Rijst 4 (2017)

Donderdag 5 januari 2017
– Het Department of Foreign Trade (DFT) wijst de klacht van een buitenlandse af die zegt dat ze in een pak rijst van een bekend merk plastic heeft aangetroffen. Dat schrijft ze op haar Facebook-pagina. Toen ze de rijst in een wok bakte, werden de graankorrels zwart, wat ze laat zien op een video.
De directeur-generaal van de DFT zegt dat het om jasmijnrijst gaat, die al tijden in de VS op de markt is. Ze veronderstelt dat de vrouw niet weet hoe je rijst moet koken en de reputatie van Thaise jasmijnrijst wil aantasten. Volgens haar is de vrouw van Aziatische afkomst; ze woont in New York en Californië. Rijstimporteurs en -exporteurs bekijken wat ze aan de zaak kunnen doen.
De DFT onderzoekt ook een andere klacht over rijst. In een food court in Vancouver zou nep rijst [?] worden geserveerd. De DG vindt het allemaal onlogisch. Wanneer plastic wordt verhit, smelt het en rijst vervangen door plastic is kostenverhogend, want rijst kost 20 baht per kilo en plastic 40 baht.

Zaterdag 7 januari
– Premier Yingluck die terecht staat voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst, zal vermoedelijk kunnen profiteren van de nieuwe grondwet die een beroepsmogelijkheid introduceert. In dezelfde rechtbank kan in beroep worden gegaan, waarvoor geen nieuw bewijs vereist is. Andere rechters beslissen daarover. Tot nu toe is beroep praktisch onmogelijk omdat binnen 30 dagen nieuw bewijs moet worden geleverd.

Flinke stimulans voor megafarms
17 januari – Het rijst megafarm programma dat vorige jaar van start ging, krijgt dit jaar een flinke stimulans. De nieuw benoemde staatssecretaris van Landbouw Chutima zegt dat het programma op drie niveaus wordt gevoerd, afhankelijk van locatie en vraag van de deelnemende boeren.
Het programma behelst het samenvoegen van de akkers van verschillende boeren tot één groot perceel, dat bewerkt kan worden met moderne landbouwwerktuigen. De boeren kunnen bij de BAAC maximaal 5 miljoen baht lenen tegen een rente van 0,01 procent. Het ministerie is verantwoordelijk voor de marketing en afzet. Door hun krachten te bundelen kunnen de boeren een beter toegang verkrijgen tot markten en financiële bronnen.
Vorig jaar augustus keurde het kabinet een krediet van 3,25 miljard baht goed aan leningen voor megafarm projecten in 2017 tot 2019. En in september tekende het ministerie van Landbouw een Memorandum of Understanding met het ministerie van Handel en Binnenlandse Zaken om het programma te promoten.
Vorig jaar waren 381 megafarms met 63.000 boeren in bedrijf op een oppervlakte van 940.000 rai. Dit jaar wil het ministerie het aantal uitbreiden naar 426 boerderijen met 72.142 boeren op 1,05 miljoen rai. Het ministerie zoekt naar middelen om dit aantal verder uit te breiden.
De drie modellen zijn Model 2.0 (traditionele landbouw met betere marketing en beheer), Model 3.0 (landbouw met simpele technologie, verbouw van premie rijst als grondstof voor industrieën die producten met toegevoegde waarde maken) en Model 4.0, het meest geavanceerde, waarbij GPS wordt ingezet, aan grondverbetering wordt gedaan, drones worden gebruikt om kunstmest en pesticiden te sproeien (foto) en innovatieve producten worden geproduceerd. Maar voor dit model zijn volgens de staatssecretaris investeerders nodig.
Het ministerie gaat zich dit jaar ook richten op GAP, oftewel good agricultural practices, en voedselveiligheid. Het wil de afzetmarkten in de toekomst duidelijk maken dat Thailand veilige landbouwproducten zoals groentes levert. [Persoonlijke noot: Dan zal het gebruik van chemicaliën toch aanzienlijk moeten worden teruggebracht]
Chutima zegt: ‘Alhoewel in de landbouw chemicaliën worden gebruikt, vereist dat een periode die lang genoeg is voordat geoogst kan worden en het niveau aan residuen op een acceptabel niveau ligt. Wanneer dat eenmaal is bereikt, kan Thailand de volgende stap zetten: chemicaliën-vrije landbouw en uiteindelijk organische landbouw.’
Het land dient volgens haar bij consumenten een beter begrip te kweken over het verschil tussen veilige en organische landbouwproducten, hoe een keuze te maken en hun bereidheid te bevorderen om meer te betalen voor veilige hoog-kwalitatieve producten.
Een van de aandachtspunten dit jaar is ook om in samenwerking met het Agricultural Research Development Agency R&D te bevorderen zodat meer gewassen verbouwd worden die aan de marktvraag tegemoet komen.
Voorzitter Suthep van de Thai Agriculturist Association looft het megafarm project; de krachtenbundeling helpt om de productiekosten naar beneden te brengen, vergroot de productiviteit aanzienlijk en zorgt voor een sterkere onderhandelingspositie. Suthep zegt dat in 2015/16 slechts 40.000 boeren in 47 provincies bij het project waren betrokken. Ze verbouwden voornamelijk hom mali  (jasmijnrijst), witte rijst en Pathum Thani geurende rijst. Dit jaar streeft de vereniging naar uitbreiding van het areaal van 60.000 rai met 40.000 rai. [Wat de verklaring is voor het verschil met de eerder genoemde cijfers weet ik niet.] (Bron: Bangkok Post, 16 januari)

Zaterdag 11 februari
– Voormalig minister van Handel Boonsong en vier anderen zullen toch echt 20 miljard baht moeten dokken voor de verliezen die zijn geleden door valse rijstdeals ten tijde van het hypotheeksysteem voor rijst. De Central Administrative Court heeft hun verzoek om een dwangmaatregel afgewezen. De vijf zijn middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, die meer tijd zou vergen. De rechtbank motiveerde haar besluit door erop te wijzen dat de bestuursdwang nog niet is uitgevoerd.
De zaak wordt overigens nog behandeld door de Criminal Division for Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. De toenmalige secretaris van Boonsong, die ook aansprakelijk is gesteld, had zich niet aangesloten bij het vijftal. Het hooggerechtshof heeft tegen hem een arrestatiebevel uitgevaardigd, omdat hij vorig jaar niet op een zitting was verschenen.

