Thais nieuws 16-31 augustus

Het nieuws van 1-15 augustus staat op de pagina Thais nieuws 1-15 augustus

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
FDA: Food and Drug Administration
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
Isoc: Internal Security Operations Command (opperbevel verantwoordelijk voor de veiligheid in het Zuiden)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (verzette zich tegen de regering Yingluck)
RID: Royal Irrigation Department
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

 

Bomaanslag Ratchaprasong oogst Nong Chok

Bomaanslag: Politie zoekt Thaise vrouw

31 augustus – Twee weken na de dodelijke bomaanslag bij de Erawan Shrine en een ontploffing bij de Sathorn pier is dit de stand van zaken:
1 de verdachte, aangehouden in Nong Chok, van wie identiteit en nationaliteit niet bekend zijn, laat weinig los;
2 bij een huiszoeking in Min Buri (Bangkok) zijn zoveel spullen gevonden voor het maken van bommen dat wellicht meer aanslagen in voorbereiding waren;
3 gezocht wordt naar de Thaise vrouw die de kamer huurde;
4 idem naar de man die de bom bij de Sathorn pier in het water deponeerde;
5 idem naar de man (in het gele shirt) die de bom bij de Erawan Shrine plaatste;
6 als motief acht de politie ook wraak mogelijk vanwege de aanhouding van buitenlandse criminelen die paspoorten namaakten en verkochten, want in de kamer van de aangehouden verdachte zijn 200 (Turkse) paspoorten gevonden.

Bangkok Post trekt vandaag de gehele voorpagina uit voor de bomaanslagen. In het openingsartikel de huidige stand van zaken, die overeenkomt met het Breaking News item hieronder; in een kader een terugblik op de operatie van een week geleden die leidde tot de arrestatie van de zwijgzame verdachte en in een tweede kader gesprekken met bewoners in Nong Chok die de verdachte hebben gezien.

Monnikenwerk
Een team van agenten van de gemeentepolitie, het Central Investigation Bureau, de Crime Suppression Division en agenten van de zuidelijke bureaus worstelde zich door alle telefoongesprekken die tussen 16.50 en 19.30 uur op de dag van de aanslag op de Erawan Shrine daar zijn gevoerd. Ze hielden drie Turkse telefoonnummers over, waarvan een hen naar Nong Chok voerde. Dit monnikenwerk nam een week in beslag.

Op zichzelf
Bewoners van het district Nong Chok brengen weinig licht in de zaak. Een winkelbediende zegt een maand geleden voor het eerst een groep van drie à vier mannen te hebben opgemerkt, van wie één gelijkenis vertoonde met de door de politie verspreide compositietekening van de verdachte die de bom plaatste en nog steeds op vrije voeten is. De groep kwam wel eens in de winkel en kocht water en snacks, meestal ’s avonds laat.

Een fruitverkoper vertelt dat de groep op zichzelf was wanneer ze bij een food stall op straat aten. Ze spraken geen Thais. Meestentijds kochten ze grote hoeveelheden eten en namen dat mee naar het appartementengebouw. Wanneer de verkoper probeerde een praatje aan te knopen, reageerden ze afwijzend.

De conciërge van het appartementengebouw zegt dat twee buitenlanders een maand lang een kamer bezetten. Ze vertoonden ‘secretive’ gedrag en leken contact met anderen te vermijden. ‘Het leek erop of ze niet gezien wilden worden.’ [Naar te veel misdaadfilms gekeken?]

Op de foto (boven) de oogst van de huiszoeking in Nong Chok met in het midden de aangehouden Willem de Zwijger. Foto onder de huiszoeking in Min Buri.

Zie voor alle berichten over de bomaanslagen de pagina Bomaanslag Ratchaprasong. Bijgaand een plattegrond met de locaties van de aanslagen.

Bomaanslag Ratchaprasong huiszoeking Min Buri

Breaking News: Bomcomponenten gevonden bij huiszoeking

Bij een huiszoeking in een appartementengebouw in het district Min Buri (Bangkok) heeft de politie ureum (kunstmest), flessen flitspoeder [?] en andere spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor het maken van een geïmproviseerd explosief. De kamer was gehuurd door een Thaise vrouw, die volgens de eigenaar van het gebouw bekend staat als ‘Mai Sa Loh’. De politie is op zoek naar haar.

Het hoofd van de politie in Min Buri zegt dat een huiszoekingsbevel was verkregen, nadat uit verhoor van de vrijdagnacht aangehouden verdachte in Nong Chok was gebleken dat sommigen van zijn medeplichtigen daar eigendommen bewaarden. In het gebouw heeft de politie negen kamers doorzocht, de 21 andere volgen nadat contact is opgenomen met de huurders.

Volgens een ander bericht weigert de verdachte iets te zeggen [wat de vraag oproept hoe de politie dan in Min Buri terecht is gekomen]. Zijn echte naam en nationaliteit zijn nog steeds niet bekend. Het lijkt niet aannemelijk dat hij de Turk Adem Karadag is, van wie bij zijn aanhouding een nep paspoort is gevonden, waarop tweemaal de vervaldatum staat. (Bron: website Bangkok Post, 30 augustus)

Zie voor alle berichten over de bomaanslagen de pagina Bomaanslag Ratchaprasong. Zie ook het Breaking News item en het bericht in Nieuws uit Thailand van zondag.

Commentaar: Nieuwe ideeën nodig voor hulp aan boeren

31 augustus – De oude manier om landbouw te bedrijven met boeren die overgeleverd zijn aan de grillen van Moeder Natuur werkt niet meer, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. Regeringssteun is op verschillende manieren vereist. Bijvoorbeeld bevordering van coöperaties om de positie van keuterboertjes te versterken. De regering dient hen te steunen met technologie of het pellen van rijst, zodat ze waarde aan hun producten kunnen toevoegen. Er moeten marktsystemen komen om boeren te helpen bij het kopen van zaden en kunstmest, die redelijk geprijsd zijn en milieuvriendelijk.

Maar bovenal vraagt het schuldenprobleem van de boeren om een oplossing. Dat is een zaak van nationaal belang, daar het van invloed is op de toekomst en de levensstijl van iedereen in Thailand. De cijfers zijn niet om vrolijk van te worden. 1,6 miljoen boeren hebben een gezamenlijke schuld van 388 miljard baht – dat is 237.000 baht per persoon. Verschillende factoren zijn daarvoor verantwoordelijk. De krant somt er enkele op: de onzekerheid van de marktprijzen, het lage inkomen van boeren, hoge productiekosten, lage opbrengst per rai.

In Thailand brengt een rai 450 kilo op; de productiekosten bedragen 9.760 baht per ton, waardoor de nettowinst na verkoop op 1.560 baht per ton uitkomt. Een Vietnamese boer produceert tweemaal zoveel rijst per rai bij productiekosten van 4.070 baht per ton.

Het National Statistical Office heeft in 2011 berekend dat een boerengezin gemiddeld 19.400 baht per maand verdient waarvan 14.200 verdwijnt aan kosten. 36,9 procent van de boeren verdient minder dan 10.000 baht per maand, 75 procent heeft schulden. De situatie zal nu ernstiger zijn omdat de marktprijzen toen nog redelijk waren.

De agrarische sector is lang een sociaal vangnet geweest, zoals gebleken is tijdens de financiële crisis van 1997, besluit de krant. Toen de jongere generatie haar baan verloor, hadden ze nog steeds het land van hun voorouders om op terug te vallen. Maar dat is niet langer het geval wanneer de chronische schuldenkwestie niet behoorlijk wordt aangepakt. (Bron: Bangkok Post, 30 augustus)

Verder lezen
Het hypotheeksysteem voor rijst heb ik deze maal buiten beschouwing gelaten. Daar is al zoveel over geschreven. Wie zich verder wil verdiepen in de problemen van en de oplossingen voor de rijstverbouw, verwijs ik graag naar mijn Q&A, een overzicht in vraag en antwoord-vorm. Klik hier. Zie ook de pagina Rijst 3 voor de meest actuele berichtgeving over rijst.

Limerick van de dag
Noem een bargirl geen prostituee
Dus gaat ze een uurtje met u mee
Behandel haar met respect
Dat heeft onmiddellijk effect
Dan is het voor haar geen corvee

De zaak Chuwong: Effectenbureau verdedigt aandelentransfers

31 augustus – Effectenbureau AEC Securities, waarbij een van de maîtresses werkt van de verongelukte (mogelijk vermoorde) miljardair-aannemer Chuwong, zegt dat de controversiële aandelentransfers voldeden aan de regels van de Securities and Exchange Commission en de Association of Thai Securities Companies.

KrimiVan die transfers profiteerden de werkneemster (via de rekening van haar moeder) en een andere concubine, die zegt van Chuwong zwanger te zijn.

‘We hebben niets verkeerds gedaan en denken dat de heer Chuwong op de hoogte was van de aandelentransfers. De bevolking begrijpt niet wat er gebeurd is en dat heeft de reputatie van ons bedrijf geen goed gedaan’, zegt directeur Pisit Patumban.

Een tweede bobo van het bedrijf zegt dat Chuwong in november een aandelenrekening opende. De concubine-werkneemster trad in februari in dienst. Het bedrijf gaf haar opdracht Chuwong’s rekening te beheren. Volgens hem heeft Chuwong telefonisch aan de werkneemster bevestigd dat hij aandelen wilde overdragen aan haar moeder, omdat ‘ze familie was’. Het bedrijf zegt nimmer te hebben geweten dat het om de moeder van de werkneemster ging.

Voor alle berichten in de Krimi Chuwong, de aannemer, klik hier.

Kort nieuws maandag 31 augustus

– De verjaringstermijn voor een civielrechtelijke zaak tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de ellende met het hypotheeksysteem voor rijst verloopt niet op 7 september, zegt het ministerie van Handel in reacties op negatieve commentaren op de sociale media. Die termijn wordt gerekend vanaf 20 januari toen de NACC besloot 20 personen, voormalig premier Yingluck en voormalig minister van Handel Boonsong voor vervolging voor te dragen wegens plichtsverzuim.

Yingluck zou nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. De minister en de anderen zouden meegewerkt hebben aan controversiële rijstdeals met twee Chinese bedrijven, die onder het mom van G-to-G (government to government) deals werden afgesloten. De ministeries van Financiën en Handel hebben in opdracht van premier Prayut de opdracht gekregen om na te gaan of de betrokkenen financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Vandaag (maar dat las ik alleen op de website, dit krantenbericht zegt er niets over) moet Yingluck op het matje komen bij het hooggerechtshof, afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders. Hier loopt een strafrechtelijke procedure tegen Yingluck. (Zie ook pagina Corruptie 2 en Rijst 3)

– Die Prayut, premier van Thailand, is toch van alle markten thuis. Nu geeft hij het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) opdracht keuzevakken te introduceren. Doel: het ontwikkelen van analytisch denken en het werken in een team. Volgens regeringswoordvoerder Sansern dienen onderwijzers het curriculum zodanig aan te passen dat de keuzevakken niet te veel tijd afsnoepen van het reguliere onderwijs.

De keuzevakken worden na 14 uur gegeven, het nieuwe eindtijdstip van de schooldag, alhoewel de leerlingen pas om 16 uur naar huis mogen. Met die nieuwe schooltijden gaat vanaf september een proefproject gedaan worden in 3.500 van de 38.000 scholen, die door Obec worden beheerd. Tussen 14 en 16 uur kunnen de leerlingen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals koken, zwemmen en het leren van folk wisdom (leerzame volksverhalen).

Ouders kunnen overigens een aanvraag doen hun kroost om 14 uur al vrij te laten, indien ze een parttime baantje hebben of thuis moeten helpen. De operatie heeft tot gevolg dat het aantal contacturen per schooljaar afneemt van 1.200 naar 840 uur. (Zie pagina Onderwijs)

– Altijd leuk, maar niet altijd te volgen vanwege de vele namen en connecties die worden genoemd: de analyses van Wassana Nanuam, redacteur militaire zaken bij Bangkok Post. Ze heeft vandaag drie kolommen tot haar beschikking om haar licht te laten schijnen over de overplaatsingen bij de strijdkrachten. Wie bij wie op de militaire academie in de klas heeft gezeten, wie maatjes zijn: ze weet het allemaal.

De benoeming van de huidige assistent legerchef Thirachai Nakwanich tot hoogste baas van de landmacht heeft volgens haar tot doel de machtspositie van premier Prayut te consolideren, zodat hij tot de verkiezingen in 2017 het land kan blijven leiden. Een bron heeft Wassana ingefluisterd dat Prayut mensen nodig heeft die loyaal aan hem zijn en het leger in toom kunnen houden.Thirachai verhuist op 1 oktober, wanneer het pensioen van de huidige legercommandant ingaat.

Kandidaat voor de post was ook de jongere broer van Prayut, maar die krijgt de post van permanent secretaris van het ministerie van Defensie, de hoogste ambtelijk functie binnen het ministerie. Lijkt me geen poedelprijs. Wassana vertelt nog meer wat er allemaal achter de schermen wordt geritseld, maar dat mag u zelf lezen (als het u interesseert) op de website. De titel luidt: Army chief pick boosts Prayut’s chances.

– Het verbod op politieke bijeenkomsten wordt wellicht versoepeld, zegt vice-premier Wissanu. De NCPO (junta) zou daartoe genegen zijn om een voorlichtingscampagne over de ontwerp-grondwet mogelijk te maken. Het nieuwe evangelie van Thailand wordt in januari of februari in een referendum aan de bevolking voorgelegd. En dan wil je natuurlijk wel weten wat er allemaal geregeld wordt in die 285 artikelen.

De Kiesraad zal regels opstellen over welke activiteiten zijn toegestaan en welke niet. Waarschijnlijk geeft de Kiesraad zelf het goede voorbeeld met openbare forums waarop burgers zich voor of tegen de grondwet mogen uitspreken.

Wissanu zegt dat er niets verkeerds is aan het ventileren van een mening, maar anderen een mening opdringen is onbehoorlijk. Hij waarschuwt televisieproducenten en radio talkshow presentatoren voorzichtig te zijn bij het uitnodigen van gasten. Voorkomen moet worden dat ze bevooroordeelde argumenten ventileren.

Opiniepeilingen zijn toegestaan, maar ze worden aan strenge regels gebonden, met name wanneer de datum van het referendum nadert. Wissanu ziet als een van de moeilijkste taken van voorlichting ervoor te zorgen dat de bevolking de inhoud van de grondwet begrijpt zonder te proberen tegelijk meningen te uiten.

Volgens de Nida peiling van vorige week vindt 40 procent van de respondenten dat de Nationale Hervormingsraad (NRC) de ontwerp-grondwet moet goedkeuren. Zondag stemt de NRC over het ontwerp. Als de NRC het ontwerp afkeurt, begint de hele procedure overnieuw. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Een vliegtuig van Nok Air heeft gisteren een noodlanding moeten maken op de luchthaven van Surat Thani. Kort nadat het van de luchthaven van Nakhon Si Thammarat was opgestegen, kwam het in botsing met een grote vogel. De captain nam het zekere voor het onzekere en besloot de vlucht af te breken. De tweehonderd passagiers zijn overgeheveld naar een ander toestel, dat hen veilig naar Don Mueang in Bangkok bracht. Het toestel zou gisteren geïnspecteerd worden. Over het lot van de vogel zegt het bericht niets.

– In Lampang heeft de politie zaterdag twee mannen gearresteerd wegens het bezit van materialen om bommen te maken. Die werden gevonden in hun huurhuis, maar de vogels waren toen al gevlogen. De politie was vorige maand door de huiseigenaar getipt. Hoe de politie het tweetal op het spoor is gekomen, vermeldt het bericht niet.


 

Breaking News: Mogelijke bomverdachte gearresteerd

In een appartementengebouw in Nong Chok (Bangkok) heeft de politie een man gearresteerd met een nep Turks paspoort. Er zijn kogeltjes uit kogellagers gevonden, dezelfde die verwerkt waren in de gebruikte bommen bij de Erawan Shrine en Sathon pier.

De politie was getipt dat er een man verbleef die gelijkenis vertoonde met de verdachte, waarvan een compositietekening is verspreid. Maar de politie denkt niet dat hij degene is die de bom plaatste en bekend staat als de man in het gele shirt. In de kamer, die volgens ThaiPBS op 21 juli is gehuurd, zijn tientallen paspoorten gevonden.

Volgens politiewoordvoerder Prawut is de man een buitenlander, maar hij wil niet zeggen of hij een Turk is, zoals sommige media hebben bericht. Op de social media circuleren beelden van een Turks paspoort op naam van Adem Karadag. [Hoe komt dat er nu weer op?]

Politiecommissaris Somyot zegt dat agenten in burger en vrijwilligers die buitenlandse talen spreken, zich de afgelopen dagen hebben begeven te midden van toeristen op plaatsen die frequent door de verdachten [over wie heeft hij het?] zijn bezocht en bij hun accommodaties. Uit de verkregen informatie concludeert de politie dat verschillende Thais bij de aanslagen betrokken waren.

Vrijdag waarschuwde Somyot tegen voorbarige conclusies naar aanleiding van de suggestie van een veiligheidsanalist dat de bomaanslagen mogelijk een wraakactie van Turkse Grijze Wolven zijn geweest. Hij bevestigde dat in Sa Kaeo drie Uighur mannen zijn verhoord. (Bron: website Bangkok Post, 29 augustus)

[Volgens een eerder bericht zocht de politie deze mannen, die in april ontsnapt waren uit een detentiecentrum in Sa Keao. Twee mogelijkheden: De krant slaat er weer eens een slag naar of de mannen waren intussen aangehouden. Het zou de overheid heel goed uitkomen wanneer er geen verband bestaat met de zwaar bekritiseerde deportatie van de Uighur vluchtelingen naar China, een besluit dat nog steeds verdedigd wordt.]

Bomaanslag: Geen tip, maar telefoongegevens

30 augustus – Geen tip, zoals gemeld op de website, maar een speurtocht van een week door alle mobiele telefoongesprekken, die in de buurt van de Erawan Shrine zijn gevoerd rond het tijdstip van de bomaanslag, hebben de politie op het spoor gebracht van de vrijdagnacht aangehouden verdachte, aldus Bangkok Post vanochtend. Volgens een politiebron heeft hij bij station Hua Lamphong de bom aan de dader gegeven, die vervolgens per tuktuk naar Ratchaprasong ging.

Bomaanslag Ratchaprasong appartementengebouw plus in beslag genomen spullenHet monnikenwerk van de politie leidde tot drie Turkse telefoonnummers. Eén daarvan kon worden herleid tot een appartementengebouw in Nong Chok. Een politie- en legermacht van honderd man omsingelde het gebouw en doorzocht vijf kamers, in januari vorig jaar door een Turkse man gehuurd.

Vier van de kamers bleken leeg, in één werden pakken kogeltjes van 5 mm gevonden, een ontsteker, elektriciteitsdraad, een metalen pijp, vaatjes met chemicaliën, een met kruit bevuild shirt en  paspoorten.

Vermoed wordt dat twee verdachten het land zijn ontvlucht. De aangehouden man was in het bezit van een slecht nep paspoort, waarop tweemaal de ‘date of expiry’ voorkwam. Hij zal gebleven zijn omdat hij problemen had met zijn reisdocument. Omwonenden hebben verklaard dat de man erg op zichzelf was, geen Thais sprak en soms met vrienden in de buurt at.

Politiecommissaris Somyot en politiewoordvoerder Prawut brachten later [dan?] een bezoek aan het appartementengebouw. Somyot reageerde geïrriteerd op de vraag van een verslaggever of de verdachte een zondebok was. ‘Hoe kun je die vraag stellen? Ben je een Thai? Da’s niet erg verstandig.’ [Me dunkt ook een overbodige vraag. Somyot zou dat nooit toegeven.]

Zie verder het Breaking News-item hierboven en voor alle berichten over de bomaanslagen de pagina Bomaanslag Ratchaprasong.

Pygmee nijlpaard

Gezinsuitbreiding in de Chiang Mai Night Safari met de geboorte van een pygmee nijlpaard, het totaal aantal op vier brengend. De gelukkige ouders zijn de 14-jarige Bomb en Bay.
Een pygmee nijlpaard is een tiende in grootte van een normaal nijlpaard. Het dier is 1 meter hoog, 75 tot 100 cm lang en weegt 180 tot 275 kilo. Het is een herbivoor die zich voedt met varens, brede plantenbladeren, grassen en vruchten.
Het nijlpaardje is inheems in de bossen en moerassen van Liberia, en in kleine populaties in Sierra Leone, Guinee en Ivoorkust. (Foto Cheewin Sattha)

Minister blijft duurzame energie steunen

30 augustus – Ik sta weer verbaasd over Bangkok Post, die de minister van Energie op zijn eerste werkdag een vlammend pleidooi voor kolencentrales liet houden, en nu de minister laat zeggen dat hij duurzame energie blijft steunen. Hij ziet vooral voordelen in het gebruik van biomassa, biogas en energie uit afval. Projecten op dit gebied kunnen snel ontwikkeld worden in tegenstelling tot andere vormen van duurzame energie.

AnantapornZonne-energie heeft voor hem geen hoge prioriteit, want de investeringskosten zijn hoger dan die van andere bronnen. Zonne-energie heeft momenteel ook veel van zijn glans verloren, omdat de olieprijzen laag zijn.

Anantaporn Kanjanarat wijst erop dat Thailand voldoende grondstoffen heeft om energie op te wekken, zoals agrarisch afval, afval van de pluimveehouderij en afvalwater van stedelijke afvalverwerking. ‘Dat is een perfecte keuze voor ons’, zegt hij.

Bevordering van zonne-energie gaat niet van een leien dakje. Vergunninghouders zijn sinds 2010 niet in staat elektriciteit te produceren, omdat ze de investeringskosten niet kunnen opbrengen. Wanneer tegen het eind van het jaar alle 1.000 MW zonnecentrales nog niet operationeel zijn, worden de vergunningen ingetrokken, zegt Anantaporn.

Volgend jaar opent het ministerie van Energie de bieding op 800 MW zonne-energie. Landbouwcoöperaties en overheidsdiensten kunnen een verzoek indienen. Wanneer de 800 MW is uitgegeven, staakt het ministerie zijn pogingen zonne-energie te promoten totdat technologie beschikbaar is die de projecten commercieel levensvatbaar maken.

Volgens het Alternative Energy Development Plan 2015-2036 dient Thailand in 2036 6.000 MW aan zonne-energie te genereren. Eind vorige maand stond de teller op 1.302 MW. (Bron: Bangkok Post, 29 augustus)

Voor Anantaporn’s uitspraken over kolencentrales, zie het bericht Andere minister gelooft in kolencentrales van 26 augustus.

Centrale bank gaat baht verzwakken

30 augustus –  De centrale bank wil de baht verder laten verzwakken door de beperkingen op de kapitaaluitstroom te versoepelen met als doel internationale investeringen te stimuleren. Veel andere middelen heeft de bank niet.

De policy rate, die nu 1,5 procent bedraagt, kan niet naar nul verlaagd worden, zoals sommige supermachten hebben gedaan, zegt Pongpen Ruengvirayudh, adjunct-gouverneur belast met monetaire stabiliteit en lid van het Monetary Policy Committee (MPC) dat de hoogte van de police rate vaststelt. Het MPC verlaagde het tarief dit jaar al tweemaal, in maart en april, als ‘paardemiddel’ om de risico’s van de dalende groei te beteugelen. Het tarief staat nu 25 basispunten boven de laagste recordstand van 1,25 procent tijdens de mondiale financiële crisis in 2009.

De operatie om de beperkingen op de kapitaaluitstroom te versoepelen, vindt in twee fases plaats. In de eerste fase volgend jaar worden voor gekwalificeerde investeerders met deposito’s of portfolio’s van 100 miljoen baht en bedrijven met een vermogen van 1 tot 5 miljard baht, investeringen toegelaten in offshore aandelen, deposito’s in buitenlandse banken en derivaten, die binnen en buiten de beurs beschikbaar zijn. In de tweede fase in 2017 krijgen kleine investeerders toestemming op dezelfde gebieden te opereren. De jaarlijkse bruto transfer limiet is vastgesteld op US$ 5 miljoen.

Eerder maakte de bank soepeler regels bekend voor de aankoop van vreemde valuta. Die zijn sinds vorige maand van kracht. (Bron: Bangkok Post, 29 augustus)

[Ik hoop dat ik met mijn beperkte financieel-economische kennis het nieuws correct heb weergegeven. Klachten worden niet in behandeling genomen.]

Savelberg

Lunch bij Savelberg in Bangkok

Maak van uw middagpauze een uur culinair genieten, kopt Guru op de cover. Het creatieve vrijdagmagazine van Bangkok Post bespreekt in zijn coverstory een aantal restaurants van restaurateurs die een Michelin ster hebben verworven.

Savelberg 2Een van hen is onze landgenoot Henk Savelberg (goed voor sterren in vier restaurants) die aan de Witthayu Road, niet ver van de Nederlandse ambassade, in november vorig jaar is neergestreken. Je kunt er lunchen voor het luttele bedrag van 1.600 baht, maar dan heb je ook wat. Omdat mijn culinaire kennis beperkt blijft tot aardappelen met jus en een speklapje, gebruik ik soms de Engelse termen.

Starter is kreeft met rode rijst, selderij, avocado en passievrucht. Het hoofdgerecht bestaat uit gegrilde tarbot met koningspaddestoelen, geitenmelk, yuzu [?] en crème van groene erwten. De lunch eindigt met rood fruit [?], which features aardbeien cremeux (pudding). Info: www.savelbergth.com, fb.com/savelbergth. (Bron: Guru, Bangkok Post, 28 augustus 2015)

Limerick van de dag
Er was eens een kapper in  Bruinehaar
Die had genoeg van telkens blond haar
Hij vertrok naar Thailand
Daar is zwart dominant
Van zowel hoofd- als van schaamhaar

Ufun-verdachte 81 en 82 aangehouden

30 augustus – Daar kan ik nou zo moe van worden: verdachten die bij aanhouding zeggen onschuldig te zijn, terwijl uit een karrevracht aan bewijsmateriaal het tegendeel blijkt.

Neem legergeneraal Athiwat Soonpan, die gisteren met zijn echtgenote uit de VS terugkeerde. Bevoegd om documenten en contracten te tekenen bij het direct-salesbedrijf Ufun Store, dat via het zogeheten Ponzi systeem (een piramide-constructie) 120.000 personen meer dan 29 miljard baht heeft weten te ontfutselen.  Daarmee verleende hij als legerman met de rang van generaal het bedrijf een betrouwbaar image. Verder ontdekte Amlo dat het echtpaar transfers van het bedrijf heeft geïncasseerd van 53 miljoen baht.

Dus zo schuldig als wat, maar meneer zei bij zijn terugkeer zelf ook slachtoffer te zijn van Ufun. Bovendien was hij in april, toen de arrestatiegolf van verdachten begon (hij en zijn vrouw zijn nummer 81 en 82), niet gevlucht naar de VS. Nee hoor, die trip was al veel eerder gepland.

Na terugkeer meldde het paar zich bij de politie, waarna hij voor verder verhoor naar de Consumer Protection Police Division in Nonthaburi werd gebracht. (Zie pagina Corruptie 2)

Ongeluk in Safari park Koh Samui wrak

Duitse (27) omgekomen in Safari park

30 augustus – De familie van de 27-jarige Duitse Alice Gehlen, die begin augustus om het leven kwam toen de 4WD pickup truck waarin ze zat, op een steil pad in Namung Safari Park (Koh Samui) kantelde, gaat Samui Offroad Mountain Tours aansprakelijk stellen voor haar dood. Een advocaat in Dusseldorf bereidt de zaak voor, maar weigert verder commentaar.

Ongeluk in Safari park Koh Samui 4WD met kraaiennestDe politie bereidt strafrechtelijke vervolging van het tourbedrijf voor. Maar inspecteur Paithoon houdt een slag om de arm. ‘Dit is een toeristenstad. Er zijn veel uitzonderingen op de wet.’

De vrouw en haar nicht zaten op het dak van de wagen in een illegaal geconstrueerd ‘kraaiennest’ en droegen veiligheidsgordels.

Een Belgisch echtpaar dat als eerste op de plaats van het ongeluk was, heeft kritiek op de touroperator omdat die geen duidelijk rampenplan lijkt te hebben bij dit soort incidenten. Het echtpaar verleende zelf eerste hulp en gaf aanwijzingen hoe de Duitse, die onder de wagen bekneld was geraakt, te ontzetten.

Een vertegenwoordiger van het bedrijf noemt het ongeluk ‘onvermijdelijk’, maar het erkent verantwoordelijk te zijn. ‘We zijn altijd bereid de familie te helpen en voor hen met de ambassade te coördineren.’ Daarvan heeft de familie nog niets gemerkt, want de vader van het slachtoffer zegt dat de familie in de steek is gelaten en geen enkele informatie heeft gekregen.

Een gedetailleerd en helder geschreven verslag van dit ongeluk en voorgaande – want het is niet het eerste – en de wetteloze toestanden op Koh Samui staat in de zondagbijlage Spectrum, te vinden als Special Report op de website van de krant onder de titel Off-road and out of control.

Water op de bon in dorpjes Khon Kaen

Van onze verslaggever te Khon Kaen
30 augustus – Ondanks de beloften, weken geleden, door het Thaise KNMI is er nog steeds geen druppel regen gevallen. Het gevolg is dat vooral in de kleinere dorpen in de noordoostelijke provincie Khon Kaen het water op de bon is. Toevoer wordt overdag afgesloten en gedurende de nacht mondjesmaat doorgelaten.

Velen dienen gebruik te maken van het opgevangen regenwater van een maand geleden, tenminste indien beschikbaar. Dit water wordt meestal direct gebruikt, omdat het goedkoper is dan leidingwater. Een buffer maken is lange-termijndenken, dus dat zit er niet in.

De hoop is dat de voorspelling, gedurende deze week storm en veel regen, eindelijk uitkomt. Alleen te hopen is dat de storm niet te veel schade veroorzaakt aan de schamele huisjes.

Kort nieuws zondag 30 augustus

– Bewoners in het Noorden en Noordoosten moeten de komende dagen rekening houden met zware regens en grondverschuivingen. Vanaf morgen tot donderdag raast een zware storm over het gebied, waarschuwt het Department of Disaster Prevention and Mitigation. Bewoners bij bergen en op rivieroevers zijn het meest kwetsbaar.

Het Meteorological Department legt uit [is dat troostrijk?] dat de regen wordt veroorzaakt door een lagedrukgebied en een sterke moesson boven de Andaman zee, de Golf van Thailand en de westelijke delen van het Zuiden.

– Nog meer waarschuwingen, nu voor bewoners in de provincies Nakhon Sawan, Uthai Thani en Chai Nat die langs de Chao Phraya rivier wonen. Het waterpeil zakt als gevolg waarvan oevers afbrokkelen en mogelijk instorten. Ten noorden van de Chao Phraya dam is het waterpeil 28 cm gezakt. De dam blijft dezelfde hoeveelheid water lozen. In Nakhon Sawan bedraagt de wateraanvoer naar de dam 262 kubieke meter per seconde (cps); vorige week was dat 457 cps. En dat scheelt een slok op een borrel.

– Vijf agenten van het bureau Sutthisan (Bangkok) zijn naar een inactieve post overgeplaatst nadat bij een inval vrijdagnacht in een pub in Chatuchak, hun werkgebied, was gebleken dat die na sluitingstijd nog open was. Ook werden er minderjarigen aangetroffen. De uitbater is aangehouden. De autoriteiten zeggen de zaak voor 5 jaar te zullen sluiten. Dat is mogelijk sinds premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet heeft ingezet om dit euvel te bestrijden.

Het is niet de eerste keer dat agenten van het bureau zijn overgeplaatst. Vorig jaar werd het hoofd overgeplaatst nadat een man was doodgeschoten buiten een bar, die ook na sluitingstijd was open gebleven. Het hoofd voor hem overkwam hetzelfde een jaar eerder toen illegale drugs en gokautomaten in een bar waren gevonden.

– Marinecommandant Kraisorn denkt dat Thailand geen rode kaart krijgt van de EU omdat het land niet zou voldoen aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported en Unregulated Fishing). In oktober neemt de EU daarover een besluit. Volgens Kraisorn heeft Thailand al voldoende maatregelen genomen tegen de wantoestanden in de visserij, zoals het verbod op bepaalde soorten netten, die rampzalig zijn voor het maritiem milieu en port in-port out controles.

Bovendien wil de regering visvrije dagen invoeren om een eind te maken aan de overbevissing. Het bericht noemt negen dagen per maand in de Golf van Thailand en vijf in de Andaman zee. [Eerder werd alleen vijf dagen genoemd.] Voor trawlers met otter trawls [?] geldt voor beide wateren een verbod van vijf dagen.

Naar schatting is de vissersvloot van Thailand 40 procent te groot voor wat de zee te bieden heeft. Vier jaar geleden werd 300 kilo vis per uur gevangen, nu 26 kilo.

Voor alle berichten over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

– Een 49-jarige zakenman uit Bangkok is gisterochend in Sai Noi [volgens mij ook Bangkok] met zijn gemotoriseerde paraglider neergestort en om het leven gekomen. Het wrak met de man werd 500 meter van een weg gevonden. Zijn armen en benen waren gebroken. Vermoedelijke oorzaak is een technisch mankement. Experts gaan het apparaat onderzoeken.

– Drie legerkorporaals zijn bij een verkeersongeluk in Chana (Songkhla) om het leven gekomen. Ze zaten in een sedan die in een stijle bocht uit de bocht vloog en tegen een boom botste. Eén soldaat overleefde de botsing en raakte gewond. De politie vermoedt dat de bestuurder in slaap was gevallen.

– Hij had geld nodig voor zijn huwelijk en wat doe je dan, als je het niet hebt? Een man die in Udon Thani was aangehouden omdat hij marihuana uit Laos had gesmokkeld, gaf dat als verklaring toen hij tegen de lamp liep. Een drugssmokkelaar in Laos had hem voor 50.000 baht gehuurd om het spul ter waarde van 3 miljoen baht naar een dealer in Udon Thani te brengen. In zijn auto trof de politie kunstmestzakken aan met 297 pakken gecomprimeerde marihuana.


 

Brahma beschadigd

Erawan aanslag: Veel grootspraak, weinig feiten

29 augustus – Het aardigste detail in het opinieverhaal van Thitinan Pongsudhirak: De bomaanslag in Bangkok was geen terroristische daad. En zelfs als het terrorisme was, kun je het zo niet noemen want Thailand is afhankelijk van het toerisme en dat is goed voor 10 procent van het bruto binnenlands product. Nog eentje: Karma en de stand van de sterren bepalen of de verdachte wordt gevonden of niet.

De eerste uitspraak is van de regeringswoordvoerder, de tweede van het hoofd van de Royal Thai Police. En dan doe ik er voor de volledigheid nog een uitspraak van premier Prayut bij – ook al zo’n licht. De politie moet naar de Amerikaanse misdaadserie Blue Bloods kijken; daar kan ze veel van leren.

Wat Thitinan, directeur van het Institute of Security and International Studies van de Chulalongkorn universiteit, schrijft op de opiniepagina van Bangkok Post is grotendeels al door anderen gezegd, dus laat ik onvermeld. Ik licht er een paar nieuwe puntjes uit:

 • Wanneer Thailand wordt geconfronteerd met interne en externe schokken, zoals de economische crisis in 1997 en de overstromingen in 2011, reageren Thaise autoriteiten op tal van verschillende manieren, die zich kenmerken door tegenspraak, opwinding, verwarring en zelfs kronkels.
 • Crisismanagement is geen sterk punt; Thai zijn goed in geïmproviseerd doormodderen tot de crisis voorbij is in die hoop dat die niet weer gebeurt. En dan zijn ze een grootmeester in het oppikken van de brokstukken.
 • Terroristen handelen niet willekeurig. De maandag waarop de aanslag plaatsvond, is de enige weekdag waarop de straatverkopers met guirlandes en bloemen niet bij de Erawan Shrine mogen staan. Het is aannemelijk dat er dan meer Oost-Aziaten dan Thai zijn, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor de eerder geopperde optie van een wraakactie voor de deportatie van Uighur vluchtelingen naar China en de systematische vervolging van deze etnische groep in China. Veel Chinezen dus bij het heiligdom.
 • Het weinige bewijsmateriaal wijst op een outside klus. Deze hypothese is niet geopperd door de Thaise autoriteiten maar door veiligheidsanalist Anthony Davis (in dit artikel onderzoeksjournalist genoemd). Hij wijst naar de fanatieke Turkse Grijze Wolven, die mogelijk de deportatie wilden wreken. Voor de Thaise autoriteiten is dat een bittere pil, want ze vinden dat ze niets verkeerd hebben gedaan.

Toch zullen de autoriteiten bereid moeten zijn een terroristische daad zo te noemen, betoogt Thitinan. Een terroristische daad maakt geen einde aan het toerisme, mits die wordt aangepakt, vervolgd en herhaling wordt voorkomen. De regering dient de Uighur connectie niet uit te sluiten omdat ze zo graag tegen Beijing aanschurkt. Als we de waarheid weten, kunnen we ons herijken en ons pad naar de toekomst uitzetten, aldus Thitinan. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus)

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Politie op zoek naar drie ontsnapte Uighur mannen

29 augustus – De politie is op zoek naar drie Uighur mannen, die op 29 april uit een detentiecentrum in Sa Kaeo ontsnapten en mogelijk iets te maken hebben met de bomaanslagen bij de Erawan Shrine en Sathorn pier. Die dag namen zeventien Uighur de benen, maar veertien werden later weer gevangen. Het drietal is sindsdien voortvluchtig. De rechtbank van Sa Kaeo heeft voor hen een arrestatiebevel goedgekeurd.

Benjapol Rodsawad, adjunct-commandant van de Sa Kaeo Immigration Police, zegt dat geen van de drie lijkt op de verdachte van de Erawan aanslag (de man in het gele shirt, van wie een compositietekening is verspreid).

Volgens politiecommisaris Somyot zijn beide bomaanslagen met elkaar verbonden, een uitspraak die weer eens illustreert, zoals Thitinan Pongsudhirak in zijn opinieverhaal schrijft (zie: Erawan aanslag: Veel grootspraak, weinig feiten) dat de Thaise autoriteiten de ene dag zus en de andere dag zo beweren, want politiewoordvoerder Prawut verklaarde eerder dat ze volgens de politie geen verband met elkaar hoeven te houden (27 augustus: Erawan aanslag: Politie doet onderzoek naar Turken).

Adjunct-politiecommissaris Chakthip zegt dat het onderzoek naar beide aanslagen een ‘bescheiden’ voortgang heeft gemaakt. Hij vraagt de onderzoekers zich te baseren op camerabeelden omdat getuigenverklaringen elkaar kunnen tegenspreken. De politie heeft contact opgenomen met de gemeente om meer CCTV opnamen te bekijken.

Legercommandant Udomdej roept de bevolking op geen overhaaste conclusies te trekken over de beramers van de aanslagen. ‘Het is misleidend om te geloven wat we alleen maar op vage beelden hebben gezien, dat te analyseren en een overhaaste conclusie te trekken. We hebben bewijs nodig, inclusief beeldmateriaal, om een grondige analyse te kunnen stellen.’

Bomaanslag: Novotel telt 70 annuleringen

29 augustus – Ook de hotels van Accor Hotels SA in Bangkok worden geconfronteerd met annuleringen. Eerder meldden twee andere hotelketens al dat de bomaanslag zijn tol eist.

Regionaal directeur Patrick Basset verwacht dat de situatie in december is genormaliseerd. Hij voorspelt dat dit jaar 27,5 tot 28 miljoen toeristen Thailand bezoeken. De Tourism Authority is nog wat optimistischer met een prognose van 28,8 miljoen.

In de  plannen van Accor voor de middellange en lange termijn komt geen wijziging. Dit jaar zijn voor 3.380 kamers managementcontracten afgesloten. De 13 hotels staan in Bangkok (6), Pattaya (3), Koh Samui (2), Chon Buri (1) en Chiang Rai (1). Bangkok wordt de eerste stad in Asean die in 2018 een Mama Shelter krijgt, een nieuw merk van Accor.

Het eerste half jaar heeft Accor goed geboerd. De gemiddelde bezetting van alle Accor hotels in Thailand bedroeg 76,5 procent tegen 60 procent in dezelfde periode vorig jaar en de omzet per beschikbare kamer nam met 31,6 procent op jaarbasis toe.

De hotels in Bangkok presteren heel goed met een bezettingsgraad van 81 procent (vorig jaar 58 procent) en Phuket is goed voor 79 procent (67 procent). Na de bomaanslag zakte de bezettingsgraad in Bangkok naar 50 tot 60 procent. Het Novotel Platinum n Pratunam noteerde 70 annuleringen. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus)

Commentaar: Schokkende sterftecijfers

29 augustus – Het aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap en bevalling overlijdt, is vijfmaal hoger dan uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt. Ook de zuigelingensterfte is hoger. Dit heeft het Thailand Development Research Institute (TDRI) in een recent onderzoek vastgesteld.

De verschillen zijn het gevolg van verschillende methodes van gegevens verzamelen. Het ministerie baseert zich op cijfers van de staatsziekenhuizen, maar houdt geen rekening met thuisbevallingen. Het TDRI put uit meer bronnen, zoals cijfers van het National Health Security Office, het Central Office for Healthcare Information en de burgerlijke stand.

Het TDRI signaleert – en dat kan geen verrassing zijn – een treurige ongelijkheid in gezondheidszorg tussen Bangkok en het moslim Zuiden. Een moslim moeder in het Zuiden heeft een tweemaal zo grote kans om te overlijden aan complicaties bij de zwangerschap. Zowel het sterftecijfer van moeders als van zuigelingen is er het hoogst van het land.

Bangkok Post snijdt de kwestie aan in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag en roept het ministerie op zijn methode van informatieverzamelen te verbeteren en – nog belangrijker – de gezondheidszorg voor vrouwen op het platteland, met name in het Zuiden, te verbeteren.

Het verschil tussen stad en platteland is niet nieuw, schrijft de krant. De cijfers van het ministerie en het TDRI mogen verschillen, maar de boodschap is dezelfde. Er is een urgente noodzaak om te zorgen voor de gezondheidsbehoeftes van arme vrouwen in afgelegen gebieden en hun moslim zusters in het Zuiden.

De regering wil van Bangkok een medisch knooppunt voor buitenlanders maken. Maar dat is een gotspe, wanneer arme en etnische vrouwen nog steeds geen toegang hebben tot behoorlijke gezondheidszorg, waarop ze recht hebben. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus) (Zie pagina Gezondheidszorg)

Seacon Square

Renovatie Seacon Square; lifestyle is het toverwoord

29 augustus – Seacon Square, het  megagrote winkelcomplex aan de Srinakarin Road gaat voor 1 miljard baht onder het mes als antwoord op de toenemende urbanisatie en veranderingen in leefstijl.

Het grootste deel van het geld is bestemd voor de bouw van een nieuwe parkeergarage van negen verdiepingen. Die wordt in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.  De rest van het budget is voor de ontwikkeling van S-Mood, een open lucht  hangout place [geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen] en een trendy en lifestyle restaurant zone op de derde verdieping van het winkelcentrum, grenzend aan warenhuis Robinson.

Verder wordt YoYo Land gerenoveerd. Dat is een inpandig fun park met het World of Colour concept. [Wat ben ik toch een domoor dat me dit allemaal niets zegt.] Er komen dertien nieuwe attracties en drie zones voor interactief leren. De totale renovatie is in maart 2017 klaar.

Directeur Tatiya Sosothikul verwacht dat het gerenoveerde winkelcentrum meer klanten zal trekken, met name in het hogere inkomens segment. Als alles goed gaat, neemt het bezoek met 15 tot 20 procent toe van de huidige 7.000 bezoekers op weekdagen en 130.000 in het weekend.

De ontwikkeling van een condominium, serviced apartments, een kantoorgebouw en een sportcomplex op 120 rai bij Seacon Square wordt aangehouden tot er meer duidelijkheid is over geplande Yellow Line van Lat Phrao naar Samrong. Moederbedrijf Seacon Development Plc bestudeert nu het aantal te verwachten forenzen op de lijn. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus)

Limerick van de dag
Was het een ongeluk, was het moord
De zaak Chuwong sleept zich maar voort
Wat is er gebeurd?
Wie vertelt ‘t ongekleurd?
De waarheid is nog niet gehoord.

Op 26 juni kwam miljardair-aannemer Chuwong om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk. De bestuurder, voormalig staatssecretaris van Handel Banyin, raakte slechts licht gewond. Kort voor zijn dood ontvingen twee vrouwen, die beweren zijn maîtresse te zijn geweest, aandelen ter waarde van 228 en 40 miljoen baht. Is Chuwong bestolen en vermoord? Lees alle berichten in de Krimi Chuwong, de aannemer. http://www.dickvanderlugt.nl/?p=46176

Dafne Schippers glorieert in Beijing

29 augustus – DUTCH PRIDE kopt Bangkok Post vandaag in vette kapitalen op de voorpagina van de sportbijlage. De foto toont een blije Dafne Schippers die triomfantelijk haar rechterarm omhoog steekt, nadat ze in Beijing tijdens de wereldkampioenschappen atletiek op de 200 meter vier tiende seconde van haar persoonlijk record  heeft afgesnoept en 21,63 seconde klokte.

Schippers verpletterde [woordkeus BP] ook het Europees record dat sinds 1979 op naam van Marita Koch staat (21,71) en in 1985 werd geëvenaard door de Oostduitse Heike Drechsler. Alleen de Amerikanen Florence Griffith Joyner (21,34) en Marion Jones (21.62) hebben sneller gelopen dan Schippers.

Vredesgesprek stokt; ‘We bouwen vertrouwen op’

29 augustus – Er zal nog heel wat gemasseerd moeten worden om de in 2013 gestokte vredesgesprekken tussen Thailand en het zuidelijk verzet te hervatten, want de eisen die de separatisten [Rebellen, noemt de krant ze in de kop] stellen komen niet overeen met die van de Thaise regering.

In een gisteren uitgegeven verklaring over de informele gesprekken die hebben plaatsgevonden, schrijft de Thaise delegatieleider Aksara dat beide partijen nog bezig zijn ‘wederzijde vertrouwen’ op te bouwen. Ze hopen dat elk zich aan haar beloftes houdt.

Dinsdag sprak een Thaise delegatie in Kuala Lumpur met een nieuw gevormde paraplugroep van zes verzetsgroepen, Mara Patani (MP) geheten. Een van de groepen is de Barisan Revolusi Nasional (BRN), die in 2013 met de National Security Council sprak, een overleg dat niets heeft overgeleverd. Volgens MP-voorzitter Jabat heeft de BRN negenduizend vechters in het veld; aantallen voor de overige groepen gaf hij niet.

Het door Thailand aangekondigde gezamenlijke communiqué wordt door MP niet relevant geacht totdat is voldaan aan de drie eisen die MP heeft gesteld. [De krant noemt ze ‘aanbevelingen’.] Dit zijn plaatsing van de vredesgesprekken op de nationale agenda, immuniteit voor de onderhandelaars en erkenning van MP als counterpart in de gesprekken. Aksara zegt dat de regering die zorgvuldig zal bestuderen alvorens een besluit te nemen.

De Thaise onderhandelaars beschouwen de volgende kwesties als de belangrijkste discussie-onderwerpen: de vorming van veiligheidszones, gezamenlijke sociale ontwikkeling van zuidelijke gemeenschappen en toegang voor alle bewoners van het Zuiden tot het rechtssysteem.

Volgens Aksara hebben de Thaise onderhandelaars MP al erkend als hun counterpart in de gesprekken, maar of de bevolking er ook zo over denkt hangt af van de manier waarop ze haar doelen tracht te bereiken. Volgens een opiniepeiling van de Prince of Songkhla universiteit steunt de lokale bevolking niet een specifieke groep, maar steunt ze een vreedzaam pad naar beëindiging van het zuidelijk geweld.

Prayut tekent gastenboek Malacanang paleis

Kort nieuws zaterdag 29 augustus

– Follow-up op het bericht over de vermeende belastingontduiking tussen 2003 en 2007 door Philip Morris (zie Kort nieuws van woensdag). Het bedrijf ontkent en wijst op een uitspraak van de wereldhandelsorganisatie WTO in een soortgelijke zaak. Volgens PM-manager Troy Modlin heeft de DSI na onderzoek een zogeheten non-prosecution order tegen Philip Morris verstrekt, maar het OM zegt nu dat de openbare aanklagers in 2013 een aanklacht hebben getekend en bezig zijn een rechtszaak voor te bereiden.

Het draait allemaal om de waarde van in de Filipijnen geproduceerde en naar Thailand geëxporteerde sigaretten. Philip Morris zou die te laag hebben opgegeven. De zaak is onlangs weer aangezwengeld door het Thailand Health Promotion Institute. Voer voor fiscale juristen.

– Thailand en Cambodja hebben tijdens de vijfde vergadering van de gouverneurs van de grensprovincies van beide landen afgesproken twee nieuwe grensposten te openen en vier bestaande te upgraden. De vergadering, die werd voorgezeten door beider ministers van Binnenlandse Zaken, duurde van woensdag tot gisteren. Doel van dit alles is de grenshandel te bevorderen en het reizen tussen beide landen te vergemakkelijken.

– Nog meer afspraken tussen twee landen, in dit geval Thailand en de Filipijnen, waar premier Prayut twee dagen op bezoek was. Ze hebben afgesproken hun bilaterale samenwerking te versterken en samen te werken in de aanloop naar de Asean Economic Community, die eind van het jaar van kracht wordt. De twee leiders beschouwen economie, werkgelegenheid en defensie als de belangrijkste zaken.

Thailand en de Filipijnen knoopten in 1949 banden met elkaar aan. Vorig jaar was Thailand de achtste grootste handelspartner van de Filipijnen met een totale handelswaarde in beide richtingen van US$ 5,83 miljard. De Filipijnen steunen Thailand’s poging om in 2017 een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad te bemachtigen en omgekeerd steunt Thailand de pogingen van de Filipijnen voor een zetel in de Human Rights Council volgend jaar.

Op de foto tekent premier Prayut in het Malacanang paleis in Manila het gastenboek. Tweede van links is zijn echtgenote Naraporn; de Filipijnse president Benigno Aquino kijkt lachtend toe. Links zijn zuster.

– Naar verwachting wordt in maart volgend jaar begonnen met de tweede fase van de uitbreidingsplannen voor luchthaven Suvarnabhumi. Die bestaat uit de aanleg van 28 parkeerplaatsen [voor vliegtuigen], luchtbruggen en extra check-in counters.

Het masterplan van luchthavenbeheerder Airports of Thailand behelst verder de bouw van een nieuwe terminal en de aanleg van een derde startbaan (waarvoor nog een milieu-effectrapportage moet worden gedaan). Daarmee kan begin volgend jaar worden begonnen. Ze zijn naar verwachting in 2020 klaar. Met de extra runway kan de luchthaven 94 vluchten per uur verwerken tegen 68 nu.

– Een marine-eenheid en lokale functionarissen hebben gisteren op een strand in Mai Rood (Trat) tien autosmokkelaars op heterdaad betrapt en vijf aangehouden; vijf anderen zagen kans te vluchten. Ze waren bezig gestolen auto’s op een schuit te laden. Zestien wagens zijn in beslag genomen, waaronder een nieuwe Toyota Fortuner, een Isuzu vrachtwagen en veertien motorfietsen. De marine was getipt door een dorpshoofd, die zegt dat dieven vaak gestolen auto’s naar Cambodja smokkelen.

– De zuidelijke provincies hebben last van rook, veroorzaakt door branden in Indonesië. Op Sumatra woedden woensdag 29 branden en donderdag 13. Het Regional Environment Office in Songkhla heeft gewaarschuwd voor de luchtkwaliteit, alhoewel die met uitzondering van Phuket al begint te verbeteren. Kinderen, senioren en mensen met ademhalingsproblemen is geadviseerd een mondkapje te dragen. De rookoverlast is een jaarlijks terugkerende plaag tijdens het oogstseizoen in Indonesië.

Actievoerders met foto van Carmen– De door een draagmoeder verwekte baby Carmen is inzet van een strijd tussen de draagmoeder, die het kind wil houden (en gesteund wordt door de nieuwe wetgeving), en een gay echtpaar dat begin vorig jaar naar Thailand kwam op zoek naar een baby. De draagmoeder zegt dat het paar deel uitmaakt van een mensenhandelbende, maar het echtpaar denkt dat ze bedenkingen kreeg over hun seksuele geaardheid.

Het echtpaar wordt gesteund door de Rainbow Sky Association en het LGBT Network for Carmen. Honderd activisten trokken gisteren naar de lobby van het Office of Women’s Affairs and Family Development van het ministerie van Sociale Zaken. Ze dienden er een verzoek in om hulp voor het gay echtpaar. De voorzitter van de regenboogvereniging vindt dat het allemaal veel te lang duurt. Normaal wordt voogdij binnen één tot vijf weken geregeld.

De baby wordt al verzorgd door de gay – ik neem aan in Thailand. Het bericht zegt niets over het domicilie van het paar.

– Het was een grapje, bedoeld om het publiek bij de les te houden, zegt premier Prayut over de door de media geciteerde uitspraak van hem dat hij het woord rakya (grassroots) wilde verbieden met gebruikmaking van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet. Prayut zei dat woensdag tijdens een seminar over onderwijs. [Eerlijk gezegd acht ik hem ertoe in staat dit serieus te willen doen.]

– De politie is niet gelukkig met de vrijlating op borgtocht van de eigenaar van de varkens- en kippenboerderij in Nakhon Pathom waar dertien gastarbeiders uit Laos als slaven werden behandeld. ‘Mensenhandel is een extreem ernstig misdrijf’, zegt Thanee Phukpanich van het politiebureau Samkwaipuak. De verdachte heeft geweigerd een verklaring af te leggen en zal zich alleen in de rechtbank verdedigen. Ik meen in een eerder bericht te hebben gelezen dat de Laotianen in een safe haven zijn geplaatst.

– Thailand kan in februari 2017 een nieuwe regering hebben, indien: 1 de NRC op 6 september de ontwerp-grondwet goedkeurt; 2 de bevolking in januari, februari tegen de grondwet ja zegt; 3 de CDC zes organieke wetten heeft opgesteld; 4 die worden goedgekeurd door het parlement en het Constitutionele Hof; 5 in december verkiezingen worden gehouden en 6 midden januari het Huis van Afgevaardigden voor het eerst vergadert. Aldus de krant, die zich baseert op een politieke bron.

De verwachting is dat de NRC de ontwerp-grondwet goedkeurt ondanks de kritiek van onder andere Thailands twee grootste politieke partijen dat de wet ‘ondemocratisch’ is. De NRC telt 247 leden, de wet is aangenomen bij tenminste 124 voor-stemmers. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– De lestijd van 38.000 scholen, die worden beheerd door Obec, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar in november met 2 uur per dag verminderd. De lessen stoppen om 14 uur, maar de leerlingen mogen dan nog niet naar huis: ze moeten tot 16 uur deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals koken, zwemmen en het leren van volkswijsheid [?]. Alleen leerlingen die een part-time baantje hebben of hun ouders thuis helpen, mogen vertrekken. In het bericht wordt gesproken over een proefproject, maar details ontbreken.

De nieuwe minister wil de onderwijstijd terugbrengen van 1.200 naar 840 uur per jaar. In Nederland bedraagt die 7.520 klokuren over acht leerjaren. In de onderbouw 3.520 uur en in bovenbouw (4 schooljaren) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen de scholen naar eigen goeddunken verdelen over onder- en bovenbouw. (Zie pagina Onderwijs)


 

Trein nadert Makkasan

China bekrachtigt handelsbanden

28 augustus – Het Chinese bedrijfsleven blijft investeren in Asean en gebruikt Thailand als zijn regionale investeringsknooppunt ondanks de recente marktcrash, zegt de Chinese-Thai Enterprise Association. [Rare uitdrukking: crash]

Voorzitter Zhang Lei zegt dat investeren in Asean in overeenstemming is met de ontwikkelingsstrategie One Belt, One Road, door de de Chinese regering in 2013 geformuleerd. Deze strategie, die ook bekend staat als Belt and Road Initiative, concentreert zich op verbindingen en samenwerking van landen, voornamelijk in Eurazië.

Zhang zegt dat investeringen gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door de nieuwe in Beijing gevestigde Asian Infrastructure Investment Bank; ze bestaan uit investeringen op het gebied van wegen, spoorwegen en kusthavens. Eén voorgesteld project is een spoorweglijn van Yunnan door Laos, Thailand en Maleisië naar Singapore, met Indonesië in de buurt. De Chinese regering heeft hiervoor in november een bedrag van US$ 40 miljard uitgetrokken.

‘Thailand is het centrum te midden van alle Asean-leden voor onze infrastructurele investeringen’, zegt Zhang. ‘Gegeven de sterke steun van de Chinese regering voor uitgaande investeringen, zijn we vol vertrouwen dat we een belangrijke buitenlandse investeerder in Thailand worden.’

In de eerste helft van dit jaar deden Chinese bedrijven bij de Board of Investment aanvragen voor investeringsprivileges voor 23 projecten met een waarde van 8,47 miljard baht. Voor het eerst haalde China Japan in, Thailand’s jarenlange grootste investeerder, dat aanvragen voor 55 projecten ter waarde van 6,85 miljard baht indiende.

Yu Ping, vice-president van de China Council for Promotion of International Trade, zegt dat China’s belangstelling voor Thailand niet alleen voortkomt uit geografische redenen, maar ook omdat beide landen al veertig jaar sterke culturele en handelsbanden hebben. Van 2011 tot 2015 bedroegen Chinese investeringen in Thailand meer dan 100 miljard baht. Dankzij One Belt, One Road zal dat bedrag de komende 5 jaar een stuk hoger zijn. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus) (Zie ook pagina Spoorwegen)

Foto: Een trein nadert station Makkasan. China maakt zich sterk voor een regionaal infrastructureel netwerk, waaronder dubbelspoor, om het te verbinden met Asean.

Meer voordeeltjes als stimulans voor investeringen

28 augustus – Thailand heeft dringend behoefte aan particuliere investeringen om de slappe economie een zetje te geven, maar bedrijven lijken niet erg happig om nu te investeren. Het tweede kwartaal telde 4,3 procent minder particuliere investeringen op jaarbasis, en in juni daalde de industriële productie index voor de vierde achtereenvolgende maand naar het laagste niveau in vijftien maanden.

Het ministerie van Financiën onder leiding van een nieuwe minister werkt aan het verlenen van extra stimulansen voor projecten die snel beginnen. Die peppil moet bedrijven het idee geven dat ze beter nu dan in de toekomst kunnen investeren, aldus minister Apisak gisteren op het jaarlijks symposium van het Fiscal Policy Office.

Tot nu toe is het de regering [in de oude samenstelling] niet gelukt de economie los te trekken. Interne en externe factoren zitten niet mee. Extern: China’s economie met lagere groeicijfers. En intern eisen de lage prijzen voor agrarische producten, droogte en het schrappen van overwerk omdat de productiecapaciteit is teruggebracht hun tol op het inkomen van boeren en de laagstbetaalden. Dat blijkt ook uit het lage consumentenvertrouwen.

De minister denkt dat rentevrije leningen aan de dorpsfondsen uitkomst kunnen bieden, alsmede investeringen in kleine projecten. Staatsbanken gaan 40 miljard baht aan de dorpsfondsen lenen; het ministerie subsidieert  2 procent aan rentekosten. De lening, die een looptijd heeft van 5 jaar, is de eerste 2 jaar rentevrij. Daarna wordt een lage rente berekend. Leden van de dorpsfondsen die bij hun fonds geld lenen, betalen de eerste zes tot twaalf maanden geen rente. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

Verzet Zuiden pleit voor hervatting vredesoverleg

28 augustus – Mara Pattani, een recent gevormde paraplugroep van zes verzetsgroepen in het Zuiden, pleit voor hervatting van de vredesgesprekken die sinds 2013 stil liggen. De afgelopen twee dagen sprak de groep tijdens ‘verkennende gesprekken’ in Kuala Lumpur met een Thaise delegatie.

Mara Pattani‘Ons principe is door een vreedzame dialoog een oplossing te zoeken’, zegt voorzitter Awang Jabat. ‘We hopen een eind aan het conflict te kunnen maken en een blijvende vrede te bereiken.’

Maar zijn hoop werd al snel de bodem ingeslagen. Een NCPO-woordvoerder zei tegen het Franse persbureau AFP: ‘De vredesgesprekken zijn een zaak voor de veiligheidsdiensten. Hecht geen belang aan gloednieuwe organisaties’, kennelijk doelend op Mara Pattani.

Sinds het geweld in 2004 in het Zuiden is opgelaaid zijn er 6.400 personen om het leven gekomen, de meesten burgers. In 2013 voerde de National Security Council enkele gesprekken met de BRN, maar vorderingen werden niet geboekt. De gesprekken stokten als gevolg van de acties van de PDRC tegen de regering Yingluck en werden na de militaire coup van mei vorig jaar niet hervat.

Analisten schrijven de problemen toe aan de verdeeldheid onder de verzetsgroepen. Sommige willen wel praten, andere niet. Twijfels bestaan ook over de representativiteit van de BRN (Barin Revolusi Nasional). De BRN is een van de zes groepen onder de Mara Pattani paraplu.

Tijdens de gesprekken in Kuala Lumpur, die dus geen vredesgesprekken mogen heten, heeft Mara Pattani gepleit voor immuniteit voor haar groepsleden [van strafrechtelijke vervolging] en erkenning van het vredesoverleg door het parlement.

Ook die twee verlangens zijn koeltjes ontvangen in Bangkok dat tot dusver geen enkele bereidheid heeft getoond water in de wijn te doen. Nog steeds denken de Thaise autoriteiten het conflict militair te kunnen beslechten, maar keer op keer blijkt dat een guerrillaoorlog niet valt te winnen door een regulier leger. Niets geleerd van de Vietnamoorlog en het conflict in Afghanistan en Irak. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

Veiligheidszones
De krant voegt hier vanochtend nog aan toe dat beide partijen eind deze maand een gezamenlijke verklaring zullen tekenen. De secretaris van het Thaise team heeft van de hoofdonderhandelaar de opdracht gekregen daarover met Mara Patani te overleggen. De belangrijkste punten zijn de instelling van veiligheidszones, gezamenlijke sociale ontwikkeling van zuidelijke gemeenschappen en hulp aan verdachten, zodat ze rechtvaardig worden behandeld.

De secretaris meent dat het moet lukken het eens te worden over de veiligheidszones. Aanvankelijk wilde Thailand één zone per provincie, maar Mara Patani kiest ze liever zelf uit, want die kan het best beoordelen in welke gebieden ze de veiligheid kan garanderen. Wordt in die zones de gehate noodtoestand opgeheven? De krant zegt er niets over, wat me toch een voor de hand liggende vraag lijkt.

Zoals hierboven al aangegeven, hoopt Mara Patani op hervatting van de formele vredesgesprekken, maar ze stelt daaraan wel drie voorwaarden: de gesprekken moeten als nationaal agendapunt worden erkend; de onderhandelaars dienen veilig naar het Zuiden te kunnen reizen zonder het gevaar van arrestatie of intimidatie te lopen en Thailand moet Mara Patani erkennen als zijn counterpart in de gesprekken.

Mara Patani voorzitter Awang zei gisteren in Kuala Lumpur dat het belangrijkste doel van de paraplugroep is om ervoor te zorgen dat ‘de rechten en belangen van de mensen in Pattani worden gehoord, beoordeeld, besproken en ervoor wordt gestreden – consistent, systematisch en concreet’. ‘Het gaat om zelfbeschikkingsrecht, niet om afscheiding.’ Dus als je het mij vraagt, zal ook deze poging mislukken.

Limerick van de dag
Mannen, geef je vrouw nooit rijles
Dat leidt alleen maar tot ruzie en stress
In Nakhon Phanom
De vrouw deed ‘t er niet om
Kwam ‘t tot een gruwelijk exces

(Gebaseerd op het  bericht in Nieuws uit Thailand van 26 augustus over een vrouw die rijles kreeg van haar man en hem dood reed doordat ze het verkeerde pedaal intrapte.)

Pheu Thai fulmineert tegen grondwet

28 augustus – Leden van Pheu Thai, de partij van de charmante oud-premier Yingluck (die 5 jaar geen politiek mag bedrijven omdat ze paar steekjes heeft laten vallen), hebben gisteren een brief aan de voorzitter van de Nationale Hervormingsraad (NRC) overhandigd met hun bezwaren tegen de ontwerp-grondwet.

Pheu Thai wil dat de NRC-leden op de hoogte zijn van hun bezwaren, alsof ze dat niet al lang zijn na het bombardement van nieuwsberichten over dit onderwerp. Maar goed, het kan geen kwaad om dat nog eens klip en klaar op papier uit te leggen.

Samart Kaewmeechai, die de delegatie leidde, waarschuwt dat een nieuwe regering die onder deze grondwet gaat functioneren, een ‘lame duck’ (weinig daadkrachtig) is. [Ik tikte eerst ‘lame dick’ –  op het toetsenbord zitten de i en de u naast elkaar – , wat me ook geen verkeerde vergelijking lijkt.]

De pijn zit in het voorgestelde national strategic reform and reconciliation committee, populair aangeduid als ‘crisis panel’ dat in tijden van crises de macht kan overnemen. Dit panel bestaat uit de premier, de hoofden van de strijdmachtonderdelen en politie en zou volgens de voorstanders een garantie tegen weer een nieuwe coup zijn. Maar de tegenstanders beschouwen het panel als ‘een staat in een staat’ en ‘politburo’. Het biedt de mogelijkheid van een legale coup, zeggen ze.

Wanneer de NRC de ontwerp-grondwet op 6 september goedkeurt, wordt die in januari in een referendum aan de bevolking voorgelegd. Pheu Thai dreigt die zullen boycotten. Samart vraagt de NCPO (junta) het verbod op politieke bijeenkomsten in te trekken, zodat de politieke partijen campagne kunnen voeren en de bevolking kunnen voorlichten over dit wangedrocht. Voormalig premier Thaksin heeft al zijn fanclub opgeroepen de grondwet af te wijzen.

Politiek analist Sukhum Nuansakul denkt dat de NRC de ontwerp-grondwet goedkeurt. ‘Campagnes voor een boycot zijn vruchteloos. Politici zullen toch onder de nieuwe grondwet aan de verkiezingen moeten meedoen. De meeste politici willen alleen maar dat er verkiezingen worden gehouden. Ze zijn gefrustreerd over de vertraging.’ [De verkiezingen vinden op zijn vroegst in 2017 plaats.]

Yutthaporn Isarachai, vice-rector van de Sukothai Thammathirat Open University, vindt het niet raar dat de ontwerp-grondwet op kritiek van politici is gestuit, omdat die opgesteld is uit wantrouwen jegens hen. Hij prijst het ontwerp omdat het ook een voorziening bevat voor de vorming van een burgerassemblee, die mensen de mogelijkheid biedt meer deel te nemen aan het besluitvormingsproces en politici kritisch te volgen.

De minister van Justitie, tevens lid van de NCPO, geeft als verklaring voor de kritiek van de politici: ‘Ze weten dat ze hun voordeeltjes verliezen wanneer de wet van kracht wordt. Ze zouden de bevolking moeten toestaan zelfstandig een besluit te nemen in plaats van te proberen hen te beïnvloeden.’ (Zie pagina Grondwetwijziging)

Krimi Chuwong: Zwangere caddie meldt zich

28 augustus – Hoe de hoogte van een borgsom wordt vastgesteld, weet ik niet, maar het verbaast me wel dat voormalig model en caddie Kanthana, een van de twee maîtresses van miljardair-aannemer Chuwong (dat  beweert ze), een borgsom van 5 miljoen baht heeft moeten storten, evenveel als Banyin, de bestuurder van de auto, waarin Chuwong om het leven kwam, en de effectenmakelaar Uracha plus haar moeder 300.000 baht, terwijl zij van hetzelfde beschuldigd worden: diefstal, vervalsing van een document en heling.

KrimiKanthana en Uracha ontvingen kort voor Chuwong’s dood aandelen ter waarde van respectievelijk 228 en 40 miljoen baht. De opdracht om de aandelen over te dragen zou volgens dit bericht telefonisch zijn gegeven, waarbij een mobieltje is gebruikt, eigendom van een medewerker van Banyin. Maar dat snap ik dan weer niet; eerdere berichten spreken over overdrachtsdocumenten waarmee geknoeid is, hetgeen door de politie is vastgesteld.

Kanthana meldde zich gisteren bij de CSD en ontkende evenals de anderen, die zich eerder deze week hadden gemeld, de beschuldigingen. Volgens haar advocaat moet ze binnen een week bevallen. Van een nakomeling van Chuwong, zegt ze. In een vorig bericht las ik dat van het kind DNA is afgenomen om te bepalen wie de vader is, maar de advocaat heeft de uitkomst niet bekend gemaakt. Laten we eens gissen waarom hij dat niet wilde zeggen.

Voor alle berichten in de Krimi Chuwong, de aannemer, zie http://www.dickvanderlugt.nl/?p=46176

“นาวีวิจัย 2015”

Soldaten van de Royal Thai Navy oefenen een vuurgevecht met drugshandelaren en zo te zien gebeurt dat vrij rigoureus. (Foto Pattanapong Hirunard)

Kort nieuws vrijdag 28 augustus

– Een voormalig lid van de Satun Provincial Administration Organisation (Provinciale Staten) is dinsdag wegens de smokkel en gijzeling van een Rohingya vluchteling veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 jaar en zes maanden. De Songkhla Provincial Court droeg hem ook op het slachtoffer met 126.900 baht schadeloos te stellen.

Het slachtoffer werd in maart vorig jaar door het Immigration Office 6 op het Hat Yai busstation gered. Zijn familie zou daar aan de verdachte een losgeld van 60.000 baht overhandigen in ruil voor diens vrijlating. Dat hoefde dus niet want Immigration arresteerde de verdachte. Hij had de Rohingya uit [?] naar Thailand gesmokkeld en hem daar vastgehouden totdat een losgeld zou worden betaald.

– Mijn favoriete prinses, Maha Chakri Sirindhorn, heeft gisteren de WIPO Award for Creative Excellence in ontvangst genomen. Ze kreeg de onderscheiding van de World Intellectual Property Organisation voor haar creatieve artistieke werk. [Gefeliciteerd, prinses.]

– Drie news anchors van satellietstation Bluesky [dat de protesten tegen de regering Yingluck als enige tv-station live versloeg] zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete van 50.000 baht. Ze hadden in febriari 2012 smadelijke opmerkingen gemaakt over toenmalig premier Yingluck. Die betroffen een afspraak van Yingluck met zakenlui in het Four Season Hotel, terwijl ze op dat moment in het parlement had moeten zijn.

– Om nog even bij Yingluck te blijven. Ze heeft bij het hooggerechtshof geklaagd over het dossier van 60.000 pagina’s dat de openbare aanklagers in de zaak van het hypotheeksysteem voor rijst hebben ingebracht. Volgens Yingluck heeft die informatie geen relatie met het eerder tegen haar uitgevoerde onderzoek en ze heeft ook nog niet de kans gehad het te bestuderen. Ze zegt dat alleen de informatie van de NACC toelaatbaar is, aldus een artikel in de wet op strafrechtelijke vervolging van politieke ambtsdragers.

Yingluck staat terecht voor haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou verzuimd hebben actie te ondernemen tegen de corruptie in het systeem en de oplopende kosten. Het hypotheeksysteem was een door de regering Yingluck van stal gehaald subsidieprogramma, waarbij de boeren een vast bedrag, 40 procent boven de marktprijs, voor hun paddy (ongepelde rijst) kregen. Als gevolg daarvan werd een gigantische, veel te duur ingekochte voorraad opgebouwd en verloor Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan India en Vietnam. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

– De Krungthai Bank ontkent berichten dat ze de koning om amnestie wil vragen voor tien voormalige leidinggevenden en twee huidige medewerkers die zijn veroordeeld voor het verstrekken van leningen aan onsolvabele bedrijven in 2003 en 2004. Volgens KTB president Vorapak kan de bank dit ook niet doen omdat ze in de zaak geen plaintiff (eiser, aanklager) is. Alleen de mannen die veroordeeld zijn, mogen dat doen. Volgens de wet komen gedetineerden alleen op basis van goed gedrag in aanmerking voor amnestie.

Vorapak is naar aanleiding van het vonnis bezorgd over het moreel van de bankstaf. Immers: de KTB is een commerciële bank die een belangrijk deel van haar inkomsten uit het verstrekken van leningen haalt. Hij moedigt de staf aan ‘niet alleen eerlijk maar ook voorzichtig’ te zijn. Het verlenen van kredieten is volgens hem een wetenschap die principes en overwegingen vereist om ervoor te zorgen dat ze terecht zijn. Om het vertrouwen van klanten te herstellen is het goedkeuringssysteem voor kredietverlening verbeterd. (Zie ook pagina Corruptie 2)

Zie verder het bericht Voormalige bank-top draait 18 jaar de bak in van gisteren.

– Het zal wel het goede voorbeeld van de rechtbank zijn geweest, die een speciale kamer heeft geopend  voor zaken op het gebied van mensenhandel, corruptie en drugs  [Maar het bericht rept er niet over], dat nu ook het OM volgt met twee gespecialiseerde afdelingen: Department for the Prosecution of Human Trafficking Cases, en Department for the Prosecution of Corruption Suppression Division. Ze beginnen op 1oktober met hun heilzame werk. Evenals de rechtbank zegt het OM dat die zaken specialisten vereisen terwille van de snelheid en efficiëntie.

Alvorens de aanklagers aan het werk gaan, worden ze bijgeschoold. Zo zullen ze begrip moeten hebben voor de geestelijke staat van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel en kennis van uitlevering van verdachten die in het buitenland vertoeven.

De corruptie-afdeling richt zich bij zaken waarbij ambtenaren zijn betrokken, op alle niveaus. Thans worden corruptiezaken doorgaans behandeld door het Department of Special Litigation. Ook de NACC en PACC doen onderzoek en als dat afgerond is, gaat de zaak naar het OM.

– Een man (36) in Pathum Thani, die was overladen met kritiek vanwege posts op zijn Facebookpagina over de bomaanslag bij de Erawan Shrine, heeft zich van het leven beroofd. Zijn lichaam werd woensdagavond in zijn slaapkamer gevonden, waar hij zich had opgehangen.

Volgens zijn tante had hij haar verteld dat onbekenden zijn FB-pagina hadden misbruikt, nadat hij zondag in een computerwinkel had vergeten uit te loggen. Ze hadden foto’s en berichten over de aanslag op zijn FB-pagina gezet. Maandag volgden drie mannen hem en woensdag werd hij aangevallen, een incident dat hij nog had gemeld bij de politie.

– De Southern Bangkok Criminal Court heeft goedkeuring verleend aan een arrestatiebevel voor een Aziatische man die op 17 augustus een zware plastic tas van de voetgangersbrug over het Sathon kanaal in het water liet vallen, waarna een dag later om 1 uur ’s middags op die plaats een explosief ontplofte. Het gaat om een man van 25 tot 30 jaar, 1.70 meter lang. Hij droeg een blauw shirt.

Adjunct-hoofd van de landelijke politie Chakthip acht het onwaarschijnlijk dat de bomaanslag bij de Erawan Shrine is gepleegd door Thais, want de aanslag ‘was te bruut voor Thais om op hun landgenoten te plegen’. De politie zegt ‘enig idee’ te hebben wie de aanslag pleegden, maar ze wil daarover niets zeggen. Of het gaat om de Turkse Grijze Wolven, wil Chakthip ook niet zeggen. Dat is door een veiligheidsexpert gesuggereerd.

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong


 

Fietsen in Bangkok

Bangkok wordt nooit het Amsterdam van Azië

De kop luidt: The Amsterdam of Asia? Aanleiding: de Bike for Mom fietstocht op 16 augustus, waaraan alleen al in Bangkok 40.000 fietsers deelnamen. Bangkok Post legde de vraag Kan de hoofdstad een echte en duurzame fietsvriendelijke cultuur worden? voor aan een politieagent, een redacteur van een fietsblad, een verkoper van inktvis en een forens.

De politieagent
De agent van de verkeerspolitie is het meest uitgesproken: ‘Fietsen in Bangkok is gevaarlijk. Fietsen kun je als vrijetijdsbesteding doen, maar niet als transportmiddel van huis naar kantoor, met name als het aan een grote weg ligt. Zelfs met de fietsstroken, die vaak niet voor dit doel worden gebruikt, zou ik mensen willen afraden op de fiets te stappen. Alleen in een beschermde omgeving, waar grote voertuigen niet zijn toegestaan, is het veilig om te fietsen.’

Sanphet Jirasakul wijst er met name op dat het gedrag van zowel fietser als automobilist essentieel is. De fietser beoordeelt de snelheid van het verkeer in de rijstrook naast zich verkeerd, waardoor fatale ongelukken gebeuren. Automobilisten moeten gedisciplineerder gaan rijden – hij geeft ze een 5 – en niet onbelangrijk: er zijn geen specifieke fietswetten die de politie kan gebruiken om de veiligheid van fietsers te garanderen.

De redacteur
Voor Zcongklod Bangikhan, redacteur van A Day en Human Ride is de vraag niet of er behoorlijke fietspaden moeten liggen of niet, maar of alle verkeersdeelnemers, die lopen, fietsen, rijden of een rolstoel gebruiken evenveel aandacht krijgen. Hoe kijkt hij tegen Bike for Mom aan?

‘Het was vooral een teken dat mensen de fiets vaker gebruiken. Vroeger was het een soort vervoermiddel dat de mensen niet begrepen. Nu is het een activiteit op landelijk niveau, dat het dichter bij het leven van alledag brengt.’

Hij memoreert dat slechts een klein percentage fietsers de fiets gebruikt voor het woonwerkverkeer. Dat is gebleken uit een onderzoek van A Day. Wat tot de volgende vraag leidt: Zou op de nationale agenda niet een plan moeten staan voor fietsparken ten behoeve van degenen die willen sporten?

‘We moeten beginnen’, zegt Zconklod [Hoe zou je dat uitspreken?], ‘het begrip te kweken dat auto’s geen god zijn, maar slechts één alternatief te midden van andere alternatieven.’

Fietsen in Bangkok Supan Thongmak, de verkoper van inktvisDe verkoper van inktvis
Supan Thongmak (43) verkoopt sinds 14 jaar inktvis in Bangkok. Fietsen voor hem is geen levensstijl maar iets van het dagelijks leven. Zijn fietskarretje stelt hem in staat op meer plaatsen te komen en meer klanten te trekken. Hij toert regelmatig van 5 uur ’s middags tot 3 uur ’s nachts door Chinatown, een afstand van 20 kilometer per dag. ‘Daardoor ben ik gezond.’

Supan was verrast door het grote aantal fietsers dat aan Bike for Mom deelnam. ‘Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de deelnemers zag.’ Hij is helemaal voor de aanleg van fietspaden, maar of die voor hem praktisch zouden zijn, weet hij niet. Voorts wijst hij erop dat wegen niet alleen moeten worden heringericht, maar dat nieuwe fietsers voor hun veiligheid beter opgeleid moeten worden en dat wetten nodig zijn om hen te beschermen.

De forens
Grafisch ontwerper Rath Rungaram peddelt sinds 2007 naar en van zijn werk in Klong Toey. Bike for Mom interesseerde hem niet. ‘Ik houd er niet van om in grote groepen te fietsen.’ Met acht jaar fietservaring in Bangkok durft hij wel te stellen dat er al die jaren niets veranderd is.

Fietsen in Bangkok Rath Rungaram, de forens‘De wegen waren toen niet oké en zijn nog steeds niet oké. Bike for Mom is een eendagsvlieg. Het helpt nergens mee, want de wegen worden niet beter, het verkeer wordt niet beter, de weggebruikers houden niet meer rekening met ons en ze stoppen ook niet met parkeren op de fietsstroken. Feitelijk zijn die gevaarlijker dan fietsen op de weg. Er zijn veel gaten en hobbels. Een van de belangrijkste problemen voor fietsers zijn de slechte wegen plus de hitte.’

Rath gelooft niet dat er zoiets als een fietscultuur ontstaat in Thailand. ‘Het zou fantastisch zijn als ze de voordelen zagen: je bent vrij van het verkeer, spaart geld, hoeft geen lid te worden van een fitnessclub en het is ook leuk. Maar Thais hechten geen belang aan fietsen.’ (Bron: Bangkok Post, 26 augustus 2015)

Voor een verslag van Bike for Mom zie het bericht Bike for Mom: Wereldrecord en ‘modeshow’ van 17 augustus.

Limerick van de dag
Een man uit Vlaams Overmeeren
Ging voor zijn vrouw masturberen
Hij kwam maar niet klaar
Dat vond zijn vrouw raar
Masturberen kun je toch niet verleren?

(De anonieme auteur van deze limerick liet zich inspireren door het bericht in Nieuws uit Thailand over een marinecommandant die klaagde dat de matroos, die bij hem thuis huishoudelijk werk deed, voor zijn vrouw had staan te masturberen.)

 

Toyoto Prius gaat een jaar uit productie

27 augustus – Een jaar lang of zolang het duurt totdat een conflict over te betalen belasting is beslecht, rollen er geen exemplaren van de hybride Toyota Prius van de lopende band in Chachoengsao. Het verlossende woord moet gesproken worden door de Central Tax Court, waarbij het om de vraag gaat of de Prius een CKD-voertuig is, zoals Toyota claimt, of een (in delen) geïmporteerde wagen.

Toyota PriusEen CKD voertuig is een voertuig dat in onderdelen wordt geïmporteerd en volledig in Thailand wordt geassembleerd. De Thaise autoriteiten beschouwen de Prius echter als een geïmporteerde auto omdat een productielijn ontbreekt in de fabriek in Chachoengsao. Ze willen er daarom 187,75 procent belasting op heffen. Eerder dit jaar kreeg Toyota een aanslag van 11 miljard baht.

Extra complicatie in de zaak is dat alle Prius-onderdelen worden geïmporteerd onder de Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, waardoor op de onderdelen 10 procent invoerrechten wordt geheven in plaats van de gebruikelijke 80 procent.

Toyota Motor Thailand Co (TMT) heeft in juni een aanklacht ingediend tegen de douane en kondigde vorige maand aan het Nation Associate Anti-Corruption Network, dat de zaak bij het ministerie van Financiën aanhangig heeft gemaakt, te zullen aanklagen wegens beschadiging van haar reputatie.

TMT produceert de Prius sinds november 2010 in Thailand. Tot eind vorig jaar zijn in Thailand 18.000 exemplaren verkocht. Ook TMT heeft last van de kwakkelende economie; sinds twee jaar loopt de verkoop van pickup trucks en andere voertuigen terug. Voor dit jaar is de target teruggebracht van 330.000 naar 280.000 voertuigen. Het eerste half jaar nam de verkoop met 24,9 procent af naar 123.125 voertuigen. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

FTI: Versoepel anti-verkoop clausule

27 augustus – Weer zo’n bericht waarbij ik me afvraag of de redacteur wel zijn eigen krant leest. Braaf meldt het bericht dat de Federation of Thai Industries (FTI) vraagt de anti-verkoop clausule in het subsidieprogramma voor kopers van een eerste auto te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor belastingteruggave geldt als eis dat de wagen niet binnen 5 jaar verkocht mag worden. De FTI pleit ervoor hiervan 3 jaar te maken.

De FTI denkt dat verkorting van de anti-verkoop periode gunstig is voor de economie. Kopers kunnen dan schulden aflossen, een nieuwe wagen kopen of andere consumentenproducten.

Volgens FTI-woordvoerder Surapong zouden 112.000 kopers hun auto willen verkopen. Dit is het aantal personen dat volgens een bericht van 16 augustus nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van de restitutieregeling [waarover in het huidige bericht niets wordt gezegd]. Het ministerie van Financiën wil dat de regering een eind maakt aan de mogelijkheid de betaalde rijtuigenbelasting terug te vragen. Het voorstel is: de aanvragers dienen binnen 90 dagen na eind september in bezit te zijn van hun heilige koetje, anders vervalt de restitutie.

Als gevolg van het subsidieprogramma schoot de verkoop van auto’s in 2012 en 2013 omhoog om daarna als een plumpudding in te zakken; in 2014 met 33,7 procent. Maar da’s allemaal ouwe koek. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus) (Zie pagina Autoplan)

Contouren van stimuleringsplan bekend

27 augustus – Het stimuleringsprogramma van 50 miljard baht, waarvan de minister van Financiën op zijn eerste werkdag geen details bekend maakte, bestaat uit goedkope leningen, te verstrekken door de staatsbanken. De regering zal de rentekosten subsidiëren, zei permanent secretaris van het ministerie van Financiën Rungson Sriworasat dinsdag. Doelgroep zijn boeren en de lage inkomens. [Alsof die niet al tot over hun oren in de schulden zitten.]

Het ministerie heeft overleg gepleegd met de Government Savings Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives over verlaging van de rente voor de 40 miljard baht die geleend zijn aan dorpsfondsen. Niet 5 maar 3 procent en dat is dan minder dan de 5 procent die berekend wordt op de beleidsleningen van de SME Bank. Wat dat zijn, meldde ik in het bericht Goedkope leningen van SME Bank in trek bij MKB van 23 augustus.

De andere stimuleringsmaatregelen waren al bekend gemaakt door de minister: investeringen in kleine projecten en herziening van de inkomstenbelasting [maar hoe precies, meldde het bericht niet]. De maatregelen worden gefinancierd uit reserveringen op de begroting en kapitaalbegroting waar nog geen gebruik van is gemaakt.

Het parlement heeft een voorstel van het Budget Bureau goedgekeurd om gelden die overheidsdiensten aan het eind van het begrotingsjaar op hun eigen begroting overhouden, niet zoals gebruikelijk naar het volgende begrotingsjaar te schuiven, maar te laten terugvloeien in de staatskas. Het is de tweede keer in 51 jaar dat het Budget Bureau dit voorstel heeft gedaan. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)\

Uracha en moeder op weg naar de CSD

Krimi Chuwong: Geen nieuws, toch een driekolommer

27 augustus – Hoe krijg ik de krant vol? Simpel: door de hele voorgeschiedenis na te kauwen en dat doet de redactrice dan ook die vandaag meldt dat maîtresse nummer 2 en haar moeder zich gisteren hebben gemeld bij de Crime Suppression Division. Ze werden er verhoord over de 40 miljoen baht aan aandelen die het liefje via de aandelenrekening van haar moeder van miljardair-aannemer Chuwong kort voor zijn dood had ontvangen.

KrimiDrie kolommen voorgeschiedenis met één flintertje nieuws: ze zeiden onschuldig te zijn aan de beschuldiging van diefstal, vervalsing van een document en ontvangst van gestolen eigendom. Uracha Wachirakulton (26), effectenhandelaar bij AEC Securities, waar ze de aandelenportefeuille van Chuwong beheerde, ontkende dat met de transfer documenten was geknoeid, hetgeen de politie met een röntgenfoto heeft vastgesteld.

Evenals Banyin, de bestuurder van de auto waarin Chuwong om het leven kwam en die bij de botsing met een boom op miraculeuze wijze slechts licht gewond raakte, werd het tweetal op borgtocht vrijgelaten. Wel hoefden ze minder te storten: 300.000 baht elk tegen 5 miljoen baht die Banyin moest ophoesten.

Het bericht gaat vergezeld van een foto waarop ze een mondkapje en een zonnebril dragen. Om herkenning te voorkomen, maar door wie?

Voor alle berichten in de Krimi Chuwong, de aannemer, zie http://www.dickvanderlugt.nl/?p=46176

Voormalige bank-top draait 18 jaar de bak in

27 augustus – De voormalige president en voorzitter van de Krung Thai Bank mogen hun zonden 18 jaar in Bangkok Hilton, de bijnaam van de Bangkok Special Remand Prison, overdenken. Het hooggerechtshof heeft hen schuldig bevonden aan het verstrekken van leningen ad 9,9 miljard baht in 2003 en 2004 aan niet-solvabele bedrijven en dat wordt beschouwd als een ambtsmisdrijf. De hoge heren worden later overgeplaatst naar de Klongprem gevangenis voor langgestraften

Verder stonden nog 22 anderen terecht, alsmede oud-premier Thaksin, die destijds aan de macht was. Het hof beperkte zich tot het uitvaardigen van een arrestatiebevel en vonniste hem nog niet. De overige verdachten kregen straffen variërend van 12 en 18 jaar c.q. boetes van 26.000 baht.

Het kantoor van de procureur-generaal had 27 personen in staat van beschuldiging gesteld; twee werden vrijgesproken. Drie personen moeten 10 miljard baht terugbetalen aan de bank, die voor 50 procent eigendom is van de Bank of Thailand en daardoor als staatsbank te boek staat.

De zaak kwam na de coup van 2006 aan het licht. In eerste instantie hield het Assets Scrutiny Committee zich ermee bezig. Deze commissie beet zich vast in corruptiezaken tijdens het bewind van Thaksin. Na opheffing nam de NACC het stokje over. Volgens de veroordeelde bankvoorzitter had Thaksin destijds het bevel gegeven de leningen goed te keuren. (Zie ook pagina Corruptie 2)

Minister van Transport heeft grootste plannen

27 augustus – De nieuw benoemde minister van Transport heeft gisteren zijn beleidsvoornemens bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst van ministeriediensten. Hij wil voor het einde van volgend jaar een begin hebben gemaakt met 17 infrastructurele projecten ter waarde van 1,6 biljoen baht. Dat is, als ik zo vrij mag zijn dit op te merken, een behoorlijk ambitieuze doelstelling.

De projecten hebben betrekking op de aanleg van snelwegen, de Laem Chabang haven, het Laem Chabang spoorwegknooppunt, drie dubbelspoorlijnen, vier metrolijnen en hogesnelheidslijnen. De minister verwacht dat de investeringen en de huidige stimuleringsmaatregelen plus een injectie van 40 miljard baht (vierde kwartaal) volgend jaar goed zijn voor 1 procent groei van het bruto binnenlands product.

Volgende week woont de staatssecretaris de lancering bij van de special economic zone Mae Sot (Tak), de overdracht van de weg Myawaddi-Kawkareik aan Myanmar en de eerste spade voor de tweede brug over de rivier Moei tussen Tak en Myawaddy.

Het ministerie wil in het tweede kwartaal van volgend jaar verlost zijn van de rode kaart voor het Thai Civil Aviation Department (zie de pagina Luchtvaartdienst onder vuur) en volgend jaar wordt de Thaise variant van onze OV-chipkaart geïntroduceerd.

Erawan aanslag: Politie doet onderzoek naar Turken

27 augustus – De suggestie van veiligheidsanalist Anthony Davis dat de dader van de bomaanslag bij de Erawan Shrine gezocht moet worden in kringen van de Turkse Grijze Wolven (zie het bericht Expert: Grijze Wolven pleegden bomaanslag van gisteren) is snel opgepikt door de politie.

Samen met Immigratie wordt onderzoek gedaan naar twintig Turken die de twee weken voorafgaand aan de bomaanslag naar Thailand zijn gekomen. De politie gaat na of een van hen lijkt op de compositietekening die van de verdachte is gemaakt.

De suggestie van een verband met de deportatie van 109 Uighur vluchtelingen naar China is eerder categorisch afgewezen door de regering. Davis suggereerde dat de bomaanslag een vergeldingsactie kan zijn geweest.

Politiewoordvoerder Prawut zegt dat de politie niet weet of de bomaanslag bij de Erawan Shrine en op de Sathorn pier verband met elkaar houden. Weliswaar bevatten beide bommen kogeltjes uit kogellagers, maar de Erawan bom had duidelijk tot doel zoveel mogelijk slachtoffers te maken terwijl de Sathorn bom in het water was gedeponeerd en daar tot ontploffing was gebracht.

Het Fine Arts Department is begonnen aan de reparatie van Lord Brahma, de hindoegod in het heiligdom, en het Rights and Liberties Protection Department heeft gegevens bekend gemaakt over de uitbetaling van financiële compensatie aan de nabestaanden van de doden en de gewonden. In totaal gaat 60 miljoen baht worden uitgekeerd aan 78 slachtoffers.

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Isaan wordt toeristische trekpleister; bewoners blij

Van onze verslaggever te Khon Kaen
27 augustus – De iets meer geletterden hier in de omgeving zijn euforisch over de informatie dat de overheid (of het bureau voor Toerisme) heeft besloten van de Isaan een nieuwe toeristische trekpleister te maken. Ze praten al over de aanleg van een weg onderlangs de heuvelrug hier in het dorp Sam Kam en de bouw van (nog meer) resorts. In een straal van 10 kilometer rondom Si Chumphu bijvoorbeeld zijn er al 28 die merendeel leeg staan, of gebruikt worden voor een uurtje door een man met zijn mia noi.

Het ware beter om de toegangswegen berijdbaar te maken, internet beter mogelijk te maken en ook het mobiele netwerk te verbeteren. Dit voordat men waanideeën er op los laat hoe alles in detail in te richten. Wel moet gezegd worden dat de Isaan een enorm mooi gebied is en dat de juiste keus is gemaakt dit gebied meer te ontplooien.

Illegaal ivoor wordt vermalen

Kort nieuws donderdag 27 augustus

– Lof van de VS en Cites voor de vernietiging van 2,2 ton in beslag genomen ivoor. Gisteren werd het ivoor onder het toeziend oog van premier Prayut vermalen en ging het naar de verbrandingsoven. De waarde van de contrabande wordt geschat op 100 miljoen baht.

Cites is de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. De secretaris-generaal looft Thailand ook voor ’s lands actieplan, waaronder een wetswijziging en een nieuwe wet. Die stellen nieuwe straffen op de illegale handel en het bezit van (gesmokkeld) Afrikaans ivoor.

John E Scanlon: ‘De vernietiging van geconfisqueerd ivoor in Bangkok zal geen eind maken aan de illegale handel, maar zorgt er daarentegen wel voor dat niemand ooit nog profiteert van deze contrabande. Gevoegd bij de inbeslagnames en vervolging en bestraffing van verdachten, vormt het een krachtige boodschap dat Thailand deze illegale handel niet tolereert.’

De handel in ivoor is in 1989 verboden door Cites. Thailand is in maart nog gewaarschuwd voor sancties als het laks bleef bij de strijd tegen illegaal ivoor. In reactie daarop heeft een registratie plaatsgevonden van ivoor in bezit van handelaren en particulieren. In april werd vier ton ivoor afkomstig uit Kongo en bestemd voor Laos onderschept. Een week later nog eens drie ton uit Kenya, ook bestemd voor Laos.

– Aan de zevende Bangkok Post International Mini Marathon 2015 op 9 augustus namen 4.000 lopers deel, zowel amateurs als professionals, meldt de krant vandaag in een aparte bijlage. De opbrengst van de loop ging naar de Bangkok Post Foundation, een stichting die zich inzet voor goede doelen. De snelste loper, Nutchanon Meewan, deed 37 minuten en 14 seconden over de 10,5 kilometer. Deelnemers konden ook op twee andere afstanden meedoen: 6,5 kilometer en een walk-run van 3,5 kilometer voor gezondheid en liefdadigheid.

– Gaat het wel goed met premier Prayut? Hij wil het woord rakya (grassroots, volgens mijn woordenboek: in nauw contact met het volk) verbieden en daarvoor wil hij zelfs artikel 44 van de interim-grondwet gebruiken, een artikel dat hem absolute macht verleent.

Volgens Prayut bevordert het woord klasseonderscheid  in de samenleving. Wat volgens hem wel mag: low-income of people with little education. ‘Heden ten dage hebben we geen klasseonderscheid in de samenleving. Geen amart (elite), niets’, aldus de premier tijdens een seminar van de Nationale Hervormingsraad (NRC) over onderwijshervormingen en het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Mijn diagnose: de premier is zwaar overwerkt.

Bangkok Post besteedt vandaag weer veel aandacht aan de ontwerp-grondwet: twee artikelen en een editorial. Op de voorpagina een analyse met de voorspelling dat het ontwerp wordt goedgekeurd na enige lobbywerk.

20 van de 36 leden van de grondwetcommissie (CDC) hebben de opdracht gekregen de leden van de Nationale Hervormingsraad (NRC) te bewerken. De NRC stemt op 6 september over het ontwerp. Wanneer het het groene licht krijgt, volgt in januari een referendum. In bijgaand kader de procedure bij goedkeuring en afwijzing.

In het artikel wordt nog eens ingegaan op het zogeheten ‘crisis panel’, dat de bevoegdheid krijgt in tijden van crises de macht over te nemen. Een staat in een staat, noemen tegenstanders het. Voorstanders zeggen dat het panel militaire coups zal voorkomen.

Op pagina 3 een eenkoloms bericht met bezwaren van studentengroepen tegen het wetsontwerp en het crisis panel, door een student ‘politburo’ genoemd. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– De na lange tijd weer op gang gekomen vredesgesprekken tussen Thailand en het zuidelijk verzet beginnen al weer met gedonder. De verzetsgroepen eisen immuniteit [van strafrechtelijke vervolging] voor hun groepsleden en ze willen dat de Thaise regering de gesprekken als nationaal agendapunt formaliseert en ze door het parlement laat goedkeuren in plaats van ze zoals nu via een Prime Minister’s Order te regelen.

Op de eerste dag van de gespreksronde werd gesproken over het instellen van veiligheidszones. De verzetsgroepen, opererend onder de paraplugroep Mara Patani, is gevraagd suggesties te leveren omdat zij als geen ander weten welke gebieden ze honderd procent kunnen beheersen.

Het huidige overleg is volgens het bericht nog geen formele hervatting van de vredesgesprekken die in 2013 stagneerden. Een Thaise legerafgevaardigde meent dat dit ook niet gaat gebeuren. Vandaag komen de delegaties weer bijeen om naar elkaars wensen en bezwaren te luisteren.

Burgerorganisaties hebben gewaarschuwd dat Mara Patani, een bundeling van zes verzetsgroepen, niet de illusie moet hebben alle mensen in het Zuiden te vertegenwoordigen. Human Rights Watch vindt dat de gesprekspartners zich snel moeten bezighouden met de grieven van de burgers in de regio.

– Olifant Plai Somjai (30) heeft gisteren in een olifantenkamp in Mae Wang (Chiang Mai) voor grote paniek gezorgd. De kwaaie jumbo trapte zijn mahout (24) dood en ging er met een Chinees echtpaar plus dochter op zijn rug vandoor. De staf van het kamp en politie evacueerden de overige toeristen en een andere mahout zag kans het dier te kalmeren, maar dat duurde wel een uur. Niemand raakte gewond, dus dat valt weer mee.

– Follow-up op het bericht van 25 augustus in Kort Nieuws over de aanleg van betonnen golfbrekers op het strand van Samila Chalatad in Songkhla. De bestuursrechter heeft in een spoedzitting bevolen de werkzaamheden te staken. Op 2 september worden alle partijen en experts in de rechtbank verwacht om over oplossingen te praten.

De golfbekers plus zandsuppletie hebben tot doel de erosie van het strand te voorkomen, maar volgens tegenstanders zijn ze schadelijk voor de visserij en bevorderen de golfbrekers juist de erosie. Ze kritiseren ook het ontbreken van een milieu-effectrapportage.

De spanningen tussen tegenstanders en de gouverneur van Songkhla liepen dinsdag op toen arbeiders op zijn bevel ’s avonds begonnen het beton weg te halen. De tegenstanders beschuldigden hem ervan bewijsmateriaal te willen verdonkeremanen, maar zelf zei hij dat het om tijdelijke constructies ging.

– Premier Prayut begint vandaag aan een bezoek van twee dagen aan de Filipijnen. De Filipijnen zijn het achtste Aseanland dat hij als premier bezoekt. Doel is de bilaterale banden op het gebied van handel, investeringen, onderwijs en luchtvaart aan te halen. De premier wordt gechapperoneerd door de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Vorig jaar was Thailand de achtste grootste handelspartner van de Filipijnen.

– De DNP geeft volgende maand op verzoek van Indonesië veertien orang-oetans terug. De dienst heeft vijf jaar voor de dieren gezorgd sinds ze op Phuket werden ontdekt. Dertien waren het land binnen gesmokkeld en aan de kant van de weg achtergelaten in kooien. Vermoedelijk waren ze bestemd voor een particuliere dierentuin. De smokkelaars zijn nooit gepakt. Nummer 14 werd in Thailand geboren. Op 7 september vliegen de primaten met een C-130 Hercules vrachtvliegtuig terug naar hun moederland.

– Een 61-jarige man heeft zijn kleinzoon van 2 gewurgd en het lichaam in het water gegooid. Zijn verhaal dat het kind vermist was, werd al snel doorgeprikt door de politie, nadat het levenloze lichaam was gevonden. De opa wurgde de jongen op 11 augustus omdat het kind maar bleef huilen. De man beklaagde zich over zijn dochter, de moeder van het kleintje dus, die het kind bij hem en zijn vrouw had achtergelaten zonder geld te geven. Eerder had ze vier kinderen bij hen gedumpt.


 

Erawan Shrine trekt nog steeds bezoekers (Foto Prakit Chantawong)

Bomaanslag Erawan: Hard bewijs ontbreekt

26 augustus – Eén ding is zeker: als de regering geen behoorlijk onderzoek doet en alleen maar probeert de economische gevolgen te minimaliseren, doet dat meer kwaad dan goed, schrijft Rungrawee Chalermsripinyorat, doctoraal student aan de Corall Bell School of Asia-Pacific Affairs van de Australian National University.

In een analyse op de opiniepagina van Bangkok Post onderzoekt ze drie scenario’s ter verklaring van de bomaanslag bij de Erawan Shrine.

1 Moslim militanten uit het Zuiden. De algemene perceptie dat het geweld beperkt blijft tot de zuidelijke provincies klopt niet helemaal. Voorbeelden: de bomaanslag in Bangkok op oudejaarsavond 2006 (3 doden, 40 gewonden, niemand veroordeeld), een onschadelijk gemaakte autobom op Phuket (december 2013) en een autobom op Koh Samui (10 april 2015).

Tegen dit scenario pleit dat de opstandelingen economisch van belang zijnde plaatsen uitzoeken en TNT of C-4 niet gebruiken.

2 Internationale jihadisten die de deportatie van Uighur vluchtelingen naar China willen wreken. Die deportatie is internationaal sterk veroordeeld, want ze was in strijd met het principe van non-refoulement. Rungrawee noemt het een diplomatieke blunder en niet kenmerkend voor Thailand’s buitenlandse politiek bij gevoelige kwesties.

De aanwijzingen voor de betrokkenheid van jihadisten worden ondersteund door een uitspraak van IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi. Hij noemde China vorig jaar een van de landen, waar de rechten van moslims met voeten worden getreden. ‘Your brothers all over the world are waiting for your rescue, and are anticipating your brigades.’ De theorie wordt ook nog eens ondersteund door het feit dat de verdachte geen Thai is, maar een Caucasiër of Arabier. Maar ertegen pleit dat jihadisten altijd de verantwoordelijkheid van een aanslag opeisen.

3 Rancuneuze anti-establishment individuen, al dan niet verbonden aan een beweging. Inderdaad hebben ontevreden roodhemden geprobeerd bommen te plaatsen, maar die pogingen waren amateuristisch. In 2010 in Nonthaburi kwam bijvoorbeeld de man zelf om het leven die probeerde een bom met 10 kilo TNT te maken. Verder is het onwaarschijnlijk dat roodhemden een politieke statement maken door een plaats waar veel Aziaten en Thai bidden, aan te vallen.

Ten slotte noemt Rungwaree het onverstandig dat de regering bij voorbaat een relatie met het internationaal terrorisme uitsluit. Dat schijnt de militaire klassieke strategie van ‘Information Operations’ te zijn, die tot doel heeft de economische gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Het leger zou geleerd moeten hebben van vroegere fouten. Het gebruik van IO om de waarheid te manipuleren, verergert alleen maar de situatie en ondermijnt de geloofwaardigheid van de regering.’ (Bron: Bangkok Post, 25 augustus)

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Expert: Grijze Wolven pleegden bomaanslag

26 augustus – De dader van de bomaanslag bij de Erawan Shrine moet gezocht worden in kringen van de Turkse Grijze Wolven. Dit oppert Anthony Davis, door de krant omschreven als een ‘veteran security analyst’ bij IHS-Jane. Hij zei dat maandag tijdens een paneldiscussie bij de Foreign Correpondents Club of Thailand.

Davis baseert zijn theorie op de grote woede in Turkije na de deportatie van 109 Uighur vluchtelingen begin juli naar China [en de scheiding van mannen, vrouwen en kinderen]. De Grijze Wolven waren prominent aanwezig toen de ambassade in Istanboel werd aangevallen. [In eerdere berichten wordt gesproken over consulaat.]

De politiewoordvoerder zegt dat tot nu toe geen aanwijzingen zijn gevonden van een verband met internationale terroristische groepen. [Vergelijk de analyse van Rungwaree hiervoor.]

‘De dader kan een buitenlander zijn geweest of een Thai die zich voordeed als buitenlander. We kunnen een aanval op één land door een buitenlander geen internationaal terrorisme noemen. Toegeven dat het internationaal terrorisme was, betekent dat ons land een slagveld en doelwit is. Hoe kan een land dat een toeristische bestemming is, dan overleven?’

Het was een buitenlander
De verdachte van de bomaanslag was een buitenlander, zegt de taxichauffeur die de man op Rama IV oppikte en naar station Hua Lamphong bracht [van waar hij per tuktuk naar Ratchaprasong ging]. De chauffeur is er zeker van dat de man een rugzak bij zich had met een andere kleur dan die op de CCTV-beelden is te zien. De politie sprak maandagavond drie uur met de bestuurder. Ze heeft de taxi geïnspecteerd en DNA-monsters genomen.

De politie heeft ook het telefoonverkeer rond het tijdstip van de aanslag gecontroleerd. Van drie internationale nummers wordt nagegaan van wie ze zijn. Vermoed wordt dat de dader een telefoontje pleegde nadat hij zijn rugzak bij het altaar had achtergelaten. Daar lijken de CCTV-beelden op te wijzen.

Hotels voelen de pijn al van de bomaanslag

26 augustus – Twee beursgenoteerde hotelbedrijven, Central Plaza Hotel (Centel) en de Erawan group (ERW), hebben hun target voor dit jaar naar beneden bijgesteld vanwege de bomaanslag bij de Erawan Shrine. Centel zakt van 10-15 procent naar 7-10 procent en ERW van 35 naar 28 procent. Centel verwacht een omzet van 19,5 miljard baht en ERW 5,5 miljard baht, wat meer is dan vorig jaar. [Dus dat valt weer mee.]

Centel  zegt deze maand door annuleringen een verlies van 10 miljoen baht te lijden. Restaurants in CentralWorld en Siam Square zagen hun omzet met 20 procent teruglopen, in geld uitgedrukt 1 miljoen baht. Centel-directeur Suthikiati verwacht dat het herstel drie maanden duurt. Hij dringt er bij de regering op aan snel te handelen om het vertrouwen van buitenlandse toeristen te herstellen.

Suggesties die hij doet: visa on arrival van 1 maand naar 2 of 3 maanden verlengen, legeskosten schrappen en de aftrekpost inkomstenbelasting voor hoteluitgaven, die op 31 december afloopt, met een jaar verlengen.

ERW vice-president Kanyarat Krisnathevin zegt dat het Grand Hyatt Erawan Hotel het ergst getroffen is, omdat het vlakbij de Erawan Shrine staat. ERW blijft erop vertrouwen dat 2015 een beter jaar wordt dan 2014, toen een verlies werd geleden van 111 miljoen baht. De netto-winst bedroeg de eerste helft van dit jaar 115 miljoen baht en de omzet groeide met 43 procent naar 2,55 miljard baht. ‘We verwachten dat de situatie in november weer normaal is.’ (Bron: Bangkok Post, 25 augustus)

Minister plant hulp voor de armen

26 augustus – Geld voor de armen, investeringen in kleine projecten en verlaging van de inkomstenbelasting zijn de drie prioriteiten van de nieuwe minister van Financiën Apisak.

Boeren en de laagste inkomens krijgen binnen een maand een tegemoetkoming maar niet in de vorm van een contant uit te betalen bedrag. Dat wordt gedaan via de staatsbanken, zegt de minister, die verder geen details noemt.

Omdat investeringen in infrastructurele projecten veel tijd vergen, kiest de minister voor investeringen in kleine projecten. Die zetten snel zoden aan de dijk voor kleine bedrijfjes.

Wat de minister met de inkomstenbelasting voor heeft, lees ik niet. Hij zegt wel dat de 35 procent in de hoogste schijf betrekkelijk hoog is in vergelijking met andere landen. De bedrijfsbelasting van 20 procent lijkt concurrerend.

Apisak zegt verder dat het ministerie onder zijn leiding de grondbelasting en OZB doorzet, maar de belasting wordt op details aangepast. Voor de vorige minister was de land and buildings tax een heet hangijzer (hot potato). De belasting zou een extra financiële last leggen op huiseigenaren en (groot)grondbezitters, die het vanwege de zwakke economie toch al zo moeilijk hebben. (Bron: Bangkok Post, 25 augustus)

Andere minister gelooft in kolencentrales

26 augustus – Van de nieuwe minister van Energie hoeven voorstanders van alternatieve energiebronnen niets te verwachten, want hij wil haast zetten achter de bouw van twee kolencentrales in Krabi en Songkhla. Dat is nodig – het argument is al tot vervelens toe gebruikt – om de energiebehoefte in het Zuiden in de toekomst veilig te stellen.

‘We moeten een nieuwe manier vinden om de bevolking efficiënt te informeren, daar veel projecten op zware tegenstand en protesten van sommige groepen stuiten’, zei hij op zijn eerste werkdag op het ministerie. Zoals bekend verzetten omwonenden – en zij niet alleen – zich tegen de zogenaamde ‘schone’ centrales.

Ik lees in dit bericht dat binnenkort een commissie gevormd gaat worden met energie beleidsmakers [?], dorpelingen en parlementsleden, maar volgens mij bestaat zo’n commissie al, zij het in een andere samenstelling. Steekje laten vallen, Bangkok Post?

Een tweede onderwerp dat de minister aansneed, was de exploratie naar gas en olie, die vertraagd is nadat NGO’s zich hadden verzet tegen de winstdelingsregeling. Naar verwachting komt het project dit jaar op stoom wanneer de Petroleum Act van 1971 is herzien.

Verder is de minister van plan de belasting op LPG in de transport sector te verhogen. Het plan om de prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas) te laten fluctueren, is volgende maand klaar. CNG had sinds 2008 een vaste prijs, maar daaraan komt een einde. (Bron: Bangkok Post, 25 augustus)

Zwaar hersenletsel na botsing

Van onze medewerker te Khon Kaen
26 augustus – Twee jongemannen zijn maandagavond op de motorfiets tegen elkaar gereden. Tenminste dat is de eerste conclusie van de politie in Chum Phae, daar beide slachtoffers het zich niet kunnen herinneren.

De zwaarst gewonde is met een schedelbasisfractuur overgebracht naar het grote ziekenhuis in Khon Kaen. De andere jonge man is naar het ziekenhuis in Si Chompu vervoerd met een zware hersenschudding, wat tanden uit en vele schaafwonden. Beide slachtoffers droegen geen helm.

De vader van de laatstgenoemde is de brommer gaan zoeken en heeft deze uiteindelijk, zwaar beschadigd, bij de politie gevonden. Blijft de vraag waarom de Hermandad niet strenger optreedt tegen het niet dragen van een helm.

Limerick van de dag – een tweeluik
Er was eens een taxibestuurder
Die elke dag een wagen huurde
Hij wist wel beter
‘k Moet rijden op de meter
Maar zonder zijn de ritten duurder

Er was eens een taxibestuurder
Zijn ritten waren nogal duurder
‘t Was een uitvreter
Met zijn taximeter
Dat mocht van de taxiverhuurder

 

Krimi ‘Chuwong, de aannemer’, aflevering zoveel

26 augustus – Je moet maar durven. Beschuldigd van diefstal, vervalsing van documenten en ontvangst van gestolen waar, slaat voormalig staatssecretaris van Handel Banyin terug met het dreigement de rechercheurs die onderzoek doen naar de dood van miljardair-aannemer Chuwong en verdachte aandelentransacties aan te klagen wegens plichtsverzuim.

KrimiDinsdag meldde Banyin zich bij de Crime Suppression Division, waar hij drie uur aan de tand werd gevoeld en volhield onschuldig te zijn. De op een transferdocument van aandelen aangebrachte verandering van ‘pledge’ in ‘transfer’ had Chuwong zelf aangebracht en ten bewijze daarvan had hij enkele pennen meegenomen, elk met een inktgommetje aan het einde, die Chuwong volgens hem regelmatig gebruikte om overdrachts documenten te tekenen. Wel jammer voor Banyin dat alleen hij getuige was van de verandering.

Nog een argument door Banyin in de strijd geworpen: de aandelentransfers [aan twee vrouwen] vonden plaats tussen 8 en 26 juni, de dag waarop Chuwong om het leven kwam in de auto, bestuurd door Banyin. [Een ongeval waarover ik nog steeds geen enkel detail heb gelezen.] Als er was geknoeid met documenten dan had Chuwong dit vast en zeker ontdekt en zou hij ook niet zijn gaan golfen met Banyin op de 26ste, aldus meneer Onschuld.

Banyin TangpakornMaar de politie zegt dat het bewijsmateriaal geen twijfel laat bestaan aan Banyin’s schuld. Ze adviseerde de rechter hem niet op borgtocht vrij te laten uit angst dat hij met het bewijs zou knoeien, maar de rechter honoreerde dat advies niet. Na storting van een borg van 5 miljoen baht voorkwam Banyin een logeerpartij achter de tralies. De rechter verbood hem wel met bewijsmateriaal te knoeien.

Wat volgens de politie is gebeurd: Banyin en een voormalige caddie die zegt zwanger van Chuwong te zijn, hebben samengespannen bij de overdracht van aandelen ter waarde van 228 miljoen aan de vrouw. Ze kregen hulp van een effectenmakelaar die via de aandelenrekening van haar moeder 40 miljoen baht ontving. [Dat zou dus zwijggeld kunnen zijn als ik even Sherlock Holmes mag spelen.] Beide vrouwen claimen Chuwong’s liefje te zijn geweest, maar Chuwong’s familie was niet op de hoogte van hun bestaan.

Zie hier de ingrediënten van de Krimi Chuwong, waarvan de eindaflevering nog geschreven moet worden. Laat ik eens een gok doen. Chuwong had de vervalsing ontdekt, sprak er met Banyin over, die sloeg Chuwong dood [waar de verwondingen op wijzen] en ensceneerde het ongeluk. En het kind dat nog geboren moet worden, is verwekt door haar vroegere vriend, de zoon van een voormalige gouverneur. (Bron: website Bangkok Post, 25 augustus)

P.S. Ik zie nu op de tv beelden van Banyin, omringd door pers, die met veel aplomb demonstreert hoe je met zo’n pen tekst kunt uitstuffen en vervangen.

Kort nieuws woensdag 26 augustus

Bangkok Post opent vandaag met een onderwerp dat mijn beste lezers en lieve lezeressen in Nederland en België en de rest van de wereld niet bijster zal interesseren, dus ik stip het kort aan. In de ontwerp-grondwet wordt voorzien in een ‘crisis panel’ dat parlement en regering in tijden van crises terzijde kan schuiven.

Premier Prayut verweert zich tegen de kritiek dat dit neerkomt op de mogelijkheid van een legale coup. Hij hekelt Abhisit (leider Democraten) en Yingluck (Pheu Thai) die het gewaagd hebben het voorstel te kritiseren. Hij zegt dat politici niet het recht hebben om de Nationale Hervormingsraad (NRC) te bewegen het wetsontwerp af te wijzen.

En daar laat ik het maar bij. Als uitsmijter nog wat krompraat van papa Prayut: ‘Politici hebben er niets mee te maken. Sommigen hebben al te maken met rechtszaken, maar het lijkt erop dat ze voor niets bang zijn. Deze lieden zijn streng tegen mij, dus moet ik net zo streng tegen hen zijn. Vlucht niet voor justitie wanneer je vervolgd wordt.’ Als u de logica hiervan kunt volgen, bent u een knappe jongen of meisje. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Weer een bericht met Prayut als hoofdpersoon – ik krijg er wat van. De premier wil dat zijn economisch team binnen drie maanden concrete resultaten boekt. Het team [van ministers met een portefeuille die raakvlakken met de economie heeft] moet zich niet alleen op de macro-economie richten, maar vooral de binnenlandse bestedingen stimuleren.

Regeringswoordvoerder Sansern: ‘De premier heeft in het kabinet gezegd dat de tijd dringt. Drie maanden vanaf nu moeten de mensen positieve veranderingen zien. Hij hoopt ook dat de economie opkrabbelt.’

Vice-premier Somkid, belast met economische zaken en leider van het team, heeft de opdracht van Prayut gekregen uit te vogelen hoe buitenlandse investeerders kunnen worden binnengehaald door hen in 2015 en 2016 nieuwe investeringsprivileges te verlenen. Sommige investeerders vinden dat de huidige privileges niet aantrekkelijk genoeg zijn.

Volgende week komt het team naar verwachting met een pakket aan stimuleringsmaatregelen van 50 miljard baht. [Geen details]

– Toeristen opgelet! Mocht u zich in Thailand met een kogelvrij vest en helm willen beschermen, weet dan dat dit in strijd met de Arms Control Act van 1978 is. Een fotojournalist uit Hong Kong kwam daar op Suvarnabhumi achter toen hij werd aangehouden nadat die twee dingen in zijn handbagage waren gevonden.

De politie zegt geen andere keus te hebben dan de man, die volkomen te goeder trouw was, te vervolgen. Of hij schuldig wordt bevonden, is aan de rechter ter beoordeling, aldus politiecommissaris Somyot. De fotograaf werd zondag aangehouden en maandag op borgtocht vrijgelaten. Hij mag het land niet verlaten. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort nieuws van gisteren.

– Vijf politieagenten in Nakhon Pathom zijn overgeplaatst naar een inactieve post [zeg maar geschorst] omdat de ‘slavenboerderij’ zich in hun werkgebied bevond. Op die varkens- en kippenboerderij werden dertien Laotianen (14 tot 25 jaar) als slaven behandeld. Ze werden ’s nachts in een kooi opgesloten, moesten werkdagen van 18 uur maken en werden geslagen. Zie verder het bericht Slavenboerderij: Een beproeving van 2 maanden van 24 augustus.

– Zijn vrouw kreeg zowat een rolberoerte toen het haar verteld werd. Haar man had 25 jaar net gedaan of hij politieagent was. Gisteren arresteerde de (echte) politie in Nakhon Ratchasima de 47-jarige man en nam uniformen met de rang van luitenant-generaal in beslag, een kogelvrij vest, een jack met het logo van de Royal Thai Police, twaalf pistolen (negen met een vergunning), honderden munitiepatronen en drie politiepetten. De politie kwam de man op het spoor door een foto van hem in uniform die hij op zijn Facebook pagina had geplaatst.

De man bleek verder dure amuletten te hebben verkocht, die volgens hem met steun van de Royal Thai Police waren gemaakt. Dat schijnt een lucratieve handel te zijn geweest want het bericht meldt dat hij enkele luxueuze auto’s in zijn bezit had en andere dure spullen. De man heeft verklaard niemand te hebben bedrogen.

– De DSI heeft nog eens een bedrag van 600 miljoen baht gevonden dat de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) heeft gedoneerd aan de walgelijk rijke en extravagante tempel Wat Phra Dhammakaya. Het totaal aan donaties komt daarmee op 1,2 miljard baht.

De KCUC is verwikkeld in een ingewikkelde corruptiezaak met de voormalige voorzitter als hoofdverdachte. De abt zou daarbij betrokken kunnen zijn. Bij nog eens zeven KCUC medewerkers zijn huiszoekingen gedaan. Volgende week moeten dertien voormalige werknemers op het matje komen. Zij zouden samengespannen hebben om geld aan de KCUC-kas te onttrekken. [Als ik me goed herinner hebben daar weer bedrijven van relaties van geprofiteerd.] Zie verder de pagina KCUC Wat Phra Dhammakhaya.

– Gezondheidfreaks en academici hebben een 10 jaar oude zaak opgerakeld die betrekking heeft op vermeende belastingontduiking door Philip Morris. Het bedrijf zou tussen 2003 en 2007 de waarde van in de Filipijnen geproduceerde sigaretten (Marlboro en L&M) bij invoer te laag hebben opgegeven, waardoor de overheid 68 miljard baht aan inkomsten heeft misgelopen.

Het Thailand Health Promotion Institute heeft het kantoor van de procureur-generaal gevraagd de vervolging van twaalf voormalige werknemers nu eens voortvarend ter hand te nemen. Volgens de voorzitter stagneert de zaak ondanks aandrang van de DSI en het ministerie van Handel. Vlak voor zijn vertrek in oktober 2013 heeft de vorige PG de tenlastelegging tegen twaalf van de dertien verdachten getekend, maar sindsdien is er niets gebeurd.

In het bericht wordt verder de hele voorgeschiedenis in extenso nagekauwd, maar dat doe ik maar niet. Slecht voor mijn tanden.

– Tragisch ongeluk in Nakhon Phanom. Een man die zijn vrouw rijles gaf, is door haar overreden en om het leven gekomen. Met de versnelling in zijn achteruit trapte de vrouw het verkeerde pedaal in, toen ze de inrit [in dit geval dus uitrit] van hun huis wilde uit rijden. In plaats van te remmen gaf ze gas, waardoor de man die achter de auto stond, werd geschept.  De man had de wagen kort tevoren voor haar gekocht nadat hij van zijn werk in het buitenland was teruggekeerd.


Relaxen op het strand van Koh Lan voor de kust van Pattaya

Toerisme behoeft dringend kwaliteitsinjectie

25 augustus – De concurrentiekracht van het Thaise toerisme neemt af. Belangrijkste problemen zijn een beperkt aantal toeristische bestemmingen, waarbij de bestaande verslechteren, en slecht vervoer naar en van bestemmingen. Faciliteiten en diensten zijn onder de maat als gevolg van felle prijscompetitie en het personeel spreekt geen buitenlandse talen. Aldus voorzitter Kongkrit van het Tourism Reform Subcommittee (TRSC).

Volgens Kongkrit wordt er al lang gesproken over verbetering van toeristische bestemmingen en uitbreiding van de bovenkant van de markt, maar dat doel is nooit bereikt. Dit komt omdat de betrokken partijen alleen naar aantallen bezoekers en inkomsten kijken in plaats van kwaliteit en de verdeling van inkomsten over gemeenschappen met toeristische bestemmingen.

Alleen investeerders en bedrijven profiteren van de voordelen. Krabi en Phangnga zijn daarvan een goed voorbeeld. Phuket beroept zich op de vele maritieme bestemmingen, maar het leeuwendeel van de revenuen belandt in de zakken van investeerders in plaats van de lokale bevolking.

85 procent van de Thaise en buitenlandse toeristen bezoekt slechts 10 van Thailand’s 77 provincies: Ayutthaya, Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri, Krabi, Phangnga, Phuket, Prachuap Khri Khan, Songkhla en Surat Thani. Alhoewel Thailand meer dan 30 jaar voor de buurlanden is begonnen zijn toerismesector te ontwikkelen, vormt dit geen garantie voor Thailand’s leidende positie in de toekomst. Bovendien zijn er de nodige problemen, zoals fraude en onvoldoende veiligheid voor toeristen.

Volgens de TRSC is de oplossing integratie van de vijf diensten die zich op toeristisch gebied bewegen: de Tourism Authority of Thailand, Tourism Department, Thailand Convention and Exhibition Bureau, Designated Areas for Sustainable Tourism Administration en Pinkanakorn Development Agency. Ze gaan functioneren onder de paraplu van het National Tourism Policy Committee.

De World Tourism Organisation heeft dit jaar de concurrentiekracht van het Thaise toerisme op een lijst van 140 landen op de 35ste plaats wereldwijd geplaatst en 10e in Azië-Pacific (nummer 1 is het meest concurrerend). Thailand’s veiligheid zakte van 140 naar 132, slechter dan Libanon, Iran, Myanmar en de Filipijnen. Twee jaar geleden stond Thailand op plaats 87. (Bron: Bangkok Post, 24 augustus)

Commentaar: Feiten maken een eind aan geruchten

25 augustus – Dreigementen tegen speculatie over de bomaanslagen zullen geen eind maken aan nep of valse berichten in dit internettijdperk. Er zijn betere middelen beschikbaar, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van maandag.

De krant reageert op de waarschuwing van politiecommissaris Somyot dat opgetreden gaat worden tegen internetgebruikers die geruchten verspreiden. Het is begrijpelijk dat de politiechef zo reageert daar hij gefrustreerd, vermoeid en zelfs kribbig zal zijn omdat het onderzoek niet vordert. Veel meer dan de 20 minuten van de route die de verdachte aflegde, heeft de politie immers niet.

De autoriteiten dienen echter te begrijpen, doceert de krant, dat het bij gebrek aan voortgang en een vacuüm aan informatie, logisch is dat de bevolking vragen stelt en speculeert. Dat moet de mensen niet kwalijk worden genomen.

De politie zou er beter aan doen een rapid-response team met hotlines te vormen. Zo’n team kan vragen van de bevolking pareren. Het kan snel reageren op mogelijk schadelijke geruchten. Het kan ook vrijwel zeker al doende aanwijzingen oppikken. Iedere burger wil immers dat er recht wordt gedaan in deze slachtpartij.

Een dergelijke benadering bevordert de openbare discussie en is meer behulpzaam dan schadelijk. Een response team met zelfs minimale middelen kan snel het brandje van het giswerk op internet  blussen, veel sneller dan de politie de verdachten kan opsporen en arresteren. (Bron: Bangkok Post, 24 augustus)

N.B. Ik ben eens op een conferentie geweest, waarop een bedrijf vertelde een speciale afdeling te hebben die niets anders doet dan op het internet speuren naar berichten over producten van het bedrijf om daar vervolgens snel op te reageren. Grote delen van het  bedrijfsleven hebben de mogelijkheden van het internet al lang ontdekt, in tegenstelling tot de Thaise autoriteiten die een uiterst beperkt repertoire hebben van verboden, dreigementen en het blokkeren van websites.

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

‘Corruptie is nog steeds schering en inslag’

25 augustus – Voormalig minister van Financiën Sommai Phasee waarschuwt het nieuwe economisch team [van het kabinet] dat corruptie van overheidsfunctionarissen endemisch is en serieus dient te worden aangepakt, niet alleen door één minister maar door het gehele kabinet. Hij zegt dat de corruptie zich ook uitstrekt tot staatsbanken. Als laatste taak tijdens zijn ministerschap heeft hij daarover de NACC geïnformeerd.

Volgens Sommai concentreren corrupte functionarissen zich op sectoren met grote budgetten, zoals de energie-industrie, wegenaanleg en en andere infrastructuur. ‘Als we het probleem serieus nemen en corruptie efficiënt willen bestrijden, moeten we daar als eerste beginnen. De huidige beleidsmakers hebben geprobeerd strenger te zijn, maar tot nu toe zijn ze nogal laks.’

Sommai zegt dat corruptiebestrijding een zaak van lange adem is. Zelfs een gekozen regering die haar termijn van vier jaar volmaakt, zou er moeite mee hebben corruptie te bestrijden, daar ze een veel langere periode vereist om te bestrijden.

Ten slotte pleit Sommai voor een transparante en strikte toepassing van de wet. ‘Als je iemand gevangen moet zetten, moet je het doen, als je de rotzooi wil opruimen.’ (Bron: Bangkok Post, 24 augustus) (Zie pagina Corruptie 2)

Lange-termijngroei onzeker

25 augustus – De constructiesector kan dit jaar een sterke groei doormaken met steun van de infrastructurele plannen van de regering. Maar politieke kwesties en een tekort aan arbeidskrachten blijven negatieve factoren die op de lange-termijngroei drukken. Aldus BMI Research, een dochter van de Fitch Group.

Voor dit jaar voorspelt het bureau een groei van 14,8 procent , maar na 2015 wordt de groei belemmerd door de onzekere politieke vooruitzichten. De bomaanslag bij de Erawan Shrine zou een voorbode kunnen zijn van hernieuwde politieke instabiliteit. Voor 2016 verwacht BMI derhalve een groei van 4,3 procent en tussen 2017 en 2019 gemiddeld 2,7 procent.

Volgens BMI heeft het uitstel van de verkiezingen tot op zijn vroegst volgend jaar de politieke temperatuur doen stijgen. Het is een signaal dat terugkeer naar een goed functionerende democratie verre van gegarandeerd is in de nabije toekomst.

BMI schrijft: ‘In het geval de periode met politieke instabiliteit verlengd wordt, verwachten we nieuwe vertragingen bij de uitvoer van projecten. Die zullen de buitenlandse belangstelling voor lange-termijn investeringen, zoals infrastructuur, frustreren. Bovendien betekent het ambitieuze infrastructuur plan van de regering op een moment dat de populatie van buitenlandse werknemers afneemt, dat een tekort aan arbeidskrachten verwacht kan worden.’

De National Economic and Social Development Board  heeft berekend dat voor de infrastructurele projecten 530.000 werkers nodig zijn voor en voor het lange-termijn watermanagement en anti-overstromings programma 80.000 man. Naar verwachting zal met name het aantal migranten uit Myanmar afnemen. (Bron: Bangkok Post, 24 augustus)

Limerick van de dag
Er zijn in Birma ouders, ‘t is godgeklaagd
Die verkopen hun dochter als maagd
Een geneeskrachtige wip
3000 dollar in de knip
Die meisjes worden niet eens beklaagd

(Velen in Myanmar geloven dat geslachtsgemeenschap met een maagd de levensduur verlengt en HIV/Aids geneest. Daar wordt grof geld voor betaald. Bron: Spectrum, 23 augustus 2015.)

Krimi ‘Chuwong, de aannemer’ nadert ontknoping

25 augustus – De Krimi Chuwong, de aannemer nadert de ontknoping. In de misdaadserie over Chuwong, de miljardair-aannemer die in juni in een eenzijdig verkeersongeluk om het leven kwam, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen drie vrouwen en de bestuurder van de auto waarin Chuwong zat. Ze worden beschuldigd van de diefstal van aandelen van Chuwong.

KrimiHet gaat om een effectenhandelaar en haar moeder, een voormalige caddie die zegt zwanger te zijn van haar lover, de aannemer, en voormalig staatssecretaris van Handel Banyin, die dus niet van moord of dood door schuld is beschuldigd, maar wie weet komt dat nog.

De effectenhandelaar ontving via de aandelenrekening van  haar moeder aandelen ter waarde van 40 miljoen baht, de caddie 228 miljoen baht. Met beide aandelentransacties, die kort voor Chuwong’s dood plaatsvonden, is geknoeid alsmede met een fotokopie van Chuwong’s identiteitskaart.

Volgens de advocaat van de caddie is ze bereid zich aan te geven. Ook Banyin zegt zich te zullen melden bij de Crime Suppression Divison van de politie. ‘Het arrestatiebevel betekent niet dat ik schuldig ben’, zegt hij. ‘De politie heeft slechts één zijde [van de getuigen] ondervraagd zonder mij de kans te geven om iets te zeggen.’

Erawan: Defecte camera’s hinderen politieonderzoek

25 augustus – Komt dat even mooi uit: de meeste bewakingscamera’s langs de route die de verdachte van de bomaanslag bij de Erawan Shrine heeft genomen, zijn kapot. Kun je als politie je eventueel eigen falen verdoezelen en de schuld geven aan de apparatuur.

En dat doet politiecommisaaris Somyot dan ook. Hij zegt dat 15 van de 20 camera’s op de route Ratchaprasong naar Silom defect zijn. Die camera’s zijn het eigendom van en worden onderhouden door de gemeente Bangkok. [Gaan we zwartepieten?] De gemeente Bangkok wil dit niet bevestigen. [Bang voor Zwarte Piet?] De gemeente heeft 57.000 camera’s in de stad, waarvan 10.000 nieuwe met een hoge-resolutiebeeld. De vijf camera’s die het wel doen, geven geen compleet beeld, waardoor de politie moet vertrouwen op haar ‘eigen voorstellingsvermogen’.

De gemeentepolitie van Bangkok weet niet of de verdachte nog in het land is. Volgens de laatste berichten [bron?] zou hij zich verkleed hebben in het Chulalongkorn ziekenhuis en gevlucht zijn naar Maleisië.

Een chemische analyse van de gevonden bomresten heeft nitraat aangetoond, wat op zowel C4 als TNT kan duiden. De kogeltjes uit kogellagers, die in de pijpbom zaten, kunnen in elke ijzerwinkel zijn gekocht. De kogeltjes van beide bommen (Erawan en Sathorn) komen overeen. Een bron bij de EOD zegt dat het type bom ongebruikelijk is in Thailand.

Een bron bij het bureau Immigratie zegt dat in rapporten van de National Security Council melding wordt gemaakt van trainingen in het maken van bommen in Pakistan. Uighur extremisten en opstandelingen uit het Zuiden zouden die gevolgd hebben. Maar of de in Bangkok gebruikte bommen dezelfde zijn, kan pas na grondige studie worden vastgesteld.

De gemeentepolitie ontkent een verband tussen de vondst van een MK2 granaat in Sukhumvit Soi 81 gisteren en de Erawan aanslag. Wel onderzoekt de politie of er een verband is met de hacking van zes officiële websites in Lamphun door een groep die zegt een islamitische groep uit Tunesië te zijn.

Het eerdere bericht over de controle van guesthouses en condo’s blijkt niet te kloppen, want er zijn 139 personen aangehouden en enkele vuurwapens en drugs zijn in beslag genomen. Volgens het vorige bericht had de speurtocht niets opgeleverd, maar misschien had dat alleen betrekking op de vrijdag, terwijl tot maandag is gespeurd.

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Kort nieuws dinsdag 25 augustus

– Plattelanders krijgen voorrang bij nieuwe maatregelen om de kwakkelende economie nieuw leven in te blazen, zegt de verse vice-premier Somkid die verantwoordelijk is voor het economisch beleid en de leiding heeft over het zogeheten ‘economisch team’. Hij zei dat gisteren op zijn eerste werkdag in het Government House.

Waaruit die maatregelen bestaan, lees ik evenwel niet in het bericht. Wel zei Somkid enkele andere behartenswaardige dingen [of zijn het open deuren?] over de export (Kunnen we niet langer op vertrouwen) en binnenlandse bestedingen (Essentieel voor toekomstige welvaart). Hij kondigde aan handelsgesprekken te gaan houden met andere landen, riep de particuliere sector op mee te helpen om het land economisch vooruit te brengen en meer van dat moois.

Volgens Somkid zijn Thailand’s binnenlandse problemen te wijten aan de dalende prijs van agrarische producten; die verzwakken de koopkracht van de boeren. Gevoegd bij een gebrek aan economisch vertrouwen, zijn investeringen ingekrompen.

– De SET index heeft gisteren 64,55 punten (4,73 procent) verloren en eindigde op 1.301,06 punten bij een forse daghandel van 60,5 miljard baht. Analisten verwachten dat de index nog verder zal zakken en de 1.300 grens passeert. Wanneer de aandelenprijzen met meer dan 20 procent dalen wordt gesproken van een bear market.

Ook elders in de wereld vertoonden aandelenbeurzen dezelfde trend. De koersval wordt toegeschreven aan zorgen over de verwachte Amerikaanse renteverhoging en de economische terugval in China. Daardoor wordt risicovol vermogen van de hand gedaan. De baht verzwakte verder ten opzichte van de dollar: van 35,63/35,65 vrijdag naar 35,75/35,77 gisteren.

– De ontwerp-grondwet, waarover de Nationale Hervormingsraad (NRC) 6 september stemt, mist een preambule en daarom willen twee NRC-commissies dat het Constitutionele Hof wordt gevraagd of de zaak juridisch in de haak is.

De CDC, die de wet heeft geschreven, zegt dat de preambule niet de taak van de CDC is, maar van het secretariaat van het kabinet. In de grondwet van 1932 heette de preambule Royal Preamble.

In november 2013 heeft het Constitutionele Hof in een andere zaak gesteld dat een preambule een kernelement is, waarmee bij vonnissen wordt rekening gehouden.

En zo worstelt Thailand’s zich door het mijnenveld van de nieuwe grondwet, die volgens sommigen alleen maar tot doel heeft de Thaise elite een stevige machtspositie te geven ten opzichte van de boerenbevolking en ‘gewone man’. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Noem ze alsjeblieft geen dienstmeiden. Het zijn soldaten die bij hun commandant huishoudelijke taken verrichten. Dat doen ze graag want dan hoeven ze niet deel te nemen aan vermoeiende exercitie oefeningen. Zo verdedigt legerchef Udomdej, tevens staatssecretaris van Defensie, zich tegen beschuldigingen van uitbuiting op de social media. Aanleiding is de klacht van een matroos die zegt door zijn commandant als straf te zijn vastgeketend aan een autoband. De commandant ontkent. Hij beschuldigt de matroos op zijn beurt van wangedrag, omdat hij het volkslied niet kan meezingen en voor zijn vrouw heeft gemasturbeerd.

– Een fotojournalist van Initium Media in Hong Kong, een begin augustus opgericht online mediabedrijf, is zondag op Suvarnabhumi aangehouden omdat in zijn handbagage een kogelvrij vest en helm met het woord Press erop waren opgemerkt. Beide worden als wapens aangemerkt in de Arms Control Act van 1987.

De fotograaf was in Thailand voor het verslaan van de bomaanslag bij de Erawan Shrine. Hij is gisteren op borgtocht vrijgelaten. Wanneer hij schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal 5 jaar gevangenisstraf krijgen. En dat zou pech zijn want hij had het vest van zijn bedrijf gekregen en wist niet dat het illegaal was om het het land mee uit te nemen.

– De Foundation for Consumers waarschuwt mensen die een oude-dagverzekering willen afsluiten, de kleine lettertjes goed te lezen. Bij de stichting is geklaagd over de weigering van sommige verzekeraars medische kosten te vergoeden omdat de verzekerden vooraf niet medisch waren gekeurd. Dat was ook geen eis in de polis, maar de verzekeraars beweren nu dat de verzekerden hun gezondheidsconditie geheim hebben gehouden. De stichting stuurt de klachten door naar het kantoor van de Consumers Protection Board, dat verantwoordelijk is voor handhaving van de verzekeringswetgeving.

– Waar gebeurde corruptiezaken als soap, je moet er maar opkomen en dat deed de National Anti-Corruption Commission (NACC), want die heeft 10 afleveringen van 22 minuten elk laten maken over onder andere het hypotheeksysteem voor rijst, toegespitst op de rol van voormalig premier Yingluck, de frauduleuze aankoop van brandweerwagens door de gemeente Bangkok en gevallen van het kopen van stemmen. ‘Ons doel is Thais verschillende types corruptiezaken te laten begrijpen, zodat ze ons kunnen helpen ze op te sporen’, zegt de NACC-voorzitter.

Volgende maand treden vijf NACC-commissarissen af inclusief de voorzitter. Enkele zaken worden versneld afgewikkeld, waaronder de zaak tegen Abhisit vanwege de roodhemd ongeregeldheden in 2010, waarbij 99 personen om het leven kwamen. Het leger kreeg toen toestemming om met scherp te schieten. (Zie pagina Corruptie 2)

– Bewoners en vissers in Songkhla eisen dat onmiddellijk gestopt wordt met de constructie van grote betonnen golfbrekers op het strand van Samila-Chalatad. Ze verergeren de erosie en zijn schadelijk voor de visserij, zeggen ze.

De autoriteiten van Songkhla lanceerden dit project in juni om door middel van zandsuppletie en de golfbrekers de erosie van het strand te bestrijden. De klagers wijzen erop dat de gouverneur van Songkhla en overheidsdiensten eerder hebben toegezegd dat minder golfbrekers zouden worden aangelegd. Vorig jaar zegde het Marine Department toe dat alle bestaande golfbrekers gesloopt zouden worden. Alleen met zandsuppletie zou het strand versterkt worden.

De tegenstanders hebben een klacht ingediend bij de bestuursrechter. Die houdt vandaag een spoedzitting.

– Thailand begint morgen in Kuala Lumpur (Maleisië) aan een voorlopige ronde vredesgesprekken met een nieuw gevormde alliantie van zes zuidelijke verzetsgroepen. Gepraat gaat worden over het vormen van safety zones, waarvoor de (gehate) noodtoestand niet hoeft te gelden. Ook wordt gepraat over voorwaardelijke vrijlating van verdachten.

Critici waarschuwen dat de coalitie niet de bevolking van het Zuiden vertegenwoordigt of de BRN, een van de zes groepen, die deelnam aan de in 2013 stil gevallen vredesgesprekken. ‘Het is altijd de elite die praat zonder de inbreng van gewone mensen’, zegt Waeromlee Waebula van het Kampung Taqwa Network. ‘Als de autoriteiten de gemeenschappen en degenen die aan de basis werken een stem geeft, zou het vredesproces door de betrokkenen worden gestuurd.’

– In een woning in Phu Phiang (Nan) heeft de politie zondagavond de levenloze lichamen gevonden van een politieagent (40), zijn echtgenote en hun tweeling van 7 jaar. Allen hadden een kogelwond in hun hoofd. De politie denkt dat het drama zich vrijdag heeft afgespeeld. Volgens getuigen kibbelde het echtpaar vaak omdat ze elkaar zo weinig zagen. De vrouw werkte als nachtzuster in een ziekenhuis.

– ’t Is een gebed zonder einde, de strijd tussen Natural Fruit, een bedrijf in Prachuap Khiri Khan waar ananas wordt ingeblikt, en actievoerder Andy Hall, die het bedrijf ervan beschuldigd heeft buitenlandse werknemers uit te buiten. Eerder sprak de districtsrechtbank van Prakanong Hall vrij, maar nu heeft de rechtbank van Southern Bangkok hem toch in staat van beschuldiging gesteld. Hij moet op 19 oktober opdraven. Tegen de vrijspraak was beroep aangetekend door het bedrijf en de openbare aanklager.

Natural Fruit heeft vier aangiftes gedaan tegen Hall en eist een schadevergoeding van 400 miljoen baht. De Brit wordt onder andere beschuldigd van overtreding van de Computer Crimes Act [die strenge straffen kent]. De mensenrechtengroep Finnwatch noemt de inbeschuldigingstelling een ernstige klap voor de mensenrechten in Thailand.

– Gaat-ie nu wel of niet zaterdag dicht: het viaduct over de Kasetsart University kruising? Gisteren meldde de krant dat zaterdag begonnen zou worden met de sloop van het viaduct dat moet wijken voor de verlengde Green Line, maar vandaag zegt de politie geen toestemming te verlenen voor sluiting van het viaduct. Opdrachtgever MRTA heeft verzuimd de politie te informeren over verkeersmaatregelen.

– 39 Thaise vissers zijn gisteren teruggekeerd uit Indonesië. Ze werkten op Thaise trawlers die in Indonesische wateren visten, maar dat na een wetswijziging en intrekking van alle vergunningen voor buitenlandse trawlers, niet meer mogen doen. Sinds oktober vorig jaar zijn 1.412 vissers gerepatrieerd uit Indonesië, waaronder ook slachtoffers van mensenhandel. Erbarmelijke werkomstandigheden noopten velen de wijk te nemen naar Ambon en Benjina.


 

Kabinet Prayut 3 legt de Eed van Trouw af

Premier Prayut en de negentien leden van zijn vernieuwde kabinet leggen in het Siriraj ziekenhuis de Eed van Trouw af voor de koning. (Foto Royal Household Bureau)


 

Slavenboerderij Nakhon Pathom

Slavenboerderij: Een beproeving van 2 maanden

24 augustus – Bangkok Post opent vandaag met een artikel over de pogingen van de regering toeristen ervan te overtuigen dat ‘u gedurende uw verblijf in Thailand veilig bent’, aldus een verklaring gericht op de internationale gemeenschap.

Maar de meeste aandacht (in tekst en foto’s) besteedt de krant aan de vondst zaterdagochtend van ‘dierenkooien’ op een varkens- en kippenboerderij in Nakhon Pathom. Elf arbeiders uit Laos, die op de boerderij werkten, de jongste 15 jaar, werden er ’s nachts in opgesloten.

In tegenstelling tot wat gisteren werd gemeld, worden ze niet als illegale immigranten beschouwd, maar als slachtoffer van mensenhandel, zegt Saranya Sawatnok, hoofd van het Nakhon Pathom Shelter for Children and Families van het ministerie van Sociale Zaken.

De Laotianen waren via een tussenpersoon in Laos beland op de boerderij, die eigendom is van Chaidet Sonut, manager bij de Krung Thai Bank. Toen ze door de politie werden gevonden, zagen ze er vuil uit en roken naar dierenvoer, aldus Saranya. De boerderij maakt de indruk van een veste, want er staat een hoge muur omheen, op verschillende plaatsen hangen bewakingscamera’s en een grote hond doet bewakingsdiensten.

De slachtoffers hebben verklaard dat ze de hele dag moesten werken. ’s Nachts werden ze opgesloten en ging de kooi op slot. Hun behoefte moesten ze doen in een plastic zakje. Wie probeerde te vluchten, kreeg slaag met een geweer. Zes van hen zijn gewond. De beproeving duurde twee maanden.

Omwonenden zeggen het vreemd te hebben gevonden dat de werkers nooit buiten de boerderij kwamen. Gastarbeiders elders verlaten vaak hun werkplaats om te sporten of een motorritje te maken. De wrede eigenaar is zaterdag is aangehouden en op borgtocht vrijgelaten.

Limerick van de dag
Er was eens een deerne uit Heerde
Die de vakantiekas beheerde
Ze wist inderdaad
In Thailand heb je de baht
Zodat ze geen fouten riskeerde

Regeringsverklaring: ‘U bent veilig in Thailand’

24 augustus – Het toerisme was vorig jaar goed voor 16 procent van Thailand’s bruto binnenlands product. Het is momenteel de enige sector die geen last heeft van de kwakkelende economie. Het is dus niet zo raar dat de regering er alles aan gelegen is toeristen te verzekeren dat ze veilig zijn in Thailand.

De regering heeft een verklaring opgesteld, die via de Thaise ambassades in het buitenland toekomstige toeristen moet geruststellen. ‘De regering geeft iedereen de verzekering dat de situatie onder controle is. Er komen versterkingen van zowel geüniformeerde agenten als agenten in burger die op elke plaats voor bewaking zorgen om optimale veiligheid te verzekeren.’

NCPO-woordvoerder Winthai zei gisteren op de tv dat de politie ‘bescheiden’ voortgang boekt met het onderzoek [lees: geen voortgang]. De nabestaanden van 14 omgekomen buitenlanders en 2 Thais hebben van de ministeries Justitie en Toerisme een financiële tegemoetkoming ontvangen. In totaal zijn 100 verzoeken om financiële hulp gedaan. In het ziekenhuis liggen nog 52 slachtoffers.

Politiecommissaris Somyot zegt dat de politie de groep van verdachten kent. [Maar die beweert wel vaker wat.] Hij wil niet zeggen of het buitenlanders of Thais zijn. De trage voortgang van het onderzoek wordt door Bullebak toegeschreven aan verouderde apparatuur, niet aan de prestaties van de politie. Hij gaat proberen meer apparatuur aan te schaffen. Over hulp vanuit het buitenland zegt hij dat alleen hulp in de vorm van apparatuur wordt geaccepteerd; vertegenwoordigers van andere landen mogen zich niet bemoeien met het onderzoek.

Inmiddels is gesproken met de taxichauffeur die de verdachte van het district Yannawa naar station Hua Lamphong heeft gebracht, de tuktuk bestuurder die hem vervolgens naar Erawan bracht en de motortaxibestuurder die hem, nadat de bom was geplaatst, naar Lumpini bracht. De politie is nog op zoek naar de taxibestuurder die de verdachte daarna heeft opgepikt in Silom 9.

Nog wat losse flodders:

  • Een voor vanmiddag geplande herdenkingsbijeenkomst bij de Erawan Shrine is om veiligheidsredenen uitgesteld. De Sangha Supreme Council heeft dat besloten op advies van de politie.
  • Japanse media melden dat de verdachte een Spanjaard is, maar het hoofd van de gemeentepolitie van Bangkok zegt dit bericht niet te kennen.
  • De politie doet onderzoek naar een man die op maandag op de Sathorn pier een pakje in het water schopte, een half uur na de Erawan explosie. Op dinsdag explodeerde daar een bom in het water. De man wordt beschouwd als een potentiële verdachte.
  • Om het vertrouwen van de bevolking een duwtje in de rug te geven hebben duizend agenten, soldaten, gemeenteambtenaren en burgers gisteren 3.550 plaatsen gecontroleerd, waaronder condo’s en toeristen guesthouses. Resultaat: nihil.

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

R3A

Snelweg R3A: ideale route voor drugssmokkelaars

24 augustus – ’t Is natuurlijk niet de bedoeling, maar de nieuwe snelweg R3A van Kunming (China) naar Chiang Khong (Chiang Rai) maakt het voor drugssmokkelaar wel erg gemakkelijk hun verboden waar in en uit de Mekonglanden te smokkelen. Ze zouden dat ook via de Mekong kunnen blijven doen, maar wegtransport is gemakkelijker.

Route R3ADe R3A [waarvan volgens mij nog een deel moet worden aangelegd, maar die volgens een bijschrift op de website in 2011 is geopend] is hun hoofdroute voor het vervoer van precursoren, die bij de productie van drugs worden gebruikt. In China worden die precursoren [geneesmiddelen die voor andere doelen bestemd zijn] in vijf tot zes steden geproduceerd voor de binnenlandse industrie. Tachtig procent van de precursoren komt uit India en wordt Myanmar binnen gesmokkeld.

En daar laat ik het maar bij, want ik verzuip een beetje in de vele details die in het bericht op één hoop worden gegooid. ’t Is un mer à boire. Kwam wel weer het Safe Mekong Joint Operation Centre tegen, een samenwerkingsverband van Thailand, China, Laos en Myanmar ter bestrijding van de drugssmokkel in het gebied. De vier landen willen Cambodja en Vietnam vragen aan te schuiven.

Of het allemaal zoden aan de dijk zet, weet ik niet. De autoriteiten claimen natuurlijk alleen maar successen. Zo zegt China dat de smokkel van precursoren in de provincie Yunnan (hoofdstad Kunming) de afgelopen vier maanden aanzienlijk is verminderd, aldus de secretaris-generaal van het Thai Office of the Narcotics Control Board.

Mocht u zich afvragen wat wel de bedoeling is van de  R3A, dan kan ik kort zijn: vergemakkelijking van het vrachtvervoer en stimulering van het toerisme. Maar dat had u, intelligente lezer die u bent, al lang zelf bedacht. Ja toch?

Kort nieuws maandag 24 augustus

– Hij had slechts 36 minuten nodig voor een opdracht waar 50 minuten voor stond. Taweelap Suwattanapunkul, student aan de faculteit Computing Studies van de Rajamangala University of Technology Thanyaburi, flikte het en won daarmee vorige week in Dallas (Texas) een onderscheiding bij de 2015 Microsoft Office Specialist World Championship in de categorie Microsoft PowerPoint 2013, de laatste versie van het software programma.

Een andere student van Rajamangala ging met lege handen terug naar huis. Hij deed mee in de categorie Adobe Photoshop. In totaal streden 600.000 studenten in de leeftijd van 13 tot 22 jaar uit 47 landen in verschillende categorieën Microsoft producten.

– Twee leden van de Nationale Hervormingsraad (NRC) hebben op voorhand laten weten tegen te zullen stemmen, wanneer de ontwerp-grondwet, opgesteld door de Grondwetcommissie (CDC) op 6 september in stemming wordt gebracht. Zij vinden de wet ‘ondemocratisch’ en ‘geen oplossing voor de problemen van het land’; bovendien zal die leiden tot een zwakke en onstabiele regering die gedoemd is te vallen. Hun argumenten laat ik onvermeld; die zijn al vaak genoeg aan de orde geweest in deze rubriek.

De NRC-commissies politieke hervormingen en rechtsspraak vergaderen vandaag over het ontwerp. Morgen vindt een door de CDC georganiseerd seminar plaats. Wanneer de voltallige NRC het ontwerp goedkeurt, volgt in januari een referendum. Verdwijnt het ontwerp (dat 285 artikelen telt) in de prullenbak, dan moet een nieuw ontwerp worden geschreven. Daarvoor staan 180 dagen. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Zaterdag wordt begonnen met de sloop van het viaduct bij de Kasetsart universiteit op de Phahon Yothin Road. Dat viaduct moet wijken voor de aanleg van de verlenging van de Green Line van Mor Chit naar Pathum Thani. Automobilisten is geadviseerd de Phahon Yothin Road de komende twee maanden te mijden, want zolang duurt de sloop. De Kasetsart University flyover is 1,5 kilometer lang. Na de sloop zijn twee inbound en twee outbound rijstroken beschikbaar voor het verkeer, wanneer de constructie van de metrolijn begint. De verlenging meet 19 kilometer en telt 16 stations.

– In de rubriek Crime Track een terugblik op een serie van 25 inbraken en de verkrachting van 10 vrouwen, waaronder een meisje van 15, de afgelopen vier jaar in Bangkok en Samut Prakan. Dankzij het GPS-signaal van een gestolen computer kon de verdachte worden getraceerd: een 41-jarige man uit Phitsanulok met een winkel in tweedehands elektronische spullen in Nakhon Pathom. En dankzij camerabeelden kon hij vastgenageld worden. De man bleek eerder wegens diefstal en verkrachting in 2007 in Samut Prakan te zijn veroordeeld. Hij kwam in 2011 uit de gevangenis.

Tip voor toekomstige dieven: laat notebook computers en smartphones liggen, want die kunnen je verraden. En blijf met je klauwen van vrouwen af. Als je zo graag van bil wil gaan, ga je maar naar Nana, Patpong of Soi Cowboy. 1500 baht voor short time plus kamerhuur en bar fine.


 

Ferrari 488 GTB

Startprijs: 24 miljoen baht

23 augustus – Dick’s blog blijft nog een dagje op de decadente elite-toer. Gisteren horloges, variërend in prijs tot 20 miljoen baht. Vandaag de Ferrari 488 GTB, die vrijdag werd gepresenteerd. Kost een luttele 24 miljoen baht. Startprijs wel te verstaan.

Ondanks de kwakkelende economie en zwakke consumptieve bestedingen ziet importeur Cavallino toch mogelijkheden voor dit juweeltje met acht cilinders. Directeur Voravud (tweede van rechts) verwacht dit jaar 60 Ferrari’s te kunnen verkopen, het dubbele aantal van vorig jaar.

Cavallino Motors werd in 2009 opgericht. Tot eind 2014 zijn 120 Ferrari’s verkocht, de beroemdste of moet ik schrijven beruchtste aan Red Bull erfgenaam Vorayuth Yoovidhya, die in september 2012 op de Sukhumvit Road (Bangkok) een motoragent schepte. Zou die man ooit nog achter de tralies belanden wegens dood door schuld? Mijn prognose: nooit. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Investeerders niet afgeschrikt door bomaanslag

23 augustus – Buitenlandse investeerders laten zich niet afschrikken door de bomaanslag bij de Erawan Shrine. De meeste investeerders blijven trouw aan Thailand, zeggen de buitenlandse kamers van koophandel.

De VS blijft een van Thailand’s grootste buitenlandse investeerders, zegt president Darren Buckley van de American Chamber of Commerce. ‘We hebben hier een lange geschiedenis. Het incident van maandag was schokkend en droevig. Maar het betekent niet dat we onze inzet veranderen. De VS blijft een belangrijke investeerder in Thailand. Het incident van maandag kan ons niet afschrikken.’

Volgens gegevens van de Board of Investment is de VS Thailand’s tweede grootste buitenlandse investeerder. De cumulatieve investeringen bedragen US$ 17 miljard; de Amerikaanse bedrijven bieden werk aan 25.000 Thais.

In de eerste helft van het jaar verleende de BoI voor Amerikaanse investeringen ter waarde van 22,4 miljard baht promotions en privileges [Ik heb nog nooit gelezen waaruit die bestaan.] Japan voerde de ranglijst aan met investeringen van 87,8 miljard baht.

De Japan External Trade Organization noemt de situatie ‘sensitief’, maar de bomaanslag is geen reden voor veranderingen in de vooruitzichten van Japanse investeringen, aldus een medewerker.

Europese investeerders zeggen ook door te gaan met hun plannen. Directeur Chaiyant van de Thai-European Business Association verwacht hooguit een onmiddellijk psychologisch effect op het toerisme, maar niet op investeringen. ‘Niemand in onze groep ziet een verandering of vertraging van investeringen. Ze beseffen dat zo’n aanval overal kan plaatsvinden.’

Voor het toerisme verwacht hij dat de aanslag zal leiden tot lagere bestedingen van toeristen, waardoor sommige industrieën hun productiecapaciteit moeten terugbrengen. Maar het nieuwe economisch team van het kabinet zal naar verwachting maatregelen formuleren die helpen bestedingen te stimuleren waardoor de economie versterkt wordt.

Chaiyant: ‘Ik denk dat het nieuwe kabinet helpt om het investeringsklimaat aanzienlijk te verbeteren, daar de meeste economische ministers goed bekend zijn bij buitenlanders.’

Ten slotte de Federation of Thai Industries. Voorzitter Supant: ‘We zien geen vertraging en verwachten die ook niet, daar niemand heeft aangegeven zijn investeringsplannen te willen wijzigen.’ Supant verwacht dat het vertrouwen van investeerders aanzienlijk zal toenemen wanneer de dader is gearresteerd. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Commentaar: Geweld in ’t Zuiden is niet minder tragisch

23 augustus – Boston had Boston Strong, Parijs Je suis Charlie en nu heeft Bangkok Stronger Together en Our Home, Our Country als slogan tegen de afschuwelijke terreur op de Ratchaprasong kruising maandag.

De explosie was de ergste aanval op Bangkok in het recente verleden, en toch was ze niet de ergste, vooral als je denkt aan het zalvende Our Home, Our Country. Het diepe Zuiden maakt het al tien jaar mee, schrijft Kong Rithdee in zijn wekelijkse rubriek Commentaar, en nooit was er een slogan om de mensen aan te sporen ‘samen sterker’ te worden wanneer een bom in Yala of Pattani ontplofte.

Drie weken geleden kwamen in Saiburi een monnik, soldaat en burger om het leven en werden velen gewond. In juni waren er een autobom, een motorfietsbom, twee gevallen van brandstichting en twee andere bomaanvallen in de regio. Het dodental in juni bedroeg 15, in mei 29. Alle slachtoffers waren Thai.

Kong wil er geen numbers game van maken, omdat dood meer is dan statistiek. Maar als we denken aan kwantificeerbare verliezen, verslaan Krue Se en Tak Bai die in Bangkok, schrijft hij. Om nog te zwijgen over het totaal aantal doden: meer dan 6.300 na elf jaar en zeven maanden.

Wat bij de Erawan Shrine gebeurde, was een tragedie. Wat elders gebeurt in ‘ons land’ mag veraf lijken, maar het is niet minder tragisch. Het is ook de realiteit van elke dag, waaronder veel mensen lijden, die er al lang mee vertrouwd zijn om attent te zijn op verdachte pakjes op voetpaden. De Bangkok bom was ongetwijfeld luid, maar was die luider dan de rest? (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Limerick van de dag
Er was eens een man in Aartswoud
Die legde op elke slak zout
’t Is een methode
Nergens verboden
Maar pas wel op voor een burn-out

Californië: Aangifte tegen CPF wegens foute garnalen

23 augustus – Een voorproefje van wat Thailand mogelijk te wachten staat in de EU, speelt zich af in Californië waar een vrouw woensdag aangifte heeft gedaan tegen Costco Wholesale Corporation omdat ze gekweekte garnalen uit Thailand verkoopt. Die garnalen zijn gevoed met vismeel, verkregen uit de bijvangst van trawlers, waarop onder dwang onbetaalde arbeiders werken. En daardoor wordt  een industrie in stand gehouden, waarvoor de Thaise autoriteiten hun ogen sluiten.

De vrouw betoogt dat dit in strijd is met wetgeving die bedrijven voorschrijft geen valse beweringen te doen over illegaal gedrag in hun aanvoerketen, inclusief mensenrechtenschendingen.

Behalve Costco zijn ook de distributeur CP Food Products Inc en moederbedrijf Charoen Pokphand Foods aangeklaagd. De zaak dient voor de federale rechtbank van San Francisco.

Agrogigant CPF zegt alleen vismeel te kopen van leveranciers die gecertificeerd door het IFFO Responsible Sourcing Programme, dat voldoet aan de Code of Conduct for Responsible Fisheries van de FAO.

Een Costco-woordvoerder zegt dat het bedrijf nauw heeft samengewerkt met de Thaise regering, de Thaise visindustrie en andere detaillisten om de kwesties, die het afgelopen zijn opgedoken, op te lossen. Consumenten die niet tevreden zijn met een Costco product kunnen dit retourneren en krijgen de aankoopsom vergoed. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Voor alle berichten over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

‘Politieke instabiliteit levert risico’s op’

23 augustus – Het politieke klimaat in Thailand blijft buitengewoon onzeker vanwege de polarisatie tussen rood- en geelhemden. Het gevaar bestaat voor nieuwe politieke instabiliteit die een belangrijk risico voor investeerders en bedrijven vormt. Bovendien vormt het geweld in het Zuiden een bedreiging. Dit schrijft BMI Research in het rapport Political Risk Analysis: Political Risk to Investing in Thailand.

Volgens BMI Research, een onderdeel van de Fitch groep, is de grootste bron van instabiliteit de diepe politieke verdeeldheid tussen supporters en tegenstanders van de afgezette premier Thaksin, die zich hebben getooid met respectievelijk rode en gele shirts. Onverenigbare politieke belangen van de twee groepen geven aan dat de kloof tussen hen te diep is om in de nabije toekomst te worden overbrugd.

Frequente regeringswisselingen in Thailand hebben voor een groot deel de continuïteit van het beleid beïnvloed en voor veel onzekerheid gezorgd, met name voor bedrijven met lange-termijnplannen. De ontwerp-grondwet die is geschreven door de 36 leden tellende grondwetcommissie bevat ook voorzieningen die de macht van toekomstige regeringen ondermijnen, aldus het rapport.

BMI Research meent dat gekozen regeringen slechts een levensduur van enkele jaren hebben, gegeven de tegenstelling tussen rood- en geelhemden. Een goed functionerende democratie is nog verre toekomstmuziek. Maar het rapport bevat ook een lichtpuntje: Alhoewel er politieke risico’s kleven aan investeren in Thailand, zijn er nog steeds investeringsmogelijkheden. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Goedkope leningen van SME Bank in trek bij MKB

23 augustus – Een maand nadat de inschrijving is geopend, hebben 1.682 MKB’s een aanvraag gedaan voor een goedkope lening bij de Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), in totaal voor 8,21 miljard baht. 68,9 procent van de aanvragen is gedaan door bedrijven die de dupe zijn van de stagnerende economie.

Het initiatief voor de policy loans is genomen door de huidige regering, die daarvoor een budget van 15 miljard baht heeft uitgetrokken. De leningen hebben tot doel innovatie te stimuleren bij kleine bedrijven, die de potentie hebben naar middelgroot te groeien, en zijn bedoeld voor MKB’s die zich richten op buurlanden. De meeste bedrijven beschikken slechts over een kleine kasvoorraad omdat de omzet is teruggelopen door de politieke chaos voorafgaand aan de coup, de kwakkelende economie en trage bestedingen. Commerciële banken houden de hand op de knip omdat ze bang zijn voor toename van de NPL’s.

Voorzitter Salinee van de SME Bank zegt dat 158 leningen voor in totaal 510 miljoen baht al zijn goedgekeurd. De goedkeuringsprocedure verloopt traag, daar de filiaalstaf niet altijd weet welke bedrijven nu precies in aanmerking komen voor een lening. Maar ze verwacht dat de procedure sneller gaat nadat het management duidelijkheid heeft geschapen.

Staatssecretaris Wisudhi (Financiën) zei eerder dat de bank het ministerie om extra financiering kan vragen wanneer de vraag naar de policy loans groot is. Het ministerie kan dan vervolgens een voorstel aan het kabinet voorleggen.

Het bericht bevat verder nog enkele gegevens over de financiële positie van de bank, die kampt met een hoog percentage aan NPL’s. Eerder bedroeg dat 50 procent. Eind vorige maand stond de stand op 31,5 procent (27,1 miljard baht). De doelstelling is dit bedrag terug te brengen naar 20 miljard baht aan het eind van het jaar. (Bron: Bangkok Post, 22 augustus)

Somyot op bezoek in Nana

Bomaanslag: Politie duikt in aanslag Sathorn pier

23 augustus – Bangkok Post kan vandaag beter Politiebode heten, want het openingsartikel gaat uitgebreid en gedetailleerd in op de (mislukte) bomaanslag op de Sathorn pier.

Op maandag, de dag van de aanslag bij de Erawan Srine, is daar een man gesignaleerd, die een generale repetitie leek te houden voor de aanslag op dinsdag. En op dinsdag is een andere man gesignaleerd, die er enkele minuten voor de aanslag foto’s maakte. De krant vindt het allemaal bere interessant, ik niet, dus als u detective wil spelen, moet u het artikel maar op de website opzoeken (Suspect sought in Sathon blast).

Het onderzoek naar de aanslag bij de Erawan Shrine lijkt te stagneren [conclusie krant], want de politie heeft hulp van buiten ingeroepen [geen details] en de compositietekening van de Erawan verdachte naar Interpol gestuurd.

De autoriteiten voeren een public relations campagne om te voorkomen dat toeristen boekingen gaan annuleren. Politiecommissaris Somyot offerde zijn vrije zaterdagavond ervoor op en ging naar Nana, waar het wemelt van de sexy ‘gastvrouwen’, om toeristen te vertellen dat alles onder controle is (foto).

Politiewoordvoerder Prawut inspecteerde met een team winkelcentrum EmQuatier en nam de BTS (bovengrondse metro) van Phrom Phong naar Chit Lom. Het team inspecteerde ook de voetgangersbrug tussen Chit Lom en Siam. Conclusie: het gebied is slecht verlicht en mist hoge resolutie bewakingscamera’s. Prawut zegt dat technologie voor gezichtsherkenning in Ratchaprasong wordt ingezet zodat de politie in de toekomst verdachten beter kan identificeren.

De beloning voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de verdachte bedraagt inmiddels 10 miljoen baht. Panthongtae Shinawatra, de enige zoon van papa Thaksin, lapt 7 miljoen baht, waarvan 5 miljoen voor de onderzoekers. Eerder bood een andere particulier 2 miljoen aan, in aanvulling op de 1 miljoen baht van de politie. [Althans volgens een eerder bericht, want nu schrijft de krant 2 miljoen van de politie en 1 miljoen van de particulier.]

Voor alle berichtgeving over de bomaanslag, zie pagina Bomaanslag Ratchaprasong

Is Bangkok Post wel te vertrouwen?

Het is mij vaker opgevallen. Ik kom in het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post soms gegevens tegen die in de berichtgeving ontbraken of die verschillen van de berichtgeving. Nu weer, in het commentaar van vandaag.

Ik lees dat de bom op de Sathorn pier in het water was gedeponeerd en daar ontplofte. Maar in de nieuwskolommen heb ik alleen maar gelezen dat de bom vanaf de Taksin brug werd gegooid, tegen een pilaar ketste en in het water belandde.

Tweede raadsel. De hoofdredactie vraagt zich af: Wat gebeurde met de taxichauffeur die de verdachte misschien wel of misschien niet naar Suvarnabhumi of Don Mueang heeft gebracht? Wie was dat?

In de verslaggeving ben ik nooit een taxi tegengekomen, wel een tuktuk die de verdachte van station Hua Lamphong naar Erawan bracht en een motortaxi, waarmee hij naar Lumpini reed. Hij werd daar afgezet op een donkere plaats zonder camera’s, ook al een detail dat nieuw voor me is. Eerder las ik dat zijn aanwezigheid op de Sala Daeng kruising (bepaald geen donkere plaats) bevestigd is door camerabeelden.

Bangkok Post heeft als motto The newspaper you can trust, maar die bewering geloof ik al lang niet meer.

Dick van der Lugt
Bangkok, 23 augustus 2015

Moderne slavernij op boerderij

23 augustus – Koning Rama V (1853-1910) schafte de slavernij af, maar toestanden die als slavernij kunnen worden beschouwd, komen nog steeds voor in Thailand. En niet alleen in de visserij, ook op de vaste wal.

Op een varkens- en kippenboerderij in Muang (Nakhon Pathom) heeft de politie kooien gevonden, waarin twaalf arbeiders uit Laos, in de leeftijd van 14 tot 25 jaar, moesten slapen. De eigenaar van de boerderij, een bankmanager, is aangehouden.

De politie kwam de boerderij op het spoor doordat twee arbeiders kans zagen te ontsnappen. Ze vertelden dat de afgesloten kooien geen toilet hadden en dat ze hun behoefte in een plastic zak moesten doen. Ze moesten de hele dag werken en werden geslagen. Sommigen liepen daardoor hoofdwonden op, maar ze mochten van de baas niet naar de dokter.

Een ander vertelde dat hij via een tussenpersoon die hij 5.000 baht had betaald, op de boerderij terecht was gekomen. Hij zou 7.000 baht per maand verdienen, maar kreeg geen satang.

Het adjunct-hoofd van de districtspolitie omschrijft de omstandigheden waaronder de Laotianen werden gekooid als schokkend. De twaalf arbeiders zijn ingerekend, daar de politie vermoedt dat ze illegaal in het land werkten.

Pasak Jolasid dam met buffels

De buffels loeien, en de Lop Buri dam snakt naar water

23 augustus – Normaal staat het gebied waar deze buffels grazen, onder water. Als de regenval zich netjes houdt aan de statistiek, konden ze hier niet grazen want dan komt het water dicht bij de onderkant van de brug. Maar het weer is van slag; het Pasak Jolasid stuwmeer in Lop Buri is zo goed als droog gevallen.

Maar het Hydro and Agro Information Institute heeft goed nieuws. De komende maand gaat het harder dan normaal regenen en dat is voldoende om de droogte te compenseren. Die voorspelling is gebaseerd op een verwachte sterke moessontrog.

Het Royal Irrigation Department heeft voor het einde van het regenseizoen [waarin we nu zitten, maar in Bangkok merk ik er weinig van] een target van 35.000 gigaliter in de vier grote stuwmeren: Bhumibol (Tak), Sirikit (Uttaradit), Kwae Noi Bam Rung Dan (Phitsanulok) en Pasak Jolasid. Die zorgen voor water in de 22 provincies van de Central Plains.

Voor de Bhumibol en Sirikit wordt de komende maand een grotere instroom verwacht dankzij zware regenval. En dat is de laatste kans om zoveel mogelijk water in de stuwmeren te verzamelen. De 35.000 gigaliter [nu schrijft de krant ineens 37.000] moet voldoende zijn voor de dagelijkse consumptie en bescherming van het ecologisch systeem tot het regenseizoen van volgend jaar. Maar die plas is niet genoeg voor het planten van rijst in november. In de komende dagen worden zware stortbuien verwacht in het Noorden en Noordoosten.

In het bericht wordt verder nog ingegaan op de mogelijke bouw van een dam in Kaeng Sua Ten (Phrae). Bewoners verzetten zich ertegen. De dam is niet in staat droogte en overstromingen te voorkomen, wat uit talrijke studies blijkt, zeggen ze. De bewoners pleiten voor herbebossing en de aanleg van kleine reservoirs in elk dorp.

N.B. De woordspeling in de Engelse kop kan niet adequaat vertaald worden. Die luidt: The buffalo are lowing, and so is the Lop Buri dam.

Kort nieuws zondag 23 augustus

– Grote woorden van UDD-voorzitter Jatuporn over de ontwerp-grondwet, die na acht maanden hard werk door de grondwetcommissie (CDC) is overhandigd aan de Nationale Hervormingsraad (NRC). ‘Het land is in puin als deze grondwet van kracht wordt’, zegt hij. Veel van de 285 artikelen zijn ondemocratisch, aldus Jatuporn. Het UDD zal zich er met hand en tand tegen verzetten.

De belangrijkste pijnpunten zijn de vorming van een crisispanel dat in tijden van crisis de wetgevende en uitvoerde macht terzijde kan schuiven, de mogelijkheid van een benoemde premier en de vorming van een Senaat die gedomineerd wordt door benoemde leden.

De NRC stemt op 6 september over het ontwerp. Als het wordt goedgekeurd, volgt in januari een referendum; als het wordt afgewezen moet al het werk worden overgedaan. Daarvoor staan 180 dagen. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Acht jaar nadat haar zoon tijdens zijn detentie in Yala overleed, ontvangt de familie een compensatie van 534.301 baht plus rente. De hoogste bestuursrechter in Songkhla heeft het PM’s Office als verantwoordelijke opdracht gegeven dit bedrag uit te keren. Het ministerie van Defensie alsmede leger en politie zijn vrijgesproken. [Dan moeten de kaboutertje de man hebben mishandeld.] Kort voor het vonnis van de bestuursrechter ontving de familie van de regering al een bedrag van 7 miljoen baht.

De moeder overweegt de zaak voor de strafrechter te brengen, zodat de soldaten die haar zoon gedood hebben, terecht staan. Maar haar andere kinderen en echtgenoot zijn bang dat ze daardoor in de problemen zal komen. De militaire aanklager heeft geweigerd de desbetreffende soldaten te vervolgen.

– Een groep boeren in Nakhon Phanom klaagt dat de stedelijke vuilstortplaats lekt, waardoor hun gewassen verpieteren. Op de stortplaats ligt het vuil vier tot vijf meter hoog. Een elektriciteitsmast bij de stortplaats staat op het punt om te vallen.

Een boer die al 18 jaar bij de stort woont, zegt dat de stank niet te harden is en muskieten er vrij spel hebben. Hij heeft besloten te verhuizen. Vooral wanneer het regende, had hij last van lekwater. Een boerin zegt dat de gemeente een richel van 1 meter hoogte heeft aangelegd, maar die heeft geen effect. Als het hard regent, stroomt het lekwater over de richel.

Burgemeester Niwat zegt dat de autoriteiten het probleem niet negeren. De gemeente heeft een budget van 15 miljoen baht uitgetrokken voor de aanschaf van een afvalsorteermachine. Samen met twee universiteiten wordt gestudeerd op het omzetten van afval in energie. Kortom: het bekende kluitje in het riet.

– Bomaanslagen vrijdagavond hebben vier elektriciteitspalen in Sungai Kolok (Narathiwat) omgeblazen. Bij nog eens vijf palen vlakbij werden bommen gevonden die niet waren ontploft en elders werden zes palen beschadigd. Die zijn inmiddels vervangen.

Een NCPO-woordvoerder zegt dat de aanslagen geen verband hielden met de aanslag bij de Erawan Shrine. Een bron bij de politie zegt dat ze tot doel hadden de stroom te laten uitvallen zodat de Thai Fight bokswedstrijden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Narathiwat in Sungai Kolok, werden gehinderd. Maar die konden gisteren ongestoord doorgaan.

video van leraar die leerling slaat– De adjunct-directeur van een school in Nakhon Ratchasima heeft een strafoverplaatsing aan zijn broek, omdat hij in het bijzijn van andere leerlingen een leerling dwong zijn broek te laten zakken en hij hem op zijn hoofd had geslagen.

De leerling had diens gram gewekt omdat hij een protest had georganiseerd tegen het sms en smart card beleid van de school. Dat project moet schoolactiviteiten van leraren, leerlingen en ouders stimuleren, maar er moet wel voor betaald worden.

Het Secondary Educational Service Areas Office 31 heeft het project tot nader order opgeschort. Een commissie onderzoekt het incident, waarvan een videoclip op de social media staat.

– Het gaat goed met de strijd tegen (partieel) analfabetisme in het lager onderwijs. Dat constateert het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) uit een onderzoek in 2.020 scholen dat vorige maand werd gehouden. In alle klassen werd vergeleken met vorig jaar beter gepresteerd, soms met zes procentpunten.

Het kantoor schrijft dit toe aan het ‘zero illiteracy’ beleid van het ministerie van Onderwijs, dat tot doel heeft de lees- en schrijfvaardigheid van met name leerlingen in Prathom 1 tot 3 te verbeteren. Sinds begin dit jaar zijn 65.000 leraren bijgeschoold door Obec. Het distance-learning televisieprogramma voor scholen in afgelegen gebieden zou ook de kwaliteit van het lees- en schrijfonderwijs hebben verbeterd. (Zie pagina Onderwijs)

– De directeur van het Office of the Buddhism in Songkhla is aangehouden. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben gestolen dat bestemd was voor Wat Chontharawas in het district Rangae. Bij zijn arrestatie vrijdagavond trof de politie 3,2 miljoen baht aan contant geld aan. Volgens de Public Sector Anti-Corruption Commission heeft de man in totaal 3,7 miljoen baht verduisterd, geld dat was bestemd voor tempels in het Zuiden. (Zie pagina Corruptie 2)


 

Central International Watch fair 2015

Komt u wel op tijd?

22 augustus – Houd u vast terwijl u een blik werpt op de volgende prijslijst! Extremely Piaget sautoir-watch: 20 miljoen baht; Cadeaux Jewelry Allegory Goethe Ginkgo: 1,4 miljoen baht; Corum Heritage Artisans Feather: 1,85 miljoen baht; Franck Muller Vanguard Tourbillon: 7 miljoen baht. Genoeg zo?

Extremely Piaget sautoir-watchIn Thailand moeten stinkend rijke mensen wonen, want waarom anders zouden deze horloges getoond worden op de zeventiende Central International Watch Fair, die van 25 augustus tot 28 september wordt gehouden in Central Chidlom en alle horloge-afdelingen van Central en Zen.

‘De beurs is een van de meest magnifieke horlogebeurzen in Azië’, zegt Sirikate Chirakiti, co-president van Central Department Store Ltd. En dat wil ik best geloven, want 180 merken, in totaal goed voor meer dan 5 miljard baht, presenteren zich op de beurs.

Op de foto Sirikate (midden) met links Davika Hoorne, die de Extremely Piaget draagt, en rechts Pakorn Chatborirak met de Franck Muller Vanguard Tourbillon. De Extremely Piaget sautoir-watch (illustratie links) bestaat uit een halsketting met visnetmazen, gezet in 18 karaats witgoud en 404 diamantjes (31,3 karaat) ingebed. Het horloge is voorzien van Piaget 56P quartz beweging.

Corum Heritage Artisans FeatherBent u al flauw gevallen? Maar troost u: behalve de laatste innovaties, de zeldzame collecties, de limited editions, de luxe modellen en meesterwerken, zijn er ook horloges die als mid-range worden omschreven en sporthorloges. Maar daarvan worden geen prijzen genoemd.

Mocht u zich afvragen wat voor horloge ik heb. Ik heb een Seiko titanium, tijdens mijn vakantie voor € 185 gekocht, omdat mijn vorige Seiko na 40 jaar trouwe de dienst de geest had gegeven. (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

Foto rechts de Corum Heritage Artisans Feather.

Commentaar: Straf niet de meisjes

22 augustus – Seksistisch en elitair en een grove schending van basisrechten. De hoofdredactie van Bangkok Post maakt van haar hart geen moordkuil over het wetsvoorstel ter voorkoming van tienerzwangerschappen. Het toont volgens de hoofdredactie aan dat de wetgevers – het voorstel komt uit de koker van de commissie volksgezondheid van het parlement – een ‘oude-wereld mentaliteit’ hebben en het is niet de eerste keer dat de krant dit constateert.

tienerseksWaar gaat het om? Thailand telt de meeste tienerzwangerschappen ter wereld en het aantal blijft stijgen, 31:1.000 in 2000, 54:1.000 in 2012 tegen 35:1.000 in de regio Azië-Pacific.

125.000 meisjes van 19 jaar en jonger worden jaarlijks moeder (1 op de 20) en daarvan zijn 4.000 jonger dan 15 jaar. Daarbij niet meegerekend de illegale abortussen, die tot ernstige complicaties kunnen leiden en zelfs de dood.

Het onderhavige wetsvoorstel erkent de noodzaak van betere seksuele voorlichting op scholen en consultatiebureaus in ziekenhuizen. Dat is goed, maar deze maatregelen komen veel te laat, schrijft de krant. En verder denken de wetgevers het probleem te kunnen oplossen met straffen.

Enkele voorbeelden. Leraren kunnen ambtelijke diensten vragen een eind te maken aan risicovol gedrag van meisjes, zonder de toestemming van het meisje of de familie. De autoriteiten mogen ouders waarschuwen en scholen of ouders opdragen hen te informeren over de gezinssituatie en het gedrag van meisjes, inclusief hun seksualiteit en seksuele activiteiten. De krant streng: Dit is onacceptabel. En meisjes kunnen uit het gezin worden gehaald als de autoriteiten menen dat de ouders in hun opvoedingstaak gefaald hebben.

Deze dwangwetgeving staat buiten de moderne werkelijkheid en de complexe problemen van tienerzwangerschappen. Ze moet ingetrokken worden, concludeert de krant. (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

N.B. Het woordje jongens komt niet in het commentaar voor alsof het om maagdelijke geboortes gaat. Over opvoeding heb ik eens geschreven dat kinderen, en met name jongens, in Thailand niet worden opgevoed. Zie: Zijn Thaise kleine kinderen verwende krengen?

Limerick van de dag – een tweeluik
Er was eens een tiener, genaamd Ellen
Wier kleding ineens begon te knellen
Hé, ik ben zwanger
Ze werd steeds banger
Hoe moest ze ‘t haar ouders vertellen

Ze liet zich stiekem aborteren
Zodat ze weer paste in haar kleren
Hield haar vrijers in toom
Nooit zonder condoom
Wat die geilaards ook mochten beweren

Column: Premier moet gewonden bezoeken

22 augustus – Als ik een van de gewonden was, zou mijn vraag zijn: waar is de leider van mijn land? Dat schrijft Asia Focus-redacteur Umesh Pandey over Prayut’s besluit twee ministers af te vaardigen om de gewonden van de bomaanslag te bezoeken.

‘Een bezoek van Prayut zou aantonen dat hij meer is dan een legergeneraal, maar ook een mens. Thais zouden het zich jaren herinneren. Kijk maar eens hoe snel Thaise internetgebruikers de Australische premier prezen omdat hij zijn landgenoten had opgeroepen Thailand te blijven steunen en bezoeken.’

‘Eén ding kunnen we vandaag zeggen: onze premier – die zegt dat hij hier is om te dienen en in dit land vrede te brengen – heeft gefaald bij het basisprincipe een leider van een natie te zijn. Hij heeft geen enkel ziekenhuis bezocht en zelfs maar de rampplek om zijn medeleven te tonen. Een bezoek zou absoluut geholpen hebben de bevolking de verzekering te geven dat het leven van alledag doorgaat en dat de hoop van de dader onze angst te vergroten, niet gelukt is.’

‘Een bezoek aan het ziekenhuis en mogelijk enkele slachtoffers omhelzen zou de hele wereld zijn overgegaan en het toerisme ten goede zijn gekomen. Herstel van het vertrouwen van de wereldgemeenschap dient aan de top te beginnen.’

‘In de hele wereld leggen leiders zulke bezoeken af. De Amerikaanse president Obama bezocht de Franse ambassade om zijn solidariteit met het Franse volk te betuigen na de aanslag op Charlie Hebdo en de Chinese premier Li Keqiang bezocht Tianjin. [Nederlands voorbeeld: Koningin Beatrix die naar Enschede kwam na de vuurwerkramp.] Maar generaal Prayut, lijkt het, blijft denken dat hij legerchef is, alhoewel ik moet toegeven dat zelfs legerchefs gewonde soldaten bezoeken.’

Geen wonder, concludeert Umesh, dat zijn populariteitsscore in de laatste peiling van de Bangkok University is gezakt sinds hij een jaar geleden de macht overnam. (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

TAT: Beurzen en roadshows gaan door

22 augustus – Een goede gelegenheid om potentiële toeristen bij te praten over de actuele situatie in Bangkok en Thailand, zodat ze niet bang worden er naar toe te reizen. Dat is het beleid van de Tourism Authority of Thailand (TAT) en de Association of Thai Travel Agents op beurzen en roadshows, die allemaal volgens planning doorgaan.

Deze en volgende maand staat de TAT op twee vakantiebeurzen in Zuid-Korea, een in Hong Kong en een in Japan. De vereniging organiseert vijf roadshows in China. De TAT roept alle betrokken partijen op om samen te werken bij het herstel van het vertrouwen van buitenlandse toeristen en nationale eenheid te tonen om deze moeilijke tijd door te komen. Ze heeft informatie voorbereid om tijdens de beurzen en roadshows op vragen van internationale media en reisagenten te kunnen antwoorden.

Chinese toerist bij Grand PalaceOok dit artikel bevat geen harde cijfers over de te verwachten gevolgen van de bomaanslag op het toerisme. Sommige toeristen die van plan waren Thailand te bezoeken, kunnen hun plannen annuleren of uitstellen, oppert de krant. Over de vraag of de reisadviezen van 23 landen veel gewicht in de schaal leggen, schrijft de krant niets. De meeste blijven trouwens beperkt tot het advies: wees voorzichtig, kijk goed uit je doppen.

President Ronnarong van de Thailand-China Tourism Association (TCTA) vraagt de media zich niet alleen te focussen op verhalen die verband houden met de bomaanslag, want: ‘Er gebeuren nog steeds goede dingen, zoals de vriendelijkheid en hulp van Thais. Zulke verhalen helpen het land.’

Hij wijst erop dat veel Chinese media binnenlands nieuws en verhalen vertalen; de Thaise media dienen daar volgens hem rekening mee te houden.  Als wordt bericht over de verwoesting en alleen foto’s worden vertoond van de schade, zal dat China ergeren, zegt hij.

De TCTA heeft haar 200 touragenten over de ontploffing bevraagd. Ze rapporteerden geen vermindering van het aantal Chinezen dat naar Thailand reist. (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

Verdroogd rijstveld in Wiest Chain Chan (Ang Thong)

Schuldverlichting voor boeren

22 augustus – Voor hulp aan boeren die zich zo diep in de schulden hebben gestoken dat ze hun land dreigen kwijt te raken, gloort hoop. Een commissie die zich met de schuldenproblematiek van de boeren bezighoudt, adviseert het kabinet 10 miljard baht uit te trekken voor schuldverlichting. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives verdubbelt dit bedrag.

Volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken zitten 90.000 boeren op de schopstoel. De meesten hebben hun land als onderpand ingebracht bij ‘informele crediteuren’. De autoriteiten gaan met hen onderhandelen om de schulden terug te kopen en de grond aan het fonds [van 10 plus 10 miljard baht] over te dragen [?].  De komende maanden gaat dat gebeuren, zegt voorzitter Pridiyathorn van de commissie.

Eind juli stonden boeren in totaal voor 388.361 miljard baht in het krijt, blijkt uit cijfers van het Provincial Administration Department van het ministerie. 1.637.562 boeren schrijven rode cijfers, gemiddeld hebben ze per persoon een schuld van 237.158 baht.

149.437 boeren hebben informele schulden (totaal 21,6 miljard baht); van hen staan 93.000 voor 13,4 miljard baht in het krijt. Zij hebben urgente hulp nodig. Het ministerie van Justitie gaat juridische adviezen vertrekken. Het ministerie van Landbouw is verantwoordelijk voor hulp.

Het ministerie van Financiën ontfermt zich over de formele schulden van 1.448.125 boeren. Die bedragen 367 miljard baht. Het gaat met financiële instituten en coöperaties bekijken welke maatregelen nodig zijn.

Premier Prayut heeft opdracht gegeven een programma te ontwerpen voor de tweede generatie boeren, zodat ze in de agrarische sector werkzaam blijven. De regering zou fondsen kunnen uittrekken voor bijscholing en technische verbeteringen. [Verder geen details.] (Bron: Bangkok Post, 21 augustus)

Op de foto een verdroogd rijstveld in Wiset Chai Chan (Ang Thong), dat de afgelopen maanden zwaar getroffen is door de droogte. Raakt deze boer zijn land kwijt? (Foto Thiti Wannamontha)

Regering waarschuwt voor paniekzaaierij

22 augustus – Koudwatervrees of terechte bezorgdheid? De regering en politie hebben internetgebruikers gewaarschuwd geen valse informatie over de bomaanslag van maandag te verspreiden. Ze zouden daarmee paniek zaaien.

Politiecommissaris Somyot zegt dat degenen die dit doen, de wet overtreden en het risico van vervolging lopen. De politie is al begonnen met ‘targeting’ deze lieden. [Wat precies met targeting  wordt bedoeld, weet ik niet. Lastig gevallen, bedreigd, aangehouden? ] De regering heeft een commissie van soldaten en politie-officieren gevormd die de online berichten en foto’s beoordeelt en aan premier Prayut rapporteert.

De premier drong er gisteren in zijn wekelijks, uiterst saaie tv-kletspraatje Returning Happiness to the People bij de bevolking op aan tweemaal na te denken alvorens foto’s, reacties of informatie over de explosie op de social media te delen. Papa Prayut ziet liever dat social media gebruikers de autoriteiten helpen uit te kijken naar verdachte activiteiten en die aan de politie te melden.

Politieagent doet voorspelling
Een ‘informed souce’ [dat geloven we dan maar] zegt dat een politieagent is aangehouden die op 15 augustus op zijn Facebookpagina schreef: Soon your guys will hear good news (or maybe bad news I don’t know). The entire country will be shaken. Wait and see. Eerder werd voor iets soortgelijks een man uit Chachoengsao aan de tand gevoeld. [Merkwaardig dat de krant dit niet meldt.] De agent wordt verhoord.

Politie heeft geen namen onthuld
Somyot ontkent een bericht van Times verslaggever Richard Lloyd Parry dat de autoriteiten zich concentreren op een moslim man, genaamd Mohammed Museyin. Somyot heeft geen idee hoe Parry aan die naam komt. Premier Prayut zegt hetzelfde: De politie heeft geen namen van verdachten onthuld.

Explosieven opruimingsdienst onder vuur
Somyot moest gisteren het werk van de EOD verdedigen, want een BBC journalist had bomscherven op de rampplek gevonden. De commissaris zegt dat een EOD-team vanaf maandagnacht tot diep in de volgende dag de plaats delict heeft uitgekamd.

Bedrijf en ambassade VS willen helpen
Een bedrijf heeft aangeboden apparatuur ter beschikking te stellen waarmee de kwaliteit van camerabeelden kan worden verbeterd. De beelden van de verdachte zijn korrelig, dus dat komt mooi uit. De Amerikaanse ambassade heeft aangeboden software en apparatuur voor gezichtsherkenning ter beschikking te stellen. De premier zegt dat de regering zich beraadt over het aanbod.

Op zoek naar vrouw in zwart shirt
Zoals eerder gemeld gaan de twee mannen in wit en rood shirt die bij het bankje zijn gesignaleerd, toen de verdachte erop zat, vrijuit. Ze hebben zich wel bij de politie gemeld. De politie zoekt nu naar een vrouw die een zwart shirt droeg en zich in de nabijheid van de verdachte bevond.

Uighur connectie: Nonsens en onmogelijk
‘Het is nonsens en onmogelijk dat Uighur mensen dit zouden doen. Misschien zijn er groepen die China willen aanvallen, maar we horen zelden dat die buiten China actief zijn.’ Een door de krant als Uighur activist omschreven man van 54 die al 14 jaar in een Oost-Aziatisch land woont, veegt de mogelijkheid van tafel dat de bomaanslag van maandag het werk was van Uighur. Wie deze man is en op basis waarvan hij dat zo zeker meent te weten, maakt de krant niet duidelijk.

Volgens hem zijn er geen gewapende groepen die tegen de vervolging van Uighur door China vechten. Hij wijst erop dat de Uighur naar Thailand zijn gevlucht en en niet naar moslim buurlanden. ‘Waarom zouden de Uighur het land saboteren dat hen helpt?’

[Helpt? Thailand heeft de mannen, vrouwen en kinderen gescheiden en 109 mannen teruggestuurd naar China, waar ze gediscrimineerd worden en aan vervolging bloot staan. De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten te Geneve heeft de deportatie in strijd met het internationaal recht genoemd.]

In het bericht wordt de man ook een vraag voorgelegd over eventuele betrokkenheid van de East Turkestan Islamic Movement en hij zegt iets over de situatie in Xinjiang, de thuisprovincie van de Uighur, maar dat moet u zelf maar lezen. Zie: Activist rejects idea of Uighur link with blast op de website van de krant.

Kritiek Pheu Thai op regeringswoordvoerder
Regeringswoordvoerder Sansern krijgt op zijn kop van Pheu Thai omdat hij direct na de bomaanslag een verband had gelegd met de binnenlands politiek. Onprofessioneel, noemt Phumtham, waarnemend secretaris-generaal van de voormalige regeringspartij, die uitlatingen.

Onprofessioneel omdat feiten of bewijs ontbraken om die bewering te staven, zegt hij. ‘Het incident mag niet als middel gebruikt worden om critici van de regering in een kwaad daglicht te stellen. […] De regering dient van daden af te zien die de situatie kunnen verergeren.’

Waarnemend PT-woordvoerder Anusorn vindt dat de regering zich niet moet verzetten tegen buitenlandse hulp in de vorm van experts die assisteren bij het onderzoek naar de aanslag. ‘Beschouw dat niet als inmenging in interne zaken.’ Anusorn reageert op Prayut’s weigering hulp van Engeland te accepteren. De Britse minister van Buitenlandse Zaken had die aangeboden.

‘Nieuw kabinet goed voor image regering’

22 augustus – Goed voor het image van de regering in de ogen van de internationale gemeenschap, noemt vice-president Yuttaporn van de Sukothai Thammathirat Open University de versterking van het kabinet met tien nieuwkomers, van wie acht burgers. Die zijn voornamelijk op economische posten gezet.

Yuttaporn denkt dat de toevoeging van burgers aan het kabinet de internationale weerstand tegen de militaire regering zal verminderen. Door alle economische ministers te vervangen, erkent Prayut zwakheden in het economisch beleid van de regering, zegt hij.

Daarentegen blijven de ministeries belast met veiligheid stevig in de handen van militairen, wat volgens Yuttaporn een aanwijzing is dat het bewind nog geen vertrouwen heeft in de veiligheidssituatie.

Ook Prayut hoopt op een beter image van de regering door de meeste posten op economisch gebied aan burgers toe te vertrouwen. Hij zegt dat met de wijzigingen niet gezegd is dat het vorige kabinet inefficiënt was. ‘Ze hebben hun taken in de eerste fase van de routekaart [naar democratie] goed uitgevoerd. Ze moesten hun werk doen in een periode waarin het land gecompliceerde politieke conflicten meemaakte.’

Prayut prees economisch teamleider Pridiyathorn: ‘Hij heeft goed gepresteerd bij het verbeteren van de macro-economische structuur.’ Zoals bekend heeft Pridiyathorn het aanbod afgeslagen om adviseur van de regering te worden. Prayut accepteert dat besluit. [Mag ik vaststellen dat het niet zo botert tussen die twee?]

Sloop Ratchayothin viaduct heet hangijzer

22 augustus – De vraag of het Ratchayothin viaduct moet worden gesloopt voor de aanleg van de uitbreiding van de Green Line (Mor Chit-Pathum Thani) is inzet van een intern conflict ten gemeentehuize.

Aanvankelijk verzette de gemeente Bangkok zich tegen sloop omdat de verkeersdruk op de Phahon Yothin weg, waar de verhoogde metrolijn wordt aangelegd, zou toenemen. Maar nadat Green Line-opdrachtgever MRTA aan die wens gehoor had gegeven (de metrolijn zou 2 meter verhoogd worden), viel de gemeente stil.

Een bron bij de MRTA verwacht pas over twee maanden witte rook. Het is zelfs mogelijk dat het viaduct toch wordt gesloopt door de gemeente, die de uitbreiding van de lijn van de MRTA overneemt. Misschien wordt dan weer het oude plan uit de kast gehaald om een tunnel aan te leggen, een werk dat drie jaar in beslag neemt. Volgens directeur Gemeenwerken Pattarut is de kwestie ‘onbeslist’.

Wat de zaak gecompliceerd maakt, is dat het nieuwe plan (geen sloop, verhoging metrolijn) een nieuwe milieu-effectrapportage vereist. De aannemer kan de gemeente dan aansprakelijk stellen voor de vertraging.

Een bobo van de MRTA bagatelliseert de voorspelde verkeersdrukte wanneer de sloop doorgaat. ‘Wij hebben ervaring met het succesvol reguleren van het verkeer op de Charoen Krung Road, waar de Blue Line wordt verlengd.’ Indien het Ratchayothin viaduct wordt gesloopt, duurt de verkeerscongestie hooguit zes maanden, voorspelt hij.

Kort nieuws zaterdag 22 augustus

– Het nieuwe pensioenfonds voor informele werkers en kleine zelfstandigen heeft donderdag een vliegende start gemaakt. 180.000 personen schreven zich in en legden 164,5 miljoen baht in. Zo’n 150.000 gaven zich al voor donderdag op, hetgeen bewijst dat mensen graag hun pensioen willen veilig stellen, aldus regeringswoordvoerder Sansern.

Het National Savings Fund, zoals het pensioenfonds heet, was een initiatief van de regering Abhisit, werd geblokkeerd door de regering Yingluck en is door de militaire regering nieuw leven ingeblazen. Het richt zich op Thai, die zich niet via het Social Security Fund (voor werknemers) kunnen verzekeren. Dat geldt voor 25 miljoen Thai. De deelnemers aan het NSF betalen maandelijks een premie, die wordt aangevuld door de regering. De minimum premie bedraagt 50 baht, het maximum per jaar 13.200 baht. Als ze 60 jaar zijn, kunnen ze dan van een onbezorgde ouwe dag genieten.

– Haastige spoed is zelden goed, lijkt het motto in Thailand, want zaken kunnen zich heel lang voortslepen. Neem de aanschaf van tweehonderd digitale klokken voor het parlement. Kostte 15 miljoen baht. Een NCPO-commissie heeft vastgesteld dat er te veel is betaald [Thailandkenners begrijpen waarom]. In 2013 speelde dit zich af.

Maar goed, de verantwoordelijke ambtenaren, tien in totaal, gaan nu vervolgd worden, heeft de politie besloten. De NCPO-commissie beschuldigt hen van plichtsverzuim oftewel een ambtsmisdrijf. Een van de verdachten is de toenmalige secretaris-generaal van het Huis van Afgevaardigden, die destijds met droge ogen beweerde dat de vervanging van de analoge door digitale klokken zouden helpen het image van het parlement te verbeteren.

Een ander corruptieschandaal, waarover ik niet eerder heb gelezen, heeft betrekking op de renovatie van het voetstuk van het beeld van koning VII dat voor het parlement staat (kosten inclusief steekpenningen 13 miljoen baht). Hiervoor zijn elf ambtenaren in staat van beschuldiging gesteld.

De NCPO-commissie houdt zich met nog meer gevalletjes van corruptie bezig, maar die laat ik maar onvermeld. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de krant ze wel melden [hopelijk]. (Zie pagina Corruptie 2)

– Nog meer corruptie. Ach ja, we zijn in Thailand tenslotte. Drie hoge ambtenaren van de Na Khem Tambon Administration Organisation [zeg maar: gemeente] in Prachin Buri, zijn ontslagen omdat ze 11,7 miljoen baht hebben ontvreemd uit een fonds bestemd voor de verstrekking van gratis schoolmelk aan lagere-schoolleerlingen en lokale ontwikkelingsprojecten. Het gaat om het voormalig TAO-hoofd, tevens burgemeester; assistent-hoofd en het hoofd Financiën. De heren gaan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd worden. (Zie pagina Corruptie 2)

– Noodkreet van kleine truckers: verlaag de prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas), want we kunnen niet opboksen tegen de grote transnationale transportbedrijven. Dat zijn Chinese, Europese en Amerikaanse rivalen met ‘meer geld en betere techniek’, aldus voorzitter Yu Jienyoenyongpong van de Land Transportation Federation of Thailand. De federatie stelt een prijsverlaging met 2,5 baht voor: van 13 naar 10,5 baht.

Sinds oktober vorig jaar is de prijs van NGV (natural gas for vehicles), een andere benaming voor aardgas, gestegen nadat de regering had besloten de subsidiëring stop te zetten. Een probleem dat ook dringend om een oplossing vraagt is het tekort aan pompstations. De federatie ging vorig jaar akkoord met hogere CNG prijzen onder voorwaarde dat de belangrijkste producent, het staatsbedrijf PTT Plc, meer stations zou bouwen. De voorzitter noemt de CNG prijs en de beschikbaarheid van pompstations ‘huiswerk voor de nieuwe kabinetsleden’.


 

Schoonmaker bij Grand Hyatt Erawan Hotel (Foto Patipat Janthong)

Toerist kijkt de kat uit de boom

21 augustus – De vraag is: wat gaat de toerist doen? Tot nu toe is 5 procent van de tour- en hotelkamer reserveringen geannuleerd. ‘Wanneer Thailand niet snel het vertrouwen van toeristen kan herstellen, zullen we de komende week of twee aanzienlijke annuleringen zien’, vreest voorzitter Surapong van de Thai Hotels Association.

En dat zou jammer zijn, want het ging zo goed. In de eerste zeven maanden van dit jaar bedroeg de bezettingsgraad 70 procent, aanzienlijk meer dan de 50 à 60 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Zijn dit nog redelijk harde cijfers, dat geldt minder voor het aantal toeristen dat zelfstandig reist. Voormalig voorzitter Sisdivachr van de Association of Thai Travel Agents, zegt dat het aantal zelfstandige reizigers uit China en Hong Kong ‘dramatisch’ is verminderd, maar waar hij deze wijsheid vandaan haalt, is gissen. Sisdivachr gelooft sterk dat de regering de situatie kan beheersen, ook al zo’n kreet die om een nadere toelichting vraagt.

Verder is het volgens hem nog te vroeg om het effect op de voorverkoop van tours te bepalen. ‘Als er geen bomaanslagen meer zijn, komen de Chinese toeristen wel terug’, zegt hij hoopvol.

De president van de CCT Group zegt dat zijn bedrijf is plat gebeld uit China met vragen over de situatie in Bangkok, maar slechts een paar reisbureaus hebben tours geannuleerd. Reisagenten kunnen trouwens hun programma aanpassen en activiteiten in en om Ratchaprasong laten vervallen. En wanneer de regering de situatie in de hand heeft, komen Chinezen binnen een maand terug, is zijn prognose.

In de Khao San Road, oftewel het backpacker’s paradijs, zijn de verkopen in bars en restaurants met 70 procent gedaald, beweert een adviseur van de Khao San Road Road Business Association, een percentage dat met een dubbele pen lijkt te zijn geschreven. Is die 70 procent dan gestopt met eten? Wanneer de regering geen kans ziet de terrorist aan te houden, voorspelt hij een sombere toekomst van een maand.

De Mice-sector heeft nergens last van. De president van het Thailand Convention and Exhibition Bureau zegt dat geen enkel in oktober gepland evenement is geannuleerd. (Bron: Bangkok Post, 20 augustus)

Op de foto maakt een werknemer het stoepje van het Grand Hyatt Erawan Hotel schoon. Het hotel ligt vlakbij de Erawan Shrine, waar maandag een bom ontplofte. (Foto Patipat Janthong)

Japanners azen op biomassa energiecentrale

21 augustus – Japanse investeerders hebben belangstelling om te investeren in een 10 MW energiecentrale die op biomassa werkt, en gevestigd kan worden in Rayong of Samut Prakan. En laten dat nu net de twee provincies zijn, waar de regering kolencentrales wil bouwen.

Het lijkt wel of Bangkok Post aan geheugenverlies lijdt – in dit geval van het korte-termijngeheugen –, want daar wordt in het bericht met geen woord over gerept. Terwijl tegenstanders toch overtuigend hebben aangetoond dat de keuze voor kolencentrales een heilloze weg is.

De geplande centrale (kosten 1,8 miljard baht) kan 500 ton afval per dag verwerken. Minister Chakramon (Industrie), die trouwens volgende maand het veld moet ruimen (zie de berichtgeving over de reshuffle van het kabinet), zegt dat afval verbranden en er energie mee opwekken een betere keuze is dan het dumpen van afval op vuilstortplaatsen. Een opmerking die bewijst dat deze minister evenals zijn collega van Toerisme heel goed is in het intrappen van open deuren.

Jaarlijks produceert Thailand 60 miljoen ton afval inclusief industrieel giftig afval. Ongeveer de helft is giftig afval. De regering is voornemens hiervoor zes estates [?] op te zetten, die alle regio’s bestrijken. Over 5 jaar moet dan 90 procent van het industriële giftige afval de verbrandingsoven ingaan.

Limerick van de dag
Er was eens een koffieleut uit Best
Die had aan Nescafé de pest
Maar op vakantie
Neemt hij daarvan distantie
Dan drinkt hij 3in1 onder protest

Bomaanslag: Vermoedens van teamwerk

21 augustus – Twee onderwerpen domineren de krant vandaag: de bomaanslag bij de Erawan Shrine en de wijziging van de kabinetssamenstelling. Om met dat laatste te beginnen: Het nieuwe kabinet telt tien nieuwe gezichten met als belangrijkste wijziging een nieuw economisch team dat de kwakkelende Thaise economie moet los trekken.

Het belangrijkste nieuws over de bomaanslag: De politie vermoedt een team van meer dan tien personen achter de aanslag, ze houdt rekening met elk denkbaar motief, er is geen relatie met internationaal terrorisme en de twee mannen die eerder werden genoemd als mogelijke medeplichtige, gaan vrijuit. De tuk-tuk bestuurder die de verdachte naar de Erawan Shrine heeft gebracht, heeft zich inmiddels gemeld.

Veel theorie dus, maar nog geen spatje hard bewijs. Politiecommissaris Somyot zegt dat de politieonderzoekers zich baseren op evidence (bewijs, aanwijzingen), getuigenverklaringen [van wie?], en gesprekken met buitenlandse inlichtingendiensten. Het veronderstelde team zou een maand aan de voorbereidingen voor de aanslag hebben gewerkt. De route ernaar toe enkele malen verkend, componenten verzameld om de bom te maken en een ontsnappingsroute uit Bangkok gepland. De verdachte (met de rugzak) zou zich hebben kunnen voordoen als een buitenlander om de politie op een dwaalspoor te brengen.

De tuk-tuk bestuurder heeft verklaard de man te hebben opgepikt bij het Hua Lamphong station. Hij gaf eerst als bestemming ‘Chula’ (Chulalongkorn universiteit) op en veranderde die onderweg aan de hand van een kaartje op zijn mobiele telefoon in het Erawan hotel. Met de motortaxibestuurder die de man van Ratchaprasong naar Lumpini bracht, is ook al gesproken. Op camerabeelden is hij daar gesignaleerd. Maar bij de Sala Daeng kruising loopt het spoor dood.

De twee mannen die even in beeld waren als medeplichtige omdat ze zich in de buurt van het bankje bevonden, toen de verdachte erop zat, waren op het moment van de ontploffing elders en blijken van de klap enorm geschrokken te zijn, dus worden daarom niet meer als verdachte beschouwd.

Al met al veel boterzacht nieuws dat nog geen enkel licht op de zaak werpt, behalve dan dat de Uighur connectie nu onwaarschijnlijk wordt geacht. Eerdere berichtgeving in Nieuws uit Thailand van dinsdag, woensdag en donderdag. Zie ook: Analyse bomaanslag: Alle motieven zijn mogelijk.

Andere berichtgeving
Kritsuda en haar vriendOp pagina 2 een leedverhaal, zoals wij dat in de journalistiek noemen. Kritsuda Narongplien (30) verloor haar vriend met wie ze al zes jaar een relatie had. Het paar zou gaan trouwen en wilde graag een baby. Gisteren werden voor de overleden Yuttahanarong (38) begrafenisriten gehouden in Wat Bang Na Nai. Tragisch verhaal.

Verder commentaar van de Thai-Turkish Business Association. Ze dringt er bij de Thaise autoriteiten op aan zich bij het onderzoek niet te laten leiden door hun gevoelens, maar door de moderne forensische wetenschap.

De vereniging doelt daarmee op de berichten dat de bomaanslag een vergeldingsactie van Uighur zou zijn geweest voor de deportatie van 109 Uighur mannen naar China, terwijl vrouwen en kinderen naar Turkije mochten.

Die kwestie heeft de verhouding tussen Turkije, Thailand en China verstoord. Voorzitter Ufuk Civelek zegt: ‘Turkije heeft ook te maken met vluchtelingen en terrorisme dreigingen, maar we vinden dat we het een natie of een etnische groep niet kwalijk moeten nemen als sommige mensen slechte dingen doen.’ Civilek hoopt dat de Uighur minderheid en de Chinese regering uiteindelijk met elkaar gaan praten en hun verschillen bijleggen.

Analyse bomaanslag: Alle motieven zijn mogelijk

21 augustus – Daags na de bomaanslag in Ratchaprasong wist de junta al dat de aanslag geen verband hield met internationale terroristische netwerken. Hoge regeringsfunctionarissen legden direct een verband met de binnenlands politiek, de premier verdacht  de roodhemden, terwijl de politie nog aan een vergeldingsactie wegens de deportatie van Uighur vluchtelingen naar China dacht.

‘Het lijkt op een bewuste poging van de regering om een bepaald verhaal van wat gebeurd is, te presenteren’, zegt Matthew Wheeler, analist van de International Crisis Group. [In de communicatiewetenschap wordt dit concept framing genoemd.] En Ambika Ahuja (Eurasia Group) zegt: ‘Iedere hypothese die geopperd is, heeft gaten en tegenstrijdigheden, die onderzoekers en analisten niet geloofwaardig kunnen verklaren.’

Over de theorie dat roodhemden of Uighur achter de aanslag zitten, zegt Abuza: ‘Voorgaande aanvallen van roodhemden waren klein van schaal en amateuristisch en leverden geen tientallen slachtoffers op. De Uighur hebben niet een netwerk dat groot en geavanceerd genoeg is om zo’n grote aanval uit te voeren.’

Verder gaat de analyse van Nopporn Wong-Anan in op de vraag of het zuidelijk verzet zijn actieradius heeft uitgebreid. Dat is in april al een keer vertoond met een bomaanslag in de ondergrondse parkeergarage van een winkelcentrum op Koh Samui.

De Amerikaanse veiligheidsconsultant Abuza, auteur van Conspiracy of Silence: The Insurgency in Southern Thailand, acht de opstandelingen in het Zuiden heel goed in staat een geavanceerde bom te maken, zoals bij de Erawan Shrine tot ontploffing is gebracht: een gegalvaniseerde stalen pijp met kogeltjes uit een kogellager en aan beide uiteinden een deksel.

Abuza denkt dat de regering deze optie het liefst negeert omdat ze er dan iets aan moet doen. Hij zegt dat er grote frustatie is over het vredesproces en het ontbreken van de wil van de regering [om….?] , en over het feit dat het leger zich tot 2017 aan de macht vastklampt.

‘De verzetsgroepen weten dat ze het geweld moeten laten escaleren want anders zal de junta nooit op een serieuze wijze onderhandelen. Maar zo’n aanval leidt wel tot een grote repressie door troepen en de beweging zal de weinige international steun en sympathie die ze heeft, verliezen.’

Blast history

Zakenleven enthousiast over nieuw economisch team

21 augustus – Tien nieuwkomers en een volledig vernieuwd economisch team: dat zijn de belangrijkste wijzigingen in de kabinetssamenstelling. Dat team gaat aangevoerd worden door Somkid Jatusripitak, thans adviseur van de NCPO. Om de pil voor de vertrekkende man, Pridiyathorn Devakula, te verzachten, bood Prayut hem een adviseurschap van de regering aan, maar dat heeft hij geweigerd.

Premier Prayut zegt het kabinet te hebben opgeschud om ‘alle partijen’ tevreden te stellen; hij waarschuwde de nieuwe ministers om de verwachtingen niet te beschamen, zo niet dan kunnen ze op kritiek rekenen. Het bedrijfsleven reageert enthousiast op het gewijzigde economisch team. Alhoewel het vorige team niet heeft stilgezeten (rijst- en rubberboeren kregen 1000 baht per rai, tijdens het droge seizoen zijn banen gecreëerd en er kwamen goedkope leningen voor het midden- en kleinbedrijf), is het er niet in geslaagd het consumentenvertrouwen te herstellen en de overheidsuitgaven te versnellen, aldus Thailand’s zakenwereld.

De Federation of Thai Industries (FTI) verwacht ‘proactieve maatregelen’ van het nieuwe team om de economie nieuw leven in te blazen. ‘De economische en sociale omgeving is veranderd, dus het nieuwe team kan met betere strategieën en planning komen’, zegt voorzitter Nopporn van de Thai National Shippers’ Council. Ook Rolf-Dieter Daniel, voorzitter van de European Association for Business and Commerce, heeft vertrouwen in de nieuwe ploeg. ‘Ze hebben veel ervaring en zijn op hun gebied expert, dus het ziet er goed uit.’

Woordvoerders uit de financiële wereld noemen als prioriteit verbetering van de inkomenspositie van de laagstbetaalden en herstel van het vertrouwen. Het team moet ook zijn schouders zetten onder versnelling van de begrotingsuitgaven.

Voormalig ICT-minister Pornchai pleit voor snelle invoering van de digitale economie en haast achter de veiling van de de vierde generatie spectrum. Die twee zijn volgens hem een krachtige motor voor Thailand’s economische groei en ze stimuleren investeringen in technologie en innovatie.

In bijgaand kader (twee delen: klik hier en hier) het nieuwe economisch team met van elke minister een kort cv.

Pridiyathorn is boos
Een opvallende wijziging vond plaats op Buitenlandse Zaken. Minister Tanasak moet het veld ruimen voor Don Pramudwinai, de vorige staatssecretaris op buitenlandse zaken en voormalig ambassadeur in diverse landen plus de VN.

Militaire leden van het kabinet zijn niet naar huis gestuurd, maar hebben wel een andere portefeuille gekregen. Twee ministers zijn gedegradeerd tot staatssecretaris: Prajin van Transport en Narong van Onderwijs. Twee nieuwe [wat?] zijn aan de regering toegevoegd [welke?] zodat het kabinet nu 35 leden telt inclusief Prayut.

Prayut vroeg gisteren de bevolking om vertrouwen te hebben in zijn nieuwe ploeg. ‘Niets is te moeilijk of te gemakkelijk. Om het land te versterken, moeten we groeien en samen sterker zijn. Dit is ons home, ons land, dus laten we alle gevaren kwijtraken en er samen voor zorgen.’ [O, heerlijke prietpraat.]

Pridiyathorn verdedigde zijn weigering om adviseur te worden met de opmerking dat hij zijn opvolger niet voor de voeten wil lopen. ‘Een adviseur die in je nek hijgt wanneer je probeert te werken, is niet gezond. Ik ken de heer Somkid en kan hem bellen als ik een suggestie heb.’

Prayut zegt niet te weten of Pridiyathorn boos op hem is en daarom geen adviseur wil worden.

In bijgaand kader de nieuwe ploeg met foto’s van de nieuwkomers.

Kort nieuws vrijdag 21 augustus

– Van de koning krijgt elke familie met een dode bij de bomaanslag in Ratchaprasong een bedrag van 90.000 baht. De koning maakt dit gebaar omdat hij vreest dat de compensatie van de regering niet voldoende is. De regering keert 30.000 tot 100.000 baht uit, begrafenisuitgaven van 20.000 baht, een leeftoeslag tot 30.000 baht en een bedrag van maximaal 30.000 baht voor andere uitgaven. Buitenlanders en hun nabestaanden krijgen 300.000 baht bij het verlies van organen, handicaps of dood.

De kroonprins en prinses Sirindhorn hebben vertegenwoordigers opgedragen de gewonden in het Chulalongkorn ziekenhuis te bezoeken en cadeaus te geven. Condoleances en veroordelingen van de aanslag blijven binnenstromen, recent van de paus, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken en de Russische ambassade.

– Premier Prayut wil dat de problemen bij het Thai Civil Aviation Department binnen twee weken zijn opgelost, aldus vice-premier Prawit. Een recent opgezet ‘commandocentrum’ moet in samenwerking met het ministerie van Transport de problemen oplossen. Het TCAD kreeg in januari een audit van de ICAO, die leidde tot een gele en daarna rode kaart in juni. Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Verder meldt het bericht (in related news) dat het ministerie van Transport werkt aan nieuw luchtvaartbeleid met de fraaie naam Open Sky with Conditions. Doel is het toenemend luchtvaartverkeer beter te reguleren. Lijnvluchten en commerciële vluchten krijgen voorrang boven onregelmatige chartervluchten.

Jaarlijks landen 700.000 toestellen in Thailand. Dat aantal stijgt naar verwachting volgend jaar naar 1 miljoen, zegt adjunct-permanen secretaris van het ministerie van Transport Woradech.

– Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation gaat twee ton in beslag genomen ivoor vernietigen. Het meeste is uit Afrika gesmokkeld. Premier Prayut is in hoogsteigen persoon woensdag aanwezig bij een ceremonie om de afgeslachte olifanten te eren. Zijn aanwezigheid moet ook duidelijk maken dat het de regering ernst is met een eind te maken aan de smokkel van en handel in illegaal ivoor. Later gaat het ivoor de gehaktmolen in en wordt het onder politie-escorte naar industrieterrein Bang Pu in Samut Prakan gebracht om er te worden verbrand.

Vijftien ton is nog niet vernietigd omdat er rechtszaken over gevoerd worden. 540 kilo is voor studiedoeleinden en om te exposeren in musea naar zes overheidsdiensten en universiteiten gegaan. De laatste keer dat de DNP ivoor vernietigde, was in 1992.


 

Bomaanslag Ratchaprasong Amerikaanse zaakgelastigde legt bloemen bij de Erawan Shrine
De Amerikaanse zaakgelastigde W Patrick Murphy legt bloemen bij de Erawan Shrine. Ook andere diplomaten trokken gisteren naar het heiligdom om respect te betuigen aan de slachtoffers. (Foto Patipat Janthong)

Premier gelooft niet in Uighur connectie

20 augustus – Ik meldde het gisteren al in een update:  Premier Prayut gelooft niet dat Uighur terroristen achter de bomaanslag van maandag zitten, anders zou een Uighur groep wel de verantwoordelijkheid hebben opgeëist. Dat zei hij woensdag tijdens zijn bezoek aan het Great King’s Monument in Prachuap Khiri Khan.

Prayut vroeg de media op te houden in het beleid van de regering ten aanzien van de Uighur vluchtelingen te ‘graven’. Het besluit van de regering om de Uighur mannen, vrouwen en kinderen te scheiden en 109 mannen terug te sturen naar China heeft internationaal veel kritiek opgeroepen. De VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen wees erop dat de deportatie in strijd was met het internationaal recht.

De premier heeft verder de daders opgeroepen om zich te melden; volgens hem lopen ze gevaar. Hun opdrachtgevers weten dat de autoriteiten vastbesloten zijn de daders te vangen. Ze zouden hen kunnen doden om hen het zwijgen op te leggen.

Die Prayut heeft toch vreemde ideeën. Want hij gaf de politie ook het advies om naar de Amerikaanse misdaadserie Blue Bloods te kijken. Zo krijgen ze ‘tips, ideeën en inzicht voor hun zaken. […] Alhoewel onze agenten niet zo capabel zijn als degenen in de serie, zijn we in onze eigen league goed.’

Als hashtag voor de social media heeft Prayut, wiens echtgenote Engels doceert aan de Chulalongkorn universiteit, Stronger Together, voorgesteld. Ik zag de oproep vandaag al verwerkt in het decor van een journaal op de televisie. ‘Noem het niet pretentieus omdat ik een Engelse term gebruik, maar het moet een internationale uitdrukking zijn.’

Brits aanbod afgewezen
Verder heeft de premier het Britse aanbod hulp te verlenen bij het onderzoek afgewezen. Dat werd gedaan door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond, mogelijk omdat een van de dodelijke slachtoffers de Britse nationaliteit heeft, een 19-jarige vrouw uit Hong Kong, die in Engeland rechten studeerde. Haar ouders namen de eerst beschikbare vlucht naar Bangkok, nadat ze op de hoogte waren gebracht van het lot van hun dochter.

Prayut: ‘Willen jullie dat het buitenland zich in elke kwestie mengt? Dat doet geen enkel land. Het is een schending van souvereiniteit. Het is niet nodig om buitenstaanders erbij te betrekken. Ze mogen advies geven, maar ze kunnen niet deelnemen aan het onderzoek omdat het in Thailand is gebeurd.’

Beloning
De Criminal Court heeft gisteren een arrestatiebevel voor de verdachte uitgevaardigd.

Bomaanslag Ratchaprasong schets verdachteDe politie heeft een compositietekening verspreid en een bedrag van 1 miljoen baht in het vooruitzicht gesteld voor degene die informatie kan geven, leidend tot de aanhouding van de verdachte. Maar je hebt altijd baas boven baas.

Roodhemdleider Somwang Assaree biedt een extra beloning van 2 miljoen baht. Somwang, eigenaar van een bedrijf in elektrische apparaten en voormalig secretaris van voormalig staatssecretaris Nattawut, ook een roodhemdleider, zal het geld persoonlijk overhandigen aan de informant.

De motortaxibestuurder bij wie de verdachte achterop stapte, nadat hij zijn rugzak had achtergelaten onder een bank bij de Erawan Srine, heeft zich bij de politie gemeld. Volgens een update op de website gaf hij een papiertje waarop Lumpini park stond geschreven. Onderweg belde de man in een voor de bestuurder onbekende taal, in ieder geval geen Engels. Uit camerabeelden blijkt dat hij daar inderdaad is afgestapt; hij werd voor het laatst gezien op de Sala Daeng kruising, vlakbij de ingang van het park.

De update zegt ook dat de politie twee andere mannen in het vizier heeft, die dicht bij de hoofdverdachte stonden toen hij zijn rugzak afdeed en onder het bankje legde waarop hij zat. Van hen zijn alleen vage camerabeelden beschikbaar. De een droeg een rood shirt en de ander een wit.

Loos alarm
Het bleek karton, gewikkeld in zwart plastic met plakband eromheen. Loos alarm dus, de ‘bom’ die woensdagmiddag onder BTS station Nana werd gevonden. Een EOD-team sprak het verlossende woord, waarna de afgesloten ingang van het BTS station weer open ging en rijbanen van de Sukhumvit Road werden vrijgegeven.

Sathorn pier
Duikers bij de Sathorn pier hebben resten van een stalen pijp gevonden, die gebruikt moet zijn bij de bomaanslag dinsdag. Aan het begin van de middag werd er vanaf de Taksin brug een pijpbom, identiek aan de Erawan bom, naar het ponton gegooid, maar die ketste af op een pilaar en ontplofte in het water van een kanaal dat naar de Chao Phraya rivier loopt. De pier is een belangrijke opstapplaats. Het is er vaak druk, dus moet zijn uitgekozen om zoveel mogelijk slachtoffers te maken, net als de aanslag van maandag.

Kritiek
Surachart Bumrungsuk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Chulalongkorn universiteit, vindt dat de regering discreter had moeten zijn en niet zo snel conclusies had moeten trekken over de bomaanslag.

‘Elke buitenlandse regering, die geconfronteerd wordt met zo’n ramp, komt niet met een snelle theorie over de daders, maar probeert het vertrouwen van de bevolking en de internationale gemeenschap te winnen voor veiligheid en gerechtigheid. De regering dient nauwgezet en duidelijk te zijn bij verklaringen en niet te proberen de publieke opinie of sentimenten op dubieuze wijze naar politieke lijnen te leiden.’

Straatverkopers
De straatverkopers die hun boterham verdienen bij de Erawan Shrine, zijn weer teruggekeerd, maar de schrik zit er nog goed in. Een vrouw die er al 40 jaar bloemen verkoopt, zegt voortdurend rond te kijken of ze iets verdachts ziet. Alhoewel ze eerder getuige was van protesten en rellen in Ratchaprasong, was dit de eerste keer dat ze vreesde voor haar veiligheid. ‘Maar wat kan ik doen? Als ik niet kom werken, heb ik geen geld.’

De straatverkopers hadden geluk dat de bomaanslag op maandag plaatsvond, want dan mogen ze er niet staan. Ze zijn al eens gewaarschuwd door de gemeente geen afval aan te nemen van voorbijgangers of toeristen. Morgen houdt de gemeente een ceremonie ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Een agent van de toeristenpolitie zegt dat de situatie weer normaal begint te worden. De toeristen, vooral Chinezen, komen terug. Ze lijken zich geen zorgen te maken over de explosie. Een Chinese toerist zegt dat niets hem kan weerhouden Thailand te bezoeken. ‘Ik ben noch bang, noch raak in paniek. Ik vind het heerlijk om in de toekomst Bangkok te bezoeken.’

Bomaanslag Ratchaprasong Verdachte in tuktukUpdate: Tuk-tuk
De tuk-tuk bestuurder die de verdachte naar de Erawan Shrine bracht, krijgt van de politie 30.000 baht als hij zich meldt. De politie heeft het telefoonnummer van de hoofdonderzoeker bekend gemaakt met het verzoek contact op te nemen. Ze belooft zijn identiteit geheim te houden en garandeert zijn veiligheid.

Of dat voldoende is, de man over de streep te trekken, die kennelijk bang is voor represailles, valt nog te bezien, want weinig is en blijft geheim in Thailand. De motortaxibestuurder die de verdachte naar Lumpini bracht, heeft al wel met de politie gesproken. Die is kennelijk minder bang uitgevallen.

Update: Brahma
Het beeld van de oppergod en schepper Brahma (met de vier gezichten) in de Erawan Shrine is bij de bomaanslag licht beschadigd. De kin is gebroken, het beeld is op twaalf plaatsen geraakt en een ruit is gebroken. Maandag beginnen reparatiewerkzaamheden door het Fine Arts Department. Die zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Het werk kan ter plaatse worden uitgevoerd.

Corruptie bij politie: Zij dronken een glas, zij pisten…

20 augustus – Een politieagent, vers van de politieacademie, verdient amper genoeg om zijn gezin te onderhouden. De helft van zijn inkomen gaat op aan politievoertuigen, benzine, uniform, computer, printer, papier, inkt, allemaal ten behoeve van het werk, aan lunches tijdens opdrachten, vuurwapen, bureau, stoelen enzovoort.

politieaapHet gevolg? ‘We moeten geld lenen en raken verstrikt in schulden’, viel te lezen op een ijlings verwijderde Facebook-pagina van de politie in Sakhon Nakhon. Een junior-agent deed er een boekje open over het contrast tussen junioren en senioren. De hoge heren hebben geen schulden, want hun salaris wordt elke maand aangevuld met steekpenningen van goktenten, uitgaansgelegenheden, sekshandel, mensenhandel, drugs en wat zoal naar hen wordt gestuurd.

Columniste Sanitsuda Ekachai schrijft in haar wekelijks column dat de armzalige positie van agenten met een lagere rang een publiek geheim is, evenals de corruptie van de hoge heren. De mensen hebben geen peilingen nodig om hun geloof te bevestigen over politiecorruptie; ze ervaren het elke dag.

Gaat de militaire regering, die de bestrijding van corruptie hoog in haar vaandel heeft, er een eind aan maken? Om die vraag te beantwoorden verwijst Sanitsuda naar een conferentie over hervormingen bij de politie. Prayut, toen nog generaal, stelde er voor de misdaadbestrijding los te koppelen van het politiekorps. Ja, dat had hij gedacht. Een voormalige politiechef dreigde de systematische corruptie in het leger te onthullen, zoals bij de loting voor de dienstplicht en gigantische commissies bij wapenaankopen.

Sanitsuda: ‘We weten niet wat er achter de schermen is gebeurd, maar de PM kondigde ten slotte aan dat hervormingen bij de politie een zaak van de volgende regering is.’

Mag ik het zo samenvatten: Zij dronken een glas, zij pisten een plas en lieten de zaak zoals zij was. (Bron: Bangkok Post, 19 augustus) (Zie pagina Corruptie 2)

Bomaanslag: Toerisme kind van de rekening?

20 augustus – Stel de vraag: Wat is de invloed van de bomaanslag op het toerisme? Leg de vraag voor aan allerlei organisaties en je hebt een artikel. Maar ik noem het bladvulling, want het is allemaal natte-vingerwerk. Bangkok Post maakt zich er trouwens met een jantje-van-leiden vanaf door alleen de minister te bevragen en twee hotelexploitanten. Alsof er geen TAT en reisbureaus zijn.

Het ministerie van Toerisme en Sport handhaaft zijn target van 28,8 miljoen buitenlandse toeristen in 2015 ondanks een mogelijke afname van toeristen uit het buitenland. Dat zegt de minister van Toerisme en Sport, maar die is volgens mij niet goed wijs met haar rare ideetjes, zoals een polsbandje voor toeristen na de dubbelmoord op Koh Tao. Ik zou zeggen: minder toeristen betekent een lagere target, maar ja, ik ben dan ook geen Thai.

Open deuren intrappen kan ze ook heel goed: ‘Het is nog te vroeg om de schade voor het toerisme te schatten, maar we maken ons wel zorgen voor de rest van het jaar’, een quote die mij in strijd lijkt met het handhaven van de target. Nog eentje: De bomaanslag zou een psychologisch effect kunnen hebben op buitenlandse toeristen, vooral Chinezen, van wie sommigen hun trip annuleren of uitstellen. Tja, minister, het zou ook zo maar kunnen gaan regenen. Ten slotte: Naar verwachting neemt het aantal annuleringen de komende twee weken toe. Hoezo twee weken? Waarom niet drie?

Het toerisme wordt beschouwd als de belangrijkste groeimotor van de Thaise economie. Vorig jaar waren de inkomsten goed voor 16 procent van het bruto binnenlands product. Tot zondag steeg het aantal buitenlandse toeristen dit jaar met 31,3 procent naar 19 miljoen en steeg de omzet met 32,9 procent naar 902 miljard baht. Het aantal Chinese toeristen steeg de eerste zeven maanden van het jaar met 112 procent naar 4,78 miljoen. Voor het hele jaar wordt gerekend op 7 miljoen.

Centel meldt annuleringen van 50 kamers in het Centara Grand hotel. Maar de vice-president financiën en administratie denkt dat de situatie over drie tot zes maanden weer als vanouds is. De Erawan Group (Grand Hyatt Erawan hotel) trekt er een maand voor uit als er zich geen nieuwe incidenten voordoen.

Nok Air baas Patee voorspelt een ‘ernstig schadelijk’ gevolg voor het toerisme. ‘Dit is het ergste wat ons ooit is overkomen. Niet eerder in mijn leven heb ik dit meegemaakt. Er zijn te veel doden, met name buitenlanders, en dat maakt het erger.’ (Bron: Bangkok Post, 19 augustus)

N.B.Het openingsartikel van de Business-bijlage behandelt de vraag wat de invloed is op de economie. Een groot aantal organisaties passeert de revue, maar ik heb nu geen puf meer mij erin te verdiepen. Samengevat: de invloed is voornamelijk psychologisch en van korte duur.

Chinese toeristen bezoeken de Temple of the Emerald Buddha

Bomaanslag: Toerisme kind van de rekening? (2)

20 augustus – Thailand’s toerisme industrie is weliswaar na vorige uitbraken van politieke onrust hersteld, maar een bomaanslag in het hart van Bangkok, gericht op buitenlanders, zal een veel grotere uitdaging vormen, zeggen analisten.

De aanslag van maandag bij de Erawan Shrine, waarbij 20 personen om het leven kwamen van wie meer dan de helft buitenlander, kent in de hoofdstad geen precedent ondanks een geschiedenis van coups en tien jaar instabiliteit die soms gewelddadig werd. Een tweede bomaanslag bij de Sathorn pier dinsdag vergroot de zorgen.

Het is ironisch dat de bom ontplofte, enkele uren nadat optimistische cijfers over het toerisme waren bekend gemaakt. In het tweede kwartaal slonk de economische groei, maar de enige lichtpuntjes waren het toerisme en de publieke bestedingen.

‘Het toerisme is de laatste volledig functionerende machine van economische groei in Thailand’, zegt econoom Santitarn van Credit Suisse. Hij veronderstelt dat de groei in de tweede helft van het jaar verzwakt omdat toeristen, vooral uit China snel reageren.

23 landen hebben inmiddels een reisadvies uitgegeven, maar geen enkele land heeft Thailand onveilig verklaard. Reisagenten in Hong Kong hebben alle georganiseerde tours naar Bangkok tot eind augustus geschrapt. Woendag werd de Japan Expo Thailand 2015 uitgesteld, aldus Kyodo News. Die zou van 28 tot 30 augustus plaatsvinden in CentralWorld, het winkelcentrum tegenover de Erawan Shrine. De organisator laat op zijn website weten dat het evenement tot nader orde is uitgesteld.

Zulke snelle reacties laten zien dat ze het herstel in de toerisme industrie kunnen ondermijnen, zegt BMI Research, een dochter van de Fitch Group, een bedrijf dat financiële informatie levert.

Adithep Vanabriksha van Aberdeen Assett Management Co denkt dat het toerisme op korte termijn met 10 procent vermindert. De krant tekent daarbij aan dat 1 op de 5 toeristen uit China komt. Vorig jaar bezochten 25 miljoen toeristen Thailand, voor dit jaar wordt gerekend op 28,8 miljoen, die 2,2 biljoen baht in het laatje brengen. (Bron: Bangkok Post, 19 augustus)

Roodhemd voorspelt bomaanslag Ratchaprasong

20 augustus – Nu eens geen waarzegger maar een man uit Chachoengsao die voorspelt dat er tussen 14 en 18 augustus iets staat te gebeuren in Bangkok. Pongpob Boonsaree (36) schreef het op zijn Facebook-pagina en zat er dus niet ver naast want op 17 augustus ontplofte een bom bij de Erawan Shrine, 20 personen de dood injagend en 125 personen verwondend.

Pongpob BoonsareeDe man meldde zich gisteren bij de politie om zijn onschuld aan te tonen. Hij zegt de waarschuwing te hebben ontleend aan de Facebook-pagina van een politieke groep, en zei met de politie te zullen samenwerken bij het onderzoek naar de desbetreffende pagina. Volgens hem heeft de groep, die 70.000 leden telt, eerder berichten geplaatst over politieke en algemene incidenten, inclusief in het Zuiden, die in de meeste gevallen juist bleken. Elke keer verschijnt een bericht slechts 15 seconden en wordt daarna verwijderd. [?]

Pongpob heeft toegegeven lid te zijn van het UDD (roodhemden). Hij heeft deelgenomen aan politieke rally’s van het UDD, maar zegt zich niet te verzetten tegen het huidige militaire bewind. De politie doet huiszoeking bij hem in Chachoengsao. Hij is nog nergens van in beschuldiging gesteld. (Bron: website Bangkok Post, 19 augustus)

Limerick van de dag
Hot, very hot, very very hot
Thailand is niet altijd een genot
Veel transpiratie
En huid irritatie
Wat is de dichter toch een knorrepot

Reshuffle: Tipje van de sluier opgelicht

20 augustus – Premier Prayut heeft gisteren een tipje van de sluier opgelicht van de nieuwe samenstelling van het kabinet. De lang verwachte reshuffle bestaat uit ruim 20 wijzigingen: bewindslieden die het veld moeten ruimen, ministers die naar een ander ministerie verhuizen en nieuwkomers die de opengevallen plaatsen gaan bezetten.

Hoofd van het economisch team, dat de Thaise economie uit het slop moet trekken, wordt adviseur Somkid van de NCPO; de rest van het team wordt ook stevig opgeschud, wat Bangkok Post gisteren al meldde op de Business-bijlage van de krant, compleet met een foto van het nieuwe team. Somkid neemt de plaats in Pridiyathorn Devakula.

Om de bittere pil te vergulden, zei de premier dat de ministers die het veld moeten ruimen, adviseur worden. ‘Ze hebben het afgelopen jaar hard gewerkt. Sommigen worden oud en hebben rust nodig.’

Bij de posten die te maken hebben met veiligheid, vinden geen wijzigingen plaats. Enkele gepensioneerde militairen worden aan het kabinet toegevoegd.

Het nieuwe kabinet heeft een jaar voor de boeg tot de verkiezingen. Een van de taken is een besluit te nemen over de hervormingsvoorstellen van de Nationale Hervormingsraad (NRC).

De premier heeft de kabinetsleden dinsdag geïnformeerd over de reshuffle, maar namen en rugnummers noemde hij niet. Volgens vertrekkend minister Amnuay (Landbouw) durfde ook niemand daar naar te informeren. ‘Elk kabinetslid begreep dat dit onbehoorlijk was om te vragen.’

Erawan Shrine 2

Erawan Shrine is een krachtig heiligdom

20 augustus – De Erawan Shrine met het beeld van Brahma, de hoogste god in het hindoeïsme, heeft de bomaanslag van maandag overleefd. Alleen het hek werd ontzet. Het beeld was dan ook niet het doelwit, maar dat waren de omstanders die er wierookstokjes brandden en om voorspoed baden.

Het heiligdom werd op advies van een bekende sjamaan in 1956 gebouwd en ingezegend om de heilige godheden die in het gebied verblijven, te informeren over het nieuw gebouwde hotel Erawan, wat de heilige naam is van de olifant van de god Indra.

De sjamaan geloofde dat de geest die in de Erwan Shrine verblijft, de geest van Phra Pinklao is, een van de broers van koning Rama IV die na zijn dood in de hemel de bediende van Brahma werd. Geleidelijk aan groeide het geloof in de spirituele kracht van het heiligdom en werd de Ratchadamri kruising bekend als de ‘intersection of the Gods’.

Erawan Shrine in 1978Midden jaren zestig verrees Bangkok’s eerste warenhuis er, Thai Daimaru, en in 1990 ging het World Trade Centre open, tegenwoordig CentralWorld. Het geloof in de kosmische signalen van de Erawan Shrine was zo sterk dat Hindoegod Phra Timurati als tegenkracht werd ingezet. Ook de andere nieuwe gebouwen, zoals Amarin Plaza (Lord Indra) en Gaysorn Plaza (Phra Lakshmi), kregen hun eigen beschermheer.

In 2006 sloeg een gestoorde man het beeld aan stukken. Hij werd door omstanders zo zwaar mishandeld dat hij op het voetpad naar zijn hotel dood neerviel. Snel werd het beeld vervangen door een nieuw exemplaar, maar voor het aura van zijne heiligheid met de vier gezichten heeft dat geen gevolgen gehad.

Nog steeds is de Erawan Shrine voor Chinezen en Thais een gewilde plaats om te bidden voor voorspoed. Dus vragen echtparen er om baby’s, vragen studenten om hoge cijfers en vragen lovers om bevestiging van hun liefde. (Bron: Bangkok Post, 19 augustus)

Op de foto rechts de Erawan Shrine in 1978.

Update
Het beeld van Brahma blijkt toch licht beschadigd te zijn. De kin is gebroken, het beeld is op twaalf plaatsen geraakt en een ruit is gebroken. Maandag beginnen reparatiewerkzaamheden door het Fine Arts Department. Die zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. Het werk kan ter plaatse worden uitgevoerd.

7 มหาราช

Kort nieuws donderdag 20 augustus

– Het Lan Maharaj oftewel het Great Kings Monument is gisteren ingewijd door 108 monniken, maar die waren zeker al vertrokken of moesten nog arriveren toen bovenstaande foto werd genomen. De inwijding werd bijgewoond door talloze gelovigen, maar omdat de krant er slechts een foto plus kort bijschrift aan wijdt, kan ik er verder niets over zeggen. Voor achtergronden over het indrukwekkende beeldenpark, zie http://www.dickvanderlugt.nl/?p=30150

– De Aziatische landen dienen hun handen ineen te slaan bij de strijd tegen klimaatverandering, daar Azië het zwaarst zal worden getroffen door de stijgende temperaturen. Ze moeten beginnen hun CO2-uitstoot te verlagen of naar nul terug te brengen. Dit betoogde onder-secretaris-generaal Shamshad Ajhtar van de VN op een bijeenkomst gisteren op het VN-hoofdkantoor in Bangkok. De bijeenkomst werd bijgewoond door beleidsmakers, campagnevoerders op het gebied van klimaatverandering en de media.

‘Krachtige actie vereist effectieve partnerschappen en wereld allianties, inclusief de nauwe samenwerking van regeringen, de burgermaatschappij, de particuliere sector en ontwikkelingspartners.’

Thailand is nog bezig zijn INDC’s voor te bereiden (Intended Nationally Determined Contributions). Dat zijn vrijwillige toezeggingen om emissies te reduceren. In december vindt in Parijs de 21ste klimaatconferentie plaats. Volgens het laatste rapport van het VN Intergovernmental Panel on Climate Change liggen negen van de tien landen met het hoogste risico op doden bij overstromingen in Azië. Verwacht wordt dat de emissies in de regio toenemen daar landen als China, India en Zuidoost Azië blijven groeien.

– Het kantoor van de procureur-generaal heeft onregelmatigheden gevonden bij de uitvoering van een programma van de regering Yingluck dat tot doel had rijst goedkoop te verkopen. Verzuimd is contractueel vast te leggen dat de zes bedrijven die de rijst hadden afgenomen van de Public Warehouse Organisation (PWO) en verkochten, 70 baht per zak [gewicht?] moesten rekenen. U begrijpt het al: de rijst werd verkocht voor – raad eens – 72 à 75 baht. Die grap heeft overheid 3,8 miljard baht gekost. [Hoe dan? Dat begrijp ik niet.]

Het kantoor heeft nog meer kwalijke zaken ontdekt. Een van de bedrijven had geen enkele ervaring in de rijst detailhandel en sommige van de vijf andere hadden banden met dat bedrijf. Volgens getuigen hebben ze dankzij medewerking van PWO-personeel een contract in de wacht kunnen slepen. (Zie pagina Rijst 3 en Corruptie 2)

– NRC-leden worden niet onder druk gezet om de ontwerp-grondwet te verwerpen. Ze zijn vrij om een standpunt te bepalen, ook over de vraag of een referendum moet worden gehouden over de nieuwe grondwet. Dit zegt de whip (een functie die wij niet kennen) van de Nationale Hervormingsraad (NRC) naar aanleiding van geruchten dat er stevig gelobbyd wordt. Over het ontwerp wordt op 6 september gestemd.

Zaterdag krijgt de NRC-voorzitter het ontwerp van de grondwetcommissie (CDC), waarna het dinsdag in een besloten vergadering wordt besproken door de NRC. De NRC-leden hebben een eerdere, voorlopige versie al bestudeerd en naar aanleiding daarvan wijzigingen voorgesteld. Van de 71 voorgestelde wijzigingen zijn 33 gehonoreerd door de CDC. Volgende week woensdag houdt de CDC een seminar over de grondwet. (Zie pagina Grondwetwijziging)


 

Kermis

Veiligheidsmaatregelen ontbreken op kermis

19 augustus – Zestig procent van de kermissen die in Thailand rondtrekken, heeft geen veiligheidsmaatregelen. Het Engineering Institute of Thailand (ETI) dringt er daarom bij de regering op aan regels te stellen aan kermisattracties.

‘De veiligheidseisen voor kermissen en carnavals zijn verwaarloosd, alhoewel ze direct van belang zijn voor kinderen’, benadrukt voorzitter Channarong van de commissie veiligheidstechniek van het ETI. ‘We moeten onze kinderen voor ongelukken beschermen wanneer ze op een kermis spelen. Als we daarmee dralen, spannen we het paard achter de wagen.’

Kermissen hebben thans alleen maar toestemming nodig van de gemeente of provincie om te mogen draaien; zoiets als een specifieke vergunning die betrekking heeft op de veiligheid bestaat niet. Dat is link, want de meeste kermisexploitanten gebruiken tweedehands of heel oud spul, zegt Channarong. Installaties met een hoog risico zijn het reuzenrad, de draaimolen en opblaasattracties.

Het ETI vindt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de gemeentelijke en provinciale autoriteiten moet opdragen om de attracties op veiligheid te controleren alvorens een vergunning te verlenen.

Voorzitter Sittisak van Thai Amusement Park and Attractions (TAPA) verwacht binnen enkele jaren veiligheidseisen te hebben, niet alleen voor kermissen maar ook voor themaparken, mobiele amusementsparken, overdekte amusementsparken en waterparken.

Recent hebben TAPA en ETI gezamenlijk een code opgesteld voor amusementsparken. Tapa gaat haar twintig leden aanmoedigen die als eerste toe te passen. Thailand telt 20 amusements- en 40 waterparken waarvoor de meeste door kleine beheerders worden geëxploiteerd. De Board of Investment biedt parken met een investeringsbudget van meer dan 500 miljoen baht privileges. (Bron: Bangkok Post, 18 augustus)

3,4 biljoen baht voor 8-jarenplan

19 augustus – De regering heeft 3,38 biljoen baht gereserveerd voor infrastructurele werken in de komende acht jaar. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de spoorwegen. Voor de hogesnelheidslijnen 36 procent, dubbelspoor 17 procent en elektrische treinen 18 procent.

Andere projecten hebben betrekking op de aanleg van wegen, waterwegen en luchttransport. De helft van de investeringen wordt gefinancierd met leningen, de andere helft moet in de vorm van public-private partnership  uit het particuliere bedrijfsleven komen. Een en ander is bekend gemaakt door staatssecretaris Arkhom (Transport).

Het Public Debt Management Office maakte vorige week bekend dat Thailands nationale schuld in 2019 vermoedelijk piekt naar 53 procent van het bruto binnenlands product, en in 2020 naar 52 procent zakt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de infrastructurele investeringen en leningen jaarlijks 300 tot 400 miljard baht bedragen.

In het nieuwe begrotingsjaar, dat op 1 oktober begint, leent de regering 638 miljard baht. Dit jaar worden veilingen gehouden voor de Yellow en Pink metrolijnen. Op de Purple Line van Bangkok naar Nonthaburi beginnen in december proefritten. Begin volgend jaar komt de lijn in bedrijf. Een uitbreiding van de huidige Blue Line, die nu wordt aangelegd, komt in 2019 klaar.

Voor de snelweg Pattaya-Map Ta Phut wordt dit jaar een veiling gehouden en voor twee andere snelwegen (Ayutthaya-Nakhon Ratchasima en Nonthaburi-Kanchanaburi) dit jaar op zijn vroegst. (Bron: Bangkok Post, 18 augustus ) (Zie ook pagina Spoorwegen)

BoT: Langzamer groei is regionaal euvel

19 augustus – De Bank of Thailand (BoT) meent dat de economische basis van Thailand stevig is ondanks schokken en veranderingen in de macro-eoconomische omgeving. Gouverneur Prasarn noemt het overschot op de betalingsbalans, de stabiele wisselkoersen en de lage werkloosheid.

Wanneer Thailand zijn infrastructurele investeringen versnelt, ontstaat volgens hem een multiplier effect en worden projecten gecreëerd, die ten goede komen aan toekomstige generaties. Ook zijn maatregelen denkbaar om het lot van de boeren en van het midden- en kleinbedrijf te verzachten.

Prasarn: ‘Het lagere groeicijfer is niet alleen in Thailand geconcentreerd. Ook andere landen, vooral in Azië, hebben hun groeiprognoses naar beneden bijgesteld. Een van de belangrijkste redenen voor de lagere prognoses is voor elk land de tragere export.’

In bijgaand kader een overzicht van de prestaties van Thailand’s nabije en verre buren. Het gehele artikel is onder de titel BoT: Slower growth a regional ill te lezen op de website van de krant. (Bron: Bangkok Post, 18 augustus)

Indonesië brengt 34 visboten tot zinken

19 augustus – Indonesië heeft 34 visboten uit Thailand, Vietnam, de Filipijnen en Maleisië een enkele reis zeebodem gegeven door ze op te blazen of er gaten in te boren. De boten waren in beslag genomen omdat ze illegaal visten in Indonesische wateren. Hoeveel boten van Thaise reders  waren, vermeldt het bericht. Het vermeldt wel dat ze leeg waren, dus dat valt weer mee.

Behalve de buitenlandse boten werden ook vier Indonesische visboten tot zinken gebracht omdat die niet over de vereiste documenten beschikten. Misschien een ideetje voor Thailand om af te komen van de duizenden illegale trawlers, die het land het risico van een importban op vis door de EU laten lopen. (Bron: website Bangkok Post, 18 augustus)

Veiligheidspersoneel met snuffelhonden op Suvarnabhumi, dinsdag 18 augustus
Limerick van de dag
Een slimme hond die was opgeklommen
En getraind op het vinden van bommen
Had het vandaag druk
Zijn dag kon niet stuk
Hij kreeg als beloning zure bommen

Foto: Veiligheidspersoneel surveilleert dinsdag met snuffelhonden op Suvarnabhumi.

 

Bomaanslag Ratchaprasong dinsdagavond bij de Erawan Shrine

Mogelijk afrekening voor Uighur deportatie

19 augustus – Mogelijk motief: Wraak voor de deportatie van 109 Uighur vluchtelingen naar China. De bommen: Pijpbom, professioneel gemaakt, bevatte kogels uit kogellagers. Locaties: Erawan Shrine in Ratchaprasong en de Sathorn pier. Verdachte: Midden-Oosters uitziende man. Slachtoffers: 20 Thais en buitenlanders, 125 gewonden. Doel: Zoveel mogelijk slachtoffers maken.

Zie hier in een notendop het drama dat zich maandag en dinsdag voltrok in Bangkok. Bangkok Post trekt er vandaag drie volle pagina’s voor uit: voorpagina, pagina 2 (fotopagina) en een pagina met reacties, plus elders in de krant het hoofdredactioneel commentaar en losse verhalen.

De Uighur connectie wordt gelegd door de Chinese media; ook de politie houdt er ernstig rekening mee, aldus een bron, dat sprake is van een afrekening. Die deportatie in juli en de scheiding van mannen, vrouwen en kinderen (die naar Turkije mochten) is internationaal zwaar gekritiseerd omdat ze in strijd was met het internationaal recht.

De jacht op de dader
Bomaanslag Ratchaprasong verdachte
Dit zou hem kunnen zijn: de man die maandag dood en verderf zaaide in hartje Bangkok. Op camerabeelden is te zien dat hij plaats neemt op een bankje bij de Erawan Shrine, zijn rugzak afdoet en die onder de bank legt. Zonder rugzak loopt hij weg. Hij vertrok met een motortaxi. De politie hoopt dat de bestuurder zich meldt. Korte tijd later ontplofte de pijpbom, elektronisch tot ontploffing gebracht met een mobieltje. Bekijk de camerabeelden hier.

De politie is in de Nana sois 3, 5, 9 en 11 op zoek naar de verdachte. Deze buurt is populair bij Uighur migranten.

Premier Prayut
Premier Prayut wil niets zeggen over het motief van de dader. ’Ik wil geen paniek veroorzaken of de onderzoekers op het verkeerde spoor brengen’, zei hij tijdens een persconferentie. Hij drong er bij de media op aan verantwoordelijk te berichten en het veroorzaken van paniek te voorkomen.

Gisteren na de aanslag op de Sathorn pier verscheen hij 10 minuten op de televisie. Hij condoleerde de nabestaanden van de slachtoffers en zei: ‘Dit incident toont aan dat ons land nog steeds een persoon of een groep heeft die vijandig naar de natie zijn en actief opereren. Misschien doen ze het voor een politiek motief of om de economie of het toerisme te ondermijnen of om een andere reden. De regering zal de daders en hun medeplichtingen zo snel mogelijk vinden.’

Sathorn pier
Dinsdag aan het begin van de middag werd vanaf de Taksin brug een bom gegooid in de richting van het drukke walking platform dat naar de Sathorn pier leidt. De bom raakte een pilaar en viel in het water waar hij ontplofte. De bom was van dezelfde makelij als de bom in Ratchaprasong. Er waren geen gewonden en de schade was nihil. Duikers hebben bomresten opgedoken.

Vier familieleden verloren
Alhoewel leed niet valt te meten, lijkt de Maleisiër Neoh Hock Guan het zwaarst getroffen met vier familieleden die omkwamen: zijn echtgenote, zijn nichtje van 5, zijn zoon en zijn schoonzoon. Een vijfde familielid, de zuster van zijn vrouw,  is nog niet gevonden. Alleen hij en zijn zeven maanden zwangere dochter hebben de aanslag overleefd.

Omdat de dochter niet tegen de rook van wierookstokjes kan liep ze, gevolgd door haar vader, weg van de Erawan shrine en dat is hun redding geworden. Toen de bom ontplofte, stonden ze achter het heiligdom. De vader liep slechts lichte verwondingen aan zijn benen op.

Kogellagers
Dokter Udomsak, hoofd van de Forensic Medicine Unit van het Chulalongkorn ziekenhuis, zegt kogels uit kogellagers te hebben gevonden in de lichamen van de doden. ‘Dat is gedaan om meer mensen te doden. De slachtoffers die ik heb gezien, zijn door de kogels om het leven gekomen en niet zozeer door de impact van de ontploffing.’

Het ziekenhuis heeft 27 slachtoffers opgenomen. Zes mochten al vertrekken, vijf slachtoffers liggen in coma.

Corps diplomatique
Alles onder controle, was de boodschap die ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge functionarissen en vertegenwoordigers van internationale organisaties gisteren te horen kregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Permanent secretaris Norachit zegt: ‘We wilden het diplomatieke korps geruststellen dat de regering er voor hen is. We nemen hun zorgen in ontvangst. We kunnen de situatie aan.’

VN secretaris-generaal Ban Ki-moon uittte gisteren zijn afkeuring van de aanval. ‘Ik hoop dat degenen die er voor verantwoordelijk zijn, worden berecht.’ De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat een Britse, die in Hong Kong woont, om het leven is gekomen. De Britse premier Cameron zei gisteren ‘diep bedroefd’ te zijn over de bomaanslag. Ook de EU en tal van landen hebben hun medeleven betuigd.

Beveiliging opgeschroefd
De politie en het leger hebben in het hele land de beveiliging versterkt bij toeristische attracties, regeringsgebouwen, energiecentrales, winkelcentra, hotels en pensions, markten, spoorwegstations, luchthavens, busstations, consulaten en in Chinese wijken.

Politiecommissaris Somyot heeft zijn dienders van de politieregio 1 tot met 9 [Is dat het hele land?] opgedragen controleposten op te zetten en auto’s steeksproefgewijs te doorzoeken op wapens, explosieven en ander illegaal spul. Hij adviseert de zichtbaarheid op openbare locaties, waar grote groepen toeristen komen, te vergroten. Ook dienen agenten in burger te speuren naar personen die kwaad in de zin hebben. Ten slotte vraagt hij bewakingscamera’s te controleren.

Geen verband met geweld in het Zuiden
Omdat mensen dat zouden kunnen denken, heeft de president van het Islamic Committee of Pattani gezegd dat de bomaanslag geen verband houdt met het conflict in het Zuiden. Hij riep op naar de feiten te kijken. ‘Er zijn geen aanwijzingen voor die veronderstelling.’

De president van de Pondok Association in vijf zuidelijke provincies van Thailand was iets minder stellig. Hij betwijfelt of de aanslag verband houdt met het zuidelijk geweld. ‘Dat is onwaarschijnlijk.’

Vrijwilligers bieden hulp aan
Veel mensen in Ratchaprasong haastten zich na de bomaanslag naar de rampplek. Ze hielpen bij het vervoer van gewonden, kochten flessen water en troostten slachtoffers. De oproep van het Police General Hospital om Chinese tolken was niet aan dovemansoren gericht. Veel vrijwilligers, inclusief toeristen, boden hulp aan.

Op de social media doen internetgebruikers onder de hashtag #prayforthailand de beste wensen en gebeden aan slachtoffers toekomen. Er wordt opgeroepen geen foto’s van de slachtoffers te delen.

Bij het National Blood Centre van het Rode Kruis stonden mensen gisteren al vroeg in de rij om bloed te doneren.

Compensatie
Staf van het Rights and Liberties Protection Department bezocht gisteren in de ziekenhuizen slachtoffers om hen te informeren over de compensatieregeling. Medische kosten tot 20.000 baht worden vergoed en degenen die tijdelijk niet kunnen werken, ontvangen 200 baht per dag, maximaal 1 jaar. Een bedrag van 30.000 baht is beschikbaar voor het verlies van eigendommen. Het ministerie van Toerisme en Sport keert maximaal 300.000 baht aan buitenlanders uit bij verlies van organen, handicaps of dood. De overige details laat ik onvermeld.

Update
Bomaanslag Ratchaprasong schets verdachtePremier Prayut gelooft niet dat Uighur terroristen achter de bomaanslag van maandag zitten, anders zou een Uighur groep wel de verantwoordelijkheid hebben opgeëist. Dat zei hij woensdag tijdens zijn bezoek aan het Great King’s Monument in Prachuap Khiri Khan.
Hij riep de daders op zich te melden, want volgens hem lopen ze gevaar. Hun opdrachtgevers weten dat de autoriteiten vastbesloten zijn de daders te vangen. Ze zouden hen kunnen doden om hun stilzwijgen te verzekeren. Die Prayut heeft toch vreemde ideeën.

De politie heeft een compositietekening van de verdachte verspreid en een bedrag van 1 miljoen baht in het vooruitzicht gesteld voor degene die informatie kan geven, leidend tot de aanhouding van de verdachte.

Loos alarm
Het bleek karton, gewikkeld in zwart plastic met plakband eromheen. Loos alarm dus, de ‘bom’ die woensdagmiddag onder BTS station Nana werd gevonden. Een EOD-team sprak het verlossende woord, waarna de afgesloten ingang van het BTS station weer open ging en rijbanen van de Sukhumvit Road werden vrijgegeven.

Ratchaprasong
ราชประสงค์  Râatchápràsǒng betekent letterlijk ‘s Konings Wens’, râatchá alles wat met de ‘koning, de heerser’ te maken heeft en prasong ‘wens, doel, begeerte’. Het hele (grond)gebied er omheen is eigendom van het Crown Property Bureau en staat vol met de meest luxe hotels en shopping malls. Achter Siam Paragon staat het paleis van prinses Sirindhorn, Sra Pathum, gebouwd door haar grootvader dokter prins Mahidol. Dit hele gebied is altijd het door velen (sommigen) gehate symbool geweest van de heersende elite in Thailand. Op 19 mei 2010 ging CentralWorld als eerste in vlammen op. De bittere herinnering aan die tijd leeft bij velen voort. (Tino Kuis, Chiang Mai)

 

เหตุระเบิด ราชประสงค์

Kort nieuws woensdag 19 augustus

– Daar hoef je geen politieke waarnemer voor te zijn om te voorspellen dat de twee grootste politieke partijen in Thailand zich verzetten tegen het voorstel van de grondwetcommissie (CDC) om een nationale commissie reform and reconciliation (bijgenaamd crisis panel) te vormen, dat bestaat uit de hoofden van de strijdmachtonderdelen en de politie. Pijnpunt: de commissie kan in tijden van crisis de uitvoerende en wetgevende macht terzijde schuiven en dat komt neer op een legale coup.

In het artikel Pheu Thais, Democrats slam crisis panel hekelen Abhisit (Democraten) en een PT-er  het voorstel. ‘Een staat in een staat’ noemt voormalige PT-parlementslid Samart de voorgestelde commissie. Hij denkt dat de ontwerp-grondwet sneuvelt in het voorgenomen referendum, wanneer dit voorstel gehandhaafd blijft. Afijn, lees het allemaal zelf maar op de website van BP. (Zie pagina Grondwetwijziging)

– Nog geen namen [wordt er niet meer gelekt?] wel vermoedens over de reshuffle van het kabinet. Prayut zegt er slechts over dat het tijd wordt voor zijn kabinetsleden om van rol te wisselen: van ‘spelers’ naar ‘coaches’. De transferlijst ligt bij de koning ter ondertekening.

Nieuw economisch teamVolgens regeringswoordvoerder Sansern heeft Prayut gisteren tijdens het wekelijks kabinetsberaad de ministers bedankt voor hun toewijding. Hij benadrukte hen nog steeds te respecteren en zei met hen ‘connected’ te zijn. Prayut zal met elke bewindsman afzonderlijk spreken.

Er is al veel gespeculeerd over wisseling van de wacht, met name op economisch terrein. Ook vandaag besteedt de krant er weer een forse tweekolommer aan.

De subkop bevat een troostend woord voor degenen die het veld moeten ruimen: Ditched ministers to become advisers, dus dat bedoelde Prayut met zijn opmerking over coaches.

Update: Ik vroeg me af of er niet meer gelekt wordt, maar toen had ik de Business-bijlage van de krant nog niet gezien en daar staat de line-up van het nieuwe economisch team. Op de foto’s de zes kanjers die de stagnerende economie moeten lostrekken.

– Oud-premier Thaksin heeft het toch maar zwaar te verduren. Al zes jaar banneling – hoewel het decadente Dubai geen straf kan zijn, denk ik zo – en nu heeft het leger aangifte tegen hem gedaan wegens zijn beschuldiging dat leden van de Privy Council de coup hebben gesteund. Hij heeft dat gezegd in een interview met een Zuid-Koreaanse krant. Da’s smaad, dus is het leger naar de rechter gestapt en die heeft de zaak in behandeling genomen. Hij beschuldigde ook het leger ervan de Birmese stijl van democratie te steunen.

Thaksin moet 11 oktober op het matje komen bij de rechtbank; zijn advocaat vraagt om uitstel. [Waarom zegt die niet gewoon dat Thaksin niet komt, want op het moment dat Thaksin voet op Thaise bodem zet, wordt hij gearresteerd omdat hij een gevangenisstrat van 2 jaar is ontvlucht.]

– De stroomuitval gisteren in het Zuiden had niets te maken met de bomaanslag in Bangkok, zegt het ministerie van Energie. Ze was te wijten aan een explosie in een circuit van het hoge voltage elektriciteitsstation in Hat Yai (Songkhla). Op verschillende plaatsen in Phuket, Songkhla, Surat Thani, Narathiwat en Yala viel de stroom 10 tot 35 minuten uit. In Phangnga volgens dorpelingen zelfs een uur. Het ministerie belooft beterschap. ‘We proberen ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt.’


 

Bomaanslag Ratchaprasong ravage

Bomaanslag Bangkok: x doden, y gewonden

18 augustus – CITY BOMB HORROR kopt Bangkop Post vandaag in vette kapitalen. De krant noemt andere aantallen doden en gewonden dan de website. De krant heeft het ook niet over twee explosies, zoals gemeld op de website, maar één.

De bom, die op een bank naast het hek om de Hindu Erawan Shrine lag, bestond uit een pijp, gevuld met kruit. Hij werd kort voor 7 uur elektronisch tot ontploffing gebracht. Om kwart over zeven arriveerde de politie en sloot het gebied af, zodat reddingswerkers en bomexperts aan het werk konden.

De plaats van de ontploffing lag bezaaid met menselijke lichaamsdelen. Ruim vijftig gewonden zijn naar het nabijgelegen Police General Hospital gebracht, van wie twintig ernstig gewond zijn. De overige gewonden zijn in zeven andere ziekenhuizen opgenomen. De BTS (bovengrondse metro) werd stilgelegd.

De bomaanslag was de derde sinds de militaire coup van mei vorig jaar. In februari ontplofte een bom bij winkelcentrum Paragon. Daarbij raakte één persoon licht gewond. In maart ontplofte een bom op het parkeerterrein van de rechtbank aan de Ratchadaphisek Road (geen gewonden).

De premier heeft de bevolking gemaand kalm te blijven en geen informatie over de aanslag op de social media te delen. De autoriteiten bekijken of het zin heeft de Internal Security Law in werking te stellen (niet te verwarren met de noodtoestand). Het leger heeft gewaarschuwd voor tien potentieel gevaarlijke plaatsen, waaronder bekende wegen als Silom, Khao San en Sukhumvit. Politie en leger hebben er posities ingenomen. De Britse ambassadeur heeft zijn landgenoten opgeroepen voorzichtig te zijn.

De krant meldt ‘at press time’ 16 doden en tenminste 80 gewonden; de website 19 doden en 123 gewonden. Update: 20 doden, 125 gewonden.

De grond schudde zoals bij een aardbeving
Op pagina 2 veel foto’s en quotes van ooggetuigen. ‘It was very loud and the ground shook like an earthquake’, aldus een hotelbewaker die bij de verkeerslichten op de Ratchaprasong kruising stond te wachten toen de bom ontplofte.’It felt like I was hit by a big rock on my right ankle and suddenly I fell with my motorbike to the ground.’

Hij is aan zijn verwondingen behandeld in het politieziekenhuis. Een Chinese werknemer vertelt dat veel gewonden Chinezen zijn. Het politieziekenhuis en het Ramathibodi ziekenhuis hebben om tolken gevraagd, zodat de artsen met de gewonden kunnnen communiceren.

Update 10.41 Thaise tijd
De politie bestudeert beelden van de 15 CCTV-camera’s in het gebied. Mogelijk heeft ze de verdachten opgemerkt die de bom hebben geplaatst, maar dit is nog niet bevestigd. Op de sociale media circuleert een bericht over een ‘witte buitenlander’, die in een tuktuk was gearriveerd en een tas droeg, die hij later niet bij zich had. Kort daarna ontplofte de bom.

De Ratchaprasong kruising blijft tot dinsdag 12 uur gesloten. Het politieonderzoek wordt bemoeilijkt doordat de explosie alle sporen van de constructie en de herkomst van het explosief heeft vernietigd.

Aan de dood ontsnapt
Berichtgeving over rampen kent vaak verhalen van mensen die de ramp hebben overleefd doordat ze bijvoorbeeld te laat kwamen, de weg waren kwijt geraakt, een andere route hadden genomen. En dat laatste geldt voor de Australische rocker Jimmy Barnes, de leadzanger van de band Cold Chisel, zijn familie en vrienden. Het gezelschap was op weg naar een restaurant in het Intercontinental Hotel en besloot vanwege de drukte bij de Erawan shrine de voetgangersbrug te nemen. Dat besluit redde hun leven, want toen ze daarop liepen, ontplofte de bom.

Financiële vergoeding
Nabestaanden van de dodelijke slachtoffers hebben recht op een voorlopige financiële vergoeding van 100.000 baht. Gewonden krijgen 30.000 baht voor medische uitgaven plus een compensatie waarvan de hoogte nog moet worden vastgesteld. Slachtoffers met lichte verwondingen dienen de kosten te declareren bij de politie in Lumphini.

Verdachte in beeld
Bomaanslag Ratchaprasong verdachteDe politie heeft een foto verspreid van beelden van een beveiligingscamera. Op de beelden is te zien dat een man in een geel shirt plaats neemt op een bankje bij de Erawan Shrine. Hij legt zijn rugzak onder de bank en neemt daarna een motortaxi. De politie bestudeert nu de camerabeelden van 15 camera’s van de afgelopen twee weken. Voor de camerabeelden klik hier.

Weer een bom
Dinsdagmiddag werd vanaf de Sathorn brug een bom op de Sathorn pier gegooid, maar de bom ketste af op het ponton en belandde in het water waar die ontplofte. Duikers zijn het water ingegaan om wat er van de bom over is te achterhalen. Er waren geen gewonden en de schade was was ook nihil.

Reisadviezen
23 landen hebben een reisadvies voor Thailand uitgegeven. De meeste dringen er bij vakantiegangers op aan voorzichtig te zijn (niveau 2). Negen landen hebben een zwaarder advies gegeven (niveau 3). Alleen Hong Kong adviseert zijn burgers niet-noodzakelijke reizen naar Thailand te vermijden.  Nederland is het meest soepel met niveau 1: wees je bewust van de situatie om je heen, zegt ons landje. Geen enkel land heeft zijn onderdanen verboden Thailand te bezoeken. Myanmar heeft specifiek gewaarschuwd voor tien plaatsen in Bangkok, waaronder Khao San Road en Sukhumvit Road.

Snelweg Mae Sot Myawaddy

SEZ’s Myanmar aantrekkelijker dan Thaise

18 augustus – Alhoewel Thailand dolgraag zogeheten special economic zones (SEZ) aan de grenzen wil ontwikkelen, zijn SEZ’s in Myanmar aantrekkelijker. Bedrijven kunnen in Thailand’s buurland goedkoper produceren en ze kunnen er gebruik maken van het nul-tarief voor ontwikkelingslanden, een regeling van de EU die niet meer voor Thailand geldt.

Het Thaise bedrijf Thai Latex Rubber Corporation, dat rubber handschoenen maakt en rubber halffabrikaten, vestigde zich in Myeik aan de grens met Kanchanaburi, een SEZ waar Myanmar veel geld in pompt. De meeste productie is bestemd voor de export. Rubber in Myanmar kost gemiddeld 40 baht per kilo, tegen 55 baht in Thailand, dat de import van rubber producten verbiedt om de rubberboeren te beschermen.

De SEZ in Myawaddy, zo’n 45 kilometer vanaf de grens met Mae Sot, trekt veel belangstelling van investeerders. De SEZ meet 8000 rai en bestaat uit een import-export zone met een gebied voor magazijnen en een industrieterrein waarop enkele fabrieken gebouwd gaan worden. Myanmar biedt buitenlandse investeerders aantrekkelijke voordelen. De meeste investeerders komen uit China en Japan.

Sinds er een snelweg ligt van Mae Sot naar Myawaddi, hebben al vijf investeerders laten weten in de SEZ Myawaddy te zullen investeren. Pikant detail: De Thaise regering heeft de weg laten aanleggen om de grenshandel te stimuleren. (Bron: Bangkok Post, 17 augustus)

Centrale bank: De markt bepaalt waarde baht

18 augustus – De Bank of Thailand laat de markt bepalen wat de waarde van de baht is en zal niet zelf ingrijpen nu de Chinese yuan is gedevalueerd. Gouverneur Prasarn zegt dat er momenteel geen reden tot zorg is omdat de baht gestabiliseerd is.

PrasarnDe devaluatie van yuan beschouwt Prasarn als een inhaaloperatie en niet als de aanzet tot een valutaoorlog omdat de munt de afgelopen zeven maanden vastzat aan de sterker wordende dollar, terwijl andere Aziatische munten aanzienlijk in waarde verminderden.

De financiële markten hebben zenuwachtig gereageerd op de devaluatie. Gevreesd wordt voor een valutaoorlog daar andere landen wellicht verleid worden ook te devalueren. Maar Prasarn is daar niet bevreesd voor. ‘Van een valutaoorlog wordt niemand beter.’ Zorgen bestaan ook over de gezondheid van ’s werelds tweede grootste economie, waar de groei al vertraagt.

Prasarn wijst erop dat de baht er acht maanden over heeft gedaan om 7 procent in waarde te dalen tegenover de dollar; de Chinese yuan zakte in drie dagen 4 procent. ‘Wij denken dat de Chinese centrale bank de yuan laat fluctueren om te laten zien dat de munt meer markt-georiënteerd is.’

Voor het hele artikel, lees Prasarn: Let market forces drive baht op de website van de krant. (Bron: Bangkok Post, 17 augustus)

Thaise spa’s doen ’t goed in Duitsland

18 augustus – Thaise spa’s doen het goed in Duitsland en ze kunnen nog groeien, zegt het consulaat in Frankfurt, want Duitsers letten op hun gezondheid en ze houden van massage en andere spa-behandelingen. Duitsland telt thans 379 Thaise spa’s in onder andere Berlijn, Frankfurt, München en Mannheim.

De grootste is Bua Siam met acht vestigingen in München en zeventig medewerksters. Bua Siam is volgens eigenaresse Ornpreeya Hoffmann een van de veertien spa’s die door het Thais ministerie van Volksgezondheid zijn gecertificeerd.

Ornpreeya HoffmannSumalee Boonchai, eigenaresse van Leelawadee Wellness Thai Massage & Spa met vijf vestigingen, is het met het consulaat eens dat Thaise spa’s veel potentie hebben om Duitse klanten te trekken. ‘We zijn blij dat we kunnen helpen Thaise massage in Westerse landen, zoals Duitsland te kunnen promoten. Bovendien willen Duitsers meer weten over Thais toerisme, Thailand is voor hen een populaire bestemming.’

Rose’s Thai Organic Spa in Hamburg is de duurste van alle Thaise spa’s met een tarief van € 75 per uur. Het USP van deze spa is de unieke ligging in het centrum van de stad. De eigenaresse is bevoegd verpleegster met spa manegement ervaring. (Bron: Bangkok Post, 17 augustus)

Op de foto Ornpreeya Hoffmann.

Limerick van de dag
De douane hier te lande
Confisqueerde contrabande
Maar jongens, wat een pech
Alle sigaretten raakten weg
‘t Gebruikte slot kwam in verkeerde handen

Gebaseerd op een bericht in Kort nieuws van zondag 16 augustus.

Breaking News limerick
In Bangkok in Ratchaprasong
Ontplofte maandag een bom
Gewonden en doden
Aldus een jobsbode
Daar doen de daders het om

Huiselijk geweld: Alcohol is de boosdoener

18 augustus – Alcoholgebruik is de oorzaak van de meeste gevallen van huiselijk geweld, meent 45 procent van de respondenten in een peiling van Nida onder 4.853 personen, verspreid over het gehele land. Op de tweede en derde plaats komen ruzies (28 pct) en drugsgebruik (27 pct).

55,6 procent van de respondenten zegt getuige te zijn geweest van of zich schuldig te hebben gemaakt aan huiselijk geweld inclusief ruzies tussen echtgenoten, stiefvaders die hun stiefkinderen mishandelen, stiefvaders die hun stiefdochter verkrachten, drugsgerelateerd geweld en kinderarbeid. Maar 82,5 procent zegt nooit direct te zijn betrokken geweest bij gezinsgeweld; slechts 18,5 procent gaf het toe.

Zijn de respondenten bereid in te grijpen wanneer iemand het slachtoffer wordt van geweld? 56,5 zegt ja; 32,2 procent weet het niet en 11,3 procent zegt dat ze zich niet bemoeien met andermans zaken.

Volgens de peiling ontlenen de meeste respondenten hun kennis over huiselijk geweld aan het televisienieuws (88,4 pct), gevolgd door nieuwssites via hun mobieltje (45,1 pct), kranten (37,8 pct), websites (33,5 pct), social media (30,6 pct), radio (22,9 pct), brochures (6,9 pct) en tijdschriften (5,6 pct).

Nida is het National Institute for Development Administration. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het kantoor van de Permanent Secretary of Social Development and Human Security.

Kanthana Siwathanapol, maandag bij de CSD

De zaak Chuwong: Onderzoek verhuist naar hoofdbureau

18 augustus – Nieuwe ontwikkeling in de Krimi Chuwong, de miljardair-aannemer die in juni bij een eenzijdig verkeersongeluk om het leven kwam. [De krant noemt het nu een ‘minor accident’.] Iemand met macht en geld probeert het politieonderzoek te beïnvloeden. Daarom heeft politiecommissaris Somyot besloten het onderzoek over te hevelen van het bureau Udomsuk naar de CSD (recherche). Op het hoofdbureau van de politie wordt een speciaal onderzoeksteam geformeerd.

KrimiMaandag meldde Kanthana Siwathanapol, die acht maanden zwanger is – van Chuwoning, zegt ze –, zich voor verder verhoor opnieuw bij de CSD. Een DNA-test is al afgenomen van het ongeboren kind, maar haar advocaat wil het resultaat niet bekend maken. Volgens hem is er geen verband met de aandelentransactie. Voordat Kanthana de maîtresse werd van Chuwong had ze een relatie met de zoon van een adjunct-gouverneur van Surat Thani.

Kanthana ontving van Chuwong aandelen ter waarde van 228 miljoen baht. Ze zegt niet verwacht te hebben zo’n hoog bedrag te krijgen. De andere vrouw, die zegt Chuwong’s liefje te zijn geweest en 40 miljoen baht aan aandelen ontving, moet zich vanmiddag op het bureau vervoegen.

De zuster en een zoon van Chuwong hebben het Central Institute of Forensic Science gevraagd de doodsoorzaak van Chuwong te onderzoeken. Ze twijfelen aan de betrouwbaarheid van het autopsierapport omdat het niet alle verwondingen meldt. Directeur-generaal Pornthip heeft beloofd de arts die Chuwong’s lichaam heeft onderzocht, om nadere informatie te vragen en ze gaat het ministerie van Justitie vragen of haar instituut mag participeren in het onderzoek. Indien Chuwong aan de achterkant van zijn hoofd was gewond, zoals het autopsierapport claimt, kan dit niet door de botsing zijn gekomen, zegt ze.

Deze informatie is ontleend aan de website van de krant, maar de krant heeft vanochtend een compleet ander verhaal. Pornthip heeft gezegd niets te kunnen doen tenzij de familie het ministerie van Justitie dan wel het DSI vraagt haar in te schakelen.

Nog een pikant detail: een van de twee maîtresses heeft de telefoon van Banyin gebruikt om Chuwong te bellen. Banyin, voormalig staatssecretaris van Handel, was de man die de auto bestuurde waarin Chuwong om het leven kwam.

Voor andere pikante details, raadpleeg de voorgaande berichtgeving. Het eerste bericht dateert van 17 juli (in de rubriek Kort nieuws). Lees ook: Verongelukte aannemer had twee maîtresses (25 juli).

Vijf dagen per maand visverbod voor trawlers

18 augustus – Het is Thailand ernst om te voorkomen dat het wordt opgescheept met een importverbod op vis van de EU. De jongste maatregel, die volgend maand ingaat, is een verbod voor 7.000 (legale) trawlers om vijf dagen per maand uit te varen. De Visserijdienst wil zo de overbevissing te lijf gaan. Adjunct-directeur-generaal Woraporn denkt dat het moet lukken binnen vier jaar de visstand met 10 procent te vermeerderen.

Inmiddels zijn er volgens het Command Centre for Combating Illegal Fishing nog steeds 10.000 illegale trawlers. Ze ontberen een vergunning of gebruiken verboden netten. De marine onderschept ze als ze het wagen te gaan vissen. [Lijkt me een ongelijke strijd: 10.000 trawlers tegen een paar marineschepen.]

Marinecommandant Kraison noemt het moratorium van vijf dagen ‘op de lange termijn goed voor de trawlers’ omdat ze minder tijd besteden aan vissen en grotere hoeveelheden vangen. Ook lokale vissertjes profiteren ervan omdat de maritieme ecologie kan herstellen. ‘Alle partijen hebben er voordeel van.’

Gisteren tekende het Fisheries Department een Memorandum of Understanding met zes diensten over het uitwisselen van informatie over trawlers en vissers. Alle gegevens worden in een database opgeslagen, genaamd Fishing Info. De diensten hebben daardoor sneller toegang tot de gegevens, die verzameld zijn bij port in-port out controles.

De minister van Landbouw zegt dat het MoU problemen met illegale buitenlandse werknemers in de visserij-industrie kan voorkomen. Die zouden gebruikt kunnen worden als reden voor een importverbod door de EU en andere internationale markten.

Voor alle berichten over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

Extreem kort nieuws dinsdag 18 augustus

– Twee mannen uit Chon Buri en Udon Thani zijn door het hooggerechtshof vrijgesproken. Ze waren beschuldigd van moord in 2007 op een vrouw (53), wier gezicht ernstig verminkt was door een kosmetische ingreep in 2003. Het hof achtte het bewijsmateriaal onvoldoende en de getuigenverklaring van haar zoon incoherent.

De mannen hadden tijdens het politieverhoor in 2007 bekend, maar trokken hun schuldbekentenis in toen ze in 2010 terechtstonden voor de Criminal Court. De rechtbank sprak het tweetal vrij, maar het Hof van Beroep achtte in 2013 een van de twee schuldig. Waarom de krant een verband legt met de gezichtsbehandeling, wordt niet duidelijk uit het bericht.

– Apothekers vragen de Food and Drug Administration de regel in te trekken die hen verplicht de verkoop van drie medicijnen, die als precursor kunnen worden gebruikt bij de productie van drugs, bij te houden. De apothekers moeten de namen van de kopers noteren en de gegevens minstens drie jaar bewaren.

Ze zeggen dat kopers die geen kwaad in de zin hebben, zich ongemakkelijk kunnen voelen en misschien wel de medicijnen niet kopen. Bovendien levert het extra werk op en de dames en heren pillendraaiers hebben het al zo druk met hun administratie. Die kost hen 2 uur per week.

De drie medicijnen waar om het gaat, worden gebruikt tegen hoest en loopneuzen. De derde, een pijnstiller, is alleen op recept verkrijgbaar.

De FDA wuift de bezwaren vooralsnog weg. Probeer het nou maar eens drie maanden en dan zien we wel verder, zegt adjunct-secretaris-generaal Praphon van de FDA.


 

Succesvolle, onafhankelijke vrouwen prefereren westerse partner

17 augustus – Jonge, goede opgeleide vrouwen uit de middenklasse geven steeds vaker de voorkeur aan een westerse man boven een landgenoot. Zoals Sunisa Noonpakdee (32, foto) zegt: ‘Veel Thaise mannen zijn kinderlijk, onverantwoordelijk en zonder enige aanleiding jaloers. Westerse mannen zijn het compleet tegenovergestelde.’

Sunisa Noonpakdee met partnerSunisa is het prototype van de jonge en hoog opgeleide vrouw met een eigen inkomstenbron en dus niet, zoals vroeger, een mia farang, een slang term voor de vrouw van een buitenlander, die van zijn geld afhankelijk is.

Volgens de voorpublicatie van een researchpaper van een studente van de Thammasat universiteit zou het aantal middenklasse vrouwen in de leeftijd 18 tot 30 jaar die met een farang (westerse buitenlander) trouwen, toenemen. Maar de studente zegt dat het nog een theorie is, gebaseerd op observatie, en niet wordt ondersteund door researchgegevens.  De begeleidende docent noemt het een waarneembare maar nog onbewezen trend, die de afgelopen tien jaar heeft plaatsgevonden als gevolg van het stijgende onderwijsniveau en de empowerment van vrouwen.

Sutada Mekrungruengkul, docent aan het Asean and Asia Studies Centre van het National Institute of Development Administration, bevestigt dat. Door hun financiële onafhankelijkheid zijn vrouwen in toenemende mate in staat problemen te elimineren zoals gebrek aan respect, ongelijkheid, huiselijk geweld en ongewenste intimiteiten.

‘Als vrouwen economische macht hebben, hebben ze ook de macht om te beslissen wat ze willen. Veel huiselijk geweld tegen vrouwen komt voort uit het ontbreken van economische macht. Ze zijn afhankelijk van hun echtgenoot of familieleden en hebben niet de kracht om te vertrekken.’

Maar de tijden veranderen. Globalisatie slecht de sociale en economische grenzen van de jongere generatie. Veel mensen, vooral in de grote steden, hebben een veel grotere toegang tot onderwijs en communicatie dan hun ouders.

‘Het idee dat vrouwen slippendragers zijn, verdwijnt langzaam. Wanneer vrouwen meer keuzes en betere opties hebben, kiezen ze iets wat beter voor hen is. Daar de Thaise samenleving patriarchaal is en gedomineerd wordt door mannen, zullen veel vrouwen met meer macht ervoor kiezen dit milieu van onderdrukking de rug toe te keren’, aldus Sutada.

Ik hoef me niet anders voor te doen
Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, waaraan ik bovenstaande gegevens ontleen, laat enkele ‘nieuwe’ vrouwen aan het woord en die zijn niet erg complimenteus over Thaise mannen. Jirawadee Sangrayab (31) kwam erachter dat een van haar Thaise vriendjes een vriendin wilde waarover hij tegenover vrienden kan opscheppen.

‘Thaise mannen hebben zulke hoge verwachtingen van vrouwen. Westerse mannen vinden me aantrekkelijk, zoals ik ben. Ik hoef me niet anders voor te doen om hen te behagen.’

Jirawadee, media account manager in Bangkok, heeft nu kennis aan een westerse partner met wie ze begin volgend jaar trouwt. Toestemming krijgen van haar ouders was niet gemakkelijk, maar die zijn inmiddels bijgedraaid.

In veel delen van het land is het stigma tegen een huwelijk met een buitenlander nog steeds sterk. Zelfs in Phuket, waar het wemelt van de buitenlanders. Chanya Chaosakul (31), geboren en getogen in Phuket, heeft slechte ervaringen met Thaise vriendjes. De eerste relatie liep stuk toen hij wegens een drugsvergrijp in de gevangenis belandde, haar tweede vriend bedroog haar en nummer drie was bezitterig en controleerde al haar bewegingen.

Met een Amerikaanse collega kon ze praten. ‘Ik hunkerde naar een echt gesprek. Dat gebeurde nooit met mijn vorige vriendjes.’ Ze zijn nu verloofd en hebben de afgelopen vier jaar in de VS gewoond, waar ze voor haar tweede master’s graad studeerde.

‘Onze relatie is gebaseerd op begrip en liefde. Hij controleert mijn telefoon niet of vraagt niet wat ik allemaal heb uitgevoerd. Eerlijkheid en begrip zijn de belangrijkste voorwaarden om deze relatie in stand te houden. Daarom heb ik het gevoel de goede beslissing te hebben genomen.’
(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 16 augustus)

N.B. Het gehele artikel is onder de kop Go West, young woman te raadplegen op de website van de krant.

Limerick van de dag
Je leest het in elk boek
De Thai streeft naar sanoek
Altijd maar plezier
Bijna nooit gemier
‘k Ben nog steeds naar zo’n Thai op zoek

Bike for Mom

Bike for Mom: Wereldrecord en ‘modeshow’

17 augustus – Bike for Mom sets world record, jubelt Bangkok Post op de voorpagina. De krant trekt alle stilistische registers open met uitdrukkingen als ‘een historische dag’ en ‘overweldigende loyaliteit aan de monarchie’. De kroonprins, die aan de kop van de fietstocht in Bangkok reed, lezen we, ‘glimlachte en wuifde onderweg met zijn hand’ als reactie op toeschouwers die met blauwe vlaggen zwaaiden en ‘Lang leve de kroonprins’ riepen.

Aan Bike for Mom, waarmee de koningin wordt bedoeld die woensdag 83 jaar werd, namen in het land 294.863 personen deel, van wie 40.000 in Bangkok. Dat aantal is goed voor een vermelding in het Guinness Book of World Records, Taiwan (71.919 fietsers in 2012) en Italië (48.615, geen jaartal) naar de tweede en derde plaats duwend. De commissie van het befaamde boek heeft het record bevestigd.

Bangkok Post trekt bijna de gehele voorpagina uit voor het evenement; pagina 4 is een fotopagina met een korte biografie van de kroonprins toegespitst op zijn fiets- en vliegverleden. Volgens BP is hij een fervent lange-afstandfietser. Een van de fietsen waarmee hij 5.000 kilometer heeft gereden, stond te pronken op een tentoonstelling ter ere van de koningin op Sanam Suepa, bij het koninklijk paleis.

Vajiralongkorn heeft een vliegbrevet; hij heeft F-15 en F-16’s gevlogen en mag de Boeing 737-400 vliegen. De krant memoreert twee liefdadigheidsvluchten, waarbij hij aan de stuurknuppel zat. Een vlucht naar Chiang Mai in 2007, goed voor 80 miljoen baht, en een vlucht naar India (50 miljoen baht).

Rest nog te vermelden, dat de fietstocht op mij de indruk maakte van een mega-modeshow, want fietsen in Thailand betekent niet alleen dat je op een superfiets zit maar ook passend gekleed gaat: gisteren de lichtblauwe polo met de tekst Bike for Mom, zwarte panty en helmpje. Thailand is een operetteland. Opvallend is dat de krant niets schrijft over de afwezige koningin. Royalty-verslaggevers weten waarom; alleen schrijven ze er niet over.

Op de foto rechtsboven de kroonprins, rechtsonder prinses Bajrakitiyabha neemt een selfie. Links de blauwe zee op de Vibhavadi Rangsit Road. De 43 kilometer zitten er dan grotendeels op.

Rab nong begint vandaag; tegenstand groeit

17 augustus – Pagina 2 opent vandaag met een achtergrondverhaal over ontgroening (rab nong), waar eerstejaars aan onderworpen worden. Deelname is vrijwillig, maar wie durft zich te onttrekken aan de groepsdwang? Vandaag is de eerste dag waarop de groentjes door ouderejaars worden uitgescholden en gekleineerd. Hopelijk overleven ze het allemaal, want er zijn al doden bij gevallen.

Tegenstanders noemen de praktijk een rituele activiteit die ‘vernedert, verlaagt en emotionele en fysieke schade kan veroorzaken’. De National Human Rights Commission (NHRC) acht de ontgroening in strijd met de mensenrechten. ‘Velen sluiten hun ogen voor deze brute werkelijkheid.’ Volgens de NHRC komen nog steeds seksuele en fysieke incidenten voor.

Het kantoor van de Higher Education Commission (Ohec) belooft voor dit jaar een zero-tolerance beleid ten aanzien van elke vorm van geweld. De activiteiten dienen vrijwillig te zijn en ouders dienen het recht te hebben ze gade te slaan. Onlangs beval Ohec universiteiten om rituelen ’s avonds laat te verbieden. [Maar ja, This Is Thailand. Wie trekt zich er iets van aan?]

De krant noemt twee doden die in 2008 en 2014 hun ontgroening niet overleefden en recent een incident in Chiang Mai waarbij een eerstejaars zijn hand verloor. De desbetreffende universiteit, Meajo, heeft een sterke reputatie voor wat bekend staat als Sotus: Seniority, Order, Tradition, Unity en Spirit.

Wie zich aan de ontgroening onttrekt, wordt uitgestoten, aldus de student die een Anti-Sotus Facebook pagina opzette met inmiddels 28.000 volgers. Het maakte hem niet populair, want hij werd uitgescholden, bedreigd met vuurwapens en messen en door een stel barbaarse studenten tegen de grond geslagen.

Maar de voorstanders geloven in de heilzame werking van de brain-washing. ‘Het is een manier om het studentenlichaam te verenigen. De ceremonie creëert verantwoordelijke, zorgzame en nederige burgers voor de natie’, aldus de vice-voorzitter van de Student Development and Alumni Relations van Maejo. De ontgroening duurt zeven dagen; fysiek contact met eerstejaars is verboden. Vijftien studenten werden onlangs geschorst vanwege geweld en mishandeling. (Zie ook pagina Onderwijs)

Kort nieuws maandag 17 augustus

– Wel ja, weer een nieuwe commissie om de problemen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD) op te lossen, dat van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) een rode kaart heeft gekregen, die weer leidde tot strafmaatregelen van China, Japan, Zuid-Korea en Indonesië. De commissie, inmiddels de zevende, gaat de vaart erin zetten, want tot nu toe zijn nog weinig vorderingen geboekt bij het wegwerken van de tekortkoningen die de ICAO heeft geconstateerd.

TCAD-directeur Parichart schrijft de trage voortgang toe aan problemen met het vinden van buitenlandse experts om te helpen bij het herzien van de Air Operators Certificates, die volgens de ICAO te gemakkelijk zijn verleend. De directeur zegt ook geld tekort te komen om experts in te huren.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

– De kritiek van voormalig premier Thaksin op de nieuwe grondwet die in de steigers staat (zie Kort nieuws van gisteren), is in het verkeerde keelgat geschoten van vooraanstaande regerings bobo’s en leden van de nationale hervormingsraad (NRC) en grondwetcommissie (CDC). Thaksin heeft de grondwet de slechtste van alle grondwetten genoemd ‘omdat de meeste mensen de grondwet niet accepteren’. ‘Als de grondwet van kracht wordt, is het land er slechter aan toe dan voor de coup van vorig jaar.’

De minister van Justitie weerspreekt Thaksin’s gemor. ‘De bevolking begrijpt de bedoelingen van de NCPO (junta). Thaksin’s commentaar is geen weergave van het publiek sentiment.’ Volgens Paiboon hebben de mensen genoeg van de politieke conflicten en het geweld dat aan de coup vooraf ging. Ook anderen verdedigden de ontwerp-grondwet. Het commentaar van voormalig regeringspartij Pheu Thai op het ontwerp kan de goedkeuring wegdragen van een NRC- en CDC-lid: Dat toont politieke volwassenheid, zegt hij.

De uitlatingen van Thaksin zijn niet van belang ontbloot, want hij geniet nog een grote populariteit bij grote delen van de bevolking en die mag in een referendum haar mening geven over de nieuwe grondwet. (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

– Vervang de ministers van Financiën, Handel en Landbouw, zegt de vox populi oftewel de stem van het volk. Dat blijkt uit een peiling van de Suan Dusit Rajabhat universiteit. Terzijde: de cabaretier Wim Kan noemde peilingen: mensen om een mening vragen die ze niet hebben.

Suan Dusit ondervroeg 1.146 personen, verspreid over het gehele land. Gevraagd voor welke ministeries ze veranderingen wilden, noemde tussen de 72 en 83 procent de drie ministeries. De peiling wijst erop dat de respondenten een voorstander zijn van wijziging van de kabinetssamenstelling, een item waarover al weken wordt gepraat. 64,1 steunt een zogeheten reshuffle, 51,8 meent dat die ten goede komt aan het werk van de regering en de stabiliteit. Premier Prayut liet eerder weten dat het huidige kabinet daarvoor het eerste jaar moet hebben volgemaakt. Dus in september kunnen koppen gaan rollen.

– Een ander heet hangijzer is het voorstel van de grondwetcommissie een commissie voor reform and strategy te vormen, die de bevoegdheid krijgt in geval van crisis regering en parlement terzijde te schuiven. Volgens vice-premier Wissanu gaat het om een tijdelijke voorziening van vijf jaar, nadat de nieuwe grondwet van kracht is.

Dat voorstel komt neer op de mogelijkheid van een legale coup, zeggen tegenstanders. In een peiling van Nida toonde 64 procent zich niettemin een voorstander van zo’n commissie. We willen verzoening zien, zeggen ze, en daarom is een commissie met meer beslissingskracht nodig dan een regering. 75,8 procent is een voorstander van een referendum over de nieuwe grondwet. (Zie ook pagina Grondwetwijziging)

– Na een nachtje in de cel te hebben doorgebracht is student en actievoerder Songtham zonder aanklacht vrijgelaten. Songtham werd zaterdag op Don Mueang aangehouden, toen hij terugkeerde van een kort verblijf in Maleisië.

Hij was een van de veertien studenten die in juni werden aangehouden toen ze bij het Democracy Monument demonstreerden. Ze zaten twaalf dagen in voorarrest en moeten nog berecht worden door de krijgsraad. Hij nam ook deel aan een protest in mei bij het Bangkok Art and Culture Centre. Daar werd hij gewond aan zijn oog toen de politie de menigte verspreidde.

De politie zegt dat ze de beschuldiging wegens overtreding van het verbod op politieke bijeenkomsten tegen de BAAC-demonstranten intrekt, wanneer ze zich op het bureau Pathumwan melden. De advocaat van de studenten vindt het vreemd dat Songtham niet bij zijn vertrek is aangehouden.

– Waar Google Maps Street View niet al goed voor is. Een 22-jarige man uit Nakhon Ratchasima raadpleegde de beelden om de villa’s te verkennen waar hij wilde inbreken. Hij ging ook na wanneer de bewoners hun huis verlieten en terugkeerden. Zo slaagde hij erin vanaf maart vorig jaar in honderd huizen in Khon Kaen in te breken en voor twee miljoen baht spullen te ontvreemden.

De man is gisteren aangehouden. Vier medeplichtigen die de spullen aan de lommerd verkochten, zijn nog op vrije voeten. De politie zegt dat zijn inbraken 5 tot 10 minuten duurden, daar hij gewerkt had in een ijzerwarenwinkel en vertrouwd was met louvres [?] en hengsels.

– Niet alleen Pheu Thai-ers worden aangepakt door de NACC, wat sommigen de anti-corruptie commissie verwijten, maar ook leden van de Democratische regering Abhit die aan het bewind van Yingluck vooraf ging. De NACC gaat onderzoek doen naar 45 personen, waaronder 32 uit het kabinet Abhisit, die betrokken waren bij het schandaal met cassavezetmeel in 2010. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim bij de verkoop van zetmeel onder de marktprijs aan een Chinees bedrijf, dat het spul voor 1,4 miljard baht verwierf. (Zie pagina Corruptie 2)


 

Lavalin Skytrain project

16 augustus – Bangkok, bijgenaamd The Big Mango, wordt klaargestoomd voor zijn 250ste verjaardag in 2032. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, niet waar? Tot dat jaar wordt de hoofdstad groener en biedt het bewoners en forenzen een stedelijk-vriendelijker omgeving.

Het plan daarvoor heet Kadeejeen-Khlong San restauratieprogramma. Het is gemaakt door het Urban Design and Development Centre, dat vorig jaar werd gehuurd om de stad een makeover te geven. Volgens directeur Niramon hebben 24 gebieden in de stad de potentie om ’beschermd stadsgezicht’ [die term wordt in Nederland gebruikt]  te worden. Vijf zijn gelecteerd voor een proefproject.

De voorgestelde verbeteringen bestaan onder andere uit verbetering van een voetpad  van 700 meter langs de Chao Phraya. Het wordt veiliger gemaakt, er komen rustplaatsen en de toegang vanaf land en water wordt verbeterd. Een tweede project behelst het opzetten van een informatiecentrum voor riviercruises en fietstours onder de Phra Phuttha Yodfa brug. Tevens worden aanlegsteigers opgeknapt en worden wegen van een nieuw wegdek voorzien.

Chao Phraya rivierUit de overige drie noem ik er nog een, die betrekking heeft op de foto (boven). Die toont de nooit afgebouwde brug (lengte 250 meter) van het Lavalin Skytrain project uit 1984. De brug ligt naast de Phra Pok Klao brug.

Het is voor het eerst dat ik hierover lees, dus ik weet niet waarom dit project is gestokt. Corruptie, faillissement? Joost mag het weten.

De brug wordt omgetoverd tot een sky park met wandelpaden en beplanting. Leuk plannetje, is zo’n mislukt project toch nog ergens goed voor.

De gemeente Bangkok heeft al het groene licht gegeven voor drie projecten, de eerste twee die ik genoemd heb, plus nog een ander. Het ontwerpwerk zit er al op. Vorige week werd over de vijf projecten een openbare bijeenkomst gehouden. Die werd bijgewoond door tweehonderd personen. De projecten kregen een goede ontvangst, zegt Niramon.

De selectie van de buurten in het Kadeejeen-Khong San programma heeft al de aandacht getrokken van investeerders, en vanwege hun rijke geschiedenis van cultuurbeschermers en academici. Zones die voor restauratie en bescherming in aanmerking komen, zijn Rattanakosin Island; buurten in Thonburi, Yannawa-Bang Kholaem, Dusit, Phaya Thai en Charan Sanitwong; het Pathumwan-Bang Rak commercieel en zakencentrum; het centrale zakendistrict in de buurt Taksin en verschillende overheidskantoren.

Vanchai Thanomsak, hoofd van het Department of City Planning, noemt het sterke punt van de UDDC-studie dat het specifieke, historisch van belang zijnde gebieden aanwijst die in aanmerking komen voor rehabilitatie. Bestaande stadsplannen zijn breed en algemeen, zegt hij. De hoeveelheid gegevens in de studie maakt het voor elk gebied praktischer om opgeknapt te worden.

Gouverneur Sukhumbhand van Bangkok liet vorige week ook zijn gezicht zien. ‘Restauratiewerk in de binnenstad is niet gemakkelijk’, temperde hij het enthousiasme. ‘Alles moet op de juiste wijze worden gedaan, waarbij bewoners en autoriteiten samenwerken.’

De gouverneur denkt dat het werk niet zo snel zal worden uitgevoerd als de bewoners verwachten. ‘Maar ik doe mijn best om te zorgen dat het project op tijd klaar is. We moeten de stad leefbaarder maken, plezieriger en duurzamer.’ (Bron: Bangkok Post, 15 augustus)

Rampzalig tweede kwartaal voor Nok Air

16 augustus – Het tweede kwartaal leverde een gigantisch verlies op voor Nok Air en gigantische winsten voor Bangkok Airways en Airports of Thailand. Nok Air noteerde een geconsolideerd verlies van 458 miljoen baht (dat betekent inclusief dochtermaatschappij Nok Scoot en misschien nog wel meer deelnemingen). Wanneer die buiten beschouwing worden gelaten ziet het beeld er beter uit; een verlies van 51,3 miljoen baht tegen 159 miljoen baht in dezelfde periode vorig jaar.

Dat was dus het slechte nieuws. Nu het goede nieuws. Bangkok Airways maakte een netto winst van 102 miljoen baht tegen een verlies van 321 miljoen baht in dezelfde periode vorig jaar. Ook Airports of Thailand, beheerder van zes luchthavens in Thailand, is in zijn nopjes. Dankzij de toename van het vliegverkeer met 19,3 procent en de passagiersstroom met 28,7 procent steeg de netto winst op jaarbasis met 64,4 procent naar 1,59 miljard baht.

Thai Airways International was het tweede kwartaal de grootste verliezer met een verlies van 12,8 miljard baht (eerder schreef de krant miljoen, maar dat is gisteren keurig gerectificeerd) tegen 7,66 miljard baht in – u raadt het al – dezelfde periode vorig jaar.

Thai AirAsia, ’s lands grootste budgetmaatschappij, zag kans het verlies van 318 miljoen baht in het tweede kwartaal van vorig jaar om te zetten in een netto winst van 374 miljoen baht. Goed gedaan Tony Fernandes (51) die in het openingsartikel van de Business bijlage van BP bekend maakt serieus te overwegen om op te stappen. ‘Goed leiderschap betekent weten wanneer je moet gaan en de organisatie verfrissen met jonge en energieke leiders.’ (Bron: Bangkok Post, 15 augustus)

Bryde's walvis

Bryde’s walvis heeft bescherming nodig

16 augustus – Met een beetje geluk wordt de Bryde walvis de 16e beschermde diersoort van Thailand en opgenomen in de Wildlife and Conservation Act van 1991. 27.000 personen hebben al een petitie getekend waar hierop wordt aangedrongen. De Visserijdienst is bereid het kabinet een voorstel voor te leggen.

De tijd dringt want in de Golf van Thailand en de Andaman zee zwemmen 65 brydes; 15 legden de afgelopen vier jaar het loodje, waaronder enkele kalveren. Doodsoorzaak: menselijke activiteiten en visnetten. Volgens maritiem deskundige Thorn Thamrongnawasawat is het hoog nodig het dier op de lijst van bedreigde dieren te plaatsen. Een diersoort wordt als bedreigd beschouwd als het sterftecijfer 5 procent bereikt.

De bryde is het grootste dier van Thailand, viermaal de grootte van een olifant. Thorn wil de walvis de held van de Golf van Thailand maken. ‘Wij Thais hebben Bryde’s whales. Dus waarom zouden we gek op panda’s moeten zijn? We kunnen van de Bryde’s whale een symbool maken en een mascotte voor het ecotoerisme.’ (Bron: Bangkok Post, 14 augustus)

De Bryde walvis lijkt sterk op de Noordse vinvis. Van dichtbij kan de Bryde herkend worden aan drie lengte-richels boven op zijn kop. Het is de enige grote walvis die het hele jaar in tropische zeeën verblijft. Er bestaat een kleinere ondersoort die door sommige biologen als aparte soort wordt beschouwd: Edens walvis (Balaenoptera edeni). (Bron: website WNF)

Laatste kans voor kopers eerste auto

16 augustus – Weet u nog? De regering Yingluck wilde de economie stimuleren door kopers van een eerste auto belastingrestitutie tot een maximum van 100.000 baht te geven. [Of ze wilde stemmen trekken.] Circa 1,24 miljoen personen deden een aanvraag, van wie nog steeds 112.00 geen gebruik hebben gemaakt van de restitutie. Daarop stond tot nu toe geen deadline.

Het ministerie van Financiën wil nu dat de regering een eind maakt aan de mogelijkheid de betaalde rijtuigenbelasting terug te vragen. Het voorstel is: de aanvragers dienen binnen 90 dagen na eind september in bezit te zijn van hun heilige koetje, anders vervalt de restitutie.

Als gevolg van het subsidieprogramma (want dat was het) schoot de autoverkoop omhoog naar 1,45 miljoen voertuigen in 2012 en 1,33 miljoen voertuigen in 2013 om daarna in te zakken, hetgeen logisch is want in feite werd kunstmatig vraag gecreëerd. Het programma leidde ook tot een stijging van de huishoudschulden. In de eerste helft van dit jaar zakte de autoverkoop met 16,3 procent op jaarbasis naar 369.004 voertuigen.

Aan restituties is 32,3 miljard baht in het begrotingsjaar 2013 (1 oktober 2012-30 september 2013) uitgekeerd en 47,2 miljard baht in 2014. Dit jaar is in de begroting een bedrag van 1,6 miljard baht gereserveerd, wat het totaal op 81,1 miljard baht brengt. (Bron: Bangkok Post, 15 augustus) (Zie pagina Autoplan)

Merk smartphones verliezen hun glans

16 augustus – Merk smartphones zijn minder in trek, meldt de krant, maar helaas – zeg ik er voor alle volledigheid bij – heeft dit nog niet geleid tot een vermindering van het aantal telefoonzombies die ik in de metro verdiept zie in hun mobieltje.

Voor het eerst in vier jaar zakte de verkoop onder de 10 procent. Oorzaak volgens Thai Samsung Electronics Co: de ongunstige economische situatie en een verzadigde markt. Ook hebben house-brand housesets (mobieltjes van de telefoonmaatschappijen) een marktaandeel van de merk smartphones afgesnoept.

Voor dit jaar wordt gerekend op een verkoop van 18 tot 20 miljoen mobieltjes. De introductie van 4G broadband helpt waarschijnlijk het marktherstel, want wie wil niet het nieuwste van het nieuwste hebben? [Ik niet.] Gemiddeld vervangen Thai hun mobieltje om de 18 à 24 maanden.

Volgende week introduceert Samsung de Samsung Galaxy Note 5 (kosten 25.900 baht), een maand eerder dan gepland, want het bedrijf wil Apple voor zijn die op 9 september de iPhone 6S in de verkoop gooit. Er zit ook nog een Samsung Galaxy S6 Edge Soon aan te komen.

Om haar positie als marktleider te handhaven wil Thai Samsung low-end [?] en 4G telefoontjes in prijs verlagen van 7.000 naar 5.000 à 6.000 baht. (Bron: Bangkok Post, 15 augustus)

Limerick van de dag
Een transgender uit Lombok
Ging op vakantie naar Bangkok
Vooraleer af te zakken
Had hij veel in te pakken
Met als vraag: een broek of rok
(Auteur: Anoniem)

Bike for Mom soldaten op de fiets, RTAF hoofdkwartier

Bangkok kleurt vanmiddag blauw

16 augustus – Om 3 uur vanmiddag (10 uur Nederlandse tijd) stapt kroonprins Vajiralongkorn op de fiets om gevolgd door duizenden in lichtblauwe polo getooide landgenoten 43 kilometer door Bangkok te fietsen. Bike for Mom heet het evenement, dat volgens premier Prayut aan de wereld laat zien hoe toegewijd* Thai aan de koningin zijn, die woensdag 83 jaar is geworden.

Langs de route staan achtduizend soldaten, politieagenten en stadsinspecteurs om de veiligheid van de fietsers, waaronder de premier, kabinetsleden en VIP’s, te waarborgen. Ook medisch personeel is aanwezig om bij te springen wanneer fietsers als gevolg van de hitte uitdrogingsverschijnselen vertonen. Vanaf  ’s ochtends wordt de route op bommen gecontroleerd.

De regering deelt exemplaren uit van het voorlichtingskrantje Government Newsletter for the People, met op de voorpagina een foto van de kroonprins, die er gezien zijn outfit en helm helemaal klaar voor is.

Meer dan 294.000 fietsers hebben zich opgegeven voor Bike for Mom, maar mij is niet duidelijk of dit aantal alleen op Bangkok betrekking heeft of op het hele land. Want ook in de provincie wordt gefietst, zelfs in de drie zuidelijke provincies waar bomaanslagen en willekeurige beschietingen aan de orde van de dag zijn.

Maar ook wie zich niet heeft opgegeven, mag zich aansluiten, hetzij voor een deel van de route of voor het hele parcours. En daarnaast zijn er natuurlijk de toeschouwers die wel eens de kroonprins van nabij willen zien. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Guinness Book of World Records al ingeseind.

Automobilisten zijn vanmiddag het haasje, wat niet ongebruikelijk is in het verkeersinfarct Bangkok. Enkele wegen zijn afgesloten, maar er is een mooi alternatief. De MRT (ondergrondse metro) rekent vanaf 12 uur tot middernacht half tarief en in 1.500 bussen (zonder airconditioning) hoeft niet betaald te worden. Reizigers met een fiets reizen met de BTS (bovengrondse metro) gratis.

Op de foto vormen soldaten op de fiets op het hoofdkwartier van de strijdkrachten de woorden Bike for Mom. Erboven de Thaise vertaling.

* Gezien de strenge wetgeving op majesteitsschennis in Thailand laat ik commentaar op deze quote achterwege.

Angst en intimidatie op Asssumption universiteit

16 augustus – Een docent die is aangevallen, twintig mannen in burger, mogelijk soldaten, die op motorfietsen de campus verkennen, ruzie over de vraag wie de rector is, een bezetting van de administratie. Stafleden hebben hun buik vol van de conflicten die al twee maanden woeden op de Assumption universiteit. Tallozen hebben verlof opgenomen om de grimmige sfeer ts ontlopen en graduate studenten wachten af tot colleges worden hervat.

Vraag me niet hoe de vork precies in de steel zit, want ik verzuip in de details. Wat wel duidelijk is: de rector is in juni door de universiteirsraad geschorst wegens onregelmatigheden bij de aanschaf van een vluchtsimulator. Hij zou aandelen hebben in het bedrijf dat de simulator levert.

De raad benoemde de vice-rector als waarnemend rector, maar de verwarring sloeg toe toen een raadslid besloot het besluit niet te tekenen. Tot zover was alles me duidelijk, maar wat de krant er daarna van bakte, is abracadabra voor me. Laten we het maar samenvatten met de term machtsstrijd.

Voor de volledigheid: de rector is de rooms-katholieke priester Bancha Saeghiran, de vice-rector de leek Sudhiporn Patumtaewapibal. Assumption is Maria-Hemelvaart.

[Klachten over dit bericht worden niet in behandeling genomen.]

Klong Dan: Weer een ‘stompzinnige’ studie

16 augustus – Een stompzinnigheidshonorarium. [Mooi Scrabble woord] Zo noemt een ambtenaar, die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven, de geplande uitgave van 315 miljoen baht voor een studie naar de controversiële rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klong Dan in Samut Prakan. De geschiedenis lijkt zich te herhalen want een eerdere studie in 2004 (kosten 45 miljoen baht) ligt te verstoffen.

De studie is voorgesteld door het ministerie van Milieu op instigatie van premier Prayut. Hij vindt het zonde om de nooit afgebouwde RWZI er werkeloos te laten bij liggen. De aanleg werd in 2003 wegens corruptie stil gelegd.

Onlangs kwam de RWZI weer in het nieuws omdat het Department of Pollution Control op last van de bestuursrechter het consortium, dat de installatie aanlegde, schadeloos moet stellen voor een bedrag van elf miljard baht. Het DPC heeft er twee miljard van kunnen afsnoepen, omdat het consortium de rente-eis heeft laten vallen.

De studie die het ministerie voor ogen heeft, heeft al een mooie naam: Technical evaluation and people’s acceptance of waste water treatment in Samut Prakan province (Klong Dan). De eerdere studie in 2004 ging volgens de bron over hetzelfde, maar er werd destijds niets mee gedaan omdat de fraudezaak nog onder de rechter was. ‘We zijn bang dat we eindigen met een tweede “stupidity fee”. Meer en meer geld wordt op een nutteloze wijze besteed om een antwoord te vinden dat al bestaat. […] Het is beter om het geld te besteden aan een studie naar alternatieven.’

Zie verder Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater en de pagina Corruptie 2.

Veiling eigendommen Pongpat Chayapan

Kort nieuws zondag 16 augustus

– Die man heeft toch wel op onbeschaamde wijze zijn zakken gevuld, want onder de van hem in beslag genomen 916 spullen bevinden zich een antiek Frans bureau ter waarde van een half miljoen baht en een walnoten kabinet van 1,5 miljoen baht.

Pongpat Chayapan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, vergaarde zijn kapitaal door steekpenningen te vragen bij promoties in het korps, de exploitatie van een gokgelegenheid en door steekpenningen te incasseren van oliesmokkelaars in het Zuiden. Maar hij kan er niet meer van genieten, want de man is veroordeeld tot een fors aantal jaren gevangenisstraf, behalve voor corruptie, ook voor majesteitsschennis en het witwassen van geld.

Zijn in beslag genomen spullen, waaronder ook gestolen beeldjes van Rama V (waarde 700.000 baht), porselein uit de Ayutthaya periode en Chinees porselein uit de Qing dynastie wordt van vrijdag tot maandag geveild. Dinsdag en woensdag zijn kijkdagen. De volgende veiling (dit is de derde) staat gepland voor 21 tot 24 september. (Zie pagina Corruptie 2)

– De sluipweg, die automobilisten gebruiken om de verkeersdrukte op snelweg 305 (Rangsit-Nakhon Nayok) te ontlopen, wordt van twee banen naar vier banen verbreed. Het Department of Rural Roads wil zo de verkeersdruk op de 305 wegnemen en het aantal ongelukken op de smalle weg verminderen. De sluipweg staat onder verschillende namen bekend: Sai Ngor Road, Sawai Pracharat Road en Wat Khlong 4 Road. Het werk is inmiddels voor 35 procent klaar. De werkzaamheden omvatten ook de bouw van twee bruggen en de aanleg van vier duikers met twee uitlaten aan beide zijden van de weg. Volgend jaar augustus moeten de vier banen er in alle glorie liggen.

– In Nonthaburi is contrabande, bestaande uit een half miljoen illegaal geïmporteerde sigaretten, in rook opgegaan. Niet dat iemand zich longkanker heeft gerookt aan de pakjes U-Light uit Cambodja, maar ze zijn spoorloos verdwenen uit het magazijn van Hua Sia Co. Tijdens een routinecontrole vrijdag stuitte het Excise Department op een leeg magazijn.

De sigaretten waren in februari door de dienst in beslag genomen omdat de importverklaring was vervalst. Maar in plaats van ze op te slaan in een overheidsmagazijn, had de dienst de rokertjes er laten liggen. Wel het slot vervangen, maar voor een beetje dief is dat geen probleem.

– 2.292 boeren zitten tot over hun oren in de schulden en dreigen hun land kwijt te raken. Ze hebben in totaal een schuld opgebouwd van 2,1 miljard baht. Nog eens 1.546 boeren wacht hetzelfde lot als ze niet oppassen.

Aldus cijfers van het Legal Execution Department, dat laat weten de boeren te hulp te komen. De dienst is door het kabinet bevolen een oplossing te vinden voor de schuldcrisis en ervoor te zorgen dat de boeren hun land niet kwijtraken. De meeste betrokken boeren wonen in Phattalung, Si Sa Ket en Phitsanulok. Sommigen hebben geld geleend bij geldwoekeraars.

Het bericht vermeldt niet hoe de dienst de boeren wil helpen. Onder curatele stellen, schuld overnemen, schuldsanering? Zeg Bangkok Post, doe je werk eens goed.

– In de Ufun Store zaak, door de krant inmiddels terecht als berucht aangeduid, is de 59ste verdachte aangehouden. De man, die in Buri Ram een telefoonwinkel heeft, zegt 350.000 baht in het direct-sales bedrijf te hebben gestoken, dat via het zogeheten Ponzi systeem (een piramide-constructie) 120.000 personen meer dan 29 miljard baht heeft weten te ontfutselen.  In eerste instantie groeide zijn investering naar zeven miljoen baht, maar de laatste cheque die hij in april ontving, bedroeg slechts 20.000 baht.

De politie hecht weinig waarde aan het slachtofferverhaal en denkt dat hij anderen in de val heeft gelokt om Ufun-aandelen te kopen.

– Harn Raksajit (55) is terug achter de tralies. De zwendelaar, gespecialiseerd in zwarte magie, wordt ervan verdacht een vrouw seksueel te hebben misbruikt en haar te hebben opgelicht. Hij had de vrouw wijs gemaakt dat hij de relatie met haar Amerikaanse vriend, die haar in de steek had gelaten, kon herstellen. Dat deed hij met een liefdesdrankje  en ter afsluiting van het ritueel een nummertje. Kosten 50.000 baht met de garantie dat de Amerikaan binnen een week haar in de armen zou vallen.

Leuk detail: Twee weken eerder was onze zwarte Tita tovenaar vrijgelaten uit de gevangenis (dankzij gratie van de koning) waar hij voor soortgelijke vergrijpen had vastgezeten. Toen het liefdesdrankje ook na maanden zijn werk niet deed, stapte de vrouw naar de politie.

– Oud-premier Thaksin noemt de grondwet, die nu in de steigers staat, de slechtste in de geschiedenis van het land. Dat lijkt me enigszins overdreven want dan zou hij alle grondwetten moeten kennen die sinds 1932 zijn geproduceerd. In dat jaar maakte de absolute monarchie plaats voor de constitutionele. Hoeveel grondwetten Thailand inmiddels heeft versleten, kan ik even niet vinden.

Thaksin maakte van zijn hart geen moordkuil tijdens een ontmoeting met een kleine groep mensen, vermoedelijk in Finland. Hij uitte zware kritiek op de junta, die zich bezighoudt met [vrij vertaald] wissewasjes en serieuze economische problemen alsmede het lot van boeren en arbeiders verwaarloost.

Voormalig regeringspartij Pheu Thai levert morgen haar kritiek op de ontwerp-grondwet in. De partij beschuldigt de junta ervan medestanders in machtsposities te willen plaatsen. ‘De regering negeert de macht van het volk.’ (Zie pagina Grondwetwijziging)

 

 • Geen Trackbacks
 • Reacties (2)
  • Paul Bremer
  • 19 augustus 2015 4:29am

  Kogellagers zijn vaak flinke apparaten dus het lijkt mij heel stark dat de hele lagers in een bom verwerkt worden. Wat hoogst waarschijnlijk het geval is dat de losse kogels, perfect rond, gebruikt zijn. In een beetje kogellager zijn al gauw enige tientallen kogels verwekt. Om een as te bevestigen en toch laten draaien zit aan ieder eind een lager.

  • dick van der lugt
  • 19 augustus 2015 4:39am

  @Paul Bremer
  Is al gecorrigeerd. Thanks.