Overstromingen 2012

Zaterdag 20 oktober
– Om voorbereid te zijn op een tekort aan water gedurende het komende droge seizoen in de Central Plains en het Noordoosten heeft de Water and Flood Management Commission onder leiding van minister Plodprasop Suraswadi (die volgens een waterexpert de ballen verstand heeft van watermanagement) 7 maatregelen in petto.

Om er twee te noemen: vijf eenheden [?] waarmee wolken kunnen worden geprikkeld water af te geven, staan stand-by en de stuwen van de Pak Mun dam worden een maand eerder gesloten. Normaal staan de stuwen vier maanden open om vissen de gelegenheid te geven om te migreren.
Het Royal Irrigation Department heeft gisteren gewaarschuwd voor een watercrisis in Udon Thani. Het stuwmeer Huay Luang, het belangrijkste waterreservoir van de provincie, staat voor slechts 35 procent vol. Om schade aan gewassen en het ecosysteem te voorkomen gaat het water op rantsoen.
Ook in provincie Maha Sarakham maken de autoriteiten zich zorgen. De 10 grote reservoirs van de provincie bevatten minder dan 50 procent water. Watertrucks worden in stelling gebracht en ondergrondse waterbronnen en irrigatiekanalen worden gereinigd. Boeren is gevraagd af te zien van een tweede rijstoogst.
’s Lands grote stuwmeren staan gemiddeld voor 75 procent vol. Ze bevatten 14 miljard kubieke meter water minder dan vorig jaar. Het Bhumibol stuwmeer staat op 64 procent, Sirikit op 69 procent.

Woensdag 17 oktober
– De directeur-generaal van het Royal Irrigation Department maakt zich zorgen over de te kleine watervoorraad in vier grote stuwmeren. De landbouw in de Central Plains kan daar last van gaan krijgen. De vier bevatten 8 miljoen kubieke meter water terwijl 10 miljoen nodig is. Als gevolg daarvan is er slechts genoeg water voor 5,4 miljoen rai van de 5,9 miljoen rai landbouwgrond.

Zondag 14 oktober
– De methode om met zandzakken in rioleringen overstromingen te voorkomen, staat bekend als het poldersysteem, naar voorbeeld van Nederland. De methode vereist het gebruik van waterpompen om haar effectief te maken bij overstromingen. Ze wordt al tientallen jaren op 18 plaatsen in Bangkok toegepast, zegt Piboon Klabprasit, hoofd van de afdeling Drainage and Sewerage System Division. De zandzakken worden in december weer verwijderd.

Over de zandzakkenkwestie is de afgelopen dagen flink gebakkeleid door de gemeente en minister Plodprasop Suraswadi, voorzitter van de (regerings) Water and Flood Management Commission, maar inmiddels hebben beide de strijdbijl begraven.

Zaterdag 13 oktober
– Het is weer koek en ei tussen de gemeente Bangkok en minister Plodprasop Suraswadi, voorzitter van de (regerings) Water and Flood Management Commission. De minister die eerder de gemeente opdracht gaf de in rioleringen gelegde zandzakken binnen twee weken te verwijderen, krabbelde gisteren na een gesprek met de gemeente terug.
Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok had hem uitgelegd dat die zandzakken er tijdelijk liggen om water te blokkeren dat anders bepaalde gebieden zou overstromen. In de toekomst wil de gemeente ‘flap gates’ installeren om hetzelfde doel te bereiken. Volgens een bron had de gouverneur slechts 10 minuten nodig om Plodprasop te overtuigen.
Er resteert nog wel één vuiltje, want de gemeentepolitie heeft op eigen houtje, zonder overleg te voeren met de gemeente, met medewerking van het Corrections Department rioleringen ontstopt. Het hoofd van de politie zit er niet mee. ‘De politie heeft als taak te voorkomen dat wegen onbegaanbaar voor het verkeer worden.’ Hij zei opnieuw gedetineerden te zullen inzetten als bewoners klagen over wateroverlast.

Vrijdag 11 oktober
– De ruzie tussen de gemeente Bangkok (BMA) en de (regerings) Water and Flood Management Commission (WFMC)  gaat maar door. Vandaag praten beide met elkaar.

De kwestie draait om zandzakken die de gemeente in een riolering heeft laten plaatsen. Dat is gebeurd onder de Srinakarintara Road (en wellicht ook op andere plaatsen) om te voorkomen dat water uit een kanaal het riool instroomt zodat de weg niet onder water kan lopen.
Minister Plodprasop Suraswadi, voorzitter van de WFMC, zegt dat wat de BMA doet, technisch verkeerd is. Dinsdag beval hij de gemeente de zandzakken binnen twee weken te verwijderen, maar de gemeente is dat niet van plan omdat de rioleringen onder haar jurisdictie vallen.
Adjunct-gouverneur Wallop Suwandee legde het gisteren allemaal nog eens haarfijn uit in het radioprogramma Inside Thailand. [Technisch verhaal. Te ingewikkeld om te vermelden.]
Prompong Nopparit, woordvoerder van regeringspartij Pheu Thai, zei gisteren dat een klacht wegens nalatigheid bij de National Anti-Corruption Commission wordt ingediend, wanneer de zandzakken niet op tijd worden verwijderd.
> Honderden bewoners in de provincie Ratchaburi hebben gisteren met hun bezittingen de benen genomen, omdat het waterpeil van de rivier Mae Klong in hoog tempo steeg. Veel huizen bij de rivieroever en in laaggelegen gebieden zijn al onder water gelopen, omdat de wateruitstroom uit het Tha Muang stuwmeer in de rivier werd opgevoerd.
Hoge vloedwaterstanden verergerden de situatie nog eens en op sommige plaatsen bereikte het water hoogtes van 1 à 2 meter. Tal van boomgaarden lijken nu op vijvers. Later gisteren werd de uitstroom verminderd, waardoor het waterpeil in de rivier weer zakte. Binnen enkele dagen komt naar verwachting aan alle ellende een einde.
> Laaggelegen gebieden in de provincie Ang Thong zijn voor de derde keer dit jaar onder water gelopen. Boosdoener was water uit het Chao Praya stuwmeer in de provincie Chai Nat. Langs het Pong Peng kanaal liepen 20 huizen onder 1 meter hoog water.
> Volgens premier Yingluck hebben alleen de provincies Kanchanaburi en Prachin Buri te maken met overstromingen. Ze zei dit nadat ze een videoconferentie had gehouden met provinciale gouverneurs en ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
> Gedurende de overstromingen zijn in 11 provincies deze maand 13 personen verdronken en is 1 persoon geëlectrocuteerd. Het aantal zieken bedraagt 69.005. Aldus cijfers verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid.
> De gouverneur van Khon Kaen maakt zich zorgen over de te verwachten droogte, volgend jaar in het droge seizoen. Het Ubolrat stuwmeer staat voor slechts 45 procent vol. De afgelopen twee maanden stroomde viermaal zo weinig water het meer in als vorig jaar. Tot nu toe heeft het uitblijven van regen in de districten Si Chomphu en Chum Pae een schade van 3,7 miljoen baht veroorzaakt.
– Alhoewel zware overstromingen dit jaar zijn uitgebleven, maken Japanse investeerders zich zorgen over volgend jaar en de jaren erna. Setsuo Iuchi, president van de Japanese External Trade Organisation, riep tijdens een lunchgesprek in Bangkok de regering daarom op niet te versagen met haar anti-overstromingsmaatregelen.
Wanneer de zorgen zijn weggenomen, heeft Thailand de mogelijkheid Japanse investeerders aan te trekken die China willen verlaten vanwege het groeiende conflict over de door beide landen betwiste eilanden, zei hij. Maar die zorgen verdwijnen alleen wanneer informatie beschikbaar is over de uitvoering van de plannen op lange termijn, de financiering, overeenstemming over de plannen van experts en ministeries en het jaar van uitvoering. En die informatie dient in het Engels aan buitenlandse investeerders te worden verstrekt.
Minoru Furusawa, president van de Japanese Chamber of Commerce in Bangkok, zei dat Japanse investeerders op zoek zijn naar mogelijkheden in Asean. Thailand is in het voordeel boven andere landen zoals Myanmar omdat het een goede infrastructuur heeft. Maar onder voorwaarde dat de zorgen over overstromingen zijn weggenomen.
Tijdens de lunch probeerde Supoj Tovichakchaikul, secretaris-generaal van het Water and Flood Management Committee, die zorgen weg te nemen. Hij zei dat overstromingen in Bangkok binnen 5 jaar tot het verleden behoren, wanneer het budget van 300 miljard baht voor watermanagementprojecten, is besteed.
– Ook het Thaise bedrijfsleven roept de regering op de zaak niet op zijn beloop te laten, zoals na de overstromingen in 1995. Na dat jaar is er niets gebeurd aan watermanagement, wat vorig jaar wel is gebleken, toen tussen september en december overstromingen voor biljoenen baht schade aanrichtten.
Payungsak Chartsutipol, voorzitter van de Federation of Thai Industries (FTI), waarschuwt de regering investeringen in watermanagement niet uit te stellen of te schrappen omdat de moessons in komende jaren veel ernstiger kunnen zijn.
De FTI is in overleg met verzekeringsmaatschappijen over de hoogte van de premies. Die zijn na de overstromingen van vorig jaar sterk gestegen. Wanneer ze zo hoog blijven, is dat niet goed voor het vestigingsklimaat in Thailand, omdat het land bekend blijft staan als risicogebied.

Donderdag 11 oktober
– Bewoners die in de provincie Chachoengsao langs de Bang Pakong rivier wonen, zijn gewaarschuwd voor overstromingen als gevolg van hoge waterstanden vanaf maandag tot 21 oktober. De dagelijkse vloed tussen 5 en 10 uur ’s ochtends bemoeilijkt de waterafvoer, waardoor de rivier kan overstromen.

Inmiddels komt er verbetering in de wateroverlast in de provincies Ratchaburi en Kanchanaburi. Ambtenaren en soldaten zijn druk in de weer met hulpverlening aan bewoners en reparaties aan huizen en in Ratchaburi met reparaties aan beschadigde bruggen. Soldaten hebben voor tijdelijk gebruik bailey bruggen aangelegd.
In Saraburi zijn tien huizen ingestort toen de oever van de Pasak rivier, waarop ze gebouwd waren, inzakte.
De provincie Nakhon Ratchasima meldt dat de tropische storm Gaemi het toerisme een slag heeft toegebracht. Dertig procent van de hotelboekingen in drie districten zijn geannuleerd, resulterend in een inkomstenderving van 10 miljoen baht.

Woensdag 10 oktober
– Verschillende gebieden in Kanchanaburi en Ratchaburi zijn gisteren getroffen door overstromingen, veroorzaakt door de tot tropische depressie afgezwakte storm Gaemi. Drie districten in het centrale deel van Kanchanaburi werden hard getrofffen met één tambon waar het water een hoogte van 1 tot 2 meter bereikte. Verschillende wegen raakten onbegaanbaar en akkers werden vernield. Tal van bewoners zijn geëvacueerd.

In Ratchaburi raakten vier bruggen over de Pachi in het district Suan Phung onbegaanbaar, waardoor de bewoners afgesneden werden van de buitenwereld. Soldaten zijn er naartoe gestuurd om noodbruggen aan te leggen. Verschillende bruggen staan op het punt in te storten. (Zie pagina Overstromingen 2012)
– De plaatsing van zandzakken in het riool onder de Srinakarin Road, is een goede maatregel, zegt Pramote Maiklad, voormalig directeur-generaal van het Royal Irrigation Department. De gemeente Bangkok en de Water and Flood Management Commission (WFMC) onder voorzitterschap van minister Plodprasop Suraswadi maken daar ruzie over.
Volgens de WFMC blokkeren ze de waterafvoer, volgens de gemeente voorkomen ze dat water uit een kanaal het riool inloopt, zodat de Srinakarin Road niet onder water loopt.
Pramote zegt dat de WFMC niets begrijpt van de gemeentelijke techniek. De WFMC is een landelijke commissie en die moet zich niet tegen de activiteiten van Bangkok aanbemoeien, want dan hebben de maatregelen geen effect.
Pramote zette eerder vraagtekens achter de deskundigheid van de minister op het gebied van watermanagement. De minister heeft de gemeente bevolen de zandzakken binnen twee weken weg te halen en hij wil ook weten op welke andere plaatsen zandzakken in rioleringen liggen.

Dinsdag 9 oktober
– De weergoden waren Bangkok gisteren gunstig gezind, want er viel slechts 60 mm regen tegen 90 mm die voorspeld was. Hier en daar liepen straten onder water.

De tropische storm Gaemi, allang geen tropische storm meer, toen hij over Thailand trok, beweegt zich nu in westelijke richting naar Nakhom Pathom, Ratchaburi, Kanchanaburi en ten slotte de Andaman Zee. Van hoge golven, die minister Plodprasop Suraswadi voorspelde, is geen sprake. Naar verwachting is het weer vanaf morgen weer normaal. Niettemin blijven de autoriteiten in Bangkok tot morgen stand-by om eventuele overstromingen het hoofd te bieden.
Ander overstromingsnieuws
> Elders in het land kampen 40 districten in 9 provincies met overstromingen, meldt het Disaster Prevention and Mitigation Department.
> Royol Chitradon (Water and Flood Management Commission) zegt dat de tropische storm Phra Phiroon die zich ten oosten van de Filippijnen vormt, geen invloed op Thailand zal hebben. Eerder werd gezegd dat die rond 20 oktober Thailand zou bereiken. Niettemin hebben vissers het advies gekregen goed uit hun doppen te kijken. Kleine boten kunnen maar beter niet uitvaren vanwege hoge golven.
> Wanneer het regenseizoen aan het eind van deze maand eindigt, staan de grote stuwmeren Bhumibol en Sirikit voor 73 procent vol, verwacht het Royal Irrigation Department.
> In het Noordoosten overwegen de autoriteiten water in de stuwmeren te reserveren voor het droge seizoen omdat de regenval die Gaemi had moeten brengen, tegenviel. Verschillende gebieden in het Noordoosten kampen met droogte. Het Lam Takhong stuwmeer in Nakhon Ratchasima staat voor slechts 47 procent vol. Zonder toevoer zullen de droogteproblemen aanhouden, aldus een lokale woordvoerder.
> Marktkooplui op de populaire grensmarkt Rong Kluea in de provincie Sa Kaeo zeggen dat de verwarrende informatie over het risico van overstromingen hun nering heeft benadeeld. Klanten zouden daardoor zijn weggebleven. Een Cambodjaanse koopman zegt de afgelopen paar dagen 2.000 baht per dag minder aan omzet te hebben gedraaid. Anderen noemen percentages van 20 tot 30 procent.
Vooral minister Plodprasop Suraswadi is de gebeten hond, want hij adviseerde de bevolking thuis te blijven. Later slikte hij zijn woorden in. De kooplui hekelen ook de media die vorige maand meldden dat de markt onder water was gelopen, hetgeen bezijden de waarheid was.
Gisteren viel in Sa Keao slechts 28,6 mm regen, in Prachin Buri 11 mm en in Chachoengsao 23,6 mm. Deze drie provincies zouden een groot risico op overstromingen lopen als gevolg van Gaemi, werd eerder gezegd.
> Waarom liggen er zandzakken in de riolering van de Srinakarin Road in Bangkok, wil minister Plodprasop Suraswadi weten. Hij laat er onderzoek naar doen en heeft de gemeente bevolen ze weg te halen.
De gemeente gaf eerder als verklaring dat de zandzakken voorkomen dat water uit het Hua Mark kanaal de riolering instroomt met als gevolg dat de weg overstroomt. Plodprasop gelooft er niets van. Hij denkt dat het gedaan is om het Water and Flood Management Committee, waarvan hij voorzitter is, in diskrediet te brengen.
De zandzakken onder de Srinakarin Road werden zondag ontdekt door Jirayu Huangsap, woordvoerder van regeringspartij Pheu Thai. In september vonden gedetineerden tijdens schoonmaakwerkzaamheden 200 zandzakken in de riolering.

Maandag 8 oktober
– Tegenstrijdige informatie gisteren over de tropische storm Gaemi. Minister Plodprasop Suraswadi waarschuwde voor hoge golven van wel 4 meter in de Golf van Thailand. Maar het Meteorological Department en een rampenexpert achten dat onwaarschijnlijk omdat Gaemi is afgezwakt tot een depressie. Die bereikte gisteren de provincies Sa Kaeo, Trat en Chantaburi.

Thanawat Jarupongsakul, hoofd natuurrampenstudies van de Chulalongkorn universiteit, zegt dat de storm niet over zee zal razen. Golven in de Golf van Thailand zullen hooguit gemiddeld 30 cm meten.
Thanawat verwacht dat verschillende gebieden in het Oosten en Bangkok vanmiddag te maken krijgen met zware regenbuien. De meteo voorspelt dat het in 90 procent van Bangkok regent.
Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok zegt dat de hoofdstad nog steeds de komende dagen rekening moet houden met overstromingen. Het leger heeft 880.000 zandzakken en hulpgoederen klaarliggen.
Nadat het gistermiddag in de provincie Sa Kaeo was gaan regenen, begonnen bewoners zandzakken aan te slepen en betonnen muurtjes op te trekken.
Naar het district Aranyaprathet, dat vorige maand door overstromingen werd getroffen, zijn 6.000 zandzakken aangevoerd. In geval van nood worden ze aan de bewoners uitgedeeld.
De provincies in de Central Plains, zoals Ayutthaya en Suphan Buri, hoeven niet te vrezen voor overstromingen, zegt Anond Snidvongs, assistent-secretaris-generaal van de Water and Flood Management Commission.
– Wie het in zijn hoofd haalt om de zandzakken weg te halen uit de riolering van de Srinakarin Road wordt door de gemeente Bangkok bij de politie aangegeven. De zandzakken liggen er om te voorkomen dat water uit het Hua Mak kanaal de riolering instroomt als gevolg waarvan de Srinakarin weg onder water loopt.

Zondag 7 oktober
– De tropische storm Gaemi arriveert vandaag als depressie in de grensprovincie Sa Keao en trekt morgen als lage-drukgebied verder over Chanthaburi, Rayong, Chon Buri en Bangkok met stortbuien van meer dan 100 mm.

De industrieterreinen in Bangkok en het Oosten zijn gewaarschuwd voor zware regen en harde wind. De waarschuwing geldt voor terreinen als Wellgrow in de provincie Chachoengsao, fabrieken op Ban Pho, in Chachoengsao, Lat Krabang (Bangkok) en voor industrieterrein Amata Nakorn (Chon Buri). Ambtenaren van het ministerie van Industrie gingen gisteren een kijkje nemen op Ban Pho en Bangplee (Samut Prakan). Bangplee begint volgende maand met de constructie van een permanente dijk. Die komt naar verwachting in juni klaar.
Bangkok heeft 400 waterpropellers in gereedheid gebracht om de waterstroom in khlongs te versnellen. Een commandocentrum is ingericht om snel te kunnen reageren op mogelijke overstromingen op 10 kritieke plaatsen in de stad.
Ernstige droogte in het Noordoosten
Terwijl de bewoners van Bangkok voor overstromingen vrezen, bidden boeren in het Noordoosten om regen. Verschillende provincies in dat deel van Thailand kampen met een ernstige droogte en die kan in Ubon Ratchatani en omliggende provincies tot het eind van het jaar duren, wanneer Gaemi niet te hulp schiet.
De provincies Buri Ram, Si Sa Ket en Surin kampen ook met een gebrek aan drinkwater. De 13 waterreservoirs in Buri Ram staan gemiddeld voor 63 procent vol. Vorig jaar liep de stad Buri Ram onder water. Het bereikte toen een hoogte van 1,4 meter.
Het waterreservoir Lam Pao in Kalasin, een van de belangrijkste waterbronnen in het Noordoosten, staat voor 24 procent vol. Het water in de Mun rivier staat 3,14 meter onder de oevers, de Chi rivier 3,82 meter. Het grote reservoir Lam Ta Kong in Nakon Ratchasima staat voor slechts 45 procent vol.
Een boer in Ubon Ratchatani zegt al 30 procent van zijn rijstoogst te zijn kwijtgeraakt. Een boer in Yasothon zegt dat het er al drie maanden niet heeft geregend. Zij is de helft van haar rijstoogst kwijt.

Zaterdag 6 oktober
– Dat moet goed gaan. Premier Yingluck herself neemt de leiding bij de hulpverlening en ze houdt  ‘around the clock’ contact met de gouverneurs van de provincies die geteisterd gaan worden door de aanstormende tropische storm Gaemi. Het Department of Disaster Prevention and Mitigation heeft van haar de opdracht gekregen een commandocentrum in te richten, dat 24 uur per etmaal standby is.

Gisteravond bereikte Gaemi Vietnam ten zuiden van Da Nang. Van daar trekt de stoute jongen morgen het Oosten van Thailand binnen, het beneden-Noorden en het noordelijk deel van het Zuiden. Het Meteorological Department verwacht dat de tropische storm in Thailand tegen die tijd is afgezwakt tot een depressie. Thailand krijgt er alleen zondag mee te maken, maandag is Myanmar aan de beurt.
De gemeente Bangkok heeft stuwen opengezet om water uit omliggende provincies te ontvangen, maar dit gebeurt op een beperkte basis om de hoofdstad te beschermen. De directeur Disaster Relief verwacht dat zware regenval gedurende vier tot vijf uur voor ernstige wateroverlast zal zorgen. In khlongs liggen tachtig boten klaar om de waterstroom te versnellen en militaire terreinen zijn beschikbaar als wateropslaggebied.
Minister Plodprasop Suraswadi verwacht dat er minder regen valt dan voorspeld en hij kan het weten als minister van Science and Technology.

Vrijdag 5 oktober
– Bangkok bereidt zich voor op de regen, die de tropische storm Gaemi de komende dagen in petto heeft voor de hoofdstad. Stuwen in de khlongs zijn opengedraaid om de afvoer van water te versnellen, zodat ze dadelijk voldoende water kunnen opvangen.
De gemeente heeft 95 noodeenheden, bekend als BEST (Bangkok Emergency Service Team), klaarstaan om mensen in nood te helpen. Ook worden 5 miljoen zandzakken gevuld. De gemeente heeft al meer waterpompen geïnstalleerd en in sommige khlongs liggen boten klaar om de waterstroom te versnellen.
Adisak Khantee, adjunct-directeur van het Royal Irrigation Department, zegt dat in de meest kwetsbare wijken waterpompen zullen worden geïnstalleerd. [Is dit een voorbeeld van een perfecte samenwerking tussen de gemeente en de RID, of werken beide vrolijk langs elkaar heen?]
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voedselvoorraden aangelegd en communicatieapparatuur in gereedheid gebracht. Het ministerie waarschuwt de bewoners in gebieden die het risico lopen te overstromen en houdt daar al evacuatieoefeningen.
Het leger staat standby om te helpen met vervoer en om verkeersproblemen op te lossen. [Is dat laatste niet de taak van de verkeerspolitie?] Militaire terreinen van de 2nd Cavalry Division en het 1st en 11th Infantry Regiment zijn beschikbaar als wateropslaggebied.
Op de industrieterreinen in het oosten en westen van Bangkok houden werknemers de situatie buiten de vloedwallen en in de omgeving nauwkeurig in de gaten. Lat Krabang in het oosten is een zorgenkindje, want dat industrieterrein wordt slechts beschermd door een aarden dijk, die het al een keer heeft begeven.
De industrieterreinen in Ayuttthaya lopen geen gevaar omdat de aanleg van dijken inmiddels klaar is.
De Pruksa wijk in de provincie Chachoengsao staat al een week onder water, nadat de Khlong Prawet Buri Rom was overstroomd.
– Op verzoek van regeringspartij Pheu Thai gaat het Department of Special Investigation (DSI) onderzoek doen naar mogelijke corruptie bij de aanleg van de drainagetunnels in Bangkok. De hoofdstad telt zeven tunnels waardoor water naar de Chao Praya rivier en de Golf van Thailand wordt afgevoerd, maar volgens Nopparit Prompan, woordvoerder van Pheu Thai, functioneren sommige tunnels niet en zijn ze ook niet getest.
Pheu Thai heeft ook twijfels over het onderhoud van de rioleringen in de hoofdstad. De partij baseert zich op uitspraken van de commissaris van politie en het Corrections Department dat de meeste rioleringen die een schoonmaakbeurt hadden moeten krijgen, niet schoongemaakt zijn. Politieagenten en gedetineerden ontdekten dat, toen ze onlangs werden ingezet om rioleringen te ontstoppen. Gouverneur Sukhumbhand Paribatra is niet gelukkig met de actie van Pheu Thai en de DSI.

Donderdag 4 oktober
– Na de tropische storm Gaemi die dit weekend delen van Thailand teistert, komt er op 20 oktober een tweede aan met de Thaise naam Phrapiroon. Die zal ongeveer hetzelfde gebied bereiken als Gaemi: het zuidelijk deel van het Noordoosten, Oosten, Central Plains en het noordelijk deel van het Zuiden.

Somsak Khaosuwan, directeur van het National Disaster Warning Centre, verwacht dat de tweede storm afgezwakt zal zijn naar een depressie of lagedrukgebied wanneer die Thailand bereikt. Er zullen dan verspreid regenbuien vallen, maar niet niet zo erg als vorige maand.
Ander overstromingsnieuws
> Ter voorbereiding op de te verwachten bakken water dit weekend is het Royal Irrigation Department begonnen per dag 44 miljoen kubieke meter water, die in de plains ten oosten van de Chao Praya staat, versneld af te voeren. Aan de westkant wordt 33 miljoen kubieke meter water per dag afgevoerd naar de rivier.
> Uit het Pasak Jolasid stuwmeer, dat naar verwachting dit weekend veel water krijgt te verstouwen, is de wateruitstroom vergroot. Het stuwmeer staat nu voor 83 procent vol. De andere twee grote stuwmeren, Bhumibol en Sirikit, staan voor 60 procent vol, dus daar kan nog een hele slok water bij.
> Bangkok en omliggende provincies bereiden zich op dit natte weekend voor door in versneld tempo water te draineren naar de Chao Praya rivier.
> Woongebieden langs rivieren in het beneden-Noordoosten, Central Plains en Bangkok zijn gewaarschuwd voor overstromingen, vanaf vandaag tot maandag.
> Uit reservoirs aan de oostkant van Bangkok in Lat Krabang, Nong Chok en Min Buri, plus enkele delen van buurprovincie Chachoengsao wordt versneld water afgevoerd. Vooral de oostkant van Bangkok zal hard getroffen worden door stoute jongen Gaemi.
> Updates van de situatie in Bangkok worden elk half uur ge-upload op htttp://dds.bangkok.go.th.
> Het leger treft voorbereiding voor het gebruik van terreinen van de 2nd Cavalry Division in Sanam Pao als wateropslaggebied.
> Academici van de Chulalongkorn universiteit zeggen dat 11 gebieden in Bangkok dit weekend kans lopen te overstromen, maar het water zal niet hoger dan 20 cm komen.
> Slechts de helft van de werken in Bangkok, waarvoor de regering 20 miljard baht heeft uitgetrokken, is uitgevoerd. Dit zegt Sucharit Koontanakulvong, verbonden aan de afdeling waterbeheer van de Chulalongkorn universiteit. Het geld is bestemd voor verbetering van het stedelijk drainagesysteem en het inrichten van wateropslaggebieden.  

Woensdag 3 oktober
– De wateruitstroom uit de stuwmeren Pasak Jolasid, Bhumibol en Sirikit wordt vergroot om voorbereid te zijn op de regen van vrijdag tot maandag, waar de tropische storm Gaemi voor zorgt. Die ligt momenteel 750 kilometer ten oosten van Danang (Vietnam) en raast met windsnelheden van 65 kilometer per uur.

Het Noordoosten, Oosten en de Central Plains krijgen te maken met de storm. Zware regens worden verwacht in Bangkok en de provincie Pathum Thani, ten noorden van de hoofdstad. Zware regenval in de Central Plains zorgt voor een verhoging van het waterpeil in het Pasak Jolasid stuwmeer, dat maandag al voor 79 procent vol was. Het Bhumibol stuwmeer staat op 60 procent en Sirikit op 67 procent.
In Bangkok bestaat de kans dat de wijken langs de Khlong Thawi Watthana in het westen onder water lopen. Om de waterafvoer ten oosten van de hoofdstad te verbeteren, wordt de stuw in de Khlong Saen Saep-Min Buri bij de Pracha Ruamchai intersection wat verder opengezet. In het district Min Buri overstromen wellicht  13 buurten, die buiten de vloedwallen van de stad liggen. Het Royal Irrigation Department brengt 665 waterpompen in gereedheid.

Dinsdag 2 oktober
– Een tropische storm die zich momenteel boven de Chinese Zee vormt, zorgt dit weekend voor zware regens in het Noordoosten, de Central Plains en Bangkok.

Verwacht wordt dat in de hoofdstad 90 mm regen valt waardoor weer tal van straten zullen overstromen. [Ik neem aan 90 mm in één dag.] De meeste straten zijn binnen een uur droog, maar op 206 plaatsen kan dat twee tot drie uur duren. [In eerdere berichten staat 21 plaatsen. Misschien weer zo’n befaamde rekenfout van Bangkok Post?] Tot het weekend blijft het droog wat de autoriteiten in de gelegenheid stelt zich voor te bereiden.
In de binnenstad van Bangkok is het waterpeil van de Khlong Lat Phrao en Saen Saep verlaagd. Kwetsbare gebieden zijn de buitendistricten van Khlong Sam Wa, Min Buri, Nong Chok en Lat Krabang omdat die buiten de vloedwallen van de stad liggen.
Royol Chitradon, directeur van het Hydro and Agro Informatics Institute, heeft enkele khlongs geïnspecteerd. Ze moeten volgens hem met ‘waterduwers’ worden uitgerust om de stroomsnelheid te verhogen en ze moeten uitgebaggerd worden.
De provincies die getroffen worden, liggen ten zuiden van verschillende dammen, dus de bevolking hoeft zich daar niet voor te bereiden op grote overstromingen. Het waterpeil in de Chao Praya in de provincies Ayutthaya en Nakhon Sawan is teruggebracht naar twee tot vier meter onder de rivierdijken zodat de rivier een extra waterstroom kan opvangen.

Maandag 1 oktober
– Zandzakken, stukken beton, plastic flessen en stenen zijn in de rioleringen van Min Buri en Chatuchak in Bangkok gevonden en dat vindt oppositiepartij Democraten verdacht.

Wordt er een poging gedaan het gemeentebestuur van Bangkok, dat gedomineerd wordt door de Democraten, in een kwaad daglicht te stellen?, vraagt de partij zich af.
‘Het is duidelijk dat Pheu Thai [de regeringspartij] iets in zijn schild voert’, zegt woordvoerder Nat Bantadtan van de Democraten. ‘Ze heeft beloofd dat Bangkok gespaard zou blijven van overstromingen, dus probeert ze de zaak te politiseren en het gemeentebestuur de schuld te geven.’
De zandzakken en andere rommel zijn vorige week gevonden bij schoonmaakwerkzaamheden door gedetineerden. Ze zouden verklaren waarom Bangkok na zware regens op tal van plaatsen is overstroomd. Voor Pheu Thai is dit aanleiding het Department of Special Investigation te vragen onderzoek te doen naar de besteding van anti-overstromingenfondsen. De partij heeft het gemeentebestuur al beschuldigd van corruptie.
Pheu Thai is van plan de wateroverlast uit te spelen tijdens de strijd om de opvolging van gouverneur Sukhumbhand Paribatra, een Democraat. Om een Pheu Thai-man in januari op zijn stoel te krijgen, zijn 1,2 miljoen stemmen nodig. De Pheu Thai-achterban in de stad wordt geschat op 600.000 en die van de Democraten op 800.000 tot 900.000.
Sukhumbhand vindt de kritiek op het gemeentebestuur niet terecht. Er viel in korte tijd veel meer regen dan de riolering aankan, zegt hij. ‘De wateroverlast in Bangkok duurt één à twee uur. Daarvoor worden we overladen met kritiek. De overstromingen in de provincies duren dagen en daar zegt niemand wat over.’
– De ingezakte aarden dijk rond industrieterrein Lat Krabang in Bangkok is zondag gerepareerd. Zaterdagavond begaf de dijk het, volgens minister Plodprasop Suraswadi, omdat die te oud was. Door een gat van circa 5 meter stroomde water uit de Khlong Taeng Mo het industrieterrein op.  Inmiddels is ook het water weggepompt. Verapong Chaiperm, gouverneur van de Industrial Estate Authority of Thailand belooft dat de aarden dijk vervangen zal worden door een betonnen.
De Royal Irrigation Department is begonnen het waterpeil in boosdoener Khlong Taeng Mo en de nabijgelegen Khlong Bueng Bua te verlagen.
– Het Disaster Prevention and Mitigation Department maakte gisteren bekend dat delen van 10 provincies onder water staan. 179.074 personen in 1.615 dorpen zijn gedupeerd. De situatie in Ratchaburi, Satun, Surat Thani, Phangnga en Ranong is weer normaal.

Zondag 30 september
Geen nieuws

Zaterdag 29 september
– De waterafvoer uit de stuwmeren in het Noorden wordt verminderd om de hoofdstad, die te maken krijgt met zware regenbuien, te ontlasten. Daardoor stroomt er minder water door de Chao Praya en de Tha Chin. Langs de Chao Praya in de provincie Chai Nat wordt een groot gebied met rijstvelden klaargemaakt om water op te vangen mocht de nood aan de man komen.

Enkele stuwen ten noorden van Bangkok zijn gesloten om te voorkomen dat meer water naar de oostkant van de hoofdstad stroomt. Aan de westkant wordt het waterpeil in de Tha Chin verlaagd door het om te leiden naar de Suphan Buri en de Noi rivier. Daardoor worden drie belangrijke kanalen in de stad ontlast.
Volgens weersvoorspellingen beukt de regen tot de derde week van oktober in Bangkok. Gisterochtend was er 32 plaatsen sprake van wateroverlast. Wijken die langs kanalen liggen, moeten rekening houden met overstromingen, zegt het gemeentelijk Department of Drainage and Sewerage.
In de provincie Pathum Thani liep de laaggelegen wijk White House onder water. De afvoer van water wordt bemoeilijkt omdat dynamo’s en accu’s van waterpompen zijn gestolen.
Upcountry zijn 30.000 patiënten in 14 provincies met overstromingen behandeld aan griep en voetschimmel.

Vrijdag 28 september
– Tot de derde week van oktober krijgt Bangkok zware regens voor zijn kiezen. Boosdoener is een moessontrog die blijft hangen boven het zuidelijk deel van de Central Plains, het Oosten en het noordelijk deel van het Zuiden.

Deze maand alleen al kreeg Bangkok 721 mm regen te verstouwen, waarmee het record van 20 jaar geleden, 679,2 mm, is gebroken. De sterke toename van de regenval brengt het totaal van regenval in Bangkok op 157 cm, ruim boven het jaarlijks gemiddelde van 150 cm.
De situatie roept zorgen op omdat de rioleringen in Bangkok niet berekend zijn op de enorme hoeveelheid regenwater die in korte tijd valt en het waterniveau in het Pasak Jolasid stuwmeer in Lop Buri en Saraburi, dat nu voor 67 procent vol staat. Het regenwater in Bangkok’s rioleringen stroomt te langzaam naar kanalen en ondergrondse tunnels. En op sommige plaatsen zijn de rioleringen verstopt, erkent gemeentewoordvoerder Wasan Meewong.
In het Zuiden hebben zware regens overstromingen veroorzaakt in vier districten in de provincie Phangnga. Huizen, een brug en akkers werden vernield. Twee districten in de provincie Ranong werden eveneens getroffen.

Donderdag 27 september
> De politie staat stand-by om hulp te bieden wanneer Bangkok de komende dagen op 21 plaatsen overstroomt. Tot het eind van het weekend worden zware regenbuien verwacht. Vooral de bewoners in de lagergelegen wijken kunnen natte voeten verwachten.

Automobilisten is geadviseerd de Pracha Rat Bamphen Road en een deel van de Ratchadaphisek Road in Huai Khwang te vermijden omdat de riolering daar inadequaat is. De politie in Huai Khwang heeft de opdracht gekregen de verstopte rioleringen te ontstoppen en pompen in gereedheid te brengen.
Dinsdag om 14 uur liepen dertig wegen in Bangkok onder water als gevolg van de zware regen. Om 17.30 uur hadden werkploegen kans gezien de wegen weer berijdbaar te maken. Er viel die middag in één uur 138 mm water, aanzienlijk meer dan de 60 mm die de meeste rioleringen aankunnen. Daar bovenop kwam nog eens de vloed om 17 uur, waardoor de afvoer via de Chao Praya werd vertraagd.
> Op het toeristeneiland Phuket veroorzaakten zware regens dinsdagnacht overstromingen. Op sommige wegen in de stad Patong bereikte het water een hoogte van 50 cm tot 1 meter.
In de stad Nakhon Phuket steeg het waterpeil in het Bang Yai kanaal. Bewoners en winkeliers aan de Thaland Road sleepten zandzakken aan uit angst dat het kanaal bij hoogwater zou overstromen.
> In Chiang Mai werd dinsdagavond in Ban Pian Kong een brug vernield door een waterstroom vanuit het Doi Fa Phahom Pok National Park. De bewoners zochten ijlings een veilig heenkomen. Gisteren keerden ze weer terug.
> In Phitsanulok blokkeerde een aardverschuiving een deel van de Nakhon Thai-Dan Sai Road. Het kostte twee uur om de weg weer begaanbaar te maken. Omdat dit regelmatig op deze weg gebeurt, hebben de autoriteiten de regering om maatregelen gevraagd. De weg leidt naar het Phu Rua National Park in de provincie Loei, dat een belangrijke toeristische trekpleister is.

Woensdag 26 september
> Water uit het Noorden bereikte gisteren een recordhoogte in het district Bang Rakam (Phitsanulok) en begon de provincie Phichit in te stromen. Bang Rakam liep op 9 september onder water en zal nog zeker 40 dagen onder water blijven staan. In de districten Phrom Phiram en Muang Phitsanulok begint het water te zakken. De Yom rivier in Bang Rakam stond gisteren negen meter boven gemiddeld zeeniveau. Nog steeds wordt water uit de Yom afgevoerd naar de Nan rivier.

> In vier districten van de provincie Phichit trad de Yom buiten haar oevers. Twintig dorpen liepen onder water en verbindingswegen raakten onbegaanbaar. Zo’n 2.800 gezinnen zijn gedupeerd en 4.870 rai aan rijstvelden is vernield.
> Het Sirikit stuwmeer in de rivier Nan staat nu voor 66 procent vol. In dezelfde rivier staat het Khwai Noi stuwmeer voor 65 procent vol. Het meer zal worden gevuld tot 80 procent om voldoende water voor het droge seizoen in voorraad te hebben.
> Overstromingen in de provincie Lamphun hebben eigendommen in zeven districten beschadigd; 40.000 personen zijn getroffen.
> In de oostelijke provincie Prachin Buri staan nog steeds twee districten onder water. Dat water komt uit de provincie Sa Kaeo.
> Zware regenbuien worden verwacht aan de oost- en westkant van de zuidelijke regio.

Dinsdag 25 september
– Bangkok loopt tussen zaterdag en 2 oktober een grote kans te overstromen als gevolg van langdurige moessonregens en een storm, die zich momenteel boven Taiwan vormt. Het rioleringsstelsel van de hoofdstad is daar niet op berekend.

Deze pessimistische voorspelling doet Thanawat Charupongsakul, expert rampen en geografie aan de Chulalongkorn universiteit. Hij wijst erop dat de stad tot nu toe niet voldoende water uit de kanalen heeft afgevoerd, zoals in 2006 is gebeurd. In dat jaar hadden de kanalen voldoende capaciteit om het water op te vangen. ‘En om het nog erger te maken, blijft het gemeentebestuur over het watermanagement kibbelen met de regering.’
Thanawat maakt zich nog het meest zorgen over de maand oktober omdat het waterpeil in de Chao Praya dan stijgt als gevolg van water uit het Noorden en hoge vloedstanden, die de waterafvoer bemoeilijken. Volgens Thanawat is de enige oplossing het rigoreus verlagen van de waterstand in de kanalen tot er bijna geen water meer in staat.
Ander overstromingsnieuws
>
Wasan Meewong, woordvoerder van de gemeente Bangkok, kritiseerde gisteren de recente schoonmaak van rioleringen op negen lokaties door gedetineerden. Dit gebeurde op verzoek van de Traffic Police Division nadat premier Yingluck zich zorgen had gemaakt over verstopte rioleringen. ‘We verwelkomen de hulp, maar die rioleringen zijn al begin dit jaar schoongemaakt. De politie kan zich beter bezighouden met misdaad en verkeer.’

> Chadchart Sitthipan, vice-minister van Transport, heeft Defensie gevraagd de compound van de Tweede Cavaleriedivisie in Din Daeng (Bangkok) en het Dhupateme-stadion van de luchtmacht in Don Muang te mogen gebruiken als wateropslaggebied.
> De wateroverlast in Prachin Buri is toegenomen als gevolg van water uit het Khao Yai National Park en de provincie Sa Kaeo. In de districten Kabin Buri en Si Maha Phot richtte het water forse schade aan. Meer dan 34.000 rai aan rijstvelden en akkers is vernield. Boeren in Kabin Buri zouden hun cassave in water van 2 meter oogsten. Drieduizend dorpelingen zijn gedupeerd.
> De Bhumibol en Sirikit stuwmeren staan voor 61 procent vol, aldus de directeur van National Water and Flood Management Policy.
> De Yom rivier is in Phitsanulok op één stuk buiten haar oevers getreden met grote schade tot gevolg in het laaggelegen district Bang Rakam. De dorpelingen klagen dat de autoriteiten te traag reageren. Vorig jaar stond het gebied vier maanden onder water. Een bewoonster verwacht dat de overlast dit jaar twee maanden duurt.
> De autoriteiten blijven het waterpeil van de Yom verlagen door een deel van het water om te geleiden naar de rivier Nan in Uttaradit.

Maandag 24 september
– Minister Plodprasop Suraswadi (Science and Technology) heeft tijdens een bezoek aan de provincie Sukhothai, waarvan delen zijn overstroomd, andermaal bevestigd dat de regering de bouw van de (controversiële) Kaeng Sua Ten dam en andere dammen in de Yom rivier steunt. De Yom is de enige nog damloze grote rivier in Thailand. De overstromingen in Sukhothai zijn volgens hem het gevolg van de onbeheersbare waterstroom in de Yom

Zondag 23 september
> De Yom rivier in het district Bang Rakam (Phitsunalok) is zaterdag buiten haar oevers getreden, waardoor de stad Bang Rakam en het dorp Ban Wang Klum onder water zijn gelopen. Het water bereikte er een hoogte van 50 cm. Circa 50.000 rai boerenland is ondergelopen. Honderden dorpelingen moesten in allerijl hun bezittingen en vee in veiligheid brengen. Op de hoger gelegen Phitsunalok-Bang Rakam Road zetten ze tenten op om de nacht door te brengen.

Het waterpeil in de Yom stijgt al sinds woensdag. Het Phitsanulok Irrigation Project heeft de waterafvoer naar de Nan rivier vergroot. Volgens de directeur is de hoeveelheid water in de stad niet groter dan vorig jaar.
> In de provincies Sa Kaeo en Prachin Buri begint het water te zakken, nadat gisteren een eind kwam aan de regen. Vijf districten in Sa Kaeo en vijf districten in Prachin Burin begonnen onder water te lopen na aanhoudende zware regenbuien die dinsdag waren begonnen.
> Het Disaster Prevention and Mitigation Department meldt dat dit jaar 14 provincies zijn getroffen door overstromingen. Bijna 70.000 personen zijn daardoor gedupeerd.
> In Bangkok hebben zaterdag 400 gedetineerden rioleringen ontstopt, onder andere op Sukhumvit, Si Ayutthaya en Phahon Yothin.
> Het Royal Irrigation Department heeft toegezegd in het oosten van Bangkok meer waterpompen te installeren om de afvoer van water naar de Golf van Thailand te versnellen. De gemeente Bangkok besprak gisteren de situatie met Irrigation. De hoofdstad wordt al dagen getroffen door zware regens.

Zaterdag 22 december
Geen nieuws

Vrijdag 21 december
Afval en zand in rioleringen waren dinsdag de boosdoener van talrijke overstromingen na de zware regenbui van die middag in Bangkok. Dat is ontdekt tijdens een schoonmaakoperatie, uitgevoerd door gedetineerden van de Pathum Thani provinciale gevangenis.

Gisteren namen ze 7 kilometer rioolbuis van Khlong San Sen bij het Victory Monument naar Khlong Bang Sue onderhanden. De Corrections Department treft voorbereidingen om de komende 60 dagen duizend gedetineerden in te zetten om rioleringen te ontstoppen.
In een gesprek met parlementsleden van regeringspartij Pheu Thai zei gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok gisteren dat de hemelwaterafvoer vertraging oploopt wanneer meer dan 60 mm regen per uur valt. Dinsdag viel 100 mm met als gevolg ernstige wateroverlast op 23 plaatsen in Bangkok.
In het parlement speelden parlementsleden van de regerings- en oppositiepartij gisteren een spelletje zwartepieten over de vraag wie verantwoordelijk is voor de wateroverlast. Pheu Thai had kritiek op de gemeente Bangkok (een Democraten bolwerk) en de Democraten hadden kritiek op de regering vanwege de overstromingen elders in het land. ‘Provincies zijn overstroomd ondanks de grote sommen geld die de regering ter beschikking heeft gesteld voor maatregelen in Sukhothai, Ang Thong en Ayutthaya’, aldus Democrate Sathit Wongnongtoey.

Donderdag 20 september
De gemeente Bangkok en de regering liggen weer eens in de clinch met elkaar. De regering verwijt de gemeente dat ze veel te langzaam water heeft gedraineerd na de zware regens van dinsdagmiddag. De gemeente Bangkok geeft de schuld aan de extreem zware regen. In vier dagen viel 400 mm water, de helft van wat tot nu toe deze maand viel.

Dinsdagmiddag was er op 23 plaatsen in Bangkok sprake van wateroverlast, de ernstigste voor de Army Club aan de Vibhavadi Rangsit Road en op de Sutthisan intersection, tot ergernis van automobilisten en andere weggebruikers. Volgens Royol Chitradol, voorzitter van een flood monitoring panel, is de riolering voor de Army Club te klein en zou de riolering op de andere plaats verstopt zijn.
Ook premier Yingluck deed weer eens een duit in het zakje. De trage regenwaterafvoer zou volgens haar veroorzaakt kunnen zijn door verstopte rioleringen en kanalen en de mogelijkheid dat de ondergrondse tunnels niet adequaat functioneren.  Ze verdedigde de rol van de regering en zei dat die met de gemeente had samengewerkt om overstromingen te voorkomen. ‘Maar we kunnen de gemeente niet dwingen onze bevelen op te volgen.’
Royol zegt dat de tunnels niet goed functioneren omdat het grondgebied van Bangkok grotendeels vlak is. ‘We hebben de gemeente gezegd dat ze de waterafvoer moet verbeteren. Maar ze heeft niks gedaan en beweert dat het werk op sommige plaatsen de verantwoordelijkheid is van het Highway Department.’
Bangkok heeft zeven tunnels met een diameter variërend van 3 tot 5 meter. Vice-gouverneur Wallop Suwandee zegt dat eerder water uit de stadskanalen is afgevoerd om ruimte te maken voor vloedwater, maar de tunnels raakten door de regen zo snel vol dat de afvoer werd gehinderd.
Inmiddels beginnen volgens de krant ‘veel mensen’ zich af te vragen of de autoriteiten wel in staat zijn om mogelijke overstromingen te beheersen.
Ander overstromingsnieuws
> De Rajaprajanugroh stichting (beschermheer: koning Bhumibol) heeft gisteren aan 1.000 dorpelingen in Bang Rakam (Phitsanulok) noodpakketten uitgedeeld. Water uit Sukothai heeft daar 50.000 rai rijstvelden vernield.

> Prinses Maha Chakri Sirindhorn heeft boten en overlevingskits ter beschikking gesteld voor de slachtoffers in Bang Ban (Ayutthaya). Dit district is uitgeroepen tot rampgebied.
> Parlementsleden van Pheu Thai praten vandaag met de gouverneur van Bangkok over de vertraging bij het uitbetalen van compensatie aan de bewoners van het district Muang voor de vorig jaar geleden waterschade. Dinsdag blokkeerden boze bewoners de Vibhavadi Rangsit Road om hun eisen kracht bij te zetten. Ze willen dat ieder gezin nu snel 20.000 baht krijgt.

Woensdag 19 september
>
Het waterpeil in de overstroomde stad Sukhothai is stabiel en de waterstroom uit het Noorden lijkt te verminderen. In de stad staat het water hier en daar nog tot 30 cm. De waterafvoer heeft vertraging opgelopen, omdat enkele waterpompen het hebben begeven. Die zijn op 10 september ingezet, nadat de rivierdijk van de Yom was doorgebroken.

> De uitstroom over de Chao Praya dam (eigenlijk een barrage) is verminderd wat de situatie in Ayutthaya ten goede komt. Zes woongemeenschappen langs de Chao Praya en Noi staan nog onder water. De historische stad Phra Nakhon Si Ayutthaya heeft nog geen last van het water.
> In de provincie Lampang is de rivier Wang buiten haar oevers getreden, waardoor tambon Thoen Buri onder water liep. Op sommige plaatsen staat het water 1 meter hoog. Meer dan 100 rai boerenland is overstroomd.
> In het Noordoosten is de Rong Kleua markt in Aranyaprathet (Sa Kaeo) gisterochtend vroeg onder water gelopen. Klanten liepen door 30 cm water. Ook de stad werd getroffen, wat de autoriteiten noopte tot evacuaties over te gaan. In de provincie zijn 6 districten tot rampgebied uitgeroepen.
> 500 bewoners van Don Muang (Bangkok) hebben gisteren een deel van de Vibhavadi-Rangsit Road geblokkeerd. Ze drongen er bij de gouverneur van Bangkok op aan nu eens haast te maken met uitbetaling van de compensatie voor de geleden schade van vorig jaar. De bewoners willen dat iedereen 20.000 baht krijgt, maar ze vrezen dat de gemeente niet voldoende geld heeft omdat nog slechts 30 miljoen baht beschikbaar zou zijn voor 37 districten.
– Producenten van consumentenartikelen en de detailhandel nemen het zekere voor het onzekere en zijn begonnen tijdelijke magazijnruimte te huren als voorzorgsmaatregel tegen overstromingen. Ook wordt de voorraad vergroot en het personeel maakt nu langere werkdagen om op het ergste voorbereid te zijn. Een overzicht:
> Mai Tan Co (Ichitan groene thee) bouwt op twee plaatsen een voorraad van anderhalve maand op. In Pathum Thani is een extra magazijn gehuuurd.
> Tesco Lotus heeft op drie plaatsen tijdelijke magazijnruimte gehuurd. In elke vestiging zijn waterpompen geïnstalleerd en sommige producten zijn naar een hoger gelegen plaats gebracht.
> Future Park Rangsit, een megagroot winkelcentrum, krijgt een 3 kilometer lange betonnen muur ter bescherming. De muur kan eventueel hoger gemaakt worden omdat een ‘knock-down’ systeem wordt gebruikt.
> Giffarine Skyline Unity Co heeft van juli tot oktober tijdelijke magazijnruimte gehuurd. In Rayong is een distributiecentrum opgezet.
> Oishi heeft haar centrale keuken verplaatst van Nava Nakorn Industrial Estate, dat vorig jaar onder water liep, naar Chon Buri. Een nieuwe centrale keuken is in Ban Bung (Chon Buri) in aanbouw. Die komt volgend jaar februari in gebruik.
> Central Food Retail Co heeft een lijstje van alternatieve lokaties, wanneer de nood aan de man komt. Met leveranciers en fabrikanten wordt nauw samengewerkt om de beschikbaarheid van producten te verzekeren.

Dinsdag 18 september
– Tot nu toe is 20 procent minder regen gevallen dan vorig jaar. Een herhaling van de zware overstromingen van vorig jaar zit er dan ook niet in.

Plodprasop Suraswadi, minister en voorzitter van het Water and Flood Management Committee, zegt dat Bangkok dit jaar de dans ontspringt, niet alleen vanwege de lagere regenval maar ook omdat het drainagesysteem van de stad effectief is gebleken.
Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok erkent dat de overvloedige regenval sinds vrijdag een zware wissel heeft getrokken op het systeem, waardoor het soms drie uur duurde voor het water afvloeide en op sommige kleinere wegen nog langer.
Anond Snidvongs, directeur van het Geo-Informatics and Space Technology Development Agency, schat dat dit jaar 900.000 rai land in het Noorden en de Central Plains onder water zal lopen, tegen 35 miljoen rai vorig jaar.
Ander overstromingsnieuws
> In de stad Sukhothai, die zondag voor de tweede keer door een kleine watersnood werd getroffen, stijgt het water niet meer. Binnen twee à drie dagen is het water weggepompt, zegt de directeur-generaal van het Royal Irrigation Department.

> Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha heeft bekend gemaakt dat 100 militaire compagnieën klaar staan om hulp te bieden.
> In de provincie Phitsanulok zijn drie districten onder water gelopen doordat de Yom rivier buiten haar oevers trad. Meer dan 100 huishoudens in Thachang, in een van de drie districten, staan onder water evenals 5.000 rai boerenland. Het water bereikte er een hoogte van 1 meter.
> Het ministerie van Science and Technology gaat een ‘dream team’ van experts vormen om een lange-termijn watermanagementplan te maken. Het ministerie gaat ook beurzen verlenen aan studenten die watermanagement studeren.

Maandag 17 september
Voor de tweede keer binnen een week is de stad Sukhothai getroffen door een overstroming, zij het deze keer minder ernstig dan vorige week maandag.

Amper waren de bewoners klaar met schoonmaak- en opruimingswerkzaamheden of de ellende begon opnieuw. Zondag brak het water van de Yom rivier door een vloedwal en ook ten noorden van de vloedwal stroomde de rivier over. Het water bereikte een hoogte van 50 cm op de Jarodwithee Road en en in enkele woonwijken. Evacuaties waren deze keer niet nodig.
Minister Preecha Rengsomboonsuk (Natural Resources and Environment) zegt dat het monitoren van het waterpeil in de Yom topprioriteit is. De situatie zal snel naar normaal terugkeren, verwacht hij, omdat er al minder water door de rivier stroomt. Zodra het waterpeil zakt, wordt een tandje extra bijgezet bij het draineren van het water. ‘Zo ernstig is het nu ook weer niet, want de hoeveelheid water is de helft van vorig jaar.’
Ander overstromingsnieuws
> De autoriteiten in de provincie Phitsunalok hebben de bewoners van drie districten, die al onder water staan, gewaarschuwd dat het water verder zal stijgen met 50 tot 70 cm. In sommige laaggelegen gebieden zou het water een hoogte kunnen bereiken van 1 meter. De drie districten liepen onder water nadat het ondergelopen Sukhothai het wegpompen van water via de Yom rivier had versneld.

De gouverneur van Phitsunalok verwacht dat de tweede massa water de provincie binnen twee dagen bereikt. Bewoners die langs de rivier wonen, hebben het dringend advies gekregen hun spullen in veiligheid te brengen.
> De koningin heeft zondag 931 noodpakketten gedoneerd aan bewoners van de districten Phrom Phiram en Rang Rakam. Daar staat 22.500 rai boerenland onder water en zo’n duizend huishoudens zijn door het water getroffen.
> Minister Plodprasop Suraswadi (Science and Technology) zei gisteren dat de bevolking niet bang hoeft te zijn voor een herhaling van vorig jaar. ‘There is nothing we can’t handle. We have the experience. I don’t think there is anything we can’t manage. This year there won’t be people walking through floodwater.’
> Vice-minister-president Yongyuth Wichaidit heeft de media opgeroepen de berichtgeving over de overstromingen niet te overdrijven. Hij zei dat de situatie in Sukhothai minder ernstig is dan de media suggereren.

Zondag 16 september
> En weer is Sukothai getroffen door overstromingen, maar deze keer tien dorpen in de provincie. Vorige week maandag liep de stad onder water nadat een rivierdijk was doorgebroken.

Uren regen zorgde gisterochtend vroeg voor een watervloed vanuit het Huay Ma Thoen bos. Het water kwam zo abrupt en vroeg dat de bewoners nauwelijks tijd hadden hun spullen in veiligheid te brengen. Veel huizen en gewassen werden beschadigd. Het water bereikte hoogtes van 50 cm tot op sommige plaatsen 2 meter. Veel wegen raakten onbegaanbaar. Soldaten uit de aangrenzende provincie Phitsunalok en personeel van het Forestry Department zijn naar het getroffen gebied gestuurd voor hulp bij evacuaties.
> In de provincie Phrae liep de overlaat van het Ban Mae Sin reservoir over, waardoor enkele dorpen onder water kwamen te staan. Meer dan 200 huishoudens werden getroffen. Aanvankelijk dachten de bewoners dat de dijk van het reservoir het had begeven, maar dat was niet het geval.
> In de provincie Phitsanulok gaan soldaten een brug over de Yom rivier repareren, die op 13 september door de sterke waterstroom was beschadigd. Sindsdien waren de bewoners van twee dorpen van de buitenwereld afgesneden. De reparatiewerkzaamheden nemen vermoedelijk twee dagen in beslag.
> Tot nu toe is 22.500 rai aan akkers in drie districten in Phitsanulok door het water vernield. Zeven districten zijn tot rampgebied uitgeroepen.
> De bewoners in Phayao zijn gewaarschuwd voor een mogelijke waterstroom vanuit het bos.

Zaterdag 15 september
> Water uit de Noi rivier wordt naar akkers in het district Phak Hai (Ayutthaya) geleid om een grote hoeveelheid water uit het Noorden, verantwoordelijk voor overstromingen in enkele provincies, in te tomen. Voor de boeren heeft dat geen nadelige gevolgen, want ze hebben al geoogst.

> Het water dat Sukothai onder water zette, is nu onderweg naar Phitsanulok en stroomt vandaar zuidwaarts naar de Chao Phraya barrage in de provincie Chai Nat. Later wordt beslist of een deel van het water wordt afgevoerd naar akkers in Bang Ban (Ayutthaya).
[Barrage is een betere term dan dam c.q. stuwmeer, een term die in andere berichten wel wordt gebruikt. Die barrage is een soort overloop.]
> Het waterpeil in de Chao Praya, Noi en Pasak is gestegen met 5 tot 20 cm. De komende dagen zal het verder omhoog gaan vanwege het water dat over de Chao Praya barrage stroomt.
> Circa  3.000 huishoudens die langs de Noi rivier in het district Sena wonen, zijn onder water gelopen. Acht tambons zijn tot rampgebied verklaard. Ook in de aangrenzende provincie Ang Thong staan woongemeenschappen onder water.
> De koning heeft 2.000 overlevingspakketten ter beschikking gesteld voor de bewoners van Sena en Bang Ban.
> Bewoners van tambon Champa Lo in de Central Plains hebben hun huizen die vlakbij de Chao Praya stonden, ontmanteld omdat ze bang waren dat ze in de rivier zouden zakken. Eerder had een stuk van de rivierdijk ter lengte van 200 meter het begeven.
> In twee tambons in Chaiyaphum heeft een vloedgolf van een bergketen veel akkers en wegen overstroomd. Premier Yingluck heeft de bewoners moed ingesproken.
> In de provincie Tak is water uit de Wang rivier door een dijkweg gebroken. Vierhonderd huizen staan onder 1,5 meter water.

Overstromingen: Bangkok hoeft zich geen zorgen te maken
14 september – De inwoners van Bangkok hoeven zich niet al te veel zorgen te maken omdat overstromingen slechts een beperkte invloed op Bangkok hebben, zegt Seree Supratid, lector aan de Rangsit universiteit. De stad heeft namelijk een beter en veelomvattender systeem tegen overstromingen dan bijvoorbeeld Sukothai  dat vorige week maandag als gevolg van een doorgebroken rivierdijk onder water liep.

Seree is een bekende verschijning in Thaise huiskamers. Vorig jaar presenteerde hij samen met Darin Klong-ugkara het televisieprogramma ‘Tord Bode Rien Vikrit Narm Tuam 2011’ (2011 Flood Analysis). Hij verwierf veel gezag met zijn precieze, van politiek ontblote benadering.
Grote stuwmeren bevatten minder water dan vorig jaar
Niet al te veel zorgen dus, alhoewel zware regenval de capaciteit van Bangkok’s rioleringsstelsel te boven kan gaan. ‘In sommige gebieden zal het zes tot tien uur duren om het water af te voeren, maar verder blijft Bangkok veilig. Twee factoren kunnen in Bangkok overstromingen veroorzaken: een grote uitstroom van water uit de belangrijkste stuwmeren, wat onwaarschijnlijk is, en het inzakken van dijken langs de rivier.’
Die stuwmeren bevatten thans veel minder water dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. Het Bhumibol stuwmeer is voor 52 procent vol, Sirikit 61 procent en Pasak Jolasid 43 procent. Van die kant valt dus weinig gevaar te duchten.
Overstromingen waarschijnlijk in centrale regio en Zuiden
Een ander verhaal geldt voor de centrale regio en het Zuiden. Zware regenval tot dinsdag kan tot overstromingen leiden in Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phuket en Phang Nga. De laaggelegen gebieden in de Central Plains krijgen te maken met water afkomstig van de Pasak Jolasid dam. En de districten Tha Rua en Nakhon Luang in Ayutthaya zijn kwetsbaar omdat de Chao Praya rivier benedenstrooms van de Chao Praya dam een beperkte capaciteit heeft. Maar na Ayutthaya neemt die weer toe.

Regering luistert niet naar experts
Seree, lid van het Strategic Committee for Water Resources Management, is niet erg te spreken over het gekibbel tussen de gemeente Bangkok en de Water and Flood Management Commission van de regering. Hij heeft ook kritiek op ‘sommigen’ in de regering die nauwelijks luisteren naar waterexperts.
‘We hebben een korte-termijnplan aan de regering voorgelegd, maar ze luisteren niet naar ons. Ze zijn gewoon met hun werk doorgegaan zonder ons te raadplegen. We hebben ze gewaarschuwd dat het verkeerd was, wat ze deden. Sukothai is illustratief. Wij hebben al in het begin gewezen op het risico van dijkdoorbraken. En uiteindelijk is dat gebeurd. De regering moet zich concentreren op het versterken van de dijken en vloedwallen langs de rivier, die vorig jaar beschadigd zijn.’

Kort nieuws 14 september
– Vijf provincies langs de Chao Praya lopen een grote kans te overstromen nu een stoot water uit het Noorden eraan komt. Het Royal Irrigation Department verwacht dat het waterpeil in de rivier de komende dagen 25 tot 50 cm stijgt.

Het water is afkomstig uit het Chao Praya stuwmeer in de provincie Chai Nat. Daaruit wordt extra water geloosd om de provincie Nakhon Sawan te ontwateren en om voorbereid te zijn op zware regenbuien die tot maandag aanhouden.
Donderdag stroomde de rivier al over in de provincies Ang Thong en Pathum Thani en sinds een week staat Bang Ban in de provincie Ayutthaya onder water.
Surajit Khunthanakulwong, hoofd Water Resources Engineering van de Chulalongkorn universiteit, verwacht dat het water binnen 7 à 10 dagen Bangkok bereikt. Wanneer het vanaf vandaag tot maandag blijft regenen, kunnen er problemen ontstaan.
Maar volgens Seree Supratid, lector aan de Rangsit universiteit, zal de wateroverlast meevallen omdat er goede voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Zware regenbuien zijn bepalend voor de vraag of delen van de stad onderlopen, want het rioleringsstelsel heeft een beperkte capaciteit. In sommige wijken kan het 6 tot 10 uur duren om het water af te voeren.
De gemeente Bangkok heeft alle districten geïnstrueerd om waterpompen te installeren in gebieden die gemakkelijk overstromen. De 1200 bewoners van 27 wijken die buiten de vloedwallen van de Chao Praya liggen, is geadviseerd klaar te staan om hun spullen naar een veilige plek te brengen.
Ander overstromingsnieuws
> De wateruitstroom uit het Bhumibol stuwmeer in de provincie Tak is teruggebracht. Het stuwmeer staat nu voor 54 procent vol.

> De uitstroom uit het Sirikit stuwmeer is stilgelegd zodat water uit de Yom rivier kan afvloeien naar de Nan. Het stuwmeer staat voor 62 procent vol. De Yom rivier komt in de Chao Praya uit; de waterstroom in de Yom kan niet beheerst worden omdat er geen dammen in de rivier zijn. In de Nan liggen twee dammen: de Sirikit dam en de Naresuan dam.
> Eén district langs de Yom rivier liep donderdag onder water. Drie andere districten volgen wellicht nog.
>  In de provincie Phitsanulok liepen zes districten onder water, afkomstig van de Yom rivier. De aanhoudende regen deed er nog een schepje bovenop.
> Sukothai staat nog steeds onder water. Maandag brak er een rivierdijk door. Premier Yingluck nam donderdag een kijkje. Ze zei dat het water in twee dagen uit de binnenstad kan worden gepompt.
> De bewoners die langs de Chao Praya in de provincies Nonthaburi en Pathum Thani wonen, nemen het heft in eigen handen. De verzekering van de regering dat er dit jaar geen herhaling komt van de overstromingen van vorig jaar, wordt er met een korreltje zout genomen. Nu Sukothai bij de eerste de beste zware regen onder water is gelopen, omdat een rivierdijk het begaf, bouwen ze muurtjes om hun huizen en brengen hun spulletjes in veiligheid.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties