Luchtvaartdienst onder vuur

Deze pagina wordt vervolgd op Luchtvaartdienst onder vuur 2.

Luchtvaartdienst onder vuur
16 februari 2015 – Op pagina 2 van Bangkok Post vandaag twee achtergrondverhalen: Het Department of Civil Aviation (DCA)ligt onder vuur en de politie heeft soms genoeg aan een mobieltje om een misdrijf op te lossen.

Het DCA heeft een onderzoek van de Public Sector Anti-Corruption Commission aan zijn broek vanwege een vergunning die is verleend aan het helicopterbedrijf United Offshore Aviation.  De Rekenkamer kreeg daarover in december een klacht van een particulier luchtvaartbedrijf [geen naam] dat naast het net viste bij het binnenhalen van een helicopter transportcontract.  De vergunning zou in strijd met de regels zijn verleend.

Daarnaast, niet verwarren met deze zaak, heeft het DCA onlangs bezoek gehad van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) voor een reguliere audit. De resultaten zijn nog niet bekend gemaakt, maar verwacht wordt dat de ICAO enkele kritische kanttekeningen zal plaatsen bij het personeelstekort c.q. –verloop en de dubbele pet van het DCA als toezichthouder en dienstverlener.

Het personeelstekort is het gevolg van het uitdijend luchtvaartverkeer met nieuwe maatschappijen die op de markt komen. De accreditatie en het verlenen van vergunningen lopen daardoor vertraging op en zouden niet altijd door gekwalificeerd personeel gebeuren. Beoordelingen zouden soms arbitrair zijn.

Sommigen vrezen dat het DCA van de ICAO een vingertik kriigt die er toe kan leiden dat door het DCA geïnspecteerde bedrijven een verbod krijgen op bepaalde landen, waaronder de VS, te vliegen. Een tweede dreiging vormt een beoordeling door de Federal Aviation Administration. Die kan strengere regelgeving voor vluchten op de VS voorschrijven.

Dinsdag 17 februari
– Nog meer transport, nu door de lucht. Dezelfde minister heeft er geen bezwaar tegen wanneer het Department of Civil Aviation (DCA) wordt verzelfstandigd en de controle (audit) en vergunning verlening afstoot [of zoiets, want precies begrijp ik het niet]. Een onafhankelijke audit-eenheid zou volgens een luchtvaartbron het personeelsverloop kunnen voorkomen omdat ze hogere salarissen en betere secondaire arbeidsvoorwaarden kan bieden.

Prajin [zo heet de goede man] zegt vorig jaar op de hoogte te zijn gebracht van de problemen bij de DCA. Voor die problemen zie het bericht Luchtvaartdienst onder vuur van gisteren. Uit dit bericht begrijp ik dat de audit van de ICAO nog niet heeft plaatsgevonden.

Woensdag 18 februari
– Het bericht van gisteren dat de ICAO al een audit had uitgevoerd bij het Department of Civil Aviation (DCA, zie Kort nieuws van 17 februari, een na laatste bericht) klopt niet. Die audit heeft van 19 tot 30 januari plaatsgevonden.

Zaterdag maakte de International Civil Aviation Organisation (ICAO) haar bevindingen bekend met enkele aanbevelingen. De criteria voor het verlenen van een Air Operator’s Certificate en de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen dienen binnen 90 dagen verbeterd te worden. Deze minpunten werden al in 2005 door de ICAO aangestipt.

Minister Prajin Juntong (Transport) denkt dat het optuigen van een nieuw onafhankelijk orgaan naast de DCA gewenst is en dat de taken van de DCA op het gebied van luchtvaartveiligheid en de preventie van ongelukken bij het ministerie van Transport in betere handen zijn.

In april wordt een seminar gehouden over lange termijn hervormingen op luchtvaartgebied. Dat wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de DCA, het ministerie, luchtvaartmaatschappijen en de strijdkrachten.

Maandag 2 maart
– Het ministerie van Transport denkt twee jaar nodig te hebben om het Department of Civil Aviation te splitsen in een toezichthoudende en serviceverlenende organisatie. Twee commissies gaan aan die splitsing werken, maakte de minister van Transport gisteren bekend na een vergadering van de civil aviation board. Voor de achtergronden, zie Kort Nieuws van 17 en 18 februari en het bericht Luchtvaartdienst onder vuur van 16 februari.

NokScoot kiest eindelijk ’t luchtruim
17 maart – Na talloze vertragingen, de laatste eind vorig jaar, kan de langeafstands budgetmaatschappij NokScoot eindelijk het luchtruim kiezen. Op 5 mei vliegt het eerste toestel vanaf Don Mueang naar Nanjing in China en op 10 mei begint de dienst naar Incheon in Zuid-Korea. Op beide routes gaat driemaal per week worden gevlogen.

Luchtvaartmaatschappij NokScoot, een joint venture van Nok Air en Scoot, een dochter van Singapore Airlines, had willen beginnen met vluchten op Narita in Tokyo, maar stuitte op tal van beperkingen van de Japanners. Noodgedwongen is daarom voor de twee andere routes gekozen. (Bron: Bangkok Post, 16 maart)

Luchtvaartverkeer Thailand in gevaar
27 maart – Japan en Zuid-Korea hebben geen toestemming verleend voor uitbreiding van het luchtvaartverkeer uit Thailand. Nieuwe charter- en lijnvluchten kunnen daardoor niet doorgaan. Beide landen hebben twijfels of het Thai Civil Aviation Department (TCAD) kan voldoen aan de internationale eisen voor veiligheid.

De voor 10 mei geplande inauguratie van de dienst naar Incheon (Zuid-Korea) door NokScoot, een joint venture van Nok Air (Thailand) en Singapore Airlines, is geschrapt. De chartervluchten naar Narita (Japan) die op 16 mei zouden beginnen en waarvoor al 20.000 tickets zijn verkocht, vervallen eveneens, en lijnvluchten naar Tokyo lopen vertraging op.

Thai AirAsia X ziet haar dagelijkse dienst Bangkok-Sapporo die op 1 mei zou beginnen, de mist in gaan. Ook een aantal kleinere Thaise chartermaaatschappijen, die al duizenden stoelen hebben verkocht om Thaise feestvierders voor Songkran naar Japan te vervoeren, zijn de dupe. De bestaande charter- en lijnvluchten naar Japan en Zuid-Korea mogen doorgaan mits het type toestel niet gewijzigd wordt.

Betrouwbaarheid staat op het spel
De Thaise luchtvaartautoriteiten maken zich ernstig zorgen dat het verbod wordt uitgebreid tot alle vluchten naar Japan en Zuid-Korea en dat andere landen zoals de VS, China en EU-landen soortgelijke maatregelen nemen, iets waar Indonesië in het verleden al eens mee te maken kreeg. Een functionaris zegt dat de betrouwbaarheid van de Thaise luchtvaart op het spel staat. ‘Het kan jaren duren om dat te herstellen wanneer het TCAD er niet in slaagt aan de internationale maatstaven te voldoen.’

De International Civiation Organization (ICAO) van de VN heeft onlangs een audit verricht in Thailand. Daarbij zijn tekortkomingen aan het licht gekomen op het gebied van de kwalificaties en training van personeel, controle en certificatie van de luchtwaardigheid, onderzoek naar ongelukken en toezicht op en certificatie van luchtvaartmaatschappijen. Een van de kritiekpunten is dat het TCAD zowel maatschappijen licenseert als luchthavens beheert. Van de 100 eisen die de ICAO stelt, kan Thailand slechts aan 21 voldoen.

Het TCAD loopt het risico te worden gedegradeerd van Category 1 naar Category 2, wat ertoe kan leiden dan de Amerikaanse en EU luchtvaartautoriteiten Thailands veiligheidsregels herzien. Thai Airways zou bijvoorbeeld wel mogen blijven vliegen op Los Angeles, maar geen nieuwe bestemmingen toevoegen of het toestel op deze route wijzigen, zegt Alan Polivnik van het internationale advocatenkantoor Watson Farley & Williams (Thailand). Amerikaanse toestellen zouden ook de code-share met Thaise toestellen moeten beëindigen. Maar maatregelen door de EU kunnen nog ingrijpender zijn. De EU zette in 2007 51 Indonesische maatschappijen op de zwarte lijst, een boycot die 2 jaar duurde.

Luchtvaart: Minister mag Japan ompraten
30 maart – Minister Tanasak Patimapragorn (Buitenlandse Zaken) mag proberen Japan op andere gedachten te brengen en te bewegen uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand toe te staan. Premier Prayut heeft hem daar om gevraagd.

Japan heeft op de rem getrapt nadat uit een audit van de VN International Civil Aviation Organisation is gebleken dat het Thai Civil Aviation Department niet voldoet aan alle internationale eisen ten aanzien van veiligheid.

Als gevolg daarvan hebben NokScoot en Thai AirAsia X geplande vluchten, waarvoor al tickets waren verkocht, moeten schrappen. Ook Zuid-Korea heeft de deur op slot gedaan. Zie verder het bericht Luchtvaartverkeer Thailand in gevaar van 27 maart. (Bron: Bangkok Post, 28 maart)

Paniek in Thaise luchtvaart
30 maart – Paniek bij Thaise luchtvaartmaatschappijen en touroperators nu Japan niet genegen lijkt het verbod op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten vanuit Thailand te schrappen. Overleg vrijdag tussen het Japan Civil Aviation Bureau en het Thai Civil Aviation Department (TCAD) heeft geen resultaat opgeleverd. Ook Zuid-Korea heeft de deur op slot gedaan, alhoewel dat nog niet officieel is bevestigd. De vrees bestaat dat ook andere landen op de rem gaan trappen.

Als gevolg van de ban hebben AirAsia X, NokScoot en Asia Atlantic geplande nieuwe vluchten, waarvoor al tickets waren verkocht, moeten annuleren. NokScoot boekt de passagiers om naar een toestel dat onder de vlag van Singapore vliegt en door piloten uit die stadsstaat wordt bestuurd. Thai AirAsia X gebruikt een soortgelijke taktiek met behulp van het zusterbedrijf AirAsia X, dat onder Maleisische vlag vliegt. De ban treft ook andere kleine maatschappijen. Op bestaande vluchten mag het toesteltype niet worden gewijzigd. Touroperators zeggen dat de prijs van sommige pakketten fors verhoogd zal moeten worden.

De maatregelen van Japan en Zuid-Korea zijn gebaseerd op een recente audit van de International Civil Aviation Organisation van de VN. Vastgesteld is dat de TCAD niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen. Het ingeleverde verbeterplan voor 2 jaar dient te worden teruggebracht naar acht tot negen maanden. De kritiekpunten hebben betrekking op de dubbelrol van de TCAD als beheerder van luchthavens en certificeerder, kwalificaties en training van personeel, certificatie, exploitatie specificaties en certificatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Minister Prajin Juntong (Transport) heeft voor woensdag een spoedvergadering belegd. Volgens een bron is hij vol vertrouwen dat de verbeteringen binnen de geëiste kortere deadline kunnen worden gerealiseerd. De minister verwijt voorgaande regeringen de zaak te hebben laten versloffen.

Ook China verbiedt uitbreiding luchtverkeer
31 maart – China heeft zich aangesloten bij Japan en Zuid-Korea die een verbod hebben ingesteld op uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand. Voor premier Prayut Chan-o-cha is dit aanleiding het [gevreesde] artikel 44 van de interim-grondwet te gebruiken om de problemen op te lossen. Het verbod heeft ernstige consequenties voor de toeristenstroom naar Thailand.

Japan was het eerste land dat op basis van een audit van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) besloot op de rem te trappen. Uit de audit is gebleken dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen. Het ingeleverde verbeterplan voor 2 jaar dient te worden teruggebracht naar acht tot negen maanden. De kritiekpunten hebben betrekking op de dubbelrol van de TCAD als beheerder van luchthavens en certificeerder, kwalificaties en training van personeel, certificatie, exploitatie specificaties en certificatie van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Premier Prayut heeft de vorming van een speciaal panel aangekondigd dat orde op zaken moet stellen. Met de bevoegdheid die artikel 44 hem verleent, kan hij effectief handelen, zo verdedigt de premier zijn besluit. De TCAD dient snel gereorganiseerd te worden, de wet dient aangepast te worden en er moet geld op tafel komen, wat normaal allemaal lang duurt.

Omdat de regering bang is voor een domino-effect gaat gepraat worden met Australië en Duitsland. Gesprekken met Zuid-Korea en China staan voor vrijdag en maandag gepland. Met Japan is al vorige week vrijdag gesproken.

De problemen bij de TCAD dateren niet van vandaag of gisteren. De dienst beschikt over slechts 12 functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de 600.000 vluchten per jaar. Prayut neemt de leiding van de TCAD dan ook niets kwalijk. Ze heeft vaak genoeg aan de bel getrokken, maar voorgaande regeringen keken de andere kant op. ‘Dit is onze fout. We hebben de regels overtreden en we moeten een manier vinden om het probleem aan te pakken.’

Door het verbod worden Thai AirAsia X, Asia Atlantic, NokScoot, Orient Thai Airlines en Skyview Airways gedupeerd. Naar schatting vervallen 400 vluchten met 150.000 passagiers. De Association of Thai Travel Agents zegt dat Japans verbod volgende maand resulteert in een terugval met 2.000 Japanse bezoekers. Voor hen geen waterfestijn met Songkran, het Thaise nieuwjaar. Zij hebben geboekt bij Asia Atlantic Airlines en Jet Asia Airways, maar die durven niet meer te vliegen uit angst dat de toestellen niet kunnen terugkeren.

Update: Volgens een fotobijschrift zou ook Singapore zich bij de ban hebben aangesloten, maar een bericht daarover kan ik niet vinden.

Luchtvaart: Japan verleent wellicht uitstel
1 april – Misschien wordt de soep toch niet zo heet gegeten als die wordt opgediend: het verbod van Japan op de uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand. Vandaag of morgen arriveert een delegatie van het Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) in Bangkok voor overleg.

Verwacht wordt dat de maatregel 60 dagen wordt opgeschort. Daarna zijn er twee mogelijkheden: Het verbod wordt alsnog van kracht of Thailand heeft zoveel vorderingen gemaakt met de reorganisatie van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) dat de lucht is geklaard.

Tussen twee gedupeerde maatschappijen, Thai AirAsia X (TAAX) en NokScoot, en het JCAB is al overeenstemmintg bereikt, zegt TAAX-hoofd Nadda Buranasiri. De lancering van de dagelijkse vlucht Bangkok-Sappora op 1 mei kan doorgaan, maar hiervoor geldt wel de 60-dagen periode.

NokScoot verwacht het groene licht voor chartervluchten op Tokyo, Osaka en Sapporo. De maatschappij heeft al toestemming om op die routes toestellen in te zetten, die onder de vlag van Singapore vliegen. TAAX kan een soortgelijke taktiek gebruiken met toestellen van de Maleisische zustermaatschappij AirAsia X.

Alan Tan, een expert in internationaal luchtvaartrecht, zegt dat deze oplossing formeel in strijd is met de regels, maar het JCAB zou er tijdelijk toestemming voor kunnen verlenen. Eventueel vliegt NokScoot via Singapore en dan is er helemaal geen vuiltje aan de lucht.

Japan stelde het verbod in omdat de International Civil Aviation Organisation van de VN in een audit heeft vastgesteld dat de TCAD niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen. Zuid-Korea en China (en Singapore?) hebben zich bij dit verbod aangesloten. Thailand vreest dat andere landen zullen volgen.

Van de gedupeerde luchtvaartmaatschappijen hebben Thai AirAsia X, NokScoot, Thai Airways International en Nok Air toegezegd de TCAD te zullen helpen om orde op zaken te stellen. Die toezegging zou de Japanners gunstig kunnen stemmen. Nadda denkt dat de Japanners en Thailand er wel uitkomen, maar verdere details geeft hij niet.

Een team van NokScoot en de TCAD gaat deze week naar Zuid-Korea om te proberen de dienst Bangkok-Incheon te redden. Die zou op 10 mei moeten beginnen.

Minister: We gaan het redden
1 april – Minister Prajin Juntong (Transport) denkt dat het moet lukken: binnen een maand een nieuwe organisatie op te tuigen die het verlenen van vergunningen voor luchtvaartmaatschappij overneemt van het Thai Civil Aviation Department (TCAD). De deadline van een maand is gesteld door premier Prayut. De splitsing komt tegemoet aan een van de kritiekpunten van de audit (zie voorgaand bericht) dat de TCAD thans een dubbelrol vervult: beheerder van luchthavens en regulator.

Prajin denkt dat het ook moet lukken om binnen acht maanden aan de overige eisen van de ICAO te voldoen. De TCAD had daarvoor aanvankelijk twee jaar uitgetrokken, maar de ICAO vond dat te lang en eiste acht à negen maanden. TCAD-staf gaat volgens een bron naar Canada om er te praten met het hoofd van de ICAO.

Luchtverkeer: Japan strijkt hand over ’t hart
2 april – Thailand krijgt van Japan twee maanden de tijd om orde op zaken te stellen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Het verbod op uitbreiding van vluchten blijft evenwel van kracht en toestellen op bestaande lijnen mogen niet veranderd worden.

Thaise luchtvaartmaatschappijen mogen tot eind mei lijn- en chartervluchten blijven uitvoeren op Japan, maar de toestellen worden aan een grondige controle onderworpen. Vanmiddag tekenen de luchtvaartautoriteiten van beide landen daarover een overeenkomst.

Het gaat er dus om spannen of Thailand gaat voldoen aan de internationale veiligheidseisen die volgens een audit van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN onvoldoende worden nagekomen. De ICAO geeft Thailand daarvoor acht maanden de tijd. [De krant noemt nu drie maanden.]

Volgens persbureau Reuters heeft het Japan Civil Aviation Bureau van Thaise toestellen en drie maatschappijen (Thai VietJet, Jet Asia Airways en Smile, een dochter van Thai Airways International) vastgesteld dat ze niet volledig voldoen aan de eisen van de ICAO. Ze worden betiteld als ‘substandard’.

TCAD-staf gaat nog overleg voeren met Zuid-Korea en China, twee landen die Japan zijn gevolgd met het verbod op uitbreiding van het luchtverkeer. Ook wordt gepraat met Australië en Duitsland.

De problemen bij de TCAD spitsen zich toe op de certificering van luchtvaartmaatschappijen. De ICAO heeft zorgen over de vergunningen die aan 16 van de 28 maatschappijen, die op internationale routes vliegen, zijn verstrekt. De TCAD kampt met een gebrek aan personeel; bovendien zijn niet alle medewerkers vertrouwd met de eisen die aan nieuwe vliegtuigmodellen worden gesteld, zegt een voormalige TCAD-medewerker.

Inmiddels beginnen ook uit andere landen verontrustende geluiden te komen. In een Special report noemt de krant Australië, Groot-Brittannië en de VS.De Amerikaanse Federal Aviation Administration heeft aangekondigd de kwaliteit van Thaise luchtvaartmaatschappijen te gaan controleren. In een bericht in de bijlage Business wordt gemeld dat vier Europese steden, waaronder Frankfurt en Stockholm, en Singapore zijn begonnen Thaise toestellen, certificaten en vergunningen van personeel te controleren.

Luchtverkeer met Japan nog geen gelopen race
3 april – Het heeft er alle schijn van dat Thailand te vroeg gejuicht heeft over het luchtverkeer met Japan. Met het Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Het JCAB bestudeert momenteel de details en condities van een Memorandum of Understanding tussen beide landen.

Zoals bekend heeft Japan een verbod ingesteld op uitbreiding van het aantal vluchten vanuit Thailand en ten aanzien van bestaande vluchten strenge eisen gesteld. Aanleiding is de audit van de International Civil Aviation Organisation van de VN dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet voldoet aan alle internationaal geldende veiligheidseisen.

Minister Prajin Juntong (Transport) verwacht dat het JCAB voor het middaguur met een ‘positief antwoord’ komt. Wanneer dat er is, praten beide partijen tegelijkertijd afzonderlijk met de pers ‘om verwarring te voorkomen’.  Prajin denkt dat de gesprekken die de afgelopen twee dagen tussen het JCAB en TCAD hebben plaatsgevonden, de Japanners hebben overtuigd dat het Thailand moet lukken binnen 60 dagen orde op zaken te stellen bij de TCAD, een eis die de Japanners eerder stelden als voorwaarde voor versoepeling van het verbod.

Prajin maakte gisteren nog meer mooie plannen voor de TCAD bekend, maar die laat ik onvermeld, want: This is Thailand, en Praatjes vullen geen gaatjes. De minister houdt vanochtend een persconferentie, die live op de tv wordt uitgezonden. Ook premier Prayut voert daarop het woord.

Japan geeft Thailand 2 maanden respijt
4 april – Zes luchtvaartmaatschappijen mogen tot eind mei blijven vliegen op Japan, mits toestellen niet worden gewijzigd en dezelfde route wordt gevolgd die eerder werd gevlogen. Onder die voorwaarden heeft het Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) zijn aangekondigd verbod laten vallen. Maar de toestellen en de kwalificaties van piloten gaan wel vaker gecontroleerd worden.  Alhoewel het bericht daarover niet erg duidelijk is, blijft het verbod op uitbreiding van lijn- en chartervluchten vanuit Thailand van kracht. 

Gisteren tekenden het JCAB een overeenkomst met het Thai Civil Aviation Department (TCAD), een dienst die na een audit door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN onder vuur ligt, omdat niet aan alle internationaal geldende veiligheidseisen wordt voldaan.

Het JCAB heeft zijn Thaise collega’s om een kopie van het opgestelde verbeterplan gevraagd. Dat wil zeggen de tweede versie want de eerste versie is door de ICAO afgewezen. Volgens minister Prajin Juntong (Transport) moet ‘een helder plan’ voor de herstructurering van de TCAD binnen twee maanden beschikbaar zijn. Een van de voorgestelde maatregelen is de splitsing van de TCAD in twee organisaties: een controlerend orgaan en een orgaan dat de Thaise luchthavens beheert. Bij het opstellen van het plan wordt de hulp ingeroepen van specialisten van het European Aviation Safety Agency en de Federal Aviation Administration. De minister verwacht dat tegen 2 juni kan worden voldaan aan alle eisen van de ICAO.

Mocht Thailand weer een onvoldoende krijgen, dan wil het land met afzonderlijke bestemmingslanden Memoranda of Cooperation afsluiten. Met een aantal landen wordt al gepraat, zoals China, Zuid-Korea, Duitsland, Australië en Frankrijk.

Luchtvaart: Trainingscentrum krijgt groene licht
5 april – Soms sta ik verbaasd over het gebrek aan vakmanschap van journalisten, werkzaam voor Bangkok Post. Zo staat het belangrijkste nieuws in het nieuwsverhaal Airline hub not a flight of fancy vandaag halverwege de tekst.

Daar lees ik dat de ICAO, die het Thai Civil Aviation Department een dikke onvoldoende heeft gegeven, het Civil Aviation Training Centre (CATC), een opleidingsinstituut voor technici en piloten, heeft gecertificeerd. Het is gepromoveerd van geassocieerd naar vol lid van het Trainair Plus Programme, wat wil zeggen dat het aan internationale criteria voldoet. De verhouding docent-piloten in opleiding is zelfs beter dan de internationale eis.

Het centrum heeft plannen voor de bouw van een achttien verdiepingen tellend gebouw, zodat het het huidige aantal van 1.500 studenten kan verdubbelen. [In het bericht staat ook dat het 1.500 technici en 80 à 100 piloten per jaar kan afleveren]. En dat is hard nodig want de luchtvaart schreeuwt om personeel.

Boeing en Airbus schatten dat de regio Azië-Pacific in 2020 600.000 werknemers nodig heeft. Daarvan slokt China er al 100.000 op. Voor Thailand zijn geen afzonderlijke cijfers bekend, maar duidelijk is wel dat het huidige aantal van 10.000 werkers in de Thaise luchtvaartindustrie te weinig is als Thailand een regionaal luchtverkeersknooppunt wil worden. De opleidingen, behalve CATC enkele onderwijsinstellingen,  kunnen daar thans niet aan voldoen.

Watana Manon van het CATC maakt een rekensommetje: Elke dag verwerkt Suvarnabhumi 800 vluchten (in- en uitgaand) en tijdens het hoogseizoen 1.000. Een vliegtuig met 100 stoelen vereist minstens 30 technici om het te servicen.

Allemaal interessante informatie, die echter op de verkeerde plaats staat, want het nieuwsverhaal begint met een reutel over de wens van Thailand om een knooppunt te worden voor het onderhoud van vliegtuigen, en dat is oud nieuws. Verder wordt de berichtgeving over het verbod op uitbreiding van het aantal vluchten vanuit Thailand herkauwd.

Luchtverkeer: Wat gaat Seoul doen?
6 april – Thailand kijkt met argusogen naar Zuid-Korea. Wat gaat Seoul doen: net als Japan het verbod op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten vanuit Bangkok twee maanden opschorten of blijft het verbod van kracht? En niet alleen het verbod maar ook de bepaling dat op bestaande lijnen geen andere toestellen mogen worden ingezet ter vergroting van de capaciteit.

De luchtvaartautoriteiten in Seoul houden zich nog op de vlakte; ze bestuderen de kwestie en de voorstellen van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) om te voldoen aan de eisen van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN ten aanzien van de veiligheid. Zoals bekend voldoet het TCAD niet aan alle internationale veiligheidseisen, reden voor Japan, China en Zuid-Korea om het verbod in te stellen.

Vorige week vloog het hoofd van het TCAD naar Seoul om uit te leggen wat zijn dienst ter verbetering doet. Een nadere toelichting op die ontmoeting gaf hij niet. Minister Prajin Juntong (Transport) maakt de details morgen bekend, kondigde hij aan.

Overigens is het Zuid-Koreaanse verbod nog niet schriftelijk bevestigd. Zuid-Korea heeft alleen Bangkok laten weten dat, afgezien van het verbod, de reguliere vluchten naar Korea volgens schema kunnen doorgaan. De drie gedupeerde bedrijven proberen hun passagiers op andere vluchten onder te brengen.

Het standpunt van Zuid-Korea is van belang omdat van de bedrijven die op Korea mogen vliegen, op 15 april de vergunning afloopt. Daarna moeten ze toestemming vragen voor verlenging van de vergunning. Maar daar wringt de schoen omdat de ICAO bij een audit heeft vastgesteld dat de procedure van de TCAD voor het verlenen van vergunningen, rammelt. Daarbij gaat het om het Air Operator Certicate en regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wanneer Seoul besluit meer Thaise luchtvaartmaatschappijen in de ban te doen, kan Thailand op zijn beurt de toestemming voor twee Koreaanse bedrijven die op Thailand vliegen, in te trekken, zegt een bron op het ministerie van Transport. Korea zou dan namelijk de Korean-Thai Aviation Agreement schenden.

Vliegverkeer: Geen represaille tegen Zuid-Korea
7 april – Thailand neemt geen represaille maatregelen wanneer Zuid-Korea het vliegverkeer uit Thailand aan banden legt. Het Thai Civil Aviation Department (TCAD) wil niet de relatie met Zuid-Korea verstoren waardoor onderhandelingen over de beperking bemoeilijkt zouden worden.

TCAD-hoofd Somchai Phiphutthawat zei dit gisteren naar aanleiding van berichten dat overwogen zou worden de vluchten van twee Koreaanse maatschappijen te verbieden omdat ze in strijd zijn met de Korean-Thai Aviation Agreement. De twee maatschappijen hebben van de TCAD toestemming gekregen om in het hoogseizoen vaker te vliegen.

Somchai geeft [voor het eerst?] toe dat de audit van zijn dienst door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN correct is oftewel: de TCAD voldoet niet aan alle internationale veiligheidseisen, reden waarom Japan, gvolgd door Zuid-Korea en China, besloot uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand te verbieden en beperkingen te stellen aan bestaande vluchten.

Besmeurd blazoen
Somchai heeft vorige week met de Zuid-Koreaanse luchtvaartautoriteiten gesproken en uitgelegd wat de dienst van plan is om haar besmeurde blazoen schoon te poetsen. Nog onduidelijk is of dit Seoul ertoe kan bewegen meer charters tijdens Songkan toe te staan. ‘De gesprekken zijn nog gaande. We weten niet wat de uitkomst zal worden.’

Minister Prajin Juntong (Transport) zegt dat de TCAD de opdracht heeft gekregen de uitgifte van  vergunningen aan nieuwe luchtvaartbedrijven op te schorten tot eind van het jaar, wanneer de dienst aan alle eisen van de ICAO voldoet. Een van de voorgenomen maatregelen is de splitsing van de TCAD in twee diensten: een voor de certificering en een voor het beheer van de Thaise luchthavens. De minister denkt dat begin juni de zaak geklaard is bij de TCAD.

Woensdag 8 april
– Zuid-Korea strijkt de hand over het hart. Thai Airways International mag het aantal vluchten uitbreiden, Jet Asia Airways mag tijdelijk tussen 7 en 15 april vliegen en Thai AirAsia X mag tweemaal per dag op Seoul vliegen inplaats van eenmaal. Over de overige chartervluchten is nog niets bekend. Zuid-Korea moet ook nog reageren op het voorstel van Thailand om Thaise luchtvaartmaatschappijen met buitenlandse partners toe te staan om onder de vlag van de partner te vliegen.

Eerder versoepelde Japan het door dit land, Zuid-Korea en China ingestelde verbod op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten. Zes maatschappijen wordt tot eind mei geen strobreed in de weg gelegd.

Morgen ontvangt de ICAO het herziene plan voor verbeteringen bij het Thai Civil Aviation Department, dat volgens een audit van de ICAO niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen. Aanvankelijk wilde de TCAD twee jaar over de verbeteringen doen, de ICAO heeft aangedrongen op acht tot negen maanden.

Vrijdag 10 april
– China doet niet moeilijk. Thaise vliegtuigen mogen er ongehinderd naar toe vliegen ondanks zorgen over de Thaise luchtverkeersveiligheid. Minister Prajin Juntong (Transport) maakte gisteren het goede nieuws bekend nadat een Thaise delegatie was teruggekeerd van overleg in China.

Volgens eerdere berichten zou China zich aansluiten bij het verbod van Japan op uitbreiding van lijn- en chartervluchten vanuit Thailand en strenge eisen voor de bestaande vluchten. Maar daarvan is geen sprake meer; de Chinese autoriteiten vinden dat de Thaise regering vorderingen maakt bij het oplossen van de problemen. Zoals bekend  voldoet het Thai Civil Aviation Department niet volledig aan de internationale veiligheidseisen, hetgeen bij een audit door de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) in januari is vastgesteld.

Na Songkran vertrekt in opdracht van de minister een delegatie naar Singapore om advies in te winnen over veiligheidsnormen. Singapore heeft op dat gebied een grote reputatie. De minister heeft verder een sub-commissie in het leven geroepen die gaat studeren op de kritiek van de ICAO. De belangrijkste kritiekpunten betreffen de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen en de certificering van luchtvaartmaatschappijen.

Zaterdag 11 april
– Thai Airways International (THAI) zegt dat in landen waarop ze vliegt, sinds vorige maand viermaal zo vaak haar toestellen worden gecontroleerd. De extra controles zijn een uitvloeisel van de audit van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN waaruit is gebleken dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen.

Voorheen werden vijf THAI-vluchten per maand gecontroleerd, nu twintig, zegt THAI-president Charamporn Jotikasthira. Tot vertragingen hebben die extra controles even wel niet geleid. De extra kosten hebben volgens hem nauwelijks invloed op de bedrijfskosten van THAI.

Charamporn heeft er vertrouwen in dat het Thailand lukt uiterlijk in juni orde op zaken te stellen bij de TCAD. Een verbeterplan is al onderweg naar de ICAO en de luchtvaartautoriteiten van Japan, Zuid-Korea en China.

Zondag 12 april
– Nok Scoot en Asian Air hebben twee vluchten naar Japan gisteren en een op woensdag moeten annuleren omdat ze er geen toestemming voor kregen van het Japan Civil Aviation Bureau. Asian Air zal alle 233 passagiers en Nok Scoot alle 412 passagiers, die hun reisje de mist zagen ingaan, terugbetalen. Het besluit van het JCAB houdt verband met de audit van de International Civil Aviation Organisation waarbij vastgesteld is dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen.

Leve de verwarring! De TCAD directeur-generaal zegt dat Japan de vluchten niet heeft verboden, maar dat de vluchtverzoeken niet tijdig klaar waren. Volgens hem zijn chartervluchten naar Japan toegestaan mits details van de vlucht worden overlegd.

Maandag 14 april
– Je moet maar durven. Het Thai Civil Aviation Department (TCAD) is door de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) gevoelig op de vingers getikt omdat het niet voldoet aan alle internationale veiligheidseisen, en nu dreigt de TCAD de vergunning van luchtvaartbedrijven die vluchten abrupt annuleren, te schorsen of in te trekken. Maar die annuleringen, zoals vorige week driemaal is gebeurd, zijn wel direct of indirect te wijten aan de TCAD.

Het gaat om een vlucht van Nok Scoot en twee van Asia Air naar Japan, waarvoor het Japan Civil Aviation Bureau geen toestemming verleende, hetgeen de TCAD-directeur weer tegensprak. Volgens hem waren de vluchtverzoeken niet tijdig klaar. [Zie Kort Nieuws van zondag.]

Vandaag schrijft de krant echter dat Asian Air haar vluchten schrapte omdat volgens de TCAD de piloten niet voldoende rusttijd hadden gekregen en ze geen kans zag het probleem tijdig op te lossen. Nok Scoot zou uit eigen beweging haar vlucht hebben geschrapt.

Staatssecretaris Arkhom Termpittayapaisith (Transport) heeft voor vandaag een vergadering uitgeschreven met luchtvaartmaatschappijen. Hij gaat ze op het hart drukken vluchten niet te elfder ure te annuleren. De vergadering wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van de TCAD en vijf maatschappijen die charters op Japan uitvoeren: Thai Airways International, Asia Atlantic Airlines, Nok Scoot, Asian Air en Jet Asia.

Geen extra vluchten naar Japan
14 april – Zes luchtvaartmaatschappijen hebben het advies gekregen na 31 mei geen vluchten naar Japan te promoten en er tickets voor te verkopen voor het geval dat Japan de deur op slot doet vanwege zorgen over de veiligheid. De bedrijven profiteren thans van uitstel dat zaterdag is ingegaan en tot 31 mei duurt.

Wat er na 31 mei gaat gebeuren, hangt af van de vorderingen die Thailand maakt bij het verbeterplan voor het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Volgens een audit van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) voldoet de Thaise luchtverkeersdienst niet aan alle internationale veiligheidseisen. Het TCAD zou bij de certificering van luchtvaartmaatschappijen steken hebben laten vallen. De zes die hiervan de dupe kunnen worden, zijn Thai Airways International, NokScoot, Asian Air, Jet Asia, Asia Atlantic Airlines en Air Asia X.

Gisteren vond overleg plaats tussen staatssecretaris Arkhom Termpittayapaisith (Transport), het TCAD en de zes luchtlijnen. Hen is gevraagd de regels strikt te volgen ten aanzien van de toestand van de toestellen, het onderhoudsplan en de paraatheid van piloten en bemanning. Als die maatregelen niet worden genomen, zegt de staatssecretaris, kunnen ze bij aankomst in Japan met meer controles geconfronteerd worden.

Ook premier Prayut doet weer een duit in het zakje. Die man bemoeit zich ook overal mee. Hij heeft alle betrokkenen opdracht gegeven ervoor te zorgen dat er geen nieuwe technische problemen ontstaan, die gevolgen kunnen hebben voor de vluchtschema’s.

Zoals eerder gemeld hebben NokScoot en Asian Air vorige week te elfder ure drie vluchten moeten annuleren, maar over de vraag wie dat valt te te verwijten, lopen de meningen uiteen [of de krant maakt er een potje van]. NokScoot zegt deze en volgende maand 42 van de 86 vluchten naar Japan te hebben geschrapt. Volgens de directeur van het TCAD omdat geen toestellen beschikbaar waren of omdat de piloten te weinig rust zouden krijgen.

Vrijdag 17 april
– Experts en trainers uit Singapore gaan het Thai Civil Aviation Department (TCAD) helpen orde op zaken te stellen, nu het een redelijke dikke onvoldoende heeft gekregen van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO). De jongens uit Singapore gaan helpen bij het opstellen van een corrective action plan (CAP). Een trainingsinstelling gaat cursussen verzorgen voor TCAD-werknemers, die belast zijn met de certificering van luchtvaartmaatschappijen en toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De TCAD heeft 90 dagen de tijd gekregen om aan de eisen van de ICAO te voldoen. Een sub-commissie [van het ministerie van Transport?] legt de laatste hand aan de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. TCAD-personeel gaat de eerder uitgegeven Air Operator Certificates aan 28 maatschappijen opnieuw tegen het licht houden

Zaterdag 18 april
– Jet Asia Airways gaat ervan uit alle geplande vluchten naar Japan, Saoedi-Arabië en Indonesië te kunnen gaan uitvoeren. De voorbereidingen voor vluchten naar China en Zuid-Korea, die gepland zijn voor de tweede helft van het jaar, zijn in een vergevorderd stadium.

De luchtvaartmaatschappij zegt dit in een verklaring, uitgegeven naar aanleiding van de opdracht van staatssecretaris Arkhom (Transport) aan zes luchtvaartmaatschappijen om voorlopig geen plannen te maken voor vluchten naar Japan na 31 mei. Japan heeft Thailand tot die datum de tijd gegeven orde op zaken te stellen bij de luchtverkeersdienst. Jet Asia verwacht ook haar chartervluchten van ‘secondary’ steden in China naar Bangkok en Phuket te kunnen voortzetten.

Dinsdag 21 april
– Op 18 juni slaat het uur van de waarheid voor de Thaise luchtvaart. Dan beslist de International Civic Aviation Organisation van de VN of het akkoord gaat met het door Thailand opgestelde Corrective Action Plan voor het Thai Civil Aviation Department (TCAD).

Twee zaken dienen goed geregeld te zijn: de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de certificering van luchtvaartmaatschappijen (verstrekking van het Air Operator Certicate). De landen die het luchtverkeer uit Thailand beperkingen hebben opgelegd, zoals Japan en Zuid-Korea, beslissen zelfstandig of ze die opheffen.

De TCAD heeft inmiddels de vergunning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van zeven maatschappijen ingetrokken. Voor het vervoer worden thans door de TCAD nieuwe regels opgesteld. Er zijn handboeken in de maak die de autoriteiten [welke?] moeten helpen bij inspecties.

Eind deze maand komen experts [ik meen uit Singapore] naar Thailand om te helpen bij de inspecties van de zeven maatschappijen en trainingen te geven. In het bericht is verder nog sprake van andere hulp en uitbreiding van het personeelsbestand, maar daar kan ik geen wijs uit worden.

Sapporo vluchten voorlopig van start
25 april – Een licht positief teken maar niet iets om over te juichen, noemen analisten het besluit van het Japan Civil Aviation Bureau om Thai AirAsia X toestemming te verlenen de nieuwe dienst op Sapporo te beginnen. Maar de maatschappij moet wel met toestellen, bemanning en code van moedermaatschappij AirAsia X in Maleisië vliegen.

De toestemming geldt tot eind mei; reden waarom TAAX de ticketverkoop voor vluchten na die datum heeft stopgezet. Klanten die al geboekt en betaald hebben, kunnen om terugbetaling vragen of worden omgeboekt naar een vlucht op Tokyo of Osaka.

De toestemming is een versoepeling van het verbod dat Japan – en in zijn kielzog Zuid-Korea en China – nam op uitbreiding van lijn- en chartervluchten plus beperkende voorwaarden voor bestaande vluchten. Aanleiding was de audit van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) in januari, waarbij geconstateerd is dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. Ook andere landen houden in Thailand geregistreerde toestellen scherp in de gaten.

Op 18 juni slaat het uur van de waarheid voor de Thaise luchtvaart. Dan beslist de ICAO of het akkoord gaat met het door Thailand opgestelde Corrective Action Plan voor het TCAD. Twee zaken dienen goed geregeld te zijn: de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de certificering van luchtvaartmaatschappijen (verstrekking van het Air Operator Certicate). De landen die het luchtverkeer uit Thailand beperkingen hebben opgelegd beslissen zelfstandig of ze die opheffen. (Bron: Bangkok Post, 24 april)

IATA vindt restricties onbillijk
27 april – De International Air Transport Association (IATA) noemt het verbod van enkele landen op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten vanuit Bangkok onbillijk. Tony Tyler, directeur van de IATA, vindt dat Thaise luchtvaartmaatschappijen niet gestraft dienen te worden voor de fouten van de Thaise luchtvaartdienst, die zijn geconstateerd door de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO).

Tyler wijst erop dat zowel Thai Airways International (THAI) als Bangkok Airways al jarenlang lid zijn van de IATA en voldoen aan de negenhonderd operationele veiligheidseisen van de IOSA audit.

IOSA (IATA Operational Safety Audit) is een standaard, die gebaseerd is op de ICAO-eisen en de industry best practices. [Blijkbaar is de IOSA strenger dan de ICAO-audit?] Van de 41 luchtvaartmaatschappijen die in Thailand zijn gecertificeerd, zijn alleen THAI en Bangkok Airways IOSA-gecertificeerd en lid van de IATA.

Tyler’s verklaring is een reactie op de extra veiligheidscontroles waaraan Thaise toestellen in het buitenland, inclusief Europa, worden onderworpen. Die vormen een reactie op de ICAO audit in januari waarbij is vastgesteld dat het Thai Civil Aviation Department (TCAD) niet volledig voldoet aan de internationale veiligheidseisen. Voor Japan, China en Zuid-Korea was de onvoldoende aanleiding uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Bangkok voorlopig te verbieden.

De maatschappijen die te maken hebben met de vluchtrestricties zijn, behalve THAI, Asia Atlantic, NokScoot, Jet Asia, Asian Air en Thai AirAsia X.

Tyler hoopt dat aan de ontstane situatie spoedig  een einde komt. ‘De luchtvaart industrie groeit snel in Thailand. Daardoor ontstaan veel kansen voor de Thaise economie, met name op het gebied van het toerisme. Dat zou een nationale prioriteit moeten zijn.’ Hij roept alle carriers in Thailand op om de IOSA-audit te laten doen en de Thaise regering om die eis toe te passen bij certicifering. Volgens Tyler zijn maatschappijen met een IOSA-voldoende veiliger dan het gemiddelde van de bedrijfstak.

Thaise luchtvaart opnieuw gecontroleerd
28 april – De zwaar op de proef gestelde Thaise luchtvaart krijg te maken met nieuwe controles op certificering en dit keer ook op de veiligheid op luchthavens. Experts van de US Federal Aviation Administration komen in juli naar Thailand en de ICAO gaat in 2016 en 2017 internationale luchthavens controleren.

De nieuwe inspecties komen op een ongelegen moment omdat Thailand bezig is orde op zaken te stellen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD), dat in januari bij een audit door de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) een onvoldoende heeft gekregen voor onder andere certificering van luchtvaartmaatschappijen en controle op het  vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gewerkt wordt aan verbeteringen, zodat een eind komt aan het verbod van Japan en Zuid-Korea op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten vanuit Thailand en restricties op het bestaande luchtverkeer. De ICAO ontvangt in mei een verbeterplan, nadat het eerste was afgewezen.

Somchai Phiphutthawat, hoofd van het TCAD, verwacht dat de controle van de luchthavens geen problemen zal opleveren. Daarbij wordt gekeken naar de screening van reizigers en vracht. De luchthavens die bezoek krijgen, zijn Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Mae Fa Luang (Chiang Rai), Phuket en Hat Yai, die beheerd worden door Airports of Thailand. Plus de luchthavens onder beheer van het TCAD: Krabi, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Khon Kaen en Udon Thani.

De nieuwe directeur van AoT brengt volgende week een bezoek aan Don Mueang om de vorderingen bij het herstel van terminal 2 in ogenschouw te nemen. Uitbreiding is hard nodig omdat het aantal reizigers maar blijft toenemen. De AoT-voorzitter voorspelde eerder dat de terminal in oktober of november klaar is.

Donderdag 30 april
– Volgens minister Prajin Juntong (Transport) is de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) tevreden over de vorderingen die Thailand maakt met het orde op zaken stellen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD), de luchtverkeersdienst die in januari een onvoldoende kreeg bij een ICAO-audit. Prajin meent dit te moeten concluderen uit een gesprek dat hij met de directeur van het ICAO-kantoor Azië en de Pacific had.

Het TCAD werkt aan verbetering van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en de certificering van luchtvaartmaatschappijen. Op 18 juni slaat het uur van de waarheid voor de Thaise luchtvaart. Dan beslist het hoofdkwartier van de ICAO in Canada of het akkoord gaat met het door Thailand opgestelde Corrective Action Plan voor het TCAD.

Singapore heeft aangeboden twee experts te sturen voor training van het personeel. De focus van de training van twee weken ligt op verstrekking van het zogeheten Air Operators Certificate.

Vrijdag 1 mei
– Het zal wel wishfull thinking geweest zijn. Minister Prajin Juntong (Transport) zei woensdag dat de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) tevreden is over de vorderingen die Thailand maakt met het orde op zaken stellen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD), de luchtverkeersdienst die in januari een onvoldoende kreeg bij een ICAO-audit.

Maar het Japan Civil Aviation Bureau is niet tevreden; het heeft de TCAD gewaarschuwd dat het zich niet houdt aan de gemaakte afspraken om regelmatig te rapporteren over de vorderingen. Zoals bekend heeft Japan naar aanleiding van de ICAO-onvoldoende een verbod ingesteld op uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Bangkok en bestaande vluchten worden extra gecontroleerd. Zes luchtvaartmaatschappijen hebben tot 31 mei respijt gekregen voor chartervluchten op Japan.

Volgens Prajin legt het TCAD momenteel de laatste hand aan het Corrective Action Plan, waarvan de eerste versie door de ICAO is afgewezen. Het gaat op 10 mei naar premier Prayut en daarna naar de ICAO en Japan. De minister gaf als verklaring voor het niet informeren van Japan dat het TCAD-hoofd in het buitenland was voor gesprekken met China en Duitsland.

Zaterdag 2 mei
– Follow-up op de perikelen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD) dat een zware onvoldoende heeft gekregen van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO). Het TCAD heeft na twee forums met experts nu een idee hoe de verlening van de Air Operating Licence te verbeteren. Nog meer dan de verstrekking van het Air Operator Certificate behoeft die procedure verbetering. Volgens TCAD-hoofd Somchai Phiphutthawat kan dat wettelijk geregeld worden. Daarvoor is toestemming van het kabinet en parlement nodig. Volgende maand ontvang de minister van Transport de conclusies van de twee forums.

De AOL wordt toegekend als een luchtvaartmaatschappij in staat is een luchtvaartbedrijf te voeren. Daarvoor moeten een businessplan en financiële gegevens worden overlegd. Vliegtuigen die passagiers en goederen vervoeren, mogen maximaal 16 jaar dienst doen en vrachttoestellen 18 jaar. Helikopters dienen na 5 jaar met pensioen te gaan.

NokScoot heeft het moeilijk
3 mei – NokScoot, een joint venture van Nok Air (Thailand) en Scoot, een dochter van Singapore Airlines, hoopt in augustus te kunnen gaan vliegen op Japan en Zuid-Korea. Thans wordt de nieuwe budgetmaatschappij, die nog nauwelijks het luchtruim heeft gekozen, gehinderd door het verbod van die landen op uitbreiding van het aantal lijn- en chartervluchten vanuit Bangkok.

Volgens insiders lijdt het bedrijf momenteel een verlies van 2 miljoen baht per dag. Een dagelijkse vlucht naar Singapore, die op 20 mei van start gaat, moet wat geld in het laatje brengen. NokScoot zegt dat er op die route voldoende vraag is, alhoewel die al wordt bediend door zeven maatschappijen.

De geplande route Bangkok- Nanjing kan waarschijnlijk aanstaande dinsdag niet van start gaan omdat China de vereiste vergunningen nog niet heeft verleend. Evenals Japan en Zuid-Korea heeft China chartervluchten van Thaise luchtvaartmaatschappijen beperkt vanwege de onvoldoende die het Thai Civil Aviation Department (TCAD) heeft gekregen van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO).

Uit een audit van de ICAO in januari is gebleken dat er ‘significant safety concerns’ bestaan over de TCAD met name bij de certificering van luchtvaartmaatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Thailand werkt momenteel aan een verbeterplan en hoopt in juni het groene licht te krijgen van de ICAO. (Bron: Bangkok Post, 2 mei)

Vrijdag 8 mei
– Het Corrective Action Plan, dat een eind moet maken aan de beperkingen van het luchtverkeer met Japan, Zuid-Korea en China en nog meer ellende moet voorkomen, is zondag klaar. Dat wil zeggen: de minister van Transport heeft die dag als deadline gesteld. Prajin Juntong belooft het Thai Civil Aviation Department (TCAD), oorzaak van de problemen, later deze maand te herstructureren.

In juni maakt de International Civil Aviation Organisation van de VN bekend of Thailand het groene licht krijgt. Het TCAD kampt met twee problemen: Gebrek aan ervaren en gekwalificeerd personeel voor het verlenen van het Air Operator’s Certificate en inadequate regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Zaterdag 9 mei
– De toestellen van vier Thaise luchtvaartmaatschappijen worden volgende week door China gecontroleerd om te bepalen of ze veilig genoeg zijn om in het land te vliegen. Het gaat om NokScoot, Orient Thai, City Airways en R Airlines. De inspecties duren een dag; het resultaat wordt direct bekend gemaakt.

NokScoot is niet bang voor de inspectie. ‘We zijn er zeker dat we aan de eisen voldoen want we volgen de internationale luchtveiligheids eisen’, zegt directeur Piya Yodmani. NokScoot is door China geselecteerd omdat de maatschappij een nieuwe dienst wil beginnen op Nanjing.

Orient Thai is minder gerust op de uitkomst omdat ze met vrij oude toestellen vliegt. Maar ze zijn wel in goede conditie, zegt de voorzitter van de adviesraad van de maatschappij die zowel chartervluchten als lijnvluchten op China uitvoert. Hij hekelt het Thai Civil Aviation Department dat drie tot vier maanden nodig heeft om een vergunning af te geven voor lijnvluchten en dat wringt want China geeft de voorkeur aan lijn- boven chartervluchten. 

Luchtvaartinspectie door China: Minister is hoopvol
11 mei – Minister Prajin Juntong (Transport) is vol goede moed dat China geen chartervluchten vanuit Thailand gaat verbieden. Volgens hem wil de Chinese regering juist dat Thaise luchtvaartmaatschappijen meer routes openen vanwege het grote aantal Chinese toeristen.

Prajin zei dit gisteren na terugkeer uit China, waar hij heeft gesproken met bestuurders van de provincie Chongqing. De minister meent dat het ook wel goed komt met het Thai Civil Aviation Department (TCAD), dat een zware onvoldoende heeft gekregen van de International Civic Aviation Organisation van de VN (ICAO). In oktober heeft de dienst een nieuwe structuur, die bestaat uit drie secties: één voor onderzoek naar incidenten, een tweede voor certificering en een derde voor toezicht op 28 luchthavens in Thailand.

Morgen inspecteert China het TCAD. Volgens het TCAD-hoofd heeft China dezelfde zorgen als de ICAO. ‘Ik heb de TCAD-autoriteiten opdracht gegeven zich voor te bereiden op de audit, maar ik kan niet zeggen of we zullen slagen. Dat hangt af van het besluit van de Chinese autoriteiten.’ [In een eerder bericht was sprake van inspecties van toestellen, niet van de dienst.] Wanneer China, evenals de ICAO, ook een onvoldoende uitdeelt, dreigt in het ergste geval een verbod op alle vluchten naar China.

Vijf luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartdienst hoopt en vreest
13 mei – Heerlijk, al die berichten waarin autoriteiten hun hoop uitspreken over een goede afloop. Begrijpelijk, dat wel, want een land heeft niets aan zwartkijkers.

Het Thai Civil Aviation Department (de dienst die als onvoldoende is gekwalificeerd door de ICAO) denkt dat de vijf Thaise luchtvaartmaatschappijen hun problemen wel kunnen oplossen zonder het risico door China in de ban te worden gedaan. [Mocht u zich afvragen wat het verband ertussen is. Die maatschappijen zijn gecertificeerd door het TCAD.]

Volgens TCAD-hoofd Somchai Phiphutthawat zijn de problemen ‘minor’. Ze hebben betrekking op onderhoud, personeel en training, maar die hebben geen grote invloed op de luchtveiligheid. [Tja, wat moet hij anders zeggen?] Somchai zei dit gisteren na een ontmoeting met de Chinese luchtvaartautoriteiten. Deze week worden de vijf luchtvaartlijnen door Chinese functionarissen geïnspecteerd en volgende week horen ze het resultaat. [Niet onmiddellijk, zoals de krant eerder schreef.]

Medio juli komt de US Federal Aviation Administration (FAA) op bezoek en daarover maakt Somchai zich wel enige zorgen omdat nog gewerkt wordt aan het op peil brengen van luchtveiligheidshandboeken.  Wanneer het land van de FAA een onvoldoende krijgt, lopen maatschappijen het risico de frequentie van hun vluchten niet te mogen uitbreiden en ook niet nieuwe routes te mogen openen op de VS.

Robuuste winst voor AoT
17 mei – Airports of Thailand, de beheerder van zes luchthavens in Thailand, heeft het eerste kwartaal een netto winst geboekt van 4,89 miljard baht, aanzienlijk meer dan de 3,69 miljard in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. De betere resultaten zijn grotendeels te danken aan de uitbreiding van het luchtverkeer. Het aantal passagiers dat de luchthavens passeerde, steeg met 22,9 procent op jaarbasis.

Vooralsnog heeft de luchthaven geen last van de restricties op nieuw luchtverkeer, ingesteld door Japan, China en Zuid-Korea. Die hebben op de rem getrapt omdat het Thai Civil Aviation Department een onvoldoende heeft gekregen van de ICAO.

Weer maand uitstel voor TAAX
20 mei – Japan heeft voor de tweede maal luchtvaartmaatschappij Thai AirAsia X (TAAX) een maand extra gegeven voor haar dagelijkse vlucht Don Mueang-Sapporo. De route bestaat sinds 1 mei en dreigde het slachtoffer te worden van het verbod van Japan op uitbreiding van lijn- en chartervluchten vanaf Bangkok vanwege de onvoldoende die het Thai Civil Aviation Department (TCAD) heeft gekregen van de ICAO.

De condities waaronder TAAX mag vliegen, zijn dezelfde als in mei. Ze moet gebruik maken van toestellen van moedermaatschappij AirAsia X, alsmede piloten, bemanning en de airline code. Strikt genomen is deze constructie dus een truc om Japan’s verbod te omzeilen, maar het Japan Civil Aviation Bureau wil blijkbaar TAAX niet duperen of het is wel blij met de vlucht op Sapporo.

Japan was het eerste land dat reageerde op de onvoldoende van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO), die tijdens een audit in januari had vastgesteld dat de TCAD niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. Met name de certificering van maatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen lieten te wensen over. Na Japan volgden Zuid-Korea en China met soortgelijke strafmaatregelen.

Inmiddels werkt Thailand hard aan een Correctieve Action Plan. De opstellers hopen het in juli klaar te hebben, waarna het naar de ICAO gaat ter beoordeling. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Donderdag 21 mei
– Thailand gaat de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) om een maandje extra vragen voor het oplossen van de problemen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Naar aanleiding van een audit in januari, waarbij de TCAD een onvoldoende kreeg, eiste de ICAO eerder dat binnen zes maanden schoon schip wordt gemaakt. Die termijn loopt op 18 juni af. Staatssecretaris Arkhom gaat het uitstel midden volgende maand in Canada bepleiten wanneer hij de ICAO-voorzitter spreekt. Hij wil ook duidelijk maken dat Thailand vastbesloten is de problemen op te lossen en dat al ‘grote voortgang’ is geboekt.

Zaterdag 23 mei
– Thailand wil het aantal binnenkomende commerciële vluchten gaan beperken want ’s lands luchthavens beginnen verstopt te raken, waardoor de luchtveiligheid in het gedrang komt. De afgelopen veertien jaar heeft het land geen enkele rem gezet op het aantal vluchten en de vluchtschema’s.

Minister Prajin Juntong (Transport) maakte dit gisteren bekend. Hij zei dat het land een Open Sky under Condition beleid moet gaan voeren. ‘Er is niet genoeg luchtruimte om meer vluchten te bedienen. We moeten serieuzer gaan nadenken over veiligheid en het voorkomen van potentiële crashes.’

Als maatregelen wordt gedacht aan andere aankomsttijden, zoals de nachtelijke uren tussen 1 en 4 uur in plaats van het populaire tijdstip 7 uur. Prajin geeft als voorbeeld Suvarnabhumi dat 600 vluchten per dag kan verwerken, maar feitelijk 800 vluchten verwerkt.

Prajin vindt maatregelen nodig met het oog op de controle op de veiligheid van luchthavens volgend jaar door de International Civil Aviation Organisation van de VN [dezelfde organisatie die de TCAD een onvoldoende heeft gegeven].

Hoofd luchtvaartdienst overgeplaatst
17 juni – Somchai Phiphutthawat, het hoofd van het Thai Civil Aviation Department (TCAD), is met onmiddellijke ingang overgeplaatst omdat hij weinig vorderingen heeft gemaakt orde zaken te stellen bij de luchtvaartdienst.

De overplaatsing werd gisteren bekend gemaakt, een dag nadat een delegatie van het ministerie van Transport in Canada de voorzitter van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN had geïnformeerd over de vorderingen die zijn gemaakt bij het verbeteren van de TCAD.

Zoals bekend kreeg de TCAD begin dit jaar een onvoldoende van de ICAO omdat ze niet volledig voldoet aan de internationaal geldende veiligheidseisen. Thailand heeft drie maanden de tijd gekregen voor verbeteringen op het gebied van onder andere certificering van luchtvaartmaatschappijen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Somchai wordt opgevolgd door inspecteur-generaal Parichart Khotcharat. Zij zou beter dan Somchai, die jurist is en zich richtte op procedures, in staat zijn de vereiste verbeteringen tot stand te brengen. ‘De verandering is ter wille van geschiktheid’, aldus minister Prajin Juntong (Transport) gisteren na het wekelijks kabinetsberaad.Volgens een bron in het ministerie is de minister overigens al een maand op de hoogte van de trage vorderingen.

De afgelopen twee maanden besteedde Somchai voornamelijk aan bezoeken aan buitenlandse collega’s om hen te informeren over de veiligheidssituatie van de Thaise luchtvaartdienst, maar daardoor schoot het werk aan het zogeheten corrective action plan niet op.

De onvoldoende van de ICAO was voor Japan, China en Zuid-Korea aanleiding vluchten van in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen te beperken en uitbreiding van het luchtvaartverkeer vanaf Suvarnabhumi te verbieden. Wanneer Thailand bij de volgende audit van de ICAO weer een onvoldoende krijgt, liggen meer strafmaatregelen in het verschiet.

De ICAO heeft de TCAD geadviseerd het aantal werkgroepen te beperken tot één hoofdwerkgroep en twee sub-panels en ze heeft aanbevolen niet overhaast te werk te gaan bij het certificeren van nieuwe luchtvaartmaatschappijen, want de TCAD zou daardoor haar geloofwaardigheid verliezen.

Minister Prajin concludeert dat de ICAO de situatie begrijpt. ‘Ze heeft Thailand een kans gegeven en ze is bereid namens Thailand de situatie uit te leggen.’

Luchtvaart: Thailand krijgt rode kaart van ICAO
18 juni – De International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN heeft Thailand een rode kaart gegeven omdat het land niet binnen de gestelde termijn van 90 dagen orde op zaken heeft gesteld bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Nog steeds geldt dat de Thaise luchtvaartdienst niet voldoet aan de internationale veiligheidseisen.

Een transport bron [geen details] verwacht dat de rode kaart geen consequenties heeft omdat de internationale gemeenschap ervan op de hoogte is dat Thailand bezig is verbeteringen aan te brengen, onder andere op het gebied van certificering van luchtvaartmaatschappijen en controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Die tekortkomingen constateerde de ICAO tijdens een audit in januari, waarna Thailand in maart de opdracht kreeg binnen 90 dagen aan de veiligheidseisen te voldoen. De waarschuwing was voor Japan, China en Zuid-Korea aanleiding om uitbreiding van het luchtvaartverkeer vanaf Bangkok te verbieden en bestaande vluchten extra scherp in de gaten te houden.

Het European Aviation Safety Agency (EASA) maakt op 25 juni zijn standpunt bekend over de kwestie. Een verbod van vluchten is onwaarschijnlijk omdat alleen THAI op Europa vliegt en het EASA de vluchten al controleert.

De president van THAI zegt dat THAI op het gebied van veiligheid een hoog niveau nastreeft. Dat blijkt ook uit de certificering door EASA, de Federal Aviation Administration of the United States, Civil Aviation Safety Authority of Australia, Civil Aviation Administration of China, Japan Civil Aviation Bureau en de International Air Transport Association.

Onlangs waarschuwde het Economic Intelligence Centre van de  Siam Commercial Bank dat een rode kaart zou kunnen leiden tot herbeoordeling van de veiligheid van Thaise luchtvaart faciliteiten door internationale luchtvaartorganisaties.

Het centrumschrijft: ‘Als Thailand’s veiligheids rating wordt verlaagd, krijgen Thaise luchtvaartmaatschappijen te maken met een verlies aan goodwill, hogere exploitatiekosten en een toenemende concurrentie door buitenlandse maatschappijen.’

Als eerste komen charters aan de beurt omdat hun vergunning van geval tot geval is verstrekt. Maatschappijen die lijnvluchten uitvoeren, zullen tegenslagen tegenkomen bij hun groeiplannen.

Zie ook het bericht Hoofd luchtvaartdienst overgeplaatst van 17 juni.

Nieuwe TAA-vluchten op China
24 juni – De Chinese luchtvaartautoriteiten moeten Thailand gunstig gezind zijn want ze hebben toestemming verleend voor het openen van vier nieuwe vluchten van Thai AirAsia (TAA) ondanks de rode kaart die het Thai Civil Aviation Department (TCAD) van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) heeft gekregen wegens tekortkomingen op het gebied van de luchtveiligheid.

Directeur Tassapon Bijleveld maakte dat dinsdag bekend. Hij zei dat ook India het groene licht heeft gegeven voor een vlucht. De rechten voor beide landen zijn verleend nadat de ICAO Thailand had gekapitteld wegens ‘siginificant safety concerns’ (SSCs). Maar de toestellen van TAA en de bemanningen zijn wel vaker geïnspecteerd door China, aldus Bijleveld.

‘Voorheen kregen we een ramp check elke twee of drie maanden, nu één of twee keer per week op de [Chinese] luchthavens waarop we vliegen. De TAA heeft die volgens hem allemaal goed doorstaan en de dienstregeling is er niet door verstoord.

Op welke vier Chinese steden TAA gaat vliegen, wil Bijleveld niet zeggen. De Indiase stad is Bengaluru, voorheen bekend als Bangalore.

Luchtvaartcontroles vertraagd
27 juni – Het gaat langer duren voordat Thailand voldoet aan de internationale luchtvaart veiligheidseisen. De vertraging wordt veroorzaakt door personeelsgebrek bij het trainen van de staf van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) en omdat de TCAD wil wachten op aanbevelingen van de US Federal Aviation Administration (FAA), die volgende maand  controles uitvoert.

Soithip Trisuddhi, permanent secretaris van het ministerie van Transport, is vol vertrouwen dat de TCAD uiteindelijk het groene licht krijgt van de International Civil Aviation Organsation van de VN (ICAO), de organisatie die eerst een gele en daarna een rode kaart trok. Maar wanneer die rode kaart wordt ingetrokken kan ze niet voorspellen.

Alles hangt af van het actieplan ter verbetering van de certificering van luchtvaartmaatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen, twee van de gebreken die de ICAO bij een audit in januari vaststelde.

Met de nieuwe ronde van inspecties en certificering van 28 luchtvaartmaatschappijen wordt nu in augustus begonnen, nadat de Amerikaanse aanbevelingen bekend zijn. De training van TCAD-staf begint volgende maand. De TCAD beschikt over 19 stafleden voor de certificering. Ze krijgen versterking van het Technical Cooperation Bureau.

Luchtvaart: Minister niet bang voor FAA inspectie
13 juli – Hoe voorspelbaar zijn vaak uitspraken van bewindslieden. Minister Prajin (Transport) is vol vertrouwen dat het land de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) kan overtuigen dat het voldoet aan de internationale luchtvaartveiligheidseisen. Tja, wat je moet anders zeggen…?

Vandaag begint een inspectie van vijf dagen door de FAA. Dat is dan de tweede maal dat de Thaise luchtvaart wordt beoordeeld, want de International Civil Aviation Organisation (ICAO) deed dat al een keer in januari en trok in juni de rode kaart toen bleek dat Thailand te weinig vorderingen maakte bij de reorganisatie van de eigen luchtvaartdienst TCAD.

De FAA duikt in het werkproces van de TCAD en brengt een bezoek aan Thai Airways International, de enige Thaise luchtvaartmaatschappij die op de VS vliegt. De  minister denkt de FAA te kunnen overtuigen middels ‘documenten’ en ‘een plan’. Niettemin durft hij niet te gissen wat de uitkomst van de FAA inspectie is. ‘Als de FAA een goede partner van Thailand wil zijn, moet ze ons een kans bieden.’

Overigens krijgt Thailand van oktober tot maart hulp van Japan bij de grote schoonmaak van het TCAD. En vanaf april volgend jaar gaan het TCAD en het Japan Civil Aviation Bureau samenwerken. TCAD-directeur Parichat zegt dat het Flight Operating Inspector Manual en Air Operating Certification Requirement klaar zijn. Deze week wordt de staf vertrouwd gemaakt met beide.

Tweede vlucht van TAAX op Incheon
16 juli – Zuid-Korea heeft budgetmaatschappij Thai AirAsia X (TAAX) toestemming verleend een tweede vlucht op Incheon te openen. De toestemming wordt gezien als een versoepeling van de restricties op nieuwe vluchten waartoe Seoel in maart besloot.

Die beslissing werd genomen nadat de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN de resultaten van haar audit van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) had bekend gemaakt. De ICAO stelde toen vast dat het TCAD niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. Ook China en Japan verboden toen nieuwe vluchten en begonnen bestaande vluchten vaker te controleren.

TAAX opent de nieuwe tweede dagelijkse vlucht omdat de vraag op deze route toeneemt. De uitbraak van MERS in Zuid-Korea de afgelopen twee maanden heeft slechts korte tijd tot een verminderd passagiersaanbod geleid.

TAAX begon in juni vorig jaar op Incheon te vliegen. De gemiddelde bezettingsgraad is 83 procent. De eerste nieuwe vlucht vertrekt op 25 oktober om 8.05 uur van Don Mueang; de retourvlucht vertrekt om 16.25 uur vanaf Incheon. De dagelijkse vlucht op Sapporo (Japan) wordt op 1 augustus beëindigd. TAAX maakt voor deze route gebruik van toestellen van zuster AirAsia X in Maleisië om het Japanse verbod te omzeilen. (Bron: Bangkok Post, 15 juli)

Banvloek op vluchten naar VS dreigt
18 juli – Thailand krijgt het dit jaar wel voor zijn kiezen. Militaire coup, illegale visserij, mensenhandel, massagraven met Rohingya, deportatie van Uighur, vluchtrestricties van Japan en China en nu dreigt een banvloek op vluchten naar de VS.

Tijdens een inspectie van vijf dagen heeft de US Federal Aviation Administration (FAA) tekortkomingen op het gebied van de luchtverkeersveiligheid geconstateerd bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD). Thailand krijgt 65 dagen de tijd schoon schip te maken.

De FAA heeft TCAD directeur-generaal Parichart mondeling op de hoogte gebracht van haar bevindingen, aldus minister Prajin (Transport). Als een grote verrassing kan dat niet gekomen zijn, want eerder constateerde de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) al bij een audit dat het TCAD niet volledig voldeed aan de internationale veiligheidseisen bij de certificering van luchtvaartmaatschappijen en de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het lukte het TCAD niet binnen de geëiste 90 dagen een voldoende te scoren, zodat de ICAO een rode kaart trok.

Volgens de FAA beschikt het TCAD over te weinig gekwalificeerde inspecteurs, zijn de inspectiemethodes niet up-to-date en ontbreekt het aan voldoende follow-ups. De FAA heeft ook controles uitgevoerd bij Thai Airways International (THAI) en Bangkok Airways, maar wat daarbij naar voren is gekomen, vermeldt de krant niet.

Wanneer de deadline van 65 dagen is verstreken, duurt het nog 30 dagen voor de FAA met haar eindoordeel komt. Als het TCAD  nog steeds in gebreke blijft, krijgt Thailand een Category 2 rating hetgeen betekent: geen nieuwe vluchten en restricties op bestaande. Voor zover ik weet, vliegt alleen THAI op de VS.

Minister Prajin vertrouwt erop dat het lukt tijdig aan de eisen van de FAA te voldoen. [Wat kan hij anders zeggen?] Wat hij verder voor commentaar heeft, laat ik onvermeld. Zalvende woorden voor de bühne, Orwelliaanse doublespeak, mooie plannen en herhaling van eerdere uitspraken. Wanneer THAI op de route naar de VS in de problemen komt, hevelt ze pasagiers over naar vluchten van de andere leden van de Star Alliance.

Dinsdag 21 juli
– Indonesië heeft zich aangesloten bij Japan, China en Zuid-Korea die al in maart uitbreiding van het luchtverkeer vanaf Suvarnabhumi hebben verboden vanwege de onvoldoende die de Thaise luchtvaartdienst (TCAD) heeft gekregen van de ICAO. Het verbod dateert van 29 mei en is op 16 juni medegedeeld aan het ministerie van Transport. [Wie heeft het sindsdien uit de krant gehouden?]

Voor Thai Airways International (THAI) heeft het verbod geen gevolgen, want er bestaan geen plannen voor uitbreiding. THAI vliegt op Bali en Jakarta. De Indonesische autoriteiten gaan die vluchten vaker controleren, maar ook dat levert volgens de minister van Transport geen problemen op. Japan doet dit ook. Charters naar Indonesië zijn er niet.

Donderdag 23 juli
– Voorbarig of ziet Airports of Thailand, de beheerder van zes grote luchthavens, de bui al hangen? Het heeft het TCAD (beheerder van 28 provinciale luchthavens) en de marine (U-tapao) gevraagd parkeerruimte te reserveren voor het geval Thaise luchtvaartmaatschappijen niet meer op sommige landen mogen vliegen.

AoT reageert daarmee op de recente negatieve beoordeling van de US Federal Aviation Administration en de oudere dito van het ICAO. Japan, China, Zuid-Korea en vorige maand ook Indonesië hebben al beperkende voorwaarden opgelegd. In het allerergste geval volgt een verbod van landen op vluchten van Thaise maatschappijen.

De kritiek van beide organisaties spitst zich onder andere toe op de certificering van luchtvaartmaatschappijen door het TCAD en het personeelstekort bij het TCAD. Aan een verbeterplan wordt gewerkt.

Maandag 10 augustus
– De Thaise luchtvaart krijgt het wel te verduren. Een onvoldoende van twee controlerende instanties*  voor het Thai Civil Aviation Department en nu willen enkele buitenlandse luchtvaartdiensten inspecties uitvoeren bij Thai Airways International. Indonesië komt deze maand poolshoogte nemen. De namen van de andere diensten zijn nog niet bekend gemaakt.

Het European Aviation Safety Agency (EASA) komt in november inspecteren. THAI-president Charamporn denkt niet dat vluchten naar Europa gevaar lopen. Overzeese vluchten worden trouwens al vaker gecontroleerd op de plaats van bestemming.

Een bron in de luchtvaartindustrie verdenkt Indonesië ervan dat het wil laten zien hoe betrouwbaar zijn luchtvaartregels zijn. [Ik meen dat het land eerder op de zwarte lijst van de ICAO heeft gestaan.] Volgens dit artikel heeft ook Indonesië na de rode kaart van de ICAO zich aangesloten bij Japan, Zuid-Korea en China, die uitbreiding van luchtvaartverkeer vanuit Thailand hebben verboden, maar dat heb ik niet eerder gelezen.

* International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) en de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA).

Maandag 17 augustus
– Wel ja, weer een nieuwe commissie om de problemen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD) op te lossen, dat van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) een rode kaart heeft gekregen, die weer leidde tot strafmaatregelen van China, Japan, Zuid-Korea en Indonesië. De commissie, inmiddels de zevende, gaat de vaart erin zetten, want tot nu toe zijn nog weinig vorderingen geboekt bij het wegwerken van de tekortkoningen die de ICAO heeft geconstateerd.

TCAD-directeur Parichart schrijft de trage voortgang toe aan problemen met het vinden van buitenlandse experts om te helpen bij het herzien van de Air Operators Certificates, die volgens de ICAO te gemakkelijk zijn verleend. De directeur zegt ook geld tekort te komen om experts in te huren.

Vrijdag 21 augustus
– Premier Prayut wil dat de problemen bij het Thai Civil Aviation Department binnen twee weken zijn opgelost, aldus vice-premier Prawit. Een recent opgezet ‘commandocentrum’ moet in samenwerking met het ministerie van Transport de problemen oplossen. Het TCAD kreeg in januari een audit van de ICAO, die leidde tot een gele en daarna rode kaart in juni.

Zaterdag 12 september
– De hoeveelste commissie zou dat zijn? De krant vermeldt het niet, die zal ook wel de tel kwijt zijn. Premier Prayut heeft gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet (die hem absolute macht geeft) een commandocentrum in het leven geroepen dat de problemen in de burgerluchtvaart moet oplossen.

De nieuwe minister van Transport denkt dat deze club, onder leiding van het hoofd van de luchtmacht, de problemen bij het Thai Civil Aviation Department (TCAD) snel kan oplossen. Het TCAD heeft van de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN een rode kaart gekregen, omdat het niet volledig voldoet aan alle internationale eisen op het gebied van de veiligheid.

Zondag 20 september
– In een Special Report blikt de krant terug op de perikelen bij de Thaise luchtvaartdienst, die een onvoldoende heeft gekregen van de International Civil Aviation Organisation van de VN omdat ze niet voldoet aan alle internationale veiligheidsregels. De redding moet nu komen van het door premier Prayut ingestelde Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues onder leiding van luchtmachtcommandant Trithot.

Volgens een bron is de regering met het nieuwe centrum op de goede weg door zich te concentreren op het benoemen van de beste mensen om de problemen op te lossen in plaats van te proberen de problemen zelf op te lossen. Zie verder het desbetreffende artikel Prayut invokes Section 44 in aviation safety overhaul op de website van de krant.

Donderdag 24 september
– Reorganisatie is het sleutelwoord waarmee de regering de problemen bij het Thai Civil Aviation Department wil oplossen. De dienst, die van de ICAO een rode kaart heeft gekregen, wordt opgeheven en gesplitst in twee afzonderlijke eenheden: het Office of Civil Aviation en het Airport Department.

Daardoor zou een van de door de ICAO gesignaleerde problemen zijn opgelost omdat het huidige TCAD zowel toezichthouder als beheerder is van 28 provinciale luchthavens. Thans werken 600 medewerkers op het kantoor in Bangkok en 1.000 in de provincie. Het is de bedoeling het personeelsbestand uit te breiden. Het kabinet ging dinsdag akkoord met de reorganisatie; nu het parlement nog.

Donderdag 22 oktober
– De US Federal Aviation Administration komt volgende week drie dagen naar Thailand voor een vervolgonderzoek naar de maatregelen op het gebied van de luchtvaartveiligheid, die sinds haar vorige inspectie in juli zijn genomen. Thailand kreeg toen 65 dagen de tijd om orde op zaken te stellen om de voorkomen dat vluchten naar de VS verboden zouden worden.

De woordvoerder van het commandocentrum, dat de problemen in de burgerluchtvaart moet oplossen, zegt dat volgens het Office of Civil Aviation alle problemen zijn weggewerkt. Een van de zorgen is een tekort aan personeel voor veiligheidsinspecties, een tekortkoming die ook al is geconstateerd door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN. Wanneer de Amerikanen tevreden zijn, is de kans groot dat het European Aviation Safety Agency volgende maand ook geen bezwaren meer heeft.

Maandag 26 oktober
– Vandaag begint de US Federal Aviation Administration (FAA) met een onderzoek van drie dagen naar de luchtvaart veiligheidseisen die Thailand hanteert. Na een eerste inspectie in juli kreeg Thailand 65 dagen de tijd om orde op zaken te stellen. De conclusies van de Amerikanen worden met spanning tegemoet gezien, want Thailand kampt nog steeds met een rode kaart van de International Civil Aviation Organisation van de VN.

De voorzitter van het Airline Operators Committee, een groep van 86 internationale luchtvaartmaatschappijen en 26 dienstverleners die op Suvarnabhumi opereren, zegt dat een onvoldoende van de FAA geen negatieve gevolgen heeft voor het bedrijfsleven omdat geen enkele in Thailand geregistreerde maatschappij op de VS vliegt, maar wel voor de betrouwbaarheid van de Thaise luchtvaart in het algemeen.

Vrijdag 30 oktober
– China trekt zich niets aan van de rode kaart die de International Civil Aviation Organisation van de VN heeft getrokken wegens tekortkomingen op het gebied van de luchtvaartveiligheid en de kritische beoordeling door de US Federal Aviation Administration. Het land hanteert zijn eigen inspectiecriteria, zeggen bronnen binnen de Thaise luchtvaart. Bovendien heeft de rode kaart betrekking op het Thai Civil Aviation Department en niet op luchtvaartmaatschappijen.

Voor Japan was de ICAO-waarschuwing aanleiding uitbreiding van het verkeer vanaf Suvarnabhumi tegen te houden, maar niet voor China. Vorige maand heeft het Thai AirAsia X en Nok Scoot toestemming verleend voor nieuwe vluchten c.q. uitbreiding van bestaande frequenties. Thai Lion Air verwacht begin volgend jaar op China te kunnen gaan vliegen. (Bron: Bangkok Post, 29 oktober)

Zaterdag 31 oktober
– De tweede audit van de US Federal Aviation Administration naar het functioneren van het Thai Civil Aviation Department (TCAD) is woensdag afgerond. De autoriteiten zijn optimistisch over de resultaten die binnen 30 dagen bekend worden gemaakt. Meer zorgen maken ze zich over de inspectie door het European Aviation Safety Agency in november.
Het artikel geeft niet aan waarom, maar ik neem aan dat het risico bestaat van maatregelen tegen Thaise luchtvaartmaatschappijen die op Europa vliegen. Voor de VS bestaat dat risico niet, want geen enkele Thaise maatschappij vliegt op de VS.
Het bericht herkauwt verder de voorgeschiedenis en bevat geen nieuwswaardige feiten behalve de mededeling dat het Office of Civil Aviation volgende week vergadert met het Japan Civil Aviation Bureau. Zoals bekend heeft Japan uitbreiding van vluchten van Suvarnabhumi naar Japan verboden vanwege de rode kaart die het TCAD van de International Civil Aviation Organisation van de VN heeft gekregen.

Vrijdag 13 november
– Thailand maakt te weinig vorderingen met verbeteringen op luchtvaartgebied, heeft het European Aviation Safety Agency na twee dagen van inspecties vastgesteld. Tekortkomingen zijn geconstateerd bij trainingsprogramma’s voor nieuwe piloten en het controleren van de Air Operator Certificates van 28 luchtvaartmaatschappijen. Dit zou het gevolg zijn van personeelstekorten.
Mjets Airline is op eigen verzoek geïnspecteerd omdat de maatschappij charters uitvoert op Europa.  De maatschappij is niet bang voor een onvoldoende. Die zou kunnen leiden tot een vliegverbod op Europese bestemmingen.
De US Federal Aviation Administration heeft vorige maand een audit van Thailands veiligheidsregels verricht. De Europese controle is meer van belang omdat wel op Europa en niet op de VS wordt gevlogen door in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen.
Inmiddels wordt nog steeds gewerkt aan verbeteringen vanwege de rode kaart die de International Civil Aviation Organsation van de VN eerder dit jaar trok. Uitbreiding van het luchtverkeer vanaf Thailand is geblokkeerd door Japan, Zuid-Korea en Indonesië [?]. China steltzich soepel op; die vertrouwt meer op eigen controles.

Dinsdag 1 december
– Met spanning wordt uitgekeken naar het rapport van de (tweede) audit, die de Amerikaanse Federal Aviation Administration vorige maand heeft uitgevoerd. Het rapport over de luchtvaart verkeersveiligheid ligt nu bij de Amerikaanse ambassade. Het hoofd van het Airport Department en het kantoor van Civil Aviation heeft goede hoop. Wanneer Thailand een onvoldoende scoort, krijgt het te maken met vluchtbeperkingen op de VS en mogen maatschappijen ook geen nieuwe diensten beginnen.
De conclusies van de FAA hebben geen directe gevolgen, want door Thaise maatschappijen wordt niet op de VS gevlogen, maar ze kunnen wel  een rol spelen bij de beoordeling door de International Civil Aviation Organisation (ICAO) van de VN, die Thailand in juni een rode kaart gaf.
Als gevolg daarvan heeft Thailand het Civil Aviation Department gesplitst in tweeën met afzonderlijke taken: certificering van luchtvaartmaatschappijen en het beheer van enkele vliegvelden. Minister Arkhom (Transport), die vorige week een forum van de VN-organisatie bijwoonde, zegt dat de ICAO Thailand prijst. De ICAO-president zou gezegd hebben nooit landen te hebben gezien die luchtvaartkwesties zo serieus aanpakken als Thailand.

Thaise luchtvaart krijgt onvoldoende van VS
2 december – Eerst enkele rectificaties, want het bericht van vandaag is in strijd met eerdere berichten. [Ik ben het gewend van Bangkok Post, met een variant op het motto van de krant: ‘The newspaper you cannot trust’]
Wat las ik in eerdere berichten? 1 Thaise luchtvaartmaatschappijen vliegen niet op de VS. 2 Een eventuele onvoldoende heeft dus geen consequenties. 3 De tweede audit vond vorige maand plaats.
Wat lees ik vandaag? 1 Thai Airways International vloog op de VS, maar is daar uit kostenoverwegingen op 25 oktober mee gestopt. 2 Thaise luchtvaartmaatschappijen kunnen in Europa en Azië te maken krijgen met verboden. 3 De audit vond in juli plaats, in oktober kwam een eind aan de gesprekken met Thailand.
En nu het nieuws: de US Federal Aviation Administration (FAA) heeft de Thaise luchtvaartsector gedegradeerd van categorie 1 naar categorie 2, omdat die niet voldoet aan alle internationale eisen. Categorie 2 betekent dat bestaande diensten op de VS kunnen doorgaan, maar nieuwe zijn niet toegestaan. De FAA degradeerde de Filipijnen eerder ook naar categorie 2 en vaardigde bovendien een vliegverbod op de VS uit. Vermoedelijk volgt de EU.
De International Civil Aviation Organisation van de VN gaf Thailand eeder al een rode kaart. Het European Aviation Safety Agency maakt op 15 december zijn bevindingen bekend. Doorgaans volgt de EASA de Amerikanen. (Bron: website Bangkok Post, 1 december)

Thaise luchtvaart in het strafbankje
3 december – Lichte paniek op de Stock of Exchange of Thailand, waar de hoofdindex maandag met 1,3 procent zakte, omdat aandelen van luchtvaartmaatschappijen en hotels van de hand werden gedaan. Reden van de paniek: Mogelijke handelssancties van de Europese Unie in reactie op een onvoldoende voor de Thaise luchtvaart door het European Aviation Safety Agency (EASA).
Verwacht wordt dat de EASA in navolging van de US Federal Aviation Administration (FAA) de Thaise luchtvaart in het strafbankje zet. Dinsdag werd bekend dat de FAA de Thaise luchtvaartsector heeft gedegradeerd van categorie 1 naar categorie 2 omdat niet voldaan wordt aan alle internationale eisen. Volgende week donderdag maakt de EASA de bevindingen bekend van haar audit.
De regering wringt zich in alle bochten om de schade te beperken. Premier Prayut en andere hoge functionarissen proberen het publiek te kalmeren. Ze zeggen dat de FAA-demotie alleen schadelijk is voor de betrouwbaarheid van de sector, maar niet voor de economie als geheel. Prayut: ‘We moeten ons  verenigen om het probleem op te lossen en het land vrede te brengen.’ Vice-premier Somkid ziet de crisis als ‘een gelegenheid  om ’s lands luchtvaartindustrie te verbeteren’.
Minister Arkhom van Transport heeft zijn voorgenomen bezoek aan Laos geannuleerd. Hij zegt dat zijn ministerie er alles aan gaat doen om de zorgen weg te nemen. [Om het geheugen op te frissen: Ook de International Civil Aviation Organisation van de VN en het Japan Civil Aviation Bureau hebben onvoldoendes uitgedeeld]. De minister vertelde waar zoal aan gewerkt wordt, maar die verhalen kennen we zo langzamerhand al. Ik rangschik ze onder ‘Praatjes vullen geen gaatjes. Geen woorden maar daden’.
Volgens Arkhom zal nog moeten blijken wat de resultaten van de EASA audit zijn, ‘maar die moeten positief zijn’. De research-eenheid van de Siam Commercial Bank heeft daar andere ideeën over, maar ze verwacht wel dat Thai Airways International (THAI) op Europa zal mogen blijven vliegen, omdat ze in het bezit is van de Operational Safety Audit Certification van de International Transport Association. THAI vliegt op twaalf Europese bestemmingen, maar nieuwe routes mogen bij een negatieve beoordeling niet en er mag ook niet met andere types vliegtuigen worden gevlogen. Andere in Thailand geregistreerde maatschappijen vliegen niet op Europa.
Voor THAI komt het allemaal zeer ongelegen. De maatschappij staat onder zware druk omdat ze dit jaar diep in de rode cijfers duikt. Europa is een belangrijke markt, goed voor een kwart van de jaaromzet. Bangkok Airways steunt ook op de Europese markt. De maatschappij heeft zes Europese maatschappijen als code-sharing partner. British Airways en Air France boeken standaard aanzienlijke aantallen passagiers door op binnenlandse en regionale vluchten van de maatschappij.
Rest me nog de grafische afdeling van de krant een compliment te maken, die ook deze keer een fraaie en informatieve graphic heeft gemaakt over de problemen. Klik hier.

Commentaar: Luchtvaartcrisis ligt op de loer
4 december – De krant noemt het inmiddels een ‘luchtvaartcrisis’ en dat is niet overdreven. De onvoldoende die de FAA dinsdag uitdeelde is hard aangekomen. Niet omdat het luchtverkeer op de VS wordt gedupeerd. Thaise maatschappijen vliegen niet op de VS. Hooguit zijn nieuwe vluchten niet mogelijk. De pijn zit in de beoordeling door de EASA, die volgende week bekend wordt gemaakt.
Doorgaans volgt de EASA de FAA. Als dat gebeurt, heeft dat consequenties voor Thai Airways International en indirect voor Bangkok Airways, want die zijn sterk afhankelijk van de Europese markt. Bovendien zouden andere Aziatische landen restricties kunnen instellen.
In haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag komt de krant niet verder dan het advies aan de regering om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat ‘dit scenario’ werkelijkheid wordt en daarmee doelt ze op de gevolgen voor het toerisme, wanneer niet alleen de EASA Thailand in het strafbankje zet, maar ook wanneer de ICAO, die eerder een rode kaart trok, blijft volharden in haar negatieve beoordeling. De krant wijst er nog eens op dat het land meer dan ooit afhankelijk is van het toerisme, want de economie stagneert en de export loopt terug. (Bron:  Bangkok Post, 3 december)
FAA: US Federal Aviation Authority
EASA: European Aviation Safety Agency
ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN
Zie ook bijgaande graphic: Klik hier.

Update: Vice-premier Prawit praat vandaag met vertegenwoordigers van 41 in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. De bijeenkomst wordt gehouden in de residentie van de legercommandant [hoezo relevant?].  Wat daar besproken gaat worden, lijkt me voor de hand liggen.
Donderdag maakt de EASA haar bevindingen bekend. Volgens de voorzitter van het Airlines Operators Committee kunnen die alleen gevolgen hebben voor maatschappijen die op Europa vliegen. Dat zijn Thai Airways International en Mjets [niet eerder genoemd in de berichtgeving]. Moser is ervan overtuigd dat de EASA geen verbod uitvaardigt op vluchten naar Europa.

Luchtvaart: Regering strompelt verder
5 december – Niet eerder dan in augustus volgend jaar heeft Thailand schoon schip gemaakt in de luchtvaart, die in juni een rode kaart kreeg van de ICAO, dinsdag door de FAA werd gedegradeerd en met spanning uitkijkt naar het oordeel van EASA.
Pikantje puntje: De afgelopen zes maanden zijn geen buitenlandse experts aangetrokken omdat het personeel van het Office of Civil Aviation (OCA) zich ertegen verzette. Maar dat gaat nu veranderen. Volgens een bron bij het OCA worden de dwarsliggers overgeplaatst en vervangen door buitenlandse experts en luchtmachtpersoneel .
Gisteren vergaderde minister Prawit (Defensie) met vertegenwoordigers van 41 in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. Ze dienen binnen twee weken de namen van personeel te overleggen dat gekwalificeerd is om te dienen als ‘check pilots’. [Wat hiermee bedoeld wordt, is mij niet duidelijk.] Zeven maatschappijen gaan experts sturen om te helpen bij inspecties en her-certificering van piloten en maatschappijen.
De vergadering besloot dat alle betrokken partijen (Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues, ingesteld door de junta; het OCA en de commerciële maatschappijen) gaan werken aan een plan om nieuwe certificaten te verstrekken aan de 28 maatschappijen die op internationale routes vliegen, zodat ze voldoen aan de eisen van de ICAO. Dat vereist 414 inspecties.
Alle nieuwe piloten worden opnieuw beoordeeld. Daar zijn zowel buitenlandse experts voor nodig als consultancybureaus, zegt vice-premier Somkid (economische aangelegenheden). Alle maatschappijen is gevraagd om samen te werken bij het maken van nieuwe handboeken. De sterke zouden zwakke broeders daarbij moeten helpen.
FAA: US Federal Aviation Authority
EASA: European Aviation Safety Agency
ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN
Zieook bijgaande graphic: Klik hier.

Audit EASA: THAI en Mjet lopen geen gevaar
9 december – Morgen slaat het uur van de waarheid voor Thai Airways International (THAI) en Mjets. Mogen ze op Europa blijven vliegen of krijgen ze van de EASA in navolging van de FAA een onvoldoende? Ingewijden voorspellen dat de twee maatschappijen de audit van de EASA met gemak overleven. Maar zelf wanneer beide een onvoldoende krijgen, zou er geen vuiltje aan de lucht zijn want ze beschikken over een Operational Safety Audit certificaat van de International Air Transport Association.
De EASA audits worden elk jaar in december en juni gehouden. De directeur van het Office of Civil Aviation (OCA) zegt dat de EASA andere criteria hanteert dan de FAA. De EASA beoordeelt de personeelsbezetting, de FAA kijkt naar de certificatie. De EASA zou ook rekening houden met het voornemen van de regering om de tekortkomingen op het gebied van de luchtvaartveiligheid weg te werken.
De EASA en het OCA hebben gisteren een overenkomst getekend over hulp van de EASA. Minister Arkhom (Transport) zegt dat de EASA 100 miljoen baht uittrekt voor het samenstellen van regelingen, handboeken en het uitwisselen van personeel.
De EASA-directeur zegt dat Thailand voor toeristen en zakenmensen uit Europa de gateway is naar andere Aseanlanden; daarom moeten beide samenwerken de luchtverkeersveiligheid te verbeteren.
FAA: US Federal Aviation Authority
EASA: European Aviation Safety Agency

EASA audit: De verwachtingen zijn hoog gespannen
10 december – Sommige nieuwsitems in Bangkok Post zijn goed voor drie berichten: 1 De verwachtingen, 2 Het item en 3 De nabeschouwingen. Zo ook vandaag met een vooruitblik op de bekendmaking vandaag van de resultaten van de audit naar de Thaise luchtverkeersveiligheid door de EASA.
Premier Prayut maakt zich zorgen [Hopelijk heeft hij wel goed geslapen.] ‘Dit is hun beoordeling, niet de onze’, zei hij, dus hij zal goed geslapen hebben, want dat klopt in ieder geval. Of het volgende ook klopt, weet ik niet. Van de 200 tot 300 problemen [alleen op luchtvaartgebied?] heeft de regering de meeste opgelost; er resteren nog slechts 35.
‘Sommige problemen zijn lang onopgelost gebleven. Er was niet voldoende personeel om zich bezig te houden met het toenemend aantal luchtvaartmaatschappijen. Maar ondanks de beperkte tijd, doet de regering haar best de resterende problemen op te lossen.’
Het bericht herkauwt verder nog wat oud nieuws, maar dat ben ik gewend van Bangkok Post. Vice-premier Somkid wijst erop dat nu wordt samengewerkt met de controleurs in plaats van af te wachten met welke plannen ze komen. Er is contact opgenomen met buitenlandse experts om te helpen bij inspecties en de training van personeel. Slechts drie maatschappijen hebben tot nu toe documenten en handboeken voor inspectie ingeleverd.
Mjets, die evenals THAI op Europa vliegt, bereidt zich voor op een eventueel verbod van de EASA. De maatschappij vliegt dan naar Dubai waar de passagiers overstappen op toestellen van andere leden van de airline alliance. Maar volgens Mjets heeft de EASA bij haar geen tekortkomingen geconstateerd.
EASA: European Aviation Safety Agency

EU spaart THAI en Mjets
11 december – EASA paniek storm in glas water, kopt Bangkok Post vandaag boven het openingsverhaal van de Business-bijlage met achtergrondinformatie over het goede nieuws dat THAI en Mjets mogen blijven vliegen op Europa. Gisteren kregen beide maatschappijen dat te horen.
Volgens de voorzitter van het Airlines Operations Committee, een orgaan dat 86 internationale luchtvaartmaatschappijen en 26 ondersteunende bedrijven in Thailand vertegenwoordigt, bestaat er grote verwarring over de aard van de audit die de EASA vorige maand heeft uitgevoerd. De EASA heeft zich alleen beziggehouden met THAI en Mjets en niet met het functioneren van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT, een nieuw lichaam dat gevormd is na de opheffing van de TCAD, die een onvoldoende heeft gekregen van de ICAO). Waar het de EASA deze keer om ging was de vraag of beide maatschappijen voldoen aan de aangescherpte EU-luchtvaartregels. En dat doen ze; alleen Mjets moet nog twee ‘onbelangrijke’ punten wegwerken en dan krijgt ook die maatschappij een third country operators licence.
Verder kauwt dit verhaal nog wat oud nieuws na over de rode kaart van de ICAO en de plaatsing van de Thaise luchtvaart van categorie I naar categorie II door de FAA. Maar dat weten we nu zo langzamerhand wel.
Zucht van verlichting
Ook de voorpagina opent met de goede tijding uit Europa. ‘De regering slaakt een zucht van verlichting’, schrijft de krant, die meent te weten dat de autoriteiten tanden bijtend de uitslag van gisteren hebben afgewacht. Vooral nadat de FAA de Thaise luchtvaart een categorie terugzette.
Premier Prayut stelde gisteren vast dat de EASA de pogingen van Thailand begrijpt om de problemen op te lossen. ‘Ik ben dankbaar dat ze onze pogingen waardeert. Het moet geen gemakkelijk besluit zijn geweest. Ze hadden de ICAO en de FAA kunnen volgen.’ [Een onzinopmerking want daar ging de audit niet over.] Wat Prayut verder nog zei, laat ik onvermeld: dat is veel ouwe koek, bla-bla en opschepperij.
Ook minister Arkhom (Transport) deed in soortgelijke bewoordingen een duit in het zakje. Het ministerie gaat nu hard aan het werk om de rode kaart van de ICAO, die in juni werd getrokken, weg te werken, verklaarde hij op een persconferentie.
Volgens directeur Chula van het Office of Civil Aviation vormt het besluit van de EASA een oppepper voor het vertrouwen van de mensen in de Thaise luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartveiligheid. Het betekent ook dat de regering op het goede pad is om de luchtvaartproblemen op te lossen.
En zo legt iedereen het EASA-besluit ten eigen voordele uit.
FAA: US Federal Aviation Authority
EASA: European Aviation Safety Agency
ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN
TCAD: Thai Civil Aviation Department [inmiddels opgeheven, want gesplitst]

Opvallend: Thailand vraagt buitenlandse hulp
12 december – Hoewel ik vaak genoeg lees dat Thailand zijn eigen boontjes kan doppen en geen adviezen nodig heeft van buitenlandse wijsneuzen [denk aan hulp bij verbetering van de waterhuishouding], geldt die reserve niet voor de luchtvaart.
Want de CAAT praat met de Civil Aviation Authority International [een orgaan dat ik niet eerder ben tegengekomen in de berichtgeving] over hulp bij het verbeteren van het toezicht op de luchtverkeersveiligheid.
CAAT wil een Brits consultancybureau inhuren om eindelijk verlost te zijn van de in juni getrokken rode kaart van de ICAO [na zes maanden eerder al te zijn gewaarschuwd], zegt minister Arkhom (Transport). Ook worden buitenlandse experts gehuurd voor inspecties en training van personeel, dat verantwoordelijk is voor het verlenen van Air Operator Certificates (AOC).
Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd persoon is een van de kritiekpunten van de ICAO. CAAT is nu bezig nieuw personeel te werven. CAAT, dat in de plaats is gekomen van het TCAD, is officieel vanaf 1 januari operationeel met 457 (deels nog te werven) stafleden. Een van de urgente taken is het verlenen van nieuwe AOC’s aan 28 maatschappijen en nieuwe vergunningen voor piloten aan 2.300 man. Verder moeten 41 in Thailand geregistreerde maatschappijen geïnspecteerd en gecertificeerd worden.
Enige vorderingen zijn al geboekt bij het samenstellen van het [houd u vast] Flight Operation Inspector Manual en Air Operator Certificate Requirement. Specialisten gaan beoordelen of ze voldoen aan de eisen van de ICAO.
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
ICAO: International Civil Aviation Organisation [van de VN]
TCAD: Thai Civil Aviation Department [inmiddels opgeheven, want gesplitst]

Maandag 21 december
– Gebrek aan leiderschap, eenheid en discipline: dat zijn de voornaamste oorzaken voor de rode kaart die Thailand heeft gekregen van de ICAO omdat niet voldaan wordt aan alle eisen op het gebied van de luchtverkeersveiligheid.
Dit strenge oordeel is geveld door het Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues, een orgaan dat door de regering is gevormd nadat de ICAO in juni de rode kaart trok. In een rapport krijgt het Department of Civil Aviation (inmiddels vervangen door de CAAT) er van langs vanwege de trage voortgang bij het oplossen van de problemen.
Een bron zegt dat de CAAT ook in gebreke is gebleven samenwerking te zoeken met andere diensten en ze was niet vastbesloten genoeg bij het oplossen van problemen. Ook zijn instructies van het (hierboven genoemde) commandocentrum genegeerd, is informatie verborgen en is valse informatie verspreid.
ICAO: International Civil Aviation Organisation (van de VN)
CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand
– Thai Airways International heeft van de EU een zogehet third-county operator certificate gekregen, waardoor ze op haar elf huidige bestemmingen in Europa mag blijven vliegen. De toekenning is het resultaat van een controle door het European Aviation Safety Agency in november. De EU is dit jaar begonnen met het verstrekken van de certificaten. Niet-EU luchtvaartmaatschappijen die zo’n papiertje niet hebben, mogen vanaf november volgende jaar niet meer op de EU vliegen.

Donderdag 7 januari 2016
– De regering gaat een tentoonstelling inrichten, waarop ze laat zien wat ze doet aan de wantoestanden in de visserij en de veiligheid in de luchtvaart. Op beide gebieden ligt Thailand onder vuur: de EU eist dat Thailand voldoet aan de IUU-regeling (Illegal, Unreported, Unregulated fishing), de mensenhandel heeft consequenties voor Thailands status in het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport (thans Tier 3, de laagste positie) en de ICAO eist dat het land voldoet aan alle veiligheidsregels voor de luchtvaart.
Minister Prawit (Defensie) zegt dat het werk aan de IUU en mensenhandelproblemen goede vorderingen maakt. De campagnes in het buitenland voor een verbod op Thaise visimport zijn volgens hem verminderd.

Vrijdag 22 januari
– Luchtvaartdeskundigen uit Engeland komen volgende maand naar Thailand om personeel van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), verantwoordelijk voor veiligheidsinspecties en het verlenen van Air Operator Certificates (AOC), te trainen. Het CAAT is de opvolger van het Thai Civil Aviation Department dat vorig jaar in juni een rode kaart kreeg van de International Civil Aviation Organisation van de VN omdat het niet voldeed aan alle internationale luchtveiligheidseisen.
Er is veel werk aan de winkel want aan 28 luchtvaartmaatschappijen moeten nieuwe AOC’s worden verstrekt en 2.300 piloten moeten een nieuwe vergunning krijgen. In totaal moeten 41 in Thailand geregistreerde maatschappijen opnieuw geïnspecteerd worden.
De training duurt drie maanden. In mei kan begonnen worden met de inspecties en het verstrekken van nieuwe AOC’s. Dat gaat zes maanden duren. Het personeelsbestand van de CAAT, thans 197 wordt uitgebreid met 315 stafleden.

Woensdag 27 januari
– Voor het inhuren van Britse experts en de training van 69 personeelsleden van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) heeft het kabinet 271,5 miljoen baht uitgetrokken.De Britten gaan het personeel bijscholen op het gebied van luchtveiligheids inspecties en het verlenen van Air Operator Certificates. Thailand kreeg vorig jaar een rode kaart van de ICAO omdat het niet voldeed aan alle internationele veiligheidseisen. Als gevolg daarvan besloten Japan en Zuid-Korea geen nieuwe vluchten meer toe te laten.

Woensdag 3 februari
– De luchtvaart in Thailand blijft dit jaar de rode kaart behouden van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO), verwacht de CAAT. De CAAT zegt de organisatie in december uit te nodigen voor een audit in de hoop dan rode-kaartvrij te zijn. CAAT-directeur Chula zegt: ‘Het is onwaarschijnlijk dat ze de rode kaart [die vorig jaar juni werd getrokken] dit jaar intrekken.’
Het European Aviation Safety Agency (EASA) komt in mei weer op bezoek, zes maanden na de vorige inspectie, maar dat controleert alleen maatschappijen die op Europa vliegen en dat zijn er twee.
Chula verwacht dat het land met vlag en wimpel slaagt nu het voormalige Thai Civil Aviation Department is gesplitst in de CAAT en het Department of Airports. Met de inspectie van in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen is begonnen. De CAAT gaat het kabinet een plan voorleggen voor human resources development [Bijscholing, recruteren van personeel? ] en training in de industrie.

Vrijdag 12 februari
– De stroomstoring woensdag op de luchthaven van Krabi heeft geen gevolgen voor de beoordeling door de ICAO van Thailand’s luchtvaartveiligheid. CAAT directeur Chula zegt dat de stroomuitval een technisch probleem was en niets te maken heeft met de veiligheidsregels op de luchthaven.
Niettemin geeft hij toe dat er problemen waren bij het inchecken van passagiers en de controle van paspoorten door het Immigration Bureau. Die werden bij kaarslicht handmatig gedaan. De X-ray scanning apparatuur had geen last van de storing, want een noodvoorziening zorgde voor de benodigde stroom.
Tijdens de storing die van 10 tot 16 uur duurde, arriveerden 2.000 passagiers met elf vluchten. Het bericht zegt niet over vertraagde vluchten. De Thaise autoriteiten willen de ICAO vragen volgend jaar een audit uit te voeren. Vorig jaar kreeg Thailand een rode kaart omdat het niet voldeed aan alle internationale regels op het gebied van luchtvaartveiligheid.

City Airways vleugellam; En toen waren er drie
14 februari – Na Asian Air en Business Air is nu ook City Airways het haasje. De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) verbood gisteren een vlucht naar Hong Kong, waardoor 160 Chinese passagiers op Don Mueang strandden. Ook de lijndienst van Phuket naar Hong Kong werd stilgelegd.
De CAAT heeft ernstige twijfels over de veiligheidsvoorzieningen van de in 2011 opgerichte maatschappij die was bevolen ze uiterlijk vrijdag te verbeteren. Bovendien staan nog rekeningen open bij Aeronautical Radio of Thailand en verhuurbedrijven van vliegtuigen, volgens een bron voor een bedrag van 36 miljoen baht. Ook lopen de salarisbetalingen achter en er zijn twijfels over het onderhoud. Het management van City Airways heeft CAAT om soepelheid gevraagd omdat ze boekingen van 2.000 passagiers in portefeuille heeft, maar de CAAT gaat niet door de knieën.
Ook de luchtvaartautoriteiten in Hong Kong hebben de rode vlag gehesen over de luchtwaardigheid van City Airways. Zo neemt een co-piloot niet de vereiste rusttijden in acht en is niet al het cabinepersoneel getraind.

Bangkok Post is weer eens slordig
14 februari – Lees eerst het bericht in Kort Nieuws van vrijdag over de stroomstoring op luchthaven Krabi. Denkt u dat zo gegaan is? Nee, zo is het niet gegaan, blijkt uit het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van zaterdag, waarin – dit terzijde – de luchthaven genadeloos de les wordt gelezen.
Maar daar wil ik het niet over hebben, ik wil het hebben over de feiten die ontbraken in het Kort Nieuws-bericht. Dit zijn ze: het provinciale elektriciteitsbedrijf (PEA) heeft de luchthaven twee dagen tevoren geïnformeerd dat de stroomvoorziening zou worden onderbroken voor onderhoudswerkzaamheden.
Op de dag zelf schakelde de luchthaven de back-up generatoren in, maar die bleken niet te werken. Daarna vroeg de luchthaven aan het PEA of het sterkere generatoren kon uitlenen. Het antwoord was: nee. Daarom was de luchthaven van 9.30 tot 15.30 uur [het andere bericht noemt acht uur] verstoken van elektriciteit totdat de PEA klaar was met het onderhoud.
De conclusies in het commentaar liggen voor de hand: De luchthaven had het noodsysteem tevoren moeten testen. ‘Het is onprofessioneel om je op de laatste minuut te laten verrassen, wanneer herstel niet meer mogelijk is.’ Ten tweede stelt BP vast dat de luchthaven geen rampenplan heeft, dat in werking kan treden zodat de dienstverlening ononderbroken kan doorgaan.
Het verbaast me allemaal niet. Thailand faalt op het gebied van anticiperen. Dat blijkt telkens weer. (Bron: Bangkok Post, 13 februari)

Luchtvaart: De laatste loodjes tegen de rode vlag
15 februari – Er is een plan, er is een tijdsplanning en er is [uiteraard] een doel: in september 2017 moet Thailand verlost zijn van de rode vlag van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO), die het land vorig jaar kreeg vanwege ‘significante veiligheidszorgen’. Thailand is een van dertien landen die in juni een rode vlag kregen, omdat het niet volledig voldeed aan alle internationale luchtvaartveiligheidseisen.
Volgende week levert de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) het plan in bij het kabinet. Een van de problemen die opgelost moet gaat worden, is een gebrek aan gekwalificeerd personeel voor het verstrekken van Air Operator’s Certificates (AOC) aan de 41 in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappijen. De huidige zijn niet goed genoeg.
Eind dit jaar vraagt de CAAT aan de ICAO om een audit, die bekend staat als ICVM [ja, het wemelt van de afkortingen in het luchtvaartlandje]: ICAO Coordinated Validation Mission. Die duurt van december tot maart. CAAT-directeur Chula verwacht dat de rode vlag in maart kan worden gestreken, zodra de audit is uitgevoerd. [In het kader is de einddatum september]
Een Engels consultancy bedrijf wordt ingehuurd om het Thaise personeel van CAAT te trainen. De taak van de CAAT-inspecteurs is om nieuwe vergunningen te verlenen aan de 28 maatschappijen, die op internationale routes vliegen, en 13 die binnen de landsgrenzen blijven.
De inspecteurs beoordelen vijf criteria, waaronder het bezit van een Air Transport Pilot vergunning en een Medical Certificate Class 1. De piloten moeten minmaal 5.000 uur als piloot hebben gevlogen. Thans voldoen slechts 17 van de 52 kandidaten aan alle vijf eisen.
Luchtmachtcommandant Treetod, voorzitter van het Command Centre to Solve Aviation Safety Concerns, zegt: ‘We hebben plannen gemaakt en kwalificaties vastgesteld voor de mensen die de problemen moeten oplossen. Dat is een goede start.’
Het wachten is nu op de volgende inspectieronde van de ICAO met de lange naam Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP CMA). Daarbij worden acht zaken bekeken, waaronder de luchtvaartwetten en personeelstraining. Alle 41 maatschappijen worden geïnspecteerd, de 28 die internationaal vliegen als eerste.
In bijgaand kader staat het allemaal op rijtje. Voor de lijst met rode-vlaglanden klik hier.

Vleugellam City Airways stapt naar de rechter
16 februari – Op pagina 2 twee luchtvaartberichten. Een dubbelinterview met de directeur van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) en de commandant van de luchtmacht, hoofd van het Command Centre for Resolving Civil Aviation Issues, tussen wie het niet erg boterde. Maar de heren hebben vrede gesloten. Interessant voor ‘waarnemers’ [lees: mierenneukers] maar niet voor mij.
Verder een bericht over City Airways dat van de CAAT aanvankelijk een totaal vliegverbod kreeg, later versoepeld vanaf vrijdag, en nu naar de bestuursrechter is gestapt om het verbod ongeldig te laten verklaren.
Zaterdag verbood de CAAT een vlucht naar Hong Kong, waardoor 160 Chinese passagiers strandden. De maatschappij eist compensatie voor de verstrekte maaltijden, accommodatie, de vergoeding aan passagiers en het verlies dat geleden kan gaan worden op de ticketverkoop aan toekomstige passagiers.
Volgens de CAAT is City Airways niet veilig genoeg. De luchtvaartautoriteiten in Hong Kong denken er net zo over; ze hebben de noodklok geluid over de luchtwaardigheid op zeven gebieden. City Airways bestrijdt dat en vraagt om coulantie.
Het bedrijf leed in 2013 een verlies van 145 miljoen baht en had een schuld van 310 miljoen baht. De schuld is in augustus vorig jaar teruggebracht naar 40 miljoen maar nu weer opgelopen naar 230 miljoen baht als gevolg van regulatory issues. Bij een verhuurbedrijf staan rekeningen ad 36 miljoen baht open.

City Airways blijft aan de grond
20 februari – De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) houdt haar poot stijf. City Airways krijgt pas weer toestemming het luchtruim te kiezen als de  gigantische schuld van naar schatting 230 miljoen baht is weggewerkt.
Sinds gisteren zijn de vluchten Bangkok-Hong Kong en Phuket-Hong Kong verboden. De strenge maatregel komt voort uit de vrees dat de maatschappij met de veiligheidseisen een loopje neemt als ze in bedrijf blijft, aldus CAAT-hoofd Chula.
Ook de luchtvaartautoriteiten van Hong Kong hebben hun twijfels over de luchtveiligheid van de maatschappij. De co-piloten zijn overwerkt; ze krijgen onvoldoende rusttijd. De maatschappij zou ook ongetraind cabinepersoneel inzetten.
Volgens Chula heeft de maatschappij eerder beloofd haar schuld af te betalen, maar dat is niet gebeurd. De maatschappij geeft als reden dat eerdere schorsingen van vluchten geleid hebben tot de financiële moeilijkheden, waarin ze is beland.
Het in 2011 opgerichte bedrijf kampt al sinds 2013 met liquiditeits moeilijkheden, die haar noopten korte-termijnleningen af te sluiten. Onderzoek van de CAAT heeft tevens uitgewezen dat de status van haar revolving credit niet erg sterk is. Chula noemt het riskant om een bedrijf op basis van leningen de runnen, omdat de omzet naar de crediteuren gaat. Hij pleit voor een urgente bijeenkomst van maatschappij en crediteuren, die feitelijk de toekomst van het bedrijf in handen hebben. ‘Wanneer de maatschappij haar liquiditeit kan verbeteren, helpt dit haar te herstellen.’
Voorgaande berichten:
16 februari: Vleugellam City Airways stapt naar de rechter
14 februari:  City Airways vleugellam; En toen waren er drie

Verbod dreigt voor vier luchtvaartmaatschappijen
23 februari – Ze hebben exorbitant hoge schulden opgebouwd en dat gaat vier kleine luchtvaartmaatschappijen mogelijk de das om doen. De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) overweegt hun AOL (Air Operating Licence) in te trekken. De criteria voor het verlenen van een AOL en AOC (Air Operator Certificate) worden aangepast.
Het slechtst eraan toe is City Airways met aanzienlijke korte-termijnschulden. De maatschappij heeft bovendien een liquiditeitsprobleem. Rekeningen staan open bij Aeronautical Radio of Thailand (25,08 miljoen baht), het Hong Kong Civil Aviation Department (6,73 miljoen) en verhuurbedrijven.
De situatie bij Kan Airlines is al niet veel beter: een schuld van 27 miljoen baht en openstaande rekeningen ad 10,21 miljoen baht bij Aerothai en 1,11 miljoen baht bij Airports of Thailand, de beheerder van Suvarnabhumi en Don Mueang.
Asian Air staat voor 22,07 miljoen baht in het krijt bij de Narita Airport in Japan. De Central Bankruptcy Court legde vorige maand beslag op haar vermogen en de maatschappij staakte haar vluchten op 4 februari.
Ten slotte Jet Asia Airways met een geaccumuleerd verlies van 525,18 miljoen baht, meer dan haar gestort kapitaal. Het bedrijf heeft een verlies gemaakt van 250 miljoen baht [periode niet vermeld]. Aearothai en de Narita Airport krijgen nog geld, respectievelijk 49,46 en 16,23 miljoen baht.
Bij de beoordeling van de bedrijven houdt de CAAT rekening met hun vermogen om de exploitatie voort te zetten. In het verleden keek de luchtvaartautoriteit niet naar hun financiële status, maar op aandringen van minister Arkhom (Transport) gebeurt dat nu wel. Behalve schulden en liquiditeit beoordeelt de CAAT ook de debt-to-asset verhouding. De bedrijven met schulden groter dan hun kapitaal worden scherp gecontroleerd.
Voor het eind van de maand dienen de alle luchtvaartmaatschappijen een financiële verantwoording in te leveren. Twee maatschappijen, Asian Air en Business Air, lopen het risico van juridische actie en beslaglegging.
De strenge aanpak is nodig omdat maatschappijen met financiële problemen een loopje zouden kunnen nemen met de veiligheidseisen en dat kan Thailand zich niet veroorloven gezien de rode kaart van de ICAO.
Het artikel gaat ook in op de juridisch problemen voor de CAAT en verhuurbedrijven bij openstaande rekeningen, maar dat is voer voor fijnproevers. Het komt erop neer dat het lastig is de veiligheid van de gehuurde toestellen te verzekeren.

Kan Air sleept luchtvaartautoriteit voor de rechter
25 februari – Kan Air vindt het onbehoorlijk van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) dat ze haar financiële problemen openbaar heeft gemaakt. Ze gaat aangifte wegens smaad doen. Directeur Somphong noemt de publicatie ‘onethisch’ en ‘schadelijk voor de geloofwaardigheid van het bedrijf’.
Kan Air, dat met twee ‘werkpaarden’, een ATR 75-500 turboprop met 66 plaatsen en eenmotorige Cessna Grand Caravan 208B voornamelijk binnenlandse vluchten op secondaire routes verzorgt, is een van de vier chartermaatschappijen die door de CAAT mogelijk worden stilgelegd. Hun schuldenpositie zou een risico vormen voor de veiligheidseisen, waarmee ze zouden kunnen sjoemelen.
Somphong zegt dat de openstaande rekeningen bij Aeronautical Radio of Thailand en Airports of Thailand inmiddels zijn voldaan. ‘Schuld is een deel van zaken doen. Maar mijn vraag is: was het bedrag dat we verschuldigd waren, beoordeeld naar industrienormen, zo enorm groot om een financiële ramp te suggereren?’
Kan Air zou er geen aanstoot aan genomen hebben indien de CAAT van alle in Thailand geregistreerde maatschappijen de cijfers bekend had gemaakt, maar nu wel omdat er sprake is van discriminatie. De andere drie die op de vingers zijn getikt, zijn City Airways, Asian Air en Jet Asia Airways.
In een kader meldt de krant dat Thaise reisagenten ‘not confident’ zijn om chartervluchten te gebruiken voor toeristen, nu de vier maatschappijen hun vergunning dreigen te verliezen. Voorzitter Suparerk van de Thai Travel Agents Association of Thailand (TTAA) zegt dat de meeste agenten nu uitwijken naar lijndienstmaatschappijen. ‘Om onze klanten te beschermen tegen soortgelijke problemen gebruiken de meeste agenten reguliere vluchten’, doelend op de annulering van vluchten door Nok Air.
Maar hij benadrukt dat het schuldenprobleem van de vier geen invloed heeft op het aantal boekingen. Reisagenten maken van chartervluchten gebruik om een fors aantal stoelen tegen een lage prijs te kunnen inkopen. Charters vliegen doorgaans naar steden waar de lijnmaatschappijen niet komen. De financiële problemen hebben hun image en het vertrouwen van toeristen geschaad, aldus de TTAA.
Directeur Krichanat van Sun Smile Holidays & Travel Co zegt slechte ervaringen met Business Air te hebben, nadat haar vergunning was ingetrokken en klanten in Zuid-Korea strandden. Sun Smile verloor daardoor behoorlijk veel geld en haar image liep schade op. (Bron: Bangkok Post, 24 februari)

Volgens een bron: 17 piloten verlaten Nok Air
25 februari – Nog meer luchtvaart, nu Nok Air. Dinsdag ontkende directeur Patee dat piloten ontslag hebben genomen uit reactie op de annulering van vluchten, gisteren moest hij toegeven dat een aantal de maatschappij de rug toekeert.
Patee noemt het normaal dat collega’s vertrekken uit solidariteit met de drie piloten die ontslagen zijn vanwege de staking door tien piloten op 14 februari. Een bron bij Nok Air zegt dat het om zeventien piloten gaat en dat meer zullen volgen.
Vanaf dinsdag vliegt Nok Air weer de normale dienstregeling. Er worden dertig nieuwe piloten aangenomen. Vandaag vervallen vier vluchten tussen Bangkok en Chiang Mai. Ze worden overgenomen door Nok Scoot. Round-trips naar Trang, Surat Thani en Khon Kaen zijn tot maandag geschorst.
Nog even de achtergrond van de staking. Nok Air heeft haar regels in overeenstemming gebracht met de regelgeving van de ICAO. Als gevolg daarvan zouden sommige piloten niet volledig bevoegd zijn. Uit onvrede besloten ze het bijltje erbij neer te gooien, tot verrassing van passagiers die van niets wisten. Het fijne word ik niet gewaar uit de berichtgeving. Ik kan alleen maar gissen dat overwerk niet meer mag, want dan krijgen de piloten te weinig rust. Dus een simpele centenkwestie.

Nok Air biedt excuses aan voor geannuleerde vluchten
8 maart – Drie weken nadat tien piloten in staking gingen en drieduizend passagiers op zeventien vluchten niet konden vertrekken, heeft Nok Air formeel haar excuses aangeboden. Vrijdag ontvingen de klanten een email van vijf alinea’s waarin directeur Patee een toelichting g op de problemen waarmee de budgetluchtvaartmaatschappij kampt.
De piloten gingen in staking, legt hij uit, omdat ze niet akkoord gingen met de veranderingen die het bedrijf had ingevoerd om te voldoen aan de eisen van het European Aviation Safety Agency. De veranderingen zijn nodig omdat Nok Air in de toekomst wil gaan samenwerken met Europese maatschappijen. De staking werd gevolgd door het vertrek van 20 piloten, waardoor een tekort aan piloten ontstond en 20 procent van de vluchten moest worden geannuleerd [nu tijdig aangekondigd]. Passagiers die al geboekt hebben, worden bij andere maatschappijen ondergebracht.
Waarnemers vinden het excuus van Nok Air rijkelijk laat komen. Het heeft blijkbaar tot doel het vertrouwen in de maatschappij te herstellen in reactie op het afgenomen aantal boekingen. De top van het bedrijf is zelfs opgeschud [geen details].
‘De naam van Nok Air is duidelijk aangetast. Het zal tijd kosten om het vertrouwen van passagiers te herwinnen’, zegt een waarnemer. ‘Veel hangt af van de vraag hoe concreet de herstelmaatregelen zijn, hoe goed ze worden toegepast en of geen extra tegenslagen volgen.’
Een nu nog sluimerend obstakel zijn de werk- en rusttijden van de piloten. De CAAT neemt die over de afgelopen drie weken onder de loep. Ongeacht de uitkomst roept het onderzoek alleen al vragen op over de veiligheid, een kwestie die ook voor de gehele luchtvaartindustrie geldt sinds de rode kaart van de ICAO. Indien Nok Air en de piloten de regels hebben overtreden, kunnen ze beboet worden en de Air Operating Licences kunnen worden ingetrokken, wat tot nog meer annuleringen zal leiden. (Bron: Bangkok Post, 7 maart)
Eerder berichten over Nok Air:
5, 2 maart, 29 februari: Kort nieuws
27 februari: Meer buitenlandse piloten voor Nok Air
26 februari: Nok Air langer afhankelijk van chartervluchten
25 februari: Volgens een bron: 17 piloten verlaten Nok Air
24 februari: ‘Geen uittocht van piloten bij Nok Air’
23 februari: Verbod dreigt voor vier luchtvaartmaatschappijen
21 februari: Nok Air schrapt 20 vluchten, passagiers boos
19 februari: Kort nieuws
18 februari: ‘Nok Air vliegt met gekwalificeerde piloten’
17 februari: Staking piloten: Captain veegt zijn straatje schoon
16 februari: Staking Nok Air; waarschuwing voor luchtvaartmaatschappijen
15 februari: Piloten Nok Air in staking; 8 vluchten geannuleerd

Bijscholing voor Nok Air piloten
18 maart – Zes instructeurs van Boeing Flight Services in de VS zijn in Bangkok gearriveerd om piloten van Nok Air te trainen. Ze blijven hier drie maanden om de piloten vertrouwd te maken met de strenge eisen van het European Aviation Safety Agency (EASA) en de ICAO, die Thailand vorig jaar een rode kaart gaf omdat het niet voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtveiligheid.
Nok Air is in de problemen gekomen na de uittocht van piloten die niet konden leven met de strengere eisen die de maatschappij aan hen stelde, omdat ze op Europese bestemmingen aast dus moet voldoen aan de EASA-eisen.
Wat de werkelijke reden is, blijft evenwel schimmig, meen ik. Misschien mochten de piloten niet meer overwerken, iets wat ze in hun portemonnee zouden merken. Of misschien werden ze door Nok Air gedwongen de verplichte rusttijden te overtreden omdat het bedrijf krap in de piloten zat. Lijkt me beide niet onaannemelijk.
Als gevolg van de uittocht heeft Nok Air vluchten moeten annuleren. Passagiers die al geboekt hadden, worden op andere Nok-vluchten ondergebracht of overgeboekt op vluchten van andere maatschappijen.
Nok Air beschikt over 21 toestellen van het type Boeing 737-800. Het bedrijf heeft 110 piloten in dienst met de rang van captain en 107 co-piloten. (Bron: Bangkok Post, 17 maart)

Maandag 11 april
– Zes kandidaten hebben belangstelling voor de post van directeur van het Civil Aviation Office of Thailand (CAOT), een dienst die vorig jaar is gevormd nadat de ICAO van de VN de Thaise luchtvaart een rode kaart had gegeven omdat niet voldaan werd aan alle internationale veiligheidseisen.
De rode kaart is nog steeds van kracht, waardoor uitbreiding van vluchten naar Japan en Zuid-Korea door die landen geblokkeerd is. [Misschien sla ik nog een land over, maar ik dacht dat China soepel is.] Een belangrijke benoeming dus, zodat ik er deze keer maar eens aandacht aan besteed in Nieuws uit Thailand, want normaal sla ik die berichten over.
Volgens een bron zijn alle kandidaten gepokt en gemazeld in de burgerluchtvaart of ze leiden een organisatie die banden heeft met de burgerluchtvaart. Er wordt ook weer driftig gespeculeerd. Twee zouden er uit springen van wie één de voorkeur van het ministerie van Transport zou hebben. Eind deze maand klinkt And the winner is. De nieuwe man krijgt een contract van vier jaar, dat slechts eenmaal verlengd kan worden. Ieder half jaar worden zijn prestaties beoordeeld. Geen te benijden functie, dunkt me, met de belangen die een rol spelen.

Donderdag 21 april
– Het zal zeker niet lukken, maar het kan misschien geen kwaad de ambities hoog te stellen. Het State Enterprise Policy Committee (SEPC) wil dat Thai Airways International dit jaar een winst maakt van 12 miljard, maar THAI verwacht een nettowinst van 2 miljard. Ook niet verkeerd, want vorig jaar maakte de luchtvaartmaatschappij een verlies van 13,06 miljard baht. Naar verwachting neemt de omzet dit jaar toe naar 194 miljard baht, 7 procent meer dan vorig jaar. THAI’s herstel is voornamelijk te danken aan de lage olieprijs.
Het SEPC heeft THAI ook opgedragen het management te veranderen en in overeenstemming te brengen met wat internationaal gebruikelijk is. THAI-president Charamporn verwacht dat zijn kluppie dit jaar tot de topvijf van luchtvaartmaatschappij behoort, zoals beoordeeld door de International Air Transport Association.
Het bericht gaat ook nog in op de laatste ontwikkelingen om af te geraken van de rode kaart van de ICAO, vorig jaar uitgedeeld omdat Thailand niet voldoet aan alle internationale regels op het gebied van de luchtverkeersveiligheid. Maar die informatie is erg detaillistisch: meer iets voor een luchtvaartmagazine dan een krant.
Wel meld ik dat zestien inspecteurs van de Civil Aviation Authority of Thailand een door de ICAO geëiste trainingscursus van de Singapore Aviation Academy hebben afgerond. Nu nog twee andere cursussen en oefenen in een simulator. In mei gaan ze beginnen met de audit van binnenlandse piloten en vluchten.

NokScoot op weg naar break even
24 mei – Budget luchtvaartmaatschappij NokScoot verwacht voor het eind van het jaar quitte te spelen. De maatschappij die vanaf Don Mueang op vier Chinese steden en Tapei (Taiwan) vliegt, profiteert van het Chinese toerisme naar Thailand. Volgende maand wordt een vijfde Chinese bestemming toegevoegd (Chongqing) en een zesde zit in de pijplijn.
NokScoot, een joint venture van Scoot Pte, een dochter van Singapore Airlines, Nok Air en vier leidinggevenden van Nok Air,  werd vorig jaar mei opgericht. De maatschappij wilde zich aanvankelijk op Japan en Zuid-Korea richten, maar had de pech dat die nieuwe vluchten vanaf Bangkok verboden werden, nadat de ICAO* Thailand een rode kaart had gegeven omdat het niet voldeed aan alle internationale veiligheidsregels. China volgt een eigen beleid en bepaalt zelf of NokScoot vanaf/naar haar grondgebied mag vliegen.

Zestien luchtvaartmaatschappen zijn dit jaar oké
16 juni – Het ministerie van Transport en de CAAT* verwachten dat dit jaar zestien luchtvaartmaatschappijen het fiat krijgen van de ICAO*. Chartchai Tipsunave, permanent secretaris van het ministerie, zegt dat de inspecties en her-certificering van piloten versneld worden zodat ze tegen december afgerond zijn.
In totaal moeten 28 luchtvaartmaatschappijen, die internationale vluchten verzorgen, herbeoordeeld worden. Van de 16 zijn 7 maatschappijen klaar voor herbeoordeling, 9 binnenkort en 12 moeten nog het nodige doen en komen dit jaar niet aan de beurt.
De operatie is een uitvloeisel van de rode kaart die de Thaise luchtvaart vorig jaar heeft gekregen van de ICAO omdat niet voldoen werd aan alle internationele veiligheidmaatregelen.
* CAAT: Civil Aviation Authority of Thailand; ICAO: International Civil Aviation Organisation van de VN.

Thaise luchtvaartmaatschappijen niet op zwarte lijst EASA
22 juni – Tot grote opluchting van de autoriteiten komt Thailand niet meer voor op de zwarte lijst van de European Aviation Safety Agency (EASA). Donderdag publiceerde de EASE de resultaten van zijn laatste audit. 214 luchtvaartmaatschappijen uit 19 landen voldoen niet aan de veiligheidseisen, maar Thailand ontbreekt op die lijst, zegt minister Arkhom (Transport).
De minister schrijft het succes toe aan de nauwe samenwerking tussen de EASA en de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT). ‘De EASA heeft vertrouwen in onze maatregelen om de problemen op te lossen.’ Hij zegt evenwel dat ondanks het groene licht Thailand blijft samenwerken met de EASA door experts van de dienst uit te nodigen om de belangrijkste problemen van de luchtvaartveiligheid te beoordelen.
Ik wil de feestvreugde niet bederven, maar voor zover ik weet vliegen slechts twee Thaise luchtvaartmaatschappijen op Europa. De overige hebben uitsluitend te maken met de beoordeling door de ICAO, die vorig jaar een rode vlag hees voor de Thaise luchtvaart, omdat ze niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. De CAAT is momenteel bezig 27 maatschappijen die op internationale routes vliegen, te hercertificeren. Zeven maatschappijen hebben een aanvraag ingediend voor hercertificering.

CAAT directeur krijgt de zak
19 augustus – Directeur Alongkot Poolsuk van de Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) is met onmiddellijke ingang de laan uitgestuurd, drie maanden nadat hij was benoemd als hoofd van de nieuwe organisatie die schoon schip moet maken in de Thaise luchtvaart. Alongkot’s ontslagaanvrage was al goedgekeurd; niettemin haalde premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast om hem gisteren zijn biezen te laten pakken.
Alongkot, voorheen werkzaam bij THAI, wordt opgevolgd door Chula Sukmanop, directeur-generaal van het Department of Airports. Volgens de permanent secretaris van het ministerie van Transport heeft Alongkot ontslag genomen wegens gezondheidsproblemen, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Twee weken geleden gonsde het al van de geruchten dat minister Arkhom niet onder de indruk was van Alongkot’s prestaties.
Volgens een bron bij het ministerie speelde Chula een belangrijke rol bij het opstellen van een rapport voor de European Aviation Safety Agency, dat zich ook zorgen maakt over de Thaise luchtvaart. Luchtvaartfunctionarissen zeggen dat de wisseling van de wacht het verstrekken van CAAT licenties vertraagt en ernstige gevolgen heeft voor hun bedrijfsvoering.
De CAAT is de opvolger van het Department of Civil Aviation (DCA) dat vorig jaar juni geconfronteerd werd met een rode kaart van de International Civil Aviation Organisation van de VN (ICAO) omdat Thailand niet volledig voldeed aan de veiligheidseisen voor het luchtvaartverkeer. De rode kaart was voor Japan en Zuid-Korea aanleiding uitbreiding van het luchtverkeer vanuit Thailand te verbieden.

Dinsdag 13 september
– De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) heeft de inspecties van luchtvaartmaatschappijen en de heruitgifte van Air Operations Certificates hervat [of gaat hervatten]. Ze hoopt de rode kaart kwijt te raken die de ICAO vorig jaar heeft uitgedeeld, omdat Thailand niet voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtvaartveiligheid.
Thai Airways International, Bangkok Airways en Thai AirAsia hebben om een audit gevraagd, zodat ze niet hoeven te wachten op de 28 maatschappijen die internationaal opereren en voorrang krijgen. Naar verwachting duurt de operatie tot januari.
De CAAT beslist in februari of ze klaar is voor herbeoordeling door de ICAO.

Luchtvaart: CAAT trekt de touwtje aan
22 september – De Cvil Aviation Authoriy of Thailand (CAAT) heeft de eisen voor het verkrijgen van een Air Operating Licence ((AOL) verzwaard. Het bestuur wil zo het aantal luchtvaartmaatschappijen dat in Thailand opereert, beperken.
Directeur Chula Sukmanop zegt dat niet alleen de financiële gezondheid van aanvragers wordt nagegaan, maar ook wordt gekeken of er gebruik wordt gemaakt van stromannen. Buitenlandse bedrijven doen dat soms om de indruk te wekken dat het om een Thais bedrijf gaat. Zo voldoen ze aan de eis dat 51 procent van een bedrijf in binnenlandse handen moet zijn. CAAT gaat dat controleren aan de hand van de samenstelling van de raad van bestuur en het stemrecht.
De nieuwe regels hebben ook betrekking op de leeftijd van vliegtuigen. Een passagierstoestel mag niet ouder zijn dan 16 jaar, een vrachttoestel 18 jaar.
De CAAT is momenteel bezig AOL’s te herzien om de Thaise luchtvaartstandaard te verbeteren. Vorig jaar juni kreeg Thailand een rode kaart van de ICAO omdat het niet volledig voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtvaartveiligheid. De ICAO gaat volgend jaar na hoe de vlag erbij staat.
Verder heeft Thailand te maken met het European Aviation Safety Agency (EASA) dat ook de vinger aan de pols houdt. Chula, die vorige week het Directorate General Mobility and Transportation van de EU heeft geïnformeerd, zegt dat de EU en de EASA tevreden zijn met de Thaise aanpak van de problemen.
In juni van dit jaar publiceerde de EASA het resultaat van haar inspecties. Thailand kwam niet voor op de  lijst met maatschappijen die sub-standaard zijn. Op die lijst staan 214 maatschappijen uit 19 landen.
Het CAAT-bestuur heeft ook een voorstel van Airports of Thailand, de beheerder van zes luchthavens, goedgekeurd dat AOT in staat stelt de veiligheid van luchthavens te beoordelen en maatregelen te nemen. Tot nu toe had AoT niet die bevoegdheid.
Voorts heeft het bestuur de verhoging van parkeertarieven goedgekeurd om te voorkomen dat toestellen te lang op Don Mueang en Suvarnabhumi staan. Ten slotte is de pensioenleeftijd van verkeersleiders opgetrokken van 60 naar 63 jaar ter bestrijding van personeelstekorten.

Luchtvaart: Er is hoop, VS komt weer in beeld
28 september – Staatssecretaris Ormsin (Transport) verwacht dat de US Federal Aviation Administration (FAA) volgende maand Thailand promoveert van luchtvaartveiligheidscategorie 2 naar 1. Ormsin denkt niet dat de FAA wacht op het oordeel van de ICAO, die vorig jaar juni een rode kaart trok omdat Thailand niet voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtvaartveiligheid.
Ormsin’s optimisme is gebaseerd op Line berichtjes van zijn minister die in Canada is voor een luchtvaartbijeenkomst, bijgewoond door de ICAO, EU, FAA, European Aviation Safety Agency en vertegenwoordigers uit vier landen.
De ICAO neemt Thailand eind dit jaar of volgend jaar de maat. Ter voorbereiding werkt Thailand samen met de ICAO en de CAA International, een dochter van de UK Civil Aviation Authority.
Naar verwachting mag Thai Airways International (THAI) vanaf oktober weer op de VS vliegen. Het goede nieuws uit Canada komt op een uitgelezen tijdstip voor THAI, dat bezig is haar vluchten uit te breiden (zie het bericht van 25 september: THAI slaat haar vleugels weer uit). THAI overweegt weer te gaan vliegen op Seattle, San Francisco en Los Angeles met een tussenstop in Hong Kong, Tapei, Shanghai of Tokio. In oktober vorig jaar vloog THAI voor het laatst naar Los Angeles, toen de laatst overgebleven vlucht naar de VS. THAI-president Charamporn zei eerder dat Los Angeles wellicht vervalt vanwege de lange afstand.

Twee luchtvaartnieuwtjes
29 september – 1 Budgetmaatschappij Thai Vietjet staat in de startblokken om vanaf 26 oktober te gaan vliegen tussen Bangkok en Chiang Mai. Het aantal vluchten van zeven maatschappijen komt daarmee op 48 per dag met 19.000 stoelen in beide richtingen. 2 De IOSA accreditatie van Bangkok Airways is door de IATA voor twee jaar verlengd. De maatschappij voldoet aan alle internationale veiligheidseisen.
1 Luchtvaartfunctionarissen menen dat de uitbreiding van het aantal stoelen op de route Bangkok-Chiang Mai betrekkelijk goed geabsorbeerd wordt door de vraag van zowel de vrijetijds als de zakelijke markt. Alle luchtvaartmaatschappijen melden robuuste cabinebezettingen van 80 procent, ondanks de sterke concurrentie en het ruime aanbod aan stoelen.
Er is ruimte voor groei, maar die wordt alleen beperkt door beperkingen op de slots, zowel in Chiang Mai als op Don Mueang, de uitvalsbasis van budgetmaatschappijen, en Suvarnabhumi.
De eerste acht maanden van dit jaar verwerkte de luchthaven van Chiang Mai 4,78 miljoen passagiers op binnenlandse vluchten, 14 procent meer op jaarbasis, aldus Airports of Thailand. De meesten reisden van en naar de hoofdstad.
Op Don Mueang is Thai AirAsia marktleider met twaalf vluchten per dag, gevolgd door Thai Lion Air (negen), Nok Air (zeven) en THAI Smile (acht).
Thai Airways International en Bangkok Airways vliegen respectievelijk vier en zes maal per dag vanaf Suvarnabhumi naar Chiang Mai waar nieuwkomer Thai Vietjet bijkomt. Bangkok-Chiang Mai is Thailand’s tweede drukste route na Bangkok-Phuket, die 50 vluchten per dag telt. Bangkok-Chiang Mai is de derde route van Thai Vietjet.
2 De accreditatie van Bangkok Airways is goed nieuws voor de maatschappij die als eerste van in Thailand geregistreerde maatschappijen door de CAAT wordt herbeoordeeld voor het verlenen van een Air Operating Licence. De herbeoordelingen zijn een eis van de ICAO, die de Thailand vorig jaar juni een rode kaart gaf omdat het niet voldeed aan alle internationale veiligheidseisen. (Bron: Bangkok Post, 28 september)
IOSA betekent IATA Operational Safety Audit.

Luchtvaart: Vertragingen ergeren minister
4 oktober – Minister Arkhom (Transport) is de voortdurende vluchtvertragingen, met name bij Nok Air, beu. Hij heeft de CAAT gevraagd tegen luchtvaartmaatschappijen met een problematisch vluchtschema op te treden. De CAAT heeft nog niet besloten of Nok Air wordt gestraft met een vluchtverbod. Ze gaat eerst met de leiding praten over de oorzaken.
In februari werd Nok Air geconfronteerd met een staking van piloten, waardoor tal van vluchten vervielen. De piloten zouden gedwongen zijn geweest langer te werken dan is toegestaan. Vorige maand leek de sitiuatie zich te herhalen.
Nok Air is een van de 25 Thaise luchtvaartmaatschappijen die nog door de CAAT herbeoordeeld moeten worden voor hun Air Operator Certificate (AOC). Vorige maand is daarmee begonnen. De eerste nieuwe zeven of acht AOC’s worden in januari of februari verstrekt.
De herbeoordelingen zijn nodig wil Thailand verlost raken van de rode kaart die het vorig jaar juni van de ICAO heeft gekregen omdat het niet voldeed aan alle internationale eisen op het gebied van de luchtvaartveiligheid. Volgens Arkhom, die onlangs een conferentie van de ICAO in Canada bijwoonde, is de ICAO tevreden ‘met onze oplossingen’. Zo is het voormalige Thai Civil Aviation Department gesplitst in een controlerende (CAAT) en beheersdienst (Department of Airports).

Ook Nok Air geeft ’t weer de schuld
5 oktober – Nok Air, de Thaise luchtvaartmaatschappij met de meeste vertraagde vluchten, schrijft de vertragingen toe aan het slechte weer. ‘Technische moeilijkheden’ noopten de maatschappij vluchten tussen 26 september en zondag uit te stellen om te voldoen aan de internationale veiligheidseisen. Nok Air heeft haar excuses gemaakt aan de gedupeerde passagiers.
Leugentje om bestwil? Feit is dat de maatschappij in februari tal van vluchten moest annuleren of uitstellen; toen was het weer niet de boosdoener, maar een staking van piloten die protesteerden dat ze gedwongen werden te lange werktijden te maken. Het tekort aan piloten leek zich vorige maand te herhalen.
De minister van Transport heeft maandag de maatschappijen die met vertragingen kampen, opgedragen hun leven te beteren, en gisteren heeft de minister de CAAT opgedragen met de betrokken maatschappijen om de tafel te gaan zitten. Hij heeft de CAAT ook gevraagd ervoor te zorgen dat voldoende onderhoudspersoneel standby staat om technische problemen snel op te lossen. Het pilotentekort moet ook snel van de baan. Sinds vorig jaar mogen de maatschappijen buitenlandse piloten in dienst nemen. Dat was eerder aan een maximum gebonden.

Woensdag 12 oktober
– De uitgifte van Air Operating Licences (AOL) behoeft, wanneer de nieuwe luchtvaartnavigatie wet van kracht is, de goedkeuring van een nieuw te vormen Civil Aviation Board en niet meer van de minister van Transport, die de raad overigens wel gaat voorzitten.
Volgens CAAT directeur Chula is de huidige praktijk met een minister die als enige beslist, verouderd. Chula denkt dat het in de toekomst lastiger wordt een luchtvaartmaatschappij op te richten. In het verleden is het voorgekomen dat AOL’s zijn doorverkocht en dat kan niet meer nu meer personen de AOL moeten goedkeuren. De autoriteiten hebben enkele maatschappijen gewaarschuwd en van twee de AOL’s ingetrokken.

Zondag 23 oktober
– Thai Airways International, Bangkok Airways en Thai AirAsia zijn de eerste drie Thaise luchtvaartmaatschappijen die vanaf januari of februari weer beschikken over een Air Operator Certificate. Daarna worden hun toestellen gecontroleerd. De gehele procedure neemt vijf maanden in beslag, verwacht directeur Chula van de CAAT.
In maart komen de volgende vijf aan de beurt. De CAAT gaat ervan uit dat de her-inspecties van de 25 resterende maatschappijen in september volgend jaar zijn afgerond. Dan zou Thailand verlost moeten zijn van de rode kaart van de ICAO. Het personeelsgebrek bij de inspecties blijft een probleem, zegt Chula.

Donderdag 1 december
– Thai Airways International (THAI) wil aan het eind van het jaar haar vluchten op de VS hervatten, die in oktober vorig jaar zijn gestopt toen de nationale luchtvaartmaatschappij na jaren van verliezen bezig was aan een ingrijpend rehabilitatieprogramma. Gedacht wordt aan vluchten naar Seattle of San Francisco.
Maar voor het zover is, dient de maatschappij te beschikken over nieuwe Air Operator Certificates van de Civil Aviation Authority of Thailand. Naar verwachting vindt de herbeoordeling van de CAAT in mei plaats. Daarna worden de ICAO en FAA uitgenodigd voor een audit.
Zoals bekend kreeg Thailand vorig jaar een rode kaart van de ICAO omdat het niet voldeed aan alle veiligheidseisen op luchtvaartgebied. De US Federal Aviation Administration (FAA) besloot daarop Thailand te degraderen naar categorie II, hetgeen betekent dat Thaise luchtvaartmaatschappijen geen nieuwe routes mogen openen op de VS of vliegtuigtypes wijzigen op bestaande routes.
Behalve THAI gaat de CAAT ook Bangkok Airways enThai AirAsia herbeoordelen. Voor alle duidelijkheid: die vliegen niet op de VS, maar hebben wel last van de rode kaart, waardoor Japan en en Zuid-Korea besloten geen nieuwe vluchten vanuit Thailand toe te staan. China bekijkt van geval tot geval aanvragen voor uitbreiding.

Zaterdag 10 december
– Geen enkele in Thailand geregistreerde luchtvaartmaatschappij staat op de laatste update van de Air Safety List van de EU. Op die lijst staan maatschappijen die niet voldoen aan de internationale veiligheidsregels. De Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) put er de hoop uit dat de ICAO haar rode kaart intrekt die Thailand vorig jaar kreeg, maar dat lijkt me voorbarig want alleen Thai Airways International vliegt op de EU.
Verder is er nog de European Aviation Safety Agency, die  luchtvaartmaatschappijen controleert. Uit de inspecties van deze club is gebleken dat 214 maatschappijen uit 19 landen in gebreke blijven, maar ook daarbij geen Thaise maatschappij. De EASA controleert elke zes maanden.
De ICAO gaat tussen december en maart de stand van zaken opnemen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties