Corruptie 2

Voorgaande berichten over corruptie vind je hier.

Woensdag 17 december 2014
– De National Anti-Corruption heeft het OM gevraagd getuigen te beschermen, inclusief de commissie zelf, die een verklaring afleggen in het onderzoek naar de rol van oud-premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC). Bescherming is volgens de NACC nodig omdat de getuigen het risico lopen op een rechtsgeding dat door de tegenpartij wordt aangespannen. Zo worden ze afgeschrikt hun mond open te doen.

De NACC heeft Yingluck beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van de NRPC nagelaten heeft actie te ondernemen tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. In dat systeem kocht de vorige regering de rijst van boeren op voor een prijs die zo’n 40 procent boven de marktprijs lag. Gevolg was dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur moest afstaan aan India en Vietnam, omdat de Thaise rijst te duur was.
Omdat het OM aanvankelijk niet tot vervolging wilde overgaan, buigt een gezamenlijke commissie van OM en NACC zich sinds begin september over het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal (dat volgens het OM incompleet is). Over het horen van nog meer getuigen zijn de meningen verdeeld.
– – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft voor 100 miljoen baht aan bezittingen in (voorlopig) beslag genomen van verdachten uit het criminele netwerk van politietopman Pongpat Chayaphan. Wanneer ze de herkomst niet kunnen aantonen volgt een definitief beslag.
Van Pongpat heeft Amlo drie bankrekeningen gevonden waarop slechts 70.000 baht stond, een ongebruikelijk laag bedrag. Amlo-hoofd Sihanart Prayoonrat denkt dat Pongpat geldtransacties via banken zorgvuldig vermeed en het geld, dat hij had afgeperst en als steekpenningen had ontvangen, witwaste met het kopen van antiek. Sinds de zaak aan het rollen kwam, heeft Amlo in zijn huizen 215 antiquiteiten ter waarde van 500 miljoen baht geconfisqueerd.
Pongpat’s bankrekeningen waren verbonden [?] met die van zijn zwager en acht andere verdachten. Daarop stond in totaal een bedrag van 37,9 miljoen baht. Verder is Amlo zestien overschrijvingen ad 5,2 miljoen baht van Pongpat aan onderwijsinstellingen in Engeland en Zwitserland op het spoor gekomen.
– De NCPO (junta) heeft een commissie gevormd die tot taak heeft het werk van de anti-corruptie diensten te integreren. Voorzitter wordt premier Prayut himself; vice-voorzitter de minister van Justitie.Vice-premier Wissanu Krea-ngam zei gisteren na het wekelijks kabinetsberaad dat de strijd tegen corruptie topprioriteit van de junta is.

Zaterdag 20 december
– Tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geschatte verlies van 682 miljard baht, dat het hypotheeksysteem van rijst heeft opgeleverd, worden strafrechtelijke en civiele procedures aangespannen, belooft premier Prayut Chan-o-cha.

Zijn toezegging vormt een reactie op een petitie met 10.836 handtekeningen waarin wordt aangedrongen op snelle juridische actie tegen de regering Yingluck want de verjaringstermijn bedraagt een luttele twee jaar. De petitie, een initiatief van academicus Kaewsan Atibhodi, is zowel aan Prayut als aan het noodparlement en de National Anti-Corruption Commission aangeboden.
De NACC beschuldigt Yingluck van plichtsverzuim, omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten heeft actie te ondernemen tegen de corruptie in het systeem en de oplopende kosten.
– De National Anti-Corruption Commission heeft voormalig premier Abhisit en twee voormalige kabinetsleden vrijgesproken van onregelmatigheden bij de verkoop van rijst in 2009 en 2010. De drie zouden onder andere sommige handelaren bevoordeeld hebben door de rijst onder de marktprijs te verkopen en ‘geheime deails’ af te sluiten. Maar daar was een goede verklaring voor, aldus de NACC. [Dit moet gaan over rijst, opgekocht door voorgaande regeringen, want de regering Abhisit kocht geen rijst op; die verleende de boeren een prijsgarantie.]
– Eminence grise Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council (adviesorgaan van de koning), noemt het gevecht tegen corruptie en armoedebestrijding de twee belangrijkste uitdagingen van het land. Pogingen om corruptie te bestrijden worden gehinderd door mensen die corruptie zien als ‘none of their business’. Maar de bestrijding van corruptie is de zaak van iedereen, zei hij gisteren in een toespraak voor 72 hogere ambtenaren van de National Anti-Corruption Commission.
‘Armoede is belangrijk, maar minder dringend dan corruptie. We hebben maar weinig succes geboekt in ons gevecht corruptie op te lossen of te verminderen. Dat komt omdat de mensen denken dat corruptie de zaak is van degenen die zich eraan schuldig maken en niets te maken heeft met degenen die het niet doen. […] Sommigen zeggen: waarom je druk maken en vijanden maken. Maar dat is een slecht idee. Mensen die zo denken, werken niet mee aan pogingen om het land te ontwikkelen; anders gezegd: ze houden niet van het land.’
Prem pleitte in zijn toespraak voor snelle juridische actie en drastische straffen. Wanneer dat niet gebeurt , verbetert de score van Thailand niet op de Corruption Perception Index van Transparency International. ‘De mensen moeten bang zijn betrokken te worden bij corruptie. Bang dat ze voor lange tijd in de gevangenis belanden.’

Zondag 21 december
– De inspectie van de rijstvoorraad, opgebouwd tijdens de vorige regering, is onbetrouwbaar en gebaseerd op een geheime agenda. Volgens die inspectie zou 2,19 miljoen ton van goede kwaliteit zijn (Grade A) en de rest substandaard (Grade B) of verrot (Grade C) dan wel onjuist geregistreerd zijn. Maar een advocaat van voormalig premier Yingluck zet grote vraagtekens bij die classificatie.

Volgens de regering hebben alle rijstsubsidies de afgelopen tien jaar een verlies van 682 miljard baht opgeleverd, waarvan 518 miljard baht het gevolg is van het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck.
Tijdens zijn wekelijks tv-praatje vrijdag beloofde premier Prayut Chan-o-cha dat degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, hun straf niet zullen ontlopen; ze gaan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd worden.
Yingluck’s advocaat wijst erop dat inspecties van de regering Yingluck heel andere resultaten hebben opgeleverd. Het juridisch team van Yingluck gaat een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de inspectiegegevens en met name de criteria die gehanteerd zijn bij het classificeren van de rijst.

Corruptieschandaal: Nieuwe beschuldiging tegen politietopman
22 december – Politietopman Pongpat en zijn tweede man Kowit kunnen hun borst nat maken, want bovenop de stapel misdrijven waarvan ze al worden beschuldigd komt er een nieuw schandaal bij. Het gaat ook weer om steekpenningen, nu van een illegaal voetbal goknetwerk dat in 2009 en 2010 tegen de lamp liep.
Pongpat, destijds hoofd van de Crime Suppression Division, en zijn groep (Kowit plus drie nieuwe verdachten) zouden de gokbazen 100 miljoen baht hebben afgeperst in ruil waarvoor hun geconfisqueerde bankrekeningen en eigendommen werden vrijgegeven.
Het begint inmiddels een hele waslijst te worden van misdaden die Pongpat, Kowit plus een aantal politieofficieren hebben gepleegd, onder andere steekpenningen incasseren in ruil voor promoties en overplaatsingen bij het politiekorps, ontvoering en bedreiging van een kredietverlener om akkoord te gaan met schuldvermindering en steekpenningen incasseren van een bende die in het Zuiden olie smokkelt.
Dit netwerk zit al achter slot en grendel en land, huizen, antiquiteiten en (beschermd) hout van Pongpat zijn in beslag genomen. De meeste dossiers in de zaak zijn nu in behandeling bij het National Police Office met uitzondering van enkele die betrekking hebben op het witwassen van geld en dat is het pakkie-an van het Anti-Money Laundering Office.
Andere diensten die zich met delen van de zaak bezighouden, zijn het Fine Arts Department, Royal Forest Department en het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation. Die laatste twee wegens illegaal in gebruik genomen land.

Pleidooi voor speciale corruptierechtbank
23 december – Gelukkig hapert de letter i niet op mijn toetsenbord anders zou het bericht een geheel andere lading krijgen. De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT, een particuliere organisatie, niet te verwarren met de Anti-Corruption Commission) stelt voor een speciale rechtbank voor corruptiezaken te vormen. Voorzitter Pramon Sutivong deed dit voorstel gisteren tijdens een seminar gewijd aan maatregelen tegen corruptie in de overheidssector.

Pramon haalde een schatting aan van het Internationale Monetaire Fonds die het door het corruptie weggevloeide geld op 1 biljoen baht per jaar stelt, geld dat beter besteed zou kunnen worden aan belangrijke ontwikkelingsprojecten, voegde hij er enigszins overbodig aan toe. Corruptie komt voor bij alle overheidsprojecten, met name bij overheidsbedrijven.
Betrokkenen zijn politici, regeringsfunctionarissen, zakenlui en burgers, met een centrale rol voor de functionarissen want die zorgen ervoor dat de politici ermee weg komen. De afgelopen tien jaar hebben volgens Pramon kundige ambtenaren geen carrière kunnen maken omdat politici hun vriendjes op belangrijke posten benoemen.
Pramon kritiseerde ook het rechtsstelsel: het straft plegers van corruptie traag waardoor de afschrikwekkende werking nihil is. Bovendien worden in sommige gevallen alleen de kleine vissen gevangen en berecht, maar blijven de grote jongens buiten schot.
Minister van Justitie steunt het voorstel
Pramon’s voorstel voor een speciale corruptierechtbank [met de letter i] kreeg tijdens het seminar de handen op elkaar van minister Paiboon Koomchaya (Justitie). Hij vindt dat er ook speciale rechbanken moeten komen voor drugszaken en zaken die speciale aandacht vereisen. Maar voor het zover komt, wil Paiboon wel weten hoe de rechtbanken en andere onafhankelijke organisaties erover denken.

Overtreders worden zelden gestraft
Prayong Preeyajit, secretaris-generaal van de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), stelde dat zo’n achtduizend lokale bestuursorganen vatbaar voor corruptie zijn. Als voorbeeld noemde hij de fraude bij de aanleg van futsalvelden bij honderden scholen in het Noordoosten. Eén provincie kreeg een budget van 180 miljoen baht, alhoewel de aanleg slechts 50 miljoen baht had moeten kosten, zo is gebleken uit onderzoek.
Prayong: ‘De corruptie heeft zulke vormen aangenomen dat de huidige anti-corruptie mechanismen niet langer in staat zijn die te stoppen. Anti-corruptie pogingen hebben geen resultaat gehad daar overtreders zelden gestraft worden.’
Een optimistisch geluid kwam van Chairat Khanittabuth, adjunct secretaris-generaal van de National Anti-Corruption Commission (NACC). De regering heeft beloofd corruptie als nationale prioriteit aan te pakken, dus de komende jaren zullen anti-corruptie operaties verbeteren, zei hij. En de NACC gaat zaken sneller behandelen in samenwerking met de PACC, de Rekenkamer en het Anti-Money Laundering Office.
Maak geen wai naar oneerlijke mensen
Op een seminar [wanneer? waar?], getiteld ‘Ethical governance of politicians and reform in Thailand’, zocht Sangsit Piriyarangsan, lid van de National Reform Council en deken van het College of Social Innovations van de Rangsit universiteit, de oplossing in’sociale sancties’, zoals geen wai meer maken naar corrupte lieden.
’De bevolking moet haar minachting voor corruptie tonen en degenen die zich eraan schuldig maken. Ze moet oneerlijke mensen te schande maken en hen wijzen op hun verkeerde gedrag. Foute personen zullen zich wel tweemaal bedenken wanneer ze massaal met sociale sancties worden geconfronteerd.’
Anderen betoogden dat de samenleving zich meer bewust is geworden van corruptie; de tijd is nu rijp om te kijken naar manieren waarop de bevolking politici verantwoordelijk kan stellen.

Dinsdag 23 december
– Ze zijn weliswaar nog niet voor de rechter verschenen, maar hun ontslag uit het politiekorps is nakende voor politietopman Pongpat Chayaphan, de hoofdverdachte in het recent bekend geworden grote corruptieschandaal, en vijf andere hoge politieofficieren, die verdacht worden van afpersing en omkoping. Het ontslag is een aanbeveling van een disciplinaire commissie aan het adjunct-hoofd van de Royal Thai Police.

Woensdag 24 december
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft voor de derde keer bezittingen van politietopman Pongpat Chayaphan in beslag genomen. Het gaat nu om activa ter waarde van 1 miljard baht. De vorige twee inbeslagnames waren in totaal goed voor 500 miljoen baht.

Amlo legde de hand op 27.00 voorwerpen, waaronder gouden ornamenten, schilderijen, artefacts, amuletten, antiek, Thais porselein, sieraden, houten meubels, auto’s en contant geld in baht en buitenlandse valuta.
Die spullen werden weggehaald uit huizen, eigendom van het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, en huizen van andere verdachten. Wanneer ze kunnen aantonen dat ze hun eigendommen op legale wijze hebben verkregen, is er geen vuiltje aan de lucht. Kunnen ze dat niet, dan worden de spullen geveild. Het duurste stuk is een set van diamanten halskettingen ter waarde van 2,7 miljoen baht.
Pongpat is de hoofdverdachte in een corruptieschandaal waarover ik al talloze malen heb geschreven. Zijn netwerk van hoge politieofficieren en burgers maakte zich schuldig aan afpersing, bedreiging, corruptie en majesteitsschennis.
– Da’s nou geen gevalletje van verduistering dat je vaak tegenkomt: verduistering van 1,66 miljard baht van de bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). Voor de verduistering en het vervalsen van documenten zijn het voormalig hoofd van het filliaal Big C Srinakarin van de Bank of Ayudhya en het hoofd van de financiële afdeling van het KMITL aangehouden.
Tegen het paar is door het instituut op 16 december aangifte gedaan. Het geld zou in 2012 en 2014 achterover zijn gedrukt. Het bericht vermeldt verder in extenso hoe ze dat flikten, maar dat moet u zelf maar lezen als het u interesseert (Cops nab 2  in B1bn uni cash scam).

Donderdag 25 december
– Bij de verduistering van 1,66 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) tussen 2012 en 2014 waren nog eens vier personen betrokken, heeft de voormalige manager van het Big C Srinakarind filiaal van de Bank of Ayudhaya verklaard. Hij en het hoofd van de financiële afdeling van de KMITL werden eerder deze week aangehouden als hoofdverdachte in de zaak.
Het achterover gedrukte geld was naar bankrekeningen van anderen overgeschreven en die zijn nu ook de pineut. De vier nieuwe verdachten dienen zich bij de politie te melden. Eén zou naar Hong Kong zijn gevlucht. [Zie verder het nieuwsoverzicht van gisteren.]
– De jacht op verdachten in het corruptieschandaal rond politietopman Pongpat Chayaphan (ex-hoofd van het Central Investigation Bureau) gaat volop door. De politie zoekt nu verdachten die betrokken waren bij illegaal gokken op voetbalwedstrijden tussen 2009 en 2010. Dat zijn voornamelijk politieofficieren.
Tegen vijf verdachten heeft de rechtbank op verzoek van de politie van het bureau Phahon Yothin (Bangkok) zondag al arrestatiebevelen uitgevaardigd. Twee zijn de al eerder aangehouden Pongpat en zijn voormalige tweede man Kowit. De overige drie hebben nog geen contact opgenomen met de politie.
Gisteren arresteerde de politie drie verdachten op beschuldiging van majesteitsschennis. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het criminele netwerk van Pongpat dat zich schuldig maakte aan afpersing, bedreiging, ontvoering, corruptie en majesteitsschennis. Het wordt zo langzamerhand een ingewikkelde kluwen van met elkaar verweven criminele zaken.
– Een voormalige hoge politiebeambte draait drie jaar de bak in omdat hij in 2006 tweemaal geprobeerd heeft een rechter van het Constitutionele Hof om te kopen. Het Hof hield zich toen bezig in een zaak die uiteindelijk leidde tot de ontbinding van Thai Rak Thai, de partij van premier Thaksin. De politieman bood de rechter de eerste maal 15 miljoen baht aan en verdubbelde dat bedrag later nog eens. Zijn verweer dat het om een grap ging, ging er bij de Criminal Court niet in, die hem naar Bangkok Hilton stuurde, zoals de bijnaam van de gevangenis luidt.

Vrijdag 26 december
– Tegen negen agenten, de meesten werkzaam bij de Crime Suppression Division, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het criminele netwerk van politietopman Pongpat Chayaphan. De foute agenten incasseerden vijf jaar geleden steekpenningen om online illegale voetbalgokbedrijven ongemoeid te laten. In totaal worden nu veertien agenten verdacht van deze corruptie.

– Oud-premier Yingluk kan nog even gerust ademhalen. Het OM en de NACC hebben hun besluiit om haar te gaan vervolgen uitgesteld. Yingluck wordt door de NACC beschuldigd van plichtsverzuim als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Een gezamenlijk panel buigt zich over het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal en hoort extra getuigen. Twee getuigen spreken elkaar tegen en daarvoor zijn extra verhoren nodig.

Zaterdag 27 december
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (het zusje van de NACC) heeft er bij de politie op aangedrongen meer haar best te doen bij de aanhouding van leden van een netwerk dat uit een magazijn met door de regering opgekochte rijst in Muang (Pathum Thani) 108.480 zakken rijst heeft gestolen.

De eerste diefstal kwam al vorig jaar oktober aan het licht. In november en juni bleek nog eens rijst te ontbreken. De dieven maskeerden de ontbrekende zakken rijst door de opengevallen ruimte met een stelling op te vullen.
Gisteren bracht de secretaris-generaal van de PACC in het gezelschap van vertegenwoordigers van de DSI, het Anti-Money Laundering office en legerofficieren een bezoek aan het magazijn (foto).  Prayong Preeyajit acht het waarschijnlijk dat ambtenaren een oogje hebben dichtgeknepen, maar de politie heeft nog geen enkele functionaris aan de schandpaal genageld. Wel zijn zestien personen in de drie genoemde maanden, van wie drie voortvluchtig, aangeklaagd.
Een bron zegt dat de PACC en DSI het vermoeden hebben dat de gestolen rijst er nooit is opgeslagen, want er zijn geen bewakingsbeelden van de afvoer van rijst.
Volgens Prayong bevindt de rijst zich in slechte conditie. In sommige zakken lijkt de rijst meer op poeder.

Zondag 28 december
– De zaken tegen politietopman Pongpat Chayaphan en zijn medeplichtigen (zowel politie-officieren als burgers), die betrekking hebben op majesteitsschennis, gaan morgen naar het OM. De politie heeft haar onderzoek afgerond en zes aanklachten voorbereid tegen het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau c.s..

Twee aanklachten zijn gericht tegen een burger, die ervan beschuldigd wordt onder het mom van de monarchie een belangrijk voedselcontract in de wacht te hebben gesleept. Twee anderen vroegen hun leraren hen als aanwezig te noteren bij een graduate cursus en hen toestemming te verlenen aan een toelatingsexamen voor het National Institute of Development Administration deel te mogen nemen. De overige aanklachten betreffen voordeeltjes en steekpenningen, het illegaal innen van schulden en afpersing.
– Twee verdachten in de verduisteringszaak van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang hebben pech: ze worden niet op borgtocht vrijgelaten. Op bankrekeningen van beide is geld gestort dat het hoofd van de afdeling financiën van het KMIT samen met de directeur van een bankfiliaal had verdonkeremaand. In totaal verdween daardoor 1,6 miljard baht van de bankrekeningen van het KMIT. Op advies van de politie weigerde de Min Buri Provincial Court borgtocht toe te staan.
De politie en het Anti-Money Laundering Office hebben nog hun handen vol aan het onderzoek want het geld is weggesluisd naar zo’n honderd bankrekeningen van nog andere verdachten. Tot nu toe is 1 miljard baht getraceerd. De desbetreffende bankrekeningen zijn geblokkeerd. De politie is momenteel op zoek naar twee verdachten, van wie één gevlucht zou zijn naar het buitenland.

Maandag 29 december
– Bij de besteding van 60 miljoen baht voor de crematie van Somdej Phra Buddhacharn is gefraudeerd, heeft de Rekenkamer (Office of the Auditor-General, OAG) ontdekt. De OAG is in de zaak gedoken na een klacht bij de National Anti-Corruption Commission van de People’s Network Organisation for the Security of the Nation, Religion and the King [een hele mondvol] tegen de abt van Wat Sa Ket. De secretaris beschuldigde de abt ervan geld uit het budget van 67 miljoen baht te hebben verduisterd dat naar een woningproject van zijn familie in Ayutthaya is gegaan.

Het hoofd van de Rekenkamer zegt de abt van Wat Saket om de boekhouding van de crematie te hebben gevraagd, wat de abt in eerste instantie naliet. Pas nadat de tussenkomst van de Supreme Patriarch was ingeroepen, kwam de abt met de gevraagde documenten over de brug. En daaruit bleken enkele verdachte transacties.
De Rekenkamer gaat nog verder onderzoek doen naar de donaties van mensen die de crematie in maart bezochten. De Supreme Patriarch en het National Office of Buddhism zijn op de hoogte gebracht van het onderzoek. De beschuldigde abt is bereid te worden ondervraagd.
– Vier politie-officieren die beschuldigd worden van het aannemen van steekpenningen van een online voetbalgoknetwerk hebben zich gisteren aangegeven bij de politie. Daar zeiden ze zo onschuldig als een pasgeboren baby te zijn. De vier maakten zich in 2009 schuldig aan het tenlastegelegde.
In totaal worden negen politiemannen verdacht; de overige vijf hebben zich nog niet gemeld. Wanneer ze zich vandaag niet melden, worden ze gearresteerd. De politieboefjes incasseerden steekpenningen in ruil waarvoor in beslag genomen bankrekeningen en bezittingen van een goknetwerk werden teruggegeven. De vier zijn in voorarrest genomen omdat ze niet om borgtocht hebben gevraagd.
De zaak heeft op de een of andere manier te maken met het corruptieschandaal rond politietopman Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, en zijn criminele netwerk van politie-officieren en burgers, maar wat nu precies de link is, wordt me niet duidelijk uit de berichtgeving.

Woensdag 1 januari 2015
– Een speciaal orgaan dat de morele waarden en goed bestuur van bekleders van een openbare functie bevordert: dat is het jongste ideetje van de National Hervormingsraad (NRC). NRC-voorzitter Thienchay Kiranandana noemt het een ‘national council of morals’.

Doelgroep zijn ook overheidsdiensten en particuliere bedrijven die zaken met de overheid doen en dat alles met als doel corruptie uit te bannen. Het orgaan zou de bevolking informatie moeten geven over de desbetreffende personen, waaronder verkiezingskandidaten.
Andere voorstellen van de NRC worden in het artikel niet genoemd. Een van de volgende taken van de NRC is beoordeling van de ontwerp-grondwet die wordt opgesteld door het CDC (zie lijst met afkortingen).

Zondag 4 januari 2015
– Morgen geeft een politie-officier van de Crime Suppression Division zich aan bij de politie. De man is een van de dertien agenten en een burger die beschuldigd worden van het incasseren van steekpenningen in 2009 en 2010 van illegale voetbalgok ondernemingen. Vijf van hen zijn nog voortvluchtig.

De zaak houdt verband met het criminele netwerk van politietopman Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau. Met zijn aanhouding begon het corruptieschandaal waarover ik al het nodige heb gemeld, dus dat ga ik hier niet herkauwen. Pongpat die in voorarrest zit, is op 27 december opgenomen in het gevangenisziekenhuis wegens hartproblemen, nadat hij gedotterd was.

Maandag 5 januari
– Gisteren hebben twee officieren van de Crime Suppression Division zich gemeld bij de politie. Evenals elf andere agenten en een burger worden ze beschuldigd van het incasseren van steekpenningen in 2009 en 2010 van illegale voetbalgok ondernemingen. Vijf van hen zijn nog voortvluchtig. De zaak houdt verband met het criminele netwerk van politietopman Pongpat Chayaphan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau.

Strijd tegen corruptie zware dobber
6 januari – Thailand zal een zware dobber hebben aan de bestrijding van corruptie, die volgens premier Prayut Chan-o-cha prioriteit heeft. Twee recente rapporten schetsen een uiterst somber beeld, schrijft Bangkok Post vandaag in een analyse.
 De corruptie neemt toe, de methodes worden steeds geraffineerder en jaarlijks sijpelt 1,1 biljoen baht weg uit Thailand door het witwassen van geld, belastingontduiking, misdaad en vervalsing van documenten.
Het bedrag van 1,1 biljoen heeft betrekking op het jaar 2012. Het wordt genoemd in het twee weken voor de jaarwisseling gepubliceerde rappport Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003-2012 van Golbal Financial Integrity in Washington. Wereldwijd verdwijnt US$ 1 biljoen uit ontwikkelingslanden in het illegale circuit.
‘Dat geld’, zegt co-auteur Joseph Spanjers, ‘had geïnvesteerd kunnen worden in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, onderwijs of infrastructuur. En dat had kunnen bijdragen aan inclusieve groei, het scheppen van banen in de particuliere sector en gezonde overheidsbudgetten.’
Bestrijding wordt steeds lastiger
Een tweede studie van de Justice Administration en de Public Sector Anti-Corruption Commission, vorige maand gepresenteerd tijdens het dertiende National Symposium of Justice Administration, wijst acht risicogebieden aan, die vatbaar zijn voor fraude en corruptie. PACC secretaris-generaal Prayong Preeyajit zegt dat de corruptie op al die plaatsen toeneemt. De bestrijding wordt steeds lastiger omdat de methodes geraffineerder worden. In bijna alle overheidsdiensten en particuliere bedrijven die zaken doen met de overheid, is sprake van corruptie.
‘De conventionele methodes bestaan uit prijsopdrijving of commissie als een contract is verworven, maar tegenwoordig is corruptie ook op het beleidsniveau binnen geslopen. Een beleid dat fraude tot doel heeft. Regeringsfunctionarissen zijn de spil in deze vorm van corruptie.’
Prayong zegt dat de strijd tegen corruptie een nieuwe aanpak vereist: ‘Bestrijding alleen werkt niet meer omdat de daders niet berecht kunnen worden worden en daardoor worden anderen niet afgeschrikt. Het duurt een jaar om een klacht te onderzoeken en onderzoek neemt twee tot drie jaar in beslag. Wanneer de zaak voor de rechter komt, duurt het vier tot vijf jaar voordat het tot een uitspraak komt. Bovendien is het risico dat corrupte lieden worden gestraft, betrekkelijk klein. En vanwege de beperkte hulpmiddelen hebben de pogingen om corruptie in te tomen, geen succes.’

Woensdag 7 januari
– Agenten van de gemeentepolitie Bangkok (MPB) die menen ten onrechte te zijn overgeplaatst, kunnen tegen de overplaatsing in beroep gaan. Het hoofd van de landelijke politie heeft het laatste woord, zegt vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwon.

In totaal zijn onlangs 73 agenten van de MPB overgeplaatst, van wie 45 wegens onregelmatigheden bij de plaatsing van elektronische billboards op politieposten. De meesten hebben al bij de politiecommissaris aan de bel getrokken.
De billboards zijn geplaatst op 805 politieposten, waarvan 173 worden beheerd door de MPB. Hoeveel geld daarvoor is betaald en waar het geld naartoe ging, is nog onbekend. In veel gevallen sloten politiebureaus en particuliere bedrijven over de plaatsing een overeenkomst. Toestemming aan de Royal Thai Police of het Treasury Department werd niet gevraagd.

Donderdag 8 januari
– Het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) gaat de financiële touwtjes aantrekken om fraude te voorkomen. Waarnemend vice-president Chamroon Laosinwattana zei gisteren dat begonnen is de gaten in het financieel beheer te dichten, die geleid hebben tot de verduistering van 1,6 miljard baht. Dat geld is tussen 2012 en 2014 door het toenmalig hoofd Financiën en de directeur van een bankfiliaal naar andere bankrekeningen gesluisd. Bekeken wordt onder andere welke bankrekeningen de onderwijsinstelling aanhoudt en welke voor de fraude geopend zijn en opgeheven kunnen worden. Op de lange termijn wil de KMITL een extern (geaccrediteerd en respectabel) instituut de financiën laten controleren.
Volgens Chamroon zijn documenten vervalst en bankrekeningen alsmede door de bank bevestigde overschrijvingen veranderd. KMITL-president Monai Krairikhs zegt dat managementteams vervolgd gaan worden wanneer blijkt dat ze bij de verduistering waren betrokken. Imiddels zijn de twee hoofdverdachten en twee anderen gearresteerd; vier zijn nog op vrije voeten. (Zie pagina Corruptie 2)
– Grote schoonmaak bij het Central Investigation Bureau(CIB), de dienst waarvan het voormalig hoofd Pongpat Chayaphan is aangehouden wegens grootscheepse corruptie. Gisteren keurde de Police Commission (PC) op aanbeveling van het waarnemend CIB-hoofd de overplaatsing van 56 agenten goed, die op de een of andere manier betrokken zijn bij de corruptie.
De overplaatsing van de 56 brengt het totaal aantal overplaatsingen op 130. De meesten van de groep van 56 worden verdacht van het aannemen van steekpenningen van oliesmokkelbendes, steekpenningen in ruil voor promoties, hulp aan illegale gokgelegenheden en verdiensten uit online voetbalgokken.
De PC boog zich ook over het verzoek van de gemeentepolitie Bangkok om de overplaatsing van 73 agenten. 45 van hen zouden betrokken zijn bij de illegale plaatsing van elektronische billboards op politieposten. Ook deze overplaatsingen kregen het groene licht. Sommigen hebben al geklaagd bij het hoofd van de Royal Thai Police. Ze zeggen dat ze er niets mee te maken hadden. 

Vrijdag 9 januari
– De politie heeft de hulp van Interpol ingeroepen om in de KMITL-zaak een verdachte te vinden die vermoedelijk de benen heeft genomen naar Hong Kong. Tegen hem en een andere verdachte worden deze week arrestatiebevelen uitgevaardigd. Die verdachte is bereid zichzelf aan te geven, maar wanneer hij doet heeft hij niet gezegd.
De KMITL-zaak heeft betrekking op de verduistering van 1,6 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technologu Ladkrabang. Hoofdverdachten zijn het voormalig hoofd van de afdeling Financiën en de directeur van een bankfiliaal. Zes anderen zijn er ook bij betrokken, omdat hun bankrekeningen zijn gebruikt om het geld weg te sluizen en wit te wassen. De twee hoofdverdachten en twee anderen zijn aangehouden; vier zijn nog op vrije voeten.

Rijsthypotheeksysteem – Yingluck: Ik ben onschuldig
10 januari – Natuurlijk was ze onschuldig. Wie had verwacht dat oud-premier Yingluck vrijdag iets anders zou zeggen tijdens haar verdediging van het hypotheeksysteem voor rijst in de NLA (noodparlement)? Puntsgewijs enkele argumenten van Yingluck:
• Het systeem had tot doel boeren en armen een beter leven te verschaffen en dat is een succes gebleken en het heeft de economische groei geholpen.
De stagnering van de betalingen [vorig jaar] was de schuld van de protesten van de PDRC, de anti-regeringsbeweging.
Het verlies is lang niet zo hoog als wordt beweerd

• Thailand verloor zijn koppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur omdat India en Vietnam tegen lage prijzen rijst op de markt dumpten.
• De beschuldigingen over corruptie in alle fases en op alle niveaus zijn gelogen en politiek gemotiveerd. Haar regering nam ‘verschillende maatregelen’ om corruptie te voorkomen.
• Ze was niet bevoegd het systeem te stoppen nadat de NACC en de Rekenkamer hadden gewaarschuwd voor onregelmatigheden en verliezen. Het systeem was een regeringsbesluit.
De premier toonde zich na afloop van haar verdediging tevreden. Haar verweer was een reactie op de beschuldiging van de NACC dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets had gedaan tegen de corruptie en de oplopende kosten, wat beschouwd kan worden als plichtsverzuim. De NACC heeft de NLA gevraagd Yingluck [met terugwerkende kracht]  af te zetten, een procedure die ook leidt tot een politieke ban van 5 jaar. Aan de NLA het laatste woord.
– Het Anti-Money Laundering office is lekker bezig in de KMITL-zaak (verduistering van 1,6 miljard baht van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang). Het heeft bezittingen ter waarde van 100 miljoen baht bevroren die in het bezit zijn van bij de verduistering betrokken personen. Als ze niet kunnen aantonen dat ze die spullen eerlijk hebben verkregen, worden ze in beslag genomen. Het gaat om banktegoeden, loten van de Government Savings Bank, twee accomodaties [?], 30 eigendommen [?], 6 auto’s en 3 motorfietsen.
De bevriezing is belangrijk omdat de bezittingen gemakkelijk verborgen of overgedragen kunnen worden, waardoor Amlo’s pogingen in de toekomst om ze op sporen, bemoeilijkt zouden worden. De spullen zijn in het bezit van 21 personen en rechtspersonen.
Hoofdverdachten in de zaak zijn het voormalig hoofd van de afdeling Financiën van het KMITL en de directeur van een bankfiliaal. De zoveelste verdachte werd gistermiddag aangehouden.

Zondag 11 januari
– Op 23 januari beslist de NLA (noodparlement) of oud-premier Yingluck en de voormalige voorzitters van de twee parlementskamers [met terugwerkende kracht] worden afgezet en vijf jaar een politieke ban krijgen. Donderdag en vrijdag hebben één voorzitter en Yingluck zich al verweerd tegen de door de NACC ingebrachte beschuldigingen. De andere voorzitter kwam niet omdat hij meent dat de NLA niet bevoegd is de impeachment procedure te voeren die volgens de oude grondwet is voorbehouden aan de Senaat.

De drie (of twee) worden nog een keer bevraagd door een NLA-commissie en mogen op 21 en 22 januari zich nogmaals verdedigen in de NLA.
– Een verdachte in de KMITL-zaak (verduistering 1,66 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang), die vrijdag is gearresteerd, blijft achter de tralies want de rechtbank weigerde gisteren hem op borgtocht vrij te laten. De man wordt in verband gebracht met de verdachte verkoop van een Lamborghini aan een acteur.
Bij zijn arrestatie in een resort in Sam Khok (Pathum Thani) heeft de politie 120.000 baht aan contant geld, Amerikaanse dollars, een Chevrolet, twee autosleutels en documenten in beslag genomen. De man ontkent elke betrokkenheid met de KMITL-verduistering. De politie onderzoekt hoe hij zijn geld verdiende en zijn vermogen verkreeg.

Maandag 12 januari
– De NLA-commissie die voormalig premier Yingluck aan de tand gaat voelen over het hypotheeksysteem voor rijst, zal naar verwachting willen weten waarop ze de door haar gehanteerde verliescijfers baseert, want het ministerie van Financiën komt tot heel andere [hogere] cijfers. Een andere vraag is waarom ze geen eind heeft gemaakt aan het systeem, nadat beschuldigingen waren geuit over corruptie en bekend werd dat het systeem enorme verliezen maakte.

Yingluck hang afzetting [met terugwerkende kracht] boven het hoofd en een politieke ban van 5 jaar. De NACC heeft haar beschuldigd van plichtsverzuim. Vrijdag verdedigde ze zich in de plenaire vergadering van de NLA, aanstaande vrijdag gaat de commissie haar ondervragen en op 23 januari beslist de NLA of ze afgezet gaat worden.

Woensdag 14 januari
– Ik trap een open deur als ik stel dat corruptie endemisch is in Thailand. Elke dag kom ik wel een of meer berichten in de krant tegen waarin sprake is van corrupte praktijken met als standaard methode prijsopdrijving.

Vandaag een bericht over de aankoop van gymnastiektoestellen ad 700 miljoen baht voor scholen in Bang Len, Wat Bung Lad Sawai en Bang Phai Kok Wuao (Nakhon Pathom). Het PACC (zie lijst van afkortingen) en het National Anti-Corruption Operational Centre gaan onderzoeken of er te veel voor is betaald. Zo betaalden sommige scholen 85.000 baht voor hun toestellen en andere voor dezelfde 980.000 baht en da’s toch verdacht.
Het Chinese bedrijf dat ze verkoopt, rekent volgens PACC secretaris-generaal Prayong Preeyajit circa 100.000 baht voor die dingen. De PACC vermoedt dat politici van de meerprijs hebben geprofiteerd. Onderzoek gaat ook gedaan worden naar de agent die de toestellen importeerde. De onregelmatigheden kwamen aan het licht tijdens een tour die de PACC langs scholen in Nakhon Pathom, Ubon Ratchathani en Nonthaburi maakte.
Verder een follow-up op de berichtgeving over de verduistering van 1,47 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL). [Volgens de eerdere berichten 1,66 miljard baht.]
De politie is nu op zoek naar de mastermind die achter de verduistering zou zitten, een verdachte die niet eerder in beeld was. Deze persoon wordt door de hoofdverdachten, het voormalig hoofd Financiën van de KMITL en een bankdirecteur, ‘The Boss’ genoemd. Voorts heeft de politie 26 personen voor verhoor opgeroepen.

Advocaten Yingluck in de tegenaanval
15 januari – De advocaten van oud-premier Yingluck hebben een vragenlijstje met twaalf vragen opgesteld over het onderzoek van de NACC naar het vermeende plichtsverzuim van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De NLA (noodparlement) buigt zich momenteel over die beschuldiging van de NACC en het verzoek haar [met terugwerkende kracht] af zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen.
De twaalf vragen suggereren dat de NACC partijdig is en Yingluck discrimineert. Zo heeft de NACC tijdens haar onderzoek geweigerd op verzoek van Yingluck’s verdediging extra getuigen op te roepen. De verdediging vindt ook dat de NACC geen oog heeft voor de bijdrage aan de economie en verbetering van de levensomstandigheden van boeren dankzij het hypotheeksysteem voor rijst.
Geen stemadvies gekregen
Een groep NLA-leden, gelieerd aan het leger, ontkent het bericht van gisteren dat ze een hint hebben gekregen hoe te stemmen in de afzettingsprocedure tegen Yingluck. NLA-lid Akanit Muensawat zegt dat de NCPO (junta) geen stemadvies heeft gegeven. Hij ontkent ook dat de recente aangifte tegen 77 eigenaren van rijstmagazijnen en surveyors iets te maken heeft met de procedure tegen Yingluck. Volgens het ministerie van Handel hebben die 77 hun taak ernstig verwaarloosd c.q. hebben ze gesjoemeld bij de opslag van de door de regering opgekocht rijst.
Een NLA-commissie voelt Yingluck en de NACC nog een keer aan de tand. Yingluck´s verdediging vindt dat ze daarbij de twaalf vragen moet stellen aan NACC-lid Vicha Mahakhun. De twee partijen krijgen ook nog de gelegenheid zich te verweren in de plenaire vergadering en daarna valt al dan niet het doek voor politica [tegen wil en dank] Yingluck.

Donderdag 15 januari
– Weer een initiatief in de taaie strijd tegen corruptie. De regering gaat overheidsfunctionarissen en ondernemers vragen een ‘virtue agreement’ te ondertekenen waarin ze beloven projecten waarbij miljarden bah zijn betrokken, transparant uit te voeren.

De overeenkomst wordt in twee proefprojecten gebruikt: de aankoop van 3.138 nieuwe bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (kosten 13 miljard baht) en de aanleg van de Blue Line tussen Hua Lamphong en Bang Khae ( 14 km, kosten 82 miljard baht).
Vice-premier Wissanu Krea-ngam, lid van de onlangs gevormde anti-corruptiecommissie die onder voorzitterschap van premier Prayut staat, meent dat de overeenkomst een garantie vormt dat beide projecten vrij van corruptie zijn. Public representatives [wie precies?] mogen de projecten volgen en functionarissen vragen projectdetails bekend te maken. Tegen functionarissen die niet meewerken, wordt disciplinaire actie ondernomen; ze kunnen fluiten naar eventuele promotie.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand looft het besluit van de anti-corruptiecommissie om de bevolking te betrekken bij de strijd tegen corruptie.

Vrijdag 16 januari
– Het kantoor van de procureur-generaal wil voor het eind van de maand met de bekende tv-presentator Sorayuth en twee anderen praten om te bepalen of ze vervolgd gaan voor fraude. Sorayuth’s bedrijf zou in 2005 en 2006 reclamegelden niet volledig hebben afgedragen aan de MCOT, de exploitant van tv-kanaal 9.

Naar de vermeende fraude is onderzoek gedaan door de National Anti-Corruption Commission. Het eerste onderzoek van de NACC werd eerder door het OM als onvolledig afgewezen; de resultaten van een tweede onderzoek liggen nu ter tafel.
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft 50 miljoen baht aan bezittingen in beslag genomen van Sahachai Chiansoemsin, een van de verdachten in de Pongpat-zaak. Hij mag nu fluiten naar 33 percelen in Songkhla en Pattani.
Sahachai wordt ervan verdacht politietopman Pongpat 150 miljoen aan steekpenningen te hebben betaald zodat zijn oliebedrijf ongestoord olie kon smokkelen. In zijn woning heeft de politie grondaktes gevonden en een lijst met de namen van personen die hij omkocht.
De autoriteiten zaten hem eerder op de hielen maar konden de smokkel toen niet bewijzen. Hij werd wel veroordeeld wegens het vervalsen van documenten waarna hij op borgtocht de benen nam naar het buitenland.
Pongpat Chayapan is het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau die samen met politie-officieren en burgers wegens verregaande corruptie is aangehouden. Van Pongpat zijn door Amlo nog eens voorwerpen ter waarde van 25 miljoen baht geconfisqueerd.

Zaterdag 17 januari
– De abt van Wat Saket (Bangkok), die verdacht wordt van verduistering en uit de Supreme Sangha Council is gezet, verlaat binnenkort de monniksorde, omdat hij de besteding van het staatsbudget voor de crematie van de vorige Supreme Patriarch, tevens abt van Wat Saket, voor een deel niet kan verantwoorden, zegt een hooggeplaatste bron in de monniksorde.

Naar de besteding van de 67 miljoen baht is onderzoek gedaan door het kantoor van de procureur-generaal (OAG). Daarbij zijn onregelmatigheden ontdekt. Hij zou geld naar een woningproject van familie in Ayutthaya hebben gesluisd. Indien de abt het geld teruggeeft aan de overheid, stopt de OAG met zijn onderzoek. Het OAG wijst erop dat de tempel voor de crematierites 60 miljoen baht aan donaties van gelovigen heeft ontvangen. Dat geld moet volgens hun wensen besteed worden, vindt procureur-generaal Pisit Leelawachiropas. Zie verder het tweede bericht in Kort Nieuws van gisteren.

Yingluck krijgt het (erg) moeilijk
21 januari – De lus om de politieke nek van oud-premier Yingluck trekt zich steeds nauwer samen. Behalve afzetting [met terugwerkende kracht] als premier en een politieke ban van 5 jaar hangt haar nu ook strafrechtelijke vervolging boven het hoofd.
Een gezamenlijke commissie van de NACC en het kantoor van de Procureur-Generaal heeft besloten Yingluck te gaan vervolgen wegens haar rol in het hypotheek voor rijst. En er dreigen nog meer koppen te rollen. De commissie wil ook voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom, zijn voormalige staatssecretaris en negentien anderen vervolgen voor fraude vanwege hun rol bij zogeheten G-to-G verkopen (government to government).
Omdat Nieuws uit Thailand drie dagen niet is verschenen, even kort het nieuws van maandag en dinsdag. Maandag meldde de krant dat Yingluck’s lot al bezegeld is. Bangkok Post haalt drie bronnen  (een Pheu Thai lid,  roodhemdleider en anonieme bron) aan die zeggen dat de NLA (noodparlement) ingefluisterd is vrijdag voor afzetting te stemmen. De NCPO (junta) en premier Prayut ontkennen dat [uiteraard]. Prayut waarschuwde in de krant van dinsdag geweld niet te tolereren als het politieke doek valt voor Yingluck.
En nu hangt Yingluck in het ergste geval een gevangenisstraf van 10 jaar boven het hoofd. Dat wil zeggen: indien de Procureur-Generaal het advies [want dat is het] van de gezamenlijke commissie honoreert. Het wordt dan een zaak voor de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem [waarbij boeren 40 procent boven de marktprijs betaald kregen voor hun paddy].
Bij de anderen beklaagden gaat het om bevoordeling van twee exportbedrijven die door de regering opgekochte rijst mochten kopen zonder dat andere gegadigden de kans kregen er op te bieden. Ze verwierven de rijst voor een lagere prijs dan de hypotheekprijs, waardoor ‘ernstige schade’ aan het land is berokkend, aldus NACC-lid Vicha Mahakhun gisteren op een persconferentie.
De ambtenaren die hierbij betrokken waren, dienen volgens de NACC disciplinair gestraft te worden, en de bedrijven die van de deals hebben geprofiteerd, dienen de ministeries van Financiën en Handel schadeloos te stellen. Verder heeft de NACC de belastingdienst en Financiën gevraagd onderzoek te doen naar hun financiële transacties en afdracht van belastingen.
Vicha zegt dat nog eens honderd rijstbedrijven verdacht worden van betrokkenheid. Zij kochten rijst van Chinese bedrijven die door de NACC zijn onderzocht. Al die bedrijven waren betrokken bij het gesjoemel.
– Update van het bericht Yingluck krijgt het (erg) moeilijk. Volgens een hoge bron bij de NLA (noodparlement) stemmen vrijdag in ieder geval tussen de 80 en 100 leden voor de afzetting van Yingluck. Het zal van het stemgedrag van 32 leden afhangen of ze het veld moet ruimen, want voor de afzetting zijn minimaal 132 stemmen vereist. De NLA telt 220 leden, van wie ruim 100 voormalige of huidige legerofficieren. De vraag is of de NCPO (junta) hen een dwingend stemadvies geeft.
‘Wanneer de kapitein niets doet en zijn bemanning vrijlaat’, zegt de bron, doelend op Prayut, ‘wordt het afzettingsvoorstel verworpen. Wanneer dat gebeurt, verliest de NLA geloofwaardigheid en de boot en allen aan boord – NCPO, regering, NLA en de NRC – leiden schipbreuk.’
Behalve over Yingluck’s politieke lot neemt de NLA ook een besluit over dat van de voormalige voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Zij ontspringen mogelijk de dans omdat de juridische basis voor hun afzetting zwak is.

OM: Geen strafrechtelijk vervolging Yingluck
22 januari – Drie mogelijkheden: De krant sloeg er een slag naar, de NACC liet een proefballonnetje op of het OM krabbelt terug. Gisteren meldde de krant in haar openingsartikel dat een gezamenlijk panel van NACC en OM besloten had oud-premier Yingluck te vervolgen voor plichtsverzuim, maar vandaag komt het OM met een ontkenning.

De krant baseerde zich gisteren op een mededeling van NACC secretaris-generaal Sansern Poljeak. Die zei dat dinsdag in het panel overeenstemming was bereikt over de vervolging. Yingluck had haar taak verzaakt als voorzitter van het National Rice Policy Committee door niet op te treden tegen de corruptie in en de oplopende kosten van het hypotheeksysteem voor rijst. Het advies van het panel was naar de Procureur-Generaal gestuurd die naar verwachting Yingluck snel in staat van beschuldiging zou stellen.
Maar een woordvoerder van het Office of the Attorney-General weersprak gisteren Sansern. In het panel was slechts gediscussieerd over nieuwe informatie, de afgelopen weken door de NACC verzameld aan de hand van getuigenverhoren. De NACC had die verzameld op verzoek van het OM dat in december het tot dan toe door de NACC overlegd bewijsmateriaal onder de maat vond.
Maandag vergadert het OM intern over de resultaten van de discussie. Daarna schrijft de voorzitter van het panel, Wuthipong Wiboonwong,  een nieuwe vergadering uit, daarmee een andere claim van de NACC naar de prullenbak verwijzend, namelijk dat de vergadering van dinsdag de laatste was. Wuthipong zegt niet eens geïnformeerd te zijn over die vergadering, die hij dan ook niet bijwoonde. Wie het advies naar de PG zou hebben gestuurd, weet hij niet.
NACC-man Sansern bevestigde gisteren andermaal het panelbesluit. Hij zei dat de vergadering werd bijgewoond door tien NACC-leden en door drie vertegenwoordigers van het OM.  Het vereiste quorum van dertien was derhalve aanwezig. Een bron bij het OM zegt dat de vergadering een dag tevoren was uitgeschreven maar slechts drie juristen konden die bijwonen; de anderen OM-leden hadden het te druk.

Yingluck afgezet en aangeklaagd
24 januari – Gisterochtend was het nog een voorspelling in de krant; vandaag is het een feit. De NLA (noodparlement) heeft met 190 tegen 18 stemmen besloten oud-premier Yingluck [met terugwerkende kracht] af te zetten en haar 5 jaar uit de politiek te verbannen.

En dat niet alleen: enkele uren voordat de teerling werd geworpen, maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck vervolgd gaat worden wegens plichtsverzuim in het hypotheek voor rijst. Daarover gaat de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof zich vermoedelijk vanaf maart buigen. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de gigantische kosten.
De twee anderen gegadigden voor een politiekloze toekomst ontsprongen gisteren de dans. De voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waren ook door de NACC voorgedragen voor afzetting, maar ze konden hun politieke huid redden omdat de grondwet van 2007, op basis waarvan ze beschuldigd waren, vorig jaar mei door de junta terzijde is geschoven.
Op verzoek van de NCPO (junta) annuleerde Yingluck de persconferentie die ze had willen geven en beperkte ze zich tot een verklaring op Facebook, waarin ze de vermoorde onschuld speelt.
‘Ik weet dat ik onschuldig ben en bedank de minderheid in de NLA die rechtsprincipes nog steeds respecteren. Ik blijf opgeacht de uitkomst tot het einde vechten om mijn onschuld te bewijzen. Ik sta zij aan zij met mijn mede-landgenoten. We moeten samen aan herstel van de democratie en het recht werken.’
Einde van een politiek tijdperk
In een analyse oppert redacteur Nattaya Chetchotiros dat de toekomst voor zowel voormalig regeringspartij Pheu Thai als de familie Shinawatra er somber uitziet. De PG stal gisteren de show door bekend te maken dat Yingluck vervolgd gaat worden. Het bewijs voor plichtsverzuim is volgens hem overtuigend.
In haar analyse haalt Nattaya de verklaring van Yingluck op Facebook aan, die ze eindigt met:  ‘Als er geen Yingluck is, gaat het leven voor de Thaise bevolking nog steeds door. Maar, wat belangrijker is, als het bestuur van Thailand gerechtigheid ontbeert, kan niemand doorleven.’
Naar verluidt zouden sommige Shinawatra’s gehoopt hebben dat de zaak tegen Yinlgluck zich zou beperken tot een politieke zaak en niet een strafrechtelijke. Ze hoopten ook dat Yingluck zou profiteren van een toekomstige amnestiewet. Die hoop is nu de bodem ingeslagen met het besluit van de PG. Nu hopen ze vermoedelijk dat Yingluck evenals haar broer niet in ballingschap gaat.
Volgens een bron bij Pheu Thai zou Thaksin de politiek vaarwel willen zeggen.Thaksin, die in Dubai woont, zou het enthousiasme missen om zich te verweren tegen degenen die aan de macht zijn.  Het is volgens deze bron ook mogelijk dat geen enkel familielid zich kandidaat stelt bij de verkiezingen, die vermoedelijk volgend jaar worden gehouden.
Sommige kernleden van PT constateren dat de populariteit van de partij in het land en Bangkok aan het tanen is als gevolg van de schade die het hypotheeksysteem heeft aangericht en de aanklacht tegen Yingluck. Volgens Nattaya zou een groeiende groep kiezers een politieke partij willen steunen die geen banden heeft met Pheu Thai, de Democratische partij en het leger.
Nattaya concludeert dat de politieke basis van PT zal inzakken, voornamelijk als gevolg van het hypotheeksysteem. Veel boeren die van het systeem hadden moeten profiteren, zijn ongelukkig met de manier waarop ze behandeld zijn en sommige roodhemden en PT-supporters zouden zich willen distantiëren van PT.

Junta niet bang dat Yingluck vlucht
25 januari – Oud-premier Yingluck wordt geen belemmeringen in de weg gelegd voor reizen naar het buitenland. Ze moet wel, evenals eerder, toestemming aan de NCPO (junta) vragen. Legerwoordvoerder Sinthai Suvaree antwoordde dit gisteren op vragen of de NCPO bang is dat Yingluck net als haar broer naar het buitenland vlucht nu het OM heeft besloten haar strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze verzuimd hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

De charmante oud-premier heeft vrijdag al een tik op de vingers gekregen van de NLA, het door de junta benoemde noodparlement. Ze is [met terugwerkende kracht] afgezet als premier en mag vijf jaar geen politieke functie bekleden. [Die afzetting is een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof heeft haar vorig jaar al naar huis gestuurd.]
Geen probleem, zegt voormalig Pheu Thai parlementslid Amnuay Khlanpha. ‘De partij telt veel geschikte mensen. Velen zijn geen lid van de familie Shinawatra en kunnen haar [als premier] opvolgen.’
De krant tekent hierbij aan dat Pheu Thai de facto is geleid door oud-premier Thaksin die na zijn veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf in 2008 naar het buitenland vluchtte en sindsdien in Dubai en Londen resideert. Thaksin werd door dezelfde rechtbankkamer veroordeeld als waarvoor Yingluck nu moet verschijnen: de afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof.
Yingluck’s advocaat Norawit Lalaeng staat in de startblokken voor het juridisch gevecht. Hij gelooft in Yingluck’s onschuld. ‘Ze had niet de bedoeling iets verkeerds te doen of haar plicht te verzaken in het hypotheeksysteem voor rijst. Het systeem had tot doel de levensstandaard van boeren te verbeteren.’ 

Pyrrusoverwinning voor Bangkok
26 januari – Een soort van overwinning voor de gemeente Bangkok (BMA), maar het gemeentebestuur is allesbehalve blij met het resultaat. Negen jaar nadat het contract werd getekend voor de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel is weliswaar een eind gekomen aan een slepende corruptiezaak, maar de kosten van de strijd stapelen zich torenhoog op.

In een analyse in Bangkok Post blikt Supoj Wancharoen terug op de affaire naar aanleiding van de uitspraak van de Court of Conciliation and Arbitration in Geneve. De arbitragecommissie, die door Bangkok was ingeschakeld, beval het voormalige Oostenrijkse bedrijf Steyr (inmiddels eigendom van een Amerikaans bedrijf) de gemeente een compensatie van 20,49 miljoen dollar te betalen (slechts 10 procent van de betalingen van de BMA).
Maar de kosten die Bangkok heeft gemaakt, zijn gigantisch. Een eindbedrag noemt Supoj niet, maar ze moeten in de miljarden baht lopen. Die kosten bestaan uit opslagkosten, want het deels geleverde materieel, staat sinds 2006 werkeloos in loodsen en in de buitenlucht. Verder: advocaatkosten, de kosten van arbitrage, reiskosten van het Thaise juridische team en herstelkosten. Want alhoewel de BMA beweert dat het materieel al die jaren is onderhouden, worden de reparatiekosten op 200 miljoen baht geschat.
De aankoop kwam tot stilstand toen de National Anti-Corruption Commission in 2008 [?] vaststelde dat voor het materieel te veel was betaald. Het kostte een gouverneur van Bangkok zijn baantje en een voormalige staatssecretaris en brandweercommandant werden veroordeeld tot 12 en 10 jaar gevangenisstraf. Beide mannen vluchtten naar het buitenland. (Zie foto boven)
De huidige gouverneur van Bangkok, Sukhumbhand Paribatra, wil niet zeggen of de uitspraak van de arbitragecommissie een overwinning of nederlaag is. ‘Mijn team en ik hebben ons uiterste best gedaan. We bestuderen het vonnis nog en kan er daarom niet in detail op ingaan.’
In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de affaire.

Maandag 26 januari
– Indien oud-premier Yingluck probeert te vluchten om strafvervolging te ontlopen, zal de NACC de politie verzoeken voor haar een arrestatiebevel aan te vragen [bij de rechtbank], waarschuwt de secretaris-generaal van de NACC.
Vorige week maakte de procureur-generaal bekend dat Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst vervolgd gaat worden. Het door de NACC verzamelde bewijsmateriaal acht hij overtuigend.
Het OM heeft een maand nodig de tenlastelegging voor te bereiden. Op dezelfde dag dat de zaak wordt ingediend bij de rechtbank, dient Yingluck zich bij het OM te melden. Als ze niet komt opdagen, zijn de rapen gaar.
Yingluck is vrijdag door het parlement [met terugwerkende kracht] uit haar ambt ontzet en voor 5 jaar uitgesloten van een politieke functie. Ze mag nog steeds naar het buitenland reizen, mits ze vooraf toestemming vraagt aan de NCPO (junta).
Woordvoerder Anusorn Iamsa-ard van voormalig regeringsparij Pheu Thai zegt dat de partij de impeachment niet zal gebruiken om politieke onrust te stoken. Yingluck en de partij zullen haar onschuld bewijzen en via juridische kanalen recht zoeken. Anusorn ontkent berichten dat Yingluck en Pheu Thai op verschillende locaties met de media zouden willen praten.
Ook de roodhemden houden zich gedeisd. Voormalig parlementslid Somkid Cheukong zegt dat ze geen actie ondernemen, want dat zou op hen terugslaan. Hij verheugt zich bij voorbaat op de door de NCPO beloofde verkiezingen [in 2016] nadat het hervormingsproces en de routekaart naar verzoeningen zijn voltooid.

Zaterdag 31 januari
– Voormalig politietopman Pongpat Chayapan heeft zijn eerste straf te pakken. De rechtbank veroordeelde hem en zijn tweede man gisteren tot zes jaar gevangenisstraf wegens hun betrokkenheid bij een illegaal casino in Wang Thong Lang (Bangkok), machtsmisbruik en majesteitsschennis.

De casino-zaak was een van de drie zaken die het OM aanhangig heeft gemaakt. Twee andere hebben betrekking op het incasseren van steekpenningen van oliesmokkelaars in het Zuiden van Thailand en  steekpenningen van politieofficieren in ruil voor promotie. In die zaak staan nog eens vier agenten terecht. Voor een promotie moest 3 tot 5 miljoen baht worden betaald. Op 23 februari doet de rechtbank uitspraak.

Dinsdag 3 februari
– Thailand’s eminence grise Prem Tinsulanonda (94), voorzitter van de Privy Council (adviesorgaan van de koning), pleit voor een aparte rechtbank die corruptiezaken behandelt. De wettelijke procedure, die thans erg lang kan duren, dient volgens hem gestroomlijnd te worden, zodat zaken sneller worden afgehandeld. Prem pleit ook voor strenge straffen.

‘Als je met corrupte mensen omgaat: doe het snel, straf ze streng en wees volhardend bij het onderdrukken van hen’, zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van het National defense College. Prem noemde corrupte lieden ‘vijanden van het land’. ‘We moeten ze in de gaten houden, controleren en kwijtraken. Het land wordt door twee grote problemen geplaagd: armoede en corruptie. Aan corruptie heb ik het meeste hekel. Maar Thais lijken de noodzaak van corruptiebestrijding te negeren, omdat ze denken dat het niet hun zorg is. Maar dat is verkeerd, want het is hun taak en verantwoordelijkheid jegens het land.’

Maandag 9 februari
– Niet alleen het controversiële hypotheeksysteem voor rijst werd geplaagd door corruptie [hetgeen nog wel bewezen moet worden door de NACC], maar ook het programma voor cassave ligt nu onder vuur. Uit onderzoek van de DSI en de Public Warehouse Organisation (PWO) is gebleken dat 60.000 ton cassave ontbreekt uit zeventig magazijnen in vijf provincies, waaronder de twee magazijnen in Ratchaburi die eerder in het nieuws waren. De cassave is verbrand of verdwenen. En da’s geen kattepis want de waarde van 4,1 miljard baht komt neer op bijna de helft van de kosten van 10 miljard baht van het programma.
De PWO zet het onderzoek voort en gaat nog steekproeven nemen in ondergrondse opslagplaatsen in het Noorden en Noordoosten. De DSI overweegt de zaak als special case in behandeling te nemen, waardoor ze meer bevoegdheden heeft. Betrokken zakenlui en ook ambtenaren  kunnen dus hun borst nat maken. Cassave wordt gebruikt om er tapioca en ethanol van te maken. Tapioca wordt in Nederland vaak als varkensvoer gebruikt.

Donderdag 12 februari
– Lang geleden dat erover bericht werd: de verduistering tussen 2008 en 2011 van 12 miljoen baht van de Klongchan Credit Union Co-operative, een coöperatie met 50.000 leden. Hiervan worden voormalige leidinggevenden en de voorzitter van het bestuur verdacht.

Eerder legde het Anti-Money Laundering Office (Amlo) beslag op bezittingen ter waarde  van vier miljard baht; gisteren gaf Amlo een toelichting op de laatste resultaten van zijn onderzoek en maakte nieuwe confisqueringen bekend. De resultaten zijn naar de DSI (Thaise FBI) gestuurd zodat betrokkenen vervolgd kunnen worden.
Duizend coöperatieleden hebben gisteren een klacht ingediend [bij?] en gegevens verstrekt over hun ingelegde spaarcentjes plus de schade die ze hebben opgelopen. In oktober 2013 kreeg het bestuur de zak. De onregelmatigheden kwamen al in 2008 aan het licht, maar het bestuur liet na actie te ondernemen.
– De NACC adviseert de ministeries van Handel en Financiën een civielrechtelijke zaak aan te spannen tegen 21 personen en bedrijven die betrokken waren bij fraude met G-to-G rijstdeals (government to governement), en compensatiebetalingen te eisen.
Van de fraude heeft de NACC in januari voormalig minister van Handel, zijn vervanger en negentien andere hoge functionarissen beschuldigd. Ze noemde toen een bedrag van 600 miljard baht aan verliezen. De verdachten spanden samen met twee Chinese bedrijven, die door Beijing niet geautoriseerd waren namens de regering te handelen. De Chinezen kochten de rijst voor een prijs lager dan de hypotheekprijs [het bedrag dat de regering in het hypotheeksysteem voor rijst aan de boeren voor hun paddy uitkeerde] en verkochten die vervolgens aan Thaise rijsthandelaren.
Volgende week maandag overhandigt de NACC haar onderzoeksrapport aan het OM, zodat het tot vervolging kan overgaan.

Yingluck’s vertrek is win-win situatie
13 februari – Neemt oud-premier Yingluck net als haar grote broer Thaksin de benen naar het buitenland om een potentieel lange gevangenisstraf te ontlopen, die als zwaard van Damocles boven haar hoofd hangt? Redacteur Nattaya Chetchotiros analyseert in Bangkok Post dat dit voor beide kampen, Yingluck en de junta, een win-win situatie zou opleveren.

Volgens Nattaya denken veel politieke analisten dat Yingluck zich spoedig bij haar broer voegt. Ze denken dat de junta, alhoewel die haar thans verbiedt naar het buitenland te reizen, alle voor- en nadelen afwegend tot de conclusie komt dat het beter is als ze vertrekt.
Want zolang ze in Thailand is, blijft de regering achtervolgd worden met kritiek van de internationale gemeenschap, die de strafvervolging van haar beschouwt als een politieke afrekening. Toekomstige regeringen zijn dan ook van een probleem verlost, mocht ze achter de tralies belanden.
Het Openbaar Ministerie bereidt momenteel de tenlastelegging tegen Yingluck voor. Het gaat om twee zaken: plichtsverzuim omdat ze geen eind heeft gemaakt aan het hypotheeksysteem voor rijst vanwege corruptie en de kosten. Daarop staat een maximum gevangenisstraf van 10 jaar.
De tweede zaak heeft betrekking op de G-to-G rijstdeals (government to government) met China, waarmee gefraudeerd is. Weliswaar niet door haar, maar als staatshoofd kan ze niet om haar verantwoordelijkheid heen.
Verder is er nog een derde zaak, waar de NACC thans onderzoek naar doet. Die betreft onregelmatigheden bij baggerwerkzaamheden in het Ping-Wang-Yom-Nan stroomgebied.
Volgens Nattaya is de steun voor Yingluck aanzienlijk afgebrokkeld, hetgeen ze afleidt uit de stemverhouding van 190 tegen 8 stemmen, toen het parlement besloot haar [met terugwerkende kracht]  af te zetten als premier, waardoor ze automatisch een politieke ban van 5 jaar kreeg. Overigens een juridisch monstrum want ze was al afgezet door het Constitutionele Hof en bovendien gebaseerd op een grondwet die niet meer van kracht is. (Bron: Bangkok Post, 12 februari)

Vrijdag 13 september
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft 1,2 miljard aan vermogen in beslag genomen van de voormalige bestuursvoorzitter Supachai Srisupa-aksorn, de hoofdverdachte in de Klongchan Credit Union Co-operative zaak. Eerder nam Amlo al van hem en zijn medeverdachten 4 miljard baht aan bezittingen in beslag. De 1,2 miljard baht bestaat uit aandelen in bedrijven, die op naam staan van stromannen.

Supachai zegt de aandelen te hebben gekocht met geld verdiend met zijn effectenkantoor, maar volgens Amlo kan hij die bewering niet met documenten onderbouwen. Het geld moet derhalve komen uit de 12 miljard baht, ingelegd door de 500.000 leden van de coöperatie, die Supachai en anderen achterover hebben gedrukt. Het bestuur is in oktober 2013 ontbonden.

Zaterdag 14 februari
– De NACC draait oud-premier Yingluck de duimschroeven verder aan. Ze overweegt het ministerie van Financiën te adviseren om Yingluck civielrechtelijk aan te pakken en een compensatie te eisen wegens haar nalatigheid bij het hypotheeksysteem voor rijst. Dinsdag neemt de NACC daarover een besluit.

Eerder adviseerde de NACC Financiën al 21 personen en bedrijven die betrokken waren bij de frauduleuze G-to-G rijstdeals met China civielrechtelijk te laten vervolgen.
Donderdag dient Yingluck zich te melden bij het OM voor de strafrechtelijke vervolging wegens plichtsverzuim.

Zondag 15 februari
– Drie agenten van het bureau Bang Na (Bangkok) zijn overgeplaatst naar een inactieve post. Ze worden verdacht een illegaal casino de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Het casino kreeg vrijdag bezoek van het leger. Daarbij zijn 47 gokkers aangehouden en is 560.000 baht in beslag genomen. Het hoofd van de landelijke politie heeft een disciplinair onderzoek gelast naar vijf agenten. [?]

‘t Balletje gaat rollen voor Yingluck
19 september – Premier Yingluck staat over enige tijd niet alleen voor de strafrechter, maar loopt ook kans op een civielrechtelijke procedure vanwege haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst. Minister Sommai Phasee (Financiën) denkt na over het verzoek van de National Anti-Corruption Commission om van haar compensatie te eisen vanwege de geleden verliezen.

‘We kunnen het niet gezwind doen, we moeten dat zorgvuldig afwegen, want het is een grote zaak, waarbij verschillende diensten zijn betrokken. Daarmee moet ik eerst praten alvorens vragen te kunnen beantwoorden’, zegt de minister.
Het verzoek van de NACC, die al eerder het OM adviseerde Yingluck strafrechtelijk aan te pakken, is een uitvloeisel van het advies van de NACC om 21 personen en bedrijven die verdacht worden van fraude bij G-to-G rijstdeals (government to government), civielrechtelijk te gaan vervolgen. Onder hen zijn de voormalige minister en staatssecretaris van Handel.
Het OM heeft al besloten Yingluck strafrechtelijk te gaan vervolgen wegens plichtsverzuim. Als voorzitter van het National Rice Policy Committee zou ze nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie (waarvoor ze meermalen is gewaarschuwd) en de oplopende verliezen. Die worden thans begroot op 518 miljard baht, waarbij al rekening is gehouden met de waardevermindering van de opgeslagen rijst. Woensdag vergadert een commissie van Financiën om de gegevens te updaten.
Geen reisverbod
Het OM zal de rechtbank niet vragen Yingluck een reisverbod op te leggen, nadat ze formeel in staat van beschuldiging is gesteld. Vanochtend gebeurt dat bij de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof. Het OM zal ook niet om borgtocht vragen want dat is een zaak waar de rechtbank zelfstandig over beslist.

De NCPO (junta) verbood begin deze maand Yingluck naar Hong Kong te reizen waar ze naar verluidt haar broer zou ontmoeten. Als reden werd opgegeven dat het OM bezig was de strafrechtzaak voor te bereiden.
Een bron bij Pheu Thai zegt dat Yingluck zich vandaag niet meldt bij het OM om van daaruit naar de rechtbank te worden gebracht. Volgens deze bron wacht ze de openingszitting af en zal ze daar een verklaring afleggen. Yingluck is wettelijk niet verplicht vandaag op het matje te komen. Haar afwezigheid heeft volgens de NACC-voorzitter geen consequenties, alhoewel de NACC haar wel heeft geadviseerd niet weg te blijven. Op de eerste hoorzitting dient ze wel te verschijnen.

Donderdag 19 februari
– We kunnen niet betalen, zegt het Pollution Control Department, dat in de Klong Dan-zaak (corruptie bij de aanleg van een afvalwaterzuiveringsinstallatie) in november vorig jaar door de Supreme Administrative Court is veroordeeld tot betaling van 9,1 miljard baht aan het consortium dat de WZI heeft aangelegd.

PCD-hoofd Wichien Jungrumgruang zegt dat eerst het overleg met het consortium over de hoogte van het bedrag moet worden afgewacht. ‘Er is een kleine kans op een lagere betaling. We doen ons best overheidsgeld te besparen.’ Wichien verwacht eind deze maand daarover duidelijkheid. De PCD vraagt het consortium af te zien van de rentebetalingen (4 miljard baht) en een boete voor vertraagde betalingen. Als deadline heeft de rechtbank morgen bepaald.
De zaak kan nog een gunstig staartje voor de PCD krijgen, want het consortium en enkele partijen hangt een straf wegens fraude boven het hoofd. Het hooggerechtshof doet daarover dit jaar uitspraak. Als het consortium schuldig wordt bevonden, moet het de PCD compenseren.

Vrijdag 20 februari
– Het hooggerechtshof beslist volgende maand of het oud-premier Yingluck gaat berechten. Gisteren overhandigde het OM de tenlastelegging, vervat in twintig dozen met documentatie. Yingluck was er niet bij, maar dat was ze wettelijk ook niet verplicht. Haar advocaat heeft de procureur-generaal laten weten dat Yingluck acte de presence geeft, zodra het Hof beslist heeft of het de zaak in behandeling neemt.

Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim wegens haar rol in het hypotheeksysteem voor rijst en van machtsmisbruik. Wanneer ze voor beide wordt veroordeeld, kan ze maximaal 20 jaar achter de tralies belanden. De zaak is aanhangig gemaakt door de NACC en het OM. De verjaringstermijn bedraagt 15 jaar, die is ingegaan in augustus 2011 toen het hypotheeksysteem van kracht werd.
Zie verder het bericht ‘t Balletje gaat rollen voor Yingluck van 19 februari.
– Laatste bericht: De brandweerwagens die staan te verroesten in loodsen en de open lucht, bestemd voor de gemeente Bangkok (BMA), maar na negen jaar nog steeds niet in gebruik zijn genomen vanwege corruptie.
De gemeente is optimistisch dat ze een van de vier loodseigenaren in Chon Buri kan betalen. Er staat nog een rekening van 780 miljoen baht open. De andere drie hebben de vereiste huurpenningen kwijt gescholden. Om welk bedrag het daarbij gaat, is niet bekend gemaakt.
De gemeente gaat de 315 wagens, 30 blusboten en ander materieel weghalen want ze moeten gerepareerd worden. Dat gaat nog eens 200 tot 300 miljoen baht kosten, maar adjunct-gouverneur Aswin Kwanmuang denkt dat het goedkoper kan als lokaal gemaakte producten worden gebruikt.
Hij gaat vandaag naar Duitsland om met experts te overleggen over de reparatie van het spul dat gekocht is van het Oostenrijkse bedrijf Steyr. Zie verder het bericht Pyrrusoverwinning voor Bangkok van 26 januari.

Zondag 22 februari
– De anti-corruptie wetgeving gaat op de helling en daarmee is gisteren een beginnetje gemaakt met het groene licht van de NLA (noodparlement) in eerste lezing voor een serie wijzigingen. De verjaringstermijn [van hoe land?] vervalt en corruptie gepleegd in het buitenland kan nu ook onderzocht worden door de National Anti-Corruption Commission (NACC). De definitie van buitenlandse ambtenaren en internationale organisaties wordt gewijzigd zodat de NACC meer bevoegdheden heeft om die corruptiezaken te onderzoeken. De gewijzigde wet komt overeen met de VN Convention Against Corruption, aldus de NACC-voorzitter.

De wet is niet onomstreden. Een NLA-lid vreest dat de pogingen van de NACC om de wet er doorheen te krijgen gezien kunnen worden als ‘politiek gemotiveerd’ omdat de NACC jacht maakt op oud-premier Yingluck. De CDC (grondwetcommissie) heeft vorige maand om uitstel gevraagd omdat ze vreest dat die op sommige punten in strijd is met de grondwet. Zo krijgt de NACC de bevoegdheid om huiszoeking te doen.
Het voorstel is vorig jaar gelanceerd door de NACC; het is niet eerst beoordeeld door het kabinet of de juridisch adviseur van het kabinet en de Raad van State.

Verlies hypotheeksysteem nog hoger
25 februari – Het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst bedraagt 19 miljard baht meer dan het eerder berekende bedrag van 518 miljard baht.Dit blijkt uit een herberekening van het ministerie van Financiën.
In totaal is sinds 2005 een bedrag van 700 miljard baht voor 84 miljoen ton paddy toegelegd in 15 subsidieprogramma’s. Het hypotheeksysteem van de regering Yingluck neemt daarvan met 537 miljard baht het grootste deel voor zijn rekening. De stand van zaken is nu actueel tot het eind van het begrotingsjaar 2014 (30 september 2014).
Het nieuwe bedrag is niet van belang ontbloot, want het kan gebruikt worden in een civielrechtelijke procedure voor compensatie, die de NACC tegen premier Yingluck en anderen wil laten voeren. De NACC heeft het ministerie van Financiën gevraagd de procedure aan te zwengelen.
Eerder is het OM gevraagd Yingluck strafrechtelijk aan te pakken wegens plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in en oplopende kosten van het systeem. Het OM heeft die zaak al aanhangig gemaakt bij de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggegerechtshof.
De civiele zaak wordt behalve tegen Yingluck ook gevoerd tegen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel, negentien hoge ambtenaren, zakenmensen en twee bedrijven. Ze  heeft betrekking op schimmige rijstdeals die voor G-to-G deals met China moesten doorgaan.
Bij de laatste schatting van het verlies is rekening gehouden met een inspectie van de door de regering Yingluck opgekochte 17,6 miljoen ton paddy. Daarvan is 2,19 miljoen ton geclassificeerd als Grade A, 14 miljoen ton is Grade B of sub-standaard en de rest is Grade C, omdat die verrot is of onjuist geregistreerd.

Woensdag 25 februari
– De negen rechters van het hooggerechtshof, die oud-premier Yingluck gaan berechten, zijn bekend. Ze zijn gisteren gekozen tijdens een bijeenkomst van de 146 rechters die Thailands hoogste rechtscollege telt. De bende van negen beslist op 29 maart of ze de zaak tegen Yingluck in behandeling neemt. Yingluck wordt beschuldigd van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. De zaak is op voorstel van de NACC door het OM aangebracht.

Het advocatenteam van Yingluck bekijkt of het rechters gaat wraken. Van de negen waren enkelen eerder betrokken bij zaken tegen de familie Shinawatra en vijf zijn betrokken bij een zaak die betrekking heeft op het verspreiden van geelhemden in 2008. Daarvoor worden voormalig premier Somchai Wongsawat, Thaksin’s zwager, en drie anderen beschuldigd. De zaak dient voor het eerst in mei.
Eén rechter houdt zich nog bezig met een zaak tegen Thaksin, die betrekking heeft op een lening van de staatsbank KTB, één heeft als rechter van de Criminal Court een verklaring afgelegd tegen de vrijspraak in een zaak over de afdracht van belastingen door Thaksin’s voormalig telecombedrijf en daar laat ik maar even bij. De krant noemt ook nog drie andere zaken waarbij rechters van de groep van negen waren betrokken. De vraag is natuurlijk of Vrouwe Justitia in Thailand geblinddoekt is, zoals ze altijd wordt afgebeeld. Het antwoord laat zich raden.

Donderdag 26 februari
– Schiet nou eens op met het onderzoek naar de verduistering van 12 miljard baht van de Klongchan Credit Union Cooperative, zeggen de gedupeerde coöperatieleden. Ruim honderd protesteerden gisteren bij het Cooperative Auditing Department (foto boven) en leverden een petitie in bij de DSI (Thaise FBI) met het verzoek haast te maken, met name naar de rol van de voormalige bestuursvoorzitter, die als hoofdverdachte wordt beschouwd. Ze vragen ook vervolging in te stellen tegen twee medeplichtigen en willen dat de DSI nagaat of het Cooperative Auditing Department en Cooperative Promotion Department op de hoogte waren van de verduistering c.q. of staf erbij betrokken was.

Volgende maand komen de demonstranten bijeen bij het Criminal Court wanneer de rechtbank zich buigt over de borgtochtaanvraag van de voorzitter en andere verdachten.

Vrijdag 27 februari
– Voormalig politietopman Pongpat Chayaphan heeft er gisteren nog eens 15 jaar gevanisstraf bijgekregen waardoor hij nu 31 jaar en negen maanden mag brommen. Deze laatste straf kreeg hij voor het vragen van steekpenningen aan politieofficieren in ruil voor promotie en aan oliesmokkelaars in het Zuiden in ruil voor een oogje dicht. Vier anderen werden voor het eerste vergrijp veroordeeld tot straffen van 10 en 6 jaar; ze incasseerden bedragen van 3 tot 5 miljoen baht voor een promotie, en dat niet alleen: er moest ook gedokt worden om de gekochte positie te behouden. Zo moesten een inspecteur van de rijkspolitie en anderen maandelijks een bedrag van 10.000 baht tot 2 miljoen baht ophoesten.

Pongpat kreeg eerder gevangenisstraffen voor zijn betrokkenheid bij illegaal gokken, het bezit van beschermd hout, majesteitsschennis en het witwassen van geld.

Zaterdag 28 februari
– De Klongchan Credit Union Cooperative, in het nieuws vanwege de verduistering van 12 miljard baht door het vorige bestuur, heeft binnen 5 jaar zijn financiële zaakjes weer op orde, zegt de vorig jaar nieuw benoemde bestuursvoorzitter. Het bestuur heeft een plan gemaakt om de schuld van 21 miljard baht van de coöperatie weg te werken. De coöperatie heeft 50.000 leden die in totaal 15 miljard baht hebben ingelegd.

De nieuwe leiding heeft drie doelen: de wederopbouw van de coöperatie, juridische procedures tegen degenen die geld achterover hebben gedrukt en het incasseren van schulden. Volgende maand beslist de rechter over de toekomst van de coöperatie: faillissement of herstel.
Bestuurslid Prapassorn Poingpanpisal is vol vertrouwen dat de coöperatie zich binnen vijf jaar herstelt en in staat is de schuld van 21 miljard weg te werken. De coöperatie is drie civielrechtelijke procedures begonnen, onder andere tegen de voormalige voorzitter, Wat Phra Dhammakaya en zijn abt (zie het bericht: Phra Dhammachayo: SSC houdt zijn poot stijf) en negen anderen.
De huidige voorzitter verwacht dat de tempel (die verduisterde gelden heeft ontvangen) 700 miljoen baht retourneert. Binnen een tot twee weken hoopt hij met de tempel daarover een regeling te treffen. De tempel zou niet op de hoogte zijn geweest van de bron van het geld.

Ethiek assemblee als waakhond
3 maart – De NRC (hervormingsraad) is gisteren in principe akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor de vorming van een nationale ethiek assemblee. Die krijgt als taak het gedrag van gezagsdragers, ambtenaren en bedrijven die met de overheid zaken doen, de maat te nemen aan de hand van ethische criteria.

Volgens voorzitter Pondej Pinprateep van de NRC-commissie, die het voorstel heeft gedaan, zijn de crisis en corruptie waaronder het land lijdt, deels het gevolg van het ontbreken van moraal en ethiek bij politici en instituten. Een nationale ethiek assemblee moet daar een eind aan maken.
En niet alleen de assemblee, maar de commissie stelt ook nog voor een nationale ethiekraad te vormen, een forum, een kantoor dat zich bezighoudt met moreel, ethiek en goed bestuur, alsmede een panel dat verantwoordelijk is voor het werk van het kantoor.
Ambtenaren die volgens de assemblee de fout zijn ingegaan, worden gestraft met een disciplinair onderzoek en politici lopen het risico op een impeachtment procedure, waarbij kiezers bij de eerstvolgende verkiezingen om hun fiat wordt gevraagd.
De assemblee gaat bestaan uit 55 leden, de raad uit vijf. Ze worden uit verschillende sectoren van de maatschappij gekozen en hebben een zittingsduur van zes jaar. De assemblee wordt elke drie jaar voor de helft vernieuwd. Het is al met al een ingewikkeld bouwwerk, waaraan Bangkok Post in haar openingsartikel vandaag uitgebreid aandacht besteedt. De NRC zal het voorstel voorleggen aan het kabinet, waarna het parlement het laatste woord heeft.
Pattana Ruanjaidee, vice-rector van de Ramkhamhaeng universiteit, zegt dat de (niet gekozen) assemblee de vraag oproept waarom ze onderzoek kan doen naar gezagsdragers en politici die via verkiezingen aan de macht zijn gekomen.
Voormalig Pheu Thai parlementslid Samart Kaewmeechai  zegt dat het idee voor de assemblee voortkomt uit de gedachte dat politici slechte mensen zijn en alleen uit zijn op persoonlijk gewin. Hij is bang dat de assemblee gebruikt gaat worden om politieke tegenstanders kalt te stellen. 

Woensdag 4 maart
– Weer een fusieplannetje van de NRC: de samenvoeging van de NACC (National Anti-Corruption Commission) en de PACC (Public Sector Anti-Corruption Commission). Samenvoeging maakt een eind aan politieke bemoeienis, denkt Pramon Sutivong, voorzitter van de NRC-commissie anti-corruptie hervormingen.

De PACC houdt zich bezig met corruptiezaken waarbij lagere regeringsfunctionarissen zijn betrokken; de NACC richt zich op politici en hoge ambtenaren. Boven de gefuseerde commissie zou nog een nieuw orgaan moeten komen dat haar in de gaten houdt. Verder dient er een speciale rechtbank(kamer?) voor corruptiezaken te komen en de bevolking zou een grotere rol moeten kunnen spelen bij de bestrijding van corruptie.
De NACC-voorzitter heeft geen probleem met het fusievoorstel. Beide commissies hebben al vaker samengewerkt. Ze kunnen probleemloos in elkaar overgaan.

Donderdag 5 maart
– Goed idee, een aparte rechtbank voor corruptiezaken, zegt NACC-voorzitter Panthep Klanarongran over dit voorstel van de NRC. De enige gespecialiseerde rechtbank die zich thans met corruptiezaken bezighoudt, is de Criminal Division of Political Office-Holders van het hooggerechtshof, maar die doet alleen zaken waarbij politici zijn betrokken. Overheidsfunctionarissen worden berecht door de gewone strafrechtbanken. Die zaken duren altijd erg lang omdat tweemaal in beroep kan worden gegaan. Een speciale rechtbank versnelt de hele procedure, meent Panthep.

Vrijdag 6 maart
– Het onderzoek van het Anti-Money Laundering Office (Amlo)naar de abt van Wat Dhammakaya en enkele oudere monniken concentreert zich op de vraag of ze zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld. Dat vermoeden bestaat omdat ze geld hebben gekregen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die samen met anderen 12 miljard baht uit de kas van de coöperatie zou hebben verduisterd.

Maandag kreeg de tempel bezoek van Amlo, die eigendommen op het gigantisch grote tempelterrein in Pathum Thani onderzocht om te zien hoe ze gefinancierd zijn. Het Amlo-onderzoek vindt plaats op verzoek van de NRC-commissie religieuze zaken. Amlo gaat na of de verdachten op de hoogte waren van de verduistering toen ze geld van de coöperatie aannamen. Wanneer ze kunnen aantonen dit niet te hebben geweten, ontspringen ze de dans.
De verduistering bij de coöperatie is in onderzoek bij de DSI (de Thaise FBI). De abt en enkele monniken zijn voor verhoor opgeroepen. Ze zouden 800 miljoen baht van de coöperatie hebben ontvangen.

Coöperatie: Miljarden naar ’t buitenland
8 maart – Miljarden baht, die zijn verduisterd bij de Klongchan Credit Union Cooperative, zijn in het buitenland terecht gekomen. Dit blijkt uit het onderzoek dat de DSI (Thaise FBI) momenteel naar de zaak doet. Er zijn ook aanwijzingen gevonden voor een piramidespel en vervalste balansen.

De DSI probeert erachter te komen naar wie in het buitenland het geld gegaan is en wie erbij betrokken waren. De Bank of Thailand is om informatie over de overboekingen naar het buitenland gevraagd.
Volgens een bron bij de DSI hebben de voormalige voorzitter van de coöperatie en medeplichtigen de coöperatie gebruikt voor een piramidespel. De balans is vervalst om de winstcijfers te overdrijven waardoor geld van andere coöperaties kon worden aangetrokken. De verdachten hebben kans gezien 82 coöperaties te bewegen in totaal 8 miljard baht te storten door een dividend van 10 procent in het vooruitzicht te stellen, 3 procent meer dan wettelijk is toegestaan.
Naar de belastingafdrachten door de voorzitter en de bedrijven waarbij hij in de raad van bestuur zit, wordt onderzoek gedaan om te zien of de giften van de coöperatie aan de Phra Dhammakaya tempel als aftrekpost zijn gebruikt.
De DSI heeft ook twijfels over enkele onderscheidingen die de voorzitter heeft ontvangen, zoals in 2007 Outstanding cooperative leader en vorig jaar World Buddhist leader. Vermoedelijk bestaan er banden tussen hem en de jury’s.
De stand van zaken tot nu toe: Bij Klongchan is 11,3 miljard baht verduisterd. Daarvan is 932 miljoen baht aan de Phra Dhammakaya tempel in Pathum Thani, de abt en enkele monniken gedoneerd. Daar bovenop is nog eens 348 miljard baht betaald aan volgelingen en de Mongkol Setthi Credit Union Cooperative, een coöperatie met banden met de tempel, opgericht door de voorzitter.
2,56 miljard baht [het kan niet op] is naar een andere coöperatie plus twee personen gegaan, en 7,2 miljard is betaald aan andere rechtspersonen en in het buitenland terecht gekomen.
Volgens de beschuldigde voorzitter hebben de tempel en haar abt niets te maken met de geldtransacties. Dat het aan de tempel gedoneerde geld zou zijn teruggegeven, zoals hij beweert, wordt tegengesproken door de huidige voorzitter van Klongchan. De coöperatie bereidt een civiele procedure tegen de tempel voor om het geld terug te krijgen.

Maandag 9 maart
– De minister van Justitie heeft een onderzoek gelast naar het National Security Office, dat de zogeheten 30 baht volksverzekering (UC, Universal Coverage Healthcare Scheme) beheert. Naar verluidt zou voor ziekenhuizen bestemd geld zijn gegaan naar stichtingen of verenigingen, waarmee de bestuursleden banden hebben. Geld zou ook besteed zijn aan projecten in particuliere ziekenhuizen en aan de aanschaf van onnodige medicijnen en medische apparatuur. In totaal zou het gaan om 6 miljard baht.

Onder de paraplu van de UC vallen 800 overheidsziekenhuizen. De helft heeft financiële moeilijkheden en 106 hebben niets ontvangen uit het UC-budget. [Dit laatste snap ik niet.] Het onderzoek wordt uitgevoerd door het kantoor van de Public Sector Anti-Corruption Commission en de Rekenkamer. De PACC had al een eerste onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten over onregelmatigheden bij de besteding van het UC-budget.

Dinsdag 10 maart
– Abt Phra Dhammachayo van de Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani laat vandaag verstek gaan bij de DSI. Hij heeft om uitstel van het verhoor gevraagd, waarin hij aan de tand zou worden gevoeld over een donatie van de Klongchan Credit Union Cooperative, geld dat afkomstig is van de verduistering van 12 miljard baht. Daarvan worden de voormalige bestuursvoorzitter en bestuursleden verdacht.

Het verzoek om uitstel is mondeling gedaan door de assistent van de abt, maar dient nog schriftelijk te worden bevestigd, zegt de DSI. De DSI benadrukt ook dat geen speciale voorzieningen worden getroffen voor de ondervraging. De abt wordt niet buiten het DSI-kantoor gehoord.
De voormalige secretaris van de abt, die ook een cheque van de coöperatie heeft ontvangen, heeft eveneens om uitstel gevraagd. Hij heeft de DSI laten weten op 19 maart te komen, maar dient dat ook schriftelijk te bevestigen.
Gisteren besloot de DSI 4 van de in totaal 38 bedrijven op te roepen die geld van de coöperatie hebben ontvangen. Het Anti-Money Laundering Office heeft een inval gedaan in het kantoor (aan huis) van een van de bedrijven. Uit camerabeelden is gebleken dat het bedrijf vrijdag computers en dossiers heeft weggehaald.
– Ach, waarom niet? Een seminar over corruptie, ditmaal op de Thammasat Universiteit. Zo’n seminar is altijd goed voor goede voornemens die net zo hard zijn als het voornemen om te stoppen met roken.
Corruptie is geen kwestie van arm of rijk zijn, maar van mogelijkheden, luidde de boodschap. Oftewel: er moet gelegenheid zijn en de voordelen moeten opwegen tegen de gevolgen. De adjunct-directeur van de Graduate School van Thammasat, die dit allemaal haarfijn uitlegde, zei dat corruptiebestrijding bij schoolkinderen dient te beginnen. Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Hong Kong deed er tientallen jaren over om de corruptie te bestrijden. ‘Ze begonnen met kinderen en het werkte.’
– Het eerste van 396 politiebureaus, waarvan de bouw onder de regering Abhisit is begonnen en als gevolg van schandalen is stil gelegd, is klaar. Die eer valt het district Thap Sakae in Prachup Khiri Khan te beurt. Het is een pand van twee verdiepingen met een servicecentrum en koffieshop, toegankelijk voor gehandicapten.
De commissie die verantwoordelijk is voor het afbouwen van de bureaus, verwacht dat 181 bureaus in september klaar zijn en 215 in september 2016. De zaak was destijds hot news omdat de regering Abhisit in het aanbestedingsproces ingreep. Geen aanbesteding per provincie, maar het kabinet huurde één aannemer in voor alle bureaus. En dat ging dus grandioos mis. De klok wordt nu weer teruggedraaid. Elk provinciaal politiekorps mag het werk weer aanbesteden.

Woensdag 11 maart
– Zoals al aangekondigd, heeft de (door de krant inmiddels als controversieel aangeduide) abt Phra Djammachayo van de megagrote tempel Wat Phra Dhammakaya gisteren bij de DSI verstek laten gaan. Volgens zijn advocaat omdat hij ziek is.

De abt is door de DSI opgeroepen om een toelichting te geven op de 900 miljoen baht die de tempel, hij en enkele monniken hebben ontvangen van de Klongchan Credit Union Cooperative. Dat geld is afkomstig uit een bedrag van in totaal 12 miljard baht dat de vorige voorzitter en bestuursleden uit de kas hebben verduisterd. De DSI heeft de abt nu voor 26 maart opgeroepen.
Advocaat Samphan Sermcheep zegt dat de abt de donaties nooit heeft gezien of aangeraakt. De donaties werden verwerkt door het financieel kantoor van de tempel. Merkwaardig is dan wel dat geld ook gestort is op de bankrekening van de abt, maar daar heeft de advocaat ook weer een verklaring voor. Volgens Samphan heeft de tempel geen 900 miljoen baht ontvangen, maar 684 miljoen baht. Dat geld is besteed aan de afbouw van de tempel. Daarvoor zijn nog steeds enkele miljarden baht nodig.

Vrijdag 13 maart
– Volgelingen van de Wat Phra Dhammakaya en de Klongchan Credit Union Cooperative (KCUC) hebben het idee gelanceerd geld in te zamelen om de coöperatie te compenseren voor de 900 miljoen baht die de tempel en haar abt hebben ontvangen. De KCUC zou dan de aangespannen civiele rechtszaak tegen tempel en abt kunnen intrekken.

Het geld is afkomstig uit een bedrag van 12 miljard baht dat door de voormalige bestuursvoorzitter en anderen ontvreemd is uit de kas van de coöperatie. Van de 900 miljoen is al 200 miljoen baht door de tempel uitgegeven aan bouwwerkzaamheden.
De niet nader aangeduide volgelingen, die het Cooperative Promotion Department van hun plan op de hoogte hebben gebracht, hopen voor maandag met de tempel overeenstemming te kunnen bereiken over het exacte bedrag dat geretourneerd dient te worden. Maandag begint de rechtbank in Thonburi met behandeling van de zaak.
Het bericht gaat verder nog in op de jongste ontwikkelingen in de verduistering en de gift aan de tempel, maar zo langzamerhand begint de zaak zo ingewikkeld te worden en zijn er zoveel mensen bij betrokken, dat gerust gesproken kan worden van een mer à boire. Ik laat het dus maar hierbij.

Tempel geeft gestolen geld terug
17 maart – Gejuich in het kamp van de Klongchan Credit Union Cooperative. De Wat Phra Dhammakaya in Pathum Thani geeft 684 van de 814 miljoen baht terug die ze van de coöperatie heeft ontvangen.

Gisteren zegde de tempel dit toe in ruil waarvoor de coöperatie haar aangespannen civiele procedure tegen de tempel en haar abt zal intrekken. De terugbetaling vindt plaats in maandelijkse betalingen van 100 miljoen baht. De KCUC trekt ook bij de DSI haar aangifte in.
De donatie aan de tempel en haar abt werd gedaan door de vorige voorzitter van de KCUC. Hij wordt ervan verdacht samen met anderen 12 miljard baht uit de kas te hebben verduisterd. De KCUC laat weten door te willen gaan met een afzonderlijke procedure tegen de ex-voorzitter om 130 miljoen baht van hem terug te krijgen. Die zaak wordt pas ingetrokken als ze het eens zijn over terugbetaling.
De minister van Justitie vindt dat ondanks de geste van de tempel het onderzoek naar de verduistering moet doorgaan. Een vrij overbodig opmerking, dunkt me, want de DSI heeft de zaak al in onderzoek. Het intrekken van de KCUC van haar aangifte heeft geen gevolgen voor het onderzoek. Somboon Saradit, hoofd Criminal Case Division van de DSI, zegt dat de verduistering een criminele zaak is die niet kan vervallen, hoewel beide partijen het eens zijn geworden. De DSI blijft speuren naar alle betrokkenen bij de verduistering.
Eerder deze maand maakte de DSI bekend 878 cheques ter waarde van 11,3 miljard baht te hebben onderzocht, die betaald zijn door de coöperatie en gefiatteerd door de ex-voorzitter. Daarvan is 932 miljoen naar de tempel, de abt en enkele monniken van Wat Phra Dhammakaya gegaan. Nog eens 348 miljoen baht ging naar volgelingen van de tempel, die banden hadden met de ex-voorzitter. Een ex-monnik en zijn SW Holding Group ontvingen hiervan 272 miljoen baht en de Mongkol Setthi Credit Union Cooperative, opgericht door de ex-voorzitter, 46 miljoen baht.

Woensdag 18 maart
– Dat wordt overwerken voor het Hooggerechtshof. De foto toont 25  (fotobijschrift)  c.q. 205 (bericht) dozen met bewijsmateriaal in de zaak tegen de voormalig minister en staatssecretaris van Handel, ambtenaren, zakenmensen en twee bedrijven wegens frauduleuze rijstdeals. Het Hof beslist op 20 april (eerste zin bericht) c.q. over 14 dagen (verderop in het bericht) of het de zaak in behandeling neemt. De minister is door de NACC ook voorgedragen voor impeachment (afzetting en politieke ban van 5 jaar). Daarover beslist het parlement begin april.

Directeuren: Corruptiebestrijding is urgent
20 maart – Corruptiebestrijding, infrastructurele uitgaven en versterking van Thailand’s concurrentiepositie met het oog op de geïntegreerde Zuidoost-Aziatische markt dienen de topprioriteiten van de regering te zijn, vinden de directeuren van 436 zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde bedrijven.

Belastinghervormingen en invoering van de erfbelasting, grondbelasting en OZB zijn minder urgent omdat ze het economisch herstel kunnen hinderen. Ze zijn weliswaar op de lange termijn nodig om Thailand’s structurele economische ontwikkeling te bevorderen, maar dienen op het juiste moment te worden ingevoerd. Dit blijkt uit een peiling die vorige maand is gehouden door het Thai Institute of Directors.
De lang vertraagde erfbelasting wacht op behandeling door het parlement; de grondbelasting en OZB zijn voorlopig uitgesteld. Ondanks versoepelingen, voorgesteld door het ministerie van Financiën, is de kritiek niet verstomd.  (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

Yingluck gaat tekeer tegen OM
20 maart – Oud-premier Yingluck verwijt het Openbaar Ministerie de rechtsstaat met voeten te treden. Op haar Facebook-pagina schrijft ze dat het OM haar ‘overhaast’ in staat van beschuldiging heeft gesteld wegens plichtverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.

Ze wijst op een onderzoeksrapport met commentaar van de NACC (die de zaak aanhangig heeft gemaakt), waarin de NACC zegt dat er geen bewijs is voor haar corruptie of ‘iemand heeft toegestaan corrupt te zijn’. ‘Maar de commissie vond me toch schuldig’, schrijft ze.
Gisteren besloot het Hooggerechtshof de zaak tegen Yingluck in behandeling te nemen. Het OM laat dertien getuigen opdraven, de National Anti-Corruption Commission doet er nog een schepje bovenop, maar het aantal is niet bekendgemaakt.
Yingluck wordt van plichtsverzuim en machtsmisbruik beschuldigd omdat ze ondanks herhaalde waarschuwingen nagelaten zou hebben als voorzitter van het National Rice Policy Committee paal en perk te stellen aan de corruptie in het controversiële hypotheeksysteem voor rijst alsmede tegen de oplopende kosten.
Yingluck moet terecht staan voor de Criminal Division for Political Office-Holders van het Hooggerechtshof. De eerste zitting is bepaald op 19 mei. Dan wordt ook beslist of ze vrijlating op borgtocht krijgt. Een verzoek kan ze nu al indienen. Als borgtocht wordt geweigerd, is het enkele reis gevangenis. Laat ze op 19 mei verstek gaan, dan wordt er een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.

Woensdag 1 april
– De NACC gaat bij zeventig parlementsleden en twaalf NRC-leden na of ze zich schuldig hebben gemaakt aan nepotisme, oftewel een familielid als betaald expert (24.000 baht/mnd), adviseur (20.000 baht) en assistent (15.000 baht) in dienst hebben genomen. Van elke benoeming wordt nagegaan of de persoon gekwalificeerd is voor de functie en of hij/zij in staat is professioneel te werk te gaan. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van een sociaal activist. Inmiddels hebben sommige ‘hulpjes’ de bui al zien hangen; die zijn uit eigen beweging vertrokken.

Vrijdag 3 april
– Ze zullen hun handen wel in onschuld wassen, de twee bewindslieden en topambtenaar van het ministerie van Handel, wanneer ze op 24 april hun openingsverklaring mogen afleggen in het parlement. De voormalige minister en staatssecretaris plus voormalig directeur-generaal van het Department of Foreign Trade zijn opgeroepen in de impeachment procedure die tegen hen wordt gevoerd op verzoek van de National Anti-Corruption Commission (NACC).

De NACC beschuldigt hen van fraude bij G-to-G rijstdeals met China (government to government), maar volgens de NACC ging het in werkelijkheid om particuliere deals. En daarmee hebben ze ook drie wetten overtreden, een vergrijp waarvoor ze nog moeten terechtstaan. Als het parlement hen schuldig acht, worden ze met terugwerkende kracht uit hun ambt ontzet en mogen ze 5 jaar geen politieke functie bekleden.
De drie ‘zware jongens’ behoren tot een groep van 21 personen die door het OM in staat van beschuldiging zijn gesteld vanwege de deals. De maximum strafmaat bedraagt levenslang en een boete van 35 miljard baht, wanneer ze berecht worden door de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof.

Zaterdag 11 april
– Zelfs directeuren-generaal staan op de lijst met ruim honderd namen van personen die door de Public Sector Anti-Corruption Commission verdacht worden van corruptie. Premier Prayut die de lijst gisteren heeft ontvangen, zegt dat ze – indien schuldig bevonden – terecht zullen moeten staan.
Prayut gaat de leiding van diensten waar de beschuldigden werken, oproepen om een toelichting te geven. Bij lager geplaatst personeel wordt uitgezocht of ze op bevel van hun meerderen hebben gehandeld.
Van nu af aan zal de PACC elke maand een lijst met corrupte ambtenaren aan de premier geven. De meeste rotte appels zitten bij de politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maandag 13 april
– Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van zaterdag over een lijst met namen van mogelijk corrupte ambtenaren. Volgens dat bericht is de lijst opgesteld door de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), maar vandaag bericht de krant over een vervolglijst van de National Anti-Corruption Commission (NACC). Die eerste lijst met honderd namen ging naar premier Prayut, de vervolglijst met een nog onbekend aantal namen gaat na Songkran naar het Centre for National Anti-Corruption (CNAC). Lekker verwarrend allemaal, maar dat ben ik wel gewend van Bangkok Post.
En om het nog verwarrender te maken, meldt de krant vandaag dat het CNAC een panel opdracht heeft gegeven de lijsten te screenen alvorens ze naar Prayut gaan. De lijsten worden opgesteld [Kunt u het nog volgen?] door de NACC, de Rekenkamer en de PACC. Elke dienst levert haar lijst zelfstandig in bij het CNAC.
Volgens de secretaris-generaal van de NACC bevat de vervolglijst namen van provinciale gouverneurs, adjunct-gouverneurs, directeuren-generaal van diensten en permanent secretarissen (de hoogste ambtenaar van een ministerie). Bij door de NACC onderzochte corruptiezaken zijn tien lokale bestuurders betrokken; de meesten hebben geprofiteerd van aanbestedingen.
Het door het CNAC ingestelde panel stuurt de gescreende lijsten door naar Prayut, die beslist wat er met de ambtenaren-boefjes moet gebeuren: disciplinaire actie en/of strafrechtelijke vervolging. Enkelen staan al voor de rechter.

Donderdag 16 april
– De hoofdadviseur van het direct-sales bedrijf Ufun Store Co en zijn echtgenoten zijn aangehouden op verdenking van oplichting. Eerder hield de politie al twee members van het bedrijf aan, dat verdacht wordt via een piramide-constructie 14.700 personen 10 miljard baht lichter te hebben gemaakt.
Een directeur van Ufun ontkent de beschuldiging. Hij zegt dat het bedrijf bereid is binnen de wet te opereren, samen te werken met de Thaise autoriteiten en de vereiste informatie te leveren die nodig is om zijn onschuld te bewijzen. Alhoewel het bedrijf is stil gelegd en de bankrekeningen zijn bevroren, zal het bedrijf er alles aan doen leden die zich willen terugtrekken, hun inleg terug te geven.
Naar verluidt zou Ufun deel uitmaken van een transnationale bende, maar daarover geeft het bericht geen informatie. Tegen enkele werknemers en aandeelhouders, waaronder drie personen uit Myanmar, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.

Vrijdag 17 april
– Follow-up op de Ufun-zaak, het direct-sales bedrijf dat ervan verdacht wordt via een piramide-constructie zo’n 110.000 personen voor 20 miljard baht te hebben opgelicht. Een van de aandeelhouders is gisteren aangehouden toen ze probeerde het land via Nong Khai te verlaten. De vrouw was bij het bedrijf tekeningsbevoegd. Uit onderzoek is gebleken dat ze tachtig geldtransacties ter waarde van 116 miljoen baht heeft verricht van Ufun naar enkele bedrijven.
In de zaak werkt de politie samen met Amlo om de geldroutes naar diverse andere landen te traceren. Amlo heeft nog niet besloten of het vermogen van het bedrijf bevroren gaat worden en geld moet worden teruggegeven aan gedupeerde klanten.
De rechtbank heeft tegen twaalf verdachten arrestatiebevelen uitgevaardigd; tot nu toe zijn vijf verdachten gearresteerd. Een van de directeuren zou gevlucht zijn naar Vietnam. Zie verder de eerdere berichtgeving (zoekwoord: Ufun).

Zaterdag 18 april
– De politie heeft gisteren een inval gedaan in het huis van een zuster van een van de aandeelhouders van Ufun Store Co, het direct-sales bedrijf dat verdacht wordt van oplichting door middel van een ‘Ponzi scheme’, beter bekend als piramide constructie. In beslag genomen zijn computers en documenten. [Voor uitleg over de oorsprong en werking van een Ponzi scheme zie https://beleggen.info/beleggen/ponzi-scheme.] De aandeelhoudster zelf was woensdag al aangehouden in Nong Khai, toen ze probeerde het land te ontvluchten. De politie doorzocht het huis van de zuster naar aanleiding van een tip dat documenten van de aandeelhoudster waren overgebracht naar haar zusters huis. Tegen de zuster is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd.
De hoofdadviseur van Ufun ontkent naar de VS de benen te hebben genomen. Hij is met zijn vrouw afgereisd voor een bezoek aan hun zoon, die daar studeert. In een verklaring zegt hij snel terug te keren en zich te melden bij de politie om zijn onschuld te bewijzen. Tegen beiden loopt ook een arrestatiebevel.
Ufun wordt ervan verdacht 110.000 personen zo’n 20 miljard baht afhandig te hebben gemaakt. In de zaak werkt de politie samen met Amlo om de geldroutes naar diverse andere landen te traceren. De rechtbank heeft tegen twaalf verdachten arrestatiebevelen uitgevaardigd; tot nu toe zijn vijf verdachten gearresteerd. Zie verder de eerdere berichtgeving (zoekwoord: Ufun).

Zondag 19 april
– De vrouw in wier huis de politie vrijdag huiszoeking had gedaan [zie Kort Nieuws van gisteren, eerste bericht], heeft zich bij de politie gemeld. Ze wordt evenals haar zuster, aandeelhoudster van Ufun Store Co, verdacht van betrokkenheid bij de oplichting van deelnemers aan het Ponzi scheme (piramide constructie) van het direct-sales bedrijf. Daarbij zijn vermoedelijk 110.000 personen 20 miljard baht ontfutseld.
De vrouw ontkent aandelen in het bedrijf te hebben. Maar ze heeft wel haar zus geholpen door documenten en computers van haar op te slaan. Die zijn bij de huiszoeking in beslag genomen omdat ze als bewijsmateriaal kunnen dienen.
De politie ondervraagt momenteel dertig getuigen en slachtoffers en vraagt gedupeerde Ufun-deelnemers aangifte te doen. De aandeelhoudster werd vorige week woensdag in Nong Khai aangehouden toen ze het land wilde ontvluchten. De rechtbank heeft een aangeboden borgtochtsom van 3 miljoen baht geweigerd omdat het vluchtrisico te groot is.

Maandag 20 april
– Ruim dertig personen hebben aangifte gedaan tegen het direct-sales bedrijf Ufun Store Co. Ze zeggen voor een bedrag van 15 miljoen baht te zijn opgelicht. In totaal wordt het bedrijf ervan verdacht middels een piramide constructie 110.000 personen te hebben opgelicht voor 20 miljard baht.
Eerder had een groep van vijftig personen uit negentien provincies al geklaagd over het bedrijf. Zij kunnen naar 22 miljoen baht fluiten. De politie roept resterende slachtoffers op deze maand aangifte te doen, zodat de zaak begin volgende maand aan het OM kan worden overgedragen.
Dato Daniel Tay, een directeur van het bedrijf, ontkent de beschuldigingen. Hij zegt dat het bedrijf binnen de wet opereert en leden heeft in meer dan tachtig landen. De piramide-constructie staat bekend als Ponzi scheme en is niet per definitie frauduleus. Voor uitleg over de oorsprong en werking van een Ponzi scheme zie https://beleggen.info/beleggen/ponzi-scheme.

Dinsdag 21 april
– Het hooggerechtshof heeft besloten de corruptiezaak tegen voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom en twintig anderen in handeling te nemen. Een panel van negen rechters heeft dat unaniem besloten. Boonsong en de anderen worden beschuldigd van fraude bij rijstdeals in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Ze moeten op 29 juni voor het Hof verschijnen. Het bewijsmateriaal bestaat uit 205 dozen met 1.628 dossiers, verzameld door de National Anti-Corruption Commission.

Woensdag 22 april
– De financiële schade die het Ponzi scheme (piramide constructie) van direct-sales bedrijf Ufun Store heeft aangericht, is vermoedelijk veel groter dan tot nu toe gedacht, oppert de politie. Eerder werd een bedrag van 20 miljard baht genoemd, thans gaat de politie uit van 38 miljard baht. Het aantal gedupeerden is opgetrokken van 110.000 naar 120.000. Vorige week deden 110 slachtoffers aangifte en nog steeds melden gedupeerden zich.
De Maleisische politie helpt haar Thaise collega’s bij de zoektocht naar Dato Daniel Tay, een van de leidinggevenden. Dit heerschap ontkent dat het bedrijf frauduleus heeft geopereerd. Vorige week vertelde hij tijdens een persbriefing in Maleisië dat Ufun in tachtig landen leden heeft. Vandaag zou hij weer een briefing houden om uit te leggen hoe Ufun te werk gaat. De website van Ufin is nog in bedrijf, alhoewel de vergunning van het bedrijf is ingetrokken.
Het Anti-Money Laundering Office heeft op bezittingen van het bedrijf beslag gelegd, waaronder veertien luxe wagens (zie foto).

Donderdag 23 april
– Een adviseur van het Bangkok Marina Resort and Spa heeft gisteren de politie verzekerd dat het bedrijf niets te maken heeft met Ufun Store, het direct-sales bedrijf dat verdacht wordt van de oplichting van 110.000 personen middels een Ponzi scheme (piramide constructie). En daar laat ik het maar bij want in de rest van het bericht raak ik door de vele details de draad kwijt. Iets met aandelen.
Tot dinsdag hebben 131 gedupeerden van Ufun aangifte gedaan. Zij zijn voor 43 miljoen baht opgelicht. De totale schade die Ufun zou hebben aangericht, bedraagt 38 miljard baht.

Vrijdag 24 april
– Natuurlijk is hij zo onschuldig als een lammetje, volgde hij hetzelfde protocol als voorgaande regeringen en is de NACC jegens hem en oud-premier Yingluck bevooroordeeld. Gisteren verdedigde de voormalige minister van Handel zich in het parlement (NLA) tegen de beschuldigingen van de NACC, dat hij zich ingelaten heeft met verdachte rijstverkopen. De NACC heeft het parlement gevraagd hem [met terugwerkende kracht] af te zetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen.
Ook de staatssecretaris van Handel en de voormalige directeur-generaal van het Department of Foreign Trade gaven acte de presence in de NLA om zich te verweren. Samengevat: We hebben niets verkeerds gedaan. De staatssecretaris riep het parlement op af te zien van de impeachment procedure omdat de zaak voor een strafrechtelijke behandeling al bij het Hooggerechtshof ligt.

Zaterdag 25 april
– De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) is tevreden over wat ze tot nu toe bereikt heeft. En dat is een waslijst aan anti-corruptie maatregelen zoals een nieuwe wet om het proces voor het aanvragen van een toestemming door de overheid en goedkeuring van diverse soorten vergunningen te stroomlijnen. Doel daarvan is de bureaucratie terug te dringen en te voorkomen dat ambtenaren steekpenningen vragen in ruil voor hun medewerking. Overheidsdiensten moeten bij een aanvraag nu aangeven hoe lang een en ander gaat duren. Wanneer de wet van kracht is, kunnen burgers een klacht indienen tegen ambtenaren die in gebreke blijven.
Andere voorstellen van de ACT betreffen een integriteits overeenkomst bij aanbestedingen en enkele initiatieven met moeilijke namen die me niets zeggen, zoals het Construction Sector Transparency Initiative en het Extractive Industries Transparency Initiative.
De ACT prijst het besluit van de regering om artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten voor de overplaatsing van topambtenaren, die verdacht worden van corruptie en bij de strijd tegen personen die gronden in bosreservaten hebben gekraakt.

Donderdag 30 april
– Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft beslag gelegd op de bezittingen van twee leidinggevenden van Ufun Store Co, het direct-sales bedrijf dat ervan verdacht wordt 110.000 personen 38 miljard baht lichter te hebben gemaakt met een transnationaal online Ponzi-scheme (piramide constructie). Op de foto op de homepagina de brandkast van een van de twee leidinggevenden.
Eerder nam Amlo ook al bezittingen in beslag, waaronder huizen en auto’s van de eigenaar van de brandkast en dure merkhorloges, goud, sieraden, geld, een huis en twee auto’s van de andere verdachte. In totaal is nu voor een bedrag van 226 miljoen baht op geld en goederen beslag gelegd. Beide verdachten dienen Amlo uit te leggen hoe ze aan hun vermogen zijn gekomen.

Vrijdag 1 mei
– Voormalig minister van Handel Boonsong en twee topambtenaren van het ministerie van Handel zijn gisteren niet komen opdagen in het parlement om zich te verdedigen tegen de beschuldiging van fraude bij G-to-G rijstverkopen (government to government). Ze beperkten zich tot een brief waarin ze schreven zich voor de rechter te zullen verweren. Een verklaring afleggen in het parlement zou hun zaak kunnen schaden.
Het drietal is door de NACC van fraude beschuldigd en bij het parlement voorgedragen voor impeachment [met terugwerkende kracht] en een politieke ban van 5 jaar. Ook in dit bericht wordt de hele voorgeschiedenis weer in extenso nagekauwd. Ja, zo krijg ik de krant ook vol.

Vrijdag 8 mei
– Het parlement beslist later vandaag of voormalig minister van Handel Boonjong Teriyapirom, zijn toenmalige staatssecretaris en een hoge ambtenaar [met terugwerkende kracht] worden afgezet en een politieke ban van 5 jaar krijgen. De procedure is in gang gezet door de NACC die hen beschuldigt van fraude in het hypotheeksysteem voor rijst met G-to-G rijstdeals.

Zaterdag 9 mei
– De voormalige minister van Handel Boonsong Teriyapirom, de toenmalige staatssecretaris en een topambtenaar van het ministerie zijn gisteren door het parlement [met terugwerkende kracht]  uit hun functie ontzet en mogen 5 jaar geen politieke functie bekleden. Het parlement hechtte meer waarde aan de beschuldiging van fraude door het NACC dan aan hun verweer.
Volgens de NACC hebben ze gefraudeerd met G-to-G rijstdeals (government to government) waardoor rijst in handen is gekomen van particuliere bedrijven die nauwe banden hadden met voormalig premier Yingluck. Ze profiteerden daarbij van het hypotheeksysteem voor rijst.
Het drietal kan nog niet gerust ademhalen want ze worden ook strafrechtelijk vervolgd. Op 29 juni moeten ze verschijnen voor de Criminal Divison for Political Office-Holders van het hooggerechtshof.
– De NACC gaat onderzoek doen naar de besteding van gelden door het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personnel. Het kantoor wordt beschuldigd [door wie?] geld te hebben besteed aan een ‘unworthy investment’ waarmee een energiecentrale op zonne-energie in Nong Ya Plong (Phetchaburi) wordt bedoeld.
Volgens Isra News Agency investeert het kantoor 2,1 miljard baht in het project dat in totaal 6,5 miljard baht kost. Vragen zijn gerezen over de hoogte van het bedrag en er wordt gesproken over wangedrag van kantoorpersoneel. Volgens de NACC-voorzitter zouden kantoormedewerkers bedragen van meer dan 1 miljard baht in hun safe hebben.

Zondag 10 mei
– Het laatste bericht over de oplichting van 110.000 personen middels een zogeheten Ponzi scheme (piramide constructie) dateert al weer van 30 april; vandaag een follow-up: de inval in een huis in Lat Phrao (Bangkok), dat op naam staat van de ex-echtgenoot van een grote aandeelhoudster in het controversiële direct-sales bedrijf Ufun Store Co.
Die dame werd medio april gearresteerd toen ze probeerde naar Laos te vluchten. De politie kwam de woning op het spoor dankzij de tip van een getuige, een Ufun-lid dat er wel eens na overwerk overnachtte. De ex-echtgenoot gaat voor ondervraging worden opgeroepen.
De politie heeft al beslag gelegd op een huis van de vrouw en het Ufun-kantoor en ze speurt naar ander vermogen dat naar familie en bekenden is weggesluisd. Degenen voor wie dat geldt, is gevraagd zich te melden want ze overtreden de anti-money laundering wet.
Tot nu toe hebben ruim duizend gedupeerden aangifte gedaan en is voor 812 miljoen baht aan vermogen in beslag genomen. De politie hoopt haar onderzoek deze maand te kunnen afronden.

Maandag 11 mei
– Dat kan geen zuivere koffie zijn: een bedrag van 1 miljoen baht aan Kroatische kuna’s in het kantoor van twee voormalige functionarissen van het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personel (Otep). Dat geld plus grondactes en documenten is gevonden in de safes van het tweetal. De totale waarde bedraagt 2,1 miljard baht.
De heren zijn al ondervraagd, maar ze lijken een beetje om de hete brei heen te draaien. De vondst zou het onderpand zijn van een particulier bedrijf in een gezamenlijke investering in een zonne-energie centrale. Dat lijkt niet erg waarschijnlijk want de State Budget Inspection Commission verdenkt Otep van ongepaste uitgaven vanwege het besluit 2,1 milard baht te investeren in een zonne-energieproject van de Billion Innovated Group. Gepland is de bouw van een centrale in Nong Ya Plong (Phetchaburi).
Een van de twee mannen die onder verdenking staan, is volgens een bron de voormalige secretaris-generaal van Otep die vorige maand samen met andere onderwijsmensen abrupt is overgeplaatst op last van premier Prayut. De premier heeft opdracht gegeven de investering te annuleren. Drie commissies gaan verder onderzoek doen naar de zaak, die naar corruptie riekt.

Heksenjacht op Yingluck?
15 mei – Is er sprake van een heksenjacht (waarmee ik niet wil suggereren dat oud-premier Yingluck een heks is, want ze is de charme zelve)? Daar begint het wel op te lijken nu de National Anti-Corruption Commission opnieuw haar pijlen richt op Yingluck. Ditmaal voor onjuiste compensatiebetalingen aan roodhemd demonstranten en supporters.
Ook voormalig vice-premier Suthep (inmiddels monnik) krijgt het opnieuw voor zijn kiezen van de NACC. Hij wordt verdacht vanwege vermeende onregelmatigheden bij de aanbesteding van de bouw van politiebureaus. Hij zou toestemming hebben gegeven de terms of reference [programma van eisen?] te wijzigen waardoor één aannemer het werk kreeg, die er vervolgens een potje van maakte.
Een derde zaak betreft de voormalige minister van ICT (net als Suthep Democraat). Hij wordt ervan verdacht zijn positie te hebben misbruikt bij telecom deals, waardoor bepaalde bedrijven een contract in de wacht konden slepen.
De NACC meent voldoende aanwijzingen te hebben dat Yingluck en de 33 toenmalige kabinetsleden zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik door demonstranten, nabestaanden van omgekomen demonstranten en gewonde demonstranten die actief waren in de periode 2005 tot 2010, geld uit te keren.
Volgens NACC-commissaris Vicha Mahakun waren de betalingen niet gebaseerd op een wet en dienden ze alleen politieke doeleinden. Bovendien was er sprake van een belangenconflict, zegt hij, omdat veel ontvangers roodhemden waren die de regering steunden.

Vrijdag 15 mei
– De PACC heeft een panel gevormd dat negen functionarissen aan de tand gaat voelen over een grondakte die is verleend is aan een hoge functionaris. Dit heerschap wordt ervan beschuldigd wederrechtelijk een stuk land bij nationaal park Khao Yai te hebben bemachtigd.
In verband met deze zaak heeft het Agricultural Land Reform Office al een landmeter overgeplaatst. En mocht u zich afvragen wat die dienst ermee te maken heeft: de desbetreffende grond heeft een landbouwbestemming en dient te worden uitgegeven aan landloze boeren. De landmeter wordt er ook van verdacht diverse hoge functionarissen op haar kantoor en een voormalige minister te hebben gematst. Het onderzoek van de PACC gaat vier tot zes maanden in beslag nemen. (Zie pagina Corruptie 2)

– Nog meer corruptie, nu gepleegd door een voormalige secretaris-generaal van het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers en Educational Personnel (Otep), en dat is het pakkie-an van de National Anti-Corruption Commission. Hij zou 2 miljard baht hebben verduisterd uit het nationaal lerarenfonds.
De NACC neemt het onderzoek van de DSI over, die er eerder in gedoken was. NACC-commissaris Vicha Mahakun denkt dat Otep in veel andere corruptieschandalen is verwikkeld, maar dit is het grootste.
Eerder kwam Otep in het nieuws vanwege de vondst van 1 miljard baht in Kroatische kuna in de safes van twee voormalige Otep-werknemers. Maar dat is dus een andere zaak. Volgens berichten zou de SG een van de twee zijn. (Zie pagina Corruptie 2)

– Voormalig gouverneur Bhichit Rattakul van Bangkok, zijn toenmalige gemeentesecretaris en vier anderen kunnen gerust ademhalen. Ze zijn door de rechtbank vrijgesproken van samenzwering tussen 1995 en 1997 bij de aankoop van land in Bang Sue voor de aanleg van een parkeerterrein. Volgens de aanklacht had de gemeente te veel betaald, maar de rechtbank oordeelde dat de prijs niet boven de mediaanprijs lag en dat geen gemeenteregels waren overtreden.
Twee anderen, een voormalige secretaris van de gouverneur en een voormalig districtshoofd van Bang Sue, werden wel  schuldig bevonden. Zij hadden steekpenningen gevraagd en geïncasseerd, hetgeen hen een straf van acht en tien jaar opleverde.

Zaterdag 16 mei
– Premier Prayut heeft, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet die hem de volledige macht geeft, 45 functionarissen op non-actief gesteld. Tegen hen lopen onderzoeken naar corruptie door de NACC, PACC en de Rekenkamer. De betrokken functionarissen, werkzaam op een ministerie, worden overgeplaatst naar het kantoor van de respectievelijke permanent secretarissen; lokale ambtenaren krijgen gedurende de onderzoeken geen salaris.

Zondag 17 mei
– De jacht op van corruptie verdachte ambtenaren gaat onverminderd door. Binnenkort ontvangt premier Prayut een tweede lijst met zwakke broeders, nadat hij eerder vorige week 45 op non-actief had gesteld. Deze week komt het Centre for National Anti-Corruption (een nieuwe door de junta gevormde club) bijeen om de lijst op te stellen aan de hand van namen die door diverse diensten zijn ingeleverd. Prayut maakt bij zijn strafmaatregel gebruik van artikel 44 van de interim-grondwet (die in de plaats van de staat van beleg is gekomen), die hem absolute macht verleent.
Enkelen van de groep van 45 zijn niet gestraft door de eigen dienst, alhoewel er wel bewijs was voor hun betrokkenheid bij corrupte praktijken. De premier heeft de diensten opgedragen meer disciplinair onderzoek te doen naar de verdachten; de NACC en PACC bereiden intussen strafrechtelijke vervolging voor. De maatregel van de premier, heeft volgens een bron, tot doel om te voorkomen dat bewijsmateriaal wordt verdonkeremaand.

– Het onderzoek naar het Ponzi-scheme (een piramide constructie) van het direct-sales bedrijf Ufun Store Co wordt uitgebreid naar Vanuatu (een eilandengroep die eerder bekend stond als het Frans-Britse condominium Nieuwe Hebriden), Maleisië en China, want ook daar zijn slachtoffers gemaakt. Politiecommissaris Somyot zegt dat een speciaal onderzoeksteam wordt gevormd voor de internationale invalshoek.
Vorige week heeft de politie huiszoeking gedaan bij UDBP Management (Thailand) Co en de directeur, vice-president plus zeven Chinese medeplichtigen aangehouden. Via dit bedrijf werd het geld van slachtoffers doorgesluisd naar Maleisië en Vanuatu. Volgens de politie hebben 8.706 Ufun-deelnemers elk 30.000 baht overgemaakt naar UDBP, in totaal 300 miljoen baht.
Ufun kreeg vorig jaar toestemming kruidendranken, fruitdrankjes en cosmetica te verkopen, maar feitelijk hield het bedrijf zich bezig met het werven van nieuwe leden in plaats van de verkoop van producten.

Dinsdag 19 mei
– Bij de aankoop van gymnastiek- en recreatieve toestellen in 2013 is door het Department of Physical Education gerommeld, heeft de DSI ontdekt. De zaak wordt overgedragen aan de NACC, die tegen de dienst en betrokken ambtenaren actie gaat ondernemen.
Uit het DSI-onderzoek is gebleken dat voor de 30 toestellen, gekocht voor 45 miljoen baht, een prijs is betaald tienmaal de catalogusprijs. Veel toestellen waren onveilig c.q. niet geschikt voor de scholen, waarvoor ze bestemd waren: kinderdagverblijf, kindergarten en lagere school. Het bedrijf dat de spullen leverde, kocht ze al van buitenlandse producenten voordat de aanbesteding was afgerond en dat duidt ook niet op zuivere koffie.

– Ruim 900 werknemers van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) inclusief DSI-hoofd Suwana Suwanjata, hebben gisteren hun solidariteit betuigd aan de strijd tegen corruptie door overheidsdienaren. Voor het kantoor van de DSI aan de Chaeng Watthanaweg in Bangkok stelden ze zich in slagorde op met gekruiste armen. Een foto van deze fraaie steunbetuiging is nog niet beschikbaar en volgt hopelijk later.

-Oud-premier Yingluck moet vandaag verschijnen voor het hooggerechtshof (afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders) om zich te verweren tegen de beschuldiging van plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Een openbare aanklager waarschuwt dat ze een arrestatiebeval riskeert als ze niet komt, maar ik meen me te herinneren dat ze eerder al heeft verklaard van de partij te zijn omdat ze overtuigd is van haar onschuld. Volgens de aanklacht zou ze nagelaten hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten van het regeringsspeeltje c.q. stemmentrekker. Naar verwachting zullen tien getuigen een verklaring afleggen. Yingluck’s advocaat bevestigt haar komst. [Onnieuws, dit bericht.]

Woensdag 20 mei
–  Zoals gisteren al gemeld in Kort Nieuws heeft oud-premier Yingluck zich keurig vervoegd bij het hooggerechtshof, waar ze terecht moet staan wegens plichtsverzuim bij het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck pleitte niet schuldig voor de negen rechters. Ze krijgt de gelegenheid een schriftelijk verweer in te dienen, dat het Hof uiterlijk 3 juli dient te ontvangen. Daarna volgen zittingen op 21 en 28 juli voor het horen van getuigen.  Het OM roept 13 getuigen op, de verdediging wil 20 getuigen laten opdraven.
Na de zitting mocht Yingluck weer naar huis, maar wel nadat een spaarrekening met 30 miljoen baht als borgtocht was geplaatst. De zitting trok veel belangstelling van supporters, die haar een hart onder de riem staken door te roepen ‘Fight! Fight!’ De politie was met 500 man aanwezig, zowel geüniformeerd als in burger.

– De twee hoogste ambtenaren van de ministeries van Milieu en ICT zijn overgeplaatst naar een inactieve post [lees: geschorst]. Beiden worden, evenals andere ambtenaren, verdacht van corruptie. Premier Prayut benadrukt evenwel, aldus de regeringswoordvoerder, dat de overplaatsingen niet door de bevolking mogen worden beschouwd als een teken dat ze iets verkeerds hebben gedaan, want het onderzoek naar hen is nog niet afgerond.
Zoals eerder gemeld wordt Prayut gevoed met namen van ambtenaren die mogelijk betrokken zijn [geweest] bij corruptie. Een eerste lijst met namen leidde tot de overplaatsing van 45 ambtenaren, een tweede lijst is in de maak. De corruptieonderzoeken worden gedaan door de NACC, PACC en de Rekenkamer.

–  Tien ambtenaren van het Office of the Central Civil-Registration hebben tussen 2006 en 2013 valse ID-kaarten verstrekt aan 400 statenloze personen in de twee grensprovincies Chiang Mai en Kanchanburi.Op de kaarten veranderden ze de gegevens, inclusief namen en geslacht, en voerden die in de database in. Dat is gebleken uit onderzoek van de DSI.
Het onderzoek is een reactie op de aangifte van een districtshoofd in Kanchanaburi die in februari een groep provinciale bestuurders van fraude met ID-kaarten beschuldigde. Voor de kaarten moest 10.000 tot 100.000 baht worden betaald, afhankelijk van de toegekende status. De onderzoeksresultaten van de CDI gaan naar de NACC en PACC voor verdere actie.

Donderdag 21 mei
– In de strijd tegen van corruptie verdachte ambtenaren wordt met spanning uitgekeken naar de tweede lijst met namen, die premier Prayut op zijn bureau krijgt. De eerste lijst leidde tot de overplaatsing van 45 ambtenaren. De namen worden verzameld door de NACC, PACC, de Rekenkamer en Amlo op basis van gegevens verstrekt door ambtelijke diensten. De NACC is nu bezig de laatste hand aan lijst 2 te leggen. Namen zijn nog niet bekend c.q. uitgelekt.

KMITL: Gevluchte verdachte aangehouden
23 mei – Het is al weer enige tijd geleden dat de zaak in het nieuws was: de verduistering van 1,5 miljard baht van bankrekeningen van het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang tussen 2012 en 2014. Daarvan worden het voormalig hoofd van de boekhouding van het KMITL verdacht, een voormalig directeur van een bankfiliaal en anderen. Elf verdachten zitten al in voorarrest.
Gisteren arresteerde de politie op Suvarnabhumi een hoofdverdachte die op 23 december gevlucht was naar Hong Kong en twee dagen later naar Londen. Kittisak Matthujad arriveerde goed voorbereid want hij had het call register op zijn mobiele telefoon gewist. En verder weigerde hij de politie informatie over de zaak en de mastermind te verstrekken.
Tegen de pers zei hij teruggekomen te zijn om zijn onschuld te bewijzen. Hij bevestigde tegen een rente van 15 procent geld te hebben geleend van de bankdirecteur voor investeringen en zei onthutst te zijn dat zijn moeder was aangehouden.
De politie is niet onder de indruk van zijn verweer. ‘Hij vertelt leugens’, zegt politiecommissaris Somyot. Volgens Somyot is het onredelijk te veronderstellen dat de verdachte honderden miljoenen van de bankdirecteur kreeg zonder dat de directeur vroeg waarvoor het geld was bestemd. Bovendien zijn de afgelopen twee of drie jaar geen aflossingen verricht op de lening. De politie vermoedt een grote man achter de verduistering. ‘Er moet iemand zijn die aan de touwtjes heeft getrokken’, aldus Kornchai Klaikleung, adjunct-hoofd van de Crime Suppression Division. De CSD denkt dat Kittisak geholpen heeft het verduisterde geld wit te wassen door de aankoop van land, vastgoed en voertuigen. Kittisak zou van de 1,5 miljard baht 1 miljard baht hebben ontvangen.

Vrijdag 17 juli 2015
– De NACC gaat een nieuw onderzoek doen naar gerommel met het prijsinterventieprogramma voor rijst van de regering Abhisit [niet te verwarren met het hypotheeksysteem voor rijst van de regering Yingluck]. Nieuw bewijs wijst erop dat de assistent van de toenmalige minister van Handel een bedrijf heeft bevoordeeld. De assistent werd in december 2010 ontslagen. Een eerder onderzoek door de NACC pleitte Abhisit, toen voorzitter van het National Rice Policy Committee, de vice-voorzitter en de minister van Handel vrij van kwalijke praktijken.

Zaterdag 18 juli
– De bekende tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda moet toch 55,77 miljoen baht betalen aan MCOT voor in 2006 niet afgedragen reclamegelden. De Supreme Administrative Court heeft dat gisteren bepaald in afwijking van een eerdere uitspraak van de Central Administrative Court.
Met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter komt geen einde aan de zaak, want Sorayuth moet ook terecht staan voor omkoping van een MCOT-werkneemster, een vergrijp dat de NACC heeft vastgesteld.
MCOT is de zendgemachtigde van het kanaal waarop de man met de wapperende handjes via zijn productiemaatschappij vanaf 2003 een nieuwsprogramma presenteerde.

Dinsdag 28 juli
– Een tijd niets van gehoord, de laatste keer was op 17 mei: het direct-sales bedrijf Ufun Store Co dat via een zogeheten Ponzi-scheme (een piramide constructie) verdacht wordt van de oplichting ad 20 miljard baht van 120.000 personen in binnen- en buitenland. Gisteren werd een nieuwe verdachte aan de pers getoond. Hij zegt adjunct-wooordvoerder te zijn van de Chartthaipattana partij, maar de partij ontkent dat. De man was tot 2011 lid van de partij.
Hoe hij precies in de zaak is betrokken, gaat boven mijn pet, maar ik neem aan dat hij niet is aangehouden vanwege zijn mooie bruine ogen. De politie wil hem laten vervolgen voor het witwassen van geld.

Vrijdag 31 juli
– In Pattaya heeft de politie gisteren een man aangehouden die betrokken was bij het ponzi scheme van het direct sales bedrijf Ufun, een piramideconstructie waarbij 120.000 mensen zijn opgelicht voor een totaalbedrag van 20 miljard baht. De man is de 44ste verdachte, die is aangehouden.
De man werd aangehouden toen hij bewoners probeerde te overtuigen dat Ufun een legale onderneming is en dat de politie niets van Ufun’s marketingstrategie begrijpt. Hij is sinds 2014 actief voor het bedrijf, nadat hij van vrienden en kennissen 200.000 baht had geleend om in het bedrijf te investeren. In een tv-uitzending heeft hij reclame gemaakt voor Ufun.

Woensdag 5 augustus
– En weer twee arrestaties in de Ufun Store-zaak, het direct sales bedrijf dat via een piramide-constructie kans heeft gezien 120.000 personen 20 miljard baht lichter te maken. Een van hen lukte het vijfduizend personen over te halen om bij elkaar voor 68 miljoen baht aan Ufun aandelen te kopen. Natuurlijk zei ze zo onschuldig als een lammetje te zijn. De ander plaatste online valse beweringen over Ufun.

Donderdag 6 augustus
– De provinciale rechtbank van Uttaradit heeft arrestatiebevelen tegen tien buitenlanders en drie Thai uitgevaardigd, die verdacht worden van de verstrekking en het gebruik van ID-kaarten van overleden personen, die nog voorkwamen in de database van het Department of Provincial Administration. De makers rekenden 20.000 baht voor een identiteitskaart. Voor buitenlanders is een ID-kaart handig, want dan hoeven ze geen visum aan te vragen.
De valse kaarten werden op het registratiekantoor van Ban Khok gemaakt. Gebleken is dat vijf personen de tien buitenlanders aan een valse kaart hebben geholpen. Drie van hen zijn Thai, waaronder een monnik, maar die ontkent elke betrokkenheid. De zaak kwam aan het licht toen een man uit Singapore met een valse kaart werd betrapt op de grenspost in Mae Sai (Chiang Mai). Hij stond op het punt naar Tachilek in Myanmar te reizen.
– Het lijkt wel lopende-bandwerk. Weer twee arrestaties in de Ufun-zaak, het direct-salesbedrijf dat via een piramideconstructie 120.000 personen 20 miljard baht afhandig heeft gemaakt. Gisteren ging het om twee verdachten en vandaag weer. Een van hen zou 796 personen hebben overgehaald Ufun-aandelen te kopen. Het geld moest worden overgemaakt naar de bankrekening van een man, die vermoedelijk in de VS is. De ander zag kans voor 12 miljoen baht aan aandelen te slijten.

Laatste (?) bedrijf in Klong Dan corruptieschandaal
7 augustus – Het ministerie van Milieu kiest eindelijk eieren voor zijn geld. Het stelt het consortium dat de afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan (WZI) in Samut Prakan aanlegde, schadeloos voor een bedrag van negen miljard baht. Het ministerie legt zich neer bij de uitspraak van de hoogste bestuursrechter, vorig jaar november. Maar het heeft nadien wel kunnen bedingen dat het geen rente hoeft te betalen en dat scheelt weer twee miljard baht.
Het ministerie legt haar besluit voor aan vice-premier Wissanu, die een commissie over de WZI heeft voorgezeten en het vervolgens ter goedkeuring voorlegt aan het kabinet. Het Wastewater Management Authority gaat met omwonden praten wat er met de locatie moet gebeuren (het werk werd in 2003 stilgelegd toen de installatie voor 98 procent klaar was).
Klong Dan wordt beschouwd als een van de grootste corruptieschandalen in Thailand. De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Vatana Asavahame (foto), kreeg een gevangenisstraf van 10 jaar omdat hij ambtenaren had omgekocht hem grondaktes te verlenen zodat hij de grond kon verkopen aan het Pollution Control Department. Zijn bedrijf maakte ook deel uit van het consortium. Een tweede minister die erbij betrokken was, is inmiddels overleden en over het lot van een derde, de toenmalige minister van Wetenschap, rept het artikel niet.
In bijgaand kader (nog niet beschikbaar) een chronologisch overzicht van de affaire. Verder verwijs ik naar het artikel Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater. De foto toont de situatie toen Klong Dan voor 20 procent klaar was. Een recentere foto wordt later geplaatst.
Rest nog te vermelden dat Vatana (foto links) in 2008 de benen nam naar het buitenland en dat hij de vader is van de voormalig voorzitter van Provinciale Staten van de provincie Samut Prakan die recent tot 18 maanden gevangenisstraf is veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij verkiezingsfraude.
Zoonlief  lag blijkbaar goed bij de vrouwtjes. Op de foto zijn ex-partners. [Met dank aan Chris de Boer, die me op de foto attent maakte. Bron: MSN Thailand.] Zie voor die affaire het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van woensdag.
Chonsawat wil minder bezoek
Vanuit de gevangenis houdt Chonsawat de touwtjes stevig in handen. Hij heeft bezoekers gevraagd hem niet in groten getale op te zoeken. Hij wil net als de andere gevangenen worden behandeld, aldus een bron. Sinds de man achter de tralies verdween, hebben tal van mensen hem bezocht: vertegenwoordigers van lokale bestuursorganen, buurtleiders en bewoners. Ook zijn ex-echtgenote, zangeres Nantida met wie hij 10 jaar getrouwd was, kwam hem met hun dochter opzoeken. Nadat de bezoektijd over was, ging Chonsawat met de andere gevangenen futsal spelen.
Het OM heeft nadere details bekend gemaakt over de 800 miljoen baht die de provincie Samut Prakan tussen 2011 en 2013 aan tempels doneerde. Aan de giften was de voorwaarde verbonden dat bij bouwwerkzaamheden een bepaalde aannemer moest worden ingeschakeld. Die moesten ze ‘up front’ [?] betalen wat verdacht is.

Vrijdag 7 augustus
– Het riekt niet alleen naar vriendjespolitiek, maar het lijkt me ook vriendjespolitiek. Wie er een stokje voor heeft gestoken, weet ik niet. Waar gaat het om? Twee voormalige leden van de Raad van Bestuur van het openbaarvervoersbedrijf van Bangkok (BMTA) worden beschuldigd van corruptie, gepleegd in 2000. Eind deze maand eindigt de verjaringstermijn.
Waarom er tot nu toe geen actie is ondernomen, laat zich raden. Eén is lid van de NACC en de ander is adviseur van een NACC-commissaris. En laat nu de NACC onderzoek naar de vermeende corruptie hebben gedaan. Een NRC-lid heeft de benoeming van het paar gehekeld. ‘De NACC is onze enige hoop als het gaat om de bestrijding van de corruptie. De waakhond is nu bezoedeld door het onderzoek zo lang te traineren.’
De NACC-voorzitter zegt dat de NACC met een uitspraak komt voordat de zaak verjaart. Donderdag  bespreekt de commissie de onderzoeksresultaten. De twee verdachten zijn daarbij afwezig.

Zondag 9 augustus
– Er zijn ‘veel meer’ ambtenaren van de Belastingdienst betrokken bij het BTW-schandaal dat de overheid in 2012 en 2013 4,3 miljard baht aan gederfde inkomsten heeft gekost. Dit blijkt uit onderzoek van de National Anti-Corruption Commission (NACC).
Even kort: De verdachten richtten nep exportbedrijven op en leverden vervalste facturen in op basis waarvan ze BTW konden terugvorderen, zogenaamd geheven op geïmporteerde goederen die na bewerking geëxporteerd werden.
Een van de corrupte belastingmensen is een voormalig directeur-generaal. Van hem werd in juni goud ter waarde van 179 miljoen baht in beslag genomen. Hij is in mei geschorst. De NACC heeft een jaar de tijd om na te gaan of het goud legaal is verkregen. Een sub-commissie van de NACC doet nog onderzoek naar de ‘ongebruikelijke rijkdom’ van de man, die geschat wordt op 600 miljoen baht.
Volgens het ministerie van Financiën zijn 30 rechtspersonen betrokken bij de oplichting. Verschillende personen traden op als aandeelhouder of directeur van de nepbedrijven, van wie sommigen kantoren hadden bestaande uit lege kamers.

Woensdag 12 augustus
– Het ‘integrity pact’ (IP) wordt opgenomen in de nieuwe Public Procurement Act. Het IP is een begin dit jaar gemaakte afspraak tussen overheidsdienten en bedrijven over de aanbestedingsprocedure bij overheidsopdrachten, bedoeld om corruptie te voorkomen. Zo mogen derden het proces van nabij in de gaten houden. Bij vijf projecten wordt het al toegepast, onder andere de aanschaf van op aardgas rijdende bussen en de aanleg van de Blue Line.

Donderdag 13 augustus
– Hij ligt er sinds 2003 al werkeloos bij: de afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan in Samut Prakan. Symbool van een van de grootste corruptieschandalen en nog steeds is geen litertje afvalwater gezuiverd.
Premier Prayut vindt het zonde – en gelijk heeft hij (deze keer). Hij heeft de autoriteiten gevraagd na te gaan of de installatie opgelapt kan worden. Het ding heeft tenslotte 20 miljard baht gekost en daar komt ook nog eens een bedrag van negen miljard baht bij dat het Pollution Control Department als schadevergoeding aan het bouwconsortium moet betalen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter in november besloten. Het consortium was wel zo vriendelijk om af te zien van de geëiste rente en dat scheelt weer mooi 2 miljard baht.
Zie verder Khlong Dan: Een smerige zaak rond afvalwater en het bericht Laatste (?) bedrijf in Klong Dan corruptieschandaal (7 augustus).

Bewoners: Herstel Klong Dan geen goed idee
14 augustus – De opdracht van premier Prayut aan de autoriteiten om te bezien of de afvalwaterzuiveringsinstallatie (WZI) Klong Dan opgelapt kan worden (zie Kort nieuws van gisteren) valt niet in goede aarde bij omwonenden. Dawan Chantarahassadi, actievoerder van het eerste uur, zegt dat zij en andere omwonden zich er met hand en tand tegen zullen verzetten omdat de WZI milieuvervuilend is.
‘Hier bevindt zich het meest vruchtbare mangrovebos in de Golf van Thailand en het grootste gebied voor het kweken van mosselen. Het project vernielt het maritieme ecologisch systeem en de inkomstenbron van de lokale bevolking.’
Dawan adviseert de premier de (door corruptie) geleden schade te verhalen op de degenen die hun zakken gevuld hebben. Ze denkt dat herstel kostbaar zal worden, vooral door de 125 km pijpleiding tussen Bangkok en Samut Prakan. [Al aangelegd of nog aan te leggen?]
De strijdbare vrouw pleit ervoor de bassins te gebruiken voor het kweken van vissen, waarvan de ecologie en de bewoners kunnen profiteren. Een WZI kan volgens haar beter worden aangelegd op industrieterrein Bang Pu (ook Samut Prakan), waar voldoende ruimte is.
De directeur van Ecological Alert and Recovery Thailand zegt dat het Pollution Control Department al heeft berekend dat herstel niet de investering waard is. Het zou vele miljarden kosten de gebouwen en (ondergrondse) pijpleiding te repareren. [Mijn suggestie: Maak er een anti-corruptie museum van.]

Klong Dan: Weer een ‘stompzinnige’ studie
16 augustus – Een stompzinnigheidshonorarium. [Mooi Scrabble woord] Zo noemt een ambtenaar, die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven, de geplande uitgave van 315 miljoen baht voor een studie naar de controversiële rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klong Dan in Samut Prakan. De geschiedenis lijkt zich te herhalen want een eerdere studie in 2004 (kosten 45 miljoen baht) ligt te verstoffen.
De studie is voorgesteld door het ministerie van Milieu op instigatie van premier Prayut. Hij vindt het zonde om de nooit afgebouwde RWZI er werkeloos te laten bij liggen. De aanleg werd in 2003 wegens corruptie stil gelegd. Onlangs kwam de RWZI weer in het nieuws omdat het Department of Pollution Control op last van de bestuursrechter het consortium, dat de installatie aanlegde, schadeloos moet stellen voor een bedrag van elf miljard baht. Het DPC heeft er twee miljard van kunnen afsnoepen, omdat het consortium de rente-eis heeft laten vallen.
De studie die het ministerie voor ogen heeft, heeft al een mooie naam: Technical evaluation and people’s acceptance of waste water treatment in Samut Prakan province (Klong Dan). De eerdere studie in 2004 ging volgens de bron over hetzelfde, maar er werd destijds niets mee gedaan omdat de fraudezaak nog onder de rechter was. ‘We zijn bang dat we eindigen met een tweede “stupidity fee”. Meer en meer geld wordt op een nutteloze wijze besteed om een antwoord te vinden dat al bestaat. […] Het is beter om het geld te besteden aan een studie naar alternatieven.’

Zondag 16 augustus
– Die man heeft toch wel op onbeschaamde wijze zijn zakken gevuld, want onder de van hem in beslag genomen 916 spullen bevinden zich een antiek Frans bureau ter waarde van een half miljoen baht en een walnoten kabinet van 1,5 miljoen baht.
Pongpat Chayapan, voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, vergaarde zijn kapitaal door steekpenningen te vragen bij promoties in het korps, de exploitatie van een gokgelegenheid en door steekpenningen te incasseren van oliesmokkelaars in het Zuiden. Maar hij kan er niet meer van genieten, want de man is veroordeeld tot een fors aantal jaren gevangenisstraf, behalve voor corruptie, ook voor majesteitsschennis en het witwassen van geld.
Zijn in beslag genomen spullen, waaronder ook gestolen beeldjes van Rama V (waarde 700.000 baht), porselein uit de Ayutthaya periode en Chinees porselein uit de Qing dynastie wordt van vrijdag tot maandag geveild. Dinsdag en woensdag zijn kijkdagen. De volgende veiling (dit is de derde) staat gepland voor 21 tot 24 september.

Maandag 17 augustus
– Niet alleen Pheu Thai-ers worden aangepakt door de NACC, wat sommigen de anti-corruptie commissie verwijten, maar ook leden van de Democratische regering Abhit die aan het bewind van Yingluck vooraf ging. De NACC gaat onderzoek doen naar 45 personen, waaronder 32 uit het kabinet Abhisit, die betrokken waren bij het schandaal met cassavezetmeel in 2010. De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim bij de verkoop van zetmeel onder de marktprijs aan een Chinees bedrijf, dat het spul voor 1,4 miljard baht verwierf.

Corruptie bij politie: Zij dronken een glas, zij pisten…
20 augustus – Een politieagent, vers van de politieacademie, verdient amper genoeg om zijn gezin te onderhouden. De helft van zijn inkomen gaat op aan politievoertuigen, benzine, uniform, computer, printer, papier, inkt, allemaal ten behoeve van het werk, aan lunches tijdens opdrachten, vuurwapen, bureau, stoelen enzovoort.
Het gevolg? ‘We moeten geld lenen en raken verstrikt in schulden’, viel te lezen op een ijlings verwijderde Facebook-pagina van de politie in Sakhon Nakhon. Een junior-agent deed er een boekje open over het contrast tussen junioren en senioren. De hoge heren hebben geen schulden, want hun salaris wordt elke maand aangevuld met steekpenningen van goktenten, uitgaansgelegenheden, sekshandel, mensenhandel, drugs en wat zoal naar hen wordt gestuurd.
Columniste Sanitsuda Ekachai schrijft in haar wekelijks column dat de armzalige positie van agenten met een lagere rang een publiek geheim is, evenals de corruptie van de hoge heren. De mensen hebben geen peilingen nodig om hun geloof te bevestigen over politiecorruptie; ze ervaren het elke dag.
Gaat de militaire regering, die de bestrijding van corruptie hoog in haar vaandel heeft, er een eind aan maken? Om die vraag te beantwoorden verwijst Sanitsuda naar een conferentie over hervormingen bij de politie. Prayuth, toen nog generaal, stelde er voor de misdaadbestrijding los te koppelen van het politiekorps. Ja, dat had hij gedacht. Een voormalige politiechef dreigde de systematische corruptie in het leger te onthullen, zoals bij de loting voor de dienstplicht en gigantische commissies bij wapenaankopen.
Sanitsuda: ‘We weten niet wat er achter de schermen is gebeurd, maar de PM kondigde ten slotte aan dat hervormingen bij de politie een zaak van de volgende regering is.’
Mag ik het zo samenvatten: Zij dronken een glas, zij pisten een plas en lieten de zaak zoals zij was. (Bron: Bangkok Post, 19 augustus)

Donderdag 20 augustus
– Het kantoor van de procureur-generaal heeft onregelmatigheden gevonden bij de uitvoering van een programma van de regering Yingluck dat tot doel had rijst goedkoop te verkopen. Verzuimd is contractueel vast te leggen dat de zes bedrijven die de rijst hadden afgenomen van de Public Warehouse Organisation (PWO) en verkochten, 70 baht per zak [gewicht?] moesten rekenen. U begrijpt het al: de rijst werd verkocht voor – raad eens – 72 à 75 baht. Die grap heeft overheid 3,8 miljard baht gekost. [Hoe dan? Dat begrijp ik niet.]
Het kantoor heeft nog meer kwalijke zaken ontdekt. Een van de bedrijven had geen enkele ervaring in de rijst detailhandel en sommige van de vijf andere hadden banden met dat bedrijf. Volgens getuigen hebben ze dankzij medewerking van PWO-personeel een contract in de wacht kunnen slepen.

Zaterdag 22 augustus
– Haastige spoed is zelden goed, lijkt het motto in Thailand, want zaken kunnen zich heel lang voortslepen. Neem de aanschaf van tweehonderd digitale klokken voor het parlement. Kostte 15 miljoen baht. Een NCPO-commissie heeft vastgesteld dat er te veel is betaald [Thailandkenners begrijpen waarom]. In 2013 speelde dit zich af.
Maar goed, de verantwoordelijke ambtenaren, tien in totaal, gaan nu vervolgd worden, heeft de politie besloten. De NCPO-commissie beschuldigt hen van plichtsverzuim oftewel een ambtsmisdrijf. Een van de verdachten is de toenmalige secretaris-generaal van het Huis van Afgevaardigden, die destijds met droge ogen beweerde dat de vervanging van de analoge door digitale klokken zouden helpen het image van het parlement te verbeteren.
Een ander corruptieschandaal, waarover ik niet eerder heb gelezen, heeft betrekking op de renovatie van het voetstuk van het beeld van koning VII dat voor het parlement staat (kosten inclusief steekpenningen 13 miljoen baht). Hiervoor zijn elf ambtenaren in staat van beschuldiging gesteld.
De NCPO-commissie houdt zich met nog meer gevalletjes van corruptie bezig, maar die laat ik maar onvermeld. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de krant ze wel melden [hopelijk].
– Nog meer corruptie. Ach ja, we zijn in Thailand tenslotte. Drie hoge ambtenaren van de Na Khem Tambon Administration Organisation [zeg maar: gemeente] in Prachin Buri, zijn ontslagen omdat ze 11,7 miljoen baht hebben ontvreemd uit een fonds bestemd voor de verstrekking van gratis schoolmelk aan lagere-schoolleerlingen en lokale ontwikkelingsprojecten. Het gaat om het voormalig TAO-hoofd, tevens burgemeester; assistent-hoofd en het hoofd Financiën. De heren gaan zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk vervolgd worden.

Zondag 23 augustus
– De directeur van het Office of the Buddhism in Songkhla is aangehouden. Hij wordt ervan beschuldigd geld te hebben gestolen dat bestemd was voor Wat Chontharawas in het district Rangae. Bij zijn arrestatie vrijdagavond trof de politie 3,2 miljoen baht aan contant geld aan. Volgens de Public Sector Anti-Corruption Commission heeft de man in totaal 3,7 miljoen baht verduisterd, geld dat was bestemd voor tempels in het Zuiden.

‘Corruptie is nog steeds schering en inslag’
25 augustus – Voormalig minister van Financiën Sommai Phasee waarschuwt het nieuwe economisch team [van het kabinet] dat corruptie van overheidsfunctionarissen endemisch is en serieus dient te worden aangepakt, niet alleen door één minister maar door het gehele kabinet. Hij zegt dat de corruptie zich ook uitstrekt tot staatsbanken. Als laatste taak tijdens zijn ministerschap heeft hij daarover de NACC geïnformeerd.
Volgens Sommai concentreren corrupte functionarissen zich op sectoren met grote budgetten, zoals de energie-industrie, wegenaanleg en en andere infrastructuur. ‘Als we het probleem serieus nemen en corruptie efficiënt willen bestrijden, moeten we daar als eerste beginnen. De huidige beleidsmakers hebben geprobeerd strenger te zijn, maar tot nu toe zijn ze nogal laks.’
Sommai zegt dat corruptiebestrijding een zaak van lange adem is. Zelfs een gekozen regering die haar termijn van vier jaar volmaakt, zou er moeite mee hebben corruptie te bestrijden, daar ze een veel langere periode vereist om te bestrijden.
Ten slotte pleit Sommai voor een transparante en strikte toepassing van de wet. ‘Als je iemand gevangen moet zetten, moet je het doen, als je de rotzooi wil opruimen.’ (Bron: Bangkok Post, 24 augustus)

Dinsdag 25 augustus
– Waar gebeurde corruptiezaken als soap, je moet er maar opkomen en dat deed de National Anti-Corruption Commission (NACC), want die heeft 10 afleveringen van 22 minuten elk laten maken over onder andere het hypotheeksysteem voor rijst, toegespitst op de rol van voormalig premier Yingluck, de frauduleuze aankoop van brandweerwagens door de gemeente Bangkok en gevallen van het kopen van stemmen. ‘Ons doel is Thais verschillende types corruptiezaken te laten begrijpen, zodat ze ons kunnen helpen ze op te sporen’, zegt de NACC-voorzitter.
Volgende maand treden vijf NACC-commissarissen af inclusief de voorzitter. Enkele zaken worden versneld afgewikkeld, waaronder de zaak tegen Abhisit vanwege de roodhemd ongeregeldheden in 2010, waarbij 99 personen om het leven kwamen. Het leger kreeg toen toestemming om met scherp te schieten.

Voormalige bank-top draait 18 jaar de bak in
27 augustus – De voormalige president en voorzitter van de Krung Thai Bank mogen hun zonden 18 jaar in Bangkok Hilton, de bijnaam van de Bangkok Special Remand Prison, overdenken. Het hooggerechtshof heeft hen schuldig bevonden aan het verstrekken van leningen ad 9,9 miljard baht in 2003 en 2004 aan niet-solvabele bedrijven en dat wordt beschouwd als een ambtsmisdrijf. De hoge heren worden later overgeplaatst naar de Klongprem gevangenis voor langgestraften
Verder stonden nog 22 anderen terecht slemede oud-premier Thaksin, die destijds aan de macht was. Het hof beperkte zich tot het uitvaardigen van een arrestatiebevel en vonniste hem nog niet. De overige verdachten kregen straffen variërend van 12 en 18 jaar c.q. boetes van 26.000 baht.
Het kantoor van de procureur-generaal had 27 personen in staat van beschuldiging gesteld; twee werden vrijgesproken. Drie personen moeten 10 miljard baht terugbetalen aan de bank, die voor 50 procent eigendom is van de Bank of Thailand en daardoor als staatsbank te boek staat.
De zaak kwam na de coup van 2006 aan het licht. In eerste instantie hield het Assets Scrutiny Committee zich ermee bezig. Deze commissie beet zich vast in corruptiezaken tijdens het bewind van Thaksin. Na opheffing nam de NACC het stokje over. Volgens de veroordeelde bankvoorzitter had Thaksin destijds het bevel gegeven de leningen goed te keuren.

Vrijdag 28 augustus
– Om nog even bij Yingluck te blijven. Ze heeft bij het hooggerechtshof geklaagd over het dossier van 60.000 pagina’s dat de openbare aanklagers in de zaak van het hypotheeksysteem voor rijst hebben ingebracht. Volgens Yingluck heeft die informatie geen relatie met het eerder tegen haar uitgevoerde onderzoek en ze heeft ook nog niet de kans gehad het te bestuderen. Ze zegt dat alleen de informatie van de NACC toelaatbaar is, aldus een artikel in de wet op strafrechtelijke vervolging van politieke ambtsdragers.
Yingluck staat terecht voor haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze zou verzuimd hebben actie te ondernemen tegen de corruptie in het systeem en de oplopende kosten. Het hypotheeksysteem was een door de regering Yingluck van stal gehaald subsidieprogramma, waarbij de boeren een vast bedrag, 40 procent boven de marktprijs, voor hun paddy (ongepelde rijst) kregen. Als gevolg daarvan werd een gigantische, veel te duur ingekochte voorraad opgebouwd en verloor Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur aan India en Vietnam.

Vrijdag 28 augustus
– De Krungthai Bank ontkent berichten dat ze de koning om amnestie wil vragen voor tien voormalige leidinggevenden en twee huidige medewerkers die zijn veroordeeld voor het verstrekken van leningen aan onsolvabele bedrijven in 2003 en 2004. Volgens KTB president Vorapak kan de bank dit ook niet doen omdat ze in de zaak geen plaintiff (eiser, aanklager) is. Alleen de mannen die veroordeeld zijn, mogen dat doen. Volgens de wet komen gedetineerden alleen op basis van goed gedrag in aanmerking voor amnestie.
Vorapak is naar aanleiding van het vonnis bezorgd over het moreel van de bankstaf. Immers: de KTB is een commerciële bank die een belangrijk deel van haar inkomsten uit het verstrekken van leningen haalt. Hij moedigt de staf aan ‘niet alleen eerlijk maar ook voorzichtig’ te zijn. Het verlenen van kredieten is volgens hem een wetenschap die principes en overwegingen vereist om ervoor te zorgen dat ze terecht zijn. Om het vertrouwen van klanten te herstellen is het goedkeuringssysteem voor kredietverlening verbeterd.

Ufun-verdachte 81 en 82 aangehouden
30 augustus – Daar kan ik nou zo moe van worden: verdachten die bij aanhouding zeggen onschuldig te zijn, terwijl uit een karrevracht aan bewijsmateriaal het tegendeel blijkt.
Neem legergeneraal Athiwat Soonpan, die gisteren met zijn echtgenote uit de VS terugkeerde. Bevoegd om documenten en contracten te tekenen bij het direct-salesbedrijf Ufun Store, dat via het zogeheten Ponzi systeem (een piramide-constructie) 120.000 personen meer dan 29 miljard baht heeft weten te ontfutselen.  Daarmee verleende hij als legerman met de rang van generaal het bedrijf een betrouwbaar image. Verder ontdekte Amlo dat het echtpaar transfers van het bedrijf heeft geïncasseerd van 53 miljoen baht.
Dus zo schuldig als wat, maar meneer zei bij zijn terugkeer zelf ook slachtoffer te zijn van Ufun. Bovendien was hij in april, toen de arrestatiegolf van verdachten begon (hij en zijn vrouw zijn nummer 81 en 82), niet gevlucht naar de VS. Nee hoor, die trip was al veel eerder gepland.
Na terugkeer meldde het paar zich bij de politie, waarna hij voor verder verhoor naar de Consumer Protection Police Division in Nonthaburi werd gebracht.

Maandag 31 augustus
– De verjaringstermijn voor een civielrechtelijke zaak tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de ellende met het hypotheeksysteem voor rijst verloopt niet op 7 september, zegt het ministerie van Handel in reacties op negatieve commentaren op de sociale media. Die termijn wordt gerekend vanaf 20 januari toen de NACC besloot 20 personen, voormalig premier Yingluck en voormalig minister van Handel Boonsong voor vervolging voor te dragen wegens plichtsverzuim.
Yingluck zou nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. De minister en de anderen zouden meegewerkt hebben aan controversiële rijstdeals met twee Chinese bedrijven, die onder het mom van G-to-G (government to government) deals werden afgesloten. De ministeries van Financiën en Handel hebben in opdracht van premier Prayut de opdracht gekregen om na te gaan of de betrokkenen financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Vandaag (maar dat las ik alleen op de website, dit krantenbericht zegt er niets over) moet Yingluck op het matje komen bij het hooggerechtshof, afdeling Criminal Divison for Political Office-Holders. Hier loopt een strafrechtelijke procedure tegen Yingluck.

Thaksin’s zoon ‘brak de anti-corruptiewet niet’
1 september – De zoon van oud-premier Thaksin, Panthongtae, en drie anderen zijn niet in staat van beschuldiging gesteld in verband met de omstreden lening, verstrekt door de Krungthai Bank (KTB), omdat ze de anti-corruptiewet niet hebben overtreden. Die verklaring gaven de secretaris-generaal van de OAG (kantoor van de procureur-generaal) en een woordvoerder gisteren op een persconferentie.
Ze reageerden op kritiek dat Panthongae, de enige zoon van Thaksin, de secretaris van Thaksin’s ex-vrouw en twee anderen die geprofiteerd hebben van de lening, buiten schot zijn gebleven. In de zaak, verstrekking van een lening van 9,9 miljard baht in 2003 en 2004 aan dochterbedrijven van een insolvabel vastgoedbedrijf, heeft het OM 27 verdachten vervolgd. De toenmalige top van KTB kreeg 12 jaar gevangenisstraf, de anderen straffen variërend van 12 tot 18 jaar of boetes van 26.000 baht.
De DSI heeft zich nu vastgebeten in de groep van vier, die vrijuit gaan. Ze kunnen vervolgd gaan worden voor heling en het witwassen van geld. De verjaringstermijn voor heling bedraagt 10 jaar en voor het witwassen van geld 15 jaar, dus voor heling ontspringen ze de dans.
Het hooggerechtshof besloot woensdag Thaksin pas te vonnissen wanneer hij naar Thailand terugkeert. Onduidelijkheid bestaat over de verjaringstermijn die voor hem geldt. Thaksin zou de toenmalige banktop onder druk hebben gezet de lening [eigenlijk leningen] te verstrekken.
Zie verder het bericht Voormalige bank-top draait 18 jaar de bak in van donderda op de pagina Thais nieuws 16-31 augustus.

Dinsdag 1 september
– Premier Yingluck heeft gisteren voor het hooggerechtshof bakzeil gehaald met haar verzoek extra bewijsmateriaal en getuigen van het OM niet toe te laten. Yingluck staat er terecht wegens haar rol als voorzitter van het Rice Policy Committee. Ze zou nagelaten hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de uit de hand lopende kosten.
Naar haar rol is onderzoek gedaan door de NACC. Op basis daarvan verzocht het OM om 13 getuigen, maar het heeft er onlangs 23 bijgedaan en het dossier uitgebreid met 60.000 pagina’s. De advocaat van Yingluck heeft nog acht weken de tijd om zich daar doorheen te worstelen. Hij zegt al 100.000 baht te hebben uitgegeven aan kopieerkosten en zelfs de kopieerapparaten van de rechtbank zijn niet in staat zoveel kopieën binnen dat tijdsbestek te maken.
Yingluck wil dat 72 getuigen à decharge worden gehoord. Het Hof begin op 29 oktober aan de selectie van de getuigen. Dat gebeurt telkens op een woensdag.
Yingluck had ook gevraagd de zaak te verplaatsen naar de bestuursrechter, maar ook hiervoor kreeg ze niet de handen op elkaar van het Hof. Ik ben benieuwd hoe lang deze zaak zich gaat voortslepen.

Vrijdag 4 september
– Voor premier Yingluck en zes voormalige ambtenaren van het ministerie van Handel krijgt de affaire hypotheeksysteem nog een civielrechtelijk staartje. Vice-premier Wissanu zegt dat ze eind dit jaar of begin volgende jaar worden aangeklaagd, waarbij een schadevergoeding wordt geëist voor de schade die de overheid heeft geleden. En dat geldt ook voor niet-ambtenaren, die bij het systeem betrokken waren c.q. ervan hebben geprofiteerd. De verliezen voor de overheid bedragen naar schatting 530 miljard baht, dus mochten ze moeten dokken, dan zou ik zeggen: begin nu alvast te sparen. Het zevental wordt momenteel strafrechtelijk vervolgd.

Zaterdag 5 september
– De regering is vastbesloten oud-premier Yingluck, voormalig minister van Handel Bonyong en particuliere bedrijven aansprakelijk te stellen voor het miljardenverlies dat het hypotheeksysteem voor rijst heeft opgeleverd. Volgens vice-premier Wissanu zijn drie juridische routes mogelijk: een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke en een procedure via de Tortious Liability of Officials Act, waarbij panels de zaak beoordelen. Vermoedelijk geeft Yingluck aan die laatste optie de voorkeur, denkt Wissanu.
Die wet is ingezet tegen een voormalige gouverneur van Bank of Thailand, die in 1996 en 1997 besloot buitenlandse reserves te gebruiken om de baht op te krikken. De wet is ook gebruikt tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van brandweerwagens en –boten door de gemeente Bangkok. [Ze zijn nog nooit gebruikt.]
De strafrechtelijke weg is gevolgd in de zaak van de Krungthai Bank, die leningen verstrekte aan een onsolvabel bedrijf. De verantwoordelijken kregen onlangs straffen variërend van 12 tot 18 jaar.

Prayut: We doen meer tegen corruptie dan voorgaande regeringen
7 september – Premier Prayut is terughoudend bij het inzetten van artikel 44 van de interim-grondwet in de strijd tegen corruptie van ambtenaren. De regering, zei hij gisteren in een toespraak ter gelegenheid van National Anti-Corruption Day, lanceert geen ‘massale jacht op wie dan ook’. Prayut zegt nooit artikel 44 te hebben gebruikt als overlap van de rechtsgang, ondanks dat het artikel hem wel die bevoegdheid geeft.
Met zijn opmerkingen refereerde hij klaarblijkelijk aan de lijst van 116 ambtenaren die op zijn bureau ligt en binnen het komende jaar voor overplaatsing en onderzoek zijn voorgedragen door de desbetreffende ministeries.
Prayut heeft tot nu toe via het Centre for National Anti-Corruption [niet te verwarren met de NACC] twee lijsten ontvangen met de namen van 252 functionarissen die in de fout zijn gegaan. Naar enkele hooggeplaatsten, waaronder permanent secretarissen, wordt op last van Prayut onderzoek gedaan. Daarvoor heeft hij artikel 44 gebruikt. [De lijst van 116 is volgens mij de tweede; de eerste heeft al tot overplaatsingen geleid.]
Volgens Prayut strijdt de junta harder tegen corruptie dan voorgaande regeringen hebben gedaan. Dat is te danken aan de inzet van de NACC en PACC. ‘Maar de particuliere sector en de bevolking moeten zich aansluiten bij de strijd. Publieke steun is cruciaal voor de kracht van het gevecht, want dat kan niet alleen op basis van de wet gewonnen worden.’

Gisteren was anti-corruptie dag
7 september – Gisteren, geloof het of niet, was National Anti-Corruption Day in Thailand. En dat is nog niet alles. Om deze bijzondere dag te markeren wordt een National Museum of Political Corruption opgetuigd. ‘Ik bedenk dit niet’, schrijft oud-redacteur Roger Crutchley (zeg maar Crutch) in zijn zondagrubriek Postscript. Het museum is het eerste in zijn soort in de wereld en vermoedelijk ook het laatste, denkt hij.
Pramon Suthiwong, voorzitter van de particuliere Anti-Corruption Organisation [Heeft die het initiatief genomen?], zegt dat het museum tien van de meeste prominente corruptiezaken van de afgelopen jaren zal belichten, zoals het hypotheeksysteem voor rijst, het Bangkok Film Festival, de te dure futsalvelden en een schandaal met longan.
‘Corruptieschandalen zijn niets nieuws’, schrijft Crutch. Toen hij voor het eerst in Thailand was, speelde het Black Matpe Bean schandaal. ‘Ik kende die boon niet en nu ik erover nadenk nog steeds niet.’ Bijna dagelijks maakt de Bangkok Post melding van ‘misappropriation of funds’, zoals dat eufemistisch wordt genoemd. Niets is heilig: scanapparaten op luchthavens, schoolmelk, brandweerwagens, bossen, kindergarten speelgoed, illegale uien, digitale klokken in het parlement en zelfs afvalverwerking. ‘Het lijkt op een nationale sport.’
Transparantie
Een van de eerste dingen die een nieuwe Thaise regering bekend maakt is dat ze de corruptie te lijf gaat. Gepleit wordt voor ‘transparency’, een trendy woord dat het altijd goed doet, maar niets betekent. Dergelijk nieuws wordt op zijn best begroet met gegaap. Zelfs wanneer een zaak wordt vervolgd, eindigt het waarschijnlijk in een lange rij op het Ministry For Sweeping Things Under The Carpet. Dankzij collectief geheugenverlies worden booswichten zelden op een dieet van brood met spelden getracteerd. In het ergste geval eindigen ze op een inactieve post.
Een van de meest intrigerende corruptiezaken speelde zich zes jaar geleden af. Op de rechtbank werd een lunchdoos afgeleverd, bedoeld voor een rechter die een belangrijke zaak behandelde. Een rechtbankmedewerker inspecteerde de doos en trof miljoenen baht aan. Dat was een cadeautje van een invloedrijke figuur die terecht stond. Volgens de medewerker van de advocaat die de doos had afgeleverd, had hij twee dozen verwisseld.
‘Een redelijke verklaring, maar de vraag blijft natuurlijk waarom een van de dozen volgepropt was met miljoenen baht. Misschien ging hij winkelen – malls worden tegenwoordig een beetje duur.’ De rechtbank liet zich niet overtuigen door deze doorzichtig smoes en veroordeelde de man plus twee andere leden van het juridisch team tot zes maanden gevangenisstraf. (Bron: Bangkok Post, 6 september)

Woensdag 9 september
– De 86ste verdachte in de Ufun Store-zaak, het direct-sales bedrijf dat middels een piramide constructie 120.000 personen 20 miljard baht lichter heeft gemaakt, heeft zich gemeld bij de politie. Volgens de politie is hij een belangrijk Ufun-lid, die 56 personen heeft overgehaald voor circa 22 miljoen baht Ufun-aandelen te kopen. Om uit de handen van de politie te blijven had hij zijn naam veranderd. De man ontkent [wie niet in dit schandaal?]. Hij zegt een rijstpellerij in Nakhon Sawan te bezitten en had op uitnodiging van een vriend in het bedrijf geïnvesteerd, omdat het grote winsten maakte.
– De Land Transport Federation of Thailand vraagt premier Prayut gebruik te maken van artikel 44 van de interim-grondwet (die hem absolute macht geeft) om een eind te maken aan de corruptie en het online betalen van steekpenningen in de transport en logistiek sector. Al eerder heeft de federatie daarover aan de bel getrokken bij de ministeries van Transport en Justitie en de NACC. Naar verluidt zouden corrupte lieden ambtenaren omkopen om bij controlepunten een oogje dicht te knijpen wanneer contrabande naar andere landen wordt vervoerd.

Zondag 13 september
– Ze is al door het kantoor van de procureur-generaal in staat van beschuldiging gesteld voor het aannemen van steekpenningen, maar nu gaat de NACC ook onderzoek doen naar haar vermogen. Mevrouw Juthamas dus, oud-gouverneur van de Tourism of Authority of Thailand, die zich tussen 2003 en 2006 liet omkopen door een Amerikaans echtpaar in ruil voor de organisatie van het Bangkok International Film Festival. Het echtpaar heeft daarvoor in de VS al een straf uitgezeten.

– Vijf agenten van de verkeersdienst [ik neem aan Bangkok, maar dat staat er niet] zijn de laan uitgevlogen omdat ze verkeersboetes achterover hebben gedrukt. Sinds oktober vorig jaar stalen ze honderd kwitantieboeken. Uit een eerste onderzoek van 25 is gebleken dat de geïncasseerde boetes niet overeen kwamen met de uitgeschreven bon, waarop datum, overtreding en handtekening van de agenten ontbraken. Een disciplinaire commissie is gevormd om de zaak verder te onderzoeken.

Museum geeft corruptie een gezicht
19 september – De corruptie krijgt een gezicht en dat is dan ook alles wat gezegd kan worden van het twee weken geleden geopende corruptiemuseum, een overzicht van Thailand’s tien meest bekende corruptiezaken. Eigenlijk kun je niet van een museum spreken; het is meer een expositie, tijdelijk ondergebracht in het Bangkok Art and Culture Centre die later in het kantoor van de NACC een definitieve plaats krijgt.
Aan de hand van tien beeldjes plus toelichtingen wordt een breed scala een corruptiezaken belicht: van gerommel met overheidsgelden tot een hoge ambtenaar die ‘ongewoon rijk’ is.
Het museum is een initiatief van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand. Secretaris-generaal Mana Nimitmongkol legt uit dat het museum tot doel heeft verschillende vormen van corruptie te laten zien. ‘En voor degenen die zich in enige vorm aan corruptie schuldig maken, vormen ze een herinnering dat wat ze doen, vastgelegd is en nooit vergeten wordt.’
Mana zegt dat corruptie in Thailand ‘gewoon gedrag’ is. ‘De politieke en economische transitie van het land schept de mogelijkheid voor mensen met macht en invloed om zich te verrijken. En terwijl dit doorgaat, distantiëren de mensen op een lager niveau zich ervan. Als gevolg daarvan wordt corruptie nooit opgelost.’
De beelden in het museum staan symbool voor het desbetreffende schandaal. De bezoeker wordt erdoor uitgedaagd de verborgen boodschap zelf te ontdekken. En mocht dat niet lukken, dan helpt een tekst met vereenvoudigde informatie over de zaak.
De aanleg van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan (Samut Prakan, nog nooit in bedrijf geweest) wordt geïllustreerd aan de hand van een persoon met drie hoofden, want de overheid ging driemaal in de fout: bij het opzetten van het project, bij het bepalen van het budget en door het project goed te keuren.
Van het museum is ook een online versie beschikbaar, zodat de mensen in het land er kennis van kunnen nemen. De grote vraag is natuurlijk: helpt het en hoe kan een land het meest effectief corruptie bestrijden? Op die laatste vraag geeft het museum geen antwoord en misschien is er ook geen antwoord, want zegt Mana ‘corruptie is diep geworteld in de Thaise samenleving’. (Bron: Bangkok Post, 18 september)

Dinsdag 22 september
– De uitdrukking luidt ‘ongewoon rijk’ en dat is een aanwijzing voor corruptie. De voormalig directeur van het Water Resources Office Region 8 (Sonkhla) kan niet lang meer profiteren van zijn rijkdom, want het OM heeft de rechtbank toestemming gevraagd zijn vermogen te confisqueren.
Mijnheer moet zijn zakken aardig gevuld hebben want het gaat om aandelen ter waarde van 700.000 baht, premie spaaraandelen van 107,7 miljoen baht, eigendommen van 3,5 miljoen baht en een voertuig van 1,29 miljoen baht.

Woensdag 23 september
– Panthongtae, de enige zoon van Thaksin, gaat met drie anderen door de DSI aan de tand worden gevoeld over zijn rol in de KTB-zaak. Zij zouden in 2003 en 2004 geld hebben ontvangen uit de leningen ad 9,9 miljard baht die een niet-solvabel bedrijf van de Krungthai Bank lospeuterde. Vorige maand heeft het hooggerechtshof in de zaak aan 24 personen zware straffen uitgedeeld. De DSI vermoedt dat Panthongtae zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld.

Donderdag 24 september
– De deadline was gisteren, maar dat bleek te kort dag. De onderzoekers naar corruptie bij Immigration hebben nog een week nodig. Tien werkgroepen doen onderzoek naar de zes corrupte praktijken die door politiecommissaris Somyot zijn genoemd, zoals vertrekkaarten verkopen, steekpenningen incasseren bij illegale binnenkomst van mensen met of zonder paspoort en het rekenen van een extra tarief bij de aanvraag van een visa on entry op Suvarnabhumi en Don Mueang.

Zaterdag 26 september
– Bij de aanleg van sportvelden in het district Phrom Buri (Sing Buri) zijn ondeugdelijke materialen gebruikt. Dat is tijdens een bezoek door het Centre for National Anti-Corruption [een door de junta gevormde commissie] en enkele overheidsdiensten gisteren vastgesteld.
Ook in andere provincies zijn onregelmatigheden geconstateerd bij de aanleg van velden en bou van sporthallen, die in totaal 29 miljard baht heeft gekost. Ze betreffen ‘speciale aanbestedingsmethoden’, dubbele e-veilingen en te hoge prijzen voor materialen en aanleg. Sommige sportvelden vertonen scheuren en de verf is geschilferd. Het huidige schandaal is een kopie van het futsal-schandaal van vorig jaar, waarbij bleek dat futsalvelden van inferieure kwaliteit waren aangelegd.
– Provinciale gouverneurs, districts- en dorpshoofden dienen op het vinkentouw te zitten bij de besteding van 5 miljoen baht die elke tambon uit het Village Fund krijgt voor projecten die helpen om de lokale economie te stimuleren en die inkomsten voor de dorpelingen genereren.
Donderdag waarschuwde het Department of Provincial Administration (DPA) in een verklaring voor misbruik. Het geld is bestemd voor de lokale bevolking, niet voor een bepaalde groep. DPA-hoofd Kritsada heeft de autoriteiten gevraagd onregelmatigheden of fraude onverwijld te melden.

Woensdag 30 september
– Oud-premier Yingluck laat zich niet naar de slachtbank leiden. Ze beschuldigt de procureur-generaal en drie openbare aanklagers van een ambtsmisdrijf bij de vervolging van haar in de rijsthypotheekzaak. Een van haar klachten is dat het OM tijdens de behandeling in het hooggerechtshof een document van 60.000 pagina’s heeft ingebracht.
Yingluck staat terecht omdat ze verzuimd zou hebben een eind te maken aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. In januari besloot het parlement haar met terugwerkende kracht uit haar ambt te ontzetten en een politieke ban van 5 jaar op te leggen, een procedure die bekend staat als impeachment.
De onverkwikkelijke zaak, die alles van een heksenjacht heeft, krijgt ook nog een civielrechtelijk gevolg want gewerkt wordt aan een schadeclaim tegen haar, de voormalig minister van Handel en twintig anderen.

Donderdag 1 oktober
– Twee voormalige leidingevenden van New Bangkok Airport Co Ltd, beschuldigd van prijsopdrijving in 1996 bij grondophogingen tijdens de aanleg van luchthaven Suvarnabhumi, kwamen gisteren niet opdagen bij het hooggerechtshof om te horen wat dit hoogste rechtscollege ervan vindt. Dus is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen het tweetal. De zitting is verdaagd naar volgende maand.
– Nog een corruptiezaak, maar nu een vrijspraak in vermeende corruptie bij het hypotheeksysteem voor longan in 2004. De zaak tegen de voormalige permanent secretaris van het ministerie van Landbouw en drie ambtenaren is door het OM geseponeerd. De NACC ging dinsdag met 5 tegen 4 stemmen akkoord met het besluit van het OM. Volgens het OM zaten betrokkenen slechts in een commissie, die verantwoordelijk was voor het verzamelen van informatie, maar hadden ze geen beslissingsbevoegdheid.

Zaterdag 3 oktober
– De politie moet stoppen met mobiele controleposten, want de boetes die er worden uitgedeeld verdwijnen deels in de zakken van agenten. Gisteren demonstreerden leden van de Help Crime Victims Club tegen dit irritante euvel en overhandigden de nieuwe politiecommissaris Chakthip Chaijinda een petitie met 30.000 handtekeningen.
De agenten krijgen 60 procent van de boetes die ze uitschrijven. Wagens worden willekeurig aangehouden, want regels voor de controles ontbreken. Volgens de club meet de politie er met twee maten, want luxe wagens mogen doorrijden. Alleen chauffeurs die ‘van de hand in de tand leven’ (formulering petitie) worden gepakt.
De club stelt voor de vergoeding voor de kosten van levensonderhoud te verhogen om de agenten te compenseren voor het geld dat ze missen als de 60-procentsregeling wordt geschrapt en als compensatie voor de gevolgen voor hun gezondheid, want erg gezond kan het werk niet zijn te midden van uitlaatgassen.

Vrijdag 9 oktober
– Het schijnt het Thaise panacee te zijn als er een probleem is: een commissie vormen. Voorzitter Meechai van de kersverse grondwetcommissie (CDC 2, want de eerste is ontbonden) gaat met overheidsdiensten praten over de bestrijding van corruptie en de vorming van een nieuw orgaan om het probleem te bestrijden. Voor Meechai is de strijd tegen corruptie (die hij ‘rampant’ noemt) prioriteit. Thans houden twee clubs zich bezig met de strijd tegen corruptie: de National Anti-Corruption Commission en de Kiesraad. [De krant vergeet de Public Sector Anti-Corruption Commission.]

Maandag 12 oktober
– Voor de vijf vacant gekomen plaatsen in de National Anti-Corruption Commission hebben zich 59 kandidaten opgegeven en dat zijn niet de minsten. Zoals voormalig senator Rosana, wier actie er ooit toe leidde dat een minister van Volksgezondheid achter de tralies belandde. Zij zegt dat corruptiebestrijding een gezamenlijke inspanning moet zijn van verschillende groepen in de samenleving. Preventie vindt ze net zo belangrijk als bestrijding.
Andere zwaargewichten die zich gekandideerd hebben, zijn onder anderen oud-rechters van het Constitutionele Hof en het hooggerechtshof. Vijf kandidaten zijn legergeneraals, zes politieofficieren. De NACC is in 1997 gevormd.

Regering: Yingluck moet dokken
13 oktober – De regering gaat een bestuurlijk bevelschrift inzetten om Yingluck te laten dokken voor de verliezen die met het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. Volgens de regering wordt deze weinig toegepaste procedure gekozen om te voorkomen dat de zaak verjaart, maar Yingluck verwijt de regering op de stoel van de rechter te willen zitten. Volgens haar is het doel rechtbankkosten te vermijden wanneer de zaak naar de civiele rechter zou worden gebracht.
De oud-premier ligt onder vuur omdat ze verzuimd zou hebben destijds paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten. Boeren kregen voor hun paddy een prijs die 40 procent boven de marktprijs lag, waardoor Thaise rijst op de wereldmarkt te duur werd. In totaal is op het hypotheeksysteem en voorgaande subsidieprogramma’s 682 miljard baht verlies geleden, waarvan 518 miljard baht door het hypotheeksysteem.
[Je zou ook kunnen redeneren dat er geen sprake is van verlies, maar van subsidie, zoals ook in de EU de landbouwsector zwaar wordt gesubsidieerd. Maar dan moet het geld wel bij de doelgroep terecht zijn gekomen en niet in de zakken van tussenpersonen en politici en dat lijkt toch grotendeels het geval te zijn.]
Naar de corruptie en kosten is onderzoek gedaan door de NACC, het parlement heeft op verzoek van de NACC Yingluck met terugwerkende kracht haar functie van premier ontnomen [Een juridisch monstrum, want het Constitutionele Hof had dat al gedaan], ze mag 5 jaar geen politieke functie bekleden en ze wordt strafrechtelijk berecht door het hooggerechtshof, afdeling Criminal Division for Political Office-Holders.
Yingluck vindt dat de regering inbeslagname van haar eigendommen moet uitstellen tot het hooggerechtshof uitspraak heeft gedaan. Vice-premier Wissanu wijst er echter op dat ze nog altijd in beroep kan gaan tegen het bestuurlijk bevelschrift, dat gebaseerd is op de Act on Liability for Wrongful Acts of Officials (1996). Wissanu zegt dat al driehonderd maal gebruik is gemaakt van de wet.

Donderdag 15 oktober
– De voormalige directeur-generaal van het Treasury Department Nibhat Bhukkanasut kan geen redelijke verklaring geven voor de spaargelden van 49 miljoen baht van hem en zijn (overleden) echtgenote, en daarom beschouwt de NACC hem als ‘ongewoon rijk’ en gaat de bestuursrechter het geld terugvorderen. De NACC ontdekte onder andere dat Nibhat zes cheques ter waarde van 30 miljoen baht heeft ontvangen van een bedrijf dat een contract won om een perceel overheidsland te ontwikkelen.

Prem gaat tekeer tegen corruptie
16 oktober – Corruptie is het ernstigste kwaad dat het land plaagt en een beschamende zaak voor Thailand. Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council (een adviesorgaan van de koning), heeft het al talloze malen gezegd en gisteren zei hij het weer bij de opening van Thailand’s zesde National Conference on Collective Action against Corruption.
Wanneer corruptie blijft doorgaan, zal Thailand worden beschouwd als een schurkenstaat, en Thaise burgers als bedriegers. Deel hebben aan corruptie staat gelijk aan het land beroven. ‘Degenen die erbij betrokken zijn, zijn dieven’, aldus Prem.
De oude grijsaard deed een beroep op de particuliere sector om het goede voorbeeld te geven. Ze kan de bevolking laten zien dat bedrijven succes kunnen hebben zonder steekpenningen te bieden of deel te nemen aan frauduleuze zaken.
Volgens Pramon Suthiwong, voorzitter van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand, is er een politieke wil om corruptie te bestrijden. De regering heeft de zaak hoog op haar agenda gezet, maar het is nog te vroeg om vast te stellen of de genomen maatregelen effectief zullen blijken.

Maandag 19 oktober
– Het voormalig hoofd van de DSI, Tarit Pengdith, is volgens de NACC ‘ongewoon rijk’ en dat kan maar op één ding wijzen: meneer heeft zijn zakken gevuld toen hij aan het hoofd van de DSI stond. Volgende maand worden hij en zijn vrouw in staat van beschuldiging gesteld. In april werden van het tweetal al bezittingen in beslag genomen van respectievelijk 1,7 miljoen baht en 39,2 miljoen baht. Tarit probeerde eerder via de Criminal Court die inbeslagname van tafel te krijgen, maar dat is hem niet gelukt. Althans tot nu toe, want hij is bij het Hof van Beroep in beroep gegaan. Het voormalige DSI-hoofd wil de NACC ook civielrechtelijk aanpakken en eist een compensatie van 100.000 baht.
De bezittingen van Tarit bestaan uit zes bankrekeningen, grond in Chai Nat en kostbaarheden in een kluisje bij de Thai Credit Retail Bank. De bezittingen van zijn echtgenote bestaan uit zeven bankrekeningen, diverse percelen en huizen en twee auto’s. Tarit wordt ook verdacht van het in gebruik nemen van overheidsland in beschermde bossen in Pak Chong (Nakhon Ratchasima).

Politieonderzoek: Maar naar wat en wie?
20 oktober – De politie doet onderzoek naar een groep personen die verdacht worden van majesteitsschennis, maar om hoeveel personen het gaat en wat ze op hun kerfstok hebben, is niet bekend gemaakt. Het onderzoek is vrijdag bevolen door de nieuwe politiecommissaris Chakthip en zou geen relatie hebben met de overplaatsing van acht hoge politiefunctionarissen werkzaam bij de Crime Suppression Division, Highways Police en Anti-Human Trafficking Division, waar de CIB-commissaris zondag toestemming voor heeft verleend.
Chakthip weigerde gisteren details over de zaak te geven en zei dat het nog te vroeg is om te zeggen of die dezelfde omvang heeft als de zaak van vorig jaar waarbij het voormalig hoofd van Central Investigation Bureau (CIB) is aangehouden voor het incasseren van steekpenningen bij politiepromoties, idem van oliesmokkelaars, de exploitatie van een illegale gokgelegenheid, het witwassen van geld, illegale houtkap en het illegaal bezit van historische artefacten. Na diens aanhouding zijn diverse hoge functionarissen van het CIB wegens medeplichtigheid overgeplaatst. De man zelf is tot een formidabel aantal jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Dinsdag 20 oktober
– Ik breng eenmaal per jaar een werkbezoek aan het buitenland en niet vaker, want ik spreek niet erg goed Engels, zegt adjunct-gouverneur Jumpol in reactie op een beschuldiging van het voormalig hoofd van de NACC over misbruik van gelden voor buitenlandse reizen en het incasseren van steekpenningen in ruil voor promoties. Alhoewel hij geen naam noemde, doelde hij volgens een bron bij de gemeente Bangkok op Jumpol. Die zou bijna elke maand eerste klas naar het buitenland vliegen, voornamelijk Frankrijk en Duitsland.
Een tweede adjunct-gouverneur, onlangs teruggekeerd uit Frankrijk, zegt dat hij er een vergadering heeft bijgewoond van poppenspelers. Zijn voorgaande trip was acht maanden geleden.
Verder legt het bericht nog een verband met de aankoop van vacuum trucks, maar wat dat met de beschuldiging te maken heeft, begrijp ik niet.

Woensdag 21 oktober
– De strijd tegen corruptie is een mislukking omdat politici die zich eraan schuldig hebben gemaakt na een politieke ban van 5 jaar weer mogen terugkeren. Het ware beter hen voor het leven uit te sluiten van een politieke functie, schrijft voormalig premier Tanin Kraivixien en lid van de Privy Council in een brief aan premier Prayut. Die heeft de brief doorgestuurd naar de nieuwe grondwetcommissie. Die commissie gaat eerst eens kijken hoe dit in andere landen is geregeld alsmede in internationale verdragen die door Thailand zijn ondertekend.
Voorzitter Meechai van de grondwetcommissie zegt dat de commissie zich maandag buigt over de verkiezingsprocedure. ‘Het nieuwe kiesstelsel moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Het is niet nodig om wiskunde experts te vragen berekeningen uit te voeren. We komen met een simpele methode.’ Meechai refereert aan het voorstel van de vorige commissie om het vrij ingewikkelde systeem toe passen dat in Duitsland wordt gebruikt.

Zaterdag 24 oktober
– Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) heeft zijn onderzoek naar 12 projecten in 11 provincies ter waarde van 288 miljoen baht op het gebied van sportaccommodaties afgerond. Het resultaat gaat naar de NACC. De projecten, bestaande uit de bouw van sportzalen en tribunes en de aanleg van voetbalvelden en multifunctionele velden, vertonen de nodige tekortkomingen waardoor lokale autoriteiten hebben geweigerd ze te accepteren. Ze wijzen erop dat geen geld is uitgetrokken voor onderhoud en herstel van de slechte kwaliteit.
Het centrale comité dat verantwoordelijk is voor alle projecten, zou onder druk van een ‘belangrijk figuur’ akkoord zijn gegaan met de oplevering. Volgens de voorzitter van de CNAC zijn de problemen het gevolg van het feit dat alle projecten door één aannemer zijn gedaan.

Column: Enkelen aanpakken, maakt geen einde aan corruptie
25 oktober – Als je een muis wil vangen, ga je niet het hele huis afbranden. Die vergelijking trekt Umesh Pandey, redacteur van Asia Focus, een bijlage van Bangkok Post, in zijn wekelijkse column. Hij refereert aan het voorstel van oud-premier en Privy Councillor Tanin om corrupte politici voor het leven uit te sluiten van een politieke functie en niet de huidige vijf jaar. Tanin vindt dat deze lieden geen tweede kans moeten krijgen, zelfs als ze ‘goede daden’ voor het land hebben verricht.
Het voorstel klinkt aantrekkelijk, maar er zitten wel enkele haken en ogen aan. Neem de huidige vice-premier Somkid en vice-premier Wissanu. Beiden waren lid van het droomkabinet van Thaksin en beiden werden meegesleurd toen in 2006 en 2008 220 politici een ban van 5 jaar kregen omdat de partij waarin ze een bestuursfunctie hadden, werd verboden wegens fraude. Ook de voorzitter van de (eerste) grondwetcommissie was secretaris-generaal van Thaksin’s kabinet en veel lieden die de huidige regering adviseren, maakten deel uit van die groep van 220.
Je moet het kind niet met het badwater weggooien, betoogt Pandey. Wat de nieuwe grondwetcommisswie te doen staat is een manier te vinden om ‘checks and balances’ te hebben in plaats van een blanco maatregel. Bovendien: waarom alleen politici aanpakken? Corruptie bevindt zich in de aderen van de samenleving, vanaf de politieman op straat tot op de hoogste niveaus. Om corruptie te bestrijden, zullen alle segmenten van de samenleving verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor hun daden: ambtenaren bij de douane, mensen die materiaal kopen voor het leger, werknemers van staatsbedrijven en personeel van overheids financiële instellingen die leningen verstrekken – allemaal zijn ze betrokken bij enige vorm van corruptie.
Dus waarom niet de gelegenheid te baat nemen, besluit Pandey, om corruptie uit te bannen en aan te geven wat onacceptabel is voor de hele natie in plaats van er één groep uit te lichten? (Bron: Bangkok Post, 23 oktober)

Zondag 25 oktober
– Of het onder een niet-militair gezag ook zo gegaan zou zijn, weet ik niet, maar een Japanner, tijdens een undercover operatie in een winkelcentrum aan de Ratchadaphisek Road gearresteerd wegens het bezit van drugs en een wapen, en drie vermeende medeplichtigen hebben tevergeefs geprobeerd de politie om te kopen.
De Japanner bood 1,7 miljoen baht voor zijn vrijlating en drie anderen, die later arriveerden, nog eens 1 miljoen baht. Dus nu gaan de mannen niet alleen vervolgd worden voor het bezit en de verkoop van drugs en het bezit van een vuurwapen, maar ook voor een poging tot omkoping van een ambtenaar in functie.
De politie vermoedt dat de man banden heeft met een bende die Thaise vrouwen als drugskoerier huurt en drugs verkoopt in Sukhumvit en Silom. Volgens de politie is dat een nieuwe trend in de drugshandel. Buitenlandse drugshandelaren verleiden Thaise vrouwen tot een huwelijk. Het echtpaar reist naar het buitenland en de mannen verbergen de drugs bij terugkomst in de bagage van de vrouw. Naar verluidt zijn in het buitenland 200 Thaise vrouwen wegens drugssmokkel aangehouden.

Maandag 26 oktober
– Misschien is er toch sprake van corruptie bij de besteding van het budget van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth). Aanvankelijk werd alleen gesproken over oneigenlijk gebruik, maar nu zegt een bron bij de NACC dat leden van het ThaiHealth bestuur stichtingen hebben opgericht die door ThaiHealth worden gesubsidieerd. Vandaag praat de NACC met het bestuur.
De stichting ligt onder vuur sinds een panel heeft vastgesteld dat 40 procent van het budget naar doelen gaat, die geen rechtstreeks verband met gezondheidsvoorlichting hebben. Zo heeft de Thai Press Development Foundation tussen 2008 en dit jaar een bedrag van 96,5 miljoen baht ontvangen, dat is besteed aan bijscholing van journalisten.
De Rekenkamer heeft de premier in 2013 al gewaarschuwd voor het gerommel met gelden. Ze deed toen de aanbeveling bestuursleden te verbieden in organisaties plaats te nemen die gelden van ThaiHealth ontvingen.
Een researcher verbonden aan het Thailand Development Research Institute [en dat is toch een betrouwbare organisatie] verdedigt de besteding van de gelden door ThaiHealth. De TDRI heeft in opdracht van ThaiHealth en de Rockefeller Foundation de sociale voordelen van de gesubisieerde projecten beoordeeld. Die zouden een positief effect hebben [gehad].

Donderdag 29 oktober
– Oud-premier Yingluck moet vandaag bij het hooggerechtshof komen om te horen welke getuigen en welk bewijsmateriaal wordt toelegelaten bij de zaak tegen haar wegens vermeend plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Yingluck zou in haar hoedanigheid van voorzitter van het National Rice Policy Committee hebben nagelaten op te treden tegen de corruptie en oplopende kosten. Eerder besloot het parlement haar daarom met terugwerkende kracht af te zetten als premier en een politieke ban te geven van vijf jaar. De regering wil Yingluck plus anderen ook aansprakelijk stellen voor de geleden schade; niet via een civielrechtelijke procedure maar via een bestuursbevel.

‘Maak verstandig gebruik van artikel 44’
31 oktober – Eerst maar eens de toelichting, daarna het nieuws. Het draconische artikel 44 van de interim-grondwet geeft premier Prayut de bevoegdheid bestaande procedures terzijde te schuiven. Hij kan als een dictator besluiten op elk terrein nemen.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand  (ACOT) en oud-senator Rosana Tositrakul maken zich daarom ernstig zorgen over de suggestie van staatssecretaris Ormsin (Transport) om bij enkele geplande investeringsprojecten op het gebied van infrastructuur artikel 44 te gebruiken.
Dat heeft als voordeel een tijdwinst (van normaal twee jaar naar acht maanden) maar als nadeel dat de milieu-effectrapportage vervalt en bij een PPP-financiering (public-private-partnership) is geen toestemming vereist van het PPP Policy Committee, waardoor de deur voor corruptie voluit wordt opengezet.
Ormsin zegt dat het om 20 projecten ter waarde van 1,79 biljoen baht gaat, waarvan volgend jaar de uitvoering begint. De directeur-generaal van het State Enterprise Policy Office zei eerder dat tot 2019 66 PPP-projecten op stapel staan ter waarde van 1,4 biljoen baht. Zes daarvan ter waarde van 350 miljard baht staan voor volgend jaar gepland. [Over welke het gaat, vermeldt dit artikel niet. Ik dacht de aanleg van dubbelspoorlijnen.]
ACOT-voorzitter Pramon heeft gisteren tijdens een vergadering van de (junta) anti-corruptie commissie die onder voorzitterschap van Prayut staat, een sterk pleidooi gehouden voor transparantie en het voorkomen van corruptie. De mogelijkheden voor het vragen van steekpenningen en prijsopdrijving liggen voor het oprapen. En dat niet alleen: door de milieu-effecten buiten beschouwing te laten, kunnen later nare dingen gebeuren.
Oud-senator Tositrakul verzet zich tegen het inzetten van artikel 44. ‘De militaire regering dient haar speciale bevoegdheid zorgvuldig te gebruiken. De regering kan fouten maken en moet daarom gecontroleerd worden om slordigheden en nalatigheid te voorkomen.’
In het artikel worden nog anderen geciteerd, maar hun uitspraken vallen samen te vatten als ‘Het kan regenen en de zon kan schijnen’. Zoals deken Sungsidh van de universiteit van Rangsit: Artikel 44 heeft voor- en nadelen. Of Mongkolkit, secretaris-generaal van het [mij onbekende] National Anti-Corruption Network: Toepassing van artikel 44 is acceptabel indien de bevolking ervan profiteert. Hij heeft vertrouwen in Prayut’s integriteit, maar vertrouwt de mensen op operationeel niveau voor geen cent.

Zondag 1 november
– Premier Prayut heeft het draconische artikel 44 van de interim-grondwet ingezet om te voorkomen dat functionarissen die onderzoek doen naar het hypotheeksysteem voor rijst worden aangeklaagd. Tevens biedt het de mogelijkheid van juridische en disciplinaire actie tegen degenen die zich aan het systeem hebben verrijkt. Ze kunnen ook aansprakelijk gesteld worden voor de geleden verliezen als gevolg van corruptie.

Hypotheeksysteem voor rijst: De tegenaanval
2 november – Het was gisteren niet meer dan een klein berichtje in de rubriek Kort Nieuws (zie het tweede bericht), maar vandaag trekt de krant de opening uit voor het weerwoord. Voormalig minister van Handel Boonsong, een van lieden die verantwoordelijk worden gehouden voor het fiasco van het hypotheeksysteem voor rijst (corruptie, hoge kosten, nep-regeringscontracten), gaat in de tegenaanval.
Boonsong verzet zich tegen de amnestie voor functionarissen die onderzoek doen naar de onregelmatigheden in het programma. Premier Prayut heeft daarvoor artikel 44 van de grondwet ingezet. De amnestie voorkomt dat ze het risico lopen voor de rechter gesleept te worden door hem, oud-premier Yingluck en twintig anderen van wie de NACC heeft vastgesteld dat ze voor het fiasco verantwoordelijk zijn.
Boonsong zegt dat hij en de anderen ‘politiek slachtoffer’ zijn. Het onderzoek naar de onregelmatigheden in het hypotheeksysteem wordt volgens hem gebruikt om Yingluck en voormalig regeringspartij Pheu Thai te elimineren. ‘We hebben niets verkeerds gedaan. De rijstzaak is onrechtvaardig en oneerlijk en de NCPO weet dat.’
Plichtsverzuim
Yingluck staat terecht in het hooggerechtshof op beschuldiging van plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben op te treden tegen de corruptie in het rijsthypotheeksysteem en de oplopende kosten.
Boonsong en twintig anderen riskeren een rechtsvervolging vanwege particuliere rijstdeals met twee Chinese handelsbedrijven, die als G-to-G (government to government) deals werden gemaskeerd. De regering overweegt verder alle betrokkenen financieel aansprakelijk te stellen voor de verliezen in het hypotheeksysteem.
Boonsong verdedigt Yingluck. Volgens hem was niet zij, maar waren twee sub-commissies verantwoordelijk voor het toezicht op het systeem en de verkoop van de rijst die de regering van de boeren had gekocht.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong prijst het besluit van de NCPO voor de amnestie. De regering zendt daarmee het signaal uit dat ze vastbesloten is de overtreders die betrokken waren bij het systeem, te straffen.
Geen rood op straat
Van enige steunbetuiging vanuit de bevolking is gisteren niets gebleken. Alleen oud-premier Thaksin zette een foto van hemzelf op Instagram waarop hij een rood shirt droeg. Hij schreef: ‘Het is gemakkelijk de harten van de roodhemden te winnen. Je hoeft geen geweer of de wet te gebruiken. Wees gewoon vriendelijk en je kunt hun harten winnen. Dat spaart geld en tijd.’
Tot de steunbetuiging voor Yingluck door een rood shirt te dragen, was opgeroepen door een voormalig parlementslid van Pheu Thai. Maar Yingluck had het zelf afgeraden omdat ze geen olie op het vuur wilde gooien. Zelfs in Khon Kaen, een bastion van de roodhemden, waagde niemand zich in het rood op straat. Bij het gemeentehuis, het Provinciehuis, de city pillar en het democratie monument gebeurde niets bijzonders. In het verleden waren dat de verzamelpunten voor roodhemden.

Donderdag 5 november
– De rechtbank sprak hen vrij (2006), het Hof van Beroep gaf hen een gevangenisstraf van 10 jaar (2011) en gisteren maakte het hooggerechtshof er 2 jaar van. Een voormalige directeur-generaal van het Marine Department (destijds Harbour Department geheten) plus zes anderen mogen hun zonden achter de tralies overdenken in verband met de aanschaf van baggerboten in 2002 voor een bedrag van 1,79 miljard baht.
De boten zouden geleverd worden door een Amerikaans bedrijf. Alleen het moederschip werd op tijd geleverd, maar het bedrijf zag geen kans de overige  boten binnen de contractueel vastgelegde deadline te produceren. Uiteindelijk werd het contract geannuleerd. Volgens het hooggerechtshof was bekend dat het bedrijf niet op tijd kon leveren en werd daarom het contract ten voordele van het bedrijf gewijzigd.
– De NACC heeft gisteren een Memorandum of Understanding getekend met elf organisaties, waaronder Thailand’s belangrijkste universiteiten, om gezamenlijk de strijd aan te binden tegen corruptie. De ondertekening vond plaats tijdens de lancering van een nieuwe organisatie, genaamd Anti-Corruption Foundation. Premier Prayut hield daarbij een mooie toespraak waarin hij het belang van een gezamenlijke inspanning benadrukte. Het bericht vermeldt niet expliciet of de nieuwe stichting wordt gevormd door de NACC en de elf organisaties.

Onderzoek naar corruptie bij aanleg beeldenpark
7 november – Het Central Investigation Bureau (CIB) is een onderzoek begonnen naar de aanleg van het Ratchapakdi Park in Prachuap Khiri Khan. Vermoed wordt dat de generaal-majoor en kolonel die betrokken zouden zijn bij de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, zich ook daarbij verrrijkt hebben. De twee officieren zijn genoemd door waarzegger Suriyan, de hoofdverdachte in die zaak waarbij sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad zijn afgeperst.
Rechercheurs zijn volgens een politiebron gisteren naar de bronsgieterijen gestuurd waar de zeven 13,9 meter hoge bronzen beelden van Siamese vorsten, die in het park staan, zijn gegoten. Hen is gevraagd wie de rekening heeft betaald en of het bedrag dat betaald is overeenkomt met de kosten. Ook de aanleg van het park wordt door de CSD onder de loep genomen.
Het park is een initiatief van de vorige legercommandant Udomdej, die eind september is opgevolgd door zijn adjunct Theerachai. Het is een publiek geheim dat de twee heren niet door één deur kunnen, want de  nieuwe commandant heeft een aantal besluiten van zijn voorganger teruggedraaid. Zo heeft hij opdracht gegeven aan het leger tv-kanaal 5 om te stoppen met oproepen om donaties voor het park, iets wat de tv-zender in opdracht van Udomdej deed.
Zoals eerder gemeld zou de kolonel via Mae Sot naar Myanmar zijn gevlucht, nadat hij 20 miljoen baht van zijn bankrekening had overgeheveld naar een vrouw in Chiang Mai. Naar verluidt heeft hij destijds in een hotel in Bangkok met Suriyan over de sponsoring van Bike for Mom overlegd.
Online circuleert een document uit onbekende bron waarin wordt gemeld dat het hoofd van de Thai-Myanmar grenscommissie de medewerking van de autoriteiten in Myanmar heeft gevraagd ‘een legerkolonel’ uit te wijzen.
Om nog even het geheugen op te frissen: In de majesteitsschenniszaak zijn in eerste instantie drie verdachten en later nog een aangehouden. Eén van de drie zou zelfmoord hebben gepleegd in zijn cel [met de nadruk op ‘zou’]. De nabestaanden van de man hebben zijn lichaam niet te zien gekregen; het ging rechtstreeks de crematieoven in, aldus een publicatie die geblokkeerd is op internet.

Zaterdag 7 november
– Een ambtenaar van het ministerie van Justitie is aangehouden omdat hij steekpenningen zou hebben gevraagd van een bedrijf dat een waterpomp voor twee appartementen bij een trainingcentrum voor jeugdige delinquenten in Lop Buri zou installeren. Het bedrijf had daarover bij de Public Sector Anti-Corruptie Commission geklaagd. De ambtenaar vroeg 10 procent van de kosten oftewel 40.000 baht. Het bedrijf lulde er 10.000 baht van af en had het geld gisteren moeten overhandigen.

Ratchapakdi park: Wel/geen corruptie
8 november – Het leger benadrukt dat de aanleg van het Ratchapakdi park in Prachuap Khiri Khan volgens de regels is verlopen en die regels zouden geen ruimte laten voor overtreding. Maar uit het politieonderzoek doemt een ander beeld op want twee bedrijven die een bronzen beeld van een Siamese vorst hebben gegoten voor het park, zeggen dat hen gevraagd is commissie te betalen [wat een eufemisme is voor steekpenningen].
De enige mogelijke verdachten die tot nu toe zijn genoemd, zijn twee hoge legerofficieren. Hun namen doken op in de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, waarbij sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad eveneens om commissies is gevraagd. In die zaak zijn vier verdachten aangehouden, van wie een zelfmoord zou hebben gepleegd.
De eigenaar van de bronsgieterij in Bangkok heeft volgens een bron verklaard in januari benaderd te zijn door een zakenman en een van de twee legerofficieren. De prijs werd afgemaakt op 42 miljoen baht, waarvan het bedrijf slechts 30 miljoen ontving. De rest zou bestemd zijn geweest voor BTW en commissie voor de zakenman. De andere bronsgieterij, ergens in het land, kreeg al in oktober bezoek van het tweetal. De eigenaar heeft verklaard dat de zakenman een commissie van 10 procent vroeg op een bedrag van 44 miljoen baht.
Het regent trouwens weer ontkenningen, want legerwoordvoerder Winthai zegt dat de Royal Thai Police geen onderzoek doet naar het park, zoals sommige media beweren. ‘De juiste bureaucratische procedures zijn gevolgd bij het project. Elke stap was transparant en open.’ Maar ja, wie gelooft een woordvoerder?

Dinsdag 10 november
– Het hypotheeksysteem voor rijst voldeed aan alle wettelijke eisen en had tot doel de boerenbevolking te helpen. Daarom kan voormalig premier Yingluck niet beticht worden van plichtsverzuim. Of projecten de moeite waard zijn, is ter beoordeling van de National Economic and Social Development Board en het Budget Bureau. Die kunnen suggesties ter verbetering doen.
Dit betoogde voormalig vice-premier Niwatthamrong voor een onderzoekspanel dat tot taak heeft te bepalen of Yingluck financieel aansprakelijk kan worden gesteld voor het zwaar verlies gevende en door corruptie geteisterde programma. De regering wil daarvoor een juridische truc uit de kast halen, een zogeheten administrative order (bestuursbevel), in plaats van haar civielrechtelijk te vervolgen.
Het panel beëindigt eind deze maand zijn werkzaamheden. Zoals bekend wordt Yingluck thans berecht door het hooggerechtshof. Volgens de NACC heeft ze haar taak als voorzitter van het National Rice Policy Commitee ernstig verwaarloosd door niet op te treden tegen de corruptie en de oplopende kosten. De junta maakte een eind aan het systeem.

Woensdag 11 november
– Het hooggerechtshof heeft de vrijspraak van twee voormalige werknemers van een bedrijf dat toezicht hield op de aanleg van luchthaven Suvarnabhumi, teruggedraaid. Het Hof van Beroep had hen vrijgesproken van een (ambts)misdrijf, maar het hooggerechtshof gaf een alsnog vijf jaar gevangenisstraf en de ander drie jaar en vier maanden omdat hij nuttige informatie had verstrekt over het gerommel met de mediaanprijs tijdens de aanbesteding van de luchthaven. Tegen het duo zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd omdat ze ontbraken bij de uitspraak. (Zie pagina Corruptie 2)

Donderdag 12 november
– Voormalig premier Yingluck heeft een beroep gedaan op premier Prayut om af te zien van een administrative order [bestuursbevel, een soort juridische truc] en haar civielrechtelijk rechtelijk te laten vervolgen, zodat ze zich behoorlijk kan verdedigen. De regering wil Yingluck aansprakelijk stellen voor het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst. Een bestuursbevel voorkomt dat de zaak verjaart.
Critici van Yingluck wijzen erop dat de zaak ook bij het bestuursbevel in de rechtbank eindigt. Bovendien kan ze een klacht indienen bij de bestuursrechter en dat gaat ze naar verwachting ook zeker doen. Het is de tweede keer dat Yingluck bezwaar maakt tegen de gekozen procedure. Yingluck wordt ook strafrechtelijk vervolgd door het hooggerechtshof.

Defensie Thailand vatbaar voor corruptie’
14 november – Thailand, China, Iran, Jordanië, Libanon, Zuid-Afrika. Wat is de overeenkomst tussen deze landen? Ze hebben allemaal de classificatie E gekregen in het begin november gepubliceerde rapport van Transparency International (TI) over corruptie bij Defensie. De zogeheten government defence anti-corruption index kent zes categorieën, van A tot F.
TI stelt vast dat sinds de militaire coup van mei 2014 er door de wetgevende macht ‘geen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar het defensiebeleid, een gebrek aan transparantie in budgetten, en onvoldoende institutionele maatregelen betreffende de meeste aspecten van aanbestedingsprocedures’. Zelfs voor de coup waren er mazen, die corruptie bevorderden bij aanbestedingen door het ministerie van Defensie en de strijdkrachten.
Het ontbreekt aan eisen, formele procedures en richtlijnen voor particuliere bedrijven die willen bieden op een contract. Gevolg: ‘Het is gebruikelijk dat bedrijven steekpenningen betalen aan de functionaris die belast is met het schrijven van de eisen of die aan het hoofd staat van de aanbestedings eenheid die de standaardeisen goedkeurt. Steekpenningen kunnen zelfs leiden tot een situatie waar de eisen worden toegeschreven naar een bepaald bedrijf.’
Ten slotte signaleert TI ook dat sommige Thaise legerofficieren betrokken zijn bij de georganiseerde misdaad, zoals de mensen- en drugshandel. (Bron: Bangkok Post/Isra News Agency, 13 november)

Vrijdag 20 november
– En weer kwam voormalig Democratisch parlementslid Pracha, alias kamnan Sia, niet opdagen bij het hooggerechtshof om zijn vonnis te vernemen wegens afpersing, opsluiting [?] en fraude bij de aanbesteding van het Wang Yao Reservoir tussen 1999 en 2001 in Phetchaburi. Volgens zijn vrouw werd haar echtgenoot nog steeds behandeld aan de verwondingen aan zijn ribben, opgelopen tijdens een verkeersongeluk in augustus. Maar zelfs een brief van een arts maakte geen indruk op het hof en het vaardigde daarom een arrestatiebevel uit. De rechtbank veroordeelde Pracha in 2005 tot een gevangenisstraf van 5 jaar en drie medeplichtigen tot 4 jaar. Het Hof van Beroep sprak alle vier vrij, waarna het OM in beroep ging.

– Steekpenningen? Zou zo maar kunnen, we zijn in Thailand tenslotte. Voormalig Democratisch parlementslid Watchara vertrouwt de aanschaf van drie Diamond vliegtuigen door het Civil Aviation Training Centre (CATC) niet. Er werd 16,45 miljoen baht per toestel betaald, maar ze kostten volgens hem in 2013 4,15 miljoen baht minder. De permanent secretaris van het ministerie van Transport verdiept zich in de zaak. Als Watchara gelijk heeft, wordt een panel gevormd.
CATC-president Jirapon zegt dat de aankoop volgens de regels is verlopen. Volgens hem was geen enkele leverancier bereid de toestellen voor 12,3 miljoen baht te verkopen. Valutaschommelingen en de toenemende marktprijs gooiden ook roet in het eten. Watchara gaat de NACC, minister van Justitie en Rekenkamer vragen een onderzoek in te stellen.

Zaterdag 21 november
– ‘Why do we need to reform Thailand’s anti-corruption agencies and processes?’ Dat was de titel van een toespraak (key-note address) gisteren, die vice-premier Wissanu tijdens een verder niet omschreven bijeenkomst hield in het kantoor van de NACC in Nonthaburi. Het antwoord? Omdat langdurige procedures, inefficiëntie en een gebrek aan tastbare resultaten de strijd tegen corruptie hinderen. ‘Veel boosdoeners blijven ongestraft.’ Bovendien liggen de diensten die geacht worden corruptie te bestrijden, onder vuur. Ze zouden bevooroordeeld zijn en met twee maten meten. Wissanu deed enkele suggesties ter verbetering waaronder de vorming van een rechtbankkamer die zich uitsluitend met corruptiezaken bezighoudt.
– Weet u nog? In 2004 kocht de gemeente Bangkok voor 6,6 miljard baht 315 brandweerwagens, 30 blusboten en andere uitrusting van het Oostenrijkse bedrijf Steyr. Ze staan nog steeds op verschillende plaatsen te roesten. Twee verdachten die van de deal profiteerden en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland.
Een van hen, een ex-staatssecretaris, kreeg in september van rechters van het hooggerechtshof geen gehoor voor zijn beroep tegen zijn gevangenisstraf. De documenten die hij ter ondersteuning had overlegd, bevatten geen nieuwe informatie, oordeelden ze. Het besluit werd donderdag bekend door een publicatie in de Royal Gazette. Over de zaak vindt nog steeds een juridische gevecht plaats.

Zondag 22 november
– Meer dan dat het om een ‘high-profile’ corruptiezaak gaat, komen we niet te weten; wel dat twee officieren van de Crime Suppression Division (CSD), die waren overgeplaatst naar een inactieve post, verdacht worden van majesteitsschennis, aldus een bekendmaking van het Central Investigation Bureau (CIB). Ze hebben ontslag genomen, maar tegen hen is nog geen arrestatiebevel uitgevaardigd. Het gaat om twee officieren ‘met een belangrijke positie in de CSD’’, aldus het hoofd van de CSD.
Verder wordt onderzoek gedaan naar zes CIB-officieren, die eveneens verdacht worden van betrokkenheid bij ‘een’ majesteitsschenniszaak. Twee hebben ontslag genomen, vier zijn overgeplaatst naar een inactieve post. Tot nu toe ontbreekt echter bewijs, zegt CIB-hoofd Thirirat. Hij belooft tegen elke agent actie te ondernemen die in de fout is gegaan.
– Zijn door ambtenaren van het Land Department in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) grondaktes uitgegeven voor beschermde grond? Dat gaat de Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) eens haarfijn uitzoeken, een klus die wel even zal duren want het gaat om 2.400 rai. De desbetreffende gronden waren gereserveerd voor agrarisch gebruik in het kader van agrarische hervormingen. Maar ze zijn verkocht aan bemiddelde politici en zakenmensen voor de ontwikkeling van vastgoed.
Het onderzoek van de PACC is een uitvloeisel van een breed onderzoek naar overheidsland en bossen in opdracht van de militaire regering. Doel is om vast te stellen hoeveel land illegaal in gebruik is genomen. [Noteert u even: Soms doet de junta goeie dingen.]
De PACC doet ook onderzoek naar uitgifte van land in Lam Takhong aan dorpelingen die moesten wijken voor de constructie van de Lam Takhong dam, maar de finesses daarvan zijn dermate ingewikkeld dat ik dit onderwerp maar laat lopen.

Zaterdag 28 november
– Het Department of Pollution Control (DPC) bestudeert een nieuwe optie voor de controversiële Klong Dan afvalwaterzuiveringsinstallatie. In plaats van het water naar zee af te voeren, kan het naar nabijgelegen boerderijen en fabrieken geleid worden. Voorwaarde is wel dat de omwonenden akkoord gaan, zegt het hoofd van het DPC.
De bekende activiste Dawan vindt het een te dure oplossing omdat dan pijpleidingen moeten worden aangelegd. Ze zegt dat het DPC een grondig onderzoek dient te doen of leidingen en andere systemen nog werken, want die worden al tien jaar niet gebruikt. Dawan pleitte er eerder voor de installatie te gebruiken voor het kweken van vissen.

KvK’s: Corruptie is onze grootste zorg
1 december – Wanneer Thailand buitenlandse investeerders wil aantrekken, zal het land twee problemen rigoureus moeten aanpakken: de grote corruptie en de bureaucratie bij het verkrijgen van vergunningen.
In een rapport van de Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) leggen buitenlandse investeerders de vinger op de zere plek van de sterk teruggelopen buitenlandse investeringen. Volgende week gaat het rapport naar premier Prayut.
Voorzitter Stanley Kang: ‘Corruptie is een groot probleem, waardoor het proces voor het verkrijgen van een vergunning om een bedrijf te beginnen langer duurt dan verwacht en dat kan investeerders hebben afgeschrikt om hier te investeren.’
Robert C Fox, lid van de JFCCT, wijst op de lange, ingewikkelde en tijdrovende procedures van het verlenen van vergunningen die ‘uiteindelijk obstakels worden’. De recent door de regering goedgekeurde nieuwe Licensing Facilitation Act zou daar een eind aan moeten maken, waardoor het vertrouwen van investeerders toeneemt.
De JFCCT wil dat de regering sommige wetten en regelingen op het gebied van arbeidsmigratie [door gastarbeiders] versoepelt en de geldigheidsduur van werkvergunningen verlengt. Hierdoor wordt de transfer van technologie vergemakkelijkt. Tevens dient ze R&D en innovatie te bevorderen. Fox: ‘De regering moet steun verlenen aan innovatie, wat betekent dat de particuliere sector haar personeel  kan verplaatsen om aan haar behoeftes te voldoen.’ (Bron: Bangkok Post, 30 november)

Dinsdag 1 december
– De voormalig president van de Rekenkamer heeft een gevangenisstraf van 2 jaar gekregen, omdat ze in 2003 een bezoek van personeel aan een thod katin luang ceremonie (waarbij de monniken een nieuwe pij krijgen van de gelovigen) gemaskeerd heeft als bezoek aan een seminar. Daardoor kon het personeel reis- en verblijfskosten declareren.
Volgens de rechtbank was het seminar niet eens gehouden, zoals beweerd, en documenten met details over het seminar kon de verdediging niet overleggen. Het grapje kostte de overheid 294.440 baht. Het voormalig hoofd personeelszaken kreeg een zelfde straf. Beiden zijn na storting van een borgsom van 200.000 baht vrijgelaten. [Uiteraard] gingen ze in beroep, dus dat wordt weer een lange rechtsgang langs Hof van Beroep en hooggerechtshof.

Integriteitspact voor het eerst toegepast
4 december – Integriteitspact: onthouden die term. Het is een overeenkomst tussen overheidsdiensten en bedrijven die werk uitvoeren voor de overheid, waarin ze afspreken af te zien van samenspanning, steekpenningen of andere vormen van corruptie en een derde partij toe te laten om het gehele proces (van aanbesteding tot oplevering) te volgen.
Vorig jaar is het idee ontwikkeld en nu wordt het voor het eerst toepast bij twaalf projecten, waaronder de bouw van panden voor het Central Institute of Forensic Science in Pathum Thani, een verpleegafdeling voor het Surat Thani ziekenhuis en onderhoudswerk aan het fiber-optisch netwerk van het ministerie van Onderwijs. Projecten die in totaal 13 miljard baht kosten.
De twaalf zijn door het ministerie van Financiën gekozen uit projecten van tenminste 500 miljoen baht, waarvan het programma van eisen voor de aanbesteding in voorbereiding is. De eis van ondertekening van een integriteitspact wordt daarin opgenomen. Om er zeker van te zijn dat de ‘derde partij’ vrij van politieke invloeden is, worden de waarnemers gekozen door de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) en het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking.
Bestrijding van de corruptie is een van de prioriteiten van de regering. Uit een onderzoek van de ACT in de eerste helft van het jaar is gebleken dat 5 procent van projectkosten weg lekt en dat is aanzienlijk minder dan drie à vier jaar geleden toen percentages van 30 tot 35 procent niet ongebruikelijk waren. (Bron: Bangkok Post, 4 december)

Donderdag 10 december
– Gisteren was International Anti-Corruption Day. Premier Prayut nam de gelegenheid te baat om op een bijeenkomst de organen die zich met corruptiebestrijding bezighouden, op te roepen om samen te werken en de wet strikt toe te passen.
De NACC, een van die clubs, heeft als doelstelling voor Thailand om in 2017 op te klimmen naar de top-50 van de Corruption Perception Index van minst corrupte landen. Vorig jaar stond Thailand op plaats 85 van 175 landen en in 2013 op plaats 102. Het bericht somt verder op wat er zoal aan corruptiebestrijding wordt gedaan, maar dat is allemaal ouwe koek.

Corruptie: Praatjes vullen geen gaatjes
11 december – ‘Anti-corrruptie praatjes zijn niet genoeg’ kopt Bangkok Post boven het hoofdredactioneel commentaar van donderdag. Daar kan ik het volledig mee eens zijn, maar wat de krant als oplossing suggereert, verraadt onkunde op het gebied van gedragsbeïnvloeding.
De krant besteedt aandacht aan het corruptiespook omdat woensdag International Anti-Corruption Day was. In de nieuwssectie is er nauwelijks over geschreven; in het commentaar lees ik pas over een mars die dag naar het regeringscomplex aan de Chaeng Watthana Road, een speech door Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council (Degenen die corrupt zijn noemde hij ‘rovers die het fortuin van het land plunderen’) en meer quotes van Prayut.
‘Alle retoriek en symbolische gebaren die de dag markeerden, zijn niets nieuws. We hebben ze vaak genoeg eerder gezien. Ze zijn nutteloos zolang de mensen de boodschap niet serieus nemen’, aldus de krant die nog eens op het bekende feit wijst dat het merendeel van de bevolking geen moeite heeft met corruptie, mits ze er zelf ook van profiteren.
Volgens de krant kunnen strengere wetten geen eind maken aan corruptie. Ze trekt een vergelijking met drugsbestrijding; zelfs de doodstraf voor drugshandel schrikt niet af. ‘Dit komt omdat verdachten heel goed weten dat de wet nooit strikt wordt toegepast.’
De krant oppert: Het is noodzakelijk om bij de bevolking en met name jongeren bewustzijn te kweken tegen corruptie, maar ze had beter geslaagde voorbeelden van corruptiebestrijding in Azië kunnen noemen [Hong Kong of Singapore?] waaruit blijkt dat opsporing en berechting van corrupte lieden tot op het hoogste nveau effect sorteren.
Het gedrag van mensen valt uitermate moeilijk te beïnvloeden door de overheid. Zie de overheidscampagnes tegen roken en rijden onder invloed in Nederland. De Bob-campagne kon alleen succes hebben omdat er een praktische oplossing wordt geboden en omdat rijden onder invloed door de samenleving inmiddels als verwerpelijk wordt beschouwd.
Straffen kan wel en is gemakkelijker. Als de regering daar nu eens in de Rajabhakti-zaak een begin mee maakt, eindigt de krant zeer to the point, zou dat een goed startpunt zijn om te laten zien dat het ernst is met de strijd tegen corruptie. (Bron: Bangkok Post, 10 december)

Strijder tegen mensensmokkel vraagt asiel aan in Australië
11 december – Hij arresteerde 91 personen, waaronder een legeradviseur en tal van lokale politici; kreeg toestemming van de rechtbank voor 153 arrestatiebevelen, allemaal wegens betrokkenheid bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh.
Maar op 5 november nam hij ontslag toen hij overgeplaatst zou worden naar het Zuiden, waar hij tal van vijanden had gemaakt die zijn bloed wel kunnen drinken. En nu is hij in Australië waar hij veilig hoopt te zijn, want ‘ínvloedrijke figuren in de regering, het leger en politiekorps willen me dood hebben’.
In een tv- en kranteninterview deed Paween Pongsirin in Melbourne een boekje open over zijn strijd tegen de mensenhandel. Hij vertelde vanaf het begin van zijn onderzoek onder druk te zijn gezet de mensenhandelaren niet te hard aan te pakken. Paween negeerde het advies want die mensen hadden ’slachtoffers laten verhongeren, hen medische behandeling geweigerd en lijken verborgen’. Eind oktober leverde hij zijn eerste onderzoeksverslag in, waarna zijn onderzoek werd stopgezet. ‘Prematuur’, zegt Paween, ‘want veel verdachten lopen nog vrij rond. Invloedrijke figuren zijn betrokken bij de mensenhandel. Er zijn foute politieagenten en foute soldaten die deze dingen doen. Helaas hebben die foute mannen macht.‘
Paween is bang dat velen de dans zullen ontspringen, wanneer de zaak voor de rechter komt. Hij had moeten getuigen en andere getuigen zullen wel geïntimideerd zijn. ‘Ik voel me zo bedroefd want het is zo onrechtvaardig dat die mensen niet worden gestraft.’ (Bron: website Bangkok Post, 10 december)

Commentaar van mij: De onthullingen van Paween zullen ongetwijfeld internationaal grote repercussies hebben. Te verwachten valt dat Thailand op de Tier 2 lijst blijft staan van het Amerikaanse Trafficking in persons rapport met mogelijk handelssanctie als gevolg en dat zou zeer terecht zijn. Laat ik het maar simpel zeggen: Thailand is een in en in corrupt land tot op het hoogste niveau, alle mooie praatje van de huidige regering ten spijt.
Om nog even het geheugen op te frissen. De hele zaak is aan het rollen gekomen na de vondst in mei van (massa)graven aan de grens met Maleisië en (verlaten) opvangkampen. Daar moesten de Rohingya vervoer naar een derde land afwachten. Familie werd geprest met extra geld over de brug te komen. De zaak trok internationaal de aandacht doordat honderden [de krant schrijft duizenden] vluchtelingen op wrakke bootjes op zee rond dobberden.

Update: De krant schrijft vanochtend dat de asielaanvrage de regering vermoedelijk politiek zal schaden, daar ze vaak heeft rond gebazuind aan de mensenhandel een eind te maken. Er is nog geen officiële reactie van de regering, wel een commentaar van politiewoordvoerder Detnarong. ‘De politie onderzoekt de claims van Paween en bespreekt graag zijn onderzoek met hem.’ [Nou, dat weet je het wel.]

Vrijdag 11 december
– Het hooggerechtshof heeft de inbeslagname bevolen van 30 miljoen baht aan vermogen van Pracha Phopipit, bijgenaamd ‘Kamnan Siah’, voormalig Democratisch parlementslid voor Kanchanaburi. Het besluit houdt verband met een rechtzaak waarin hij en zes anderen zijn vervolgd voor fraude bij verschillende projecten in de provincie, gepleegd tussen 1999 en 2011. Pracha kreeg daarvoor zes jaar gevangenisstraf, maar het Hof van Beroep herriep het vonnis van de rechtbank en nu ligt de zaak bij het hooggerechtshof.
Aan de inbeslagname ging een beroepsprocedure vooraf, aangespannen door Pracha, maar die is dus mislukt.
Pracha wordt ook vervolgd voor het illegaal in gebruik nemen vorig jaar van 1.199 rai overheidsgrond in Kanchanaburi en Ratchaburi. In die zaak is hij vrijgelaten op een borgochtsom van 100.000 baht. Het Hof van Beroep doet in december uitspraak. [Ja, er is veel geboefte in Thailand.]

Vrijdag 18 december
– Omwonenden van de afvalwaterzuiveringinstallatie (WZI) Klong Dan hebben de regering voor de tweede maal gevraagd de door de bestuursrechter bevolen compensatie van 9,8 miljard baht aan het consortium dat de WZI  heeft aangelegd, nog niet uit te betalen. Ze willen dat gewacht wordt op de uitspraak van de rechtbank en het hooggerechtshof over onregelmatigheden bij de aanleg en de verwerving van grond. Wanneer het consortium zou worden veroordeeld, hoeft volgens de bewoners de compensatie helemaal niet te worden uitgekeerd.
Vice-premier Wissana vindt dat de twee zaken niets met elkaar te maken hebben. Hij zegt dat uitstel van betaling alleen mogelijk is na onderhandelingen met het consortium.
De compensatie heeft betrekking op achterstallige betalingen, die zijn uitgebleven nadat de aanleg in 2003 wegens corruptie werd stilgelegd. De WZI was toen voor 98 procent afgebouwd en heeft sindsdien geen druppeltje water gezuiverd.

Donderdag 24 december
– Drie televisieverslaggevers hebben geld ontvangen van Abac Poll (Assumption University) en daarmee hebben ze de ethische mediagedragsregels overtreden. Dat is de conclusie van een panel, gevormd nadat Isra Newsagency zes maanden geleden had gemeld dat het opinieonderzoeksbureau in totaal 4,42 miljoen baht had geschoven. Een bron zegt dat het resultaat van het onderzoek later deze maand naar de vier mediaverenigingen gaat met de aanbeveling dat televisiewaakhond NBTC onderzoek doet.

Zaterdag 26 december
– Minister Surasak (Milieu) waarschuwt mensen die ambtenaren van zijn ministerie van corruptie beschuldigen zonder daarvoor stevig bewijs te hebben. Hij zal in geval gerechtelijke stappen ondernemen.
De waarschuwing is een reactie op uitspraken van voorzitter Sasin van de Seub Nakasathien Foundation en voorzitter Hannarong van Thai Water Partnerships, gedaan tijdens een uitzending van het tv-station Thai PBS. Ze beschuldigden sommige ambtenaren ervan geprofiteerd te hebben van enkele projecten, zoals het baggeren van rivieren en herstel van natuurlijke waterbronnen.
Sasin bezocht donderdag het ministerie om nadere gegevens te verstrekken over de vermeende corruptie. De permanent secretaris zegt er niet blij mee te zijn. ‘Het ministerie heeft als beleid alle corruptiezaken aan te pakken.’

Maandag 4 januari 2016
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) gaat in samenwerking met het Comptroller-General’s Department (GGD) lokale bestuursorganen strenger controleren op gevallen van corruptie. Aanleiding zijn de vele klachten die de PACC over vermeende corruptie heeft ontvangen. De PACC wil dat alle overheidsdiensten worden aangesloten op een computernetwerk van de GGD, waarop ze details van alle projectuitgaven dienen te plaatsen. Het Department of Local Administration dat de overheidsgelden verdeelt onder de provincies en tambons, is nog niet aangesloten op de database van de GGD.

– Vervelend vasthoudend baasje, voormalig Democratisch parlementslid Wilas en voormalig voorzitter van de anti-corruptiecommissie van het Huis van Afgevaardigden. Eerder zeurde hij over de aanschaf van muziekinstrumenten door de gemeente Bangkok voor haar gemeentescholen, nu richt hij zijn anti-corruptie pijlen op de lichtshow ‘Bangkok Light of Happiness’ ter gelegenheid van het nieuwe jaar (5 miljoen LED lampjes, kosten 39 miljoen baht), de installatie van beveiligingscamera’s in de stad en de verlenging van een concessie aan de BTS met nog eens 13 jaar voor de exploitatie van de Green Line. Allemaal niet in orde, meent Wilas en daarom dient hij een klacht in bij de NACC en de Rekenkamer.

Kritiek op lichtshow: Gouverneur dreigt met de rechter
5 januari – Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok is er mee in zijn nopjes, te zien aan de foto: de lichtshow Bangkok Light of Happiness voor het stadhuis. Maar zijn plezier wordt vergald door critici die aanmerkingen hebben op de kosten van 39 miljoen baht.
Zoals oud-parlementariër Wilas (Democraten), die een klacht over het project plus twee andere aankopen van de gemeente heeft ingediend bij de Rekenkamer en de NACC. Sukhumbhand dreigt degenen [er zijn er blijkbaar meer] die informatie blijven verspreiden, waardoor de reputatie van de gemeente wordt geschaad, aan te klagen.
Adjunct-gouverneur Amorn heeft het juridisch team van de gemeente opgedragen zich voor te bereiden op een aanklacht. Hij herhaalt wat hij al eerder zei: de uitgaven waren transparant en voldeden aan de desbetreffende regels. Het project is gefinancierd uit de goedgekeurde begroting 2016.
De lichtshow was bedoeld als nieuwjaarsgeschenk om het image van de stad een oppepper te geven na de dodelijke bomaanslag in augustus bij de Erawan Shrine. De show, verwacht  Amorn, zal 400.000 bezoekers trekken, die elk 100 baht uitgeven. En dat helpt weer de lokale economie te stimuleren.
Amorn verdedigt ook de aanbestedingsprocedure. Negen bedrijven hadden belangstelling, waarvan twee een bod uitbrachten. Veel tijd had de winnaar niet, want die werd op 17 december bekend gemaakt, terwijl de show op 30 december klaar moest zijn.
De critici zeggen dat het winnend bedrijf, Curio Tour and Travel Co, een nieuwkomer was en geen ervaring had met lichtshows. Pas in september kreeg het van het ministerie van Handel toestemming zijn werkzaamheden uit te breiden tot lichtshows en muziekinstrumenten.
Maar Ammorn zegt: ‘Het is niet van belang of het bedrijf ervaring had. Als een bedrijf het project wil, moet het voldoen aan het contract . Doet het dat niet, dan wordt het beboet en krijgt nooit meer een opdracht. De gemeente kan niet kiezen wie een bod uitbrengt.’

Dinsdag 5 januari
– Tijd niets van gehoord: de lijsten met namen van vermeende corrupte ambtenaren. Premier Prayut heeft er al twee met 116 namen op zijn bureau gekregen en de derde ontvangt hij binnen twee dagen, zegt vice-premier Wissanu. Prayut beslist vervolgens of betrokkenen geschorst dan wel overgeplaatst worden voor de periode dat nader onderzoek wordt gedaan. Op die manier wordt voorkomen dat ze met bewijsmateriaal knoeien.
De meeste personen op de derde lijst zijn lokale functionarissen die verdacht worden van onregelmatigheden bij aanbestedingsprocedures en rekrutering van personeel. Degenen van de drie lijsten die niet meer in dienst van de overheid zijn, worden aan de tand gevoeld door de NACC.

Woensdag 6 januari
– 59 overheidsfunctionarissen zijn door premier Prayut geschorst omdat ze verdacht worden van onregelmatigheden en plichtsverzuim. Onder hen zeven bestuursleden van de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) die vorig jaar onder vuur lag vanwege de ruime toekenning van subsidiegelden aan activiteiten die weinig te maken leken te hebben met het doel van de stichting. De 59 vormen de derde groep van ambtenaren, die nader aan de tand gevoeld gaan worden. De meesten zijn lokale bestuurders.

Donderdag 14 januari
– Nog eens zeven personen en bedrijven zijn in staat van beschuldiging gesteld voor medeplichtigheid bij vermeende corrupte G-to-G rijstdeals (government to government). Ze maken deel uit van een groep van veertien, waarvan de NACC heeft vastgesteld dat ze ambtenaren hebben geholpen bij de onregelmatigheden. Volgende maand beslist het hooggerechtshof of het de zaak in behandeling neemt.
Over die 14 is overleg gevoerd door een panel van NACC en OM, dat het bewijs aanvankelijk onvoldoende vond. Het bewijs tegen de zeven anderen wordt nog steeds als onvoldoende beschouwd. Het gezamenlijk panel doet verder onderzoek. De nu aangeklaagde zeven schreven cheques uit voor rijst uit de regeringsvoorraad. De rijst ging evenwel niet naar het buitenland, maar bleef op de binnenlandse markt.
Voormalig minister van Handel Boonsong en twintig andere personen en bedrijven zijn al eerder in staat van beschuldiging gesteld wegens gerommel met de G-to-G rijstdeals. Premier Yingluck wordt vervolgd wegens plichtverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en de oplopende kosten.

Vrijdag 15 januari
– Thailand krijgt een aparte rechtbankkamer voor corruptiezaken. Dat mogen we wel aannemen nu het parlement het desbetreffende wetsvoorstel in eerste lezing heeft aangenomen. Een parlementscommissie bekijkt de details nog eens waarna het voorstel nog twee lezingen doorloopt.
De commissie kan wijzigingen voorstellen, wat ik een merkwaardig  gebruik van het Thais parlementair stelsel vind. Immers: het voorstel is al goedgekeurd. In Nederland gaat de commissiebehandeling vooraf aan het parlementair debat en er wordt desgewenst in termijnen gedelibereerd.
Het voorstel komt uit de koker van de (opgeheven) National Reform Council. Aanleiding is de trage voortgang van corruptiezaken, die zich maar blijven opstapelen. De beroepsmogelijkheid bij het hooggerechtshof gaat vervallen. Het Hof van Beroep heeft het laatste woord. Zaken kennen geen verjaringstermijn. De rechters die de nieuwe kamers gaan bemannen, dienen minimaal 10 jaar ervaring te hebben. De corruptiekamer in Bangkok gaat in oktober beginnen, de regionale kamers volgen later.

Zaterdag 16 januari
– Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) heeft een database aangelegd met informatie over de aanleg van wegen door lokale organen: kosten, aanbestedingsprocedure, verantwoordelijke diensten, en welke projecten in uitvoering zijn. Doel is – daar heb je dat versleten woord weer – transparantie te verzekeren over wegenaanleg en –reparaties, waarvoor ruim zevenduizend bestuursorganen opdracht hebben gegeven.
Het CNAC, niet te verwarren met de NACC, is door de junta gevormd om het werk van de anti-corruptie diensten, zoals de NACC en PACC, te coördineren. Voorzitter is de minister van Justitie.
Het CNAC wil tevens de nood leningen van bewoners die gedupeerd worden door ondeugdelijk werk. Ze kunnen een klacht indienen bij de PACC, die weliswaar de wegen niet kan laten repareren, maar wel bevoegd is overheidsdiensten te attenderen op de schade en een onderzoek kan instellen [naar eventuele corruptie]. Het CNAC gaat ook mediaanprijzen vaststellen voor projecten en een standard road construction layout.

Thai Health Promotion Foundation: wat ik denk
17 januari – Laat ik eens beginnen met mijn interpretatie van de affaire rond de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), waarvan zeven bestuursleden zijn geschorst wegens vermeende belangenverstrengeling.
Ik denk dat de regering van dit lastige clubje af wil omdat ThaiHealth instellingen subsidieert die de junta niet welgevallig zijn. De stichting zelf wordt niet de nek omgedraad maar de zeven zijn wel vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, zodat de de regeringsvertegenwoordigers in het bestuur nu de overhand hebben. Zo doe je dat.
Premier Prayut, verantwoordelijk voor de schorsing, maakte gisteren bekend dat de zeven niet worden herbenoemd, zelfs wanneer uit onderzoek blijkt dat het wel meevalt met die belangenverstrengeling. [Ze zijn ook bestuurslid van gesubsidieerde instellingen.] Het huidige bestuur gaat nieuwe bestuursleden kiezen en gezien de stemmenverhouding valt het ergste te vrezen. De zeven mogen wel, zegt Prayut, zich kandidaat stellen voor de vacante posten.
Prayut zei verder genoeg te hebben van de affaire, die tot grote onrust heeft geleid bij de gesubsidieerde instellingen omdat de uitbetaling al drie maanden stil ligt. Sommige organisaties zeggen dat ze daardoor personeel hebben moeten ontslaan. Aanvankelijk zou het bestuur vrijdag hebben vergaderd over de opvolging en de benoeming van een nieuwe manager, maar die is tot aanstaande vrijdag uitgesteld. Het uitstel zou te maken hebben met een gebrek aan quorum. [Volgens een eerder bericht moesten de kandidaten eerst aan het kabinet worden voorgelegd.]
De vorige manager trad terug toen onderzoek werd gedaan naar de besteding van de gelden. Hij wilde de onderzoekers niet voor de voeten lopen. Lang is hij niet werkloos geweest, want hij is onlangs benoemd tot directeur van Thai PBS, de enige tv-zender (afgezien van de commerciële) die onafhankelijk is en daar houdt de junta ook al niet van.
Rest nog te melden, maar dat weten we al, dat de Belastingsdienst heeft besloten de gesubsidieerde instellingen over de afgelopen vijf jaar een aanslag voor de inkomstenbelasting op te leggen omdat een deel van de subsidie wordt beschouwd als inkomen. Dat besluit zal ook nog wel een staartje hebben.
Voor alle volledigheid, mocht u het vergeten zijn: de stichting ontvangt haar gelden uit de opcenten op de alcohol- en tabaksaccijns, dus niet uit de staatsbegroting. Eerdere regeringen hebben de stichting altijd ongemoeid gelaten, maar de junta laat niet met zich spotten.
Conclusie: Never a dull moment in Thailand.

Dinsdag 19 januari
– Minister Paiboon (Justitie) vindt het niet nodig het onderzoek naar het ontduiken van invoerrechten op luxe wagens te versnellen, zoals gevraagd door de voormalige voorzitter van de commissie religieuze zaken van de (opgeheven) NRC, die toevallig ook Paiboon heet. Maar de minister zegt wel toe bij de DSI te informeren naar de vorderingen, omdat de zaak al uit 2013 dateert.
Een inmiddels gevoelig geworden zaak, want Somdet Chuang, voorgedragen voor de vacante post van Supreme Patriarch, zou erbij betrokken zijn. De DSI zegt dat het om 500 wagens gaat van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen, waaronder een Mercedes van Somdet Chuang. De wagen is niet meer in gebruik en staat in een museum in de tempel van de abt (zie fotobericht op homepagina).
Activist-monnik Phra Buddha Isara die de DSI op het spoor van de betrokkenheid van de abt zette, zei gisteren dat de abt wellicht aanvankelijk niet op de hoogte was van de fraude. Maar toen die bekend werd, had hij er goed aan gedaan de wagen te retourneren. De wagen houden staat gelijk aan het ontvangen van gestolen goederen, zegt Isara. Zie verder het bericht van 18 januari: Somdet Chuang wil geen vervolging van critici.

Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz
20 januari – Dit is ‘m dan, de antieke Mercedes Benz waarover zoveel te doen is. Is het niet een juweeltje? De oldtimer staat in het museum van Wat Pak Nam Phasi Charoen met twee andere. Hij is in 2012 door een gelovige gedoneerd aan de tempel.
Maar er zit een luchtje aan. De wagen zou in 2011 in onderdelen zijn geïmporteerd en in Thailand zijn geassembleerd in twee bedrijven, wat een slok op een borrel scheelde in de invoerrechten. De DSI heeft inmiddels ontdekt dat één bedrijf een garage is waar alleen auto’s worden gespoten, en de ander een inmiddels gesloten winkel in tweedehands auto-onderdelen en accessoires uit Europa. De conclusie ligt voor de hand: fraude.
Wat de zaak pikant maakt, is dat de abt van Wat Pak Nam Phasi Charoen, Somdet Chuang [ik gebruik zijn verkorte naam] door de Sangha Supreme Council is voorgedragen als opvolger van de twee jaar geleden overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch. Zijn benoeming vereist de handtekening van de koning, maar de regering houdt gezien de beschuldigingen de voordracht nog even tegen totdat de zaak is opgehelderd. Minister Suwapan (PM’s Office) heeft het National Office of Buddhism gevraagd een rapport op te stellen waarin de keuze voor Somdet Chuang wordt gemotiveerd.
De DSI verwacht het onderzoek naar de Mercedes binnen een maand af te ronden. De wagen is een van de luxe auto’s, waarvan vermoed wordt is dat invoerrechten zijn ontdoken. Een eerder bericht noemde 500 wagens van 4 miljoen baht of meer en 5.000 van minder dan 4 miljoen. Die zaak dateert al van 2013, maar heeft nog niet tot vervolgingen geleid.
Tegen Somdet Chuang bestaan nog meer bezwaren, zoals al uitgebreid gemeld in de media [dus ook in Nieuws uit Thailand]. Zijn relatie met de abt van Wat Dhammakaya is omstreden. Die tempel in Pathum Thani neemt het niet zo nauw met de boeddhistische filosofie. Zo zouden giften aan de tempel gunstig zijn voor iemands kharma, een bewering die nooit uit de mond van de sober levende Boeddha kan zijn gekomen. De tempel zou ook geprofiteerd hebben van gelden, die zijn verduisterd bij de Khlongchan Credit Union Cooperative, ook al zo’n heerlijk corruptieschandaal waar Thailand in grossiert.

Over een oude Mercedes en een verkiezing
23 januari – Roodhemdleider Jatuporn Prompan komt abt Somdet Chuang te hulp. De door de Sangha Supreme Council (SSC) voorgedragen opvolger van de twee jaar geleden overleden Supreme Patriarch is niet in het bezit van een van de luxe wagens, waarop bij de invoer is gesjoemeld met de invoerrechten.
De wagen (foto) is een 63 jaar oude Mercedes Benz die in een garage in Nakhon Pathom heeft gestaan. De eigenaar, een volgeling van de monnik, importeerde onderdelen uit het buitenland om de wagen op te lappen en doneerde hem in 2012 aan de monnik. Die heeft er, aldus Jatuporn, nooit in gereden maar hij heeft de wagen ter bezichtiging in zijn tempel ten toon gesteld.
Tot nu toe wekten de mediaberichten de indruk dat de Mercedes behoorde tot de luxe wagens, waarop invoerrechten zijn ontdoken door ze aan te geven als geïmporteerd in onderdelen en geassembleerd in Thailand in plaats van compleet te zijn ingevoerd. En dat scheelde een slok op een borrel qua invoerrechten. Naar die zaak is de DSI in 2013 een onderzoek begonnen.
Dus als Jatuporn gelijk heeft, is er niets mis met de Mercedes en gaat de abt op dit punt vrijuit. Laat ik eens gissen: Deze zaak gaat als een nachtkaars uit.
Over de verkiezingsprocedure
Jatuporn waarschuwt verder premier Prayut niet op eigen houtje de kandidaat Supreme Patriarch te kiezen, want dat is in strijd met de Sangha wet en de traditie waarbij de Sangha Supreme Council de opvolger nomineert. Volgens de tegenstanders is de voordracht van de SSC in strijd met de wet die zegt dat de premier een voordracht doet en die aan de SSC voorlegt, maar in dit geval heeft de SSC op eigen houtje geopereerd.
Prayut zou, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, een eigen kandidaat kunnen voordragen, vreest Jatuporn, en de voordracht met voorbijgaan van de SSC voorleggen aan de koning ter ondertekening. Jatuporn: ‘Durft hij de Supreme Patriarch zelf te kiezen? Durf je de wet zo uit te leggen dat een gewoon persoon en niet een monnik hem kan nomineren? Dat zal leiden tot problemen. De hel zal je hoofd opeten.’ (Bron: Bangkok Post, 22 januari)
In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen Somdet Chuang. Het laatste bezwaar in dit kader is volgens mij foutief. Het besmette geld ging niet naar Wat Pak Nam Phasi Charoen maar naar Wat Dhammakaya. De verspreiding van vertekende boeddhistisch leerstellingen wordt ook aan de verkeerde abt toegeschreven. Zie de pagina Klongchan Credit Union Cooperative – Wat Phra Dhammakaya. Bangkok Post, je maakt er weer eens een potje van. Het laatste bericht in deze saga:  Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz (20 januari).

Prayut doodsbang voor corruptie
23 januari – Snake charmers often die from snakes bites [letterlijk: Slangenbezweerders sterven vaak door een slangenbeet – ik kan geen goed Nederlands equivalent bedenken.] Dit gezegde wordt in het Thaise dagblad Thai Rath aangehaald in een analyse van de aankoopactie van rubber. De krant doelt op de zorgen die premier Prayut zich maakt over mogelijke corruptie, net als de vorige regering gebeurde bij het hypotheeksysteem voor rijst.
De premier heeft de autoriteiten opgedragen om nauwkeurig toe te zien dat er niet gesjoemeld wordt bij de aankoopactie. Indien dat toch gebeurt, zou dat uiterst pijnlijk zijn voor de regering want die heeft bestrijding van de corruptie als topprioriteit.
Zoals bekend koopt de regering 100.000 ton op tegen een bovenmarktprijs van 45 baht per kilo. Acht ministeries hebben de opdracht gekregen met ideeën te komen hoe de rubber te gebruiken. Genoemd zijn al mengen met asfalt bij de aanleg van wegen, voetpaden en sportvelden. De regering wil tot volgend jaar 15.000 ton kopen [zo weinig?] met de eerste 1.000 ton voor de productie van autobanden, rubber matrassen, schoenen en slippers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken koopt 50.000 ton voor lokale besturen.
Thai Rath meldt verder dat er geruchten zijn over corruptie van Thaise en Chinese brokers [?] die commissies vragen uit het budget voor het Chinees-Thaise treinproject (spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok), waar overigens nog over onderhandeld wordt.
Een ander corruptie gerucht gaat over 1.200 rai in nationaal park Sirinart in Phuket. Dat gebied zou met opzet buiten het One Map project worden gehouden om projectontwikkelaars te bevoordelen. [Zie voor dit project Kort Nieuws van 20 januari]
Het heeft er alle schijn van, schrijft de krant, dat de junta problemen heeft met transparantie. De opperbevelhebber van de strijdkrachten heeft al besloten elf solar farms te schrappen, die het leger samen met de particuliere sector zou financieren. Het leger wil niet betrokken raken bij corruptie. Blijkbaar toch iets geleerd van het Rajabhakti park schandaal. (Bron: Thai Rath/Bangkok Post, 22 januari)

Thailand behoudt lage score op corruptie-index
28 januari – Ondanks de strijd tegen corruptie die de militaire regering zegt te voeren, blijft Thailand op de Corruption Perception Index van 2015 (CPI), die gisteren is gepubliceerd, een score behouden van 34. Maar op de ranglijst van 168 landen schuift het wel omhoog van plaats 85 naar plaats 76. Thailand staat nu op gelijke hoogte als Burkina Faso, Tunesië en Zambië.
De index is gebaseerd op percepties van de corruptie in de openbare sector en wordt berekend aan de hand van meningen van experts. Hoe minder corruptie, hoe hoger de plaats. In 2015 stond Denemarken op de eerste plaats met een score van 91; Noord-Korea en Somalië worden als het meest corrupt beschouwd met een score van 8.
Voorzitter Pramon van de particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) ziet lichtpuntjes. De score toont volgens hem aan dat sommige anti-corruptie maatregelen effect sorteren, maar andere missen nog efficiëntie. ‘We moeten lessen trekken uit de CPI om de corruptie beter te bestrijden.’
De ACT gaat de criteria die gehanteerd worden in het onderzoek, bestuderen en wil proberen vast te stellen welke zwakke punten gebleven zijn. Over de anti-corruptiestrijd van de regering zegt Pramon dat ze het afgelopen jaar getoond heeft vastbesloten te zijn om de corruptie uit te bannen.
Voorbeeld: Premier Prayut heeft, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet, ambtenaren die verdacht worden van corruptie verwijderd of naar een inactieve plaats overgeplaatst. Maar de ACT is bang dat dit geen blijvende manier is om de corruptieproblemen op de lossen. Solide hervormingen en nieuwe anti-corruptie mechanismen zijn nodig, zegt ze, zoals de vorming van een speciale rechtbankkamer voor corruptiezaken. [Het besluit om zo’n kamer te vormen is al genomen.]
Andere verbeteringen zijn het Integrity Pact dat in vijf overheidsprojecten wordt toegepast. Een derde partij krijgt daarbij de gelegenheid de projecten van begin tot eind te volgen. Verder: De NACC heeft onderzoeken in enkele grote corruptiezaken afgerond en het ministerie van Milieu heeft gisteren een overeenkomst gesloten met anti-corruptie diensten om de corruptie in haar projecten te bestrijden. ‘Er is een politieke wil om het probleem aan te pakken’, concludeert Pramon.
Klik hier voor het rapport.

Dinsdag 9 februari
– De media hekelen de ‘extravagante’ decoraties die het ministerie van Toerisme en Sport liet aanbrengen voor een bezoek afgelopen vrijdag van premier Prayut. Ze zouden alleen tot doel hebben gehad Prayut gunstig te stemmen. De Rekenkamer en de PACC gaan nu onderzoek doen naar de besteding van de 1,8 miljoen baht, die de versieringen hebben gekost.
Het hoofd  van de Rekenkamer zegt; ‘Dit was geen bruiloft maar een bijeenkomst van de overheid die enkele uren duurde. Het geld had verstandiger besteed moeten worden.’
Er doen al weer geruchten de ronde dat iemand van de opdracht voor het decoratiewerk heeft geprofiteerd, daarbij geholpen door ambtenaren.
De permanent secretaris van het ministerie zegt dat de bijeenkomst een dubbel doel had: een vergadering van sectiehoofden en een gelegenheid om het toerisme te promoten. ‘Ik benadruk dat elke baht uitgegeven onder mijn toezicht het waard is, schoon, helder en verklaarbaar.’

Schermutselingen tussen soldaten en monniken
16 februari – Benoem Somdet Chuang tot Supreme Patriarch, verklaar in de nieuwe grondwet het boeddhisme tot staatsgodsdienst en verbied staatsdiensten zich te bemoeien met zaken van de monniksgemeenschap. Die drie eisen stelde de Sangha and Buddhists Alliance of Thailand (SBAT) gisteren tijdens een bijeenkomst in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom tijdens het seminar Block the plot to overthrow the Sangha’s administration.
Wie gedacht mocht hebben dat monniken de meest nederige en vredelievende vertegenwoordigers van het boeddhisme zijn, zag gisteren dat idee sneuvelen, want tussen soldaten die de toegang tot het park blokkeerden en monniken braken ’s middags schermutselingen uit. De monniken probeerden ook de legervoertuigen weg te duwen, maar of dat gelukt is, meldt het bericht niet. Aan het gedoe kwam ‘s avonds een eind dankzij bemiddeling van vice-premier Prawit, die met de secretaris-generaal van het Buddhism Protection Centre of Thailand sprak.
De bijeenkomst, bijgewoond door 1200 monniken en supporters, was een steunbetuiging aan Somdet Phra Mahamangalacharn, kortweg Somdet Chuang genaamd, de belangrijkste kandidaat voor de opvolging van de in 2013 overleden en in 2014 gecremeerde vorige Supreme Patriarch. De Sangha Supreme Council (SSC) besloot hem vorige maand voor te dragen, het wachten is nu op een besluit van de premier, die de beoeming ter bekrachtiging moet voorleggen aan de koning.
Tegen de belangrijkste kanshebber bestaan bezwaren vanwege diens relatie met de omstreden abt van Wat Dhammakaya (zie het bericht Commentaar: Tempelcontroverse is politieke strijd) en mogelijke betrokkenheid bij het ontduiken van invoerrechten op een antieke Mercedes, die nu in diens tempelmuseum staat te pronken.
In bijgaand kader een samenvatting van de beschuldigingen tegen Somdet Chuang. Het laatste bezwaar in dit kader is volgens mij foutief. Het besmette geld ging niet naar Wat Pak Nam Phasi Charoen maar naar Wat Dhammakaya. De verspreiding van vertekende boeddhistisch leerstellingen wordt ook aan de verkeerde abt toegeschreven.
Eerdere berichten:
23 januari Over een oude Mercedes en een verkiezing
20 januari: Een abt, een tempel en een ‘vintage’ Mercedes Benz
19 januari: Kort nieuws
18 januari: Somdet Chuang wil geen vervolging van critici
14 januari: SSC kiest omstreden abt als nieuwe Supreme Patriarch

Dinsdag 16 februari
– Nooit verkeerd om goede voornemens te maken. De National Anti-Corruption Commission, waarvan het bestuur is vernieuwd, neemt zich voor dit jaar tweemaal zoveel zaken af te ronden als vorig jaar. De target is 500 corruptiezaken. De commissie reageert met dat voornemen op kritiek over de trage voortgang in onderzoeken. Vorig jaar behandelde de commissie 230 zaken.
De NACC kampt met een enorme achterstand van 12.000 zaken. Daarvan zijn 9.839 in de eerste onderzoeksfase. ‘Ik moet toegeven dat ik me zorgen maakt’, zegt de nieuw benoemde voorzitter Watcharapol. Om de werkdruk te verlichten worden kleinere zaken doorgeschoven naar de provinciale NACC-kantoren. De centrale commissie krijgt daardoor meer lucht om de grote vissen aan te pakken.
De grondwetcommissie (CDC) is door de NACC gevraagd in de ontwerp-grondwet geen tijdslimiet te stellen op haar werk. Dat kan wel in een organieke wet, voorzien van een uitstelregeling. De CDC heeft een limiet van 1 jaar en 8 maanden voorgesteld, volgens de NACC niet voldoende bij grote zaken die de medewerking vereisen van vele betrokkenen. Het besluit van de CDC om de NACC en trouwens ook de Kiesraad en de Rekenkamer de bevoegdheid te geven de regering te waarschuwen bij beleid dat corruptiegevoelig is, valt in goede aarde bij de corruptie bestrijders.

Dinsdag 16 februari
– De War Veterans Organisation (WVO) heeft een panel gevormd dat zich gaat bezighouden met vermeende corruptie bij het baggeren van waterwegen en de aanleg van waterreservoirs, projecten die door de WVO worden beheerd. Een civiel netwerk en voormalig regeringspartij Pheu Thai hadden bij de regering aan de bel getrokken over mogelijke onregelmatigheden. Individuen zeggen dat vice-premier Prawit de aannemers om steekpenningen heeft gevraagd en de VWO-staf idem de projectdirecties.
WVO directeur-generaal Ronnachai maakte gisteren op een personferentie de instelling van het panel bekend. Hij verwelkomt onderzoeken door alle partijen, inclusief de Rekenkamer en de media, want: ‘In de VWO ontvangt niemand steekpenningen. Ik heb vertrouwen in mijn ondergeschikten.’ De beschuldiging tegen Prawit noemde hij unfair. Prawit is voorzitter van de WVO-raad, belast met beleid niet met uitvoeringszaken. De WVO zorgt met een beperkt budget voor ruim drie miljoen veteranen.

Supreme Patriarch: Antieke Mercedes bemoeilijkt benoeming
17 februari – De antieke Mercedes Benz die in het tempelmuseum van Wat Pak Nam Phasi Charoen staat te pronken, zou Somdet Chuang wel eens de das om kunnen doen. De DSI heeft in een onderzoek vastgesteld dat bij de import uit Engeland gefraudeerd is, waardoor de eigenaar minder invoerrechten hoefde te betalen. De vraag is nu: was abt Somdet Chuang, de belangrijkste kandidaat voor opvolging van de in 2013 overleden en vorig jaar gecremeerde Supreme Patriarch, daarvan op de hoogte?
De vintage wagen werd aangegeven als geïmporteerd in onderdelen om in Thailand geassembleerd te worden. Daardoor gold een lagere importheffing. Een bron bij de DSI zegt dat bij elke stap is gerommeld: toestemming voor de assemblage ontbreekt en bij de registratie is een valse handtekening gezet van iemand die geen weet had van het bestaan van de auto.
Als eerste en enige eigenaar na de zogenaamde assemblage is Somdet Chuang geregistreerd, dus de abt dient te bewijzen of hij iets wist van de belastingontduiking. De bron zegt dat de secretaris van de abt de wagen namens hem heeft gekocht, alhoewel diens naam nergens is aangetroffen. [Volgens eerdere berichten was de wagen een cadeau van een volgeling.] De resultaten van het onderzoek worden morgen door de DSI bekend gemaakt.
De regering bevindt zich in een lastig parket. De Sangha Supreme Council heeft de abt voorgedragen als nieuwe Supreme Patriarch, maar zolang hij niet is vrijgepleit van de vermeende belastingontduiking zal de regering de voordracht niet ter bekrachtiging aan de koning voorleggen. De regering staat van twee kanten onder druk. De voorstanders manifesteerden zich maandag met een seminar in het Putthamonton Buddhist park in Nakhon Pathom (zie het bericht van gisteren: Schermutselingen tussen soldaten en monniken), de tegenstanders zijn te vinden in het anti-Thaksin kamp met als boegbeeld de bekende actievoerder-monnik Phra Buddha Isara, en een voormalig lid van de Nationale Hervormingsraad (zie het commentaar van gisteren: Tempelcontroverse is politieke strijd).
Vice-premier Prawit zei gisteren dat de regering voorzichtig moet zijn. ‘Er is nog steeds controverse. Niemand, ook de uitvoerende macht, heeft de durf haast te maken, want fouten kunnen niet gecorrigeerd worden.’ Het wachten is nu op de terugkeer van Prayut uit de VS , waar hij de US-Asean Summit bijwoont.

Zaterdag 20 februari
– Het was drie jaar en het wordt twee jaar besloot het Hof van Beroep gisteren: de gevangenisstraf voor het voormalig hoofd van een politiebureau in Nakhom Pathom, die negen jaar geleden geprobeerd heeft een rechter van het Constitutionele Hof om te kopen.
De man bood destijds de rechter, een jaargenoot van hem op de universiteit, een bedrag van 15 miljoen baht met aftrek van 5 procent commissie voor hemzelf. Hij maakte er een week later 30 miljoen baht van. De politieman heeft de rechtbank proberen wijs te maken dat het een grap was, maar dat verweer overtuigde niet.
Het land werd destijds geregeerd door de regering Thaksin. De politieman wilde dat de rechter de Thai Rak Thai partij van Thaksin zou ontzien in een zaak die betrekking had op verkiezingsfraude. Uiteindelijk leidde die tot een verbod van TRT. De politieman heeft beroep aangetekend.

Woensdag 24 februari
– De moeder van de secretaresse van Thaksin’s ex-echtgenote Potjaman na Pombejra en haar echtgenoot zijn door de DSI (Thaise FBI) opgeroepen om te worden ondervraagd over hun betrokkenheid bij het Krungthai Bank (KTB) schandaal, een affaire met de zoon van Thaksin als hoofdrolspeler.
Dit schandaal, dat zich afspeelde tijdens het bewind van Thaksin, is destijds onthuld door het Assets Scrutiny Committee dat na de coup tegen Thaksin is ingesteld om onderzoek te doen naar corrupte praktijken van Thaksin c.s. Het gaat om leningen die door de KTB zijn verleend aan een bedrijf dat insolvabel was. Het echtpaar heeft naar verluidt een cheque van 26 miljoen ontvangen.
De DSI moet nog de zoon, de secretaresse en de vader van een voormalig Pheu Thai parlementslid horen. Zij hebben om uitstel gevraagd om meer documenten te verzamelen, waaruit hun onschuld zou blijken. Volgens de DSI verleende de KTB een lening van 9,9 miljard baht. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Donderdag 25 februari
– Minister Paiboon (Justitie) heeft de DSI opdracht gegeven de beoogde Supreme Patriarch abt Somdet Chuang op te roepen voor verhoor over zijn vermeende betrokkenheid bij de ontduiking van invoerrechten op een antieke Mercedes, die in zijn tempelmuseum staat. Zijn handtekening staat op een illegaal registratieformulier voor de wagen.
De minister dringt erop aan dat de zaak volgens de geëigende juridische regels verloopt; onderzoekers mogen niet onder druk staan de zaak snel af te ronden en voorkomen moet worden dat er bij het onderzoek sprake is van discriminatie. De DSI dient de abt met respect te behandelen, zegt de minister.
De benoeming van Somdet Chuang is intussen nog niet aan de orde, zegt minister Suwaphan van het PM’s Office omdat het National Office of Buddhism nog bezig is meningen te verzamelen van verschillende partijen. Pas daarna wordt de kwestie voorgelegd aan de premier.

Vrijdag 26 februari
– Een foto op Facebook van twee voormalige legerofficieren, die worden gezocht wegens majesteitsschennis en afpersing, volgens de tekst genomen in Nieuw-Zeeland, vormt geen bewijs dat ze daar nu zijn. Het is volgens het CIB-hoofd een oude foto.
De twee mannen, voorheen assistent van toenmalig legercommandant Udomdej (de huidige staatssecretaris van Defensie), zouden in augustus sponsors van de fietstocht Bike for Dad hebben geprest steekpenningen te betalen, schermend met het koningshuis. [In dit bericht staat het anders geformuleerd: Ze zouden geld uit het budget bestemd voor de productie van T-shirts hebben ontvreemd.]
Eén wordt ook gezocht vanwege vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park. Eerder werd gemeld dat hij naar Myanmar zou zijn gevlucht, maar nu zegt een bron dat hij naar Nieuw-Zeeland is gegaan, waar zijn dochter studeert.
– De moeder van de secretaresse van Thaksin’s ex-echtgenote heeft bij de DSI toegegeven dat op haar bankrekening 26 miljoen baht is gestort, die vermoedelijk afkomstig was van bij de Krungthai Bank afgesloten leningen ad 9,9 miljard baht door dochterbedrijven van een vastgoedbedrijf. De leningen hadden niet verleend mogen worden, want het bedrijf was insolvabel. Vermoed wordt dat het om het witwassen van geld ging.
De zoon van Thaksin is aandeelhouder en lid van de raad van bestuur van de twee bedrijven. Hij zou 10 miljoen baht hebben ontvangen en moet evenals de secretaresse nog gehoord worden. De DSI heeft al tweehonderd getuigen gehoord in de zaak, die speelde tijdens de regeringsperiode van papa Thaksin.
– Nog eens zeven personen en bedrijven moeten voor het hooggerechtshof terecht staan wegens hun vermeende betrokkenheid bij zogenaamde G-to-G rijstdeals met China (government to government). Ze zouden de toenmalige minister van Handel in het kabinet Yingluck en twintig personen en bedrijven, die al eerder in staat van beschuldiging zijn gesteld, hebben geholpen bij de verkoop van rijst, door de regering opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.
De minister en de twintig anderen gaan ook financieel aansprakelijk gesteld voor de geleden verliezen. In de zaak wordt oud-premier Yingluck vervolgd wegens plichtsverzuim. Ook zij zou moeten dokken.

Zaterdag 27 februari
– Gevangenneming wegens majesteitsschennis is een patroon geworden, in strijd met rechten, het recht op een eerlijk proces en vrijheid van meningsuiting. Dat stellen de International Federation for Human Rights (FIDH) en de Union for Civil Liberties (UCL) in een rapport dat ze gisteren bekend hebben gemaakt.
FIDH-president Karim vindt dat de internationale gemeenschap tijdens de Universal Periodic Review of Thailand [?] moet aandringen op wijziging van artikel 112 van de strafwet, dat majesteitsschennis strafbaar stelt en in de praktijk wordt gebruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Wanneer het artikel niet wordt gewijzigd, vreest UCL-voorzitter Jaturong dat het aantal arrestaties zal blijven toenemen.
Sinds 22 mei 2014, de dag van de coup, hebben 36 [35?] personen lange gevangenisstraffen gekregen; 18 zijn nog in afwachting van een veroordeling.
– De autoriteiten willen een Facebook-pagina sluiten die onjuiste informatie zou verspreiden over twee hoge legerofficieren die verdacht worden van majesteitsschennis. De politie zegt dat haar onderzoek erdoor wordt gehinderd. De Technology Crime Suppression Division van het CIB gaat het ministerie van ICT vragen de pagina te sluiten.
De webpagina is een van de omstreden pagina’s waarop vijftig personen informatie verstrekken over de verblijfplaats van verdachten in veel strafzaken. De vijftig worden door de politie als een bedreiging gezien. ‘We laten ze niet vrij rond lopen’, dreigt CIB-hoofd Thitirat.

Dinsdag 1 maart
– Oud-premier Yingluck wordt niet door soldaten gevolgd om haar te intimideren, maar om haar te beschermen, zegt vice-premier Prawit. Hij verdedigt het recente besluit van de NCPO haar beveiliging op te schroeven.
Het besluit heeft te maken met Yingluck’s toegenomen activiteiten de afgelopen weken nu de rechtszaak is begonnen waarin ze wordt beschuldigd van plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst. Vorige maand sprak ze met vertegenwoordigers van buitenlands media.
‘Het is geen intimidatie. Ik kan verzekeren dat de NCPO geen kwade bedoelingen heeft. We zijn er om haar veiligheid te waarborgen. Maar als ze zich ongemakkelijk voelt, kunnen we vragen haar niet in uniform te volgen.’
Prawit’s commentaar is een reactie op uitspraken van Pheu Thai-lid Worachai. Die heeft gezegd dat Yingluck van streek is omdat ze door mannen in uniform wordt gevolgd die ook nog eens foto’s van haar maken. Hij noemt het een schending van haar privacy.

Woensdag 2 maart
– Weer een gevalletje van corruptie [is dat nog nieuws in Thailand?]. De NACC gaat de rechtbank vragen 598 miljoen aan vermogen in beslag te nemen van een voormalige werknemer van de Belastingdienst.
Volgens de NACC hebben hij, zijn echtgenote, zoon en andere familieleden van 26 exportbedrijven steekpenningen ontvangen in ruil voor diens medewerking bij de teruggave van BTW. Het vermogen bestaat uit gelden geparkeerd op acht bankrekeningen, een voertuig, acht percelen land en investeringskapitaal in vijf beveiligingsbedrijven.
Het onderzoek naar dit heerschap maakt deel uit van een groter onderzoek naar frauduleuze BTW teruggaves in 2012 en 2013 ten bedrage van 4,3 miljard baht. Enkele topambtenaren zijn al geschorst of ontslagen.

Vrijdag 4 maart
– Panthongtae Shinawatra, de zoon van oud-premier Thaksin, heeft bij de DSI een verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij het KTB-schandaal. Panthongtae is een van de getuigen die de DSI wil horen over de omstreden leningen die door de Krungthai bank tijdens de regeringsperiode van Thaksin zijn verstrekt aan een insolvabel vastgoedbedrijf. Vermoedelijk gaat het om het witwassen van geld. De DSI zegt dat Panthongtae 10 miljoen baht heeft ontvangen. Zie verder het bericht van 23 september).

Zaterdag 5 maart
– Twee getuigen à charge hebben gisteren voor het hooggerechtshof een verklaring afgelegd tegen premier Yingluck, die er terecht staat wegens vermeend plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst.
Voormalig Democratisch parlementslid Warong gaf informatie over de zogenaamde G-to-G rijstdeals (government to government). Voormalig NACC-lid Vichai zei dat de NACC besloot een onderzoek in te stellen toen de regering signalen over corruptie negeerde.
Het Hof heeft de advocaat, die enkele media ervan heeft beschuldigd met hun berichtgeving de zaak te beïnvloeden, gevraagd een formele petitie te overleggen. De klacht van de advocaat was gebaseerd op de instructie van het Hof aan OM en verdediging om voorzichtig te zijn wanneer ze in het openbaar commentaar over de zaak leveren.
De zaak neemt nog geruime tijd in beslag, want het laatste verhoor van getuigen is gepland op 3 februari volgend jaar.

Zaterdag 5 maart
– De PACC gaat onderzoek doen tegen drie hoge politiefunctionarissen die 2,4 miljoen baht aan steekpenningen zouden hebben gevraagd aan een man, die ervan verdacht wordt een Boeddha amulet te hebben gestolen uit een tempel in Bang Phlat (Bangkok) in juni vorig jaar. De voorzitter van een burgergroep die slachtoffers van misdrijven helpt, had om een onderzoek gevraagd. Hij zegt dat de agenten geprobeerd hebben de man voor de diefstal te laten opdraaien. In ruil voor zijn vrijlating vroegen ze de steekpenningen. Gedurende het onderzoek zijn de agenten overgeplaatst naar het hoofdbureau. Behalve de PACC doet ook een panel van de gemeentepolitie onderzoek naar de zaak.

Misdaadbestrijder is zelf corrupt
11 maart – Hij is een van de weinige, misschien wel de enige topambtenaar, die de machtswisseling van Democraten naar Pheu Thai in 2011 hebben overleefd. Een man van ‘Zoals de wind waait, waait mijn rokje’, maar de militaire junta heeft geen consideratie met hem.
Voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith (tijdens de regering Abhisit tegen roodhemden, tijdens de regering Yingluck pro-roodhemden) wordt aangepakt door de National Anti-Corruption Commission. Waarom? Hij bezit een vermogen van 346,65 miljoen baht en dat is een bedrag dat je zelfs als topambtenaar niet op eerlijke wijze hebt kunnen vergaren. Daar gaat de NACC beslag op laten leggen. Pech voor Tarit die niet meer van zijn weelde kan genieten.
Tarit was een beetje dom, zoals een bekende uitdrukking luidt, door in nationaal park Khao Yai (Nakhon Ratchasima) een huis te bouwen – op grond van de overheid dus. In het Engels heet dat encroachment, een term die ik vertaal met ‘kraken’, alhoewel in Nederland alleen huizen gekraakt worden/zijn en geen grond. Door de bouw van dat huis werkte hij zich in de kijker. Tarit maakte bovendien de fout door het huis, dat op naam van zijn vrouw staat, niet aan te geven zoals hij wettelijk verplicht was.
De NACC dook in de zaak en ontdekte dat Tarit opzettelijk eigendommen verborgen heeft gehouden, onder andere door ze op naam van zijn neef, zijn vrouw en een bedrijf te zetten, geleid door de neef en zijn schoonzus. Dat leidde tot een eerste inbeslagname van eigendommen ter waarde van 90 miljoen baht.
Natuurlijk speelt Tarit weer de vermoorde onschuld. Hij zegt dat het vermogen uit zakelijke bronnen en aandelenhandel komt. De NACC heeft daar geen rekening mee gehouden. ‘Ik ben bereid om de zaak in de rechtbank aan te vechten’, zegt hij strijdlustig.

Prem: We zijn nog steeds een corrupte natie
13 maart – Als Prem Tinsulanonda het zegt, moet het wel waar zijn. Want de eminence grise is een invloedrijk en machtig man; de roodhemden verdenken hem er zelfs van de aanstichter van de coup tegen premier Thaksin te zijn geweest. Prem zegt, wat hij in eerdere toespraken al talloze malen heeft gezegd, dat Thailand een corrupt land is, en deze keer voegt hij eraan toe: Nog steeds.
Hij betoogde dat gisteren in zijn openingstoespraak van een seminar, georganiseerd door het parlement, over de rol van de religie bij de bestrijding van corruptie. Prem zei de sterke overtuiging te hebben dat de corruptie niet is verminderd ondanks betere scores in internationale corruptieonderzoeken.
‘De statistiek laat zien dat de onderdrukking van de corruptie in ons land erg traag vordert. Als dat zo blijft, zal de natie ten onder gaan.  Fraude staat gelijk aan het beroven van de natie. We worden nu door onze eigen mensen beroofd. Dat is vreemd en uitermate gevaarlijk.’
Prem, voorzitter van de Privy Council, het particulier adviesorgaan van de koning, meent dat religie – hoewel geen wondermedicijn tegen corruptie – ‘een belangrijk middel’ kan zijn om corruptie te helpen beteugelen.
’Ik zie religie als een middel moraliteit te bevorderen en om de mensen te leren dat bedrog een van de ergste zondes is. Het is belangrijk om kinderen te leren dat bedrog iets is waarover de mensen zich moeten schamen en dat ze moeten vermijden.’
Maar Prem’s toespraak was niet allemaal kommer en kwel. Hij zei blij te zijn dat het parlement bezig is corruptie effectiever te bestrijden en dat het medewerking krijgt van verschillende partijen. ‘Dat schept hoop voor de toekomst.’

Donderdag, 17 maart
– Meer dan honderd politie-officieren zijn betrokken bij ‘invloedrijke criminele bendes’, zegt hoofdcommissaris Chapthip. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara bereidt hun overplaatsing voor. Ze worden beschuldigd van zestien verschillende overtredingen, die in voorgaande berichten al zijn genoemd. Chakthip zegt dat een panel is gevormd om onderzoek te doen naar wat ze mogelijk op hun kerfstok hebben. Als ze onschuldig blijken, mogen ze terugkeren naar hun oude post. (Zie pagina Corruptie 2)
Eerdere berichten:
14 maart: Kort nieuws
13 maart: ‘Boevenjacht’ komt op gang in Hat Yai
12 maart: Hoge politieofficieren op lijst met zware jongens
10 maart: Boevenjacht op 6.000 personen wordt versterkt
9 maart: Regering gaat op boevenjacht; 6.000 zware jongens
– Ik denk niet dat ik het bericht geplaatst zou hebben, waarin minister Prawit van Defensie verklaart dat de aankoop van militaire uitrusting corruptie-vrij is en dat de gevolgde stappen transparant zijn. Ik zou de minister naar de advertentieafdeling hebben verwezen.
Prawit zegt dat bij de aankoop van wapens nog nooit commissies zijn gegeven. Voor het hele proces, te beginnen bij het selecteren van modellen tot de levering, bestaan duidelijke richtlijnen. Hij zei dat gisteren op een  seminar gewijd aan het project  Defence Ministry’s transparency without corruption.

Politie in de greep van duistere krachten
20 maart – In het kader van de strijd tegen ‘invloedrijke criminele figuren’ zijn honderd politieagenten overgeplaatst. Maar wie verwacht dat corrupte agenten gestraft zullen worden, komt bedrogen uit.
Woensdag, dezelfde dag dat de overplaatsingen bekend werden gemaakt, zei hoofdcommissaris Chakthip, zonder een spier te vertrekken, dat agenten de gelegenheid krijgen hun werk voort te zetten, wanneer ze beloven hun leven te beteren. Hij noemde dat ‘rechtvaardig’.
Dat is niet rechtvaardig, dat is schandalig, oordeelt Bangkok Post streng in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren. Agenten die hun macht hebben misbruikt, dienen gestraft te worden. Niets minder is acceptabel.Wanneer corrupte agenten simpel straf kunnen ontlopen, dan is er geen kans voor het land om corruptie uit te bannen.
Uiteraard is het alleen maar billijk wanneer onschuldige agenten hun baan terugkrijgen. Maar gegeven het feit dat het onderzoek een interne zaak is zonder toezicht van buiten en dat bazen vergiffenis schenken aan agenten die hun leven beteren, is het hoogst waarschijnlijk dat de dingen spoedig terugkeren naar business as usual.
De maatregelen om het politiekorps transparant en toerekenbaar te maken zijn al lang bekend. Afslanking en decentralisatie van het politiewerk, verbeterde betaling en opleiding, versterking van het medaillesysteem, verbetering van de forensische technologie en onafhankelijk toezicht.
Dat betekent een eind maken aan een gemilitariseerde politiemacht en de feodale werkcultuur die de agenten in twee klassen verdeelt: de meesters van de politieacademie en de junior-agenten uit lage inkomens groepen. Maar veranderingen zijn vastgelopen op felle weerstand van de politie.
Premier Prayut heeft gezegd dat gezien de complexiteit politiehervormingen een zaak van toekomstige regeringen zijn en vice-premier Prawit zegt dat het korps niet wordt geherstructureerd.
Het regime heeft beloofd een eind te maken aan corruptie en zwarte handel. Maar de ‘duistere krachten’ kunnen alleen bestaan dankzij medewerking van corrupte agenten. Als het korps niet wordt hervormd, concludeert de krant, worden de doelen van het regime om corruptie uit te bannen nooit bereikt. (Bron: Bangkok Post, 19 maart)

Column: Geen vertrouwen in integriteit politie
22 maart – ‘Police operations centres zijn de begraafplaats voor ongewenste agenten die beschuldigd worden van een ambtsmisdrijf, corruptie, plichtsverzuim enzovoort.’ Zo, dat knalt er al lekker in, zo’n eerste zin. Veera Prateepchaikul valt maar gelijk met deur in huis in zijn wekelijkse column Think Pragmatic.
Die agenten, legt hij uit, zijn door hun baas overgeplaatst en mogen er met hun duimen draaien [mijn veronderstelling] zolang het onderzoek naar de beschuldigingen duurt. Ondertussen worden ze wel doorbetaald. Om hoeveel agenten het gaat en hoeveel na onderzoek de zak hebben gekregen is niet bekend.
Veera noemt twee recente voorbeelden: De overplaatsing van de hoofdinspecteur van het district Cho Airong na de aanval op het districtsziekenhuis. Hem wordt verweten dat hij die niet heeft zien aankomen. En in het district Pra-in Ratcha zijn een hoofdinspecteur en zijn tweede man overgeplaatst omdat ze het ongeluk met de Mercedes niet goed hadden aangepakt.
De grote vraag is, schrijft Veera: Zijn deze ‘cosmetische’ overplaatsingen de oplossing van het probleem van misdragingen door de politie? En wanneer wordt de politie onderworpen aan de hoognodige hervorming?
In het geval van het ongeluk lieten de twee agenten na uit te zoeken of de bestuurder onder invloed van alcohol of medicatie was en hoe snel hij reed. Pas drie dagen later, toen de social media bol stonden van de kritiek, verhoorden ze de bestuurder in het Samitivej ziekenhuis.
De algemene indruk is nu dat de twee agenten nalatig waren, maar misschien had hun baas hen wel verteld rustig aan te doen omdat iemand die iemand kent in het politiekorps om een gunst had gevraagd.
Voor het moment lijkt het of de politie de zaak serieus aanpakt, dankzij de druk van de social media. Veelzeggend is ook dat de crematie van de twee slachtoffers royally sponsored was. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat de zaak door de rechter wordt beoordeeld. Hoe de rechter vonnist hangt sterk af van wat de politie en de openbare aanklager aan bewijsmateriaal inbrengen.
Ondanks uitspraken van de politietop dat recht wordt gedaan en dat de bestuurder niet vrijuit gaat, hebben we geen idee hoe de zaak wordt aangepakt, eerst door de politie en daarna door het OM, totdat in de rechtszaal de waarheid aan het licht komt. (Bron: Bangkok Post, 21 maart)

Dinsdag 29 maart
– De autoriteiten gaan op zoek naar individuen die ten eigen bate schermen met hun banden met de premier, vice-premier Prawit en de NCPO. Prawit zei dat gisteren zonder man en paard te noemen of de bron van de verdenking te noemen. Hij riep de media op om hem direct te bevragen over vermeende onregelmatigheden van zijn medewerkers en geen onbevestigde beschuldigingen te publiceren. ‘Soms raken we in de put omdat we niets verkeerds hebben gedaan, maar wel beschuldigd worden.’
Bij de PACC zijn 894 klachten gedeponeerd over onregelmatigheden, ook door burgers van Asean-landen. Premier Prayut die gisteren een vergadering van de nationale anti-corruptie commissie voorzat [wordt het Centre for National Anti-Corruption bedoeld?], vertelde de commissie dat meer gedaan moet worden aan de bevordering van good governance door overheidsdiensten. Ook zijn strengere anti-corruptie maatregelen nodig.
Van de 894 zaken zijn 71 geëindigd in disciplinaire actie en 56 zaken zijn geseponeerd. De rest is nog in onderzoek.

Twee vlijmscherpe commentaren
2 april – Twee commentaren in de krant van gisteren, die er geen doekjes om winden. Het hoofdredactioneel commentaar hekelt het besluit van de regering om soldaten vanaf de rang van tweede luitenant politietaken te geven. Elke wettelijke bescherming voor ‘verdachten’ ontbreekt en de soldaten hoeven niet bang te zijn voor repercussies.
Een affront to justice system, kopt de krant. De woorden dictatuur of Noord-Korea komen niet in de tekst voor, maar ze zouden niet misstaan, want wat is geoorloofd (ik doe een greep): arrestaties, huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel, inbeslagname goederen, financiële transacties blokkeren, een verbod op buitenlandse reizen, enzovoort.
Omdat het erop neerkomt dat soldaten het recht in eigen handen mogen nemen, is het besluit een regelrechte inbreuk op het juridisch proces dat de kern vormt van een rechtsstaat die de NCPO (junta) zelf zegt te willen handhaven.
Minister van Defensie Prawit verdedigt het besluit door te wijzen op het tekort aan politieagenten. Een vreemde en gekunstelde redenering, schrijft de krant. Als de politie personeel tekort komt, moet de regering er dan niet iets aan doen? Ze kan ook de efficiëntie en effectiviteit van het korps onder de loep nemen.
Zelfs aangenomen dat de NCPO de beste bedoelingen heeft, omdat een relatief groot aantal agenten behoort tot de ‘criminele invloedrijke figuren’, waarop de jacht is geopend, veroorzaakt de oplossing meer problemen dan ze waard is. De ruime bevoegdheden en de immuniteit scheppen de mogelijkheid van misbruik en fouten. De ‘war on drugs’ tijdens de regering Thaksin, die talloze onschuldige slachtoffers heeft gemaakt, zou een les moeten zijn.
Eerdere berichten:
31 maart: ‘Thailand is een politiestaat (geworden)’
20 maart: Politie in de greep van duistere krachten
17 en 14 maart: Kort nieuws
13 maart: ‘Boevenjacht’ komt op gang in Hat Yai
12 maart: Hoge politieofficieren op lijst met zware jongens
10 maart: Boevenjacht op 6.000 personen wordt versterkt
9 maart: Regering gaat op boevenjacht; 6.000 zware jongens
Commissiebetalingen
Het was bijna een marteling om getuige te zijn van de uitleg van het hoofd van de Rekenkamer over het verschil tussen ‘commissiebetalingen’ en ‘consultancyvergoedingen’, schrijft oud-redacteur Wasant Techawongtham in een vlijmscherp commentaar over de Rajabhaktizaak.
Wie de zaak heeft gevolgd, weet dat het laatste onderzoek naar de gang van zaken bij de aanleg van het park het vermoeden van steekpenningen met deze linguïstische gymnastiek probeert te verhullen.
De Rekenkamer, oordeelt Wasant streng, die toch als een geloofwaardige en onafhankelijke organisatie wordt beschouwd, heeft gefaald de dorst van de bevolking naar de waarheid te lessen, nadat twee onderzoeken (van het leger en het Ministerie van Defensie) dat ook al niet is gelukt. Ze is er alleen in geslaagd haar reputatie te bezoedelen.
Omdat de regering drommels goed weet dat de bevolking zich niet met een kluitje in het riet laat sturen, heeft ze nu haar hoop gevestigd op het onderzoek van de National Anti-Corruption Commission, die de zaak tot rust kan brengen. Als de NACC er niet in slaagt een geloofwaardig onderzoek af te leveren, heeft het Rajabhakti schandaal ertoe geleid dat de reputatie van twee onafhankelijke organisaties in duigen ligt, aldus Wasant.
Zie ook het hoofdredactioneel commentaar van 27 maart: Rajabhakti park: Een gevaarlijk precedent, te vinden op de pagina Majesteitsschennis. Daarop staan ook de oudere berichten over het zoveelste corruptieschandaal van Thailand.
Corruptie waarover Wasant schijft: ‘Corruptie en Thailand zijn niet volledig synoniem. Maar je kunt wel zeggen dat ze al heel lang en op alle niveaus co-existeren.’ Meer over corruptie op de pagina Corruptie 2. Achtergrondinformatie over het park en de zeven bronzen beelden van Siamese vorsten op de pagina Archief. (Bron: Bangkok Post, 1 april)

Zaterdag 2 april
– Op de zesde dag van de rechtszaak tegen oud-premier Yingluck wegens plichtsverzuim in het hypotheeksysteem voor rijst hebben het kantoor van de Rekenkamer en een panel, ingesteld door de landbouwcommissie van de Senaat, verklaard de regering Yingluck te hebben geïnformeerd over onregelmatigheden [lees: corruptie]. Yingluck was voorzitter van het National Rice Policy Committee.
Voormalig hoofd van het panel Yutthana vertelde over een programma met goedkope rijst bedoeld voor slachtoffers van rampen in het Zuiden. De rijst bereikte nooit de mensen voor wie die bedoeld was, maar werd aan particuliere partijen verkocht. De Public Warehouse Organisation die het toezicht had, stond erbij en keek ernaar.
Het adjunct hoofd van de Rekenkamer zegt vier brieven naar Yingluck te hebben gestuurd over de financiële risico’s en vermeende onregelmatigheden. Yingluck staat terecht voor het hooggerechtshof, afdeling Criminal Division for Political Office-Holders.

Woensdag 13 april
– De gemeente Bangkok (BMA) wacht de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer af alvorens zich te verdiepen in beweringen dat de kosten van 39 miljoen baht voor de lichtshow tijdens de jaarwisseling verdacht waren. De Rekenkamer heeft al gezegd dat zeven (niet nader geïdentificeerde) ambtenaren en twee functionarissen van de BMA betrokken waren bij de ‘Light of Happiness’ lichtshow van vijf miljoen LED lampjes en kristallen lichtarmaturen, die door zeurpieten extravagant is genoemd. Nadat naar verwachting de Rekenkamer eind deze maand haar bevindingen bekend heeft gemaakt, stelt de gemeente een eigen onderzoek naar de vermeende booswichten in.

Broer van premier beschuldigd van machtsmisbruik
19 april – Volkomen normaal, niets verkeerds mee, zegt minister van Defensie Prawit. Nee, zegt Srisuwan Janya, secretaris-generaal van de Association for the Protection of the Constitution, een ambtsmisdrijf en nepotisme. De jongste rel waarbij het leger betrokken is, is de benoeming van een neef van premier Prayut tot luitenant in het Derde Legerkorps, belast met civiele zaken. Bangkok Post opent er vandaag mee.
Srisuwan heeft een klacht ingediend bij de NACC, het kantoor van de Ombudsman en de ethische commissie van het parlement tegen Preecha Chan-o-cha, een jongere broer van Prayut, niet alleen permanent secretaris van het ministerie van Defensie (de hoogste ambtelijke functie) maar ook lid van het parlement (NLA).
De ethische code van de NLA, stelt Srisuwan, verbiedt parlementsleden betrokken te raken bij belangenverstrengeling en misbruik te maken van hun positie voor persoonlijk gewin. Srisuwan roept de zoon op om zijn baan op te zeggen en diens vader om zijn excuses te maken.
Vader Preecha lijkt dat niet van plan te zijn. Hij zegt dat zijn zoon de juiste kwalificaties voor de baan heeft omdat hij als PR-medewerker bij staatsoliemaatschappij PTT heeft gewerkt. Hij is geselecteerd door een sollicitatiecommissie waarna Preecha de benoeming heeft goedgekeurd.
Preecha wijst erop dat veel andere kinderen van hoge legerofficieren het leger in gaan wanneer er een vacature is.’Het zal wel vanwege onze familienaam Chan-o-cha zijn dat deze benoeming publieke belangstelling heeft getrokken, maar ik wil niet zeggen dat de zaak “gepolitiseerd” is.’

Woensdag 20 april
– Een gevalletje van familiesolidariteit: in Thailand nog belangrijker dan in het Westen. Premier Prayut verdedigt de benoeming van zijn neef als legerofficier belast met civiele zaken. Volgens de premier was het ‘een gewone benoeming’. Een sollicitatiecommissie selecteerde neef Patipat en Prayut’s broer, die permanent secretaris van het ministerie van Defensie is, bekrachtigde de benoeming.
Niks handjeklap dus om het in mijn woorden te zeggen. Maar secretaris-generaal Srisuwan van de Association for the Protection of the Constitution denkt daar anders over. Hij heeft de NACC, de Ombudsman en de ethische commissie van het parlement gevraagd onderzoek te doen. Preecha Chan-o-cha is ook lid van het parlement, vandaar.
Prayut denkt dat de NACC het verzoek van Srisuwan afwijst. Gevraagd of zijn dochters een militaire baan ambiëren zei hij dat ze hun eigen bedrijf hebben: shirts ontwerpen voor fietsers en de verkoop van huishoudelijke apparaten.
– Het ministerie van Onderwijs gaat onderzoek doen naar de aankoop van 510.000 leerling uniformen ter waarde van 100 miljoen baht die sinds 2006 liggen opgeslagen in het Suksapan magazijn en de verdwijning van 530.000 studieboeken (150 miljoen baht) sinds 2014. Dat kan geen zuivere koffie zijn. Personeel van het Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Educational Personel, dat het magazijn beheert, mogen het uitleggen.
Thanetpol Thanabunyawat, hoofd van de commissie die zijn tanden erin zet, acht het waarschijnlijk dat iemand steekpenningen heeft ontvangen. Gedurende het onderzoek worden alle functionarissen op non-actief gesteld.

Donderdag 21 april
– Vier agenten van de verkeerspolitie van Bangkok hebben een onderzoek aan hun broek hangen omdat ze verdacht worden van het stelen van verkeersboetes. Volgens het adjunct-hoofd van de verkeerspolitie kreeg de politie in september argwaan; sindsdien heeft ze bewijsmateriaal verzameld. Gebleken is dat ruim dertig bonnenboekjes ontbreken, waardoor de politie honderdduizenden baht aan inkomsten is misgelopen. De foute agenten zijn ontheven van hun functie en overgeplaatst.

CP All en BEC World afgevoerd van Thaipat lijst
28 april – CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, en BEC World Plc, de zendgemachtigde van televisiekanaal 3, zijn door het Thaipat Institute verwijderd van de lijst met top-honderd bedrijven, gerangschikt naar milieu, sociale en bestuurlijke maatregelen. Reden? De aangetaste reputatie van beide.
De verwijdering is het gevolg van het toevoegen van criteria op het gebied van handelspraktijken van leidinggevenden van beursgenoteerde bedrijven en rechtbankvonnissen naar aanleiding van corporate governance en financiële resultaten.
7-Eleven is het haasje vanwege de aandelenhandel met voorkennis door vier leidinggevenden, waaronder de huidige voorzitter van de raad van bestuur. Ze kregen van de beurscommissie een boete van in totaal 3,3 miljoen baht. Zowel CP All Plc als moederbedrijf Charoen Phokhand hebben de vier de hand boven het hoofd gehouden.
BEC World Plc is het haasje vanwege de affaire met tv-presentator Sorayuth, wiens productiebedrijf is veroordeeld wegens corruptie met reclamegelden. Pas dankzij druk van andere mediabedrijven en bedrijven die hun reclame terugtrokken, moest hij het veld ruimen.
Dit jaar zijn 46 beursgenoteerde bedrijven van de lijst van Thaipat verwijderd. (Bron: Bangkok Post, 27 april)

Donderdag 28 april
– Het ministerie van Onderwijs heeft zich voorgenomen vier grote corruptiezaken binnen anderhalf jaar op te lossen, dus voordat de NCPO de macht overdraagt aan een burgerregering. Staatssecretaris Surachet, die toezicht houdt op een anti-corruptie werkgroep van het ministerie, zegt dat de werkgroep nog tweehonderd zaken op zijn bordje heeft, met sommige die teruggaan tot 2006. Sinds de werkgroep vorig jaar aan het werk toog, zijn ruim 300 corruptiezaken opgelost.
De vier grote zaken betreffen een investering van 2,5 miljard in een zonne-energie project, de aanleg van futsal velden, waarvoor te veel betaald is, de aankoop van 500.000 schooluniformen die een geschatte schadepost van 100 tot 150 miljoen baht opleverde en dertien spaarcoöperaties die onderwijzers verleidden in nepprojecten te investeren.

Lichtshow Bangkok was geen zuivere koffie
4 mei – Er wordt over ons Nederlanders wel eens gezegd dat we altijd maar klagen, maar Thaise mensen kunnen er ook wat van. Neem nu de lichtshow Bangkok Light of Happiness in januari bij het stadhuis van Bangkok. Prachtig toch? En dat het geld kost, ach: alles kost geld. Maar nee hoor, stedelingen (wie eigenlijk, hoeveel?) vonden de 5  miljoen LED-lampjes en kristallen lichtarmaturen extravagant en geldverspilling.
Wat natuurlijk niet kan, is price collusion (samenzwering om de prijs op te drijven) en het contract toewijzen aan bedrijven die geen enkele ervaring met lichtshows hadden. En dat was het geval, heeft de State Audit Commission (SAC) ontdekt.
Pisit Leelavachiropas, hoofd van de Rekenkamer, maakte gisteren de resultaten van een onderzoek naar de show van 39 miljoen baht bekend. Verdacht is ook dat de twee winnende bedrijven de lichtdecoraties al klaar hadden, voordat het werk was aanbesteed.
De SAC heeft besloten gouverneur Sukhumbhand Paribatra en acht anderen bij de NACC voor te dragen voor vervolging. Die mag verdere actie ondernemen. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze 5 jaar achter de tralies verdwijnen en en/of beboet worden met maximaal 400.000 baht. De City Hall clerk (gemeentesecretaris?) is gevraagd om een disciplinair onderzoek in te stellen naar de betrokken ambtenaren. Zij riskeren ontslag.
Indien de NACC de beschuldigingen tegen de gouverneur aannemelijk acht, wordt hij op non-actief gesteld. [Dat zou dan de tweede keer zijn, want hij heeft al eens een tijdje met zijn duimen gedraaid vanwege onregelmatigheden bij zijn verkiezingscampagne.]
Volgens de SAC kosten de gebruikte lampjes 29 miljoen baht. Uitgezocht moet worden waarom het bedrag, aangegeven in het programma van eisen (Terms of Reference), daarvan afwijkt. De SAC heeft tweemaal Sukhumbhand opgeroepen, vertelde Pisit gisteren, maar beide keren stuurde hij een adjunct.
Sukhumbhand reageert laconiek op het onderzoek van de Rekenkamer. ‘Kunnen alleen woorden mensen schuldig maken?’ Hij heeft een schriftelijke verklaring toegezegd. Zijn woordvoerder Wasant zegt dat de gouverneur zich geen zorgen maakt, want het onderzoek is nog niet afgerond. ‘Er zijn nog wettelijke procedures bij betrokken.’ [?]

Woensdag 4 mei
– Het ministerie van Handel gaat zes personen die verantwoordelijk worden geacht voor nep G2G rijstdeals (government to government) ten tijde van het hypotheeksysteem voor rijst voor 20 miljard baht aansprakelijk stellen. Het bedrag is geen verrassing want is al eerder genoemd. Het haasje zijn onder anderen de voormalige minister en staatssecretaris van Handel in het kabinet Yingluck.
De zaak heeft ook nog een strafrechtelijke kant. De minister en twintig anderen en bedrijven staan terecht in het hooggerechtshof voor deals met twee Chinese bedrijven die door Beijing niet geautoriseerd waren G2G deals af te sluiten.
– De PACC gaat onderzoek doen naar vermeende corruptie in projecten van het Department of Groundwater Resources. In drie provincies zijn door de autoriteiten onregelmatigheden geconstateerd bij het boren naar grondwaterbronnen. Bij sommige projecten is sprake van valse rapporten, verduisterde fondsen en onvakkundig werk.
In februari meldde de Rekenkamer aan het ministerie van Milieu dat ze veel klachten heeft ontvangen over projecten in dorpen en bij scholen in afgelegen gebieden. Naar aanleiding daarvan inspecteerden vertegenwoordigers van de PACC, Rekenkamer, NACC en het kantoor van Police Forensic Science gisteren projecten in een dorp in Samut Sakhon.
Volgens de secretaris-generaal van de PACC dateren de klachten van 2014. Het programma liep van 2004 tot 2014. Beschikbaar was een budget van 859 miljoen baht voor 44.271 bronnen. De Rekenkamer zegt dat voor 100 miljoen baht is gefraudeerd.

Gouverneur Sukhumbhand (Bangkok) bijt van zich af
5 mei – Een strijdvaardige gouverneur van Bangkok heeft zich gisteren verweerd tegen beschuldigingen over onregelmatigheden bij de installatie van de lichtshow Bangkok Light of Happiness in januari bij het stadhuis van Bangkok.Hij treedt niet af en hij gaat aangifte doen tegen degenen die hem van overtredingen beschuldigen.
Sukhumbhand Paribatra en acht gemeentefunctionarissen zijn door de State Audit Commission (SAC; waarin de Rekenkamer is vertegenwoordigd) aan de schandpaal genageld. Er zou te veel betaald zijn voor de lichtshow en de uitvoerende bedrijven zouden geen ervaring met lichtshows hebben gehad. Voormalig Democratisch parlementslid Vilas, die eerder de Rekenkamer om een onderzoek vroeg, wil dat het regime het draconische artikel 44 van de grondwet [het dictatuur artikel] inzet om Sukhumbhand te schorsen. De SAC heeft de zaak doorgeschoven naar de NACC voor verdere actie.
Sukhumbhand zegt: ‘Het SAC besluit is slechts het begin van meer procedures, die gevolgd moeten worden. Niemand is nog op grond van de wet schuldig bevonden. […] Iedereen die iets schrijft over de zaak, dient zich bewust te zijn van de wet. Ik wijk voor niemand. Tegen wie zegt dat ik schuldig ben, ga ik procederen.’
Volgens Sukhumbhand trok de lichttunnel met 5  miljoen LED-lampjes en kristallen lichtarmaturen 1,6 miljoen toeschouwers, die 10 miljoen baht spendeerden. Gunstig voor het toerisme en de portemonnee van kleine bedrijven in deze economisch zware tijden.
Reagerend op het verwijt van de Rekenkamer dat hij geweigerd heeft onderzoekers te ontmoeten, zegt hij dat de adjuncten die hij had gestuurd, toezicht hielden op het project en beter dan hem geïnformeerd waren. Sukhumbhand vindt het vreemd dat de Rekenkamer al begonnen was de zaak te onderzoeken nog voordat het project was afgelopen.
Zie verder het bericht van 4 mei: Lichtshow Bangkok was geen zuivere koffie.

Frauduleuze rijstdeals; premier wil tempo
6 mei – Bangkok Post opent vandaag met een fors verhaal over de compensatie van 20 miljard baht die zes personen moeten ophoesten wegens frauduleuze rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. Premier Prayut heeft het ministerie van Handel onder druk gezet de zaak snel af te wikkelen. Maar hij waarschuwt ook de betrokken autoriteiten dat alles ‘volgens het boekje’ moet worden gedaan.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt: ‘De premier vraagt hen uit deze zaak lering te trekken. Het dient een herinnering te zijn dat dat ze moeten doen wat juist is, in hun baan eerlijk zijn en dat ze zich aan regels en wetten moeten houden. Ze moeten zich niet laten gebruiken door politici of belangengroepen.’
Het bedrag van 20 miljard is vastgesteld door een staatscommissie, geleid door hoofd Manas van het Comptroller-General Department (thesaurier). Het gaat om vier rijstdeals van 6,2 miljoen ton, die onder het mom van G2G (government to government) met Chinese bedrijven zijn afgesloten. Zes personen worden daarvoor verantwoordelijk geacht, waaronder de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel in het kabinet Yingluck.
Om te voorkomen dat de zaak zich lang voortsleept, worden betrokkenen middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, maar daar kunnen ze wel tegen in beroep gaan. Voormalig premier Yingluck komt later aan de beurt om haar portemonnee open te trekken.

Gouverneur Bangkok mag blijven
7 mei – Gouverneur Sukhumbhand Paribatra hoeft zijn bureau niet op te ruimen, want hij mag voorlopig aanblijven als eerste burger van Bangkok. Vice-premier Wissanu heeft deze blijde boodschap gisteren bekend gemaakt; de regering gaat niet in op het verzoek van voormalig Democratisch parlementslid Vilas [nota bene een partijgenoot van Sukhumbhand] hem de laan uit te sturen c.q. te schorsen met gebruikmaking van artikel 44 van de interim-grondwet [het zogeheten dictatuur artikel].
Vilas heeft daar om gevraagd vanwege vermeende onregelmatigheden bij de installatie van de lichtshow Bangkok Light of Happiness in januari bij het stadhuis van Bangkok. Eerder had hij kritiek op de aanschaf van muziekinstrumenten voor de gemeentelijke lagere scholen en nu noemt hij ook de recente aankoop van mobiele waterpompen en straatveegwagens. Morgen houdt Vilas een persconferentie om het bedrijf dat de lichtshow heeft geïnstalleerd, te ontmaskeren.
Volgens de State Audit Commission zijn er aanwijzingen voor prijsopdrijving bij de installatie van de 5 miljoen LED lampjes en kristallen lichtarmaturen. De Rekenkamer, die deel uitmaakt van de commissie, beslist of de zaak wordt doorgeschoven naar de NACC die het verder mag uitzoeken. Dan kan het doek alsnog vallen voor Sukhumbhand.

High-tech fraude op toelatingsexamen Rangsit universiteit
9 mei – Je moet er toch niet aan denken behandeld te worden door een arts die heeft gefraudeerd bij het toelatingsexamen tot de faculteit geneeskunde. Ik zou mijn gezondheid niet in zijn handen durven leggen.
Drieduizend studenten die aan de Rangsit universiteit het toelatingsexamen tot het College of Medicine, de faculteit of Dental Medicine en de faculteit Pharmacy maakten, hebben pech want het examen, zaterdag en gisteren afgenomen, is ongeldig verklaard. Drie studenten, die de plaats innamen van degenen die zich ingeschreven hadden, zijn betrapt op fraude, waarbij ze gebruik maakten van een high-tech bril met camera en een smart horloge.
Het horloge was volgens Nares Pamtaratorn, vice-president academisch zaken, verstrekt door een particuliere school in de buurt van de campus, die bijlessen verzorgt. De spionnen filmden de examenvragen en ontvingen de antwoorden van een team op het instituut. Ze kregen 6.000 baht voor hun hulp.
Een van de ‘echte’ kandidaten heeft gezegd het instituut 50.000 baht als borg te hebben betaald. Wanneer hij zou slagen, moest hij nog eens 800.000 baht dokken. De universiteit heeft nog niet gesproken met de andere twee fraudeurs.

Smart horloge taboe op examens
10 mei – Om examenfraude te voorkomen, zoals zondag gebeurd bij drie toelatingsexamens op de Rangsit universiteit (RSU), wil de Council of University Presidents of Thailand tijdens examens het dragen van een smart horloge verbieden. De RSU heeft het examen ongeldig verklaard; de drieduizend studenten moeten op 31 mei en 1 juni opnieuw examen doen.
Gisteren deed de RSU aangifte bij de politie tegen de drie frauderende studenten. Zij waren uitgerust met een smart horloge en twee met een bril met camera. Nummer drie stond buiten om de gefilmde examenvragen in een laptop in te voeren en door te sturen. De antwoorden kregen ze van een team van een bijscholings instituut in de buurt. De drie studenten waren ingevallen voor de ‘echte’ kandidaten. Naar verluidt waren ze vierdejaars studenten van een andere universiteit.
Mobieltjes zijn al verboden op examens en verder krijgen de studenten een andere versie om afkijken te voorkomen, een bij uw redacteur bekend systeem bij multiple-choice examens van de School voor journalistiek. In de VS en Engeland zijn smart horloges, die ook gebruikt kunnen worden voor wiskundige berekeningen, vertalingen, aantekeningen maken en fotografie, al verboden.
De drie studenten die zich lieten vervangen, worden niet toegelaten tot de RSU.
Zie verder het bericht van gisteren: High-tech fraude op toelatingsexamen Rangsit universiteit.

Spionage. Brilllen met camera en smart horloges

Woensdag 11 mei 2016
– Zie hier de spionage apparatuur die werd gebruikt bij drie toelatingsexamens van de Rangsit universiteit (RSU): bril met camera en smart horloge. Opec heeft een werkgroep gevormd om de examenfraude te onderzoeken, die het vervelende gevolg heeft voor de drieduizend kandidaten dat ze het examen moeten overmaken.
De werkgroep neemt zogeheten cram schools onder de loep, particuliere instituten die bijlessen verzorgen. Bij de fraude in Rangsit kregen de drie frauderende studenten de antwoorden van een team van een instituut in de buurt. De RSU onderzoekt intern of staf bij de fraude was betrokken.
Volgens de Private Education Act moeten de instituten zich bij Opec registeren en komen ze onder het toezicht van Opec, wanneer ze meer dan zeven leerlingen hebben. Maar zoals met alles in Thailand wordt daar de hand mee gelicht, heeft Opec al ontdekt.
Thailand telt 2.626 geregistreerde cram schools, die 200.000 leerlingen bijspijkeren om hen voor te bereiden op toelatingsexamens van de betere scholen en universiteiten. Ze mogen geen garantie geven dat dit de leerlingen zal lukken. In de bedrijfstak gaat 10 miljard baht om. Gemiddeld kosten de lessen 5.700 baht per jaar (Bangkok) en 3.900 baht (in het land). Bijlessen worden ook via de social media gegeven.

Donderdag 12 mei
– De drie studenten die met brillen, uitgerust met camera, en smart horloges toelatingsexamen deden aan de Rangsit universiteit worden maandag gehoord door de politie. De drie, die aan de Phranakon Rajabhat universiteit studeren, namen de plaats in van drie studenten die dachten op deze manier te zullen slagen. Naar verluidt rekende de cram school voor de fraude een bedrag van misschien wel 865.000 baht. Een team van die school gaf de antwoorden door. Uit een eerste politieonderzoek is gebleken dat twee scholen bij de examenfraude waren betrokken. Zie verder Kort nieuws van gisteren (eerste bericht).

Yingluck mag 287 mld baht dokken
14 mei – Op de foto lacht ze nog, toen ze arriveerde bij het hooggerechtshof, maar het lachen moet haar snel vergaan zijn toen tijdens de zitting van de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof de adjunct-permanent secretaris van het PM’s Office vertelde dat ze aansprakelijk gesteld gaat worden voor 287 miljard baht wegens de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. Een in april vorig jaar ingestelde staatscommissie heeft dat bedrag berekend.
Oud-premier Yingluck is niet de enige die moet dokken. Zes personen zijn eerder aansprakelijk gesteld voor een bedrag van 20 miljard baht wegens frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven. Onder hen zijn de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel. Om te voorkomen dat de zaak zich lang voortsleept, worden betrokkenen middels een ‘administrative order’ (bestuursdwang) aansprakelijk gesteld en niet middels een civielrechtelijke procedure, maar daar kunnen ze wel tegen in beroep gaan.
Yingluck staat terecht omdat ze nagelaten zou hebben als voorzitter van het National Rice Policy Commitee op te treden toen ze gewaarschuwd werd voor corruptie en omdat ze niets had gedaan tegen de sterk oplopende kosten. De regering kocht destijds de rijst van de boeren voor een prijs 40 à 50 procent boven de marktprijs. Gevolg was dat Thaise rijst te duur was in een wereldrijstmarkt met een overaanbod.
De huidige regering is nog steeds bezig de rijstvoorraad weg te werken tegen verliesgevende prijzen. Een deel is verrot of van slechte kwaliteit en kan alleen nog maar als veevoer worden gebruikt. De geleden verliezen bedragen meer dan 500 miljard baht.
Update krant: De krant schrijft geen woord over de 287 miljard baht, maar beperkt zich tot een verslag van de zitting, waarop twee getuigen à charge aan het woord kwamen. Vice-president Supat van de BAAC vertelde dat de regering Yingluck geen duidelijk plan had voor de door haar (te duur) opgekochte rijst van de boeren. De regering kocht de rijst, sloeg die op in magazijnen en dacht niet na over de verkoop.
Woensdag komen twee andere getuigen à charge aan de beurt. Het verhoor van Yingluck’s getuigen begint op 8 juli en duurt tot 3 februari volgend jaar.
De NACC gaat nog eens 33 verdachten aan de tand voelen die betrokken waren bij de frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven, die werden gecamoufleerd als G2G-deals (government to government). Eerder had de NACC al vier (Thaise) bedrijven in het vizier, die beweerden door de Chinese autoriteiten gemandateerd te zijn om rijst van Thailand te kopen. Het gaat hierbij om een bedrag van 1,9 miljard baht.

Corruptie: NACC richt zich op gemeente Bangkok
14 mei – Bangkok Post opent vandaag met de aanval van de Anti-Corruption Commission (NACC) op de gemeente Bangkok, om precies te zijn op adjunct-gouverneur Jumpol, dertien personen en drie bedrijven. Zij worden verdacht van gesjoemel bij de installatie van de lichtshow Light of Happiness in januari voor het gemeentehuis. Het is weer het bekende liedje: misbruik van het budget en prijsopdrijving. Behalve Jumpol worden ook twee directeuren van gemeentelijke diensten verdacht en vier ambtenaren van de Tourism Division.
Gouverneur Sukhumbhand gaat voorlopig vrijuit. Alhoewel de State Audit Commission hem eerder beschuldigde, heeft de NACC geen aanwijzingen voor diens betrokkenheid gevonden.
Voormalig Democratisch parlementslid voor Bangkok, Wilas Chanpithak, heeft de Rekenkamer gevraagd een aanvullend onderzoek in te stellen naar Jumpol en een andere adjunct-gouverneur, aldus een bron. Wilas vroeg eerder de NACC onderzoek te doen naar de lichtshow. Hij beschuldigt Jumpol ook van geldverspilling wegens buitenlandse reisjes en het incasseren van steekpenningen bij promoties van hoge ambtenaren. Jumpol is thans op ziekteverlof, zegt zijn secretaresse.
Wat er mis ging bij de lichtshow, hoef ik hier niet te herhalen, want dat is al eerder ruimschoots aan bod gekomen in de media, dus ook in Nieuws uit Thailand.

Zaterdag 14 mei
– Voormalig Pheu Thai parlementslid Kasem Nimmolrat wordt er door de NACC van verdacht vermogen te hebben verborgen ter waarde van 186 miljoen baht. Dat heeft hij verzuimd aan te geven c.q. gecamoufleerd door het op naam van zijn moeder te zetten. Politici zijn verplicht bij aantreden en vertrek een overzicht van hun financiële positie in te leveren. De NACC heeft het gesjoemel ontdekt door zes declaraties te vergelijken.
De NACC gaat het hooggerechtshof vragen Kasem uit zijn functie van vice-voorzitter van de Chiang Mai Provincial Administrative Organisation [Provinciale Staten] te zetten en hem een politiek ban van 5 jaar op te leggen.

Examenfraude: de wet voorziet er niet in
15 mei – Het zal niet gemakkelijk zijn de studenten, die gefraudeerd hebben bij drie toelatingsexamens van de Rangsit universiteit, strafrechtelijk aan te pakken. Er zijn geen specifieke wetten over fraude op particuliere universiteiten. President Krisanaphong van het Institute of Criminology and Justice Administration zegt dat gekeken wordt of diefstal of verduistering een vervolgingsgrond vormen.
De drie frauderende studenten zijn door de universiteit en de Medical Council of Thailand op de zwarte lijst geplaatst, dus die kunnen fluiten naar een veelbelovende loopbaan als geneesheer. Het onderzoek naar de betrokkenheid van een cram school loopt nog. Het instituut leverde de antwoorden via smart horloges, nadat de vragen waren gefilmd met een cameraatje verbonden aan de bril van de fraudeurs, studenten van een andere universiteit.
De politie heeft de universiteit gevraagd posters weg te halen met als tekst ‘Guaranteed 100% to enter Medical School, Dental Science and Pharmacy’, de drie faculteiten waarvoor toelatingsexamen werd gedaan. Ze hingen bij de slaapzalen. ‘De advertentie is verdacht, maar we kunnen de eigenaren van de gebouwen niet dwingen ze weg te halen’, zegt Krisanaphong.

Corruptie uitbannen: ’t Kan; Georgië deed het
18 mei – Er is geen handleiding om corruptie kwijt te raken, schrijft Leonid Bershidsky, Bloomberg columnist, naar aanleiding van de anti-corruptie top op 12 mei in Londen. En in een tweede artikel schrijft Bandid Nijathaworn, secretaris-generaal van de Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: Het aanpakken van corruptie vereist meer dan alleen woorden.
Bershidsky haalt een interview aan met de voormalige Georgische minister van economische hervormingen Kakha Bendukidze. Hij vertelt dat tijdens een forum van de RAND Corporation een Russische deelnemer klaagde over de corruptie in zijn land. Donald Rumsfeld, minister van Defensie  in de regering Bush, zei: Ik denk dat er een simpele manier is om corruptie te bestrijden – je moet een wet aannemen die corruptie strafbaar stelt. Alle Russische deelnemers rolden over de vloer van het lachen; de Amerikanen knikten ernstig Yes, yes.
Bendukidze wijst op een belangrijke kwestie: Westerse experts benadrukken een institutionele en juridische benadering en vervolging, alsof ze zich niet bewust zijn dat wetten genegeerd kunnen worden, instituties ondermijnd en dat degenen die de wet moeten handhaven zelf het probleem kunnen worden in plaats van de oplossing.
Bendukidze’s oplossing, die ervoor zorgde dat Georgië van de 124ste plaats in 2003 naar de 50ste plaats opklom van de Corruption Perception Index van Transparency International, is niet het soort, aanbevolen op internationale conferenties of in IMF rapporten maar wel effectief, stelt Bershidsky vast. Bendukidze omschrijft het aldus: ‘Liberalisering en deregulering helpen een eind te maken aan corruptie, en vernietiging van corruptie helpt op haar beurt liberalisering en deregulering.’
Bendukidze, die miljoenen dollars aan steekpenningen betaalde bij het opbouwen van zijn fortuin in Rusland, kende de klappen van de zweep en kende veel van de spelers toen de president hem in 2004 tot minister benoemde. Hij liet de grootste boeven opsluiten, zonder veel vereist juridisch gedoe, en dwong anderen het grootste deel van hun fortuin aan de staat te geven. De aanpak werkte opmerkelijk goed.
Bendukidza’s theorie was dat een regering die corruptie wil uitbannen, departmenten moet opheffen waar ze buiten kan en het contact tussen burgers en regering tot een minimum dient te beperken. Dus hierhij de anti-trust commissie van Georgië op, die niet veel meer deed dan steekpenningen incasseren, en ontmantelde hij de beruchte omkoopbare verkeerspolitie. Niemand miste beide, en monopolievorming en verkeerschaos bleven uit. Georgië is nu het meest fatsoenlijke land van het voormalige Sovjetblok, maar geen enkel ander land heeft de moed gehad deze draconische benadering te kiezen.
Bendukidze’s benadering lijkt me een les in te houden voor Thailand, waar de politie de meest corrupte overheidsdienst is en geld en relaties borg staan voor het ontlopen van een verblijf in Bangkok Hilton, de bijnaam van de gevangenis. Maar het zal er wel niet van komen, want zoals de andere auteur betoogt: er is meer nodig dan alleen mooie woorden. (Bron: Bangkok Post, 16 en 17 mei)

Woensdag 18 mei
– Het Teacher Network of Thailand heeft premier Prayut gevraagd het besluit van de NCPO [lees: van hemzelf] van vorig jaar om bestuursleden van drie lerarenorganisaties uit hun functie te zetten, ongedaan te maken. Prayuth zette hen aan de kant omdat hem klachten hadden bereikt over corruptie, waarna het ministerie van Onderwijs het bestuur overnam. Drie panels deden onderzoek naar de beschuldigingen. Voorzitter Ongkorn van het netwerk vindt dat ze lang genoeg de tijd hebben gehad om schuldigen aan te wijzen.
Het netwerk heeft ook het ministerie gevraagd onderzoek te doen naar ‘onregelmatigheden’ in het Funeral Assistance Programma for Teachers and Educational Personnel. Provinciale besturen zouden nabestaanden slechts 200.000 baht van de 900.000 baht waarop ze recht hebben, hebben uitbetaald en ze moeten vaak een jaar op de rest wachten.
Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat het kantoor van de Teachers Council bekijkt of het tijdelijk beheer van het ministerie nog nodig is.

ACT: Anti-corruptie maatregelen de beste in 20 jaar
25 mei – Je moet jezelf altijd veel schouderklopjes geven, want anderen doen het niet, heb ik eens geleerd van een hoteldirecteur. De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT; gevormd door het bedrijfsleven) vindt de anti-corruptie maatregelen van de junta de beste van de afgelopen twintig jaar. Dat schrijft ze in een vorige week uitgekomen rapport.
De voorbije twee jaar zijn drie wetten aangenomen ter bestrijding van corruptie. Ze hebben tot doel procedures eenvoudiger en transparanter te maken en ze beperken willekeur van overheden. ‘De mensen zullen minder de neiging hebben ambtenaren om te kopen om hun verzoek goedgekeurd te krijgen, wanneer overheden duidelijke regels volgen en snelle beslissingen nemen’, zegt secretaris-generaal Mana van de ACT.
Vier wetten zijn nog in voorbereiding, waaronder een wet met betrekking tot openbare aanbestedingen en een wet vergelijkbaar met onze wet openbaarheid bestuur.
Verder is een Integrity Pact afgesloten tussen de particuliere sector en de overheid, dat derden toestaat grote werken te volgen, vanaf de aanbesteding tot de uitvoering. Het pact wordt al bij vijf projecten toegepast, zoals de aanschaf van bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok.
De strijd tegen corruptie is een van de prioriteiten die de junta bij haar aantreden heeft gesteld. Ambtenaren die verdacht worden van corruptie, worden geschorst of overgeplaatst naar een inactieve post. Dat is mogelijk op basis van artikel 44 van de interim-grondwet, die premier Prayut absolute macht geeft. Omdat het artikel na de verkiezingen niet meer geldt, zegt Manas: ‘De echte uitdaging is deze pogingen blijvend te maken. Daarom zijn nieuwe regelsystemen en effectieve anti-corruptie mechanisme zo belangrijk.’

NACC: Onderzoek naar corruptie goudmijnbouw niet gestaakt
27 mei – Ik wist niet dat de NACC er onderzoek naar deed, dus het bericht komt als een verrassing [Nou ja, ik kan niet alles weten].  De corruptiejagers ontkennen dat het onderzoek naar corruptie bij het verlenen van concessies voor goudmijnbouw in Pichit, Phitsanulok en Phetchabun is gestaakt, nadat de werknemer die het onderzoek leidde, met pensioen was gegaan. Een assistent van de NACC secretaris-generaal zegt dat nog steeds bewijs wordt verzameld.
Sinds vorig jaar is het NACC-bestuur niet geïnformeerd over de vorderingen, en een opvolger voor de pensionado is nog niet benoemd. Dat kregen bewoners te horen toen ze gisteren informeerden hoe het met het onderzoek stond. Ze leverden aanvullend bewijs voor betrokkenheid van ambtenaren.
Volgens het sub-panel dat zich met de zaak bezighoudt en de beurscommissie heeft geïnformeerd over mogelijk corruptie van het goudmijnbedrijf, dochter van een Australisch bedrijf, zou het ambtenaren hebben omgekocht om een concessie te verlenen.
Een actievoerder uit Phitsanulok dringt er bij de NACC op aan onderzoek te doen bij drie ministeries (Industrie, Volksgezondheid en Milieu), waarvan ambtenaren klachten van omwonenden over de verontreiniging van grond en water hebben genegeerd. Uit bloedtesten is gebleken dat omwonenden een verhoogd niveau aan mangaan en cyanide in hun bloed hebben [Volgens een eerder bericht gaat het om mangaan en arseen].

Hypotheeksysteem voor rijst: Op 19 juli weet Yingluck ‘t
29 mei – Het zwaard van Damocles dat nu nog boven het hoofd van oud-premier Yingluck hangt, valt rond 19 juli, Asanha Bucha* dag. Dan wordt bekend gemaakt hoeveel Yingluck moet ophoesten ter compensatie van de in het hypotheeksysteem voor rijst geleden verliezen. De commissie die het bedrag vaststelt, moet daarover nog zesmaal vergaderen.
Het geleden verlies op het hypotheeksysteem, waarbij de boeren voor hun paddy 40 procent boven de marktprijs kregen, is inmiddels opgelopen tot 536 miljard baht [omdat de opgekochte rijst die nog in voorraad ligt, in waarde vermindert.] Een bron, die aldus de krant vertrouwd is met de zaak, schat dat Yingluck aansprakelijk zal worden gesteld voor 200 miljard baht.
Yingluck staat momenteel voor het hooggerechtshof terecht wegens plichtsverzuim. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee nagelaten hebben te reageren op waarschuwingen over corruptie en de oplopende kosten hebben genegeerd [omdat de opgekochte rijst door de hoge prijs onverkoopbaar was].
Behalve de premier moeten ook anderen dokken. Ze waren betrokken bij frauduleuze rijstdeals met Chinese bedrijven. De commissie wil 20 miljard baht beuren, onder anderen van de toenmalige minister en staatssecretaris van Handel.
* Asanha Bucha is de dag met de eerste volle maan van de achtste maanmaand. Dat was de dag waarop de Boeddha zijn eerste preek hield in het Deer Park in Benares (India) en waarop de boeddhistische sangha (monnikenorde) circa 2.500 jaar geleden werd gevormd. De dag markeert het begin van de boeddhistische vastenperiode en staat ook bekend als Rains Retreat.

Agenten houden illegalen hand boven ’t hoofd
30 mei – Corrupte agenten verkopen Doraemon stickers aan illegale buitenlandse straatverkopers, zodat collega’s in bepaalde delen van de stad ze verder ongemoeid laten. De autoriteiten noemen de stickers suai stickers (suai betekent steekpenningen).
Volgens bronnen worden de stickers ook verkocht aan gearresteerde verkopers, die daarna weer de straat op mogen. Voor de stickers wordt 300 tot 500 baht in rekening gebracht. Verder moeten de verkopers, zeggen ze, 1.000 baht per maand dokken om ongemoeid te worden gelaten.
Het Department of Employment probeert de uitwas te bestrijden. De meeste straatverkopers zijn Vietnamezen, die kokosnootijs verkopen, gevolgd door Cambodjanen en Lao die met een karretje fruit verkopen. Het is niet altijd gemakkelijk om ze te arresteren omdat ze hun identiteit verborgen houden, hoewel ze goed Thais spreken. Sommigen buitenlanders beginnen een bedrijfje met Thais als stroman. Het bericht geeft geen indicatie van de omvang van het probleem.
Het Immigration Bureau heeft tussen 17 en 25 mei 7.800 verdachten aangehouden, die probeerden illegaal het land binnen te komen. De meesten waren Myanmarezen. In de bouw en visserij werken voornamelijk gastarbeiders.

Vrijdag 3 juni
– De deconfiture van de ooit zo populaire tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda [de krant spelt de naam nu als Sorrayuth] is nu wel compleet, want zijn productiebedrijf en twee anderen wordt drie aanvullende vergrijpen ten laste gelegd bovenop de verduistering waarvoor hij in februari is bestraft. Hij mag zich nu ook verantwoorden voor het vervalsen, gebruik en beschadigen van documenten, die een andere partij financiële schade hebben berokkend.
Ik houd het kort: Sorayut wordt ervan verdacht in 2005 en 2006 reclame-inkomsten te hebben weggemoffeld, die hij had moeten afdragen aan zendgemachtigde Mcot. Na zijn veroordeling werd hij vrijgelaten op borgtocht, bleef nog een tijdje werken maar zwichtte uiteindelijk voor de druk van het beroepsveld.
De huidige exploitant van kanaal 3 liep ook averij op, omdat ze hem niet van de buis haalde. Als gevolg daarvan is ze verwijderd van de lijst van Thaipat, een instituut dat bedrijven beoordeelt op hun milieu, sociale en bestuurlijke maatregelen.

Woensdag 7 juni
– De Public Sector Anti-Corruption Commission gaat een nieuw centrum opzetten waarbij potentiële buitenlandse investeerders kunnen klagen over corrupte praktijken. Secretaris-generaal Prayong hoopt dat het een factor wordt bij hun investeringsbeslissingen. De adjunct secretaris-generaal van de Board of Investment denkt dat het centrum het buitenlands vertrouwen in Thailand kan vergroten. En dat geldt ook voor het nieuwe Centre for National-Corruption (niet te verwarren met de NACC) onder voorzitterschap van premier Prayut.

Massagesalon Nataree ontmaskerd als bordeel
9 juni – De krant noemde het gisteren nog eufemistisch een massagesalon, een term die ik heb overgenomen, maar vandaag windt Bangkok Post er geen doekjes om met het woord bordeel in de kop. Vier agenten van het bureau Huai Khwang, waaronder het hoofd van het bureau, zijn overgeplaatst naar een inactieve post. Ze worden ervan verdacht elke maand tienduizenden baht aan steekpenningen te hebben ontvangen van massagesalon Nataree aan de Ratchadaphisek Rd om de zaak ongemoeid te laten.
De eigenaar was daar wel bij gebaat, want gebleken is dat enkele van de 121 ‘masseuses’ minderjarig waren, één Thaise en acht dames uit Myanmar ‘duidelijk’ het slachtoffer waren van mensenhandel en twaalf anderen ‘mogelijk’’, aldus minister Adul (Sociale Zaken).
Nataree is woensdag binnengevallen door functionarissen van het Department of Provincial Administration, een afdeling van Binnenlandse Zaken. De dienst was getipt door een NGO dat er slachtoffers van mensenhandel werkten.
Alle meiden gaan vervolgd worden; de minderjarigen worden naar het Kredtrakarn Protection and Occuptional Development Centre gestuurd. De politie onderzoekt wie allemaal betrokken waren bij de vrouwenhandel. De eigenaar gaat voor vier vergrijpen vervolgd worden. Het ministerie beslist nog of de zaak gesloten wordt.

Bordeel betaalde 300.000 baht per maand aan steekpenningen
10 juni – De boekhouding met door Nataree betaalde steekpenningen aan politie en ambtenaren houdt geen stand in de rechtbank als wettig bewijs, want de namen zijn afgekort. Daarom is het beter als de betrokken diensten eigen onderzoek doen om uit te zoeken wie geld heeft ontvangen en tegen hen disciplinaire maatregelen nemen, zegt het hoofd van de Public Sector Anti-Corruption Commission. Dat is gemakkelijker en heeft meer kans op succes.
Tijdens de inval dinsdagavond/nacht in de massagesalon [lees bordeel] aan de Ratchadaphisek Road in Bangkok stuitten functionarissen van het Department of Provincial Administration op drie boekjes waarin de betalingen, variërend van per persoon 5.000 tot 80.000 baht per maand, nauwkeurig werden bijgehouden. Maandelijks betaalde het bordeel 300.000 baht om met rust te worden gelaten. Een schijntje want Nataree waar ruim vierhonderd prostituees in wisseldienst werkten, maakte per maand een omzet van 19 miljoen baht.

Vijf medewerkers bordeel beschuldigd van mensenhandel
11 juni – Vijf medewerkers van massagesalon Nataree [lees: bordeel], waar dinsdag een inval is gedaan, gaan vervolgd worden voor mensenhandel en onderdak bieden aan illegale migranten.
Van de 121 aangehouden vrouwen, worden 57 vervolgd omdat ze geen werkvergunning hebben, de rest heeft wel een werkvergunning maar die komt niet overeen met het werk dat ze deden.
Twintig buitenlandse vrouwen hebben een boete gekregen van  4500 baht en zijn vrijgelaten. Eveneens vrijgelaten en beboet zijn 23 Thaise vrouwen. 15 vrouwen zijn minderjarig: twee Thais en dertien vrouwen uit Myanmar.
De aangehouden medewerkers en vrouwen worden niet vrijgelaten op borgtocht. De politie had daar bezwaar tegen gemaakt omdat ze geen permanent woonadres hebben, waar ze kunnen worden opgespoord. De rechtbank honoreerde het advies.
Een anti-mensenhandel organisatie [ik neem aan dezelfde die het Department of Provincial Administration, een afdeling van Binnenlandse Zaken, heeft getipt dat er slachtoffers van mensenhandel werkten] heeft de politie van Huai Khwang geluidsopnames gegeven van interviews met enkele vrouwen die zeggen te zijn verleid in de salon te werken.
Hoofdcommissaris Chakthip van de landelijke politie heeft de gemeentepolitie opgedragen tempo te maken met het onderzoek en uit te zoeken wie allemaal geprofiteerd hebben van de betaalde steekpenningen.
Eerdere berichten:
8 juni: Kort nieuws
9 juni: Massagesalon Nataree ontmaskerd als bordeel
10 juni: Bordeel betaalde 300.000 baht per maand aan steekpenningen

Zaterdag 11 juni
– Gemak dient de mens, dus kunnen verkeersboetes voortaan via elektronisch bankieren of met een creditcard in kruidenierswinkels en banken worden betaald. Het parlement heeft daarvoor donderdag het groene licht gegeven. Het wachten is nog wel op aanpassing van gerelateerde regels [?] door de Royal Thai Police. Nuttig besluit lijkt me dat het vragen om steekpenningen door het in en in corrupte politiekorps bemoeilijkt, tenzij natuurlijk de overtreder een dealtje sluit met de  verbaliserende agent.

Commentaar: Gouverneur Bangkok moet zich verantwoorden
20 juni – Een eettafel van 130.000 baht, twee stoelen van 61.200 en 54.000 baht en een 75-inch tv van 329.900 baht. Bangkok Post zet in haar hoofdredactioneel commentaar van 18 juni enkele grote vraagtekens achter reparaties, verbouwingen, renovatie en inrichting in het gemeentehuis van Bangkok en het kantoor van de gouverneur, die alles bij elkaar 16,5 miljoen baht hebben gekost.
De Rekenkamer is een onderzoek begonnen omdat ze niet, zoals vereist, is geïnformeerd voordat de werkzaamheden begonnen. Bovendien zou het werk begonnen zijn voordat het programma van eisen was opgesteld. De Rekenkamer verwacht het onderzoek eind deze maand af te ronden.
Voor de gemeente pleit, schrijft BP, dat gemeentesecretaris Pirapong onmiddellijk een intern onderzoek is begonnen. Hij heeft toegezegd alle medewerking te verlenen aan het onderzoek van de Rekenkamer. Gemeentewerken, die het werk heeft uitgevoerd, is bereid alle van belang zijnde documenten te overleggen.
De enige persoon die we missen, is gouverneur Sukhumbhand zelf, schrijft BP. Maar de krant tekent er wel bij aan dat hij geschorst was toen het werk begon [vanwege een verkiezings akkefietje]. Toen hij in september 2014 terugkeerde, was het werk deels  af.
Niettemin acht de krant het geen pré voor zijn leiderschap om zijn staf de kastanjes uit het vuur te laten halen. Bovendien is City Hall niet vrij van schandalen, zoals de aanschaf van de nieuwjaars lichtshow en muziekinstrumenten voor de gemeentelijke scholen. Dus kopt de krant: Time to face the music. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni)

Yingluck blijft vechten tegen bestuurlijke boete
24 juni – Oud-premier Yingluck laat zich niet naar de slachtbank leiden. Ze verzet zich tegen de geëiste betaling van 287 miljard baht als compensatie voor de verliezen die tijdens haar bewind zijn geleden op het hypotheeksysteem voor rijst.
Yingluck (en anderen) is daarvoor verantwoordelijk gesteld door een commissie onder voorzitterschap van adjunct permanent secretaris van het PM’s Office Jirachai. Die heeft het bedrag vastgesteld. Yingluck laat het er niet bij zitten. Op 1 juni heeft ze bij de strafrechtbank een zaak aanhangig gemaakt tegen de voorzitter. Ze beschuldigt hem van een ambtsmisdrijf. Yingluck’s advocaat wijst erop dat Jirachai verzuimd heeft getuigen te horen, geen feiten heeft gevonden, [rijst] voorraden niet heeft gecontroleerd en het bedrag niet hard heeft gemaakt.
Op 10 juni wees de rechtbank de zaak af, maar nu heeft Yingluck beroep aangetekend bij de Bangkok Criminal Court. De rechtbank zou slordig te werk zijn gegaan, aldus de advocaat van Yingluck.
Yingluck ligt op twee fronten onder vuur: ze moet 287 miljard baht terug betalen en ze wordt vervolgd in de Criminal Division for Political Office Holders van het hooggerechtshof. In de eerste procedure is besloten het geld via bestuursdwang op te eisen en niet in een civielrechtelijke zaak, omdat die te lang zou duren.
In de andere zaak wordt ze beschuldigd van plichtsverzuim omdat ze nagelaten zou hebben paal en perk te stellen aan de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten. Vrijdag moet ze in het hooggerechtshof getuigen. (Bron: website Bangkok Post, 23 juni)

Samut Sakhon, Songkhla, Bangkok: 23 koppen rollen
26 juni – De gouverneur en de hoofdaanklager van Samut Sakhon plus 21 ambtenaren en agenten, werkzaam in de provincies Samut Sakhon, Songkhla en Bangkok, zijn op verdenking van corruptie, mensenhandel of dwangarbeid in de visserij overgeplaatst. De overplaatsingen op last van premier Prayut zijn vrijdag bekend gemaakt, een dag nadat de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi een bezoek aan de provincie bracht. In de visserij en visverwerkende industrie in Samut Sakhon werken tienduizenden van haar landgenoten.
De overplaatsingen hebben betrekking op drie zaken:
• De inval in visfabrieken in Nakhon Sakhon begin november 2015 door de DSI en de marine. Zeventien minderjarige arbeiders en zeventien dwangarbeiders zijn toen gered.
• De inval in een gokgelegenheid in Sadao (Songkhla) aan de grens met Maleisië in juni dit jaar door een gezamenlijke eenheid van soldaten, agenten en provinciale functionarissen. Daarbij werden 134 Thai en 90 Maleisiërs aangehouden en 2,3 miljoen baht in beslag genomen.
• De inval op 7 juni in massagesalon [lees: bordeel) Nataree in Bangkok door het Provincial Administration Department van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zevenenzeventig masseuses werden daarbij aangehouden. Ook werd de boekhouding gevonden van betaalde steekpenningen.
De overplaatsingen zijn gebaseerd op een onderzoek van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC), een eenheid eind 2014 gevormd (niet verwarren met de National Anti-Corruption Commission).
Volgens een bron bij de CNAC waren niet alle overgeplaatste functionarissen direct betrokken bij de geconstateerde overtredingen, maar tolereerden ze corruptie en criminele activiteiten in hun werkgebied of ze hielpen ondergeschikten bij voorgaande onderzoeken.
De betrokken diensten hebben dertig dagen de tijd om intern onderzoek te doen naar de beschuldigingen. Indien blijkt dat betrokkenen vrijuit gaan, worden ze in ere hersteld. Maar indien een ambtsmisdrijf wordt geconstateerd, volgt disciplinaire actie. (Bron: website Bangkok Post, 25 juni)

Mensenhandelrapport: Thailand schuift plaatsje omhoog
29 juni – Na twee jaar op de Tier 3 lijst van het Amerikaanse Trafficking in Persons rapport te hebben gestaan, schuift Thailand dit jaar een plaatsje omhoog naar de Tier 2 lijst. Dit meldt persbureau Reuters, alhoewel het rapport pas donderdag bekend wordt gemaakt. De upgrade wordt bevestigd door een Amerikaanse functionaris in Washington en een functionaris van een internationale organisatie met een kantoor in Bangkok.
Phil Robertson, adjunct-directeur van Human Rights Watch voor Azië, veronderstelt dat de belangrijkste reden voor de upgrade het herstel van ontoereikende juridische instrumenten is, zoals de Visserijwet, nadat die tientallen jaren zijn verwaarloosd.
Volgens Songsak Saicheua, directeur-generaal van het American and South Pacific Affairs Department, voldoet Thailand aan de miniumeisen die het TIP kantoor stelt. ‘Maar we gaan door met ons anti-mensenhandel beleid. Ons land doet zijn best mensenhandel activiteiten uit te bannen.’
Ter illustratie noemt hij de aantallen: in 2014 bedroeg het aantal zaken 280, in 2015 317. Vorig jaar zijn 547 verdachten aangehouden, van wie de meesten banden hadden met ambtenaren, agenten, legerfunctionarissen, lokale politici en ‘invloedrijke figuren’.
Corrupte ambtenaren worden niet alleen disciplinair gestraft, maar kunnen ook levenslang krijgen wanneer de mensenhandel leidt tot de dood van een slachtoffer. Van 34 functionarissen is vastgesteld dat ze betrokken waren bij de smokkel van Rohingya. Dat is gebleken nadat een illegaal doorgangskamp in Padang Besar (Songkhla) begin 2015 was ontdekt.
Robertson waarschuwt voor al te groot optimisme. ‘Niemand dient zich voor de gek te laten houden dat het einde ook maar enigszins in zicht komt. De vervolgingen tot nu toe zijn slechts het topje van de ijsberg. Het regime is er nog niet in geslaagd een eind te maken aan de systematische straffeloosheid van de lokale politie en andere functionarissen.’ (Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

Prayut wil snel onderzoek naar corruptie in hypotheeksysteem
2 juli – Premier Prayut dringt er bij de autoriteiten op aan hun onderzoek naar gevallen van corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst dit jaar af te ronden. De premier zei dit donderdag tijdens een vergadering van het Rice Policy and Management Committee. Na de vergadering herhaalde hij zijn pleidooi. De premier wil dat ze afgerond worden zodat ze voor de rechter gebracht kunnen worden.
Een van die zaken betreft oud-premier Yingluck, destijds voorzitter van het National Rice Policy Committee (NRPC). De regering wil haar middels een administrative order (bestuursdwang) aansprakelijk stellen voor de verliezen die met het systeem zijn geleden. Volgens de commissie die het bedrag heeft vastgesteld, is bestuursdwang nodig om te voorkomen dat de zaak verjaart in februari 2017. De bestuursdwang is gebaseerd op de Act on Liability for Wrongful Acts of Officials van 1996.
Op strafrechtelijk gebied wordt Yingluck aangepakt door de Criminal Division for Political Office-Holders van het hooggerechtshof. Daar staat ze terecht voor plichtsverzuim omdat ze als voorzitter van de NRPC nagelaten zou hebben op te treden tegen de corruptie in het hypotheeksysteem en de oplopende kosten.
Ook de National Anti-Corruption Commissie houdt zich met corruptie in het hypotheeksysteem bezig. Prayut dringt erop aan niet te luisteren naar ‘distorted issues’. ‘Wanneer zij [de zaken] voor de rechter komen, is er niets om bezorgd over te zijn. Wanneer de beschuldigden menen dat ze niets verkeerds hebben gedaan, kunnen ze zich verdedigen.’
De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) van het ministerie van Justitie, een zusje van de NACC, heeft bekend gemaakt 551 klachten te hebben ontvangen over het hypotheeksysteem. De PACC heeft sub-panels gevormd om 47 zaken te onderzoeken. De rest wacht op behandeling.
PACC secretaris-generaal Prayong Priyajit zegt dat ze tijd in beslag nemen, maar niet erg lang want ze komen qua overtreding op hetzelfde neer. De meeste betreffen de opslag van de opgekochte rijst in magazijnen van de Public Warehouse Organisation (PWO) and the Marketing Organisation for Farmers (MOF). Prayong verwacht dat die zaken binnen drie maanden zijn afgerond. (Bron: website Bangkok Post, 1 juli)

Kritiek op aanschaf 20 brandweerwagentjes voor 160 mln baht
13 juli – Bangkok en brandweerwagens: opnieuw ligt de aanschaf van materieel voor het plaatselijke brandweerkorps onder vuur. Ditmaal de roept de aanschaf van 20 mini-brandweerwagens met het stuur aan de ‘verkeerde’ kant kritiek op.
De zaak is in de openbaarheid gebracht door Wilas Chanpithak, een voormalig Democratisch parlementslid en nota bene partijgenoot van gouverneur Sukhumbhand, die een vendetta lijkt te voeren tegen het gemeentebestuur. Eerder hekelde hij de aanschaf van muziekinstrumenten voor de gemeentelijke lagere scholen en de lichtshow bij het gemeentehuis.
Wilas wijst erop dat de Rekenkamer de gemeente heeft gewaarschuwd voor de aankoop omdat die in strijd zou kunnen zijn met de Land Transport Act vanwege het stuur aan de linkerkant. Hij heeft ook kritiek op de aanbestedingsprocedure [de aankoop vond al in 2013 plaats], maar het voert te ver om dat hier te vermelden.
Maar de gemeente verdedigt haar aankoop ad 160 miljoen baht. Ze zegt dat de aanschaf van de wagens met het stuur aan de linkerkant niet in strijd is met de Thaise verkeerswetgeving, immers ze zijn geregistreerd bij het Department of Land Transport. Wasan Meewong, woordvoerder van de gouverneur, zegt ook dat de wagens het geld dubbel en dwars waard zijn gezien hun hoge prestaties. De wagens, betoogt hij, zijn uitermate geschikt voor de circa honderd smalle zijstraten.
Een bron bij de gemeente zegt dat de gemeente besloten heeft Wilas aan te klagen voor het beschadigen van het image van de gemeente.
Een beknopte samenvatting van de corruptie bij de aanschaf van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel [voor zover ik weet nog steeds niet in gebruik genomen] zie het bericht van 26 januari 2015 Pyrrusoverwinning voor Bangkok.

Corruptie lichtshow: Sukhumbhand bijt van zich af
13 juli – Gouverneur Sukhumbhand dreigt gerechtelijke stappen te nemen tegen de Rekenkamer omdat die hem beschuldigt van betrokkenheid bij de onregelmatigheden, die geconstateerd zijn bij de aanbesteding en aanleg van de nieuwjaars lichtshow Light of Happiness.
Volgens de Rekenkamer is te veel betaald voor de lichtshow en is gerommeld met de financiering. De keuze van de installateur was ook geen zuivere koffie. De Rekenkamer heeft de regering geadviseerd de gouverneur te schorsen, maar voorlopig beperkt de regering zich tot een onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de controversiële aanschaf waren acht personen betrokken, waaronder de gouverneur.
Sukhumbhand laat het er niet bij zitten, maar zijn dreigement lijkt een loos gebaar want hij heeft al eerder met rechtszaken gedreigd, maar die nooit doorgezet. Sukhumbhand vindt dat de Rekenkamer zijn reputatie schaadt.

Gouverneur Bangkok klaagt hoofd Rekenkamer aan
2 augustus – Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok heeft het hoofd van de Rekenkamer wegens smaad aangeklaagd omdat hij beweerd heeft dat zich bij de aanleg van de Nieuwjaars lichtshow onregelmatigheden hebben voorgedaan. Volgens Pisit Leelavachiropas zou er te veel betaald zijn voor de lichtshow. Sukhumbhand zegt dat Pisit buiten zijn boekje is gegaan, omdat eventuele prijsopdrijving bij aanbestedingsprocedures een zaak van de National Anti-Corruption Commission is. Bovendien zou Pisit nagelaten hebben de zaak te onderzoeken.

Politie neemt 49 luxe wagens in beslag
18 augustus – Jammer dat er geen prijskaartjes aan hangen, want ik zou wel eens willen weten hoeveel deze schatjes kosten. De showroom zullen ze echter nooit halen want het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft ze in beslag genomen, in totaal 49 stuks. Bij de invoer is gesjoemeld: de wagens zijn aangegeven als geïmporteerd in onderdelen en geassembleerd in Thailand, waardoor hoge invoerrechten werden ontdoken. Dat zou de overheid 500 miljoen baht aan inkomsten hebben gescheeld.
De actie van de DSI is een uitvloeisel van het onderzoek dat in mei 2013 begon toen tijdens aflevering aan klanten zes luxe wagens in Nakhon Ratchasima in brand vlogen. Hetzelfde bedrijf dat sjoemelde met de zes wagens, is nu opnieuw tegen de lamp gelopen met de import van 37 wagens: twee Bentleys, 14 Mercedes Benz wagens en andere merken: BMW, Toyota, Nissan, Porsche, Dodge en Lexus. Van de twaalf andere wagens is niet zeker of ermee gefraudeerd is. Dat zijn een Bentley, Ferrari, Rolls Royce en Porsche.
Op belastingontduiking staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar en een boete ter grootte van viermaal de waarde van de wagens. Voor het vervalsen van documenten komt daar nog eens 3 jaar bij.
Volgens een bron bij de douane zijn verschillende ‘invloedrijke’ personen betrokken bij de illegale import van luxe wagens. De douane kan ze niet effectief aanpakken; dat is een taak van de DSI. De politie neemt jaarlijks honderden wagens in beslag na tips van informanten, maar lukt het niet de eigenaren te achterhalen. Vaak worden de wagens voorzien van valse kentekenplaten, waardoor de smokkelaars de dans ontspringen. Als ze gepakt worden, moeten ze tweemaal de referentieprijs betalen, inclusief kosten, verzekering, transportkosten en invoerrechten. De douane veilt dinsdag 343 geconfisqueerde wagens.

Vrijdag 19 augustus
– Zestien politici van lokale bestuursorganen in acht provincies kunnen hun borst natmaken. Volgens de NAAC hebben ze gesjoemeld met hun opgave van bezittingen en schulden. Politici zijn verplicht aan het begin en eind van hun termijn en een jaar daarna opening van zaken te geven over hun financiële positie. Zo kan de NACC beoordelen of ze zich verrijkt hebben. De afdeling Holders of Political Positions van het hooggerechtshof beslist of ze vervolgd worden.
Behalve deze zestien heeft de NACC zich ook beziggehouden met twintig corruptiezaken in negentien provincies. Het betreft onder anderen een werknemer van de overheidsbank Krungthai en twee werknemers van de Dienst der Accijnzen.

Zaterdag 20 augustus
– Premier Prayut heeft het Centre for National Anti-Corruption (CNAC, een orgaan gevormd door de junta) toestemming verleend enkele corruptiezaken tegen ambtenaren te heropenen. Twijfels bestaan of betrokkenen na intern onderzoek in twee mensenhandelzaken terecht zijn vrijgesproken. Het gaat om een garnalenhandelaar in Samut Samut Sakhon en de Nataree massagesalon in Bangkok. Een panel van het CNAC krijgt 30 dagen de tijd voor het heronderzoek.

Dinsdag 30 augustus
– Tien jaar stonden ze de roesten op een opslagterrein in Nonthaburi en gisteren verhuisden 176 wagens naar vier brandweerkazernes in Bangkok om gerepareerd te worden. De wagens maken deel uit van in totaal 315 brandweerwagens (plus 30 blusboten en blusmaterieel), gekocht van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeug. Maar ze zijn nooit in gebruik genomen nadat was ontdekt dat er gefraudeerd was en een juridische strijd losbarstte over wie voor de kosten moet opdraaien. De zaak is nu losgetrokken door de NCPO, die de gemeente Bangkok opdracht heeft gegeven de wagens op te lappen ‘in het openbaar belang’ . Voor de reparatie is een budget van 181 miljoen baht beschikbaar. De overige wagens staan in een loods in Laem Chabang. Of en wanneer die ook de reparatie in gaan, vermeldt het bericht niet.

Zaterdag 3 september
– 395 waterprojecten in het Noorden, bedoeld om de armen te helpen, zijn door het Department of Water Resources stopgezet na een onderzoek door de Rekenkamer. [Ik hoef toch niet te schrijven waarom dat is gebeurd?] De projecten die een waarde hebben van 182 miljoen baht, bevinden zich in Nan, Phrae, Sukothai, Pichit en Phitsanulok. Ze worden gevoed door de rivieren Nan en Yom. Die gebieden zijn met name vatbaar voor overstromingen.
Volgens de Rekenkamer zijn aannemers soms begonnen met de werkzaamheden voordat hun contract was getekend. In sommige gevallen was de uitvoering onder de maat of voldeed niet aan de contractueel vastgelegde eisen. Waaruit de werkzaamheden bestonden, vermeldt het bericht niet. Het hoofd van het 9th Regional Water Resources Office is van zijn post afgehaald.
Een ander geval betreft een project van 500 miljoen baht, bedoeld om schade door overstromingen te voorkomen in gemeenschappen in vijftien stroomgebieden. Ambtenaren hadden regels veranderd zodat één bedrijf vijf jaar geleden werd bevoordeeld. Tien ambtenaren worden naar verwachting ontslagen. [Details ontbreken]

Dinsdag 6 september
– De bestuursmaatregel om 20 miljard baht aan compensatie te eisen van voormalig minister van Handel Boonsong en vijf oud-medewerkers van het ministerie van Handel wordt tijdig genomen. Degenen die om actie tegen het zestal roepen, hoeven niet bang te zijn dat de regering de verjaringstermijn overschrijdt, die in februari afloopt.
‘Dit is een nieuwe zaak, het is nodig hem zorgvuldig te bestuderen omdat het een precedent voor soortgelijke zaken in de toekomst vormt. Wees alsjeblieft geduldig’, zegt minister Apiradi (Handel).
De zes moeten het bedrag ophoesten vanwege frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. Ze staan hiervoor ook terecht bij het hooggerechtshof.

Amlo confisqueert 7 mld baht wegens rijstdeals
10 september – Het Anti-Money Laundering Office (Amlo) heeft het vermogen ad 7 miljard baht van twee bedrijven en personen in beslag genomen. Het gaat om Siam Indica Co en Siralai Co, inmiddels Kitha Properties Co, en collega’s [compagnons?] van Apichart Chansakulporn, een tycoon in de rijsthandel.
Beide bedrijven waren betrokken bij frauduleuze rijstdeals toen het hypotheeksysteem voor rijst van kracht was. Het vermogen bestaat uit geld op 51 bankrekeningen en gronden in zes provincies, vermoedelijk gekocht met witgewassen geld.
De inbeslagname is een uitvloeisel van het besluit van de NACC om voormalig minister van Handel Boonsong en twintig functionarissen en bedrijven te vervolgen voor frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven, die ze deden voorkomen als G-to-G deal (government to government). Ze verkochten de rijst vervolgens aan binnenlandse bedrijven, die nauwe banden hadden met de regering Yingluck, waaronder Siam Indica Co. Volgens de NACC heeft dit gesjoemel het land 20 miljard baht gekost.
Rijstycoon Apichart, voormalig directeur en grootaandeelhouder van President Agri Trading, werd in 2014 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verduistering van overheidsrijst in 2007. Hij wordt ook verdacht van banden met Siam Indica.

Zondag 11 september
– Bangkok heeft sinds gisteren een coördinatiecentrum, waar bewoners terecht kunnen om gevallen van corruptie te melden. Ook elders in het land komen soortgelijke centra. De vorming van de centra is een uitvloeisel van het besluit van de Public Sector Anti-Corruption Commission om de bevolking meer te betrekken bij de bestrijding van corruptie.
Het centrum in Bangkok bestaat uit vertegenwoordigers van alle districten. Behalve als meldpunt gaat het ook als informatiecentrum dienen over corruptie bij overheidsdiensten, het gaat anti-corruptie activiteiten van de bevolking promoten en trainingen verzorgen voor vrijwilligers die onderzoek doen naar onregelmatigheden bij overheidsprojecten.

Gymtoestellen op grasveld wekken verbazing
12 september – Zin om iets aan uw conditie te doen? In tambon Raimai (Prachuap Khiri Khan) staan een paar fraaie gymtoestellen, aangeschaft in het kader van het Thai Khem Khaeng stimuleringsprogramma 2010 van de toenmalige Democratische regering. Klein probleem: ze staan op een veldje waar het onkruid en gras weilig tieren.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) kwam de Thaise variant van onze cooperbaan op het spoor. Volgens de ACT hebben de apparaten 200.000 baht gekost. Behalve dat het grasveldje niet uitnodigt tot lichamelijke inspanning, lijken de dorpelingen er ook weinig behoefte aan te hebben, want dat zijn allemaal boeren en die hebben al genoeg lichaamsbeweging. (Bron: website Bangkok Post, 11 september)

555*, binnen 20 jaar geen corruptie meer
12 september – Premier Prayut zegt het, dus wie zou durven lachen bij zijn voorspelling dat Thailand binnen 20 jaar vrij van corruptie is. Hij deed die opvallende voorspelling tijdens een ceremonie gisteren ter gelegenheid van National Anti-Corruption Day op Sanam Luang, het grote veld bij het Grand Palace.
Prayut: ‘De regering heeft een lange-termijn strategisch plan gelanceerd om een eind te maken aan corruptie. Het concentreert zich op diverse gebieden, variërend van het bevorderen van bewustzijn bij studenten en schoolkinderen tot het verbeteren manieren om corruptie te voorkomen en te straffen. Corrupte mensen moeten uitgeroeid worden. We moeten voorkomen dat mensen in de toekomst ten prooi vallen aan de corruptieplaag.’
ACT [in bovenstaand bericht al genoemd] voorzitter Pramon riep de Thaise bevolking op om ‘actieve burgers’ te worden bij de bestrijding van corruptie. ‘Iedereen dient de handen ineen te slaan om corruptie te bevechten. We voeren campagne om bewustzijn te creëren. We moeten onze plichten en carrières eren en niet buigen voor geld dat wordt aangeboden om onze waardigheid te kopen.’
Tijdens de ceremonie was ook een tentoonstelling te zien, waarop enkele corruptiezaken werden belicht.
* In het Thais spreek je 555 uit als ha-ha-ha.

Hypotheeksysteem voor rijst: De korenwormen worden uitgerookt*
13 september – Een gevoel van rechtvaardiging overviel me vrijdag toen het Anti-Money Laundering Office (Amlo) aankondigde beslag te leggen op 7 miljard baht aan banktegoeden en gronden in zes provincies van twee bedrijven, Siam Indica en Srilalai Co, en enkele personen die nauwe banden hebben met Apichart Chansakulporn, of Sia Piang, een invloedrijke rijstexporteur die op goede voet staat met Pheu Thai.
Dat schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek Think Pragmatic op de opiniepagina van Bangkok Post. Hij voelde zich zo goed omdat het gaat om Sia Piang en zijn bende, die de staat en belastingbetalers onverholen hebben opgelicht met nep G-to-G rijstdeals (government to government) voor export naar China. ‘Velen die het hypotheeksysteem en de rijstdeals in het bijzonder hebben gevolgd, zullen mijn gevoel delen.’
De deals die plaats vonden onder de regering Yingluck, waren de meest schandelijke van alle onregelmatigheden met het controversiële hypotheeksysteem. Hoe ging de bende te werk? Ze vervalste bestellingen, zogenaamd van twee Chinese bedrijven. De minister van Handel gaf toestemming aan het Foreign Trade Department de rijst voor de export te verkopen.
Siam Indica (voorheen President Agri) zag kans 7,32 miljoen ton tegen een smerig lage prijs te verwerven. Vreemd genoeg werden door banken geen kredietbrieven voor de export verleend. Maar dat was ook niet nodig, want de rijst werd niet geëxporteerd maar tegen marktprijzen aan binnenlandse bedrijven en andere exporteurs verkocht, wat een leuke winst opleverde. Een regeringspanel heeft berekend dat dit akkefietje de overheid 20 miljard baht heeft gekost.
Veera vraagt zich af: Wist de regering Yingluck niet dat Siam Indica en President Agri (onder een vorige regering beschuldigd van oplichting van het Foreign Trade Department) een en hetzelfde bedrijf waren en banden had met Sia Piang?
Sia Piang kreeg in 2014 een gevangenisstraf van zes jaar wegens die oplichting en zit gevangen in de gevangenis van Samut Prakan. Maar geld stinkt niet, vooral als je er veel van hebt. Dus het gevangenisleven zal voor hem wel niet erg hard zijn.
Ongetwijfeld is de in beslag genomen 7 miljard, waaronder 921 miljoen baht aan banktegoeden, slechts een fractie van het geld dat tijdens het hypotheeksysteem in de zakken is verdwenen van corrupte politici, ambtenaren en zakenlui.
De twee rijstbedrijven, de oud-minister van Handel en enkele politici en ambtenaren zijn aansprakelijk gesteld voor het verlies dat de overheid door de nep deals heeft geleden. In totaal gaat het om 21 personen die door de NACC aan de schandpaal zijn genageld.
Een getuige à decharge in de rechtszaak** tegen Yingluck heeft verklaard dat het hypotheeksysteem ten goede is gekomen aan de boeren. ‘Hetgeen ik niet betwijfel’, schrijft Veera. De paddy opkopen tegen een bovenmarktprijs is ongetwijfeld gunstig voor de boeren en ze zullen ongetwijfeld het hypotheeksysteem loven.
Maar wat de getuige verzuimde te zeggen is dat nietsontziende politici en ambtenaren ook van de taart gesnoept hebben, en niet zo’n beetje. Wie zijn de verliezers? Veera: ‘De staat en de belastingbetalers die het verlies moeten dragen. De rijsthypotheek sage is nog niet voorbij. Er gaan nog meer koppen rollen.’ (Bron: Bangkok Post, 12 september)
* De kop is een metafoor. Rijst die opgeslagen ligt, heeft te lijden van korenwormen. Die worden bestreden door ze uit te roken.
** Oud-premier Yingluk staat terecht voor de afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof omdat ze waarschuwingen over corruptie in het hypotheeksysteem genegeerd zou hebben en niet zou hebben opgetreden tegen de oplopende kosten.

Woensdag 14 september
– Minister Paiboon (Justitie) hecht aan het wetsvoorstel dat bij corruptie voorziet in straffen voor ouders en kinderen van overheidsfunctionarissen, die zich schuldig maken aan corruptie. Het voorstel, dat nu wordt bestudeerd door de Raad van State, is een lichte versie van de ‘zeven generatie wet’, een wetsvoorstel zes jaar geleden ingediend tijdens een eerdere regering. Wat die inhield, zegt de naam al. Dat voorstel werd destijds te streng gevonden.
De minister maakt zich zorgen over plannen van sommige mensen om stromannen in te zetten zodat ze zelf straf ontlopen. De wet gaat ver, zegt de minister. Zelfs het gebruik van elektriciteit op het werk om de batterij van een mobieltje op te laden, is al strafbaar of het gebruik van dienstauto’s voor persoonlijk gebruik.
Waarom ook familie en kinderen moeten bloeden, ontgaat me. Doet me denken aan het bijbelwoord ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’ (Mattheus 27:25)

Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen
14 september – De ambtenaren die zich bezighouden met het opruimen van de door voorgaande regeringen opgekochte maïs, tapioca en rijst krijgen rechtsbescherming van de regering. Premier Prayut heeft hen, gebruikmakend van artikel 44 van de interim-grondwet, immuniteit verleend wanneer derden, verantwoordelijk voor verliezen en onregelmatigheden, naar de rechter stappen.
De regering wil in versneld tempo van de voorraden af, want de kosten voor opslag, verzekering enzovoort ad 557 miljoen baht drukken zwaar op de rijksuitgaven. Het gaat om 340.000 ton tapioca (waarde 77 miljard baht), 94.000 ton maïs die bijna in haar geheel verrot is (waarde niet vermeld) en 8,4 miljoen ton rijst (geschat verlies 500 miljard baht), voornamelijk opgekocht door de regering Yingluck in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.
Adjunct directeur-generaal Keerati van het Foreign Trade Department zegt dat bij het afstoten van de voorraden tapioca en maïs verliezen onvermijdelijk zijn. Het is beter ze nu te verkopen dan tegen hoge kosten te bewaren. Het tapioca prijsinterventieprogramma heeft geleid tot 180 strafrechtelijke zaken, die een verlies van 4,36 miljard baht hebben opgeleverd.
De premier ontkent dat het toepassen van artikel 44, een artikel dat hem absolute bevoegdheid geeft, tot doel heeft om onmiddellijk de bezittingen van lieden in beslag te kunnen nemen, die verantwoordelijk zijn voor de verliezen. Doel is het werk van het Legal Execution Department gemakkelijker te maken. Die dienst gaat degenen die verantwoordelijk zijn voor de verliezen, financieel aansprakelijk stellen.
Dat gebeurt al in het geval van het hypotheeksysteem voor rijst. De voormalige minister van Handel en zes ambtenaren van het ministerie mogen 20 miljard baht ophoesten wegens frauduleuze rijstdeals. Dat gebeurt niet via een doorgaans tijdrovende civiele procedure maar middels bestuursdwang, die echter wel een beroepsmogelijkheid bij de Administrative Court kent. De bestuursrechter beoordeelt of de inbeslagname terecht is en of het geëiste bedrag consistent is met de verliezen.

Vrijdag 16 september
– Deze week bepaalt de commissie die de schadevergoedingen voor verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst vaststelt, hoeveel oud-premier Yingluck mag dokken. Het besluit gaat daarna naar het ministerie van Financiën en premier Prayut die bestuursdwang zal toepassen. Eerder is een bedrag van 286,6 miljard baht genoemd.
De premier kan in beroep gaan tegen de bestuursdwang. Vice-premier Wissanu verwijst naar het onlangs genomen besluit om ambtenaren immuniteit te verlenen (zie het bericht van gisteren: Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen). Die immuniteit geldt niet voor Yingluck omdat zij verantwoordelijk wordt gehouden voor de geleden verliezen in het hypotheeksysteem.
Over de precieze hoogte van de schadevergoeding die de toenmalige minister van Handel Boonsong moet betalen wegens frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven, moet nog beslist worden, maar die zal lager zijn dan Yingluck’s bedrag. De minister plus vijf ambtenaren worden aangeslagen voor 18,7 miljard baht.

Bestuursdwang: Minister schuift de hete aardappel door
17 september – ’t Is opening krant, beslaat de halve voorpagina, maar in Nieuws uit Thailand is het maar een gewoon bericht, want ik heb er al tot vervelens toe aandacht aan besteed: de frauduleuze rijstdeals waarvoor voormalig minister van Handel Boonsong en vijf topambtenaren moeten bloeden.
Het bedrag is vastgesteld: 20 miljard baht, maar nu zijn twijfels gerezen of de permanent secretaris van het ministerie van Handel de bestuursmaatregel wil ondertekenen, die de minister onder haar neus heeft geschoven. Ook haar opvolger heeft twijfels. Voormalig parlementslid Warong (Democraten) denkt dat de minister niet het lef heeft om de maatregel te tekenen.
De minister heeft van premier Prayut de opdracht gekregen te tekenen, maar die heeft de hete aardappel doorgeschoven naar de permanent secretaris, de hoogste ambtenaar op het ministerie. En die zegt: ‘Ik ben geen politicus. Ik doe mijn werk op terreinen waarop ik expertise heb en ik werk onpartijdig. De zaak is gecompliceerd, Ik ben niet van plan iemand te pesten of te straffen.’
De onwillige secretaris wordt eind deze maand vervangen, maar ook haar opvolger zegt geen haast te zullen maken met tekenen. De eis compensatie te betalen moet ‘redelijk’ zijn en ‘uit te leggen’. Ze denkt dat de huidige secretaris de zaak afrondt. Een bron zegt: Wanneer ze onder de druk wordt gezet, treedt ze mogelijk af.
Volgens Warong mist de minister leiderschap en moed door de zaak door te schuiven. Hij noemt het ‘schandalig’ wanneer de minister in functie blijft. ‘We hebben moedige mensen nodig, nu we bezig zijn met hervormingen en de strijd tegen corruptie. Alhoewel zij [ook de minister is een vrouw] wordt beschermd door de grondwet, durft ze niet.’

PACC onderzoekt 850 verdachte rijstzaken
18 september – Dat wordt overwerken voor het personeel van de Public Anti-Corruption Commission (PACC) , want de PACC gaat 850 zaken onderzoeken die te maken hebben met het verdwijnen van rijstvoorraden tijdens de regeringsperiode Yingluck. De rijst was opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem van rijst, waarbij boeren een bovenmarktprijs ontvingen voor hun paddy.
De PACC [en niet de NACC] doet onderzoek omdat overheidspersoneel dat toezicht hield op de voorraden verantwoordelijk zou zijn voor de vermeende diefstal van rijst. De PACC heeft al haar personeel op de zaken gezet. Ze beginnen in oktober en hebben vermoedelijk vijf tot zes maanden nodig.
De beschuldigden zijn werkzaam bij de Public Warehouse Organisation en de Marketing Organisation for Farmers, de twee organisaties die de rijst opkochten en opsloegen. In 2014 is al tijdens inspecties gebleken dat rijst ontbrak. Bovendien was de nodige rijst verrot of besmet met korenwormen. In sommige gevallen waren in een stapel rijstzakken stellingen gebouwd om te maskeren dat rijstzakken ontbraken.
Het bericht plakt er ook een reactie van UDD-leider Weng Tojirakan aan vast met kritiek op minister Apiradi (Handel). Hij zegt: De minister heeft niet het lef een bestuursmaatregel te tekenen waarbij van voormalig minister van Handel Boonsong en vijf functionarrisen 20 miljard baht aan schadevergoeding wordt geëist, maar dat is al uitgebreid beschreven in het bericht van 17 september Bestuursdwang: Minister schuift de hete aardappel door dus dat is ouwe koek.

Maandag 19 september
– Op 3 oktober gaat de nieuwe corruptie rechtbank aan het werk. Begonnen wordt met 70 zaken van hooggeplaatste functionarissen die van corruptie worden verdacht. De rechtbank is ingesteld om sneller corruptiezaken te kunnen behandelen, maar hoofdrechter Amnat tekent daarbij aan dat dit afhangt van de complexiteit van een zaak. Juridische panels helpen het werk te stroomlijnen, waarbij ze zich voornamelijk baseren op het werk van de NACC en PACC (zie de lijst van afkortingen bovenaan de pagina).
De rechtbank beschikt over twintig rechters en wordt mogelijk uitgebreid naar 45 rechters. Benoemd worden rechters met minimaal 20 jaar ervaring. Voor de juridische panels die hen bijstaan, geldt een minimum van 10 jaar. De rechtbank bestaat uit een primaire rechtbank en een beroepshof. Voor beroep bij het hooggerechtshof is toestemming vereist van een van de rechters.

Frauduleuze rijstdeals; compensatie eis getekend
20 september – De hete aardappel is afgekoeld, als u begrijpt wat ik bedoel, zou heer Bommel zeggen. Minister Apiradi (Handel) en permanent secretaris Chutima hebben de bestuursmaatregel getekend die voormalig minister van Handel Boonsong en vijf topambtenaren verplicht 20 miljard te betalen wegens frauduleuze rijstdeals, waaraan ze zich tijdens de regeringsperiode Yingluck schuldig hebben gemaakt.
Volgens een eerder bericht schroomde de minister om te tekenen. Vrijdag schoof hij de hete aardappel door naar zijn hoogste ambtenaar, maar die had er ook geen trek in. De minister heeft zich blijkbaar het verwijt aangetrokken geen politieke moed te hebben, want hij zette gisteren wel zijn handtekening. Mevrouw Chutima zei zich ‘normaal’ te voelen over de gezamenlijke ondertekening. ‘De maatregel is in overeenstemming met de juiste procedures en de juridische kwesties zijn besproken.’
Boonsong c.s. hebben dertig dagen om tegen de bestuursdwang in beroep te gaan. Als ze niet reageren op het bevel, krijgen ze één herinnering en daarna legt het Legal Execution Department beslag op hun eigendommen.
Boonsong dreigt met een tegen aanklacht. Hij noemt het besluit hem en de anderen een poot uit te draaien [mijn woordkeus] onrechtvaardig. Op Facebook wijst hij erop dat het hooggerechtshof nog moet vonnissen over de zaak [van de frauduleuze rijstdeals]. De aanvankelijke schroom van de minister is volgens hem een bewijs dat getwijfeld mag worden aan de legitimiteit van de maatregel.

Dinsdag 20 september
– De nationale hervormingsraad (NRSA) heeft een pakket aan maatregelen goedgekeurd ter bestrijding van corruptie. Overheidsdienaren, hun echtgenotes en kinderen dienen volgens één voorstel elke 1 tot 3 jaar een overzicht te overleggen van hun bezittingen en schulden. De eis geldt ook voor functionarissen en leden van de raad van bestuur van overheidsbedrijven en particuliere bedrijven die betrokken zijn bij overheidsprojecten. Tevens voor overheidsorganisaties en functionarissen die zich bezighouden met het overplaatsen van personeel (reshuffles).
Bedrijven die op overheidsopdrachten azen, moeten zich registreren bij het Comptroller-General’s Department en worden verder nog gebonden aan een aantal eisen, maar om die allemaal te noemen, vereist te veel ruimte. Dus laat ik het maar hierbij. De voorstellen gaan naar het kabinet, dat het laatste woord heeft.

Boonsong laat ’t er niet bij zitten
21 september – Voormalig minister van Handel Boonsong Teriyapirom laat zich niet als een mak schaap naar de slachtbank leiden. Hij dreigt ‘íedereen die erbij betrokken is’ voor de rechter te slepen nu hij 1,7 miljard baht moet ophoesten als compensatie voor zijn betrokkenheid bij  frauduleuze rijstdeals met twee Chinese bedrijven. Boonsong neemt zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk actie.
De compensatie-eis kwam eerder in het nieuws omdat minister Apiradi (Handel) aanvankelijk weigerde de bestuursmaatregel met de eis te ondertekenen. Behalve Boonsong moeten ook vijf topambtenaren bloeden, in totaal voor 20 miljard baht. Boonsong vindt dat premier Prayut maar eens moet uitleggen waarom hij niet heeft getekend en de hete aardappel heeft doorgeschoven naar de minister.
Prayut heeft blijkbaar de bui al zien hangen want een week geleden verleende hij, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet, immuniteit voor rechtsvervolging aan ambtenaren die zich onder andere bezighouden met het hypotheeksysteem voor rijst, dat tijdens de regeringsperiode van premier Yingluck van kracht was (zie het bericht van 14 september: Rechtsbescherming voor ambtenaren die voorraden opruimen).
Behalve Boonsong en de vijf topambtenaren staan vijftien anderen en bedrijven terecht voor het hooggerechtshof wegens de fraude. Boonsong vindt dat eerst de uitspraak van het hof moet worden afgewacht alvorens de bestuursdwang toe te passen. (Bron: website Bangkok Post, 20 september)

Woensdag 21 september
– Een voormalige leidinggevende van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) is tot drie jaar gevangenis veroordeeld vanwege ernstig plichtsverzuim en machtsmisbruik. Hij verzuimde in 2002 een contract op te zeggen voor de huur van een busdepot (eigenlijk een parkeerterrein) in Muang (Samut Prakan). Daardoor werd de huur automatisch verlengd en kon de BMTA niet meer een lagere huursom bedingen. Volgens de rechtbank wijst zijn ‘nalatigheid’ erop dat hij de eigenaar van het depot wilde matsen.

Donderdag 22 september
– Hij komt, hij komt, de goede beste Sint. Niet dus, maar wel 35 brandweerwagens die 10 jaar niet zijn gebruikt vanwege een van de grootste corruptieschandalen in Thailand: de aanschaf van 315 brandweerwagens van het Oostenrijkse bedrijf Steyr-Daimler-Puch in 2006 en 2007. De 35 maken deel uit van 72 wagens die eind deze maand worden overgedragen aan de gemeentelijk Disaster Prevention and Mitigation dienst.
De wagens zijn gerepareerd en gaan de komende weken de weg op. Eén is gedemonteerd want die viel van ellende uit elkaar. De monteurs gebruiken hem nu als referentie bij de aanschaf van onderdelen. De reparaties kosten 200.000 à 300.000 baht per wagen. Ze kunnen er 5 jaar tegenaan.

Supa en Yingluck worden nooit vriendinnen
23 september – Vriendinnen zullen ze wel nooit worden: oud-premier Yingluck en Supa Piyajitti (foto), voorzitter van zes subcommissies die elk een andere beschuldiging tegen haar onderzoeken. Het gaat onder meer om inmenging in de benoeming van ambtenaren, verkeerde aanpak van watermanagement en misbruik van fondsen om slachtoffers van politiek geweld te compenseren.
Yingluck heeft bij de NACC de zoveelste petitie ingediend tegen haar benoeming als voorzitter van de subcommissies. De oud-premier heeft nog wel een appeltje te schillen met Supa, want tijdens haar regeringsperiode deed Supa als adjunct permanent secretaris voor Financiën onderzoek naar de boekhouding van het hypotheeksysteem voor rijst. Supa zei destijds dat het systeem vatbaar was voor corruptie.
Ze is ook getuige in de rechtszaak tegen Yingluck in het hooggerechtshof. De oud-premier staat er terecht omdat ze waarschuwingen over corruptie in het hypotheeksysteem zou hebben genegeerd en niets zou hebben gedaan tegen de oplopende kosten.
Yingluck zegt dat met Supa als voorzitter (en trouwens ook een voormalig NACC-lid in één subcommissie) haar geen recht zal worden gedaan.

Opinie: Regime moet haar opstelling t.a.v. corruptie bewijzen
24 september – Vrijdag gaat hij met pensioen: de jongere [of jongste?] broer van premier Prayut: Preecha chan-o-ocha, maar een erg vrolijk afscheid kan het nooit worden, want de permanent secretaris van het ministerie van Defensie ligt onder vuur.
Een weir (dam, waterkering), gefinancierd door de overheid, is vernoemd naar zijn echtgenote en het bouwbedrijf Contemporary Construction Co, waarvan zijn zoon Pathompol een van de drie aandeelhouders is, kreeg tussen december 2014 en april dit jaar zeven bouwopdrachten van de 3rd Army Region.
En nu het dynamiet: 1 Preecha was tot oktober 2014 commandant van dat legeronderdeel, 2 Het bedrijf heeft slechts een gestort kapitaal van 1,5 miljoen baht, maar verwierf wel de opdrachten die goed zijn voor 97 miljoen baht. 3 Het is een betrekkelijk jong bedrijf dat pas in 2012 werd opgericht, dus veel ervaring kan het niet hebben.
Om die redenen heeft de Association for the Protection of the Constitution de NACC gevraagd een onderzoek in te stellen naar de aanbestedingsprocedure. Minister Prawit (Defensie) heeft het onmiddellijk opgenomen voor zijn hoogste ambtenaar en diens zoon. Hij zegt: Preecha en Pathompol hebben niets verkeerds gedaan, de aanbestedingsprocedure was voor alle bieders toegankelijk, er konden geen prijsafspraken worden gemaakt want de bieding verliep elektronisch, zodat de inschrijvers niet de prijs van de anderen kenden. [Zeker nooit van het opzetje gehoord – zie de bouwfraude.]
‘Zulke opmerkingen zullen niemand verbazen gezien Prawit’s reputatie om zijn ondergeschikten te beschermen’, schrijft adjunct-hoofdredacteur Nopporn Wong-Annan op de opiniepagina van Bangkok Post. Hij verwijst naar een akkefietje in april toen een andere zoon van Preecha op het ministerie van Defensie via ‘een speciaal proces’ werd benoemd. Ook dat werd met de mantel der liefde bedekt.
Nopporn: ‘Alhoewel nepotisme in de Thaise samenleving de norm is en iedereen die macht, mogelijkheden of connecties heeft, er gebruik van maakt, is het een vorm van corruptie, die de coupleiders beloofd hebben om uit te bannen.’
‘Het zogenaamd “regime” van de verdreven premier Thaksin  en zijn maatjes was vergeven van vermeende corruptie, vriendjespolitiek en nepotisme – de drie plagen die Thailand al tientallen jaren achtervolgen. Ze vormen ook de rechtvaardiging voor de coupplegers in 2006 en 2014 om gekozen regeringen pootje te lichten, die er niet in geslaagd waren er een eind aan te maken.’
Nopporn vindt dat de NCPO de schandalen van de Chan-o-cha familie niet moet misbruiken om haar opponenten of Thaksin supporters zwart te maken. Als dat doorgaat, zal de NCPO haar steun van de stedelijke middenklasse verliezen, ondanks haar bijna absolute macht het land te besturen. ‘De moderne Thaise geschiedenis leert dat politieke duizendpoten gevallen zijn wanneer ze overmoedig werden.’
Over de weir kan ik kort zijn. De dam is betaald uit overheidsfinanciën dus waarom moet die ‘Mother Phongpan Development Weir’ heten? Critici vragen zich ook af waarom de rode loper voor de vrouw is uitgerold, toen de dam in gebruik werd genomen. Bovendien werden de gasten per legervliegtuig van Bangkok naar Chiang Mai gebracht. Kleine troost: het regende dat het goot die dag, dus erg feestelijk was de ingebruikneming niet. (Bron: Bangkok Post, 23 september)
Update:
In de krant van vandaag zegt minister Prawit (Defensie) dat de affaire met de contracten premier Prayut nauwelijks zal aantasten, want de premier staat bekend om zijn anti-corruptie houding. De vermoedens van onregelmatigheden zullen Prayut niet van slag brengen, immers: zijn bijdragen aan de natie worden door de bevolking erkend. Ze zullen ook de pogingen niet hinderen om een eind te maken aan corruptie bij de overheid en ook niet het image van de premier schaden.’Reageer alsjeblieft niet overdreven op deze kwestie.’ Prawit daagt verslaggevers uit om de 3rd Army Region, die de bouwopdrachten gaf, te vragen documenten te laten zien om te controleren of er gesjoemeld is.

Zaterdag 24 september
– Pheu Thai vraagt het regime nog eens goed na te denken over het inzetten van artikel 44 van de interim-grondwet om beslag te leggen op het vermogen van degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor de verliezen in het hypotheeksysteem voor rijst. Wie daarmee bedoeld worden, is niet zo moeilijk te bedenken: in de eerste plaats natuurlijk partijgenoot en oud-premier Yingluck. Volgens PT wordt Yingluck geen recht gedaan. PT vindt dat moet worden gewacht op de uitspraak van het hooggerechtshof, waar Yingluck en anderen terecht staan. PT vindt overigens dat die zaak niet thuis hoort bij het gerecht. Het is een zaak van regeringsbeleid en kan niet vergeleken worden met een ambtsmisdrijf, zoals vernieling van staatseigendommen of verduistering.

Hypotheeksysteem voor rijst: Yingluck moet 35,7 mld baht dokken
25 september – Oud-premier Yingluck moet 35,7 miljard betalen als compensatie voor de verliezen die met het hypotheeksysteem voor rijst in de jaren 2012-2014 zijn gemaakt. Een regeringscommissie heeft het bedrag vastgesteld dat neerkomt op 20 procent van de totale verliezen. Het bedrag kan nog toenemen omdat Yingluck ook verantwoordelijk kan worden gesteld voor andere zaken, zoals de ‘slecht geplande’ reactie op de overstromingen van 2011.
Comptroller-General Manas Jamveha, hoofd van de commissie, zegt dat Yingluck niets fout heeft gedaan door tijdens haar verkiezingscampagne boeren te beloven dat de regering al hun rijst zou opkopen wanneer Pheu Thai de verkiezingen zou winnen. Maar toen ze door de Rekenkamer, de NACC en Financiën werd gewaarschuwd voor de uit de hand lopende kosten liet ze na maatregelen te nemen.
De regering Yingluck kocht de rijst van de boeren op voor prijzen die 40 à 50 procent boven de marktprijzen lagen. Destijds zakten de wereldmarktprijzen, waardoor de Thaise rijst onverkoopbaar was door de hoge prijs. Thailand verloor daardoor zijn positie als ‘s werelds grootste rijstexporteur. De opgeslagen rijst is sindsdien in kwaliteit teruggelopen en een deel is verrot. De rijst wordt door de huidige regering in gedeeltes geveild.
De situatie werd nog eens verergerd door frauduleuze rijstdeals, waarvoor de toenmalige minister van Handel Boonsong en anderen terecht staan.
Yingluck’s partij Pheu Thai liet onlangs weten het niet juist te vinden dat Yingluck middels bestuursdwang aansprakelijk wordt gesteld. Ze vindt dat eerst de berechting in het hooggerechtshof moet worden afgewacht. Yingluck wordt er vervolgd wegens plichtsverzuim. Het proces loopt tot februari volgend jaar vanwege het grote aantal getuigen à decharge.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt dat Yingluck c.q. haar regering nog voor veel meer vervolgd kan worden, zoals slecht watermanagement, de uitgifte van een paspoort aan haar broer, die in 2008 een gevangenisstraf van twee jaar is ontvlucht, inmenging in de leger reshuffle, overplaatsing van de toenmalige secretaris-generaal van de NSC en onterechte compensatie betalingen aan de slachtoffers van het politiek geweld in de jaren 2009 en 2010. (Bron: website Bangkok Post, 24 september)

Prayut over Yingluck: We zoeken geen wraak
26 september – Premier Prayut ontkent dat de regering op wraak uit is nu ze 35,7 miljard baht eist van voormalig premier Yingluck wegens de verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden. [Als een bewindsman iets ontkent, moet het wel waar zijn.] Yingluck kaatste gisteren de bal terug door Prayut te vragen haar net zo te behandelen als hij zijn broer Preecha behandelt (zie het bericht Yingluck trekt een vergelijking met Preecha hierboven).
‘Het is een plicht om door te gaan met de compensatie-eis, want als de regering het niet deed, zouden we verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor plichtsverzuim’, zei Prayut nadat hij was teruggekeerd uit New York waar hij de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde en mocht toespreken. ‘Het staat geschreven in de wet en daar moeten we ons aan houden.’
Op zaterdag maakte een speciale regeringscommissie bekend dat Yingluck zou worden aangeslagen voor de in 2013 en 2014 geleden verliezen, die in totaal 180 miljard baht bedroegen. De commissie vindt dat ze niet verantwoordelijk is voor de verliezen in 2011 en 2012, want toen was ze nog niet gewaarschuwd voor de oplopende kosten. Tegen de compensatie die middels bestuursdwang wordt geëist, is beroep mogelijk  bij de Administrative Court.
Yingluck staat momenteel wegens plichtsverzuim terecht in het hooggerechtshof. Ze zou als voorzitter van het National Rice Policy Committee waarschuwingen over de oplopende kosten en corruptie in het hypotheeksysteem hebben genegeerd. Yingluck wordt van nog veel meer verdacht, zie bijgaand kader.
Prayut’s broer Preecha en diens vrouw krijgen te maken met de NACC. Preecha wordt beschuldigd van een belangenconflict vanwege zeven bouwopdrachten die het bedrijf, waarvan zijn zoon aandeelhouder is, van het leger heeft verworven. Pikant detail: opdrachtgever was het legeronderdeel dat werd geleid door Preecha voordat hij permanent secretaris van Defensie werd.
Zijn echtgenote is in de problemen gekomen omdat een door de overheid betaalde weir (dam, waterkering) in Chiang Mai naar haar is vernoemd.
De advocaat van Yingluck beschuldigt de regering ervan met twee maten te meten omdat ze artikel 44 van de interim-grondwet gebruikt voor de compensatie-eis. Hij zegt dat het artikel  [dat Prayut absolute macht geeft als hij ware hij een dictator] niet nodig is omdat de bestaande wetgeving voorziet in inbeslagname van vermogen.
De advocaat vindt het vreemd dat Prayut de compensatie-eis niet zelf heeft ondertekend, maar dit heeft overgelaten aan de minister van Financiën. Misschien probeert Prayut zich te beschermen tegen mogelijke tegen-aanklachten in de toekomst, oppert de advocaat.

Commentaar: Anti-corruptie voorstel dwaalt af
27 september – De strijd voor hervorming van de anti-corruptie wetgeving verdient brede steun. Naar degenen die verdacht worden van corruptie dient naarstig onderzoek te worden gedaan en zij dienen snel vervolgd te worden. Gevangenisstraffen dienen zowel een uiting te zijn van de weerzin van de mensen tegen corruptie als waarschuwing te dienen, zo niet afschrikking.
Iedereen die betrokken is bij corruptie, verdient dezelfde behandeling. Wanneer familieleden de corrupte persoon helpen, moeten ze ook vervolgd worden en gevangen gezet. Maar, en hier begint vice-premier Wissanu de weg kwijt te raken, niet kinderen, ouders en familieleden van ambtenaren, die voor corruptie zijn veroordeeld.
In haar hoofdredactioneel commentaar van maandag kraakt Bangkok Post een harde noot over dit voornemen van de minister. ‘Dit is een populistisch voorstel, in het verleden vaak bediscussieerd. Het is een dwaling om die in de wet te schrijven, want ze wijzigt de morele en culturele structuur van het rechtssysteem.’
Om iemand wettelijk verantwoordelijk te maken voor de wetsovertreding door een ander is een buitengewoon armzalig precedent. Dit in de wet opnemen, betekent dat geoordeeld wordt voordat een zaak in behandeling komt.
Wat nog ontbreekt in de ontwerp-wet waarover nog bitter weinig bekend is gemaakt, is [in mijn woorden] het kaalplukken van veroordeelde verdachten. Geen enkele misdadiger mag profiteren van zijn misdaad. En iedereen die profiteert van corruptie is deel van de corruptie. De wet dient de snelle en volledige inbeslagname of zelfs vernieling van alle opbrengst van corruptie te mandateren met een nadruk op ‘alle’.
Een strenge anti-corruptiewet met regels die invloedrijke personen niet bevoordelen, zal gemakkelijk publieke instemming krijgen, besluit BP met als laatste advies: De regering moet burgers vragen met meer ideeën te komen. (Bron: Bangkok Post, 26 september)

Dinsdag 27 september
– Na de compensatiebetaling van 35,7 miljard door oud-premier Yingluck voor verliezen, geleden in het hypotheeksysteem voor rijst, rest nog een aanzienlijk deel van het totaalverlies van 178 miljard baht. Wie gaat dat betalen? Want Zoete Lieve Gerritje woont niet in Thailand. Het ministerie van Financiën gaat een nieuwe commissie optuigen om uit te zoeken wie verder nog geplukt kan worden.

Opinie: Boete Yingluck is niet eerlijk
28 september – Laat er geen misverstand over bestaan: het hypotheeksysteem voor rijst was een ramp: verkeerd en roekeloos uitgevoerd. Maar om Yingluck te laten opdraaien voor de verliezen die het gevolg waren van het regeringsbeleid is niet eerlijk. Als Yingluck persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor een falend beleid, bestaat de kans dat alle publieke investeringsprogramma’s tot een einde komen. Geen enkele politicus of functionaris zou het nog aandurven iets voor de bevolking te doen, als zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de staat.
Atiya Achakulwisit schrijft op de opiniepagina van Bangkok Post dat het hypotheeksysteem een subsidie voor boeren was en alle landbouwsubsidies maken nu eenmaal verlies. Het land heeft miljarden verloren met deze programma’s die in het verleden door alle regeringen zijn uitgevoerd. [Oorspronkelijk was het hypotheeksysteem geen subsidie, maar een methode om boeren aan het begin van het oogstseizoen tijdelijk te ondersteunen. Ze konden een hypotheek nemen met de rijst als onderpand om die later te verkopen als de rijstprijzen omhoog gingen. Zie de pagina Het rijsthypotheeksysteem in Q&A.]
Atiya’s column is een reactie op het besluit om Yingluck aan te slaan voor 35,7 miljard baht voor de verliezen die met de oogsten  2013 en 2014 zijn gemaakt. Ze moet 20 procent van de schade dokken. Maar waarom 20 procent, waarom niet 100 procent? Ze was minister-president en de hoogste autoriteit.
Atiya stelt nog meer zinnige vragen. Had Yingluck het wettelijke en politieke recht om het systeem door te zetten? Dat had ze zeker, want het beleid was aangekondigd en goedgekeurd door het parlement. Ze zette het door in haar hoedanigheid als premier, niet als privé persoon.
Het regime, stelt Atiya, moet niet vergeten dat het systeem ondanks de tekortkomingen een vorm van openbare investering was. Het hoeft niet winstgevend te zijn, daar verliezen voor de staat winst voor de boeren zijn, maar het komt wel de economie als geheel ten goede. Als Yingluck de verliezen aan de staat moet betalen, hoe zit het dan met de andere verliesgevende programma’s? Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok en de Spoorwegen hebben honderden miljarden aan verliezen opgebouwd. Gaat Prayut de staat uit eigen zak compenseren wanneer de hogesnelheidsprojecten geen passagiers trekken?  En hoe zit het met de miljarden baht die in het Zuiden zijn besteed voor de vrede? (Bron: Bangkok Post, 27 september)

Na Yingluck komen anderen aan de beurt
28 september – Nu Yingluck aansprakelijk wordt gesteld voor 35,7 miljard baht van de verliezen, is de vraag: kan de resterende 142 miljard baht worden teruggeploegd naar de overheid? De regering wil door de NACC en andere diensten laten uitzoeken wie nog meer aansprakelijk gesteld kunnen worden, zowel ambtenaren als mensen uit de particuliere sector die bij het hypotheeksysteem waren betrokken.
Een eerste onderzoek [door wie?] heeft volgens vice-premier Wissanu uitgewezen dat een aantal betrokken was bij 850 onregelmatigheden in 33 provincies, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Wanneer blijkt dat ze schuldig zijn, zijn ze net als Yingluck de pineut. Verder wordt gezocht naar lieden op beleidsniveau.
Een regeringsbron heeft uitgelegd waar het percentage van 20 procent vandaan komt. [Yingluck moet 20 procent van het verlies betalen] Dat is gebaseerd op de Tort Liability by Officer Act, waarin de aansprakelijkheid van overheidspersoneel ia vastgelegd. Een beleidsmaker of hoogste commandant is aansprakelijk voor 20 procent, een commissie die een project uitvoert voor 60 procent en de rest is de verantwoordelijkheid van het personeel op operationeel niveau

Woensdag 28 september
– Voormalig minister van Binnenlandse zaken Pokin Polakul hoeft niet 1,4 miljard baht aan compensatie te betalen voor zijn vermeend wangedrag bij de aanschaf van 315 brandweerwagens en 30 -boten door de gemeente Bangkok, een van de grootste corruptiezaken in Thailand. Waarom hij niet hoeft te betalen, kan ik niet uitleggen want het vonnis van de Central Administrative Court is knap ingewikkeld en ik ben geen jurist. De NACC beschuldigde Pokin eerder van een ambtsmisdrijf, maar de rechtbank meent dat Pokin te goeder trouw was.

Premier Prayut belooft corruptie uit te bannen
30 december – Hoeveel beloftes zou premier Prayut al hebben gedaan sinds hij in mei 2014 de macht overnam? Het moeten er vele tientallen zijn en de laatste luidt: Binnen 20 jaar maken we ‘volledig’ een eind aan corruptie. Hoe? Door de interim-grondwet, het regeringsbeleid, de ontwerp-grondwet en het nationale hervormings- en strategisch plan.
Moge dat op een papieren tijger lijken, morgen wordt een concrete stap gezet. Dan gaat een speciale rechtbankkamer voor corruptiezaken van start, waardoor ze sneller en deskundiger kunnen worden afgerond. Het belangrijkste orgaan dat zich daarmee tot nu toe bezig hield, was de National Anti-Corruption Commission (NACC), die in 1997 is ingesteld om corruptie en fraude van politieke ambtsdragers en overheidsfunctionarissen op elk niveau te bestrijden.
Het bericht waaraan ik deze informatie ontleen, noemt helaas geen harde cijfers. ‘De NACC werd overstelpt met met zaken’, schrijft de krant, reden waarom de Public Anti-Corruption Commission (PACC) werd opgericht om zaken tegen lagere echelons in het ambtenarenapparaat aan te pakken. Vanaf nu gaan al die zaken naar de nieuwe rechtbankkamer. Vorig jaar besloot het kabinet de speciale kamer op te richten en in juni gaf de NLA (noodparlement) het groene licht. De kamer gaat gelijk aan het werk met zeventig zaken tegen voornamelijk hooggeplaatste functionarissen. Daarover buigen rechters zich die minimaal 20 jaar ervaring hebben.
De kamer telt tien panels van rechters. Ze oordelen over het witwassen van geld, prijsopdrijving (een veel toegepaste methode), het geven, ontvangen of eisen van steekpenningen, intimidatie, dwang of invloed om overheidsdienaren iets te laten doen of na te laten en valse opgaves van vermogen. Wanneer verdachten vluchten, wordt de verjaringstermijn geschorst. De zaak wordt voortgezet in afwezigheid van de verdachte; beroep is niet mogelijk.
Sommige waarnemers menen dat het aantal rechters [niet genoemd] onvoldoende is. De nieuwe president van de rechtbankkamer Amnat Phuangchomphu zegt dat het aantal rechters kan worden uitgebreid naar 45. Of het huidige aantal voldoende is, lees ik niet. De bevolking kan bij de rechtbankkamer klachten indienen tegen overheidspersoneel; dat kan overal in het land dus spaart weer een tijdrovende [en dure] reis naar Bangkok.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand verwacht verbeteringen op drie terreinen: 1 De opbouw van kennis over fraude en corruptie, 2 Versnelling van zaken. Zaken nemen nu soms langer dan een jaar in beslag, en 3 Afschrikking.
Voormalig NACC-lid Vicha Mahakhun is blij met de nieuwe rechtbankkamer. De kamer is gespecialiseerd en de rechters zijn ervaren. Bovendien doen de rechters aan waarheidsvinding en gaan ze niet alleen af op het aangeleverde bewijs. Over 20 jaar weten we of Prayut’s belofte loos was of ingelost is.

Zaterdag 30 september
– Voormalig staatssecretaris en later minister van Onderwijs Somsak Prisananathakul is zijn huis van 16 miljoen baht kwijt. De afdeling Political Office-Holders van het hooggerechtshof laat er beslag op leggen omdat Somsak niet kan uitleggen hoe hij aan het geld is gekomen om het huis te bouwen en in te richten. [Laat ik eens raden. Nee, toch maar niet.]
De NACC stelde in mei vorig jaar vast dat Somsak ‘ongebruikelijk rijk’ was, zoals de formulering in dit soort gevallen altijd luidt. Hij leverde ook een valse verklaring van zijn vermogen en schulden in toen hij van november 1997 tot februari 2001 Onderwijs leidde. [Het bericht heeft het over een voornemen] Het huis in Wiset Chai Chan (Ang Thong) werd in 1998 en 1999 gebouwd.

Zaterdag 1 oktober
– Nog meer BMTA en voertuigen, nu de 139 brandweerwagens die in een loods in Chon Buri staan te verroesten. De gemeente gaat de Administrative Court vragen de wagens vrij te geven, zodat ze gerepareerd kunnen worden.
De gemeente ligt in de clinch met de eigenaar van de loods over de huur. De eigenaar heeft de huurprijs laten zakken van 926 naar 427 miljoen baht, de gemeente biedt 200 miljoen baht, want ze rekent vanaf de dag dat het conflict tussen de BMTA en Steyr in december 2014 bij de Court of Conciliation and Arbitration in Genève tot een einde kwam.
De wagens, brandweerwagens en tankwagens met een capaciteit van 10.000 liter water, zijn onderdeel van de aankoop van 315 brandweerwagens, 30 blusboten en ander materieel, negen jaar geleden van het Oostenrijkse bedrijf Steyr.
De aankoop is een van de grootste corruptieschandalen van Thailand. Twee verdachten die van de deal profiteerden, een staatssecretaris en de brandweercommandant, en tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar zijn veroordeeld, namen de benen naar het buitenland. Op de foto 35 wagens die elders stonden en al gerepareerd zijn.

Zondag 2 oktober
– De Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC) gaat onderzoek doen naar 853 klachten die ze heeft ontvangen over het hypotheeksysteem voor rijst, meer in het bijzonder over ambtsmisdrijven gepleegd door personeel van de Marketing Organisation for Farmers en de Public Warehouse Organisation, de twee organen waarbij de boeren hun paddy inleverden, alsmede personeel van de BAAC. Deze week wordt begonnen met 500 à 700 zaken. Het onderzoek naar alle 853 is naar verwachting eind deze maand afgerond.
Als ik het goed begrijp hebben alle zaken betrekking op de opslag van rijst in tambon Tha Chang (Songkhla), waarnaar de PACC Region 9 donderdag een onderzoek heeft gedaan. Maar misschien heb ik het niet goed begrepen of BP formuleert slordig.

Dinsdag 4 oktober
– Wie tekent de bestuursmaatregel met de compensatie-eis van 35,7 miljard baht voor oud-premier Yingluck wegens de verliezen die met het hypotheeksysteem zijn geleden tijdens haar bewind? Tekent Prayut of moet een minister, net als bij Boonsong, weer tekenen? Het wachten is op een besluit van de premier.
Bij voormalig minister van Handel Boonsong (plus vijf anderen) schoof minister Apiradi (Handel) aanvankelijk de hete aardappel door naar zijn permanent secretaris, maar die durfde ook niet. Uiteindelijk tekenden ze beiden.

Woensdag 5 oktober
– Follow-up op het laatste bericht in Kort Nieuws van zondag waarin sprake is van 853 vermeende corruptiezaken die te maken hebben met het hypotheeksysteem voor rijst. Volgende week steken de PACC, NACC, Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken, het PM’s Office, de Rekenkamer en de DSI de koppen bij elkaar om te praten over de afgeronde onderzoeken naar hooggeplaatste beleidsmakers [waarmee wel Yingluck en Boonsong zullen worden bedoeld]. De vergadering gaat ook bepalen wie nog verder voor vervolging in aanmerking komt.

Donderdag 6 oktober
– Eén vuiltje is al weggewerkt voor broer Preecha van premier Prayut. De NACC heeft een klacht tegen hem wegens de benoeming van zijn zoon als legerofficier [dat is niet de zoon van de bouwopdrachten] afgewezen. De NACC meent dat er onvoldoende bewijs is Preecha, permanent secretaris van het ministerie van Defensie, te vervolgen voor plichtsverzuim.
De klacht was ingediend door de Association for the Protection of the Constitution. Die heeft ook geklaagd bij de Ombudsman. Tevens heeft ze de NACC gevraagd naar de omstreden bouwopdrachten onderzoek te doen.

Vrijdag 7 oktober
– De advocaat van oud-premier Yingluck vindt dat premier Prayut de zaak waarin zijn cliënt wordt bevolen 35,7 miljard te betalen voor verliezen die in het hypotheeksysteem voor rijst zijn geleden, moet overhevelen naar de burgerlijke rechter. Hij trekt een vergelijking met de zaak tegen de voormalige gouverneur [gisteren schreef ik per abuis directeur] Rerngchai van de centrale bank die ook middels een civiele aanklacht om een schadevergoeding is gevraagd wegens valutabeslissingen in 1997, kort voor de financiële crisis (zie Kort Nieuws van gisteren).
De regering, betoogt de advocaat, ontneemt Yingluck de kans recht te krijgen door de gekozen procedure middels bestuursdwang. En nog erger: het Legal Execution Department heeft van de premier toestemming gekregen bezittingen van Yingluck te confisqueren, wat Prayut mogelijk heeft gemaakt middels artikel 44 van de interim-grondwet.

Zaterdag 8 oktober
– ’t Is een stokpaardje van Prem Tinsulanonda, de voorzitter van de Privy Council: corruptie. Ook gisteren ging hij er weer tegen tekeer op een seminar van de UTCC, en elke keer stelt hij corruptie gelijk aan ‘beroving van het land’. Hij stelde voor een counter-corruption fonds te vormen, maar legde niet uit wat daarvan de functie zou moeten zijn.
Op het forum voerden ook de vice-voorzitter van het parlement en het hoofd van de NACC het woord. Ze meldden wat er aan anti-corruptiemaatregelen worden en zijn genomen. De NACC heeft 500 drugszaken op de plank liggen. Het duurt drie jaar voordat ze weggewerkt zijn.

Zaterdag 22 oktober
– Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC, niet te verwarren met de NACC en PACC) gaat om toepassing van artikel 44 van de interim-grondwet vragen voor de publicatie binnen 30 dagen van de namen van corrupte ambtenaren. Dat is gisteren besloten tijdens een vergadering van het CNAC. De namen moeten geleverd worden door de NACC, PACC en de Rekenkamer. Het gaat met name om corruptie bij gokken en mensenhandel. Premier Prayut beschouwt de CNAC als het belangrijkste anti-corruptie orgaan.

Commentaar: Plan voor uitlevering een farce
8 november – De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken zouden graag negentien verdachten van majesteitsschennis die naar het buitenland zijn gevlucht, uitgeleverd krijgen. Ze zouden zich sterk moeten maken voor de uitwijzing van echte boeven, kapittelt Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van maandag de regering.
Wie die negentien zijn en welke landen benaderd zijn met het verzoek om uitlevering, willen de ministers niet zeggen, maar velen zijn bekend bij de bevolking en BP weet zelfs de negen landen op te noemen. Geen van deze landen zal een verdachte van majesteitsschennis uitleveren. Daarvoor zijn twee redenen: Tot uitlevering wordt altijd besloten door de rechter en de misdrijven en straffen moeten in beide landen gelijk zijn.
Maar belangrijker vindt BP dat de regering alleen praat over verdachten van majesteitsschennis en niet over de vele Thais die naar het buitenland zijn gevlucht om hun straf te ontlopen. Uitlevering kan een tijdrovend proces zijn, maar is de moeite waard. De uitlevering van Rakesh Saxena, de voormalige adviseur van de corrupte Bangkok Bank of Commerce, uit Canada nam 13 jaar in beslag.
De krant noemt enkele voorbeelden van lieden die een verblijf in het buitenland prefereren boven een verblijf in Bangkok Hilton, de bijnaam van de gevangenis. De meest recente en bekendste is natuuurlijk Vorayudh Yoovidhaya, die met zijn Ferrari vier jaar geleden een motoragent dood reed. De autoriteiten lijken niet eens te proberen hem op te sporen.
Een ander is oud-minister Vatana Asavahame (afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan); de Thaise pers heeft hem zelfs mogen interviewen in Laos en China.
Nog eentje: Wirapol Sukphol, de jetset monnik met zijn privé vliegtuig, verdacht van vele misdrijven waaronder pedofilie. Hij woont in Californië en beweert nog steeds monnik te zijn.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, schrijft BP tot besluit. ‘Er zijn er nog veel meer die naar het buitenland zijn gevlucht. In tegenstelling tot de verdachten van majesteitsschennis, zouden de meesten middels uitlevering teruggebracht kunnen worden om hier terecht te staan.’ (Bron: Bangkok Post, 7 november)

DSI geschokt door corruptieschandaal
17 november – Twee topagenten van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) zijn geschorst omdat ze 40 miljoen aan steekpenningen hebben aangenomen van de voormalige voorzitter van de Klongchan Credit Union Cooperative, die veroordeeld is wegens verduistering van gelden uit de kas van de coöperatie.
De twee boefjes, een echtpaar, behoren tot de verdachten die in een deelonderzoek naar het KCUC-schandaal zijn betrokken bij de verkoop van land van de KCUC in Nakhon Ratchasima aan het bedrijf Phitsanulok Ethanol Co. Deze grond, 1.822 rai groot, is door de voorzitter gekocht met geld van de KCUC en later door de DSI geconfisqueerd. In 2013 kreeg de voorzitter opdracht van een commissie de grond te verkopen, maar van de opbrengst retourneerde hij slechts een deel. Bij die transactie kreeg het DSI-echtpaar de steekpenningen. De DSI heeft een commissie gevormd voor een disciplinair onderzoek.
Nog meer nieuws over de KCUC-zaak: De advocaat die veertig gedupeerde leden van de coöperatie verdedigt, dringt er bij de DSI op aan het onderzoek naar de abt van Wat Phra Dhammakaya, die verduisterd geld heeft ontvangen, te versnellen. Het OM heeft al vijf keer het besluit uitgesteld om de abt wegens heling in staat van beschuldiging te stellen en telkens de DSI gevraagd nader onderzoek te doen. Volgens het hoofd van de DSI-afdeling financiën en banken heeft de DSI elke keer aan dat verzoek voldaan.

Koh Samet broeinest van corruptie
18 november – Het niet misselijke aantal van 79 ambtenaren en het hoofd van nationaal park Khao Laem Ya-Moo op Koh Samet is (overigens al in september) overgeplaatst wegens vermoedens van grootscheepse corruptie.
Het Department of National Parks, Wildife and Plant Conservation (DNP) gaat er nu hard tegenaan. Het heeft de jacht ingezet op maffiagroepen die bedrijven beheersen. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat ze 100 miljoen baht per maand incasseren en banden hebben met ambtenaren. Tegen hen wordt juridische actie ondernomen. De minister van Milieu drong al eerder aan op herstel van de openbare orde op het eiland.
De meeste bedrijven zijn verhuurbedrijven van motorfietsen, fietsen, jetski’s, speedboten en bananenboten alsmede massagediensten op het strand. Het bericht noemt ook aantallen. Het gaat om 660 motorfietsen, 100 speedboten, 10 jetski’s en bananenboten, 51 venters, 179 masseuses, 60 taxi’s, 50 body painters en 10 Cambodjaanse vuurvreters. Van de speedboten is slechts één geregistreerd. De huur van een jetski en bananenboot bedraagt 300 baht per trip; daarvan gaat 100 baht naar ‘invloedrijke figuren, aldus directeur Natthapon van het Marine National Park Management.
Natthapon zegt dat alle bedrijven gereguleerd gaan worden. De verhuur van jetski’s, speedboten en bananenboten wordt beëindigd daar ze een gevaar voor de veiligheid van toeristen vormen. De DNP beval eerder de verwijdering van strandstoelen en parasols van het strand.
De DNP heeft met de provinciale gouverneur gesproken over sluiting van vijf van de zeven pieren nadat gebleken is dat ze worden geëxploiteerd door maffiagroepen. Ze incasseerden geld van toeristen: 60 procent ging naar corrupte medewerkers van het nationaal park, de rest naar de bendes. Enkele medewerkers ontvingen 200.000 baht per maand.
Sinds de overplaatsingen zijn de inkomsten van het nationaal park gestegen van 1,2 miljoen baht naar 4,8 miljoen baht.

Vrijdag 18 november
– Follow-up op het bericht van gisteren DSI geschokt door corruptieschandaal. De DSI gaat strenge disciplinaire maatregelen nemen tegen het echtpaar, beiden werkzaam bij de DSI, dat 40 miljoen baht aan steekpenningen heeft ontvangen in de KCUC-affaire. DSI directeur-generaal Paisit heeft dat gisteren verklaard; hij zegt dat het onderzoek tegen hen een maand in beslag neemt. Hij geeft toe dat de zaak de reputatie van de DSI schaadt. Maar het onderzoek bewijst dat de DSI de zaak niet in de doofpot stopt.

Maffia op eilanden wordt hard aangepakt
20 november – Niet alleen Koh Samet (zie het bericht van 18 november: Koh Samet broeinest van corruptie) maar ook andere populaire eilanden worden geteisterd door maffiabendes. De regering gaat de jacht openen op deze elementen die grof geld verdienen aan ongereguleerde bedrijven.
Koh Samet spant de kroon, zegt DNP directeur-generaal Thanya. Invloedrijke dieven verdienen er geld aan afval- en rioolmanagement, een inkomstenbron die in het vorige bericht niet werd genoemd. Andere eilanden en nationale parken, die te maken hebben met bendes, zijn Lipe archipelago, Tarutao National Marine Park en Koh Chang. Ook daar wordt juridische actie ondernomen.
De regering wil van Koh Samet een hoog kwalitatieve toeristische bestemming maken door de natuur te herstellen, die door het toerisme is vernield, zegt Thanya. De provinciale overheidsdiensten van Rayong, politie en leger verlenen medewerking aan de reeds begonnen jacht van de DNP op bendes.
Het voormalig hoofd van het Khao Laem Ya-Mu Koh Samet National Park is geschorst en wordt aan de tand gevoeld omdat gebleken is dat vijf van de zeven pieren op het eiland geëxploiteerd worden door maffia bendes. Ze incasseren er geld van toeristen, waarvan 60 procent naar corrupte parkmedewerkers gaat. ‘De chronische problemen op Koh Samet zijn veel te lang doorgegaan’, zegt Thanya.
Directeur Natthapol van de afdeling nationale parken van de DNP zegt dat bedrijven op het eiland nu klagen dat de harde aanpak van de regering hun bedrijf dupeert. Daarom heeft hij zijn personeel geïnstrueerd ervoor te zorgen dat degenen die eerlijk handelen, niet worden geschaad. Onder degenen die geklaagd hebben, zijn gepensioneerde ambtenaren die leningen hebben afgesloten en veel geld geïnvesteerd hebben, voornamelijk in verhuurbedrijven van paragliders en waterscooters. Die bedrijven dienen gereguleerd te worden, zegt Natthapol.
Verder pleit hij voor een verbod op blazing drum dances [?] en het ontmantelen van alle pieren behalve de pier die wordt beheerd door de provincie. De DNP gaat een nieuwe pier aanleggen voor al het verkeer. De voorzitter van de vereniging van bedrijven is bang voor congestie omdat alle boten tegelijk aankomen.

Zondag 20 november
– Vijf senior politieagenten van het bureau Lat Krabang zijn overgeplaatst nadat een gecombineerde eenheid van agenten en soldaten vrijdagavond een gokgelegenheid in hun werkgebied had opgerold.
Honderd gokkers speelden er het spelletje high-low dice, waarbij voorspeld moet worden of degene die aan de beurt is, meer of minder gooit dan zijn voorganger. Alle aanwezigen op vier na, die kans zagen te vluchten, zijn aangehouden en een panel is gevormd dat onderzoek gaat doen naar de agenten.
De loods waarin gegokt werd, bestond uit zeven snookerzalen, een bar, twee grote zalen voor het dobbelspel en een voor gokken op voetbalwedstrijden. De verdachten willen niet zeggen wie de eigenaar is van de gokhal. Twee andere gokhallen in de buurt zijn eveneens doorzocht, maar daar was niemand aanwezig.

Donderdag 1 december
– Minister Dapong (Onderwijs) dreigt ambtenaren op zijn ministerie met disciplinaire actie, wanneer ze corruptieonderzoeken vertragen. Gisteren zei hij tegen de voorzitters van de panels die onderzoek doen naar tweehonderd zaken, dat ze beter hun best moeten doen.
Sommige zaken zijn al sinds 2006 in onderzoek, andere onderzoeken stagneren en sommige onderzoeken en de vervolging van verdachten worden met opzet getraineerd. Dat heeft het ministerie onlangs ontdekt. De minister vermoedt dat betrokkenen proberen de dans te ontspringen doordat de verjaringstermijn verloopt of totdat ze gepensioneerd worden.
Vier grote zaken springen eruit: een investeringsplan van 2,5 miljard baht in zonne-energie van het kantoor van de Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel; een budget van 600 miljoen voor de aanleg van futsal velden bij 350 scholen; misbruik van fondsen voor de aankoop van 500.000 schooluniformen en dertien spaarcoöperaties van onderwijzers, die leden verleidden in een nep project te investeren.

Something is rotten in the state of Thailand*
13 december – Never a  dull moment in Thailand. De ene corruptieaffaire is nog niet afgelopen of de volgende dient zich al weer aan. Neem de aanschaf van nieuwe air-conditioned NGV (aardgas) bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA). Veertien jaar geleden viel het besluit, begin deze maand arriveerden de eerste in de haven van Laem Chabang.
Maar er is iets vreemds mee aan de hand. De container, waarin één bus rechstreeks van China naar Thailand werd verscheept, heeft hetzelfde nummer als een container die via Maleisië werd ingevoerd. Een douanedocument laat zien dat 99 bussen op 13 november China verlieten, op 19 november in Maleisië aankwamen, op 23 november Maleisië verlieten en op 1 december in Laem Chabang aankwamen.
Daar betaalde importeur Bestlin Group de BTW van 7 procent, maar de douane legde beslag op de bussen. Ze zouden niet in aanmerking komen voor vrijstelling van de importheffing op basis van de AFTA, zoals geclaimd door Bestlin. Volgens het bedrijf waren de wagens in Maleisië met 40 procent lokale materialen geassembleerd en was de rest in China geproduceerd. Daardoor kon Bestlin gebruik maken van de vrijstellingsregeling.
In zijn wekelijkse rubriek op de opiniepagina van Bangkok Post wijst Veera Prateepchaikul  er terecht op dat het assemblagebedrijf in Maleisië dus 99 bussen in 4 dagen voor 40 procent heeft kunnen uitrusten met lokale materialen, hetgeen hoogst onaannemelijk is, zeg maar onmogelijk. Ergo: de bussen kwamen volledig geassembleerd uit China en werden via de omweg van Maleisië geïmporteerd om te kunnen profiteren van de vrijstelling.
Een helder verhaal dunkt mij, waar geen speld tussen te krijgen is. Het beslag van de douane betekent dat de officiële ingebruikneming door premier Prayut op 21 december in het water valt. Hij zou met VIP’s een proefrit maken van het Government House naar station Hua Lamphong. Daarna zouden enkele bussen worden ingezet om Thai die de koning de laatste eer willen bewijzen, naar Sanam Luang te brengen en de meeste op reguliere routes.
De douane is bereid de bussen vrij te geven als de importeur een garantie overlegt voor de niet betaalde importheffing plus een boete, viermaal de belasting op elke bus. Het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf dit kan. Daarom heeft het voorgesteld het bedrag te verrekenen met de kosten die de BMTA aan het bedrijf verschuldigd is. Dit voorstel is direct door het ministerie van Financiën afgewezen omdat niet zij partij is in de deal maar de de BMTA.
‘Hoe deze rommelige affaire wordt opgelost, zal nog moeten blijken’, besluit Veera zijn bijdrage. ‘Het lijkt erop dat de douane goed werk heeft verricht, zelfs als dat betekent dat de forenzen hun Nieuwjaarsgeschenk van de regering mislopen.’ (Bron: Bangkok Post, 12 december)
* Naar Something is rotten in the state of Denmark, Hamlet (1.4), Marcellus tegen Horatio

Vakbond BMTA: Zet importeur bussen buiten de deur
15 december – De vakbond van het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) vraagt haar werkgever het bedrijf dat ingehuurd is om 489 NGV bussen (aardgas) te importeren, buiten de deur te zetten. Zoals bekend heeft de douane in de haven van Laem Chabang beslag gelegd op de eerste 100 omdat bij de import gefraudeerd is.
Gisteren spraken vakbondsvertegenwoordigers met staatssecretaris Ormsin (Transsport) over de affaire. Ze vroegen hem het bedrijf onder druk te zetten de bussen volgens contract uiterlijk 29 december te leveren. De douane geeft de bussen pas vrij als 370 miljoen baht aan boete en de ontdoken importheffing is betaald. Of de voor 21 december geplande ingebruikneming alsnog doorgaat, vermeldt het bericht niet. [Eén bus is al eerder gearriveerd in Thailand

Donderdag 15 december
– Follow-up over de bijbaan van commissaris Sanit van de gemeentepolitie van Bangkok als adviseur van bierbrouwer ThaiBev. Dat baantje, goed voor 50.000 baht per maand, is niet in strijd met de National Police Act, beweert politiewoordvoerder Piyapan. De wet verbiedt alleen het lidmaatschap van raden van bestuur of een andere bestuursfunctie in een bedrijf. ‘Laten we afwachten wat de NACC zegt’, zegt Piyapan. Zoals gisteren al gemeld heeft de Association for the Protection of the Constitution bij de Ombudsman aan de bel getrokken.

Prayut wil zwarte lijst van corrupte zakenlieden
20 december – De regering gaat een zwarte lijst aanleggen van zakenlieden die betrokken zijn bij corruptie in overheidsprojecten. Wie op de lijst staat, krijgt geen opdrachten meer van de overheid. Premier Prayut maakte dit gisteren bekend tijdens een vergadering van het National Anti-Corruption Committee, een door de junta gevormde commissie niet te verwarren met de NACC.
Prayut drong er bij de commissie ook op aan om onderzoeken naar corruptie in zaken die ernstige schade hebben toegebracht aan het land, te versnellen. Hij noemde als voorbeeld beschuldigingen van corruptie tegen ambtenaren die belast zijn met een project voor goedkope huizen.
De regering heeft een commissie gevormd die tot taak heeft Thailand’s plaats op de Corruption Perception Index van Transparency International te verbeteren. In de index van 2014 staat Thailand op plaats 85 van 175 landen en in de index van 2015 op plaats 76 van 168 landen.
Het bericht besteedt verder nog aandacht aan de in juli vorig jaar van kracht geworden Licensing Facilitation Act. Volgens de secretaris-generaal van de commissie hebben overheidsdiensten nog steeds problemen de nieuwe wet toe te passen omdat handboeken met instructies ontbreken. De wet heeft tot doel aanbestedingsprocedures en de publieke dienstverlening te verbeteren.
De premier heeft op basis van artikel 44 van de interim-grondwet de PACC opdracht gegeven onderzoek te doen naar 353 ambtenaren die worden verdacht van corruptie. Van hen zijn 98 al gestraft en ontslagen.

BMTA overweegt buscontract te annuleren
23 december – Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) overweegt het contract te annuleren met de importeur van de NGV-bussen (aardgas). Het bedrijf heeft importheffing ontdoken, waardoor nu de eerste 100 van de 489 nieuw bussen werkeloos op de kade van Laem Chabang staan, omdat de douane er beslag op heeft gelegd.
Wanneer het Customs Department officieel vaststelt dat de bussen in China zijn geproduceerd en niet in Maleisië kan de BMTA de bussen niet in gebruik nemen. Volgens het leveringscontract met de importeur zijn de bussen in Maleisië geproduceerd, waardoor ze in aanmerking zouden komen voor vrijstelling van de importheffing, gebaseerd op de vrijhandelsovereenkomst van Asean.
De bussen dienen op 29 december in Bangkok te gaan rijden, maar ze worden pas door de douane vrijgegeven wanneer het bedrijf de ontdoken importheffing plus boete, in totaal 370 miljoen baht, betaalt. Wanneer de overige 389 bussen worden geleverd, vermeldt het bericht niet.

Dinsdag 27 december
– De door de douane in beslag genomen 100 NGV-bussen, bestemd voor het openbaar vervoerbedrijf van Bangkok (BMTA), staan nog steeds op de kade in Laem Chabang. De importeur heeft de ontdoken importheffing en boete nog niet betaald. Contractueel is het verplicht de bussen op 29 december te leveren.
Volgens BMTA-directeur Surachai is het bedrijf bezig fondsen te mobiliseren, het moet 370 miljoen baht zien te vinden. Als de bussen niet op tijd worden geleverd, komt daar een boete van 17.000 baht per dag/bus bij. Dat bedrag wordt afgetrokken van de gestorte borgsom van 330 miljoen baht. Nog niet is besloten of het contract met het bedrijf, dat nog 389 bussen moet leveren, wordt geannuleerd.

Oud-gouverneur BKK krijgt 5 jaar cel
28 december 2016 – Het Hof van Beroep heeft Bhichit Rattakul, voormalig gouverneur van Bangkok, veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens corruptie bij een gronddeal van de gemeente in Bang Sue, tussen 1995 en 1997. En da’s pech voor de man want de rechtbank had hem vorig jaar vrijgesproken.
Maar niet getreurd, hij en twee medeverdachten zijn vrijgelaten op een borgtocht van 800.000 c.q. 1 miljoen baht. De andere twee zijn Bichit’s voormalige secretaris en de voormalige directeur van het district Bang Sue. De advocaten van de drie bereiden hoger beroep voor. Bichit zegt niet ‘stressed’ te zijn door het vonnis.
De zaak werd in 2010 voor de rechter gebracht na onderzoek van de NACC. Het OM stelde acht personen in staat van beschuldiging wegens de aankoop van grond voor de aanleg van een parkeerterrein tegen een opgedreven prijs. De drie verdachten incasseerden 18 miljoen van de aankoopprijs van 270 miljoen baht als courtage. De twee medeverdachten werden vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 en 10 jaar, straffen die door het Hof zijn verminderd. De andere verdachten werden vrijgesproken.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties