Rijst 3

Rijsthypotheeksysteem (Zie ook het rijsthypotheeksysteem in Q&A)
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck wordt heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. De regering boekte voor het eerst gigantische verliezen in 2004 toen de in mei 2007 ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin aan de macht was. De hypotheekprijs (de prijs die de regering voor de rijst betaalde) lag ver boven de marktprijs. Critici zeiden dat Thaksin dit opzettelijk had gedaan om de plattelandskiezers te paaien.

De rijstvoorraad van de overheid steeg naar 6 miljoen ton in 2003/2004 en 7,5 miljoen ton in 2004/2005. Het verlies voor de overheid bedroeg 26,49 miljard baht.
Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, zette de regering Surayud het mes in de hypotheekprijs en bracht die op gelijke hoogte met de marktprijs. De eerste oogst in 2006 leverde daardoor slechts een verlies op van 319 miljoen baht, vergeleken met 12,94 miljard het jaar ervoor. In 2007/2008 werd geen verlies geleden.
De daarop volgende regering van Samak (People Power Party, de reïncarnatie van Thai Rak Thai) verhoogde de prijs weer, waardoor het verlies voor de tweede oogst 26,63 miljard baht bedroeg.
Gedurende het seizoen 2008/2009, toen de Democraten aan de macht waren, bedroeg het verlies op de tweede oogst 33 miljard baht.
De Democraten vervingen het systeem, dat ook nog eens vatbaar voor corruptie is, door een prijsgarantiesysteem, waarbij de regering de boeren compenseerde door het verschil te betalen tussen de marktprijs en een referentieprijs. De rijstvoorraad van de overheid werd afgebouwd. Het verlies voor de overheid daalde daardoor drastisch.

Formerly concerned with farm price intervention through farm penalties such as heavy taxation, Thailand began farm subsidies in the late 1980s. The rice mortgage scheme was introduced in the early 1980s but first became a major price intervention programme in 1991. In Thailand, rice mortgaging is similar to the action of pawning, where farmers can sell paddy rice to the government and buy it back at minimal interest. The original objective was to provide short-term liquidity for farmers to be able to delay the sale of their rice.
In the 2001/2002 season , the Thaksin government raised the price of mortgaged rice to 100% of the market price. After that, the volume of mortgaged rice jumped to 38% of total production in 2004/2005 (8.6 million tonnes of 22.6 millon tonnes), while the programma was plagued by problems and corruption.
(Bron: Bangkok Post Spectrum, 9 oktober 2011)

Hoe werkt het hypotheeksysteem?
Het hypotheeksysteem is een systeem waarbij boeren een vaste prijs voor hun paddy (ongedopte rijst) krijgen. Beter gezegd: met de rijst als onderpand nemen ze een hypotheek bij de Bank of Agriculture and Agricultaural Cooperatives.

Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren.
Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, houdt de boer het geld, wat betekent dat hij zijn rijst aan de regering verkoopt. De regering verkoopt de opgeslagen rijst op een veiling aan molenaars en exporteurs en draagt het verlies.
De regering Yingluck heeft de prijs voor ongedopte witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht – met een vochtigheidsgraad van maximaal 15 procent. Deze bedragen liggen zo’n 5000 baht boven de huidige marktpijzen.

Nieuwsoverzicht (Voorgaande berichten staan op de pagina Rijst en Rijst 2)

Vrijdag 28 maart 2014
– Vijftien procent van de hypotheekaanvragen is de eerste twee maanden van dit jaar afgewezen. De belangrijkste reden is dat de meeste aanvragers geen geld kunnen missen omdat ze vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het eerste-autoprogramma van de overheid. Het aantal afwijzingen wijkt overigens maar licht af van dezelfde periode vorig jaar, want toen bedroeg het 13 tot 14 procent.
Om huizenkopers tegemoet te komen vindt Apichard Detpreechar, vice-president hypotheken bij de Krungthai Bank, dat projectontwikkelaars de overdrachtperiode met drie tot zes maanden moeten verlengen, in welke periode de huizenkopers aanvullende maandelijkse betalingen kunnen doen, zodat minder hypotheek hoeft te worden aangevraagd.
Het eerste-autoprogramma was een van de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai en had tot doel de economie te stimuleren. Een hoge functionaris van de Bangkok Bank voorspelt dat Thailand binnen twee jaar de rekening krijgt gepresenteerd voor dit programma evenals voor het rijsthypotheeksysteem. Deze ‘populistische’ beleidsmaatregelen hebben geleid tot een vergroting van de huishoudschulden en vormen een risico voor de economische situatie.
De toekomstige vraag naar auto’s is door het autoprogramma ingezakt en de markt voor tweedehands auto’s is verstoord. Het hypotheeksysteem voor rijst kost het land honderd miljarden baht aan verliezen. Bovendien is de binnenlandse consumptie afgenomen omdat veel boeren nog steeds niet betaald zijn voor de rijst die ze aan de overheid hebben verkocht.

Yingluck slaat terug: Ik word niet eerlijk behandeld
29 maart – Premier Yingluck vindt dat ze oneerlijk wordt behandeld door de National Anti-Corruption Commission. Op haar Facebook-pagina haalt ze fel uit naar de commissie die haar beschuldigt van plichtsverzuim als voorzitter van het National Rice Policy Committee.
Maandag 31 maart is de uiterste dag voor Yingluck en haar advocatenteam om zich te verweren. Yingluck schrijft dat ze aanvankelijk slechts 49 pagina’s van het bewijsmateriaal heeft ontvangen en pas donderdag nog eens 280 pagina’s.
Dit betekent dat ze slechts drie dagen de tijd heeft de documentatie te bestuderen, wat in schril contrast staat met het volle jaar dat de NACC voor haar onderzoek nodig had. De advocaten zeggen dat nog negentien belangrijke documenten ontbreken.
Wat Yingluck met name steekt is dat de NACC haast zet achter het onderzoek naar haar, maar nauwelijks vorderingen maakt met onderzoeken naar de zaken die onder de vorige regering [van de huidige oppositieleider Abhisit] speelden, zoals de doden en gewonden, die tijdens de roodhemdongeregeldheden vielen, en gevallen van corruptie.
‘Ik heb geen andere keus dan te concluderen dat ik niet eerlijk word behandeld of recht wordt gedaan’, schrijft Yingluck, verwijzend naar de tijd die ze krijgt om het bewijsmateriaal te bestuderen en getuigen te horen. Ze wijst erop dat ze materiaal en getuigenverklaringen van diverse overheidsdiensten voor haar verdediging nodig heeft, hetgeen tijd kost.
Een verzoek om haar uitstel van 45 dagen te verlenen, is donderdag door de NACC afgewezen, nadat eerder 15 dagen uitstel was verleend. De NACC is onverzettelijk. De premier heeft voldoende tijd gekregen, maar tot nu toe heeft ze verzuimd voor de NACC te getuigen, zegt een bron bij de commissie.
Maandag is de laatste dag waarop dat kan, maar Yingluck mag haar verdediging ook schriftelijk inleveren. Naar verwachting komt de commissie binnen 10 dagen met haar eindoordeel. Indien ze Yingluck schuldig acht aan nalatigheid omdat ze niets heeft gedaan aan de corruptie binnen het hypotheeksysteem en de uit de hand gelopen kosten, gaat de commissie haar voor afzetting voordragen. Ze moet dan met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken. 

Bangkok Post verwacht chaotische april-maand
31 maart – Bangkok Post verwacht dat de politieke druk volgende maand naar een breekpunt stijgt. ‘De situatie kan zowel ten goede als ten kwade keren’, schrijft de krant. Twee procedures bedreigen de positie van premier Yingluck en haar kabinet. In het ergste geval moeten ze het veld ruimen en ontstaat een ‘politiek vacuüm’.
National Anti-Corruption Commission
Vandaag is de laatste dag waarop premier Yingluck zich kan verweren tegen de beschuldiging van de National Anti-Corruption Commission (NACC) dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nalatig is geweest in te grijpen in de corruptie en uit de hand lopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst.
Indien de NACC haar schuldig acht, begint ze een impeachment procedure. Yingluck moet met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken en de Senaat beslist over haar lot. Over de vraag of deze procedure consequenties heeft voor het kabinet, lopen de meningen uiteen.
In ieder geval wordt de stabiliteit van de regering ernstig aangetast, zegt minister Chalerm Yubamrung (Werkgelegenheid). Protestleider Suriyasai Katasila meent dat het kabinet moet stoppen met werken omdat het hypotheeksysteem door de regering is ingesteld.
Of Yingluck in persoon voor de NACC verschijnt, wilde ze gisteren niet zeggen. Ze klaagde, zoals ze ook al op haar Facebookpagina had geschreven, dat zij en haar advocaten pas drie dagen geleden 280 pagina’s aan bewijsmateriaal van de NACC hebben ontvangen. Uitstel is haar geweigerd. Bovendien moet ze voor haar verdediging nog gegevens van overheidsdiensten ontvangen. Een bron bij de NACC verwacht dat de commissie binnen tien dagen de knoop doorhakt. […]

Premier Yingluck probeert tijd te winnen in rijstzaak
1 april – Verrassend, maar erg lang duurde het niet. Premier Yingluck ging gisteren zelf naar de National Anti-Corruption Commission (NACC) om haar verweer tegen de beschuldiging van nalatigheid te overhandigen. Ze sprak 20 minuten met de commissie, leverde 200 pagina’s als verdediging in en vroeg of ze nog eens tien getuigen kon inbrengen. De commissie buigt zich vandaag over het verzoek, dat volgens de krant een poging is om tijd te winnen.
Yingluck wordt er door de commissie van beschuldigd dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee de zaken op hun beloop heeft gelaten. Ze heeft niet opgetreden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en tegen de uit de hand gelopen kosten.
Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden, zal de NACC haar voor afzetting voordragen. Ze moet dan met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken. De Senaat beslist over haar lot.
Het door de Pheu Thai-regering heringevoerde hypotheeksysteem begint na 2 jaar vast te lopen omdat de regering de rijst van de boeren tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt, opkoopt. Als gevolg daarvan heeft Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur moeten afstaan aan Vietnam en India. Veel boeren hebben sinds oktober nog geen satang gezien voor hun ingeleverde rijst.
NACC slaat terug
De NACC heeft zich gisteren verdedigd tegen de kritiek waarmee ze is overladen. Zo zou de zaak tegen Yingluck binnen 21 dagen beklonken zijn, maar de commissie wijst erop dat ze al een jaar en tien maanden onderzoek doet naar de corruptie. Tijdens dat onderzoek kwam de rol van Yingluck al ter sprake.

Andere argumenten hebben betrekking op de procedure. Ik licht er twee uit: Yingluck heeft de commissie verweten dat de NACC haar verzoek om een uitstel van 45 dagen heeft geweigerd. De commissie wijst er evenwel op dat ze eenmaal een uitstel van 15 dagen heeft gekregen en dat ze sinds de beschuldiging bekend werd gemaakt, 32 dagen de tijd heeft gehad om haar verdediging voor te bereiden.
Een tweede verwijt van Yingluck betreft het bewijsmateriaal. In eerste instantie kregen de advocaten van Yingluck 49 pagina’s aan documenten, maar pas drie dagen geleden nog eens 280 pagina’s. Volgens de NACC heeft die extra informatie echter geen betrekking op haar rol als voorzitter en daar draait de zaak in essentie om.
Over een ander verwijt rept de commissie niet of de krant vermeldt het niet. De commissie ligt onder vuur omdat zaken uit de tijd toen de regering Abhisit aan de macht was, na vier jaar nog steeds niet zijn afgerond.

Donderdag 3 april
– Drie getuigen mogen van de NACC, elf niet, maar de advocaten van premier Yingluck, door de National Anti-Corruption Commission (NACC) beschuldigd van nalatigheid, gaan proberen nog vier getuigen te laten horen. Die moeten Yingluck vrijpleiten van schuld. De NACC heeft nog niet op het verzoek gereageerd.

Yingluck wordt ervan beschuldigd haar taak als voorzitter van het National Rice Policy Committee te hebben verwaarloosd door niet op te treden tegen de corruptie in het rijsthypotheeksysteem en de uit de hand gelopen kosten. Als ze door de NACC schuldig wordt bevonden, gaat de commissie haar bij de Senaat voordragen voor afzetting. Ze moet in afwachting daarvan haar werkzaamheden onmiddellijk staken.

Vooruitzichten voor rijstexport zijn somber
6 april – De vooruitzichten voor de export van Thaise rijst naar de Aseanlanden zijn weinig hoopgevend, want de meeste buurlanden kiezen voor goedkopere rijst uit Vietnam. Vietnam domineert momenteel in Zuid-Oost Azië de rijstmarkt; het land bedient 70 procent van de markt, het resterende deel is voor Thailand.

Wanlop Pichpongsa, vice-president van de Thai Rice Exporters Association, – maar dat weten we al lang –, geeft de schuld aan het hypotheeksysteem voor rijst dat de regering Yingluck bij haar aantreden heringevoerd heeft. Hij zei dit vrijdag op een seminar gewijd aan het concurrentievermogen van Thaise rijst in Asean.
‘We vinden het prima dat de regering een beleid voert om boeren te helpen, maar dat beleid mag niet de markt verstoren’, zegt Wanlop . En dat doet het wel want de regering koopt de rijst van de boeren op tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt.
Een tweede obstakel voor de rijsthandel zijn de non-tariff maatregelen van de Aseanlanden. De verklaring moet ik u schuldig blijven, want die begrijp ik niet. En wat je niet begrijpt, kun je niet helder opschrijven. Wanlop zegt dat het vrij moeilijk is toegang tot de Asean markten te krijgen omdat de rijstaankopen in veel Aseanlanden door de regering van die landen worden beheerst.
Thailand exporteerde vorig jaar 472.507 ton rijst naar de Aseanlanden, 24 procent minder dan het jaar ervoor. Wanlop rekent voor dat Vietnams productiviteit veel hoger is dan de Thaise. In Vietnam komt gemiddeld 800 à 900 kilo rijst van een rai af tegen 450 kilo per rai in Thailand. Bovendien voert de Vietnamese overheid een proactief beleid op het gebied van rijstmarketing, productie en export.
Manatsanith Jirawat, die werkzaam is bij het Foreign Trade Department, is echter van mening dat uitsluitend de lage prijzen de belangrijkste reden vormen waarom Indonesië, de Filipijnen en Maleisië de voorkeur geven aan Vietnamese rijst. En belangrijker: Thailand focust op de export van kwaliteitsrijst. [Wat kan die man liegen.]
Naar verwachting zullen de Aziatische rijstprijzen de komende tijd blijven zakken omdat Thailand van zijn gigantische rijstvoorraad af wil. Wanlop acht een prijzenoorlog met Vietnam en India zelfs niet onmogelijk. De regering wil 1 miljoen ton per maand verkopen, bijna het dubbele van vorig jaar toen 558.000 ton per maand werd verkocht.
De Association of Southeast Asian Nastions bestaat uit tien landen: Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar, Cambodja, Laos en Vietnam. (Bron: Bangkok Post, 5 april 2014)

Droogte ergste in acht jaar, maar er dreigt geen watertekort
6 april – Thailand kampt dit jaar met de ergste droogte in acht jaar, met name in de noordelijke regio. In de eerste drie maanden van dit jaar viel 59 procent minder regen dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar er is ook een lichtpuntje: de meeste waterreservoirs in het Noorden en Noordoosten bevatten voldoende water voor irrigatie en huishoudelijk gebruik.
Alleen het Bhumibol (in Tak) en Sirikit stuwmeer (in Uttaradit) bevatten minder water dan in dezelfde periode vorig jaar. Bhumibol: min 12 procent, Sirikit: min 7 procent. Dit komt omdat boeren in de centrale regio zich niets hebben aangetrokken van de waarschuwing dat er een tekort aan water dreigt en op een gebied van 700.000 rai vrolijk nieuwe rijst hebben geplant. Het Department of Royal Irrigation ziet zich nu genoodzaakt meer water uit de noordelijke reservoirs te halen.
‘Tekorten aan water komen alleen in het stroomgebied van de Chao Praya voor, maar we doen onze best om de gevolgen zo veel mogelijk te verzachten’, zegt Chaowalit Chookajorn, permanent secretaris van het ministerie van Agriculture and Cooperatives.
Het ministerie houdt de situatie in het gebied met de nieuw aangeplante rijst scherp in de gaten. Volgens het ministerie is 4,5 miljoen rai het maximum, dat in verband met de beschikbaarheid van water beplant zou mogen worden.
In Chiang Mai, Lamphun en Mae Hong Son staan de achttien waterreservoirs voor 42 procent vol. Het Mae Kaung Udom Thara reservoir bevat zelfs 25 procent meer water dan vorig jaar. De hoeveelheid water in de Ping rivier bedraagt 261,4 miljoen kubieke meter oftewel 38,98 procent, wat beneden-gemiddeld is. Chiang Mai noteerde vorig jaar 1 procent minder regenval.
De inwoners van de stad Chiang Mai hoeven zich geen zorgen te maken over de vraag of er water uit de kraan blijft komen. Tijdens het Songkranfeest krijgt de stad zelfs extra water: 172.000 kubieke meter. Hoeveel personen daarmee nat gespoten kunnen worden, vermeldt het bericht niet.bWie rekent dat eens uit?

Donderdag 10 april
– Premier Yingluck is zo onschuldig als een pasgeboren kind. Ze heeft onophoudelijk geprobeerd corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst te voorkomen, in de gaten te houden en te bestrijden. Dit pleidooi hield staatssecretaris Yanyong Phuangrach gisteren bij de National Anti-Corruption Commission. Yanyong was op verzoek van de advocaten van Yingluck als getuige à decharge opgeroepen. Twee andere bewindslieden moeten ook nog opdraven.

De NACC doet onderzoek naar de rol van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De commissie beschuldigt haar van nalatigheid omdat ze niets heeft gedaan tegen de corruptie en de uit de hand gelopen kosten van het systeem. Als ze schuldig wordt bevonden, draagt de commissie haar voor afzetting voor. Daarover beslist de Senaat, maar ze moet wel met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken.

Vrijdag 11 april
– Als ik boer was en al sinds oktober wachtte op het geld voor de rijst die ik had ingeleverd, zou ik niet bepaald een gat in de lucht springen bij het volgende nieuws. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft bekend gemaakt dat alle boeren dit jaar worden betaald, zelfs als het de regering niet lukt geld te lenen voor de achterstallige betalingen van in totaal 100 miljard baht.

Volgens de BAAC-president levert de verkoop van rijst door het ministerie van Handel [uit de gigantische in twee jaar opgebouwde rijstvoorraad] per maand 8 tot 10 miljard baht op. Dat geld gaat rechtstreeks naar de BAAC, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert maar sinds oktober geen geld meer heeft de boeren uit te betalen. Behalve door de rijstverkopen wordt de BAAC-kas ook gespekt met een bedrag van 20 miljard baht dat de regering aan de begroting heeft onttrokken.

Zaterdag 12 april
– De advocaten die premier Yingluck bijstaan nu ze door de National Anti-Corruption Commission (NACC) is beschuldigd van nalatigheid, blijven het proberen. Ze vragen de commissie nog eens twee getuigen à decharge toe te staan. Eerder lukte het al toestemming te krijgen voor drie van de elf getuigen die ze hadden willen laten opdraven.

De advocaten hebben hoge verwachtingen van Somchai Sujjapongse, directeur van het Fiscal Policy Office. Die zou verklaringen van Supa Piyajitti, permanent adjunct-secretaris van het ministerie van Financiën, kunnen bestrijden.
Supa deed vorig jaar een boekje open over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en berekende het verlies op 400 miljard baht. De zaak bij de NACC is volgens een van de advocaten grotendeels op haar verklaringen gebaseerd. Supa is voorgedragen als nieuw lid van de NACC. [De krant schrijft dat ze op 9 april is benoemd, maar eerder schreef de krant dat de Senaat haar moet benoemen en dat is nog niet gebeurd.]
Wanneer de NACC Yingluck schuldig acht aan nalatigheid, omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee, niets heeft gedaan tegen de corruptie en de opgelopen kosten, vraagt ze de Senaat een afzettingsprocedure te beginnen. Yingluck moet dan met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden staken. Of ze het kabinet in haar val meesleurt, is onduidelijk.

Vicha: Ik ben geen vijand van premier Yingluck
16 april – Mijn stelling dat intelligente mensen niet de politiek in gaan, maar een carrière nastreven in de wetenschap, het onderwijs, zakenleven, dienstverlening, enzovoort wordt vandaag weer eens bevestigd door het openingsartikel van Bangkok Post.
In het vierkoloms artikel verdedigt Vicha Mahakhun, lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC) en leider van het onderzoek naar de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC), zich tegen het verwijt dat hij een ‘vijand’ (letterlijke quote van haarzelf) van Yingluck zou zijn. En met deze zin zou ik kunnen volstaan, want over meer gaat het artikel niet, maar laat ik de belangrijkste punten eruit lichten.
Yingluck verzocht de NACC eerder Vicha te verwijderen uit het onderzoeksteam, omdat hij partijdig zou zijn. Hij zou ook via manipulaties de leiding van het onderzoek hebben gekregen. Regeringspartij Pheu Thai heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Vicha zou Yingluck in media-interviews openlijk hebben aangevallen.
Vicha vindt dat Yingluck niet moet zeuren, want de NACC heeft voor haar een uitzondering gemaakt door haar toe te staan zich te laten bijstaan door een advocaat. De commissie heeft dit besluit genomen omdat de zaak ‘uitzonderlijk’ is. De advocaat gaat volgens Vicha al zijn boekje te buiten door commentaar te leveren op de zaak. ‘Zijn rol is uitsluitend om Yingluck te assisteren.’
Yingluck is bij de commissie in beeld gekomen omdat ze onderzoek heeft gedaan c.q. nog doet naar een twijfelachtige rijstdeal tussen Thailand en China, zogenaamd tussen beide regeringen, maar in werkelijkheid betrof het een particuliere transactie.
De NACC zegt Yingluck een brief te hebben gestuurd over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De commissie meent redenen te hebben om te veronderstellen dat ze als NRPC-voorzittter nagelaten heeft er iets aan te doen. Ze heeft daarom besloten Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim.
Indien de NACC Yingluck schuldig acht, zal ze de Senaat voorstellen een impeachment procedure tegen haar te beginnen. Ze moet dan met onmiddelijke ingang haar werkzaamheden staken. Verder hangt als zwaard van Damocles nog de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging boven het hoofd van Yingluck.

Woensdag 16 april
– Vleermuizen blijken in Thailand van goudwaarde voor de landbouw. Duitse onderzoekers berekenden dat elk exemplaar dagelijks meer dan duizend insecten eet die schadelijk zijn voor de rijstoogst.

De onderzoekers gingen de invloed na van de rimpellipvleermuis op de planthopper, een insect dat in heel Azië schade toebrengt aan de rijstoogst door zich tegoed te doen aan de wortels van rijstplanten.
Elke rimpellipvleermuis blijkt dagelijks zo’n 1.130 exemplaren van de planthopper te verorberen, en is zo haar gewicht in goud waard voor de rijstteelt. De wetenschappers berekenden dat de populatie van acht miljoen vleermuizen een oogstverlies van 2.900 ton rijst per jaar voorkomt. Dat is een oogst ter waarde van 1,2 miljoen dollar (0,86 miljoen euro) per jaar, genoeg om 26.000 mensen te voeden.
In de studie in het tijdschrift Biological Conservation, roepen de wetenschappers van de Universiteit van Göttingen de Thaise boeren op om het de vleermuizen naar de zin te maken, onder meer door nestkasten te plaatsen. Eén zo’n nestkast kan jaarlijks 700 kilogram oogst opleveren, schrijven ze. (Bron: IPS/Mondiaal Nieuws, 15 april 2014)

Zaterdag 19 april
– Begin volgende maand weet premier Yingluck of ze nalatig is geweest als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Dan sluit de National Anti-Corruption Commission (NACC) het onderzoek tegen haar af en besluit: nalatig of niet nalatig. In het eerste geval moet ze haar werkzaamheden staken en beslist de Senaat of ze moet aftreden. De NACC beschuldigt Yingluck ervan niets te hebben gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst.

Gisteren draafde minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) als getuige à decharge op bij de commissie. Hij is de laatste van drie getuigen die de NACC op verzoek van Yinglucks advocaat heeft gehoord. Een aanvullend verzoek om nog eens twee getuigen te horen, is door de NACC afgewezen. Kittiratt sprak vier uur met de commissie. Volgens hem heeft de regering niets fout gedaan in het hypotheeksysteem, alhoewel veel boeren sinds oktober nog geen satang hebben gezien voor de rijst die ze hebben ingeleverd, de kosten de pan zijn uitgerezen en Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur heeft moeten afstaan aan Vietnam en India.

Zondag 20 april
– Het ministerie van Financiën wil nog eens 40 miljard baht onttrekken aan de begroting om de boeren te kunnen betalen die al maanden wachten op geld voor hun ingeleverde rijst.

Eerder haalde de regering met toestemming van de Kiesraad 20 miljard baht uit de post noodvoorzieningen. De Kiesraad gaf hiervoor het groene licht onder voorwaarde dat het bedrag uiterlijk eind mei terugvloeit. Ook voor de 40 miljoen heeft de regering het fiat van de Kiesraad nodig.
De achterstallige betalingen bedragen op dit moment 90 miljard baht. Een bedrag van 100 miljard baht is al betaald. Het terug te storten bedrag moet uit de verkoop van rijst door het ministerie van Handel komen. Hoeveel rijst nog in voorraad ligt, vermeldt het bericht niet.

Maandag 21 april
– Boeren in het Noorden klagen over het schuldmoratorium van zes maanden dat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC) aanbiedt aan boeren, die nog steeds niet betaald zijn voor hun ingeleverde rijst. De bank trekt de schuld die de boeren hebben, af van het bedrag dat hen beloofd is.

In plaats van 200.000 tot 300.000 baht te ontvangen, krijgen sommige boeren slechts enkele duizenden baht, zegt de voorzitter van het Northern Farmers Network. Dat bedrag is onvoldoende om hun schulden bij geldwoekeraars af te betalen. Volgens de adjunct-directeur van de BAAC gebeurt de aftrek alleen in enkele gevallen en uitsluitend met toestemming van de boeren.
– De 46-jarige boer Wichian Sonchaiying in Lat Lum Kaeo (Pathum Thani) is overgestapt van de verbouw van rijst naar het telen van kluai nam wa bananen. De financiële last als gevolg van het falend hypotheeksysteem voor rijst werd hem te veel. Rijst verkopen aan molenaars is geen optie, want die betalen een grijpstuiver.
Wichian is niet de enige die er de brui aan geeft, omdat de regering nog steeds veel boeren moet betalen voor de rijst die ze sinds oktober hebben ingeleverd. Veel andere boeren stoppen er noodgedwongen ook mee.
De achterstallige betalingen bedragen zo’n 100 miljard baht en uitzicht op betaling is er nog niet. Sommige boeren hebben de hand aan zichzelf geslagen omdat ze geen uitweg meer zagen. Met bananen en ook papaya hoopt Wichian het hoofd boven water te kunnen houden.

Woensdag 23 april
– De regering blijft zich maar in alle bochten wringen om geld te vinden voor de boeren die al maanden wachten tot ze betaald worden voor hun ingeleverde rijst. De komende dagen krijgen sommige boeren betaald uit een budget van 20 miljard baht, dat de regering aan de post noodvoorzieningen van de begroting heeft onttrokken. De Kiesraad heeft hiervoor toestemming verleend, mits het bedrag voor eind volgende maand wordt teruggestort.

De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem geacht wordt voor te financieren, wil nu 10 miljard baht halen uit drie goed gevulde fondsen. De BAAC heeft daar al een keer 1,5 miljard baht uitgehaald. Om welke fondsen het precies gaat, begrijp ik niet.
De regering Yingluck is de boeren nog 90 miljard baht verschuldigd. Lenen mag ze niet, omdat ze demissionair is. Het ministerie van Handel ziet geen kans voldoende financiën te genereren uit de verkoop van rijst.
Dat de regering zich met het hypotheeksysteem in de nesten heeft gewerkt; daarvan zijn de meesten zo langzamerhand wel van overtuigd, behalve de regering zelf [Bang voor gezichtsverlies?], de boeren die ervan profiteren plus degenen die zich via frauduleuze handelingen aan het systeem verrijkt hebben.
De regering heeft de afgelopen twee jaar de rijst van de boeren opgekocht tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag. Ze dacht de wereldhandelsprijs te kunnen beïnvloeden door die rijst achter te houden. Maar Vietnam en India sprongen in het ontstane gat, zodat Thailand sinds 2012 zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteurs kwijt is.

Donderdag 24 april
– De advocaat die premier Yingluck bijstaat in de zaak bij de National Anti-Corruption Commission, probeert opnieuw toestemming te krijgen om zeven extra getuigen te laten opdraven. Die moeten Yingluck vrijpleiten van nalatigheid, waar ze door de NACC van wordt beschuldigd. Yingluck zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets hebben gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Het is de derde keer dat de advocaat het probeert. Hij hoopt dat tenminste vier van de zeven worden toegelaten.

Naar verwachting doet de NACC volgende maand uitspraak. Als de commissie Yingluck schuldig acht, moet ze haar werk staken. De Senaat beslist vervolgens of ze afgezet wordt. De NACC heeft al 15 personen, waaronder twee voormalige bewindslieden, in staat van beschuldiging gesteld wegens een deal tussen de regering van Thailand en China, die feitelijk een particuliere transactie was.
Staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) heeft de NACC gevraagd de rijstvoorraad van de regering [in de afgelopen twee jaar opgebouwd] te controleren. Een commissie van het ministerie van Financiën zou incomplete informatie hebben verstrekt, waardoor het verlies van het hypotheeksysteem veel te hoog wordt geschat. Dat verlies zou veel kleiner zijn.
– De regering wil proberen tussen dit jaar en 2016 drie miljoen ton rijst aan de Filipijnen te verkopen. Een Memorandum of Understanding met het eilandenrijk zou daarvoor borg moeten staan, maar de Thai Rice Exporters Association wijst erop dat zo’n MoU geen enkele garantie biedt. In het verleden kochten de Filipijnen alleen rijst van Thailand als de prijs en kwaliteit hen beviel.
De Filipijnen hebben een soortgelijke overeenkomst met Vietnam en Cambodja. Het MoU stelt Thailand in de gelegenheid om mee te bieden. In 2012 en 2013 deed Thailand dat driemaal. Met weinig succes want in 2012 werd slechts 120.000 ton verkocht en vorig jaar 680.000 ton.
Charoen Laothamatas, president van de TREA, vindt dat Thailand beter met de Filipijnen kan gaan onderhandelen over verhoging van het importquotum. Sinds 2010 heffen de Filipijnen een importtarief van 40 procent in ruil waarvoor het land belooft minstens 367.000 ton rijst per jaar van Thailand te kopen.
De afgelopen twee jaar [dat het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was] heeft de regering 7 à 8 miljoen ton aan andere regeringen kunnen verkopen. Sinds oktober is via de Agricultural Futures Exchange of Thailand 547.000 ton witte rijst en Hom Mali verkocht met een opbrengst van 7 miljard baht.
De regering hoopt via de AFET 1 miljoen ton te kunnen verkopen en 18 miljard baht te kunnen vangen. AFET en G2G (government to government) deals zijn de twee belangrijkste kanalen voor de regering om van haar gigantische rijstvoorraad af te komen en de boeren te kunnen betalen, die al maanden op hun geld wachten.

Thailand gaat 6 jaar gebukt onder schuld van hypotheeksysteem
9 juni – Het duurt minstens vijf tot zes jaar voor het geschatte verlies plus de rentelast van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst is weggewerkt, aldus een bron bij het ministerie van Financiën.
Voor het systeem, dat vijf oogsten heeft gefunctioneerd, heeft de regering Yingluck 730 miljard baht geleend met een gemiddelde jaarrente van 3 procent (20 miljard baht). Academici schatten dat het verlies tot 500 miljard baht kan oplopen omdat de regering de boeren prijzen betaalde die 40 tot 50 procent boven de marktprijzen lagen.
Daar bovenop komt nog eens 100 miljard baht aan landbouwsubsidies uit de periode voor de regering Yingluck. De terugbetaaltijd kan nog verder oplopen, wanneer de verkoop van de rijst die in voorraad ligt, vertraging oploopt.
De regering Yingluck haalde het systeem van stal om het inkomen van de boeren te verhogen. De opgekochte rijst hield ze buiten de markt in de hoop daarmee de wereldmarkprijs te kunnen opdrijven. Tijdens de verkiezingscampagne van Pheu Thai werden de boeren daarmee lekker gemaakt, maar in oktober vorig jaar kregen ze een koude douche toen de betalingen stagneerden omdat het geld op was.
Het plannetje om de werekdmarktprijs te manipuleren faalde jammerlijk toen rijst uit andere landen de markt overstroomde en de prijzen onder druk zette. Thailand’s export zakte ineen en het land moest zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur afstaan aan India en Vietnam.
Nog meer rampspoed
De financiële last die op het land rust, heeft nog meer gevolgen. Ze beperkt de mogelijkheid van het ministerie van Financiën om garant te staan voor leningen van overheidsdiensten. Het wettelijk toegestane plafond bedraagt namelijk 20 procent van de jaarlijkse uitgaven. In het begrotingsjaar 2014 (1 oktober 2013 tot 30 september 2014) ligt 10 procent al vast, waardoor ruimte overblijft voor verlenging van de schuldbetalingen.
De staatsschuld bedraagt momenteel 5,55 biljoen baht oftewel 46 procent van het bruto binnenlands product. Toen de regering Yingluck in 2011 aantrad bedroeg die 40,78 procent. Het hypotheeksysteem is de belangrijkste boosdoener.
Rijstexporteurs schatten dat de regering de afgelopen drie jaar een voorraad van 15 tot 16 miljoen ton rijst heeft opgebouwd. Het duurt zeker drie jaar om die weg te werken, zelfs wanneer het hypotheeksysteem vervalt om te voorkomen dat de voorraad verder groeit.
De grote rijstvoorraad en versnelling van de export door het ministerie van Handel om snel geld te verdienen hebben ertoe geleid dat de prijs van Thaise rijst is gezakt. Uit de cijfers over mei blijkt dat Thaise rijst minder opbrengt dan die van de belangrijkste concurrenten. Thaise (5 pct witte) rijst doet US$ 390 per ton; Vietnamese $ 405, Indiase $  435 en Pakistaanse $ 440.
De president van de TREA stelt de autoriteiten voor om de rijstvoorraad te controleren om de kwaliteit van de rijst te classificeren. Op basis van de kwantiteit en kwaliteit kan de regering doelgerichte verkoopplannen maken en de rijstprijs verhogen. De autoriteiten dienen zich volgens hem te concentreren op de verkoop van nieuw geoogste rijst en de oude rijst via veilingen van de hand te doen. 

Doek valt voor controversieel hypotheeksysteem voor rijst
14 juni – Het geldverslindende en door corruptie geplaagde hypotheeksysteem voor rijst wordt niet voortgezet. De productiekosten moeten omlaag, boeren dienen gestimuleerd te worden organische mest te gebruiken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en er moeten rijstbanken komen, waaruit boeren zaad en mest kunnen lenen. Verder dient het ministerie van Landbouw de vorming van coöperaties te stimuleren.
Het besluit om een eind te maken aan het veel bekritiseerde systeem, dat het land 500 miljard baht heeft gekost, viel gisteren tijdens een vergadering van het militair gezag over de begroting van 2015. De vergadering werd live op de televisie uitgezonden, ‘ter wille van de transparantie’.
Coupleider Prayuth Chan-ocha zei dat ook het door de regering Abhisit gehanteerde prijsgarantie systeem niet terugkomt. ‘We moeten alternatieve methoden zoeken om duurzame agrarische ontwikkeling te promoten en zo de boeren te steunen. Heb het er verder niet over tegen me. We bespreken het later als bewezen is dat het transparant is en dat de mensen er honderd procent van profiteren.’
Het hypotheeksysteem voor rijst, oorspronkelijk een systeem om boeren tijdelijk te helpen in tijden van overproductie, was het vlaggeschip van regeringspartij Pheu Thai die daardoor in 2011 een verpletterende verkiezingswinst boekte. De boeren kregen prijzen voor hun rijst die 40 procent boven de marktprijzen lagen.
Het systeem leidde ertoe dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur moest afstaan aan Vietnam en India. Thaise rijst was te duur en de voorraden stapelden zich op. In oktober stagneerden de betalingen aan de boeren omdat het geld op was. De achterstallige betalingen, die sommige boeren aan de bedelstaf hebben gebracht, worden momenteel weggewerkt.
Het militair gezag heeft een commissie aan het werk gezet die de kwantiteit en kwaliteit van de rijstvoorraad moet vaststellen. Meer dan 1.800 magazijnen gaan gecontroleerd worden. De controles worden niet tevoren aangekondigd. De provinciale autoriteiten hebben de opdracht gekregen ervoor te zorgen dat er niet wordt gerommeld met de voorraden.

Vrijdag 20 juni
– Rijstboeren moeten er maar aan wennen. De maatregelen die worden genomen om hen te helpen, bestaan uit indirecte hulp. Geen contante betalingen meer, zoals in het hypotheeksysteem voor rijst (regering Yingluck) of in het prijsgarantiesysteem (regering Abhisit), maar verlaging van de productiekosten. Daarover zijn NCPO en vertegenwoordigers van rijstmolenaars, boeren, exporteurs en overheidsdiensten het woensdag eens geworden.

Verkopers van kunstmest, insecticide, rijstzaden, oogstmachines en landeigenaren die land verhuren, gaan hun prijzen verlagen en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives biedt speciale lagerenteleningen aan. Ze hebben tevens beloofd aanvullende maatregelen te nemen met als doel de paddy prijzen te verhogen. De maatregelen worden in het rijstseizoen 2014-2015 van kracht.
Naar verwachting verminderen de productiekosten met 432 baht per rai en wanneer de lagerentelening wordt meegerekend met 582 baht per rai.
Wichien Phuanglamjiak, president van de Thai Agriculturist Association, noemt het voornemen van de junta om de paddyprijs op 8.500 tot 9.000 baht per ton te stabiliseren acceptabel. Maar hij dringt er wel op aan onderscheid te maken tussen boeren in geïrrigeerde en niet-geïrrigeerde gebieden. Die laatsten hebben doorgaans hogere productiekosten: gemiddeld 6.500 tot 7.000 baht per rai.
Rawee Rungruang, leider van een boerennetwerk, vindt de maatregelen ook acceptabel gezien de krappe ruimte die de begroting biedt. Hij vraagt de junta boeren dezelfde korting op diesel te geven als gebeurt in de visserij.

Woensdag 25 juni
– Apichart Chansakulporn, voormalig directeur van rijsthandel President Agri Trading Co, is wegens verduistering van rijst veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Apichart, door de krant omschreven als een magnaat in de rijsthandel, wordt ervan beschuldigd in 2007 gesjoemeld te hebben met 20.000 ton rijst uit de regeringsvoorraad, die bestemd voor Iran. De 5 procent witte rijst had gemengd moeten worden met 100 procent witte rijst, maar dit was niet gebeurd.

Apichart en het bedrijf zijn tevens door de rechtbank gelast de rijst te retourneren of 175 miljoen baht te betalen plus nog eens een schadevergoeding van 200 miljoen baht. Apichart gaat tegen het vonnis in beroep en heeft een borgsom gestort van 700.000 baht.
Het is niet de eerste keer dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan onoirbare praktijken. In 2004 won het een veiling toen de regering Thaksin aan de macht was, naar verluidt vanwege Apichart’s nauwe banden met Thaksin en de toenmalige minister van Handel. Apichart wordt ook beschuldigd van banden met Siam Indica, een rijsthandel die in 2011 sjoemelde met de verbetering van 15 procent witte rijst.

91.000 zakken rijst (t.w.v. 69 mln baht) gestolen uit pakhuis
28 juni – Uit een pakhuis in Pathum Thani zijn 91.000 zakken rijst ter waarde van 69 miljoen baht verdwenen. Het leger deed gisteren na een tip een inval in het pakhuis waar rijst wordt bewaard die door de regering in het kader van het hypotheeksysteem is gekocht.
In het pakhuis hadden 130.000 zakken moeten liggen, maar die lagen er dus niet. Om de diefstal te maskeren, was in de lege ruimte in het midden van de berg rijstzakken een stelling geplaatst. Er was trouwens nog meer mis met de rijst; de meeste rijst was verontreinigd met korenworm.
Het pakhuis is eigendom van Phoenix Agritec (Thailand). De gepelde rijst was geleverd door de Marketing Organisation For Farmers, een van de twee organisaties die de gehypothekeerde rijst in Thailand in ontvangst nemen. Phoenix is een van de vier bedrijven die de rijst in het district Muang mogen opslaan. Het bedrijf mocht de rijst van 1 maart vorig jaar tot februari 2016 in bewaring houden.
De autoriteiten hadden in juli en november vorige jaar ook al eens informatie ontvangen dat rijst ontbrak. Toen ging het om 10.000 zakken rijst uit de oogst van 2012 en 2013. De krant schrijft niet hoe die zaak is afgelopen.
Soldaten zijn nu bij het pakhuis gestationeerd om het dag en nacht te bewaken. Bij de politie wordt aangifte gedaan, zodat ze een onderzoek kan doen naar de booswichten die de rijst verdonkeremaand hebben.
Zoals bekend heeft de junta aangekondigd alle 1.800 pakhuizen en silo’s in het land, waar gehypothekeerde rijst ligt opgeslagen, te gaan inspecteren om kwantiteiten kwaliteit vast te stellen. Daartoe zijn 100 teams gevormd. De inspectieteams vergelijken de opgeslagen hoeveelheid en kwaliteit met de gegevens van het ministerie van Handel.
Corruptie in het hypotheeksysteem bracht de National Anti-Corruption Commission ertoe toenmalig premier Yingluck te beschuldigen van plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee de zaken op hun beloop hebben gelaten en ook niets gedaan hebben aan de uit de hand gelopen kosten. De NACC heeft Yingluck al wel verhoord, maar voor zover ik weet nog geen eindconclusie getrokken.

Zondag 29 juni
– We zouden het bijna vergeten, maar voor de National Anti-Corruption Commission (NACC) loopt nog steeds een zaak tegen voormalig premier Yingluck wegens haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou nalatig zijn geweest op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten. Het heeft er alle schijn van dat Yingluck, die al een keer verhoord is, probeert de zaak te traineren door de commissie telkens te vragen nieuwe getuigen te mogen oproepen.

De commissie heeft nu het laatste verzoek om negen getuigen te laten opdraven, afgewezen. We hebben genoeg bewijsmateriaal in de zaak, zegt NACC-lid Vicha Mahakhun. Het panel dat zich met de zaak bezighoudt, stuurt zijn rapport plus het bewijsmateriaal binnenkort naar de commissie, die naar verwachting in augustus of september de knoop doorhakt. In het ergste geval zou Yingluck strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.
Volgende week vinden de aangekondigde inspecties van rijstmagazijnen en silo’s plaats. Daarbij worden kwantiteit en kwaliteit van de door de regering opgekochte rijst in kaart gebracht en vergeleken met gegevens van het ministerie van Handel. Eventuele onregelmatigheden worden aan de junta gemeld.

Inspecties rijstvoorraad: Kwaliteitsverlies en korenworm
4 juli – De rijst van verslechterde kwaliteit en wemelend van de korenworm, die op de eerste dag van de inspecties door het leger is gevonden, belooft weinig goeds voor de overige rijst die de vorige regering de afgelopen twee jaar heeft opgekocht.
In het centrale pakhuis Peng Meng in Muang (Surin) stuitte het inspectieteam op vuile rijst die was aangevreten door het insect. Maar een vertegenwoordiger van de Public Warehouse Organisation (PWO) hield stug vol dat die beestjes alleen de vliesjes hadden aangevreten en niet de rijstkorrels.
Teamleider Suwit Subongbot maakt zich na de eerste inspectie (er komen er nog 27 voor zijn team) meer zorgen over de kwaliteit van de rijst dan over de kwantiteit. ‘De rijst is twee jaar opgeslagen en loopt daardoor een hoog risico om te worden beschadigd door korenworm.’
In de provincie Buri Ram trof het inspectieteam eveneens in kwaliteit teruggelopen rijst aan. De provincie telt zeven pakhuizen, waar rijst ligt opgeslagen die door de regering in het kader van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst is opgekocht.
In Nakhon Ratchasima inspecteerde een team een pakhuis in Chalerm Phrakiat, een van de tien pakhuizen in de provincie. Er werd niets ongebruikelijks geconstateerd, maar de rijstmonsters die getrokken zijn, moeten nog wel in Bangkok op DNA en kwaliteit worden onderzocht om te bepalen of ze overeenkomen met de rijst die er volgens de boeken moet liggen.
In het centrale pakhuis van de provincie Nakhon Si Thammarat stuitte het team op een verschil tussen de hoeveelheid rijst in het pakhuis en wat er volgens de PWO had moeten liggen. Daar wordt nader onderzoek naar gedaan. Bij een inspectie in Ban Phraek (Ayutthaya) kwam hetzelfde aan het licht.
Chatchai Sarikallayai, adjunct-hoofd van het economisch team van de NCPO, zei gisteren dat de inspectie van de in totaal 18 miljoen ton gehypothekeerde rijst, die in 1.800 pakhuizen en 137 silo’s ligt, tegen het midden van de maand is afgerond. Daarna kunnen definitieve conclusies worden getrokken hoeveel rijst nog in voorraad ligt.
Supha Piyajitti, voormalig adjunct permanent secretaris van het ministerie van Financiën, schat dat circa drie miljoen ton rijst ontbreekt. Supha was onder de vorige regering voorzitter van een commissie, die moest rapporteren over de rijstvoorraad. Ze wekte destijds de irritatie van de regering omdat ze een boekje open deed over de corruptie in het programma.

Vrijdag 4 juli
– De junta heeft een budget van 4,8 miljard baht goedgekeurd, bedoeld om boeren te helpen gedurende het seizoen 2014-2015 de productiekosten terug te dringen. Het geld wordt onder andere gebruikt voor een special leningenprogramma van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Het is voldoende om 3,57 miljoen boeren te helpen met elk 50.000 baht.
Nog eens 1,1 miljard baht wordt aan boeren met silo’s in het Noorden en Noordoosten geleend, zodat ze de verkoop van hun paddy kunnen uitstellen, waardoor voorkomen wordt dat de marktprijs daalt.
De NCPO streeft ernaar de paddyprijs van rijst met een vochtigheidsgraad van 25 procent te stabiliseren op 8.500 tot 9.000 baht per ton en Hom Mali op 13.000 tot 14.000 baht. Het veel bekritiseerde hypotheeksysteem van de vorige regering, waarbij de boeren een bovenmarkt prijs kregen, wordt niet gecontinueerd.

Zaterdag 5 juli
– De inspectie van ’s lands rijstvoorraden verloopt trager dan verwacht. Waarschijnlijk wordt de deadline van 25 juli niet gehaald. De inspectieteams komen mensen tekort. Dat bleek donderdag bij de inspecties, aldus inspecteur-generaal Chirachai Munthong van het Prime Minister’s Office.

Voor de inspecties zijn 100 teams op pad. Zij moeten de kwaliteit en kwantiteit van de door de vorige regering opgekochte rijst, in totaal 18 miljoen ton, controleren. Elk team bestaat uit zes tot tien personen, gerekruteerd uit leger, politie, de Public Warehouse Organisation (PWO) en de landbouwbank. ‘Misschien moeten we de deadline naar augustus uitstellen’, oppert Chirachai. Hij schat dat een team één pakhuis per dag kan controleren. Om de zaak te versnellen, zijn minstens 12 personen per team nodig.
De 18 miljoen ton ligt opgeslagen in 1.800 pakhuizen en 137 silo’s. Een panel van het ministerie van Financiën schat dat 3 miljoen ton ontbreekt. Het verlies dat het hypotheeksysteem heeft opgeleverd, wordt geschat op 500 miljard baht.
De inspecties op de eerste dag waren weinig hoopgevend. De kwaliteit van de rijst, die soms al 2 jaar ligt opgeslagen, is ernstig teruggelopen en de korenworm heeft er de tijd van zijn leven. Er zijn ook verschillen geconstateerd tussen wat er in een pakhuis ligt en wat er volgens de documenten zou moeten zijn.
In Chalerm Phrakiat (Nakhon Ratchasima) ontbrak in een pakhuis 32 ton van de 9.800 ton. Een functionaris van de PWO zegt dat het nog te vroeg is om de conclusie te trekken dat het tekort het gevolg is van ‘oneerlijke handelingen’. Het zou ook het gevolg kunnen zijn van ‘discrepanties’. Nakhon Ratchasima telt 47 pakhuizen in 12 districten.
In Lamphun constateerde het team dat niet alle rijst sticky rijst was zoals gedocumenteerd. In sommige zakken was de rijst gemengd met khao chao rijst. Bij sommige zakken ontbraken labels met gegevens over de inhoud.

Zondag 6 juli
– De rijstvoorraad van de regering is een zootje. Grote hoeveelheden rijst ontbreken, codenummers op zakken kloppen niet, de korenworm (weevil, andere vertaling: snuitkever) heeft de tijd van zijn leven, voorraden zijn verouderd, de rijst is slordig opgeslagen en de boekhouding is een rommeltje.
Panadda Diskul, waarnemend permanent secretaris van het Prime Minister’s Office, windt er op zijn Facebook pagina geen doekjes om. Bovenstaande ervaringen noteerde hij uit de mond van teamleden, die momenteel bezig zijn pakhuizen en silo’s te controleren, waarin de door de vorige regering opgekochte rijst ligt [te rotten]. En dat nadat de inspecties pas twee dagen aan de gang zijn.
Het gerommel met codenummers wijst erop dat opgekochte rijst aan rijstmolens is verkocht en vervangen door oude rijst, die elders is gekocht en in andere zakken naar pakhuizen werd gestuurd.
Panadda toont zich gefrustreerd over de eerste resultaten; hij vraagt zich af waarom de dingen zich in deze staat bevinden. De mensen die verantwoordelijk voor het beheer van het rijstproject, hebben het niet goed gedaan; ze hebben de rijstboeren ernstig gedupeerd, schrijft hij.

Maandag 7 juli
– Na drie dagen inspecties van de regeringsvoorraden zijn twee duidelijke gevallen van fraude met rijst aan het licht gekomen en degenen die daaraan schuld hebben, worden voor de rechter gesleept. In Pathum Thani ontbraken in een pakhuis 90.000 zakken rijst en in Phichit trof het inspectieteam rijst van mindere kwaliteit aan dan er volgens de boeken moest liggen. De gouverneur van Phichit gaat aangifte doen.

In hetzelfde district in Phichit stuitte het team in een ander pakhuis op ontbrekende rijst en broken-milled rijst in plaats van 5 procent witte rijst, die er had moeten liggen. Het vermoeden bestaat dat rijst uit de oogst van 2013-2014 is vervangen door rijst uit een oudere oogst.
In een derde pakhuis werd de inspectie opgeschort nadat het team had ontdekt dat een stapel van 2000 zakken was omgekukeld. De beheerder heeft het bevel gekregen de zakken ordelijk op te stapelen. Daarna wordt de inspectie hervat. In de tussentijd wordt het pakhuis bewaakt.

Nu al in 12 provincies verdachte toestanden met rijst
8 juli – Het negatief nieuws over de rijstvoorraad van de overheid houdt maar niet op. De inspectieteams die momenteel rijstpakhuizen en silo’s controleren, zijn al in twaalf provincies op een berg aan verdachte toestanden gestuit, zoals ontbrekende rijst, rijst die verrot is of wemelt van de korenworm.
Pannada Diskul, waarnemend permanent secretaris van het Prime Minister’s Office, noemt als voorbeeld een pakhuis (geen plaatsaanduiding) waar 80 procent van de Grade 2 Hom Mali (jasmijnrijst, het paradepaardje van Thailand) ontbreekt. In een ander pakhuis waren de rijstzakken slordig opgestapeld. Ook daar verrotte rijst, korenwormen, rijst die in poeder was uiteengevallen en nat geworden rijst.
Maar er is nog meer mis, zegt Pannada. Sommige beheerders van pakhuizen weigerden samen te werken met de inspectieteams. Ze zeiden ‘niet klaar’ te zijn om het pakhuis te openen. De inspecteams zullen ‘passende maatregelen’ tegen hen nemen. Ook overheidspersoneel dat betrokken is bij de verdwijning van rijst kan zijn borst nat maken. Hun namen worden gemeld bij de junta.
Wanneer meer dan 5 procent van de rijst ontbreekt, wordt aangifte gedaan bij de politie. Hiervoor is de Public Warehouse Organisation verantwoordelijk. De PWO is een van de twee organisaties waarbij de boeren hun rijst in het kader van het hypotheeksysteem hebben ingeleverd.
De eerste koppen zijn al gerold: twee topambtenaren van het ministerie van Handel zijn naar een inactieve post overgeplaatst [lees: geschorst]. De permanent secretaris van het ministerie werd al eerder vervangen. De overplaatsing van de twee topambtenaren komt niet als verrassing, schrijft de krant, omdat ze de ballen verstand hebben van de rijsthandel. Ze worden ervan beschuldigd politici te hebben bevoordeeld in plaats van de belangen van de bevolking te hebben behartigd.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong Dechgitvigrom, die al lang waarschuwt voor ontbrekende rijst en corruptie, zegt dat de inspecties nu al [na drie dagen] bewijzen dat de regering Yingluck gefaald heeft de verliezen te beperken.

Woensdag 9 juli
– Drie branden, een in 2011 en twee in februari en april van dit jaar, hebben flink huisgehouden in een rijstpakhuis in Thung Song (Nakhon Si Thammarat). In het pakhuis, dat gisteren bezoek kreeg van een inspectieteam, liggen 60.068 zakken, elk van 100 kilo, nog steeds in totale wanorde.
Volgens de politie ter plaatse zouden die branden ontstaan zijn door een chemische reactie tussen aluminium phosphide en vocht. Het inspectieteam gaat monsters trekken voor nader onderzoek. De andere pakhuizen in de provincie zullen snel onderzocht worden.
In de provincie Suphan Buri kregen drie pakhuizen bezoek van een inspectieteam, bestaand uit soldaten en vertegenwoordigers van het Department of Internal Trade, de Public Warehouse Organisation en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. De rijstzakken zijn geteld en rijstmonsters worden nog onderzocht op kwaliteit. Volgens Panadda Diskul, waarnemend secretaris-generaal van het Prime Minister’s Office, was alles in orde en correspondeerde het aantal zakken met de boekhouding. De pakhuizen stelde hij ten voorbeeld aan andere.
Deze maand zijn 100 inspectieteams op pad om de 1.800 pakhuizen en 137 silo’s, waarin de door de regering Yingluck de afgelopen twee jaar opgekochte rijst ligt, te inspecteren. De teams vergelijken hoeveelheid en kwaliteit van de rijst met de cijfers van het ministerie van Handel. Hoeveel rijst precies ontbreekt, is nog niet bekend, en dat geldt ook voor de kwaliteit.
– Arme Yingluck. Voor wie dat al is vergeten: zij was de premier van het kabinet dat door de junta aan de kant is geschoven. Maar dat betekent niet dat ze ongestoord van haar wachtgeld kan genieten. De National Anti-Corruption Commissie doet onderzoek naar haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze wordt beschuldigd van nalatigheid omdat ze niets aan de corruptie in het rijsthypotheeksysteem heeft gedaan en de uit de hand gelopen kosten.
Die vervelende commissie wil niet acht getuigen à decharge horen, die haar uit de brand moeten helpen. Dus heeft haar advocaat gisteren maar weer eens een petitie overhandigd aan de NACC, waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de weigering. Die zou tot een oneerlijke eindconclusie kunnen leiden.
Yingluck ontkent dat het verzoek de acht te laten opdraven, een poging is om de zaak te traineren. Eind vorige maand wees de NACC het verzoek al een keer af. We hebben genoeg bewijs, zegt de commissie, die verwacht het onderzoek in september af te ronden.

Donderdag 10 juli
– Niet alleen de korenworm doet zich tegoed aan de rijstvoorraden van de regering, maar ook muizen en duiven nemen er graag een hapje van. In twee pakhuizen in Wang Noi (Ayutthaya) stuitten inspectieteams op dode muizen en duiven, die blijkbaar de vreetfilm La Grande Bouffe* hadden nagespeeld.
In die pakhuizen lag een grote hoeveelheid rijst los verspreid over de vloer. De voorraad was ook verontreinigd met korenwormen en insecten. In een derde pakhuis waren de rijstzakken ondeskundig opgestapeld, waardoor rijst beschadigd was. Het ontsmettingssysteem was verouderd. Tot nu toe zijn in Ayutthaya zes pakhuizen geïnspecteerd; acht komen nog aan de beurt.
In de provincie Buri Ram kreeg een pakhuis in Nang Rong een bezoek. Er liggen 30.000 zakken rijst bestemd voor de export, maar van de 41.349 opgeslagen zakken voldoen slechts 5.000 aan exportcriteria. Zo’n 10.000 zakken bevatten rijst van inferieure kwaliteit. Die lag er al meer dan twee jaar. (Zie pagina Rijst 3)
 * La Grande Bouffe is een Frans-Italiaanse speelfilm uit 1973. Vier rijke vrienden besluiten collectief zelfmoord te plegen. Ze sterven na een weekend met een extreme orgie van uitgebreide schranspartijen en heel veel seks.

Vrijdag 11 juli
– En weer is gisteren tijdens een inspectie in een pakhuis in Ayutthaya rijst van inferieure kwaliteit gevonden. Het inspectieteam vermoedt dat systematisch door de regering opgekochte rijst [in het kader van het hypotheeksysteem] door lage-kwaliteit rijst is vervangen.

Het gaat om het pakhuis van PP&P Co. Zeker honderd zakken rijst bevatten rijstkorrels die geel of zwart zijn, en die rijst lag er pas achttien maanden. Ook ontstond het vermoeden dat rijst ontbrak omdat in de ordelijke stapels open ruimtes waren. Pas nadat alle zakken zijn geteld, kan dit worden vastgesteld.
De rijstinspecties van de 1800 pakhuizen en 137 silo’s gaan tot augustus door. Ze kosten meer tijd dan aanvankelijk gedacht. De resultaten van nader onderzoek, inclusief testen op DNA, komen in september beschikbaar.

Corruptie in rijsthypotheeksysteem: Yingluck stond erbij en keek ernaar
18 juli – De National Anti-Corruption Commission is er na maanden onderzoek onderzoek uit: premier Yingluck heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim en dient gedagvaard te worden.
De zeven leden tellende commissie heeft unaniem besloten het OM te vragen haar te vervolgen omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee de zaken op hun beloop heeft gelaten. Ze deed niets tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en greep evenmin in toen de kosten uit de hand begon te lopen.
Uit het onderzoek van de NACC is gebleken dat het hypotheeksysteem op elk niveau te maken had met corruptie: er werd geknoeid met weegschalen [wanneer boeren hun rijst inleverden], rijstvoorraden werden tegen de regels uit pakhuizen gehaald, er waren geheime rijstveilingen en er was sprake van vriendjespolitiek. Yingluck stond erbij en keek ernaar.
Het besluit van de NACC heeft geruchten gevoed dat Yingluck in navolging van haar broer, die in 2008 het land onvluchtte, de benen neemt. Volgende week reist ze met toestemming van de junta samen met haar zoon naar Europa. Vermoedelijk gaat ze naar Parijs, waar grote broer Thaksin op 26 juli zijn 65ste verjaardag viert. Een bron dichtbij Yingluck zegt dat ze ook naar Engeland en de VS gaat. Volgens de geruchten keert ze niet terug.
Voormalig senator Somchai Sawaengkarn van de beruchte anti-Thaksin groep van veertig senatoren schrijft op zijn Facebookpagina dit hoogst onaannemelijk te vinden, omdat Yinglucks vermogen in Thailand vastligt. Een verblijf in het buitenland kan ze zich niet veroorloven. Bovendien zou ze er ten eeuwigen dage moeten blijven, wanneer de te vormen wetgevende assemblee de verjaringstermijn van 30 jaar voor corruptiezaken schrapt. Dit adviseert de NACC. Ze keert terug om zich te verweren, denkt hij. De zaak kan lang duren en wanneer de junta zich heeft teruggetrokken, kan na verkiezingen de politieke wind uit een andere richting waaien.
Voormalig parlementslid voor Bangkok, Atthawit Suwanphakdi, acht het wel mogelijk dat Yingluck niet terugkeert. Hij wijst erop dat Yingluck eerder heeft geprobeerd het NACC-onderzoek te vertragen door om extra getuigen à decharge te vragen. De NACC heeft dit eenmaal toegestaan, latere verzoeken werden afgewezen.
Indien Yingluck niet terugkeert, kan het OM de zaak niet voor de Supreme Court brengen, want het hooggerechtshof (in dit geval de afdeling Holders of Political Positions, die ook haar broer berechtte) kan de zaak alleen behandelen wanneer de beklaagde aanwezig is.
Yingluck hangt overigens nog meer rampspoed boven het hoofd: zie bijgaand kadertje.

Yingluck: Ik neem niet de benen
19 juli – Oud-premier Yingluck belooft het land niet, zoals haar broer in 2008 heeft gedaan, te zullen ontvluchten nu de National Anti-Corruption Commission (NACC) het Openbaar Ministerie heeft geadviseeerd haar te dagvaarden voor plichtsverzuim.
Na haar vakantie in Europa en de VS, die al lang gepland was, komt ze terug om zich te verweren tegen de beschuldiging dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets gedaan heeft tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand gelopen kosten.
Tijdens een persconferentie gisteren in het SC Park Hotel in Bangkok, eigendom van het Shinawatra imperium, verweet ze de NACC haar onheus te bejegenen. De commissie doet jaren over andere corruptiezaken, maar had slechts drie weken nodig voor het besluit haar te gaan vervolgen. Ze vond dat de commissie had moeten wachten tot de rijstinspecties, die momenteel plaatsvinden, zijn afgerond.
Kernpunt van Yingluck’s verdediging is dat ze als voorzitter slechts verantwoordelijk kan worden gehouden voor het beleid, maar dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij tal van andere diensten lag. Yingluck bestrijdt ook dat het het hypotheeksysteem een verlies van 500 miljard baht heeft gemaakt, zoals door tal van experts is berekend.
Yingluck en haar advocatenteam zijn geïrriteerd dat de NACC geweigerd heeft acht extra getuigen à decharge te horen. Wanneer de rechtbank de zaak in behandeling neemt, gaat de verdediging opnieuw proberen die te laten getuigen ten faveure van Yingluck.
De rechtbank is in dit geval de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court, maar de verdediging hoopt dat het niet zover komt; ze hoopt dat het OM de zaak zal seponeren. Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden, loopt ze kans op een gevangenisstraf van maximaal tien jaar en/of een boete van 20.000 baht.
Yingluck vertrekt op 20 juli naar Europa en keert op 10 augustus terug. De junta heeft haar toestemming verleend voor de trip. Opvallend is dat de NACC haar besluit een dag na de toestemming bekend maakte, daarmee de indruk wekkend dat Yingluck van plan was te vluchten. Grote broer Thaksin viert op 26 juli zijn 65ste verjaardag in Parijs. Hij kan zijn zusje dan in de armen sluiten.

Rijstinspecties: Twee topambtenaren moeten het veld ruimen
20 juli – Twee topambtenaren van het ministerie van Handel hebben een strafoverplaatsing gekregen.
De overplaatsing van Surasak Riangkrul, hoofd van het Foreign Trade Department, zou te maken hebben met zijn ‘onvermogen’ om tekst en uitleg te geven over het beleid van de regering Yingluck ten aanzien van G2G deals, rijstverkopen van regering aan regering.
Somchart Sroythong, directeur-generaal van het Internal Trade Department, moet het veld ruimen omdat hij het laat afweten ‘effectief te antwoorden’ op orders van de junta over de rijstinspecties en gevonden onregelmatigheden tijdens inspecties door soldaten. Zo bleken in een pakhuis in Pathum Thani 90.000 zakken rijst te ontbreken.
Inmiddels zijn weer nieuwe onregelmatigheden ontdekt. In een pakhuis in Krok Phra (Nakhon Sawan) bevatten sommige zakken gebroken rijst in plaats van jasmijnrijst. Alle 175.000 zakken in het pakhuis gaan verder onderzocht worden.
Panadda Diskul, permanent secretaris van het PM’s Office, die de leiding heeft over de rijstinspecties, verwacht nu dat ze eind deze maand zijn afgerond. Eerder noemde hij augustus omdat de inspectieteams handen tekort komen.
Coupleider Prayuth Chan-ocha sneed de rijstproblematiek vrijdag aan in zijn wekelijkse tv-toespraak Returning Happiness to the People. Hij zei dat de inspecties onregelmatigheden hadden opgeleverd variërend van ontbrekende voorraad tot slechte rijstkwaliteit [maar dat wisten we al]. Uit de controles was tevens gebleken [en dat is nieuwe informatie] dat op sommige plaatsen ondeskundige surveyors waren ingehuurd om de rijst te keuren [die door de boeren werd ingeleverd]. Tegen degenen die verantwoordelijk zijn, wordt juridische actie ondernomen.
Thans zijn honderd inspectieteams bezig de rijst in kaart te brengen, die door de regering Yingluck in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst is opgekocht. Sinds 3 juli zijn in de centrale provincies 48 van de 653 pakhuizen geïnspecteerd, in het Noordoosten 194 van de 309, in het Noorden 92 van de 767 en in het Zuiden 9 van de 58. In 81 pakhuizen zijn onregelmatigheden geconstateerd, de overige 262 waren in orde.

Maandag 21 juli
– Keert voormalig premier Yingluck terug van haar vakantiereis naar Duitsland, België, Frankrijk, Engeland en de VS? 41 procent van de respondenten in een peiling van het National Institute of Development Administration denkt dat ze niet terugkomt; volgens 19 procent komt ze wel terug en 19 procent wilde de vraag niet beantwoorden.

Voor haar trip heeft Yingluck toestemming gekregen van de NCPO, iets waar 52,1 procent van de respondenten het mee eens is. Ze heeft het recht om te reizen en ze heeft met de NCPO samengewerkt, vinden ze. Op 26 juli viert Yingluck’s grote broer Thaksin zijn 65ste verjaardag in Parijs. Daar is ze van de partij, menen de meeste respondenten. Yingluck vertrekt op 23 juli en wordt op 10 augustus terug verwacht, twee dagen voor de verjaardag van de koningin en moederdag.
Yingluck is vorige week door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee hebben nagelaten iets te doen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de opgelopen kosten. De zaak is overgedragen aan het OM, dat beslist of ze vervolgd gaat worden.

Bedorven rijst in pakhuis Chachoengsao
23 juli – De foto spreekt boekdelen. Tijdens de inspectie van de door de regering opgekochte rijst, die ligt opgeslagen in een pakhuis in Phanom Sarakham (provincie Chachoengsao), is rijst gevonden die ernstig bedorven was. Sommige van de 1.792 zakken met (25 procent) witte rijst bevatten gebroken rijst, waren verontreinigd met korenworm of de rijst was in stof uiteen gevallen en op sommige plaatsen waren de stapels ingestort.
Het inspectieteam was al eerder in het pakhuis geweest en had toen geconstateerd dat de rijst beschadigd was. De vijf hekken van het pakhuis zijn toen verzegeld om te voorkomen dat rijst zou worden weggehaald. In totaal liggen in het pakhuis 88.005 zakken. Gisteren kwam het team terug.
Het pakhuis is een van de grootste pakhuizen die bezoek krijgen van het Elfde Legerregiment. Het wordt gehuurd door de Marketing Organisation for Farmers (MOF), een van de twee organisaties die in het hypotheeksysteem voor rijst belast waren met het opkopen en testen van de rijst.
Tijdens de inspectie beweerden MOF-inspecteurs dat de rijst die zich in een goede conditie bevond, al verkocht is. De nu gevonden beschadigde rijst zou uit de oogst van 2012 komen. Maar het legerteam liet zich niet overtuigen omdat veel zakken gescheurd waren. Het team zal de resultaten van de inspectie ter kennis brengen van het landelijk inspectieteam. Het precieze aantal beschadigde zakken moet nog worden vastgesteld.

Yingluck: Doet ze ’t of doet ze ’t niet?
25 juli – O, heerlijke speculaties en de krant publiceert ze gretig. Komt oud-premier Yingluck volgende maand terug om zich te verantwoorden voor haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee? Dat is blijkbaar een héél belangrijke vraag, want het National Institute of Development Administration gooide er een peiling tegenaan.
Dus meldt de krant dat 41 procent van de respondenten denkt dat Yingluck het voorbeeld van haar broer volgt, die sinds 2008 in zelf gekozen ballingschap in Dubai woont. Maar de meningen over die héél belangrijke vraag zijn verdeeld, want 39 procent denkt dat ze wel terugkomt om zich te verdedigen tegen de vuige beschuldiging van de National Anti-Corruption Commission (NACC) dat ze niets heeft gedaan tegen de corruptie en verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst.
De geruchten over een mogelijke vlucht van Yingluck worden verder ondersteund door het feit dat ze een enkele reis heeft geboekt en dat ze vijftien koffers zou hebben meegenomen. Onzin, zeggen sommigen, want haar reisgezelschap bestond uit elf personen. Bovendien kan ze de retourvlucht bij een andere maatschappij hebben geboekt of ze koopt het ticket later.
Woensdagnacht om 00.05 uur stapte Yingluck met haar zoon op het vliegtuig naar Parijs. Daar werd ze enthousiast begroet door oudere broer Thaksin, die er morgen zijn 65ste verjaardag viert. Van de hereniging zijn videobeelden (zie hieronder) en Yingluck’s broer Panthongtae plaatste een foto op Instagram waarop broer en zus elkaar omarmen.
Yingluck gaat na Parijs nog naar Engeland, Duitsland, België en de VS (niet per se in deze volgorde). Ze komt op 10 augustus terug, twee dagen voor de verjaardag van de koningin en moederdag.
De NACC heeft inmiddels de resultaten van haar onderzoek naar Yingluck’s voorzitterschap overgedragen aan het OM met de aanbeveling haar wegens plichtverzuim te vervolgen. Als het OM die aanbeveling overneemt, komt de zaak voor de afdeling Holders of Political Positions van de Supreme Court. Het worden nog spannende tijden voor Yingluck.

Tien procent van de rijstvoorraad is bedorven
29 juli – Tien procent van de rijst die de regering Yingluck de afgelopen twee jaar van boeren heeft gekocht, is bedorven of kan niet verantwoord worden. Dat is de stand van zaken na inspecties van 1.290 van de 1.787 pakhuizen waar de rijst ligt opgeslagen. In percentages: 72 procent is gecontroleerd en daarvan is 80 procent van goede kwaliteit.
Deze cijfers zijn gisteren bekend gemaakt door Chatchai Sarikallaya, adjunct-legerhoofd en voorzitter van het Rice Policy and Management Committee, dat door de junta is gevormd om de kwantiteit en kwaliteit te bepalen van de rijst, die in het kader van het hypotheeksysteem is opgekocht. Een programma van de vorige regering dat geteisterd is door corruptie en het land een kapitaal heeft gekost.
Volgens Chatchai is het niet nodig de rijst versneld van de hand te doen. Het tijdstip is afhankelijk van de situatie op de markt om beïnvloeding van de prijs te voorkomen. De commissie is niet van plan het hypotheeksysteem terug te brengen of een rijstverzekering te introduceren. De nadruk komt te liggen op stimulering van de boeren om kwaliteitsrijst te verbouwen, waarvoor ze een behoorlijke prijs kunnen vangen, en andere gewassen.
Chatchai drong er gisteren tijdens een commissievergadering bij overheidsdiensten op aan boeren voor te lichten over de richtlijnen van de junta voor het oplossen van hun problemen. Ze moeten meer de nadruk leggen op vergroting van de opbrengst en toepassing van het economische duurzaamheidsbeginsel. Chatchai beval de lokale autoriteiten snel landbouw informatiecentra te openen, zodat boeren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
In grensstreken heeft de NCPO centra opgezet die landbouwproducten gaan kopen. Ze zijn bedoeld om de smokkel van landbouwproducten uit buurlanden de kop in tedrukken. De NCPO heeft verder Chatchai’s commissie gevraagd te kijken hoe coöperatieve systemen kunnen worden versterkt . De commissie moet ook met een plan komen voor de verkoop van de rijstvoorraad.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong Detkivikorm denkt dat het zo goed als onmogelijk is te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de bedorven of ontbrekende rijst in de pakhuizen, omdat er verschillende diensten bij betrokken waren. Het zal moeilijk zijn bewijsmateriaal tegen hen te vinden.
Een positief geluid komt van het exportfront. Na vier maanden neergang begint de export op te krabbelen en dat was in juni te danken aan de export van landbouwproducten. Sinds februari stijgt de export weer: op jaarbasis met 3,9 procent naar een bedrag van $ 19,8 miljard. Om welke landbouwproducten het ging, vermeldt de krant niet.

Donderdag 31 juli
– Weet u het nog? Bij de rijstinspectie in een pakhuis in Pathum Thani bleken 98.000 zakken rijst (waarde 98,4 miljoen baht) te ontbreken. Gisteren werden twee zakenlui aangehouden, die ervan verdacht worden de rijst te hebben ontvreemd. De politie is nog op zoek naar hun medeplichtigen. De rijstinspecties zijn inmiddels voor 72 procent gevorderd. Twintig procent van de rijst is bedorven of ontbreekt. Eerder deze maand werden twee topambtenaren van het ministerie van Handel overgeplaatst naar een inactieve post omdat ze nalatig waren geweest.

Maandag 4 augustus
– Thailand gaat volgende maand beginnen met de levering van rijst aan China. Dat wordt dan de tweede levering, de eerste vond plaats toen de regering Yingluck nog in het zadel zat. Meer vermeldt het bericht niet: geen hoeveelheden, geen prijs, alleen dat het om een G2G deal gaat, oftewel government to government.

Donderdag 8 augustus
– Het is geen poging de zaak te rekken, maar voormalig premier Yingluck heeft het recht zich behoorlijk te verdedigen. Dat zegt haar advocaat, die 50 getuigen wil oproepen ter verdediging van Yingluck. Hij heeft het OM gevraagd een nieuwe commissie te vormen met vertegenwoordigers van het OM en de National Anti-Corruption Commission (NACC) om de beschuldigingen van de NACC te onderzoeken.

De NACC heeft Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee haar taak verzaakt heeft en niets heeft gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de opgelopen kosten. De commissie wil dat Yingluck vervolgd gaat worden.
Volgens de advocaat heeft de NACC broddelwerk afgeleverd en is nieuw onderzoek nodig.
Volgens hem bewijzen de rijstinspecties die momenteel aan de gang zijn, dat er helemaal van sprake van corruptie was. De hoeveelheid bedorven rijst is minder dan wat als acceptabel wordt beschouwd.

Zaterdag 16 augustus
– Wat bedoelde coupleider Prayuth Chan-ocha toen hij vorige week aan het eind van zijn wekelijks tv-praatje zei ‘I am thinking of you’? Over dat zinnetje is al druk gespeculeerd; sommigen vroegen zich af of de generaal wellicht op bepaalde politici doelde of dat hij het had over degenen die naar het buitenland waren gevlucht.

Gisteren sprak de generaal het verlossende woord. Hij doelde op alle Thais die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. ‘Dat komt uit het diepst van mijn hart en dat van alle NCPO-leden. Wij denken aan alle medelandgenoten die het zwaar hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De meesten zijn laagbetaalden, inclusief boeren.’
Prayuth gaf toe dat de NCPO niet bij machte is aan alle noden van de boeren tegemoet komen, omdat de boeren voor hun oogst afhankelijk zijn van irrigatie en regenval. ‘Ze hopen op een goede oogst en dat geluk kunnen we in hun ogen zien. […] Iedereen in de regering moet proberen de problemen van de boeren op te lossen. De NCPO zal er voor proberen te zorgen dat hun verwachtingen worden vervuld.’
– Nog meer Prayuth. Hij riep de boeren gisteren op geen protesten te houden. ‘Ik wil niet dat jullie je tijd verspillen.’ Zijn oproep hield verband met het begin van het nieuwe seizoen en is een reactie op rally’s die door boeren zijn gehouden, maar daarover rept het bericht met geen woord.
De boeren eisen geld uit het door de junta afgeschafte hypotheeksysteem voor rijst. Prayuth deed een beroep op bedrijven en tussenpersonen om de bevolking te helpen en prijzen te verlagen. Tussenpersonen, zei hij, dienen geen misbruik van de situatie te maken door de boeren een lage prijs te betalen, wanneer ze producten van hen kopen.

Rijsthypotheeksysteem: Yingluck ontspringt de dans (?)
5 september – Voormalig premier Yingluck Shinawatra wordt (nog) niet vervolgd wegens plichtsverzuim. Het openbaar ministerie vindt het door de anti-corruptiecommissie (NACC) verzameld bewijsmateriaal over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst te mager. Er wordt nu een commissie gevormd met vertegenwoordigers van NACC en OM om de zaak te heronderzoeken.
Wanneer het OM besluit Yingluck te laten vervolgen, zegt OM-woordvoerder Wanchai Rujuanawong, mag er geen twijfel bestaan over de vraag waar in het hypotheekprogramma sprake was van corruptie, wanneer dit gebeurde en wie er bij betrokken waren. Pas dan is het OM bereid de zaak voor te leggen aan de afdeling Holders of Political Positions van het Hooggerechtshof.
De NACC (National Anti-Corruption Commission ) is volgens het OM op drie punten in gebreke gebleven. Ze heeft niet hard kunnen maken dat Yingluck als premier en voorzitter van het National Rice Policy Committee de macht had het programma te stoppen; dat ze nalatig is geweest nadat ze op de hoogte was gebracht van vermeende corruptie en ze heeft evenmin de corruptie hard kunnen maken. De NACC heeft meer getuigen nodig die kunnen verklaren waar en hoe dat gebeurde.
In dit verband verwijst het OM naar een door de NACC aan het bewijsmateriaal toegevoegd rapport van het Thailand Research and Development Institute, waarvan alleen de omslag is overlegd.
Corruptie en hoge kosten
De NACC adviseerde het OM op 17 juli om Yingluck te vervolgen. Ze verweet haar niets te hebben gedaan tegen de corruptie in het systeem en de uit de hand gelopen kosten. NACC secretaris-generaal Sansern Poljiak doet vrij luchtig over de vingerwijzing van het OM. ‘Het is normaal dat het OM meer duidelijkheid en harder bewijs vraagt alvorens de zaak aan de rechter voor te leggen.’ Hij zegt dat de NACC geen probleem heeft samen te werken met het OM en ze is bereid meer bewijsmateriaal ge leveren. Sansern denkt dat de gezamenlijke commissie niet veel tijd nodig heeft aanvullend bewijs te verzamelen. Tijdsdruk is er niet want de zaak heeft een verjaringstermijn van 15 jaar.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong Detkitvikorm, die de zaak aan het rollen heeft gebracht, vindt dat het OM niet duidelijk heeft uitgelegd waarom het heeft besloten niet te vervolgen. De advocaat van Yingluck zegt dat de drie punten die het OM noemt, precies datgene is wat Yingluck heeft gebruikt om zich te verdedigen, maar de NACC wilde er niet naar luisteren. 

Donderdag 18 september
– Het duurt zeven jaar om de schuld weg te werken die de regering Yingluck met het controversiële hypotheek voor rijst heeft opgebouwd, zegt Luck Wajananawat, president van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation. De schuld bedraagt 705 miljard baht, een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan de meest pessimistische eerdere schattingen door critici.

De zeven jaar lukt alleen indien de regering elk jaar 131,3 miljard baht op tafel legt. Voor afbetaling en rente heeft de regering in het begrotingsjaar 2015 71,3 miljard baht uitgetrokken; de overige 60 miljard baht moet uit de verkoop van de rijst komen. Van de 71,3 miljard baht is 36,9 miljard baht bestemd voor aflossing van de hoofdsom en de rest is rente.
Overigens bedraagt de schuld niet 705 miljard baht, maar 755 miljard baht wanneer de tekorten waarvoor vorige regeringen verantwoordelijk zijn, worden meegeteld.
Het hypotheeksysteem, dat in de praktijk een subsidiesysteem was, was een van de paradepaardjes van de regering Yingluck. Boeren kregen voor hun paddy (ongepelde rijst) bedragen die circa 40 procent boven de marktprijzen lagen. Doel was de boeren een hoger inkomen te verschaffen en tegelijk de wereldmarktprijs te manipuleren door de rijst op te slaan. Dat laatste mislukte grandioos: Thailand verloor zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteurs; het eerste lukte min of meer alhoewel de armste boeren niet van het systeem profiteerden en het systeem geteisterd werd door corruptie. Bovendien liepen de schulden van de boeren enorm op.
De junta heeft na vijf oogsten een eind gemaakt aan het systeem. Volgens de krant heeft de interim-regering ‘een helder beleid om de boeren op duurzame wijze te helpen door maatregelen te nemen ter verlaging van de productiekosten en verhoging van de productiviteit’. Maar wat dat ‘helder’ beleid concreet inhoudt, zal nog moeten blijken.

Thaise rijst kansloos op de wereldmarkt; tenzij…..
24 september – Thaise rijst is de komende 10 jaar kansloos op de wereldmarkt tenzij de productiekosten worden verlaagd door minder kunstmest te gebruiken of een subsidie van 20 procent op de kosten te verlenen.
Sinds 2004 zijn de productiekosten gestegen van 4.835 baht per rai naar 10.685 baht als gevolg waarvan Thaise rijst te duur werd en het aandeel van Thaise rijst op de wereldmarkt zakte van 13 naar 8 procent. De productiviteit bleef al die tijd steken op 450 kilo per rai, terwijl Vietnam kans zag die op te voeren naar 1.200 kilo per rai.
Dit sombere beeld schetst het Center for International Trade Studies van de University of the Thai Chamber of Commerce in een rapport, waarin wordt gepleit voor een grondige aanpassing van het productieproces.
Veranderingen zijn nodig op het terrein van landbouwmethode, het landbouwgebied, rijstvariëteiten en watervoorziening. Zonder deze veranderingen verwacht het studiecentrum dat Thailands concurrentiepositie en exportwaarde verder afneemt.
Dit jaar ziet een klein luchtpuntje omdat het land bezig is in verhoogd tempo af te komen van de twee jaar door de vorige regering opgebouwde rijstvoorraad van 15 tot 18 miljoen gepelde rijst. Daardoor nadert de prijs van Thaise rijst nu die van Vietnam. De afgelopen tien jaar kostte Thaise rijst gemiddeld 100 tot 200 dollar meer van die van concurrenten zoals Vietnam.
Nipon Poapongsakorn, fellow aan het Thailand Development Research Institute, pleit voor marktonderzoek. ‘Dat is topprioriteit. Dan kunnen we vaststellen welke soorten rijst gewild zijn bij kopers en hoe de gehele productie- en aanbodketen kan worden verbeterd. Het is ook duidelijk dat er kwaliteitscriteria gesteld moeten komen.’
In de eerste zeven maanden van dit jaar heeft Thailand 5,62 mijoen ton rijst geëxporteerd en dat is op jaarbasis 55 procent meer.

3,4 miljoen boeren krijgen steuntje in de rug
2 oktober – De regering  [lees: junta] gaat voor sinterklaas spelen: 1,8 miljoen boerengezinnen met minder dan 15 rai land krijgen een douceurtje van 1.000 baht per rai en gezinnen met meer dan 15 rai (1,6 miljoen) krijgen 15.000 baht per gezin. De geldinjectie van 40 miljard baht is ‘cruciaal’ om de economie te stimuleren, zegt vice-premier Pridiyathorn Devakula (Economische zaken).
Pridiyathorn noemt het geen populistische maatregel, een verwijt dat de vorige regering kreeg vanwege het hypotheeksysteem voor rijst, de subsidies bij de aankoop van een eerste auto en woning en de tablets voor leerlingen. ‘We zijn niet uit op populariteit bij de boeren. We willen degenen helpen die werkelijk hulp nodig hebben.’
De rijstboeren hebben het momenteel moeilijk. Een ton rijst levert 8.000 baht op, een prijs die vermoedelijk nog zakt wanneer de nieuwe rijstoogst in november op de markt komt. De economische indicatoren van de afgelopen maanden voorspellen ook weinig goeds met een trage wereldeconomie.
Premier Prayut zegt dat de regering haar best doet de problemen van het land systematisch op te lossen. ‘We pakken problemen aan die geen enkele regering heeft durven aanraken. En als dat op ons terugslaat, moet dat maar. Onze problemen zijn diep geworteld. We proberen er een duurzame oplossing voor te vinden.’
Behalve het douceurtje voor de boeren wil de regering de economie stimuleren door versnelde investeringen en uitvoering van achterstallige werken, zoals reparatiewerk aan scholen, ziekenhuizen en wegen die in 2011 tijdens de grote overstromingen zijn beschadigd, alsmede baggerwerkzaamheden. Het geld (299 miljard baht) wordt uit drie verschillende bronnen gehaald; er resteert zelfs nog een bedrag van 24,9 miljard baht, over van begrotingen sinds 2005.
Die werken hebben tot doel banen te scheppen, waardoor de koopkracht van de bevolking toeneemt, met name op het platteland. Door alle maatregelen zal volgens Pridiyathorn de economische groei tot in het volgend jaar toenemen. Voor volgend jaar verwacht hij een groei van 4 tot 5 procent.

Thailand terug als ’s werelds grootste rijstexporteur
3 oktober – Na twee jaar is Thailand aan het eind van het jaar vermoedelijk terug als ’s werelds grootste rijstexporteur, maar veel reden tot vrolijkheid is er niet, want elke ton levert verlies op. De rijst komt namelijk uit de voorraad die de vorige regering heeft opgebouwd en van de boeren tegen prijzen heeft opgekocht die 40 tot 50 procent boven de marktprijs lagen.
Die voorraad wordt versneld afgebouwd, waardoor het exportvolume op 11 miljoen ton komt, een absoluut record sinds 2004 toen 10,4 mijoen ton geëxporteerd werd. Het is een enorme opluchting dat de voorraad nu van de hand gaat, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar, – hetzij via G2G deals (government to government) of door de particuliere sector – want als de rijst nog veel langer bewaard wordt, ligt ze alleen maar te rotten.
Voor de rijstboeren heeft Thailand’s herwonnen koppositie geen enkele betekenis. Hun inkomsten nemen er niet door toe. Het is trouwens ironisch, constateert de krant, dat de Thaise rijstboeren de armste boeren zijn van de Aseanlanden die rijst produceren. Thaise boeren verdienen netto 1.555 baht per rai tegen boeren in Vietnam 3.180 baht en Myanmar 3.481 baht. Al even slecht gesteld is het met de productiviteit. Die bedraagt in Thailand 450 kilo per rai tegen 862 kilo in Vietnam, 779 kilo in Indonesië en 588 kilo in Laos.
Wanneer deze trend zich doorzet, zo is berekend, nemen de inkomsten uit de rijstexport binnen 10 jaar met 8 miljard baht per jaar af, tenzij de productiviteit toeneemt en de productiekosten aanzienlijk worden verlaagd.
De regering denkt intussen na over vermindering van het rijstareaal en boeren stimuleren andere gewassen te verbouwen, maar belangrijker is, aldus de krant, research naar rassen met een hogere opbrengst en rassen die tegen ongedierte bestand zijn.
En boeren dienen niet meer, zoals voorgaande regeringen hebben gedaan in de watten te worden gelegd met populistische maatregelen zoals het hypotheeksysteem (regering Yingluck) of prijsgaranties (regering Abhisit). Met een behoorlijke steun, technische hulp en up-to-date informatie zijn ze heel goed in staat op eigen benen te staan, aldus Bangkok Post.

Vrijdag 3 oktober
– Het sinterklaascadeau aan de rijstboeren, dat ik gisteren meldde (zie: 3,4 miljoen boeren krijgen steuntje in de rug), krijgt niet bij iedereen de handen op elkaar. De maatregel is alleen maar een face-saving ploy (kunstgreep tegen gezichtsverlies), zeggen critici.

Narong Phetprasert, econoom aan de Chulalongkorn universiteit, zegt dat de maatregel de boeren niet op de lange termijn helpt en het economisch stimuleringspakket leidt tot meer problemen in de toekomst. Bovendien worden boeren in andere sectoren niet geholpen. Volgens Narong begrijpt de regering niet wat de problemen van de boeren zijn. Jonge mensen hebben geen zin in het boerenwerk, waardoor de boeren arbeidskrachten tekort komen.
Pichai Naripthaphan, voormalig Pheu Thai minister van Energie, vindt de 1.000 baht die boeren met minder dan 15 rai krijgen, onvoldoende. De regering kan beter de rijst voor 10.000 baht per ton opkopen omdat de productiekosten momenteel erg hoog zijn. Die bedragen momenteel circa 5.000 baht per ton, zegt de voorzitter van de Thai Farmers Association, maar de boeren krijgen slechts 4.000 baht per ton.
Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in de regering Abhisit, steunt de geldinjectie. Hij roept de regering op ook de 800.000 boeren te helpen die geen land hebben. [en dus land moeten huren om rijst te kunnen verbouwen.]

Maandag 6 oktober
– Boeren in het stroomgebied van de rivieren Chao Phraya en Klong is door het ministerie van Landbouw gevraagd af te zien van het planten van rijst in het off season (tweede en/of derde oogst). De minister deed die oproep gisteren tijdens een bijeenkomst met duizend boeren uit Suphan Buri met het oog op dreigende watertekorten. Indien de boeren instemmen met het afzien van de off season rijst is er voor het volgende regenseizoen op 1 mei voldoende water.
Veel boeren vroegen de minister om meer water voor hun huidige oogst, maar hij kon hen weinig hoop geven. Thailands twee grootste stuwmeren Bhumibol en Sirikit en de reservoirs Kwai Noi en Pasak moeten hun uitstroom tot 1 november beperken. De hoeveelheid water bedraagt de helft van wat normaal is en dat is in 15 jaar niet vertoond. De voorzitter van de Suphan Buri Farmers’ Council vreest dat de twee maanden geleden geplante rijst verloren gaat.

Donderdag 9 oktober
– Ik stipte het al even aan in de posting Pranburi treedt buiten haar oevers: het Royal Irrigation Department draait de kraan tot 30 april dicht en daarvan zijn de boeren in de centrale regio de dupe. Maar het kan niet anders, want de vier grote waterreservoirs bevatten bar weinig water, niet genoeg voor irrigatiedoeleinden. Tweede en derde oogsten in Ayuthaya zijn daardoor zo goed zo als uitgesloten. Er is trouwens nu al sprake van watertekorten in de grote rijstvelden aan de oostkant van de Chao Phraya: vanaf veel districten in Ayutthaya tot aan Rangsit in Pathum Thani.

Dinsdag 21 oktober
– 14.311 blije gezichten in acht provincies. Daar is de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives begonnen de beloofde subsidie aan rijstboeren uit te delen. Tegen het eind van de maand moeten alle boeren, die zich hebben laten registreren, het geld ontvangen hebben: 1.000 baht per rai tot een maximum van 15.000 baht.

De betalingen gingen gisteren van start in Phitsanulok, Phichit, Kamphaeng Phet, Lop Buri, Khon Kaen, Surin, Si Sa Ket en Maha Sarakham. In totaal werd daarbij 176,1 miljoen baht uitgekeerd. De meeste boeren kwamen in Si Sa Ket, 5.223, en de minste in Surin, 195. In Phichit hebben sommige boeren het geld nog niet ontvangen omdat er problemen met de registratie zijn. Sommigen wisten niet eens dat het douceurtje eraan zat te komen.

Burgers zijn het kind van de rekening
24 oktober – De bedragen zijn onvergelijkbaar, maar de gedupeerden zijn dezelfde: de belastingbetaler. Die mag bloeden voor de blunder van de regering Yingluck om bij haar aantreden het rijsthypotheeksysteem van stal te halen.
Want waartoe heeft dat geleid? Een schuld van zeker 800 miljard baht, een verlies van ’s werelds toppositie als rijstexporteur aan India en Vietnam, rijstexporteurs die het nakijken hadden omdat de regering alle rijst opkocht en suïcides van rijstboeren toen de betalingen stokten.
De huidige regering heeft nu besloten lange termijn obligaties te gaan uitgeven om de schuld van 800 miljard baht te financieren. Ze kiest een methode die ook in 1997 is gekozen toen door de financiële crisis banken dreigden om te vallen. De totale verliezen bereikten toen het gigantische bedrag van 1,4 biljoen baht. Nu 17 jaar later wordt de schuld nog steeds afgelost.
Ditzelfde scenario dreigt met het hypotheeksysteem voor rijst. Opnieuw mag de belastingbetaler jarenlang opdraaien voor de kosten. Oftewel: mag opdraaien voor de politieke blunder van de vorige regering en de Pheu Thai partij die het hypotheeksysteem omarmde.
Ik ontleen bovenstaande analyse aan het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van donderdag. Aanleiding is het voornemen van de National Anti-Corruption Commission (NACC) om premier Yingluck nu via een andere route aansprakelijk te stellen. Yingluck was destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee en liet ondanks talloze waarschuwingen na paal en perk te stellen aan de corruptie in het systeem en de oplopende kosten.
Het Openbaar Ministerie traineert de zaak echter en een gezamenlijk panel van OM en NACC kwam er niet uit. Dus wil de NACC nu zelf naar de afdeling Political Office Holders van het Hooggerechtshof stappen om Yingluck wegens nalatigheid te laten veroordelen.
De krant wijst er nog eens op dat centraal in de zaak Yingluck’s rol als voorzitter staat, niet de corruptie an sich. ‘Dit is geen wraakoefening of politieke vervolging, zoals sommige leden van Pheu Thai beweren en hun achterban wijsmaken. Dit is een zaak van politieke verantwoording afleggen.’
(Bron: Bangkok Post, 23 oktober 2014)

Vrijdag 24 oktober
– De minister van Justitie dringt er bij de autoriteiten op aan als een bok op de haverkist te zitten bij de uitbetaling van het douceurtje van 1.000 baht per rai aan rijstboeren, die deze week is begonnen. Het geld moet wel naar de boeren gaan en niet naar de landeigenaren. Onlangs zijn daarover zorgen gerezen tijdens een vergadering op het ministerie omdat de database [van het kadaster] niet up to date is en de eigenaren van die lacune misbruik zouden kunnen maken. 

Steuntje in de rug voor rijstboeren
26 oktober – Om hun financiële zorgen te verzachten kunnen rijstboeren hun rijstoogst rentevrij belenen tot een waarde van 90 procent van de oogst en dat is 10 procent meer dan de huidige regeling. De tegemoetkoming geldt echter alleen voor Hom Mali (jasmijnrijst) en kleefrijst.
Het National Rice Policy Committee, dat onder voorzitterschap staat van premier Prayut Chan-o-cha, heeft hiervoor vrijdag het groene licht gegeven. De leningen worden verstrekt door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). De boeren krijgen 14.400 baht voor een ton Hom Mali en 11.700 baht voor een ton kleefrijst, aangevuld met een bonus van 1.000 baht per ton als ondersteuning voor kwaliteitsverbetering.
Verwacht wordt dat circa 2 miljoen ton paddy wordt aangeboden. Boeren die aan het programma deelnemen, mogen niet meer dan 20 ton belenen. Het rentevrije programma loopt vier maanden vanaf 1 november tot 28 februari, wanneer de oogsttijd voor het seizoen 2014/2015 begint.
Gedurende deze tijd mogen boeren ook de paddy verkopen, als de prijs omhoog gaat. Maar wanneer de prijs gelijk blijft of zakt, wordt de rijst eigendom van de bank en zorgt de regering er verder voor.
[Moet ik dit interpreteren als een verkapte vorm van het controversiële en afgeschafte hypotheeksysteem voor rijst, alhoewel in dat systeem de regering alle rijst opkocht en ook nog eens de boeren 40 procent boven de marktprijs betaalde?]
Behalve bovenstaande regeling biedt de BAAC ook nog rentevrije leningen met een looptijd van twee maanden aan, waarbij boeren 2.000 baht per ton krijgen. (Bron: Bangkok Post,25 oktober 2014)

Premier Prayut: In 2015 is Thailand weer  rijstexporteur nr. 1
28 oktober – Als je het maar hard genoeg zegt én met het nodige aplomb, wie weet wordt het dan werkelijkheid. Premier Prayut Chan-o-cha voorspelt dat Thailand volgend jaar weer ’s werelds grootste rijstexporteur is, een plaats die het land twee jaar geleden moest afstaan aan India en Vietnam. In Asean heeft Thailand al weer zijn koppositie herwonnen, zegt hij.

De premier verwacht dat Thailand dit jaar 11 miljoen ton rijst exporteert, 2 miljoen ton meer dan vorig jaar. Het land produceert volgens hem voldoende rijst voor eigen consumptie, ondanks dat een tweede oogst wordt belemmerd door een tekort aan water vanwege de droogte.
Prayuth zei nog veel meer. Ik licht er enkele kernpunten uit: De regering wil het telen van kwaliteitsrijst bevorderen, zoals jasmijnrijst en kleefrijst; de productiekosten moeten omlaag want die zijn hoger dan in andere rijst producerende landen; kleine rijstvelden moeten gecombineerd worden; machinerie dient in een pool te komen voor gezamenlijk gebruik door kleine boertjes; de inventarisatie van de regeringsvoorraad van 18 miljoen ton is eind deze maand afgerond, de opslag van die rijst kost 2 miljard baht per maand.
Volgens Chukiat Ophaswongse, ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association, is Thailand nu al ’s werelds grootste rijstexporteur. Hij baseert dit op de cijfers over de eerste negen maanden van dit jaar. Wanneer het Thailand lukt voor het eind van het jaar elke maand 1 miljoen ton te exporteren, wordt die koppositie geconsolideerd. De verbeterde export is te danken aan de gezakte prijs. De meeste rijst uit de voorraad gaat naar Afrika, waar Thaise rijst goedkoper is dan Vietnamese.
Rawee Rungruang, voorzitter van het Thai Farmers Network, steunt de pogingen van Thailand om weer nummer 1 te worden. Maar het land mist nog steeds een duidelijke strategie voor de kwaliteitsverbetering van rijst of een blijvende oplossing voor de problemen in de rijstverbouw. De regering zou daar een ‘nationale prioriteit’ van moeten maken. Om weer aan de top te staan, is het volgens hem nodig dat boeren weten wat voor soort rijst ze het best kunnen verbouwen.
Het idee om kleine rijstveldjes te combineren is al op tweeduizend plaatsen in de praktijk gebracht, zegt hij. Problemen zijn echter een gebrek aan efficiënt beheer en een tekort aan arbeidskrachten.

90 pct van regeringsvoorraad rijst is van slechte kwaliteit
29 oktober – Negentig procent van de regeringsvoorraad van 18 miljoen ton rijst is van slechte kwaliteit. Wanneer het niet lukt de rijst binnen vijf maanden van de hand te doen, loopt de kostenpost op tot 700 miljard baht. Dit is gebleken uit een landelijke rijstinventarisatie.
Van de rijst is 70 procent geel en de rest is dermate verrot dat ze alleen nog geschikt is voor de productie van ethanol. Verder is gebleken dat 100.000 ton ontbreekt.
Het rapport van het onderzoek, dat onder leiding stond Panadda Diskul, secretaris van de premier, gaat naar de National Anti-Corruption Commission, die mag uitzoeken waar, hoe en door wie er is gefraudeerd.
Een bron op het ministerie van Handel noemt de 100.000 ton onbetekenend vergeleken met de drie miljoen ton die in juni 2013 werd gerapporteerd door de toenmalige adjunct permanent secretaris van het ministerie van Financiën, die voorzitter was van een toezichthoudende commissie. Hij veronderstelt dat gedurende het inspectieproces rijst van goede kwaliteit is vervangen door oude rijst. ‘De grote hoeveelheid hoeveelheid substandaard rijst kan onmogelijk komen door de slechte opslag.
Achtergrondinformatie
De regering Yingluck haalde in 2011 het rijsthypotheeksysteem van stal. Boeren kregen voor hun paddy (ongepelde rijst) prijzen die 40 procent boven de marktprijzen lagen. De regering hoopte door rijst achter te houden, de prijzen op de wereldmarkt te kunnen manipuleren.
Dat mislukte grandioos. Thaise rijst was te duur en India en Vietnam verdrongen Thailand als ’s werelds grootste rijstexporteur. Intussen lag de opgekochte rijst te verrotten in silo’s en pakhuizen. Ondanks waarschuwingen, ook over corruptie, was de regering niet op andere gedachten te brengen. De junta maakte pas een eind aan het geldverslindende systeem.
Van de 40 procent bovenmarktprijs profiteerden slechts een beperkt aantal boeren, omdat de meeste boeren alleen voor eigen consumptie rijst verbouwen. Naar verluidt zouden vooral de hereboeren en molenaars van het systeem hebben geprofiteerd.
Premier Yingluck is door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van nalatigheid omdat zij als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie en oplopende kosten.

De jacht op premier Yingluck
6 november – Bangkok Post opent vandaag met een bijna paginagroot artikel over – laat ik het maar noemen – de jacht op voormalig premier Yingluck. Trouwe lezers van Nieuws uit Thailand weten het zo langzamerhand wel: Yingluck wordt door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van nalatigheid omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NACC) nagelaten zou hebben actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten.
Terzijde: In de Business-bijlage zegt Nipon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute (TDRI), de kans niet denkbeeldig te achten dat het tekort oploopt 1 biljoen baht, wanneer het 10 jaar duurt om de opgekochte en opgeslagen rijst (in totaal 18 miljoen ton) te verkopen. Zo’n hoog bedrag is niet eerder genoemd.
Het TDRI heeft berekend dat er voor 94 à 104 miljard baht is gefraudeerd in het systeem. En verder is er nog een onderzoek, gebaseerd op landelijke inspecties, waaruit blijkt dat slechts 10 procent van de opgeslagen rijst van goede kwaliteit is, 70 procent is sub-standaard en de rest is niet geschikt voor consumptie.
Terug naar Yingluck en de NACC. De NACC bewandelt twee paden: 1 Een zogeheten impeachment (afzetting) door het parlement (NLA, National Legislative Assembly), en 2 een aangifte bij de afdeling Holders of Political Positions van het Hooggerechtshof.
1 Op 12 november vergadert de NLA of ze het verzoek van de NACC om de afzettingsprocedure gaat honoreren. De advocaten hebben om uitstel gevraagd omdat ze een procedurefoutje hebben ontdekt. Wanneer de vergadering doorgaat, kan Yingluck in persoon verschijnen om zich te verweren of een schriftelijk verweer indienen.
2 De NACC en het OM vergaderen morgen over de mogelijke aangifte. Eerder wilde het OM niet vervolgen, waarna een gezamenlijk panel werd gevormd om een oplossing te vinden.

Vrijdag 7 november
– Een database van boeren in Bang Pa-in (Ayutthaya) kan als model dienen voor andere landbouwgebieden om misbruik van overheidssubsidies te voorkomen. Het bevat gegevens over de landbouwgronden, oogsten (eerste oogst en off-season), aantal boerengezinnen en gegevens over landeigendom.

De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) noemt de database een goed middel om te controleren of subsidies naar de juiste personen gaan. Want daar schort het momenteel aan bij de uitbetaling van de door de junta toegezegde 1000 baht per rai (tot een maximum van 15 rai) aan rijstboeren. Het geld verdwijnt soms in de zakken van de grondeigenaren en bereikt niet de boeren die er rijst op verbouwen.
De database zou ook gebruikt kunnen worden om arme boeren, die andere gewassen verbouwen, een bijstandsuitkering te geven, zoals rubberplanters, zegt Prayong Preeyajit, secretaris-generaal van de PACC. Prayong opperde die mogelijkheid gisteren na een vergadering in Ayutthaya van vertegenwoordigers van de PACC, DPI (Thaise FBI), het kantoor van de procureur-generaal en het Anti-Money Laundering Office, die gewijd was aan de bestrijding van corruptie bij de uitbetaling van de rijstsubsidies.
Gouverneur Apichart Todilokvej van Ayutthaya zegt dat tot nu toe de gegevens van 27.000 boeren in de database zijn opgenomen. 8.800 van hen zijn inmiddels gecertificeerd en komen in aanmerking voor de subsidie. Het geld wordt door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives gestort op de bankrekening van de boeren [bij diezelfde bank, neem ik aan].

Zaterdag 8 november
– Een gezamenlijk panel van de National Anti-Corruption Commission (NACC) en het Openbaar Ministerie heeft gisteren geen overeenstemming kunnen bereiken over strafrechtelijke vervolging van oud-premier Yingluck.

Besloten is dat de NACC enkele door het OM voorgestelde getuigen gaat horen. Het gaat om getuigen die al eerder door de NACC gehoord zijn en getuigen die door Yingluck zijn voorgesteld maar afgewezen zijn door de NACC. De NACC heeft erin toegestemd met enkele maar niet alle door het OM voorgestelde getuigen te zullen gaan praten. Na het getuigenverhoor beslist de procureur-generaal of de zaak aanhangig wordt gemaakt.
Volgens de NACC heeft Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets gedaan tegen de vermeende corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand gelopen kosten. De NACC wil haar daarom laten vervolgens wegens grove nalatigheid.
Het panel is in september gevormd nadat het OM het verzoek van de NACC om tot vervolging over te gaan, had afgewezen. Het vond het bewijsmateriaal incompleet. Het besluit van de NACC dateert van medio juni.

Hypotheeksysteem voor rijst: de kostbare erfenis van Yingluck
11 november – Dit wordt de kortste posting die ik ooit heb geschreven over het hypotheeksysteem voor rijst, het subsidieprogramma waarbij de regering Yingluck de paddy (ongepelde rijst) van de boeren opkocht voor prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen lagen.
In een mooi overzichtsartikel, gebaseerd op een onderzoek van het Thailand Development Research Institute, refereert Bangkok Post aan een bekend gezegde: Als je de eerste knoop verkeerd aan een shirt naait, zitten de volgende knopen ook verkeerd en is het hele shirt verkeerd.
Dit gezegde is van toepassing op het hypotheeksysteem, dat het grootste verlies heeft opgeleverd van alle regeringssubsidies in de Thaise geschiedenis. Het was vanaf de start evident dat het vreselijk verkeerd was: de redenen die voor het beleid werden gegeven, het beleid zelf en de implementatie.
En bij deze constatering wilde ik het maar laten, want bijgaande graphic spreekt boekdelen.  Ik kan het artikel van harte ter lezing aanbevelen. Klik hier voor het artikel.

Woensdag 12 november
– De beste manier om boeren te steunen is niet door interventies in de prijs (zoals het hypotheeksysteem voor rijst) maar door de oogst tegen rampen te verzekeren en input subsidies te verstrekken (zaden en andere benodigdheden ter beschikking stellen). Door de input subsidies worden boeren geprikkeld om meer voedsel tegen lagere kosten te produceren. Dit zei Hiroyuki Konuma van de FAO Azië-Pacific op een VN-conferentie over voedselverlies en –verspilling. ‘Die twee middelen zijn een veel gezondere manier om boeren te helpen.’ 

Zondag 16 november
– Thailand heeft in 2017 geen sluitende begroting. Deze ambitieuze doelstelling van het ministerie van Financiën is onhaalbaar, zegt minister Sommai Phaisee (Financiën). De komende jaren moet het land diep in de buidel tasten voor infrastructurele werken en verliezen op rijstsubsidieprogramma’s.

Het ministerie maakte vorige week bekend dat de subsidiëring van ’s lands rijst de afgelopen 11 jaar een verlies heeft opgeleverd van 680 miljard baht. Het hypotheeksysteem voor rijst, door de vorige regering Yingluck toegepast, was alleen al goed voor een verlies van 518 miljard baht. Aan infrastructuur gaat de komende jaren 2,4 biljoen baht worden uitgegeven.
Nietemin verwacht de minister niet dat de schuldenlast boven de 60 procent van het bruto binnenlands product uitkomt, wat als absoluut maximum wordt gehanteerd. Per 1 augustus bedroeg de staatsschuld 46,5 procent het bbp: 0,3 procent minder dan in juli. Het begrotingstekort wordt gemaximeerd op 20 procent van de jaarbegroting plus 80 procent van de uitgaven aan aflossing van de hoofdsom in dat jaar.
Sommai waarschuwt er wel voor dat het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst hoger kan uitvallen wanneer de verkoop van de 19 miljoen ton rijst regeringsvoorraad vertraging oploopt omdat de kwaliteit dan terugloopt en de opslagkosten toenemen. (Bron: Bangkok Post¸15 november 2014)

Molenaar Parinya: Ozon kan rottende rijst redden
8 december – De regeringsvoorraad rijst die ligt te rotten, kan voor verder verval gered worden door er ozongas doorheen te jagen, zegt de eigenaar van een pelmolen in Pichit. Volgens Parinya Tharmaphornphilas  is ozon een effectief anti-bacterieel middel dat in staat is in ieder geval een deel van de voorraad te redden.

Volgens een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van premier Prayut Chan-o-cha, zou slechts 10 procent van de 18 miljoen ton rijst die de (vorige) regering sinds 2011 heeft opgekocht, van goede kwaliteit zijn, 70 procent is sub-standaard en de rest is niet geschikt voor consumptie. Parinya schat dat 60 procent na behandeling door ozon geschikt is voor consumptie.
De molenaar heeft een eigen apparaat ontwikkeld met een ventilatiesysteem en een opening voor de ozon, dat vier ton rijst kan bevatten. De ozon komt er in nauw contact met de rijstkorrels. Het ozon niveau en de densiteit kunnen geregeld worden. Behandeling duurt een uur.
Volgens Parinya kan de met ozon behandelde rijst veilig worden gegeten, alhoewel de rijst niet meer 100 procent wit wordt. De provinciale autoriteiten in Phitsanulok hebben de ozonrijst getest en bevestigen dit.
Parinya zegt begonnen te zijn sub-standaard rijst uit de regeringsvoorraad te kopen. Hij betaalt daarvoor 9 tot 10 baht per kilo en verkoopt die na behandeling voor 13 tot 14 baht per kilo. De behandeling met ozon kost 1 baht per kilo, 20 tot 30 satang meer dan de gebruikelijke behandeling in pelmolens. Parinya heeft details van zijn idee naar het Internal Trade Department gestuurd, maar dat heeft nog niet gereageerd.
Twijfel aan anti-bacteriële werking
Somsak Ploypanichcharoen, researcher bij het National Science and Technology Development Agency, zegt dat ozon niet eerder is gebruikt om rijst te behandelen. Hij kent geen research die de anti-bacteriële werking bevestigt. Het gas kan wel helpen de muffe geur te onderdrukken, maar hij acht het onwaarschijnlijk dat de geur volledig verdwijnt. ‘Persoonlijk geloof ik niet dat ozongas bacteriën kan doden. De rijstkorrels, die hun structuur hebben verloren, kunnen niet naar hun vroegere staat worden teruggebracht.’
Somporn Isvilanonda (Knowledge Network Institute of Thailand) meent dat de kwaliteit van rijst die lange tijd opgeslagen is geweest, verbeterd kan worden door pellen en bewerken, zij het tegen een bepaalde prijs. Hij vindt dat het gebruik van ozon eerst maar eens internationaal erkend moet worden.

Maandag 8 december
– Het ministerie van Handel wil volgend jaar de Thaise Hom Mali rijstmarkt (jasmijnrijst) in Hong Kong heroveren. Thailand heeft daar zijn plaats moeten afstaan aan Vietnam omdat de Thaise rijst te duur is vanwege het hypotheeksysteem voor rijst van de vorige regering. Verder wil het ministerie haast zetten achter de verkoop van de sinds 2011 17 miljoen ton opgekocht rijst. [In een ander bericht staat 18 miljoen ton.]
Voor volgend jaar stelt het ministerie een framework voor, waarbij de prijs van de te koop aan te bieden rijst afhankelijk is van de kwaliteit. Volgens het ministerie is 14 miljoen van de 17 miljoen ton rijst sub-standaard. Zo’n 700.000 ton is verrot en 200.000 ton is zoek. Slechts 10 procent is van goede kwaliteit.
Het ministerie gaat met rijstpelmolenaars, exporteurs en rijstkwekers over ‘geschikte’ marktprijzen overleggen, zodat de boeren een behoorlijke prijs voor hun rijst krijgen.

Zaterdag 13 december
– Het OM heeft meer tijd nodig om te beslissen of oud-premier Yingluck vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim. Er moeten nog extra getuigen worden gehoord en het bewijsmateriaal, aangedragen door de National Anti-Corruption Commission (NACC), moet nog eens kritisch worden beoordeeld. Dit betekent dat de aangekondigde deadline van eind deze maand vermoedelijk niet wordt gehaald, zegt Surasak Trairattakul, directeur-generaal van het Litigation Department van het OM.

Yingluck is door de NACC beschuldigd van plichtsverzuim omdat zij als voorzitter van het National Rice Policy Committee heeft nagelaten actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. Een gezamenlijke commissie van OM en NACC concentreert zich op drie vragen:
• Was de premier bevoegd het hypotheeksysteem te stoppen, dat tot nu toe een verlies van meer dan 500 miljard baht heeft opgeleverd?
• Heeft Yingluck zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim
• Was er sprake van corruptie en in welke mate?
Over de keuze van nog te horen getuigen bestaat onenigheid tussen NACC en OM. De NACC wil alleen getuigen horen, van wie ze meent dat ze relevant zijn voor de zaak. Het OM heeft wat ruimere opvattingen. Een andere hobbel vormen de zogeheten G-to-G rijstverkopen (governement to government). Volgens sommige getuigen hebben ze nooit plaatsgevonden, andere spreken dat tegen.

Woensdag 17 december
– De National Anti-Corruption heeft het OM gevraagd getuigen te beschermen, inclusief de commissie zelf, die een verklaring afleggen in het onderzoek naar de rol van oud-premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC). Bescherming is volgens de NACC nodig omdat de getuigen het risico lopen op een rechtsgeding dat door de tegenpartij wordt aangespannen. Zo worden ze afgeschrikt hun mond open te doen.

De NACC heeft Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van de NRPC nagelaten heeft actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. In dat systeem kocht de vorige regering de rijst van boeren op voor een prijs die zo’n 40 procent boven de marktprijs lag. Gevolg was dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur most afstaan aan India en Vietnam, omdat de Thaise rijst te duur was.
Omdat het OM aanvankelijk niet tot vervolging wilde overgaan, buigt een gezamenlijke commissie van OM en NACC zich sinds begin september over het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal (dat volgens het OM incompleet is). Over het horen van nog meer getuigen zijn de meningen verdeeld.

Zondag 21 december
– De inspectie van de rijstvoorraad, opgebouwd tijdens de vorige regering, is onbetrouwbaar en gebaseerd op een geheime agenda. Volgens die inspectie zou 2,19 miljoen ton van goede kwaliteit zijn (Grade A) en de rest substandaard (Grade B) of verrot (Grade C) dan wel onjuist geregistreerd zijn. Maar een advocaat van voormalig premier Yingluck zet grote vraagtekens bij die classificatie.

Volgens de regering hebben alle rijstsubsidies de afgelopen tien jaar een verlies van 682 miljard baht opgeleverd, waarvan 518 miljard baht het gevolg is van het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck.
Tijdens zijn wekelijks tv-praatje vrijdag beloofde premier Prayut Chan-o-cha dat degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, hun straf niet zullen ontlopen; ze gaan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd worden.
Yingluck’s advocaat wijst erop dat inspecties van de regering Yingluck heel andere resultaten hebben opgeleverd. Het juridisch team van Yingluck gaat een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de inspectiegegevens en met name de criteria die gehanteerd zijn bij het classificeren van de rijst.

Zaterdag 27 december
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (het zusje van de NACC) heeft er bij de politie op aangedrongen meer haar best te doen bij de aanhouding van leden van een netwerk dat uit een magazijn met door de regering opgekochte rijst in Muang (Pathum Thani) 108.480 zakken rijst heeft gestolen.

De eerste diefstal kwam al vorig jaar oktober aan het licht. In november en juni bleek nog eens rijst te ontbreken. De dieven maskeerden de ontbrekende zakken rijst door de opengevallen ruimte met een stelling op te vullen.
Gisteren bracht de secretaris-generaal van de PACC in het gezelschap van vertegenwoordigers van de DSI, het Anti-Money Laundering office en legerofficieren een bezoek aan het magazijn (foto).  Prayong Preeyajit acht het waarschijnlijk dat ambtenaren een oogje hebben dichtgeknepen, maar de politie heeft nog geen enkele functionaris aan de schandpaal genageld. Wel zijn zestien personen in de drie genoemde maanden, van wie drie voortvluchtig, aangeklaagd.
Een bron zegt dat de PACC en DSI het vermoeden hebben dat de gestolen rijst er nooit is opgeslagen, want er zijn geen bewakingsbeelden van de afvoer van rijst.
Volgens Prayong bevindt de rijst zich in slechte conditie. In sommige zakken lijkt de rijst meer op poeder.

Rijsthypotheeksysteem – Yingluck: Ik ben onschuldig
10 januari – Natuurlijk was ze onschuldig. Wie had verwacht dat oud-premier Yingluck vrijdag iets anders zou zeggen tijdens haar verdediging van het hypotheeksysteem voor rijst in de NLA (noodparlement)? Puntsgewijs enkele argumenten van Yingluck:
• Het systeem had tot doel boeren en armen een beter leven te verschaffen en dat is een succes gebleken en het heeft de economische groei geholpen.
De stagnering van de betalingen [vorig jaar] was de schuld van de protesten van de PDRC, de anti-regeringsbeweging.
Het verlies is lang niet zo hoog als wordt beweerd

• Thailand verloor zijn koppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur omdat India en Vietnam tegen lage prijzen rijst op de markt dumpten.
• De beschuldigingen over corruptie in alle fases en op alle niveaus zijn gelogen en politiek gemotiveerd. Haar regering nam ‘verschillende maatregelen’ om corruptie te voorkomen.
• Ze was niet bevoegd het systeem te stoppen nadat de NACC en de Rekenkamer hadden gewaarschuwd voor onregelmatigheden en verliezen. Het systeem was een regeringsbesluit.
De premier toonde zich na afloop van haar verdediging tevreden. Haar verweer was een reactie op de beschuldiging van de NACC dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets had gedaan tegen de corruptie en de oplopende kosten, wat beschouwd kan worden als plichtsverzuim. De NACC heeft de NLA gevraagd Yingluck [met terugwerkende kracht]  af te zetten, een procedure die ook leidt tot een politieke ban van 5 jaar. Aan de NLA het laatste woord.

Dinsdag 13 januari 2015
– Tegen zeventig eigenaren van magazijnen en rijstsurveyors heeft het ministerie van Handel aangifte gedaan wegens hun rol in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Volgens de aanklacht is onder de vorige regering 3,6 miljoen ton rijst slecht gecontroleerd en in veel pakhuizen opgeslagen. Het gaat onder anderen om surveyors die substandaard rijst als goed hebben beoordeeld en magazijneigenaren die de opgeslagen rijst lieten rotten. De schade wordt geschat op 65 miljard baht.

Advocaten Yingluck in de tegenaanval
15 januari – De advocaten van oud-premier Yingluck hebben een vragenlijstje met twaalf vragen opgesteld over het onderzoek van de NACC naar het vermeende plichtsverzuim van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De NLA (noodparlement) buigt zich momenteel over die beschuldiging van de NACC en het verzoek haar [met terugwerkende kracht] af zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen.
De twaalf vragen suggereren dat de NACC partijdig is en Yingluck discrimineert. Zo heeft de NACC tijdens haar onderzoek geweigerd op verzoek van Yingluck’s verdediging extra getuigen op te roepen. De verdediging vindt ook dat de NACC geen oog heeft voor de bijdrage aan de economie en verbetering van de levensomstandigheden van boeren dankzij het hypotheeksysteem voor rijst.
Geen stemadvies gekregen
Een groep NLA-leden, gelieerd aan het leger, ontkent het bericht van gisteren dat ze een hint hebben gekregen hoe te stemmen in de afzettingsprocedure tegen Yingluck. NLA-lid Akanit Muensawat zegt dat de NCPO (junta) geen stemadvies heeft gegeven. Hij ontkent ook dat de recente aangifte tegen 77 eigenaren van rijstmagazijnen en surveyors iets te maken heeft met de procedure tegen Yingluck. Volgens het ministerie van Handel hebben die 77 hun taak ernstig verwaarloosd c.q. hebben ze gesjoemeld bij de opslag van de door de regering opgekocht rijst.
Een NLA-commissie voelt Yingluck en de NACC nog een keer aan de tand. Yingluck´s verdediging vindt dat ze daarbij de twaalf vragen moet stellen aan NACC-lid Vicha Mahakhun. De twee partijen krijgen ook nog de gelegenheid zich te verweren in de plenaire vergadering en daarna valt al dan niet het doek voor politica [tegen wil en dank] Yingluck.

Yingluck krijgt het (erg) moeilijk
21 januari – De lus om de politieke nek van oud-premier Yingluck trekt zich steeds nauwer samen. Behalve afzetting [met terugwerkende kracht] als premier en een politieke ban van 5 jaar hangt haar nu ook strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.
Een gezamenlijke commissie van de NACC en het kantoor van de Procureur-Generaal heeft besloten Yingluck te gaan vervolgen wegens haar rol in het hypotheek voor rijst. En er dreigen nog meer koppen te rollen. De commissie wil ook voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom, zijn voormalige staatssecretaris en negentien anderen vervolgen voor fraude vanwege hun rol bij zogeheten G-to-G verkopen (government to government).
Omdat Nieuws uit Thailand drie dagen niet is verschenen, even kort het nieuws van maandag en dinsdag. Maandag meldde de krant dat Yingluck’s lot al bezegeld is. Bangkok Post haalt drie bronnen  (een Pheu Thai lid,  roodhemdleider en anonieme bron) aan die zeggen dat de NLA (noodparlement) ingefluisterd is vrijdag voor afzetting te stemmen. De NCPO (junta) en premier Prayut ontkennen dat [uiteraard]. Prayut waarschuwde in de krant van dinsdag geweld niet te tolereren als het politieke doek valt voor Yingluck.
En nu hangt Yingluck in het ergste geval een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd. Dat wil zeggen: indien de Procureur-Generaal het advies [want dat is het] van de gezamenlijke commissie honoreert. Het wordt dan een zaak voor de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem [waarbij boeren 40 procent boven de marktprijs betaald kregen voor hun paddy].
Bij de anderen beklaagden gaat het om bevoordeling van twee exportbedrijven die door de regering opgekochte rijst mochten kopen zonder dat andere gegadigden de kans kregen er op te bieden. Ze verwierven de rijst voor een lagere prijs dan de hypotheekprijs, waardoor ‘ernstige schade’ aan het land is berokkend, aldus NACC-lid Vicha Mahakhun gisteren op een persconferentie.
De ambtenaren die hierbij betrokken waren, dienen volgens de NACC disciplinair gestraft te worden, en de bedrijven die van de deals hebben geprofiteerd, dienen de ministeries van Financiën en Handel schadeloos te stellen. Verder heeft de NACC de belastingdienst en Financiën gevraagd onderzoek te doen naar hun financiële transacties en afdracht van belastingen.
Vicha zegt dat nog eens honderd rijstbedrijven verdacht worden van betrokkenheid. Zij kochten rijst van Chinese bedrijven die door de NACC zijn onderzocht. Al die bedrijven waren betrokken bij het gesjoemel.
– Update van het bericht Yingluck krijgt het (erg) moeilijk. Volgens een hoge bron bij de NLA (noodparlement) stemmen vrijdag in ieder geval tussen de 80 en 100 leden voor de afzetting van Yingluck. Het zal van het stemgedrag van 32 leden afhangen of ze het veld moet ruimen, want voor de afzetting zijn minimaal 132 stemmen vereist. De NLA telt 220 leden, van wie ruim 100 voormalige of huidige legerofficieren. De vraag is of de NCPO (junta) hen een dwingend stemadvies geeft.
‘Wanneer de kapitein niets doet en zijn bemanning vrijlaat’, zegt de bron, doelend op Prayut, ‘wordt het afzettingsvoorstel verworpen. Wanneer dat gebeurt, verliest de NLA geloofwaardigheid en de boot en allen aan boord – NCPO, regering, NLA en de NRC – leiden schipbreuk.’
Behalve over Yingluck’s politieke lot neemt de NLA ook een besluit over dat van de voormalige voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Zij ontspringen mogelijk de dans omdat de juridische basis voor hun afzetting zwak is.

OM: Geen strafrechtelijk vervolging Yingluck
22 januari – Drie mogelijkheden: De krant sloeg er een slag naar, de NACC liet een proefballonnetje op of het OM krabbelt terug. Gisteren meldde de krant in haar openingsartikel dat een gezamenlijk panel van NACC en OM besloten had oud-premier Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim, maar vandaag komt het OM met een ontkenning.

De krant baseerde zich gisteren op een mededeling van NACC secretaris-generaal Sansern Poljeak. Die zei dat dinsdag in het panel overeenstemming was bereikt over de vervolging. Yingluck had haar taak verzaakt als voorzitter van het National Rice Policy Committee door niet op te treden tegen de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst. Het advies van het panel was naar de Procureur-Generaal gestuurd die naar verwachting Yingluck snel in staat van beschuldiging zou stellen.
Maar een woordvoerder van het Office of the Attorney-General weersprak gisteren Sansern. In het panel was slechts gediscussieerd over nieuwe informatie, de afgelopen weken door de NACC verzameld aan de hand van getuigenverhoren. De NACC had die verzameld op verzoek van het OM dat in december het tot dan toe door de NACC overlegd bewijsmateriaal onder de maat vond.
Maandag vergadert het OM intern over de resultaten van de discussie. Daarna schrijft de voorzitter van het panel, Wuthipong Wiboonwong,  een nieuwe vergadering uit, daarmee een andere claim van de NACC naar de prullenbak verwijzend, namelijk dat de vergadering van dinsdag de laatste was. Wuthipong zegt niet eens geïnformeerd te zijn over die vergadering, die hij dan ook niet bijwoonde. Wie het advies naar de PG zou hebben gestuurd, weet hij niet.
NACC-man Sansern bevestigde gisteren andermaal het panelbesluit. Hij zei dat de vergadering werd bijgewoond door tien NACC-leden en door drie vertegenwoordigers van het OM.  Het vereiste quorum van dertien was derhalve aanwezig. Een bron bij het OM zegt dat de vergadering een dag tevoren was uitgeschreven maar slechts drie juristen konden die bijwonen; de anderen OM-leden hadden het te druk.

Yingluck afgezet en aangeklaagd
24 januari – Gisterochtend was het nog een voorspelling in de krant; vandaag is het een feit. De NLA (noodparlement) heeft met 190 tegen 18 stemmen besloten oud-premier Yingluck [met terugwerkende kracht] af te zetten en haar 5 jaar uit de politiek te verbannen.

En dat niet alleen: enkele uren voordat de teerling werd geworpen, maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim in het hypotheek voor rijst. Daarover gaat de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof zich vermoedelijk vanaf maart buigen. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de gigantische kosten.
De twee anderen gegadigden voor een politiekloze toekomst ontsprongen gisteren de dans. De voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waren ook door de NACC voorgedragen voor afzetting, maar ze konden hun politieke huid redden omdat de grondwet van 2007, op basis waarvan ze beschuldigd waren, vorig jaar mei door de junta terzijde is geschoven.
Op verzoek van de NCPO (junta) annuleerde Yingluck de persconferentie die ze had willen geven en beperkte ze zich tot een verklaring op Facebook, waarin ze de vermoorde onschuld speelt.
‘Ik weet dat ik onschuldig ben en bedank de minderheid in de NLA die rechtsprincipes nog steeds respecteren. Ik blijf opgeacht de uitkomst tot het einde vechten om mijn onschuld te bewijzen. Ik sta zij aan zij met mijn mede-landgenoten. We moeten samen aan herstel van de democratie en het recht werken.’
Einde van een politiek tijdperk
In een analyse oppert redacteur Nattaya Chetchotiros dat de toekomst voor zowel voormalig regeringspartij Pheu Thai als de familie Shinawatra er somber uitziet. De PG stal gisteren de show door bekend te maken dat Yingluck vervolgd gaat worden. Het bewijs voor plichtsverzuim is volgens hem overtuigend.
In haar analyse haalt Nattaya de verklaring van Yingluck op Facebook aan, die ze eindigt met:  ‘Als er geen Yingluck is, gaat het leven voor de Thaise bevolking nog steeds door. Maar, wat belangrijker is, als het bestuur van Thailand gerechtigheid ontbeert, kan niemand doorleven.’
Naar verluidt zouden sommige Shinawatra’s gehoopt hebben dat de zaak tegen Yinlgluck zich zou beperken tot een politieke zaak en niet een strafrechtelijke. Ze hoopten ook dat Yingluck zou profiteren van een toekomstige amnestiewet. Die hoop is nu de bodem ingeslagen met het besluit van de PG. Nu hopen ze vermoedelijk dat Yingluck evenals haar broer niet in ballingschap gaat.
Volgens een bron bij Pheu Thai zou Thaksin de politiek vaarwel willen zeggen.Thaksin, die in Dubai woont, zou het enthousiasme missen om zich te verweren tegen degenen die aan de macht zijn.  Het is volgens deze bron ook mogelijk dat geen enkel familielid zich kandidaat stelt bij de verkiezingen, die vermoedelijk volgend jaar worden gehouden.
Sommige kernleden van PT constateren dat de populariteit van de partij in het land en Bangkok aan het tanen is als gevolg van de schade die het hypotheeksysteem heeft aangericht en de aanklacht tegen Yingluck. Volgens Nattaya zou een groeiende groep kiezers een politieke partij willen steunen die geen banden heeft met Pheu Thai, de Democratische partij en het leger.
Nattaya concludeert dat de politieke basis van PT zal inzakken, voornamelijk als gevolg van het hypotheeksysteem. Veel boeren die van het systeem hadden moeten profiteren, zijn ongelukkig met de manier waarop ze behandeld zijn en sommige roodhemden en PT-supporters zouden zich willen distantiëren van PT.

Junta niet bang dat Yingluck vlucht
25 januari – Oud-premier Yingluck wordt geen belemmeringen in de weg gelegd voor reizen naar het buitenland. Ze moet wel, evenals eerder, toestemming aan de NCPO (junta) vragen. Legerwoordvoerder Sinthai Suvaree antwoordde dit gisteren op vragen of de NCPO bang is dat Yingluck net als haar broer naar het buitenland vlucht nu het OM heeft besloten haar strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

De charmante oud-premier heeft vrijdag al een tik op de vingers gekregen van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting is een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof heeft haar vorig jaar al naar huis gestuurd.]
Geen probleem, zegt voormalig Pheu Thai parlementslid Amnuay Khlanpha. ‘De partij telt veel geschikte mensen. Velen zijn geen lid van de familie Shinawatra en kunnen haar [als premier] opvolgen.’
De krant tekent hierbij aan dat Pheu Thai de facto is geleid door oud-premier Thaksin die na zijn veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf in 2008 naar het buitenland vluchtte en sindsdien in Dubai en Londen resideert. Thaksin werd door dezelfde rechtbankkamer veroordeeld als waarvoor Yingluck nu moet verschijnen: de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof.
Yingluck’s advocaat Norawit Lalaeng staat in de startblokken voor het juridisch gevecht. Hij gelooft in Yingluck’s onschuld. ‘Ze had niet de bedoeling iets verkeerds te doen of haar plicht te verzaken in het hypotheeksysteem voor rijst. Het systeem had tot doel de levensstandaard van boeren te verbeteren.’ 

Maandag 26 januari
– Indien oud-premier Yingluck probeert te vluchten om strafvervolging te ontlopen, zal de NACC de politie verzoeken voor haar een arrestatiebevel aan te vragen [bij de rechtbank], waarschuwt de secretaris-generaal van de NACC.

Vorige week maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst vervolgd gaat worden. Het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal acht hij overtuigend.
Het OM heeft een maand nodig de tenlastelegging voor te bereiden. Op dezelfde dag dat de zaak wordt ingediend bij de rechtbank, dient Yingluck zich bij het OM te melden. Als ze niet komt opdagen, zijn de rapen gaar.
Yingluck is vrijdag door het parlement [met terugwerkende kracht] uit haar ambt ontzet en voor 5 jaar uitgesloten van een politieke functie. Ze mag nog steeds naar het buitenland reizen, mits ze vooraf toestemming vraagt aan de NCPO (junta).
Woordvoerder Anusorn Iamsa-ard van voormalig regeringsparij Pheu Thai zegt dat de partij de impeachment niet zal gebruiken om politieke onrust te stoken. Yingluck en de partij zullen haar onschuld bewijzen en via juridische kanalen recht zoeken. Anusorn ontkent berichten dat Yingluck en Pheu Thai op verschillende locaties met de media zouden willen praten.
Ook de roodhemden houden zich gedeisd. Voormalig parlementslid Somkid Cheukong zegt dat ze geen actie ondernemen, want dat zou op hen terugslaan. Hij verheugt zich bij voorbaat op de door de NCPO beloofde verkiezingen [in 2016] nadat het hervormingsproces en de routekaart naar verzoeningen zijn voltooid.

‘Hypotheeksysteem geen weggegooid geld’
28 januari – De 600 miljard baht die het hypotheeksysteem voor rijst heeft gekost, is geen weggegooid geld, want het geld werd herverdeeld, voornamelijk onder boeren en enkele criminelen. Maar de boeren eten het geld niet op, ze investeren in de economie, ze creëren banen en betalen belastingen, schrijft Andreas Kertscher vanuit de VS in een ingezonden brief in Bangkok Post.

Het is volgens hem algemeen aanvaard dat stimuleringsgelden zoals het hypotheeksysteem, of de QE-programma’s van de VS en EU, een investering opleveren van vijf- tot tienmaal het bedrag van de steun en het geld terugploegen via belastingen, tarieven en export.
Boeren kopen auto’s, tractoren, motorfietsen en smartphones; ze bouwen huizen, verbeteren akkers en opbrengst, en sturen met het steungeld hun kinderen naar de universiteit. Het geld stroomt naar dealers en fabrikanten en voorziet miljoenen van banen.
Kertscher eindigt zijn brief met een vergelijking. Zeggen dat de 600 miljard baht verloren is, is hetzelfde als zeggen dat zaden verloren zijn als ze geplant worden en de opbrengst van de oogst over het hoofd zien.

Financiën neemt schuld over van landbouwbank
6 februari – Om de balans van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) weer in balans te brengen, neemt het ministerie van Financiën een schuld van 682 miljard baht van de bank over. Die schuld is de afgelopen tien jaar opgebouwd met het subsidiëren van rijst. Het grootste deel, 518 miljard baht, is het resultaat van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, waarbij de regering de paddy (ongepelde rijst) van de boeren opkocht voor een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag.
Het bedrag van 682 miljard baht is een voorlopige schatting. De uiteindelijke totale schuld valt hoger uit wanneer rekening wordt gehouden met de waardevermindering van de rijst [die nog in voorraad is], ontbrekende rijst uit magazijnen, rentelasten en de huur van magazijnen. Omdat het ministerie van Financiën een betere rating heeft dan de BAAC, gaan de rentelasten omlaag. De schuld wordt met een langetermijn lening gefinancierd om de begroting niet te veel te belasten.
Uit een onderzoek naar de kwaliteit van de door de regering Yingluck opgekochte rijst van 17 miljoen ton, is gebleken dat 2,19 miljoen ton Grade A rijst is; 14,4 miljoen ton is Grade B (substandaard) en de rest is Grade C: verrot of verkeerd geregistreerd. De inspectie werd gedaan door een team dat onder leiding stond van minister ML Panadda Diskul (PM’s office). (Bron: Bangkok Post, 5 februari 2015) 

Yingluck’s vertrek is win-win situatie
13 februari – Neemt oud-premier Yingluck net als haar grote broer Thaksin de benen naar het buitenland om een potentieel lange gevangenisstraf te ontlopen, die als zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt? Redacteur Nattaya Chetchotiros analyseert in Bangkok Post dat dit voor beide kampen, Yingluck en de junta, een win-win situatie zou opleveren.

Volgens Nattaya denken veel politieke analisten dat Yingluck zich spoedig bij haar broer voegt. Ze denken dat de junta, alhoewel die haar thans verbiedt naar het buitenland te reizen, alle voor- en nadelen afwegend tot de conclusie komt dat het beter is als ze vertrekt.
Want zolang ze in Thailand is, blijft de regering achtervolgd worden met kritiek van de internationale gemeenschap, die de strafvervolging van haar beschouwt als een politieke afrekening. Toekomstige regeringen zijn dan ook van een probleem verlost, mocht ze achter de tralies belanden.
Het Openbaar Ministerie bereidt momenteel de tenlastelegging tegen Yingluck voor. Het gaat om twee zaken: plichtsverzuim omdat ze geen eind heeft gemaakt aan het hypotheeksysteem voor rijst vanwege corruptie en de kosten. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.
De tweede zaak heeft betrekking op de G-to-G rijstdeals (government to government) met China, waarmee gefraudeerd is. Weliswaar niet door haar, maar als staatshoofd kan ze niet om haar verantwoordelijkheid heen.
Verder is er nog een derde zaak, waar de NACC thans onderzoek naar doet. Die betreft onregelmatigheden bij baggerwerkzaamheden in het Ping-Wang-Yom-Nan stroomgebied.
Volgens Nattaya is de steun voor Yingluck aanzienlijk afgebrokkeld, hetgeen ze afleidt uit de stemverhouding van 190 tegen 8 stemmen, toen het parlement besloot haar [met terugwerkende kracht]  af te zetten als premier, waardoor ze automatisch een politieke ban van 5 jaar kreeg. Overigens een juridisch monstrum want ze was al afgezet door het Constitutionele Hof en bovendien gebaseerd op een grondwet die niet meer van kracht is. (Bron: Bangkok Post, 12 februari) 

Zaterdag 14 februari
– De NACC draait oud-premier Yingluck de duimschroeven verder aan. Ze overweegt het ministerie van Financiën te adviseren om Yingluck civielrechtelijk aan te pakken en een compensatie te eisen wegens haar nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Dinsdag neemt de NACC daarover een besluit.

Eerder adviseerde de NACC Financiën al 21 personen en bedrijven die betrokken waren bij de frauduleuze G-to-G rijstdeals met China civielrechtelijk te laten vervolgen.
Donderdag dient Yingluck zich te melden bij het OM voor de strafrechtelijke vervolging wegens plichtsverzuim.

Half miljoen ton rijst geveild
18 februari – Not bad, zou ik zeggen. De regering heeft gisteren de verkoop van een half miljoen ton rijst uit de regeringsvoorraad goedgekeurd. Het was de eerste keer dit jaar dat de door de vorige regering opgekochte rijst werd geveild en de belangstelling viel niet tegen met 38 bieders die voor een bedrag van 7,85 miljard baht kochten.

 Vooral de Hom Mali deed het goed, ze ging tot maximaal 31 baht per kilo van de hand. De witte rijst deed gemiddeld 11 baht per kilo.
De regering had nog eens 400.000 ton kunnen verkopen, maar het bedrijf, Empire Development Co, dat dit volume wilde kopen, wordt niet vertrouwd omdat het banden kan hebben met Siam Indica Co, door de NACC beschuldigd van corruptie bij het hypotheeksysteem voor rijst. En dat bedrijf is uitgesloten van veilingen.
De voorzitter van de Thai Rice Exporters Association is tevreden over de veiling. ‘De vraag naar rijst blijft groot, zowel op de binnenlandse markt als voor de export. Dit is een perfecte periode voor de regering om haar voorraad van de hand te doen.’ De volgende veiling wordt later deze maand gehouden. (Bron: Bangkok Post, 17 februari) 

Vrijdag 20 februari
– Het hooggerechtshof beslist volgende maand of het oud-premier Yingluck gaat berechten. Gisteren overhandigde het OM de tenlastelegging, vervat in twintig dozen met documentatie. Yingluck was er niet bij, maar dat was ze wettelijk ook niet verplicht. Haar advocaat heeft de procureur-generaal laten weten dat Yingluck acte de presence geeft, zodra het Hof beslist heeft of het de zaak in behandeling neemt.

Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim wegens haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst en van machtsmisbruik. Wanneer ze voor beide wordt veroordeeld, kan ze maximaal 20 jaar achter de tralies belanden. De zaak is aanhangig gemaakt door de NACC en het OM. De verjaringstermijn bedraagt 15 jaar, die is ingegaan in augustus 2011 toen het hypotheeksysteem van kracht werd.
Zie verder het bericht ‘t Balletje gaat rollen voor Yingluck van 19 februari.

Verlies hypotheeksysteem nog hoger
25 februari – Het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst bedraagt 19 miljard baht meer dan het eerder berekende bedrag van 518 miljard baht.Dit blijkt uit een herberekening van het ministerie van Financiën.
In totaal is sinds 2005 een bedrag van 700 miljard baht voor 84 miljoen ton paddy toegelegd in 15 subsidieprogramma’s. Het hypotheeksysteem van de regering Yingluck neemt daarvan met 537 miljard baht het grootste deel voor zijn rekening. De stand van zaken is nu actueel tot het eind van het begrotingsjaar 2014 (30 september 2014).
Het nieuwe bedrag is niet van belang ontbloot, want het kan gebruikt worden in een civielrechtelijke procedure voor compensatie, die de NACC tegen premier Yingluck en anderen wil laten voeren. De NACC heeft het ministerie van Financiën gevraagd de procedure aan te zwengelen.
Eerder is het OM gevraagd Yingluck strafrechtelijk aan te pakken wegens plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en oplopende kosten van het systeem. Het OM heeft die zaak al aanhangig gemaakt bij de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggegerechtshof.
De civiele zaak wordt behalve tegen Yingluck ook gevoerd tegen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel, negentien hoge ambtenaren, zakenmensen en twee bedrijven. Ze  heeft betrekking op schimmige rijstdeals die voor G-to-G deals met China moesten doorgaan.
Bij de laatste schatting van het verlies is rekening gehouden met een inspectie van de door de regering Yingluck opgekochte 17,6 miljoen ton paddy. Daarvan is 2,19 miljoen ton geclassificeerd als Grade A, 14 miljoen ton is Grade B of sub-standaard en de rest is Grade C, omdat die verrot is of onjuist geregistreerd.

Woensdag 25 februari
– De negen rechters van het hooggerechtshof, die oud-premier Yingluck gaan berechten, zijn bekend. Ze zijn gisteren gekozen tijdens een bijeenkomst van de 146 rechters die Thailands hoogste rechtscollege telt. De bende van negen beslist op 29 maart of ze de zaak tegen Yingluck in behandeling neemt. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. De zaak is op voorstel van de NACC door het OM aangebracht.

Het advocatenteam van Yingluck bekijkt of het rechters gaat wraken. Van de negen waren enkelen eerder betrokken bij zaken tegen de familie Shinawatra en vijf zijn betrokken bij een zaak die betrekking heeft op het verspreiden van geelhemden in 2008. Daarvoor worden voormalig premier Somchai Wongsawat, Thaksin’s zwager, en drie anderen beschuldigd. De zaak dient voor het eerst in mei.
Eén rechter houdt zich nog bezig met een zaak tegen Thaksin, die betrekking heeft op een lening van de staatsbank KTB, één heeft als rechter van de Criminal Court een verklaring afgelegd tegen de vrijspraak in een zaak over de afdracht van belastingen door Thaksin’s voormalig telecombedrijf en daar laat ik maar even bij. De krant noemt ook nog drie andere zaken waarbij rechters van de groep van negen waren betrokken. De vraag is natuurlijk of Vrouwe Justitia in Thailand geblinddoekt is, zoals ze altijd wordt afgebeeld. Het antwoord laat zich raden.

Weinig vraag naar (dure) Thaise rijst
28 februari – Thailand krijgt grote moeite af te komen van de door de vorige regering opgekochte rijst, daar Thaise rijst te duur is. Bovendien zakt de vraag door het groter aanbod op de wereldmarkt en prijsconcurrentie. Landen stellen nu ook hun aankoop uit om te zien hoe de prijs zich verder ontwikkelt.

Thaise 5 procent witte rijst kost momenteel $ 400 à $ 405 per ton, aanzienlijk meer dan Vietnamese rijst die in prijs is gezakt naar $ 350 en qua kwaliteit niet onder doet voor Thaise rijst. Naar verwachting komt dit jaar 41 miljoen ton rijst op de wereldmarkt, 1 miljoen ton minder dan eerder werd geschat.
Chooklat Ophaswongse, ere-voorzitter van de Thai Rice  Exporters Association, denkt dat de tweede rijstveiling dit jaar, die volgende week donderdag wordt gehouden, weinig bieders zal trekken. Onder de hamer gaat 1.008.837 kilo, maar Chooklat verwacht dat op zijn best 400.000 ton van eigenaar wisselt. De vorige rijstveiling in januari leverde een soortgelijk beeld op: slechts voor de helft van de 1 miljoen ton waren kopers.
In de regeringsvoorraad ligt nog 17 miljoen ton. Het voornemen is die in twee jaar weg te werken. De target voor dit jaar is 10 miljoen ton. (Bron: Bangkok Post, 27 februari) 

– Ach, waarom niet: weer twee commissies die zich gaan buigen over het hypotheeksysteem voor rijst en de verliezen die daarop tijdens de regering Yingluck zijn geleden. Eén wordt verbonden aan het ministerie van Financiën, de andere aan het ministerie van Handel. De minister van Financiën heeft premier Prayut Chan-o-cha gevraagd zijn commissie voor te zitten omdat die over de rol van voormalig premier Yingluck gaat.
De conclusies van beide commissies gaan naar weer een andere [hoera!] commissie die beslist over compensatiebetalingen [door Yingluck c.s.?]. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Rekenkamer, thesaurier, Raad van State en de procureur-generaal.
Volgens de huidige berekeningen heeft het hypotheeksysteem een verlies van 536 miljard baht opgeleverd. Het OM heeft Yingluck al gedagvaard voor plichtsverzuim vanwege het verlies en corruptie. Het hooggerechtshof besluit op 19 maart of het de zaak in behandeling neemt. De voormalige minister en staatssecretaris van Handel alsmede negentien ambtenaren, zakenmensen en twee bedrijven worden op de nek gezeten door de NACC wegens verdachte G-to-G rijstdeals (Government to Government).

Rijstverkoop: Regering hoopt op China
13 maart – Het is een mooi voornemen: binnen 2 jaar af te komen van de gigantische rijstvoorraad van 17 miljoen ton die de regering Yingluck met het hypotheeksysteem heeft opgebouwd. Maar gaat het lukken? Sinds mei vorig jaar heeft het ministerie van Handel vijf veilingen gehouden, waarop 1,12 miljoen ton rijst van de hand is gegaan.

De regering heeft nu haar hoop gevestigd op China om van 2 miljoen ton rijst af te komen plus 200.000 ton rubber, een product waarvan ook al het nodige ligt te wachten op kopers. Een principe-overeenkomst daarover is in december vorig jaar vastgelegd in een Memorandum of Understanding, maar een MoU is niet bindend. In mei hoopt de regering tijdens een bijeenkomst in Beijing spijkers met koppen te kunnen slaan.
De levering van de rijst en rubber is gepland voor dit en volgend jaar, maar de Thai Rice Exporters Association hoopt dat de 2 miljoen ton dit jaar geleverd kan worden. ‘De regering moet zo snel mogelijk een deal sluiten met China om de prijsdruk van de nieuwe aanvoer te reduceren’, zegt voorzitter Charoen Laothammatas. Hij vindt ook dat gesprekken met andere potentiële kopers, zoals Afrikaanse landen, zo snel mogelijk moeten worden afgerond.
Tijdens een vergadering woensdag met de staatssecretaris van de Chinese National Development and Reform Commission is afgesproken dat beide landen een steering committee vormen dat de afspraken die in het MoU van vorig jaar zijn gemaakt, in detail gaat bestuderen. De minister van Handel hoopt in Beijing ook China te kunnen overhalen andere agrarische producten te kopen. (Bron: Bangkok Post, 12 maart) 

Rijst- en rubberdeal is rond
14 maart – In tegenstelling tot wat de krant gisteren schreef, hebben Thailand en China al afspraken gemaakt over de levering van 2 miljoen ton rijst en 200.000 ton rubber. Donderdag eindigde een tweedaags overleg tussen beide landen. Ze zijn het eens geworden over de prijs, het vervoer naar China en controle van de rijstkwaliteit. Naar verwachting wordt in juli met de levering begonnen. Over de rijst- en rubberdeal was al in december een Memorandum of Understanding afgesloten.

De transactie staat los van de deal voor 1 miljoen ton rijst die door de regering Yingluck is afgesloten. Daarvan heeft Thailand al 300.000 ton geleverd. In juli wil China nog eens 300.000 ton tegen marktprijs ontvangen. Over de resterende 400.000 ton wordt in mei in Beijing gesproken. (Bron: Bangkok Post, 13 maart) Zie verder het bericht Rijstverkoop: Regering hoopt op China van 12 maart. 

Yingluck gaat tekeer tegen OM
20 maart – Oud-premier Yingluck verwijt het Openbaar Ministerie de rechtsstaat met voeten te treden. Op haar Facebook-pagina schrijft ze dat het OM haar ‘overhaast’ in staat van beschuldiging heeft gesteld wegens plichtverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Ze wijst op een onderzoeksrapport met commentaar van de NACC (die de zaak aanhangig heeft gemaakt), waarin de NACC zegt dat er geen bewijs is voor haar corruptie of ‘iemand heeft toegestaan corrupt te zijn’. ‘Maar de commissie vond me toch schuldig’, schrijft ze.
Gisteren besloot het Hooggerechtshof de zaak tegen Yingluck in behandeling te nemen. Het OM laat dertien getuigen opdraven, de National Anti-Corruption Commission doet er nog een schepje bovenop, maar het aantal is niet bekendgemaakt.
Yingluck wordt van plichtsverzuim en machtsmisbruik beschuldigd omdat ze ondanks herhaalde waarschuwingen nagelaten zou hebben als voorzitter van het National Rice Policy Committee paal en perk te stellen aan de corruptie in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst alsmede tegen de oplopende kosten.
Yingluck moet terecht staan voor de Criminal Division for Political Office-Holders van het Hooggerechtshof. De eerste zitting is bepaald op 19 mei. Dan wordt ook beslist of ze vrijlating op borgtocht krijgt. Een verzoek kan ze nu al indienen. Als borgtocht wordt geweigerd, is het enkele reis gevangenis. Laat ze op 19 mei verstek gaan, dan wordt er een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.

Dinsdag 31 maart
– Het Pathum Thani Rice Research Center heeft een rijstvariëteit ontwikkeld die goed bestand is tegen insecten, zoals de brown planthopper, een insect dat altijd grote schade aan de rijstverbouw toebrengt, en tegen lage temperaturen.

De Patum Thani 200 of Kor. Kor. 57, zoals die ook wel wordt genoemd, kan het hele jaar verbouwd worden en heeft een hoge opbrengst, aldus directeur Apichart Lawanprasert. Aan de ontwikkeling is meer dan tien jaar gewerkt. Pathum Thani 200 is een kruising van de bekende Suphanburi en IR64.
Het rijstcentrum is thans bezig de soort als zaad te produceren, maar dat vormt geen oplossing voor het tekort aan rijstzaad van het Rice Department, waaronder het centrum ressorteert. Het RD produceert jaarlijks 100.000 ton, veel te weinig om te voldoen aan de jaarlijkse vraag van 600.000 ton. Dat gat wordt opgevuld door particuliere bedrijven die hoog geprijsde hybride rijstzaden aanbieden.

Dinsdag 21 april
– Het hooggerechtshof heeft besloten de corruptiezaak tegen voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom en twintig anderen in handeling te nemen. Een panel van negen rechters heeft dat unaniem besloten. Boonsong en de anderen worden beschuldigd van fraude bij rijstdeals in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Ze moeten op 29 juni voor het Hof verschijnen. Het bewijsmateriaal bestaat uit 205 dozen met 1.628 dossiers, verzameld door de National Anti-Corruption Commission.

Vrijdag 24 april
– Natuurlijk is hij zo onschuldig als een lammetje, volgde hij hetzelfde protocol als voorgaande regeringen en is de NACC jegens hem en oud-premier Yingluck bevooroordeeld. Gisteren verdedigde de voormalige minister van Handel zich in het parlement (NLA) tegen de beschuldigingen van de NACC, dat hij zich ingelaten heeft met verdachte rijstverkopen. De NACC heeft het parlement gevraagd hem [met terugwerkende kracht] af te zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen.
Ook de staatssecretaris van Handel en de voormalige directeur-generaal van het Department of Foreign Trade gaven acte de presence in de NLA om zich te verweren. Samengevat: We hebben niets verkeerds gedaan. De staatssecretaris riep het parlement op af te zien van de impeachment procedure omdat de zaak voor een strafrechtelijke behandeling al bij het Hooggerechtshof ligt.

Vrijdag 1 mei
– Voormalig minister van Handel Boonsong en twee topambtenaren van het ministerie van Handel zijn gisteren niet komen opdagen in het parlement om zich te verdedigen tegen de beschuldiging van fraude bij G-to-G rijstverkopen (government to government). Ze beperkten zich tot een brief waarin ze schreven zich voor de rechter te zullen verweren. Een verklaring afleggen in het parlement zou hun zaak kunnen schaden.
Het drietal is door de NACC van fraude beschuldigd en bij het parlement voorgedragen voor impeachment [met terugwerkende kracht] en een politieke ban van 5 jaar. Ook in dit bericht wordt de hele voorgeschiedenis weer in extenso nagekauwd. Ja, zo krijg ik de krant ook vol.

Donderdag 7 mei
– De regering is voornemens coupons aan rijstboeren te gaan verstrekken in plaats van geld te geven om hun nooddruft te verlichten nu het nieuwe plantseizoen eraan komt. Met de coupons krijgen de boeren korting op aankopen, zoals van zaden en kunstmest. Volgens een regeringswoordvoerder, die het voornemen bekend maakte, is dat effectiever dan met geld strooien.
Premier Prayut heeft ook opdracht gegeven alle rijstboeren te registreren. De registratie is onderdeel van een plan om boeren te helpen die zelf geen land bezitten. Na de registratie van de rijstboeren komen andere groepen aan de beurt, zoals rubberboeren.
Vice-premier Pridiyathorn Devakula zegt dat hard gewerkt wordt aan de steun voor rijstboeren in 3.051 tambons die lijden onder de droogte. Elke tambon krijg 1 miljoen baht.
De minister van Landbouw maakt bekend dat zijn ministerie voor negen coöperaties landbouwwerktuigen en machinerie heeft gekocht, die boeren kunnen huren.

Vrijdag 8 mei
– Het parlement beslist later vandaag of voormalig minister van Handel Boonjong Teriyapirom, zijn toenmalige staatssecretaris en een hoge ambtenaar [met terugwerkende kracht] worden afgezet en een politieke ban van 5 jaar krijgen. De procedure is in gang gezet door de NACC die hen beschuldigt van fraude in het hypotheeksysteem voor rijst met G-to-G rijstdeals.

Rijstexport: Toppositie niet in zicht
9 mei – Thailand, dat in 2012 zijn positie als ’s wereld grootste rijstexporteur aan India moest afstaan, zal er ook dit jaar niet in slagen het erepodium te herwinnen. Daarvoor is niet alleen Thaise rijst te duur vergeleken met rijst uit India en Vietnam, maar het langzamer dan verwachte herstel van de wereldeconomie gooit ook roet in het eten.
Chookiat Ophaswongse, ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association, verwacht dat het land dit jaar 8,5 miljoen ton rijst exporteert, hetgeen aanzienlijk minder is dan de prognose van 10 tot 11 miljoen ton van het ministerie van Handel.
In de eerste vier maanden van dit jaar bedroeg de export 2,4 miljoen ton, 4 procent meer [dan wat?] op jaarbasis. Van het tweede en derde kwartaal verwacht Chookiat weinig gezien de hardnekkige vertraging van de wereldeconomie, de lage vraag en sterke competitie. Thaise rijst kost nu US$ 390-395 per ton, Indiase $ 360-365 en Vietnamese $ 355-360.
Vermoedelijk behoudt India dit jaar zijn koppositie, daar Vietnam problemen ondervindt bij de grenshandel met China. De Chinese autoriteiten hebben lokale handelaren meer rijst uit de staatsvoorraad toebedeeld en de controles op onofficiële importen uit Vietnam verscherpt. Als gevolg daarvan heeft Vietnam de eerste vier maanden slechts 1,4 miljoen ton rijst kunnen exporteren, een sterke vermindering met 38 procent op jaarbasis. (Bron: Bangkok Post, 8 mei)

Zaterdag 9 mei
– De voormalige minister van Handel Boonsong Teriyapirom, de toenmalige staatssecretaris en een topambtenaar van het ministerie zijn gisteren door het parlement [met terugwerkende kracht]  uit hun functie ontzet en mogen 5 jaar geen politieke functie bekleden. Het parlement hechtte meer waarde aan de beschuldiging van fraude door het NACC dan aan hun verweer.
Volgens de NACC hebben ze gefraudeerd met G-to-G rijstdeals (government to government) waardoor rijst in handen is gekomen van particuliere bedrijven die nauwe banden hadden met voormalig premier Yingluck. Ze profiteerden daarbij van het hypotheeksysteem voor rijst.
Het drietal kan nog niet gerust ademhalen want ze worden ook strafrechtelijk vervolgd. Op 29 juni moeten ze verschijnen voor de Criminal Divison for Political Office-Holders van het hooggerechtshof.

Zaterdag 16 mei
– Oud-premier Yingluck bevestigt dat ze dinsdag haar opwachting zal maken bij het hooggerechtshof dat zich buigt over haar vermeende nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Daar heeft de NACC onderzoek naar gedaan. De NACC meent dat ze paal en perk had moeten stellen aan de corruptie in en de sterk oplopende kosten van het subsidieprogramma, wat het hypotheeksysteem feitelijk was.
De charmante oud-premier kreeg in januari al een tik op de vingers van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting was een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof had haar vorig jaar al naar huis gestuurd.]

Oogstverzekering dekt 2 mln rai
17 mei – Voor de verzekering van de rijstoogst tegen natuurrampen en schade (door pesticiden of epidemieën) in het komend seizoen zal naar verwachting meer belangstelling bestaan dan dit jaar. De minister van Financiën denkt dat de rijst op 2 miljoen rai verzekerd gaat worden tegen 1,5 miljoen rai dit jaar.
De premie bedraagt 124 tot 184 baht per rai, afhankelijk van het risico. De boeren betalen 60 tot 100 baht; de regering neemt de rest van de premie voor haar rekening. Boeren die klant zijn van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, krijgen een korting van 10 procent.
De verzekering kan tot 14 augustus worden afgesloten en in het Zuiden (waar het rijstseizoen later begint) tot 11 december. (Bron: Bangkok Post, 16 mei)

Dinsdag 19 mei
-Oud-premier Yingluck moet vandaag verschijnen voor het hooggerechtshof (afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders) om zich te verweren tegen de beschuldiging van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Een openbare aanklager waarschuwt dat ze een arrestatiebevel riskeert als ze niet komt, maar ik meen me te herinneren dat ze eerder al heeft verklaard van de partij te zijn omdat ze overtuigd is van haar onschuld. Volgens de aanklacht zou ze nagelaten hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten van het regeringsspeeltje c.q. stemmentrekker. Naar verwachting zullen tien getuigen een verklaring afleggen. Yingluck’s advocaat bevestigt haar komst. [Onnieuws, dit bericht.]

Woensdag 20 mei
–  Zoals gisteren al gemeld in Kort Nieuws heeft oud-premier Yingluck zich keurig vervoegd bij het hooggerechtshof, waar ze terecht moet staan wegens plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck pleitte niet schuldig voor de negen rechters. Ze krijgt de gelegenheid een schriftelijk verweer in te dienen, dat het Hof uiterlijk 3 juli dient te ontvangen. Daarna volgen zittingen op 21 en 28 juli voor het horen van getuigen.  Het OM roept 13 getuigen op, de verdediging wil 20 getuigen laten opdraven.
Na de zitting mocht Yingluck weer naar huis, maar wel nadat een spaarrekening met 30 miljoen baht als borgtocht was geplaatst. De zitting trok veel belangstelling van supporters, die haar een hart onder de riem staken door te roepen ‘Fight! Fight!’ De politie was met 500 man aanwezig, zowel geüniformeerd als in burger.

Dit zijn de plannen voor rijst
22 mei – ’t Is allemaal niet mis wat de plannen zijn voor de rijstverbouw en -handel. Premier Prayut somde ze woensdag op in een speech voor de Thailand Rice Convention.
De hoofdpunten: nadruk op de verbouw van premie rijstsoorten, minder oogsten in het off-season, farmland consolidation [herverkaveling?], zonering (gebieden aanwijzen die zich voor een specifieke soort lenen), regeringssteun voor R&D (betere kwlaiteit, hogere opbrengst, lagere kosten), bevordering van het gebruik van organische en biomest, bevordering van lokale variëteiten met excellente eigenschappen zoals organische rijst, ontkiemde bruine rijst, rice burry [?] en Khao Leum Phua.
In oprichting is een one-stop standardised inspection and quality assurance operations centre dat een beter toezicht moet houden op de rijsthandel en ervoor zorg dient te dragen dat elke rijstkorrel voldoet aan de verschillende internationale eisen van partnerlanden. Om op prijs te kunnen concurreren zijn binnenlands verbeteringen op transportgebied nodig, zodat de kosten naar beneden kunnen. (Bron: Bangkok Post, 21 mei)

Bedorven rijst te koop voor veevoer en ethanol
6 juni – De regering overweegt 13 miljoen ton rijst van slechte kwaliteit te verkopen voor de productie van veevoer en ethanol. Van de door de vorige regering opgekochte rijst in het kader van het hypotheeksysteem is 2,6 miljoen ton nog geschikt voor menselijke consumptie en in juni wordt 1,07 miljoen ton geveild. De voorraad staat thans op circa 16 miljoen ton.
Rijsthandelaren denken dat het afstoten van de rijst kan bijdragen tot verhoging van de rijstprijs tot een niveau dat sinds 2013 niet meer is voorgekomen. Bovendien helpt ook El Nino een handje, want die bedreigt de rijstoogst in Azië.
Of de 13 miljoen de gewenste bestemming krijgt, hangt af van de prijs die ervoor gevangen kan worden. Bij een eerdere poging bood de handel 5 baht per kilo, maar die prijs was te laag, zegt vice-premier Pridiyathorn Devakula.
Mamadou Ciss, voorzitter van de Alliance Commodities (Suisse) SA in Geneve, denkt dat de verkoop voor een hausse in de markt kan zorgen, waarbij de prijzen stijgen naar $ 500 per ton of meer. De prijs van Thaise 5% gebroken rijst is dit jaar gezakt naar $ 379 per ton, het laagste niveau sinds januari 2008.
De regering Yingluck begon in oktober 2011 rijst van de boeren op te kopen voor een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs lag. Daardoor werd Thaise rijst te duur en verloor Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan Vietnam en India.

Droogte: Phra Phirun, help ons!
16 juni – Phra Phirun, de god van de regenval, wordt te hulp geroepen om een eind te maken aan de droogte, waardoor boeren hun rijst zien verpieteren en ze ook geen off-season rijst kunnen planten. Het Royal Irrigation Department (RID) gaat bij de Sirikit dam een heilige ceremonie houden om Phra Phirun gunstig te stemmen.
Het RID heeft vorige week toegegeven een fout te hebben gemaakt bij het waterbeheer toen de droogte in weerwil van het regenseizoen toesloeg. Het waterpeil in ‘s lands twee grootste stuwmeren achter de Bhumibol (Tak) en Sirikit dam (Uttaradit) is daardoor aanzienlijk gedaald.
Volgens Hannarong Yaowalers, voorzitter van Thai-Water Partnerships,  komt dit door de angst voor een herhaling van de overstromingen van 2011. ‘Ze zijn zo bang dat ze zich niet veel zorgen maken over het droogteprobleem. Het RID zou dit in balans moeten brengen met het effectief beheer van de waterconsumptie.’
Leger bewaakt dammen
Het ministerie van Landbouw heeft het leger gevraagd dammen te bewaken. Het is bang dat wanhopige boeren het recht in eigen handen nemen en de damdeuren openzetten. Plaatselijke diensten en met name het leger is gevraagd boeren te bewegen om het planten van rijst uit te stellen. Het ministerie wil ook dat ze proberen conflicten over water te voorkomen. ‘We willen geen wateroorlog zien tussen burgers’, zegt minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya (Landbouw).
Volgens Pitipong loopt de meeste rijst op 3,4 miljoen rai in het stroomgebied van de Chao Phraya geen gevaar. Er is genoeg water om het tot de oogsttijd uit te zingen. Het ministerie gaat de boeren op 1,25 miljoen rai aan rijstvelden stimuleren om snelgroeiende gewassen te verbouwen, zoals maïs, of er vee op te houden. De rijstverbouw op nog eens 4 miljoen rai in 22 provincies zal moeten worden uitgesteld tot de regens, die volgens het Thai Meteorological Department eind juli worden verwacht.
Verlies: 60 miljard baht
Wanneer de droogte aanhoudt, lijdt het land een verlies van 60 miljard baht. De bijdrage aan het bruto binnenlands product, geschat op 2,3 procent, zal daardoor zakken naar 1,15 procent.
Regeringswoordvoerder Sansern Kaewkamnerd roept de bevolking op zuinig met water te zijn en activiteiten achterwege te laten die veel water vereisen, zoals het vullen van privé zwembaden. ‘Wanneer alle Thais samenwerken, denk ik dat we door deze droogtecrisis komen.’

Rijstboeren negeren oproep tot uitstel
17 juni – De meeste rijstboeren zijn niet van plan zich iets aan te trekken van de oproep van het Royal Irrigation Department (RID) om tot eind juli te wachten met het planten van rijst. Opnieuw uitstel betekent dat er helemaal geen oogst is. Het is tweede keer dit jaar dat het RID aandringt op uitstel vanwege het tekort aan water.
‘Deze keer gaan de boeren door’, zegt Khwanchai Mahachuenjai, adjunct-hoofd van het Farmers Network of the Central Region. ‘Ofwel ze zoeken zelf water of ze hopen op regen. Ze nemen het risico. Als ze dat niet doen, hebben ze dit jaar geen inkomen omdat later dit jaar water uit het Noorden hun rijstvelden zal overstromen, waardoor rijst niet kan groeien.’ [Deze quote heeft alleen betrekking op de centrale regio.]
Wichien Phuanglamjiak, voorzitter van de Thai Agriculturist Association, zei dinsdag dat de overheid tweemaal watertekort als argument heeft gebruikt om de boeren te vragen het planten uit te stellen. ‘Dat is de ergst mogelijke situatie voor boeren.’ Ook hij wijst erop dat uitstel geen optie is vanwege het overstromen van de rijstvelden. Wichien vindt dat de regering de boeren te hulp moet komen met 3.000 baht per rai tot een maximum van 30 rai. Verder vraagt hij om een rentevrij moratorium van drie jaar voor rijstboeren, die onder schulden gebukt gaan.
Zie verder het bericht van gisteren Droogte: Phra Phirun, help ons!

Premier Prayut waarschuwt ‘verdroogde’ boeren
19 juni – Premier Prayut Chan-o-cha waarschuwt de boeren die door droogte worden getroffen, zich gedeisd te houden en niet te protesteren. Hij zegt dat de regering hard werkt aan de oplossing van het probleem en de gedupeerden te hulp zal komen. Prayut’s waarschuwing is geen ‘dreigement’, maar ‘dwing me niet om de wet toe te passen’.
Prayut wijt het droogteprobleem aan het lange tijd uitblijven van regen. Daardoor is het waterpeil in de waterreservoirs drastisch gedaald en kampen boeren op circa 4 miljoen rai boerenland met watertekorten.
Chavalit Chukachorn, permanent secretaris van het ministerie van Landbouw, zegt dat sinds maart elf eenheden van het Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation in vijf regio’s geprobeerd hebben kunstmatig regen op te wekken. Volgens de directeur-generaal  van de dienst
is de luchtvochtigheid voldoende om regen op te wekken. Hij spreekt van een droogtecrisis in Nakhon Sawan, Lop Buri, Sara Buri en alle provincies in het Noordoosten.
In Chai Nat is het waterpeil van de Chao Phraya dam gezakt van 14,3 naar 14,19 meter omdat boeren water uit het reservoir hebben gepompt. De directeur van de dam doet een beroep op de boeren niet extra water op te slaan want dat doorkruist het watermanagement plan van de regering.
In Nakhon Ratchasima wordt geen water uit de Lam Takhong dam meer geleverd voor agrarische doeleinden, maar alleen nog voor consumptie.
Suttiroj Kongkaew, directeur van Lam Takhong Operation and Maintenance Project, zegt dat er nog 60 miljoen kubieke meter in het reservoir staat. En da’s niet veel, want de totale capaciteit bedraagt 314,49 miljoen kubieke meter.

Rijstboeren durven niet te protesteren
21 juni – Boeren in de centrale regio (Ayutthaya, Chai Nat) zien af van protesten tegen het bevel om het planten van rijst uit te stellen tot eind juli of een tweede teelt achterwege te laten. Ze zullen de regering ook niet onder druk zetten om met geld over de brug te komen. Wel vragen ze om een moratorium van drie jaar voor hun schulden, inclusief rentebetalingen, en ze vragen om hulp bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om geld te lenen voor degenen die over voldoende vermogen beschikken.
Minister Pitipong Phuengboon Na Ayudhaya (Landbouw) maakte vorige week al duidelijk dat compensatiebetalingen er niet inzitten. De regering heeft er geen geld voor. Wel zegde hij toe dat het verbod wordt ingetrokken wanneer de normale hoeveelheid regen vanaf eind juli valt.
‘De hoeveelheid water in de noordelijke waterreservoirs is onvoldoende voor irrigatie’, aldus de minister.
‘We weten niet wat te doen. We worstelen al om de eindjes aan elkaar te knopen’, reageert Kwanchai Mahachuenjai, vice-president van de Central Region Farmers Club. ‘We durven niet te protesteren omdat we gearresteerd kunnen worden. We zijn nu ten einde raad.’
Eerdere berichten:
19 juni Premier Prayut waarschuwt ‘verdroogde’ boeren
17 juni Rijstboeren negeren oproep tot uitstel
16 juni Droogte: Phra Phirun, help ons!

51,4 mld baht voor strijd tegen droogte
24 juni – De regering gaat 51,4 miljard baht uittrekken voor de strijd tegen de droogte die in grote delen van de Central Plains en het Noordoosten genadeloos heeft toegeslagen. Vandaag vergaderen de ministers van de economische driehoek over een plan dat zich voornamelijk richt op het stroomgebied van de Chao Phraya.
Premier Prayut zegt dat over twee maatregelen wordt gesproken: het oppompen van grondwater om de rijst die staat te verpieteren te redden, en een steunprogramma voor boeren die het planten van rijst uitstellen tot midden juli, wanneer het naar verwachting gaat regenen.
Details van dit steunprogramma zijn nog niet bekend gemaakt. Een bron zegt dat de minister van Handel door Prayut is gevraagd het irrigatiesysteem te herstructureren en de begroting voor watermanagement projecten te herzien.
De 51,4 miljard baht is bestemd voor het oppompen van grondwater. Het leger en het Department of Groundwater Resources gaan zich daarmee bezighouden. Maar niet al het water dat wordt opgepomt is bestemd voor de landbouw.
‘Het watertekort is kritiek’, zegt de premier. ‘Het beheer van watervoorraden in het verleden is te kort geschoten. Nu moeten we ons concentreren op het opbouwen van watervoorraden.’
Andere maatregelen zijn leningen aan boeren die andere gewassen dan rijst willen gaan verbouwen.
Het omleiden van water uit de Mekong is volgens Prayut geen optie, want die stuit op wettelijke beperkingen en zo’n project zou zeker twee biljoen baht kosten. Idem uit de Salween rivier in Myanmar komt op 60 miljard baht.
De prioriteit op dit moment ligt op 4 miljoen rai in het stroomgebied van de Chayo Phraya, die al beplant is met rijst, alsmede enkele miljoenen rai elders, aldus de minister van Landbouw. In het stroomgebied is 4,61 miljoen rai nog niet beplant. Wanneer boeren er in het regenseizoen geen rijst kunnen verbouwen, wordt 2,1 miljoen ton rijst aan de markt onttrokken, wat een verlies oplevert van 15,7 miljard baht.

Droogte snoept 15-20 pct van rijstoogst af
23 juli – Door de droogte zal naar verwachting Thailand’s rijstproductie 15 tot 20 procent minder bedragen dan normaal, maar de droogte heeft ook een voordeel. Er is een grotere kans op prijsverhogingen en ze biedt de regering de gelegenheid om van de, onder de vorige regering opgebouwde, rijstvoorraden af te komen.
Voorzitter Charoen van de Thai Rice Exporters Association verwacht dat de vraag zal stijgen door het lagere aanbod in Thailand en andere rijst exporterende landen die alle lijden onder het extreem droge weer veroorzaakt door El Niño.
Charoen denkt dat de prijs van paddy (ongepelde rijst) boven de 9.000 baht per ton kan uitkomen. Thans wordt 7.500 tot 8.000 baht betaald. Maar hoe groot de prijsverhoging precies zal zijn, durft hij niet te zeggen: dat hangt af van de productie van Thailand’s concurrenten, de omvang van de gevolgen van de droogte en de wereldeconomie. (Bron: Bangkok Bank, 22 juli)

Nieuwe rijstdeals met Afrikaanse landen
30 juli –Minister Chatchai (Handel) meldt dat tijdens een vijfdaags bezoek aan Zuid-Afrika Thaise exporteurs memorandums of understanding hebben kunnen afsluiten met Zuid-Afrika en andere Afrikaanse landen [geen namen, behalve Nigeria] voor de verkoop van 765.000 ton rijst ter waarde van US$ 313 miljoen.
Daarmee wordt maar een fractie afgesnoept van de gigantische rijstvoorraad van 15 miljoen ton, waar Thailand nog steeds mee in zijn maag zit. Dat is de erfenis van het rijsthypotheeksysteem van de (vorige) regering Yingluck, waarbij de boeren een prijs voor hun paddy kregen die 40 procent boven de marktprijs lag.
Er vanaf komen, lukt niet erg; een deel is trouwens ongeschikt voor consumptie, want is te lang onder slechte condities bewaard.  De verkoop wordt verder bemoeilijkt door het langzamer dan verwachte herstel van de wereldeconomie. Bovendien heeft India een voorraad van 28 miljoen ton.
Verwacht wordt dat de prijs omhoog gaat, want de belangrijkste rijst exporterende landen hebben allemaal last van droogte als gevolg van El Niño. De Thaise rijstproductie neemt dit jaar af met 15 tot 20 procent naar 35 miljoen ton paddy of 18 tot 19 miljoen ton gepelde rijst. (Bron: Bangkok Post, 29 juli)

Thailand heeft rijst researchcentrum nodig
8 augustus – Thailand dient een Rice Market Development Institute te vormen om wetenschappelijke research te bevorderen, betrouwbare informatie aan boeren en entrepeneurs te verschaffen en de concurrentiepositie van de Thaise rijstverbouw te verbeteren. Dit bepleit het Thailand Development Research Institute (TDRI) in een advies aan de regering. Zo’n instituut kan het best gevormd worden tijdens deze regering omdat gekozen regeringen alleen geïnteresseerd zijn in subsidies en niet in de ontwikkeling van langetermijn research, zegt het TDRI.
Het TDRI constateert dat het land op de rijstwereldmarkt marktaandeel verliest, met name bij de rijst van hoge kwaliteit en voornamelijk vanwege felle concurrentie van Vietnam dat een variëteit aan rijstsoorten levert tegen een lagere prijs dan Thailand.
Volgens distinguished fellow Nipon hebben rijstboeren en middelgrote ondernemers grote moeite om betrouwbare informatie over de rijstmarkt te krijgen. Dat hindert bij het nemen van beslissingen. Het ontbreken van research schaadt de concurrentiepositie van Thaise rijst. Nipon geeft als voorbeeld: Als uit research blijkt hoe chemicaliën de zachtheid van rijst kunnen beïnvloeden, zou dat de verkoop bevorderen.
Uit een studie is gebleken dat een dergelijk instituut op de middellange termijn 16,8 miljard baht kan opleveren bij een investeringskapitaal van 2 miljard baht, aldus een docent van de Kasetsart universiteit. (Bron: Bangkok Post, 7 augustus)

Zaterdag 8 augustus
– De boeren in de 22 provincies van de Central Plains zijn opnieuw gewaarschuwd geen tweede oogst in november te planten, want er is niet voldoende water voor gebruik in de landbouw. Minister Pitipong (Landbouw) uitte die waarschuwing gisteren op een persconferentie. Weliswaar blijft het regenen in de regio, maar de hoeveelheid dekt niet wat nodig is. Pitipong adviseerde de boeren op andere gewassen over te stappen, die minder water vragen, en met het planten van rijst te wachten tot het volgende regenseizoen.

Langzaam slinkt de rijstvoorraad
12 augustus – Van de door de regering Yingluck opgebouwde rijstvoorraad is nog 14,3 miljoen ton over. Daarvan is 1,29 miljoen ton verrot, 4,6 miljoen ton is van lage kwaliteit en 8 miljoen ton is Grade P, een mix van Grade A en B.
De regering heeft zich voorgenomen de voorraad binnen twee jaar weg te werken. Dit jaar wil ze 10 miljoen ton verkopen, maar dat lijkt niet haalbaar. In de eerste helft van het jaar is 4,457 miljoen ton verscheept. Nigeria was de grootste importeur.
Thailand en China sloten in december vorig jaar een Memorandum of Understanding voor de levering van 2 miljoen ton. In september wordt het contract getekend voor de eerste miljoen ton, voornamelijk 5 procent witte rijst en Hom Mali (jasmijnrijst). Aan Chinese zijde tekent de China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation, het grote staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor rijstimporten, zodat er sprake is van een transparante deal. Over het tweede miljoen ton moet nog onderhandeld worden.
De deal met China staat los van een eerdere deal van 1 miljoen ton die door de regering Yingluck is beklonken. Daarvan is al 600.000 ton geleverd. (Bron: Bangkok Post, 11 augustus)

Donderdag 20 augustus
– Het kantoor van de procureur-generaal heeft onregelmatigheden gevonden bij de uitvoering van een programma van de regering Yingluck dat tot doel had rijst goedkoop te verkopen. Verzuimd is contractueel vast te leggen dat de zes bedrijven die de rijst hadden afgenomen van de Public Warehouse Organisation (PWO) en verkochten, 70 baht per zak [gewicht?] moesten rekenen. U begrijpt het al: de rijst werd verkocht voor – raad eens – 72 à 75 baht. Die grap heeft overheid 3,8 miljard baht gekost. [Hoe dan? Dat begrijp ik niet.]
Het kantoor heeft nog meer kwalijke zaken ontdekt. Een van de bedrijven had geen enkele ervaring in de rijst detailhandel en sommige van de vijf andere hadden banden met dat bedrijf. Volgens getuigen hebben ze dankzij medewerking van PWO-personeel een contract in de wacht kunnen slepen.

Vrijdag 28 augustus
– Om nog even bij Yingluck te blijven. Ze heeft bij het hooggerechtshof geklaagd over het dossier van 60.000 pagina’s dat de openbare aanklagers in de zaak van het hypotheeksysteem voor rijst hebben ingebracht. Volgens Yingluck heeft die informatie geen relatie met het eerder tegen haar uitgevoerde onderzoek en ze heeft ook nog niet de kans gehad het te bestuderen. Ze zegt dat alleen de informatie van de NACC toelaatbaar is, aldus een artikel in de wet op strafrechtelijke vervolging van politieke ambtsdragers.
Yingluck staat terecht voor haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou verzuimd hebben actie te ondernemen tegen de corruptie in het systeem en de oplopende kosten. Het hypotheeksysteem was een door de regering Yingluck van stal gehaald subsidieprogramma, waarbij de boeren een vast bedrag, 40 procent boven de marktprijs, voor hun paddy (ongepelde rijst) kregen. Als gevolg daarvan werd een gigantische, veel te duur ingekochte voorraad opgebouwd en verloor Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan India en Vietnam.

Commentaar: Nieuwe ideeën nodig voor hulp aan boeren
31 augustus – De oude manier om landbouw te bedrijven met boeren die overgeleverd zijn aan de grillen van Moeder Natuur werkt niet meer, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. Regeringssteun is op verschillende manieren vereist. Bijvoorbeeld bevordering van coöperaties om de positie van keuterboertjes te versterken. De regering dient hen te steunen met technologie of het pellen van rijst, zodat ze waarde aan hun producten kunnen toevoegen. Er moeten marktsystemen komen om boeren te helpen bij het kopen van zaden en kunstmest, die redelijk geprijsd zijn en milieuvriendelijk.
Maar bovenal vraagt het schuldenprobleem van de boeren om een oplossing. Dat is een zaak van nationaal belang, daar het van invloed is op de toekomst en de levensstijl van iedereen in Thailand. De cijfers zijn niet om vrolijk van te worden. 1,6 miljoen boeren hebben een gezamenlijke schuld van 388 miljard baht – dat is 237.000 baht per persoon. Verschillende factoren zijn daarvoor verantwoordelijk. De krant somt er enkele op: de onzekerheid van de marktprijzen, het lage inkomen van boeren, hoge productiekosten, lage opbrengst per rai.
In Thailand brengt een rai 450 kilo op; de productiekosten bedragen 9.760 baht per ton, waardoor de nettowinst na verkoop op 1.560 baht per ton uitkomt. Een Vietnamese boer produceert tweemaal zoveel rijst per rai bij productiekosten van 4.070 baht per ton.
Het National Statistical Office heeft in 2011 berekend dat een boerengezin gemiddeld 19.400 baht per maand verdient waarvan 14.200 verdwijnt aan kosten. 36,9 procent van de boeren verdient minder dan 10.000 baht per maand, 75 procent heeft schulden. De situatie zal nu ernstiger zijn omdat de marktprijzen toen nog redelijk waren.
De agrarische sector is lang een sociaal vangnet geweest, zoals gebleken is tijdens de financiële crisis van 1997, besluit de krant. Toen de jongere generatie haar baan verloor, hadden ze nog steeds het land van hun voorouders om op terug te vallen. Maar dat is niet langer het geval wanneer de chronische schuldenkwestie niet behoorlijk wordt aangepakt. (Bron: Bangkok Post, 30 augustus)
Verder lezen
Het hypotheeksysteem voor rijst heb ik deze maal buiten beschouwing gelaten. Daar is al zoveel over geschreven. Wie zich verder wil verdiepen in de problemen van en de oplossingen voor de rijstverbouw, verwijs ik graag naar mijn Q&A, een overzicht in vraag en antwoord-vorm. Klik hier.

Maandag 31 augustus
– De verjaringstermijn voor een civielrechtelijke zaak tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de ellende met het hypotheeksysteem voor rijst verloopt niet op 7 september, zegt het ministerie van Handel in reacties op negatieve commentaren op de sociale media. Die termijn wordt gerekend vanaf 20 januari toen de NACC besloot 20 personen, voormalig premier Yingluck en voormalig minister van Handel Boonsong voor vervolging voor te dragen wegens plichtsverzuim.
Yingluck zou nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. De minister en de anderen zouden meegewerkt hebben aan controversiële rijstdeals met twee Chinese bedrijven, die onder het mom van G-to-G (government to government) deals werden afgesloten. De ministeries van Financiën en Handel hebben in opdracht van premier Prayut de opdracht gekregen om na te gaan of de betrokkenen financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Vandaag (maar dat las ik alleen op de website, dit krantenbericht zegt er niets over) moet Yingluck op het matje komen bij het hooggerechtshof, afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders. Hier loopt een strafrechtelijke procedure tegen Yingluck.

Dinsdag 1 september
– Premier Yingluck heeft gisteren voor het hooggerechtshof bakzeil gehaald met haar verzoek extra bewijsmateriaal en getuigen van het OM niet toe te laten. Yingluck staat er terecht wegens haar rol als voorzitter van het Rice Policy Committee. Ze zou nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten.
Naar haar rol is onderzoek gedaan door de NACC. Op basis daarvan verzocht het OM om 13 getuigen, maar het heeft er onlangs 23 bijgedaan en het dossier uitgebreid met 60.000 pagina’s. De advocaat van Yingluck heeft nog acht weken de tijd om zich daar doorheen te worstelen. Hij zegt al 100.000 baht te hebben uitgegeven aan kopieerkosten en zelfs de kopieerapparaten van de rechtbank zijn niet in staat zoveel kopieën binnen dat tijdsbestek te maken.
Yingluck wil dat 72 getuigen à decharge worden gehoord. Het Hof begin op 29 oktober aan de selectie van de getuigen. Dat gebeurt telkens op een woensdag.
Yingluck had ook gevraagd de zaak te verplaatsen naar de bestuursrechter, maar ook hiervoor kreeg ze niet de handen op elkaar van het Hof. Ik ben benieuwd hoe lang deze zaak zich gaat voortslepen.

Vrijdag 4 september
– Voor premier Yingluck en zes voormalige ambtenaren van het ministerie van Handel krijgt de affaire hypotheeksysteem nog een civielrechtelijk staartje. Vice-premier Wissanu zegt dat ze eind dit jaar of begin volgende jaar worden aangeklaagd, waarbij een schadevergoeding wordt geëist voor de schade die de overheid heeft geleden. En dat geldt ook voor niet-ambtenaren, die bij het systeem betrokken waren c.q. ervan hebben geprofiteerd. De verliezen voor de overheid bedragen naar schatting 530 miljard baht, dus mochten ze moeten dokken, dan zou ik zeggen: begin nu alvast te sparen. Het zevental wordt momenteel strafrechtelijk vervolgd.

Zaterdag 5 september
– De regering is vastbesloten oud-premier Yingluck, voormalig minister van Handel Bonyong en particuliere bedrijven aansprakelijk te stellen voor het miljardenverlies dat het hypotheeksysteem voor rijst heeft opgeleverd. Volgens vice-premier Wissanu zijn drie juridische routes mogelijk: een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke en een procedure via de Tortious Liability of Officials Act, waarbij panels de zaak beoordelen. Vermoedelijk geeft Yingluck aan die laatste optie de voorkeur, denkt Wissanu.
Die wet is ingezet tegen een voormalige gouverneur van Bank of Thailand, die in 1996 en 1997 besloot buitenlandse reserves te gebruiken om de baht op te krikken. De wet is ook gebruikt tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van brandweerwagens en –boten door de gemeente Bangkok. [Ze zijn nog nooit gebruikt.]
De strafrechtelijke weg is gevolgd in de zaak van de Krungthai Bank, die leningen verstrekte aan een onsolvabel bedrijf. De verantwoordelijken kregen onlangs straffen variërend van 12 tot 18 jaar.

Rijstverkoop lukt niet erg
10 september – Nog 13,5 miljoen ton rijst en als die verkocht is, is de regering verlost van de erfenis van de regering Yingluck: een gigantische voorraad rijst, opgebouwd onder het hypotheeksysteem voor rijst. Mondjesmaat wordt de rijst verkocht: aan binnenlandse kopers en aan het buitenland.
Op de zesde veiling van dit jaar lukte het dinsdag slechts 33 procent van de te veilen 732.806 ton rijst van de hand te doen aan veertien kopers. Het overige deel kwam niet boven de bodemprijs uit. De belangstelling voor de veiling mag redelijk worden genoemd met 33 geïnteresseerden.
Sinds de regering Prayut aan de macht is gekomen, zijn tien veilingen gehouden waarop 4,55 miljoen ton is verkocht voor 49,6 miljard baht. Volgens directeur-generaal Duangporn van het Foreign Trade Department waren het kleine volume en de lage prijs van de laatste veiling te wijten aan de lage wereldmarktprijs vanwege het oogstseizoen dat volgende maand begint.
Van de 13,5 miljoen ton is 5,9 miljoen ton van lage kwaliteit of verrot en niet geschikt voor menselijke consumptie. Intussen loopt de nog resterende voorraad in kwaliteit terug, reden waarom het FTD het National Rice Policy Committee om advies heeft gevraagd hoe sneller van de voorraad af te geraken.
Dungporn denkt dat het moeilijk zal zijn de rijst tegen een redelijke prijs te verkopen. De ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association denkt dat het het ministerie vanaf nu niet zal lukken grote hoeveelheden rijst te verkopen. ‘De wereldprijs lijkt niet omhoog te gaan; de grote voorraad in Thailand is een factor die dit veroorzaakt.’ Hij adviseert de kwaliteitsrijst in kleine volumes van 200.000 ton te verkopen voordat het oogstseizoen begint. In oktober en november wanneer er geoogst wordt, zal verkoop niet mogelijk zijn. (Bron: Bangkok Post, 9 september)

Donderdag 10 september
– Rijstboeren in Ayutthaya vragen om hulp omdat ze geen rijst kunnen planten vanwege het tekort aan water. Het Royal Irrigation Department (RID) heeft onlangs de boeren in het stroomgebied van de Chao Phraya voor de derde keer dit jaar gewaarschuwd dat de vier grote stuwmeren te weinig water bevatten voor irrigatiedoeleinden. Aan het begin van het jaar vroeg de RID af te zien van de tweede oogst en midden dit jaar van de off-season oogst.
‘De boeren weten niet hoe ze hun schulden moeten afbetalen als ze geen rijst kunnen verbouwen’, zegt Rattana Khongsomkaew, woordvoerster van een groep boeren uit Nakhong Luang. ‘Alternatieve banen, gepromoot door de regering, bieden geen soelaas.’ Ze dringt er op aan het beschikbare water eerlijk te verdelen tussen landbouw, industrie en huishoudens. ‘Anders komen er conflicten over water.’
Het Meteorological Department voorspelt voor deze maand 10 tot 15 procent minder regen dan in voorgaande jaren. Daardoor worden de stuwmeren niet voldoende aangevuld. In het komende droge seizoen zal er vermoedelijk te weinig water zijn om de agrarische sector te bedienen.

Nieuwe inspectieronde van rijstvoorraad
11 september – Hoeveel van de 13,5 miljoen ton rijst die in 1.800 magazijnen ligt opgeslagen, is bedorven, hoeveel van lage kwaliteit en hoeveel nog goed? Het National Rice Policy Commitee wil dat wel eens precies weten, zodat de verkoopprijs van elke categorie kan worden vastgesteld. Het heeft de autoriteiten in 51 provincies opgedragen de rijst te inspecteren. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat 1,3 miljoen ton bedorven is en 4,6 miljoen ton sub-standaard.
Zoals bekend is de voorraad tijdens de vorige regering tussen 2011 en 2014 opgebouwd in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Daarbij kregen boeren voor hun paddy een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag. Als gevolg daarvan prijsde Thailand zich uit de markt en verloor het land zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan Vietnam en India.
Van de voorraad afkomen, is niet gemakkelijk tenzij genoegen wordt genomen met een lage prijs. Tijdens de laatste veiling kon slechts 33 procent van de geveilde rijst verkocht worden; de overige rijst kwam niet boven de bodemprijs uit. De veertien kopers betaalden 9.460 baht per ton, oftewel 10 baht per kilo, voor rijst die 24 baht per kilo aan productiekosten had gekost, exclusief opslag en onderhoud, aldus Chookiat, ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association.
Alhoewel Thaise rijst weinig concurrerend is op de wereldmarkt, krijgt de export een steuntje in de rug door de zwakke baht. In de eerste acht maanden van dit jaar kon zelfs 6 miljoen ton worden geëxporteerd, waardoor de target van 9 miljoen ton in zicht komt en wellicht wordt gehaald. (Bron: Bangkok Post, 10 september. Foto Pattanapong Hirunard.)

Zondag 13 september
– De minister van Landbouw gaat het kabinet dinsdag voorstellen de tweede rijstoogst dit jaar op 15 miljoen rai te verbieden als gevolg van een acuut watertekort. Tevens stelt hij voor een nationale commissie te vormen om de situatie te bestieren. Het verbod betekent dat de boeren voor het grootste deel van het seizoen 2015 geen rijst kunnen verbouwen en wat dat voor gevolgen heeft, is al meermalen gemeld in deze rubriek.

Zaterdag 19 september
– Vice-premier Wissanu wil dat uiterlijk eind deze maand de beslissing valt of voormalig premier Yingluck en 21 anderen financieel aansprakelijk worden gesteld voor het verlies op het hypotheeksysteem voor rijst. Twee commissies buigen zich momenteel over die kwestie en stellen de hoogte van de schadevergoeding vast. Voor Yingluck wordt een bedrag van 500 miljoen baht genoemd, maar dat is slechts een eerste cijfer; de anderen, waaronder de voormalige minister van Handel, zouden 10 miljard baht moeten ophoesten. Premier Prayut wil dat de hele zaak voor het eind van het jaar afgerond is, dus inclusief eventuele beroepszaken bij de bestuursrechter.

Verzoek aan boeren: Zie af van off-season rijst
23 september – Het is al talloze malen door andere gezagsdragers en overheidsdiensten gezegd en premier Prayut vroeg het gisteren maar nog eens een keer aan de boeren: Zie af van het planten van off-season rijst, want we komen water tekort.
Geen verbod, aldus Prayut, maar een dringend verzoek om andere gewassen te verbouwen die minder dorstig zijn. Hij beloofde dat de regering voor die producten een markt zal zoeken, en zegde ook toe dat boeren die verliezen lijden als gevolg van het advies van de regering, compensatie ontvangen.
Naar schatting krijgt 10,7 miljoen rai in het stroomgebied van de Chao Phraya na het eind van het regenseizoen in oktober (weer) te maken met droogte, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Dit komt omdat er te weinig water in de vier grote stuwmeren staat die dit gebied van water voorzien. Het kabinet besloot gisteren enkele steunmaatregelen te nemen, zoals aan het aanboren van grondwater, verlenging van afbetalingstermijnen op leningen, het scheppen van banen en het stimuleren van boeren om andere gewassen te verbouwen en vee te houden.
De Thai Farmers Association vroeg gisteren om een rentevrij moratorium van 5 tot 10 jaar op leningen, wanneer de regering voor het derde achtereenvolgende jaar de tweede rijstoogst verbiedt. In het verbouwen van alternatieve gewassen ziet voorzitter Wichian weinig heil omdat de prijzen daarvan gedaald zijn.

Zevende rijstveiling; bodemprijs geheim
25 september – Voor de zevende maal dit jaar gaat het ministerie van Handel rijst veilen uit de regeringsvoorraad, die thans 13,5 miljoen ton bedraagt. Maar in tegenstelling tot voorgaande veilingen wordt de bodemprijs niet bekend gemaakt. Het ministerie hoopt dat hierdoor de prijsconcurrentie toeneemt.
Medio oktober zijn de resultaten bekend van de inspecties van de rijstvoorraad, die ligt opgeslagen in 1.800 magazijnen en silo’s in 51 provincies. Naar verwachting is 4,6 miljoen ton sub-standaard en 1,3 miljoen ton verrot. Wanneer de precieze cijfers bekend zijn, kan de veilingprijs beter worden bepaald. Sommige critici zeggen over de voorgaande veilingen dat de rijst te goedkoop van de hand is gedaan.
De voorraad is de erfenis van het hypotheeksysteem voor rijst, door de regering Yingluck tussen 2011 en 2014 toegepast. Daarbij kregen boeren een prijs voor hun paddy die 40 procent boven de marktprijs lag. Als gevolg daarvan prijsde Thailand zich uit de markt en verloor zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan Vietnam en India.
Toen de junta in mei 2014 aan de macht kwam, lag 18 miljoen ton in voorraad. Daarvan is via tien veilingen en G2G-deals (government to government) 4,55 miljoen ton verkocht ad 49,5 miljard baht. De subcommissie die de boekhouding van het hypotheeksysteem voert, schat dat het hypotheeksysteem plus voorgaande subsidieprogramma’s een verlies van 682 miljard baht hebben opgeleverd, waarvan 518 miljard baht door Yingluck’s speeltje.
Chookiat Ophaswongse, ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association, verwacht dat de vraag naar rijst later dit jaar en begin volgend jaar toeneemt dankzij de eindejaars festiviteiten en een kleiner aanbod door de droogte. Hij denkt dat de prijs in december en januari met 8 tot 10 procent omhoog gaat. (Bron: Bangkok Post, 24 september)

Woensdag 30 september
– Oud-premier Yingluck laat zich niet naar de slachtbank leiden. Ze beschuldigt de procureur-generaal en drie openbare aanklagers van een ambtsmisdrijf bij de vervolging van haar in de rijsthypotheekzaak. Een van haar klachten is dat het OM tijdens de behandeling in het hooggerechtshof een document van 60.000 pagina’s heeft ingebracht.
Yingluck staat terecht omdat ze verzuimd zou hebben een eind te maken aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. In januari besloot het parlement haar met terugwerkende kracht uit haar ambt te ontzetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen, een procedure die bekend staat als impeachment.
De onverkwikkelijke zaak, die alles van een heksenjacht heeft, krijgt ook nog een civielrechtelijk gevolg want gewerkt wordt aan een schadeclaim tegen haar, de voormalig minister van Handel en twintig anderen.

Minister pleit voor diversificatie in landbouw
7 oktober – De agrarische sector blijft het zorgenkindje van regeringen, ook van de huidige militaire regering. Tijdens zijn bezoek aan een tentoonstelling ter gelegenheid van Thailand Innovation Day maandag lanceerde vice-premier Somkid het idee om grond te verhuren aan rijstboeren en hen te betalen als ze andere gewassen verbouwen [Of wordt bedoeld grond te huren van boeren?].
Volgens Somkid is dit beter dan de boeren een geldbedrag te geven, zoals de regering vorig jaar deed. Toen kregen alle boeren 1.000 baht per rai tot een maximum van 15 rai. Het douceurtje was bedoeld de boeren op de korte termijn te helpen omdat de marktprijs van rijst was gezakt. Tevens diende de geldinjectie om de binnenlandse consumptie te stimuleren. Somkid zegt dat zijn idee beter is omdat boeren dan leren andere gewassen te verbouwen, waardoor de agrarische sector op de lange termijn duurzamer wordt.
Het artikel noemt nog andere steunmaatregelen voor boeren, maar dat zijn er zoveel dat ik ze niet allemaal kan noemen. Ik noem er enkele: zachte leningen voor boeren die een eigen schuur hebben voor de opslag van rijst, het verzoek aan coöperaties om een deel van de rijst achter te houden zodat de prijs stijgt en zonering van landbouwgronden, waardoor boeren worden gedwongen andere gewassen te verbouwen.
De regering heeft in maart een budget van 35 miljard baht uitgetrokken voor herstructurering van de landbouw. Dat plan richt zich op het in balans brengen van vraag en aanbod van producten als rijst, rubber, tapioca, maïs en het bevat voorstellen voor de veestapel en het agrarisch logistiek systeem [?]. Dit jaar wil de regering al 1,8 miljard baht van het budget besteden.
Een van de projecten is het terugbrengen van het areaal aan rubberplantages in 5 jaar met 1 tot 2 miljoen rai. De boeren worden gestimuleerd over te stappen op oliepalmen. Ook wordt gepoogd het gebruik van rubber te promoten bij de aanleg van wegen.
Ten aanzien van rijst roept het plan op de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren door rijstsoorten te verbouwen waarmee niche markten kunnen worden bediend. Verder is het doel de productie in het off-season terug te brengen (de zogeheten tweede oogst) en de verbouw van suikerriet te bevorderen. (Bron: Bangkok Post, 6 oktober)

Woensdag 7 oktober
– Het ministerie van Landbouw krijgt 30 dagen de tijd om in elke provincie rijstakkers te inspecteren om te bezien of ze geschikt zijn voor de verbouw van andere, minder dorstige gewassen. Want volgend jaar wordt na april weer een droogteperiode verwacht. De 33 stuwmeren in het land bieden geen soelaas want daarin staat te weinig water: de helft van wat er vorig jaar stond. Slechts 32 procent van de totale capaciteit is bruikbaar [?]. Premier Prayut waarschuwt de boeren samen te werken met de regering. ‘Als ze niet meewerken, kunnen wij ze niet allemaal schadeloos stellen.’
De regering heeft dinsdag 11,5 miljard baht uitgetrokken voor een actieplan, gericht op de periode november tot april. Boeren worden gestimuleerd andere gewassen te verbouwen, vee te houden en vis te kweken. De aflossingsperiode van schulden wordt verlengd en er komen banen voor boeren die stoppen met de rijstverbouw. Ik neem aan det de inspecties nodig zijn voor het actieplan.
– De aanklacht van oud-premier Yingluck tegen de procureur-generaal en drie openbare aanklagers is door de Criminal Court niet in behandeling genomen. Een week geleden beschuldigde Yingluck het viertal van een ambtsmisdrijf in de rechtsgang tegen haar bij het hooggerechtshof. Yingluck staat er terecht voor nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Volgens de rechtbank was Yingluck’s klacht gebaseerd op haar meningen, niet op feiten.

Regering: Yingluck moet dokken
13 oktober – De regering gaat een bestuurlijk bevelschrift inzetten om Yingluck te laten dokken voor de verliezen die met het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. Volgens de regering wordt deze weinig toegepaste procedure gekozen om te voorkomen dat de zaak verjaart, maar Yingluck verwijt de regering op de stoel van de rechter te willen zitten. Volgens haar is het doel rechtbankkosten te vermijden wanneer de zaak naar de civiele rechter zou worden gebracht.
De oud-premier ligt onder vuur omdat ze verzuimd zou hebben destijds paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. Boeren kregen voor hun paddy een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag, waardoor Thaise rijst op de wereldmarkt te duur werd. In totaal is op het hypotheeksysteem en voorgaande subsidieprogramma’s 682 miljard baht verlies geleden, waarvan 518 miljard baht door het hypotheeksysteem.
[Je zou ook kunnen redeneren dat er geen sprake is van verlies, maar van subsidie, zoals ook in de EU de landbouwsector zwaar wordt gesubsidieerd. Maar dan moet het geld wel bij de doelgroep terecht zijn gekomen en niet in de zakken van tussenpersonen en politici en dat lijkt toch grotendeels het geval te zijn.]
Naar de corruptie en kosten is onderzoek gedaan door de NACC, het parlement heeft op verzoek van de NACC Yingluck met terugwerkende kracht haar functie van premier ontnomen [Een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof had dat al gedaan], ze mag 5 jaar geen politieke functie bekleden en ze wordt strafrechtelijk berecht door het hooggerechtshof, afdeling Criminal Division for Political Office-Holders.
Yingluck vindt dat de regering inbeslagname van haar eigendommen moet uitstellen tot het hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan. Vice-premier Wissanu wijst er echter op dat ze nog altijd in beroep kan gaan tegen het bestuurlijk bevelschrift, dat gebaseerd is op de Act on Liability for Wrongful Acts of Officials (1996). Wissanu zegt dat al driehonderd maal gebruik is gemaakt van de wet.

Hypotheeksysteem voor Hom Mali
21 oktober – Om de prijs van Hom Mali (jasmijnrijst) op peil te houden, gaat het ministerie van Handel het rijstpanel, dat de rijstverkopen plant, toestemming vragen voor een hypotheeksysteem. Maar alleen voor deze rijstsoort en alleen voor boeren die eigen opslagruimte hebben.
En dat is nou leuk nieuws, want dat was precies de oorspronkelijke bedoeling van het hypotheeksysteem toen het in 1981 voor het eerst werd toegepast, namelijk de verkoop uitstellen totdat de prijs is gestegen.
In de laatste twee maanden van dit jaar is de nieuwe Hom Mali beschikbaar. Doorgaans maken de rijsthandelaren misbruik van de situatie door de boeren te dwingen een lagere prijs te accepteren en vaak doen de boeren dat ook, want ze kunnen het geld goed gebruiken.
Het hypotheeksysteem steekt daar een stokje voor. De boeren nemen bij de overheid een hypotheek met de rijst als onderpand. Wanneer de prijs weer op het gebruikelijke niveau is – meestal na drie maanden – verkopen ze de rijst en lossen de hypotheek af. Het bericht maakt geen melding van rente, maar die bedroeg in het verleden 3 procent.
De regering Yingluck heeft het systeem misbruikt door de paddy van de boeren op te kopen voor een bedrag van 40 procent boven de marktprijs. Daardoor fungeerde het niet meer als hypotheeksysteem maar als subsidieprogramma. (Bron: Bangkok Post, 20 oktober)

Zaterdag 24 oktober
– Premier Yingluck is niet gelukkig met het initiatief van voormalig parlementslid Worachai Hema, die haar supporters heeft opgeroepen op 1 november een rood shirt te dragen. Volgens een advocaat van Yingluck is ze zich bewust van de steun die ze krijgt, nu ze wordt vervolgd voor plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Maar ze is niet blij met Worachai´s initiatief. NCPO-woordvoerder Winthai zegt dat de oproep gezien kan worden als morele steun voor de voormalig premier, maar ook als een politieke actie en dat is verboden.

Vrijdag 30 oktober
– Op 15 januari begint het hooggerechtshof met het horen van getuigen à charge in de zaak tegen premier Yingluck, die terecht staat wegens plichtsverzuim omdat ze nagelaten heeft als voorzitter van het National Rice Policy Committee op te treden tegen de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst. Dat systeem heeft het land 500 miljard baht gekost.
Het hooggerechtshof gaat 14 getuigen, ingebracht door het OM, horen en 42 van de verdediging. De laatste wordt gehoord op 18 november 2016.

Rijstprijs lijkt zich te gaan stabiliseren
1 november – De regering en de particuliere sector verwachten dat de prijs van witte rijst zich gaat stabiliseren op minimaal 8.000 à 8.500 baht per ton en van Hom Mali op 13.000 à 13.500 baht, nadat in november en december de nieuwe oogst van het land is gehaald.
In de tussentijd wordt de verkoop van rijst uit de regeringsvoorraad, die nu nog 13,5 miljoen ton bedraagt, stop gezet. Het Rice Policy and Management Committee heeft vorige week besloten tijdelijk alleen 2 miljoen rijst van lage kwaliteit voor industrieel gebruik te verkopen. De regeringsvoorraad, die 18 miljoen ton bedroeg, is een erfenis van de vorige regering met haar controversiële hypotheeksysteem. De voorzitter van de Thai Rice Exporters Association zegt dat de prijs van Thaise rijst voornamelijk zal afhangen van de vraag hoe de regering van de voorraad denkt af te komen.
De gestabiliseerde rijstprijs is te danken aan regeringsmaatregelen en een lagere aanvoer door de droogte. Naar verwachting produceert het land dit jaar 23 miljoen paddy tegen normaal 27 à 28 miljoen ton. Het ministerie van Landbouw zegt dat de droogte dit en volgend jaar gevolgen heeft voor 330.000 boerengezinnen in 22 provincies in het stroomgebied van de Chao Phraya.
De regeringsmaatregelen behelzen onder andere een bijdrage ter verlaging van de productiekosten van de boeren, subsidies op rentebetalingen en zachte leningen voor boeren met een eigen silo, zodat ze de verkoop van hun paddy (ongepelde rijst) kunnen uitstellen wanneer de prijs zakt. Verder wordt gewerkt aan het plan om land van boeren te huren en hen te betalen andere gewassen, die minder water vragen, te verbouwen. Twee ministeries en de NCPO bekijken welke boeren c.q. gewassen daarvoor in aanmerking komen. (Bron: Bangkok Post, 31 oktober)

Hypotheeksysteem voor rijst: De tegenaanval
2 november – Het was gisteren niet meer dan een klein berichtje in de rubriek Kort Nieuws (zie het tweede bericht), maar vandaag trekt de krant de opening uit voor het weerwoord. Voormalig minister van Handel Boonsong, een van lieden die verantwoordelijk worden gehouden voor het fiasco van het hypotheeksysteem voor rijst (corruptie, hoge kosten, nep-regeringscontracten), gaat in de tegenaanval.
Boonsong verzet zich tegen de amnestie voor functionarissen die onderzoek doen naar de onregelmatigheden in het programma. Premier Prayut heeft daarvoor artikel 44 van de grondwet ingezet. De amnestie voorkomt dat ze het risico lopen voor de rechter gesleept te worden door hem, oud-premier Yingluck en twintig anderen van wie de NACC heeft vastgesteld dat ze voor het fiasco verantwoordelijk zijn.
Boonsong zegt dat hij en de anderen ‘politiek slachtoffer’ zijn. Het onderzoek naar de onregelmatigheden in het hypotheeksysteem wordt volgens hem gebruikt om Yingluck en voormalig regeringspartij Pheu Thai te elimineren. ‘We hebben niets verkeerds gedaan. De rijstzaak is onrechtvaardig en oneerlijk en de NCPO weet dat.’
Plichtsverzuim
Yingluck staat terecht in het hooggerechtshof op beschuldiging van plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben op te treden tegen de corruptie in het rijsthypotheeksysteem en de oplopende kosten.
Boonsong en twintig anderen riskeren een rechtsvervolging vanwege particuliere rijstdeals met twee Chinese handelsbedrijven, die als G-to-G (government to government) deals werden gemaskeerd. De regering overweegt verder alle betrokkenen financieel aansprakelijk te stellen voor de verliezen in het hypotheeksysteem.
Boonsong verdedigt Yingluck. Volgens hem was niet zij, maar waren twee sub-commissies verantwoordelijk voor het toezicht op het systeem en de verkoop van de rijst die de regering van de boeren had gekocht.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong prijst het besluit van de NCPO voor de amnestie. De regering zendt daarmee het signaal uit dat ze vastbesloten is de overtreders die betrokken waren bij het systeem, te straffen.
Geen rood op straat
Van enige steunbetuiging vanuit de bevolking is gisteren niets gebleken. Alleen oud-premier Thaksin zette een foto van hemzelf op Instagram waarop hij een rood shirt droeg. Hij schreef: ‘Het is gemakkelijk de harten van de roodhemden te winnen. Je hoeft geen geweer of de wet te gebruiken. Wees gewoon vriendelijk en je kunt hun harten winnen. Dat spaart geld en tijd.’
Tot de steunbetuiging voor Yingluck door een rood shirt te dragen, was opgeroepen door een voormalig parlementslid van Pheu Thai. Maar Yingluck had het zelf afgeraden omdat ze geen olie op het vuur wilde gooien. Zelfs in Khon Kaen, een bastion van de roodhemden, waagde niemand zich in het rood op straat. Bij het gemeentehuis, het Provinciehuis, de city pillar en het democratie monument gebeurde niets bijzonders. In het verleden waren dat de verzamelpunten voor roodhemden.

Rijsthypotheeksysteem: Regering verdedigt immuniteit
3 november – De regering verdedigt haar besluit om immuniteit van rechtsvervolging te verlenen aan personen en diensten die onderzoek doen naar het hypotheeksysteem voor rijst. Het besluit, genomen op basis van artikel 44 van de interim-grondwet, beschermt hen tegen zowel strafrechtelijke, civielrechtelijke als disciplinaire actie.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai en supporters van oud-premier Yingluck noemen het inzetten van artikel 44 ‘unfair’. Het regime zou het besluit genomen hebben omdat het weet dat het onderzoek naar de onregelmatigheden in het hypotheeksysteem ‘onrechtvaardig en oneerlijk’ is. Volgens de secretaris-generaal van Pheu Thai ondermijnt het besluit de rechtsstaat, wat meer kritiek kan oproepen van de internationale gemeenschap. PT-er en roodhemdleider Nattawut Saikuar zegt: ‘Blijkbaar hebben de autoriteiten problemen om hun onderzoek te rechtvaardigen en maken ambtenaren zich zorgen over toekomstige vervolgingen.’
Geen vrijbrief
Maar de tegenstanders zien het helemaal verkeerd. Vice-premier Wissanu zegt dat de immuniteit geen vrijbrief is voor de onderzoekers om oneerlijk te werk te gaan. Wanneer ze dat doen, blijven ze het risico lopen van rechtsvervolging. ‘Degenen die hun bevoegdheid overschrijden, oneerlijk te werk gaan, anderen intimideren of slordig werken worden niet beschermd’, zegt hij.
Wie wel beschermd worden, zijn tal van ambtenaren in de provincie, die sinds de coup van mei vorig jaar betrokken waren c.q. zijn bij het inventariseren van de rijstvoorraad en het vrijgeven van verkochte rijst.
Volgens permanent secretaris Chutima van het ministerie van Handel zijn ze banger voor disciplinaire actie dan voor rechtsvervolging, omdat een disciplinaire actie schorsing impliceert. ‘Het besluit geeft hen rugdekking.’ Particuliere bedrijven die menen bij het vrijgeven van rijstvoorraden gedupeerd te zijn, kunnen nog steeds een klacht indienen, maar indien de betrokken ambtenaren correct te werk zijn gegaan, zal de rechter de klacht naast zich neerleggen.
De angst voor rechtsvervolging is geen koudwatervrees want sommige ambtenaren van het Department of Foreign Trade zijn jarenlang verwikkeld geweest in tegen hen aangespannen juridische procedures.
Waar draait het ook al weer om?
Nog even in een notendop waar het allemaal om draait. Naar het hypotheeksysteem voor rijst, van stal gehaald door de regering Yingluck, is onderzoek gedaan door de NACC. Premier Yingluck staat terecht in het hooggerechtshof omdat ze nagelaten zou hebben op te treden tegen de corruptie in het systeem en de oplopende kosten. De voormalige minister van Handel en 23 anderen gaan vervolgd worden voor controversiële rijstdeals met twee Chinese bedrijven.
De huidige regering zit nog met 13 miljoen ton rijst in haar maag, via het systeem te duur gekocht van de boeren. Een deel daarvan is verrot omdat het al lang in voorraad ligt of onder slechte condities wordt bewaard. Het systeem zorgde ervoor dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur verloor ten faveure van Vietnam en India.

Zaterdag 7 november
– De kosten van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst (door de regering Yingluck toegepast en de junta gestopt) lopen nog steeds op, want elke maand kost de opslag van de resterende regeringsvoorraad 1 miljard baht.
Toen de junta aantrad bedroeg de voorraad 18,7 miljoen ton. Deze is inmiddels geslonken naar 13,7 miljoen ton. Daarvan is 6 miljoen verrot omdat het al te lang in voorraad ligt of onder slechte condities wordt bewaard en 400.000 ton is foetsie.
De slechte rijst is niet geschikt voor menselijke consumptie, maar kan nog wel gebruikt worden voor de productie van veevoer en bij het opwekken van alternatieve energie.

Dinsdag 10 november
– Het hypotheeksysteem voor rijst voldeed aan alle wettelijke eisen en had tot doel de boerenbevolking te helpen. Daarom kan voormalig premier Yingluck niet beticht worden van plichtsverzuim. Of projecten de moeite waard zijn, is ter beoordeling van de National Economic and Social Development Board en het Budget Bureau. Die kunnen suggesties ter verbetering doen.
Dit betoogde voormalig vice-premier Niwatthamrong voor een onderzoekspanel dat tot taak heeft te bepalen of Yingluck financieel aansprakelijk kan worden gesteld voor het zwaar verlies gevende en door corruptie geteisterde programma. De regering wil daarvoor een juridische truc uit de kast halen, een zogeheten administrative order (bestuursbevel), in plaats van haar civielrechtelijk te vervolgen.
Het panel beëindigt eind deze maand zijn werkzaamheden. Zoals bekend wordt Yingluck thans berecht door het hooggerechtshof. Volgens de NACC heeft ze haar taak als voorzitter van het National Rice Policy Commitee ernstig verwaarloosd door niet op te treden tegen de corruptie en de oplopende kosten. De junta maakte een eind aan het systeem.

Donderdag 12 november
– Voormalig premier Yingluck heeft een beroep gedaan op premier Prayut om af te zien van een administrative order [bestuursbevel, een soort juridische truc] en haar civielrechtelijk rechtelijk te laten vervolgen, zodat ze zich behoorlijk kan verdedigen. De regering wil Yingluck aansprakelijk stellen voor het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst. Een bestuursbevel voorkomt dat de zaak verjaart.
Critici van Yingluck wijzen erop dat de zaak ook bij het bestuursbevel in de rechtbank eindigt. Bovendien kan ze een klacht indienen bij de bestuursrechter en dat gaat ze naar verwachting ook zeker doen. Het is de tweede keer dat Yingluck bezwaar maakt tegen de gekozen procedure. Yingluck wordt ook strafrechtelijk vervolgd door het hooggerechtshof.

Exporteurs: Rijstexport blijft robuust
13 november – Dat elk nadeel zijn voordeel heeft, wordt bewezen met de droogte. Een ramp voor de gedupeerde boeren, maar gunstig voor de overheid die zit opgescheept met een gigantische voorraad uit het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck. Daarvan kan meer verkocht worden.
Verwacht wordt dat de tweede oogst volgend jaar met 50 procent krimpt naar 4 tot 5 miljoen paddy (ongepelde rijst) tegen normaal 8 tot 10 miljoen ton. Minister Apiradi (Handel) zei vorige week dat de droogte veel landen noopt versneld rijst te kopen. Ze verwacht dat de Filipijnen en Indonesië meer rijst kopen. Het droogte scenario biedt volgens haar een goede gelegenheid voor de Thaise rijstexport en rijstprijzen. De minister verwacht dat ook meer rijst kan worden verkocht aan Iran, Singapore en Hong Kong.
Het Rice Policy and Management Committee besloot onlangs de verkoop van hoge kwaliteit rijst uit de regeringsvoorraad tot het eind van het jaar te vertragen, wanneer de hoofdoogst van het land komt. Wel is toestemming gegeven voor de verkoop van 2 miljoen ton rijst van inferieure kwaliteit voor industrieel gebruik.
Robuuste export, paddy prijs stabiel
De Thai Rice Exporters Association is optimistisch over de vooruitzichten voor Thaise rijst. Voorzitter Charoen verwacht dat de paddy prijs stabiel blijft op 8.000 tot 8.500 baht per ton. De vereniging verwacht dat volgend jaar 9,5 tot 10 miljoen rijst kan worden geëxporteerd.
Met de Filipijnen en China zijn al G-to-G contracten gesloten (government to government).  Deze week tekent het Foreign Trade Department een G-to-G contract met het Indonesische rijstagentschap Bulog voor de levering van 500.000 ton nieuw geoogste rijst. De rijst wordt vanaf deze maand tot maart geleverd.
Met de Filipijnen is een contract afgesloten voor 300.000 ton en met China gaat een contract voor 1 miljoen rijst worden afgesloten, die volgend jaar wordt geleverd. Verder is er nog een oud contract met China voor 1 miljoen ton, destijds afgesloten door de regering Yingluck. Daarvan is 700.000 ton geleverd. (Bron: Bangkok Post, 12 november)

Singapore koopt alle Hom Mali uit Ubon Ratchathani
14 november – Niet alleen in Thailand, maar ook in de buurlanden lijden de rijstboeren onder de droogte. Dat blijkt kansen te bieden voor de Thaise rijstverbouw. Singapore bijvoorbeeld sloot donderdag met Thaise rijstleveranciers een deal voor de levering van rijst ter waarde van 720 miljoen baht.
Minister Apiradi (Handel), die vorige week importeurs uit Singapore begeleidde bij een bezoek aan Ubon Ratchathani, zegt dat ze gehele Hom Mali oogst van 22.000 ton kopen, die in de provincie in het seizoen 2015-2016 wordt geproduceerd. De importeurs hebben ook belangstelling voor kleefrijst, maar contracten zijn nog niet getekend omdat ze de prijs aan de hoge kant vinden.
Singapore is een van Thailand’s belangrijkste exportmarkten voor de binnenlandse consumptie en her-export. In 2013 kocht de stadsstaat 126.013 ton rijst (3,99 miljard baht) en vorig jaar 162.577 ton (5,76 miljard baht). In de eerste tien maanden van dit jaar importeerde Singapore 99.216 ton ter waarde van 2,77 miljard baht.
Voorzitter Charoen van de Thai Rice Exporters Association verwacht dat Thailand in het seizoen 2015-2016 6 miljoen ton Hom Mali paddy (ongepelde rijst) oftewel 3 miljoen ton (gepelde) rijst produceert. Als gevolg van de geringe regenval is de Hom Mali dit jaar aromatischer dan vorig jaar. De vereniging maakt zich wel zorgen over de prijs op korte termijn, omdat gelijktijdige oogsten in het land de prijs tot op zekere hoogte kunnen beïnvloeden. De exporteurs hebben toegezegd van december tot februari de Hom Mali paddy te kopen voor 13.500 baht per ton of circa 26.000 baht voor gepelde rijst. (Bron: Bangkok Post, 13 november)

Regering verdedigt afwijkende procedure tegen Yingluck
17 november – Het afzien van een civielrechtelijke procedure tegen oud-premier Yingluck [en nog meer betrokkenen], maar gebruik te maken van een andere procedure om de verliezen, die zijn geleden op het hypotheeksysteem voor rijst, op haar te verhalen, wordt vierkant verdedigd door vice-premier Wissanu.
En daarmee is het forse artikel van twee kolommen wel samengevat. De regering wil gebruik maken van de liability law, een term die de krant niet eerder gebruikte want tot nu sprak ze over administrative order, een term die ik heb vertaald als bestuursbevel en een soort juridische truc noemde. Maar goed, het zal wel om hetzelfde beestje gaan.
De wet die wordt ingezet, stelt overheidsfunctionarissen verantwoordelijk voor hun besluiten. De wet bestaat 19 jaar en is al vijfduizend keer toegepast, onder andere bij het Khlong Dan schandaal. Degenen die menen onheus bejegend te worden, kunnen naar de bestuursrechter stappen en als ze daar bakzeil halen, in beroep gaan bij de Supreme Administrative Court.
Yingluck schrijft in een open brief aan Prayut dat ze oneerlijk wordt behandeld. Op haar Facebook wijst ze erop dat een voormalig gekozen premier nog nooit is gedwongen een financiële compensatie te betalen voor vermeende schade aan de staat. Ze vraagt de regering de bevolking uit te leggen hoe het besluit ten goede komt aan de bevolking en hoe de regering ervoor zorgt dat de commissie die over de compensatie beslist, net zo eerlijk te werk gaat als een rechtbank.

Bedorven rijst deze maand onder de hamer
18 november – Mocht u zich afvragen: hoezo bedorven rijst, dan luidt het antwoord: die rijst ligt al veel te lang in voorraad of is onder slechte condities bewaard. Van de door de regering Yingluck opgekochte rijst in het kader van het hypotheeksysteem is 6 miljoen ton van de nog opgeslagen 18,7 miljoen ton beoordeeld als grade C en alleen nog geschikt voor industrieel gebruik. Eind deze maand veilt de regering een kleine hoeveelheid, 1.000 tot 6.000 ton, om het toezichtsysteem van de autoriteiten te testen [?] en gevolgen voor de binnenlandse rijstprijzen te vermijden.
Sinds het land wordt bestuurd door de NCPO heeft het ministerie van Handel 5 miljoen ton hoge kwaliteits rijst verkocht, wat 52,3 miljard baht in het laatje heeft gebracht. Van de resterende 18,7 miljoen ton is 12 miljoen Grade P, hetgeen wil zeggen dat de rijst gecertificeerd is door het ministerie en een mix is van Grade A en B. Dat is rijst die zich enigszins in slechte staat bevindt en gesorteerd dient te worden. Verder ontbreekt 700.000 ton rijst of is buiten de centrale regeringsmagazijnen opgeslagen.
De autoriteiten verwachten de verkoop van rijst uit de regeringsvoorraad pas weer in maart te hervatten omdat deze en volgende maand de rijst van de nieuwe oogst op de markt komt.

El Niño stuwt rijstprijs op met 10 à 15 pct
29 november – El Niño beïnvloedt ook volgend jaar het weer. Grote rijst importerende landen als de Filipijnen, Indonesië en landen in het midden-Oosten maken zich in toenemende mate zorgen over de gevolgen van de voortgezette droogte, waardoor er minder rijst op de markt komt.
Ere-voorzitter Chookiat van de Thai Rice Exporters Association verwacht dat de gevolgen van de droogte midden volgend jaar duidelijker worden na het oogstseizoen in Indonesië in april. Hij denkt dat de rijst in het eerste kwartaal van 2016 10 tot 15 procent duurder wordt en in het tweede kwartaal met nog eens hetzelfde percentage als de droogte aanhoudt.
Het droge weer heeft voor Thailand tot gevolg dat de productie in het off-season gehalveerd zal worden naar een geschatte 4 miljoen paddy. De hoofdoogst van volgend jaar zal ongetwijfeld ook te lijden hebben van de droogte. Het ministerie van Landbouw verwacht dat El Niño 1 procent van de wereldproductie afsnoept.
Ondanks de lagere productie komt de export volgend jaar vermoedelijk op 9 tot 10 miljoen ton uit. De regering heeft nog een voorraad van 13 miljoen, een erfenis van voorgaande regeringen, waarvan 7 tot 8 miljoen ton geschikt is voor consumptie en gebruikt kan worden voor de binnenlandse markt. Toen de junta aantrad bedroeg de voorraad 18,7 miljoen ton; daarvan is 5 miljoen ton verkocht wat 52,3 miljard baht in het laatje bracht. (Bron: Bangkok Post, 28 november)

Bedorven rijst afgehamerd op 198 mln baht
3 december – De verkoop van de eerste hoeveelheid bedorven rijst uit de nog altijd omvangrijke regeringsvoorraad heeft 198 miljoen baht opgeleverd. De rijst gaat onder andere gebruikt worden bij de productie van ethanol. Op de veiling van de rijst werd door dertien bedrijven geboden.
De rijst ligt opgeslagen in tien loodsen van de Public Warehouse Organization for Farmers en de Marketing Organization for Farmers in zeven provincies. Die sloegen de rijst destijds op in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.
De door de regering Yingluck opgekochte rijst kost de huidige regering 30 miljoen baht per dag aan opslagkosten. Het ministerie van Handel maakte onlangs bekend dat van de in mei 2014 nog aanwezige 18,7 miljoen ton 5 miljoen ton aan kwaliteitsrijst is verkocht. (Bron: Bangkok Post, 2 december)

Donderdag 3 december
– Oud-premier Yingluck mag niet naar Europa om er een toelichting te geven op de politieke situatie in Thailand. Twee leden van de buitenlandcommissie van het Europese parlement hadden haar uitgenodigd, maar het hooggerechtshof haalde een streep door de rekening. De redenen voor de trip zijn ‘zwak’. Yingluck wordt vervolgd door het hooggerechtshof en is sinds mei vrij op borgtocht. Een van de voorwaarden is dat voor buitenlandse reizen toestemming moet worden gevraagd.
Yingluck staat terecht wegens de corruptie in en kosten van het hypotheeksysteem voor rijst. Ze wordt beschuldigd van plichtsverzuim. Een impeachment procedure in het parlement leverde eerder een politieke ban van vijf jaar op. Haar supporters beschouwen de huidige strafrechtelijke vervolging  als een wraakactie. Gestudeerd wordt op de mogelijkheid haar aansprakelijk te stellen voor de geleden verliezen.

Vrijdag 4 december
– Oud-premier Yingluck was echt niet van plan Thailand te ontvluchten, wanneer ze toestemming had gekregen voor haar reis naar Europa, zegt een bron bij voormalig regeringspartij Pheu Thai. Yingluck, die vrij is op borgtocht, kreeg woensdag van het hooggerechtshof te horen dat ze niet mag afreizen naar Brussel of Straatsburg om er een toelichting te geven op de politieke situatie in Thailand. Ze is uitgenodigd door twee leden van de buitenlandcommissie van het Europees Parlement, maar het hooggerechtshof vindt die uitnodiging niet ‘zwaar’ genoeg. Yingluck staat voor het hooggerechtshof terecht voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Vrijdag 11 december
– Het ministerie van Handel heeft meer tijd nodig voor zijn onderzoek naar de rol van oud-premier Yingluck in het hypotheeksysteem voor rijst teneinde te bepalen of ze financieel aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden verliezen. Vice-premier Wissanu zegt dat de onderzoekscommissie meer getuigen wil horen, waardoor de deadline van 30 december waarschijnlijk niet wordt gehaald. Behalve Yingluck wil de regering ook anderen laten dokken. Ze gebruikt daarvoor niet het civiel recht, maar een bestuursbevel, een besluit dat volgens critici Yingluck in het nadeel stelt.
Yingluck wordt strafrechtelijk vervolgd door het hooggerechtshof.  Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee hebben nagelaten op te treden tegen de corruptie en de oplopende kosten.

Rijstexport dit jaar op koers
16 december – Gaat het lukken dit jaar: een export van 10 miljoen ton rijst? Het ministerie van Handel denkt van wel, want dinsdag stond de teller op 9,29 miljoen ton. Thailand komt daarmee weer een beetje in de richting van het erepodium, want in 2012 verloor het land zijn koppositie als ’s wereld grootste exporteur aan India met Vietnam als goede tweede. Tot vorig jaar behield India zijn titel met een jaarexport van 11,3 miljoen ton. In dat jaar exporteerde Thailand 10,8 miljoen ton.
Minister Apiradi (Handel) zegt dat de rijstexport volgend jaar het niet gemakkelijk krijgt vanwege de droogte, de lage olieprijs, de lage prijs van grondstoffen en de zwakke koopkracht van de landen die rijst van Thailand kopen. Voor volgend jaar is de target gesteld op een export van 9 miljoen ton rijst ter waarde van $ 4,78 miljard.
Aan rijstdeals met veel landen wordt hard gewerkt, zoals met China, Indonesië, Filipijnen, Zuid-Afrika, Irak en Iran. Volgend jaar wil de regering ook de export van premie-rijst uitbreiden naar nichemarkten, zoals Hong Kong, Singapore en Japan. (Bron: Bangkok Post, 15 december)

Woensdag 23 december
– Boeren in het stroomgebied van de Chao Phraya die begin vorige maand off-season rijst hebben geplant, moeten niet rekenen op water. Thans is 1,28 miljoen rai in het benedengebied van de Central Plains met off-season rijst beplant. De boeren zijn al eerder gewaarschuwd voor watertekorten en opnieuw maakt het RID bekend dat de waterkraan voor irrigatiedoeleinden dicht gaat.
Er moet voldoende water overblijven voor consumptie en ter bescherming van het ecosysteem in het droge seizoen volgend jaar. Het Meteorological Department heeft voorspeld dat het vermoedelijk langer duurt dan normaal.
De RID heeft eind vorige maand 22 provinciale gouverneurs in het stroomgebied en andere lokale leiders geschreven dat ze moeten stoppen water te leveren. Om de vier miljoen kubieke meter in de grote waterreservoirs op peil te houden, heeft het RID 365 stuwen gesloten. Tot julie wordt slechts 15,6 miljoen kubieke water per dag geleverd; er blijft dan voldoende water over voor consumptie en het verbouwen van groentes, die weinig water nodig hebben.

Donderdag 14 januari 2016
– Nog eens zeven personen en bedrijven zijn in staat van beschuldiging gesteld voor medeplichtigheid bij vermeende corrupte G-to-G rijstdeals (government to government). Ze maken deel uit van een groep van veertien, waarvan de NACC heeft vastgesteld dat ze ambtenaren hebben geholpen bij de onregelmatigheden. Volgende maand beslist het hooggerechtshof of het de zaak in behandeling neemt.
Over die 14 is overleg gevoerd door een panel van NACC en OM, dat het bewijs aanvankelijk onvoldoende vond. Het bewijs tegen de zeven anderen wordt nog steeds als onvoldoende beschouwd. Het gezamenlijk panel doet verder onderzoek. De nu aangeklaagde zeven schreven cheques uit voor rijst uit de regeringsvoorraad. De rijst ging evenwel niet naar het buitenland, maar bleef op de binnenlandse markt.
Voormalig minister van Handel Boonsong en twintig andere personen en bedrijven zijn al eerder in staat van beschuldiging gesteld wegens gerommel met de G-to-G rijstdeals. Premier Yingluck wordt vervolgd wegens plichtverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

Zaterdag 16 januari
– De rechtszaak tegen oud-premier Yingluck die terecht staat wegens plichtsverzuim, is gisteren begonnen met het horen van getuigen. Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development and Research Institute, beschuldigde Yingluck ervan dat het hypotheeksysteem voor rijst er niet in geslaagd is kleine boertjes te helpen.
Het verhaal is bekend. Het oorspronkelijk doel van het systeem was kleine boeren aan het begin van het oogstseizoen financiële armslag te geven door met de rijst als onderpand een hypotheek te verstrekken. Die konden ze aflossen wanneer later in het seizoen de prijs was gestegen. Het systeem kende ook een quotum per boer.
Thaksin begon ermee en zijn zus zette het beleid voort om de de rijst voor een bovenmarktprijs op te kopen zonder quota. De regering kocht elke korrel waardoor de kosten sterk opliepen. Bovendien werd het geteisterd door corruptie. Uit onderzoek [van het TDRI] is gebleken dat vooral de tussenhandel [en corrupte politici] van het systeem hebben geprofiteerd en niet de kleine boeren.
Bij aankomst bij het hooggerechtshof werd Yingluck begroet door tientallen fans, enkelen van haar kabinetsministers en partijleden.

Pleidooi voor meer G-to-G rijstdeals
19 januari – De particuliere sector dringt er bij de regering op aan dit jaar meer rijst middels G-to-G (government to government) deals te verkopen alsmede bewerkte agrarische producten om de economische groei zeker te stellen. Het zakenleven denkt dat de economie dit jaar zo met 3 procent kan groeien.
De regering streeft ernaar dit jaar 2 miljoen ton rijst via G-to-G kwijt te raken, waarvan 1 miljoen ton al is afgesproken in een Memorandum of Understanding met China. Staatssecretaris Suvit (Handel) zegt dat onder andere de Filipijnen en Indonesië belangstelling hebben voor Thaise rijst omdat ze vanwege de droogte een lagere oogst verwachten. In totaal hoopt het ministerie dat het land dit jaar 9 miljoen ton rijst exporteert ter waarde van US$ 4,78 miljard. In 2015 werd 10 miljoen ton geëxporteerd.
Het ministerie van Handel wil samen met particuliere groepen innovatie stimuleren bij de verbouw van de vier belangrijkste agrarische producten: rijst, tapioca, rubber en palmolie. Het economisch team van het kabinet heeft de sector ook gevraagd strategische plannen te maken en maatregelen te steunen, die nodig zijn om de export te laten groeien. De particuliere sector op haar beurt heeft de regering gevraagd de afzet van producten van het MKB in Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam te steunen.
Verder valt van het rijstfront nog te melden dat het Comptroller-General’s Department op 14 februari bekend maakt voor welk bedrag voormalig minister van Handel Boonsong aansprakelijk wordt gesteld voor de verliezen die zijn geleden met het hypotheeksysteem voor rijst. Het rekensommetje voor oud-premier Yingluck wordt vermoedelijk voor Songkran in april bekend gemaakt.
Boonsong en twintig anderen en bedrijven wacht ook nog een rechtszaak bij het hooggerechtshof wegens schimmige G-to-G deals met twee Chinese handelsmaatschappijen. Yingluck staat terecht op beschuldiging van plichtsverzuim omdat ze waarschuwingen over de corruptie in het hypotheeksysteem zou hebben genegeerd en niets zou hebben gedaan tegen de oplopende kosten. (Bron: Bangkok Post, 18 januari)

Weinig animo om van rijst op groentes over te stappen
19 januari – De regering probeert al maanden boeren in de Central Plains, de rijstschuur van Thailand, te bewegen om over te stappen op gewassen die minder water opslokken. Maar daarvan is nog weinig te zien. De meeste boeren redeneren: zo lang er water is, blijf ik rijst verbouwen. Dat ze daarmee het risico lopen dat de rijst verpietert, nemen ze voor lief. Misschien komt de regen al volgende maand, gokken ze.
Het water komt in ieder geval niet via de gebruikelijke kanalen, want het Royal Irrigation Department is onwillig om de 1,3 miljoen rai rijstvelden in de Central Plains van water te voorzien. In de grote stuwmeren staat net genoeg water om 15 miljoen kubieke meter per dag te leveren voor huishoudelijk gebruik en ecologisch beheer. De rijstboeren hebben een veelvoud daarvan nodig om hun velden te bevloeien. De kraan blijft dicht totdat het regenseizoen begint.
Er is nog een reden waarom boeren de rijstverbouw niet snel opgeven. 95 procent van de boeren huren het land, waarop ze rijst verbouwen. ‘Als je geen rijst wil verbouwen, staan anderen in de rij om je te vervangen’, zegt Somdach Kongkaphun, hoofd van het landbouwkantoor in Nonthaburi.
Dat is het geval met Netnapa Intrarith, een 30 jaar oude boerin in het district Sai Noi. Haar familie had geen keus vanwege de al gepleegde investeringen. Maar ze leeft nu wel in de vrees dat de droogte de oogst vernielt voordat de rijst geoogst kan worden. ‘Ik moet het risico nemen en ik weet dat de regering geen compensatie betaalt. Ik denk niet dat ik met groentes genoeg geld kan verdienen; ik ben bang dat ik ze niet kan verkopen. Iedereen plant ze. De prijs zakt steeds meer.’ Niettemin heeft ze wel stukje van haar akker met groentes beplant, voor het geval het rijstveld droog valt.
Orawan Sriinsoodhi (ook Sai Noi) nam wel de boude beslissing. Ze zegt nooit eerder met de rijstverbouw in droge periodes te zijn gestopt, maar deze keer moest het wel. ’Als ik niet verander, verlies ik meer.’ Orawan verbouwt komkommer en verkoopt die zelf op de markt in Pathum Thani, waardoor ze de tussenhandel uitschakelt.
Ze investeerde 30.000 baht om de zeven rai paddy om te bouwen naar enkele rijen die omgeven worden door water. Over 40 dagen wordt er geoogst, wat tien keer sneller is dan bij rijst. Maar ze moet wel elke de groentes water geven, wat bij rijst niet hoeft.
Boeren die lijden onder de droogte, kunnen een programma van het ministerie van landbouw volgen, waarin ze leren andere gewassen te verbouwen, vee te trainen, en andere ‘gereedschappen’ krijgen aangereikt om inkomen te genereren. Het ministerie stelt zaaigoed en vissen ter beschikking. 4.470 boeren hebben zich voor het programma opgegeven, waaronder Orawan.

2016: Rijstexporteurs pessimistisch
29 januari – Rijstexporteurs verwachten een zwaar jaar omdat de wereldmarkt vermoedelijk instabiel is vanwege valutawisselingen en door de risico’s die ze door de onvoorspelbare olieprijs lopen.
President Charoen van de Thai Rice Exporters Association verwacht dat de export dit jaar naar 9 miljoen ton ter waarde van US$ 4,3 miljard zakt. Vorig jaar exporteerde Thailand 9,79 miljoen ton en in 2014 10,97 miljoen ton. De exportwaarde zakte in 2015 ook van $ 5,43 miljard naar $ 4,61 miljard.
Vorig jaar was Thailand ’s werelds tweede grootste rijstexporteur na India, dat 10,2 miljoen ton exporteerde en gevolgd door Vietnam dat 6,61 miljoen ton exporteerde.
Charoen: ‘Dit jaar wordt weer een jaar vol onzekerheid, niet alleen vanwege de lage olieprijs die de koopkracht van onze klanten in het Midden-Oosten en Afrika beïnvloedt maar ook vanwege de veranderlijke wisselkoersen en de droogte die de rijstproductie met 4 tot 5 miljoen ton vermindert. De wereld rijstmarkt zal ook een fellere concurrentie te zien geven vanwege de wijdverspreide droogte.’
Charoen verwacht dat de prijs die thans 360 tot 365 dollar per ton bedraagt, de laagste in tien jaar, weer aantrekt. Vorig jaar bedroeg die 471 dollar.
De export bestaat dit jaar uit 4,9 miljoen ton witte rijst, verwacht honorair president Chookiat van de vereniging, tegen 5,26 miljoen ton in 2015. Vietnam zal minder door de droogte worden getroffen, zegt hij, omdat de rijstvelden er langs rivieren liggen. De export van Hom Mali (jasmijnrijst) schat hij op 1,8 miljoen ton tegen 1,99 miljoen ton in 2015. En parboiled rijst gaat van 2,32 miljoen ton (2015) naar 2,2 miljoen ton. Verklaring: De economieën van Afrikaanse landen blijven in een povere toestand en vermoedelijk wijken landen uit naar goedkopere parboiled rijst uit India.
Een andere honorair president zegt dat de rijstexporteurs zich zorgen maken over de invloed van de gezakte olieprijzen op de Afrikaanse markt, met name Nigeria. Normaal koopt het land 3 miljoen ton rijst van Thailand, vorig jaar slechts 644.000 ton. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Fraudezaak: Onderwijsminister is not amused
30 januari – Twee mannen, van wie één maandag is gearresteerd, hebben geschermd met de naam van belangrijke regeringsfiguren in een gevalletje van fraude. Minister Dapong (Onderwijs) die genoemd is, is er niet van gediend. Hij gaat aangifte doen tegen personen die op deze manier proberen anderen op te lichten. [De formulering in de krant is erg vaag.]
De aangehouden Dejcharas Charnwirat, ex-adviseur van de voormalige directeur van de Marketing Organisation for Farmers (MOF), en legerkolonel Jirasak die voortvluchtig is, hebben slachtoffers wijs gemaakt dat ze dankzij hun contacten rijst van lage kwaliteit voor een appel en een ei uit de regeringsvoorraad  konden kopen. Ze zeiden ook contracten te kunnen regelen voor de aanleg van CCTV en projecten van het Local Administration Department.
Dejcharas werd in juni 2014 door de MOF-directeur als adviseur ontslagen wegens ‘verdachte activiteiten’. De MOF-directeur is thans voorzitter van een werkgroep voor de onderwijsminister. Snapt u de verbanden? Ik weet niet of de genoemde legerkolonel dezelfde is die betrokken is bij het Rajabhakti park schandaal, waar bronsgieterijen zijn afgeperst. [Ik heb in eerdere berichten nooit zijn naam gebruikt]
De MOF-directeur vertelde gisteren in een radio-interview dat zowel Dejcharas als de kolonel zijn adviseur waren toen hij nog directeur was. Ook de kolonel vloog in juni 2014 de laan uit.
Voor alle volledigheid: De MOF is een van de twee organisaties die in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck de rijst van boeren opkochten en opsloegen.

Zaterdag 30 januari
– Boeren, rijstpellers en exporteurs werken aan een productieplan dat de naam mega farm project heeft gekregen. Gisteren vergaderde een werkgroep voor de vierde maal over het plan, dat tot doel heeft de productiekosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. [Hoe, zegt het bericht niet]
De Thai Agriculturist Association heeft de regering gevraagd renteloze leningen te verstrekken aan boeren die meedoen. Een bedrag van 40 miljard baht is nodig om de 570.000 deelnemende boeren te helpen.
Het ministerie van Landbouw heeft in Uttaradit en in Nakhon Si Thammarat al een proefproject gedaan met als resultaat dat de productiekosten daalden. Het ministerie van Handel bekijkt of iets gedaan kan worden aan de prijs van kunstmest en pesticides.

Regering prijst rijstboeren voor medewerking
31 januari – Schouderklopje van de regering voor de boeren die vanwege het tekort aan water ervan afgezien hebben off-season rijst te planten, de zogenaamde tweede oogst. Vier miljoen rai, de helft van wat gebruikelijk is, is daardoor niet beplant met rijst.
Premier Prayut zegt, aldus de regeringswoordvoerder, dat veel boeren begrip hebben voor de ernst van de droogte en coöperatief zijn. Ze zijn overgestapt op gewassen die minder water vereisen, zoals bonen, ze houden vee of kippen en kweken in ondiep water vissen in manden. Dat is gebleken uit luchtverkenningen.
Veel boeren maken, zegt de woordvoerder, ook gebruik van het werkgelegenheidsprogramma van de overheid dat voorziet in banen, onder andere bij het baggeren van kanalen. Er zouden 400.000 banen zijn gecreëerd.
Niet alle boeren hebben gehoor gegeven aan de oproep van de regering van gewas te wisselen. Ze krijgen geen overheidssteun wanneer hun oogst mislukt. Het RID heeft herhaalde malen gewaarschuwd dat alleen water wordt geleverd voor huishoudelijk gebruik.

Hypotheeksysteem voor rijst: geen schade, wel plichtsverzuim
11 februari – Het hypotheeksysteem voor rijst heeft geen schade aan de staat berokkend, maar premier Yingluck heeft zich wel schuldig gemaakt aan plichtsverzuim*.
Dat is de conclusie van een commissie die onderzocht heeft of de oud-premier aansprakelijk kan worden gesteld voor (een deel van ) het verlies van 518 miljard baht. [Je zou ook kunnen zeggen: voor de kosten; een kwestie van perspectief]
De commissie heeft zich beziggehouden met twee kwesties: 1 De rol van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee, en 2 Het verlies, zoals berekend door een sub-commissie van het ministerie van Financiën.
De commissie vindt dat het hypotheeksysteem niet schadelijk was voor het land omdat het ten goede kwam aan de boeren [door de bovenmarktprijs voor de paddy] en omdat de ambtenaren hun plicht deden en het regeringsbeleid uitvoerden. De commissie is het niet eens met de sub-commissie die het verlies heeft berekend en daarbij ook de rente heeft meegerekend.
Voorzitter Jirachai wil niet zeggen of de commissie een bedrag gaat voorstellen dat Yingluck moet ophoesten.
Yingluck zou nagelaten hebben op te treden tegen de vermeende corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. Ik meen ooit gelezen te hebben dat ze zelden tot nooit de vergaderingen van het NRPC bijwoonde, maar de vice-voorzitter de vergaderingen liet voorzitten.

Vrijdag 12 februari
– Het ministerie van Handel heeft nog tot het eind van de maand de tijd om civiele en strafrechtelijke zaken aanhangig te maken tegen vijftien particuliere partijen wegens verliezen, geleden bij G-to-G rijstdeals (government to government) toen het hypotheeksysteem voor rijst onder de regering Yingluck van kracht was. Eind februari verloopt de verjaringstermijn van een jaar.
Bij dezelfde deals zijn ook politici en ambtenaren betrokken, maar in hun civiele zaken heeft het ministerie nog de tijd tot februari volgend jaar. Het gaat om de oud-minister van Handel in het kabinet Yingluck en twintig andere personen en bedrijven. Ze staan al terecht bij het hooggerechtshof. Naar hun betrokkenheid is onderzoek gedaan door de NACC.

Zaterdag 13 februari
– Follow-up op het bericht van 11 februari: Hypotheeksysteem voor rijst: geen schade, wel plichtsverzuim. Naar aanleiding daarvan zet voormalig regeringspartij Pheu Thai opnieuw vraagtekens achter de eis van financiële compensatie, op te hoesten door oud-premier Yingluck, de minister van Handel in haar kabinet en anderen, voor de geleden verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst .
Pheu Thai wijst erop dat de in bericht genoemde commissie geen bewijs heeft gevonden voor het ontbreken van 390.000 ton rijst. De commisie heeft ook lof voor het systeem, omdat het de boeren ten goede kwam. De permanent secretaris van het ministerie van Handel veronderstelt dat de verloren rijst is toe te schrijven aan administratieve fouten.
De commissie acht Yingluck wel verantwoordelijk voor drie zaken: 1 Verstoring van de markt, omdat de regering de paddy voor bovenmarktprijzen van de boeren kocht. Daardoor gingen ze meer rijst verbouwen en veroorzaakten ze watertekorten. 2 Nep G-to-G rijstdeals (government to government). En 3 het in de wind slaan van waarschuwingen van de NACC over corruptie.

Hypotheeksysteem voor rijst is ‘tikkende bom’
18 februari – Het door de regering Yingluck toegepaste hypotheeksysteem voor rijst is ‘een tikkende bom’. Dit betoogde oud-voorzitter Supha van een commissie die de boekhouding deed van het hypotheeksysteem, tijdens de tweede dag van de zitting van het hooggerechtshof over het vermeende plichtsverzuim van Yingluck.
Supha en andere getuigen wezen op de toenemende kosten van het programma omdat de rijst die te lang in voorraad ligt, in waarde is gedaald. Tevens is rijst verdwenen. De depreciatie heeft geleid tot een verhoging van de kosten met 34 miljard baht. Wat het systeem de overheid uiteindelijk zal kosten, valt nog niet te zeggen.
Yingluck wordt ervan beschuldigd als voorzitter van het National Rice Policy Committee waarschuwingen over corruptie te hebben genegeerd. Ze zou ook niet hebben opgetreden tegen de oplopende kosten.
Supha zegt dat ze als permanent secretaris van het ministerie van Financiën herhaaldelijk heeft gewaarschuwd over te verwachten schade. Ze benadrukte dat ze nimmer bevooroordeeld jegens Yingluck was. ‘Als ambtenaar werkte ik altijd graag in overeenstemming met het beleid van de regering.’

Het mes gaat in de rijstverbouw
25 februari – De regering maakt ernst met de herstructurering van de rijstteelt. Een managementplan moet ervoor zorgen dat de overproductie afneemt, dat de prijzen worden gestabiliseerd en dat de kwaliteit toeneemt. Het is volgens de permanent secretaris van het ministerie van Handel de eerste keer dat regering, particuliere sector en boeren zich gezamenlijk vinden in een managementplan.
Het National Rice Policy Committee (NRPC) gaf woensdag het groene licht voor het plan en keurde een krediet van 10 miljard baht goed voor het seizoen 2016. Dat geld wordt onder andere besteed om boeren ervan te overtuigen dat ze hun productie moeten terugbrengen, dat ze kwaliteitsrijst moeten verbouwen en andere gewassen in plaats van witte rijst.
Het is de bedoeling de jaarproductie terug te brengen van 30 miljoen naar 27 miljoen ton paddy. Het ministerie van Landbouw verwacht dat 60.000 huishoudens andere gewassen gaan verbouwen, zodat het areaal aan rijstakkers afneemt met 300.000 rai.
Het plan voorziet ook in de bevordering van de verbouw van Thai Hom Mali (jasmijnrijst) in twintig provincies en in 22 provincies de verbouw van gewassen waardoor de kwaliteit van de grond toeneemt, een programma waarvan 25.000 boerengezinnen kunnen profiteren.
Verder worden zogeheten mega-farm projecten gesubsidieerd. Zo’n project bestaat uit een groep boeren die gebruik maken van moderne landbouwwerktuigen. Elke groep kan maximaal 5 miljoen baht lenen tegen een rente van 0,1 procent.
Ten slotte heeft de NRPC het ministerie van Landbouw opdracht gegeven de consumptie van rijst te promoten. De afgelopen 10 jaar is die per hoofd van de bevolking afgenomen van 190 naar 106 kilo per jaar. (Bron: Bangkok Post, 25 februari)

Vrijdag 26 februari
– Nog eens zeven personen en bedrijven moeten voor het hooggerechtshof terecht staan wegens hun vermeende betrokkenheid bij zogenaamde G-to-G rijstdeals met China (government to government). Ze zouden de toenmalige minister van Handel in het kabinet Yingluck en twintig personen en bedrijven, die al eerder in staat van beschuldiging zijn gesteld, hebben geholpen bij de verkoop van rijst, door de regering opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.
De minister en de twintig anderen gaan ook financieel aansprakelijk gesteld voor de geleden verliezen. In de zaak wordt oud-premier Yingluck vervolgd wegens plichtsverzuim. Ook zij zou moeten dokken.

Dinsdag 1 maart
– Oud-premier Yingluck wordt niet door soldaten gevolgd om haar te intimideren, maar om haar te beschermen, zegt vice-premier Prawit. Hij verdedigt het recente besluit van de NCPO haar beveiliging op te schroeven.
Het besluit heeft te maken met Yingluck’s toegenomen activiteiten de afgelopen weken nu de rechtszaak is begonnen waarin ze wordt beschuldigd van plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Vorige maand sprak ze met vertegenwoordigers van buitenlands media.
‘Het is geen intimidatie. Ik kan verzekeren dat de NCPO geen kwade bedoelingen heeft. We zijn er om haar veiligheid te waarborgen. Maar als ze zich ongemakkelijk voelt, kunnen we vragen haar niet in uniform te volgen.’
Prawit’s commentaar is een reactie op uitspraken van Pheu Thai-lid Worachai. Die heeft gezegd dat Yingluck van streek is omdat ze door mannen in uniform wordt gevolgd die ook nog eens foto’s van haar maken. Hij noemt het een schending van haar privacy.

Donderdag 3 maart
– Twee zaken die betrekking hebben op vermeende fraude met G-to-G rijst deals (government to governement) tijdens de regering Yingluck worden door het hooggerechtshof in elkaar geschoven. In één zaak gaat het om de voormalig minister van Handel en twintig personen en bedrijven die deals met twee Chinese bedrijven als G-to-G maskeerden. Het OM heeft een boete van 35,27 miljard baht geëist voor de schade die ze hebben aangericht. De andere zaak betreft zeven personen die de gedaagden in deze zaak hebben geholpen.

Zaterdag 5 maart
– Twee getuigen à charge hebben gisteren voor het hooggerechtshof een verklaring afgelegd tegen premier Yingluck, die er terecht staat wegens vermeend plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong gaf informatie over de zogenaamde G-to-G rijstdeals (government to government). Voormalig NACC-lid Vichai zei dat de NACC besloot een onderzoek in te stellen toen de regering signalen over corruptie negeerde.
Het Hof heeft de advocaat, die enkele media ervan heeft beschuldigd met hun berichtgeving de zaak te beïnvloeden, gevraagd een formele petitie te overleggen. De klacht van de advocaat was gebaseerd op de instructie van het Hof aan OM en verdediging om voorzichtig te zijn wanneer ze in het openbaar commentaar over de zaak leveren.
De zaak neemt nog geruime tijd in beslag, want het laatste verhoor van getuigen is gepland op 3 februari volgend jaar.

Verlies hypotheeksysteem voor rijst toegenomen
10 maart – Het geschatte verlies van het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regering Yingluck van kracht was, is opgelopen, maar naar welk bedrag wil de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën niet zeggen. Dus moeten we het doen met het bedrag van 536 miljard baht dat in september werd berekend. Het hogere verlies is het gevolg van afschrijvingen op de rijstvoorraad, die thans 11 miljoen ton bedraagt.
Het nieuwe bedrag betekent dat Yingluck voor een hoger bedrag aansprakelijk gaat worden gesteld, maar die procedure is nog niet begonnen. Yingluck wordt wel sinds vorige week berecht door het hooggerechtshof op beschuldiging van plichtsverzuim. Ze zou nagelaten hebben als voorzitter van het National Rice Policy Committee op te treden tegen de corruptie in het systeem, waarvoor ze was gewaarschuwd, en de oplopende kosten omdat de regering elke rijstkorrel van de boeren kocht tegen een 40 procent hoger bedrag dan de marktprijs.
Het hypotheeksysteem functioneerde van 2011 tot 2014. Toen de junta het beëindigde, bedroeg de regeringsvoorraad 18,7 miljoen ton. Een deel daarvan is verrot. Het ministerie van Handel wil meer rijst veilen voordat het nieuwe oogstseizoen begint om mogelijke gevolgen voor de prijs van de nieuwe oogst te voorkomen. (Bron: Bangkok Post, 9 maart)

Voorstel voor verplichte oogstverzekering
11 maart – Lijkt me op het eerste gezicht een goed idee, een verplichte oogstverzekering om boeren te beschermen tegen natuurrampen en hun inkomen veilig te stellen. Is de regering van het gezeur af en dreigementen als ze hen niet helpt.
De verplichte verzekering is een voorstel van de stuurgroep economie, waarin de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), het Fiscal Policy Office en het Office of the Insurance Commission (OIC) zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep gaat agrarische verzekeringen in andere landen bestuderen, die veel mechanismen hebben zoals rijstverzekeringsmaatschappijen en landbouw mutual insurance fondsen.
Thans is oogstverzekering vrijwillig en alleen mogelijk in de beginfase. De dekking is beperkt tot producten die typisch vatbaar zijn voor natuurrampen zoals rijst. De BAAC wil dit jaar het areaal waarvoor een verzekering is afgesloten, uitbreiden van 1,5 miljoen naar drie miljoen rai.
De bank verwacht dat boeren door de droogte geprikkeld worden om hun oogst te verzekeren. Voor dit jaar wordt gerekend op 200.000 verzekerden tegen 92.000 vorig jaar. De verzekering dekt de schade bij overstromingen, droogte, stormen, vorst, branden, plagen en ziektes. Om de verzekering te promoten gaat de BAAC samen met de OIC boeren, bankklanten en landbouworganisaties voorlichten over de voordelen.
De premie is gerelateerd aan het gebied waarvoor de verzekering wordt afgesloten. In streken met een laag risico betalen de boeren 60 baht per rai, waar de regering 64 baht bijlegt. In streken met een hoog risico respectievelijk 100 en 383 baht. In gebieden die zijn uitgeroepen tot natural disaster zone hebben de boeren recht op een vergoeding van de regering van 1.113 baht per rai. Het OIC werkt aan een voorstel voor een vergoeding voor streken buiten die zones. (Bron: Bangkok Post, 10 maart)

Vrijdag 1 april
– Da’s wrang. Boerin Pensri Chaomkae uit Pathum Thani stapt op advies van de regering over van rijst op een gewas dat beter bestand is tegen de droogte, namelijk puek (taro), maar nu krijgt haar boerderij geen water. Ze is bang dat de vijf rai die over twee maanden moet worden geoogst, en vier rai die twee maanden geleden werd beplant, zal verpieteren. Zie verder het volgende bericht.

– Rijstboeren hebben vorig jaar als gevolg van de droogte een verlies geleden van drie miljard baht en voor dit jaar zijn de vooruitzichten nog slechter. Naar verwachting kunnen ze pas midden juni rijst planten als gevolg van een verlaat begin van het regenseizoen. De regering dient de boeren met financiële steun tegemoet te komen, zoals uitstel van schuldaflossingen en andere noodzakelijke maatregelen [geen details].
Dit zei Sucharit Koontanakulvong, hoofd van de afdeling waterbeheer van de Chulalongkorn universiteit, gisteren op een seminar over de droogte. Wanneer de droogte zich voortzet, zullen boeren niet in staat zijn dit jaar tweemaal (of vaker) te oogsten, zoals ook de afgelopen jaren het geval was. Er is wel een een lichtpuntje: La Niña dat verantwoordelijk is voor de droogte, zorgt voor meer regenval tijdens het regenseizoen dat midden juni begint en tot januari zal duren, is de verwachting.
Voor de komende tien jaar verwacht Sucharit een watercrisis, want het watermanagementplan van de overheid voorziet niet effectief in het inefficiënt gebruik van water in het land. De gevolgen zullen ‘ernstig’ zijn, voorspelde hij, met name op economisch en sociaal gebied.
Intussen zit het Royal Irrigation Department niet stil. Een haalbaarheidsstudie naar het omleiden van water uit de rivier Yuam in Mae Hong Son naar het Bhumibol stuwmeer wordt versneld. Het RID gaat mogelijk ook met Myanmar praten over het onttrekken van water uit de Salween rivier.

Zaterdag 2 april
– Op de zesde dag van de rechtszaak tegen oud-premier Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst hebben het kantoor van de Rekenkamer en een panel, ingesteld door de landbouwcommissie van de Senaat, verklaard de regering Yingluck te hebben geïnformeerd over onregelmatigheden [lees: corruptie]. Yingluck was voorzitter van het National Rice Policy Committee.
Voormalig hoofd van het panel Yutthana vertelde over een programma met goedkope rijst bedoeld voor slachtoffers van rampen in het Zuiden. De rijst bereikte nooit de mensen voor wie die bedoeld was, maar werd aan particuliere partijen verkocht. De Public Warehouse Organisation die het toezicht had, stond erbij en keek ernaar.
Het adjunct hoofd van de Rekenkamer zegt vier brieven naar Yingluck te hebben gestuurd over de financiële risico’s en vermeende onregelmatigheden. Yingluck staat terecht voor het hooggerechtshof, afdeling Criminal Division for Political Office-Holders.

Zaterdag 16 april
– De autoriteiten maken eind deze maand bekend wanneer de boeren mogen beginnen met het planten van rijst nadat dit van november tot februari verboden was vanwege de droogte. Volgende week vergadert het ministerie van Landbouw met betrokken diensten over het tijdstip. Criteria zijn de hoeveelheid beschikbaar water en de weersverwachtingen.
Tijdens het regenseizoen wordt de verbouw van rijst niet beperkt, zegt permanent secretaris Theerapat van het ministerie. De regering blijft de boeren aanmoedigen om over te stappen op minder dorstige gewassen. Ze worden gelokt met zachte leningen en beroepstrainingen.

Van rijst naar bonen: Een crisis is ook een kans
19 april – Boerin Sasithorn Homudon (46) uit Bang Len (Nakhon Pathom) heeft met acht boeren uit haar streek de boude stap genomen over te stappen van de verbouw van rijst naar die van mungbonen, een plant die weinig water nodig heeft. Andere boeren durven de stap nog niet aan; ze kijken de kat uit de boom.
De negen boeren hebben 1 miljoen baht van de BAAC geleend uit het budget van 15 miljard baht dat bestemd is voor boeren om van gewas te wisselen. De lening met een looptijd van 1 jaar heeft een rente van 0,01 procent. Als de verbouw van de bonen succesvol is, gaan ze meer bonen verbouwen of geven ze de verbouw van rijst misschien wel helemaal op.
Sasithorn schat de kosten per oogst, inclusief kunstmest, landhuur, lonen en zaden op 3.400 baht per rai. Ze verwacht 4.200 baht te kunnen verdienen, waardoor een winst overblijft van 800 baht per rai. Maar die bedraagt 1.500 baht als lonen en landhuur van de kosten worden afgetrokken daar het land (samen bezitten ze 479 rai) eigen grond is en ze al het werk zelf doen.
De schatting is gebaseerd op een prijs van 21 baht per kilo, die wordt gegarandeerd door Isa Farm Co en aangenomen dat per rai 200 kilo bonen kunnen worden geproduceerd. De 1.500 baht winst is hoger dan de 1.000 baht die met de verbouw van rijst kan worden verdiend, wat momenteel niet eens mogelijk is vanwege de droogte. De foto spreekt boekdelen. En rijstboeren maken zelfs een verlies van 400 baht per ton wanneer ze arbeiders moeten inhuren.
In de rest van het artikel wordt ingegaan op de structurele problemen van de rijstverbouw, maar dat is grotendeels ouwe koek. Eén opmerking: De kern van het probleem is dat de rijstboeren zich niet serieus verdiepen in de vraag hoe ze de kwaliteit van de rijst die ze verbouwen kunnen verbeteren en hoe ze de kosten kunnen terugbrengen. Veelzeggend is ook het gegeven dat de opbrengst per rai in Thailand lager is dan die in andere landen. (Bron: Bangkok Post, 18 april)
Persoonlijke noot:
Mijn meelezer wijst me erop dat het effectiever is te kiezen voor wisselbouw omdat het jaren achtereen verbouwen van hetzelfde gewas tonnen kunstmest vereist. Zelf ken ik uit Afrika het systeem van mixed farming, waarbij gewassen door elkaar worden verbouwd. En in Nederland kenden we het gemengd bedrijf. Een Thaise variant daarvan is de kippenren gebouwd boven een visvijver, waarbij de kippenmest dient als voer voor de vissen..

RID pleit voor uitstel rijstseizoen; er is te weinig water
26 april – Er is niet genoeg water om volgende maand al te beginnen met het planten van rijst, zegt het Royal Irrigation Department (RID), want de vier grote stuwmeren bevatten te weinig water. Maar wanneer het regenseizoen, verwacht  in juli, ‘in full swing’ is, kunnen de boeren gaan zaaien. Het Meteorological Department zal bekend maken wanneer dat is.
Volgens RID directeur-generaal Suthep is er tijdens het regenseizoen voldoende water voor gebieden, die geïrrigeerd worden. Of het ook voldoende is voor de tweede rijstoogst na het regenseizoen wordt later bepaald.
De grote stuwmeren zijn voor 96 procent uitgeput, wat 4 procent overlaat om het tot het begin van het regenseizoen uit te zingen. De eerste regens worden in de derde week van mei verwacht. Water wordt als eerste geleid naar akkers  met rijst van de vorige oogst.
Boeren in niet-geïrrigeerde gebieden is gevraagd het planten van rijst uit te stellen of over te stappen op andere gewassen, die bestand zijn tegen de droogte, zoals sunn hemp. De regering belooft die op te kopen, waardoor boeren bijna evenveel verdienen als met de rijstverbouw, zegt minister Chatchai (Landbouw).
Het ministerie dient binnenkort bij het kabinet een rehabilitatieplan voor de landbouwsector in, die zwaar is getroffen door de droogte. Het plan voorziet in een verlaging van de prijs voor kunstmest, een aanbod van kwaliteitszaden en lage-renteleningen voor boeren.

Woensdag 4 mei
– Het ministerie van Handel gaat zes personen die verantwoordelijk worden geacht voor nep G2G rijstdeals (government to government) ten tijde van het hypotheeksysteem voor rijst voor 20 miljard baht aansprakelijk stellen. Het bedrag is geen verrassing want is al eerder genoemd. Het haasje zijn onder anderen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel in het kabinet Yingluck.
De zaak heeft ook nog een strafrechtelijke kant. De minister en twintig anderen en bedrijven staan terecht in het hooggerechtshof voor deals met twee Chinese bedrijven die door Beijing niet geautoriseerd waren G2G deals af te sluiten.

Stimulans voor verbouw gezonde riceberry
5 mei – De regering wil de verbouw van riceberry, een rijstsoort met een hoog gehalte aan ijzer, dit jaar sterk stimuleren. Doel is het huidige beplante areaal van 5.000 rai te verdubbelen. Daarop verbouwen 354 boeren in dertien provincies de donkerpaarse rijst in het kader van het Riceberry Valley Scheme. De boeren hebben zich verenigd in zeventien groepen; ze werken samen om de rijst volgens organische richtlijnen te verbouwen.
Riceberry is een kruising van Hom Nin rijst, die anti-oxidanten bevat, en Hom Mali, waardoor riceberry evenals Hom Mali na bereiding zacht en aromatisch is. De rijst is in toenemende mate gewild bij consumenten.
Thailand telt naar schatting 213.000 rai waarop organische rijst wordt verbouwd. Daarop produceren 92.000 boeren jaarlijks 80.000 ton. Organische rijst vormt 68 procent van de totale export van organische producten, gevolgd door groentes (12 pct) en fruit (8 pct). De rest bestaat uit thee, kruiden, cosmetica en spa producten. De export van al die gezonde producten was in 2015 goed voor 4,4 tot 4,6 miljard baht (schatting) en in 2014 voor 4 miljard baht.
Van 28 tot 31 juli wordt in het Queen Sirikit National Convention Centre de jaarlijkse Organic & Natural Expo gehouden. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Frauduleuze rijstdeals; premier wil tempo
6 mei – Bangkok Post opent vandaag met een fors verhaal over de compensatie van 20 miljard baht die zes personen moeten ophoesten wegens frauduleuze rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. Premier Prayut heeft het ministerie van Handel onder druk gezet de zaak snel af te wikkelen. Maar hij waarschuwt ook de betrokken autoriteiten dat alles ‘volgens het boekje’ moet worden gedaan.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt: ‘De premier vraagt hen uit deze zaak lering te trekken. Het dient een herinnering te zijn dat dat ze moeten doen wat juist is, in hun baan eerlijk zijn en dat ze zich aan regels en wetten moeten houden. Ze moeten zich niet laten gebruiken door politici of belangengroepen.’
Het bedrag van 20 miljard is vastgesteld door een staatscommissie, geleid door hoofd Manas van het Comptroller-General Department (thesaurier). Het gaat om vier rijstdeals van 6,2 miljoen ton, die onder het mom van G2G (government to government) met Chinese bedrijven zijn afgesloten. Zes personen worden daarvoor verantwoordelijk geacht, waaronder de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel in het kabinet Yingluck.
Om te voorkomen dat de zaak zich lang voortsleept, worden betrokkenen middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, maar daar kunnen ze wel tegen in beroep gaan. Voormalig premier Yingluck komt later aan de beurt om haar portemonnee open te trekken.

Yingluck mag 287 mld baht dokken
14 mei – Op de foto lacht ze nog, toen ze arriveerde bij het hooggerechtshof, maar het lachen moet haar snel vergaan zijn toen tijdens de zitting van de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof de adjunct-permanent secretaris van het PM’s Office vertelde dat ze aansprakelijk gesteld gaat worden voor 287 miljard baht wegens de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. Een in april vorig jaar ingestelde staatscommissie heeft dat bedrag berekend.
Oud-premier Yingluck is niet de enige die moet dokken. Zes personen zijn eerder aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 20 miljard baht wegens frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven. Onder hen zijn de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel. Om te voorkomen dat de zaak zich lang voortsleept, worden betrokkenen middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, maar daar kunnen ze wel tegen in beroep gaan.
Yingluck staat terecht omdat ze nagelaten zou hebben als voorzitter van het National Rice Policy Commitee op te treden toen ze gewaarschuwd werd voor corruptie en omdat ze niets had gedaan tegen de sterk oplopende kosten. De regering kocht destijds de rijst van de boeren voor een prijs 40 à 50 procent boven de marktprijs. Gevolg was dat Thaise rijst te duur was in een wereldrijstmarkt met een overaanbod.
De huidige regering is nog steeds bezig de rijstvoorraad weg te werken tegen verliesgevende prijzen. Een deel is verrot of van slechte kwaliteit en kan alleen nog maar als veevoer worden gebruikt. De geleden verliezen bedragen meer dan 500 miljard baht.
Update krant: De krant schrijft geen woord over de 287 miljard baht, maar beperkt zich tot een verslag van de zitting, waarop twee getuigen à charge aan het woord kwamen. Vice-president Supat van de BAAC vertelde dat de regering Yingluck geen duidelijk plan had voor de door haar (te duur) opgekochte rijst van de boeren. De regering kocht de rijst, sloeg die op in magazijnen en dacht niet na over de verkoop.
Woensdag komen twee andere getuigen à charge aan de beurt. Het verhoor van Yingluck’s getuigen begint op 8 juli en duurt tot 3 februari volgend jaar.
De NACC gaat nog eens 33 verdachten aan de tand voelen die betrokken waren bij de frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven, die werden gecamoufleerd als G2G-deals (government to government). Eerder had de NACC al vier (Thaise) bedrijven in het vizier, die beweerden door de Chinese autoriteiten gemandateerd te zijn om rijst van Thailand te kopen. Het gaat hierbij om een bedrag van 1,9 miljard baht.

Droogte jaagt rijstprijzen op
19 mei – De prijzen van Thaise rijst zijn als gevolg van de wijdverspreide droogte gestegen naar een niveau dat de afgelopen twee jaar niet is vertoond. De prijs van 5% witte rijst bedraagt nu US$ 424 per ton tegen $ 397 in april. Kleefrijst kost $ 900 per ton tegen $ 867 een maand geleden. De prijs van Hom Mali (jasmijnrijst) blijft stabiel op $ 795 per ton.
Ere-voorzitter Chookiat van de Thai Rice Exporters Association zegt dat de prijsstijging van kleefrijst te wijten is aan boeren die zijn overgestapt op Hom Mali omdat er meer vraag naar is uit China, alsmede Indonesië en Maleisië vanwege de ramadan. De islamitische vastentijd duurt van 5 juni tot 6 juli.
Permanent secretaris Chutima van het ministerie van Handel zegt dat de rijstprijzen een stijgende trend vertonen vanwege het verminderende aanbod op de wereldmarkt en de droogte die ook in India en Vietnam toeslaat, twee grote rijst producerende landen. Hoe lang de prijsstijging doorgaat, hangt af van de gevolgen van de droogte voor die twee landen.
Het lagere aanbod kent wel een lichtpuntje want voor de laatste veiling van rijst uit de regeringsvoorraad, een erfenis van het hypotheeksysteem voor rijst, bestond veel belangstelling. Er waren 51 gekwalificeerde bieders. Vandaag worden de resultaten bekend gemaakt.
Geveild is 1,2 miljoen ton uit een totale voorraad van 11,4 miljoen ton, waarvan een deel alleen nog geschikt is voor industrieel gebruik (grade C), een deel met ministeriële certificering (Grade P) en een deel van mindere kwaliteit dat gesorteerd moet worden (Grade A en B). De veilingen vinden per magazijn plaats. (Bron: Bangkok Post, 18 mei)

Rijstdeal met China mislukt
21 mei – Het is minister Apiradi (Handel) vorige week niet gelukt om in Beijing spijkers met koppen te slaan over de verkoop van 1 miljoen ton rijst en 200.000 ton rubber, alsmede China te bewegen meer landbouwproducten te kopen zoals tapioca. Maar niet getreurd, de minister gaat het volgende maand weer proberen als in Thailand wordt vergaderd over de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima.
De rijst- en rubberdeal maakt deel uit van het Memorandum of Understanding dat in december 2014 is getekend over de aanleg van die lijn. Zoals bekend is het hele vorige jaar onderhandeld over de kosten van de lijn en de lening die China zou verstrekken.
Thailand vond uiteindelijk de door China gevraagde rente te hoog en besloot er geen gebruik meer van te maken. Dus moest er bezuinigd worden; van de oorspronkelijk geplande lijn Bangkok, Rayong, Nakhon Ratchasima en Nong Khai (873 km) wordt nu alleen Bangkok-Nakhon Ratchasima (250 km) aangelegd.
Het bericht geeft geen verklaring voor het mislukken van de rijst- en rubberdeal. Als ik mag gissen: China moet op de kleintjes letten, want ook daar groeien de bomen momenteel niet tot de hemel. Of misschien is het een subtiele wraak voor het afzien van de lening. Wie zal het zeggen.
Het gaat in deze deal om nieuw geoogste rijst en niet om rijst uit de regeringsvoorraad. Dus het zou ook kunnen dat de rijst te duur is. De rijstprijzen vertonen momenteel een stijgende trend vanwege de droogte, die ook hard toeslaat in Vietnam en India.
En nu hoop ik maar het bericht correct te hebben weergegeven, want erg helder is het niet geschreven. Misschien snapt de auteur het zelf ook niet allemaal.

Rijst wordt duurder
25 mei – Het slechte nieuws is dat rijst duurder wordt, het goede nieuws dat de prijzen pas op zijn vroegst in september omhoog gaan, want de huidige voorraden zijn voldoende om tot augustus of september de prijs ongemoeid te laten. Het zal niemand verbazen wat de oorzaak is: de droogte waardoor de nieuwe oogst tegenvalt .
Verpakte witte rijst kost nu 70 à 80 baht per 5-kilopak, Hom Mali (jasmijnrijst) 170 à 180 baht per 5-kilopak. De rijstprijzen vertonen al een tijdje een stijgende trend. In mei kostte een ton rijst 14.000 baht tegen 12.000 baht eerder dit jaar. In dezelfde periode ging de prijs van paddy (ongepelde rijst) omhoog van 9.000 naar 9.400 baht.
Vorige week dinsdag stegen de referentieprijzen van Thaise rijst naar het hoogste niveau in twee jaar. De prijs van 5% witte rijst bedroeg US$ 424 per ton tegen $ 397 in april en kleefrijst deed $ 900 per ton tegen $ 867 vorige maand. De prijs van Hom Mali bleef stabiel op $ 795 per ton.
Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Millers Association, verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen. Voor de boeren leveren ze nauwelijks een voordeel op daar de meeste boeren nog kampen met de verliezen die ze vorige seizoenen als gevolg van de droogte hebben geleden. (Bron: Bangkok Post, 24 mei)

Hypotheeksysteem voor rijst: Op 19 juli weet Yingluck ‘t
29 mei – Het zwaard van Damocles dat nu nog boven het hoofd van oud-premier Yingluck hangt, valt rond 19 juli, Asanha Bucha* dag. Dan wordt bekend gemaakt hoeveel Yingluck moet ophoesten ter compensatie van de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. De commissie die het bedrag vaststelt, moet daarover nog zesmaal vergaderen.
Het geleden verlies op het hypotheeksysteem, waarbij de boeren voor hun paddy 40 procent boven de marktprijs kregen, is inmiddels opgelopen tot 536 miljard baht [omdat de opgekochte rijst die nog in voorraad ligt, in waarde vermindert.] Een bron, die aldus de krant vertrouwd is met de zaak, schat dat Yingluck aansprakelijk zal worden gesteld voor 200 miljard baht.
Yingluck staat momenteel voor het hooggerechtshof terecht wegens plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben te reageren op waarschuwingen over corruptie en de oplopende kosten hebben genegeerd [omdat de opgekochte rijst door de hoge prijs onverkoopbaar was].
Behalve de premier moeten ook anderen dokken. Ze waren betrokken bij frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven. De commissie wil 20 miljard baht beuren, onder anderen van de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel.
* Asanha Bucha is de dag met de eerste volle maan van de achtste maanmaand. Dat was de dag waarop de Boeddha zijn eerste preek hield in het Deer Park in Benares (India) en waarop de boeddhistische sangha (monnikenorde) circa 2.500 jaar geleden werd gevormd. De dag markeert het begin van de boeddhistische vastenperiode en staat ook bekend als Rains Retreat.

Yingluck blijft vechten tegen bestuurlijke boete
24 juni – Oud-premier Yingluck laat zich niet naar de slachtbank leiden. Ze verzet zich tegen de geëiste betaling van 287 miljard baht als compensatie voor de verliezen die tijdens haar bewind zijn geleden op het hypotheeksysteem voor rijst.
Yingluck (en anderen) is daarvoor verantwoordelijk gesteld door een commissie onder voorzitterschap van adjunct permanent secretaris van het PM’s Office Jirachai. Die heeft het bedrag vastgesteld. Yingluck laat het er niet bij zitten. Op 1 juni heeft ze bij de strafrechtbank een zaak aanhangig gemaakt tegen de voorzitter. Ze beschuldigt hem van een ambtsmisdrijf. Yingluck’s advocaat wijst erop dat Jirachai verzuimd heeft getuigen te horen, geen feiten heeft gevonden, [rijst] voorraden niet heeft gecontroleerd en het bedrag niet hard heeft gemaakt.
Op 10 juni wees de rechtbank de zaak af, maar nu heeft Yingluck beroep aangetekend bij de Bangkok Criminal Court. De rechtbank zou slordig te werk zijn gegaan, aldus de advocaat van Yingluck.
Yingluck ligt op twee fronten onder vuur: ze moet 287 miljard baht terug betalen en ze wordt vervolgd in de Criminal Division for Political Office Holders van het hooggerechtshof. In de eerste procedure is besloten het geld via bestuursdwang op te eisen en niet in een civielrechtelijke zaak, omdat die te lang zou duren.
In de andere zaak wordt ze beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. Vrijdag moet ze in het hooggerechtshof getuigen. (Bron: website Bangkok Post, 23 juni)

Opinie: Regeringen pakken problemen in landbouw niet aan
1 juli – De afgelopen 5 jaar heeft Thailand bijna 1 biljoen baht uitgegeven aan zachte leningen, hulpprogramma’s en financieringen voor boeren. Ook de regering Prayut heeft grote sommen geld in de plattelandseconomie geïnjecteerd, in totaal 143 miljard baht en recent nog 45 miljard om de boeren te helpen die lijden onder de droogte en ingezakte prijzen van agrarische producten.
‘Ontegenzeggelijk zullen deze financiële injecties op de korte termijn de rurale economie nieuw leven in blazen. Maar het is geen duurzame en lange termijn benadering om de wortel van de chronische problemen in de landbouw aan te pakken’, schrijft Wichit Chantanusornsiri in zijn wekelijkse rubriek Making sense.
Wat die problemen zijn, is algemeen bekend: hoge productiekosten, matige kwaliteit van de producten, lage productiviteit, droogte en ontoereikend management van overstromingen. Ter illustratie trekt Wichit een vergelijking tussen Thailand en Vietnam. In Vietnam bedraagt de opbrengst per rai van rijstboeren 853 kilo tegen 447 kilo in Thailand. De productiekosten bedragen gemiddeld 4.978 baht tegen 5.800 baht in Thailand.
Vietnam speelt dat klaar door maatregelen om de productie te vergroten, de kwaliteit te verbeteren, de winstgevendheid te vergroten, en door de input kosten en het gebruik van chemicaliën te verlagen.
Het beleid van de regering Prayut wijkt niet af van dat voorgaande regeringen. De Pheu Thai regering van Yingluck gaf ruwweg 600 à 700 miljard baht aan haar controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Ze kocht de paddy op voor prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen lagen. Leuk voor de boeren die ervan profiteerden, maar het leidde tot een enorm verlies omdat Thaise rijst te duur was.
Wichit verzuimt de regering Abhisit te noemen. Ook die hielp de boeren met een geldinjectie in de vorm van prijsgarantie, zij het dat het systeem minder kostbaar was dan dat van de regering Yingluck.
Wichit noemt het twijfelachtig of de 1 biljoen baht die de afgelopen 5 jaar in de landbouw is gestoken, geleid heeft tot tastbare hervormingen in de landbouwsector. Of zijn het alleen maar korte termijn remedies, die de problemen niet bij de wortel aanpakken?
Wichit: ‘Van regering tot regering heeft Thailand herhaaldelijk dezelfde oplossing gekozen. De problemen zijn gebruikt om de politieke machtsbasis van verschillende regeringen te versterken.  Populistisch beleid met enorme financiële injecties vertaalt zich doorgaans in grotere steun van kiezers bij de volgende verkiezingen, maar lange-termijn en duurzame oplossingen worden uitgesteld.’ (Bron: website Bangkok Post, 30 juni)

Prayut wil snel onderzoek naar corruptie in hypotheeksysteem
2 juli – Premier Prayut dringt er bij de autoriteiten op aan hun onderzoek naar gevallen van corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst dit jaar af te ronden. De premier zei dit donderdag tijdens een vergadering van het Rice Policy and Management Committee. Na de vergadering herhaalde hij zijn pleidooi. De premier wil dat ze afgerond worden zodat ze voor de rechter gebracht kunnen worden.
Een van die zaken betreft oud-premier Yingluck, destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC). De regering wil haar middels een administrative order (bestuursdwang) aansprakelijk stellen voor de verliezen die met het systeem zijn geleden. Volgens de commissie die het bedrag heeft vastgesteld, is bestuursdwang nodig om te voorkomen dat de zaak verjaart in februari 2017. De bestuursdwang is gebaseerd op de Act on Liability for Wrongful Acts of Officials van 1996.
Op strafrechtelijk gebied wordt Yingluck aangepakt door de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof. Daar staat ze terecht voor plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van de NRPC nagelaten zou hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten.
Ook de National Anti-Corruption Commissie houdt zich met corruptie in het hypotheeksysteem bezig. Prayut dringt erop aan niet te luisteren naar ‘distorted issues’. ‘Wanneer zij [de zaken] voor de rechter komen, is er niets om bezorgd over te zijn. Wanneer de beschuldigden menen dat ze niets verkeerds hebben gedaan, kunnen ze zich verdedigen.’
De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) van het ministerie van Justitie, een zusje van de NACC, heeft bekend gemaakt 551 klachten te hebben ontvangen over het hypotheeksysteem. De PACC heeft sub-panels gevormd om 47 zaken te onderzoeken. De rest wacht op behandeling.
PACC secretaris-generaal Prayong Priyajit zegt dat ze tijd in beslag nemen, maar niet erg lang want ze komen qua overtreding op hetzelfde neer. De meeste betreffen de opslag van de opgekochte rijst in magazijnen van de Public Warehouse Organisation (PWO) and the Marketing Organisation for Farmers (MOF). Prayong verwacht dat die zaken binnen drie maanden zijn afgerond. (Bron: website Bangkok Post, 1 juli)

Prayut: Verlies op hypotheeksysteem voor rijst neemt toe
4 augustus – Het verlies op het controversiële hypotheeksysteem voor rijst is groter dan het eerder berekende bedrag van 286,6 miljard baht, aldus premier Prayut. Veel rijst is vanwege de teruggelopen kwaliteit onverkoopbaar, zei hij woensdag.
Van de door de regering Yingluck opgekochte rijst is nog 9,1 miljoen ton in voorraad. Daarvan nemen de opslagkosten toe. Bovendien wordt voor volgend jaar een lagere rijstconsumptie verwacht en nemen de voorraden in veel landen toe.
Zoals bekend staat oud-premier Yingluck momenteel terecht voor de afdeling Holders of Political Positions van het Hooggerechtshof. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben op te treden tegen de vermeende corruptie in het systeem en de oplopende kosten. De regering kocht destijds de rijst op van de boeren voor een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs lag.

Hypotheeksysteem: Yingluck bijt van zich af
6 augustus – Oud-premier Yingluck heeft andermaal het controversiële hypotheeksysteem voor rijst verdedigd omdat het ten goede van de boeren kwam, die onder schulden gebukt gingen, en de nationale economie. Dat betoogde ze vrijdag voor de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. Yingluck staat er terecht voor plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee waarschuwingen over corruptie genegeerd zou hebben en niet is opgetreden tegen de oplopende kosten.
Vrijdag was de eerste dag van het proces, waarbij de getuigen à decharge aan het woord komen. Naar verwachting duurt het getuigenverhoor tot februari volgend jaar. Via het hypotheeksysteem dat van 2012 tot 2014 van kracht was, kocht de regering alle paddy (ongepelde rijst) op voor een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag. Als gevolg daarvan was Thaise rijst te duur op de wereldmarkt en verloor Thailand zijn positie als grootste rijstexporteur ter wereld aan Vietnam en India.
Yingluck betoogde dat het hypotheeksysteem een non-profit programma was om de economie te steunen. De boeren die ervan profiteerden, zagen hun schulden slinken en de banken meldden minder non-performing leningen. Yingluck ontkende dat het systeem het marktmechanisme had verstoord. Handelaren konden zoals gebruikelijk rijst van andere boeren blijven kopen. Van de door de regering 13,3 miljoen opgekochte rijst werd minder dan 1 miljoen ton geëxporteerd.
Premier Prayut zei deze week dat het verlies op het hypotheeksysteem groter is dan het eerder berekende verlies van 286,6 miljard baht. Zie het bericht van 4 augustus: Prayut: Verlies op hypotheeksysteem voor rijst neemt toe.

Minimum exportprijs voor rijst dreigt
27 augustus – Het ministerie van Handel dreigt een minimum exportprijs voor rijst vast te stellen om verdere prijsschommelingen te voorkomen die het gevolg zijn van manipulaties en een prijzenoorlog tussen handelaren. Volgens de permanent secretaris van het ministerie stunten veel exporteurs en molenaars met lage prijzen, waardoor de prijs van rijst schommelt.
Chutima begrijpt dat niet goed, want de wereldproductie is aan het verminderen. De voorraden in India maken naar verwachting een duikvlucht: van 25 miljoen naar 16 miljoen ton en Vietnam verlaagde zijn export target van 6,5 miljoen naar 4,75 miljoen ton. De twee landen zijn de belangrijkste rivalen van Thailand op de exportmarkt. Verwacht wordt dat kopers, zoals de Filipijnen en Indonesië, dit jaar meer rijst importeren, waardoor de Thaise rijstprijzen omhoog gaan.
Chutima: ‘Wanneer de handelaren onjuiste informatie en negatieve vooruitzichten blijven verspreiden om de binnenlandse rijstprijzen te beïnvloeden, worden maatregelen genomen.’
De afgelopen twee weken is de prijs van paddy (ongepelde rijst) scherp gedaald met 2.000 baht per ton als gevolg van het negatieve nieuws. De prijs van witte paddy rijst grade 15% zakte van 10.000 baht per ton naar 8.400 à 9.000 baht. En dat terwijl de hoofdoogst van 2016/17 nog niet aan de markt is geleverd.
Chutima schat dat het nieuwe aanbod onder de schattingen blijft en slechts 27,7 miljoen ton paddy bedraagt. De regering heeft al maatregelen ad 10 miljard baht voorbereid, zegt ze, om de boeren te helpen en het nieuwe aanbod te absorberen. De rijstverkopen uit de regeringsvoorraad, opgebouwd tijdens het hypotheeksysteem voor rijst, hebben geen invloed op de marktprijzen want de rijst is meestal oud.
Chookiat Ophaswongse, erevoorzitter van de Thai Rice Exporters Association, is het eens met het dreigement van een prijsmaatregel, maar hij betwijfelt of die een eind maakt aan de prijsspeculaties. ‘Er zijn andere factoren die invloed hebben op de inzakkende marktprijzen.’
Een belangrijke factor is China’s grote rijst output en de neiging van internationale markten om dit jaar kleinere hoeveelheden te kopen. De Filipijnen maakte onlangs bekend 250.000 ton minder te kopen wat eveneens van invloed is op de Thaise rijstprijzen. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

Amlo confisqueert 7 mld baht wegens rijstdeals
10 september – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft het vermogen ad 7 miljard baht van twee bedrijven en personen in beslag genomen. Het gaat om Siam Indica Co en Siralai Co, inmiddels Kitha Properties Co, en collega’s [compagnons?] van Apichart Chansakulporn, een tycoon in de rijsthandel.
Beide bedrijven waren betrokken bij frauduleuze rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. Het vermogen bestaat uit geld op 51 bankrekeningen en gronden in zes provincies, vermoedelijk gekocht met witgewassen geld.
De inbeslagname is een uitvloeisel van het besluit van de NACC om voormalig minister van Handel Boonsong en twintig functionarissen en bedrijven te vervolgen voor frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven, die ze deden voorkomen als G-to-G deal (government to government). Ze verkochten de rijst vervolgens aan binnenlandse bedrijven, die nauwe banden hadden met de regering Yingluck, waaronder Siam Indica Co. Volgens de NACC heeft dit gesjoemel het land 20 miljard baht gekost.
Rijstycoon Apichart, voormalig directeur en grootaandeelhouder van President Agri Trading, werd in 2014 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verduistering van overheidsrijst in 2007. Hij wordt ook verdacht van banden met Siam Indica.

Hypotheeksysteem voor rijst: De korenwormen worden uitgerookt*
13 september – Een gevoel van rechtvaardiging overviel me vrijdag toen het Anti-Money Laundering Office (Amlo) aankondigde beslag te leggen op 7 miljard baht aan banktegoeden en gronden in zes provincies van twee bedrijven, Siam Indica en Srilalai Co, en enkele personen die nauwe banden hebben met Apichart Chansakulporn, of Sia Piang, een invloedrijke rijstexporteur die op goede voet staat met Pheu Thai.
Dat schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post. Hij voelde zich zo goed omdat het gaat om Sia Piang en zijn bende, die de staat en belastingbetalers onverholen hebben opgelicht met nep G-to-G rijstdeals (government to government) voor export naar China. ‘Velen die het hypotheeksysteem en de rijstdeals in het bijzonder hebben gevolgd, zullen mijn gevoel delen.’
De deals die plaats vonden onder de regering Yingluck, waren de meest schandelijke van alle onregelmatigheden met het controversiële hypotheeksysteem. Hoe ging de bende te werk? Ze vervalste bestellingen, zogenaamd van twee Chinese bedrijven. De minister van Handel gaf toestemming aan het Foreign Trade Department de rijst voor de export te verkopen.
Siam Indica (voorheen President Agri) zag kans 7,32 miljoen ton tegen een smerig lage prijs te verwerven. Vreemd genoeg werden door banken geen kredietbrieven voor de export verleend. Maar dat was ook niet nodig, want de rijst werd niet geëxporteerd maar tegen marktprijzen aan binnenlandse bedrijven en andere exporteurs verkocht, wat een leuke winst opleverde. Een regeringspanel heeft berekend dat dit akkefietje de overheid 20 miljard baht heeft gekost.
Veera vraagt zich af: Wist de regering Yingluck niet dat Siam Indica en President Agri (onder een vorige regering beschuldigd van oplichting van het Foreign Trade Department) een en hetzelfde bedrijf waren en banden had met Sia Piang?
Sia Piang kreeg in 2014 een gevangenisstraf van zes jaar wegens die oplichting en zit gevangen in de gevangenis van Samut Prakan. Maar geld stinkt niet, vooral als je er veel van hebt. Dus het gevangenisleven zal voor hem wel niet erg hard zijn.
Ongetwijfeld is de in beslag genomen 7 miljard, waaronder 921 miljoen baht aan banktegoeden, slechts een fractie van het geld dat tijdens het hypotheeksysteem in de zakken is verdwenen van corrupte politici, ambtenaren en zakenlui.
De twee rijstbedrijven, de oud-minister van Handel en enkele politici en ambtenaren zijn aansprakelijk gesteld voor het verlies dat de overheid door de nep deals heeft geleden. In totaal gaat het om 21 personen die door de NACC aan de schandpaal zijn genageld.
Een getuige à decharge in de rechtszaak** tegen Yingluck heeft verklaard dat het hypotheeksysteem ten goede is gekomen aan de boeren. ‘Hetgeen ik niet betwijfel’, schrijft Veera. De paddy opkopen tegen een bovenmarktprijs is ongetwijfeld gunstig voor de boeren en ze zullen ongetwijfeld het hypotheeksysteem loven.
Maar wat de getuige verzuimde te zeggen is dat nietsontziende politici en ambtenaren ook van de taart gesnoept hebben, en niet zo’n beetje. Wie zijn de verliezers? Veera: ‘De staat en de belastingbetalers die het verlies moeten dragen. De rijsthypotheek sage is nog niet voorbij. Er gaan nog meer koppen rollen.’ (Bron: Bangkok Post, 12 september)
* De kop is een metafoor. Rijst die opgeslagen ligt, heeft te lijden van korenwormen. Die worden bestreden door ze uit te roken.
** Oud-premier Yingluk staat terecht voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof omdat ze waarschuwingen over corruptie in het hypotheeksysteem genegeerd zou hebben en niet zou hebben opgetreden tegen de oplopende kosten.

Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen
14 september – De ambtenaren die zich bezighouden met het opruimen van de door voorgaande regeringen opgekochte maïs, tapioca en rijst krijgen rechtsbescherming van de regering. Premier Prayut heeft hen, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, immuniteit verleend wanneer derden, verantwoordelijk voor verliezen en onregelmatigheden, naar de rechter stappen.
De regering wil in versneld tempo van de voorraden af, want de kosten voor opslag, verzekering enzovoort ad 557 miljoen baht drukken zwaar op de rijksuitgaven. Het gaat om 340.000 ton tapioca (waarde 77 miljard baht), 94.000 ton maïs die bijna in haar geheel verrot is (waarde niet vermeld) en 8,4 miljoen ton rijst (geschat verlies 500 miljard baht), voornamelijk opgekocht door de regering Yingluck in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.
Adjunct directeur-generaal Keerati van het Foreign Trade Department zegt dat bij het afstoten van de voorraden tapioca en maïs verliezen onvermijdelijk zijn. Het is beter ze nu te verkopen dan tegen hoge kosten te bewaren. Het tapioca prijsinterventieprogramma heeft geleid tot 180 strafrechtelijke zaken, die een verlies van 4,36 miljard baht hebben opgeleverd.
De premier ontkent dat het toepassen van artikel 44, een artikel dat hem absolute bevoegdheid geeft, tot doel heeft om onmiddellijk de bezittingen van lieden in beslag te kunnen nemen, die verantwoordelijk zijn voor de verliezen. Doel is het werk van het Legal Execution Department gemakkelijker te maken. Die dienst gaat degenen die verantwoordelijk zijn voor de verliezen, financieel aansprakelijk stellen.
Dat gebeurt al in het geval van het hypotheeksysteem voor rijst. De voormalige minister van Handel en zes ambtenaren van het ministerie mogen 20 miljard baht ophoesten wegens frauduleuze rijstdeals. Dat gebeurt niet via een doorgaans tijdrovende civiele procedure maar middels bestuursdwang, die echter wel een beroepsmogelijkheid bij de Administrative Court kent. De bestuursrechter beoordeelt of de inbeslagname terecht is en of het geëiste bedrag consistent is met de verliezen.

Vrijdag 16 september
– Deze week bepaalt de commissie die de schadevergoedingen voor verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst vaststelt, hoeveel oud-premier Yingluck mag dokken. Het besluit gaat daarna naar het ministerie van Financiën en premier Prayut die bestuursdwang zal toepassen. Eerder is een bedrag van 286,6 miljard baht genoemd.
De premier kan in beroep gaan tegen de bestuursdwang. Vice-premier Wissanu verwijst naar het onlangs genomen besluit om ambtenaren immuniteit te verlenen (zie het bericht van gisteren: Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen). Die immuniteit geldt niet voor Yingluck omdat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor de geleden verliezen in het hypotheeksysteem.
Over de precieze hoogte van de schadevergoeding die de toenmalige minister van Handel Boonsong moet betalen wegens frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven, moet nog beslist worden, maar die zal lager zijn dan Yingluck’s bedrag. De minister plus vijf ambtenaren worden aangeslagen voor 18,7 miljard baht.

Bestuursdwang: Minister schuift de hete aardappel door
17 september – ’t Is opening krant, beslaat de halve voorpagina, maar in Nieuws uit Thailand is het maar een gewoon bericht, want ik heb er al tot vervelens toe aandacht aan besteed: de frauduleuze rijstdeals waarvoor voormalig minister van Handel Boonsong en vijf topambtenaren moeten bloeden.
Het bedrag is vastgesteld: 20 miljard baht, maar nu zijn twijfels gerezen of de permanent secretaris van het ministerie van Handel de bestuursmaatregel wil ondertekenen, die de minister onder haar neus heeft geschoven. Ook haar opvolger heeft twijfels. Voormalig parlementslid Warong (Democraten) denkt dat de minister niet het lef heeft om de maatregel te tekenen.
De minister heeft van premier Prayut de opdracht gekregen te tekenen, maar die heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de permanent secretaris, de hoogste ambtenaar op het ministerie. En die zegt: ‘Ik ben geen politicus. Ik doe mijn werk op terreinen waarop ik expertise heb en ik werk onpartijdig. De zaak is gecompliceerd, Ik ben niet van plan iemand te pesten of te straffen.’
De onwillige secretaris wordt eind deze maand vervangen, maar ook haar opvolger zegt geen haast te zullen maken met tekenen. De eis compensatie te betalen moet ‘redelijk’ zijn en ‘uit te leggen’. Ze denkt dat de huidige secretaris de zaak afrondt. Een bron zegt: Wanneer ze onder de druk wordt gezet, treedt ze mogelijk af.
Volgens Warong mist de minister leiderschap en moed door de zaak door te schuiven. Hij noemt het ‘schandalig’ wanneer de minister in functie blijft. ‘We hebben moedige mensen nodig, nu we bezig zijn met hervormingen en de strijd tegen corruptie. Alhoewel zij [ook de minister is een vrouw] wordt beschermd door de grondwet, durft ze niet.’

PACC onderzoekt 850 verdachte rijstzaken
18 september – Dat wordt overwerken voor het personeel van de Public Anti-Corruption Commission (PACC) , want de PACC gaat 850 zaken onderzoeken die te maken hebben met het verdwijnen van rijstvoorraden tijdens de regeringsperiode Yingluck. De rijst was opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem van rijst, waarbij boeren een bovenmarktprijs ontvingen voor hun paddy.
De PACC [en niet de NACC] doet onderzoek omdat overheidspersoneel dat toezicht hield op de voorraden verantwoordelijk zou zijn voor de vermeende diefstal van rijst. De PACC heeft al haar personeel op de zaken gezet. Ze beginnen in oktober en hebben vermoedelijk vijf tot zes maanden nodig.
De beschuldigden zijn werkzaam bij de Public Warehouse Organisation en de Marketing Organisation for Farmers, de twee organisaties die de rijst opkochten en opsloegen. In 2014 is al tijdens inspecties gebleken dat rijst ontbrak. Bovendien was de nodige rijst verrot of besmet met korenwormen. In sommige gevallen waren in een stapel rijstzakken stellingen gebouwd om te maskeren dat rijstzakken ontbraken.
Het bericht plakt er ook een reactie van UDD-leider Weng Tojirakan aan vast met kritiek op minister Apiradi (Handel). Hij zegt: De minister heeft niet het lef een bestuursmaatregel te tekenen waarbij van voormalig minister van Handel Boonsong en vijf functionarrisen 20 miljard baht aan schadevergoeding wordt geëist, maar dat is al uitgebreid beschreven in het bericht van 17 september Bestuursdwang: Minister schuift de hete aardappel door dus dat is ouwe koek.

Hypotheeksysteem voor rijst: Nog 16 jaar afbetalen
20 september – Als wordt doorgegaan in het huidige tempo duurt het 16 jaar om de schuld van het hypotheeksysteem voor rijst aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) af te betalen, zegt BAAC president Luck Wajananawat.
Het hypotheeksysteem dat van kracht was tijdens de regering Yongluck, heeft de overheid 510 miljard baht gekost. De huidige regering lost in het nieuwe begrotingsjaar (1 oktober 2016-30 september 2017) 39 miljard baht van de hoofdsom af en betaalt 20 miljard baht aan rente.
Het hypotheeksysteem was in 2011 een belofte van Pheu Thai en is ingevoerd door de regering Yingluck, die een gigantische verkiezingsoverwinning boekte door wat populistische maatregelen wordt genoemd. Andere waren financiële tegemoetkomingen bij de aanschaf van een eerste auto en eerste huis en tablets voor schoolkinderen, waar de junta al direct een eind aan heeft gemaakt.
De regering Yingluck kocht de rijst van de boeren voor een prijs die 40 à 50 procent boven de marktprijs lag. Het douceurtje leidde ertoe dat boeren, denkend dat de bomen eeuwig tot de hemel zouden blijven groeien, zich in de schulden staken. Intussen stapelde de rijstvoorraad zich op en liepen de kosten voor opslag, verzekering enzovoort op. Het systeem had ook te kampen met corruptie van ambtenaren en politici.
Yingluck staat momenteel terecht omdat ze waarschuwingen over corruptie zou hebben genegeerd en niets zou hebben gedaan tegen de oplopende kosten. De populaire oud-premier is aansprakelijk gesteld voor 287 miljard baht. De voormalige minister van Handel Boonsong en vijf topambtenaren moeten bloeden voor frauduleuze G-to-G deals. Ze zijn voor 20 miljard baht aangeslagen. (Bron: Bangkok Post, 19 september)

Frauduleuze rijstdeals; compensatie eis getekend
20 september – De hete aardappel is afgekoeld, als u begrijpt wat ik bedoel, zou heer Bommel zeggen. Minister Apiradi (Handel) en permanent secretaris Chutima hebben de bestuursmaatregel getekend die voormalig minister van Handel Boonsong en vijf topambtenaren verplicht 20 miljard te betalen wegens frauduleuze rijstdeals, waaraan ze zich tijdens de regeringsperiode Yingluck schuldig hebben gemaakt.
Volgens een eerder bericht schroomde de minister om te tekenen. Vrijdag schoof hij de hete aardappel door naar zijn hoogste ambtenaar, maar die had er ook geen trek in. De minister heeft zich blijkbaar het verwijt aangetrokken geen politieke moed te hebben, want hij zette gisteren wel zijn handtekening. Mevrouw Chutima zei zich ‘normaal’ te voelen over de gezamenlijke ondertekening. ‘De maatregel is in overeenstemming met de juiste procedures en de juridische kwesties zijn besproken.’
Boonsong c.s. hebben dertig dagen om tegen de bestuursdwang in beroep te gaan. Als ze niet reageren op het bevel, krijgen ze één herinnering en daarna legt het Legal Execution Department beslag op hun eigendommen.
Boonsong dreigt met een tegen aanklacht. Hij noemt het besluit hem en de anderen een poot uit te draaien [mijn woordkeus] onrechtvaardig. Op Facebook wijst hij erop dat het hooggerechtshof nog moet vonnissen over de zaak [van de frauduleuze rijstdeals]. De aanvankelijke schroom van de minister is volgens hem een bewijs dat getwijfeld mag worden aan de legitimiteit van de maatregel.

Boonsong laat ’t er niet bij zitten
21 september – Voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom laat zich niet als een mak schaap naar de slachtbank leiden. Hij dreigt ‘íedereen die erbij betrokken is’ voor de rechter te slepen nu hij 1,7 miljard baht moet ophoesten als compensatie voor zijn betrokkenheid bij  frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven. Boonsong neemt zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk actie.
De compensatie-eis kwam eerder in het nieuws omdat minister Apiradi (Handel) aanvankelijk weigerde de bestuursmaatregel met de eis te ondertekenen. Behalve Boonsong moeten ook vijf topambtenaren bloeden, in totaal voor 20 miljard baht. Boonsong vindt dat premier Prayut maar eens moet uitleggen waarom hij niet heeft getekend en de hete aardappel heeft doorgeschoven naar de minister.
Prayut heeft blijkbaar de bui al zien hangen want een week geleden verleende hij, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet, immuniteit voor rechtsvervolging aan ambtenaren die zich onder andere bezighouden met het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van premier Yingluck van kracht was (zie het bericht van 14 september: Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen).
Behalve Boonsong en de vijf topambtenaren staan vijftien anderen en bedrijven terecht voor het hooggerechtshof wegens de fraude. Boonsong vindt dat eerst de uitspraak van het hof moet worden afgewacht alvorens de bestuursdwang toe te passen. (Bron: website Bangkok Post, 20 september)

Supa en Yingluck worden nooit vriendinnen
23 september – Vriendinnen zullen ze wel nooit worden: oud-premier Yingluck en Supa Piyajitti (foto), voorzitter van zes subcommissies die elk een andere beschuldiging tegen haar onderzoeken. Het gaat onder meer om inmenging in de benoeming van ambtenaren, verkeerde aanpak van watermanagement en misbruik van fondsen om slachtoffers van politiek geweld te compenseren.
Yingluck heeft bij de NACC de zoveelste petitie ingediend tegen haar benoeming als voorzitter van de subcommissies. De oud-premier heeft nog wel een appeltje te schillen met Supa, want tijdens haar regeringsperiode deed Supa als adjunct permanent secretaris voor Financiën onderzoek naar de boekhouding van het hypotheeksysteem voor rijst. Supa zei destijds dat het systeem vatbaar was voor corruptie.
Ze is ook getuige in de rechtszaak tegen Yingluck in het hooggerechtshof. De oud-premier staat er terecht omdat ze waarschuwingen over corruptie in het hypotheeksysteem zou hebben genegeerd en niets zou hebben gedaan tegen de oplopende kosten.
Yingluck zegt dat met Supa als voorzitter (en trouwens ook een voormalig NACC-lid in één subcommissie) haar geen recht zal worden gedaan.

Zaterdag 24 september
– Pheu Thai vraagt het regime nog eens goed na te denken over het inzetten van artikel 44 van de interim-grondwet om beslag te leggen op het vermogen van degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst. Wie daarmee bedoeld worden, is niet zo moeilijk te bedenken: in de eerste plaats natuurlijk partijgenoot en oud-premier Yingluck. Volgens PT wordt Yingluck geen recht gedaan. PT vindt dat moet worden gewacht op de uitspraak van het hooggerechtshof, waar Yingluck en anderen terecht staan. PT vindt overigens dat die zaak niet thuis hoort bij het gerecht. Het is een zaak van regeringsbeleid en kan niet vergeleken worden met een ambtsmisdrijf, zoals vernieling van staatseigendommen of verduistering.

Hypotheeksysteem voor rijst: Yingluck moet 35,7 mld baht dokken
25 september – Oud-premier Yingluck moet 35,7 miljard betalen als compensatie voor de verliezen die met het hypotheeksysteem voor rijst in de jaren 2012-2014 zijn gemaakt. Een regeringscommissie heeft het bedrag vastgesteld dat neerkomt op 20 procent van de totale verliezen. Het bedrag kan nog toenemen omdat Yingluck ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor andere zaken, zoals de ‘slecht geplande’ reactie op de overstromingen van 2011.
Comptroller-General Manas Jamveha, hoofd van de commissie, zegt dat Yingluck niets fout heeft gedaan door tijdens haar verkiezingscampagne boeren te beloven dat de regering al hun rijst zou opkopen wanneer Pheu Thai de verkiezingen zou winnen. Maar toen ze door de Rekenkamer, de NACC en Financiën werd gewaarschuwd voor de uit de hand lopende kosten liet ze na maatregelen te nemen.
De regering Yingluck kocht de rijst van de boeren op voor prijzen die 40 à 50 procent boven de marktprijzen lagen. Destijds zakten de wereldmarktprijzen, waardoor de Thaise rijst onverkoopbaar was door de hoge prijs. Thailand verloor daardoor zijn positie als ‘s werelds grootste rijstexporteur. De opgeslagen rijst is sindsdien in kwaliteit teruggelopen en een deel is verrot. De rijst wordt door de huidige regering in gedeeltes geveild.
De situatie werd nog eens verergerd door frauduleuze rijstdeals, waarvoor de toenmalige minister van Handel Boonsong en anderen terecht staan.
Yingluck’s partij Pheu Thai liet onlangs weten het niet juist te vinden dat Yingluck middels bestuursdwang aansprakelijk wordt gesteld. Ze vindt dat eerst de berechting in het hooggerechtshof moet worden afgewacht. Yingluck wordt er vervolgd wegens plichtsverzuim. Het proces loopt tot februari volgend jaar vanwege het grote aantal getuigen à decharge.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat Yingluck c.q. haar regering nog voor veel meer vervolgd kan worden, zoals slecht watermanagement, de uitgifte van een paspoort aan haar broer, die in 2008 een gevangenisstraf van twee jaar is ontvlucht, inmenging in de leger reshuffle, overplaatsing van de toenmalige secretaris-generaal van de NSC en onterechte compensatie betalingen aan de slachtoffers van het politiek geweld in de jaren 2009 en 2010. (Bron: website Bangkok Post, 24 september)

Yingluck trekt een vergelijking met Preecha
26 september – Voormalig premier Yingluck vraagt premier Prayut haar net zo eerlijk te behandelen als hij zijn jongere broer Preecha, permanent secretaris van Defensie, behandelt.
Op Facebook schrijft ze: ‘Daar de premier zelf bevestigd heeft dat de juridische acties tegen mij zijn gebaseerd op de wet en geen vervolging zijn, zou ik graag willen dat hij dezelfde redenering en hetzelfde recht op mij toepast als bij zijn broer en anderen die aan zijn kant staan. Alle wetten dienen voor iedereen te gelden, niet eenzijdig voor mij.’
Met haar oproep verwijst Yingluck naar de zaak waarin de zoon van Preecha is verwikkeld. Het bouwbedrijf waarin de zoon aandelen heeft, heeft van het leger zeven bouwopdrachten gekregen voor een bedrag van 97 miljoen baht. Dat riekt naar corruptie, een plaag waar de junta een eind aan wil maken. (Bron: website Bangkok Post, 25 september)
Zie verder voor meer informatie over wat Yingluck allemaal boven haar hoofd hangt.

Prayut over Yingluck: We zoeken geen wraak
26 september – Premier Prayut ontkent dat de regering op wraak uit is nu ze 35,7 miljard baht eist van voormalig premier Yingluck wegens de verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. [Als een bewindsman iets ontkent, moet het wel waar zijn.] Yingluck kaatste gisteren de bal terug door Prayut te vragen haar net zo te behandelen als hij zijn broer Preecha behandelt (zie het bericht Yingluck trekt een vergelijking met Preecha hierboven).
‘Het is een plicht om door te gaan met de compensatie-eis, want als de regering het niet deed, zouden we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor plichtsverzuim’, zei Prayut nadat hij was teruggekeerd uit New York waar hij de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde en mocht toespreken. ‘Het staat geschreven in de wet en daar moeten we ons aan houden.’
Op zaterdag maakte een speciale regeringscommissie bekend dat Yingluck zou worden aangeslagen voor de in 2013 en 2014 geleden verliezen, die in totaal 180 miljard baht bedroegen. De commissie vindt dat ze niet verantwoordelijk is voor de verliezen in 2011 en 2012, want toen was ze nog niet gewaarschuwd voor de oplopende kosten. Tegen de compensatie die middels bestuursdwang wordt geëist, is beroep mogelijk  bij de Administrative Court.
Yingluck staat momenteel wegens plichtsverzuim terecht in het hooggerechtshof. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee waarschuwingen over de oplopende kosten en corruptie in het hypotheeksysteem hebben genegeerd. Yingluck wordt van nog veel meer verdacht, zie bijgaand kader.
Prayut’s broer Preecha en diens vrouw krijgen te maken met de NACC. Preecha wordt beschuldigd van een belangenconflict vanwege zeven bouwopdrachten die het bedrijf, waarvan zijn zoon aandeelhouder is, van het leger heeft verworven. Pikant detail: opdrachtgever was het legeronderdeel dat werd geleid door Preecha voordat hij permanent secretaris van Defensie werd.
Zijn echtgenote is in de problemen gekomen omdat een door de overheid betaalde weir (dam, waterkering) in Chiang Mai naar haar is vernoemd.
De advocaat van Yingluck beschuldigt de regering ervan met twee maten te meten omdat ze artikel 44 van de interim-grondwet gebruikt voor de compensatie-eis. Hij zegt dat het artikel  [dat Prayut absolute macht geeft als hij ware hij een dictator] niet nodig is omdat de bestaande wetgeving voorziet in inbeslagname van vermogen.
De advocaat vindt het vreemd dat Prayut de compensatie-eis niet zelf heeft ondertekend, maar dit heeft overgelaten aan de minister van Financiën. Misschien probeert Prayut zich te beschermen tegen mogelijke tegen-aanklachten in de toekomst, oppert de advocaat.

Dinsdag 27 september
– Na de compensatiebetaling van 35,7 miljard door oud-premier Yingluck voor verliezen, geleden in het hypotheeksysteem voor rijst, rest nog een aanzienlijk deel van het totaalverlies van 178 miljard baht. Wie gaat dat betalen? Want Zoete Lieve Gerritje woont niet in Thailand. Het ministerie van Financiën gaat een nieuwe commissie optuigen om uit te zoeken wie verder nog geplukt kan worden.

Watersnood: De minister sust, de boeren lijden
28 september – Hoe wrang. Tachtig dagen geleden beplantten Son en Somnuek Duangtoy (foto) hun rijstveld van 12 rai. Vanwege de droogte stelden ze de oogst uit. Maar toen sloeg de rampspoed toe. Het district Bang Rakam in Phitsanulok liep onder water.
Het boerenechtpaar heeft hard gewerkt om zoveel mogelijk van de verdronken rijstoogst te oogsten. Ze hopen de rijst te kunnen drogen en verkopen voor 2.000 baht per ton, ver onder de prijs die ze gehoopt hadden te kunnen maken, maar dat is altijd nog beter dan het onder het water te laten verrotten. Maar de kosten van 40.000 baht zullen ze nooit kunnen terugverdienen.
De harde werkelijkheid van de boeren in het Noorden en de Central Region staat in schril contrast met de sussende woorden van minister Anupong van Binnenlandse Zaken. Die heeft het over de manageable flood situation wanneer de ministeries van Binnenlandse Zaken, Landbouw en Milieu eendrachtig samenwerken. Dinsdag gaf hij deze verzekering terwijl het Royal Irrigation Department (RID) en de provincie Ayutthaya in de Central Region ruzieden over een plan om het overtollige water op te slaan op akkers [ik neem aan die onbeplant zijn].
Dat water komt via de rivieren Ping, Wang, Yom, Nan en Chao Phraya uit het Noorden waar het stevig geregend heeft. Vandaar dat de Chao Phraya dam meer water in de Chao Phraya moet lozen. Het RID is de gebeten hond, want zegt de provincie: we wachten al een maand op het inrichten van zogeheten kaem ling (letterlijk apenwangen, in dit verband kleine wateropslaggebieden).
De afgelopen maand zijn 38 provincies uitgeroepen tot rampgebied, nu zijn er negen over: Kamphaeng Phet, Sukhothai, Phitsanulok, Phichit, Nakhon Sawan, Phangnga, Uthai Thani, Phayao en Chai Nat. Ze hebben een budget voor noodhulp en als dat niet genoeg is, kunnen ze een beroep doen op het Central Fund. Anupong zegt dat de drie ministeries hun eigen inschatting maken hoeveel geld nodig is.
De minister denkt dat de situatie niet erger wordt. Volgens collega Chatchai van Landbouw hoeft voor een herhaling van de watersnood in 2011 niet gevreesd te worden, want de grote stuwmeren in het Noorden en de waterreservoirs in de Central Plains hebben nog voldoende opslagcapaciteit. Het Disaster Prevention and Mitigation Department meldt dat 50.000 tot 60.000 rai in tien provincies onder water is gelopen, aldus Chatchai.
Maar ja, al die mooie woorden ten spijt zitten de boeren met de gebakken peren. Techaphat Manowong, dorpshoofd in tambon Mae Ing (Phayao) zegt dat ruim 5.000 rai aan rijstvelden in de Dok Kham Tai vlakte al ruim een week onder water staat. De jonge planten beginnen te rotten. Dat betekent een verlies van honderd procent voor de boeren.
En op de Thong Lor vlakte is het al niet veel beter: 5.000 rai staat al ruim een week onder water. De rijst is bijna rijp om geoogst te worden, de schade wordt geschat op 100 miljoen baht. En intussen proberen Son en Somnuek Duangtoy er in Phayao het beste van te maken. (Bron: website Bangkok Post, 27 september) (Zie verder de pagina Rijst 3)

Opinie: Boete Yingluck is niet eerlijk
28 september – Laat er geen misverstand over bestaan: het hypotheeksysteem voor rijst was een ramp: verkeerd en roekeloos uitgevoerd. Maar om Yingluck te laten opdraaien voor de verliezen die het gevolg waren van het regeringsbeleid is niet eerlijk. Als Yingluck persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor een falend beleid, bestaat de kans dat alle publieke investeringsprogramma’s tot een einde komen. Geen enkele politicus of functionaris zou het nog aandurven iets voor de bevolking te doen, als zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de staat.
Atiya Achakulwisit schrijft op de opiniepagina van Bangkok Post dat het hypotheeksysteem een subsidie voor boeren was en alle landbouwsubsidies maken nu eenmaal verlies. Het land heeft miljarden verloren met deze programma’s die in het verleden door alle regeringen zijn uitgevoerd. [Oorspronkelijk was het hypotheeksysteem geen subsidie, maar een methode om boeren aan het begin van het oogstseizoen tijdelijk te ondersteunen. Ze konden een hypotheek nemen met de rijst als onderpand om die later te verkopen als de rijstprijzen omhoog gingen. Zie de pagina Het rijsthypotheeksysteem in Q&A.]
Atiya’s column is een reactie op het besluit om Yingluck aan te slaan voor 35,7 miljard baht voor de verliezen die met de oogsten  2013 en 2014 zijn gemaakt. Ze moet 20 procent van de schade dokken. Maar waarom 20 procent, waarom niet 100 procent? Ze was minister-president en de hoogste autoriteit.
Atiya stelt nog meer zinnige vragen. Had Yingluck het wettelijke en politieke recht om het systeem door te zetten? Dat had ze zeker, want het beleid was aangekondigd en goedgekeurd door het parlement. Ze zette het door in haar hoedanigheid als premier, niet als privé persoon.
Het regime, stelt Atiya, moet niet vergeten dat het systeem ondanks de tekortkomingen een vorm van openbare investering was. Het hoeft niet winstgevend te zijn, daar verliezen voor de staat winst voor de boeren zijn, maar het komt wel de economie als geheel ten goede. Als Yingluck de verliezen aan de staat moet betalen, hoe zit het dan met de andere verliesgevende programma’s? Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok en de Spoorwegen hebben honderden miljarden aan verliezen opgebouwd. Gaat Prayut de staat uit eigen zak compenseren wanneer de hogesnelheidsprojecten geen passagiers trekken?  En hoe zit het met de miljarden baht die in het Zuiden zijn besteed voor de vrede? (Bron: Bangkok Post, 27 september)
Zie verder het bericht van 25 september Hypotheeksysteem voor rijst: Yingluck moet 35,7 mld baht dokken en de pagina’s Corruptie 2 en Rijst 3.

Na Yingluck komen anderen aan de beurt
28 september – Nu Yingluck aansprakelijk wordt gesteld voor 35,7 miljard baht van de verliezen, is de vraag: kan de resterende 142 miljard baht worden teruggeploegd naar de overheid? De regering wil door de NACC en andere diensten laten uitzoeken wie nog meer aansprakelijk gesteld kunnen worden, zowel ambtenaren als mensen uit de particuliere sector die bij het hypotheeksysteem waren betrokken.
Een eerste onderzoek [door wie?] heeft volgens vice-premier Wissanu uitgewezen dat een aantal betrokken was bij 850 onregelmatigheden in 33 provincies, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Wanneer blijkt dat ze schuldig zijn, zijn ze net als Yingluck de pineut. Verder wordt gezocht naar lieden op beleidsniveau.
Een regeringsbron heeft uitgelegd waar het percentage van 20 procent vandaan komt. [Yingluck moet 20 procent van het verlies betalen] Dat is gebaseerd op de Tort Liability by Officer Act, waarin de aansprakelijkheid van overheidspersoneel ia vastgelegd. Een beleidsmaker of hoogste commandant is aansprakelijk voor 20 procent, een commissie die een project uitvoert voor 60 procent en de rest is de verantwoordelijkheid van het personeel op operationeel niveau.

Zondag 2 oktober
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) gaat onderzoek doen naar 853 klachten die ze heeft ontvangen over het hypotheeksysteem voor rijst, meer in het bijzonder over ambtsmisdrijven gepleegd door personeel van de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organen waarbij de boeren hun paddy inleverden, alsmede personeel van de BAAC. Deze week wordt begonnen met 500 à 700 zaken. Het onderzoek naar alle 853 is naar verwachting eind deze maand afgerond.
Als ik het goed begrijp hebben alle zaken betrekking op de opslag van rijst in tambon Tha Chang (Songkhla), waarnaar de PACC Region 9 donderdag een onderzoek heeft gedaan. Maar misschien heb ik het niet goed begrepen of BP formuleert slordig.

Dinsdag 4 oktober
– Wie tekent de bestuursmaatregel met de compensatie-eis van 35,7 miljard baht voor oud-premier Yingluck wegens de verliezen die met het hypotheeksysteem zijn geleden tijdens haar bewind? Tekent Prayut of moet een minister, net als bij Boonsong, weer tekenen? Het wachten is op een besluit van de premier.
Bij voormalig minister van Handel Boonsong (plus vijf anderen) schoof minister Apiradi (Handel) aanvankelijk de hete aardappel door naar zijn permanent secretaris, maar die durfde ook niet. Uiteindelijk tekenden ze beiden.

Woensdag 5 oktober
– Follow-up op het laatste bericht in Kort Nieuws van zondag waarin sprake is van 853 vermeende corruptiezaken die te maken hebben met het hypotheeksysteem voor rijst. Volgende week steken de PACC, NACC, Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken, het PM’s Office, de Rekenkamer en de DSI de koppen bij elkaar om te praten over de afgeronde onderzoeken naar hooggeplaatste beleidsmakers [waarmee wel Yingluck en Boonsong zullen worden bedoeld]. De vergadering gaat ook bepalen wie nog verder voor vervolging in aanmerking komt.

Vrijdag 7 oktober
– De advocaat van oud-premier Yingluck vindt dat premier Prayut de zaak waarin zijn cliënt wordt bevolen 35,7 miljard te betalen voor verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden, moet overhevelen naar de burgerlijke rechter. Hij trekt een vergelijking met de zaak tegen de voormalige gouverneur [gisteren schreef ik per abuis directeur] Rerngchai van de centrale bank die ook middels een civiele aanklacht om een schadevergoeding is gevraagd wegens valutabeslissingen in 1997, kort voor de financiële crisis (zie Kort Nieuws van gisteren).
De regering, betoogt de advocaat, ontneemt Yingluck de kans recht te krijgen door de gekozen procedure middels bestuursdwang. En nog erger: het Legal Execution Department heeft van de premier toestemming gekregen bezittingen van Yingluck te confisqueren, wat Prayut mogelijk heeft gemaakt middels artikel 44 van de interim-grondwet.

Iran wil wel meer Thaise rijst kopen
10 oktober – De Iraanse president Hassan Rouhani heeft premier Prayut laten weten dat zijn land nog meer Thaise rijst wil kopen dan de begin dit jaar overeengekomen 300.000 ton. Dat is goed nieuws, want Thailand wil graag af van de rijstvoorraad die tijdens de regering Yingluck is opgebouwd en een financieel blok aan het been is van de overheid.
In de eerste helft van dit jaar is al 4,8 miljoen ton geëxporteerd. Hoeveel rijst resteert, vermeldt het bericht niet. De binnenlandse veilingen zijn tijdelijk stil gelegd omdat de nieuwe rijstoogst op de markt komt.
Rouhani is in Thailand voor de Asia Cooperation Dialogue Summit, die maandag wordt gehouden. De ACD is in 2002 gevormd door toenmalig premier Thaksin. Ze is begonnen met 18 leden en telt nu 34 leden. Zondag werd in het kader van de topontmoeting een Business Forum gehouden.
Prayut pleitte daarop voor nauwe samenwerking tussen de particuliere en overheidssector ter stimulering van de groei in Azië. Volgens hem zijn infrastructuur investeringen het belangrijkste element voor die groei. (Bron: website Bangkok Post, 9 oktober)
Update krant: Thailand is gestopt rijst te verkopen aan Iran toen de VN sancties tegen het land instelde, maar nu die zijn opgeheven [versoepeld?], kunnen beide landen weer handel drijven. Begin dit jaar werd een Memorandum of Understanding getekend over de verkoop van de 300.000 ton. De goedkeuring is afhankelijk van Iran’s maatregelen om de hygiëne bij de import van rijst te verbeteren [?].
Vandaag vergadert het Joint Trade Committee over uitbreiding van de bilaterale handel. Vorig jaar had die een waarde van US$ 309 miljoen, de target voor de komende 5 jaar is $ 3 miljard. Iran heeft een bevolking van 80 miljoen en is de elfde grootste handelspartner voor Thailand in het Midden-Oosten.

Meer controles op verontreinigde rijst
10 oktober – Het ministerie van Handel gaat vaart zetten achter inspecties van kleefrijst in Chai Nat, nadat een rijstkoper had geklaagd over 39.000 ton uit een particulier magazijn die witte rijst en verrotte rijst bevatte. De gehele voorraad die in het magazijn ligt, wordt gecontroleerd. De rijst is afkomstig van het oogstseizoen 2013/2014. De koper wil alleen de goede rijst accepteren, de verontreinigde rijst gaat naar een magazijn in Suphan Buri.
Minister Apiradi (Handel) zegt dat het ministerie diverse klachten heeft ontvangen over verontreinigde rijst. Ze heeft de Public Warehouse Organisation opgedragen juridische actie te ondernemen.
Iets anders: hypotheeksysteem voor rijst
In hetzelfde bericht wordt ingegaan op de bewering van een Pheu Thai politicus dat het hypotheeksysteem van rijst [van kracht tijdens de regering Yingluck] geen ‘verliezen’ kende. Het systeem had tot doel boeren te helpen en die leveren een bijdrage aan ’s lands economie. Niet alle overheidsprojecten hebben een winstoogmerk.
Legerwoordvoerder Winthai bestreed gisteren de bewering. De ‘verliezen’’ bestaan uit opslagkosten en lekken door fraude. De bevolking zet geen vraagtekens achter de subsidie [de boeren kregen 40 procent boven de marktprijs voor hun paddy] maar ze wil er zeker van zijn dat niemand het systeem voor persoonlijk gewin misbruikte.
Persoonlijke noot: Premier Yingluck is aansprakelijk gesteld voor de geleden verliezen en die bestaan uit meer dan wat Winthai noemt, zoals de waardevermindering van de rijst en overheadkosten.

Nieuwe eisen voor Thaise premierijst
13 oktober – Hom Mali, de jasmijnrijst uit de Isaan waarover de nachtwaker van het appartementencomplex in Rangsit waar ik eerder woonde lyrisch kon worden, wordt aan strengere eisen gebonden. Alleen wanneer het graan voor 92 procent of meer Hom Mali is, mag de rijst zo heten. Korrels met een amylose inhoud van 20 procent of minder heten Thaise jasmijnrijst of aromatische rijst.  De nieuwe eisen, bekend gemaakt door het Foreign Trade Department, gelden vanaf december.
President Charoen van de Thai Rice Exporters Association denkt dat de betere aanduiding van de rijstkwaliteit bevorderlijk is voor de export, met name naar markten zoals Afrika met een lage koopkracht. Hij zegt dat Thailand de laatste jaren een deel van de aromatische rijstmarkt is kwijt geraakt aan Vietnam en Cambodja die de rijst tegen lagere prijzen verkopen. Ze verkopen ‘jasmijnrijst ‘ die voor 60 tot 80 procent bestaat uit aromatische rijst.
Charoen voorspelt voor dit jaar een hogere Hom Mali oogst dan vorig jaar: 9 à 9,5 miljoen ton tegen normaal 8 miljoen ton. Een verklaring daarvoor lees ik niet; ik vermoed het weer. De hogere productie kan wel de prijs van Thaise premierijst drukken, vreest hij.
Sinds  bekend werd dat Thailand een nieuwe rijstdeal met Cina had afgesloten, zijn de Thaise rijstprijzen gestabiliseerd. In december 2014 is een MoU getekend voor 1 miljoen ton, zowel oude als nieuwe rijst, plus 200.000 ton rubber.
Minister Apiradi (Handel) zegt dat maandag afspraken zijn gemaakt over een nieuwe deal voor 100.000 ton die nog resteren uit de 1 miljoen ton, afgesproken in de MoU. De rijst wordt deze en volgende maand geleverd.
In de eerste acht maanden van dit jaar heeft Thailand 6,06 miljoen ton rijst geëxporteerd. 2,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De waarde nam met 1,4 procent toe naar $ 2,72 miljard. (Bron: Bangkok Post, 12 oktober)

Phattalung rijst beschermd door en in EU
14 oktober – Khao Sangyod Muang Phatthalung, kortweg Phattalung rijst, heeft van de EU de PGI status gekregen (Protected Geographical Indication). De PGI, die voor de gehele EU geldt, is de 29ste beschermingsmaatregel van de EU.
Phattalung rijst is in Thailand tien jaar geleden geregistreerd. De goudbruine rijst is goed bekend. Ze is uniek voor de provincie Phattalung. Rijstsoorten die buiten dit gebied groeien en een soortgelijke korrel hebben, mogen de benaming niet gebruiken. (Bron: website Bangkok Post, 13 oktober)

Donderdag 20 oktober
– Bij de bestuursdwang voor voormalig minister van Handel Boonsong was er gedoe over de vraag wie het bevel moest tekenen, maar bij voormalig premier Yingluck gaat het van een leien dakje. Staatsecretaris Wisudhi (Financiën) en permanent secretaris Somchai hebben het bevel getekend dat van Yingluck een compensatie van 35,7 miljard baht eist wegens in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. Beroep tegen het bevel is mogelijk.
Voor de seizoenen 2011-2012 hoeft Yingluck niet te bloeden, wel voor de twee oogsten in 2012-2014 omdat ze toen gewaarschuwd was voor corruptie en de waarschuwingen genegeerd zou hebben. De 35,7 miljard baht komt neer op 20 procent, voor de overige 80 procent worden anderen aansprakelijk gesteld, maar die zijn nog niet bekend. In totaal hebben 15 subsidieprogramma’s een tekort opgeleverd van 700 miljard baht, waarvan 537 miljard door het hypotheeksysteem.

Compensatie eis: Yingluck vecht terug
22 oktober – Oud-premier Yingluck laat zich niet als een mak lam naar de slachtbank leiden. 35,7 miljard baht betalen als compensatie voor de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen? Nooit niet! De charmante oud-premier vindt de bestuursdwang die haar is opgelegd ‘niet eerlijk’. ‘Ik zal al mijn rechten gebruiken via elk beschikbaar juridisch kanaal om de beschuldigingen en de oneerlijke order te bevechten.’
Moet ik verder nog schrijven waarover het gaat? Dat weten we toch zo langzamerhand wel en wie het niet weet, verwijs ik naar de pagina Rijst 3. Zoals gebruikelijk in BP wordt in dit bericht weer de hele voorgeschiedenis nagekauwd, een in Nederland ongebruikelijke journalistiek gewoonte maar BP is er gek op. Maar dat doe ik niet, ik ben geen Thaise journalist.

Hypotheeksysteem: Regering op zoek naar compensatie
24 oktober – Het Engelse woord clawback klinkt onheilspellender dan het Nederlandse terugvordering, maar het gaat om hetzelfde: de autoriteiten willen de tekorten, geleden op het hypotheeksysteem voor rijst, verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk waren. Oud-premier Yingluck en voormalig minister van Handel Boonsong zijn al aansprakelijk gesteld, maar er resteert nog een aanzienlijk bedrag.
Deze week komen de autoriteiten bijeen om te bezien wie nog meer een poot kan worden uitgedraaid. Het ministerie van Handel zoekt momenteel uit hoe de tekorten zijn ontstaan en of de voorgeschreven procedures zijn gevolgd.
’Bij het hypotheeksysteem waren veel partijen betrokken. We moeten zorgvuldig opereren als we compensatie willen zoeken. De premier heeft benadrukt dat iedereen eerlijk behandeld moet worden’, zegt directeur-generaal Duangporn van het Foreign Trade Department.
Een ander verhaal zijn de frauduleuze G-to-G rijstdeals. Zes personen waaronder Boonsong zijn aangeslagen voor 20 miljard baht. Ze kunnen tegen de bestuursdwang bij de Administrative Court in beroep gaan. Boonsong moet 1,77 miljard baht dokken, zijn toenmalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en de vier anderen 4 miljard baht elk.
De advocaten van Yingluck hebben al laten weten dat ze in beroep gaan. Juridisch expert Ruangkrai van Yingluck’s partij, Pheu Thai, vraagt zich af hoe het ministerie van Financiën het geëiste bedrag heeft bepaald. Eerst werd gesproken over 500 miljard baht, later 280 miljard baht om uit te komen op 35,7 miljard baht: 20 procent van de verliezen op de rijstoogsten van 2012-2014.
Yingluck werd destijds gewaarschuwd voor corruptie en de oplopende kosten, maar zou nagelaten hebben actie te ondernemen. Hiervoor staat ze ook terecht bij het hooggerechtshof. Ruangkrai vraagt zich verder af wie voor de resterende 80 procent moet bloeden. (Zie verder de pagina Rijst 3)

Pheu Thai hekelt regime over compensatie-eis voor Yingluck
25 oktober – Voor de hand liggend commentaar van Yingluck’s politieke partij. Pheu Thai hekelt het regime omdat ze het rechtssysteem ondermijnt door middels bestuursdwang de oud-premier te dwingen 35,7 miljard baht te betalen als compensatie voor de verliezen, die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. De dwangmaatregel betekent dat ze alleen bij de bestuursrechter in beroep kan gaan en verdere beroepsmogelijkheden zijn afgesneden.
Volgens secretaris-generaal Phumtham is het onduidelijk of Yingluck aansprakelijk kan worden gesteld op grond van de Civil Liability Law. Die beschermt overheidsdienaren tegen aansprakelijkheid, tenzij ze met opzet de wet hebben overtreden of zich aan grove nalatigheid hebben schuldig gemaakt.Dat laatste wordt Yingluck verweten omdat ze waarschuwingen over corruptie in het hypotheeksysteem zou hebben genegeerd.
PACC secretaris-generaal Prayong maakte gisteren bekend dat het aantal corruptiezaken die verband houden met het hypotheeksysteem, is opgelopen van 853 naar 986. Naar 125 zaken wordt door de PACC onderzoek gedaan. Dat gaat zes maanden duren. De regering wil graag meer personen aansprakelijk stellen voor de geleden verliezen.

Woensdag 26 oktober
– Vrij overbodig nieuws: Premier Prayut verdedigt het besluit van de regering om oud-premier Yingluck via bestuursdwang aansprakelijk te stellen voor de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck is aangeslagen voor 35,7 miljard baht, 20 procent van de verliezen geleden in de oogstjaren 2012-2014. Prayut zegt juridisch advies te hebben ingewonnen, waaruit blijkt dat het besluit niet in strijd is met de Tort Liability Act van 1996.
Prayut reageert op opmerkingen van de secretaris-generaal van Yingluck’s partij Pheu Thai. Die heeft gezegd dat de bestuursdwang onrechtvaardig is, de democratie ondermijnt en alleen tot doel heeft de zaak te versnellen. Zie het bericht van 25 oktober: Pheu Thai hekelt regime over compensatie-eis voor Yingluck.
Volgende maand gaat Yingluck bij de bestuursrechter in beroep tegen de maatregel. Als het beroep wordt verworpen, kan ze daarna om een lager bedrag vragen.

Hom Mali sterk in prijs gedaald
29 oktober – Boeren die Hom Mali verbouwen en eigen rijstschuren hebben,  dringen er bij de regering op aan het zogeheten rice barn pledging scheme snel in werking te stellen. Het hypotheeksysteem stelt hen in staat de verkoop van Hom Mali uit te stellen om een verdere scherpe prijsdaling te voorkomen.
De hypotheek wordt afgesloten bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die daarvoor 9,98 miljard baht heeft uitgetrokken. De bank betaalt 11.700 baht per ton Hom Mali en kleefrijst plus een tarief voor opslag van 1.500 baht per ton.
Donderdag zakte de prijs van Hom Mali, het paradepaardje van de Thaise rijst,  naar 9.500 baht per ton, het laagste niveau in 10 jaar. De lage prijs was deels het gevolg van de relatieve lage prijs die rijstexporteurs boden: 15.800 à 16.600 per ton gepelde rijst tegen normaal minimaal 20.000 baht.
De president van de Thai Rice Exporters Association schrijft de lage prijs toe aan de matige kwaliteit van de rijst die nu beschikbaar is. Het vochtigheidsgehalte bedraagt 30 procent.
De rijstexporteurs hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de regering om de prijs te beheersen door 200.000 ton Hom Mali te kopen en die in november en december op te slaan. Dan begint de nieuwe oogst op de markt te komen. De exporteurs hebben de regering om financiële steun gevraagd voor de rentebetalingen en opslagkosten.
Eerder besloot de regering de verkoop van rijst uit eigen voorraad (opgebouwd tijdens het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck) op te schorten om de binnenlandse prijzen niet te verstoren. (Bron: Bangkok Post, 28 oktober)

Boeren wanhopig, rijstprijs gekelderd
30 oktober – De prijs die boeren voor hun paddy (ongepelde rijst) krijgen, is gezakt naar een historisch dieptepunt van de afgelopen tien jaar. Ze krijgen nog maar 5.000 baht voor een ton terwijl ze aan productiekosten iets van 8.000 à 9.000 baht kwijt zijn.
In Pichit trokken boeren zaterdag naar het Provinciehuis om een klacht in te dienen en om hulp te vragen (foto boven) en in Chai Nat hebben boeren hun akker te koop gezet (foto rechts). Boeren in Buri Ram vragen de regering  de prijs op het break-even punt van 10 baht per kilo te brengen,
De prijs van 5.000 baht per ton is volgens de molenaars het gevolg van de hoge vochtigheid en onzuiverheid. De boeren kunnen niets anders doen dan akkoord gaan, want ze moeten schulden afbetalen en geld hebben voor de dagelijkse uitgaven, huur van landbouwwerktuigen en schooluitgaven voor hun kinderen. Maar met een dergelijke prijs is dat zo goed als onmogelijk.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat de regering snel maatregelen gaat nemen. Maandag vergadert het Rice Policy Committee. Over de rijstvelden die in Chai Nat te koop staan, zegt hij dat de akkers eigendom zijn van grondbezitters die hun land niet langer willen verhuren of geen arbeidskrachten kunnen vinden. Premier Prayut adviseert boeren andermaal op andere gewassen over te stappen en ditmaal voegt hij er het advies aan toe coöperaties te vormen.
Wereldwijd zijn de rijstprijzen gedaald omdat voor het seizoen 2016-2017 een recordopbrengst wordt voorspeld, aldus de FAO in haar laatste Rice Price Update. [Dat verbaast me na alle berichten over de droogte te hebben gelezen, niet alleen in Thailand maar ook in andere rijstlanden.]  De International Grains Council stelde in augustus al vast dat de exportprijzen van Thaise rijst scherp gezakt waren. Dit komt door de matige internationale vraag en de toegenomen tweede oogst. Pogingen van de regering om van haar rijstvoorraad af te komen helpen ook al niet, een erfenis van de regering Yingluck vanwege haar vermaledijde hypotheeksysteem voor rijst.

Rijstboeren zijn wanhopig
31 oktober – Emotioneel moment gisteren in Pichit, toen de 63-jarige boerin Sanit geknield op de grond de benen van permanent secretaris van het ministerie van Handel Wiboonlasana vastpakte en smeekte de boeren te helpen die nog maar 5.000 baht per ton paddy krijgen, de laagste prijs in tien jaar.
Deze week oogst ze haar Hom Mali rijst, dus de tijd dringt. Evenals veel andere boeren moet ze haar rijst direct verkopen aan molenaars, want ze heeft geen rijstschuur om de rijst op te slaan en gebruik te maken van het speciale hypotheeksysteem voor boeren met een eigen opslag.
Vandaag vergadert het National Rice Policy Commitee over een nieuw systeem dat voorziet in een prijs van 10.000 baht per ton Hom Mali paddy, maar of dit ook geldt voor boeren zonder rijstschuur is me niet duidelijk. Morgen beslist het kabinet.
Mana Wuthiyakorn, hoofd van een boerennetwerk in Bang Mun Nak (Pichit), vindt dat de regering de rijst rechtstreeks van de boeren moet kopen voor 10.000 baht. Hij hekelt de prijsmanipulaties van molenaars en tussenhandelaren. Wanneer niets wordt gedaan, gaan de boeren een weg bezetten.
Mingkwan Pook-eiam van een onofficiële rijstclub zegt dat het onmogelijk is molenaars te dwingen 10.000 baht te betalen, want de exporteurs kopen de rijst voor lagere prijzen op. De regering moet met de exporteurs gaan praten om een oplossing te zoeken.
Wiboonlasana schuift de zwartepiet door naar de wereldmarkt. De prijzen dalen en veel landen duiken onder de prijs van Thaise rijst. De regering gaat een campagne voeren om de binnenlandse vraag te stimuleren door het houden van boerenmarkten en gaat op zoek naar meer buitenlandse markten. Voor exporteurs heeft ze ook wat in petto, maar dat snap ik niet goed: iets met een quotum van 50.000 ton per land ad 21.000 baht per ton.

Regering komt wanhopige boeren te hulp
1 november – Voor het eerste sinds het overlijden van de koning op 13 oktober opent Bangkok Post vandaag niet met overlijdensnieuws en daar is ook alle reden voor, want de rijstboeren verkeren in grote nood. Ze ontvangen voor hun paddy (vers geoogste rijst) nog maar 5.000 baht per ton terwijl hun productiekosten zo’n 8.000 à 9.000 baht bedragen.
Eerder introduceerde het National Rice Policy Committee (NRPC) al een hypotheeksysteem voor boeren die Hom Mali verbouwen en een eigen rijstschuur hebben, zodat ze de verkoop kunnen uitstellen totdat de prijs aantrekt. Gisteren besloot het NRPC ook boeren zonder schuur tegemoet te komen. Zij ontvangen 10.995 baht per ton. Die prijs bestaat uit 9.700 baht, wat de huidige marktprijs is, en 1.295 baht voor oogsten en kosten van kwaliteitsverbetering.
Het hypotheeksysteem geldt voor Hom Mali met een maximum vochtigheid van 15 procent. De boeren krijgen een hypotheek van de BAAC ad 8.730 baht, 90 procent van de marktprijs. Aan het eind van de looptijd [niet bepaald] dienen ze hun hypotheek af te lossen. Wanneer ze dat niet doen, moeten ze rente betalen, gebaseerd op de Minimum Retail Rate of Minimum Lending Rate, zegt minister Apiradi (Handel).
De totale steunverlening kost 27,2 miljard baht. De productie van Hom Mali bedraagt dit jaar 10 miljoen ton. Daarvan wordt 90 procent deze maand en de rest volgende maand geoogst.
Premier Prayut schrijft de ingezakte prijs toe aan twee factoren: onvolledige herstructurering van de agrarische sector en ‘politieke activiteiten’. Hij beweert dat politici en rijstmolenaars samenspannen om de prijzen te drukken en de regering onder druk te zetten.
In bijgaand kader alle maatregelen op een rijtje. Zie verder de pagina Rijst 3.

Gezeur over rijst en de nieuwe grondwet
1 november – Stop met het verspreiden van verwarrende informatie, zegt CDC-voorzitter Meechai tegen voormalig Pheu Thai parlementslid Chinnawat Haboonpat. Die beweert dat de nieuwe grondwet financiële steun aan rijstboeren niet toestaat.
Meechai, voorzitter van de grondwetcommissie, benadrukt dat er niets in de grondwet staat over prijsinterventies of dat de prijzen worden overgelaten aan de marktwerking. De nieuwe grondwet stipuleert daarentegen dat het de verantwoordelijkheid van de regering is om rijstboeren te ondersteunen bij investeringskosten, opbrengsten en concurrentie op de markt zonder uitsluitend te vertrouwen op marktmechanismen.
Meechai laat het er niet bij zitten. In de desbetreffende organieke wet gaat een regeling komen die misbruik van de grondwet door politici met kwade bedoelingen voorkomt.
Nog meer gekissebis over rijst, nu tussen een voormalig PT en Democratisch parlementslid. Wat kunnen Thaise politici toch enorm zeuren en daarom vertel ik niet waarover ze ruzie maken.

Jonge boeren verkopen hun rijst via de social media
1 november – Nog meer rijstnieuws. De rijstprijs mag voor de meeste rijstboeren een groot  probleem zijn, maar niet voor jonge boeren die weten hoe ze gebruik kunnen maken van de social media.
Voor Pongpat Sukarbjai (29) is de sleutel bij de rijstverkoop gelegen in vermindering van het gebruik van pesticides en kunstmest. Pongpat beheert 100 rai aan rijstvelden in Nakhon Pathom. Aanvankelijk leverde hij zijn rijst in bij molenaars, maar nu verkoopt hij zijn rice berry (ongepelde paarse rijst) voor 100 baht per kilo via de social media. De lagere productiviteit wordt ruimschoots gecompenseerd doordat sommige klanten de voorkeur geven aan organische producten. Hij verkoopt zijn Hom Mali ook online voor een bedrag van 14.000 baht per ton, vergeleken met 8.000 baht op de markt.
Pongpat zegt: ‘Voor mij is de pelmolen nog steeds een belangrijke plaats om rijst te verkopen, maar het online kanaal biedt een alternatief verkooppunt. En ik kan zo ook andere producten verkopen.’ Pongpat heeft een geïntegreerd bedrijf [wat in Nederland gemengd bedrijf heet]. Hij teelt fruit, kweekt vissen en houdt kippen, zodat hij niet afhankelijk is van één product. Hierdoor kan hij het aanbod aan rijst beheersen, waardoor de prijs hoog blijft.
Nalinpaht Puttijarungvong (34) heeft 21 rai in Prasat (Surin). Ze heeft met 20 klanten een contract voor de levering van Hom Mali en rice berry. Haar succes berust op vertrouwen kweken bij de klanten en het beheersen van de prijs. Nalinpaht zegt dat het verminderd gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest leidt tot een kostenbesparing van meer dan de helft. De trend om rijst online te verkopen is van recente datum; vooral jonge boeren en boerinnen bereiken zo de markt en omzeilen tussenpersonen.

Regering verhoogt steun aan rijstboeren
2 november – Het kabinet, schrijft Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel, wil blijkbaar protesten van boeren voorkomen, want het heeft gisteren de hypotheekprijs van Hom Mali opgetrokken van  11.525 naar 13.000 baht (voor boeren met een eigen rijstopslag). Boeren die geen eigen rijstschuur hebben, krijgen 11.500 baht.
Maar minister Apiradi (Handel) zegt dat het bedrag is opgetrokken nadat de betrokken functionarissen, onder andere van het ministerie van Binnenlandse Zaken, meer informatie hadden verzameld over de paddy prijzen.
Premier Prayut zegt dat de maatregel verschilt van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, waarbij de regering de paddy (ongepelde rijst) opkocht voor een bedrag van 40 procent boven de marktprijzen en met een gigantische onverkoopbare rijstvoorraad kwam te zitten.
Het artikel legt niet uit wat het verschil is, maar als ik het goed begrijp dienen de boeren binnen vijf maanden hun hypotheek af te lossen. Wanneer ze dat niet doen, moeten ze rente gaan betalen.
Prayut wijst erop dat dat het programma geen duurzame oplossing is. Het is volgens hem nodig dat alle betrokkenen in de rijstindustrie veranderingen aanbrengen en zich aan de regels houden om elkaar te helpen.
De premier heeft volgens regeringswoordvoerder Sansern de autoriteiten opgedragen na te gaan of de prijs wordt gemanipuleerd. Aanwijzingen daarvoor zijn gevonden in Pichit, de provincie waar de boeren in opstand kwamen en voor het Provindiehuis protesteerden.
Minister Apiradi maakte gisteren bekend dat de maatregel, die direct inging, tot 28 februari van kracht is. Ze kost de regering 20 miljard baht. Verwacht wordt dat 2 miljoen boeren van het systeem gebruik maken. Van de 13.000 baht die ze ontvangen, is 9.500 baht bestemd voor opslagkosten, de rest is voor andere kosten zoals kwaliteitsonderhoud.
Legercommandant Chalermchai zegt dat troepen zijn gemobiliseerd om onderzoek te doen naar prijsmanipulatie voordat de paddy op de markt komt. Het leger overweegt rijst te kopen van boerencoöperaties om te helpen bij de distributie. Tevens gaan soldaten bij de oogst helpen. Naar verwachting komt 90 procent van de Hom Mali deze maand op de markt.
Democraat Wirat beweert dat de rijstprijs wordt gemanipuleerd door supporters van oud-premier Yingluck om informatie over het systeem te verdraaien. ‘Ze willen de bevolking misleiden zodat de mensen denken dat de regering de ogen sluit voor hun benarde situatie. Ze brengen de regering in diskrediet en stoken de boeren op.’
Update: Een ander bericht belicht het Na Plaeng Yai project (large-scale rice plantation) dat middels geavanceerde planttechnieken, verminderd gebruik van chemicaliën, gezamenlijk gebruik van machines en versterking van coöperaties de productiekosten met 12 procent kan verminderen. Het programma is zes maanden geleden gelanceerd door het ministerie van Landbouw.
Tevens wordt in het bericht gesproken over een financieel programma van het Department of Agricultural Extension met een rente van minder dan 1 procent. Doel is om kostenbesparende technieken te steunen waardoor de productiekosten omlaag gaan en geconcurreerd kan worden op de wereldmarkt. Als ik het goed begrijp, gaat het om twee verschillende dingen.

Leger zet molenaars onder druk voor betere deal
3 november – Het leger gaat zich nu ook bemoeien met de problemen in de rijstsector. Soldaten gaan molenaars bezoeken en hen vragen ‘medewerking’ te verlenen om ‘redelijke’ prijzen te bieden voor de paddy van boeren. Geen dreigement, maar een vriendelijk verzoek, zegt NCPO-woordvoerder Sirichan die de actie bekend maakte.
Soldaten met kennis van zaken over rijst gaan verder informatie verzamelen over het prijsmechanisme dat geleid kan hebben tot de recente prijsval van Hom Mali (jasmijnrijst) Voorts koopt het leger rijst van coöperaties om de eigen manschappen te voeden en het door te verkopen, aldus Sirichan.
Zoals bekend worden molenaars ervan verdacht de prijs te manipuleren. Molenaars en handelaren zouden anticiperen op een verwachte prijsdaling omdat de regering nog over een grote rijstvoorraad beschikt, opgekocht tijdens het hypotheeksysteem voor rijst door de regering Yingluck. Ook anticiperen ze, aldus Suthikorn Kingkaew, docent aan het Department of International Business, Logistics and Transport van de Thammasat universiteit, op het gigantische aanbod op de wereldmarkt.
De beschuldiging van prijsmanipulaties is geuit door premier Prayut. Hij verdenkt politici ervan met molenaars onder één hoedje te spelen. Ook voorzitter Wichien van de Thai Agriculturist Association wijst met de beschuldigende vinger naar de molenaars, alsmede naar exporteurs, verpakkingsbedrijven en handelaren.
Maar voorzitter Manas van de Thai Rice Millers Association ontkent dat zijn leden een vies spelletje spelen. ‘Molenaars kopen de rijst op basis van het marktmechanisme en prijzen die exporteurs opgeven.’ Vandaag geeft de vereniging een toelichting voor de pers.
Op de campus van de Puey Ungphakorn School of Development Studies van de Thammasat universiteit is een tent opgezet waarin boeren direct aan klanten hun rijst kunnen verkopen. Het ministerie van Landbouw koopt van coöperaties paddy, laat ze pellen en  verkoopt ze via 24 distributiecentra en 120 sub-centra. Het Office of the Vocational Education Commission verleent boeren assistentie door gratis rijst te pellen, rijstverpakkingen te ontwerpen en kennis over marketing te verspreiden.
Zoals al gemeld heeft de regering een hypotheeksysteem voor Hom Mali in werking gesteld, waarbij de boeren met een eigen rijstopslag 13.000 baht per ton krijgen en boeren zonder eigen rijstschuur 11.500 baht.

Donderdag 3 november
– Koning Bhumibol en zijn grootvader Rama V zijn door de regering postuum onderscheiden als ‘vader van de Thaise rijst’ wegens hun inzet voor verbetering van de Thaise rijstverbouw. Rama V verbeterde de handel en het transport en selecteerde nieuwe rijstsoorten, waaronder buitenlandse soorten. Hij steunde ook de uitbreiding van rijstakkers en introduceerde een irrigatiesysteem.
Koning Bhumibol pleitte voor geïntegreerde landbouw, adviseerde wat te doen met verzuurde grond en stimuleerde de boeren vijvers aan te leggen als appeltje voor de dorst in het droge seizoen.

BAAC heeft de zenuwen, minister sust
4 november – De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) begint zenuwachtig te worden omdat ze vreest voor de verliezen in het hypotheeksysteem voor Hom Mali te moeten opdraaien. Het hypotheeksysteem wordt niet vergoed door de overheid, maar de BAAC moet het project zelf financieren, wat volgens de krant vragen heeft opgeroepen over de risico’s waaraan de bank wordt blootgesteld.
Minister Apisak (Financiën) haastte zich gisteren om de zorgen van de bank weg te nemen met een redenering waaraan ik geen touw kan vastknopen. Hij verwacht niet dat de prijs van Hom Mali verder zal zakken. Maar mocht dat wel gebeuren dan kan de BAAC de rijst laten pellen, verpakken en verkopen.
Zoals al gemeld krijgen de boeren met een eigen rijstopslag een hypotheek van 13.000 baht per ton, zodat ze de verkoop kunnen uitstellen. Wanneer de prijs vervolgens aantrekt, lossen ze de hypotheek af. Boeren zonder eigen rijstschuur krijgen een hypotheek van 1.500 baht minder. Wat er met hun rijst gebeurt, lees ik niet.
Het artikel gaat ook nog in op de vorige steunmaatregelen voor rijstboeren, met als bekendste het hypotheeksysteem van de regering Yingluck, maar dat is allemaal oude koek. Eind september bedroeg het tekort op de vijftien voorbije subsidieprogramma’s 699 miljard baht, waarvan 536 miljard baht tijdens de regeringsperiode van Pheu Thai.
In een tweede bericht wordt gemeld dat staatsoliebedrijf PTT Plc kleine boeren toestaat in de 1.400 benzinestations van het bedrijf hun rijst direct aan de consument te verkopen. Bangchak Petroleum, eveneens een overheidsbedrijf, doet hetzelfde in haar 100 benzinestations in Bangkok en omgeving. Daar wordt op 7 november mee begonnen. (Bron: Bangkok Post, 3 november)

Bestuursleden molenaarsvereniging treden af
4 november – Veel rijstnieuws vandaag in de krant. De voorpagina opent met het bericht dat dertig bestuursleden van de Thai Rice Millers Association (TRMA) zijn afgetreden; de Business bijlage meldt dat in totaal 127 miljard baht is uitgetrokken voor diverse steunmaatregelen.
Om maar met dat laatste bericht te beginnen, er zijn drie steunmaatregelen: het hypotheeksysteem voor boeren die Hom Mali verbouwen en een eigen opslag hebben, een gift van 1.000 baht per rai met een limiet van 10 rai per boer en leningen voor pelmolens en exporteurs.
Maar het nieuws van de dag is dus het aftreden van de bestuursleden, dat gisteren bekend werd gemaakt door voorzitter Manas, die zelf ook is afgetreden. Manas ontkende andermaal dat de molenaars zich schuldig hebben gemaakt aan manipulaties, hetgeen door premier Prayut is beweerd. De prijs van Hom Mali (jasmijnrijst, het paradepaardje van de Thaise rijst) heeft een duikvlucht genomen vanwege de hoge vochtigheidsgraad en ontwikkelingen op de wereldmarkt, zegt hij. De prijzen hebben nog steeds een neerwaartse trend. De molenaars zijn bereid hun weegschalen te laten controleren om te bewijzen dat ze niet frauderen.
Manas zegt dat de molenaars altijd het regeringsbeleid hebben gevolgd en zich gehouden hebben aan het principe dat de boeren op de eerste plaats komen. Maar ze kunnen momenteel onmogelijk de rijst voor een prijs kopen, die boeren verwachten.
En daar wil ik het voor vandaag maar bij laten, want zo langzamerhand begint het me te duizelen met allerlei partijen die uitspraken doen, initiatieven die worden genomen om de boeren te helpen en prijzen die genoemd worden. Zo zegt de vice-voorzitter van de molenaarsvereniging dat het hypotheeksysteem er al toe heeft geleid dat de prijs voor Hom Mali is gestabiliseerd op 9.000 baht per ton.

Rijst: Prayut hekelt publiciteitsstunts van politici
5 november – De prijsval van Hom Mali (jasmijnrijst) heeft het eerste slachtoffer gemaakt. In Pichit hing een 43-jarige boer zich aan een boom op. De boer had volgens een familielid een schuld van bijna een miljoen baht en zag geen uitweg meer nu de rijstprijs naar een ongekend dieptepunt is gezakt.
Premier Prayut heeft politici gewaarschuwd geen slaatje te slaan uit de rijstproblemen door van boeren rijst te kopen en dat wereldkundig te maken. Prayut zegt dat politici rijst mogen kopen, maar ‘ze moeten echt de bedoeling hebben dat te doen, niet alleen om hun image te versterken’.
Zijn kritiek was een reactie op een actie van oud-premier Yingluck die donderdag tijdens haar bezoek aan de provincies Ubon Ratchathani en Surin in het Noordoosten rijst had gekocht van wanhopige boeren.
Op Facebook schrijft ze de rijst vandaag om 16 uur te verkopen voor de Fashion Island Shopping Mall aan de Rama Intra Road. Ze rekent 20 baht per kilo, dezelfde prijs waarvoor ze de rijst van de boeren in het Noordoosten heeft gekocht.
Prayut heeft ook gereageerd op het aftreden van dertig bestuursleden van de Thai Rice Millers Association, donderdag bekend gemaakt door voorzitter Manas. De premier acht het niet verstandig want het zal lang duren voordat nieuwe bestuursleden zijn benoemd. De molenaars traden af omdat ze er door Prayut van beschuldigd zijn de prijs te manipuleren. Hij betichtte politici ervan onder één hoedje te spelen met de molenaars.
Regeringswoordvoerder Sansern deed gisteren nog een schepje bovenop de woorden van Prayut over de actie van Yingluck. Hij zei: ‘De samenleving accepeert het alleen als ze bereid was de boeren te helpen zonder verborgen agenda.’ Sansern verwees naar het hypotheeksysteem dat onder haar bewind van kracht was: ‘Als ze probeert haar fouten te verdoezelen [waarvoor ze terecht staat] kan de bevolking zich ongemakkelijk voelen dat politici de zorgen van boeren misbruiken om er een politiek slaatje uit te slaan.’
In een reactie op het scepticisme zegt Yingluck dat ze de rijst als Thaise burger heeft gekocht, die medeleven met de boeren heeft. Ze benadrukt dat haar bezoeken niet politiek gemotiveerd waren. Reagerend op een oproep van vice-premier Prawit om alle rijst van de boeren te kopen als ze zo begaan is met hun lot, zei ze: ‘Als ik in functie was, zou ik dat doen. Maar ik ben nu een gewoon persoon, dus ik probeer te doen wat ik kan.’
Gisteren moest Yingluck weer opdraven bij het hooggerechtshof waar ze terecht staat wegens plichtsverzuim vanwege de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst tijdens haar bewind. Een procedure die zich nog maanden zal voortslepen vanwege het grote aantal getuigen dat gehoord moet worden. Een groep boeren uit Ubon Ratchathani reisde gisteren per touringcar naar BKK om Yingluck een hart onder de riem te steken.

‘Ingezakte rijstprijs gevolg van speculatie’
6 november – Speculatie van handelaren en exporteurs is de belangrijkste oorzaak van de dalende prijzen in dit oogstseizoen. Indien ze toegang zouden hebben tot betrouwbare gegevens over ’s lands rijstvoorraad en een accuratere voorspelling van de te verwachten oogst, zouden de prijzen nooit zo instabiel zijn geworden.
Dit schrijft distinguisted onderzoeker Nipon Poapongsakorn van het Thailand Development Research Institute in een researchartikel, getiteld ‘Why Hom Mali rice prices have fallen sharply? Who are the scapegoats?’
Sinds september is de prijs van ongepelde Hom Mali gezakt met 13 procent: van 12.090 baht per ton naar 10.500 baht eind oktober, een terugval die in negen jaar niet is voorgekomen. Tussen juni en september zakte de prijs met 2 procent.
Nipon knoopt er een rekensom aan vast die ik onvermeld laat omdat die te ver voert, en concludeert op basis daarvan: De meeste handelaren en exporteurs verwachtten dat de rijstaanvoer na de nieuwe oogst exponentieel zou stijgen bij een gelijkblijvende of zelfs mindere vraag, vergeleken met die van vorig jaar.
De belangrijkste factor voor de sterk toegenomen aanvoer zijn volgens hem de vele regens in het Noorden, waardoor de opbrengst per rai is toegenomen. Daarnaast ligt nog een groot volume uit voorgaande oogsten in de magazijnen van de grote molenaars, daar veel handelaren eerder dit jaar verwachtten dat de rijstprijs zou stijgen als gevolg van El Niño. (Zie verder de pagina Rijst 3)

Nieuwe rijstoogst op komst; Prayut bezorgd
6 november – Premier Prayut heeft voor morgen een spoedvergadering van het National Rice Policy Committee uitgeschreven om steunmaatregelen te nemen voordat de rijst uit de nieuwe oogst deze maand op de markt komt. Hij vreest dat die tot een verdere prijsdaling kan leiden.
De convocatie is volgens een bron bij het ministerie van Landbouw een reactie op de suïcide van een boer in Pichit die geen uitweg meer zag vanwege de ingezakte rijstprijs. De premier maakt zich zorgen over de rijstprijzen en hij pleit voor een totaal aanpak van de problemen.
Gepraat wordt over de prijs van witte rijst en het jaarlijkse oogstseizoen dat deze maand begint. Ook wordt gekeken hoe het hypotheeksysteem voor Hom Mali verloopt. Deelnemende boeren met een eigen rijstopslag krijgen een hypotheek van 13.000 baht per ton Hom Mali, ter beschikking te stellen door de BAAC.
Regeringswoordvoerder Sansern betuigde gisteren zijn medeleven met de familie van de boer, maar hij bagatelliseerde de relatie met de rijstprijs. Volgens hem verdiende de man zijn brood met het repareren van airconditioners en was de verbouw van rijst een secondaire inkomstenbron. De provinciale autoriteiten hebben de familie bezocht; ze zijn bereid hulp te verlenen.
Minister Chatchai (Landbouw) heeft de autoriteiten opgedragen de rijstproductie in 28 provincies te inspecteren en een schatting te maken van de te verwachten oogst.
Zoals aangekondigd zou oud-premier Yingluck in Bangkok de rijst verkopen die ze van boeren in het Noordoosten had gekocht. En dat deed ze met hulp van partijgenoten. In slechts een uur verkocht ze 10 ton voor 20 baht per kilo, hetzelfde bedrag waarvoor ze de rijst had gekocht. De actie van Yingluck is door Prayut een publiciteitsstunt genoemd.

Rijst: Regering breidt hypotheeksysteem uit
7 november – De regering lijkt aardig zenuwachtig te worden over de problemen met de rijstoogsten. Eerder besloot ze de boeren die Hom Mali verbouwen en een eigen rijstopslag hebben, met een hypotheeksysteem te helpen, later verhoogde ze het hypotheekbedrag en nu komen kleefrijst en Pathum Thani jasmijnrijst aan de beurt.
De komende maanden komt 25 miljoen ton rijst op de markt, bestaand uit 10,7 miljoen ton Hom Mali en de rest kleefrijst en andere soorten, hetgeen tot een verdere prijsdaling zou kunnen leiden. Het National Rice Policy Committee (NRPC) beraadt zich vandaag over een subsidieprogramma. Sinds juni is de prijs van witte paddy (ongepelde rijst) gedaald van 9.400 baht per ton naar 7.200 à 7.500 baht. Zonder nieuwe maatregelen zou die verder kunnen dalen. Ook daarbij wordt gedacht aan een hypotheeksysteem, dat als doel heeft de verkoop van de rijst uit te stellen.
Het NRPC heeft de BAAC gevraagd de richtprijzen voor kleefrijst en Pathum Thani vast te stellen. Vermoedelijk zullen ze op 90 procent van de marktprijs liggen. De boeren om wie het gaat, verbouwen de rijst in de Central Plains en het Noorden. Meer dan de helft van de hoofdoogst van het seizoen 2016/2017 wordt in november en december geoogst. Boeren willen die snel verkopen om geld te hebben voor de nieuwjaarsfestiviteiten.
Voormalig parlementslid Warong (Democraten) hekelt Yingluck voor haar publiciteitsstunt. Yingluck kocht 10 ton rijst van boeren in het Noordoosten en verkocht die zondag in Bangkok. Warong had in het verleden zware kritiek op het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck. Over haar actie zegt hij dat ze het regime wil ondermijnen ten koste van de markt. De actie werd gevoerd voor politiek gewin en niet om de boeren te helpen, die 20 baht per kilo gepelde rijst kregen. ‘Dat zet de prijs van gepelde Hom Mali op koelbloedige wijze onder druk, wanneer normaal 30 tot 35 baht wordt geboden.’
Verder valt van het rijstfront nog te melden dat op verschillende plaatsen in het land boerenmarkten zijn opgezet, waar consumenten direct van de boer rijst kunnen kopen. Het mes snijdt daarbij aan drie kanten: de tussenhandel wordt uitgeschakeld, de boeren krijgen een betere prijs en de klanten betalen minder dan in de winkel.

Prayut: Hulp aan boeren niet onbeperkt
8 november – De regering draait de geldkraan voor de rijstboeren verder open, maar niet onbeperkt zei premier Prayut gisteren na een vergadering van het National Rice Policy Committee (NRPC). Voor boeren die andere rijstsoorten verbouwen dan Hom Mali, komt 18 miljard baht beschikbaar.
Eerder trok de regering 20 miljard baht uit ter compensatie van de ingezakte prijs voor Hom Mali. Die steunmaatregel wekte ergernis bij andere boeren. Ze eisten gelijke monniken, gelijke kappen, een uitdrukking die wel past in een land waar de clerus bestaat uit monniken.
Prayut waarschuwt dat de overheid zich niet kan veroorloven al het geld uit de staatskas te gebruiken om boeren te helpen. Ze moeten zelf ook medewerking verlenen door anders te gaan werken, zoals andere gewassen te verbouwen of meer duurzame en zelf-voorzienende methodes toe te passen om minder afhankelijk van de overheid te zijn (zie het bericht hierna).
Prayut noemde ook het gebruik van water, verkleining van akkers, zonering en vermindering van de productiekosten. Hulp aan de boeren is welkom mits met ‘goede bedoelingen’, een duidelijke steek onder water naar de actie van premier Yingluck.
Van de steun van 18 miljard maken naar verwachting 661.886 boeren gebruik. Zij krijgen 10.500 baht per ton witte rijst om die gedurende een bepaalde periode in loodsen op te slaan. 91.208 boeren die Pathum Thani jasmijnrijst verbouwen, krijgen 11.399 baht per ton.
Volgens minister Apiradi (Handel) gaat het voornamelijk om boeren in de Central Plains. Degenen die geen schuur hebben, dienen coöperaties in hun gebied te zoeken die de rijst voor hen kunnen opslaan. In tegenstelling tot de boeren in het Noordoosten hebben de boeren in de Central Plains geen rijstschuren omdat ze de rijst direct na de oogst verkopen.
Het Revenue Department ontkent mediaberichten dat het de rijsttransacties van molenaars over de afgelopen drie jaar gaat onderzoeken. Het gaat slechts de transacties vanaf 1 oktober controleren, omdat het volume verkocht door molenaars lager is dan het volume door het ministerie van Landbouw gepubliceerd. Het RD gaat de molenaars ook vragen hun boekhouding te verbeteren.
Gisteren inspecteerden soldaten en ambtenaren pelmolens in twee districten in Buri Ram om te voorkomen dat boeren worden uitgebuit.
De Thai Agriculturist Association heeft bekend gemaakt dat vertegenwoordigers van rijstboeren volgende week  naar het Government House gaan om de regering te bedanken voor haar hulp. ‘De paddy prijzen in het subsidieprogramma liggen op een acceptabel niveau’, zegt voorzitter Suthep. De productiekosten bedragen nu 4.600 à 4.800 baht per rai. Ze zouden na herverkaveling zelfs omlaag kunnen naar 3.200 baht.
Boeren die maïs en cassave verbouwen hebben hun zorgen uitgesproken over de toenemende import van graan, waardoor de prijzen van maïs en tapioca chips dalen. De beleidscommissie maïs besloot gisteren de import te blokkeren.

Opinie: Noodverbanden maskeren echte rijstproblemen
8 november – Veera Prateepchaikul besteedt in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post uitgebreid aandacht aan wat de afgelopen dagen op het rijstfront is gebeurd. Dat sla ik allemaal over om direct naar zijn conclusie te springen: De boeren hebben altijd aan het verkeerde eind van de rijsthandel gezeten. Daarom zijn ze arm terwijl de meeste molenaars en exporteurs rijker en rijker worden. Jazeker, er zijn ook enkele rijke boeren, maar dat zijn grootgrondbezitters, die hun akkers aan landloze boeren verhuren.
Veera veegt de huidige maatregelen van de regering, het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck en het prijsgarantie programma van de regering Abhisit op één hoop: het zijn of waren allemaal korte-termijn oplossingen, zoals een pijnstiller die pijn verzacht maar de ziekte niet geneest.
Veera: ‘Ze kunnen jaar na jaar doorgaan, maar de meeste boeren blijven arm. Ze moeten out of the box denken; één van de oplossingen is gemengd bedrijf of een bedrijf gebaseerd op duurzaamheid.
Zoals een wijze man eens zei: geef geen vis aan een arme, want hij zal om meer vragen. Maar geef een hengel en leer hem hoe die te gebruiken zodat hij zelf kan vissen en niet meer bedelt.’ (Bron: Bangkok Post, 7 november)

Rijstcrisis: Hét probleem is de kwaliteit
10 november – Thaise rijst begint haar geur te verliezen, wat door sommige researchers wordt toegeschreven aan het gebruik van chemische mest en slordige pelmethodes. De rijst kenmerkt zich alleen nog door zachtheid, maar goedkopere Vietnamese rijst staat daar ook bekend om.
Zie hier de verklaring van Somporn Islivanonda van het Knowledge Network Institute of Thailand voor de voortgaande rijstcrisis. Hij sprak gisteren op een seminar over duurzame oplossingen voor de inzakkende rijstprijzen, georganiseerd door de Agricultural Mass Media Association.
‘De oplossing ligt in verbetering van de kwaliteit. Boeren dienen te overwegen om over te stappen op organische landbouw en milieuvriendelijke bewerkingspraktijken, waaraan de wereldmarkt de voorkeur geeft. Innovatie is vereist om de kwaliteit te verbeteren zodat die aan de marktvraag tegemoet komt.’
Somporn bepleitte uitbreiding van leningen voor boeren zodat ze het geld kunnen investeren in het verbouwen van kwaliteitsrijst die hogere prijzen opbrengen. De subsidies van de regering moeten gericht zijn op veranderingen die de kwaliteit verhogen. Daardoor zal volgens Somporn het vertrouwen van de consumenten toenemen dat ze kwaliteitsrijst tegen een goede prijs kopen. Hij zei teleurgesteld te zijn dat de regering zich daarop niet concentreert en research bevordert.
Waarde kan ook worden toegevoegd aan Thaise rijst, bijvoorbeeld door de oogst tot dranken te verwerken zodat het aanbod in de markt gevarieerder wordt. [Thans wordt in de metro geadverteerd voor rijstcrackers] Maar rijst is al tientallen jaren het voorwerp van politieke conflicten, waardoor de echte problemen niet worden aangepakt.
Sompron wees er verder op dat het probleem verergerd wordt door andere rijst producerende landen zoals Cambodja en Vietnam, die hun rijst tegen aanzienlijk lagere prijzen verbouwen en verkopen dan Thailand.
Directeur Apichart van het Rice Science Centre van de Kasetsart universiteit zegt dat de universiteit apparatuur heeft om de geur en kwaliteit van de rijstkorrels te bepalen. Het centrum heeft ook manieren ontdekt om de geur te versterken met name tijdens de bloeitijd. Op velden in Chiang Rai en Roi Et zijn daarmee met succes testen gedaan.

Rijststeun een kwart van militaire uitgaven
11 november – Surasak Glahan laat een tegendraads geluid horen: het politiseren van rijst kan een waardige reden hebben. Wat is er op tegen wanneer het leidt tot hulp aan boeren in een crisis? Een politiek motief kan zowel onmiddellijke subsidies als lange-termijn oplossingen opleveren.
Aanleiding voor Surasak’s stelling zijn de opmerkingen van premier Prayut over de ‘publiciteitsstunt’ van oud-premier Yingluck, die in het Noordoosten van wanhopige boeren rijst kocht en die in BKK verkocht. Prayut vond: Politici moeten ophouden het lot van de boeren voor politieke motieven te misbruiken.
Surasak vindt de reactie van het regime op de ingestorte rijstprijzen teleurstellend en desastreus. Regeringswoordvoerder Sansern maakte het wel erg bont door de suïcide van een boer in Pichit, die het schoolgeld voor zijn kinderen niet meer kon betalen, te bagatelliseren met de opmerking dat de man geen boer was maar airconditioners repareerde.
De op een na ergste reactie kwam van premier Prayut die boeren vertelde dat ze voor zichzelf moeten zorgen en niet uitsluitend op financiële steun van de staat moeten vertrouwen. Hij zei dat de regering niet meer dan 65 miljard baht kon uittrekken voor steun. Ter vergelijking: de defensiebegroting voor het begrotingsjaar 2017 (1 oktober 2016-30 september 2017) is opgetrokken naar 211 miljard baht.
‘Er zijn 23 miljoen boeren en de regering is slechts bereid een kwart van haar militaire budget te spenderen aan hun redding?’, vraagt Surasak zich retorisch af. ‘We zijn niet in oorlog. Waarom kunnen we ons niet hetzelfde bedrag veroorloven voor boeren als voor het leger?’
Surasak gaat ook nog in op het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck en het recent ingestelde hypotheeksysteem van de regering Prayut voor boeren met een eigen rijstopslag. Maar daarover heb ik al voldoende geschreven, dus ik houd het kort. Volgens velen is het huidige systeem een kopie van het zwaar bekritiseerde en dure systeem van Yingluck. En dat lijkt me een juiste vaststelling. (Bron: Bangkok Post, 10 november)

Boerderijen zijn een belangrijk veiligheidsnet
12 november – Zo langzamerhand dacht ik dat alles in Bangkok Post wel gezegd, uitgelegd, geanalyseerd en misschien ook wel gefantaseerd is over de problemen in de rijstsector. Maar Wasant Techawongtham weet in zijn rubriek Plain Talk een aspect aan te snijden dat ik niet eerder ben tegengekomen.
Maar eerst een paar cijfers. Zestig jaar geleden werkte 80 procent van de bevolking in de landbouw, de meesten in de verbouw van rijst. In 2014 waren het er nog 23,7 miljoen van wie 10 miljoen in de rijstverbouw, ongeveer 16 procent van de bevolking. Die trend lijkt zich voort te zetten De meeste kinderen uit boerengezinnen willen niet in de voetstappen van hun ouders treden.
De toekomst van het boerenbedrijf ziet er niet rooskleurig uit. De afgelopen jaren is de productie wereldwijd gestegen en zijn de prijzen gedaald. Boeren worden nu aangemoedigd op andere gewassen over te stappen of ermee te stoppen. Dat zou zo’n 20 jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. De rijstverbouw was altijd de Thaise way of life. ‘Het zit in onze culturele genen.’
Het boerenleven zal veranderen, schrijft Wasant. Maar ten goede of ten kwade? Een vermindering van het aantal boerenhuishoudens zal economen en technocraten bevallen, want die zijn geneigd elk bevolkingssegment met betrekking tot economische productiviteit te bezien. Maar één cruciaal aspect van de agrarische economie wordt over het hoofd gezien.
Tijdens de Tom Yum Kung crisis in 1997 werd voor sociale chaos gevreesd vanwege het grote aantal ontslagen. Maar chaos bleef uit. Veel werklozen keerden terug naar het geboortedorp, waar ze hun ouders hielpen. In die omgeving is steun van buren altijd beschikbaar. De landbouw economie levert een veiligheidsnet voor de natie op in tijden van crisis. Hoeveel waarde hechten we daar nu aan?
Wasant besluit: Dus voordat de bureaucratie snelle besluiten overweegt om de landbouw verder uit te hollen, kan het geen kwaad met dit aspect rekening te houden en na te denken welke invloed het heeft op onze culturele genen. De wereld zal altijd voedsel nodig hebben. (Bron: Bangkok Post, 11 november)

Rijstvoorraden belemmeren nieuwe oogst
13 november – Het houdt maar niet op: de problemen met rijst. Nu klagen boeren dat ze geen ruimte hebben om de nieuwe oogst op te slaan omdat ze nog met voorraad van vorig jaar zitten. De problemen doen zich met name voor in Surin, waar boeren een race tegen de klok voeren om Hom Mali te oogsten die getroffen is door overstromingen van gezwollen waterwegen. De geoogste rijst wordt op de dorpswegen gelegd in een wanhopige poging ze te drogen.
De graanschuren zijn nog vol van vorig jaar. De rijst werd toen onttrokken aan de markt under the storage-pledging programme, een hypotheeksysteem waarvan ik eerder de indruk kreeg dat het dit jaar voor het eerst werd toegepast. Boeren slaan daarbij hun rijst op en nemen bij de BAAC een hypotheek met de rijst als onderpand. Ze zijn echter met de rijst blijven zitten vanwege het overaanbod op de markt.
De boeren dringen er nu bij de regering op aan manieren te vinden om van hun voorraad af te komen, zodat er ruimte vrijkomt voor de nieuwe oogst.
Het bericht van vandaag bestaat verder grotendeels uit oud nieuws; voorts worden enkele initiatieven genoemd om de boeren te helpen. In Phitsanulok bijvoorbeeld mochten de boeren gisteren voor het Provinciehuis hun rijst verkopen, maar slechts een handjevol kopers kwam opdagen. In Nakhon Ratchasima daarentegen bestond grote belangstelling voor de verkoop. De rijst kostte er 25 tot 30 baht per kilo. De verwachting was dat aan het eind van de dag 10 ton verkocht zou zijn.
Regeringswoordvoerder Sansern zei gisteren dat de regering de vorming van coöperaties adviseert als duurzame maatregel om de inzakkende prijzen tegen te gaan. Wanneer de boeren een blok vormen, hebben ze een sterkere positie bij prijsonderhandelingen en ze krijgen een betere toegang tot hulp van de autoriteiten.
De regering heeft in oktober distributiecentra voor producten van coöperaties opgezet. Inmiddels zijn er 107 en meer zitten in de pijplijn. Sinds oktober is 6,3 miljard baht omgezet. Een nieuw verkoopkanaal is ook www.co-opclick.com. De door de overheid betaalde online markt helpt uitgaven en kosten te verminderen.
Volgens een peiling van E-Saan Poll meent een kwart van de respondenten in de noordoostelijke provincies dat de ingezakte rijstprijs te wijten is aan een gebrekkige voorbereiding. Slechts 17 procent geeft de schuld aan tussenpersonen en rijstmolenaars en 16 procent meent dat de regering gefaald heeft bij het verkleinen van het rijstareaal.

Beijing koopt 20 ton rijst om arme mensen te helpen
14 november –  Het Chinese consulaat-generaal in Khon Kaen koopt 20 ton Hom Mali om aan arme mensen uit te delen. Zaterdag tekende de consul-generaal daarover een overeenkomst met de burgemeester van (de stad) Khon Kaen. De ondertekening werd gadegeslagen door de gouverneur van de provincie en plaatselijke boeren. De rijst wordt op 30 november geleverd en op 1 december uitgedeeld, 50 dagen na het overlijden van de koning.
In elk dorp bepaalt een commissie wie in aanmerking komt voor de rijst, die zo lees ik verderop in het bericht te koop wordt aangeboden voor 25 baht per kilo. Elk pakje bevat 4 kilo rijst. Een alinea verder wordt weer de formulering ‘aan arme mensen gegeven’ gebruikt.
En om het nog verwarrender te maken, zegt de burgemeester van Khon Kean dat elke dag 500 kilo rijst is verkocht. Boeren mogen op een aangewezen plaats tot eind december hun rijst verkopen.
In Nakhon Ratchasima sprak het hoofd van de Rice Millers Club lovende woorden over het door de regering ingestelde hypotheeksysteem voor boeren met een eigen rijstopslag en het aanwijzen van plaatsen waar boeren direct aan de consument hun rijst mogen verkopen. Hij verwacht dat daardoor 10 miljoen ton rijst trager op de markt komt. De rijstmolenaars worden er niet door gedupeerd, zegt hij. In de provincie zijn 33 rijstpelmolens. Op het plein voor het standbeeld van Thao Suranaree wordt voor de tweede week rijst verkocht.
Het Labour Protection and Welfare Department heeft vijftien particuliere bedrijven gevraagd ruimte ter beschikking te stellen waar boeren hun rijst kunnen verkopen. Er zijn al orders geplaatst voor 220 ton. Vandaag leveren boeren uit Phayao en Si Sa Ket 45 ton af bij vier bedrijven.

NFC-voorzitter pleit voor gemengd bedrijf
15 november – Voorzitter Prapat van de National Farmers Council (NFC) roept het ministerie van Landbouw op de agrarische sector te herstructureren en integrated farming (gemengd bedrijf) te bevorderen om de armoede onder boeren te helpen verlichten. Hervorming van de landbouwsector met de nadruk op duurzaamheid kan vier miljoen arme boeren helpen er weer bovenop te komen en verlaagt de begrotingslast van de overheid, zegt hij.
Maar Prapat is bang dat invloedrijke groepen in de sector zich tegen hervormingen zullen verzetten. Dat zijn lieden die geld verdienen aan kunstmest en pesticides en invloed uitoefenen op het beleid van het ministerie. Prapat hekelt het ministerie omdat het meer dan 50 jaar mono-cultuur en intensieve landbouw heeft bevorderd, wat de sector kwetsbaar heeft gemaakt. Het ministerie heeft nooit in organische landbouw geloofd; slechts een kleine eenheid van het Agricultural Department promoot organische landbouw.
Miljoenen Thaise boeren zitten aan de onderkant van de economische ladder. De afgelopen jaren kampten ze met lage prijzen waardoor ze in schulden verstrikt raakten. De huidige golf van prijsverlagingen deelt een nieuwe klap uit.
Prapat zegt: ‘We zijn het nooit oneens geweest met het beleid om mono-cultuur te bevorderen voor ’s lands marktgewassen. We hebben nooit gezegd dit niet te doen, maar boeren dienen meer alternatieven te hebben. Het ministerie dient geen top-down benadering te hanteren, want daar worden de Thaise boeren niet sterker van.’
De NFC-voorzitter erkent dat het niet gemakkelijk is boeren te overtuigen om op andere gewassen over te stappen, met name boeren die profiteren van overheidssteun voor de gewassen die ze verbouwen. Maar een duidelijk beleid van de regering om over te stappen op gemengd bedrijf kan hen bewegen om te veranderen, denkt Prapat.
De top-down benadering en het gebrek aan participatie van boeren hebben de Thaise agrarische sector geruïneerd, zegt hij. De invloed van grote bedrijven bij het bepalen van het beleid, zoals bij vrijhandelsovereenkomsten, heeft ook de landbouwsector benadeeld. Een voorbeeld: Een bilaterale overeenkomst met Australië en Nieuw-Zeeland, waarbij het importtarief op vlees werd geschrapt, ging ten koste van de Thaise veeteelt.
Een recent voorbeeld: Het schrappen van de importheffing op tarwe voor de veevoederindustrie had tot gevolg dat de prijs van maïs inzakte van 9 à 10 baht naar 3 baht, ver onder de productiekosten. De afgelopen twee jaar heeft Thailand 4 miljoen ton goedkoop tarwe geïmporteerd, maar de veevoederprijzen zijn gelijk gebleven.
Ten slotte wil Prapat dat de overheid boeren stimuleert om waarde aan hun producten toe te voegen, waarbij het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol kan spelen. De BAAC stelt daarvoor leningen ter beschikking in het kader van het One Tambon One Farming programma. Aan drie- tot vierduizend belangstellenden is al 30 miljard baht geleend.
De BAAC heeft ook de termijn voor het aflossen van schulden, gewoonlijk in maart na de oogst, verschoven daar het langer duurt die producten te verwerken en op de markt te brengen. Het artikel geeft helaas geen voorbeelden van value-added producten. Laat ik er maar dan één geven: rijstcrackers. Ik zag de reclame in de metro. Weer eens wat anders dan een bordje met rijst. (Bron: Bangkok Post, 14 november)

NCPO belooft steun aan rijstboeren
16 november – De NCPO wil boeren helpen hun rijst tegen betere prijzen te verkopen door de tussenhandel uit te schakelen. Dit heeft NCPO-woordvoerder Sirichan gisteren bekend gemaakt, maar meer dan een opsomming van de huidige initiatieven lees ik niet in het artikel.
Legereenheden hebben de afgelopen week rijst gekocht, de molenaars van vijf legercoöperaties hebben rijst gepeld voor boeren in het Noordoosten, soldaten helpen met de oogst en markten zijn georganiseerd, waarop de boeren direct aan de consument rijst kunnen verkopen.
Legercommandant Chalermchai zegt wel iets over de plannen, maar ook die blijven in het vage: Leningen voor getroffen boeren zodat ze de verkoop van hun rijst kunnen uitstellen, subsidiëring van oogstkosten en productiekosten in het seizoen 2016-2017 en verbetering van de kwaliteit van rijst. De NCPO, zegt hij, onderzoekt manieren om het probleem van lage rijstprijzen en die van andere producten op een meer duurzame wijze te lossen. Hij noemt het belangrijk dat de kwantiteit van de productie in balans is met veranderende marktkrachten en distributiekanalen.
Verder meldt het bericht dat oud-premier Yingluck op haar Facebook-pagina haar actie verdedigt om in het Noordoosten rijst te kopen van boeren en dat in Bangkok te verkopen. Maar dat weten we al. Democraat Warong verwijt haar te weinig hebben betaald voor de rijst en de boeren te hebben gedupeerd. Yingluck kocht de rijst voor 20 baht per kilo en verkocht die voor hetzelfde bedrag. ‘Als ik een winst had willen maken of de last bij de kopers had willen leggen, had ik 25 baht moeten rekenen.’

Rijst: 6.000 personen verdacht van ambtsmisdrijf
16 november – Nog meer rijst in een tweede bericht over het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst dat tijdens de regering Yingluck van kracht was. Zoals bekend wil de regering het bedrag verhalen op degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
Oud-premier Yingluck is al aangeslagen voor 35,7 miljard baht; het ministerie van Justitie heeft nu een lijst met 6.000 namen ontvangen, samengesteld door het PM’s Office en drie ministeries, van anderen die verantwoordelijk worden geacht. Daaronder voormalige ministers, leden van commissies op uitvoerend niveau en functionarissen op operationeel niveau.
Werk aan de winkel voor de autoriteiten want van elk moet worden vastgesteld of ze verantwoordelijk kunnen worden gesteld en hoeveel ze moeten betalen. Aan een lijst met bedrijven wordt nog gewerkt.
De vierduizend plus bedrijven zouden verantwoordelijk zijn voor een verlies van 142 miljard baht uit het verlies gemaakt op de oogsten in 2012-2014. De twee eerdere oogstseizoen blijven buiten beschouwing omdat Yingluck toen nog niet was gewaarschuwd voor de corruptie en oplopende kosten van het systeem, waarbij boeren voor hun paddy een prijs kregen die 40 procent boven de marktprijs lag.

Hoop op hogere prijs voor Hom Mali
17 november – De regering hoopt dat de prijs van Hom Mali aantrekt nu de afgelopen week enkele maatregelen ter ondersteuning zijn genomen. Bovendien is de kwaliteit van de rijst toegenomen omdat de vochtigheidsgraad dankzij lagere regenval is gestegen van gemiddeld 16-28 procent naar 30 procent. Hom Mali paddy (ongepelde rijst) met een vochtigheidsgraad van 15 procent brengt nu 9.000-10.000 baht per ton op tegen 9.000-9.500 baht vorige maand.
Permanent secretaris van het ministerie van Handel Wiboonlasana verwacht dat nu khao dark mali 105, een premiesoort, op de markt komt, de vraag naar premierijst in de markt toeneemt en de prijs opdrijft.
Dinsdag keurde het kabinet een nieuw subsidieprogramma goed voor boeren die witte rijst en Pathum Thani jasmijnrijst verbouwen en het gedurende bepaalde tijd in schuren opslaan om de verkoop uit te stellen. Deze twee rijstsoorten worden voornamelijk in de Central Plains verbouwd.
In tegenstelling tot boeren in het Noordoosten hebben boeren in de Central Plains geen rijstschuur omdat ze hun rijst normaal direct verkopen. Zij hebben het advies gekregen hun rijst bij coöperaties op te slaan.
Een zelfde programma bestaat al voor boeren in het Noorden en Noordoosten die Hom Mali verbouwen. (Bron: Bangkok Post, 16 november)

Yingluck voert actie voor Thaise rijstgerechten
18 november – Oud-premier Yingluck springt weer in de bres voor de rijstboeren die te weinig krijgen voor hun paddy (ongepelde rijst). Eerder kocht ze rijst van boeren in het Noordoosten en verkocht die in Bangkok.
Nu voert ze de actie ‘Help farmers, create Thai value-added rice and boost rice consumption’. Tijdens de lancering van de actie toonde ze in haar huis 50 rijstgerechten, rijstpizza en pudding. Yingluck hoopt dat haar campagne kan helpen om de binnenlandse omzet te reduceren en de prijzen kan opstuwen.
Yingluck staat voor haar eerste actie onder kritiek van voormalig parlementslid Warong (Democraten). Hij vraagt zich af hoe het haar in zo’n korte tijd is gelukt 10 ton te kopen, te laten pellen en te laten verpakken. Hij vindt ook dat de boeren voor hun paddy te weinig betaald kregen (20 baht per kilo). Warong zegt dat een voormalig Democratisch parlementslid  een halve maand nodig had om 12 ton te verwerken, voordat die naar Bangkok kon worden gebracht.
Het National Institute of Thai Traditional Medicine pleitte gisteren op een seminar voor verbetering van de rijstkwaliteit. Volgens directeur Kwanchai is tweederde van slechte kwaliteit en kan niet geëxporteerd worden.
Een lid van het Thai Consumer Network zei dat de regering strenge maatregelen moet nemen om het gebruik van chemicaliën terug te dringen. Ze pleitte voor de vorming van coöperaties, waardoor de productiekosten omlaag kunnen.
Boeren in Chai Nat haasten zich om de rijst te oogsten en te verkopen aan pelmolens, nadat de prijzen de afgelopen week iets zijn gestegen.

Prayut verdedigt hulp aan rijstboeren; Yingluck weer naar Hof
19 november – Twee berichten vandaag over rijst: premier Prayut gaat in de verdediging tegen de kritiek op het hypotheeksysteem voor boeren met eigen rijstschuren en oud-premier Yingluck moest weer opdraven bij het hooggerechtshof, waar ze terecht staat wegens plichtsverzuim.
Prayut zegt dat de hulp aan boeren die Hom Mali verbouwen, meer is dan een korte-termijn cadeautje; de regering is niet van plan elke rijstkorrel te subsidiëren. Die opmerking was een verwijzing naar het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, waarbij de regering ‘elke rijstkorrel’ kocht en waardoor de overheid met een gigantische voorraad kwam te zitten.
Het hypotheeksysteem van de huidige regering heeft slechts tot doel de verkoop van de rijst uit te stellen, totdat de boeren er een betere prijs voor krijgen. Twee systemen zijn in werking: een voor Hom Mali en een tweede voor witte rijst en Pathum Thani jasmijnrijst. Voor de Hom Mali steun is 20 miljard baht uitgetrokken, te fourneren door de BAAC, voor de andere steun 18 miljard baht.
De grote hoeveelheid geld betekent niet, zegt Prayut, dat de regering goed in de slappe was zit. In tegendeel want de belastinginkomsten zijn krap. De premier deed een beroep op de boeren hun bedrijf aan te passen en niet te vertrouwen op overheidssteun. ‘Als ze op de oude manier blijven denken, kan geen enkele regering hen door de problemen helpen.’
Prayut pleitte onder andere voor de oprichting van coöperaties, zodat een sterke vuist kan worden gemaakt tegen landeigenaren die hun grond verhuren, en voor verbetering van de waterhuishouding. Hij beloofde dat de regering zorgvuldig met water zal omspringen. Nieuwe waterreservoirs en een beter irrigatiesysteem zijn vereist en boeren dienen na te denken of het slim is om rijst te verbouwen op plaatsen die kwetsbaar voor overstromingen zijn, aldus Prayut.
Yingluck
Over Yingluck’s bezoek aan het hooggerechtshof valt weinig nieuws te melden. De premier volgde er het zevende verhoor van getuigen à decharge. Ook nu werd ze bij het gerechtsgebouw weer begroet door een grote schare fans en dat waren niet de minsten. De krant somt hen netjes op: twee voormalige vice-premiers, een voormalige minister van Handel en de waarnemend partijleider en secretaris-generaal van haar partij Pheu Thai. In de getuigenbank stonden gisteren een voormalige kabinets secretaris-generaal en een voormalige staatssecretaris van Financiën in haar regering.
Behalve deze procedure heeft Yingluck ook nog te maken met een bestuursmaatregel om een deel van het verlies dat op haar hypotheeksysteem is geleden, op haar te verhalen. Yingluck is aangeslagen voor 35,7 miljard baht, een aanslag die ze onbillijk noemt en via alle mogelijke juridische kanalen zal bestrijden.

Betere gegevens nodig om boeren te helpen
24 november – Interessante invalshoek op de problemen in de landbouw en de voedselindustrie. Ik beveel het artikel graag ter lezing aan en volsta hier met een korte, maar niet volledige samenvatting. De twee auteurs stellen dat twee factoren voor Thailand van belang zijn, wil het land een handelsland in de voedselindustrie kunnen worden.
1 De bedrijven in de voedselketen dienen samenwerkingsvormen te versterken. Dat is nodig omdat de industrie moet voldoen aan tal van eisen op het gebied van traceerbaarheid van geëxporteerde producten (from farm to fork) en het toenemend belang van non-SPS (Sanitary and Phytosanitary) eisen zoals die ten aanzien van mensenrechten en milieu. Zonder behoorlijke samenwerking zal het moeilijk zijn hieraan te voldoen.
2 Als de Thaise voedselsector haar vleugels wereldwijd wil uitslaan, moeten lokale leveranciers hun binding met de wereldmarkt ontwikkelen en hun vermogen om zich aan de wereldmarkt aan te passen.
Volgens de schrijvers zijn de belangrijkste hordes daarbij het gebrek aan accurate gegevens en obstructie in de informatiestroom tussen entrepeneurs in de keten. Ze wijzen erop dat in de agrarische sector de meeste boerderijen uitermate klein zijn; de gemiddelde grootte van een rijstveld in de Central Plains bedraagt 16 rai per huishouden.
Er zijn 3.600 coöperaties maar de helft is te klein om de gewenste informatie over prijs en markt te verzamelen en te verstrekken. De meeste houden zich voornamelijk bezig met kredietverlening. Ook kleine bedrijven beschikken niet over gegevens ten aanzien van vraag en aanbod trends in buitenlandse markten, waardoor ze goed-geïnformeerde besluiten kunnen nemen.
Kortom een interessant artikel en nog eens wat anders dan pleidooien voor organische landbouw, kwaliteitsverbetering, minder gebruik van chemicaliën, overstappen op andere gewassen enzovoort, die we (te) vaak horen. Ik had het liefst het artikel in zijn geheel vertaald, maar volsta met een verwijzing naar bijgaande pdf. Mijn lezers kunnen toch wel Engels lezen? (Bron: Bangkok Post, 23 november)

Opinie: Organische rijst is de redding
28 november – Organische rijst is de redding voor boeren die het moeilijk hebben, kopt Sanitsuda Ekachai op de opiniepagina van Bangkok Post boven haar opinieverhaal over de problemen in de rijstverbouw. Maar overstappen is minder gemakkelijk dan het lijkt, want in de beginjaren zakt de opbrengst in. Pas wanneer de grond zich hersteld heeft, een juiste rijstsoort is gekozen en beginnende boeren worden geholpen bij de marketing, neemt de opbrengst toe.
Boonsong Martthong en honderden organische boeren in Yasothon kon het niet schelen toen de regering Yingluck destijds in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst 13.000 baht voor een ton paddy betaalde tegen de molenaars 7.000 baht. Waarom zouden ze? Ze kregen 20.000 baht voor een ton organische rijst en hun geslepen organische rijst was goed voor 45.000 baht.
De boeren die organische rijst verbouwen, profiteren van toenemende gezondheidszorgen van consumenten over bespoten rijst. Ze zijn bereid voor onbespoten rijst meer te betalen. Waarom twijfelen dan boeren over de overstap? Omdat ze zwaar gebukt gaan onder de schulden en ook hun gezin moeten onderhouden tijdens de overstapperiode. Degenen die geen steun krijgen bij de overstap, geven dan ook snel op. Maar, zegt Boonsong, dat wordt gecompenseerd doordat minder geld wordt uitgegeven aan pesticiden en herbiciden.
De ellende begon allemaal in de jaren zestig, legt Sanitsuda uit. Thailand had de Green Revolution omarmd, die boeren aanmoedigde nieuwe rijstsoorten met een hogere opbrengst te verbouwen. Inheemse rijstsoorten verdwenen, ziektes staken de kop op door de grootschalige monocultuur.
Gevolg: het gebruik van chemicaliën steeg, waardoor Thailand nu de vijfde grootste gebruiker van chemicaliën ter wereld is. En nog erger: 70 procent van de chemische pesticiden die in Thailand worden gebruikt, zijn uitermate gevaarlijk en in het Westen niet toegestaan. Gevolg (2): veel rivieren en reservoirs zijn ernstig verontreinigd met stoffen die in de voedselketen terecht komen.
De boeren zijn de grootste slachtoffers; ze krijgen vaker kanker dan andere beroepen, en moeders krijgen vaker kinderen met ziektes en afwijkingen – niet alleen in Thailand maar in de hele wereld.
Niettemin blijft de regering volhouden dat het gebruik van chemicaliën goed is. En als de boeren klagen over de lage paddyprijzen, zegt ze dat ze maar op andere gewassen moeten overstappen.
Maar zelfs wanneer de regering het licht ziet en de boeren zou overhalen organisch te gaan zonder de noodzakelijk steun te verlenen, is het beleid gedoemd te mislukken. Te veel boeren zijn al bankroet gegaan door regeringsadviezen te volgen zonder know-how en marketingsteun.
Tot zover de als altijd heldere bijdrage van Sanitsuda. Ik heb het hele artikel als pdf opgeslagen. Lezen! (Bron: Bangkok Post, 26 november)

Rijstexport overtreft target regering
3 december – De rijstexport lijkt het dit jaar beter te gaan doen dan de regeringstarget van 10 miljoen ton dankzij prijsconcurrentie en de zich herstellende export van Hom Mali (jasmijnrijst). Maar de verloren toppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur herwinnen, zit er niet in. India blijft Thailand voor met een export dit jaar van 10,5 miljoen ton.
De Amerikaanse Foreign Agricultural Service van het Agricultural Department schatte in haar rapport van 28 juli de rijstproductie van India op 105 miljoen ton, geoogst van 44 miljoen hectare. Dit komt overeen met 103,5 miljoen ton geoogste rijst van 43,5 hectare in het marktjaar 2015-2016. De Indiase voorraad aan het eind van het marktjaar 2015-2016 werd geschat op 18,5 miljoen. De eindvoorraad van het marktjaar 2016-2017 wordt geschat op 16,4 miljoen ton.
Sinds het begin van het kalenderjaar 2016 is de Indiase rijstexport stabiel dankzij herstel van de exportvraag naar Basmati en niet-Basmati rijst. De exportvraag naar Basmati rijst is hersteld dankzij concurrerende prijzen en herstel van de vraag naar niet-Basmati rijst in Afrikaanse landen.
President Charoen van de Thai Rice Exporters Association zegt dat Thailand in de eerste elf maanden van dit jaar 9,2 miljoen ton rijst heeft geëxporteerd. De exportcijfers alleen al in november bereikten 1 miljoen ton dankzij Hom Mali. Vorige maand nam de export van Hom Mali toe met 20 procent op jaarbasis naar 120.000 ton, daar kopers hun aankopen versnelden vanwege betaalbare prijzen.
Het ministerie van Handel heeft voor dit jaar een target van 9,5 miljoen ton gesteld. Erevoorzitter Chookiat van de Thai Rice Exporters Association zegt dat Thailand vermoedelijk in december meer dan 800.000 ton exporteert. (Bron: Bangkok Post, 2 december)

Donderdag 8 december
– Vier miljoen ton rijst die ligt te rotten in de regeringsvoorraad is alleen nog maar geschikt om gebruikt te worden voor de productie van ethanol, en dat komt eigenlijk wel goed uit want de productie van melasse is vertraagd doordat suikerriet later wordt geoogst.
De rijst is een erfenis van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, toen de regering alle paddy opkocht tegen prijzen die circa 40 procent boven de marktprijzen lagen.
Ethanol wordt gemengd met benzine om gasohol te produceren. Naar verwachting neemt het aanbod van ethanol in december en januari af. Thailand produceert gemiddeld 4 miljoen liter ethanol per dag; de vraag bedraagt 3,6 tot 3,8 miljoen liter. Het tekort wordt mede veroorzaakt doordat ethanol producenten midden dit jaar ethanol hebben geëxporteerd. Het State Oil Fund is bereid subsidie te verlenen indien de ethanolproductie uit rijst duurder is dan die uit melasse.

‘Hypotheeksysteem was goed voor de economie’
10 december – In het lang slepende proces tegen oud-premier Yingluck, beschuldigd van plichtsverzuim, heeft een voormalige medewerker gisteren voor het hooggerechtshof het controversiële hypotheeksysteem voor rijst verdedigd met als argument dat het noodzakelijk was om de trage economie te stabiliseren.
De economie was al zeven tot acht jaar instabiel. Gezien het feit dat de export zorgt voor 60 procent van het bruto binnenlands product, was het nodig de binnenlandse economie te stabiliseren. ‘Iedere regering moet manieren vinden om dat aan te pakken.’
Volgens PhansakWinyurat, voormalig economisch adviseur van Yingluck, heeft het systeem gezorgd voor een geldinjectie, waardoor het vertrouwen van consumenten en investeerders toenam. Hij wees er ook op dat de overheidsinkomsten aan BTW stegen onder de regering Yingluck.
Phansak vindt dat het systeem niet alleen beoordeeld mag worden op basis van de geleden verliezen; ook andere elementen zijn van belang zoals belastinginning, openbare besparingen, buitenlandse reserves , bewegingen in de baht en begrotingsdiscipline bij het beperken van de staatsschuld.
Yingluck staat voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof terecht. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzuimd hebben acht te slaan op waarschuwingen over corruptie en niets gedaan hebben tegen de sterk oplopende kosten. Thans worden de getuigen à decharge gehoord en dat duurt nog wel een paar maanden.

Premier waarschuwt Yingluck supporters en hekelt de media
21 juli – Premier Prayut waarschuwt de supporters van oud-premier Yingluck zich gedeisd te houden nu de laatste getuigen à decharge vandaag worden gehoord in de rechtszaak waarin ze terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Tevens haalde hij gisteren weer eens uit naar de pers, die volgens hem te veel aandacht besteedt aan protesten en hem niet citeert.
Prayut vindt dat de media Yingluck’s achterban moeten oproepen thuis te blijven en niet naar het hooggerechtshof te gaan, waar de afdeling voor politieke gezagsdragers de laatste acht getuigen hoort. Tevens wordt vandaag een uitspraak verwacht over Yingluck’s petitie, waarin ze het Hof vraagt het Constitutionele Hof te laten beoordelen of haar vervolging in strijd is met de grondwet. In dat geval dient het hooggerechtshof eerst te wachten op een uitspraak alvorens in de hypotheekzaak te vonnissen.
Vice-premier Wissanu zegt dat Yingluck alle recht heeft voor haar verzoek, dat volgens haar juridisch team niet tot doel heeft de zaak te traineren. ‘Zo gaan de dingen’, zegt Wissanu. ‘Ze staat in haar recht. Niemand dient de schuld te krijgen wanneer de zaak wordt vertraagd.’
Vice-premier Prawit heeft er in tegenstelling tot Prayut geen bezwaar tegen als supporters naar het hooggerechtshof komen om hun geliefde oud-premier een hart onder de riem te steken, mits ze niet in groten getale komen. Legercommandant Chalermchai schat het aantal op ‘slechts’ drie- tot vijfhonderd. ‘Ik geloof dat degenen die komen om haar  morele steun te geven, volwassen genoeg zijn.’
Voormalig minister van Handel Wattana verwacht een ‘gigantisch’ aantal. Hij hekelt Prayut en Prawit. ‘Ze tonen geen respect voor de rechten en vrijheid van het publiek en ze zijn niet bereid democratie te bevorderen. Ze respecteren nog steeds niet de grondwet die ze hebben opgesteld.’
Zie verder bijgaand kader met een samenvatting van de belangrijkste informatie over de zaak.

Rechtszaak tegen Yingluck nadert einde
22 juli – Voor oud-premier Yingluck breekt over ruim een maand het uur van de waarheid aan. Dan maakt de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof bekend of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze zou waarschuwingen over corruptie genegeerd hebben en niets hebben gedaan tegen de oplopende kosten.
Het proces heeft iets langer dan 2 jaar geduurd, 56 getuigen zijn gehoord, de laatsten gisteren. Zoals elke keer werd Yingluck bij het gerechtsgebouw opgewacht door honderden supporters die haar een hart onder de riem staken. Dat leverde soms emotionele taferelen op, zoals in bijgaand fotoalbum is te zien.
Yingluck houdt op 1 augustus mondeling haar slotpleidooi, maar beide partijen hebben tot 15 augustus de tijd om het schriftelijk in te leveren. En daarna is het wachten op de einduitspraak die is vastgesteld op 25 augustus. De maximum gevangenisstraf voor plichtsverzuim bedraagt 10 jaar.
Het Hof heeft Yingluck’s petitie afgewezen waarin ze het Hof vraagt het Constitutionele Hof te raadplegen of de procesgang in strijd met de grondwet is. Het Hof vindt dat niet nodig want beide partijen hebben alle gelegenheid gekregen extra  getuigen en bewijs in te brengen. (Bron: website Bangkok Post, 21 juli)

Bangkok Post: YINGLUCK D-DAY SET
22 juli – Onder de kop Yingluck D-Day set in grote vette kapitalen opent Bangkok Post vandaag de krant met een artikel, voornamelijk gewijd aan de procedure wanneer Yingluck in beroep gaat tegen het vonnis van het Hof. Die mogelijkheid is nieuw en geïntroduceerd in de nieuwe grondwet. Voorheen was daarvoor nieuw bewijs vereist.
De rechters [allemaal?] komen bijeen om te bepalen of het Hof het beroep in behandeling neemt. Vervolgens wordt een nieuwe commissie van rechters gevormd  zonder de leden van de oude commissie. Hoe lang dat gaat duren, valt niet te zeggen. De commissie hoort niet weer getuigen, maar beoordeelt het bewijsmateriaal, de getuigenverklaringen en de argumenten in het beroep.
De krant noemt een aantal van duizend supporters die naar het gerechtsgebouw waren gekomen, het dubbele van de voorspelling van legercommandant Chalermchai. Verder citeert de krant uit de verklaringen van enkele getuigen. NACC commissaris Supa waarschuwde Yingluck destijds dat voornamelijk rijke boeren, molenaars en handelaren van het hypotheeksysteem profiteerden en slechts een handjevol ‘gewone’ boeren.
Voormalig TDRI-president Nipon schatte de schade voor de overheid op 530 miljard baht. Voormalig minister van Financiën Kittiratt zei dat het systeem kosteneffectief was en dat Yingluck zorg had gedragen voor transparantie.

UDD: Laat supporters van Yingluck met rust
23 juli – De roodhemdbeweging UDD roept de regering op supporters van oud-premier Yingluck geen strobreed in de weg te leggen, wanneer ze volgende maand naar het gerechtsgebouw gaan om haar een hart onder de riem te steken, want dat kan tot een confrontatie leiden.
Op 1 (slotpleidooi Yingluck) en 25 augustus (uitspraak) zouden wel eens meer supporters kunnen komen dan de duizend van vrijdag toen de laatste getuigen à decharge werden gehoord door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof. Yingluck staat daar terecht voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Parlementslid Somchai zegt gehoord te hebben dat voormalige parlementariërs van Pheu Thai, lokale politici en leden van Provinciale Staten in het Noorden, Noordoosten en de randprovincies van Bangkok mensen aan het mobiliseren zijn om naar Bangkok te komen. Leiders van politieke groepen zouden ook op de social media een campagne willen lanceren tegen premier Prayut en het justitieel proces. Hij roept de regering op om rond het gerechtsgebouw op het regeringscomplex Chaeng Watthana een ‘no rally zone’ in te stellen van 5 vierkante kilometer.
De spanning loopt op sinds premier Prayut voorafgaand aan vrijdag supporters heeft opgeroepen thuis te blijven. Roodhemdleider Weng Tojirakarn adviseert Prayut mensen niet (opnieuw) te verbieden volgende maand te komen, ‘anders wordt de opkomst groter dan op vrijdag’. ‘Hanteren van de situatie voor het gerechtsgebouw wordt dan moeilijk. Als het fout gaat, veroorzaakt de regering schade voor zichzelf.’
Voormalig PT-parlementariër Somkid voor Ubon Ratchathani zegt dat de supporters alleen naar het gerechtsgebouw zijn gegaan om Yingluck te steunen en niet om de rechtszaak onder druk te zetten. Een eventueel verbod kan tot een grotere opkomst leiden. Somkid ontkent dat mensen worden gemobiliseerd.
Intussen zit het leger niet stil. Een bron bij de NCPO zegt dat de NCPO soldaten inzet om bij de plaatselijke bevolking begrip te kweken en hen te vragen de situatie thuis te volgen. Hun komst zou de rechtsgang verstoren en verkeersopstoppingen kunnen veroorzaken. De commandanten van de vier legerregio’s hebben de opdracht gekregen om goed te letten op politieke bewegingen. Als er activiteiten zijn die wijzen op een grote transfer van mensen naar Bangkok, worden soldaten ingezet om hen op andere gedachten te brengen. Ook plaatselijke leiders wordt gevraagd begrip te kweken.

Startup voor organische rijst wint prijs in VS
23 juli – Siam Organic Co, een startup die boeren helpt een hogere opbrengst te halen uit de verbouw van organische rijst, heeft in de VS de Chivas Venture gewonnen, een wedstrijd in internationale bedrijfsmodellen waaraan dertig bedrijven deelnamen.
Premier Prayut prijst het bedrijf. Hij zegt dat het als rolmodel voor anderen kan dienen en boeren kan stimuleren om hun houding aan te passen en te streven naar een betere praktijk. De regering doet haar best, zegt hij aldus regeringswoordvoerder Sansern, om startups te bevorderen die kennis, technologie en innovatie gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen die de Thaise economie vooruit kunnen helpen. ‘Tegelijk is er een behoefte om de bestaande landbouw naar een moderne vorm te transformeren.’
Volgens Prayut telt het land 17 miljoen boeren, die hoge productiekosten dragen maar een laag inkomen hebben. De kernproblemen zijn de lage kwaliteit van rijstzaden, de lage output en onstabiele markten.
Siam Organic Co stimuleert boeren de organische rijst Jasberry te verbouwen, een ras ontwikkeld door de National Research Council of Thailand en de Kasetsart universiteit. Het bedrijf koopt ook de rijst van de boeren op tegen een prijs het dubbele van jasmijnrijst en garandeert alle rijst te kopen. Boeren worden aangemoedigd hoge kwaliteit kunstmest te gebruiken, een passende  hoeveelheid en voortdurend trainingen te volgen.
Het bedrijf bedient zeshonderd boeren. De afgelopen drie jaar is  de opbrengst met 40 procent gestegen; vorig jaar steeg hun inkomen met 8 miljoen baht. Afnemers van de rijst zijn consumenten uit de upper-class en exportmarkten.

Incasso 35 mld baht van Yingluck begint
25 juli – Laat ik eens beginnen met een persoonlijke noot. De strafrechtelijke vervolging van oud-premier Yingluck door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof is een juridisch monstrum. Yingluck wordt er vervolgd voor plichtsverzuim, maar het parlement heeft haar daarvoor al politiek ter verantwoording geroepen en haar met terugwerkende kracht uit haar functie gezet en een politieke ban van 5 jaar opgelegd.
En alsof dat niet genoeg is, is ze ook nog eens aansprakelijk gesteld voor 20 procent van de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst in 2012/2013 en 2013/2014 ad 35 miljard baht. Naar schatting heeft het totale systeem een verlies opgeleverd van  530 miljard baht. Yingluck was destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou waarschuwingen over corruptie hebben genegeerd en niets gedaan hebben tegen de oplopende kosten.
Het Legal Execution Department, dat van het ministerie van Financiën details heeft ontvangen over twaalf van haar bankrekeningen, gaat beginnen met de incasso van het bedrag. De verjaringstermijn bedraagt 10 jaar, dus het ministerie kan geleidelijk de duimschroeven aandraaien.
En mocht u zich afvragen waarom er zo verbeten jacht op haar wordt gemaakt, kijk dan naar haar familienaam: Shinawatra. Misschien had ze beter niet naar haar broer kunnen luisteren toen hij haar naar voren schoof als lijsttrekker van Pheu Thai en kandidaat-premier. (Bron: website Bangkok Post, 24 juli)

Gerelateerd bericht: De PACC heeft bij twaalf opslagplaatsen van rijst in Sukhothai onregelmatigheden geconstateerd, wat een schade heeft opgeleverd van 90 miljoen baht. De fraude heeft betrekking op het seizoen 2012-2013. Rijst van goede kwaliteit was er vervangen door rijst van slechte kwaliteit, geoogst tussen 2008 en 2011. In andere provincies is simpelweg rijst verdwenen, aldus de PACC.
De PACC heeft tegen de toezichthouder van de opslag, rijst surveyors en onderzoekers van de rijstkwaliteit aangifte gedaan wegens een ambtsmisdrijf, vervalsing van documenten en samenzwering. De 90 miljoen baht heeft betrekking op 506 zaken in Area 6, een gebied dat onder jurisdictie staat van de PACC. Daarvan zijn 364 zaken in onderzoek.

Rally voor Yingluck: Prayut voert dreigement op
25 juli – Voor de tweede keer waarschuwt premier Prayut supporters van oud-premier Yingluck zich gedeisd te houden wanneer het hooggerechtshof volgende maand vonnist in de rijsthypotheekzaak. Deze keer echter in strengere bewoordingen; hij dreigt met juridische actie tegen degenen die de wet uitdagen door met ‘kwaadaardige bedoelingen’ een menigte te mobiliseren.
Kernleden van voormalig regeringspartij Pheu Thai en het UDD (roodhemden) riepen de regering gisteren op om de supporters niet tegen te houden. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Legerleider Chalermchai zegt: ‘De NCPO verbiedt mensen niet te komen om haar in goed vertrouwen steun te verlenen, maar georganiseerde bijeenkomsten zijn tegen de wet.’ Hij benadrukte dat de NCPO geen soldaten zal inzetten om supporters tegen te houden, zoals gesuggereerd wordt op de social media.
Voormalig Pheu Thai secretaris-generaal Chaowalit zegt dat de NCPO zich geen zorgen hoeft te maken, want Yingluck’s supporters weten zich te gedragen. ‘Het gaat om keeping the faith [?], niet om het mobliseren van een menigte.’
Roodhemdleider Nattawut Saikuar zegt dat ‘grote menigtes’ op 25 augustus naar het gerechtsgebouw komen om Yingluck een hart onder de riem te steken en als teken van goodwill. ‘Haar supporters zullen er zijn met volledig begrip over wat ze kunnen doen. Ze hebben geen enkele intentie om onrust te veroorzaken.’

Yingluck bijt van zich af
26 juli – Oud-premier Yingluck die terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst, beschuldigt de regering ervan het hooggerechtshof te willen beïnvloeden omdat al begonnen is haar vermogen te vorderen.
Yingluck schrijft op Facebook: ‘Het lijkt erop dat de regering probeert een conditie te scheppen om de zaak te beïnvloeden voordat het hooggerechtshof een uitspraak doet. De regering doet dit omdat ze denkt dat ze de macht heeft en die naar eigen goeddunken kan uitoefenen zonder te wachten op het besluit van de Administrative Court die ik een schorsingsverzoek heb gedaan.’
Dit moet ik even toelichten. Yingluck staat terecht bij de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem. Ze zou waarschuwingen over corruptie hebben genegeerd en niets gedaan hebben tegen de sterk oplopende kosten.
Daarnaast loopt een procedure met een bestuursmaatregel om haar aansprakelijk te stellen voor 35,7 miljard baht van het op het hypotheeksysteem geleden verlies. Yingluck heeft de Administrative Court gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen totdat de zaak in het hooggerechtshof is afgerond.
Vrijdag werden in het hooggerechtshof de laatste getuigen à decharge gehoord, op 1 augustus houdt Yingluck haar slotpleidooi en op 25 augustus doet het Hof uitspraak. Op plichtsverzuim staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.
Yingluck zegt dat haar bankrekeningen al zijn geblokkeerd. Ze schrijft sterk te zijn en klaar om te bewijzen dat ‘ik niets verkeerds heb gedaan’. Haar FB-post eindigt met: ‘I would like to turn the moral support of my fan page and fellow people into the power that will make me strong and patient.’ (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)
Update krant: Premier Prayut heeft Yingluck’s supporters gewaarschuwd dat ze juridische actie kunnen verwachten wanneer ze zich op 25 augustus verenigen om haar die dag te steunen. Vrijdag kwamen duizend supporters naar het gerechtsgebouw, maar hen werd geen strobreed in de weg gelegd. Het regime heeft bijeenkomsten van vijf of meer personen verboden, maar is niet erg consequent in het afdwingen van deze regel.
Prayut zei gisteren: ‘De mensen moeten goed nadenken wat ze bereiken door daar te zijn. Hoeveel er ook komen en wat er ook gebeurt: de uitkomst van de zaak zal niet veranderen. Dus waarom zou je gaan? Laat de rechtbank haar werk doen.’
Minister Suwaphan (Justitie) ontkende gisteren dat de uitvoering van de bestuursmaatregel gepland was om samen te vallen met het tijdschema van het hooggerechtshof. Een bron bij de NCPO zegt dat het regime de te verwachten menigte niet als een politieke activiteit beschouwt, maar als een middel om het hooggerechtshof onder druk te zetten.
Sommige politieke waarnemers denken dat Yingluck’s FB-post op 25 augustus een grote stroom supporters op de been kan brengen. Met name in het Noordoosten (Isaan) en Noorden is Yingluck’s partij Pheu Thai enorm populair.
Woordvoerder Pirawat van het Internal Security Operations Command zegt: ‘Haar supporters kunnen naar de rechtbank gaan om haar morele steun te verlenen, zolang ze in goed vertrouwen handelen.’
Een woordvoerder van de Administrative Court zegt dat de rechter Yingluck twee weken de tijd heeft gegeven om haar schorsingsverzoek nader toe te lichten.

Meechai: Yingluck kan niet in beroep gaan
26 juli – Wanneer het hooggerechtshof Yingluck op 25 augustus schuldig acht, kan ze alleen in beroep gaan als ze binnen 30 dagen nieuw bewijsmateriaal levert. In de nieuwe organieke wet op vervolging van politieke gezagsdragers is die eis weliswaar vervallen, maar de wet is nog niet van kracht. Hij is naar de premier gestuurd die hem naar de koning doorstuurt voor koninklijke goedkeuring.
Voor de advocaten van Yingluck moet deze mededeling van voorzitter Meechai van de grondwetcommissie een domper zijn, want zij hebben gezegd in beroep te zullen gaan bij een schuldigverklaring. Het is niet aannemelijk dat er nieuw bewijs opduikt na de procesgang van een jaar. Dus komt het erop neer dat beroep niet mogelijk is. (Bron: website Bangkok Post, 25 juli)

Yingluck: Regering speelt vuil spel
27 juli – Twee mogelijkheden: Premier Prayut loog toen hij zei dat Yingluck’s vermogen niet gevorderd zal worden totdat het hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan in de hypotheekzaak of Prayut was niet geïnformeerd over het beslag toen hij dit zei.
Oud-premier Yingluck suggereert dat in een tweet op Twitter. Bangkok Post zet haar verwijt vandaag zwaar aan met de openingskop Ex-PM cries foul (achterbaks, gluiperig, vuil spel, vertaalt mijn elektronisch woordenboek).
Yingluck, die in het hooggerechtshof terecht staat voor plichtsverzuim, moet op grond van een bestuursmaatregel 35,7 miljard baht betalen als compensatie voor een deel van de in het hypotheeksysteem geleden verliezen. Het ministerie van Financiën heeft de details van twaalf van haar bankrekeningen aan het Legal Execution Department gemeld, zodat beslag kan worden gelegd. Yingluck zegt: ‘De regering koos ervoor dit te doen omdat ze gelooft dat ze macht heeft om alles wat ze wil, te kunnen doen.’ Ze heeft de bestuursrechter gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen tot de uitspraak van het Hof. Prayut sust: ‘Yingluck is feitelijk nog onschuldig. Nadat het Hof heeft gevonnist kan de procedure [om haar vermogen te claimen] worden uitgevoerd.’
Woordvoerder Terdpong van de Administrative Court zegt dat de bestuursrechter Financiën en het LED heeft gevraagd uit te leggen waarom Yingluck’s bankrekeningen zijn geblokkeerd, wat de noodzaak is van het beslag en de gevolgde procedure.
Begin juli vroeg Yingluck het Constitutionele Hof te beoordelen of haar zaak is in strijd is met de grondwet van 2007. Die petitie is afgewezen, maar Yingluck is ertegen in beroep gegaan. Ze heeft gezegd zich over haar verzoek ongemakkelijk te voelen uit angst de rechters van het hooggerechtshof te ergeren, ‘maar ik heb geen alternatief in mijn streven naar gerechtigheid’.
Over een ander heet hangijzer, de komst van supporters naar het gerechtsgebouw om Yingluck een hart onder de riem te steken, zegt vice-premier Prawit dat de regering hen op 25 augustus (uitspraak hooggerechtshof) niet zal tegenhouden, maar het is in strijd met de wet wanneer voormalige parlementsleden of politieke leiders groepsvervoer naar Bangkok regelen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties