Thais nieuws 16-31 december

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
AoT: Airports of Thailand (beheerder van zes vliegvelden, o.a. Suvarnabhumi en Don Mueang)
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CIB: Central Investigation Bureau
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die begin 2014 gold)
CSD: Crime Suppression Division (recherche)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NESDB: National Economic and Social Development Board
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (inmiddels opgeheven orgaan dat hervormingsvoorstellen moest formuleren)
NRSA: National Reform Steering Assembly (opvolger van NRC)
NSC: National Security Council
Obec:  Office of the Basic Education Commission
Ohec: Office of the Higher Education Commission
Ovec: Office of the Vocational Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (protestbeweging tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
TAT: Tourism Authority of Thailand
TDRI: Thailand Research Development Institute
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Voor het nieuws van 1-15 december, klik hier.

 

Rajabhakti park persconferentie

Rajabhakti park: Panel vindt niets onoorbaars

31 december – Evenals het eerste onderzoek naar de onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park heeft het vervolgonderzoek niets verkeerds gevonden. Maar de commissie van het ministerie van Defensie maakt daarbij wel het voorbehoud dat ze alleen heeft mogen praten met ministeriepersoneel  en documenten van het ministerie heeft mogen inzien. ‘Enkele verdachte zaken dienen door andere partijen onderzocht te worden’.

Woensdag maakte de permanent secretaris van Defensie de resultaten bekend van het onderzoek door het negen man tellende panel (foto). Hij zei dat de uitgaven aan het project voldeden aan de regelgeving van het PM’s Office en het leger. Enkele delen van het project hebben bij de commissie vragen opgeroepen, zoals het werk door de bronsgieterijen en een verzoek voor een budget van 63 miljoen baht uit het noodfonds van de regering. Enkele personen die daar meer over weten, konden niet bereikt worden.

De donaties bedroegen 801 miljoen baht, waarvan 732 miljoen baht gedoneerd is door regeringsdiensten en de particuliere sector, ingezameld op evenementen en 69 miljoen baht in natura. Het gieten van de beelden en modellen kostte 318 miljoen baht. [Eerdere berichten zeiden dat het project geheel uit particuliere donaties was gefinancierd.]

Het panel werd in november door minister Prawit (Defensie) gevormd nadat in het eerste interne legeronderzoek geen onregelmatigheden waren geconstateerd, maar dat onderzoek riep veel kritiek op omdat tal van vragen onbeantwoord bleven.

Eerder gaf toenmalig legercommandant en huidig staatssecretaris van Defensie Udomdej toe dat de bronsgieterijen om een commissie [lees: steekpenningen] was gevraagd door een amulettenhandelaar. Een legerkolonel was daarbij betrokken. Beide mannen zijn naar het buitenland gevlucht. (Bron: website Bangkok Post, 30 december)

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

Update: De krant opent vandaag met het goede nieuws dat er niets mis was/is met de financiering van het park en noemt details die ik verder maar onvermeld laat. De commissie benadrukte op de persconferentie gisteren dat ze een beperkte bevoegdheid had: haar taak was informatie verzamelen. ‘De commissie kan niet beslissen wat goed of fout is’, zei permanent secretaris Chaicharn. Nader onderzoek wordt gedaan door de Rekenkamer.

De ‘enkele personen’ van de website zijn nu teruggebracht tot één persoon, namelijk de kolonel. De commissie had hem opgeroepen, maar hij kwam niet opdagen. In totaal heeft de commissie met 23 personen gesproken.

Chaicharn wilde niet antwoorden op de vraag of Udomdej, initiatiefnemer van het park en voorzitter van de Rajabhakti Park stichting, moet aftreden als staatssecretaris. Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, een adviesorgaan van de koning, verdedigde gisteren Udomdej. ‘Ik geloof niet dat hij zo’n persoon is. Ik geloof niet dat je betrokken bent bij corruptie. Je bent een goed mens.’ Hij zei dit toen hij bezoek kreeg van kabinetsleden en de legertop om hem Gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Koh Tao: Myanmar gaat in beroep tegen doodstraf

31 december – De ambassadeur van Myanmar heeft de hulp ingeroepen van de Lawyers Council of Thailand (LCT) om in beroep te gaan tegen de doodstraf voor de twee gastarbeiders uit Myanmar die donderdag schuldig zijn bevonden aan de moord op twee Britse toeristen en de verkrachting van de vrouw in september vorig jaar op vakantie-eiland Koh Tao.

Koh Tao ambassadeur Myanmar en LCT-voorzitterDe ambassadeur (rechts op de foto) zei gisteren dat de zaak geen repercussies heeft voor de relatie tussen beide landen. Hij hoopt dat het Hof van Beroep de zaak ‘goed en eerlijk’ behandelt. De voorzitter van de LCT zei dat de raad het verzoek van de ambassadeur heeft geaccepteerd. ‘We doen onze uiterste best daar ze [de verdachten] ons het vertrouwen geven dat ze onschuldig zijn’, aldus Dej-udom Krairit.

De regering van Myanmar heeft toegezegd het werk van de LCT financieel te ondersteunen. Formeel dient binnen 30 dagen na een uitspraak beroep te worden aangetekend, maar de LCT gaat om uitstel vragen daar de zaak veel details kent.

De doodstraf voor beiden heeft geleid tot demonstraties bij de Thaise ambassade in Yangon, enkele grensposten en de Thaise ambassades in Sri Lanka, Maleisië en Australië. (Bron: website Bangkok Post, 30 december)

Voorgaande berichtgeving:
30 december: Koh Tao: Slecht politie-image werpt smet op vonnis
30 december: Pheu Thai ontkent rol bij protesten
29 december:  Politiechef: Protesten zijn geregisseerd, politie zoekt aanstichters
29 december: (Ook) vice-premier Prawit vermoedt Koh Tao complot
28 december: Koh Tao-protesten: Politie ruikt onraad
27 december: Koh Tao-moorden: BP blundert of ambassadeur schrikt
26 december: Ambassadeur Myanmar accepteert Ko Tao vonnis
26 december: Werden Zaw en Win gemarteld?
25 december: Doodstraf voor Zaw en Win

Projectsteun aan tambons verloopt traag

31 december – Slechts 0,43 procent van de 36 miljard baht die de regering ter beschikking heeft gesteld voor projecten in 7.255 tambons is opgenomen, alhoewel de uiterste betaaldatum vandaag was. Maar die is nu uitgesteld tot eind maart. De vertraging kan het gevolg zijn van coördinatieproblemen op lokaal niveau tussen lokale bestuursorganen en ambtenaren van de centrale overheid.

Voor 120.000 projecten is een beroep gedaan op de pot met goud [maar die staat niet aan het eind van de regenboog]. Ze hebben betrekking op afvalverwerking en waterbronnen, en geld is aangevraagd voor herstel van scholen, ziekenhuizen en natte markten.

Voor elke tambon is 5 miljoen baht beschikbaar voor werkzaamheden die bevorderlijk zijn voor een  duurzame economie. De operatie om snel geld in plattelands gemeenschappen te pompen zou de economische groei de afgelopen drie maanden hebben moeten stimuleren.

Behalve deze gouden pot zijn er nog twee andere potten. Eén met 1 miljoen baht, bestemd voor rentevrije leningen aan 5.900 dorpsfondsen en een budget van 39,7 miljard baht voor kleine projecten van minder dan 1 miljoen baht.

Van de 60 miljard baht beschikbaar voor dorpsfondsen is al 50 miljard opgenomen, voor de kleine projecten is 16,6 miljard baht (42 procent) al uitgekeerd. (Bron: Bangkok Post, 30 december)

Limerick van de dag
‘k Heb van het leven vrijwel niets verwacht
Is door een dichter ooit bedacht
Hij was niet depressief
Dichtte heel expressief
Over zingende nachtegalen in de koude voorjaarsnacht

Dag 1 van de ‘seven dangerous days’ beter dan vorig jaar

31 december – De eerste dag van de beruchte ‘zeven dangerous days’ is met minder doden en minder gewonden dan vorig jaar begonnen. Wanneer die trend zich voortzet, kunnen de autoriteiten op hun borst kloppen dat de genomen maatregelen gewerkt hebben, zoals het in beslag nemen van voertuigen waarvan de bestuurder onder invloed is.

Op 29 december kwamen 39 personen in het verkeer om (2014: 58) en 456 personen (517) raakten gewond bij 439 ongevallen (508). Chang Mai telde de meeste ongelukken en gewonden, Mukdahan de meeste doden. De gegevens zijn gebaseerd op 2.165 controleposten die in het land zijn opgezet. Daar controleren 64.000 man op alcohol- en drugsgebruik.

27 procent van de ongelukken was te wijten aan alcoholgebruik, 20 procent aan te snel rijden. Bij 90 procent waren motorfietsen betrokken, 65 procent van de ongelukken vond plaats op hoofdwegen, 36 procent op provinciale wegen en 30 procent in dorpen. De meeste ongelukken vinden plaats tussen 16 en 20 uur, de meeste slachtoffers (54 procent) zijn mensen met een baan.

Tussen vrijdag en dinsdag heeft de politie 213 motorfietsen van de weg gehaald, een nieuwe maatregel die is geïntroduceerd door het leger. Ze kunnen na de nieuwjaarsvakantie vanaf 4 januari worden opgehaald. [Geen gegevens over auto’s]

In de hoofdstad worden vanavond 5.000 agenten gestationeerd om de veiligheid te bewaren. Ze bevolken drie locaties waar druk bezochte counts-down worden gehouden: bij CentralWorld, op de Asiatique night market en in het Nagaribhirom park.

Garnalenpellers roepen ach en wee

31 december – Mag ik even sneren? Ze maken natuurlijk helemaal geen misbruik van hun doorgaans buitenlandse werknemers. Nee, die worden keurig behandeld, betaald volgens de regels en ze hebben normale werktijden. Van de berichtgeving van het Amerikaanse persbureau AP over ‘slavenarbeid’ in loodsen waar garnalen worden gepeld klopt geen jota.

En daarom verzetten ze zich tegen het besluit van de Thai Frozen Foods Association (TFFA) om aan het uitbesteden van deze voorbewerking een eind te maken. De leden gaan het zelf doen. Maar daar worden de arbeiders door gedupeerd en de goeden moeten onder de kwaden lijden, jammeren de voorbeeldige eigenaren van die pellerijen. Die jammerklacht uitte voorzitter Akhom van de Samut Sakhon Seafood Processing Club dinsdag tijdens een vergadering met vijftig eigenaren.

De TFFA is streng: leden die zich niet aan het besluit houden om het pellen in eigen hand te nemen, worden als lid geschorst en hun export wordt geblokkeerd. De vereniging heeft toegezegd voor werkloos geworden pellers een baan te zoeken.

TFFA-voorzitter Aramwattananon begaf zich dinsdag in het hol van de leeuw. Hij zei dat de vereniging niet terugkomt op haar besluit. Wanneer de vereniging de misstanden niet serieus neemt, dreigt een importban van de EU en blijft Thailand op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport staan, eveneens met het risico van een handelsboycot.

Zie verder het bericht van 25 december: Garnalenindustrie neemt heft in eigen handen. Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

‘Media worden geknecht door de junta’

31 december – Wat was 2015 voor een jaar? Voor de media ‘saai, onaangenaam en paranoïde’, aldus vice-voorzitter Manop Thip-Osod van de Thai Journalists’ Association gisteren bij de presentatie van een rapport over de Thaise mediasituatie in 2015.

Hij noemde de veelvuldige ‘harde’ kritiek van premier Prayut op de media, de ‘uitnodigingen’ van overheidsdienaren en onafhankelijke organisaties voor een gesprek, schriftelijke en verbale waarschuwingen en straffen.

De NCPO eist vaak gesprekken met mensen die voor de media werken, op basis van haar orders en artikel 44 van de interim-grondwet, een artikel dat Prayut onbeperkte macht geeft. Volgens de NCPO is het doel van die gesprekken ‘begrip te kweken en samenwerking te bevorderen’. Daarbij tekent het rapport aan dat de autoriteiten niet altijd kunnen uitleggen waarom iemand wordt opgeroepen.

Enkele voorbeelden:
• Op 25 augustus moesten de hoofdredacteuren van 18 kranten op het matje komen.

• Journalist Pravit van The Nation werd drie dagen opgesloten.

• Televisiewaakhond NBTC schorste in maart de vergunning van twee tv-zenders voor zeven dagen.

• Twee zenders kregen een schriftelijke waarschuwing over een van hun uitzendingen.

Manop tot slot: ‘De autoriteiten proberen alle media streng te controleren. De print media hebben het moeilijk omdat de politie de wettelijke bevoegdheid heeft te waarschuwen of zelfs media te sluiten.’


 

Koh Tao: Slecht politie-image werpt smet op vonnis

30 december – Waarom wordt een groot vraagteken gezet bij de betrouwbaarheid van het proces? Waarom zijn de buitenlandse media niet overtuigd van de rechtsgeldigheid van deze zaak? Waarom denken veel mensen in Thailand dat de twee gastarbeiders uit Myanmar zondebok zijn? Waarom zijn er toenemende protesten in Myanmar?

Bangkok Post schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar vandaag dat het slechte image van de politie afbreuk doet aan de rechtsgang. Stereotypen als de politie die verdachten mishandelt, die zondebokken creëert, die steekpenningen accepteert om de ogen te sluiten voor overtredingen zijn bij veel mensen diepgeworteld – en blijken vaak juist.

Dat zijn allemaal de ingrediënten die hebben geleid tot rancune en woede bij de bevolking van Myanmar, waardoor ze de straat zijn opgegaan en recht hebben geëist voor hun twee landgenoten. Ze hebben er ook toe geleid dat de regering vals spel veronderstelt bij haar politieke opponenten, in andere woorden Thaksin en zijn supporters.

BP wijst er wellicht ten overvloede nog eens op dat de rechtbank zich heeft gebaseerd op het DNA-bewijs (klik hier voor een samenvatting van het vonnis). De twee mannen zijn billijk behandeld, zegt de politie, hun advocaten waren aanwezig bij alle verhoren en ze zijn nooit gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Die bekentenis, later ingetrokken, heeft overigens geen rol gespeeld in de rechtszaal. Volgens een verklaring van de Courts of Justice was het DNA-bewijs overtuigend.

De krant adviseert ten slotte vice-premier Prawit (nationale veiligheid) de Royal Thai Police op te dragen om haar werk te hervormen in plaats van de politie de opdracht te geven op zoek te gaan naar de aanstichters van de protesten. De politie dient de rechten van verdachten te respecteren en rotte appels uit het korps te verwijderen, schrijft de krant om te concluderen: dat proces vereist een sterke wil.

Voorgaande berichtgeving:
29 december:  Politiechef: Protesten zijn geregisseerd, politie zoekt aanstichters
29 december: (Ook) vice-premier Prawit vermoedt Koh Tao complot
28 december: Koh Tao-protesten: Politie ruikt onraad
27 december: Koh Tao-moorden: BP blundert of ambassadeur schrikt
26 december: Ambassadeur Myanmar accepteert Ko Tao vonnis
26 december: Werden Zaw en Win gemarteld?
25 december: Doodstraf voor Zaw en Win

Pheu Thai ontkent rol bij protesten

30 december – Is de fantasie van de Thaise autoriteiten op hol geslagen, is het wantrouwen zo groot of heb ik geen kaas gegeten van de politieke verhoudingen in Thailand? Want vice-premier Prawit (nationale veiligheid) heeft gesuggereerd dat ‘degenen die problemen willen veroorzaken voor de regering’ de protesten in Myanmar hebben uitgelokt, waarmee hij Pheu Thai bedoelde. Althans, dat denkt de voormalige regeringspartij van premier Yingluck die de suggestie verre van zich werpt.

Prawit zei dat degenen die achter de protesten zitten, willen voorkomen dat de regering goed functioneert. Daarom heeft hij de politie opdracht gegeven op zoek te gaan naar de aanstichters, met name degenen in Thailand. Zijn gedachtespinsel [mijn woordkeus] is een reactie op de protesten tegen het doodvonnis die sinds de uitspraak op donderdag zijn opgelaaid, onder andere bij de ambassade in Yangon en enkele grensposten.

PT-woordvoerder Anusorn beweerde gisteren met klem dat de partij niets te maken heeft met de protesten. Hij zei: ‘De militaire regering zou de partij niet in diskrediet moeten brengen en de regering zou niet premier Yingluck van alles de schuld moeten geven. Ze was een gekozen premier en heeft immers een gevoel van sociale verantwoordingsplicht.’

Anusorn verwees naar twee foto’s op de social media die de regering in verband met elkaar probeert te brengen. Op één staat een demonstrant en op een ander worden bloemen aan Yingluck gegeven. ‘Het is verkeerd op basis van deze foto’s zulke claims te maken om anderen in een kwaad daglicht te stellen.’

Nieuwe protesten
Koh Tao Nick Pearson
Na eerdere demonstraties bij de grens in Mae Sai en Kanchanaburi wordt nu ook gedemonstreerd aan de grens in Ranong. Gisteren verzamelden zich zo’n honderd demonstranten bij een pier in Kawthaung. De demonstranten waar onder monniken, hielden borden omhoog met afkeurende teksten over het vonnis in het Myanmar en Engels. Na een uur vertrokken ze weer.

Tegenover Mae Sai werd gisteren niet gedemonstreerd. Secretaris-generaal Thawip van de NSC zegt dat de grenshandel geen hinder ondervindt van de protesten. De gouverneur van Tachilek (tegenover Mae Sai) benadrukt dat de protesten spontaan en niet georkestreerd zijn. ‘De mensen willen alleen transparantie.’

Voor de Thaise ambassade kwamen zo’n tweehonderd demonstranten bijeen. Ze hebben een brief overhandigd waarin ze om recht voor hun twee landgenoten vragen. Een soortgelijke brief is in Canberra overhandigd aan de Thaise ambassade aldaar. In Kuala Lumpur (Maleisië) trokken veertig Myanmarezen naar de Thaise ambassade. De politie stuurde hen door naar de ambassade van Myanmar.

Minister Don (Buitenlandse Zaken) heeft gisteren gesproken met zijn Myanmarese collega. Wunna Maung Lwin begrijpt de Thaise juridische procedures, zegt hij. Beiden zijn het erover eens dat de protesten niet uit de hand mogen lopen en de relatie tussen beide landen mogen schaden.

Ten slotte laat BP forensisch expert Jarumporn aan het woord, die toezicht heeft gehouden op de autopsie. De verkrachting van het vrouwelijk slachtoffer wordt bevestigd door DNA, gevonden in haar vagina en rectum. Forensisch experts van drie universiteiten hebben geassisteerd bij de DNA-analyse.

Haven van Klong Toey

Export valt tegen dit jaar

30 december – Niet met 3 procent krimpt de export dit jaar, zoals eerder voorspeld door het ministerie van Handel, maar met 5,5 procent concludeert het nu op basis van de november-cijfers. Want voor de elfde achtereenvolgende maand daalde de export: vorige maand op jaarbasis met 7,42 procent naar US$ 17,2 miljard.

De teruggang trof alle sectoren: agrarische en agroproducten (rubber, rijst, diepvries vis en bewerkte en ingeblikte visproducten) en industriële producten door de lagere prijs van olie, chemicaliën en plastic pellets. De teruggang trof ook alle exportlanden.

De directeur van het Office of Trade Policy and Strategy wijst er maar weer eens op dat Thailand het beter doet dan de omringende landen met krimpcijfers tot wel 21 procent. Het gaat ook goed met de grenshandel met de vier buurlanden. Die ging de eerste elf maanden van dit jaar omhoog met 10,9 procent naar 998 miljard baht.

De centrale bank verlaagde vorige week haar exportprognose voor dit jaar: de export krimpt niet mer met 5 maar met 5,5 procent. Belangrijkste oorzaak: de lagere vraag uit China en de lage olieprijzen. Ruwe olie kost nu 36 dollar per vat tegen 50 dollar, voorspeld door het IMF.

Voor 2016 verwacht de bank een nulgroei, het Fiscal Policy Office voorspelt daarentegen 2,5 procent groei (die iets lager zou kunnen uitvallen door de droogte) en het ministerie gokt zelfs op 5 procent groei. Het heeft zijn hoop gevestigd op het economisch herstel, de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de ontwikkeling van de special economic zones.

Evenals de centrale bank verwacht het Panyapiwat Institute of Management voor volgend jaar geen groei, omdat de wereldeconomie zwak blijft. De wisselkoersen zullen instabiel zijn, gegeven het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve. Die zetten de internationale handel onder druk en verhogen de kosten voor exporteurs en importeurs, aldus directeur Sompop van Panyapiwat. (Bron: Bangkok Post, 29 december)

Verdachten van majesteitsschennis

Regime scherpt artikel 112 aan

30 december – Alhoewel het aantal vervolgingen wegens majesteitsschennis sinds 2012 is afgenomen, is dat nog geen reden tot juichen, want het regime maakt vaker misbruik van artikel 112 van de Strafwet. David Strekfuss, directeur van de Council on International Educational Exchange van de Khon Kaen universiteit, concludeert dat uit een analyse van de vervolgingen.

De buitenrechtelijke aspecten van de majesteitsschenniszaken zijn toegenomen. Hij noemt het inzetten van de krijgsraad voor de vervolging, het feit dat de zittingen vaak niet openbaar zijn, het ontbreken van een beroepsmogelijkheid en de moeite die het kost om op borgtocht te worden vrijgelaten. Het enige lichtpuntje is dat lèse majesté veroordeelden een grotere kans op gratie maken dan anderen die de laatste jaren terecht hebben gestaan en die borgtocht is geweigerd.

Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.
Criminal Code, artikel 112.

The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action.
Constitution, artikel 8.

Advocaat Anon zegt dat het afgelopen jaar het aantal critici van de regering die strafrechtelijk vervolgd worden, is toegenomen, waarbij artikel 112 is ingezet om te voorkomen dat ze op borgtocht worden vrijgelaten. ‘Voorheen was de beschuldiging van terrorisme een sterk middel om tegenstanders af te schrikken, maar nu is het gebruik van artikel 112 een nog afschrikwekkender wapen tegen critici van de junta. Zo misbruiken de wet om hun politieke positie te handhaven.’

Daar komt nog bij dat de krijgsraad strenge straffen uitdeelt, variërend van 2,5 tot 30 jaar. Extreem was de veroordeling van een man en een vrouw tot 28 en 30 jaar omdat ze op Facebook berichten hadden geplaatst die beledigend werden geacht voor de monarchie.

De VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten in Genève is geschokt over de lange gevangenisstraffen. Ze eist onmiddelijke vrijlating van alle mensen die gevangen zijn gezet omdat ze gebruik maakten van het recht op vrije meningsuiting. Het VN-agentschap dringt er bij de Thaise regering op aan de wet in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechten normen. ‘De wet mag niet gebruikt worden om het publieke debat de mond te snoeren’, zegt woordvoerder Ravina Shamdasani.

De Thaise overheid zwijgt. NCPO-woordvoerder Winthai weigert te reageren op alle beschuldigingen. ‘Er zijn pogingen gedaan om het debat aan te wakkeren, maar de media dienen zich bewust te zijn van de opponenten van artikel 112. Bekend is wat voor soort mensen dat zijn.’ (Bron: Bangkok Post, 29 december) (Meer op de pagina Majesteitsschennis)

In bijgaand kader de cijfers vanaf 2005. Op de foto enkele slachtoffers.

THAI volgende maand van rood naar zwart

30 december – Na drie verliesgevende jaren verwacht Thai Airways International  (THAI) volgende maand voor het eerst weer zwarte cijfers te kunnen schrijven. Dit jaar is 8 miljard baht bezuinigd, voornamelijk door het schrappen van onrendabele routes.

Thai Airways International, terug in de zwarte cijfersVolgend jaar gaan de uitgaven met 5 miljard baht omlaag door vervroegde pensionering van personeel, de verkoop van oude toestellen en het afstoten van verkoopkantoren en nachtaccommodaties voor personeel in Denemarken, Indonesië, Singapore en Spanje, alsmede binnenlands vastgoed in Mae Hong Son en Phitsanulok. Dit jaar zijn 24 toestellen verkocht en volgend jaar worden nog eens 14 afgestoten.

President Charamporn, die de cijfers dinsdag bekend maakte, zegt dat THAI buitenlandse consultants heeft gehuurd om te helpen bij de marketing, omdat 65 procent van de omzet in het buitenland wordt gemaakt. Ook werken ze aan de herstructurering van de maatschappij en het stroomlijnen van bedrijfsprocedures. Charmaporn erkent dat ze een paar centen kosten, maar hun contract duurt slechts vier jaar.

In juni zal THAI nieuwe bedrijfsprocedures introduceren voor het beheer van de routes, vluchtschema’s en ticketprijzen. De bezettingsgraad heeft lange tijd rond de 73 procent gelegen, die  moet naar minstens 80 procent, vindt Charamporn.

De totale schuldenlast van THAI bedraagt circa 200 miljard baht. Dit jaar verwacht het bedrijf nog rood te staan, maar minder dan het voorspelde recordverlies van 21,3 miljard baht. (Bron: website Bangkok Post, 29 december)

Limerick van de dag
Er was eens een man in ‘k weet niet waar
Die woonde in een straatje aldaar
De post zocht zich rot
Maar ving telkens bot
Gelooft u me niet? Heus, ’t is waar

Hooggerechtshof spreekt ‘politie ontvoerders’ vrij

Somchai en weduwe30 december – De door de International Commission of Jurists verwachte jurisprudentie is uitgebleven (zie Kort nieuws van dinsdag 22 december). Het hooggerechtshof heeft gisteren de familie van de in 2004 ontvoerde mensenrechtenadvocaat Somchai Neelapaijit niet toegelaten als co-plaintiff, omdat het bewijs ontbreekt voor zijn dood of ernstige verwondingen.

Tevens zijn de vijf agenten, die verdacht worden van de ontvoering, vrijgesproken van beroving en samenspanning en dat is een grote teleurstelling voor de weduwe. Getuigen hebben destijds gezien hoe de agenten de advocaat in een auto duwden en afvoerden. Somchai verdween toen hij vijf moslim opstandelingen verdedigde, die beweerden door de politie te zijn gemarteld. De agenten zouden zich gestoord hebben aan uitspraken van Somchai dat de vijf geslagen waren en gedwongen een valse bekentenis af te leggen.

In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de gang van zaken sinds de ontvoering in 2004.

Abhisit, Suthep en Anupong vrijgepleit door NACC

30 december – Oud-premier Abhisit, vice-premier Suthep en toenmalig legercommandant Anupong hebben zich in 2010 niet schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf vanwege de beëindiging van de roodhemdprotesten, heeft de NACC gisteren besloten.

De NACC was gevraagd een impeachment procedure in gang te zetten waardoor Ahbisit en Suthep het risico zouden lopen een politieke ban van 5 jaar te krijgen. De NACC zegt dat de noodverordening gold, waardoor het leger een eind mocht maken aan de ongeregeldheden, die resulteerden in 90 doden en honderden gewonden.

De rechtbank stelde eerder vast dat de protesten niet vreedzaam waren en derhalve in strijd met de grondwet. Bovendien bevonden zich gewapende elementen onder de roodhemd demonstranten.

Het CRES, verantwoordelijk voor handhaving van de noodtoestand, gaf destijds het leger toestemming met scherp te schieten, wanneer het werd aangevallen. De maatregel werd na een dodelijke confrontatie in april teruggedraaid, waarna controleposten werden ingericht om demonstranten van de rally locatie in Ratchaprasong weg te houden. Op 11 mei maakte het leger een definitief eind aan het roodhemdprotest. Het DSI heeft het leger- en politieoptreden in behandeling genomen als zogeheten ‘special case’.

Voorstel: Sluis geld uit belastingen naar UC

30 december – Lees eerst het bericht Volksverzekering wordt te duur, maar blijft wel van 29 december om u daarna te verdiepen in de suggestie van een commissie van het ministerie van Volksgezondheid om geld uit verschillende belastingbronnen naar de Universal Healthcare Coverage verzekering (UC) te sluizen die een financieel blok aan het been is van de overheid. De belastingbronnen die de commissie op het oog heeft, zijn de BTW, inkomstenbelasting en enkele andere speciale belastingen.

Vorige week luidde minister Piyasakol de noodklok over de UC, zeg maar het ziekenfonds van Thailand. De verzekering dreigt in te storten. Hij deed de suggestie een eigen bijdrage te gaan vragen, een idee dat al eerder gelanceerd is en op grote tegenstand stuit. Premier Prayut lijkt daar ook wel oren naar te hebben. Hij zei dat de UC ’kostbaar is en nooit inkomsten voor de staat oplevert’.

Critici interpreteren de opmerkingen van beiden als een aankondiging dat de UC wordt opgeheven, maar dit is ontkend door Prayut. De regering zoekt alleen andere financieringsbronnen, zegt hij.

In 2016 maken 49 miljoen Thai gebruik van de UC, wat de overheid 123 miljard baht kost (4,5 procent van alle regeringsuitgaven). Ambtenaren en werknemers in de particuliere sector hebben een eigen verzekering. Volgens de voorzitter van de commissie zijn bezuinigingen mogelijk, zoals vermindering van het overgebruik aan medicijnen en gezamenlijke inkopen door de drie verzekeringen. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)

Extreem kort nieuws woensdag 30 december

Filmposter Insects in the Backyard– Ik zal er geen wedstrijd van maken, zoals maandag met de vijf belangrijkste misdaadzaken in 2015. Op pagina 3 blikt de krant terug op de vijf meest in het oog springende nieuwsonderwerpen van Bangkok. Dat zijn:
1 De verwijdering van straatverkopers die trottoirs blokkeren en de sloop van winkels op de Saphan Lek en Saphan Mak markt, waardoor khlong Ong Ang weer in de oude glorie is hersteld.

2 Het plan om een promenade van 14 km langs de Chao Phraya aan te leggen. De promenade zou oorspronkelijk 19,5 meter breed worden, maar ook de smallere breedte krijgt (nog?) niet de handen op elkaar van architecten, actievoerders en historici.

3 Of ze ooit nog gebruikt gaan worden, is zeer de vraag want sinds 2004 staan 315 brandweerwagens op verschillende plaatsen te roesten. De herstelkosten zouden in de miljoenen baht gaan lopen. De aankoop is een van de bekendere corruptiezaken van Thailand. Nog steeds is het wachten op een aangekondigde persconferentie over de vraag: hoe nu verder.

4 De abt van Wat Kalayanamit heeft 57 gezinnen van het tempelterrein laten verwijderen die er al vele jaren wonen. De abt kan nooit een goede boeddhist zijn. Hij heeft ook geen gevoel voor het erfgoed op het terrein, want enkele historische gebouwen zijn op zijn last gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

5 Gouverneur Sukhumbhand lag dit jaar onder vuur vanwege overstroomde straten en verkeerscongestie. Alsof hij de weergoden in de hand heeft of auto’s kan weren. Herverkiezing na 8 jaar zit er niet in, want ze motten hem niet (meer) in zijn partij (Democraten).

– Een recente zaak, niet opgenomen in dit overzicht, is de lichtshow ‘Bangkok Light of Happiness’, die vandaag begint en tot 30 januari duurt op het plein voor het gemeentehuis. Geldverspilling, zeggen sommigen. Het kantoor van de Ombudsman heeft mensen die weet hebben van onregelmatigheden bij de besteding van de 39 miljoen baht die de show kost, opgeroepen zich te melden. De ombudsman heeft de aanbestedingsprocedure al gecontroleerd. Het plein verandert in een lichtzee met 5 miljoen LED lampjes en armaturen. Het gemeentekantoor is verlicht met 500.000 LED lampjes. Verder zijn er muzikale optredens en culturele shows.

– Op pagina 5 ten slotte de vijf meest inspirerende verhalen van 2015, zoals de redding van het echtpaar uit de modder en het verbod op de film Insects in the Backyard (foto). Maar nu vind ik het mooi geweest. Nog één dag te gaan en dan is het Adieu 2015.


 

Chakthip Chaijinda

Politiechef: Protesten zijn geregisseerd, politie zoekt aanstichters

29 december – Iets voor de quote van de week: Moeten Thai misschien gaan protesteren tegen beslissingen van rechtbanken in Myanmar? Was getekend: Politiecommissaris Chakthip Chaijinda.

De protesten tegen het doodvonnis van Zaw en Win, inmiddels uitgebreid tot Sri Lanka (waar monniken uit Myanmar maandag demonstreerden bij de Thaise ambassade in Colombo) en zelfs in Japan, zitten de politie helemaal niet lekker. Bulle Bas Chakthip weet het zeker: de protesten zijn geregisseerd door een groep; hij heeft daarom het korps in het hele land opdracht gegeven naar die ‘schimmige’ groep op zoek te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Myanmar zei eerder naar aanleiding van een soortgelijke uitspraak van de politiewoordvoerder (zie het bericht Koh Tao-protesten: Politie ruikt onraad van gisteren) dat er geen aanwijzingen zijn voor een dergelijke beschuldiging. Maar de Thaise politie houdt eigenwijs vol dat er groepen zijn die er op uit zijn de situatie voor politieke doeleinden te misbruiken.

Chakthip volgde gisteren dezelfde redenering als de woordvoerder zondag tijdens een persconferentie: in Thailand zijn 126 Myanmarezen veroordeeld [voor moord?], maar alleen deze zaak heeft protesten opgeroepen. Wie de aanstichters zijn, weet hij niet (‘Geen idee’) en of ze in Thailand zijn, weet hij ook niet.

Een zichtbaar kwade premier Prayut ging maandag tekeer tegen de demonstranten: ‘Critici dienen het vonnis te respecteren. Het Thaise rechtssysteem buigt niet voor de publieke druk. Ze hebben het recht om in beroep te gaan, nietwaar? Op de hele wereld hebben wetten die mogelijkheid. Of zou de Thaise wet die niet moeten hebben? Moeten we alle mensen vrijlaten wanneer we onder druk worden gezet?’ (Bron: website Bangkok Post, 28 december)

Voorgaande berichtgeving:
28 dcember: Koh Tao-protesten: Politie ruikt onraad
27 december: Koh Tao-moorden: BP blundert of ambassadeur schrikt
26 december: Ambassadeur Myanmar accepteert Ko Tao vonnis
26 december: Werden Zaw en Win gemarteld?
25 december: Doodstraf voor Zaw en Win

(Ook) vice-premier Prawit vermoedt Koh Tao complot

29 december – Bangkok Post stelt me vandaag voor verrassingen, want laat vice-premier Prawit zeggen dat de protesten vermoedelijk geregisseerd zijn door ‘degenen die problemen willen veroorzaken voor de regering’. De legercommandant die op de website hetzelfde zegt (zie het bericht hierboven), is naar het tweede plan verschoven en krijgt slechts enkele regeltjes.

Volgens Prawit willen de aanstichters het werk van de regering bemoeilijken. Over het pleidooi van de Myanmarese legercommandant Ming Aung Hlaing om het vonnis te herzien, zegt de vice-premier dat hij de commandant zal uitleggen hoe het Thais rechtssysteem werkt met een rechtbank, Hof van Beroep en hooggerechtshof. De verdachten kunnen ook de koning om gratie vragen.

’Het is niet nodig de zaak te herzien. Het Hof van Beroep beoordeelt de zaak opnieuw. Als de autoriteiten van Myanmar informatie hebben die afwijkt van het Thaise politieonderzoek, kunnen ze dit melden aan hun Thaise counterparts.’

Minister Don (Buitenlandse Zaken) zegt dat het ministerie contact heeft opgenomen met de collega’s in Myanmar om ervoor te zorgen dat de protesten onder controle blijven. Er wordt nu ook buiten de hoofdstad Yangon gedemonstreerd en het aantal demonstranten lijkt toe te nemen. Op sommige plaatsen, zegt Don, lijken de demonstraties set up (complot) te zijn.

In Sri Lanka hebben 72 monniken uit Myanmar een petitie overhandigd aan de Thaise ambassade in Colombo. Bij de grenspost Phaya Ton Su tegenover de Three Pagodas Pass in Kanchanaburi werd gisteren opnieuw gedemonstreerd. Ook daar werd een petitie overhandigd met het verzoek de zaak te herzien en de twee verdachten vrij te laten. Myanmar heeft de grenspost gesloten.

Betil Lintner, omschreven als een Myanmar specialist, gelooft niet in het complot-verhaal. ‘De woede is echt en het gevolg van jaren van uitbuiting van gastarbeiders uit Myanmar door Thaise werkgevers en intimidatie door de Thaise politie.’ Wel erkent hij dat sommige belangengroepen in Myanmar de situatie aangrijpen om hun eigen populariteit te vergroten. De nationalistische Buddhist Association Ma Ba Tha bijvoorbeeld heeft een verklaring uitgegeven, waarin ze de goede buurrelaties met Thailand benadrukt. ‘Maar deze zaak is een zwarte smet op de internationale reputatie van Bangkok op het gebied van mensenrechten en democratie.’

Wassana Nanuam, verslaggeefster militaire zaken, schetst in een apart artikel de relatie van generaal Min Aung Hlaing met Thailand. Hij zou een vriend zijn van Thaksin en hij bezoekt regelmatig Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council [die volgens de roodhemden de coup tegen Thaksin georganiseerd heeft]. De generaal is een van de machtigste mannen in het land. Hij staat niet alleen aan het hoofd van de strijdkrachten, maar heeft ook het recht enkele ministers te benoemen.

Oogjes dicht en raden, de antwoorden

Wat waren het afgelopen jaar de meest geruchtmakende misdaadzaken?, vroeg ik gisteren naar aanleiding van de terugblik van Bangkok Post op vijf zaken. Drie zaken zijn eenvoudig: de bomaanslag bij de Erawan Shrine, de raadselachtige dood (moord op?) van aannemer-miljardair Chuwong en de aanhouding van drie verdachten op verdenking van majesteitsschennis, van wie één in zijn cel zelfmoord pleegde en een ander in het gevangenisziekenhuis overleed. Over deze zaken schreef ik veel. Wie ze niet kan noemen, adviseer ik mijn rubriek beter te lezen.

Met de andere twee zal u meer moeite hebben gehad: de moord in juni op entertainment tycoon Somyot Suthangkura en de moord eind november op de Australische Wayne Rodney Schneider, wiens lichaam was begraven in het bos van Khao Phra Tamnak. Alle vijf goed: uitstekend, minder dan drie: onvoldoende.

Limerick van de dag
Er was eens een man in Wuppertal
Die sprak uiteraard de Duitse taal
Dat is vrij normaal
In Duitsland spreekt men die taal
Het verband tussen beide is causaal

Volksverzekering wordt te duur, maar blijft wel

29 december – Het Universal Healthcare Coverage Scheme (UC), zeg maar het ziekenfonds van Thailand, wordt niet opgeheven. De geruchten daarover zijn uit de lucht gegrepen. Wel probeert de regering andere financieringsbronnen te vinden, zodat het verbeterd kan worden, zegt premier Prayut.

Het UC of ’30 baht gold card’, zoals het ook wel wordt genoemd [30 baht is de eigen bijdrage per consult], geldt voor mensen die niet op andere wijze tegen ziektekosten zijn verzekerd. Ambtenaren en werknemers in het particuliere bedrijfsleven hebben een eigen verzekering.

Veel landen prijzen Thailand voor de verzekering, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). Maar de verzekering slokt elk jaar meer geld op en door de vergrijzing stijgt het aantal patiënten. De minister vindt dat de verzekerden deels zouden moeten bijdragen aan het UC om het voortbestaan te garanderen in plaats van alleen op de regeringsfinanciering te vertrouwen. Dat gebeurt in geen enkel ander land, zegt hij.

‘Mij is gezegd dat ik de kwestie niet zou mogen aansnijden, omdat die op oppositie zou stuiten. Maar we hebben goede bedoelingen. We willen een duurzame verzekering behouden. Dus moeten we de mensen de waarheid vertellen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige problemen’, aldus de minister tijdens een bijeenkomst in het Government House, gewijd aan de performance van het ministerie het afgelopen jaar.

TDRI-lid Ammar formuleert de problemen in een simpele notendop: Als we ouder worden, nemen de kosten van gezondheidszorg toe. En er is een stijgend aantal ouderen in Thailand. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg met cijfers over de vergrijzing)

Donorbloed dringend gewenst voor huisdieren

29 december  –  Niet alleen mensen krijgen vaak levensreddende bloedtransfusies, maar ook dieren. De Chulalongkorn Bloedbank beschikt over slechts 10 procent van wat nodig is, dus roepen dierenartsen en ook celebrities [die kunnen zich zeker die dure keffertjes veroorloven] honden- en kattenbezitters op hun gezonde dier naar de Bloedbank te brengen om bloed af te staan.

Gisteren ging de speciale eenheid van de CU Bloedbank open, die ingericht kon worden dankzij donaties ad 1,35 miljoen baht van dierenvrienden. De eenheid bevindt zich op de eerste verdieping van het Small Animal Hospital en is elke dag geopend. Het initiatief is genomen door presentatrice Anchalee, bezitter van drie honden, die geschrokken was van de oude en overbevolkte bloedbank, toen ze haar beestjes liet behandelen in het ziekenhuis.

In aanmerking voor het doneren van bloed komen dieren tussen 1 en 8 jaar met een gewicht van meer dan 20 kilo (honden) en 4 kilo (katten). Uiteraard moeten ze ook gevaccineerd zijn. De Golden Retrievers van Thanat Debavalya staan al twee jaar bloed af. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten want de dieren worden ook onderzocht.

Arrestaties

Kort nieuws dinsdag 29 december

– Het Thai Lawyers for Human Rights Centre vraagt de regering de controversiële order 3/2015 in te trekken. Die regelt de arrestatie en detentie van burgers. Verwijzend naar enkele recente arrestaties die vragen hebben opgeroepen, zeggen de advocaten dat de regel ‘onredelijk’ wordt toegepast, alhoewel de order vier voorwaarden stelt.

Hoofd Yaowarak van het mensenrechtencentrum zei dit gisteren op een forum gewijd aan de rechten van verdachten. Ze wees op de arrestatie van Thanet Anantawong, die uit een ziekenhuis was gehaald waar hij werd behandeld. Hij wordt ervan verdacht een diagram te hebben verspreid op de social media met gegevens over vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park.

Thanet, die vrij is op borgtocht, zei tijdens het forum geen idee te hebben wat voor misdrijf hij zou hebben gepleegd anders dan het controversiële diagram delen. ‘Ik heb niet de mogelijkheid om te doen waar ze me van beschuldigen. Ik ben maar een gewone ijscoman.’ (Zie pagina Majesteitsschennis)

– R.I.P.: Khun Thong Daeng, een van de honden van de koning, is zaterdagavond overleden (Thong Daeng betekent koperkleurig). De hond is 17 jaar geworden. De laatste jaren ging het al niet goed met het dier; het leed aan problemen met de zenuwen, spieren en botten. De deken van de faculteit diergeneeskunde van de Kasetstart universiteit, die Khun Thong Daeng heeft behandeld, zegt dat de faculteit de beste zorg en mogelijke behandeling aan het dier heeft verleend toen ze de hond behandelde in het Klai Kangwon paleis in Hua Hin, waar de koning eerder verbleef. Bhumibol wordt thans verpleegd in het Siriraj ziekenhuis in Bangkok.

– Dit jaar wordt met de traditie van 20 jaar gebroken om de premier en ministers bij de jaarwisseling een bijnaam te geven die een indicatie is van hoe ze het afgelopen jaar hebben gewerkt. In een verklaring schrijven de parlementaire redacteuren ervan af te zien omdat de regering op een ongebruikelijke wijze aan de macht is gekomen en niet door verkiezingen. Mensen met ‘kwade bedoelingen’ [wie zijn dat toch; ik kom de uitdrukking vaker tegen] zouden de bijnamen kunnen misbruiken, zegt het journaille. Het is al eerder voorgekomen dat de naamgeving werd overgeslagen.

– Het gaat goed met de actie tegen bestuurders die achter het stuur of op de motorfiets zitten nadat ze gedronken hebben. Beter gezegd: het gaat slecht, want in het ideale geval gaat niemand aangeschoten de weg op. Politie en leger hebben tot nu toe 100 voertuigen (50 auto’s en 50 motorfietsen) van de weg gehaald, een maatregel die dit jaar voor het eerst wordt toegepast. Ze kunnen na de Nieuwjaarsvakantie worden opgehaald.

Op 25 december is met de actie begonnen. De zogeheten ‘seven dangerous days’ duren van 29 december tot 4 januari. Elk jaar valt er een record aantal verkeersslachtoffers in die week. Tussen 2013 en 2015 bedroeg het gemiddeld aantal verkeersongelukken 445 per dag, 51 personen kwamen om het leven en 466 werden gewond.

– Een man die in Myanmar werd gezocht wegens mensensmokkel, is door Thailand uitgewezen. Volgens gouverneur Suriyan van de provincie Ranong was hij een van de leiders van een bende die gastarbeiders gedwongen te werk stelde in de visserij nadat hen werk in de bouw was beloofd. Om zijn handel te maskeren, had hij een restaurant geopend in Paknam. De man die alleen bekend staat onder de naam Zhi, werd op 4 november gearresteerd. Over hem was door driehonderd Myanmarezen geklaagd. Zhi wordt ook verdacht van andere misdrijven in Myanmar waaronder moord.

– 2016 wordt een belangrijk jaar voor de National Reform Steering Assembly, een orgaan van 200 leden dat tot taak heeft hervormingsvoorstellen te formuleren. De eerste vijf voorstellen hebben tot doel rechtspraak, watermanagement en landbouw te verbeteren en corruptie te bestrijden. Voorgesteld wordt een speciale rechtbankkamer te vormen voor aanklachten wegens oneerlijkheid en wangedrag, maatregelen tegen conflicten tussen persoonlijke en publieke belangen en inbeslagname van vermogen in corruptiezaken.

Andere voorstellen: de instelling van een commissie voor watermanagement tijdens crises, een systeem voor contractlandbouw, de vorming van een apart sportministerie, de oprichting van een nationale sportuniversiteit en een telecommunicatiewet. De NRSA heeft 20 maanden de tijd om alle voorstellen uit te werken.

– Als effectieve maatregelen uitblijven, neemt het aantal gevallen van dengue, mond- en klauwzeer en influenza volgend jaar toe, vreest het Department of Disease Control. Adjunct directeur-generaal Opas zegt dat de klimaatverandering een belangrijke rol speelt bij het toenemend risico op ziektes die door een virus worden overgedragen. Doordat de temperatuur stijgt, neemt de levensduur van muskieten toe. Een andere factor is de inwerkingtreding van de Asean Economic Community, die een vrij verkeer van arbeid tot gevolg zal hebben.

Directeur-generaal Amnuay verwacht dat het aantal dengue gevallen van 150.000 in 2013 naar 166.000 volgend jaar kan stijgen bij het uitblijven van maatregelen. Dit jaar liepen elke maand tussen juli en december 17.500 tot 22.000 mensen dengue op. Behalve voor de drie genoemde ziektes, waarschuwt Amnuay ook voor cholera en meningitis, twee bacteriële ziektes. Ook die kunnen gemakkelijk worden overgedragen. (Zie pagina Gezondheidszorg)

– De Spoorwegen (SRT) hebben van de minister van Transport opdracht gekregen tempo te maken met de studie naar de financiering van de twee geplande hogesnelheidslijnen Bangkok-Hua Hin (211 km, kosten 94,7 miljard baht) en Bangkok-Pattaya-Rayong (194 km, kosten 152,5 miljard baht). Gedacht die via een public-private partnership (PPP) constructie te financieren. Volgend jaar wil de minister daarover duidelijkheid.

In februari ontvangt de SRT een investeringsstudie van een consultancybureau. Daarna buigen het ministerie, de State Enterprises Policy Commission (superboard, een soort Opperste Sovjet) en de PPP-commissie zich erover. De minister verwacht dat de aanbestedingsprocedure in het derde kwartaal kan beginnen. Thai Beverage Plc wil wel in de Hua-Hin route investeren. De Charoen Pokphand groep in de andere lijn. (Zie pagina Spoorwegen)


 

Koh Tao moorden persconferentie politie

Koh Tao-protesten: Politie ruikt onraad

28 december – De protesten in Myanmar, vrijdag tegen de doodstraf voor Zaw en Win, hebben het wantrouwen gewekt van de Thaise politie. Vorig jaar heeft het OM 126 personen uit Myanmar en andere buitenlanders en dit jaar 26 vervolgd, en uitgerekend de Tao moordzaak leidt tot protesten. Dus vermoedt de politie dat de protesten ‘politiek gemotiveerd met kwade bedoelingen’ zijn.

Dat zijn de woorden van politiewoordvoerder Piyaphan Pingmuang, gisteren tijdens een persconferentie. ‘Sommige groepen proberen de zaak uit te buiten om protesten uit te lokken’, zei hij zonder die groepen nader te identificeren. ‘De bevolking van Myanmar moet er niet intrappen en de kwestie laten politiseren.’ Piyaphan waarschuwde dat de kwestie gevolgen kan hebben voor internationale relaties.

De woordvoerder verdedigde het politieonderzoek, erop wijzend dat vanaf het begin advocaten, openbare aanklagers en buitenlandse autoriteiten de politie op de vingers hebben gekeken.

Irritatie in Myanmar
Legerleider Min Aung Hlaing
Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Myanmar ontkent dat de demonstranten waren ‘opgestookt’ om de straat op te gaan. ‘Er is geen bewijs voor die claim.’

Dat de irritatie in Myanmar groot is, blijkt wel uit het feit dat niet alleen de ambassadeur van Myanmar in Thailand heeft opgeroepen de zaak opnieuw te onderzoeken, maar ook generaal Min Aung Hlaing (foto), hoofd van het invloedrijke leger. Hij heeft in zijn Nieuwjaarsboodschap Thailand gevraagd het vonnis te herzien.

‘De commandant heeft respect voor Thailand’s juridisch proces, maar benadrukt dat een situatie moet worden voorkomen waarin de onschuldige … ten onrechte worden gestraft’, schrijft de staatskrant Global New Light of Myanmar. Woordvoerder Piyaphan liet er gisteren geen twijfel over bestaan dat zo’n heronderzoek er niet komt.

Politieonderzoek zorgvuldig verlopen
Prachum Ruangthong, hoofd van de politie van Phangan, onderstreept dat het politieonderzoek zorgvuldig is verlopen. De politie was zich er van bewust dat haar werk gecontroleerd zou worden omdat er Britten en Myanmarezen bij betrokken waren en de daders mogelijk de doodstraf zouden krijgen.

Volgens hem heeft de rechtbank bij haar vonnis de bekentenis van de twee, die ze later introkken, niet meegewogen, maar zich alleen gebaseerd op het bewijs. Prachum ontkent dat de verdachten gemarteld zijn om een bekentenis af te leggen.

Ook officieren die de plaats delict hebben onderzocht en degenen die verantwoordelijk waren voor het wetenschappelijk misdaadonderzoek verzekerden tijdens de persconferentie dat het politieonderzoek ‘transparant’ en ‘toerekenbaar’ was. Dat het voldeed aan internationale criteria  en dat het onderzoek en de DNA profielen van betrokkenen het bewijs opleverden waarop de rechter zich baseerde. (Bron: website Bangkok Post, 27 december, aangevuld met gegevens uit de krant)

Verder nog enkele losse flodders:
• De consulaire afdeling van de Thaise ambassade in Yangon is vanaf vandaag tot woensdag gesloten vanwege de demonstraties bij de ambassade. In noodgevallen, zoals bij medische behandelingen, blijft ze visa verstrekken.

• De grenspost Phaya Tong Su tegenover de Three Pagoda Pass in Kanchanaburi is gisteren door Myanmar voor buitenlanders gesloten. De Three Pagoda Pass is zoals gebruikelijk open.

• Naar verluidt zouden inwoners van Phaya Tong Su van plan zijn drie dagen te demonstreren tegen het vonnis. (Bron: website Bangkok Post, 27 december, aangevuld met gegevens uit de krant)

In bijgaand kader een samenvatting van het vonnis (niet beschikbaar op de website van BP, heb wel een print screen kunnen maken via Pressreader).

N.B. Ik heb er vanaf gezien mijn commentaar aan dit bericht toe te voegen. Laat ik volstaan met de opmerking dat de woordvoerder een loopje met de waarheid neemt. Maar dat ben ik gewend van woordvoerders, voorlichters en spindoctors, althans van de slechte. Verder speelt een rol dat er veel gelogen wordt in Thailand, waardoor je op den duur niets meer gelooft en dat is niet altijd terecht.

Voorgaande berichtgeving:
27 december: Koh Tao-moorden: BP blundert of ambassadeur schrikt
26 december: Ambassadeur Myanmar accepteert Koh Tao vonnis
26 december: Werden Zaw en Win gemarteld?
25 december: Doodstraf voor Zaw en Win

Limerick van de dag
Een wel erg bronstige Thai in Surin
Had in blank vlees zo’n enorme zin
Een Engelse vrouw
Maakte hem ontrouw
Want hij had al een Thaise vriendin
(Ingezonden)

Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network

28 december – Bangkok wordt het knooppunt van het Pan-Asia Raiway Network, een ambitieus plan van China om drie spoorverbindingen met de landen van Zuidoost-Azië aan te leggen. In een ‘special report’, zeg maar achtergrondverhaal, beschrijft de krant de plannen. Het artikel zou niet misstaan als brochuretekst want werkelijk elk detail over de aanleg wordt vermeld.

Nou ja, niet elk detail want geen woord wordt gewijd – ik noem maar een zijstraat –  aan de wc’s op de CRH2G treinen die op (het Thaise deel van) de centrale route gaan rijden. Over dat deel  heeft de krant al vaak bericht omdat Thailand en China in de clinch liggen over de financiering en kosten. Het gaat om het tracé Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking van Kaeng Koi naar Bangkok. De aanleg zou in mei volgend jaar moeten beginnen.

Wat de diepere  bedoelingen van China zijn met het netwerk laat zich raden: toegang krijgen tot een interessante afzetmarkt voor zijn producten. Een bron bij het ministerie van Transport noemt nog culturele uitwisselingen en economische ontwikkeling; ook niet verkeerd. De spoorlijn lijkt me ook handig voor het deporteren van vluchtelingen naar China, maar laat ik daar maar over zwijgen. Ligt nogal gevoelig hier. (Zie ook pagina Spoorwegen)

Bijgaand een kaartje met de drie routes.

Politie verwacht zwaar 2016

28 december – De politie verwacht het volgend jaar druk te krijgen met oplichtingszaken. Twee oorzaken: 1 De economische malaise houdt aan, 2 Thailand is een populaire schuilplaats voor buitenlandse criminelen.

Hoge politiefunctionarissen, door Bangkok Post bevraagd over de criminele vooruitzichten voor 2016, zijn eensgezind en noemen allemaal vermogensdelicten. Ze denken dat buitenlandse criminelen Thailand blijven gebruiken als uitvalsbasis en volgens CIB-hoofd Thitirat deinzen ze er ook niet voor terug om in Thailand misdrijven te plegen. Berovingen, hoofdzakelijk gepleegd door ex-delinquenten en drugsverdachten, blijven daarnaast een hardnekkig probleem.

Thitirat verwacht dat bendes uit landen als Nigeria en Colombia Thais als nieuwe target zien en diefstallen gaan plegen in dorpen en woonwijken. Verder waarschuwt hij exposanten op beurzen voor dieven die zich als geïnteresseerde koper voordoen.

Een geruchtmakende zaak vond op de juwelenbeurs plaats, waar een Chinees echtpaar kans zag een diamant van 10 miljoen baht te verwisselen voor een valse. De vrouw bleek de echte diamant te hebben ingeslikt. Op de terugweg werd het echtpaar tegengehouden op het vliegveld. De diamant werd in het ziekenhuis met een tang verwijderd en dat schijnt een onaangename ingreep te zijn geweest.

Volgend jaar gaat de gemeentepolitie van Bangkok een campagne voeren om de drugshandel en misdaad terug te dringen, maar het bericht vermeldt niet het hoe. Misschien door flyers uit te delen?

Oogjes dicht en raden

Meneer De Uil28 december – Wat waren het afgelopen jaar de meest geruchtmakende misdaadzaken? Bangkok Post blikt op pagina 3 terug op vijf zaken. En nu: oogjes dicht en snaveltjes niet toe, om meneer de Uil te parafraseren, en raden welke dat zouden kunnen zijn. Morgen help ik u uit de droom.

Kort nieuws maandag 28 december

– Het nieuws vandaag is uiterst mager. De gehele voorpagina is gewijd aan het verweer van de politie in de Koh Tao-moordzaak, op pagina 2 staan twee achtergrondverhalen en pagina 3 is een oudejaarsoverzicht met de vijf meest geruchtmakende misdrijven.

En daarmee is de koek op, want de Business-bijlage opent met een interview met de directeur van de Red Bull producent en de overige berichten zijn weinig relevant voor Nederlandse en Belgische lezers. Dus vandaag bent u snel klaar met Nieuws uit Thailand.

– Het ministerie van Transport doet opnieuw een beroep op de exploitanten van openbaar vervoer om de tarieven te verlagen, zolang de dieselprijs onder de 21 baht per liter blijft. De exploitant van de veerdienst op het Saen Saep kanaal heeft het kaartje al 1 baht goedkoper gemaakt, maar de Chao Phraya Express Boat Co ligt dwars.

Directeur Charoenporn zegt dat de rekensom van het Marine Department geen rekening houdt met de feitelijke exploitatiekosten. ‘We worden onbillijk behandeld.’  Charoenporn wijst erop dat de kosten van zijn veerdienst veel hoger zijn dan die op het Saen Saep kanaal.

Staatssecretaris Omsin (Transport) heeft het Marine Department opdracht gegeven om nog eens met de man te praten en te proberen hem op andere gedachten te brengen. Wie weet is hij gevoelig voor het argument dat premier Prayut himself de opdracht heeft gegeven de openbaar-vervoertarieven te beperken om de kosten van levensonderhoud te verlagen.

De tarieven van het interprovinciaal wegvervoer zijn al wel verlaagd, maar daarover geeft het bericht geen details.


 

Protest in Tachilek 2

Koh Tao-moorden: BP blundert of ambassadeur schrikt

27 december – Twee mogelijkheden: Bangkok Post heeft er weer eens een slag naar geslagen of de ambassadeur van Myanmar is geschrokken van zijn eigen woorden. Want gisteren meldde de krant dat hij de doodstraf voor zijn twee landgenoten, beschuldigd van de moord op twee Britse toeristen in september vorig jaar op Koh Tao, accepteerde, maar vandaag schrijft de krant: Hij accepteert niet de uitspraak.

In een gisteren uitgegeven verklaring vraagt Win Maung premier Prayut de zaak te herzien ‘alhoewel we ons niet willen bemoeien met het rechtssysteem in Thailand’. Die oproep zal ongetwijfeld in goede aarde vallen bij de ruim tweeduizend demonstranten uit Myanmar die gisteren naar de Thai Myanmar Friendschip brug tussen Tachilek en Mae Sai (Chiang Rai) trokken. [In het fotoalbum van de krant wordt het protest gelokaliseerd bij het Shan Yoma stadion.]

Immigratie en het leger sloten de grens voor voertuigen en de politie van Myanmar zette aan de Tachilekzijde een barricade op om de menigte tegen te houden. De demonstranten overhandigden een brief met hun eisen aan Thaise functionarissen.

Ze eisen dat de Thaise regering een gezamenlijk panel met Myanmar opzet om de moord opnieuw te onderzoeken – met de Britse politie en de internationale media als waarnemer. De Myanmar NGO 88 Generation Peace and Open Society eist eveneens een onderzoek in een brief aan de premier. De demonstranten dreigen met meer protest, wanneer een antwoord uitblijft.

De demonstranten denken – en zij zijn niet de enigen – dat Zaw en Win zondebokken zijn om anderen de hand boven het hoofd te houden. Een van de demonstranten bij de brug zegt dat de politie de twee heeft gemarteld om een bekentenis af te dwingen en ervoor te zorgen dat ze veroordeeld worden en de doodstraf zouden krijgen. Na een uur kwam een eind aan het protest.

Bij de Thaise ambassade in Yangon gingen de protesten de derde dag in. De dichter Aung Khun Sat zei: ‘We zijn hier om recht te eisen voor de twee Myanmarese burgers die ten onrechte zijn veroordeeld tot de doodstraf.’ Een andere demonstrant: ‘We zijn hier niet om de ambassade aan te vallen, maar om te protesteren tegen het falende rechtssysteem van Thailand.’

Bij de grenspost Three Pagoda in Kanchanaburi verzamelden zich zo’n vierhonderd demonstranten aan de Myanmarese kant. Zij schreeuwden leuzen waarin ze recht eisten voor de twee. De grenspost is tijdelijk gesloten om geweld te voorkomen. ’s Middags trok de menigte zich terug.

De Lawyers Council of Thailand heeft woensdag een afspraak met de ambassadeur van Myanmar en familie van de twee mannen om te praten over juridische assistentie die behulpzaam kan zijn bij het beroep dat de advocaten hebben aangetekend.

Voorgaande berichtgeving:
25 december: Doodstraf voor Zaw en Win
26 december: Ambassadeur Myanmar accepteert Koh Tao vonnis
26 december: Werden Zaw en Win gemarteld?

Limerick van de dag
Twee gastarbeiders uit Myanmar
Beschuldigd van moord, ’t is heel bizar
Van eenvoudige komaf
Ze kregen de doodstraf
Dat vraagt om een gedegen seminar

Je kunt het zo gek niet bedenken of er wordt in Thailand een seminar aan gewijd. Dus waarom niet aan de doodstraf voor de moord op twee Britse toeristen in september vorig jaar? Zijn de twee knapen zondebok en wordt bepaalde lieden op Koh Tao de hand boven het hoofd gehouden? Genoeg discussiestof.

Moord in Ranong: Verdachten ook gemarteld

27 december – Vier gastarbeiders uit Myanmar, die verdacht worden van de moord op een studente in september, zeggen dat ze door de politie van Ranong zijn gemarteld om een bekentenis af te leggen. Volgens Kyaw Soe Win, een van de vier, heeft de politie hen gewurgd en in de nek gestompt, toen ze de moord ontkenden. Van één verdachte is in medisch onderzoek vastgesteld dat hem letsel is toegebracht.

Familie en advocaten zeggen dat ze ook geblinddoekt werden, bedreigd zijn met een vuurwapen, dat geprobeerd is hen met een plastic zak te verstikken en dat ze geschopt zijn tegen hun geslachtsdelen. Kyaw zegt dat de bekentenis met een chronologisch overzicht van de dag van de moord is gedicteerd door de politie. Ze werden gedwongen te tekenen.

De advocaten zijn bezig camerabeelden te achterhalen, waaruit zou blijken dat ze ten tijde van de moord elders waren. Advocaat Kunanya zegt voldoende bewijs te hebben dat de vier onschuldig zijn. Omdat er tussen de arrestatie en beschuldiging van marteling slechts een korte tijd zit, is het volgens haar te verwachten dat de rechtbank de beschuldiging van marteling serieus neemt.

Twee verdachten zijn volgens de verdediging minderjarig, hetgeen blijkt uit de household registration in Myanmar, dus dienen door de kinderrechter te worden berecht. De twee hadden een andere leeftijd opgegeven om in de visserij te kunnen werken.

Advocaten, bekend met zaken tegen migranten, wijzen erop dat deze zaak grote overeenkomsten vertoont met de Koh Tao-moordzaak. De donderdag tot de doodstraf veroordeelde gastarbeiders zouden ook gemarteld zijn. Velen beschouwen hen als zondebok om de echte daders de hand boven het hoofd te houden. De politieman die in de Tao-zaak onderzoek heeft gedaan en een verklaring heeft afgelegd, leidt [toevallig?] het onderzoek in de Ranong-zaak.

Vlijmscherpe analyse van militaire regering

Kong Rithdee, de intellectuele en belezen filmrecensent van Bangkok Post, noemt ze Proustiaanse vragen aan onze leiders. Op ironische wijze neemt hij de militaire regering de maat met vragen als ‘Welke kwaliteit waardeert u het meest bij mensen’, waarop het antwoord luidt: ‘Stilte. Ik bedoel, als mensen tot zwijgen zijn gebracht’.
Marcel_Proust_1900

Proust (1871-1922) was een Franse intellectueel, romanschrijver, essayist en criticus. Hij verwierf zijn grootste bekendheid met de monumentale roman  A la recherche du temps perdu, in het Nederlands vertaald als Op zoek naar de verloren tijd.

In het boek, dat uit zeven delen met 3000 pagina’s bestaat, vertelt de ik-persoon over zijn leven, ouders, liefde, snobisme van de Franse elite van het fin de siècle, en de liefde voor kunst en cultuur.

In bijgaande pdf de (laat ik het maar zo noemen) Nieuwjaarsboodschap van Kong. Van harte aanbevolen. Vlijmscherp en soms grappig.

Energieprojecten gaan ‘on the front burner’

27 december – Leuke uitdrukking: to put on the front burner, en dat wil minister Anantaporn (Energie) doen met alle vertraagde energieprojecten, terwijl minister Atchaka (Industrie) zich heeft voorgenomen alles uit de kast te halen om nieuwe investeringen te stimuleren.

De eerste prioriteit is wijziging van de Petroleum Act van 1971 in april, zegt Anantaporn, want verder uitstel put alleen maar de bestaande voorraden uit, meent hij. De wet regelt de vergunningverlening volgens een concessiesysteem.

De wet ligt gevoelig, want NGO’s zeiden eerder dat de overheid de energiebronnen aan het bedrijfsleven verkwanselde. Ze eisten een andere verdeelsleutel voor de winst. Sinds 2007 ligt de exploratie naar nieuwe gas- en oliebronnen stil. Het bericht geeft verder geen indicatie van de stand van zaken. [De voorgaande berichten dateren van 12 augustus en 26 april.]

Een ander al even controversieel energieproject is de bouw van kolencentrales. In het Zuiden zijn er twee gepland. Anantaporn wil dat de bouw in 2017 begint. Om verdere vertragingen te voorkomen, wil hij een tripartite commissie vormen met alle betrokken partijen [lees: voor- en tegenstanders]. ‘We trekken tijd uit om alle partijen uit te leggen waarom het land kolen nodig heeft om te voorzien in de energiebehoefte.’

Nog een project dat versneld wordt en volgend jaar in uitvoering moet komen: de aanleg van een oliepijpleiding naar het Noorden en Noordoosten (kosten 20,5 miljard baht). Verder komt er volgend jaar een nieuwe ronde met uitgifte van vergunningen voor duurzame energie. Sinds 2010 ligt de uitgifte van vergunningen voor solar farms stil. De toen verleende vergunningen lopen dit jaar af.

Investeringen
Het Ministerie van Industrie zet alles op alles om volgend jaar investeringen ter waarde van 1 biljoen baht te stimuleren. Investeringen worden verwacht in de suikerindustrie. Het beleid om industrieclusters te vormen wordt voortgezet voor de sectoren auto’s en auto-onderdelen, voedselbewerking, petrochemie, digitaal, luchtvaart en robots.

Het ministerie van Toerisme komt aan het bericht ook nog even aan het woord. Het ministerie voert de campagne 12 Hidden Gems Plus campagne, die tot doel heeft minder bekende toeristische bestemmingen te promoten. (Bron: Bangkok Post, 26 december)

SF opent vijf nieuwe bioscopen

27 december – Bioscoopketen SF Corporation Plc opent volgend jaar vijf nieuwe bioscopen in Bangkok, Samut Prakan, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Ratchasima en Lop Buri. Het bedrijf verwacht dat de omzet daardoor met 20 procent stijgt.

Volgens vice-president Suwannee wordt de bioscoopsector niet gehinderd door de slappe economie. Nog steeds willen mensen zich ontspannen en een van de goedkoopste vormen van entertainment is een filmpje pakken.

SF opent meestal vier bioscopen per jaar; volgend jaar vijf om de toenemende stroom aan films, zowel publiekstrekkers als documentaires, te kunnen behappen. SF exploiteert thans 47 bioscopen in het hele land. Ook in het buitenland wil SF zijn vleugels uitslaan, waarschijnlijk in de vorm van joint-ventures.

Wat het bericht niet vermeldt is dat de Major Cineplex Group volgend jaar 100 nieuwe bioscopen opent. De krant meldde het op 28 november (NuT op 29 november). [BP, even je archief raadplegen.]

Paween houdt vol: Ik ben met de dood bedreigd

27 december – Paween Pongsirin, de dappere strijder tegen mensensmokkel en -handel, herhaalt wat hij al eerder zei: Ik ben tijdens mijn onderzoek verschillende keren bedreigd. Gisteren nam hij vanuit Australië, waar hij asiel heeft aangevraagd, contact op met oud-collega’s van zijn onderzoeksteam. [Geen details] Volgens een panel, dat onderzoek gedaan heeft gedaan naar Pawee’s bewering, zou geen van hen hetzelfde hebben meegemaakt.

Paween: ‘Ik houd staande dat ik verschillende doodsbedreigingen van autoriteiten heb ontvangen. Ik vind dat de Royal Thai Police de verdachten die nog op vrije voeten zijn, moet arresteren voordat ze juridische actie tegen mij kunnen nemen met betrekking tot de mensenhandelzaken. Mensenhandelaren en degenen die ervan profiteren zijn degenen die het land ten gronde richten.’

Paween vluchtte eerder deze maand naar Melbourne. Begin november hing hij zijn politiepet aan de kapstok toen hij dreigde te worden overgeplaatst naar het Zuiden, waar hij begrijpelijkerwijs bij zijn onderzoek tal van vijanden had gemaakt.

Opnieuw meldt de krant dat 153 personen zijn gearresteerd, van wie 91 in staat van beschuldiging zijn gesteld, terwijl eerdere berichten het hebben over 153 arrestatiebevelen en 91 aanhoudingen van onder anderen een legeradviseur, agenten en lokale zakenlui en politici. Paween werd belast met het onderzoek naar de smokkel van Rohingya, toen in mei massagraven en doorgangskampen waren gevonden aan de grens met Maleisië. Nadat hij een voortgangsrapport over het onderzoek had ingeleverd, werd het stilgelegd [Wat al te denken geeft].

Don Mueang krijgt capsulehotel

27 december – Het komt uit Japan en het heet capsulehotel. Dat bestaat uit kubussen ter grootte van een bed, die tegen een redelijke prijs worden verhuurd aan vliegtuigpassagiers, die ’s nachts arriveren of in de vroege ochtend moeten wachten op een aansluitende vervolgvlucht.

Luchthaven Don Mueang, die donderdag de gerenoveerde terminal 2 in gebruik nam, wil zo’n ‘hotel’ op de derde verdieping van de terminal inrichten. Er is naast alle winkels, restaurants en vier bankfilialen plaats voor 20 capsules. Het commerciële gedeelte neemt de helft van de verdieping in beslag. Zo’n honderd gegadigden hebben al belangstelling getoond voor een ruimte.

Terminal 2 bedient de binnenlandse vluchten, die goed zijn voor 70 procent van alle passagiers op Don Mueang. De uitbreiding was hard nodig want terminal 1 barstte uit zijn voegen. Die doet nu alleen nog dienst voor internationale vluchten.

Het aantal passagiers is het afgelopen begrotingsjaar (1 oktober 2014-30 september 2015) met 48 procent toegenomen naar 28,6 miljoen. Daarmee is Don Mueang de drukste luchthaven in Zuidoost-Azië die door budgetmaatschappijen wordt gebruikt. Beheerder Airports of Thailand verwacht dat volgend jaar de omzet naar 54 miljard baht stijgt, tegen 46 miljard baht dit jaar.

Asean studiecentra: Prayut doet aan luchtfietserij

27 december – Om de naïviteit en luchtfietserij van Thaise gezagsdragers wanneer het over het onderwijs gaat, moet ik altijd hartelijk lachen. Premier Prayut gaf er weer een staaltje van weg toen hij vrijdag in zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People zei dat het Thaise onderwijs op internationaal niveau komt, wanneer in het land 447 Asean studiecentra zijn opgezet.

De centra die in het kader van de Asean Economic Communty worden gesticht, hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs aan middelbare scholen te verbeteren. Leraren Engels van reguliere scholen en scholen voor beroepsonderwijs gaan er hun Engelse communicatievaardigheden verbeteren en schoolleiders wordt gevraagd er een intensieve Engels cursus te volgen. [Wie die moeten geven, vermeldt het artikel niet.]

In zijn altijd uiterst saaie tv-speech zei Prayut dat de verbetering van het menselijk kapitaal, zoals geschoolde arbeid, essentieel is voor de regering opdat Thaise arbeiders een kans maken op de Asean arbeidsmarkt. Prayut zei [nog zo’n lachertje] dat het doel van de regering is van het land het centrum van onderwijs in de regio te maken.

Het ministerie van Onderwijs en andere betrokken diensten hebben van hem de opdracht gekregen onderwijsontwikkelingsplannen te maken, gebaseerd op zes strategieën: begrip voor Asean kweken, verbetering van levensomstandigheden en onderwijs, het leveren van arbeiders met vaardigheden die in Asean nodig zijn, ontwikkeling van de informatietechnologie en versterking van de banden in de regio. (Zie ook de pagina Onderwijs)

GMO-wet: Voor- en tegenstanders kruisen de degens

27 december – Wanneer Thailand de biosafety bill oftewel GMO-wet niet aanneemt, blijft het land achter op het gebied van GM-technologie in vergelijking met andere landen. Die waarschuwing uitte Jessada Dengduangbotipat, wetenschapper gespecialiseerd in GMO’s en lid van de commissie die het wetsvoorstel heeft geschreven, dat door de regering onder druk van protesten is aangehouden. Hij zei dit vrijdag op een persconferentie van de National Confederations for Safe Secure and Sustainable Agriculture.

Wanneer de wet van kracht wordt, kan genetische technologie worden ontwikkeld om planten te creëren die resistent zijn tegen ziektes, droogte en die het gebruik van chemicaliën beperken. Volgens Jessada is er geen vuiltje aan de lucht, want GM-proeven worden alleen in laboratoria gedaan, waarna proeven op het open veld meer accurate gegevens opleveren. ‘Wanneer het resultaat goed en veilig is, zie ik geen reden om de GM-zaden niet aan boeren te geven. Ze kunnen zelf beslissen of ze die willen kopen.’

De Thai Feed Mill Association, voorstander van de wet, gaat de regering per brief vragen de wet in procedure te brengen. Tegenstander Biothai heeft een verklaring uitgegeven waarin de regering wordt opgeroepen de wet niet te steunen. Wanneer de wet van kracht wordt, plukken agrobedrijven de voordelen. Op 11 januari houdt de stichting een vergadering met 125 organisaties over de omstreden wet.

GMO betekent Genetically Modified Organism.

Eerdere berichtgeving:
19 december: Nu komen GMO-voorstanders in verweer
18 december: ‘GM-regelgeving verouderd en te beperkt’
16 december: Controversiële GMO-wet gaat de koelkast in
13 december: GMO’s dragen bij aan klimaatverandering
13 december: Commentaar: Wijzig de GMO-wet
10 december: Regering drukt GMO-wet door; boeren protesteren
2 december: Kort Nieuws
26 november: GMO-wet wakkert angst voor ‘onherstelbare schade’ aan

Registratie Vietnamese gastarbeiders valt tegen

27 december – Het ministerie van Werkgelegenheid dringt er bij werkgevers op aan Vietnamese arbeiders te registreren, zodat ze legaal in Thailand kunnen werken. Woensdag eindigt de registratieperiode maar het aantal registraties valt tegen.

Naar schatting werken zes- tot tienduizend Vietnamezen illegaal in Thailand, maar slechts 58 werkgevers hebben 100 werkers voorgedragen voor registratie. De meesten werken in restaurants, gevolgd door huishoudelijk personeel en bouwvakkers. In de visserij industrie is geen enkele werknemer geregistreerd.

Volgens experts [?] denken veel Vietnamezen dat de plicht tot registratie bedoeld is hen in de val te lokken, zodat ze gearresteerd en uitgewezen kunnen worden. De experts [wie zijn dat toch?] dringen er bij de regering op aan klare wijn te schenken.

De meerderheid van de Vietnamezen heeft een 30-dagen toeristenvisum dat ze telkens vernieuwen door de grens in Aranyaprathet over te gaan. Dat kost hen elke keer 1.000 baht. Vietnamezen zijn gewilde werkers. Hoogleraar Lae van de faculteit Economie van de Chulalongkorn universiteit zegt dat ze ijverig, geduldig en hardwerkend zijn [in tegenstelling tot Thai?]. Hij wijst erop dat de registratie een eind maakt aan corruptie bij tewerkstelling. Vaak betalen werkgevers en werknemers steekpenningen aan autoriteiten om ergens illegaal te kunnen werken. (Zie pagina Migranten)

Kort nieuws zondag 27 december

– De Uighur man die in Indonesië is gearresteerd, heeft niets te maken gehad met de bomaanslag in augustus  op de Erawan Shrine in Bangkok. De theorie dat die een wraakactie was voor de deportatie van Uighur vluchtelingen naar China komt daarmee op losse schroeven te staan. De man blijkt trouwens geen Uighur te zijn, maar een Chinees.

De man is een  van de tien verdachten die woensdag op Java zijn aangehouden op verdenking van banden met de Mujahideen beweging. De suggestie van de Erawan-connectie is gedaan door Jakarta Globe Online, waarna de Thaise politie contact opnam met Interpol om het bericht te verifiëren.

Zie voor alle berichten over de bomaanslag de pagina Bomaanslag Ratchaprasong.

– ’t Is zowaar ernst. De politie maakte vorige week bekend in navolging van het leger voertuigen in beslag te gaan nemen van bestuurders die dronken achter het stuur zitten, en sinds vrijdag heeft de politie van Ubon Ratchathani al 22 wagens van de weg gehaald. Omdat ze niet over voldoende ruimte voor een groot aantal auto’s beschikt, heeft de politie er besloten dat familieleden de wagens nu al mogen ophalen; er hoeft niet gewacht te worden tot het einde van de nieuwjaarsvakantie, zoals aangekondigd.

De uitzondering geldt niet voor de zogeheten ‘seven dangerous days’. Die beginnen dinsdag. Elk jaar tellen ze een record aantal verkeersslachtoffers. Veel Thai vieren de jaarwisseling [met de nodige alcoholica] in hun geboorteplaats. De meeste ongelukken zijn het gevolg van drankgebruik en de meeste slachtoffers zijn motorrijders.

– In Phuket, Krabi en Phangnga is gisteren de tsunami van 11 jaar geleden herdacht. In het Laem Phet klooster bij het strand van Patong werd een boeddhistische ceremonie gehouden, op het Bang Thao strand een christelijke, op de begraafplaats Mai Khao kwamen islamieten samen en verder waren er diensten in het Povinciehuis en bij het tsunami gedenkteken. Op het strand van Patong was een tentoonstelling ingericht en er werd ’s avond een herdenking gehouden.

– Dat de bevolking vergrijst begint nu ook door te dringen tot de overheid. Minister Piyasakol (Volksgezondheid) zegt dat de lange-termijnzorg voor ouderen een belangrijke kwestie wordt voor het ministerie. De nadruk ligt op de behandeling van chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk, diabetes en osteoarthritis. Zie verder het krantenbericht: Health officials see ageing population as a priority. (Zie ook de pagina Gezondheidszorg)


 

Dollar 3

Zero-dollar tours worden aangepakt

26 december – Het grenst aan oplichting, maar het is geen oplichting: de zero-dollar tours, die in China worden verkocht. Dat zijn laag geprijsde reispakketten, waarbij de deelnemers pas in Thailand te horen krijgen dat voor elk uitstapje apart betaald moet worden en ze worden meegesleept naar zaken waar te veel wordt berekend voor de koopwaar.

Het ministerie van Toerisme en de China National Tourism Association hebben onlangs afgesproken aan deze praktijk een eind te maken. ‘We willen de kwaliteit van toeristen die Thailand bezoeken, verhogen’, geeft minister Kobkarn (Toerisme en Sport) als verklaring. ‘Voor dit doel gaan we nauw samenwerken met China en nemen we verdere actie.’ Beide partijen gaan informatie uitwisselen zoals de namen van toeristen en reisagenten die op de zwarte lijst staan. In Thailand zijn tot nu toe negen reisagenten ontdekt die Chinese firma’s  vertegenwoordigen.

Donderdag tekenden het Tourism Department, de Tourism Police Division, de Association of Thai Travel Agents (ATTA) en de Thai-Chinese Tourism Alliance Association of Thailand een Memorandum of Understanding met afspraken over de bestrijding van de zero-dollar tours.

ATTA vice-president Surawat zegt dat de tours in 2017 verdwenen zijn wanneer de regering concrete acties onderneemt en de betrokken organisaties hun krachten bundelen. (Bron: Bangkok Post, 25 december)

Werden Zaw en Win gemarteld?

Lees eerst: Doodstraf voor Zaw en Win (25 december).

De rechter hechtte geen geloof aan de beschuldiging van marteling, want rechters hebben wettig en overtuigend bewijs nodig en dat ontbrak. Ik heb geen bewijs nodig, ik baseer me op wat de twee hebben verklaard. Ze beschrijven de martelingen vrij gedetailleerd. Ik kan me niet voorstellen dat je al die details uit je duim zuigt. Lees en oordeel zelf. Dit verklaarden ze:

Win Zaw Htun testified that he was tortured, beaten and threatened so he would confess. He told the court that police handcuffed him naked, took pictures of him, ‘kicked him in the back, punched him, slapped him, threatened to tie him to a rock and drop him in the sea’, according to defence lawyer Nakhon Chompuchat.

Zaw Lin, the other defendant, testified that he was blindfolded, beaten on his chest and told he would be killed if he didn’t admit to the charges, Nakhon said, adding, ‘He also said he was constantly suffocated by a plastic bag that was put over his head until he passed out.’ (Bron: website Bangkok Post)

Ambassadeur Myanmar accepteert Koh Tao vonnis

26 december – De ambassadeur van Myanmar accepteert de doodstraf voor zijn landgenoten, die donderdag veroordeeld zijn voor de moord op twee Britse toeristen in september vorig jaar op Koh Tao. Hij kon ook moeilijk anders, zeg ik er cynisch bij, want hij zei dit toen hij in het Government House een gift van 430.610 baht (10.902 euro bij de huidige koers) in ontvangst nam voor hulp vanwege de overstromingen in zijn land.

Protest tegen doodstraf Zaw en WinU Win Maung zei ook dat de veroordeling geen gevolgen heeft voor de relatie tussen beide landen. Zo’n duizend Myanmarezen die vrijdag bij de Thaise ambassade in Yangon tegen de doodstraf demonstreerden, deelden het standpunt van hun ambassadeur duidelijk niet. Met slogans als ‘Save Myanmar Poor Boys’ en ‘Free our Innocent Citizens’ uitten ze hun afkeuring. [Zie ook de homepagina]

Maung zei: ‘Iedereen die menselijk is en hoort dat hij de doodstraf krijgt, is bedroefd. Maar dit is de wettelijke procedure dus die moeten we naleven.’ De ambassadeur zei te hopen dat de regering de zaak correct behandelt en wees erop dat de verdachten nog altijd in beroep kunnen gaan bij het Hof van Beroep.

Minister Pannada (PM’s Office), die het geld overhandigde, wil dat beide landen hun hartelijke banden handhaven. De ambassadeur heeft beloofd, zei hij, dat Thai die naar Myanmar reizen, en de Thaise ambassade in Yangon kunnen rekenen op bescherming.

Amnesty International vraagt de Thaise autoriteiten een onderzoek te doen naar de beschuldiging van marteling (zie bovenstaand kader). Directeur Champa van AI Zuidoost-Azië en de Pacific: ’De autoriteiten moeten ervoor zorgen dat zogenaamde bekentenissen of andere verklaringen afgelegd als resultaat van marteling niet als bewijs worden toegelaten in een vervolgprocedure. Dat vereist een onafhankelijk onderzoek, dat niet mag worden gedaan door de politie.’

Minister Don (Buitenlandse Zaken) wijst erop dat onder andere de Britse politie het politieonderzoek heeft geobserveerd en gezamenlijk met de politie de PD heeft bezocht en het bewijsmateriaal bekeken. ‘Ze zijn tevreden over ons werk. Ook de familie is tevreden over de juridische procedure.’

De grenscontrole in Mae Sai (Chiang Rai) is verscherpt. Mensen die uit Myanmar komen, worden extra gecontroleerd. Elke dag trekken vijf- tot zesduizend Myanmarezen over de grens. Mocht het aantal sterk groeien, dan wordt een onderzoek ingesteld. In de Myanmarese grensplaats Tachilek en nabijgelegen steden zijn geen ongebruikelijke activiteiten waargenomen.

In Ranong wordt de bevolking in een campagne gewaarschuwd dat anti-Thaise sentimenten aan de grens sterk kunnen toenemen. Veiligheidsdiensten van beide landen wisselen informatie uit. Kolonel Santi, hoofd van de 25th Infantry Regiment taakeenheid, zegt niettemin dat reizigers naar Myanmar zich geen zorgen hoeven te maken.

In de provincie Samut Sakhon, waar veel gastarbeiders uit Myanmar in de visindustrie werken, is de situatie normaal, zegt de politie.

Volgens politiewoordvoerder Krissana zijn er geen aanwijzingen voor protesten van Myanmarezen in Thailand tegen de doodstraffen.

Limerick van de dag
Er was eens een mensenhandelaar
Die kreeg op oudere leeftijd staar
Hij ging met pensioen
Wat kun je anders doen
Als je moet zoeken naar je smokkelwaar

Insects in the Backyard mag toch vertoond worden

26 december – Een shot van 3 seconden met beelden van geslachtsgemeenschap en een penis [Oei!] is pornografisch en derhalve in strijd met de Strafwet. Maar de film Insects in the Backyard, die vijf jaar geleden door de National Film Board van het ministerie van Cultuur werd verboden, mag van de rechtbank wel vertoond worden in de bioscoop mits de scène wordt verwijderd en alleen personen van 20 jaar en ouder worden toegelaten. De film als geheel wordt door de rechtbank niet als pornografisch beschouwd.

De regisseur was tegen de ban van de filmkeuring in beroep gegaan bij de bestuursrechter met een beroep op de vrijheid van meningsuiting. Het is de eerste keer dat een regisseur van een verboden film beroep heeft aangetekend sinds de Film Act van 2008 van kracht is.

Tanwarin Sukkhapisit heeft haar film altijd ‘passionately’ verdedigd. De film gaat over een getroubleerd gezin met een travestiet als vader en twee kinderen die in verwarring zijn over hun seksualiteit, zegt ze. De film heeft niet de intentie het land in een negatief daglicht te stellen. Een scène die eveneens op bezwaren van de fatsoensrakkers van het ministerie stuitte, toont een droom van de jongen waarin hij zijn vader doodt.

Een rechter die de zaak behandelde, liet begin december al weten het verbod af te wijzen. Zie het bericht van 16 december 2015 verloren jaar voor LGBT-ers.

Hypermarkt

Happy belasting New Year

26 december – Thai die belasting betalen – en dat zijn er niet zo gek veel – krijgen een belastingaftrek van 15.000 baht voor aankopen die ze tussen gisteren en volgende week donderdag doen. Maar het nieuwjaarscadeautje van de regering is wel aan een waslijst voorwaarden verbonden.

Vereist is een gespecificeerde nota, de aankopen moeten gedaan zijn bij detaillisten en distributeurs die BTW afdragen en alleen goederen en diensten waarop BTW wordt geheven, komen ervoor in aanmerking, maar daar zijn weer uitzonderingen op. Zie bijgaand overzicht van de aftrekposten.

Minister Apisak (Financiën) schat dat het douceurtje leidt tot 150 miljard baht aan uitgaven. Vooral de middeninkomens profiteren van de aftrek. Het cadeautje is goed voor de economie, want de economische groei neemt er 0,1 of 0,2 procent door toe, zegt hij. Bovendien worden bedrijven die nog geen BTW afdragen, gestimuleerd hun leven te beteren.

De directeur-generaal van de Belastingdienst schat dat de overheid er 4 tot 5 miljard baht aan belastinginkomsten bij inschiet. Maar dit wordt deels gecompenseerd door hogere BTW- en bedrijfsbelasting inkomsten, omdat consumenten meer geld uitgeven.

De Thaise bevolking krijgt nog meer cadeautjes van de regering. In bijgaande tekening een speels overzicht.

Bomaanslag Erawan Shrine: Uighur connectie aannemelijk

26 december – De verklaring dat de bomaanslag bij de Erawan Shrine in augustus een wraakactie was voor de (internationaal sterk bekritiseerde) deportatie van Uighur vluchtelingen naar China, lijkt bevestiging te hebben gekregen door de arrestatie van een Uigur in Indonesië. De autoriteiten hebben dat verband altijd categorisch afgewezen.

Bij een anti-terrorisme operatie aan de rand van Jakarta werd de man woensdag aangehouden. Hij was, zegt de politie, mogelijk betrokken bij de bomaanslag, die 20 mensen doodden, voornamelijk Chinese toeristen, en 130 verwondden. De man, aangeduid als Ali, werd al eerder genoemd door de politie. Hij ontvluchtte het land kort na de aanslag.

Volgens een Indonesische bron is hij twee maanden geleden met twee kompanen het land binnengekomen, zogenaamd als asielzoeker. De twee anderen, die voortvluchtig zijn, zouden met bommaterialen gevlucht zijn.

Het hoofd van de Foreign Affairs Division zegt Interpol in Indonesië om nadere informatie te zullen vragen. Volgens het hoofd van de landelijke politie in Indonesië werd Ali getraind als ‘groom’ (bruidegom, ook stalknecht), een politieterm voor zelfmoord terrorist. De Indonesische politie kwam hem op het spoor dankzij de aanhouding van een Indonesiër, die in het bezit was van een handleiding bommen maken en een lijst van gevangen genomen Indonesische terroristen en Indonesiërs, die naar Syrië zouden zijn gegaan om zich aan te sluiten bij de Islamic State.

Zie voor alle berichten over de bomaanslag de pagina Bomaanslag Ratchaprasong.

Xayaburi dam in aanbouw

Xayaburi dam: Bewoners halen bakzeil bij bestuursrechter

26 december – Ze blijven het proberen: de bewoners die zich verzetten tegen de bouw van de Xayaburi dam in de Mekong in Laos. De Administrative Court heeft hun eis afgewezen om de Power Purchase Agreement, een overeenkomst tussen Laos en Thaise overheidsdiensten om elektriciteit af te nemen, ongeldig te verklaren. Dus gaan de bewoners nu in beroep.

De rechter beperkte zich gisteren tot de vaststelling dat ‘de aangeklaagden [de desbetreffende Thaise diensten] hun taak niet hebben verwaarloosd, dus de eis is afgewezen’ en verwees de klagers naar het vonnis voor zijn overwegingen.

Het bericht gaat uitgebreid in op de motivering, die voornamelijk procedureel van aard is, maar dat wilt u vast niet lezen. Dat de zaak in behandeling is genomen, is opvallend omdat de bestuursrechter geacht wordt alleen over Thaise zaken te oordelen en niet (indirect) over een zaak die in het buitenland speelt.

De advocaat van de bewoners wijst erop dat de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de grensoverschrijdende gevolgen van de dam, zoals gevolgen voor de visvangst. Bovendien zegt ze: ‘Wanneer de rechtbank mensen niet kan beschermen tegen de gevolgen van een investering over de grens, zal de inwerkingtreding van de Asean Economic Community eind van dit jaar problemen met toekomstige investeringen gaan opleveren.’

Een dorpsleider maakt zich zorgen dat andere dammen in de Mekong gebouwd gaan worden, nu de zogeheten Procedure For Notification Prior Consultation and Agreement (PNPCA) van de Mekong River Commission (MRC) een ‘rubber stamp’ (krachteloos) is gebleken. De MRC is een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden.

Zie voor alle voorgaande berichten over de controversiële dam de pagina Xayabyuri dam.

Pleidooi voor speciaal leerplan voor migrantenkinderen

26 december – Het leerplan dat in veel scholen in Myanmar wordt gevolgd zou in Thailand moeten worden ingevoerd voor migrantenkinderen uit Myanmar. Voorzitter Sein van de Migrant Worker Rights Network zegt dat de leerlingen dan beter zijn voorbereid op een vervolgopleiding, wanneer ze terugkeren in Myanmar.

Hij stelt het Migrant Child Development Centre (MCDC) in Samut Sakhon ten voorbeeld, een school waar veel ouders die in de provincie werken, hun kinderen naar toe sturen. De school is gecertificeerd door de Myanmarese overheid. De minimum toelatingsleeftijd is 5 jaar.

MCDC-hoofd Tin Htay Yee had 17 jaar voor de klas gestaan toen ze besloot naar Thailand te verhuizen. Ze wil dat de kinderen de taal leren en over hun eigen cultuur worden onderwezen. Ze zegt: ‘Op een dag zullen ze naar huis moeten terugkeren, wanneer het arbeidscontract van hun ouders afloopt. Dan zullen ze zich in eigen land moeten kunnen redden.’

Leraar Thon Barami vertelt dat de nadruk in het onderwijs op taal en communicatie ligt. Andere vakken zijn wiskunde [rekenen?], Engels, Thai en de Birmese talen, alsmede de cultuur van verschillende etnische groepen en religie en meditatie waardoor ze ‘een vredig leven kunnen leiden’.  In de klas wordt Birmees, Thai en Engels gesproken.

De school, drie jaar geleden begon met 60 leerlingen, telt inmiddels 300 leerlingen. Ze is gevestigd op het terrein van Wat Thep Norrarat. De tempel verstrekt gratis lunches.

Volgens Save the Children sturen veel laag betaalde gastarbeiders hun kinderen naar wijkcentra, omdat ze zich het schoolgeld niet kunnen veroorloven, daarbij voor lief nemend dat die centra geen diploma verstrekken. Onderwijs en maaltijden zijn doorgaans gratis. 46 procent van de migrantenkinderen gaat niet naar school. Sommige scholen weigeren migrantenkinderen omdat ze geen financiële vergoeding voor hen krijgen van de overheid. (Zie pagina Onderwijs en Migranten)

Heel erg kort nieuws zaterdag 26 december

– Lokale experts dienen te worden ingeschakeld bij de milieu-effectrapportages (MER) voor de special economic zones (SEZ), die de regering in zeven grensprovincies gaat ontwikkelen. Het inschakelen van experts versnelt de totstandkoming van industriële en infrastructurele projecten in die gebieden. Het aantal projecten dat in behandeling is, zal erdoor afnemen, aldus permanent secretaris Kasemsum van het ministerie van Milieu.

De National Environment Board is gisteren akkoord gegaan met het voorstel dat uit de koker van het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (Onep) komt. Normaal worden de MER’s uitgevoerd door experts van Onep, maar hierdoor is een achterstand ontstaan. In de nieuwe opzet kijken ze alleen naar de eerste versie van een MER, waarna de lokale experts het roer overnemen.

Onep heeft al ervaring met het inzetten van lokale experts. Dat is in enkele provincies gebeurd bij MER’s voor hoge gebouwen. Onep had toen niet genoeg personeel om het werk te doen.

– De politie heeft 24 kilo crystal methamphetamine, ook wel ya ice genoemd, ter waarde van 70 miljoen baht in beslag genomen en drie mannen gearresteerd bij twee operaties gisteren in Bangkok en Nakhon Phanom. In Bangkok gebeurde dat in een undercover operatie en in Nakhon Phanom bij een huiszoeking.

– Minister Surasak (Milieu) waarschuwt mensen die ambtenaren van zijn ministerie van corruptie beschuldigen zonder daarvoor stevig bewijs te hebben. Hij zal in dat geval gerechtelijke stappen ondernemen.

De waarschuwing is een reactie op uitspraken van voorzitter Sasin van de Seub Nakasathien Foundation en voorzitter Hannarong van Thai Water Partnerships, gedaan tijdens een uitzending van het tv-station Thai PBS. Ze beschuldigden sommige ambtenaren ervan geprofiteerd te hebben van enkele projecten, zoals het baggeren van rivieren en herstel van natuurlijke waterbronnen.

Sasin bezocht donderdag het ministerie om nadere gegevens te verstrekken over de vermeende corruptie. De permanent secretaris zegt er niet blij mee te zijn. ‘Het ministerie heeft als beleid alle corruptiezaken aan te pakken.’ (Zie pagina Corruptie 2)


 

Doodstraf voor Zaw Lin en Win Zaw Htun

Doodstraf voor Zaw en Win

25 december – De rechtbank heeft donderdag de zwaarste straf gegeven aan de twee gastarbeiders uit Myanmar, Zaw Lin (links) and Win Zaw Htun, die terecht staan voor de moord op twee Britse toeristen en de verkrachting van de vrouw, in september vorig jaar op het toeristeneiland Koh Tao.

Maar daarmee komt geen einde aan een zaak die er alle schijn van heeft dat de twee zondebok zijn en dat bepaalde lieden op Koh Tao de hand boven het hoofd wordt gehouden. Hun aanvankelijke bekentenis, volgens het tweetal omdat ze gemarteld werden, trokken ze later in. De rechtbank zegt de schuldigverklaring te baseren op DNA-bewijs en ze hecht geen geloof aan het verweer van marteling.

De broer van het mannelijk slachtoffer heeft verklaard dat het bewijs ‘absoluut overweldigend’ is. ‘Er is vandaag recht gedaan.’

Win Zaw Hun (rechts) en Zaw Lin bij aankomst bij de rechtbank in Koh SamuiHuman Rights Watch vindt dat het vonnis eens goed tegen het licht moet worden gehouden. De beschuldigingen van martelingen zijn niet onderzocht en Thailand’s meest prominente forensisch patholoog heeft het DNA-bewijs in twijfel getrokken. Phil Robertson, adjunct-directeur HRW Azië: ‘Zowel het vonnis als de twee doodstraffen zijn buitengewoon verontrustend.’

Danthong Breen van de Union for Civil Liberties zegt dat twijfels blijven bestaan over de manier waarop het DNA is verzameld, beschuldigingen van marteling en de mogelijkheid dat het bewijsmateriaal op de plaats delict was beschadigd. [De politie liet na de PD af te grendelen, zoals dient te gebeuren.]

De verdediging heeft laten weten in beroep te gaan.

Thai in Myanmar gewaarschuwd
De Thaise ambassade in Yangon heeft Thai in Myanmar gewaarschuwd uiterste voorzichtigheid te betrachten en vooral de eigen nationaliteit niet bekend te maken. Donderdagmiddag werd al een uur gedemonstreerd bij de ambassade tegen de doodstraf voor de twee Myanmarezen.

Op de social media is een oproep verschenen vandaag (vrijdag) weer te demonstreren. De autoriteiten hebben extra bewaking gestationeerd bij de ambassade, die overigens vandaag gesloten is in verband met Kerstmis. (Bron: website Bangkok Post, 24 december, aangevuld met gegevens uit de krant van vandaag)

Economisch team

Bedrijfsleven geeft regering een 8

25 december – Sommigen ergeren zich aan de beperking van de vrijheid van meningsuiting en de controversiële arrestaties wegens vermeende majesteitsschennis, maar dat alles lijkt het bedrijfsleven niet te interesseren.

De Federation of Thai Industries geeft de regering een 7,5 tot 8 voor haar prestaties het afgelopen jaar. Vooral het nieuwe economische team onder leiding van vice-premier Somkid krijgt een veer gestoken in een bepaald lichaamsdeel. ‘De economie is op het goede pad dankzij de snelle uitvoering van stimuleringsmaatregelen’, zegt voorzitter Supant.

De Thai Chamber of Commerce is al even lovend met het rapportcijfer 7. ‘Te midden van talrijke negatieve problemen heeft de huidige regering haar uiterste best gedaan de economische troebelen aan te pakken’, zegt adviseur Pornsil.

De University of the Thai Chamber of Commerce, InTouch Holdings, de Kasikornbank en AP Honda: ze buitelen allemaal over elkaar heen om de regering te loven. ‘Als de regering alle beleidsmaatregelen van haar economisch herstelplan kan uitvoeren, worden de potentie en concurrentiepositie van Thailand verbeterd’, zegt bankdirecteur Teeranun. Hij denkt dat de economisch groei dan weer naar de 5 procent gaat. Thans bedraagt die amper 3 procent, wat hij toeschrijft aan ’s lands gebrek aan structurele ontwikkeling. (Bron: Bangkok Post, 24 december)

Op de foto het economisch team van de regering. Rechts vice-premier Somkid, leider van het team; de vrouw is de minister van Handel.

Limerick van de dag
Ben nooit in Pattaya geweest
Heb nooit op Koh Phangan gefeest
Phuket, dat ken ik niet
Intre’seert me geen biet
Cha-Am bevalt het allermeest

Regering speelt een week voor Santa Claus

25 december – De regering speelt voor Santa Claus schrijft de krant over de belastingaftrek van 15.000 baht die geldt voor producten gekocht tussen vandaag en 31 december. Vooral de producenten en winkeliers van elektrische apparaten, smartphones en gadgets zijn in hun nopjes, want ze verwachten daarvan te gaan profiteren. Com7 International zegt dat de verkoop van IT-producten doorgaans piekt rond de feestdagen.

De aftrek geldt alleen voor producten waarop BTW wordt geheven en niet voor bier, sterke drank, tabaksproducten, benzine en andere brandstoffen. Met de maatregel wil de regering de bestedingen en de kwakkelende economie stimuleren.

Directeur Boonyong van Singer Thailand is de enige die gereserveerd reageert op het douceurtje. ‘Alleen sommige consumentengroepen en detailhandelaren profiteren ervan. Over het geheel genomen blijft de economie traag, en hebben mensen in het hele land het nog steeds moeilijk.’ (Bron: Bangkok Post, 24 december)

HTMS Chakri Naruebet

Marine en luchtmacht houden gezamenlijke oefening

25 december – De marine en luchtmacht houden volgend jaar voor het eerst na tien jaar een gezamenlijke oefening. De marine neemt met het grootste deel van haar vloot deel, waaronder schepen die al jaren werkeloos aan de kant liggen vanwege geldgebrek.

De oefening is mogelijk omdat twee fregatten en vliegdekschip HTMS Chakri Naruebet de allernieuwste apparatuur hebben gekregen, waardoor gecommuniceerd kan worden met de Zweedse Gripen gevechtsvliegtuigen, die vorig jaar zijn aangeschaft, en de SAAB 340 AEW (airborne early warning).

De HTMS Chakri Naruebet, gekocht in Spanje, kwam in 1997 in de vaart. De afgelopen 20 jaar heeft het schip alleen dienst gedaan bij rampenbestrijding, humanitaire operaties en marine-oefeningen. Vanwege een nijpend geldgebrek – de brandstof voor de driedaagse oefeningen die bijna elke maand worden gehouden, kost alleen al 1 miljoen baht – ligt het schip het grootste deel van de tijd als toeristische attractie afgemeerd in de marinehaven Sattahip.

Nadat enkele jaren geleden een squadron AV-8s Harrier toestellen uit bedrijf is genomen, is het schip geen vliegdekschip meer maar een helikopter carrier. De aanschaf van gevechtsvliegtuigen blijft nog wel een droom van de marine.

Het schip heeft  [het bericht zegt niet wanneer] een facelift gekregen waarbij de gevechtssystemen zijn verbeterd en een nieuwe efficiëntere radar is geïnstalleerd. (Bron: Bangkok Post, 24 december)

ท่าอากาศยานดอนเมือง

Terminal 2 in bedrijf; lange rijen voor damestoiletten

25 december – Een toestel van Nok Air was donderdag het eerste vliegtuig, waarvan de passagiers hadden ingecheckt op de gerenoveerde terminal 2 van luchthaven Don Mueang. Het koos om 5.40 uur het luchtruim. De terminal was ’s nachts open gegaan, waarna die begon vol te stromen met passagiers, velen op weg naar hun geboorteplaats om de kerstvakantie door te brengen.

President Nitinai van luchthavenbeheerder Airports of Thailand toonde zich tevreden over de eerste dag. Check-in, bagagescans en veiligheidscontroles verliepen soepel, zei hij. Minpuntjes zijn dat slechts 6 toiletten van de 20 klaar zijn (bij de damestoiletten vormden zich lange rijen) en in sommige winkels en restaurants wordt nog gewerkt aan de inrichting. Nitinai verwacht dat ze in februari klaar zijn.

Nitinai schatte dat de luchthaven donderdag 60.000 tot 70.000 passagiers op 430 vluchten zou bedienen, van wie 70 procent binnenlandse reizigers. Vanaf vrijdag worden 100.000 passagiers per dag verwacht.

General manager Phet Chan-charoen noemt de verkeerssituatie voor de luchthaven een ‘urgent probleem dat opgelost moet worden’. De verkeerspolitie is ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Ook worden tijdens de spitsuren extra bussen ingezet. Ongeregistreerde taxichauffeurs mogen tijdelijk passagiers oppikken vanwege de drukte.

Voor een fotoreportage klik hier.

Justitie luidt de noodklok over geldwoekeraars

25 december – Ze heten loan sharks (letterlijk lening haaien); ik noem ze geldwoekeraars. Ze rekenen 20 procent rente per maand en deinzen er niet voor terug met geweld te dreigen als de leners in gebreke blijven bij de terugbetaling. Voor sommigen vormen ze de enige mogelijkheid om krediet te krijgen, want banken zijn streng, nu het aantal NPL’s oploopt (non-performing loans).

Het ministerie van Justitie luidt de noodklok. Ondanks de jacht op deze lieden, is het probleem niet verbeterd. Nog steeds regent het klachten bij het ministerie: 200 per jaar, meldt Wichai Suwanprasert, hoofd van het ministeriële hulpcentrum. Hij zegt dat het totaal aan schulden meer dan 1 miljard baht bedraagt. Het hulpcentrum werkt met de CDI en het CIB samen in de strijd tegen de haaien.

De redenen waarom mensen geld lenen verschillen per regio. In het Noorden en Noordoosten wordt geleend voor de aanschaf van landbouwwerktuigen. In het Zuiden klagen leners over oneerlijke koopcontracten voor auto’s. Leners in de Central Plains klagen over slechte behandeling door de ‘crash helmet gangs’, zo genoemd omdat de incasseerders een helm dragen om hun identiteit te verbergen.

’t Is eerder gemeld, de huishoudschulden in Thailand zijn de laatste jaren flink gestegen: van 63 procent van het bruto binnenlands product in 2010 naar 90 procent dit jaar. 6,5 procent van die schulden wordt beschouwd als ‘goede schulden’, wat wil zeggen dat ze worden gemaakt ter verbetering van de levenskwaliteit, zoals hypotheken, zegt adviseur Phanit van de Foundation of Virtuous Youth.

Garnalenindustrie neemt heft in eigen handen

25 december – Ondanks zalvende woorden van de overheid dat het allemaal niet zo erg is, nemen de garnalenverwerkende bedrijven geen enkel risico. De Thai Frozen Foods Association (TFFA) maakt bekend dat de TFFA-leden voortaan de voorbewerkingen in eigen huis gaan doen en niet meer uitbesteden aan externe pellerijen. Over de op slavernij lijkende werkomstandigheden in die bedrijfjes in Samut Sakhon deed AP onlangs een boekje open.

Leden die zich niet aan dit besluit houden, worden geschorst en hun export wordt geblokkeerd. De TFFA belooft om in samenwerking met lokale NGO’s de werknemers die hun baan in de pellerijen verliezen, te helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

TFFA-president Poj zegt: ‘Het is duidelijk dat volledige transparantie en toezicht nodig zijn. Dat is de enige manier om het vertrouwen in de industrie te herstellen en te beschermen tegen beschuldigingen van slavenarbeid. We willen geen beschuldigingen vanuit het buitenland.’

Het besluit van de TFFA stuit op bezwaren van de Samut Sakhon Seafood Processing Club. Ze zegt dat 5.000 werknemers in kwekerijen en pellerijen hun baan zullen verliezen. De club pleit voor een uitstel van zes maanden om de werkgevers in de gelegenheid te stellen zich erop voor te bereiden. De TFFA heeft besloten dat de maatregel op 1 januari van kracht wordt. Volgens voorzitter Arkhom zijn al enkele pellerijen na controles gesloten. ‘De TFFA moet werkgevers straffen die arbeiders misbruiken, niet degenen die dat niet doen.’

Minister Don (Buitenlandse Zaken) is er zeker van dat de berichtgeving van AP geen gevolgen heeft voor de export, voor de beoordeling door de EU en voor de status van Thailand in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Gisteren sprak de minister met vertegenwoordigers van de visindustrie en anti-mensenhandel organisaties. [Geen details] In januari krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie die gaat beoordelen of het land nu wel voldoet aan de IUU-regeling.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Kort nieuws vrijdag 25 december

– Leest de redactie van Bangkok Post wel de eigen krant? Vandaag meldt ze dat Bangkok ‘de beste luchtkwaliteit ter wereld’ heeft van 28 wereldsteden. Maar op 5 december meldde de krant dit al (Zie Nieuws uit Thailand van die dag: Luchtkwaliteit Bangkok beter dan van Amsterdam. Toen was gouverneur Sukhumbhand in zijn nopjes, en vandaag is adjunct-gouverneur Chumpol dat. Verschil tussen beide berichten: dat van vandaag bevat meer details.

– Vijf personen, verdacht van het kidnappen van een baby, zijn woensdagavond aangehouden. Ze liepen tegen de lamp toen ze probeerden de baby van twee dagen te laten registreren in het particuliere Roi Et-Thonburi ziekenhuis, maar het personeel kreeg argwaan omdat het berichten over de ontvoering die middag uit staatsziekenhuis Roi Et had gezien. De baby was ontvoerd toen de moeder even naar het toilet was.

Twee van de ontvoerders beweerden dat ze de ouders van het kind waren, aldus de politie. De baby zou geboren zijn in het dorp Ban Kaensai. Bloedonderzoek heeft al een indicatie opgeleverd over het ouderschap; DNA-onderzoek moet de doorslag geven. Als ik het bericht goed interpreteer, zouden de twee ontvoerders inderdaad de echte ouders zijn, maar erg duidelijk staat het er niet.

– Aannemersbedrijf Italian-Thai Development Plc heeft toegezegd een antiek paviljoen van de Santa Cruz kerk in Thon Buri te herstellen nadat een kraan van het bedrijf erop was terecht gekomen tijdens werkzaamheden aan een dijk langs de Chao Phraya. De zaak kwam aan het licht door een bericht op een Facebook pagina, waarin het bedrijf werd opgeroepen de schade te herstellen.

En dat gaat gebeuren. Het paviljoen dat in Victoriaanse stijl is gebouwd, is voor 70 procent vernield, waaronder delen van het dak. Het Fine Arts Department verleent assistentie bij het herstel. Vermoedelijk is het paviljoen 100 jaar oud.

– Goed voorbeeld doet goed volgen. Het leger maakte deze week bekend dat voertuigen van dronken bestuurders van de weg worden gehaald en na de nieuwjaarsvakantie worden teruggegeven en nu gaat de gemeentepolitie van Bangkok dit ook doen. Het is voor het eerst dat ook het leger op alcohol- en drugsgebruik gaat controleren.

– Tja, geniet je eindelijk van een welverdiend pensioen en ben je verlost van die kindertjes en puistenkoppen, vraagt het ministerie van Onderwijs om volgend jaar op part-time basis terug te keren, want er is een groot gebrek aan onderwijzers, voornamelijk op het platteland op kleine lagere en middelbare scholen, en op sommige beroepsopleidingen.

Tussen dit jaar en 2025 gaan 189.795 onderwijzers met pensioen, maakte minister Dapong bekend tijdens het voorlichtingscircus waarover ik gisteren al schreef (zie: Prayut hekelt populisme van politieke partijen). De meesten werken op een school die beheerd wordt door Obec. Ze onderwijzen vreemde talen, Thai, natuur- en scheikunde en wiskunde. Pensionado’s die de gang terug maken, ontvangen 15.000 baht per maand bovenop hun pensioen.

Verder zei de minister dat Kurutayad (Techer’s Heir) wordt teruggebracht. Via dit project kunnen  leerlingen met een GPA score van 3 of meer overstappen naar de lerarenopleiding onder de voorwaarde dat ze in hun vaderstad gaan werken. (Zie ook de pagina Onderwijs)


 

Don Mueang terminal 2 gerenoveerd

Terminal 2 Don Mueang gaat vandaag open

24 december – Sommige toiletten en winkels zijn nog niet klaar, maar afgezien daarvan wordt de gerenoveerde terminal 2 van luchthaven Don Mueang vandaag in gebruik genomen. Zes budgetmaatschappijen verhuizen van terminal 1 naar 2.

De terminal is hoognodig, want nummer 1 kan de passagiersstroom nauwelijks meer aan. De opening valt op een gunstig tijdstip want de Nieuwjaarsvakantie komt er aan. Dan worden 100.000 passagiers per dag verwacht.

De zes maatschappijen die verhuizen, zijn AirAsia (counter 9 en 10), R Airlines, Orient Thai, Thai Lion Air, THAI Smile en Nok Air (counter 11 tot 15). Terminal 2 ging in 2006 dicht na de opening van Suvarnabhumi. De heropening brengt de capaciteit van Don Mueang van 18,5 naar 30 miljoen passagiers per jaar.

Op het verlanglijstje van luchthavenbeheerder Airports of Thailand staat nog een opknapbeurt voor terminal 1, de bouw van een nieuwe terminal, die de capaciteit op 40 miljoen passagiers per jaar brengt, en verlenging van de Airport Rail Link (thans Phaya Thai-Suvarnabhumi) naar Don Mueang. Verder is het wachten op de metrolijn Bang Sue (thans eindpunt van de lijn vanaf Hua Lamphong) naar Rangsit.

Update: Niet zes maar vier budgetmaatschappijen gaan gebruik maken van T2, aldus de Business bijlage van de krant. De verlenging van de ARL wordt niet genoemd. De nieuwe terminal krijgt een verbinding met de Red Line (Bang Sue-Rangsit). Don Mueang is een van ’s werelds oudste vliegvelden met een geschiedenis die teruggaat naar 1914.   

Nieuwjaar goed voor hoogste omzet in 10 jaar

24 december – De nieuwjaarsfestiviteiten zijn goed voor een omzet van 125 miljard baht, het hoogste bedrag in 10 jaar. Maar dat is geen reden tot juichen, want er wordt niet meer gekocht, maar de verkopen verschuiven naar duurdere producten en diensten. Nog steeds maken mensen zich zorgen over de economische vooruitzichten en lage prijzen voor landbouwgewassen.

Uit een onderzoek van de University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) onder 1.200 respondenten blijkt dat de bestedingen rond de jaarwisseling dit jaar met 6,4 procent zullen stijgen tegen 5,1 procent vorig jaar en 5,6 procent twee jaar geleden.

Vice-president research Thanavath zegt dat de bevolking ‘wanhopig’ wil dat de regering de economische, politieke en sociale problemen oplost en voorbereidingen treft voor natuurrampen. Er is een sterke druk op de regering om manieren te vinden, waardoor het inkomen van mensen omhoog gaat, met name van de minima, en om het instorten van landbouwprijzen tegen te gaan. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

SET

Voorkennishandel; Als de misdaad loont

24 december – In de VS en Japan staat op aandelenhandel met voorkennis een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar of boetes driemaal de winst die met de deal is behaald. De Chinese wet voorziet in boetes tot vijfmaal de winst.

Vergelijk daarmee de Thaise praktijk. De maximale strafmaat is twee jaar gevangenisstraf en/of een boete van tweemaal de winst. President Somkiat van het Thailand Development Research Institute (TDRI) zegt dat de boetes die de SEC oplegt. slechts 1 tot 1,25 maal de winst bedragen. Tegen de overtreders wordt niet strafrechtelijk opgetreden.

Het is niet moeilijk te gissen waartoe dit leidt. De winst van een overtreding is zo hoog en sancties zijn zo mild, dat het de moeite waard is om het risico te nemen. Een tweede reden waarom tussen 2011 en 2014 per jaar slechts één tot vier gevallen van insider trading zijn bestraft en alleen met boetes, is dat de sancties van de SEC niet voldoende duidelijk en helder zijn.

Waarom worden sommige gevallen wel strafrechtelijk vervolgd en andere niet? Waarom krijgen sommige strengere straffen dan andere? Dit kan een sterk signaal sturen naar insider handelaren dat ze er met een kleine boete vanaf kunnen komen en strafrechtelijke sancties kunnen voorkomen.

Het wordt tijd dat de SEC de wet verandert, schrijft Tippatrai Saelawong, researcher aan het TDRI, in een analyse naar aanleiding van de CP All-zaak, waarbij vier leden van de raad van bestuur zijn beboet wegens voorkennishandel toen CP in april 2013 onderhandelde over de overname van Siam Makro. Tot nu toe heeft het bedrijf geen maatregelen tegen hen genomen, alhoewel aandeelhouders en investeerders daar wel op hebben aangedrongen.

Tippatrai vindt dat de SEC nu moet handelen voordat de praktijk zich verspreidt tot het punt waarop de Thaise aandelenmarkt wordt verstoord, het vertrouwen van buitenlandse investeerders wordt geschaad en kleine beleggers worden geruïneerd. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

Eerdere berichtgeving:
23 december: Inside trading: CP All houdt zijn poot stijf
22 december: Ook druk op CP van buitenlandse investeerders
18 december: Aandeelhouders zetten CP All onder druk
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

Column: Hervormingen onder dit regime zijn erg moeilijk

24 december – Voor de coup was de ongelijkheid in Thailand het grootst in de regio. Na de coup is er niets veranderd, schrijft Sanitsuda Ekachai in haar wekelijkse column. Ze somt enkele gegevens uit 2012 op ter illustratie van die ongelijkheid:
• De rijkste 10 procent bezit meer dan 80 procent van de grond. De rest van de bevolking bezit 1 rai of minder.

• De mensen die geen land bezitten, vormen 20 procent van de bevolking. De landlozen plus degenen die 10 rai of minder bezitten, vormen 42 procent van de bevolking.

• De alcoholtycoon [ze doelt op Charoen Sirivadhanabhakdi] bezit meer dan 630.000 rai grond tegenover miljoenen boeren die geen grond bezitten of te weinig om het te bewerken.

• De rijkste 10 procent van de bevolking bezit 69 procent van alle eigendommen in het land, de armste 20 procent slechts 1 procent.

• 42 procent van de spaartegoeden staat op 0,09 procent van het totaal aantal bankrekeningen. Oftewel: de helft van het bij banken gedeponeerde geld is in het bezit van 35.000 personen.

• Het inkomen per hoofd van de bevolking bedraagt 10.900 baht per maand. De gecombineerde netto waarde van Thailand’s 50 rijkste personen bedraagt 3.355 biljoen baht, wat een kwart van ’s lands bruto binnenlands product is.

Samengevat, schrijft Sanitsuda: De ongelijkheid blijft zoals altijd schandalig. zo niet is groter geworden. Vervolgens beschrijft ze het lot van boeren die verdreven worden van hun land, dat zich in bossen bevindt die later de status beschermd bosgebied hebben gekregen. En ze constateert dat er onder dit regime geen vorderingen zijn gemaakt op het gebied van een progressieve grondbelasting en een grondbank voor de armen.

Sanitsuda vraagt zich af: Waarom blijft gelijkheid hier onbereikbaar? Waarom verzet onze structurele onrechtvaardigheid zich tegen verandering en hervormingen? Haar antwoord: Omdat de bureaucratie vasthoudt aan een gecentraliseerde top-down macht.

Daarom geloof ik, schrijft ze, dat het leger nooit de ongelijkheidsproblemen kan oplossen. Het leger is niet alleen deel van de gecentraliseerde bureaucratie maar staat aan de top van de bureaucratische macht. Het leger blijft de bureaucratie versterken.

Maar het is te eenvoudig om het leger alle schuld te geven, besluit ze. De samenleving als geheel heeft een diepe militaristische en autoritaire mentaliteit en het onderwijs werkt als een brainwashing machine. Respect voor geld en sociale status gaat boven gelijke menselijke waardigheid. Totdat we erkennen dat we deel van het probleem zijn, blijven hervormingen een erg moeilijke taak. (Bron: Bangkok Post, 23 december)

Limerick van de dag
De Thai zijn doorgaans bezeten
Van hun extreem scherpe eten
Maar een farang, nogal naar
Was er helemaal mee klaar
Omdat ie te scherp in z’n tong had gebeten
(Ingezonden)

Prayut hekelt populisme van politieke partijen

24 december – Hij zei er maar gelijk bij dat het een grapje was, want ‘Ik kan tegenwoordig nauwelijks een grap maken omdat ze serieus worden genomen door de media’, zei premier Prayut gisteren in het Government House, waar de regering met speeches en een tentoonstelling de balans opmaakte van het afgelopen jaar.

Bangkok Post besteedt in het openingsverhaal de meeste aandacht aan de speech van Prayut, maar een simpel feitje als hoeveel mensen kwamen luisteren en kijken, lees ik niet.

Belangrijkste boodschap van Prayut: Politieke partijen moeten in hun verkiezingscampagnes vertellen hoe ze het strategieplan van de junta en andere plannen op het gebied van economie en sociale zaken gaan uitvoeren in plaats van te strooien met populistische maatregelen. ‘Ze moeten zeggen hoe ze met de hervormingen doorgaan, hoe ze de staatsgelden besteden en hoe ze het land in de komende vier jaar denken te besturen.’

Daarom riep Prayut de midden- en hogere klasse op om te gaan stemmen zodat voorkomen wordt dat partijen die arme mensen een populistisch beleid beloven, aan de macht komen. ‘Als de politieke partijen dezelfde oude campagnestrategie gebruiken, komen ze aan de macht met de stemmen van de arme bevolking, die meer geld wil om hun leven beter te maken. Dan gaan alleen sommige groepen voor de eigen clan stemmen. Dan zien we weer dezelfde oude problemen.’

De afkeer van populistisch beleid [denk aan het hypotheeksysteem voor rijst van Pheu Thai, belastingteruggave bij de aanschaf van een eerste auto en een eerste woning, tablets voor alle leerlingen – allemaal beloftes van de vorige PT-regering] wordt [vanzelfsprekend] niet gedeeld door PT secretaris-generaal Chaowalit. Hij noemde het ‘een kwestie van perspectief’.

Hij zegt: ‘Populistische programma’s zijn gebaseerd op de overtuiging van de partij dat armoede een groot probleem is. Het is geen stemmen-kopen. Ze zijn bedoeld om de problemen voor de minima op te lossen. Ik denk dat hij [Prayut] over verkeerde informatie beschikt. Ons beleid is goed voor iedereen. Rijk of midden-inkomens, ze plukken er allemaal de vruchten van.’

O ja, voor ik het vergeet: het grapje. Prayut zei dat mensen die niet aan het referendum [over de grondwet] deelnemen, meer belasting moeten gaan betalen.

Update: Behalve op de voorpagina besteedt BP ook op pagina 2 aandacht aan het voorlichtingscircus. In drie artikelen komen de vice-premiers aan het woord. Enkele hoofdpunten:
• Het regime heeft 164 wetsontwerpen naar het parlement gestuurd, die tijdens de regering Yingluck nog bij het parlement lagen. ’t Is een hele waslijst, zie het artikel Regime pushes 164 bills for NLA to pass op de website van de krant.

• Vice-premier Prajin zei dat de kwaliteit van het Thaise onderwijs onbevredigend blijft, maar dat weten we al lang. Lees: Education still limping, says Prajin.

• Als derde: Govt forges crackdown blacklist, waarin wordt gemeld dat de regering een zwarte lijst heeft van invloedrijke figuren die de komende zes maanden aan de tand worden gevoeld [of misschien aan nog meer].

Geen genade voor dronken bestuurders

24 december – Dronken auto- en motorfietsbestuurders worden dit jaar harder aangepakt dan voorgaande jaren. Hun voertuig wordt in beslag genomen. Na de nieuwjaarsvakantie kunnen ze het weer ophalen. Van bestuurders van minibusjes wordt de vergunning geschorst.

Dit jaar gaat ook het leger controleren om het hoge aantal verkeersongelukken in de zogeheten ‘seven dangerous days’ terug te dringen. Overal in het land komen controleposten. Dorpelingen is geadviseerd niet te ver te reizen om nieuwjaarsfeesten bij te wonen.

Dorpshoofden en kamnans mogen ook voertuigen aan de kant zetten. In Bangkok hebben de autoriteiten opdracht gekregen van premier Prayut om zich te concentreren op uitgaansgebieden. Ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid is gevraagd voldoende bloed in voorraad op te slaan.

‘Het personeel werkt nauw samen om de veiligheid te verbeteren en voor de gewonden te zorgen. Maar het zou beter zijn als er geen ongelukken waren’, zegt legercommandant Theerachai, tevens hoofd van het Peace and Order Maintaining Command.

Barbertje Paween moet hangen

Paween Pongsirin24 december – Ik had niet anders verwacht. Paween is de enige die zegt bedreigd te zijn vanwege zijn onderzoek naar mensenhandel in het Zuiden. Alle andere leden van zijn team zeggen niet bedreigd te zijn, hetgeen nog geen bewijs is dat ze niet bedreigd zijn. U mag zelf raden waarom.

Adjunct-politiecommissaris Srivara maakte gisteren de resultaten bekend van het onderzoek door een panel naar de beschuldigingen van Paween, die zoals bekend uit vrees voor zijn eigen leven naar Australië is gegaan en er asiel wil aanvragen.

Hij gaf ook een update van de strijd tegen de mensenhandel, maar daarover zwijgt het bericht in alle talen. Zoals ik gewend ben van BP wordt de voorgeschiedenis herkauwd.

Nou kort dan: Paween  arrestesteerde 91 personen, waaronder een legeradviseur en tal van lokale politici en hij kreeg toestemming van de rechtbank voor 153 arrestatiebevelen, allemaal wegens betrokkenheid bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh. [In het bericht van vandaag staat dat hij 153 verdachten arresteerde, van wie 91 in staat van beschuldiging zijn gesteld. BP doe je huiswerk eens goed.]

N.B. De krant kopt ‘Panel finds Paween threats claims false’, maar in het bericht lees ik dat niet. Het panel heeft slechts vastgesteld dat geen van zijn teamleden is bedreigd. Of daaruit logischerwijs volgt dat Paween uit zijn nek kletst, is een voorbeeld van ‘jumping to conclusions’.

Eerdere berichtgeving:
20 december: ‘Geen dreigingen’ tegen Paween’s team
17 december: Mensenhandel; ‘Paween is niet bedreigd’
15 december: Kort nieuws, tweede bericht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
12 december: Vuile was over mensensmokkel ergert politie
11 december: Strijder tegen mensensmokkel vraagt asiel aan in Australië

Kerstgedachte

Mocht u het nog niet weten: Jingle Bells is een van de populairste kerstliederen; in de Thaise winkelparadijzen hoor je niets anders. James Lord Pierpont (1822-1893) schreef het voor een Thanksgiving kerkdienst in Savannah (Georgia), waar hij organist was. Het lied was zo geliefd dat het ook met kerstmis werd gezongen en sindsdien is dat zo gebleven.
Het refrein luidt (zingt u allen mee?]:  Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Oh! what fun it is to ride In a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way; Oh! what fun it is to ride In a one-horse open sleigh.

Kort nieuws donderdag 24 december

– Oud-premier Thaksin wil zijn diplomatieke en gewone paspoort terug, die in mei door het Department of Consular Affairs zijn ingetrokken. Gisteren betoogde Thaksin’s advocaat tijdens de eerste zitting van de Central Administrative Court, gewijd aan de zaak, dat de intrekking in strijd met de wet is. Hij zei hetgeen hij ontdekt heeft, vertrouwelijk te moeten houden en hij vroeg om een voorlopige dwangmaatregel totdat vonnis wordt gewezen.

Thaksin’s paspoorten werden ingetrokken nadat hij in een interview in Zuid-Korea leden van de Privy Council ervan had beschuldigd de coup te hebben gesteund. En dat ligt gevoelig, want de Privy Council is het particulier adviesorgaan van de koning.

– Drie televisieverslaggevers hebben geld ontvangen van Abac Poll (Assumption University) en daarmee hebben ze de ethische mediagedragsregels overtreden. Dat is de conclusie van een panel, gevormd nadat Isra Newsagency zes maanden geleden had gemeld dat het opinieonderzoeksbureau in totaal 4,42 miljoen baht had geschoven. Een bron zegt dat het resultaat van het onderzoek later deze maand naar de vier mediaverenigingen gaat met de aanbeveling dat televisiewaakhond NBTC onderzoek doet. (Zie pagina Corruptie 2)

– Het hooggerechtshof heeft gisteren de webmaster van nieuwswebsite Prachatai een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gegeven omdat ze in 2008 niet snel genoeg content had verwijderd die als majesteitsschennis beschouwd kan worden. De rechtbank en het Hof van Beroep hadden eerder respectievelijk een gevangenisstraf van 30 dagen en een voorwaardelijk straf van 8 maanden gegeven. De zaak heeft internationaal grote aandacht getrokken. Vertegenwoordigers uit de VS, EU, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland woonden de zitting bij. (Zie pagina Majesteitsschennis)

– De hotline 1669 heeft tot doel mensenlevens te redden. Het National Institute for Emergency Medicine (NIEM) zegt het nog maar eens, want er zijn nog steeds ‘grappenmakers’ die neptelefoontjes plegen, de lijn onnodig bellen of de telefonistes lastig vallen. De NIEM krijgt per maand in Greater Bangkok 10.000 neptelefoontjes, de meeste van teenagers en kinderen. Veel bellers klagen dat de lijn vaak onbereikbaar is.

– De ijzeren greep van de junta op de cyberspace creëert een sfeer van angst en zelf-censuur, zegt Tossapon Tassanakunlapan, docent aan de Universiteit van Chiang Mai. Hij presenteerde gisteren zijn research tijdens een forum.

Teams houden voortdurend de Thaise cyberspace in de gaten, vertelde hij, waarbij ze een taktiek van ‘search and destroy’ voeren, oftewel content verwijderen of voorkomen dat het gelezen wordt. De vervolging van webmasters en journalisten bewijst dat de regering hen monddood wil maken. Intimidatie wordt daarbij niet geschuwd.

‘Je moet nu twee keer nadenken voordat je een mening online zet’, zegt Tossapon. Hij maakt zich ook zorgen over enkele zaken die door de krijgsraad worden behandeld. Het leger, zegt hij, heeft lessen getrokken uit de online acties van de anti-regeringsprotesten in 2013 en 2014, toen een politieke minderheid kans zag een regering ten val te brengen [lees: de coup uit te lokken].  Vandaar dat het leger een centraal commando en controle beleid voert om de cyberspace te beheersen.

– De bestuurder van de bus die de dood van 14 personen en 12 gewonden op zijn geweten heeft, mag niet meer achter het stuur van een bus plaatsnemen. Het Land Transport Department heeft zijn vergunning ingetrokken naar aanleiding van het busongeluk op zondag in Chiang Mai. Van het tourbedrijf is ook de vergunning ingetrokken. De chauffeur is in voorlopige hechtenis genomen op beschuldiging van roekeloos rijgedrag. Hij verloor de macht over het stuur toen hij probeerde een pickup truck die door de bus was geraakt en hem achtervolgde, van zich af te schudden.

– Honderd personen, de meesten onderwijzers, zijn de afgelopen drie jaar door een tien man tellend callcentre opgelicht voor bijna 50 miljoen baht. De verdachten zijn aangehouden in Bangkok, Sa Kaeo en Chon Buri. De politie nam tevens 20 mobiele telefoons, SIM-kaarten, bankboekjes en betaalpassen in beslag.

De verdachten belden de slachtoffers met het verhaal dat ze van de bank waren. Ze zeiden dat hun bankrekening verbonden was aan een drugsnetwerk en eisten bankgegevens. Daarna belde zogenaamd een politieman over de beschuldiging, waarna de eerste beller beloofde te helpen als ze met geld over de brug kwamen. Vijf onderwijzers in Nong Bua Lam Phu betaalden elk tussen de 30.000 en 70.000 baht.


 

Peiling: 99 pct is tevreden over regering

23 december – Mooie opsteker voor de militaire regering: 99 procent van de bevolking is over haar tevreden, blijkt uit een peiling. Bangkok Post meldt het vandaag paginabreed op de voorpagina. Maar in de derde alinea wordt de feestvreugde al weer bedorven.

Daarin schrijft de krant dat critici bedenkelijk reageren op de uitslag van de peiling, verricht door het National Statistical Office. De peiling, gebaseerd op 2.700 respondenten, kan alleen bedoeld zijn ‘om te zien hoe het nu gaat en de reacties van de bevolking te peilen over de prestaties van het afgelopen jaar’. [Wat daarmee mis is, ontgaat me.]

Voormalig regeringspartij Pheu Thai gooit ook roet in het eten: de regering geeft bij haar strijd tegen corruptie vooral politici de schuld en dat is niet billijk. Op het economisch front begrijpt ze de problemen niet, meent PT. De buitenlandse investeringen zijn gedaald, de bestedingen zijn mager en de economie is in zwaar weer. Verder: het vertrouwen van het buitenland is verminderd daar het wacht op herstel van de democratie. Kortom: de partij heeft weinig vertrouwen in de peiling.

Regeringswoordvoerder Sansern [Die man heeft het maar druk] maakte de uitslag dinsdag na de wekelijkse kabinetsvergadering bekend. Vandaag vertelt de regering in het Government House tijdens een voorlichtingscircus wat ze gepresteerd heeft. Het ‘circus’ bestaat uit presentaties door premier Prayut (die een uur aan het woord zal zijn) en zijn vice-premiers (die elk 20 minuten krijgen) en een tentoonstelling.

Een BP-columnist schreef daar gisteren over: ‘Een lange lijst van prestaties die geen indruk maken.’ Een voorbeeld: Vice-premier Somkid, bijgenaamd de ‘economische tsaar’, zal de bevoking wel betoveren met de projecten van honderden miljarden baht, die tot doel hebben de economische problemen te verlichten en zijn grootste plannen om Thailand te herpositioneren, zodat het land beter op de wereldmarkt kan concurreren. Atiya Achakulwisut schrijft cynisch: Dus we hoeven ons geen zorgen te maken over de alsmaar dalende exportcijfers en het bruto binnenlands product en de druk van de economische malaise die we nu voelen.

Most SatisfactoryIn bijgaand kader de regeringsprestaties die waardering oogsten. Minder positief zijn de respondenten over de stijgende prijzen van consumentenproducten (53,2 pct) en 35,7 procent wil dat de regering iets doet aan de lage prijzen voor landbouwproducten.

Premier Prayut sloeg zich gisteren nog niet op zijn borst. ‘De performance van de regering ziet er goed uit, alhoewel de economie zich nog in een slechte toestand bevindt die we moeten verbeteren; dat verwacht de bevolking van ons. Ben ik tevreden? Zo lang we nog niet klaar zijn met onze job, mogen we niet tevreden zijn.’

Prayut erkent dat de regering niet al haar plannen heeft kunnen realiseren; hij wijt dat aan wettelijke hordes, openbare hoorzittingen en verzet van mensenrechtenorganisaties en actievoerders.

Vandaag ontvouwt hij een blauwdruk met een nationale strategie van 20 jaar om hervormingen te stimuleren op het gebied van veiligheid, economie, sociale kwesties en wettelijke en buitenlandse zaken. Het plan is gebaseerd op voorstellen van de NCPO en de opgeheven Nationale Hervormingsraad (NRC). De regering hoopt dat toekomstige regeringen het plan volgen. 

Premier schrijft patriottische ballade

23 december – ‘Als we onze handen ineen slaan, is de dag waarop we hopen, niet ver weg’ en ‘Omdat je Thailand bent, laat ik niemand jou vernielen’. Dit zijn twee regels uit de patriottische ballade, getiteld Because you are Thailand, die Premier Prayut als Nieuwjaarsgeschenk voor de Thaise bevolking heeft geschreven.

Het lied is Prayut’s tweede creatieve uitspatting; eerder schreef hij Return Happiness to Thailand, een lied dat tot vervelens toe op de tv en radio te horen is als onderdeel van een PR-campagne van de regering. De premier komt uit een muzikaal gezin. Zijn dochters verwierven korte tijd enige faam als het popduo BADZ.

7-Eleven 2

Inside trading: CP All houdt zijn poot stijf

23 december – Ondanks aandringen van aandeelhouders en buitenlandse investeerders nemen CP All Plc en moederbedrijf Charoen Pokphand geen maatregelen tegen de vier topmannen die beboet zijn wegens aandelenhandel met voorkennis.

Maar het zwaard van Damocles hangt nog wel boven hun hoofd, want de Association of Investment Management Companies, die de buitenlandse institutionele aandeelhouders vertegenwoordigt, heeft gedreigd een buitengewone aandeelhouders vergadering te beleggen. Verwacht dat een meerderheid de vier leden van de raad van bestuur dan de laan uitstuurt.

In een verklaring zegt CP, de exploitant van zevenduizend 7-Eleven winkels, dat het viertal al gestraft is door de Securities and Exchange Commission (SEC) en het bedrijf wijst op hun uitstekende staat van dienst.

Voor Prinn Panitchapakdi, hoofd CLSA Securites (Thailand), is het uitblijven van sancties een signaal dat het tijd wordt de wet aan te passen zodat handel met voorkennis en fraude ontmoedigd worden. Hij ziet hierin een taak weggelegd voor de SEC. Die zou zelf maatregelen moeten nemen en de beslissing om overtreders weg te sturen niet moeten overlaten aan investeerders.

Pariya Techamuanvivit, directeur corporate affairs van de SEC, acht het niet onmogelijk dat de wet wordt aangepast. ‘Maar ik wil wel zeggen dat onze wet niet verouderd is. Tal van landen accepteren regelingen zoals de Thaise wet die kent.’

De investeerders geven CP All Plc nog een tweede kans. Eerder schreven ze een brief met de eis binnen een maand maatregelen te nemen, nu is een tweede brief naar het bedrijf gegaan met het verzoek zijn positie te wijzigen. (Bron: Bangkok Bank, 22 december)

CLSA: Credit Lyonnais Securities Asia

Eerdere berichtgeving:
22 december: Ook druk op CP van buitenlandse investeerders
18 december: Aandeelhouders zetten CP All onder druk
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

SME Bank werkt slechte leningen weg

23 december – De SME Bank, die zwaar gebukt gaat onder NPL’s (non-performing loans), heeft sinds jaren kans gezien het percentage NPL’s onder de 30 procent te brengen. De bank heeft als target om volgend jaar onder de 18 procent uit te komen. Maar dat doel is alleen haalbaar als de economie aantrekt.

Eind november bedroeg het percentage NPL’s 29,8 procent van het totaal aan leningen ad 87,8 miljard baht. In 2013 bedroeg het nog 50 procent en en in 2014 38 procent. De capital adequacy ratio is naar 10 procent gestegen, hoger dan de minimumeis van 8,5 procent van de Bank of Thailand.

De Small and Medium Enterprises Bank of Thailand, zoals de naam voluit luidt, is een van de zeven staatsbedrijven die door de junta onder druk zijn gezet om schoon schip te maken. De andere zijn de Islamic Bank, de State Railway of Thailand, Thai Airways International (dat dit jaar op een recordverlies afstevent), het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA ), TOT Plc en CAT Telecom Plc. Zij hebben de opdracht gekregen een herstelplan te overleggen.

Hoe het de SME Bank is gelukt het percentage NPL’s sterk terug te dringen, vermeldt het bericht niet. (Bron: Bangkok Bank, 22 december)

Thailand op weg naar 7.000 MW uit Laos

23 december – Thailand koopt dit jaar 5.412 MW aan elektriciteit van Laos en tot 2019 komt daar nog eens 2.334 MW bij, te leveren door vier centrales, waarvan één een kolencentrale. In een in 2008 afgesloten overeenkomst, die dit jaar afloopt, heeft Thailand zich vastgelegd op een afname van 7.000 MW tussen 2008 en 2019.

Minister Anantaporn (Energie) zegt dat de energie die Thailand in buurlanden koopt, gebaseerd is op het principe dat alleen energie wordt afgenomen, die het land zelf niet kan produceren.

Maaandag keurde het kabinet een ontwerp-Memorandum of Understanding goed voor de aankoop van elektriciteit, te leveren door de Nam Thuen 1 hydropower centrale. In 2022 neemt Thailand van die centrale, die 650 MW produceert, 520 MW af. (Bron: Bangkok Post, 22 december)

Limerick van de dag
Ik woon al enk’le jaren in dit land
Van 3G, 4G heb ik geen verstand
Ik heb geen iPhone
Bespaar me uw hoon
Want ik lees wel elke dag de krant

Worden de ‘seven dangerous days’ weer gevaarlijk?

23 december – Net als voorgaande jaren hoopt de overheid het aantal verkeersongelukken in de Nieuwjaarsvakantie terug te brengen. Er worden vrijdag controleposten en servicepunten ingericht, waar functionarissen hulp verlenen en controleren op alcoholgebruik, want dat is elk jaar weer de belangrijkste oorzaak van het hoge aantal verkeersslachtoffers in de zogeheten ‘seven dangerous days’.

Bij de strijd tegen dronken bestuurders ligt de nadruk op motorrijders en bestuurders van minibusjes. Wie onder invloed rijdt, loopt het risico dat zijn voertuig wordt geconfisqueerd. Van bestuurders van minibusjes wordt de vergunning geschorst.

Premier Prayut riep de eigenaren van de minibusjes gisteren op hun chauffeurs de opdracht te geven niet achter het stuur te kruipen, wanneer ze gedronken hebben. Van passagiers verwacht hij ook een inbreng. Als ze zien dat de chauffeur slaperig  is of onder invloed, dienen ze hem voor te stellen om te rusten of niet te rijden.

In 2012 stierven 36,2 personen per 100.000 op de weg, onder andere als gevolg van drankmisbruik. Alleen Libië heeft een hoger aantal verkeersdoden. In de afgelopen vijf Nieuwjaarsvakanties kwamen 1.768 personen om het leven en raakten 16.916 gewond, de meesten motorrijders.

De Don’t Drive Drunk Foundation vraagt de premier gebruik te maken van zijn bevoegdheid conform artikel 44 van de interim grondwet om dronken bestuurders op te sluiten. [Artikel 44 geeft de premier dictatoriale macht.]

พิธีเปิดการแข่งขันการ

Kort nieuws woensdag 23 december

– In Chai Badan (Lop Buri) is gisteren de jaarlijkse competitie in tactische operaties begonnen. Een oorlogsvliegtuig voerde een luchtaanval uit op de schietbaan van de RAF en dat leverde bovenstaand indrukwekkend plaatje op. (Foto Tawatchai Kemgumnerd)

– Nieuwjaarscadeautje van de verkeerspolitie in Bangkok. Bestuurders met een openstaande boete voor een verkeersovertreding wordt die kwijtgescholden na betaling van slechts 100 baht. Doorgaans bedragen de boetes 100 tot 1.000 baht. De ‘speciale prijs’ heeft tot doel het groot aantal niet-betaalde boetes weg te werken. De speciale prijs geldt tot 15 januari.

– Boeren in het stroomgebied van de Chao Phraya die begin vorige maand off-season rijst hebben geplant, moeten niet rekenen op water. Thans is 1,28 miljoen rai in het benedengebied van de Central Plains met off-season rijst beplant. De boeren zijn al eerder gewaarschuwd voor watertekorten en opnieuw maakt het RID bekend dat de waterkraan voor irrigatiedoeleinden dicht gaat.

Er moet voldoende water overblijven voor consumptie en ter bescherming van het ecosysteem in het droge seizoen volgend jaar. Het Meteorological Department heeft voorspeld dat het vermoedelijk langer duurt dan normaal.

De RID heeft eind vorige maand 22 provinciale gouverneurs in het stroomgebied en andere lokale leiders geschreven dat ze moeten stoppen water te leveren. Om de vier miljoen kubieke meter in de grote waterreservoirs op peil te houden, heeft het RID 365 stuwen gesloten. Tot juli wordt slechts 15,6 miljoen kubieke water per dag geleverd; er blijft dan voldoende water over voor consumptie en het verbouwen van groentes, die weinig water nodig hebben. (Zie pagina Rijst 3)

– Een schooldirecteur in Ratchaburi is dit jaar al zeven keer overgeplaatst – de afgelopen maand zelfs vier keer – en dat begin hem danig de keel uit te hangen. Prateep Champasri, thans directeur van het Queen’s College in Pak Tho, denkt dat het administratieve overplaatsingsproces niet goed functioneert bij het Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC).

Een sub-commissie van OTEPC is verantwoordelijk voor zijn overplaatsingen. Over twee weken wordt hij weer overgeplaatst, alhoewel hij amper op zijn huidige post zit. ‘Zo kan niemand toch goed functioneren’, zegt hij. Waarom de sub-commissie hem blijft rondpompen, weet hij niet. Hij heeft gevraagd of hij iets verkeerds had gedaan, maar dat was niet het geval.

De secretaris-generaal van OTEPC heeft een panel gevormd om de zaak te onderzoeken. ‘Het is ongebruikelijk dat iemand binnen één maand naar vier verschillende scholen wordt overgeplaatst. We zoeken de waarheid en lossen het probleem zo snel mogelijk op.’ Bronnen[?] zeggen dat Prateep telkens bij overplaatsingen verliest omdat anderen betere connecties hebben en ‘aan touwtjes kunnen trekken’.

– Onrendabele routes zijn inmiddels geschrapt, nu concentreert Thai Airways International (THAI) zich op de verkoop van oude toestellen en stimulering van de ticketverkoop om haar gigantische schuldenlast te verminderen. Zeven toestellen worden afgestoten.

De raad van bestuur heeft maandag de plannen voor volgend jaar besproken. Als target voor de cabinebezetting is 75 procent afgesproken; tevens worden de kosten verder teruggebracht. In 2016 moeten die maatregelen tot zichtbare resultaten leiden.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de ticketverkoop hebben de opdracht gekregen de verkoop online en via direct sales te vergroten. De online verkoop moet op 30 procent uitkomen, vindt de RvB. Kortingen zijn nodig om beter in te spelen om de vraag van passagiers.

In de eerste negen maanden van dit jaar leed THAI een verlies van 18,1 miljard baht. In 2014 bedroeg het verlies over het hele jaar 15,6 miljard baht. De maatschappij is door de junta onder druk gezet deze maand met een herstelplan te komen.

– Een crisispanel, hét hete hangijzer in de vorige versie van de nieuwe grondwet, komt er niet. Voorzitter Meechai van de (nieuwe) commissie die een nieuwe ontwerp-grondwet schrijft, zegt dat zijn commissie niet zal voorstellen een crisispanel te vormen dat in tijden van een politieke crisis de macht kan overnemen. Wat er dan wel moet komen om in zo’n geval de impasse te doorbreken, moet de commissie nog bespreken.

Naar verwachting is de nieuwe versie van de grondwet eind januari klaar. Meechai is er niet bang voor dat die in het geplande referendum wordt afgewezen. ‘De tekst is gebaseerd op het openbaar belang en each issue has been polled.’ Waar dat laatste op slaat, begrijp ik niet. (Zie verder de pagina Grondwetwijziging)

– Een geringe kwestie, noemen de minister en staatssecretaris van Defensie de barsten in de betonnen voetpaden van het Rajabhakti park. Roodhemdleider Nattawut Saikuar had daarover een klacht geuit.

Volgens staatssecretaris Udomdej is het park grondig aangelegd. Hij zei gisteren nog niet geïnformeerd te zijn over de beweerde schade, maar die kan nooit ernstig zijn. Het cement kan gekrompen zijn, veronderstelt hij. Nattawut wil dat het ministerie van Justitie behalve de vermeende corruptie bij de aanleg ook de betonbarsten onderzoekt.

Minister Prawit vraagt zich af of de claim politiek gemotiveerd is danwel voortkomt uit echte zorgen over de aanleg.’Het is waarschijnlijk vanzelf gebeurd. Mijn huis heeft ook barsten.’

Het tweede interne legeronderzoek naar de aanleg is binnen een week afgerond; volgende week wordt de waarheid bekend, zegt de minister. Udomdej heeft eerder gezegd dat de bronsgieterijen door een amulettenhandelaar onder druk zijn gezet om een commissie te betalen. Dat geld zou aan de bedrijven zijn teruggegeven, die het vervolgens aan het parkproject doneerden.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

– Premier Prayut vindt het geen goed idee: een regering van nationale eenheid om de problemen van het land op te lossen en verzoening tot stand te brengen. ‘Ik word geen premier voor welke politicus dan ook. Dat kan ik bevestigen. Het zou tijdverspilling zijn.’

De suggestie is gedaan door Pheu Thai lid Preecha, voormalig minister van Milieu.Hij zei zondag te willen dat alle politieke partijen goede en capabele politici leveren die samen een ‘droomteam’ van ministers kunnen vormen.

Parlementsvoorzitter Pornpetch zegt dat het idee van een ‘nationale regering’ regelmatig opduikt, maar het is nooit in de praktijk gebracht. Hij zou er geen moeite mee hebben als zo’n club in tijden van crisis wordt gevormd. Maar dat is een taak van de grondwetcommissie. [Vergelijk het bericht waarin Meechai aan het woord komt.]

– 250 boeren en arme mensen hebben gisteren een mars van 35 km gehouden van Chiang Mai naar Lamphung. Onder leiding van de Northern Peasant Federation en de People’s Movement for a Just Society (P-Move) deden ze een beroep op premier Prayut om zich te houden aan de belofte van de regering problemen met landrechten op te lossen.

De boeren zijn gefrustreerd dat er na een jaar nog steeds niets is gebeurd. Wel worden veel arme boeren van land weggejaagd, dat de status beschermd bosgebied heeft gekregen. Vaak woonden en werkten ze daar al voordat die status werd verleend. Helaas hebben ze geen documenten om dat te bewijzen.

Deze maal werden de demonstranten ongemoeid gelaten. Een demonstratie in november 2014 in Chiang Mai werd nog opgebroken door het leger. Nadien zijn gesprekken gevoerd met twee ministers. Ze beloofden de zaak ter attentie van het kabinet te brengen, maar er zijn sindsdien geen vorderingen geboekt alhoewel de boeren bij verschillende ministeries aan de bel hebben getrokken. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)


 

Slavenarbeid in garnalenindustrie: Regering ontkent

22 december – De berichtgeving van het Amerikaanse persbureau AP over de erbarmelijke werkomstandigheden in garnalenpellerijen in Samut Sakhon is de regering in het verkeerde keelgat geschoten. Gisteren werd een blik woordvoerders en mensenhandel specialisten opengetrokken om tijdens een persconferentie tegengas te geven. Dit was de boodschap: De [AP] reportage was verkeerd en heeft grote gevolgen, aldus regeringswoordvoerder Sansern.

De AP-reportage schetst een beeld van op slavernij lijkende werkomstandigheden bij garnalenpellerij Gig Peeling Factory. AP sprak op 9 november met werknemers toen de autoriteiten het bedrijf controleerden. Die dag werd begonnen met controles van 125 bedrijven, waarvoor 25 teams in 22 provincies op pad gingen. Volgens marine adjunct secretaris-generaal Jumpol is het aantal foute bedrijven daardoor afgenomen. [Geen details.]

De reportage suggereert volgens Sansern ook dat de autoriteiten de wantoestanden negeren en dat ambtenaren bij controles de andere kant opkijken [Iets wat ik niet eerder heb gelezen]. Thailand zou een van ’s werelds grootste garnalenexporteurs zijn geworden door de lage loonkosten als gevolg van misbruik. Sansern zegt: Thailand is een van de grootste exporteurs, niet alleen dankzij de lage productiekosten, maar ook vanwege de kwaliteit en versheid van de garnalen.

Tin Nyo Win en zijn vrouw Mi SanJumpol stelt dat de foto van het oudere echtpaar achter de tralies, die bij de reportage was geplaatst, misleidend is. De ambtenaren waren volgens hem bezig de legale en illegale werknemers te scheiden. Jumpol zegt dat nog veertien zaken worden onderzocht waarin sprake is van tewerkstelling van kinderen jonger dan 14 jaar, drie gevallen van mensenhandel en zestien zaken waarin ambtenaren worden verdacht van medewerking aan mensenhandel en misbruik. Acht agenten in Chumphol, die onder verdenking staan, zijn overgeplaatst.

AP blijft achter haar berichtgeving staan, die onderdeel is van een serie onderzoeken dit jaar naar slavernij in de visindustrie. ‘We staan vierkant achter onze verslaggeving, die nauwgezet, grondig en eerlijk was’, aldus Paul Colford, vice-president AP.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Ook druk op CP van buitenlandse investeerders

22 december – Na de aandeelhouders komen nu ook de buitenlandse investeerders in het verweer tegen CP All Plc, de exploitant van zevenduizend 7-Eleven winkels, en moederbedrijf Charoen Pokphand (CP) die vier leidinggevenden de hand boven het hoofd houden. Die vier zijn beboet wegens aandelenhandel met voorkennis, maar tot nu toe zijn sancties uitgebleven.

Vrijdag vergaderden de onafhankelijke directeuren van het bedrijf en maandag kreeg de raad van bestuur te horen wat besloten was. Naar aanleiding daarvan bepalen de buitenlandse investeerders hun strategie.

De AIMC gaf eerder de RvB een maand de tijd maatregelen te nemen. Als die uitblijven roept ze een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen.

Prinn Panitchpakdi, hoofd CLSA Securities Thailand, zegt: ‘Wanneer we geen beweging zien of verklaring van de RvB, die krachtig genoeg is om het vertrouwen van investeerders in het management van CP te herstellen, zal de CLSA, die alle buitenlandse institutionele investeerders vertegenwoordigt, een brief naar de raad sturen met de vraag passende actie te ondernemen. We volgen dezelfde benadering als de AIMC. Dat is mondiaal voor investeerders een standaard benadering.’

Volgens Prinn is de markt geschokt omdat CP All een groot bedrijf is, waarvan de aandelen populair zijn bij binnenlandse en buitenlandse investeerders. Hij zegt dat enkele buitenlandse investeerders hun aandelen al van de hand hebben gedaan.

‘Tegenwoordig nemen investeerders corporate governance serieus. Een goede CG-praktijk is net zo belangrijk als het vermogen van een bedrijf om winst te maken. Die dingen moeten parellel lopen.’ (Bron: Bangkok Post, 21 december)

AIMC: Association of Investment Management Companies
CLSA: Credit Lyonnais Securities Asia

Eerdere berichtgeving:
18 december: Aandeelhouders zetten CP All onder druk
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

Klong Dan corruptie: Lees die column!

22 december – Veera Prateepchaikul gaat in zijn wekelijkse column in op het Khlong Dan schandaal [ook gespeld als Klong Dan], dat bekend staat als ‘de moeder van alle corruptiezaken’. Aanleiding is de veroordeling, vorige week donderdag, van drie ambtenaren van het Pollution Control Department tot 20 jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

Ik verwijs mijn lezers graag naar het buitengewoon heldere en gedetailleerde artikel van Veera. Ik zal het hier niet samenvatten. Je moet echt het hele verhaal  lezen om te begrijpen waaraan afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan zijn bijnaam te danken heeft. Van harte aanbevolen. Klik hier. Wel even doorscrollen. (Bron: Bangkok Post, 21 december)

Dusit Thani

Hotels zetten zich schrap na fusies

22 december – Thaise hotels verwachten volgend jaar een felle concurrentie na de recente fusie van enkele grote internationale hotelketens. Vooral kleine en middelgrote hotels  zullen zich meer moeten inspannen om het hoofd boven water te houden. Naar verwachting zullen de bemiddelingskosten dalen, doordat de gefuseerde ketens lagere marketing en IC-kosten hebben.

Eerder deze maand verwierf Accor Hotels het luxueuze Canadese Fairmont, Raffles en Swissotel. Vorige maand kocht Marriott International alle Starwood Hotels and Resorts, waarmee ze nu het grootste hotelbedrijf ter wereld is met 1,1 miljoen kamers en 5.500 hotels in 100 landen.

President Kamonwan van de Erawan Group zegt dat voor hem het criterium bij uitbreiding de sterke merknaam in het segment is, de marketingstrategie en winstgevendheid. Daarom heeft de groep Ibis gekozen om haar economy hotels te managen.

Chanin Donavanik, directeur van Dusit International, een andere Thaise hotelketen met 40 hotels wereldwijd, verwacht in de toekomst meer fusies en acquisities (M&A). ‘Het aantal spelers in de wereldmarkt gaat omlaag.’ Hij zegt dat Chinese investeerders op zoek zijn naar het overnemen van grote hotelmanagement bedrijven nadat het hen niet is gelukt Starwood te kopen.

Hij meent dat het opjagen van de aandelenprijzen een van de redenen is van de activiteiten op M&A gebied. ‘Afgezien van bedrijfsgroei, moeten beursgenoteerde bedrijven nadenken over hogere opbrengsten voor aandeelhouders.’

Chanin denkt dat er voor regionale en plaatselijke hotelmanagement bedrijven nog ruimte voor groei is. ’Ik heb een sterk vertrouwen in het service en management vermogen van Thaise hotelmanagement ketens. Ik geloof niet dat de fusies van de reuzen de concurrentiepositie van Thaise spelers zullen beïnvloeden. We kunnen altijd met hen concurreren.’  (Bron: Bangkok Post, 21 december)

Op de foto het Dusit Thani hotel in Bangkok.

Limerick van de dag
Een burgemeester uit Lutjebroek
Parkeerde zijn bolide op de stoep
Een koddebeier
Gaf een boete van een meier
Nu parkeert hij voortaan om de hoek

 

Tuk-tuk Thailand

Presentator Miss Universe blundert

22 december – Ik keek toevallig tv toen de winnares van Miss Universe 2015 in Las Vegas bekend werd gemaakt. Miss Colombia kreeg de sjerp omgehangen en de winnares van vorig jaar plaatste de tiara op haar hoofd. En toen kreeg de uitreiking een wel zeer gedenkwaardig vervolg.

Presentator Steve Harley drentelde wat zenuwachtig naar voren en zei: I have to apologize. Niet Miss Columbia had gewonnen maar Miss Philippines, miss Colombia was first runner-up. Boem!

Thailand viel ook in de prijzen, niet bij de miss-verkiezing, maar bij de verkiezing van het Best National Costume, een kledingstuk, ontworpen door een ambtenaar van het ministerie van Cultuur, waarin de draagster een tuk-tuk lijkt te besturen.

Op de social media kreeg de onderscheiding nog een staartje. Een man had eerder beloofd hondenpoep te eten met een videoclip als bewijs, wanneer het kostuum zou winnen. Gisteren maakte hij zijn excuus voor zijn ‘belediging’ van de nationale dracht. Houdt blijkbaar toch niet van het gerecht.

Kritiek op traag politieonderzoek naar ‘ontvoering’

22 december – Op 4 december verdween de 19-jarige Natthaphong bij een politie-inval in het ouderlijk huis in Khlong Luang Phaeng (Muang, Chachoengsao). Sindsdien is hij spoorloos. Agenten zouden daarvoor verantwoordelijk zijn, maar ze ontkennen. De plaatselijke bewoners zijn verdeeld. Familieleden vinden het politieonderzoek te traag verlopen.

Politiecommissaris Chakthip heeft een onderzoek gelast naar de verdwijning en de mogelijke betrokkenheid van twee agenten. ‘Ze zullen de wet niet ontlopen als ze schuldig blijken te zijn’, zegt hij.

Natthapong, student aan een beroepsopleiding, werd door vier mannen meegenomen, die zeiden van de anti-drugs squad te zijn. De familie werd niet geïnformeerd over de verdenking. Van de vier man zijn drie geïdentificeerd. De twee agenten die nu genoemd worden, meldden zich zaterdag vrijwillig bij de politie, nadat de rechtbank toestemming had verleend voor arrestatiebevelen tegen het viertal. Een derde agent is aangehouden, één verdachte is nog op vrije voeten.

Gisteren demonstreerden zo’n negentig bewoners bij het Provinciehuis van Chachoengsao tegen vrijlating op borgtocht. Ze zeggen dat getuigen door gewapende mannen zijn bedreigd. Die zouden hun huizen hebben overvallen en op hun auto’s hebben geschoten.

In het bericht wordt ook nog een groep van zestig bewoners genoemd die eveneens bij het Provinciehuis demonstreerden en op borden een van de drie agenten vrijpleitten. ‘Dap Suea is een goede, capabele politieman met een uitstekende staat van dienst.’

Kort nieuws dinsdag 22 december

– Nog een akkefietje met een zoon, nu een van 26. De ouders van een voormalige student die wegens drugsvergrijpen gevangen is gezet, doen een beroep op het ministerie van Justitie voor zijn vrijlating, want Krissana is volgens hen onschuldig. Gisteren spraken ze met adjunct permanent secretaris Dusadee van het ministerie.

De jongeman werd in februari 2013 aangehouden, waarbij in zijn zakken methamphetamine en crystal meth werd gevonden – althans, dat zegt de politie. De rechtbank en het Hof van Beroep achtten hem schuldig en veroordeelden hem tot levenslang plus een boete van 1 miljoen baht. De knaap is bij het hooggerechtshof in beroep gegaan.

De vader heeft kritiek op het politieonderzoek dat volgde. Zo werd het niet, zoals gebruikelijk, uitgebreid met onderzoek naar een eventueel betrokken netwerk. Krissana’s urine werd ook niet getest. Dusadee heeft toegezegd dat Krissana opnieuw ondervraagd wordt met gebruikmaking van een leugendetector. De familie krijgt de gelegenheid aanvullende informatie te verschaffen.

Dusadee zegt dat het ministerie honderd klachten heeft gekregen over zaken met ‘zondebokken’. Bij vijf verdachten heeft het ministerie hun onschuld kunnen aantonen, in tien andere zaken worden vorderingen geboekt. Vaak arresteert de politie de verkeerde personen, zegt Dusadee.

– Inspecteur-generaal Prasert Boonruang van het ministerie van Onderwijs zei het al op 23 september (zie het bericht Duizend leerlingen in acht provincies zijn analfabeet) en nu zegt minister Dapong (Onderwijs) het ook. Misschien moet de mogelijkheid van blijven zitten, weer terug in het onderwijs. Hij heeft Obec opdracht gegeven een onderzoek te doen.

Begonnen wordt met Prathom klas 3 en 6 (lagere school) en Mathayom 3 (middelbare school). Leerlingen met een onvoldoende krijgen na extra lessen een herexamen en wanneer ze ook daarvoor zakken, mogen ze het jaar overdoen. Als het tenminste doorgaat, want dat weet je nooit in Thailand. Zoals de minister zegt: ‘Voordat we een beslissing nemen, is meer discussie vereist.’ (Zie ook de pagina Onderwijs)

– Het gaat hard tegen hard in de nasleep van de aanhouding van de elf studenten die onderweg naar het Rajabhakti park werden aangehouden. De leider van de groep, die vandaag voor verhoor moet opdraven, heeft om uitstel gevraagd, want hij moet examens doen en de politie wil daarvoor hard bewijs zien. Als hij niet komt, wordt hij opgeroepen voor 1 januari. En komt hij dan weer niet, dan volgt een arrestatiebevel door de krijgsraad.

De overige verdachten zijn ook voor vandaag opgeroepen: om 9 uur melden op het politiebureau van Thonburi. Ze kunnen er om vrijlating op borgtocht vragen. Wie dit niet doet, wordt opgesloten.

Naar de vermeende onregelmatigheden [lees: corruptie] bij de aanleg van het Rajabhakti park loopt nog een intern legeronderzoek. Ook het Centre for National Anti-Corruption van het ministerie doet onderzoek.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

– Spaarders bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) moeten maximaal 26 jaar wachten tot ze hun hoofdsom terugkrijgen en daar zijn ze uiteraard niet blij mee. De termijn wordt genoemd in een herstelplan voor de spaarcoöperatie die wordt geteisterd door verduistering van 20 miljard baht door de voormalig bestuursvoorzitter en medewerkers.

Gisteren werd het plan gepresenteerd in het KCUC-kantoor in Bang Kapi (Bangkok). De termijn van 26 jaar geldt voor spaarders die geen onderpand hebben ingebracht. Dat zijn meest ouderen. Ze ontvangen jaarlijks 7 procent van hun hoofdsom. Het bericht gaat verder in op de details van het plan, maar die zijn nogal ingewikkeld. Ook worden enkele spaarders aan het woord gelaten. ‘Misschien ben ik wel gestorven als ik mijn geld terugkrijg’, zegt een. Het Legal Execution Department gaat het herstelplan voorleggen aan de rechter.

Zie verder de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya

– Naar de reden moet ik gissen [en dat mag u ook zelf doen], maar het voorlichtingscircus over de prestaties van de regering is teruggebracht van drie dagen naar 1 dag. Premier Prayut houdt morgen een mooie toespraak [die doorgaans nogal saai zijn], daarna babbelen zes adjunct-premiers en vervolgens opent vice-premier Prawit een tentoonstelling.

De ministers mogen nog wel hun zegje doen, maar dat doen ze in het dagelijks tv-programma van de NCPO vanaf morgen tot 13 januari. Behalve op vrijdag want dan houdt Prayut zijn wekelijks praatje Returning Happiness to the People.

– Da’s nou pech hebben. Ze waren onderweg naar Cambodja om er de jaarwisseling te vieren, worden ze op een markt in Aranyaprathet (Sa Kaeo) aangehouden. Maar de gastarbeiders werkten dan ook illegaal in Thailand en dat mag natuurlijk niet. De 89 migranten werden aangehouden bij een tijdelijke controlepost. Ze zaten in bussen en minivans.

– Goed nieuws. De rector van de Kasetsart universiteit die zondag op zee vermist was na een tocht van 50 personen op jetski’s, is gevonden. Hij werd na 18 uur in de Golf van Thailand te hebben gedobberd, gered door de bemanning van een vissersboot. De rector was moe en hij had dorst. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek hij een te lage bloeddruk te hebben. De rector heeft zijn leven te danken aan het reddingsvest dat hij droeg. Hij kwam een stuk hout tegen waarop hij zijn benen legde. Zo ging hij de nacht in. En nu is het wachten op de koninklijke handtekening onder zijn benoeming tot rector.

– Om de te verwachten reizigersstroom tussen Thailand en Maleisië te bedienen, heeft de Spoorwegen gisteren een nieuwe dienst geopend tussen Hat Yai (Songkhla) en Padang Besar (Maleisië). De Spoorwegen denken dat het reizigersverkeer toeneemt wanneer de Asean Economic Community eind dit jaar van kracht wordt. De twee treinen pendelen de hele dag heen en weer tussen beide stations. (Zie pagina Spoorwegen)

– Tweehonderd ambtenaren van de Narcotics Control Board, het Department of Land Transport, soldaten en politie hebben maandagnacht op vier plaatsen in Bangkok bestuurders gecontroleerd op drugs- en alcoholgebruik. 46 bestuurders moesten een urine en blaastest afleggen. Een bestuurder van een minibusje is daarbij betrapt op het gebruik van amphetamine. De controle vond plaats in het kader van een Nieuwjaars veiligheidscampagne.

– Dinsdag wordt mogelijk jurisprudentie geschreven op het gebied van gedwongen verdwijningen. Het hooggerechtshof vonnis dan in de zaak van de verdwijning van advocaat Somchai, die in maart 2004 werd ontvoerd. Gezien is hoe vijf agenten hem in een auto duwden. Zijn lichaam is nooit gevonden en niemand heeft ooit terecht gestaan voor de verdwijning omdat fysiek bewijs ontbrak. Wel voor samenspanning en beroving. Daarvoor is een van de vijf veroordeeld, maar die heeft de benen genomen.

Sam Zarif van de International Commission of Jurists verwacht dat het hooggerechtshof familie van het slachtoffer zal toelaten als co-plaintiff, die namens Somchai de verdediging mag voeren. Als het hooggerechtshof dit toestaat, is een precedent geschapen voor toekomstige gedwongen verdwijningen. Een bekende verdwijning betreft Karen activist Porlajee Rakchongcharoen. Thans kan de weduwe geen gerechtelijke stappen ondernemen.

– Het Spaans-Amerikaanse gay echtpaar dat een baby heeft laten verwekken bij een draagmoeder, staat nog steeds in de kou. Overleg (van twee uur) met de draagmoeder heeft geen overeenstemming opgeleverd; de moeder wil het kind niet afstaan ter adoptie. Gisteren vond de eerste zitting plaats, nadat het echtpaar aangifte wegens smaad had gedaan omdat de moeder in een tv-interview heeft gezegd dat ze deel uitmaakten van een mensensmokkel netwerk. Zie verder het bericht van 16 december: 2015 verloren jaar voor LGBT-ers.

– Het Isoc Region 4 Forward Command in het Zuiden van Thailand wordt volgend jaar met 1.500 man teruggebracht. Het gaat om soldaten, agenten en defensievrijwilligers. Na de inkrimping blijven er nog 31.000 soldaten, 18.000 agenten en 9.600 defensievrijwilligers over. Voor de inkrimping noemt het bericht geen reden.

Drie treinen in Narathiwat hebben gisterochtend vertraging opgelopen nadat een granaat naar een verkeerspost van de politie bij het station van Rueso was gegooid. Een passerende motorrijder had de granaat gegooid, maar hij explodeerde niet.


 

Leerling van de Wat Ratchanatda school

‘Zoek je de zon in het leven: zing. Want de muziek geeft zonneschijn, geeft zonneschijn, geeft zon-ne-schijn.’ Vervang in deze canon het woordje ‘zing’ door ‘speel piano’ en dan begrijp je waarom de gemeente Bangkok voor haar 438 gemeentescholen muziekinstrumenten heeft aangeschaft, waaronder piano’s.

En nou is er een vervelende man, een voormalig Democratisch parlementslid, die daarover vragen heeft gesteld. Piano’s zouden niet gebruikt worden, muziekleraren zouden ontbreken en natuurlijk noemde hij het c-woord.

Op de foto zien we een leerling van de Wat Ratchanatda school piano spelen. Wat hij speelt, kunnen we uiteraard niet horen, misschien ‘Vader Jacob’, maar dat zal wel niet want dat speel je alleen met de rechterhand. [Wie op de foto speelt, vermeldt het fotobijschrift niet.]

Karanyapat Cherdsri en Wan Promkasert zijn vijfde en zesde klassers van de Wat Ratchanatda school, een school met kinderen uit gewone milieus, waar geen geld is voor de aanschaf van een muziekinstrument. Ze zijn geen wonderkinderen op piano en keyboard, maar ze hebben toch al opgetreden: op school voor een publiek van mede-leerlingen en ouders.

Karanyapat zegt veel plezier te beleven aan het spelen op keyboard. ‘Het was werkelijk fantastisch om mijn moeder te zien glimlachen toen ik optrad.’ De knaap die woont bij zijn grootouders omdat zijn ouders elders werken, was wat blij dat zijn moeder was gekomen om hem te horen spelen.

Wan die piano speelt, is al even enthousiast over zijn optreden. ‘Het was de eerste keer dat ik op een podium voor een publiek speelde. Awesome.’ Hij vertelt dat de muziekgroep maanden heeft gerepeteerd om Jingle Bells onder de knie te krijgen.

De muzieklessen zijn bestemd voor leerlingen van klas 3 tot 6. 47 leerlingen krijgen 2 uur per week les, behalve op piano en keyboard ook op gitaar. Het repertoire bestaat uit westerse muziek; voor traditionele Thaise muziek zijn eigen muziek- en danslessen met als instrumenten xylofoon, viool en khong wong (gong).

Twee onderwijzers volgen intussen een cursus muziekdidactiek. Een van hen, afgestudeerd in Thaise muziek en in het bezit van een danscertificaat, zegt: ‘De training heeft me nieuwe inzichten gegeven in de manier waarop je muziek moet onderwijzen. De training heeft mijn horizon verlegd.’

Terug naar die zeurpiet van de parlementariër. Adjunct-gouverneur Pusadee van Bangkok, verantwoordelijk voor onderwijszaken, veegt de bezwaren van de man van tafel. ‘Muziek helpt de kinderen om hun talenten te ontwikkelen, het is goed voor hun stemming en emotionele gezondheid en voor hun discipline.’ En wie kan daar bezwaar tegen maken? Alleen een iezegrim. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Limerick van de dag
Er was eens een hoertje in Patpong
Die in een bar de hoge c zong
Al het glaswerk brak
De baas ging uit z’n dak
Hij verzoop haar uit straf in een khlong

Beschuldiging van ‘slavenarbeid’ steekt regering

21 december – Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Europese Unie de vorderingen erkent die Thailand maakt bij het bestrijden van de wantoestanden in de visserij. Woordvoerder Sek zei gisteren dat de Thaise diensten nauw samenwerken met de EU om te voldoen aan de IUU-regeling van de EU, een eis die voorwaarde is wil Thailand niet getroffen worden door een importverbod van de EU.

Sek reageert op de berichten van gisteren, waarin wordt gemeld dat de EU Thailand de duimschroeven heeft aangedraaid. Thailand dient snel een eind te maken aan schendingen van mensenrechten en ‘slavenarbeid’. Die term is gebruikt door het Amerikaanse persbureau AP, dat een boekje heeft open gedaan over de werkomstandigheden in garnalenpellerijen. Blijkbaar is de term in het verkeerde keelgat geschoten van de autoriteiten, want vandaag wordt in het Government House een persconferentie gehouden voor een reactie op de berichtgeving van AP.

Wat Thailand nou precies doet aan de bestrijding van de wantoestanden blijft in het openingsverhaal van de krant vandaag vaag. Vissersboten en visverwerkende fabrieken worden gecontroleerd, tegen illegale arbeid en mensenhandel wordt de strijd aangebonden. Verdachten van mensenhandel zijn aangehouden en worden vervolgd. Maar harde cijfers noemt de woordvoerder niet, dus is de vraag: wat gebeurt er nu werkelijk?

Net als gisteren wordt weer het Koninklijk Besluit genoemd dat de strijd zou vergemakkelijken. Het KB is een manier om bepaalde procedures te versnellen, die normaal een gang naar het parlement vereisen.

In januari krijgt Thailand bezoek van een EU-delegatie. Dat is een goede gelegenheid voor Thailand , zegt Sek, om te laten zien wat het land al bereikt heeft, zoals bestrijding van de IUU-praktijken, verbetering van wetten en regelingen en registratie van gastarbeiders, waardoor ze wettelijk bescherm worden.

Het artikel maakt nog melding van een incident in Pattani, waar drie ambtenaren tijdens een controle op vrijdag gewond zijn geraakt. Naar aanleiding daarvan waarschuwt premier Prayut vissers zich aan de wet te houden. Hij benadrukt het belang van strikte wettelijke maatregelen tegen IUU-praktijken.

De regeringswoordvoerder zegt dat Prayut zich ervan bewust is dat een aantal vissers het moeilijk heeft. ‘Maar ze moeten begrijpen dat wetsovertredingen door een bepaalde groep mensen het land schade kunnen berokkenen.’

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.
* IUU-regeling: illegal, unreported, unregulated fishing.

Noot van de redactie: Doorgaans lukt het me vrij redelijk verhalen in Bangkok Post te bewerken, maar dit verhaal heeft me heel wat hoofdbrekens gekost. Het is een vrij onsamenhangende opsomming van uitspraken, die niet alleen vaag zijn, maar elkaar ook nog eens vaak overlappen.

Wat Pho

Kort nieuws maandag 21 december

– Eerst raden: Wat is de meest populaire bestemming van toeristen in Bangkok? Wat is het beste strand en wat is het beste eiland? TripAdvisor geeft de antwoorden: 1 Wat Pho, 2 Nai Harn in Phuket en 3 Koh Tao.

Toeristen plaatsten bij de Travellers’ Choice Awards Wat Pho dit jaar op de 21ste plaats als ‘world’s best landmark’, het strand op nummer 18 (van de 25) en het eiland stond op de vijfde plaats bij de tien beste eilanden ter wereld. Bangkok zelf scoorde een 18e plaats op de wereldranglijst van topbestemmingen.

Desgevraagd naar de aspecten van Wat Pho die het meest tot de verbeelding spreken, noemen toeristen de gigantische Reclining Buddha, de met keramiek versierde stupa’s, de muurschilderingen, de grappige Chinese beelden, de massageschool en yogi figuren die de verschillende houdingen bij een massage tonen. Een toerist noemt ook het vredig gevoel dat ze bij een bezoek ervaart.

Wat Pho is een van de oudste en grootste tempelcomplexen in Bangkok. E  zijn 1.000 Boeddhabeelden en 91 chedi’s. De tempel is gebouwd in opdracht van Rama I in 1782, toen Bangkok op Rattanakosin Island werd gestichtt. De liggende Boeddha dateert van 1832 tijdens het bewind van Rama III. Per dag wordt de tempel bezocht door 2.000 toeristen.

– Met man en macht wordt gezocht naar een (nog te benoemen) rector van de Kasetsart universiteit die op zee wordt vermist. Hij had deelgenomen aan een oversteek met jetski’s van Sattahip (Chon Buri) naar Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). Nadat de vloot van vijftig jetski’s bij een harde wind om 1 uur ’s nachts was gearriveerd bleek hij te ontbreken. De jetski is 17 mijl voor de kust ontdekt door vissers. Marinepolitie, grenspolitie en reddingswerkers gingen ’s nachts op zoek naar de man.

– Tweeduizend agenten van de toeristenpolitie en vrijwilligers hielden gisteren in de hoofdstad een mars om het publiek het vertrouwen te geven dat de politie de veiligheid kan verzekeren tijdens de kerst- en nieuwjaarsvakantie en de overgang naar de Asean Economic Community eind dit jaar. Ze droegen borden mee met teksten als ‘Touris Safe’ en ’We Safe Thailand Safe’. De mars eindigde op de Ratchaprasong kruising, een van de bekendste winkelgebieden in Bangkok. In augustus ontplofte daar een bom bij de Erawan Shrine.

– Boeren in Thong Pha Phung (Kanchanaburi) hebben al zes maanden last van een kudde van zestig wilde olifanten, die komt foerageren. Ze doen zich te goed aan gewassen en stelen eten uit keukens. De autoriteiten zien geen kans de dieren in bedwang te houden. Ze worden zelfs niet afgeschrikt door vuurwerk. ‘We kunnen nauwelijks rustig slapen’, zegt dorpshoofd Noppadol van Ban Tha Madua. ‘Iedere nacht bestormen ze het dorp.’

De jumbo’s komen uit een nabijgelegen bosaanplant, die beheerd wordt door de Forest Industry Organisation en de nationale parken Thong Pha Phum en Khao Laem. Omdat ze daar niet genoeg voedsel vinden, trekken ze naar de boerenakkers, waar ze cassave, rijst, kurkuma planten, mais en papaya scoren. Ze komen ook in de rubberplantages van de boeren, waardoor het tappen van latex wordt bemoeilijkt.

– Niet alleen de eventuele verhoging van het reguliere taxitarief is uitgesteld tot volgend jaar maar ook verhoging van de toeslag die geldt voor taxi’s op Suvarnabhumi en Don Mueang zit er dit jaar niet in. Het ministerie van Transport heeft meer tijd nodig om de maatregelen te bestuderen die luchthavenbeheerder Airports of Thailand heeft voorgesteld.

Thans betalen passagiers 50 baht extra, de chauffeurs willen dat de toeslag wordt verhoogd naar 75 baht voor gewone taxi’s en 95 baht voor vijfdeurs taxi’s. Een bron bij het Land Transport Department verwacht dat misschien al volgende maand de verhogingen ingaan. Andere wensen van de chauffeurs stuiten op een onverbiddelijke afwijzing door het ministerie, zoals een hoger tarief op de taximeter of onderhandelen over de ritprijs.

– Gebrek aan leiderschap, eenheid en discipline: dat zijn de voornaamste oorzaken voor de rode kaart die Thailand heeft gekregen van de ICAO omdat niet voldaan wordt aan alle eisen op het gebied van de luchtverkeersveiligheid.

Dit strenge oordeel is geveld door het Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues, een orgaan dat door de regering is gevormd nadat de ICAO in juni de rode kaart trok. In een rapport krijgt het Department of Civil Aviation (inmiddels vervangen door de CAAT) er van langs vanwege de trage voortgang bij het oplossen van de problemen.

Een bron zegt dat de CAAT ook in gebreke is gebleven samenwerking te zoeken met andere diensten en ze was niet vastbesloten genoeg bij het oplossen van problemen. Ook zijn instructies van het (hierboven genoemde) commandocentrum genegeerd, is informatie verborgen en is valse informatie verspreid.

ICAO: International Civil Aviation Organisation (van de VN)
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– Thai Airways International heeft van de EU een zogehet third-county operator certificate gekregen, waardoor ze op haar elf huidige bestemmingen in Europa mag blijven vliegen. De toekenning is het resultaat van een controle door het European Aviation Safety Agency in november. De EU is dit jaar begonnen met het verstrekken van de certificaten. Niet-EU luchtvaartmaatschappijen die zo’n papiertje niet hebben, mogen vanaf november volgende jaar niet meer op de EU vliegen.

– Voormalig vice-premier Pridiyathorn, die eerder de leiding had over het economisch team en is vervangen door Somkid, zegt dat de regering de ‘waarheid’ moet bekend maken over de economische situatie van het land. De regering moet geen onrealistische beloftes doen, betoogde hij gisteren op een ceremonie ter ere van de 100e geboortedag van hervormer Puey Ungphakorn.

‘De regering hoopt de mensen te kunnen imponeren, maar als ze haar beloftes niet kan nakomen, zullen de mensen teleurgesteld zijn. De regering moet een eenvoudiger uitleg geven om de mensen aan te moedigen te helpen bij het oplossen van ’s lands economische problemen.’

Pridiyathorn had wel lof voor de fondsen die naar de landbouwsector gaan, want die helpen de zorgen van de boeren te verzachten. Hij noemde Puey’s maatregelen voor afgelegen gebieden een goed model, daar de landbouw de ruggengraat van ’s lands economie vormt.

[Niet juist, want slechts 10 procent van het bruto nationaal product komt uit de landbouw. 30 procent van de bevolking is landbouwer met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar.]

Voormalig econoom Puey was voor de bevolking een rolmodel daar hij de samenwerking bevorderde tussen bevolking en particuliere sector. Hij was een pionier bij de bevordering van een geïntegreerde agrarische ontwikkeling, bestaande uit loopbaanontwikkeling, onderwijs en gezondheidzorg. Puey stimuleerde zijn studenten in afgelegen gebieden te gaan werken zodat ze een goed beeld kregen van de problemen daar.

– Het DNP heeft het er maar moeilijk mee. In juni 1998 kreeg het de opdracht van het toenmalige kabinet onderzoek te doen naar de bewoning van beschermde bosgebieden. Van de 147 nationale parken hebben 127 de status beschermd. Het DNP dient tevens het bosareaal dat nog maar 31 procent van ’s lands oppervlakte beslaat, uit te breiden naar 40 procent. Sins 2008 is het bosgebied ingekrompen met 6 miljoen rai.

Hoeveel mensen precies in de beschermde bossen wonen en er landbouw bedrijven en hoeveel er verwikkeld zijn in juridische procedures, weet het DNP niet. De dienst streeft ernaar mensen toe te staan er te blijven, met uitzondering van ecologisch kwetsbare gebieden. Deze week praat de dienst met natuurbeschermers, zoals de Sueb Nakasathien stichting, over de kwestie. (Zie ook de pagina Krakers op overheidsland)

– Woensdag begint de bestuursrechter aan de behandeling van Thaksin’s klacht tegen het hoofd van de Consular Affairs afdeling die zijn paspoort heeft ingenomen. Aanleiding was een media-interview, waarin Thaksin ‘de nationale veiligheid en waardigheid’ zou hebben ondermijnd. Hij beweerde dat leden van de Privy Council, een adviesorgaan van de koning, de coup van 2014 hadden gesteund.


 

Garnalenpellerij Samut Sakhon

Visindustrie: Laatste waarschuwing van EU

20 december – De Europese Unie draait Thailand de duimschroeven aan. Het land moet ‘snel’ een eind maken aan de slavenarbeid in de visindustrie wil het een importban voorkomen. Eind volgende maand wordt het eindoordeel van de EU verwacht, die Thailand al in april heeft gewaarschuwd dat het moet voldoen aan de IUU-regeling* van de EU.

De regering houdt morgen een persconferentie over het recent verschenen rapport van het Amerikaanse persbureau AP, waarin de op slavernij lijkende werkomstandigheden bij een garnalenpellerij in Samut Sakhon worden beschreven.

Regeringswoordvoerder Sansern zegt het dat rapport ‘misverstanden’ wekt over Thailands visindustrie. Volgens Sansern overdrijft AP. Het suggereert dat grote aantallen arbeiders als slaven worden behandeld en dat de autoriteiten de andere kant opkijken.

‘Omdat dwangarbeid is ontdekt, betekent dit niet dat Thailand slavenarbeid steunt. Aan de andere kant: we werken hard om illegaal werk uit te bannen en verzekeren gerechtigheid voor alle gastarbeiders in Thailand.’

Jumpol Lumpikanont, directeur PR van het door de junta ingestelde Command Centre for Combating Illegal Fishing, wijst erop dat dit jaar een Koninklijk Besluit is uitgevaardigd dat de regering in de gelegenheid stelt de kwestie op te lossen. Jumpol ziet het KB als bewijs dat het de regering ernst is een eind te maken aan illegaal werk in de visindustrie. [Ja, papier is geduldig.] De wetgeving voldoet nu aan het advies van de FAO om een nieuwe wet te introduceren waardoor de problemen efficiënter kunnen worden aangepakt.

Jumpol zegt: ‘Het oplossen van de problemen in de visindustrie staat hoog op de agenda van de regering, maar het persbureau heeft nagelaten die informatie in zijn rapport op te nemen.’

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

* IUU-regeling: illegal, unreported, unregulated.
FAO: Food and Agricultural Organisation van de VN

Consument haalt buikriem aan

Consument haalt buikriem aan

20 december – Thailand’s fast-moving consumer goods markt (FMCG) is de eerste negen maanden van dit jaar met 1,2 procent gedaald, het laagste percentage in zeven jaar. Oftewel: consumenten houden de hand op de knip en besteden hun geld alleen aan de allernoodzakelijkste levensbehoeftes. In de jaren 2009 tot 2014 steeg de FMCG markt met 3,3 tot 9,6 procent.

Verschillende categorieën producten kampen met een afgenomen vraag, zoals kwaliteits tandenborstels, bird’s nest drankjes, body scrub, instantsoep en poedermelk.

Voorzitter Somchai van de Thai Wholesaling and Retailing Association denkt dat volgend jaar een fellere prijs- en promotionele oorlog te zien zal geven, met name tussen hypermarkt- en supermarktketens.

Hij wijt de lagere bestedingen ook aan veranderingen in levensstijl. Sommige consumenten zijn hun boodschappen online of via andere types thuiswinkelen gaan doen en maken niet meer de gang naar warenhuizen.

De frequentie van bezoeken aan de detailhandel is teruggelopen van 212 maal in 2013 naar 207 in 2015 en de bestedingen per bezoek zijn gedaald van respectievelijk 80 naar 50 baht.

Vice-president home care en consumptie-ijs van Unilever Thai Trading noemt de ijsmarkt representatief voor het consumentensentiment. Dit jaar wordt 200 miljoen baht minder omgezet dan vorig jaar. In 2012 noteerde het bedrijf nog een groeicijfer van twee getallen, in 2013 van één getal en vorig jaar was de groei nul.

‘De zwakke economie is de enige factor waardoor de ijsmarkt dit jaar terugloopt. De vraag naar ijs van midden inkomens zakt omdat ze overstappen op goedkopere producten. De koopfrequentie loopt ook terug.’

Thai consumeren per hoofd van de bevolking 0,85 liter ijs per jaar, minder dan het gemiddelde van Azië dat 0,92 liter bedraagt. In Nieuw-Zeeland wordt 15 liter per jaar weggelikt, in Australië 13,4 liter, Singapore 9 liter en Japan 7 liter.

Unilever heeft twee nieuwe smaken geïntroduceerd van het populaire Magnum ijsje om stadsbewoners aan het ijs te krijgen: Pink Pomegranate en Black Espresso. Vanaf nu tot maart 2016 zijn ze verkrijgbaar voor 50 baht. De Magnum Mini six-bar is vanaf nu tot januari beschikbaar. Die is bedoeld als alternatief voor een toetje. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Limerick van de dag
Een uitbater uit Oudewater
Die hield geen seconden zijn snater
Dat is irritant
Maar niet in dit land
Hier houdt men van al dat gesnater

NPL’s naar 3 pct bij Bangkok Bank

20 december – Bangkok Bank verwacht dat het percentage NPL’s (non-performing loans) volgend jaar naar minstens 3 procent stijgt. In september stond de teller nog op 2,5 procent; eind dit jaar denkt de bank uit te komen op 2,7 à 2,8 procent.

Boosdoeners zijn de trage binnenlandse en wereldmarkt; consumptieve leningen leveren de belangrijkste bijdrage aan de stijging. De lening-verlies reserve is dit jaar door de bank opgetrokken naar 12 miljard baht. Klanten die in gebreke blijven, worden geholpen met rentevermindering en het herschikken van hun lening.

De voorzitter van de Thai Bankers’ Association laat een soortgelijk geluid horen. Het percentage NPL’s komt eind 2016 boven de 3 procent uit, denk hij. Aan het eind van het derde kwartaal stond het op 2,79 procent, aan het eind van het tweede kwartaal op 2,38 procent.

Voor 2016 verwacht de Bangkok Bank een stijging van 4 procent van het aantal leningen, ervan uitgaande dat de economie met 3 tot 3,5 procent stijgt. De groeitarget is laag, daar de economie naar verwachting het eerste jaar slap blijft. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Finnair zet A350 in naar Bangkok

20 dcember – Finnair is vandaag de eerste luchtvaartmaatschappij die met de hypermoderde Airbus A350 op Thailand vliegt. Bangkok is na Shanghai de tweede stad in Azië die deze eer te beurt valt. Het toestel is amper uitgepakt of het vertrekt vanaf Helsinki richting luchthaven Suvarnabhumi.

Finnair vliegt tweemaal per dag op Bangkok. De A350 gaat de A340 vervangen op een van de vluchten, de andere vlucht blijft uitgevoerd worden door een A330. Behalve op Bangkok vliegt Finnair ook op Phuket (driemaal per week) en Krabi (tweemaal per week).

Na Bangkok komen Beijing, Hong Kong en Singapore aan de beurt; de A350 wordt op die routes geleidelijk vanaf volgende maand ingezet. Finnair heeft 19 toestellen van het type A350 besteld. Tot nu toe zijn twee toestellen geleverd. (Bron: Bangkok Post, 19 december)

Model operations control centre Chang Rak station

Symbolische start aanleg China-Thai spoorlijn

20 december – Over de financiering en de aandelenverhouding zijn ze het nog niet eens, maar dat weerhield Thailand en China er niet van zaterdag het startsein te geven voor de aanleg van de spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut via Kaeng Koi en Bangkok-Kaeng Koi.

Op het station Chiang Rak Noi (Bang Pa-in, Ayutthaya) leidden vice-premier Prajin en de Chinese State Counsillor Wang Yong een ceremonie [geen details] als symbool van hun samenwerking bij de aanleg van het 530 miljard kostende project.

Naar verwachting wordt in mei volgend jaar begonnen met de aanleg van het dubbelspoor dat in afwijking van de huidige spoorbreedte in Thailand van 1 meter de internationaal gebruikelijke breedte van 1,435 meter krijgt. De aanleg neemt vier jaar in beslag.

In Chiang Rai komt het controlecentrum. Op de foto wordt een model ervan bewonderd. (Bron: website Bangkok Post, 19 december) (Zie ook pagina Spoorwegen)

Thailand en Cambodja vallen elkaar in de armen

20 december – Thailand en Cambodja hebben gisteren op de tweede dag van het tweedaags bezoek van de Cambodjaanse premier Hun Sen vijf bilaterale overeenkomsten gesloten op het gebied van gastarbeid, ontwikkelingsplannen voor de Thai-Cambodia Business Council, de grenspost Mong Ian-Stung Bot (over een jaar ligt er een brug tussen beide plaatsen) en werkgelegenheid. Geen overeenstemming is bereikt over energie en samenwerking tussen beide landen. Niettemin kwamen Prayut en Hun Sen breed lachend uit de tweede Thailand-Cambodia Joint Cabinet Retreat in het Government House.

Prayut zei dat beide landen zich concentreren op plannen ter verbetering van de veiligheid, handel, transport en het ontwikkelen van personeel en plannen ter bestrijding van mensenhandel, illegale houtkap en drugssmokkel.

‘Over de samenwerking op energiegebied zijn we het beiden eens dat plannen zorgvuldig uitgedacht moeten worden. Gesprekken gaan gehouden worden om te zien wat we in de toekomst kunnen doen.’  [Ik neem aan dat dit betrekking heeft op de Golf van Thailand waar beide landen hetzelfde gebied claimen waaronder zich flinke hoeveelheden olie en gas bevinden.]

Hun Sen vertelde dat ze hebben afgesproken hun handel binnen vijf jaar te verdrievoudigen naar US$ 15 miljard (542 miljard baht). Om die target te bereiken worden douanefaciliteiten verbeterd, komen er meer grensposten en worden transportnetwerken vergroot.

Aardige details: Hun Sen, van wie bekend is dat hij van zingen en karaoke houdt, gaat een lied schrijven over de nieuwe brug. [Ideetje voor onze premier Rutten?] En in januari wordt een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gespeeld ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de diplomatieke banden. Namens Thailand treedt waarschijnlijk Buriram United FC in het veld.

‘Geen dreigingen’ tegen Paween’s team

20 december – Paween Pongsirin nam de wijk naar Australië, waar hij asiel wil aanvragen, omdat hij zijn leven niet zeker was. De dappere strijder tegen mensensmokkel heeft verklaard dat hij bedreigd werd door ‘invloedrijke personen’.

Da’s niet verwonderlijk want hij arrestesteerde 91 personen, waaronder een legeradviseur en tal van lokale politici; kreeg toestemming van de rechtbank voor 153 arrestatiebevelen, allemaal wegens betrokkenheid bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh. En daarmee maak je je niet populair bij mensen die grof geld verdienen aan de smokkel.

Volgens politiecommissaris Chakthip is niemand van Paween’s team bedreigd. Een commissie heeft al 50 agenten hierover bevraagd en moet nog met zo’n 20 tot 30 man spreken. Chakthip maakte dit gisteren bekend en zei dat nadere details later worden verstrekt door zijn adjunct Srivara, die het onderzoek naar Paween’s beschuldigingen leidt.

Eerdere berichtgeving:
17 december: Mensenhandel; ‘Paween is niet bedreigd’
15 december: Kort nieuws, tweede bericht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
12 december: Vuile was over mensensmokkel ergert politie
11 december: Strijder tegen mensensmokkel vraagt asiel aan in Australië

Kort nieuws zondag 20 december

Ceci n'est pas une pipe– De uitdrukking luidt: ‘Ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement (et les mots pour le dire arrivent aisément).’ Voor wie de Franse taal niet machtig is – ik kreeg mijn eerste Franse les nog op de lagere school: Papa fume une pipe – hier de vertaling: Wat men goed begrijpt, kan men duidelijk uitdrukken (en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk).

Dit ter introductie en ter verontschuldiging dat ik het openingsverhaal van Bangkok Post oversla. Dat gaat over de 4G veiling, waarop momenteel wordt geboden op twee vergunningen voor de 900MHz frequentie. Daar dit boven mijn pet gaat – ik weet niet eens of MHz een frequentie is – kan ik er niet over berichten. Het enige wat ik ervan begrijp dat er als een gek geboden wordt en dat de veiling afstevent op een ‘wereldrecord’, zoals de Business-bijlage van de krant gisteren kopte. Wilt u toch geïnformeerd worden, klik dan hier.

– De tocht van studenten, twee weken geleden naar het Rajabhakti park, krijgt nog een juridisch staartje. Tegen hen is aangifte gedaan door de spoorwegpolitie van Thonburi. De studenten vermoeden dat de aangifte te maken heeft met de weigering van enkelen om een verklaring te ondertekenen waarin ze beloven van verdere acties  af te zien. Ze waren vanaf het station in Thonburi vertrokken en werden in Ban Pong (Ratchaburi) tegengehouden.

Woordvoerder Winthai van de NCPO bevestigt dat alleen degenen die niet getekend hebben, vervolgd gaan worden op grond van het samenscholingsverbod op politieke bijeenkomsten van vijf of meer personen; de anderen hebben, in zijn woorden, samengewerkt met de autoriteiten.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

– Om de veiligheid op luchthavens te garanderen, heeft het Civil Aviation Committee besloten dat volgend jaar de richtlijnen van de ICAO van de VN gevolgd dienen te worden. Deze behelzen veiligheidsprotocollen voor bemanning, passagiers en winkels, controles op hand- en ruimbagage en het functioneren van emergency operations centres. Dat moet allemaal worden vastgelegd in plannen ter beoordeling van de CAAT, die dit ook gaat controleren.
ICAO: International Civil Aviation Organisation (van de VN)
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand

– Het vrijlaten van gekooide vogels om verdiensten te vergaren (to make merit) komt neer op dierenmishandeling, zegt de Thai Society for the Prevention of Cruelty for Animals. Bij het vangen van die vogels voor de verkoop, sterft de helft van de vangst. Die komen om wanneer ze in een net vastzitten of ze leggen het loodje door het gebrek aan water en voer tijdens het vervoer.

Voorzitter Tirapongse zegt het met enige schroom want het vrijlaten van de vogels is een religieuze ceremonie. Veel boeddhisten geloven dat ze hun karma ermee verbeteren. In het verleden lieten boeren dieren vrij die in akkers, bossen en rivieren vast waren komen te zitten.

De vogeltjes worden voor veel tempels verkocht. ‘De bedoelingen van de mensen zijn goed, maar ze beseffen niet dat ze deze vogels martelen.’ De in december van kracht geworden Animal Welfare Bill zegt niets over het gebruik.

– Het is weer het ouwe liedje: plannen worden doorgedrukt zonder inbreng van de bevolking [althans volgens de ene partij]. Karen-leider Pongpipat zegt dat in het onderzoek van Chula Unisearch naar de gevolgen van de bouw van de Hat Gyi dam (1.360 MW) in de Salween rivier geen rekening is gehouden met de gevolgen voor de dorpelingen die langs de rivier wonen. Het vragenformulier dat ze kregen voorgelegd, bevatte ‘sturende vragen’.

‘Dit is geen echte lokale participatie’, zegt hij. ‘Als het dat wel was, hadden de bewoners vanaf het begin betrokken moeten worden bij de studie.’ Pongpipat vindt ook dat de studie rekening had moeten houden met de burgeroorlog in Myanmar’s deelstaten en grensoverschrijdende kwesties, zoals overstromingen en de migratie van vissen.

De dam, net over de grens met Thailand, wordt ontwikkeld door de internationale tak van het landelijk Thais elektriciteitsbedrijf Egat (Egat-Inter) en het Chinese bedrijf Sinohydro Corporation. Thailand en China gaan de stroom afnemen. Egat-Inter huurde in 2010 Chula Unisearch in om onderzoek te doen. Vrijdag vond in Mae Sariang (Mae Hong Son) een bijeenkomst plaats, waarin de studie werd gepresenteerd, maar deze werd geboycot door bewoners.

Directeur Thavivongse van Chula Unisearch verdedigt de studie. Er is 2 jaar onderzoek gedaan, dat alle woongemeenschappen omvatte. De studie doet geen uitspraak of de dam gebouwd moet worden. ‘Het is informatie om degenen die de besluiten nemen, te steunen.’ (Zie ook pagina Xayaburi dam)

– Oplichting van veertig vrouwen door een 25-jarige bemiddelaar. De vrouw werd gisteren op Suvarnabhumi aangehouden na te zijn uitgezet door Zuid-Korea. De slachtoffers hadden geklaagd bij de Pavena Hongsakula Foundation for Women and Children in Pathum Thani. De vrouw had hen goed betaalde banen beloofd in buitenlandse massage spa’s. Ze vroeg aan bemiddelingskosten 30.000 tot 35.000 baht  en verdween daarna. In een andere zaak kan ze ook een vervolging wegens fraude verwachten. Daarbij lichtte ze in het buitenland wonende Thai op om merkproducten te kopen.


 

Big C

Big C blijft uitbreiden

19 december – De 174 winkelcentra van Big C in Thailand worden niet verkocht. Moedermaatschappij Casino Group ontkent de berichten daarover. Wel doet het bedrijf elders eigendommen van de hand om de niet misselijke verliezen weg te werken. Het bedrijf maakte in Frankrijk bekend volgend jaar $ 2 miljard bij elkaar te willen harken om zijn financiële flexibiliteit te te versterken.

In Thailand wil Big C volgend jaar juist uitbreiden. Het gaat een vastgoed investerings beheersfonds opzetten waarmee rente-inkomsten en andere inkomsten kunnen worden gegenereerd die voldoen aan de regelgeving van de Securities and Exchange Commission. Naar verwachting worden de meeste winkelcentra daarbij als onderpand gebruikt.

Andere plannen behelzen zes nieuwe hypermarkten, drie Big C markten en 75 Big C Mini winkels. Zeven grote winkels worden gerenoveerd, waaronder de winkels in Lop Buri en Samut Prakan. Eind september bestond het bezit uit 125 hypermarkten (Big C Supercenter, Big C Extra en Big C Jumbo), 44 Big C markten, 369 Mini Big C´s en 161 Pure drogisterijen. (Bron: Bangkok Post, 18 december)

Limerick van de dag
Er was eens een vrouw in Surin
Die was van geboorte boerin
Dat was me een stunt
Ze huwde een rund
Mocht van de koeien de stal niet meer in
(Ingezonden)

Personeel staatsbedrijven is bezorgd

19 december – Personeel van overheidsbedrijven maakt zich zorgen over een wetsontwerp dat de mogelijkheid opent van privatisering van hun bedrijf. Maar de State Enterprises Policy Commission zegt dat het wetsontwerp niet die intentie heeft.

De artikelen die twijfel zaaien, betreffen een houdstermaatschappij die gevormd gaat worden en de mogelijke fusie, sluiting of afstoting van staatsbedrijven. Maar dat is alleen mogelijk met toestemming van het kabinet, zegt Prasarn Trairatvorakul, oud-gouverneur van de centrale bank en lid van de superboard, zoals de commissie in de wandeling wordt genoemd.

Hij wijst er bovendien op dat de houdstermaatschappij, die het beheer van twaalf staatsbedrijven gaat overnemen, gehouden is aan de State Enterprise Labour Relations Act van 2000.

Toch gooit Prasarn niet helemaal de deur dicht voor privatisering. ‘Het is onmogelijk om ondubbelzinnig te verklaren dat staatsbedrijven nooit worden geprivatiseerd worden, daar niemand de toekomst kan voorspellen. Wat het wetsontwerp doet is te verzekeren dat privatisering de toestemming van het kabinet behoeft.’

De vorming van de houdstermaatschappij heeft tot doel de politieke invloed op staatsbedrijven te elimineren, de transparantie van het management en de efficiëntie te vergroten. De twaalf bedrijven, waaronder Thai Airways International en de State Railway of Thailand, hebben een gezamenlijk vermogen van zes biljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 18 december)

Prayut en Hun Sen

Cambodjaanse premier vrijt Thaise investeerders op

19 december – Evenals Thailand heeft Cambodja behoefte aan buitenlandse investeringen. De Cambodjaanse premier Hun Sen riep daarom gisteren op de eerste dag van zijn tweedaags bezoek aan Thailand Thaise investeerders op om in zijn land te investeren. Ze krijgen alle steun.

Vooral investeringen in de bancaire sector, het toerisme, de landbouw, voedselverwerking en textiel zijn welkom. Grote bedrijven als de CP-groep (levensmiddelen), SCG (cement) en de TCC groep hebben volgens hem al succesvol in zijn land geïnvesteerd; het land hoopt nu meer investeringen van het MKB te kunnen aantrekken. Daarbij benadrukte hij dat de markt niet alleen bestaat uit de 15 miljoen Cambodjanen, maar ook uit de 30 miljoen inwoners van de Mekong sub-regio.

Dat kregen zo’n driehonderd zakenmensen uit beide landen te horen op het ‘Thailand-Cambodia Business Forum’, waar Hun Sen een keynote speech hield. Hij vertelde dat vier sectoren de motor vormen van de Cambodjaanse economische groei: bouw, kleding en textiel, toerisme en landbouw.

Cambodja is dan ook het enige land in de regio dat de afgelopen 20 jaar elk jaar een economische groei realiseerde van 7 procent, een percentage waarbij de Thaise economische groei van 2,9 procent dit jaar schril afsteekt. De Wereldbank prijst Cambodja voor die hoge groei. Hun Sen verwacht dat volgend jaar het inkomen per hoofd van de bevolking toeneemt van $ 1.228 (44.000 baht) naar $ 1.325 bij een inflatie van minder dan 3 procent.

Vandaag worden een gezamenlijke kabinetsvergadering en persconferentie gehouden.Vanmiddag vertrekt Hun Sen weer naar Cambodja, waarmee een eind komt aan het eerste bezoek na 12 jaar aan het land.

In bijgaand kader een historisch overzicht van de (soms moeizame) verhouding tussen het ‘grote’ Thailand en het ‘kleine’ Cambodja.

Bangkok Post maakt er een potje van

19 december – Bangkok Post laat me [weer eens] in de steek bij het tweede bericht op de voorpagina. Onder de kop ‘Army sends in troops for slavery blitz’ staat een bericht van 29 cm, waarvan 23 cm oud nieuws, zelfs letterlijk overgeschreven uit voorgaande berichten.

Het nieuwe nieuws is dat het leger gisteren is ingezet om de regering te helpen dwangarbeid en mensenhandel in de visindustrie te bestrijden. Het leger werkt samen met de politie en lokale organen [namen en rugnummers graag] bij inspecties [waar, hoeveel?] om overtredingen van de arbeidswetgeving op te sporen [resultaat?].

En dat is het dan. Kan het nog vager? Het enige nieuwe feitje dat ik in het bericht tegenkom, gaat over een inval op 9 november van een garnalenpellerij in Muang (Samut Sakhon) door de DSI, politie, soldaten en lokale autoriteiten. [Niet te verwarren met de Gig Peeling Factory die door persbureau AP aan de schandpaal is genageld]

De autoriteiten waren over de erbarmelijke werkomstandigheden getipt door een arbeider uit Myanmar die kans had gezien te ontsnappen. Maar wat er werd aangetroffen, lees ik weer niet. En dat voor een krant die als motto heeft ‘The newspaper you can trust’.

Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Boeren maken zich zorgen over beoogde grondbank

19 december – Bezorgdheid over het wetsvoorstel voor de oprichting van een grondbank, opgesteld door het Land Bank Administration Institute (LBAI), dat momenteel bij het kabinet ligt. Op een openbare hoorzitting gisteren zei voorzitter Prayong van de Northern Development Foundation dat het wetsvoorstel niet specifiek genoeg is. Het zou duidelijker moeten  aangeven dat de grondbank tot doel heeft arme keuterboertjes te helpen, die geen grond hebben en worstelen om hun hoofd boven water te houden.

Op herverdeling van land wordt al jaren aangedrongen, want 80 procent van de grond in Thailand is eigendom van 20 procent van de bevolking. Bovendien maken grondeigenaren met meer dan 50.000 rai slechts gebruik van 3 procent van de in hun bezit zijnde grond. De rest ligt braak. Om te overleven moeten landloze boeren grond huren. Anderen nemen hun toevlucht tot het ‘kraken’ van overheidsland en riskeren daarmee voor de rechter gesleept te worden.

Een eerlijke herverdeling van land door de vorming van een grondbank is meer dan gewenst om de sociale en financiële kloof tussen haves en havenots te overbruggen, zegt Kobsak Pootrakool, lid van de NRSA (zie lijst met afkorting bovenaan de pagina) en adviseur van het LBAI. Boeren die hun land dreigen te verliezen, hebben dan een orgaan om een hypotheek te nemen en door te gaan met het bewerken van hun land.

Maar er zit wel een addertje onder het gras, zeggen de critici van de wet. De grondbank zou die grond op de vrije markt kunnen verkopen. Volgens een boer uit Lamphun, die terecht staat voor het kraken van land, is dat geen sprookje. ‘In de afgelopen dertig jaar hebben we gezien dat mazen in de wet ertoe leidden dat boerenland in de handen van investeerders terecht kwam.’ Hij zegt dat programma’s van voorgaande regeringen om land te herverdelen zijn vastgelopen op tegenstand van politici en grote investeerders. ‘Het huidige grondbankproject kan hetzelfde overkomen.’

LBAI-commissievoorzitter Chanchai zegt dat ze daar niet bang voor hoeven te zijn, want  51 procent van de aandelen van de grondbank komt in handen van de overheid; de rest gaat naar particuliere organen.

Prayong stelt dat niet gerust; deze op een bedrijfsmodel lijkende constructie kan ertoe leiden dat de grondbank niet in staat zal zijn zich tegen druk uit de markt te verzetten. Hij stelt voor de grondbankwet tegelijk in werking te stellen met de in voorbereiding zijn wet op de OZB en grondbelasting. Door grondeigenaren zwaarder te belasten,worden ze onder druk gezet om hun braak liggende gronden te verkopen, waardoor de grondbank inkomsten verwerft.

Nu komen GMO-voorstanders in verweer

19 december – De biosafety bill dient zo snel mogelijk door het parlement behandeld te worden, vinden voorstanders van de wet. Ze reageren op het besluit van premier Prayut om de GMO-wet, zoals die ook wel wordt genoemd, in de wacht te zetten naar aanleiding van protesten.

De voorstanders zijn andere de National  Confederation for Safe, Secure and Sustainable Agriculture, de Thai Seed Trade Association en de Thai Feed Mill Association (TFMA). Gisteren kwamen ze tezamen met academici en boeren bijeen op een seminar over de gevolgen van GMO (genetisch gemodificeerde organismen).

Het door het kabinet al goedgekeurde wetsontwerp is voor aanpassingen terug gestuurd naar het ministerie van Milieu. De tegenstanders vinden dat de wet te weinig garanties biedt voor een veilig gebruik van GMO. De rijstexport naar de EU zou er gevaar door kunnen lopen.

Voorzitter Niwat van een boerenclub die zich bezighoudt met geavanceerde landbouwtechnieken, vindt dat de regering haar volle steun moet geven aan veldproeven met GMO, ‘zodat de mensen weten welke GM-gewassen goed en welke slecht zijn voor het land’.

De voorzitter van de TFMA zegt dat uitstel van de wet niet goed is voor de voedsel- en landbouwsector. Werkers in die sectoren hebben geavanceerde technieken nodig om de opbrengst te vergroten en het gebruik van kunstmest en pesticiden terug te dringen. Volgens hem beschikt Thailand slechts over beperkte mogelijkheden om de opbrengst per rai te vergroten. [Van rijst bijvoorbeeld bedraagt de opbrengst de helft van die in Vietnam.] Hij wijst erop dat de maïs die uit Vietnam en de Filipijnen wordt geïmporteerd GMO’s bevatten, hetgeen die landen toestaan.

Eerdere berichtgeving:
18 december: ‘GM-regelgeving verouderd en te beperkt’
16 december: Controversiële GMO-wet gaat de koelkast in
13 december: GMO’s dragen bij aan klimaatverandering
13 december: Commentaar: Wijzig de GMO-wet
10 december: Regering drukt GMO-wet door; boeren protesteren
2 december: Kort Nieuws
26 november: GMO-wet wakkert angst voor ‘onherstelbare schade’ aan

Gesmokkelde slagtanden

Kort nieuws zaterdag 19 december

– De douane op de luchthaven van Samui heeft 800 kilo gesmokkeld ivoor en schubben van schubdieren ter waarde van 40 miljoen baht in beslag genomen. De buit bestaat uit 281 slagtanden en 590 kilo schubben. De smokkelwaar kwam uit Nigeria en was via Singapore binnen gevlogen. Arrestaties zijn nog niet verricht.

– Het Hof van Beroep doet pas in februari uitspraak in de zaak tegen voormalig premier Abhisit en vice-premier Suthep over hun rol bij de beëindiging van de roodhemdrellen in 2010, die aan negentig personen het leven kostte. Gisteren zou het Hof vonnissen maar Suthep was er niet omdat hij de oproep om te verschijnen niet had ontvangen. Alleen Abhisit en zijn advocaat kwamen opdraven.

Beiden worden door het OM vervolgd voor moord, een vergrijp waarvan de Criminal Court het tweetal in augustus vorig jaar heeft vrijgesproken. De rechtbank redeneerde niet bevoegd te zijn; de zaak had voor de Criminal Divison for Political Office-Holders van het hooggerechtshof gebracht moeten worden. Het OM ging in september in beroep, reden waarom de zaak zich nog steeds voortsleept.

– Het hooggerechtshof ontkent de doodstraf te hebben gegeven aan de roodhemd verdachten van de brandstichting in het Provinciehuis van Ubon Ratchathani in 2010. De zwaarste straf was levenslang voor de hoofdverdachte; de anderen kregen 33 jaar en vier maanden c.q. 1 jaar.

De advocaat van de hoofdverdachte maakt zijn excuses. Hij erkent ten onrechte te hebben gezegd dat in eerste instantie de doodstraf was gegeven, die vanwege de bekentenis van de verdachte was omgezet in levenslang. Een excuusbriefje gaat naar de rechtbank.

– Cambodja en Vietnam sluiten zich aan bij het Mekong Coordination Centre, een samenwerking van vier Mekonglanden, opgezet ter bestrijding van de drugssmokkel op de Mekong. Volgend jaar gaan de operaties de derde fase in, waarin de nadruk komt te liggen op de smokkel van precursoren (chemicaliën die bij de productie van drugs worden gebruikt), de rivier- en landpatrouilles worden gecoördineerd, targets en raids worden vastgesteld en de samenwerking tussen de landen wordt versterkt, aldus minister Paiboon (Justitie).

De minister zegt onder de indruk te zijn van de resultaten. Tussen januari en september 2015 (tweede fase) zijn 7.923 verdachten aangehouden en zijn drugs ter waarde van 652 miljoen baht onderschept. In de eerste fase in 2013 werden 2.241 verdachten aangehouden.

– Vermoeiende man soms, premier Prayut. Hij blijft maar opdrachten geven en ideetjes spuien. Nu over de verkeerscongestie in Bangkok. Het metronetwerk, dat wordt uitgebreid, zal nooit de problemen kunnen oplossen, zegt hij, en daarom moeten parkeerplaatsen worden ingericht, vanwaar de bestuurders te voet of per openbaar vervoer verder gaan naar hun bestemming, in goed Nederlands: Park and Ride. Als ideale afstand noemt hij 300 tot 500 meter.

Prayut zei gisteren in zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People dat het geen nut heeft meer verkeerspolitie in te zetten. ‘Dat is geen blijvende oplossing. We moeten andere oplossingen zoeken.’

– De Kiesraad gaat zijn ontslagen secretaris-generaal Puchong aanklagen wegens smaad. Puchong had na zijn ontslag, waartegen hij beroep heeft aangetekend, een boekje open gedaan over wangedrag, waaronder een drukorder om kopieën van de ontwerp-grondwet te drukken, die door de NRC is afgewezen. [Thans wordt aan een tweede ontwerp gewerkt.]

Kiesraadcommissaris Somchai zei gisteren op een persconferentie dat de smaadaanklacht tot doel heeft de goede naam van de Kiesraad te beschermen. Hij ontkende dat er met de drukorder was gesjoemeld.

Een andere Kiesraadfunctionaris ligt ook onder vuur. Die zou het ontwerp van Kiesraadkantoren in twaalf provincies eigenhandig hebben veranderd. Ook dat is schadelijk voor de Kiesraad, aldus Somchai. Een commissie wordt gevormd om naar de man onderzoek te doen.

– De tarieven van de veerdienst op het Saen Saeb kanaal worden met 1 baht verlaagd dankzij de lagere dieselprijs. Ze bedragen vanaf donderdag niet meer 8-18 baht, maar 7-17 baht. De verlaging vindt plaats op verzoek van het Marine Department. Wanneer diesel duurder wordt dan 21 baht per liter, komt de oude prijs weer terug.

Het gaat trouwens goed met de veerdienst. Het aantal passagiers steeg vorige maand met 5 tot 6 procent, volgens de directeur dankzij de aanleg van metrolijnen die verkeersopstoppingen veroorzaken.

In de tarieven op de Chao Phraya komt geen verandering. Alleen wanneer de dieselprijs zeven achtereenvolgende dagen onder de 21 baht blijft, wordt het kaartje daar 50 satang goedkoper.

– De tweede verdachte van de verspreiding van een diagram over het Rajabhakti schandaal op de social media is nu ook op borgtocht vrijgelaten. De borgsom bedraagt 100.000 baht. De man moet zich elke twaalf dagen melden bij de rechtbank. De man wordt beschuldigd van overtreding van artikel 116 van de Strafwet (opruiing) en de Computer Crimes Act. Of nog meer arrestaties gaan volgen in deze nogal omstreden zaak, kan de politie niet zeggen. Omstreden want het simpel aanklikken van Like wordt al als een overtreding gezien en Share mag ook niet. (Zie ook pagina Majesteitsschennis)


 

Zing en dans tegen mensenhandel

18 december – Stel je voor: je krijgt een telefoontje van de werkgever van je zuster die in het buitenland werkt. Ze vertelt je dat je zuster heel erg ziek is en je hulp nodig heeft. Wat doe je?

Dit is hoe een vrouw in Myanmar om de tuin werd geleid om haar huis te verlaten. Dus zij, 17 jaar oud, en een vriendin vertrokken onmiddellijk naar Thailand. Een tussenpersoon verschafte hen valse paspoorten. Ze pakten net genoeg kleren in voor enkele dagen en maakten de lange reis van Kantung naar Bangkok.

Toen ze hun zuster vonden, kregen ze de schrik van hun leven. Die werkte gedwongen in een bordeel. De werkgever had hen naar Bangkok laten komen met hetzelfde doel. De twee vrouwen waren hulpeloos en werden gedwongen om iedere nacht klanten te ‘verwennen’. Dat duurde een jaar. [Verder gaat het verhaal niet.]

De regio Azië-Pacific mag dan de strijd hebben aangebonden tegen kinderarbeid, met name in gevallen van mensenhandel, misbruik en uitbuiting moet nog meer gedaan worden, schrijft Amy Collins, regionaal preventie projectmanager voor het mensenhandelproject van World Vision in Thailand, Cambodja, Vietnam, Myanmar en Laos. Een regio met de meeste slachtoffers van mensenhandel, werkzaam in commerciële seksuele uitbuiting, dwangarbeid en de ergste vormen van kinderarbeid, aldus een schatting van ILO.

Het ETIP programma van World Vision heeft, aldus Collins, aanzienlijke vorderingen kunnen boeken bij de preventie van mensenhandel. Het legt de nadruk op werk op lokaal niveau, vormt jeugdclubs, helpt jongeren toneel te spelen, dansen, debatten te organiseren, zangwedstrijden te houden als een creatieve manier om de preventie boodschap over te brengen.

Simpele instructies worden gegeven waar meer informatie is te verkrijgen over veilige migratie en over echte zaken wordt op de radio verteld om anderen te waarschuwen. Door de verhalen te horen  van slachtoffers worden meer mensen geprikkeld om actie te ondernemen.

Uiteraard wijst de organisatie ook naar regeringen. Die moeten het gemakkelijker maken om legale papieren voor migratie te verkrijgen, met name op plaatsen waar veel gemigreerd wordt. De burgermaatschappij en de media kunnen samenwerken om een veilige en legale omgeving voor migratie te creëren. Plaatsgenoten die ervaring hebben met migratie of mensenhandel, kunnen voorlichting geven aan jongeren die er op uit willen trekken.

Conclusie van Collins: Mensen op elk niveau hebben de mogelijkheid om het lijden van miljoenen kinderen te verzachten. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

Aandeelhouders zetten CP All onder druk

18 december – De Association of Investment Management Companies maant de raad van bestuur van CP All Plc maatregelen te nemen tegen de vier topmannen die zijn beboet voor aandelenhandel met voorkennis. De vereniging heeft de RvB een maand de tijd gegeven om zijn verantwoordelijkheid jegens aandeelhouders te tonen.

Als er na een maand nog niets gebeurd is, schrijft de vereniging een buitengewone vergadering van aandeelhouders (EGM) uit om degenen die bij de zaak betrokken zijn, de laan uit te sturen. De vereniging wil niet wachten tot april wanneer de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering wordt gehouden, waarop dat ook te verwachten valt. Nog langer wachten schaadt de integriteit van het bedrijf, dat zevenduizend 7-Eleven winkels exploiteert, in eigen beheer of uitbesteed.

Een EGM kan kan worden uitgeschreven door aandeelhouders met minstens 20 procent gestort kapitaal of door 25 aandeelhouders met een gezamenlijk aandeel van 10 procent. Om een bestuurslid weg te sturen, is driekwart van de stemmen vereist.

Volgens RvB-voorzitter Korsak, zelf het hoogst beboet, heeft moederbedrijf Charoen Pokphand niet aangedrongen op sancties. Hij denkt dat aandeelhouders meer belangstelling hebben voor het maken van winst dan voor het good governance beleid van het bedrijf. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

Eerdere berichtgeving:
10 december: CP blijft foute leiding steunen
6 december: Oproep: CP All, doe iets!
5 december: Applaus voor de SEC; topman ‘wist van niets’

A330-300 van Thai AirAsia X

TAAX en NokScoot trappen op de rem

18 december – Thai AirAsia X (TAAX) en NokScoot, twee zogeheten medium-to-long haul budgetmaatschappijen, bevriezen hun uitbreidingsplannen tot het moment waarop Thailand’s luchtverkeersveiligheid het groene licht van de ICAO krijgt. In routes en vluchtfrequenties brengen ze geen veranderingen aan, zolang Thailand in het strafbankje zit.

De rode kaart van de ICAO beperkt beide maatschappijen in hun toegang tot Japan en Zuid-Korea, twee topbestemmingen vanwege het hoge groeipotentieel. TAAX  kan geen nieuwe routes op Japan openen, mag bestaande frequenties niet uitbreiden of toestellen wisselen.

NokScoot, een joint venture van Nok Air en Singapore Airlines’ dochter Scoot, is in een minder fortuinlijke positie. De lancering van vluchten naar Japan en Zuid-Korea mislukte voor de rode kaart in juni werd getrokken. Naar verwachting is die rode kaart eind volgend jaar van tafel.

Zodra de ICAO het groene licht heeft gegeven, gaat TAAX haar vluchten naar Sapporo hervatten die in augustus zijn gestopt. TAAX heeft die dienst tussen juni en augustus voortgezet door gebruik te maken van toestellen van het Maleisische moederbedrijf AirAsia X. TAAX nam vorige maand haar vijfde toestel in gebruik, een A330-300 (foto), die gaat vliegen op Narita, Osaka, Incheon en Shanghai.

Nok-Scoot heeft drie Boeings 777-200, die naar Singapore, Tapei en Qingdao vliegen.

De diensten op Shanghai (TAAX) en Qiangdao (NokScoot) zijn mogelijk omdat China soepeler is dan Japan en Zuid-Korea ten aanzien van de ICAO rode kaart. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

ICAO: International Civil Aviation Organisation [van de VN]
Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Limerick van de dag
Een Thaise leerling vraagt niet: waarom
Dan barst het strak gesloten cordon
Je valt uit de toon
Dat bezorgt je hoon
Zo blijven leerlingen altijd dom

Eurowings gokt op Thailand

18 december – ’t Is een gok, geeft Christian Hein, vice-president verkoop van Eurowings, toe. De maatschappij, onderdeel van de Lufthansa groep, gaat tweemaal per week beginnen met non-stop vluchten van Keulen naar Phuket en Bangkok.

Volgens Hein is het een business model met grote risico’s maar niettemin de moeite waard, gegeven de populariteit van Thailand en beide steden bij Duitse en andere Europese toeristen. En in de omgeving van Keulen wonen 25 miljoen mensen. De maatschappij heeft plannen voor zes internationale routes, maar het bericht vermeldt niet welke.

Zaterdag wordt als eerste Phuket aangedaan, maandag Bangkok. Tot nu toe is Eurowings tevreden over de boekingen. Begin volgend jaar verdwijnt de merknaam Germanwings, waaronder 15 jaar op Europese bestemmingen is gevlogen. Dat wordt ook Eurowings. (Bron: Bangkok Post, 17 december)

Garnalenpellerij Samut Sakhon

De strijd tegen slavenarbeid: Mooie woorden en beloftes

18 december – Waarom doen de beloften van de Thaise gezagsdragers om een eind te maken aan de mensenhandel en slavenarbeid in de visserij en visverwerkende industrie me denken aan de goede voornemens die mensen bij de jaarwisseling maken, bijvoorbeeld om te stoppen met roken?

Ook nu weer, naar aanleiding van een schokkend rapport van het Amerikaanse persbureau AP over op slavernij lijkende werkomstandigheden bij een bedrijf in Samut Sakhon dat garnalen verwerkt, regent het beloftes, geformuleerd als: we gaan er een eind aan maken, we houden ons met de zaak bezig, we voeren onze inspanningen op, enzovoort.

Adjunct-politiecommissaris Srivara heeft van premier Prayut de opdracht gekregen toezicht te houden op de Grote Schoonmaak van de sector. Srivara op zijn beurt heeft de Royal Thai Police opgedragen zich ‘over de kwestie te buigen’. De autoriteiten gaan hun wettelijke acties intensiveren tegen degenen die betrokken zijn bij dwangarbeid en mensenhandel, zodat het vertrouwen in het land wordt hersteld.

Het kantoor van het ministerie van Industrie in de provincie Samut Sakhon, het epicentrum van de garnalenverwerking, is door Srivara gevraagd strenger te zijn bij het verlenen van vergunningen en het afdwingen van de richtlijnen voor de werkomstandigheden.

Nog meer opdrachten: het Employment Department en het Labour Protection and Welfare Department moeten het welzijn van de werkers garanderen. En premier Prayut belooft de ambtenaren die nalaten een eind te maken aan dwangarbeid in de visverwerkende industrie, te straffen. ‘Alle wetsovertreders worden gearresteerd en ambtenaren die hun werk niet goed doen, worden op soortgelijke wijze aangepakt.’

Vergeef me mijn cynisme, maar het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn, alsof de misstanden niet al jaren bestaan en bekend waren. Pas nu de EU druk op de ketel heeft gezet en handelssancties dreigen, komt Thailand (althans verbaal) in beweging. Het zal me benieuwen of de EU net zo streng is als destijds toen na de uitbraak van de vogelpest de import van kippen werd verboden.

De politie bracht gisteren een bezoek aan het bedrijf dat door AP aan de schandpaal is genageld. Het bleek te zijn gesloten. Ook werd een andere garnalenpellerij bezocht, waar dertig werknemers aan het pellen waren, maar de krant geeft verder geen details.

Mensenhandelaar aangehouden
Arrestatie Krisana SonthesEen vermeende mensenhandelaar is gisteren aangehouden. Tegen hem was een arrestatiebevel uitgevaardigd. De man, Krisana Sonthes (foto), wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van Thai en migranten voor werk op Thaise trawlers die tussen augustus 2013 en april 2014 bij het Indonesische eiland Benjina visten. De man (35) werd aangehouden op aanwijzing van een slachtoffer, wiens identiteit om begrijpelijke redenen niet bekend is gemaakt.

Eind juni werd al een andere belangrijke vis in het net aangehouden: Chayutpong Charoenporn (50), volgens de politie een bekende verschijning in Samut Sakhon. Hij vluchtte in augustus vorig jaar, toen de regering de duimschroeven aandraaide tegen dwangarbeid en mensenhandel.

De mensen die voor hem werkten, benaderden op busstations en in parken werkzoekenden. Die werden getracteerd op een avondje uit en daarna naar een onderkomen gebracht waar ze een vals monsterboekje kregen. Chayutpong zou per maand zo’n zeven tot acht werkers hebben geleverd aan trawlers, waaronder een boot van Krisana.

Sommige werknemers van Krisana hebben hem ervan beschuldigd dat hij hen sloeg. Hij weigerde hen terug naar Thailand te sturen. Pas toen ze werden gered, kwam er een eind aan hun slavenbestaan.

International Migrants Day
Op een seminar ter gelegenheid van International Migrants Day gisteren zei Adisorn Kerdmongkol [functie?] dat de regering een bureaucratisch, top-down benadering heeft bij kwesties met gastarbeiders. De rest van de samenleving, academici en ondernemers hebben geen inbreng. Hij vindt dat die nodig is, zodat ze de regering kunnen helpen een meer acceptabel beleid te voeren.

‘De arbeidssituatie van migranten is hetzelfde als vroeger. Alhoewel sommige migranten zijn geregistreerd, blijven velen ongedocumenteerd. Maar het binnenhalen van legale werknemers conform bilaterale overeenkomsten met buurlanden is een langdurig en duur proces. En alhoewel de regering enkele wetten heeft veranderd om de mensenhandel tegen te gaan, zijn de problemen gebleven omdat naleving van de wetten niet wordt afgedwongen.’

Voorgaande berichten:
15 december: Garnalen pellen: 16 uur per dag voor 144 baht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
In bijgaand kader staan alle ontwikkelingen op visgebied keurig opgesomd. Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Aanvulling: ‘De VS erkennen de pogingen van de regering om een eind te maken aan de mensenhandel’, zegt minister Don (Buitenlandse Zaken).  Don sprak gisteren met de Amerikaanse staatssecretaris voor Aziatische en Pacific-zaken Daniel Rusell. ‘Thailand heeft op alle gebieden hard gewerkt om mensenrechtenzaken aan te pakken, met name de arrestatie van functionarissen die waren betrokken bij mensenrechtenbendes.’ Russell was in Thailand voor een vergadering van de Thailand-US Strategic Dialogue.

App helpt bij de strijd tegen illegale ivoorhandel

18 december –  Researchers van de Chiang Mai universiteit hebben een software application ontwikkeld waarmee een onderscheid gemaakt kan worden tussen Afrikaans en Aziatisch ivoor. De strijd tegen de smokkel van en handel in ivoor zou daar enorm mee geholpen zijn. Gisteren presenteerden ze hun vondst op een persconferentie.

De geografische herkomst van het ivoor wordt vastgesteld aan de hand van een meting van rare earth minerals in het ivoor. Van Afrikaanse en Aziatische olifanten verschillen die door andere voedselbronnen en hun habitat. Het onderzoeksteam heeft tien mineralen gekozen als indicator, zoals magnesium, silicon en zirconium.

Het ivoor wordt gescand met een draagbare X-Ray Fluorescence Analyser om het niveau aan mineralen te meten, waarna de gegevens in de app worden ingevoerd. Volgens de onderzoekers is de nauwkeurigheid 93 procent. Er wordt nog aan gewerkt om die naar 100 procent te brengen.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het DNP. Dat had behoefte aan een effectieve manier om bij controles in ivoorwinkels onderscheid tussen de ivoorsoorten te kunnen maken. De CM-methode neemt 4 minuten in beslag, een aanzienlijke tijdwinst vergeleken met de huidige methode met DNA die twee weken duurt. Het voordeel is bovendien dat het ivoor niet in stukken hoeft te worden gesneden. Nader onderzoek wordt nog gedaan naar verschillen tussen slagtanden, botten en tanden.

Het hoofd van de DNP-eenheid Wildlife Forensics noemt de methode een belangrijke stap in de strijd van het DNP tegen de illegale ivoorhandel. Alhoewel de nauwkeurigheid niet 100 procent is, is de methode wel accuraat genoeg om een onderscheid te maken tussen echt ivoor en namaak. Voor de rechtsgang blijft de DNA-methode als bewijsmateriaal evenwel een vereiste.

Onderzoek Rajabhakti park; ‘Panel pleit leger vrij’

18 december – Het wordt er allemaal niet duidelijker op wat de krant vandaag uit de mond van een bron bij het leger noteert over het onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan. De bron zegt dat het leger en staatssecretaris Udomdej, initiatiefnemer van het park en voormalig legercommandant, geen blaam treffen.

Boosdoener is de eerder genoemde amulettenhandelaar die de bronsgieterijen heeft gevraagd om een donatie aan het project. Ze hebben allemaal hetzelfde bedrag gegeven, hetgeen blijkt uit bankoverschrijvingen.

De politie sprak eerder over commissies [lees: steekpenningen], die de amulettenhandelaar zou hebben bedongen en op verzoek van een legerkolonel heeft teruggegeven. De bronsgieterijen zouden daarna het geld ‘vrijwillig’ hebben gedoneerd. De amulettenhandelaar en kolonel zijn beiden naar het buitenland gevlucht, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat het geld in hun zakken terecht is gekomen .

Het panel dat de zaak heeft onderzocht, nadat een eerste intern legeronderzoek te veel vragen onbeantwoord had gelaten, informeert volgende week minister Prawit van Defensie over zijn bevindingen. Of de bevolking vervolgens deze (nieuwe) versie accepteert, zal nog moeten blijken. Wanneer ze twijfels blijft houden, volgt een onderzoek door de Rekenkamer en de NACC, belooft de minister.

Like aanklikken is geen majesteitsschennis
Het Thai Netizen Network protesteert tegen het voornemen van de autoriteiten om degenen die Like hebben aangeklikt onder Facebook berichten, die in strijd met de wet zouden zijn, te gaan vervolgen op basis van de majesteitswetgeving, de Computer Crimes Act en/of artikel 116 van de Strafwet (verstoring openbare orde).

Dat geldt bijvoorbeeld voor het FB-bericht met een schema waarop de betrokkenen bij het parkschandaal staan aangegeven. Voor het aanklikken van Like en verspreiden daarvan is al een man aangehouden. Hij heeft ook een foto aangeklikt en verspreid waarop de hond van de koning op een ‘sarcastische manier’ is afgebeeld.

Supinya Klangnaron van telecommunicatiewaakhond NBTC [geen functie] vindt dat de vervolgingen het politieke klimaat verergeren. ‘De regering loopt ook het risico door de internationale gemeenschap te worden gekritiseerd omdat ze de mensenrechten en vrijheid beperkt.’

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis. Voor informatie over het park klik hier: Lofzang in brons voor zeven Thaise koningen.

‘GM-regelgeving verouderd en te beperkt’

18 december – De Independent Consumer Protection Organisation (ICPO) stelt Japan ten voorbeeld op het gebied van etikettering en controle van GM-producten. De Thaise regelgeving van 2002 is verouderd en te beperkt, vindt ze. [GM betekent Genetically Modified]

De FDA dient alle zaden en producten met GM bestanddelen te testen op de veiligheid voor gezondheid en milieu alvorens ze in de verkoop gaan, zegt ze, net als Japan doet. Het etiket moet duidelijk aangeven of het product een GM ingrediënt bevat, ongeacht de soort.

Voorts pleit de organisatie voor controle van de GM producten op de markt. Producten die niet zijn goedgekeurd, dienen onmiddellijk verwijderd te worden. Ook pleit ze voor een na-controle van goedgekeurde producten, wanneer ze gezondheid en milieu schaden.

Volgens de ICPO bevat een groot aantal bewerkte voedselproducten in Thailand GM, zoals tarwemeel, aardappelen, peen, tomaten en zalm. Die hoeven volgens de huidige wetgeving niet voorzien te worden van een etiket.

‘Etikettering is nodig zodat consumenten weten wat ze eten’, zegt voorzitter Jiraporn. Sommige producten zoals soya en maïs bevatten een waarschuwing, maar die is nauwelijks leesbaar, zoals Nesvita van Nestlé en Doritos maïs.

Eerdere berichtgeving:
16 december: Controversiële GMO-wet gaat de koelkast in
13 december: GMO’s dragen bij aan klimaatverandering
13 december: Commentaar: Wijzig de GMO-wet
10 december: Regering drukt GMO-wet door; boeren protesteren
2 december: Kort Nieuws
26 november: GMO-wet wakkert angst voor ‘onherstelbare schade’ aan

As en botjes van Supreme Patriarch terug naar Wat Bowon Niwet Vihara

Kort nieuws vrijdag 18 december

– Kroonprins Vajiralongkorn heeft gisteren in Wat Debsirindrawas, waar de Supreme Patriarch woensdag is gecremeerd, een ceremonie geleid. Hij was vergezeld van zijn zuster, prinses Sirindhorn, en twee dochters. Na de ceremonie werden de as en botjes van de patriarch naar Wat Bowon Niwet Vihara gebracht, waar ze worden bewaard in de Phra Wiharn Keng. Zondag volgt nog een laatste ceremonie [eerder werd zaterdag genoemd]. Na de ceremonies is de tempel open voor de bevolking om haar eer te bewijzen aan de relieken van Zijne Heiligheid.

– Omwonenden van de afvalwaterzuiveringinstallatie (WZI) Klong Dan hebben de regering voor de tweede maal gevraagd de door de bestuursrechter bevolen compensatie van 9,8 miljard baht aan het consortium dat de WZI  heeft aangelegd, nog niet uit te betalen. Ze willen dat gewacht wordt op de uitspraak van de rechtbank en het hooggerechtshof over onregelmatigheden bij de aanleg en de verwerving van grond. Wanneer het consortium zou worden veroordeeld, hoeft volgens de bewoners de compensatie helemaal niet te worden uitgekeerd.

Vice-premier Wissana vindt dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Hij zegt dat uitstel van betaling alleen mogelijk is na onderhandelingen met het consortium.

De compensatie heeft betrekking op achterstallige betalingen, die zijn uitgebleven nadat de aanleg in 2003 wegens corruptie werd stilgelegd. De WZI was toen voor 98 procent afgebouwd en heeft sindsdien geen druppeltje water gezuiverd.

Zie verder Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater en de pagina Corruptie 2.

– ‘De NHRC is zeker geblinddoekt als ze niet weet wat er in Thailand gebeurt’, zegt Ekachai Chainuvati, docent rechten aan de Siam universiteit, waarmee hij de toenemende kritiek op de National Human Rights Commission verwoordt.

Een mensenrechtenadvocaat zegt dat de commissie niet werkeloos kan toezien nu schendingen van mensenrechten ‘grover en barbaars’ worden. ‘De commissie draait om de hete brij heen. Intimidatie en bedreigingen gebeuren elke dag, niet alleen tegen activisten, die alleen maar de regering willen controleren, maar ook tegen familie en vrienden op het platteland en op universiteiten.’

Eerder deze week is de NHRC overstroomd met verzoeken om na te gaan waar twee verdachten waren gebleven, die werden beschuldigd van majesteitsschennis in verband met het Rajabhaktischandaal. De commissie traceerde hen later na bij de autoriteiten geïnformeerd te hebben.

Advocaat Pawinee van het Thai Human Rights Lawyers Centre vindt dat de NHRC die zaken zelf had moeten oppakken in plaats van te wachten op verzoeken. Het centrum heeft sinds het begin van de coup zestig gevallen van mensenrechtenschendingen behandeld.

– Particuliere universiteiten willen hun vleugels uitslaan naar het buitenland en vragen daarom het ministerie van Onderwijs de regels dienaangaande te versoepelen. Ze hebben vooral belangstelling voor de CLMV-landen: Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. De uni’s kampen met een verminderde aanwas, financiële verliezen en hebben het geld hard nodig.

Een regel die toelating van buitenlandse studenten bemoeilijkt, betreft de vooropleiding. Die duurt in Thailand 12 jaar, maar in Myanmar 11 jaar. Dus moeten studenten uit dat land de Amerikaanse GED test doen alvorens ze worden toegelaten.

Volgens Saowanee, president van de Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, maken Thaise universiteiten een goede kans in de CLMV-landen nu de regeringen van die landen buitenlandse universiteiten vragen programma’s te bieden die internationaal van belang zijn, zoals MBA programma’s. Het Thaise universitaire onderwijs is volgens haar populair in die landen vanwege de kwaliteit en betaalbare kosten. Zonder versoepeling vreest Saowanee dat CLMV studenten naar Maleisië trekken. Twee Thaise particuliere universiteiten hebben al een dependance in Myanmar en Nepal.

– Een man die maandag in Chatuchak aan zijn been gewond is geraakt, doordat een putdeksel het begaf, kan de gemeente financieel aansprakelijk stellen, zegt de Lawyers Council of Thailand. De gemeente is immers nalatig gebleken.

De man schrijft op Facebook honderd hechtingen aan drie grote wonden te hebben gehad. Artsen hebben hem gewaarschuwd dat de wonden geïnfecteerd kunnen raken. De man wijt de misstap deels aan eigen onoplettendheid omdat hij de put had kunnen omzeilen.

De districtsstaf heeft hem gevraagd geen compensatie te claimen. Ze is bang dat de gemeente de kosten van hun salaris aftrekt.


 

Bangkok toen en nu: Mahachai Road, 1900, 1999 en 2015

Bangkok toen en nu - 1900

Bangkok toen en nu - 1999

Bangkok toen en nu - 2015

Russell stelt voorwaarde aan herstel betrekkingen

17 december – De Amerikaanse staatssecretaris voor Azië en de Pacific, Daniel Russell, heeft gisteren premier Prayut verteld, dat de verhoudingen tussen de VS en Thailand pas volledig genormaliseerd kunnen worden na de ‘succesvolle terugkeer van de democratie’. Alsof we dat niet al lang weten, maar Bangkok Post vindt het blijkbaar relevant om die uitspraak als nieuws te presenteren ‘te midden van het toenemend anti-Amerikaanse sentiment bij Thaise ultra-nationalisten’.

Russell was gisteren in Thailand voor een vergadering van de Thailand-US Strategic Dialogue, de vijfde al weer, die drie jaar heeft stil gelegen. In een gezamenlijke persconferentie na afloop zei hij dat de VS de ‘roadmap to democracy’ van de regering erkennen, maar volledige bilaterale samenwerking is pas mogelijk met een door burgers geleide en democratische regering.

Russell bezocht eerder in januari het land. Hij riep toen op tot een ‘more inclusive political process’, nadat hij had gesproken met de regering en oud-premier Yingluck. Hij zei dat het besluit van het parlement om Yingluck met terugwerkende kracht af te zetten als premier (impeachment) gezien zou kunnen worden als ‘politiek’, hetgeen de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken ‘een wond in Thaise harten’ noemde.

Deze maal koos Russell zijn woorden zorgvuldiger. Hij zei met Prayut ‘hoop, problemen en zorgen’ te hebben gedeeld over de politieke situatie en het vooruitzicht van een herstel van de betrekkingen. ‘We vinden onze relatie met Thailand heel belangrijk en zullen in de komende jaren blijven samenwerken.’

De permanent secretaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het overleg van zes uur ‘een openhartige discussie in een hartelijke sfeer’. Na de bijeenkomst is een verklaring uitgegeven met de belofte ‘vrede, veiligheid en welvaart’ te bevorderen in zowel de regio Azië-Pacific als de gehele wereld.

De krant ten slotte maakt nog melding van de oproep van Amerikaanse functionarissen en actievoerders aan hun landgenoten om geen vis en garnalen meer uit Thailand te kopen vanwege mensenhandel en op slavernij lijkende werkomstandigheden in de visserij en visverwerkende industrie.

Voorgaande berichten:
15 december: Garnalen pellen: 16 uur per dag voor 144 baht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
In bijgaand kader staan alle ontwikkelingen op visgebied keurig opgesomd. Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Limerick van de dag
Er was eens een man, genaamd Dolf
Die woonde in Hongerige Wolf
Een piepklein gehucht
Beroemd noch berucht
Wat doet Dolf in Hongerige Wolf?

Mensenhandel; ‘Paween is niet bedreigd’

17 december – Paween Pongsirin, de dappere strijder tegen mensenhandel en de smokkel van Rohingya vluchtelingen, is niet met de dood bedreigd, beweert een politiepanel, dat onderzoek heeft gedaan naar de doodsbedreigingen die voor de politieman aanleiding waren asiel aan te vragen in Australië. Dit heeft politiecommissaris Chanthip gisteren [met droge ogen] bekend gemaakt. Niettemin gaat het onderzoek naar de tegenwerking die Paween zegt te hebben gekregen, door.

Chaktip vindt dat hij door Paween geïnformeerd had moeten worden over de vermeende doodsbedreigingen; hij had niet naar de pers – dit geval de Australische media – moeten stappen.

Er lijkt een beetje sprake te zijn van paniekvoetbal want politieman Charuwat is één dag na zijn abrupte overplaatsing naar het hoofdbureau van politie, teruggeplaatst op zijn oude functie bij de gemeentepolitie van Bangkok. Charuwat’s werkpakket was uitgebreid met onderzoek naar mensenhandel, hetgeen weten we uit de zaak Paween je niet erg populair maakt bij sommige lieden [die er grof geld aan verdienen].

Zelf had hij geklaagd over de werkdruk en Chakthip zei gisteren over de herroeping dat hem inmiddels was gebleken dat Charuwat klaar was met het samenstellen van een database over mensenhandel.

En zo draait iedereen om de hete brei heen. In het bericht wordt verder de voorgeschiedenis herkauwd; zie hiervoor voorgaande berichten.

Eerdere berichtgeving:
15 december: Kort nieuws, tweede bericht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
12 december: Vuile was over mensensmokkel ergert politie
11 december: Strijder tegen mensensmokkel vraagt asiel aan in Australië

Slavernij in de visindustrie: Export ondervindt geen nadeel

17 december – De export van garnalen naar de VS heeft dit jaar geen enkel nadeel ondervonden van de berichtgeving over wantoestanden in de visserij en visverwerkende industrie. In tegendeel: het volume is toegenomen met 9,8 procent, zegt de Thai Shrimp Association. De waarde is wel afgenomen; niet vanwege de kritiek op de dwangarbeid en kinderarbeid, maar omdat het Amerikaans Generalised System of Preferences niet meer voor Thailand geldt.

De vereniging verwacht niet dat het recente AP-rapport over op slavernij lijkende werkomstandigheden van gastarbeiders uit Myanmar in het bedrijf Gig Peeling Factory in Samut Sakhon enige invloed heeft. Niettemin belooft de vereniging slavernij uit te bannen.

Deze maand loopt het ultimatum van de EU af met betrekking tot de IUU-regeling (illegal, unreported, unregulated). Thailand kreeg van de EU in april een waarschuwing dat het aan de regeling dient te voldoen.

Het door de junta ingestelde Command Centre for Combatting Illegal Fishing heeft gisteren vergaderd over de pogingen om een eind te maken aan de IUU-praktijken. Reders hebben de opdracht gekregen hun bootregistratienummers, documenten en andere gegevens te overleggen. Het centrum werkt aan een voortgangsrapport dat via het Directorate-General for Maritime Affairs en Fisheries van de Europese commissie naar de EU gaat. En daarna is het wachten op het eindoordeel van de EU met het risico van handelssancties.

Zie ook de laatste alinea in het bericht Russell stelt voorwaarde aan herstel betrekkingen. In bijgaand kader staan alle ontwikkelingen op visgebied keurig opgesomd. Meer over de misstanden in de visserij en visverwerkende industrie op de pagina’s  De vis wordt duur betaald en Migranten.

Erawan herstelt zich na bomaanslag

27 december –  Vier maanden na de dodelijke bomaanslag bij de Erawan Shrine kringelt de rook van wierookstokjes weer volop op. Toeristen mijden het heiligdom niet meer, kopen guirlandes en bewijzen de Brahmin godheid alle eer. In een Special Report schetst de krant een beeld van de, ook door Chinezen, weer druk bezochte plaats. Sinds het begin van het hoogseizoen herstelt de handel zich, maar ze nog niet terug op het oude niveau.

Sinds de bomaanslag is de gemeente begonnen 107 eigen beveiligingscamera’s in het gebied technisch op te waarderen, waardoor de kwaliteit en scherpte van de beelden is verbeterd. Sommige hebben een andere plaats gekregen. In het gebied hangen ook camera’s van bedrijven, maar daarover heeft de gemeente geen zeggenschap.De gemeente wil de twee systemen integreren.

De Ratchaprasong Trade Association heeft in oktober het aantal camera’s vergroot van 1.300 naar 2.155. De nieuwe camera’s leveren beelden van 12 miljoen megapixels en sommige camera’s kunnen 360 graden draaien.

Sinds begin december tot het het einde van de Nieuwjaarsvakantie wordt op plaatsen, waar veel toeristen komen, gepatrouilleerd door 50 CSD-agenten, zowel geüniformeerd als in burger. Ze werken samen met 30 agenten van de Patrol Squad en patrouilleren in Yaowarat, Ratchaprasong, Pratunam, Rattanakosin Island, Asiatique,Thong Lor en Ekamai.

Concrete dreigingen zijn er niet. Wel kunnen rugzakken gecontroleerd worden. De beveiliging van de ambassade van de VS, Frankrijk, Engeland, Israël en China is verscherpt.

Budgetluchtvaart: Bodemprijzen geen goed idee, vindt cie

17 december – Het Civil Aviation Committee wijst het idee af om bodemprijzen voor te schrijven voor tickets van budgetluchtvaartmaatschappijen. De commissie heeft dat gisteren besloten naar aanleiding van een klacht van een budgetmaatschappij over prijsdumping. De commissie overwoog daarbij dat de goedkoopste tickets voor slechts een beperkt aantal stoelen gelden. Passagiers profiteren van concurrentie op prijs, zegt voorzitter Chula van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) en het Airport Department.

De commissie wil wel een plafond instellen zodat er een duidelijk verschil is met prijzen van lijmaatschappijen. De CAAT is gevraagd op de volgende vergadering met een voorstel te komen. Volgens Chula zijn sommige prijzen slechts een fractie lager dan hun prijzen. De CAAT moet er ook voor zorgen dat verlaging van de prijzen niet leidt tot vermindering van de service.

Nok Air hoofd Patee vindt het idee van een bodemprijs niet verkeerd omdat sommige maatschappijen onrealistische prijzen aanbieden, waardoor de markt geschaad wordt. Andere maatschappijen zouden daardoor het loodje kunnen leggen. Wanneer dat eenmaal is gebeurd, zouden de prijsvechters hun prijzen kunnen verhogen. Je moet er maar opkomen.

Kort nieuws donderdag 17 december

– Het op het Indonesische eiland Benjina opgegraven lichaam blijkt van een Thaise visser te zijn, die was vermist. Het lichaam is niet van een Cambodjaan, hetgeen de Indonesische autoriteiten eerder vermoedden nadat een monsterboekje was gevonden op de trawler waarop hij had gewerkt. Uit een DNA vergelijking met diens moeder en dochter blijkt het te gaan om Somkiat Simuangko.

Minister Paiboon (Justitie) zegt dat de ontdekking nog eens onderstreept hoe ernstig de problemen met het illegaal vissen in Indonesische wateren waren en de werkomstandigheden aan boord van de Thaise trawlers.

Twee of drie Thaise bemanningsleden wachten nog op repatriëring. Verder zitten nog Thai in Indonesië gevangen. Het Fisheries Department, CCCIF (zie vorig bericht) en reders gaan het Indonesische ministerie van Visserij vragen hen terug te brengen.

– Arme oud-premier Yingluck: Onttroond door het parlement, vervolgd voor het hypotheeksysteem voor rijst, mogelijk zelfs aansprakelijk gesteld voor de verliezen, geen toestemming voor een reis naar het Europese Parlement en nu mag ze ook niet haar zoon vergezellen op een studietrip naar Japan, gepland voor 15 tot 25 december. De Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof vindt de reden voor de reis niet zwaarwegend genoeg. [Geen details over de aard van de trip.]

– De gevangenisstraffen van zes jaar tegen drie voormalige leidinggevenden van de Bangkok Bank of Commerce (BBC) wegens verduistering en overtreding van de beurswet, zijn door het hooggerechtshof bevestigd. De drie gaven in 1994 toestemming voor leningen, nadat ze de bank hadden gerekapitaliseerd. Daardoor ging de bank onderuit. Het vonnis betekent dat er een eind komt aan hun vrijlating op borgtocht. Behalve dat ze moeten brommen, moeten ze de BBC, oftewel de overheid die er als gevolg van de affaire 100 miljard baht bij inschoot, forse bedragen terugbetalen. De vierde verdachte overleed in oktober 2012. Hij had een gevangenisstraf van 20 jaar gekregen.

– Een zakenvrouw (56), tevens substituut-rechter, heeft een moordpoging overleefd, gepleegd door een werknemer die geprobeerd heeft haar bedrijf op te lichten in een grondzaak van 200 miljoen baht. De vrouw werd gisteren in bewusteloze toestand aan de oever van een waterreservoir in Pluak Daeng (Rayong) gevonden. Haar gezicht was zwaar toegetakeld en tanden waren gebroken.

De verdachte had haar samen met twee medeplichtingen op het parkeerterrein van het bedrijf ontvoerd, waar ze haar bewusteloos sloegen en vastbonden. Daarna dumpten ze haar in het water, maar ze had kans gezien zich los te wurmen en naar de kant te zwemmen. De volgende ochtend werd ze gered. De verdachte is voortvluchtig.

– Hij is niet vrijgesproken, maar zijn straf werd wel door het hooggerechtshof omgezet in een voorwaardelijke straf. En dat betekent dat Chaiyot actie kan blijven voeren tegen de geplande en controversiële energiecentrale in Bo Nok (Prachuap Khiri Khan).

Chaiyot en vier anderen waren veroordeeld omdat ze in 2001 werknemers van de Gulf Power Generation Co hadden tegengehouden om een verkenning uit te voeren in de zee die nodig was voor de bouw. Ze klommen op hun boot en en namen het roer over. De twee boten waarmee ze waren gekomen, escorteerden het bedrijfsschip.

Van de andere verdachten is één eerder vrijgesproken, twee kregen van het Hof van Beroep een voorwaardelijke straf, maar gingen in tegenstelling tot Chaiyot niet in beroep, en één is onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen.

– Het bedrijfsleven staat vierkant achter de gezamenlijke aanleg door China en Thailand van de spoorlijn Nong Khai naar Map Ta Phut (873 kilometer), een project dat moeizaam vordert vanwege financieringsproblemen.

De Thai Chamber of Commerce maant de regering tot spoed. Dat pleidooi hield de vice-voorzitter op de eerste openbare hoorzitting over het project. Als de lijn er in 2018 ligt, betekent dat een stevige stimulans voor de economie. De lijn heeft vooral nut voor het goederenvervoer.

Zaterdag wordt op het station van Chiang Rak Noi in Pathum Thani de eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg. (Zie Pagina Spoorwegen)


 

Wat Arun luchtfoto

Stimulans voor toerisme in Nieuwjaarsvakantie

16 december – Gratis geld opnemen uit de flappentap (maar wel alleen voor Thai), skytrains die tot 2 uur ’s nachts doorrijden en gratis Wifi van AIS, DTAC en True: met die drie nieuwjaarscadeautjes wil het ministerie van Toerisme en Sport het toerisme stimuleren. Target is om in de nieuwjaarsvakantie van 31 december tot 3 januari een omzet te genereren van 10,5 miljard baht.

Zoals gebruikelijk wordt op 31 december weer afgeteld, ditmaal bij Wat Arun waar 10.000 bezoekers worden verwacht, en op zeven andere plaatsen in Bangkok en andere grote provincies.

Het ministerie van Industrie organiseert beurzen voor de verkoop van consumentenproducten en om de producten van kleine en middelgrote bedrijven te promoten. De beurzen worden gehouden in Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Lampang en Bangkok.

Volgend jaar ziet het vervolg van de Discover Thainess campagne. Minister Kobkarn (Toerisme) maakt zich enige zorgen over de concurrentiepositie van het Thaise toerisme, nadat eind van dit jaar de Asean Economic Community van kracht is geworden. ‘Handhaven van het leiderschap in de regionale toerismemarkt is niet eenvoudig, want buurlanden richten zich ook serieus op het toerisme.’

Naar verwachting brengt het toerisme dit jaar meer geld in het laatje dan de target van 2,2 biljoen baht. Voor volgend jaar heeft het ministerie een target van 2,3 biljoen baht geformuleerd, waarbij geprobeerd zal worden lokale gemeenschappen te laten profiteren van het binnenlands toerisme. Het marketingbudget daarvoor wordt met 500 miljoen baht verhoogd. De target voor 2017 bedraagt 2,5 biljoen baht.

De Thai Retailers Association stelt voor om voor buitenlandse toeristen de BTW te schrappen en het aantal belastingvrije winkels in Bangkok te vergroten. De BTW-maatregel kan bestaan uit een refund op het verkooppunt of een nultarief bij een minimum aankoopbedrag. (Bron: Bangkok Post, 15 december)

Rijstexport dit jaar op koers

16 december – Gaat het lukken dit jaar: een export van 10 miljoen ton rijst? Het ministerie van Handel denkt van wel, want dinsdag stond de teller op 9,29 miljoen ton. Thailand komt daarmee weer een beetje in de richting van het erepodium, want in 2012 verloor het land zijn koppositie als ’s wereld grootste exporteur aan India met Vietnam als goede tweede. Tot vorig jaar behield India zijn titel met een jaarexport van 11,3 miljoen ton. In dat jaar exporteerde Thailand 10,8 miljoen ton.

Minister Apiradi (Handel) zegt dat de rijstexport volgend jaar het niet gemakkelijk krijgt vanwege de droogte, de lage olieprijs, de lage prijs van grondstoffen en de zwakke koopkracht van de landen die rijst van Thailand kopen. Voor volgend jaar is de target gesteld op een export van 9 miljoen ton rijst ter waarde van $ 4,78 miljard.

Aan rijstdeals met veel landen wordt hard gewerkt, zoals met China, Indonesië, Filipijnen, Zuid-Afrika, Irak en Iran. Volgend jaar wil de regering ook de export van premie-rijst uitbreiden naar nichemarkten, zoals Hong Kong, Singapore en Japan. (Bron: Bangkok Post, 15 december) (Zie ook pagina Rijst 3)

SUV en PPV doen het goed op autobeurs

16 december – Voor de SUV (sport-utility vehicle) en PPV (pickup passenger vehicle) bestond dit jaar grote belangstelling op de auto- en motorbeurs die zondag eindigde. Het aandeel van beide types wagen in het totaal aan bestellingen steeg van 17,9 procent vorig jaar naar 30,9 procent dit jaar. Personenauto’s en eco-wagens zakten van 57,6 naar 46,2 procent en pick-up trucks stegen van 17,7 naar 19,1 procent.

In totaal daalde het aantal bestellingen met 7,4 procent naar 39.125 voertuigen met een gemiddelde prijs van 1,146 miljoen baht en de verkoop daalde met 3,8 procent naar 50 miljard baht. Daar tegenover stond dat het aantal bezoekers met 6,7 procent steeg naar 1,48 miljoen.

Nissan X-TrailDe best verkochte auto was de Toyota en in het luxe segment Mercedes. De verkoop van zware zware motoren steeg met 112 procent naar 5.749 stuks.
Vanaf volgend jaar worden auto’s anders belast. Grondslag is niet meer het motorvermogen, maar de CO-2 uitstoot, de compatibiliteit met E85-gasohol en de brandstofefficiëntie.

De Belastingdienst verwacht dat SUV’s 30.000 tot 500.000 baht duurder worden en PPV’s met 70.000 tot 190.000 baht. Personenauto’s: plus 40.000-500.000 baht, eco-wagens:  ongewijzigd, pickup trucks: 8.000 tot 30.000 baht, hybride wagens: 70.000 tot 480.000 baht.

‘De meeste autofabrikanten proberen de verkoop van de allernieuwste SUV’s en PVV’s te stimuleren. Ondanks dat ze volgend jaar worden geleverd, zijn de prijzen niet verhoogd’, zegt de organisator van de beurs. (Bron: Bangkok Post, 15 december)

PTT legt zich toe op bioproducten

16 december – Staatsoliebedrijf PTT Plc gaat zich toeleggen op de productie van bioplastic en biobrandstoffen. Het wil op die gebieden in de regio een leidende positie verwerven. De maatschappij zoekt nieuwe winstmogelijkheden nu de olieprijs is gezakt. De komende vier jaar wordt een productiefaciliteit gebouwd (kosten 40 miljard baht).

Maandag werd het startschot gegeven voor de PTT-groep One Bio Solution, waarin vier dochterbedrijven participeren. Naar verwachting levert de productie van bioproducten een omzettoename van 2 procent op. Thans bedraagt de omzet van de PTT-groep 2 biljoen baht. Vorig jaar genereerde de productie van bio-producten een omzet van 24 miljoen baht.

Chief executive Tevin denkt dat de productiekosten ‘op zekere dag’ zo laag zullen zijn dat de PTT-producten kunnen concurreren met producten, gebaseerd op fossiele brandstoffen. Thans zijn de productiekosten van bioproducten 10 tot 20 procent hoger dan van fossiele producten, maar Tevin is vol vertrouwen de op de kosten bezuinigd kan worden. Het bedrijf verwacht van de regering sterke steun te krijgen, omdat ze waarde wil toevoegen aan agrarische producten. (Bron: Bangkok Post, 15 december)

ขบวนแห่ขันหมากคู่หลากหลายทางเพศอาเซียน

2015 verloren jaar voor LGBT-ers

16 december –  2015 was grotendeels een verloren jaar voor LGBT-ers (lesbian, gay, bi-sexual, transgender).  Om enkele hoogte- en dieptepunten te noemen. Het homopaar dat een baby heeft laten verwekken door een draagmoeder, is het nog steeds niet gelukt de kleine Carmen, nu 11 maanden, te adopteren. Model Sarina Thai werd geweigerd in een café en activiste Kath kreeg geen baan als docent aan de Thammasat universiteit.

Daar tegenover staat dat transgender-studenten van de Chulalongkorn universiteit een vrouwentoga mogen dragen bij de graduation. Maar er zit wel een addertje onder het gras: een psycholoog moet verklaren dat ze ‘niet normaal’ zijn.

Nog een lichtpuntje: De film Insects in the Backyard van Tanwarin Sukkhapisit, die 5 jaar geleden werd verboden, mag waarschijnlijk toch de bioscoop in. BP’s filmrecensent Kong Rithdee schreef er op 6 december over: ‘In tegenstelling tot de National Film Board vindt de rechter de film niet ‘immoreel’. De film gaat over een getroubleerd gezin, de seksuele inhoud, zoals een shot van 3 seconden van een penis, vormt niet de essentie. De rechter heeft het tenminste begrepen.’

Ook opvallend: in de derde en laatste tv-serie Hormones komen homo ouders voor.

’t Is al met al een magere oogst. LGBT wordt trouwens door sommige mensen nog steeds als een lagere klasse van het menselijk ras beschouwd, zegt docent Kangwan Fongkaew (Burapha universiteit) die onderzoek heeft gedaan naar de berichtgeving in de Thaise media. Die kenmerkt zich door vernederende woorden. ‘Daarom komen pesten, vooroordeel  en selectieve behandeling nog steeds voor in ons land.’

Op de foto LGBT-ers bij het Democracy Monument, op weg naar het seminar ‘From America to Thailand: Lessons learned from Same Sex Marriage Law ‘. Een van de sprekers vertelde dat het debat in de VS intensiever was geworden nadat Minnesota de eerste staat was die het homohuwelijk in 2013 legaliseerde. En in datzelfde jaar noemde de US Supreme Court vonnissen in Californië en New York tegen het homohuwelijk in strijd met de grondwet.

Thailand zal de rechten van LGBT-ers beter moeten regelen, zegt directeur Pongthorn van MPlus Foundation in Chiang Mai. Een wetsontwerp wacht nog steeds op behandeling door het parlement. Het wordt thans aangepast met aanbevelingen van burgergroepen op het gebied van scheiding, adoptie en erfenis. (Bron: Bangkok Post, 15 en 16 december)

Limerick van de dag
Een jongeman, hij kwam uit Huppel
Werd hard geslagen met een knuppel
Met zes tegen één
Waar moet je dan heen?
Hard weglopen, zegt deze knuppel

Deze limerick is gebaseerd op het bericht over een 19-jarige die door zes leeftijdsgenoten voor een restaurant in Kanchanaburi werd dood geslagen. Alle verdachten zijn aangehouden. 

Natie neemt afscheid van Supreme Patriarch

16 december – Ik weet niet of het mijn lieve lezertjes interesseert – gisteravond zag ik trouwens Thai die de live tv-registratie geen blik waardig keurden, dus: God zegene de greep. Vandaag wordt het stoffelijk overschot van de vorig jaar overleden Supreme Patriarch, het hoofd van de boeddhistische clerus, gecremeerd.

In haar fors bemeten openingsartikel schrijft de krant dat honderdduizenden Thai afscheid van hem zullen nemen, wanneer een ceremoniële optocht met het lichaam op een strijdwagen de 3,38 kilometer aflegt tussen Wat Bowon Niwet Vihara, waar het lichaam opgebaard heeft gelegen, naar het crematorium van Wat Debsirindrawas (zie foto homepagina). De ceremonie wordt namens de koning geleid door kroonprins Vajiralongkorn. Voor de processie worden 24 wegen afgesloten.

De gemeente Bangkok heeft 200.000 dok mai chan (papiereh bloemen die bij crematies worden gebruikt) laten maken, die door bewoners in beide tempels kunnen worden gelegd. Uitgedeeld worden ook een biografie van de Patriarch en een fotoboek. De politie zet 3.000 man in langs de route. Ambtenaren en de bevolking is gevraagd vandaag zwart te dragen. Gisteren vonden in Wat Bowon Niwet Vihara al de nodige rituelen plaats. Aanwezig waren de leiders en vertegenwoordigers van boeddhistische gemeenschappen in dertien landen.

Morgen wordt de as van de patriarch naar de Phra Wiharn Keng van Wat Bowon Niwet Vihara gebracht en zaterdag vindt nog een andere ceremonie plaats.

Controversiële GMO-wet gaat de koelkast in

16 december – Het is een standaardrecept van overheden die op bezwaren stuiten: vorm een commissie of stel een voorstel c.q. beslissing uit. En dat gebeurt tot tevredenheid van de tegenstanders met de biosafety bill, in de wandeling GMO-wet genoemd, die het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen reguleert. Premier Prayut heeft dat gisteren na de wekelijke kabinetsvergadering bekend gemaakt.

Volgens de Raad van State is het wetsontwerp ‘niet geschikt’. Regeringswoordvoerder Sansern: ‘De Raad van State meent dat we ons bevinden in het proces van agrarische hervormingen. Het wetsontwerp gaat voortijdig in op zaken. Dus gegeven het tijdstip en situatie is het niet geschikt.’ Het wetsontwerp, al goedgekeurd door het kabinet, gaat nu terug naar het ministerie van Milieu. Dat gaat er met inbreng van alle betrokken partijen aan sleutelen. Er is geen haast bij, want het eerste concept dateert van al 2004 en werd in 2008 herzien. [Bedoeld wordt: het uitstel kan er nog wel bij.]

De Foundation for Consumers is blij met het uitstel. NGO’s zijn niet tegen de wet, zegt de secretaris-generaal mits de wet de biodiversiteit en de gezondheid van mensen niet in gevaar brengt. De stichting levert vandaag een petitie in bij het ministerie van Volksgezondheid, waarin gevraagd wordt om betere etikettering van GMO-producten. De tekst op de etiketten is momenteel nauwelijks te lezen.

Eerdere berichten:
13 december: GMO’s dragen bij aan klimaatverandering
13 december: Commentaar: Wijzig de GMO-wet
10 december: Regering drukt GMO-wet door; boeren protesteren
26 november: GMO-wet wakkert angst voor ‘onherstelbare schade’ aan

Brandstichting Provinciehuis Ubon Ratchathani 2010

Brandstichting: Hooggerechtshof verzwaart straffen

16 december – De hoofdverdachte, eerder veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf, kreeg levenslang; ook van de meeste andere verdachten van de brandstichting in het Provinciehuis van Ubon Ratchathani in 2010 (schade 92 miljoen baht) werden de straffen gisteren door het hooggerechtshof fors verzwaard. Van enkelen van de in totaal dertien verdachten werden de straffen enigszins verminderd (van 33 jaar en 12 maanden naar 33 jaar en 4 maanden).

Wat de rechters heeft bewogen de leden van de roodhemdgroep Chak Thaong Rap (Warrior Flag Group) zo zwaar te straffen, wordt niet duidelijk uit het bericht. Maar ik heb wel een vermoeden: de roodhemdbeweging heeft hetzelfde effect op de regering – en blijkbaar ook de rechtbank –  als een rode lap op een stier. Dus we mogen gerust spreken van politieke vonnissen.

Kort nieuws woensdag 16 december

– Kop houwen [vrije vertaling van mij], hebben staatssecretaris van Defensie Udomdej en minister van Justitie Paiboon te horen gekregen van premier Prayut, die zich heeft gestoord aan hun commentaren op het Rajabhakti park schandaal. Beide heren kregen onenigheid omdat Paiboon, na een gesprek met twee roodhemdleiders, had gezegd dat er corruptie in het spel was geweest bij de aanleg en dat hij de daders zou vinden, hetgeen Udomdej in het verkeerde keelgat schoot.

Volgens Paiboon is hij verkeerd geciteerd door de media, een excuus dat politici altijd gebruiken bij een uitglijder. Udomdej ligt als voorzitter van de Rajabhakti park stichting en initiatiefnemer van het park onder vuur vanwege de vermeende corruptie.

Voorgaande berichten op de pagina Majesteitsschennis.

– Voor de vierde maal heeft de Thaise drukker van de International New York Times kopij verwijderd. Het gaat om een column van Thomas Fuller, correspondent te Bangkok, over een fabrieksarbeider die door de krijgsraad is berecht wegens majesteitsschennis. Het is de tweede keer dat een stuk van Filler is geschrapt. Eind van dit jaar trekt de krant de stekker uit haar print-versie vanwege de stijgende kosten. De krant blijft wel verschijnen in zes andere Zuidoost-Aziatische landen.

– Na drie jaar komt de Thai-US Strategic Dialogue weer op gang, hetgeen opmerkelijk genoemd kan worden gezien de enigszins gespannen verhouding tussen beide landen. [Denk aan kritiek op coup en de wetgeving op majesteitsschennis alsmede Amerikaanse druk om bij het TPP aan te schuiven.]

De twee delegaties praten over defensie, veiligheid, handel, investeringen, wetenschap, onderwijs en energie. Gespeksonderwerpen zijn verder mensenhandel, migratie, grensoverschrijdende misdaad, vredesoperaties en regionale kwesties. En dat allemaal in één dag.

De Amerikaanse delegatie wordt geleid door staatssecretaris Daniel Russell (Oost-Azië en Pacific zaken). Bij zijn vorige bezoek in januari uitte hij kritiek op de krijgswet, wat hem op het verwijt kwam te staan dat hij zich niet met binnenlandse zaken dient te bemoeien.

– Tijdens de jaarwisseling vorig jaar kwamen drie personen om het leven en werden 38 gewond bij verkeersongelukken op de Phetkasem Road (rijksweg 4). Het Highways Department en het Engineering Institute hebben de handen ineen geslagen om dit jaar het aantal met 20 procent te verminderen.

Voor 11,2 miljoen bath is gesleuteld aan verschillende secties van de weg over een afstand van 111 km: installatie vangrails, betere bebording, nieuw wegdek, betere verlichting. Als de maatregelen het gewenste effect hebben, wordt het project ook op andere snelwegen uitgevoerd.

Thailand heeft op het gebied van verkeersveiligheid een slechte reputatie; qua aantal verkeersdoden staat het in de wereld op de tweede plaats. De directeur van de researchafdeling van het Highways Department zegt dat de meeste ongelukken te wijten zijn aan menselijke fouten. ’Als we het probleem echt willen oplossen, moeten bestuurders hun rijgedrag veranderen. Het verbeteren van de wegcondities zijn niet voldoende.’

– Na Paween Ponsirin, de dappere strijder tegen mensenhandel die in Australië asiel gaat aanvragen, heeft nu ook Charuwat Waisaya, adjunct-hoofd van de gemeentepolitie Bangkok en verantwoordelijke voor corruptiezaken, de handdoek in de ring gegooid. Hij is door RTP-commissaris Chakthip overgeplaatst naar het operationscentre van de RTP.

Charuwat had geklaagd dat hij omkwam in het werk en zijn handen al vol had aan ander werk toen hij de opdracht kreeg mensenhandelzaken te onderzoeken alsmede de beschuldigingen van Paween. Volgens Chakthip is hij overgeplaatst omdat hij op het hoofdbureau van politie nodig was. [Gelooft u het?]

Eerdere berichtgeving:
15 december: Kort nieuws, tweede bericht
14 december: Mensenhandel: De waarheid svp en niets dan de waarheid
12 december: Vuile was over mensensmokkel ergert politie
11 december: Strijder tegen mensensmokkel vraagt asiel aan in Australië

– Het moet gezellig blijven, het bezoek van de premier van Cambodja aan Thailand deze week en daarom wordt niet gepraat over hét hete hangzijer: de door beide landen betwiste 4,6 vierkante kilometer bij de Preah Vihear tempel. Nog steeds is geen gehoor gegeven aan het vonnis van het Internationale Hof van Justutie te Den Haag uit november 2013. Prayut en zijn counterpart Hun Sen praten over energie, handel en investeringen en daaraan kun je je geen buil vallen. (Voor de rechtsgang in Den Haag, zie de pagina Cambodja en Thailand voor ICJ).

– Tijdens de Nieuwjaarsvakantie (25 december-3 januari) worden indien nodig extra bussen en treinen ingezet, de tol op drie tolwegen vervalt, vervoerders is gevraagd zware vrachtwagens in de garage te laten, wegwerkzaamheden worden opgeschort, een veiligheidscentrum wordt opgetuigd en op hoofdwegen worden camera’s geïnstalleerd. Dat alles ter wille van de verkeersveiligheid.

Premier Prayut heeft het grootwinkelbedrijf gevraagd kortingen van 20 procent te verlenen en prijzen ter beschikking te stellen voor een Nieuwjaarsloterij. De campagne loopt vanaf morgen tot 25 december.

 • Geen Trackbacks
 • Reacties (2)
 1. Bedankt maar weer voor de dagelijkse aflevering.

  • dick van der lugt
  • 16 december 2015 6:16am

  @Berthy
  Elke dag stuur ik een mailtje naar degenen die dat op prijs stellen met een inhoudsopgave van Nieuws uit Thailand plus aankondigingen van te verwachten en nieuwe features. Ik heb je aan mijn verzendlijst toegevoegd.
  Wie de notificatie ook wil ontvangen: stuur even een mailtje naar mijn hotmailadres, te vinden op de pagina Even voorstellen (zie links in de zwarte balk op de homepagina).