijn de MER’s nog aan de gang. Voor de overige drie routes moeten de MER’s nog beginnen. (Zie verder de pagina Spoorwegen)

– De Council of Rajabhat University Presidents wil terug naar het oude academisch jaar dat rekening houdt met het warme seizoen. De nieuwe semesterindeling, ingevoerd om parallel te laten lopen met universiteiten in het buitenland, is ongunstig met een eerste semester van september tot december en een tweede van januari tot mei (waarin de warmste maanden van het jaar vallen).

Volgens docenten schaadt het huidige rooster de kwaliteit van het onderwijs. Ze willen terug naar juni-oktober en november-maart. In een peiling onder 5.540 studenten en docenten was 65 procent van de respondenten daarvan ook een voorstander.

Council-voorzitter Sombat zegt dat het academisch jaar in ieder geval de komende twee jaar ongewijzigd blijft. Thailand telt 38 Rajabhat universiteiten.


 

Ubolratana dam

Stuwmeren drogen op, tijd voor alternatieven

8 april – De Ubolratana dam (foto) in de rivier Pong in Khon Kaen met een stuwmeer dat een capaciteit heeft van 2,5 miljoen kubieke meter water, is het slachtoffer van mismanagement van het irrigatiestelsel en de opwarming van de aarde, schrijven John Draper en Peerasit Kamnuansilpa* op de opiniepagina van Bangkok Post.

Toen de dam in 1966 in bedrijf kwam, was de gedachte dat hij meerdere doelen zou gaan dienen: opwekking van elektriciteit, een visgebied, beheersing van overstromingen, irrigatie, transport en toeristische attractie.

Vandaag is de bruikbare opslag nul met het risico dat nog meer water uit het meer pompen schade toebrengt aan de structuur van de dam. De drie hydro-elektrische turbines zijn stil gelegd, die normaal goed zijn voor 25.200 MW, en verwacht wordt dat de jaarlijkse productie van 57 GwH aanzienlijk wordt gereduceerd.

Andere dammen kampen met hetzelfde probleem. Volgens het Hydro and Agro Informatics Institute stond het waterpeil in zestien stuwmeren begin april op een kritiek laag niveau van bruikbaar water. Ubolratana: 0 procent, Bhumibol (Ping rivier in Tak): 4 procent, Sirikit (Nan rivier in Nan): 12 procent, Chulabhorn (Phrom rivier in Chaiyaphum): 13 procent en Vajiralongkorn (Kwae Noi, Kanchanaburi): 14 procent. Met het regenseizoen dat traditioneel in juli begint, stevenen de dammen af op een catastrofe.

Toen de dammen in de jaren zestig tot tachtig van de vorige eeuw werden gebouwd, was er een sterke achterliggende gedachte voor de bouw. Toentertijd stond zonne-energie nog in de kinderschoenen en het enige alternatief, geïmporteerde kolen, was duur. De dammen leverden relatief goedkope stroom. Watermanagement en irrigatie werden gezien als redding voor het levensonderhoud van bewoners.

Maar de toenemende invloed van klimaatverandering vormt een bedreiging voor de dammen en de hoofdstad. Bangkok loopt zelfs een dubbel risico door de droogte en de stijging van de zeespiegel. Gezien deze omstandigheden, schrijven Draper en Peerasit, dient de regering af te zien van haar zinloze drang naar ultra-geavanceerde hachelijke kolentechnologie. De geplande zogenaamde schone kolencentrales in Krabi en Songkhla zullen nog altijd tweederde CO2 uitstoten van de emissie van bestaande kolencentrales.

De auteurs bepleiten gebruik van alternatieve energiebronnen, inclusief kernfusie en een planning te maken voor zonne-energie via photovoltaic cellen, die samen met verbeterde technologieën voor opslag zonne-energie rendabel maken. Want water is niet langer een betrouwbare duurzame energiebron. (Bron: Bangkok Post, 7 april)

* John Draper is Project Officer, Isan Culture Maintenance and Revitalisation Programme (ICMRP), College of Local Administration (COLA), Khon Kaen University. Peerasit Kamnuansilpa, Phd, is founder and former dean of the College of Local Administration, Khon Kaen University
.

Plannen voor goedkope koopwoningen vorderen

8 april – Bangkok Post blijft een rare krant. In Kort Nieuws van 9 maart lees ik dat de inkomensgrens voor kopers van een huis in het kader van het zogeheten low-cost housing scheme vervalt en dat alleen kopers van een eerste woning in aanmerking komen voor een woning. Maar gisteren noemde de krant een inkomensgrens van 20.000 baht per maand en de eis dat het om een eerste huis moet gaan, wordt niet genoemd.

Goed, maar wat is het nieuws? De maximale prijs van een huis op overheidsgrond is vastgesteld op 1 miljoen baht (eerder 700.000 baht) en als het om een huurhuis gaat, wordt de contractduur verlengd van 1 naar 5 jaar. Het Treasury Department denkt dat een periode van 1 jaar te kort is voor huurders om meubels te kopen.

De wat ik noem sociale (koop)woningbouw heeft tot doel het eigen woningbezit van de minima te stimuleren. Het Treasury Department heeft zes percelen geselecteerd: twee in Bangkok, en de overige vier in Chiang Mai, Chiang Rai en Cha-Am. De percelen in Bangkok bevinden zich achter de voormalige Munt aan de Pradiphat Road en aan Soi Wat Phai Ton in het district Phaya Thai.

Een flatje (condominium) krijgt een oppervlakte van 24 vierkante meter, een huis wordt gebouwd op een perceel van niet meer dan 48 vierkante meter. De huizen worden in huur of lease uitgegeven. Twee overheidsbanken verstrekken een goedkope hypotheek met een looptijd van 30 jaar.

Het programma voorziet ook in de bouw van woningen door de particuliere sector op particuliere grond. De maximale prijs van die huizen is vastgesteld op 1,5 miljoen baht. Het bericht geeft verder geen informatie over dit deel van het programma.

Volgende week wordt het programma voorgelegd aan het kabinet ter goedkeuring. De investeringskosten voor de zes projecten worden geschat op 3 miljard baht. De huizen zouden er over twee jaar moeten staan. Zoals eerder gemeld bestaat  voor de goedkope hypotheken veel belangstelling. (Bron: Bangkok Post¸7 april)

Eerdere berichten:
27 maart: Warme belangstelling voor sociale hypotheek
12 maart: Korting op aanschaf goedkope woning
9 maart: Kort nieuws

Minima horen vaker ‘nee’ bij hypotheekaanvraag

8 april – Mensen met een laag inkomen zullen dit jaar vaker ‘nee’ te horen krijgen als ze een hypotheek aanvragen. De National Housing Authority (NHA) verwacht dat het afwijzingspercentage van 20 procent vorig jaar naar 25 tot 30 procent dit jaar stijgt. Dat is grotendeels te wijten aan de economische malaise en het instabiele inkomen van de laagstbetaalden.

Waarnemend gouverneur Ubonwan denkt dat met name mensen die in de bouw werkzaam zijn, het haasje zijn. ‘De hoge huishoudschulden blijven een belangrijk probleem. Vorig jaar steeg het afwijzingspercentage al naar 20 procent.’

In een poging om de laagste inkomens aan een woning te helpen, biedt de NHA een huur-koop regeling voor één of twee jaar. Dit is een korte termijn lage kosten hypotheekprogramma bedoeld om de financiële discipline van de doelgroep te verbeteren. Na twee jaar kunnen de deelnemers een hypotheekaanvraag doen bij banken. Het zogeheten Baan Ua-arthorn programma werd in 2003 geïntroduceerd. Sindsdien hebben 30.000 van de in totaal 200.000 units gebruik gemaakt van het programma.

De NHA verwacht dat het low-cost housing scheme van de regering (zie het voorgaande bericht) de minima gemakkelijker zal maken om een eigen woning te verwerven. De NHA beschikt over 26.704 wooneenheden in 280 projecten die gebruik kunnen maken van het Pracha Rat programma, zoals het low-cost housing scheme ook wel wordt genoemd.

Dit jaar wil de NHA woningontwerpen voor senioren bevorderen daar Thailand aan het vergrijzen is. Tot 8 mei wordt een wedstrijd gehouden onder het motto ‘senior living design that never ages’. Sinds 2012 heeft de NHA in zeven provincies honderd huizen voor senioren aangepast voor een prijs van 100.000 baht per unit. Voor de woningen bestaat een wachtlijst. (Bron: Bangkok Post, 7 april)

Forum Thammasat universiteit Lid van de New Democracy Movement geeft negatief stemadvies

Senaat mag meebeslissen over keuze nieuwe premier

8 april – Geen verrassend nieuws, want Bangkok Post had het al in haar kopje met theeblaadjes gezien: Aan het referendum over de ontwerp-grondwet op 7 augustus wordt een vraag toegevoegd over de rol van de (benoemde) Senaat bij de verkiezing van een premier. Het parlement heeft gisteren dit voorstel van de NRSA overgenomen.

Dit betekent dat de nieuwe premier in een gezamenlijke stemming van Huis van Afgevaardigden en Senaat wordt gekozen en niet alleen door het Huis, wat de grondwetcommissie (CDC) heeft voorgesteld. Het parlement, eveneens door de junta benoemd, besloot verder op het verstoren van het referendum en uitlokken van geweld een gevangenisstraf van 10 jaar, een boete van 200.000 baht en ontzegging van het stemrecht voor 5 jaar te stellen.

Onder ‘verstoring’ wordt verstaan het verspreiden van berichten en foto’s via  kranten, radio, televisie en de social media. Degenen die dit in hun hoofd halen, worden financieel aansprakelijk gesteld wanneer daardoor het referendum schipbreuk lijdt en een nieuw referendum moet worden gehouden.

Ook mogen particuliere bedrijven en individuen kiezers niet gratis naar een stemlokaal vervoeren; daarop staan dezelfde straffen. Achterliggende gedachte zal wel zijn dat tegenstanders op deze manier tegenstemmers willen paaien. De Kiesraad is als enige bevoegd campagnes te houden om de opkomst te stimuleren. Anderen mogen dat niet, want dat zou volgens parlementslid Somjate kunnen leiden tot confrontaties tussen voor- en tegenstanders.

De Kiesraad mag niet de inhoud van de ontwerp-grondwet toelichten, daar dit zijn neutraliteit zou kunnen schade. Alleen de grondwetcommissie mag dat doen middels een door haar te produceren beknopte samenvatting en forums.

Het verbod op campagnes door anderen is overigens niet absoluut. Mensen moeten de gelegenheid krijgen hun mening te geven, zei Wanlop Tankhananurak gisteren mits ze dat doen ‘met goede bedoelingen’. Aan de referendumwet wordt die voorwaarde toegevoegd. Door de toevoeging wordt ook de druk op de media verminderd, die immers als taak hebben de voor- en nadelen te belichten. Ze lopen nu niet meer risico de wet te overtreden.

De toegevoegde vraag en de benoeming van de Senaat die 5 jaar in functie blijft, wordt door critici gezien als een poging van de junta om haar macht te continueren. Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft een negatief stemadvies voor het referendum gegeven en studenten hebben tijdens een forum al geprotesteerd tegen de ontwerp-grondwet, die als niet-democratisch wordt beoordeeld.

Op de foto een beeld van het forum dat dinsdag op de Thammasat universiteit werd gehouden en waarbij de speech van CDC-voorzitter Meechai tweemaal werd verstoord door protesterende studenten. Ze werden afgevoerd, maar kritiek uiten was wel mogelijk, zoals de foto laat zien. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

In Chinese bananenplantage wordt te veel gespoten

8 april – Nog zoiets waardoor ik Bangkok Post een rare krant vind. Soms bevat het hoofdredactioneel commentaar een reactie op een incident dat niet eens de nieuwskolommen heeft gehaald. Gisteren las ik over een conflict tussen bewoners van tambom Phaya Mengrai (Chiang Rai) en een Chinese bananenplantage van 2.700 rai.

Het conflict gaat over water, want de Mae Ing kreek, de traditionele waterbron van de bewoners, is zo goed als droog gevallen. U snapt het al: door de dorst van de plantage. Het districtshoofd heeft het bedrijf verboden verder water aan de kreek te onttrekken en het bedrijf wil nu artesische bronnen aanboren.

Maar het conflict over water is niet de belangrijkste reden voor zorg, schrijft de krant. Dat is het excessief gebruik van pesticides. Autoriteiten hebben daar tot nu geen aandacht aan besteed omdat bewoners niet over gezondheidsproblemen hebben geklaagd. Maar wat niet is, kan komen gezien de ervaringen in Laos waar die problemen wel zijn.

Chinese ondernemers hebben in de provincie Bokeo duizenden hectares land van boeren gehuurd. De bananen strains komen uit China en de bananen worden grotendeels naar China geëxporteerd. De arbeiders, voornamelijk afkomstig van etnische minderheden, worden beter dan gemiddeld betaald maar ze betalen daarvoor wel een prijs: blootstelling aan de pesticides. De situatie is inmiddels zo ernstig dat het ministerie van Landbouw vier bedrijven heeft gewaarschuwd het excessief gebruik terug te brengen en in verschillende provincies inspecties heeft bevolen. De ontwikkeling van nieuwe plantages is verboden.

Het districtshoofd van Phaya Mengrai heeft de vorming van een panel toegezegd met gezondheids en landbouw functionarissen. Het hoofdredactioneel commentaar eindigt met de aanbeveling aan de autoriteiten om na te gaan of het de moeite waard is land in lease uit te geven, waarop Thai werken tegen betaling van het minimumloon en waarop hun gezondheid gevaar loopt. (Bron: Bangkok Post¸7 april)

Thaksin's Songkran boodschap

Thaksin: Bereid je voor op de verkiezingen

8 april – Nou dacht ik toch dat de junta een samenscholingsverbod van 5 personen of meer had uitgevaardigd, maar een bijeenkomst van voormalige Pheu Thai parlements-, bestuurs- en partijleden werd gisteren geen strobreed in de weg gelegd.

Dus kon oud-premier Thaksin via een Skype-verbinding vanuit China [die man reist wat af] zijn supporters aanmoedigen zich voor te bereiden op de verkiezingen die naar verwachting volgend jaar worden gehouden. Hij droeg de parlementariërs op hun kiesdistrict in te trekken en met kiezers te praten. Thaksin twijfelt er niet aan dat de verkiezingen doorgaan. Hij verwacht dat de junta zich houdt aan haar roadmap naar democratie [of wat ervoor moet doorgaan].

Volgens sommige parlementsleden zullen de verkiezingen alleen een coalitieregering mogelijk maken. Ze voorspellen dat die hooguit één of twee jaar overleeft. Maar ondanks die korte periode dient ze volgens hen haar best te doen het leger de politiek uit te werken. Gemakkelijk zal dat overigens niet zijn, want de junta blijft invloed uitoefenen dankzij de benoemde Senaat.

‘Moge geluk en voorspoed jullie ten deel vallen’ was Thaksin’s wens. ‘Ik ben nu 67 jaar. Ik ben nog steeds in goede gezondheid en kan enkele kilometers lopen, met name als het een lange wandeling naar burgers [kiezers] is. Nu onze economie niet goed is, worstelen de mensen vermoedelijk en willen ze dat we hen bezoeken.’

De partij heeft haar voormalige parlementariërs geadviseerd geen posters met de tronie van Thaksin en Yingluck en een tekst van beiden te verspreiden uit vrees voor juridische actie van de junta, zoals bij de ‘staatsgevaarlijke’ rode kommen is gebeurd. Twee oud-parlementsleden voor de provincie Nan zijn daarvoor aangehouden en moeten een ‘heropvoedingskamp’ van een week volgen. Bij beiden zijn de kommen met een Songkrantekst van Thaksin in beslag genomen; niettemin was een aantal al verspreid. Nu durft niemand ze meer uit te delen, zegt een PT-bron.

N.B. Als u zich afvraagt waarom iedereen een flodderig gebloemd shirtje draagt, dat is de traditionele outfit voor Songkran.

Eerdere berichten:
6 april: Wat is er nou verkeerd aan die rode kommen?
5 april: Heropvoeding voor uitdelen rode kom
4 april: Kort nieuws
3 april: Staatsgevaarlijke rode kommen onderschept

Abt Dhammachaoyo opnieuw gedagvaard

8 april – Abt Dhammachayo is door de DSI gedagvaard op 25 april een toelichting te geven op de 1,2 miljard baht die zijn tempel heeft ontvangen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative. Van dit bedrag ging 435 miljoen baht naar hem.

De abt die aan het hoofd staat van de protserige tempel Wat Phra Dhammakaya wordt beschuldigd van het witwassen van geld omdat het geld verduisterd was uit de kas van de spaarcoöperatie. Oorspronkelijk had hij vandaag moeten komen, maar de DSI heeft het verzoek van zijn advocaat voor uitstel gehonoreerd.

In een eerder bericht werd gemeld dat de abt geen tijd zou hebben vanwege de voorbereidingen van religieuze activiteiten ter gelegenheid van zijn verjaardag op 22 april, maar nu schrijft de krant dat het gaat om een zomer ordinatieprogramma voor novieten, Songkran, Earth Day en landelijke aalmoezenrondes. [BP is een kampioen in het rectificeren van eerdere berichten] Verdachten mogen tweemaal een afspraak met het OM uitstellen, maar als ze een derde keer niet verschijnen, wordt een arrestatiebevel aangevraagd.

De voormalige KCUC-voorzitter is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Het bericht zegt niets over de gedupeerde coöperatieleden, die voor zover ik weet niets of heel weinig van hun ingelegde geld terugzien of misschien met sint-juttemis.

Klacht tegen kandidaat-Supreme Patriarch
Nog een abt die onder vuur ligt: Somdet Chuang, die door de Sangha Supreme Council (SSC) is voorgedragen voor de functie van Supreme Patriarch, een voordracht die voorlopig door de regering wordt tegengehouden. Paiboon Nititawan, voormalig voorzitter van de commissie religieuze zaken van de NRC (de opgeheven nationale hervormingsraad), heeft bij het hoogste gezagsorgaan van de clerus een klacht tegen hem gedeponeerd wegens overtreding van de kloosterregels. Hij heeft een cheque ad 1 miljoen baht uitgeschreven voor de aankoop van een illegaal geïmporteerde antieke Mercedes.

Waarom lees ik dat nu pas? Volgens alle eerdere berichten zou alleen zijn vermoedelijk vervalste handtekening voorkomen op de registratie van de wagen. Monniken mogen geen geld of goud in ontvangst nemen of bezitten. Paiboon verwacht niet gehoor te krijgen want Somdet Chuang neemt de functie van Supreme Patriarch waar en is voorzitter van de SSC en die zal hem wel de hand boven het hoofd houden. Chuang weigerde eerder agenten van de DSI te woord te staan. [Ja beste mensen, ik schreef ooit in een column: de Thaise monniksorde is een maffiabende.]

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya en de pagina Benoeming nieuwe Supreme Patriarch.

600 baht voor de tandarts? Dat moet beter

8 april – Daar kun je niet veel voor laten doen: een vergoeding van 600 baht per jaar. Dat bedrag keert het Social Security Fund (SSF) uit voor tandheelkundige hulp. Op change.org, een website met petities, hebben tienduizend personen en een netwerk van tandartsen een petitie ondersteund met het verzoek het bedrag op te trekken.

De Confederation of Thai Labour gaat het verzoek deponeren bij de voorzitter van het SSF-bestuur. Eerdere pogingen om een betere vergoeding te krijgen, zijn mislukt, maar de confederatie geeft de moed niet op. De noodzaak voor een betere zorg begint urgent te worden, nu de bevolking van Thailand vergrijst, zegt ze, hopend op positief nieuws voor de Dag van de Arbeid op 1 mei.

De vergoeding van 600 baht die in twee tranches van 300 baht wordt uitgekeerd, geldt voor het trekken van kiezen, vullingen, verwijderen van tandsteen en kunstgebitten. Dagloners zien er vaak van af de uitkering aan te vragen want dat scheelt hen een dagloon. Van de 11 miljoen SSF-deelnemers ontvangst slechts 6 procent tandheelkundige behandeling.

Een pijnpuntje is ook dat SSF-deelnemers premie betalen, maar wat ze ervoor krijgen is teleurstellend, zegt voorzitter Manas. Het bericht meldt verder dat Thais die verzekerd zijn via een van de drie ziektekostenverzekeringen, stukken beter af zijn. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

Kort nieuws vrijdag 8 april

– De zes legerofficieren die verantwoordelijk zijn voor de dood van een rekruut (foto) en de ernstige verwonding van een andere rekruut, zullen voor het ontzielde lichaam van de soldaat op hun knieën vallen en hun excuses aanbieden. Minister Prawit (Defensie) heeft hen dat bevolen; ook de familie heeft er om gevraagd.

Dood geslagen rekruut in YalaDe zes mannen die vrijdag een week geleden de twee rekruten in een legerkamp in Yala ernstig mishandelden, zijn voorlopig gestraft met een detentie van 30 c.q. 45 dagen. Onder begeleiding van de commandant van het Vierde Legerkorps gaan ze naar de crematie.

De minister zegt dat dit soort incidenten zeldzaam zijn in het leger. Hij vraagt zich af of ze een of andere psychische aandoening hebben, want ‘hun gedrag is niet normaal’. Of ze leden aan stress is volgens de minister onwaarschijnlijk omdat ze in de kazerne waren en niet op een veldmissie.

Voor een eerdere geruchtmakende mishandeling, lees Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond.

– Nieuws is vaak heel voorspelbaar. De junta neemt het besluit legerofficieren boven de rang van tweede luitenant politietaken te geven en verregaande bevoegdheden te verlenen, het Amerikaanse State Department kritiseert het besluit bij monde van de woordvoerder voor East Asian en Pacific Affairs, en de junta schiet in de verdediging.

‘De maatregel heeft tot doel de politie te assisteren bij de strijd tegen de maffia en invloedrijke criminele figuren’, zegt regeringswoordvoerder Sansern, die zijn Amerikaanse counterpart het advies geeft om het besluit zorgvuldig te bestuderen. ‘Ongelukkige opmerkingen kunnen de VS in een slecht daglicht stellen.’ Hij drong er ook op aan vertekende informatie van PR-bedrijven te negeren, die volgens hem door lieden met kwade bedoelingen gehuurd zijn om Thailand zwart te maken. [Wat een heerlijk gekissebis weer.]

– Nieuws in de categorie geruchten en verzinsels. De politie ontkent dat twee Uighur mannen en twee Tsjechen het land zijn binnen gekomen om hier terroristische aanvallen uit te voeren. Adjunct-commissaris Srivara zegt bij het Immigration Bureau geïnformeerd te hebben en dat heeft bevestigd dat de berichten daarover onjuist zijn.

Niettemin constateert de krant een tegenstrijdigheid, want Binnenlandse Zaken en inlichtingendiensten hebben eerder gewaarschuwd tegen twee Uighur die eind vorige maand en twee Tsjechen die op een niet bekend gemaakte datum in Phuket waren aangekomen. Ze zouden het gemunt hebben op Chinese toeristen en dito belangen in Phuket en Koh Samui.

– Overheidsfunctionarissen met een offshore holding, genoemd in de Panama Papers, worden gemeld bij de NACC, zegt het Anti-Money Laundering Office (Amlo). Wat de NACC met zo’n melding doet, hangt af van de daarvoor geldende wetgeving. Amlo is thans bezig informatie te verzamelen en houdt vandaag een persconferentie over de stand van zaken. Amlo secretaris-generaal zegt dat de uitgelekte lijst ‘onofficieel en onduidelijk’ is. ‘Als de verspreide informatie officieel is, nemen we actie.’

– Twee berichten over de eerder gemelde verkrachtingen van en moord op jonge meisjes. Het dorpshoofd van Ban Si Than (Kalasin), dat in december een 18-jarig meisje verkrachtte en dood sloeg, is ontheven uit zijn functie en zijn salaris is bevroren. De man is overgebracht naar de provinciale gevangenis waar hij een eigen cel heeft om te voorkomen dat andere gedetineerde hem een gevoelig lesje leren.

De man die in Phitsanulok zijn buurmeisje van 14 jaar verkrachtte en wurgde, heeft de moord toegegeven, maar ontkent haar verkracht te hebben. Hij werd woensdag aangehouden in een maïsveld waar hij zich verborgen hield. Hij zegt dat hij naar het meisje was gegaan om een oplader voor zijn mobieltje te lenen met de inhoud van twee flessen alcohol achter zijn kiezen. Volgens het forensisch onderzoek heeft de man haar wel degelijk verkracht. De politie heeft de re-enactment achterwege gelaten uit angst voor woedende buurtgenoten.

– De politie heeft inmiddels een zesde verdachte aangehouden van de aanval op het Cho Airong ziekenhuis op 13 maart in Narathiwat. Opstandelingen drongen toen het ziekenhuis binnen om van daaruit een rangerverblijf onder vuur te nemen, waarbij ze patiënten en staf als menselijk schild gebruikten. Bij de aanval deed verdachte nummer 6 dienst als uitkijk.

In Yala heeft de politie een compositiefoto verpreid van een man die betrokken was bij de kaping van een pickup truck. De circa tien opstandelingen dwongen de eigenaar de wagen, waarop ze bommen hadden geplaatst,  te parkeren bij een benzinestation in het centrum. De EOD zag kans ze tijdig te demonteren.

– En natuurlijk weer een bericht over maatregelen om de zogeheten seven dangerous days rond Songkran veiliger te maken. Op vijftig gevaarlijke plaatsen en honderd steile hellingen worden extra veiligheidsmaatregelen genomen. Politie en 20.000 vrijwilligers moeten er borg voor staan.

Volgens minister Arkhom (Transport) worden richtingaanwijzers en verkeerslichten verbeterd, waarschuwingen bij spoorwegovergangen geplaatst en omleidingsroutes aangegeven. Nou ja, we zullen zien wat ervan terecht komt, zegt uw redacteur. In voorgaande jaren hielpen al die mooie maatregelen en controles op alcoholgebruik geen zier.


 

Botsing trein en bus in Nakhon Pathom

Aanrijding trein-bus: Wie is er nou nalatig?

7 april – Wat het erger maakt is: dit ongeluk had nooit hoeven te gebeuren. We weten het allemaal, de regering weet het, de Spoorwegen weten het en het Highways Department weet het, schrijft Ploenpote Atthakor in haar wekelijkse column over de aanrijding tussen een trein en een bus, zaterdag in Nakhon Pathom, waarbij vier personen om het leven kwamen en twintig gewond raakten.

En wat weten we volgens Ploenpote? Niet dat de chauffeur van de bus nagelaten heeft uit zijn doppen te kijken, want over de chauffeur schrijft ze geen woord. Nee, de zwartepiet gaat naar de Spoorwegen en het Highways Department omdat de spoorwegovergang, waarop al vaker ongelukken hebben plaatsgevonden, niet beveiligd is.

Ze roept een column van haar uit juni vorig jaar in herinnering met als kop ‘Rail crossings don’t have to be death traps’. En wie moet daar voor zorgen? Niet de verkeersdeelnemer, want over roekeloos gedrag lees ik geen woord. Nee, de autoriteiten zijn verantwoordelijk voor deze levensgevaarlijke plaatsen.

In het geval van de rampovergang komt daar nog bij dat vier maanden geleden spoorbomen zijn geplaatst, maar die waren nog niet in bedrijf vanwege bureaucratische procedures. En dat geldt ook voor twintig andere overgangen.

Ploenpote noemt het ongeluk ‘pure nalatigheid’ van de kant van de Spoorwegen, het ministerie van Transport en overheidsdiensten. ‘De voortijdige doden zijn desastreus voor de nabestaanden.’

Soms vraag ik me af: zijn Thais gek geworden door persoonlijke verantwoordelijkheid weg te redeneren? Ik ben toch niet gek? (Bron: Bangkok Post, 6 april)

Klik hier voor de camerabeelden die van de aanrijding beschikbaar zijn. Zie ook de pagina Spoorwegen.

Draconische straffen voor verstoring referendum

7 april – Een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar, een boete van 200.000 baht en 5 tot 10 jaar verlies van stemrecht. Deze straffen worden vrijwel zeker aan de referendumwet toegevoegd, die momenteel in behandeling is bij het parlement. De commissie van whips heeft dat besloten, aldus woordvoerder Jate. Het wetsontwerp krijgt nog een tweede en derde lezing.

Verstoring van het referendum bestrijkt een breed scala aan activiteiten, waaronder de verspreiding van tekst, plaatjes en (gesproken) berichten die foutief zijn, agressief, onbehoorlijk, en kiezers oproepen niet te stemmen, op een bepaalde manier te stemmen of een nee-stem uit te brengen. Het ontbreekt er nog maar aan dat ook gedachten strafbaar worden gesteld.

Protest studenten Thammasat universiteit. Links rector Somkit LertpaithhoonDinsdag protesteerden studenten tegen de ontwerp-grondwet die op 7 augustus in een referendum aan de bevolking wordt voorgelegd. Ze verstoorden een speech van CDC-voorzitter Meechai tijdens een bijeenkomst op de Thammasat universiteit, de op één na oudste universiteit van Thailand opgericht in 1934 als University of Moral and Political Sciences. Het leidende principe van Thammasat is studenten het belang van democratie duidelijk te maken. Een zwarte bladzijde vormt de massaslachting in oktober 1976 na de terugkeer van de verbannen dictator Thanom. Daarbij kwamen meer dan honderd studenten om het leven.

Het protest van dinsdag was volgens de CDC-woordvoerder onverwacht; het liet zien dat ‘de ontwerp-grondwet zo angstaanjagend voor opponenten is dat ze hun toevlucht tot dergelijke acties moesten nemen’. Pheu Thai lid Chaturon zei gisteren dat het protest alleen maar een meningsuiting was en het resultaat van de beperkingen op de vrijheid van meningsuiting van mensen die zich tegen de ontwerp-grondwet verzetten. (Bron: website Bangkok Post, 6 april) (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Links op de foto Thammasat rector Somkit Lertpaithoon.

Update krant:
Minister Prawit (Defensie) vermoedt een ‘verborgen agenda’ achter het protest van dinsdag. Hij neemt de studenten niets kwalijk, ‘ze zijn nog jong en begrijpen dingen beter wanneer ze opgroeien’. ‘Het protest zou acceptabel zijn als ze in alle eerlijkheid handelen, maar het is later bewezen dat anderen achter de actie zaten. De NCPO gaat bezien wat ze met die lieden doet.’

Politiewoordvoerder Krisana zegt dat de politie werkt aan een lijst van mogelijke verdachten. Boegbeeld van de studenten is student-activist Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, die al eerder met de sterke arm en justitie te maken heeft gekregen. Bekeken wordt of hij nog meer wetten heeft overtreden.

In Nan is een voormalig Pheu Thai parlementslid, bij wie bijna negenduizend  – u weet wel ‘staatsgevaarlijke – rode kommen in beslag zijn genomen, opgeroepen voor een ‘trainingscursus’ van een week, het jongste gedachtespinsel van de junta om dissidenten de mond te snoeren.

Een tweede PT-er, in wiens kantoor enkele kommen zijn ontdekt, wordt zeven dagen gedetineerd [Bedoelt de krant cursus of hechtenis?]. Zie verder het bericht van gisteren: Wat is er nou verkeerd aan die rode kommen?

Mishandeling rekruten; zes officieren achter de tralies

7 april – Het zal mij benieuwen of de legerofficieren die een rekruut dood sloegen en een tweede ernstig verwondden, ooit vervolgd gaan worden. Of krijgen we een herhaling van de zaak Wichian, de  in 2011 mishandelde en overleden rekruut, die nog steeds niet heeft geleid tot de berechting van de daders?

Minister Prawit (Defensie) zegt dat de zes verantwoordelijk officieren, die voorlopig 30 c.q. 45 dagen zijn opgesloten, meer straf zouden kunnen krijgen [let op de formulering], waaronder oneervol ontslag uit het leger wanneer het onderzoek door het leger is afgerond [waarom niet een onafhankelijke onderzoeksinstantie?]. Ze kunnen ook strafrechtelijk vervolgd worden, wanneer nabestaanden aangifte doen.

Wat er daar vrijdagavond op de militaire basis in Bannang Sata (Yala) is gebeurd, stond gisteren al in de krant. Het bericht van vandaag voegt er niets aan toe. Het enige positieve puntje is dat het geen andere voorstelling van zaken geeft dan gisteren. Soms doet Bangkok Post het goed.

Voor wat er met Wichian gebeurde, lees: Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond.

Parlement grote zaal

Referendum: Parlement neigt naar toevoeging vraag

7 april – Bangkok Post werpt vandaag in haar openingsartikel een blik in de glazen bol. Het parlement, schrijft de krant, zal naar alle verwachting een vraag toevoegen aan het voor 7 augustus geplande referendum over de ontwerp-grondwet. Wie de Thaise politiek op de voet volgt, begrijpt het belang, want critici zien de toevoeging als een poging van de junta haar macht na de verkiezingen te continueren.

Niet alleen wordt de Senaat in haar geheel door de junta benoemd en blijft ze 5 jaar in functie, maar de Senaat zou nu ook met het Huis van Afgevaardigden mogen meestemmen over de keuze van de nieuwe premier. Vandaag debatteert het parlement over het voorstel dat is gedaan door de NRSA, een orgaan dat tot taak heeft hervormingsvoorstellen te formuleren, wanneer het  de referendumwet in tweede en derde lezing behandelt.

Volgens een peiling op de Line chat application van het parlement is 60 procent van de parlementsleden een voorstander van het toevoegen van de vraag. De whips van het parlement zijn ook al voor. De toevoeging wordt beschouwd als een vingertik voor de grondwetcommissie (CDC) die de benoeming van de nieuwe premier een taak van het (gekozen) Huis van Afgevaardigden vindt.

Behalve over deze vraag komen vandaag ook andere mogelijke vragen aan de orde, zegt een bron, zoals: krijgt het parlement een mandaat om kabinetsleden te benoemen of af te zetten, en mag het parlement controle uitoefenen op een gekozen regering? [Wat een rare vraag; het is toch de taak van een parlement om een regering te controleren? Of wordt iets anders bedoeld?]

Een andere vraag gaat over een zogeheten censure debate, een debat dat kan uitmonden in een (dwingende) motie van wantrouwen tegen kabinetsleden die zijn beschuldigd van corruptie. Wie beslist: alleen het Huis van Afgevaardigden of beide Kamers? Volgens whip-woordvoerder Jate kan het parlement in alle vrijheid een besluit nemen en is er geen ‘recept van het militaire bewind’.

Zie verder het bericht Draconische straffen voor verstoring referendum, een stukje hoger in het nieuwsoverzicht van vandaag. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Afkeer van geweld in Zuiden neemt toe

7 april – Zo’n tweeduizend moslims in het Zuiden hebben beloofd te stoppen met anti-regerings activiteiten. ‘Ze hebben genoeg van het geweld’, zegt defensiewoordvoerder Khongcheep. ‘Anderen die gewelddadige aanvallen hebben uitgevoerd, beginnen ook te twijfelen want de richting van hun groepen zijn onduidelijk geworden. Ze zijn gedesillusioneerd door de eindeloze strijd en keren zich af van het doel en gaan terug naar hun familie voor een vreedzaam en gelukkig leven.’

650 overlopers zijn gisteren tijdens een bijeenkomst in Narathiwat welkom geheten door minister Prawit (Defensie), de legercommandant, de commandant van het Vierde Legerkorps en de NSC secretaris-generaal. Ze prezen hen voor hun oversteek. Prawit heeft Isoc bevolen goed voor hen te zorgen bij juridische kwesties en voor hen een baan te zoeken.

Volgens Khoncheep heeft de bezetting van het Airong ziekenhuis op 13 maart velen de ogen geopend. Opstandelingen namen toen vanuit het ziekenhuis een rangerkamp onder vuur en gebruikten de patiënten en staf als menselijk schild.

Kort nieuws donderdag 7 april

– De Panama Papers hebben al hun eerste slachtoffer gemaakt: de premier van IJsland is afgetreden nu is gebleken dat zijn echtgenote aandelen ter waarde van miljoenen dollars heeft in een bedrijf dat schulden heeft bij omgevallen IJslandse banken. De ook genoemde president van Oekraïne bevestigt het bestaan van een holding voor zijn snoepgoedbedrijf in het buitenland, die in 2014 werd opgericht toen hij president werd. Hij noemt het een ‘absoluut normale procedure’.

Over het aantal Thaise namen op de uitgelekte lijst zaait dit bericht weer verwarring. Eerst meldt het: tenminste 21 bewoners in Thailand staan op de lijst, maar in een zin later wordt gesproken over 780 individuen, die in Thailand wonen, waaronder 400 Thaise burgers, die een offshore holding hebben geregistreerd.

Vice-premier Wissanu vraagt zich af waarom Amlo hem nooit geïnformeerd heeft. Hij heeft pas weet van het schandaal dankzij de pers. Alhoewel het parkeren van geld op buitenlandse rekeningen niet illegaal hoeft te zijn, vraagt hij zich wel af of betrokkenen goede bedoelingen hadden.

– Weer een verkrachting en een moord van een jong meisje. Gisteren meldde ik in Kort Nieuws de aanhouding van twee verdachten, vandaag meldt de krant de aanhouding van een 45-jarige man die zich dinsdag in Nakhon Thai (Phitsanulok) heeft vergrepen aan zijn buurmeisje van 14 jaar en haar gewurgd heeft. Een tante vond haar ontklede lichaam in haar huis met een touw om de nek.

Tweehonderd agenten en bewoners gingen vervolgens in een bos op zoek naar de man. Hij werd uiteindelijk gisteren gevonden in een maïsakker en aangehouden. Volgens de politie was de man recent teruggekeerd na een verblijf in andere provincies. Hij heeft zich eerder schuldig gemaakt aan seksueel geweld [geen details].

– In het district Rueso (Narathiwat) zijn gisterochtend een assistent-dorpshoofd en een bewoner dood geschoten in een zogeheten drive-by beschieting van de pickup truck waarin ze zaten.

Democratisch partijleider Abhisit verzet zich tegen het besluit van premier Prayut om het Southern Border Provinces Administrative Centre te reorganiseren. Het SBPAC is een geïntegreerde organisatie van leger, politie en burgers, die toezicht houdt op maatschappelijke projecten. Isoc, een puur militair orgaan, krijgt in deze opzet meer bevoegdheden.

– De alfabetiseringsgraad van eersteklassers neemt toe, maar is nog onvoldoende om het analfabetisme uit te roeien, zegt Obec. Uit een vergelijking van de peilingen in augustus vorig jaar en januari van dit jaar onder leerlingen in tweeduizend scholen blijkt het aantal leerlingen dat kan lezen en schrijven te zijn toegenomen met respectievelijk 3,33 en 9,36 procent. 95,9 procent kan nu lezen en 93,8 kan nu schrijven.

Obec secretaris-generaal Karoon schrijft de toename toe aan het zero illiteracy beleid dat midden 2015 door het ministerie van Onderwijs is gelanceerd. Dat richt zich op leerlingen van de klassen 1 tot met 3 van de lagere school. Obec prijst ook zichzelf door de invoering van Brain Based Learning, een techiek gebaseerd op recente inzichten over leren, alsmede het distance-learning televisieprogramma dat gericht is op kinderen in afgelegen gebieden. (Zie pagina Onderwijs)

– Mijn motto Keep it simple dat ik vaak heb toegepast bij dingen die ik heb georganiseerd, is aan Thailand niet besteed. Het rijbewijs kent twee versies: een tijdelijk dat twee jaar geldig is, en een permanent rijbewijs van vijf jaar. Nieuwe auto’s hebben een rode kentekenplaat die later wordt vervangen door een witte. Vraag me niet welke regeltjes eraan hangen, want dat weet ik niet. De diepere bedoeling ontgaat me eveneens, tenzij het een methode is om ambtenaren van werk te voorzien.

Vorig jaar verlengde het Department of Land Transport (DLT) de geldigheidsduur van het tijdelijk rijbewijs van 1 naar 2 jaar en die verlenging wordt nu gecontinueerd. De verlenging is bedoeld voor automobilisten die verzuimen op tijd een permanent rijbewijs aan te vragen. De leges voor het tijdelijk rijbewijs gaat omhoog van 100 naar 200 baht en voor driewielers en motorfietsen van 50 naar 100 baht.

Ander autonieuws. Het DLT gaat auto’s en motorfietsen die via grensposten binnen komen, belasten met een tarief variërend van 200 tot 2.000 baht afhankelijk van het doel: toeristisch of commercieel (bijvoorbeeld voor een test).

– De Democratische partij heeft gisteren haar 70-jarig bestaan herdacht met een religieus ritueel in haar hoofdkantoor. Prominent op de voorste rij zaten partijleider Abhisit en adviseur Chuan Leekpai. Opvallend afwezig waren Suthep Thaugsuban, de leider van de protesten tegen de regering Yingluck, die tegenwoordig een eigen stichting bestiert, en gouverneur Sukhumbhand Paribatra die niet lekker bij de partij ligt.

– Als Thailand nog drie jaar de doodstraf niet uitvoert, wordt het door de VN beschouwd als een land dat de doodstraf heeft afgeschaft, zegt Amnesty International in haar jaarlijks rapport over executies, die het afgelopen jaar wereldwijd zijn gestegen naar 1.634 personen, 50 procent meer dan in 2014 en het hoogste aantal dat AI sinds 1989 heeft vastgesteld.

De meeste executies komen voor rekening van Iran, Pakistan en Saoedi-Arabië. Vier landen schaften de doodstraf af: Fiji, Madagascar, de republiek Congo en Suriname. Hoeveel doodstraffen in China worden voltrokken, is niet bekend. Volgens internationale rechtsregels moet de doodstraf beperkt worden tot de ‘meest ernstige’ misdrijven.

Van de Asean-landen kennen Indonesië, Maleisië, Vietnam en Thailand nog de doodstraf. Cambodja en de Filipijnen hebben de doodstraf afgeschaft. Laos, Brunei en Myanmar hebben hem al tien jaar niet uitgevoerd, Thailand sinds augustus 2009.

– Omdat de zittingsduur van de gemeenteraad van Bangkok over een jaar afloopt, heeft de raad de gouverneur en het bestuursapparaat (BMA) geadviseerd af te zien van projecten die over meer jaren gefinancierd worden (wat in begrotingstermen een tied-over budget heet). Bovendien heeft de BMA nog last van de controverse over de aanschaf van muziekinstrumenten voor de gemeentelijke scholen, die volgens critici niet nodig zijn en voor te hoge prijzen zijn gekocht. Daarvoor is een tied-over budget uitgetrokken.

Eerder maakte het voormalig Democratisch parlementslid voor Bangkok bekend de NACC te zullen vragen onderzoek te doen naar drie BMA projecten, waaronder ‘Light of Happiness’, een lichtzee tijdens de jaarwisseling met 5 miljoen LED lichtjes voor het gemeentehuis. Extravagant vonden sommigen.

Voor het begrotingsjaar 2016 heeft de raad een budget van 70 miljard baht goedgekeurd.

– Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation heeft een budget van 500 miljoen baht uitgetrokken voor het opknappen van de vijftig meest populaire nationale parken. Dat moet voor het eind van het jaar zijn beslag krijgen.

Het geld is beschikbaar gekomen doordat toegangsgelden met name van de maritieme parken in het Zuiden strikter geïncasseerd worden [Lees: Ze verdwijnen niet meer in de zakken van personeel of worden verspild]. De DNP melkkoetjes zijn verder Erawan National Park (Kanchanaburi), Khao Yai National Park (Nakhon Ratchasima) en Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park.

De upgrade bestaat uit het opknappen van accommodaties, toiletten, restaurants en andere faciliteiten. De parken kunnen daarna concurreren met natuurparken van wereldklasse, schept DNP-directeur Thanya op.

De DNP heeft ook nog een vijfjarenplan om de parken te verbeteren. Dat begint dit jaar en kost ook 500 miljoen baht. In enkele parken wordt een proefproject gedaan met een budget van 250 miljoen baht van het ministerie van Toerisme en Sport.


 

Mahakan Fort huis 2

Alles van waarde is weerloos

6 april – Eind deze maand gaat de sloophamer in het historische wijkje bij het Mahakan Fort. De gemeente Bangkok, die blijkbaar weinig oog heeft voor haar cultureel erfgoed, wil er een stadspark aanleggen, want dat is nu eenmaal in 1992 besloten.

Tot nu toe lijkt het erop dat alle pleidooien van de bewoners, architecten en cultuurbeschermers voor behoud van het wijkje dat uit de Rattanakosin periode dateert, aan dovemansoren gericht waren. Maar wie weet, gebeurt er nog een wonder.

Omdat ik al zo vaak over deze zaak heb geschreven, beperk ik me vandaag tot enkele foto’s, die niet eerder op mijn website stonden. Zeg nou zelf: zijn die huizen niet de moeite waard om te behouden?

Alle berichten staan gebundeld op de pagina Mahakan Fort

Mahakan Fort houten huis

Mahakan Fort huis 3

Ondanks pretties, minder auto’s verkocht

6 april – Ze deden nog zo hun best om mooi en uitdagend te zijn, de pretties die twee weken op de Bangkok International Motor Show stonden om de nieuwste automodellen aan te bevelen, maar tegen de kwakkelende economie konden ze toch niet op. Sex sells maar niet altijd.

De zondag geëindigde 37ste editie van de beurs leverde 12 procent minder bestellingen op dan voorgaand jaar en dat voor het vierde achtereenvolgende jaar. 32.571 auto’s gingen er over de toonbank met als topverkopers Honda, Toyota, Nissan, Mazda en Misubishi. In het luxe segment domineerden Mercedes Benz en BMW.

‘Het marktsentiment moet nog verbeteren’, concludeert beursorganisator Jaturont Komolmis. Hij wijst erop dat veel kopers nog even snel vorig jaar een auto hebben gekocht om de accijnsverhoging per 1 januari voor te zijn. Overigens heeft die nog niet geleid tot extreme prijsverhogingen. Jaturont noemt een verhoging  van 5 procent. Blijkbaar hebben sommige autofabrikanten hun prijzen bevroren om de gevolgen voor de verkoop in het eerste kwartaal te beperken.

De nieuwe accijns is gebaseerd op de CO2-uitstoot, de compatibiliteit met E85 (een mix van benzine en ethanol) en brandstof efficiëntie in plaats van motorvermogen. De overheid wil zo de verkoop van eco-wagens stimuleren. [Vergelijk het bericht van 29 maart: Eco-wagens verkopen nog niet als warme broodjes]

Jaturont verwacht niet dat de automarkt zich het eerste halfjaar herstelt, want banken houden net als bij hypotheken de hand op de knip.

Woordvoerder Surapont van de sectie auto-industrie van de Federation of Thai Industries voorspelt dat de autoverkoop het eerste kwartaal met 22,6 procent zal duikelen naar 153.000 eenheden. (Bron: Bangkok Post, 5 april)

Thailand stevent af op aansluiting bij TPP

6 april – Het begint erop te lijken dat Thailand zich gaat aansluiten bij het controversiële Trans-Pacific Partnership, de zogenaamde vrijhandelsovereenkomst van twaalf landen onder leiding van de VS. Het ministerie van Handel heeft opdracht gekregen de plannen voor onderhandelingen te versnellen en een tijdplanning te maken voor de studie naar de gevolgen voor elke industrie en maatregelen voor sectoren die nadeel ondervinden van aansluiting.

Voor patiënten die generieke medicijnen gebruiken, betekent aansluiting duurdere medicijnen en boeren krijgen te maken met zaden die exclusief in handen zijn van grote agrobedrijven. De ontwikkeling van generieke medicijnen wordt bemoeilijkt en de intellectuele eigendomsrechten (IP) worden aangescherpt. Bij conflicten hebben bedrijven en investeerders dezelfde status als landen.

Niettemin concludeert het Panyapiwat Institute of Technology, door het ministerie van Handel ingehuurd, dat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Het adviseert dan ook voor aansluiting. Het TPP is volgens de onderzoekers gunstig voor fabrikanten van auto’s en auto-onderdelen, elektronica, computers, textiel, kleding en aanverwante bedrijven. De strengere IP-regels stimuleren innovatie, waardoor Thailand’s concurrentiepositie verbetert.

Maandag sprak vice-premier Somkid met hoge ambtenaren van het ministerie van Handel [geen details]. Hij zegt dat het International Economic Policy Committee, dat onder voorzitterschap van premier Prayut staat, op 29 april een duidelijker beeld zal scheppen van Thailand’s houding tegenover het TPP.

‘Buitenlandse investeerders wachten op een officiële verklaring. We zijn optimistisch dat de vergadering [van het IEPC] zal toestaan dat begin volgend jaar een aanvang wordt gemaakt met onderhandelingen met TPP leden’, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 5 april)

Alles over het TPP op de pagina Trans-Pacific Partnership.

Vietnam waarschuwt voor dammen in de Mekong

6 april – Geen verrassend nieuws, maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden: de elf geplande dammen in de benedenstroom van de Mekong, een van ’s werelds grootste visgebieden landinwaarts, hebben ‘buitengewoon schadelijke’ gevolgen voor het milieu. De waarschuwing is het resultaat van een studie van tweeënhalf jaar door Vietnam, die is aangeboden aan de Mekong River Commission (MRC), een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden.

De studie bevat 800 pagina’s met rapportages over de milieu-effecten, die worden betiteld als ‘ernstig tot zeer ernstig voor enkele cruciale sectoren en milieubronnen in Cambodja en Vietnam’. De MRC beschouwt de studie als een intern document; ze heeft haar nog niet bekend gemaakt. De commissie zegt dat de Vietnamese studie helpt bij haar eigen onderzoek dat ze volgend jaar hoopt af te ronden. Vietnam heeft de studie evenmin openbaar gemaakt. [Het bericht is van AFP, dus die zal het wel toegespeeld hebben gekregen]

De meeste dammen waar het rapport op doelt, moeten in het deel van de rivier komen dat door Laos stroomt. Laos, het minste ontwikkelde land in Azië, wil van de export van hydro-energie een hoofdpijler van haar economie maken. De elektriciteit op te wekken door de in aanbouw zijnde Xayaburi dam wordt bijvoorbeeld voor 95 procent door Thailand afgenomen.

Een groot deel van Zuidoost-Azië heeft momenteel ernstig te lijden van een droogte die wordt toegeschreven aan het weersverschijnsel El Niño. Functionarissen in Vietnam zeggen dat die verergerd wordt door de bestaande Chinese dammen in de bovenstroom van de Mekong. De rivier is van levensbelang voor de rijstverbouw in Myanmar, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam, alsmede voor de visvangst. (Bron: website Bangkok Post, 5 april)

Gerelateerde berichten:
3 april: Chinese dammen verergeren droogte
28 maart: Verdrinking in grootmoedigheid
23 maart: Openstellen Jinghong dam ‘niets bijzonders’
22 maart: Kort nieuws
20 maart: Kort nieuws
18 oktober 2011: China, het verschrikkelijke watermonster (op de pagina Xayaburi dam)
Zie ook de pagina Don Sahong dam.

Protest tegen ontwerp-grondwet Thammasat universiteit

Ontwerp-grondwet: Studenten verstoren speech Meechai

6 april – Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie (CDC) beschuldigt ‘een zekere politieke partij’ ervan de voorlichtingscampagne van de commissie over de ontwerp-grondwet te verstoren [welke zou hij daar nou mee bedoelen?]. Hij zei dit nadat hij gisteren tijdens een forum op de Thammasat universiteit tweemaal zijn speech had moeten onderbreken vanwege een protest door studenten.

De eerste keer protesteerden studenten van de Education for Independence Group met de tekst ‘Don’t hurt youth’ en de tweede keer nadat ze uit het auditorium waren verwijderd door studenten van de anti-coup groep New Democracy Movement die papieren maskers met het gezicht van Prayut droegen en eveneens afkeurende teksten toonden. Ook zij mochten vertrekken.

Na het forum zei Meechai dat het iedereen vrij staat zijn mening te uiten mits dit wordt gedaan ‘met goede bedoelingen’. Maar als ze het bevel van een ander volgen, begrijpen ze niets van vrijheid van meningsuiting. [Met die ander zal Meechai wel gedoeld hebben op Thaksin] Hij kritiseerde de studenten omdat ze niets van zich hebben laten horen na publicatie van de eerste versie van de grondwet, toen de commissie reacties verzamelde.

Als sterkste punt van de ontwerp-grondwet noemde Meechai andermaal de strenge maatregelen tegen corruptie en de controle op de machtsuitoefening en uitgaven van de regering. ‘Daarom zijn ze [de zekere politieke partij] boos. Dat maakt ze boos.’ (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Rekenkamer en Amlo duiken in Panama Papers

6 april – De Rekenkamer heeft de belastingdienst gevraagd gegevens te verstrekken over de Thais die in de zogeheten Panama Papers worden genoemd, vernoemd naar een advocatenkantoor in Panama dat bemiddelde bij het witwassen van geld en belastingontduiking.

Het eerste bericht gisteren noemde 21 Thai, vandaag zijn het er 400 en 50 bedrijven. Minister Paiboon (Justitie) en het bedrijfsleven dringen erop aan geen overhaaste conclusies te trekken want het gebruik van offshore bedrijven kan een ‘normale en legale’ praktijk zijn.

Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft  haar counterparts in het buitenland al gevraagd informatie te verstrekken over de Thais die genoemd worden in het uitgelekte document, dat openbaar is gemaakt door het International Consortium of Investigative Journalists. De lijst is afkomstig van Mossack Fonseca uit Panama dat in meer dan 35 landen vestigingen heeft. De lijst bestrijkt een periode van 40 jaar, noemt 214.000 offshore entities [?] en bevat de namen van bekende Thaise zakenlui, politici, een voormalige legerofficier en beroemdheden.

De eerste ontkenningen zijn er ook al. Voorzitter Isara van de Thai Chamber of Commerce zegt het kantoor niet te kennen. Hij begrijpt niet hoe zijn naam op de lijst is terechtgekomen. Het bericht vervolgt met zijn uitleg waarom bedrijven van een offshore constructie gebruik maken, maar dat lijkt me meer een onderwerp voor de Elsevier Belastingalmanak.

Ook Banyong Pongpanich, voorzitter van Phatra Capital en lid van de machtige State Enterprises Policy Commission, zegt verbaasd te zijn dat hij wordt genoemd. ‘Ik kende het kantoor niet, heb er nooit contact mee opgenomen of er zaken mee gedaan.’ Idem voormalig adjunct permanent secretaris van Defensie Bannawit. [Ontroerend al die ontkenningen.] Vrijdag houdt Amlo een persconferentie over haar eerste bevindingen.

Legerofficieren slaan rekruut dood; één zwaar gewond

6 april – Een rekruut is overleden en een tweede ernstig gewond geraakt bij een mishandeling vrijdag door zeven legerofficieren in een legerbasis in Bannang Sata (Yala). Minister Prawit (Defensie) belooft dat ze disciplinair gestraft worden en ontslagen wanneer ze de wet hebben overtreden.

De aframmeling werd gegeven naar aanleiding van een woordenwisseling over diefstal. De twee zouden een van de officieren ervan hebben beschuldigd hun geld te hebben gestolen, waarna de officier terugsloeg met de beschuldiging van drugsgebruik. Andere officieren maakten een eind aan het gekift, maar later kwam de officier met zijn maatjes terug om verhaal te halen. Volgens het bericht zou dit van 21 uur tot 4 uur ’s nachts hebben geduurd.

Voorlopig hebben de officieren een straf te pakken van 30 c.q. 45 dagen detentie. Legerwoordvoerder Winthai zegt dat het leger de officieren niet de hand boven het hoofd zal houden. De nabestaanden hebben aangifte gedaan en gevraagd de verwondingen in een autopsierapport vast te leggen zodat hen recht wordt gedaan.

Het is niet de eerste keer dat een rekruut in legerdienst om het leven is gekomen. Een geruchtmakende zaak was die van rekruut en oud-monnik Wichian Phuaksom (26). Hij overleed op 5 juni 2011 aan de verwondingen die hij had opgelopen toen hij twee dagen achtereen ernstig mishandeld werd – zeg maar gemarteld – door tien soldaten en officieren. Vier jaar later wachtten zijn nabestaanden nog steeds op hun berechting. Lees: Rekruut dood geslagen; beulen lopen vrij rond

Wat is er nou verkeerd aan die rode kommen?

6 april – Nog wat gepruttel over de ‘staatsgevaarlijke’ rode kommen die oud-premier Thaksin ter gelegenheid van Songkran aan zijn volgelingen cadeau heeft gedaan. Sirinthorn Ramasat, voormalig Pheu Thai parlementslid voor Nan, in wier kantoor een kleine negenduizend kommen in beslag zijn genomen, ziet niets verkeerds aan het gulle gebaar van Thaksin, want zijn supporters krijgen elk jaar zo’n kom.

Sirinthorn is door het leger opgeroepen om een toelichting te geven. Ze heeft gevraagd de afspraak tot zaterdag uit te stellen omdat ze nu druk is met de toelating van haar dochter tot een school in Bangkok. Een tweede PT-er is eveneens opgeroepen. Beiden lopen het risico naar een uitgebreide attitude adjustment, een soort heropvoedingskamp, gestuurd te worden. Sirinthorn zegt bereid te zijn zo’n ‘cursus’ te volgen. Ze zou het waarderen als ze een van de eersten is.

Premier Prayut doet ook weer een duit in het zakje. Tegen bezoekers van het Government House zei hij gisteren de kom nuttig te vinden, geen bezwaar te hebben tegen de rode kleur, maar het idee achter de verspreiding onacceptabel te vinden. Zoals bekend heeft de regering de bevolking opgeroepen met Songkran kommetje te gebruiken in plaats van super-soakers, emmers en watervaten.

Volgens een bron was het de bedoeling tegelijk met de kom geld te geven met als doel de ontvangers een nee-stem te laten uitbrengen in het referendum over de ontwerp-grondwet. (Zie ook de pagina Grondwetwijziging 2)

Eerdere berichten:
5 april: Heropvoeding voor uitdelen rode kom
4 april: Kort nieuws
3 april: Staatsgevaarlijke rode kommen onderschept

Yala Bom wordt onschadelijk gemaakt

Kort nieuws woensdag 6 april

– In Yala is gisteren een gijzeling goed afgelopen en een bomaanslag voorkomen. Opstandelingen hadden er de pickup truck van een man tegengehouden, er twee gasflessen met explosieven op gezet en hem gedwongen naar een benzinestation in het centrum te rijden. Ze dreigden zijn vrouw te doden als hij weigerde. Ik sla de details maar over, maar uiteindelijk lukte het de man te ontsnappen, de vrouw werd bij een controlepost gevonden en de EOD zag kans de bommen tijdig onschadelijk te maken (foto).

– Het dorpshoofd van Ban Si Than (Kalasin) is aangehouden op verdenking van de verkrachting van een 18-jarig meisje, waardoor ze twee dagen later als gevolg van een gescheurde lever overleed. Het monster probeerde zich in december vorig jaar op een stille plek aan haar te vergrijpen, nadat hij haar motorfiets had omgeschopt en had meegesleurd naar een rijstveld. Het meisje verzette zich hevig, waarbij ze ernstig gewond raakte.

Het onderzoek door 200 [!] agenten nam zo lang in beslag omdat de politie er zeker van wilde zijn keihard bewijs tegen de verdachte te hebben, aldus adjunct-hoofdcommissaris Chalermkiat. Het dorpshoofd ontkent. Hij beweert dat de beetwonden op zijn rechter duim van een rat komen en niet van het slachtoffer. [Dit bericht stond gisteren in de krant, maar had ik over het hoofd gezien]

– Nog meer verkrachting en ditmaal gecombineerd met dwang om methamphetamine te slikken, waaraan een man in Pak Chong (Ratchaburi) zich schuldig heeft gemaakt. Hij is aangegeven door zijn echtgenote. Het slachtoffer is de 13-jarig stiefdochter van de man.

Het meisje heeft haar moeder verteld dat ze meermalen verkracht is en pillen moest nemen. Nadat de moeder erachter was gekomen, heeft ze het huis verlaten. Ze zegt dat de man geprobeerd heeft haar te vinden en sms-jes met dreigementen heeft gestuurd. Bij de arrestatie van de verdachte zijn twintig speed pillen gevonden in een rijstkommetje.

– Ovec (zie lijst met afkortingen bovenaan de pagina) doet onderzoek naar tien openbare en particuliere beroepsopleidingen in Bangkok die buiten hun campus ongeautoriseerde cursussen geven. Ovec beschouwt de cursussen als kwalitatief onder de maat. Studenten die zo’n cursus volgen, wordt wijs gemaakt dat ze in één jaar een diploma kunnen halen in plaats van de gebruikelijke twee à drie jaar. De cursussen worden gegeven in warenhuizen en kleine commerciële gebouwen, die niet over de gebruikelijke onderwijsvoorzieningen beschikken.

Tijdens het Ovec-onderzoek worden de directeuren van de betrokken instituten overgeplaatst. Ovec heeft nog niet besloten of de al verstrekte diploma’s ongeldig worden verklaard.

– De man wiens lijk zondag in het Khlong Ong Ang in een plastic zak is gevonden, is vermoedelijk overleden door een overdosis ice (chrystal methamphetamine). Bij de autopsie zijn 50 plastic zakjes in zijn maag gevonden, elk met 10 tot 50 gram, een bekende maar uiterst riskante manier om drugs te smokkelen. Aanvankelijk dacht de politie dat hij vermoord was omdat hij meer dan tien steekwonden had, maar die kunnen ook veroorzaakt zijn door dierentanden of nagels, denkt de politie nu. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld. Vermoed wordt dat zijn opdrachtgevers het lichaam in het kanaal hebben gegooid om het bewijs te verdonkeremanen.

– Hoe krom kan een ontkenning zijn. De permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, beschuldigd van een ongepaste opmerking over de geringe lengte van een van zijn gedelegeerden, spant de kroon. Zijn opmerking ‘Have you stood up’ tijdens een vergadering van het UN Committee on the Convention on Rights of Persons with Disabilities in Genève, toen ze opstond om het woord te voeren, zou juist een blijk van waardering zijn voor haar harde werk. Maar de Thaise gedelegeerden schoten wel in de lach na die opmerking. Leden van de commissie stoorden zich aan de opmerking en de Thaise organisatie van gehandicapten heeft erover geklaagd. Zie verder het bericht van 2 april Misplaatste grap ergert gehandicapten. Daarin bekleedt niet hij maar zij de functie van permanent secretaris. [Foei, Bangkok Post!]

– Majesteitsschennis wordt als een ernstig vergrijp beschouwd in Thailand en bestraft met niet misselijke straffen. Vastgoedhandelaar Bontham (65) is tot 12 jaar cel veroordeeld omdat hij bij het aanvragen van grondaktes in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) beweerd had connecties te hebben met voormalig CIB-hoofd Pongpat, een familielid van voormalig prinses Srirasm. Pongpat zit een straf uit voor een reeks vergrijpen waaronder ook majesteitsschennis. Srirasm is de voorlaatste echtgenote van de kroonprins en is evenals haar ouders in ongenade gevallen.

Bontham zou ook met de naam van het koninklijk huis hebben geschermd bij een bemiddelaar van grondverkopen en dat is weer een jongere broer van voormalig DSI-hoofd Tarit, die verdacht wordt van ‘ongebruikelijke rijkdom’. Verder heeft Boncham het koninklijk huis genoemd toen hij in 2007 en 2008 grond van bewoners kocht. (Zie ook de pagina Majesteitsschennis)

– Zes internationale mensenrechtengroepen hebben aan de NCPO een gezamenlijke oproep gedaan het besluit om legerofficieren politietaken te geven en bevoegdheden te verlenen die in een dictatuur niet zouden misstaan, in te trekken. Het besluit is in strijd met mensenrechten en de rechtsspraak. Toepassing van het besluit, zeggen ze, zal bijna zeker leiden tot schending van Thailand’s internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten. De organisaties maken zich al langer zorgen over de ‘voortdurende erosie van de bescherming van mensenrechten in Thailand’ en dit besluit is er het zoveelste voorbeeld van.

Eerdere berichten:
2 april: Twee vlijmscherpe commentaren
2 april: Junta pakt critici hard aan
31 maart: ‘Thailand is een politiestaat (geworden)’
20 maart: Politie in de greep van duistere krachten
17 en 14 maart: Kort nieuws
13 maart: ‘Boevenjacht’ komt op gang in Hat Yai
12 maart: Hoge politieofficieren op lijst met zware jongens
10 maart: Boevenjacht op 6.000 personen wordt versterkt
9 maart: Regering gaat op boevenjacht; 6.000 zware jongens

– Het leger is niet bij machte hervormingen tot stand te brengen, want het beschikt niet over ervaring, heeft de goede contacten niet in de samenleving en is niet in staat de juiste mensen te selecteren die hervormingen kunnen stimuleren. Van de politieke partijen valt ook niets te verwachten, want hervormingen zijn tegen hun belangen.

Thirayuth Boonmee, docent aan de faculteit sociologie en antropologie van de Thammasat universiteit, zei dit tijdens een seminar over de wet, de armoedekloof en ontwikkeling op de universiteit. De enige manier om armoede uit te bannen zijn hervormingen, maar de junta is het zelfs niet gelukt er een begin mee te maken. Hij vroeg zich zelfs af of het leger wel veranderingen wenst, want Prayut heeft het alleen over stabiliteit en versterking van de monarchie.

‘De eenheid van het land is zijn topprioriteit, hervormingen zijn de taak van de volgende regering’, aldus Thirayuth. ‘Het is belachelijk om te zeggen dat hij [Prayut] door wil gaan met hervormingen. Dat is iets hij wat hij nu moet doen en niet over vijf jaar’, waarmee hij doelde op het besluit van de junta een senaat te benoemen met een zittingsperiode van 5 jaar.

Vergelijk het artikel van 4 april: Koppige elites vechten tegen de bierkaai.


 

Botsing trein en bus in Nakhon Pathom

Aanrijding te wijten aan bureaucratie en harde muziek

5 april – De aanrijding tussen een dubbeldeks bus en een trein, zondag in Nakhon Pathom, is te wijten aan bureaucratie en harde muziek. Bureaucratie omdat de installatie met knipperlichten op de spoorwegovergang niet werkte want het Department of Rural Roads had nog niet het vereiste papierwerk aan de Spoorwegen geleverd [Geen spoorbomen dus, zoals in het vorige bericht vermeld].

De luide muziek werd al in het bericht van gisteren genoemd. De buschauffeur heeft daardoor vermoedelijk de trein niet horen aankomen.

Staatssecretaris Ormsin (Transport) heeft opdracht gegeven op 20 spoorwegovergangen waar om dezelfde reden de lichten nog niet werken, deze te activeren.

Bij de aanrijding kwamen drie personen, waaronder de buschauffeur, om het leven en werden dertig personen gewond. De chauffeur had niet gedronken is uit een bloedtest gebleken. De trein reed 45 kilometer uur en had getoeterd ter waarschuwing. Klik hier voor de camerabeelden. (Bron: website Bangkok Post, 4 april) (Zie ook de pagina Spoorwegen)

Update:
De krant voegt hier vandaag nog aan toe dat premier Prayut het voornemen van de Spoorwegen (SRT) steunt een krediet aan te vragen voor verhoging van de veiligheid op spoorwegovergangen. De SRT hebben van staatssecretaris Ormsin de opdracht gekregen overgangen waar veel ongelukken gebeuren, in kaart te brengen.

In dit bericht is weer sprake van slagbomen op de rampovergang [je kunt ook nooit op Bangkok Post vertrouwen]. Volgens Ormsin zijn die vier maanden geleden geïnstalleerd. Hij heeft opdracht gegeven twintig soortgelijke overgangen te testen en te beveiligen.

Thailand telt 2.624 spoorwegovergangen. Dit en volgend jaar worden 584 overgangen beveiligd met spoorbomen. De gouverneur van de SRT maakt zich zorgen over geïmproviseerde overgangen die door de lokale bevolking zijn gemaakt. Die zijn zelden voorzien van een waarschuwing en kunnen ongelukken veroorzaken. Het aantal lijkt toe te nemen, zegt hij.

Column: Regime is te gevoelig voor kritiek

5 april – Kritiek krijgen is deel van het politiek bedrijf, of je nu een burger bent of een legerofficier vermomd als burger. Als je niet tegen kritiek kunt, is het beter de politiek te mijden, schrijft Veera Pratheepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic.

Big Brother lijkt zijn geduld en gevoel voor humor te hebben verloren. De brothers zijn overdreven gevoelig en gemakkelijk geprovoceerd, zelfs door triviale incidenten die de meeste mensen zouden weg wuiven.

Veera refereert aan de aanhouding van een Thaksin-supporter die een foto van haarzelf op Facebook heeft gezet, waarop ze een rode kom vasthoudt, plus foto’s van Thaksin en Yingluck. De openlijke steun voor de Shinawatra clan schoot het leger in het verkeerde keelgat. Ze werd aangehouden en mag haar zonde, in afwachting van berechting door de krijgsraad, nu overdenken in een vrouwengevangenis.

Wat is er zo verkeerd aan die rode kom? Dit: Ze zijn door Thaksin verspreid onder zijn volgelingen in Chiang Mai en bevat een tekst, waarin hij zijn volgelingen koelte toewenst tijdens Songkran.

Veera: Waarom bang zijn voor een onschuldige rode kom? Oftewel: Waarom van een mug een olifant maken? Het is alleen maar de zoveelste marketing tactiek van het Thaksin kamp, ‘propaganda bedoeld om de harten en geest van de mensen te winnen’.

Veera [bepaald geen fan van de junta en de roodhemden] adviseert de junta gebruik te maken van de experts in psychologische oorlogsvoering in Isoc om de gematigde Thaksin volgelingen voor haar te winnen en misschien ook de hardliners. Dwangmaatregelen zoals PT-parlementariërs naar heropvoedingskampen sturen, zullen er nooit toe leiden dat ze hun houding tegenover de junta wijzigen. Het is beter voor de junta om hen te negeren en zich te concentreren op verbetering van het leven van de mensen in hun kiesdistricten en hun vertrouwen te winnen. (Bron: Bangkok Post, 4 april)

Eerdere berichten:
4 april: Kort nieuws
3 april: Staatsgevaarlijke rode kommen onderschept
2 april: Junta pakt critici hard aan

Heropvoeding voor uitdelen rode kom

5 april – Politici die betrapt worden op het uitdelen van de ‘staatsgevaarlijke’ rode kommen, worden naar een heropvoedingskamp gestuurd. De kom met een vrij onschuldige tekst van oud-premier Thaksin over Songkran kan sociale scheidslijnen veroorzaken. Dit zegt regeringswoordvoerder Sansern naar aanleiding van een bericht dat een Pheu Thai politicus in Nan van plan is de kommen te verspreiden.

Volgens Sansern heeft het uitdelen een verborgen agenda en dat is ‘onacceptabel in een tijd dat de bevolking probeert politieke conflicten en voorbij problemen achter zich te laten en nationale verzoening nastreeft’.

‘Er zijn veel manieren om oprechte bedoelingen met het festival en de natie te tonen, maar acties zoals deze met een verborgen bedoeling kunnen alleen beschouwd worden als misbruik van het festival en gebruikmaken van de gelegenheid om verdeeldheid en onrust te veroorzaken. De regering heeft geprobeerd geduldig te zijn en wil dat de mensen in het nationaal belang handelen, maar sommige individuen hebben persoonlijke belangen.’

De heropvoedingskampen [of zou Goelag Archipel een betere aanduiding zijn?] waarvan sprake is, zijn een uitgebreide attitude adjustment waarmee dissidenten tot nu toe te maken hebben gehad; gesprekken variërend van enkele uren tot soms een korte detentie. Ze duren een week en worden volgens volgens Sansern in het hele land, inclusief het diepe Zuiden, gehouden. ‘We verwachten dat ze pogingen om onrust te stoken zullen reduceren, voorkomen of stoppen.’

Op zijn Instagram account schrijft Thaksin dat hij al jaren gratis kommen cadeau doet met Songkran. ‘Zonder problemen. Het heeft de veiligheid van het land niet beïnvloed. De regering kan haar tijd beter besteden aan het aanpakken van de droogte, de onrust in het Zuiden en drugsproblemen.’

Autotestcentrum

Oké voor autotestcentrum; industrie blij

5 april – De automobielindustrie haalt opgelucht adem. Vorige week heeft het kabinet toestemming verleend voor de bouw van een autotestcentrum in Sanam Chai Khet (Chachoengsao). Vice-voorzitter Thavorn van de Federation of Thai Industries, die 13 jaar heeft geijverd voor het centrum, jubelt: ‘De goedkeuring van het kabinet is als een licht aan het eind van de tunnel voor de automobielindustrie van het land. Thailand kan zich niet veroorloven de ontwikkeling van het project nog langer uit te stellen.’

Enkele weken geleden leek er een kink in de kabel te komen toen het ministerie van Industrie voorstelde af te zien van de beoogde financiering middels een PPP-constructie (public-private partnership) omdat het niet gelukt was particuliere investeerders aan te trekken. Dat had te maken met problemen over de locatie [Ik laat de details onvermeld]. Maar premier Prayut schoot het voorstel af, omdat de voorgestelde  veranderingen (sweeping changes schrijft de krant) tot een aanzienlijke vertraging zouden leiden.

Het nieuwe centrum wordt niet alleen gepromoot als nationaal en regionaal centrum, maar ook als een plaats voor innovatie op autogebied en technologie ’om waarde toe te voegen aan het land en lokale arbeiders’, aldus Thavorn. Thailand’s ‘auto-technopolis’, zoals hij het centrum noemt, gaat acht fabrikanten van motorfietsen steunen, zeventien autofabrikanten en 2.400 fabrikanten van onderdelen.

Tavorn zegt dat het centrum op dezelfde hoogte moet staan als het Automotive Research & Testing Centre in Taiwan, dat zich bezighoudt met R&D van verwante technologie en verbetering van productkwaliteit, alsmede internationaal erkende test- en certificeringsdiensten verleent en de regering helpt bij het treffen van regelingen en het stellen van normen.

De FTI verwacht dat de automobielindustrie in 2020 een bijdrage van 10 à 12 procent aan het bruto binnenlands product levert, wanneer het centrum volledig in bedrijf is. Naar verwachting gaat de productiviteit omhoog van drie auto’s per arbeider/per jaar naar 4,5 auto’s. De exportwaarde neemt dan toe van 1,2 biljoen baht nu naar 2 biljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 4 april)

Ombudsman pakt staatsoliebedrijf aan

Ombudsman Siracha Vongsarayankura5 april – Bangkok Post opent vandaag met een groot artikel over de offshore gaspijpleidingen van PTT Plc. De Nationale Ombudsman heeft de bestuursrechter gevraagd het staatsoliebedrijf te bevelen om de leidingen terug te geven aan de staat.

Dat heeft de Supreme Administrative Court al in 2007 verordonneerd evenals de teruggave van enkele percelen. Maar volgens Ombudsman Siracha heeft het bedrijf slechts ten dele voldaan aan het vonnis. Het heeft drie pijpleidingen en enkele kleinere constructies ten bedrage van 16,2 miljard baht aan de staat overgedragen, maar had bezittingen ad 69 miljard baht moeten teruggeven.

Hoe het verder zit met deze zaak, laat ik onvermeld, want dit lijkt me meer een onderwerp voor insiders en die lezen Nieuws uit Thailand niet [of wel en schudden hun wijze hoofd over alle onzin die erin staat]. Bent u er zo één, klik hier: PTT facing new gas pipeline suit.

Commandant 2nd Army Region gaat er tegenaan

5 april – De nieuwe commandant van de 2nd Army Region heeft als prioriteit de bevolking bewust te maken van het komende referendum over de ontwerp-grondwet. Hij zei dit, nadat hij gisteren in Nakhon Ratchasima tijdens een ceremonie het commando had overgenomen.

Dat zal dan geen gemakkelijke taak zijn, want het Noordoosten is één van de machtsbases van voormalig regeringspartij Pheu Thai, die al het stemadvies heeft gegeven de ontwerp-grondwet af te wijzen.

Twee andere urgente missies waar Wichai Chaejorhor zijn schouders onder gaat zetten, zijn de ontberingen van bewoners in door droogte getroffen streken en samenwerking met de autoriteiten om de (verkeers)veiligheid tijdens Songkran te vergroten.

Vice-premier Wissanu weigerde gisteren commentaar te geven over het voorstel van de NRSA een vraag over de Senaat aan het referendum toe te voegen. De NSRA (een orgaan dat hervormingsvoorstellen moet doen) wil dat de Senaat en het Huis van Afgevaardigden gezamenlijk de nieuwe premier kiezen. Het parlement moet over dit voorstel nog een besluit nemen.

Omdat de Senaat door de junta wordt benoemd, zien critici dit als een poging van de junta om haar bewind (indirect) te continueren. Ze vrezen ook dat hierdoor een buitenstaander gekozen kan worden, maar Wissanu lijkt dat onwaarschijnlijk. Voor de nieuwe premier doen de politieke partijen elk een voordracht van drie kandidaten.

Wissanu praat maandag met de Kiesraad over het referendum dat is gepland voor 7 augustus. Het parlement buigt zich later deze week over het referendum wetsvoorstel. Pheu Thai lid Ruangkrai heeft de Ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar de procedure. En zo houdt iedereen iedereen bezig in dit landje, waar het regent van petities. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Line stickers voor SH

Kort nieuws dinsdag 5 april

– De berichtenapplicatie Line heeft speciale stickers gemaakt voor hardhorenden en doven.  Ze tonen cartoonfiguren die gebaren maken uit de gebarentaal. Het pakket kan voor 50 baht gedownload worden. De opbrengst gaat na aftrek van kosten naar chirurgie waarbij cochleaire implantaten worden aangebracht. De stickers zijn gemaakt door het Empowerment of Persons with Disabilities Department in samenwerking met de National Association of the Deaf in Thailand. Volgens cijfers van het ministerie van Sociale Zaken hebben 1,6 miljoen Thai een identiteitsbewijs voor gehandicapten; 17 procent is hardhorend of doof.

– Premier Prayut krijgt ook zelden rust. Om de haverklap wordt een beroep op hem gedaan, ditmaal om een stokje te steken voor de verbreding van een weg in Phetchabun, waardoor een unieke ‘boomtunnel’ het loodje moet leggen. Dat is in strijd met het regeringsbeleid om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zegt de Stop Global Warming Association (SGWA). Die belofte deed premier Prayut in december vorig jaar tijdens de UN Conference on Climate Change.

De ‘tunnel’ bestaat uit 500 bomen, die met hun takken boven snelweg 12 een dak vormen. De vereniging noemt het weggedeelte een icoon. Tot nu toe zijn al vijftig bomen gekapt. Het Highways Department heeft de verbreding van twee naar vier rijstroken voor een bedrag van 1,2 miljoen baht gegund aan een bedrijf. De SWGA heeft een alternatief voorstel gedaan, maar dat snap ik niet. Ze stapt naar de bestuursrechter als aan haar verzoek geen gehoor wordt gegeven.

– De haalbaarheidsstudies zijn gedaan en ingeleverd bij het ministerie van Transport, dus dat schiet op. [Geen details] Gouverneur Wuthichart van de Spoorwegen verwacht dat de aanbesteding van de hogesnelheidslijnen Bangkok-Hua Hin (kosten 94,67 miljard baht) en Bangkok-Pattaya-Rayong (152,52 miljard baht) nog dit jaar kan beginnen. De lijnen gaan via een PPP-constructie (public-private partnership) gefinancierd worden, dat wil zeggen als het State Enterprise Policy Office en de PPP-commissie daarmee akkoord gaan. (Zie pagina Spoorwegen)

Wat Dhammakaya– De abt van de protserige tempel Wat Dhammakaya (foto) die verdacht wordt van het witwassen van verduisterd geld, past een bekende tactiek toe van verdachten: de zaak rekken. Hij heeft de DSI (Thaise FBI) om uitstel tot volgende maand gevraagd van de afspraak die gepland staat voor vrijdag. Zijne Hoogwaardigheid heeft het volgens de advocaat van de tempel te druk met de voorbereidingen van religieuze activiteiten ter gelegenheid van zijn verjaardag op 22 april.

Phra Dhammachayo wordt ervan verdacht cheques ter waarde van 11 miljard baht te hebben ontvangen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was in 2013 door hem ontvreemd uit de kas, hetgeen hem al een gevangenisstraf van 16 jaar heeft opgeleverd. De DSI heeft het verzoek om uitstel nog niet ontvangen.

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya.

– De vaders van twee politiekadetten die twee jaar geleden bij een parachutesprong in Cha-Am (Phetchaburi) om het leven zijn gekomen, dringen er bij het ministerie van Justitie op aan het onderzoek naar de dood van hun zonen te versnellen. Nog steeds is niemand vervolgd.

De kadetten vielen in maart 2014 uit het vliegtuig nadat de static line waarmee de parachute wordt geopend, brak. De Royal Thai Police heeft eerder vastgesteld dat het incident te wijten was aan nalatigheid van het bedrijf dat reparaties had verricht aan een onderdeel. Ze zei destijds dat nader onderzoek enige tijd in beslag kon nemen omdat ook gekeken zou worden of bij de aanschaf van uitrusting sprake is geweest van corruptie.

Om de sterkte van de kabel te testen wordt sindsdien eerst  een zandzak van 70 kilo bevestigd aan een kabel en uit het toestel gemieterd.

– In de provincie Nan zijn delen van twee menselijke skeletten gevonden die vermoedelijk dateren uit de bronstijd.Tevens werden aardewerk, bronzen bijlen en kralen gemaakt van schelpen en steen, aangetroffen. In een hogere grondlaag is vermoedelijk Chinese en Vietnamese keramiek gevonden, alsmede enkele ovens uit noordelijk Lanna, die vermoedelijk 1.500 jaar oud zijn. Medewerkers van het Fine Department sloegen aan het graven nadat een voormalig senator van Nan de afdeling had geïnformeerd dat op zijn land bij de aanleg van een badmintonveld aardewerk scherven waren gevonden.

– Follow-up op het bericht van 11 februari over wijziging van de Visserijwet, die onder andere voorziet in beperking van het aantal visdagen en het visgebied van kleine vissers tot 5,5 kilometer vanuit de kust. Het Command Centre to Combat Illegal Fishing (CCCIF) zegt dat de wet te allen tijden veranderd kan worden om de traditionele visserij en het zeemilieu te beschermen. Eigenaren van zowel commerciële als traditionele trawlers hebben bij de het centrum geklaagd over de gevolgen die de wet voor hen kan hebben.

CCCIF-woordvoerder Chumpol zegt blij te zijn dat de lokale vissers de wijziging van de Visserijwet op de voet volgen. ‘Hun deelname kan ons helpen de anti-IUU maatregelen te te verbeteren’, zegt hij. IUU staat voor illegal, unreported and unregulated fishing, een EU-regeling die vorig jaar heeft geleid tot een gele kaart van de EU wegens wantoestanden in de visserij. Volgende maand bezoekt een EU-delegatie Thailand om te zien hoe de vlag ervoor staat.

Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.

– Thailand dringt er bij de buurlanden en China op aan strengere regels te stellen aan het gebruik van phayung (palissander) om de illegale handel de kop in te drukken. Palissander, een beschermde houtsoort, wordt vaak illegaal in Thailand gekapt en over de grens gesmokkeld.

De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) heeft regels gesteld aan de kap van en handel in het hout. Maar die zijn gemakkelijk te omzeilen. De directeur van het Natural World Heritage Office wijst erop illegaal gekapt hout uit Thailand in buurlanden conform de regels van Cites wordt gelegaliseerd en legaal naar China wordt geëxporteerd. In China neemt de vraag naar het hout toe. (Zie verder de pagina Illegale houtkap)


 

Ratchaprasong 19 september 2010

Koppige elites vechten tegen de bierkaai

4 april – Drie landen in Asean delen hetzelfde probleem. De vooruitzichten voor hun toekomst en die van het regionale blok zijn schemerig, schrijft Yuriko Koike, voormalig minister van Defensie in Japan, op de Forum-pagina van Bangkok Post Sunday.

Asean is lange tijd beschouwd als een fundament voor stabiliteit, veiligheid en toegenomen welvaart in Azië, maar met de onzekerheid die de politieke stelsels van Myanmar, Maleisië en Thailand treft, kan het blok wegglijden in een periode van beleids en politieke inertie. In een tijd waarin China’s economische neergang en eenzijdige territoriale claims een serieuze uitdaging voor de regio vormen, kan de zwakheid van Asean uiterst gevaarlijk blijken.

Alhoewel de problemen van de drie landen weinig met elkaar gemeen lijken te hebben, zijn ze allemaal terug te voeren tot dezelfde bron: een diep gewortelde halsstarrige weigering van de elite om een levensvatbaar bestuurssysteem te vormen dat nieuwe en opkomende lagen van de samenleving erkennen en dat rekening houdt met hun belangen bij het regeringsbeleid.

Wat Koike schrijft over Myanmar en Maleisië sla ik over. Wie dat ook wil lezen, verwijs ik naar bijgaande pdf. Over Thailand schrijft ze dat de diepe politieke polarisatie een economische oorzaak heeft. Simpel gezegd: de haves willen voorkomen dat de have-nots een stem krijgen. Lange tijd ging dat goed, maar de inwerkingtreding van de grondwet van 1997, bijgenaamd de People’s Charter, stelde politieke krachten waarmee voorheen geen rekening werd gehouden, in de gelegenheid om op te komen.

Zakentycoon Thaksin Shinawatra zag kans het ressentiment van de lange tijd machteloze landelijke armen uit te buiten en tot een machtige politieke machine te smeden, die het politieke establishment van monarchie, leger, rechtspraak en ambtenarij uitdaagde.

De clash tussen de twee facties leidde tot twee militaire coups: een in 2006 waarbij Thaksin werd verdreven en een in 2014 die zijn zuster Yingluck haar kop kostte. Het conflict werd steeds gewelddadiger, waarbij beide partijen bereid waren ver te gaan om hun greep op de macht te behouden.

Vandaag de dag jaagt de militaire junta op andersdenkenden, politici gelieerd aan Thaksin worden tegengewerkt politiek actief te worden en ze probeert een nieuwe grondwet in te voeren.

Koike vindt dat India, Japan en de VS die Myanmar hebben geholpen met zijn transitie, een meer actieve rol moeten spelen om Maleisië en Thailand te redden van hun zelf-destructief gedrag. Werkeloos toekijken terwijl twee kernleden van Asean zichzelf vernielen, is geen levensvatbare optie. (Bron: Bangkok Post Sunday, 3 maart)

Mededeling van de redactie
Preah Vihear met bezoekersAan de pagina Preah Vihear is een beknopt historisch overzicht toegevoegd van de strijd om de tempel. Klik hier. In Spectrum van zondag een artikel over verwanten die al 45 jaar gescheiden leven aan beide zijden van de grens als gevolg van oorlogen en politieke strubbelingen. Ik weet nog niet of ik het artikel ga bewerken.

Alle berichten over de zaak Vorayudh, de Red Bull erfgenaam die met zijn Ferrari een motoragent dood reed, heb ik gebundeld op één pagina. Klik hier. Lees over klassejustitie en zwartepieten.

Seksact op autobeurs ergert fatsoensrakkers

4 april – Het woord hypocriet lijkt me meer dan van toepassing. Niet alleen op pornosterretje Cherry Samkhok en marketeer Pranaya Pleankim, maar ook op premier Prayut en alle fatsoensrakkers op de social media, die de seksact op de Bangkok International Motorshow, vorige week in het nieuws, als ‘immoreel’ afkeurden. In de stand van Mirage car sound systems simuleerden Cherry en partner een vrijage met via de geluidsinstallatie veel gehijg à la Jane Birkin in Je t’aime.

• Cherry: De performance ging goed en ik kon goed opschieten met mijn danspartner. Ik geloof echt dat die binnen de grenzen van artistieke expressie was. Ik heb mijn eigen beperkingen wanneer mensen me huren om dit soort dingen te doen. Ik treed niet naakt in het openbaar op, want dan zou ik aangeklaagd worden door de politie.

• Pranaya Pleankim: Het marketingteam kwam met het idee voor de dans omdat AV zowel audiovisual kan betekenen als adult video. Toen we besloten met het woord AV te spelen, leek het enig juiste een erotische act op te voeren. We wilden de aandacht van de bezoekers trekken. Ik ben marketeer. Vertrouw me, niemand wil slechte publiciteit. Ik respecteer Cherry als professionele performer. Ze heeft absoluut niets verkeerds gedaan.

• Premier Prayut: Dit is een zaak van individueel geweten. Niemand mag ooit beweren dat ze zo’n immorele act doet voor geld.

• Beursorganisator Pornpasorn: Het meest succesvolle evenement, met name grote zoals een autobeurs, geeft mensen iets om over te praten. Cherry’s video is een goed voorbeeld hoe de social media de marketing en PR-waarde van een product kan bepalen. Het feit dat mensen een korte videoclip maken en die online delen, is meer dan goed genoeg om een product te promoten. We weten allemaal dat die publiek kan aantrekken. Hij gaat viraal en en dat is een grote bonus. Het beïnvloedt niet altijd de verkoop, maar het merkbewustzijn neemt zeker toe.

Gisteren was de laatste dag van de autobeurs, waarop de nieuwste auto- en motormodellen, evenals elk jaar, werden gepromoot door pretties, fraai geschapen jonge vrouwen in bikini of laag uitgesneden jurken. De seksact van Cherry op de openingsdag kwam in het nieuws door een filmpje op internet. Het is niet de eerste keer dat op de beurs een seksact werd opgevoerd. De Japanse pornoactrice Sola Aoi deed het in 2012, maar die act bleef onopgemerkt.

De stand van Mirage trok de afgelopen week meer bezoekers dan gebruikelijk. De pretties die er werkten, werden omringd door tientallen mannen die foto’s van hen maakten. Maar of er meer van die herriesystemen werden verkocht, vermeldt het artikel niet. (Bron: Spectrum, Bangkok Post, 3 april)

Voor het gehele artikel, klik hier: Sitting pretty: The naked truth behind motor show models.

Waarschuwing: Nieuwe grondwet draait de klok terug

4 april – De ontwerp-grondwet is een stap terugwaarts, zegt adviseur Chuan Leekpai van voormalig oppositiepartij Democraten. De website kopt zelfs Chuan rips charter. Op een seminar van het Constitutionele Hof [wat zijn ze in Thailand gek op seminars – hoe zou dat toch komen?] legde hij zijn woorden niet op een goudschaaltje; hij waarschuwde dat de nieuwe grondwet niet de klok mag terugdraaien. Het land heeft democratie als bestuurssysteem aangenomen en die moet de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen.

Chuan vindt de huidige tekst, na zes maanden zwoegen gebrouwen door een commissie onder leiding van Meechai Ruchupan, geen verbetering ten opzicht van vorige grondwetten. Hij benadrukte het belang van verkiezingen: ‘Loop niet weg van verkiezingen. Als er problemen zijn: repareer ze. Maar we moeten niet teruggaan want we zijn al een heel eind gevorderd.’

Volgens Chuan heeft niet de grondwet problemen veroorzaakt voor het land; die zijn duidelijk veroorzaakt door degenen die de wet moeten toepassen en degenen met macht die de grondwet aan hun laars lapten. De coup van mei 2014 was deels te wijten aan degenen die de wet moesten beschermen, maar nalieten hun taken behoorlijk te vervullen.

’Ik zou willen dat de NCPO uitlegt waarom ze de macht heeft gegrepen zodat de bevolking de waarheid te weten komt. Het was het gebrek aan respect voor de grondwet en de rechtsstaat.’

Verder ging Chuan in op de principes van een grondwet en de voor- en nadelen van gekozen en benoemde parlementariërs. Wat de overige sprekers, waaronder CDC-voorzitter Meechai, zeiden laat ik onvermeld. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Beschadigde bus na aanrijding met trein in Nakhon Pathom

‘Maar’ drie doden bij aanrijding

4 april – Dit is er over van de bus die zondag in Nakhon Chaisi (Nakhon Pathom) tegen een trein botste. Te zien aan het wrak valt het aantal dodelijke slachtoffers mee: drie personen, maar van de 27 gewonden bevinden zich vijf nog in levensgevaar. De chauffeur kwam bij de aanrijding om het leven; hij wordt getest op alcohol- of drugsgebruik.

De bus was met arbeiders van een petrochemisch bedrijf in Nakhon Chaisi op weg naar Koh Samet voor een driedaags uitstapje. Op een spoorwegovergang, waar al vaker ongelukken zijn gebeurd, raakte de trein Bangkok-Nam Tok (Kanchanaburi) de linker voorkant van de bus die naast het spoor op zijn zijkant belandde.

Het gebied rond de overgang is een open ruimte, waardoor de spoorwegovergang goed zichtbaar is. De trein zou enkele malen getoeterd hebben, maar de chauffeur kan dat niet gehoord hebben omdat in de bus de muziek nogal hard stond. Zowel de bus als de trein minderden vaart, maar toen was het al te laat.

De spoorwegovergang is uitgerust met spoorbomen, maar die werkten nog niet omdat ze pas geïnstalleerd waren, aldus de staatssecretaris van Transport, die gisteren samen met de gouverneur van de Spoorwegen een kijkje kwam nemen op de rampplek. Bij de aanrijding werden de rails beschadigd; over vertragingen rept het bericht echter niet.

Janepob wordt volgende week verhoord

4 april – Volgende week gaat de politie Janepob Veeraporn aan de tand voelen, die vorige maand met zijn Mercedes twee studenten de dood injoeg. Hij heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten, waar hij werd behandeld aan een knieblessure.

Janepob is vrij op borgtocht. Hij kan een vervolging wegens roekeloos tijden tegemoet zien, evenals overtreding van de maximum snelheid (hij reed 215 tot 257 km per uur), rijden onder invloed en rijden na het gebruik van medicatie die de rijvaardigheid beïnvloedt. In zijn auto zijn anti-depressiva gevonden.

Om een herhaling van het fiasco Vorayudh te voorkomen (die naar Singapore was uitgeweken) vraagt de politie aan het Immigration Bureau of het de rechtbank wil benaderen voor een verbod op buitenlandse reizen. Ook de ouders van de slachtoffers en Janepob’s vader worden verhoord. De meeste getuigen zijn al gehoord.

Janepob is de zoon van een importeur van luxe wagens, wat de reden is waarom de zaak extra veel aandacht krijgt. In bijgaand kader alle gevallen van vermeende klassejustitie. Alle voorgaande en gerelateerde berichten staan op de pagina De zaak Vorayudh e.a.

Vader knuffelt leerling die is ingeloot

Vreugde en verdriet bij loting

4 april – Leerlingen die buiten de boot zijn gevallen bij toelating tot een middelbare school, krijgen hulp van het ministerie van Onderwijs bij het vinden van een plaats. Het gaat om leerlingen van wie de examenresultaten onvoldoende waren of omdat ze uitgeloot zijn voor toelating tot een van de meest prestigieuze scholen. Deze week dienen ze zich te registreren, waarna het ministerie een plaats voor hen zoekt. Op 17 april horen ze het resultaat.

Thailand telt 18 scholen, waarvan 5 in Bangkok, die als prestigieus worden betiteld of in mijn eigen woorden; onderwijs bieden dat de toets der kritiek kan doorstaan [Hoe heb ik dat gezegd?]. Op de foto een meisje dat is ingeloot op de Triam Udom Suksa Pattanakarn middelbare school. En dat is goed voor een stevige knuffel van haar vader.

94 leerlingen lootten er voor 54 plaatsen, en dat leverde gisteren bij de loting zenuwachtige leerlingen op de eerste rijen op en waarschijnlijk ook bij de ouders die gescheiden van hen zaten. Sommige leerlingen die afvielen, barstten in tranen uit. De leerlingen die in het district van de school wonen, hadden bij de loting een streepje voor. ‘Elk jaar moeten kinderen door dit verschrikkelijke emotionele proces gaan’, zei een moeder. Een ander: ‘Het lijkt op gokken.’

Dit jaar hebben 1.300 leerlingen een aanvraag voor toelating gedaan voor 500 plaatsen. [Wat bedoelt de krant? Alle openbare scholen, de Triam Udom Suksa Pattanakarn school of alle 18 prestigieuze scholen?] (Zie ook de pagina Onderwijs)

Hulp voor gerepatrieerde vissers

4 april – Thaise en buitenlandse vissers die vorig jaar uit Indonesië zijn gerepatrieerd, krijgen hulp van een nieuwe organisatie: de Thai and Migrant Fishers Union. Ze worden geholpen met wettelijke procedures en andere problemen, zoals de terugkeer naar huis.

De vissers werkten op trawlers, die illegaal in Indonesische wateren visten, maar daar heeft Indonesië rigoureus een eind aan gemaakt. Volgens de Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN) worden ze nu in Samut Sakhon uitgebuit. Thais die al een jaar geleden zijn teruggekeerd, hebben nog steeds geen ID-kaart ontvangen.

De stichting zegt dat de autoriteiten veel zaken met onredelijke argumenten hebben afgewezen. Compensatie hebben de vissers die vaak het slachtoffer waren van mensenhandel en onder onmenselijke omstandigheden aan boord moesten werken, niet ontvangen. Tallozen zagen kans naar de Indonesische eilanden Tuan, Benjina, Ambon en Samlucky te vluchten.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sinds oktober 2014 1.766 Thaise vissers gerepatrieerd. De LPN zegt 2.900 vissers te hebben geholpen, de meesten uit Myanmar, Cambodja en Laos.

De LPN vindt dat de regering meer aandacht moet besteden aan de werkomstandigheden van vissers, hun betaling en naleving van arbeidswetten, en niet alleen moet nagaan of vissersboten zijn geregistreerd. Als Thailand zich in de goede richting ontwikkelt, krijgt het een betere status in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport en voldoet het land aan de IUU-regeling van de EU, zegt Sompong Srakaew, directeur van LPN.

Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.

Kort nieuws maandag 4 april

– Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van 29 maart over wijziging van de mijnbouwwet. Advocaat Supaporn Malailaw, manager van de EnLaw stichting, die de totstandkoming van de wet op de voet heeft gevolgd, zegt dat de wet veel mazen bevat, leidend tot vernieling van beschermde natuur en schending van mensenrechten.

Tungkum goudmijn in LoeiMilieu- en gezondheids effectrapportages zijn niet vereist bij de verstrekking van nieuwe concessies, lokale bewoners krijgen geen inbreng, over compensatie voor getroffen omwonenden rept de wet niet, en geen woord over herstel van de natuur nadat de mijn is gesloten; alleen investeerders kunnen hun zakken vullen.

Vorige week trokken tachtig leden van het People’s Network for the Reform of Gold and Mineral Resources Management naar Bangkok waar ze een petitie aan het parlement aanboden met het verzoek de wet terug te trekken of te herzien. Bij de NHRC dienden ze een klacht in.

In bijgaand kader de bezwaren van milieuactivisten en natuurliefhebbers. Op de foto de Tungkum goudmijn in Loei.

– De inbeslagname van de ‘staatsgevaarlijke’ rode kommen met een boodschap van oud-premier Prayut krijgt nog een staartje. Premier Prayut heeft de politie opgedragen na te gaan of verspreiding van de kommen illegaal is; en dat wil hij ook weten over het steunen van een ‘wrongdoer’ of een vluchteling.

Zaterdag onderschepte een taakeenheid van agenten en soldaten in het huis van een voormalig Pheu Thai-parlementslid in Nan 8.862 rode kommen. De vrouw gaat vervolgd worden voor het stoken van onrust, want de autoriteiten beschouwen de tekst als opruiend.

Thaksin laat op zijn Instagram weten dat het al jarenlang zijn gewoonte is met Songkran kommen cadeau te geven en dat heeft de veiligheid van het land niet in gevaar gebracht. De regering kan beter haar tijd besteden aan bestrijding van de droogte, de onrust in het Zuiden en drugsproblemen, schrijft hij. Zie verder het bericht van gisteren: Staatsgevaarlijke rode kommen onderschept.

– De reden zal wel zijn dat ze sjoemelen met de BTW-afdracht, want hun smoezen (de nota’s zijn op, ons quotum voor belastingaftrek is uitgeput) overtuigen niet. De regering waarschuwt de exploitanten van restaurants en vakantieverblijven dat ze juridische actie kunnen verwachten wanneer ze een BTW-nota weigeren uit te schrijven. Klanten hebben zo’n nota nodig om in aanmerking te komen van een aftrek van maximaal 15.000 baht bij de aangifte inkomstenbelasting. De regering heeft die maatregel genomen om de economie te stimuleren.

– Deze keer geen lichaamsdelen, maar een compleet lichaam dat in het water is gevonden. Het lichaam zat in een zwarte zak die in de Khlong Ong Ang aan een blok hout was vast geraakt. Een fabrieksarbeider merkte de zak op, waaruit een hoofd en schouder staken. Het lichaam had tien steekwonden. De man droeg boxer shorts en in de buurt werd een zak [tas?] met kledingstukken gevonden. De politie weet alleen dat het om een Aziatische man gaat die al enkele dagen dood moet zijn geweest toen hij gisteren werd gevonden. Nagegaan wordt of de afgelopen dagen mensen als vermist zijn opgegeven.

– Het ministerie van Sociale Zaken gaat een organisatie opzetten die steun verleent aan gehandicapten. Het is de bedoeling dat de organisatie beroepstrainingen verzorgt en tussen gehandicapten en de autoriteiten coördineert, bijvoorbeeld bij de uitgifte van identiteitsbewijzen, registratie, medische behandeling en werkgelegenheid. Minister Adul (Sociale Zaken) maakte de plannen bekend tijdens een vergadering van de Association of the Physically Handicapped of Thailand (APHT).

Volgens APHT-adviseur Mayuree zorgt de nieuwe organisatie voor een grotere onafhankelijkheid van gehandicapten. ‘Tot nu toe waren ze voornamelijk afhankelijk van de regering. Maar met deze organisatie kunnen ze elkaar helpen om toegang te krijgen tot diensten en verschillende mogelijkheden in de samenleving.’

Volgens het ministerie hebben gehandicapten al in enkele provincies als vrijwilliger gewerkt. Zij worden nu gerekruteerd voor de nieuwe organisatie.

– De twee verdachten van de beschieting van een Toyota Vios op 23 maart op de Rama IV weg in Bangkok hebben zich aangegeven bij de politie van Mae Sot. Ze waren gevlucht naar Myanmar. Bij de beschieting kwam de bestuurder van de wagen om het leven. Zijn echtgenote die naast hem zat, bleef ongedeerd. Zij heeft verklaard dat de schutter haar voormalige echtgenoot was.

– Koralen in de zee bij Koh Talu en Koh Leum in Prachuap Khiri Khan hebben voor het eerst te lijden onder bleaching (kleurverlies), wat erop wijst dat de watertemperatuur stijgt. Vijf procent van het koraalrif, meest hump corals, is aangetast.

Bioloog Nalinee van het Department of Marine and Coastal Resources verwacht dat de temperatuur van het water naar boven de 30 graden stijgt. Wanneer de stijging niet ophoudt, zal de bleking zich uitbreiden. Nalinee schrijft de temperatuurstijging toe aan El Niño en aan de zomerperiode.

Coral bleaching kwam in voorgaande jaren ook al in Thailand voor met 2010 als dieptepunt. In de noordelijke Andaman Zee legde 66,9 procent van de koraalriffen het loodje en in het zuidelijk deel 39 procent. Aan het eind van de maand weet de dienst hoe de vlag ervoor staat. Eventueel worden de plaatsen met riffen gesloten voor duikers, zodat het koraal zich kan herstellen.


 

Din Daeng markt in Bangkok

Consumentenprijzen blijven zakken

3 april – Voor de vijftiende achtereenvolgende maand zijn de consumentenprijzen gedaald, maar het ministerie van Handel verwacht dat ze deze maand aantrekken als gevolg van hogere prijzen voor landbouwproducten en olie.

Gebaseerd op de prijzen van 450 producten en diensten zakten de prijzen in maart met 0,46 procent op jaarbasis, tegen 0,50 procent in februari en 0,53 procent in januari. Het ministerie schrijft de daling voornamelijk toe aan lagere kosten voor energie en butagas.

Op maandbasis stegen de prijzen in maart met 0,21 procent. Februari was de eerste maand sinds november die een stijging te zien gaf (0,15 procent). Die was voornamelijk het gevolg van de gestegen prijs van sigaretten door verhoging van de accijns. De hogere accijns brengt dit begrotingsjaar 12 miljard baht extra in het laatje en na 1 oktober als het nieuwe begrotingsjaar begint jaarlijks 15 miljard baht.

De kerninflatie, dus de prijzen zonder voedsel en energie, bedroeg vorige maand 0,75 procent op jaarbasis en 0,01 procent op maandbasis. In de eerste drie maanden van het jaar daalden de consumentenprijzen met 0,50 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar en de kerninflatie bedroeg 0,67 procent.

Het ministerie voorspelt voor het gehele jaar een inflatie van 0 tot 1 procent, gebaseerd op een economische groei van 2,8 tot 3,8 procent, maar die is afhankelijk van de prijs van ruwe olie en de dollar-baht wisselkoers. (Bron: Bangkok Post, 2 april)

Chinese dammen verergeren droogte

3 april – Toen China de Jinghong dam vorige maand opende om de droogte in de Mekonglanden te helpen verlichten, kreeg China lof toegezwaaid voor zijn welwillend watermanagement. Maar voor critici van de hydro-elektrische dammen die in de Mekong zijn gebouwd, ondanks zorgen van regeringen en actievoerders, was de openstelling niet meer dan eigenbelang van een land, dat evenals hydro-elektriciteit exporterend Laos de regionale water- en milieuproblemen heeft verergerd.

Een groot deel van Zuidoost-Azië lijdt onder de ergste droogte van de afgelopen 20 jaar of langer. Tientallen miljoenen mensen worden gedupeerd door de lage waterstand van de Mekong, een riviersysteem dat essentieel is voor de rijstverbouw. Honderdduizenden bewoners van Cambodja en Vietnam komen zoet water tekort.

Vietnam schat dat 400.000 hectare te lijden hebben van het oprukken van zout water en zo’n 166.000 hectare is onvruchtbaar. Het getroffen gebied is goed voor 10 procent van ’s lands rijstverbouw in de Mekong delta, de rijstschuur van Vietnam.

Het waterpeil in de Tonle Sap rivier in Cambodja is bij het koninklijke paleis in Phnom Penh gezakt naar een diepterecord dat in 50 jaar niet is voorgekomen.

Als boosdoener wordt naar het klimaatverschijnsel El Niño gewezen dat voor droger en warmer dan gebruikelijk weer in de wereld zorgt. Maar milieuactivisten en sommige overheden zeggen dat de situatie verergerd wordt door de tien Chinese dammen in de hoofdstroom van de Mekong. Althans gedeeltelijk want ze reduceren overstromingen in het regenseizoen en ze houden sediment tegen, waardoor de delta benedenstrooms meer kwetsbaar is voor het binnendringen van zout water.

‘De huidige El Niño is een van de krachtigste gebeurtenissen op klimaatgebied van de afgelopen 60 jaar en hij is nog niet voorbij’, zegt Kundhavi Kadiresan, assistent directeur-generaal  van de FAO. ‘Het is de belangrijkste oorzaak van de droogte, maar de dammen in de Mekong kunnen en veroorzaken ongetwijfeld enkele problemen.’

Vietnam zegt dat de intrusie van zoutwater in de zuidelijke Mekong delta geen precedent kent. Medio maart vroeg het China de wateruitstroom uit de Jinghong dam in Yunnan te verdubbelen. China ging akkoord. Op 10 april draait China de waterkraan weer dicht.

Pham Tuan Phan, hoofd van de Mekong River Commission, een orgaan dat bemiddelt bij conflicterende prioriteiten van landen aan de boven- en benedenstroom, noemt het Chinese besluit ‘een gebaar van goede wil’. De engelstalige Thaise krant The Nation schreef dat China een aanvang had gemaakt met niet eerder vertoonde waterdiplomatie. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de regering had besloten ‘haar eigen moeilijkheden te overwinnen om nood waterstromen aan te bieden’.

Het Chinese besluit werd toegejuicht omdat het de eerste keer was dat het land de landen benedenstrooms had geïnformeerd over zijn plannen voor het waterpeil van de Mekong. Maar het benadrukt ook nog eens de machtspositie die China heeft over een gedeelde duurzame bestaansbron en het milieu van de Mekong. (Bron: Bangkok Post, 2 april)

Eerdere berichten:
28 maart: Verdrinking in grootmoedigheid
23 maart: Openstellen Jinghong dam ‘niets bijzonders’
22 maart: Kort nieuws
20 maart: Kort nieuws
18 oktober 2011: China, het verschrikkelijke watermonster (op de pagina Xayaburi dam)
Zie ook de pagina Don Sahong dam.

Vorayudh Yoovidhya en zijn Ferrari

De zaak Vorayudh: Vragen en nog eens vragen

3 april – Waarom heeft de politie van het bureau Thong Lor de verjaringstermijn wegens overtreding van de maximumsnelheid in de zaak Vorayudh laten verlopen? Politiecommissaris Pongsapat, die een eerste tipje van de sluier oplichtte, zei gisteren dat in een voorlopig onderzoek ‘flaws and irregularities’ zijn gevonden, maar details noemde hij niet. Niet uitgesloten is dat de onderzoekers opzettelijk de zaak vertraagden.

De politie probeert er ook achter te komen waarom de politie Vorayudh niet arresteerde, voordat de verjaringstermijn (van een jaar) verliep. En waarom hebben de onderzoekers hem destijds niet aangeklaagd voor rijden onder invloed, een overtreding waarop een verjaringstermijn van 5 jaar staat?

Na het ongeluk in 2012 gaf Vorayudh zichzelf aan [over het tijdstip zegt het bericht niets] en werd hij in het Samitivej ziekenhuis, dichtbij het politiebureau Thong Lor, op alcohol getest in plaats van het gebruikelijke Police General Hospital. Hij bleek te veel te hebben gedronken, maar zou pas na de aanrijding thuis naar de fles hebben gegrepen om de spanning weg te drinken. [Een promillage ontbreekt]

Volgens eerdere berichten heeft het OM gezegd Vorayudh in staat van beschuldiging te hebben gesteld voor drie vergrijpen: roekeloos rijden, geen hulp verlenen nadat hij een motoragent had doodgereden met zijn Ferrari, en overtreding van de maximumsnelheid, maar ze konden die niet doorzetten omdat Vorayudh om een ‘billijke behandeling’ had gevraagd. Enkele petities vertraagden de zaak en een dag voordat de verjaringstermijn verliep, vroeg zijn advocaat om uitstel omdat zijn cliënt in Singapore was en ziek geworden was.

Het OM vermoedde dat Vorayudh de zaak probeerde te traineren en vroeg de politie een arrestatiebevel aan te vragen. Maar dit gebeurde niet, wederom met als verklaring dat hij om een ‘billijke behandeling’ had gevraagd.

Ik schreef het eerder: de zaak Vorayudh is weer volop in het nieuws gekomen nadat een andere telg uit een gegoede familie twee studenten had dood gereden. Voor de krant was dat ook aanleiding de aanrijding, veroorzaakt door de destijds 16-jarige Orachorn op te rakelen. Zij joeg in december 2010 negen passagiers van een minibusje de dood in. Vorayudh is de kleinzoon van de bedenker van Red Bull, het energiedrankje waarmee hij stinkend rijk is geworden.

In bijgaand kader alle gevallen van vermeende klassejustitie. Alle voorgaande en gerelateerde berichten staan op de pagina De zaak Vorayudh.

emerald buddha compressed

Twee Thaise scheidsrechters geschorst

3 april – Twee Thaise scheidsrechters zijn door de Asian Football Confederation (AFC) voor 60 dagen geschorst wegens vermoedens van match-fixing (wedstrijdvervalsing). De Fifa is verzocht de schorsing tot de hele wereld uit te breiden. Beide heren zijn al eens eerder door de AFC geschorst na enkele twijfelachtige calls (besluiten?).

Een van de twee zou tijdens de World Cup 2010 dienst doen als official, maar een jaar voor de finale in Zuid-Afrika werd hij gearresteerd op verdenking van de moord op zijn baas in Saraburi. Een paar jaar geleden werd hij ernstig gewond bij een beschieting, maar onduidelijk is of dit met zijn voetbaltaken te maken had.

In 2014 hebben hij en enkele andere officials voor de Emerald Buddha in Wat Phra Kaew moeten zweren nooit iets verkeerds te hebben gedaan. Ze beloofden hun werk op een eerlijke manier uit te voeren. Veel Thai geloven dat het verbreken van beloftes voor het Boeddhabeeldje gedaan, door spirituele machten wordt bestraft.

De nieuwe voorzitter van de Football Association of Thailand heeft enkele verdachte scheidsrechters toegestaan weer te fluiten. Enkele dagen na zijn verkiezing was hij getuige van omstreden beslissingen tijdens de wedstrijd Buriram United-SCG Muang Thong United. De scheidsrechter [niet een van de twee door de AFC geschorsten] en zijn twee assistenten zijn voor onbepaalde tijd het veld uitgestuurd.

Op de foto het Boeddhabeeld, dat driemaal per jaar een ander gewaad krijgt; traditioneel door de koning, maar sinds de ziekte van de koning door de kroonprins.

Staatsgevaarlijke rode kommen onderschept

3 april – Dit is de boodschap: Although the situation is hot, I want you to receive coolness from water via this bowl. Was getekend Thaksin Shinawatra, oud-premier van Thailand, in 2008 het land ontvlucht om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen, de facto leider van voormalig regeringspartij Pheu Thai en nog immer populair.

De tekst staat op 8.862 rode kommen die zijn onderschept in het huis van voormalig Pheu Thai parlementslid Sirinthorn in de provincie Nan. De kommen zijn volgens de politie ‘opruiend’.

[Mocht de diepere bedoeling van de tekst u ontgaan: ze heeft betrekking op Songkran en de kleur rood verwijst naar de roodhemden, Thaksins’s trouwe volgelingen. De regering heeft de bevolking opgeroepen super-soakers, emmers met water en watervaten achterwege vanwege de droogte en zich te beperken tot kommetjes water.]

Mevrouw Sirinthorn heeft verklaard dat de kommen vorige maand per vrachtauto uit Bangkok bij haar zijn afgeleverd. Andere voormalige MP’s zouden ze ook al hebben ontvangen. De in beslag genomen kommen zijn naar de nabijgelegen legerbasis Suriyapong gebracht.

Behalve in Sirinthorn’s huis zijn ook invallen gedaan in de huizen van twee andere PT-parlementsleden. De actie is het uitvloeisel van de arrestatie van een vrouw die een foto van haarzelf met de kom en foto’s van Thaksin en Yingluck online had gezet. Ze is beschuldigd van opruiing en door de krijgsraad vrijgelaten op een borgtocht van 100.000 baht.

Het hoofd van het Thai Rath-nieuwscentrum in Chiang Mai is ondervraagd nadat de krant melding had gemaakt van de foto’s. De rode kommen doken ook vrijdag op toen Yingluck bij het hooggerechtshof arriveerde, waar ze wordt berecht wegens plichtsverzuim. Die kommen zijn in beslag genomen. [Wie nu nog denkt dat Thailand geen dictatuur is, is naïef.]

De drie politievrouwen die door het glazen plafond breken

Drie politievrouwen breken door glazen plafond

3 april – Een dame met haar op de tanden, een no-nonsense type dat meer geïnteresseerd is in het oplossen van misdaden dan praten met de pers. Na 20 minuten aan de (behaarde) tand te zijn gevoeld door Bangkok Post Sunday  vraagt ze: Waarom duurt dit zo lang?

Darunee Tassana is een van de drie vrouwen die bij de politie door het glazen plafond [in het Engels brass ceiling] gaat breken. Ze krijgt vrijwel zeker de leiding over het politiebureau Bang Sue. De andere twee moeten nog op sollicitatiegesprek komen, maar ze zijn al wel door de eerste screening heen.

Voor de krant aanleiding een fors achtergrondartikel te besteden aan de frisse wind die door het politiekorps waait, want tot nu toe waren topfuncties niet voor vrouwen weggelegd, en de loopbaan van de drie vrouwen te belichten.

Darunee, die aan de Ramkhamhaeng universiteit een rechtengraad heeft behaald, werkt al 20 jaar op het politiebureau Bang Sue. Tijdens de politieke rally’s in 2010 had ze het commando over twintig agenten die op de Rama VI weg moesten voorkomen dat de menigte gewelddadig zou worden. Ze deed vorig jaar onderzoek naar de ontploffing bij de Siam Commercial Bank en in 2014 de beschieting van de rechtbank aan de Ratchadaphisek Road.

Momenteel staat ze aan het hoofd van de inquiry officers van het bureau Bang Sue, een groot bureau met 180 man personeel. Ze heeft de leiding over twintig ondervragers, van wie vier vrouwen.

Het artikel vermeldt verder nog dat sommige mannelijke agenten er niet van overtuigd zijn dat vrouwen geschikt zijn een bureau te leiden. Provinciale bureaus zijn er nog niet klaar voor, zegt hoofd Chaiwat van de Provincial Police Region 1. Nou ja, male pig chauvinists heb je in elke beroepsgroep.

Het artikel laat onvermeld dat in het Thaise bedrijfsleven veel vrouwen een topfunctie hebben, meer dan in Nederland bijvoorbeeld, maar de precieze cijfers heb ik niet bij de hand. Geen glazen plafond daar.

Wie ook over de twee andere kandidaten wil lezen, zie The three policewomen leading a force for change op de website van de krant. Op de foto links Darunee.

Kort nieuws zondag 3 april

– Toevoeging van de vraag of de Senaat betrokken moet worden bij de keuze van de minister-president, zou de kiezers nog een reden kunnen geven om de ontwerp-grondwet in het referendum af te wijzen, zegt voormalig regeringspartij Pheu Thai. Voormalig Pheu Thai parlementslid Samart vind het geen goed idee [van de National Reform Steering Assembly; het parlement heeft het laatste woord]. De vraag kan volgens hem gezien worden als een poging ondemocratische middelen te gebruiken om een minister-president te kiezen.

Zoals bekend verzet Pheu Thai zich tegen benoeming van de Senaat door de junta. ‘Deze Senaat lijkt de rol te hebben van een politieke partij met 250 stemmen [het aantal senaatszetels]. Effent dit de weg naar de selectie van een controversiële buitenstaander als premier?’ Pheu Thai heeft ook al een negatief stemadvies gegeven.  (Zie pagina Grondwetwijziging 2)

– De politie zegt drugsbaron Weera Mueanjada een gevoelige slag te hebben toegebracht door de arrestatie van vier bendeleden vrijdag in de Klong Toey haven (Bangkok). Weera die al 10 jaar voortvluchtig is, wordt door de politie beschouwd als een van de tien top drugshandelaren in Thailand.

De vier bendeleden liepen op een vrachtschip tegen de lamp toen ze probeerden 48 kilo heroïne naar Taiwan te verschepen. Tevens werd onder andere 4,94 miljoen baht aan contant geld in beslag genomen. Elders zijn 220 gram heroïne, 13.500 ecstasy pillen, een geweer, 1.050 kogels en een machine om drugs te verpakken, onderschept.

De bende is al jaren bezig drugs uit Myanmar naar Thailand te smokkelen om er verkocht of verscheept te worden.

– Bij een beschieting van een theehuis in Raman (Yala) zijn vrijdagavond twee klanten om het leven gekomen en een ernstig gewond geraakt. Het theehuis, waar tien klanten zaten, werd vanuit een pickup truck met drie mannen bestookt met een M79 granaat. Toen die niet ontplofte openden ze het vuur.

– Twee Cambodjaanse verkopers van schildpadden en vogels op een markt in Sattahip (Chon Buri) zijn aangehouden wegens wreedheid tegen dieren, illegale handel, het laten verlopen van hun visum en overtreding van de wet ter bescherming van in het wild levende dieren.

De arrestatie volgde op klachten van dorpelingen die hadden gezien hoe ze een grote schildpad onder de brandende zon hadden omgedraaid. Ze wilden daarmee de sympathie wekken van kopers die geacht werden de dieren vrij te laten als merit-making. Een foto van de omgedraaide schildpad verscheen op internet. Naar verluidt zou hij na enkele uren tevergeefse strijd het loodje hebben gelegd.


 

Rajabhakti Park

Twee vlijmscherpe commentaren

2 april – Twee commentaren in de krant van gisteren, die er geen doekjes om winden. Het hoofdredactioneel commentaar hekelt het besluit van de regering om soldaten vanaf de rang van tweede luitenant politietaken te geven. Elke wettelijke bescherming voor ‘verdachten’ ontbreekt en de soldaten hoeven niet bang te zijn voor repercussies.

Een affront to justice system, kopt de krant. De woorden dictatuur of Noord-Korea komen niet in de tekst voor, maar ze zouden niet misstaan, want wat is geoorloofd (ik doe een greep): arrestaties, huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel, inbeslagname goederen, financiële transacties blokkeren, een verbod op buitenlandse reizen, enzovoort.

Omdat het erop neerkomt dat soldaten het recht in eigen handen mogen nemen, is het besluit een regelrechte inbreuk op het juridisch proces dat de kern vormt van een rechtsstaat die de NCPO (junta) zelf zegt te willen handhaven.

Minister van Defensie Prawit verdedigt het besluit door te wijzen op het tekort aan politieagenten. Een vreemde en gekunstelde redenering, schrijft de krant. Als de politie personeel tekort komt, moet de regering er dan niet iets aan doen? Ze kan ook de efficiëntie en effectiviteit van het korps onder de loep nemen.

Zelfs aangenomen dat de NCPO de beste bedoelingen heeft, omdat een relatief groot aantal agenten behoort tot de ‘criminele invloedrijke figuren’, waarop de jacht is geopend, veroorzaakt de oplossing meer problemen dan ze waard is. De ruime bevoegdheden en de immuniteit scheppen de mogelijkheid van misbruik en fouten. De ‘war on drugs’ tijdens de regering Thaksin, die talloze onschuldige slachtoffers heeft gemaakt, zou een les moeten zijn.

Eerdere berichten:
31 maart: ‘Thailand is een politiestaat (geworden)’
20 maart: Politie in de greep van duistere krachten
17 en 14 maart: Kort nieuws
13 maart: ‘Boevenjacht’ komt op gang in Hat Yai
12 maart: Hoge politieofficieren op lijst met zware jongens
10 maart: Boevenjacht op 6.000 personen wordt versterkt
9 maart: Regering gaat op boevenjacht; 6.000 zware jongens

Commissiebetalingen
Het was bijna een marteling om getuige te zijn van de uitleg van het hoofd van de Rekenkamer over het verschil tussen ‘commissiebetalingen’ en ‘consultancyvergoedingen’, schrijft oud-redacteur Wasant Techawongtham in een vlijmscherp commentaar over de Rajabhaktizaak.

Wie de zaak heeft gevolgd, weet dat het laatste onderzoek naar de gang van zaken bij de aanleg van het park het vermoeden van steekpenningen met deze linguïstische gymnastiek probeert te verhullen.

De Rekenkamer, oordeelt Wasant streng, die toch als een geloofwaardige en onafhankelijke organisatie wordt beschouwd, heeft gefaald de dorst van de bevolking naar de waarheid te lessen, nadat twee onderzoeken (van het leger en het Ministerie van Defensie) dat ook al niet is gelukt. Ze is er alleen in geslaagd haar reputatie te bezoedelen.

Omdat de regering drommels goed weet dat de bevolking zich niet met een kluitje in het riet laat sturen, heeft ze nu haar hoop gevestigd op het onderzoek van de National Anti-Corruption Commission, die de zaak tot rust kan brengen. Als de NACC er niet in slaagt een geloofwaardig onderzoek af te leveren, heeft het Rajabhakti schandaal ertoe geleid dat de reputatie van twee onafhankelijke organisaties in duigen ligt, aldus Wasant.

Zie ook het hoofdredactioneel commentaar van 27 maart: Rajabhakti park: Een gevaarlijk precedent, te vinden op de pagina Majesteitsschennis. Daarop staan ook de oudere berichten over het zoveelste corruptieschandaal van Thailand.

Corruptie waarover Wasant schijft: ‘Corruptie en Thailand zijn niet volledig synoniem. Maar je kunt wel zeggen dat ze al heel lang en op alle niveaus co-existeren.’ Meer over corruptie op de pagina Corruptie 2. Achtergrondinformatie over het park en de zeven bronzen beelden van Siamese vorsten op de pagina Archief. (Bron: Bangkok Post, 1 april)

Junta pakt critici hard aan

2 april – Of Thailand een politiestaat is geworden, zoals Human Rights Watch en de Thai Lawyers for Human Rights Group zich op 31 maart afvroegen, kan geen vraag meer zijn nu meer details bekend zijn gemaakt over de voorgenomen ‘intensieve trainingscursussen’ voor critici van het regime.

Legercommandant Teerachai NakvanichHardliners worden een week naar legerkampen in Yala en Pattani in het Zuiden gestuurd. Om wie het gaat, is al bekend. Het zijn dezelfde ‘old faces’, die herhaaldelijk het samenscholingsverbod van de junta aan hun laars hebben gelapt, zegt legercommandant Teerachai, secretaris-generaal van de NCPO,

Premier Prayut oordeelt streng over hen. ‘Het is duidelijk dat ze geen eerlijke bedoelingen met hun kritiek hebben, zoals ze beweren. Dus is het belangrijk om ze nog eens te waarschuwen. Maar ik zeg niet dat de NCPO niemand toestaat te zeggen wat hij of zij denkt.’ Hij zei dat gisteren in zijn wekelijkse tv-peptalk Returning Happiness to the People.

‘De attitude adjustment  maatregel is een zaak van de wet. Er is geen vergiffenis voor degenen die zeggen de interim-grondwet niet te kennen. De maatregel is genomen om vrede en orde te garanderen door degenen af te schrikken die de regering met verdraaide informatie onder het mom van “democratie” en “mensenrechten” bestoken. Elke keer als ze de wet overtraden en gearresteerd en vervolgd werden, beweerden ze dat hun mensenrechten werden geschonden. Ik geloof niet dat dit het geval is en dat heb ik al aan verschillende landen uitgelegd.’

En zo ging de premier nog een tijdje door, maar daar ik geen His Master’s Voice ben, vind ik dat de grote baas al meer dan voldoende ruimte van mijn website heeft verspild.

Misplaatste grap ergert gehandicapten

2 april – Tientallen vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben woensdag in Genève bezwaar gemaakt tegen ‘onbehoorlijke uitlatingen over gehandicapten’ tijdens een vergadering van het UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, die zich boog over Thailand’s vorderingen op dit gebied.

‘Het hoofd van de Thaise delegatie stak de draak met een van de vrouwelijke gedelegeerden, zelf gehandicapt, toen ze het woord zou voeren’, aldus een verklaring van de burgergroepen. Hij vroeg ‘Have you stood up’?’ wat gelach opleverde bij de Thaise delegatieleden. De vrouw heeft de lengte van een 7-jarig kind, zegt een bron. Volgens de verklaring was het niet de eerste keer dat de man een soortgelijke denigrerende opmerking maakte. De burgergroepen vragen om een excuus.

Het delegatiehoofd, inmiddels op de terugweg naar Bangkok, is zich niet bewust van zijn verbale uitglijder, zo liet hij via zijn Line app weten. Een staflid acht het onwaarschijnlijk dat zijn baas onbeleefd is geweest. Hij denkt dat sprake is van een misverstand. De vrouw, permanent secretaris van het ministerie van Sociale Zaken, zegt altijd met respect door ambtenaren te zijn behandeld. ‘De zaak is verdraaid. Hij [de delegatieleider] is iemand die ik respecteer als mijn vader.’

[Ze zal wel denken: laat anderen maar de kastanjes uit het vuur halen, want als ik dat doe kost het mij mijn baantje.]

Aankomst Prayut bij het Witte Huis voor een werkdiner

Prayut wordt goede opa na verkiezingen

2 april – Nog meer premier Prayut op de voorpagina. ‘Er worden geen nepverkiezingen gehouden met een plaatsvervanger om aan de macht te blijven. Mijn plan is om na de verkiezingen naar huis te gaan en me bezig te houden met mijn kleinkinderen. Ik wil alleen maar uitrusten.’

Prayut zei dit donderdag in een interview met de Thaise afdeling van de Voice of America. Midden volgend jaar worden verkiezingen gehouden, bevestigde hij, zoals aangegeven in de roadmap van de regering.

Prayut’s opmerkingen kunnen gezien worden als een reactie op kritiek van tegenstanders dat de junta middels de door de junta te benoemen Senaat aan de macht wil blijven. Mogelijk wordt in het referendum ook aan de bevolking de vraag voorgelegd of de Senaat toegestaan moet worden een premier voor te dragen. Dat heeft de National Reform Steering Assembly (NRSA) gisteren voorgesteld. Op 7 april neemt het parlement daarover een beslissing. [De NSRA heeft tot taak hervormingsvoorstellen voor het land te doen.]

Over de rol van de Senaat bij de benoeming van een premier verschillen de grondwetcommissie en de regering van mening. De grondwetcommissie vindt dit een taak van het [gekozen] Huis van Afgevaardigden; de regering en nu dus ook de NRSA willen de Senaat laten meebeslissen. Als de vraag aan het referendum wordt toegevoegd, leidt dit tot een vertraging van de verkiezingen met anderhalve maand. [Details te ingewikkeld om uit te leggen.]

Prayut zei in het interview met de Voice of America dat tegenstanders van het regime die het land zijn ontvlucht, rare praatjes rondstrooien. De regering zou personen hebben gedood, waaronder 400 tot 500 verslaggevers, duizenden zouden gevangen zijn gezet en het hoofd van verdachten zou met een zwarte zak worden bedekt. Prayut: ‘Dat alles is nooit gebeurd.’  [Maakt op mij de indruk dat hij dit uit zijn duim zuigt.] (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Foto: Aankomst premier Prayut donderdag bij het Witte Huis voor een werkdiner maar wat op het menu stond vermeldt de krant niet. Jammer.

11.237 trawlers gelegaliseerd; legale vissers: We zijn verraden

2 april – De nieuwe visvergunningen met een beperkt aantal visdagen vormen geen risico voor het zeemilieu, maar ze conserveren de zee-ecologie, zegt Wimol Jantrarotai, hoofd van het Department of Fisheries. De visserijdienst heeft recent aan 11.237 commerciële trawlers een nieuwe vergunning verstrekt, die twee jaar geldig is.

Lokale vissers verzetten zich tegen de vergunningverstrekking, waarbij voormalige illegale trawlers met verboden netten zijn gelegaliseerd. Het besluit richt schade aan het zeemilieu aan, zeggen ze. ‘Het voelt alsof we verraden zijn. Onze suggesties en verzoeken zijn nooit gehonoreerd door de autoriteiten, die nu worden gedomineerd door de grote visbedrijven.’

Volgens Fisheries zwemt er genoeg vis in de Thaise wateren om er zoveel trawlers te laten vissen omdat ze niet meer het hele jaar hun netten mogen uitgooien. Het aantal toegestane dagen is afhankelijk van de gebruikte visuitrusting. Met een trawlnet mag in twee jaar 220 dagen gevist worden, met een gillnet 235 dagen.

Wimol bezocht gisteren Bang Sa-re in Sattahip, maar op de eerste dag van de nieuwe vergunningen had nog geen enkele trawler het ruime sop gekozen. Hij heeft de hoofden van de 22 provinciale visserijkantoren opgedragen de vissers voor te lichten over het nieuwe vergunningstelsel. Het moet evenals andere maatregelen de EU overtuigen dat Thailand zich netjes aan de IUU-regeling houdt. Volgende week bespreken de visnetwerken de kwestie.

Zie verder de pagina De vis wordt duur betaald.

Mae Klong Railway market

Kort nieuws zaterdag 2 april

– De luifels moeten weer enkele keren per dag worden ingetrokken en de koopwaar verplaatst zodat de trein Ban Laem-Mae Klong door de Talat Rom Hoop (sluiting paraplumarkt) kan rijden. Sinds mei was de spoorlijn wegens onderhoudswerkzaamheden gesloten, maar sinds gisteren sukkelt de trein weer door de markt in Samut Prakan. Tijdens de sluiting, hoe kan het ook anders, liep de verkoop terug, want voor toeristen vormt het dagelijks ritueel de voornaamste reden voor een bezoek aan  de markt.

– Gisteren heette het een nieuw luchtverkeerssysteem, de krant van vandaag is wat specifieker. Het luchtverkeer wordt niet meer via de grondradar gevolgd, maar via satellieten. Die overstap zorgde donderdag voor vertragingen van 130 vluchten op Suvarnabhumi en Don Mueang. Minister Arkhom (Transport) heeft Aerothai opgedragen de sokken te zetten in aanpassing van het systeem zodat meer ongemak voor reizigers wordt voorkomen.

Het nieuwe systeem leidt tot een tijdwinst van een halve minuut tussen twee aankomsten of vertrekken.  De luchtverkeersleiders hadden al in een simulator geoefend, maar donderdag bleek het personeel toch nog niet geheel vertrouwd met het nieuwe systeem. Een extra handicap vormden zware regens en slechte zichtbaarheid. Gisteren liepen nog 90 vluchten vertraging op. Suvarnabhumi bedient momenteel 900 vluchten per dag, Don Mueang 700.

– Fraai staaltje van onnieuws: een eenkolommer over de aanrijding van Janupob, die met zijn Mercedes twee studenten de dood injoeg. Inmiddels is gebleken dat hij 215 tot 257 km per uur moet hebben gereden, maar dat is oud nieuws. Het bericht meldt slechts dat de vader van het slachtoffer niet tussenbeide wil komen in het werk van de autoriteiten en de rechtsgang. Als ik eindredacteur was, was het bericht in het ronde archief beland [lees: prullenbak].

– Het Department of Health Service Support (HSS) doet onderzoek naar de dood van een vrouw die een borstvergroting had gekregen. Een niet bevoegde man had de ingreep bij haar thuis verricht. De vrouw overleed kort daarna aan een beroerte, aldus haar echtgenoot die het incident meldde aan een liefdadigheidsinstelling van tv-presentator Panadda. In het ziekenhuis werd haar dood vastgesteld. De man heeft al aangifte gedaan bij de politie.

De directeur-generaal van HSS zegt dat kwakzalvers via de sociale media klanten trekken waarbij ze schermen met testimonials die van hun klanten zouden zijn. Zij rekenen lage prijzen en beweren dat de producten die ze gebruiken dezelfde kwaliteit hebben als die gebruikt bij buitenlandse beroemdheden en sterren. De dienst vraagt de bevolking om op haar Facebook-pagina gevallen van illegale plastische chirurgie te melden. Plastische chirurgie is alleen toegestaan in klinieken die een accreditatie hebben van het ministerie van Volksgezondheid. (Zie pagina Gezondheidszorg)

– Volgende maand neemt luchthaven U-Tapao in Rayong haar tweede terminal in gebruik, waardoor drie miljoen passagiers meer per jaar kunnen worden bediend. De bouw is voor 85 procent gevorderd. Thans bedient de luchthaven twaalf vluchten per dag van Thai AirAsia, China Southern Airlines en Bangkok Airways. Ook chartervluchten maken gebruik van U-Tapao.

Binnenkort praat de luchthaven met het ministerie van Transport over de verdere ontwikkeling van een industrietterein voor de luchtvaart. Vorig jaar heeft het ministerie er al toestemming voor verleend. De eerste fase bestaat uit de bouw van een reparatie- en onderhoudsdepot. Met de bouw wordt dit jaar begonnen. Gehoopt wordt dat fabrikanten van vliegtuigonderdelen zich op het terrein vestigen.

– Op de zesde dag van de rechtszaak tegen oud-premier Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst hebben het kantoor van de Rekenkamer en een panel, ingesteld door de landbouwcommissie van de Senaat, verklaard de regering Yingluck te hebben geïnformeerd over onregelmatigheden [lees: corruptie]. Yingluck was voorzitter van het National Rice Policy Committee.

Voormalig hoofd van het panel Yutthana vertelde over een programma met goedkope rijst bedoeld voor slachtoffers van rampen in het Zuiden. De rijst bereikte nooit de mensen voor wie die bedoeld was, maar werd aan particuliere partijen verkocht. De Public Warehouse Organisation die het toezicht had, stond erbij en keek ernaar.

Het adjunct hoofd van de Rekenkamer zegt vier brieven naar Yingluck te hebben gestuurd over de financiële risico’s en vermeende onregelmatigheden. Yingluck staat terecht voor het hooggerechtshof, afdeling Criminal Division for Political Office-Holders. (Zie verder de pagina Rijst 3)

– Thailand is een van de zeventien landen die de Nuclear Industry Summit Award hebben ontvangen omdat ze voldoen aan internationale overeenkomsten en geen verrijkt uranium in het land hebben. Gisteren kwam in Washington een eind aan de driedaagse top, die was georganiseerd door de particuliere sector en werd bijgewoond door 400 deelnemers, waaronder de leiders van 52 landen.


 

Bangkok European Heritage Trails

Bangkok European Heritage Trails 2

Vers van de pers, alhoewel eerder deze maand al uitgekomen: de European Heritage Map 2016 plus voor het eerst een app met vier fietsroutes. In totaal bevatten kaart en app 217 plaatsen en monumenten in 25 steden in Thailand. En daar zitten juweeltjes bij, ontworpen door Italiaanse en Duitse architecten tijdens het bewind van koning Rama V en Rama VI. Als ze iets duidelijk maken, is het wel de de diep gewortelde culturele banden tussen Europa en Thailand. Dus stap op de fiets en peddel langs al dat moois, maar lopen mag ook. Elke route voert langs 12 tot 18 historische locaties. (Bron: Bangkok Post, 31 maart)


 

Export: te vroeg gejuicht

31 maart – De euforie dat de export na veertien maanden krimp (zie het bericht van 27 maart: Na 14 maanden krimp: export in de plus) in februari met 10,27 procent omhoog schoot na een slechte januari maand met een contractie van 8,91 procent, is van korte duur.

Voorzitter Nopporn van de Thai National Shippers’ Council tempert de vreugde. Hij verwacht dat de export in het eerste kwartaal met 5,86 procent zal inzakken. ‘Wanneer je de speciale producten als goud en militaire uitrusting eraf trekt, liep de export in februari met 3,75 procent terug’, rekent hij voor. Er was dus sprake van een incidentele meevaller.

De lagere nieuwe prognose voor het eerste kwartaal – eerder schatte de raad 4,5 tot 5 procent contractie – is te wijten aan de mondiale hoogst onzekere en onvoorspelbare economische en politieke condities, die de export verder onder druk zetten.

Het ministerie van Handel, nooit te beroerd om met hoofd in de wolken te lopen, blijft voor het hele jaar een exportgroei van 5 procent voorspellen. De TNSC voorspelt 0 tot 2 procent groei. Nopporn zegt dat exporteurs met name bezorgd zijn over de export naar Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. De export naar die landen kromp in februari met 5,8 procent en steeg in januari met 1,2 procent. (Bron: Bangkok Post, 31 maart)

EABC pleit voor Europese normen op spoor

1 april – Thailand dient bij de grote infrastructurele projecten meer aandacht te besteden aan post-constructiekosten, zoals onderhoud, omdat de uitvoering van projecten door hoge onderhoudskosten op de lange termijn wordt bemoeilijkt. Thailand daarentegen besteedt normaal de meeste aandacht aan de aanlegkosten en – laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen – kijkt niet verder dan zijn neus lang is.

De European Association for Business and Commerce (EABC) dringt er daarom op aan om Europese industriële normen over te nemen, met name bij de aanleg van spoorlijnen, want die staan borg voor een lange levensduur waardoor de kosten afnemen. Lijkt me een nuttig advies, gezien de ambitieuze plannen die Thailand voor het lange tijd verwaarloosde spoorwegnet heeft.

George Wolff, voorzitter van de commissie spoor- en weginfrastructuur van de EABC, wijst er in dit verband op dat de de vraag naar openbaar vervoer in Thailand, vooral over het spoor, aanzienlijk is gestegen.

Hij biedt hulp aan: ‘Europa heeft een lange geschiedenis en veel ervaring bij het ontwikkelen van spoorwegsystemen. En het beschikt ook over een groot aantal experts die steun kunnen verlenen aan ontwikkelingen in Thailand.’

Thailand zou er goed aan doen over te stappen op de internationaal gebruikelijk spoorbreedte van 1,435 meter en afscheid te nemen van de huidige breedte van 1 meter, aldus Wolff. Dan kan het spoorwegnet in de toekomst gemakkelijk aansluiten op regionale spoorwegnetten.

Een recent voorbeeld van het gebrek aan behoorlijk onderhoud biedt de Airport Rail Link, de light-rail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok. De rijtuigen hadden al lang groot onderhoud moeten hebben en onlangs bleek bij een stroomstoring dat back-up systemen niet functioneerden.

De luchthaven van Krabi lag in februari acht uur plat omdat de nood-generatoren niet werkten. De luchthaven was tevoren gewaarschuwd dat de stroomleverantie zou worden onderbroken voor onderhoudswerkzaamheden, maar verzuimde de generatoren te controleren.

Liberalisering dienstensector gewenst
Verder komt in het bericht voorzitter Rold-Dieter Daniel aan het woord, maar dat gaat over een heel ander onderwerp. De EABC vindt dat de regering de dienstensector moet liberaliseren en het voor buitenlandse investeerders gemakkelijker moet maken werkvergunningen te krijgen. Volgens Daniel trekt liberalisering van de dienstensector een hoger niveau aan FDI aan (foreign direct investment) waardoor het bruto binnenlands product met 7 à 8 procent kan toenemen.

Dieter: ‘Veel Europese bedrijven aarzelen hier te komen vanwege de beperkingen die gelden voor werkvergunningen en visa voor buitenlanders. Vooral kleine bedrijven die een beperkt budget hebben en geen tijd hebben voor dit soort zaken.’ (Bron: Bangkok Post, 31 maart) (Zie ook de pagina Spoorwegen)

Suvarnabhumi Klaar voor de start

Nieuw luchtverkeerssysteem; 130 vluchten vertraagd

1 april – Een nieuw luchtverkeerssysteem heeft donderdagochtend op Suvarnabhumi en Don Mueang voor vertragingen van 130 vluchten gezorgd. Aerothai vice-president  Thinnakorn verwacht dat de verkeersleiders het satelliet gestuurd systeem binnen twee dagen onder de knie hebben. Volgens hem is het nieuwe systeem  efficiënter waardoor het aantal vluchten met 15 à 20 procent kan toenemen.

Het systeem werd om 7 uur in werking gesteld toen het ook nog eens zwaar regende en de zichtbaarheid beperkt was. Aerothai had de problemen rond 11 uur opgelost, maar ook daarna kampten nog vluchten met vertragingen tot 1 uur en drie kwartier op Suvarnabhumi en 1 uur en 30 minuten op Don Mueang. (Bron: website Bangkok Post, 31 maart)

Kiesraad hoopt op 80 pct opkomst bij referendum

Referendum: Regering streeft naar opkomst van 80 pct

1 april – Het is duidelijk dat de regering en de NCPO (junta) willen dat de ontwerp-grondwet met vlag en wimpel door het referendum komt, analyseert Bangkok Post vandaag in haar openingartikel. Hoe meer stemmen de wet krijgt, des te beter want erkenning van de wet bevestigt de geloofsbrieven van het militaire regime, dat de afgelopen twee jaar het land heeft geregeerd. Ook kan grote steun als positief voor de economie worden beschouwd.

Er is ook al een opkomstpercentage genoemd. Kiesraadvoorzitter Supachai denkt dat 80 procent van de bevolking de gang naar de stembus maakt. Hij waarschuwt tegen illegale pogingen om de bevolking te bewegen voor of tegen te stemmen. De grondwetcommissie, die na zes maanden sappelen, dinsdag de eindtekst bij het kabinet inleverde, legt binnen twee weken de laatste hand aan een samenvatting. De Kiesraad zorgt voor de de verspreiding.

De in de analyse genoemde vlag en wimpel wordt door de auteurs gekoppeld aan het besluit om de onderwijsstructuur te reorganiseren, waarbij gedecentraliseerde taken weer naar de provincie en de centrale overheid gaan. De minister van Onderwijs krijgt de bevoegdheid 400.000 onderwijzers te benoemen en over te plaatsen, terwijl hij dat thans alleen mag bij personeel boven een bepaalde rang.

Volgens waarnemers [?] zou de regering door het gewijzigde benoemingsbeleid op de steun van onderwijzers kunnen rekenen. Onderwijzers staan in nauw contact met de plaatselijke bevolking, aldus de analyse, dus kunnen in samenwerking met de lokale autoriteiten zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om hun stem uit te brengen.

Chaturon Chaisaeng, vooraanstaand lid van voormalig regeringspartij Pheu Thai, verzet zich tegen deze gedachte. ‘Het betekent dat onderwijzers bang worden voor zowel provinciale gouverneurs en de onderwijsminister. Het geeft ze een gevoel van onrechtvaardigheid in de vier maanden in de aanloop naar het referendum. Onderwijzers die ontevreden zijn over hun overplaatsing, zouden tegen de ontwerp-grondwet kunnen stemmen. Op de dag van het referendum kan de opkomst het tegengestelde zijn.’ [Mijn moeder zou zeggen: Hoe komt hij erop?]

In bijgaand kader de plannen van de Kiesraad (foto) voor de campagne ter bevordering van de opkomst die gevoerd wordt onder de bloemrijke naam ’65 miljoen bloeiende bloemen’. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging 2)

Kort nieuws vrijdag 1 april

– Lekkere jongen: Bodybuilder (36), verbrijzelt de ribben van zijn vriendin, drukt een sigaret uit op haar gezicht en sluit haar twee dagen op. Maar zijn laatste plannetje om haar te vermoorden, ging niet door want de vriendin zag kans te ontsnappen en de man werd donderdag op de luchthaven van Chiang Rai aangehouden. De arrestatie is te danken aan tussenkomst van de Pavena Foundation for Children and Women, die door de moeder was ingeschakeld.

Excuses van bodybuilderVolgens de lokale media is de man een voormalig lid van het Thaise nationale bodybuilders team, maar dat is volgens hem niet juist. Hij is beroeps bodybuilder. Tijdens zijn verhoor heeft hij toegegeven zijn vriendin mishandeld te hebben nadat hij erachter was gekomen dat een buitenlander met haar flirtte. Bodybuilder en vriendin wonen al vier maanden samen.

De politie vermoedt dat hij andere vrouwen op soortgelijke wijze heeft bedreigd. Een jonge vrouw in Chiang Rai heeft de Pavena stichting verteld dat ze een jaar met hem heeft gechat. De man wilde haar in Chiang Rai opzoeken en vroeg accommodatie voor hem te zoeken. Maar ze kreeg na perspublicaties argwaan.

Op de foto maakt het heerschap de moeder van zijn vriendin excuses, maar volgens het bijschrift op de website heeft ze die niet geaccepteerd. En gelijk heeft ze: Berouw komt na de zonde.

– Bij enkele bomaanslagen in Yaring (Pattani) zijn twee bewoners om het leven gekomen en vijf agenten gewond geraakt. Woensdagavond ontplofte kort na elkaar op zes plaatsen een bom en donderdagavond nog een voor het postkantoor, toen agenten onderwijzers en leerlingen naar hun school begeleidden. Volgens de politie ging het om kleine bommen.

Woensdag werd een werknemer van de TAO [gemeentebestuur] van Yarang gedood. Op de terugweg naar huis werd hij beschoten in een zogeheten drive-by shooting. ’s Avonds openden militanten in Thung Yang Daeng het vuur op een operationele basis van een beveiligingseenheid, maar daarbij vielen geen gewonden.

– De exploitanten van vierentwintig guesthouses en hotels in de Khao San Road en Tha Phra Athit Road (Bangkok) zijn gearresteerd omdat ze geen vergunning voor hun bedrijf hadden. Vier van hen bleken al eerder gewaarschuwd te zijn.

De toeristenpolitie trekt de touwtjes aan vanwege het naderende Thaise Nieuwjaar. Honderden toeristen trekken met Songkran naar Khao San om elkaar met water te besproeien, bespuiten, overgieten enzovoort want dat is lagguh. De toeristenpolitie controleerde eerder accommodaties in het centrum. Geen vergunning betekent volgens de Hotel Act een gevangenisstraf van 1 jaar en/of een boete van 20.000 baht.

Ovec gaat tijdens de Songkran-vakantie langs vier snelwegen ‘fix-it centres’ opzetten, waar studenten van beroepsopleidingen gratis auto’s en motorfietsen controleren. Doel is het aantal verkeersongelukken terug te dringen tijdens de vakantie die bekend staat als de seven dangerous days. En dat zijn ze nog steeds in weerwil van alle campagnes die elk jaar weer worden gevoerd. Vorig jaar kwamen 364 verkeersdeelnemers om het leven en werden 3.559 gewond.

– ’t Is de buslijn waarover het meest geklaagd wordt: lijn 8 tussen Kheha Rom Klao en de Memorial Bridge, in 2015 345 keer. Het nieuwe hoofd van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok waarschuwt de (particuliere) exploitant van de lijn. Binnen drie maanden moet de dienstverlening in orde zijn anders wordt zijn vergunning ingetrokken.

Vorige week kwam de duopassagier van een motorfietser om het leven bij een aanrijding met de bus. De klachten hebben betrekking op roekeloos rijden, niet stoppen bij een bushalte bij druk verkeer, onbeleefdheden tegenover passagiers en passagiers weigeren naar hun bestemming te brengen.

– Goed nieuws voor mensen die in strafrechtzaken zijn vrijgesproken. Het parlement heeft in eerste lezing een wetswijziging goedgekeurd die beoogt het systeem van compensatiebetalingen te verbeteren. Vaak gaat het om personen die maanden en zelfs jarenlang in voorlopige hechtenis hebben gezeten, maar niets op hun kerfstok hebben. Vaak weten ze niet eens dat ze recht op een vergoeding hebben voor hun gederfd levensgeluk [mijn woordkeuze]. Voortaan dienen agenten en reclassering hen c.q. erfgenamen daarop te attenderen. De commissie die over de uitbetalingen beslist, krijgt meer bevoegdheden.

– Indrukwekkende foto op de voorpagina van BP, maar helaas niet te vinden op de website van de krant. Een tapijt van zo’n miljoen nagemaakte producten die sinds het begin van het jaar in beslag zijn genomen. Een stoomwals staat klaar om eroverheen te rijden. De spullen hebben een waarde van 729 miljoen baht of moet ik schrijven ‘hadden’, want na kennismaking met de wals zullen ze wel niets meer waard zijn. Alleen nog goed voor de verbrandingsoven.

Pensri Chomkae– Da’s wrang. Boerin Pensri Chaomkae uit Pathum Thani stapt op advies van de regering over van rijst op een gewas dat beter bestand is tegen de droogte, namelijk puek (taro), maar nu krijgt haar boerderij geen water. Ze is bang dat de vijf rai die over twee maanden moet worden geoogst, en vier rai die twee maanden geleden werd beplant, zal verpieteren. Zie verder het volgende bericht.

– Rijstboeren hebben vorig jaar als gevolg van de droogte een verlies geleden van drie miljard baht en voor dit jaar zijn de vooruitzichten nog slechter. Naar verwachting kunnen ze pas midden juni rijst planten als gevolg van een verlaat begin van het regenseizoen. De regering dient de boeren met financiële steun tegemoet te komen, zoals uitstel van schuldaflossingen en andere noodzakelijke maatregelen [geen details].

Dit zei Sucharit Koontanakulvong, hoofd van de afdeling waterbeheer van de Chulalongkorn universiteit, gisteren op een seminar over de droogte. Wanneer de droogte zich voortzet, zullen boeren niet in staat zijn dit jaar tweemaal (of vaker) te oogsten, zoals ook de afgelopen jaren het geval was. Er is wel een een lichtpuntje: La Niña dat verantwoordelijk is voor de droogte, zorgt voor meer regenval tijdens het regenseizoen dat midden juni begint en tot januari zal duren, is de verwachting.

Voor de komende tien jaar verwacht Sucharit een watercrisis, want het watermanagementplan van de overheid voorziet niet effectief in het inefficiënt gebruik van water in het land. De gevolgen zullen ‘ernstig’ zijn, voorspelde hij, met name op economisch en sociaal gebied.

Intussen zit het Royal Irrigation Department niet stil. Een haalbaarheidsstudie naar het omleiden van water uit de rivier Yuam in Mae Hong Son naar het Bhumibol stuwmeer wordt versneld. Het RID gaat mogelijk ook met Myanmar praten over het onttrekken van water uit de Salween rivier. (Zie ook de pagina Rijst 3)

– Na 73 uur attitude adjustment is voormalig minister van Sociale Zaken Watana Muangsook vrijgelaten, maar veel indruk heeft de detentie niet gemaakt, want Watana zegt door te gaan zijn politieke meningen te ventileren. Watana werd aangehouden omdat hij kritiek had op de aanhouding van partijgenoot Worachai Hema van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Die was aangehouden vanwege diens kritiek op de grondwet en vermeende krenkende opmerkingen over Prayut. Of hij al vrijgelaten is, meldt het bericht niet.

– De Mahakan Fort wijk, die dreigt te worden gesloopt, is een lichtend voorbeeld van een gemeenschappelijke inzet voor stadsverbetering, schrijft Graeme Bristol, directeur van het Centre for Architecture and Human Rights van de King Mongkut’s University of Technology Thonburi, in een brief aan de gouverneur van Bangkok. Hij dringt erop aan af te zien van de ontruiming, die voor eind deze maand is gepland. De gemeente Bangkok wil op het gebied van 4,3 rai achter het fort en de stadsmuur een stadspark aanleggen [gaap, gaap!].

Bristol zegt dat het succesverhaal van het historische wijkje in talrijke boeken in het Engels en Thais en documentaires is belicht. Het Mahakan Fort is wereldberoemd; de wereld kijkt gespannen toe wat er gaat gebeuren, aldus Bristol.

De afgelopen twintig jaar was de wijk een openlucht leslokaal voor studenten over onderwerpen als architectuur en gemeenschapsrechten wetgeving. In 2006 heeft de Silpakorn universiteit voorgesteld er een levend open-luchtmuseum van te maken.

Eerdere berichten:
29 maart: Inpakken en wegwezen voor bewoners Mahakan-wijkje
20 maart: Nog meer Mahakan; steun voor behoud
20 maart: Wijk bij Mahakan Fort moet wijken voor parkje
17 maart: Kort nieuws
14 maart: Bewoners Mahakan Fort vechten tegen ontruiming.
In bijgaand kader een historisch overzicht van de strijd om het wijkje.

– Op de National Book Fair in het Queen Sirikit National Convention Centre is de nieuwe versie van de Thai Junior Encyclopedia ten doop gehouden. De encyclopedie, die 40 jaar geleden door de koning is geïnitieerd, moedigt ouders en onderwijzers aan om kinderen en leerlingen zelf onderzoek te laten doen. Ze is gericht op achtergestelde leerlingen op het platteland. De encyclopedie is verkrijgbaar in twee versies: een hardcover van 250 baht en een dunnere softcover van 80 baht. De onderwerpen variëren van natuurwetenschap en wiskunde tot geografie. De encyclopedie bestaat uit veertig delen. Aan een app wordt nog gewerkt. Zie ook de homepagina.

Reacties niet mogelijk