Mae Wong dam

Kort nieuws 10 april
– Het ministerie van Landbouw vraagt vandaag toestemming van het kabinet voor de bouw van de Mae Wong dam in Nakhon Sawan ten bedrage van 13,2 miljard baht. De constructie zal 8 jaar in beslag nemen. De dam werd al voorgesteld in een ontwikkelingsplan voor de periode 1982-1986.

De Mae Wong rivier is een zijrivier van de Sakae Krang rivier, die in de Chao Praya uitstroomt. Het stroomgebied beslaat delen van drie provincies (Nakhon Sawan, Uthai Thani, Kamphaeng Phet) die vaak door droogte worden geteisterd. De lokale bevolking en milieuactivisten verzetten zich tegen de bouw.

Kort nieuws 12 april
– Dinsdag besloot het kabinet het groene licht te geven voor de bouw van de Mae Wong dam in de Sakae Krang rivier (Nakhon Sawan) en direct al heeft de Seub Nakhasathien Foundation geprotesteerd omdat de bouw ten koste van een rijk bosgebied gaat. Volgens de stichting is de dam geen effectief middel om droogtes en overstromingen in delen van Nakhon Sawan, Utahi Thani en Kamphaeng Phet te voorkomen, zoals wordt beweerd.

Kort nieuws 18 april
– Voormalige leden van het Committee for Natural Resources and Environmental Protection of 16 Institute hebben in een verklaring opgeroepen af te zien van de bouw van de Mae Wong dam in de Sakae Krang rivier in de provincie Nakhon Sawan. Het kabinet gaf op 10 april het groene licht voor de bouw. Volgens de milieuactivisten is het besluit niet gebaseerd op een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Kort nieuws 23 april
– De Royal Irrigation Department gaat door met de voorbereidingen voor de bouw van de controversiële Mae Wong dam in de Mae Wong rivier in de provincie Nakhon Sawan. In juli hoopt de dienst de verplichte milieu- en gezondheidseffectrapportage af te ronden. In september is aan 4.000 bewoners van Nakhon Sawan, Uthai Thani en Kamphaeng Phet (de drie provincies die van de dam zouden profiteren) gevraagd hun mening te geven. Volgende maand wordt in Nakhon Sawan een hoorzitting gehouden.

Op 10 april heeft het kabinet het groene licht gegeven aan het project. De dam zet 13.260 rai beschermd bosgebied in nationaal park Mae Wong onder water. Bewoners hoeven er niet voor te verhuizen. Tegenstanders wijzen op de milieuschade. Bovendien menen ze dat de dam geen oplossing vormt voor de droogte- en overstromingsproblemen van de drie provincies.

Kort nieuws 26 april
– De bouw van de Mae Wong dam in nationaal park Mae Wong (Nakhon Sawan), waartoe het kabinet in principe heeft besloten, gaat niet alleen ten koste van 13.260 rai bosgebied, maar vormt ook een gevaar voor de tijgers die er hun habitat hebben. Thailand zou dan in strijd handelen met een verklaring die ze in 2010 tijdens de World Tiger Summit in Rusland heeftn ondertekend. Twaalf landen hebben toen afgesproken de tijgerpopulatie, thans 3.200, tegen 2022 te verdubbelen naar 7.000. Voor Mae Wong betekent dit een toename naar 400. De kwestie is aangesneden door de Country Programme Director van de Wildlife Conservation Society. Mae Wong wordt beschouwd als het tweede leefgebied van tijgers; de meeste zijn te vinden in de Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary.

Dinsdag 10 september 2013
– De Mae Wong dam in nationaal park Mae Wong (Kamphaeng Phet) mag er niet er komen en daarom beginnen tegenstanders vandaag een mars van 300 kilometer naar Bangkok. Die eindigt op 22 september bij het Bangkok Art and Culture Centre.
De mars vindt nu plaats omdat het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning klaar is met de milieu- en gezondheidseffect rapportage en die ter goedkeuring gaat indienen bij de National Environment Board.
De tegenstanders wijzen het rapport af. Het bevat geen informatie over de ecologische systemen in het gebied en de gevolgen voor de bevolking. Bewijs dat de dam sociale en economische winst oplevert, ontbreekt.
De Mae Wong dam gaat ten koste van 13.260 rai bos. Het gebied maakt deel uit van de Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries, die op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan. Mae Wong is een van laatste leefgebieden van de tijger. Volgens academici lost aanleg van de dam niet de overstromingsproblemen op, hetgeen als argument voor de aanleg wordt aangevoerd.

Wandeltocht van 388 kilometer als protest tegen de Mae Wong dam
15 september – ‘Wanneer mensen denken dat ik gek ben, vind ik dat wel goed. Ik hoop dat mijn waanzin hen doet afvragen waarom ik dit doe. En dat ze meer te weten komen over mijn bedoeling om mij te verzetten tegen de dam en Mae Wong te beschermen.’

Sasin Chalermlap (45), secretaris van de Seub Nakhasathien stichting, begon vorige week aan een wandeltocht van 388 kilometer naar Bangkok als protest tegen de aanleg van een dam in de Mae Wong rivier in het gelijknamige nationaal park (Nakhon Sawan). Tien activisten trotseren dagelijks de brandende zon en stortregens, en overnachten onderweg in tempels.
Nationaal park Mae Wong omvat 900 vierkante kilometer ongerept bos. Het maakt deel uit van het zogeheten Western Forest Complex, het grootste overgebleven bosgebied van Zuidoost Azië, alsmede van Thailands eerste cultureel erfgoed van Unesco, de wildreservaten Thung Yai-Huay Kha Khaeng.
Mae Wong is een belangrijk bos waar bedreigde diersoorten veilig zijn. Uit een recente studie van de Wildlife Conservation Society en het World Wildlife Fund (met behulp van camera’s) blijkt dat de tijgerpopulatie in Thung Yai-Huay Kha Khaeng toeneemt en dat de dieren migreren naar bufferparken, waaronder Mae Wong.
Het plan om in het park een dam aan te leggen is na de overstromingen van 2011 door de huidige regering uit de koelkast gehaald. Volgens de regering voorkomt de dam dat de Central Plains overstromen en met het water uit het stuwmeer kan 300.000 rai boerenland worden geïrrigeerd. Milieuactievoeders verzetten zich omdat het park met de daarin in het wild levende dieren ernstig wordt bedreigd.
Het Office of Natural Resources and Environmental Planning en Policy (Onep) haast zich nu een milieu-effect- en gezondheidsrapportage af te ronden, zodat met de constructie kan worden begonnen. De Wildlife Conservation Society en het World Wildlife Fund hebben Onep gevraagd met de rapportage te stoppen en de Seub Nakhasathien stichting plus enkele andere milieugroepen hebben maandag een protestbrief aangeboden.
Maar Sasin weet, wijs geworden na jaren actievoeren, dat brieven geen indruk maken. Dus besloot hij symbolisch te demonstreren door te gaan wandelen. ´Zo´n lange afstand lopen is geen lolletje. Mensen die zo´n afstand kunnen afleggen, moeten een heel sterke wens hebben om een signaal aan de bevolking af te geven. Daarom heb ik deze vorm van protest gekozen.´
De eerste twee dagen verliepen soepel, maar inmiddels zijn de wandelaars al op tegenstand gestuit. Sommige lokale organisaties verboden hen in de tempel te overnachten. Sasin trekt zich er niets van aan. ´Het enige waaraan ik denk is de mars af te maken. De rest ligt besloten in de toekomst. Wij hebben ons best gedaan.´

Regering trekt zich niets aan van protest tegen Mae Wong dam
21 september – De dam in nationaal park Mae Wong komt er, ondanks de aanslag op 13.260 rai ongerept bosgebied.

’Een bos kan worden aangelegd, dieren kunnen worden gefokt, maar ik houd meer van Thaise mensen. Als er weer een overstroming komt, zijn er geen Thaise mensen meer’, verdedigt minister Plodprasop Sursaswadi  de bouw van de dam.
Vandaag arriveren milieuactievoerders in Bangkok na een wandeltocht van 338 kilometer. Ze verzetten zich tegen de bouw omdat die ten koste gaat van milieu en ecologie. Door de bouw komt niet alleen 13.260 rai bosgebied onder water te staan , maar ze vormt ook een gevaar voor de tijgers die er hun habitat hebben.
Vorige week hebben de Seub Nakhasatien stichting en vijfentwintig milieugroepen een petitie ingediend bij het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (Onep), dat beslist over de gemaakte milieu-effectrapportage. Volgens de tegenstanders is het rapport onvolledig: het mist informatie over de ecologische systemen en mogelijke gevolgen voor planten en in het wild levende dieren.
Minister Plodprasop, die een brief heeft ontvangen van vijftig voorstanders, zegt te kiezen voor de levens en veiligheid van Thais. Hij geeft toe dat bos wordt vernield, maar ‘Ik ga driemaal zoveel bos aanleggen. Ik zal alle tegenstanders vragen daarmee te helpen. Ik vind er geld en ruimte voor. Voordat ik de dam heb gebouwd, heb ik het bos gereconstrueerd.’
Western Forest Complex
Nationaal park Mae Wong omvat 900 vierkante kilometer ongerept bos. Het maakt deel uit van het zogeheten Western Forest Complex, het grootste overgebleven bosgebied van Zuidoost Azië, alsmede van Thailands eerste cultureel erfgoed van Unesco, de wildreservaten Thung Yai-Huay Kha Khaeng.
Mae Wong is een belangrijk bos waar bedreigde diersoorten veilig zijn. Uit een recente studie van de Wildlife Conservation Society en het World Wildlife Fund (met behulp van camera’s) blijkt dat de tijgerpopulatie in Thung Yai-Huay Kha Khaeng toeneemt en dat de dieren migreren naar bufferparken, waaronder Mae Wong.
Het plan om in het park een dam aan te leggen is na de overstromingen van 2011 door de huidige regering uit de koelkast gehaald. Volgens de regering voorkomt de dam dat de Central Plains overstromen en met het water uit het stuwmeer kan 300.000 rai boerenland worden geïrrigeerd. (Zie pagina Mae Wong dam)
Commentaar
–  Afgezien van het hypotheeksysteem voor rijst dat het land al meer dan 700 miljard baht heeft gekost, ligt de regering onder vuur vanwege twee geplande megaprojecten: een lening van 2 biljoen baht voor infrastructurele werken en een lening van 350 miljard baht voor waterwerken. Ze worden alle drie gekenmerkt door een gebrek aan transparantie en openbare rekenschap.

Terwijl de controverse over het hypotheeksysteem en de infrastructurele werken over het gebrek aan financiële verantwoording gaat, veroorzaken de waterwerkprojecten een verregaande milieuramp van ongekende schaal, schrijft Bangkok Post in haar niet malse hoofdredactioneel commentaar van vrijdag.
Ze concludeert: Thailand stevent af op een fel milieuconflict en een langdurige nachtmerrie. Een milieuconflict omdat het 28 dammen en een waterweg wil aanleggen en een nachtmerrie omdat bewoners van getroffen dorpen in verzet komen.
Een voorproefje biedt de wandeltocht die milieuactievoerder Sasin Chalermlap maakt. Hij loopt naar Bangkok uit protest tegen de geplande aanleg van een dam in nationaal park Mae Wong, een deel van het grootste overgebleven bosstelsel van Zuid-Oost Azië. De mars krijgt veel publieke steun, aldus de krant. Vernietig Mae Wong en we vernietigen de veilige regeneratie en het herstel van gebieden voor bedreigde diersoorten. Een andere dam op het lijstje van 28 is de Mae Jaem dam, die gebouwd gaat worden op een actieve breuklijn in Chiang Mai.
Al deze dammen zullen bovenstrooms enorme milieu en ecologische schade veroorzaken en benedenstrooms milieu en woongemeenschappen vernietigen. En dan is er ook nog het plan om een waterweg te graven, waarvoor tussen de 30.000 en 140.000 rai land moet worden onteigend. [140.000 of 40.000?] De regering weigert bekend te maken waar die waterweg precies komt in de Central Plains, hoeveel mensen ervoor moeten wijken en of ze gecompenseerd worden. Gaat die waterweg door kwetsbare gebieden als wetlands lopen, komen culturele sites onder water te staan en wat zijn de gevolgen voor het kustgebied van de Golf van Thailand?
De bevolking vraagt om informatie, maar de regering houdt haar lippen stijf op elkaar. Dat is oncceptabel, aldus BP.

Duizenden steunen anti-dam wandelaars
23 september – Zomaar een citaat: ‘Ik ben geen hardcore natuurbeschermer. Maar het is tijd om de bossen te beschermen die zeldzaam zijn geworden in Thailand.’ Dit zei een van de duizenden mensen die gisteren naar Pathumwan (Bangkok) waren gekomen om de deelnemers aan een protestwandeltocht tegen de Mae Wong dam een hart onder de riem te steken. En het verwoordt in een nutshell de gevoelens van velen, die zich daarover zorgen maken.

Tien dagen geleden waren de wandelaars vertrokken uit de provincie Khampaeng Phet voor een tocht van 388 kilometer uit protest tegen de aanleg van een dam in het gelijknamige nationaal park. Die dam dreigt niet alleen 13.260 rai aan ongerept bosgebied te vernielen, maar bedreigt ook het voortbestaan van tijgers die er in het wild leven.
‘Ik heb de afgelopen 10 jaar nooit zoveel mensen bij elkaar gezien’, zegt initiatiefnemer Sasin Chalermlap, secretaris-generaal van de Seub Nakhasathien stichting. De mensenmassa was een mix van jonge stedelingen en natuurbeschermers die enkele tientallen jaren geleden hebben geprotesteerd tegen de aanleg van de Nam Chon dam in Kanchanaburi. ‘Het tafereel hier spreekt voor zich’, zegt Sasin. ‘De mensen die dammen willen bouwen, moeten nog eens goed nadenken voordat ze proberen dat te doen.’
Vijfentwintig milieugroepen hebben gisteren een brief aan de regering gestuurd met het dringende verzoek het project op te schorten. Volgens hen besteedt de gemaakte milieu-effectrapportage onvoldoende aandacht aan de milieu en ecologische gevolgen van de aanleg. Het artikel vermeldt niet wat de plannen verder zijn. Minister Plodprasop Suraswadi zei vrijdag dat de dam sowieso wordt gebouwd.
Western Forest Complex
Nationaal park Mae Wong omvat 900 vierkante kilometer ongerept bos. Het maakt deel uit van het zogeheten Western Forest Complex, het grootste overgebleven bosgebied van Zuidoost Azië, alsmede van Thailands eerste cultureel erfgoed van Unesco, de wildreservaten Thung Yai-Huay Kha Khaeng.
Mae Wong is een belangrijk bos waar bedreigde diersoorten veilig zijn. Uit een recente studie van de Wildlife Conservation Society en het World Wildlife Fund (met behulp van camera’s) blijkt dat de tijgerpopulatie in Thung Yai-Huay Kha Khaeng toeneemt en dat de dieren migreren naar bufferparken, waaronder Mae Wong.
Het plan om in het park een dam aan te leggen is na de overstromingen van 2011 door de huidige regering uit de koelkast gehaald. Volgens de regering voorkomt de dam dat de Central Plains overstromen en met het water uit het stuwmeer kan 300.000 rai boerenland worden geïrrigeerd.

Woensdag 25 september
– Gaan we met modder gooien? Minister Plodprasop Suraswadi, die volgens Bangkok Post adjunct-hoofdredacteur Atiya Achakulwisut niet kan worden vertrouwd (zie verder onder Opinie), herinnert Pramote Maiklad eraan dat de Mae Wong dam, waar hij zich nu tegen verzet, in 1982 is voorgesteld door Royal Irrigation Department (RID).

Pramote werkte van 1968 tot 2000 bij de RID. Hij hield er zich bezig met het ontwerpen en bouwen van dammen en vanaf 1997 stond hij aan het hoofd van de RID. ‘Geef me een dag en dan vind ik de brief van Pramote, toen hoofd van de RID, die ik als hoofd van het Forestry Department heb ontvangen’, zegt Plodprasop.
De Mae Wong dam staat weer volop in de schijnwerpers, sinds de regering het bouwplan uit de kast heeft gehaald en milieuactivisten een protestwandeltocht van 13 dagen hebben gehouden, die zondag in Bangkok eindigde. Plodprasop, doelend op zichzelf, vindt dat de tegenstanders zich richten op de verkeerde persoon; ze moeten tegen Pramote demonstreren.
De minister zegt dat hij destijds een tegenstander was van het oorspronkelijke plan en twee milieu-effectrapportages (MER; in 1998 en 2002) naar de prullenbak verwees. In het oorspronkelijke plan zou het hele stuwmeer in nationaal park Mae Wong komen te liggen en daar verzette het Forestry Department zich tegen. Plodprasop eiste destijds een nieuwe MER.
Plodprasop is nu een fervent voorstander van de dam. Het plan is opgenomen in het watermanagement programma van 350 miljard baht, dat wordt beheerd door een commissie, waarvan hij voorzitter is. Het programma gaat uit van de bouw van 28 dammen. Plodprasop vindt dat de voordelen van de dam, het tegengaan van overstromingen, zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen voor het bos en de dieren, die er in het wild leven.
Premier Yingluck heeft Plodprasop gevraagd de organisator van de wandeltocht uit te nodigen voor een hearing. Naar verluidt zou Yingluck de indruk willen vermijden dat de regering geen barst om de bossen geeft. Plodprasop houdt zijn poot stijf. ‘Ik luister niet naar de mensen die zeggen dat ik de dam niet moet bouwen. Als een MER vereist is, betekent dit dat gevolgen voor het milieu worden verwacht. Het punt is: hoe kunnen we die verkleinen zodat ze minimaal zijn?’
Opinie
– Minister Plodprasop Suraswadi, voorzitter van de commissie die beslist over de besteding van 350 miljard baht voor waterwerken, kan niet worden vertrouwd en daarvoor zijn drie redenen, schrijft adjunct-hoofdredacteur Atiya Achakulwisut in Bangkok Post van dinsdag. De minister laat de bevolking onkundig van de precieze plannen, alhoewel de bedrijven al geselecteerd zijn; hij desavoueert zijn critici (NGO’s zijn ‘garbage’) en hij denkt niet na voordat hij iets doet.

1 Er is sprake van de bouw van 28 dammen of zijn het er 21? En wat voor gevolgen zullen die hebben? Er zouden ook waterwegen worden gegraven vanaf het beneden-Noorden via de Central Plains naar de Golf van Thailand. Waar komen ze, wat gebeurt met de gebieden waar ze doorheen gaan?
2 Plodprasop gaat nauwelijks in gesprek met de bevolking en NGO’s die het niet eens zijn met zijn ideën over watermanagement. Hij wuift hun zorgen weg en zegt dat ze anti-ontwikkeling zijn. Typerend is zijn reactie op het protest tegen de bouw van de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park. Zelfs wanneer de dam, die kostbaar bos vernielt, wordt gebouwd is de effectiviteit tegen overstromingen in Nakhon Sawan slechts 30 procent. Het stuwmeer kan slechts 1 procent van het water opslaan, dat in 2011 de Centraal Plains overstroomde. Plodprasop zegt er niets over. De dam gaat door, basta.
3 Atiya roept in herinnering hoe de minister na de olielekkage een duik in de zee bij Koh Samet nam om te bewijzen dat het water inmiddels schoon was. Een dag later meldde het Pollution Control Department dat de verontreiniging 20 procent hoger was dan normaal. Conclusie: de minister denkt niet na voordat hij iets doet. Atiya vraagt zich retorisch af: Is hij de beste beschermheer voor onze 350 miljard baht en onze kostbare waterbronnen? Als ze eenmaal zijn veranderd, duurt het generaties om ze te herstellen.

Nieuwe studie naar dam in nationaal park Mae Wong
26 september – Een tactische manoeuvre of oprechte bezorgdheid om het milieu? De regering heeft besloten een nieuwe studie te laten verrichten naar de controversiële Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park (Nakhon Sawan). Ze hoopt zo de toenemende anti-dam protesten in te dammen. Het verrassende besluit volgt op de protestwandeltocht van 388 kilometer, die zondag in Bangkok eindigde. Duizenden begroetten toen de wandelaars.
Inmiddels beginnen ook de voorstanders van de dam zich te roeren. Volgens de krant kwamen gisteren 10.000 mensen bij het districtskantoor van Lat Yao (Nakhon Sawan) bijeen om voor de dam te pleiten. Ze dreigen hun protest te verhevigen wanneer het project niet doorgaat.
Maar daarvan is nog geen sprake. ITD Power China Joint Venture, een bedrijf dat vijf werken gaat uitvoeren in het kader van het watermanagementprogramma van 350 miljard baht, heeft de opdracht gekregen de dam te ontwerpen en te bouwen, zegt minister Plodprasop Suraswadi, voorzitter van de commissie die verantwoordelijk is voor het programma. In de nieuwe studie verandert de functie van de dam van irrigatie naar vloedpreventie met als bijkomend voordeel dat de bouwkosten lager zijn dan de begrote 13 miljard baht.
Het lijkt erop alsof Plodprasop, fervent voorstander van de bouw, is teruggefloten door premier Yingluck. De premier heeft hem opdracht gegeven met de tegenstanders in gesprek te gaan. Gisteren zei ze dat de regering bereid is naar de zorgen van de bevolking te luisteren. ‘We willen niet alleen de dam bouwen, maar aan milieuzorgen moet ook aandacht worden besteed.’
De organisator van de wandeltocht, Sasin Chalermlarp, secretaris-generaal van de Seub Nakasathien stichting, zegt niet tegen een dam als zodanig te zijn, maar wel een dam in het nationaal park. Wanneer aan die lokatie wordt vastgehouden, komen er weer nieuwe acties. De stihting is verniemd naar Seub Nakasathien, hoofd van een wildreservaat, die de hand aan zichzelf sloeg uit frustatie vanwege alle tegenwerking. Dankzij zijn inspanningen verwierven twee wildreservaten later de status van Unesco werelderfgoed.
Een mogelijkheid die geopperd wordt door Santi Boonkrakub, secretaris-generaal van Onep, is verschuiving van de locatie naar  Khao Chon Kan buiten het park. Die locatie kan meer water bevatten. Maar er moet wel een groot aantal mensen voor wijken, die er volgens hem illegaal land in bezit hebben genomen.
Onep is het Office of the Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Dit kantoor heeft tot taak milieu-effectrapportages (MER) te beoordelen. Het heeft de MER die in opdracht van het Royal Irrigation Department door een consultancybureau is gemaakt, afgekeurd en om meer details gevraagd. Mij is niet duidelijk of de nieuwe studie, waarvan sprake is, door dezelfde experts wordt gedaan. De Seub Nakasathien stichting had eerder grote bezwaren tegen de gemaakte MER omdat die geen aandacht besteedde aan de ecologische gevolgen van de bouw van de dam.

Zaterdag 28 september
– Sasin Chalermlarp, de man die 388 kilometer liep uit protest tegen de bouw van een dam in nationaal park Mae Wong, heeft meer gedaan dan alleen maar zijn anti-dam boodschap te verspreiden. Hij heeft de slapende milieubeweging wakker geschud en misschien een andere historische verandering in dit ‘chaotische en verdeelde’ land teweeg gebracht, schrijft freelancer Wasant Techawongtham in BP van vrijdag.

Sasin begon met drie man aan zijn wandeling van 13 dagen, onderweg sloten honderden mensen zich bij hem aan en toen hij in Bangkok arriveerde, begroetten duizenden hem. Dat is mede te danken aan de olie die minister Plodprasop Suraswadi op het vuur gooide door de dag tevoren te zeggen dat die dam er komt. Hij vindt mensen belangrijker dan bomen en dieren, doelend op het vermeende effect van de dam, het tegengaan van overstromingen benedenstrooms.
Wasant signaleert dat Sasin kans heeft gezien de zaak niet te laten vervuilen door de polarisatie tussen rood en geel. En nog belangrijker: er wordt gepassioneerd gedebatteerd door geïnteresseerden, de intelligentsia en actievoerders. Eén artikel op de social media springt er tussenuit in dat debat. Het noemt de menigte die zondag Sasin begroette, ‘a feel-good crowd’, die de gelegenheid te baat nam haar liefde voor de natuur te tonen.
Sasin heeft laten zien dat effectief campagne voeren op tal van verschillende manieren mogelijk is, waaraan ik zelf zou willen toevoegen: en niet alleen door het blokkeren van wegen of gebouwen in de brand te steken. Blijft natuurlijk de vraag, eindigt Sawant, of een paar voeten de verbeeldingskracht kunnen inspireren en uiteindelijk tot een positieve sociale verandering kunnen leiden.

Zondag 29 september
– Tv-kanaal 9 (Mcot) heeft uitzending van een documentaire over het protest tegen de Mae Wong dam (van de wandeltocht, weet u wel) opgeschort. Ze zou gisteren in het programma Khon Khon Khon (People Searching People) worden uitgezonden. Volgens producent TV Burapha kon de uitzending niet doorgaan vanwege ‘certain problems’.

Een milieugroep zegt dat de uitzending is opgeschort omdat die te partijdig zou zijn. Na het besluit regende het telefoontjes. Sommigen vermoeden dat de regering heeft ingegrepen. Ze vragen Burapha de documentaire via YouTube te verspreiden.
De Mcot vice-president zegt dat in de documentaire alleen tegenstanders aan het woord komen. Het bedrijf heeft Burapha gevraagd ook voorstanders aan het woord te laten. Dan kan de uitzending doorgaan.
De producent kwam eerder onder vuur te liggen vanwege zijn uitlatingen dat enkele merken verpakte rijst verontreinigd waren met chemicaliën.

Maandag 30 september
– Rechters hebben het maar druk in Thailand. Iemand hoeft maar een scheet te laten die een ander niet bevalt of die ander stapt naar de rechter. Nu dreigt de Stop Global Warming Association (SGWA) naar de bestuursrechter te stappen omdat televisiemaatschappij Mcot een stokje heeft gestoken voor een documentaire over het protest tegen de Mae Wong dam. Het wederhoor ontbreekt in de documentaire, zegt Mcot en als oud-docent journalistiek zeg ik: dat is een doodzonde. Terecht dat de makers hun huiswerk moeten overmaken. Conclusie: deze milieuclub heeft de ballen verstand van journalistiek.
De SGWA beticht Mcot van meten met twee maten omdat wel eenzijdige programma’s zijn uitgezonden over bijvoorbeeld het biljoenenvoorstel van de regering voor infrastructurele werken. En daar kan ik in meegaan, maar het argument deugt niet. Omdat Jantje steelt, mag Pietje toch ook niet stelen? De critici vermoeden dat de documentaire is geblokkeerd om de autoriteiten te paaien en de bevolking in het duister te laten.
Productiemaatschappij Burapha zegt dat ze niet in staat is het programma te editen om aan de eis van wederhoor van Mcot te voldoen. De ‘eenzijdige’ documentaire van een uur kan nu via YouTube worden bekeken.

Woensdag 2 oktober
– Hoeveel water kan het beoogde stuwmeer achter de controversiële Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park bevatten? Het Royal Irrigation Department zegt 258 miljoen kubieke meter water, Sueb Nakhasathien (de man van de protestwandeltocht) heeft een rekensommetje gemaakt en komt op 100 miljoen kubieke meter, waardoor veel minder land zou kunnen worden geïrrigeerd. De gemaakte EHIA (milieu- en gezondheids effectrapportage die het RID-cijfer noemt) moet volgens hem over. Bovendien besteedt die te weinig aandacht aan de milieugevolgen.

De door Mcot geschorste tv-documentaire over de wandeltocht wordt alsnog op 12 oktober uitgezonden. Het bestuur vond die eenzijdig en heeft de producent gevraagd wederhoor toe te voegen. Of dat gebeurt, vermeldt het artikel niet.

Donderdag 3 oktober
– Het aanvankelijk doel van de controversiële Mae Wong dam was het tekort aan water op te lossen, niet het voorkomen van overstromingen, zegt Sueb Nakhasathien, de man van de protestwandeltocht. Minister Plodprasop Suraswadi verdedigt de dam daarentegen als bescherming tegen overstromingen. Het irrigatie-argument heeft hij laten vallen.

De dam is gepland in nationaal park Mae Wong en zou ten koste gaan van de habitat van in het wild levende tijgers (zie verder dossier). Het stuwmeer krijgt een capaciteit van 200 miljoen kubieke meter water, oftewel 30 tot 40 procent van het water dat nu de Sakae Krang rivier instroomt [ik mag aannemen via de Mae Wong rivier]. Volgens Sueb is er een beter alternatief, maar het artikel vermeldt niet welk.
Supot Tovichakchaikul, secretaris-generaal van het kantoor van het National Water and Flood Management Committee, erkent dat de dam niet alle overstromingsproblemen oplost, maar wel de gevolgen van het waterstromen uit het Noorden verzacht. Het kabinet is al akkoord gegaan met de bouw. Minister Plodprasop heeft beloofd dat er een nieuwe studie naar de dam komt. Er is al een milieu-effectrapportage gedaan, maar die is volgens de tegenstanders onvolledig.

Zaterdag 5 oktober
– Jammer voor de tijger, jammer voor het bos en jammer voor de man van de protestwandeltocht, maar de controversiële Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park gaat er komen.

Supot Tovichakchaikul, secretaris-generaal van het National Water and Flood Management Policy Office, zegt dat de gemaakte milieu-effectrapportage (EHIA, in Nederland MER) ‘solide gegevens’ bevat over de invloed van de dam op het voorkomen van overstromingen en droogte. Van het nationaal park gaat ‘slechts’ 2,2 procent eraan.
Supot denkt dat de EHIA het groene licht krijgt van het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (NREPP). En daarna moet het nog de Independent Commission on Environment and Health passeren, die adviseert aan de National Environment Board en het kabinet. [Zijn we er nog?]
De man van de wandeltocht, Sasin Chalermlap, secretaris-generaal van de Seub Nakasathien stichting, heeft de NREPP opgeroepen de EHIA af te wijzen. Die is volgens hem incompleet en mist cruciale informatie over de gevolgen van de dam. Supot bestrijdt dat. De EHIA geeft een duidelijk antwoord op de vraag waarom de dam, die 13 miljard baht gaat kosten, nodig is. Maar Supot is de kwaadste niet; hij is bereid te luisteren naar de zorgen van de tegenstanders. Volgende week praat Sasin met regeringsvertegenwoordigers.

Donderdag 10 oktober
– Tegenslag voor de tegenstanders van de Mae Wong dam. Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van Sasin Chalermsap (de man van de protestwandeltocht) heeft de kamercommissie voor veiligheidszaken zich gisteren achter de bouw geschaard. Gisteren organiseerde de commissie een forum over de dam.

De dam helpt het water uit de Sakea Krang rivier tegenhouden, aldus voorzitter Weng Tojirakarn (niet toevallig een Pheu Thai-er). ‘De overstromingen in 2011 waren een nachtmerrie. Iedereen in het land dient maatregelen tegen overstromingen te steunen’, zei hij. Voor de dam en stuwmeer moet 12.000 rai bos van nationaal park Mae Wong wijken, maar daar komt volgens hem 30.000 rai voor in de plaats. ‘Dat is een goede ruil.’
Volgens de tegenstanders gaat niet alleen kostbaar bosgebied verloren, maar gaat de aanleg ook ten koste van de tijgers die er in het wild leven. Thailand telt slechts twee plaatsen waar tijgers kunnen overleven: Mae Wong en Huai Kha Khaeng, omdat ze een uitgestrekt jachtgebied nodig hebben. Sasin is bang dat tijdens de bouw van de dam tijgers gestroopt gaan worden.

Maandag 14 oktober
– De Banana Running groep heeft gisteren in nationaal park Mae Wong een vrijdag in Bangkok begonnen loop beëindigd. De tocht was georganiseerd om de deelnemers met eigen ogen te laten zien of er al dan niet een dam in het park moet worden gebouwd. Zo’n tweehonderd mensen namen aan de loop deel. Dezelfde tocht werd eerder in omgekeerde richting gemaakt door Sasin Chalermsap, maar hij deed er tien dagen over.

Maandag 21 oktober
– Niet alleen de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park stuit op tegenstand van natuurliefhebbers, ook de plannen voor de Yom, de enige damloze rivier in Thailand, vallen verkeerd bij bewoners en milieuactivisten.
Op 6 november wordt op de Phrae campus van de Maejo universiteit een hoorzitting gehouden, maar de bewoners van het dorp Sa-iab, die zich al tijden tegen de plannen verzetten, zullen er vermoedelijk niet bij zijn. Ze zijn bang voor een confrontatie nu ze gehoord hebben dat politici zo’n vijfduizend voorstanders hebben gemobiliseerd om de hoorzitting bij te wonen. Maar ze treuren niet, want ze hebben controleposten en een kamp in het bos opgezet om te voorkomen dat functionarissen het gebied komen verkennen.
De plannen behelzen de aanleg van twee kleinere dammen ter vervanging van de Kaeng Sua Ten dam in het district Song (Phrae). Die dam is na felle protesten geschrapt, maar het alternatief krijgt ook niet de handen op elkaar. Ze lossen het probleem van overstromingen niet op, zeggen de tegenstanders, en ze gaan ten koste van ongerepte bossen en de rivier ecologie.
De hoorzitting is de tweede in een serie hoorzittingen over de watermanagementplannen, waarvoor de regering een bedrag van 350 miljard baht heeft uitgetrokken. De dorpelingen van Sa-iab geloven niet dat de regering oprecht is en naar bewoners zal luisteren, zegt protestleider Prasidhiporn Karnornsri. Ze organiseert de hoorzittingen omdat de rechtbank haar dat bevolen heeft.
De hoorzitting over de Mae Wong dam staat gepland voor 4 november. Tweehonderd leden van het Mae Wong Network hebben zich al aangemeld. Op deze hoorzitting worden ook voorstanders verwacht, maar Prasidhuporn voorziet geen problemen. De groep stelt voor om de dam niet in het nationaal park te bouwen, maar noordelijker in Khao Chon Kan.

Dinsdag 22 oktober
– Doekje voor het bloeden of een serieus antwoord op de protesten tegen de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park? Het ministerie van Natural Resources and Environment heeft een commissie gevormd die de voor- en nadelen van de dam gaat bestuderen.

Vorige maand bereikten de protesten tegen de dam een hoogtepunt met de wandeltocht, die Sasin Chalermsap maakte van de geplande locatie naar Bangkok. Tijdens de wandeltocht zwol de groep aan en in de hoofdstad werden de lopers door duizenden medestanders begroet.
Sasin mag ook meepraten in de commissie. Tijdens de eerste vergadering gisteren werden drie sub-commissies gevormd, die zich gaan verdiepen in de economische voordelen van de dam, de gevolgen voor de wildstand, ecologie en biodiversiteit en de capaciteit van de dam om overstromingen te voorkomen en water voor irrigatiedoeleinden te leveren.
Parallel aan de studie van de commissies loopt een milieu- en gezondheidseffectrapportage door het kantoor van Natural Resources and Environmental Policy and Planning. Een eerste versie daarvan is afgewezen.
Sasin zegt dat de commissie als platform fungeert om de bevolking te informeren over de dam. ‘Misschien wordt de dam uiteindelijk gebouwd, maar de bevolking beschikt dan over de juiste informatie en begrijpt beter wat de gevolgen voor het bos zijn en wat we verliezen wanneer de dam wordt geconstrueerd.’ Verstandige man, die Sasin, geen heethoofd.

Maandag 4 november
– Vandaag wordt in Muang (Nakhon Sawan) een openbare hoorzitting gehouden over de in de provincie geplande waterwerken, waaronder de aanleg van de Mae Wong dam in het gelijknamige nationale park. Maar de bewoners weten nog van niks, sommigen weten niet eens dat er vandaag een hoorzitting wordt gehouden en regeringsgezinde politici mobiliseren voorstanders van de dam om massaal naar de hoorzitting te komen. Behalve de aanleg van de dam is de regering ook van plan wateropslaggebieden in de provincie in te richten en waterwegen aan te leggen.

Adisak Chantanuwong, secretaris-generaal van het Environmental Committee for the Lower Northern Provinces, vindt een hoorzitting van één dag niet genoeg om te luisteren naar degenen die door de werken worden gedupeerd. Zijn groep heeft 5 minuten gekregen.
Voor de hoorzitting zijn tweeduizend mensen uitgenodigd. Bewoners in afgelegen gebieden klagen dat ze ver moeten reizen om de hoorzitting te kunnen bijwonen. Ze hebben ook problemen met de registratie via internet.
Sasin Chalermlarp (van de protestwandeltocht tegen aanleg van de dam) verwacht dat de bijeenkomst door voorstanders zal worden gedomineerd. ‘Ze hebben het recht hun mening te geven, maar wij gaan door met onze protesten. De milieu- en gezondheidseffectrapportage van het project is inaccuraat over de ecologische gevolgen voor Mae Wong National Park.’

Dinsdag 5 november
– Zoals al gevreesd werd, waren de voorstanders van de aanleg van de Mae Wong dam (Nakhon Sawan) gisteren op een hoorzitting in de meerderheid. De meesten van de tweeduizend aanwezigen menen dat de dam overstromingen kan voorkomen en in het droge seizoen voor het hoognodige water kan zorgen. De voorstanders kwamen voornamelijk uit La Yao, een district dat benedenstrooms aan de Mae Wong rivier ligt en vaak onder water is gelopen.

Slechts drie van de twintig insprekers verzetten zich tegen de dam omdat die ten koste van de flora en fauna van het gelijknamige nationaal park gaat. 12.300 rai van het park komt onder water te staan. De tegenstanders zeggen dat de voordelen van de dam worden overdreven.
Tot nu toe heeft het kantoor van het National Water and Flood Management Policy in acht van de 36 provincies, die op het programma staan, hoorzittingen gehouden. De waterwerken worden gefinancierd uit een budget van 350 miljard baht. Op 6 december vindt de laatste hoorzitting plaats. Medio januari tekent de regering de contracten met de al geselecteerde bedrijven, die de werken gaan uitvoeren. Daarna moeten die bedrijven hoorzittingen beleggen.

Vrijdag 6 december
– Milieuactivisten hebben in Wat Mae Rewa bij nationaal park Mae Wong in Nakhon Sawan monnikspijen rond bomen gebonden, bedoeld om de bomen te beschermen tegen de snode plannen van de regering om de Mae Wong dam te construeren, waardoor het bos onder water zou lopen.

Zondag 15 juni 2014
– De bouw van twee controversiële dammen, Mae Wong in Nakhon Sawan en Kaeng Sua Ten in Phrae, is iets voor de lange termijn. Dit zegt Lertviroj Kowattana, directeur-generaal van het Royal Irrigation Department (RID), na een gesprek donderdag met Prayuth.

De coupleider heeft de RID gevraagd mee te helpen bij het herzien van de watermanagementplannen, waarvoor de vorige regering 350 miljard baht wilde uittrekken. De NCPO gaat een nieuw panel vormen dat de plannen onder de loep neemt.
Volgens Lertviroj dienen voor de bouw van de twee dammen eerst milieueffectrapportages te worden gedaan en openbare hoorzittingen gehouden. Twee projecten uit de plannen van de vorige regering kunnen onmiddellijk uitgevoerd worden: de aanleg van een waterreservoir in Surin en anti-overstromingswerken in Hat Yai (Songkhla).

Zaterdag 1 november 2014
– De Stop Gobal Warming Association (SGWA) en 45 dorpsvertegenwoordigers hebben niet hun zin gekregen van de Supreme Administrative Court (SAC). Premier Yingluck en drie overheidsdiensten hebben zich niet schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf door het watermanagementplan van 350 miljard baht goed te keuren, oordeelde de hoogste bestuursrechter.

De rechter herriep ook het vonnis van de Central Administrative Court, waarbij de regering werd opgedragen meer openbare hoorzittingen te houden. De vereniging kan zich tegen afzonderlijke projecten verzetten, wanneer die definitief zijn, aldus de SAC. Verder verwierp de rechter de redenering van de SGWA dat de al gehouden hoorzittingen niet geloofwaardig waren omdat ze door de aannemers werden gehouden. Geen probleem, vond de rechter, want die stonden onder supervisie van de overheid,
Een van de meest controversiële projecten is de bouw van de Mae Wong dam, waarvan het stuwmeer in het Mae Wong National Park komt te liggen. Volgens de tegenstanders wordt daardoor 17,6 vierkante kilometer aan laaggelegen bossen vernield, waarmee ook de habitat van dieren verdwijnt. Voor zover ik weet is ook de aanleg van een superkanaal nogal omstreden, maar daarover rept het bericht niet.

Maandag 17 november
– De Mae Wong dam, waarvoor 13.260 rai beschermd bosgebied in nationaal park Mae Wong moet wijken, is helemaal niet nodig, stelt de Seub Nakhasathien stichting. Hetzelfde resultaat kan tegen geringere kosten worden bereikt door het graven van vijvers in rijstakkers. Die methode is al eens met succes toegepast in de provincie Uthai Thani. Het voorstel loopt vooruit op een vergadering van experts woensdag over de gezondheids- en milieueffectrapportage.

Volgens Sasin Chalermlap, secretaris-generaal van de stichting, die vorig jaar een protestmars hield tegen de bouw van de dam, kan de opslagcapaciteit van de Sakeakrang rivier aanzienlijk worden vergroot door de vijvers. De kosten bedragen 2 miljard baht tegen 13 miljard baht voor de bouw van de dam.
De stichting bestrijdt dat water uit nationaal park Mae Wong verantwoordelijk is voor overstromingen in Lat Yao (Nakhon Sawan), wat een van de argumenten is voor de bouw van de dam. Volgens de stichting wordt dat probleem veroorzaakt door ineffectief watermanagement en slecht ontworpen constructies die waterwegen blokkeren.
Gisteren demonstreerden studenten voor een kunstmuseum [geen naam] in Bangkok tegen de bouw van de dam (foto homepagina). Vermoedelijk wordt bedoeld het Bangkok Art and Culture Centre, maar waarom schrijft de krant dat niet, stelletje amateurs.

Donderdag 20 november
– Het Royal Irrigation Department is bereid de controversiële Mae Wong dam te schrappen indien er voldoende alternatieven zijn. Over het nut van de dam lopen de meningen sterk uiteen. De RID is voor, het Department of National  Parks, Wildlife and Plantconservation heeft bezwaren en milieuactievoerders, verenigd in de Seub Nakhasathien Foundation, zijn mordicus tegen.

Gisteren kwam een panel, dat een besluit moest nemen over de gezondheids- en milieu-effectrapportage die voor de dam is gedaan, er niet uit. Besloten is een onafhankelijke organisatie naar de pro’s en contra’s te laten kijken.
De stichting heeft een alternatief voorstel ingeleverd dat goedkoper en effectiever zou zijn. Nationaal park Mae Wong zou daardoor gespaard worden en overstromingen zouden voorkomen worden.

Woensdag 26 november
– De Sueb Nakhasathien stichting, die zich verzet tegen de bouw van de Mae Wong dam, krijgt een steuntje in de rug van het Department of Water Resources. De dienst heeft een plan gemaakt voor 48 projecten in het stroomgebied van de rivier Sakae Krang. Het plan behelst onder andere de verbetering van twee natuurlijke waterreservoirs, die momenteel wegens sedimentvorming niet goed functioneren. Ambtenaren nemen er binnenkort een kijkje.

Volgens het DWR rijdt ze daarmee niet het Department of Royal Irrigation in de wielen, dat een sterk voorstander is van de bouw van de dam. De Sueb Nakhathien stichting is van mening dat die dam overbodig is wanneer geïnvesteerd wordt in de aanleg van gemeenschapsreservoirs . Volgens de stichting is het effect hetzelfde als de dam en kost die aanpak minder.

Zaterdag 25 juli 2015
– De RID gaat premier Prayut vragen de bouw van de [uiterst omstreden] Mae Wong dam en een wateromleidingsproject mogelijk te maken door gebruik te maken van de speciale bevoegdheden die hij conform het draconische artikel 44 van de interim-grondwet heeft. De RID heeft de haalbaarheidsstudies afgerond. Het is de bedoeling water uit de Mekong rivier om te leiden naar de Chi en Mun rivier in het Noordoosten.

Maandag 27 juli
– Geen goed idee, vindt vice-premier Wissanu het voorstel van het RID om de bouw van de (controversiële) Mae Wong dam in Nakhon Sawan te versnellen door het draconische artikel 44 van de interim-grondwet in te zetten. Dit artikel geeft premier Prayut de absolute macht om te doen wat hem belieft.
Wissanu zegt dat de regering de kwestie eerst dient te bestuderen en na moet gaan of het inzetten van het artikel een eind maakt aan de langdurige controverse over de dam, zodat het geen olie op het vuur gooit. ‘Artikel 44 is geen panacee’, aldus Wissanu. Het RID kan beter met de tegenstanders praten om begrip te kweken.
Sasin Chalermlarp, secetaris-generaal van de Seub Nakhasathien stichting, vindt dat de regering het voorstel van het RID moet afwijzen. ‘De regering moet eerst luisteren naar de bevolking.’ Ze dient prioriteit te geven aan de bestrijding van de droogtecrisis en met efficiëntere watermanagement plannen voor het komende droge seizoen te komen, aldus Sasin, die uit protest tegen het damplan in september 2013 van Nakhon Sawan naar Bangkok liep.

Dinsdag 28 juli
– Het RID krabbelt terug of de krant heeft er weer eens een slag naar geslagen. Adjunct-hoofd Suthep zegt dat zijn dienst geen plannen heeft om de premier te vragen watermanagementprojecten te versnellen door gebruik te maken van zijn speciale bevoegdheden conform het draconische artikel 44 van de interim-grondwet. (Zie het commentaar van vice-premier Wissanu in Kort Nieuws van maandag en het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van zaterdag)
De suggestie om artikel 44 in te zetten, werd eerder gedaan door het hoofd van de divisie planning van het RID. De bouw van de omstreden Mae Wong dam in Nakhon Sawan plus de omleiding van water uit de Mekong zouden dan sneller gerealiseerd kunnen worden. Tot nu toe stagneren die plannen, aldus het divisiehoofd. Maar Suthep benadrukt dat waterprojecten de gebruikelijke procedures dienen te volgen. ‘Die projecten zullen gevolgen hebben voor het milieu en bestaansmiddelen, hetgeen betekent dat een nauwkeurige studie vereist is. We denken niet dat ze in de nabije toekomst gerealiseerd worden.’

Zaterdag 26 september
– De bouw van de Mae Wong dam in Nakon Sawan gaat ten koste van een zeldzame en de in Azië grootste tijgerpopulatie. Bovendien heeft het stuwmeer dat ontstaat een te kleine opslagcapaciteit om effectief te kunnen zijn. Voor de zoveelste keer vertelt voorzitter Sasin van de Seub Nakhasathien stichting wat de bezwaren tegen de dam zijn, die volgens de autoriteiten 102 dorpen van water gaat voorzien en tegen overstromingen beschermt.
Sasin voerde gisteren het woord in het kantoor van Onep dat zich buigt over de milieu-effectrapportage. Volgens Sasin zijn er betere opties zoals de aanleg van vijvers, die zesmaal goedkoper zijn dan de dam. Sasin liep twee jaar geleden uit protest tegen de plannen van zijn woonplaats naar Bangkok, waar hij door een menigte enthousiast werd begroet.

Zaterdag 27 februari 2016
– Premier Prayut heeft opdracht gegeven de voor- en nadelen van de bouw van een dam in de Mae Wong (provincie Nakhon Sawan) te bestuderen. Hij meent dat de dam goed zou zijn voor 300.000 rai aan landbouwgronden, die dan geïrrigeerd kunnen worden.
Prayut, op bezoek in Lan Sak (Uthai Thani) om zich op de hoogte stellen van de droogteproblemen, zei evenwel dat een conclusie nog niet is getrokken. Details over zijn opdracht gaf hij niet. NGO’s die zich verzetten tegen de dam, vroeg hij samen met de regering naar mogelijke oplossingen te zoeken. ‘Het is onmogelijk wanneer mensen blijven protesteren, maar ze willen ook een beter leven. Stop daarom met het veroorzaken van conflicten.’

Woensdag 2 maart
– Dat lees ik toch niet vaak: bewoners die voor de bouw van een dam zijn, maar een groep bewoners uit Nakhon Sawan dringt er bij de regering op aan de Mae Wong te bouwen, want die voorkomt overstromingen en droogteproblemen. Gisteren overhandigden vertegenwoordigers een brief aan de minister van Landbouw. Premier Prayut bracht vrijdag een bezoek aan het gebied. Hij heeft zijn ambtenaren aan het werk gezet om de voor- en nadelen in kaart te brengen.
Voorstanders zeggen dat de dam de waterleverantie aan 300.000 rai kan garanderen, tegenstanders zeggen dat 10.000 rai aan bos verloren gaat.

Gaat de Mae Wong dam nou toch door?
5 september – De Seub Nakhasatien stichting dreigt met protesten wanneer het voorstel om in Nakhon Sawan de controversiële Mae Wong dam aan te leggen, morgen naar het kabinet gaat. Minister Chatchai (Landbouw) wil de aanleg doordrukken door premier Prayut te vragen artikel 44 van de interim-grondwet toe te passen.
Sasin Chalermlarp, leider van de stichting, vermoedt dat de minister eenzijdig is geïnformeerd. Hij wil er verder weinig over zeggen totdat het kabinet de knoop heeft doorgehakt. De stichting heeft de regering al laten weten wat de negatieve gevolgen van de bouw van de dam zijn. Het project dient geschrapt te worden, vindt de stichting.
Voorzitter Hannarong van Thai-Water Partnerships en adviseur van het People Networks on the North River Basins is teleurgesteld dat de minister artikel 44 wil inzetten, een artikel dat alle bestaande procedures, onder andere ter bescherming van het milieu, terzijde schuift. Hij wijst erop dat het ministerie van Milieu van mening is dat het verlies aan natuur een te hoge prijs is voor een (verondersteld) beter watermanagement. Het People Networks heeft er onlangs op gewezen dat het project in strijd is met het regeringsbeleid om bosgebieden te beschermen.
Hannarong: ‘Het ministerie moet stoppen een project door te drukken dat al verleden tijd is. Het zou de mensen moeten helpen bij het aanleggen van kleine waterreservoirs in de dorpen.’
Het project kwam in 2013 in het nieuws toen Sasin een wandeltocht van 388 km naar Bangkok maakte, wat een soort zwaan-kleef-aan was. Het project kwam toen tot stilstand.

Mae Wong dam: Minister houdt voet bij stuk
6 september – Natuurlijk houdt hij voet bij stuk. Stel je voor: terugkrabbelen en buigen voor de milieubeweging betekent gezichtsverlies en dat is het ergste wat een Thai kan overkomen. Minister Chatchai (Landbouw) komt niet terug op zijn voornemen de bouw van de controversiële Mae Wong dam in Nakhon Sawan door te drukken. Hij wil dat daarvoor het draconisch artikel 44 van de interim-grondwet wordt ingezet.
Chatchai reageert op de verklaring van 133 milieugroepen en 248 actievoerders, waarin ze bezwaar maken tegen de dam, die volgens de minister nodig is om een eind te maken aan de droogteproblemen c.q. overstromingen waarmee bewoners benedenstrooms van de Mae Wong rivier kampen.
De tegenstanders stellen dat de dam ten koste gaat van 13.000 rai uniek bosgebied, bossen die nu fungeren als natuurlijke waterbron, en de habitat van 500 soorten dieren. De regering dient de problemen bij de wortel aan te pakken, namelijk slecht watermanagement.
De minister uitte het dreigement om artikel 44 van stal te halen tijdens een bezoek aan de Bhumbibol dam in Tak. Artikel 44 geeft premier Prayut de bevoegdheid alle bestaande procedures, onder andere ter bescherming van het milieu, terzijde te schuiven. Chatchai erkent dat het project op tegenstand stuit.
De Seub Nakasathien stichting voert al jaren actie tegen de dam. Zaterdag zei Sasin Chalermlarp, vertegenwoordiger van de stichting, dat geprotesteerd gaat worden wanneer de minister doorzet. Een uitnodiging van de stichting voor overleg is door Chatchai afgewezen. De minister vindt dat zinloos omdat Sasin er nu eenmaal anders over denkt.
Het Mae Wong project is het geesteskind van het Royal Irrigation Department. De dienst deed in 1989 een haalbaarheidsstudie naar de dam. Het project werd in 2012 door de regering Yingluck goedgekeurd met een bouwsom van 13,2 miljard baht. In februari gaf premier Prayut opdracht voor een studie naar de voor- en nadelen. Hij zei toen dat de zaak onbeslist was.
Vice-premier Wissanu zei gisteren dat het kabinet de kwestie nog niet heeft besproken. De regering praat slechts in het algemeen over watermanagement en is zich heel goed bewust van de bezwaren.

Donderdag 15 september
– Commissaire du gouvernement (regeringscommissaris) Wichit Rakthin heeft de Central Administrative Court geadviseerd een petitie tegen de regering Yingluck te negeren. In de petitie van de Stop Global Warming Association wordt het besluit van de toenmalige regering uit 2012 om de bouw van de Mae Wong dam door te zetten in strijd met de wet genoemd. Maar volgens Wichit is het besluit niet in strijd met de wet omdat het slechts een principebesluit is.
De dam (kosten 13,28 miljard baht) is een zogeheten megaproject waarvoor artikel 58 van de nieuwe grondwet geldt. Dit artikel eist bij grote projecten een zorgvuldige beoordeling en compensatie voor gedupeerde bewoners. De dam moet een eind maken aan de overstromingen en watertekorten in het stroomgebied van de Sakea Krang rivier. Milieugroepen verzetten zich omdat de dam is gepland in nationaal park Mae Wong in Nakhon Sawan, dat onderdeel is van het ongerepte Western Forest Complex.

Rechter steekt geen stokje voor Mae Wong dam
25 november 2016 – Een poging van de Stop Global Warming Association (SGWA) om de bouw van de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park in Nakhon Sawan tegen te houden, is mislukt.
De Central Administrative Court wees haar eis af het principebesluit voor de bouw, in 2012 genomen door het kabinet Yingluck, ongeldig te verklaren. De eis van de SGWA van een referendum sneuvelde ook, de regering dient alleen de wettelijke voorgeschreven milieu- en gezondheidseffectrapportages (EHIA) te houden.
Volgens de vereniging is het besluit van het toenmalige kabinet voor de bouw van de dam (kosten 13,2 mijard baht; bouwtijd acht jaar) in strijd met de wet. Maar de rechter oordeelde dat formeel niet gesproken kon worden van een principe-bouwbesluit; het kabinet gaf het ministerie van Landbouw slechts toestemming de details uit werken en voor te leggen aan het National Water and Flood Management Policy Committee. Bovendien zou het werk pas beginnen als de EHIA was goedgekeurd.
De eis van een referendum werd afgewezen omdat een referendum een specifieke wet vereist en die is er niet; volstaan kan worden met een openbare hoorzitting.

RID drukt bouw Mae Wong dam door
11 december – Alle protesten negerend, zet het Royal Irrigation Department (RID) de planvorming door voor de bouw van de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park in Nakhon Sawan. Als doekje voor het bloeden zegt de RID dat de verplichte milieu- en gezondheidseffect rapportages (EHIA) worden uitgevoerd alvorens met de bouw wordt begonnen.
Adjunct directeur-generaal Narong zei gisteren dat de rapportages in overeenstemming zijn met het vonnis van de Central Administrative Court in november. De rechtbank oordeelde toen dat het besluit van het toenmalige kabinet Yingluck de dam aan te leggen een principebesluit was en geen definitief besluit. De rechtbank wees de eis van de tegenstanders af, die de zaak aanhangig hadden gemaakt, om het project te schrappen c.q. een referendum te houden.
De Stop Global Warming Association en 151 vertegenwoordigers van milieugroepen stapten in juli 2012 naar de rechter om het kabinetsbesluit ongeldig te laten verklaren. Zoals verder toegelicht op mijn pagina Mae Wong dam gaat de aanleg ten koste van zeldzame teakbomen en wordt de habitat van tijgers bedreigd.

Aanvraag voor werelderfgoed stopt niet Mae Wong dam
17 december – Lijkt me een vrij zinloze bezigheid: de DNP gaat door om nationaal park Mae Wong-Klong Lan te nomineren voor de werelderfgoedstatus ondanks de voorgenomen bouw van de controversiële Mae Wong dam, waardoor een deel van het bos wordt afgesnoept.
De directeur van het National Park Office zegt dat in samenwerking met het UN Development Programma een masterplan is gemaakt voor het beheer van het park. Voordat de aanvraag wordt ingediend bij het World Heritage Committee (WHC) van Unesco worden eerst openbare hoorzittingen voor omwonenden gehouden. De directeur denkt dat de hele procedure 5 jaar duurt.
Het park bestaat uit 17 bosgroepen met een oppervlakte van 20 miljoen rai. Het park kan gaan fungeren als habitat voor tijgers uit het nabijgelegen Wildlife Sanctuary Thung Yai Huai Kha Kaeng dat al genomineerd is als werelderfgoed [of erkend?]. In 2012 en 2014 werden in het park wijfjes tijgers met welpen aangetroffen. De DNP beschouwt het park daarom als een rehabilitatiezone voor tijgers.
Een groep supporters van de erfgoed aanvraag heeft de DNP een lijst met de namen van meer dan 23.000 voorstanders overhandigd. Een student die het initiatief nam voor het verzamelen van de handtekeningen, zegt dat het park ring-fenced [omheind?] wordt en dus veilig wordt gesteld voor het damproject, wanneer het onder de supervisie van het WHC komt.
Voor de aanleg van de dam is al een milieu-effectrapportage verricht. Die wordt momenteel beoordeeld door een commissie van experts van het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. De commissie heeft een uitleg gevraagd over de aanleg van de dam en met name hoe de in het wild levende dieren en de ecologie worden beschermd.

Sasin blijft vechten voor behoud bossen
10 juli 2017 – Sasin Chalermlarp, voorzitter van de Seub Nakhasathien Foundation, blijft zich verzetten  tegen de aanleg van dammen in Thailand’s nationale parken. Maar zijn benoeming tot lid van het National Parks Committee heeft verbazing gewekt bij anti-regeringsgroepen die hem verwijten zich voor het karretje van de regering te laten spannen.
Sasin is bekend vanwege zijn verzet tegen de Mae Wong dam in het gelijknamige nationaal park in Nakhon Sawan, een belangrijke habitat van tijgers. In 2013 maakte hij uit protest tegen de plannen een wandeltocht van 300 km van Mae Wong naar Bangkok, waarbij velen zich onderweg aansloten.
Ondanks zijn lidmaatschap blijft hij zich verzetten tegen de dam en andere dammen in kwetsbare gebieden. ‘Ik heb geen bezwaar tegen dammen in afgelegen gebieden, maar wel tegen dammen die het milieu bedreigen. Als ik de Mae Wong dam niet kan tegenhouden, verlaat ik de commissie.’
De dam staat op het verlanglijstje van het Royal Irrigation Department. Bewoners in Lat Yao zijn er een voorstander van, want zij dragen elk jaar de last van zware regens en overstromingen. Maar Sasin zegt dat er betere opties zijn dan een dam, zoals stuwen, wateropvanggebieden en omleiding van waterwegen.
Sasin verweert zich tegen de kritiek die hij op de social media krijgt. ‘Ik erger me aan de kritiek. Deze post [van commissielid] heeft geen macht. De commissie maakt geen beleid. We beoordelen plannen voor nieuwe nationale parken en vergroting of verkleining van bestaande parken.Onze taak is nationale parken te beschermen en te behouden en overheidsdiensten te adviseren.’
Volgens Sasin begint de samenleving meer belangstelling te tonen voor het behoud van ‘s lands natuurlijke hulpbronnen en volgt de regering die trend. Een van de prioriteiten van de regering is het bosareaal binnen 20 jaar te vergroten van 31 naar 40 procent.
‘Het groeiend bewustzijn betekent dat bosbeheerders nu meer dan ooit verantwoording moeten afleggen. Ze hebben van de fouten uit het verleden geleerd en zijn bereid samen met betrokkenen ‘s lands nationale wouden en parken te beschermen.’
De Seub Nakhasathien stichting is vernoemd naar een bosbeheerder die in 1990 zichzelf dood schoot omdat hij gefrustreerd was over de tegenwerking die hij ondervond. De stichting zet zich in voor het behoud van 12 miljoen rai van Thailand’s grootste boscomplex [Dong Phayayen-Kao Yai, dat op de werelderfgoedlijst staat?], waarin tijgers, olifanten, gaurs en ossen leven. (Bron: website Bangkok Post, 9 juli)

Vrijdag 1 september 2017
– Tegenstanders van de bouw van een dam in nationaal park Mae Wong (Nakhon Sawan) gaan vandaag naar het ministerie van Milieu om te protesteren tegen het besluit van het Office of Natural Resources and Environmental Planning and Policy (Onep) om de milieu-effect en gezondheidsrapportage voor de dam in behandeling te nemen. Ze wijzen erop dat in mei is besloten alternatieven voor de dam te zoeken.
Het Royal Irrigation Department is voorstander van de bouw om droogte- en overstromingsproblemen in zuidelijker gelegen districten te bestrijden. De bouw gaat ten koste van 12.000 rai aan ongerepte bossen in het nationaal park.
In september 2013 hield voorzitter Sasin van de Seub Nakhasathien stichting een protestwandeltocht naar Bangkok, die veel steun kreeg. Nationaal park Mae Wong is een belangrijk onderdeel van het Western Forest Complex, dat de grootste tijgerhabitat in de regio is en door Unesco is erkend als werelderfgoed.

Maandag 4 september
– De bouw van de Mae Wong dam heeft geen haast, zegt het Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning (Onep) naar aanleiding van het protest afgelopen vrijdag van bewoners tegen het besluit van Onep de milieu-effect en gezondheidsrapportage in behandeling te nemen. Maar adjunct-hoofd Atsadaporn van Onep zegt dat die nog niet klaar is. Een groep experts, door Onep benoemd, heeft geadviseerd om eerst onderzoek te doen naar alternatieven, waaronder een kleinere dam.
Het ministerie van Landbouw heeft in mei drie alternatieven voorgesteld: bouw van de dam, bouw van een kleinere dam of alternatieven voor waterbeheer [geen details]. De planontwikkeling voor de controversiële dam ligt al vier jaar stil sinds voorzitter Sasin van de Nakhasathien stichting en andere milieuactievoerders in september 2013 een protestwandeltocht naar Bangkok hielden. De bouw gaat ten koste van een deel van nationaal park Mae Wong in Nakhon Sawan.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties