Rijst 2

Rijsthypotheeksysteem (Zie ook het rijsthypotheeksysteem in Q&A)
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck wordt heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. De regering boekte voor het eerst gigantische verliezen in 2004 toen de in mei 2007 ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin aan de macht was. De hypotheekprijs (de prijs die de regering voor de rijst betaalde) lag ver boven de marktprijs. Critici zeiden dat Thaksin dit opzettelijk had gedaan om de plattelandskiezers te paaien.

De rijstvoorraad van de overheid steeg naar 6 miljoen ton in 2003/2004 en 7,5 miljoen ton in 2004/2005. Het verlies voor de overheid bedroeg 26,49 miljard baht.
Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, zette de regering Surayud het mes in de hypotheekprijs en bracht die op gelijke hoogte met de marktprijs. De eerste oogst in 2006 leverde daardoor slechts een verlies op van 319 miljoen baht, vergeleken met 12,94 miljard het jaar ervoor. In 2007/2008 werd geen verlies geleden.
De daarop volgende regering van Samak (People Power Party, de reïncarnatie van Thai Rak Thai) verhoogde de prijs weer, waardoor het verlies voor de tweede oogst 26,63 miljard baht bedroeg.
Gedurende het seizoen 2008/2009, toen de Democraten aan de macht waren, bedroeg het verlies op de tweede oogst 33 miljard baht.
De Democraten vervingen het systeem, dat ook nog eens vatbaar voor corruptie is, door een prijsgarantiesysteem, waarbij de regering de boeren compenseerde door het verschil te betalen tussen de marktprijs en een referentieprijs. De rijstvoorraad van de overheid werd afgebouwd. Het verlies voor de overheid daalde daardoor drastisch.

Formerly concerned with farm price intervention through farm penalties such as heavy taxation, Thailand began farm subsidies in the late 1980s. The rice mortgage scheme was introduced in the early 1980s but first became a major price intervention programme in 1991. In Thailand, rice mortgaging is similar to the action of pawning, where farmers can sell paddy rice to the government and buy it back at minimal interest. The original objective was to provide short-term liquidity for farmers to be able to delay the sale of their rice.
In the 2001/2002 season , the Thaksin government raised the price of mortgaged rice to 100% of the market price. After that, the volume of mortgaged rice jumped to 38% of total production in 2004/2005 (8.6 million tonnes of 22.6 millon tonnes), while the programma was plagued by problems and corruption.
(Bron: Bangkok Post Spectrum, 9 oktober 2011)

Hoe werkt het hypotheeksysteem?
Het hypotheeksysteem is een systeem waarbij boeren een vaste prijs voor hun paddy (ongedopte rijst) krijgen. Beter gezegd: met de rijst als onderpand nemen ze een hypotheek bij de Bank of Agriculture and Agricultaural Cooperatives.

Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren.
Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, houdt de boer het geld, wat betekent dat hij zijn rijst aan de regering verkoopt. De regering verkoopt de opgeslagen rijst op een veiling aan molenaars en exporteurs en draagt het verlies.
De regering Yingluck heeft de prijs voor ongedopte witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht – met een vochtigheidsgraad van maximaal 15 procent. Deze bedragen liggen zo’n 5000 baht boven de huidige marktpijzen.

Tegenstrijdige informatie
Phairote Isaraseripong, Pheu Thai parlementslid voor Bangkok, zegt in Bangkok Post van 27 september 2011 dat het hypotheeksysteem in de 10 jaar dat het gefunctioneerd heeft, sinds het in 1999 werd geïntroduceerd door de regering Chuan Leekpai, in totaal 140 miljard heeft gekost. Omdat het programma ook voor andere gewassen gold, werd voor rijst slechts 8 miljard baht uitgegeven.

Deze informatie is dermate strijdig met alles wat ik gelezen heb, dat ik geneigd ben het als onzin af te doen. Het systeem werd al veel eerder geïntroduceerd en de kosten waren veel hoger, hetgeen onder andere is berekend door het Thailand Development Research Institute.

Nieuwsoverzicht (Voorgaande berichten staan op de pagina Rijst)

Maandag 11 februari 2013
– Die rijst komt niet uit de regeringsvoorraad. Dat zegt het ministerie van Handel in reactie op een kleine demonstratie van Democratisch parlementslid Warong Dejkitvikrom vorige week in het parlement. Hij sneed een rijstzak open en toonde bruine en verrotte rijst, die volgens hem afkomstig was uit een regeringsmagazijn in Surin.

Het ministerie zegt dat er niets mis is met de kwaliteit van de opgeslagen rijst, die door ingehuurde surveyors wordt gecontroleerd. Ook zijn commissies gevormd om de kwaliteit en de opslag in de gaten te houden.
Naar aanleiding van de demonstratie heeft vice-minister Nattawut Saikuar (niet toevallig tevens roodhemdleider) de Public Warehouse Organisation opdracht gegeven aangifte wegens diefstal tegen Warong te doen. Volgens Nattawut is de (door de regering opgekochte) rijst in het desbetreffende magazijn in Surin gecontroleerd en is ze van goede kwaliteit.
[Ik zou zeggen: als de rijst niet uit een regeringsmagazijn komt, zoals het ministerie zegt, heeft aangifte doen weinig zin.]

Woensdag 13 februari
– Het hypotheeksysteem voor tapioca krijgt maar een lauwe ontvangst van boeren. Kopers bieden hogere prijzen omdat de productie is gedaald vanwege de droogte.

Het systeem loopt van oktober 2012 tot maart 2013. Tot nu toe is 2,5 miljoen ton cassavewortels aangeboden. De overheid betaalde aan het begin 2,5 baht per kilo, een bedrag dat elke maand met 5 satang wordt verhoogd tot 2,75 baht in maart.
Voor de oogst had de regering 44 miljard baht gereserveerd, goed voor 27,5 miljoen ton. Vanwege het lage aanbod is de reservering teruggebracht naar 30,48 miljard baht. Gerekend wordt op 10 miljoen ton cassavewortels.

Dinsdag 19 februari
– De regering verwacht dit jaar 2,5 miljoen ton rijst te kunnen exporteren via G2G-contracten (government-to-government), aldus een bron bij het ministerie van Handel. Afrikaanse landen zouden de voornaamste kopers zijn, gevolgd door China. Vorig jaar nam Afrika 51 procent van de Thaise rijstexport af.

Zoals altijd reageren de exporteurs sceptisch. ‘Dat doel kan alleen bereikt worden wanneer de regering haar voorraad met verlies verkoopt’, zegt Sompong Kitireanglarp, president van rijstexporteur Ponglarp Co Ltd. Thaise 5% witte rijst kost nu $590 per ton tegen soortgelijke rijst uit Vietnam $390-400. Alleen wanneer Thailand de rijst voor $420-430 per ton verkoopt, is verkoop haalbaar.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, wijst erop dat dit jaar wereldwijd een grote rijstoogst wordt verwacht wat in combinatie met de hoge prijs van Thaise rijst de export bemoeilijkt. ´De wereldrijstmarkt dit jaar is van de kopers, niet van de verkopers´, zegt hij.
Thaise rijst is zo duur omdat de regering in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst de rijst van de boeren opkoopt voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. Vorig jaar heeft het land 1,4 miljoen ton uit de eigen voorraad via G2G-deals kunnen verkopen.

Dinsdag 26 februari
– De boeren die in april hun tweede rijstoogst voor het hypotheeksysteem aanbieden, komen wellicht van een koude kermis thuis, want de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BACC), die het systeem voorfinanciert, heeft liquiditeitsproblemen. Het heeft dringend behoefte aan 60 miljard baht, tenzij twee schuldenaren, de Public Warehouse Organisation en de Marketing Organisation, met geld over de brug komen.

Dat geld zou moeten komen uit de verkoop van de eerste oogstrijst, maar de vraag is: wie is zo gek om die rijst te kopen? Thaise rijst kost US$599 per ton tegen Vietnamese rijst $385 en Pakistaanse rijst $420. Thaise rijst is zo duur omdat de regering de boeren 40 procent boven de marktprijs uitkeert.
Volgens de BACC hebben beide organisaties haar verzoek om betaling genegeerd, maar Pranee Siriphan, directeur-generaal van het Foreign Trade Department, houdt vol dat al 65 miljard baht naar de bank is gestuurd. Tegelijkertijd geeft hij echter toe dat de verkoop van rijst uit de opslagplaatsen niet erg soepel gaat. Ook de minister van Handel houdt vol dat de betalingen aan de BACC op schema liggen.
In zijn wekelijkse column in Bangkok Post (25 februari) vraagt Veera Prateepchaikul zich af: wie vertelt de waarheid en wie liegt? Hij geeft ook enkele tips om die vraag te beantwoorden: hij noemt de hoge prijs en de weigering van de minister van Handel om zijn bewering dat rijst via G2G-deals is verkocht, te staven (Government to government).
Ondertussen is de regering niet van plan het controversiële systeem te schrappen of aan te passen, bijvoorbeeld zodat de boeren er als enigen van profiteren. Veera vreest dat een groot deel van de opgeslagen rijst zal gaan rotten, opgegeten wordt door insecten of stiekem met verlies wordt verkocht. In het ergste geval krijgt de BACC de opdracht minder geld uit te lenen om het hypotheeksysteem te schragen. Dat betekent dat andere potentiële leners worden gedupeerd omdat er voor hen minder beschikbaar is.
Een onheilspellend teken is de benoeming afgelopen dinsdag door het kabinet van zes nieuwe gezichten in de raad van bestuur, allen nauw verbonden met de regeringspartij. Dus Pheu Thai’s vlaggeschip is voorlopig veilig gesteld. De vraag is: tegen welke prijs?

Vrijdag 1 maart
– Gisteren citeerde de krant nog een topambtenaar van het ministerie van Handel die zei dat het ministerie niet overweegt de hypotheekprijs van rijst te verlagen, maar vandaag geeft de permanent secretaris van het ministerie toe dat het ministerie het National Rice Policy Committee zal voorstellen de prijs van 15.000 naar 14.000 of 13.000 baht per ton te verlagen. Die commissie vergadert medio maart.

De boeren staan al klaar om in opstand te komen. Maandag vindt overleg plaats tussen leden van de Thai Agriculturist Association (die boeren in 40 provincies vertegenwoordigt) en premier Yingluck. Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) probeert de gemoederen te sussen en zegt dat de verlaging slechts een voorstel is van academici en exporteurs en bestudeerd zal worden.
Kittisak Ratanawaraha, hoofd van een netwerk van rijstboeren in 17 noordelijke provincies, noemt elke verlaging ‘onacceptabel’. Hij wijst erop dat boeren in de praktijk niet 15.000 baht krijgen, maar gemiddeld 11.000 door aftrek vanwege vochtigheid en verontreiniging. De boeren zouden meer geholpen zijn wanneer de regering de prijs van kunstmest en chemicaliën bevriest. Bovendien wachten de boeren al vier maanden op hun geld voor de rijst van de eerste oogst. Tal van boeren hebben daardoor leningen moeten afsluiten bij loansharks die 20 procent rente per maand vragen.
Kasem Promprae, een boer in Phitsanulok, zegt dat in zijn provincie zevenduizend boeren klaar staan om te demonstreren bij het Government House. ‘Het rijsthypotheeksysteem levert ons niet meer geld op dan de prijsverzekering van de vorige regering, maar toen kregen we ons geld wel sneller.’ En is dat niet niet een mooie opsteker voor de huidige oppositiepartij Democraten?
– Boeren in Ayutthaya dreigen maandag naar Bangkok te trekken om te protesteren tegen verlaging van de prijs die ze in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst krijgen. Naar verluidt zou die van 15.000 naar 13.000 baht per ton gaan.
Het ministerie van Handel ontkent de geruchten. Het ministerie overweegt niet de prijs te verlagen, zegt een topambtenaar. Zo’n beslissing kan alleen worden genomen door het National Rice Policy Committee dat pas midden maart vergadert.
In het kader van het rijsthypotheeksysteem koopt de regering de rijst op tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt. Als gevolg daarvan is de export ingezakt en hoopt de voorraad onverkoopbare rijst in opslagloodsen en silo’s zich op. Het systeem was een verkiezingsbelofte van Pheu Thai, die het nog steeds verdedigt omdat het inkomen van de boeren er door gestegen zou zijn. (Bron: Breaking News MCOT, 28 februari 2013)

Zaterdag 2 maart
– Vatchari Vimooktayon komt terug op haar uitspraak dat het ministerie van Handel voorstelt de hypotheekprijs van rijst van 15.000 baht per ton te verlagen naar 13.000 of 14.000 baht. Woensdag zei de permanent secretaris van het ministerie dat het ministerie dit zal voorstellen aan de beslissende instantie, het National Rice Policy Committee (NRPC). Boeren hadden al gedreigd met een rally wanneer de prijs wordt verlaagd. Vatchari benadrukt nu dat de prijs dit seizoen ongewijzigd blijft.

Volgens Vatchari kost het hypotheeksysteem de regering dit rijstseizoen (2012-2013) 100 miljard baht, wat binnen het budget blijft dat het kabinet er voor heeft uitgetrokken. Ze verwacht dat de boeren 7 tot 9 miljoen ton rijst aanbieden van de 11 miljoen ton die wordt verbouwd.
Medio maart vergadert het NRPC. Het gaat onderzoeken hoe de productiekosten van boeren kunnen worden teruggebracht. Daarbij wordt gedacht aan een streefbedrag of prijsmaatregel voor landhuur en oogstwerkzaamheden. De boeren zien meer heil in een prijsmaatregel voor pesticiden en kunstmest.

Dinsdag 5 maart
– De droogte die momenteel delen van Thailand treft, is een ramp voor de boeren die hun tweede oogst verloren zien gaan, maar een ‘blessing in disguise’ voor het ministerie van Handel, schrijft Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek in Bangkok Post.
De regering hoeft namelijk niet de geschatte 11 miljoen ton rijst dit seizoen op te kopen maar 7 miljoen en dat scheelt een slok op een borrel. Niet 165 miljard baht kost het controversiële hypotheeksysteem nu maar 100 miljard.

En dat is zeer welkom, want de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het programma voorfinanciert, dreigt in liquiditeitsproblemen te komen. En intussen stapelen de onverkoopbare voorraden zich op. Naar schatting ligt er nog 10 miljoen gepelde rijst in magazijnen en silo’s afkomstig van het vorige seizoen.
Omdat de regering de rijst van de boeren opkoopt tegen prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen, schiet de verkoop niet erg op en zelfs over de verkoop van een bescheiden 150.000 ton aan het buitenland via een G2G-contract [Government to Government] worden geen mededelingen gedaan.
Het ministerie van Handel bevindt zich in een wanhopige situatie, vermoedt Veera, reden waarom het heeft voorgesteld de hypotheekprijs van 15.000 baht per ton naar 13.000 ton te verlagen. Maar dat idee is al snel afgeschoten door de boeren. Boerenleider Narong Mongkolvech uit de Central Plains voorspelde dat in dat geval de regering haar termijn van vier jaar niet zou uitzitten.
Narong rekende ook voor dat de boeren er met dit systeem helemaal niet zo geweldig op vooruit zijn gegaan. In de praktijk vangen ze niet 15.000 baht voor een ton witte rijst maar 12.000 baht omdat de molenaars, die de rijst in ontvangst nemen, vochtigheid en verontreiniging aanvoeren om de prijs te drukken. Voeg daar de hogere prijzen voor het overdadig gebruik van kunstmest en pesticide bij, hoge loonkosten en landhuur en netto blijf er weinig over voor de rijstboer.
De regering zegt dat het systeem de boeren ten goede komt, maar wanneer dit verhaal klopt, is dat maar ten dele waar. De winst wordt opgestreken door de molenaars, rijke boeren die hun land verhuren en (corrupte) politici die een graantje meepikken. Bovendien, slechts 1 van de 3 miljoen boeren doet aan het programma mee.
Veera’s conclusie: Het rijsthypotheeksysteem is het duurste populistische programma en het minst effectief omdat degenen die ervan profiteren niet de boeren zijn. (Bron: Bangkok Post, 4 maart 2013)

Woensdag 6 maart
– Zoals Veera Prateepchaikul al in zijn wekelijkse rubriek in Bangkok Post schreef, zal vanwege de droogte de tweede oogst aanzienlijk minder rijst opleveren, die voor het hypotheeksysteem wordt aangeboden. Veera noemde 7 miljoen ton in plaats van de 11 miljoen ton waarmee rekening werd gehouden; Vatchari Vimooktayon, permanent secretaris van het ministerie van Handel, schat 6 miljoen ton.

Het voor het systeem uitgetrokken budget kan daardoor worden teruggebracht van 405 miljard baht naar 300 miljard baht: 200 miljard baht voor de hoofdoogst en 100 miljard voor de tweede oogst. Aanvankelijk werd voor beide oogsten gerekend op 34 miljoen ton rijst.
In het vorige oogstseizoen (2011-2012) werd 21,6 miljoen ton rijst gekocht: 6,9 miljoen ton in de eerste oogst en 14,7 miljoen ton in de tweede oogst. Dit kostte de overheid 336 miljard baht.
In de prijs die de boeren krijgen, 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), komt geen verandering. Het heeft er even op geleken dat die prijzen verlaagd zouden worden, maar dat idee is snel verlaten na dreigende taal van boerenleiders.

Donderdag 7 maart
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, moet hoogstwaarschijnlijk een beroep doen op collegabank GSB om het systeem te financieren. De BAAC moet al hogere risicopremies betalen in het interbancaire verkeer vanwege zorgen over de stabiliteit van het hypotheeksysteem en de liquiditeit van de bank.

De kosten van het hypotheeksysteem voor het rijstseizoen 2012-2013 worden geschat op 300 miljard baht. Van dit bedrag wordt 141 miljard baht gefourneerd door het Public Debt Management Office. De rest moet komen van afdrachten van het ministerie van Handel uit verkopen van rijst, opgekocht in het vorige seizoen. Maar hier wringt de schoen, want die rijst is zo goed als onverkoopbaar vanwege de hoge prijs die de regering de boeren betaalt.
De BAAC zou het resterende geld kunnen lenen, maar de regering is niet erg genegen garant te staan, omdat ze die ruimte zelf wil gebruiken om haar infrastructurele plannen de komende jaren te kunnen uitvoeren. Dus zal de Goverment Savings Bank te hulp moeten schieten.
Zoals gisteren al gemeld helpt Moeder Natuur een handje, want door de droogte wordt aanzienlijk minder rijst geoogst dan verwacht en dat levert een leuk financieel voordeel op. Niet voor de boeren natuurlijk, maar voor het ministerie.

GI-registratie voor Hom Mali Thung Kula Rong Hai
8 maart – Nu Hom Mali Thung Kula Rong Hai jasmijnrijst, die op het Rong Hai plateau wordt verbouwd, een GI-erkenning in de wacht heeft gesleept, gaat Thailand proberen ook voor sangyod rijst (paarse rijst) uit de provincie Phattalung en zijde uit Isaan zo’n erkenning te krijgen. Voor de zijde behalve in de EU ook in Asean. Aanvragen voor een GI-registratie van Doi Chang en Doi Tung koffie zijn in behandeling.
De GI-registratie voor de jasmijnrijst is maandag van de Europese Unie verkregen na een martelgang van 5 jaar. Thailand had de naam jasmijn rijst, of khao hom mali, willen laten registreren, maar vijf EU-landen waaronder Nederland verzetten zich daartegen omdat die naam niet specifiek genoeg voor Thailand was. De huidige naam mag wel.
Hom Mali Thung Kula Rong Hai wordt op 2 miljoen rai verbouwd in Surin, Maha Sarakham, Buri Ram, Si Sa Ket, Roi Et en Yasothon. Het internationaal erkende GI-systeem beschermt een product, zodat concurrenten de naam niet misbruiken. Het meest bekende voorbeeld van een door GI beschermd product is champagne.

Regering geeft toe: we lijden verlies op rijstverkoop
8 maart – Eindelijk breekt het uur van de waarheid aan: Thailand zal zijn gigantische rijstvoorraad, opgekocht in het kader van het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, tegen een groot verlies moeten verkopen. Minister Nawatthamrong Boonsongpaisan (PM’s Office) heeft dat donderdag schoorvoetend moeten toegeven.

Verkoop van de rijst is dringend gewenst want de regering staat voor voor 476,89 miljard baht in het krijt bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het programma voorfinanciert. Het minister van Handel heeft tot nu toe slechts 65 miljard aan de staatsbank overgemaakt uit rijstverkopen.
Wil de regering het programma voortzetten, dan zal ze de komende maanden de in het rijstseizoen 2011-2012 en de eerste oogst van het seizoen 2012-2013 snel moeten verkopen, want de magazijnen liggen barstensvol en hoe langer de rijst er ligt, hoe meer de kwaliteit terugloopt.
Het hypotheeksysteem is [op aandringen van oud-premier Thaksin] door de regering Yingluck van stal gehaald met als doel het inkomen van boeren te verhogen. Ze betaalt prijzen die circa 40 procent boven de marktprijzen liggen. Volgens de regering had dit geen probleem hoeven zijn, omdat de prijs van rijst op de wereldmarkt zou stijgen. De prijs is echter nauwelijks gestegen, waardoor Thaise rijst onverkoopbaar is, de export is ingezakt en Thailand als ’s werelds rijstexporteur nummer 1 is ingehaald door Vietnam en India.
Sinds de introductie is van vele kanten al aangedrongn op herziening van het programma omdat het een grote aanslag op ’s rijks financiën doet en niet de boeren, maar de molenaars, grootgrondbezitters en corrupte politici ervan profiteren. Het rijstseizoen 2011-2012 leverde een verlies van 140 miljard baht op en dit bedrag zal oplopen naar meer dan 210 miljard baht voor het seizoen 2012-2013. Een klein ‘lichtpuntje’ is het feit dat de opbrengst van de tweede oogst lager dan verwacht is als gevolg van de droogte. Pech voor de boeren, maar voordelig voor de regering die minder rijst hoeft op te kopen.
Jac Luyendijk van Swiss Agri Trading SA zegt dat de vooruitzichten voor de rijstprijs op de lange termijn somber zijn. ‘Het probleem wordt groter en groter vanwege de stijgende rijstvoorraden van Thailand. Wanneer Thailand die begint te verkopen, zitten we de komende jaren opgescheept met heel lage rijstprijzen.’
(Bron: website Bangkok Post, 7 maart 2013; merkwaardigerwijs staat dit artikel niet in de papieren krant)

Zondag 10 maart
– De Thai Farmers Association dreigt met een rally als het National Rice Policy Committee (NRPC) niet snel het hypotheeksysteem voor rijst in werking stelt voor de tweede oogst. De commissie annuleerde begin deze maand haar vergadering, nadat de permanent secretaris van het ministerie van Handel had gesuggereerd de hypotheekprijs te verlagen. Een suggestie die ze snel moest inslikken na dreigementen van boeren.

De NRPC vergadert nu op 11 maart. Wanneer de commissie het groene licht geeft, kunnen boeren hun rijst inleveren en 15.000 baht voor een ton witte rijst incasseren. Dat wil zeggen wanneer ze een molenaar vinden die de rijst accepteert, want grote molenaars zijn volgens de TFA momenteel niet erg happig om rijst op te slaan omdat ze bang zijn dat de kwaliteit terugloopt en ze verlies lijden.
Dat alles is het gevolg van de onverkoopbaarheid van Thaise rijst die door de regering tegen prijzen die zo’n 40 procent boven marktprijzen liggen, wordt opgekocht. De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het programma voorfinanciert, dreigt al in geldnood te komen. Er zijn ook berichten dat boeren erg lang op hun geld moeten wachten.
Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development Research Institute, stelt voor dat de regering de opgekochte rijst (uit het vorige rijstseizoen en de eerste oogst van dit seizoen) verkoopt via veilingen en de Agricultural Futures Exchange of Thailand. Dat zal snel moeten gebeuren, zodat de BAAC niet in de problemen komt. En de rijst zal met verlies moeten worden verkocht, iets wat minister Minister Nawatthamrong Boonsongpaisan (PM’s Office) donderdag schoorvoetend heeft moeten toegeven.
Veilingverkopen zijn volgens Nipon beter dan ‘geheime’ verkopen en de zogeheten ex-warehouse methode, waarbij de kopers de transportkosten moeten betalen. ‘De vraag is weer of de regering de bittere waarheid onder ogen wil zien dat de rijst sub-standaard  of van lage kwaliteit is en dat ook rijst is aangeboden die niet voldoet aan de specificaties.’
Volgens Nipon lijdt de regering over het rijstseizoen 2011-2012 een verlies van 175 miljard baht, gebaseerd op de gemiddelde verkoopprijs van rijst gedurende die periode. De regering kocht 21,6 miljoen ton op. Het ministerie van Handel schat dat de tweede oogst van dit seizoen 7 tot 9 miljoen ton rijst oplevert, minder dan verwacht als gevolg van de droogte.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) is niet meer verantwoordelijk voor financiële zaken die met het hypotheeksysteem te maken hebben. Hij is vervangen door minister Nawatthamrong Boonsongpaisan van het kantoor van de premier. De krant meldt het zonder enige toelichting, maar de betekenis daarvan kan niemand ontgaan.

Maandag 11 maart
– Vandaag vergadert het National Rice Policy Committee over het rijsthypotheeksysteem voor de tweede oogst. Het Internal Trade Department (ITD) heeft al laten weten dat de hypotheekprijs van 15.000 (witte rijst) en 20.000 baht (Hom Mali) ongewijzigd blijft. Wel zal de commissie overwegen aanvullende kwaliteitscriteria te stellen voor de ingeleverde rijst en het ITD gaat met andere diensten de smokkel van rijst uit buurlanden te lijf.

Naar verwachting leveren de boeren 7 miljoen ton paddy in, hetgeen de regering 105 miljard baht kost. In magazijnen en silo’s ligt nog het grootste deel van de oogst van het vorige seizoen en de eerste oogst van dit seizoen. Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (PM’s Office) gaf vorige week toe dat die rijst met verlies zal moeten worden verkocht, omdat de hypotheekprijzen 40 procent boven de marktprijzen liggen.
Oppositieleider Abhisit waarschuwt ervoor de rijst niet tegen afbraakprijzen op de wereldmarkt te dumpen, want dat is in strijd met WTO-regels (World Trade Organisation). Het zou tot vergeldingsmaatregelen van andere rijstexporterende landen kunnen leiden.

Dinsdag 12 maart
 – Zoals verwacht heeft het National Rice Policy Committee de hypotheekprijs van rijst voor de tweede oogst van dit seizoen gehandhaafd op 15.000 (witte rijst) en 20.000 baht (Hom Mali). Om de kwaliteit van de op te kopen rijst te verhogen, geldt als voorwaarde dat de rijst niet korter dan 100 dagen mag zijn verbouwd en niet eerder zijn geoogst.

Het ministerie van Landbouw werkt aan een zoneringplan voor de rijstverbouw. In zones, waarin het risico op droogtes bestaat, mag niet meer twee keer geoogst worden. Rijst uit die zones zal vermoedelijk van het hypotheeksysteem worden uitgesloten. Het plan moet er binnen twee maanden liggen.

Donderdag 14 maart
– Ministeries en overheidsdiensten moeten de door geldzorgen geplaagde Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) voor de financiering van het rijsthypotheeksysteem te hulp schieten. Ze mogen minder lenen, zodat de BAAC 224 miljard baht kan lenen voor de rijstoogst van het seizoen 2012-2013.

Gisteren ging het kabinet akkoord met het voorstel van de bank om alvast 74,2 miljard baht te lenen dat gebruikt gaat worden als een ‘revolving fund’ ter financiering van de hypotheeksystemen voor rijst en andere agrarische producten. Het ministerie van Financiën heeft eerder al een garantie verleend voor een lening van 150 miljard baht.
Naar verwachting kost het (kostbare) rijsthypotheek systeem dit jaar 410 miljard baht. Hoeveel daarvan terugverdiend kan worden, is koffiedikkijken. Volgens sommige leden van het Rice Policy Committee gaat de prijs van rijst op de wereldmarkt omhoog, aldus een vice-president van de BAAC. Dat zou goed nieuws zijn voor de regering, want de warenhuizen en silo’s liggen barstensvol met duur opgekochte rijst in het seizoen 2011-2012 en de eerste oogst van dit seizoen. Die prijsverhogingen zouden te danken zijn aan natuurrampen.
Maar Somporn Isvilanonda van het Knowledge Network Institute of Thailand gelooft er niets van. India, thans ’s werelds grootste rijstexporteur, heeft enorme voorraden, die snel verkocht moeten worden en Vietnam, exporteur nummer 2, heeft geen last van natuurrampen.

Zondag 17 maart
– Al eerder gemeld: minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) is niet langer verantwoordelijk voor alle financiële zaken die met het hypotheeksysteem voor rijst te maken hebben. Volgens ingewijden is dat gedaan om te voorkomen dat hij politiek beschadigd raakt, want het systeem begint aan alle kanten te kraken.

In januari zag Kittiratt blijkbaar de bui al hangen, want toen trad hij af als voorzitter van de Raad van Bestuur van de door geldzorgen geplaagde Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC), een post die hij q.q. vervulde. De voorzitterspost is nu in handen van zijn vice-minister Tanusak Lek-uthai, iemand die nauwe banden heeft met Thaksin’s zuster Yaowapa. Niet eerder is het voorkomen dat een vice-minister voorzitter van de RvB van de BAAC is.
Alvorens Kittiratt de voorzittershamer doorschoof, heeft hij de Raad van State gevraagd of hij dat mocht doen en dat mocht hij. De functie valt niet te benijden, want de BAAC heeft grote moeite voldoende gelden op te hoesten voor het peperdure systeem.
De overige rijstwerkzaamheden van Kittiratt worden nu gedaan door minister Niwatthamrong Bunsongphaisan, verbonden aan het kantoor van de premier. Hij is de verbindingsschakel tussen het ministerie van Financiën en Handel. Niwatthamrong heeft weer nauwe banden met Thaksin en Yaowapa, want zo gaat dat nu eenmaal in Thailand. En de minister van Handel, verantwoordelijk voor de verkoop van de door de regering opgekochte rijst, is close met Yaowapa.
Kittiratt wordt ook op een ander beleidsterrein uit de wind gehouden, namelijk het plan om 2,2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken. Alhoewel sommige leden van Pheu Thai vinden dat Kittiratt het niet goed doet op Financiën, heeft hij blijkbaar nog de volle steun van Yingluck, aldus de rubriek About Politics in Bangkok Post van zaterdag.
– De eerste twee maanden van dit jaar bedroeg de rijstexport 1,04 miljoen ton en dat is meer dan India (960.000 ton) en Vietnam (750.000 ton) exporteerden. India en Vietnam haalden Thailand vorig jaar in als ’s werelds grootste rijstexporteur.
Tikhumporn Natvaratat, adjunct-directeur-generaal van het Foreign Trade Department, is in zijn nopjes want dat zou betekenen dat de export, die vorig jaar dramatisch is ingezakt, herstellende is. Gemiddeld deed de Thaise rijst in januari en februari $711 per ton tegen $688 vorig jaar.
– Het panel dat over de rijstverkopen uit de regeringsvoorraad beslist, gaat akkoord met de verkoop van 20.000 ton Hom Mali (jasmijnrijst) aan de Public Warehouse Organization en 10.000 ton witte rijst aan de Marketing Organization for Farmers, beide bestemd voor de binnenlandse markt. Voorts heeft de PWO toestemming gekregen voor de koop van 20.000 ton, die in 5 –kilozakken naar China wordt verkocht. En ten slotte wordt 40.000 ton oude rijst uit de seizoenen 2003-2005 verkocht om verwerkt te worden tot veevoer. Die rijst is niet meer geschikt voor menselijke consumptie.

Dinsdag 19 maart
– Veel consumenten eten beschimmelde of muffe rijst die gevaarlijk kan zijn en het risico op kanker vergroot, zegt Banchob Junhasavasdikul, oprichter van het Balavi Natural Medicine Center in een interview met Isranews. Schimmelrijst heeft een vieze geur nadat het gekookt is. Volgens Banchob kunnen consumenten beter op gebroken rijst overstappen omdat het gemakkelijker is groene stukjes rijst waarvan de kwaliteit is teruggelopen, te herkennen. Santi Boonsiro, directeur van SGS Agricultural Services, adviseert rijst twee- tot driemaal te wassen alvorens te koken.

Volgens een artikel in Bangkok Post beginnen veel mensen zich af te vragen of het wel veilig is rijst te eten, die jaren opgeslagen is geweest. Een veiligheidheidsgarantie kan niemand geven, want functionarissen van het Medical Science Department doen geen onderzoek naar de kwaliteit van de rijst. Volgens Banchob om de regering niet te irriteren.
De veiligheidsvraag is urgent nu de regering in het kader van het hypotheeksysteem de rijst tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen, opkoopt. Het systeem heeft boeren gestimuleerd zoveel mogelijk rijst te verbouwen en zich niet om de kwaliteit te bekommeren. Naar schatting ligt thans in warenhuizen en silo’s 18 miljoen ton rijst, opgekocht in het seizoen 2011-2012 en de eerste oogst van 2012-2013.
De vraag is: onder welke condities wordt die bewaard? Want om de rijst goed te houden, dient de opgekochte rijst een vochtigheidsgraad van niet meer dan 14 procent te hebben, bij een lage temperatuur bewaard te worden en de opslagplaats moet goed geventileerd zijn. The answer is blowing in the wind, vermoed ik zo.

Woensdag 20 maart
– Het hypotheeksysteem voor rijst vernielt de verbouw van organische rijst en dupeert gemeenschappelijke rijstmolens en coöperaties, schrijft Prapas Pintobtaeng, assistent-hoogleraar politicologie aan de Chulalongkorn universiteit, in Bangkok Post. Die molens sluiten een voor een omdat ze het zich niet kunnen veroorloven de rijst op te kopen tegen dezelfde prijs die de overheid biedt.

De molens en coöperaties zijn destijds met steun van de overheid opgezet om het probleem van de fluctuerende rijstprijs te ondervangen. Ze zijn ook een middel om de onderhandelingspositie van de boeren tegenover de tussenhandel te versterken. Het hypotheeksysteem heeft die positie ondermijnd.
Prapas geeft in zijn artikel het voorbeeld van de Kud Chum gemeenschapsmolen in Yasothon, die gespecialiseerd is in organische rijst. De pelmolen heeft een capaciteit van 60 ton per dag. Er waren 600 boeren lid van, die organische rijst verbouwden, nu nog 379. De rest is overgestapt op chemisch verbouwen en verkoopt de rijst aan de regering.
Boeren in geïrrigeerde gebieden zijn overgestapt op snel groeiende rijstsoorten om hun oogst te vergroten. Het maakt hen niet uit welke rijstsoorten ze verbouwen. Het maakt hen ook niet uit hoe armzalig de kwaliteit is, want ze krijgen hoe dan ook dezelfde prijs.
De rijstkwaliteit is belangrijk, stelt Prapas. De afgelopen 20 à 30 jaar hebben regeringen boeren aangemoedigd om de rijstkwaliteit te verbeteren. De verbouw van organische rijst werd in tal van ontwikkelingsplannen genoemd. Helaas is de rijstkwaliteit nooit een zorg van deze regering geweest.

Donderdag 21 maart
– Achttien rijstsoorten die korter dan 110 dagen hebben gegroeid, worden niet meer geaccepteerd voor het hypotheeksysteem voor rijst. De maatregel is bedoeld om de kwaliteit van de opgekochte rijst te verhogen. Die kort groeiende variëteiten hebben een slechte kwaliteit, ze zijn niet erg populair en ze produceren betrekkelijk weinig witte rijst wanneer ze gepeld zijn.

Het verbod zal vermoedelijk op weinig weerstand stuiten, daar de meeste boeren weten dat die soorten substandaard zijn en een lage productiviteit hebben. De regering verwacht in de tweede oogst 7 miljoen paddy op te kopen, waarvoor een bedrag van 105 miljard baht nodig is.

Vrijdag 22 maart
– Vice-minister Nattawut Saikuar (Handel) geeft toe dat het hypotheeksysteem voor rijst gebukt gaat onder schulden. Maar hij blijft het systeem steunen omdat het de economie stimuleert. De vice-minister kreeg het gisteren voor zijn kiezen tijdens een parlementsvergadering. Democraat Yuparat Bua-in zette frontaal de aanval op hem in.

Nattawut weigerde te zeggen hoe hoog de verliezen zijn. Pas aan het eind van het jaar heeft hij de precieze cijfers. Volgens Nattawut is de BTW-opbrengst dankzij het systeem gestegen met 100 miljard baht.

Zondag 24 maart
– Ze vertrouwden het eerder al niet en ze vertrouwen het nog steeds niet. Het onderzoeksrapport naar een rijstdeal van de regering met China kan de critici niet overtuigen. Er zit een luchtje aan. Iets anders had Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, eigenlijk ook niet verwacht.

‘Het zou raar zijn als het rapport iets verkeerd zou vinden met de G2G deal (Government to Government). Maar waarom kocht China niet direct rijst van de Thaise regering in plaats van GSGS Import and Export Corporation, een in China gevestigd bedrijf dat niets met rijst te maken heeft, te autoriseren rijst voor haar voorraad te kopen?’
De omstreden rijstverkoop kwam in november al ter sprake tijdens het zogeheten censure debate in het parlement. Oppositiepartij Democraten beweerde dat de regering liegt over G2G-contracten en een medeplichtige was in de desbetreffende rijstdeal. De partij beschuldigde het Thaise bedrijf Siam Indica ervan GSGS als dekmantel te gebruiken om zelf te profiteren van het rijsthypotheeksysteem. De rijst zou ook nooit verscheept zijn, maar werd binnenlands verkocht.
Vatchari Vimooktayon, permanent secretaris van het ministerie van Handel, zei vrijdag dat die beschuldiging niet waar is. Uit onderzoek bij elf verantwoordelijke diensten is van enige onregelmatigheden niets gebleken. GSGS is een echt Chinees staatsbedrijf, gevestigd in de provincie Guangdong.
De Democraten willen nog steeds bewijsmateriaal zien: het koopcontract tussen China en Thailand, de letter of credit, de autorisatie van GSGS door China, een brief van GSGS dat Siam Indica de rijstdeal namens haar mag afsluiten en bewijs dat China dit bedrijf heeft geautoriseerd namens haar te handelen.

Maandag 25 maart
– De provincies Chanthaburi, Trat, Sa Kaeo en Chachoengsao komen in aanmerking voor een ‘rice trading zone’, waarin rijst uit Cambodja voor de export wordt verwerkt. Het Department of Foreign Trade moet nog beslissen of de zone in één provincie komt of alle. Nadat de geïmporteerde rijst is verwerkt, wordt ze geëxporteerd naar de EU. Daarbij kan Thailand profiteren van het Generalised System of Preference dat voor Cambodja geldt, omdat de rijst uit Cambodja afkomstig is.

Volgens adjunct-directeur-generaal Tikhumporn Natvaratat moeten de Thaise boeren nog wel even overtuigd worden dat zij geen nadeel van de zone ondervinden. Tikhumporn denkt dat het project de smokkel van rijst uit Cambodja naar Thailand kan voorkomen. Cambodjaanse rijst wordt naar Thailand gesmokkeld om te profiteren van de hoge prijzen in het hypotheeksysteem.
– Nog meer over rijst. Een PR-stunt, zo noemt Chukiat Opaswong, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, de verlenging tot 2016 van het Memorandum of Understanding met Bangladesh over de levering van parboiled rijst. ‘Iedereen kan een MoU tekenen’, zegt hij, erop wijzend dat Bangladesh voornamelijk Indiase rijst importeert die veel goedkoper is.

Dinsdag 26 maart
– Het hypotheeksysteem voor rijst ondergaat vanaf de tweede oogst van het seizoen 2014 een belangrijke wijziging: de rijst verbouwd in gebieden die daarvoor niet geschikt zijn, komt niet meer in aanmerking voor het systeem omdat de kwaliteit onder de maat is. Ook voor andere producten, zoals tapioca, suikerriet, maïs, rubber en oliepalm, wil het ministerie van Landbouw een zoneringssysteem ontwikkelen.

Oogstzonering heeft voor boeren het voordeel dat ze beter de kwaliteit en het volume van hun oogst kunnen voorspellen en het reduceert risico’s van fluctuaties in prijs en logistieke kosten. Naar verwachting is het zoneringsplan in mei klaar. De eerste rijstoogst van het seizoen 2014 valt nog niet onder het plan.
Sommige boeren en academici betwijfelen of het zoneringsplan er ooit komt. Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development Research Institute, zegt dat zo’n plan al 30 jaar een droom van het ministerie van Landbouw is geweest.
Prasit Bonchuey, president van de Thai Farmers Association, verwacht veel protesten van boeren omdat 80 procent van de 3,7 miljoen boeren die rijst verbouwen, land huren en niet in staat zijn een geschikt gebied te kiezen om er rijst te verbouwen.
Prasit zegt de regering talloze malen te hebben gewaarschuwd dat het beleid om elke rijstkorrel op te kopen, uiteindelijk tot problemen zal leiden. Nou, dat is al aan het gebeuren, want de te duur opgekochte rijst is onverkoopbaar en voorfinancier BAAC heeft grote moeite de boeren tijdig uit te betalen. [BAAC=Bank of Agriculture and Agricultural Cooperation]
– Wanneer het hypotheeksysteem ook in het volgende rijstseizoen wordt toegepast, stijgt de staatsschuld naar 50 procent en komt de creditrating van Thailand in gevaar, schrijft Wichit Chantanusornsiri in Bangkok Post.
De angst dat de staatsschuld door het plafond van 60 procent van het bruto binnenlands product breekt, is niet overdreven, want thans bedraagt de staatsschuld 44 procent van het bbp, terwijl leningen van 2 biljoen baht (voor infrastructuur) en 350 miljard baht (watermanagement) eraan komen. Bovendien kost het hypotheeksysteem het komend oogstseizoen niet 500 miljard baht, zoals begroot, maar 180 miljard baht meer, zegt een bron bij het ministerie van Financiën.
Wat daarvan door middel van rijstverkopen terugvloeit is hoogst onzeker. De regering koopt de paddy van de boeren op voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen, en prijst zichzelf daarmee de markt uit. Dat moet een keer fout gaan. De voorraden stapelen zich op en de magazijnen en silo’s barsten al uit hun voegen.
Somporn Isvalanonda, fellow bij het Knowledge Network Institute of Thailand, verwacht dat aan het eind van dit seizoen het uur van de waarheid slaat. Een blessing in disguise is de droogte waardoor de regering minder rijst van de tweede oogst hoeft op te kopen.
– International Rice and Products Co, dat al 30 jaar rijst exporteert, heeft zijn bakens verzet nu de concurrentie op de wereldmarkt steeds groter wordt en de kosten van chemicaliën toenemen. In 2011 richtte het Medifoods (Thailand) op en begon organische rijst te verbouwen.
Begonnen met 2.000 rai groeide het areaal vorig jaar naar 7.000 rai en dit jaar is het streven 20.000 rai. Het land wordt bebouwd door zo’n duizend contractboeren, die – niet onbelangrijk – voor de rijst 1.000 baht per ton meer krijgen dan de regering betaalt.
De boeren verbouwen Hom Mali (jasmijnrijst) en Rice Berry, een rijstvariëteit ontwikkeld door de Kasetsart universiteit. De paarse Rice Berry is een kruising van Homnil en Khao Dok Mali 105 en rijk in voedingsstoffen. De geoogste rijst wordt snel bij Liang Charoen gedroogd en gepeld, zodat de voedingsstoffen bewaard blijven. De rijst is gecertificeerd door de Duitse BCS.
De eerste oogst bedroeg de opbrengst per rai 400 kilo. In het tweede jaar verdubbelde die al als gevolg van het verbeterde ecosysteem. Wanneer de 20.000 rai in gebruik zijn, verwacht Medifoods op een productie van 10.000 ton paddy oftewel 6.600 ton gepelde rijst uit te komen.
Voor de nabije toekomst wil het bedrijf andere producten met een hoge waarde ontwikkelen, zoals organische zemelen voor consumptie en verwerking in voedingssupplementen. De uitbreiding van het assortiment biedt het bedrijf de mogelijkheid organische rijst tegen bescheiden prijzen te verkopen, waardoor meer consumenten worden aangetrokken.

Zondag 31 maart
– Voor de tweede oogst van het rijstseizoen 2012-2013 trekt de regering een budget van 74,2 miljard baht uit. Verwacht wordt dat 7 van de 9 miljoen ton geoogste rijst wordt aangeboden voor het hypotheeksysteem voor rijst. Boeren ontvangen dan 15.000 baht voor een ton witte wijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst). De totale uitgaven voor de twee oogsten komen op 224,2 miljard baht.

Wat daarvan teugverdiend kan worden, is koffiedik kijken. De regering betaalt 40 procent meer dan de marktprijs, dus zal de opgekochte rijst alleen met verlies kunnen verkopen. Het hypotheeksysteem wordt voorgefinancierd door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. Boeren klagen dat ze erg lang op hun geld moeten wachten.

Zondag 7 april
– Behalve de hoge prijs die de regering aan de boeren voor hun paddy betaalt (40 procent boven de marktprijs) vormt ook de dure baht een belangrijke handicap bij de verkoop van de rijst aan het buitenland. Niettemin houdt minister Boongsong Teriyapirom (Handel) dat het dit jaar zal 8 miljoen ton rijst [het bericht noemt ook 6-7 miljoen ton] via G2G-contracten te verkopen (government-to-government). Maar dat zei hij ook al vorig jaar en toen is een armzalige 1,4 miljoen ton verkocht.

De Thai Rice Exporters Association (TREA) acht 6,5 miljoen ton realistischer. De vereniging tast nog steeds in het duister aan wie die rijst vorig jaar is verkocht en tegen welke prijs. De minister zegt dat onderhandelingen op komst zijn met Zuid Korea, China, Nigeria en Guinea. Binnenkort vliegt hij naar Zuid Afrika voor gesprekken over rijstdeals. Op dit moment kost Thaise rijst $560 per ton en op de binnenlandse markt 15.200 tot 15.500 baht.

Regering heeft zich in de nesten gewerkt met hypotheeksysteem voor rijst
De kogel is door de kerk. Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) heeft eindelijk gezegd wat iedereen al wist dat hij moest zeggen. De regering, zei hij vrijdag, gaat miljoenen tonnen rijst uit ’s lands overvolle magazijnen verkopen. Ze gaat proberen de rijst aan buitenlandse regeringen te verkopen en binnenlands te veilen. Wat hij er niet bij zei, maar iedereen ook wel weet: de bevolking betaalt het gelag.

Het tijdstip kon niet ongunstiger worden gekozen, want de prijs op de wereldmarkt zakt voortdurend. Twee jaar geleden bracht een ton rijst US$371 op, vorige week $315, of 15 procent minder. En dat is nog een gemiddelde prijs; niet wat Thailand ontvangt. In sommige gevallen krijgt het meer. Khao hom mali, de beroemde Thaise jasmijnrijst, vangt aanzienlijk meer en is in Noord Amerika verreweg de best verkochte importrijst. Maar de gewone rijst zal onder het wereldgemiddelde verkocht moeten worden.
Een econoom van het International Rice Rearch Institute in de Filippijnen zegt twee dingen open en bloot, die ook gezegd zouden moeten worden in Thailand. Ten eerste: de regering zal haar buitenlandse verkopen moeten subsidiëren. Doet ze dat niet, dan wordt er niets verkocht. Ten tweede: de Thaise verkopen zullen de wereldprijzen verder verzwakken. Alle belangrijke rijstproducerende landen hebben al overschotten, dus de Thaise verkopen zullen de prijs verder drukken.
De regering heeft zich met het hypotheeksysteem in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Wanneer ze het systeem verandert [lees: de boeren minder betaalt dan 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali; prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen], zullen de boeren, die de huidige regering in het zadel hebben geholpen, in opstand komen. Subsidieert ze de export, dan krijgt ze te maken met rechtsgedingen van andere rijstexporterende landen en de Wereldhandelsorganisatie. En uiteindelijk is de Thaise belastingbetaler de pineut.
(Bovenstaande tekst is een samenvatting van het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post, 8 april 2013)

Vrijdag 12 april
– De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives gaat haar surplus liquiditeit gebruiken voor betalingen aan boeren in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst, indien het de regering niet lukt rijst uit de zich opstapelende voorraad te verkopen. De bank, die het hypotheeksysteem voorfinanciert, heeft een liquiditeit van 227 miljard baht, oftewel 21,86 procent van de uitstaande deposito’s, wat driemaal zo veel is als de Bank of Thailand eist.

Het ministerie van Financiën neemt alle kosten voor zijn rekening die voortkomen uit het gebruik van de surplus liquiditeit voor betalingen aan boeren. Het ministerie van Handel verwacht tussen april en december 113 miljard baht uit rijstverkopen te kunnen maken, zodat de tweede oogst gefinancierd kan worden. De regering schat dat ze 7 miljoen ton uit de tweede oogst koopt, waarmee een bedrag van 105 miljard baht is gemoeid.
Voor de volgende hoofdoogst is de verwachting dat 1,75 miljoen boeren niet 15 miljoen ton rijst zullen aanbieden, maar als gevolg van de droogte slechts 11,45 miljoen ton. Dit kost de regering 184 miljard baht in plaats van 240 miljard.

Weer een dreun voor Thaise rijstexport
13 april – Thaise rijst bevat een te hoge concentratie lood, evenals rijst uit onder andere China, Taiwan en India. Een groep researchers van de Monmouth universiteit in New Yersey, heeft vastgesteld dat de rijst 30 tot 60 keer zoveel lood bevat als het toegestane niveau voor kinderen en 20 tot 40 keer voor volwassenen.

Rijst uit Taiwan en China bevatt de hoogste concentraties; rijst uit Thailand, Italië, India, Bhutan en de Tsjechische republiek bevat ook concentraties hoger dan de zogeheten PTTI: Provisional Total Tolerable Intake van de Amerikaanse Food and Drug Administration. Alhoewel tijdens de verwerking de geoogste rijst kan zijn verontreinigd, denken de researchers dat het lood afkomstig is van verontreinigde aarde en irrigatiewater.
Het bericht komt voor de Thaise regering uiterst ongelegen omdat ze opgescheept zit met een gigantische hoeveelheid te duur opgekochte rijst, die lastig te verkopen is. Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, denkt dan ook dat de onderzoeksresultaten een extra negatief effect zullen hebben op de export.
Chookiat vraagt zich wel af waarom de onderzoekers zich hebben beperkt tot geïmporteerde rijst en de in de VS verbouwde rijst niet hebben onderzocht. ‘Heeft de studie wellicht tot doel heeft de verminderde Amerikaanse rijstimporten te rechtvaardigen?’
Tikhumporn Natvaratat, adjunct-directeur-generaal van het Department of Foreign Trade, vindt het moeilijk de studie te geloven. ‘We exporteren al 30 tot 40 jaar naar de Amerikaanse markt. De kwaliteit en veiligheid van de rijst wordt voorafgaand aan elke verscheping gecertificeerd door deskundige surveyors.’

Woensdag 17 april
– Steeds meer boeren in het thuisland van de beroemde Hom Mali (jasmijnrijst), tambon Bangkha, stappen over op gewone rijst. Die is sneller rijp en heeft een hogere opbrengst, waardoor ze meer geld van de overheid kunnen vangen in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst.

Zaterdag 20 april
– De cijfers zijn nog niet definitief, want sommige boeren moeten hun rijst nog inleveren alhoewel de deadline van het hypotheeksysteem voor de hoofdoogst op 31 maart lag. Tot 4 april is 13,402 miljoen ton rijst ingeleverd hetgeen 185,83 miljard baht kostte, uitbetaald door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het systeem voorfinanciert.

Voor de hoofdoogst is een bedrag van 240 miljard baht gereserveerd voor 15 miljoen ton paddy (ongepelde rijst). Naar verwachting koopt de regering van de tweede oogst 7 miljoen ton op voor een bedrag van 105 miljard baht. Begin deze maand is daar mee begonnen.
De regering is bang dat het budget overschreden zal worden, omdat boeren in tien provincies in geïrrigeerde gebieden in beneden-centraal Thailand driemaal oogsten. Vermoedelijk komt de derde oogst voor eind september van het land, wanneer het hypotheeksysteem eindigt. Er bestaat ook enige zorg over boeren die de naam van de huurder van het rijstakker wijzigen en zo misbruik van het hypotheeksysteem maken.

Maandag 17 juni
– Het hypotheeksysteem voor rijst, dat volgens oppositiepartij Democraten een verlies van 260 miljard baht veroorzaakt, is een goed systeem en dient te worden voortgezet. Dit laat oud-premier Thaksin vanuit Dubai via zijn juridisch adviseur Noppadon Pattama weten. Thaksin dringt er bij de regering op aan zo snel mogelijk klare wijn te schenken om zo te voorkomen dat de bevolking door de oppositie op het verkeerde been wordt gezet.

Uit een peiling van de Assumption universiteit onder 1.384 personen in Bangkok en omliggende provincies blijkt 72,1 procent van de respondenten te geloven dat de regering verlies maakt op het systeem en 58,7 procent vindt dat de belastingbetaler daarvoor niet mag opdraaien. Regeringspartij Pheu Thai dient voor het verlies de verantwoordelijkheid te nemen en fondsen te zoeken om het verlies te compenseren. Volgens de meerderheid ondermijnt het systeem het vertrouwen in de regering en dertig procent vindt dat premier Yingluck moet aftreden.
Ook de Suan Dusit Rajabhat universiteit peilde de mening van de bevolking over het hypotheeksysteem, waarin de regering rijst van de boeren opkoopt tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijs liggen. Van de 1.303 ondervraagde personen meent 47,5 procent dat het systeem het vertrouwen van de bevolking in de regering ondermijnt en 42 procent heeft vertrouwen in de oppositie vanwege haar onderzoek naar onregelmatigheden in het programma.
Volgens Democraat Ong-art Klampaibul zou minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) van plan zijn de garantieprijzen te verlagen omdat ze de economie benadelen.

Waarschuwing voor onveilige rijst is fabeltje, zeggen autoriteiten en rijsthandel
18 juni – Verkopen hypermarkets oude rijst uit de regeringsvoorraad, die te zwaar is behandeld met fosfinegas? Op de social media worden consumenten gewaarschuwd geen oude rijst te kopen. Die is doorgaans te herkennen aan een doffe kleur, bevat schilfers en stof en ruikt beschimmeld. De rijst zou gevaarlijk zijn voor de gezondheid en zelfs het risico op kanker vergroten.

Maar de auroriteiten en rijsthandelaren verwijzen deze berichten naar het rijk der fabelen. De door de regering opgekochte rijst wordt niet vaker dan het standaaraantal van tweemaal per jaar behandeld met fosfinegas, een insecticide dat door de FAO wordt aanbevolen. Berichten dat ratten doodgaan nadat ze de te vaak behandelde rijst hebben gegeten, zijn niet waar. Evenmin zijn mensen overleden.
Volgens Pranee Siriphand, directeur-generaal van het Foreign Trade Department, moeten consumenten niet in paniek raken. Overbehandeling is onmogelijk omdat de kosten daardoor toenemen. De berichten zouden tot doel hebben het moeilijker voor de regering te maken om de uitdijende voorraad te verkopen.
Somkiat Makkcayathorn, president van de Thai Rice Packers Association, wuift de geruchten ook weg. Aan de verpakte rijst worden geen anti-schimmel chemicaliën toegevoegd. Dat is ook niet nodig want de verpakte rijst is geslepen en schoon en heeft een vochtigheidsgraad van 12 tot 14 procent.
De Thai Retailers Association heeft gisteren een verklaring uitgegeven, waarin wordt bevestigd dat alle aangesloten winkels hun verpakkingsbedrijven zorgvuldig hebben gekozen. Het selectieproces voldoet aan internationale eisen.
Kudatara Nagaviroj, directeur van Big C Supercenter Plc, zegt dat er niets mis is met de rijst die Big C verkoopt. ‘We inspecteren en verifiëren regelmatig de opslag, het verpakkingsproces en de voedselveiligheid van onze rijstleveranciers.’

Dinsdag 18 juni
– De prijs die boeren voor hun paddy (ongepelde rijst) krijgen, gaat omlaag van 15.000 baht naar maximaal 13.500 baht per ton. Vandaag beslist het kabinet over het voorstel van het National Rice Policy Committee (NRPC) de prijs te verlagen om zo de verliezen op het rijsthypotheeksysteem binnen de perken te houden. Ook stelt het NRPC voor niet alle rijst meer op te kopen.

Volgens het NRPC heeft het controversiële hypotheeksysteem in het eerste jaar (2011-2012) een verlies van 136 miljard baht opgeleverd. Het ministerie van Financiën acht een jaarlijks verlies van 70 tot 100 miljard baht acceptabel teneinde het begrotingstekort niet te ver te laten oplopen.
De NRPC heeft nog niet berekend hoe hoog verlies in het seizoen 2012-2013 zal zijn. Volgens een panel van het ministerie van Financiën bedraagt het verlies op de eerste oogst 84 miljard baht, maar het ministerie van Handel zegt dat het panel 2,5 miljoen ton rijst over het hoofd heeft gezien.
Het verlies van 136 miljard baht is gebaseerd op alle uitgaven, inclusief managementkosten, rente en de geschatte waarde van de resterende voorraad. De prijs is gebaseerd op de laagste marktprijs van 31 januari. In 2011-2012 heeft de regering 21,7 miljoen ton paddy opgekocht voor 352 miljard baht. De waarde wordt geschat op 156 miljard baht en de verkoop op 59,2 miljard baht. Volgens Bartjens komt het verlies zo uit op 136 miljard baht.
Het kabinet heeft vandaag de keuze uit drie voorstellen van het NRPC: verlaging van de garantieprijs met 15 tot 20 procent, verhoging van de winstmarge met 25 procent op de productiekosten, zoals geschat door het ministerie van Agriculture and Cooperatives, of toevoeging van een premie van 10 procent op de marktprijs. [Die laatste twee voorstellen snap ik niet.] Voorts stelt het NRPC voor om in het volgende rijstseizoen 14 à 15 miljoen ton paddy van de verwachte oogst van 26 tot 27 miljoen ton op te kopen.
Volgens omwonenden stinkt de door de regering opgekochte rijst, die in een magazijn in Chachoengsao ligt (foto). De rijst is verontreinigd met meelkevers. Vooral na een regenbui neemt de stank toe.

De kogel is door de kerk: Rijstprijs naar 12.000 baht per ton
19 juni – Vanaf het eind van de maand krijgen boeren niet meer 15.000 maar 12.000 baht voor een ton paddy (ongepelde rijst). Per huishouden bedraagt de vergoeding, die de regering betaalt, maximaal 500.000 baht. Dit heeft het National Rice Policy Committee (NRPC) gisteren besloten ondanks een waarschuwing van de Raad van State dat dit besluit wellicht juridisch aanvechtbaar is.

Minister Boonsong Teriyapirom (Handel), voorzitter van de NRPC, noemt het bedrag van 12.000 baht redelijk omdat de huidige productiekosten 8.000 baht per ton bedragen. Of dit bedrag ook in het volgend seizoen (dat in oktober begint) wordt betaald, is onduidelijk. Boonsong zegt dat de regering daarover nog een beslissing moet nemen.
Atchaporn Jaruchinda, secretaris-generaal van de Raad van State, heeft de regering gewaarschuwd dat het verlagen van de garantieprijs tot juridische complicaties kan leiden. Verlaging betekent dat de regering afstand neemt van haar regeringsverklaring, die ze bij haar aantreden in het parlement aflegde. Atchaporn vindt dat de regering met aanvullende maatregelen moet komen om de boeren te helpen.
Volgens minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) heeft het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst, dat door de huidige regering in 2011 werd ge(her)ïntroduceerd, in het eerste jaar niet een verlies van 260 miljard baht opgeleverd, zoals beweerd door oppositiepartij Democraten, maar 136 miljard baht.
Premier Yingluck benadrukt dat boeren profiteren van het systeem en dat het ten goede komt aan de economie. Ze zegt dat volgens een rapport van de National Economic and Social Development Board (NESDB) de groeicijfers van het bruto binnenlands product zijn toegenomen als gevolg van de economische activiteiten, gestimuleerd door het hypotheeksysteem.
Bangkok Post wijst er daarentegen op dat de NESDB vorige maand haar prognose van ‘s lands economische groei heeft teruggebracht van 4,5-5,5 procent naar 4,2-5,2 procent omdat de export lager zal uitvallen dan eerder verwacht.

Woensdag 19 juni 2013
– Er zitten geen gaten in het dak, een schimmelgeur ontbreekt en meelkevers zijn niet te zien. Gouverneur Rerngsak Mahawinitchaimontri en lokale autoriteiten hebben dat gisteren vastgesteld bij een inspectie van een rijstmagazijn in Phanom Sarakham (Chachoengsao). Volgens omwonenden zou de rijst rotten, omdat die door lekkage van het dak nat geworden is en een onaangename geur verspreiden.

In het magazijn, eigendom van de Marketing Organisation for Farmers, ligt 10.000 ton rijst, in het seizoen 2011-2012 opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Rerngsak zegt dat de rijst zich in goede staat bevindt, maar verslaggevers die ook aanwezig waren, zeggen rijstzakken te hebben gezien die bedekt waren met meelkevers. Die hadden ze niet mogen zien, want de autoriteiten hadden hen meegenomen naar een deel van het magazijn zonder kevers.

Verlaging garantieprijs paddy valt slecht bij boeren
20 juni – De nieuwe prijs van 12.000 baht die boeren vanaf 30 juni krijgen voor een ton paddy (ongepelde rijst), is onacceptabel. Vandaag en morgen komen op diverse plaatsen in het land boeren bijeen om acties voor te bereiden. De boeren voelen zich bedrogen door de regering.

Gisteren besloot het kabinet op voorstel van het National Rice Policy Committee (NRPC) de garantieprijs van 15.000 baht te verlagen. Minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) noemde als redenen de veranderde prijzen op de wereldmarkt, de koersstijging van de baht, de toename van het aanbod van rijst op de wereldmarkt en de noodzaak het verlies op het hypotheeksysteem te beperken. In tegenstelling tot wat gisteren werd gemeld, zou de secretaris-generaal van de Raad van State geen bezwaar hebben.
Vandaag komen vertegenwoordigers van boeren uit twintig provincies in de Central Plains bijeen om een gezamenlijk standpunt te bepalen. Wichian Phuanglamchiak, president van de Thai Farmers Association, vindt dat een eventuele verlaging pas in het volgend seizoen mag ingaan.
In Nakhon Nayok vergaderen vandaag en morgen boeren. Volgens Phrom Boonmachuay, president van de Suphan Buri Farmers Council, is de prijsverlaging geen oplossing voor de grote verliezen van het hypotheeksysteem, maar de grondoorzaak is corruptie en een gebrek aan transparantie.
De Thai Rice Farmers Association bereidt een verzoekschrift aan premier Yingluck voor. President Prasit Boonchoey zegt dat 12.000 baht te weinig is. Het produceren van een ton paddy kost meer dan de 8.000 baht die minister Minister Boonsong Teriyapirom (Handel), voorzitter van de NRPC, dinsdag noemde. Er gaat in de praktijk 15 procent af voor de vochtigheidsgraad, dus bij 12.000 baht per ton houden boeren dan 9.000 tot 9.500 baht per ton over.
‘Boeren maken dan nog steeds een kleine winst, maar die is te klein om de dagelijks kosten van levensonderhoud van hun extended familiy te dekken’, aldus Prasit.
In Chun (Phayao) steken vandaag duizend boeren de koppen bij elkaar. Ze zullen de gouverneur een brief overhandigen, gericht aan premier Yingluck, waarin ze vragen de garantieprijs van 15.000 baht te handhaven.
Volgens Pheu Thai-parlementariër Phaijit Sriworakhan verzetten veel collega’s van hem uit het Noordoosten zich tegen de verlaging. Ze wijzen erop dat het hypotheeksysteem een van de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai was. Het verlagen van de prijs gaat ten koste van de steun die de partij heeft en haar geloofwaardigheid.
Pheu Thai-parlementariër Somkid Chuakhong zegt dat de regering en zijn collega’s erg hard zullen moeten werken om uit te leggen waarom de verlaging nodig is.

Donderdag 20 juni
– Er is geen rijst uit de regeringsvoorraad verdwenen, zeggen het ministerie van Handel en de Public Warehouse Organisation in reactie op mediaberichten dat 2,9 miljoen ton zoek is. Die rijst kon niet verantwoord worden door een panel van het ministerie van Financiën, maar dat kwam, aldus Vatchari Vimooktayon, permanent secretaris van het ministerie van Handel, omdat die nog niet in de boeken was opgenomen.

Niettemin heeft het National Rice Policy Committee (NRPC) een commissie gevormd die de regeringsvoorraad gaat controleren. Het kabinet heeft ook gisteren een andere commissie ingesteld die de rijst gaat inspecteren. De commissie, die uit onafhankelijke surveyors en politie bestaat, moet binnen een maand rapport uitbrengen.

Verlaging garantieprijs rijst: Boeren slijpen de messen
21 juni – Rijstboeren uit 22 provincies in het midden van Thailand dreigen massaal naar Bangkok op te trekken, wanneer de regering niet binnen zeven dagen terugkomt van haar beslissing de garantieprijs van paddy (ongepelde rijst) te verlagen van 15.000 naar 12.000 baht per ton.
Vertegenwoordigers van de Thai Farmers Association (TFA) staken gisteren de koppen bij elkaar om zich te beraden over acties. Ze zullen dinsdag een brief aan premier Yingluck overhandigen met het verzoek de huidige prijs van 15.000 baht te handhaven tot het eind van dit oogstseizoen (2012-2013, tweede oogst) op 15 september. De regering wil de verlaging al op 30 juni laten ingaan en ze heeft een maximum van 500.000 baht per gezin vastgesteld.
Wichian Phuanglamchiak, president van de TFA, zegt dat de boeren geen inspraak in de beslissing hebben gehad, omdat die is genomen op voorstel van het National Rice Policy Committee (NRPC), waarin zij niet vertegenwoordigd zijn. De vergoeding van 12.000 baht zou alleen acceptabel zijn wanneer de volle prijs wordt betaald, maar in de praktijk wordt minder betaald vanwege een te hoge vochtigheid van de rijst en verontreinigingen.
Premier Yingluck liet gisteren weten vast te houden aan de prijsverlaging omdat de prijs van rijst op de wereldmarkt is gezakt. Ook dreigt het hypotheeksysteem een te groot beslag op de begroting te leggen. Yingluck heeft haar ministers, het NRPC en provinciale gouverneurs opgedragen de boeren uit te leggen waarom de verlaging nodig is.
Niettemin hield Yingluck een slag om de arm. ‘Wanneer de wereldmarktprijs omhoog gaat, is de regering bereid de prijzen aan te passen.’ Ze zal de NRPC vragen het voorstel van de boeren in overweging te nemen om de prijs op 13.500 baht vast te stellen in plaats van 12.000 baht.
Niet alleen in de centrale regio maar ook elders in het land kwamen boze boeren bijeen. In Suphan Buri demonstreerden zo’n duizend boeren voor het Provinciehuis voor handhaving van de 15.000 baht tot het eind van het seizoen. Soortgelijke rally’s zijn gemeld uit Ratchaburi en Surin.
De Public Warehouse Organisation heeft haar personeel opdracht gegeven geen rijst in ontvangst te nemen tussen gisteren en 30 juni.

Vrijdag 21 juni
– Met drie maatregelen is de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) bereid boeren tegemoet te komen, die hun paddy (ongepelde rijst) niet voor 15.000 baht per ton kunnen verkopen. De bank denkt aan renteverlaging, nieuwe leenvoorwaarden voor de volgende oogst en privileges bij deelname aan het verzekeringsprogramma van de regering. De raad van bestuur van de BAAC neemt daarover binnenkort een beslissing. De bank schat dat 200.000 boeren met 3 miljoen ton paddy voor de maatregelen in aanmerking komen.

Chanudpakorn Wongseenin, vice-president van de Public Warehouse Organisation (PWO, een van de twee organisaties die de paddy in ontvangst nemen), benadrukt dat boeren tot 30 juni 15.000 baht voor hun paddy krijgen. Vanaf die datum gaat de prijs omlaag naar 12.000 baht, heeft het kabinet deze week besloten. Maar elders in de krant wordt gemeld dat de PWO sinds gisteren tot 30 juni geen rijst meer in ontvangst neemt.
Sommige molenaars zouden na de kabinetsbeslissing al op eigen initiatief besloten hebben geen rijst meer te accepteren en de boeren een zogeheten bai pratuan te verstrekken, waarmee ze de garantieprijs bij de BAAC kunnen incasseren.
President Wichian Phuanglamchiak van de Thai Farmers Association berekent de productiekosten van de boeren op 9.000 tot 10.000 baht per ton. In de praktijk krijgen de boeren niet eens 15.000 baht per ton, maar 11.000 tot 12.000 baht per ton omdat de vochtigheid van de rijst te hoog is, vanwege verontreinigingen of geknoei met de weegschaal.
[In het bericht ‘Verlaging garantieprijs rijst: Boeren slijpen de messen’ worden de  productiekosten in het district Kao Lieo (Nakhon Sawan) op 5.060 baht per ton gesteld. Bovendien zou de opbrengst 1 ton per rai zijn. Gemiddeld bedraagt de opbrengst per rai echter 424, 450 of 680 kilo (Bron: Bangkok Post, 19 december 2011, 19 april 2012)]
– Nu de regering heeft besloten de garantieprijs voor paddy te verlagen van 15.000 naar 12.000 baht per ton, verwacht de Thai Rice Exporters Association dat de export dit jaar aantrekt. Eerder voorspelden de exporteurs 6-6,5 miljoen ton, nu denken ze 7 miljoen ton en in 2014 8 miljoen ton te kunnen exporteren.
Sinds oktober 2011 betaalt de regering voor de paddy een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs ligt. Voor het eerste seizoen 2011-2012 wordt rekening gehouden met een verlies van 136,9 miljard baht.
Of het inderdaad lukt om de export op te stuwen, hangt af van de reactie van Vietnam en India op Thailands prijsverlaging. Die zouden ook hun prijzen kunnen verlagen, waardoor Thailand’s voordeel wegvalt. Op de wereldmarkt is de prijs van een ton 5% witte Thaise rijst dit jaar gezakt naar $532, het laagste bedrag sinds januari 2012. Rijst van dezelfde kwaliteit uit India kost $445 en Vietnam $370.
– De Thai Chamber of Commerce (TCC) dringt er bij de regering op aan open kaart te spelen bij de verkoop van rijst uit haar voorraad. Stop met de geheime verkopen en keer terug naar het veilingsysteem, want een veiling levert veel minder verliezen op.
Het verlies op het hypotheeksysteem bedroeg volgens het ministerie van Financiën het eerste jaar 136 miljard baht. Dat bedrag is gebaseerd op alle uitgaven, inclusief managementkosten, rentebetalingen en de geschatte waarde van de rijstvoorraad per 31 januari.
Het Rice Policy Committee heeft nog geen verliescijfers voor het huidige seizoen bekendgemaakt. Het ministerie van Financiën schat het verlies tot nu toe op 84 miljard baht (eerste oogst).
Isara Vongkusolkit, voorzitter van de TCC, maakt zich ernstig zorgen over het hypotheeksysteem, zowel over de inkoop- en verkoopcijfers, omvang van de regeringsvoorraad, winst/verliescijfers en mogelijke toekomstige verliezen die nog vertrouwelijk worden gehouden.
‘Deze tweeslachtigheid ondermijnt het vertrouwen van de bevolking en het bedrijfsleven en zal uiteindelijk de credit rating van het land beïnvloeden en de kosten van leningen voor de overheid en het bedrijfsleven verhogen.’
De TCC steunt het beleid van de regering om het inkomen van arme boeren te verhogen, maar dat moet gebeuren zonder de markt te verstoren. Beter is het om boeren te stimuleren efficiënter te produceren, om de productiekosten te verlagen, bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs en door kunstmest ter beschikking te stellen alsmede rijstvariëteiten die beter tegen regen bestand zijn.

Zaterdag 22 juni
– De grote rijstverpakkingsbedrijven ontkennen dat ze rijst uit de regeringsvoorraad kopen. Ze betrekken hun rijst van contractmolenaars of kopen die direct bij de boeren. De verpakkers zeggen dat de rijst die de regering in voorraad heeft, te oud is en in veel gevallen al jaren opgeslagen ligt.

Over de kwaliteit van de binnenlandse rijst zijn recentelijk twijfels gerezen. Ze zou niet goed bewaard worden, te vaak behandeld zijn met fosfinegas en beschimmeld zijn. De regerings zit nog steeds met een voorraad van 17 tot 18 miljoen ton rijst uit het seizoen 2011-2012 in haar maag, omdat ze in het kader van het hypotheeksysteem de rijst voor prijzen heeft gekocht die 40 procent boven de marktprijs liggen.
Yongyut Phurkmahadamrong, vice-president van CP Intertrade Co, verpakker van het merk Royal Umbrella, zegt dat zijn bedrijf de rijst biologisch test op microben en vergiften en bepaalt of de rijst te vaak uitgegast is. Wanneer op de rijstverpakking de certificering GMP en HACCP wordt vermeld, is de rijst absoluut veilig. CP Intertrade betrekt haar rijst van veertig contractmolenaars. De rijst wordt in twee fabrieken in de provincie Ayutthaya verwerkt.
Een ander bedrijf, Soonthorptanyasap Co (van het merk Kai Kaijae), zegt dat het bedrijf en andere verpakkingbedrijven de rijst direct van boeren en molenaars betrekken. Alhoewel de regering bovenmarktprijzen betaalt, blijven ze Soonthorptanyasap trouw. Maar het bedrijf moet wel meer voor de rijst betalen vanwege de hogere prijs die de regering biedt. (Zie pagina Rijst 2)
– Nog meer rijst. Een subcommissie van de Senaat gaat de National Anti-Corruption Commission vragen onderzoek te doen naar onregelmatigheden bij de verkoop van rijst door de regering. Volgens een bron bij de commissie bestaat er onduidelijkheid over 1,6 miljoen ton rijst.
Waar gaat het om? De regering heeft 2,5 miljoen ton rijst bestemd om verkocht te worden onder het merk Blue Flag. Dat merk wordt verkocht in zogeheten Took Jai vestigingen, die consumentenproducten tegen gereduceerde prijs verkopen, en het zou ook beschikbaar moeten zijn in andere verkooppunten. Maar die lijken niet te bestaan. Bovendien zou de Blue Flag rijst oud zijn en een slechte kwaliteit hebben.
Van de 2,5 miljoen ton is slechts een deel bij Took Jai terecht gekomen. Het vermoeden bestaat dat 1,6 miljoen terug naar de markt is verkocht, waarbij een aardige winst kon worden gemaakt. De overheid zou hierdoor een verlies van 10 miljard baht hebben geleden. De subcommissie verdenkt politici en diverse overheidsdiensten ervan hierbij betrokken te zijn.
Maar volgens Chanudpakorn Wongseenin, vice-president van de Public Warehouse Organisation (een onderdeel van het ministerie van Handel) is er niet gerommeld. De 1,6 miljoen ton zou nog niet verpakt zijn en in magazijnen liggen.

Zondag 23 juni
– De regering houdt vast aan het hypotheeksysteem voor rijst, maar dat wordt op een meer duurzame wijze voortgezet. Dit zei premier Yingluck gisteren tijdens haar wekelijks praatje op Yingluck Government Meets the People op NBT. Ze legde uit dat de vergoeding die de boeren voor een ton rijst krijgen met 20 procent moet worden verminderd. ‘We hebben geen keus gegeven de toestand van de binnenlandse en wereldmarkt en de noodzaak van begrotingsdiscipline.’

De regering doet alle mogelijke moeite de geest in de fles te houden, nu de boeren met acties hebben gedreigd tegen de verlaging van 15.000 naar 12.000 baht. Yingluck zei er vertrouwen in te hebben dat het systeem de kwaliteit van leven van boeren verbetert. Bovendien heeft het systeem volgens haar de binnenlandse consumptie gestimuleerd en de economische expansie bevorderd.
Uit een peiling van Nida blijkt dat 59 procent van de respondenten het oneens is met de reductie. De regering zou er beter aan doen de corruptie in het systeem te bestrijden. Maar 36 procent steunt de prijsverlaging, omdat ze de financiële last van de overheid verlicht. Zoals bekend heeft het systeem in het seizoen 2011-2012 een verlies van 136 miljard baht opgeleverd.
Volgens een peiling van het Research Centre van de Bangkok universiteit is de populariteit van de premier gedaald van 51,2 procent in november naar 40,4 procent.
Vice-minister Nattawut Saikuar (Landbouw) zegt dat de politie de werkzaamheden in de rijstmagazijnen gaat controleren om fraude te voorkomen. De gouverneur van Ayutthaya zegt dat inspecties al begonnen zijn. Tot nu toe is gebleken dat sommige boeren geen document hebben gekregen om hun ingeleverde rijst te gelde te kunnen maken.

Maandag 24 juni
– Het verlies van 136 miljard baht op het rijsthypotheekssysteem in 2011-2012 is geen verlies, want het systeem heeft geen winstooogmerk. Het inkomen van de boeren is toegenomen en de economie is erdoor gestimuleerd. Zie hier de krompraat waarmee de regering angstvallig het uiterst controversiële, geldverslindende en door corruptie geplaagde systeem probeert te verdedigen.

Minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) en premier Yingluck zeiden dat echt, afgelopen zaterdag tijdens het wekelijks tv-praatje van de premier. Je vraagt je af, schrijft Veera Prateepchaikul in Bangkok Post waarom de garantieprijs dan verlaagd moet worden van 15.000 naar 12.000 baht per ton, wanneer het systeem zo gunstig is voor de economie.
Maar er is meer. De premier zei dat de prijsverlaging een beslissing is van het National Rice Policy Commitee; het kabinet heeft er slechts ‘kennis van genomen’.  In het Engels heet dat ‘passing the bucket’, in het Nederlands iemand anders de zwarte piet toespelen.
De premier had ook een paar tips voor de boeren. Schakel over op de verbouw van suikerriet of tapioca, omdat die gewassen kunnen worden omgezet in biobrandstof. Hopelijk negeren de boeren dat advies, schrijft Veera, want de wereldmarkt voor suiker is oververzadigd, meer tapioca verbouwen betekent dat de prijs zakt en wat de plannen van de regering voor biobrandstof zijn, is onduidelijk.
Veera trekt een vergelijking met wat er met rubber is gebeurd. Boeren kapten hun fruitbomen en plantten rubberbomen. Ze hebben inmiddels spijt als haren op hun hoofd vanwege de lage prijs.
En dan is er nog de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voorfinanciert. Volgens de bank zou het systeem de financiële positie van de bank niet in gevaar brengen, alhoewel ze tot nu toe 600 miljard baht heeft moeten ophoesten.
En wie heeft van dat geld geprofiteerd? Veera: Is het geld in de zakken van de arme boeren terechtgekomen of van rijke boeren, molenaars en boeven? De vraag stellen is haar beantwoorden. (Zie pagina Rijst 2)
– Nog meer rijst. De verlaging van de garantieprijs helpt de regering het verlies terug te dringen, maar ze lost niet het probleem van de corruptie op. Volgens Nipon Poapongsakorn, onderzoeker verbonden aan het Thailand Development Research Institute, wordt het verlies teruggebracht met 87 miljard baht, ervan uitgaande dat de garantieprijs teruggaat van 15.000 naar 12.000 baht per ton, zoals aangekondigd, en dat huishoudens maximaal 500.000 baht ontvangen.
Nipon zei dit gisteren tijdens een forum van de Thai Journalists Association en de Isra Institute Thai Development Foundation. Volgens hem heeft het verlagen van de prijs geen gevolgen voor molenaars en functionarissen, want die profiteren van het systeem. ‘Het haalt alleen maar geld weg bij de rijstboeren.’ Bovendien stelt verlaging de regering in staat het systeem vier oogstseizoenen te handhaven.
Nipon vroeg de regering de regel te schrappen dat rijstmolenaars zeven dagen de tijd hebben om de gepelde rijst naar overheidssilo’s te brengen. Ze gebruiken die tijd om goedkope paddy (ongepelde rijst) in het buitenland te kopen en die voor gehypothekeerde rijst te laten doorgaan. In overheidssilo’s ligt 3 miljoen ton rijst, waarvan de herkomst twijfelachtig is, aldus Nipon.
Volgens Democratisch parlementslid Kiat Sittheeamorn is dat ‘waarschijnlijk de reden waarom de regering de boeken voor de oogst van 2012-2013 niet kan sluiten. Er is meer rijst in voorraad dan er zou moeten zijn.’ Kiat hekelde ook de regering voor haar gebrek aan transparantie. ‘Hoe kunnen we het systeem controleren als we geen informatie krijgen?’

Thaksin probeert de rijstboeren te bedaren
25 juni – Oud-premier Thaksin verzekert de rijstboeren dat de regering hen niet in de kou laat staan. Zodra de rijstprijs op de wereldmarkt stijgt, wordt de garantieprijs die de boeren voor hun paddy (ongepelde rijst) krijgen weer teruggebracht op het oude niveau. Volgens Thaksin is de nieuwe (verlaagde) garantieprijs tijdelijk en geldt die tot eind september.

Thaksin’s sussende boodschap werd gisteren bekend gemaakt door diens advocaat Noppadon Pattama, die Thaksin in Hong Kong had gesproken. Vandaag zijn de boeren van plan bij het Government een grote rally te houden uit protest tegen het besluit van de regering om de garantieprijs te verlagen van 15.000 naar 12.000 baht per ton.
Intussen doet het ministerie van Binnenlandse Zaken alle mogelijke moeite om te voorkomen dat de boeren naar Bangkok trekken. De provinciale gouverneurs hebben de opdracht gekregen de boeren voor een gesprek uit te nodigen en hen te vragen alleen bij provinciehuizen te protesteren.
‘De boeren hoeven niet naar Bangkok te gaan’, zegt minister Charupong Ruangsuwan (Binnenlandse Zaken). ‘Ze kunnen naar de provinciehuizen gaan waar de gouverneurs namens de regering hun klachten in ontvangst neemt.’ Charupong ontkent dat zijn oproep bedoeld is de boeren tegen te houden om in Bangkok een rally te houden. ‘We blokkeren ze niet, want dat zou hen alleen maar meer frustreren en tot misverstanden leiden.’
Twee politiecompagnieën zijn op het terrein van het Governement House gestationeerd en nog meer politie neemt posities in de buurt in om de veiligheid te garanderen en het verkeer te regelen. Hun opdracht is te voorkomen dat demonstranten regeringsgebouwen binnendringen.

Woensdag 26 juni
– Vijfhonderd boeren uit 22 provincies hebben gisteren in het Government House tevergeefs gepleit voor handhaving van de huidige garantieprijs voor paddy van 15.000 baht. De boeren werden er ontvangen door minister Boonsong Teriyapirom (Handel).

Premier Yingluck liet gisteren weten dat het verzoek om herziening van de verlaging voor advies zal worden voorgelegd aan het National Rice Policy Committee (NRPC). Dat besloot vorige week de prijs naar 12.000 baht per ton te verlagen, waarmee het kabinet akkoord ging. Yingluck beval de NRPC ook een team van onafhankelijke surveyors te vormen om onderzoek te doen naar vermeende corruptie. Uit regeringsmagazijnen zou rijst verdwenen zijn.
Nog eens vijfhonderd boeren verzamelden zich onder leiding van twee roodhemdleiders op de Royal Plaza. Ze spraken hun steun uit voor premier Yingluck en het hypotheekprogramma van de overheid. Volgens hen waren de boeren van de andere groep door politici gehuurd om de regering omver te werpen.
– De overheid is bereid rijst te veilen uit haar gigantisch grote voorraad, maar blijft doorgaan met geheime verkopen en G-to-G contracten (government to government) ondanks herhaalde oproepen van het bedrijfsleven om met die ondoorzichtige en inefficiënte methode te stoppen.
De suggestie om de rijst openbaar te veilen is door bedrijven gedaan omdat de geheime methode er uiteindelijk toe zal leiden dat de regering bankroet gaat, waarschuwt Sompong Kitireanglaro, president van rijstexporteur Ponglarp Co. ‘Een betere manier is om alle rijstexporteurs in staat te stellen een bod uit te brengen op de regeringsvoorraad, waardoor de verliezen stukken lager zijn.’ Sompong pleit voor een wekelijkse veiling van 50.000 ton.
Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) vergaderde maandag met dertien rijstexporteurs. Hij zal het Foreign Trade Department de opdracht geven de criteria en condities van de veilingen uit te werken. Zodra een regeringspanel de rijstvoorraad heeft gecontroleerd, kunnen ze beginnen.
Sinds het hypotheeksysteem in september 2011 van kracht werd, heeft het ministerie van Handel vijf veilingen gehouden waarop 600.000 tot 700.000 ton rijst werd geveild. Het verkocht slechts 200.000 tot 300.000 ton. De regering heeft onlangs toegegeven dat het hypotheeksysteem in het seizoen 2011-2012 een verlies heeft opgeleverd van 136 miljard baht.

Donderdag 27 juni
– Vier leidinggevenden van rijstpelmolen L-Gold Manufacture Co in Pichit worden verdacht van het verdonkeremanen van 12.000 ton rijst, door boeren in het kader van het hypotheeksysteem ingeleverd. Veel van hen hebben nog geen cent gezien. Tegen drie is een arrestatiebevel uitgevaardigd, één heeft zich al vrijwillig gemeld.

Gouverneur Chakkarin Plianwong zal de gedupeerde boeren vragen een klacht tegen het bedrijf in te dienen. Tweehonderd boeren hebben hun rijst bij het bedrijf ingeleverd, van wie 96 gedupeerd zijn door het schandaal. Zeventig boeren hebben tot nu een klacht ingediend. Veel boeren durven dat niet uit angst definitief naar hun geld te kunnen fluiten.
– Driehonderd boeren uit de zuidelijke provincies Nakhon Si Thammarat, Phatthalung en Songkhla hebben gisteren gedemonstreerd voor Wat Bo Lor in Chiang Yai. Ze roepen de regering in een petitie op om de garantieprijs van 15.000 baht voor een ton paddy te handhaven en het hypotheeksysteem voor de huidige (tweede) oogst voort te zetten tot 30 november. Het kabinet heeft besloten de prijs te verlagen naar 12.000 baht.
– De regering laat alle 2.506 magazijnen in 50 provincies, waarin gehypothekeerde rijst ligt opgeslagen, inspecteren. Wanneer meer dan 5 procent van de gepelde rijst of 10 procent van de paddy (ongepelde rijst) ontbreekt, wordt juridische actie tegen de beheerders ondernomen.

Vrijdag 28 juni
– In minder dan 1 procent van de geïnspecteerde rijstmagazijnen hebben inspecteurs gisteren onregelmatigheden geconstateerd, zegt vice-minister Nattawut Saikuar (Handel). In enkele magazijnen bevond de rijst zich in slechte staat en/of was rijst verdwenen.

In Phetchabun bijvoorbeeld ontbrak in een magazijn 4.200 ton paddy ter waarde van 135 miljoen baht en in Phatthalung lag rijst buiten onder dekzeilen opgeslagen. Er kropen kevers overheen en de rijst was beschimmeld. Sommige molenaars hadden paddy illegaal gepeld en verkocht.
– Pleidooi aan de regering: geef informatie over rijstverkopen, met name de G-to-G (government to government) deals maar ook de andere verkopen van rijst uit de gehypothekeerde voorraad. Dit pleidooi houdt de Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), een particulier initiatief waar honderden Thaise bedrijven zich al bij hebben aangesloten.
De ACT wijst erop dat de geheimzinnigheid over de verkopen van rijst niet gerechtvaardigd is, omdat de regering de staatskas voor het hypotheeksysteem gebruikt. Volgens de ACT houden andere landen slechts bij hoge uitzonderingen transacties geheim.
Het verzoek van de ACT heeft tot doel antwoord te krijgen op de vraag of het subsidieprogramma van de regering door corruptie wordt geplaagd. ‘Wij hebben betrouwbare informatie’, zegt ACT-voorzitter Pramon Sutivong, ‘dat er sprake zou kunnen zijn van corruptie. Wanneer onderzoek wordt gedaan, kan de regering die opsporen.’
De ACT heeft ook kritiek op het feit dat de regering de exacte datum van de voorraadinspecties heeft bekendgemaakt. Die mededeling is meer een dekmantel om haar image op te vijzelen dan een effectieve bestrijding van corruptie. Verder pleit de ACT er voor bij de rijstverkoop kleine hoeveelheden te verkopen, waardoor het risico van samenspanning wordt voorkomen.
Volgens minister Boonsong Teriyapirom (Handel) heeft de regering met andere regeringen overeenkomsten afgesloten voor de verkoop van 7,3 miljoen ton, maar details zijn nooit bekendgemaakt. Er zouden nog meer deals volgen, aldus Boonsong. De rijstexporteurs denken dat de minister bluft.

Zaterdag 29 juni
– Gerucht of waarheid? Volgens mediaberichten heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration de aanbeveling gedaan om Thaise rijst in quarantaine te plaatsen omdat die chemisch verontreinigd is. Maar volgens permanent secretaris Vatchari Vimooktayon van het ministerie van Handel is daar niets van waar. De chemicaliën waarmee rijst wordt uitgegast (fosforine), voldoen aan de eisen van de VN Voedsel en Landbouw Organisatie FAO.

Californische rijstimporteurs hebben het Internal Trade Promotion Department laten weten dat Thaise rijst standaard wordt getest, maar er is niet voor gewaarschuwd, zeggen ze.
Het Department of American and South Pacific Affairs van het ministerie van Buitenlandse Zaken vermoedt dat de berichten gebaseerd zijn op een Import Alert van de FDA van 28 mei, maar in die circulaire staan rijst en rijstproducten van 46 Thaise bedrijven op de groene en niet op de rode lijst.
Vice-minister Nattawut Saikuar (Handel) beschuldigt critici ervan valse informatie te verspreiden over een toename van de import van methylbromide met 60 procent. Methylbromide wordt ook gebruikt om rijst uit te gassen, maar Thailand heeft volgens Nattawut het gebruik juist teruggebracht. Tot nu toe is dit jaar 27 ton geïmporteerd.
– In 26 van de 2.071 donderdag geïnspecteerde rijstmagazijnen zijn onregelmatigheden aangetroffen, aldus Worapong Chiewpreecha, adjunct-hoofd van de landelijke politie. In sommige magazijnen lag meer rijst dan verwacht en in sommige te weinig. De beheerders zullen worden vervolgd.
Verpakte rijst is veilig, hebben testen door de Food and Drug Administration en het Medical Science Department uitgewezen. In totaal werden vorige week 57 monsters verzameld bij de detailhandel en grootwinkelbedrijven in verschillende regio’s. De concentratie methylbromide bleef meer dan de helft onder de limiet en de kwaliteit van de rijst was normaal. De testen werden gedaan naar aanleiding van berichten over overmatig gebruik van chemicaliën en beschimmelde rijst.
De Foundation for Consumers doet het allemaal nog eens dunnetjes over. De stichting heeft 50 monsters genomen en naar een laboratorium gestuurd.

Verlies rijsthypotheeksysteem niet 136 maar 500 tot 700 miljard baht
1 juli – Niet 136 miljard baht, zoals de regering beweert, maar 500 tot 700 miljard baht bedraagt het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst. Dit niet misselijke bedrag werd gisteren tijdens een discussie in Bangkok genoemd door Vichai Sripasert, honorair president van de Thai Rice Exporters Association.

Vichai wijst erop dat de export van rijst, sinds het systeem in 2011 in werking trad, met 4 miljoen ton is gezakt. In 2011 werd 10,6 miljoen ton geëxporteerd, vorig jaar 3 miljoen ton minder en dit jaar 1 miljoen ton minder. Wanneer de rijst, die de regering in voorraad heeft, wordt verkocht tegen een prijs van 10,2 baht per kilo, komt het verlies volgens de berekening van Vichai op 500 tot 700 miljard baht uit. De kiloprijs ontleent hij aan een studie van het Thailand Development Research Institute (TDRI).
Volgens Nipon Poapongsakorn, directeur Sectoral Economic Programme on Industrial and Rural Development Policy van het TDRI, ontbreekt 3 miljoen ton in de regeringsvoorraad. Die rijst moet in het geheim goedkoop verkocht zijn aan brokers. Nipon kritiseerde de periode van zeven dagen, die molenaars hebben om de van de boeren opgekochte rijst te pellen. Na die periode moet de rijst aan de regering worden overgedragen. Nipon zei dat dit systeem tot geheime verkopen leidt. Voorts zou rijst uit buurlanden in het hypotheeksysteem zijn ingebracht.
Vanaf vandaag krijgen de boeren geen 15.000 maar 12.000 baht voor een ton paddy. Nipon denkt dat de regering het moeilijk krijgt die prijs te handhaven omdat Vietnam zijn prijs van 5% witte rijst heeft verlaagd van $390 naar $375 per ton. Vietnam heeft die beslissing genomen in de verwachting dat Thailand zijn gigantische rijstvoorraad gaat afstoten.
Wichian Phuanglamliak, president van de Thai Agriculturist Association, benadrukte gisteren nog eens dat de boeren gaan protesteren, tenzij de regering de garantieprijs van 15.000 baht tot de volgende oogst continueert. Hij hoopt dat het National Rice Policy Committee, dat de prijsverlaging heeft voorgesteld, vandaag op zijn schreden terugkeert.
En dan zijn er nog de berichten dat de VS Thaise rijst in quarantaine heeft geplaatst. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn met kleefrijst, maar die kwam niet uit de regeringsvoorraad. De rijst is geleverd door Universal Rice Co, aldus regeringswoordvoerder Teerat Ratanasevi.

Maandag 1 juli
– Premier Yingluck heeft gisteren tijdens haar bezoek aan Ban Bak Ruea (Yasothon) beloofd de verbouw van organische jasmijnrijst te steunen. Ze zegde toe voor een regelmatige toevoer van water te zorgen en voor verbeterd vervoer.

De premier zei onder de indruk te zijn van de pogingen van de lokale boeren om die rijst te verbouwen. Maar ze moest toegeven dat er obstakels zijn die een winstgevende productie hinderen. ‘De regering zal zich beraden wat ze kan doen om de boeren hier te helpen.’
Ban Bak Ruea staat bekend om haar organische jasmijnrijst. De rijst heeft een gezonde grond en veel water nodig en daar wringt nu precies de schoen. Elk jaar produceren de boeren 400 ton organische rijst. Volgens de lokale autoriteiten wordt daarop een verlies van 1,2 miljoen baht gemaakt. De dorpelingen proberen dat verlies terug te dringen door de productie van zemelolie en door organische kunstmest te maken.

Toch 15.000 baht voor een ton paddy
2 juli – Mooie kop in Bangkok Post vandaag: Rice flip-flop takes flak. De kop heeft betrekking op het besluit van het National Rice Policy Committee (NRPC) om tot medio september 15.000 baht te blijven betalen voor een ton paddy.

Gisteren kwam de commissie terug op haar besluit van twee weken geleden om de prijs met 3.000 baht te verlagen. Volgens NRPC-voorzitter en minister Kittiratt Na-Ranong heeft de regering voldoende geld om de 2,9 miljoen ton paddy van de tweede oogst voor de oude prijs te kopen.
De U-turn, zoals de krant het noemt, bewijst volgens Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development Research Instituut, hoe slordig de regering en de NRPC zijn met hun beleid. ‘De U-turn ondermijnt de geloofwaardigheid van de regering. De regering moet toch informatie hebben gehad hoeveel geld ze kon uitgeven voordat ze de prijsverlaging bekendmaakte. Hoe kan het dat ze met twee verschillende dingen komt?’
Ook Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, laat zich in soortgelijke termen uit.’Wat we nu zeker weten is dat deze regering geen enkele betrouwbaarheid heeft.’
Kittaratt verdedigt de U-turn; hij zegt dat ‘de situatie is veranderd’. De regering is er zeker van genoeg geld te hebben de rijst van de tweede oogst te kopen. In het seizoen 2012-2013 is tot nu toe 345 miljard baht uitgegeven, dus er is nog ruimte in het goedgekeurd budget van 500 miljard baht.
Wichian Phuanglamjiak, president van de Thai Agriculturist Association, prijst het besluit van de NRPC. ‘Het is de juiste beslissing. Boeren zullen vandaag premier Yingluck ontmoeten om hun steun uit te spreken.’

Woensdag 3 juli
– Voor het eerst heeft een topambtenaar toegegeven dat het hypotheeksysteem voor rijst wordt geteisterd door corruptie en tot gigantische verliezen leidt. Corruptie vindt in elke fase van het programma plaats, zegt Supa Piyajitti, permanent secretaris van het ministerie van Financiën.

Gisteren werd Supa als getuige gehoord door een senaatscommissie. Supa is hoofd van een commissie van het ministerie, die onderzoek naar het programma doet.
De corruptie begint al wanneer boeren zich registreren voor het programma, vertelde ze. Er worden dan overdreven cijfers overlegd. Vervolgens wordt paddy (ongepelde rijst) meerdere malen aangeboden. Dit is mogelijk omdat molenaars de rijst 50 dagen in voorraad mogen houden alvorens over te dragen aan de overheid. Eerder stond daar 7 dagen voor. De enige controle die wordt uitgevoerd, zijn steekproeven onder 10 procent van de boeren.
Supa zegt dat het verlies op het programma vanaf het seizoen 2011-2012, toen het systeem werd ingevoerd, 220,96 miljard baht bedraagt. Die schatting dateert van 31 januari. Wanneer ook de cijfers van februari tot mei worden meegerekend, kan het verlies stukken hoger uitkomen.
Supa werd in mei ontheven van haar taak als commissiehoofd, nadat een rapport was uitgelekt dat het verlies op 260 miljard baht stelde. Het ministerie van Handel onder leiding van minister Boonsong Teriyapirom accepteerde dat cijfer niet. Maar publieke druk zorgde ervoor dat ze op 9 juni werd herbenoemd.
Andere cijfers die Supa noemde: De regering heeft 496 miljard baht moeten terugbetalen aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het programma voorfinanciert. De regering trok aanvankelijk 500 miljard baht voor het programma uit, waarvan 410 miljard een lening was van het ministerie van Financiën en de rest geleend werd uit de reserves van de bank. Het budget was echter niet toereikend, waardoor de BAAC opnieuw een greep in de eigen reserves moest doen om de boeren te kunnen betalen voor hun gehypothekeerde paddy.
– Exporteurs zetten vraagtekens achter de haalbaarheid van de exporttarget van 4 tot 5 miljoen ton rijst in de komende drie maanden. Die belofte deed de nieuwe minister van Handel, Niwatthamrong Bunsongphaisan, maandag op zijn eerste werkdag.
Wanneer de rijst niet aan andere regeringen wordt verkocht, is de target ‘relatively tough’, zegt Korbsook Iamsuri, president van de Thai Rice Exporters Association. De particuliere sector is in ieder geval niet in staat zo’n grote hoeveelheid te verkopen, want dan zou ze niet minder dan 1 miljoen ton per maand moeten verkopen tegen de 500.000 ton die ze nu verkoopt. Korbsook wijst er ook dat de rijstmarkt momenteel slapis en dat Vietnam’s nieuwe output binnenkort wordt geleverd.
Nipon Poapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development Research Institute, vindt de mededeling van de minister niet verstandig omdat die de prijs zou kunnen beïnvloeden. Hij pleit ervoor dat de regering een beroep doet op meerdere handelaren en exporteurs om haar voorraad te verkopen in plaats van op een handjevol exporteurs te vertrouwen, zoals thans. ‘We hebben meer dan honderd rijstexporteurs die de regering kunnen helpen. Bovendien hebben overheidsdiensten niet genoeg ervaring om rijst te verkopen.’
Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Mills Association, acht de target van het ministerie haalbaar wanneer de regering met rijstexporteurs samenwerkt en het aandurft om haar voorraad tegen een relatief lage prijs te verkopen.

Donderdag 4 juli
– Premier Yingluck is in haar wiek geschoten. Ze heeft Supa Piyajitti, permanent secretaris van het ministerie van Financiën, uitgedaagd haar claim van corruptie in alle fases van het hypotheeksysteem voor rijst hard te maken. Supa die aan het hoofd staat van een onderzoekscommissie van het ministerie, heeft dit verklaard tijdens haar verhoor door een senaatscommissie.

Supa moet man en paard noemen, vindt Yingluck. ‘Praten in algemene termen over corruptie baart mij zorgen. Dus ik wil meer details over waar die corruptie plaatsvindt, zodat ik opdracht kan geven voor een onderzoek.’
Yingluck geeft toe dat bij een recente inspectie van tweeduizend magazijnen 27 gevallen van corruptie zijn ontdekt. Er zou onder andere rijst ontbreken. Een commissie zal binnenkort de officiële cijfers bekendmaken: echte cijfers, geen schattingen, aldus de premier. Tegen de beheerders van vier magazijnen in Pathum Thani, Chai Nat, Songkhla en Phattalung wordt aangifte gedaan. De andere gevallen zijn nog in onderzoek.
Yingluck verdedigt het besluit van het National Rice Policy Committee (NRPC) om af te zien van de verlaging van de garantieprijs van 15.000 naar 12.000 baht per ton paddy. Ze wil het geen ‘flip-flop’ noemen, zoals de krant gisteren kopte. Niettemin hamert ze op de noodzaak om de garantieprijs en de prijzen op de wereldmarkt in balans te brengen. De prijzen op de wereldmarkt waren eerder aanleiding voor het NRPC om de garantieprijs te verlagen.
Een sub-panel van de National Anti-Corruption Commission gaat Supa oproepen om informatie te geven over verliezen in het hypotheeksysteem en vermeende onregelmatigheden. Volgens Supa bedragen de verliezen sinds de introductie in 2011 tot 31 januari van dit jaar 220,96 miljard baht en ze kunnen nog veel hoger zijn wanneer de cijfers tot mei worden meegerekend.

Vrijdag 5 juli
– De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) heeft de regering opgeroepen haar rijstvoorraad snel te verkopen en dit op een transparante wijze te doen. ACT-president Pramon Suthivong vindt dat de regering alle informatie over het hypotheeksysteem moet geven, inclusief de hoeveelheid rijst die ligt opgeslagen, verkoopvolumes en G-to-G verkopen (government to government).

Volgens Pramon is de particuliere sector bereid verliezen te accepteren wanneer de regering laat zien dat het programma transparant wordt uitgevoerd. De ACT wil dat onafhankelijke waarnemers een oogje in het zeil houden bij het opstellen van de Terms of Reference, het bepalen van de standaardprijs en de selectie van de bieders.
Minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (Handel) is bereid veel details bekend te maken, maar niet de prijzen die voor de verkopen worden gevangen. ’Het is normaal in de handel dat kopers niet willen dat anderen weten wat ze betalen. Het is een concurrerende markt.’ De minister kondigde aan dat voor het eind van de maand een veiling wordt uitgeschreven.
– Nieuwe bezems vegen schoon, moet de nieuw benoemde vice-minister van Handel, Yanyong Phuangrach, gedacht hebben. Dinsdag had hij een ideetje: we gaan Hom Mali (jasmijnrijst) als souvenirtje verkopen, onder andere op Suvarnabhumi. Kunnen we internationale consumenten vertellen dat Hom Mali een premieproduct is en een rijke voedingswaarde heeft. Tegelijk kan de verpakking worden verbeterd.
Maar Yanyong’s ideetje krijgt weinig handen op elkaar. ‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan’, zegt Sisdivachr Cheewarattanaporn, president van de Association of Thai Travel Agents (ATTA). ‘Ministers zouden tweemaal moeten nadenken voordat ze ideetjes ventileren.’
Volgens de ATTA is Hom Mali alleen interessant voor Aziaten, maar lange-afstand toeristen zullen ze mijden omdat ze geen rijst eten.
Kriengsak Chareonwongsak, senior fellow bij het Center for Business and Government van de Harvard universiteit, denkt dat de rijst alleen aantrekkelijk kan zijn voor Aziaten en Afrikanen. Maar waarschijnlijk zullen ze de rijst niet kopen als souvenir, omdat de rijstpakken relatief zwaar zijn en omdat ze al hun eigen rijst hebben. ‘Bovendien is rijst niet een product met een identiteit. Het ministerie van Handel zou twee keer moeten nadenken voordat het zo’n voorstel doet.’
De enige steun die Yanyong krijgt, komt van Somsak Pureesrisak. Maar dat is dan ook een collega-minister van Yanyong met de portefeuille Toerisme en Sport.

Zaterdag 6 juli
– Supa Piyajitti, permanent vice-secretaris van het ministerie van Financiën, zegt verkeerd geciteerd te zijn over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst (zie Nieuws uit Thailand van woensdag). Ze heeft niet gezegd dat het systeem in elke fase door corruptie wordt geteisterd, maar ze heeft gezegd dat het systeem ‘in elke fase het risico van corruptie loopt ‘, omdat er tien diensten bij betrokken zijn, voornamelijk van de ministeries van Landbouw en Handel. Dit heeft ze verklaard tijdens een verhoor door een senaatscommissie.

Het ministerie van Financiën heeft een commissie gevormd die zich gaat buigen over Supa’s verklaringen voor de senaatscommissie. Minister Kittiratt Na-Ranong zei gisteren dat de diensten waarop Supa doelde, zich zorgen maken. Indien Supa verkeerd geciteerd is, zoals ze nu zegt, zal dit onderzoek haar naam zuiveren, aldus de minister. Premier Yingluck daagde deze week Supa uit haar beweringen hard te maken. De premier leek in haar wiek geschoten.
Supa staat aan het hoofd van een commissie die onderzoek doet naar het hypotheeksysteem. Ze zegt dat haar verklaring voor de senaatscommisie gebaseerd is op rapportages van subcommissies die de boekhouding van het systeem hebben bestudeerd. Die rapportages zijn al in oktober naar de premier gestuurd.
Supa heeft het idee dat ze wordt meegezogen in politieke tegenstellingen rond het hypotheeksysteem. ‘Ik wil doorgaan met mijn werk en niet in zo’n conflict verwikkeld raken.’ Zorgen over het aangekondigde onderzoek naar haar uitspraken maakt ze zich niet. ’Ik doe mijn werk net als de minister van Financiën en de permanent secretaris.’
Oppositiepartij Democraten herinnerde regeringspartij Pheu Thai er gisteren aan dat ze tijdens haar verkiezingscampagne beloofd heeft de boeren 15.000 baht per ton te betalen. Die belofte heette ‘een sociaal contract’.  De partij drong erop aan arme boeren te helpen, omdat alleen rijke boeren van het hypotheeksysteem profiteren. Meer dan 2 miljoen kleine boeren hebben niet de kans eraan deel te nemen [omdat ze te weinig verbouwen].
De partij pleitte ook voor verlaging van de productiekosten, verbetering van de rijstkwaliteit, de aanleg van irrigatiestelsels en informatie over de kosten van het programma. Volgens haar heeft het systeem tot nu toe 660 miljard baht gekost, veel meer dan het oorspronkelijke budget van 500 miljard baht.

Maandag 8 juli
– Vier beheerders van pelmolens gaan vervolgd worden wegens verduistering van rijst, die was ingeleverd in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. Het gaat om rijstmolens in Chai Nat, Pathum Thani, Songkhla en Phatthalung. Sommige molens hadden meer paddy in voorraad dan gemeld.

De politie is 27 magazijnen en pelmolens op het spoor waar geknoeid is. Acht mogen geen paddy meer in ontvangst nemen. Daar ligt meer paddy dan gemeld en gepelde rijst ontbreekt.

Woensdag 10 juli
– Al 53 jaar ligt het plan voor de verdubbeling van het spoor tussen Phrae en Chiang Rai op de plank en eindelijk lijkt het er van te komen. Begin volgend jaar wil de State Railway of Thailand (SRT) het project aanbesteden. De SRT is vol vertrouwen dat het kabinet de aanleg van het 325 kilometer lange traject goedkeurt.

Experts doen momenteel een milieustudie naar de aanleg. Die wordt vervolgens beoordeeld door de National Environment Board. Daarna beslist het kabinet of de aanleg doorgaat. De aanleg kost 60 miljard baht. Het werk gaat vier jaar in beslag nemen.
Behalve deze lijn is er nog een lijn die al 19 jaar wordt uitgesteld. Dat is een verbinding van 347 kilometer met 14 stations tussen zes provincies in het Noordoosten: Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et, Yasoton, Mukdahan en Nakhon Phanom. Voorgaande regeringen weigerden er geld voor uit te trekken.
De SRT hoopt deze keer te kunnen profiteren van de 2 biljoen baht die de regering gaat lenen voor intrastructurele werken. De SRT heeft een consultant aan het werk gezet, die een haalbaarheidsstudie doet en effectrapportage maakt. De aanbesteding zou in 2015 moeten plaatsvinden. De aanleg duurt 4 jaar.

Donderdag 11 juli
– Een sub-commissie van de National Anti-Corruption Commission, die onderzoek doet naar G-to-G rijstverkopen (government to government), is op verdachte bankcheques gestuit. Sommige van de 1.460 cashier’s cheques die onderzocht worden, betreffen betalingen van minder dan 100.000 baht. En daar zit een luchtje aan, want zegt commissielid Vicha Mahakhun: ‘Denk je dat een G-to-G contract uit een transactie van 80.000 baht bestaat?’ De commissie heeft de banken, die de cheques hebben verstrekt, om nadere informatie gevraagd. Sommige banken hebben volgens Vicha ‘a little push’ nodig om die te verstrekken.

Volgens minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (Handel) hebben andere regeringen in totaal voor 10 miljoen ton rijst bestellingen geplaatst. Met Indonesië, Maleisië en China zijn Memorandums of Understanding afgesloten. Binnenkort krijgen deze landen bezoek van de minister en zijn staatssecretaris (vice-minister) om de verkoop af te handelen.
– Over 5 jaar heeft Thailand nauwelijks nog rijstpelmolens, die in Thaise handen zijn. Als gevolg van stijgende loon- en energiekosten zullen de kleintjes (het exacte aantal is niet bekend) die minder dan 50 ton per dag pellen, het loodje hebben gelegd. Ze kunnen alleen overleven door de vorming van joint ventures.
Dit zegt Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Mills Association. Om concurrerend te blijven zullen ze niet alleen de krachten moeten bundelen, maar zich ook meer moeten richten op premie-rijst om de waarde te vermeerderen en ze moeten meer investeren in de ontwikkeling van de productie en verpakking.
Thailand telt thans 2.400 rijstpelmolens. De Thaise rijstexport is grotendeels in handen van internationale handelaren.

Vrijdag 12 juli
– Het ministerie van Handel en enkele rijstbedrijven dreigen met juridische actie tegen iedereen die beweert dat Thaise rijst is verontreinigd met chemicaliën. Sutthiphong, directeur van TV Burapha Co, is er zo één. Hij heeft op zijn Facebook-pagina geschreven dat de verpakte rijst van sommige bedrijven verontreinigd is. Burapha produceert het populaire programma Khon Khon Khon (People-Searching People). CP Intertrade Co heeft tegen Sutthipong aangifte gedaan wegens smaad. Twee andere bedrijven gaan dit nog doen.

Vice-minister Yanyong Phuangrach (Handel) benadrukt dat de productie, het verpakken en de distributie van de rijst die in supermarkten wordt verkocht, aan alle eisen voldoen. Hij en de minister gaan morgen rijstpelmolens en fabrieken inspecteren, waar rijst wordt verpakt. Yanyong doet een beroep op alle partijen in de rijsthandel, inclusief buitenlandse kantoren, om het vertrouwen in de reputatie van Thaise rijst te herstellen.
De grote warenhuizen zeggen dat de verkoop van verpakte rijst licht is teruggelopen sinds de geruchten over chemische verontreiniging. CP Intertrade zegt dat consumenten in Thailand en het buitenland vertrouwen hebben verloren in producten van het bedrijf. CP Intertrade verpakt rijst onder de merknamen Tra Chatr en Royal Umbrella.
– De Voedsel en Landbouw Organisatie van de VN (FAO) meent dat de regering geen andere keus heeft dan haar rijstvoorraad ongeacht de prijs zien kwijt te raken voordat het nieuwe oogstseizoen in oktober begint. Dit zegt Hiroyuki Konuma, assistent-directeur-generaal en regionaal vertegenwoordiger voor Azië en de Pacific.
Wanneer de regering de prijs verlaagt, kan meer rijst op de wereldmarkt worden afgezet en kan Thailand volgend jaar zo’n 8 tot 10 miljoen ton rijst exporteren, aldus Konuma. Thaise rijst is momenteel te duur omdat de regering in het kader van het hypotheeksysteem de paddy van de boeren koopt tegen prijzen die circa 30 tot 40 procent boven de marktprijzen liggen. De regeringssilo’s en magazijnen barsten uit hun voegen.
Op dit moment is India de grootste rijstexporteur met een export dit jaar van 8,6 miljoen ton, gevolgd door Vietnam met 8,3 miljoen ton en Thailand met 7 miljoen ton.

Zaterdag 13 juli
– Het geldverslindende en door corruptie geplaagde hypotheeksysteem voor rijst blijft van kracht totdat boeren een ‘adequate income’ hebben. Dit zegt minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) in reactie op zorgen van de voorzitter van de Bank of Thailand over de financiële schade die het land oploopt, wanneer het systeem wordt voortgezet.

‘Het regeringsbeleid is erop gericht voor mensen te zorgen die niet genoeg geld verdienen. We hebben nu een tijdje voor ze gezorgd. Wanneer er een balans is tussen inkomsten en uitgaven, zou het systeem kunnen worden aangepast’, zegt Varathep, die tevens vice-minister van Landbouw is.

Zondag 14 juli
– Hij moet een gevoelige snaar hebben geraakt met zijn bewering, want het ministerie van Handel sluit zich aan bij CP Intertrade Co, dat aangifte heeft gedaan tegen Sutthiphong Thammawuthi. Die beweert dat verpakte rijst in warenhuizen verontreinigd is met chemicaliën.

Sutthiphong, directeur van TV Burapha Co, heeft dat geschreven op zijn Facebook-pagina, maar vice-minister Yanyong Phuangrach (Handel) zegt dat rijst van het merk Tra Chatr veilig is. Dat is gebleken uit tests van de Food and Drugs Administration (FDA). De minister inspecteerde gisteren de Tra Chatr fabriek in Ayutthaya.
Sutthiphong lijkt de bui al te zien hangen, want hij heeft het ministerie om een afspraak gevraagd teneinde de zaak op te lossen en hij heeft ook contact opgenomen met het bedrijf met het verzoek de zaak te verduidelijken. CP Intertrade heeft nog niet besloten of de klacht wordt ingetrokken.
De Thai Rice Packers Association maakt morgen bekend wat voor acties ze gaat ondernemen tegen social-mediagebruikers die Sutthiphong’s bewering verspreid hebben.
Damrong Chirasuthat, hoofd van het Agricultural Department, zegt dat zijn dienst monsters van veertig merken heeft onderzocht, die liggen opgeslagen in Yasothon en Surin. Geen enkel was verontreinigd.
Het hoofd van de FDA zegt dat zijn dienst 107 monsters uit verschillende winkelcentra heeft onderzocht met hetzelfde resultaat. De FDA test elk jaar 10.000 monsters.

Dinsdag 16 juli
Don’t shoot the messenger lijkt niet op te gaan voor premier Yingluck. De media dienen berichten over mogelijke chemische verontreiniging van verpakte rijst te verifiëren alvorens die te publiceren. Want de geloofwaardigheid van Thailand’s rijstaanbod staat op het spel, waarschuwt ze.

‘We maken ons zorgen dat die onbevestigde berichten paniek bij de bevolking veroorzaken en een gebrek aan vertrouwen in het vermogen van de regering om de voedselveiligheid te verzekeren’, zei de premier gisteren. Yingluck reageerde op berichten, de meeste online, dat verpakte rijst verontreinigd is met chemicaliën die gebruikt worden om ongedierte te doden.
‘Niet alle rijst is verontreinigd. Er kan zich wel eens een probleem voordoen, maar dat betekent niet dat de hele industrie is aangetast. Wees alsjeblieft fair. Soms gaat het om een eenmalige fout, om een gebroken verpakking. Dan moet je niet veronderstellen dat dit overal in de industrie gebeurt.’
Inmiddels heeft de aanstichter van alle schandelijke berichten, tv-producent Sutthiphong Thammawuthi, gebogen voor de dreigementen van een juridische procedure door grootwinkelbedrijven en het ministerie van Handel. Hij heeft de vice-minister gisteren zijn excuses aangeboden en gezegd Thaise rijst te zullen aanbevelen. Sutthiphong had op zijn Facebook-pagina geschreven dat verpakte rijst in winkelcentra niet veilig is en daarbij ook merknamen genoemd.
Maar de kou is nog niet uit de lucht. Parlementslid Warong Dechgitvigrom (Democraten) heeft de regering opgeroepen de beschuldiging van verontreinigde rijst serieus te nemen. Hij zegt dat sommige onscrupuleuze mannen slechte rijst in de regeringsvoorraad hebben gesmokkeld. ‘Die praktijken vinden plaats en ze zijn slecht voor de pogingen van de regering om haar gigantische rijstvoorraad te verkopen.’ Warong dringt aan op testen.

Onderzoek consumentenorganisatie: Er zit een luchtje aan verpakte rijst
17 juli – De rijst die in Thaise supermarkten wordt verkocht, is minder veilig dan de regering wil doen geloven. Uit tests in opdracht van de Foundation for Consumers (FFC) is gebleken dat 13 van de 46 monsters een hoge concentratie methylbromide bevatten. Sommige overschreden de limiet die China stelt en één monster overschreed de limiet van de Codex General Standard for Food Additives.
De monsters zijn onderzocht door universitaire en particuliere laboratoria, waarvan de namen niet zijn onthuld door de opdrachtgevers: behalve de FFC, BioThai en en Chalad Sue. De resultaten werden gisteren op een persconferentie bekendgemaakt. 73,9 procent van de monsters bevatten residuen van methylbromide (een gas dat wordt gebruikt om ongedierte in rijst uit te roeien) tussen 0,9 en 67 ppm (parts per million).
Resten van fungicide of organofosfaat en carbamaat pesticides zijn niet gevonden. Sommige monsters droegen het stempel van de Consumer Protection Board en één merk had een prijs in de wacht gesleept. Witoon Linchamroon, directeur van de BioThai stichting, heeft de regering opgeroepen met spoed rijst op methylbromide te testen, alhoewel de meeste monsters onder de limiet van de Codex bleven.
Yanyong Phungrach en Nattawut Saikuar, beiden staatssecretaris van Handel, bleken gisteren niet erg onder de indruk van de resultaten. Yanyong wilde weten welke laboratoria de rijst hadden getest. Volgens hem zijn slechts vijf laboratoria geaccrediteerd om rijst op chemische resten te onderzoeken. Nattawut wil dat de testen door de autoriteiten worden herhaald. Hij riep de consumentengroepen op de monsters naar het Department of Agriculture en het Department of Rice te sturen.
Eerder gisterochtend verklaarden mevrouw Srinuan Korrakochakorn, adjunct-directeur-generaal van de Food and Drug Administration, en een vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid tijdens een hearing van een senaatscommissie dat verpakte rijst veilig is. Nadat Srinuan kennis had genomen van de testresultaten, zei ze geïnformeerd te willen worden over de resultaten en de testmethode. ‘Ik wil weten hoe de resultaten zijn geïnterpreteerd. Alleen het Overseas Merchandise Inspection Co Laboratory test rijst voor de export.’
Kanoporn Apisuk, een voedselveiligheid expert van het Department of Medical Sciences, vertelde de commissie dat bij een recente test van 54 monsters geen resten van fosfinegas of residuen van pesticides en aflatoxin waren gevonden. De verontreiniging met schimmel en gist bleef onder de limiet van 1.000 cfu/g.
De president van de Thai Rice Packers Association benadrukte gisteren dat verpakte rijst veilig is. Eventuele residuen zouden verdampen wanneer de rijst wordt gekookt.

Woensdag 17 juli
– Somkiat Makcayathorn, president van de Thai Rice Packers Association (TRPA), stelt voor dat molenaars, handelaren, verpakkers en exporteurs een rijstfederatie vormen, die met de regering samenwerkt om de tanende reputatie van Thaise rijst zowel in het binnenland als op de wereldmarkt te stoppen. Het voorstel is een reactie op zorgen van consumenten over de kwaliteit van de rijst.

Directeur Sumeth Laomoraphorn van de CP Trading Group wil niet wachten op de vorming van zo’n federatie en nu al roadshows in het buitenland organiseren. De regering, zegt hij, moet consumenten van de kwaliteit van rijst overtuigen door de voorraad, die nu meer dan 17 miljoen ton bedraagt, zo vaak als ze kan te inspecteren. De rijst ligt vaak al maanden opgeslagen en zou chemisch verontreinigd zijn, vrezen consumenten.
Rijstverpakkingsbedrijven zijn van plan een call centre op te zetten, waarbij consumenten kunnen klagen wanneer ze rijst van inferieure kwaliteit hebben gekocht. Laboratoriumtesten kunnen vervolgens uitwijzen of die klachten terecht zijn.
Verpakte rijst heeft een marktwaarde van 30 miljard baht; 80 procent daarvan komt van de 128 leden van de TRPA. Thais consumeren 6 miljoen ton rijst per jaar, waarvan 20 procent verpakte rijst is. CP Trading, dat 1 miljoen ton per jaar van Royal Umbrella verkoopt, trekt 80 miljoen baht uit voor marketing van het merk.
– Nog meer rijst. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC), die het hypotheeksysteem voorfinanciert, roept boeren die hun rijst hypothekeren, op om de rijst te verzekeren en zo de integriteit van het programma te beschermen.
Vice-president Boonthai Kaewkhuntee zegt dat dit de particuliere sector de zekerheid geeft dat de rijst volgens de regels is geregistreerd. De verzekering zou de risico’s van droogte en overstromingen moeten dekken. Verzekeren heeft twee voordelen: de rijst wordt gekeurd door particuliere verzekeraars en de kwaliteit van gegevens verbetert. In het begin zouden boeren 25 procent van hun oogstgebied kunnen verzekeren en de dekking langzaam opbouwen naar 100 procent.
De BAAC heeft momenteel een verzekeringsprogramma ondergebracht bij Sompo Japan Insurance (Thailand). Boeren betalen 129 baht per rai en de regering neemt 69 baht voor haar rekening. Slechts 60.000 boeren die 2 miljoen rai bebouwen met rijst, cassave of maïs, hebben een verzekering. Het totaal areaal waarop in Thailand rijst wordt verbouwd, bedraagt 60 miljoen rai.
Ieder jaar kosten natuurrampen de regering 40 tot 50 miljard baht aan compensatiebetalingen aan boeren. Een verzekeringsmodel zou de last van de regering enorm terugbrengen, zelfs wanneer de premie deels wordt gesubsidieerd door de overheid, zegt Boonthai.

Donderdag 18 juli
Verslaggevers weten nu hoe molenaars en beheerders van rijstmagazijnen goede rijst door slechte rijst vervangen en tweemaal geld vangen voor de goede rijst. Parlementsleden van oppositiepartij Democraten demonstreerden dat aan de hand van een video en een schaalmodel gisteren in het Government House.

Voor de goede rijst ontvangen ze tweemaal geld: de eerste keer omdat ze al door de regering zijn betaald voor de gehypothekeerde rijst en de tweede keer omdat ze de rijst aan andere handelaren verkopen.
De goede rijst komt uit het midden van een stapel rijstzakken (zie infographic), zodat inspecteurs die alleen langs de stapel lopen, niets in de gaten hebben. De leeggehaalde ruimte wordt opgevuld met identieke zakken met rijst van mindere kwaliteit.
– Siam Grains Co heeft op last van de Food and Drug Administration (FDA) het rijstmerk Co-co (pimpa white rice) uit de verkoop gehaald. Uit een onderzoek van de Foundation for Consumers (FFC) is gebleken dat dit merk een gevaarlijke concentratie methylbromide bevatte – dat wil zeggen het monster dat onderzocht is.
Het bedrijf, dat samen met Sathian Rungruang Marketing Co Co-co verpakt, heeft ook de levering van 9.000 pakken opgeschort in afwachting van nader onderzoek. Daarvan zijn 3.000 van het merk Co-co en de rest zijn andere variëteiten.
De directeur ziet twee mogelijke scenario’s: er is te veel methylbromide gebruikt of de rijst is voortijdig gedistribueerd. Het bedrijf belooft van methylbromide over te stappen op fosfine dat sneller verdampt. De gassen worden gebruikt om ongedierte te bestrijden.
De FDA heeft gisteren Co-co’s rijstfabriek aan de Bang Na-Trat Rd geïnspecteerd en monsters getrokken. Volgens de FDA secretaris-generaal was het merk eerder in eigen onderzoek veilig.
Premier Yingluck deed gisteren ook nog een duit in het zakje over het onderzoek van de FFC, maar dat laat ik maar onvermeld. Ze sprak weer de bekend sussende woorden en riep de betrokken partijen op samen te werken.
– De nieuwe minister van Handel, Niwatthamrong Bunsongphaisan, geeft toe dat het hypotheeksysteem voor rijst wordt geplaagd door onregelmatigheden en corruptie. Hij is daarom een voorstander van het plaatsen van microchips in rijstzakken met een bijbehorende technologie, waardoor voorraden ‘in real time’ kunnen worden gecontroleerd.
De Public Warehouse Organisation (PWO) en de Marketing Organisation for Farmers, de twee organisaties die de geypothekeerde rijst beheren, is gevraagd een haalbaarheidstudie te doen en de kosten te berekenen. PWO-president Chanudpakorn Vongseenin schat de kosten op minstens 100 miljoen baht. Toen het hypotheeksysteem in 2011 van kracht kreeg, kreeg de PWO een budget van 88 miljoen baht om een IT systeem voor het monitoren van de rijst de installeren. Met een microchip kan de rijst het gehele traject worden gevolgd.

Regering op de PR-toer; spagaat van Bangkok Post
19 juli – Bangkok Post neemt in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag een merkwaardige spagaatpositie in. Het onderzoek in opdracht van de Foundation for Consumers (FFC), BioThai en het tijdschrift Chalad Sue van verpakte rijst uit winkels bevestigt dat Thaise rijst veilig is. Maar de krant zet ook vraagtekens achter de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Intussen doet de regering er alles aan om de boodschap er bij de bevolking in te pompen: Thaise rijst is veilig. Gisteren bezocht premier Yingluck de rijstfabriek van de Charoen Pokphand (CP) groep in Nakhon Luang (Ayutthaya), waar het merk Royal Umbrella vandaan komt. Demonstratief at ze er samen met de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Handel een hapje rijst en liet zich uitgebreid fotograferen en filmen.
Yingluck bagatelliseerde alle zorgen over de verontreiniging van verpakte rijst. Ze zei dat het uitroken van rijst slechts in sommige fasen van het productieproces gebeurt. ‘Er worden genoeg standaartests gedaan voordat de rijst wordt verpakt, dus maak je maar geen zorgen.’
Yingluck’s PR-reisje was een reactie op het onderzoek van de FFC, waarvan de resultaten dinsdag bekend werden gemaakt. De FFC liet 46 rijst merken testen. 73,9 procent van de monsters bevatten residuen van methylbromide (een gas dat wordt gebruikt om ongedierte in rijst uit te roeien) tussen 0,9 en 67 ppm (parts per million). Sommige overschreden de limiet die China stelt en één monster overschreed de limiet van de Codex General Standard for Food Additives. Resten van fungicide of organofosfaat en carbamaat pesticides werden niet gevonden.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) zegt dat mensen die zich zorgen maken over de veiligheid van een bepaald rijstmerk dit kunnen melden aan de Food and Drug Administration, die dan op onderzoek uitgaat. De staatssecretaris zegt dat een rijsthandelscentrum is opgezet dat de veiligheid van de rijst in regeringsmagazijnen en winkels steekproefsgewijs controleert.
Volgens Sumeth Laomoraporn van CP Intertrade Co hebben China en Japan, de grootste kopers van Thaise rijst, nog steeds vertrouwen in Thaise rijst.
Vertegenwoordigers van het rijstmerk Co-co (dat de limiet overschreed) en de Thai Rice Packers Association hopen vandaag de FFC te spreken over de testresultaten. De FFC secretaris-generaal heeft om een ontmoeting met Yingluck gevraagd. De FFC gaat maatregelen voorstellen om consumenten te behoeden voor onveilige voedselproducten. Twijfels over de betrouwbaarheid van het onderzoek wuift ze weg.
Die twijfels heeft Bangkok Post wel. In het hoofdredactioneel commentaar worden drie redenen genoemd. De initiatiefnemers willen niet bekend maken welke laboratorium het onderzoek heeft gedaan, slechts één laboratorium heeft het onderzoek  gedaan en slechts één monster van elk merk is genomen.
Als ik daar nog een persoonlijke noot aan mag toevoegen. De krant gaat er automatisch vanuit dat je blind kunt varen op de limieten van de Codex General Standard for Food Additives. Uit het onderzoek bleek slechts één merk de veiligheidslimiet te overschrijden. So what, zeg ik dan.
Andermaal bewijst de krant de essentie van de journalistiek niet te begrijpen en die is om achter elke informatie een vraagteken te plaatsen en te vragen: is dat zo? In een reactie op het bericht ‘Onderzoek consumentenorganisatie: Er zit een luchtje aan verpakte rijst’ (17 juli) stelt Harry dat die Codex een wel erg lage ondergrens stelt.
Bangkok Post had moeten uitzoeken: wat stelt die ondergrens voor? De conclusie dat Thaise rijst, die in Thailand in de schappen ligt, veilig is, is m.i. dan ook voorbarig.
(Bron: Bangkok Post, 18 en 19 juli 2013)

Vrijdag 19 juli
– Capital Rice, Thailand’s grootste producent en distributeur van organische rijst, heeft een nieuw systeem in gebruik genomen om de korenworm te vernietigen. Niet kooldioxide maar stikstof wordt gebruikt bij het vacuüm verpakken van de rijst en dat spaart tijd en kosten, zegt adjunct-directeur Wanlop Pichpongsa. De methode is ontwikkeld in samenwerking met het National Innovation Agency en Siam Waterflame Co.
Insecten zoals de korenworm verspreiden zich snel, vooral op chemisch-vrije rijst die lang wordt bewaard. Wanneer rijst drie maanden ligt opgeslagen, bedraagt het gemiddeld aantal korenwormen 23 per kilo en wanneer de rijst nog langer wordt bewaard, schiet dat aantal omhoog.
Bij gewone rijst wordt dorgaans methylbromide gebruikt. Het doodt zowel de beestjes als hun eitjes en cocons. Thailand gaat in navolging van 177 andere landen het gas in 2015 verbieden om de afbraak van de ozonlaag te verminderen. Veel rijstbedrijven zijn al overgestapt op fosfine dat de korenworm na 5 tot 7 dagen gassen uitroeit.
Bij organische rijst wordt de kooldioxide in containers gepompt. Het duurt 15 dagen om alle beestjes naar de eeuwige jachtvelden te sturen. Bij gebruik van de nieuwe methode wordt het zuurstofniveau in de container teruggebracht tot 0,5 procent en stikstof neemt de rest in beslag. Normaal bestaat lucht uit 21 procent zuurstof, 78 procent stikstof en 1 procent andere gassen. De nieuwe methode duurt een week.
De afgelopen twee jaar is het systeem getest en gevolgd door het Agriculture Department. Het NIA heeft financiële steun verleend. Vorig jaar produceerde Thailand 69.000 ton organische rijst, waarvan 6.000 ton werd geëxporteerd.

Zaterdag 20 juli
– Vertegenwoordigers van drie boerenorganisaties zijn bereid in het volgende oogstseizoen een verlaging van de garantieprijs voor paddy van 15.000 naar 13.500 baht te accepteren. Hierdoor neemt het verlies voor de overheid af en die prijs ligt altijd nog boven de marktprijs. Het plafond per gezin mag niet onder de 400.000 baht komen, benadrukken ze verder. Het voorstel moet nog wel met boeren in het land worden besproken.

De drie organisaties hebben nog meer wensen voor de boeren: de productiekosten moeten omlaag, zoals brandstofkosten en de rentes van 5 tot 7 procent die de Bank for Africulture and Agricultural Cooperatieves hanteert.
Het Internal Trade Department schat dat in het seizoen 2013-2014 28 miljoen ton rijst wordt geoogst. Het hypotheeksysteem kan zich slechts veroorloven 15 miljoen ton te kopen.
Vorige maand besloot het National Rice Policy Committee de garantieprijs met ingang van 1 juli te verlagen naar 12.000 baht per ton maar het trok die beslissing schielijk in onder druk van protesterende boeren. Wel bleef het nieuwe plafond van 500.000 baht per gezin gehandhaafd.Zondag 21 juli
– De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft Thailand hulp aangeboden bij het herstel van vertrouwen in de veiligheid van Thaise rijst. Daarover zijn twijfels gerezen na een onderzoek door de Foundation for Consumers. Uit onderzoek van verpakte rijst uit winkelcentra is gebleken dat die residuën methylbromide bevatten. In één merk werd de veiligheidslimiet zelfs overschreden.

Hiroyuki Konuma, FAO vertegenwoordiger voor Azië en de Pacific, zegt dat de veiligheidskwestie in Thailand gerelateerd is aan de lange periode waarin de rijst ligt opgeslagen. Hij vermoedt dat de rijst langer dan de standaardperiode van zes maanden wordt bewaard. Konuma hoopt dat het de regering lukt de door haar opgekochte rijst tijdig te verkopen voordat de nieuwe oogst over drie maanden op de markt komt.

Dinsdag 23 juli
– De Thai Rice Exporters Aasociation maakt zich zorgen over de kwaliteit van de rijst die vrijdag door de regering wordt geveild. De exporteurs krijgen ook geen gelegenheid om de rijst voor vrijdag te inspecteren. Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democratische partij zegt dat de rijst veel te lang in voorraad wordt gehouden alvorens ze wordt verkocht.

Woensdag 24 juli
Bangkok Post opent vandaag met het eerste verhaal in een serie Special Reports over wat de krant noemt de rice woes (rijst ellende). Het begint met een fraaie sfeertekening van een magazijn waar kevers en beestjes verstoppertje spelen in een torenhoge stapel met rijstzakken en duiven schaamteloos hun poep laten vallen. De rijstzakken liggen niet, zoals voorgeschreven, in vierkante kavels maar in een piramidevorm, wat de inspectie bemoeilijkt.

Ik zal het verhaal verder niet samenvatten, want het meeste heb ik al eens eerder gemeld. Wel interessant vond ik het te lezen dat de berekende verliezen van het rijsthypotheeksysteem deels schattingen zijn, omdat nog niet bekend is wat de rijst bij verkoop gaat opbrengen.
En dat zou wel eens zwaar kunnen tegenvallen, want – zoals het artikel eindigt – de kwaliteit van de opgeslagen rijst vermindert elke dag. ‘De vraag is hoe ernstig ons image als ’s werelds beste rijstproducent wordt aangetast, een image dat we over tientallen jaren hebben opgebouwd’, zegt Somporn Isvilanonda van het Knowledge Network Institute of Thailand.

Donderdag 25 juli
– Boeren krijgen in het volgende seizoen 12.000 baht voor een ton paddy (ongepelde rijst) en ze mogen voor maximaal 400.000 baht paddy voor het hypotheeksysteem aanbieden. Thans geldt een garantieprijs van 15.000 baht en een maximum van 500.000 baht.

De betrokken diensten overleggen nog over de prijsstelling met de boerenbonden, die een garantieprijs van 13.500 baht hebben voorgesteld. De prijs van 12.000 baht is gebaseerd op productiekosten van 6.000 baht per ton en een opbrengst van 600 tot 800 kilo per rai. Het voorstel van de bonden gaat uit van 9.000 baht aan productiekosten en een opbrengst van 300 kilo per rai.
Het voorstel van de bonden lijkt weinig kans te maken. Wiboonlasana Ruamraksa, directeur-generaal van het Internal Trade Department en secretaris van het National Rice Policy Committee, zegt dat bij een prijs van 12.000 baht het hypotheeksysteem nog twee seizoenen in werking kan blijven en bij 13.500 baht nog één oogst. De prijsverlaging is nodig omdat het ministerie van Financiën het verlies van het systeem heeft gemaximeerd op 70 miljard baht per jaar.

Vrijdag 26 juli
– Het Special Report over de ‘rice woes’ (rijst ellende), dat woensdag nog prominent opening krant was (zo heet het openingsartikel op een pagina), is vandaag verhuisd naar pagina 3. De tweede aflevering gaat over het uitroken van rijst met methylbromide, een gas dat in Thailand niet verboden is, hoewel het vanaf 2015 niet meer mag worden gebruikt. Zoals bekend zijn bij een onderzoek van de Thaise Consumentenbond residuen methylbromide in verpakte rijst gevonden.

Ook in dit artikel, dat een samenvatting is van eerder gepubliceerd nieuws, wordt het onderzoek ‘largely encouraging’ genoemd, omdat in slechts één monster de veiligheidslimiet van de Codex werd overschreden. Het risico wordt verder gebagatelliseerd met opmerkingen als: als de rijstzak wordt geopend, verdampen de residuen; methylbromide verdampt bij kamertemperatuur en eventuele resten verdwijnen bij het wassen en koken van de rijst.
Ik kwam één nieuw feitje tegen. Vroeger sloegen rijsthandelaren de rijst op in hennep zakken, waardoor het gas beter kon ontsnappen; tegenwoordig slaan de meeste handelaren de rijst op in plastic zakken en die blokkeren afvoer van het gas.
De sussende woorden over het risico van methylbromide doen me denken aan de befaamde uitspraak van Colijn ‘Gaat u maar rustig slapen’ of de garantie ‘Er is geen gevaar voor de volksgezondheid’ na branden en rampen. Autoriteiten houden er niet zo van dat de bevolking zich zorgen maakt of in paniek raakt en de Thaise regering vormt daarop geen uitzondering. Weet u nog: premier Yingluck liet zich rijst etend fotograferen om de onrust te bedwingen.
Wat mij weer in het Special Report opvalt, is dat twee vragen niet aan de orde komen. Ten eerste: hoe veilig is die veiligheidslimiet van de Codex? Een professioneel journalist zoekt dat uit. Ten tweede: Volgens de WHO wordt een dagelijkse inname van 1 mg bromide residue per kilogram lichaamsgewicht als veilig beschouwd. Dat moge zo zijn, maar de consument van tegenwoordig krijgt nog veel meer rommel naar binnen. Wat is het effect van de optelsom van al die chemische stofjes, die we dagelijks consumeren: mag ik daar iets over lezen?

Zaterdag 27 juli
– Slechts vijf rijstexporteurs nemen volgende week deel aan de veiling van 350.000 ton rijst uit de regeringsvoorraad. Waarom het er zo weinig zijn, schrijft de krant niet. De krant schrijft ook niet hoe oud de rijst is. Eerder meldde de krant dat de bieders de geveilde rijst niet kunnen inspecteren. Vorig jaar werden zes veilingen gehouden, waarvan drie mislukten omdat de exporteurs te lage prijzen boden.

– Aan landbouwsubsidies heeft de regering sinds haar aantreden twee jaar geleden minstens 700 miljard baht uitgegeven. Rijst is de grootste slokop gevolgd door tapioca en rubber. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft al 650 miljard baht uitgekeerd aan boeren.
De regering heeft pas 120 miljard aan de bank terugbetaald en heeft voor dit jaar als doel nog eens 220 miljard baht terug te betalen. Maar dan moet het haar wel lukken rijst aan andere regeringen te verkopen. De target voor dit jaar is 8,5 miljoen ton, maar tot nu toe is alleen een deal met Iran bekend geworden voor 250.000 ton. Volgens minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) heeft Iran de komende twee jaar nog eens 1 miljoen ton nodig.

Woensdag 31 juli
– Volgende week veilt de regering 200.000 ton rijst uit haar voorraad. Het is de tweede veiling dit jaar. Twee weken geleden werd 60.000 ton geveild. Die trok vijf bieders. Hoeveel geld de veiling in het laatje bracht, wil minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) niet zeggen. De prijs bekend maken zou toekomstige veilingen bemoeilijken.

Een bron in de rijstindustrie vermoedt dat de rijst voor minder dan 12.000 baht per ton is verkocht, waardoor de veiling een verlies van 11.500 tot 12.000 baht per ton heeft opgeleverd. Dat verlies is gebaseerd op de prijs die de boeren voor hun paddy krijgen plus opslagkosten en andere kosten.

Donderdag 1 augustus
– Van de 200.000 ton geveilde paddy heeft het ministerie van Handel er 120.000 ton kunnen verkopen en daar is het tevreden mee. De rijst ging naar vier bieders. Ze wordt verwerkt tot parboiled rijst voor de export. Het ministerie ving 11.000 baht per ton, wat de marktprijs is.

Volgende week wordt 200.000 ton witte rijst, gebroken rijst en Hom Mali geveild.
– De veiling van 200.000 ton paddy (ongepelde rijst) uit de regeringsvoorraad, bestemd om te worden verwerkt tot parboiled rijst voor de export, heeft een lauwe ontvangst gekregen. Slechts vijf bieders hebben een envelop met een bod ingeleverd. De winnaars worden vandaag bekend gemaakt. Vichai Sriprasert, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt dat de veiling wordt bemoeilijkt door het feit dat niet duidelijk is waar de rijst zich bevindt en welke soort geveild wordt. (Bericht uit de krant van woensdag)

Vrijdag 2 augustus
– De Thai Rice Exporters Association verwacht dat de export van rijst in de tweede helft van dit jaar zich herstelt onder invloed van hogere aankopen door China, Hong Kong en Singapore. Maar dat verandert niets aan de prognose van de vereniging die 6,5 miljoen ton rijst voor het gehele jaar bedraagt. Het ministerie van Handel rekent op 8,5 miljoen ton.

Vorig jaar exporteerde Thailand 6,95 miljoen ton rijst, waardoor het naar de derde plaats zakte van rijstexporterende landen.
In de eerste helft van dit jaar exporteerde Thailand 2,9 miljoen ton, een vermindering op jaarbasis van 8,4 procent. De rijstexporteurs hadden te maken met een scherpe concurrentie van andere exporteurs in de wereld en de vertragende wereldeconomie.
De tweede jaarhelft wordt beter, aldus Chookiat Ophaswongse, honorair president van de vereniging, omdat de regering begonnen is rijst te veilen uit haar voorraad tegen prijzen die in de buurt van de marktprijzen liggen. Bovendien wordt de tweede helft van een jaar beschouwd als een hoogseizoen voor rijstverkopen. Maar gemakkelijk wordt het niet. Rijst uit India en Vietnam is goedkoper en er is een ruim aanbod aan andere granen, zoals tarwe en maïs.

Maandag 5 augustus
– De kernvraag is: is het hypotheeksysteem voor rijst nodig? De agrarische sector is slechts goed voor 8,6 procent van het bruto binnenlands product; 38,2 procent van de bevolking (25 miljoen personen) is er in werkzaam en van hen zijn 4,8 miljoen huishoudens (18 miljoen personen) rijstboeren.

In de derde aflevering van de serie Special Report over het hypotheeksysteem stellen de auteurs die vraag omdat de economie steeds meer verschuift van landbouw naar industrie en dienstverlening. De vraag is ook relevant omdat de subsidie die de boeren krijgen, een zware aanslag op de begroting doet en omdat het systeem geteisterd wordt door corruptie.
Het systeem werd in 1970 geïntroduceerd toen er een overaanbod van rijst was. Boeren konden hun rijst hypothekeren, waardoor ze op korte termijn geld hadden om schulden af te lossen. Wanneer de rijstprijs steeg, konden ze de rijst terugkopen en op de markt verkopen. De regering Tinsulanonda stelde de garantieprijs vast op 80 procent van de marktprijs als steun tegen de dalende rijstprijs. Maar de regering Yingluck heeft de garantieprijs 40 procent boven de marktprijs vastgesteld, waardoor het systeem alleen nog maar als subidiekraan fungeert.
Ammar Siamwalla, econoom aan het Thailand Development Research Institute, zegt dat het huidige systeem niet nodig is en geen effectief middel is om de armen te helpen. Niet alle rijstboeren hebben financiële steun nodig. Twintig procent van de rijkste rijstboeren produceert 42 procent van het totale rijstaanbod in de markt en profiteert er het meest van. De 2,59 miljoen armste boeren produceren te weinig om van het systeem gebruik te kunnen maken.
‘De rijstboeren als de armste groep mensen beschouwen, zoals ze in het verleden waren, is tegenwoordig een te romantische zienswijze. De rijstverbouw in Thailand is enorm veranderd. Veel rijstboeren verbouwen nu ook andere gewassen. In gebieden waar het regent kunnen ze slechts zes maanden per jaar rijst verbouwen, dus verbouwen ze andere gewassen of gaan naar Bangkok of andere steden om te werken. En veel kinderen van rijstboeren hebben een goede opleiding en hebben goede banen.
De opvatting dat dit een bestaan is dat behoefte heeft aan subsidies, is verwrongen. Humanitaire hulp aan de armen is nodig, maar die heeft niets te maken met het subsidiëren van producten’, aldus Ammar.
De rest van het artikel laat ik onvermeld, want dat gaat niet over het systeem als zodanig, maar over de voorgenomen verlaging van de garantieprijs, over productiekosten en de vochtigheid van rijst. Verder komen voorstanders van het systeem aan het woord met voor de hand liggende argumenten.

Dinsdag 6 augustus
– Het wil nog niet erg lukken met de rijstveilingen van de regering. Van de 550.000 ton rijst die vorige week is geveild, is slechts 210.000 ton verkocht. De rijsthandel dringt er bij de regering op aan de veilingvoorwaarden te wijzigen en de kwaliteit te garanderen, zodat de biedingen actiever worden en de rijst meer opbrengt. Deze week wordt 200.000 ton witte rijst, gebroken rijst en jasmijnrijst geveild.

Alhoewel de opbrengst van de laatste veiling niet bekend is gemaakt, zou die een verlies van 11.500 tot 12.000 baht per ton hebben opgeleverd, ervan uitgaande dat de staat 24.000 baht aan een ton gehypothekeerde rijst heeft besteed (garantieprijs, opslagkosten enzovoort).
Een probleem is dat de exporteurs niet weten wat voor type rijst in overheidsmagazijnen ligt, wat de kwaliteit is en hoe lang de rijst al bewaard wordt. Geïnteresseerde bieders kunnen de rijst controleren, maar het is niet eenvoudig om een berg van bijvoorbeeld 10.000 ton te inspecteren, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association. [Eerder schreef de krant dat inspecties niet mogelijk waren.]
De vice-president van de TREA vindt dat de regering de verkoopprijzen van haar rijstvoorraad dichter bij de marktprijzen moet brengen.

Woensdag 7 augustus
– De regering gaat een proefproject opzetten waarbij 1 miljoen rai, nu nog in gebruik voor de rijstverbouw, wordt omgezet in suikerrietvelden. Het gaat om rijstvelden die in de omgeving van suikerfabrieken liggen. Volgens de Federation of Thai Industries is er in Asean een grote vraag naar suiker.

Het verbouwen van suikerriet kost 10.000 tot 12.000 baht per rai. De suikerriet kan na 18 maanden worden geoogst. Boeren kunnen 15.000 baht per rai verdienen tegen 800 baht bij rijst. De regering steunt de pilot met de betaling van rentes op leningen.

Vrijdag 9 augustus
– Het is een tijdje stil geweest rond het gassen van rijst met methylbromide. Weet u nog? De Foundation for Consumers, BioThai en het tijdschrift Chalad Sue vonden vorige maand residuën daarvan in 46 monsters, genomen uit verpakte rijst in winkelcentra. Eén overschreed zelfs de veiligheidsnorm.

Witoon Liamchanroon, directeur van BioThai, sneed de kwestie gisteren aan tijdens een seminar op de Kasetsart universiteit. Hij zei dat de regering na het consumentenonderzoek verwarrende en verdraaide informatie heeft verspreid. ‘We proberen niemand in diskrediet te brengen, maar we willen dat de bevolking volledig wordt geïnformeerd.’
– De regering gaat dit jaar 1 miljoen ton rijst op de Agricultural Futures Exchange of Thailand verkopen, te beginnen met 150.000 ton op 15 augustus. Sinds 2009 is het de eerste keer dat rijst op deze manier wordt verkocht. Geïnteresseerde bieders kunnen toestemming vragen om de rijst tussen 9 en 13 augustus te inspecteren. De komende dagen worden de terms of reference uitgegeven. Wanneer de biedprijzen te laag zijn, gaat de verkoop niet door.
Volgens staatssecretaris Yanyong Phuangrach wordt de AFET het belangrijkste verkoopkanaal voor de door de regering opgekochte rijst, omdat de rijst in kleine hoeveelheden wordt verkocht waarvoor meer belangstelling zou zijn. De huidige veilingen van de regering met relatief grote hoeveelheden trekken te weinig bieders, moet hij toegeven, omdat de opkopers huiverig voor de rijstkwaliteit zijn. Van de laatst geveilde 500.000 ton werd slechts 210.000 ton verkocht.

Zaterdag 10 augustus
– Wat wordt het: 12.000 baht voor een ton paddy (ongepelde rijst) of beperking van het hypotheeksysteem tot één keer per seizoen. Dat zijn de twee opties waarover het ministerie van Handel in gesprek is met vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Wanneer ze eruit zijn, gaat een voorstel naar het National Rice Policy Committee (NRPC) en vervolgens het kabinet.

Thans krijgen de boeren 15.000 baht per ton. Het heeft er even op geleken dat de garantieprijs met ingang van 1 juli naar 12.000 baht zou gaan, maar het NRPC en kabinet kwamen daar snel van terug onder druk van protesten.
Er is nog een derde optie en die is eerder voorgesteld door de boerenbonden: een paddyprijs van 13.500 baht en een maximum van 400.000 baht per huishouden. Voor verlaging naar 12.000 baht zijn nog maar weinig voorstanders. ‘Te wreed’ voor de boeren, zegt minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel).
Het draait allemaal om de vraag hoeveel verlies op het systeem wordt gemaakt. Het ministerie van Financiën stelt als maximum 70 miljard baht per jaar. Verschil van mening bestaat over de productiekosten van de boeren. De prijs van 12.000 baht is gebaseerd op productiekosten van 6.000 baht per rai en een opbrengst van 600 tot 800 kilo per rai. Maar de boerenbonden zeggen dat de productiekosten 9000 baht per rai bedragen en de opbrengst 300 kilo.
Het is duidelijk: de kogel is nog niet door de kerk, maar de opties zijn al wel bekend. Nu nog een beslissing waar regering en boeren mee kunnen leven.
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het rijsthypotheeksysteem voorfinanciert, heeft voldoende liquide middelen om de rijstoogst in het volgende seizoen te financieren, zegt vice-president Somsak Kangteerawat. Ondanks de vergoedingen aan de boeren die de afgelopen vier oogsten zijn betaald, beschikt ze voor het hypotheeksysteem over een werkkapitaal van 90 miljard baht. Eerder leende de bank 410 miljard baht bij het ministerie van Financiën om de gewassubsidies te financieren.
[Merkwaardig bericht, want eerder heb ik wel eens gelezen dat het allemaal kantje boord is bij de bank omdat de regering niet of uiterst traag de bank afbetaalt. Hogere boekhoudkunde?]

Dinsdag 13 augustus
– De boeren in het Noorden en Noordoosten vinden het best, maar de boeren in de Central Region zullen ongetwijfeld protesteren. Het laatste voorstel van de regering om de garantieprijs van 15.000 baht per ton paddy te handhaven, maar het hypotheeksysteem voor rijst alleen bij de hoofdoogst toe te passen, roept verdeelde reacties op.

De boeren in het Noorden en Noordoosten zijn bereid het voorstel te accepteren – de meesten oogsten eenmaal per jaar -, mits vertegenwoordigers van de boeren worden ingeschakeld bij de controle van de rijstkwaliteit en vochtigheidsgraad en ze de molenaars mogen controleren. Verder dient de regering hen te helpen hoge kwaliteits rijstvariëteiten te verbouwen en hun productiekosten en het gebruik van chemicaliën te reduceren.
Protesten zijn te verwachten van de boeren in het midden van Thailand, wier velden geïrrigeerd worden, waardoor ze tweemaal per jaar kunnen oogsten. Die zullen zich met hand en tand verzetten tegen het halveren van het hypotheeksysteem, verwacht Prasit Booncheuy, president van de Thai Rice Farmers Association. ‘Boeren uit het Noordoosten zullen ongetwijfeld het laatste voorstel van de regering accepteren omdat hun productiekosten slechts 4.500 tot 5.500 baht per ton bedragen’, zegt hij.
Volgens cijfers van het Thailand Development Research Institute verbouwen 3 van de 4 miljoen rijstboeren eenmaal per jaar rijst en 800.000 tot 900.000 boeren tweemaal.
– Nog meer rijst. Hoe groot is de rijstvoorraad van de overheid? Dat is een mysterie, zegt een bron bij het ministerie van Financiën. Op 27 juni werden tweeduizend magazijnen geïnspecteerd door de politie. Het tonnage dat eruit rolde, komt niet overeen met de cijfers van Financiën. Er ligt 1 miljoen ton minder. Het inspectierapport is inmiddels in het bezit van de regering.
– In de vierde aflevering van de serie Special Report over het rijsthypotheeksysteem pleit Chaiporn Phrompan, een boer met 100 rai aan rijstvelden, voor het verbouwen van ‘safe rice’, oftewel het land te bemesten met organische mest. Zijn ouders gebruikten nog kunstmest en maakte nooit enige winst. Toen Chaiporn op de 30 rai van zijn ouders begon, stapte hij over op organische mest. De opbrengst was gelijk, de kosten waren lager.
Volgens een studie van het Thanyaburi Ratchamongkol Institute of Technology in 2011 is de bruto winstmarge op organisch verbouwde rijst 61 procent tegen 54 procent op rijst waarbij chemische mest is gebruikt.
Chaiporn vindt dat de regering de garantieprijs voor paddy moet differentiëren. Boeren die ‘safe rice’ verbouwen, zouden 1000 baht per ton meer moeten krijgen.
Andere interessante weetjes die in het artikel worden genoemd:
Van de rijstoogst wordt 50 procent in Thailand geconsumeerd, de rest moet geëxporteerd worden.
Van de 4 miljoen rijstboeren beschikken 1 miljoen boeren over 30 tot 100 rai land in geïrrigeerde gebieden. Zij verdienen genoeg, dus hoeven niet gesubsidieerd te worden, zegt Nipon Puapongsakorn, fellow aan het Thailand Development Research Institute.
40 procent zijn midden-inkomens boeren en 30 procent zijn arme boeren. De middengroep zou door de regering geholpen moeten worden om hun productiviteit te verhogen en door R&D een hoogwaardiger product te leveren. Ze zouden organische rijst moeten verbouwen of speciale granen, zoals Sang Yod rijst.
De opbrengst per rai hoeft volgens Nipon niet omhoog, zoals in Vietnam waar vruchtbaar land schaars is. Thailand heeft genoeg land; het probleem is gebrek aan arbeid.
Het inkomen van de arme boeren komt voor slechts 20 tot 30 procent uit het boerenbedrijf. Nipon vindt dat de regering hen beter kan herscholen en hun kinderen uit de agrarische sector halen. Voor degenen die te oud zijn, stelt hij een toelage of voedsel- en transportcoupons voor.

Woensdag 14 augustus
– Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) geeft toe dat het budget voor het rijsthypotheeksysteem is overschreden. Daarvoor was 500 miljard baht uitgetrokken. Maar volgens de minister bedraagt de overschrijding niet 759 miljard baht over de afgelopen 2 jaar, zoals het ministerie van Financiën heeft gemeld. Het ministerie van Handel houdt het op 650 miljard baht.

De minister belooft de verkoop van rijst uit de regeringsvoorraad te gaan versnellen, zodat haar schuld bij de Bank for Africulture and Agricultural Cooperatives (die het systeem voorfinanciert), kan worden afgelost en het totaal aan uitgaven op 500 miljard baht komt.
Momenteel vindt overleg plaats tussen het ministerie en de boerenbonden over het hypotheeksysteem in het volgende rijstseizoen. Vermoedelijk wordt de garantieprijs van 15.000 baht per ton paddy gehandhaafd, maar geldt het systeem alleen voor de hoofdoogst (en niet voor de tweede oogst).

Zaterdag 17 augustus
– Stop met het hypotheeksysteem voor rijst en zoek andere manieren om het inkomen van Thaise boeren te verhogen. Dit pleidooi houdt het Thailand Development Research Institute nu regering en boerenbonden over voortzetting van het systeem onderhandelen.

Viroj Na Ranong, directeur gezondheidseconomie en landbouw, zei gisteren op het forum ‘Rethink the Future for Thai rice’, georganiseerd door het TDRI, dat veel boeren hun bedrijf opgeven, alhoewel de regering hen probeert over te halen in de sector te blijven door hogere prijzen te beloven. Viroj wijst erop dat de waarde van agrarische producten tussen 2008 en 2011 is gedaald van 11,3 naar 7,7 procent van het bruto binnenlands product.
Uit een recente studie van het TDRI is gebleken dat 500.000 boeren vermogend zijn en 1,3 miljoen boeren arm. De meeste rijke boeren leven van het verbouwen van rijst tegen 16 procent van de arme boeren. Dit wijst er volgens Viroj op dat rijke boeren meer profiteren van het hypotheeksysteem dan arme boeren.
Nipon Poapongsakorn, directeur van de sector economie van het TDRI, zei tijdens het forum dat het hypotheeksysteem de arbeidsproductiviteit niet verhoogt. Het systeem dwingt boeren hun oogst te vergroten door tweemaal rijst te verbouwen, wat ze alleen maar kunnen doen door het overmatig gebruik van chemicaliën, resulterend in een slechte kwaliteit rijst.
Als alternatief noemde Nipon het beleid van de Amerikaanse regering. Die koopt geen rijst op, maar betaalt 70 tot 85 procent van het verschil tussen target en marktprijzen. De subsidie komt niet uit leningen, zoals in Thailand, maar komt ten laste van de begroting.
Een tegengeluid liet directeur Wiboonlasana Ruamraksa van het Department of Internal Trade horen. ‘Het systeem heeft sinds de introductie de kwaliteit van leven van boeren verbeterd’, zei zij. ‘Doel van het systeem is om de levensstandaard van boeren op hetzelfde peil te brengen als die van boeren in ontwikkelde landen.’

Maandag 19 augustus
– In de vijfde aflevering van de serie Special Report over rijst die nu Grains of Truth heet, staan weer enkele interessante cijfers. Van de 84,5 miljoen rai (1 rai=40×40 meter) waarop rijst wordt verbouwd, is slechts 2,48 miljoen rai oftewel 2 procent uitermate geschikt voor de rijstverbouw. Meer dan 30 miljoen rai is ongeschikt en daarvan is  19,2 miljoen rai het allerschraalste land, aldus cijfers van de National Economic Social Development Board.

Het gevolg is dat de gemiddelde productiviteit per oppervlakte-eenheid laag is en de schuldenlast van boeren toeneemt. Gemiddeld komt 440 tot 450 kilo rijst van een rai, tegen 800 kilo in Vietnam en 560 tot 580 kilo in Laos. Alleen de boeren in de Centrale Plains halen tegen de 1.000 kilo omdat hun land geïrrigeerd wordt.
Geen enkele regering is erin geslaagd iets aan die lage productiviteit en schuldenlast te doen. Het rijsthypotheeksysteem van de huidige regering wordt dan ook door experts meer beschouwd als politieke gimmick om stemmen te winnen dan als duurzame oplossing.
In het artikel wordt een pleidooi gehouden voor zonering van landbouwgrond. Dat is al eens in de jaren tachtig geprobeerd, maar toen mislukt. De kans dat het nu wel lukt, is groter omdat de vooruitzichten van alternatieve gewassen als maïs en suikerriet gunstig zijn wegens hun gebruik als alternatieve energiebron.
Het zoneringsbeleid van de jaren tachtig stuitte op de tegenwerking van boeren. Ze waren niet bereid op andere gewassen over te stappen. Wanneer ze dat wel deden vanwege de hoge prijs, dan kwamen ze van een koude kermis terug omdat het aanbod steeg en de prijzen daalden. De huidige regering lost dat op door het overtollig aanbod aan rubber en maïs op te kopen en ze betaalt een garantieprijs voor paddy (ongepelde rijst).
In tambon Kokklang (Buri Ram) worden goede ervaringen opgedaan met een zoneringsproef. Boeren kiezen er uit rijst, suikerriet en maïs. Ze krijgen advies welke grondsoort geschikt is voor welk gewas. ‘In het verleden verbouwden boeren wat hun ouders verbouwden’, zegt landbouwambtenaar Eke Kulkijwatana. ‘Velen deden hetzelfde als hun buren of plantten populaire gewassen zonder naar de markt te kijken. Nu realiseren sommigen zich dat ze niet meer op de oude manier kunnen doorgaan.’

Dinsdag 20 augustus
– Het Department of Rice heeft vier nieuwe rijstvariëteiten ontwikkeld die bestand zijn tegen plantenziektes en insecten en een hogere opbrengst hebben dan de bestaande soorten. Diensthoofd Chairit Damrongkiat verwacht dat ze binnen drie jaar bij binnenlandse consumenten populair zullen zijn.

Volgens Chairit is Kor Khor 55 goed voor een opbrengst van 712 kilo per rai en Kor Khor Phor 3 voor 1.415 kilo, de hoogste opbrengst ooit ontwikkeld in Thailand. Kor Khor Phor 3 groeit goed in velden met een goed irrigatiesysteem, met name in de Central Plains. De rijst kan het hele jaar geplant worden. Er is door de dienst sinds 2006 aan gewerkt. In november wordt begonnen met het commercialiseren van het zaad.

Vrijdag 23 augustus
– In een wanhopige poging om haar gigantische rijstvoorraad kwijt te raken, gaat de regering buitenlandse overheidsdiensten en buitenlandse rijsthandelaren toestaan rechtstreeks rijst te kopen. Tot nu toe heeft de regering de rijst via G-to-G contracten (government to government) en binnenlandse veilingen verkocht, maar de verkopen vallen tegen.

De afgelopen twee veilingen is minder dan de helft van de geveilde 550.000 ton verkocht en met Iran is een contract voor de levering van 250.000 ton afgesloten. Volgende maand wil de regering 150.000 ton verkopen via de Agricultural Futures Exchange of Thailand. Volgens rijsthandelaren is de rijst te duur terwijl de wereldvraag zwak is. Handelaren hebben ook hun twijfels over de kwalaiteit van de rijst [die al lang ligt opgeslagen].
De magazijnen en silo’s bevattten momenteel 17 miljoen ton rijst, die in de afgelopen twee rijstseizoenen is opgekocht van de boeren. Volgens minister Niwatthamrong Bungsongpaisan (Handel) hebben enkele buitenlandse overheidsdiensten en handelsmaatschappijen uit China en het Midden Oosten belangstelling getoond voor Thaise rijst.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, waarschuwt dat dit nieuwe kanaal meer kwaad dan goed doet voor de Thaise export en rijstprijzen. ‘Dit opent de weg voor internationale handelaren om direct te concurreren met Thaise exporteurs. Uiteindelijk beïnvloedt dat de prijs van de rijst op de wereldmarkt.’

Zondag 25 augustus
– Wat wordt het: continuering van de huidige garantieprijs van 15.000 baht maar alleen voor de hoofdoogst of 13.000 baht per ton in beide seizoenen? De boeren zijn verdeeld, de regering heeft de knoop nog niet doorgehakt. Over de voortzetting van het hypotheeksysteem voor rijst werd vrijdag overleg gevoerd door het ministerie van Handel en vertegenwoordigers van vier boerenbonden. De neuzen staan nog niet één kant op en dat zullen ze wel nooit doen, want de belangen verschillen.

De regering is er alles aangelegen het verlies te maximeren op 100 miljard baht, de boeren in de Central Plains oogsten tweemaal per jaar dus die zien niets in het schrappen van de tweede oogst en de overige boeren opteren voor de 15.000 baht. Dit weekend proberen de boeren overeenstemming te bereiken waarna het National Rice Policy Committee met premier Yingluck als voorzitter maandag de knoop mag doorhakken.
Wichian Phuanglamjiak, president van de Thai Agriculturist Association heeft nog een derde optie: het verlagen van de garantieprijs zou alleen voor witte rijst moeten gelden en niet voor Hom Mali en kleefrijst. De National Farmers Council is bereid de eerste optie te accepteren, mits boeren mogen deelnemen aan het keuren van de rijstkwaliteit en de vochtigheid. Naar verluidt zou daar vaak mee gefraudeerd worden, zodat boeren minder dan de garantieprijs voor hun paddy (ongepelde rijst) krijgen.

Maandag 26 augustus
– Een door de Amerikaanse importeur geweigerde en teruggestuurde lading rijst is niet chemisch verontreinigd, zegt de Food and Drug Administration (FDA). De koper had de rijst teruggestuurd omdat die stonk.

De krant legt verband met het onderzoek van de Foundation for Consumers in juli. Verpakte rijst uit winkelcentra bleek toen residuën van anorganische bromide en bromide ionen te bevatten, in één monster zelfs boven de veiligheidslimiet. De FDA heeft de afgelopen twee maanden 223 monsters onderzocht. Eén monster was verdacht. De desbetreffende rijst is teruggetrokken.

Dinsdag 27 augustus
– De garantieprijs voor paddy (ongepelde rijst) blijft tijdens de komende hoofdoogst 15.000 baht per ton, maar gaat bij de tweede oogst omlaag naar 13.000 baht. Dit voorstel van rijstboeren is overgenomen door het National Rice Policy Committeee. Het wordt vandaag voorgelegd aan het kabinet.

De nieuwe prijzen beperken het verlies voor de regering tot 80 à 100 miljard baht. Ze zijn gebaseerd op een gemiddelde wereldhandelsprijs van 11.000 baht per ton. Naar verwachting koopt de regering in het seizoen 2013-2014 18 miljoen ton paddy.
De Thai Farmers Association zegt dat de boeren niet gelukkig zijn met de limiet van 300.000 baht per huishouden; ze willen dat de oude limiet van 500.000 baht wordt gehandhaafd. Het verweer van de regering dat ze onvoldoende financiële middelen heeft, noemt president Wichian Phuanglamchiak zwak. ‘We bespreken de zaak met onze leden in dertig provincies. Tot nu toe zijn ze niet gelukkig.’
– Meer dan 30 procent van de rijsthandelaren, de verbindingsschakel tussen molenaars en exporteurs, hebben hun bedrijf beëindigd. Ze zijn het slachtoffer van het hypotheeksysteem voor rijst waarbij de overheid de rijst van boeren opkoopt tegen prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen. Dit zegt Supoj Vongjirattikarn, president van de Thai Rice Association. Voorheen waren tachtig handelaren geregistreerd bij de vereniging, voornamelijk in Greater Bangkok.
Rijst brokers zijn al meer dan veertig jaar actief als tussenpersoon. Wanneer een exporteur rijst nodig heeft, neemt hij contact op met een handelaar die vervolgens de rijst van molenaars koopt. Hij krijgt een commissie van 75 satang tot 1 baht voor elke 100 baht aan transacties. Transacties van meer dan 3.000 ton zijn goed voor 50 satang. De brokers controleren ook of de rijst voldoet aan de specificaties van de exporteur en hij taxeert rijst voor kopers en molenaars.
Voordat het hypotheeksysteem in werking trad (van stal gehaald door de regering Yingluck), verhandelden de brokers 700.000 tot 800.000 zakken met 100 kilo rijst per dag. Dat aantal is teruggelopen naar 20.000 tot 30.000, omdat exporteurs moeite hebben de rijst te verkopen die duurder is dan rijst uit Vietnam of India. Wanneer het hypotheeksysteem wordt gecontinueerd, zullen nog meer brokers het loodje leggen, verwacht Supoj.

Vrijdag 30 augustus
– De regering heeft wel 270 miljard baht over voor de rijstboeren, maar trekt slechts 20 miljard baht uit voor ondersteuning van de rubberprijzen. En da’s niet eerlijk, vindt Sukij Atthopakorn, Democratisch parlementslid voor Trang. Suthep Thaugsuban, parlemenslid voor Surat Thani, wijst erop dat de rubberplanters al twee jaar lijden onder dalende rubberprijzen.

Maar de regering trekt zich er niets van aan. Yingluck: De rijstprijs problematiek moet met de ene methode worden opgelost en de rubberproblematiek met een andere. Nog een kluitje in het riet c.q. een pareltje van politieke prietpraat, ditmaal van Yukol Limlaemthong, minister van Landbouw: Het ministerie heeft diensten die zich met rubber bezighouden, en die mechanismen kunnen niet worden toegepast bij andere gewassen, zoals rubber.

Zaterdag 31 augustus
– Vietnamese aromatische rijst kost $550 tot $600 per ton tegen Thaise Hom Mali $1.150 en dat belooft weinig goeds voor de export. ‘We zijn de markt voor premierijst aan Vietnam aan het verliezen’, zegt Kittipan Laaprapassorn, verkoopmanager van Siam Grains, een belangrijke exporteur van jasmijnrijst. In de VS ligt al meer Vietnamese dan Thaise aromatische rijst in supermarkten. Die is, gemengd met Amerikaanse aromatische rijst, meer en meer beschikbaar onder de merknaam Jazzmen.

Kittipan verwacht dat de export van Hom Mali dit jaar op niveau blijft, maar de volgende jaren zijn een ander verhaal omdat Cambodja, Vietnam en Myanmar de ontwikkeling van hun aromatische rijst versnellen en de export ondersteunen.
Siiam Grains verwacht dit jaar 100.000 ton rijst te verschepen waarvan 80 procent Hom Mali. De belangrijkste markten zijn de VS, Canada, Hong Kong en Afrika. Kittipan zegt dat jasmijnrijst in Afrika aan populariteit begint te winnen, dus het continent heeft een groot potentieel voor de export.
[Commentaar van Dick van der Lugt: Ik vind dit een vrij onheilspellend nieuwsbericht. Thailand heeft zich met de witte rijst al uit de markt geprijsd vanwege het vermaledijde hypotheeksysteem en nu dreigt hetzelfde voor het paradepaardje van de Thaise rijstverbouw: Hom Mali.]

Donderdag 5 september
– Het kabinet heeft de knoop doorgehakt over voortzetting van het hypotheeksysteem voor rijst. In de hoofdoogst (oktober-februari) blijft de garantieprijs gelijk, in de tweede oogst (maart-september) gaat de prijs voor een ton paddy omlaag van 15.000 naar 13.000 baht. Per huishouden mag maximaal voor 350.000 baht (hoofdoogst) en 300.000 baht (tweede oogst) rijst worden aangeboden. Tot nu toe was dat 500.000 baht.

Als gevolg van deze maatregelen koopt de regering het volgend seizoen 16,5 miljoen ton op, waardoor het verlies maximaal 100 miljard baht bedraagt. Sinds de regering Yingluck het (controversiële) systeem herinvoerde, heeft de regering er 600 miljard baht aan uitgegeven. Ruim 17 miljoen ton ligt nog opgeslagen. De richtprijs voor Thaise rijst is sinds april met eenvijfde gedaald naar US$470, de laagste prijs in 2 jaar, waardoor het verlies nog hoger dreigt te worden.

Vrijdag 6 september
– Het lag in de lijn der verwachting: de Thai Farmers Association wijst de nieuwe garantieprijs voor paddy (ongepelde rijst) in het volgende seizoen af. Ze dreigt met protesten. De boeren willen dat de prijs hooguit naar 14.000 baht per ton zakt met een maximum van 400.000 baht per huishouden.

Het kabinet besloot dinsdag op advies van het National Rice Policy Committee de prijs in de hoofdoogst te handhaven op 15.000 baht en in de tweede oogst 13.000 baht te betalen met maxima van respectievelijk 350.000 en 300.000 baht. De regering verwacht in het seizoen 2013-2014 16,5 miljoen ton te kopen en heeft daarvoor een budget van 270 miljard baht uitgetrokken.

Zondag 8 september
– Het ministerie van Handel gaat niet sleutelen aan de garantieprijs voor rijst, die dinsdag is vastgesteld door het kabinet. Het blijft 15.000 baht per ton paddy in de hoofdoogst en 13.000 baht in de tweede oogst met maxima van respectievelijk 350.000 en 300.000 baht per gezin. De Thai Farmers Association eiste deze week 14.000 baht per ton in beide oogsten en een maximum van 400.000 baht. Ze dreigt met acties.

Woensdag 11 september
– Ze staan allemaal in de rij: boeren die hun geld verdienen met rijst, rubber, palmolie, tapioca, maïs, suikerriet – om de regering te pressen de prijs van hun producten te ondersteunen. Tenzij de regering erin slaagt de onderhandelingsspelletjes met de boeren tot een goed eind te brengen, kunnen de protestgolven uitgroeien tot een politieke tsunami.

De regering wordt geconfronteerd met een storm die ze zelf heeft gecreëerd, schrijft verslaggeefster Achara Ashayagachat naar aanleiding van de rubberprotesten. Het populistisch beleid van de regering heeft in elke sector een zware verslaving gecreëerd – en ze durft niet te stoppen met haar cadeautjes uit angst voor boze reacties.
Intussen bloedt ’s rijks schatkist en die zal blijven bloeden zolang de regering weigert de consequenties in te zien van de prijsgaranties voor agrarische producten. Een ander gevolg van dit populisme is het ontstaan van straatprotesten, die niet alleen de huidige regering kunnen destabiliseren, maar ook tot de ontsporing van ’s lands economisch herstel kunnen leiden.
Achara roept de regering op om met lange-termijn oplossingen te komen, niet alleen voor de rubberboeren, maar voor alle marktgewassen. Prijsinterventies kosten te veel geld, en in veel gevallen zijn ze onmogelijk. De regering moet de opbrengst en kwaliteit van gewassen verhogen, nadenken over zonering, agrarische R&D stimuleren, nieuwe markten vinden en de binnenlandse consumptie verhogen. Deze maatregelen dienen nu genomen te worden.

Vrijdag 13 september
– Thailand’s vermogen om een surplus aan rijst voor de export te produceren heeft tot overmoed geleid, waardoor Thailand zijn concurrentiepositie dreigt te verliezen wanneer als er niets aan de productiviteit wordt gedaan. Dit zegt George Fuller, directeur van het agrarisch consultancybureau Asia Food Solutions.

Volgens Fuller worden boeren niet gestimuleerd om hun productiviteit te verhogen omdat ze geïsoleerd zijn van de exportmarkten. ‘Het land kan de productiviteit verhogen, zelfs zonder het gebruik van GMO’s (Genetically Modified Organisms), maar er is in elke sector geen gevoel van urgentie om die verhogen.’
Fuller zegt dat een gebrek aan centrale informatie voor boeren de belangrijkste handicap vormt. Andere problemen zijn het ineffectief gebruik van kunstmest, armzalig watermanagement en beperkte distributie van hogekwaliteits zaden (inclusief GMO-zaden).
Volgens Fuller zijn informatie en transparantie cruciaal om GMO’s als deel van de oplossing te accepteren. De negatieve sentimenten over GMO’s zijn niet gebaseerd op kennis, maar noemt hij een geloof. Dat vereist een open toegang tot informatie, hetgeen lastig kan zijn.

Dinsdag 17 september
– Het probleem wanneer je geld weggeeft, is dat je er moeilijk mee kunt stoppen, wanneer je er eenmaal mee begonnen bent, schrijft Walaiwak Keeratpipatpong, verslaggever bedrijfsleven bij Bangkok Post. Waarom zouden andere boeren ook niet om geld vragen nu de regering de afgelopen twee jaar honderden miljarden baht heeft uitgegeven in een mislukte poging de prijs van rijst op de wereldmarkt te doen stijgen.
Vorige week kende de regering een subsidie toe aan rubberboeren en nu roeren de boeren, die maïs verbouwen, zich onder het motto Gelijke monniken, gelijke kappen. De rijstboeren krijgen een garantieprijs van 40 procent boven de marktprijs, dus waarom zouden andere boeren niet hetzelfde mogen ontvangen? Verdienen boeren, die cassave, palmolie, longan, lychee of rambutan verbouwen (meer dan binnenlands kan worden afgezet) ook niet staatssteun?
De regering heeft 700 miljard gespendeerd aan het hypotheeksysteem ; de boeren zijn er niet beter van geworden en de rijstverbouw is niet fundamenteel verbeterd. De huishoudschulden zijn zelfs gestegen en wat nog alarmerender is, huishoudens die minder dan 10.000 baht per maand verdienen, zijn 62 procent van hun inkomen kwijt aan het aflossen van schulden.
Tot zover Walaipak’s commentaar, want de rest van haar betoog is al vaak genoeg door anderen gehouden, dus dat laat ik maar onvermeld. Wat nog wel aardig is om te vermelden: rijstboeren omtvangen vaak niet de garantieprijs van 15.000 baht per ton, maar minder omdat het vochtigheidsgehalte te hoog is: 15 procent vochtigheid gaf in 2012 een prijs van 10.156 baht per ton en de eerste acht maanden van dit jaar 9.949 baht.
– Met een noodgreep kan de financiering van het hypotheeksysteem voor rijst in het volgende seizoen 2013-2014 worden veilig gesteld. Het Public Debt Management Office, dat garanties voor leningen verstrekt, heeft nog ongebruikte garanties van ruim 250 miljard baht voor het begrotingsjaar 2014. Die zouden gebruikt kunnen worden voor het budget van 270 miljard baht dat voor het hypotheeksysteem is uitgetrokken. Met dat geld wordt de paddy van boeren tegen een garantieprijs opgekocht. Het ministerie van Handel moet, als het allemaal doorgaat, nu nog 20 miljard baht zien te vinden.
Zoals bekend koopt de regering de paddy op tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. Vanwege de kosten is het systeem voor het volgende seizoen iets aangepast. De prijs voor de paddy in de tweede oogst is verlaagd van 15.000 naar 13.000 baht per ton. Intussen zit de regering met een enorme voorraad rijst uit het voorgaande en huidige seizoen, die moeilijk te verkopen is. Het programma wordt voorgefinancierd door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Woensdag 18 september
– De politie in Phichit is begonnen de eigenaar van rijstpelmolen L Gold Manufacture Co te verhoren. Hij werd maandag in Bangkok gearresteerd en wordt verdacht van verduistering en oplichting van boeren. In dezelfde zaak worden nog drie verdachten gezocht.

– Gaat China 1,2 miljoen ton rijst kopen van Thailand? Volgens een bericht van het Engelse persbureau Reuters is dat onwaarschijnlijk, omdat China zoveel rijst niet nodig heeft. Minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (Handel) houdt niettemin vol dat de twee regeringen binnen twee weken hun handtekening onder de koop zetten.
‘We hebben over de rijstdeal onderhandeld met vertegenwoordigers van het Chinese staatsbedrijf Beidahuang, dat ook belangstelling heeft voor 200.000 ton rubber uit Thailand’, zegt hij. ‘Er is geen reden voor de regering om net te doen alsof. De verkoop is echt.’
Korn Chatikavanij, minister van Financiën in de vorige regering en tweede partijleider van de Democraten, heeft het Reuters-bericht op zijn Facebookpagina gezet en vraagt zich ook af of er een deal is. Hij vindt dat de regering met de billen bloot moet [mijn formulering, DvdL], omdat het hypotheeksysteem voor rijst al meer 500 miljard baht heeft gekost, het maximum dat de regering ervoor had uitgetrokken.
Voor het komend seizoen heeft het kabinet een budget van 270 miljard baht gereserveerd onder de voorwaarde dat het het ministerie van Handel lukt rijst uit de gigantische voorraad (opgebouwd tijdens het vorige en huidige rijstseizoen) te verkopen.

Donderdag 19 september
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, vraagt het Public Debt Management Office (PDMO) een garantie op 170 miljard baht aan leningen te verstrekken.

Omdat de regering voor het nieuwe rijstseizoen een budget van 270 miljard baht heeft vastgesteld, resteert er nog een bedrag van 100 miljard baht. Dat geld moet het ministerie van Handel maar ophoesten uit de verkoop van de regeringsvoorraad, vindt de BAAC. Wanneer dat niet lukt (en daar ziet het inderdaad naar uit omdat de regering de rijst veel te duur opkoopt van de boeren), moet het ministerie van Financiën zijn verantwoordelijkheid nemen en een financieringsbron vinden.
Het ministerie van Handel heeft tot nu 150 miljard baht aan de BAAC terugbetaald in maandelijkse termijnen van 10 miljard baht. Aan het eind van het jaar moet 220 miljard baht zijn terugbetaald.
Eerder zei de PDMO-directeur dat het voor het nieuwe seizoen, dat volgende maand begint, 250 miljard baht aan garanties kan verstrekken.
De hoofdoogst duurt van 1 oktober tot 28 februari, de tweede oogst van 1 maart tot 30 september. In de hoofdoogst krijgen de boeren een garantieprijs van 15.000 baht per ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton jasmijnrijst, in de tweede oogst wordt 13.000 baht voor witte rijst betaald.
– Nog meer rijst. Binnen 6 maanden krijgt Thailand een laboratorium waar DNA-testen op rijst kunnen worden gedaan en rijstsoorten gecertificeerd. ‘We hopen van harte dat dit nieuwe lab belangrijk zal blijken voor het vergemakkelijken van de rijsthandel en het vertrouwen van buitenlandse importeurs in Thaise rijst vergroot’, zegt Pranee Siriphand, directeur-generaal van het Foreign Trade Department.
Het lab is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Handel en de Kasetsart universiteit. Het wordt gevestigd op de campus van het universiteit. De kosten ad 64 miljoen worden door beide gedeeld: het ministerie betaalt 40 miljoen baht, Kasetsart 24 miljoen baht.
Thaise rijst heeft veel van zijn glans verloren. Niet alleen is Thailand zijn koppositie kwijt als ’s werelds grootste rijstexporteur, maar er zijn ook twijfels gerezen over de kwaliteit. In juli constateerde de Foundation for Consumers in 34 van de 36 zakken verpakte rijst uit winkels resten van methylbromide, het gas dat wordt gebruikt bij het uitroken van rijst.
Vorige jaar exporteerde Thailand 6,95 miljoen ton rijst, 35 procent minder dan het jaar ervoor. Dit jaar is tot nu toe de export met 4,46 procent op jaarbasis gedaald naar 4,46 miljoen ton.

Zaterdag 21 september
– Interessante gedachte in een ingezonden brief in de krant: De regering Yingluck kan van de rubbersubsidie leren hoe je het lot van rijstboeren kunt verbeteren. De schrijver citeert Stephen Covey’s advies: begin met het einddoel in zicht. Het einddoel in beide gevallen is de boeren meer inkomen te verschaffen.

Door de rijstboeren per rai te subsidiëren (net als de rubberboeren) voorkom je dat het geld in de zakken van rijstmolenaars en tussenhandelaren terecht komt en de subsidie bereikt ook de allerarmste boeren die alleen voor eigen gebruik rijst verbouwen. Het maakt een eind aan de smokkel van rijst uit buurlanden, het verstoort de markt niet en er zijn geen problemen met bederf en uitdijende voorraden.
Om boeren met veel land niet onevenredig van de subsidie te laten profiteren, stelt de schrijver voor kleine boerderijen een hogere subsidie te geven dan de grote, zodat bijvoorbeeld 80 procent van de subsidie naar de 20 procent armste boeren gaat. Om hen op de lange termijn te helpen, kan de helft contant worden uitgekeerd en de helft in beter zaaigoed of vouchers voor training.
Het systeem zal ook problemen kennen, maar dat is altijd nog beter dan het huidige systeem, waarbij de regering de rijst opkoopt voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen, concludeert de schrijver. Om zelf één probleem aan te stippen: veel boeren zijn geen eigenaar van de grond, maar huren de grond. Hoe bereik je die? Datzelfde probleem doet zich bij de rubberboeren voor.

Zondag 22 september
– Ratingbureaus houden scherp in de gaten of het roulerend krediet van 500 miljard baht voor het hypotheeksysteem voor rijst wordt overschreden. Wanneer het niet lukt binnen het uitgetrokken budget te blijven, zou dit het default risk van de regering kunnen vergroten, aldus een anonieme bron bij het ministerie van Financiën.

Begin juni waarschuwde Moody’s Investors Service dat potentiële verliezen op het systeem het voor de regering moeilijker maken om tegen 2017 een sluitende begroting te hebben. Dat stond als negatieve factor vermeld in Thailand’s credit rating. Moody’s trok de opmerking later in en zei dat de subsidie op rijst geen bedreiging vormt voor de credit rating, omdat verschillende economische factoren de rating ondersteunden.
Mocht Thailand’s credit rating worden verlaagd, dan gaan de kosten van leningen voor de regering en de particuliere sector omhoog. ‘Alhoewel de regering de afgelopen decennia nimmer in gebreke is gebleven bij het terugbetalen van schulden, is dat geen factor waardoor het vertrouwen van ratingbureaus wordt hersteld. Die situatie deed zich bijna voor tijdens de financiële crisis van 1997’, aldus de bron. Sinds de financiële wereldcrisis van 2008 zijn bureaus voorzichtiger geworden bij het evalueren van credit ratings.
In het eerste jaar waarin het hypotheeksysteem van kracht was, bedroeg het verlies 137 miljard baht. Voor het komend seizoen (het derde) heeft de regering een budget van 270 miljard baht vastgesteld. De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het systeem voorfinanciert, moet daarnaast 160 miljard baht lenen. De regering blijft de rijst van de boeren opkopen voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. In de hoofdoogst garandeert ze 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor jasmijnrijst; in de tweede oogst vangen de boeren 13.000 baht voor een ton witte rijst. Per huishouden wordt maximaal respectievelijk 350.000 baht en 300.000 baht betaald.
– Nog meer rijst. De regering gaat strenger toezien op het hypotheeksysteem en er komt een website met informatie om eventuele onregelmatigheden de kop in te drukken. De minister van Handel heeft daarover afspraken gemaakt met betrokken instanties.
De strengere controle levert voor boeren die hun land huren, problemen op. Zij moeten een kopie van de grondakte en de ID-kaart van de eigenaar overleggen. Veel eigenaren verhuren tegenwoordig de grond in de vorm van een uitzendcontract, wat hen de mogelijkheid biedt het contract met de boeren elk ogenblik te ontbinden.

Vrijdag 27 september
– Het hypotheeksysteem voor rijst heeft de levenstandaard van boeren verhoogd, zegt 63,7 procent van de respondenten in een peiling van de University of the Thai Chamber of Commerce. Het inkomen is gestegen, het helpt de schulddruk te verlichten, ze kunnen meer geld uitgeven en meer sparen. Tegelijkertijd geven de boeren toe dat hun productiekosten zijn gestegen, met name de huur van boerenland.

32,5 procent pleit voor voortzetting van het hypotheeksysteem in de komende 3 tot 4 jaar; 22,8 procent vindt dat het programma pas geschrapt mag worden als de prijs van rijst omhoog gaat.
De meeste boeren zijn teleurgesteld dat de regering heeft besloten de garantieprijs voor een ton paddy in het tweede seizoen (maart-september) te verlagen van 15.000 naar 13.000 baht en maximaal voor 300.000 baht per huishouden paddy te kopen. In de hoofdoogst (oktober-februari) blijft de garantieprijs ongewijzigd. Het rijstseizoen in het Zuiden wijkt af van deze periodes.
De regering wil in het seizoen 2013-2014 16,5 miljoen ton rijst kopen en heeft daarvoor een budget van 270 miljard baht uitgetrokken.
Het hypotheeksysteem voor rijst is uiterst omstreden omdat Thaise rijst te duur is geworden op de wereldmarkt en Thailand nu exportland nummer 3 is na Vietnam en India.

Donderdag 3 oktober
– In Bangkok Post van woensdag een terugblik op het hypotheeksysteem voor rijst. Over het meeste heb ik al uittentreure geschreven, maar nieuw is voor mij het antwoord op de vraag: Hoe is het mogelijk dat vorig jaar 7 miljoen ton rijst is geëxporteerd, terwijl de regering de paddy van de boeren voor een bovenmarktprijs van 40 tot 50 procent heeft opgekocht?

Het antwoord is: die rijst lekt via vier bedrijven, die als tussenhandel fungeren, uit de regeringsvoorraad. En die bedrijven verkopen de rijst vervolgens door aan lokale handelaren en exporteurs. Volgens Nipon Poapongsakorn, beleidsanalist aan het Thailand Development Research Institute, moeten die tussenhandelaren een grote korting krijgen. Details over deze transacties zijn geheim.
Al even geheim zijn de contracten die de regering zou hebben gesloten met enkele buitenlanden over rijstverkopen. En de minister van Handel durft met droge ogen te beweren dat het hypotheeksysteem de afgelopen 2 jaar een verlies van 80 tot 100 miljard baht heeft opgeleverd, terwijl mevrouw Supa (zie hiervoor) 400 miljard baht noemde.
Aan het begin van het hypotheeksysteem, 2 jaar geleden, was de wereldhandelsprijs van rijst $600 per ton, nu circa $450. Omgerekend naar gepelde rijst betaalt de regering voor een ton $800.

Zondag 6 oktober
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft nog voldoende geld in kas voor uitbreiding van de leningenportefeuille. Het hypotheeksysteem trekt een zware financiële wissel op de bank terwijl de regering grote moeite heeft rijst te verkopen waardoor terugbetalingen aan de bank stagneren.

In het seizoen 2011-2012 heeft het hypotheeksysteem een verlies opgeleverd van 137 miljard baht; een bedrag voor het seizoen 2012-2013 noemt de krant niet. Voor het komend rijstseizoen heeft de regering het budget op 270 miljard baht vastgesteld voor de aankoop van 16,5 miljoen ton paddy (ongepelde rijst).
In de berichtgeving is telkens sprake van een roulerend krediet van 500 miljard baht, maar zelfs de krant weet niet of het budget van 270 miljard daarvan deel uitmaakt. Ik word niet altijd wijs uit het gegoochel met cijfers. In ieder geval is het hypotheeksysteem een geldverslindend subsidieprogramma, want daar komt het wel op neer.

Woensdag 9 oktober
– Rijstboeren die overstappen op het verbouwen van suikerriet, hoeven niet bang te zijn dat ze met hun oogst blijven zitten. De suikerindustrie heeft nog voldoende capaciteit om de toename van het aanbod te verwerken. De producenten hebben tevens om toestemming gevraagd voor uitbreiding of verhuizing van hun fabriek.

De overstap naar suikerriet wordt gestimuleerd door het ministerie van Landbouw voor gebieden die minder geschikt zijn voor de verbouw van rijst. Dat geldt voor 6,7 miljoen rai. Daarvan bevindt 4,19 rai zich binnen een straal van 50 kilometer van een suikerfabriek en 2,1 miljoen rai binnen een straal van 50 tot 100 kilometer. Nog eens 3,5 miljoen rai zijn gebieden die zowel voor rietsuiker als voor maïs geschikt zijn.
De suikerfabrieken hebben uitbreiding van het areaal met 7,2 miljoen rai als doelstelling. Het huidige areaal meet 9,33 miljoen rai en dat was in het seizoen 2012-2013 goed voor 100 miljoen ton oftewel 10,72 ton per rai. Thailand’s suikerfabrieken hebben een capaciteit van 130 miljoen ton suikerriet per jaar. Het nieuwe crushing seizoen begint op 15 november. De oogst wordt geschat op 110 miljoen ton.
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft (weer) een probleem. De staatsbank zal geld moeten lenen zonder een garantie van het ministerie van Financiën, omdat ze daarvoor niet meer in aanmerking komt. Financiën hanteert een limiet van zesmaal het kapitaal, circa 600 miljard baht, en de gegarandeerde leningen van de bank hebben die limiet al bijna bereikt.
Voor het komend rijstseizoen is 270 miljard baht nodig. Wanneer de BAAC dit bedrag zonder rijksgarantie leent, moet ze een hogere rente betalen en het kabinet moet er toestemming voor verlenen.
Over de afgelopen twee rijstseizoenen heeft de BAAC 500 miljard baht uitgegeven. Verder is 139 miljard besteed: 60 miiljard voor rijst en 70 miljard voor andere agrarische producten. Wanneer het ministerie opschiet met het terugbetalen van de voorfinanciering, krijgt de bank weer wat lucht.
Het ministerie van Handel streeft ernaar eind dit jaar 220 miljard baht te hebben terugbetaald, maar dan moet het haar wel lukken rijst uit de gigantische rijstvoorraad van de overheid te verkopen.
Inmiddels is het rijstseizoen 2013-2014 zeven dagen oud. In één week is 500 ton paddy van de boeren gekocht tegen een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs ligt. De boeren krijgen 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), maar vaak in de praktijk minder omdat de vochtigheidsgraad te hoog is. In de tweede oogst krijgen de boeren 13.000 baht per ton. Hom Mali wordt alleen in de hoofdoogst verbouwd omdat ze veel water nodig heeft.

Vrijdag 11 oktober
– De regering heeft geen ruilhandelsdeal met China gesloten, zegt minister Chadchart Sittipunt (Transport). Berichten suggereren dat premier Yingluck en de Chinese premier Li Keqiang begin deze maand in Nanning (China) zijn overeengekomen Thaise landbouwproducten te ruilen tegen Chinese investeringen in de hogesnelheidslijnen.

Een eventuele ruil is nog slechts een voorstel, zegt de minister, en er moet nog veel werk voor verzet worden. Voorlopig gaat de regering uit van een aanbestedingsproducedure, waaraan elk land kan deelnemen. De minister geeft toe dat China belangstelling heeft voor de lijn Bangkok-Nong Khai, omdat die via Laos verbonden kan worden met de Zuid-Chinese stad Kunming.
De ontkenning van de minister komt wat vreemd over want vandaag tekent hij een Memorandum of Understanding met de Chinese staatsecretaris van Transport over de ruilhandel van landbouwproducten, onder andere rijst en rubber, tegen Chinese investeringen in infrastructuur.
Een bron bij het ministerie lekt dat de hogesnelheidslijnen zich niet lenen van ruilhandel ‘gezien de complexiteit van de regelingen’. Een soortgelijke ruil met longan in 2005 mislukte om die reden. Een rijsthandelaar acht het onwaarschijnlijk dat China rijst van de regering koopt, omdat het de kwaliteit niet vertrouwt. China koopt liever rijst van handelaren.
Democraat Korn Chatikavanij gelooft al evenmin in het ruilhandelsvoorstel. Die zijn niet nodig, zegt hij, omdat er tegenwoordig al markten zijn voor elk product. Rijst dient op de rijstmarkt te worden verkocht om de beste prijs te krijgen en de opbrengst kan dan worden gebruikt om treinmaterieel te kopen. Hij vermoedt dat de regering wil ruilen om het gigantische verlies op het hypotheeksysteem te maskeren.
– Ondanks de gigantische verliezen in de eerste twee jaar van het hypotheeksysteem voor rijst, gaat de regering stug door. Op 1 oktober ging het systeem het derde jaar in. Daarvoor heeft de regering een budget van 270 miljard baht uitgetrokken.  Waar dat geld vandaan moet komen, blijft een vraag voor zowel de ministeries van Handel en Financiën als voor de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het programma voorfinanciert.
Uit het veld komen al geluiden van boeren die lang op hun geld moeten wachten. De boeren, die land huren, moeten nu een kopie van het huurcontract met de landeigenaar tonen.
De BAAC heeft tot nu toe 640 miljard baht aan het programma gespendeerd. Het ministerie van Handel heeft 160 miljard terugbetaald, dus moet nog 480 miljard baht zien op te hoesten. Dat geld moet uit verkopen van de regeringsvoorraad van naar schatting 10 miljoen ton rijst komen.
De verkopen zijn trouwens met een waas van geheimzinnigheid omgeven, stelt de krant vast. Hoeveel rijst is al verkocht, aan wie, tegen welke prijs, hoeveel rijst ligt er nog in voorraad en wat waren de verdiensten op de rijstverkopen?
Het ministerie houdt zijn kaken stijf op elkaar, maar durft wel te beweren dat het verlies over de afgelopen 2 jaar niet 400 miljard baht bedraagt, zoals de Wereldbank heeft berekend. De verantwoordelijk minister houdt het op 100 miljard per seizoen.
Commentaar van de krant: Als het ministerie van Handel twijfels heeft over de cijfers van de Wereldbank, heeft de bevolking gezien alle geheimzinnigheid net zo veel recht de cijfers van het ministerie te wantrouwen.
Bangkok Post heeft het vaker geschreven en tal van academici hebben het tot vervelens toe gezegd: het rijsthypotheek systeem is veel te kostbaar en laat de economie bloeden. Het moet dringend worden herzien of gestopt. (Bron: Bangkok Post, 10 oktober 2013)
– En alsof de duivel ermee speelt, het National Rice Policy Committee heeft een extra budget van 9 miljard baht gevraagd voor het afgelopen rijstseizoen. Er is namelijk meer rijst ingeleverd dan waarmee rekening was gehouden. De schatting was 22 miljoen ton paddy, maar er werd 1,34 miljoen ton meer aangeboden voor het hypotheeksysteem.
Het hypotheeksysteem in het seizoen 2012-2013 heeft 330 miljard baht gekost. Hoe groot het verlies is, kan eigenlijk pas worden vastgesteld nadat de regering alle rijst heeft verkocht, hetgeen – zoals we weten – slecht lukt.
De commissie heeft de regering ook gevraagd een budget van 7 miljard uit te trekken voor rijst die gedoneerd is, zowel in Thailand als aan het buitenland.
In het seizoen 2013-2014 verwacht de regering 16,5 miljoen ton paddy op te kopen, waarvoor een budget van 270 miljard baht is gereserveerd.
Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand, schat dat de regering elk jaar een verlies van 205 miljard baht op het hypotheeksysteem maakt. De boeren ontvangen van dat bedrag 40 procent. De regering maakt op het systeem verlies, omdat ze de rijst van de boeren opkoopt tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt.
– Nog meer cijfers, nu van het Thailand Development Research Institute. Het verlies over de eerste twee jaren van het hypotheeksysteem bedraagt 600 miljard baht, zegt het TDRI. Die berekening is gebaseerd op de aanname dat het de regering lukt de opgekochte rijst binnen 4 jaar te verkopen. Bij de berekening is rekening gehouden met kwaliteitsverlies (door de lange opslag), rentebetalingen, opslagkosten en de gemiddelde rijstprijs. Het TDRI komt op een hoger verlies dan Devakula (zie vorig bericht), die het op 205 miljard baht per seizoen houdt.
Democraat Warong Detkitvikrom zegt dat voor het op 1 oktober begonnen seizoen slechts 19 rijstpelmolens hebben ingeschreven op het hypotheeksysteem. De regering heeft als target 250 molens. Het klein aantal molens kan boeren dwingen hun rijst buiten het hypotheeksysteem te verkopen. Volgens hem wachten veel boeren nog steeds op hun geld voor de paddy die ze in het afgelopen seizoen hebben ingeleverd. Het is vooralsnog onduidelijk, zegt hij, hoe de regering het systeem het huidige seizoen gaat financieren.
De staatssecretaris van Landbouw vindt het niet vreemd dat zo weinig molens zich hebben opgegeven. De molens zijn nog druk met de rijst van het vorige seizoen. Volgens hem hebben 647 molens een aanvraag gedaan.

Maandag 14 oktober
– Van mijn grote journalistieke voorbeeld I.F. Stone (‘Izzy’ voor vrienden) heb ik geleerd dat alle regeringen liegen totdat het tegendeel bewezen is. Premier Yingluck loog gisteren, toen ze zei dat China jaarlijks 1 miljoen ton rijst van Thailand gaat kopen vanwege ‘de goede banden’. De echte reden is dat China de rijst hard nodig heeft, want het land is in één jaar tijd van zelfvoorzienend ’s werelds grootste rijstimporteur geworden, zelfs groter dan Nigeria.
Maar goed, misschien gelooft Yingluck wel wat ze zegt of weet ze niet beter. In ieder geval is er de afgelopen drie dagen tijdens het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang iets moois gegroeid tussen beide landen. China koopt meer rijst dan de eerdere aangekondigde 1 miljoen ton over 5 jaar en het koopt 200.000 ton rubber. In ruil daarvoor krijgt het land een stevige vinger in de pap bij de ontwikkeling van de hogesnelheidslijnen.
Gisteren brachten Yingluck en Li een bezoek aan het distributiecentrum van Otop-producten in San Kamphaeng (Chiang Mai). Otop (One Tambon One Product) is een programma waarbij dorpen worden gestimuleerd zich op één product te specialiseren. De centrale organisatie zorgt voor de distributie en marketing. Na het bezoek vertrok de Chinese premier naar Vietnam.
Oppositieleider Abhisit zei gisteren dat de regering misleidende informatie over de hogesnelheidslijn Bangkok-Nong Khai verstrekt. Die zou in 7 jaar kunnen worden aangelegd, maar volgens Abhisit is er net genoeg geld om tot Nakhon Ratchasima te komen. Hij vindt ook dat de regering de bevolking maar eens goed moet duidelijk maken dat de 2 biljoen baht die ze gaat lenen voor infrastructurele werken, waaronder de aanleg van vier hogesnelheidslijnen, het land 50 jaar opzadelt met een schuld.
– Een ander interessant feit op economisch gebied kwam ik tegen in de rubriek The big issue, waarin elke week één bepaalde zaak wordt belicht. Zaterdag was dat de rijstproblematiek. China is in één jaar veranderd van een land dat zelfvoorzienend is in rijst, in een land dat rijst moet importeren. En dat lijkt me goed nieuws voor de Thaise overheid die met een gigantische voorraad rijst zit opgescheept. Details zullen nooit bekend worden, schrijft de krant, want het land houdt angstvalig geheim hoeveel het moet kopen en tegen welke prijs.

Woensdag 16 oktober
– De overstap door boeren van rijst op suikerriet, zoals door het ministerie van Landbouw bepleit voor 6,7 miljoen rai, zal niet tot besparingen op subsidies leiden, aldus het Thailand Research Development Institute. ´De premier denkt dat wel, maar dat zal dit jaar niet gebeuren´, zegt Viroj NaRanong, directeur research. De 6,7 miljoen rai is volgens het ministerie van Landbouw niet geschikt voor de verbouw van rijst.

Het TDRI is door het Cane and Sugar Fund in 2011 ingehuurd om de suikerriet- en suikerindustrie te herstructureren. Het TDRI stelde vorig jaar voor om de prijsmaatregel voor suiker te schrappen, die al 30 jaar van kracht is. Dat zou tot verlaging van de subsidie leiden, maar de CSB wil er niet aan. Die geeft de voorkeur aan een minimum- en maximumprijs, waarbij de regering boeren compenseert. Een besluit daarover is nog niet genomen.
De TDRI heeft berekend dat subsidiëring alleen nodig is wanneer de prijs onder de 1.100 baht per ton suikerriet zakt. De planters stellen 1.200 baht voor, maar Viroj vindt dat bedrag onredelijk omdat de productie de afgelopen dertig jaar vervier- tot vervijfvoudigd is. De markt ondersteunt die prijs niet, zegt hij, waardoor met suikerriet hetzelfde dreigt te gebeuren als met rijst en rubber: boeren die de regering om interventie vragen. De boeren lobbyen voor het bedrag van 1.200 baht omdat de productiekosten 1.190 baht per ton bedragen.
Het CSF heeft een jaarlijks budget van 13,5 miljard baht. Vorig jaar verleende het 16 miljard baht aan subsidies. Het fonds heeft een schuld van 9,1 miljard baht. Tegen juni volgend jaar zou het afbetaald moeten zijn. Volgende week maakt het CSF-bestuur bekend wat de prijs wordt. Wanneer aan de eis van 1.200 baht wordt tegemoet gekomen, zal het opnieuw geld moeten lenen.
– Het hypotheeksysteem voor rijst heeft de ergste verwoesting in de Thaise geschiedenis gecreëerd, gegeven de dalende prijs van rijst op de wereldmarkt en het overaanbod vanuit Thailand. Geen enkel ander regeringsproject heeft zoveel verlies opgeleverd als het hypotheeksysteem. Schrap het (‘Het is nog niet te laat om dit beleid te herzien’) en neem andere maatregelen, zodat het geld ook terecht komt bij de armste boeren.
Voormalig minister van Financiën Pridiyathorn Devakula hees gisteren de noodvlag tijdens het seminar ‘From Rice Pledging Saga to Massive Corruption Salvation’ ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Puey Ungphakorn, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand. Pridiyathorn schat het verlies over de afgelopen twee rijstseizoenen op 425 miljard baht. Hiervan bereikte slechts 210 miljard baht 2,16 miljoen boeren, de rest ging naar andere mensen en 1,84 miljoen boeren profiteerden niet van het systeem.
Pramon Sutheewong, voorzitter van de Anti-Corruption Organisation of Thailand, pleitte voor een andere vorm van hulpverlening aan boeren, zoals directe subsidies, en Vichai Sriprasert, ere-voorzitter van de Thai Rice Exporters Association, voor verbetering van irrigatiesystemen, het verlagen van de productiekosten van boeren en het ter beschikking stellen van zaden.
Wat er verder werd gezegd, laat ik onvermeld, want dat is al vele malen betoogd: het hypotheeksysteem is een bodemloze put en het wordt geteisterd door corruptie. (Bron: MCOT online news, 15 oktober 2013; Bangkok Post, 16 oktober 2013)
– Premier Yingluck geeft toe dat Thailand nog niet met China heeft onderhandeld over de prijs die het voor de afgesproken 1 miljoen ton rijst krijgt. Thailand heeft alleen met China een Memorandum of Understanding afgesloten waarin die hoeveelheid is vastgelegd. Beide landen zetten daaronder vorige week hun handtekening tijdens het driedaags bezoek van de Chinese premier Li Keqiang. Details van de levering aan China worden door de commissie uitgewerkt, die verantwoordelijk is voor de rijstverkopen uit de regeringsvoorraad.
Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) zegt dat de regeringsdeal niets te maken heeft met de deal die de particuliere sector heeft afgesloten. Daarbij gaat het om de verkoop van 1 miljoen ton rijst over een periode van 5 jaar. Die deal is afgesloten door de Rice Exporters Association of Thailand en de Cosco Group in China. Berichten dat Cosco de nieuwe rijstdeal tussen de twee regeringen betwijfelt, zijn volgens de minister niet juist. Cosco kan dat niet weten, want vertegenwoordigers van Cosco waren niet aanwezig bij de gesprekken tussen Yingluck en Li. Behalve rijst koopt China ook rubber, tapiocameel en suiker van Thailand.
De minister bevestigt dat Thaise agrarische producenten geruild gaan worden tegen Chinese hogesnelheidstreinen. Thailand heeft het Memorandum of Understanding met China getekend ‘on the understanding’ dat Thailand de treinen in China koopt en China een substantieel volume aan agrarische producten van Thailand koopt,aldus Niwatthamrong. [Wat bedoeld wordt met ‘on the understanding’ weet ik niet: is dat een veronderstelling of is het in het MoU vastgelegd?]

Donderdag 17 oktober
– De rijstvoorraad neemt in het seizoen 2013-2014 met 24 procent toe tot 15,5 miljoen ton, voorspelt het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Aangetrokken door de hoge prijs die ze in het hypotheeksysteem krijgen, planten boeren massaal rijst. De wereldproductie wordt door de Amerikanen geschat op 476,8 miljoen ton, een hoeveelheid die niet eerder is vertoond.

Het ministerie van Handel bestrijdt de cijfers. Ze kunnen niet correct zijn, want geen enkel land verschaft informatie over zijn rijstvoorraden. Volgens staatssecretaris Yanyong Phuangrach bedraagt de regeringsvoorraad thans 10 miljoen ton, waarvan 5 tot 6 miljoen ton al een bestemming heeft. Yanyong benadrukt dat China beloofd heeft om de komende 5 jaar elk jaar 1 miljoen ton te kopen. Volgens hem importeert China jaarlijks 5 tot 6 miljoen ton rijst. [Volgens andere berichten was China tot vorig jaar zelfvoorzienend.]
Handelaren zijn daarentegen sceptisch. Eerder beweerde de regering dat China 1 miljoen ton, verspreid over 5 jaar zou kopen, maar ze hebben geen enkel bewijs gezien dat de verkoop van rijst naar China en andere landen is toegenomen.
Tot vorig jaar was Thailand ’s werelds grootste rijstexporteur, maar in dat jaar zakte de export met 35 procent naar 6,9 miljoen ton en haalden India en Vietnam Thailand in, want hun rijst is stukken goedkoper. De vooruitzichten zijn ook al niet goed. Overvloedige regenval zorgt in India, Vietnam, Thailand en de Filipijnen voor goede oogsten en Indonesië maakte onlangs bekend zelfvoorzienend te zijn. Dat betekent dat de prijs op de wereldmarkt verder zal zakken. ‘Wanneer de regering vasthoudt aan het hypotheeksysteem, zijn grotere verliezen niet te vermijden’, zegt Sermsak Kuonsongtum, directeur van Chaiyporn Rice.

Vrijdag 18 oktober
– ’t Is alleen maar een mondelinge toezegging van de Chinese premier, moest staatssecretaris Yanyong Phungrach (Handel) gisteren in het parlement toegeven, toen een Democratisch parlementslid informeerde naar de bekend gemaakte koop van 1 miljoen ton rijst door China, jaarlijks gedurende de komende vijf jaar. Maar, voegde hij eraan toe, het woord van de Chinese premier is nog beter dan een memorandum of understanding.

Normaal koopt China 200.000 ton rijst per jaar, maar volgens Yanyong wil China nu Thailand helpen met zijn rijstverkopen. Yanyong zei dat premier Yingluck de minister van Handel opdracht heeft gegeven zich ervan te vergewissen dat China jaarlijks 1 miljoen ton rijst koopt.
Volgens vragensteller Warong Detkitvikrom toont de bekentenis van Yanyong aan dat de regering de bevolking misleidt met ‘ingebeelde deals’. Dat deed ze al vorig jaar november toen bekend werd gemaaakt dat China tussen 2013 en 2015 5 miljoen ton rijst zou kopen.
Warong informeerde verder naar de rijstverkopen aan China van vorig jaar. Het enige wat Yanyong daarover zei was dat Thailand tot nu toe 11,85 miljoen ton rijst heeft verkocht, waarvan 10,39 miljoen ton via G-to-G contracten (Government to Government). De meeste rijst ging naar China, maar een precies volume noemde hij niet.
Volgens de staatssecretaris is het daarmee verdiende geld, 160 miljard baht, terugbetaald aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives [die het hypotheeksysteem voorfinanciert], een bewering die werd gepareerd door Warong. Hij liet een document van het ministerie zien waarop slechts sprake is van 128 miljard baht. [Zie verder het commentaar van Bangkok Post.]
– Het is een bewezen feit voor rijstexporteurs, verstandige bankiers, academici, de Wereldbank en creditrating bureaus dat het populistische hypotheeksysteem voor rijst verkeerd is, de staatskas uitput en de economie benadeelt. De enige partij die haar ogen sluit voor dit feit is, triest genoeg, de regering, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van donderdag.
De regering heeft goedbedoelde waarschuwingen, aanbevelingen en advies gekregen in de hoop dat ze de waarheid ziet en op zijn minst het systeem aanpast of gewoonweg schrapt. Maar die zijn allemaal weggewuifd, blijkbaar met als simpele reden dat ze van personen kwamen, van wie vermoed wordt dat ze tegen de regering zijn en daarom zijn ze het overwegen niet waard.
Maar de waarheid kan niet altijd verborgen blijven. De Bank for Agriculure and Agricultural Cooperatives, die het systeem voorfinanciert, is zo goed als failliet en moet 270 miljard baht zien te vinden om het systeem in het nieuwe rijstseizoen te financieren. Het ministerie van Financiën kan niet meer garant staan voor nieuwe leningen, omdat de bank al de limiet van 500 miljard baht heeft overschreden om het systeem in stand te houden. En het ministerie van Handel kan niet snel genoeg de opgekochte rijst verkopen, waardoor het de bank niet kan terugbetalen.
Voormalig premier Pridiyathorn Devakula en twee rijstexperts maken zich het meest zorgen over de massale corruptie. Ze vermoeden dat de grootste begunstigden niet de boeren zijn, maar outsiders. Dat zeiden ze dinsdag op een seminar. Ze drongen er bij de regering op aan het systeem te vervangen door een effectievere methode om de boeren te helpen en zo tegelijk geld te sparen. Pridiyathorn stelde voor een maximumcompensatie per rijstboer vast te stellen en dit direct aan de boeren uit te keren. Deze methode komt de boeren ten goede en sluit niet-boeren die van het systeem hebben geprofiteerd, uit.
Wanneer de regering de boeren echt wil helpen, besluit BP, moet ze haar ogen en oren openen voor het advies van degenen die menen dat het systeem herzien moet worden. (Bron: Bangkok Post, 17 oktober 2013)
– Als door een wesp gestoken reageren de ministers, die verantwoordelijk zijn voor het rijsthypotheeksysteem, op het rekensommetje van Pridiyathorn, die het verlies over de afgelopen twee rijstseizoenen schat op 425 miljard baht.
Volgens minister Kittiratt Na-Ranong begrijpt de voormalige minister-president en voormalige minister van Financiën niet hoe de kosten en baten van het programma worden berekend. ‘Als ex-minister van Financiën zou hij voorzichtiger moeten zijn en het programma moeten begrijpen, omdat het boekhoudsysteem anders is.’
Het verlies van 425 miljard baht is berekend op de aanname dat de rijst die de regering van de boeren heeft opgekocht, voor 2015 kan worden verkocht. Lukt dat niet, dan kan het verlies verder oplopen, zegt Pridiyathorn.
Staatssecretaris Supa Piyajitti (Financiën), die voorzitter is van een commissie belast met de financiën van het programma, berekende het verlies onlangs op 400 miljard baht.
Kittiratt laat er geen twijfel over bestaan dat de regering doorgaat met het programma, zij het in een miniem aangepaste vorm. In de hoofdoogst krijgen de boeren nog steeds 15.000 baht voor een ton witte rijst, in de tweede oogst wordt dat 13.000 baht. Een boer mag maximaal voor respectievelijk 350.000 en 300.000 baht inleveren.
Het voorstel van Pridiyathorn om de boeren alleen het verschil te betalen tussen de subsidieprijs en de marktprijs vindt Kittiratt een goed idee. ‘I’m ready to consider it’, zegt de minister, hetgeen politiek jargon is voor: ik besteed er geen seconde aan.
Minister Niwatthamrong Boonsongaisan (Handel) is al een even groot rekenwonder als Kittiratt. Het verlies bedraagt 100 miljard baht. [De krant schrijft niet waar dit bedrag op slaat. Ik neem aan: het verlies over het eerste rijstseizoen.] Het verlies kan alleen oplopen tot 200 miljard baht, indien de regering de rijst voor 30 procent minder verkoopt dan de hypotheekprijs. ‘Dat is onmogelijk, denk ik.’ [Ik neem aan dat hij bedoelt: dat gaan we dus niet doen. De vraag is dan wel: wie gaat die dure Thaise rijst kopen, als evengoede Indiase en Vietnamese rijst goedkoper is?]
En dan doet staatssecretaris Yanyong Phuangrach ook nog een duit in het zakje. Hij acht de door Pridiyathorn berekende verliezen onmogelijk. Ze kunnen voor het seizoen 2012-2013 hooguit 160 à 170 miljard baht bedragen.

Dinsdag 22 oktober
Bangkok Post opent vandaag met nieuwe berekeningen van het verlies op het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Pridiyathorn Devakula, die het verlies over de afgelopen twee jaar eerder op 425 miljard baht stelde, is opnieuw gaan cijferen en komt nu op 466 miljard baht uit.

De regering bij monde van staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) bestrijdt zijn rekensommetje; het verlies bedraagt hooguit 200 miljard baht. ‘Dat is onmogelijk’, zegt Pridiyathorn, die zich baseert op informatie van het ministerie zelf. ‘Of het ministerie begrijpt de zaak maar verbergt de verliescijfers of het begrijpt er helemaal niets van.’
Volgens een gisteren vrijgegeven artikel van het Thailand Development Research Institute zijn de verschillende bedragen te verklaren uit de berekeningswijze van de waarde van de rijst, die in voorraad ligt. Pridiyathorn berekent die op basis van de marktprijs, de regering op basis van de garantieprijs die ze aan de boeren heeft betaald: 15.000 baht per ton, een prijs die circa 40 procent boven de marktprijs ligt.
Volgens minister Kittirat Na-Ranong begrijpt Pridiyathorn niets van de boekhouding van het hypotheeksysteem. En dat is, op zijn zachtst gezegd, een merkwaardig verwijt want Pridiyathorn is voormalig gouverneur van de Bank of Thailand, voormalig premier en voormalig minister van Financiën.

– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, kan weer even ademhalen. Van de 270 miljard baht die voor het nieuwe rijstseizoen nodig is, krijgt de bank voor een lening van 140 miljard baht een garantie van het ministerie van Financiën. De rest moet het ministerie van Handel ophoesten middels rijstverkopen. In eerdere berichtgeving leek het erop dat de BAAC niet meer in aanmerking kwam voor een garantie van het ministerie, omdat de limiet aan verleende garanties al was overschreden. Maar blijkbaar heeft het ministerie nog een gaatje kunnen vinden. De wet schrijft voor dat het ministerie leningen tot zesmaal het kapitaal van de bank mag garanderen, wat neerkomt op 600 miljard baht. De afgelopen twee jaar heeft de BAAC 679 miljard baht uitgekeerd aan 4,2 miljoen boeren. Zij ontvingen de door de regering vastgestelde garantieprijs van 15.000 (witte rijst) of 20.000 (Hom Mali) baht per ton. Het komend jaar blijft dit zo in de hoofdoogst, maar in de tweede oogst wordt voor witte rijst 13.000 baht uitgekeerd. Ook is het maximum dat boeren mogen inleveren, verlaagd. De regering verwacht 16,5 miljoen ton op te kopen. De 679 miljard baht is 179 miljard meer dan het maximum dat de regering bereid is aan verliezen te dragen. Het ministerie van Handel heeft inmiddels 130 miljard terugbetaald; het resterende bedrag moet voor het eind van het jaar uit rijstverkopen komen. De BAAC heeft 1,21 biljoen baht aan leningen uitstaan. Aan deposito’s heeft de bank 1,02 biljoen baht in de knip. Eind september bedroeg het percentage NPL’s (wanbetalingen) 5,3 procent van het totaal aan uitstaande leningen.

Zondag 27 oktober
– Boeren zouden 30 procent minder rijst moeten verbouwen. Vooral in gebieden met een lage opbrengst kunnen ze beter overstappen op marktgewassen, zoals rubber, palmpitten, suikerriet en kokosnoot. Dan neem het aanbod af en stijgt de prijs van rijst. Een subsidie van 1.500 baht per rai zou de boeren moeten overhalen die stap te zetten.

Dhanin Chearavanont, hoofd van het agro-industriële conglomeraat Charoen Pokhand Group, zegt dat vandaag in Bangkok Post. Hij verwijt de regering dat ze de ontwikkelingen op de wereldrijstmarkt niet heeft bijgehouden, waardoor gigantische rijstvoorraden zijn opgebouwd en grote financiële verliezen worden geleden.
Dankzij overvloedige oogsten zijn de rijstvoorraden in India en Vietnam sterk toegenomen terwijl tegelijkertijd hun valuta in waarde zijn gedaald. Door het hypotheeksysteem is de prijs van Thaise rijst daarentegen gestegen, terwijl de baht sterker werd.
Dhanin vindt dat Thailand zijn rijst moet gaan verkopen aan landen met een hoge vraag, zoals China dat rijst ook gebruikt bij de productie van ethanol. Wanneer China meer rijst koopt, gaat de prijs omhoog, denkt hij.

Maandag 28 oktober
– Oppositiepartij Democraten loopt zich warm voor een (door haar aan te vragen) buitengewone vergadering van het parlement over het hypotheeksysteem voor rijst. Ze overweegt ook moties van wantrouwen in te dienen.

Democratisch parlementslid Ongart Klampaiboon dringt er bij premier Yingluck op aan meer moeite te doen om een eind te maken aan de corruptie. Ongart zegt dat in elke fase van het programma sprake is van fraude, onder andere bij het vaststellen van gewicht en vochtigheidsgraad van de rijst die door de boeren wordt ingeleverd, bij de opslag van de opgekochte rijst en bij de verkoop, waarvan door de regering aangestelde stromannen profiteren.

Dinsdag 29 oktober
– De belangstelling op de Agricultural Futures Exchange of Thailand voor rijst uit de regeringsvoorraad houdt nog niet over. Voor de eerste 140.443 ton die de regering aanbood, meldden zich slechts vijf potentiële kopers. De rijst wordt in drie lots geleverd: december, januari en februari.

De regering heeft hoge verwachtingen van de AFET; ze hoopt er dit jaar 1 miljoen ton te kunnen verkopen. Minister Yanyong Phuangrach (Handel) geeft de moed niet op. Hij benadrukt dat de AFET een belangrijk verkoopkanaal is.

Donderdag 31 oktober
– Het kabinet heeft weer extra geld moeten uittrekken voor het rijsthypotheeksysteem van het afgelopen seizoen. Eerder was een extra budget van 6,66 miljard baht nodig, omdat meer rijst was ingeleverd dan de begrote 22 miljoen ton, nu moet er nog eens 1,9 miljard baht bij voor rijst die na 15 september is ingeleverd, dus eigenlijk te laat. Het rijstseizoen 2012-2013 heeft al 345 miljard baht gekost.

Landbouwbank heeft geen geld om rijstboeren te betalen
7 november – Sorry, we hebben geen geld om jullie te betalen. Dit krijgen boeren als sinds begin oktober te horen wanneer ze zich bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) melden om de garantieprijs voor hun ingeleverde paddy (ongepelde rijst) te incasseren. Om hoeveel boeren het gaat, vermeldt het artikel niet; wel dat er geen geld is voor de 1,2 miljoen ton rijst die tot nu toe is ingeleverd.
De BAAC financiert het hypotheeksysteem voor rijst voor, maar de bodem van de kas is in zicht, omdat het ministerie van Handel geen kans ziet de rijst, die tijdens de afgelopen twee jaar is opgekocht, tijdig te verkopen. Zoals bekend krijgen de boeren een prijs die 40 tot 50 procent boven de marktprijs ligt. Met het geld dat uit de verkoop komt, moet de schuld van de regering aan de BAAC worden afgelost.
Een tweede probleem doet zich voor bij de financiering van het huidige rijstseizoen dat vorige maand is begonnen. De regering heeft hiervoor een budget van 270 miljard baht uitgetrokken. Dat geld moet de bank lenen. Voor een bedrag van 140 miljard baht heeft de bank een garantie nodig van het ministerie van Financiën, anders moet ze te veel rente betalen. Maar die garantie komt pas in januari af.
De regering wil het komend rijstseizoen 16,5 miljoen ton rijst van de boeren opkopen. In de hoofdoogst krijgen de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst (evenveel als in de vorige twee jaar) en 20.000 baht voor een ton Hom Mali en in de tweede oogst krijgen ze 13.000 baht voor een ton witte rijst. Hom Mali wordt dan niet verbouwd, want die heeft veel water nodig.
De afgelopen twee jaar heeft de BAAC 679 miljard baht voor 43,5 miljoen ton rijst uitbetaald aan boeren, 179 miljard baht meer dan de limiet die de regering heeft gesteld. Het ministerie van Handel heeft de bank 140 miljard baht terugbetaald en verwacht dit jaar nog 24 miljard te kunnen incasseren aan rijstverkopen. Of dat gaat lukken, is zeer de vraag. Het is simpel: Thaise rijst is te duur. Daarom verloor Thailand vorig jaar zijn nummer 1 positie als ’s werelds grootste rijstexporteur. Intussen loopt de kwaliteit van de opgeslagen rijst terug.
Het hypotheeksysteem is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai. Sinds de introductie roept het veel kritiek op, niet alleen vanwege de (te) hoge garantieprijs, maar ook vanwege de mogelijkheden van corruptie die het biedt. Slechts een klein aantal boeren profiteert van het systeem; het meeste geld verdwijnt in de zakken van rijstmolenaars, tussenpersonen en politici. De regering, hardleers als ze is, gaat intussen vrolijk op de ingeslagen weg voort.

Donderdag 7 november
– Het hypotheeksysteem voor rijst heeft de afgelopen vier oogsten een verlies van 390 miljard baht opgeleverd, aldus een bron bij het ministerie van Financiën. Dit bedrag komt dicht in de buurt van het bedrag dat voormalig vice-minister-president en minister van Financiën Pridiyathorn Devakula heeft berekend. Hij kwam op een bedrag van 425 miljard baht en mogelijk zelfs 466 miljard baht. De huidige minister van Financiën zei eerder dat Pridiyathorn niet kon rekenen en niets begreep van het rijstboekhoudsysteem.

Het kabinet heeft gisteren een ontwerp-overeenkomst goedgekeurd voor de verkoop de komende vijf jaar van 1 miljoen ton rijst per jaar aan China. De rijst wordt tegen marktprijzen verkocht. Het kabinet keurde ook een gezamenlijke verklaring goed, waarin China hulp toezegt bij de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Nong Khai in ruil voor Thaise landbouwproducten.

Dinsdag 12 november
– Boeren die hun paddy buiten het hypotheeksysteem voor rijst verkopen, krijgen nog maar 6.500 à 8.000 baht voor een ton. Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Mills Association, noemt twee oorzaken: De boeren moeten lang op hun geld wachten, wanneer ze hun rijst aan de regering verkopen en het maximum is verlaagd naar een hoeveelheid paddy ter waarde van 350.000 baht.

Doorgaans zijn rijstmolenaars wel blij als ze paddy goedkoop kunnen opkopen, maar daarvan is nu geen sprake omdat de prijs van gepelde rijst ook is gezakt.
Zoals eerder gemeld is sinds begin vorige maand, toen het nieuwe rijstseizoen inging, 2 miljoen ton paddy ingeleverd, maar de boeren wachten nog steeds op uitbetaling van de garantieprijs van 15.000 baht per ton witte rijst. Het probleem is dat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het systeem voorfinanciert, geen geld heeft om de boeren te betalen. Het wachten is op rijstverkopen door de overheid, maar die schieten niet op omdat Thaise rijst te duur is.
Inmiddels is de prijs van Thaise exportrijst sterk gezakt en is het verschil met Vietnamese rijst miniem. Eerder was Thaise rijst $ 100 duurder. De prijs zou nog verder kunnen zakken, want buitenlandse kopers weten dat de regering een gigantische voorraad heeft en dat het systeem feitelijk bankroet is. Dus ze wachten totdat de regering noodgedwongen de prijs verder laat zakken [waardoor het verlies op het geldverslindende systeem nog verder oploopt].
Naar verwachting zakt de binnenlandse prijs nog verder, want er komt een enorme hoeveelheid Hom Mali aan, in totaal 6 miljoen ton, is gebleken uit een recente peiling.

Woensdag 13 november
– Boeren kunnen beter rijstzaden produceren dan rijst nu ze hooguit 8.200 à 8.300 baht voor een ton paddy krijgen. Dat bedrag krijgen ze wanneer ze hun rijst aan molenaars verkopen. Veel boeren bieden hun rijst niet aan voor het hypotheeksysteem omdat ze te lang op hun geld moeten wachten of ze krijgen minder dan de garantieprijs van 15.000 baht per ton, omdat de rijst een te hoge vochtigheidsgraad heeft. En er zijn ook boeren die meer rijst produceren dan het maximum dat ze mogen inleveren.

De suggestie om over te stappen op de zaadproductie is gedaan door de Thai Seed Trade Association. Verschillende zaadbedrijven werken al samen met boerenorganisaties om de productie van zaad te promoten, zodat de boeren meer verdienen. Een ton rijstzaad doet 23.000 baht, maar die vereist wel een flinke investering. Om 20 ton zaad per maand te kunnen produceren is een investering van 20 miljoen baht nodig voor een droger, sorteermachine en opslagruimte met klimaatbeheersing. Bovendien is verificatie door het Rice Department vereist, alvorens het zaad kan worden verkocht.
Veel boeren kopen geen zaad, maar herplanten het graan, wat resulteert in een lage opbrengst. De gemiddelde opbrengst per rai is sowieso laag in Thailand: 454 kilo tegen 803 kilo in Vietnam, 588 kilo in Maleisië, 579 kilo in Laos en 576 kilo in de Filipijnen.
Sommige wetenschappers adviseren boeren om over te stappen op andere rijstsoorten, zoals Khao Leum Pua black glutinous rice of Rice Berry, twee rijstsoorten met een hogere voedingswaarde.

Vrijdag 15 november
– Het Internationale Monetaire Fonds adviseert Thailand het kostbare hypotheeksysteem voor rijst te schrappen. ‘Het gebrek aan gegevens en de onzekerheid van het systeem hebben het vertrouwen in de openbare financiën van het land ondermijnd. Met de prijzen van 40 procent boven de marktprijzen, is het onvermijdelijk dat de regering verliezen leidt zolang het systeem onveranderd blijft’, schrijft het IMF in zijn jaarverslag. Het IMF zegt dat er effectievere manieren zijn om huishoudens te ondersteunen, zoals scholing en meer kansen voor jonge arbeidskrachten.

Minister Kittiratt Na-Ranong reageerde als door een wesp gestoken. Hij verwijt het IMF de economische structuur van Thailand niet te begrijpen en vraagt het oplossingen te bedenken die geschikt zijn voor de Thaise economie en het land.
Volgens het IMF-verslag heeft het systeem sinds de introductie in 2011 een verlies geaccumuleerd van 141 miljard baht. De minister van Handel noemt 100 miljard baht per jaar, maar anderen komen daarentegen tot veel hogere bedragen. Overigens zijn het allemaal schattingen, want de meeste opgekochte rijst moet nog verkocht worden. En dat lukt ternauwernood. Het systeem ligt ook onder vuur vanwege de corruptie en omdat slechts een klein aantal boeren ervan profiteert.

Zaterdag 16 november
– Voor de vijfde keer dit jaar gaat de regering proberen rijst te verkopen uit haar gigantische voorraad. Volgende week opent ze de inschrijving op 450.000 ton. Vorige inschrijvingen waren teleurstellend. In juli en augustus verkocht de regering 240.000 van 660.000 ton aan drie gegadigden en in oktober 53.000 van 300.339 ton.

Kopers staan niet te trappelen om oude rijst te kopen; ze wachten liever op de nieuwe oogst. Eind deze maand wordt de piek verwacht van de hoofdoogst in het seizoen 2013/2014. Naar schatting stroomt 28,4 miljoen ton de markt in. Onduidelijk is hoeveel rijst uit de voorgaande twee seizoenen de regering nog in voorraad heeft. Ministers noemen verschillende hoeveelheden en getwijfeld wordt aan de verkoopcijfers van de autoriteiten.

Dinsdag 19 november
– Alhoewel de boeren al sinds begin oktober wachten op betaling van de garantieprijs voor hun ingeleverde paddy (ongepelde rijst) vindt het National Rice Policy Committee het niet nodig om een spoedvergadering te houden. Voorzitter en vice-minister-president Niwatthamrong Bunsongpaisan zegt dat de liquiditeit van het hypotheeksysteem sterk is en dat er voldoende geld is om de boeren deze week te betalen.

Sinds begin vorige maand is 2 miljoen ton rijst voor het controversiële hypotheeksysteem ingeleverd, maar de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het systeem voorfinanciert, heeft niet voldoende geld in kas om de boeren uit te betalen. De bank wacht nog op geld van het ministerie van Handel, dat uit de verkoop van rijst van de vorige twee seizoenen moet komen, en op een bankgarantie van het ministerie van Financiën.
Nipon Puaopongsakorn, voormalig president van het Thailand Development Research Institute, vermoedt dat de regering moeite heeft nieuw kapitaal voor het systeem te vinden. In de afgelopen twee rijstseizoenen (vier oogsten) heeft de regering 680 miljard baht uitgegeven en tot nu toe heeft ze slechts voor 135 miljard baht aan rijst verkocht.
Nipon zegt dat het systeem ‘sooner or later’ zal worden afgeschaft, omdat het niet alleen de rijstmarkt verstoort, maar ook gevolgen heeft voor andere posten van de rijksbegroting, die beter gebruikt kunnen worden ter verbetering van de infrastructuur.
Het Internationale Monetaire Fonds riep de regering vorige week op met het systeem te stoppen. Met een garantieprijs die 40 procent boven de marktprijs ligt, blijft de regering onvermijdelijk verliezen lijden, zolang het systeem niet gewijzigd wordt, stelt het IMF.
In het nieuwe rijstseizoen wil de regering 16,5 miljoen ton rijst opkopen. De boeren krijgen (in principe) 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst).

Woensdag 20 november
– Het hypotheeksysteem voor rijst is de ergste van alle populistische beleidsmaatregelen van de huidige regering. Het heeft een verlies opgeleverd van 465 miljard baht en daar kan nog eens 254 miljard baht bijkomen.

Pridiyathorn Devakula herhaalde het gisteren maar weer eens tijdens een discussie aan de Thammasat universiteit over het misbruik van een parlementaire meerderheid. Pridiyathorn voorspelde dat de staatsschuld in 2019 zal zijn opgelopen tot 10,2 biljoen baht. De voormalig premier en minister van Financiën pleitte daarom voor een grondwetwijziging, waarbij regeringsuitgaven aan populistische projecten worden beperkt, zodat de toekomst van het land niet in gevaar komt. De regering zou verplicht moeten worden het parlement te informeren over de financiering van die projecten en de gevolgen voor andere budgetten.

Donderdag 21 november
– De regering gaat voor 75 miljard baht obligaties met een looptijd van 3 jaar uitgeven om het hypotheeksysteem voor rijst in stand te kunnen houden. Sinds begin oktober hebben de boeren geen cent gezien voor hun ingeleverd paddy (ongepelde rijst), omdat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) over niet voldoende liquid middelen beschikt. De bank wacht op betalingen van het ministerie van Handel en op een bankgarantie van het ministerie van Financiën, maar die komt pas in januari af.

De grote verliezen die op het systeem worden geleden, kunnen het vertrouwen van investeerders in de obligaties ondermijnen, schrijft Bangkok Post. Algemeen wordt verwacht dat het ministerie van Handel niet in staat is genoeg rijst [uit de oude voorraad] te verkopen om haar schuld tijdig aan de BAAC af te lossen. Suwit Rojanawanich, adviseur staatsschuld van het Public Debt Management Office (PDMO), gelooft niet dat vertrouwen verliezen in de bank. De obligaties worden volledig gegarandeerd door het ministerie van Financiën.
Volgens Krakob Phiencharoen, hoofd schuld kapitaal markten bij de HSBC, helpt het aanbod van het PDMO het vertrouwen in de schuld van de BAAC te herstellen, omdat een vorige obligatie-uitgifte ook onder de garantie van de regering zal worden gebracht.
Voor de zesde rijstveiling van 452.538 ton rijst hebben zich gisteren vier exporteurs gemeld. Dit jaar is pas 700.000 à 800.000 ton van de 2 miljoen ton geveilde rijst verkocht. Als gevolg daarvan heeft het ministerie van Handel pas 140 miljard baht van haar schuld aan de BAAC terugbetaald. Het verwacht dit jaar nog 24 miljard baht te kunnen terugstorten, aanzienlijk minder dan de target van 200 miljard baht. Volgend jaar hoopt het ministerie meer te kunnen verkopen.

Vrijdag 22 november
– ’t Eigenlijk oud nieuws, maar ik vermeld het toch maar even. De regering heeft met het Chinese staatsbedrijf Beijing Great Northern Wilderness Rice Industry in Harbin in het noordoosten van de provincie Heilongjiang een contract getekend over de levering van 1,2 miljoen ton rijst en 900.000 ton tapioca. Hoeveel Thailand vangt, is niet bekend gemaakt anders dan dat de prijs gebaseerd is op de wereldmarktprijs.

De verkoop van de rijst komt uiterst gelegen, want Thailands graansilo’s liggen barstensvol met rijst dat in de afgelopen twee seizoenen tegen een garantieprijs van de boeren is opgekocht. Volgens de regering bedraagt de voorraad nog 10 miljoen ton, maar industriebronnen achten 16 tot 17 miljoen ton aannemelijker. Zoals bekend lukt het Thailand nauwelijks rijst te verkopen omdat de prijs te hoog is.
Surasak Riangkrul, directeur-generaal van het Foreign Trade Department, zegt dat Thailand momenteel met Maleisië, Indonesië en de Filipijnen en landen in het Midden-Oosten en Afrika over rijstverkopen onderhandelt. Hij denkt dat het volgend jaar beter gaat met de export van rijst.
Tot nu toe heeft Thailand dit jaar 5,63 miljoen ton rijst geëxporteerd, 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het streven is 6,5 miljoen voor het gehele jaar en volgend jaar 8 tot 10 miljoen ton. Sinds vorig jaar heeft Thailand zijn koppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur verloren aan India en Vietnam.
De afgelopen vier rijstseizoenen (twee per jaar) heeft het hypotheeksysteem 683 miljard baht aan uitbetaalde garantieprijzen en 89,5 miljard baht aan managementuitgaven gekost. Tot nu toe is slechts rijst ter waarde van 135 miljard baht verkocht. Voor het nieuwe rijstseizoen, dat 1 oktober is begonnen, heeft de regering 270 miljard baht uitgetrokken. Boeren die hun rijst hebben ingeleverd, hebben nog geen cent gezien, want de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft niet voldoende geld in kas. De garantieprijs die de boeren krijgen, ligt 40 procent boven de marktprijs, wat het systeem zwaar verliesgevend maakt.
Volgens de Thai Rice Exporters Association zit er een luchtje aan de verkoop, maar het bericht daarover snap ik niet. Zie: ‘Government under fire for not disclosing value’ op de website van de krant.

Zondag 24 november
– Boeren die hun paddy voor het rijsthypotheeksysteem inleveren, krijgen sinds 14 november weer betaald, zegt staatssecretaris Tanusak Lek-uthai (Financiën). Als dat waar is [over het systeem worden tal van leugens verkocht of gegevens achtergehouden door de regering] is dat goed nieuws voor de boeren, die al sinds begin oktober op hun geld wachten. Ze hadden in totaal 2 miljoen ton rijst ingeleverd, maar moesten al die tijd op hun geld wachten, omdat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives over onvoldoende liquide middelen beschikte.

Volgens Tanusak is 82 miljard baht beschikbaar. Dat geld komt uit een begrotingspost van de begroting voor 2014. [Het Thaise begrotingsjaar loopt van 1 oktober tot 1 oktober.] Tanusak verwacht dit jaar voor 24 miljard baht rijst te kunnen verkopen. Het Public Debt Management Office maakte onlangs bekend obligaties ter waarde van 140 miljard te willen uitgeven om het hypotheeksysteem te redden.
De regering heeft als target dat het systeem niet meer dan 500 miljard baht mag kosten. Dat bedrag is met 180 miljard baht overschreden. Het geld moet terugkomen uit de verkoop van de opgekochte rijst. Maar daar wringt de schoen, want dat lukt maar matig, zowel aan het buitenland als binnenlands. De boeren ontvangen (in principe) 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali, prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijs liggen.

Woensdag 27 november
– De betalingen aan boeren die sinds begin oktober hun paddy hebben ingeleverd en nog geen cent hebben gezien, staan op losse schroeven. Het ministerie van Financiën is mogelijk niet in staat een obligatie-uitgifte van 75 miljard baht te realiseren. Fondsmanagers staan niet te trappelen om hun geld te steken in een systeem (het rijsthypotheeksysteem) dat niet ’transparant’ is [lees: geplaagd wordt door corruptie].

De Bank for Agriculture and Agricutural Cooperatives (BAAC), die het systeem voorfinanciert, heeft het geld hard nodig, want ze beschikt niet over voldoende liquide middelen. Wanneer het het ministerie niet lukt de obligaties te verkopen, zou het de eerste keer zijn dat het ministerie in gebreke is gebleven bij het aflossen van zijn schuld bij de BAAC. Boeren hebben gedreigd zich aan te sluiten bij het anti-regeringsprotest.
Chajchai Sarit-apirak, eerste senior vice-president van Kasikorn Asset Management, dat de BAAC obligaties beheert, vreest dat de obligaties niet worden uitverkocht, omdat het om een groot bedrag gaat. ‘Als de regering ze allemaal wil verkopen, dient ze een hoge spreiding te bieden.’ [?]
Het ministerie van Financiën zei vorige week dat het van banken gaat lenen of de banken toestaat op onverkochte delen van het obiligatiepakket te bieden, wanneer de belangstelling van instituten tegenvalt.

Donderdag 28 november
– Het hypotheeksysteem voor rijst stond gisteren centraal op de tweede dag van het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate. Volgens de oppositie wordt het geteisterd door onregelmatigheden [lees: corruptie]. De premier kreeg op haar kop omdat ze de beantwoording overliet aan minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel), wat merkwaardig is omdat ze voorzitter van het National Rice Policy Committee is.

Yingluck zei de vergaderingen nog nooit bijgewoond te hebben omdat ze de minister als plaatsvervanger had aangewezen. Het programma is nuttig omdat het het inkomen van de boeren verhoogt, aldus Yingluck. Ze zei een onderzoek te hebben gelast naar de beschuldigingen van corruptie.
Tijdens het gekissebis stuurde de voorzitter één parlementslid van de oppositie de zaal uit, omdat hij weigerde met zijn protesten tegen Yingluck op te houden.
– Weer een tegenslag voor het hypotheeksysteem voor rijst. Het is de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives slechts gelukt kopers voor 37 miljard baht van de obligatie-uitgifte van 75 miljard baht te vinden. Dat bedrag is nodig om de boeren te kunnen betalen die sinds begin oktober op hun geld wachten voor de ingeleverde paddy. Investeerders staan niet te trappelen om in het systeem te investeren vanwege de politieke onzekerheid en de kosten van het programma.

Woensdag 4 december
– De National Anti-Corruption Commission, die onderzoek doet naar corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst, heeft drie voormalige regeringsfunctionarissen en een voormalige staatssecretaris voor Handel opgeroepen voor verhoor. Ook twee Thais en een Chinees staan onder verdenking. Ze hebben banden met rijstexporteur Siam Indica, die een Chinees bedrijf als dekmantel zou hebben gebruikt om te profiteren van het hypotheeksysteem voor rijst.

Vrijdag 6 december
– De Food and Agriculture Organization (FA) verwacht dat de rijstvoorraad van Thailand volgend jaar met 17 procent toeneemt naar 24 miljoen ton, zelfs wanneer de export zich met 26 procent herstelt  naar 8,5 miljoen ton. De regering blijft daardoor geconfronteerd met de financiële gevolgen van haar beleid om rijst tegen bovenmarkt prijzen van de boeren op te kopen.

De FAO verwacht dat de prijs van rijst verder zal dalen omdat de regering probeert de voorraad terug te brengen en het wereldaanbod toeneemt. Wanneer het aanbod van Thaise rijst op de wereldmarkt toeneemt, gaat dat ten koste van andere rijstproducerende landen, zegt de FAO. Met name India loopt het meeste risico. India is dit jaar de grootste rijstexporteur.
De FAO heeft aanwijzingen dat de overheid bereid is grote verliezen te accepteren, alhoewel kopers sind juli weinig belangstelling hebben getoond voor de 1,1 miljoen ton die Thailand heeft aangeboden. Die bereidheid drukt zwaar op het marktsentiment.

Woensdag 11 december
– Boeren die hun rijst aan de overheid verkocht hebben, zullen nog langer op hun geld moeten wachten nu de regering demissionair is. Sinds het begin van het nieuwe rijstseizoen op 1 oktober hebben ze nog geen cent gezien of een deel van het bedrag ontvangen, omdat de Bank for Agriculture and Africultural Cooperatives (BAAC) daarvoor geen gelden heeft.

De Bank, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, wacht op twee geldbronnen:  verkopen door het ministerie van Handel van rijst die de afgelopen twee seizoenen is gekocht, en een garantie van het ministerie van Financiën op een lening. De bank wacht ook op toestemming van het National Rice Policy Committee om de limiet van 500 miljard baht te verhogen. Die is al overschreden met 180 miljard baht.
De noodmaatregel om door de uitgifte van obligaties inkomsten te genereren, heeft weinig zoden aan de dijk gezet. Van de 75 miljard baht aan obligaties is 37 miljard baht opgehaald, omdat investeerders niet staan te trappelen om hun dure geld aan het kostbare (door corruptie geplaagde) systeem te spenderen en vanwege politieke onzekerheid.
De BAAC laat weten de boeren niet langer uit de eigen liquiditeit te kunnen betalen. Wanneer de bank dat zou doen, komt de toekomst van de bank in gevaar, aldus een bron bij de bank. Tot afgelopen donderdag hebben boeren 6,16 miljoen ton paddy aangeboden.
De regering heeft de garantieprijs voor witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht, prijzen die circa 40 procent boven de marktprijzen liggen. Per boer mag voor 350.000 baht worden ingeleverd. De tweede oogst begint op 1 maart. Dan vangen de boeren 13.000 baht voor een ton witte rijst en bedraagt het maximum 300.000 baht. Of het hypotheeksysteem dan in werking blijft, zal van de nieuwe regering afhangen.
– Nog meer rijst. Boeren dreigen in 26 provincies wegen te gaan blokkeren als de regering niet snel met geld over de brug komt. Prasit Boonchoey, president van de Thai Rice Farmers Association, zegt dat de meeste boeren sinds oktober niet betaald zijn voor hun ingeleverde paddy. De boeren hebben het geld hard nodig voor de tweede oogst.

Vrijdag 13 december
– De rijstboeren die sinds begin oktober op hun geld wachten, zien voorlopig geen cent, want niet alleen betaalt de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives hen niet (meer) uit eigen zak, maar nu stopt het ministerie van Financiën ook met het verlenen van een kredietgarantie. De wet verbiedt het gebruik van rijksfinanciën in de aanloop naar verkiezingen.

De kredietgarantie is van belang omdat de BAAC obligaties uitgeeft ter financiering van het hypotheeksysteem. Van de 75 miljard aan obligaties zijn er voor 37 miljard baht verkocht. De verkochte obligaties zijn gedekt, maar daar houdt het dan ook mee op.
De BAAC, die het geldverslindende hypotheeksysteem voorfinanciert, ziet geen kans meer de boeren uit te betalen voor hun ingeleverde paddy. De kredietlimiet van 500 miljard baht is al overschreden (de afgelopen twee seizoenen uitgegeven) en het ministerie van Handel lukt het nauwelijks om rijst te verkopen, waarvan de opbrengst kan terugvloeien naar de BAAC.
Het is trouwens de vraag of het ministerie rijst mag veilen (voor de binnenlandse verkoop), nu de regering demissionair is. Het gaat daarover advies vragen aan de Raad van State. Rijstverkopen op een regering-aan-regering basis kunnen zeker niet, dus Maleisië en Indonesië zullen moeten wachten.

Zaterdag 14 december
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft nog 22 miljard baht beschikbaar om boeren tot eind 2013 voor hun ingeleverde en in te leveren paddy te betalen. Sinds oktober is 5,5 miljoen ton rijst ingeleverd ter waarde van 90 miljard. Tot nu toe is 17 miljard baht aan boeren uitgekeerd, maar de meeste boeren hebben nog steeds geen geld gezien. Om ook die boeren te kunnen betalen is 51 miljard baht nodig.

De bank, die het hypotheeksysteem voorfinanciert, zit aan alle kanten klem. Het heeft toestemming gevraagd aan het National Rice Policy Committee om de limiet van 500 miljard baht te verhogen. Dat geld is opgegaan aan rijstaankopen in de afgelopen twee seizoenen. Voor dit rijstseizoen (hoofdoogst en tweede oogst) heeft de bank 270 miljard baht nodig, waardoor de limiet wordt overschreden.
Een tweede inkomstenbron schiet ook niet op: rijstverkopen door het ministerie van Handel uit de gigantische voorraad die de afgelopen rijstseizoenen is opgebouwd. Het lukt het ministerie nauwelijks de rijst te verkopen omdat die te duur is.
Als noodmaatregel heeft de BAAC obiligaties voor in totaal 75 miljard baht proberen te slijten, maar investeerders zijn niet erg happig vanwege de politieke onrust. De bank heeft slechts 37 miljard baht opgehaald.
Een snelle oplossing lijkt voorlopig niet in zicht nu het kabinet demissionair is. Pas wanneer een nieuwe regering is aangetreden, kunnen er weer spijkers met koppen worden geslagen.

Donderdag 19 december
– Buitenlandse rijsthandelaren staan nog steeds niet te trappelen om Thaise rijst te kopen alhoewel die nu bijna evenveel kost als Vietnamese rijst. Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt dat dit niet eerder is voorgekomen in de Thaise rijsthandel. Het lijkt erop dat kopers en handelaren erop gokken dat Thaise rijst verder in prijs zakt omdat de regering onder druk staat de van de boeren opgekochte rijst versneld van de hand te doen.

Zoals bekend krijgen de meeste boeren sinds begin oktober niet meer betaald voor de rijst die ze inleveren. De Bank for Agriculture and Agriculrural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, zit met smart te wachten totdat het ministerie van Handel zijn schuld aan de BAAC aflost.
Onlangs liet de bank weten dat het tot eind dit jaar nog 22 miljard baht heeft om de boeren te kunnen betalen en 51 miljard baht tekort komt. Sinds begin oktober is 5,5 miljoen ton rijst ingeleverd, goed voor 90 miljard baht. De huidige oogst loopt tot eind februari.
Dit jaar exporteert Thailand naar schatting 6,5 miljoen ton, aanzienlijk minder dan de target van 8,5 miljoen ton van het ministerie van Handel. De eerste elf maanden van dit jaar werd 5,9 miljoen ton geëxporteerd. (Bron: Bangkok Post, 17 december 2013)
– De boeren die al sinds begin oktober op hun geld wachten, krijgen binnen zeven dagen betaald voor de paddy die ze hebben ingeleverd. Dit zegt minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën). Volgens de minister is de vertraging te wijten aan de anti-regeringsprotesten, waarbij het ministerie van Financiën, het Budget Bureau en het Comptroller-General’s Department werden bezet. Daardoor stagneerden betalingen aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert en er geen budget meer voor had. De minister maakte zijn excuses voor de vertraging.

Vrijdag 20 december
– De vakbond van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives weerspreekt de bewering van staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) dat de bank de boeren voor hun ingeleverde paddy gemakkelijk kan betalen omdat daarvoor 60 miljard baht beschikbaar is.

Nee, zegt vakbondshoofd Prasith Pahome, de bank heeft slechts 12 miljard baht wat neerkomt op 80.000 baht per district en dat is de reden waarom boeren sinds begin oktober geen of slechts een deel van de garantieprijs hebben ontvangen.
Zoals eerder bericht wacht de bank op rijstverkopen door het ministerie van Handel of toestemming van verhoging van de limiet van 500 miljard baht door het National Rice Policy Committee. De NRPC kan die nu niet geven omdat de regering demissionair is. Sinds begin oktober is 5 miljoen ton paddy ter waarde van 100 miljard baht ingeleverd.
In het lopende seizoen (twee oogsten: oktober tot en met februari, maart tot en met september) verwacht de regering 16,5 miljoen ton rijst op te kopen. Hiermee is een bedrag van 270 miljard baht gemoeid. Of het hypotheeksysteem in de tweede oogst wordt voortgezet, hangt af van de nieuwe regering.

Zondag 22 december
– Deze maand krijgen de boeren echt betaald voor de paddy die ze hebben ingeleverd. Vice-premier Niwatthamrong Bungsongpaisan, voorzitter van het National Rice Policy Committee, zei gisteren dat het ministerie van Financiën , het Budget Bureau en het ministerie van Handel overeenstemming hebben bereikt over de betalingen. Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) zei eerder dat de boeren binnen een week betaald zouden worden.

Sinds de hoofdoogst begin oktober begon is tot 18 december 8,4 miljoen ton rijst ingeleverd voor het hypotheeksysteem voor rijst. Tal van boeren hebben nog geen cent gezien van de garantieprijs omdat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die systeem voorfinanciert, geen fondsen heeft voor uitbetaling.
De bank wacht op betalingen door het ministerie van Handel en op toestemming van de NRPC op verhoging van de limiet van 500 miljard baht. Het demissionaire kabinet kan die toestemming echter niet geven.
Minister Niwatthamrong verwacht dat 11 tot 12 miljoen ton rijst wordt ingeleverd. Daarvoor is een bedrag van 190 tot 200 miljard baht nodig. Zonder er gedetailleerd op in te gaan, zegt de minister dat het geld uit drie bronnen komt: de lopende begroting, leningen door het Public Debt Management Office en rijstverkopen door het ministerie van Handel.
De afgelopen vier oogstseizoenen heeft de regering 680 miljard baht uitgegeven aan het hypotheeksysteem. Voor de hoofdoogst van 2013-2014 is een bedrag van 270 miljard baht uitgetrokken.

Dinsdag 24 december
– Kom nou eens met geld over de brug voor de paddy die we hebben ingeleverd. Ruim tweeduizend rijstboeren die het wachten zat zijn, blokkeerden gisteren snelweg 117 in de provincie Pichit om druk op de ketel te zetten. Sinds oktober stagneren al de betalingen omdat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheekprogramma voor rijst voorfinanciert, geen fondsen meer heeft om de boeren uit te betalen.

Intussen begint het water de boeren tot aan de lippen te stijgen, want ze moeten hun schulden afbetalen die ze hebben gemaakt om kunstmest, pesticide en materialen te kopen. In het gebied wachten 15.000 boeren op hun geld, totaal ten bedrage van 2 miljard baht.
De protesterende boeren eisten een gesprek met de gouverneur, maar die stuurde ambtenaren van de afdeling Provincial Commerce and Internal Trade.

Vrijdag 27 december
– Het blijft tobben met de uitbetaling van de garantieprijs aan boeren die hun paddy hebben ingeleverd. De regering wil nu obligaties ter waarde van 13 miljard baht uitgeven om de boeren te kunnen betalen. De Kiesraad zou daar geen bezwaar tegen hebben. Die moet toesteming geven omdat de regering demissionair is.

Secretaris-generaal Pongpanu Savetdarun van het Public Debt Management Office gooit echter roet in het eten. Hij weigert zijn handtekening te zetten onder leningen. Bovendien heeft hij de toestemming van de Kiesraad nog niet ontvangen.
De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het rijsthypotheeksysteem voorfinanciert, komt de boeren, die al sinds begin oktober op hun geld wachten, enigszins tegemoet door ze leningen toe te staan met de hypotheekgarantie als korte-termijn onderpand. Tot nu toe heeft de bank 40 miljard baht aan boeren uitgekeerd.
Staatssecretaris Thanusak Lek-uthai (Financiën) garandeert de boeren dat ze uiterlijk 15 januari betaald worden. In het eerste twee weken van december is al 20 miljard baht uitgekeerd, de rest tot een totaal van 85 miljard volgt eind van de maand en volgend jaar.

Zaterdag 28 december
– De regering heeft voor het eerst toegegeven dat de rijstexport dit jaar hooguit 6,68 miljoen ton zal bedragen. Dat is aanzienlijk minder dan de target van 8 tot 8,5 miljoen ton. De directeur van het Foreign Trade Department geeft de hoge prijs van Thaise rijst in vergelijking met Vietnamese en Indiase rijst de schuld en vertragingen bij rijstaankopen, met name door Indonesië.

Volgens Surasak Riangkrul zou zestig procent van de export uit de door regering opgebouwde rijstvoorraad komen, maar Chookiat Ophaswongse, honorair president van vde Thai Rice Exporters Association, zegt dat dit onmogelijk is. Dan zou de regering 3 tot 4 miljoen ton hebben verkocht en exporteurs slechts 2 miljoen ton. Hij wijst erop dat de export van  parboiled rijst, dat uitsluitend door exporteurs wordt verkocht, alleen al goed is voor 2 miljoen ton, hetgeen zou betekenen dat er niets overblijft voor witte rijst.
De regering blijft intussen stug volhouden dat de regeringsvoorraad 10 miljoen ton bedraagt, de rijstindustrie zegt dat 16 tot 17 miljoen ton waarschijnlijker is. Surasak voorspelt dat de rijstexport in 2014 op 8 miljoen ton zal uitkomen, waarvan 60 procent door G2G deals (government to government). Daarmee zou 130 tot 140 miljard baht kunnen worden verdiend, een bedrag dat linea recta naar de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives gaat, die het hypotheek systeem voorfinanciert en thans grote problemen heeft de boeren te betalen voor hun ingeleverde paddy. Maar dat weten we zo langzamerhand al.

Vrijdag 3 januari 2014
– Nipon Puapongsakorn, fellow aan het Thailand Development Research Institute, verwacht dat regeringspartij Pheu Thai het hypotheeksysteem voor rijst niet meer in toekomstige politieke campagnes inzet. Want het programma, dat beter een aankoopprogramma genoemd kan worden, verstoort niet alleen de rijstmarkt en de concurrentiepositie van exporteurs [omdat de regering de rijst boven marktprijzen opkoopt], maar het leidt ook tot kwaliteitsverlies [door de lange opslagtijd], zware financiële verliezen en nog belangrijker tot beschuldigingen van wijdverspreide corruptie en liquiditeitsproblemen [van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het programma voorfinanciert].

Nipon pleit voor afbouw van het programma en gerichte steun aan arme boeren [die er nu niet van profiteren]. ‘Wat wij willen zien is wetgeving die toezicht regelt op subsidies voor alle types oogsten, inclusief de veestapel, zoals in de VS. Die subsidie moet in de jaarbegroting worden opgenomen, zodat het bedrag aan subsidie dat elk jaar naar de boeren gaat, bekend is.’ Verder stelt hij een oogstverzekering voor, weers geïndexeerde verzekering of een keuzeprogramma waarmee de oogstprijzen worden beheerst en het inkomen van boeren wordt gegarandeerd.
Nog even een paar cijfers. Het hypotheeksysteem is aan het derde jaar bezig. De afgelopen twee jaar (vier seizoenen) heeft de regering 44 miljoen ton paddy voor 680 miljard baht gekocht. Tel daar de beheerskosten van 90 miljard baht bij op en naar schatting is 780 miljard baht gespendeerd.
Sinds het programma is begonnen, heeft het ministerie van Handel voor 200 miljard baht aan rijst weten te verkopen.
Voor de hoofdoogst 2013-2014, die op 1 oktober is begonnen en tot eind februari loopt, is 270 miljard baht uitgetrokken. Naar verwachting zal 11 tot 12 miljoen ton paddy worden aangeboden, wat 190 tot 200 miljard baht kost.

Zondag 5 januari 2014
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) heeft nog 16 miljard baht beschikbaar om boeren die hun paddy voor het hypotheeksysteem hebben ingeleverd, te betalen. Daarna moeten ze wachten tot het eind van de maand totdat het ministerie van Financiën leningen heeft afgesloten.
Het Public Debt Management Office van het ministerie is van plan obligaties ter waarde van 13 miljard baht opnieuw aan te bieden. Eerder lukte het niet daarvoor gegadigden tevinden. De BAAC verwacht deze maand nog eens 10 miljard baht te ontvangen van het ministerie van Handel uit rijstverkopen.
Sinds het begin van de hoofdoogst op 1 oktober is tot 18 december 8,4 miljoen paddy ingeleverd. Tot nu toe heeft de BAAC 40 miljard baht uitgekeerd. Veel boeren wachten nog steeds op hun geld. De hoofdoogst duurt tot 28 februari.

Dinsdag 7 januari
– Rijstboeren uit Phitsanulok, Nakhon Sawan, Phichit, Sukothai en Kamphaeng Phet gaan vandaag een weg blokkeren uit protest tegen de trage betalingen voor de paddy die ze hebben ingeleverd. Zoals al verschillende keren eerder gemeld wachten sommige boeren al sinds oktober op hun geld. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het rijsthypotheeksysteem voorfinanciert, heeft echter geen gelden om de boeren uit te betalen.

Woensdag 8 januari
– De vijfhonderd rijstboeren in Pichit hebben na één dag hun blokkade van een snelweg beëindigd nadat de gouverneur hen het goede nieuws had verteld: ze krijgen binnen een week betaald voor de paddy die ze in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst hebben ingeleverd. Het kabinet heeft dat besloten.

‘Wanneer de regering haar belofte niet nakomt, slaan we met een veel groter protest terug’, waarschuwt protestleider Kittisak Rattanawaraha. De boeren wachten al sinds oktober op hun geld.
In de provincie Phitsanulok demonstreerden gisteren vijfhonderd boeren voor het Provinciehuis. Zij hebben nog 6,3 miljard baht van de regering tegoed.
Volgens minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) stagneren de betalingen als gevolg van de anti-regerings acties, maar dat is een smoes die weinigen zullen geloven. Punt is: de rijst wordt te duur opgekocht en de regering kan die aan de straatstenen niet kwijt. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft al te veel geld in het systeem gestopt en ziet geen kans meer het voor te financieren.

Donderdag 9 januari
– De regering vraagt de boeren die nog steeds niet betaald zijn voor hun ingeleverde paddy, geduld te hebben. Ze wacht op toestemming van de Kiesraad om 130 miljard baht te lenen. Omdat de regering demissionair is, is die toestemming nodig. Veel boeren wachten al sinds begin oktober op geld.

Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) beloofde boeren eerder dat ze voor 15 januari betaald zouden worden, maar die minister belooft wel vaker iets wat hij niet waar kan maken. De boeren zouden nu eind januari worden betaald.

Run op spaartegoeden van landbouwbank
10 januari – Klanten van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) halen hun spaarcentjes weg bij de bank. Ze zijn bang dat de regering de bank plundert om het omstreden hypotheeksysteem voor rijst te kunnen betalen.
De vakbond van de BAAC dreigt de Rekenkamer, de National Anti-Corruption Commission en de Kiesraad om een onderzoek wegens wangedrag te vragen , wanneer de regering een greep in de kas zit. De bank beschikt momenteel over 180 miljard baht.
De regering zit met de handen in het haar omdat er geen geld (meer) is de boeren voor hun ingeleverde paddy (ongepelde rijst) de garantieprijs van 15.000 baht per ton witte rijst en 20.000 baht per ton Hom Mali (jasmijnrijst) te betalen. Sinds begin oktober hebben veel boeren nog geen cent gezien.
De BAAC, die het programma voorfinanciert, wacht met smart op rijstverkopen door het ministerie van Handel en toestemming om een nieuwe lening te mogen afsluiten. Die rijstverkopen lukken niet, omdat de rijst zo’n 40 procent boven de marktprijs is opgekocht. Die toestemming stagneert omdat de regering demissionair is.
In Buri Ram zijn de boeren het zat. Zo’n tweeduizend boeren demonstreerden gisteren voor het Provinciehuis en eisten betaling voor hun rijst. Het water staat hen tot aan de lippen. Tal van boeren hebben hun toevlucht moeten nemen tot leningen bij geldwoekeraars om het hoofd boven water te houden. Die rekenen met gemak 20 procent rente.
Pramual Bothai, een van de gedupeerde boeren, vertelt zijn rijst vier maanden geleden te hebben ingeleverd maar betalen: ho maar. Hij heeft het geld hard nodig voor zijn dagelijkse levensonderhoud en om zijn schulden [bij de BAAC] af te betalen.
De demonstrerende boeren eisten dat ze uiterlijk woensdag worden betaald. Zo niet, dan worden de protesten opgeschroefd. Ze verspreidden zich nadat de gouverneur van de provincie had beloofd hun eisen aan het ministerie van Handel over te brengen. De boeren hebben voor 4,8 miljard baht aan rijst ingeleverd. De BAAC beschikte over slechts 965 miljoen baht, waarvan 592 miljoen baht is uitbetaald.
De National Anti-Corruption Commission (NACC) verwacht deze maand actie te gaan ondernemen tegen premier Yingluck, die voorzitter is van het National Rice Policy Committee. De NACC doet onderzoek naar corruptie in het programma. Vicha Mahakkun van de NACC zegt dat de commissie een aantal personen in het vizier heeft, variërend van de premier en minister Boonsong Teriyapirom (Handel) tot particuliere bedrijven. De NACC adviseerde eerder het programma te schorsen omdat het gigantische verliezen genereert en vanwege grootschalige onregelmatigheden.
Toelichting
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck is heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. Het leverde de boeren op korte termijn inkomsten op, waardoor ze de verkoop van hun rijst konden uitstellen.

Het is een systeem waarbij boeren een vaste prijs voor hun paddy (ongedopte rijst) krijgen. Beter gezegd: met de rijst als onderpand nemen ze een hypotheek bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. De regering Yingluck heeft de prijs voor een ton witte rijst vastgesteld op 15.000 baht en Hom Mali 20.000 baht, afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad. In de praktijk krijgen de boeren vaak minder.
Omdat de door de regering betaalde prijzen 40 procent boven de marktprijzen liggen, kan beter gesproken worden van een subsidiesysteem, want geen enkele boer lost de hypotheek af en verkoopt de rijst op de open markt.
Uit Kort Nieuws van 3 januari:
– Nipon Puapongsakorn, fellow aan het Thailand Development Research Institute, verwacht dat regeringspartij Pheu Thai het hypotheeksysteem voor rijst niet meer in toekomstige politieke campagnes inzet. Want het programma, dat beter een aankoopprogramma genoemd kan worden, verstoort niet alleen de rijstmarkt en de concurrentiepositie van exporteurs [omdat de regering de rijst boven marktprijzen opkoopt], maar het leidt ook tot kwaliteitsverlies [door de lange opslagtijd], zware financiële verliezen en nog belangrijker tot beschuldigingen van wijdverspreide corruptie en liquiditeitsproblemen [van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het programma voorfinanciert].

Nipon pleit voor afbouw van het programma en gerichte steun aan arme boeren [die er nu niet van profiteren]. ‘Wat wij willen zien is wetgeving die toezicht regelt op subsidies voor alle types oogsten, inclusief de veestapel, zoals in de VS. Die subsidie moet in de jaarbegroting worden opgenomen, zodat het bedrag aan subsidie dat elk jaar naar de boeren gaat, bekend is.’ Verder stelt hij een oogstverzekering voor, weers geïndexeerde verzekering of een keuzeprogramma waarmee de oogstprijzen worden beheerst en het inkomen van boeren wordt gegarandeerd.
Nog even een paar cijfers. Het hypotheeksysteem is aan het derde jaar bezig. De afgelopen twee jaar (vier seizoenen) heeft de regering 44 miljoen ton paddy voor 680 miljard baht gekocht. Tel daar de beheerskosten van 90 miljard baht bij op en naar schatting is 780 miljard baht gespendeerd.
Sinds het programma is begonnen, heeft het ministerie van Handel voor 200 miljard baht aan rijst weten te verkopen.
Voor de hoofdoogst 2013-2014, die op 1 oktober is begonnen en tot eind februari loopt, is 270 miljard baht uitgetrokken. Naar verwachting zal 11 tot 12 miljoen ton paddy worden aangeboden, wat 190 tot 200 miljard baht kost.

Zaterdag 11 januari 2014
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives gaat een tweede poging doen gegadigden te vinden voor obligaties met een totale waarde van 20 miljard baht. In november bood de bank ook al obligaties aan. Van de 75 miljard baht die ze wilde ophalen, haalde ze slechts de helft op.

De inkomsten moeten dienen om boeren te betalen die al sinds begin oktober wachten op geld voor de paddy die ze hebben ingeleverd; 1 miljoen ton rijst wacht nog op betaling. De bank weigert haar eigen liquiditeit van 55 miljard baht te gebruiken om de boeren te betalen, alhoewel de regering dit wel van van de bank verlangt, zo besloot het kabinet dinsdag.
De bank, die het hypotheeksysteem voorfinanciert, wacht op twee geldbronnen: geld van het ministerie van Handel uit de verkopen van rijst, wat maar moeizaam lukt, en toestemming van het ministerie van Financiën om geld te mogen lenen. Omdat de regering demissionair kan het ministerie die vooralsnog niet geven.

Rijstboeren zijn het zat; ze willen nu geld zien
16 januari – Rijstboeren zijn het nu echt zat: ze willen geld zien voor de paddy (ongepelde rijst) die ze hebben ingeleverd, en niet voortdurend met een kluitje in het riet worden gestuurd. Morgen gaan ze weer snelweg 117, die Phitsanulok met Nakhon Sawan verbindt, blokkeren. Er worden tienduizend boeren verwacht.
Gisteren verzekerde Khwanchai Kerdkhanmak, directeur van het filiaal in Pichit van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, de boeren dat de bank vandaag zou beginnen driehonderd boeren uit te betalen. De regering had zojuist 170 miljoen baht overgemaakt.
Een van de aanwezige boeren beschuldigt de regering van het spelen van politieke spelletjes. ‘Volgens mij heeft dit een politiek motief, omdat Pichit geen politiek bolwerk van de regering is. De regering heeft geld, maar ze heeft ervoor gekozen eerst de boeren in hun eigen bolwerken te betalen.’
De boeren wachten al sinds begin oktober op hun geld. Paiboon Ruensook, hoofd van het provinciaal Agricultural and Cooperative kantoor zegt dat ze het geld hard nodig hebben om hun schulden af te betalen en bedrijfskosten te betalen.
Voorzitter Banjong Wichitwilailert van de provinciale landbouwcommissie, tevens eigenaar van Pichits grootste rijstpelmolen, geeft als verklaring dat de rijst die de regering in het hele land heeft opgeslagen, niet verkocht kan worden. [Dat weten we al lang.] Hij hoopt dat de regering nog eens 10 miljard baht aan de BAAC overmaakt, zodat de boeren uiterlijk maandag betaald kunnen worden.
Eerder deze maand blokkeerden vijfhonderd boeren uit Pichit en Kamphaeng Pet ook al snelweg 117. Ze vertrokken nadat de gouverneur hen had beloofd dat ze binnen een week betaald zouden worden. In de provincie Phitsanulok demonstreerden boeren voor het Provinciehuis en op 23 december blokkeerden tweeduizend rijstboeren snelweg 117. [Onder voorbehoud: misschien weet de krant het ook niet meer precies.]
Ook in de provincie Suphan Buri rommelt het. Voorzitter Prom Boonmachuay van de provinciale landbouwcommissie zegt dat boeren uit deze provincie en de provincies Pathum Thani, Nonthaburi, Nakhon Pathom en Kanchanaburi de Noppawongkruising in Nonthaburi gaan blokkeren, tenzij de regering een betalingsdatum garandeert.

Anti-corruptie commissie richt haar pijlen op premier Yingluck
17 januari – De vraag is: heeft premier Yingluck haar taak als voorzitter van het National Rice Policy Committee verwaarloosd? Als dat het geval is, kan ze strafrechtelijk worden vervolgd en komt er een einde aan haar politieke loopbaan.

Na 1 jaar onderzoek, 100 getuigen en meer dan 10.000 bladzijden aan bewijsmateriaal heeft de National Anti-Corruption Commission (NACC) besloten 15 personen te gaan vervolgen wegens corruptie bij rijstdeals en uitgebreid onderzoek te doen naar de rol van Yingluck. De verdachten zijn onder meer voormalig minister Boonsong Teriyapirom (Handel) en zijn staatssecretaris Poom Sarapol.
NACC-commissaris Vichai Mahakhun ontkent dat de NACC haar onderzoek naar de zaak heeft versneld om een eind te maken aan de huidige politieke impasse. Het besluit om te gaan vervolgen is genomen op advies van een sub-commissie die beweringen over de welig tierende corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst heeft onderzocht.
Over de rol van Yingluck zegt Vichai dat de commissie aanwijzingen heeft dat ze wist van de onregelmatigheden, maar verzuimd heeft in te grijpen. Dezelfde commissie die de corruptie beschuldigingen heeft onderzocht, gaat het onderzoek naar Yingluck doen. Naar verwachting kan de commissie binnen een week al met een conclusie komen. Yingluck krijgt dan de gelegenheid zich te verweren, waarna de NACC kan besluiten haar formeel in staat van beschuldiging te stellen. Die gehele procedure duurt een maand.
De 15 verdachten zijn betrokken bij een rijstdeal met twee Chinese staatsbedrijven. Vrij ingewikkelde zaak, waarbij twee dingen in het oog springen: die rijst is nooit geëxporteerd naar China en het zou ook niet gaan om een zogeheten G-to-G deal (government to government).  (Zie pagina Rijst 2)
Foto: Rijstboeten uit Bang Sai (Ayutthaya) tonen documenten met de namen van boeren die nog steeds geen geld hebben ontvangen voor hun paddy.
Nog meer rijstnieuws
De boeren die al sinds begin oktober op geld voor hun ingeleverde rijst wachten, gaan de regering aanklagen. Ze eisen de beloofde garantieprijs plus rente, daar de meeste boeren geld hebben moeten lenen voor hun dagelijkse levensbehoeftes. Naar schatting gaat het in totaal om een bedrag van 80 miljard baht.
Intussen probeert de regering de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert,  te bewegen de boeren uit eigen liquiditeit te betalen. Maar de raad van bestuur weigert dat. Over een paar dagen heeft de bank geen geld meer om boeren uit te betalen.
Sinds het begin van het huidige rijstseizoen hebben boeren 9,97 miljoen ton paddy ingeleverd, waarvoor ze 100 miljard baht dienen te ontvangen. De BAAC heeft tot nu toe 50 miljard baht uitgekeerd aan boeren die in totaal 3,5 miljoen ton hebben ingeleverd.
De bank wacht met smart op geld van het ministerie van Handel, maar het ministerie lukt het nauwelijks om de in de vorige twee seizoenen opgekochte rijst te verkopen. Als target hanteert het een maandelijkse verkoop van 1 miljoen ton ter waarde van 12 miljard baht, maar in sommige maanden stokten de verkopen bij 3 miljard baht.
De situatie is verergerd omdat het ministerie de veiling van 150.000 ton via de Agricultural Futures Exchange of Thailand een week heeft uitgesteld tot woensdag. De rally’s zouden daaraan schuld hebben.
De Thai Agriculturist Association zegt dat grote aantallen boeren in Pichit, Nakhon Sawan, Sukothai, Ayutthaya en Kampaeng Phet en bijna alle provincies in het Noorden klagen over de late betalingen. Ze overleggen nu met advocaten over een rechtsgang en velen dreigen zich aan te sluiten bij de protesten van de anti-regerings beweging. (Bron: Bangkok Post, 16 januari 2014)
Het verhaal van Wandee Bualek (25)
Wandee in tambon Phai Phra (Ayutthaya) wacht al zes maanden op betaling, maar ze heeft de hoop nog niet opgegeven dat de regering uiteindelijk met geld over de brug komt. ‘Wij boeren hebben nooit iemand bedrogen, dus waarom liegt de regering?’
Van de regering moet ze nog 300.000 baht krijgen. Daarvan moeten schulden worden afbetaald die ze heeft gemaakt voor werktuigen, rijstsoorten en kunstmest. Ze heeft daarvoor de farmer credit card gebruikt, die een kredietlijn van elk 50.000 baht biedt.
Van een geldwoekeraar (rente: 3 procent) en familie heeft ze 100.000 baht geleend om te overleven en arbeiders te huren voor de nieuwe oogst. Die moet ze 300 baht per dag betalen; de huur van een rijstveld kost 2.000 tot 3.000 baht per rai (1600 vierkante meter).
Om het hoofd boven water te houden doen Wandee en haar echtgenoot nu extra klusjes om toch maar aan een maandinkomen van 3.000 baht te komen, zodat de monden van de twee jonge kinderen gevuld kunnen worden.

Zaterdag 18 januari
– Ruim drieduizend boeren, die al maanden op geld voor hun ingeleverde paddy wachten, hebben gisteren Asian Highway 117 in Bung Na Rang (Pichit) geblokkeerd. Ze droegen een nep lijkkist met daarop de portretten van premier Yingluck en enkele ministers, en staken die later in brand.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) zegt dat er geen gelden zijn weggelekt uit de fondsen, die worden gebruikt om de boeren te betalen. De afgelopen twee jaar (vier oogstseizoenen) is via de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 680 miljard baht naar de boeren gegaan. De minister zei bereid te zijn volgende week de Kiesraad toestemming te vragen voor het afsluiten van een lening of de nog uit te keren gelden uit fondsen van de bank te halen.
Kittiratt schoof de zwartepiet voor de vertragingen naar de oppositie, die de begrotingsbehandeling had gefrustreerd en daarna uit het Huis van Afgevaardigden was gestapt alvorens Yingluck het Huis ontbond. Omdat het kabinet demissionair is, kan het geen beslissingen nemen die een financiële last voor de volgende regering vormen, orakelde hij in een (doorzichtige) poging zijn straatje schoon te vegen. Volgens Kittiratt heeft de regering voldoende geld om de boeren te betalen; het wachten is alleen op het groene licht van de Kiesraad.
Donderdag heeft de National Ani-Corruption Commission besloten twee voormalige ministers en vijftien andere personen, die betrokken zijn bij het hypotheeksysteem voor rijst, wegens corruptie te gaan vervolgen. Naar de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee wordt nader onderzoek gedaan. Als ze nalatig is geweest, moet ze het veld ruimen.

Zondag 19 januari
– Rijstboeren in Buri Ram hebben de regering tot zaterdag de tijd gegeven om met geld voor hun ingeleverde rijst over de brug te komen. Blijft de regering (weer) in gebreke, dan stappen ze naar de rechter. Gisteren blokkeerden zo’n duizend boze boeren snelweg 226 uit protest tegen de sinds oktober uitblijvende betalingen. De boeren eisen de garantieprijs plus rente.

Regering wanhopig op zoek naar geld voor boze boeren
21 januari – De regering Yingluck probeert op alle mogelijke manieren geld te vinden om de boeren te kunnen betalen voor hun ingeleverde paddy. Veel boeren hebben sinds oktober nog geen satang gezien en ze zijn het zat.
Gisteren blokkeerden boeren in de provincie Uttaradit een weg die Uttaradit met Phitsanulok verbindt. Een netwerk van boeren in Pichit, Nakhon Sawan, Sukothai, Kamphaeng Phet en Phisanulok is van plan een petitie aan de koning aan te bieden. Uit Ratchaburi vertrekt een boerenvertegenwoordiger naar Bangkok om betaling te eisen. Gedreigd wordt met een blokkade van de belangrijkste snelweg naar het Zuiden. In Phetchabun willen boeren de regering voor de rechter slepen.
De regering voelt de hete adem van de morrende boeren in haar nek en probeert uit alle macht voor de verkiezingen van 2 februari de boeren te paaien. Ze heeft de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, gevraagd boeren uit eigen liquiditeit te betalen, maar de bank weigert. Het budget voor het programma is al overschreden na twee rijstseizoenen.
De regering zou ook de Government Savings Bank (GSB) gevraagd hebben leningen aan de BAAC te verlengen om het programma te financieren. Om dit te voorkomen hebben anti-regerings demonstranten het hoofdkantoor op slot gedaan. De vakbond van de bank verzet zich tegen de plannen van de regering en president Worawit Chailimpamontri zegt dat de bank alleen geld uitleent wanneer het ministerie van Financiën een garantie verleent. Om te voorkomen dat er een run op de spaartegoeden ontstaat, hebben de klanten een brief ontvangen waarin de situatie wordt uitgelegd.
De recente verkoop van obligaties tot een totaal bedrag van 32,6 miljard baht is omstreden. De uitgifte zou in strijd met de wet kunnen zijn, omdat de regering demissionair is en alleen lopende zaken mag afhandelen. Bovendien is het geld niet bestemd voor de boeren, maar om schulden bij de BAAC te herfinancieren. Volgens het ministerie van Financiën is de uitgifte niet in strijd met de wet (artikel 181 van de grondwet), omdat ze deel uitmaakt van het bestaande obligatie-plan en dat is goedgekeurd voordat de regering demissionair werd. [In november lukte het niet alle obligaties te verkopen.]
Sinds het Huis van Afgevaardigden op 9 december werd ontbonden, is het ministerie van Handel gestopt met het verkopen van rijst uit angst de Kieswet te overtreden. Daardoor vloeit er uit die bron ook geen geld naar de BAAC. Het ministerie van Handel heeft de Kiesraad gevraagd toestemming te verlenen voor enkele G-to-G (government to government) deals.
Demonstranten hebben gisteren het hoofdkantoor van de BAAC belegerd, wat voor de raad van bestuur aanleiding was een geplande vergadering te annuleren. Daarin zou een beslissing vallen over het verzoek van de regering voor het gebruik van eigen liquiditeit. Of het verzoek op de agenda van de volgende vergadering komt te staan, hangt af van de situatie op dat moment, zegt vice-president Suwit Triratsirikul. De vakbond van de BAAC verzet zich. Staatsecretaris Yanyong Phuangrach heeft de vakbond gevraagd compassie te hebben met de 4,7 miljoen boeren die rijst hebben ingeleverd.
De regering heeft haar hoop nu gevestigd op een lening van 130 miljard baht, maar hiervoor moet de Kiesraad toestemming verlenen omdat de regering demissionair. Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) praat vandaag met de Kiesraad over de lening.
Volgens dit bericht wachten niet alleen veel boeren die sinds de hoofdoogst in oktober is begonnen op hun geld, maar zijn er ook nog achterstallige betalingen voor de tweede oogst van het rijstseizoen 2012-2013.Ik heb dat niet eerder gelezen. Tenzij de krant het niet begrijpt, zou dat wel extra wrang zijn. (Bangkok Post, 21 januari 2014)
Knoeiboel
Hij is niet de enige die het zegt en hij zal ook wel niet de laatste zijn. Charoen Laothamatas, de nieuwe voorzitter van de Thai Rice Exporters Association, zegt: ‘De enige manier om deze knoeiboel op te ruimen is het hypotheeksysteem te beëindigen zodat het aanbod afneemt.’

Met die knoeiboel doelt hij op de ingezakte export, Thailand’s onttroning als ‘s werelds grootste rijstexporteur, de enorme kosten van het systeem en de welig tierende corruptie. Een paar cijfers: In 2009-2010 exporteerde Thailand 29 procent van de wereldexport; in 2012-13, een jaar nadat het programma was geïntroduceerd, 18 procent. In 2012 zakte de export met 34 procent, vergeleken met het jaar ervoor, naar 6,95 miljoen ton en in 2013 naar 6,5 miljoen ton.
Reden: Thaise rijst is te duur omdat de regering de paddy 40 procent boven de marktprijs opkoopt. Tweede reden: De rijstmarkt is thans een kopersmarkt, want het aanbod is groot, met name van India, de VS en Vietnam.
Charoen pleit voor directe steun aan de boeren voor de aankoop van kunstmest, zaden en andere benodigdheden, zodat hun kosten omlaag gaan en hun inkomen omhoog. Ze kunnen zich dan ook richten op kwaliteitsverbetering, wat het hypotheeksysteem niet stimuleert, omdat elke korrel door de regering wordt opgekocht, zoals destijds de belofte van regeringspartij Pheu Thai luidde – en nog steeds, want hardleers zijn ze daar wel. (Bangkok Post, 20 januari 2014)

Woensdag 22 januari
– Het gebeurt niet altijd dat advocaten tegen hun cliënten zeggen dat er ‘zero kans’ op verliezen is, maar dat is wat advocaten van de Lawyers Council of Thailand (LCT) hebben gezegd tegen de boeren, die ze gaan helpen om eindelijk eens het geld te krijgen voor hun ingeleverd paddy.
De LCT gaat namens hen een juridische procedure tegen de regering voeren. Allereerst een civiele procedure, waarbij de eis is betaling van de (sinds oktober) achterstallige gelden plus rente en daarna een strafrechtelijke procedure wegens fraude en overtreding van artikel 84 van de grondwet, dat een vrij en eerlijk economisch systeem garandeert.
De civiele procedure richt zich op de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert en de boeren uitbetaalt, en op de bij het hypotheeksysteem betrokken ministers en politieke partijen. Een aantal boeren gaat ook ministers en anderen wegens verduistering aanklagen omdat de rijstmolenaars bij wie ze hun rijst hebben ingeleverd, geweigerd hebben hen een onvangstbewijs te geven, dat nodig is om het geld bij de BAAC te kunnen claimen.
Gisteren vergaderde de LCT met boeren uit 19 provincies en hun vertegenwoordiger Prasit Boonchuey, president van de Thai Farmers Association. De LCT heeft twee maanden nodig om het benodigde bewijsmateriaal te verzamelen en de zaak aanhangig te kunnen maken. Ze doet dat pro deo.
Regering is wanhopig op zoek naar geld
Intussen is de regering wanhopig op zoek naar fondsen om de boeren voor de verkiezingen van 2 februari uit te betalen. Ze gaat door met haar plan om 130 miljard baht te lenen, wat linke soep is omdat ze demissionair is en alleen lopende zaken mag afhandelen. De regering heeft de Kiesraad om toestemming gevraagd, maar die zegt niet bevoegd te zijn.
Gisteren besloot het kabinet de uitgaven in de begroting 2014 te verhogen van 1,316 biljoen baht naar 1,324 biljoen baht inclusief de 130 miljard baht. Wanneer het geld binnen is, kan de BAAC beginnen de boeren te betalen.
Zoals eerder gemeld speelt minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) de zwartepiet toe aan oppositiepartij Democraten, die de begrotingsbehandeling heeft vertraagd en hun vertrek uit het Huis van Afgevaardigden. [Dat was voordat het Huis werd ontbonden.]
De minister houdt vol dat de regering voldoende geld heeft om de boeren te betalen, maar de betalingen dienen geaccordeerd te worden door de Kiesraad. Kittiratt beschouwt de lening van 130 miljard baht als een ‘lopende zaak’ omdat de regering het hypotheeksysteem voor het seizoen 2013-2014 heeft goedgekeurd toen ze nog niet demissionair was. Volgens de minister legt de lening ook geen last op de nieuwe regering, iets wat de grondwet verbiedt.
De boeren hebben er zo langzamerhand meer dan genoeg van; velen wachten al sinds oktober op hun geld. Gisteren blokkeerden boeren de verbindingsweg tussen de provincies Phitsanulok en Uttaradit. Boeren uit de provincie Pichit zijn van plan zich bij de demonstranten in Bangkok aan te sluiten, en boeren uit de vijf centrale provincies zijn van plan de Asian Highway in Phrom Buri (Sing Buri) te blokkeren totdat ze poen zien.

Vrijdag 23 januari
– De regering Yingluck wordt op twee fronten in het nauw gedreven: Bangkok Shutdown en protesten van rijstboeren. Gisteren kwamen boeren uit tien provincies in opstand; op zeven plaatsen hielden ze een rally. Nog eens drie wegblokkades zitten er aan te komen.

Boeren uit vier provincies in de Central Plains blokkeerden gisteren de Asian Highway in Phrom Buri (Sing Buri). Ze hebben zich voorgenomen er drie dagen te blijven. Al maanden wachten ze op het geld voor hun ingeleverde paddy (ongepelde rijst). Maar de Bank for Africulture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft geen geld meer om hen de beloofde 15.000 baht per ton witte rijst uit te keren. De boeren zitten intussen aan het gas. Ze hebben schulden gemaakt, die zo snel mogelijk moeten worden afbetaald. Wanneer precies, worden we betaald, vragen ze aan de regering.
Als gevolg van de blokkade zat het verkeer enkele uren muurvast. De politie adviseerde automobilisten die naar het Noorden reizen, een alternatieve route nemen via snelweg 309 Ang Thong-Sing Buri en degenen die in Bangkok moeten zijn snelweg 311 Sing Buri-Lop Buri.
Elders voegden boze boeren zich bij demonstranten van het PDRC die voor Provinciehuizen en districtskantoren demonstreerden. In de provincie Ang Thong verzamelden vierhonderd boeren zich voor het districtskantoor. Ze overhandigden de gouverneur een brief aan de regering waarin ze eisen uiterlijk maandag betaald te worden. ‘Wanneer er geen vorderingen worden gemaakt, organiseren we een massa-rally’, zegt de voorzitter van het Ang Thong Agricultural Committee.
In Pichit kreeg het filiaal van de BAAC een bezoek van drieduizend boeren. Ze stelden er een podium op en kritiseerden om beurten de manier waarop de regering met het hypotheeksysteem omgaat. De boeren dreigen over drie dagen met tractoren en trucks naar Bangkok te komen, wanneer de regering zich niets blijft aantrekken van hun zorgen.
Bij het kantoor van de Pichit Provincial Administration Organisation eisten driehonderd dorpshoofden en kamnans namens de boeren in hun gebied betaling. Ze zullen zich aansluiten bij de PDRC-protesten indien betalingen uitblijven.
In Nakhon Ratchasima marcheerden boeren uit 32 districten naar het Provinciehuis. Ze eisen niet alleen het geld waarop ze recht hebben maar ook rente voor de maanden die ze nu al wachten.
In Suphan Buri beraden de boeren zich vrijdag over hun strategie.
Economisch nieuws
– Boeren die dringend geld nodig hebben omdat ze op geld voor hun ingeleverde paddy zitten te wachten, krijgen hulp van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Maar er zit wel een addertje onder het gras. Dat gebeurt alleen wanneer de regering het budget voor het hypotheeksysteem vergroot en de Kiesraad het groene licht geeft voor een lening van 130 miljard baht door de regering.

Althans volgens een bron bij de bank, want in hetzelfde bericht staat dat de bank de boeren te hulp schiet, wanneer het de regering niet lukt de lening af te sluiten. Bovendien is het standpunt van de Kiesraad al bekend: de raad acht zich niet bevoegd de lening goed te keuren. In de krant staat elders dat het ministerie van Financiën zich daarvan niets aantrekt en het geld toch gaat lenen. Daartoe heeft het kabinet dinsdag de begroting aangepast.
De steunmaatregelen van de bank bestaan bestaan uit schuldsanering en verlenging van nieuwe leningen tot 20 procent van de waarde van de ingeleverde rijst. De bank rekent 7 procent rente.

Brrr in Thailand: 63 doden; rijst van slechte kwaliteit; blokkades gaan door
24 januari – De ongebruikelijk lange koudeperiode in het Noorden, Noorden en de Central Planes heeft de afgelopen drie maanden aan 63 personen het personen het leven gekost. Met 15,6 graden was de woensdagnacht in Bangkok de koudste sinds 30 jaar.
De laagste temperatuur werd gisteren gemeten op de bergpiek in nationaal park Phue Ruea (Loei). Het kwik kwam er niet hoger dan -4 graden en de grond was voor de zevende keer deze winter bedekt met rijp. Grondvorst kwam ook voor in het district Na Haeo, eveneens in Loei, en dat was voor het eerst in dertig jaar. De grondvorst lag er over een afstand van 3 kilometer.
Ook andere plaatsen in het Noorden maakten kennis met grondvorst, waaronder de top van Doi Inthanon in Chiang Mai (-4 graden). Volgens Smith Dharmasaroja, voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department zou het in bergachtige gebieden bijna gesneeuwd hebben.
De meeste dodelijke slachtoffers waren mannen; 59 waren Thai en verder overleden drie personen uit Cambodja, Laos en Engeland. Van een is de nationaliteit onbekend. De meeste slachtoffers vielen in Chiang Rai (6), gevolgd door Sa Keao en Nakhon Ratchasima in het Noordoosten met elk vijf. 45 provincies met meer dan 25 miljoen bewoners zijn uitgeroepen tot cold-spell disaster zone: 17 in het Noorden, 20 in het Noordoosten, 7 in de Central Plains en 1 in het Oosten.
Extra tegenslag voor rijstboeren
De koude is ook van invloed op de rijstoogst. De nieuwe rijstoogst is van slechte kwaliteit omdat de rijst te snel is gaan bloeien, zegt Vichai Sripaset, honorair president van de Thai Rice Exporters Association. ´Wanneer de temperatuur laag is, is de bevruchting slecht en krijg je veel lege rijstschillen.´
Dat is dan een extra tegenslag voor de boeren, die het toch al zo moeilijk hebben omdat velen nog steeds geen geld hebben gehad voor hun ingeleverde rijst. Ruim tweehonderd boeren blokkeerden gisteren in Kamphaeng Phet de Asian Highway met tractoren en motorfietsen.
Surachet Siniang, voorzitter van de provinciale rijstboerenclub, zegt dat nog steeds 40.000 boeren op hun geld wachten. Het gaat in totaal om 10 miljard baht. Van de regering hebben ze nog geen duidelijk antwoord gehad wanneer ze betaald worden.
Andere blokkades:
• Ratchaburi: 500 boeren blokkeren vandaag de Want Manao kruising.
• Sing Buri: blokkade van de Asian Highway door 300 boeren uit Sing Buri, Lop Buri, Suphan Buri en Ang Thong.
• Phitsanulok: 500 boeren blokkeren de Indo-China kruising. Ze eisen 6 miljard baht, te betalen voor 31 januari anders worden de protesten opgeschroefd. De boeren overwegen zich aan te sluiten bij het protest in Bangkok.
Volgens Prapat Panyachartraksa, voorzitter van de National Farmers Council, kunnen de boeren binnen drie weken hun geld tegemoet zien. Hij heeft deze verzekering telefonisch gekregen van minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel).
Intussen verdiept de National Anti-Corruption Commission zich in de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Het resultaat van het onderzoek wordt niet voor 2 februari, de datum van de verkiezingen verwacht. De NACC onderzoekt beschuldigingen van corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Ze heeft al besloten 15 personen te gaan vervolgen.
Zie voor achtergrondinformatie over de betalingsproblemen: Regering wanhopig op zoek naar geld voor boze boeren.

Zondag 26 januari
– Rijstboeren uit twintig provincies in het Noordoosten dreigen vandaag massaal wegen te gaan blokkeren om de regering te dwingen met geld over de brug te komen, dat ze nog steeds moeten krijgen voor hun ingeleverde rijst.

De boeren gaan ook in hun eigen provincie een klacht indienen bij de Lawyers Council. Ze eisen financiële compensatie omdat ze geld hebben moeten lenen om in leven te kunnen blijven. Veel boeren wachten al sinds begin oktober op geld.
Gisteren vergaderde een netwerk van boeren in Surin, en boeren in andere provincies begonnen wegen te blokkeren. In het district Phayuha Khiri (Nakhon Sawan) legden meer dan drieduizend boeren uit vijf provincies gisteren rond het middaguur het verkeer op snelweg 1 stil. Een gigantische verkeersopstopping was het gevolg. Ze eisten dat minister Varathep Rattanakorn binnen drie uur zou komen, anders zouden ze alle rijstroken afsluiten.
In Ratchaburi blokkeerden honderd boeren ’s ochtends een deel van de Phetkasemweg. Na onderhandelingen met de gouverneur van Ratchaburi vertrokken ze weer. Maar niet voor lang, want wanneer ze volgende week zondag nog steeds geen geld hebben gezien, komen ze terug.
Op een ander deel van dezelfde weg in het district Khao Yoi (Phetchaburi) blokkeerden boeren uit vier provincies alle rijstroken van de weg. Daardoor ontstond een file van 10 kilometer. In de middag dook de gouverneur van Phetchaburi op. Hij zou met de regering regelen dat ze uiterlijk vrijdag betaald krijgen. Gebeurt dit niet, dan mochten ze het gemeentehuis van Phetchaburi bezetten totdat ze betaald kregen.
– Niet alleen de boeren lijden onder de uitblijvende betalingen voor de rijst die ze hebben ingeleverd, ook het midden- en kleinbedrijf voelt de gevolgen, want er wordt door de boeren minder geld uitgegeven.
Het Economic and Business Forecasting Center van de University of the Thai Chamber of Commerce heeft berekend dat de late betalingen nu al 0,1 tot 0,2 van de economische groei afsnoepen. Dat percentage kan zelfs stijgen naar 0,5 tot 0,7 procent wanneer ze een jaar voortduren.
Sinds begin oktober hebben boeren voor 150 miljard baht aan rijst ingeleverd. De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert, heeft 50 miljard baht kunnen uitbetalen; daarna was het geld op. Het wachten is nu op het groene licht van de Raad van State of de regering 130 miljard baht mag lenen, geld dat oorspronkelijk bedoeld was voor infrastructurele werken.
Een lichtpuntje is dat met de verkoop van obligaties 32,6 miljard baht is opgehaald, maar dit geld gaat niet naar de boeren. Het dient om leningen van de BAAC te herfinancieren.
Intussen zitten de boeren aan het gas. Velen hebben zich bij geldwoekeraars in de schulden gestoken om het hoofd boven water te kunnen houden. Op diverse plaatsen in het land blokkeren de radeloze boeren wegen om hun eisen kracht bij te zetten.

Corruptieonderzoek rijst: Druk op premier Yingluck neemt toe
28 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat premier Yingluck de duimschroeven aandraaien. Het eerder aangekondigde onderzoek door een sub-panel naar haar rol als voorzitter van het National Rice Policy Committeee (NRPC) vervalt. In plaats daarvan komt vermoedelijk een afzettingsprocedure die binnen een maand kan worden afgerond.
Vandaag vergadert de NACC over haar gewijzigde aanpak, die tot een aanzienlijke versnelling leidt. Het subpanel zou zeker twee maanden nodig hebben, de snellere afzettingsprocedure wordt door de commissarissen zelf gedaan. Bekeken wordt of Yingluck, die zelden de vergaderingen van de NRPC bijwoonde, nalatig is geweest.
Het draait allemaal om een corruptiezaak, waarbij een particuliere rijstdeal werd gecamoufleerd als G-to-G deal (government to government). Het sub-panel besloot eerder daarvoor 15 personen, waaronder twee voormalige bewindslieden, te gaan vervolgen. Het sub-panel is niet over één nacht ijs gegaan, want het onderzoek nam een jaar in beslag.
Verkiezingen
Ook vandaag wordt vergaderd over een ander heet hangijzer: uitstel van de verkiezingen. Het Constitutionele Hof vonniste eerder dat uitstel mogelijk is en gaf de premier en de Kiesraad de opdracht over een mogelijk nieuwe datum te overleggen. Dat staat vandaag te gebeuren. Maar Bangkok Post denkt te weten dat enkele ‘key figures’ in het kabinet de verkiezingen op zondag willen doordrukken.
De regering heeft de Raad van State over uitstel geconsulteerd. Volgens de raad zijn er geen mazen in de wet die het voor de regering mogelijk maken door te gaan en de verkiezingen uit te stellen. [?] De Kiesraad dringt aan op uitstel met vier tot vijf maanden. Net als afgelopen zondag zijn verstoringen te verwachten. Minister Surapong Tovichakchaikul is tegen uitstel. Hij wijst erop dat de voorverkiezingen zondag in 66 provincies probleemloos verliepen.
Eén ding is zeker: de verkiezingen leveren zondag geen werkend parlement op, want in 28 kiesdistricten ontbreekt een districtskandidaat. Als gevolg daarvan blijven 28 zetels leeg. De wet eist dat tenminste 475 van de 500 zetels in het Huis van Afgevaardigden bezet zijn alvorens het parlement aan het werk mag gaan. Zonder werkend parlement, kan er ook geen nieuwe regering worden gevormd.

Dinsdag 28 januari
– Rijstboeren in verschillende provincies hebben gisteren wegen geblokkeerd uit protest tegen de uitblijvende c.q. vertraagde betalingen voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem hebben ingeleverd.

• In Muang (Phitsanulok) blokkeerden zo’n 150 boeren uit het district Phrom Phiram de Indochina kruising. Protestleider Chatree Ampool zegt dat de regering de ingeleverde rijst moet teruggeven en de uitgereikte ontvangstbewijzen (bai pratuan), waarmee de boeren het geld bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) kunnen claimen, moet innemen.
• In Sukothai demonstreerden 500 boeren uit Khiri Mat bij het districtskantoor. Ze plaatsten er een actiepodium. Van de 7.773 boeren die recht hebben op de garantieprijs, hebben slechts 700 geld gezien. ‘De regering liegt voortdurend tegen ons en houdt zich alleen met de verkiezingen bezig’, klaagt een van de protesterende boeren. De boeren zijn van plan naar de rechter te stappen.
• In Phetchabun blokkeerden 100 boeren uit drie districten een weg in het district Muang. Eerder gaven ze de regering tot zaterdag de tijd om met geld over de brug te komen. Het hoofd van het Office of Commercial Affairs in Phetchabun heeft hen verzekerd dat ze uitbetaald worden, zodra de regering een lening kan afsluiten. Het adjunct-hoofd van de BAAC in de provincie zegt dat de regering beloofd heeft alle boeren voor 15 maart uit te betalen.
• In het district Manorom (Chai Nat) blokkeerden boeren een deel van de Asian Highway. Wanneer ze niets horen van de regering gaan ze ook de andere rijstrook afsluiten.
Het particuliere National Anti-Corruption Network heeft de National Anti-Corruption Commission gevraagd een civiele procedure tegen de regering aanhangig te maken. In de petitie vraagt het netwerk aan de NACC de vermogens van de bij het hypotheeksysteem betrokken ministers, premier Yingluck, 74 parlementsleden en enkele senatoren te bevriezen. Het NACC doet momenteel onderzoek naar corruptie in het hypotheeksysteem.

Woensdag 29 januari
– Zou het waar zijn? Komt er binnen een week een eind aan de maandenlange wachttijd van boeren op geld voor hun ingeleverde rijst? Het Public Debt Management Office zegt met 32 financiële instituten gesproken te hebben over een lening.
Details zijn niet bekend gemaakt uit angst voor problemen voordat de contracten zijn getekend. Bekend is wel dat sommige commerciële banken geweigerd hebben geld uit te lenen, omdat de lening in strijd zou kunnen zijn met de grondwet vanwege de demissionaire status van de regering.
Boeren uit 20 provincies in de Central Region eisen dat ze uiterlijk vrijdag betaald krijgen; zo niet, dan organiseren ze een massa-rally. De blokkades van wegen gingen ook gisteren weer door. In Phetchabun is de Lawyers Council of Thailand begonnen klachten van gedupeerde boeren in ontvangst te nemen. Honderd boeren hebben zich al gemeld.
Vertegenwoordigers van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Phetchabun, die het hypotheeksysteem voorfinanciert, zeggen dat de boeren vanaf zaterdag betaald krijgen. De bank heeft daarvoor de beschikking over 2,5 miljard baht. Een voormalig Democratisch parlementslid betwijfelt dat.
In Phitsanulok gingen 200 boeren door met de blokkade van de Indo-China kruising. Ze zouden er blijven totdat ze geld zien, maar vertrokken aan het eind van de middag. Vandaag komen ze weer terug.
De gouverneur is gevraagd met de regering te praten en pas terug te komen als hij het geld heeft. Wanneer de regering in gebreke blijft, willen ze de ingeleverde rijst terug. Die verkopen ze dan voor 9.000 baht per ton aan particuliere molenaars. In het rijsthypotheeksysteem hebben ze recht op 15.000 baht per ton, alhoewel ze in de praktijk vaak minder krijgen.
In Nakhon Sawan blokkeerden 500 boeren een rijstrook van de Nakhon Sawan-Kamphaeng Phet weg. Hier beloofden bankmedewerkers dat ze vanaf maandag betaald krijgen.
– De haast waarmee de National Anti-Corruption Commission zich op premier Yingluck werpt bij haar onderzoek naar corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst, staat in schril contrast met de trage voortgang in onderzoeken naar corruptiezaken ten tijde van de (vorige) regering Abhisit. Dit verwijt maakt Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit de NACC naar aanleiding van haar besluit een spoedprocedure tegen Yingluck te voeren.
Yingluck is voorzitter van het National Rice Policy Committee; ze wordt van nalatigheid verdacht. Ze deed niets om de verliezen in te perken en faalde bij de verkoop van rijst die onder het mom van G-2-G deals (government to government) naar particulieren ging. Voor die zaak gaat de NACC al 15 personen vervolgen, waaronder twee voormalige bewindslieden. Tegen Yingluck wil de NACC een afzettingsprocedure (impeachment) voeren. Die procedure kan snel worden afgehandeld.

Zaterdag 1 februari
– Eindelijk hebben sommige boeren in Kalasin geld gekregen voor hun ingeleverde rijst. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in die provincie had van het ministerie van Handel 75 miljoen baht ontvangen, dus ze kon even vooruit. Sinds de rijstoogst in oktober begon, heeft de bank al 12.019 boeren 895 miljoen baht betaald; 25.741 boeren wachten nog steeds op in totaal 1,7 miljard baht. Waarschijnlijk worden ze tegen medio maart betaald. Hoeveel boeren van die 75 miljoen profiteren, vermeld het bericht niet.

In Kanchanaburi blokkeerden tweehonderd boeren een kruising in de stad vlakbij het Provinciehuis. De adjunct-gouverneur sprak met hen, maar ze weigerden te vertrekken. Pas toen de provincie beloofde hen te helpen, vertrokken ze. Maar ze komen woensdag terug als er niets gebeurt.
Voormalig Democratisch parlementslid Atthawit Suwanphakdi dreigde gisteren de regering met een rechtsgang indien ze doorgaat met het afsluiten van een bruglening om de boeren te betalen. Dat mag niet, zegt hij, omdat de regering demissionair is. Minister Kittiratt Na-Ranong zegt dat de Raad van State akkoord is, maar Atthawit zegt dat dit alleen de mening is van de RvS secretaris-generaal, niet van de hele raad. Bovendien is de toestemmingsbrief niet door de gehele raad ondertekend. Als Kittiratt doorgaat, riskeert hij een gevangenisstraf, waarschuwt Atthawit.

Behalve Bangkok Shutdown kampt de Pheu Thai-regering nog met een ander probleem: het hypotheeksysteem voor rijst. De regering heeft geen geld meer; de boeren beginnen te morren. In dit artikel de onheilspellende cijfers.

De rijst ligt te rotten en de schatkist raakt leeg
3 februari – Het land stevent op een bankroet af; in het ergste geval zal de overheid niet langer in staat zijn haar ambenaren te betalen.
Dit zegt Nipon Puapongsakorn, rijstexpert verbonden aan het Thailand Development Research Institute. De grote boosdoener is het hypotheeksysteem voor rijst en het ongebreideld lenen van geld door de regering.
Het hypotheeksysteem, waarbij de boeren een vaste prijs voor hun rijst krijgen, is nu 2 jaar oud. De vijfde oogst loopt op haar einde. De silo’s liggen vol met rijst, die elk jaar met 10 procent in kwaliteit terugloopt; er is nog maar weinig van verkocht vanwege de te hoge prijs; Thailand heeft zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur verloren; het systeem kampt met corruptie; de allerarmste boeren profiteren er niet van; boeren klagen over uitblijvende betalingen en belastingbetalers mogen bloeden voor deze stemmentrekker van de Pheu Thai-regering.
De regering probeert nu wanhopig een lening van 130 miljard baht los te pulken bij de banken, maar die hebben er geen trek in omdat de lening vanwege de demissionaire status van de regering in strijd met de grondwet kan zijn, of ze rekenen een hoge rente die de regering niet wil betalen.
Bijgaand overzicht spreekt voor zichzelf. Voor het gehele artikel, klik hier.

China schrapt rijstdeal; regering verder in het nauw
5 februari – Je zou toch bijna medelijden krijgen met de regering Yingluck. Rijstboeren morren, ze blokkeren de belangrijkste route naar het Zuiden en nu doet China er nog een schepje bovenop. Het trekt zich terug als koper van 1,2 miljoen ton rijst omdat het niet betrokken wil raken in het lopende onderzoek naar corruptie in het rijsthypotheeksysteem.
Maar dat is nog niet alles. De regering wil 130 miljard baht lenen om de boeren die al maanden op hun geld wachten, te kunnen uitbetalen. Banken houden echter de hand op de knip. Een lening zou in strijd met de grondwet kunnen zijn omdat de regering demissionair is.
Krungthai Bank stelt personeel gerust
De president van de Krungthai Bank (KTB) riep gisteren het personeel bijeen en benadrukte dat ook de KTB (een staatsbank) niet van plan is geld aan de regering te lenen. Het personeel was in het zwart gekleed als protest tegen een eventuele lening. Geruchten daaarover circuleren op de social media. De raad van bestuur zou tijdens zijn vergadering van gisteren het groene licht geven.
President Vorapak Tanyawong maakte een eind aan de geruchten. ‘De KTB is niet van plan betrokken te raken bij corruptie. Ik ben een professional. Het is niet nodig voor me om iemand voor een vriendelijkheid terug te betalen.’ [Wat Vorapak daar precies mee bedoelde, laat zich raden.]
De regering probeert de 130 miljard baht in wekelijks veilingen van 20 miljard baht binnen te slepen. Vorige week mislukte de eerste veiling; één bank zou belangstelling gehad hebben, maar die vroeg een te hoge rente. De tweede veiling gisteren werd afgelast.
Blokkkade Rama II weg, blokkade Phetkasemweg opgeheven
Intussen zetten de boeren hun blokkade van de Rama II weg in Pak Tho (Ratchaburi) gisteren voort, maar ze beëindigden hun blokkade van de Phetkasemweg. Doorgaan heeft geen zin, redeneerden ze, want we krijgen op op korte termijn toch niet ons geld. Bovendien wilden ze een gebaar maken naar automobilisten die ernstige last ondervonden van de blokkade. Symbolische protesten gaan wel door.
Rijstboeren in de westelijke provincies overleggen binnenkort met hun collega’s in andere regio’s over een voorstel om naar Bangkok te trekken om de druk op de regering op te voeren. Maar ze willen niet geassocieerd worden met de politieke protesten van Suthep c.s. in de hoofdstad.
De Thai Agriculturist Association gaat de regering en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives vragen het schulduitstel programma voor boeren te verlengen om de ergste nood te lenigen.
China trekt zich terug
Het terugtrekken van China uit de rijstdeal werd gisteren bekend gemaakt door minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel). ‘China mist het vertrouwen om zaken met ons te doen nu de National Anti-Corruption Commission een onderzoek is begonnen naar de transparantie van  de rijstdeals tussen China en Thailand.’
Het contract voor de deal van 1,2 miljoen ton rijst (een bedrag is niet bekend gemaakt) werd in november getekend. De NACC zegt bewijzen te hebben dat het niet om een G2G (government to government) deal gaat. Het zou een dekmantel zijn voor een particuliere deal.
Voor die zaak gaat de NACC 15 personen vervolgen, waaronder twee voormalige bewindslieden. Tegen premier Yingluck wil de NACC een afzettingsprocedure (impeachment) voeren. Yingluck, voorzitter van het National Rice Policy Committee, wordt nalatigheid verweten omdat ze niet heeft ingegrepen.
Thailand dreigt bankroet te gaan als hypotheeksysteem wordt voortgezet
De kosten van het hypotheeksysteem – feitelijk een subsidieprogramma  – drukken zwaar op de rijksbegroting. Somkia Tangkitvanich, president van het Thailand Development Research Institute, vreest dat het land bankroet gaat, wanneer de regering doorgaat tegen een veel te hoge prijs rijst van de boeren op te kopen. Voor de cijfers, zie de posting De rijst ligt te rotten en de schatkist raakt leeg.
Minister Niwatthamrong heeft nu zijn hoop gevestigd op de 400.000 ton, die volgende week te koop wordt aangeboden. Of daarvoor kopers in de rij staan, zal onder andere afhangen van de kwaliteit, want met elk jaar dat de rijst in voorraad ligt, neemt die met 10 procent af.

Hypotheeksysteem voor rijst: Boeren zetten druk op de ketel
6 februari – De druk op de regering om met geld over de brug te komen voor de rijst die ze van boeren heeft opgekocht, neemt toe. Vandaag trekt een colonne van landbouwvoertuigen met boeren uit zeven provincies Bangkok binnen om druk op de ketel te zetten.
Het reisdoel is het ministerie van Handel. De achterblijvers zetten de blokkade van de Rama II-weg in Ratchaburi, de belangrijkste route naar het Zuiden, voort. Die gaat vandaag haar zesde dag in.
In de centrale provincie Ang Thong gaan boeren de Asian Highway op het kruispunt Wat Chaiyoworawihard afgrendelen. Ze dreigen meer boeren in de centrale regio te mobiliseren. Gisteren bracht twee nieuwe blokkades. In Kanchanaburi blokkeerden driehonderd boeren de Kanchanaburi-Suphan Buri weg op de Nong Khao kruising en 10 kilometer verder streken vijftig boeren neer. Ze dreigen meer wegen te blokkeren en het Provinciehuis te belegeren indien de regering niet aan hun eisen tegemoet komt.
Regering is aan handen en voeten gebonden
Van de regering valt op dit moment weinig heil te verwachten. Premier Yingluck zegt dat de regering vanwege haar demissionaire status aan handen en voeten gebonden is. Nog steeds verdedigt ze het rijsthypotheeksysteem en weigert het een ‘flop’ te noemen. Maar of het programma wordt voortgezet, wil ze niet zeggen.
Pridiyathorn Devakula, voormalig minister van Financiën, roept de regering op het voorstel van minister Yukol Limlaemthong (Landbouw) in overweging te nemen. Die heeft het plannetje bedacht de boeren een subsidie te verlenen voor hun productiekosten en de opgeslagen rijst tegen marktprijzen te verkopen, zodat de boeren betaald kunnen worden.
Halve waarheden
Bangkok Post wijst er in haar hoofdredactioneel commentaar vandaag nog eens op dat het ministerie van Handel allesbehalve open en eerlijk is over alles wat met het programma te maken heeft. Halve waarheden is het enige wat de bevolking te horen krijgt, alsof het om militaire geheimen gaat.
De krant zet ook vraagtekens bij de mededeling van minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (Handel) deze week dat China een rijstdeal van 1,2 miljoen rijst heeft geannuleerd. Vermoed wordt dat zo’n deal helemaal niet bestaat en een dekmantel was voor een particuliere deal.
Schuldmoratorium
De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives schiet de boeren, die maar niet betaald worden voor hun ingeleverde rijst, te hulp met een schuldmoratorium van zes maanden. De maatregel richt zich op boeren die vorig jaar rijst hebben ingeleverd.
De bank is ook bereid nieuwe leningen goed te keuren, zodat boeren niet naar geldwoekeraars hoeven om geld te lenen. Maar voor die leningen gelden de gebruikelijke condities. [Dus daar schieten de boeren niets mee op, als ik het goed begrijp.]

Vrijdag 7 februari
– Veel nieuws vandaag over alles wat met het hypotheeksysteem voor rijst te maken heeft en de wanhopige pogingen van de regering om geld te vinden, zodat ze de boeren kan betalen. Zet u schrap.
– Het ministerie van Handel heeft weer een nieuw plannetje bedacht. Het gaat de rijstmolenaars vragen geld voor te schieten, zodat boeren betaald kunnen worden. De boeren zouden de helft moeten krijgen van waar ze recht op hebben.
De boeren, die gisteren zijn begonnen met een demonstratie voor het ministerie van Handel in Nonthaburi, hebben het plan al afgewezen. Manat Kitprasert, president van de Thai Rice Mills Association, steunde het plan aanvankelijk, maar hij gaat nu eerst zijn leden raadplegen.
Prasit Boonchoey, president van de Thai Farmers Association, betwijfelt of het plan levensvatbaar is. De molenaars moeten daarvoor geld lenen en hebben de regering als garantsteller nodig. Maar die is demissionair en mag alleen op de winkel passen. Prasit denkt dat de banken, net als als bij de lening van 130 miljard baht, die de regering probeert los te peuteren, de hand op de knip zullen houden om juridische complicaties te voorkomen.
In het plan van het ministerie zou de door de molenaars te betalen rente voor rekening van de regering komen. Minister Yanyong Phuengrach (Handel) zegt dat de regering aan de Kiesraad toestemming zal vragen hiervoor 1,2 miljard baht uit de begroting te halen. Volgens de minister zouden de boeren deze maand betaald kunnen worden, indien de molenaars akkoord gaan.
– Protestleider Suthep Thaugsuban lanceerde gisteren het idee om in de rijstsilo’s in te breken, de rijst eruit te halen en die te verkopen. In een toespraak in Silom zei hij met de rijsttelers te sympathiseren. ‘Ze staan in het krijt bij de banken, maar de regering heeft ze niet betaald voor de rijst die ze hebben ingeleverd. En nu wil de regering van financiële instituten geld lenen, maar niemand wil geld uitlenen.’
– De demonstratie van boeren uit Ratchaburi en omliggende provincies gaat vandaag haar tweede dag in. De boeren zijn neergestreken voor het ministerie van Handel in Nonthaburi. Ze blijven daar drie dagen. Gisteren spraken ze met hoge ambtenaren van het ministerie, maar die leidden nergens toe. De permanent secretaris van het ministerie schoof de hete aardappel door naar zijn minister.

Een groep boeren uit het Noorden heeft een petitie ingediend bij het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary met het verzoek om hulp, nu de regering in gebreke blijft.
De krant meldt niets over wegblokkades. Voor zover ik weet, wordt de Rama II weg, de belangrijkste route naar het Zuiden, nog steeds geblokkeerd.
In de posting Video’s over Bangkok Shutdown en de verkiezingen een video met beelden van de demonstratie voor het ministerie.
– De Bank of Thailand heeft geen aanwijzingen dat spaarders ongebruikelijk grote opnames verrichten. Dat gerucht doet de ronde omdat banken zouden overwegen de regering een lening te verschaffen teneinde de boeren te kunnen betalen.
Alhoewel de Raad van State oordeelt dat de regering gerechtigd is de lening af te sluiten, schromen banken geld ter beschikking te stellen. Een demissionaire regering zou met een lening de grondwet kunnen overtreden, omdat ze geen verplichtingen mag aangaan die gevolgen hebben voor de volgende regering.
De regering heeft 130 miljard baht nodig om de boeren te kunnen betalen voor hun ingeleverde rijst. Velen wachten al sinds oktober op het geld. De lening wordt wekelijks in bedragen van 20 miljard baht geveild. De eerste twee weken is het niet gelukt banken te interesseren.
– Thaise rijstexporteurs verwachten niet dat rijstorders nadeel ondervinden van de annulering door China van de aankoop van 1,2 miljoen ton rijst via een G2G-contract (government to government) . ‘We wisten allemaal al vanaf het begin dat de deal niet waar kon zijn omdat die niet is afgesloten via China’s staatsonderneming’, aldus de president van de Thai Rice Exporters Association. Vorig jaar importeerde China slechts 327.000 ton uit Thailand.
– De Krunthai Bank laat via een mededeling op haar ATM-schermen weten dat ze geen geld leent aan de regering ter financiering van het hypotheeksysteem voor rijst. Met deze mededeling hoopt de bank het vertrouwen van haar klanten te herwinnen, die zich daarover zorgen maken. Dinsdag stelde de president van de bank al het personeel gerust, dat in het zwart was gekleed.
De regering is wanhopig op zoek naar een lening van 130 miljard baht om de boeren te kunnen betalen voor de rijst die ze sinds oktober hebben ingeleverd. De banken houden hun hand op de knip omdat de lening in strijd zou kunnen zijn met de grondwet (zie boven).
– Schiet nou eens op met het verkopen van rijst en geef anderen niet de schuld van het uitblijven van de betalingen aan de rijsttelers. Dat zegt oppositiepartij Democraten tegen premier Yingluck. Partijleider Abhisit vindt dat Yingluck, die voorzitter is van het National Rice Policy Committee, een eind moet maken aan gevallen van corruptie in het rijsthypotheeksysteem. Volgens hem schroomt de regering de van de boeren opgekochte rijst te verkopen, want dan zouden gegevens over de hoeveelheid en kwaliteit van de opgeslagen rijst bekend worden.
Voormalige Democratische parlementsleden in de centrale en westelijke provincies gaan een campagne beginnen voor teruggave van de ingeleverde rijst, indien betaling door de regering uitblijft. De boeren kunnen de rijst dan zelf verkopen. De regering dient hen te compenseren voor de tijd dat ze de rijst in voorraad heeft gehouden.

Zaterdag 8 februari
– Zalvende woorden van premier Yingluck voor de boeren die al maanden op geld wachten voor de rijst die ze aan de regering hebben verkocht, maar een datum waarop ze betaald worden, noemde ze niet. Het ministerie van Handel en van Financiën doen hun best, maar het kabinet is aan handen en voeten gebonden vanwege zijn demissionaire status, zegt ze.

In Nakhon Phanom dreigen boeren de derde Thailand-Laos Friendship brug te bezetten als ze niet binnen zeven dagen betaald worden. Gisteren verzamelden zich er twintig boeren vertegenwoordigers uit twaalf districten.
In Suphan Buri verzamelden vijfhonderd boeren uit tien districten zich voor het Provinciehuis. In de provincie moeten 20.000 boeren nog geld krijgen, in totaal 2 miljard baht.
De demonstratie voor het ministerie van Handel in Nonthaburi gaat vandaag zijn derde dag in. De boeren komen uit Ratchaburi en andere provincies. Eerder blokkeerden boeren in Ratchaburi de Rama II weg, de belangrijkste route naar het Zuiden, maar die blokkade is vrijdag na zes dagen afgeblazen.
– De enige manier waarop een nieuwe regering de boeren kan betalen voor hun ingeleverde rijst is de verkoop van de rijst uit de regeringsvoorraad of het ontslag van de regering Yingluck. De huidige manier om uit de impasse te geraken, leidt nergens toe. Dit zeggen twee voormalige ministers van Financiën.
Korn Chatikavanij (Democraten) zegt dat de boeren binnen een jaar kunnen worden betaald, wanneer het de regering lukt 8 miljoen ton rijst te exporteren en 10 miljoen ton in het binnenland af te zetten. Maar om de een of andere reden zit het ministerie van Handel bovenop de rijstvoorraad. ‘Het ministerie heeft nooit uitgelegd waarom het geen haast heeft met de verkoop. Het gedraagt zich alsof dit een land van misere is. Zelfs het Public Debt Management Office heeft gevraagd hoeveel rijst in voorraad is, maar het ministerie van Handel houdt zijn lippen stijf op elkaar.’
Thirachai Phuvanatnaranubala, eveneens een voormalige minister van Financiën, is het met Korn eens. Verkopen die handel, zelfs wanneer dat tot zware verliezen leidt. En indien de regering aftreedt, opent dat de weg voor een nieuwe regering geld te lenen om de boeren te betalen. [De huidige regering mag dit niet vanwege haar demissionaire status.]
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, denkt dat de regering 5 jaar nodig heeft om de huidige voorraad, door hem geschat op 20 miljoen ton, te verkopen. Wanneer rijst langer dan 3 jaar wordt bewaard, loopt de kwaliteit terug en zal het niet gemakkelijk zijn die in het buitenland af te zetten.
– De Kiesraad is in zijn wiek geschoten vanwege beschuldigingen dat de raad het afsluiten van leningen door de (demissionaire) regering blokkeert, zodat ze de boeren niet kan betalen. Niets van waar, zegt kiesraadcommissaris Somchai Srisuthiyakorn: de regering heeft tot nu toe helemaal geen toestemming gevraagd aan de Kiesraad. Maar de Kiesraad heeft wel laten weten dat het afsluiten van nieuwe leningen niet is toegestaan vanwege de demissionaire status van de regering.
De Kiesraad vindt het onterecht dat hij nu de zwartepiet krijgt toegespeeld voor de uitblijvende betalingen aan de boeren. De raad laat het er niet bij zitten en dreigt met juridische actie tegen de kwaadsprekers.

Boerenprotest uitgebreid; regering wringt zich in alle bochten
9 februari – Zou het waar zijn of is het weer zo’n loze belofte? Staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) zegt dat rijstmolenaars bereid zijn de boeren die al maanden op geld wachten, te hulp te schieten. Ze schieten de boeren de helft van het bedrag voor waarop ze recht hebben en de regering neemt de rente voor haar rekening. Binnen twee weken zouden ze tot uitbetaling overgaan.
De boeren betwijfelen daarentegen of de molenaars wel in staat zijn dat te doen, gezien het bedrag waar het om gaat. Ze hebben nog 120 miljard baht tegoed van de regering. Als de molenaars hulp bieden, zullen ze het geld moeten lenen. Maar banken zouden dat wel eens kunnen weigeren, net zoals ze weigeren de regering een lening te verstrekken omdat die demissionair is en geen nieuwe verplichtingen mag aangaan.
De boeren doen een tegenvoorstel. Wanneer ze de ingeleverde rijst als onderpand mogen gebruiken, willen ze hun eigen geldbronnen zoeken (Bron: website BP, 8 februari). Wichean Puanghlamchiak, president van de Thai Farmers Association, vindt dat de regering het geld om de boeren te betalen, moet lenen (Bron: krant, 9 februari).
Dat probeert de regering ook; ze wil 130 miljard baht lenen in wekelijkse termijnen van 20 miljard baht. De eerste twee veilingen zijn al mislukt. De banken schromen geld ter beschikking te stellen omdat de regering met de lening de grondwet zou overtreden. De Raad van State meent daarentegen dat daar geen sprake van is.
De Thai Farmers Association dringt er bij de regering op aan de rijst te verkopen die in voorraad ligt, zodat de boeren snel kunnen worden betaald. ‘Haal die 18 miljoen ton eruit, scheid de goede van de verrotte rijst en verkoop de rijst’, zegt president Prasit Boonchuey. [Heeft die twee vereniging twee presidenten?] Volgens hem moet deze operatie 100 miljard baht kunnen opleveren.
Staatssecretaris Yanyong zei gisteren in Ayutthaya tijdens een gesprek met boerenvertegenwoordigers uit veertig provincies dat de regering al bezig is rijst uit haar voorraad te verkopen. De krant schrijft nu dat boeren volledig betaald gaan worden voor de ingeleverde rijst: de helft van het geld komt van de molenaars, de andere helft van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.
Protest wordt uitgebreid
Dit weekend krijgen de demonstrerende boeren voor het ministerie van Handel in Nonthaburi versterking van boeren uit verschillende provincies. Vandaag staan ze er voor de vierde dag. Regeringsvertegenwoordigers hebben zich er nog niet laten zien. Morgen gaan de boeren demonstrereren voor een kantoor van Defensie, dat tijdelijk als werkruimte voor premier Yingluck en enkele bewindslieden dienst doet.
Rawee Ruangruang, leider van een netwerk van rijsttelers uit zes westelijke provincies, zegt dat ze voor onbepaalde tijd bij het ministerie van Handel blijven. Wanneer de regering niet aan de eisen van de rijsttelers tegemoet komt, moet ze aftreden en anderen in de gelegenheid stellen het probleem op te lossen.
De boeren stappen morgen naar de rechter met een klacht over fraude in het hypotheeksysteem. In het district Pak Tho (Ratchaburi) hebben boeren bij de politie al een klacht ingediend tegen premier Yingluck wegens fraude. [Of bedoelt de krant dezelfde klacht?] De politie van Pak Tho zegt de zaak te zullen onderzoeken en voor te leggen aan de National Anti-Corruption Commission.
De boeren die van 1 tot 6 februari de Rama II weg, de belangrijkste route naar het Zuiden, hebben geblokkeerd zullen niet gerechtelijk worden vervolgd. Eerder had de politie enkele vertegenwoordigers voor verhoor opgeroepen., maar ze kwamen weg met het excuus dat de blokkade de laatste strohalm was om gehoord te worden.
Nagel aan de doodskist van de regering
Protestleider Witthaya Kaewparadai (van de anti-regerings beweging) zei gisteren op het actiepodium in Lumpini dat het onvermogen van de regering om aan haar verplichtingen te voldoen de laatste nagel aan haar doodskist is. Hij denkt dat de regering binnen zeven dagen gedwongen wordt af te treden. ‘Rijstboeren zullen het hele land lam leggen.’
Witthaya ontkent dat de protestbeweging de boeren voor eigen karretje spant. Dat zegt de regering, maar hij wijst erop dat de protestbeweging de boeren beweging niet politiseert. ‘Ons gevecht is de regering naar huis te sturen en het Thaksin regime kwijt te raken zodat we aan politieke hervormingen kunnen werken.’
Actieleider Suthep Thaugsuban gaf gisteren premier Yingluck eveneens van katoen. Ze heeft gezegd dat het boerenprotest door de protestbeweging is geïnitieerd. Maar Suthep ontkent dat. Vrijdag werd tijdens een mars in Sathon en Bang Rak (Bangkok) 9.209.440 baht voor de boeren opgehaald, aldus PDRC-woordvoerder Akanat Promphan. Het plan is om een fonds op te zetten om daaruit de boeren te helpen. De PDRC biedt de boeren ook aan om hen te helpen met een team advocaten. Maandag wordt weer gecollecteerd.
Toelichting
Ik heb zo goed en zo kwaad als het kan geprobeerd de situatie te schetsen, maar de krant maakt er weer eens een potje van met tegenstrijdige informatie. Ik verzuchtte het eerder: journalistiek is een vak.

Boeren trekken naar Bangkok; ‘We willen geld zien’
10 februari – Van alle kanten trekken boeren naar Bangkok om betaling te eisen voor de rijst die ze hebben ingeleverd. Velen wachten daar al maanden op. Vandaag marcheren de boeren vanaf het ministerie van Handel in Nonthaburi, waar ze donderdag neerstreken, naar het ministerie van Justitie en naar het tijdelijk kantoor van premier Yingluck om te demonstreren.
Vanuit Tha Muang (Kanchanaburi) vertrokken gisterochtend vroeg twee bussen met boeren. Ze hebben voedsel, drinkwater en kleding bij zich, wat erop wijst dat ze op een lang verblijf in de hoofdstad rekenen. De groep voegde zich bij de honderden demonstranten voor het ministerie van Handel, die uit Ratchaburi en omliggende provincies komen.
Vanuit Phrom Phiram (Phitsanulok) arriveerden twintig boeren per trein. De lokale PDRC-leider waarschuwt de regering dat zo’n vijfhonderd boeren in de startblokken staan.
Het water staat de boeren tot aan de lippen. Een van hen zegt dat boeren in Tha Muang voor de volgende oogst en huishoudelijke uitgaven al geld lenen bij geldwoekeraars. Die rekenen zonder blikken of blozen een rente van 20 procent of meer.
Minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (Handel) probeerde zondag de boeren te bewegen de geplande rally van vandaag af te blazen. Vandaag praat de minister met de protesterende boeren op het ministerie.
Eerder kondigde staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) aan dat de molenaars de boeren te hulp komen door de helft van het geld waar ze recht op hebben, voor te schieten. [In een eerder bericht werd gemeld dat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives de andere helft zou ophoesten.] In deze constructie zou de regering de rente voor haar rekening nemen.
Boerenleider Wichien Phuanglamjiak denkt niet dat dit doorgaat. De molenaars zullen daarvoor geld moeten lenen, maar de banken zullen dat waarschijnlijk weigeren, net zoals ze weigeren de regering 130 miljard baht te lenen. Reden: De regering is demissionair en mag geen nieuwe verplichtingen aangaan. Wichien zegt: ‘Er is slechts één oplossing en dat is wanneer de regering dat geld voor hen vindt.’
Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council, noemt de samenscholing van de boeren een ‘symbolische demonsffratie’. ‘Ze blijven er niet lang. Ze zijn alleen naar Bangkok gekomen om het geld te vragen waarop ze recht hebben. Ze hebben geen poitieke agenda, zoals de anti-regerings protestbeweging.’ De krant noemt deze quote ‘goed nieuws voor de regering’, maar licht dat verder niet toe.
Wallop Pitchyapongsa, vice-president van de Thai Rice Exporters Association, roept de regering op de opgebouwde rijstvoorraad van de hand te doen zodat de boeren betaald kunnen worden. ‘Maar het kan enige tijd duren om dat te doen’, zegt hij.
De krant meldt verder nog dat het Government Pension Fund (GPF) en het Social Security Office (SSO) niet van plan zijn obligaties te kopen die het ministerie van Financiën wil uitgeven om de boeren te kunnen betalen. ‘We zijn nog niet benaderd door het ministerie. Op dit moment zijn we er niet bij betrokken’, aldus een bron bij het GPF.
De uitgifte van obligaties evenals het voornemen van de regering 130 miljard baht te lenen is een bron van zorg, omdat die in strijd zou kunnen zijn met de grondwet. De regering heeft al geprobeerd geld te lenen bij de banken, maar die vinden het risico te groot. Media berichtten eerder dat Financiën van plan was obligaties te verkopen aan het GPF, het SSO en het Government Lottery Office.
In tegenstelling tot de website (9 februari) maakt de krant vandaag geen melding van de mars naar het ministerie van Justitie.

Overleg boeren-regering jammerlijk mislukt
11 februari – Enkele boerenvertegenwoordigers zijn gisteren boos weggelopen uit een overleg met drie bewindslieden. Na een half uur hadden ze nog steeds geen antwoord gekregen op de vraag: wanneer worden we nu eens eindelijk betaald voor de rijst die we hebben ingeleverd?
Irritatie wekte het verzoek aan de twintig boerenvertegenwoordigers financiële instituten te vragen geld uit te lenen, zodat de boeren betaald kunnen worden. [De banken weigeren dit uit angst voor juridische complicaties vanwege de demissionaire status van het kabinet.] Het verzoek werd op hoongelach onthaald. ‘Het is de taak van de regering om leningen af te sluiten.’
Intussen demonstreerden vijfhonderd boeren voor het gebouw waar het overleg plaatsvond.
Via luidsprekers werd de oproep gedaan om collega’s in het land te mobiliseren om de rijstsilo’s te blokkeren. Ze willen voorkomen dat er geknoeid wordt met de voorraden. Daarna vertrokken de boeren naar hun protestlocatie voor het ministerie van Handel in Nonthaburi, waar ze sinds donderdag bivakkeren.
De boeren hebben nog 110 miljard baht tegoed van de regering. Volgens minister Niwatthamrong Boonsongpaisarn (Handel) zou sinds oktober 2013 60 miljard baht zijn uitgekeerd en zou in november 63 procent van de boeren betaald zijn. In december stagneerden de betalingen toen het Huis van Afgevaardigden werd ontbonden. De minister geeft de zwartepiet ook aan de commerciële banken, die weigeren de regering geld te lenen.
Vandaag buigt het kabinet zich over een voorstel om 712 miljoen baht te onttrekken aan het Central Fund. Daarmee zouden circa 3.900 boeren betaald kunnen worden. Maar betaling kan pas plaatsvinden wanneer de Kiesraad het groene licht geeft.
Persconferentie
Tijdens een persconferentie na afloop van het overleg herhaalde de minister zijn verzoek aan de boeren om banken en vakbonden te vragen hun verzet tegen leningen op te geven. Hij verwees ook naar het plan om de hulp van rijstmolenaars in te roepen. Zij zouden de boeren de helft van het geld waarop ze recht hebben, moeten voorschieten. Omdat ze dat geld moeten lenen, is de regering bereid de rente voor haar rekening te nemen. Hiervoor wordt een bedrag van 1,2 miljard baht uit de begroting gehaald.
Het voorstel heeft nog niet het groene licht van het kabinet gekregen. De molenaars hebben ook nog niets van zich laten horen. Columnist Veera Prateepchaikul rekende in Bangkok Post van maandag voor dat 600 molenaars 60 miljard baht zouden moeten ophoesten, oftewel 100 miljoen baht per persoon. ´Ik vraag me af hoeveel van hen dat geld hebben liggen. Zze weten ook niet wanneer ze het terugkrijgen – als ze het ooit terugkrijgen´, aldus Veera.
Drie suïcides
Gisterochtend heeft een boerin (38) in Kong Krailat (Sukhothai) zichzelf uit pure wanhoop opgehangen. Eerder pleegden twee andere boeren zelfmoord; vermoedelijk leden ze aan stress wegens financiële problemen veroorzaakt door de uitblijvende betalingen.
Collecte
Het geld dat zaterdag en gisteren tijdens twee marsen door het centrum van Bangkok is opgehaald, zal worden gebruikt om advocaten te betalen die de boeren in civiele en strafrechtelijke procedures tegen de regering gaan vertegenwoordigen. Dit zei actieleider SuthepThaugsuban gisteren tegen een juichende menigte op de protestlocatie Pathumwan.

Vrijdag marcheerden anti-regerings demonstranten van Bang Rak naar Silom; ze haalden 9,2 miljoen baht op. Gisteren ging de 8 uur durende tocht van Ekamai, via New Petchaburi, Thong Lor en Sukumvit naar Asok. Het totaal bedrag bedraagt waarschijnlijk 16 miljoen baht.

Dinsdag 11 februari
– Gebruik de oude rijst die nu ligt opgeslagen om er ethanol of diervoeder van te maken, want die rijst op de korte termijn exporteren is een hopeloze zaak. Korbsook Iamsura, voormalig president van de Thai Rice Exporters Association (TREA), vindt dat de regering zich niet uitsluitend moet focussen op versnelling van de export. ‘Het is onmogelijk om 10 miljoen ton rijst te verkopen en daarmee 100 miljard baht te verdienen zodat de boeren kunnen worden betaald.’

Doe de oude rijst van de hand in plaats van die te verkopen. ’Dat is misschien moeilijk emotioneel te verkroppen, maar het is beter dan niets te doen’, zegt hij. De nieuw geoogste rijst is geen zorgenkindje, want kopers geven daaraan de voorkeur.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de TREA, denkt dat de regering 5 jaar nodig heeft om van haar voorraad af te komen, die wordt geschat op 20 miljoen ton. Het zal niet gemakkelijk zijn de rijst kwijt te raken, want de kwaliteit loopt terug wanneer die langer dan drie jaar wordt bewaard. Bovendien zijn verschillende landen bezig hun export te vergroten.
Chookiat verwacht dat de huidige wereldmarktprijzen verder zullen zakken. Thaise 5 pct witte rijst kost nu $ 430 per ton en die zakt in het eerste kwartaal dit jaar vermoedelijk met $ 30 miljoen per ton. Oude Thaise rijst doet $ 370 per ton.

Verdachte brand in rijstmagazijn; morgen grote rally in Bangkok
12 februari – Een brand in een opslagplaats voor rijst, de dag nadat voormalig Democratisch parlementslid Warong Dechgitvikrom gewaarschuwd had voor branden om bewijzen van corruptie te verdonkeremanen: dat is verdacht.
In een particuliere opslagplaats in Chain Badan (Lop Buri) brak gisteren brand uit. In het magazijn ligt 43 ton rijst; 200 van de 43.000 zakken werden vernield. Zondag was er ook al een brandje geweest en tien dagen geleden viel een stapel zakken om, waardoor een muur werd beschadigd. Warong zegt dat een onderzoek nadien heeft uitgewezen dat een deel van de rijst beschimmeld was en insecten bevatte.
Warong verwacht dat de brand in Lop Buri niet de laatste zal zijn. Hij voorspelt dat de problemen voor de boeren zullen toenemen, wannneer de regering [die thans aan handen en voeten gebonden is] niet aftreedt. Volgende maand begint de tweede oogst. De prijs van paddy (ongepelde rijst) is gezakt naar 6.000 baht per kwian [1 rijstpellerskwian is 1,5 ton?]. Die prijs zou verder naar 4.000 à 5.000 baht kunnen zakken. De regering betaalt 15.000 baht per ton.
Staatssecretaris Nattawut Saikuar waarschuwt de bevolking geen overhaaste conclusies te trekken. De brand in Lop Buri zou veroorzaakt kunnen zijn door vonken van een brand op een nabijgelegen suikerrietveld. Daar waren oogstresten in brand gestoken. Nattawut drong er bij Warong op aan te stoppen met zijn lastercampagne tegen de regering.
Rijst vervoerd naar onbekende bestemming
Uit een rijstmagazijn in Nakhon Si Thammarat is 500 ton gehaald. De meeste vrachtwagens die de rijst vervoerden, zijn in het Zuiden geregistreerd en enkele zouden de naam ‘Nattawut Transport’ dragen. Volgens een bron is voor het vrijgeven van de rijst toestemming verleend door het Department of Foreign Trade van het ministerie van Handel. De bestemming is onbekend. Naar verluidt zou de rijst naar de grens met Maleisië worden vervoerd of naar het beneden Zuiden.

3.921 boeren worden betaald
Voor 3.921 boeren in Phetchabun, Uthai Thani, Ayutthaya en Prachin Buri komt een eind aan hun financiële zorgen, want zij krijgen betaald voor de rijst die ze in september hebben ingeleverd. Het kabinet heeft gisteren besloten daarvoor een bedrag van 712 miljoen aan de begroting te onttrekken. Het gaat om 40.000 ton rijst. Het kabinet heeft geen oplossing bedacht voor de vele boeren die nog steeds op hun geld wachten. Honderden demonstreren sinds donderdag voor het ministerie van Handel in Nonthaburi.

Pleidooi voor voortzetting rijsthypotheeksysteem
Honderd boeren uit zestien districten in de provincie Ayutthaya hebben gisteren in Bang Sai gedemonstreerd voor continuering van het rijsthypotheeksysteem. Ze zeggen dat het programma een eind heeft gemaakt aan hun schuldenlast en armoede omdat ze hun rijst niet langer aan molenaars hoeven te verkopen. Een boerenvertegenwoordiger stelt voor de garantieprijs van 15.000 baht per ton te verlagen naar 14.000 ton om de financiële druk op de overheidsfinanciën te verlichten. De groep doet een beroep op de protestbeweging om de boeren niet voor hun karretje te spannen.

Onderzoek naar rol premier Yingluck
De National Anti-Corruption Commission (NACC) zal naar verwachting eind deze maand premier Yingluck in de beklaagdenbank zetten omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee nalatig is geweest. De NACC heeft eerder tegen 15 personen, waaronder twee bewindslieden, beschuldigingen wegens fraude uitgebracht. Het gaat daarbij om een particuliere rijstdeal die onder het mom van een G2G-deal (government to government) zou hebben plaatsgevonden.

Voordat Yingluck formeel in staat van beschuldiging wordt gesteld, krijgt ze de gelegenheid zich te verweren. Daarna beslist het hoofdpanel van de NACC of ze de zaak aan de rechter overdraagt. In dat geval moet Yingluck aftreden. Ze kan dan ook strafrechtelijk worden vervolgd.
Betalingen vertraagd
Premier Yingluck heeft gisteren maar weer eens geprobeerd de boeren te paaien met de mededeling dat de regering zich het lot van hen aantrekt en dat ze allemaal betaald gaan worden. De regering is niet bankroet; alleen haar status maakt het moeilijk leningen bij financiële instituten los te peuteren. [Die zijn bevreesd voor juridische complicaties vanwege de demissionaire status van de regering.]

Yingluck ontkent dat ze maandag geweigerd heeft de boeren te ontmoeten, die voor het ministerie van Handel demonstreren. Ze heeft de betrokken ministers opdracht gegeven de situatie aan de boeren uit te leggen omdat die goed op de hoogte zijn van de details. Dat overleg duurde overigens maar kort en leverde geen enkel concreet resultaat op. Enkele boerenvertegenwoordiger liepen tijdens het gesprek weg.
Banken willen wel geld lenen
Volgens minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) willen enkele commerciële banken wel degelijk aan de regering geld lenen om de boeren te betalen. De minister is bereid zijn handtekening te zetten wanneer de leningen niet in strijd met de wet zijn [volgens de Raad van State zijn ze dat niet] en wanneer de banken geen zorgen meer hebben over de juridische problemen.

De Kiesraad zou volgens de minister geen bezwaar hebben tegen de leningen. De regering zou daarmee niet de grondwet overtreden, die stelt dat een demissionaire regering geen nieuwe verplichtingen mag aangaan.
Lawyers Council waarschuwt
De Lawyers Council of Thailand (LCT), die de boeren met juridische procedures gaat helpen, heeft de boeren gewaarschuwd rijstsilo’s niet te bezetten, want dat is in strijd met de wet. De LCT gaat de rechtbank om een rechtelijk bevel vragen, zodat de boeren de silo’s kunnen inspecteren.

Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) zegt het Internal Trade Department al de opdracht voor inspecties door boeren te hebben gegeven om geruchten de kop in te drukken dat magazijnen leeg zijn.
Protestbeweging haalt 24 miljoen baht op
Tijdens twee marsen op vrijdag en maandag in het centrum van Bangkok heeft de protestbeweging 24 miljoen baht voor de boeren opgehaald. Dit geld zal gebruikt worden om juridische procedures te financieren en de boeren voor hun overige kosten te compenseren.

Rally
Kittisak Rattanawaraha, een boerenleider uit het Noorden, zegt dat de boeren morgen een grote rally in Bangkok houden. Er wordt een hoge opkomst verwacht. De demonstratie bij het ministerie van Handel, die donderdag is begonnen, gaat door. Ambtenaren kunnen normaal aan het werk in het ministerie. Boeren gaan vandaag naar de NACC om gegevens over vertraagde betalingen te overhandigen.
Morgen veilt het Foreign Trade Department 400.000 ton rijst, waarvan 220.000 ton vandaag wordt geveild via de Agricultural Futures Exchange of Thailand.

Donderdag 13 februari
– Wanneer het Constitutionele Hof nu vonnist dat geld lenen om de boeren te betalen, niet in strijd is met de grondwet, kan aan de huidige impasse snel een eind worden gemaakt. Die simpele oplossing suggereert Ammar Siamwalla, econoom aan het Thailand Research Development Institute.

Het Hof kan dat vonnis vellen omdat de boeren sowieso betaald moeten worden – ook door een nieuwe regering. Dus van nieuwe verplichtingen aangaan, hetgeen de grondwet verbiedt, is geen sprake. Simwalla zei dat dinsdag tijdens een seminar met een heel lange naam, gewijd aan de huidige betalingsproblemen.
Sinds het oogstseizoen 2013-2014 in oktober is begonnen, is 55 miljard baht [een ander bericht noemt 61 miljard baht] aan de boeren uitgekeerd; 120 miljard baht moet nog uitgekeerd worden, maar het budget is uitgeput en het ministerie van Handel is er niet in geslaagd voldoende inkomsten te genereren uit de verkoop van rijst.
De regering heeft tot nu toe geprobeerd geld te lenen van de commerciële banken, maar die zijn beducht voor juridische complicaties als zou blijken dat de lening in strijd is met de grondwet. Wanneer het Hof de door Ammar gewenste uitspraak doet, hoeven ze daar niet meer bang voor te zijn en kunnen ze het geld laten rollen.
Een ander idee om een eind te maken aan de geldzorgen van de boeren is gelanceerd door Atchana Waiquamdee, voormalig adjunct-gouverneur van de Bank of Thailand. Hij stelt voor dat de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives fondsen genereert met de ingeleverde rijst als onderpand. Maar voormalig minister van Financiën Thirachai Phuvanatnaranubala betwijfelt of dat haalbaar is omdat de kwaliteit en het volume van opgeslagen rijst in de magazijnen een bron van zorg is. Het ministerie van Handel is erg terughoudend met mededelingen over het volume en rijst kan in een paar jaar gaan rotten wanneer ze niet goed wordt bewaard.
Volgende maand begint de tweede oogst. Voorlopig zonder hypotheeksysteem, want de regering moet daarover nog een besluit nemen, maar kan dit nu niet vanwege haar demissionaire status.
– Tien kleine rijstmagazijnen zijn door brand en overstromingen beschadigd. Dit heeft staatssecretaris Yanyong Phuangrach (Handel) gisteren bekend gemaakt. Het gaat om magazijnen in de provincies Uthai Thani, Lop Buri en Phetchabun. De rijst die daarbij vernield werd, was in 2011 en 2102 ingeleverd; de rijst van vorig jaar is niet aangetast.
– Boeren uit het Oosten, Noorden en Central Plains gaan volgende week woensdag naar Bangkok marcheren. Gisteren werden vertegenwoordigers uit 24 provincies het daarover eens tijdens een vergadering. Het protest heeft alleen tot doel betaald te krijgen voor de ingeleverde rijst; de boeren hebben geen politieke agenda.
Boeren uit 20 provincies in het Noordoosten hebben hun eigen plan. Ze gaan de komende dagen boeren optrommelen en bekijken daarna wat ze doen.

Vrijdag 14 februari
– Het is niet allemaal ellende op rijstgebied. Voor de veiling van 467.623 ton rijst hebben 18 potentiële kopers belangstelling. Ze hebben woensdag hun bod ingeleverd. De te veilen rijst komt uit de hoofdoogst van 2011-2012, de tweede oogst van 2012 en de eerste ronde van de oogst van 2012-2013. De rijst wordt naar verwachting binnen anderhalve maand geleverd. Dat is vrij snel; normaal is drie maanden.

Volgens Surasak Riangkrul, directeur-generaal van het Foreign Trade Department, heeft de afdeling sinds het begin van het jaar voor 14 miljard baht rijst verkocht. Sinds het hypotheeksysteem van start ging in 2011 is 170 miljard baht geïncasseerd. Geprobeerd wordt voornamelijk door middel van tender offers twee- tot driemaal per maand van de rijstvoorraad af te komen. Volgende week wordt 500.000 ton geveild.
Een bron in de rijsthandel schrijft de grote belangstelling deze keer toe aan flexibele en gemakkelijke voorwaarden. De rijst mag zowel in het binnenland worden verkocht als geëxporteerd. Grote pelmolens die voornamelijk verpakte rijst verhandelen, kunnen daardoor ook meebieden. Ze kopen meestal 10.000 ton tegen 100.000 ton in het verleden.
– Wanneer de regering volgende week geen klare wijn schenkt over het rijsthypotheeksysteem en de problemen met uitblijvende betalingen aan de boeren niet oplost, gaan de boeren het ministerie van Handel en omliggende wegen bezetten, zegt Prasit Boonchuey, president van de Thai Farmers Association.
Rawee Ruangruang, leider van een netwerk van boeren in zes westelijke provincies, kondigt een protest op woensdag aan. Waar ze gaan demonstreren, wil hij niet zeggen.
Prakasit Cheamchamras, leider van een boerennetwerk in de vijf noordelijke provincies, zegt dat zijn groep na 25 februari in Bangkok gaat demonstreren. Minstens 2.000 boeren worden daarbij verwacht.
Boeren uit de twintig noordoostelijke provincies gaan mogelijk demonstreren bij het ministerie van Financiën in Bangkok of in Lamtakong (Nakhon Ratchasima). Een datum is nog niet vastgesteld. Zondag overlegt de groep over haar plannen.
– Weer een suïcide. Gisteren beroofde een 61-jarige boer voor zijn huis in Kanthalarak (Si Sa ket) zich van het leven. Hij hing zich aan een boom op. Naar verluidt zou hij de financiële stress door de uitblijvende betalingen niet meer aangekund hebben. Zijn dochter zegt dat het gezin tegen een schuldenlast van 370.000 baht aankijkt. Een uur voordat de man zich ophing, had hij nog het dorpshoofd gevraagd wanneer hij betaald zou worden.
– Staatssecretaris Nattawut Saikuar (Handel) ontkent dat de regering de boeren niet kan betalen wegens fraude in het hypotheeksysteem. Hij schuift de schuld naar de banken die weigeren geld uit te lenen, zodat de boeren betaald kunnen worden. De banken zijn bevreesd voor juridische complicaties: de leningen kunnen in strijd met de grondwet zijn omdat de regering demissionair is. Een demissionaire regering mag geen nieuwe verplichtingen aangaan.
– Vijftig boeren hebben gisteren een civiele aanklacht ingediend tegen onder anderen premier Yingluck en de ministers van Handel en Financiën. Ze worden beschuldigd van fraude. De boeren eisen een compensatie van 19 miljoen baht plus rente voor de schade die het hypotheeksysteem heeft veroorzaakt. Wanneer de civiele zaak is afgerond, volgt een strafrechtelijke procedure.

Regering leent 17 mld baht, maar komt daarmee een eind aan het boerenprotest?
15 februari – De regering is erin geslaagd een lening van 17 miljard baht los te peuteren bij de Government Savings Bank. Niet zo moeilijk, want dat is een staatsbank. De vakbond zou er geen bezwaar tegen hebben dat de bank geld leent aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert. Het ministerie van Financiën staat garant voor aflossing en rente.
Met het geld kunnen boeren worden betaald, die al maanden op betaling wachten voor de rijst die ze hebben ingeleverd. In totaal wachten 1 miljoen boeren op geld, waarvoor een bedrag van 130 miljard baht nodig is. Minister Kittaratt Na-Ranong is van plan maandelijks 20 miljard baht te lenen om de BAAC te ondersteunen.
Maandag begint de bank met de betalingen. De bank kan per dag 2 à 3 miljard baht uitkeren, zodat de bank nu een maand vooruit kan. Of daarmee een eind komt aan de belegering van het ministerie van Handel in Nonthaburi door boeren en of de aangekondigde protesten van volgende week niet doorgaan, vermeldt de krant niet. Premier Yingluck verwacht dat de boeren naar huis gaan, nu een begin wordt gemaakt met de betalingen.
Voormalig minister van Financiën Thirachai Phuvananaranubala is er niet gerust op dat deze constructie wettelijk in de haak is. Zoals bekend is het de regering niet gelukt 130 miljard baht bij commerciële banken te lenen, omdat die bevreesd zijn voor juridische complicaties. Een demissionaire regering mag geen nieuwe verplichtingen aangaan. De interbancaire lening zou ook beschouwd kunnen worden als misbruik door de regering om electorale steun te verwerven en dat zou in strijd zijn met artikel 181 (4) van de grondwet.
Nog meer rijstnieuws
– In een poging de verkoop van rijst te versnellen heeft de regering donderdag 220.000 ton rijst te koop aangeboden op de Agricultural Futures Exchange of Thailand. Het is voor de tweede keer dit jaar dat dit kanaal wordt gebruikt voor rijst die hoofdzakelijk afkomstig is uit de oogst 2013-2014 en de vijfde keer in totaal. 167.000 ton bestaat uit witte rijst, de rest uit Hom Mali (jasmijnrijst). Zeventien kopers hebben belangstelling. Volgende maand worden de gelukkigen bekend gemaakt, levering vindt plaats tussen dan en juni.

De regering veilt verder 467.623 ton, zoals eerder gemeld. Hiervoor hebben achttien kopers belangstelling.  Zij leverden ook donderdag hun bod in. De president van Easternrice Co, een rijstexporteur naar Azië, schrijft de grote belangstelling toe aan de soepele voorwaarden, waardoor kopers  kunnen aangeven uit welk overheidsmagazijn ze rijst willen kopen. Bovendien wordt dit jaar een grote droogte verwacht, dus willen molenaars tot 500.000 ton opkopen. [De verklaring voor de grote belangstelling wijkt af van de verklaring die we gisteren meldden.]
– De staatsbank Krungthai Bank (KTB) heeft kortetermijn leningen verstrekt aan rijsthandelaren en exporteurs, die aan veilingen van de overheid deelnemen. Volgens vice-president Prasit Wasupath doet de bank dat al heel lang. Prasit benadrukt dat de bank geen geld uitleent aan de regering. Hij zei dit naar aanleiding van geruchten dat de bank leningen aan de overheid had aangeboden, zodat ze de (protesterende) boeren kan betalen.

Zondag 16 februari
– En weer zou de stress van de uitblijvende betalingen voor de ingeleverde rijst een boer te veel zijn geworden. Gisteren hing een 49-jarige boer in Pathum Thani zich in zijn woning op. Na vijf maanden had de man nog steeds geen cent gezien. Zijn schulden waren opgelopen tot 600.000 baht en hij had een hypotheek genomen op de familiewoning in Ayutthaya.

Sinds de betalingen in oktober stagneerden, zijn zeven boeren overleden met in zes gevallen volgens de nabestaanden stress als oorzaak. Eén boer overleed aan een hartaanval, de anderen beroofden zich van het leven.

Vakbond tegen interbancaire lening; boerenprotest gaat door
17 februari – 4500 boeren uit 20 provincies demonstreren vandaag voor een kantoor van het ministerie van Defensie dat als tijdelijke werkruimte van premier Yingluck dienst doet. Als de regering niet binnen zeven dagen met geld over de brug komt voor de rijst die ze hebben ingeleverd, wordt het protest uitgebreid. De boeren willen dat Yingluck hen te woord staat.
Bij het minister van Handel in Nonthaburi wordt al sinds donderdag gedemonstreerd. Demonstranten op de foto: Kijk, dit hebben we tegoed. De afgelopen weken hebben boze boeren ook uit protest wegen geblokkeerd op verschillende plaatsen in het land, onder andere de belangrijkste route naar het Zuiden.
In totaal wachten 1 miljoen boeren op geld, waarvoor een bedrag van 130 miljard baht nodig is. [Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, noemt 177 miljard baht.]
Eveneens vandaag begint de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) met uitbetalingen, zegt premier Yingluck. Dat geld komt uit een lening van de Government Savings Bank (GSB) aan de BAAC. Op 15 februari meldde de krant dat het om een lening van 17 miljard baht ging, gisteren noemde de website van de krant een bedrag van 5 miljard baht en vandaag noemt de krant 20 miljard baht.
GSB-vakbond verzet zich tegen omstreden lening aan BAAC
De vakbond van de GSB roept de directie op de lening te annuleren omdat die het vertrouwen van de klanten in de bank ondermijnt. Vraag het geld terug en schort welke lening dan ook op, die van invloed kan zijn op het vertrouwen in de bank, schrijft de vakbond in een gisteren uitgegeven verklaring. De verklaring is een reactie op een campagne op de social media, waarin de spaarders worden opgeroepen hun ingelegde gelden terug te trekken.
Volgens GSB-directeur Worawit Chailimpamontri heeft de raad van bestuur de lening [van 20 miljard baht] goedgekeurd, toen er ‘no request’ was dat het geld gebruikt zou gaan worden om het [controversiële] rijsthypotheeksysteem te financieren.  Worat doet een beroep op zijn klanten hun geld niet terug te trekken en hun rekening niet te sluiten. Het geld loopt geen gevaar, bezwoer hij,  de lening aan de BAAC is niet uniek; de GSB heeft voor meer dan honderd miljard baht interbancaire leningen verstrekt aan 35 banken.
Minister roept de boeren op niet naar Bangkok te komen
Minister Niwatthamrong Bunsongpaisan (Handel) bevestigt de woorden van premier Yingluck. De BAAC begint vandaag boeren te betalen. Per dag kan 4 miljard baht worden uitgekeerd. Hij hoopt dat de gedeeltelijke betalingen de angel uit het boerenprotest halen. ‘Er is geen noodzaak voor boeren om naar Bangkok te komen. Het geld wordt naar hun rekening bij de BAAC overgemaakt.’
De minister zei verder dat het het Department of Foreign Trade 7 miljard baht verwacht te beuren uit twee veilingen van 460.000 en 200.000 ton rijst en 1 miljard baht uit een veiling van 220.000 ton via de Agricultural Futures Exchange of Thailand.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) probeert ook de gemoederen te bedaren. Hij schrijft op zijn Facebook-pagina: ‘De regering hecht eraan haar oprechtheid te bevestigen dat ze volledig voor de boeren werkt. Dit is een gelegenheid die aantoont wie oprecht is en wie de zorgen van de boeren als politiek middel misbruikt.’
De boeren echter laten zich echter geen rad meer voor de ogen draaien. Ze zijn al te vaak met een kluitje in het riet gestuurd. Rawee Rungruang, leider van een boerennetwerk in zes westelijke provincies, zegt dat de regering alleen maar tijd probeert te rekken. Vandaag wordt er gedemonstreerd, basta!
Boeren protesteren bij luchthaven Suvarnabhumi
Tien boeren hebben zondag een half uur gedemonstreerd bij de aankomsthal van luchthaven Suvarnabhumi. Ze vroegen aandacht voor de grote problemen waarmee ze kampen omdat ze al maanden niet betaald zijn voor hun ingeleverde rijst. De boeren collecteerden ook. Wie geld gaf, kreeg een bosje rijsthalmen. De regering zegt maandag te beginnen met het uitbetalen van achterstallige gelden, maar dat gaat maar om een klein bedrag.

Minister door boze boeren bekogeld met flessen water en eten
18 februari – Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) is gisteren door boze boeren met flessen water en eten bekogeld. De minister stond met zijn mond vol tanden toen hij het antwoord schuldig bleef op de vraag wanneer ze nu eens eindelijk betaald worden voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst hebben ingeleverd.
Honderden boeren trokken gisteren naar een kantoor van het ministerie van Defensie aan de Chaeng Wattanaweg, waar premier Yingluck tijdelijk haar werkruimte heeft, en wachtten tot ze naar buiten zou komen. Ze braken door een barrière van prikkeldraad, maar gingen niet het gebouw binnen. Yingluck vertoonde zich echter niet; om 18 uur mocht Kittiratt de kastanjes uit het vuur halen.
Toen hij weer met de smoes kwam dat de regering niets kon doen omdat ze demissionair is, hadden de boeren er genoeg van. Ze begonnen te schreeuwen en enkelen riepen de regering op af te treden. Bewakers duwden de minister naar binnen, toen boeren hem begonnen te bekogelen. Daarna keerden de boeren terug naar het ministerie van Handel in Nonthaburi, waar ze sinds donderdag bivakkeren.
Eerder die ochtend, maar dat was nog voordat de bankrun op de Government Savings Bank IGSB) bekend werd, zei Kittiratt tijdens een persconferentie dat het ministerie van Financiën met de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) samenwerkt om fondsen te vinden, zodat de boeren betaald kunnen worden.
Hij zei dat de BAAC kortlopende leningen had verworven, blijkbaar doelend op de GSB-lening. Volgens Kittiratt heeft de BAAC voldoende geld en betaalt ze sinds vorige week de boeren uit. De boeren zouden binnen zes tot acht weken hun geld kunnen verwachten.
Woensdag komen de boeren weer in actie. Boeren uit het Noordoosten voegen zich dan bij de boeren die al in Bangkok zijn. Meer dan drieduizend boeren uit het gebied zijn bezig gerechtelijke stappen tegen de regering voor te bereiden met hulp van de Lawyers Council of Thailand. 

Bankrun gaat door; premier beschuldigd van nalatigheid
19 februari – De run op de Government Savings Bank (GSB) ging ook gisteren door. De netto run bedraagt inmiddels 48 miljard baht. GSB-directeur Worawit Chailimpamontri heeft gistermiddag zijn ontslag aangeboden.
De een zijn dood is de ander zijn brood, blijkt ook in dit geval van toepassing, want drie banken, Bangkok Bank, Siam Commercial Bank en Kasikorn Bank, melden dat op maandag opvallend veel nieuwe rekeningen werden geopend en geld werd gestort.
Spaarders in met name Bangkok en het Zuiden haalden de afgelopen twee dagen hun geld weg bij de GSB uit protest tegen de interbancaire lening van de GSB aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert. Die lening werd door de BAAC aangevraagd , zogenaamd om haar liquiditeit aan te vullen, maar vermoed wordt dat het geld bestemd was om de boeren te betalen, die al maanden wachten op geld voor hun ingeleverde rijst.
Sinds oktober is slechts een handjevol boeren betaald. Eén miljoen boeren heeft nog geen satang gezien. Het budget is uitgeput, de opgekochte rijst, die moeilijk te verkopen is, stapelt zich op. De regering heeft geprobeerd bij de commerciële banken geld te lenen, maar die weigeren uit angst voor juridische complicaties. Een demissionaire regering mag geen nieuwe verplichtingen aangaan. De interbancaire lening zou een slinkse truc zijn om de wet te omzeilen.
Personeel van de GSB kwam gisteren in het zwart gekleed naar de bank en eiste het ontslag van de directeur.’Het is rot voor khun Worawit, maar ik heb ook met de bank te doen’, zei een van hen. ‘In de 20 jaar dat ik hier werk, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt. Het ontslag van Worawit is terecht. Daarmee toont hij zijn verantwoordelijkheid.’
De bankrun heeft inmiddels een tegenactie opgeroepen. Pheu Thai politici, sympathisanten en ‘business groups’ [?] legden geld in als steun aan de interbancaire lening en de boeren. Een zakenvrouw zegt vertrouwen te hebben in de stabiliteit van de GSB. Ze wil de wanhopige boeren graag helpen en wijst erop dat sommige boeren al suïcide hebben gepleegd omdat ze de stress niet meer aan konden. ‘Boeren hebben veel aan het land bijgedragen’, aldus de vrouw die haar steun beschouwt als merit-making.
Het Department of Mental Health wijst er overigens op dat niet alle (negen) suïcides dit jaar kunnen worden toegeschreven aan de vertraagde betalingen. Sommige boeren hadden al psychische problemen en kampten met schuldproblemen. De dienst heeft psychologen naar de gezinnen van de boeren gestuurd om hulp te bieden.
Oppositiepartij Democraten beschouwt de bankrun als een motie van wantrouwen tegen de regering Yingluck. ‘De regering haast zich nu om geld van de bevolking te gebruiken voor het betalen van de boeren. Het geld helpt de regering door te gaan de boeren te bedriegen.’  
Premier Yingluck in de beklaagdenbank
Er gebeurde gisteren nog meer op het rijstfront. De National Anti-Corruption Commission (NACC) besloot premier Yingluck te gaan vervolgen. Yingluck is voorzitter van het National Rice Policy Committee. Ze wordt van nalatigheid beschuldigd. De NACC heeft eerder tegen 15 personen, waaronder twee bewindslieden, beschuldigingen wegens fraude uitgebracht. Het gaat daarbij om een particuliere rijstdeal die onder het mom van een G2G-deal (government to government) zou hebben plaatsgevonden.

Voordat de NACC haar besluit bekend maakte, verdedigde Yingluck in een televisietoespraak het rijsthypotheeksysteem, omdat het ‘de boeren en de economie ten goede komt’. Ze beschuldigde anti-regerings groepen ervan de boeren te gijzelen en de regering te weerhouden het systeem effectief uit te voeren.
Dat alles speelde zich af op een dag vol geweld bij de Pan Fah brug. Zie hiervoor Breaking News van 18 februari. Zoals was aangekondigd is de politie begonnen protestlocaties te ontruimen. Bij het ministerie van Energie is dat gelukt, bij de brug slechts ten dele. Een deel van de locatie Chaeng Wattana (waar monnik Luang Pu Buddha Issara de leiding heeft) is ook ontruimd. Hier volstonden onderhandelingen.

Woensdag 19 februari
– Airports of Thailand (AoT) bevestigt staatsobligaties te kopen, maar de opbrengst daarvan zou niet bestemd zijn voor betalingen aan de de boeren, die al maanden wachten op geld voor hun ingeleverde rijst.

Als ik het bericht goed lees, is dit waar de verklaring van AoT-president Makin Petplai gisteren op neerkwam. Makin legde de verklaring af, nadat vijfhonderd personeelsledden, gekleed in zwarte rouwkleding, zich verzameld hadden in het hoofdkantoor bij luchthaven Don Mueang om te protesteren tegen de obligatieaankoop, wat een verkapte poging zou zijn de regering een handje te helpen.

Phitsanulok: Boeren collecteren voor hongerende boeren
20 februari – De nood moet wel tot tot grote hoogte zijn gestegen, want boeren uit tambon Sripirim (Phitsanulok) hebben de afgelopen twee dagen op twee markten in de stad Phitsanulok gecollecteerd om eten te kopen. 
De eerste dag haalden ze 18.000 baht op. De marktkooplui trokken graag hun portemonnee; ze vroegen dinsdag zelfs of de collectanten de volgende dag wilden terugkomen. De groep stond onder leiding van Siraprapa Kukong, die vorige maand boeren uit haar omgeving optrommelde om zich aan te sluiten bij de blokkade van de Indochina kruising in Muang.
Op woensdag controleerde de politie de collectanten om te zien of het wel echt boeren waren. Tal van kooplui jouwden de agenten uit, maar gelukkig bleef het daarbij en kwam het niet tot incidenten. De politie zei dat ze klachten had ontvangen van bewoners die het zaakje niet vertrouwden. Maar het waren toch echt boeren: dat bleek uit hun boeren creditcard en papieren die bewezen dat ze rijst hadden ingeleverd voor het hypotheeksysteem.
Siraprapa zegt dat veel boeren in haar tambon wanhopig zijn nu ze al maanden op geld wachten. Sommige gezinnen hebben zelfs geen geld om rijst te kopen voor hun dagelijkse maaltijden. Siraprapa zet zich sinds 7 februari in voor haar dorpsgenoten. Ze ontving toen een donatie van 20.000 baht, die ze omzette in 15 zakken rijst en onder de boeren in haar dorp en omliggende dorpen uitdeelde. Met de donaties die volgden, heeft ze inmiddels tweehonderd gezinnen in drie dorpen kunnen helpen. Vandaag wordt er niet gecollecteerd, maar wordt rijst gekocht voor de boeren in een vierde dorp. (Website BP, 19 februari 2014)
Ander rijstnieuws
• In een lange colonne van vijfhonderd tractoren en andere landbouwvoertuigen zijn tweeduizend boeren uit het Noorden gisteren naar Bangkok vertrokken om zich er aan te sluiten bij hun collega’s, die sinds donderdag in de hoofdstad zijn.

. Honderden boeren en honderdvijftig boerenvoertuigen voegden zich gistermiddag bij de demonstranten, die de tijdelijke werktuimte van premier Yingluck in een kantoor van Defensie belegerden. Ze kwamen vanaf het ministerie van Handel in Nonthaburi, waar ze sinds donderdag bivakkeren. Inmiddels hebben ze daar het kantoor afgegrendeld, zodat de ambtenaren niet naar binnen kunnen. Hoeveel boeren nu nog bij het ministerie van Handel zijn, vermeldt het bericht niet. Eerder meldde de krant dat een aantal boeren naar de Chaeng Wattanaweg was verkast, de protestlocatie van Luang Pu Buddha Issara.
Tweedeling in boerenprotest
Er lijkt zich een tweedeling af te tekenen in het boerenprotest: zij die alleen op betaling aandringen en zij die tevens de protestbeweging steunen. Dat laatste is koren op de molen van de regering. Zo zei premier Yingluck dinsdag in een zwaar bekritiseerde televisietoespraak dat de boeren het slachtoffer van politieke spelletjes zijn. Ze beschuldigde de protestbeweging ervan de boeren te gijzelen.
 ‘De campagnes van de protestbeweging maken het voor de regering onmogelijk om het hypotheeksysteem soepel te laten verlopen’, aldus Yingluck, die elke kritiek op het systeem wegwuifde. Iedereen heeft volgens haar schuld aan het rijstfiasco: oppositie, demonstranten, banken, de anti-corruptiecommissie, maar niet haar regering, haar broer of haarzelf. ‘Het hypotheeksysteem is de afgelopen twee jaar een succes gebleken, de doelen zijn bereikt, en het heeft gezorgd voor meer inkomen voor boeren. De grassroot economie is erdoor versterkt, evenals de economie als geheel.’
Volgens Bangkok Post columniste Sanitsuda Ekachai heeft de ‘Dear Farmers’-speech van Yingluck de anti-regeringsbeweging alleen maar meer munitie verstrekt. ‘Nu het boerenprotest zich als een vuurtje verspreidt, is het einde van Pheu Thai ondanks haar verkiezingsoverwinning nabij.’

Donderdag 20 februari
– Premier Yingluck zal zich niet in persoon bij de National Anti-Corruption Commission verweren tegen de beschuldiging van nalatigheid. De NACC wil haar daarvoor gaan vervolgen omdat Yingluck voorzitter is van het National Rice Policy Committee en in die hoedanigheid heeft nagelaten een eind te maken aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst.

Yingluck is opgeroepen om zich donderdag te verweren, maar ze laat zich door anderen vertegenwoordigen. Wanneer Yingluck formeel in staat van beschuldiging wordt gesteld, dient ze haar werkzaamheden op te schorten. Een beslissing wordt midden maart verwacht. Daarna volgt een afzettingsprocedure, maar die kan op problemen stuiten omdat de Senaat dan een quorumprobleem heeft. En dat houdt weer verband – maar nu stop ik, anders zien we door de bomen het bos niet meer. Op 30 maart vinden verkiezingen voor de helft van de Senaat plaats.
– De televisiespeech van premier Yingluck dinsdag waarin ze het hypotheeksysteem voor rijst met vuur verdedigde, was in strijd met de Kieswet, stelt kiesraadcommissaris Somchai Srisuthiyakorn. De premier overtrad met wat ze zei enkele artikelen in de Kieswet en de verkiezingsaankondiging van de Kiesraad. Oftewel: het was verkapte verkiezingspropaganda. De Kiesraad gaat met de leiding van het Public Relations Department en staats tv-kanaal 11 praten over de rol van beide tijdens de herverkiezingen van volgende week.
Somchai werd al gelijk van katoen gegeven door Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit. Yingluck als hoofd van de regering moest de kwestie [van vertraagde betalingen] aan de boeren uitleggen. De speech had niets te maken met verkiezingspropaganda. Wanneer ze niets had gezegd, zou ze het verwijt gekregen hebben zich te onttrekken aan het probleem.

5000 boeren onderweg naar luchthaven Suvarnabhumi
21 februari – Een konvooi van 700 tractoren en andere landbouwwerktuigen met 5.000 rijstboeren strijkt vanmiddag neer op het parkeerterrein voor longparkeerders van luchthaven Suvarnabhumi. Ze eisen nu eindelijk eens betaling voor de rijst die ze hebben ingeleverd – sommigen al in oktober.
De partijtop van voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft gisteravond geprobeerd het konvooi te stoppen, maar de boeren laten zich niet meer met een kluitje in het riet sturen.
Woensdag vertrokken de boeren uit Uthai Thani, Chai Nat en Nakhon Sawan. Het konvooi vorderde maar langzaam. Woensdag overnachtten ze in Sing Buri, gisteren in Bang Pa-in (Ayutthaya). Onderweg  voegden boeren uit Ang Thong en Ayutthaya zich bij hen. Vanmiddag worden ze op Suvarnabhumi verwacht.
Airports of Thailand (AoT) heeft het parkeerterrein aan de oostkant van de luchthaven ter beschikking gesteld en zorgt ook voor drinkwater. Het parkeerterrein biedt ruimte aan 1000 voertuigen. De luchthavenbeheerder vraagt de boeren Suvarnabhumi niet in het conflict te betrekken en het luchtverkeer ongemoeid te laten.
Kamnan Manus Chamnanketkorn, tambonhoofd van Pradoo Yeun (Uthai Thani), hoopt dat de stemmen van de boeren nu eens eindelijk door de regering worden gehoord. Hij benadrukt dat de boeren niet van plan zijn het vliegveld te bezetten (zoals de geelhemden in 2008), maar passagiers kunnen wel moeite hebben de luchthaven te bereiken, omdat sommige boeren wellicht de wegen ernaar toe blokkeren.
‘We zijn niet van plan passagiers lastig te vallen, de runway te blokkeren of ’s lands image te schaden. Maar ons probleem is te groot om te dragen.’ Manus kan niet zeggen hoe lang de actie gaat duren. Waarschijnlijk blijven ze er zolang de regering niet precies kan vertellen, wanneer ze betaald worden.
Het konvooi staat onder leiding van Chada Thaiseth, voormalig (coalitiepartij) Chartthaipattana parlementslid voor Uthai Thani. Chada zegt zijn belofte aan de boeren te moeten inlossen, dat hij ze naar Bangkok zou leiden, wanneer ze niet uiterlijk eind januari betaald werden voor de rijst die ze hebben ingeleverd.
Hij, evenals andere bestuursleden van Chartthaipattana, is gebeld door de partijtop van Pheu Thai met het verzoek de rally te beëindigen. ‘De regering zal de boeren elke satang betalen, maar de betalingen kunnen een beetje laat afkomen’, kreeg hij te horen. Maar die mededeling maakte geen indruk. Volgens een bron is Chada pissig omdat zijn parlementszetel tijdens de verkiezingen is afgesnoept door een Pheu Thai-kandidaat.
Ubonsak Bualuangngam, voorzitter van het centrale comité van rijstboeren in Thailand, benadrukt dat de actie van de boeren niets te maken heeft met politiek.
Wat de boeren die sinds donderdag bij het ministerie van Handel in Nonthaburi bivakkeren, van plan zijn vermeldt het artikel niet. Eerder trokken zij naar het tijdelijk kantoor van premier Yingluck in een gebouw van Defensie, maar de premier vertoonde zich niet. Wel minister Kittiratt Na-Ranong die met flessen water en voedsel werd bekogeld. Yingluck hield dinsdag een televisietoespraak waarin ze het hypotheeksysteem verdedigde. Iedereen heeft schuld aan het rijstfiasco, behalve de regering : dat was zo’n beetje de teneur van haar verhaal.
NB De andere Engelstalige krant The Nation noemt op haar website een aantal van ‘tienduizenden’ boeren en duizend tractoren.

Vrijdag 21 februari
– Airports of Thailand (AoT), de beheerder van onder andere Suvarnabhumi en Don Mueang, ziet er vanaf haar reserves te beleggen in de uit te geven staatsobligaties ter betaling van boeren. AoT-voorzitter Sita Divari bevestigt dat AoT door de regering is benaderd, maar de directie heeft besloten het verzoek af te wijzen.

Personeel van AoT, in het zwart gekleed, hield gisteren een rally voor het hoofdkantoor in het district Don Muang om tegen de voorgenomen obligatieaankoop van 37 miljard baht te protesteren. Volgens Sita is het verzoek afgewezen omdat de rente slechts 2,6 procent bedroeg terwijl AoT bij banken een rente van 3 tot 4 procent kan vangen.
Het personeel heeft de voorzitter ook gevraagd af te zien van investeringen in de Government Savings Bank en Krungthai Bank, twee banken die de regering onder druk heeft gezet om geld uit te lenen. Maar Sita kon dat niet beloven. Wanneer ze een goed aanbod doen, kan de AoT dat niet afwijzen.

Boeren uit Central Plains maken rechtsomkeert
22 februari – De boeren die onderweg waren naar Suvarnabhumi, hebben gisteren in Bang Pa-In (Ayutthaya) rechtsomkeert gemaakt, nadat de regering hen had beloofd dat ze volgende week betaald worden. Het abrupte besluit – de vijfduizend boeren waren woensdag in een konvooi van zevenhonderd landbouwvoertuigen vertrokken uit de Central Plains – kwam als een grote verrassing voor de boeren die sinds 6 februari bij het ministerie van Handel in Nonthaburi kamperen.
Kittisak Rattanawaraha, een leider van boeren uit het Noorden en Noordoosten, vermoedt dat de boeren uit de Central Plains onder druk zijn gezet om terug te keren. ‘We hebben met boeren uit Uthai Thani gesproken. Die wilden niet naar huis gaan, maar politici die hen niet in Bangkok wilden, hebben hen gedwongen.’
De boeren maakten rechtsomkeert nadat rallyleider Chada Thaiset, voormalig parlementslid van de Chartthaipattana (coalitie)partij voor Uthai Thani, had gezegd dat de regering volgende week met de uitbetalingen begint en dat alle betalingen binnen zes weken verricht worden.
Naar verluidt zou hij gesproken hebben met premier Yingluck, minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) en minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office). Volgens een bron was Yingluck korte tijd bij het gesprek, maar mochten de twee bewindslieden de hete kolen uit het vuur halen.
Sommige boeren wilden doorrijden omdat ze betwijfelden of de regering deze keer haar woord zou houden. Maar uiteindelijk sloten de gelederen zich en was het terug naar huis. Wanneer ze volgende week niet betaald krijgen, komen ze alsnog terug naar Suvarnabhumi, waar ze op het parkeerterrein voor langparkeerders mochten neerstrijken.
Pornpun Boonyaritpoonsiri, een protesterende boer uit Pichit, vraagt zich af of het besluit terug te keren een politiek spelletje is. ‘Ik heb het gevoel dat er pogingen worden gedaan om te voorkomen dat de boeren zich zouden aansluiten bij de boeren voor het ministerie van Handel.’
Aree Malison, een boer uit Chachoengsao, heeft het vermoeden dat de regering de twee groepen tegen elkaar uitspeelt.
Financiering
De website van BP maakte gisteren melding van een plan van minister Kittiratt Na-Ranong om rijstobligaties met een ‘aantrekkelijke rente’ aan burgers te gaan verkopen teneinde de boeren te kunnen betalen. Ze zouden met name verkocht worden aan kleine investeerders. Grote institutionele investeerders en overheidsbedrijven vormen niet de doelgroep. Binnen zeven tot acht weken wordt over dit plan een beslissing genomen.

In de krant van vandaag kom ik er niets over tegen. Wel meldt de bijlage Business dat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voorfinanciert, volgende week donderdag promesses tot een bedrag van 100 miljard baht wil gaan uitgeven. Ze worden voornamelijk aan overheidsbedrijven aangeboden, die een grote liquiditeit hebben. Het is echter de vraag of het ministerie van Financiën hiervoor garant wil staan.
Eerder heeft de regering enkele malen geprobeerd 130 miljard baht op te halen door de verkoop van obligaties (geen belangstellingen voor, twee veilingen mislukt), leningen bij commerciële banken (geweigerd vanwege de angst voor juridische complicaties), een interbancaire lening van de Government Savings Bank (GSB) aan de BAAC (na protesten geschrapt) en obligatieaankoop door Airports of Thailand (personeel verzet zich). De interbancaire lening heeft geleid tot een bankrun op de GSB. In enkele dagen is 56,5 miljard baht door spaarders teruggetrokken.
Ander rijstnieuws: Irak vindt kwaliteit Thaise rijst onder de maat
Irak koopt geen Thaise rijst meer totdat de kwaliteit verbetert. In de eerste helft van vorig jaar kocht het land nog rijst van Thailand, maar in de tweede helft stokten de aankopen. Thailand had 300.000 tot 400.000 ton rijst meer kunnen verkopen zonder de boycot. Nu bleef de teller in 2013 staan op 703.869 ton, 9 procent minder dan een jaar eerder.

Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, noemt het voorbeeld van Irak om aan te geven dat de exporteurs zich ernstig zorgen maken over de teruglopende kwaliteit van Thaise rijst, wanneer die opgeslagen blijft worden. Uiteindelijk zullen kopers het vertrouwen in de kwaliteit van Thaise rijst verliezen en de exportindustrie loopt daardoor schade op.
Volgens Sermsak Kuonsongtum, directeur van Chaiyaporn Rice, een grote rijstexporteur naar Irak, is er nog een tweede reden voor Iraks terugtrekking. Twijfel is gerezen aan de juistheid van het gewicht aan geleverde rijst. In voorgaande jaren werd de Thaise export naar Irak gedomineerd door één bedrijf, Siam Indica. Dat bedrijf zou nauwe banden met de regering hebben en de rijst goedkoper hebben kunnen kopen dan andere exporteurs.
Surasak Riangkrul, directeur-generaal van het Foreign Trade Department, noemt de berichten over de boycot van Irak overdreven. Ambtenaren van dat land moeten de kwestie nog bespreken met hun Thaise counterparts.
Chookiat verdedigt de kwaliteit van de rijst die door de particuliere sector wordt geleverd, want die wordt streng gecontroleerd. Het probleem betreft alleen het overheidstoezicht op de eigen rijstvoorraden.

Zaterdag 22 februari
– Namens 12.000 rijstboeren heeft de Lawyers Council of Thailand zowel een strafrechtelijke als een civielrechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Het gaat om drie verschillende groepen boeren. 1 Boeren uit Pichit die hun rijst in 2012 en 2013 hebben ingeleverd, maar niet beschikken over de juiste papieren om hun geld te claimen; 2 boeren die wachten op betalingen van 300.000 tot 1 miljoen baht per persoon; ook zij beschikken niet over de juiste papieren, en 3 boeren die over de juiste papieren beschikken, maar nog steeds in totaal 10 miljard baht moeten ontvangen.

De meeste boeren komen uit de Central Plains; de rest uit provincies in het Noordoosten en het beneden-Noorden.

Zondag 23 februari
´Mijn gok is dat de hele exercitie alleen maar een schijnvertoning was om morele steun te verlenen aan premier Yingluck. Ik heb medelijden met de echte boeren in de groep die door het ex-parlementslid zijn bedrogen´, schrijft columnist Veera Prateepchaikul in Bangkok Post. Veera doelt op het konvooi van duizenden boeren dat in landbouwvoertuigen op weg was naar Suvarnabhumi, maar vrijdag in Ayutthaya abrupt rechtsomkeert maakte.

Veera vraagt zich af waarom de boeren naar Suvarnabhumi zouden gaan en niet naar het ministerie van Handel in Nonthaburi waar boeren al bijna twee weken kamperen. Protestleider Chada Thaiset heeft daar geen verklaring voor gegeven en de boeren die hij leidde, stelden geen vragen.
Wat ook verdacht was: het konvooi werd begeleid door vijf politiewagens, die de weg vrijmaakten. Hoogst ongebruikelijk, schrijft Veera, andere groepen protesterende boeren hebben vaak te maken met pogingen hen tegen te houden of er worden kraaienpoten op de weg gestrooid.
Vrijdag vertelde Chada Yingluck ontmoet te hebben. De premier had beloofd dat de boeren volgende week hun geld zouden krijgen. Vervolgens maakte het konvooi rechtsomkeert. De vraag is echter: heeft die ontmoeting wel plaatsgevonden en waar en wanneer zou dat gebeurd zijn?
– Het idee van minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) om obligaties voor kleine beleggers uit te geven (‘Met een aantrekkelijke rente’) , is al weer door experts afgeschoten. Evenals de leningen bij de banken die de regering geprobeerd heeft te krijgen, loopt de regering daarmee het risico in strijd met de grondwet te handelen. Of beter gezegd de leiding van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), want die zou zou de obligaties uitgeven.
De regering heeft ook voorgesteld dat de BAAC promesses uitgeeft, eveneens bedoeld om geld te verkrijgen voor het uitbetalen van de boeren, die daar al maanden op wachten.
Ennoo Suesuwan, voormalig directeur van de BAAC en thans voorzitter van de Chamnian Saranaka Foundation, heeft een beter idee. Haal het geld uit de begroting die is goedgekeurd voordat het Huis van Afgevaardigden werd ontbonden. De regering kan ook ‘related budgets’ bij verschillende ministeries weghalen. Ennoo zegt dat dit niets bijzonders is, want het gebeurt al in de weken voor de afloop van het begrotingsjaar. Dan worden de resterende gelden opgemaakt.
Verder, maar dat hebben anderen ook al gezegd, moet de regering haast maken met de verkoop van de rijst. Naar schatting ligt er 17 tot 18 miljoen ton rijst in voorraad. De rijst verkopen zal niet gemakkelijk zijn, daar de voorraden zich wereldwijd opstapelen en de prijzen dalen. Bovendien beginnen sommige landen vraagtekens te zetten bij de kwaliteit van de Thaise rijst, omdat die al zo lang ligt opgeslagen en niet alle rijst onder de juiste condities wordt bewaard.
Zo’n 800.000 boeren moeten in totaal nog 114 miljard baht ontvangen. Verder hebben 1,4 miljoen boeren recht op 181 miljard baht voor de rijst die valt onder het hypotheeksysteem 2013-2014. Tot nu toe heeft de BAAC 67 miljard baht uitgekeerd.
Thawatchai Yongkittikul, secretaris-generaal van de Thai Bankers Association, is het ermee eens dat de uitgifte van obligaties op dit moment in strijd met de wet is; de regering kan het geld voor de BAAC beter uit verschillende begrotingsposten halen. Hij pleit voor een geleidelijk verkoop van rijst, waarbij onvermijdelijk verlies zal worden geleden.

Maandag 24 februari
– De president van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives moet waarschijnlijk het veld ruimen, omdat hij niet in staat is gebleken het hypotheeksysteem behoorlijk uit te voeren. De raad van bestuur zou Luck Wajananawat de laan willen uitsturen omdat hij niet naar de raad luistert en ook niet naar de minister van Financiën. De BAAC-staf ging gisteren naar het hoofdkantoor om hun baas een hart onder de riem te steken.

Het draait allemaal om de pogingen van de regering geld te vinden om de boeren, die daar al maanden op wachten, te kunnen betalen. De regering heeft de bank onder druk gezet om fondsen te vinden, maar Luck werkt niet erg mee omdat hij bevreesd is voor juridische complicaties, nu het Huis van Afgevaardigden is ontbonden en de regering demissionair is. Luck dringt er bij de regering op aan om die reden voorzichtig te opereren.
– De circa duizend boeren die voor het ministerie van Handel in Nonthaburi kamperen, gaan hun protest morgen opschroeven. Hoe precies, vermeldt de krant niet. Protestleider Luang Pu Buddha Issara heeft hen 1 miljoen baht cadeau gedaan.
– Verder was er gisteren nog een seminar van de Thai Health Promotion waarop het hypotheeksysteem ter sprake kwam. Wat daar gezegd werd, weten we zo langzamerhand wel. Een community leider uit Surin zei dat een boerengezin gemiddeld een schuld van 50.000 baht per jaar heeft, tweemaal zoveel als twee jaar geleden.

Regering blijft wanhopig op zoek naar geld voor de boeren
25 februari – Weer een tegenslag voor de regering die wanhopig op zoek is naar geld om de boeren te kunnen betalen. De raad van bestuur van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation (BAAC) weigert haar eigen liquiditeit te gebruiken om rijstboeren te betalen.
De bank wil wel promesses (promissory notes, PN) uitgeven wanneer die gedekt worden door het ministerie van Financiën. Maar een woordvoerder van Financiën verwacht niet dat er veel belangstelling voor zal bestaan. Op de eerste 20 miljard van de in totaal 80 miljard baht kan donderdag worden ingeschreven; een week later zijn ze beschikbaar. Het kabinet heeft voor deze operatie al in september toestemming gegeven, toen het nog niet demissionair was.
Volgens een bron bij Financiën ziet minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) de bui al hangen, want hij heeft de belangstelling voor de promesses gepeild bij onder andere de Islamic Bank of Thailand (niet de meest gezonde bank; ze heeft een extreem hoog percentage NPL’s), het waterleidingbedrijf van Bangkok en de Land and Houses Bank.
De raad van bestuur van de BAAC ontkent bij monde van Virat Sakjirapapong berichten dat overwogen wordt bankpresident Luck Wajananawat de laan uit te sturen, omdat hij zijn oren te weinig naar de RvB en de minister laat hangen. Gisteren trokken honderden bankmedewerkers naar het BAAC-hoofdkantoor om Luck een hart onder de riem te steken (foto). Virat zegt ook dat de bank niet haar liquiditeit gaat gebruiken om de boeren te betalen. Dat geld moet uit leningen en rijstverkopen komen.
Voor de huidige oogst (oktober tot eind deze maand) heeft de bank 62,9 miljard baht uitgekeerd voor 3,91 miljoen ton paddy. 875.900 boeren moeten nog 115 miljard baht ontvangen voor 6,7 miljoen ton ingeleverde rijst. De bank werkt aan een plan om een liefdadigheidsfonds te vormen, waarop boeren een beroep kunnen doen voor leningen tot 50.000 baht.
Secretaris-generaal Sombat Narawuttichai van het Government Pension Fund ontkent mediaberichten dat Financiën van plan is het fonds staatsobligaties in de maag te splitsen met het doel de boeren te kunnen betalen. De gelden van het GPF, bestemd voor investeringen, zijn al  grotendeels vastgelegd en de maandelijkse bijdragen van de leden ad 1 miljard baht zijn onvoldoende om het hypotheeksysteem te financieren, aldus Sombat.
Eerder heeft de regering enkele malen geprobeerd 130 miljard baht op te halen door de verkoop van obligaties (geen belangstellingen voor, twee veilingen mislukt), leningen bij commerciële banken (geweigerd vanwege de angst voor juridische complicaties), een interbancaire lening van de Government Savings Bank (GSB) aan de BAAC (na protesten geschrapt) en obligatieaankoop door Airports of Thailand (personeel verzet zich). De interbancaire lening heeft geleid tot een bankrun op de GSB. In enkele dagen is 56,5 miljard baht door spaarders teruggetrokken.
Toelichting en aanvuling van Dick van der Lugt:
Ik hoop het nieuws correct te hebben weergegeven, want ik vond het bericht in het Business-katern niet uitblinken in helderheid.
In het eerste katern kom ik het bedrag van 20 miljard baht weer tegen, maar nu zou dat geld op verzoek van het National Rice Policy Committee uit de reguliere begroting moeten komen. Dat verzoek ligt vandaag bij het kabinet. Het ministerie van Handel gaat ook toestemming aan de Kiesraad vragen. Het ministerie heeft de Kiesraad al gevraagd 712 miljoen baht aan de begroting te mogen onttrekken. Dat verzoek is al goedgekeurd door het kabinet.
Nog meer rijstnieuws
De krant meldt nog meer nieuws over de rijst ellende. Boeren in de Central Plains hebben een verzoekschrift ingediend bij de Central Administrative Court. Ze vragen de bestuursrechter het hypotheeksysteem te schrappen, omdat het een directe bedreiging vormt voor de particuliere rijsthandel. Het systeem schaadt de rijstverbouw en de handel en benadeelt de boeren omdat de regering niet in staat is hen te betalen. Naar verwachting doet de rechtbank binnen twee weken uitspraak.
Het Mental Health Department maakt zich zorgen over het welzijn van de boeren die sinds 13 februari bij het ministerie van Handel in Nonthaburi kamperen. Hulpverleners hebben er met boeren gepraat. Enkelen vertonen ernstige tekens van stress en depressie.

Woensdag 26 februari
– Tweehonderd boeren, die sinds twee weken bij het ministerie van Handel in Nonthaburi kamperen, zijn gisteren naar de ingang van de Royal Thai Air Force basis in Muang getrokken. Daar vergaderde het kabinet. De boeren waren benieuwd wat het kabinet zou beslissen over de gelden die ze nog tegoed hebben. Toen de politie de boeren verhinderden het terrein op te gaan, vond er wat duw- en trekwerk plaats. Daarbij werd één boer licht gewond.

Het kabinet besloot 20 miljard baht uit de begroting te halen (eigenlijk bij zichzelf te lenen), een bedrag dat zonder enige overdrijving een druppel op een gloeiende plaats kan worden genoemd, want 875.900 boeren wachten al maanden op 115,83 miljard baht. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives had om 47,89 miljard baht gevraagd.
De Kiesraad moet de onttrekking van de 20 miljard nog goedkeuren. De raad heeft al wel goedkeuring verleend aan een bedrag van 712 miljoen baht, maar dat is bestemd voor boeren in vijf provincies voor de hoofdoogst van het vorig seizoen (2012-2013). Let wel: dan hebben we het over de hoofdoogst die duurde van oktober 2012 tot maart 2013.
Voor de nabije toekomst heeft het kabinet zijn hoop gevestigd op de uitgifte van obligaties (duurt twee maanden) en de verkoop van rijst. Het ministerie van Handel verwacht daarmee 8 miljard baht per maand te kunnen beuren.
– De voor vandaag geplande massarally van boeren uit het Westen en de Central Plains is tot morgen uitgesteld, de dag dat premier Yingluck zich moet verweren tegen de beschuldiging van nalatigheid en plichtsverzuim.
De premier moet op het matje komen bij de National Anti-Corruption Commission die onderzoek doet naar fraude in het hypotheeksysteem. Yingluck, die voorzitter is van het National Rice Policy Committee, zou de zaken op hun beloop hebben gelaten. De krant meldde eerder dat Yingluck zich laat vertegenwoordigen.
– Roodhemdsupporters hebben gisteren de Ban Wat kruising in Nakhon Ratchasima bezet om te voorkomen dat boeren uit twintig noordoostelijke provincies de kruising zouden blokkeren, zoals aangekondigd. De boeren, die geen trek hadden in een confrontatie, hebben besloten in tambon Lalom Mai Pattana (district Chok Chai) te demonstreren. De krant schrijft niet wanneer dit gaat gebeuren.
– Dertig boeren uit het Noordoosten hebben gisteren geprotesteerd bij het Provinciehuis van Khon Kaen. De boeren zijn van plan de gouverneur een beroepsschrift te overhandigen, dat bestemd is voor de koning.
– In Ayutthaya komen morgen boeren uit zestien districten bijeen bij het Provinciehuis. Ook zij wachten met smart op geld voor hun ingeleverde rijst.

Hypotheeksysteem voor rijst: Vakbonden tegen aankoop promesses
27 februari – De uitgifte van promesses door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) lijkt hetzelfde lot beschoren te zijn als de pogingen geld te lenen bij de commerciële banken. Vandaag probeert de BAAC voor 20 miljard baht gegadigden te vinden om de boeren te kunnen betalen, maar bij het waterleidingbedrijf van Bangkok (MWA) en het landelijk elektriciteitsbedrijf hoeft de bank niet aan te kloppen.

Gisteren protesteerden vierhonderd in het zwart geklede werknemers van het MWA tegen het plan van de directie om promesses te kopen (foto homepagina). De directie haalde het direct van tafel. ‘We hebben besloten het plan te laten varen want we willen dat iedereen comfortabel werkt’, zei gouverneur Thanasak Watanathana. De MWA beschikt over een liquiditeit van 4 miljard baht en had 1 miljard baht willen gebruiken om de boeren te helpen.
Ekachai Ekharnkamon, adviseur van de MWA-vakbond, begrijpt dat de directie door politici onder druk is gezet, ‘maar MWA geld dient alleen voor interne zaken te worden gebruikt’.
Bij de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) hoefde de vakbond niet eens in actie te komen. In tegenstelling tot de MWA is Egat nog niet benaderd door het ministerie van Financiën, maar de Egat-gouverneur heeft al verklaard dat het bedrijf alleen in energie gerelateerde zaken investeert. Egat beschikt over 50 miljard baht.
Ook bij de Telephone Organisation of Thailand (TOT) waren gisteren werknemers in het zwart gekleed om de directie een uitspraak te ontlokken. Geld heeft het bedrijf niet eens, want het stevent af op een verlies van 5 miljard baht nu de omzet scherp daalt. Directeur Yongyuth Wattanasin zegt dat het het beleid van de TOT is om niet betrokken te raken in de politiek, ‘met name in een politiek meningsverschil’.
Het Public Debt Management Office (PDMO) van het ministerie van Financiën laat zich niet ontmoedigen door de negatieve geluiden, maar het verwacht wel de promesses niet te kunnen uitverkopen. Volgens een bron bij het ministerie zal de uitgifte het vertrouwen van financiële instituten in de rechtsgeldigheid van leningen aan de demissionaire regering herstellen. Het is de bedoeling dat in totaal 80 miljard baht wordt uitgevent.
Geïnteresseerde overheidsbedrijven zijn uitgenodigd om vandaag een rente-aanbod te doen. Als dat te hoog is, wijst het PDMO het af. De opbrengst van de verkoop is volgende week woensdag beschikbaar.
In totaal is de regering wanhopig op zoek naar 130 miljard baht. Zoveel is nodig om de boeren te kunnen betalen die al maanden op hun geld wachten voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem hebben ingeleverd. Alle vorige pogingen van de regering om geld te vinden, zijn mislukt. Niemand wil zijn vingers branden aan leningen die misschien in strijd met de grondwet zijn vanwege de demissionaire status van het kabinet.
Hoofdkantoor NACC door roodhemden belegerd
Tweehonderd roodhemden hebben gisteren met kettingen het hoofdkantoor van de National Anti-Corruption Commission (NACC) in Nonthaburi met kettingen afgegrendeld. Ze hebben er een geïmproviseerd podium neergezet en zeggen er te blijven totdat de commissie aftreedt.
De staatscommissie doet onderzoek naar fraude in het hypotheeksysteem en de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De roodhemden vinden dat de NACC met twee maten meet. Achter het onderzoek naar Yingluck wordt haast gezet, maar de ongeregelmatigheden onder de (vorige) regering Abhisit worden genegeerd.
Premier Yingluck is door de NACC opgeroepen om zich vandaag te verweren. Ze wordt verdacht van nalatigheid en plichtsverzuim omdat ze de zaken op hun beloop heeft gelaten. Gisteren was de premier op bezoek in het Noorden; ze weigerde te zeggen of ze komt opdagen.
Nadat de werknemers waren vertrokken en het gebouw was afgegrendeld, verbrandden de roodhemden een imitatie lijkkist met het portret van een NACC-lid. Ook werd de weg naar het kantoor geblokkeerd.
Volgens de krant zijn dinsdagavond vier legercompagnieën en een politiecompagnie op het terrein van de NACC gestationeerd om de veiligheid van Yingluck te garanderen, wanneer ze voor het verhoor verschijnt. Maar dat snap ik dan weer niet, want in de berichtgeving over de actie van de roodhemden wordt helemaal niet gerept over bewaking. Lekker duidelijk allemaal.

Vrijdag 28 februari
– De regering moet maar eens uitleggen of haar voornemen 20 miljard baht aan de begroting te onttrekken om boeren te betalen, bedoeld is haar populariteit bij het electoraat te bevorderen. Deze voorwaarde verbindt kiesraadcommissaris Somchai Srisuthiyakorn aan de (vereiste) goedkeuring van die onttrekking door de Kiesraad.

Als dat namelijk het geval is, is de greep in de staatskas in strijd met de grondwet. Ze zou ook in strijd kunnen zijn met een ander artikel, indien de onttrekking een financiële last op de volgende regering legt en dat mag ook niet nu de regering demissionair is.
De 20 miljard baht komt uit de post onvoorzien van 70 miljard baht. Het CMPO wil er 10 mijard van hebben om de oproerpolitie te kunnen betalen. Het National Budget Bureau wijst erop dat de regering beter zuinig kan zijn, want het begrotingsjaar duurt tot september 2014. Het adviseert er maximaal 20 miljard baht uit te halen voor de rijstbetalingen.
– Demonstranten en rijsttelers hebben gisteren het kantoor van de procureur-generaal (OAG) belegerd. Ze eisen van het OM dat die juridische actie tegen de regering neemt vanwege de vertraagde betalingen voor de ingeleverde rijst. De inspecteur-generaal van het OAG heeft beloofd dat klachten van boeren vandaag op de protestlocatie Chaeng Wattana in ontvangst worden genomen. Het OM kan 500 klachten per week aan.
– Rijstboeren in Muang (Lop Buri) zeggen dat ze morgen naar Bangkok marcheren om te protesteren tegen de vertraagde betalingen.
– Voor de eerste tranche promesses van 20 miljard baht, uitgegeven door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, bestond gisteren weinig belangstelling. De veiling werd daarom uitgesteld tot vandaag.
In totaal wil de bank 80 miljard baht aan promesses uitventen om de boeren te kunnen betalen, die al maanden wachten op geld voor hun rijst die ze aan de overheid hebben verkocht in het kader van het hypotheeksysteem.
Gisteren werd al bekend dat het waterleidingbedrijf van Bangkok, de Telephone Organisation of Thailand en de Electricity Generating Authority of Thailand geen promesses zullen kopen.

Zaterdag 1 maart
– De boeren die al maanden wachten op geld voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem hebben ingeleverd, krijgen hulp van het kantoor van de procureur-generaal (OAG). Het heeft hen beloofd bij het Central Administratieve Court een klacht in te dienen. Dit kregen 200 boeren uit de Central Plains gisteren te horen van Voramata Intarachumnun, secretaris van de PG. En het kantoor gaat er ook haast achter zetten: vermoedelijk woensdag stapt het al naar de rechter. Het kantoor brengt geen kosten in rekening. De regering zal worden beschuldigd van contractbreuk.

De boeren brachten donderdag een bezoek aan het kantoor. Ze zeiden de vereiste documenten al lange tijd geleden te hebben ingeleverd, maar daar was niets mee gedaan. Het kantoor zette onmiddellijk dertig stafleden aan het werk om de boeren te helpen bij het invullen van klachtenformulieren.

Maandag 3 maart
– Protestleider Luang Pu Buddha Issara trekt vandaag met demonstranten naar het kantoor van de procureur-generaal (OAG). En dat is dan de tweede keer.

Vorige week leidde hij boeren naar het OAG vanwege de vertraagde betalingen aan boeren voor hun ingeleverde rijst. Deze keer gaat het om het onderzoek van het OAG naar het hypotheeksysteem voor rijst. Maak haast met dat onderzoek, want corrupte praktijken kunnen mede de oorzaak van de achterblijvende betalingen zijn, veronderstelt de monnik, die zijn basis op de Chaeng Watthanaweg heeft.
Ondanks de verhuizing van vier andere locaties naar Lumpini, blijft zijn locatie gehandhaafd. De monnik heeft er wel in toegestemd dat wegen zijn vrijgemaakt, zodat ambtenaren aan het werk kunnen in het regeringscomplex. De locatie verdwijnt pas, zegt Issara, wanneer een nieuwe regering de garantie voor hervormingen geeft. Demonstranten hebben daarvoor blueprints gemaakt en die mogen niet in de prullenbak belanden. Issara zegt zich te willen concentreren op corruptie binnen het overheidsapparaat.
De volgende actie is een petitie aan de DSI om actie te ondernemen tegen mensen die pleiten voor afscheiding en de vorming van een eigen staat.

Dinsdag 4 maart
– Driehonderd boeren en demonstranten zijn gisteren onder leiding van Luang Pu Buddha Issara naar het kantoor van de Rekenkamer getrokken. Ze vroegen de president onderzoek te doen naar het hypotheeksysteem voor rijst en met name naar premier Yingluck en minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën), die in hoofdzaak verantwoordelijk zijn voor het programma.

Issara zei dat de groep volgende week terugkeert om te horen welke vorderingen bij dit onderzoek zijn gemaakt. ‘We hopen dat het OAG [Office of the Auditor-General ] aan onze eisen tegemoet komt.’
De groep nestelde zich twee uur voor het kantoor, maar ze mocht niet naar binnen. Drie vertegenwoordigers van het OAG namen een brief in ontvangst. ‘We zullen wel niet in staat zijn binnen zeven dagen aan het verzoek van de demonstranten te voldoen, maar we beloven dat we onze plicht niet zullen verzaken’, aldus een van hen. Vorige week is de Rekenkamer een onderzoek begonnen naar een silo in Phitsanulok waar bedorven rijst ligt opgeslagen.
Issara heeft de OAG gevraagd alle silo’s in het land te controleren. Vandaag gaat hij met boeren die nog steeds op het geld wachten voor hun ingeleverde rijst, naar de politie om aangifte te doen. Het kantoor van de procureur-generaal heeft al 200 klachten van boeren ontvangen.
– Vier roodhemdleiders die vorige maand de leiding hadden bij de blokkade van het kantoor van de National Anti-Corruption Commission in Nonthaburi, hebben zich bij de politie gemeld. Tegen hen had de provinciale rechtbank van Nonthaburi arrestatiebevelen uitgevaardigd. Een vijfde leider vertoonde zich gisteren niet. Na betaling van een borgsom van 50.000 baht mochten ze weer vertrekken.
De groep belegerde het kantoor om te protesteren tegen het onderzoek van de NACC naar de rol van premier Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. De NACC beschuldigt haar van nalatigheid omdat ze zaken (corruptie en vertraagde betalingen) op hun beloop heeft gelaten.
De roodhemden vinden dat ze recht hebben op dezelfde bescherming als de anti-regerings demonstranten. De civiele rechtbank erkende vorige maand het recht op demonstratie en verbood de autoriteiten demonstranten te verwijderen.
Alvorens zich bij de politie te melden, trokken de roodhemdleiders en supporters naar het huis van een NACC-commissaris om een eind aan het onderzoek tegen Yingluck te eisen. De groep eist ook het ontslag van een andere commissaris. Wanneer die niet binnen week aftreedt, gaat ze weer demonstreren bij het NACC-kantoor.
Hoe lang de blokkade van het kantoor uiteindelijk heeft geduurd, vermeldt het bericht niet. In een eerder bericht stond dat de roodhemden het kantoor hermetisch hadden afgesloten en een betonnen muurtje hadden gemetseld.

Woensdag 5 maart
– De boeren die sinds 6 februari kamperen bij het ministerie van Handel in Nonthaburi, blijven daar totdat alle boeren zijn betaald voor de rijst die ze hebben ingeleverd.

Van de 110 miljard baht die nog uitgekeerd moet worden, kan nu 20 miljard af, want de Kiesraad heeft de regering gisteren toestemming gegeven dit bedrag uit de begrotingspost voor noodvoorzieningen te halen. De boeren die in oktober en november rijst hebben ingeleverd, kunnen nu betaald worden. Minister Yanyong Phuangrach (Handel) zegt dat de boeren binnen een week hun geld krijgen.
De Kiesraad gaf toestemming voor de greep uit het noodfonds onder de voorwaarde dat het bedrag voor eind mei wordt teruggestort, zodat een volgende regering er niet mee belast wordt. De demissionaire regering is dan nog steeds aan de macht, verwacht de Kiesraad. Het geld moet komen uit de verkoop van rijst, door minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) geschat op 8 miljard baht per maand.
De achterstallige betalingen zijn niet het enige probleem waarover de boeren zich zorgen maken. Nieuwe crises doemen op vanwege de inzakkende prijs van rijst en mogelijke droogte tijdens het komende oogstseizoen (maart-oktober). Rawee Rungruang, leider van het Thai Farmers Network, zegt dat de demissionaire status het kabinet verhindert deze problemen effectief aan te pakken.

Donderdag 6 maart
– Rijstboeren uit drie districten in de provincie Buri Ram hebben gisteren in het provinciaal kantoor van de Lawyers Council of Thailand om hulp gevraagd. Ze willen dat de regering vervolgd gaat worden omdat ze maar niet betaald krijgen voor de rijst die ze hebben ingeleverd.

Ander rijstnieuws: Anti-regerings protestleider Taworn Senneum vraagt het OM premier Yingluck en functionarissen niet bij te staan, wanneer ze voor de rechter moeten verschijnen wegens corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. De wet biedt die mogelijkheid. De National Anti-Corruption Commission doet momenteel onderzoek naar de corruptie en de rol van Yingluck als voorzitter van het National Rice Policy Committee. Een rechtsgang ligt in het verschiet.
Maar het OM zou dan in een spagaat terechtkomen, want het heeft boeren beloofd actie te ondernemen tegen Yingluck en ministers over de uitblijvende betalingen, stelt Taworn. Het OM heeft de zaak al aanhangig gemaakt bij de Supreme Administrative Court. In die zaak eisen 22 boeren betaling van 2,7 miljoen baht schadevergoeding plus een jaarlijkse rente van 7,5 procent.

Vrijdag 7 maart
– Subsidieer boeren die er vanaf zien in het tweede oogstseizoen rijst te verbouwen. Dit voorkomt dat er nog meer rijst op de markt komt, waardoor de al zakkende marktprijs verder naar beneden gaat. Dit voorstel doet de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives nu de regering al beschikt over een gigantische rijstvoorraad, de afgelopen twee jaar opgekocht, en die maar met moeite kwijtraakt. Uniek is het voorstel niet, want zegt BAAC-president Luck Wajananawat veel landen zoals de VS en de EU geven directe subsidies aan boeren die alternatieve gewassen verbouwen.

Boeren moeten weer wachten op geld voor rijst
10 maart – Het begint zo’n beetje vast stramien te worden: vertraging van de uitbetaling van het geld voor de ingeleverde rijst waar boeren al maanden op wachten. Zelfs een relatief klein bedrag levert dagen wachttijd op.
In dit geval gaat het om de 20 miljard baht die de regering uit de post noodvoorzieningen van de begroting heeft gehaald en waarvoor de Kiesraad het groene licht heeft gegeven. Je zou denken: da’s mooi, dan kunnen de boeren vandaag blij gemaakt worden. Niet dus.
Minister Niwatthamrong Boonsongpaisarn (Handel) had dat eerder beloofd, maar zegt nu dat het Budget Bureau, het ministerie van Handel en de uitbetalende Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) zich pas vanaf vandaag met de zaak gaan bezighouden. Eerder kon niet want de Kiesraad ging vrijdag akkoord en het weekend zat ertussen. Dus moeten de desbetreffende boeren nog even op een houtje bijten.
Volgens Kittisak Rattanawaraha, boerenleider in het Noorden, vrezen de drie betrokken instanties dat de regering niet in staat zal zijn de 20 miljard baht voor eind mei terug te storten, hetgeen een voorwaarde was van de Kiesraad om akkoord te gaan. Hij zegt dat het nog twee weken kan duren voordat begonnen kan worden met uitbetaling. De BAAC heeft dit bevestigd.
De boeren die met de 20 miljard worden geholpen, komen uit de provincies Phetchabun, Uthai Thani, Prachin Buri, Ayutthaya en Chachoengsao. Ze hebben hun rijst in het seizoen 2012-2013 ingeleverd.
Overigens is het maar een druppel op een gloeiende plaat, want in totaal moet nog 130 miljard baht worden uitgekeerd. Wanneer de regering niet in staat is dit bedrag uit te keren, moet ze maar aftreden, zodat een nieuwe regering de zaak kan afronden, vindt Kittisak.
Rawee Ruangruang, leider van het Thai Farmers Network, zegt dat de boeren die bij het ministerie van Handel in Nonthaburi kamperen, hun protest gaan opvoeren om de regering onder druk te zetten met geld over te brug te komen. Ze betwijfelden al of Niwatthamrong zijn belofte had kunnen waarmaken dat vandaag met de uitbetalingen wordt begonnen. Rawee kondingt een actie op woensdag aan, maar hij geeft geen details.

Woensdag 12 maart
– ’t Is een bekende tactiek in Thailand: uitstel vragen en een procedure rekken. En dat is precies wat de advocaten doen die Yingluck bijstaan, nu ze door de National Anti-Corruption Commission (NACC) op de nek wordt gezeten.

De NACC beschuldigt haar van nalatigheid en plichtsverzuim omdat ze nagelaten heeft als voorzitter van het National Rice Policy Committee iets te doen aan de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst.
Gisteren haalden Yingluck’s advocaten het NACC-dossier op. Ze zeggen tijd nodig te hebben om het 49 pagina’s tellende dossier te bestuderen. Yingluck was door de commissie opgeroepen op 27 februari een toelichting te geven, maar die afspraak werd uitgesteld tot vrijdag. Een van de advocaten weet niet of ze komt. Wellicht heeft het advocatenteam meer informatie nodig en dan wordt opnieuw om uitstel gevraagd.
De advocaat gelooft dat Yingluck zich met gemak tegen de beschuldigingen van de NACC kan verweren. De vragen die de NACC heeft, dienen volgens hem beantwoord te worden door de ministeries van Handel en van Landbouw.
– Een groep boeren onder leiding van Rawee Rungruang, leider van het Thai Farmers Network, is gisteren naar het kantoor van de NACC getrokken als steuntje in de rug voor de commissie.
Ze trokken ook naar het kantoor van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives aan de Phahon Yothinweg. Daar stortten ze 10 ton paddy uit protest tegen de uitblijvende betalingen voor de rijst die ze hebben ingeleverd.

Donderdag 13 maart
– De boeren die al maanden wachten op betaling voor de rijst die ze hebben ingeleverd, hebben gisteren flink van zich afgebeten. Ze verstoorden een veiling van rijst en bekogelden de oproerpolitie met honderden eieren.

Het eerste incident vond plaats bij het ministerie van Handel. De boeren staken er afbeeldingen van twee ministers in brand en sloten om half twaalf, nadat ze inmiddels versterking hadden gekregen van demonstranten uit het Lumpinipark, de elektriciteit af. Als gevolg daarvan moest de veiling van 244.000 ton rijst via de Agricultural Futures Exchanges of Thailand worden afgelast. Drie bieders namen daaraan deel, aanzienlijk minder dan de zeventien in de vorige veiling.
´s Middags trokken de boeren naar het ministerie van Financiën en voerden met vrachtwagens rijst aan. Voor hek 2 van het ministerie werd 12 ton gedumpt, een symbolische hoeveelheid, want de boeren eisen 12.000 baht per ton. Omdat vanuit het ministerie niet werd gereageerd, begonnen ze eieren te gooien naar de politie die het gebouw bewaakte. Vandaag komen de boeren terug en gaan ze alle zes hekken van het complex met rijst blokkeren.
– Nog meer rijst. Premier Yingluck heeft om een uitstel van 45 dagen gevraagd om zich te kunnen voorbereiden op de beschuldiging van plichtsverzuim tegen haar wegens onregelmatigheden in het hypotheeksysteem voor rijst. De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat haar daar mogelijk voor vervolgen omdat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee de zaken op hun beloop heeft gelaten.
Yingluck is door de commissie opgeroepen vrijdag een toelichting te geven. Yingluck’s advocaten zeggen meer tjd nodig te hebben om het NACC-dossier te bestuderen. Dat hebben ze pas dinsdag ontvangen.
Minister Chalerm Yubamrung (Werkgelegenheid) doet ook weer een duit in het zakje. Hij roept de NACC op ‘fair’ te zijn, want een onrechtvaardig besluit kan een gewelddadige reactie van pro-regerings supporters uitlokken. Bovendien wordt de stabiliteit van de regering aangetast indien de commissie een beslissing neemt die ongunstig is voor Yingluck, omdat ze algemeen door de bevolking in de armen wordt gesloten.

Anti-corruptie commissie draait premier Yingluck de duimschroeven aan
14 maart – Niet 45 maar 15 dagen krijgen premier Yingluck en haar advocatenteam de gelegenheid om haar verdediging tegen de beschuldiging van nalatigheid en plichtverzuim voor te bereiden. De National Anti-Commission Commission (NACC) is streng, ze heeft geen zin lang te wachten.
Yingluck wordt er door de NACC van verdacht als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets te hebben gedaan aan de enorme verliezen die met het hypotheeksysteem voor rijst worden gemaakt, en aan de corruptie. De commissie gaat voor fraude al vijftien personen, waaronder twee voormalige bewindslieden, vervolgen. Wanneer Yingluck schuldig wordt bevonden, begint de commissie een zogeheten impeachment procedure, die tot haar gedwongen vertrek kan leiden. Ze moet dan wel met onmiddellijke ingang haar werk staken.
Gisteren kreeg Yingluck een steuntje in de rug van zo’n honderd pro-regerings demonstranten. Die kwamen bijeen voor het kantoor van de NACC en [leve de goede smaak] gooiden zakken met uitwerpselen naar de afbeelding van NACC-commissaris Vicha Mahakhun, die de gebeten hond is. Ze verbrandden ook een neplijkkist, bestemd voor Vicha. Volgens de demonstranten is de commissie erop uit de regering Yingluck ten val te brengen.
Yingluck had vorige maand al moeten verschijnen bij de NACC , maar ze liet verstek gaan. Ze is ook voor vandaag opgeroepen. De advocaten hadden om een uitstel van 45 dagen gevraagd, de commissie maakte er 15 dagen van, te rekenen vanaf vandaag.
Woensdag blokkeerden boeren het ministerie van Handel en sneden de elektriciteit af. Daardoor kon de veiling van 250.000 ton ter waarde van 3 miljard baht rijst via de Agricultural Futures Exchange of Thailand niet doorgaan.
Kittisak Ratanawaraha, een boerenleider uit Pichit en andere provincies in het Noorden, verdedigt die actie. De veiling zou de boeren geen enkel voordeel opleveren, want de rijst zou weggaan tegen een verliesgevende prijs van 6.000 baht per ton.
‘De regering probeert alleen maar tijd te rekken. De meeste boeren willen niet dat de regering aanblijft en doorgaat hen te duperen. We zullen er alles aan doen haar over te halen om af te treden en ruimte te maken voor een nieuwe regering, die de rijsttelers kan compenseren voor de schade.’
Intussen wringt de regering zich in alle bochten om geld te vinden voor de boeren van wie velen al sinds oktober wachten op geld voor de rijst die ze hebben ingeleverd. Er moet nog iets van 130 miljard baht worden uitbetaald. Maandag wordt een aantal boeren gelukkig gemaakt. Die worden betaald uit een bedrag van 20 miljard baht dat de regering leent uit de post noodvoorzieningen van de begroting.
Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democratische partij zegt dat deze noodgreep wel eens problemen kan gaan opleveren omdat de Kiesraad (die toestemming moest geven) er als voorwaarde aan heeft verbonden dat het geld uiterlijk eind mei moet zijn teruggestort.
Hypotheeksysteem is nu subsidiesysteem
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck is heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. Het leverde de boeren op korte termijn inkomsten op, waardoor ze de verkoop van hun rijst konden uitstellen.
Omdat de door de regering betaalde prijzen 40 procent boven de marktprijzen liggen, kan beter gesproken worden van een subsidiesysteem, want geen enkele boer lost de hypotheek af en verkoopt de rijst op de open markt.
De betalingsproblemen zijn ontstaan doordat de rijst, die de afgelopen twee rijstseizoenen is opgekocht, moeilijk verkoopbaar is. Rijst uit Vietnam en India is goedkoper. Die landen hebben Thailand dan ook in 2012 ingehaald als grootste rijstexporteur ter wereld.
Op de foto hebben politieagenten hun uniform uitgetrokken om voor het ministerie van Financiën de rijst weg te halen die boeren er hadden gestort uit protest tegen de uitblijvende betalingen.

Donderdag 20 maart
– Het filiaal van de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives in Nakhon Ratchasima heeft de afgelopen twee weken 10 miljoen baht weten bijeen te brengen in een campagne om de boeren te helpen die in geldnood zitten vanwege uitblijvende betalingen voor de rijst die ze hebben ingeleverd. Het geld komt uit drie bronnen: donaties, deposito’s zonder rente en deposito’s met een minimale rente van 0,63 procent. De officiële aftrap van de campagne werd gisteren gegeven.

Vrijdag 21 maart
– De boeren die al maanden op hun geld wachten voor de rijst die ze hebben ingeleverd, kunnen nog meer ellende verwachten. De rijst met een vochtigheidsgraad van 25 procent die ze in de tweede oogst verbouwen, gaat hooguit 5.000 baht per ton opbrengen. Ze kunnen fluiten naar de garantieprijs van 15.000 baht per ton omdat het hypotheeksysteem voor de tweede oogst nog niet is geactiveerd en de huidige demissionaire regering dat ook niet mag doen.

De 5.000 baht wordt genoemd door Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association. Hij heeft een weinig optimistische boodschap. Omdat de regering haast zet achter de verkoop van de rijst uit haar in twee jaar aangelegde voorraad, zodat de boeren eindelijk betaald kunnen worden, zakt de prijs. En in mei komt winter-lente oogst van Vietnam op de exportmarkt. Kopers houden momenteel hun hand op de knip omdat ze er op rekenen dat de prijs verder zal zakken.
Woensdag probeerde de regering weer 244.000 ton via de Agricultural Futures Exchange of Thailand (AFET) te verkopen. Er waren slechts zeven geïnteresseerde partijen, tegen 34 de vorige keer. De regering wil 1 miljoen ton rijst via de AFET verkopen en zo 18 miljard baht binnenhalen. Tot nu toe is slechts 389.000 ton verkocht voor 4,8 miljard baht.
Volgens een bron verkoopt de regering ook via een ‘geheim kanaal’ aan bepaalde exporteurs. Die zouden slechts 9,6 baht per kilo hoeven te betalen, veel minder dan de huidige marktprijs van 12 tot 13 baht. De prijs op de AFET bedraagt gemiddeld 11,5 baht per kilo.

Zaterdag 22 maart
– Na drie uur onderhandelen was de deal gesloten. Het Government Lottery Office (GLO) ging ermee akkoord de rijst te kopen die boeren voor de deur van het kantoor in Nonthaburi hadden gestort. In een lange optocht van tractoren, minibusjes, bussen en vrachtwagens waren de boeren met 112 ton naar het kantoor gekomen om te protesteren tegen de uitblijvende betalingen voor de rijst die ze hebben ingeleverd in het kader van het rijsthypotheeksysteem.

In eerste instantie eisten ze dat het GLO 15.000 baht per ton zou betalen, hetzelfde bedrag dat de regering hen heeft beloofd. Het werd uiteindelijk 12.000 baht, waardoor de aankoop het GLO 1,3 miljoen baht kostte.
De boeren waren in gezelschap van demonstranten onder leiding van monnik Luang Pu Buddha Issara van de protestlocatie op de Chaeng Watthanaweg gekomen. Het overeengekomen bedrag wordt per cheque overgemaakt naar de Dhamma Issara Foundation van Luang Pu. De stichting zal de boeren uitbetalen.
De monnik gaf als verklaring voor de actie dat het GLO een belangrijke dienst is die geld genereert voor de regering, dus die moet helpen rijst van boeren te kopen.

Zondag 23 maart
– De boeren die vrijdag 112 ton rijst voor het kantoor van de Government Lottery (GLO) in Nonthaburi stortten en daarmee 1,3 miljoen baht hebben losgepeuterd van het GLO, zijn door protestleider Luang Pu Buddha Issara naar huis gestuurd. Het bericht bevat geen toelichting.

– Sommige boeren in Ayutthaya, een bolwerk van voormalig regeringspartij Pheu Thai, vrezen dat het boerenprotest in Bangkok er uiteindelijk toe zal leiden dat er een eind komt aan het hypotheeksysteem voor rijst. Sinds vorige maand bivakkeren boeren bij het kantoor van het ministerie van Handel in Nonthaburi.
De desbetreffende boeren vrezen ook dat het zich voortslepende politieke conflict de betalingen voor de rijst die nu in het off-season wordt verbouwd, zullen vertragen.
Een boerin met 37 rai zegt nog steeds haar rijst te willen verkopen aan de regering omdat ze dan meer dan 10.000 baht per ton verdient, terwijl ze van molenaars slechts 5.000 baht per ton krijgt. De meeste boeren die ze kent, zijn al betaald voor hun rijst uit de hoofdoogst (oktober-maart).
Een 50-jarige boer uit Bang Pa-in vindt het maar niks, al die protesten. ‘Het is beter voor de boeren om geduldig te zijn en te wachten.’ Volgens hem kan de regering de boeren vanwege de protesten niet betalen. Deze boer is nog niet betaald. Hij moet nog 100.000 baht krijgen.

Roodhemden vallen monnik aan en belegeren kantoor corruptiecommissie
24 maart – De gemoederen moeten wel erg hoog zijn opgelopen want gisteren werd een monnik aangevallen door demonstranten van de (roodhemd) People’s Radio for Democracy Group (PDRG). De monnik had net een uitvaartdienst meegemaakt, toen hij zag dat een man door enkele demonstranten werd belaagd. Hij probeerde de zaak te sussen, waarna de vechtersbazen zich tegen hem keerden. De monnik vluchtte daarop naar een winkel in de buurt en de politie kwam tussenbeide.
Het onverkwikkelijke incident vond plaats toen vijftig supporters van de PDRG naar het kantoor van de National Anti-Corruption Commission (NACC) in Nonthaburi waren getrokken. De anti-regerings demonstranten die daar waren om de commissie een hart onder de riem te steken, zagen zich daardoor gedwongen te vertrekken.
Met een vrachtwagen en een pickup sloopten de PDRG’ers politiebarricades [geen details] en begonnen aan een blokkade van het kantoor. Het personeel verliet het gebouw; alleen politie en soldaten bleven achter om het te bewaken. De PDRG zegt er tot 31 maart te willen blijven.
Dat is de deadline voor premier Yingluck om zich te verweren tegen de beschuldiging dat ze als voorzitter van het National Rice Policy Committee niets heeft gedaan tegen de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Wanneer de NACC haar schuldig bevindt aan nalatigheid en plichtsverzuim volgt een impeachment procedure en moet ze het veld ruimen.
De PDRG wijst erop dat de NACC met twee maten meet, want andere onderzoeken schieten maar niet op. Zo onderzoekt de commissie corruptie bij de bouw van 396 politiebureaus en andere onregelmatigheden tijdens het bewind van de regering Abhisit, maar die zaken zijn nog steeds niet afgerond.
De dreigende afzetting van Yingluck was voor staatssecretaris en roodhemdleider Nattawut Saikuar aanleiding om gisteren tijdens een persconferentie de namen bekend te maken van de mensen die graag interim-minister-president zouden willen worden wanneer Yingluck moet aftreden. Hij noemde negen ‘verdachten’, waaronder legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha. Bangkok Post besteedt er een groot openingsartikel aan, maar mij ontgaat het belang van dit nieuws, dus laat ik het verder onvermeld (Zie ‘UDD names neutral PM “suspects”’). 

Donderdag 27 maart
– Wie gelooft die man nog? Hij heeft al zo vaak wat beloofd. Ik heb het over minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) die nu beweert nog eens 20 miljard baht te kunnen vinden om de boeren die al sinds oktober op het geld wachten voor hun ingeleverde rijst, te betalen. Eerder leende de regering uit de begrotingspost noodvoorzieningen 20 miljard baht. Maar dat bedrag moet wel uiterlijk mei terugvloeien, heeft de Kiesraad als beperkende voorwaarde gesteld.

Waar die extra 20 miljard baht vandaan moet kunnen, is schimmig. Kittiratt heeft daarover het kabinet dinsdag niet geïnformeerd, aldus een bron. Een andere bron lijkt dat een uiterst moeilijke opgave omdat de eerste 20 miljard baht terug moet. De meest aannemelijke geldbron zou de verkoop van de rijst uit de regeringsvoorraad zijn, maar dat lukt zeker niet op korte termijn en zoveel geld wordt daarmee niet geïncasseerd.
De regering is de boeren nog 96 miljard baht schuldig, nadat de eerste 20 miljard baht is uitbetaald. Kittiratt beweert tenminste een vijfde daarvan te kunnen ophoesten. Dat zou dan uit de markt moeten komen.
De directeur-generaal van het Fiscal Policy Office zegt met de Thai Bankers’ Association te hebben overlegd. De TBA eist een garantie van de regering dat de wijze van financieren legaal is. [Een demissionaire regering mag geen nieuwe verplichtingen aangaan.] Dan zouden ‘relevant parties’ bereid zijn ervoor te zorgen dat de boeren zo snel mogelijk betaald worden.
Een ander kanaal om geld los te peuteren is de Agricultural Futures Exchange of Thailand. Alhoewel de regering als doel heeft gesteld 1 miljoen ton rijst via de AFET te verkopen met een opbrengst van 18 miljard baht, heeft ze tot nu toe slechts 389.000 ton weten te verkopen, goed voor 4,8 miljard baht. Kopers staan niet te trappelen, want er is genoeg rijst van andere landen in de markt en de Thaise rijst is duur. (Bron: Bangkok Post, 26 maart 2014)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties