Thais nieuws 16-30 juni

Het nieuws van 1-15 juni staat op de pagina Thais nieuws 1-15 juni.

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. Voor berichten uit 2015 klik hier, 2014 klik hier, 2013 klik hier, 2012 klik hier, 2011 klik hier, 2010 klik hier.
Op de pagina Dossiers geef ik een toelichting op begrippen, organisaties enzovoort die regelmatig in berichten voorkomen.
De paginaverwijzingen hebben betrekking op de pagina’s Round Up, evenals Dossiers te vinden op de Leeswijzer. Klik voor de leeswijzer hier.

Veel voorkomende afkortingen
Amlo: Anti-Money Laundering Office
BAAC: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
Capo: Centre for the Administration of Peace and Order (orgaan dat verantwoordelijk is voor toepassing van de ISA)
CDC: Constitution Drafting Committee (commissie die de nieuwe grondwet schrijft)
CMPO: Centre for Maintaining Peace and Order (verantwoordelijk orgaan voor de Noodtoestand die beging 2014 gold)
DNP: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (vergelijkbaar met ons Staatsbosbeheer)
DSI: Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de FBI)
ISA: Internal Security Act (noodwet die de politie bepaalde bevoegdheden geeft; minder streng dan de Emergency Decree – noodverordening)
NACC: National Anti-Corruption Commission
NCPO: National Council for Peace and Order (militair gezag)
NLA: National Legislative Assembly (noodparlement)
NRC: National Reform Council (orgaan dat hervormingsvoorstellen moet formuleren)
Obec:  Office of the Basic Education Commission
PACC: Public Sector Anti-Corruption Commission
PDRC: People’s Democratic Reform Committee (verzette zich tegen de regering Yingluck)
UDD: United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden)

Nieuws uit Thailand is sinds 23 mei met vakantie. Maar omdat het nieuws niet met vakantie gaat, zullen de allerbelangrijkste nieuwsfeiten mondjesmaat gemeld blijven worden – hoewel onregelmatig. Wanneer de rubriek wordt hervat, is nog niet bekend. Op 1 en 2 juli verschijnt de (afgeslankte) rubriek niet.

 

Chinese tour-gids

Richtingaanwijzers krijgen Chinese tekst

30 juni – Om het aantal verkeersongelukken waarbij Chinese toeristen zijn betrokken, terug te dringen, worden volgend jaar richtingsaanwijzers in het Chinees geplaatst, speciaal in Chiang Mai. Bovendien komen bij grensposten borden met gedragsregels (do’s and don’ts), want Chinese automobilisten lappen niet alleen de verkeersregels aan hun laars, maar hun gedrag in het openbaar is soms stuitend.

Het Tourism Department, initiatiefnemer van deze maatregelen, wil verder bij toeristische trekpleisters, zoals Unesco World Heritage sites, borden met QR codes plaatsen met informatie over de desbetreffende erfgoederen. Later dit jaar wordt met de plaatsing van de in totaal 150 borden begonnen.

Chinezen vormen de grootste groep buitenlandse toeristen. Vooral Chiang Mai is een populaire bestemming. Vorig jaar schoot het aantal Chinese toeristen in Chaiang Mai met 50 procent omhoog naar 412.018 bezoekers. Voor dit jaar worden in het hele land 7,4 miljoen Chinezen verwacht. In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de instroom al met 95 procent. Het totaal aantal toeristen steeg met 24,7 procent.

Touroperators hebben geklaagd over een tekort aan Chinese tour-gidsen, maar het Tourism Department (TD) meent dat het huidige aantal van 5.600 voldoende is om alle buitenlandse toeristen aan het handje mee te nemen. De dienst erkent wel dat het aantal Koreaans sprekende gidsen onvoldoende is. Daarvan zijn er 448, terwijl er behoefte is aan 1.292 gidsen. Het TD werkt samen met de Zuid-Koreaanse ambassade om Thaise gidsen in de Koreaanse taal te onderwijzen.

Zie verder het bericht ‘Uniform verplicht voor tour-gidsen’ van 27 juni.

Limerick van de dag
Er was eens een boertje van buuten
Die was allergisch voor eten met gluten
In Thailand smulde hij
Want rijst is glutenvrij
Maar ander voer leidt tot disputen

Terug met die tablets!

30 juni – Weet u nog? Alle schoolkinderen zouden van de regering Yingluck een tablet krijgen, zodat ze héél knap worden, wat hard nodig is, want op internationale onderwijsvergelijkingen hangt Thailand onderop.

schoolkinderen met tabletObec  wil dat de uitgegeven tablets die leerlingen mee naar huis hebben genomen, terug naar het klaslokaal gaan. 30.815 scholen, die onder de verantwoordelijkheid van Obec vallen,  hebben de opdracht gekregen ruim 1miljoen tablets te achterhalen.

Het project dat net als andere populistische maatregelen bedoeld was als stemmentrekker, is al gelijk na het aantreden van het militair gezag geschrapt. De teruggegeven tablets van Chinese makelij worden gecontroleerd  en tijdens de les ingezet, met name voor zwakke broeders. Er thuis computergames op spelen is er niet meer bij. Leerlingen mogen ook voor onderwijsdoeleinden hun eigen tablets of smartphones mee naar school nemen.

De regering heeft ook besloten het project te schrappen waarbij Obec-scholen worden uitgerust met computerlokalen, de zogeheten ‘smart classrooms’. Dat project heeft in 20.000 scholen de afgelopen 10 jaar ruim 10 miljard baht gekost. Uit een studie is gebleken dat het zoveel geld niet waard is omdat de lokalen slechts 1 uur per dag worden gebruikt, aldus Anusorn Fuchareon, tweede secretaris-generaal van de onderwijscommissie van Obec.

Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar het Klaikangwon Palace leren-op-afstand programma , waarop via de satelliet kan worden ingelogd. Met name afgelegen en arme scholen kunnen er hun voordeel mee doen. (Zie ook pagina Onderwijs)


 

Droogte 4

Boeren hekelen hulpplan tegen droogte

29 juni – De foto spreekt boekdelen. De huizen die voorheen op vlotten dreven op het Sirikit stuwmeer, zijn gestrand. Het water in het reservoir is gedaald tot 35 procent van de capaciteit. Boerenleiders hekelen de regering omdat ze volgens hen niet voldoende doet om de boeren te helpen die hun oogst de mist zien ingaan en bovendien al gebukt gaan onder schulden.

Met name in het Centrale Plains noopt het ontbreken van water de boeren het planten van rijst uit te stellen. Veel hoop geeft het Meteorological Department hen niet. Het land blijft met een lager dan gemiddelde regenval kampen. Het voorspelt dat het tot eind volgende maand duurt alvorens de hemel open breekt.

Het Pasak Jolasid stuwmeer breekt een record. Met 65 miljoen kubieke meter water heeft het waterpeil in 20 jaar nog nooit zo laag gestaan. Het ministerie van Landbouw waarschuwt dat de voorraad alleen voldoende is voor de komende veertig dagen ten behoeve van de landbouw en drinkwater in Lop Buri, Saraburi, Pahum Thani, Ayutthaya en Bangkok.

Uitstel van betaling
De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ( BACC) maakte woensdag bekend door droogte getroffen boeren te hulp te komen. Ze krijgen zes maanden uitstel van betaling van aflossing en rente. Maar deze maatregel komt niet tegemoet aan de behoeftes van de boeren, zegt Prom Boonmachuay, lid van de Suphan Farmers Council.

Hij wijst erop dat boeren niet alleen in het krijt staan bij formele financiële instellingen maar ook bij niet-formele, zoals loan sharks (geldwoekeraars). Hoe langer het duurt voordat ze kunnen zaaien, hoe meer hun schulden zullen toenemen, vreest Prom. Ook de boeren die al gezaaid hebben, zitten in het schip want hun gewassen zijn geruïneerd door het watertekort.

Prom: ‘De regering dient hen te compenseren voor hun beschadigde gewassen. De regering dient ook financiële hulp te verlenen aan boeren die geen geld hebben om gewassen te verbouwen.’ En hij waarschuwt dat boeren die hun geduld verliezen, de straat kunnen opgaan om te protesteren.

Volgens Samian Hongto, leider van het Central Farmers’s Network, worden boeren in het zuidelijk deel van de Central Plains en met name in Suphan Buri het hardst getroffen door het uitstel van het zaaien. Meestal zaaien ze nu om overstromingen te voorkomen voordat het regenseizoen in alle hevigheid toeslaat. Samian pleit voor specifieke oplossingen toegesneden op de behoeftes in een bepaald gebied.

Woensdag vergaderden de ministers van de economische driehoek over de droogteproblemen. Ze keurden een pakket van maatregelen goed, zoals het oppompen van grondwater. Minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya (Landbouw) zegt dat boeren het zaaien van rijst moeten uitstellen tot volgende maand of augustus, of op snel groeiende gewassen moeten overstappen, die niet veel water nodig hebben en goed in de markt liggen, zoals maïs en mung beans.De regering is bereid te helpen bij het vinden van afzetmarkten. Vandaag bezoekt het kabinet Chiang Mai om verdere maatregelen te bespreken.

 

Limerick van de dag
Er was eens een man in Patong
Die keihard het volkslied zong
Hij deed dat heel kies
om acht uur precies
maar ach arme toen klapte zijn long
(Auteur: Ronald Schütte)

 

Uitstel bepleit voor registratie visboten

29 juni – Visboten in Songkhla en Trat zijn gestopt [of stoppen] met vissen omdat ze niet tijdig geregistreerd zijn c.q. worden. 1 juli is de deadline die de regering hierop heeft gesteld. Registratie is een van de voorwaarden wil Thailand voldoen aan de IUU-regeling van de EU tegen de illegale visserij zodat een handelsboycot kan worden voorkomen.

Vissersboten 3De Fisheries Association of Thailand (Fat) speelt de zwartepiet naar de overheid en heeft om uitstel van de deadline gevraagd. Volgens de vereniging zorgen gaten in de gegevens van de overheid ervoor dat vissers niet tijdig schoon schip kunnen maken.

Maar de vereniging heeft [mijns inziens] boter op haar hoofd, want ongeregistreerde vissers gebruiken al jaren illegale netten en nemen illegale Cambodjanen in dienst. Ze hebben ook geen apparatuur geïnstalleerd waarmee ze gevolgd kunnen worden.

Volgens Fat-voorzitter Phubeth Chanthanimi beschikken de marine, het Marine Department en het Fisheries Department niet over betrouwbare gegevens met betrekking tot het aantal visboten. Om die reden vindt hij niet gewenst nu al een deadline te stellen. De meest recente telling van 2012 kwam uit op 18.089 visboten, maar hoeveel daarvan illegaal zijn is niet exact bekend: waarschijnlijk enkele duizenden.

Donderdag praat marinecommandant Kraisorn Chansuvanich, voorzitter van een nationale commissie die de problemen in de visserij moet oplossen, met functionarissen en vertegenwoordigers van de vissers. Vissers die niet aan de dealine kunnen voldoen, houden woensdag een massa-bijeenkomst. Ze hopen dat de premier hen wil ontvangen.

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald.

Prayut: Geen legalisatie voor casino’s

29 juni – De discussie over het legaliseren van casino’s zit op een dood spoor, nadat Big Brother premier Prayut het N-woord had gesproken. De 12 NRC-leden die het idee een week geleden hebben geopperd om casino’s wettelijk mogelijk te maken, doen niet genoeg om hun zaak te verdedigen, zegt Thanakon Komkrit, coördinator van het Yut Phanan Network, een anti-gok groep.

Woensdag zei premier Prayut dat hij politiecommissaris Somyot had bevolen om het idee nog verder te steunen. Prayut zei andere urgente problemen aan zijn hoofd te hebben. Het idee voor een complex van casino plus entertainment behoeft meer studie [wat in de politiek doorgaans betekent: ik ben ertegen]. Prayut acht het onwaarschijnlijk dat het onder zijn regering tot uitvoering komt.

Geen gedetailleerd voorstel
Ook onder voorgaande regeringen bloedde de discussie over legalisering snel dood. Tijdens de regeerperiode van Thaksin kwam legalisering voor eerst ter sprake, ook de twee daarop volgende regeringen van Samak (2008) en Yingluck (2011) hakten de knoop niet door.

Thanakon zegt dat de 12 voorstanders geen gedetailleerd voorstel hebben gebrouwen waarmee tegenstanders die morele bezwaren hebben, het zwijgen kan worden opgelegd. Een van de voorstanders noemde alleen de revenuen voor de overheid en het onttrekken van geld dat Thaise gokkers nu in buitenlandse casino’s besteden. De groep heeft voorgesteld in Pattaya een casino te bouwen.

Critici vragen zich: Wie gaat de casino’s beheren, wie gaat ze reguleren? Of worden ze plaatsen voor boeven om geld wit te wassen? Wat zijn de sociale gevolgen? Vragen die Thanakon zich stelt.


 

Pasak Jolasid dam in Lop Buri

Laatste krachtsinspanning tegen de droogte

28 juni – In de strijd tegen de droogte, waar grote delen van de Central Plains en het Noordoosten onder lijden, probeert het ministerie van Landbouw kunstmatig regen op te wekken. De recente tropische storm Kujira zou gunstige condities hebben gecreëerd voor wolkenbezaaiing.

Chavalit Chookajorn, permanent secretaris van het ministerie, zei zaterdag dat de koning, die beschouwd wordt als een expert in het opwekken van regen, zich ernstig zorgen maakt over het lage waterpeil in ’s lands belangrijkste stuwmeren. Het Bureau of the Royal Household heeft geadviseerd alle zeilen bij te zetten omdat Kujira voor luchtvochtigheid heeft gezorgd, wat gunstig is voor het opwekken van regen. De tropische storm ontwikkelde zich vrijdag boven Vietnam tot een lagedrukgebied.

‘Het opwekken van regens helpt, ongeacht of het boven waterreservoirs regent of niet. Een paar regenbuien zullen al helpen de gewassen een maand in leven te houden.’ Daarvoor worden veertien vliegtuigen boven 32 provincies  in het Noorden, de Central Plains en het Westen ingezet. [En het Noordoosten?] Tot eind oktober zijn de omstandigheden om regen te maken er gunstig  tot eind oktober, aldus Chavalit. Voorgaande operaties waren voor 99 procent effectief, zegt hij.

Chavalit inspecteerde gisteren de Pasak Jolasid dam (Lop Buri). Het stuwmeer bevat 65 miljoen kubieke meter, genoeg voor 40 dagen. Het waterpeil is nu het laagste in 17 jaar. Het water wordt gebruikt voor de landbouw en drinkwater voor mensen in Lop Buri, Saraburi, Pathum Thani, Ayutthaya en Bangkok.

De  grote stuwmeren, Pasak Jolasid, Bhumibol, Sirikit en Kwae Noi Bamrung Daen, bevatten samen 976 miljoen kubieke meter water, circa 5 procent van hun capaciteit en dat is een laagterecord in 51 jaar. De wateruitstroom vanuit de grote stuwmeren in het stroomgebied van de Chao Phraya wordt vandaag teruggebracht van 31 naar 28 miljoen kubieke meter water per dag. Wanneer de instroom de komende veertien dagen laag blijft, kan de uitstroom herzien worden.

In de stuwmeren stroomt nu 4,5 miljoen kubieke meter per dag, de laagste hoeveelheid in jaren. De kleinere uitstroom kan wel 45 dagen duren of tot augustus, wanneer stormen en regen worden verwachr, aldus Lertviroj Kowattana, directeur-generaal van het Royal Irrigation Department.

Anond Snidvongs, directeur van het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, verwacht dat het in juli nauwelijks zal regenen en dat de situatie geleidelijk verbetert van augustus tot oktober. Maar er valt minder regen onder invloed van El Nino. Het watertekort is nijpender dan tijdens de vorige El Nino in 1997 omdat de vraag naar water veel groter is.

Foto: De Pasak Jolasid dam in Lop Buri biedt het ongebruikelijk gezicht van grazend vee. Op de achtergrond de spoorwegbrug die normaal net boven het water uitkomt.

 

Hoe Yang Xiang een tijger versloeg

In het diepe gebergte ontmoetten zij zijn witte voorhoofd,
Verbeten streed zij met het stinkende ondier.
Vader en dochter bleven beiden ongedeerd,
Ontsnapten aan zijn begerige muil.

Lu Xun (1881-1936)

 

14 demonstranten twee weken de bak in

28 juni – Veertien studenten, die vrijdag tegen de militaire coup protesteerden, zijn door de krijgsraad veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien dagen. Studenten die niet gearresteerd zijn, lieten zaterdag de media weten dat ze doorgaan met demonstreren.

Legercommandant Udomdej Sitabutr wuift zorgen weg dat de manier waarop de veertien door soldaten en politie zijn aangehouden, tot een escalatie kan leiden. ‘We hebben niet overdreven gereageerd. Actie is ondernomen omdat de studenten de wet overtraden. Hen zal recht worden gedaan’, zei hij zaterdag. ‘Ik waardeer wat de meerderheid van de Thaise studenten doet. Sommigen hebben internationale academische prijzen gewonnen en anderen kwamen met sportmedailles terug. Ze maken allemaal deel uit van ’s lands ontwikkeling.’

Udomdej uitte ook nog in bedekte termen een dreigement. ‘We kennen de namen van degenen die deze groep steunen en hun familie. We zullen met hen moeten gaan praten zodat ze nu stoppen. Volgens mij zijn de meeste mensen het niet eens met wat de studenten doen. Ze willen dat het land vreedzaam is.’


 

Limerick van de dag
Er was eens een freule uit Zierikzee
Die nam op vakantie haar poedeltje mee
Maar oh, wat beroerd
Het dier werd ontvoerd
En in Vietnam verorberd als saté

 

Luchtvaartcontroles vertraagd

27 juni – Het gaat langer duren voordat Thailand voldoet aan de internationale luchtvaart veiligheidseisen. De vertraging wordt veroorzaakt door personeelsgebrek bij het trainen van de staf van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) en omdat de TCAD wil wachten op aanbevelingen van de US Federal Aviation Administration (FAA), die volgende maand  controles uitvoert.

Soithip Trisuddhi, permanent secretaris van het ministerie van Transport, is vol vertrouwen dat de TCAD uiteindelijk het groene licht krijgt van de International Civil Aviation Organsation van de VN (ICAO), de organisatie die eerst een gele en daarna een rode kaart trok. Maar wanneer die rode kaart wordt ingetrokken kan ze niet voorspellen.

Alles hangt af van het actieplan ter verbetering van de certificering van luchtvaartmaatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen, twee van de gebreken die de ICAO bij een audit in januari vaststelde.

Met de nieuwe ronde van inspecties en certificering van 28 luchtvaartmaatschappijen wordt nu in augustus begonnen, nadat de Amerikaanse aanbevelingen bekend zijn. De training van TCAD-staf begint volgende maand. De TCAD beschikt over 19 stafleden voor de certificering. Ze krijgen versterking van het Technical Cooperation Bureau.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.

Uniform voor tour-gidsen

Uniform verplicht voor tour-gidsen

27 juni – Om het euvel van illegale tour-gidsen uit te bannen zijn tour-gidsen vanaf oktober verplicht een uniform te dragen. Zo kan het kaf van het koren gescheiden worden, zegt Wanasiri Morakul, waarnemend directeur-generaal van het Department of Tourism. De maatregel is een reactie op de talloze klachten over illegale tour-gidsen. Het uniform moet garanderen dat de klanten met een bonafide gids te maken hebben.

Het uniform bestaat uit een shirt, verkrijgbaar met korte en lange mouwen, zowel in westerse als Thai snit. Het is een ontwerp van de Silpakorn Universiteit, ’s lands belangrijkste onderwijsinstelling op het gebied van de kunsten. De universiteit zal in verschillende regio’s bedrijven aanwijzen die de shirts mogen maken.

Thailand telt circa 5.000 gidsen. Behalve het voorgeschreven shirt dienen ze ook een insigne te dragen. Tot eind van het jaar geldt een overgangsperiode, maar wie daarna geen shirt draagt, krijgt een boete van 10.000 baht.

Wanasiri wijst er nog eens op dat het beroep van gids is voorbehouden aan Thai. Dat levert voor Russische en Zuid-Koreaanse toeristen vaak een probleem op omdat er niet voldoende gidsen zijn die hun taal spreken. Niettemin krijgen buitenlandse gidsen geen vergunning. Ze mogen hooguit als coördinator en als tolk optreden.


 

Rally verhoging minimumloon

Premier: geen geld voor verhoging minimumloon

26 juni – De rally die arbeiders hebben gehouden om aan te dringen op verhoging van het minimumdagloon van 300 naar 360 baht, heeft geen indruk gemaakt op premier Prayut. Die eis is onrealistisch, er is geen geld voor want het land heeft andere behoeftes, aldus Prayut.

Honderden arbeiders, bijeen getrommeld door het Thai Labour Solidarity Committee, trokken gisteren van de Royal Plaza naar het Government House om de premier een petitie te overhandigen. Ze stuitten er op een onverbiddelijk nee. Prayut: ‘Ik wil dat de arbeidsnetwerken de situatie van het land begrijpen in plaats van druk op mij uit te oefenen voor een loonsverhoging of werkers te stimuleren om te protesteren.’ De premier had nog meer zalvende woorden, maar die laat ik maar achterwege.

Wilaiwan Sae Tia, voorzitter van het Thai Labour Solidarity Committee, zei gisteren dat de netwerken in elke provincie een verklaring zullen overhandigen aan de gouverneur. Ze herhaalde de eis voor een landelijk minimumloon in plaats van minimumlonen, gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende provincie. [Een systeem waaraan de regering Yingluck een eind had gemaakt.] ‘Dat is niet eerlijk.’

Volgens critici [?] houdt het minimumloon van 300 baht geen gelijke tred met de stijging van de kosten van levensonderhoud. Ze vinden de 300 baht wel een geschikte beloning voor ongeschoolde arbeiders met minder dan een jaar ervaring. Verder eisen ze dat het loon jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie.

Zie verder het bericht ‘Rally voor 20 pct hoger minimumloon’ in Nieuws uit Thailand van gisteren.

(Zie ook de pagina Minimumdagloon in discussie)

 

Hoe Wang Xiang op het ijs ging liggen

Stiefmoeders komen vaker voor,
Maar iemand als Wang Xiang niet.
Het water van de rivier bewaart tot op vandaag
De afdruk van hoe hij op het koude ijs lag.

Lu Xun (1881-1936)

 

Marine wil drie Chinese onderzeeërs

26 juni – ’t Is een lang gekoesterde wens van de marine en door vorige regeringen op een laag pitje gezet, maar er lijkt nu eindelijk schot te komen in de aankoop van drie onderzeeërs. Een 17 man sterke commissie heeft een voorkeur voor Chinese exemplaren, een minderheid voor duikboten uit Duitsland en Zuid-Korea. Rusland, Zweden en Frankrijk vielen buiten de boot.

Chinese duikbootVolgens de voorstanders van de Chinese boten bieden die de beste waar voor hun geld (36 miljard baht). Een bron zegt dat ze uitgerust met een superieur wapensysteem en technologie. Ze kunnen ook langer onder water blijven dan de andere kanshebbers.

Minister Prawit Wongsuwon (Defensie) is een voorstander van de aanschaf van onderzeeërs, omdat volgens hem de territoriale dreigingen en het aantal maritieme missies toenemen. Hij wijst ook op de buurlanden, die al over onderzeeërs beschikken. Prawit denkt dat het nu of nooit is. Wanneer de huidige regering de boten niet koopt, zal het er nooit van komen, vreest hij.

In 2011 wilde de marine zes tweedehands onderzeeërs van Duitsland kopen, maar die koop werd door de regering Yingluck tegengehouden. Na de militaire coup pikte de marine de draad weer op. Dat China de voorkeur zou krijgen, was al voorspeld, vanwege de inniger banden van de militaire regering met Beijing.


 

Bij het horen van de donder weende hij bij het graf van zijn moeder

Zijn lieve moeder was altijd bang voor de donder geweest.
Nu woonde haar ijzige ziel in het paleis van de nacht.
Steeds wanneer A Xiang maar even de dondertrom roerde,
Liep hij naar haar graf, al was het duizend keer.

Lu Xun (1881-1936)

 

Rally voor 20 pct hoger minimumloon

25 juni – Het Thai Labour Solidarity Committee eist een verhoging van het minimumloon van handarbeiders met 20 procent. Vandaag marcheren ze van de Royal Plaza naar het Government House om die eis kracht bij te zetten.

Manas Kosol, voorzitter van de Confederation of Thai Labour (CTL), een van de deelnemende groepen, zegt dat het huidige minimumdagloon van 300 baht, drie jaar geleden door de regering Yingluck ingesteld, niet meer voldoende is omdat de kosten van levensonderhoud sterk zijn gestegen. Het dient te worden aangepast aan de inflatie of licht boven de gemiddelde jaarlijkse inflatie.

Manas vindt dat het ministerie een regeling moet treffen, waarbij van werkgevers een duidelijke salarisstructuur wordt geëist met jaarlijks een aanpassing aan de inflatie. ‘Op die manier hoeven arbeiders niet langer hun hoop uitsluitend te vestigen op de verhoging van het minimumloon.’

Gelijke monniken, gelijke kappen
De verhoging van het minimumloon wordt thans bestudeerd door het National Institute of Development Administration (Nida). Een van de opties is weer terug te keren naar een loon dat is gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de provincie, aan het soort industrie of aan beide.

Het Thai Labour Solidarity Committee vindt dat geen goed idee. Gelijke monniken, gelijke kappen, zegt het comité, want ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven kregen onlangs in het hele land een salarisverhoging.

Het comité verwacht dat de provinciale sub-commissies verschillende loonvoorstellen zullen deponeren bij de centrale looncommissie van het ministerie van Werkgelegenheid. Comité-voorzitter Wilaiwan Sae Tia meent dat deze procedure geen redelijke verhoging garandeert, want die commissies hebben de neiging lage verhogingen voor te stellen.

Een ex-voorzitter van de landelijke looncommissie vindt dat de huidige economische gegevens, zoals inflatie, bruto binnenlands product, arbeidsproductiviteit en kosten van levensonderhoud, beschikbaar moeten zijn alvorens wordt begonnen met onderhandelingen.Hij wijst erop dat de onder de regering Yingluck doorgevoerde verhoging, variërend van 40 tot 85 procent, onder het inflatiepercentage bleef.

Yongyuth Chalamwong (Thailand Development Research Institute) zegt dat loonsverhogingen alleen effect hebben wanneer tegelijkertijd de prijzen van producten worden beheerst. Toen bijvoorbeeld het minimumloon werd verhoogd naar 300 baht, steeg het inkomen gemiddeld 13 procent, maar de kosten van levensonderhoud stegen met 16 procent. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)

Zout drinkwater dreigt voor BKK

25 juni – De inwoners van Bangkok en ommelanden moeten er rekening mee houden dat binnenkort zout water uit de kraan komt als gevolg van de extreem lage waterstand in ’s lands waterreservoirs. Ze hebben het advies gekregen een voorraadje water aan te leggen.

De waarschuwing komt van het Royal Irrigation Department (RID). Woensdag maakte het RID bekend de uitstroom van water uit de vier grote stuwmeren te verlagen om voldoende water over te houden tot april volgend jaar. Als gevolg daarvan rukt het zoutpeil in de Chao Phraya rivier op tot het punt waarop de Metropolitan Waterworks Authority (MWA) water onttrekt aan de rivier.

MWA-gouverneur Thanasak Watanathana adviseert huishoudens 60 liter drinkwater op te slaan. Om het watertekort op te vangen, worden mobiele distributiepunten opgezet. ‘Ik ben er zeker van dat we leidingwater kunnen produceren voor de mensen in Bangkok en omgeving, maar het kan een zoute smaak hebben wanneer zeewater de rivier binnendringt.’ Op bepaalde tijden zal ook de waterdruk teruglopen, wanneer de MWA de dagproductie terugbrengt van 3,9 naar 3,6 miljoen kubieke meter per dag. Mocht de nood aan de man komen, dan leidt de MWA water om uit de Srinakarin en Vajiralongkorn waterreservoirs in Kanchanaburi.

Water running out

De ministers van de economische driehoek hebben woensdag besloten 84 miljoen baht uit te trekken voor het onttrekken van grondwater op 880 locaties om de rijstboeren op 850.000 rai te helpen. Gisteren noemde de krant een bedrag van 51,4 miljard baht, een bedrag dat was genoemd in een persbericht van het Government House. Met het schaamrood op de kaken moesten ambtenaren gisteren toegeven dat het om 51 miljoen baht gaat, wat later werd verhoogd tot 84 miljoen baht.

Premier Prayut waarschuwt dat de droogte zich tot begin volgend jaar kan voortslepen. ‘Ik probeer nu een beeld te krijgen van de hele situatie. Soldaten zijn ingezet om zich bezig te houden met de situatie en problemen te voorkomen.’

Zie verder de voorgaande berichten in Nieuws uit Thailand van 21, 22 en 24 juni.

Vlaggenmast (25 meter) bij Govt. House

25 juni – Het zal nog niet de hoogste vlaggenmast ter wereld zijn, de nieuwe mast bij het Government House, met met een lengte van 25 meter komt het gevaarte toch aardig in de buurt. Bovendien mag de vlag er ook zijn want die meet 5,7 meter.

Vlaghijsen bij Govt HouseWoensdag mocht premier Prayut het jongste speeltje van de junta in gebruik stellen, maar het hijsen van de vlag liet hij aan soldaten over. Of hij heeft meegezongen met het volkslied, vermeldt het bericht niet. Volgens de premier symboliseert de vlag de staatsideologie van ‘natie, religie en koning’.

Natuurlijk stelden verslaggevers weer ‘vervelende’ vragen over de gekozen datum. Want op 24 juni 1932 kwam een eind aan de absolute monarchie en nam de toenmalige vorst de wijk naar Engeland. Prayut ontkende met opzet de datum gekozen te hebben alhoewel sommige waarzeggers hadden gezegd dat 24 juni een auspicious (gunstig, veelbelovend) dag is.

Ook nu haalde Prayut weer uit naar de media die hem ‘dagelijks aanvallen’. ‘Ik heb veel gedaan, maar slechts enkelen hebben daarover geschreven. Ik ben niet kwaad op jullie omdat ik weet dat jullie de opdracht hebben provocerende vragen te stellen.Wanneer jullie een constructief verhaal schrijven, wordt het niet gepubliceerd. Maar wanneer je een negatief verhaal schrijft, word je betaald.’


 

Gretig verzadigden de muggen zich aan zijn bloed

In zomernachten had hij geen klamboe,
Maar hij joeg de muggen, hoeveel ook, niet weg.
Hij liet ze zich volzuigen aan zijn bloed,
Opdat ze niet de nachtrust van zijn ouders zouden storen.

Lu Xun (1881-1936)

 

Droogte 3

51,4 mld baht voor strijd tegen droogte

24 juni – De regering gaat 51,4 miljard baht uittrekken voor de strijd tegen de droogte die in grote delen van de Central Plains en het Noordoosten genadeloos heeft toegeslagen. Vandaag vergaderen de ministers van de economische driehoek over een plan dat zich voornamelijk richt op het stroomgebied van de Chao Phraya.

Premier Prayut zegt dat over twee maatregelen wordt gesproken: het oppompen van grondwater om de rijst die staat te verpieteren te redden, en een steunprogramma voor boeren die het planten van rijst uitstellen tot midden juli, wanneer het naar verwachting gaat regenen.

Details van dit steunprogramma zijn nog niet bekend gemaakt. Een bron zegt dat de minister van Handel door Prayut is gevraagd het irrigatiesysteem te herstructureren en de begroting voor watermanagement projecten te herzien.

De 51,4 miljard baht is bestemd voor het oppompen van grondwater. Het leger en het Department of Groundwater Resources gaan zich daarmee bezighouden. Maar niet al het water dat wordt opgepomt is bestemd voor de landbouw.

‘Het watertekort is kritiek’, zegt de premier. ‘Het beheer van watervoorraden in het verleden is te kort geschoten. Nu moeten we ons concentreren op het opbouwen van watervoorraden.’

Andere maatregelen zijn leningen aan boeren die andere gewassen dan rijst willen gaan verbouwen.

Het omleiden van water uit de Mekong is volgens Prayut geen optie, want die stuit op wettelijke beperkingen en zo’n project zou zeker twee biljoen baht kosten. Idem uit de Salween rivier in Myanmar komt op 60 miljard baht.

De prioriteit op dit moment ligt op 4 miljoen rai in het stroomgebied van de Chayo Phraya, die al beplant is met rijst, alsmede enkele miljoenen rai elders, aldus de minister van Landbouw. In het stroomgebied is 4,61 miljoen rai nog niet beplant. Wanneer boeren er in het regenseizoen geen rijst kunnen verbouwen, wordt 2,1 miljoen ton rijst aan de markt onttrokken, wat een verlies oplevert van 15,7 miljard baht.

Voor alle berichten over de droogte zie de pagina Rijst 3.

TAA toestel

Nieuwe TAA-vluchten op China

24 juni – De Chinese luchtvaartautoriteiten moeten Thailand gunstig gezind zijn want ze hebben toestemming verleend voor het openen van vier nieuwe vluchten van Thai AirAsia (TAA) ondanks de rode kaart die het Thai Civil Aviation Department (TCAD) van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) heeft gekregen wegens tekortkomingen op het gebied van de luchtveiligheid.

Directeur Tassapon Bijleveld maakte dat dinsdag bekend. Hij zei dat ook India het groene licht heeft gegeven voor een vlucht. De rechten voor beide landen zijn verleend nadat de ICAO Thailand had gekapitteld wegens ‘siginificant safety concerns’ (SSCs). Maar de toestellen van TAA en de bemanningen zijn wel vaker geïnspecteerd door China, aldus Bijleveld.

‘Voorheen kregen we een ramp check elke twee of drie maanden, nu één of twee keer per week op de [Chinese] luchthavens waarop we vliegen. De TAA heeft die volgens hem allemaal goed doorstaan en de dienstregeling is er niet door verstoord.

Op welke vier Chinese steden TAA gaat vliegen, wil Bijleveld niet zeggen. De Indiase stad is Bengaluru, voorheen bekend als Bangalore.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.


 

Vissersboot bij een vismarkt in Khlong Yai (Trat)

Visserij: race tegen de klok

23 juni – De eigenaren van drieduizend niet geregistreerde vissersboten eisen van de regering dat ze langer de tijd krijgen om zich te registreren. Zo niet, dan stokt de aanvoer van vis, dreigen ze. Maar exporteurs zijn niet onder de indruk van het dreigement. Beter minder aanvoer dan het verliezen van marktaandeel wanneer de EU een rode kaart uitdeelt.

De regering heeft 1 juli gesteld als deadline voor de registratie. Registratie is een van de voorwaarden wil Thailand voldoen aan de IUU-regeling van de EU (Illegal, Unreported, Unregulated). Thailand heeft al een gele kaart gekregen. De EU dreigt een rode kaart te trekken wanneer er geen eind wordt gemaakt aan de wantoestanden in de visserij [zoals vissen met verboden netten en tewerkstelling van illegale buitenlanders].

Chanintr Chalisarapong, voorzitter van de Thai Tuna Industry Association, zegt dat visexporteurs zich geen zorgen maken over een verminderde aanvoer, want die kan worden aangevuld met geïmporteerde vis zodat ze op dezelfde voet zaken kunnen blijven doen. ‘We begrijpen waarom de booteigenaren protesteren tegen de regering. Maar aan de andere kant is het begrijpelijk dat de regering de industrie wil reguleren zodat onze visproducten op de wereldmarkt geaccepteerd worden. We zitten allemaal in hetzelfde bootje en dienen naar het groter plaatje te kijken zodat de industrie op een duurzame wijze kan groeien.’

Vorig jaar exporteerde het land voor 102 miljard baht aan visproducten, 8 procent meer dan in 2013. De belangrijkste importeurs zijn de VS, EU en Japan. In de visindustrie verdienen 300.000 personen hun brood.

Mensenhandel
Behalve met het IUU-probleem kampt Thailand nog met een tweede probleem. Vorig jaar degradeerde het van de Tier 2 naar de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport. Op die lijst staan landen die onvoldoende actie ondernemen tegen mensenhandel. Ook op dit punt zit Thailand in de beklaagdenbank.

Chanintr zegt dat de visserijsector het eens is met de strenge acties van de regering om een eind te maken aan het probleem van mensenhandel en ongereglementeerd vissen. ‘We kampen al meer dan 30 jaar met dit chronische probleem. Het wordt tijd schoon schip te maken in de industrie om beter geaccepteerd te worden door onze handelspartners en om zo te vissen dat onze natuurlijke hulpbronnen voor de komende generatie behouden blijven.’

Voor de eerdere berichtgeving over de perikelen in de visserij zie de pagina De vis wordt duur betaald

 

Onder het zevende uur heeft Tamme, onze wiskundeleraar, bij Greet een papieren bootje afgepakt. Met zijn dikke poten griste hij het uit haar handjes weg en borg het in zijn broekzak.
’s Avonds zit een eenzaam man op het terras van Hotel Royal. De kelner kent hem wel.
Wat doet een eenzaam man achter zijn pils? Hij steekt zijn handen in z’n zakken, kijkt eens voor zich heen, en trekt ze er weer uit. Een papieren vodje komt er mee te voorschijn. Het valt op de grond en de wind waait het weg.
Een man kijkt over zijn pils en denkt aan het huwelijksbootje.
Later gaat hij naar zijn hospita terug.
‘De gracht en altijd weer de gracht maar langs’ bedenkt hij wrevelig.

C.C.S. Crone, De schuiftrompet

 

Geelhemden 2008 Suvarnabhumi

Geelhemdleiders moeten 600 mln baht ophoesten

23 juni – Dertien voormalige geelhemdleiders moeten op last van het Hof van Beroep 600 miljoen schadevergoeding betalen aan Airports of Thailand (AoT) vanwege de bezetting in september 2008 van de luchthavens Suvarnabhumi (foto) en Don Mueang. Het bedrag is 88 miljoen baht hoger dan de compensatie die de civiele rechtbank in maart 2011 aan AoT toekende.

De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) kwam in 2008 in protest tegen de regering Somchai Wongsawat. Dat leidde behalve tot de bezetting van de luchthavens ook tot de bezetting van het Government House, een bezetting die 193 dagen duurde. In november 2009 stapte AoT naar de civiele rechter en de politie stelde de leiders in staat van beschuldiging wegens terrorisme, een vergrijp waarop de doodstraf staat.

Een van de gedaagden schrijft op haar Facebook-pagina geschokt te zijn over de uitspraak, die tot het bankroet van haar en de anderen zal leiden. Ze zegt dat ze twee opties hebben: In beroep gaan bij het hooggerechtshof wat betekent dat een borg van 7 miljoen baht moet worden gestort. Die procedure kan drie tot vijf jaar duren. De tweede optie is schuld bekennen. De faillissementsprocedure duurt vervolgens 1 jaar.

De groep heeft al besloten in beroep te gaan, maar voor de vereiste borg doet ze een beroep op haar supporters om de portemonnee open te trekken.

Bewijsmateriaal mensenhandel Zuiden

19 dozen bewijsmateriaal voor mensenhandel

23 juni – Het politieonderzoek naar mensenhandel in het Zuiden is afgerond. Vandaag overhandigde de Royal Thai Police het bewijsmateriaal, bestaande uit negentien dozen, aan het kantoor van de procureur-generaal.

Politiecommissaris Somyot Pumpunmuang zegt dat het onderzoek zich heeft gericht op de smokkel van Rohingya vluchtelingen en migranten uit Bangladesh door een mensenhandel netwerk. Daarvoor heeft de politie eerder voor 89 verdachten een arrestatiebevel aangevraagd, van wie inmiddels 56 zijn gearresteerd. Inmiddels heeft de rechtbank toestemming gegeven nog eens 30 personen aan te houden, wat het totaal aantal verdachten op 119 brengt.

Amlo heeft bezittingen ter waarde van 100 miljoen baht in beslag genomen. Het vermoedt dat dit vermogen is verkregen door de mensenhandel.

Sunai Phasuk, Thailand researcher bij Human Rights Watch, heeft tegen Reuters verklaard te vrezen dat het onderhavige onderzoek niet meer is dan window dressing (voor de show) om de internationale gemeenschap tevreden te stellen. Het gevolg daarvan zal zijn dat de netwerken tijdelijk ondergronds gaan en daarna weer actief worden.


 

Myanmar-Laos Friendship Bridge

Vriendschapsbrug cadeau voor drugssmokkelaars

22 juni – Voor drugssmokkelaars is de vorige maand geopende Myanmar-Laos Friendship Bridge een geschenk uit de hemel, want de verbinding tussen Tachilek (Myanmar) en Luang Namtha (Laos) vergemakkelijkt de smokkel van heroïne en methamphetamine op weg naar gebruikers in Thailand, China en elders in de wereld.

Myint Thein, adjunct secretaris-generaal van het Myanmar Central Committee for Drug Abuse Control, wijst erop dat netwerken in het noordelijk deel van de deelstaat Shan, waar verschillende etnische groepen drugs produceren, de brug gebruiken om hun verslavende middelen af te voeren. De brug vormt namelijk een onderdeel van de route R3B, die Thailand, Myanmar en China verbindt. En deze route sluit weer aan op de R3A, die door Thailand, Laos en Xishuangbanna in Zuid-China loopt.

De betere transportmogelijkheid bemoeilijkt het werk van de Safe Mekong Joint Operation (SMJO), een project dat vorig jaar door de regeringen van Thailand, Myanmar, Laos en China is opgezet om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen de drugssmokkel in de regio boven-Mekong en de GoldenTriangle. In de omgeving van de brug worden in het kader van dit project invallen gedaan.

Volgens een anonieme bron is caffeine, een precursor van methamphetamine, al enkele keren sinds de opening over de brug gesmokkeld. In totaal zijn 21 miljoen caffeinepillen, goed voor 500 tot 600 speedpillen, onderschept.

Permphong Chavalit, secretaris-generaal van het Thaise Office of the Narcotics Control Board (ONCB), zegt dat de R3B en R3A routes populair zijn bij drugsdealers. Maar de SMJO zit niet stil: de nadruk ligt op het onderdrukken van het transport van precursoren over land en via de Mekong en een klopjacht op enkele drugsbarons die zich nu verschuilen in buurlanden. Omdat Myanmar verouderde apparatuur gebruikt om illegale stoffen te traceren, zal Thailand het land van de benodigde spullen voorzien.

Voor de operaties van de ONCB aan de grens heeft Thailand een bedrag van 20 miljoen baht uitgetrokken. De surveillance aan de noordgrens gaat uitgebreid worden. Laos en China doen dat aan hun grenzen en Myanmar richt zich op de drugslaboratoria en bases, maar dit is geen gemakkelijke taak omdat ze zich bevinden in de afgelegen en bergachtige noordelijke deelstaten.

Hoe Huang Xiang de hoofdsteun van zijn vader koelde

In de wintermaanden warmde hij zijn dekens op,
In de zomerhitte  wuifde hij zijn hoofdsteun koel.
Wat het betekent om een zoon te zijn
Wist niemand ooit beter dan Huang Xiang.

Lu Xun (1881-1936)

Dorstige industrie snakt naar water

22 juni – Niet alleen de boeren kijken reikhalzend uit naar het regenseizoen dat in grote delen van Thailand uitblijft, maar ook de industrie heeft dorst. Bedrijven in het oosten van Thailand hebben het Royal Irrigation Department (RID) gevraagd 20 miljoen kubieke meter water ter beschikking te stellen. Dat verzoek deden ze tijdens het recente bezoek van premier Prayut aan de regio.

Alhoewel kanalen zijn opgedroogd en het waterpeil in reservoirs 30 tot 35 procent van de totale capaciteit bedraagt, is de situatie nog niet zo erg als in 2013-2014, want toen stond het peil op 25 procent. De waterafgifte uit de grote stuwmeren moest destijds worden beperkt om de hoofdoogst later niet in gevaar te brengen.

Het verzoek om de 20 miljoen kubieke meter water voor industrieel gebruik heeft nog niet het groene licht gekregen van het RID. Wel wordt de opslagcapaciteit van het Prasae-reservoir van 240 miljoen op 500 miljoen kubieke meter gebracht. De overlopen zijn vergroot, maar RID directeur-generaal Lertviroj Kowattana weet nog niet zeker of de dienst in staat is die grote hoeveelheid water te leveren omdat de prioriteit bij de landbouw ligt.

Het RID heeft de hoeveelheid water die uit de grote stuwmeren wordt geloosd teruggebracht naar 35 miljoen kubieke meter tegen normaal 60 miljoen kubieke meter.

Volgens Veerapong Chaiperm, gouverneur van de Industrial Estate Authority of Thailand, worden vooral de industriegebieden in de Eastern Seaboard, Ayutthaya, Saraburi en Pathum Thani  getroffen door de droogte.


 

Hoe Jiang Ge zich als werkkracht verhuurde

Met zijn moeder op zijn rug vluchtte hij voor gevaren.
Op die benarde tocht werd hij door rebellen herhaaldelijk belaagd.
Nadat hij zijn nood geklaagd had, konden zij beiden ontkomen,
En verhuurde hij zijn krachten om zijn moeder te verzorgen.

Lu Xun (1881-1936)

 

Stuw in Ayutthaya 2

Rijstboeren durven niet te protesteren

21 juni – Boeren in de centrale regio (Ayutthaya, Chai Nat) zien af van protesten tegen het bevel om het planten van rijst uit te stellen tot eind juli of een tweede teelt achterwege te laten. Ze zullen de regering ook niet onder druk zetten om met geld over de brug te komen. Wel vragen ze om een moratorium van drie jaar voor hun schulden, inclusief rentebetalingen, en ze vragen om hulp bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om geld te lenen voor degenen die over voldoende vermogen beschikken.

Minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya (Landbouw) maakte vorige week al duidelijk dat compensatiebetalingen er niet inzitten. De regering heeft er geen geld voor. Wel zegde hij toe dat het verbod wordt ingetrokken wanneer de normale hoeveelheid regen vanaf eind juli valt. ‘De hoeveelheid water in de noordelijke waterreservoirs is onvoldoende voor irrigatie’, aldus de minister.

‘We weten niet wat te doen. We worstelen al om de eindjes aan elkaar te knopen’, reageert Kwanchai Mahachuenjai, vice-president van de Central Region Farmers Club. ‘We durven niet te protesteren omdat we gearresteerd kunnen worden. We zijn nu ten einde raad.’

Foto: Een stuw in Ayutthaya. De schuiven hangen er werkeloos bij gebrek aan water.

Eerdere berichten:
19 juni Premier Prayut waarschuwt ‘verdroogde’ boeren
17 juni Rijstboeren negeren oproep tot uitstel
16 juni Droogte: Phra Phirun, help ons!
Zie verder de pagina Rijst 3.

VS hekelen wetshandhaving Thailand

21 juni – Thailand faalt in de bestrijding van terrorisme, functionarissen verantwoordelijk voor veiligheidszaken worden te vaak overgeplaatst, het land is een actieve markt voor frauduleuze documenten, de samenwerking tussen politie, DSI en het leger is slecht en onderzoeken naar nep paspoorten hebben nog niet geleid tot vervolgingen.

Dit is in een notendop de niet malse kritiek op de maatregelen van Thailand tegen terrorisme van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een gisteren gepubliceerd rapport. Niettemin erkent het rapport dat Thailand ondanks de politieke strubbelingen van vorig jaar goed samenwerkt bij counterterrorism. Er is aldus de Amerikanen geen bevestigd bewijs dat Thaise burgers zich hebben aangesloten bij de extremistische Islamic State beweging.

‘Alhoewel Thaise functionarissen al lang hun zorgen hebben uitgesproken dat transnationale groepen banden zouden kunnen aangaan met verzetsgroepen in het Zuiden, zijn er geen aanwijzingen voor operationele banden tussen de verzetsgroepen en regionale terroristische netwerken.’

De in het rapport geuite beschuldigingen worden bestreden door het Internal Security Operations Command (Isoc). Het land handelt adequaat gebaseerd op dreigingsniveaus, zegt Isoc-woordvoerder Banpot Phupian. Volgens Banpot heeft Thailand serieus actie ondernomen tegen terrorisme door het opzetten van een commissie onder voorzitterschap van de premier. ‘We werken volledig samen met onze bondgenoten, met name de VS, bij anti-terrorisme operaties, gebaseerd op het principe dat Thailand geen partij van internationale terroristische groepen is [?] en geen doelwit.’

Chao Phraya Dam

Droogte in 9000 dorpen: Het is crisis!

21 juni – Meer dan 9.000 dorpen (12,5 procent van alle dorpen in het land) in 23 provincies zijn uitgeroepen tot rampgebied vanwege de droogte. Het water achter de Chao Phraya dam, een zogeheten run-off dam, stond zondag op het laagste punt in dertig jaar omdat boeren stroomopwaarts water aan de rivier blijven onttrekken. Dit gebeurt op 90 plaatsen.

Ekkasit Sakthanaporn, directeur van de dam, heeft op hen een dringend beroep gedaan ermee te stoppen. Het thans beschikbare water is nog slechts een maand voldoende voor irrigatiedoeleinden als het water in hetzelfde tempo blijft zakken.

De dam loost thans 75 kubieke meter per seconde, wat voldoende is om het zoute water in de monding van de Chao Phraya rivier terug te dringen. Wanneer dit te ver oprukt, komt de watervoorziening in Bangkok in gevaar.

Een run-off dam kan geen water opslaan. De dam zorgt ervoor dat het waterniveau stijgt wanneer dat nodig is, of hij vertraagt de stroom. Als de stroomsnelheid minder dan 2.800 kubieke meter water per seconde bedraagt, wordt het water naar beide zijden van de rivier omgeleid waar een systeem van kanalen het water reguleert. Boven die snelheid stroomt het via spillways (overlaten) verder. (Bron: Bangkok Post, 23 oktober 2011)

 


 

Hoe Lu Ji mandarijnen in zijn mouw verstopte

De liefde tot zijn ouders en zijn broers is ieder aangeboren.
Hier hebben we een kind van amper vijf jaar oud,
Dat groene mandarijnen in zijn mouw verstopt.
Om ze te schenken aan zijn moeder – een heel bijzonder iets.

Lu Xun (1881-1936)

 

Droogte 2

Premier Prayut waarschuwt ‘verdroogde’ boeren

19 juni – Premier Prayut Chan-o-cha waarschuwt de boeren die door droogte worden getroffen, zich gedeisd te houden en niet te protesteren. Hij zegt dat de regering hard werkt aan de oplossing van het probleem en de gedupeerden te hulp zal komen. Prayut’s waarschuwing is geen ‘dreigement’, maar ‘dwing me niet om de wet toe te passen’.

Prayut wijt het droogteprobleem aan het lange tijd uitblijven van regen. Daardoor is het waterpeil in de waterreservoirs drastisch gedaald en kampen boeren op circa 4 miljoen rai boerenland met watertekorten.

Chavalit Chukachorn, permanent secretaris van het ministerie van Landbouw, zegt dat sinds maart elf eenheden van het Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation in vijf regio’s geprobeerd hebben kunstmatig regen op te wekken. Volgens de directeur-generaal  van de dienst is de luchtvochtigheid voldoende om regen op te wekken. Hij spreekt van een droogtecrisis in Nakhon Sawan, Lop Buri, Sara Buri en alle provincies in het Noordoosten.

In Chai Nat is het waterpeil van de Chao Phraya dam gezakt van 14,3 naar 14,19 meter omdat boeren water uit het reservoir hebben gepompt. De directeur van de dam doet een beroep op de boeren niet extra water op te slaan want dat doorkruist het watermanagement plan van de regering.

In Nakhon Ratchasima wordt geen water uit de Lam Takhong dam meer geleverd voor agrarische doeleinden, maar alleen nog voor consumptie.

Suttiroj Kongkaew, directeur van Lam Takhong Operation and Maintenance Project, zegt dat er nog 60 miljoen kubieke meter in het reservoir staat. En da’s niet veel, want de totale capaciteit bedraagt 314,49 miljoen kubieke meter. (Zie pagina Rijst 3)


 

Hij verliet zijn ambt om zijn moeder te zoeken

Met zes jaar oud werd hij gescheiden van zijn moeder,
Vijftig jaar lang waren zij onbereikbaar voor elkaar.
Toen zij elkaar op een goede dag weerzagen,
Was zelfs de hoge hemel door hun vreugde ontroerd.

Lu Xun (1881-1936)

 

Trafficking in Persons rapport

Mensenhandel: Thailand blijft in beklaagdenbank

18 juni – De recente acties van de Thaise overheid in de strijd tegen mensenhandel komen te laat om te worden opgenomen in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport dat begin volgende maand verschijnt. Thailand blijft op de Tier 3 lijst staan van landen die onvoldoende actie ondernemen tegen mensenhandel.

Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade zegt dat de nieuwe editie van het rapport de periode tot maart 2015 bestrijkt. ‘Dus daarop volgende ontwikkelingen worden in het rapport van volgend jaar opgenomen. […] Alhoewel de periode is afgesloten, moedigen we Thailand aan met de strijd door te gaan.’

Een functionaris van het Government House, betrokken bij de strijd tegen mensenhandel, vindt dat niet terecht. ‘Het rapport zou de meest actuele informatie erbij moeten betrekken.’ Hij wijst op de ontdekking van Rohingya massagraven en detentiekampen, de arrestatie van verdachten, inclusief een topmilitair, nieuwe wetgeving, het opzetten van een database, de focus op het aanhouden van de hoofdspelers en de komende aanhouding van trawlereigenaren.

Thaise diplomaten [geen details] zeggen dat de deadline van maart tot een oneerlijke beoordeling van de prestaties van de regering leidt. ‘De wet toepassen voor mensenhandel neemt tijd in beslag. Thailand is een van de meest actieve landen bij het gevecht tegen mensenhandel. De VS zou een positief  signaal moeten uitzenden van begrip, aanmoediging en steun. Door een verstandig besluit te nemen over Thailands score in het TIP-rapport heeft de VS een betere kans haar belangen in Zuidoost-Azië te bevorderen.’

Zie voor alle voorgaande berichten de pagina Dodenkamp.

Suvarnabhumi 2

Luchtvaart: Thailand krijgt rode kaart van ICAO

18 juni – De International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN heeft Thailand een rode kaart gegeven omdat het land niet binnen de gestelde termijn van 90 dagen orde op zaken heeft gesteld bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Nog steeds geldt dat de Thaise luchtvaartdienst niet voldoet aan de internationale veiligheidseisen.

Een transport bron [geen details] verwacht dat de rode kaart geen consequenties heeft omdat de internationale gemeenschap ervan op de hoogte is dat Thailand bezig is verbeteringen aan te brengen, onder andere op het gebied van certificering van luchtvaartmaatschappijen en controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Die tekortkomingen constateerde de ICAO tijdens een audit in januari, waarna Thailand in maart de opdracht kreeg binnen 90 dagen aan de veiligheidseisen te voldoen. De waarschuwing was voor Japan, China en Zuid-Korea aanleiding om uitbreiding van het luchtvaartverkeer vanaf Bangkok te verbieden en bestaande vluchten extra scherp in de gaten te houden.

Het European Aviation Safety Agency (EASA) maakt op 25 juni zijn standpunt bekend over de kwestie. Een verbod van vluchten is onwaarschijnlijk omdat alleen THAI op Europa vliegt en het EASA de vluchten al controleert.

De president van THAI zegt dat THAI op het gebied van veiligheid een hoog niveau nastreeft. Dat blijkt ook uit de certificering door EASA, de Federal Aviation Administration of the United States, Civil Aviation Safety Authority of Australia, Civil Aviation Administration of China, Japan Civil Aviation Bureau en de International Air Transport Association.

Onlangs waarschuwde het Economic Intelligence Centre van de  Siam Commercial Bank dat een rode kaart zou kunnen leiden tot herbeoordeling van de veiligheid van Thaise luchtvaart faciliteiten door internationale luchtvaartorganisaties.

Het centrum schrijft: ‘Als Thailand’s veiligheids rating wordt verlaagd, krijgen Thaise luchtvaartmaatschappijen te maken met een verlies aan goodwill, hogere exploitatiekosten en een toenemende concurrentie door buitenlandse maatschappijen.’

Als eerste komen charters aan de beurt omdat hun vergunning van geval tot geval is verstrekt. Maatschappijen die lijnvluchten uitvoeren, zullen tegenslagen tegenkomen bij hun groeiplannen.

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur. Zie ook het bericht Hoofd luchtvaartdienst overgeplaatst van 17 juni.

MERS duikt op in Thailand

18 juni – Na het Midden-Oosten en Zuid-Korea is nu ook in Thailand MERS opgedoken. Het gaat om een man (75) die uit Oman was gekomen. Hij is in quarantaine geplaatst in het Bamrasbaradura Infectious Diseases Institute in Nonthaburi. Drie famileleden met wie hij reisde zijn er ter observatie opgenomen.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt in totaal 59 personen in de gaten die in contact zijn geweest met de man, inclusief passagiers die in het vliegtuig in zijn buurt zaten en een taxichauffeur.

Het Disease Control Department zegt reizigers op 67 grenspunten te screenen, die over land, zee en per vliegtuig arriveren. Ziekenhuizen zijn geïnstrueerd alert te zijn op MERS-gevallen. ‘Degenen die uit het Midden-Oosten of Zuid-Korea komen, moeten grondig gecontroleerd worden’, zegt directeur-generaal Sophon Mekthon. Wereldwijd zijn 459 personen aan MERS overleden.


 

rijstveld

Rijstboeren negeren oproep tot uitstel

17 juni – De meeste rijstboeren zijn niet van plan zich iets aan te trekken van de oproep van het Royal Irrigation Department (RID) om tot eind juli te wachten met het planten van rijst. Opnieuw uitstel betekent dat er helemaal geen oogst is. Het is tweede keer dit jaar dat het RID aandringt op uitstel vanwege het tekort aan water.

‘Deze keer gaan de boeren door’, zegt Khwanchai Mahachuenjai, adjunct-hoofd van het Farmers Network of the Central Region. ‘Ofwel ze zoeken zelf water of ze hopen op regen. Ze nemen het risico. Als ze dat niet doen, hebben ze dit jaar geen inkomen omdat later dit jaar water uit het Noorden hun rijstvelden zal overstromen, waardoor rijst niet kan groeien.’ [Deze quote heeft alleen betrekking op de centrale regio.]

Wichien Phuanglamjiak, voorzitter van de Thai Agriculturist Association, zei dinsdag dat de overheid tweemaal watertekort als argument heeft gebruikt om de boeren te vragen het planten uit te stellen. ‘Dat is de ergst mogelijke situatie voor boeren.’ Ook hij wijst erop dat uitstel geen optie is vanwege het overstromen van de rijstvelden. Wichien vindt dat de regering de boeren te hulp moet komen met 3.000 baht per rai tot een maximum van 30 rai. Verder vraagt hij om een rentevrij moratorium van drie jaar voor rijstboeren, die onder schulden gebukt gaan.

Zie verder het bericht van gisteren Droogte: Phra Phirun, help ons! en de pagina Rijst 3.

In Qi was er een arme man die voortdurend op de stadsmarkt bedelde. Op de markt was men het beu hem zo vaak te moeten zien, zodat niemand hem nog iets gaf. Daarop ging de bedelaar naar de stallen van de familie Tian en kwam daar aan de kost als knecht van een paardendokter.
De mensen van de buitenwijk vroegen hem spottend: ‘Je kostje verdienen als knecht van een paardendokter, vind je dat niet vernederend?’
‘Op aarde is er niets dat nog vernederender is dan bedelen’, zei de bedelaar. ‘Als ik bedelen al niet vernederend vond, hoe zou ik een paardendokter dan vernederend vinden?’

De geschriften van Liezi, de taoïstische kunst van het relativeren

Hoofd luchtvaartdienst overgeplaatst

17 juni – Somchai Phiphutthawat, het hoofd van het Thai Civil Aviation Department (TCAD), is met onmiddellijke ingang overgeplaatst omdat hij weinig vorderingen heeft gemaakt orde zaken te stellen bij de luchtvaartdienst.

Somchai Phiphutthawat 2De overplaatsing werd gisteren bekend gemaakt, een dag nadat een delegatie van het ministerie van Transport in Canada de voorzitter van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN had geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt bij het verbeteren van de TCAD.

Zoals bekend kreeg de TCAD begin dit jaar een onvoldoende van de ICAO omdat ze niet volledig voldoet aan de internationaal geldende veiligheidseisen. Thailand heeft drie maanden de tijd gekregen voor verbeteringen op het gebied van onder andere certificering van luchtvaartmaatschappijen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Somchai wordt opgevolgd door inspecteur-generaal Parichart Khotcharat. Zij zou beter dan Somchai, die jurist is en zich richtte op procedures, in staat zijn de vereiste verbeteringen tot stand te brengen. ‘De verandering is ter wille van geschiktheid’, aldus minister Prajin Juntong (Transport) gisteren na het wekelijks kabinetsberaad.Volgens een bron in het ministerie is de minister overigens al een maand op de hoogte van de trage vorderingen.

De afgelopen twee maanden besteedde Somchai voornamelijk aan bezoeken aan buitenlandse collega’s om hen te informeren over de veiligheidssituatie van de Thaise luchtvaartdienst, maar daardoor schoot het werk aan het zogeheten corrective action plan niet op.

De onvoldoende van de ICAO was voor Japan, China en Zuid-Korea aanleiding vluchten van in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen te beperken en uitbreiding van het luchtvaartverkeer vanaf Suvarnabhumi te verbieden. Wanneer Thailand bij de volgende audit van de ICAO weer een onvoldoende krijgt, liggen meer strafmaatregelen in het verschiet.

De ICAO heeft de TCAD geadviseerd het aantal werkgroepen te beperken tot één hoofdwerkgroep en twee sub-panels en ze heeft aanbevolen niet overhaast te werk te gaan bij het certificeren van nieuwe luchtvaartmaatschappijen, want de TCAD zou daardoor haar geloofwaardigheid verliezen.

Minister Prajin concludeert dat de ICAO de situatie begrijpt. ‘Ze heeft Thailand een kans gegeven en ze is bereid namens Thailand de situatie uit te leggen.’

Zie voor alle berichten over de luchtvaartperikelen de pagina Luchtvaartdienst onder vuur.


 

Bhumibol dam watertekort

Droogte: Phra Phirun, help ons!

16 juni – Phra Phirun, de god van de regenval, wordt te hulp geroepen om een eind te maken aan de droogte, waardoor boeren hun rijst zien verpieteren en ze ook geen off-season rijst kunnen planten. Het Royal Irrigation Department (RID) gaat bij de Sirikit dam een heilige ceremonie houden om Phra Phirun gunstig te stemmen.

Het RID heeft vorige week toegegeven een fout te hebben gemaakt bij het waterbeheer toen de droogte in weerwil van het regenseizoen toesloeg. Het waterpeil in ‘s lands twee grootste stuwmeren achter de Bhumibol (Tak, foto) en Sirikit dam (Uttaradit) is daardoor aanzienlijk gedaald.

Volgens Hannarong Yaowalers, voorzitter van Thai-Water Partnerships,  komt dit door de angst voor een herhaling van de overstromingen van 2011. ‘Ze zijn zo bang dat ze zich niet veel zorgen maken over het droogteprobleem. Het RID zou dit in balans moeten brengen met het effectief beheer van de waterconsumptie.’

Leger bewaakt dammen
Het ministerie van Landbouw heeft het leger gevraagd dammen te bewaken. Het is bang dat wanhopige boeren het recht in eigen handen nemen en de damdeuren openzetten. Plaatselijke diensten en met name het leger is gevraagd boeren te bewegen om het planten van rijst uit te stellen. Het ministerie wil ook dat ze proberen conflicten over water te voorkomen. ‘We willen geen wateroorlog zien tussen burgers’, zegt minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya (Landbouw).

Volgens Pitipong loopt de meeste rijst op 3,4 miljoen rai in het stroomgebied van de Chao Phraya geen gevaar. Er is genoeg water om het tot de oogsttijd uit te zingen. Het ministerie gaat de boeren op 1,25 miljoen rai aan rijstvelden stimuleren om snelgroeiende gewassen te verbouwen, zoals maïs, of er vee op te houden. De rijstverbouw op nog eens 4 miljoen rai in 22 provincies zal moeten worden uitgesteld tot de regens, die volgens het Thai Meteorological Department eind juli worden verwacht.

Verlies: 60 miljard baht
Wanneer de droogte aanhoudt, lijdt het land een verlies van 60 miljard baht. De bijdrage aan het bruto binnenlands product, geschat op 2,3 procent, zal daardoor zakken naar 1,15 procent.

Regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd roept de bevolking op zuinig met water te zijn en activiteiten achterwege te laten die veel water vereisen, zoals het vullen van privé zwembaden. ‘Wanneer alle Thais samenwerken, denk ik dat we door deze droogtecrisis komen.’

Verzuchting om uitvallende haren (801)

O, vele kwalen, vele zorgen ken ik in mijn hart,
Nog voor ik oud van jaren ben wordt nu mijn haar al dun.
Maar waarom zou iik treuren dat het uitvalt bij het kammen?
Als het niet uit zou vallen werd het vast en zeker grijs.

Bai Juyi (772-846)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties