Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya (2)

Deze pagina is een vervolg van de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Helaas werkt de link niet. Desgewenst kan ik het gehele dossier in Word opsturen. Spannend leesvoer, maar wel ingewikkeld.

Wat Dhammakaya: Woordvoerder Ong-art gevlucht [?]
10 januari 2017 – Hij wordt gezocht voor het opstoken van volgelingen van de controversiële Wat Phra Dhammakaya om zich te verzetten tegen de arrestatie van hun geliefde abt, maar hij lijkt de benen te hebben genomen naar Frankrijk. De politie vraagt de collega’s na te gaan of hij daar is.
Het vermoeden dat hij in Frankrijk is, is gebaseerd op een foto online, waarop hij te zien is met een groep monniken en volgelingen in een Japans restaurant in Frankrijk. Wanneer blijkt dat hij inderdaad in Frankrijk is, vraagt de politie aan de afdeling International Affairs van de procureur-generaal een verzoek tot uitlevering te doen. Ong-art moet het land illegaal hebben verlaten, want Immigration heeft geen gegevens over zijn vertrek. Alle grensposten is gevraagd naar hem uit te zien.
Die Ong-art is trouwens een reislustig persoontje, want vorig jaar reisde hij achttien keer in en uit het land. De politie vermoedt dat hij via Laos naar Frankrijk is gevlucht. Zjn bezittingen zou hij per zeecontainer verscheept hebben.
Het bericht kauwt verder de voorgeschiedenis na, zoals de mislukte poging van de DSI de abt in juni te arresteren. De abt wordt gezocht wegens heling en het witwassen van geld, omdat hij een donatie heeft aangenomen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld was ontvreemd uit de kas.

Verrassend: NOB vraagt abt zich aan te geven
19 januari – Zijn de bordjes verhangen bij het National Office of Buddhism (NOB), want tot nu toe leek die de abt van Wat Phra Dhammakaya, die zich verborgen houdt, de hand boven het hoofd te houden. Het probeert abt Phra Dhammachayo (laat ik zijn naam nu maar eens noemen) te bewegen om zich aan geven. De abt is overigens niet meer in functie.
Tegen de abt loopt een arrestatiebevel omdat hij sinds vorig jaar niet is komen opdagen bij de DSI om de beschuldigingen tegen hem in ontvangst te nemen. Hij wordt verdacht van heling en het witwassen van geld, dat is verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, en moet zich nu melden bij het OM.
Minister Ormsin (PM’s Office) bevestigde gisteren desgevraagd dat het NOB pogingen onderneemt de abt op andere gedachten te brengen. De NOB is daartoe bereid om het gebruik van geweld te voorkomen, dat het boeddhisme zou kunnen schaden.
Daarbij teken ik aan dat van de geweldsoptie nog niets is gebleken; de overheid lijkt eerder passief en doet alleen maar oproepen. Premier Prayut en vice-premier Prawit benadrukten eerder geen geweld te willen gebruiken. Ormsin zegt dat de regering manieren onderzoekt om negatieve gevolgen te voorkomen.
Dinsdag vergaderde Prawit met betrokken diensten. Na de bijeenkomst zei hij geen plannen te hebben om de arrestatie van Phra Dhammachayo af te dwingen. De betrokken diensten doen hun werk [?].
Gevraagd of het OM de zaak [heling en witwassen] niet voor de rechter kan brengen zolang de abt zich niet overgeeft of gearresteerd wordt, zegt minister Suwaphan (Justitie) dat de vervolging ook in dat geval kan doorgaan, omdat drie van de vijf verdachten die bij de zaak betrokken zijn, al in hechtenis zijn genomen.

Vrijdag 27 januari
– Hij grossiert zo langzamerhand in arrestatiebevelen [die tot nu toe tot geen enkele arrestatie hebben geleid]: de abt van de pompeuze en puissant rijke Wat Phra Dhammakaya. Het laatste bevel dat aan zijn verzameling is toegevoegd, heeft betrekking op de encroachment (kraken, illegaal in bezit nemen) van grond door het Muktawan meditatiecentrum in Khuan Chuk, een beschermd bos in Ko Yao (Phangnga). Het meditatiecentrum, dat vorige maand bezoek kreeg van politie en soldaten, heeft er 52 rai van afgesnoept wat een schadepost van 5 miljoen baht heeft opgeleverd.
Tegen de abt lopen al drie arrestatiebevelen: twee wegens encroachment van meditatiecentra in Loei en Nakhon Ratchasima en een, de belangrijkste, wegens heling en het witwassen van geld, dat uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative was verduisterd.

Wat Dhammakaya deels op openbaar land
15 februari – Het was even rustig rond de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya, waarvan de abt zich voor Justitie verborgen houdt en de autoriteiten geen kans hebben gezien hem aan te houden. Maar nu is de tempel weer in het nieuws. De DSI en politie hebben ontdekt dat enkele gebouwen op openbaar land staan, waaronder een gebouw dat over een kanaal is gebouwd.
DSI directeur-generaal Paisit Wongmuang heeft dit dinsdag bekend gemaakt, maar het bericht zegt verder niets over eventuele juridische actie. Over de arrestatie van de abt zei hij dat de autoriteiten bekijken of ze er klaar voor zijn, maar een tijdpad gaf hij niet.
Een bron bij Justitie zegt dat voor de arrestatie soldaten buiten het tempelterrein volgelingen zullen moeten tegenhouden om naar binnen te gaan en de politie zou de volgelingen die al binnen zijn, naar buiten moeten brengen.
Zoals bekend lukte het de DSI in juni vorig jaar niet de abt aan te houden omdat volgelingen een menselijk schild vormden (foto). De abt wordt verdacht van heling en het witwassen van geld dat uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) was ontvreemd door de toenmalige voorzitter. (Bron: website Bangkok Post, 14 februari)

Update: Nieuwe inval in tempel verwacht
15 februari – De bron die in het websitebericht opgevoerd wordt, zat er niet ver naast, want vandaag opent de krant met het bericht dat een nieuwe inval in de tempel te verwachten valt. De tempel wordt tot een ‘strictly controlled’ gebied verklaard, een term waarvan het bericht niet duidelijk maakt of dit een wettelijk vastgelegde status is.
De DSI, experts van Justitie en de politie hebben zich maandag gebogen over luchtfoto’s, die de DSI wil gebruiken bij de vervolging van de abt. Opnieuw wordt een bron opgevoerd [dezelfde als in het website bericht?], die zegt dat het commando is gewisseld. Nu heeft hoofdcommissaris Chakthip de leiding tegen adjunct-hoofdcommissaris Srivara de vorige keer, maar die heeft er niet veel van gemaakt.
In juni vorig jaar haalde de politie bakzeil en in december leek een tweede poging te worden gedaan, maar de politie verklaarde destijds dat de operatie alleen bedoeld was om de barrières weg te halen, wat deels lukte.
Tegen de abt lopen vier arrestatiebevelen, drie wegens encroachment van meditatiecentra van de tempel in het land, en één, de belangrijkste, voor de heling en het witwassen. Formeel is de abt geen abt meer, want in december ging de leiding van de tempel in andere handen over en werd hij benoemd tot ere-abt.
Ik waag me niet aan een voorspelling in dit kat en muis spel tussen politie en tempel. Misschien is het allemaal grootspraak van de politie, want nog steeds geldt de opdracht van Prayut om geweld te voorkomen, wat de politie een alibi geeft om niets te doen. Er is ook al ettelijke keren op gewezen dat de zaak niet urgent is omdat die een verjaringstermijn van 15 jaar kent. Over de encroachment, genoemd op de website, meldt het krantenbericht niets.

Aanval op Wat Dhammakaya is ‘imminent’
16 februari – Wat Phra Dhammakaya, de protserige en puissant rijke tempel in Pathum Thani die een grote schare trouwe volgelingen heeft, kan een aanval verwachten. Premier Prayut heeft artikel 44 van de interim-grondwet in werking gesteld, waardoor politie en leger de vrije hand hebben. Woensdag vergaderden de DSI en Provincial Police Region 1 achter gesloten deuren. Volgens een bron is gesproken over een aanval binnen 12 uur voor zonsopgang.
Of de aanval gericht is op arrestatie van de abt, die al sinds vorig jaar wordt gezocht voor heling, het witwassen van geld en encroachment door meditatiecentra van de tempel in drie provincies, wordt niet met zoveel woorden bevestigd. Volgens een bron is de juridische grond waarop gehandeld wordt, de bouw van een bouwwerk over een openbare waterweg.
De bron zegt dat de autoriteiten het risico van een gewelddadige confrontatie met discipelen die een menselijk schild vormen, trachten vast te stellen. Vice-premier en minister van Defensie Prawit ontkende voor de vergadering van woensdag dat een aanval wordt overwogen, maar de website van de krant kopt dat een aanval ‘imminent’ is.
Bij een aanval zouden soldaten buiten de tempel volgelingen moeten tegenhouden en op het tempelterrein zelf zou de politie discipelen naar buiten begeleiden. De politie heeft al tweemaal bakzeil gehaald om de arrestatiebevelen tegen de abt uit te voeren: in juni en december.

Wat Phra Dhammakaya inval 16-2

Wat Dhammakaya: Zoektocht naar abt mislukt
17 februari – De DSI is het gisteren niet gelukt de abt van Wat Phra Dhammakaya te vinden. Na drie uur werd de zoektocht van 4.240 soldaten, agenten en DSI-agenten afgeblazen, nadat 15 procent van het onmetelijk grote terrein was uitgekamd. Vandaag wordt verder gezocht naar de abt die zich al ruim een jaar verborgen houdt voor Justitie.
DSI woordvoerder Woranan zei gisteravond tijdens een mediabriefing dat de abt niet is gevonden op het niet openbare deel van het terrein (196 rai), waarop het Daowadung gebouw staat, de residentie van de abt. Tijdens de jacht vonden enkele kleine schermutselingen plaats met monniken en volgelingen.
Vandaag wordt om 8 uur begonnen aan de rest van het terrein, 2000 rai groot, met de beeldbepalende gebouwen van de secte waaronder de hal die de bijnaam Vliiegende Schotel heeft.
De autoriteiten gaan ervan uit dat de abt zich nog steeds op het tempelterrein bevindt, alhoewel de tempelwoordvoerder tegen wie ook een arrestatiebevel is uitgevaardigd, volgens eerdere berichten in Frankrijk is gesignaleerd.
Het was gisteren de eerste keer dat het agenten lukte het tempelterrein op te gaan. In juni voorkwam een menselijk schild van gelovigen dat en ook in december stond de politie voor een gesloten deur. Volgens dit bericht tweemaal, maar ik heb alleen maar over één poging gelezen, toen enkele barrières zijn weggehaald waarmee toegangen waren gebarricadeerd. Maar deze keer had  het leger woensdagnacht al stelling genomen bij het terrein en werden bezoekers tegengehouden.
Abt Phra Dhammachayo (72), oprichter van de populaire secte, wordt gezocht wegens heling en het witwassen van geld dat is ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Daarvoor is de voormalige bestuursvoorzitter veroordeeld en gevangen gezet. Tegen anderen lopen nog procedures.
De abt weigerde zich te melden bij de politie, zogenaamd omdat hij te ziek zou zijn om te reizen. Verder lopen tegen hem arrestatiebevelen omdat meditatiecentra van de tempel in drie provincies zich schuldig hebben gemaakt aan encroachment van overheidsland. Ook de tempel zelf zou illegaal grond in gebruik hebben genomen. (Bron: website Bangkok Post, 16 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya)

Voorpagina BP geheel gewijd aan tempelinval
17 februari – De gehele voorpagina van BP is vandaag uitgetrokken voor de gebeurtenissen van gisteren en meer valt over het openingsverhaal eigenlijk niet te melden. Het verhaal bevat geen nieuwe informatie, wel meer details die keurig zijn samengevat in twee informatieve kaders: een kader met een chronologisch overzicht van de operatie (Searching here) en een kader met de belangrijkste punten uit het bevel van premier Prayut dat hij heeft genomen op grond van artikel 44 van de interim-grondwet (Sweeping powers).
Opnieuw lees ik dat in december twee pogingen zijn gedaan de tempel binnen te vallen: op 13-16 en 27 december. Leuk om te weten, maar geen wereldschokkend nieuws. Ik heb een nieuwe foto toegevoegd van een schermutseling tussen monniken en agenten, maar meer dan enig duw- en trekwerk lijkt het niet te zijn. Brengt vandaag de victorie? Zodra ik dat lees, meld ik het.

Commentaar: Ondoordacht gebruik van artikel 44
17 februari – ‘Verkeerd gebruik van artikel 44’ kopt BP vandaag boven haar hoofdredactioneel commentaar, dat gewijd is aan de tempelinval. De krant schrijft: ‘Het gebruik van deze draconische wet roept serieuze vragen op over de toepassing van de wet in onze samenleving. Het is voor de staat niet nodig deze specifieke wet te gebruiken voor een persoon die van iets eenvoudigs wordt beschuldigd of zelfs een criminele daad zou hebben verricht.’
‘Het feit dat de zaak zich zo lang heeft voortgesleept maakt de betrokkenen het voorwerp van kritiek en oefent tegelijkertijd meer druk uit op de regering. Het gebruik van artikel 44 komt erop neer dat we ons neerleggen bij het feit dat er iets heel verkeerds is in ons rechtssysteem. De populariteit van de tempel en het vermijden van een gewelddadige confrontatie zijn geen excuus. Iedereen dient voor de wet gelijk te zijn. Als de abt de wet heeft overtreden: stel hem in staat van beschuldiging en berecht hem.
’Waarom moeten we ons druk maken over waar hij is en de zoektocht? Wanneer hij niet gevonden kan worden, zoals nu het geval is, kunnen we hem altijd nog in absentia berechten, en wanneer hij schuldig wordt bevonden, kan hij zich niet aan de wet onttrekken.’
De krant verwijst hierbij naar de vervolging van oud-premier Thaksin die dankzij zijn borgtocht het land kon ontvluchten, maar in 2008 wel veroordeeld werd tot 2 jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik.
BP besluit: De regering moet zich aan de reguliere wet en legale middelen houden, wat haar daden meer gerechtvaardigd maakt. In dit geval heeft de regering alle recht om de normale wetten te gebruiken en dat behoort ze ook te doen.

Wat Dhammakaya: Na 2 dagen nog geen spoor van de abt
18 februari – Ook op de tweede dag van de zoektocht naar abt Dhammachao, die zich al een jaar verborgen houdt, is het niet gelukt hem te vinden. Zestien teams trokken om 8 uur het immens grote terrein van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani op en kamden het uit met honden.
De politie stuitte op een grote kelder onder een fontein die gebruikt wordt voor de behandeling van afvalwater en in het Daowadung gebouw op medische uitrusting en een hyperbaric (decompressie) kamer waar de abt behandeld moet zijn aan zijn kwalen, die als reden worden genoemd waarom hij niet mocht reizen en oproepen van de politie om zich te melden, negeerde. Het gebouw is verzegeld.
Voor aanvang van de operatie zei DSI woordvoerder Woranan dat de informatie erop wijst dat de abt nog steeds in de tempel is. Als hij niet gevonden kan worden, worden meer onderzoeken gedaan om hem te arresteren [?].
Phra Sanitwong Wutthiwangso, directeur public relations van de tempel, herhaalde gisteren dat hij de abt al lange tijd niet heeft gezien. ‘De abt heeft zijn eigen bezigheden.’
Vice-premier Wissanu betwijfelt of de abt nog in het land is. Het moet niet moeilijk voor hem zijn geweest via natuurlijke grenzen uit het land te slippen. Minister Suwaphan (Justitie) deelt zijn mening indien de abt niet wordt gevonden.
De zoektocht begon eergisteren op het niet-openbare deel van het 2.300 rai tellende tempelterrein en werd gisteren voortgezet op het openbare deel waarop de beeldbepalende gebouwen van de tempel staan, zoals een gebouw met de bijnaam ‘Vliegende schotel’.
Buiten de tempel hielden soldaten bezoekers tegen, op het terrein zelf bevinden zich 1.000 volgelingen. Enkele kleine schermutselingen vonden plaats tussen monniken en agenten. De inval is mogelijk gemaakt doordat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet in werking heeft gesteld, dat hem absolute bevoegdheid geeft

Wat Dhammakaya: Gezochte abt nog steeds spoorloos
19 februari – Abt Dhammachao is nog steeds spoorloos. Na met een overmacht aan agenten gezocht te hebben, zit de politie met lege handen. Ze concentreert zich nu op de medische apparatuur en hyperbaric chamber (decompressietank) die vrijdag zijn ontdekt (zie foto).
Daar moet de abt zijn behandeld aan zijn kwalen, die een excuus vormden om de oproepen van de politie zich te melden naast zich neer te leggen. Zoals bekend wordt de abt verdacht van heling en het witwassen van geld, maar dat hoef ik allemaal niet te herhalen.
Vrijdag is gezocht door twee teams. Eén team nam een kijkje in het Ban Suantawantham condominium bij Gate 8 waar de abt zich verborgen zou hebben gehouden, maar de vogel was al gevlogen. Slechts drie monniken uit Myanmar waren aanwezig. Het Immigration Bureau controleert hun entry documenten.
Vrijdagavond stuitte de politie achter de tempel op zeven grote opslagtanks van diesel met een capaciteit van 140.000 liter. Er zat nog 65.000 liter in. Volgens functionarissen is de opslag van diesel aan strenge wettelijke eisen gebonden. Hamsteren is niet toegestaan. De DSI heeft de politie van Khlong Luang gevraagd de zaak te onderzoeken.
Hoofd Charnthep van de Provincial Police Regin 1 zei gisteren dat de politiemacht die naar de abt zoekt, wordt teruggebracht naar 1.200 man. Artikel 44 van de interim-grondwet blijft van kracht waardoor de politie vrij spel heeft.

Kolenprotest afgeblazen; situatie in tempel grimmig
20 februari – De demonstratie bij het Government House tegen de bouw van een kolencentrale in Krabi is zondagmiddag afgeblazen nadat de regering had toegestemd in een nieuwe milieu- en gezondheidseffect rapportage. De vijf aangehouden leiders zijn vrijgelaten. Daarmee komt tijdig een eind aan een heikele situatie voor de regering, die het protest had verboden omdat het in strijd was met het samenscholingsverbod van de junta.
Maar dat kan niet gezegd worden van de zoektocht naar de abt van Wat Dhammakaya, die donderdag is begonnen. De sfeer op het tempelterrein is grimmig nadat duizenden monniken en volgelingen door de politiebarricades van twee ingangen zijn gebroken en het terrein zijn opgetrokken.
Dat gebeurde voor de deadline van drie uur, die de DSI had gesteld aan degenen die al op het terrein waren en er niet hoorden, om te vertrekken. De ‘steuntroepen’ waren op de Facebook pagina Thai Monks opgeroepen naar Pathum Thani te komen. Volgens die pagina zouden 500.000 personen uit de Central region willen komen.
Na de sloop van de barricades kwamen monniken en volgelingen, allen getooid met mondkapjes uit de tempel naar Gate 5 en vormden een menselijk schild. Zo’n 20 minuten vonden schermutselingen met de politie plaats, waarna beide partijen zich terugtrokken, maar later laaiden ze weer op. Daarna zetten monniken tenten op buiten Gate 5 en 6 voor de nieuwkomers.
Ook de politie liet steuntroepen aanrukken (foto). Ze heeft foto’s gemaakt van volgelingen die door de barricades zijn gebroken om ze later te kunnen vervolgen. DSI directeur-generaal Paisit heeft veertien senior monniken opgeroepen om zich om 18 uur te melden, maar die negeerden het bevel.
De politie kamt sinds donderdag het terrein van 2.300 rai uit op zoek naar de abt die zich al bijna een jaar aan justitie onttrekt. Tegen hem lopen arrestatiebevelen wegens heling en het witwassen van geld, dat is ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, en illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel in drie provincies.
Premier Prayut heeft artikel 44 van de interim-grondwet ingezet om de politie de vrije hand te geven. De tegenpartij wil dat de zoektocht wordt beëindigd en het gebruik van het artikel wordt ingetrokken.
Volgens een monnik, die zegt al 30 jaar aan de tempel te zijn verbonden, is de ziekelijke abt donderdag op de eerste dag van de zoektocht per auto naar een schuilplaats in de buurt vervoerd. Hij zei dit bekend te maken omdat de tempelleiding zaterdagavond in een vergadering heeft besloten een gewelddadige confrontatie niet uit de weg te gaan tussen de politie en monniken en volgelingen. ‘De monniken hebben nog steeds bewondering voor de abt en zijn bereid hun leven voor hem op te offeren. Ze willen de DSI verantwoordelijk houden voor eventuele gewonden of doden.’ Volgens hem weet de leiding dat de abt niet in de tempel is, maar ze hield zich van de domme toen de politie aan het zoeken sloeg.
Hoofd communicatie Phra Sanitwong heeft de autoriteiten gevraagd water en elektra niet af te sluiten.
Update: Twee agenten, drie monniken en een oude vrouw zijn vanochtend licht gewond geraakt bij een treffen aan het begin van de weg die naar Gate 5 en 6 leidt. Een groep van twintig monniken stuitte er op politie die in rijen was opgesteld.

Opinie: Onkruid wieden in het boeddhisme
21 februari – Het echte doel van de operatie in Wat Phra Dhammakaya is een eind te maken aan de tempel en de Dhammakaya cultus te wurgen totdat ze niet langer actief is en met haar verdraaide boeddhistische leer geen dreiging meer vormt voor het boeddhisme, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing op de opiniepagina van Bangkok Post.
Want om 4.000 man van de DSI, politie en leger in te zetten, plus het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet [waardoor ze vrij spel hadden] is overkill. Premier Prayut had er ook al op gehint dat het hem niks kon schelen of de abt wordt gevonden.
‘Als hij nog in de tempel is, wordt hij gearresteerd. Als hij er niet is, wordt hij niet gearresteerd. Belangrijker in dit drama is niet de arrestatie van Phra Dhammachayo, maar hoe slechte elementen uit de monnikenorde te verwijderen.’
Zo’n element is deze tempel die zich op een zelfde wijze uitbreidt als waarop bedrijven hun marktaandeel vergroten. Het doel is meer volgelingen te trekken en haar overspelig boeddhistische evangelie te verspreiden met als slogan: hoe grote je donaties, hoe hoger het vliegtuig voor de donoren naar de hemel vliegt. Wat de predikers hun lichtgelovige volgelingen niet vertellen is dat voor sommigen van hen dit leven een hel is, alvorens ze in hun volgend leven al dan niet naar de hemel gaan.
Veera besluit: Phra Dhammachayo is op de vlucht. Zijn rijk verbrokkelt en kan ineen storten. Maar dat betekent niet dat de clerus beter af is. Of misschien krijgen ze meer vertrouwen en respect van leken wanneer er een echte hervorming is bij monniken, te beginnen bij de top. Tenslotte zijn de tempel en de abt slechts één belangrijk probleem dat het boeddhisme in dit land bedreigt. (Bron: Bangkok Post, 20 februari)

Wat Dhammakaya: Abt nog steeds niet gevonden
21 februari – De zoektocht naar abt Dhammachayo gaat door, want ‘geen enkele plaats staat buiten de wet’, aldus regeringswoordvoerder Sansern. Maar van een leien dakje gaat het niet (meer), want gisteren brak een treffen uit tussen tientallen monniken met mondkapje en agenten. Ze probeerden de autoriteiten tegen te houden om via Gate 5 en 6 het terrein van Wat Phra Dhammakaya op te trekken. Enkele personen werden daarbij licht gewond. De vechtersbazen werden na de schermutseling van elkaar gescheiden door een barricade.
Gisteren was de vijfde dag waarop het terrein werd uitgekamd, een operatie die is mogelijk gemaakt doordat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet heeft gebruikt om politie en soldaten vrij spel te geven. De order verbiedt outsiders het terrein te betreden, maar dat verbod lijkt weinig indruk te maken.
Sansern zei gisteren dat de autoriteiten zich ervan bewust zijn dat de kwestie gevoelig is. Ze verrichten hun taak met uiterste voorzichtigheid. ‘Maar het is geen eenvoudige taak.’ Sansern riep de media op zich niet te laten misleiden door lieden die proberen de feiten te verdraaien en het gezag ondermijnen. Sommigen halen het boeddhisme erbij, maar daar gaat het niet om. De autoriteiten proberen alleen maar de abt aan te houden, tegen wie arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd.
De minister van Justitie ontkent geruchten dat de regering de tempel zou willen overnemen, alle monniken uit de orde zou willen stoten en monniken zou willen tegenhouden vandaag en morgen een examen in Pali af te leggen.
‘Het is allright als de zoektocht mislukt. Maar ik wil de Supreme Sangha Council, de tempelleiding en regeringsfunctionarissen vragen de handen ineen te slaan om het probleem op te lossen en in dezelfde richting te bewegen om sociale onrust te voorkomen.’
De DSI, die de leiding heeft van de zoektocht, ondervraagt momenteel de monnik die heeft beweerd dat de abt donderdag per auto vertrokken is naar een schuilplaats in de buurt. De politie die de DSI assisteert, heeft gisteren 26 extra compagnieën ingezet.

Opinie: Onkruid wieden in het boeddhisme
21 februari – Het echte doel van de operatie in Wat Phra Dhammakaya is een eind te maken aan de tempel en de Dhammakaya cultus te wurgen totdat ze niet langer actief is en met haar verdraaide boeddhistische leer geen dreiging meer vormt voor het boeddhisme, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse beschouwing op de opiniepagina van Bangkok Post.
Want om 4.000 man van de DSI, politie en leger in te zetten, plus het gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet [waardoor ze vrij spel hadden] is overkill. Premier Prayut had er ook al op gehint dat het hem niks kon schelen of de abt wordt gevonden.
‘Als hij nog in de tempel is, wordt hij gearresteerd. Als hij er niet is, wordt hij niet gearresteerd. Belangrijker in dit drama is niet de arrestatie van Phra Dhammachayo, maar hoe slechte elementen uit de monnikenorde te verwijderen.’
Zo’n element is deze tempel die zich op een zelfde wijze uitbreidt als waarop bedrijven hun marktaandeel vergroten. Het doel is meer volgelingen te trekken en haar overspelig boeddhistische evangelie te verspreiden met als slogan: hoe grote je donaties, hoe hoger het vliegtuig voor de donoren naar de hemel vliegt. Wat de predikers hun lichtgelovige volgelingen niet vertellen is dat voor sommigen van hen dit leven een hel is, alvorens ze in hun volgend leven al dan niet naar de hemel gaan.
Veera besluit: Phra Dhammachayo is op de vlucht. Zijn rijk verbrokkelt en kan ineen storten. Maar dat betekent niet dat de clerus beter af is. Of misschien krijgen ze meer vertrouwen en respect van leken wanneer er een echte hervorming is bij monniken, te beginnen bij de top. Tenslotte zijn de tempel en de abt slechts één belangrijk probleem dat het boeddhisme in dit land bedreigt. (Bron: Bangkok Post, 20 februari)

Wat Dhammakaya: Abt nog steeds niet gevonden
21 februari – De zoektocht naar abt Dhammachayo gaat door, want ‘geen enkele plaats staat buiten de wet’, aldus regeringswoordvoerder Sansern. Maar van een leien dakje gaat het niet (meer), want gisteren brak een treffen uit tussen tientallen monniken met mondkapje en agenten. Ze probeerden de autoriteiten tegen te houden om via Gate 5 en 6 het terrein van Wat Phra Dhammakaya op te trekken. Enkele personen werden daarbij licht gewond. De vechtersbazen werden na de schermutseling van elkaar gescheiden door een barricade.
Gisteren was de vijfde dag waarop het terrein werd uitgekamd, een operatie die is mogelijk gemaakt doordat premier Prayut artikel 44 van de interim-grondwet heeft gebruikt om politie en soldaten vrij spel te geven. De order verbiedt outsiders het terrein te betreden, maar dat verbod lijkt weinig indruk te maken.
Sansern zei gisteren dat de autoriteiten zich ervan bewust zijn dat de kwestie gevoelig is. Ze verrichten hun taak met uiterste voorzichtigheid. ‘Maar het is geen eenvoudige taak.’ Sansern riep de media op zich niet te laten misleiden door lieden die proberen de feiten te verdraaien en het gezag ondermijnen. Sommigen halen het boeddhisme erbij, maar daar gaat het niet om. De autoriteiten proberen alleen maar de abt aan te houden, tegen wie arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd.
De minister van Justitie ontkent geruchten dat de regering de tempel zou willen overnemen, alle monniken uit de orde zou willen stoten en monniken zou willen tegenhouden vandaag en morgen een examen in Pali af te leggen.
‘Het is allright als de zoektocht mislukt. Maar ik wil de Supreme Sangha Council, de tempelleiding en regeringsfunctionarissen vragen de handen ineen te slaan om het probleem op te lossen en in dezelfde richting te bewegen om sociale onrust te voorkomen.’
De DSI, die de leiding heeft van de zoektocht, ondervraagt momenteel de monnik die heeft beweerd dat de abt donderdag per auto vertrokken is naar een schuilplaats in de buurt. De politie die de DSI assisteert, heeft gisteren 26 extra compagnieën ingezet.

Sangha steunt nieuwe zoektocht in tempel
22 februari – Het lijkt een beetje op de posters Gezocht, het kader vandaag bij het bericht waarin gemeld wordt dat de Supreme Sangha Council (SSC) akkoord gaat met een ‘verse’ zoektocht naar de abt van Wat Phra Dhammakaya. Het kader toont zeven portretjes plus twee tekstblokjes zonder foto van de Trusted Coterie van de tempel. Geen misdadigers dus [hoewel misschien toch als ze de abt beschermen] en ze worden ook niet gezocht.
Minister Suwaphan (Justitie) maakte gisteren de medewerking van de SSC bekend en premier Prayut zei dat artikel 44 van de interim-grondwet, die de speurders naar de abt vrij spel geven, van kracht blijft totdat de abt is gevonden.  Zolang ook blijft het tempelterrein een ‘restricted’ gebied.
Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI), dat de leiding heeft over de operatie, treft momenteel voorbereidingen voor de ‘herstart’. De minister belooft dat afgezien wordt van geweld. Hij drong er bij monniken en volgelingen op aan zich niet te laten misleiden door valse informatie.
Sinds 16 februari wordt naar abt Dhammachayo gezocht, die verdacht wordt van heling en het witwassen van geld dat is verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, alsmede illlegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in drie provincies. De tempel zou ook deels illegaal grond in gebruik hebben.
Volgens de autoriteiten heeft een leek, genaamd Alongkorn Sathapitanont, beter bekend als Coke, de abt geholpen om te vluchten. Zijn huis is gisteren door de DSI doorzocht, maar zowel hij als de abt waren er niet.
Directeur Phanom van het National Office of Buddhism zegt dat de SSC de commissies die de leiding hebben in de tempel, gevraagd heeft om te vergaderen, onder andere met vertegenwoordigers van Justitie, om een oplossing te zoeken. Alle tempelcommissies in het land zijn geïnformeerd dat Wat Phra Dhammakaya verboden gebied is. De nieuwe Supreme Patriarch heeft zich nog niet gemengd in de tempelaffaire.

Wat Dhammakaya: Overleg faalt, 7 monniken in hongerstaking
23 februari – De spanning stijgt rond de belegerde tempel Wat Phra Dhammakaya, waarvan de abt maar niet gevonden kan worden. Zeven monniken zijn in hongerstaking gegaan. Ze eisen dat artikel 44 van de interim-grondwet wordt ingetrokken. Dat artikel  geeft de politie de vrije hand in het tot ‘restricted zone’ verklaarde tempelterrein.
De hongerende monniken komen uit de noordelijke provincie Mae Hong Son. Ze zeggen tot het Dhammakaya netwerk te behoren. Een van hen, Phra  Isaraphab Ajarasampanno, zegt strijdlustig dat hij bereid is zijn leven te offeren voor het goede doel.
De opmerkelijke actie volgde op een gesprek van vijf uur gisteren van de DSI en de adjunct-abt van de tempel over een nieuwe zoektocht in de zones A en B van de tempel, maar ze konden het niet eens worden. Het gesprek werd ook bijgewoond door de hoofdmonnik van Pathum Thani, de provincie waarin de tempel ligt, en vertegenwoordigers van het National Office of Buddhism. Na het gesprek zei de DSI dat de adjunct-abt weigerde medewerking te verlenen aan de zoektocht, waarvoor vierduizend man zijn opgetrommeld.
DSI adjunct directeur-generaal Suriya roept de nog aanwezige outsiders in de tempel op om zich te verzamelen bij Gate 7 waar ze door de autoriteiten worden opgevangen en naar huis worden gestuurd. Hij zegt dat er niet verder onderhandeld wordt. Wanneer de nieuwe zoekploeg op tegenstand stuit, wordt eerst gepraat en wanneer dat geen effect heeft, worden degenen die dwars liggen, verwijderd; ze lopen het risico van vervolging. Het maken van gewonden wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Gistermiddag nam Suriya een kijkje op de Klong Luang markt tegenover Gate 5, waar zeshonderd volgelingen gebeden reciteerden. Ze maakten er bezwaar tegen geobserveerd te worden, wat het leger noopte tussenbeide te komen om de rust te bewaren [geen details]. Bij Gate 8 en 9 zijn containers geplaatst om volgelingen tegen te houden die het tempelterrein willen opgaan. Bij Gate 7 en 8 zijn controleposten opgezet.
Om 5 uur cirkelde een drone boven Gate 7. De DSI heeft het signaal van de drone geblokkeerd en het ding naar beneden gehaald. Nagegaan wordt wie de eigenaar is.
Volgelingen hebben een verklaring uitgegeven waarin ze de DSI beschuldigen van machtsmisbruik. Ze beweren dat de DSI, die vanaf donderdag drie dagen heeft gezocht naar de abt, al weet dat de gezochte abt niet in de tempel is.

Wat Dhammakaya; We zullen doorgaan, zegt Prawit
24 februari – We zullen doorgaan, lijkt het motto van zowel regering als de tempel in het conflict rond Wat Phra Dhammakaya. De zoektocht gaat door, desnoods voor een jaar, en artikel 44 blijft van kracht, totdat abt Phra Dhammachayo is gevonden, zegt vice-premier Prawit.
Ook de tempel geeft haar verzet niet op. Donderdagochtend hielden honderden monniken en volgelingen bij Gate 1 (foto homepagina) soldaten tegen die het Boon Raksa Building en de grote zaal van de tempel wilden doorzoeken. Na enig duw- en trekwerk dropen de soldaten met de staart tussen de benen af, met als officiële verklaring dat ze de opdracht hebben geweld te voorkomen.
Maar helemaal passief bleef de regeringskant niet, want zes monniken en 22 leken werden door de politie bij het Boon Raksa Building aangehouden en meegenomen voor verhoor. De leken werden later vrijgelaten, nadat ze beloofd hadden niet terug te gaan naar de tempel, die op grond van artikel 44 de status van ‘restricted zone’ heeft.
Van de zes monniken behoorden drie bij de tempel en drie kwamen van elders. De politie riep functionarissen van het Office of National Buddhism te hulp om hen tot rede te brengen en te bewegen hun verzet tegen de zoektocht op te geven. Na hun verhoor mochten ze terugkeren naar respectievelijk de tempel en hun verblijfplaats in het land.
Volgens Phra Sanitwong Wuthiwangso, directeur communicatie van de tempel, werden bij het treffen ’s ochtends enkele volgelingen gewond. Hij zegt dat de volgelingen bewijs verzamelen om bij de VN een klacht in te dienen over artikel 44 [dat bestaande juridische procedures terzijde schuift en de autoriteiten vrij spel geeft]. Aanleiding is de schermutseling op maandag bij Gate 5, waarbij volgelingen werden gewond.
Een groep volgelingen, die zich Araya 072 noemt, protesteerde gisteren op de Talat (markt) Klang Klong Luang buiten Gate 5 en 6 tegen artikel 44 (foto). Volgens hun vertegenwoordiger heeft het een negatief effect op het image van het land. Hij zei dat leidende figuren van de geel- en roodhemd beweging naar de tempel waren gekomen, maar ‘alleen om het boeddhisme te beschermen’.
De DSI doorzoekt sinds 16 februari het 2.300 rai tellende tempelterrein met als doel de abt te vinden die verdacht wordt van heling en het witwassen van geld, ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative door de inmiddels veroordeelde voormalige bestuursvoorzitter. Tegen de abt lopen vier arrestatiebevelen: een vanwege de donatie en drie omdat meditatiecentra van de tempel in het land illegaal grond in gebruik hebben genomen. Van de zeven monniken die een hongerstaking waren begonnen, zijn twee gestopt. De anderen gaan door.

Van zulke journalistiek kan ik genieten
25 februari – Lof voor voormalig redacteur Wasant Techawongtham van Bangkok Post. Op de opiniepagina stelt hij de kernvraag van het journalistiek metier (en beantwoordt die): Daar wil ik het mijne van weten. Deze uitspraak doet Kuifje in het allereerste album ‘Kuifje in het land van de Sovjets’, het enige album waarin hij herkenbaar als journalist van de Petit Vingtième actief is. Maar dit terzijde.
In de discussie over de kolencentrale in Krabi heeft vice-premier Prawit gezegd dat de centrale broodnodig is om stroomuitval in het Zuiden te voorkomen, met name in toeristische gebieden zoals Koh Samui en Phuket (om niet te noemen Krabi).
Om deze misinformatie direct maar te bestrijden, schrijft  Wasant: Op dit moment is er geen tekort aan energie in het Zuiden, er is zelfs een overaanbod van 25 procent. Wasant haalt de cijfers van Egat zelf erbij om dit te onderbouwen.
De vraag naar elektriciteit bedroeg in 2016 2.697 MW en wordt voor 2017 geschat op 2.809 MW. In 2016 bedroeg de capaciteit voor de regio 3.393,5 MW en voor dit jaar wordt 3.531,5 MW verwacht.
Van zulke journalistiek kan ik genieten. In tegenstelling tot de meesten van zijn collega’s noteert Wasant niet slaafs wat de autoriteiten beweren, maar controleert hun gebabbel.
De rest van Wasant’s betoog kan ik achterwege laten, want de argumenten pro en contra zijn inmiddels wel bekend. Kolen moet net als turf in de geschiedenisboeken worden bijgeschreven. Op naar de toekomst van zonne-energie, wind, bio-massa, getijdestroom en wat er verder nog mogelijk is op het gebied van duurzame energie en misschien op de lange termijn kernfusie.
Het is misschien wel aardig in dit verband een ingezonden brief aan te halen waarin enkele feiten worden genoemd over moderne energieopwekking. Wind en zonne-energie zijn qua prijs al concurrerend met elektriciteit opgewekt door kolen, en de prijs blijft dalen. Ze creëren meer banen per MW en stoten zo goed als geen broeikasgas uit. Het zijn inderdaad aantrekkelijke attributen, aldus briefschrijver Samanea Saman. (Bron: Bangkok Post, 24 februari)

De Slag om Dhammakaya wordt grimmiger
25 februari – De berichtgeving over de Slag om Dhammakaya (laat ik het zo maar noemen) is in de krant verhuisd naar pagina 3 onder de vrij neutrale kop dat de DSI internet- en telefoonverkeer rond de tempel heeft afgesloten. Maar het websitebericht heeft een fellere kop met Temple siege heightens, both sides strengthen positions.
Het websitebericht, voorzien van de foto waarop een non bij de ingang van de tempel wordt tegenhouden, meldt dat soldaten bij Gate 4 zijn uitgerust met schilden, helmen en knuppels, ‘but were not suited up’, wat me niet gelukt is adequaat te vertalen. De krant schrijft er niets over.
De krant meldt ook niet dat volgelingen op het tempelterrein vijf rijen barricades hebben opgeworpen van betonnen pijpen, blokken, containers en hekken. Daarachter zitten vijfhonderd monniken en volgelingen te bidden.
Wat schrijft de krant dan wel? Meer over de radiostilte waarvan nog niet bekend is hoe lang die gaat duren. De providers hebben hun klanten tekstberichten gestuurd met een excuus voor het ongemak. De DSI heeft de maatregel genomen omdat volgelingen onjuiste berichten verstuurden om de zoektocht van de DSI naar de abt te ontregelen.
Van de veertien monniken die door de DSI zijn opgeroepen voor verhoor, is slechts één komen opdagen. Hij is ondervraagd en vrijgelaten. Monniken die bij de tempel horen, mogen naar buiten via Gate 7 voor hun ochtendronde om voedsel en giften te verzamelen. Discipelen mogen hun giften ook bij deze ingang afgeven.
De boeddhistische monnik en anti-moslim leider Wirathu uit Myanmar heeft op zijn Facebookpagina een bericht geplaatst met steun voor de tempel. Zijn supporters hielden een rally bij de Thaise ambassade in Yangon en overhandigden een petitie.

Op deze propaganda video wordt de vreedzame tempel Wat Phra Dhammakaya afgezet tegen de gewelddadige en corrupte militairen en politie met een scheutje anti-moslim. Het commentaar is in het Thai, maar dat hoeft u niet te kennen. De beelden spreken voor zich. God en de Satan strijden met elkaar. (Met dank aan Tino Kuis)
Klik hier: https://www.facebook.com/protectpapa/videos/1161818767261659/

Wat Dhammakaya: En de strijd gaat door
26 februari  – Zouden deze kinderen, novieten in Wat Phra Dhammakaya, begrijpen wat er aan de hand is? Wat is hen wijs gemaakt over de confrontatie tussen de autoriteiten en de tempel? In ieder geval vormen ze een sterk actiewapen van de tempel, die stopzetting van de zoektocht naar de abt eist en intrekking van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet, door premier Prayut gebruikt om politie en soldaten de vrije hand te geven.
Premier Prayut heeft de directeur van het National Office of Buddhism (NOB) vervangen door een functionartis van het Department of Special Investigation (DSI,de Thaise FBI), dat de leiding heeft over de zoektocht. Naar verluidt zou Prayut ontevreden zijn dat het kantoor geen medewerking verleent.
Na de commandowisseling heeft het NOB zijn kantoren in het land gevraagd de monniken en novieten in hun gebied tegen te houden om naar Pathum Thani te komen. Ze kunnen juridische actie verwachten wanneer ze de DSI bij de zoektocht tegenwerken. Tevens heeft het drie senior monniken de opdracht gegeven om tempelbesturen te laten samenwerken met vertegenwoordigers van Justitie teneinde de kwestie op te lossen.
De nieuwe man, Pongporn Pramsaneh, voormalig hoofd van de Tax Cases Division van de DSI, vervangt Panom Sornsilp, die is overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office. In de Royal Gazette heet het: ‘De hervormingen moeten snel worden ingevoerd dus kunnen de normale procedure niet volgen.’
De zoektocht naar de abt, die wordt verdacht van heling en het witwassen van geld dat is verduisterd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative, is sinds donderdag aan de gang. De honderden DSI-agenten, agenten en soldaten die zijn ingezet, stuiten op tegenstand van monniken en volgelingen. De DSI opereert behoedzaam om gewonden te voorkomen.
De telefoon- en internetverbindingen in en om het terrein zijn geblokkeerd, maar zaterdag zagen slimmeriken kans met behulp van Bluetooth de blokkade te omzeilen, maar dat systeem werkt alleen op korte afstanden. (Bron: website Bngkok Post, 25 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya)

Update: NOB-hoofd was te passief; mysterieus telefoontje
26 februari – De krant schrijft vandaag in haar openingsverhaal dat de NOB-directeur op een zijspoor is gerangeerd omdat hij te traag heeft gereageerd op het Dhammakaya schandaal. Premier Prayut maakte voor zijn overplaatsing gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet, waardoor hij niets te maken heeft met bestaande procedures. Niet voor niets is het artikel wel ‘dictator artikel’ genoemd, maar die term kom ik in de krant niet meer tegen.
De DSI die vrijdag [?] de mobiele telefoon- en internetverbindingen in en om het tempelterrein heeft laten afsluiten, doet onderzoek naar een telefoontje dat ’s nachts op 18 februari is gepleegd door iemand in zone A van het tempelterrein naar een ziekenhuis in Rama IX (Bangkok). Niet bekend is wie telefoneerde. Vermoed wordt dat het persoonlijk nummer van de abt werd gebruikt.
Volgens hoofd communicatie Sanitwong heeft de abt echter geen mobieltje. Hij is ook nooit behandeld in een ziekenhuis in Rama IX. Volgens eerdere berichten zou hij behandeld zijn geweest in een ziekenhuis in Ratchaburi, maar het ziekenhuis ontkende dat later. De vaste telefoonlijnen functioneren nog en ook is radioverkeer mogelijk met de buitenwereld.
Volgens een bron bij de DSI wordt onderzoek verricht naar personen die nauwe banden hebben met de tempel, zoals de arts van de abt, tandarts en een monnik die fysiotherapie verrichtte voor de abt en enkele monniken. In de kamer in het Daowadueng gebouw, waar de abt werd verpleegd, is medische apparatuur in beslag genomen. Het gebouw is verzegeld.
De autoriteiten zijn er volgens de bron van overtuigd dat het artsenteam van de abt nog in de tempel is. Dat zou gebleken zijn uit recente telefoontjes vanuit de tempel. Omdat de abt afhankelijk van hen is, zou die dus ook nog in de tempel moeten zijn, in tegenspraak met wat een monnik heeft beweerd dat hij per auto was vertrokken op de dag van de eerste inval. De DSI die nog niet het gehele immens grote terrein heeft doorzocht, blijft zoeken.

Dhammakaya: Man pleegt suïcide vanwege art. 44
27 februari – De eerste dode is gevallen in de Slag om Dhammakaya, de tempel die wordt doorzocht om de abt te vinden. Een oudere man pleegde zaterdagavond suïcide door zich in een telefoonmast op te hangen. Hij protesteerde tegen het gebruik van artikel 44, dat premier Prayut van stal heeft gehaald om de zoektocht te vergemakkelijken.
De regering betreurt het incident en noemt het ‘force majeur’. Ze heeft haar medeleven betuigd met de familie. Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat het incident als een aansporing moet dienen aan de samenleving en in het bijzonder de volgelingen van de tempel, zowel monniken als discipelen, dat ze het nooit hadden mogen laten gebeuren. ‘Ze moeten niet het geloof van onschuldige mensen gebruiken om een handjevol foute mensen te beschermen.’
Sansern vindt dat het bevel op basis van artikel 44 niet gebruikt mag worden als oorzaak van de dood van de man. ‘Wat met de tempel gebeurt, gaat over een man die iets verkeerds heeft gedaan en weigert de wettelijke consequenties te aanvaarden. Hij maakt ook misbruik van andere mensen en gebruikt herrieschoppers om te wet te ontlopen.’
Volgens getuigen klom de man ’s middags in de toren bij de Khlong Luang markt en toonde na 30 meter op een stuk karton zijn eis. Monniken en reddingswerkers van de Ruam Katanyu en Por Teck Tung stichting praatten tevergeefs op hem in. Na 5 uur bond hij een touw om zijn nek en liet zich 5 meter vallen. Toen de reddingswerkers de man bevrijdden, bleek hij al te zijn overleden. (Bron: website Bangkok Post, 26 februari)

Update: Bewaking versterkt, tempel komt voedsel tekort
27 februari – Als reactie op de suïcide is de bewaking om de tempel versterkt en wordt meer gepatrouilleerd. Aan een toren op het tempelterrein is een spandoek gehangen met de tekst ‘We need food’ en voor Gate 7 zit een groep monniken die van elders komen en naar binnen willen (foto), maar dat verzoek is geweigerd.
De echtgenote en zoon van de man (64) die een eind aan zijn leven maakte, zeggen niet zeker te zijn over het motief van zijn daad. Ze hebben gisteren op het politiebureau van Khlong Luang een verklaring afgelegd. De vrouw zegt dat haar echtgenoot, die gedroogd fruit verkoopt, een schuld heeft van ettelijke honderdduizenden baht en aan stress leed, waarvoor het ziekenhuis hem een kalmerende middel had voorgeschreven.
In het Police General Hospital vindt een post-mortem onderzoek plaats. De autoriteiten gaan na of de man een volgeling was van de tempel. De tempel heeft een verklaring uitgegeven dat dit niet het geval is. Volgens de echtgenote heeft hij 10 jaar geleden een keer de tempel bezocht voor merit-making. De politie onderzoekt ook hoe hij kans heeft gezien zich toegang te verschaffen tot de toren.

Opinie: Wat doet een spa in een tempel?
28 februari – De zoektocht naar abt Dhammachayo met meer dan vierduizend DSI-agenten, politieagenten en soldaten is nu meer dan 10 dagen aan de gang. Ze hebben tot nu toe twee zones uitgekamd, die een fractie vormen van het 2.300 rai tellende tempelterrein.
De speurders hebben een spa ontdekt, zwembad, cosmetica, een fitness kamer [zaal?] – dingen die niet bepaald thuis horen in een tempel en ook niet gebruikt worden door monniken, gewijd om een nederig en eenvoudig leven te leiden, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek op de opiniepagina van Bangkok Post.
Tot nu toe geen spoor van de abt. Het is niet bekend of hij zich ergens in de tempel verborgen houdt of buiten de tempel. Of in het buitenland is. Legercommandant Chalermchai denkt dat hij nog in de tempel is; waarom anders zouden zijn trouwe monniken en volgelingen in groten getale zijn gekomen om hem te beschermen? Dus, de zoektocht gaat door – twee weken, drie weken, een maand of meer?
Te oordelen aan de huidige situatie ziet het ernaar uit dat de volgelingen een lange adem hebben. De tempel heeft voldoende geld om haar volgelingen te mobiliseren ervan uitgaande dat er geen uitgebreide viering komt van de verjaardag van de abt op 22 april. Het verjaardagsfeestje is een van de grootste gebeurtenissen van het jaar, waarnaar monniken in het hele land reikhalzend uit zien.
Er gaan uitnodigingen uit naar 30.000 tempels in het land. De monniken en novieten die het feest bijwonen, gaan niet met lege handen terug. Ze krijgen geldbedragen, contant of in cheques, variërend van 500 tot 1 miljoen baht, afhankelijk van de rang: tambon, districts, regionaal hoofdmonnik tot leden van de Supreme Sangha Council.
Dus het hoeft geen verbazing te wekken dat de Sangha Council niet staat te trappelen om actie tegen de abt te ondernemen. En waarom veel monniken hem blijven steunen en alle criminele aanklachten tegen hem wegwuiven.
Veera maakt een belangrijke opmerking in deze historie, die ik maar zelden tegenkom. Hij mist compassie voor de tienduizenden leden van de Klongchan Credit Union Cooperative die hun moeizaam verdiende centjes hebben ingelegd – inkomen en spaargelden die door de coöperatieleiding gestolen of afgeroomd zijn om te doneren aan de tempel en de abt.
Hoe lang kan de DSI haar belegering volhouden met haar stap-voor-stap strategie van lichte naar zwaardere maatregelen nu iemand zich heeft opgehangen (zie het bericht van gisteren: Dhammakaya: Man pleegt suïcide vanwege art. 44)? Het gezonde verstand zegt dat dit niet de laatste suïcide hoeft te zijn. Er zijn altijd fanatici die bereid zijn alles te doen om hun geliefde leider te beschermen.
Het schrappen van artikel 44 en het terugtrekken van de troepen zou een enorm gezichtsverlies zijn voor de DSI en de regering. Beter is, zoals gesuggereerd door een vriend van Veera, om de kwestie middels kloosterprocedures aan te pakken, leidend tot de uitzetting van de abt uit de monnikenorde. Die vriend was voorheen verbonden aan het Religious Affairs Department en volgde deze lijn met succes tegen enkele schurkachtige monniken.
Het lijkt erop dat de regering deze benadering serieus wil volgen, hetgeen Veera concludeert uit de instructie van de nieuwe Supreme Patriarch aan zijn secretariaat een vergadering uit te schrijven van de hoofdmonnik van Pathum Thani en andere monniken om de kwestie te bespreken.
De recente overplaatsing van de directeur van het National Office of Buddhism, die sympathisant is van de Dhammakaya sekte, wijst ook op de tweede weg die de regering wil volgen. (Bron: Bangkok Post, 27 februari) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya)

Banier wekt ergernis van autoriteiten
28 februari – De banier met de noodkreet ‘We need food’ die aan een toren op het terrein van Wat Phra Dhammakaya hangt, heeft de ergernis gewekt van de autoriteiten. Want in tegenstelling tot wat de tekst suggereert, kan voedsel vrijelijk naar binnen.
NCPO-woordvoerder Piyapong Klinphan noemt de banier een grove vertekening. Voedsel wordt niet tegengehouden: bereid voedsel mag naar binnen; rauw voedsel niet. Aan de ingang wordt het eten gecontroleerd. Piyapong zegt dat geprobeerd wordt om weerstand van de bevolking tegen de autoriteiten uit te lokken door op de social media valse informatie te verspreiden.
Minister Suwaphan (Justitie) zei maandag dat er geen noodzaak is om de leiding van de zoektocht naar de abt te wisselen. Alhoewel de abt na 10 dagen [de krant schrijft 12 dagen) nog steeds niet is gevonden, blijft DSI-hoofd Pasit Wongmuang de leiding houden. Pasit gaat een vergadering beleggen van de betrokken diensten om de voortgang te evalueren en de zoekoperatie desgewenst aan te passen.
Intussen laten de sekteleiders zich niet onbetuigd. Ze hebben verschillende inzamelingen gehouden en novieten ingezet (foto boven) om aandacht te vragen voor het tegenhouden van sommige voorraden en afsnijden van de elektriciteit. (Bron: website Bangkok Post, 27 februari)

Wat Dhammakaya: We gebruiken geen geweld, zegt DSI
1 maart – De directeurswisseling van het National Office of Buddhism (NOB) heeft al gelijk geleid tot een betere medewerking van het NOB aan de zoektocht naar abt Dhammachayo. Bij  Gate 7 is een spandoek opgehangen met een waarschuwing aan monniken en novieten om de zoektocht niet te hinderen. De DSI maakt bekend dat bij het doorzoeken van sommige gebouwen op het immens grote tempelterrein geen geweld wordt gebruikt alhoewel veel mensen die ruimtes bezet houden door er te mediteren.
Tempelmonniken verzetten zich tegen de zoektocht. Ze zijn volgens dit bericht bang dat de autoriteiten het gemunt hebben op de schatten van de tempel. Volgens een inlichtingenrapport aan de DSI zouden ze meer mensen mobiliseren en die ’s nachts binnenloodsen. De DSI heeft veertig personen voor verhoor opgeroepen, die een sleutelrol spelen bij de protesten. De gouverneur van Pathum Thani is gevraagd lokale ambtenaren die de zoektocht tegenwerken, te zeggen dat ze zich moeten melden bij de autoriteiten. De ID-kaarten van monniken op het terrein worden strenger gecontroleerd om te zien of ze echt monnik zijn.

Wat Dhammakaya: Tweede dode
2 maart – De Slag om Wat Phra Dhammakaya, zoals ik de zoektocht van de DSI naar de abt oneerbiedig noem, heeft een tweede leven geëist. Maar dit sterfgeval heeft niets te maken met de blokkade van de tempel, alhoewel de tempel zelf het tegendeel beweert.
Het gaat om een vrouw van 48 die gistermiddag een astma aanval kreeg in een flat op het tempelterrein. Nadat  familie de tempelstaf om een ambulance had gevraagd, arriveerde die onder begeleiding van de assistent directeur van het bureau communicatie. Uit forensisch onderzoek ter plaatse bleek dat de vrouw al vijf uur dood was.
Volgens een bericht op Facebook zou het meer dan een uur hebben geduurd voordat de ambulance er was, maar de DSI zegt dat er slechts 10 minuten waren verstreken. De ambulance zou tijd verspild hebben bij het zoeken naar Gate 7, de enige ingang die de autoriteten hebben toegestaan.
Inmiddels is een tweede functionaris op een zijspoor gerangeerd. Eerder ging de leiding van de zoektocht in andere handen over, ditmaal is het hoofd van de politie in wier werkgebied de tempel ligt, overgeplaatst en door een ander vervangen. Naar verluidt zou de man een discipel van de tempel zijn, maar woordvoerder Krissana van de Royal Thai Police weigert op die bewering commentaar te leveren.
Op de foto ontbijten monniken na hun ochtendronde op de grond, nadat hen de toegang was geweigerd via Gate 5 en 6. Soldaten zeiden dat ze alleen Gate 7 mochten gebruiken. En ik zou bijna vergeten het te melden: De eerste dode was een man die zich had opgehangen in een toren op het tempelterrein.

Wat Dhammakaya: Regering geïrriteerd over nepnieuws
3 maart – De regering gaat juridische actie ondernemen tegen lieden die onjuiste informatie over de zoektocht in Wat Phra Dhammakaya verspreiden. Ze dringt er bij de media en de bevolking geen geloof te hechten aan dit nepnieuws.
De regering reageert met deze waarschuwing op het overlijden van een vrouw aan een astma-aanval. Ze overleed woensdag in een flat op het tempelterrein. Haar dood zou te wijten zijn aan de blokkade door de DSI, maar die zegt dat de vrouw toen ze door de ambulance werd gevonden, al vijf uur dood was. Verder ligt de nieuwe directeur van het National Office of Buddhism onder vuur en de voorgenomen wijziging van de Sangha Act die tot doel heeft tempeleigendommen te kunnen controleren.
Premier Prayut  vindt dat de media zich niet moeten laten misbruiken voor het verspreiden van valse informatie. Ze zijn geïnformeerd over wat er met vrouw is gebeurd en dienen de feiten te publiceren. Hij roept de tempel op geen misbruik te maken van het geloof van volgelingen, waardoor ze de zoektocht hinderen.
Een oudere zuster van het slachtoffer geeft de schuld van haar zusters dood aan het afsnijden van de telefoon- en internetverbindingen. Wanneer dat niet was gebeurd, had ze gered kunnen worden, zegt ze.

Wat Dhammakaya: Hoofd communicatie blijft weg bij DSI
4 maart – Hoofd communicatie Phra Sanitwong Wutthiwangso heeft zich voor de tweede maal niet gemeld bij de DSI en liet ook gisterochtend verstek gaan bij de dagelijkse persbriefing. De monnik riskeert nu een arrestatiebevel.
Sanitwong is een van de veertien monniken die door de DSI voor verhoor zijn opgeroepen om zich te verantwoorden voor hun rol bij de zoektocht van de DSI naar de abt. Sanitwong wordt door de DSI beschuldigd van het uitlokken van onrust, wat in strijd is met artikel 116 van de strafwet.
Behalve de veertien monniken heeft de politie ook dertig anderen opgeroepen, waaronder bewakers van vroegere politieke demonstraties die zich hebben aangesloten bij het verzet van monniken en discipelen tegen de zoektocht.
Gisteren is de markt Khlong Luang tot restricted zone verklaard [het tempelterrein is dat al]. Iedereen, inclusief de marktverkopers en de tempelvolgelingen die er verblijven, dienen hun biezen te pakken. Het tentdoek dat er opgehangen is als bescherming tegen de zon, moest worden verwijderd. Maar ’s ochtends verzamelden veel monniken zich er toen ze hoorden dat soldaten en DSI-ers de tenten zouden weghalen. Later haalden de verhuurders van de tenten ze weg na een gesprek met functionarissen.
De dagelijkse persbriefing werd gisteren verzorgd door Phra Maha Tossaporn Punyangguro (foto). Op het stuk karton naast hem een schets van Sanitwong.

Wat Dhammakaya: Hoofd communicatie gezocht voor opruiing
5 maart – De DSI heeft tegen Phra Sanitwong, directeur van het bureau communicatie van Wat Phra Dhammakaya, aangifte gedaan wegens opruiing en het verspreiden van valse informatie op internet. Sanitwoning treedt in de voetsporen van de tempelabt, die zich aan Justitie onttrekt, want hij heeft tweemaal een bevel van de DSI genegeerd om zich te melden.
De dagelijkse persbriefings worden nu door een andere monnik verzorgd. De DSI heeft hem gewaarschuwd dat hij het risico van vervolging op dezelfde gronden loopt als hij niet voorzichtig is. Opruiing is een zwaar vergrijp dat een maximum gevangenisstraf van zeven jaar kent; het verspreiden van valse informatie vijf jaar en/of een boete van 100.000 baht.
De DSI zoekt sinds 16 februari naar de abt, die wordt verdacht van heling en het witwassen van geld dat was ontvreemd uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative. Naar verluidt zou de abt te ziek zijn om te reizen, maar betwijfeld wordt of dit het geval is. Volgens de DSI is nog niet het gehele tempelterrein doorzocht, dat 2.300 rai meet, omdat monniken hen tegenhouden.
Maar Sanitwong heeft dit ontkend, volgens hem heeft de DSI elke steen omgekeerd. Hij heeft de DSI opgeroepen met de zoektocht te stoppen nu ze de abt niet heeft gevonden. Bovendien is het verleende huiszoekingsbevel verlopen, maar de DSI zegt nog steeds te mogen blijven zoeken omdat artikel 44 van de interim-grondwet van kracht is.
Een netelige kwestie is het feit dat de abt niet gevangen kan worden gezet, daarvoor dient hij eerst uit de monnikenorde te worden gezet (in het Engels defrocked). De tempel heeft als voorwaarde voor de overgave van de abt gesteld dat hij borgtocht krijgt, maar die garantie willen de autoriteiten niet geven. (Bron: website Bangkok Post, 4 maart) (Zie voor alle voorgaande berichten de pagina KCUC Wat Phra Dhammakaya)

Nog meer Dhammakaya: Strijd verplaatst zich naar markt
5 maart – In het kat-en-muis spel tussen tempel en de DSI hebben monniken en volgelingen een tweede front geopend op de Khlong Luang markt tegenover Gate 5 en 6 van de tempel.  Ze bivakkeren daar omdat ze het tempelterrein niet op mogen.
De DSI heeft er grote plakkaten opgehangen met het bevel van de hoofdmonnik van Pathum Thani de markt te verlaten. Alle monniken die niet zijn verbonden aan de tempel, dienen terug te keren naar hun eigen tempel in het land.
Om het bevel kracht bij te zetten heeft de politie van Khlong Luang de monnik die er de leiding heeft, Phra Palad Seksan Attanamo, opgeroepen om zich woensdag te melden voor verhoor wegens het negeren van het bevel van de NCPO, waarbij het tempelterrein plus omgeving is verklaard tot ‘restricted zone’.
Palad zei vrijdag dat hij en zijn supporters niet van plan zijn te vertrekken. ‘We zijn allemaal bereid te sterven als we gedwongen worden te vertrekken. Dat is de vastbeslotenheid van alle monniken en discipelen van Wat Phra Dhammakaya.’
De autoriteiten probeerden vrijdag de tenten op de markt weg te halen, maar dit mislukte omdat monniken en discipelen er mediteerden. De verhuurder heeft erin toegestemd de tenten te verwijderen, maar dat zal ook wel niet lukken. (Bron: website Bangkok Post, 4 maart)

Wat Dhammakaya: Titel abt afgenomen door koning
6 maart – Abt Dhammachayo naar wie al twee weken tevergeefs wordt gezocht door een duizendkoppige macht van agenten en soldaten, is zijn religieuze titel kwijt. De koning heeft die van hem ingetrokken, aldus een publicatie in de Royal Gazette op zondag.
De maatregel betekent niet dat de abt uit de monnikenorde is gezet (defrocked), want dat kan alleen de Supreme Sangha Council doen en die lijkt zich afzijdig te houden van de zoektocht naar de abt.
Naar de abt wordt sinds 16 februari gezocht op het uitgestrekte tempelterrein van Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani. Het terrein plus directe omgeving is op grond van artikel 44 van de interim-grondwet uitgeroepen tot restricted zone. Alleen monniken verbonden aan de tempel mogen er verblijven.
Zoals al talloze malen gemeld wordt de abt verdacht van heling en het witwassen van geld dat is verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative. Tegen de abt lopen vier arrestatiebevelen, waarvan drie wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel elders in het land. De abt is vorig jaar al ettelijke malen door de DSI opgeroepen, maar hij heeft alle oproepen genegeerd omdat hij te ziek zou zijn om te reizen. Ten bewijze daarvan verspreidde de tempel midden vorig jaar de hier afgedrukte foto. (Bron: website Bangkok Post, 5 maart)

Wat Dhammakaya: Pleidooi om abt uit de orde te stoten
7 maart – Boeddhistische wetenschappers vinden dat abt Dhammachayo uit de monnikenorde moet worden gestoten nu de koning hem zijn religieuze titel heeft ontnomen omdat hij zich verborgen houdt voor Justitie. Ze doen een beroep op het National Office of Buddhism deze procedure in gang te zetten door de Supreme Sangha Council (SSC) te vragen de kwestie in overweging te nemen.
Mano Laohavanich, docent boeddhisme en voormalig discipel van Wat Phra Dhammakaya, verwijst hiervoor naar een brief van de vorige Supreme Patriarch uit 1999 die al het advies bevatte de abt uit de orde te stoten wegens ernstige schendingen van de boeddhistische gedragsregels en het vermogen dat de abt persoonlijk had verworven, zoals land en geld. De abt deed in 2006 afstand van het land, waarna het OM besloot hem niet te vervolgen.
Eerlijk gezegd begrijp ik niet helemaal wat deze ‘ouwe koe’ met de huidige impasse te maken heeft, nu er al meer dan twee weken door duizenden agenten en soldaten op het tempelterrein is gezocht naar de abt. Mano zegt dat de regering alles heeft gedaan, wat in haar vermogen ligt. ‘Thans ligt de bal bij de SSC.’
Mano vindt ook dat de autoriteiten de menigte die zich bij de tempel heeft verzameld, zo snel moeten verspreiden en arrestatiebevelen moeten uitvaardigen voor monniken die bevelen negeren. Daarna kan de tempel grondig doorzocht worden.
Een andere boeddhistische wetenschapper, Santisuk Siphonsiri, die de oproep steunt, pleit er ook voor het vermogen van degenen die verantwoordelijk zijn voor het management van de tempel en de tempelstichting, te bevriezen. Zijn pleidooi heeft betrekking op hun persoonlijk vermogen en niet het vermogen van de tempel, want dat wordt al als het eigendom van de staat beschouwd.
Santisuk zegt: ‘Het wordt tijd om naar individuen te zoeken, want zij schuiven met vermogen. De monniken die verantwoordelijk zijn voor de financiën moeten verwijderd worden en hun persoonlijk bezit dient onderzocht te worden.’
De nieuwe directeur Pongporn van het NOB, onlangs door Prayut benoemd, wil niet zeggen of het NOB aan het verzoek van de boeddhisten voldoet. Hoofdcommissaris Chakthip denkt dat het werk van de autoriteiten wordt vergemakkelijkt nu de abt zijn titel kwijt is. De tempel heeft geen commentaar geleverd op het schrappen van de titel [misschien omdat het een besluit is van de koning?].
Volgens assistent-directeur Nopporn van het bureau communicatie van de tempel, heeft de overheid inmiddels 60 tot 90 miljoen baht besteed aan de zoektocht. En dat voor een zaak waarop volgens hem een boete van 500 baht staat.
De menigte op de Klong Luang markt buiten het tempelterrein lijkt wat geslonken te zijn, meent een monnik. Zoals al gemeld hebben de volgelingen en monniken die zich daar verzameld hebben, het bevel gekregen hun biezen te pakken.

Nieuw idee: ‘Rechtbank’ om abt uit de orde te stoten
8 maart – Premier Prayut heeft er genoeg van om telkens vragen te moeten beantwoorden over de zoektocht naar de abt van Wat Phra Dhammakaya en uw redacteur begint er genoeg van te krijgen om er weer over te moeten schrijven. En wie weet, misschien verzuchten mijn lezers: Wat nou, weer die tempel?
Bangkok Post meldt vandaag in haar openingsartikel dat de regering en de Supreme Sangha Council wellicht een ‘rechtbank voor de geestelijkheid’ gaan vormen, die tot taak krijgt te bepalen of de abt uit de monnikenorde wordt gestoten (defrocked). Het idee voor zo’n instantie is geopperd door de assistent abt van de Ratchathiwat tempel in Bangkok. De ‘rechtbank’ zou moeten nagaan of de abt de boeddhistische gedragsregels heeft overtreden. Minister Suwaphan ((Justitie) steunt het voorstel. ‘Dat is de correcte manier om het probleem op te lossen.’
Intussen zijn twijfels gerezen over het doel van een recent gegraven gracht rond het Boon Raksa gebouw dat zes verdiepingen telt en eigendom is van particulieren. Er staan achttien olievaten van 200 liter elk en mannen in mannen in oranje pijen [zo formuleert de krant het] voorzien van walkie-talkies houden er de wacht in een legertent.
De tempel zegt dat de gracht tot doel heeft ’een groep gewapende vreemdelingen’ tegen te houden; de olievaten zouden schaduw bieden en tegen stof beschermen. Maar woordvoerder Woranan van de DSI gelooft niets van die verklaring. ‘Nonsens’, zegt hij kort en krachtig, want soldaten beschermen het gebied.
‘De olievaten zijn 1 meter lang. Hoe kunnen ze schaduw bieden tegen het zonlicht? Dan moeten de mensen die er schaduw zoeken, wel erg kort zijn.’ Woranan vraagt zich af waarom zoveel mensen zich rond het gebouw hebben verzameld. ‘Als er niets belangrijks is, waarom moeten ze dan zo’n streng veiligheidssysteem instellen?’
De DSI heeft de eigenaren van het gebouw opgeroepen voor verhoor evenals de eigenaren van 96 op het tempelterrein geparkeerde voertuigen om ze te kunnen verwijderen

Defrocking gezochte abt ‘moeilijk en tijdrovend’
10 maart – Het idee om abt Dhammachayo uit de monnikenorde te stoten om zo een eind te maken aan de jacht op hem, is niet het Ei van Columbus. Directeur Pongporn van het National Office of Buddhism (NOB) tempert het enthousiasme over deze aanpak. De procedure is niet gemakkelijk en tijdrovend, zegt hij.
Vandaag buigt de Supreme Sangha Council (SSC) zich over het verzoek van het NOB na te gaan of de procedure die Nikhahakam heet, in gang kan worden gezet. De SSC oordeelt of hetgeen waarvan de abt wordt beschuldigd, in strijd is met de boeddhistische gedragsregels. Die beschuldigingen zijn heling, het witwassen van geld en illegaal grondgebruik, en hij negeert al bijna een jaar oproepen van de DSI om zich te melden. Tegen hem lopen vier arrestatiebevelen. Een zoektocht naar hem op het tempelterrein heeft geen enkel resultaat opgeleverd.
Mano Laohavanich, een voormalige topmonnik van Wat Phra Dhammamakaya en vertrouweling van de abt, die de suggestie van defrocking heeft gedaan, is ontsteld over de uitspraak van Pongporn dat de zaak misschien vertraagd moet worden. Hij is bang dat de SSC geen acht slaat op het verzoek voor defrocking.
Phra Phayom Kalayano, gerespecteerde abt van Wat Suan Kaew in Nonthaburi, roept de SSC-leden op het boeddhisme te beschermen en op te houden om de abt die al ‘tientallen jaren invloed uitoefent’,  te steunen. ‘Ik wil dat u ten gunste van het boeddhisme handelt en niet bepaalde lieden steunt, die al besmet zijn. Wanneer u ze in de monnikenorde houdt, worden ook uw namen aangetast.’
Het DSI-team dat onderzoek doet naar de verduistering van gelden uit de kas van de Klongchan Credit Union zegt het NOB te hebben geïnformeerd over deze zaak. Zoals bekend heeft de tempel een deel van dit geld als donatie ontvangen. Hij meent dat de acceptatie van de donaties voldoende reden is de abt uit de orde te stoten.
Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft gisteren ook het NOB geïnformeerd over de verduistering. Amlo heeft beslag gelegd op vier bankrekeningen van de abt en de tempelstichtingen, waarop 50 miljoen baht staat.
Phra Sanitwong, hoofd van de afdeling communicatie van de tempel, meldde zich gisteren bij de CSD, nadat de rechtbank woensdag toestemming had verleend voor een arrestatiebevel. Hij wordt beschuldigd van belastering van de DSI en opruiing. Hij is vrijgelaten op een borgtocht van 400.000 baht. De advocaat had 600.000 baht aangeboden, maar de rechtbank verlaagde dit bedrag op voorwaarde dat de monnik het werk van de autoriteiten niet hindert.
De adjunct-abt van de tempel is sinds dinsdag zijn titel Phra Thattacheevo kwijt. Hij wordt beschuldigd van onderdak verlenen aan een criminele verdachte [de abt dus] en het investeren van tempelgelden op de effectenbeurs wat in strijd is met de strafwet.

DSI blaast jacht op abt Dhammachayo af
11 maart – Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) gooit de handdoek in de ring. Na 23 dagen het 400 hectare tellend terrein van Wat Phra Dhammakaya te hebben uitgekamd, geeft het de zoektocht naar abt Dhammachayo op. Ook in het laatste bolwerk, het Boon Raksa gebouw (foto), omschreven als een gebouw voor medische zorg, werd de abt niet gevonden.
DSI-hoofd Paisit maakte gisteren de beëindiging bekend. De DSI gaat het ministerie van Justitie vragen om met de regering te overleggen over opheffing van artikel 44 van de interim-grondwet dat gebruikt is het terrein plus omgeving tot ‘restricted zone’ te verklaren. Monniken mogen het terrein weer op voor religieuze activiteiten, maar ze moeten zich verder gedeisd houden. De autoriteiten blijven wel ter wille van de veiligheid rond de tempel. De volgelingen die zich verzameld hadden op de Klang Klong Luad markt buiten het tempelterrein hebben beloofd te vertrekken.
De DSI beschikt over bewijs, zegt Paisit, dat de abt niet ziek is. Dat was het afgelopen jaar telkens de verklaring waarom de abt oproepen van de DSI om zich te melden heeft genegeerd en zich ook niet heeft gemeld, nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.
De vraag ‘wat nu?’ ligt bij het hoofd van de kloostercommissie die de Central Plains bestrijkt. Aan hem en de commissie de schone taak het proces in gang te zetten om de abt uit de monnikenorde te stoten (defrocking) wegens overtreding van de gedragsregels voor de orde.
De bijeenkomst van de Supreme Sangha Council (SSC) en het National Office of Buddhism (NOB) heeft gisteren weinig opgeleverd. De SSC weet nu dat de abt op bevel van de koning zijn boeddhistische titel kwijt is en het hoofd van de kloostercommissie, Phra Buddha Chinnawong, is door het NOB voorzien van documenten met betrekking tot de Klongchan-zaak (verduistering gelden en donaties aan de tempel). Het NOB heeft Chinnawong gevraagd de defrocking-procedure in gang te zetten.
Hoe lang dat allemaal gaat duren, kan NOB-hoofd Pongporn niet zeggen. Volgens Mano Laohavanich, voormalig vertrouweling van Dhammachayo, die de defrocking heeft voorgesteld, kan het in één dag geregeld zijn. ‘Laten we maar afwachten of de commissie de moed heeft actie te ondernemen.’

Wat Dhammakaya: Regering ongelukkig met einde zoektocht
12 maart – Het besluit van de DSI om de zoektocht naar abt Dhammachayo af te blazen, is bij de regering slecht gevallen. Ze vreest dat het besluit zal terugslaan op de geloofwaardigheid van de dienst.
Vrijdag besloot de DSI de handdoek in de ring te gooien omdat het na drie weken nog steeds niet was gelukt de abt te vinden. De NCPO (junta) vindt dat de DSI de bevolking een toelichting moet geven op het abrupt afbreken van de operatie. De DSI zegt dat ze 15 jaar de tijd heeft om de abt te vinden voordat de verjaringstermijn verloopt.
De dienst krijgt ook kritiek omdat de zoektocht eindigde met een overeenkomst tussen DSI en monniken die een laatste inspectie toestonden onder de voorwaarde dat de operatie werd beëindigd. Die werd gezamenlijk uitgevoerd,maar ook daarbij kwam de abt niet boven water. Velen menen dat de monniken akkoord gingen met de laatste zoektocht omdat ze drommels goed weten dat de abt gevlucht is. Vraagtekens zijn ook gezet achter de enorme kosten van de operatie, waarbij duizenden agenten en soldaten zijn ingezet.
Nanthadej Meksawat, voorheen werkzaam bij het Armed Forces Security Centre, schrijft op zijn Facebook pagina teleurgesteld te zijn. ‘Het publieke geloof in de DSI en minister van Justitie heeft een deuk opgelopen.’ Hij vraagt zich af of de abt wellicht mysterieuze krachten heeft, ‘hoe anders heeft hij kunnen ontsnappen aan de belegering?’
De DSI mag zich dan terugtrekken uit Wat Phra Dhammakaya, waar nog 1.350 manschappen zijn gestationeerd, ze geeft de zoektocht niet op. Tips dat de abt zich schuil houdt in dependances van de tempel worden nagetrokken, waarna huiszoekingsbevelen kunnen worden aangevraagd. DSI-hoofd Paisit denkt dat de abt aan het begin van de zoektocht, die op 16 februari begon, gevlucht kan zijn. Daarop wijst een opening in de de tempelmuur.
Minister Suwaphan (Justitie) zegt dat de DSI nog steeds verplicht is de zoektocht voort te zetten, die is bevolen door de NCPO. ‘De bevolking vraagt zich misschien af wat volgt en wil weten of de zoektocht voorbij is. Maar de zoektocht is niet voorbij.’
Mano Laohavanich, een voormalige vertrouweling van de abt, vindt niet dat het afbreken een mislukking kan worden genoemd. ‘De autoriteiten moeten hun tactiek wijzigen omdat ze voor geweld vrezen. Er waren aanwijzingen dat het geweld zou escaleren wanneer was doorgegaan met de zoektocht. Sommige discipelen deinzen niet terug voor een bloedbad.’
Foto boven: Monniken breken tenten en andere barricades af. Foto onder: Monniken keren terug naar Wat Phra Dhammakaya.

Weer geen spoor van Dhammachayo
13 maart – Ook de laatste zoektocht naar abt Dhammachayo heeft geen spoor van de voortvluchtige abt opgeleverd. De DSI zocht zondagochtend in het Aram Parisutho gebouw, een gebouw dat eigendom is van een particulier en dat buiten de restricted zone staat, die voor het tempelterrein geldt. Dus was een huiszoekingsbevel nodig van de rechtbank van Thanyaburi. Maar de abt was ook daar in geen velden of wegen te bekennen.
De DSI vermoedt inmiddels dat de abt zich verborgen houdt in een van de dependances van de tempel in het land. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Uw redacteur acht het niet onmogelijk dat de abt naar het buitenland is gevlucht. Andere monniken zijn hem voorgegaan. Zo meldde de krant op 10 januari dat voormalig tempelwoordvoerder Ong-art met een groep volgelingen en monniken in een Japans restaurant in Frankrijk was gesignaleerd. Dat bleek uit een online foto. De ex-woordvoerder wordt gezocht voor het opstoken van volgelingen.
De politie vermoedde destijds dat hij illegaal via Laos het land had verlaten. Immigration had geen gegevens over zijn vertrek. Wel bleek hij een reislustig persoontje te zijn, want hij reisde vorig jaar al achttien keer naar het buitenland. Sinds dat bericht heb ik er nooit meer iets over gelezen. Had BP wel eens naar mogen informeren. (Bron: website Bangkok Post, 12 maart)

Update: Zoektocht verplaatst zich naar de grens
13 maart – De krant voegt vandaag weinig toe aan het website bericht en wat ze meldt, is weinig concreet. Immigration functionarissen houden een oogje in het zeil om te voorkomen dat de abt de grens over wipt.
Het Bureau werkt samen met zijn counterparts in andere landen en Interpol en heeft andere diensten [?] gevraagd net zo opletttend te zijn, daar hij zou kunnen proberen via natuurlijke grensovergangen de benen te nemen. Immigration houdt ook personen in de gaten die betrokken zijn bij de affaire en tegen wie een arrestatiebevel is uitgevaardigd.
Tijdens de zoektocht in het Aram Parisutho gebouw dat twee kilometer vanaf Gate 1 en 4 van de tempel staat, zijn enkele documenten in beslag genomen en twee T-shirts met lange mouwen, die identiek zijn aan de shirts die de abt droeg.
Getuigen zeggen dat het er recent ongebruikelijk druk was met monniken die naar binnen en naar buiten gingen. Het gebouw dat vermoedelijk dienst deed als vergaderlocatie, heeft een opvallend uitgebreid veiligheidssysteem. Mogelijk heeft de abt zich er verborgen gehouden. Personeel dat er toezicht houdt, heeft verklaard dat er geen monniken hebben verbleven tegen wie een arrestatiebevel loopt.
Verder wordt Mano Laohavanich geciteerd, die zegt niet te begrijpen waarom de DSI de eigenaar van het Boon Raksa gebouw niet heeft opgeroepen. Dit gebouw, dat op het tempelterrein staat en zwaar bewaakt werd door monniken, werd als laatste door de DSI onderzocht. Mano is voormalig monnik van de tempel en vertrouweling van de abt. Het bericht meldt niets over de defrocking procedure.

Abt Dhammachayo heeft er een arrestatiebevel bij
14 maart – Abt Dhammachayo van Wat Phra Dhammakaya, de tempel die 23 dagen is uitgekamd door de DSI, heeft er een vijfde arrestatiebevel bij. De rechtbank van Thanyaburi (Pathum Thani) heeft toestemming verleend voor zijn arrestatie omdat hij geen gehoor heeft gegeven aan het bevel van de NCPO (junta) zich te melden.
De andere vier hebben betrekking op heling en het witwassen van geld dat was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative en illegaal grondgebruik door drie meditatiecentra van de tempel in het land.
DSI woordvoerder Wiranan zegt dat de tempel een restricted zone blijft om geweld te voorkomen van ‘derde partij elementen’. Of de drie meditatiecentra ook die status krijgen om het zoeken naar de abt te vergemakkelijken, is aan premier Prayut als hoofd van de NCPO, zegt hij. De tempel en omgeving staan nu onder supervisie van een speciaal team [?]. Het controleert of discipelen die naar de tempel komen, geen kwade bedoelingen hebben.
De DSI doet ook onderzoek naar enkele protestliederen tegen de autoriteiten, die door de tempel zijn geproduceerd. Nagegaan wordt of ze bedoeld zijn publieke onrust op te roepen. Gebruik is gemaakt van bestaande melodieën. Woranan zegt dat de componisten een klacht kunnen indienen wegens overtreding van het copyright.
Vice-premier Prawit zegt dat artikel 44 van de interim-grondwet van kracht blijft voor de tempel, totdat de situatie geen gevaar meer oplevert voor de openbare veiligheid en de DSI-ers. Het artikel is van stal gehaald omdat volgelingen de zoektocht van de DSI tegenwerkten. Inmiddels is de tegenwerking verminderd.

Opinie: Was de tempelmissie een succes?
15 maart – Missie voltooid? Missie onvoltooid?, vraagt Veera Prateepchaikul zich af in zijn wekelijkse rubriek op de opiniepagina van Bangkok Post. De belegering van Wat Phra Dhammakaya, die vrijdag na 23 dagen abrupt is afgebroken, roept bij velen de vraag op of de DSI geslaagd is in haar missie. Antwoord: Dat hangt ervan af wat je beschouwt als het echte doel van de missie: de arrestatie van de voortvluchtige abt of de sekte de nek omdraaien.
Velen die de Dhammakaya cultus en de abt verachten, vinden de missie een grote flop. De reacties op de nieuwssite van Manager variëren van gevoelens van teleurstelling tot woede en verraad. Dat is omdat ze vinden dat de DSI, dus de regering, eens en voor altijd de abt moet arresteren en een eind moet maken aan de sekte.
Op de persconferentie vrijdag, waarop de beëindiging werd bekend gemaakt, zei DSI-hoofd Paisit dat meer dan driehonderd mensen in staat van beschuldiging zijn gesteld en dat de zoektocht doorgaat. Immigration is gevraagd om op alle grensposten uit te zien naar de abt voor het geval hij het land probeert te ontvluchten.
De meeste DSI-ers worden teruggetrokken van het tempelterrein; een kleine eenheid blijft achter voor de veiligheid en om verdere onrust te voorkomen. Bij de zoektocht zijn circa vierduizend manschappen ingezet van de DSI, politie en het leger. Naar schatting kostte alleen al het voeden van deze overmacht 3 miljoen baht per dag.
Veera schrijft dat hij vanaf het begin betwijfelde of de abt zich nog steeds in de tempel verborgen hield. Maar of de beruchte monnik nu wel of niet wordt gearresteerd, is minder van belang dan het kortwieken van de sectie, zodat de volgelingen hun geloof erin langzaam verliezen.
Naar verluidt zou de sekte meer dan een miljoen volgelingen hebben, maar slechts een harde kern van enkele duizenden werden gemobiliseerd. De rest was misschien bang voor artikel 44 [van de interim-grondwet waarbij het terrein tot een restricted zone was verklaard] of ze waren tot het inzicht gekomen wat de ware gedaante van de abt was – iemand die de wet aan zijn laars lapt en weigert zich aan te geven.
Door de wet te negeren, heeft hij een grote fout gemaakt, vindt Veera. In tegenstelling tot de mislukte poging hem te arresteren, lijkt  het afnemen van zijn titel [door de koning] op de sekte een grotere indruk te hebben gemaakt. Ook de adjunct-abt heeft zijn titel verloren.
Tenslotte eindigt Veera met de vaststelling dat artikel 44 gaan panacee is of magische pil die elk economisch, sociaal en politiek probleem kan genezen. Hij roept de premier op het artikel behoedzaam in te zetten. (Bron: Bangkok Post, 14 maart)

Donderdag 16 maart
– De adjunct abt van Wat Phra Dhammakaya wordt ervan verdacht tempelgeld te hebben gebruikt om aandelen en land te kopen, maakten de DSI en Rekenkamer gisteren bekend. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf. Uit onderzoek is gebleken dat Phra Thattaweecho voor dit doel geld heeft opgenomen van de bankrekeningen van de tempel.
Het onderzoek naar het witwassen van geld heeft betrekking op vijftien zaken, waarbij stichtingen en personen zijn betrokken.  Zij hebben tempelgeld gebruikt om land te kopen zonder dit over te dragen aan de tempel.

Wat Dhammakaya: Dochter vastgoedmagnaat in beeld
17 maart – De Dhammakaya-zaak is vandaag weer opening Bangkok Post. De DSI onderzoekt of de dochter van vastgoedmagnaat Anant (Land and Houses Plc) de eigenaar is van het land waarop het Boon Raksa gebouw staat, een gebouw dat wordt omschreven medisch zorgcentrum en als laatste is onderzocht door de DSI.
Volgens enkele lokale media zou zij de grond bezitten. Als dat juist is, wordt ze voor verhoor opgeroepen. De krant heeft vader en dochter niet kunnen bereiken voor commentaar. Ook in dat gebouw werd de voortvluchtige abt Phra Dhammachaiyo niet gevonden.
De grond was eerder met geld van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) gekocht door de toenmalige bestuursvoorzitter. Nadat hij was beschuldigd van verduistering verkocht hij acht percelen aan dochter Alisa. De dochter werd destijds niet verdacht omdat ze het land legaal had verkregen. In 2015 is beslag gelegd op de acht percelen.
Een functionaris van de Rekenkamer maakte gisteren de vorderingen bekend in het onderzoek naar de adjunct-abt van de tempel, die ervan verdacht wordt tempelgeld te hebben gebruikt om aandelen te kopen. Gebleken is dat hij tussen 2010 en 2016 1 miljoen baht aan monniken en leken heeft gegeven voor investeringen. Dat geld kwam van de KCUC.
De onderzoekers gaan het hoofd Financiën van de tempel oproepen voor verhoor, alsmede vertegenwoordigers van de beurscommissie en bemiddelaars die de aandelentransacties regelden voor stromannen die namens de adjunct-abt handelden. De abt gaat vervolgd worden voor een ambtsmisdrijf omdat hij rijksambtenaar is.

Zaterdag 18 maart
– Een man (24) die valse en verdraaide informatie over de operatie van de DSI in Wat Phra Dhammakaya online had gezet en gezocht werd door de politie, heeft zich gisteren gemeld bij de Ragion 1 Border Patrol Police. Hij heeft bekend een van de beheerders te zijn van de website Koh Lang Wat.
Ook voor smaad jegens de DSI is eerder aangifte gedaan tegen Phra Sanitwong, het hoofd van de afdeling communicatie van de tempel.

Woensdag 22 maart
– Zeer ingewikkeld bericht over de greep die voormalig KCUC-voorzitter Supachai heeft gedaan in de kas van de coöperatie en waarvoor hij 16 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Ik probeer het simpel te houden. Het OM verzet zich tegen een petitie van de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) om de verduisteringszaak niet voort te zetten omdat Supachai in december vorig jaar 34 miljoen baht heeft teruggegeven (22 miljoen plus rente). Volgens Supachai’s advocaat is de zaak daarmee afgedaan.
Het OM wordt gesteund door een groep investeerders die gedupeerd zijn door de fraude. Ze zijn bang dat hij wordt vrijgelaten en vlucht. Tegen Supachai lopen ook nog andere zaken, die behandeld moeten worden.

Donderdag 23 maart
– De directeur van het National Office of Buddhism heeft aangifte wegens smaad gedaan tegen Phra Buddaha Isara, de abt die bekendheid verwierf tijdens de protesten tegen de regering Yinglick. Hij heeft een opname openbaar gemaakt van een telefoongesprek tussen beiden over Wat Phra Dhammakaya. De directeur zegt dat supporters van de tempel met de opname hebben geknoeid waardoor de indruk ontstaat dat hij bevelen krijgt van de monnik en dat is schadelijk voor zijn reputatie.
Verder meldt het bericht dat Phra Dattajivo, voormalig waarnemend abt van Dhammakaya, zich gemeld heeft bij het OM. Hij wordt ervan beschuldigd 1 miljard baht, die was verduisterd uit de kas van de KCUC, via stromannen gebruikt te hebben voor speculaties op de aandelenmarkt. Vorige maand liet hij verstek gaan. De monnik weigert te zeggen of hij de gezochte abt Phra Dhammachayo recent heeft ontmoet.

Wat Dhammakaya: Op zoek naar nieuwe abt
23 maart – De regering streeft naar de benoeming van een nieuwe abt voor Wat Phra Dhammakaya, waarvan de vorige abt wordt gezocht voor heling en het witwassen van geld en de plaatsvervangend abt wordt verdacht van speculatie op de effectenbeurs.
Het National Office of Buddhism heeft de religieuze autoriteiten voorgesteld een monnik te benoemen, die geen banden heeft met de tempel. ‘De nieuwe abt dient iemand te zijn op wie de samenleving kan vertrouwen dat hij onbevooroordeeld is’, zegt directeur Pongporn Pamsaneh van het NOB.
De benoeming kan het onderzoek naar het vermogen van de tempel vergemakkelijken en het proces om de abt uit de monnikenorde te zetten (disrobing). Het voorstel om de tempelleiding te wijzigen, is voorgelegd aan de leiding van de orde in de provincie Pathum Thani, waar de tempel staat.
De tempel zegt bij monde van senior monnik Phra Pasura Dantamano de beslissing van de Sangha religieuze raad te zullen respecteren. Maar daarvoor dient wel het huidige tempelbestuur te worden geraadpleegd. (Bron: website Bangkok Post, 23 maart)

Tien monniken geven zich aan bij politie
25 maart – Monniken die zich met hand en tand hebben verzet tegen de zoektocht naar de voortvluchtige abt van Wat Phra Dhammakaya, lijken hun verzet te hebben opgegeven want negen en de voormalige plaatsvervangend abt Phra Dattajivo hebben zich bij de politie gemeld.
Ze waren voor de tweede keer opgeroepen wegens de (illegale) bouw van het World Peace Meditation Centre in nationaal park Khao Yai (Pak Chong, Nakhon Ratchasima). Voor dat vergrijp zijn 21 anderen waaronder ex-abt Phra Dhammachayo al eerder gedagvaard.
Tegen hem is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd door de provinciale rechtbank van Loei wegens illegaal grondgebruik door een meditatiecentrum in de provincie. [En volgens mij vergeet de krant er nog één op Koh Phangan]
De tien ‘bekeerlingen’ zijn ruim een uur verhoord door de Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division. Ze zijn tijdelijk vrijgelaten en hoefden geen borgtochtsom te storten omdat ze zich vrijwillig hadden gemeld. Vandaag moeten ze weer opdraven. De politie gaat de provinciale rechtbank in Nakhon Ratchasima toestemming vragen hen in voorarrest te mogen nemen.
Tien andere monniken melden zich begin volgende maand bij de politie, aldus adjunct-hoofdcommissaris Srivara.

Donderdag 30 maart
– Het Department of Special Investigation denkt na – en dat kan nooit kwaad – of ze de regering gaat vragen de status van restricted zone voor Wat Phra Dhammakaya op te heffen. De status, die is ingesteld op basis van artikel 44 van de interim-grondwet,  geldt sinds februari. Veel effect heeft die niet gehad want na 23 dagen toen de DSI de zoektocht afblies, was de abt van de tempel nog steeds niet gevonden.
De DSI denkt na op verzoek van vice-premier Wissanu die heeft gevraagd of de status nog nodig is. DSI directeur-generaal Paisit zegt dat de zoektocht nog steeds doorgaat. De tempel werkt goed mee, agenten worden niet meer tegengehouden en via de social media wordt geen ‘verdraaide informatie’ meer gegeven.

Vrijdag 31 maart
– Het ministerie van Justitie, de DSI en Provincial Police Region 1 zijn dinsdag overeengekomen dat de status van Wat Phra Dhammakaya en omgeving als restricted zone kan worden opgeheven. De zone werd op basis van artikel 44 van de interim-grondwet op 16 februari ingesteld om de zoektocht naar de voortvluchtige abt te vergemakkelijken. Op 10 maart is die afgeblazen omdat het tempelterrein was uitgekamd en de abt niet was gevonden. Inmiddels blijft wel doorgezocht worden.
Tegen de abt lopen vijf arrestatiebevelen: een voor heling en het witwassen van verduisterd geld van de Klongchan Credit Union Cooperative, drie wegens illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel en één omdat geen gehoor is gegeven aan het bevel van de NCPO om zich te melden.

Woensdag 12 april
– De status van restricted zone voor Wat Phra Dhammakaya en omgeving is opgeheven. Dat heeft de NCPO (junta) gisteren tijdens haar vergadering besloten. De veiligheidssituatie in het gebied is verbeterd, zegt minister Suwaphan (Justitie). Bovendien is de zoektocht naar de voortvluchtige abt geëindigd na een zoektocht van 23 dagen, waarin hij niet is gevonden.
Na de vergadering zei premier Prayut dat de opheffing later ongedaan kan worden gemaakt, indien noodzakelijk. De gezamenlijke eenheid van leger en politie blijft ter plaatse totdat het beheer van de tempel is gestroomlijnd en een geschikte kandidaat is gevonden voor de functie van abt. Over de verblijfplaats van abt [inmiddels ere-abt] Phra Dhammachayo tast de DSI in het duister. Ze acht het niet waarschijnlijk dat hij naar het buitenland is gevlucht.

Amlo-adviseur betrokken bij KCUC-zaak
6 mei – Adviseur Seehanat van het Anti-Money Laundering Office (Amlo) is overgeplaatst naar een inactieve post op het PM’s Office in afwachting van een onderzoek naar de verduistering bij de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC). Hij zou daarbij betrokken zijn geweest. Het onderzoek wordt verricht door een commissie, die in april vorig jaar is gevormd.
Seehanat, voorheen secretaris-generaal van Amlo, geeft een andere draai aan zijn overplaatsing. Hij zegt: ‘Ik ben niet overgeplaatst, maar heb de taak gekregen om tijdelijk als adviseur van de premier te werken.’ Seehanat weet niet of de resultaten van het onderzoek voor september bekend zijn, wanneer hij met pensioen gaat.
In de KCUC-zaak worden nog twee functionarissen van de DSI verdacht: een man en zijn echtgenote. Ze zouden destijds 40 miljoen baht in cheques hebben ontvangen van de toenmalige KCUC-voorzitter, de hoofdverdachte van de verduisteringszaak. Het geld is volgens DSI-hoofd Paisit gebruikt om een condominium te kopen.

Beslag op land, gekocht met Klongchan geld
11 mei – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft beslag gelegd op acht stukken land in Pathum Thani die eigendom zijn van de dochter van vastgoed magnaat Anant Asavabhokhin, voorzitter van het beursgenoteerde Land & House Plc. De grond grenst aan het grondgebied van de omstreden tempel Wat Phra Dhammakaya, waarvan de oprichter en voormalige abt nog steeds spoorloos is.
Het land was gekocht door de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative met geld dat hij had ontvreemd uit de kas van de coöperatie en daarna doorverkocht aan Alisa Asavabhokhin. Na de verkoop stortte de voorzitter het geld niet terug in de kas. De ex-voorzitter, Supachai Srisupa-aksorn, dient een gevangenisstraf uit van 16 jaar wegens de verduistering van 12 miljard baht in 2013. De tempel en de abt hebben daarvan 684 miljoen baht ontvangen.
Op het perceel van 41 rai staat het medisch centrum Boon Raksa van de tempel, een van de laatste gebouwen dat door de DSI is doorzocht toen het tempelterrein en gebouwen werden uitgekamd op zoek naar de abt. (Bron: website Bangkok Post, 10 mei)
Update krant: Het beslag geldt voor 90 dagen. De Amlo-commissie, die onderzoek doet naar zijn financiële transacties, denkt dat Supachai vervolging wilde voorkomen door het land aan Alisa te verkopen. Het Boon Raksa gebouw is met toestemming van haar op het land gebouwd. De abt, mocht u het vergeten zijn, wordt verdacht van het witwassen van geld, heling en illegaal gebruik van staatsgronden door meditatiecentra van de tempel elders in het land.

Vastgoed magnaat verwikkeld in KCUC schandaal
19 mei – Anant Asavabhokin, voorzitter en oprichter van Land & House Plc, een beursgenoteerd vastgoedbedrijf, wordt verdacht van het witwassen van geld in verband met de KCUC verduisteringszaak. Hij is door de DSI opgeroepen voor verhoor op 7 juni.
Anant is ‘verbaasd’, schrijft hij in een bericht aan Bangkok Post, dat de DSI de dagvaarding openbaar heeft gemaakt in plaats van direct contact met hem op te nemen. Hij zegt nooit ondervraagd te zijn, alhoewel de DSI wel eerder heeft laten weten met hem te willen spreken. Anant verwacht niet dat de openbaarmaking zijn bedrijf negatief beïnvloedt.
Anant is een van de acht personen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de verduistering van 13 miljard baht uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). DSI-hoofd Paisit zegt dat de DSI er niet op uit is om bepaalde personen aan de schandpaal te nagelen [mijn formulering] ‘maar we richten ons op iedereen die bij de zaak betrokken is’. ‘We willen graag van Anant en de andere verdachten horen wat hun kant van het verhaal is.’
Anant wordt ervan verdacht met geld van de KCUC aandelen te hebben gekocht van in M-Home STV 2 Co en 46 rai land dat het bedrijf bezat, dichtbij Wat Phra Dhammakaya. Dat land zou gedoneerd zijn aan de tempel, maar staat op naam van Anant. Wat er verder mee gebeurde, laat ik maar onvermeld, want dat is nogal ingewikkeld.
De zoektocht naar de abt van Wat Phra Dhammakaya heeft nog steeds geen succes opgeleverd. Vandaag vindt overleg plaats tussen de DSI en adjunct hoofdcommissaris Srivara over de tempel en de abt, die verdacht wordt van heling, het witwassen van geld en illegaal gebruik van overheidsgronden door meditatiecentra van de tempel in het land. In totaal zijn nu tien overtredingen gemeld. In bijgaand kader een overzicht van de eigendommen van Anant.

KCUC legt gronddeal vastgoedmagnaat uit
21 mei – De Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC) neemt het op voor vastgoedmagnaat Anant Asavabhokin, eigenaar van Land & House Plc, die door de DSI wordt verdacht van betrokkenheid bij het KCUC-schandaal. De KCUC heeft een verklaring uitgegeven waarin de gang van zaken bij de koop en verkoop van land in 2009 wordt uitgelegd, maar dat is dermate ingewikkeld dat ik er niets van snap.
De DSI maakte donderdag bekend dat ze Anant op 7 juni wil verhoren. Anant is in zijn wiek geschoten omdat de dagvaarding openbaar is gemaakt. Hij zegt nooit eerder door de DSI te zijn verhoord over de zaak.
Volgens de DSI heeft hij een stuk land gekocht en dat later doorverkocht, waarbij een deel van de opbrengst naar een stichting is gegaan, waarop de abt van Wat Phra Dhammakaya toezicht hield. De abt, die wordt verdacht van het witwassen van geld (dat was verduisterd uit de kas van de KCUC) en heling, is voortvluchtig. De toenmalige KCUC-voorzitter zit 16 jaar gevangen vanwege de verduistering.

Maandag 5 juni
– Vastgoedmagnaat Anant Asakvabhokin, door de DSI verdacht van betrokkenheid bij de KCUC-zaak, dient zich vandaag te melden bij de DSI. Gepland was 7 juni, maar op verzoek van Anant is de afspraak twee dagen vervroegd. De DSI verdenkt hem ervan geld te hebben witgewassen met een gronddeal, waarbij de grond is gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, de tempel met de abt die maar niet gevonden kan worden. De grond staat formeel op naam van Anant.
Anant is oprichter en grootaandeelhouder van Land and Houses Plc. Toen de DSI hem dagvaardde, trok hij zich als voorzitter van vier van zijn bedrijven. (Zie verder het bericht van 24 mei: Vastgoedmagnaat ‘vrijwillig’ teruggetreden)

Dinsdag 6 juni
– Vastgoedmagnaat Anant Asavabhokin, verdacht van betrokkenheid bij de KCUC-zaak, heeft zich gisteren braaf gemeld bij de DSI. Hij is er drie uur verhoord en heeft om uitstel van 60 dagen gevraagd om documenten te verzamelen. Anant wordt ervan verdacht door middel van een gronddeal geld te hebben witgewassen dat was ontvreemd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative. Hij heeft die grond gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, maar op zijn naam laten staan. Anant ontkent de beschuldiging.
Anant is oprichter en grootaandeelhouder van Land and Houses Plc. Toen de DSI hem dagvaardde, trok hij zich terug als voorzitter van vier van zijn bedrijven. (Zie verder het bericht van 24 mei: Vastgoedmagnaat ‘vrijwillig’ teruggetreden)

Mogelijke schuilplaats van abt Dhammachayo in Phangnga

DSI doorzoekt vermeende schuilplaats van abt
10 juni – Bangkok Post opent vandaag met de Kiesraad-zaak, maar wat valt daar nog over te melden, want het meeste is al bekend en gezegd. Veel opvallender is het openingsverhaal van pagina 3 over de zoektocht van de DSI naar de abt van de controversiële Wat Phra Dhammakaya. 150 man van de DSI, ondersteund door soldaten, marinepersoneel en een helikopter, doorzochten gisteren twee huizen, gebouwd op een bergtop in Takua Thung (Phangnga), waar de voortvluchtige abt zich schuil zou houden.
De zoektocht die 4 uur duurde, was onderdeel van een onderzoek van de DSI naar illegaal grondgebruik in bosreservaat Khun Toh La-Laem Sam. Het desbetreffende perceel was eerder eigendom van een zakenman uit Phuket, die het later verkocht aan een discipel van de tempel. Het ligt niet ver van Muk Tawan, een meditatiecentrum van de tempel. De eigenaar beschikt over een grondakte, maar vermoed wordt dat die illegaal is verleend.
Het bericht meldt niet wat er gevonden is, in ieder geval niet de abt die zich al sinds vorig jaar ontrekt aan Justitie. Hij wordt gezocht voor heling en het witwassen van geld, verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative. Tegen de abt zijn ook arrestatiebevelen uitgevaardigd wegens illegaal grondgebruik van meditatiecentra van de tempel in Loei, Nakhon Ratchasima en Phangnga. Een zoektocht naar de abt in de tempel zelf, een protserig complex in Pathum Thani, mislukte jammerlijk

Amlo legt beslag op land van Potjaman’s broer
14 juni – Verrassende ontwikkeling in de KCUC annex Wat Phra Dhammakaya zaak, de protserige tempel, waarover zoveel te doen is geweest. Het Boon Raksa gebouw waarin een medisch centrum is gevestigd dat op het tempelterrein staat, is eigendom van Bannapot Damapong, een broer van Thaksin’s ex-vrouw Potjaman Na Pombejra.
Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft beslag gelegd op het gebouw en twee stukken land, eveneens eigendom van hem, in Khlong Luang (Pathum Thani). De grond en het gebouw zijn via-via betaald met geld dat was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC), zegt Amlo secretaris-generaal  Chaiya.
Omdat het al lang geleden is, een korte recapitulatie: De voorzitter van de KCUC heeft in 2013 12 miljard baht uit de kas verduisterd, waarvoor hij al is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf. Een deel van het geld is gedoneerd aan de tempel. De abt, nog steeds voortvluchtig, is daarvoor beschuldigd van heling en het witwassen van geld.
Het nieuws van dit jaar staat op de pagina KCUC-Wat Phra Dhammakaya (2). Ouder nieuws is wegens een technisch probleem dat ik niet kan oplossen, niet meer te raadplegen. Op verzoek kan ik wel het gehele dossier in Word opsturen.
Update krant: Het Boon Raksa gebouw is geen eigendom van Bannapot, maar er is wel beslag op gelegd samen met een parkeergarage en een ander gebouw. De bouw is betaald uit een donatie van de Maha Ubasika Chan stichting met geld van vastgoedmagnaat Anant van Land & Houses Plc. Vermoed wordt dat daarbij de Anti-Money Laundering Act is overtreden. Anant wordt door de DSI verdacht van het witwassen van geld middels een grondtransactie.

Donderdag 15 juni
– Het Department of Special Investigation gaat uitzoeken of de twee percelen, eigendom van Bannapot Damapong, waarop Amlo beslag heeft gelegd, een relatie hebben met de KCUC-zaak (verduistering 12 miljard baht in 2013 uit de kas van de Klongchan Credit Union Cooperative). Bannapot is een broer van Potjaman na Pombejra, de ex-vrouw van Thaksin.

Zaterdag 17 juni
– Wanna Jirakitti, voorzitter van de Maha Ubasika Chan stichting, is aangeklaagd voor het witwassen van geld en heling in verband met de KCUC-verduisteringszaak. Wanna is een zuster van zakenmagnaat Boonchai, voorzitter van de raad van bestuur van DTAC.
Volgens het kantoor van de procureur-generaal heeft ze 13 miljard baht van de KCUC ontvangen. Dat geld is gebruikt voor de bouw van enkele gebouwen van Wat Phra Dhammakaya. Tegen andere leden van de stichting zijn soortgelijke aanklachten in voorbereiding. Boonchai is niet verwikkeld in de zaak.
Een andere recente ontwikkeling in het KCUC-schandaal is de inbeslagname van twee stukken land, eigendom van Bannapot Damapong, de broer van Thaksin’s ex-echtgenote Potjaman. De DSI doet er nog onderzoek naar. De voormalige voorzitter van de KCUC zit 16 jaar gevangen wegens de verduistering in 2013 van 12 miljard uit de KCUC-kas. Een deel van dat geld is gedoneerd aan Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in PathumThani.

Zaterdag 24 juni
– De gedupeerden van de verduistering van 12 miljard baht uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative moeten nog even op hun tanden bijten, want de commissie die de terugbetaling van de door de leden ingelegde gelden regelt, ziet geen kans hen voor het eind van het jaar, zoals beloofd, schadeloos te stellen.
Een rechtszaak bij de Central Bankruptcy Court gooit roet in het eten. Het gaat om de verkoop van twee voormalige golfbanen, die volgens de rechtbank geveild dienen te worden, maar dat kan even duren. Een tweede probleem is dat het vermogen van de voormalige KCUC-voorzitter, die 16 jaar gevangen zit wegens de verduistering, in beslag is genomen door de DSI en niet beschikbaar is.

Donderdag 29 juni
– Kijken of ik het snap. Het Hof van Beroep heeft het verzoek afgewezen om een verduisteringszaak tegen de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative te laten vallen. Dat verzoek is gedaan door de commissie die de financiën van de KCUC saneert, maar de registrar [curator?] van de KCUC  heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Oud-voorzitter Supachai zit 16 jaar achter de tralies voor de verduistering in 2013 van 22 miljoen baht uit de kas.
De commissie vindt vervolging niet nodig omdat hij het geld al heeft teruggegeven, maar het Hof meent dat ze niet bevoegd is het verzoek te doen, dat mag alleen de registrar. De advocaat van de oud-voorzitter zegt in beroep te zullen gaan.
Verder doet de DSI nog onderzoek naar tien andere zaken waarbij Supachai was betrokken.

Donderdag 3 augustus
– De DSI onderzoekt berichten [van?] dat abt Dhammachayo van de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya met hulp van discipelen naar een Europees land is gevlucht. Zoals bekend wordt de abt gezocht wegens het witwassen van geld en heling van gelden, ontvreemd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative.
Bij een zoektocht van enkele weken op het immens grote tempelterrein in Pathum Thani is geen spoor van de abt gevonden, van wie gezegd is dat hij te ziek was om te reizen en zich te melden bij de politie. Hij onttrekt zich al een jaar aan Justitie.

Vrijdag 4 augustus
– Follow-up op het bericht (gerucht?) dat abt Dhammachayo van de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya met hulp van discipelen naar het buitenland zou zijn gevlucht (zie Kort nieuws van donderdag). RTP-hoofdcommissaris Chakthip zegt juridische actie te zullen ondernemen tegen degenen die hem geholpen hebben.
Tegen de abt lopen diverse arrestatiebevelen, waarvan het  belangrijkste wegens het witwassen van verduisterd geld uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative en heling. Het bericht over de vermeende vlucht is woensdag bekend gemaakt door de DSI, maar nog niet bevestigd.

Zaterdag 5 augustus
– Honderd leden van de Klonchan Credit Union Cooperative hebben de DSI gevraagd 3,8 miljard baht aan bevroren vermogen van voormalig voorzitter Supachai vrij te geven. Ze zijn van plan dat geld te verdelen onder de leden, die gedupeerd zijn door de verduistering van gelden uit de kas, in 2013 gepleegd door Supachai. Hij is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar.
De 3,8 miljard baht is in beslag genomen als bewijs, zegt directeur Kajornsak van het onderzoekskantoor 3 van het Office of the Attorney-General. Hij adviseert gebruik te maken van wetgeving op het gebied van het witwassen van geld. De slachtoffers kunnen dan geld ontvangen zonder dat ze moeten wachten op beëindiging van de strafrechtzaken in het hooggerechtshof. Het vermogen kan geveild worden, waarna de leden het geld terugkrijgen. Het geld kan niet terugvloeien naar de coöperatie.

Vrijdag 15 september
– De gevangenisstraf voor voormalig voorzitter Supachai van de Klongchan Credit Union Cooperative, die een greep in de kas heeft gedaan, is door het Hof van Beroep naar zeven jaar teruggebracht. Eerder verlaagde het Hof de straf van 16 naar 14 jaar. Nu is die gehalveerd omdat hij bekend heeft. Het Hof weigerde de straf te schorsen omdat het om een ernstig misdrijf gaat, waarvan de leden de dupe zijn geworden.
Supachai werd in 2016 door de lagere rechtbank veroordeeld tot 32 jaar wegens de diefstal van 22,13 miljoen baht. De rechtbank maakte er 16 jaar van omdat hij bekend had na aanvankelijk bij het verhoor door de politie ontkend te hebben. Supachai zit sinds april 2016 gevangen. Vrijlating op borgtocht is hem geweigerd. De DSI heeft zeven zaken tegen hem aanhangig gemaakt.

Donderdag 30 november
[…] Verder een foto van een demonstratie van leden van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). Arme mensen! Ze willen nu wel eens een keer hun ingelegde centjes terugzien en vragen daarom het beslag dat is gelegd op 3,8 miljard baht aan vermogen op te heffen. Het gaat om 299 assets van voormalig KCUC-voorzitter Supachai die gevangen zit wegens verduistering. Een redelijk ingewikkelde zaak, waarin ook de tempel Wat Dhammakaya waarvan de abt voortvluchtig is, een belangrijke rol speelt.

Woensdag 13 december 2017
– Elf leden van de Klonchan Credit Union Cooperative vragen de DSI een nieuwe aanklacht wegens fraude tegen voormalig voorzitter Supachai in te dienen. Ze zeggen dat hij de leden op oneerlijke wijze heeft overgehaald meer te investeren in de KCUC. Supachai werd in maart 2016 tot 32 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens de verduistering in 2013 van 22,1 miljoen baht uit de kas. Inmiddels is die straf teruggebracht naar zeven jaar omdat hij bekend heeft. De elf leden vragen de DSI het vermogen ad 3,8 miljard baht dat van hem in beslag is genomen terug te geven aan de gedupeerde KCUC-leden.

Vrijdag 20 december
– Pagina 4 opent met de berechting van de 35-jarige Ong-art Thamniha, voormalig woordvoerder van Wat Phra Dhammakaya, wegens opruiing toen de DSI vorig jaar tevergeefs op het tempelterrein naar de abt zocht. Hij pleitte gisteren in de rechtbank onschuldig. De man is na storting van een borgsom van 400.000 baht vrijgelaten.
De abt is nog steeds voortvluchtig [als hij nog leeft]. Hij is beschuldigd van het witwassen van geld dat was verduisterd uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative en illegaal grondgebruik door meditatiecentra van de tempel.
Volgens het OM vertelde Ong-art destijds in een verklaring dat de zoektocht tot geweld zou leiden. Hij beschuldigde de DSI er ook van de uitzendingen van het Dhammakaya Media Channel op satelliet tv onterecht te hebben verboden. In februari wordt de zaak vervolgd met een onderzoek naar het bewijs en het opstellen van de getuigenlijst.

Vrijdag 2 februari 2018
De KCUC-affaire is weer in het nieuws (al aangestipt in Nieuws van de website in 1 regel). De krant heeft een andere invalshoek dan de website want noemt als belangrijkste nieuws dat de bestuursrechtbank Wat Phra Dhammakaya, de protserige tempel in Pathum Thani waarvan de voormalige abt voortvluchtig is, en de daaraan gelieerde Ubasika Chandra Foundation heeft bevolen 58 miljoen baht te retourneren aan de Klongchan Credit Union Cooperative.
Dat bedrag maakt deel uit van een veel groter bedrag, door voormalig KCUC-voorzitter Supachai uit de kas verduisterd. Supachai zit sinds 2016 gevangen. Aanvankelijk werd hij veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, maar het Hof van Beroep heeft die teruggebracht tot 7 jaar vanwege zijn medewerking aan de rechtsgang.

Vrijdag 2 maart
– Laatste bericht. De Chulalongkorn University Saving Cooperative is verboden dividenden en terugbetalingen uit te keren ter waarde van 750 miljoen baht. Het verbod van het Cooperative Promotion Department is gebaseerd op vermoedens van onregelmatigheden bij twee andere coöperaties, waarin de CUSC geld had gestort.
De CUSC is verwikkeld in het Klonchan Credit Union Cooperative schandaal. [Of die een van de twee genoemde coöperaties is, is mij niet duidelijk] Ze is gevestigd op het terrein van de controversiële Wat Phra Dhammakaya en opgericht door de voormalige voorzitter van de KCUC die wegens verduistering gevangen zit. Knap ingewikkeld verhaal, ik laat de details onvermeld.

29 mei
Slecht nieuws voor alle spaarders van de Klonchan Credit Union Cooperative. De DSI heft het beslag dat is gelegd op 3,8 miljard baht, niet op. Uiterst lullig als je al die tijd hebt gespaard voor aanvulling op je pensioen en er geen gebruik van kunt maken. Het beslag heeft te maken met de verduistering van gelden uit de kas door de toenmalige voorzitter.
Vijftig slachtoffers hebben gisteren de DSI in een petitie gevraagd het beslag op te heffen. Ze zeggen dat de KCUC alleen haar crediteuren en degenen die gestort hebben [?] gaat terugbetalen en niet haar aandeelhouders. Snap ik niet, maar het schandaal waarin ook Wat Dhammakhaya is betrokken, is dan ook knap ingewikkeld.

30 juni
– Het Anti-Money Laundering Office, ik meldde het al aan het begin van NuT, heeft 134 miljoen baht in beslag genomen op tien bankrekeningen van vier voormalige topmonniken die verwikkeld waren in de verduistering van gelden uit het tempelfonds. Tempels kunnen op het fonds dat wordt beheerd door het National Office of Buddhism een beroep doen voor reparatie en renovatiewerkzaamheden en godsdienstonderwijs. Het beslag heeft een looptijd van 90 dagen.
Van de bankrekeningen zijn zeven met 132,8 miljoen baht in het bezit van de voormalige abt van Wat Saket. Eén rekening is van Phra Phrom Methee, die naar Duitsland is gevlucht en daar asiel heeft aangevraagd.
Voorts is beslag gelegd op het Master Nun Chand Khonnokyoong 101th Anniversary Memorial Building en 91 percelen in Wat Dhammakaya waar het gebouw staat. Gebleken is dat de bouw deels werd gefinancierd met geld dat verduisterd was uit de kas van de Klonchan Credit Union Cooperative (KCUC). De voorzitter die een greep in de kas deed, zit sinds 2016 gevangen.

  1. Nog geen reacties

  1. Nog geen trackbacks