De klok tikt voor oud-minister Boonsong
12 februari – Zullen ze hun verzet opgeven, oud-minister Boonsong van Handel en vijf anderen die aansprakelijk zijn gesteld voor frauduleuze G-to-G rijstdeals met China (government to government) tijdens het hypotheeksysteem voor rijst? Vrijdag kregen ze de kous op hun kop van de Central Administrative Court die weigerde een strafmaatregel te nemen tegen de dreigende inbeslagname van hun vermogen.
En nu gaat het ervan komen. Het ministerie van Handel laat weten te zullen beginnen met het toepassen van de bestuursdwang om in totaal 20 miljard baht terug te vorderen. Zaterdag gaf Duangporn Rodphaya, directeur-generaal van het Foreign Trade Department (FTD), een toelichting op de verdere gang van zaken.
Het ministerie van Handel stuurt nu alle documenten naar het Legal Execution Department (LED) van het ministerie van Justitie, dat met de uitvoering van de bestuursdwang is belast. Het LED voert uit, het FTD helpt bij het traceren van het vermogen . Duangporn zegt dat de  zaak een verjaringstermijn van 10 jaar heeft.
‘We hebben de juridische procedures gevolgd. Gezien de omvang van het papierwerk en de technische aspecten zal het tijd in beslag nemen om de details van de zaak met het LED te bespreken.’
Boonsong zei zaterdag nog niet besloten te hebben of hij in beroep gaat tegen de uitspraak van de Central Administrative Court of wacht tot het ministerie daadwerkelijk vermogen in beslag begint te nemen. [Dat dit nog niet was gebeurd was voor de bestuursrechter reden het verzoek af te wijzen]
Boonsong moet 1,77 miljard baht betalen, zijn toenmalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en vier ambtenaren 4 miljard baht elk.
De zaak wordt met argusogen gevolgd omdat oud-premier Yingluck op dezelfde wijze aansprakelijk is gesteld. Ze moet 20 procent betalen van de verliezen die in twee rijstseizoenen zijn geleden, een bedrag van 35 miljard baht. Yingluck is ook naar de bestuursrechter gestapt, maar die moet nog een uitspraak doen.
Zoals bekend staan Yingluck, Boonsong en de anderen daarnaast strafrechtelijk terecht voor de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders. De zaak tegen Yingluck duurt lang vanwege het grote aantal getuigen dat wordt gehoord. (Bron: website Bangkok Post, 11 februari)
Update krant: De krant vandaag voegt weinig toe aan het websitebericht. Duangporn en Rueanvadee, hoofd van het LED, leggen uit dat de procedure nieuw voor hen was en daarom zo lang heeft geduurd, want op 19 september viel het besluit de zes mannen aansprakelijk te stellen.
‘Er zijn geen fouten gemaakt. Het is voor beide departementen allemaal nieuw’, zegt Ruanvadee. Mocht het in beslag te nemen vermogen onvoldoende zijn om de compensatierekening te betalen, dan moet het Department of Foreign Trade uitzoeken wat verder te doen, zegt ze.
Boonsong gaf vrijdag als zijn mening dat de autoriteiten met in beslag nemen dienen te wachten op het vonnis van de Supreme Court’s Criminal Division for Political Office Holders in de strafrechtzaak. In april 2015 werd de zaak in behandeling genomen. Tja, de justitiële molens draaien langzaam in Thailand.

Hypotheeksysteem: Yingluck is kwaad op Wissanu
16 februari – Vice-premier Wissanu zegt dat niet gewacht hoeft te worden op een bevel van de Central Administrative Court om beslag te leggen op het vermogen van Yingluck. De oud-premier moet 35,7 miljard baht betalen als compensatie voor de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. De regering gebruikt daarvoor een administrative order (bestuursdwang) en niet een civiele procedure.
Wissanu reageert op kritiek van Yingluck op haar Facebook pagina. Ze hekelt een uitspraak die Wissanu dinsdag deed, dat al begonnen kan worden met de inbeslagname. Yingluck stapte vorige maand naar de Central Administrative Court en vroeg de bestuursrechter om de bestuursdwang ongedaan te maken. Ze vindt dat op de uitspraak moet worden gewacht.
Volgens Yingluck maakte Wissanu het nog bonter want hij heeft verslaggevers verteld dat in het geval de bestuursrechter Yingluck in het gelijk stelt, al in beslag genomen vermogen niet wordt teruggegeven.
Yingluck schrijft: ‘U houdt geen rekening met rechtsprincipes. Ik begrijp niet waarom een “grote” juridisch expert die door de regering wordt vertrouwd zijn eigen oordeel gebruikt bij het inbeslagname proces en de rechtsgang niet afwacht.’
Wie Yingluck bedoelt met ‘expert’ wordt niet duidelijk uit het bericht, wellicht Wissanu, want die is als vice-premier belast met de juridische zaken van de regering.

Donderdag 23 februari
– Vandaag krijgen de zes personen die 20 miljard baht moeten betalen voor frauduleuze rijstdeals in het hypotheeksysteem voor rijst, een mooie brief van het Legal Execution Department met de bestuursmaatregel op basis waarvan ze moeten dokken. Een van hen is de voormalige minister van Handel Boonsong in het kabinet Yingluck. Het gebruik van bestuursdwang in dit geval en niet een civielrechtelijke procedure is niet onomstreden.
Vice-premier Wissanu zei gisteren een vergadering uit te zullen schrijven van een commissie [blijkbaar recent gevormd?] die 900 zaken gaat onderzoeken van vermeend gesjoemel met G-to-G rijstdeals (government to government) en de opslag van destijds van de boeren gekocht rijst.

Dinsdag 7 maart
– Boeren in de Central Plains zijn een eigenwijs volkje want in weerwil van waarschuwingen hebben ze meer rijst in het off-season geplant dan is toegestaan. Hoofd Bowdaeng van het Ayutthaya Irrigation Project zegt dat velen weigeren samen te werken met de autoriteiten. Uit een onderzoek is gebleken dat 5,3 miljoen rai is beplant, 2,7 miljoen rai meer dan het RID kan voorzien van water.Op veel plaatsen is de rijst twee maanden oud. Eind april wordt ze geoogst.
Alleen al in Ayutthaya is 570.000 rai beplant. De provincie heeft genoeg water voor 340.000 rai, zegt Bowdaeng. Hij verwacht dat het watertekort de productie benadeelt en gevolgen heeft voor de verkoopprijs. Het bemoeilijkt ook het provinciaal watermanagementplan, daar boeren wanhopig op zoek zullen gaan naar waterbronnen, wat kan leiden tot conflicten.
De boeren in Chai Nat zijn verstandiger. Zij zijn overgestapt op minder dorstige gewassen. Een zegt nu pinda’s te kweken en daarmee verdient hij zelfs meer dan met rijst. Wanneer hij ze buiten een tussenpersoon om direct aan de verkopers verkoopt, verdient hij nog meer. De pinda’s kunnen na zestig dagen geoogst worden.

Britse gezant: Schone kolen zijn niet schoon
8 maart – Een kolencentrale bouwen is niet de juiste keuze voor Thailand in een tijdperk waarin gestreefd wordt naar vermindering van koolstofuitstoot. ‘Schone kolen zijn niet schoon’, zegt Sir David King, Special Representative for Climate Change van het Britse Foreing Secretary.
Volgens King worden door de energieproductie met kolen nog steeds gassen uitgestoten die schadelijk voor de gezondheid zijn. King zei dat vorige week in een lezing over ‘Climate Risks and Oppertunities in the Transition to a Low-Carbon Economy’.
De UK als voorbeeld nemend, zei King dat energie en klimaatverandering niet gescheiden kunnen worden en ze zijn direct gerelateerd aan nationale veiligheid. In Engeland werken 260.000 personen in 11.500 bedrijven aan de nieuwe low-carbon economie. King vertelde dat in 2014 meer centrales zijn gebouwd die werken op duurzame energie dan op fossiele brandstoffen.
Thailand kan als groot rijst producerend land niet het probleem van klimaatverandering negeren, aldus King. Hij wijst op een Chinese studie waaruit bleek dat drie rijstoogsten mislukten door de stijgende temperatuur. Voorts hield hij een pleidooi voor Mission Innovation, een initiatief van 22 landen en de EU om investeringen in schone energietechnologie te bevorderen.

Banenprogramma voor brave boeren
12 maart – Het Royal Irrigation Department trekt 3,5 miljard baht uit voor een banenprogramma ten behoeve van rijstboeren die in tegenstelling tot vele collega’s afzien van de off-season oogst. Ze krijgen een baan in de bouw en onderhoudsprojecten aangeboden. Van het programma kunnen 41.184 boeren profiteren. In Nakhon Ratchasima, Chiang Mai en Sakon Nakhon is het programma al in volle gang.
Boeren in Nakhon Ratchasima, die wel rijst verbouwen, is gevraagd zuinig met water om te springen omdat het waterpeil in het stuwmeer Lam Takhong snel daalt. Het staat nu op 22 procent van de totale capaciteit.
In een watershed gebied in het district Pak Chong is een zandbank van 10 kilometer drooggevallen. In de provincie Chanthaburi zijn vanwege de droogte zeventig olifanten cassave en rubber plantages binnen gedrongen. Ze zijn op zoek naar voedsel en water.
Vrachtschepen kunnen de Moei rivier tussen Tak en Myawaddy (Myanmar) niet meer oversteken omdat het water te laag staat. Een zandbank belemmert de doorvaart. De vracht wordt nu overgeladen op kleinere schepen.
Uit de provincie Si Sa Ket komen gemengde berichten over de droogte. Drie reservoirs bevatten minder dan 50 procent water, maar de watervoorraad in zestien andere is nog adequaat. Volgens de directeur van het Si Sa Ket Irrigation project loopt de landbouw nog geen gevaar. Boven de meest getroffen gebieden wordt geprobeerd kunstmatig regen op te wekken.

Donderdag 16 maart
– De public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) verwacht haar onderzoek in 987 zaken die te maken hebben met het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van Yingluck van kracht was, in juni af te ronden. Het onderzoek is thans voor 40 procent gevorderd.
Verder noemt het bericht een onderzoek tegen 353 personen, maar ik weet niet zeker of dat ook betrekking heeft op het hypotheeksysteem, mogelijk heeft het betrekking op corruptie. 127 ambtenaren zijn al ontslagen, tegen 66 loopt een disciplinair onderzoek door de organisatie waaraan ze verbonden zijn. Het wachten is nog op het resultaat van onderzoeken naar 123 personen. De andere 37 zijn nog in onderzoek bij de NACC.
De PACC zegt 853 klachten te hebben ontvangen over plichtsverzuim van hoofdzakelijk personeel van de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organisaties die de rijst van de boeren in ontvangst namen, alsmede van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Zondag 26 maart
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai ziet vooralsnog af van de publicatie van een boek over het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, een van de paradepaardjes van de toenmalige PT-regering van Yingluck. Het leger en de politie hebben gevraagd af te zien van publicatie van het boek dat als titel draagt Destructing of Rice-Pledging Scheme, The Demise of Farmers. Ze vrezen voor verstoring van de openbare orde wanneer de presentatie zou zijn doorgegaan.
Wilit Kalayasiri, hoofd van het juridisch team van de Democraten, beschuldigt PT ervan dat de presentatie tot doel zou hebben gehad de regering te destabiliseren. Ze wil de ‘waarheid  over het systeem’, dat het land een heleboel geld heeft gekost, verdraaien en de bevolking een rad voor de ogen draaien, zegt hij.

Hypotheeksysteem voor rijst: 302 verdachten van corruptie
2 april – Het niet geringe aantal van 302 personen [alhoewel: Thailand is een groot land met 67,7 miljoen inwoners) wordt verdacht van corrupte praktijken in het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van Pheu Thai van kracht was.
De PACC heeft een lijst met de 302 namen gestuurd naar de betrokken overheidsdiensten zodat ze disciplinaire en eventueel strafrechtelijke actie kunnen ondernemen, alsmede naar het Anti-Money Laundering Office (Amlo).
Van de 302 werken 158 bij de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organisaties die destijds de paddy van de boeren in ontvangst namen en gewicht, kwaliteit en vochtigheidsgraad vaststelden. De overigen zijn werkzaam in de particuliere sector, de meesten zijn eigenaar van een opslagloods of opzichter.
Het onderzoek van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) is nu voor de helft gevorderd. In totaal gaat het om 986 zaken. PACC secretaris-generaal Prayong verwacht dat het in juni kan worden afgerond. De PACC richt ook haar pijlen op topambtenaren die mogelijk betrokken waren bij de corruptie. Civielrechtelijke procedures zijn nog niet begonnen, daarvoor is het wachten op Amlo die speurt naar de geldsporen.

Dinsdag 4 april
– Vorige maand hadden ze al een brief gekregen van het Legal Execution Department dat beslag zou worden gelegd op hun vermogen en nu is dat gebeurd. Voormalig minister van Handel Boonsong en vijf anderen moeten bloeden voor verliezen die tijdens het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden op valse G-to-G rijstdeals (government to government).
Boonsong moet 1,77 miljard baht betalen, zijn voormalige staatssecretaris 2,3 miljard baht en in totaal gaat het om een bedrag van 20 miljard baht. De zes mannen kunnen nu ook geen financiële transacties verrichten.

Maandag 10 april
– Voormalig premier Yingluck krijgt van het Hof van Beroep toestemming om adjunct permanent secretaris Jirachai van het PM’s Office aan te klagen voor een ambtsmisdrijf. Het Hof heeft de Central Criminal Court for Corruption and Misconduct (een nieuwe rechtbankkamer) opgedragen een voorlopige zitting te houden.
Yingluck’s klacht heeft betrekking op het onderzoek dat onder leiding van Jirachai is gedaan naar de verliezen die onder het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. De onderzoekscommissie stelde Yingluck aansprakelijk voor 280 miljard baht.
In juni vorig jaar stapte Yingluck naar de rechter en klaagde Jirachai aan. In eerste instantie wees die Yingluck’s klacht af, maar het Hof acht dit onterecht omdat geen preliminary hearing was gehouden.

Yingluck haalt bakzeil, rechter weigert verbod
11 april – De Central Administrative Court heeft het verzoek van oud-premier Yingluck afgewezen voor een rechtbankbevel de bestuursmaatregel te schorsen waarbij ze aansprakelijk wordt gesteld voor verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst. De afwijzing is gebaseerd op het procedurele argument dat de maatregel nog niet is uitgevoerd, maar is aangekondigd. Wanneer dat gebeurt, kan ze opnieuw naar de rechter stappen.
Zoals al vaak gemeld wordt Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim. Ze zou nagelaten hebben een eind te maken aan de oplopende verliezen en corruptie in het hypotheeksysteem. Daarvoor wordt ze berecht door de afdeling voor Political Office-holders van het hooggerechtshof. Yingluck vindt dat op de uitspraak van het Hof gewacht moet worden, alvorens 35,7 miljard baht, 20 procent van de geschatte schade, van haar te eisen.

Studie naar inkomenssteun voor boeren
22 april – Het ministerie van Financiën wil diverse maatregelen nemen om het inkomen van boeren te verhogen, maar een rijsthypotheeksysteem zoals onder de regering Yingluck hoort daar niet bij. Gedacht wordt aan een garantieprogramma, dat gericht is op duurzaamheid. Het Fiscal Policy Office en de BAAC zijn gevraagd gezamenlijk te bekijken welke maatregelen het meest geschikt zijn en die volgende week voor te leggen aan het ministerie.
Permanent secretaris Somchai van het ministerie zegt dat een hypotheeksysteem niet in aanmerking komt omdat het problemen oplevert met het management en vatbaar is voor fraude. Enkele voorgaande regeringen hebben het systeem toegepast toen de rijstprijzen kelderden. Maar in tegenstelling tot de regering Yingluck waren ze wel zo verstandig het volume te beperken en een redelijke hypotheekprijs vast te stellen. Bij Yingluck lag die 40 procent boven de marktprijs en gold geen maximum, waardoor de boeren steeds meer gingen produceren, resulterend in een verlies van 500 miljard baht.
De regering Abhisit hanteerde een prijsgarantiesysteem waarbij de regering indien nodig het verschil betaalde tussen een benchmark prijs en de marktprijs voor een maximum van 25 ton paddy per huishouden. De prijzen werden elke twee weken aangepast.
De huidige regering introduceerde vorig jaar een hypotheeksysteem voor de opslag van 2 miljoen hom mali en kleefrijst. De boeren moeten de rijst zelf opslaan. Doel was de nieuwe rijst later op de markt te brengen. De hypotheekprijs was gebaseerd op 90 procent van de marktprijs. Verder kunnen boeren al langer hun oogst verzekeren, maar het bericht geeft daarover geen details. (Bron: Bangkok Post, 21 april)

Woensdag 3 mei
– Het rijstseizoen in het beneden stroomgebied van de Chao Phraya is dit jaar eerder begonnen dan andere jaren. Normaal start het pas na de Royal Ploughing Ceremony die dit jaar op 12 mei plaatsvindt. Maar nu wordt al sinds 1 mei gezaaid, als ik het goed begrijp zodat de rijstvelden tijdens het regenseizoen water kunnen vasthouden nadat geoogst is. Het Royal Irrigation Department (RID) is bereid water uit de stuwmeren te leveren om de boeren te ondersteunen.
Het RID wil het succes herhalen van Bang Rakam, een laag gelegen gebied in Phitsanulok, waar boeren al vorige maand zijn begonnen rijst te planten. De oogst wordt in juli verwacht.
Het plan [voor het beneden stroomgebied] heeft tot doel eventuele schade als gevolg van overstromingen te voorkomen. Het gaat om een gebied van 1,15 miljoen rai. De oogst wordt verwacht in augustus. Overstromingen kunnen in september en oktober toeslaan. Na de oogst doen de paddy velden dienst als wateropvanggebied.

Opinie: Kleren maken de man, maar niet de boer
5 mei – Ik weet niet of ik moet lachen of huilen om zoveel domheid. Wat een land, dit Thailand, waar een minister van Landbouw in alle ernst boeren oproept om zich beter te kleden. Want ze zien er nu armoedig uit. Versleten kleding is onaantrekkelijk en daarom willen jonge mensen geen boer worden.
Minister Chatchai Sarikulya zei dat maandag op een beleidsvergadering. Hij wil het image van het boerenbedrijf verbeteren. Boeren moeten ‘smart farmers’ worden en de bureaucraten op zijn ministerie moeten ‘smart officials’ worden die vertrouwen wekken bij boeren, want daaraan ontbreekt het, heeft de minister van zijn staatssecretaris vernomen.
Ik kon bijna mijn ogen niet geloven toen ik het las in de wekelijkse column van Sirinya Wattanasukchai op de opiniepagina van Bangkok Post. Dus de boeren moeten zich, nu het rijstseizoen begint, geen zorgen maken over typische problemen zoals een minder voorspelbaar weer, de hoeveelheid regen of schulden die ze met moeite kunnen aflossen. Nee, het is de manier waarop ze er uitzien.
Het lijkt erop, schrijft Sirinya, dat Chatchai geen besef heeft van een paar feiten. Boeren kleden zich niet met opzet slecht omdat ze er arm willen uitzien. De meerderheid van de boeren is niet alleen arm, maar ook achtergesteld. Velen missen de kennis om waarde aan hun product toe te voegen. Het is een bekend feit dat een groot aantal buiten het seizoen taxibestuurder wordt om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
‘Ik ben bang dat de minister het hele punt mist door zich te concentreren op hun uiterlijk en kleding. Zijn vastbeslotenheid om hen in “smart farmers” te veranderen, is goed bedoeld. Maar designer kleding kan hun leven niet verbeteren als ze nog steeds als tweederangs burgers worden behandeld.’
Sirinya slaat vervolgens op hol met de suggestie van de minister. Ze suggereert dat de boeren zich kleden in de lente/zomer collectie 2017 van Yohji Yamamoto, waardoor ze stylish gekleed gaan en er professioneel uitzien. De aarden wallen in hun rijstvelden kunnen dienst doen als catwalk en wanneer ze dan ook nog voorzien worden van iPhones en MacBooks, zullen jonge hipsters staan te trappelen om boer te worden. Ik vat het kort samen, Sirinya’s opsomming is werkelijk hilarisch om te lezen. Soms kan ik van Thailand houden als van een debiel broertje. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Zondag 14 mei
– 99 procent van de boeren verdwijnt de komende vijf jaar als ze zich niet aanpassen. Die pessimistische voorspelling deed directeur Decha Sitiphat van de Khao Kwan Foundation onlangs op een seminar. De enige manier waardoor ze kunnen overleven is volgens hem onafhankelijkheid, duurzaamheid en chemisch vrije landbouw.
Decha dringt er bij de boeren op aan te beginnen rijst en groentes voor eigen gebruik te verbouwen als een manier om kosten te besparen. Momenteel besteden ze de helft van hun inkomsten aan voedsel tegen rijke mensen slechts 5 procent. Hij dringt er ook op aan minder pesticides en chemicaliën te gebruiken, die steeds duurder worden. ‘Boeren zitten gevangen in een schuldencyclus omdat ze niet in staat zijn rijst onafhankelijk en duurzaam te verbouwen. Ze spekken alleen maar kapitalistische bedrijven.’

Donderdag 18 mei
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft nog eens 687 miljoen baht aan vermogen in beslag genomen van entities [bedrijven?] die verbonden zijn met rijstmagnaat Apichart ‘Sia Piang’ Chansakulporn, een directeur van rijstpelbedrijf Siam Indica Co. In beslag genomen zijn onder andere twee condominiums, die eigendom van zijn zoon, bankrekeningen en mutual fund investeringen. Eerder nam Amlo al bezittingen ad 12,9 miljard baht in beslag.
Het bericht vermeldt in detail wat allemaal in beslag is genomen, ’t is een hele waslijst waaronder driehonderd grondactes. Twee andere bedrijven die banden hebben met Apichart, liggen tevens onder vuur. Apichart heeft 30 dagen de tijd om tegen de inbeslagname in beroep te gaan.
Apichart wordt verdacht van betrokkenheid bij valse G-to-G rijstdeals (government to government) toen het hypotheeksysteem van de regering Yingluck van kracht was.

Vrijdag 2 juni
– Zesduizend ton rijst, in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst in 2013 opgeslagen in een loods in Nakhon Sawan, ontbreekt, wat een schadepost oplevert van 200 miljoen, aldus de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC). De rijst was er in bewaring gegeven door de Public Warehouse Organisation, een van de twee organisaties die destijds de rijst van boeren opkochten.
De PACC gaat onderzoeken waar de rijst is gebleven. De commissie heeft het trouwens druk want ze onderzoekt 990 zaken van vermeende corruptie in het hypotheeksysteem. In Nakhon Sawan gaat het alleen al om 201 zaken met een geschatte schade van 25 miljard baht. Verder wordt gespeurd in onder andere Kamphaeng Phet (102 zaken, schade 15 miljard baht), Surin (94 zaken, schade 13 miljard baht) en Pichit (60 zaken, schade 12 miljard baht).

Rijstprijs dit jaar in de lift
14 juni – De rijstprijzen zullen tot eind dit jaar blijven stijgen als gevolg van een kleinere productie door natuurrampen en een scherpe daling van Thailand’s rijstvoorraad. Dit heeft permanent secretaris Wiboonlasana gemeld aan het National Rice Policy Committee, dat onder de voortvarende leiding staat van premier Prayut.
Thailand’s rijstvoorraad, een overblijfsel van het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck, meet nu 2,9 miljoen ton. Toen de junta in mei 2014 aan de macht kwam, was dat nog 18,87 miljoen ton. Van die 2,9 miljoen ton is 2,7 miljoen ton van slechte kwaliteit omdat het te lang of onder slechte omstandigheden is bewaard. Vorige maand is daarvan 1,66 miljoen ton verkocht.
Sinds mei 2014 is via veilingen 13,9 miljoen ton verkocht, wat het bedrag van 130 miljard baht heeft opgeleverd. De regering hoopt in september of oktober de rest van de voorraad te verkopen. Pas in november, nadat geoogst is, komt nieuwe kwaliteitsrijst op de markt. Veel landen haasten zich daarom rijst uit Thailand te kopen, zegt directeur-generaal Duangporn van het Foreign Trade Department.

Yingluck’s petitie afgewezen door hooggerechtshof
30 juni – Oud-premier Yingluck heeft bakzeil gehaald met haar petitie aan de afdeling voor politieke gedragsdragers van het hooggerechtshof. Ze had om een onderzoek gevraagd naar zestien opslagplaatsen van rijst, destijds door haar regering opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Dat onderzoek had moeten aantonen dat het systeem niet bol stond van de corruptie of dat loodsen vol lagen met verrrotte rijst.
Het Hof vindt het onderzoek niet nodig, daar de vervolging van Yingluck wegens plichtsverzuim zich al twee jaar voortsleept in welke periode de rijst op natuurlijke wijze kan zijn gaan rotten. Gisteren zette het Hof de behandeling voort met drie getuigen à decharge: een voormalige ambtenaar van het ministerie van Handel en twee familieleden van boeren die suïcide hebben gepleegd. Maar volgens hen wegens persoonlijke problemen en niet wegens stagnerende betalingen van de opgekochte rijst. Op 7 juli wordt de zaak voortgezet. Yingluck wil nog eens twintig getuigen laten opdraven en vraagt meer tijd voor de zaak uit te trekken.

Hypotheeksysteem voor rijst: Onderzoek naar corruptie vordert
1 juli – Wie doet er allemaal onderzoek naar de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst? Ik raak de draad kwijt, want de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC, een zusje van de NACC) maakte gisteren bekend goede voortgang te maken met vijf zaken. De PACC heeft de verdachten in die zaken opgeroepen voor verhoor. Ook doet de PACC onderzoek naar 211 zaken van vermeende corruptie.
Het artikel roept in herinnering dat het hypotheeksysteem van de regering Yingluck geplaagd is door beschuldigingen van corruptie en grote verliezen heeft opgeleverd. Critici zeggen dat de boeren er niet van geprofiteerd hebben, zoals de voormalige regering Yingluck beweert, omdat het systeem met hulp van functionarissen is misbruikt door tussenpersonen.|
Naar verwachting rondt de PACC haar onderzoek in augustus af. Daarna gaat de zaak naar het OM indien onregelmatigheden zijn geconstateerd. Betrokken ambtenaren kunnen disciplinaire maatregelen verwachten. De PACC heeft de twee organisaties die de opgekochte rijst hebben opgeslagen, gevraagd actie te ondernemen tegen functionarissen die betrokken waren bij het gesjoemel.
Tot nu toe heeft de PACC gegevens verzameld over de opslag van rijst in 36 provincies. In onderzoek zijn 990 zaken met een verlies van 147,259 miljard baht dat betrekking heeft op 41,55 miljoen ton rijst. 139 functionarissen worden verdacht van betrokkenheid.

Donderdag 6 juli
– De afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof heeft gisteren de laatste getuigen gehoord in de zaak van frauduleuze G2G rijstverkopen (government to government) aan China ten tijde van de regering Yingluck. Daarin staan voormalig minister van Handel Boonsong en 25 anderen en rechtspersonen terecht. De deals zouden een schade hebben opgeleverd van 20 miljard baht. Uitspraak op 25 augustus.
– De provincie Kalasin wordt ontwikkeld tot muang khao (rijstprovincie), een nieuwe special economic zone (SEZ). Doel is de rijstproductie te vergroten en de inkomsten van boeren te verhogen.
Het voorstel [van?] heeft de steun van de landelijke stuurgroep voor landbouw, nationale hulpbronnen en voedselveiligheid. Ze gaf gisteren het groene licht voor een haalbaarheidsstudie van de provincie. Het idee is om rijstverbouw op grote schaal te bevorderen en een ‘robuuste’ industrie te ontwikkelen. Boeren gaan coöperaties vormen voor het management van de rijstverkopen. Kalasin staat bekend om de rijstvariëteiten die er verbouwd worden.

Zaterdag 8 juil
– Op 21 juli worden de laatste getuigen à decharge gehoord in de zaak tegen oud-premier Yingluck, die in het hooggerechtshof, afdeling voor politieke gezagsdragers, terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck overlegt nog met haar advocaten of ze haar eindpleidooi mondeling houdt of op schrift inlevert.
Zoals altijd werd Yingluck gisteren bij het Hof weer begroet door haar supporters. Ze zei hen niet opgetrommeld te hebben; ze waren gekomen omdat ze affiniteit hebben met haar toenmalige regering en beleid. ‘Ik voel me heel erg welkom en ben onder de indruk van de morele steun die ze me altijd geven. Overal waar ik kom willen mensen mijn hand vasthouden.’

Hypotheeksysteem voor rijst: Yingluck vecht door tot het einde
11 juli – Verbeeld ik het mij of ziet oud-premier Yingluck Shinawatra er op de foto vandaag op de voorpagina van Bangkok Post ineens stukken ouder uit? Haar zorgelijke blik is ook wel terecht want het einde nadert van haar rechtszaak in het hooggerechtshof, afdeling politieke gezagsdragers, waar ze terecht staat wegens plichtsverzuim in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst.
Op 21 juli worden de laatste getuigen à décharge gehoord, daarna houden het OM en de verdediging hun eindpleidooien en naar verwachting in september vonnist het Hof. Als ze schuldig wordt bevonden, krijgt ze maximaal een gevangenisstraf van 10 jaar.
In een ‘exclusief interview’ (opening krant) belooft ze het recht zijn loop te laten nemen en niet, zoals haar broer Thaksin, het land te ontvluchten. ‘Wacht maar af. Ik ben tot het einde in de rechtbank. We ontmoeten elkaar op de dag van het vonnis’, zegt ze. ‘Ik ben er klaar voor om het noodlot onder ogen te zien.’
Yingluck’s politieke tegenstanders denken dat Yingluck het voorbeeld van haar broer volgt, die bij verstek tot twee jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens machtsmisbruik bij een grondtransactie van zijn toenmalige echtgenote. Sinds 2008 woont hij in Dubai. Sommige waarnemers zeggen dat de achting voor haar zal toenemen, indien ze gevangen wordt gezet. Een eventuele terugkeer  naar de politiek kan daarvan profiteren. Anderen denken dat de gevangenisstraf de oorzaak kan worden voor politieke aanvallen op haar en haar familie.
Yinguck ontkent dat ze schuldig is. Ze zou aldus de tenlastelegging waarschuwingen over de corruptie in het hypotheeksysteem hebben genegeerd en niets hebben gedaan tegen de oplopende kosten. Maar Yingluck staat nog steeds vierkant achter het systeem. ‘Ik ben er trots op dat ik boeren een beter leven heb gegeven, hetgeen ze verdienen.’ Haar regering kocht destijds alle rijst van de boeren op voor een bovenmarktprijs.
Vorige week hebben Yingluck en haar juridisch team een petitie gericht aan het hooggerechtshof met het verzoek een uitspraak te vragen aan het Constitutionele Hof. Haar vervolging op basis van de wet op politieke gezagsdragers uit 1999 zou in strijd zijn met de grondwet van 2017.
Ook op een ander gebied wordt Yingluck aangepakt. Via een bestuursmaatregel is ze verplicht 35 miljard baht op te hoesten als compensatie voor de geleden verliezen. Ook anderen zijn aansprakelijk gesteld via deze ongewone procedure in plaats van een civielrechtelijke zaak. Ze vindt de gang van zaken onrechtvaardig omdat de zaak voor het hooggerechtshof nog aan de gang is. Daarom heeft ze de Adminstrative Court gevraagd de bestuursmaatregel te schorsen.

Nu is Pheu Thai-lid Wattana de gebeten hond
28 juli – Veel Yingluck vandaag op de voorpagina van Bangkok Post, die was ingevouwen in een glossy ter gelegenheid van de verjaardag van koning Vajiralongkorn. De krant vaart er wel bij, want ze bevat de nodige advertenties waarin bedrijven hem geluk wensen met zijn 65ste verjaardag. Dus dat is kassa.
Vandaag is ook Milk Chocolate Day, aldus een advertentie op de voorpagina met de wervende tekst: ‘Indulge in an exclusive selection of milk chocolate from award-winning chocolatiers and modern innovators.’ Maar het samenvallen met de verjaardag van de monarch zal wel toeval zijn.
Het openingsverhaal meldt dat de CSD (recherche) een arrestatiebevel wil aanvragen voor Wattana Muangsuk, een prominent lid van voormalig regeringspartij Pheu Thai (de partij van Yingluck), en twee andere verdachten. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie. Een politieteam van het Special Branch Bureau heeft de drie aangeklaagd bij de CSD en gevraagd om hun arrestatie.
Wattana zou tussen 19 en 26 juli op zijn Facebook-pagina een serie berichten hebben geplaatst met kritiek op de regering en een oproep aan de bevolking om Yingluck te steunen, dus op 1 en 25 augustus naar het hooggerechtshof te komen. Op 1 augustus houdt Yingluck haar slotpleidooi en op 25 augustus vonnist het Hof of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst.
Maar de politie lijkt een grote scheve schaats te rijden, want Wattana heeft nooit een oproep gedaan naar het gerechtsgebouw te komen. Hij heeft één bericht op FB geplaatst, waarin hij schrijft dat hij zelf op 21 juli naar het gerechtsgebouw zou gaan. Op die datum werd Yingluck gehoord als getuige à decharge.
Wattana zegt: ‘Ik ben juridisch expert. Ik weet hoe ik een bericht moet schrijven dat niet in strijd is met de wet. Ik heb een permanent adres en telefoonnummer. Ze hadden me moeten bellen om mij te informeren wat ik verkeerd heb gedaan in plaats van een aanklacht in te dienen. Ik ben bereid hen te ontmoeten als ze me oproepen en alle vragen te beantwoorden. Een arrestatiebevel aanvragen zonder met me te praten is tegen de wet.’
In het artikel komt ook premier Prayut aan het woord over de vordering van 35,7 miljard baht op Yingluck middels een bestuursmaatregel. Hij vindt dat die los gezien moet worden van de vervolging van Yingluck door het hooggerechtshof.  Prayut waarschuwt: ‘Probeer die twee zaken niet met elkaar te verbinden en die verdraaide informatie te misbruiken om mensen samen te brengen [bij het gerechtsgebouw]. Ze beschuldigen de regering ervan haar [Yingluck] te pesten door haar vermogen af te pakken.’
De advocaat van Yingluck zegt dat ze maandag een brief heeft gehad van het Legal Execution Department met de mededeling dat beslag is gelegd op haar vermogen en ook een brief van de Bangkok Bank dat zeven bankrekeningen op bevel van de autoriteiten zijn geblokkeerd. (Zie verder de nieuwe pagina Rijst 4 voor voorgaande berichten)

Bijltjesdag voor Yingluck; elf zaken wegens machtsmisbruik
28 juli – Yingluck krijgt nog meer voor haar kiezen – het lijkt wel op de Dag des Oordeels of bijltjesdag – want de National Anti-Corruption Commission onderzoekt elf zaken uit haar regeringsperiode waarbij sprake kan zijn van machtsmisbruik. Eén noemde ik al eerder: de uitbetaling van 557 miljoen baht aan 524 slachtoffers van politiek geweld, waarvan voornamelijk roodhemden hebben geprofiteerd. Zie bijgaand kader voor een nadere toelichting.
Een andere zaak heeft betrekking op een watermanagementplan ad 350 miljard baht. Het zou gebaseerd zijn op een illegaal besluit middels een bestuursmaatregel om geld voor het project te lenen, een onduidelijk betalingsplan en het zou details missen van het beheerssysteem. Ook zou de regering Yingluck in haar overige beleid op het gebied van waterbeheer steken hebben laten vallen, die geleid hebben tot de grote overstromingen van 2011.

Opinie: Regime op z’n hoede voor Yingluck als martelares
31 juli – De politieke temperatuur schiet volgende maand omhoog, wanneer oud-premier Yingluck op 1 augustus haar slotpleidooi houdt en op 25 augustus de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof vonnist of ze zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Augustus zou wel eens de heetste maand kunnen zijn sinds het leger in mei 2014 de macht heeft overgenomen, schrijft BP hoofdredacteur Umesh Pandey in zijn wekelijke beschouwing op Sunday Forum. Volgens hem maken de regeringsstrategen zich zorgen over het feit dat Yingluck het gezicht van het verzet kan worden en een heldin. Een zegt: ‘Wanneer de rechtbank haar gevangen zet, kan ze Thailand’s Suu Kyi worden alhoewel iedereen weet dat ze dat niet is.’
Umesh meent dat Yingluck zich daarvan bewust is, wat de belangrijkste reden is waarom ze zich heeft verzet tegen pogingen van het regime om haar te dwingen het land te ontvluchten. [Mij niets van bekend] Yingluck is onvermurwbaar gebleven dat ze niet wijkt. Alhoewel er talloze gelegenheden zijn geweest om te vluchten, is ze vastbesloten het recht zijn loop te laten hebben.
Veel topmensen in de regering vragen zich dan ook af wat er na 25 augustus gaat gebeuren. Ze geven toe dat dit niet het scenario was dat ze voor ogen hadden. Wordt ze gevangen gezet of krijgt ze een voorwaardelijke straf, waarbij haar vermogen wordt gevorderd? Umesh constateert: Een beslag op haar vermogen helpt de supporters van het regime tevreden te stellen.
Umesh trekt een vergelijking met India’s eerste vrouwelijk premier Indira Gandhi die in 1978 werd gearresteerd op beschuldiging van corruptie. Ze zat slechts zeven dagen gevangen, genoeg om haar populariteit te herwinnen die ze met 21 maanden noodtoestand had verloren. De losse coalitie van oppositiepartijen viel uiteen en in 1979 kwam haar partij weer aan de macht.
Yingluck, zo lijkt het, weet welk voordeel zij en haar partij kunnen behalen uit zo’n scenario. Umesh wijst erop dat de weerzin tegen het regime weliswaar onder controle is gebleven, maar een schuldig verklaring van Yingluck kan de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Het regime is zich daarvan bewust en treft voorbereidingen om het werk van veel groepen te bemoeilijken, die betrokken kunnen zijn bij het hergroeperen van politieke groepen.
De enige hoop is, besluit hij, dat het vonnis niet iets is wat het land aan de rand van de afgrond brengt. En hopelijk komt de regering met plannen om te voorkomen dat het land weer verzeild raakt in de colour-coded politiek van het verleden. (Bron: Bangkok Post, 30 juli)

Maandag 31 juli
– Overbodig en alleen maar politiek-gemotiveerd: zo noemt regeringswoordvoerder Sansern het voorstel van politici en rijstpelmolenaars om een nieuwe inspectie uit te voeren naar ’s lands rijstvoorraden. Sansern vertrouwt het niet, want waarom stellen ze dit juist nu voor, drie weken voordat de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshoofd in de Yingluck-zaak vonnist. ‘Dat kan geen toeval zijn’, aldus Sansern.
Hij zegt dat het ministerie van Handel al talloze malen een opgave heeft gedaan van de nog aanwezige rijst, waarvan een deel verrot is. Te lang onder slechte omstandigheden bewaard, en alleen nog goed als veevoer.
De eigenaren van acht opslagplaatsen riepen de regering eerder op om de voorraden opnieuw te controleren. Ze hebben geen vertrouwen in de eerder uitgevoerde inspecties. In een aantal gevallen zou grade A en B rijst zijn verkocht als grade C (alleen goed als veevoer). Dit zou volgens hen tot meer verliezen in het hypotheeksysteem hebben geleid. De rijstinspecties zijn in 2014 begonnen nadat het leger de macht had overgenomen. De resultaten zijn telkens bekend gemaakt.
– De regering lijkt het in haar broek te doen voor 25 augustus wanneer de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof oordeelt in de zaak Yingluck. Na eerdere oproepen van premier Prayut en vice-premier Prawit om thuis te blijven gaan de veiligheidsautoriteiten [wie zijn dat toch?] supporters van de oud-premier vragen zich niet aan te sluiten bij openbare bijeenkomsten op 1 augustus (slotpleidooi Yingluck) en 25 augustus.
Maar NCPO-woordvoerder Piyapong zegt dat er geen plannen zijn om fans tegen te houden die Yingluck in Bangkok morele steun willen verlenen. Hij verwacht dat bewoners die kampen met overstromingen, niet snel naar Bangkok zullen komen. Die hebben wel andere zorgen aan hun hoofd.

300 agenten bewaken hooggerechtshof
1 augustus – Het hooggerechtshof heeft niet om extra veiligheidsmaatregelen gevraagd, maar de politie neem het zekere voor het onzekere en bewaakt vandaag met driehonderd man het gerechtsgebouw aan de Chaeng Watthana weg in Laksi (Bangkok). In het gebouw bewaken tientallen bewakers de orde.
De veiligheidsmaatregelen houden verband met de semi-finale van de rechtszaak tegen oud-premier Yingluck die terecht staat voor plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Vandaag houdt ze haar slotpleidooi, op 25 augustus vonnist het Hof. Yingluck wordt berecht door de afdeling voor politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof. Op plichtsverzuim staat een maximumstraf van 10 jaar.
Aan een schatting hoeveel supporters naar het gerechtsgebouw komen om Yingluck een hart onder de riem te steken, waagt de krant zich niet. Op 21 juli, toen de laatste getuigen à decharge werden gehoord, waren het er duizend.
Maar het gebied is niet verklaard tot no-go zone en de politie verbiedt niemand naar de rechtbank te komen. Wel roept ze Yingluck’s fans op kalm te blijven en zich ordelijk te gedragen. De politie houdt de social media in de gaten. Politiewoordvoerder Krissana zegt: ‘We maken ons zorgen over een derde partij die onrust uitlokt.’
Pheu Thai sleutelfiguur (zoals de krant hem noemt) Watana Muangsook is zeker van de partij. Hij kwam vorig week in het nieuws omdat een politieteam van het Special Branch Bureau tegen hem en twee anderen aangifte heeft gedaan bij de CSD en gevraagd heeft om hun arrestatie.
Watana c.s. worden ervan beschuldigd supporters te hebben opgeroepen naar de rechtbank te gaan. Dat wordt op grond van de strafwet beschouwd als opruiing. De ‘stokebrand’ politicus heeft Prayut gewaarschuwd met ‘na de verkiezingen, kom ik erop terug. Onthou dat goed’. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan door mensen te vragen Yingluck morele steun te verlenen? Dat heet aanmoediging.’

Betraande Yingluck: Ik heb nooit mijn plicht verzaakt
2 augustus – Zit de schrik er goed in bij de bevolking want Yingluck werd gisteren bij het hooggerechtshof niet verwelkomd door de gevreesde mensenmassa, maar door evenveel supporters als op 21 juli toen de laatste getuigen à decharge werden gehoord.
Duizend fans van de oud-premier staken haar met rode rozen een hart onder de riem. De driehonderd (volgens de krant vierhonderd) opgetrommelde politieagenten hadden een makkie en premier Prayut en vice-premier Wissanu die Yingluck’s achterban hadden opgeroepen thuis te blijven, konden opgelucht ademhalen.
Yingluck hield met tranen in haar ogen haar slotpleidooi voor de afdeling politieke gezagsdragers van het hooggerechtshof. Ze zei nooit oneerlijk te hebben gehandeld in het hypotheeksysteem voor rijst. ‘Ik heb nooit mijn plicht verzaakt. Ik weet dat ik het slachtoffer ben van een groot politiek spel. Ik wordt politiek vervolgd.’
Volgens haar is het programma dat de staat $ 8 miljard heeft gekost, ten goede gekomen aan doorsnee Thai. ‘De rijstpolitiek heeft de economie aan de basis en in het hele land bewezen voordeel opgeleverd. Het heeft geen verliezen veroorzaakt. Dat was de reden waarom ik het programma wilde laten werken. Het programma was eerlijk en correct.’
Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden aan plichtsverzuim kan ze een maximum gevangenisstraf van 10 jaar krijgen. Haar advocaten hebben al aangekondigd in beroep te zullen gaan bij een eventuele veroordeling.
Yingluck wordt verweten als voorzitter van het National Rice Policy Committee waarschuwingen over corruptie te hebben genegeerd en niets te hebben hebben gedaan tegen de oplopende kosten. Het parlement heeft haar eerder uit haar functie ontzet en een politieke ban van 5 jaar opgelegd. In een andere procedure is ze aansprakelijk gesteld voor een deel van de verliezen. Haar bankrekeningen zijn al geblokkeerd. (Bron: website Bangkok Post, 1 augustus) (Zie verder de pagina Rijst 4)

BP doet er nog een schepje bovenop
2 augustus – ‘Teary-eyed Yingluck begs for dismissal’ kopt Bangkok Post (BP) vandaag boven haar openingsartikel over het slotpleidooi van oud-premier Yingluck. In een kader (Points of contention) worden de zes belangrijkste punten opgesomd die Yingluck voor haar verdediging naar voren heeft gebracht. Belangrijkste argument: Ik ben het slachtoffer van een politiek spel [erop gericht de Shinawatra-clan kalt te stellen].
Yingluck wees erop dat toepassing van het hypotheeksysteem een kabinetsbesluit was op basis van een beleid, door het parlement aangegeven. De regering was verplicht het in praktijk te brengen. De diensten die verantwoordelijk waren voor het programma, zoals de National Economic and Social Development Board, het Budget Bureau en de Raad van State hebben nooit tegen het programma gewaarschuwd of gevraagd het te stoppen, aldus Yingluck.
Haar voorzitterschap [van het National Rice Policy Committee] had ze gedelegeerd aan een vice-premier en de minister van Handel met de opdracht bij problemen het kabinet en haar op de hoogte te brengen.
‘Ik kon niet arbitrair met orders tussenbeide komen of anderszins de uitvoering beïnvloeden. Premier Prayut dient oog te hebben voor deze beperkingen. Daarom heeft hij de speciale bevoegdheid conform art 44 nodig, die een gekozen regering zoals de mijne nooit had.’
Yingluck besloot haar pleidooi met de dramatische oproep aan het Hof vriendelijkheid te betrachten. ‘Ik heb geprobeerd het meeste van mijn ervaring te maken als gewone vrouw die in de provincie is geboren en de ernstige ontberingen van onze boeren heeft gezien.’

Politie beschuldigt Watana van opruiing
2 augustus – Belachelijke aanklacht als je het mij vraagt [maar niemand vraagt het aan mij]: de beschuldiging van de Technology Crime Suppression Division (TCSD) wegens sedition (opruiing, muiterij). Pheu Thai zwaargewicht Watana Muangsook kreeg dat gisteren te horen toen hij zich bij de politie meldde. En wat voor vreselijks had hij dan wel niet gedaan? Hij had op zijn Facebook pagina supporters van Yingluck opgeroepen om naar het hooggerechtshof te komen en Yingluck een hart onder de riem te steken.
Volgens Watana geen ‘opruiing’ maar ‘aanmoediging’ en gebaseerd op het recht van vrije meningsuiting. Watana geeft dus nu toe de oproep te hebben gedaan, in tegenstelling tot zijn eerdere verklaring dat hij alleen een bericht op zijn FB-pagina had gezet over zijn eigen komst naar het gerechtsgebouw. Die post had betrekking op 21 juli toen de laatste getuigen à decharge werden gehoord.
Vorige week heeft het Special Branch Bureau de Crime Suppression Division (recherche) gevraagd Watana en twee anderen aan te klagen. De CSD schoof dat verzoek door naar de TCSD, maar die heeft Watana nog niet formeel opgeroepen. Watana kwam uit vrije wil naar de TCSD na mediaberichten over de aanklacht. ‘Als bijkt dat ik niets verkeerds heb gedaan, dien ik een tegen aanklacht in.’
Watana is een bekend tegenstander van de junta; hij verzette zich vorig jaar tegen de nieuwe grondwet, die de macht van de junta consolideert. Hij is ook al opgeroepen voor attitude adjustment door de NCPO.

Bestuurders busjes aangeklaagd voor vervoer Yingluck supporters
8 augustus – Tien bestuurders van minibusjes zijn aangeklaagd omdat ze supporters van oud-premier Yingluck vorige week naar het hooggerechtshof hebben gebracht. De supporters waren naar het gerechtsgebouw gegaan om Yingluck een hart onder de riem te steken, toen ze haar slotpleidooi in de rijsthypotheekzaak hield.
Vier van de tien bestuurders kunnen een boete tegenoet zien van 20.000 baht en/of een gevangenisstraf van een jaar. Zij rijden op vaste routes en mogen daar niet van afwijken. De overige zes kunnen met 50.000 baht beboet worden omdat het vervoer zonder contract werd verleend.
De tien bestuurders meldden zich maandag op het politiebureau van Thung Song Hong waar ze te horen kregen wat voor vreselijks ze hadden misdaan. De hoogte van de boetes is nog niet vastgesteld. Volgens de politie brachten 21 busjes, waarvan 17 gecharterd, supporters naar het hooggerechtshof. De overige elf bestuurders moeten zich nog melden.
Een van de bestuurders zegt 6.000 baht ontvangen te hebben door elf passagiers vanuit Buri Ram naar Bangkok te brengen. Hij was ’s nachts vertrokken. ‘Ik had geen politiek motief. Dit is wat ik doe als broodwinning. Ik ga, waar klanten me vragen naartoe te gaan.’ (Bron: website Bangkok Post, 7 augustus)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties