Thais nieuws 16-31 mei

 

Het nieuws van 1-15 mei staat op de pagina Thais nieuws 1-15 mei.

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (verzette zich tegen de regering Yingluck)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Nieuws uit Thailand is sinds 23 mei met vakantie. Maar omdat het nieuws niet met vakantie gaat, zullen de allerbelangrijkste nieuwsfeiten mondjesmaat gemeld blijven worden – hoewel onregelmatig. Wanneer de rubriek wordt hervat, is nog niet bekend.

 

Surapong 8 nov 2012

Nog meer donkere wolken voor Yingluck

31 mei – Voormalig premier Yingluck staat al terecht wegens plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst en nu komt daar ook nog een onderzoek bij van de NACC, dat kan leiden tot een vervolging van haar en haar toenmalige minister van Buitenlandse Zaken wegens machtsmisbruik.

Aanleiding is het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de twee paspoorten van oud-premier Thaksin in te trekken vanwege zijn beschuldiging dat de Privy Council de coup van 22 mei heeft beraamd. Dat kan hem op een vervolging wegens majesteitsschennis komen te staan.

Die paspoorten werden vier jaar geleden door minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken) teruggegeven, twee maanden nadat hij was benoemd tot minister in het kabinet Yingluck. De paspoorten waren eerder ingetrokken door de regering Abhisit vanwege de schade die Thaksin aan het land zou hebben berokkend.

Surapong noemde het destijds een nieuwjaarsgeschenk en verklaarde dat Thaksin geen schade aan het land had berokkend. Woensdag zei Surapong hetzelfde weer te doen wanneer hij de kans kreeg aan de macht te komen.

De NACC heeft de zaak opgepikt naar aanleiding van de aangifte van Democraat Wiwat Kalayasiri in 2012. Wiwat vroeg de NACC toen strafrechtelijke actie te ondernemen tegen Yingluck en Surapong, omdat Thaksin, die vrij was op borgtocht, een misdadiger op de vlucht was. Hij had de benen genomen toen hij in 2008 bij verstek werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Sindsdien verblijft hij in Dubai. Thaksin kreeg die straf omdat hij misbruik van zijn positie had gemaakt bij de aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote.

De aangifte van Wiwat is onderzocht geweest door een sub-panel van de NACC, naar de NACC gestuurd en vervolgens weer teruggestuurd met het verzoek meer gegevens te verstrekken. Sindsdien is er niets mee gebeurd; tot deze week dan. (Bron: website Bangkok Post, 29 mei)

Op de foto Surapong die tijdens een persconferentie op 8 november 2012 bekend maakte Thaksin’s paspoorten te zullen teruggeven.

Eerdere berichten:
30 mei Politie bang voor pro-Thaksin acties
28 mei Thaksin beschuldigd van majesteitsschennis

Koh Tao moorden: Verdediging gedupeerd

31 mei – De provinciale rechtbank van Koh Samui is teruggekomen op haar eerdere toezegging heronderzoek van het het bewijsmateriaal van de Koh Tao moorden, vorig jaar september, toe te staan. De verdediging van de verdachten, twee 21-jarige horecamedewerkers uit Myanmar, komt daardoor in de knel.

Koh Tao plaats delict 2De rechtbank bepaalt pas tijdens de eerste zitting op 8 juli of een heronderzoek nodig is. Dat betekent dat de verdediging nauwelijks tijd heeft het bewijsmateriaal voorafgaand aan de behandeling van de zaak te bestuderen.

De geruchtmakende zaak is omgeven door twijfels. De ouders van de twee verdachten zeggen dat hun jongens zijn gemarteld om een bekentenis af te dwingen [die ze later hebben ingetrokken]. De politie en OM zijn zeker van hun schuld op basis van DNA, gevonden op de twee Britse slachtoffers, David Miller (24) en Hannah Witheridge (23).

Advocaat Nakhon Chomphuchat: ‘Forensisch bewijsmateriaal is cruciaal voor deze zaak. Zonder heronderzoek door het Central Institute of Forensic Science wordt de mogelijkheid voor de twee verdachten om zich te verdedigen aanzienlijk bemoeilijkt.’

Voor het laatste bericht over deze zaak, zie Kort nieuws van 15 februari. Het eerst bericht verscheen op 17 september 2014: Britse regering waarschuwt: wees voorzichtig op je reis in Thailand.

Tsunami van Chinese toeristen

31 mei – Een sterke stijging van het aantal Chinese toeristen is voor de Tourism Authority of Thailand aanleiding haar prognose voor dit jaar bij te stellen: niet 5,4 miljoen Chinezen brengen hun vakantie in Thailand door maar 6 miljoen. De stijging komt zeer gelegen om het afnemend toerisme uit enkele Europese landen te compenseren.

Chinese toeristen op SuvarnabhumiDe eerste vier maanden van dit jaar leverden indrukwekkende groeicijfers op: 2,69 miljoen Chinezen arriveerden, ze gaven 122 miljard baht uit, wat neerkomt op een toename met 110 procent op jaarbasis. Gemiddeld geven de Chinezen per persoon/dag 6.346 baht uit. Daarmee zijn ze van alle toeristen in het eerste kwartaal big spenders, want het gemiddelde bedroeg 4.950 baht. De biggest spenders zelfs, want de anderen zijn toeristen uit Singapore (6.284 baht per persoon), Maleisië (6.020), India (5.952) en Australië (5.842).

Chiang Mai is een populaire reisbestemming van Chinezen die de in hun land populaire film Lost in Thailand hebben gezien. Ze bekijken er graag de filmlocaties. De lokale handel, die nogal vijandig staat tegenover Chinezen, heeft volgens de minister van Toerisme en Sport hun houding veranderd nu ze zien dat de Chinezen het geld laten rollen. Lokale bewoners adviseren hen over de do’s and don’ts van Thailand.

De minister verwacht dat het toerisme dit jaar goed is voor 1,4 biljoen baht, uitgegeven door 28,5 miljoen buitenlandse toeristen.

Woensdag gaat in de beurshal Impact Muang Thong Thani (Bangkok) de 14de Thailand Travel Mart open. Daaraan nemen 42 landen deel. De beurs duurt drie dagen.


 

Htin Lynn, hoofd van de delegatie van Myanmar

Rohingya top: Veel gepraat, maar weinig actie

30 mei – Een pleister op een gapende wond: zo noemt Phil Robertson van Human Rights Watch Asia de top van 17 landen en internationale organisaties over de bootvluchtelingen, die gisteren eindigde met een verklaring waarin het woord ‘Rohingya’ niet voorkomt.

Charles Santiago, voorzitter van de Asean Parliamentarians for Human Rights en parlementslid in Maleisië, omschrijft de bijeenkomst als ‘veel gepraat met weinig echte inhoud of een besluit om wat voor actie dan ook te nemen’.

Maar gastheer Thailand was in zijn nopjes: de gesprekken waren ‘heel constructief’ en eindigden in een verklaring waarin de deelnemers beloofden humanitaire hulp te verlenen, zowel aan de 2.500 vluchtelingen die nog op zee ronddobberen als aan de duizenden die de kust van Thailand, Maleisië en Indonesië hebben bereikt. Verder verklaren ze de problemen bij de wortel aan te pakken door te proberen de leefomstandigheden van de moslim Rohingya in Myanmar te verbeteren.

Hoe ze dat denken te bereiken, is onduidelijk. Immers: Myanmar erkent de Rohingya niet als officiële minderheid, reden waarom het woord niet in de verklaring voorkomt. Robertson: ‘Hoe kun je over mensen praten als je ze niet noemt?’ Maar volgens Norachit Sinhaseni, permanent secretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verwelkomt Myanmar het initiatief dat ertoe zal bijdragen dat de leefomstandigheden van mensen in risicogebieden helpt te verbeteren.

‘Vruchtbare discussies’
Anne Richard, Assistant Secretary of State for Population, Refugees, and Migration, die de VS als waarnemer vertegenwoordigde, noemt de bijeenkomst ‘succesvol met serieuze en vruchtbare discussies’. Ze zei dat de VS vorig jaar al 20.000 vluchtelingen hebben opgenomen en de meeste Rohingya hebben ontvangen die in Thailand en Maleisië leefden.

‘We beschouwen herhuisvesting niet als de eerste stap bij het oplossen van de huidige crisis. Wij kijken naar manieren om levens te redden, veranderen de bron zodat ze niet vertrekken en hun toevlucht nemen tot criminele bendes. We zoeken ook naar manieren voor duurzame lange-termijnoplossingen.’

Weinig concrete beloftes
De Indonesische delegatie was teleurgesteld dat weinig concrete beloftes zijn gedaan voor onmiddellijke herhuisvesting. Dicky Komar, directeur van het directoraat human rights and humanitarian affairs van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat zijn land al 1.800 bootvluchtelingen onderdak heeft verleend, van wie 40 procent wil terugkeren naar Bangladesh.

‘Repatriëring naar Bangladesh kan eenvoudig plaatsvinden, maar herhuisvesting is voor ons een moeilijke zaak omdat we geen langdurig proces willen. Wij willen dat de internationale gemeenschap helpt om de verantwoordelijkheid te dragen, helpt om herhuisvesting sneller te laten verlopen en de quota vermeerdert.’

Zwartepieten helpt niet
De erkenning dat Myanmar de oorzaak is van de bootvluchtelingen, noemt Komar een urgent vereiste. ‘Er is geen oplossing zonder de oorzaken aan te pakken.’ Maar die opmerkingen schoot in het verkeerde keelgat van Myanmar. Delegatieleider Hitn Lynn (foto): ‘Zwartepieten helpt niet om de problemen op te lossen. Begrip voor de kwestie is van het grootste belang, anders kunnen we niet de juiste oplossing vinden. Het zijn geen vluchtelingen.’

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Politie bang voor pro-Thaksin acties

30 mei – De politie in het hele land is in verhoogde staat van paraatheid gebracht uit angst dat supporters van de in grote delen van Thailand immer populaire oud-premier Thaksin in actie komen naar aanleiding van het intrekken van diens paspoorten. De Police Commission heeft er nog een schepje bovenop gedaan door te adviseren Thaksin diens rang van luitenant-kolonel af te nemen. Bovendien dreigt vervolging wegens majesteitsschennis.

Aanleiding is de bewering van de oud-premier dat de militaire coup van 22 mei vorig jaar gesteund is door de Privy Council, een adviesorgaan van de koning. De autoriteiten bestuderen momenteel wat hij precies gezegd heeft in een interview met de krant Chosun Ilbo, woensdag in Seoul, waar hij de door de krant georganiseerde zesde Asian Leadership Conference bijwoonde.

De politie meent dat het op de Thaise social media wijdverspreide interview in strijd kan zijn met het wetsartikel over majesteitsschennis, waar een straf van 3 tot 15 jaar op staat, en enkele andere wetsartikelen die betrekking hebben op smaad en het via internet verspreiden van deze vergrijpen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de twee paspoorten van Thaksin woensdag ingetrokken. [In Thailand is het mogelijk twee paspoorten te hebben, wat voor bijvoorbeeld voor zakenlui handig is bij meerdere gelijktijdige visa-aanvragen.] Behalve de twee Thaise paspoorten zou Thaksin ook nog een paspoort hebben van Montenegro en Nicaragua.

ControleOp vrijdag heeft politiecommissaris Somyot alle politie-eenheden opdracht gegeven extra veiligheidsmaatregelen te nemen op toeristische attracties, openbaar-vervoerdepots, politiek gevoelige locaties en bij woningen van belangrijke personen. Op de hoofd- en secondaire wegen in Bangkok en omgeving worden controles gehouden (foto).

Het bevel noemt niet Thaksin bij naam, maar zegt dat lieden met kwade bedoelingen zouden kunnen proberen om een rally te houden of onrust te stoken nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken de paspoorten van ‘enkele personen met een politieke positie’ had ingetrokken.

Zie verder het bericht Thaksin beschuldigd van majesteitsschennis van 28 mei.


 

Schoolkinderen

IQ Thaise kinderen gedaald

29 mei – Het gemiddeld IQ van leerlingen van Prathom 1 is tussen 2011 en 2014 gedaald van 94 naar 93,1, dus onder het gemiddelde van 100. Kinderen op stadsscholen scoren 100,72 en kinderen op plattelandsscholen 89,18. De krant kopt dat de scores ‘weer’ gedaald zijn, maar cijfers van voor 2011 worden niet vermeld.

Minister Rajata Rajatanavin (Volksgezondheid) en directeur-generaal Jesada Chokdamrongsuk van het Mental Healh Department maakten de uitslag van het onderzoek [geen details] woensdag bekend, zowel van het IQ als van het EQ (emotioneel quotiënt). De gemiddelde scores van het EQ van kinderen in stads- en plattelandsscholen zijn normaal, aldus Rajata.

Niettemin maakt het ministerie zich zorgen over de scores van kinderen op het platteland en het is voornemens specifieke maatregelen te nemen. Het ministerie wil in gezondheidscentra specifiek op kinderen gerichte centra opzetten; familiecentra openen waar kinderen samen activiteiten kunnen ondernemen die hun band versterken en de toegang tot informatie over kinderontwikkeling bevorderen. Verder heeft het ministerie een campagne gelanceerd die de nadruk legt op de rol van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen om zo het IQ en EQ te verhogen.

Volgens Rajata houden IQ-scores nauw verband met milieufactoren. Gezonde maaltijden en creatieve activiteiten zorgen voor verbetering van de vaardigheden en cognitieve vermogens van kinderen. Spel stimuleert de intelligentie en emotionele ontwikkeling. Daarom moeten kinderen op het platteland kunnen beschikken over educatief speelgoed en spelletjes.

Rajata dringt er bij de ouders op aan met hun kroost boeken te lezen. En door middel van fysieke affectie te tonen dat ze van hun kinderen houden, want verwaarlozing en misbruik benadelen het IQ van kinderen. (Bron: Bangkok Post, 28 mei) (Zie ook pagina Onderwijs)


 

Phan Fah brug februari 2014

0,4 mln baht smartegeld voor omgekomen PDRC-ers

28 mei – De nabestaanden van degenen die tijdens de anti-regerings protesten in 2013 en 2014 om het leven zijn gekomen, krijgen een compensatie van 400.000 baht.

Die belofte deed vice-premier Wissanu Krea-ngarm gisteren na een vergadering van een panel dat belast is met uitkeringen voor slachtoffers van het politiek geweld tussen 2004 en 2010 toen het UDD zich roerde, en slachtoffers die zijn gevallen tijdens de protesten van het People’s Democratic Reform Committee (PDRC), de beweging geleid door voormalig vice-premier Suthep Thaugsuban, die na beëindiging van de acties monnik is geworden.

Compensatie voor de slachtoffers van politiek geweld is een van de beleidsdoelstellingen van de huidige regering met als doel verzoening te bevorderen.

Het panel heeft besloten zich nog niet bezig te houden met de (roodhemd) slachtoffers  die tussen 2004 en 2010 vielen, omdat een commissie van de NACC oud-premier Yingluck ervan beschuldigt misbruik van haar positie te hebben gemaakt door de families van slachtoffers van politieke onrust te compenseren. Haar toenmalige regering heeft 2 miljard baht uitgegeven aan compensatie voor demonstranten en families van demonstranten die in die periode gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen, wat neerkomt op 7 miljoen baht per slachtoffer. Volgens de NACC-commissie hadden de compensatiebetalingen geen wettelijke basis.

Volgende week of een week later buigt het kabinet zich over het voorstel van het panel, dat is gebaseerd op vier wetten. Ook de slachtoffers van het geweld in het Zuiden komen in aanmerking voor de compensatie.  Behalve naar nabestaanden van de dodelijke slachtoffers in 2013 en 2014 gaat ook geld naar de gewonden, degenen die gehandicapt zijn geraakt en wordt schade aan eigendommen vergoed. (Bron: Bangkok Post, 27 mei)

Foto: De oproerpolitie in actie om de Phan Fah brug op de Ratchadamnoen Avenue terug te veroveren op demonstranten van het Dhamma Army. Bij de schermutselingen in februari 2014 kwamen vier personen om het leven en werden 64 gewond.

Thaksin beschuldigd van majesteitsschennis

28 mei – De bewering van oud-premier Thaksin dat de militaire coup van 22 mei vorig jaar gesteund is door de Privy Council, een adviesorgaan van de koning, kan hem op een vervolging wegens majesteitsschennis komen te staan. De autoriteiten bestuderen momenteel wat hij precies gezegd heeft in een interview met de krant Chosun Ilbo, woensdag in Seoul, waar hij de door de krant georganiseerde zesde Asian Leadership Conference bijwoonde.

Het ministerie heeft de twee paspoorten van Thaksin ingetrokken. [In Thailand is het mogelijk twee paspoorten te hebben, wat voor bijvoorbeeld voor zakenlui handig is bij meerdere gelijktijdige visa-aanvragen.] Behalve de twee Thaise paspoorten zou Thaksin ook nog een paspoort hebben van Montenegro en Nicaragua.

De politie meent dat het op de Thaise social media wijdverspreide interview in strijd kan zijn met het wetsartikel over majesteitsschennis, waar een straf van 3 tot 15 jaar op staat, en enkele andere wetsartikelen die betrekking hebben op smaad en het via internet verspreiden van de voorgaande vergrijpen.

Surapong TovichakchaikulThaksin is in 2008 Thailand ontvlucht, nadat hij door het hooggerechtshof was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens machtsmisbruik bij een aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote. Sindsdien woont hij in Dubai. Na de coup van 2006 waren zijn paspoorten al eens ingetrokken omdat hij, aldus de regering Abhisit, het land schade had berokkend, maar zijn zusje, oud-premier Yingluck, gaf die in 2011 terug. De toenmalige minister van Buitenlndse Zaken, Surapong Tovichakchaikul, was daarvoor verantwoordelijk. Surapong zegt dat hij de paspoorten weer terug zal geven indien hij aan de macht komt.


 

Bones of contention

NRC zet ’t  mes in de grondwet

27 mei – Werk aan de winkel voor de grondwetcommissie (CDC), want twee panels van de nationale hervormingsraad (NRC) hebben 129 veranderingen in de ontwerp-grondwet voorgesteld, waardoor het lijvige boekwerk van 315 artikelen wordt teruggebracht tot 100 artikelen.

‘We willen een sterke regering en effectieve controle’, verklaart Sombat Thamrongthanyawong, voorzitter van de NRC-commissie politieke hervormingen. Daarom stelt de commisie voor van de 500 parlementsleden er 400 via het distristenstelsel te laten kiezen  en 100 via landelijke kieslijsten. Het CDC-voorstel om de mogelijkheid te openen een voorkeurstem uit te brengen, krijgt niet de handen op elkaar van de commissie. Kiezers moeten op partijen stemmen, niet op personen.

‘Een grondwet dient alleen de essentie te bevatten’, zegt Sombat. ‘Hij moet precies zijn en in overeenstemming met internationale regels. Wij willen dat deze grondwet honderd jaar wordt gebruikt en niet de komende jaren wordt geschrapt.’

De commissie stelt verder onder andere voor:

  • De senaat bestaat uit 154 senatoren [thans 150], allen gekozen [dus geen benoemde senatoren], twee uit elke provincie. Aan hun kwalificaties dienen hogere eisen te worden gesteld ‘daar senatoren in deze grondwet meer macht hebben dan leden van het Huis van Afgevaardigden’, zegt Sombat.
  • Het artikel waarbij de premier de bevoegdheid krijgt een wet in te voeren zonder toestemming van het parlement, dient te vervallen. Eveneens dient het artikel te vervallen dat de premier de bevoegdheid geeft een motie van wantrouwen in stemming te brengen.

De CDC heeft deze twee artikelen bedacht om de uitvoerende macht te versterken omdat het MMP-systeem bijna altijd zal resulteren in een coalitieregering waarin de premier veel concessies zal moeten doen. [Het MMP-systeem, afgekeken van Duitsland, heeft invloed op de zetelverdeling. Kleine partijen zouden daardoor een grotere kans hebben een kamerzetel te bemachtigen; dit ten koste van de grote partijen]

De CDC mag zich nu over de waslijst van veranderingen buigen, waarna de eventueel herziene ontwerp-grondwet nog een keer terugkomt in de NRC. (Zie verder pagina Grondwetwijziging)

Bootvluchtelingen: We moeten het samen oplossen

Tanasak27 mei – De last van de Rohingya bootvluchtelingen dient gezamenlijk door de landen in de regio gedragen te worden en de internationale gemeenschap zal een handje moeten helpen. Dat pleidooi gaat minister Tanasak Patimapragorn (Buitenlandse Zaken) vrijdag houden tijdens de door Thailand belegde top over de Rohingya crisis in Bangkok. Hij verwacht dat de bijeenkomst ‘vruchtbaar’ zal zijn en met ‘werkbare oplossingen’ komt.

Andere topics zijn de hulp aan gestrande vluchtelingen op zee, het probleem dat de uittocht van migranten uit hun land van oorsprong veroorzaakt en het oprollen van netwerken die betrokken zijn bij de smokkel van Rohingya.

Volgens de minister verschillen Maleisië, Indonesië en Thailand niet van mening over de benadering van de bootvluchtelingen. Thailand echter hoeft volgens hem geen onderdak te verlenen omdat het land al de zorg heeft voor honderdduizend vluchtelingen uit andere landen.

Tanasak: ‘We zijn altijd bereid humanitaire hulp te verlenen. Dat hebben we altijd gedaan. Voorop staat dat alles gedaan moet worden in overeenstemming met de Thaise wet wanneer migranten het Koninkrijk Thailand willen binnenkomen.’

VN moet in de buidel tasten
Premier Prayut zei gisteren dat de bestemmingslanden van de vluchtelingen, waaronder Maleisië en Indonesië die tijdelijk onderdak aan hen verlenen, de VN om financiële steun gaan vragen. Die kwestie zal ook vrijdag ter sprake komen op de top.

Inmiddels is bekend wie in Bangkok acte de présence geven. Dat zijn vertegenwoordigers van 17 landen waaronder Myanmar, Bangladesh, Maleisië en Indonesië. De VS, Zwitserland en Japan sturen waarnemers. Vertegenwoordigd zijn ook vertegenwoordigers van internationale organisaties, in ieder geval vluchtelingenorganisatie UNHCR, de International Organisation for Migration (IOM) en het Office on Drugs and Crime (UNODC).

Prayut zegt dat Thailand de vorming van een relief operation centre gaat voorstellen. Deel van de hulpverlening bestaat uit patrouilles in de lucht en een floating platform op zee, bestaande uit marinevaartuigen. Voor het centrum gaat aan de VS financiële steun worden gevraagd.

Operationeel centrum met lange naam
Minister Tanasak zegt over het verzoek van de VS om vanaf marineluchtbasis U-tapao en de luchthaven van Phuket  verkenningsvluchten te mogen uitvoeren, dat Thailand bereid is het verzoek in overweging te nemen, maar de VS moeten wel meer details over de vliegroutes verstrekken. [Volgens een eerder bericht is het verzoek afgewezen door de marine.] Wanneer het verzoek wordt gehonoreerd, dient Thailand de leiding te hebben. Thailand heeft de VS ook gevraagd schepen te sturen ter ondersteuning van de hulpoperaties.

De Royal Thai Armed Forces hebben een operationeel centrum opgezet met een heel lange naam: Operation Centre for Patrol and Human Assistance for Irregular Migrants in the Indian Ocean. Het is gevestigd in Phuket en staat onder leiding van de opperbevelhebber der strijdkrachten. Voorlopig blijft het twee weken in bedrijf; indien nodig langer. Het centrum gaat zich bezighouden met een gebied 30 nautische mijl ten westen van de Similan eilanden.

De marine heeft zeven vaartuigen ingezet voor de hulpverlening, waaronder de eerder genoemde HTMS Ang Thong, alsmede twee vliegtuigen en twee helikopters. In totaal zijn 600 man in de weer. Steun wordt verder verleend door Gripen gevechtsvliegtuigen en een Saab 340.

Sayan Prasongsamret, commandant van de Thirde Naval Region, zegt dat bootvluchtelingen die proberen Thais grondgebied binnen te komen, te maken krijgen met justitie. Maar dat is geen nieuws want het is al tot vervelens toe door anderen gezegd. De marine geeft de vluchtelingen voedsel, brandstof en verleent medische hulp waarna ze hun reis kunnen vervolgen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Boat people flock to Asean

Beeld vergroten: klik hier.

 


 

Rohingya HTMS Ang Thong

Marineschip als Florence Nightingale

26 mei – De HTMS Ang Thong, een amfibisch transportschip, gaat in de Andaman zee humanitaire hulp verlenen aan rond dobberende vluchtelingen. Aan boord van het schip is een ziekenboeg, een kleine operatiekamer en een tandartsenruimte. Nadat de vluchtelingen de vereiste zorg hebben gekregen, ‘faciliteert de marine de reis van de bootvluchtelingen naar tijdelijke opvang in Maleisië en Indonesië’, aldus premier Prayut.

Thailand houdt ondanks aanzienlijke kritiek vast aan haar beleid geen vluchtelingen toe te laten. Vorige week besloot het land zich niet aan te sluiten bij Maleisië en Indonesië, die onder druk van de internationale kritiek besloten de vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen. Migranten die in Thaise wateren worden aangetroffen en ziek of gewond zijn, kunnen in Thaise ziekenhuizen worden behandeld, maar ze worden beschouwd als illegale immigranten en berecht. ‘Aan hen de keuze’, zegt Prayut.

De VS voeren herkenningsvluchten uit, maar die mogen niet vanaf het vliegveld in Phuket opereren. De marine heeft dat verboden. De VS had gevraagd na het einde van de anti-onderzeeër oefening Guardian Sea met een toestel op Phuket te mogen blijven. De weigering, zo veronderstelt een bron, heeft te maken met Thailand’s irritatie over de druk van de VS op het land om het mensenhandelprobleem op te ruimen.

Het bericht maakt ook melding van een bevel van Prayut aan de luchtmacht om vanaf vandaag boven de Andaman zee te patrouilleren. Marinehoofd Kraisorn zegt dat het luchtmachtdeel van de luchthaven van Phuket gebruikt gaat als grondbasis voor de operatie. Daaraan nemen twee Dornier toestellen deel en een tweede schip van de HTMS-klasse.

De VS schatten dat nog 2.000 vluchtelingen in vaak slecht bevoorrade boten op zee zijn, in de steek gelaten door mensenhandelaren. Ruim 3.500 Rohingya en vluchtelingen uit Bangladesh zouden op Thaise, Maleisische en Indonesische bodem zijn aangekomen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

139 graven, 28 kampen in Maleisië

26 mei – De ontdekking maandag van massagraven en kampen in Maleisië dichtbij de grens met Thailand bewijst volgens Bangkok Post dat zowel Thailand als Maleisië boter op hun hoofd hebben. Zo verklaarde de Thaise politie dat alle kampen in het Zuiden, waar vluchtelingen werden ondergebracht, zijn opgerold en de Maleisische autoriteiten ontkenden herhaaldelijk dat er geen kampen op hun grondgebied waren.

De Maleisische politie maakte maandag bekend dat ze 139 graven en 28 verlaten kampen heeft gevonden met een capaciteit van 20 tot 300 vluchtelingen. Ze is begonnen lichamen op te graven, maar weet nog niet hoeveel er liggen. Post-mortem onderzoek moet de doodsoorzaken vaststellen. Van één lichaam is al bekend dat het zich in verregaande staat van ontbinding bevond.

Aegile Fernandez van de Maleisische arbeids- en migrantenrechtengroep Tenaganita zegt er zeker van te zijn dat de grensautoriteiten op de hoogte waren van wat er in het gebied gebeurde en wie de misdadigers zijn. ‘Ik weet zeker dat de politie de criminele syndicaten kent. Het gaat er nu om of ze de wilskracht heeft er een eind aan te maken.’

Volgens anti-mensenhandel groepen staat de grensregio bij Wang Kelian [waar de kampen en graven zijn gevonden] algemeen bekend als transitpunt op een route die gebruikt wordt om de migranten uit Myanmar en Bangladesh naar Maleisië en verder te brengen.

De Maleisische politie-inspecteur Khalid weigert antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is dat al die kampen zijn gebouwd zonder dat de autoriteiten ervan op de hoogte waren. Eerder zei Khalid dat de kampen en graven zich op onherbergzame plaatsen bevinden, die pas na een trektocht van uren te bereiken zijn.

Evenals Thailand staat Maleisië op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Op die lijst staan landen waarvan ’de regering niet voldoet aan de minimum eisen om het probleem te lijf te gaan en geen significante pogingen in het werk stelt om dat te doen’.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Bedrijfsleven verwacht herstel in tweede kwartaal

26 mei – Het bedrijfsleven verwacht dat de Thaise economie in het tweede of begin derde kwartaal ‘duidelijke’ tekens van herstel zal vertonen dankzij het toenemend toerisme en de opbloeiende grenshandel.

Die optimistische boodschap verkondigde Somkiat Anuras, vice-voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, zaterdag tijdens een Seminar. Hij zei dat TCC-leden uit de vijf regio’s het erover eens zijn dat de Thaise economie over haar dieptepunt heen is en aan herstel is begonnen ‘ondanks de ongunstige agrarische prijzen en export’.

De TCC verwacht dat de economie dit jaar met 3,5 procent zal groeien en dat het zal lukken de target van het ministerie van Handel van 1,5 biljoen baht voor de grenshandel te halen.

Noorden
Wirote Jirattigalachote, voorzitter van de TCC-commissie economische ontwikkeling in het Noorden, erkent dat ’s lands economie in het eerste kwartaal traag was en dat de bestedingen, handel en investeringen samen met de agrarische en niet-agrarische sector alle nog moeten herstellen.

Het toerisme in het Noorden daarentegen presteerde beter dan vorig jaar. In de eerste drie maanden nam het aantal toeristen toe tot 5,9 miljoen, die 37 miljard baht spendeerden, tegen 5,2 miljoen en 31 miljard in dezelfde periode vorig jaar. De stijging was voornamelijk te danken aan een verdubbeling van het aantal goedkope vluchten naar 120 per week en het grote aantal Chinese toeristen die over land kwamen.

De noordelijke grenshandel boerde ook goed in het eerste kwartaal, met name via Mae Sot (Tak) en Chiang Khong (Chiang Rai). Ze was goed voor 30 miljard baht, op jaarbasis 40 à 45 procent meer.

Oosten en centrale regio
Vertegenwoordigers van de regio’s Oost en de centrale regio zeiden op een herstel in het tweede kwartaal te hopen. Het Oosten door herstellend toerisme, meer auto-exporten en grenshandel; de centrale regio verwacht verbeteringen in de service-sector.


 

Rohingya tekening 2

Rohingya crisis: Lakmoesproef voor Asean

25 mei – Een regionale benadering van de vluchtelingen crisis is de oplossing maar wordt gehinderd door de lakse houding van Asean op het gebied van de mensenrechten, schrijft Chananthorn Kamjan vandaag in Bangkok Post. Asean moet laten zien of het in staat is de crisis te bedwingen voordat nog meer vluchtelingen op zee omkomen.

Naar verluidt zouden nog zevenduizend Rohingya en vluchtelingen uit Bangladesh op zee rondwerven, vaak in gammele boten en in de steek gelaten door de smokkelaars. Eveneens naar verluidt [want de bron van die aantallen wordt niet aangegeven] hebben honderden bootvluchtelingen al kans gezien de vaste wal te bereiken in Thailand, Maleisië en Indonesië. Die twee laatste landen zijn voor de internationale druk gezwicht en laten vluchtelingen nu toe.

Thailand verleent slechts humanitaire hulp. Vrijdag wordt in Bangkok een regionale top gehouden over de crisis, waarvoor vertegenwoordigers van 17 landen en internationle organisaties zijn uitgenodigd. Na een aanvankelijke weigering neemt ook Myanmar deel, de bron van alle ellende omdat het land de Rohingya niet erkent. En nog erger, sinds 2012 zijn ze er hun leven ook niet meer veilig.

Vorige week bezocht de Amerkaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Myanmar om de kwestie te bespreken. Amerika heeft toegezegd een ‘leidende rol’ [quote van de woordvoerder van het Amerikaanse State Department] te zullen spelen, alhoewel de krant nu weer schrijft dat de VS bereid zijn vluchtelingen op te nemen.

Volgens de Amerikaanse adviseur oceaanbeleid is de Amerikaanse hulp aan de Rohingya niets nieuws. ‘We houden ons al jaren bezig met vluchtelingen en werken samen met de landen in de regio. We hebben ook een migrant operation centre, maar we moeten er zeker van zijn dat ze humaan behandeld worden tot ze beslissen waar die migranten naar toe gaan: terug naar eigen land of herhuisvesting in een derde land.’

Thailand’s gereserveerde houding noemt hij ‘begrijpelijk’, daar het land al eerder te maken heeft gehad met vluchtelingen. Niettemin dient het redden van mensenlevens in een tijd van crisis belangrijker te zijn.

Directeur Fariq Dossani van het Rand Centre for Asia Pacific Policy noemt de Rohingya crisis een ‘leerervaring’ voor Asean. Ze is een test of Asean collectief het probleem kan aanpakken met steun van landen buiten Asean, inclusief de VS. Dossani vindt dat Asean moet nagaan hoeveel humanitaire hulp ze kan bieden. ‘Van een land kan niet verwacht worden zijn grenzen open te gooien, vooral uit angst dat nog veel meer vluchtelingen komen.’

Coördinatie tussen de regionale landen moet volgens hem prioriteit hebben ondanks de zwakke houding van het blok op het gebied van de mensenrechten. ‘De meeste landen waren 30 jaar geleden niet eens democratisch. En zelfs nu is de rol van groepen in de burgersamenleving zwak.’

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Ook massagraven in Maleisië

25 mei – De graven van vermoedelijk honderd Rohingya en vluchtelingen uit Bangladesh zijn in Maleisië dichtbij de grensovergang Wang Kelian (Maleisië) – Wang Prachan (Satun, Thailand) ontdekt. Over de vondst zijn nog geen details bekend, behalve dan de Maleisische minister van Binnenlandse Zaken ‘shocked’ was, aldus de Maleisische krant The Star.

De kampen waar de graven zijn gevonden, waren verlaten toen de politie ze vorige week vond. De minister vermoedt dat de kampen er al vijf jaar geweest kunnen zijn en dat Maleisische burgers er een hand in hebben gehad.

Voor de Thaise autoriteiten is de vondst aanleiding om de voor mensenhandel de 46 Thais, die in voorarrest zitten (van in totaal 77 personen die van betrokkenheid worden verdacht), nu ook te beschuldigen van het plegen van een transnationaal misdrijf. Eerder werden ze in staat van beschuldiging gesteld voor mensenhandel, hulp aan buitenlanders bij illegale binnenkomst in Thailand alsmede het vasthouden en kidnappen van hen voor losgeld.

Indonesië
De Indonesische president Joko Widodo heeft vrijdag opdracht gegeven een zoek- en reddingsoperatie te beginnen naar gestrande boten met vluchtelingen. ‘We zullen de migranten redden en hen naar het vasteland brengen’, zegt de woordvoerder van het leger. Sinds zondag zijn geen nieuwe boten gesignaleerd. Eerder hielpen Indonesische vissers honderden gestrande vluchtelingen aan wal.

Myanmar
Mensenrechtengroepen [?] zeggen dat een nieuwe bevolkingswet op stapel zet, die de regionale autoriteiten in het land toestaat maatregelen op het gebied van gezinsplanning te nemen teneinde het geboortecijfer naar beneden te brengen.

‘Dat zal in ernstige mate de etnische en religieuze spanningen doen toenemen’, reageert Phil Robertson, directeur Human Rights Watch Asia. ‘Te verwachten valt dat de moslim Rohingya in de deelstaat Rakhine het eerste doelwit van die wet zijn.’

Myanmar beweert dat de Rohingya illegale immigranten uit Bangladesh zijn en onthoudt de meesten daarom het staatsburgerschap. Vrijdag zei de marine voor het eerst een boot te hebben gered met 208 vluchtelingen, de meesten uit Bangladesh.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.


 

Als een ballonnetje in de wind…

23 mei – De baht blijft de komende maanden fluctueren, daarbij reagerend op externe en interne factoren, zoals Thailand’s economische situatie en de rentebewegingen van de Amerikaanse Federal Reserve. Valutahandelaren beschouwen de marge van 33,4 tot 33,5 baht waarbinnen de dollar-baht koers zich beweegt als een bevredigend niveau, omdat de koers al enkele dagen stabiel is, zegt Chantavarn Sucharitakul, assistent-gouverneur financiële markten bij de Bank of Thailand.

De baht is snel gezakt nadat het Monetary Policy Committee van de centrale bank vorige maand besloot de policy rate voor de tweede achtereenvolgende maand te verlagen. De bank heeft verder capital outflows gemakkelijker gemaakt. Vergeleken met andere valuta in de regio fluctueert de baht minder. Exporteurs incasseren momenteel als gevolg van de goedkopere baht een voordeel van 2 procent wanneer ze dollars tegen baht wisselen.

Behalve de eerder genoemde rentebewegingen van de FED noemt het artikel als factoren voor de vluchtige baht de onderhandelingen over Griekenland’s schuld en China’s economische situatie. (Bron: Bangkok Post, 22 mei)

Thailand: A great place for couple’s therapy

23 mei – Kitchen of the World, Amazing Thailand, Land of Smiles en nu A great spot for couple’s therapy. Ja, de creativiteit of moet ik schrijven de gekkigheid van de Tourism Authority of Thailand kent geen grenzen. Is uw huwelijk uitgeblust, brandt het liefdesvuur niet meer zoals in het begin, twijfelt u: wel of niet doorgaan? Kom naar Thailand en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon – wat wel een rare uitdrukking is in een land waar het nooit sneeuwt.

Guru, het ondeugende vrijdagzusje van Bangkok Post, signaleert de nieuwe marketing gimmick in de rubriek Guru asks. En Guru zou Guru niet zijn als er ook niet de draak mee wordt gestoken. Misschien zegt hij wel: Oh, honey, your nagging mother doesn’t really drive me insane after all’ en zij zegt: Look at all these cheating Thai men. You’re actually not that bad, hubby.

Fantastisch idee, spot het stoute zusje, vooral als je bedenkt dat 30 procent van de Thaise huwelijken in een scheiding eindigt. (Bron: Guru, 22 mei)

delftsblauw stelletje

Limerick van de dag

Ik ga naar Holland, land aan de zee
Neem souvenirtjes en herinneringen mee
Alle dagen vrij
O, wat ben ik blij
Geen limerick en ’t Thaise nieuws. Holladijee!

KMITL: Gevluchte verdachte aangehouden

23 mei – Het is al weer enige tijd geleden dat de zaak in het nieuws was: de verduistering van 1,5 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang tussen 2012 en 2014. Daarvan worden het voormalig hoofd van de boekhouding van het KMITL verdacht, een voormalig directeur van een bankfiliaal en anderen. Elf verdachten zitten al in voorarrest.

Gisteren arresteerde de politie op Suvarnabhumi een hoofdverdachte die op 23 december gevlucht was naar Hong Kong en twee dagen later naar Londen. Kittisak Matthujad arriveerde goed voorbereid want hij had het call register op zijn mobiele telefoon gewist. En verder weigerde hij de politie informatie over de zaak en de mastermind te verstrekken.

Tegen de pers zei hij teruggekomen te zijn om zijn onschuld te bewijzen. Hij bevestigde tegen een rente van 15 procent geld te hebben geleend van de bankdirecteur voor investeringen en zei onthutst te zijn dat zijn moeder was aangehouden.

De politie is niet onder de indruk van zijn verweer. ‘Hij vertelt leugens’, zegt politiecommissaris Somyot. Volgens Somyot is het onredelijk te veronderstellen dat de verdachte honderden miljoenen van de bankdirecteur kreeg zonder dat de directeur vroeg waarvoor het geld was bestemd. Bovendien zijn de afgelopen twee of drie jaar geen aflossingen verricht op de lening.

De politie vermoedt een grote man achter de verduistering. ‘Er moet iemand zijn die aan de touwtjes heeft getrokken’, aldus Kornchai Klaikleung, adjunct-hoofd van de Crime Suppression Division. De CSD denkt dat Kittisak geholpen heeft het verduisterde geld wit te wassen door de aankoop van land, vastgoed en voertuigen. Kittisak zou van de 1,5 miljard baht 1 miljard baht hebben ontvangen. (Zie pagina Corruptie 2)

Particulier ziekenhuis 2,5 maal duurder

23 mei – Behandelingen in particuliere ziekenhuizen zijn gemiddeld tweeënhalf maal zo duur als in overheidsziekenhuizen. Het verschil kan zelfs wel oplopen tot 5,48 keer. Dit is gebleken uit een onderzoek naar de tarieven van drie particuliere en drie overheidsziekenhuizen, waarbij de prijzen tussen 2009 en 2014 zijn vergeleken.

De voorzitter van de parlementscommissie volksgezondheid maakte gisteren de resultaten bekend. Wie de studie heeft verricht, lees ik niet. Gekeken is naar zes van de meest voorkomende ziektes, waaronder verkoudheid. Volgend maand wordt in het parlement een presentatie van de studie voor sub-panel leden gehouden.

De tarieven van particuliere ziekenhuizen liggen sinds enige tijd onder vuur vanwege de hoge rekeningen die patiënten krijgen, behandeld in het kader van de spoedeisende hulp. Premier Prayut heeft de ministeries van Volksgezondheid en Handel de opdracht geven mediaan prijzen vast te stellen. Volgens de parlementscommissie is behoefte aan een researchcentrum dat onderzoek doet naar de prijs van medische zorg en medicijnen.

De Food and Drug Administration ontkent dat farmaceutische bedrijven in Thailand aparte medicijnen maken voor particuliere en staatsziekenhuizen. De FDA reageert verongelijkt op de berichten hierover. ‘We liggen constant onder vuur vanwege de kwaliteit en veiligheid van farmaceutische producten’, zegt adjunct secretaris-generaal Phathom Sawanpanyalert. (Zie verder de pagina Gezondheidszorg)

Suvarnabhumi aankomsthal

Kort nieuws zaterdag 23 mei

– Thailand wil het aantal binnenkomende commerciële vluchten gaan beperken want ’s lands luchthavens beginnen verstopt te raken, waardoor de luchtveiligheid in het gedrang komt. De afgelopen veertien jaar heeft het land geen enkele rem gezet op het aantal vluchten en de vluchtschema’s.

Minister Prajin Juntong (Transport) maakte dit gisteren bekend. Hij zei dat het land een Open Sky under Condition beleid moet gaan voeren. ‘Er is niet genoeg luchtruimte om meer vluchten te bedienen. We moeten serieuzer gaan nadenken over veiligheid en het voorkomen van potentiële crashes.’

Als maatregelen wordt gedacht aan andere aankomsttijden, zoals de nachtelijke uren tussen 1 en 4 uur in plaats van het populaire tijdstip 7 uur. Prajin geeft als voorbeeld Suvarnabhumi dat 600 vluchten per dag kan verwerken, maar feitelijk 800 vluchten verwerkt.

Prajin vindt maatregelen nodig met het oog op de controle op de veiligheid van luchthavens volgend jaar door de International Civil Aviation Organisation van de VN [dezelfde organisatie die de TCAD een onvoldoende heeft gegeven].

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– Net als in 2006 bij de vorige coup wordt ook nu de Privy Council ervan verdacht de coup geregisseerd te hebben. De beschuldiging is gedaan door oud-premier Thaksin die in 2008 in zelfgekozen ballingschap ging. Hij zei dit in een interview met de krant Chosun Ilbo, woensdag in Seoul, waar hij de door de krant georganiseerde zesde Asian Leadership Conference bijwoonde.

Thaksin zei ook dat het leger Suthep Thaugsuban naar voren heeft geschoven. Suthep, voormalig vice-premier in de regering Abhisit, leidde de anti-regeringsprotesten van eind 2013/begin 2014.

Volgens premier Prayut kletst Thaksin uit zijn nek.’Het is typisch voor hem. Besteed geen aandacht aan wat hij zegt. De coup was mijn eigen beslissing. Niemand heeft me opdracht gegeven. Ik riskeerde mijn leven door de coup te leiden. Ik geef toe dat de coup niet het juiste ding was, maar wanneer ik de problemen had genegeerd, zou het land ingestort zijn.’

– De geamendeerde wet op de erfbelasting heeft gisteren de goedkeuring gekregen van het parlement. Over een erfenis van meer dan 100 miljoen baht moeten de erfgenamen 10 procent erfbelasting betalen; ouders en kinderen betalen 5 procent. In de eerste versie van het amendement bedroeg de grens 50 miljoen baht, maar het parlement vond dat bedrag te laag.

De belasting wordt geheven op woningen, land, voertuigen, aandelen, obligaties en banktegoeden. Volgens een eerder bericht zijn sieraden, horloges en amuletten uitgesloten van de heffing.

– Een Zwitserse toerist (54) is donderdagnacht om het leven gekomen in de defecte lift van een hotel in Patong (Phuket). De lift was geblokkeerd geraakt. Toen politie en reddingswerkers de liftdeur forceerden, bleek de man gevallen te zijn in de ruimte tussen liftdeuren en liftschacht en er geplet te zijn. [Moet ik dit geloven?]

– Een valse bommelding heeft gisterochtend voor een vertraging van 2 uur gezorgd voor een vlucht van Thai AirAsia van Phuket naar Don Mueang. Een passagier had bij het inchecken gezegd dat er een bom aan boord van het toestel was. Het ‘grapje’ kostte hem zijn vlucht naar Bangkok.

– De politie heeft gisteren een inval gedaan in de kuti van een monnik van Wat Huai Sai in Chiang Mai, die ervan verdacht wordt video-opnames te hebben gemaakt van vrouwen die zich verkleedden voor het door hem uit te voeren ritueel met heilig water. Op het internet is een filmpje te zien, waarop drie vrouwen zich in heilig water baden. Het bericht vermeldt niet of een verborgen camera is gevonden.

– In Kort Nieuws van donderdag werd er al melding van gemaakt: over de aanleg van het zogeheten Kra kanaal dwars door het Zuiden van Thailand zou een Memorandum of Understanding zijn afgesloten in de Chinese stad Guangzhou met Chinese zakenlieden. Op internet circuleert nu een plaatje waarop voormalig premier Chavalit zijn handtekening zou zetten. Achter hem is te lezen: China-Thailand Kra Infrastructure Investment & Development Co Ltd.

Chavalit noemt bericht en foto ‘het werk van mensen met kwade bedoelingen’. ‘Het bericht is volledig verzonnen.’ Hij zegt niet eens op de genoemde datum in China te zijn geweest, want hij vierde toen zijn verjaardag in Thailand. Volgens hem is de foto in april in Thailand gemaakt tijdens een ontmoeting tussen hem en Chinese zakenmensen. Het Kra kanaal kwam daarbij slechts zijdelings ter sprake. Premier Prayut verwees het bericht, dat oorspronkelijk op de website van de China Daily Mail stond, al eerder naar het rijk der fabelen.

– Dankzij de tussenkomt van het Royal Household Bureau kunnen twee zusters in Phetchaburi voortaan hun rijstveld gemakkelijk bereiken. Ze hadden de koning om hulp gevraagd, waarna het bureau de lokale autoriteiten vroegen de zusters te helpen. En dat is gebeurd. De onverharde weg van 125 bij 2 meter ligt op het grondgebied van een kamnan en een buurvrouw, die graag hielpen. Gisteren werd de weg met een kleine ceremonie in gebruik genomen.

– Er rezen al eerder bezwaren tegen en nu sluit de Kiesraad zich aan bij het koor van tegenstanders. Waar gaat het om? Als het aan de grondwetcommissie (CDC) ligt mogen voortaan ook niet-politieke partijen aan de verkiezingen deelnemen. Zo wordt de invloed van de grote partijen in het parlement beperkt en komt er meer balans in de politieke macht. Maar de Kiesraad wijst op het risico dat kandidaten door ‘invloedrijke politici’ gekocht worden en door hen gecontroleerd.

De Kiesraad heeft nog meer bezwaren tegen de ontwerp-grondwet, maar dat kunt u zelf allemaal lezen in EC warns on political group poll hazards op de website van de krant. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Studenten hebben gisteren bij het October 14 Memorial aan de Ratchadamnoen Avenue (Bangkok) tegen de coup gedemonstreerd. De krant noemt het een ‘small scale protest’. De demonstranten zijn door de politie aangehouden en naar het bureau Chana Songkhram gebracht, maar ze zijn niet in staat van beschuldiging gesteld.

Een geplande protestmars door de Resistance Citizen groep van MRT Lat Phrao naar de rechtbank aan de Ratchadaphisek weg om aangifte doen tegen de coupplegers, is verijdeld. Toen de politie probeerde enkelen te arresteren, waren er wat schermutselingen, maar uiteindelijk kregen ze toch toestemming de aangifte doen. Daarna was het richting politiebureau Phahon Yothin.

’s Avonds hielden studenten van de Kasetsart universiteit een protest bij het Bangkok Art and Culture Centre. De politie kwam tussenbeide en arresteerde enkelen.

Ook in Khon Kaen is gedemonstreerd. Daar ontrolden demonstranten bij het Democracy Monument spandoeken met protesten tegen de coup. Soldaten brachten ze naar het provinciaal politiebureau.


 

Dit zijn de plannen voor rijst

22 mei – ’t Is allemaal niet mis wat de plannen zijn voor de rijstverbouw en -handel. Premier Prayut somde ze woensdag op in een speech voor de Thailand Rice Convention.

De hoofdpunten: nadruk op de verbouw van premie rijstsoorten, minder oogsten in het off-season, farmland consolidation [herverkaveling?], zonering (gebieden aanwijzen die zich voor een specifieke soort lenen), regeringssteun voor R&D (betere kwlaiteit, hogere opbrengst, lagere kosten), bevordering van het gebruik van organische en biomest, bevordering van lokale variëteiten met excellente eigenschappen zoals organische rijst, ontkiemde bruine rijst, rice burry [?] en Khao Leum Phua.

In oprichting is een one-stop standardised inspection and quality assurance operations centre dat een beter toezicht moet houden op de rijsthandel en ervoor zorg dient te dragen dat elke rijstkorrel voldoet aan de verschillende internationale eisen van partnerlanden. Om op prijs te kunnen concurreren zijn binnenlands verbeteringen op transportgebied nodig, zodat de kosten naar beneden kunnen. (Bron: Bangkok Post, 21 mei) (Zie pagina Rijst 3)

KBank en SCB verlagen rentetarieven

22 mei – Kasikorn Bank (KBank) is de tweede bank die de rentetarieven verlaagt in reactie op verlaging van de policy rate door de Bank of Thailand en een oproep eerder deze week van gouverneur Prasarn Trairatvorakul om het goede voorbeeld van de centrale bank te volgen.

Het MLR (minimum lending rate) gaat omlaag van 6,63 naar 6 procent, het MOR (minimum overdraft rate) van 7,5 naar 7,37 procent en de grootste verlaging is voor het MMR (minimum retail rate) van 8,12 naar 7,87 procent. De deposittarieven blijven ongewijzigd. Eerder had de Siam Commercial Bank (SCB) ook al haar rentes verlaagd.

In april verlaagde het Monetary Policy Committee van de centrale bank de policy rate met een kwart procentpunt naar 1,5 procent. Dat was tegen de verwachting want de MPC had er in maart ook al een kwart vanaf gedaan. De commissie noemde het ‘een paardenmiddel’ om de economie te stimuleren, want het is momenteel kwakkelen, vooral met de export en de consumptieve bestedingen, terwijl de overheidsinvesteringen traag verlopen. (Bron: Bangkok Post, 21 mei)

Thaise toeristen ↗ Japan

22 mei – Japan was het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw de buitenlandse topbestemming van Thaise toeristen. 299.100 Thai reisden naar het land van de rijzende zon, 30 procent meer op jaarbasis. Het is nog onduidelijk wat de toekomst gaat brengen vanwege het verbod van Japan op uitbreiding van het aantal charter- en lijnvluchten vanuit Thailand, dat op 29 maart is ingegaan.

JapanDe april-cijfers zien er echter veelbelovend uit, zegt Kazuhiro Ito, directeur van de Japan National Tourism Organisation, kantoor Bangkok. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar steeg het aantal reizigers met 18,6 procent.

Mei en juni zijn doorgaans laagseizoen voor het toerisme in Japan, dus voor de tweede helft van het jaar durft hij geen voorspelling te doen. Dat zal afhangen van het besluit van het Japan Civil Aviation Bureau of doorgegaan wordt met de restricties op het vliegverkeer.

Het verbod van Japan [Moet ik dat nog een keer toelichten?] is een reactie op de onvoldoende die het TCAD heeft gekregen van de ICAO. En daar wil ik het maar bij laten. Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Minister zet zijn roze bril op

22 mei – Vice-premier Pridiyathorn Devakula, belast met economisch zaken, heeft weer eens zijn roze bril opgezet en voorspelt dat de Thaise economie best in staat is dit jaar met 4 procent te groeien als de export naar Japan en China tegen het eind van het jaar aantrekt.

De minister neemt afstand van alle iezegrims die wijzen op de haperende economie. Nee hoor, zegt Pridiyathorn, de economie is op weg naar een gezonde groei. Die groei komt van stimuleringsmaatregelen voor de huishoudbestedingen en regeringsuitgaven.

In het eerste kwartaal verbeterden de particuliere en overheids investeringen, het toerisme en de particuliere bestedingen. ‘De regering verwacht dat deze factoren zullen blijven groeien in het tweede kwartaal. Als de export naar China en Japan positief wordt, zal de economische groei dit jaar vermoedelijk de 4 procent halen.’ Maar in het eerste kwartaal is daarvan nog niets gebleken want de export naar China nam af met 10 procent en die naar Japan met 5 procent op jaarbasis.

De National Economic and Social Development Board berichtte maandag dat Thailand’s economie in het eerste kwartaal met 3 procent op jaarbasis groeide, meer dan in het vierde kwartaal van vorig jaar toen een groei van 2,1 procent werd geboekt. Maar de economische denktank van de regering zette het mes in haar prognose van de economische groei voor dit jaar: van 3,5-4,5 naar 3-4 procent en van de exportgroei van 3,5 naar 0,2 procent. Als de export dit jaar krimpt, is dat voor het derde achtereenvolgende jaar.

De gemiddelde economische groei van Thailand tussen 2008 en 2013 bedroeg 2,9 procent ondanks populistische maatregelen als het hypotheeksysteem voor rijst en de subsidie op de aankoop van de eerste auto. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

BayokeLimerick van de dag

Er was eens in Holland een liftboy
Die vond hoge gebouwen erg mooi
Hij ging enthousiast op reis
Naar het Thaise paradijs
En stapte in Krungthep in menig liftkooi

Rohingya: Thailand blij met steun VS

22 mei – Thailand prijst het besluit van de VS om Rohingya op te nemen.* ‘De Rohingya crisis vereist een internationale inspanning, ze is niet de last van één bepaald land’, aldus Anusit Kunakhon, secretaris-generaal van de National Security Council. Hij zal bedoelen: internationale inspanning exclusief Thailand, want het land weigert zonder enig mededogen de vluchtelingen toe te laten of hen in [tijdelijke] kampen onder te brengen. [Leve de hypocrisie!]

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde gisteren het Amerikaanse aanbod, waarvan Anusit zich weer afvraagt of de VS zich aan hun woord zullen houden. Marie Harf zei dat de VS bereid zijn een leidende rol te spelen in elke poging van landen om de meest kwetsbare vluchtelingen te herhuisvesten; dit onder de organisatie van de vluchtelingenorganisatie UNHCR. De reddingsoperatie moet een ‘multi-country effort’ zijn. ‘We kunnen het vanzelfsprekend niet alleen. Maar we zijn bereid een leidende rol te spelen.’

De harde houding van Thailand staat in schril contrast met die van Indonesë en Maleisië. Beide landen, die in eerste instantie de boten met hongerige en dorstige vluchtelingen terug de zee op stuurden, gingen woensdag door de knieën voor de internationale druk en besloten de vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen onder voorwaarde dat de internationale gemeenschap hen binnen een jaar herhuisvest en repatrieert. Harf prees het besluit.

Thailand houdt zijn poot stijf. Er komen geen opvangkampen in het land en vluchtelingen die toch naar binnen glippen, worden berecht als illegale migranten tenzij ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze worden opgesloten in ‘holding centres’ van Immigration. Premier Prayut zegt dat het land ‘doorgaat’ humanitaire hulp te verlenen, maar ‘de regering zal alles wat in haar vermogen ligt, doen om de belangen van het land te beschermen’. [Een goed verstaander heeft genoeg aan een half woord.]

Zoals altijd kregen de critici er weer flink van langs. ‘Degenen die vinden dat mijn regering meer moet doen, dienen naar zee te migreren en van plaats met hen te ruilen’, aldus Prayut volgens het Franse persbureau AFP. Een soortgelijke opmerking maakte hij in het parlement, waar hij een toelichting op de nieuwe begroting gaf. ‘Wie het idee steunt om de bootvluchtelingen te accepteren, willen die alsjeblieft 1 baht per dag bijdragen of ze in hun huis opnemen wanneer hun zaak in behandeling is.’ [Over empathie gesproken.]

De regeringswoordvoerder ontkent berichten [van het Amerikaanse persbureau AP] dat de Thaise marine vorige week bij Koh Lipe gedreigd heeft op een boot vuur te openen, wanneer de vluchtelingen niet snel maakten dat ze weg kwamen. ‘De regering heeft een helder beleid geen enkele vorm van geweld toe te passen en houdt zich aan de internationale regelgeving op het gebied van humanitaire hulp.’ [Maar ja, wie gelooft een woordvoerder?]

* Deze formulering van Bangkok Post lijkt me niet juist. Zie wat de Amerikaanse BuZa-woordvoerder precies heeft gezegd.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

1 jaar junta: Succes of mislukking?

22 mei – ‘Ik ben tevreden over ons werk, maar ik ben niet trots in deze positie te verkeren. Waarom zou ik hier moeten staan? Waarom hebben jullie de problemen niet eerder opgelost? Jullie waren toch gekozen.’ Aan de vooravond van 22 mei, de dag van de coup een jaar geleden, haalde premier Prayut gisteravond uit naar voorgaande regeringen. [Waar hij dat zei, vermeldt het bericht niet.]

In het bericht dat een allegaartje van quotes is, zegt Suriyasai Katasila, leider van de Green Politics groep, dat het regime gefaald heeft op het gebied van economie, maar dat is niets bijzonders: het geldt voor alle voorgaande militaire regeringen. Het lijkt ook niet te proberen de beloofde hervormingen door te voeren; de regering steunt te sterk op ambtenaren. Alleen op het gebied van veiligheid zijn de prestaties van deze regering ‘outstanding’.

Begroting 2015/2016
De regering is van plan 20 procent (543,6 miljard baht) van het budget voor het volgend begrotingjaar (1 oktober 2015-30 september 2016) te besteden aan investeringen om zo het economisch herstel te versnellen. Premier Prayut zei dit gisteren in het parlement, waar hij een toelichting op de begroting gaf. Die voorziet in 2,72 biljoen baht aan uitgaven, 5,6 procent meer dan in het huidige begrotingsjaar.

In de begroting wordt 6 miljard baht uitgetrokken voor voorbereidingen voor Thailand’s toetreding tot de Asean Economic Community eind dit jaar, 1,6 miljard baht voor steun aan MKB’s, 11,5 miljard baht voor vrachttransport en managementsystemen, 6,4 miljard baht voor de ontwikkeling van SEZ’s (Special Economic Zone) en 30,5 miljard baht voor de bestrijding van de onrust in het Zuiden. Voor de overige posten, zie Govt pins B543bn on growth op de website van de krant.

De premier denkt dat de economie volgend jaar met 3,7 tot 4,7 procent kan groeien dankzij de toegenomen export door het verwachte herstel van de wereldeconomie.

Het parlement had geen moeite met de begroting en keurde die in eerste lezing goed met nul tegenstemmen. Een commissie gaat de begroting nu nader bestuderen en kan voor de behandeling in tweede en derde lezing wijzigingen voorstellen.

Niet onder de indruk
Het bedrijfsleven en de agrarische sector zijn niet onder de indruk van het economisch beleid van de regering. De junta doet niet genoeg om de economie te verbeteren en evenmin om het vertrouwen van investeerders te winnen.Volgens Chatchawal Wongchorn, vice-voorzitter van de KvK van Nakhon Ratchasima zijn dit de twee zwakke punten.

De economische terugval is ernstiger dan onder de voorgaande regeringen. Onder gekozen regeringen speelden academici, zakenlui en handelaren een belangrijke rol bij het managen en stimuleren van de economie, maar onder de huidige regering hebben ze weinig inbreng.

Als sterke punten van de junta noemt Chatchawal haar vermogen tot handhaving van de vrede en orde en snelle acties bij problemen, zoals de gezakte prijs van landbouwproducten en de stijgende [?] olieprijzen.

Adisorn Nowanont, deken van de de Graduate School van de Nakhon Ratchasima Rajabhat universiteit zegt: Het beste wat de junta heeft gedaan is een potentiële burgeroorlog voorkomen. Gedurende het afgelopen jaar kreeg het regime lof voor snelle oplossingen, waaronder actie tegen invloedrijke figuren die illegaal beschermde bosgrond hebben gekraakt en tegen geldwoekeraars. Maar de bevolking verwacht dat de NCPO (junta) meer doet tegen de economische vertraging, omdat de consumptieartikelen duurder worden, waardoor de lage-inkomensverdieners worden gedupeerd.

De voorzitter van de Thai Farmers Association roept de regering op om de aflossingen van schulden gemaakt door boeren, op te schorten. De boeren hebben hulp nodig omdat ze te maken hebben met lage prijzen voor hun producten, droogte en hoge productiekosten. Velen staan in het krijt bij de BAAC, andere financiële instellingen en het dorpsfonds.

Repatriëring vissers duurt een maand

22 mei – 42 Thaise vissers wachten op het Indonesische eiland Tual op repatriëring naar Thailand. Ze willen terugkeren omdat de Indonesische autoriteiten de trawlers, waarop ze werkten, aan de ketting hebben gelegd. Indonesië onderzoekt of ze in Indonesische wateren mogen vissen.

De vissers zijn door de International Organisation for Migration van het eiland Benjina gehaald. Op Tual kregen ze medische verzorging. De vissers hebben geen idee wat er met hen gaat gebeuren.

Vissers op het eiland Tual die op repatriëring wachtenDe 42 zijn geselecteerd uit een grotere groep omdat ze het meest kwetsbaar zijn: drie zijn jonger dan 18 jaar, enkelen zijn ouder dan 60 jaar en sommigen verkeren in slechte gezondheid. Op Tual wachten ook tientallen vissers uit Myanmar en Cambodja op repatriëring. De Thai zijn ondergebracht in een verlaten restaurant bij de haven.

Gevraagd naar de manier waarop ze gerecruteerd zijn, zegt een van hen dat een intercedent hem met een list aan boord van een boot had gekregen. De man pakte zijn ID-kaart af en 30.000 baht. Sindsdien heeft hij twintig maanden in Indonesië gewerkt. ‘Mijn benen doen pijn en ik heb hoofdpijn. Ik wil naar huis.’ De meeste vissers echter zeggen dat ze vrijwillig dienst hebben genomen.

Op het eiland Benjina bevinden zich nog ruim vijfhonderd Thaise vissers. Het Consular Affairs Department verwacht dat de repatriëring een maand in beslag neemt. Sinds oktober 2014 zijn 567 vissers gerepatrieerd van Ambon en nabij gelegen eilanden. Aan 321 vissers op het eiland Benjina zijn tot nu toe CI-documenten verstrekt (Certificate of Identity).

Het proces vreet tijd want de Indonesische autoriteiten willen de vissers ondervragen om te zien of ze het slachtoffer zijn van mensenhandel en welke booswichten daarvoor verantwoordelijk zijn.

De drie op Ambon
De drie vissers die achtergebleven zijn op Ambon (Bangkok Post besteedde er eerder een apart verhaal aan) keren binnen een week terug naar Thailand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat ze de vereiste documenten hebben. Het drietal kon niet eerder het eiland verlaten omdat hun identiteit moest worden vastgesteld. Ze bleken een monsterboekje te hebben met een valse naam, hen verstrekt door hun werkgever.

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald

Kort nieuws vrijdag 22 mei

– In de kustprovincies langs de kust van de Andaman Zee in het Zuiden is een deur-tot-deur campagne gestart om bewoners te mobliseren tegen kolencentrales. Tot 2 juni trekken vrijwilligers van het Save Andaman from Coal Network door Satun, Trang, Krabi, Phangnga en Phuket om hen haarfijn uit te leggen welke gevolgen zo’n centrale heeft voor milieu en omwonenden.

Het netwerk verzet zich tegen de bouw van kolencentrales in Krabi en de andere provincies. Voor twee worden al plannen gemaakt.  Volgens de actievoerders zijn de centrales niet nodig omdat de energiebehoefte in het Zuiden gedekt kan worden door duurzame opties. Het netwerk vraagt de regering haar 10 jaar de tijd te geven om dit te bewijzen. In Krabi bijvoorbeeld zijn 27 palmoliefabrieken, waarvan 13 al 90 MW kunnen opwekken. Wanneer ze allemaal efficiënt produceren, is 800 MW beschikbaar, evenveel als een kolencentrale opwekt.

– Sommigen vinden de 3 miljard baht, te besteden aan een referendum over de ontwerp-grondwet, te veel geld, maar vice-premier Wissanu Krea-ngam denkt daar anders over. ‘Er is een gezegde over de prijs van democratie. Als we democratie willen, moeten we betalen. We kunnen het ons niet veroorloven om gierig te zijn.’

Wissanu zei nog meer, maar dat mag u zelf lezen op de website van de krant. Zie het bericht Wissanu, Pornpetch support referendum. [Pornpetch is de voorzitter van het parlement.] (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Nog meer inside verslaggeving waarvoor ik verwijs naar de website. Dat bericht gaat over de vorming van een commissie die de (controversiële) voorstellen van de CDC over hervormingen bij de politie onder de loep gaat nemen. Zie NRC looks resolve police reform splits. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Kritiek op het plan van de gemeente Bangkok langs een deel van de Chao Phraya rivier een promenade aan te leggen. ‘We zijn niet tegen het project’, zegt Khaisri Paksukcharoen, assistent-hoogleraar aan de faculteit architectuur van de Chulalongkorn universiteit, ‘maar we maken ons zorgen dat de promenade het omringende milieu, landschap en de cultuur schade kan berokkenen.’

rivierpromenade

Volgens Khaisri heeft de regering te snel het groene licht gegeven; er had eerst een grondige studie gedaan moeten worden naar de gevolgen. Hij zei dit gisteren op een persconferentie waarop anderen zich aansloten bij zijn kritiek. Die wezen ook op het ontbreken van een haalbaarheidsstudie, openbare hoorzittingen en het ontbreken van verbindingen met het lokale wegennet.

De geplande New Landmark of Thailand krijgt een lengte van 7 kilometer en een breedte van 19,5 meter tussen de Rama VII en Pin Klao brug. De aanleg begin in januari.

– Verwarrend bericht. Eerder meldde de krant dat de overleden abt Luang Phor Khoon in een glazen kist ligt opgebaard in de universiteit van Khon Kaen, maar vandaag schrijft de krant dat de Rajamangala University of Technology gevraagd is een kist van fiberglas en glas te ontwerpen, zodat treurenden hem de laatste eer kunnen bewijzen.

– Het ministerie van Transport gaat Cambodja vragen meer vrachtwagens tot het land toe te laten. Thans mogen vanuit Sa Kaeo en Trat 40 vrachtwagens per jaar de grens oversteken, het ministerie vraagt het quotum te verhogen naar 500. Het verzoek komt volgende maand ter sprake tijdens een ontmoeting tussen de twee landen. De toename is nodig om de handel en het toerisme te stimuleren, zegt de staatssecretaris van Transport.

– De grote baas van Thailand heeft ook overal verstand van [of meent dat te hebben]. Gisteren ontvouwde premier Prayut zijn onderwijsideeën op een tweedaags ‘event’ met tentoonstellingen, seminars en presentaties over ideeën voor verbetering van het onderwijs. De speech van Prayut had in ieder geval een mooie titel, dus daar kan het niet aan leggen als het Thaise onderwijs blijft doormodderen: Thailand Moves Forward: New Dimensions of the Thai Educational System.

Zijn belangrijkste boodschap: Het land is er niet klaar voor om de besluitvorming op het gebied van onderwijs te decentraliseren, want daarvoor ontbreekt het aan voldoend gekwalificeerd onderwijspersoneel en oplossingen zijn ook nog niet in zicht. En daarover maakt hij zich zorgen nu de Asean Economic Community eraan zit te komen. De andere ideetjes die hij lanceerde, laat ik onvermeld.  Nou eentje dan: Thaise kinderen moeten meer lezen en meedoen aan activiteiten die hun kritisch denkvermogen ontwikkelen. (Zie pagina Onderwijs)

– Leden van het People’s Network for Reforming the Lottery demonstreerden gisteren voor het kantoor van de NACC. Ze vragen om een onderzoek naar het Government Lottery Office omdat het de overbeprijzing van staatsloten tolereert. Eerder deze week maakte het GLO bekend de inkoopprijs te zullen verlagen, zodat de wederverkopers zich kunnen houden aan de voorgeschreven verkoopprijs van 80 baht per paar. Zie het bericht Staatslot voortaan 80 baht; zou het? in Nieuws uit Thailand van 21 mei.

– Volgende maand wordt een nieuwe ronde informele vredesgesprekken gehouden met het zuidelijk verzet, vermoedelijk in Maleisië. Een van de genodigden is Sapae-ing Baso, leider van de Barisan Nasional Revolusi, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de golf van bomaanslagen, vorige week in Yala. Hij zou de leider van een zustergroep hebben gezegd de aanslagen in Yala te plegen vanwege de voorgenomen hervatting van de gesprekken. In het verleden heeft Sapae-ing alle uitnodigingen om de vredesgesprekken bij te wonen, genegeerd.

– De hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin (206 km, kosten 90 miljard baht) is klaar, althans als ontwerp op papier. Nu worden de terms of reference opgesteld en worden investeerders uitgenodigd een bod uit te brengen, maar daarover wordt pas in augustus beslist nadat de ToR klaar zijn.

De aanlegtijd wordt geschat op 2,5 tot 3 jaar. Tot nu toe hebben drie bedrijven belangstelling getoond om de lijn mede te financieren. Vier buitenlandse bedrijven azen op de aanleg, maar de minister van Transport zegt de voorkeur te geven aan binnenlandse bedrijven. (Zie pagina Spoorwegen)


 

Hulp aan Rohingya helpt bij opsporing

21 mei – Hoe kunnen we zo gul zijn zijn voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal dat ver weg ligt, en zo harteloos jegens de Rohingya die wanhopig op onze deur om hulp kloppen, vraagt Sanitsuda Ekachai zich af in haar wekelijkse rubriek in Bangkok Post.

Logo Sanitsuda EkachaiWant de reacties op de Facebook-pagina van de krant liegen er niet om: Rohingya zijn agressieve moslims, ze zijn alleen maar goed in het fokken van kinderen, de vijandschap tegen hen is begonnen nadat ze boeddhistische vrouwen hadden verkracht. De regering moet ze terug de zee opsturen.

Dat staat gelijk aan laten sterven, zegt Sanitsuda. Nee, we moeten ze helpen omdat ze het slachtoffer zijn van mensenhandel. Als we de slavenhandel willen stoppen, hebben we hun getuigenissen nodig en kunnen we de smokkelnetwerken ontmantelen. Door de boten te voorzien van voedsel en water om de reis te vervolgen, helpen we de smokkelaars.

Sanitsuda noemt een geval uit 2008 waar dat eerste gebeurd is. De regering nam een groep vluchtelingen op. De Lawyers Council of Thailand ondervroeg hen en kwam de namen van de smokkelaars en de routes te weten. Ze hielp hen ook terug te keren naar Banghladesh. Het volgende jaar kelderde het aantal bootvluchtelingen dat Thailand probeerde te bereiken van 5000 naar 90.

Helaas was het daarna weer business as usual. De boten kregen weer voedsel en water, de netwerken breidden zich uit en het aantal slachtoffers steeg, totdat het probleem explodeerde. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

BoT vraagt banken tariefsverlaging door te geven

21 mei – De Bank of Thailand (BoT) vraagt financiële instellingen haar soepeler monetair beleid te volgen door de kredietkosten voor bedrijven te verlagen en problemen met aflossingen te verzachten. Bankgouverneur Psaran Trairatvorakul houdt dat pleidooi om de economie de hoognodige stimulans te geven. De bank gaf zelf het voorbeeld door de policy rate tweemaal achter elkaar met een kwartprocent punt te verlagen.

Sommige banken hebben de eerste keer in maart hun rentetarieven verlaagd, maar de tweede keer schromen ze omdat ze twijfels hebben over het vermogen van leners hun schulden af te lossen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de stijging van het aantal  NPL’s in het MKB en bij persoonlijke leningen.

Prasarn zegt echter dat hij de banken niet vraagt om hun rentetarieven te verlagen, maar hij vraagt de banken ‘to fine-tune their opinions among themselves’ – en wat hij daarmee bedoelt, is mij een raadsel.

Dinsdag vergaderde de centrale bank met vertegenwoordigers van financiële instellingen. Gesproken werd over de huidige economische toestand, manieren om de effectiviteit van het monetair beleid te vergroten en over een 5-jarenplan ter ontwikkeling van de bancaire sector.

Vorige week woensdag vroeg de bank in een circulaire om steun voor vier groepen MKB’s: bedrijven die de dupe zijn van de huidige economische toestand, nieuwe bedrijven, bedrijven met groeipotentie en bedrijven die hun vleugels naar Asean en andere buitenlandse markten willen uitslaan.

Maatregelen kunnen zijn: soepeler terugbetalingsvoorwaarden, lagere rentes op leningen, schuldsanering en bij het gebruik van credit-cards verlaging van het minimum bedrag dat betaald moet worden. Als Prasarn dat bedoelde met fine-tuning, begrijp ik het weer wel. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Staatslot voortaan 80 baht; zou het?

21 mei – De inkoopprijs van staatsloten voor wederverkopers gaat  omlaag. Ze krijgen een korting van 12 in plaats van 7 procent waardoor de winstmarge stijgt van 5,6 naar 9,6 baht per paar. Aldus heeft het bestuur van het Government Lottery Office (GLO) besloten in een poging een eind te maken aan de verkoop van loten boven de voorgeschreven prijs van 80 baht per paar. De korting gaat in vanaf de trekking op 1 juni. Als gevolg van de verlaging zakt de opbrengst voor het GLO met 1,5 miljard baht per jaar.

Het probleem van de te dure loten was een van de eerste problemen waaraan de junta na haar aantreden in mei vorig jaar een eind wilde maken: 80 baht en geen satang meer mochten de loten kosten. Maar de wederverkopers trokken zich al snel niets aan van de maatregel want hun winst dreigde te verdampen, met name omdat tussen het GLO en de wederverkopers de tussenhandel zit die de loten in bulk koopt en doorverkoopt. (Bron: Bangkok Post, 20 mei)

Limerick van de dag

Een rugzaktoerist uit Loosduinen
Hield veel van beeldentuinen
In Nong Khai is er één
Daar ging hij heel vaak heen
Hij kon er uren in rondstruinen

Thailand verleent hulp, geen onderdak aan Rohingya

21 mei – In tegenstelling tot Maleisië en Indonesië die hun grenzen hebben opengesteld voor de Rohingya, is Thailand niet bereid de vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.

Premier Prayut is streng [hardvochtig?]: ‘Thailand ligt halverwege, dus we hebben meer problemen dan andere landen. Uit een oogpunt van beleid zijn we bereid te helpen, maar alles staat ter discussie. Het land verleent hulp aan ongeregelde [?] migranten , maar ze krijgen geen toestemming op Thaise bodem te blijven.’

Gisteren kwamen de ministers van buitenlandse zaken van Maleisië en Indonesië tijdens een gesprek, waarbij ook Thailand aanwezig was, overeen de vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen ‘onder voorwaarde dat de herhuisvesting en repatriëring in één jaar door de internationale gemeenschap wordt gedaan’. [Addertje onder het gras?]

‘De internationale gemeenschap dient haar verantwoordelijkheid te nemen en de last te delen van de hulpverlening, met name financiële hulp te verlenen voor de tijdelijke opvang en humanitaire assistentie. […] In de tussentijd nodigen we andere landen in de regio uit om zich bij onze inspanning aan te sluiten.’ [Bron van deze quote niet aangegeven.]

Udomdej: Thailand doet zijn best
Ook legercommandant Udomdej deed gisteren een duit in het zakje. Hij riep de internationale organisaties en andere landen op om de mensenrechten bescherming voor Rohingya te verzekeren. ‘Thailand doet als transitland zijn best om de situatie te hanteren. De critici dienen mee te helpen. […] Als migranten in Thaise wateren komen, doen we onderzoek en voorzien hen van benodigdheden. Migranten die niet naar een derde land willen, worden ingesloten en volgens de Thaise wet beschouwd als illegale migranten. Dat is geen schending van de mensenrechten.’

Volgens de legerchef heeft Thailand de vluchtelingen niet terug de zee op gestuurd, zoals eerder gemeld en vastgesteld door buitenlandse verslaggevers. ‘We worden in de gaten gehouden door bepaalde bureaus, die de situatie wellicht niet begrijpen.’

Myanmar: Geen conflict in Rakhine
De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen zegt bereid te zijn om samen met de landen in de regio naar oplossingen te zoeken, zoals mensen vrijwillig laten terugkeren naar hun thuisland wanneer de omstandigheden dit toestaan.

Myanmar zegt dat het ‘serieuze pogingen’ in het werk stelt om de Rohingya exodus uit de deelstaat Rakhine te voorkomen. De semi-militaire regering ontkent dat er in Rakhine sprake is van een intern conflict. Het gaat om mensenhandel, aldus het ministerie van BuZa.

Het land heeft inmiddels toegezegd de door Thailand belegde top op 29 mei te zullen bijwonen. Eerder leek Myanmar te aarzelen omdat het ontkende de bron van de crisis te zijn. ‘We moeten allemaal in de regio rond de tafel gaan zitten en bekijken hoe we dit probleem oplossen, want het gaat om mensen’, aldus de Myanmarese staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Bemanningsleden van de trawler KM Mabiru 99 en 98 in Ambon

Kort nieuws donderdag 21 mei

– De meeste van de sinds oktober 567 Thaise vissers die zijn gerepatrieerd uit Indonesië, zijn geen slachtoffer van mensenhandel, maar ze werkten vrijwillig op de trawlers die in Indonesische wateren vissen, zegt het Consular Affairs Department. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat slechts een klein aantal er onder dwang werkte.

Directeur-generaal Thongchai Vhasawath bracht gisteren een bezoek aan de drie Thais, die eerder in de krant aan het woord kwamen, en vastzitten bij de Immigratie op Ambon. Hij sprak er ook met de schippers van de boten die op last van de Indonesische autoriteiten bij het eiland voor anker zijn gegaan. Indonesië wil nagaan of ze niet illegaal hebben gevist. Bij Ambon liggen sinds november zeventig vissersboten. [Geldt dit voor allemaal?]

Volgens Thongchai is de repatriëring vanaf het eiland Benjina vertraagd omdat Indonesië alle vissers wil ondervragen om vast te stellen of ze het slachtoffer van mensenhandel zijn, zoals volgens recente berichten [?] het geval zou zijn. Inmiddels heeft de regering aan 321 vissers identiteitsbewijzen verstrekt.

De meeste vissers die willen terugkeren, zijn degenen aan boord van de schepen die werkeloos voor de kust liggen. Velen werkten vrijwillig, zegt Tongchai. Nu resteert de kwestie van de identificatie.

Foto: Bemanningsleden van de vissersboten KM Mabiru 99 en 98, twee van de 75 trawlers die bij  Ambon voor anker zijn gegaan.

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Nog meer visserij, nu in eigen land. Het World Wildlife Fund waarschuwt Thailand en andere landen, die van de EU een gele kaart hebben gekregen, om duidelijk te laten zien dat ze de illegale visserij binnen afzienbare tijd bestrijden. ‘De EU is vrij streng en wil voortgang zien’, zei WWF vice-voorzitter Michele Kurac, die belast is met oceaanbeleid (Amerikaanse tak), gisteren in Washington.

Volgens Kurac wordt de IUU-regeling van de EU, ook door Amerika, beschouwd als het meest effectieve middel tegen het probleem van Illegal, Unreported and Unregistered Fishing. De Amerikaanse regering heeft als prioriteit, zei ze, te voorkomen dat illegale visproducten op de Amerikaanse markt komen.

– Thailand gaat de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) om een maandje extra vragen voor het oplossen van de problemen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Naar aanleiding van een audit in januari, waarbij de TCAD een onvoldoende kreeg, eiste de ICAO eerder dat binnen zes maanden schoon schip wordt gemaakt. Die termijn loopt op 18 juni af. Staatssecretaris Arkhom gaat het uitstel midden volgende maand in Canada bepleiten wanneer hij de ICAO-voorzitter spreekt. Hij wil ook duidelijk maken dat Thailand vastbesloten is de problemen op te lossen en dat al ‘grote voortgang’ is geboekt.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

แก้ปัญหาราคายารักษาโร– De Aids Access Foundation (AAF) en andere patiëntenverenigingen vragen de regering medicijnfabrikant Gilead geen toestemming te verlenen voor de verkoop van sofosbuvir, een medicijn tegen hepatitis C, waaraan circa de helft van alle patiënten lijdt die drugs spuiten en met HIV zijn besmet.

Volgens de critici kost een sofosbuvir pil 30.000 baht, waardoor een behandeling gedurende drie maanden 2,5 miljoen baht zou kosten, een bedrag dat niet op te brengen is door de ruim 1,2 miljoen patiënten met hepatitis C.

Thans gebruikten patiënten peginterferon; sofosbuvir, niet verkrijgbaar in Thailand, zou betere resultaten opleveren. Directeur Nimit van de AAF zegt dat het bedrijf 20 jaar het monopolie op zijn medicijn heeft, wanneer de regering het verzoek van het bedrijf een patent te verlenen, honoreert. Volgens hem heeft het bedrijf na de patentaanvraag de prijs van de pil verhoogd.

Wanneer het ministerie van Handel het patent toekent, gaat de groep Volksgezondheid vragen CL voor het medicijn toe te passen (compulsory licensing) waardoor de pil zonder toestemming van de patenthouder kan worden nagemaakt. (Zie pagina Gezondheidszorg)

– Zo’n plan is er niet. Wie zou zo gek zijn dat kanaal te graven? Premier Prayut verwijst berichten over de aanleg van het zogeheten Kra kanaal in de China Daily Mail naar het rijk der fabelen. De krant schrijft op haar website dat door verscheidene Thaise en Chinese partijen daarover in Guangzhou een Memorandum of Understanding is getekend. Het Kra kanaal zou een verbinding moeten worden dwars door Zuid-Thailand tussen de Andaman Zee en de Golf van Thailand: 102 km lang, 400 meter breed en 25 meter diep. Schepen kunnen dan de omweg via de Straat van Malakka mijden.

– Het hooggerechtshof kent geen genade voor een geelhemd demonstrant die in 2008 tijdens de anti-regeringsprotesten met zijn auto op een groep agenten inreed. Drie jaar en vier maanden achter de tralies luidde het vonnis.

Het Hof van Beroep had de man eerder een straf van 34 jaar gegeven, maar het hooggerechtshof was van mening dat de polititie de demonstranten had geprovoceerd en zich aan een ambtsmisdrijf had schuldig gemaakt. Dus toch een beetje genade. Bij de aanrijding raakten vijf agenten gewond en verloor de bestuurder zijn rechteroog.

– In de strijd tegen van corruptie verdachte ambtenaren wordt met spanning uitgekeken naar de tweede lijst met namen, die premier Prayut op zijn bureau krijgt. De eerste lijst leidde tot de overplaatsing van 45 ambtenaren. De namen worden verzameld door de NACC, PACC, de Rekenkamer en Amlo op basis van gegevens verstrekt door ambtelijke diensten. De NACC is nu bezig de laatste hand aan lijst 2 te leggen. Namen zijn nog niet bekend c.q. uitgelekt. (Zie pagina Corruptie 2)

– De regering denkt na over de vraag: wat te doen als de ontwerp-grondwet in het referendum [ja, dat gaat door; NCPO en kabinet hakten dinsdag de knoop door] door de bevolking wordt afgewezen. Vice-premier Wissanu Krea-ngam zegt dat er vier opties zijn. En nu brandt u natuurlijk van verlangen om te lezen wat die zijn. Helaas, pindakaas, lees dat zelf maar op de website van de krant. De titel van het bericht luidt Cabinet vets options if polls veto charter. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Nog meer grondwet. De Kiesraad vindt het geen goed idee om kiezers de gelegenheid te geven een voorkeurstem uit te brengen. Tot nu toe kunnen kiezers [bij de landelijke lijst] alleen op een partij stemmen. De Kiesraad is bang dat de ‘open list’ tot verdeeldheid tussen kandidaten van een en dezelfde partij leidt en de partij-eenheid ondermijnt. De Kiesraad heeft nog meer bezwaren tegen de ontwerp-grondwet. Wie het fijne daarvan wil weten, leze EC ‘opposes open-list system. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Klopt, ik ga mijn monnikspij uittrekken, zegt Suthep Thaugsuban, leider van de anti-regeringsprotesten van eind 2013/begin 2014 en sinds 15 juli vorig jaar monnik. Maar wanneer hij zijn burgerkloffie weer aantrekt, wil hij niet zeggen. In ieder geval niet voor augustus, want tot die datum staat zijn agenda vol met afspraken voor religieuze rites.

Suthep’s voorgenomen vertrek werd eerder gemeld op de Facebook-pagina van de directeur van tv-kanaal Fah Wan Mai, een vriendje van hem uit de tijd van de protesten. Suthep zegt niet terug te willen naar de politiek; hij wil gaan werken als stafmedewerker van een NGO.

Morgen moet hij op het matje komen bij de NACC in verband met de bouw van 396 politiebureaus. Als vice-premier veranderde Suthep destijds de terms of reference, wat de NACC beschouwt als een ambtsmisdrijf omdat één aannemer daarvan profiteerde.

– Het ministerie van Transport verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Bangkok twee verlengingen van metrolijnen die in aanleg zijn, te gaan beheren. Het gaat om de tracés Soi Bearing-Samut Prakan en Mor Chit-Khu Khot.

De huidige metrobeheerder (MRTA), die het toezicht heeft op beide verlengingen, is bereid de gemeente één tracé te gunnen (Soi Bearing-Samut Prakan). Als de gemeente dat afwijst, wil de MRTA beide lijnen exploiteren. De aanleg van het tracé Mor Chit-Khu Khot begint in juni, aan de andere wordt geloof ik al gewerkt.

Ik vind de zaak nogal schimmig want de twee tracés zijn uitbreidingen van het skytrain netwerk en dat wordt geëxploiteerd door de BTS onder een contract met de gemeente.

– Milieuambtenaren sluiten zich volgende maand bij soldaten aan, die korte metten gaan maken met 4 miljoen rai aan rubberplantages, illegaal aangelegd in beschermde bosgebieden. Het planten van rubberbomen is een veel voorkomende praktijk bij het kraken van land.

Voor de minister van  Milieu is het oplossen van het probleem prioriteit omdat de rubbervoorraden thans veel te groot zijn. Een eind maken aan de illegale praktijken kan ook helpen de ingezakte rubberprijs te ondersteunen.

De meeste illegale rubberplantages bevinden zich in Nakhon Ratchasima. Het gekraakte land in die provincie vormt 10 procent van het totaal aan gekraakt land. Voor dit jaar wil de minister 90.000 rai in het Noordoosten herwinnen. De operatie richt zich voornamelijk op zakenmensen en hun plaatsvervangers zonder legale eigendomspapieren. Als het om dorpelingen gaat, wordt met hen gepraat en een oplossing gezocht, zegt de minister. ‘We moeten meer doen dan alleen de wet toepassen om arme mensen te helpen.’ (Zie pagina Krakers op overheidsland)

– Een monnik van een bekende tempel in Chiang Mai wordt ervan verdacht op indecente wijze arb nam mon rites te hebben uitgevoerd, een rite waarbij heilig water over een persoon wordt gegoten. Een vrouw, die aangifte heeft gedaan, vermoedt dat ze gefilmd is terwijl ze zich omkleedde om een pathung aan te trekken. De ceremonie werd in de privé kuti van de monnik gedaan.

Op de social media circuleert een filmpje waarop te zien is hoe drie vrouwen een ritueel bad krijgen. De clip is vermoedelijk door de monnik ge-upload.


 

Na maandenlange voorbereidingen  arriveerde Roger Stassen in 1991 voor het eerst in Thailand. En werd direct al verliefd op luk thung. Pumpuang Duangjan (De koningin van de Thaise volksmuziek, 1961-1992), Asanee-Wasan…  ‘Ik kan nu nog elk melodietje mee neuriën en ken flarden van de refreintjes uit het hoofd.’ Hier een muzikaal voorproefje van zijn artikel ‘Een volk en zijn muziek’. http://www.dickvanderlugt.nl/?p=29585

Weer maand uitstel voor TAAX

20 mei – Japan heeft voor de tweede maal luchtvaartmaatschappij Thai AirAsia X (TAAX) een maand extra gegeven voor haar dagelijkse vlucht Don Mueang-Sapporo. De route bestaat sinds 1 mei en dreigde het slachtoffer te worden van het verbod van Japan op uitbreiding van lijn- en chartervluchten vanaf Bangkok vanwege de onvoldoende die het Thai Civil Aviation Department (TCAD) heeft gekregen van de ICAO.

De condities waaronder TAAX mag vliegen, zijn dezelfde als in mei. Ze moet gebruik maken van toestellen van moedermaatschappij AirAsia X, alsmede piloten, bemanning en de airline code. Strikt genomen is deze constructie dus een truc om Japan’s verbod te omzeilen, maar het Japan Civil Aviation Bureau wil blijkbaar TAAX niet duperen of het is wel blij met de vlucht op Sapporo.

Japan was het eerste land dat reageerde op de onvoldoende van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO), die tijdens een audit in januari had vastgesteld dat de TCAD niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. Met name de certificering van maatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen lieten te wensen over. Na Japan volgden Zuid-Korea en China met soortgelijke strafmaatregelen.

Inmiddels werkt Thailand hard aan een Correctieve Action Plan. De opstellers hopen het in juli klaar te hebben, waarna het naar de ICAO gaat ter beoordeling. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Ziekenhuisrekening moet transparant

20 mei – Het ministerie van Handel gaat op basis van de Price and Goods Service Act particuliere ziekenhuizen verplichten hun tarieven te publiceren en zo mogelijk de prijs van recepten te vermelden. Deze week trekken inspecteurs het land in voor inspecties om te controleren of ze niet te veel geld vragen. Voor medicijnen geldt al een prijsmaatregel, maar de controle daarop is slordig.

De maatregel is een reactie op de recente commotie over de hoge rekeningen van particuliere ziekenhuizen. Premier Prayut wil dat de ministeries van Handel en Volksgezondheid mediaan prijzen vaststellen voor medische zorg en medicijnen, die overeenkomen met wat internationaal gebruikelijk is. Dat is van belang omdat eind dit jaar de Asean Economic Community van kracht wordt.

Voor achtergrondinformatie zie de pagina Gezondheidszorg. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Drukte op Don Mueang

Don Mueang groeit als kool

20 mei – Luchthaven Don Mueang, inmiddels 101 jaar oud, boekte in het eerste kwartaal van dit jaar van alle luchthavens in de regio Azië-Pacific plus het Midden-Oosten de grootste groei in passagiersaantallen. Vorig jaar was de luchthaven ook al de grootste groeier.

Volgens cijfers van Airports Council International bedroeg de stijging op jaarbasis 51,2 procent en in 2014 (het hele jaar) 30,8 procent vergeleken met 2013. Het aantal vliegbewegingen steeg in het eerste kwartaal met 26,7 procent naar 53.887, waarvan een stijging met 23,7 procent aan binnenlandse en 37,3 procent aan internationale vluchten. Volgens de krant is het herstel te danken aan de politieke stabiliteit na de coup.

Qua groei liet Don Mueang Pudong (Shanghai), Incheon (Zuid-Korea), Suvarnabhumi en New Delhi achter zich en in het Midden-Oosten Abu Dhabi en Doha. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Lichte groei, maar economie blijft zwak

20 mei – Beter dan verwacht maar nog geen groeicijfer om over naar huis te schrijven. De National Economic and Social Development Board (NESDB) heeft bekend gemaakt dat de economie het eerste kwartaal met 0,3 procent is gestegen (op jaarbasis met 3 procent) dankzij een herstel van particuliere bestedingen, versnelde overheidsinvesteringen en de veerkracht van het toerisme.

Groei werd geboekt door de niet-agrarische sector (4,1 pct) en de particuliere consumptie (2,4 pct), verlies door de agrarische sector (4,8 pct).

De NESDB heeft haar groeiprognose voor dit jaar bijgesteld van 3,5-4,5 procent naar 3-4 procent en de exportgroei van 3,5 naar 0,2 procent. In maart nam de export voor de derde achtereenvolgende maand af en het consumentenvertrouwen daalde naar het laagste dieptepunt van de afgelopen tien maanden.

De woordvoerder van de Bank of Thailand zegt dat het lage kwartaalcijfer de hardnekkigheid van de zwakke economie onderstreept. De krimpende export en de continue afname van de agrarische productie kunnen de komende periode een gevaar vormen voor de binnenlandse bestedingen en particuliere investeringen. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Limerick van de dag

Een zendeling op Khao San
Die was van Jezus in de ban
Vertelde een vrouw
De Heer houdt van jou
Ze zei: da’s pech, ik heb al een man

Referendum over grondwet gaat door

20 mei – De kogel is door de kerk. De verkiezingen worden een half jaar uitgesteld tot augustus of september 2016 en in januari wordt de ontwerp-grondwet in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Dat hebben NCPO en kabinet gisteren besloten in reactie op een advies van de NRC en toenemende druk vanuit politieke partijen om de bevolking in de gelegenheid te stellen haar mening te geven en bij een ‘ja’ de grondwet draagkracht te verlenen.

Om een referendum mogelijk te maken, dient de interim-grondwet door het parlement gewijzigd te worden en dient de ontwerp-grondwet de goedkeuring te krijgen van de nationale hervormingsraad (NRC). Het ontwerp is al besproken door de NRC, waarvan de leden tot maandag de tijd hebben wijzigingen voor te stellen. De grondwetcommissie (CDC) stelt vervolgens het definitieve ontwerp vast dat opnieuw ter goedkeuring naar de NRC gaat en daarna de handtekening van de koning behoeft.

Het referendum wordt georganiseerd door de Kiesraad. Van de ontwerp-grondwet worden 47 miljoen exemplaren verspreid. De bevolking krijgt een maand de tijd om het lijvige boekwerk door te worstelen.

Voormalig oppositieleider Abhisit zei gisteren dat de bevolking de keus dient te krijgen tussen de ontwerp-grondwet en de grondwet van 2007 (die buiten werking is gesteld door de junta), een suggestie die wordt afgewezen door Somchai Sawaernkarn, secretaris van de NLA-whip. De NCPO dient het ontwerp uit te leggen aan de bevolking en alle betrokkenen moeten de gelegenheid krijgen hun licht erover te laten schijnen, aldus Abhisit.

In een vooruitblik op de beslissing van junta en kabinet schreef BP-redacteur Attiya Achakulwisit gisteren dat een massaal ‘nee’ tegen de ontwerp-grondwet geïnterpreteerd kan worden als een motie van wantrouwen tegen het militair regime.

‘Dat resultaat werpt een negatief licht op de junta. Maar kan het kwaad? Het antwoord luidt nee. De NCPO heeft niets te verliezen. De militaire leiders hoeven alleen maar hun zittingsduur te verlengen. Het regime heeft een legitieme reden aan de macht te blijven omdat het toezicht moet houden bij het opstellen van een nieuw ontwerp. Een afwijzing betekent niet dat er iets verandert. De junta kiest een nieuwe groep van personen die het document gaan schrijven op een manier die ze zelf geschikt acht zonder publieke participatie.’

NRC-lid Wanchai Sornsiri heeft een ideetje hoe het geld voor het referendum, 3 miljard baht, uit te sparen. De NRC moet het ontwerp verwerpen, want het is – verwijzend naar alle kritiek – ‘still flawed’ en zal volgens hem het onderspit delven in een referendum. Een ander NRC-lid heeft ook commentaar, maar dat leest u zelf maar in Prasarn says leave draft charter alone op de website van de krant. (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

Vissers zijn wachten beu

20 mei –  De International Organisation for Migration (IOM) heeft zondag 42 Thaise vissers van het Indonesische eiland Benjina naar het eiland Dobo gebracht, waar de groep (‘Very old, injured and crippled’, aldus de IOM ) medisch verzorgd wordt. Ook moet hun identiteit worden vastgesteld. Ze zullen zich spoedig voegen bij een groep van 204 vissers uit Myanmar en 38 Cambodjanen, die gisteren Benjina hebben verruild voor Tual op weg naar huis.

Hoeveel van hen slachtoffer van mensenhandel zijn is onbekend, maar zeker is wel dat ze onder valse voorwendsel zijn overgehaald om op Thaise trawlers te komen werken, die in Indonesische wateren vissen. Zoals eerder bericht waren de werkomstandigheden mensonterend, reden waarom ze naar Benjina zijn gevlucht.

Vissersboten voor anker bij AmbonZondag keerde een groep van 128 vissers terug in Myanmar. 165 Thaise vissers hebben de IOM laten weten door te willen blijven werken.

Verder beschikt de ambassade in Jakarta over een lijst met 275 Thais die terug naar huis willen. De namen zijn geleverd door de rederijen.

De ambassade bereidt certificates of identification voor hen voor, een belangrijk document voor repatriëring. Of de groep van 42 op de lijst voorkomt, weet de IOM niet.

Voor het eiland Benjina liggen op last van de Indonesische autoriteiten 53 Thaise trawlers voor anker en voor Ambon 75 schepen (foto). [Het cijfer voor Ambon wordt niet in de krant vermeld, maar wel in een fotobijschrift op de website van de krant.] Nagegaan wordt of ze legaal gevist hebben in Indonesische wateren.

Een van de schepen ligt er al zes maanden. Een bemanningslid: ‘We wachten en wachten maar. We willen naar huis gaan. Het leven is hier zwaar.’

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

Kort nieuws woensdag 20 mei

–  Zoals gisteren al gemeld in Kort Nieuws heeft oud-premier Yingluck zich keurig vervoegd bij het hooggerechtshof, waar ze terecht moet staan wegens plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck pleitte niet schuldig voor de negen rechters. Ze krijgt de gelegenheid een schriftelijk verweer in te dienen, dat het Hof uiterlijk 3 juli dient te ontvangen. Daarna volgen zittingen op 21 en 28 juli voor het horen van getuigen.  Het OM roept 13 getuigen op, de verdediging wil 20 getuigen laten opdraven.

Na de zitting mocht Yingluck weer naar huis, maar wel nadat een spaarrekening met 30 miljoen baht als borgtocht was geplaatst. De zitting trok veel belangstelling van supporters, die haar een hart onder de riem staken door te roepen ‘Fight! Fight!’ De politie was met 500 man aanwezig, zowel geüniformeerd als in burger.

Zie voor eerdere berichten de pagina’s Rijst 3 en Corruptie 2.

– Op het terrein van het Naval Dockyard Department aan de Arun Amarin Road in Bangkok is gisteren brand uitgebroken in een magazijn. De brandweer had het vuur binnen 30 minuten onder controle. Grote donkere rookwolken dreven over het gebied. De brand, ontstaan door kortsluiting, maakte geen gewonden.

– Het provinciaal hoofd van de Sangha (monniksorde) heeft een commissie van 31 oudere monniken, lokale bestuurders en burgers aan het werk gezet om onderzoek te doen naar het vermogen dat de overleden populaire abt Luang Phor Khoon van de Wat Ban Rai in Nakhon Ratchasima heeft achtergelaten.

Een eerder bericht noemde 30 miljoen baht, maar vandaag meldt de krant op gezag van de provinciale bobo dat het bedrag niet bekend is. Het vermogen bestaat uit contant geld, donaties, geld verdiend met de verkoop van heilige voorwerpen, zoals amuletten, spaarrekeningen en andere kostbaarheden. De commissie belooft binnen drie dagen klare wijn te schenken.

Intussen blijven gelovigen naar de tempel stromen om de laatste eer te bewijzen aan de abt. Wie het lichaam wil zien, kan dagelijks tussen 6 en 22 uur terecht in de Golden Jubilee Convention Hall van de universiteit van Khon Kaen, waar de abt ligt opgebaard in een glazen kist.

– Nabestaanden en overlevenden van de bloedige beëindiging van de roodhemd bezetting van het zakencentrum van Bangkok op 19 mei 2010 hebben gisteren een herdenking gehouden in Wat Pathumwanaram, de tempel waar vijf personen die dag om het leven kwamen. Politie in burger en soldaten hielden de herdenking in de gaten om te voorkomen dat er kritische opmerkingen over de regering zouden worden gemaakt.

Herdenking Wat PathumwanaramDe aanwezigheid van enkele leden van de NRC viel niet in goede aarde bij sommige nabestaanden. ‘We zijn hier om te gedenken, maar zij zijn hier om PR te plegen voor verzoening en foto’s te maken van onze familieleden’, aldus een vrouw die haar echtgenoot op 10 april had verloren, de dag waarop op de Khok Wua kruising werd gevochten tussen roodhemden en leger.

Ze haalde de foto van haar man ijlings weg toen NRC-leden een foto wilden maken van de moeder van een vrijwillige verpleegster die in de tempel was omgekomen, bij de portretten van de slachtoffers.

– Oud-premier Thaksin is niet onder de druk van hetgeen de junta en de regering het afgelopen jaar hebben gepresteerd. ‘Ze moeten harder werken. En ze moeten begrip krijgen voor de wereld en de mentaliteit van mensen die vele jaren onder een democratie hebben geleefd’, zei hij tegen verslaggevers ‘on the sidelines’ (in de wandelgangen, zoiets) van de zesde Asian Leadership Conference gisteren in Seoul.

Thaksin benadrukte dat hij geen plannen had om de roodhemdbeweging op te zetten tegen het militair regime. ‘Neem geen toevlucht tot welke vorm van geweld dan ook. […] We willen dat de regering een succes is, maar het is moeilijk, zoals je zult begrijpen.’

Premier Prayut geeft geen commentaar op Thaksin’s uitlatingen. ‘De mensen kunnen me beoordelen op basis van mijn daden.’

– De twee hoogste ambtenaren van de ministeries van Milieu en ICT zijn overgeplaatst naar een inactieve post [lees: geschorst]. Beiden worden, evenals andere ambtenaren, verdacht van corruptie. Premier Prayut benadrukt evenwel, aldus de regeringswoordvoerder, dat de overplaatsingen niet door de bevolking mogen worden beschouwd als een teken dat ze iets verkeerds hebben gedaan, want het onderzoek naar hen is nog niet afgerond.

Zoals eerder gemeld wordt Prayut gevoed met namen van ambtenaren die mogelijk betrokken zijn [geweest] bij corruptie. Een eerste lijst met namen leidde tot de overplaatsing van 45 ambtenaren, een tweede lijst is in de maak. De corruptieonderzoeken worden gedaan door de NACC, PACC en de Rekenkamer. (Zie pagina Corruptie 2)

– Het aantal verdachten van betrokkenheid bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen is inmiddels opgelopen van 65 naar 71. Wie de zes nieuwe zijn, wil de politie niet zeggen. 33 zitten al in voorarrest. De bekendste van hen is Ko Tong, zoals zijn bijaam luidt, voormalig voorzitter van de PAO van Satun [vergelijkbaar met onze Provinciale Staten].

Ko Tong is een nacht lang ondervraagd, maar hij weigert het achterste van zijn tong te laten zien, behalve dan dat hij zegt onschuldig te zijn. Getuigen laten er echter geen twijfel over bestaan dat hij aan het hoofd stond van een mensenhandel syndicaat dat zich bezig hield met het smokkelen van Rohingya. De politie werkt in deze zaak samen met Amlo zodat zijn bezittingen kunnen worden geconfisqueerd. Zijn strafrechtelijk vervolging is in voorbereiding.

In de provincie Satun zijn gisteren tegen hem en zeven anderen arrestatiebevelen uitgevaardigd wegens het kraken van land.

De woordvoerder van de landelijke politie weigert commentaar op de mediaberichten van gisteren dat een majoor-generaal van het leger zich bezig heeft gehouden met de smokkel van Rohingya. Er zijn volgens hem geen arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen legerofficieren.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

– Mooie voornemens in de strijd tegen de illegale visserij. Marinecommandant Kraisorn, hoofd van het Command Centre for Combating Illegal Fishing, zegt dat regeringsdiensten, waaronder de marine, het Fisheries Department en de Raad van State binnen drie maanden betere regelingen met heldere maatregelen, zullen voorleggen aan de regering.

Daarmee moet voorkomen worden dat de EU haar gele kaart door een rode kaart vervangt. De EU heeft Thailand zes maanden de tijd gegeven om te voldoen aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported and Unregulated). Volgens Kraisorn lijkt de EU het framework van Thailand tot nu toe voldoende te vinden. Wanneer het het land lukt effectieve wetten uit te rollen, zou het een handelsboycot kunnen voorkomen.

Vertegenwoordigers van de EU hebben al rond gesnuffeld ter voorbereiding van een bezoek van hoge EU-functionarissen, die vandaag in Thailand aankomen en er tot vrijdag blijven.

De installatie van VMS-systemen op vissersboten [Vessel Monitoring System] zal zeker drie tot vijf maanden in beslag nemen, aldus Kraisorn. Het commandocentrum probeert de Amerikaanse prijs van 30.000 baht naar 21.000 baht te praten. Wanneer het systeem in gebruik is, moeten de reders 900 baht per maand betalen voor het VMS-signaal. De verplichting voor installatie van het SMS geldt voor schepen, zwaarder dan 39 bruto ton.

[Slaat BP er weer eens een slag naar, want op 24 april meldde de krant: Volgens de marine is 66 procent van de trawlers, die in buitenlandse wateren vissen, uitgerust met VMS. Maar niet alle schepen groter dan 60 bruto ton, die wettelijk verplicht zijn de Big Brother te installeren, hebben dat tot nu toe gedaan.]

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– De man die het lukte in 26 seconden  een bank in Chiang Mai te beroven en er met 129.000 baht vandoor ging (zie Kort Nieuws van 16 mei) is aangehouden. Zijn vriendin had de politie getipt. De verdachte zegt dat hij geld nodig had om zijn voetbalgokschulden af te betalen.

– 131.665 leerlingen staan aan de poorten van hun toekomstige  Alma Mater, maar voor 10 procent is geen plaats op een van de 87 universiteiten. Van de leerlingen heeft 75 procent de fees betaald.

– De campagne om een eind te maken aan de verkeersoverlast op de Sathorn Road slaat niet erg aan. Het ministerie van Transport had gehoopt ouders te kunnen bewegen hun kroost niet voor het Bangkok Christian College af te zetten maar op parkeerterreinen van warenhuizen en condominiums in de buurt van waar de leerlingen per shuttle naar school zouden worden gebracht. Slechts 22 van de 300 benaderde ouders hebben zich opgegeven voor het project. Ouders die per se voor de school hun ‘lading’ willen lossen, gaan 2.000 baht per maand betalen.

Volgens een academicus van de faculteit werktuigbouw van de Chulalongkorn universiteit, die verantwoordelijk is voor het parkeerbeleid, is het nog te vroeg om te concluderen dat het project mislukt is. Hij verwacht dat 2.000 auto-eigenaren mee gaan doen. De campagne duuurt nog tot augustus, dus wie weet.

De Sathorn Road is een van de drukste wegen van Bangkok. De gemiddelde snelheid bedraagt er 20 km.

– Na drie dagen van bomaanslagen in de stad Yala heeft het geweld zich verplaatst naar het district Bannang Sata. Daar ontplofte gisteren een bermbom. Zes andere, waaronder vijf nep, werden elders in het district gevonden. Bij de locaties met de nepbommen hingen spandoeken waarop de operaties van de overheid in het district werden veroordeeld.

In de stad Yala is een bom onschadelijk gemaakt die verstopt was in een paperback. Het boekje was achtergelaten in een winkel met gezondheidsproducten. Het personeel had de politie gewaarschuwd. Het had gezien hoe een vrouw de winkel was binnen gestapt, net deed alsof ze iets wilde kopen en zonder iets te kopen, vertrok.

Twee dorpsvrijwilligers zijn maandagavond in Thepha (Songkhla) gewond geraakt bij een bomaanslag, toen ze in een groep van tien het districtsofficier escorteerden naar een geval van brandstichting.

– De voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative en hoofdverdachte van de verduistering van 12 miljard baht, blijkt in 2009 in Pak Thong Chai (Nakhon Ratchasima) een perceel te hebben gekocht waaronder hij olie vermoedde. Hij kocht de grond, die nu 500.000 baht per rai waard is, voor 200.000 baht per rai. De transactie is tijdens een verhoor door de DSI gemeld door twee makelaars, die de grond verkochtten.

De voorzitter richtte later een oliemaatschappij op die wegens geldgebrek moest stoppen. Er is ook nog sprake van een tweede landaankoop en een lening, maar die laat ik onvermeld, want het bericht is niet erg duidelijk c.q. compleet. (Zie de pagina Klonchan Credit Union Cooperative – Wat Dhammakaya)

–  Tien ambtenaren van het Office of the Central Civil-Registration hebben tussen 2006 en 2013 valse ID-kaarten verstrekt aan 400 statenloze personen in de twee grensprovincies Chiang Mai en Kanchanburi.Op de kaarten veranderden ze de gegevens, inclusief namen en geslacht, en voerden die in de database in. Dat is gebleken uit onderzoek van de DSI.

Het onderzoek is een reactie op de aangifte van een districtshoofd in Kanchanaburi die in februari een groep provinciale bestuurders van fraude met ID-kaarten beschuldigde. Voor de kaarten moest 10.000 tot 100.000 baht worden betaald, afhankelijk van de toegekende status. De onderzoeksresultaten van de CDI gaan naar de NACC en PACC voor verdere actie. (Zie de pagina Corruptie 2)


 

Nieuws uit Thailand begint vandaag met Franse les, want er wordt al meer dan genoeg Engels gebruikt in de dagelijks nieuwsberichten. De redacteur lijkt soms een beetje lui om Engelse termen te vertalen. Dus als tegenwicht een chanson op muziek van Michel Legrand met de tekst in beeld. Doet uw best!

Studie naar ambtenarensalarissen

19 mei – De salarisstructuur van ambtenaren gaat op de helling met als doel hun motivatie te vergroten en omkoping terug te dringen. Het Comptroller General’s Department neemt in samenwerking met het Office of the Civil Service Commission de salariëring momenteel onder de loep, want die verschilt sterk van dienst tot dienst. Zo is het basissalaris van personeel van Justitie hoger dan dat van andere ambtenaren.

Als het allemaal doorgaat, betekent dit dat het basissalaris van de laagste betaalde ambtenaren omhoog gaat, want het is onmogelijk om in de salarissen van de beter betaalde ambtenaren met dezelfde rang te snijden.

Bestrijding van de corruptie staat hoog op de agenda van de regering. Eén manier is om de salarissen van ambtenaren aan te passen zodat ze eerlijker zijn, meent directeur-generaal Manas Jamveha.

Het CGD is ook bezig een wetsontwerp voor te bereiden waarin aanbestedingen door de overheid worden geregeld. Topambtenaren en politici die geld in hun zak steken, kunnen hogere straffen verwachten.

Dit begrotingsjaar (tot 30 september) stijgen de uitgaven aan salarissen met 1,2 procent naar 776 miljard baht oftewel 30 procent van de totale begroting. (Bron: Bangkok Post, 18 mei)

Limerick van de dag

Een vreemde snuiter uit Abbega
Ging op vakantie naar Pattaya
In driedelig pak
Wat een kouwe kak
En hij savoureerde rijstevla

Politie: Hoge legerofficier betrokken bij smokkel

19 mei – Bangkok Post doet vandaag weer eens een groot beroep op het vertrouwen dat de lezers hebben in de betrouwbaarheid van de krant, want het openingsartikel is gebaseerd op een anonieme bron. Volgens deze Deep Throat zou een majoor-generaal van het leger betrokken zijn bij de mensensmokkel in het Zuiden. De politie zou er bewijs voor hebben, maar schroomt actie te ondernemen, want ‘Je weet natuurlijk wel wie aan de macht is? Wie zou niet bang zijn?’.

Legercommandant Udomdej Sitabutr zegt dat het leger bereid is onderzoek te doen alhoewel het niet kan bevestigen wie de verdachte is. [Aan het begin van het artikel staat dat geen enkele legerofficier direct betrokken is bij illegale activiteiten, maar dat is dus in strijd met wat Udomdej zegt.] Volgens de bron zou de verdachte bij de laatste militaire reshuffle (overplaatsings- en promotieronde) zijn gepromoveerd tot luitenant-generaal.

Het leger heeft vorige maand ‘several’ [BP, waarom niet een precies aantal?] militairen weggehaald uit gebieden waar mensen worden gesmokkeld, maar hun schuld aan smokkel moet nog bewezen worden.

De bron wijst erop dat er tal van controleposten van leger en politie zijn langs de grens tussen Ranong en Padang Besar [waar het eerste opvangkamp en de graven werden gevonden]. ‘De mensenhandelaren krijgen de migranten altijd langs deze posten. Vraag je je wel eens af hoe dat kan?’

Ander nieuws
Premier Prayut reageerde gisteren op de vraag naar de verdachte met de wedervraag: ‘Wie is hij? Wat is zijn naam? Vertel ’t me.’ Hij vertelde wat hij telefonisch had besproken met VN secretaris-generaal Ban Ki-moon, die heeft bevestigd dat de VN de geplande top op 29 mei bijwoont. Prayut gaat er vooralsnog van uit dat Myanmar de top bijwoont, alhoewel eerdere berichten het tegendeel suggereren.

In Bangkok heeft de voormalige PAO-voorzitter van Satun, Pajjuban Angchotiphan, bijgenaamd Ko Tong, zich aangegeven. [Een PAO is vergelijkbaar met onze Provinciale Staten.] Hij is een van de hoofdverdachten in het gesleep met Rohingya, maar hij ontkent. De man wilde zichzelf niet in zijn eigen provincie aangegeven uit angst voor zijn veiligheid. Tegen drie andere verdachten lopen arrestatiebevelen.

In totaal zitten nu 30 personen in voorarrest van de 65 die gezocht worden. De grote vraag is natuurlijk: Zijn dat allemaal kleine vissen of zitten ook de Godfathers erbij? De vraag stellen is haar beantwoorden.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Stembiljet van 60×90 cm nodig

19 mei – Wat het systeem precies behelst, weet ik niet, maar ik weet wel dat het Duitse MMP-systeem, indien toegepast bij verkiezingen, niet alle handen op elkaar krijgt, want het zou de grote politieke partijen duperen en tot zwakke coalitieregeringen leiden. Invoering van het systeem is een voorstel van de CDC.

StembiljetDe Kiesraad is er ook niet erg gecharmeerd van want het tellen en toekennen van de stemmen neemt drie dagen in beslag, zegt Kiesraad-commissaris Somchai Srisutthiyakorn. Dat heeft te maken met de mogelijkheid een voorkeurskandidaat aan te geven op het stembiljet met de landelijke lijsten. Thans is de [voorlopige] verkiezingsuitslag al aan het eind van de dag bekend.

Gisteren hield de Kiesraad met 174 personen een repetitie met het systeem, maar de bedenkers  van het voorstel vertoonden zich niet. Somchai zegt dat het tellen van de stemmen 70 uur kan duren tegen 24 nu. Vanwege de ingewikkeldheid verwacht hij dat het aantal ongeldige stemmen toeneemt. ‘Ik ben er niet zeker van of het systeem de moeite waard is. Maar als de CDC dat vindt, voert de Kiesraad het uit.’

Een tweede probleem doet zich voor bij het aantal deelnemende partijen. Thans zijn dat er 74. De CDC wil dat ook niet-politieke partijen de mogelijkheid krijgen mee te doen, een voorstel dat bestreden wordt door politicologen en juristen. Somchai schat dat het aantal partijen dan kan oplopen tot 280, waardoor een stembiljet van 60 bij 90 centimeter nodig is. En dat vraagt om een vermelding in het Guinness Book of World Records. (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

Referendum: Junta,  ga ’s met de billen bloot

19 mei – Wel of geen referendum over de nieuwe grondwet: er wordt al weken over gezeurd. De nationale hervormingsraad (NRC) en de grondwetcommissie (CDC) zijn ervoor. Ze willen nu wel eens haring of kuit hebben wat het standpunt van de NCPO (junta) en het kabinet is en met name van premier Prayut die tot nu toe niet het achterste van zijn tong heeft laten zien.

Vandaag vergaderen NCPO en kabinet, dus misschien komt er na afloop wel witte rook uit de schoorsteen. In ieder geval buigen ze zich over een petitie van de NRC-voorzitter waarin om een referendum wordt gevraagd. NRC en CDC zijn de enige twee van de zogeheten ‘five rivers’ (kabinet, NCPO, NRC, CDC en NLA) die een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Het parlement (NLA) heeft zich nog niet uitgesproken.

Volgens een legerbron staat Prayut niet te trappelen om een referendum te houden, want de voor begin volgend jaar geplande verkiezingen zouden dan met drie maanden opschuiven en dat kan repercussies hebben voor het militair gezag. ‘De NCPO is bang het verwijt te krijgen langer aan de macht te willen blijven’, zegt de bron. Volgens NRC-whip Alongkorn bedraagt het uitstel zelfs zes maanden omdat de ontwerp-grondwet verspreid moet worden en Thailands 47 miljoen kiezers de kans moeten krijgen er een oordeel over te vormen.

Vice-premier Wissanu Krea-ngam verdedigt het stilzwijgen van de NCPO en de regering over de wenselijkheid van een referendum. ‘We kennen allemaal de voor- en nadelen. Maar als we geen referendum houden, moeten we het waarom uitleggen. Omdat we dat tot nu toe niet hebben besloten, is het nu niet nodig een uitleg te geven.’ [Fraaie cirkelredenering.] (Zie verder pagina Grondwetwijziging)

Bang fai festival Yasothorn

Het jaarlijkse bang fai festival in Si Sa Ket is dit weekend minder feestelijk verlopen dan gehoopt. Een reuzen vuurpijl raakte uit koers en belandde in een groep toeschouwers. Twee personen van 38 en 51 jaar kwamen om het leven en twee anderen raakten gewond. Het festival trok zoals altijd tienduizenden Thai en buitenlandse toeristen. De vuurpijl op de foto lijkt de weg al te zijn kwijt geraakt. (Foto Pattarapong Chatpattarasill)

Kort nieuws dinsdag 19 mei

– De uitdrukking De koning is dood, leve de koning geldt blijkbaar niet voor abts, want de deken van monniken in Nakhon Ratchasima vindt dat te snel een opvolger is aangewezen voor de zaterdag overleden populaire abt Luang Phor Khoon van Wat Ban Rai. ‘Volgelingen zouden geërgerd kunnen zijn omdat ze onvoldoende tijd hebben gekregen om te treuren over de door hen vereerde leraar.’

Zaterdag benoemde het hoofd van de geestelijkheid in tambon Kud Piman de abt van een andere tempel als plaatsvervanger, maar dat betekent niet dat hij ook de volgende abt wordt. Populair gezegd: hij past op de winkel. Om conflicten te voorkomen wordt een bijeenkomst belegd tussen de plaatselijke geestelijkheid en volgelingen van de overleden abt.

Een volgeling van Luang Phot Khoon heeft bekend gemaakt dat Wat Ban Rai 70 miljoen baht op vijf bankrekeningen heeft. ‘Na de merit-making ceremonie zullen de tempelcommissie en de provinciale deken moeten discussiëren over het beheer’, zegt hij. [Waarom juist deze meneer wordt geciteerd, is me niet duidelijk.]

Zoals eerder gemeld spint de amulettenhandel garen bij het overlijden. Een serie amuletten, in 1969 gemaakt en gezegend door de abt, doet nu 70.000 à 100.000 baht per stuk, waarmee het gezegde wordt bevestigd: De een z’n dood is de ander z’n brood.

– De commissaris van de politie in Yala en vijf hoge politiemensen zijn overgeplaatst naar aanleiding van de 36 bomaanslagen die de provincie drie achtereenvolgende dagen teisterden. Naar schatting hebben die aanslagen een schade veroorzaakt van 10 miljoen baht, waarbij het grootste schadebedrag voor rekening van een meubelwinkel komt die in vlammen opging. Het enige positieve puntje was dat niemand om het leven is gekomen, maar er werden wel 22 mensen gewond. De krant maakt geen melding van de ernst van hun verwondingen.

De bomaanslagen kwamen onverwachts, want de afgelopen tijd was het redelijk rustig in Yala. Bij de laatste aanslagen gebruikten de opstandelingen kleine bommen om ontdekking te voorkomen. Ze waren niet erg krachtig, aldus legercommandant Udomdej die gisteren een bezoek aan Yala bracht.

De politie zegt de verdachten in beeld te hebben; ze verzamelt bewijsmateriaal voor hun arrestatie. Udomdej vindt het nog te snel om te concluderen dat de aanslagen een politiek motief hadden, maar hij sluit niet dat er politieke groepen bij betrokken waren.

– Het parlement debatteert donderdag over de begroting voor 2016 (1 oktober 2015-30 september 2016). Gepland zijn uitgaven tot 2,7 biljoen baht, 5,6 procent meer dan dit jaar. Hoe groot het tekort is, vermeldt het bericht niet. Premier Prayut zal in hoogst eigen persoon donderdag een toelichting geven. De begroting wordt in drie lezingen behandeld. Na de eerste lezing buigt een commissie zich er over en die kan nog wijzigingen aanbrengen. [Merkwaardige procedure. Bij ons gaat de commissiebehandeling vooraf aan de plenaire behandeling.]

– Morgen praat het ministerie van Transport met het gemeentelijk vervoersbedrijf van Bangkok (BMTA) en de exploitanten van de veerdiensten op de Chao Phraya rivier en het Khlong Saen Saep kanaal over de introductie van een gemeenschappelijk kaartje. Daarvan gaan ook metroreizigers gebruik maken. Volgens de planning heeft Bangkok in 2017 of 2018 zijn eigen OV-kaart met een eerste fase vanaf juli 2016 voor BTS (bovengrondse metro), MRT  (ondergrondse metro) en ARL (light rail Bangkok-Suvarnabhumi).

– Bij de aankoop van gymnastiek- en recreatieve toestellen in 2013 is door het Department of Physical Education gerommeld, heeft de DSI ontdekt. De zaak wordt overgedragen aan de NACC, die tegen de dienst en betrokken ambtenaren actie gaat ondernemen.

Uit het DSI-onderzoek is gebleken dat voor de 30 toestellen, gekocht voor 45 miljoen baht, een prijs is betaald tienmaal de catalogusprijs. Veel toestellen waren onveilig c.q. niet geschikt voor de scholen, waarvoor ze bestemd waren: kinderdagverblijf, kindergarten en lagere school. Het bedrijf dat de spullen leverde, kocht ze al van buitenlandse producenten voordat de aanbesteding was afgerond en dat duidt ook niet op zuivere koffie. (Zie pagina Corruptie 2)

– Ruim 900 werknemers van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) inclusief DSI-hoofd Suwana Suwanjata, hebben gisteren hun solidariteit betuigd aan de strijd tegen corruptie door overheidsdienaren. Voor het kantoor van de DSI aan de Chaeng Watthanaweg in Bangkok stelden ze zich in slagorde op met gekruiste armen. Een foto van deze fraaie steunbetuiging is helaas niet beschikbaar. (Zie pagina Corruptie 2)

Yingluck en echtgenoot arriveren bij Hooggerechtshof– Oud-premier Yingluck moet vandaag verschijnen voor het hooggerechtshof (afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders) om zich te verweren tegen de beschuldiging van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst.

Een openbare aanklager waarschuwt dat ze een arrestatiebevel riskeert als ze niet komt, maar ik meen me te herinneren dat ze eerder al heeft verklaard van de partij te zijn omdat ze overtuigd is van haar onschuld.

Volgens de aanklacht zou ze nagelaten hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten van het regeringsspeeltje c.q. stemmentrekker. Naar verwachting zullen tien getuigen een verklaring afleggen. Yingluck’s advocaat bevestigt haar komst. [Onnieuws, dit bericht.] (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

Update: Foto van Yingluck en echtgenoot die bij het hooggerechtshof arriveren.

– Voormalig vice-premier en actieleider Suthep Thaugsuban gaat zijn monnikspij uittrekken en keert terug in de politiek. Hij onthult dit op de Facebook-pagina van de directeur van het tv-kanaal Fah Wan Mai, een maatje van hem uit de tijd van de anti-regeringsprotesten vorig jaar. Suthep trad een jaar geleden toe toe de monniksorde. Sindsdien verblijft hij in Wat Ta Sai in Surat Thani, zijn geboorteprovincie. Wanneer hij precies vertrekt, weet hij nog niet.

– Leden van de nationale hervormingsraad (NRC) maken zich sterk voor het vormen van een nieuwe mediaraad die het journaille in de gaten moet houden en onethische journalisten moet gaan straffen. De waakhond is geen kopie van de huidige Thai Journalists Association (TJA), omdat hij actief ‘misstanden’ te lijf gaat. De raad zou vergelijkbaar zijn met de Medical Council of Thailand en de Lawyers Council of Thailand.

Een van de voorstellers noemt de TJA ‘een papieren tijger’, niet eens in staat op te treden tegen een krant, waarvan stafleden voor eigen voordeel misbruik hebben gebruikt van hun positie. De desbetreffende krant was er niet blij mee en besloot uiteindelijk de TJA te verlaten.

– Bewoners van Dan Makhamtei (Kanchanaburi) protesteren tegen het opblazen van rotsen in een lokale steengroeve. Da’s gevaarlijk, zeggen ze, en schadelijk voor het milieu. Met honderd man blokkeerden ze gisteren een weg naar de Khao Pu Kong berg, de locatie waarop Asia Pellets Co actief is.

De bewoners zijn vastbesloten te voorkomen dat er nog meer machinerie naartoe wordt gebracht. Een van de demonstranten zegt dat de bewoners zich elke keer op een hoorzitting hebben verzet tegen de steengroeve, maar bij de lokale autoriteiten kregen ze geen gehoor. Dat hopen ze nu wel van premier Prayut te krijgen.

Het bedrijf zegt zich aan alle voorschriften te houden; de werkzaamheden vormen geen bedreiging voor het welzijn van de omwonenden. Maar de bewoners hebben zich niet laten overtuigen door het bedrijf. Het districtshoofd gaat proberen de twee partijen aan tafel te krijgen.

– Overleg tussen dertig particuliere ziekenhuizen en het Department of Health Service Support over de hoge tarieven van de particulieren heeft gisteren geen moer opgeleverd. De ziekenhuizen houden zich aan de wet en de prijsstructuur van overheids- en particuliere ziekenhuis valt nu eenmaal niet te vergelijken, zegt de voorzitter van de Private Hospital’s Association.

Chalerm Harnphanich weigert commentaar te geven op het voornemen van het ministerie om mediaan prijzen vast te stellen voor behandelingen en medicijnen, omdat het ministerie nog geen duidelijke richtlijnen heeft bekend gemaakt. De enige toezegging die de particulieren gisteren deden, was informatiepunten in hun ziekenhuis te zullen inrichten om vragen over beprijzing te beantwoorden [lees de vraagstellers met een kluitje in het riet te sturen].

De problemen met de tarieven kwamen in het nieuws naar aanleiding van de spoedeisende hulp die particuliere ziekenhuizen verplicht zijn te leveren, een regeling door de regering Yingluck in het leven geroepen. De ziekenhuizen vinden de vergoeding die ze daarvoor krijgen te laag en de patiënten krijgen hoge rekeningen, die ze niet kunnen declareren bij een van de ziektekostenverzekeringen van de overheid. (Zie pagina Gezondheidszorg)

Thapanee Ietsrichai

Hulde aan verslaggeefster Thapanee Ietsrichai

Thapanee is een verslaggeefster van televisiekanaal 3. Zij is het die in maart de eerste berichten stuurde vanuit het kleine eiland in Indonesië waar Thaise vissers en anderen naar toe waren gevlucht om te ontkomen aan de onmenselijke werkomstandigheden op Thaise trawlers die in Indonesische wateren vissen.

Zij is het over wie premier Prayut eind maart zei dat hij haar zou oproepen voor een adjustment session omdat haar rapportage de reputatie van Thailand aantastte en de winst in de visserij industrie bedreigde.

Zij is het die In Nepal de gevolgen van de aardbeving versloeg.

Zij is het die nu verslag doet van de lotgevallen van de Rohingya vluchtelingen in Atjeh (Indonesië), in Thailand en op zee.

Zij is het die op haar Facebook-pagina soms wordt geprezen, maar meer nog verguisd omdat ze niet neutraal en te emotioneel zou zijn door de kant van de vluchtelingen te kiezen en de lafheid van de ASEAN landen aan de kaak te stelten.

Tino Kuis
Chiang Mai, 19 mei 2015

https://www.facebook.com/thapanee.ietsrichai?fref=ts

 


 

Foei Nong, in bikini poseren. Hoe durf je?

Natnicha 'Nong In' CherdchubuppakareeNieuws uit Thailand begint vandaag met volstrekt onbelangrijk en onbenullig nieuws. Maar dat moet een keertje kunnen, niet? Het bericht gaat over een voormalig kind-sterretje dat nu eigenaar is van een gym, en dat de toorn van social media gebruikers heeft gewekt door in bikini te poseren. Oei! Volgens die fatsoensrakkers is ze daar te oud voor, een verwijt dat ik niet begrijp want ze ziet er appetijtelijk uit.

De foto heeft twee dagen op Instagram gestaan als reclame voor de kledingwinkel van een vriend. Dat de foto zo snel is weggehaald, heeft volgens ons fotomodel, bijgenaamd Nong In (haar echte naam is een tongbreker), niets te maken met de kritiek.

Dat alles en nog veel meer (‘Ik zwem al sinds mijn eerste jaar op de lagere school’, ‘Droeg een badpak of een bikini’ en ‘Ik voel me niet ongemakkelijk omdat ieder ander hetzelfde draagt’) valt te lezen in de rubriek van Mae Moo, het Privé-gedeelte van Bangkok Post. Moeder Varken is een waardig collega van voormalig roddeljournalist Henk van der Meijden. (Bron: Bangkok Post, 17 mei)

Limerick van de dag

Er was eens een land, misschien Thailand?
Daar was van alles en nog wat aan de hand
Een staat van beleg
Met vrijheden weg
Dat lees je tussen de regels in de krant

HRW: Asean en Westen, voer druk op Myanmar op

18 mei – Human Rights Watch vindt dat Asean en het Westen meer druk moeten uitoefenen op Myanmar, dat weigert de Rohingya als etnische groep te erkennen. HRW signaleert dat verschillende landen hun houding tegenover Myanmar hebben versoepeld en het land hebben geprezen voor zijn economische en politieke hervormingen, sinds in 2011 een eind kwam aan het militair bewind. [Nou ja, formeel dan]

Volgens Sunai Phasuk, HRW-vertegenwoordiger in Thailand, nemen de zorgen over de mensenrechten in Myanmar toe. Hij verwijst naar een rapport van HRW, waarin geconstateerd wordt dat de Rohingya in strijd met de internationale rechtsregels in Myanmar worden vervolgd. Sunai vindt dat Thailand de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtingen moet vragen in Thailand tijdelijke opvang op te zetten, daar de organisatie ervaring heeft met het screenen van vluchtelingen en ze naar andere landen te sturen. Op die manier hoeft Thailand niet als enige de last te dragen.

Diarree van woorden
Dat is eigenlijk het enige belangrijke nieuws vandaag in de diarree van woorden die over de krantenlezer wordt uitgestrooid. Bangkok Post vindt het belangrijker om pontificaal in haar openingsartikel te melden dat VN secretaris-generaal Ban Ki-moon het initiatief van Thailand steunt om op 29 mei een regionale top over de Rohingya ellende te beleggen. De krant meent nu al weten dat ‘waarschijnlijk’ 15 landen de top zullen bijwonen.

Premier Prayut heeft Ban gezegd dat de regering de urgentie van een oplossing erkent. De landen in de regio en internationale organisaties moeten volgens de premier samenwerken om het probleem op te lossen. De VN zou daarbij een coördinerende rol moeten spelen. Prayut verwacht dat de top een demonstratie zal zijn van ‘de eenheid en de verantwoordelijkheid jegens de medemens van de Asean-landen’.

Op zee heeft de marine haar patrouilles opgevoerd. Ze voorziet de migranten van voedsel en water en zorgt voor reparaties, zodat ze hun reis kunnen voorzetten, aldus regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd. Rohingya die voet op Thaise bodem zetten, worden beschouwd als illegale migranten en berecht, zegt hij, maar het land is wel bereid hen humanitaire hulp te verlenen.

Overleg tussen ministers
Op pagina 5 komt BP nog een keer terug op de kwestie Rohingya. De krant meldt dat de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken vandaag zijn Indonesische counterpart ontmoet en later deze week een gesprek heeft met Thailands minister van BuZa. Gisteren sprak hij al met zijn collega uit Bangladesh.

Volgens het artikel zouden 3.000 migranten gered zijn of naar de kust van Indonesië, Maleisië en Thailand zijn gezwommen, maar bij deze mededeling ontbreekt een bron. Ze vertellen grimmige verhalen over mensen die op zee sterven door honger, ziektes of verdrinking wanneer gammele bootjes zinken. Actievoerders [?] vrezen dat er nog duizenden rond dobberen.

Australië
De Australische premier zegt geen kritiek te hebben op landen die de schepen met vluchtelingen terug de zee op sturen. Sinds de conservatieve regering in 2013 aan de macht kwam doet Australië dat zelf ook of de vluchtelingen worden op de Pacific eilanden en Naura geïnterneerd. Een eind maken aan de smokkelschepen is cruciaal om de golf van migranten te beteugelen. ‘We moeten humaan en fatsoenlijk zijn, maar uiteindelijk moeten we de boten stoppen.’

Indonesië
Indonesisch voormalig president Susilo Banbang Yudhoyono roept landen op om een oplossing te zoeken in plaats van elkaar de schuld te geven. Hij waarschuwt: ‘Honderden levens staan op het spel. De situatie vraagt om een urgente regionale reactie en niet om eindeloos met de vinger naar elkaar te wijzen. Het is niet eerlijk om de schuld alleen op Indonesië, Maleisië en Thailand te schuiven. Myanmar en Bangladesh kunnen niet hun handen in onschuld wassen.’

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

‘Regering moet lessen trekken uit Black May’

18 mei – De regering moet lessen trekken uit het bloedbad van mei 1992 [dat bekend staat als Black May] en er van afzien om haar macht door een ondemocratische grondwet te vergroten. Dat zei Prinya Tewanarumitkul, vice-rector van de Thammasat universiteit, gisteren tijdens een herdenking van de slachtoffers, waarop de namen en as van slachtoffers in een nieuwe stupa in het Santiporn Park werden geplaatst. Zo’n honderd nabestaanden woonden de herdenking bij.

Prinya vindt dat een ‘verlichte’ manier gevonden moet worden om politieke conflicten te beëindigen. Geweld lost niets op. Thailand heeft meer dan genoeg politiek geweld ondergaan; er dienen geen tranen meer te vloeien. De vice-rector riep de NCPO (junta) op om vast te houden aan de geplande routekaart naar democratie. Artikelen in de ontwerp-grondwet die de macht van de coupplegers veranderen of vergroten, dienen volgens hem herzien te worden.

De krant signaleert dat roodhemdvoorzitter Jatuporn Prompan een verzoenend gebaar maakte door naast een geelhemdleider te staan. Jatuporn: ‘De politieke crisis wordt doorgaans veroorzaakt door een constitutionele crisis. We moeten het feit onder ogen zien dat mensen niet naar de vorm van de grondwet kijken maar naar het hart en de inhoud.’

Toen de CDC-voorzitter het woord voerde, hielden leden van de Chilli Group [mij niet bekend] aan de zijlijn een protest. Ze zeiden dat de aanwezigheid van een opsteller van de grondwet, die door de junta was benoemd, een smet vormde op de geest van de demonstraties in 1992. Het 1992 Relatives Committee en vele andere nabestaanden vroegen de politie hen te verwijderen, maar of dat gebeurd is, vermeldt het artikel niet. De Heroes of Democracy Foundation hield ’s middags een eigen herdenking omdat de ochtendherdenking een steuntje in de rug was van de militaire regering en de nieuwe grondwet.

Lichaam van Luang Phor Khoon op weg naar de KK universiteit

Kort nieuws maandag 18 mei

– Dankzij de dood van de populaire abt Luang Phor Khoon, die zaterdag op 92-jarige leeftijd overleed, bloeit de handel in amuletten als nooit tevoren. Vooral op de markt in Nakhon Ratchasima achter het Thao Suranari Monument verdringen kopers zich. Amulet masters [?] zijn op zoek naar oude amuletten met de beeltenis van de abt – die zijn veel geld waard – en ‘gewone’ verzamelaars zoeken amuletten die na 1993 zijn gemaakt en 100 tot 300 baht kosten. Mensen die al een amulet hebben, laten die nu in plastic of metaal gieten.

Het meest gezocht zijn de amuletten die in 1969, 1974 en 1976 door de abt himself zijn gezegend. Ze kosten duizenden tot meer dan een miljoen baht. Eigenaresse Nara Suramen van een amulettenwinkel zegt dat het moeilijk is op dit moment de waarde te taxeren omdat de abt pas kort geleden is overleden [zaterdagochtend in het ziekenhuis van Nakhon Ratchasima].

Mocht u zich afvragen wat je aan zo’n ding hebt. Een amulet schrikt kwade geesten af, beschermt tegen gevaar en brengt geluk of succes.

In overeenstemming met de laatste wilsbeschikking van de abt is zijn lichaam gisteren overgebracht naar de faculteit medicijnen van de Khon Kaen universiteit. Zijn lichaam wordt er drie jaar gebruikt voor medische studies. In Wat Ban Rai, de tempel van de monnik, bewijzen gelovigen de laatste eer voor een wassen beeld van hem. Ze kunnen dat ook doen in de Golden Jubilee Convention Hall van de universiteit. Daar arriveerden gisteren een chat benja (urn met vijf ‘verdiepingen’) en een krans, gedoneerd door de koning.

Op de foto begeleiden gelovigen het lichaam van de abt naar de universiteit van Khon Kaen. (Foto Pattarapong Chatpattarasill)

– Veel vissers op Thaise trawlers, die in Indonesische wateren vissen, hebben een monsterboekje met een valse naam. In BP van vandaag komen drie aan het woord. Ze zitten op het eiland Ambon klem tussen het Thaise consulaat en Indonesische autoriteiten. De werkgevers of arbeidsbemiddelaars nemen hun toevlucht tot de vervalsingen om de desbetreffende vissers te laten ‘verdwijnen’ wanneer ze aan boord stappen. Lees het hele verhaal: False identities strand fishermen (Special report) op de website van de krant.

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Nog een Special report (achtergrondverhaal). Dat belicht de achtergronden van de illegale visserij en de maatregelen die Thailand neemt om te voorkomen dat de EU haar gele kaart omzet in een rode, en handelssancties dreigen.

Premier Prayut wil er korte metten mee maken en heeft daarom artikel 44 van de interim-grondwet (die de staat van beleg vervangt) ingezet, want die geeft hem absolute macht. Hij heeft het hoofd van de marine gevraagd leiding te geven aan een commandocentrum, dat de illegale visserij gaat aanpakken.

Met vissers worden bijeenkomsten gehouden waarop lokale werkgevers oplossingen kunnen suggereren. Velen vragen de regering illegale vissers amnestie te verlenen. Tijdens de bijeenkomsten moeten ze de vereiste documenten overleggen [?] zoals – ik laat de termen onvertaald – fishing vessel registration, fishing licences, engine operator certificates, employee work permits, employment contracts en fishing logbook.

Schepen groter dan 30 bruto registerton zijn onderhevig aan een port in, port out controle en schepen groter dan 60 bruto registerton dienen over een monitoring systeem te beschikken, zodat ze gevolgd kunnen worden. Het Fishery Department heeft de regering voorgesteld om illegale vissersboten en illegaal visgerei [netten met kleine mazen] op te kopen of steun te verlenen bij omscholing van vissers.

Zie verder Destructive fishing practices ‘ignored’ under S44 (Special report) op de website van de krant. Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Voormalig oppositieleider Abhisit heeft ‘hinted’ [dus niet beloofd] dat hij de politiek voorgoed verlaat wanneer zijn partij, de Democraten, bij de volgende verkiezingen niet wint. En daar zullen sommigen niet rouwig om zijn, want die vinden hem maar een kletsmajoor. [Maar wel een intelligente, zeg ik erbij.]

Abhisit (50) zei dit gisteren tijdens een bijeenkomst met PhD studenten van het Philosophy Programma in Leadership in Society, Business and Politics van de universiteit van Rangsit. ’Ik heb niet veel tijd over voor politiek werk. Ik ben nu driemaal oppositieleider geweest en dat is meer dan genoeg. Een vierde keer zou niet goed zijn.’

Alhoewel de politiek de afgelopen 23 jaar onbevredigend was, beschouwt hij zijn loopbaan niet als een tijdverspilling. ‘Alhoewel de huidige politieke situatie niet is wat we willen, moeten we toch blijven vechten in de hoop dat de rechtsstaat en democratie op een duurzame wijze terugkeren.’ Volgens Abhisit heeft de regering veel goede ideeën, maar hij betwijfelt of de plannen allemaal worden uitgevoerd.

Raweroj Pornmanaspong– De 40-jarige Raweroj Pornmanaspong heeft heel wat op zijn kerfstok. Oplichting in 2013 in Udon Thani toen hij beweerde intercedent voor tewerkstelling in het buitenland te zijn; verduistering van een Isuzu MU-7 van Wat Tapotaram; een inbraak in Don Muang in 2006 en nu komt daar een geval van oplichting bij.

Met behulp van een nep politiekaart en een toegangskaart voor het paleis wist hij het vertrouwen van slachtoffers te winnen en hen 10 miljoen baht lichter te maken. De abt van Wat Tapotaram in Si Ratcha (Chon Buri) was een van hen. Raweroj maakte hem wijs dat hij voor leden van de koninklijke familie werkte en hen kon vragen een merit-making ceremonie in de tempel bij te wonen. Dat kostte de abt wel enkele miljoenen baht.

Bij Raweroj’s arrestatie werden twee auto’s in beslag genomen. De man werd gisteren aan de pers getoond, zoals te doen gebruikelijk bij verdachten, met achter hem een rijtje [trotse?] agenten.

– De regering moet eens opschieten met het verlenen van gemeenschappelijke grondaktes aan 400 woongemeenschappen in het land. Twintig vertegenwoordigers van de People’s Movement for a Just Society (Pmove) hebben dat verzoek in een brief gedeponeerd bij de minister van Milieu.

Het project om landloze boeren het gemeenschappelijk gebruik van grond te geven was destijds een initiatief van de regering Abhisit. Sindsdien hebben vier woongemeenschappen ervan geprofiteerd en een beloofd Office of Community Land Title Deeds is er nog steeds niet.

Pmove-lid Boon Sae-jung wil dat de regering 93 rechtzaken intrekt tegen arme mensen die ervan beschuldigd worden land in beschermde bossen in gebruik te hebben genomen. Maar dat land is hen door de regering Abhisit beloofd, zegt hij.

P-Move
P-Move staat voor People’s Movement for a Just Society. De groep bestaat uit veel leden van de niet meer bestaande Assembly of the Poor. Ze behoren tot het Anti-Pak Moon Dam Network, het Four-Region Slums Network, de Northern Farmers Federation, het Northeastern Land Reform Network, de Southern Farmers Federation en het Bantad Mountain Range Land Reform Network. Deze groepen hadden zich eerder verenigd in het Land Reform Network of Thailand voordat ze zich aansloten bij P-Move.

Het Land Reform Network pleit voor communaal landbezit, een grondbank voor landloze boeren en voor een progressieve grondbelasting. Inmiddels hebben twee woongemeenschappen een communale grondakte ontvangen en in oprichting is een Community Land Deed Office. Sommige ideeën, zoals een beperkt grondbezit, zijn nog niet gerealiseerd.

Afgezien van de Land Reform netwerken opereren ook andere netwerken onder de vlag van P-Move, zoals actiegroepen tegen dammen, mijnen, elektriciteitsprojecten en biomassa energiefabrieken. Verder voert P-Move campagne voor statenlozen, de rechten van contractboeren en wijziging van onrechtvaardige wetten die tegen bosbewoners in stelling worden gebracht.

 


 

Nieuws uit Thailand begint vandaag met beelden van het vooroorlogs Rotterdam. Waarom? Tja, waarom niet? Nou goed dan omdat ik in Rotterdam geboren ben, mijn jeugd er heb doorgebracht en er graag mag banjeren, wat nu alleen maar tijdens mijn vakanties kan.

Export naar China onder druk

17 mei – De vooruitzichten voor de Thaise export naar China zijn weinig rooskleurig nu de economie in dat land vertraagt. Voor het toerisme vanuit China heeft dat echter geen gevolgen, voorspelt directeur Alisara Mahasandana van de internationale afdeling van Bank of Thailand.

De export van Thailand naar China bestaat voor de helft uit consumptiegoederen bestemd voor de binnenlandse consumptie en zijn het meest vatbaar voor China’s economische malaise. Maar ook handelsgoederen zijn de dupe qua aantal en prijs in verhouding tot de wereldhandelsprijzen.

Sommige industriesectoren hebben geen last; de export van elektronische producten, elektrische apparaten, hard-disk drives en integrated circuits boekt nog een bescheiden groei.

In januari zakte de export naar China met 19,7 procent op jaarbasis naar US$ 1,74 miljard, in februari met 15,1 procent (naar $ 1,88 miljard) en in maart met 8,3 procent ($ 1,95 miljard). Vorig jaar ging 11 procent van de Thaise export ter waarde van $ 27,2 miljard naar China.

Alisara vindt dat Thailand de kwaliteit van zijn export dient te verbeteren en naar nieuwe marktsegmenten in China zou moeten zoeken. Volgens haar hebben Chinezen nog steeds vertrouwen in de kwaliteit van Thaise producten. Ze denkt dat de Thaise export naar China kan groeien omdat de Chinese overheid haar groeibeleid heeft bijgesteld en zich nu richt op de binnenlandse consumptie.

Het toerisme blijft bij dit alles buiten schot want de inkomens groeien nog steeds in China en Thailand blijft een belangrijke toeristische bestemming. Van alle buitenlandse toeristen zijn de Chinezen in de meerderheid. (Bron: Bangkok Post, 16 mei)

Moody’s is pessimistisch

17 mei – Van alle Asean-landen zijn Thailands economische vooruitzichten het zwakst. De concurrentiepositie van Thailands export loopt terug en de binnenlandse bestedingen zijn niet om over naar huis te schrijven. Aldus enigszins vrij vertaald waardeert Moody’s Analytics Inc de huidige staat van de Thaise economie.

Toch verwacht het bureau dat de economie het eerste kwartaal met 3,9 procent is gestegen en dat is een opsteker na kwartalen van krimp. In sterk contrast hiermee staat de prognose van de Bank of Thailand die eerder een contractie voorspelde, maar vice-premier Pridiyathorn Devakula daarentegen hoopt weer op een groei van 3 procent op jaarbasis.

En zo heeft iedereen zijn glazen bol en zoals een oud-college van me placht te zeggen: Do-re-mi-fa-sol, weer een krantje vol. (Bron: Bangkok Post, 16 mei)

Nok Air boekt magere kwartaalwinst

Nok Air17 mei – Van alle Thaise luchtvaartmaatschappijen boekte Nok Air het eerste kwartaal de laagste winst: netto 1,79 miljoen baht.

De magere winst was grotendeels te wijten aan het verlies van NokScoot, een joint venture van Nok Air en Scoot, een dochter van Singapore Airlines. Dat bedroeg 53,9 miljoen baht.

De start van NokScoot is sinds vorig jaar vertraagd, onder andere vanwege de problemen bij het Thai Civil Aviation Department als gevolg waarvan China een rem heeft gezet op uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand.

Zonder de verliezen van NokScoot zou Nok Air een winst hebben kunnen laten zien van 55,6 miljoen baht, 35,9 procent meer op jaarbasis, dankzij verbeterde exploitatieresultaten, herstel van het passagiersaanbod en lagere brandstofprijzen.

Nok Air vervoerde 2,32 miljoen passagiers met 24 toestellen, 7 meer dan een jaar geleden. De bezettingsgraad steeg van 79,9 procent, een jaar geleden, naar 84,7 procent.

Ter vergelijking: Thai Airways International boekte een netto kwartaalwinst van 4,54 miljard baht, Bangkok Airways 1,08 miljard baht en Thai AirAsia 923 miljoen baht.

Robuuste winst voor AoT

17 mei – Airports of Thailand, de beheerder van zes luchthavens in Thailand, heeft het eerste kwartaal een netto winst geboekt van 4,89 miljard baht, aanzienlijk meer dan de 3,69 miljard in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De betere resultaten zijn grotendeels te danken aan de uitbreiding van het luchtverkeer. Het aantal passagiers dat de luchthavens passeerde, steeg met 22,9 procent op jaarbasis.

Vooralsnog heeft de luchthaven geen last van de restricties op nieuw luchtverkeer, ingesteld door Japan, China en Zuid-Korea. Die hebben op de rem getrapt omdat het Thai Civil Aviation Department een onvoldoende heeft gekregen van de ICAO.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Oogstverzekering dekt 2 mln rai

17 mei – Voor de verzekering van de rijstoogst tegen natuurrampen en schade (door pesticiden of epidemieën) in het komend seizoen zal naar verwachting meer belangstelling bestaan dan dit jaar. De minister van Financiën denkt dat de rijst op 2 miljoen rai verzekerd gaat worden tegen 1,5 miljoen rai dit jaar.

De premie bedraagt 124 tot 184 baht per rai, afhankelijk van het risico. De boeren betalen 60 tot 100 baht; de regering neemt de rest van de premie voor haar rekening. Boeren die klant zijn van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, krijgen een korting van 10 procent.

De verzekering kan tot 14 augustus worden afgesloten en in het Zuiden (waar het rijstseizoen later begint) tot 11 december. (Bron: Bangkok Post, 16 mei) (Zie de pagina Rijst 3)

Limerick van de dag

Een noodle bar aan Silom
Verkoopt noodles, maar waarom?
’t Is geen levensvraag
Misschien ook wat vaag
Zullen we zeggen: daarom?

 

Rohingya vluchtelingen bij het eilend Koh Lipe

Rohingya crisis sleept zich voort

17 mei – De toekomst voor de naar schatting 8.000 verhongerde en dorstige Rohingya die in schepen op zee dobberen, ziet er somber uit. Maleisië en Indonesië waar ze zich graag zouden vestigen, houden de schepen tegen en Singapore weigert vluchtelingen op te nemen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry heeft Thailand gevraagd humanitaire hulp aan de vluchtelingen te verlenen, een verzoek waarover Panitan Wattanayagorn, adviseur van de minister van Defensie, zegt: ‘Het zou Thailand en de Asean lidlanden helpen als de VS haar eigen woorden ondersteunt met echte hulp, hetzij financiële of technische assistentie.’

Volgens Panitan is Thailand bereid tijdelijk voor de Rohingya te zorgen, maar ‘dit is niet alleen Thailands kwestie. Het land is alleen maar een transit punt’. Gisteren bleek van die bereidheid nog niets, want de marine stuurde bij het eiland Lipe een schip met 300 vluchtelingen verder de zee op (foto). Het werd later door Maleisië onderschept.

Het Rohingya-drama kende gisteren nog een aanvaring tussen Maleisië en Myanmar. De Maleisische regering drong er bij Myanmar op aan de de catastrofe te helpen oplossen; immers: de Rohingya ontvluchten de deelstaat Rakhine waar ze vervolgd worden. Myanmar reageerde als door een wesp gestoken. ‘Wij accepteren niet de beschuldigingen van sommigen dat Myanmar de bron van het probleem is’, zei Maj Zaw Htay, directeur van het presidentieel kantoor. ‘Het is bezien vanuit een humanitair standpunt triest dat deze mensen door sommige landen de zee worden opgestuurd.’

Van de regionale top die Thailand op 29 mei in Bangkok heeft belegd, mag dus – het nieuws overziend – weinig worden verwacht. Myanmar heeft laten doorschemeren thuis te blijven; alleen de VS en Australië hebben al toegezegd te komen. Uitgenodigd zijn 15 landen en internationale organisaties. Maar meer dan mooie woorden lijkt de top niet te zullen opleveren.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Dorpshoofd smokkelde 74 migranten ’t land in

17 mei – Het dorpshoofd van Ban Moo 2 (Chumphon) is aangehouden op verdenking van mensenhandel. Hij zou 74 migranten uit Myanmar geholpen hebben illegaal Thailand binnen te komen.

De groep werd begin vorige week door gewapende mannen over de Kra Buri rivier geholpen en in de bossen van Chumphon verstopt. Daar vergrepen ze zich aan drie vrouwen. Enkelen zagen kans te ontsnappen om voedsel te zoeken. Dorpelingen die ze benaderden, seinden de politie in. Behalve het dorpshoofd worden nog drie mannen verdacht van de smokkel. Ze zouden zich schuil houden op een eiiland in de Andaman zee.

Ander nieuws
Op een bouwplaats in Samut Prakan heeft de politie gisteren 85 illegale gastarbeiders uit Myanmar en Cambodja aangehouden. In totaal werden 200 mannen en vrouwen in het politiebureau van Bang Pu aan de tand gevoeld.

Suphang Chanthawanig van het Institute of Asian Studies van de Chulalongkorn universiteit wil dat functionarissen leren onderscheid te maken tussen slachtoffers van mensenhandel en zij die vrijwillig overzee zijn gaan werken. Hij zei dit tijdens een seminar gewijd aan mensenhandel in de visserij in reactie op de repatriëring van 68 vissers van Ambon vorige maand. Zij waren naar het eiland gevlucht om te ontkomen aan de onmenselijke werkomstandigheden op Thaise trawlers, die in Indonesische wateren vissen.

De DSI meldde in eerste instantie dat 28 vissers het slachtoffer waren van mensenhandel, maar de Anti-Human Trafficking Division van het Central Investigation Bureau stelde later vast dat het om slechts drie vissers ging.

Suphang meent dat de dienst de plank mis slaat. De Labour Rights Promotion Network Foundation heeft beide diensten gehekeld voor het verstrekken van verschillende aantallen. (Zie pagina Migranten)

Weer bomaanslagen in Yala

17 mei – Voor de derde achtereenvolgende dag is de stad Yala in het Zuiden van Thailand getroffen door bomaanslagen. Ditmaal waren een meubelwinkel, kliniek en plantenwinkel het doelwit. Niemand raakte gewond.

Het aantal bomaanslagen over de drie dagen is nu opgelopen tot 36, zegt de woordvoerder van het Internal Security Operations Command Regio 4 Forward Command. Daarbij zijn 22  personen gewond geraakt. Volgens hem begint het net zich te sluiten om de verdachten. Politie en soldaten zijn druk bezig bewijsmateriaal te verzamelen op basis waarvan ze kunnen worden aangehouden.

De bomaanslag op de meubelwinkel werd gevolgd door een brand. Dat wilde wel fikken want de winkel is van hout. De brandweer bestreed het vuur met tien stralen. Drie winkels in de buurt liepen ook schade op. Het was de tweede keer dat de winkel het haasje was, want op 6 april vorig jaar ontplofte er ook een bom en woedde een brand. Daarbij kwam één persoon om het leven en werden 23 personen gewond.

Volgens de Isoc-woordvoerder doen regering en leger hun uiterst best om de hearts and minds van de zuidelijke bevolking te winnen. De afgelopen zes maanden zou het aantal geweldsincidenten met 60 procent zijn afgenomen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Hij veronderstelt dat de bomaanslagen gepleegd zijn in reactie op het succes van de regering.

Vandaag reist legercommandant Udomdej Sitabutr naar het Zuiden vooor een ontmoeting in het Sirindhorn Camp in Pattani. Hij gaat ook op ziekenbezoek bij slachtoffers van bomaanslagen en beschietingen.

Kort nieuws zondag 17 mei

Gelovigen bij het stoffelijk overschot van Luang Phor Khoon– Honderden gelovigen hebben gisteren de laatste eer bewezen aan de ’s ochtends overleden Luang Phor Khoon, de populaire abt van Wat Ban Rai in Dan Khun Thot (Nakhon Ratchasima) voor wie in 2009 een museum werd gebouwd. Het was dringen in het Maharat Nakhon Ratchasima ziekenhuis waar het lichaam lag opgebaard. Daar worden tot zaterdag begrafenis rituelen gehouden.

De koning doneerde gisteren een urn met chat benja, een paraplu met drie ‘verdiepingen’. Vandaag wordt de abt geëerd met heilig water, verschaft door het Koninklijke Huis.

In zijn wilsbeschikking heeft de abt gevraagd zijn lichaam binnen 24 uur ter beschikking te stellen van de faculteit medicijnen van de Khon Kaen universiteit. De abt wenst een eenvoudige uitvaart, geen royal cremation. Zijn as moet op de Mekong worden uitgestrooid.

– De jacht op van corruptie verdachte ambtenaren gaat onverminderd door. Binnenkort ontvangt premier Prayut een tweede lijst met zwakke broeders, nadat hij eerder vorige week 45 op non-actief had gesteld.

Deze week komt het Centre for National Anti-Corruption (een nieuwe door de junta gevormde club) bijeen om de lijst op te stellen aan de hand van namen die door diverse diensten zijn ingeleverd. Prayut maakt bij zijn strafmaatregel gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet (die in de plaats van de staat van beleg is gekomen), die hem absolute macht verleent.

Enkelen van de groep van 45 zijn niet gestraft door de eigen dienst, alhoewel er wel bewijs was voor hun betrokkenheid bij corrupte praktijken. De premier heeft de diensten opgedragen meer disciplinair onderzoek te doen naar de verdachten; de NACC en PACC bereiden intussen strafrechtelijke vervolging voor. De maatregel van de premier, heeft volgens een bron, tot doel om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verdonkeremaand. (Zie de pagina Corruptie 2)

– Het onderzoek naar het Ponzi-scheme (een piramide constructie) van het direct-sales bedrijf Ufun Store Co wordt uitgebreid naar Vanuatu (een eilandengroep die eerder bekend stond als het Frans-Britse condominium Nieuwe Hebriden), Maleisië en China, want ook daar zijn slachtoffers gemaakt. Politiecommissaris Somyot zegt dat een speciaal onderzoeksteam wordt gevormd voor de internationale invalshoek.

Vorige week heeft de politie huiszoeking gedaan bij UDBP Management (Thailand) Co en de directeur, vice-president plus zeven Chinese medeplichtigen aangehouden. Via dit bedrijf werd het geld van slachtoffers doorgesluisd naar Maleisië en Vanuatu. Volgens de politie hebben 8.706 Ufun-deelnemers elk 30.000 baht overgemaakt naar UDBP, in totaal 300 miljoen baht.

Ufun kreeg vorig jaar toestemming kruidendranken, fruitdrankjes en cosmetica te verkopen, maar feitelijk hield het bedrijf zich bezig met het werven van nieuwe leden in plaats van de verkoop van producten.

Zie voor de voorgeschiedenis de pagina Corruptie 2.

– Drieduizend dierenartsen, verpleegkundigen en anderen uit 93 landen vergaderen tot morgen in Bangkok over dierenwelzijn. [Begindatum wordt niet vermeld.] Ze hebben tijdens het congres de Guidelines for Recognition, Assessment and Treatment of Pain vastgesteld.
De Veterinary Practitioner Association of Thailand steunt de richtlijnen die tot doel hebben betere zorg te verlenen aan kleine dieren, medicijnen ruimer beschikbaar te maken en chirurgie voor de vermidering van pijn te bevorderen. Het besluit sluit mooi aan bij de (gewijzigde) dierenwelzijnswet die in november het groene licht kreeg van het parlement.


 

BTW-fraude: Ontslag voor topambtenaar

16 mei – Topambtenaar Siripong Riyakarntheerachote van het ministerie van Financiën heeft zijn congé gekregen vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij oplichting met BTW-teruggaves, die de staat in 2010 en 211 een lieve 3,21 miljard baht aan inkomsten hebben gescheeld.

In verband met deze zaak heeft de rechtbank al arrestatiebevelen uitgevaardigd voor vijf personen en volgende maand beslist de minister of maatregelen nodig zijn tegen nog eens drie of vier topambtenaren en ambtenaren op een lager niveau.

De oplichting kwam in 2013 aan het licht in een onderzoek van Financiën. Zo’n dertig rechtspersonen bleken nepmetaalbedrijven te hebben opgezet en leverden vervalste documenten in bij het belastingkantoor van Bang Rak, dat toendertijd werd geleid door Siripong.

Ze maakten gebruik van een maas in de wet, die het mogelijk maakt de BTW op geïmporteerde materialen die gebruikt worden om exportgoederen te produceren, terug te vragen. Sommige bedrijven hadden een gehuurde lege kamer als kantoor, alle transacties werden gepleegd door dezelfde zes personen. Het ministerie van Financiën gaat betrokkenen civielrechtelijk aanpakken. Het heeft de DSI en NACC gevraagd een strafrechtelijk onderzoek te doen.

De DSI, toen onder leiding van de op een zijspoor gerangeerde Tarit Pengdith [niet erg geliefd bij het huidige regime] heeft de fraude eerder [geen jaartal] onderzocht, maar vond geen onregelmatigheden. [Doofpot gevalletje?] Uit het onderzoek van Financiën in 2013 bleek dat twintig functionarissen bij de zaak waren betrokken.

Minister Sommai Phasee (Financiën) heeft de belastingdienst opdracht gegeven het gat in de wet te dichten, waardoor de belastingopbrengst met 10 tot 20 procent zou kunnen stijgen. (Bron: Bangkok Post, 15 mei)

Nagekomen kort nieuws

– De Bank of Thailand verwacht dat de NPL’s dit kwartaal zullen stijgen, met name bij persoonlijke leningen en leningen van kleine en middelgrote bedrijven. Een functionaris schrijft de stijging toe aan het trage tempo van economisch herstel en hogere special mention loans [?].

Eind maart bedroeg het bedrag aan NPL’s 298 miljard baht, 21,1 miljard baht meer dan het voorgaande kwartaal. Het totaal aan leningen bedroeg 13 biljoen baht. Zie verder het bericht Eerste kwartaal: Slechte leningen schieten omhoog van 13 mei. (Bron: Bangkok Post, 15 mei)

Limerick van de dag

Er was eens een ouwe kerel uit Vlist
Dat was een verwoede sekstoerist
Hij kende geen remmingen
Op alle bestemmingen
Maar ‘t lukte hem niet in de kist

Myanmar speelt de vermoorde onschuld

16 mei – Het was te verwachten: Myanmar zal waarschijnlijk niet de door Thailand belegde Rohingya top op 29 mei bijwonen. Het land verwijt Thailand de top te misbruiken om de aandacht af te leiden van de eigen problemen met mensensmokkel . Premier Prayut roept nu de internationale organisaties op om met Myanmar in gesprek te gaan over de kwestie van de Royingya vluchtelingen.

‘We accepteren niet dat zij [Thailand] ons uitnodigen om de druk die ze zelf ondervinden te verzachten’, zegt Zaw Htay, directeur van het presidentieel kantoor. ‘De grondoorzaak van de crisis is de toenemende mensenhandel. Het probleem van de graven is niet een Myanmarees probleem. Dat heeft te maken met de zwakke preventie van mensenhandel en de rechtspraak in Thailand.’

Je moet maar durven om de vermoorde onschuld te spelen, want Myanmar is juist de oorzaak van het probleem. Het land erkent de Rohingya, die in de deelstaat Rakhine leven, niet  als etnische groep en maakt hen het leven zuur. Tino Kuis, een van de gastschrijvers van Dick’s blog, spreeekt zelfs over genocide. Als gevolg daarvan slaan de Royingya op de vlucht naar Maleisië of Indonesië, twee moslimlanden waar ze als moslim hopen op een betere behandeling.

Premier Prayut speelt de bal nu naar de internationale organisaties die met Myanmar zouden moeten gaan praten in plaats van druk uit te oefenen op Thailand als enige de verantwoordelijkheid te dragen om voor de migranten te zorgen.

Over de weigering van Myanmar eind deze maand naar Bangkok te komen, zegt hij: ‘We kunnen geen enkel land dwingen om te komen. Elk land heeft zijn eigen waardigheid. Thailand bevindt zich slechts in het midden van de route [van de vluchtroute van de Rohingya]. We hopen alleen maar vrede in de regio te brengen.’

Voor de top eind deze maand zijn 15 landen uitgenodigd, maar tot nu toe hebben alleen Australië en de VS hun komst bevestigd. Over de suggestie van politiecommissaris Somyot om opvangkampen voor Rohingya op te zetten, zegt Prayut dat hij opdracht heeft gegeven gebieden te zoeken die zich hiervoor lenen. Maar de kampen dienen een tijdelijk karakter te hebben, benadrukt hij. Prayut zegt dat Thailand bereid is humanitaire hulp te verlenen, ‘alhoewel ons budget ervoor beperkt is’.

[Een opmerking die wat vreemd aan doet want de marine heeft een boot met 300 verhongerde vluchtelingen deze week terug de zee opgestuurd. Zie het bericht Marine stuurt vluchtelingen verder de zee op van 15 mei.]

De zaakgelastigde van de VS lijkt Thailand te steunen. De problemen van de mensenhandel en de vluchtende Rohingya zijn kwesties van regionale zorg en niet de last van één bepaald land. De VS zijn bereid, zegt hij, pogingen te steunen om het probleem op te lossen. Hij bevestigt dat Amerikaanse vertegenwoordigers de Rohingya top zullen bijwonen.

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp. Lees ook en bekijk het hartverscheurend verslag van BBC-correspondent Jonathan Head over Thailands vlot van Medusa.

Rohingya: Van nachtmerrie naar nachtmerrie

De statenloze Rohingya zijn een van ’s werelds meest vervolgde minderheden aldus de VN. Tienduizenden hebben Myanmar ontvlucht sinds in 2012 tussen hen en het boeddhistische Rakhine geweld uitbrak. Ze zijn het land uit gesmokkeld langs een route die loopt via zuidelijke Thailand, waar ze door smokkelaars werden vastgehouden …. Aldus Christophe Archambault van het Franse persbureau AFP. Lezen!
Verder nog drie links naar achtergrondinformatie over het drama Rohingya.
http://www.bbc.com/news/world-asia-32586865
http://www.bbc.com/news/world-asia-32586865

Een documentaire van Al Jazeera over het begin van de verdrijving van de Rohingya in 2012:
https://www.youtube.com/watch?v=dSkZlgk76-E

From one nightmare to another door Christophe Archambault (AFP).
http://tinyurl.com/mp98zfd>

 

Bomaanslag Muang (Yala)

Een kruidenierswinkel in Muang (Yala) gaat in vlammen op nadat die vrijdag door twee bommen was getroffen. (Foto Maluding Tido)

Kort nieuws zaterdag 16 mei

– De autoriteiten hebben in zeven districten van de zuidelijke provincie Songkhla de beveiliging opgeschroefd, nadat sinds donderdag op 30 plaatsen in buurprovincie Yala bommen zijn ontploft. Daarbij zijn minstens 20 mensen gewond geraakt.

Gisteren meldde de krant acht bomaanslagen in de stad Yala. Wonder boven wonder maakten ze geen dodelijke slachtoffers, wel dertien gewonden. Vandaag meldt de krant zes bomaanslagen, gisterochtend in Muang (Yala). Daarbij werden twee personen gewond. Agenten maakten tevens drie bommen onklaar. De autoriteiten vermoeden dat bij de aanslagen twintig separatisten betrokken waren.

De districten waar extra controleposten zijn ingericht, zijn Chana, Thepha, Na Thawi en Saba Yoi, die grenzen aan de door geweld geteisterde provincies Yala, Pattani en Narathiwat, en de commerciële districten van Muang, Hat Yai en Sadao.

In Hat Yai gebruikt personeel van de Explosive Ordnance Reconnaissance mobiele stoorapparaatjes bij het controleren van geparkeerde auto’s. Dit om te voorkomen dat een bom via een signaal van een mobieltje tot ontploffing wordt gebracht, wat bij bomaanslagen in het Zuiden gebruikelijk is.

In Sukhirin (Narathiwat) zijn gisterochtend tijdens een patrouille vier militaire rangers uit een hinderlaag aangevallen. Eén ranger kwam om het leven, de anderen raakten gewond.

Luang Phor Khoon 2– De eerbiedwaardige abt Luang Phor Khoon Parisutho (92) van de Wat Ban Rai is na een hartaanval met spoed opgenomen in het Dan Khon Thot ziekenhuis in Nakhon Ratchasima. Hij wordt in de IC van het ziekenhuis kunstmatig beademd. Tal van gelovigen trokken, nadat ze gehoord hadden van zijn opname, naar het ziekenhuis in de hoop goed nieuws te horen. Medewerkers van de abt zeggen dat zijn toestand deze maal ernstiger is dan bij vorige ziekenhuisopnames.

Update: De abt is hedenochtend overleden. In zijn testament, opgesteld midden 2000, heeft de abt gevraagd zijn lichaam binnen 24 uur na zijn overlijden ter beschikking te stellen van de faculteit Medicijnen van de Khon Kaen universiteit. Nadat zijn lichaam is teruggekeerd, wilde hij een eenvoudige uitvaart en hij verbood zijn volgelingen om een royal cremation te vragen. Zijn as diende te worden uitgestrooid op de Mekong.

– Premier Prayut heeft, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet die hem de volledige macht geeft, 45 functionarissen op non-actief gesteld. Tegen hen lopen onderzoeken naar corruptie door de NACC, PACC en de Rekenkamer. De betrokken functionarissen, werkzaam op een ministerie, worden overgeplaatst naar het kantoor van de respectievelijke permanent secretarissen; lokale ambtenaren krijgen gedurende de onderzoeken geen salaris. (Zie pagina Corruptie 2)

– Lijkt me een vermelding waard in het World Guinness Book of Records: een bankoverval die 26 seconden in beslag nam. Dat presteerde een gewapende overvaller in Chiang Mai. Hij bedreigde een bankbediende, kreeg 129.000 baht en maakte dat hij weg kwam. De tijdspanne blijkt uit camerabeelden. Herkenning zal moeilijk zijn want de man droeg een crash helmet.

– Oud-premier Yingluck bevestigt dat ze dinsdag haar opwachting zal maken bij het hooggerechtshof dat zich buigt over haar vermeende nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Daar heeft de NACC onderzoek naar gedaan. De NACC meent dat ze paal en perk had moeten stellen aan de corruptie in en de sterk oplopende kosten van het subsidieprogramma, wat het hypotheeksysteem feitelijk was.

De charmante oud-premier kreeg in januari al een tik op de vingers van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting was een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof had haar vorig jaar al naar huis gestuurd.] (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

– De DSI (de Thaise FBI) is een onderzoek begonnen naar drie gevallen van mensenhandel, waarbij drie trawlers, die in Indonesische wateren vissen, zijn betrokken. Het eerste geval werd gisteren al door de krant gemeld. De eigenaar van die boot heeft zichzelf bij de DSI aangegeven, maar hij zegt onschuldig te zijn. Zie het bericht Nog meer duur betaalde vis van 15 mei.

Het tweede geval betreft misleiding bij het aannemen van personeel voor een trawler. Tegen de hoofdverdachte en zijn medeplichtigen worden arrestatiebevelen aangevraagd. In de derde zaak gaat het om kinderarbeid. Kinderen van 13 tot 15 jaar werkten op een trawler; de reder gebruikte vervalste papieren waarop ze als 19-jarige vermeld stonden. De DSI is het onderzoek begonnen naar aanleiding van vragen van de Indonesische politie.

Volgens een onderzoek [van?] werken 3.000 personen op Thaise trawlers die in Indonesische wateren vissen: 1.000 zijn Thais, de overigen komen uit Myanmar en Cambodja. Veertig procent is door vijf groepen illegale arbeidsbemiddelaars gelokt om er te werken, vaak in busstations met als lokkertje gratis drank en bordeelbezoek, maar dat de werkomstandigheden mensonterend zijn, vertellen ze er niet bij. Tal van werkers zijn al gevlucht naar de eilanden Ambon en Benjina; sommigen zijn inmiddels gerepatrieerd.

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Dienstplichtigen die de dienstplicht ontduiken, zouden op een andere manier gestraft moeten worden dan rechtsvervolging, want die zaken stapelen zich op. Volgens een woordvoerder van Justitie gaat het om 20.000 tot 30.000 personen. Ze zouden beter gestraft kunnen worden met ‘administratieve maatregelen’ en dat geldt ook voor andere vergrijpen die voor het verstopte rechtssysteem zorgen, zegt hij.

De meeste mensen die de dienstplicht ontduiken, doen dit omdat ze studeren of werken. Ze krijgen, indien veroordeeld, doorgaans een voorwaardelijke straf van maximaal drie jaar.

Tot 2013 bracht de politie 900.000 zaken aan bij de rechtbank. 700.000 personen zijn berecht, van wie 300.000 achter de tralies zitten. De recidive bedraagt 35 procent en voor jongeren 41,5 procent. Vergeleken met andere zaken lopen veroordeelde drugsverdachten de meeste kans zich aan hetzelfde vergrijp te bezondigen.

– Een 4-jarig Myanmarees meisje dat donderdagavond uit een ziekenhuis in Kanchanaburi was ontvoerd, is gisterochtend terug gevonden. Ze liep naakt in een bos, was gewond en had ernstige kneuzingen op haar lichaam. Op haar vingers zaten bloedvlekken. Camerabeelden uit het ziekenhuis tonen een man van 25 tot 30 jaar die het meisje meenam. De moeder lag op dat moment te slapen in het ziekenhuis. Dichtbij de plek waar het meisje opdook, zijn haar shorts en T-shirt gevonden.

– De gouverneur van Khon Kaen heeft opdracht gegeven 101 ongezonde vuilstortplaatsen te sluiten, daar de provincie het voornemen heeft binnen vier jaar faciliteiten te openen waar afval wordt omgezet in energie. De locaties zijn al bekend. Ze gaan het afval verwerken van 224 gemeentes, waarvan vier gemeentes meedoen aan een pilot. De stortplaatsen mogen pas weer open als ze voldoen aan acceptabele sanitaire eisen. De provincie is ook van plan huishoudens op te dragen om hun afval te scheiden.

Chavalit Yongchaiyudh– Pessimist of realist? Voormalig premier Chavalit Yongchaiyudh (83) heeft geen belangstelling voor het opstellen van de nieuwe grondwet en de vraag of een referendum gewenst is, want ‘de grondwet wordt toch weer bij een nieuwe coup verscheurd’. Hij zei gisteren tijdens zijn verjaardagsfeest bij een ontmoeting met de media dat het weer hetzelfde liedje is: een nieuwe grondwet wordt opgesteld, daarna zijn er verkiezingen en vervolgens grijpt het leger bij politieke conflicten in. Chavalit verwacht dat de grondwet in een referendum wordt afgewezen. Zelf heeft hij twee ontwerp-grondwetten voorgesteld, maar die zijn beide genegeerd. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Chavalit mag het dan niet interesseren, de krant vindt het geneuzel over de grondwet bere belangrijk (BB), want opent pagina 3 met een vijfkolommer over de kwestie: Moet de te kiezen minister-president lid van het parlement zijn of mag het ook een buitenstaander zijn?

Andere ‘hete hangijzers’ die de krant belicht, zijn het voorstel om niet-politieke groepen toe te staan aan de verkiezingen deel te nemen en de instelling van 15 commissies die het werk van de nationale hervormingsraad gaan voortzetten. Vindt u het BB? Lees NLA members wade in on PM pick row op de website van de krant. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Het ministerie van Volksgezondheid gaat particuliere ziekenhuizen vragen de tarieven op hun website te vermelden en voor elk een mediaan prijs vast te stellen om te voorkomen dat voor behandelingen en medicijnen te veel in rekening wordt gebracht.

Gisteren vergaderde de minister met vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, de Medical Council of Thailand, het National Health Security Office en de Consumer Protection Board. Aanleiding was een petitie van het Thai Medical Error Network met het verzoek de vaak excessieve tarieven van particuliere ziekenhuizen te beheersen.

De minister gaat een commissie vormen met vertegenwoordigers van de particulieren om standaardprijzen voor medicijnen op te stellen, waarbij de prioriteit ligt bij veel gebruikte medicijnen. Het Department of Health Service Support gaat informatie over de tarieven verzamelen. Ze zullen worden gepubliceerd op de website van het ministerie.

Een andere commissie buigt zich over de problemen met spoedeisende hulp, die ziekenhuizen (ook particuliere) verplicht zijn te verlenen ongeacht de woonplaats van de patiënt. De SEH is geïntroduceerd door de regering Yingluck en heeft tot doel gratis medische zorg beschikbaar te maken voor iedereen in de buurt van het dichtsbijzijnde ziekenhuis. De particuliere ziekenhuizen vinden de vergoeding die ze van de overheid krijgen, te laag en behandelde patiënten klagen over de rekening die ze door de strot wordt geduwd. (Zie pagina Gezondheidszorg)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties