Thais nieuws november 2012

De berichten op deze pagina zijn doorgaans ontleend aan Bangkok Post en een enkele keer aan The Nation. De maanden januari tot en met september vind je in het rolmenu van de pagina Thailand 2012 (mei ontbreekt). Voor berichten uit 2011 klik hier. Voor berichten uit 2010 klik hier.
Dossiers: De grondwet van 1997 en 2007; Single seat & multi seat, minimumloon, khon mask dance, berichtgeving over overstromingen 2010, tutorial scholen, Santi Asoke sekte, media en social media, Assembly of the Poor, Chatuchak, Administrative Court, Songkran, huurmoordenaars; dammen, stuwmeren en reservoirs; belastingen, rijsthypotheeksysteem in Q&A, uitbreiding metronet, Loy Krathong, bevolkingsopbouw, doodstraf.
Round up: Regeringspartij verboden, Abhisit exit?, Viktor Bout, Grensgevechten, Landhervormingen, Pak Moon dam, Preah Vihear, Hiroyuki Muramoto, Xayaburi dam, Illegale houtkap, Wie zijn de geelhemden?, Tien jaar Thaise politiek, Over corruptie, Yingluck Shinawatra, Majesteitsschennis, Cambodja-Thailand voor ICJ, verkiezingsnieuws, De zaak Thaksin, Beslag op vliegtuig kroonprins, Krakers op overheidsland, Minimumdagloon in discussie, Resistentie, Onderwijs, De zaak Panthongtae en Pinthongta, Rijst, Spoorwegen, Migranten, Kaeng Sua Ten dam, State Oil Fund, Medische missers, Casinoschandaal, Amnestie voor Thaksin, Autoplan, Grondwetwijziging, Huizenplan, Nitirat, Overstromingen: commentaren en achtergronden, Supoj Saplom, FIDF, De naweeën van de financiële crisis van 1997, Khanchit Thapsuwan, Mae Wong dam, Gebikker over nieuwe grondwet, Do’s en dont’s in Thailand, Gezondheidzorg, Truth for Reconciliation Commission, Overstromingen 2012

Vrijdag 30 november
Thailand heeft nog maar weinig vorderingen gemaakt bij het beteugelen van de onrust in het Zuiden. Deze verklaring van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is de regering in het verkeerde keelgat geschoten.

‘Wanneer de OIC met ons wil blijven samenwerken, moet ze weten dat we veel vorderingen hebben gemaakt. Anders zouden we de samenwerking in de toekomst wel eens kunnen beëindigen’, dreigt vice-minister Jullapong Nonsrichai (Buitenlandse Zaken).
Jullapong maakte de verklaring pas gisteren bekend, alhoewel de desbetreffende resolutie al werd aangenomen tijdens een vergadering van OIC ministers van Buitenlandse Zaken van 15 tot 17 november in Djibouti. Jullapong woonde die als waarnemer bij. Vandaag ontvangt de secretaris-generaal van de OIC tijdens een tussenstop op Suvarnabhumi een brief van Buitenlandse Zaken, waarin het land zijn intentie bevestigt samen met de OIC naar een blijvende vrede in het Zuiden te streven.
Behalve op de magere vooruitgang heeft de OIC nog meer kritiek. Ze is teleurgesteld dat de noodtoestand nog steeds in het Zuiden geldt en ze hekelt de trage introductie van de plaatselijke Malayu taal in het leerplan van de zuidelijke scholen. Volgens de OIC heeft de constante aanwezigheid van het leger een negatieve invloed op het dagelijks leven van de bevolking.
In het Zuiden geldt de noodtoestand in de meeste gebieden met uitzondering van vier districten in Songkhla en Pattani, waar de minder draconische Internal Security Act van kracht is. De noodtoestand daarentegen geeft het leger en de politie de bevoegdheid verdachten 30 dagen op elke plaats gevangen te houden zonder hen in staat van beschuldiging te stellen. Jullapong zegt dat de regering bereid is in sommige gebieden de noodtoestand op te heffen, wanneer de situatie er verbetert.
– Pas maandag en niet vandaag, zoals de krant eerder meldde, hervatten de 332 openbare scholen in Pattani hun lessen. Dinsdag gingen ze dicht uit protest tegen de moordaanslag op een schooldirecteur een week eerder. Volgens de krant is tussen de autoriteiten en de Confederation of Teachers of Southern Border Provinces overeenstemming bereikt over veiligheidsmaatregelen voor leraren, maar de krant geeft geen details.
– De Bang Maruat school in het district Pattani (van de provincie Pattani) is gisterochtend vroeg in vlammen opgegaan. Acht klaslokalen, een computerlokaal en het kantoor werden vernield, alsmede computers, tablets en lesmateriaal. Het was de derde keer dat er brand was gesticht; de twee voorgaande keren was de schade beperkt.
– De neuzen stonden gisteren niet één kant op tijdens een vergadering van vertegenwoordigers van het Department of Special Investigation, het kantoor van de procureur-generaal, de Royal Thai Police, de Raad van State en de minister van Justitie. Splijtzwam was de vraag: moet Thailand het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag toestaan ad hoc een uitspraak te doen over de gevechten tussen leger en roodhemden in april en mei 2010?
In plaats daarvan besloot de vergadering een regeringspanel uit de koelkast te halen, dat zich 13 jaar geleden over de vraag boog of Thailand het ICC zou moeten erkennen. Weliswaar heeft het land het ICC-verdrag ondertekend, maar het is nimmer geratificeerd. Vooral artikel 27 stuit op bezwaren. Dit stelt dat het verdrag voor iedereen geldt, zonder onderscheid des persoons. De vrees bestaat dat dit de monarchie zou kunnen treffen. Het tot leven gewekte panel mag zich ook over de ad-hocvraag buigen.
Om een uitspraak van het ICC over de ongeregeldheden is gevraagd door roodhemdleider en Pheu Thai-parlementslid Weng Tojirakarn. Het ICC zou ad hoc een besluit kunnen nemen, mits Thailand de rechtsbevoegdheid van het ICC in dit geval erkent. Tijdens de vergadering van gisteren waren sommigen bang dat andere landen zouden kunnen denken dat het rechtssysteem van Thailand niet deugt, indien Thailand dat zou doen.
– Heeft een Chinees bedrijf als dekmantel voor een Thaise rijstexporteur gefungeerd om 5.000 ton door de regering opgekochte rijst uit een magazijn in Pichit vrij te krijgen? Oppositiepartij Democraten sneed deze kwestie al aan tijdens het censure debate deze week in parlement, maar heeft nu de hulp van China ingeroepen details van de deal bekend te maken.
De Democraten vermoeden dat er oneigenlijk geprofiteerd is van de hoge prijs die de regering voor de rijst heeft betaald in het kader van het hypotheeksysteem. De partij gaat ook de Bank of Thailand vragen de letter of credit te openen. (Zie pagina Rijst)
– Wordt de borgtocht van zes leiders van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden), die van terrorisme zijn beschuldigd, vandaag door het Criminal Court ingetrokken? Als het aan Democratisch parlementslid Nipit Intarasombat ligt wel, want die heeft de rechtbank erom gevraagd. Volgens Nipit zouden de zes, waaronder vice-minister Nattawut Saikuar (voorheen Landbouw, nu Handel), de borgtochtvoorwaarden hebben overtreden.
Nattawut zei gisteren voor de rechtbank dat hij alleen aan vreedzame politieke activiteiten had deelgenomen. Karun Hosakul, die vorig jaar bewoners van het district Don Muang ophitste een gat te maken in een wal van zandzakken, vond dat hij niets verkeerds had gedaan. En zo had iedereen wel een verhaal. De rechtbank doet vandaag uitspraak.
– Een 16-jarige jongen is overleden en zijn stiefvader ernstig gewond geraakt toen vuurwerk dat ze op hun motorfiets vervoerden, ontplofte. Volgens getuigen vervoerde het tweetal woensdag een zak, gevuld met look kong (round, lime-sized firecrackers). Die staken ze onder het rijden aan en gooiden op de weg.
In Phitsanulok ontplofte een rotje in de rechterhand van een 12-jarige jongen. De jongen had de rotjes gekocht op een Loy Krathong kermis op een tempelterrein. Daar hielp hij zijn moeder bij een kraampje.
In Chai Nat is een 36-jarige gemeentearbeider verdronken toen hij krathongs uit de Chao Phraya verzamelde.  Mogelijk werd hij getroffen door een hartaanval.
Uit kanalen en vijvers in Bangkok zijn 916.354 krathongs gevist, aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er zo’n 320.000 werden verzameld.
– Woensdag 5 december wordt koning Bhumibol 85 jaar. Ruim tweeduizend soldaten zijn momenteel op de Royal Plaza druk aan het repeteren voor Trooping the Colour. Voor de Anata Samakhom Throne Hall staat het volgende week allemaal te gebeuren.
– Een 26-jarige man heeft in Nakhon Phanom zijn echtgenote, haar zuster en zijn schoonouders doodgeschoten. Volgens de politie vermoedde hij dat zijn vrouw contact had met haar ex-echtgenoot die recent was vrijgekomen uit de gevangenis.
Politiek nieuws
– De kogel is door de kerk. Regeringspartij Pheu Thai gaat met Pongsapat Pongcharoen in februari de strijd met de Democraten aan om het gouverneurschap van Bangkok. Pongsapat is adjunct-hoofd van de landelijke politie en secretaris-generaal van het Office of the Narcotics Control Board. Hij heeft de steun van oud-premier Thaksin en zoals bekend deelt Thaksin de lakens uit in Pheu Thai.

Om Pongsapat een steuntje in de rug te geven, gaat de partij Bangkok vervuilen met 200 grote billboards. De eigen raadsleden en districtsraadleden krijgen stickers om uit te delen.
– Welke onverlaat heeft het in zijn bolle kop gehaald om een geluidsopname te maken van een vergadering op 17 augustus over wijzigingen in de top van het ministerie en het leger? Dat wil minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) wel eens weten. De oppositie gebruikte de clip, die al eerder uitlekte, deze week tijdens het censure debate in het parlement – zeer tot ongenoegen van de minister.  Als de boosdoener geïdentificeerd is, beslist een panel van 18 personen welke disciplinaire straf genomen dient te worden.
Economisch nieuws
– Het Monetary Policy Committee (MPC) van de Bank of Thailand (BoT) heeft besloten de policy rate ongemoeid te laten en op 2,75 procent te handhaven. Verlaging is niet nodig omdat de economie weer op gang komt en het risico van inflatie klein is. Ditmaal was de commissie unaniem in de beoordeling van de twee voornaamste factoren die een rol spelen bij de besluitvorming.

Volgens Paiboon Kittisrikangwan, assistent-gouverneur van de BoT, wordt de binnenlandse consumptie momenteel gestimuleerd door gemakkelijke monetaire condities en een hoge kredietgroei van 15 procent. Sommige MPC-leden maken zich er wel zorgen over dat die groei de gemiddelde kredietgroei van het bancaire systeem overstijgt.  Bovendien is het aantal wanbetalers, met name bij mensen met een laag inkomen, aanzienlijk toegenomen.
Volgende week praat de centrale bank met banken en andere kredietinstellingen over het leengedrag van consumenten en het ingebreke blijven van kredietnemers.
Tijdens de vorige vergadering zes weken geleden besloot het MPC enigszins tot verrassing van de markt de policy rate met een kwart procentpunt te verlagen. De verlaging, bedoeld om het vertrouwen te stimuleren en lenen gemakkelijker te maken, was prematuur vonden velen.
Een analist van Credit Suisse verwacht dat de policy rate de rest van het jaar op 2,75 procent blijft staan. De policy rate is het tarief dat banken in rekening brengen wanneer ze geld bij elkaar lenen. Een wijziging van het tarief leidt doorgaans tot wijziging van de rentetarieven, alhoewel de uiterste kleine verlaging van de vorige keer alleen een psychologisch effect had en nauwelijks tot aanpassing van tarieven leidde.
– Bedrijven die belangsteling hebben om te investeren in Dawei in Myanmar bereiden zich voor op een verhoogd risico wanneer volgend jaar de Environmental Conservation Act van kracht wordt in het land. Het ministerie van Milieu heeft dan een wapen in handen om milieu-eisen te stellen, ook voor Dawei. De nieuwe wet stelt een milieueffectrapportage (EIA) alsmede een strategische milieueffectrapprtage (SEA) verplicht. Een SEA is uitgebreider en heeft betrekking op de lange termijn milieu, economische en sociale gevolgen.
Volgens milieuconsultant Yan Min Aung beschikt de regering van Myanmar over weinig know-how of hulpmiddelen om bij die rapportages helpen. Bedrijven die de vereiste rapportages uitvoeren, zullen de hulp moeten inroepen van de VS, Europa of particuliere organisaties.
– De Thaise koffie-industrie blijft veelbelovend, maar de aandacht zal wel moeten verschuiven naar speciale koffiesoorten om de komende jaren met de toenemende regionale economische integratie concurrerend te kunnen blijven. Dit zegt Varri Sodprasert, president van de Thai Coffee Association, een vereniging van exporteurs, producenten van instant-koffie en koffiekwekers.
Alhoewel Thailand maar weinig koffie produceert vergeleken met Vietnam en Indonesië, heeft het land volgens Varri veel potentie om uit te groeien tot een regionaal koffiecentrum, gegeven de kwaliteit van Thaise koffie, het productieproces en de gunstige geografische ligging.
Thailand’s koffieproductie is de afgelopen zes jaar ingezakt naar circa 40.000 ton per jaar. Veel kwekers zijn overgestapt op winstgevender rubber en palmolie. De binnenlandse consumptie wordt geschat op 70.000 ton met een jaarlijkse groei van 10 procent. Per hoofd van de bevolking worden 200 kopjes per jaar gedronken tegen 500 in Japan en 700 tot 800 in de VS. De meeste koffieproducten die over de toonbank gaan, zijn instant-koffie en 3-in-1 sticks.
– Oman Air, die nu 14 keer per week tussen Bangkok en Muscat vliegt, wil begin volgend jaar de frequentie met 2 tot 4 vluchten per week opvoeren, wanneer ze de beschikking krijgt over twee Airbus 330 jetliners. Die toestellen worden geleast, vooruitlopend op de oplevering van zes Boeing 787 Dreamliners vanaf 2015.
Over de eerste 10 maanden van dit jaar is Oman Air niet ontevreden. De omzet steeg met 37 procent, het aantal passagiers nam met 45 procent toe en de gemiddelde bezettingsgraad was 86 procent. Volgend jaar wil de maatschappij er een tandje bij doen en naar een bezettingsgraad van 90 procent groeien. De route Bangkok-Muscat bestaat nu 5 jaar en wordt steeds belangrijker voor de maatschappij. Vorig jaar opende ze een lounge voor premiepassagiers op Suvarnabhumi, de eerste buiten Muscat.

Donderdag 29 november
– Het is een open deur: de kwaliteit van het Thaise onderwijs laat ernstig te wensen over. Die open deur wordt nu ook bevestigd in het rapport The Learning Curve van de Economist Intelligence Unit. Op een ranglijst van 40 landen staat Thailand op de 37ste plaats.

De ranglijst is opgesteld aan de hand van vergelijkende onderzoeken, zoals het bekende Pisa (Programme for International Student Assessment), gegevens over alfabetisme, slaagpercentages en andere informatiebronnen.
Een vergelijking tussen Finland, dat de lijst aanvoert, en Thailand leert dat Thailand 22 procent van de begroting aan onderwijs uitgeeft en Finland 12 procent. De salarissen van het onderwijzend personeel (lager en middelbaar onderwijs) vormen 9 procent, in Finland 0,9 procent. De Pisa score van Thailand bedroeg in 2009 412,75; van Finland 543,49. De Timss scores (Mathematics and Science) zijn respectievelijk 411,57 tegen 584,97.
Sompong Jitradup, verbonden aan de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, zegt dat de regering nu eens eindelijk ernst moet maken met onderwijsvernieuwingen. ‘Ik sta verbaasd dat sommige leerlingen van Mathayom 3 [derde klas middelbare school] nauwelijks kunnen lezen.’ (Zie pagina Onderwijs)
– Het weer is in de war. De Thai Meteorological Department voorspelt zware regenbuien in december. De hoeveelheid regen zal daarna geleidelijk afnemen, maar blijft boven het seizoensgemiddelde van de afgelopen 30 jaar.
De regens worden veroorzaakt door lagedrukgebieden vanuit het zuidelijk deel van het land. Normaal gesproken zou het weer vanuit het noorden beïnvloed moeten worden door hogedrukgebieden uit China, maar die blijven uit. De ongebruikelijk grote hoeveelheid regen is niet het gevolg van El Nino of La Nina. El Nino ontwikkelt zich waarschijnlijk in december en januari, waardoor de temperatuur zal oplopen.
Gisteren had Bangkok te maken met zware regenbuien. In het district Pathiu (Chumphon) liepen na zware regenval 49 dorpen onder water. Sinds maandag regent het al aan de zuidoost kust. Vissersboten bleven dicht bij de kust.
Voor het gebied tussen Prachuap Khiri Khan en Nakhon Si Thammarat geldt een waarschuwing voor zware regenval en kans op overstromingen. De meteo heeft vissers geadviseerd niet uit te varen omdat golven van 2 meter in de Golf van Thailand worden verwacht.
– Aan de sluiting van de openbare scholen in de zuidelijke provincie Pattani komt na 2 dagen een einde. De Confederation of Teachers of Southern Border Provinces heeft besloten de actie af te gelasten omdat ouders betwijfelen of de sluiting enig nut heeft. Bovendien zijn particuliere islamitische scholen, scholen die beheerd worden door gemeentes en de provincie en scholen in tambon Puyut (district Muang)  open gebleven. De scholen gingen dinsdag dicht uit protest tegen de moordaanslag op een schooldirecteur, vorige week donderdag.
– Park Jae-sang, beter bekend als Psy, is in het land. De Zuid-Koreaan van het populaire dansje Gangnam trad gisteren met zijn show ‘Gangnam Style Thailand Extra Live’ op in Muang Thong Thani.
– Waarom blies generaal Boonlert Kaewprasit zaterdag om 5 uur de anti-regeringsrally van de Pitak Siam groep af? De geruchtenmachine draait weer volop, schrijft Wassana Nanuam in een terugblik in Bangkok Post. Ze noemt: Thaksin had hem geld aangeboden, er was ruzie in de leiding van Pitak Siam, Boonlert was bezorgd over de veiligheid van zijn vrouw en kinderen, hij kreeg een telefoontje van generaal Surayud Chulanont dat hij moest stoppen.
Zelf zegt Boonlert dat hij het besluit nam uit voorzorg nadat eerder die dag de oproerpolitie op twee plaatsen demonstranten had bestookt met traangas. Hij had de stekker eruit getrokken om slachtoffers te voorkomen. En omdat het aantal deelnemers ver beneden de verwachtingen bleef, mede doordat de Royal Plaza moeilijk bereikbaar was, besloot hij af te treden als leider. Ook legde hij zijn functie van president van de Foundation of the Armed Forces Academies Preparatory School neer.
Boonlert is teleurgesteld in het leger omdat het hem zaterdag in de steek liet en niet tussenbeide wilde komen, toen de politie traangasgranaten op demonstranten afvuurde.
– Vogelaars en natuurliefhebbers storen zich aan de vele bordjes ‘Verboden toegang’ in nationaal park Khao Yai. Die bordjes staan er om stropers af te schrikken, zegt de parkleiding.
Philip D Round, co-auteur van A Guide to the Birds of Thailand, zegt dat de bordjes de indruk wekken dat bezoekers niet welkom zijn, terwijl Khao Yai toch op de Werelderfgoedlijst van Unesco staat. ‘Bezoekers mogen wel met hun auto door het park rijden, maar ze mogen niet langer op de meeste paden in het park lopen.’ Volgens Round zijn slechts enkele paden toegankelijk.
Khao Yai telt acht hoofdwandelpaden. Volgens parkhoofd Krisada Homsud zijn zes paden open voor bezoekers. De bordjes ‘Acitivity Prohibited’, die er ook staan, betekenen dat wandelaars zich eerst dienen te registreren, wat nuttig is als ze onverhoopt verdwalen.
Round vindt de situatie onacceptabel. Vogelaars moeten nu vanaf de kant van weg het gevogelte bestuderen, waardoor hun veiligheid gevaar loopt.
– Een zwaar doorgeroeste stuwdeur van 10 bij 8 meter in de Lop Buri rivier heeft het gisteren begeven. Boeren in de districten Bang Pahan, Maha Rat en Ban Phraek (Ayutthaya) zijn bang voor schade aan hun (tweede) rijstoogst omdat het water uit hun velden nu kan wegstromen. Om dat te voorkomen hebben ze kanaaltjes provisorisch afgesloten, maar het probleem moet snel worden opgelost om voldoende water vast te houden. De stuwdeur gaat al een aantal jaartjes mee, de stuw werd in 1978 gebouwd.
– Een 62-jarige boer in Saraburi is bij zijn rijstveld doodgeschoten. Volgens zijn dochter was hij verwikkeld in een conflict over water met een andere boer.
– Midden volgende maand gaat de Thai-Belgian brug in Bangkok dicht voor reparatiewerkzaamheden. Die duren 8 maanden. De gemeente treft ook voorbereidingen voor herstelwerkzaamheden aan de flyovers in Pratunam, Ratchathewi en Yommarat op de Phetchaburi Road.
Politiek nieuws
– Na drie dagen onder vuur te hebben gelegen van de oppositie eindigde het censure debate in het parlement gisteren met vier kansloze moties van wantrouwen: een tegen premier Yingluck en drie tegen ministers. Opmerkelijk was de grote steun voor Yingluck. Zelfs oppositiepartij Bhumjaithai steunde haar, wat volgens een bron bij regeringspartij Pheu Thai een duidelijk signaal is dat die partij wil aanschuiven bij de coalitie.
De steun voor Yingluck kwam niet echt als een verrassing omdat Bhumjaithai-partijleider Anuthin Charnvirakul eerder oud-premier Thaksin heeft opgezocht in Singapore en Hong Kong om te overleggen over mogelijke samenwerking. En Somsak Thepsuthin, die de zogeheten Matchima-groep in de fractie leidt, plus partijleden hadden gepraat met Thaksin’s zuster Yaowapa en haar echtgenoot, voormalig minister-president Somchai Wongsawat.
[Bij dit alles dient men te bedenken dat Bhumjaithai bestaat uit overlopers van de People Power Party, erfgenaam van Thaksin’s partij Thai Rak Thai, die eind 2008 de vorming van de regering Abhisit mogelijk maakten.]
Bhumjaithai ontkent bij monde van vice-secretaris-generaal Supachai Jaisamut echter dat ze Yingluck steunde, omdat ze de beschuldigingen van oppositiepartij Democraten niet overtuigend vond. ‘Ik kan u verzekeren dat we Yingluck niet steunden om coalitiepartner te worden. We zetten onze rol als oppositie voort en streven ernaar bij de volgende verkiezingen een alternatieve keuze te worden.’
– Pheu Thai-parlementslid Prasit Chaisrisa, die dinsdag een seksistische opmerking maakte, is bereid zijn excuses aan te bieden. Toen Democrate Rangsima Rodrassamee het had over een droom, vroeg hij haar wat zij zou zeggen wanneer hij vertelde dat hij een droom had gehad waarin hij met haar sliep.
Een groep parlementariërs van oppositiepartij Democraten heeft de kamervoorzitter gevraagd een onderzoekscommissie in te stellen. Volgens hen heeft Prasit het reglement van orde overtreden. Het verzoek kwam als boter na de maaltijd, want de kamervoorzitter had al een commissie aan het werk gezet. Een jeugdnetwerk in Surin is ook in de pen geklommen. Het vindt dat Prasit door de partijleiding gestraft moet worden.
– Nog een seksistische opmerking. Nadat Prasit zijn interruptie had geplaatst, riep Democrate Phusadee Tamthai de premier ‘als vrouw’ op actie tegen Prasit te ondernemen. Ze zei: ‘Wanneer iemand zegt erover gedroomd te hebben met de premier geslapen te hebben, zou u dat geaccepteerd hebben?’
Voor een aantal Pheu Thai-leden was die opmerking weer aanleiding een brief aan de kamervoorzitter te overhandigen met een klacht over dit ‘onbehoorlijk’ taalgebruik. De kamervoorzitter krijg het er maar druk mee.
– Het orakel van Dubai heeft weer eens gesproken. Via Skype liet oud-premier Thaksin tijdens een partijvergadering weten dat de regering het over het algemeen goed gedaan heeft in het censure debate. Maar hij had kritiek op de kamer- en vice-kamervoorzitter. Die hadden wel wat strenger tegen de oppositie mogen optreden; de inbreng van de Pheu Thai-kamerleden tijdens de debatten noemde hij zwak.
Thaksin riep de PT-ers op harder te werken en hun kiesdistrict te bezoeken omdat uit interne peilingen is gebleken dat de steun afbrokkelt. Hij dreigde hen bij de volgende verkiezingen niet te kandideren wanneer er geen verbetering in komt.
– Senator Rosana Tositrakul, voorzitter van de senaatscommissie energie, heeft gisteren tijdens een soortgelijk debat als in het Huis van Afgevaardigden gezegd dat het energiebeleid van de regering in strijd is met de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai. Ze refereerde aan het besluit van de regering om de prijs van LPG volgend jaar geheel vrij te laten, ook voor huishoudelijk gebruik.
Rosana riep Yingluck’s belofte in herinnering, die ze tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar heeft gedaan, namelijk dat ze [Yingluck] de stijgende kosten van levensonderhoud en brandstof zou inperken. Rosana vindt dat de binnenlandse LPG gereserveerd moet worden voor huishoudens, de transportsector en fabrieken. De petrochemische industrie kan dan gebruik maken van geïmporteerd gas. Een verhoging van de LPG-prijs voor huishoudelijk gebruik kan volgens Rosana gezien worden als een ‘geval van verduistering omdat het de deur opent voor de particuliere sector om de zakken te rollen van de bevolking’. (Zie pagina State Oil Fund)
Economisch nieuws
– Het gaat goed met het programma voor kopers van een eerste auto. Zo goed zelfs, dat het budget van 30 miljard baht vermoedelijk flink wordt overschreden. Tussen 16 september 2011 en dinsdag hebben 581.344 personen een aanvraag gedaan voor belastingteruggaaf, goed voor in totaal 42,9 miljard baht.  Gerekend was op 500.000 deelnemers.
Somchai Pulsawas, directeur-generaal van de Belastingdienst, verwacht dat het aantal aanvragen op 31 december, wanneer het programma eindigt, de 600.000 zal hebben gepasseerd. Een ambtenaar acht het zelfs mogelijk dat de teller 800.000 bereikt, waardoor de kosten 60 miljard baht zouden bedragen. De belastingdienst rekent met een gemiddelde belastingteruggaaf van 70.000 baht per auto. (Zie pagina Autoplan)
– Ik ben nog steeds voorzitter en ik maak mijn termijn vol, zegt Payungsak Chartsutthipol. Hij beschouwt de bijeenkomst van maandag waarbij een nieuwe voorzitter werd gekozen als onreglementair.
 Die dag kozen 139 commissieleden voormalig voorzitter Santi Vilassakdanont tot nieuwe voorzitter van de Federation of Thai Industries (FTI). Maar volgens Payungsak kan zo’n besluit alleen genomen worden op een algemene vergadering van de 7500 bedrijfsleden en moet een tweederde meerderheid dat ondersteunen.
Payungsak zegt niet te weten waarom sommige leden onder leiding van secretaris-generaal Sommat Khunset hem weg willen hebben. Volgens hem zou het te maken kunnen hebben met een onderzoek naar de besteding door de FTI van overstromingsgelden in Lop Buri en zijn besluit om enkele vice-voorzitters te roteren naar ‘geschiktere banen’.
Merkwaardig genoeg noemt hij niet zijn als onvoldoende beoordeelde inzet voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De leden die hem hebben weggestemd, vinden dat hij zich harder had moeten maken voor uitstel van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies per 1 januari. Met name het MKB lijkt daarvan de dupe te zullen worden.
Het ministerie van Werkgelegenheid heeft een aantal steunmaatregelen voorgesteld, maar volgens betrokkenen zetten die geen zoden aan de dijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– De nieuwe vluchten van Thai AirAsia tussen Bangkok en Chongqing (sinds 23 maart) en Wuhan (19 oktober) zitten voor 80 tot 90 procent vol met Chinezen. Goed nieuws, zou je denken, maar de maatschappij maakt zich er toch zorgen over, want het maakt Thailand’s grootste LCC (low-cost carrier) kwetsbaar, bijvoorbeeld wanneer China een reiswaarschuwing afgeeft voor Thailand, zoals tijdens de politieke onrust van de afgelopen jaren.
De vlucht tussen Bangkok en Xi’an daarentegen trekt een gemêleerder publiek (30 tot 40 procent niet-Chinese passagiers waaronder veel Thais), hetgeen niet zo verwonderlijk is omdat die plaats veel bekender is dankzij het terracotta leger.
Wanneer TAA volgend jaar nieuwe Chinese bestemmingen toevoegt, wordt een meer gebalanceerde passagiersmix een belangrijke doelstelling. Thans vliegt TAA op zeven Chinese bestemmingen. Mogelijke nieuwe bestemmingen zijn Kunming, Chengdu en Hunan. TAA’s vloot bestaat uit 27 A320’s met elk 180 stoelen.
– Airports of Thailand (AoT) is in gesprek met de luchtvaartautoriteiten in Myanmar over hulp bij de ontwikkeling en het beheer van de luchthavens in Yangon en Nay Pyi Taw. De gesprekken in Myanmar zijn nog in een voorlopig stadium. Binnen 3 maanden hoopt AoT een duidelijker beeld te hebben van de wensen en mogelijkheden.
AoT werd een maand geleden door de Airport Authority of Myanmar gepolst over eventuele samenwerking. AoT ziet de samenwerking als eerste stap naar meer van dit soort activiteiten in de twee andere buurlanden Laos en Cambodja.

Woensdag 28 november
– Het is stuk rustiger geworden in de Bangkok Remand gevangenis. Sinds de gevangenisleiding in oktober met een Gangnam Style competitie is begonnen, is het geweld tussen de gedetineerden er afgenomen.

‘Dansen helpt hun hormonen in balans te brengen, verbetert hun persoonlijkheid en creëert eenheid’, zegt Sorasit Wonganantchai, hoofd van het Corrections Department. Gisteren vond de finale plaats en ontvingen twee teams van 10 personen de fel begeerde hoofdprijs.
– De 800 interliners van de Transport Co Ltd worden volgend jaar met GPS uitgerust, waardoor kan worden nagegaan hoe snel ze rijden. Dat gebeurt ook al met Radio Frequency Identification, maar dat systeem werkt slechts op een beperkt aantal wegen.
Bussen mogen niet harder rijden dan 90 km per uur. Overtredingen worden beboet met 5.000 baht, bij herhaling verdubbeld en de vergunning van de exploitant wordt ingetrokken.
Particuliere busondernemingen en exploitanten van minibusjes en andere interprovinciale voertuigen hebben een jaar de tijd om GPS te installeren.
– Het leger stelt voor dat het onderwijzend personeel in het Zuiden niet meer tussen school en huis pendelt, maar op school overnacht. Legerbevelheber Prayuth Chan-ocha erkent dat dit niet gemakkelijk zal zijn omdat de leraren voor hun gezin moeten zorgen, maar ‘we have to think of every possible way to protect them’.
De Confederation of Teachers of Southern Border Provinces (CTSB) drong maandag op extra maatregelen aan naar aanleiding van de moordaanslag op een schooldirecteur vorig week. Uit protest gingen alle scholen in de provincie dicht. Gisteren overlegden leraren en administrateurs uit de vier zuidelijke provincies met de commandant van het vierde Legerkorps. De minister van Onderwijs heeft vrijdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van de CTSB.
– Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft niets te maken met de gevechten tussen roodhemden en het leger in 2010, zegt legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha. Thailand kan zijn eigen boontjes doppen met de drie machtscentra: de rechtsprekende, uitvoerende en wetgevende macht.
Prayuth reageert op uitlatingen van de minister van Buitenlandse Zaken, die het kabinet heeft gevraagd het ICC op ad hoc basis een uitspraak te ontlokken over de legeracties. Die zouden beschouwd kunnen worden als ‘misdaden tegen de menselijkheid’.
 Prayuth vraagt zich af of het accepteren van de rechtsbevoegdheid van het ICC in deze zaak nadelig voor het land is. Degenen die daarover een besluit nemen, dienen volgens de generaal verantwoordelijk te worden gehouden voor de gevolgen die zo’n inmenging kan hebben.
Het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) doet momenteel onderzoek naar de 90 doden die in april en mei 2010 zijn gevallen. Van twee heeft de rechter al vastgesteld dat die door legervuur om het leven zijn gekomen. Wanneer soldaten terecht zouden moeten staan, gaat het leger in beroep, zegt Prayuth. ‘Het leger doet zijn plicht in overeenstemming met de wet en de grondwet.’
– Pitak Siam-leider Boonlert Kaewprasit heeft zich wellicht schuldig gemaakt aan overtreding van de Internal Security Act (ISA), die de regering met het oog op de rally van zaterdag in drie districten van Bangkok had geactiveerd. Dit zegt Adul Saengsingkaew, hoofd van de landelijke politie. Adul heeft de juridische afdeling van de politie gevraagd om te bezien of de wet is overtreden.
Tijdens de rally heeft de politie 127 demonstranten aangehouden omdat ze een verboden gebied hadden betreden; 10 personen zijn aangehouden omdat ze ambtenaren hadden beledigd of messen en mobilofoons bij zich hadden en 1 vrachtwagenchauffeur werd aangehouden omdat hij een barricade probeerde te rammen, waarbij agenten gewond raakten.
Een fotograaf en twee cameramannen hebben bij de politie van Nang Loeng een klacht ingediend omdat ze door agenten zijn verwond. Bovendien is hun apparatuur inbeslaggenomen. De fotograaf en één cameraman werden bovendien ingerekend en afgevoerd naar het hoofdkwartier van de Crime Suppression Division. Ze werden pas vrijgelaten toen collega’s waren gekomen om hen te helpen.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft al gewaarschuwd dat de ISA opnieuw zal worden geactiveerd wanneer Pitak Siam weer een rally houdt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken hoopt dat de 22 landen die een reiswaarschuwing hebben gegeven voor delen van Bangkok, deze intrekken omdat de ISA is opgeheven.
– Rijstboeren in het land moeten nu ook hun rijst bewaken wanneer die op de openbare weg te drogen ligt. Omdat rijst een hoge prijs beurt in het hypotheeksysteem voor rijst is het een gewild object geworden om te stelen. Grote hoeveelheden rijst zijn al gestolen, schrijft Bangkok Post in het bijschrift van een foto met drogende rijst in Buri Ram en een boer die op wacht staat. (Zie pagina Rijst)
– De zoon van voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban is door het Department of Special Investigation schuldig bevonden aan het illegaal bezetten van grond op de Khao Phaeng berg op Koh Samui en het aanleggen van een reservoir. Tan Thaugsuban en zijn twee partners bleken illegale grondaktes te hebben. De DSI vraagt het OM het drietal te vervolgen.
– Een voormalige kroonprins van Nepal heeft in oktober een nachtje in een politiecel in Phuket doorgebracht omdat hij in het bezit was van marihuana. Na storting van een borgsom van 10.000 baht is hij de volgende dag vrijgelaten. Paras Shah was samen met een vrouw in een hotel aangehouden, toen ze ruzie maakten.
– Het ministerie van Werkgelegenheid overweegt het verlengen van werkvergunningen voor buitenlandse werknemers aan banden te leggen. Het ministerie gaat dit volgend jaar doen wanneer de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht tot banenverlies voor Thaise werknemers leidt. ‘Wanneer de werkvergunningen niet worden verlengd, komen die banen beschikbaar voor Thais’, zegt Pravit Khiengpol, directeur-generaal van de afdeling Employment.
Ontslagen worden met name verwacht bij het midden- en kleinbedrijf. Wanneer andere sectoren, zoals de bouw, de ontslagen werknemers aan werk helpen, gaat het ideetje van het ministerie de prullenbak in, aldus Pravit. (Zie pagina Migranten)
– Op 14 december gaan de verificatiekantoren voor buitenlandse werknemers dicht. Nog zo’n 1 miljoen legale en illegale werknemers, met name uit Myanmar, moeten zich melden. Wanneer ze in gebreke blijven, worden ze het land uitgezet. Myanmar heeft om een verlenging van 6 maanden gevraagd. In die centra wordt de nationaliteit van werknemers geverifieerd. De periode is tweemaal eerder verlengd. (Zie pagina Migranten)
– Een echtpaar dat goed in de slappe was zat, heeft weinig meer aan de vergaarde rijkdom want gisteren werden ze in hun woning in Sawi (Chumphon) vermoord. De vrouw stond lokaal bekend als een schoonheid. Ze incasseerde miljoenen baht nadat haar eerste echtgenoot 5 jaar geleden was vermoord. Daarna trouwde ze een rijke en invloedrijke man. De dubbele moord houdt vermoedelijk verband met hun werkzaamheden als kredietverlener.
– Een politieagent heeft per abuis in het politiebureau van Bang Khen een collega doodgeschoten. Zijn pistool ging af toen hij het uit zijn holster haalde. De collega overleed later in het ziekenhuis. Volgens het hoofd van het bureau hadden de twee geen ruzie. Een commissie neemt de zaak in onderzoek.
Politiek nieuws
– De marine is gisteren minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) te hulp geschoten over de aankoop van een gevechtssysteem voor twee fregatten. Op de eerste dag van het censure debate kritiseerde de oppositie de minister wegens diens inmenging; hij zou aangedrongen hebben op de aankoop van een minder geavanceerd en goedkoper systeem.

De marine zegt nu dat dit andere systeem gekocht is op aandringen van de marine, omdat voor het duurdere systeem niet voldoende ruimte was op de fregatten en het ook veel duurder was. Het goedkopere systeem is volgens de marine absoluut niet verouderd en biedt adequate bescherming. Het prijsverschil bedroeg 100 miljoen baht.
– Na het rijsthypotheeksysteem en defensieaankopen stond gisteren corruptie bij de besteding van het budget voor herstel- en preventiewerkzaamheden na de overstromingen centraal. Op de laatste dag van het censure debate in het parlement richtte oppositiepartij Democraten haar pijlen op minister Preecha Rengsomboonsuk (Natural Resources and Environment).
Nipit Intarasombat (Democraten) zei dat bij 900 projecten in het land 30 procent van het budget als ‘commissie’ (lees: steekpenningen) was betaald aan een vrouw die hij ‘Jeh Daeng’ noemde en een ‘man met wit haar’, die eerder bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte. Minstens 30 miljard baht zou in hun zakken zijn verdwenen.
Nipon Boonyamanee kritiseerde de gunning van 43 werkzaamheden aan een bedrijf, dat te weinig gestort kapitaal had om daarvoor in aanmerking te komen. Hij zag een familieverband met minister Chatchart Sithipan (Transport), maar de minister ontkende dit omdat de familienamen anders gespeld werden.
Wirat Romyen meende een geval van corruptie op het spoor te zijn gekomen bij een project van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor reparatiewerkzaamheden aan 7,2 kilometer van een weg in Muang (Nakhon Nayok) was 47,28 miljoen baht uitgetrokken, alhoewel die weg niet eens onder water was gelopen tijdens de overstromingen. Wirat zette ook vraagtekens achter de manier waarop de prijs was bepaald.
Minister Preecha zei gisteren dat hij een commissie aan het werk had gezet om de besteding van de overstromingsgelden te onderzoeken. Wanneer die op gevallen van corruptie zou stuiten, was de regering bereid tegen betrokkenen op te treden. Premier Yingluck had ook commissies aan het werk gezet. Die houden zich bezig met het hypotheeksysteem voor rijst en andere projecten. (Zie pagina Over corruptie)
– Regeringspartij Pheu Thai gaat de kamervoorzitter vragen tegen zes parlementsleden van de Democratische partij een afzettingsprocedure te beginnen. Zij hielden zich niet aan de afgesproken onderwerpen, maar probeerden de ministers die onder vuur lagen, onderuit te halen door op hun ‘ongebruikelijke rijkdom’ te wijzen.
– Pheu Thai parlementslid Prasit Chaisrisa is door de vice-kamervoorzitter op zijn vingers getikt vanwege een seksueel getinte opmerking tijdens het betoog van Democrate Rangsima Rodrassami over onregelmatigheden bij de besteding van gelden voor ‘flood relief’. [Hier worden geloof ik compensatiebetalingen aan gedupeerden van de overstromingen mee bedoeld.]
Rangsima had gezegd een droom te hebben, waarna Prasit uitviel met: ‘Wat zou mevrouw Rangsima ervan zeggen als ik haar vertelde dat ik in mijn droom met haar sliep.’ De opmerking leidde niet alleen tot een terechtwijzing van de voorzitter en protest van de Democraten, maar kan ook een staartje krijgen. De kamercommissie parlementaire ethiek is gevraagd te bezien of Prasit’s gedrag aanleiding is een afzettingsprodecure te beginnen.
Economisch nieuws
– De voorzitter had de vergadering maandag afgelast, maar de commissieleden vergaderden toch en moesten noodgedwongen op de trappen zitten voor de gesloten vergaderzaal. De 182 aanwezige commissieleden van de Federation of Thai Industries deden wat al voorspeld was: ze kozen met meerderheid van stemmen een nieuwe voorzitter, want de huidige voorzitter zou zich te weinig hebben verzet tegen verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht op 1 januari in 70 provincies.

Met name het midden- en kleinbedrijf zou daarvan de dupe worden.
Volgens FTI secretaris-generaal Sommat Khunset was de afgelasting van de vergadering door de voorzitter onreglementair. Omdat meer dan de helft van de 348 commissieleden maandag aanwezig was, was het quorum aanwezig en kon de voorzitter gewipt worden.
Vice-voorzitter Kitti Tangchitmaneesakda bestrijdt dat echter. De voorzitter had wel degelijk de bevoegdheid de vergadering af te gelasten en daarom is hij nog steeds in functie. Volgens Kitti hebben alleen FTI-leden het recht te stemmen en niet commissieleden.
De nieuw gekozen voorzitter is Santi Vilassakdanont, directeur bij de Saha group. Hij was in de periode 2006 tot 2010 ook al twee termijnen voorzitter. Santi zei dat hij het onder zijn toenmalige voorzitterschap ingezette beleid zal voortzetten om de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken zodat de bedrijven kunnen concurreren wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– De huishoudschulden zijn in het derde kwartaal met 20,4 procent gestegen naar 2,74 biljoen baht, deels als gevolg van het overheidsbeleid om de kopers van een eerste woning en auto te subsidiëren. In het eerste en tweede kwartaal was ook al sprake van een flinke stijging van respectievelijk 15,7 en 17 procent. Dit blijkt uit cijfers die zijn bekendgemaakt door de National Economic and Social Development Board.
Met de aflossingsdiscipline gaat het niet goed. Het aantal aflossingsachterstanden van meer dan 3 maanden nam in het derde kwartaal toe met 37,8 procent, hetgeen neerkomt op 7,38 miljard baht. Ook in de eerste twee kwartalen van dit jaar steeg het aantal achterstallige betalingen, respectievelijk met 12,8 en 29,5 procent.
In 2011 spaarden mensen een bedrag gelijk aan 7,8 procent van het bruto binnenlands product. In andere Zuidoost Aziatische landen bedraagt dat percentage meer dan 10.
– Na drie maanden teruggang en een lichte verbetering in september, is de export in oktober ineens scherp gestegen met 15,57 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Het Internal Trade Promotion Department verwacht dan ook dat de uiteindelijke economische groei dit jaar op 4,5 tot 5 procent uitkomt.
Met uitzondering van China en enkele Europese landen steeg de export naar alle andere landen, vooral van auto-onderdelen en electronica. De export van agrarische producten daalde daarentegen. Rubber en diepvriesgarnalen bleven achter. Verwacht wordt dat november en december groeipercentages van meer dan 10 procent laten zien.
– Het Bira circuit in Pattaya gaat eind maart dicht. De Siam Motors Group onderhandelt momenteel met de eigenaar over de verkoop van het 164 rai tellende circuit. Siam Motors wil er huisvesting bouwen voor golfers die op de nabijgelegen golfbanen van het bedrijf spelen. Siam Country Club Pattaya bestaat uit een golfbaan van 18 holes en een van 27 holes en een derde van 18 holes is in aanleg.
Het racecircuit dat 2,41 kilometer lang is, werd in 1985 aangelegd. Het is vernoemd naar prins en formule 1-coureur Birabongse Bhanutej Bhanubandh. Voor de hedendaagse racewagens is het inmiddels te kort. De eigenaar kan het geld van de verkoop goed gebruiken voor de aanleg van een nieuw circuit in Kanchanaburi. De golfers zullen niet rouwig zijn om de sluiting, want de herrie van de wagens is niet bevordelijk voor hun concentratie.
– Thais hebben een verkeerd beeld van de Asean Economic Community (AEC) die eind 2015 van kracht wordt, zegt het Thailand Development Research Institute. Ze denken dat de servicesector door buitenlanders zal worden overspoeld en dat de AEC tot banenverlies zal leiden.
TDRI-president Somkiat Tangkitvanich zegt dat Asean achterloopt bij het opstellen van regels voor investeringen in de service-sector van de andere lidlanden. Over het vrij verkeer van beroepsgroepen is afgesproken dat werkers in acht beroepen in een ander land mogen werken, maar ze moeten zich wel registreren en zijn gebonden aan de regelgeving in het desbetreffende land.
De beroepen die ervoor in aanmerking komen, zijn artsen, tandartsen, verpleegsters, ingenieurs, architecten, surveyors, tourgidsen en accountants [boekhouders?].  Artsen, tandartsen en verpleegsters moeten een test afleggen in de Thaise taal, de andere beroepsgroepen moeten de taal enigszins machtig zijn; alleen voor tourgidsen gelden geen eisen. Thailand hanteert een wettelijk vastgelegde limiet van 50 procent buitenlanders in de servicesector.

Dinsdag 27 november
De meeste olifanten die in gevangenschap leven, worden te zwaar belast, ze zijn ondervoed en hun leefcondities zijn abominabel, zegt het Thai Elephant Conservation Centre in Lampang.

Het centrum heeft onlangs enkele kampen bezocht en kwam tot die schrikbarende conclusie. Naar schatting worden in het gehele land 2.000 olifanten in gevangenschap gehouden.
Om de eigenaren van die kampen te stimuleren beter voor hun dieren te zorgen, hebben het Livestock Development Department en de Tourism Authority of Thailand een onderscheiding ingesteld voor kampen die het goed doen. Slechts een klein aantal van de 73 kampen, die aan het project deelnamen, kon de toets der kritiek doorstaan.
De Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals hoopt dat een wetswijziging, die in voorbereiding is, helpt het probleem op te lossen. De wijziging heeft betrekking op de bescherming van dieren, niet alleen olifanten. Het Huis van Afgevaardigden heeft ze in eerste termijn behandeld.
– Alle 332 openbare scholen in de zuidelijke provincie Pattani blijven voorlopig dicht totdat de overheid de veiligheidsmaatregelen voor het onderwijzend personeel heeft verbeterd. De Confederation of Teachers of Southern Border Provinces heeft dit besloten naar aanleiding van de moordaanslag op een schooldirecteur. Zij was het 154ste slachtoffer sinds het geweld in 2004 oplaaide en het 66ste in de provincie Pattani. De vrouw werd donderdag onderweg naar huis onder vuur genomen.
Het sluitingsbesluit werd gisteren genomen tijdens een vergadering in Muang (Pattani). Tevens besloten de aanwezigen de collega’s in Yala en Narathiwat te vragen hun voorbeeld te volgen. Confederatie-voorzitter Boonsom Srithonplai maakte ouders en leerlingen zijn excuses voor de sluiting. Hij zei dat extra lessen worden gegeven om de opgelopen achterstand in te halen, wanneer de scholen weer opengaan.
De leraren uitten gisteren ook hun zorg over te verwachten represaillemaatregelen na de arrestatie zondag van Marosi Da-o in Nong Chik. Tegen hem liepen diverse arrestatiebevelen.
– Twee personen zijn in Sala Mai (Narathiwat) licht gewond geraakt toen een bom ontplofte in een kraampje. De aanslag was gericht op een militair voertuig dat passeerde. De wagen liep lichte schade op. De gewonde personen zaten in een pickup truck die erachter reed.
– Op sommige plaatsen zijn de festiviteiten ter gelegenheid van Loy Krathong al begonnen. Om ongelukken te voorkomen staat de politie op populaire plaatsen paraat, zoals de Rama VIII brug en openbare parken. Ook hulpdiensten staan stand-by. Winkels waar vuurwerk wordt verkocht, krijgen controle. Woensdag is de officiële feestdag
De afgelopen 5 jaar heeft vuurwerk tijdens Loy Krathong 2.500 slachtoffers gemaakt en zes levens geëist. Telde 2007 nog 364 vuurwerkongelukken, vorig jaar was dat aantal omhoog geschoten naar 642.
– Met hulp van de Amerikaanse FBI gaat het ministerie van Justitie een landelijke DNA-database aanleggen. DNA-monsters worden tot nu toe van geval tot geval genomen, maar niet centraal verzameld.
Gisteren tekenden het ministerie en de FBI een overeenkomst over de samenwerking. Die voorziet in het gebruik van het CODIS DNA systeem van de FBI. Dat systeem wordt in 39 landen gebruikt. De software zou binnen zes maanden geïnstalleerd moeten zijn.
Het ministerie wil de komende 3 jaar het DNA van 100.000 gedetineerden verzamelen. Midden volgend jaar wordt daarmee begonnen, maar eerst moet een wet worden aangenomen die het verzamelen en opslaan van het DNA van bepaalde groepen mensen toestaat.
– Universitaire studenten die wis- of natuurkunde studeren en in het Engels willen gaan lesgeven, komen in aanmerking voor een beurs van het Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Daarmee kunnen ze hun studie in een anglofoon buitenland voortzetten. Ze hebben de keuze uit 12 universiteiten.
Doel van de regeling is het tekort aan vakleerkrachten te reduceren en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De komende zes jaar wil het instituut 4.000 nieuwe leraren klaarstomen. In de twee vakgebieden is al lange tijd een tekort aan leraren en dat tekort dreigt toe te nemen omdat zo’n 30.000 leraren de komende jaren met pensioen gaan. Thans telt het land 200.000 leraren wis- en natuurkunde.
Veel scholen en universiteiten hebben een tweetalig programma, daarmee vooruitlopend op de toestroom van buitenlandse studenten die verwacht wordt wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt. (Zie pagina Onderwijs)
– Koning Bhumibol bracht gisteren onverwacht een bezoek aan het Chitralada paleis, dat hij in september 2009 verliet om te worden opgenomen in het Siriraj ziekenhuis, waar hij sindsdien verblijft. Hij bezocht er de melkboerderij en het olifantenmuseum. 
De boerderij werd in 1962 opgezet om koeien te selecteren, het ras te verbeteren en de melkveehouderij in het land te promoten. Het melken van de koeien is er geautomatiseerd. De melk, die geleverd wordt door 16 van de 43 zwartbonte (Friese) koeien, wordt ter plaatse verder verwerkt.
– De Criminal Court heeft gisteren vonnis gewezen in de zaak van een op 4 mei 2010 doodgeschoten roodhemdsupporter. Terwijl de man, werkzaam als taxichauffeur, bezig was voor een benzinestation op de Ratchaprarop Road een schuilplaats van autobanden te maken, werd hij onder vuur genomen. Later overleed hij in het ziekenhuis. De rechtbank heeft onomstotelijk vastgesteld dat de man door legervuur om het leven was gekomen.
Het UDD (roodhemden) vindt dat toenmalig premier Abhisit en vice-minister-president Suthep Thaugsuban de verantwoordelijkheid dienen te nemen voor ’s mans dood. Eerder stelde de rechtbank in een andere zaak vast dat het leger verantwoordelijk was voor de dood van een omstander. Bij de rechtbank liggen nog 36 soortgelijke zaken ter behandeling.
– De rally van Pitak Siam van zaterdag krijgt twee juridische staartjes. Tegen Pitak-leider Boonlert Kaewprasit en vijf anderen is door een partijlid van Pheu Thai aangifte gedaan wegens verraad, illegale vergadering en overtreding van de ISA.
Een burgergroep heeft een verzoekschrift ingediend bij de National Anti-Corruption Commission wegens misbruik van de ISA. De regering activeerde de Internal Security Act (ISA) in drie districten in Bangkok om meer bevoegdheden te hebben mensen op te pakken. De wet werd gebruikt om paniek te zaaien, stelt de Group of Village Volunteers for the Protection of the Three Institutions.
– De Thais-Australische Natphimol Natayalak, oftewel Rita, die gekozen is tot Miss Universe Thailand, doet in december in Las Vegas een gooi naar de titel Miss Universe. Ze draagt dan onder andere een fraai traditioneel Thais costuum.
Politiek nieuws
– Premier Yingluck had het moeilijk gisteren op de tweede dag van het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate (vergelijkbaar met een interpellatie in het Nederlandse parlement). Ze moest het geldverslindende en door corruptie geplaagde hypotheeksysteem voor rijst verdedigen.

De vice-kamervoorzitter tikte haar op een gegeven moment op de vingers omdat ze de antwoorden, opgesteld door haar staf, van papier voorlas. Hij zei haar zelf te antwoorden; desnoods kon ze de hulp van ministers inroepen wanneer bepaalde details moesten worden uitgelegd. De oppositie riep Yingluck ter verantwoording en niet de eerstverantwoordelijke minister van Handel, omdat ze voorzitter is van de landelijke rijstcommissie.
Het betoog van oppositieleider Abhisit en het antwoord van Yingluck dat een uur in beslag nam, vat ik kort samen: de regering koopt de rijst te duur op van de boeren; boeren gaan voor kwantiteit, niet voor kwaliteit; Thailand is als ’s werelds rijstimporteur nummer 1 ingehaald door Vietnam en India; het systeem doet een grote aanslag op ’s lands financiën; het wordt geplaagd door corruptie en van de 200 miljard baht die het de staat tot nu toe heeft gekost, gaat slechts de helft naar de boeren. De rest verdwijnt in de zakken van politici, molenaars en handelaars.
Yingluck: in waarde uitgedrukt is Thailand nog steeds ’s werelds grootste rijstexporteur; tegen het eind van het jaar wordt rijst 8 procent duurder; we doen ons best corruptie te voorkomen; uit peilingen blijkt dat de mensen tevreden zijn over het systeem.
Twee andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren ongeregelmatigheden in de besteding van het budget voor anti-overstromingsmaatregelen en het veronderstelde onvermogen van de regering naleving van de anti-corruptiewetten af te dwingen. (Zie pagina Rijst)
– Behalve Abhisit attaqueerden ook twee partijgenoten Yingluck over onregelmatigheden in het programma. Een had betrekking op het gebruik van een Chinees bedrijf als dekmantel voor een dubieus Thais bedrijf dat in 2007 al eens beschuldigd is van fraude en verduistering. De Thaise exporteur zou op die manier een gemakkelijke winst van 3.000 baht per ton rijst maken.
De andere zaak betrof het bevoordelen van een bedrijf. Het mocht rijst naar Indonesië exporteren, die niet geveild was. Verder plaatste de oppositie vraagtekens achter de rijstverkopen die de regering claimde, en ze wees op de bedenkingen van wereldhandelsorganisatie WTO over het hypotheeksysteem. (Zie pagina Rijst en Over corruptie)
– De verkiezingen van juli 2011 in een kiesdistrict in de provincie Chon Buri moeten over, omdat een kandidaat stemmen heeft gekocht. Het gekozen parlementlid van de Palang Chon partij kreeg van de Kiesraad een gele kaart, hetgeen betekent dat de kiezers opnieuw naar de stembus moeten en het parlementslid opnieuw mag meedoen.
Economisch nieuws
– Als de berichten niet bedriegen, kan PC Air binnenkort weer het luchtruim kiezen. Gesprekken over een deelname van 80 procent in de met financiële problemen kampende budgetmaatschappij zijn in een ver gevorderd stadium. Die investeerder zou de Airbus 310-222, het enige toestel van de maatschappij, eruit willen gooien en vervangen door twee B767-300ER jets van Boeing.

De problemen bij PC Air, eigendom van Piyo Chantraporn, beter bekend als Peter Chan, kwamen aan het licht toen het toestel met 400 passagiers vorige maand geen toestemming kreeg op te stijgen van luchthaven Inchon in Zuid-Korea. Er lagen nog onbetaalde rekeningen voor airport charges en brandstof tot een bedrag van 10 miljoen baht. De maatschappij kwam eerder in het nieuws toen vier ladyboys als stewardess werden aangenomen.
Wie de reddende engel is, vermeldt het artikel niet. De deal zou medio december rond zijn. Tot het toestel aan de grond werd gehouden, pendelde PC Air dagelijks tussen Inchon en Bangkok, voornamelijk Thaise toeristen vervoerend. In de toekomst zouden China en Japan erbij kunnen komen en andere plaatsen in Korea. Die drie landen hebben een groot groeipotentieel. De nieuwe eigenaar handhaaft de naam en bedrijfsvoering (personeel, verkoop en marketing).
– Het rommelt in de top van de Federation of Thai Industries (FTI). De voorzitter ligt onder vuur omdat hij zich niet hard genoeg maakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat dreigt volgend jaar de dupe te worden van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies.
Een geconvoceerde vergadering maandag is door de voorzitter afgelast, maar FTI-leden waren toch van plan te vergaderen over het voorstel om de voorzitter te wippen.
Volgens FTI-secretaris-generaal Sommat Khunset is de afgelasting van de voorzitter onreglementair omdat alleen het bestuur zo’n besluit kan nemen. Wanneer de helft van de 348 leden aanwezig is, kan elk onderwerp besproken worden en heeft elke beslissing rechtsgeldigheid. Circa 70 procent van de leden van de FTI zijn vertegenwoordigers van het MKB. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– Bangkok Airways heeft in twee van zijn zes A319’s de eerste rijen van de economy class vervangen door twaalf premier class stoelen. De passagiers die deze nieuwe klasse boeken, kunnen van dezelfde privileges gebruikmaken als de passagiers in de Blue Ribbon Club-stoelen in de overige toestellen zoals een aparte check-in counter, 30 kilo bagage, aparte maaltijden en voorrang bij het ophalen van de bagage.
De twee toestellen bestonden tot nu toe uit slechts één klasse, maar de maatschappij denkt dat er voldoende vraag is naar iets meer comfort. De toestellen worden vanaf zaterdag ingezet op de route Bangkok-Phnom Penh; eind vorige maand werd de nieuwe klasse geïntroduceerd op de route Bangkok-Koh Samui-Kuala Lumpur. Wanneer de belangstelling tegenvalt, kan de oude situatie gemakkelijk worden hersteld.
– Het beleid van het ministerie van Financiën is erop gericht de staatsschuld onder 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te houden, ruim onder de limiet van 60 procent. Door die ruimte in te bouwen, kunnen tegenvallers in de toekomst gemakkelijk worden opgevangen. De verplichtingen voortkomend uit de schuld mogen niet meer bedragen dan 15 procent van de jaarbegroting.
Wanneer de schuld de 50 procent nadert, bekijkt het ministerie welke projecten kunnen worden uitgesteld. Vergeleken met andere landen is de 60-procentslimiet een redelijk plafond.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) wil de staatsschuld jaarlijks met 20 procent terugbrengen, zodat de begroting in 2017 in balans is.Voor het fiscale jaar 2013 (1 okt-1 okt) is een tekort van 300 miljard baht begroot bij een totaal aan uitgaven van 2,4 biljoen baht. De staatsschuld wordt dit jaar geschat op 47,5 procent van het bbp. Aan het eind van het fiscale jaar 2012 bedroeg de schuld 43,9 procent van het bbp.
– De prijzen van condominiums in Bangkok stijgen omdat de afbouw van projecten wordt gehinderd door een tekort aan arbeidskrachten. Colliers International Thailand, een vastgoedconsultant,  verwacht dat tal van projecten niet op tijd worden opgeleverd. Niettemin komen in 2012 meer condo’s klaar dan in het jaar ervoor.
Sommige projectontwikkelaars richten hun aandacht op projecten in kleinere straten omdat de grond in het centrum te duur wordt. Ze bouwen daar kleinere en lagere flatgebouwen. Sommige keren Bangkok helemaal de rug toe en breiden hun werkzaamheden uit naar de grote steden, elders in het land. De heel grote projectwikkelaars zoeken hun heil buiten Thailand.
In het derde kwartaal kwamen 8.600 eenheden klaar, 13 procent minder dan in het vorige kwartaal: 1.760 eenheden in en om het centrum van Bangkok en 1.200 in het noordelijke deel. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 64 procent. Bangkok telt in totaal 343.100 condo-eenheden. In het vierde kwartaal zouden 26.000 eenheden moeten worden opgeleverd, waarmee het jaartotaal in Greater Bangkok op 27.900 komt. [Die 8.600 worden verder niet gespecificeerd.]
De condo’s in de omgeving van metrostations verkopen gemakkelijk ondanks de niet misselijke vierkantemeterprijs van gemiddeld 110.000 baht.
– Op 1 januari gaat het minimumdagloon in de resterende 70 provincies van Thailand omhoog naar 300 baht. In 7 provincies, waaronder Bangkok, gebeurde dat al in april. Tot nu toe bestond een landelijk minimumloon niet; de hoogte was gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende regio. Ter vergelijking de minimumdaglonen in enkele Asean-landen in US$.
Thailand/Bangkok: 6,99-9,45; Cambodja: 2,03; Vietnam: 2,22-3,17; Indonesië/Jakarta: 2,95-5,38; China/Shanghai: 4,00-7,90; Filipijnen (The national capital region): 9,72-10,60. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– CP Intertrade Co (CPI), de rijsthandelsarm van de Charoen Pokphand Group, gaat in Nakhon Luang (Ayutthaya), aangrenzend aan haar rijstverwerkingsfabriek, haven en depot, een industrieterrein aanleggen voor de productie van een aantal rijstproducten. Er komen fabrieken voor rijstzemelolie, rijstvermicelli, instant noodles en rijstsnacks.
De huidige fabriek, die pas is klaargekomen, heeft een capaciteit van 1,08 miljoen ton rijst per jaar. Er staan 56 silo’s. Samen met haar vestigingen elders heeft CPI een gecombineerde capaciteit van 1,5 miljoen ton rijst per jaar. Tachtig procent van de productie, meest premie-rijst, wordt geëxporteerd naar 120 landen, het restant gaat de lokale markt op onder de merknaam Royal Umbrella.
De haven waarover de fabriek beschikt in de Pasak rivier, heeft een kade van 276 meter, voldoende om tegelijk vijf vrachtschepen van 50 meter te bedienen. De rivier heeft er een diepte van 4,5 meter. Ook andere bedrijven uit de noordelijke en centrale provincies maken er gebruik van. Uit een studie van CP blijkt dat het vervoer over water naar Bangkok een besparing oplevert van 15 liter brandstof per container en 0,47 kilo koolstof per kilometer produceert tegen 2,3 kilo bij vervoer per vrachtwagen. (Zie pagina Rijst)

Maandag 26 november
– Omdat het aantal mishandelde en misbruikte kinderen en vrouwen sterk stijgt, gaat het ministerie van Volksgezondheid volgend jaar in elke provincie een hulpverleningscentrum openen.

Het aantal mishandelde kinderen en vrouwen is gestegen van gemiddeld 43 per dag in 2006 naar 70 in 2010 (51 pct vrouwen, 49 pct kinderen). Negen van de 10 kindslachtoffers zijn meisjes
– Het Ramathibodi ziekenhuis luidt de noodklok. Het land heeft dringend behoefte aan donornieren. Van de 4.000 personen die aan een nierziekte lijden, wachten 4.000 op een donornier. Maar jaarlijks zijn slechts 400 nieren beschikbaar. Het tekort wordt verergerd omdat er jaarlijks 14.000 patiënten bijkomen.
Van de 10.000 personen met goed functionerende nieren die elk jaar sterven als gevolg van een ongeluk of hersenbeschadigingen, doneren 100 hun nieren. Maar de meeste donornieren komen van familieleden van patiënten. Het Ramathibodi ziekenhuis transplanteert al 26 jaar nieren. Tot nu zijn 1.554 transplantaties uitgevoerd ‘en we worden er steeds beter in’, zegt Sophon Jirasiritham, voorzitter van het nierproject van het ziekenhuis.
– De State Railway of Thailand (SRT) houdt vast aan haar plan om de grond waarop zich nu busterminal Mor Chit bevindt, voor andere winstgevender doeleinden te gaan ontwikkelen. Zodra het contract met de Transport Co afloopt, dienen de bussen te vertrekken – en wel definitief.
De vice-minister van Transport wil dat de contracttermijn voor de grond wordt verlengd van 3 naar 30 jaar, maar daar trapt de SRT niet in. De spoorwegen zijn van plan om van het station Bang Sue, vlakbij Mor Chit, een spoorwegknooppunt te maken.
– Van de 138 zaterdag tijdens de rally van de anti-regerings Pitak Siam groep aangehouden personen zijn 137 zonder proces-verbaal naar huis gestuurd. Eén man, een bestuurder van een vrachtwagen die door een barricade brak, zal worden beschuldigd van poging tot moord. Bij zijn manoeuvre raakten enkele agenten gewond.
De regering beslist vandaag of de Internal Security Act (ISA), die voor drie districten in Bangkok van kracht is verklaard, wordt ingetrokken. Het hoofd van de landelijke politie zal de regering adviseren dat te doen. Adul Saengsingkaew was zaterdag als hoofd van het Centre for the Administration of Peace and Order verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde.
Bangkok Post heeft weinig goede woorden over voor Pitak Siam-leider generaal Boonlert Kaewprasit. Zijn beslissing om de rally om 17 uur af te blazen, krijgt weliswaar de goedkeuring van de krant, maar zijn uitlatingen voorafgaand aan de rally betitelt columnist Veera Prateepchaikul als ‘nonsens’. Zo claimde de generaal 1 miljoen mensen op de been te kunnen brengen en hij stelde voor de democratie 5 jaar te ‘bevriezen’.
Die uitlatingen vormden voor de roodhemden de munitie om een lastercampagne tegen hem en de Pitak Siam groep te beginnen met al even waanzinnige beschuldigingen als zou premier Yingluck worden gegijzeld en zouden regeringsgebouwen worden belegerd. De regering reageerde daarop met het oproepen van 20.000 man oproerpolitie en het van stal halen van de  ISA. Dat machtsvertoon maar ook Boonlert’s uitlatingen moeten mensen ervan weerhouden hebben zich zaterdag bij de rally aan te sluiten.
Zie verder Nieuws uit Thailand van 25 november.
– Enkele winkelcentra willen voetgangersverbindingen aanleggen naar een metrostation. Voor de Purple Line, die momenteel is aanleg is tussen Bang Yai (Nonthaburi) en Rat Burana (Bangkok), zijn al voorstellen gedaan. De lijn komt in 2014 in bedrijf.
De MRTA, die de metrolijnen in Bangkok exploiteert, heeft er wel oren naar want: hoe gemakkelijker de toegang, hoe meer passagiers en hoe meer inkomsten. En die kan de MRTA wel gebruiken, want ze heeft een schuld van 100 miljard baht en kan slechts 100 miljoen baht per jaar ophoesten. ‘We moeten de kosten terugbrengen en meer verdienen’, zegt MRTA-gouverneur Yongsit Rojsrikul.
De MRTA heeft nog meer ijzers in het vuur om de verdiensten op te krikken. Voor een perceel van 1.000 rai waarop nu het hoofdkantoor staat, heeft ze een aantal ontwikkelingsplannen in petto. Bij de constructie van de Bang Yai-Ratburanalijn wordt het ‘design-and-build’-model gebruikt, waardoor de bouwtijd met 1,5 jaar kan worden teruggebracht en het verlies per jaar met 5 miljard baht afneemt. Voor de geplande Orange Line (Taling Chan-Min Buri: 37,5 km/29 stations) is een voorstel met besparingssuggesties ingeleverd bij de minister van Transport.
– Twee agenten, die zaterdag dienst hadden gedaan bij de Pitak Siam rally, zijn zondag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Pa Mok (Ang Thong). Op de terugweg naar het politiebureau van Pa Mok kwam het busje waarin ze zaten, in botsing met een taxi. Eén agent werd uit het busje geslingerd en overleed ter plaatse; de andere overleed later in het ziekenhuis. Veertien andere personen raakten gewond, waaronder ook agenten. Twee zwaargewonde agenten zijn per helicopter overgebracht naar het Police General Hospital in Bangkok.
– De provinciale politie van Ang Thong heeft bedrijven die motorfietsen verkopen, gewaarschuwd voor een bende. De bendeleden kopen een motorfiets, doen een aanbetaling, geven de motorfiets bij de politie als gestolen op, corrupte agenten nemen de aangifte op, de verzekeringspenningen worden geïncasseerd en de motorfiets wordt in het buitenland verkocht. De bende opereert ook in de provincies Sing Buri, Lop Buri en Saraburi.
– Duizenden Cambodjanen trekken de grens over om Loy Krathong in Thailand te vieren. In Cambodja zijn alle festiviteiten geschrapt vanwege het overlijden van voormalig koning Norodom Sihanouk. De douane op de grenspost Ban Khlong Luek moet overuren maken om alle wachtenden door te kunnen laten.
Politiek nieuws
– Niet premier Yingluck kreeg er gisteren van langs op de eerste dag van het censure debate (vergelijkbaar met een interpellatie in het Nederlandse parlement), maar de scherpste pijlen waren gericht op minister Sukumpol Suwanatat (Defensie). Hij werd stevig aangepakt door oppositiepartij Democraten over enkele aankopen voor de marine.

Prompan Nopparit, woordvoerder van regeringspartij Pheu Thai, veronderstelt dat de Democraten Sukumpol aanvielen omdat hij Abhisit heeft beschuldigd van ontduiking van de dienstplicht en hem zijn militaire rang wil afnemen.
Sirichok Sopha (Democraten) sneed de aankoop van een nieuwe gevechtssysteem voor twee fregatten aan. Sukumpol zou de terms of reference veranderd hebben waardoor leverancier SAAB AB een minder geavanceerd en goedkoper systeem leverde. Op papier bedroeg het voordeel 1.000 baht, maar feitelijk zou het 1 miljard baht hebben bedragen. Sirichok vroeg zich af wie het verschil in zijn zak had gestoken. Bovendien laakte hij de mindere bescherming voor de bemanning.
Alongkorn Ponlabutr (ook Democraten) ondervroeg de minister over de reparatie en het onderhoud van drie vaartuigen. Die klus was gegund aan een bedrijf ‘met een dubieuze achtergrond’. Het bedrijf is geregistreerd op de Cayman eilanden en een kwart van de aandelen is in het bezit van een voormalig marinehoofd en zijn assistent. De Rekenkamer heeft ook al bedenkingen over het contract en veronderstelt dat er sprake is geweest van oneerlijke concurrentie.
En verder werd er nagekaart over de overplaatsing van de permanent secretaris van het ministerie en twee generaals, die het gewaagd hadden in het openbaar kritiek te hebben op de minister vanwege diens voorkeurskandidaat voor de opvolging van de secretaris. Uiteraard ontkende Sukumpol alle aantijgingen.
– De Democraten nagelden ook vice-minister-president Chalerm Yubamrung en minister Chatt Kuldiloke (Binnenlandse Zaken) aan de schandpaal. Sathit Wongnongtoey (Democraten) hekelde Yubamrung’s loyaliteit aan oud-premier Thaksin. ‘De minister lijkt niet in staat de belangen van zijn baas te scheiden van de belangen van de bevolking, die hij zou moeten dienen.’ Zo heeft Thaksin sinds zijn veroordeling in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf nog steeds de (politie)rang van luitenant-kolonel. ‘Het is onwaarschijnlijk dat iemand met een PhD in recht [een graad die Chalerm bezit] deze zaak niet begrijpt. Hij misbruikt zijn macht om een individu te dienen in plaats van het algemeen belang.’
Minister Chatt moest het ontgelden omdat hij goedkeuring heeft verleend aan baggerwerkzaamheden in 26 kanalen, waarop slechts een beperkt aantal bedrijven mocht inschrijven. Voordat de werken werden gegund, zouden de bieders al geweten hebben wie welk project tegen welke prijs zou krijgen. Bij de toewijzing was sprake van vriendjespolitiek en sommige bedrijven beschikten niet eens over voldoende materieel om het werk uit te voeren.
De verdediging van beide bewindslieden laat ik achterwege omdat die erg gedetailleerd was. Samengevat: er valt hen niets te verwijten.
– Ook Chuvit Kamolvisit deed een duit in het zakje. De voormalige eigenaar van massage-salons is altijd goed voor pikante onthullingen, onder andere over illegale casino’s. Deze keer vertelde hij dat Chalerm zijn kantoor bij de Royal Thai Police voor een bedrag van 2 miljoen baht had laten opknappen en het uitgerust had met luxueus meubilair. Er hing zelfs een dure kroonluchter.
Het werk was in een maand geklaard, wat Chuvit wrang vond want werkzaamheden in politiebureaus in het land vorderen uiterst traag. Chalerm’s verweer: Meubels en kroonluchter komen uit mijn eigen huis.

Zondag 25 november
– Na 7 uur werd de anti-regeringsrally van de Pitak Siam groep gisteren afgeblazen. Het aantal deelnemers viel zwaar tegen en bij twee schermutselingen tussen oproerpolitie en demonstranten werden 61 personen gewond en 137 gearresteerd.

Om 17 uur kondigde generaal Boonlert Kaewprasit, leider van Pitak Siam, niet alleen het eind van de rally aan, maar hij zei ook terug te treden als leider. Hij blies de rally af omdat de politie alle mogelijke middelen had gebruikt om te voorkomen dat mensen de Royal Plaza zouden bereiken. ‘Wanneer de rally wordt voortgezet, lopen we het risico dat demonstranten hun leven verliezen.’
Niet toevallig vonden de twee schermutselingen plaats bij de Makkhawan Rangsan brug en Suan Mitsakawan intersection, waar barricaden waren opgeworpen. Slechts via twee toegangen met politiecontroleposten was de Royal Plaza bereikbaar. Omdat demonstranten eisten dat de barricaden geopend zouden worden en probeerden er doorheen te breken, vuurde de politie traangasgranaten af. Ze zouden ook demonstranten hebben aangevallen. Ooggetuigen hekelden het excessieve geweld van de politie.
Ook op de toegangswegen naar Bangkok zouden demonstranten zijn tegengehouden en op één plaats zouden kraaienpoten op de weg zijn gestrooid om het verkeer tegen te houden. Dat alles resulteerde volgens de Special Branch Police in een aantal van 12.000 demonstranten op de Royal Plaza en 5.000 erbuiten die met de politie in aanvaring kwamen.  Pitak Siam leider Boonlert had eerder een aantal van 1 miljoen als doelstelling genoemd. Ironisch is dat het aantal agenten van 20.000 het aantal demonstranten overtrof.
– Het dorpshoofd van Ban Jakarakhaptimuk (Lamphun) is ontheven van zijn functie wegens wanbeheer van dorpsfondsen en bedreiging van dorpelingen. Hij zou ook bedrijven hebben afgeperst die zaken wilden doen in het dorp. Dorpelingen hadden begin november zijn ontslag geëist, waarna een provinciaal panel een onderzoek instelde. Dat bevestigde de beschuldigingen van de dorpelingen.
– Een 26-jarige bootsman op Koh Samui, die gevlucht was nadat hij in juli zijn buurvrouw, een apothekeres,  had verkracht en vermoord, is aangehouden dankzij de iPhone van het slachtoffer. Die had hij verkocht in Bangkok, maar de politie achterhaalde het toestel en kon hem aan de hand daarvan lokaliseren. De man was de woning van de vrouw binnengedrongen en wurgde haar. Hij ging er met enkele kostbaarheden en de iPhone vandoor.
– Een van de drie mannen die deze week twee personeelsleden van een internetshop in Pathum Thani ernstig mishandelden, is aangehouden. De verdachte, 18 jaar, heeft verklaard dat hij en zijn twee vrienden de twee slachtoffers aanvielen omdat ze voor leerlingen van een rivaliserende school werden aangezien. Het drietal ging er vandoor met 4.000 baht. De politie is nog op zoek naar de twee andere vechtersbazen.
– De berechting van 15 opstandelingen door de provinciale rechtbank van Narathiwat is gisteren geëindigd met de doodstraf voor één, één levenslange gevangenisstraf en drie straffen van 35 jaar. De overige acht zijn vrijgesproken. Eén is inmiddels overleden, een ander, die was vrijgelaten op borgtocht, is voortvluchtig. De 15 verdachten stonden terecht voor de aanval op een militaire buitenpost in het district Rangae (Narathiwat) in januari 2011.
De Teacher’s Federation of the Three Southern Border Provinces heeft gisteren vergaderd  naar aanleiding van de moordaanslag op een schooldirecteur, donderdag in Pattani. Er volgen nog gesprekken met de veiligheidsdiensten, religieuze leiders en gouverneurs van de drie provincies over verbetering van de bescherming van leraren. De schooldirecteur was de 154ste leraar die gedood is sinds in 2004 het geweld in het Zuiden oplaaide.
In het district Rueso (Narathiwat) zijn gisteren drie vermeende opstandelingen aangehouden bij de inval door honderd agenten in vijf huizen. De politie was getipt dat leden van de afscheidingsbeweging Runda Kumpulan Kecil er bezig waren bommen te fabriceren. In de woningen vond de politie niets bijzonders, maar in een rubberplantage buiten het dorp groef ze explosieven en materialen om bommen te maken, op.
– Ondanks dat ze worden lastiggevallen, dringen vrijwilligers in Klong Toey (Bangkok) erop aan het anti-drugsprogramma Ban Oun Jai (heart-warming home) voort te zetten. Het programma, een initiatief van het Office of the Narcotics Control Board (ONCB), begon in oktober en eindigt aan het eind van het jaar. Drie maanden is te kort om een blijvend effect te hebben, zeggen ze.
In de wijk zijn extra agenten gestationeerd, die samen met vrijwilligers patrouilleren. Sinds het programma van start ging, zijn 226 drugsgebruikers naar afkickcentra gestuurd. Een van de vrijwilligers, een 85-jarige vrouw, is een belangrijke informant van de politie. Dankzij haar inzet zijn al tal van drugsgebruikers en –dealers aangehouden. Veel bewoners schromen met de ONCB samen te werken omdat ze bang zijn na beëindiging van het programma niet beschermd te worden.
Wordt Bangkok weer ‘Venetië van het Oosten’?
Krijgt Bangkok weer de bijnaam ‘Venetië van het Oosten’, die de stad vroeger had? Als het aan het gemeentebestuur ligt, moet iets van die oude glorie terugkeren. Een proefproject richt zich op drie kanalen: Khlong Saen Saeb, Khlong Prawet Burirom en Khlong Bang Kapi. Met de bewoners van de districten waar die kanalen doorheen stromen, is overlegd over verbeteringen op het gebied van waterkwaliteit en landschap.

Bangkok telde vroeger 64 kanalen, Thonburi 31 kanalen (Bron: Canal Protection Act, 1941). In die tijd vormde de boot het belangrijkste vervoermiddel. De kanalen werden gebruikt door forenzen, handelaren en toeristen. Inmiddels zijn tal van kanalen gedempt om ruimte te maken voor wegen;  ze zijn geblokkeerd dan wel volgebouwd met huizen en/of ze worden gebruikt om er afval in te dumpen. Van een stad van kanalen werd Bangkok een stad van wegen, compleet met files en verkeersopstoppingen. Een bijkomend gevolg was dat vorig jaar tijdens de overstromingen het water niet snel genoeg kon worden afgevoerd.
Op de lange termijn wil Bangkok 28 kanalen een face-lift geven. Ze moeten als alternatief voor het vervoer over de weg gaan fungeren. In het district Min Buri worden volgende maand 14 pieren toegevoegd. Khlong Lat Phrao levert vooralsnog een probleem op. De veerdienst is er onlangs stilgelegd omdat er geen doorkomen meer aan was met alle illegale bebouwingen. Onderhandelingen tussen gemeente en bewoners zijn mislukt, maar de gemeente geeft niet op.
(Bron: Bangkok Post, 24 november 2012)
Economisch nieuws
– Thailand’s staatsoliemaatschappij PTT Plc heeft een eerste haalbaarheidsstudie afgerond naar de bouw van een raffinaderij en petrochemisch complex in de Vietnamese kustprovincie Bind Dinh. PTT wil er de zaken groots aanpakken, want de raffinaderij moet een capaciteit van 660.000 vaten per dag (bpd) krijgen. Daarmee wordt ze een van de grootste ter wereld. De constructie begint vermoedelijk in 2016 waarna de raffinaderij in 2019 operationeel kan worden.
Vietnam heeft thans slechts één raffinaderij met een capaciteit van 130.000 bpd, wat voor een land met 88 miljoen inwoners erg weinig is. Thailand, dat een kleinere bevolking heeft, heeft er meerdere. PetroVietnam en partners hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de bouw van een tweede raffinaderij met een capaciteit van 200.000 bpd. Die komt in 2016 in bedrijf. De Siam Cement Group en partners bouwen in de zuidelijke provincie Ba Ria-Vung Tau een petrochemisch complex.
– Niet voor 2 jaar, zoals gebruikelijk, maar voor 6 maanden is de vliegvergunning van AirAsia Bhd verlengd. De Civil Aviation Department van Maleisië vond bij een controle ‘some issues’, maar die zijn blijkbaar niet ernstig genoeg om de toestellen aan de grond te houden. Details zijn niet bekend gemaakt. Naar verluidt zou het hoofd van flight operations van AirAsia vervangen zijn.
– Het ministerie van Industrie wil door Karen handgeweven stoffen op Aziatische markten introduceren. De hulp van een Japanse ontwerper is ingeroepen om stoffen en producten te maken, die een kans maken op de Japanse markt. Karen stoffen zijn nu meestal rood en wit.
De stoffen worden geweven in vijf dorpen in de provincie Trat. Vrijdag waren ze voor het eerst te zien op een tentoonstelling in Siam Paragon. Getoond werden kleding, poppen, tassen en andere artikelen. De producten zijn het resultaat van een project, twee jaar geleden geïnitieerd door prinses Maha Chakri Sirindhorn.

Zaterdag 24 november
– Het gaat er om spannen vandaag. Hoeveel demonstranten trekt de anti-regeringsrally van Pitak Siam? Loopt het protest uit de hand? Moeten de 20.000 agenten en soldaten die klaar staan, in actie komen?

De politie schat dat de rally 76.000 deelnemers trekt, maar Pitak Siam betwijfelt dat omdat veel demonstranten, vooral degenen die uit het land moeten komen, onderweg bij controleposten worden tegengehouden. En in de omgeving van de Royal Plaza zijn negen wegen afgesloten, wat tot een nog grotere verkeerschaos in de stad heeft geleid dan normaal.
De gepensioneerde generaal Boonlert Kaewprasit, leider van Pitak Siam, denkt dat de agressieve reactie van de overheid een tegengesteld effect heeft en de steun voor de groep juist zal doen toenemen. De regering heeft voor vier districten van Bangkok de Internal Security Act (ISA) van toepassing verklaard. Behalve de 20.000 agenten en soldaten die al in Bangkok zijn, worden 51 compagnieën van 100 man achter de hand gehouden. Vier kunnen onmiddellijk in actie komen, wanneer opgeroepen.
De verbale aanvallen op Pitak Siam gaan intussen onverminderd door. Pracha Prasopdee, vice-minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat Pitak Siam de bevolking manipuleert en de democratisch gekozen regering ondermijnt. Hij waarschuwt dat ‘sommige groepen’ het protest zullen misbruiken om chaos te veroorzaken en de regering omver te werpen. Maar Pheu Thai-lid generaal Amnuay Thirachunha acht dat onwaarschijnlijk zonder militaire interventie. Andere Pheu Thai-leden hakken ook in op Pitak Siam.
Om ervoor te zorgen dat de rally vreedzaam blijft, heeft Pitak Siam 2.000 personen als bewaker aangesteld. De organisatoren zijn extra alert vanwege berichten over roodhemden die van plan zijn rotzooi te trappen. Generaal Boonlert herhaalt nog maar eens dat de groep geen geweld in de zin heeft en ook niet van plan is regeringsgebouwen te bezetten. Een hoogtepunt van de rally worden video’s van roodhemden die de monarchie beledigen.
Prayong Chaisri, juridisch adviseur van Pitak Siam, vindt het maar raar dat de regering personen onder de 18 jaar heeft verboden aan de rally deel te nemen. De roodhemden gebruikten destijds bij de bezetting van Ratchaprasong in 2010 kinderen en ouderen als menselijk schild, zegt hij.
Update: De politie heeft een groep demonstranten met traangas verdreven. Ze waren op weg naar de Royal Plaza en probeerden door barricaden op de Makkawanbrug op Ratchadamnoen Avenue te breken. De autoriteiten hadden daar een barricade opgeworpen, maar de demonstranten negeerden die.
– Vier soldaten, die zichzelf de Pitak Siam Military Group noemen, hebben een probleem. Ze hebben het verbod van de legerleiding genegeerd deel te nemen aan het protest van Pitak Siam. Op Facebook zetten ze foto’s en berichten ter ondersteuning van het anti-regeringsprotest. Een van hen verdedigt hun actie met het argument dat soldaten ook burgers zijn en het recht hebben deel te nemen aan democratische processen.
De vier zijn door hun commandant op het matje geroepen. Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha heeft de commandant gevraagd een hartig woordje met hen te spreken maar geen strafmaatregelen te nemen.
– Een moeder van 45 en haar zonen van 10 en 12 jaar zijn woensdag met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis na het drinken van koffie en Ovaltine. De vrouw stierf later, de kinderen overleefden de vergiftiging.
Volgens een jongere zuster zou er een verband kunnen bestaan met een incident drie dagen eerder. Een buurman beschuldigde de jongens er toen van 20.000 baht te hebben gestolen. Na hun ontkenning viel de buurman hen aan.
De politie gaat de rijstkoker, die gebruikt werd om water te koken, flessen water en drie pakken koffie en Ovaltine op vingerafdrukken onderzoeken. De buurman wordt opgeroepen voor ondervraging.
– Ik heb de beelden op televisie gezien en was geschokt door het extreme geweld. Drie mannen mishandelden dinsdag twee personeelsleden van een internetshop in Lam Luk Ka (Pathum Thani). Ze sloegen en schopten de jongens talloze malen tegen hun hoofd, kwamen nog een keer terug en gingen er vandoor met 4.000 baht. Vier agenten en de commandant van het politiebureau Ku Kot zijn in verband hiermee overgeplaatst naar een inactieve post. Zij reageerden niet snel genoeg op een telefoontje van de slachtoffers.
– Een tante in Ubon Ratchatani stuurde haar 7-jarig nichtje op het dievenpad. Het meisjes moest spullen stelen van onbeheerd staande motorfietsen. Het meisje heeft tegen de politie verklaard dat ze geslagen werd, wanneer ze weigerde. De tante kon worden aangehouden omdat de diefstallen waren vastgelegd door bewakingscamera’s.
– De directeur van de Ban Tha Kam Cham school in Nong Chik (Pattani) die donderdag ernstig gewond raakte toen ze op de terugweg naar huis werd beschoten, is in het ziekenhuis overleden. Alle scholen hebben naar aanleiding van de moordaanslag hun leerlingen naar huis gestuurd.
Personeel van 40 scholen in het district hielden gisteren een spoedvergadering om een nieuw veiligheidsplan voor onderwijzend personeel uit te werken. Boonsom Thongsiprai, voorzitter van de Teacher’s Federation of the Three Southern Border Provinces, heeft de autoriteiten opgeroepen de veiligheidsmaatregelen voor leraren te herzien. In gebieden met veel geweld dienen ze rond de klok beschermd te worden.
– Bij een busongeluk in Kanchanaburi zijn 40 Russische toeristen gewond geraakt, van wie 4 ernstig. Ook de chauffeur, zijn vrouw en een gids raakten gewond toen de bus een aarden afscheiding langs de kant van de weg raakte en kantelde. Volgens de chauffeur was de weg glad en telde hij veel scherpe bochten, waardoor hij de macht over het stuur verloor.
– Mor Chit busterminal verplaatsen? Vice-minister Prasert Chantararuangthon (Transport) vindt het voorstel van de State Railway of Thailand (SRT) geen goed idee. De SRT wil het busstation verplaatsen zodat de grond gebruikt kan worden voor winstgevender doeleinden. De minister is tegen verplaatsing omdat het station nu vlakbij bij andere openbaarvervoersverbindingen ligt.
Economisch nieuws
– De stijgende schulden van huishoudens in Thailand vormt een ernstig probleem en niet alleen van huishoudens maar ook van de overheid. Terwijl de rest van de wereld bezig is schulden terug te brengen, omdat de afgelopen 20 à 30 jaar te veel geconsumeerd is, nemen in Thailand de schulden toe. Dit zegt Ian Pascoe van het consultancybureau Grant Thornton Thailand.

Pascoe noemt het ironisch dat de populistische maatregelen van de overheid, die tot doel hebben de schuldenlast van lage inkomens te verminderen, juist het probleem hebben verergerd. Het programma voor kopers van een eerste auto en het rijsthypotheeksysteem hebben mensen gestimuleerd om meer uit te geven dan ze zich kunnen veroorloven.
Bij een onderzoek bij 200 bedrijven ontdekte Grant Thornton dat de schulden van huishoudens snel zijn gestegen naar 40 tot 50 procent van het inkomen, aanzienlijk hoger dan het veilige niveau van 28 procent. Dit geldt met name voor mensen die minder dan 15.000 baht per maand verdienen.
Pascoe wijst er ook op dat mensen na de overstromingen van vorig jaar aanzienlijke bedragen hebben geleend. Niet van banken, want die hielden de hand op de knip, maar van informele bronnen met hogere terugbetalingen.
Over de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht zegt Pascoe dat die geen probleem hoeft te zijn wanneer de productiviteit toeneemt. Dat zal sowieso moeten gebeuren want de bevolking vergrijst. Al met al stelt hij vast dat Thailand een land blijft dat aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven, met name in de industriële sector en voedsel.
– De onderhandelingen met de VS over deelname aan het Trans-Pacific Economic Partnership (TPP), een vrijhandelsovereenkomst van elf landen, zullen erg lang duren. Sek Wannamethee, directeur-generaal van het American and Pacific Department van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wijst erop dat voor alle betrokken sectoren openbare hoorzittingen over de gevolgen moeten worden gehouden. Dat is een eis die de grondwet stelt. De resultaten daarvan gaan naar het kabinet en vervolgens het parlement. Thailand heeft tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Obama laten weten belangstelling te hebben voor het TPP.
– Tijdens Loy Krathong, volgende week woensdag, wordt 10,3 miljard baht uitgegeven, het hoogste bedrag in 7 jaar en 24 procent meer dan vorig jaar. Die voorspelling doet de University of the Thai Chamber of Commerce. De uitgaven per hoofd van de bevolking worden geschat op 1.459 baht.
De Tourism Authority of Thailand heeft een bedrag van 20 miljoen baht gereserveerd voor acht grote evenementen aan het eind van november. Ze vinden plaats in Bangkok en het Sukothai Historical Park.

Vrijdag 23 november
– De anti-regeringsrally van de Pitak Siam groep morgen vormt een bedreiging van de nationale veiligheid. Er zijn aanwijzingen dat de demonstranten geweld gaan gebruiken en regeringsgebouwen bestormen. Ze zouden zelfs van plan zijn premier Yingluck te gijzelen.

De regering heeft daarom besloten in drie districten van Bangkok de Internal Security Act (ISA) te activeren, waardoor het gemakkelijker is oproerkraaiers aan te houden, routes te blokkeren en gebouwen te doorzoeken.
Uit het hele land zijn 50.000 agenten opgetrommeld om de orde te bewaren. De eersten streken gisteren neer op het parkeerterrein van Dusit Zoo, tegenover het parlementsgebouw. Vanuit de acht zuidelijk gelegen provincies in het Noordoosten zijn 1.700 man ‘crowd control police’ opgeroepen. Tevens zijn 180 bussen aangevoerd, die gebruikt kunnen worden om verdachten af te voeren.
In Bangkok is een zogeheten Centre for the Administration of Peace and Order opgezet. Onder leiding van het hoofd van de landelijke politie houden vertegenwoordigers van 24 diensten daarin de situatie in de gaten.
Volgens een bron bij de Pitak Siam groep probeert de regering de rally in diskrediet te brengen door te suggereren dat ze de democratie omver wil werpen. Het Constitutionele Hof ziet hiervoor ook geen bewijs. Gisteren boog het zich over een verzoek de rally te verbieden, maar dit werd afgewezen.
Volgens Sunthorn Rakrong, coördinator van het Network of People in 16 Southern Provinces, bewijst het van stal halen van de ISA dat de regering bang is voor de demonstranten.
– Een Britse arts en een parasitoloog uit Nigeria ontvangen dit jaar de Prince Mahidol onderscheiding. De arts, Michael David Rawlins, heeft pionierswerk gedaan door richtlijnen op te stellen, gericht op verbetering van de gezondheidszorg in de UK. Andere landen nemen die over. De Nigeriaanse heeft belangrijk werk gedaan bij het betrekken van bewoners in woongemeenschappen in de strijd tegen ziektes.
De twee winnaars werden gekozen uit 75 nominaties uit 34 landen. Ze ontvangen elk een bedrag van US$100.000. De onderscheidingen worden in januari uitgereikt.
– AIS, Dtac en True Move hebben bij de 3G-veiling van vorige maand niet samengespannen. Ze hebben zich ook keurig aan de veilingvoorwaarden gehouden. Dit is gebleken uit een onderzoek van de DSI onder leiding van de secretaris-generaal van de Kamer. De commissie die het onderzoek deed, heeft zich niet beziggehouden met de vraag of de veilingvoorwaarden concurrentie tussen bieders bevorderden. Die vraag viel buiten de opdracht van de commissie.
De 3G-veiling riep vorige maand een storm van kritiek op. De drie providers zouden hun vergunning bij gebrek aan concurrentie voor een veel te lage prijs hebben gekregen. De Administrative Court buigt zich ook nog over de zaak op verzoek van de Nationale Ombudsman. Die meent dat de veiling ‘free and fair’ competitie miste.
– Drie voormalige personeelsleden van de Islam Burapa school in tambon Kaluworneu (Narathiwat) zijn door de rechtbank van Narathiwat vrijgesproken van beschuldigingen dat ze opstandelingen hadden toegestaan in de school bommen te fabriceren.
De school werd in juli 2007 binnengevallen, waarbij 7 personen werden gearresteerd, en moest daarna sluiten. Een van hen werd verantwoordelijk geacht voor 17 bomaanslagen en brandstichtingen. Bij de inval werden wapens en materialen om bommen te maken, gevonden. In februari van dit jaar mocht de school weer opengaan. Het bericht vermeldt niet wat er met de overige vier is gebeurd.
In Sungai Kolok (Narathiwat) is gisternacht brand gesticht in de keuken van een ‘road side food stall’. In Pattani werd de directeur van een school in Nong Chik ernstig gewond. Ze werd beschoten met een M16 geweer, toen ze in haar auto reed. Twee mannen op een motorfiets waren haar gevolgd.
– De 200 miljard baht, die de regering na de overstromingen van vorig jaar heeft uitgetrokken voor maatregelen, is niet goed besteed. Het meeste geld is besteed aan het repareren van eigendommen met als doel het vertrouwen van investeerders te herwinnen. Een goed gepland en lange-termijn antwoord ontbrak, betoogden watermanagement experts gisteren op een forum in de Chulalongkorn universiteit, georganiseerd door een subcommissie van de Senaat.
‘Bestaande waterwegen kunnen grote natuurrampen niet aan. Het beleid ten aanzien van overstromingen is nog steeds onduidelijk. Derhalve loopt het land nog steeds het risico van toekomstige calamiteiten’, zei Thannawat Charupongsakul, verbonden aan de faculteit natuurwetenschappen van de universiteit.
Pramote Maiklad, voormalig directeur-generaal van het Royal Irrigation Department, zei dat veel kanalen nog steeds niet uitgebaggerd zijn. Nu wil de regering nog eens 350 miljard baht uitgeven, maar de plannen daarvoor zijn gebaseerd op een computermodel en houden geen rekening met lokale omstandigheden en het milieu.
Apichat Anukulamphai, lid van de Water and Flood Management Commission, zei dat het watermanagement beleid ineffectief is vanwege stadsplanning en onvoldoende controle. Bewoners bouwen huizen in en boven waterwegen zonder dat er tegen wordt opgetreden.
– Kleine vissers willen een grotere rol bij het bepalen van het visserijbeleid. Vertegenwoordigers van hen zouden benoemd moeten worden in de landelijke en provinciale visserijcommissies. Dit pleidooi hield de voorzitter van de Fisherfolk Assembly of Thailand woensdag op een seminar van het Fisheries Department.
Ze willen ook dat de zone van 3 kilometer uit de kust waarbinnen grote trawlers niet mogen vissen, wordt uitgebreid tot 5 kilometer. Andere Aziatische landen hebben dat al gedaan. In die zone vissen de kleine vissers. De FAO erkent dat kleine lokale vissers een sleutelrol spelen bij het behoud van het maritiem ecologisch systeem. Binnenkort wordt de Fishery Act herzien. Thans bestudeert een kamercommissie de voorgestelde wijzigingen.
– Prinses Maha Chakri Sirindhorn maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van de Huay Samong dam, waardoor 2.000 rai bosland onder water komt te staan, dat onderdeel uitmaakt van Khao Yai-Dong Phaya Yen. Dit nationale park staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.
Het World Heritage Committee (WHC) van Unesco heeft Thailand in juli opgeroepen de plannen te herzien teneinde de ecologische gevolgen te beperken. Het Royal Irrigation Department is bezig de resultaten van een milieueffectrapportage te verwerken en zal die naar het WHC sturen. (Zie ook bericht van 23 juli 2011: Erfgoedbos bedreigd door Huay Samong dam)
– Meer dan de helft van de provincie Nakhon Ratchasima lijdt onder een ernstige droogte. Twintig van de 32 districten zijn tot rampgebied uitgeroepen. De droogte dupeert 80.000 huishoudens; 720.000 rai boerenland is verwoest. De waterreservoirs Mun Bon en Lam Chae zijn op slot gegaan, zodat er nog wat water overblijft voor het droge seizoen. Over het gehele land kampen gebieden in 18 provincies met droogte.
– Elf van de 141 pieren langs de Chayo Phraya in Bangkok mogen niet gebruikt worden tijdens Loy Krathong. Ze zijn oud en der dagen zat. Loy Krathong begint volgende week dinsdag. De festiviteiten in Bangkok duren 3 dagen.
– Je moet maar geluk hebben. Een lootjesverkoopster in Udon Thani had een schuld van 10 miljoen baht, maar die is nu als sneeuw voor de zon verdwenen. Op acht loten die ze niet had kunnen verkopen, viel een prijzengeld van in totaal 42 miljoen baht. Voor degenen die in ‘lucky numbers’ geloven, het winnende lot was 639500.
– In het KFC-filiaal Siam Square heerst een weldadige rust. Klanten kunnen er ook niet mondeling hun bestelling plaatsen. Van de 45 personeelsleden zijn 32 namelijk doof. Moedermaatschappij Yum Restaurants International (Thailand) Co heeft dit initiatief genomen in het kader van het zogeheten CSR-programma: corporate social responsibility. Na dit filiaal volgen volgend jaar nog drie zaken, waar gehoorgestoorden te werk worden gesteld, in totaal 120 personen. Yum heeft ook ketens in India en Singapore waar dove werknemers werken.
De National Association of the Deaf in Thailand (NADT) en de Suan Dusit Rajabhat universiteit verwelkomen het initiatief van KFC. Naar schatting telt Thailand 1,3 miljoen mensen met een beperking, waarvan 199.284 met hoorproblemen. Velen kunnen geen baan vinden. ‘Ik denk dat ze heel goed in verschillende beroepen kunnen werken’, zegt Suksan Suttiboon, manager van NADT. ‘Ik ben blij dat KFC deze mogelijkheid biedt en ik hoop dat meer bedrijven dit voorbeeld volgen.’
Het personeel is uitgebreid getraind om bestellingen te noteren en de voorkeur van klanten te weten te komen. Het horende personeel is ook getraind om met hen te kunnen communiceren en hen eventueel bij problemen te helpen.
Hoe de klanten hun bestelling opgeven, wordt niet duidelijk uit het artikel. Wel vermeldt het dat op de toonbank monitoren staan, waarop personeel en klanten kunnen zien wat er besteld is.
Economisch nieuws
– Hoeveel verlies gaat de regering maken op het hypotheeksysteem voor rijst? Het Thailand Development Research Institute (TDRI) schat 300 miljard baht. Daardoor zal de staatsschuld toenemen en wordt de economie van het land geschaad.

Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) gelooft er niets van. Hij wantrouwt het TDRI omdat het onder de vorige regering het prijsgarantiesysteem had bedacht. ‘Dus de kritiek op het beleid van de Pheu Thai-regering was te verwachten’, zegt hij. Hoe hoog het verlies dan wel wordt, zei hij niet.
Nipon Poapongsakorn van het TDRI wijst erop dat de regering zich in alle mogelijke bochten moet wringen om liquiditeit te verschaffen aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Die overheidsbank financiert het programma voor, door de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali te betalen. Omdat van de oogst van het afgelopen seizoen nog bijna niets is verkocht, krijgt de bank te maken met hoge rentelasten, nu het nieuwe seizoen is begonnen.
Volgens de regering komt het programma ten goede aan de boeren omdat ze meer voor hun rijst krijgen. Volgens het TDRI heeft meer dan de helft van de boeren ook andere inkomstenbronnen. Voor de armste groep boeren geldt dat hun belangrijkste bron van inkomsten niet de rijstverbouw is. (Zie pagina Rijst)
– Zouden die landen het nog uit elkaar kunnen houden? Onder leiding van de VS wordt het Trans-Pacific Economic Partnership (TPP) gevormd, een groep van elf landen die een vrijhandelsverdrag hebben. Een aantal van die landen doet ook mee aan de onderhandelingen over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Het verschil? Van het eerste is China niet lid, van het tweede wel.
Het RCEP bestaat uit de Asean-landen aangevuld met China, Australië, India, Zuid Korea, Japan en Nieuw Zeeland. Bij elkaar woont daar de helft van de wereldbevolking. Het RCEP wordt gezien als rivaal van het TPP, een handelsinitiatief van president Obama. Hij heeft zijn ogen gericht op het Aziatische continent, omdat zich daar de snelst groeiende economieën bevinden.
Thailand heeft Obama tijdens diens bezoek aan het land al laten weten belangsteling te hebben om aan te schuiven. Sommige analisten zien Obama’s geflirt met Azië als een poging de invloed van China terug te dringen. China is ’s werelds grootste producent en exporteur van industriële producten.
– Onderhandeling over de Thai-European Union Free Trade Agreement beginnen in januari. Het bedrijfsleven dringt op haast aan, want in januari 2015 loopt het Generalised System of Preferences voor Thaise exporten af.
De Food and Drug Administration en de National Health Commission doen onderzoek naar de gevolgen van de overeenkomst voor de Thaise farmaceutische industrie. Die studie komt in juni klaar. Gezondheidsexperts en actievoerders willen daarom dat de onderhandelingen worden uitgesteld. Ze vrezen dat de FTA de verkrijgbaarheid van sommige medicijnen tegen redelijke prijzen bemoeilijkt. Daarbij gaat het onder andere over de duur van patenten.

Donderdag 22 november
– Een vrouw (43) in Udon Thani is flauwgevallen toen ze een waterrekening van bijna 1 miljard baht kreeg. De Provincial Waterworks Authority (PWA) geeft toe dat er een foutje is gemaakt.

Het waterverbruik op de rekening zou uit vier cijfers moeten bestaan, maar er staan vijf cijfers op de rekening. De facturering van de PWA gaat momenteel over naar een ander bedrijf. Een werknemer moet een fout hebben gemaakt bij het invoeren van gegevens, vermoedt de PWA.
– Een man uit Ubon Ratchatani heeft op weg naar vliegveld Don Mueang in een taxi in Bangkok een tas gevonden met goud en juwelen ter waarde van 300.000 baht en documenten waarop de naam van de eigenaresse stond. Na aankomst in zijn woonplaats heeft hij de vondst aangegeven bij de politie. De eigenaresse is via een radiostation gewaarschuwd en heeft een ontmoeting van de twee geregeld, zodat ze haar kostbaarheden in ontvangst kan nemen.
– Medische specialisten moeten wellicht in de toekomst hun examen ter verkrijging van een vergunning in het Engels afleggen. Het Consortium of Thai Medical Schools stelt dat voor met het oog op de scherpe concurrentie die verwacht wordt wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt. Het gaat om het schriftelijk gedeelte, het klinisch deel blijft afgenomen worden in het Thai.
Ander voorstellen waarover wordt nagedacht is artsen verplichten elke 5 jaar examen te doen en de tussentijdse examens op de medische school in het Engels afnemen. Artsen die veel ervaring hebben opgedaan door training of academisch werk zouden vrijgesteld kunnen worden van het 5-jaarlijks examen. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– China heeft belangstelling voor de aanleg van de geplande hogesnelheidslijnen in Thailand. De Chinese premier Wen Jiabao, twee dagen op bezoek in het land, heeft dat gisteren premier Yingluck laten weten tijdens overleg in het Government House. Thailand is van plan twee hogesnelheidslijnen aan te leggen: een naar Chiang Mai en een naar Nong Khai.
De Bangkok-Nong Khai lijn moet aansluiten op een lijn van Vientiane (Laos) naar de Chinese grens. Laos heeft aangekondigd in januari met de constructie te beginnen. De 420 kilometer lange spoorlijn gaat door 76 tunnels en over 154 bruggen. In 2018 moet de lijn klaar zijn.
Thailand en China hebben woensdag vier Memorandums of Understanding getekend. Ze gaan over rijst, onderwijs, meer samenwerking op die gebieden [?] en de uitruil van gevangenen. Yingluck vertelde tijdens een persconferentie dat de twee landen hun handel en investeringen gaan uitbreiden. China heeft toegezegd meer agrarische producten te kopen, zoals rijst, cassave, rubber en fruit. Thailand heeft de Chinese regering gevraagd Thaise investeerders in China te helpen die problemen met de lokale autoriteiten hebben. Verder heeft Thailand belangstelling getoond voor de export van ethanol naar China.
– Ziekenhuizen in de zuidelijke provincie Narathiwat kampen met een tekort aan artsen en een gebrek aan medische apparatuur. Het lokale parlementslid Jae-aming Totayong dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan het Rajanagarindra ziekenhuis meer financiële steun te verlenen. Jae-aming bezocht in het ziekenhuis acht slachtoffers van de bomaanslag, zondag in Rueso.
Omdat Narathiwat onvoldoende is uitgerust, worden slachtoffers van aanslagen vaak naar Hat Yai voor behandeling gebracht, zegt hij. Jae-aming gaat de kwestie aansnijden tijdens het censure debate op maandag en dinsdag in het parlement.
Volgens cijfers van het Narathiwat Provincial Health Office werkten vorig jaar 96 artsen in de provinciale en districtsziekenhuizen van de provincie. Dit komt neer op 1 arts per 7.603 patiënten. De WHO hanteert als richtlijn 1:5.000. De provincie telt wel voldoende verpleegkundig personeel: 1.833 oftewel 1:398; de WHO verhouding is 1:400.
Directeur Wiroon Pornpatkul van het Naradhiwas Rajanagarindra ziekenhuis zegt dat het ziekenhuis vanwege het zuidelijk geweld grote moeite heeft artsen aan te trekken.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) wuift alle kritiek weg. De gezondheidszorg in het Zuiden is een prioriteit van het ministerie. ‘Ik weet zeker dat de ziekenhuizen volledig uitgerust zijn en in staat zijn patiënten te behandelen.’ (Zie pagina Gezondheidzorg)
– Vier soldaten en een omstander zijn gisteren gewond geraakt bij bomaanslagen in Narathiwat en Pattani. In Narathiwat hadden opstandelingen het gemunt op een escorte van leraren. Op een weg in Ban Deu Yae ontplofte een bom die twee soldaten en een burger verwondde.
In Pattani was de bom eveneens gericht op een escorte van onderwijzend personeel. Hij ontplofte toen een pickup truck over het explosief reed. Twee soldaten liepen lichte verwondingen op.
Het treinverkeer tussen Yala en Sungai Kolok (Narathiwat) is gisteren hervat, nadat het 3 dagen had stilgelegen vanwege een bomaanslag op zondag. Soldaten rijden nu mee op de trein en helicopters verkennen de route. De afgelopen 8 jaar hebben 100 aanvallen op de spoorwegen plaatsgevonden, resulterend in een schade van 100 miljoen baht. Het baanvak tussen Raman (Yala) en Sungai Kolok is het populairst bij de opstandelingen.
– De taken van het Criminal and Law Enforcement Office (Thai Marshals) en het Witness Protection Office verhuizen van het ministerie van Justitie naar het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI). Doel van de verandering is overlapping van verantwoordelijkheden te voorkomen en het strafrechtelijk proces efficiënter te maken. De DSI wordt nu als enige verantwoordelijk voor de bescherming van getuigen; het programma wordt verbeterd zodat het aan internationale criteria voldoet.
Het Criminal and Law Enforcement Office is in 2010 onder de vorige regering gevormd. Het houdt zich onder meer bezig met het kaalplukken van verdachten. Van de 159 Marshals zijn velen al op instigatie van Yingluck afgevoerd; de resterende 92 werken voortaan onder de vlag van de DSI.
– Een lift in een meubelzaak in het district Muang (Nakhon Ratchasima) heeft een val van vier verdiepingen gemaakt, met het trieste gevolg dat een acht maanden zwangere vrouw en een winkelbediende zijn overleden. De echtgenoot van de vrouw raakte gewond. In het ziekenhuis hebben artsen de foetus verwijderd. Gisteren overleed de vrouw aan interne bloedingen. De winkelbediende overleed al snel na het incident.
– Een 41-jarige politieagent is in Ratchathewi (Bangkok) door zijn echtgenote doodgeschoten. Huilend gaf de vrouw zich aan bij de politie. Ze zei dat haar man een notoire rokkenjager was. Volgens haar had ze uit zelfverdediging geschoten toen haar man probeerde haar te slaan. De politie zegt dat het echtpaar regelmatig ruzie had vanwege ’s mans gedrag.
– Ankers en touwen van vrachtschepen op de Chao Phraya zijn tegenwoordig gewild bij dieven.  Zo is een anker van 2 meter al gauw tienduizenden baht waard en een rol manilla touw 10.000 baht. De dieven slaan meestal toe op de Phra Padaeng-Pan Nam route in Samut Prakan. Rijst en suiker die over water vervoerd worden, vormen van oudsher de buit van dieven. Ze opereren op de Chayo Phraya en Pa Sak.
Politiek nieuws
– Generaal Boonlert Kaewprasit, boegbeeld van de Pitak Siam groep, en woordvoerder Vachara Riddhagni moeten vanmiddag op het matje komen bij het Constitutionele Hof. Nadat zij gehoord zijn, besluit het Hof of het een verzoekschrift in behandeling neemt, waarin gevraagd wordt Pitak’s anti-regerings rally van zaterdag te verbieden.
De rally zou in strijd zijn met artikel 68 van de grondwet. Dat verbiedt pogingen de monarchie omver te werpen en de macht op onconstitutionele wijze te grijpen. Het verzoekschrift is ingediend door een voormalig senator, een lid van regeringspartij Pheu Thai en een advocaat.
Boonlert zegt dat de rally ’s avonds wordt afgeblazen, wanneer ze niet voldoende mensen trekt. Eerder noemde hij een aantal van 1 miljoen. Hij ontkende het bericht dat deelnemers worden gelokt met een bedrag van 1.500 tot 2.000 baht per persoon.
Thaworn Senneam, vice-partijleider van oppositiepartij Democraten, vreest dat de rally uit de hand loopt wanneer meer dan 100.000 mensen naar de Royal Plaza komen, want een dergelijke massa is moeilijk te beheersen. Wanneer leden van de Shinawatra-familie voorafgaand aan de rally het land verlaten, is dat volgens hem een indicatie dat het protest gewelddadig wordt.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft onafhankelijke organisaties gevraagd de rally te observeren, maar zowel de National Human Rights Commission als de Kiesraad sturen geen vertegenwoordigers.
– De jacht op oppositieleider Abhisit gaat onverminderd door. Regeringspartij Pheu Thai heeft de Nationale Ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar Abhisit’s positie als parlementslid. Omdat de minister van Defensie hem diens militaire rang heeft afgenomen, zou hij geen recht meer hebben op een plaats in het parlement. Het afnemen van Abhisit’s rang komt volgens PT neer op ontslag uit militaire dienst. Abhisit zou de dienstplicht hebben ontdoken.

Gisteren legden Abhisit en minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) een verklaring af voor de Administrative Court. Abhisit is naar de bestuursrechter gestapt om het besluit van de minister aan te vechten. De rechters hoorden het tweetal 4 uur en besloten om meer documentatie te vragen. Die moet maandag worden ingeleverd.
De hele zaak draait om Abhisit’s docentschap aan de militaire academie. Hij zou die post in 1987 verkregen hebben met vervalste documenten. Vanwege zijn aanstelling als docent werd hij vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Na de hearing door de bestuursrechter weigerden beide kemphanen de pers te informeren over hun gebakkelei.
– De Senaat krijgt morgen en volgende week woensdag de gelegenheid om de regering Yingluck te interpelleren over haar beleid. Morgen wordt vergaderd van 13 tot 20 uur. De tweede ronde is op woensdag, nadat het Huis van Afgevaardigden een soortgelijk debat (censure debate) op maandag en dinsdag heeft gehouden. Zo’n 50 tot 60 senatoren gaan het woord voeren.
De vier heetste hangijzers zijn het geldverslindende hypotheeksysteem voor rijst en andere gewassen, de onrust in het diepe Zuiden, watermanagement kwesties en bestuurlijke zorgen over toerisme, onderwijs en drugs.
Aanvankelijk wilde de Senaat morgen en zaterdag discussiëren, maar dat verzoek werd door de regering afgewezen.
Economisch nieuws
– China en Thailand hebben woensdag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend over de verkoop van rijst, maar de hoeveelheid en prijs zijn niet bekend gemaakt. Eerder deze maand zei minister Boonsong Teriyapirom (Handel) dat de regering van 2013 tot 2015 5 miljoen ton rijst aan China wil verkopen. Thaise rijstexporteurs achten dat zeer onwaarschijnlijk omdat China gemiddeld tussen 500.000 en 1 miljoen ton rijst importeert, niet alleen uit Thailand, maar ook uit andere landen.

In de eerste tien maanden van dit jaar heeft China 90.000 ton Thaise rijst geïmporteerd, meest Hom Mali (jasmijnrijst). Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, verwacht dat China dit jaar 100.000 ton Thaise rijst importeert en niet meer vanwege de hoge prijs. Thaise rijst is US$100 per ton duurder dan Vietnamese en rijst uit Myanmar is nog eens $30 tot $40 per ton goedkoper dan Vietnamese.
Wanneer de regering $450 per ton zou rekenen, is de Thaise rijst verkoopbaar, maar dan zou de regering een gigantisch verlies lijden omdat ze de rijst in het kader van het hypotheeksysteem boven marktprijzen van de boeren heeft gekocht.
Naar verwachting importeert China dit jaar meer rijst dan andere jaren vanwege droogte in het zuiden van het land. Drie Thaise rijstexporteurs hebben deze week met de grootste rijsthandelaar van China een contract afgesloten voor de levering van 260.000 ton ter waarde van 6,24 miljard baht volgend jaar.
Update: Bovenstaand bericht is gebaseerd op de krant van 21 november; in de krant van vandaag wordt het MoU een farce genoemd. Het zou niet meer zijn dan een vage oproep aan China om meer rijst uit Thailand te kopen. Gegevens over volume, prijs en leverdatum bevat het MoU niet, bevestigt Tikhumporn Natvaratat, adjunct-directeur-generaal van het Foreign Trade Department. China wilde niet specifiek zijn, zegt hij.
Volgens Pornsil Patcharintanakul, vice-voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, is het MoU niet meer dan een ‘letter of intent’, maar Tikhumporn daarentegen zegt dat het MoU meer is: het bevestigt China’s  voornemen om meer rijst uit Thailand te gaan importeren.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt dat minister Boonsong sprookjes vertelt wanneer hij beweert dat de regering met vier landen exportcontracten heeft afgesloten voor 7,3 miljoen ton rijst en 5 miljoen ton rijst van 2013 tot 2015 aan China levert. Chookiat noemt die uitspraken ‘uitermate onverantwoordelijk’.  (Zie pagina  Rijst)
– De kogel is door de kerk. Dinsdag heeft het kabinet definitief besloten het minimumdagloon in de resterende 70 provincies op 1 januari te verhogen naar 300 baht. In 7 provincies gebeurde dat al in april.
Rampzalig voor het midden- en kleinbedrijf, meent Wallop Tiasiri, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries (FTI). Hij en anderen schetsen de gevolgen: meer leningen die niet afbetaald kunnen worden, minder vraag naar arbeidskrachten, fabriekssluitingen, vertrek van sommige fabrieken naar het buitenland, domino effect (wie nu 500 baht verdient, wil ook een verhoging).
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) verdedigde deze week de verhoging op een seminar, gewijd aan de vertragende wereldeconomie. De regering wil arbeiders bevrijden uit de goedkope arbeidsval die de economische ontwikkeling in het verleden naar beneden heeft gehaald. Hij wees erop dat de verhoging de koopkracht en de binnenlandse consumptie stimuleert. ‘Dat is de enige goede manier om te reageren op de economische crisis.’ijHi
Zie verder Economisch nieuws van 21 november over de bezwaren van de FTI. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
Rectificatie: Niet Wallop Tiasiri zei dat. De vice-voorzitter van de FTI is Vallop Vitanakorn. Dat is ook de man die dat zei.
– De regering kan beter inzetten op de aanleg van een diepzeehaven in Pak Bara dan zich te concentreren op het Dawei-project in Myanmar. Pak Bara verbetert niet alleen Thailand’s logistiek, maar biedt ook de mogelijkheid dat het land een regionaal knooppunt voor het goederenvervoer wordt. Dit zei voormalig minister van Financiën Pridiyathorn Devakula deze week op een forum over de mondiale economische crisis. [Ik neem aan dat daarmee het seminar uit het vorige bericht wordt bedoeld.]
Dawei vindt hij geen goed idee omdat de regering niet zou moeten vertrouwen op een ander land, waarop het geen invloed heeft. De aanleg van een diepzeehaven in Pak Bara is volgens Pridiyathorn belangrijk omdat de haven van Laem Chabang zijn maximale verwerkingscapaciteit heeft bereikt. ‘Once we have Pak Bara, goods from the region will be able to load in and out from the port, as it is located at the centre of the region.’
Het pleidooi van Pridiyathorn zal wel aan dovemansoren zijn gericht, want de huidige regering heeft hoge verwachtingen van de economische zone Dawei die wordt aangelegd door een Thais bedrijf en verbindingen met Thailand krijgt.
Rectificatie: Pridiyathorn is niet tegen het Dawei-project, maar hij vindt het beter eerst met Pak Bara te beginnen, omdat Dawei erg lang gaat duren.
– Opnieuw een bericht over de Elite Card, maar nu [we zijn het al lang gewend van Bangkok Post] met afwijkende informatie. De kaart, die destijds geïntroduceerd is door Thaksin, is ‘bijna’ geschrapt door de vorige regering en niet opgeheven, zoals eerder gemeld.
De herintroductie heeft als belangrijkste reden dat de oude kaarthouders bij opheffing van de kaart van de Thailand Privilege Card Co (TPC, eigendom van de Tourist Authority of Thailand, TAT) een compensatie van in totaal 2,6 miljard baht zouden eisen. Daar is al mee gedreigd.
De kaart kost 2 miljoen baht. Dit bericht maakt geen melding van een jaarlijkse contributie; wel van een ‘commission fee’ van 5 procent. De TPC denkt 1.300 mensen zo gek te krijgen om de kaart te kopen. Vooral medische toeristen en expats zijn belangrijke markten, zegt TAT-gouverneur Suraphon Svetasreni.
Kaarthouders krijgen een visum van 5 jaar met multiple entry en een maximum verblijf van 1 jaar in plaats van 3 maanden voor normale toeristen. [Wie het snapt, mag het zeggen] In het vorige bericht werden ontmoetingen met topambtenaren in het vooruitzicht gesteld; nu worden sommige kaarthouders, met name buitenlandse investeerders, in contact gebracht met captains of industry. De TAT regelt dat. Andere voordeeltjes die worden genoemd, zijn korting op vliegtuigtickets en winkelaankopen. Onbeperkt gebruik van golfbanen en spa’s, die de oude kaart bood, wordt veranderd in tweemaal per maand.

Woensdag 21 november 2012
– Een taxichauffeur (31) in Singapore is de held van de dag. Nadat hij een Thais echtpaar had vervoerd, vond hij op de achterbank een papieren zak met S$1,1 miljoen (26 miljoen baht). Hij stak het niet in zijn eigen zak en meldde de vondst keurig bij zijn werkgever.

De chauffeur ontving van het echtpaar een onbekend bedrag aan vindersloon; het bedrijf gaat de chauffeur een onderscheiding wegens goede dienstverlening geven. De Straits Times in Singapore meldt niet waarom het echtpaar zoveel geld bij zich had; evenmin werd de identiteit van het echtpaar bekendgemaakt.
– De Yaowawit kostschool in Phangnga is vermoedelijk de eerste school in Thailand met zonnepanelen. 324 panelen wekken voldoende stroom op om overdag aan de energiebehoefte van de school te voldoen. Daardoor is de maandelijkse elektriciteitsrekening met 20.000 baht omlaag gegaan. 
Het systeem, voorzien van vier inverters [?], produceert 227.400 watt per dag en 83.000 kilowatt/uur per jaar. De maximum output ligt tussen 10 en 14 uur. De school is in onderhandeling met het provinciaal elektriciteitsbedrijf voor de afname van de surplusstroom. De installatie werd met steun van de Duitse regering, twee bedrijven en de Duitse ambassade gerealiseerd.
De Yaowawit school werd in 2006 door een Duitser gesticht voor kinderen die hun ouders in de tsunami hadden verloren. Thans telt de school 110 ‘underprivileged’ kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
– Adisak Palitpolkarnpim, hoofd van het Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Centre van het Ramathibodi ziekenhuis, wil dat de aanbieders van online games een registratiesysteem voor minderjarigen opzetten. Zo moet voorkomen worden dat ze aan die spelletjes verslaafd raken. Spelletjesmakers hebben al afwijzend gereageerd op het idee.
Adisak´s voorstel is ingegeven door een recent incident, waarbij een autistische jongen van 14 jaar zijn moeder doodde en zijn zuster aanviel, nadat hij op zijn kop had gehad omdat hij te veel tijd aan die spelletjes besteedde.
Behalve registratie pleit de arts voor beperking van het aantal speeluren van kinderen jonger dan 13 jaar alsmede beperking van het geldbedrag dat aan spelletjes wordt besteed. Volgens hem heeft de verslaving van de Thaise jeugd aan computerspelletjes een kritiek niveau bereikt. Uit een onderzoek van de Mahidol universiteit bleek vorig jaar dat 15 procent van de jeugd ernstig verslaafd is.
– Enkele tonnen mandarijnen zijn door het Department of Agriculture naar een stortplaats in Bang Khen (Bangkok) afgevoerd, omdat ze illegaal geïmporteerd waren.
– Ze zitten in december al weer 2 jaar gevangen in Cambodja: Veera Somkwamkid, coördinator van het Thai Patriots Network, en zijn secretaresse Ratree Pipatanapaiboon, veroordeeld tot respectievelijk 8 en 6 jaar cel wegens illegale betreding van Cambodjaans grondgebied en spionage. Op 29 december 2010 werden ze met vijf andere Thais aangehouden, terwijl ze een omstreden grensgebied bezochten. Die vijf werden na een maand vrijgelaten.
De familie van beiden heeft het ministerie van Justitie nu gevraagd om geldelijke ondersteuning , want al die bezoekjes aan Phnom Penh gaan natuurlijk wel in de papieren lopen. Het ministerie heeft voor dit soort gevallen een ‘Justice Fund’. Vrijdag neemt de commissie die het fonds beheert, een beslissing.
– Politie en personeel van het Office of the Narcotics Control Board hebben gisteren op vijf plaatsen in Chiang Rai invallen gedaan en daarbij drugs en eigendommen ter waarde van 500 miljoen baht inbeslaggenomen. Een van de lokaties was de woning van Jamras Sompongpan (60), een assistent van drugsbaron Nor Kham die in China met drie bendeleden ter dood is veroordeeld wegens de moord op 13 Chinese opvarenden op de Mekong. Jamras zou daarbij drugs op de Chinese schepen hebben geladen. Hij wordt al langer door de politie gezocht, tot nu toe zonder resultaat.
In Nakhon Ratchasima arresteerde de politie gisteren twee verdachten bij een controlepost. Ze hadden 28.000 methamphetamine pillen onder de bestuurdersstoel van hun pickup truck verstopt.
In de provincie Pattani liep een drugsverdachte in een undercoveroperatie tegen de lamp. Hij leverde 6.000 pillen af aan klanten, maar die klanten bleken politieagent. In burgerkleding uiteraard.
– In Ban Solo, een dorp in Rueso (Nakhon Si Thammarat), heeft de politie een 24-jarige man aangehouden, die verdacht wordt van medewerking aan de bomaanslag van zondag. Een bom ontplofte toen onder een trein die onderweg was naar Sungai Kolok. De man zou op de uitkijk hebben gestaan, terwijl anderen de trein na de ontploffing onder vuur namen.
De herstelwerkzaamheden aan het beschadigde baanvak zijn gisteren beëindigd en vandaag rijdt de trein weer als normaal. Om de passagiers te beschermen rijdt op elke trein een team van defensievrijwilligers en politie mee.
Ook in het district Rueso zijn gistermiddag twee bommen van 25 kilo onschadelijk gemaakt. Ze waren opgemerkt door bewoners.
– Tien Ja Choei (idle sergeant) worden uitgerust met camera’s; één op ooghoogte en één laag bij de grond. We hebben het over levensgrote poppen in politieuniform die her en der in Bangkok staan. Tot nu toe stonden ze alleen te staan, maar nu krijgen tien (elektronische) ogen. De camera’s zijn gericht op het gezicht van chauffeurs, nummerborden en het wegdek om te zien of tegen de regels in van rijstrook wordt gewisseld.
– Oppositieleider Abhisit en minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) zijn door de Administrative Court opgeroepen een verklaring af te leggen over de vermeende ontduiking van de dienstplicht door Abhisit.
Een panel van het ministerie van Defensie heeft geadviseerd Abhisit diens militaire rang te ontnemen en terugbetaling van het salaris te eisen dat hij als docent aan de militaire academie verdiend heeft. De minister heeft conform besloten, waarna Abhisit naar de rechter is gestapt met het verzoek het besluit ongedaan te maken.
Volgens het panel zou Abhisit in 1987 met vervalste documenten een baan aan de militaire academie hebben verkregen, waardoor hij vrijgesteld werd van militaire dienstplicht. Toen hij werd opgeroepen voor de dienstplicht, studeerde Abhisit nog in Engeland.
Een groep van 153 parlementsleden van oppositiepartij Democraten heeft een verzoekschrift ingediend bij de National Anti-Corruption Commission. De parlementariërs stellen dat de minister misbruik van zijn positie heeft gemaakt en derhalve uit zijn functie dient te worden gezet.
– Een 29-jarige Thaise vrouw ging mee naar de kamer van een Nigeriaan, die ze via een datingsite had ontmoet. Dat had ze beter niet kunnen doen. Ze werd verkracht en gedwongen condooms met poeder in te slikken als oefening voor het grote werk. Een weeklang zat ze gevangen tot ze kans zag een kennis te bellen toen de verdachte even weg was en zijn mobieltje had achtergelaten. De man is voortvluchtig.
Politiek nieuws
– Wanneer de anti-regeringsrally van de Pitak Siam groep zaterdag uit de hand loopt, dient de regering daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen, zegt oppositieleider Abhisit. Volgens Abhisit zegt de regering te weten welke partijen onrust willen stoken. Wanneer dat het geval is, moet ze actie ondernemen om geweld te voorkomen.

Abhisit refereerde aan uitspraken van vice-minister-president Chalerm Yubamrung en Paradon Pattanathaboot, secretaris-generaal van de National Security Council (NSC), dat duizenden ‘zogenaamde roodhemden’ tijdens de rally herrie gaan trappen. Abhisit zei gisteren het merkwaardig te vinden dat die bewering voorafgaand aan de rally is gedaan. Het lijkt er volgens hem op dat oud-premier Thaksin zijn achterban heeft opgeroepen in actie te komen.
Parlementslid Ong-art Klampaibul (Democraten) haalde uit naar Paradon. ‘Hij doet alsof hij de woordvoerder is van het UDD (roodhemden) in plaats van secretaris-generaal van de NSC.’
Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democraten beschuldigde gisteren de regering van pogingen mensen tegen te houden, die de rally willen bijwonen. Lokale gezagsdragers en exploitanten van minibusjes en bussen zouden bedreigd zijn.
Regeringspartij Pheu Thai bereidt zich voor op de rally. Er is een negenstappen plan, negen ministers zijn zaterdag  stand-by om te beslissen of een noodmaatregel moet worden genomen en 5.000 tot 8.000 agenten worden ingezet om het Government House te beschermen.
Pheu Thai advocaten hebben gisteren aangifte gedaan tegen generaal Boonlert Kaewprasit, boegbeeld van Pitak Siam. Ze beschuldigen hem van verraad. Ook tegen anderen werd aangifte gedaan bij de Crime Suppression Division.
Volgens vice-minister Pracha Prasopdee (Binnenlandse Zaken) huurt een groep producenten van bouwmaterialen en politici mensen in om aan de rally deel te nemen. Die krijgen 1.500 tot 2.000 baht per persoon.
[Noot van DvdL: Wat een land. Soms denk ik dat Thailand een open psychiatrische inrichting is.]
– Het Constitutionele Hof heeft het verzoekschrift van 24 senatoren in behandeling genomen om de grondwettelijkheid van de benoeming van minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) te onderzoeken. Varathep, vice-minister van Financiën in de regering Thaksin, kreeg in 2010 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar in verband met de 2- en 3-cijferloterij. De veroordeling zou hem ongeschikt maken voor de post van minister, maar het feit dat hij niet gezeten heeft, vormt wellicht een slimme juridische uitweg.
Economisch nieuws
– De onderhandelingen over het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) kunnen beginnen. De regeringsleiders van de Asean-landen en hun zes regionale vrijhandelspartners gaven gisteren in Phnom Penh het startschot. De RCEP kwam voor het eerst tijdens de Aziatische top in november vorig jaar ter sprake. De deelnemende regionale partners zijn Australië, China, India, Zuid Korea, Japan en Nieuw Zeeland.

Het RECP zou zich in de toekomst kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerde markt met een bevolking van meer dan 3 miljard mensen en een gecombineerd bruto binnenlands product van US$19,78 biljoen.
Voor alle duidelijkheid: we hebben het hier niet over het Trans-Pacific Economic Partnership, een groep van elf (andere) landen onder leiding van de VS, waarbij Thailand zich eventueel wil aansluiten. De vijftiende ronde van TPP-onderhandelingen wordt in december in Nieuw Zeeland gehouden.
En om het allemaal lekker ingewikkeld te maken. Er is ook nog zoiets als de US-Asean Expanded Economic Engagement (E3). Daarover is gisteren in Phnom Penh overeenstemming bereikt tussen de Amerikaanse president Obama en de leiders van de 10 Asean-landen.
– De economie moet een nieuw ontwikkelingsmodel vinden om duurzame groei tot stand te brengen en de inkomensverschillen te verkleinen, zeggen economen van de Wereldbank en het Thailand Development Research Institute (TDRI). Thans wordt de economie gekenmerkt door een lage productiviteit en te weinig concurrentie. Bovendien worden politici niet op hun verantwoordelijkheid voor hun populistisch beleid aangesproken.
Somkiat Tangkitvanich, president van het TDRI, zegt dat Thailand meer olie consumeert dan andere economieën, waardoor duurzame groei gevaar loopt wanneer de olieprijs stijgt.
Kirida Paopichirt van de Wereldbank vindt dat de inkomenskloof het belangrijkste economisch probleem is (geworden). Die kan het best worden aangepakt door de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De afgelopen 10 jaar is de gemiddelde testscore van Thaise leerlingen op middelbaar niveau niet verbeterd en in sommige jaren liep de score zelfs terug. Er is ook een groot verschil tussen Bangkok en het platteland.
Patamawadee Suzuki, deken van de faculteit economie van de Thammasat universiteit, wijst erop dat het aantal monopolies, met name in de energie- en transportsectoren, is toegenomen. Zij hekelt de bureaucratie en constateert een gebrek aan kwalitatief goede leraren.
Ten slotte heeft Ammar Siamwalla (TDRI) kritiek op het populistisch beleid van politici, want dat leidt tot een patronagesysteem tussen politicus en kiezer. Het gevolg is een gebrek aan aandacht voor andere zaken zoals duurzaamheid en goed bestuur.
– Thailand’s economie groeit dit jaar vermoedelijk met 5,5 procent, voorspelt de National Economic and Social Development Board. Aan het begin van het jaar rekende de raad nog op 15 procent, later zakte het percentage naar 7,3 en 5,5-6 procent. In dollars gerekend nam de export in de eerste negen maanden van dit jaar af met 1,13 procent maar in bahts gerekend steeg ze met 2,17 procent. De import steeg in die periode met 5,76 procent.
Voor volgend jaar houdt de raad rekening met een sterk herstel van de export; die neemt toe met 12,2 procent. De groei van de economie wordt geschat op 4,5 tot 5,5 procent.
– De particuliere sector blijft de regering onder druk zetten om het midden- en kleinbedrijf volgend jaar te steunen, wanneer het minimumdagloon in 70 provincies wordt verhoogd naar 300 baht.
De 27 maatregelen die het ministerie van Werkgelegenheid voor het MKB heeft bedacht, zetten volgens de Federation of Thai Industries geen zoden aan de dijk. Ze behelzen onder meer leningen, steun bij het zoeken naar nieuwe marketingkanalen en verlenging van terugbetalingstermijnen bij leningen. Volgens de FTI compenseren die maar 10 procent van de hogere loonkosten.
Het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking heeft premier Yingluck gevraagd de loonsverhoging een maand uit te stellen. De minister heeft er al ‘Njet’ tegen gezegd.
Thailand telt 2,9 miljoen midden- en kleinbedrijven. Die zijn goed voor 37 procent van het bruto binnenlands product. Elk jaar komt er 1,9 procent bij, zegt Sophon Ponprasit, directeur van het Industrial Economics Office. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)

Dinsdag 20 november
– Thaise hotels dienen meer te investeren in milieuvriendelijke diensten om Europese toeristen te behouden, die bezorgd zijn over hun ecologische voetafdruk.

Volgens Udom Srimahachota, vice-president van de Western Chapter of the Thai Hotels Association, gaan grote aantallen Europese toeristen niet langer naar Pattaya omdat het een plaats is geworden voor zingenot en entertainment. Phuket en Koh Samui hebben ook te maken met het wegblijven van toeristen.
Udom uitte zijn bezorgdheid tijdens een seminar gewijd aan low-carbon toerisme, georganiseerd door het German Agency for International Cooperation. Het aantal Aziatische toeristen, met name uit China, mag dan toenemen, zei hij, maar de Europeanen geven nog altijd het meeste geld uit. Europese touroperators brengen volgens hem toeristen alleen onder in milieuvriendelijke hotels die aan bepaalde groene eisen voldoen.
‘Het is heel belangrijk voor Thailand om de Europese markt te behouden. Als we nu niet groen gaan, dan gaan deze toeristen naar elders; iets dat eigenlijk al gebeurt’, aldus Udom.
Eike Otto, een Duitse consultant voor toerisme en regionale ontwikkeling, wees erop dat Europeanen hoe langer hoe meer in eigen land reizen om te voorkomen dat ze in lange vluchten naar Azië grote carbon footprints achterlaten. ‘Die trend begon een aantal jaar geleden in Duitsland. Mensen kiezen ervoor hun eigen land te herontdekken en stoppen met lange vluchten.’
Touroperators dringen er ook bij klanten op aan om langer op de plaats van bestemming te blijven wanneer ze lange afstanden vliegen. ‘De toerisme-industrie verandert snel. Als je de veranderingen niet bijhoudt, loop je het risico de markt kwijt te raken’, waarschuwde Otto.
Thailand kent de Green Leaf Foundation die groene hotels certificeert. Van de circa 6.000 geregistreerde hotels in het land zijn 260 gecertificeerd.
– Wanneer Somjit Navakruesunthorn, verslaggeefster van tv-kanaal 7, aanwezig is, houdt vice-minister-president Chalerm Yubamrung voortaan zijn kaken stijf op elkaar. Hij boycot de pers vanwege een aanvaring die hij met de als lastig bekend staande verslaggeefster had.
Chalerm beschuldigde Somjit er vorige week van dat ze sympathiseert met oppositiepartij Democraten, een opmerking die zij als lasterlijk beschouwde, maar Chalerm vond dat hij niets verkeerds had gezegd. Daarop reageerde Somjit met de opmerking dat zij hem dan ook een ‘servant’ van oud-premier Thaksin mocht noemen.
Die opmerking is Chalerm in het verkeerde keelgat geschoten. ‘Ik ben al heel lang Thaksin’s “servant”, weten jullie dat niet’, zei hij gisteren tegen verslaggevers (waarbij Somjit blijkbaar niet aanwezig was).
Somjit noemt op haar Facebook-pagina Chalerm’s beslissing om geen interviews meer te geven in haar nabijheid ‘unfair’, omdat hij daarmee haar collega’s dupeert. Ze zegt door te gaan met het stellen van vragen aan Chalerm.
De verslaggeefster staat bekend om haar kritische vragen en vasthoudendheid. Eerder had zij aanvaringen met voormalig premier Abhisit en Yingluck. Yingluck liep weg weg toen een vraag haar niet beviel. Via de social media werd de vrouw vorig jaar door roodhemden bedreigd. In april kregen Somjit en haar ploeg geen accreditatie voor de Asean-top in Phnom Penh, zogenaamd om het aantal media te beperken.
– De Chinese premier geeft toch een persconferentie tijdens zijn bezoek aan Thailand dat vanmiddag begint. Aanvankelijk zag hij daarvan af omdat hij in maart aftreedt. Maar op verzoek van Thailand is hij van gedachte veranderd; Obama gaf een persconferentie dus hij ook, samen met premier Yingluck.
Na zijn aankomst vanmiddag gaat Wen Jiabao naar de Thai-Chinese Chamber of Commerce. Morgen woont hij de officiële opening bij van het Chinese Cultural Centre aan de Thiam Ruam Mit Road, hij ontmoet premier Yingluck in het Government House en legt ’s middags beleefheidsbezoeken af aan Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, en de koning.
In het Government House worden diverse overeenkomsten getekend op het gebied van onderwijs en de uitruil van gevangenen. Om 18 uur eindigt het bezoek en vliegt de Chinese premier terug naar zijn vaderland.
– Een 32-jarige vrouw uit Nong Khai is aangehouden omdat ze Thaise vrouwen in Oman gedwongen heeft als prostituée te werken. De politie kwam haar op het spoor nadat een van de slachtoffers kans had gezien de Anti-Human Trafficking Division te bellen. Zij werd de volgende dag bevrijd uit een massagesalon die dienst deed als bordeel.
In Jakarta zijn vijf Thaise masseuses door de AHTD uit een massagesalon annex bordeel gered. Een man uit Singapore had als tussenpersoon de vrouwen er te werk gesteld. De familie van de vrouwen was gezegd dat ze de vrouwen kon vrijkopen na betaling van 70.000 baht.
– De (vierde) echtgenote van een miljonair is gisteren door de provinciale rechtbank in Khon Kaen ter dood veroordeeld omdat ze huurmoordenaars de opdracht had gegeven de tweede echtgenote te vermoorden. Met die vrouw had ze een confict over de erfenis. De vrouw werd in maart 2009 doodgeschoten. Ook een hulpje van de veroordeelde vrouw kreeg de doodstraf. De huurmoordenaars, die schuld hebben bekend, kregen levenslang.
De miljonair, Cheewin Chaichiwinlikhit was zes maal getrouwd geweest; hij had acht kinderen. Ze kregen allemaal verschillende bedragen, waarover de hel was losgebarsten.
– Twintig illegaal aangelegde vakantieparken in Lake Koh Yo (Songkhla) moeten eraan geloven. In augustus heeft de rechtbank de eigenaren al bevolen hun eigendom af te breken, maar daar hadden ze lak aan. Sindsdien zijn er dertig nieuwe home-stay resorts bijgekomen. Het kantoor van het ministerie van Natural Resources and Environment in Songkhla treft nu voorbereidingen voor de sloop. (Zie pagina Krakers op overheidsland)
– Het district Ram Roi Yot (Prachuap Khiri Khan) is gisteren getroffen door waterstromen vanaf de bergen. Na twee dagen regen kwam er een stoot water naar beneden die drie dorpen onder water zette. Twee scholen, een tempel en huizen liepen onder water. Op veel plaatsen bereikte het water een hoogte van 50 tot 70 cm.
– De politie verwacht dat de rally van de anti-regeringsgroep Pitak Siam zaterdag 80.000 tot 100.000 demonstranten trekt. De National Security Council houdt het op de helft. Adul Narongsak, adjunct-hoofd van de gemeentepolitie Bangkok, ontkent dat de politie deelnemers uit de provincie tegenhoudt. Wel controleert de politie bij controleposten op wapens. 
Premier Yingluck heeft de politie opgeroepen voor- en tegenstanders uit elkaar te houden. Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha zegt geen aanwijzingen te hebben dat het protest tot geweld leidt. Hij ontkent dat soldaten aan de rally deelnemen. Dit heeft oud-premier Thaksin beweerd. Minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) zegt dat een war room is opgezet om de rally in de gaten te houden.
– Het treinverkeer naar en van het Zuiden wordt vermoedelijk vandaag al hervat nadat zondag in Narathiwat 300 meter spoorbaan was beschadigd door een bomaanval op een trein. Er wordt met man en macht aan herstel gewerkt. De drie treinwagons die ontspoord waren, moeten nog worden weggehaald. De bomaanslag kostte aan 3 personen het leven; 36 anderen werden gewond. Arrestaties hebben nog niet plaatsgevonden. Het Ratchanakharin ziekenhuis kampt met een tekort aan bloed. Er is vooral behoefte aan bloedgroep O.
– De zogeheten passenger fee gaat vanaf midden volgend jaar met 50 baht omhoog. Dit heeft de Civil Aviation Board besloten. De opbrengst gaat gebruikt worden om het Advance Passenger Processing systeem te financieren. Als dat systeem in werking is, hoeven zowel vertrekkende als arriverende passagiers niet meer hun paspoort te laten afstempelen. Het systeem dat al werkt in Singapore, Indonesië en Zuid-Korea, biedt ook de mogelijkheid gegevens uit te wisselen.
– Dat is  nou jammer. Had de gemeente Bangkok negen overheidsdiensten en vertegenwoordigers van een senaats- en kamercommissie uitgenodigd voor een inspectie van de Bangkok Futsal Arena, kwamen er gisteren maar drie opdagen.
De gemeente had hen uitgenodigd om beschuldigingen van corruptie bij de bouw te weerleggen. Gemeentelijk woordvoerder Wasan Meewong gaf er mooie draai aan: degenen die niet waren gekomen, begrepen de feiten al, ze hoefden niet meer overtuigd te worden.
Gisteren kreeg het stadion een nieuwe naam: Bangkok Arena Nong Chok, naar de wijk waar het stadion staat. Het stadion had onderdak moeten bieden aan de futsal wereldkampioenschappen, die zondag eindigden, maar het kwam niet op tijd klaar en de Fifa keurde het af wegens zorgen over de veiligheid.
– De druk op de regering en die van andere Aziatische landen neemt toe om het gebruik van asbest te verbieden. Gisteren gaf het Asian Ban Asbestos Network op zijn vergadering in Bangkok een verklaring uit met de oproep om van Azië een asbestvrije regio te maken.
In de afgelopen 60 jaar is in Thailand 4 miljoen ton asbest gebruikt, schat het International Ban Asbestos Secretariat. Engeland verbood al in 1999 het gebruik van asbest. Twee jaar geleden riep de Thaise National Health Commission tevergeefs tot een verbod op. In april schaarde het kabinet zich achter die oproep, maar sindsdien hebben overheidsdiensten geen vorderingen gemaakt.
– Een van de grootste zangeressen die Thailand heeft gekend, is Sawalee Pakapan. Ze nam 2000 songs op, waarvan een honderdtal nog steeds in allerlei cover-versies worden gezongen.  In de jaren vijftig speelde ze in 20 Thaise 16 mm films, waarvan de bekendste Ban Sai Thong is. Die films zijn allemaal stuk gedraaid; alleen van Fai Cheewit uit 1956 is nog beeldmateriaal bewaard gebleven van afgewezen takes en de set. Na de film kwam de tv met channel 4 in 1955 als eerste Thaise tv-station, waarop ze acteerde en zong.
Onlangs, ze is nu 83, nodigde het Thai Film Archive haar uit om de afdruk van haar handpalm in cement te vereeuwigen in Lan Dara, de Thaise variant van de Walk of Fame in Hollywood. ‘Ik dacht dat ik vergeten was’, vertelt ze. ‘Ik dacht dat de mensen me alleen herinnerden als zangeres. Het is heel bijzonder. Films betekenen veel voor me. Ik was als een kind zo blij toen ik gevraagd werd. Er is weer een droom uitgekomen.’
Sawalee zit overigens niet achter de geraniums. Elk jaar geeft ze een groot concert en elke maand zingt ze met andere zangers(essen) van haar generatie op verschillende festiviteiten.
– Voormalig premier Abhisit, thans oppositieleider, krijgt 10 dagen de tijd om zich te verzetten tegen het besluit van een commissie van het ministerie van Defensie hem zijn militaire rang af te nemen. Volgens de commissie zou hij de dienstplicht hebben ontdoken. De commissie nam dat besluit op 6 november. Abhisit heeft de keus tussen het indienen van bewijsmateriaal of verschijnen voor de commissie. Op eerdere uitnodigingen van de commissie was hij niet ingegaan, omdat die te vaag waren geformuleerd.
Abhisit zou met vervalste documenten een baan als docent aan de militaire academie hebben verkregen, waardoor hij werd vrijgesteld van militaire dienstplicht. Abhisit ontkent dat en verwijst naar een uitspraak van de National Anti-Corruption Commission in augustus 2010. Die oordeelde toen dat hij geen documenten had vervalst. Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha heeft eerder verklaard dat uit een intern onderzoek in 1999 al was gebleken dat er niets was vervalst. Toen Abhsit werd opgeroepen voor de militaire dienstplicht, studeerde hij in Engeland.
Economisch nieuws
– De baht loopt gevaar en het vertrouwen in de economie bekoelt door de snel oplopende staatsschuld, veroorzaakt door het hypotheeksysteem voor rijst. Dit zegt Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand, en het is niet de eerste keer dat hij waarschuwt.

Thans bedraagt de staatsschuld 44 procent van het bruto binnenlandse product, een percentage dat aan het eind van het jaar op 48 procent zal staan. In 2019 bereikt het 53 procent, voorspelt de voormalige minister-president en minister van Financiën. ‘De stijgende schuld zal ongetwijfeld invloed hebben op de stabiliteit van de baht. De baht zal verzwakken als gevolg van het weinige vertrouwen in Thailand’s stijgende schuldenlast’, aldus Pridiyathorn op een forum, georganiseerd door het Isra Institute en het Thailand Research Development Institute.
Pridiyathorn rekende voor dat het rijstprogramma dit jaar 140 miljard baht kost. De verliezen zullen de komende 7 jaar oplopen tot 210 miljard baht per jaar, omdat de regering beloofd heeft vanaf volgend jaar jaarlijks 33 miljoen ton rijst van de boeren op te kopen. ‘Geen enkele regering heeft in het verleden een dergelijk project voorgesteld, dat tot een verlies van biljoenen baht kan leiden.’ (Zie pagina Rijst)
– Het plan van de Belastingdienst om het aantal schijven in de inkomstenbelasting  met één uit te breiden, gaat nog even de koelkast in. De dienst wil eerst een duidelijk inzicht hebben in de gevolgen van de verlaging van de bedrijfsbelasting dit jaar van 30 naar 23 procent en volgend jaar naar 20 procent.
In het fiscale jaar 2012 (dat 30 september eindigde) incasseerde de Belastingdienst 1,62 biljoen baht aan belastingen, waarvan 544 miljard baht bedrijfsbelasting, 5,2 procent minder dan het vorige fiscale jaar. Hoeveel de terugloop in inkomsten uiteindelijk bedraagt, valt pas aan het eind van het kalenderjaar vast te stellen.
Voor het fiscale jaar 2013 verwacht de Belastingdienst 1,77 biljoen baht te incasseren oftewel 80 procent van de overheidsinkomsten. De reductie van de bedrijfsbelasting naar 20 procent scheelt de dienst waarschijnlijk 100 miljard baht, maar nieuwe overheidsinvesteringen stimuleren de economie, waardoor de inkomsten aan bedrijfsbelasting en de uiteindelijke belastinginkomsten weer kunnen toenemen.
De regering heeft al een bedrag van 350 biljard baht uitgetrokken voor investeringen voor anti-overstromingsmaatregelen. Verder wil de regering de komende jaren 2 biljoen baht investeren in infrastructurele werken.
De Belastingdienst lanceerde eerder het idee om het aantal schijven in de IB uit te breiden. Daar zouden de middeninkomens van profiteren. Over inkomsten lager dan 150.000 baht per jaar hoeft geen IB te worden betaald. Hogere inkomens betalen 10 tot 37 procent, verdeeld over vier schijven. Dat zouden er vijf moeten worden.
– In Phai Lom (Nakhon Phanom) aan de grens met Laos is een nieuwe tijdelijke grenspost geopend, die tot doel heeft de handel tussen beide landen te bevorderen. Het gebouw van het Immigration Bureau werd al in 2008 gebouwd. In de nabije toekomst verandert ‘tijdelijk’ in ‘permanent’. De grenspost is van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur geopend.

Sawalee’s handafdruk vereeuwigd in Lan Dara
20 november – Een van de grootste zangeressen die Thailand heeft gekend, is Sawalee Pakapan. Ze nam 2000 songs op, waarvan een honderdtal nog steeds in allerlei cover-versies worden gezongen.  In de jaren vijftig speelde ze in 20 Thaise 16mm films, waarvan de bekendste Ban Sai Thong is. Die films zijn allemaal stuk gedraaid; alleen van Fai Cheewit uit 1956 is nog beeldmateriaal van afgewezen takes en de set. Na de film kwam de tv met channel 4 in 1955 als eerste Thaise tv-station, waarop ze acteerde en zong.
Onlangs, ze is nu 83, nodigde het Thai Film Archive haar uit om de afdruk van haar handpalm in cement te vereeuwigen in Lan Dara, de Thaise variant van de Walk of Fame in Hollywood. ‘Ik dacht dat ik vergeten was’, vertelt ze. ‘Ik dacht dat de mensen me alleen herinnerden als zangeres. Het is heel bijzonder. Films betekenen veel voor me. Ik was als een kind zo blij toen ik gevraagd werd. Er is weer een droom uitgekomen.’
Sawalee zit overigens niet achter de geraniums. Elk jaar geeft ze een groot concert en elke maand zingt ze met andere zangers(essen) van haar generatie op verschillende festiviteiten.

Maandag 19 november
Bangkok Post ruimt de halve voorpagina in voor het bliksembezoek van Obama aan Thailand.  Veel tijd om te relaxen werd hem niet gegund na zijn aankomst, zondag om 15 uur.

De Amerikaanse president bezocht Wat Pho, werd ontvangen door de koning, voerde overleg met premier Yingluck, kreeg een diner voorgeschoteld en ontmoette ’s avonds Amerikaans ambassadepersoneel in het sportcomplex van de Chulalongkorn universiteit. Vandaag vertrok hij al weer.
Tijdens een persconferentie bevestigden Yingluck en Obama dat beide landen gaan onderhandelen over Thailand’s toetreding tot het Trans-Pacific Economic Partnership (TPP), een vrijhandelsovereenkomst die met argusogen wordt bekeken door critici. Ze bevat regels op het gebied van onder andere handelsconflicten, medicijnpatenten, piraterij en kapitaalverkeer. Maleisië, Singapore en Vietnam onderhandelen al met de VS over toetreding.
Obama had gisteren waarderende woorden voor de inzet van de regering op het gebied van democratie, rechtsregels en bestuur. Hij zei dat veiligheid, handel en investeringen zijn prioriteiten waren in bilaterale gesprekken met Thaise leiders. Volgens Obama was Bangkok na zijn herverkiezing niet toevallig zijn eerste bestemming. ‘De keuze is ingegeven door de groeiende economische vooruitzichten van Zuidoost Azië en Thailand’s potentie om een leidende rol te spelen in de regio Azië-Pacific.’
– Activisten van 14 organisaties verzamelden zich gisteren bij luchthaven Don Mueang om te protesteren tegen Thailand’s mogelijke aansluiting bij het TPP. Deze openingszin van een bericht in Bangkok Post wekt de indruk dat de lezer vervolgens iets te weten komt over de demonstratie. Maar geen woord daarover, wel veel quotes wat ze tegen het TPP hebben. Allemaal ouwe koek en al eerder uitgebreid in de krant aan de orde geweest. Werken de journalisten van Bangkok Post niet op zondag?
– In de verlenging van de finalewedstrijd heeft Brazilië gisteren Spanje met 3-2 verslagen en daarmee zijn futsalwereldtitel geprolongeerd. Het was de vijfde titel van de Brazilianen, de Spanjaarden wonnen de trofee tweemaal. Fifa-president Sepp Blatter zei gisteren dat de Fifa blijft proberen van futsal een Olympische sport te maken. De enige smet op de World Cup was Thailand’s fiasco om het nieuwe futsalstadion in Nong Chok op tijd op te leveren. Er zal nog flink gezwartepiet worden wie daarvoor verantwoordelijk is.
– Alhoewel de bouw officieel is begonnen, geven milieugroepen hun verzet tegen de Xayaburi dam in Laos niet op. Ze roepen de leiders van de Mekonglanden op het platform van de Asean-top te gebruiken om het werk te laten stilleggen. Die topconferentie begon gisteren in Phnom Penh.
Zowel Laos als Thailand steunen de bouw, Cambodja en Vietnam maken zich evenals milieugroepen zorgen over de gevolgen, onder andere voor het levensonderhoud van de mensen die van de visserij in de rivier afhankelijk zijn.
Uit een onderzoek is gebleken van 23 van de 100 vissoorten gevaar lopen; de Mekong giant catfish zou zelfs kunnen uitsterven. Verder wordt gevreesd voor een toename van de sedimentatie en verzilting in de Mekongdelta. (Zie pagina Xayaburi dam)
– De begindatum van de Asean Economic Community (AEC) wordt verschoven van 1 januari 2015 naar 31 december 2015. Dit hebben de regeringsleiders van de Aseanlanden tijdens de 21ste topconferentie van Asean gisteren in Phnom Penh besloten. Volgens diplomatieke bronnen zijn de Asean-landen voor 72 procent klaar met hun voorbereidingen op economisch gebied. Op sociaal-cultureel en veiligheidsgebied moet nog het nodige werk worden verzet.
– Uitzendbureaus en bemiddelaars die hoge bemiddelingskosten in rekening brengen voor tewerkstelling in Taiwan, kunnen hun borst natmaken. Minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) heeft in een gesprek met de Thai Overseas Manpower Association gezegd die lui hard te gaan aanpakken.
Volgens afspraken tussen Thailand en Taiwan moet iemand die wordt uitgezonden, 14.000 baht betalen. De rest van de kosten van vervoer, onderdak en voeding is voor rekening van de werkgever. Sommige bemiddelaars vragen echter veel meer dan die 14.000 baht. De vereniging zegt dat dit komt omdat ze bemiddelaars in Taiwan moeten betalen. Ze wil dat het bedrag wordt opgetrokken naar 60.000 baht, maar die eis heeft de minister afgewezen.
Het aantal Thaise arbeiders in Taiwan bedroeg 15 jaar geleden nog 150.000; thans werken er zo’n 69.000.
– Ongeveer 1 kilometer vanaf het station Salo Bukit Yure (Narathiwat) is gisterochtend een bom ontploft op de spoorbaan toen de trein eroverheen reed. Eén [?] wagon raakte zwaar beschadigd, drie personen kwamen om het leven en 36 personen werden gewond, van wie velen ernstig. Zij verloren armen of benen. Na de ontploffing openden militanten het vuur op de trein. Het duurt 3 dagen om het baanvak te repareren.
Op hun motorfiets op de terugweg van hun rubberplantage in het district Rangae (Narathiwat) is gisterochtend een vrouw doodgeschoten en haar zoon ernstig gewond. Twee mannen op een motorfiets achtervolgden hen; de duopassagier opende het vuur met een AK-47.
– Heeft het Royal Forestry Department verstand van bomen? Dat vragen velen zich af nu bekend is gemaakt dat deze maand 20 miljoen jonge boompjes worden geplant in zogeheten ‘degraded’ bossen. Dat is te laat omdat het regenseizoen, het ideale seizoen om te planten, bijna op zijn eind loopt.
In totaal wil Forestry de komende 5 jaar 800 miljoen bomen planten; de eerste 180 miljoen liggen al klaar. Ze kosten 2 baht per stuk. Wanneer het project is afgelopen, gaat de helft van de aangetaste bossen een goede toekomst tegemoet, is de schatting van minister Preecha Rengsomboonsuk (Natural Resources en Environment)
– Drie gevangenen probeerden zaterdagmiddag te ontsnappen uit de Pathum Thani gevangenis in Sam Khok door over een muur te klimmen. Ze kwamen niet ver: twee werden ingerekend, een werd geëlectrocuteerd en overleed.
– Door de lage waterstand als gevolg van de droogte lopen vrachtschepen in de Pasak rivier in Ayutthaya vast. Om hoeveel schepen het gaat, vermeldt het bericht niet. De scheepseigenaren wordt door bewoners 200 baht per dag in rekening gebracht wanneer ze aan hun land aanmeren.
– Dertig huizen op grond, eigendom van de staat in Pathum Thani, zijn door actievoerder Sunthon Thanommueang in brand gestoken. Ze zegt dit gedaan te hebben omdat de rechtbank haar had bevolen de huizen te verwijderen. De huizen maakten deel uit van een complex van 290 huizen, tussen maart en juli vorig jaar op haar initiatief gebouwd voor daklozen. Sunthon is leider van de Council of People from the Four Regions.
– De politie begint blijkbaar zenuwachtig te worden want het hoofd van de landelijke politie vraagt de regering om de Internal Security Act te activeren. In geval van nood kan dan het leger te hulp schieten, wanneer het de politie niet lukt aanstaande zaterdag de anti-regeringsrally van de Pitak Siam groep te beheersen.
Roodhemden demonstreerden gisteren in Bangkok uit protest tegen de rally, die als doel heeft de regering ten val te brengen. Zo’n honderd rooien klampten op de metro-stations Siam Square en Chatuchak reizigers aan en maakten hen wijs dat Pitak Siam 5 jaar verkiezingen wil ‘bevriezen’, nadat de regering is gevallen.
Bij het Democracy Monument demonstreerde een groep studenten met de fraaie naam ‘Group of University Students Who Love Democracy’ tegen Pitak Siam. Ook zij zeurden over de bevriezingswens van Pitak Siam.
Boegbeeld gepensioneerd generaal Boonlert Kaewprasit verklaarde gisteren dat Pitak Siam niet Thailand wil ‘bevriezen’, maar ’s lands corrupte politici. Volgens hem is de regering een mislukte marionet van oud-premier Thaksin. De regering tolereert corruptie en overtredingen tegen de monarchie.
Columnist Veera Prateepchaikul schrijft vandaag in Bangkok Post dat de regering Pitak Siam zwaar overschat. ‘Boonlert lijkt verdwaald te zijn in zijn eigen fantasiewereld. De enige echte dreiging van de gepensioneerde generaal lijken zijn woorden te zijn, niet zijn daden.’ Boonlert denkt 1 miljoen mensen op de been te kunnen brengen. Veera denkt dat hij met 10 procent al in zijn handjes mag knijpen.

Zondag 18 november
– Slachtoffers van ongelukken in het openbaar vervoer dienen hogere schadevergoedingen te krijgen. En minibusjes moeten aan strengere regels worden gebonden. Dit pleidooi hield de Foundation for Consumers gisteren op een seminar over openbaar vervoer en veiligheid.

De afgelopen 12 maanden vormden ongelukken met minibusjes 33 procent van alle ongelukken in het openbaar vervoer en bij 30 procent waren bussen betrokken. In die busjes worden vaak meer passagiers vervoerd dan toegestaan is. Wanneer dat gebeurt, dienen degenen die geacht worden er toezicht op te houden, disciplinair gestraft te worden, vindt Saree Aongsomwang.
Ze drong er bij het Land Transport Department op aan om alle vervoerders te verplichten een all-risk verzekering af te sluiten. Nu hoeven ze slechts een ‘third-class’-verzekering af te sluiten die schade en verwondingen dekt wanneer het ongeluk aan de chauffeur is te wijten.
Volgens de huidige Car Accident Victims Protection Act hebben slachtoffers recht op een schadevergoeding van maximaal 50.000 baht en wanneer de chauffeur in de fout is gegaan, nog eens 200.000 baht. In enkele gevallen heeft de rechtbank bij dodelijke slachtoffers bedragen tot 700.000 baht toegekend.
– Eén dode, 33 gewonden, vijf beschadigde gebouwen en enkele auto’s was de trieste balans van een bomaanslag gisterochtend in het district Muang (Yala). Een bom verstopt in een motorfiets ontplofte er voor een winkel aan de Soriros Road. De aanslag was bedoeld voor een passerende militaire patrouille. Daarvan werden 5 soldaten in een pickup truck verwond. De overige gewonden en dode waren burgers. De politie heeft beelden van de verdachte.
In het district Kapho (Pattani) werd een defensievrijwilliger doodgeschoten en een ander verwond terwijl ze bij een benzinestation zaten. Ze werden onder vuur genomen door zes mannen die in een pickup truck passeerden.
– Het mooie plannetje van Thailand om samen met Laos, Myanmar, Vietnam en Cambodja een rijstkartel te vormen heeft voorlopig schipbreuk geleden. De andere landen ‘zijn er nog niet klaar voor’. De Asian Development Bank heeft het plan ‘mondiaal onverantwoordelijk’ genoemd.
Doel van de zogeheten Asean Rice Federation had het opdrijven van de rijstprijs met 10 procent per jaar moeten worden, wat Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, in augustus eufemistisch het ‘stabiliseren van de rijstprijzen’ noemde. Tevens zou de voedselvoorziening in de regio worden veiliggesteld.
Informeel zou daarover overeenstemming zijn bereikt, maar nu zegt de Cambodjaanse minister van Handel Cham Praseth dat de bestaande kanalen zich beter voor samenwerking lenen, doelend op de 10 jaar oude Irrawaddy-Chao Praya-Mekong Economic Cooperation Strategy, waarin ook rijst aan de orde komt. Alhoewel formeel geen overeenstemming is bereikt, blijft Thailand naar regionale samenwerking op rijstgebied streven. (Zie pagina Rijst)
– Thaise en Cambodjaanse troepen hebben het bevel gekregen soepeler op te treden wanneer ze op mensen stuiten die illegaal in het grensgebied wonen. De ministers van Defensie van beide landen hebben dat vrijdag bevestigd in Siem Raep, waar de Asean Defence Ministers’s Meeting werd gehouden.
 ‘We laten de dorpelingen doorgaan met hun boerenbedrijfje en verdrijven ze niet’, zegt minister Tea Banh van Cambodja. Hij vindt het een probleem van de Joint Boundary Commission, een commissie waarin onder leiding van de ministers van Buitenlandse Zaken over grenskwesties wordt onderhandeld.
Specifiek gaat het om een gebied bij Ban Non Makmum (Sa Kaeo) waar Thaise boeren zijn neergestreken en een gebied in Ban Nongchan waar Cambodjaanse boeren zich hebben gevestigd. In oktober besloten premier Yingluck en de Cambodjaanse leider Hun Sen al de boeren toe te staan er te blijven.
In december komt de Joint Working Group weer bijeen. Die is ingesteld naar aanleiding van het vonnis vorig jaar van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag, waarbij een gedemilitariseerde zone rond Hindu-tempel Preah Vihear werd ingesteld. Alhoewel met troepen is geschoven, moet die zone er nog steeds komen. Thans wordt gewerkt aan het ruimen van mijnen in het gebied. In december wordt bekeken hoe het daarmee staat. (Zie ook pagina Cambodja-Thailand voor ICJ)
– Een vader, moeder en hun twee kinderen zijn gisteren dood aangetroffen in hun woning in Songkhla. De man uit Myanmar (50) had zichzelf opgehangen; zijn Thaise vrouw en de twee dochters van 12 en 13 jaar lagen in een plas bloed. Ze hadden zware hoofdwonden. De politie gaat ervan uit dat de man hen in een dronken bui om het leven heeft gebracht waarna hij de hand aan zichzelf sloeg.
– Bewoners die langs de Chao Phraya en Pasak rivier in Ayuttthaya wonen, gaan de Administrative Court vragen het vrachtvervoer over de rivier te verbieden. De vrachtschepen met hun hekgolven zijn volgens hen verantwoordelijk voor het afbrokkelen van de oevers. Vrijdag stortte over een lengte van 100 meter een rivierdijk van de Pasak in, waardoor één huis werd meegesleurd.
De regering heeft het ministerie van Natural Resources and Environment bevolen een onderzoek te doen naar de oevererosie van beide rivieren. Vooral tambons in het district Bang Ban (Ayutthaya) kampen daar mee. De minister zegt er een dijk te zullen aanleggen. Het onderzoek wordt uitgebreid naar soortgelijke oevers van 25 rivieren.
– Tweehonderd studenten studeren momenteel Thais aan de Yangon University of Foreign Languages in Myanmar. Het taalprogramma werd in 2010 opgezet; volgend jaar studeert de eerste lichting af. Verschillende Thaise bedrijven in Myanmar bieden stage- en/of werkplaatsen aan. Volgens de Thaise ambassadeur zijn de studenten enthousiast over het programma. Sommigen willen hun studie in Thailand voortzetten. Voor de toekomst staat een uitwisselingsprogramma op het verlanglijstje van de universiteit.
Politiek nieuws
– Voormalig geelhemdleider Somsak Kasaisuk neemt volgend weekend deel aan de rally van de anti-regeringsgroep Pitak Siam. Somsak verliet vorig jaar de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) en richtte de New Politics Party op.

Opnieuw bevestigt woordvoerder Watchara Ritthakhanee van Pitak Siam dat de rally zaterdag vreedzaam zal verlopen. Als het tot geweld komt, wordt die onmiddellijk afgeblazen.
De PAD houdt vandaag een rally in Saphan Hin (Phuket). Verschillen geelhemdgroepen uit het Zuiden zouden eraan deelnemen.
Oppositieleider Abhisit zegt dat de regering paniek zaait over de rally van Pitak Siam. Ze zou dat doen om de aandacht af te leiden van het censure debate in het parlement en de motie van wantrouwen waar dat debat in uitmondt. ‘De regering zou er beter aan doen met de demonstranten in gesprek te raken in plaats van de roodhemdbeweging te bewegen om een tegenrally te houden.’
Op donderdag houden roodhemden in Chiang Mai een rally en op zaterdag roodhemden in Nonthaburi, Samut Prakan en Pathum Thani.
– Meldde de krant gisteren dat voormalig politica Sudarat Keyuraphan een van de twee kandidaten is voor het gouverneurschap van Bangkok; vandaag schrijft de krant dat ze al verschillende keren heeft gezegd daarvoor geen belangstelling te hebben. Op haar Facebook-pagina schreef ze eerder dat ze nu bezig is met een missie om de geboorteplaats van Boeddha in Nepal te restaureren. Sudarat is voorzitter van de projectcommissie.
Maar ook hier geldt: zeg nooit, nooit. Van 23 tot 28 november is ze in Nepal en wanneer ze terug is, zal ze haar definitieve beslissing laten weten.
– Geschrokken van de kritiek lijkt het wel, haast premier Yingluck zich te verklaren dat Thailand niet meer dan belangstelling heeft om zich aan te sluiten bij de groep van 11 landen die het Trans-Pacific Economic Partnership (TPP) vormen. In een persverklaring, vandaag tijdens het bezoek van president Obama, zal Yingluck aankondigen te gaan onderhandelen over de vrijhandelsovereenkomst.
Nadat het kabinet dinsdag had besloten dat het geïnteresseerd is, barstte de kritiek direct al los. Wetenschappers en voorvechters van consumentenrechten waarschuwen dat het TPP nadelig is voor consumenten en Thailand’s concurrentiepositie benadeelt. De VS zouden met het TPP de toenemende invloed van China in de regio een halt willen toeroepen. De directeur van de centrale bank wil de instroom van buitenlands kapitaal kunnen blijven reguleren (zie verder Economisch nieuws).
Supachai Panitchpakdi, secretaris-generaal van Unctad, waarschuwt niet te snel aansluiting te zoeken bij het TPP. Hij ziet meer heil in andere gesprekken over handelsliberalisatie zoals Asean+3 (Asean, China, Korea en Japan) en een apart initiatief om de combinatie Asean, India, Australië en Nieuw Zeeland te vormen.
‘Thailand heeft waarschijnlijk weinig politieke ruimte onder het TPP. China noch Japan nemen deel aan de gesprekken over het TPP  en er bestaat zorg over de onbalans tussen de grote en kleine leden’, zegt hij. ‘Uiteindelijk bepalen de VS de richting van het TPP.’
De Foundation of Consumers wijst erop dat patenten van farmaceutische bedrijven in het TPP 25 jaar geldig zijn in plaats van de huidige 20 jaar. De stichting schat dat de kosten van medicijnen het vijfde jaar na toetreding zullen toenemen met 20 miljard baht per jaar en 120 miljard baht na 30 jaar. Voorzitter Jiraporn Limpananont: ‘We must join together to fight and prevent adoption of this unfair arrangement.’
Economisch nieuws
– De regering moet inzetten op een economisch model dat uitgaat van duurzaamheid. Zo kan Thailand zichzelf beschermen tegen mondiale economische rampspoed. Dit zei Supachai Panitchpakdi, secretaris-generaal van de UN Conference on Trade and Development (Unctad), op de jaarvergadering van de Thai Chamber of Commerce.

 Volgens hem komen de problemen op mondiaal niveau voort uit buitensporig gebruik van natuurlijke hulpbronnen; bovendien wordt er op te grote voet geleefd. Wanneer deze trend zich voortzet, zullen de problemen alleen maar ernstiger worden.
De Unctad-chef vindt dat de regering het particuliere bedrijfsleven moet stimuleren om te investeren in de verarmde plattelandsgebieden van Thailand. Daardoor kan de werkgelegenheid er toenemen. Voor stimuleringsmaatregelen, zoals belastingvrijstelling voor bepaalde groepen mensen en lage-renteleningen, zou de regering 10 procent van de begroting moeten uittrekken.
– Het ministerie van Handel gaat de komende maanden 600.000 ton Hom Mali uit de nieuwe oogst (2012-2013)  en 500.000 ton witte rijst uit de oude oogst (2011-2012) veilen. Op verzoek van de Thai Rice Exporters Association komen voor de Hom Mali alleen exporteurs in aanmerking die al bestellingen uit het buitenland hebben. Ze moeten ook geassocieerd zijn met een molenaar, die deelneemt aan het hypotheeksysteem. De rijst kan dan snel geleverd worden, zodat kwaliteitsverlies wordt voorkomen, wat vooral bij deze rijstsoort essentieel is. Bovendien bespaart de overheid opslagkosten. De Hom Mali wordt in gedeeltes geveild: 200.000 ton per maand. (Zie pagina Rijst)
– De Bank of Thailand dient het recht te behouden maatregelen te nemen om de instroom van buitenlands kapitaal te reguleren, zegt gouverneur Prasarn Trairatvorakul. Die voorwaarde zal moeten worden ingebouwd wanneer Thailand zich aansluit bij het Trans-Pacific Economic Partnership, een vrijhandelsovereenkomst onder leiding van de VS.
‘De VS staat een vrije kapitaalstroom voor, maar het is belangrijk voor kleine economieën zoals de onze om dat middel te gebruiken, wanneer het nodig is’, benadrukt Prasarn. Hij is nog niet geraadpleegd door de regering over haar voornemen onderhandelingen met de VS te beginnen over toetreding. De bank weet ook niet welke zaken tijdens die onderhandelingen aan de orde komen.
– De centrale bank heeft haar plannen uitgesteld om in haar monetair beleid voortaan ‘headline inflation’ als criterium te gebruiken in plaats van ‘core inflation’.  Het ministerie van Financiën heeft op die wijziging aangedrongen.
De kerninflatie is de inflatie met uitzondering van de prijzen van energie en voedsel. De bank geeft er de voorkeur aan om dit percentage te hanteren omdat subsidies op energie en voedsel het andere inflatiepercentage vertekenen. De bevolking zou daardoor misleid kunnen worden. [Eindelijk snap ik de logica achter deze twee inflatiepercentages.]
Waarom het ministerie op de wijziging aandringt, laat zich raden. Dan kunnen gunstiger cijfers worden gepresenteerd. In goed Rotterdams: dan wordt de bevolking besodemieterd, maar dat is niets nieuws bij deze regering.

Zaterdag 17 november
– Het is druk met buitenlandse bezoeken. Zondag arriveert de Amerikaanse president Obama voor een bliksembezoek, dat maandag eindigt. De Chinese premier Wen Jibao komt dinsdag en woensdag. En vandaag beëindigt de president van Oeganda een 3-daags bezoek aan Thailand.

Verwacht wordt dat Obama en Yingluck een verklaring afleggen over het Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), een vrijhandelsovereenkomst waarbij Thailand zich wellicht aansluit.
Critici zien het TPP als een instrument van de VS om de toenemende invloed van China in de regio een halt toe te roepen. Bovendien zou het TPP de samenwerking in de Aseanlanden in de wielen rijden. Vier Asean-landen hebben zich al bij het TPP aangesloten. Een hoge ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Thailand’s eventuele toetreding in ieder geval het fiat behoeft van het parlement. Zie verder over het TPP Thais nieuws van 15 november.
– De 48-jarige meester-inbreker Danai Raiweth, die al verschillende keren is gearresteerd en telkens otsnapte nadat hij op borgtocht was vrijgelaten, lijkt nu eindelijk definitief achter de tralies te verdwijnen. Bij een inval in zijn woning in Klong Sam Wa liet hij zich aan een touw uit zijn slaapkamer zakken, maar hij viel en brak zijn been. Eitje voor de agenten.
De man werd gezocht voor talloze inbraken in vier provincies, waaronder de kraak van de safe van een juwelier in Don Muang. Hij ging er met 10 miljoen baht vandoor. In zijn woning vond de politie ruim 5.000 vrouwenslipjes. Die verzamelde hij als hobby, zei hij. Hoe je een brandkast moet kraken, had hij geleerd in de Lad Yao gevangenis. Met de opbrengst van zijn diefstallen financierde hij zijn bezoeken aan casino’s in Cambodja.
– Roodhemden gaan toch op 24 november demonstreren als protest tegen de rally van de anti-regeringsgezinde Pitak Siam (Protecting Siam) groep die dezelfde dag gehouden wordt. Bijeenkomsten zijn gepland in Nonthaburi, Samut Prakan, Pathum Thani, Udon Thani en mogelijk in Bangkok bij het Taksin monument. [Koning Taksin, niet oud-premier Thaksin.]
‘We zijn er klaar voor’, zegt Worachai Hema, roodhemdleider en Pheu Thai-parlementslid. In principe blijven de roodhemden in de provincie, maar als er zich onverwachte incidenten voordoen, trekken ze op naar het Democracy Monument in Bangkok.
De roodhemden beschouwen uitspraken van generaal Boonlert Kaewprasit, het boegbeeld van de Pitak Siam groep, als een oproep tot een militaire coup. Pensionado Boonlert heeft ervoor gepleit de democratie 5 jaar te ‘bevriezen’. Worachai zegt dat er in de militaire barakken in Prachin Buri al ‘ongewone activiteiten’ hebben plaatsgevonden.
Roodhemdleider Jatuporn Prompan gooit ook nog eens olie op het vuur en beweert dat Pitak Siam van plan is het parlementsgebouw te bezetten, wanneer het geplande censure debate in het parlement van 25 tot 27 november niet tot het aftreden van de regering Yingluck leidt. Dat debat (een soort interpellatie) is aangevraagd door oppositiepartij Democraten.
Woordvoerder Chai Suwannaphap van Pitak Siam zegt dat het niet nodig is de Internal Security Act (ISA) in werking te laten treden. ‘Er wordt niets in brand gestoken en geen enkel ziekenhuis wordt belegerd’, zegt hij, wat een verwijzing is naar wat de roodhemden in 2010 deden. Activeren van de ISA is deze week gesuggereerd. [Maar ik weet niet meer door wie en mijn nieuwsarchief laat me in de steek.]
De Pitak Siam groep hield op 28 oktober haar eerste rally, die naar eigen zeggen 20.000 mensen op de been bracht, maar volgens de politie 7.000. De groep eist het aftreden van de regering Yingluck, die ze incompetent en corrupt noemt. Voor de tweede rally op de Royal Plaza wordt gegokt op 1 miljoen mensen, een aantal dat in de verste verte niet op het plein past.
– Hoe neutraal is de National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC)? Dat vraagt NBTC Watch zich af, want van het PR-budget van 128 miljoen kan de NBTC 73 miljoen niet verantwoorden. NBTC Watch verdenkt de NBTC ervan dat het geld gebruikt is om redacties te beïnvloeden. Zo viel het op dat de thaistalige krant Matichon verschillende positieve verhalen over de NBTC publiceerde en over de critici negatief berichtte.
Die berichtgeving betrof de 3G-veiling van de NBTC. Volgens critici hebben AIS, Dtac en TrueMove hun vergunning voor veel te lage bedragen verkregen en ze zouden samengespannen hebben om de prijs te drukken. Naar de rechtmatigheid van de veiling wordt door drie instanties onderzoek gedaan.
– Op 10 januari eindigt de zittingsduur van gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok en op 17 februari kiezen de inwoners van Bangkok een nieuwe gouverneur. Wie wordt de gelukkige: weer Democraat Sukhumbhand of ziet regeringspartij Pheu Thai kans een voet tussen de deur te krijgen?
Inmiddels is bekend dat Pheu Thai twee kandidaten heeft: voormalig politica Sudarat Keyuraphan en Pongsapat Pongcharoen, secretaris-generaal van het Office of the Narcotics Control Board.
Donderdag vergaderden fans van Sudarat in een restaurant in Ram Intra. Ze gaan een brief sturen aan de premier en partijbonzen, waarin ze hun voorkeur bekend maken. Mocht ze buiten de boot vallen, dan moet ze als troostprijs gekandideerd worden voor een tussentijdse verkiezing in Don Muang, vinden haar fans. Die fans bestaan uit Pheu Thai-politici uit Bangkok. Pongsapat zou de voorkeur van de landelijke partijtop hebben.
– De nieuwe president van Thai Airways International (THAI) laat er geen gras over groeien. De winst moet volgend jaar omhoog naar 5 miljard baht en de omzet naar 224 miljard baht, zo’n 11 à 12 procent meer dan dit jaar. Dit jaar maakt de maatschappij een omzet van vermoedelijk 202 miljard baht en een winst van 3 miljard baht, 50 procent minder dan de target.
THAI-president Sorajak Kasemsuvan vindt dat enkele business units zoals vracht en catering efficiënter moeten kunnen presteren en hij pleit voor een on-line boekingssysteem. Het THAI-bestuur heeft een commissie aan het werk gezet die de brandstofkosten onder de loep neemt. Die vormen 40 procent van alle bedrijfskosten.
– Nog steeds heeft de familie zich niet gemeld van een 42-jarige Thaise die maandag dood in een toilet in Glasgow werd gevonden. Ze had diverse hoofdwonden en verwondingen aan haar lichaam. De vrouw bezocht er samen met een farmaceutisch bedrijf uit Thailand een conferentie over HIV medicatie. Kort nadat het lichaam van de vrouw was gevonden, arresteerde de politie een bewaker (34) die haar doodgeslagen zou hebben. Hij heeft nog niet bekend.
– De adjunct-secretaris van het ministerie van Justitie werkt niet erg mee aan het onderzoek van het Department of Special Investigation (DSI) naar een vermeende verdachte geldtransactie naar Hong Kong. De secretaris zou daar meer over weten. Woensdag doet de DSI opnieuw een poging hem op te roepen. Wanneer hij weigerachtig blijft, kan hij voor 1 maand achter de tralies verdwijnen.
De zaak is aangezwengeld door het Nation Associate Anti-Corruption Network, maar nog steeds is onduidelijk of die geldtransactie wel heeft plaatsgevonden. Volgens woordvoerder Prompong Nopparit van regeringspartij Pheu Thai is het verhaal de wereld in gebracht om de reputatie van de regering te beschadigen. Het geld zou afkomstig zijn uit het budget voor watermanagement. (Zie pagina Over corruptie)
Economisch nieuws
– De derde Thai-Lao Friendship Bridge tussen Nakhon Phanom en Khammouane in Laos is nu een jaar open. De economische indicatoren zijn aanzienlijk verbeterd, maar de voordelen komen slechts aan een beperkt aantal grenshandelaren ten goede. Arme boeren en andere sectoren hebben er eigenlijk alleen maar last van, want de kosten van levensonderhoud en de grondprijzen zijn gestegen.

De brug had tot doel de economie in een van Thailand´s armste provincies te verbeteren en dat is, gemeten aan het bruto provinciaal product (bpp), gelukt. Dit jaar wordt een bpp van 35 miljard baht verwacht, een stijging vergeleken met vorig jaar van 7,69 procent.
In geld uitgedrukt zien de cijfers er al even rooskleurig uit: de omzet in de grenshandel steeg van 5,15 miljard baht in 2009 naar 7,64 miljard baht, alleen al in de eerste negen maanden van dit jaar. Het aantal toeristen dat de grens overstak, steeg met 50 procent vergeleken met vorig jaar naar gemiddeld 1.280 per dag.
De eigenaar van een winkel in bouwmaterialen zegt dat de verbeterde handel tevens heeft geleid tot intensieve concurrentie met de komst van grote spelers, zoals Big C en Makro. Maar anderzijds is de vraag ook toegenomen, moet hij toegeven.
Op sommige plaatsen zijn de grondprijzen gigantisch gestegen. Grondbezitters verkopen hun eigendom met een leuke winst wat er op de lange termijn toe zal leiden dat investeerders de nieuwe landheren worden en de voordelen plukken. Uit research van de Shinawatra universiteit is gebleken dat de mensen zich daar zorgen over maken. De lokale bevolking zal nauwelijks van de ontwikkelingen profiteren, denken ze.

Vrijdag 16 november
Het injecteren van olijfolie in de penis om die te vergroten, is een Thaise man (geen naam) slecht bekomen. Negentien jaar geleden deed een vriend dat bij hem en nu is zijn penis verwijderd omdat er kanker was geconstateerd.

Volgens een chirurg van het Police General Hospital in Bangkok is het een mythe dat een olijfolie-injectie de penis vergroot. De olijfolie veroorzaakt irritatie en het lichaam reageert met de aanmaak van weefsel dat kwaadaardig kan worden. Zo’n 30 tot 40 mannen, meest teenagers, komen maandelijks naar het ziekenhuis omdat het zaakje is gaan ontsteken.
Behalve olijfolie worden ook wel siliconen gebruikt, maar olijfolie is populairder omdat het goedkoper en gemakkelijker verkrijgbaar is. De chirurg geeft degenen die een injectie hebben gehad, het advies zo snel mogelijk een arts te raadplegen voordat het te laat is. Het politieziekenhuis heeft daarvoor een speciale eenheid opgezet. Zie ook Thais nieuws van 15 november.
– Een leuke aanvaring tussen een verslaggeefster van kanaal 7 en vice-minister-president Chalerm Yubamrung is te zien op YouTube. Chalerm beschuldigt haar ervan te sympathiseren met oppositiepartij Democraten. Verslaggeefster: Ik zou u voor deze opmerking kunnen aanklagen. C: Er is niets verkeerd met die opmerking. V: Als uw opmerking niet smadelijk is, dan geldt dat ook wanneer ik zeg dat u de slaaf van Thaksin bent. C: Dat is zeker smadelijk. V: Doe maar bij de politie aangifte tegen me.
De desbetreffende verslaggeefster staat bekend om haar kritische vragen en vasthoudendheid. Eerder had zij aanvaringen met voormalig premier Abhisit en Yingluck. Yingluck liep weg weg toen een vraag haar niet beviel. Via de social media werd de vrouw vorig jaar door roodhemden bedreigd.
– Nadat ze gezellig twee uur hadden gebabbeld, hebben de ministers van Defensie van Thailand en de VS gisteren hun handtekening gezet onder een gezamenlijke ‘vision statement’ voor een nieuwe Thais-Amerikaanse Defence Alliance. De Amerikaanse minister Leon Panetta was voor die handtekening naar Thailand gekomen, voorafgaand aan het bezoek van president Obama, zondag en maandag.
In de gezamenlijke verklaring beloven beide landen de regionale veiligheid in Zuidoost Azië te bevorderen, de stabiliteit in de regio Azië-Pacific te steunen, zowel bilateraal als multilateraal te opereren en op alle niveaus naar coördinatie te streven.
Dat klinkt allemaal buitengewoon vaag, concreet werd Panetta toen hij het had over marineluchtmachtbasis U-tapao. De VS hebben geen plannen die als militaire luchtmachtbasis te gebruiken en zijn ook niet van plan er een regionaal humanitair hulp- en rampencentrum te vestigen.
Zijn Thaise collega Sukumpol Suwanatat verwierp gisteren de suggestie dat de gezamenlijke verklaring een poging van de VS is om de toenemende invloed van China in de regio de kop in te drukken. De VS gebruikt Thailand niet als middel om China te isoleren, aldus Sukumpol.
‘Thailand sluit vriendschappen met landen die goed voor ons zijn. Zowel de VS als China zijn onze vrienden.’ De minister wees erop dat de VS met alle landen in de regio de banden verstevigt, niet alleen met Thailand.
– Een China-expert van de Thammasat universiteit heft het waarschuwende vingertje bij het bezoek van de Amerikaanse president (zondag en maandag) en de Chinese premier Wen Jibao (volgende week) aan Thailand. Beide landen zijn al lang bondgenoten van Thailand wat de regering moet nopen tot voorzichtigheid om de verhoudingen niet in gevaar te brengen.
Volgens Aksornsri Phanishsarn is Obama’s bezoek duidelijk bedoeld om China’s toenemende invloed in de regio een halt toe te roepen en Wen zal aandringen op voortzetting van de handel. Volgens de Chinese ambassadeur, zegt hij, heeft China geen bezwaar tegen het aanknopen van banden met landen buiten de regio maar ‘Peking is tegen acties die de Chinese belangen in de regio en de wereld benadelen’.
– Wat Pho in Bangkok gaat zondagmiddag dicht vanwege het bezoek van de Amerikaanse president aan de tempel. Drie monniken begeleiden de president tijdens zijn bezoek van 45 minuten. Straatverkopers balen want zij gaan op de drukste dag van de week inkomsten mislopen omdat de straat bij de tempel wordt afgesloten. Na het tempelbezoek wordt Obama in audiëntie door de koning ontvangen in het Siriraj ziekenhuis.
– Tegenstanders van de bouw van de Xayaburi dam in Laos hebben de Central Administrative Court om een spoedzitting gevraagd. Haast is geboden omdat Laos deze maand (officieel) is begonnen met de bouw van de dam. Bewoners van acht Mekongprovincies hebben de rechtbank in augustus al gevraagd de koopovereenkomst tussen het elektriciteitsbedrijf van Thailand en de Xayaburi Power Company te schorsen. De rechtbank heeft nog niet besloten of de zaak in behandeling wordt genomen.
De koopovereenkomst voorziet in de afname van elektriciteit door de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) vanaf 1 januari 2019 tot 3 december 2047. Egat betaalt daarvoor 370,58 miljard baht.
Gisteren vond een seminar over de dam plaats, georganiseerd door de senaatscommissie goed bestuur en corruptieonderzoek. Vertegenwoordigers van Egat, de Thaise aannemer Ch. Kanchang en de commerciële banken die het project financieren, waren daarvoor uitgenodigd, maar lieten zich niet zien. Tegenstanders van de dam, alsmede Cambodja en Vietnam maken zich zorgen over de invloed die de dam heeft op de voedselvoorziening in de regio. Een Vietnamese wetenschapper denkt dat de rijstverbouw in de Mekongdelta te maken krijgt met verzilting.
Een milieugroep uit Bangkok heeft de kamercommissie grond, natuurlijke hulpbronnen en milieu gevraagd een onderzoek te doen naar alle partijen die betrokken zijn bij de bouw van de dam. (Zie pagina Xayaburi dam)
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) beschuldigt tv-presentator Sorayuth Suthatassanachinda van fraude en het betalen van steekpenningen, maar een rechter heeft nu in een ander procedure gezegd dat Sorayuth niets verkeerds heeft gedaan bij de afdracht van advertentiegelden aan Mcot, de zendgemachtigde van kanaal 3. De nog persoonlijke mening van de rechter is ter kennis gebracht van een panel van rechters dat zich over de zaak buigt. [De details laat ik maar achterwege, want die zijn knap ingewikkeld.]
Volgens de NACC zou Sorayuth’s productiemaatschappijen advertentiegelden ad 138 miljoen baht niet hebben afgedragen en een werknemer van Mcot hebben omgekocht om dit in de boeken te verdoezelen. Sorayuth is door diverse instanties opgeroepen zijn functie neer te leggen, totdat de zaak juridisch is afgewikkeld, maar dit weigert hij omdat hij zegt onschuldig te zijn. Deze ene rechter is het daarmee dus eens. (Zie pagina Over corruptie)
– Het besluit van de regering om de vergoeding per deelnemer aan het ‘universal healthcare scheme’ (een ziekenkostenstelsel dat voor 48 miljoen Thais geldt) 3 jaar te bevriezen, is slecht gevallen bij een senaatscommissie. De financiële positie van overheidsziekenhuizen wordt erdoor benadeeld en de kwaliteit van zorg neemt af.
De regering wil de uitgaven aan gezondheidzorg op 3,8 tot 4 procent van het bruto binnenlands product houden. Dat komt neer op een bedrag van 2.755 baht per deelnemer. Uit dit bedrag moeten de medische kosten van behandelingen, de loonkosten en de overheadkosten worden betaald. De commissie wijst erop dat de ziekenhuizen te maken hebben met stijgende kosten van medicijnen en apparatuur.
Uit onderzoek van de commissie in juni is gebleken dat 25 procent van de overheidsziekenhuizen een schuld hebben en 21 procent het risico loopt in het rood te belanden. Reserves hebben ze niet. De commissie verwacht nu dat 70 procent aan het eind van het jaar in het rood staat. De kosten van het ziektekostenstelsel zijn in 10 jaar opgelopen van 70 miljard baht naar 100 miljard baht. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– Regeringspartij Pheu Thai heeft het Constitutionele Hof gevraagd de rally van de anti-regerings Pitak Siam groep op 24 (en nu ineens ook op 25) november te verbieden. Volgens de partij is de rally in strijd met de grondwet omdat die tot doel heeft een democratisch gekozen regering ten val te brengen.
– Aardig weetje uit een ingezonden brief in Bangkok Post: In 2011 bedroeg het aantal buitenlandse bezoekers dat naar Thailand kwam, 19 miljoen. Zij gaven 776 miljard baht uit. Maleisië scoorde 24 miljoen bezoekers. De briefschrijver noemt de aantallen naar aanleiding van de uiterst domme reactie van de minister van Toerisme op de verkrachting van een Nederlandse toeriste in Krabi. Wanneer toeristen het idee krijgen dat Thailand onveilig is en de autoriteiten schouderophalend reageren, zullen ze naar andere landen uitwijken, betoogt de briefschrijver. Zoals we weten uit de communicatiemanagement: image gaat boven feiten.
Economisch nieuws
– Het tekort aan arbeidskrachten in de bouw en vastgoedsector dreigt begin volgend jaar te verergeren wanneer illegale migranten uit Myanmar niet langer in Thailand mogen werken. En wanneer het Dawei ontwikkelingsproject  in Myanmar begint, zal de situatie nog verder verslechteren.

Vanaf volgend jaar mogen alleen migranten uit Myanmar die in het bezit zijn van een paspoort, in de bouw werken. Dat schept een probleem omdat de meeste bouwvakkers uit dat land komen. Veel werkers behoren tot een minderheidsgroep en die hebben geen papieren om hun nationaliteit aan te tonen. Naar schatting wonen 1 miljoen Myanmarezen in Thailand, van wie de meesten arbeidsintensief werk doen. ‘De sector zal hard worden getroffen’, vreest Issara Boonyoung, president van de Housing Business Association.
Analisten hebben al eerder gewezen op het dreigende tekort aan arbeidskrachten nu politieke en economische hervormingen in het buurland plaatsvinden. Projectontwikkelaars gaan een moeilijke tijd tegemoet om voldoende personeel te vinden. Niettemin verwacht Atip Bijanonda, directeur van projectontwikkelaar Supulai Plc, dat de vastgoedmarkt met 5 tot 10 procent per jaar blijft groeien. De markt vertoont nog geen tekenen van oververhitting, zegt hij.
– De telecomcommissie van de National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) had de uitkomst van de 3G-veiling al goedgekeurd en nu heeft ook het voltallige bestuur het groene licht gegeven. Twee commissarissen willen dat de Raad van State zich uitspreekt over de bevoegdheid van de telecomcommissie, maar volgens secretaris-generaal Takorn Tantasit is dat niet nodig. Die bevoegdheid is vastgelegd in de Frequency Allocation Act.
Naar de veiling wordt door drie instanties onderzoek gedaan: de National Anti-Corruption Commission, de Administrative Court en een intern panel van de NBTC. Critici menen dat AIS, Dtac en TrueMove hun vergunningen voor een veel te lage prijs hebben verworven en dat er mogelijk sprake was van samenspanning.
– Met ingang van 1 december verhoogt Bangkok Airways het aantal vluchten tussen Koh Samui en Hong Kong van 10 naar 14 per week. Gepland is een nieuwe route Bangkok-Hong Kong, die volgend jaar van start gaat. Vanaf Koh Samui vliegt BA naar Kuala Lumpur, Singapore en Hong Kong.
Koh Samui-Hong Kong is een belangrijke route voor BA, die al in 2005 werd geïntroduceerd. Vanaf Suvarnabhumi in Bangkok worden zeven steden in de regio bediend. Op 30 november komt daar Vientiane (Laos) bij.

Donderdag 15 november
– Het is een nieuwe trend: Thaise mannen injecteren olijfolie in hun penis om die te vergroten. Zo’n 30 tot 40 mannen, meest teenagers, komen maandelijks naar het ziekenhuis omdat het zaakje is gaan ontsteken en in sommige gevallen zijn zelfs kankers ontdekt.

Penisinjecties zijn alleen medisch verantwoord bij erectieproblemen; ze dienen te worden gegeven door professionals en hebben niet tot doel de penis te vergroten, waarschuwt Withoon Nitiworanggoon van het Police General Hospital.
– Verstandige voorzorgsmaatregel of paniekvoetbal? Een tijdelijke nooduitgang en vluchtladders tegen de muren van het parlementsgebouw moeten ervoor zorgen dat parlementsleden en staf het gebouw kunnen ontvluchten, mocht het onverhoopt bestormd worden tijdens het censure debate [een soort interpellatie door de oppositie] op 25, 26 en 27 november.
Een dag eerder houdt de anti-regerings Pitak Siam groep haar tweede rally. Woordvoerder Vachara Riddhagni zegt dat die beperkt blijft tot 1 dag op de Royal Plaza. Naar andere lokaties [lees Government House en parlementsgebouw] wordt niet gegaan. De groep heeft geen plannen overheidsgebouwen te bezetten. Volgens Vachara telt de beweging nu 500.000 supporters.
Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha heeft zijn mannen (en vrouwen) verboden deel te nemen aan de rally. Wie dat toch stiekem doet, kan disciplinaire maatregelen verwachten. ‘Soldaten zijn overheidsdienaren en zo lang we een regering en een grondwet hebben, moeten we gedisciplineerd handelen’, zegt hij.
Het hoofd van de National Security Council verwacht dat de rally niet meer dan 50.000 mensen trekt. Er zijn geen aanwijzingen dat demonstranten erop uit zijn geweld uit te lokken. ‘De regering zal niets doen om de deelnemers te provoceren’, zegt hij.
Minister Charupong Ruangsuwan (Binnenlandse Zaken) zegt dat de provinciale gouverneurs en districtshoofden in het gehele land het consigne hebben gekregen om goed op te letten. ‘De autoriteiten verbieden niemand om aan de rally deel te nemen, maar ze moeten wel hun ogen open houden.’
– Dit weekend komt een tropische storm eraan. Hij ligt nu nog 400 kilometer ten zuidoosten van Ho Chi Minh City in Vietnam en nadert langzaam met windsnelheden van 55 kilometer per uur. De meteorologische dienst waarschuwt voor overstromingen, grondverschuivingen en een ruwe zee in de Golf van Thailand. De dienst heeft nog niet de precieze route kunnen vaststellen. Mogelijk wordt het gebied vanaf Phetchaburi naar het zuiden getroffen, mogelijk het gebied vanaf Prachuap Khiri Khan naar het zuiden. 
Een depressie zorgt voor zware regens en lage temperaturen in het Noordoosten, de Central Plains en het boven-Zuiden, maar die zou zich ook kunnen ontwikkelen tot een tropische storm.
Maatschappijen die in de Golf van Thailand olie en gas winnen, hebben hotelkamers in Khanom (Nakhon Si Thammarat) gehuurd, voor het geval personeel van de platforms moet worden geëvacueerd.
– Het lag voor de hand, een kwestie van actie-reactie. Het ministerie van Defensie heeft oppositieleider Abhisit diens militaire rang afgenomen, omdat hij de dienstplicht zou hebben ontdoken. En nu vragen de Democraten aan de National Ombudsman waarom de regering Yingluck niet Thaksin diens rang van luitenant-generaal heeft afgenomen; tenslotte is hij tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld.
– De 3G-veiling van 16 oktober was in strijd met de grondwet. Er was geen sprake van ‘free and fair’ concurrentie en ze leverde geen maximaal voordeel voor het land op. Dit betoogde gisteren de secretaris-generaal van het kantoor van de Nationale Ombudsman voor de Administrative Court. Hij vroeg de rechtbank om veilingorganisator NBTC te verbieden de 3G-vergunningen aan AIS, Dtac en TrueMove te verlenen. Vandaag hoort de rechtbank vertegenwoordigers van de NBTC en vandaag of morgen wordt de uitspraak verwacht. Zie verder Nieuws uit Thailand van 9 november.
– De voor- en nadelen van lidmaatschap van het TPP dienen kristalhelder te zijn, want de vrijhandelsovereenkomst heeft grote gevolgen voor het land. Dit zegt oppositieleider Abhisit naar aanleiding van het voornemen van de regering om zich aan te sluiten bij het Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), dat elf ledenlanden onder leiding van de VS telt. Abhisit wijst erop dat zelfs Japan en Zuid Korea twijfelen over lidmaatschap.
Een econoom, verbonden aan de Bank of Thailand, heeft ook bedenkingen. Lidmaatschap zou het vrije verkeer van kapitaal en financiële diensten kunnen hinderen. ‘De TPP beperkt de beleidsruimte van leden om de economische stabiliteit te garanderen. Alhoewel de instroom van kapitaal investeringen en economische ontwikkeling bevorderen, kan ze leiden tot vluchtigheid en een luchtbel in de vastgoedsector of een tekort aan kapitaal tijdens kapitaalvluchten’, aldus Harit Rodprasert.
Lidmaatschap van het TPP is een van de onderwerpen die zondag ter sprake komen tijdens het bezoek van president Obama aan Thailand. ’s Middags gaan Obama en minister Hillary Clinton (Buitenlandse Zaken) op audiëntie bij de koning in het Siriraj ziekenhuis. Daarna dineren ze met premier Yingluck en ’s avonds ontmoet de president 600 personeelsleden van de Amerikaanse ambassade in het sportcomplex van de Chulalongkorn universiteit.  Maandag vliegt Obama door naar Myanmar.
– Thailand telt 300.000 à 400.000 advocaten [dat is een nogal ruime marge], maar de meesten zijn niet in staat om een juridische procedure te winnen, zegt Parinya Thewanarumitkul, adjunct-rector van de Thammasat universiteit.
Advocaten [details ontbreken] hebben daarom de Council of University Presidents of Thailand gevraagd het universitair juridisch onderwijs te verbeteren. Ook vragen ze de procedure bij het verlenen van beroepsvergunningen aan advocaten te controleren.
De Lawyers Council of Thailand en het Institute of Legal Education of the Thai Bar, die de supervisie hebben over de rechtenfaculteiten, moeten er volgens de advocaten  voor zorgen dat alle faculteiten hetzelfde peil hebben als Thammasat, Chulalongkorn en Ramkhamhaeng. Het lesprogramma voor barristers concentreert zich te veel op straf- en civielrecht en zou meer aandacht moeten besteden aan de grondwet.
– Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) steunt nog steeds de huidige Pheu Thai-regering die het in het zadel heeft geholpen. Maar er is ook kritiek. Nog steeds zitten zo’n duizend UDD-supporters gevangen en 30 worden vermist als resultaat van de ongeregeldheden in 2010. De regering lijkt er weinig aan te doen, zo zeiden roodhemdleiders dinsdag tijdens een door Bangkok Post georganiseerd forum.
Volgens de recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan, zelf beschuldigd van terroristische activiteiten in 2010, heeft het UDD altijd democratisch gehandeld, alhoewel sommige critici dat betwijfelen gezien het gedrag van roodhemden tijdens de felle straatprotesten. Maar niet alle roodhemden zijn lid van de kerngroep, verdedigde Jatuporn zich. De beweging bestaat uit verschillende groepen, maar ze strijden allemaal voor gerechtigheid en democratie.
Sirote Klampaiboon, die zich als wetenschapper bezighoudt met mensenrechten, zei dat de rol van de elite is uitgespeeld. ‘Ze kunnen de regering met een militaire coup ten val brengen, ze kunnen tijdelijk regeren, maar uiteindelijk zullen ze altijd verliezen. In tegenstelling tot vroeger weten de mensen dankzij de (social) media op het platteland wat er in Bangkok gebeurt. Ze hebben een politiek bewustzijn ontwikkeld en dat maakt het huidige conflict anders dan voorgaande conflicten in Thailand.’
– De Chinese premier Wen Jiabao brengt volgende week een bezoek aan Thailand. Hij wordt in audiëntie ontvangen door de koning en legt een bezoek af aan Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council. Prem heeft nauwe banden met China, dat hij in 2000 bezocht. Volgens een bron bij het leger is het bezoek geïnitieerd door Beijing. Of het een politieke agenda heeft, kon de bron niet zeggen. [Achtergrond van deze mededeling is dat Prem ervan wordt verdacht de militaire coup van 2006 tegen Thaksin te hebben geregisseerd.]
Met premier Yingluck praat Wen over de betrekkingen tussen beide landen en er wordt een overeenkomst getekend over onderwijs en het uitwijzen van gevangenen. Verder is Wen te gast bij de inauguratie van het Chinees Cultureel Centrum.
– Bewoners van Tanyongmas (Narathiwat) hebben gisteren 850 kilo longgong ingepakt. Zes legertrucks brengen de vruchten naar de koning in het Siriraj ziekenhuis. De provincie staat bekend om haar Tanyongmas longgong.
– Ruim 280 van de 2.822 check dams (kleine dammen) die in en langs zes rivieren in het Noorden en de Central Plains zijn aangelegd, zijn door regenval beschadigd. Volgens Thanes Weesarisi, secretaris-generaal van het Engineering Institute of Thailand, moeten ze van slechte kwaliteit zijn geweest of ze zijn op de verkeerde plaats aangelegd. Een semi-permanente check dam moet 3 tot 5 jaar kunnen meegaan, een permanente langer dan 10 jaar.
De schouw van de dammen is gedaan door het Forestry Department. De dammetjes hebben tot doel de waterstroom te vertragen. Meer dan 10 procent bleek beschadigd. De dammen werden midden dit jaar aangelegd langs de Ping, Wang, Yom, Nan, Pasak en Sakae Krang in acht provincies. Dat kostte 143 miljoen baht. Over het algemeen betrof het kleine beschadigingen zoals gescheurd beton, waardoor ze geen water konden tegenhouden.
– Ziekenhuizen maken aanzienlijke kosten door de behandeling van onverzekerde buitenlandse werknemers. Het Samut Sakhon ziekenhuis bijvoorbeeld spendeert jaarlijks 30 miljoen baht aan de behandeling van legale en illegale migranten. Het Umphang ziekenhuis in Tak kost dat 28 miljoen baht. De directeur van het International Health Policy Programme of Thailand dringt er daarom op aan buitenlandse werknemers ook te verzekeren, zodat de autoriteiten de ziekenhuisbudgetten nauwkeuriger kunnen vaststellen. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– De Thailand Autoworkers Federation dreigt met een rally wanneer de regering zich niet aan haar belofte houdt om het minimumdagloon in de 70 resterende provincies op 1 januari naar 300 baht te verhogen. De Federation of Thai Industries heeft aangedrongen op uitstel tot 1 februari. Vooral het midden- en kleinbedrijf zou door de verhoging hard worden getroffen. In 7 provincies, waaronder Bangkok, ging het loon al in april naar 300 baht. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– De kamercommissie politieke ontwikkeling, media en publieke participatie roept de populaire tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda op zijn functie neer te leggen, nu onderzoek wordt gedaan naar fraude door hem en zijn productiemaatschappij. Channel 3 TV, waarop hij een show presenteert, is ook gevraagd actie te ondernemen.
Volgens de National Anti-Corruption Commissie zou Sorayuth’s productiemaatschappij in 2005 138 miljoen baht aan reclame-inkomsten niet hebben afgedragen en staf van Mcot, eigenaar van het tv-kanaal, hebben omgekocht dit te verdoezelen in de boeken. (Zie pagina Over corruptie)
Economisch nieuws
– Nieuwe bezems vegen schoon. De nieuw benoemde vice-minister van Transport laat er geen gras over groeien. De vervoersstromen in Thailand moeten veranderen. Thans gaat 80 procent over de weg, 2 procent via het spoor en 12 procent over het water.

Die 12 procent moet binnen 3 jaar 18 procent worden. Waarom? Vervoer over water is goedkoper dan de andere vormen: het kost minder dan 1 baht per ton/kilometer tegen 1,30 baht over het spoor en 1,80 over de weg.
Om het vervoer over het water te stimuleren, wil de minister dat het Chao Praya-Pasak kanaal wordt uitgebaggerd, zodat grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Schepen die ondiepe kanalen bevaren, kunnen hooguit 400 tot 500 ton vracht vervoeren. Dat moet 2.000 ton worden.
Een andere prioriteit van het ministerie is de verdere uitbouw van de diepzeehaven Laem Chabang. Die kan nu 5,6 miljoen TEU per jaar verwerken (20-foot equivalent units of containers). Wanneer de tweede fase klaar is, gaat de verwerkingscapaciteit omhoog naar 8 miljoen TEU. Gepland is verder de aanleg van een dubbelspoor dat Chachoengsao verbindt met Si Ratcha en Laem Chabang.
– Alles wijst erop dat Chinese toeristen de belangrijkste inkomstenbron vormen voor de toerismesector. Zo zaten de toestellen van Thai AirAsia (TAA) tussen China en Thailand dit jaar voor 1/3 vol met Chinezen. Uit cijfers van de Tourism Industry of Thailand (TAT) blijkt dat de eerste negen maanden van dit jaar 1,94 miljoen toeristen uit China arriveerden, een stijging van 39 procent op jaarbasis. Airports of Thailand komt op 2,8 miljoen Chinese toeristen, zowel vertrekkende als arriverende toeristen. Vorig jaar bezochten 1,76 miljoen Chinezen Thailand, oftewel 9,26 procent van alle internationale toeristen.
Maar nog zijn de TAT en Airports of Thailand, de beheerder van de luchthaven, niet tevreden met deze succescijfers. Volgend jaar moeten er nog meer komen. TAA is van plan het aantal routes naar China uit te breiden. ‘China is de zich snelst ontwikkelende en belangrijkste toeristenmarkt’, zegt TAA chief excutive Tassapon Bijleveld.

Woensdag 14 november
– Hoeveel uur een werkweek telt en de hoogte van het loon zijn nog niet geregeld, maar een bescheiden beginnetje is gemaakt met het verbeteren van de werkomstandigheden van huishoudelijk personeel.

Het heeft voortaan recht op 1 vrije dag per week, 6 vakantiedagen per jaar, 3 betaalde ziektedagen per jaar en 13 vrije feestdagen.
Ruim 4 miljoen huishoudsters zullen ervan profiteren. Althans, dat hopen we dan maar, want er staan weliswaar strenge straffen op overtreding, maar een voorvechter van mensenrechten wijst er terecht op dat er zonder controle niets van terecht komt. Bovendien is nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe regels, die vrijdag ingingen.
Qua salariëring valt er nog veel te verbeteren, want het wettelijk verplichte minimumdagloon geldt niet voor huishoudelijk personeel. De meesten verdienen minder, zegt Surapong Amorncheewin, directeur-generaal van het Labour Protection and Welfare Department. (Zie ook pagina Minimumdagloon in discussie)
– Twee koninklijke bezoeken binnen korte tijd. Gisteren dronk premier Yingluck in Buckingham Palace een kopje thee met koningin Elizabeth en zondag ontmoet de Amerikaanse president Obama koning Bhumibol in het Siriraj ziekenhuis, waar de koning al sinds september 2009 verblijft. Na de audiëntie praat Obama met premier Yingluck.
– De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan gooit weer eens olie op het vuur. Hij waarschuwt het protest van de anti-regerings Pitak Siam groep niet te onderschatten want het zou de regering ten val kunnen brengen.
Volgens Jatuporn worden op de eerste dag van de rally (24 november) op de Royal Plaza 30.000 mensen verwacht en dat aantal zal de tweede dag uitgroeien tot 70.000. Jatuporn houdt zelfs rekening met een ‘worst-case scenario’, waarbij de demonstranten het parlement en het Government House bestormen en bezetten. Mijn moeder zou zeggen: waar haalt-ie het vandaan?
Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) zou een tegenrally kunnen organiseren, maar wel elders in de stad om een directe confrontatie te vermijden, zegt Jatuporn. ’Als we de confrontatie zoeken, lokken we een coup uit. Maar als we niets doen, wordt de regering misschien door een ondemocratische macht ten val gebracht.’
De Pitak Siam groep hield eerder een rally, die naar eigen zeggen 20.000 mensen trok maar volgens de politie 7.000. Boegbeeld generaal Boonlert Kaewprasit heeft gezegd de tweede rally tot 1 dag te willen beperken. Wanneer minder dan 1 miljoen mensen komen, wordt de beweging volgens hem opgeheven. Maar dat is een slag in de lucht; het Royal Plaza is te klein voor zoveel mensen.
– Zes ambtenaren, waaronder plaatselijke ambtenaren en hoge pieten op het Land Department, en vier anderen zijn betrokken bij de uitgifte van illegale grondaktes voor twee percelen in Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). Dit is gebleken uit onderzoek van de Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division. Er werden forse bedragen aan steekpenningen voor betaald, respectievelijk 1,6 miljoen aan de plaatselijke ambtenaren en 200.000 baht aan de mannen van het Land Department. Ook in de stad Hua Hin zijn voor diverse percelen valse grondaktes verstrekt. Ze zijn eigendom van hoge ambtenaren en rijke families. [Verder geen details.] (Zie pagina Krakers op overheidsland)
– Het komt goed met het overwinnen van de anti-democratische beweging in Thailand, heeft premier Yingluck het Britse zakenleven verzekerd tijdens een werklunch gisteren in het Grosvenor House hotel in Londen. Die had als fraai motto ‘2013: The Year of Opportunity in Thailand’.
‘Met de voortdurende steun van de internationale gemeenschap, gaat mijn regering door de anti-democratische groepen, die nog steeds bestaan in Thailand, terug te dringen. Onder mijn leiding gaan we verder met het bevorderen van nationale verzoening, gebaseerd op de wet, en we gaan verder met het bevorderen van de dialoog tussen alle betrokken partijen. Politieke verschillen moeten worden bijgelegd in het parlement, niet door straatprotesten en geweld’, zei ze.
– De dienstverlenende sector is er niet klaar voor, financiële instituten zouden met name gedupeerd worden en de technologiesector mist het vermogen om te concurreren in een setting van vrije handel. Aat Pisanwanich, deken van de School of Economics van de University of the Thai Chamber of Commerce, vindt het niet verstandig wanneer Thailand zich aansluit bij het Transpacific Partnership (TPP). Maandag besloot het kabinet onderhandelingen over lidmaatschap met de VS te voeren. Die vinden plaats tijdens het tweedaags bezoek van Obama aan Thailand, aanstaande zaterdag en zondag.
Het TPP telt thans elf leden, namelijk Brunei, Chili, Singapore, Nieuw Zeeland, VS, Australië, Peru, Vietnam, Maleisië, Mexico en Canada. De landen moeten unaniem akkoord gaan, wil Thailand kunnen toetreden. Zie verder Thais nieuws van 13 november.
– Tweehonderd antieke Boeddha-beelden, stupa’s en een tempelcomplex in Afghanistan, gelegen aan de Zijderoute, dreigen te verdwijnen wanneer er vanaf volgende maand in dagbouw koper wordt gedolven. De lokatie bevat ’s werelds op een na grootste voorraad koper.
Zo’n 100 monniken en boeddhisten hebben gisteren een korte rally gehouden voor het kantoor van de VN en Unesco in Bangkok. Bij Unesco overhandigden ze een petitie met het verzoek de beelden te redden. De lokatie dreigt hetzelfde lot beschoren te zijn als de gigantische Boeddhabeelden in Bamiyan, die 10 jaar geleden door de Taliban werden opgeblazen. De World Fellowship of Buddhist Youth vindt dat de lokatie geregistreerd moet worden op de lijst van Endangered Sites en de werelderfgoedlijst van Unesco.
– Ruim 23.000 artsen en verpleegsters hebben hun handtekening gezet onder een verzoek aan het parlement om artikel 3 van de Consumer Case Procedure Act te wijzigen. Ze willen dat zij niet via dit artikel kunnen worden aangeklaagd voor een slechte behandeling. ‘Medische en verpleegkundige diensten zijn niet vergelijkbaar met de handel en dienstverlening, omdat moraliteit ons is ingeprent sinds we medisch student waren’, zegt Amnat Kusalanan, voorzitter van de Medical Council of Thailand.
Volgens dit bericht is het wetsontwerp medische missers, dat onder andere de instelling van een compensatiefonds regelt, gestrand. Het stuitte op te veel weerstand van de Medical Council of Thailand, artsen en verpleegkundigen. Niettemin biedt de Civil and Commercial Code wel de mogelijkheid compensatie te eisen en de Medical Council of Thailand heeft een compensatiefonds. Het nieuwe wetsontwerp had het allemaal veel gemakkelijker (en goedkoper) moeten maken. (Zie pagina Medische missers)
– Bewoners in drie provincies, die het risico van een aardbeving lopen, kunnen binnenkort in een handboek lezen wat ze bij zo’n beving moeten doen. Het Disaster Prevention and Mitigation Policy Bureau heeft er alle nuttige tips in gezet.
Het bureau heeft inmiddels een kaart gemaakt met de lokaties in Chiang Mai, Kanchanaburi en Bangkok, die gevaar lopen. De twee provincies liggen dicht bij breuklijnen, Bangkok kan door een verre beving worden getroffen. Volgens het bureau is de kans op een grote aardbeving in Thailand uiterst gering.
– De douane heeft in Pran Buri (Prachuap Khiri Khan) 600 levende cobra’s onderschept, die in een pickup truck vanuit een buurland waren gesmokkeld en via Nakhon Ratchasima onderweg waren naar weer een ander buurland. Ze zouden daar opgepeuzeld worden of worden verwerkt tot traditionele medicijnen. De cobra’s vertegenwoordigen een waarde van 500.000 baht.
– Het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate (min of meer vergelijkbaar met een interpellatie in NL) gaat door ondanks de jacht die op partijleider Abhisit wordt gemaakt. De kamervoorzitter heeft laten weten dat Abhisit gewoon zijn werk kan blijven doen zolang de zaak juridisch niet is afgewikkeld.
Maar de motie van wantrouwen die is ingediend, moet wel worden veranderd. In zo’n motie dient te worden aangegeven wie de nieuwe premier wordt, wanneer de regering valt. De kamervoorzitter eist dat een tweede naam wordt toegevoegd, anders wordt de motie niet in behandeling genomen.
Abhisit ligt onder vuur sinds een panel van het ministerie van Defensie heeft besloten hem zijn militaire rang af te nemen. Hij zou de dienstplicht hebben ontdoken. Volgens vice-minister-president Pongthep Thepkanchana verliest hij conform artikel 102 (6) van de grondwet daardoor automatisch zijn parlementszetel. Een voormalige senator wil via de Kiesraad het Constitutionele Hof een uitspraak ontlokken. Voor achtergrondinformatie zie Thais nieuws van 12 en 13 november.
Economisch nieuws
– Alhoewel de autoriteiten Don Mueang als veilig en functioneel hebben beoordeeld, is de luchthavendirectie van plan het oude vliegveld aan een grondige inspectie te onderwerpen. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt het Engineering Institute of Thailand gevraagd de gebouwen en de ondergrond onder platform en landingsbaan te inspecteren.
Na de overstromingen van vorig jaar was het vliegveld vanaf oktober onbruikbaar. De reparatiewerkzaamheden duurden tot maart. Daarna werd terminal 1 weer in gebruik genomen, maar alle reparaties worden beschouwd als ‘tijdelijk’, wat het vliegveld kwetsbaar maakt wanneer het op de lange termijn intensiever gebruikt gaat worden.
Het is bedoeling dat terminal 2 erbij komt, wanneer terminal 1 volloopt. Maar dit gebouw werd in 2006 gesloten en bevindt zich in slechte staat. Veel van de inventaris is naar elders verhuisd. Somchai Sawasdeepon, waarnemend president van Airports of Thailand, de beheerder van Don Mueang, verwacht dat die terminal over tweeënhalf jaar nodig is wanneer het aantal passagiers 16,5 miljoen per jaar bedraagt.
Naar verwachting vervoeren de twee grote maatschappijen die nu gebruik maken van Don Mueang, Nok Air en AirAsia, dit jaar al 14 miljoen passagiers.
– Het is allemaal ouwe koek, maar het is wel aardig om het nog even op een rijtje te zetten. Uit het artikel wordt overigens niet duidelijk of de informatie tijdens een seminar werd gegeven. Er worden sprekers geciteerd zonder plaats, datum en aanleiding te noemen.

> Elk boerengezin heeft een schuldenlast van 50.000 baht.
> Het hypotheeksysteem voor rijst heeft ervoor gezorgd dat de landeigenaren de huur van hun grond hebben verhoogd en de verkopers de prijs van kunstmest.
> Een afnemend aantal boeren is eigenaar van de grond. Meer dan 60 procent moet land huren. [Elders las ik dat grootgrondbezitters huurcontracten opzeggen en de ex-huurders als contractarbeider op hun land laten werken, zodat ze zelf kunnen profiteren van de hoge hypotheekprijs.]
> Het hypotheeksysteem lost twee kernproblemen in de landbouw niet op: landeigendom en hoge schuldenlast.
> Het hypotheeksysteem verleidt de boeren veel pesticiden en kunstmest te gebruiken om snel grote hoeveelheden rijst te produceren in plaats van de kwaliteit te verbeteren.
> Het kostbare systeem ruïneert de positie van Thailand als rijstexporteur op de wereldmarkt, leidt tot corruptie en kost de overheid, dus de belastingbetaler, gigantisch veel geld.
> Het hypotheeksysteem komt ten goede aan boeren met een middelgrote en grote akker alsmede aan molenaars, maar niet aan arme boeren. Van het geld dat de overheid aan het systeem besteedt, gaat minder dan 1/5 naar arme boeren; middeninkomens krijgen tweemaal zo veel.
> Soortgelijke subsidiesystemen in andere landen kennen voorwaarden, maar het hypotheeksysteem kent geen enkele voorwaarde. Ongeacht kwaliteit en volume krijgen de boeren betaald voor de rijst die ze inleveren.
> In de eerste negen maanden van dit jaar is de export van rijst met 44 procent afgenomen.
> Evenals in het seizoen 2011-2012 wordt het systeem in het seizoen 2012-2013 toegepast.
> De overheid betaalt voor de opgekochte rijst prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. (Zie pagina Rijst)

– Vorm een fonds van 10 miljard baht waarvan het midden- en kleinbedrijf gebruik kan maken om te innoveren, stelt het National Innovation Agency aan de regering voor. Dat fonds zou moeten worden beheerd door de particuliere sector en het kan een belangrijke rol spelen in de aanloop naar de Asean Economic Community die in 2015 van kracht wordt.
Het NIA constateert dat een cultuur die innovatie stimuleert, in Thailand ontbreekt. ‘Wanneer Steve Jobs [mede-oprichter Apple] in Thailand was geboren, zou hij 10 jaar geleden zijn overleden vanwege ongunstige voorwaarden, vooral op het gebied van intellectueel eigendom’, zegt NIA-directeur Supachai Lorlowhakarn.
Het NIA heeft als nieuw beleid om innovatie sectorgewijs te stimuleren. In Chiang Mai bijvoorbeeld wordt een gebied voor de voedselindustrie opgezet, zonder dat er een nieuw industrieterrein hoeft te worden aangelegd. De particuliere sector wordt gestimuleerd om technologie uit het buitenland te halen door overnames van buitenlandse bedrijven, een taktiek die al lang door Chinese bedrijven wordt toegepast.
Het NIA en de Federation of Thai Industries hebben een innovatieprogramma, waaruit coupons ter waarde van 400.000 baht, of 90 procent van de projectwaarde, worden uitgegeven aan midden- en kleinbedrijven om te innoveren. 317 voorstellen zijn ingediend, waarvan 240 worden ontwikkeld tot prototypes en gecommercialiseerd en 37 hebben een haalbaarheidsstudie afgerond. In de toekomst zou dit programma in het voorgestelde fonds kunnen worden ondergebracht.
– De toerismesector heeft zich in meerderheid nog niet voorbereid op de Asean Economic Community, die in 2015 van kracht wordt. Dit blijkt uit een peiling in opdracht van de Tourism Authority of Thailand. De peiling is gedaan onder 400 touroperators. Slechts 27,5 procent zei volledig voorbereid te zijn op de AEC.
Een krappe meerderheid meent dat de AEC kansen biedt, maar 17,3 procent is bang voor problemen, zoals een moordende concurrentie en een gebrek aan hooggekwalificeerd personeel. Zo’n 47 procent denkt dat er vanaf 2015 meer toeristen komen.
– Ten slotte: Thailand telt 17 miljoen Facebook-gebruikers en dat aantal blijft stijgen. Thailand staat daarmee op de 14e plaats van landen met het hoogst aantal gebruikers.

Dinsdag 13 november
– Twee keer per jaar een ontmoeting met een hooggeplaatste ambtenaar, een visumverlenging van 3 maanden naar 1 jaar met multiple entry: dat zijn enkele voordeeltjes die de Elite Card aan toeristen biedt. Mijn liefje, wat wil je nog meer?

Het kabinet gaat de kaart, die door Thaksin werd geïntroduceerd en vorig jaar april werd gestopt, op voorstel van de Tourism Authority of Thailand nieuw leven inblazen.
Er moet nog wel even een vuiltje worden weggewerkt, want het bedrijf dat de kaart uitgaf, heeft een schuld van 1,2 miljard baht. Maar daar zit de regering niet mee; er wordt 100 miljoen baht in het project gepompt. Immers: alles wat Thaksin deed, was welgedaan en moet terugkeren. Geld speelt geen rol; wie zei dat ook alweer?
De komende 10 jaar wil de regering 10.000 nieuwe gebruikers vinden. Nou, dat moet toch lukken. De kaart kost slechts 2 miljoen baht met een jaarlijkse contributie van 20.000 baht. Hij is 20 jaar geldig. De oude kaart werd door 2.500 personen gekocht.
– Beroepsopleidingen zijn niet enthousiast over het idee om condoomautomaten in hun schoolgebouw op te hangen. Volgens een peiling is 64 procent van de respondenten daar een voorstander van, maar de scholen en studenten wijzen het idee vierkant af.
De peiling werd uitgevoerd door het National Institute of Development Administration onder 1.256 respondenten. De meesten menen dat de automaten kunnen helpen het probleem van tienerzwangerschappen en de overdracht van soa’s te reduceren. De tegenstanders zeiden dat die automaten de promiscuïteit onder studenten bevorderen. [Deze vorm van vrijetijdsbesteding heet in het Thenglish ‘boom-boom’.]
Chanwit Tubsuphan, secretaris-generaal van de Private Education Commission, is het niet eens met het idee ‘omdat condooms overal worden verkocht’. De betrouwbaarheid van de peiling trekt hij in twijfel. ‘Misschien is een specifieke groep mensen ondervraagd. Ik praat vaak met ouders over deze zaak en die zijn het ook allemaal oneens met het plan.’
Wantanee Chamchuea, directeur van het Tangtrongchit Business Administration Technological College, vindt het geen goed idee omdat haar school op een tempelterrein staat. Bovendien wijst ze erop dat alle eerstejaars seksuele voorlichting krijgen. Volgens haar helpen die lessen te voorkomen dat de studenten zich te buiten gaan aan onveilig vrijen.
Eerstejaars Jira Prajanprasen vindt een condoomautomaat in school overbodig. ‘Jonge mensen weten tegenwoordig heel goed waar ze condooms kunnen kopen. De school is geen geschikte plaats om ze te verkopen.’ Tweedejaars Parkorn Puttiworasiri is ook tegen, maar wanneer die automaten er komen, moeten de condooms gratis zijn, vindt hij.
[Condooms in verschillende kwaliteit, kleuren en smaken liggen bij de kassa van elke 7-Eleven winkel.]
– De lastercampagne tegen oppositieleider Abhisit is misplaatst, leidt de regering af van belangrijker zaken, maar het goede nieuws is: ze zal weinig effect hebben, zegt politicoloog Somchai Srisuttiyakorn van de Sripatum universiteit. 
Somchai refereert aan de beslissing van een panel van het ministerie van Defensie om Abhisit diens militaire rang af te nemen en het salaris terug te eisen dat hij als docent aan de militaire academie verdiende. Volgens het panel verkreeg hij die baan met vervalste papieren en kon zo de dienstplicht ontlopen.
De beslissing werd vorige week dinsdag bekendgemaakt, niet toevallig in de aanloop naar het zogeheten censure debate, dat van 25 tot 27 november op verzoek van oppositiepartij Democraten in het parlement wordt gehouden. De oppositie gaat daarin de regering kritisch aan de tand voelen over haar beleid en een aantal moties van wantrouwen tegen bewindslieden indienen.
Naar aanleiding van de beslissing van het defensiepanel heeft een voormalig senator laten weten van plan te zijn via de Kiesraad het Constitutionele Hof te vragen of Abhisit nog wel recht heeft op zijn parlementszetel. Die stap wordt gezien als een poging Abhisit de mond te snoeren tijdens het censure debate. Maar volgens Somchai zal het zo’n vaart niet lopen, want de Kiesraad zou het verwijt kunnen krijgen voor de regering te buigen, wanneer ze een snelle beslissing neemt.
Somchai zegt dat de regering zich beter zorgen kan maken over de rally die de anti-regerings Pitak Siam groep op 24 november houdt, één dag voordat het vuurwerk in het parlement begint. ‘De regering moet een manier zoeken om correct met dit protest om te gaan.’
Abhisit laat zich niet uit het veld slaan door de pogingen van de regering om hem in diskrediet te brengen. Hij gaat in de tegenaanval met een verzoekschrift aan het Administrative Court en een aangifte bij de strafrechtbank tegen het defensiepanel.
– Thailand schuift aan bij het Trans Pacific Partnership (TPP), een regionaal orgaan waarin wordt onderhandeld over een vrijhandelsverdrag tussen de leden, waaronder de VS, verschillende landen in de regio Azië en Pacific, Australië, Canada, Vietnam, Mexico en zes andere landen. De TPP-onderhandelingen werden in 2010 door de VS nieuw leven ingeblazen en worden volgend jaar afgerond.
Het verdrag dat er uiteindelijk uit moet rollen, voorziet in de vrije handel van goederen en diensten en bevat afspraken die verder gaan dan de verplichtingen die de Wereldhandelsorganisatie stelt. Voor Thailand betekent dit dat Thaise exporten in de VS minder gehinderd worden door importtarieven en dat de afhankelijkheid van Amerika’s Generalised System of Preferences eindigt.
De particuliere organisatie FTA Watch verzet zich tegen de beslissing om bij de TPP aan te schuiven. De TPP zou bedoeld zijn Amerika’s invloed in de regio te vergroten ten nadele van China. Sommige goedkope medicijnen zouden voortaan moeilijker verkrijgbaar zijn, omdat de producenten van geneesmiddelen langer beschermd worden door hun patenten.
President Obama bezoekt zondag Thailand en krijgt dan het goede nieuws te horen dat Thailand gaat meedoen met het TPP. Volgens Bangkok Post wordt die aankondiging het hoogtepunt van zijn bezoek. Gisteren inspecteerden 30 Amerikaanse functionarissen het Government House. De VS heeft Thailand gevraagd om de inzet van scherpschutters voor de bescherming van de president.
– Dankzij een toerist die toevallig in nationaal park Khao Yai op het wrak van een Cessna 172 stuitte, kunnen de lichamen van de leerling-piloot en zijn trainer geborgen worden en herenigd met hun familie. Het toestel stortte in augustus 2007 neer en werd destijds nooit gevonden. Politie en personeel van het park zijn onderweg om de lichamen op te halen.
– Het kabinet is akkoord gegaan met het plan van het ministerie van Handel voor het ontwikkelen van een partnerschap op het gebied van de rijsthandel met Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam met als doel de internationale rijstprijzen te stabiliseren. Nauwere samenwerking zal daarnaast de voedselzekerheid in het gebied bevorderen en het smokkelen van rijst uit buurlanden voorkomen. Thailand is interessant voor smokkelaars vanwege de hoge prijs die in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst wordt betaald.
Concreet houdt het plan het creëren van rijsthandelszones in. Als eerste komt Cambodja aan de beurt. Rijst uit dat land wordt geïmporteerd en gepeld in Thailand en daarna namens Cambodja uit Thailand geëxporteerd. Thans overtreft het aanbod in Cambodja de vraag en omdat het land onvoldoende rijstmolens en silo’s heeft, moet het zijn rijst snel exporteren, waardoor de prijzen op de wereldmarkt worden gedrukt. Wanneer de rijsthandelszone functioneert, hoeft dat niet meer. (Zie pagina Rijst)
– We noemen het ‘superrijst’, zeggen wetenschappers van de Kasetsart universiteit die proberen uitgaande van de rijstvariëteit Pinkaset een rijstsoort te ontwikkelen die beter bestand is tegen water (lees: overstromingen) en een hoger ijzergehalte heeft. Het onderzoek heeft de aandacht getrokken van het National Science and Technology Development Agency, dat een subsidie van 20 miljoen heeft verleend. (Zie pagina Rijst)
Eenzelfde bedrag gaat naar de Chulalongkorn universiteit voor stamcelonderzoek dat moet leiden tot betere behandelingen van kinderen met een open gehemelte. In het Noordoosten lijdt 1 op de 600 personen daaraan, het hoogste percentage in het land. De onderzoekers streven ernaar stamcellen uit de tanden van een patiënt te gebruiken om het bot dat de afwijking veroorzaakt, te repareren.
– Om de Pitak Siam groep niet voor de voeten te lopen, heeft de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) alle activiteiten in het weekend van 24 en 25 november geannuleerd. Maar PAD-leiders zullen niet de rally van de anti-regeringsgroep bijwonen; gewone leden mogen het zelf weten, aldus de PAD-leiding.
De Pitak Siam groep, die eerder volgens eigen zeggen 20.000 mensen op de been bracht bij haar eerste rally, bestaat uit anti-Thaksin geelhemden, de zogeheten veelkleurige hemden (mensen die niet rood-geel denken) en supporters van de Democratische partij. Boegbeeld is een gepensioneerde generaal. De groep vindt de huidige regering incompetent en corrupt en dringt op haar aftreden aan.
– Weet u het nog? Een radioantenne op een waardeloos stuk plastic, zo omschreven experts de bomdetector GT200 en Alpha 6 die Thailand van het Engelse bedrijf Comstrac Co Lt kocht. En Thailand niet alleen, ook 20 andere landen. Zes Britten worden in Engeland vervolgd voor dit frauduleuze apparaatje.
De Engelse politie heeft nu het Department of Special Investigation gevraagd een verklaring af te leggen. De DSI heeft in eigen land onderzoek gedaan. In totaal zijn door 14 diensten 1.576 apparaten gekocht; het leger kocht de meeste wichelroedes.
– De National Anti-Corruption Commission gaat geen onderzoek doen naar de vermeende corruptie van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Chavarat Charnvirakul. 169 Pheu Thai-parlementariërs hadden om zo’n onderzoek gevraagd, maar de NACC oordeelde dat het overhandigde bewijsmateriaal onvoldoende was. Chavarat zou geprofiteerd hebben van grondaankopen ten behoeve van wateropslagplaatsen van de Provincial Waterworks Authority. Destijds was Chavarat verantwoordelijk voor de PWA en Pheu Thai zat in de oppositiebankjes. (Zie pagina Over corruptie)
Economisch nieuws
– De Tourism Authority of Thailand organiseert met Loy Krathong op acht plaatsen in Bangkok, Ayutthaya en Suphan Buri speciale activiteiten. Daarvoor wordt het lieve bedrag van 20 miljoen baht uitgetrokken maar dat geld komt dubbel en dwars terug want de verwachte 633.600 bezoekers zullen 817 miljoen baht in het laatje brengen.

In Bangkok staat in de laatste week van november de Delightful Colour of Stream op het programma. Van 26 tot 28 november biedt het een geïllumineerde vlootschouw op de Chao Praya rivier en lichtdecoraties op Asiatique the Riverfront, Krunthep Bridge en Krun Thon Bridge.
In het Sukothai Historical Park wordt van 24 tot 28 november de Dawn of Happiness processie gehouden. Bezoekers kunnen zich vergapen aan zwevende lampionnen, vuurwerk en de Miss Noppamas beauty contest. Er wordt ook een Krathong Desire contest gehouden en er zijn licht- en geluidpresentaties.
Loy Krathong gaat terug tot het Sukothai tijdperk en heette toen Loy Pratip of Loy Khom (floating lanterns). Noppamas, de favoriete concubine van de koning, bedacht de krathong, een bootje in de vorm van een lotus.
Het feest wordt op de twaalfde volle maan van het jaar gevierd. Thais maken of kopen krathongs, die bestaan uit een schijf van de bananenboom als drijver met daarop bloemen, wierookstokjes, kaarsen, muntjes en soms nagels. Met een krathong wordt vergeving gevraagd aan Phra Mae Khongkha, de godin van het water, zodat zij alle tegenslagen en ongeluk met haar meeneemt.
– 412 kleine boeren met een oliepalmboerderij zijn de afgelopen 3 jaar gecertificeerd door de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), een mondiale non-profit organisatie, in 2007 opgericht om de duurzame verbouw van palmproducten te promoten. De boeren houden zich aan duurzaamheidsrichtlijnen op het gebied van beheer van de boerderij, gebruik van kunstmest en veiligheid en gezondheid van werkers.
Dat nu kleine boeren zijn gecertificeerd is vrij bijzonder, want tot nu toe werden alleen grote bedrijven dat. Niet onbelangrijk want 70 procent van de palmolie wordt door kleine boeren geproduceerd. De certificering levert voor zowel de boer als de consument voordeel op. Het milieu wordt gespaard, aan de vraag van consumenten naar milieuvriendelijke producten wordt voldaan en de deelnemende boeren melden een hogere opbrengst: 3.160 kilo per rai vergeleken met 2.490 per rai voor boeren die niet deelnemen.
Johnson & Johnson heeft een contract afgesloten met gecertificeerde groepen boeren. De boeren verkopen hun producten rechtstreeks aan het bedrijf, waardoor de tussenhandel wordt omzeild. Bovendien hebben ze geen last meer van prijsschommelingen.
Thailand telt 100.000 oliepalmboeren. Daniel May, verbonden aan de Duitse organisatie die het project de afgelopen 3 jaar medefinancierde, hoopt dat de Thaise regering fondsen en expertise ter beschikking stelt, zodat ook die boeren kunnen worden overgehaald duurzaam te gaan produceren. De certificering is 5 jaar geldig; elk jaar vindt een audit plaats waarbij de boeren hun boekhouding moeten overleggen.

Futsal is’ voetbal voor sissies’
12 november – Voetbal voor sissies, noemt columnist Andrew Biggs in Brunch, het zondagmagazine van Bangkok Post, futsal. Daar zal hij zich niet erg geliefd mee maken, want deze vorm van zaalvoetbal is vrij populair in Thailand. Maar het Thaise futsalteam bakt er niet veel van in de Futsal World Cup 2012, die momenteel in volle gang is.

In groep A (vier teams) eindigde het als derde en dankzij de uitslagen in de andere groepen, bereikte het met de hakken over de sloot de tweede ronde. Maar daarin werd het met 7-1 weggeveegd door het Spaanse team. De drie voorgaande wereldkampioenschappen leverden evenmin een plaats op het erepodium op, want toen ging het Thaise team al in de eerste ronde roemloos ten onder.
Er lijkt geen zegen te rusten op futsal. De nieuwe Bangkok Futsal Arena kwam niet op tijd klaar en toen het volgens de gemeente Bangkok klaar was, keurde de Fifa het af. Het was niet veilig genoeg en niet alle faciliteiten waren in orde.
De gouverneur van Bangkok reageerde als door een wesp gestoken – niet verwonderlijk, want in januari wordt een nieuwe gouverneur gekozen en dit fiasco vormt bepaald geen aanbeveling voor zijn herverkiezing. Regeringspartij Pheu Thai ruikt bloed, want die probeert een voet tussen de deur te krijgen in de gemeenteraad van Bangkok, die door oppositiepartij Democraten wordt gedomineerd.
In een uitgebreide reactie in Bangkok Post (zaterdag 10 november) verdedigt gouverneur Sukhumbhand Paribatra zich. Hij geeft ‘de feiten’, maar een kritische analyse van zijn tekst leert dat hij het belangrijkste feit wegliet, namelijk dat al in maart 2010 de Cup aan Thailand werd toegewezen.
Volgens Sukhumbhand werd de bouw, die in januari van dit jaar begon, door de overstromingen van vorig jaar vertraagd. Maar delen van Bangkok stonden niet het hele jaar onder water en de geplande bouwlokatie bleef al die tijd kurkdroog.

‘De agrarische sector is aan het instorten’
12 november – De enige manier waarop boeren in de toekomst kunnen overleven, is door zogeheten ‘agricommunity enterprises’ te vormen, een op zakelijke leest gestoelde samenwerkingsvorm van 10 boeren op 1.500 rai land met een centraal punt waaruit de leden machinerie kunnen lenen.

Volgens Veerachai Chaochankit, voorzitter van de Agricultural Machinery Club van de Federation of Thai Industries, is de gehele bedrijfstak thans aan het instorten.
In het verleden waren boeren redelijk self-sufficient. Ze hadden 15 à 20 rai per huishouden, verbouwden één keer per jaar rijst, zodat de grond zich kon herstellen, en ze verkochten het surplus. Nu wordt er meer keren per jaar rijst verbouwd, er worden meer pesticiden gebruikt, de grond wordt uitgeput en geld om te mechaniseren hebben de boeren niet. En de jonge generatie heeft geen zin in het boerenbedrijf; als ze land hebben, verkopen ze het.
Het agricommunity enterprise-model ondervangt die problemen en kan uiteindelijk organische landbouw bevorderen en resulteren in een kwaliteitsverbetering van de rijst. Veerachai wijst het huidige hypotheeksysteem voor rijst af, omdat het de boeren niet stimuleert om aan kwaliteitsverbetering te doen. ‘De regering kan het geld beter gebruiken om samenwerkingsprojecten te financieren, bijvoorbeeld door de kosten van de aankoop van een tractor te subsidiëren.’
Maar hij geeft toe dat het lastig zal zijn boeren en rijstmolenaars te laten samenwerken en te voorkomen dat handelaren en politici roet in het eten te gooien. De huidige coöperaties doen het volgens hem niet goed. ‘Ze houden zich niet bezig met het verbeteren van de productie en worden op bureaucratisch wijze geleid. Maar wij staan een zakelijke benadering voor, analoog aan de manier waarop bedrijven worden geleid.’
Het model kan ook toegepast worden op de verbouw van maïs, cassave, suikerriet, para rubber en palmolie. ‘Het is de enige manier waarop boeren kunnen overleven. Er zijn geen andere opties. Als boeren zich niet verenigen, dan zullen grote bedrijven en miljonairs de sector blijven domineren.’
Chamroon Suaydee, lid van het Eastern People’s Network, steunt het model, met als kanttekening dat boeren geen managementkwaliteiten hebben, waardoor het moeilijk zal zijn die agricommunity enterprises te managen. ‘En ze vertellen hun kinderen niet dat ze boer moeten worden. Ze laten ze liever andere studies volgen die tot een hoger inkomen leiden. Dat is gevaarlijk.’ (Zie ook pagina Rijst)

Maandag 12 november
Bangkok Post opent vandaag met de verwoestende aardbeving zondag in Myanmar die aan zeker 13 mensen het leven kostte en 40 personen verwondde. De beving die een kracht had van 6,8 op de schaal van Richter was zelfs in Bangkok voelbaar. De twee dammen in de provincie Kanchanaburi liepen geen schade op, zegt de Electricity Generating Authority of Thailand.

De aardbeving, waarvan het epicentrum 116 kilometer ten noorden van Mandalay lag, was de sterkste in het gebied sinds een beving in 1991, die een kracht van 6 op de schaal van Richter had. In maart 2011 werd het land opgeschrikt door een aardbeving van 6,8 bij de grens met Laos en Thailand. Die kostte aan 70 mensen het leven en richtte een gigantische schade aan.
The Truth from Krabi: zo heet de videoclip die de politie van Krabi heeft gemaakt in reactie op de videoclip Evil Man from Krabi. De politievideo, die later Engels ondertiteld wordt, heeft tot doel toeristen gerust te stellen en legt uit hoe de geruchtmakende verkrachtingszaak in elkaar steekt.
Op 28 juli werd een Nederlandse toeriste door een tourgids verkracht, die haar terug naar haar hotel bracht. De verdachte die na een eerste politieverhoor gevlucht was, werd pas in september gearresteerd. In tegenstellingt tot wat de vader in de video zingt, heeft niet de politie hem op borgtocht vrijgelaten, maar de rechtbank.
– Het Thaise futsalteam ligt er weliswaar uit en het nieuwe futsalstadion mag van de Fifa niet in gebruik worden genomen, maar dit vormt voor de regering geen belemmering om president Obama niet uit te uitnodigen voor de finalewedstrijd van de Futsal World Cup 2012 op zondag. Hij is dan toch in het land en verveelt zich misschien. Obama wordt ook uitgenodigd voor de afsluitende ceremonie. Beide vinden plaats in het Hua Mak Indoor Stadium.
Regeringspartij Pheu Thai ruikt bloed nu de gemeente Bangkok, een bolwerk van oppositiepartij Democraten, geen kans heeft gezien het stadion tijdig af te bouwen. Er gaat een verzoekschrift naar het kantoor van de Rekenkamer, waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar de besteding van het budget van 1,2 miljard baht. Een eigen onderzoek van Pheu Thai heeft al enkele onregelmatigheden aan het licht gebracht. Pheu Thai wil ook de National Anti-Corruption Commission inzetten.
Het zwartepieten is intussen volop bezig. De Democraten verwijten de regering het stadionfiasco te misbruiken om de gemeente Bangkok in een kwaad daglicht te stellen. De regering trok voor de bouw in het fiscale jaar 2012 slechts 1 miljoen baht uit, zodat de gemeente in eigen buidel moest tasten om de rest van de 1,2 miljard baht op te hoesten.
– De jacht op voormalig premier en huidig oppositieleider Abhisit gaat in alle hevigheid door, want de 91 doden die in april en mei 2010 tijdens de roodhemdprotesten vielen, moeten gewroken worden.
Nadat de minister van Defensie hem zijn militaire rang heeft afgenomen, wil nu een voormalig senator hem laten verwijderen uit het parlement. Ruangkrai Leekijwattana gaat het Constitutionele Hof vragen zich uit te spreken over Abhisit’s status als parlementslid.
Maar de Democraten slaan terug. Die dreigen de minister van Defensie aan te klagen wegens machtsmisbruik, wanneer blijkt dat zijn jacht uitsluitend tot doel had Abhisit als politicus kalt te stellen. Die opdracht zou hij hebben gekregen ‘van iemand die invloed heeft op de regering’.
Regeringspartij Pheu Thai gaat partijleden vragen een petitie aan het Constitutionele Hof te ondersteunen met hetzelfde verzoek als de senator van plan is te doen. Pheu Thai wil ook de Kiesraad vragen een onderzoek te doen naar de geschiktheid van Abhisit als oppositieleider en kandidaat-premier, mocht de regering Yingluck vallen.
[Voor informatie over het afnemen van Abhisit’s militaire rang, zie eerder afleveringen van Thais Nieuws.]
– Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) organiseert geen tegenrally tegen de anti-regerings Pitak Siam groep en gaat ook niet bij het Government House demonstreren wanneer er een zogeheten censure debate plaatsvindt.  UDD-voorzitter Tida Tawornseth zegt dat haar achterban gedisciplineerd en volwassen is. [Ja, dat hebben we in 2010 gezien.] Een confrontatie met Pitak wordt uit de weg gegaan.
De Pitak Siam groep, die eerder naar eigen zeggen 20.000 mensen op de been bracht (de politie kwam niet verder dan 7.000), houdt op 24 november op de Royal Plaza haar tweede rally. De organisatie mikt op 1 miljoen demonstranten. Wanneer die komen opdagen, vindt ze dat de regering moet aftreden. Volgens Pitak is de huidige regering incompetent en corrupt.
Regeringspartij Pheu Thai heeft automobilisten opgeroepen om die dag uit protest met groot licht te rijden. Partijwoordvoerder Prompong Nopparit houdt er rekening mee dat de rally dagen duurt omdat het het doel van de groep is de regering ten val te brengen. Maar Pitak zegt te proberen de rally tot 1 dag te beperken.
– In de strijd tegen kusterosie en stormschade worden langs de kust van de Golf van Thailand 18 radarstations gebouwd tussen Sattahip (Chon Buri) en Hua Hin (Prachuap Khiri Khan) en verder naar het zuiden in de provincies Surat Thani, Nakhon Si Thammarat en Songkhla. De radars verzamelen informatie over golfbewegingen die in een hoofdstation in Bangkok verzameld en geanalyseerd wordt. De radars kunnen ook olievlekken detecteren. De benodigde apparatuur komt uit de VS. Eind dit jaar zouden de radars er moeten staan.
– Het Pollution Control Department (PCD) moet 9 miljard baht betalen aan het consortium dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klong Dan heeft aangelegd, een project dat geplaagd werd door corruptie. De Administrative Court volgt met dit besluit een eerdere beslissing van een arbitragecommissie die op hetzelfde bedrag uitkwam. De rechters waren overigens niet unaniem: 2 stemden voor, één tegen. De PCD laat weten in beroep te zullen gaan.
De RWZI was een initiatief van de regering Chatichai Choonhavan. Pas in 1997 sloot de PCD een bouwcontract af met het consortium. Aanvankelijk werden de kosten geraamd op 10,05 miljard baht, maar die liepen al snel op. Het project werd geteisterd door onregelmatigheden, zoals grondverkoop tegen een veel te hoge prijs aan de PCD. Toen het werk voor 98 procent af was, besloot de PCD het contract te verbreken. Het klaagde het consortium, 19 personen en een voormalige vice-minister aan voor corruptie.
In 2003 legde het consortium de laatste hand aan de RWZI, droeg het eigendom over aan de PCD en schakelde een arbitragecommissie in. De PCD weigerde arbitrage, dus stapte het consortium naar de civiele rechter. Die verplichtte de PCD arbitrage te accepteren. En zo gebeurde het dat de arbitragecommissie in januari van dit jaar ten gunste van het consortium besloot.
De hele affaire heeft ook nog een strafrechtelijk kantje. De vice-minister werd in 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar wegens omkoping. Tien anderen, waaronder staf van het consortium, werden in 2009 veroordeeld. [Geen details]
Het artikel vermeldt niet of de RWZI al in bedrijf is. Ik dacht van niet. Omwonenden en milieuactivisten hebben zich er altijd tegen verzet vanwege zorgen over het milieu en het ondoorzichtige besluitvormingsproces. (Zie pagina Over corruptie)
– De voormalige minister van Onderwijs en zijn vice-minister in de regering Abhisit zijn door het Department of Special Investigation opgeroepen voor verhoor. Zij worden verdacht van corruptie bij de aankoop van leermiddelen voor het beroepsonderwijs. Ook twee ambtenaren worden verdacht.
Uit onderzoek van de DSI is gebleken dat diverse opleidingen leermiddelen ontvingen, die ze niet nodig hadden, waarvoor te veel betaald was en die ondeugdelijk waren. Sommige leermiddelen werden niet eens verspreid, omdat de desbetreffende scholen geen programma’s hadden waarin ze gebruikt konden worden. (Zie pagina Over corruptie)
– De National Human Rights Commission is de bewoners van Tha Sala (Nakhon Si Thammarat) te hulp geschoten in hun strijd tegen de aanleg van een diepzeehaven door Chevron, die zich tot 330 meter in zee uitstrekt, en de aanleg van een opslagterrein voor chemicaliën.
De wettelijk vereiste milieu- en gezondheidseffectrapportage, inmiddels goedgekeurd door Onep, deugt volgens de bewoners niet. Ze bevat foutieve en verouderde informatie. Er zou ook gerommeld zijn met de presentielijst van een hoorzitting. De NHRC dringt er bij Onep op aan de goedkeuring te heroverwegen.
Met hulp van een onafhankelijke researcher hebben bewoners een eigen rapport gemaakt. Volgens hen berokkent de aanleg van de haven schade aan de visstand. Meer dan 200 vissoorten in de Golf van Tha Sala zouden gevaar lopen. Bovendien beperkt de goedgekeurde rapportage zich tot een gebied van 5 kilometer vanaf de haven. Dat is te klein om alle milieugevolgen te bepalen, zeggen de critici.
– Het Anti-Money Laundering Office heeft de geconfisqueerde voorraad en kasgelden, in totaal 16 miljoen baht waard, teruggegeven aan de eigenaar van een goudwinkel in Narathiwat. In de winkel werd in maart een inval door Amlo, soldaten en politie gedaan, omdat de eigenaar verdacht werd van het witwassen van geld en financiële steun aan opstandelingen in het Zuiden. Daarvan is niets gebleken, zodat de openbare aanklager besloot de man niet te vervolgen.
– Bij een botsing tussen een tankwagen met zwavelzuur en een motorfiets op de Rama II weg in Samut Sakhon zijn de chauffeur en de motorrijder om het leven gekomen. De tankwagen kantelde na de botsing. De politie heeft een gebied van 800 meter afgesloten omdat er zuur uit de tank lekte.
– Omdat het aantal HIV-infecties onder homo’s sterk is toegenomen gaat het Department of Disease Control in samenwerking met andere autoriteiten en organisaties de campagne ‘Test and Treat’ voeren, te beginnen in Bangkok, Ubon Ratchathani en Lampang. Achthonderd vrijwilligers worden uitgenodigd zich te laten testen. Wanneer ze positief zijn, krijgen ze gratis medicatie.
Dertig procent van de homo’s is HIV-positief. Slechts 60 procent heeft zich ooit laten testen op HIV. Elk jaar komen er 12.000 nieuwe infecties bij volgens een arts die bij een HIV-kliniek van het Thaise Rode Kruis werkt. (Zie pagina Gezondheidzorg)

Zondag 11 november
– Thailand moet naleving van de verkeersregels veel beter controleren, want met 19,6 doden per 100.000 mensen staat het land qua verkeersveiligheid op de 73e plaats van 177 landen. 

Ho Yong Kim, de vertegenwoordigster van wereldgezondheidsorganisatie WHO in Thailand, erkent dat het land een van de beste preventieve wetgeving in de regio heeft, maar het probleem is dat de regels niet worden nageleefd en gecontroleerd.
Veel woonkernen kennen een maximumsnelheid van 80 km, maar die wordt door automobilisten zelden gehonoreerd. Van de motorrijders draagt slechts 27 procent de verplichte helm. De verplichting om een veiligheidsgordel om te doen, geldt niet voor de passagiers c.q. kinderen op de achterbank. Kim roept de autoriteiten ook op om strenger te controleren op rijden onder invloed.
Uit het meest recente Thai National Status Report on Road Safety uit 2011 blijkt dat Chanthaburi met 67,79 verkeersdoden per 100.000 personen de gevaarlijkste provincie is, gevolgd door Nakhon Pathom (48,93) en Ubon Ratchatani (44,55). Wanneer de ernst van het ongeluk wordt uitgedrukt in de verhouding tussen het aantal doden en betrokken personen, staat Nakhon Nayok bovenaan, gevolgd door Prachuap Khiri Khan en Samut Songkhram.
Het artikel maakt overigens geen melding van het aantal gewonden.
– Het medisch toerisme zit in de lift, zegt minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid). Sinds begin dit jaar kwamen 2,5 miljoen buitenlanders naar Thailand voor behandelingen, 16 procent meer dan vorig jaar. Ze waren goed voor 121,6 miljard baht. Maar voor Pradit is dit nog niet genoeg; de sector moet de komende 5 jaar met 200 procent groeien. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– Zuid-Korea heeft Thailand hulp aangeboden bij watermanagementprojecten en belooft ook technische ondersteuning bij de aanleg van hogesnelheidslijnen. Gisteren bracht president Lee Myung-bak deze blijde boodschap over op de eerste dag zijn tweedaags bezoek aan Thailand. Hij en premier Yingluck tekenden een Memorandum of Understanding om de samenwerking te vergroten op het gebied van politiek, economie, wetenschap en sociale ontwikkeling.
Bangkok en Seoul kwamen ook overeen hun handelsvolume op te krikken van US$13,9 miljard (2011) naar $30 miljard in 2016 door de export van Thaise rijst, pluimvee, diepvrieskippen en fruit zoals longan en pomelo. Lee meent zelfs dat de target van 30 miljard eerder dan over 4 jaar kan worden bereikt.
Yingluck en Lee brachten gisteren een bezoek aan de stuw in Khlong Lat Pho in Samut Prakan. Door het kanaal, een initiatief van de koning, wordt sneller water naar zee afgevoerd. Zuid Korea heeft zijn waterproblemen opgelost door de vier grote rivieren te herstellen en vanaf één punt de waterstromen in de gaten te houden. Daar zou Thailand wel iets van kunnen leren.
– De VS en Thailand gaan een robbertje vechten over het hypotheeksysteem voor rijst. De USA Rice Federation is bang dat Thailand de door de regering opgekochte rijst op de wereldmarkt gaat dumpen. Volgens de Amerikanse rijstboeren komt het systeem neer op exportsubsidie en dat is in strijd met de WTO-regels. Woensdag mag Thailand het tijdens een vergadering van de landbouwcommissie van wereldhandelsorganisatie WTO allemaal eens haarfijn uitleggen.
De commissie heeft vooruitlopend op de vergadering al een aantal vragen gedeponeerd bij de Thaise overheid. Ze informeert naar details van het systeem en vraagt zich af waarom de Thai Board of Trade gestopt is met het dagelijks publiceren van gegevens over het systeem.
Het Trade Negotiations Department is niet verbaasd over de Amerikaanse actie. Directeur-generaal Piramol Charoenpao bestrijdt dat Thailand de WTO-regels overtreedt, omdat het bedrag dat Thailand aan het systeem besteedt onder de door de WTO voorgeschreven limiet blijft. Ze verwijt de VS dat die  veel hogere subsidiebedragen aan de eigen boeren betaalt. (Zie pagina Rijst)
– Premier Yingluck mag bij koningin Elizabeth op de thee komen wanneer ze dinsdag en woensdag met een delegatie van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en 5 ministers op bezoek is in het Verenigd Koninkrijk. Thailand en Engeland vieren dit jaar het heugelijke feit dat ze 400 jaar geleden betrekkingen aanknoopten.  De ambassade in Londen is een van de oudste buitenlandse missies.
Yingluck’s broer Thaksin bezocht in 2002 en 2005 Engeland, maar voor hem stond geen kopje thee klaar bij de vorstin. Ook niet voor voormalig premier Abhisit toen hij tijdens de 2 jaar dat de Democraten aan de macht waren, een bezoek aan Engeland bracht, het land waar hij op Eton zijn opleiding heeft genoten. Koningin Elizabeth bracht in 1960 en 1966 een staatsiebezoek aan Thailand.
Yingluck is een reislustig persoontje want sinds ze premier is, heeft ze al 20 landen bezocht. Het wordt tijd dat ze eens een kopje thee bij koningin Beatrix gaat drinken.
– Myanmar neemt volgend jaar als waarnemer voor de eerste keer deel aan de jaarlijkse militaire oefening Cobra Gold van Thailand en de VS. Volgens een bron bij het ministerie van Defensie heeft Thailand al enige tijd bij de VS gelobbyd voor deelname van Myanmar.
Myanmar is weer in genade aangenomen door de VS na de verkiezingen in dat land. President Obama bezoekt later deze maand Myanmar. Hij doet ook Thailand en Cambodja aan. Voorafgaand aan Obama’s bezoek komt de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta naar Bangkok.
Tijdens dat bezoek zet minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) zijn handtekening onder een overeenkomst over een strategisch partnerschap en een overeenkomst over de aankoop van Amerikaanse wapens tegen gereduceerde prijs.
– Om te bewijzen dat de Fifa ernaast zit, heeft de gemeente Bangkok gisteren in allerijl een jeugdfutsalcompetitie georganiseerd in de nieuwe Bangkok Futsal Arena en busladingen leerlingen aangevoerd. De Fifa heeft het stadion wegens zorgen over de veiligheid afgekeurd voor ingebruikname tijdens de Futsal World Cup 2012, die thans in volle gang is.
– De anti-regerings Pitak Siam groep houdt op 24 november op de Royal Plaza haar tweede rally. De organisatie mikt op 1 miljoen demonstranten. Wanneer die komen opdagen, vindt ze dat de regering moet aftreden. Volgens Pitak is de huidige regering incompetent en corrupt.
– De Engineers for the Nation groep heeft gisteren in een verklaring gewaarschuwd dat de corruptie in het land een kritiek niveau heeft bereikt. In de 17 jaar dat de Transparency Index International bestaat, scoort Thailand tussen de 2,79 en 3,8 punten (op een schaal van 1 tot 10) op de corruptie-index en het probleem wordt alleen maar erger. (Zie pagina Over corruptie)
– Regeringspartij Pheu Thai heeft alle vertrouwen dat premier Yingluck haar mannetje staat tijdens het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate in het parlement. Op 25 en 26 november gaan de Democraten Yingluck aan de tand voelen over onder meer het hypotheeksysteem voor rijst. Dat debat mondt uit in een motie van wantrouwen tegen Yingluck en drie ministers. Volgens de oppositie kost het hypotheeksysteem de belastingbetaler handenvol met geld en is het doorweven van corruptie. De minister van Handel en vice-minister-president Chalerm Yubamrung zullen de Democraten van repliek dienen over het systeem.
– Eén van de verdachten van de moord op de burgemeester van Songkhla heeft zich bij de politie aangegeven. Hij meldde zich nadat de rechtbank een arrestatiebevel tegen hem had uitgegeven. De man ontkent. Tien personen die getuige van de moord waren, weigeren een verklaring af te leggen omdat ze bang zijn voor hun veiligheid. Vijf andere verdachten zijn door de politie gelokaliseerd. Tegen hen loopt nog een onderzoek. Zie verder Nieuws uit Thailand van 9 november.
– Het 12-jarig meisje dat in september in winkelcentrum Future Park in Rangsit met haar hoofd bekneld raakte in een roltrap is overleden. Het meisje leunde op die dramatische dag over de zijkant van de roltrap om een uitvoering op de begane grond te kunnen zien. Haar haar raakte verstrikt in de band, waarna haar hoofd en nek bekneld raakten in de ruimte tussen de leuning van de roltrap en de muur. Ze verloor haar bewustzijn en raakte in coma. Het winkelcentrum heeft alle medische kosten vergoed.
– Een lid van een drugsbende heeft vrijdagnacht bij een controlepost in Lampang een politieagent doodgeschoten. De man is gearresteerd. Hij was in het bezit van 100 methamphetamine pillen en 273.260 baht aan contant geld.
– Drie jongemannen zijn op hun motorfiets doodgeschoten en vier anderen werden gewond toen ze in Thon Buri en Chom Thong (Bangkok) achterna werden gezeten door een motorbende.
Economisch nieuws
– Om automobilisten in de gelegenheid te stellen nog te profiteren van het subsidieprogramma voor kopers van een eerste auto, lanceert Honda de Brio Amaza sedan (1,2 liter) op 23 november. De sedan is het tiende nieuwe model dat Honda dit jaar heeft geïntroduceerd. Evenals de vijfdeurs Brio die in maart 2011 werd gelanceerd, is de Amaze een ecowagen. Hij is exclusief voor de Thaise markt ontworpen en maakt zijn debuut in Thailand.

Met de Brio heeft Honda wat tegenslagen gehad. Na de introductie werd Japan getroffen door een aardbeving en tsunami, waardoor de productie in Thailand werd ontregeld. De productie werd later opnieuw stilgelegd als gevolg van de overstromingen. (Zie pagina Autoplan)
– De belastingdienst hoopt door een betere controle en door verbeterde IT de verlaging van de bedrijfsbelasting te kunnen compenseren, maar het zal zeker enkele jaren duren om de verminderde inkomsten volledig in te lopen. Dit zegt directeur-generaal Satit Rungkasiri naar aanleiding van de verlaging van de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent dit jaar en naar 20 procent volgend jaar.
De Belastingdienst gaat met name mensen beter in de gaten houden die eerder zijn betrapt op onregelmatigheden bij hun belastingaangifte. Als ze van baan veranderen, wordt de nieuwe werkgever extra gecontroleerd.
Op het gebied van IT is ook nog de nodige winst te behalen, bijvoorbeeld elektronische aangifte van de BTW (7 procent, zo’n beetje de laagste ter wereld) en met de zogeheten ‘RD card’, een systeem waarbij aankopen elektronisch worden vastgelegd en gelinkt naar de database van de Belastingdienst. Om het gebruik te stimuleren, krijgen gebruikers korting op hun belasting.
Verhoging van de BTW zit er niet in; de regering wil dat niet. Een verhoging met 1 procent is goed voor 60 miljard baht per jaar.
– Toyota, dit jaar 50 jaar in Thailand, wil tegen 2014-2015 1 miljoen auto’s per jaar produceren. Thans bedraagt de productie 880.000 voertuigen per jaar. In Thailand komt de verkoop dit jaar uit op 150.000 auto’s.
Toyota heeft 3 fabrieken in Thailand. In Samut Prakan, waar het allemaal begon, wordt de Hilux Vigo gebouwd. De fabriek heeft een capaciteit van 240.000 voertuigen per jaar. In Chachoengsao rollen jaarlijks 230.000 personenauto’s van de lopende band. Ook in Chachoengsao staat nummer 3 waar de passenger pickups Vigo en Fortuner worden gemaakt, ook met een capaciteit van 230.000 voertuigen per jaar.
Begin volgend jaar introduceert Toyota op de Bangkok International Motor Show een nieuwe compact, die in Thailand voor zowel de binnenlandse als buitenlandse markt wordt gemaakt. Een nieuwe ecowagen staat gepland voor het derde kwartaal volgend jaar.

Zaterdag 10 november
– Het toerisme in Krabi ondervindt nauwelijks schade van de videoclip Evil Man From Krabi, op YouTube gezet door de vader van de 19-jarige Nederlandse toeriste die in juli in Ao Nang (Krabi) werd verkracht.

De politie ligt onder vuur omdat de verdachte op borgtocht is vrijgelaten, maar ze wijst erop dat dit een beslissing was van de rechtbank, tegen haar advies in.
Volgens de Tourism Authority of Thailand gaat het nog steeds goed met het toerisme in Krabi; dit in tegenstelling tot wat buitenlandse media suggereren. Bij slechts een klein aantal hotels zijn reserveringen geannuleerd; in elk hotel zo’n 10 kamers. De gemiddelde hotelbezetting bedraagt 70 procent, iets hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Krabi telt 400 hotels met 18.000 kamers.
Op de website van Bangkok Post staat echter een ander verhaal.  President Ittirit van de Krabi Tourisme Association zegt: ‘We krijgen veel annuleringen, speciaal bij de duurdere hotels. De meeste komen van Engelse toeristen.’
De verkrachting vond plaats op 28 juli, maar pas op 20 september werd de verdachte, een tourgids, gearresteerd. [Een verklaring waarom het zo lang heeft geduurd, ontbreekt in het artikel] De man ontkent. Om duidelijk te maken dat de politie bezwaar heeft gemaakt tegen vrijlating op borgtocht, wordt een videoclip gemaakt. Daarin zal de politie toeristen verzekeren dat ze er alles aan doet hun veiligheid te waarborgen.
Bangkok Post opent vandaag met het bezoek van president Obama van 17 tot 20 november aan Myanmar, Thailand en Cambodja. Op 18 november arriveert hij ’s middags in Thailand, hij brengt de nacht in Bangkok door en reist de volgende dag door naar Phnom Penh voor een vergadering van de East Asia Summit. In Myanmar staan gesprekken gepland met president Thein Sein en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi.
Matthew Goodman, voormalig adviseur van Obama, noemt de trip naar Myanmar ‘potentieel historisch’. ‘Om die reden biedt die zowel grote kansen als risico’s.’ Verbannen activisten uit Myanmar en mensenrechtengroepen vinden het bezoek prematuur. Het leger is nog steeds dominant en betrokken bij mensenrechtenschendingen. Het is er ook niet in geslaagd de gewelddadige uitbraak van geweld in het westen van het land te voorkomen.
Tijdens zijn bezoek aan Thailand praat Obama (uiteraard) met premier Yingluck. Een aardige bijkomstigheid is dat beide landen dit jaar op de kop af 180 jaar een relatie hebben. [Het artikel vermeldt niet hoe die begon.] De laatste keer dat een Amerikaanse president Thailand bezocht was in augustus 2008. Toen kwam George W Bush op bezoek. Dat was voor de tweede keer; zijn eerste bezoek was in 2003. Bill Clinton is ook in Thailand geweest; hij kwam in 1996.
– Het futsalteam van Thailand mag het team van de Solomon eilanden wel erg dankbaar zijn, want dankzij de overwinning van het eilandenteam op Guatemala kan Thailand, als derde geëindigd in groep A, door naar de tweede ronde. Een kleine troost voor het fiasco dat het nieuwe futsalstadion in Nong Chok (Bangkok) niet in gebruik mag worden genomen. De Fifa vindt het niet veilig genoeg.
De overwinning van het eilandenteam kwam als een grote verrassing, want tegen Rusland had het verloren met 0-16 en Columbia met 3-11. Het is voor het eerst dat Thailand verder komt dan de eerste ronde. In 2000, 2004 en 2008 ging het team roemloos ten onder in de eerste ronde. Morgen speelt Thailand tegen Spanje. Verliezen is einde oefening.
– De minister van Handel Boonsong Teriyapirom wordt door oppositiepartij Democraten niet op de pijnbank gelegd tijdens het door haar aangevraagde censure debate. De partij legt premier Yingluck erop om haar aan de tand te voelen over het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst.
‘Wanneer de minister anderen laat antwoorden of alleen vanaf papier een voorgekookte tekst voorleest, zullen mensen zich realiseren wat de leiderschapskwaliteiten van deze minister-president zijn’, zegt vice-partijleider Alongkorn Ponlaboot. ‘En als de premier niet in staat is de vragen te beantwoorden, wordt de geloofwaardigheid van de beschuldigingen van de oppositie alleen maar bevestigd.’
Volgens Alongkorn is Yingluck de aangewezen persoon om geïnterpelleerd te worden over het hypotheeksysteem, omdat het systeem niet alleen een zaak is van het ministerie van Handel maar ook van Financiën en tal van commissies. Democratisch collega Jurin Laksanavisit geeft echter een andere verklaring: de oppositie heeft niet voldoende informatie om de minister aan de schandpaal te nagelen.
Sombat Thamrongthanyawong, president van het National Institute of Development Admnistration (Nida), heeft weer een andere verklaring. De minister wordt gespaard omdat het systeem populair is bij kiezers, alhoewel die heel goed weten dat corruptie er welig tiert. [Maar dat zal de kiezers worst wezen, zolang ze er zelf geen last van hebben of ervan profiteren.] Sombat zegt dat academici en oppositie die het systeem kritiseren, dus ook het Nida, flink op hun kop krijgen van degenen die het systeem steunen.
Het censure debate vind plaats op 25 en 26 november. (Zie pagina Rijst)
– Oppositieleider Abhisit stapt naar de bestuursrechter om de beslissing van de minister van Defensie aan te vechten hem zijn militaire rang te ontnemen. Abhisit vindt dat hij niet netjes is behandeld door de commissie van het ministerie, die onderzoek heeft gedaan. Die commissie heeft vastgesteld dat Abhisit met behulp van vervalste documenten de dienstplicht heeft ontdoken.
Abhisit zegt dat de commissie hem niet in de gelegenheid heeft gesteld zich te verdedigen. Een uitnodiging voor een gesprek was in uiterst vage termen gesteld; die had specifieker moeten zijn, vindt hij. Verder beschuldigt hij de regering van het meten met twee maten, want de rang van Thaksin die tot 2 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, dis hem nimmer afgenomen.
Zie voor meer details Nieuws uit Thailand van 9 november.
– Voormalig legerchef Chaisit Shinawatra, een neef van Thaksin, is bereid een tegenrally te organiseren tegen de geplande tweede rally van de anti-regeringsgroep Pitak Siam. Gisteren had hij een stel  alumni van de militaire academie opgetrommeld om het boegbeeld van de groep, generaal Boonlert Kaewprasit, de les te lezen. Die heeft gezegd dat hij een coup zou plegen wanneer hij de kans had.
Het regende weer allerlei wilde beschuldigingen, zoals: de rally’s van Pitak worden gefinancierd door lieden die zich bezig houden met onbehoorlijke activiteiten en: degenen die Boonlert steunen, zijn teleurgesteld omdat ze politieke voordeeltjes hebben verloren. ‘Ze kunnen geen zetels in het parlement winnen dus gaan ze de straat op en gebruiken generaal Boonlert.’
Oud-academieleerling Thanu Sriyangkura riep Boonlert op af te treden als voorzitter van de alumnistichting om de reputatie van de school te beschermen.
De Pitak Siam groep, die op 28 oktober naar eigen zeggen 20.000 mensen op de been bracht, houdt haar tweede rally op 24 of 25 november, vermoedelijk op de Royal Plaza omdat de vorige lokatie te klein is voor het aantal mensen waarop ze rekent.
– Thailand en Cambodja hebben vanaf 21 november een gezamenlijk toeristenvisum. Toeristenvisa die verkregen zijn via de ambassade van zowel Thailand als Cambodja zijn voortaan bij binnenkomst in beide landen geldig.
Een gezamenlijk visum is een wens van Acmecs, een overlegorgaan van Thailand, Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. Thailand en Cambodja zijn nu de eerste twee landen, die het invoeren; de andere landen volgen later.
Panu Kerdlappol, hoofd Immigration, maakt zich zorgen over transnationale misdaad en veiligheidskwesties aan de grens, vooral op de grenspost Aranyaprathet. Elke dag passeren daar 4.800 Thais, 1.300 Cambodjanen en 1.250 buitenlanders. De VN heeft technologie ter beschikking gesteld voor de identificatie van internationaal opererende misdadigers en mensenhandelaren.
– De politie heeft op Suvarnabhumi een 51-jarige Australiër gearresteerd die verdacht wordt van het molesteren van een 7 jaar oude jongen. De man, van wie bekend was dat hij regelmatig kinderpornosites bezocht, zou het neefje van zijn vriend, bij wie hij logeerde, hebben lastiggevallen.
– Geen levenslang maar 17 jaar maakte de Supreme Court ervan en die mag een voormalige luchtmachtofficier achter de tralies doorbrengen. In 2002 gaf hij zijn mannen opdracht zijn dienstmeid uit Myanmar in brand te steken. Die zou spullen van hem gestolen hebben. Ze werd geslagen en  overleed aan haar brandwonden. Twee dagen later werd haar lichaam langs de kant van de weg gedumpt.
– Een tempel in de provincie Surin heeft een standbeeld van Phra Sivali, een van Boeddha’s discipelen, gemaakt. Dat op zich is niets bijzonders, bijzonder is wel dat hij een iPad in zijn hand houdt in plaats van de gebruikelijke wandelstok. De tempel wil hiermee uitdrukken dat monniken met hun tijd moeten meegaan en de techniek moeten gebruiken om het boeddhisme te verspreiden.
– De grondaktes van 22 percelen in het Khao Yai National Park in Prachin Buri zijn onrechtmatig uitgegeven, heeft het Department of Special Investigation vastgesteld. De desbetreffende percelen zijn eigendom van ‘invloedrijke personen’ en beplant met mango, bamboe en eucalyptus. De DSI gaat ervoor zorgen dat de aktes worden ingetrokken. (Zie pagina Krakers op overheidsland)
Economisch nieuws
– Stel verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht 1 maand uit naar 1 februari. Dit pleidooi houdt het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking. Daarnaast pleit het overlegorgaan voor het opzetten van een gezamenlijke commissie van vertegenwoordigers van de overheid en het particuliere bedijfsleven. Die zou de taak moeten krijgen de steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf op hun effectiviteit te beoordelen. Het ministerie van Werkgelegenheid stelde eerder 27 maatregelen voor, die de lastenverzwaring voor het MKB moeten compenseren.

Volgens Tanit Sorat, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries, heeft het MKB geen baat bij de verlaging van de bedrijfsbelasting volgend jaar. Hij rekent voor dat de loonkosten van een bedrijf met 200 werknemers met 80 procent omhoog gaan: van 10 miljoen naar 18 miljoen baht. De belastingreductie levert slechts een voordeel van 400.000 tot 500.000 baht op. Uit de winst kan de verhoging niet gehaald worden, want die bedraagt gemiddeld 5 procent op een omzet van 40 miljoen baht. Alleen grote bedrijven profiteren van de reductie, zegt Tanit.
De enige manier waarop het MKB kan worden geholpen, is volgens Tanit het MKB gemakkelijker toegang tot kapitaal geven. De overheids- en particuliere banken zouden hun voorwaarden voor zekerstelling moeten versoepelen.
Somsong Sachaphimuh, president van de Tourism Council of Thailand, pleit voor een overheidsfonds van minimaal 10 miljard baht, dat leningen aan het MKB verstrekt. Volgens haar heeft 90 procent van de bedrijven in de servicesector behoefte aan steun van de regering. ‘Restaurants, ticketverkopers, reisagenten en busdiensten – dat zijn allemaal kleine bedrijven die leningen van de overheid nodig hebben’, zegt ze.
In zeven provincies, waaronder Bangkok, is in april het minimumdagloon al verhoogd naar 300 baht. De overige 70 provincies komen op 1 januari aan de beurt. Dit jaar ging de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent en volgend jaar zakt die verder naar 20 procent.
Update: Het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking kan op zijn kop gaan staan; de ingangsdatum voor de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies blijft 1 januari. Dit heeft minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) gezegd. (Zie pagina Minimumdagloon in discussie)
– Naar het ambitieuze Dawei-project in het oosten van Myanmar gaat geen cent belastinggeld, zegt minister Niwatthamrong Bunsongphaisan (PM’s Office). De regering kan wel investeringen in het project faciliteren en het legt een weg aan die Kanchanaburi met de grens verbindt. Investeringen in het project dienen gedaan te worden door het particuliere bedrijfsleven of joint ventures van overheids- en particuliere bedrijven.
Narongchai Akrasanee, lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of Thailand, zegt dat Thailand leningen zou kunnen verstrekken aan Myanmar om de infrastructuur te ontwikkelen, analoog aan de zachte leningen die Laos en Cambodja hebben gekregen voor de aanleg van wegen en luchthavens. En bedrijven kunnen voor leningen terecht bij de Asian Development Bank of het Japan International Cooperation Agency.
Volgens de krant zijn de opmerkingen van de minister in strijd met uitlatingen van een adviseur van premier Yingluck, die begin vorige maand zei dat Thailand, Myanmar en Japan een ‘special purpose vehicle’ voor investeringen in Dawei gaan opzetten. Op de Thaise regering zou ook een beroep kunnen worden gedaan voor financiële steun aan infrastructurele projecten op Dawei.
– Bangkok Airways gaat volgend jaar naar de beurs. De maatschappij heeft geld nodig voor de bouw van een nieuwe hangar, uitbreiding van de vloot en het upgraden van de IT. Plannen om de budgetmarkt te penetreren, zijn er niet. ‘LCC [low-cost carrier segment] is een ander model. We concentreren ons liever op hetgeen we al de afgelopen 44 jaar goed hebben gedaan’, zegt Puttipong Prasarttong-Osoth, president en zoon van oprichter Prasert, die voor 80 procent eigenaar is van het familiebedrijf. De huidige vloot van Bangkok Airways bestaat uit 19 toestellen; dat moeten er 35 worden.

Vrijdag 9 november
– De meeste kinderen, die tussen maart en juli dit jaar deelnamen aan een project over de overstromingen van vorig jaar, verveelden zich destijds. De autoriteiten hadden voor ons activiteiten moeten organiseren, vinden ze.

Maar ze zeiden ook in het water gespeeld te hebben, alhoewel ze niet konden zwemmen. Een andere veel gemaakte opmerking betrof de slechte hygiëne en het gebrek aan sanitair. De kinderen plasten in het water en deden hun grote boodschap in een zak. Een 18-jarige deelneemster had graag een drijvend mobiel toilet gezien, dat langs huizen kan varen.
Het project was een initiatief van de Raks Thai Foundation in samenwerking met Unicef. Aan de hand van tekeningen, verhalen, groepdiscussies en interviews legden de onderzoekers de ervaringen van 500 kinderen uit Lop Buri, Ayutthaya en Bangkok vast. De resultaten werden op een landelijk seminar in Bangkok gepresenteerd.
De 11-jarige Natthasit Muangsawang is vertrouwd met overstromingen, want elk jaar stroomt zijn huis in Lop Buri onder water. Maar vorig jaar kwam het water 2 meter hoog. ‘Ik verveelde me, want ik kon het huis niet uit’, vertelde hij tijdens het seminar. ‘Ik zou tegen de volwassenen willen zeggen: zet ons niet te veel onder druk, want wij waren al gestresst vanwege de overstromingen.’
– De Discovery Learning Library in Huai Khwang (Bangkok) gaat sinds kort door het leven als eerste cartoonbibliotheek in Thailand. Er zijn zes ruimtes, waaronder een kinderhoek voor kinderen jonger dan 8 jaar, een huiswerkhoek, een bibliotheek met 8.000 stripboeken en een mini-theater. De bibliotheek bevat stripboeken in tal van genres, ook over wetenschap, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en er zijn literaire adaptaties voor oudere kinderen.
Gemiddeld bezoeken 100 kinderen per dag de bieb en gemiddeld worden 100 stripboeken per dag geleend. De bibliotheek telt 677 jeugdige leden.
– Wanneer AIS en True Move niet uiterlijk half januari hun 3G-vergunning in huis hebben, stappen ze naar de rechter en klagen veilingorganisator NBTC aan. Volgens de veilingvoorwaarden dienen de vergunningen binnen 90 dagen na de veiling te worden verstrekt. Beide maatschappijen en Dtac hebben al de helft van hun bod betaald, nadat de NBTC op 19 oktober de winnaars had bekendgemaakt.
Het gevaar dat de deadline van half januari niet wordt gehaald, doemt op nu de Nationale Ombudsman besloten heeft de veilingkwestie voor de bestuursrechter te brengen. Bij de Ombudsman lagen verzoekschriften van de Green Politics Group, de TOT vakbond en een senator. Zij vermoeden dat de drie maatschappijen hebben samengespannen om de prijs te drukken.
De Ombudsman wil van de rechter weten of de veiling ‘free and fair’ was, conform artikel 47 van de grondwet en de Frequency Allocation Act van 2010. Volgens de Ombudsman heeft geen echte competitie plaatsgevonden omdat twee maatschappijen hun bod niet verhoogden. De rechtbank dient daarom de veiling ongeldig te verklaren.
Het Huis van Afgevaardigden heeft ook een commissie op de zaak gezet. De voorzitter zegt dat de commissie tot half december de tijd nodig heeft om met betrokkenen te praten.
De NBTC is klaar voor een procedure bij de rechter. ’We hebben op elk aspect onze verdediging voorbereid’, zegt een van de NBTC-commissarissen. De NBTC conformeert zich aan de uitspraak van de rechter.
Voorzitter Somprasong Boonyachai, voorzitter van InTouch, de moedermaatschappij van AIS, ontkent dat de drie hebben samengespannen. ‘Alles wat we gehoord hebben, zijn beschuldigingen. Er is geen echt bewijs dat wijst op de mogelijkheid van samenspanning.’ Hij heeft zijn twijfels over de werkelijke motieven van degenen die zich tegen de veiling verzetten.
– Oppositieleider Abhisit is zijn partijgenoten in Bangkok te hulp geschoten over het Futsalstadion fiasco. De gemeente ligt zwaar onder vuur nu de Fifa het nieuwe stadion in Nong Chok (Bangkok) heeft afgekeurd voor gebruik tijdens de Futsal World Cup 2012, die thans in volle gang is. Volgens gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok en nu ook Abhisit is de bouw vertraagd vanwege de overstromingen van vorig jaar. In reactie op vragen van een Pheu Thai-parlementslid legde Abhisit gisteren in het parlement uit dat niet hij, toen hij minister-president was, maar de voorzitter van de Football Association of Thailand het land had genomineerd voor de kampioenschappen. Hij was slechts naar Davos gegaan om zijn handtekening te zetten.
Nieuwbouw was geboden, omdat de Fifa de huidige accommodaties te klein vond, aldus Abhisit. De Fifa had ook geen bezwaar tegen de lokatie ondanks de ruime afstand van het centrum. Vermoed wordt dat de geïsoleerde ligging een rol heeft gespeeld bij de afwijzing.
Gouverneur Sukhumbhand zei eerder deze week dat de gemeente overweegt de Fifa voor de rechter te slepen. Hij is bovendien op zijn pik getrapt omdat hij nog steeds geen briefje van de Fifa heeft gezien. De afwijzing is slechts bekendgemaakt via de website. ‘De voetbalorganisatie kijkt neer op alle Thais, inclusief mijzelf.’
– Het dinsdag bekend gemaakte advies van een commissie van het ministerie van Defensie om oppositieleider Abhisit diens militaire rang af te nemen, noemt Abhisit ‘politiek gemotiveerd’. Hij vindt het wel erg toevallig dat het besluit is gevallen nu zijn partij een censure debate tegen de regering Yingluck voorbereidt.
Abhisit weerlegt de beschuldiging van de commissie dat hij de militaire dienstplicht heeft ontdoken, met een verwijzing naar een beslissing van de National Anti-Corruption Commission. Die oordeelde in augustus 2010 dat Abhisit de dienstplicht niet heeft ontdoken. Hij had geen vervalst document gebruikt bij zijn sollicitatie naar een baan aan de militaire academie. Dankzij zijn docentschap hoefde Abhisit niet in dienst.
Volgens de defensiecommissie was het document wel vervalst. De commissie eist ook dat hij het aan de academie verdiende salaris terugbetaalt. Een Democratisch parlementslid zegt dat Abhisit de minister bewijsstukken van zijn onschuld zal overhandigen. De minister zei gisteren dat hij de conclusies van de commissie nog niet in detail had bestudeerd.
– De burgemeester van Songkhla, die woensdagavond werd vermoord, had dermate veel vijanden dat de politie zich momenteel daarop concentreert. Eerder dacht de politie dat de aanslag te maken had met de opslag van radioactief materiaal bij een bedrijf in de stad, omdat hij kort na een vergadering met NGO’s over dit onderwerp werd vermoord.
De onderzoekers hebben ontdekt dat de burgemeester verschillende ambtenaren had geschorst, een vice-burgemeester had geroyeerd, een onderzoek was begonnen naar vermeende corruptie waarbij een voormalige burgemeester was betrokken en hij had bezwaar gemaakt tegen een kabelbaanplan van de provincie. Het onderzoek richt zich nu in hoofdzaak op de twee laatste zaken.
Volgens getuigen werd Peera Tantiserane door drie mannen met M16’s en geweren aangevallen. Ze vluchtten in een pickup en wisselden van wagen bij het Samila radiostation, dat eigendom is van een van Peera’s rivalen. De politie heeft de wagen en vijf andere wagens die in de garage van het radiostation stonden, onderzocht en onder andere munitie gevonden.
– Het plan van het Royal Forest Department om 15.000 gezinnen die in beschermde bosgebieden in negen provincies wonen, een grondakte te verlenen, gaat op last van de minister van Natural Resources and Environment even de koelkast in. De Assembly of NGO’s for the Protection and Conservation of Environmental and Natural Resources had er bezwaar tegen gemaakt.
Het verstrekken van de aktes moet een eind maken aan de conflicten tussen de bewoners en de dienst, maar de organisatie met de lange naam meent dat het niet goed voor het land is. De assembly vindt het ook verdacht dat de meeste begunstigden in de provincie Loei wonen en dat is uitgerekend de politieke basis van de minister. Verder vindt ze dat de slechte stukken bosgrond die uitgegeven worden, beter herplant kunnen worden. Bovendien zouden uiteindelijk rijke mensen van de operatie kunnen profiteren.
Volgens een luchtonderzoek in 2008 is 20 miljoen rai van Thailands bossen in slechte staat. Hiervan worden over 6 miljoen rai juridische conflicten uitgevochten. De grondaktes worden uitgegeven in de 14 miljoen rai onomstreden bossen. De 15.000 gezinnen die als eerste aan de beurt komen, wonen op 300.000 rai; het is de bedoeling de komende 3 jaar 2,5 miljoen rai uit te geven.
[Het bericht bevat een tegenstrijdigheid. Eerst zegt het dat de uitgifte van aktes een eind moet maken aan conflicten over het eigendom, maar later staat er dat het om onomstreden gebieden gaat.] (Zie pagina Krakers op overheidsland)
– Schiet nou eens op met de financiering van het Baan Mankong Collective Housing programma, zeggen 100 leden van het Four Regions Slum Network (FRSN). Via dit programma, in 2003 gelanceerd, ontvangen arme woongemeenschappen leningen om hun huizen te verbeteren. Toen de regering Yingluck aantrad, werd het programma opgeschort. Van het in 2009 goedgekeurde budget van 6 miljard baht moet nog steeds 3 miljard baht worden uitgekeerd.
Ambenaren verwijzen de slumbewoners naar een ander programma voor lage midden-inkomens, maar de maandelijkse aflossing daar kunnen de slumbewoners niet betalen. De minister heeft de FRSN beloofd de regering te vragen het geld ter beschikking te stellen.
– De anti-regerings Pitak Siam groep, die op 28 oktober naar eigen zeggen 20.000 mensen op de been bracht, houdt haar tweede rally op 24 of 25 november, vermoedelijk op de Royal Plaza omdat de vorige lokatie te klein is voor het aantal mensen waarop ze rekent.
– Over een lengte van 60 meter is de nieuwe rivierdijk langs de Chao Praya rivier in de provincie Ayutthaya ingezakt (totale lengte 200 meter, aanlegkosten 15 miljoen baht). In september liep de oever onder water. Nadat het water was teruggetrokken, zakte de met water verzadigde grond in en zakte de betonnen dijk de rivier in.
– De adjunct-directeur van Xayaburi Power heeft een scheve schaats gereden door de tegenstanders van de bouw van de Xayaburi dam in de Mekong rivier in Laos ervan te beschuldigen dat ze de mensen misleiden. De quote is te vinden op de website van de New York Times.
Respectloos en beledigend, vindt het Network of People in Eight Mekong Provinces. Het eist dat de man zijn verontschuldigingen aanbiedt. ‘Ons gevecht tegen de dam is gebaseerd op onze kennis van het Mekong-ecosysteem en zorgen over de gevolgen voor ons levensonderhoud.’ (Zie pagina Xayaburi dam)
– De politie heeft woensdagavond in Ban Phaeng (Nakhon Phanom) een vrachtwagen met 200 honden onderschept. De honden waren bestemd voor de horeca in Vietnam. De dieren zijn overgebracht naar een centrum in de provincie, dat nu de zorg heeft over 1.253 honden.
– De winnaars van een 2012 SEA Write Award uit acht Aziatische landen worden vanavond getracteerd op een galadiner in het Mandarin Oriental hotel. Eregast is prinses Sirivannavari Nariratana en key note spreker de Britse auteur Simon Winchester. Uit Thailand zit Vipas Srithong aan tafel, die de prijs won met zijn roman Kon Krae (The Dwarf).
Gisteren kon het klootjesvolk een poëziesessie met dit en vorige jaren bekroonde dichters bijwonen in het Suan Pakkad Palace.
– De op één na grootste oppositiepartij Bhumjathai doet niet mee aan het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate. De terugtrekking heeft de 23 leden van de Friends of Newin-groep binnen de Bhumjaithai fractie verrast omdat die hun ongenoegen over het beleid van de regering Yingluck wel hadden willen ventileren.
Als reden voor de terugtrekking noemt de woordvoerder van Bhumjaithai de weigering van de Democraten te zeggen welke ministers ze gaan aanvallen. ‘We tekenen geen blanco cheque.’ Maar naar verluidt zou de partij erop uit zijn een wit voetje te halen bij regeringspartij Pheu Thai, zodat ze aan de regeringstafel kan aanschuiven.
De Democraten zijn van plan het vertrek te eisen van premier Yingluck, de minister van Defensie en de vice-minister van Binnenlandse Zaken in zijn voormalige functie van vice-minister van Transport. Zij zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en het overtreden van de wet. Tegen welke ministers een motie van wantrouwen wordt ingediend, heeft de partij nog niet bekendgemaakt.
Newin Chidchob is oprichter van de Bhumjaithai paqrtij en alhoewel hij 5 jaar geen politieke functie mocht bekleden, leidde hij al die jaren op de achtergrond feitelijk de partij. Inmiddels heeft hij de politiek definitief vaarwel gezegd en houdt zich uitsluitend nog bezig met zijn voetbalclub FC Buri Ram.
Economisch nieuws
– Over de financiering van al die mooie plannen geen woord, maar Thailand en Myanmar hopen binnen 3 à 4 maanden het gezamenlijke ontwikkelingsplan klaar te hebben voor het grote Dawei-project in het oosten van Myanmar. In april zou dan begonnen kunnen worden met de eerste fase: de aanleg van een diepzeehaven, de aanleg van een weg naar de grens en de bouw van een energiecentrale. De  eerste fase, die $8,5 miljard kost, wordt uitgevoerd door Italian-Thai Development Plc, naar marktwaarde de grootste aannemer van Thailand.

Woensdag kwam de Myanmarese vice-president Nyan Tan naar Bangkok voor overleg met minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) en premier Yingluck. Ze herbevestigden hun voornemen gezamenlijk een ‘special economic zone’ en een diepzeehaven te ontwikkelen, waarmee in totaal een bedrag van US$50 miljard is gemoeid. Zes commissies gaan aan het werk om de plannen uit te werken.
Beide landen hechten groot belang aan het project. ‘Niet alleen voor Thailand en Myanmar’, aldus Kittiratt, ‘maar ook voor de subregio Greater Mekong en misschien wel de hele wereld, omdat het de Pacific met de Andamanse zee verbindt.’
– De drie grote bierbrouwerijen en importeurs gaan deze winter weer beer gardens exploiteren. Vorig jaar kwam het er in Bangkok niet van vanwege de overstromingen. Chang, Singha en Tiger staan broederlijk naast elkaar voor CentralWorld in Bangkok, het supergrote winkelcentrum dat in mei 2010 door relschoppers in brand werd gestoken, maar al lang weer in full swing is.
 ThaiBev heeft ook voor het eerst een Sangsom whiskybar geopend voor het warenhuis Isetan. De brouwerij kijkt niet op een paar centen, want ze heeft 50 miljoen baht gespendeerd aan de inrichting van haar terrassen voor CentralWorld, Asiatique en Megabangna met tot eind december elke avond gratis muziek. Elders in het land is het bedrijf op 100 plaatsen present.
Thai Asia Pacific Brewery is voor CentralWorld neergestreken met Tiger Camp. In samenwerking met Fat Radio ook hier muziek door live bandjes, onder andere indie. Tiger Camp heeft volgens Thai ABP’s marketing manager een ‘helder concept’, dat totaal verschilt van de andere terrassen.
Ons eigenste Heineken laat zich ook niet onbetuigd. Die staat voor Esplanade Cineplex aan de Ratchadaphisek Road, een ‘gevaarlijke’ plaats want dat is vlak bij mij in de buurt.
Absolut Vodka opent op 8 december Absolut Parc bij Siam Paragon en Singha staat behalve voor CentralWorld ook voor Central aan de Rama II Road en in Chiang Mai. Bij Siam Discovery Centre gaat een Singha-terras op 21 november open.
– Suikerproducenten in Indonesië, de Filippijnen en Thailand gaan de Asean Sugar Alliance oprichten. Doel is de sector te versterken in de aanloop naar de Asean Economic Community die in 2015 van kracht wordt. In de beginfase zal de ASA vooral een platform zijn waarop standpunten worden uitgewisseld en samenwerking wordt gezocht op het gebied van research, technologie, logistiek en bedrijfsvoering.
Later, wanneer er ook andere landen bijkomen, ligt de nadruk op het wegnemen van belemmeringen voor het verder ontwikkelen van de suikerindustrie, zoals protectionistische maatregelen van andere landen. De ASA vergadert eenmaal per jaar.
De Asean-landen produceren jaarlijks 17 miljoen ton suiker en consumeren 14 miljoen ton. Het gemiddelde suikerverbruik per persoon bedraagt 23 kilo. Thailand produceert 10 miljoen ton suiker per jaar. Groeimogelijkheden zijn er in zich ontwikkelende landen, zoals Myanmar. Wanneer het inkomen stijgt, gaat ook het suikerverbruik omhoog. Inmiddels zijn Thaise bedrijven begonnen investeringsmogelijkheden te zoeken in Laos, Cambodja en Myanmar.
– Een bekend gezicht in warenhuizen als Big C en Tesco Lotus: de food court. Het Siriraj ziekenhuis in Bangkok heeft sinds woensdag de primeur van de eerste CP Food World van de Charoen Pokphand Foods Plc. Hongerige bezoekers hebben de keuze uit 11 keukentjes, waarvan 4 een CP Group-merk verkopen. De 400 vierkante meters hebben 10 miljoen baht gekost.
– Wie profiteert het meest van het hypotheeksysteem voor rijst? Zijn dat de 1 miljoen rijkere boeren, zoals het Thailand Development Research Institute zegt, en niet de overige 3,8 miljoen boeren.  De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die de gelden uitbetaalt aan de boeren, gaat dat onderzoeken.
De 1 miljoen boeren die het meeste geld opstrijken, wonen volgens het TDRI in gebieden die goed geïrrigeerd zijn. Ze leveren 52 procent van ’s lands rijstproductie. De overige 3,8 miljoen arme boeren produceren 48 procent.
In het seizoen 2011-2012 verkochten in de hoofdoogst 1,14 miljoen boeren 6,95 miljoen ton rijst aan de regering en in de tweede oogst leverden 1,02 miljoen boeren 13,62 miljoen ton rijst. De overstromingen en in sommige gebieden droogte waren er de oorzaak van dat de oogst kleiner was dan normaal.
Voor een ton witte rijst betaalde de regering 15.000 baht en voor een ton Hom Mali 20.000 baht, prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen. Ook in het huidige oogstseizoen gaat de regering door met dit zwaar bekritiseerde systeem. (Zie pagina Rijst)
– CP All Plc, de exploitant van 7-Eleven, boerde goed in het derde kwartaal met een netto-winstgroei op jaarbasis van 33,6 procent. Van januari tot september maakte het bedrijf een winst van 8,26 miljard baht, oftewel 28,5 procent meer op jaarbasis. De verbeterde performance wordt toegeschreven aan de toename van het aantal winkels met 9,14 procent naar 6.773. In die winkels kunnen klanten ook rekeningen betalen. Verder exploiteert het bedrijf toeleveranciers die diepvriesvoedsel en gebak leveren.
– AIS, ’s lands grootste telefoonmaatschappij, meldt een netto-winstgroei in het derde kwartaal van 42,4 procent op jaarbasis dankzij lagere financieringskosten en een toename in het dataverkeer.  De eerste negen maanden waren goed voor een winst van 26,4 miljard baht. AIS is voor 40,45 procent eigendom van Shin Corporation in Singapore en 21,16 procent van Singtel Strategic Investments Pte Ltd. Volgens Bartjens ontbreken er nog een paar procentjes. Had hij maar in Thailand geleefd.
– Ford Sales & Services (Thailand) gaat volgend jaar het aantal showrooms en servicepunten uitbreiden van 118 naar 140. De uitbreiding maakt deel uit van een ambitieus plan om de komende jaren in de toptien van autoproducenten van plaats zeven naar plaats vijf op te klimmen.
Met de autoverkoop gaat het niet verkeerd: in 2010 werden 13.636 auto’s verkocht, in 2011 29.200 en dit jaar verwacht het bedrijf de 50.000 te halen. De scherpe stijging is voornamelijk te danken aan de belastingteruggave voor kopers van een eerste auto, een regeling die in oktober 2011 inging.
Wie een Ford koopt, moet wel geduld hebben, want het bedrijf heeft een achterstand van 20.000 wagens, waarvan 4.500 als gevolg van het belastingdouceurtje. Het artikel vermeldt niet wat de levertijd is. (Zie pagina Autoplan)

Donderdag 8 november
Bangkok Post pakt op de voorpagina groot uit over Obama’s verkiezingsoverwinning en meldt dat de Thais-Amerikaanse Tammy Duckworth (41) door de kiezers in Illinois is verkozen boven de conservatief Joe Walsh, die tijdens zijn verkiezingscampagne zei dat abortus nooit nodig is om het leven van een zwangere vrouw te redden.

Duckworth, bijgenaamd Ladda, werd in Bangkok geboren, en verloor tijdens de Irak oorlog in 2004 beide benen. Ze is de dochter van Frank Duckworth, diplomaat en ex-marinier, en Lamai Sompornpairin. Toen ze op de graduate school van de George Washington universiteit zat, nam ze dienst bij het leger.
In een interview met Bangkok Post in 2006 zei ze nooit van plan te zijn geweest het leger in te gaan of politica te worden, alhoewel haar vaders familieleden allemaal hadden gediend. Als jong meisje droomde ze ervan ambassadeur te worden. Op 3 januari maakt ze voor de Democraten haar entree in het Congres.
De regering heeft zowel Obama als Ladda gefeliciteerd met hun overwinning. ‘Dit is goed nieuws’, aldus premier Yingluck. Ze zei dat de samenwerking tussen Thailand en VS op verschillende niveaus wordt voortgezet. De Amerikaanse ambassadeur in Thailand memoreerde dat Thailand ‘één van Amerika’s oudste vrienden in Azië’ is. De enige zwartkijker was Viboonpong Poonsapit, politicoloog aan de Thammasat universiteit. Volgens hem is Obama’s overwinning geen goed nieuws voor de onderhandelingen met de VS over een vrijhandelsverdrag.
– De gemeente Bangkok overweegt naar de rechter te stappen omdat de Fifa het nieuwe Futsalstadion heeft afgekeurd voor gebruik tijdens de Futsal World Cup 2012, die thans in volle gang is. Dit heeft gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok gisteren bekend gemaakt.
Omdat de Fifa nog geen details heeft verstrekt over haar beslissing, anders dan ‘zorgen over de veiligheid’, kon de gouverneur gisteren slechts gissen naar de ware beweegredenen. Mogelijk vanwege de vertragingen bij de bouw, dacht hij. ‘Ik geef toe dat de bouw vertraagd was, maar de vertraging is niet onredelijk.’ Volgens Sukhumbhand voldoet het gebouw aan de veiligheidseisen, hetgeen wordt bevestigd in een ‘safety verification certificate’ van het Engineering Institute of Thailand.
Regeringspartij Pheu Thai overweegt de National Anti-Corruption Commission en het Anti-Money Laundering Office te vragen een onderzoek in te stellen naar het bouwbudget, contracten en vertragingen. [Ter toelichting: Sukhumbhand is Democraat en de gemeenteraad van Bangkok bestaat voor het grootste deel uit Democraten.]
– Met een beetje geluk gaat het Thaise futsalteam door naar de knock-outronde van de Futsal World Cup 2012, heeft het pech dan is het afgelopen. Gisteren verloor Thailand met 2-3 van Paraquay en eindigde als derde in groep A. Het hangt van de uitslagen in de andere groepen af, vandaag en morgen, of er nog een kansje inzit.
– Wraakoefening of terechte beslissing? Zeker is dat de jacht op oppositieleider Abhisit, leider van de vorige Democratische regering, is geopend. Een commissie van het ministerie van Defensie heeft besloten hem zijn militaire rang af te nemen en het salaris, dat hij als docent aan de Militaire Academie verdiende, terug te eisen.
Abhisit zou met een vervalst document gesolliciteerd hebben bij de Chulachomklao Royal Military Academy, waardoor hij niet in dienst hoefde te gaan. De commissie had Abhisit twee weken de tijd gegeven de beschuldiging van ontduiking te weerleggen, maar hij heeft niets van zich laten horen en is ook niet verschenen voor de commissie. Het is nu aan de minister van Defensie of Abhisit mag bloeden.
– Minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken) zegt van een hoofdaanklager van het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag gehoord te hebben dat de legeroperaties in 2010, waarbij een eind werd gemaakt aan de roodhemdprotesten, wellicht beschouwd kunnen worden als ‘misdaden tegen de menselijkheid’.  Dit zou betekenen dat het Hof het verzoek om een uitspraak in behandeling kan nemen.
Volgens eerdere berichten in Bangkok Post is dat verzoek in januari 2011 gedaan door de advocaat van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden). Nu meldt de krant dat het verzoek is gedaan door Weng Tojirakarn, UDD co-leider en parlementslid voor regeringspartij Pheu Thai. [Maar aan tegenstrijdige informatie van BP ben ik zo langzamerhand gewend.]
Het verzoek heeft de irritatie gewekt van enkele senatoren. Thailands recht om zelf te beslissen over interne aangelegenheden zou gevaar lopen, wanneer het ICC tussenbeide komt. In ieder geval vinden ze dat het parlement dient te beslissen over tussenkomst van het ICC.
Alhoewel Thailand het ICC nog niet heeft erkend, kan het wel op ad hoc basis om een uitspraak vragen. Senator Paiboon Nititawan gaat het Constitutionele Hof vragen of erkenning van de rechtsbevoegdheid van het ICC in deze zaak volgens de grondwet toestemming van het parlement nodig heeft.
Zie ook het commentaar van Bangkok Post in Nieuws uit Thailand van 5 november.
– Zo’n 18.000 kamnans en dorpshoofden die gisteren demonstreerden op de Royal Plaza (en voor een verkeerschaos zorgden), krijgen hun zin. Hun zittingsduur wordt niet verkort.
Minister Charupong Ruangsuwan (Binnenlandse Zaken) ging gisteren door de knieën. Het Department of Provincial Administration krijgt van hem de opdracht een nieuw wetsvoorstel op te stellen. Het omstreden wetsvoorstel dat al op de agenda van het parlement staat, kan de minister weliswaar niet schrappen, maar hij beloofde er alles aan te doen behandeling te voorkomen.
Thans eindigt de zittingsduur van de lokale baasjes wanneer ze 60 jaar worden; in het wetsvoorstel zou de duur beperkt worden tot 5 jaar. Het voorstel is al in eerste lezing door het parlement behandeld. Een andere verandering blijft wel gehandhaafd. Een kamnan moet eerst als dorpshoofd dienst hebben gedaan en hij wordt gekozen in plaats van benoemd.
Om er zeker van te zijn dat de minister zijn woord houdt, vroeg de Association of Kamnan and Village Heads hem een eed af te leggen voor het standbeeld van koning Rama V. En dat deed de minister.
– Het Constitutionele Hof brandt zijn vingers niet aan een verzoekschrift van 67 senatoren over de rijstverkopen van regering tot regering. Volgens de minister van Handel zou Thailand voor 7,32 miljoen ton rijst contracten hebben afgesloten met regeringen van vier landen, iets dat ernstig betwijfeld wordt door rijstexporteurs.
De senatoren wilden van het Hof weten of die contracten toestemming van het parlement behoeven. Omdat de senatoren bij het verzoekschrift geen contracten hadden gevoegd, zei het Hof de zaak niet in behandeling te kunnen nemen. En dat zal wel einde verhaal zijn, want de minister heeft tot nu toe categorisch geweigerd nadere mededelingen over die contracten te doen.
Het Hof verwierp nog een tweede zaak vanwege een vormfout. De oppositie wilde van het Hof weten of de afgetreden minister van Binnenlandse Zaken zijn parlementszetel mag behouden. Zo’n verzoek gaat via de parlementsvoorzitter, maar die deed er wel erg lang over het verzoek naar het Hof door te spelen. Te laat, oordeelde het Hof. Zo bescherm je je partijgenoten, want die minister en de parlementsvoorzitter zijn beiden Pheu Thai-ers.
– De eerste ronde van de universitaire toelatingsexamens zit er op en de resultaten waren wederom bar en boos. Gemiddeld scoorden de leerlingen bij alle vakken minder dan 50 procent. Ook vorig jaar lagen de scores onder de 50 procent. Aan de General Aptitude Test en de Professional Aptitude Test  werd deelgenomen door 323.912 leerlingen.  (Zie pagina Onderwijs)
– De omstreden en tijdelijk stilgelegde bouw van een hotel in Amphawa kan pas hervat worden wanneer een milieueffectrapportage wordt gedaan of wanneer de schaal van het project wordt teruggebracht. Deze nieuw eis is gesteld door de gemeente. Met terugwerkende kracht is de toestemming voor de bouw ingetrokken. De gemeente heeft hiertoe besloten na overleg met de senaatscommissie voor nationale hulpbronnen en milieu.
Over het hotel ontstond eerder gedoe omdat een aantal antieke houten huizen er voor zouden moeten wijken. Zie verder de artikelen ‘Luxueus hotel verdringt antieke houten huizen in Unesco-stadje’ en ‘Expositie ”Verdwijnend Amphawa” is geen protestactie’.
– De grenscontrole in het noordoosten van Thailand is verscherpt naar aanleiding van informatie dat 500 miljoen methamphetamine pillen Thailand gaan worden binnengesmokkeld. Soldaten, agenten, ambtenaren en dorpelingen in vier grensprovincies is gevraagd goed uit hun doppen te kijken. Op sommige plaatsen is prikkeldraad gespannen.
Gisteren onderschepte de politie in Nakhon Si Thammarat 620 kilo marihuana. Het spul lag in een pickup truck die werd tegengehouden bij een checkpoint.
– Het hoofd van de Thung Song gevangenis in Nakhon Si Thammarat en twee van zijn ondergeschikten zijn gewond geraakt bij een schietpartij, terwijl ze in het huis van een van hen aan het eten waren. Drie mannen drongen de woning binnen en openden het vuur.
De politie vermoedt dat de actie een wraakoefening was voor de strijd die in de gevangenis tegen drugs wordt gevoerd. Gedetineerden zetten daar vrolijk hun drugshandel voort met behulp van naar binnen gesmokkelde mobieltjes. De gevangenisbaas was sinds een maand in functie. In augustus werd een bewaarder van de Nakhon Si Thammarat gevangenis op weg naar huis doodgeschoten.
Economisch nieuws
– Alhoewel Thailand een aantrekkelijk land blijft om te investeren, kampen Chinese bedrijven hier in toenemende mate met een gebrek aan geschoold personeel. Ze ondervinden ook moeilijkheden bij het vinden van middenkader dat zowel Thais als Chinees vloeiend spreekt. Dit zegt Gao Wenkuan, de Chinese economische en commerciële raadsman voor Thailand.

Thailand is populair bij Chinese investeerders vanwege zijn sociale stabiliteit en de mensen, die bekend staan om hun ‘vriendelijkheid, inclusiviteit en toewijding aan hun werk’. Bovendien heeft Thailand een gevestigd marktsysteem met een gunstig belastingbeleid, dat altijd de beslissende factor vormt bij investeringsbeslissingen.
Volgens gegevens van de Board of Investment investeerde China vorig jaar 28,49 miljard baht in Thailand, 16 procent meer dan in 2010. In de Thai-Chinese Rayong Industrial Zone zijn 40 Chinese bedrijven gevestigd, zoals ZC Rubber and Linglong Tire, twee bedrijven die jaarlijks 10 miljoen banden produceren.
Het probleem van een tekort aan arbeidskrachten wordt door sommige Chinese bedrijven opgelost via overnames en partnerschappen. Producent Haier bijvoorbeeld werkte eerst samen met Sanyo bij het beheer van een fabriek met 2.500 werknemers en nam die later over. Gao denkt dat de regering het probleem erkent. ‘We hopen dat de situatie verbetert, wanneer de Asean Economic Community in 2015 van kracht wordt en er vrij verkeer van arbeid en kapitaal mogelijk is.’
– Oliemaatschappij Bangchak Petroleum Plc gaat 3 jaar studeren op en plannen maken voor een tweede raffinaderij buiten Bangkok, die de capaciteit op 300.000 vaten per dag (bpd) moet brengen. Die nieuwe raffinaderij kan over 8 jaar in bedrijf komen. Thans beschikt Bangchak over een raffinaderij aan de Sukhumvit Road, die een capaciteit heeft van 120.000 bpd. Uitbreiding is hier niet mogelijk.
Alhoewel alternatieve brandstoffen als aardgas, butagas en biobrandstof beschikbaar zijn, zal de vraag naar fossiele brandstoffen de komende 10 jaar gestaag toenemen totdat die het aanbod overstijgt, voorspelt Bangchak-president Ansorn Sangnimnuan. Ook de vraag in de buurlanden stijgt snel.

Woensdag 7 november
– De voorgenomen moordaanslag op oud-premier Thaksin is mogelijk gefabriceerd om hem een geloofwaardig excuus te geven Tachilek niet te bezoeken, zeggen ‘intelligence analysts’, zoals Bangkok Post deze geheimzinnige bronnen noemt.

Thaksin zou nooit de bedoeling hebben gehad de grensplaats in Myanmar te bezoeken. Omdat er een arrestatiebevel tegen hem loopt, zou dat de druk op de regering Yingluck hebben vergroot. Door de doodsdreiging te fabriceren, heeft Thaksin een geloofwaardig excuus om zijn bezoek te annuleren zonder duizenden roodhemden, die hem hadden willen opzoeken, voor het hoofd te stoten.
De oud-premier komt nu één dag naar Myanmar en wel op donderdag voor een ontmoeting met president Thein Sein in Nay Pyi Taw. Het vervallen bezoek aan Tachilek stond gepland voor vrijdag en zaterdag. Zie verder de berichtgeving in Nieuws uit Thailand van 6 november.
– Vier leden van een drugsbende van zes, die in oktober vorig jaar 13 Chinese opvarenden op de Mekong hebben vermoord, zijn door de rechtbank in China tot de doodstraf veroordeeld. Eén man kreeg een voorwaardelijke doodstraf en één kreeg een gevangenisstraf van 8 jaar. De bende die opereerde vanuit Shan in Myanmar, stond onder leiding van Naw Khwam. Kham werd in april gearresteerd en door Laos naar China uitgewezen.
– Het speciaal voor de wereldkampioenschappen gebouwde Futsal stadion in Nong Chok (Bangkok) mag van de Fifa niet in gebruik worden genomen. De veiligheid van publiek, spelers en andere bezoekers is niet gegarandeerd en niet alle faciliteiten zijn in optimale conditie. De gemeente Bangkok had gehoopt dat het stadion vanaf de kwartfinales gebruikt had kunnen worden.
Gouverneur Sukhumbhand Paribatra van Bangkok vindt de beslissing sneu voor alle mensen die de afgelopen maanden hard gewerkt hebben om het stadion op tijd klaar te krijgen. Hij geeft vandaag een persconferentie waarop hij in detail een toelichting geeft op de beslissing van Fifa. Vice-gouverneur Taya Teepsusuwan zegt dat het stadion waarschijnlijk dienst gaat doen als jeugdsportstadion, waar nationale sportevenementen worden gehouden.
De kwartfinale wordt nu gespeeld in het Nimibutr Gymnasium , de halve finale en finale in het Hua Mark Indoor Stadium, beide in Bangkok. De kaartjes die al gekocht zijn voor het stadion, geven toegang tot deze lokaties.
– Weer zo’n leuk luchtkasteel van minister Boonsong Teriyapirom (Handel)? De regering probeert met China een deal te sluiten om van 2013 tot 2015 5 miljoen ton rijst te verkopen, zegt hij. Die intentie zou in december in een Memorandum of Understanding worden vastgelegd. Volgens een bron bij het ministerie van Handel zijn er bij de deal geen particuliere bedrijven uit China of Thailand betrokken.
Rijstexporteurs zijn sceptisch, want China importeert gemiddeld 500.000 tot 1 miljoen ton rijst per jaar uit verschillende landen, waaronder Thailand. Wel zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, dat China dit jaar meer importeert omdat het zuiden van het land wordt getroffen door een grote droogte. Hij verwacht dat 2,5 tot 3 miljoen ton wordt geïmporteerd. Over de levering van 1,5 miljoen ton door Vietnam is al overeenstemming bereikt en ook uit Pakistan koopt China rijst.
Minister Boonsong beweerde eerder dat Thailand contracten met vier landen heeft afgesloten over de levering van rijst, maar de rijstexporteurs denken dat de minister ook toen blufte. De minister en zijn minsterie staan onder grote druk om de in het kader van het hypotheeksysteem opgekocht rijst te slijten. Daarvoor heeft de regering aan de boeren een prijs betaald die zo’n 40 procent boven de marktprijs ligt. Tot nu toe is er nog nauwelijks iets van verkocht.
China is ’s werelds grootste rijstproducent met vorig jaar een productie van 141 miljoen ton (gepelde) rijst. De FAO verwacht voor China dit jaar een grotere productie. De wereldproductie wordt geschat op 724,5 miljoen ton (483,1 miljoen ton gepeld). Eerder verwachtte de FAO 732,3 miljoen ton (488,2 miljoen ton gepeld). (Zie pagina Rijst)
– De Senaat heeft gisteren in eerste lezing twee wetsvoorstellen goedgekeurd tegen het witwassen van geld en terrorisme. De wetsvoorstellen hebben al het groene licht gekregen van het Huis van Afgevaardigden. Haast is geboden wil Thailand geschrapt worden van de zogeheten Tier 2 Watch List van de Financial Action Task Force (FATF). Die lijst bevat de namen van landen die te weinig tegen witwassen en terrorisme doen. Wanneer Thailand naar de Tier 3 lijst zakt, volgen handelssancties.
Senator Khamnoon Sithisamarn vindt dat een buitenlandse organisatie [lees: de FATF] zich bemoeit met de interne aangelegenheden van Thailand.  Hij heeft kritiek op de tijdsdruk die op de beraadslagingen staat. ‘De economie van Thailand wordt gegijzeld.’
Het bedrijfsleven houdt intussen zijn adem in. De Federation of Thai Industries hoopt dat de wetten tijdig worden gepubliceerd in de Royal Gazette, want begin volgend jaar buigt de FATF zich over herziening van de lijst.
– Na 7 jaar overleggen Myanmar en Thailand weer over grenskwesties. De laatste keer dat dit gebeurde was in november 2005. Vandaag en morgen vergadert het Thai-Myanmar Joint Boundary Committee in Nay Pyi Taw (Myanmar). Concrete afspraken zullen er waarschijnlijk nog niet worden gemaakt. Eerst moet het ijs worden gebroken. ’Nadat we goede verhoudingen hebben opgebouwd, kunnen we de volgende keer over grenskwesties discussiëren’, zegt Vasin Teeravechyan, hoofd van de Thaise delegatie. Dan wordt in Thailand vergadert.
Belangrijke onderwerpen zijn verbetering van de nu nog tijdelijke grensovergang Ban Nam Pu Ron in Kanchanaburi, reparatie van grenspaaltjes langs de rivieren Sai en Ruak in de districten Chiang Saen en Mae Sai (Chiang Rai), de constructie van kades langs de rivieren en het upgraden van de tijdelijke grenspost Singkorn in de provincie Prachuap Khiri Khan.
– Twee overlopers, die betrokken zijn geweest bij aanslagen in het Zuiden, hebben van de provinciale rechtbank van Na Thawi geen gevangenisstraf gekregen, maar moeten een trainingsprogramma van 6 maanden volgen. De Internal Security Act van 2008 biedt die mogelijkheid.
De commandant van het Vierde Legerkorps geeft de rechtbank een pluimpje, want hij hoopt dat dit besluit andere potentiële overlopers zal overhalen zich bij de autoriteiten aan te geven. Eén heeft dat al laten weten, nadat hij van het vonnis hoorde. Twintig anderen zouden dat overwegen.
– Erg succesvol zijn de maatregelen tegen roken nog niet. Tussen 2009 en vorig jaar is het percentage rokers toegenomen van 20,7 naar 21,36 procent, aldus cijfers van het Tobacco Control Research and Knowledge Management Centre. In de leeftijdscategorie 15-18 jaar steeg het percentage van 7,62 naar 9,21 procent.
Het Thailand Health Promotion Institute dringt er bij de regering op aan de strengere anti-tabaksregels (van de WHO) die in april aan artikel 5.3 van de bestaande wetgeving zijn toegevoegd, toe te passen. Het 4 jaar oude artikel 5.3 regelt onder meer de verhouding tussen overheid, belangengroepen en de tabaksindustrie; verhoging van de tabaksaccijns en een verbod op de verkoop van rookwaren via internet. Volgens het instituut ontbreekt het nog steeds aan een goede controle. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– Het leger is enigszins in verlegenheid gebracht doordat een document met het stempel ‘vertrouwelijk’ in handen van een verkoper van gehaktballen is terecht gekomen. Hij had er een papieren zak van gemaakt; de klant die ermee naar huis ging, zette het document op internet. Volgens het leger was er weinig vertrouwelijk aan de informatie; het document bevatte algemene informatie over de plannen van het leger in de komende jaren.
– Een 28-jarige post-graduate studente is in haar woning in Muang (Chiang Mai) verkracht en gewurgd. Ze werd naakt, met de handen vastgebonden op de rug, in haar woonkamer gevonden. Het huis was geplunderd.
– Zo’n honderd studenten van de E-Sarn universiteit hebben de minister van Onderwijs gevraagd de universiteit nog drie maanden open te houden. Het Office of the Higher Education Commission heeft sluiting bevolen, omdat gebleken is dat de universiteit diploma’s aan studenten heeft verkocht. De sluiting ging eind oktober in.
De sluiting treft 8.000 studenten, inclusief degenen die hun bachelor of mastersgraad hebben gehaald, maar nog geen diploma hebben ontvangen. De drie maanden zijn volgens de studenten, die aan de bel hebben getrokken, nodig om diploma’s uit te reiken aan studenten die daarop recht hebben.
– Het huizenplan van de regering wordt met zes maanden verlengd omdat nog slechts 8.701 aanvragen van in totaal 5,3 miljard baht zijn goedgekeurd, terwijl de target 20 miljard baht is. Kopers van een eerste huis hebben via deze regeling recht op een rentevrije hypotheek gedurende de eerste 3 jaar. Aanvragers hebben ook geklaagd dat veel woningprojecten niet op tijd klaar zijn om in aanmerking te komen voor de regeling. De Government Housing Bank die de hypotheken verstrekt, denkt dat aan het eind van de verlenging de target wel wordt gehaald. (Zie pagina Huizenplan)

Dinsdag 6 november
– Achtentwintig jaar is het treinkaartje niet duurder geworden en ook volgend jaar gaat de door de State Railways of Thailand (SRT) gewenste tariefsverhoging van 10 procent niet door. Het mag niet van minister Chadchat Sittipunt (Transport).

De minister vindt dat de SRT eerst maar eens zijn service moet verbeteren alvorens om een tariefsverhoging te vragen. Verder wees Chadchat erop dat de regering haar beleid voortzet om arme sloebers gratis op trein en bus te laten reizen. Maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze daarvoor in aanmerking komen. (Zie pagina Spoorwegen)
– Stiekem was er al aan begonnen, maar nu is het officieel: de controversiële Xayaburi dam in de beneden Mekong heeft het groene licht gekregen van de Laotiaanse regering. Milieu- en bewonersorganisaties kunnen op hun kop gaan staan: die dam komt er, maar dat was eigenlijk al vanaf het begin duidelijk. Morgen wordt het officiële startschot gegeven met een ‘ground-breaking’ ceremonie.
Gisteren demonstreerde het Network of Thai People in Eight Mekong Provinces met 45 bootjes op de Mekong. Die dag vergaderden ook Aziatische en Europese regeringsleiders in Vientiane. ‘Wij willen dat de bezoekende regeringsleiders zich bewust worden van het Xayaburi project en de gevolgen die het heeft voor de mensen die benedenstrooms wonen’, zegt woordvoerder Pianporn Deetes.
Die gevolgen zijn al uitgebreid bestudeerd: de migratie van vis wordt bemoeilijkt en de sedimentatie neemt toe. Maar volgens buitenlandse consultants vallen de effecten mee omdat het ontwerp van de dam is aangepast. De dam krijgt een visladder en sedimentopeningen.
De Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden, heeft geen ernstige bezwaren meer tegen de dam, die in 2019 operationeel moet zijn. De meeste opgewekte elektriciteit gaat naar Thailand. De dam wordt ook door een Thais bedrijf gebouwd en mede door Thaise banken gefinancierd. De kosten bedragen US$3,5 miljard. (Zie pagina Xayaburi dam)
– Twee Bulgaren zijn in Phuket tegen de lamp gelopen, toen ze een skimapparaat weghaalden dat ze op een betaalautomaat van de Kasikorn bank hadden geplaatst. De politie werd zondagochtend door een attente bankmedewerker gealarmeerd die het apparaat had gezien. ’s Avonds wilden drie personen het weghalen; twee werden gearresteerd, een derde nam de benen.
– Oud-premier Thaksin ziet mogelijk af van zijn bezoek aan de grensplaats Tachilek in Myanmar. Volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft een verdachte van Shan afkomst, aangehouden wegens wapensmokkel, bekend dat er een komplot is gesmeed om Thaksin te vermoorden. De opdrachtgever zou een Thai zijn en er zou al geld voor betaald zijn.
Alhoewel de verdachte later zijn bekentenis heeft ingetrokken, wordt zijn verhaal toch serieus genomen door de Thaise en Myanmarese autoriteiten. Toen Thaksin premier was, heeft hij een ‘oorlog tegen drugs’ gevoerd en daarbij veel vijanden gemaakt onder drugsbaronnen en –bendes. Tachilek wordt door het Office of the Narcotics Control Board beschouwd als ‘rode zone’, omdat het er wemelt van de gewapende etnische minderheidsgroepen die banden hebben met drugshandelaren en misdadigers, die Thailand zijn ontvlucht.
Vandaag maakt Noppadon Pattama, Thaksin’s juridisch adviseur, bekend of het bezoek aan Tachilek vrijdag en zaterdag doorgaat. Het programma van donderdag wordt niet gewijzigd. Dan ontmoet Thaksin president Thein Sein in Nay Pyi Taw.
– We zijn er klaar voor, zegt vice-gouverneur Taya Teepsuwan van Bangkok met nauwelijks verholen trots. Het nieuwe futsalstadion in Nong Chok (Bangkok) kan volgens haar in gebruik worden genomen. De nieuwe vloer is gelegd en 64 beveiligingscamera’s zijn geïnstalleerd. Gistermiddag heeft de Fifa het stadion geïnspecteerd. Het wachten is nu op witte rook en dan kunnen vanaf de kwartfinales op 14 november de wedstrijden van de Futsal World Cup 2012 er gespeeld worden.
Het nieuwe paradepaardje van sportief Thailand heeft 1,2 miljard gekost. Pas in januari is met de bouw begonnen; volgens de gemeente gooiden de overstromingen vorig jaar roet in het eten. Op het laatste moment dreigde het stadion helemaal niet gebruikt te zullen worden, omdat de Amerikaanse vloer niet door de Chinese douane kwam. Tot 14 november worden nu de wedstrijden elders gespeeld.
De Futsal World Cup werd voor het eerst bij 1989 in Rotterdam gespeeld. Nederland eindigde als tweede. Futsal is een vorm van zaalvoetbal, maar wordt op een kleiner veld en met een kleinere bal gespeeld.
– Parlementaire toestemming is nodig, wanneer de regering het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vraagt een uitspraak te doen over de gevechten tussen roodhemden en leger in 2010. Volgens vice-senaatsvoorzitter Surachai Liangboonlertchai mag de minister van buitenlandse zaken daar niet zelfstandig over beslissen, want dat zou in strijd zijn met artikel 190 van de grondwet.
Om een uitspraak van het ICC is in januari 2011 gevraagd door de advocaat van het United Front for Democracy Against Dictatorschip (UDD, roodhemden). De toenmalige regering Abhisit zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘misdaden tegen de menselijkheid’.
Het ICC zou zich over de zaak kunnen buigen wanneer Thailand de rechtsbevoegdheid van het Hof ad hoc erkent, want Thailand heeft het het statuut van Rome, waarbij het Hof werd ingesteld, nog niet geratificeerd. Vorige week verklaarde minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken) een voorstander te zijn van zo’n ad hoc-procedure. De regering zou zich, zei hij, moeten conformeren aan de uitspraak.
Senator Paiboon Nitiwan, lid van de zogeheten groep van 40 (senatoren), zegt dat de groep naar het Constitutionele Hof zal stappen, wanneer Surapong zelfstandig een beslissing neemt. Hij vindt dat de regering eerst het statuut moet ratificeren alvorens om een onderzoek te vragen. Door de rechtsbevoegdheid van het ICC ad hoc te erkennen, zou de minister zich schuldig maken aan ‘plichtsverzuim’. Wanneer het Hof Surapong op de vingers tikt, stappen de 40 kritische senatoren naar de National Anti-Corruption Commission.
Het hele gedoe heeft overigens een hoog sprookjesgehalte, omdat het ICC zich niet mengt in aangelegenheden in landen die een functionerend rechtssysteem hebben. In februari 2011 verklaarde een functionaris van het ICC al de kans nihil te achten dat het ICC zich over de zaak buigt. Maar misschien leest de minister de krant niet.
– Veel mooie woorden tijdens de negende Asia-Europe Meeting (Asem) deze week in Laos. De Europese regeringsleiders verklaarden er vertrouwen in te hebben dat de eurozone de schuldencrisis kan bedwingen en de Aziatische leiders zeiden door te gaan hun economieën te versterken. Beide continenten beloofden zich te verzetten tegen protectionisme en een voorstander te zijn van meer samenwerking op handels- en investeringsgebied.
– Nieuwe bezems vegen schoon, zullen we maar zeggen. De nieuwe benoemde minister van Onderwijs Phonthep Thepkanchana wil het beursstelsel voor minder-draagkrachtige studenten uit de periode Thaksin nieuw leven inblazen. Dat zei hij op zijn eerste werkdag.
Het huidige stelsel ‘One District One Scholarship’ moet ‘One District Two Scholarships’ worden. Verder zei hij dat het strooien met tablet PC’s wordt voortgezet en hij gaat [o heerlijk nietszeggend cliché] de ‘transparantie’ in het onderwijsstelsel bevorderen.
Het onder Thaksin geïntroduceerde beursstelsel werd na twee rondes na de coup van 2006 geschrapt en vorig jaar door de regering Yingluck heringevoerd, zij het gewijzigd: nu kon iedereen er gebruik van maken. Phonthep wil dat handhaven en voegt een tweede beurs toe, specifiek voor arme studenten. (Zie pagina Onderwijs)
– Het plan van het Social Security Office (SSO) om 18 miljard in het buitenland te investeren, stuit op juridische complicaties. De investeringen gaan beheerd worden door Thanachart Assets Management en drie buitenlandse bedrijven, maar het ministerie van Financiën moet daar nog toestemming voor verlenen. Verschil van mening bestaat over de vraag of storting van een borgsom vereist is. Thanachart ontvangt 600 miljoen baht voor haar werk.
Het SSO-bestuur meent dat de buitenlandse investeringen het Social Security Fund (SSF) sterker zullen maken. Thans bedraagt het vermogen van het fonds 920 miljard baht en het is daarmee het rijkste staatsfonds. Het SSF telt 9,4 miljoen deelnemers, meest werknemers in de particuliere sector.
– De Senaat is akkoord gegaan met versoepeling van de regeling waarbij burgers een wetsvoorstel aan het parlement kunnen voorleggen. Household registration documenten zijn niet meer nodig, voortaan volstaan fotokopieën van ID-kaarten. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld. Het door de Senaat goedgekeurd wetsvoorstel gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden voor verdere behandeling.
– Researchers van het Ubon Ratchathani Rice Research Centre hebben twee nieuwe rijstvariëteiten geïntroduceerd: één met minder suiker, speciaal voor diabetespatiënten, en één die bescherming biedt tegen kanker. Deze laatste soort, die lokaal bekend staat als khao hom mali daeng, bevat anthocyanin en vitamine E, twee stoffen waar kanker niet gek op is.
[Als die rijstsoort al lokaal bekend is, is de vraag wat de researchers nu precies hebben gedaan. Het bericht gebruikt het woord ‘introduced’. ] (Zie pagina Rijst)
– Drie Cambodjanen zijn in een vuurgevecht met Thaise mariniers doodgeschoten. Ze werden betrapt toen ze in het grensgebied van de provincie Trat bezig waren payung (palissanderbomen) te kappen. (Zie pagina Illegale houtkap)
– Een van de oudste inwoners van Thailand is overleden: Than Phuying Yoswadi, oprichtster van de Ampornpaisarn school, aanvankelijk gevestigd in Bang Lampu (Bangkok) en later in Pak Kret (Nonthaburi). De vrouw, die haar hele leven les heeft gegeven, werd geboren tijdens het bewind van koning Rama V, Chulalongkorn. Ze is 105 jaar geworden.
Economisch nieuws
– Vandaag wordt een nieuwe wet van kracht die alcoholgebruik op het werk verbiedt. Overtredingen worden gestraft met een boete van maximaal 10.000 baht en/of een gevangenisstraf van 6 maanden. Maar de minister van Industrie denkt dat aansporingen meer effect hebben dan straffen. Het ministerie gaat zich bezinnen op welke manier dat zou kunnen.

Het ministerie hoeft dan niet ver te zoeken, want de Hua Thai Manufacturing Plc begon in 2005 een anti-alcoholcampagne. Voorheen deelde de fabriek ’s avonds voorafgaand aan overwerk bier en alcohol uit, maar sinds dat jaar wordt het geld besteed aan prijzen in de bedrijfsloterij.
In de 28 jaar oude fabriek werken 700 tot 800 meest vrouwen. De 48-jarige Pranom Chiang-ang, hoofd van de bedrijfsvakbond, deed er na de alcoholban 3 jaar over om helemaal te stoppen en nu fungeert ze als rolmodel voor de andere textielwerksters. ‘Alhoewel het probleem niet voor 100 procent is opgelost, zijn werkneemsters minder gaan drinken’, zegt ze. Volgens haar zal het moeilijk zijn een drankverbod wettelijk af te dwingen en controle is al helemaal moeilijk, want sommigen doen de alcohol in een limonadeflesje.
In een onderzoek van de Women’s and Men’s Progressive Movement Foundation onder 604 industriewerkers in de leeftijd van 16 tot 45 jaar zei 39 procent dat hun uitgaven aan alcohol op de derde plaats komen na eten en transport. Een kwart geeft meer dan 1.000 baht per maand aan alcohol uit en 60 procent zei altijd alcohol te kunnen kopen. Van de 10 miljoen fabrieksarbeiders, die Thailand telt, drinkt 60 procent.
Tot slot nog een aardig detail. In de nieuwe wet wordt een uitzondering gemaakt voor de directiekamer, want daar moet de directie een flesje whisky kunnen aanbreken voor buitenlandse klanten. Bedrijfsrestaurants, clubs en dienstwoningen zijn ook uitgezonderd.

Correctie: Bangkok Post van 7 november meldt dat Hua Thai Manufacturing Plc nimmer alcohol heeft verstrekt aan haar werkneemsters.

Maandag 5 november
Bangkok Post is nooit te beroerd om geruchten te publiceren, meestal zonder bron, maar deze keer weten we wie ze verspreidt.

Een groep Thais wil zijn vader vermoorden, schrijft Panthongtae Shinawatra, zoon van oud-premier Thaksin, op zijn Facebook-pagina. De munitie die vrijdag in Myanmar is gevonden, zou bestemd zijn geweest voor een aanslag op zaterdag, wanneer Thaksin een pagode in Tachilek bezoekt.
Deze week brengt Thaksin een 3-daags bezoek aan Myanmar. Hij ontmoet president Thein Sein in Nay Pyi Taw op donderdag en op vrijdag staat een ontmoeting gepland met Thaise parlementsleden en zakenlui uit Myanmar, vermoedelijk in Tachilek, een grensplaats tegenover het district Mae Sai in Chiang Rai. Maar een bron bij de grensbewaking zegt dat het bezoek aan Tachilek niet zeker is vanwege recente vijandigheden tussen etnische minderheden en drugsbendes. ‘Iemand zou van plan kunnen zijn Thaksin te vermoorden en hen de schuld geven.’
Vrijdag werden in een huis in Tachilek granaten, buskruit en munitie gevonden. Dat huis bevindt zich vlakbij het Regina Hotel en Golf Club, waar Thaksin logeert wanneer het bezoek doorgaat. Volgens de autoriteiten van Myanmar is er geen verband tussen de munitievondst en Thaksin’s bezoek.
Maar Panthongtae zegt dat de munitie bestemd was voor de aanslag bij de pagode. Hij had dit gehoord van de Thaise grensbewaking. Panthongtae zegt dat dit al de vijfde poging is om Thaksin te vermoorden. Hij denkt dat zijn vader nu op ruime afstand van de grens zal blijven.
Surasit Jiamwichak, Pheu Thai-parlementslid voor Chiang Rai, verwacht dat tenminste 10.000 fans van Thaksin de grens zullen oversteken om hun Grote Leider te begroeten. De leider van de Rak Chiang Mai 51 groep houdt het op 5.000. Ze vertrekken vrijdagavond vanuit Mae Sai met 100 bussen.
– Het optimisme dat het Thaise futsalteam naar de tweede ronde van de Futsal World Cup 2012 zou gaan, heeft een gevoelige knauw gekregen, want Thailand verloor de tweede wedstrijd tegen Oekraïne met 5-3 en Costa Rica versloeg Paraguay. Costa Rica en Thailand staan nu op een gedeelde tweede plaats.
De resterende wedstrijden in groep A, Thailand-Paraguay en Costa Rica-Oekraïne, gaan het lot van Thailand beslissen: in de eerste ronde sneuvelen, door naar de tweede ronde (de twee hooggeplaatste teams) of door naar knock-out ronde (nummer 3).
– De beveiliging in Yala is opgeschroefd na aanslagen zaterdag in het district Rueso in de aangrenzende provincie Narathiwat. Twee bomaanslagen kostten er aan 2 personen het leven en 10 personen raakten gewond. De politiecommandant van Yala verwacht dat het geweld zich naar Yala zal verplaatsen. Hij heeft zijn dienders het bevel gegeven om controleposten op te zetten op de belangrijkste provinciale wegen en het aantal patrouilles uit te breiden.
Gisteren werd in het district Mayo (Pattani) een 33-jarige onderwijzer beschoten, toen hij bij een bushalte stond te wachten. Hij is zwaar gewond in het ziekenhuis opgenomen.
In het district Khok Pho (Pattani) werd een 40-jarige man doodgeschoten. Een onbekend aantal mannen opende het vuur op hem toen hij op zijn motorfiets passeerde. Hij werd vier keer geraakt en overleed ter plaatse.
Tijdens een vuurgevecht in Saba Yoi (Songkhla) doodde de politie een militant, die zich schuil hield in een woning. Twee andere militanten zagen kans te ontsnappen.
In het district Si Sakhon (Narathiwat) is een bom van 50 kilo met succes onschadelijk gemaakt en in het district Chanae werden 2 bommen gevonden. Maar die waren namaak.
– Voorzitter Manuel Barroso van de Europese Commissie heeft gisteren een bezoek aan Thailand gebracht, zaterdag was hij in Myanmar en vandaag en morgen woont hij de negende Asia-Europe Meeting bij in Vientiane (Laos). Premier Yingluck en Barroso hebben afgesproken dat de EU en Thailand nauwer gaan samenwerken bij de bestrijding van mensenhandel, grensoverschrijdende misdaad en het witwassen van geld.
– Woensdag komt president Thein Sein van Myanmar naar Thailand voor overleg over het zogeheten Dawei diepzeehavenproject. Het project, dat gezamenlijk door beide landen wordt ontwikkeld, bestaat onder meer uit de aanleg van een diepzeehaven, de aanleg van een weg naar de grens met Thailand en de bouw van een energiecentrale. De kosten bedragen 1,54 biljoen baht.
– De Pitak Siam groep, die een week geleden naar eigen zeggen 20.000 mensen op de been wist te brengen voor een anti-regeringsdemonstratie, stopt met rally’s wanneer de tweede rally niet minimaal 1 miljoen mensen trekt. Maar dat betekent niet dat de groep haar pogingen opgeeft om de regering Yingluck ten val te brengen. Dit heeft generaal Boonlert Kaewprasit, het boegbeeld van de groep, bekend gemaakt. Over het aantal mensen dat op de eerste rally afkwam, bestaat overigens verschil van mening. De organisatoren zeggen 20.000, de politie zegt 7.000.
Op 18 november houdt een pro-regeringsgroep in Samut Prakan een tegenrally. Daarbij wordt de regering opgeroepen door te gaan met haar plan om de grondwet te wijzigen. De parlementaire behandeling van een wijzigingsvoorstel werd in juli door het Constitutionele Hof stilgelegd. Het voorstel moet nog in derde termijn het groene licht van het parlement krijgen.
– Een overweldigende meerderheid van de respondenten in een peiling van Abac vindt dat premier Yingluck op 26 november niet kan wegblijven uit het parlement, wanneer het aan een tweedaags censure debate begint. Dat debat is aangevraagd door de oppositie om de regering het vuur na aan de schenen te leggen. Zo’n debat mondt altijd uit in een motie van wantrouwen.
Yingluck die wel vaker parlementaire debatten schuwt, heeft op 26 november andere verplichtingen, maar 87,4 procent van de 2.189 ondervraagde personen vindt dat ze persoonlijk aanwezig moet zijn om vragen te beantwoorden. Die gaan, aldus oppositieleider Abhisit, onder andere over corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst en bij de uitvoering van anti-overstromingsmaatregelen.
Het kleurrijke parlementslid Chuvit Kamolvisit, altijd goed voor pikante onthullingen (onder andere over illegale casino’s), heeft al beloofd met vuurwerk te komen, gesteund door foto’s, videoclips en belangrijke quotes.
– In twee maanden zijn in 1.300 van de 4.448 openstaande drugszaken verdachten gearresteerd, waarvan 63 door agenten die in opleiding zijn aan de Royal Thai Police Office Investigation School. Docent Utane, die al eerder opviel door onorthodoxe methoden, bedacht : er zijn veel openstaande zaken en mijn studenten moeten leren verdachten op te sporen. Omdat 1 en 1 nu eenmaal 2 is, zette hij ze op het echte werk in plaats van hen aan de hand van studieboeken de fijne kneepjes van het recherchewerk bij te brengen.
Het grote aantal arrestaties in september en oktober is voornamelijk te danken aan de bonus van 30.000 baht per arrestatie, die het Office of the Narcotics Control Board (ONCB) uitkeert. De beloning is een initiatief van het huidige hoofd van de landelijke politie, toen hij secretaris-generaal van de ONCB was. Een adjunct-hoofd van de politie vindt dat de bonus zelfs hoger mag zijn wanneer in grote drugszaken arrestaties worden verricht.
– De National Anti-Corruption Commission (NACC) gaat een eigen gewapende eenheid vormen die tot taak krijgt getuigen in een getuigenbeschermingsprogramma voor onheil te behoeden. Thans maakt de NACC gebruik van agenten van de Crime Suppression Division en de lokale politie, maar die worden door getuigen niet altijd vertrouwd.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Jintana Kaewkhao, een actievoerdster tegen energiecentrales in Prachuap Khiri Khan. Zij wordt beschermd door agenten uit verschillende eenheden. Volgens haar zouden lokale agenten onder één hoedje kunnen spelen met de exploitanten van de centrales.
Thans heeft de NACC 10 getuigen in een beschermingsprogramma geplaatst. Zelfs NACC-leden zijn niet altijd veilig. Na een uitspraak van de NACC over de beëindiging van een geelhemdprotest in 2008, waarbij hooggeplaatste agenten en politici aan de schandpaal werden genageld, werd het huis van NACC-lid Vicha Mahakhun bestookt met een granaat, hetgeen hem noodzaakte naar een condominium te verhuizen.
Negenduizend zaken wachten nog op behandeling door de NACC. Veel klachten zijn ontvangen over het hypotheeksysteem voor rijst. Vanwege de omvang is het een van de meest uitdagende zaken voor de commissie. Grote zaken zijn ook de aankoop van computers door het ministerie van Volksgezondheid en recentelijk de 3G-veiling. (Zie pagina Over corruptie)
– Honderd woningen in drie dorpen in het district Phan (Chiang Rai) hebben aanzienlijke stormschade opgelopen. De storm, die gepaard ging met een sterke wind en regen, duurde slechts 10 minuten maar liet een spoor van vernielingen achter. Van drie huizen werd het dak afgeblazen. Ook werd een auto beschadigd. De bewoners zeggen nooit zo’n storm in deze tijd van het jaar te hebben meegemaakt. Zware stormen komen meestal in april voor.
– Minister Surapong Tovichatchailkul (Buitenlandse Zaken) krijgt genadeloos op zijn flikker van Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.  De krant noemt zijn opstelling ‘krankzinnig’ want hij zet Abhisit in hetzelfde beklaagdenbankje als Bashir (die Soedanezen in Darfur uitmoordde) en Karadzic (die 8.000 moslimmannen en –jongens heeft laten vermoorden).
Waar gaat het om? De advocaat van het UDD (roodhemden) heeft in januari 2011 het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gevraagd een uitspraak te doen over de schermutselingen tussen leger en roodhemden in april en mei 2010. Volgens hem heeft Abhisit zich destijds door het leger in te zetten schuldig gemaakt aan ‘misdaden tegen de menselijkheid’.
Minister Surapong schaarde zich vorige week achter dat verzoek. Volgens de krant onder invloed van de radicale tak van de roodhemden. De krant schrijft:
‘Daarmee ondermijnt hij de Thaise wet, inclusief de grondwet. Het ICC heeft het recht niet en heeft zelfs de intentie niet om in een land te opereren waar de wet functioneert en burgers wettelijke mogelijkheden hebben. Het is voor de meeste Thais beledigend zelfs te suggereren dat het ICC op de een of andere manier superieur is aan de Thaise rechtspleging, laat staan om de rechtsbevoegdheid aan een buitenlandse rechtbank over te dragen.’
Surapong zou er goed aan doen zijn belachelijke voorstel snel te laten vallen, voordat het land zijn respect voor hem verliest, aldus BP tot slot.

Zondag 4 november
– Ernstige droogte teistert 46 districten in zeven provincies in het Noordoosten. Ze zijn uitgeroepen tot rampgebied.

Het ministerie van Natural Resources and Environment wil er putten slaan, want water uitdelen tijdens het droge seizoen is volgens de minister een verouderd systeem en biedt geen langetermijn oplossing.
Het Mineral Resources Department heeft uitgerekend dat er 100.000 miljoen kubieke meter grondwater is en dat is meer dan de 33 grote stuwmeren in het land aan water kunnen opslaan. Ambtenaren gaan op pad om uit te zoeken waar die putten het best geslagen kunnen worden. Maar wanneer de regen voor voldoende water zorgt, wordt het grondwater ontzien.
In Ban Khon Triam (Kalasin) is al zo’n put geslagen. Hij functioneert naar tevredenheid, heeft de minister tijdens een bezoek aan het gebied vastgesteld.
Behalve de 46 districten zijn er nog meer plaatsen die kampen met droogte. Ook de provincies Amnat Charoen, Maha Sarakham en Nakhon Phanom zijn getroffen. Eerder werden zeven districten in Nakhon Ratchasima tot rampgebied verklaard. Rijst op een oppervlakte van 250.000 rai staat te verpieteren. Een lokale boer zegt in 50 jaar niet zo’n ernstige droogte te hebben meegemaakt. De stuwmeren Lam Takhong en Lam Mun Bon bieden geen soelaas. Er kan maar weinig water worden geloosd ter bescherming van het ecosysteem.
– Zijn er nog goede moeders in Thailand? Gisteren berichtte de krant over een moeder die haar 15-jarige dochter als prostituée inzette, vandaag heeft de krant een bericht over een moeder die haar 5 jaar oude dochter het dievenpad opstuurde.
Het meisje stal een iPhone, die onbeheerd in een winkel lag. Een bewakingscamera legde de diefstal vast, waardoor moeder en dochter konden worden aangehouden. De moeder heeft bekend dat zij en haar dochter drie diefstallen hadden gepleegd in Sampheng (Bangkok).
– Zes kinderen van 1 tot 5 jaar uit Myanmar met een aangeboren hartafwijking worden volgende maand in Thailand gratis geopereerd in het kader van de festiviteiten ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de koning. Zeven andere kinderen komen later aan de beurt. Een team Thaise specialisten bracht onlangs een bezoek aan het kinderziekenhuis in Yangon om de kinderen te selecteren. De kinderen worden geopereerd in het Bumrungrad International Hospital.
Aanvankelijk zouden slechts 2 kinderen worden geopereerd omdat het budget beperkt was, maar Thai AirAsia heeft aangeboden de overige vier kinderen te sponsoren.
– Bewoners in Tha Sala (Nakhon Si Thammarat) verzetten zich tegen de aanleg van een diepzeehaven en een opslagterrein voor chemicaliën door Caltex. Gisteren uitten ze hun zorgen tijdens een forum van het National Health Commission Office. Ze zeggen dat het project ernstige gevolgen heeft voor zowel een van ’s lands meest rijke bronnen van zeebanket als voor de lokale vissers. Ook vrezen ze dat waterstromen worden verlegd als gevolg waarvan de erosie toeneemt. Vissers worden al geweerd van de bouwplaats.
De vereiste milieu- en gezondheidseffectrapportage heeft al plaatsgevonden en is goedgekeurd, maar volgens bewoners bevat die ‘incorrecte informatie’ en worden de gevolgen gebagatelliseerd.
– De nieuw benoemde minister van Science and Technology wil het Ongkharak Nuclear Centre Project nieuw leven inblazen oftewel een kernreactor voor research doeleinden bouwen in Ongkharak (Nakhon Nayok). De anti-kernenergie groep Energy Watch vindt zo’n reactor helemaal niet nodig. Er zijn veiliger en goedkopere alternatieven, zegt de groep.
De reactor zou de huidige reactor in Bangkhen moeten vervangen. Hij gaat 10 MW leveren. Het project ligt al 10 jaar stil vanwege zorgen over de veiligheid en beschuldigingen van corruptie. Omwonenden zijn mordicus tegen.
– Drie personen zijn gisteren gedood en acht gewond geraakt bij aanvallen in het diepe Zuiden. ‘Amper een dag nadat premier Yingluck de leiding heeft genomen over de veiligheidsoperaties in de regio’, schrijft Bangkok Post enigszins suggestief.
Een motorfietsbom ontplofte gisteravond vroeg  bij de Ban Yaba Uppakara Wittthaya school in het district Rueso (Narathiwat). Acht personen raakten gewond. Later ontplofte aan autobom achter het politiebureau. Daarbij vonden drie personen de dood. Meer dan tien huizen werden beschadigd.
In het district Saiburi (Pattani) werd een buitenpost van defensievrijwilligers aangevallen. Nadere gegevens ontbreken.
Oppositiepartij Democraten en moslimleiders zijn niet erg te spreken over het feit dat Yingluck herself nu de leiding heeft over nationele veiligheidskwesties. Ze weet, aldus de critici, te weinig van de problemen in het Zuiden en ze zou niet in de gelegenheid zijn om het gebied regelmatig te bezoeken om soldaten, politie, ambtenaren en bevolking een hart onder de riem te steken.
– Siriphen Viratyaporn (27) en Pakinai Anumansirikul kunnen wel een leuk huwelijksfeestje geven want gisteren wonnen ze de ‘Running of the Bride’-race, georganiseerd door een radiostation. Dat leverde een gratis fotoshoot op, een gratis feestje in een vijfsterrenhotel en een huwelijksreis naar Phuket. In een park in Chatuchack moest de bruid met 19 anderen, gekleed in bruidsjapon, diverse opdrachten uitvoeren, zoals een ontbijtje bereiden en de huishoudboekhouding doen.
– Wanneer Thailand het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag toestaat een uitspraak te doen over de schermutselingen tussen leger en roodhemden in 2010, slaat Thailand internationaal een modderfiguur. Dat zou namelijk betekenen dat het land niet zijn eigen boontjes kan doppen.
Dit zegt (enigszins vrij vertaald) Pokpong Srisanit, lector recht aan de Thammasat universiteit. Hij reageert op een uitspraak van minister Surapong Tovichakchaikul, die vrijdag zei dat de regering zo’n uitspraak zou moeten accepteren. Om een uitspraak is in januari 2011 gevraagd door de advocaat van het United Front for Democracy Against Dictatorschip (UDD, roodhemden). De toenmalige regering Abhisit zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘misdaden tegen de menselijkheid’.
Het ICC zou zich over de zaak kunnen buigen wanneer Thailand de rechtsbevoegdheid van het Hof ad hoc erkent, want Thailand heeft het het statuut van Rome, waarbij het Hof werd ingesteld, nog niet geratificeerd. Pokpong vindt dat het land het statuut zou moeten ratificeren als onderdeel van ’s lands pogingen om de mensenrechten te bevorderen en te beschermen in plaats van een ad hoc uitspraak na te streven.
Volgens Pokpong vereist zowel ratificatie als een ad hoc-besluit toestemming van het parlement en kan de regering c.q. minister Surapong niet buiten het parlement om een ad hoc-uitspraak vragen. Vrijdag zei Pheu Thai-parlementariër Jarupan Kuldilok, lid van de kamercommissie voor buitenlandse zaken, dat de minister zelfstandig de rechtsbevoegdheid van het Hof zou kunnen erkennen.
Volgens vice-kamervoorzitter Surachai Liangboonlertchai politiceren regering en oppositie de kwestie. Thailands rechtspleging verliest haar onafhankelijkheid wanneer internationale organen in de zaak worden betrokken, zegt hij. ‘Het is verkeerd om de nationale souvereiniteit van het land te gijzelen met politiek gewin als enige doel.’
[Zie verder het bericht van 3 november over deze zaak]
Economisch nieuws
– Een verstandige regering probeert op allerlei manieren het energieverbruik terug te dringen, schrijft verslaggever Nha-kran Laohavilai in de thaistalige zakenkrant Post Today. Maar wat doet de huidige Pheu Thai-regering? Ze moedigt mensen aan een auto te kopen met haar belastingteruggave voor kopers van een eerste auto, waardoor 500.000 nieuwe wagens op de weg zijn verschenen. Ze subsidieert diesel, een subsidie die ook ten goede komt aan eigenaren van een luxe dieselsaloon. En ze gaat door met het laten zweven van de LPG-prijs voor motorvoertuigen, waardoor meer en meer auto’s worden omgebouwd naar LPG.

Dat alles vertaalt zich in de historisch hoge olie- en LPG-importen dit jaar. Thailand importeerde de eerste negen maanden van dit jaar 9,36 miljoen vaten ruwe olie, een stijging van 16,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De import van LPG staat naar verwachting eind dit jaar op 1,7 miljoen ton ter waarde van 50 miljard baht, wat ook een recordhoeveelheid is.
Wanneer Thailand op deze weg doorgaat, schrijft Nha-kran, stevent het land af op zowel een handelstekort als meer luchtvervuiling omdat het verkeer constant vast staat. Een slecht energiebeleid en andere populistische maatregelen creëren problemen die geleidelijk aan de proporties van een crisis krijgen. (Zie ook pagina State Oil Fund)
– De vastgoedmarkt blijft naar verwachting stabiel, terwijl de woningmarkt in Bangkok tekenen van verzadiging begint te vertonen, aldus het SCB Economic Intelligence Centre (EIC). Projectontwikkelaars kunnen daarom beter nieuwe mogelijkheden elders in het land of in het buitenland zoeken.
De laatste 4 jaar zijn de huizenprijzen in Greater Bangkok met slechts 4 procent gestegen, wat behoorlijk laag is vergeleken met de 15 procent in de periode 1993-1996, dus voor de financiële crisis van 1997. Het aantal hypotheken stijgt met 12 procent tegen 25 procent voor de crisis. Als gevolg van de stijgende inkomens kunnen veel mensen zich een woning of condominium veroorloven.
De condo price index van de Bank of Thailand is de afgelopen 5 jaar met 33 procent gestegen. De stijging wordt toegeschreven aan hogere kosten, de vraag naar condo’s in de buurt van metrostations en speculatie vanwege de grote hoeveelheid liquiditeit.

Zaterdag 3 november
– De schulden groeien mensen met een maandinkomen van 10.000 baht of minder boven hun hoofd. Het aantal wanbetalers neemt toe en dat baart de Bank of Thailand (BoT) zorgen.

De centrale bank heeft de banken en andere instellingen die leningen verstrekken, daarom gevraagd niet zo gul met leningen in deze inkomensgroep te zijn. In sommige gevallen bedraagt het maandelijks bedrag van aflossing en rente zelfs evenveel als het maandinkomen. Ook in de inkomensgroep 10.000 tot 15.000 baht neemt de schuldenlast toe, maar er wordt nog redelijk afgelost.
‘Banken en niet-banken dienen sociale verantwoordelijkheid te tonen. Op de een of andere manier moeten we terug naar het basisprincipe van eerst sparen en dan pas uitgeven. Geef uit wat je hebt of leen een bedrag waarvan je weet dat je het kunt afbetalen’, zegt BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul.
Uit cijfers van het National Statistical Office blijkt dat Thailands huishoudschulden 40 procent hoger zijn dan in veel andere landen.
– Een 64-jarige Britse toerist is gisteren van een 12 meter hoge zendmast gesprongen en overleden. Hij was uit het politiebureau geslopen, nadat hij was aangehouden omdat hij in een restaurant niet kon betalen voor zijn maaltijd. De man was onder invloed en had nog hotelrekeningen ad 30.000 baht openstaan. De politie zegt 10 minuten op hem te hebben ingepraat, toen hij naar boven was geklommen.
– Twee zonen van politiearts Supat Laohawattana, alias Dr Death, zijn aangehouden en beschuldigd van medeplichtigheid bij de moord op een vermist echtpaar. De politie weigert nadere mededelingen te doen over hun precieze rol. Het echtpaar dat voor de arts werkte, verdween spoorloos in 2009.
Supat wordt verdacht van de moord op twee van zijn werknemers uit Myanmar en het echtpaar. In zijn boomgaard zijn drie skeletten opgegraven. Van één is vastgesteld dat het van één van zijn werknemers uit Myanmar is.
– Een moeder (38) uit Chaiyaphum, die haar dochter van 15 liet werken als prostituée, is in de val gelopen toen ze haar naar een hotel begeleidde waar een buitenlander seks met haar zou hebben. Maar de man was door de politie ingezet. Toen de vrouw de afgesproken 4.000 baht in ontvangst nam, werd ze gearresteerd.
Voor hetzelfde vergrijp is in Samut Prakan een 14-jarig meisje aangehouden. Zij bood twee meisjes van 14 en 16 jaar aan in een ‘love hotel’, elk voor 2.000 baht. De klant was een politieagent. Die kon de meiden gelijk in de boeien slaan.
En dan was er nog een 38-jarige pooier in Lam Luk Ka (Pathum Thani) die minderjarige meisjes aanbood, waaronder een 17-jarige uit Myanmar. Hij leverde aan karaokebars en massagesalons.
– De beurswaakhond heeft beursgenoteerde ondernemingen en kapitaalmarkt organisaties opgeroepen uiterste voorzichtigheid te betrachten bij het zakendoen met corrupte personen. De Securities and Exchange Commission wijst er in een circulaire op dat tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda en zijn productiemaatschappij Rao Som Co zich volgens de National Anti-Corruption Commission schuldig hebben gemaakt aan fraude en omkoping. Het OM heeft die zaak nu in behandeling.
Sorayuth, presentator van twee populaire programmma’s, zou advertentiegelden ad 138 miljoen baht niet hebben afgedragen aan Mcot, het mediabedrijf dat zijn programma op kanaal 3 uitzendt. Werknemers van Mcot zouden daaraan meegewerkt hebben.
Eerder stelde de Thai Journalists Association vast dat Sorayuth de beroepsethiek van journalisten heeft overtreden en riep hem op tijdelijk met zijn programma te stoppen, totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Sorayuth zegde daarop zijn lidmaatschap op. Hij zegt onschuldig te zijn. Ook heeft hij geweigerd te verschijnen voor een parlementaire commissie, die hem had opgeroepen voor een verklaring. (Zie pagina Over corruptie)
– Een 40-jarige vrouw heeft gisteravond met haar Chevrolet Cruze een val gemaakt van de vierde verdieping van een parkeergarage in Chatuchak. Toen de politie arriveerde, was de vrouw al overleden. Twee andere auto’s werden beschadigd.
– Honderd agenten en soldaten hebben gisteren voor zonsopgang een inval gedaan in twee dorpen in het district Raman (Yala). Drie mannen, die gezocht werden wegens een golf van aanvallen, werden gearresteerd. De politie nam diverse materialen om bommen te maken, in beslag.
Het was gisteren op de gebedsdag van de moslims bijna business as usual in de stad Muang Yala. Wel waren er minder klanten dan normaal. De afgelopen vrijdagen bleven in het diepe Zuiden veel winkels dicht en veel marktkooplui bleven thuis vanwege dreigementen.
In Pattani zijn vier mannen aangehouden, die worden verdacht van een schietpartij in september bij een goudwinkel en de plaatsing van een autobom. Daarbij verloren zes personen het leven en 53 raakten gewond. Verschillende winkelpanden vlogen in brand. Naar vier medeplichtigen wordt nog gezocht.
– De gemeente Bangkok is van plan in de strijd tegen files vervoer over het water meer te gaan promoten. Als eerste komt de veerdienst op Khlong Phra Khanong aan de beurt. Bij de BTS-stations Phra Khanong en On Nut kunnen passagiers overstappen. De veerdienst op Khlong Saen Sep wordt in de toekomst uitgebreid naar Min Buri. Thans kunnen passagiers op- en afstappen bij BTS-station Ratchathewi en metrostation Phetchaburi.
– Het wordt toch de parketvloer die bij de douane in China lag. Op advies van de Fifa ziet de gemeente Bangkok af van een vloer uit Maleisië. De in Amerika gemaakte vloer wordt vandaag afgeleverd en maandag gelegd. Het nieuwe futsalstadion in Nong Chok (Bangkok) zou dan vanaf de kwartfinales op 14 november in gebruik kunnen worden genomen.  Gisteren was de tweede dag van de Futsal World Cup 2012.
– Ziekenhuizen aan de grens kampen met een groot tekort aan personeel, zegt Boonruang Triruangworawat, directeur-generaal van het Department of Health Service Support. Dat tekort wordt urgent wanneer in 2015 de Asean Economic Community van kracht wordt. Patiënten uit de buurlanden zullen dan naar die ziekenhuizen komen, omdat ze bekend staan om hun goede zorg. Boonruang schat dat tenminste 17.000 plaatsen onbemand zijn. (Zie pagina Gezondheidzorg)
– Zestien roodhemdleiders en enkele politici, die 5 jaar geen politieke functie mochten bekleden toen Thaksin’s Thai Rak Thai-partij werd ontbonden, zijn beloond met een mooie baan als adviseur. Een van hen is Yoswaris Chuklom, beter bekend als Jeng Dokjik, die beschuldigd is van terrorisme. Hij is vrij op borgtocht onder voorwaarde dat hij zich niet met politiek bemoeit. Wat hij dan gaat doen als adviseur van de vice-minister van Landbouw laat zich raden: met zijn duimen draaien?
– Premier Yingluck ontkent dat de veranderde samenstelling van het kabinet een beloning voor de roodhemden is, vanwege de steun die ze van hen krijgt, zoals critici zeggen. Volgens Yingluck bestaat het nieuwe kabinet nu uit een groter aantal politieke veteranen, waardoor de regering aan stabiliteit en kundigheid heeft gewonnen.
– Nagemaakte producten ter waarde van 10 miljoen baht zijn gisteren inbeslaggenomen op de Talad Mai Don Muang  en in winkels in het Srivorajak gebouw in Khlong Thom. In Don Muang werden 2 personen gearresteerd, in Khlong Thom ging het om cd’s.
– Er is geen enkele verstandige economische reden voor het rijsthypotheeksysteem, aldus Nipon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute (TDRI). Tijdens een seminar gisteren in Pattaya, georganiseerd door de Senaat, riep hij mede namens twee senaatscommissies de regering op het systeem te herzien ‘om een ramp voor de gehele industrie af te wenden’.
De enigen die profiteren van het systeem, zei Nipon, zijn de regering die daarmee de stemmen van de boeren krijgt en als tweede de rijstmolenaars en eigenaren van silo’s die de rijst voor de regering opslaan. Nieuwe magazijnen springen momenteel als paddestoelen uit de grond, omdat de eigenaren weten dat ze hun investering binnen een jaar kunnen terugverdienen.
Problematisch is ook dat boeren zoveel mogelijk rijst verbouwen zonder zich te bekommeren om de kwaliteit. Volgens Nipon kan dit tot systematische corruptie leiden. Senator Prawat Thongsomboon van de senaatscommissie economie zei dat een aantal boeren hun akkers met cassave en suikerriet registreren als rijstvelden om hun rijstquotum te verhogen. Zijn commissie stelt voor rijke boeren uit te sluiten van deelname aan het hypotheeksysteem, zodat alleen arme boeren ervan profiteren.
En dan is er nog de kwestie van de voorfinanciering door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De regering heeft slechts 150 miljard voor de bank uitgetrokken, maar er is 405 miljard baht nodig. Senator Kamnoon Sitthisamarn van de senaatscommissie financiën verwacht dan ook dat boeren lang op hun geld zullen moeten wachten, omdat de bank de rest van het geld moet zien te vinden. Kamnoon verwacht ook dat het niet zal lukken de staatsschuld onder het plafond van 60 procent van het bruto binnenlands product te houden. (Zie pagina Rijst)
– Wanneer het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag een uitspraak zou doen over de gevechten tussen leger en roodhemden in 2010, dient de regering die te accepteren, vindt minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken). De minister meent dat het Hof zich met zo’n uitspraak niet mengt in binnenlandse aangelegenheden.
Om een uitspraak is in januari 2011 gevraagd door Robert Amsterdam, advocaat van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden). Volgens hem heeft de toenmalige regering Abhisit zich schuldig gemaakt aan ‘misdaden tegen de menselijkheid’.
Thailand heeft het Statuut van Rome, waarbij het ICC werd ingesteld, nog niet geratificeerd, maar dit zou geen belemmering vormen wanneer Thailand de jurisdictie van het Hof ad hoc erkent. Parlementaire toestemming zou daarvoor niet nodig zijn, meent Pheu Thai-parlementariër Jarupan Kuldilok, lid van de kamercommissie voor buitenlandse zaken. De minister zou zo’n verklaring kunnen tekenen.
Surapong ontkent dat hij onder druk van de roodhemden staat, maar hij had wel donderdag een gesprek met ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda over de stappen die Thailand moet zetten om de ICC jurisdictie te erkennen. ‘Het gaat om recht voor degenen die zijn omgekomen’, zegt de minister. ‘Persoonlijk ben ik van mening dat de regering de rechtsbevoegdheid van het ICC ten aanzien van de schermutselingen dient te accepteren.’
Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democratische partij meent dat de legeroperaties in 2010 niet onder de bevoegdheid van het Hof vallen, maar wel Thaksin’s ‘war on drugs’. Volgens Chavanond zijn die operaties een interne aangelegenheid. ‘Ze worden onderzocht  conform de Thaise wet, dus het ICC kan zich daar niet in mengen.’
Chavanond dringt er bij de regering op aan het ICC-verdrag te ratificeren. ‘Als we dat doen, denk ik dat Thaksin eerder voor het ICC moet verschijnen dan voormalig minister-president Abhisit en voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban.’
Behalve het verzoekschrift van Amsterdam ligt in Den Haag ook een verzoekschrift van Kasit Piromya, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Abhisit en thans parlementslid. Hij vraagt een onderzoek in te stellen naar Thaksin’s ‘war on drugs’.
Overigens heeft een functionaris van het ICC in februari 2011 verklaard de kans nihil te achten dat het Hof zich over de zaak van de ongeregeldheden buigt, omdat die niet aan de criteria van het Hof voldoet.
Economisch nieuws
– De inflatie is in oktober iets gezakt: op jaarbasis van 3,38 procent in september naar 3,32 procent. De prijzen van voedsel en brandstof stegen vorige maand trager dankzij regeringssubsidies. Groentes, fruit, tabak en alcoholische dranken waren in oktober verantwoordelijk voor de grootste prijsverhogingen.

– De Tourism Authority of Thailand gaat volgend jaar een vakantiebeurs voor eco-toeristen en eco-consumenten organiseren. De beurs richt zich met name op binnenlandse toeristen. ‘Ecologisch en groen toerisme is wereldwijd de trend’, zegt Vilaiwan Twichari, vice-gouverneur voor toeristische producten en bedrijven. ‘Dit segment heeft in het toerisme de toekomst en kan zorgen voor een duurzame ontwikkeling van Thailand’s toerisme-industrie.’
– Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) wil het aantal schalen in de inkomstenbelasting verhogen van 4 naar 5. De middeninkomens zouden daarvan kunnen profiteren. Het voorstel komt tijdens de volgende kabinetsvergadering ter tafel tegelijk met het eerder aangekondigde voorstel om getrouwde paren toe te staan afzonderlijk aangifte te doen voor de inkomstenbelasting.
In het fiscale jaar 2012 dat op 30 september eindigde, vormde de inkomstenbelasting 13 procent (266 miljard baht) van de totale belastinginkomsten. Daarvan komt de helft uit de hoogste schaal: inkomens hoger dan 4 miljoen baht, die voor 37 procent worden aangeslagen. Kittiratt wil dat percentage ongewijzigd laten, alhoewel sommigen een hoger percentage bepleiten.
Het Fiscal Policy Office overweegt een negatief belastingbeleid in te voeren, waarbij mensen die minder dan een bepaald minimum verdienen een toelage krijgen in plaats van dat ze belasting moeten betalen. ‘De overheid kan zo armen direct helpen. Dat is beter dan een populistisch beleid waarbij de regering miljarden baht uitgeeft om iedereen te helpen zonder dat ze weet of het geld bij arme mensen terechtkomt’, zegt directeur-generaal Somchai Sujjapongse. [Horen we hier indirecte kritiek op het hypotheeksysteem voor rijst?]
– Aanleg van het ecologisch industrieterrein Ban Khai in de provincie Rayong is een stapje dichterbij gekomen, nu de Industrial Estate Authority of Thailand het groene licht heeft gegeven. Maar het is nog geen gelopen race, waarschuwt de Stop Global Warming Association (SGWA). Die is in september naar de rechter gestapt met het verzoek de milieueffectrapportage (MER) in te trekken.
Tijdens een hoorzitting zou IRPC, de ontwikkelaar van het terrein, niet alle vereiste informatie hebben gegeven. Bovendien beweren sommige omwonenden dat ze de zitting hebben bijgewoond, terwijl ze er niet eens waren, zegt SGWA-voorzitter Srisuwan Janya. Wanneer de maatschappij doorgaat met de planvorming, stapt de SGWA voor derde keer naar de bestuursrechter.
De SGWA en IRPC stonden begin september ook al voor de rechter . [Dat was dus de eerste keer.] Die stelde vast dat het voorgestelde terrein tot milieuverontreiniging en een tekort aan water kan leiden. Volgens IRPC was dat vonnis gebaseerd op het feit dat de MER nog niet was goedgekeurd.
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation zegt over voldoende liquide middelen te beschikken om in het seizoen 2012-2013 het rijsthypotheeksysteem van de regering voor te financieren. Het liquide vermogen bedraagt 18 procent van het totaal ingelegd bedrag en dat is aanzienlijk meer dan de 6 procent die de Bank of Thailand eist. De bank beschikt over 940 miljard baht, waarvan 170 miljard snel in geld kan worden omgezet om de boeren uit te betalen.
De bank denkt 235 miljard baht nodig te hebben voor het hypotheeksysteem. Daarvan wordt 150 miljard baht geleend bij het Public Debt Management Office. Het ministerie van Handel fourneert 85 miljard baht uit de verkoop van eerder opgekochte rijst.
In het hypotheeksysteem ontvangen boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst). In het komende oogstseizoen is volgens dit bericht 240 miljard baht nodig voor 15 miljoen ton, maar een eerder bericht noemt 405 miljard baht voor 23 miljoen ton paddy (ongepelde rijst) in de eerste oogst en 11 miljoen ton in de tweede oogst. [En die 240 miljard baht verschilt ook van de 235 miljard baht die de bank noemt.]
In het seizoen 2011-2012 kocht de regering 20,57 miljoen ton rijst op voor een bedrag van 320 miljard baht. [Een eerder bericht noemde 21,7 miljoen ton en 328 miljard baht. Andere berichten noemen 269 miljard en 359 miljard baht.] (Zie pagina Rijst)
– 124 bedrijven hebben tot nu toe hun handtekening gezet onder de Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption, een initiatief van het Thai Institute of Directors (TID). Maar het bedrijfsleven kan niet alleen corruptie te lijf gaan. Daarvoor is een collectieve actie nodig van bedrijven, burgers en de overheid, zegt Bandid Nijathaworn, directeur van het TID.
Volgens een studie van de UN wordt wereldwijd US$1 biljoen aan steekpenningen betaald. Vooral het midden- en kleinbedrijf, dat 90 procent van alle bedrijven vormt, wordt het meest door corruptie getroffen. (Zie pagina Over corruptie)
– Doi Chaang Coffee Company gaat een koffiebranderij in Boekarest bouwen om van daaruit de Oosteuropese markt te bedienen. De koffieboer heeft al branderijen in Vancouver en Venetië. Dat spaart kosten, want het exporteren van gebrande koffie is duurder dan het exporteren van ongebrande koffie.
De koffie wordt verbouwd door 400 contractboeren in Noord Thailand. De productie bedraagt momenteel 1.200 tot 1.500 ton per jaar. Negentig procent wordt grotendeels ongebrand geëxporteerd naar Canada, de VS, Europa, Zuid Korea, Japan, Taiwan, Singapore en Maleisië.
In Thailand exploiteert Doi Chaang 20 cafés en zo’n 300 verkooppunten in het buitenland verkopen de koffie. Het bedrijf is in gesprek met een Zuid-Koreaans bedrijf dat de komende drie jaar 1.200 Doi Chaang koffieshops wil openen in Zuid-Korea en Japan.
Doi Chaang begon 12 jaar geleden met een bescheiden investering van 320.000 baht. Thans is voor 600 miljoen baht geïnvesteerd in binnen- en buitenland. De jaarlijkse winst bedraagt 1 miljard baht. Hiervan gaat 30 procent naar de Doi Chaang stichting die scholen in landelijke gebieden sticht.
Het bedrijf verkoopt premiekoffie en heeft daardoor weinig last van concurrentie. Eén kilo kost 1.000 baht.
– In december vorig jaar exploiteerde PTG Energy Plc 440 benzinestations, nu zijn het er 540, aan het eind van het jaar 560, volgend jaar 660 en het streven is om in 2018 1.200 stations te hebben – in elk district één.
De stations, waar PT-benzine wordt verkocht, bevinden zich voornamelijk langs secondaire wegen. Ze hebben een vrij vaste klantenkring van vrachtwagens en pickup trucks, die landbouwproducten vervoeren. Die grote trucks zijn vaak oud en ze stinken, waardoor ze zelden worden toegelaten in benzinestations langs de snelweg. Die stations richten zich voornamelijk op kleinere voertuigen.

Vrijdag 2 november
– Onder leiding van de Nederlandse coach Victor Hermans heeft het Thaise futsalteam op de eerste dag van de Futsal World Cup 2012 Costa Rica met 3-1 overtuigend verslagen.

Dat is een mooit opsteker voor Thailand, dat de openingsceremonie noodgedwongen moest verplaatsen naar het Hua Mak Indoor Stadium omdat het nieuwe Futsal stadion in Nong Chok (Bangkok) nog niet klaar is. Omdat Paraguay in groep A gelijk speelde tegen Oekraïne, is Thailand in ieder geval door naar de volgende (knock-out) ronde en dat is de eerste keer in vier World Cups.
Of er nog wedstrijden in het nieuwe stadion kunnen worden gespeeld, wordt op 5 november bekend. De Fifa die het stadion eerder al twee keer bezocht, neemt dan een definitieve beslissing. Ze heeft al laten weten dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn. Zo moet onder andere de ring op de vierde verdieping voor het publiek gesloten blijven en de speelvloer moet klaar zijn.
De autoriteiten overwegen drie opties voor de vloer: een verplaatsbare vloer die kan worden ingevlogen uit Italië of een parketvloer die uit Taiwan of Maleisië moet komen. Een woordvoerder van de gemeente Bangkok, die het stadion bouwt, zegt dat de vloer in één of twee dagen kan worden gelegd. Wanneer het stadion het groene licht van de Fifa krijgt, worden de wedstrijden er vanaf de kwartfinales gespeeld. 18 november is de laatste dag.
– De Zwitserse politie heeft een prostitutienetwerk opgerold, dat 57 mannen en vrouwen uit Thailand heeft gehaald en hen in bordelen in verschillende Zwitserse steden liet werken. Hoofdverdachte is een Thaise vrouw, die vorig jaar in Duitsland werd gearresteerd en uitgewezen is naar Zwitserland. Zij runde sinds 2008 een bordeel in Bern.
De meeste vrouwen kwamen uit arme delen van Thailand en wisten dat ze in de prostitutie zouden werken. Maar in feite waren ze seksslaven vanwege de hoge bedragen die  het netwerk hen in rekening bracht voor hun komst naar Zwitserland. Die varieerden van 60.000 tot 90.000 Zwitserse franc.
De meeste slachtoffers zijn inmiddels teruggekeerd naar Thailand en willen niets meer met de zaak te maken hebben. Zes verdachten, een Zwitser, een Thaise man en vier Thaise vrouwen, zijn opgepakt. De zaak kwam aan het licht toen een slachtoffer vorig jaar de politie van Bern inlichtte.
– Zo’n 4000 boeren hebben nog geen cent gezien voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem aan de regering hebben verkocht. Zij wachten al 2 maanden op hun geld. Prom Boonmachuay, hoofd van de Farmer’s Council in Suphan Buri, eist van de regering een verklaring. In totaal moet nog 500 miljoen baht worden betaald. ‘Farmers are in trouble and we don’t know where to seek help’, zegt Prom.
De Senaat buigt zich op 23 en 24 november over het regeringsbeleid en met name over het hypotheeksysteem. Op 26 en 27 november houdt het Huis van Afgevaardigden een zogeheten censure debate, waarin de oppositie de regering het vuur na aan de schenen zal leggen. Zo’n debat mondt altijd uit in een motie van wantrouwen, die deze keer geen enkel effect heeft, want de regering beschikt over een riante meerderheid in het parlement. (Zie pagina Rijst)
– De 14-jarige jongen die zijn moeder doodstak (zie 1 november), is autistisch. De jongen speelde regelmatig het uiterst geweldadige videospelletje Point Blank. Toen zijn moeder hem een standje gaf en ook verweet geen hand uit te steken in het huishouden, stak hij zijn moeder in haar rug en verwondde zijn zuster, die probeerde hem tegen te houden.
De politie gaat nu experts raadplegen over de invloed van dit soort spelletjes op het gedrag van autistische kinderen. Tevens worden gameshops geïnspecteerd waar kinderen jonger dan 15 jaar buiten de normale openingsuren worden toegelaten. En de politie wil weten welke spelletjes gespeeld kunnen worden in de gameshop waar de jongen kwam.
De jongen is gevangen gezet in de Ban Metta  jeugdgevangenis. Volgens de directeur-generaal van het Juvenile Observation and Protection Department heeft hij spijt van zijn daad en beseft hij dat hij nu geen moeder meer heeft.
– ‘Ik word geslachtofferd om de banden met Saoedi-Arabië te herstellen’, zegt gepensioneerd politieman Somkid Boonthamon over de heropende zaak van een in 1990 spoorloos verdwenen Saoedische zakenman.
Vijf agenten, waaronder Somkid en Suwitchai Kaewphaluek, zouden de man destijds ontvoerd en vermoord hebben. De regering wil nu Suwitchai, die zich vermoedelijk in Cambodja schuilhoudt, als kroongetuige horen.
Somkid werd destijds door Suwitchai van betrokkenheid beschuldigd, iets wat hij ten stelligste ontkent. Een toenmalige onderzoekscommissie kon niets bewijzen en besloot geen actie tegen hem te ondernemen, zegt hij. Volgens Somkid probeert de regering Suwitchai nu over te halen om tegen hem te getuigen in ruil voor politiek asiel in het buitenland.
Zie verder voor achtergrondinformatie 1 november.
– De nieuw benoemde leden van het kabinet Yingluck zijn gisteren ingezworen door de koning. 23 bewindslieden beloofden hun taak eerlijk te verrichten ten dienste van het land en de bevolking. Volgens de krant is het de derde reshuffle van het kabinet sinds het vorig jaar aantrad, maar volgens mij is het de tweede keer en hebben we nu het kabinet Yingluck III. In tegenstelling tot vorige keren hield de koning deze keer geen toespraak.
De benoeming van Varathep Rattanakorn tot minister, verbonden aan het kantoor van de premier, is omstreden. 24 senatoren hebben het Constitutionele Hof gevraagd of hij gekwalificeerd is voor de functie. Varathep werd in september 2010 tot 2 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij de 2 en 3-cijferloterij tijdens de regering Thaksin. Hij was toen vice-minister van Financiën.
Volgens de senatoren is zijn benoeming in strijd met artikel 174 (5) van de grondwet. Volgens juristen van Pheu Thai geldt dat artikel echter alleen voor personen die gevangen hebben gezeten en dat genoegen heeft Varathep niet gesmaakt.
– Minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) heeft de Pitak Siam groep, die zondag 20.000 mensen op de been bracht in een anti-regeringsrally, opgeroepen zelfbeheersing te betonen. De minister reageert op uitlatingen van Pitak Siam’s boegbeeld generaal Boonlert Kaewprasit.
De gepensioneerde generaal heeft al herhaalde malen gezegd dat hij een coup zou plegen, wanneer hij die mogelijkheid had. Hij vindt de huidige regering incompetent en corrupt. Sukumpol zegt dat de groep aangifte moet doen wanneer ze het vermoeden van regeringscorruptie heeft.
– Twee opstandelingen, verkleed als moslimvrouw, hebben woensdagavond op de Hari Raya Fair in Saiburi (Pattani) twee personen doodgeschoten en vier gewond. Ze plaatsten daarna een bom van 3 kilo bij een spelletjestent met het doel politie te doden die na de aanval zou arriveren. Maar de bom ontplofte voortijdig en maakte geen slachtoffers.
– Ambtenaren uit Laos, Cambodja en Thailand volgen twee weken een trainingscursus, die tot doel heeft de samenwerking bij de bestrijding van het smokkelen van wild te versterken. Tijdens de trainingssessies wordt informatie uitgewisseld over de illegale handel in wild, grenspatrouille technieken, wetshandhaving en hoe te overleven in een bos. De deelnemers maken ook kennis met apps die gebruikt kunnen worden om elkaar te informeren over wildsmokkel.
De cursus is georganiseerd door het Asean Wildlife Enforcement Network, het UN Environment Programme en de Freeland Foundation. Volgens directeur Steven Galster van de Freeland Foundation is er vanuit China en Vietnam een grote vraag naar wild, als gevolg waarvan de prijzen stijgen. De prijs van een pangolin bedraagt nu 15.000 baht en een tijger 1 miljoen baht.
– Oud-premier Thaksin arriveert midden volgende week in Myanmar en dat is voor tal van roodhemden en Pheu Thai-parlementariërs reden om naar het buurland af te reizen en hun Grote Leider te begroeten. De hotelbranche in Myanmar vaart er wel bij; talloze kamers zijn al gereserveerd.
– Na een felle woordenwisseling heeft een 31-jarige man in Ban Klang (Nakhon Phanom) zijn vader (53)  doodgeslagen met een shovel [schop, hak?].  Volgens getuigen hadden de twee gedronken toen ze het met elkaar aan de stok kregen. De vader zou als eerste zijn zoon te lijf zijn gegaan, maar die ontfutselde hem de shovel en begon op hem in te timmeren. De vader liep 20 wonden op.
– Het is een tijdje stil geweest rond het controversiële voorstel tot wijziging van de grondwet en de (vier) verzoeningswetsvoorstellen. De nieuwe benoemde partijleider van regeringspartij Pheu Thai, tevens nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Charupong Ruangsuwan laat er geen gras over groeien. Hij wil dat nog gedurende deze parlementaire zittingsduur forums en een referendum worden gehouden.
Even recapituleren: het parlement was begonnen met de behandeling van het voorstel om artikel 291 van de grondwet te wijzigen, zodat een burgerassemblee kan worden gevormd die de gehele grondwet van 2007 herziet. Het Constitutionele Hof legde in juli de behandeling stil en adviseerde eerst een referendum te houden. Een werkgroep van Pheu Thai beslist binnenkort of de behandeling wordt hervat.
Van de beloofde forums is tot nu toe niets terecht gekomen. Volgens Charupong kon het ministerie van Binnenlandse Zaken geen terzakekundige sprekers vinden. Om de impasse te doorbreken gaat het ministerie nu bij onderwijsinstellingen op zoek naar politiek neutrale sprekers. Die moeten deelnemers selecteren voor forums die worden georganiseerd door het Department of Community Development.
Om kosten te sparen wordt er over beide gediscussieerd: wijziging van de grondwet en de verzoeningsvoorstellen. ‘Pheu Thai wil proberen de bevolking te overtuigen om de redenen voor de wijzigingen te accepteren’, zegt Phuntham Wechayachai, secretaris-generaal van Pheu Thai.
De oppositie en de geelhemden noemen de hele operatie een verkapte poging om voortvluchtig premier Thaksin amnestie te verlenen en hem te ontslaan van rechtelijke vervolging. Pheu Thai zou er ook op uit zijn om de macht van onafhankelijke organisaties in te perken. (Zie pagina Grondwetwijziging)
Economisch nieuws
– De National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) heeft geen idee wanneer AIS, Dtac en True hun 3G vergunningen krijgen. Volgens de eigen regels zou dit  binnen 90 dagen na de veiling van 16 oktober moeten gebeuren, maar naar die veiling wordt momenteel onderzoek gedaan door de National Anti-Corruption Commission, het Department of Special Investigation (DSI) en de Ombudsman.

Zij buigen zich over de vraag of de drie providers hebben samengespannen om zo de prijs te drukken. De DSI bekijkt of de NBTC de strafwet heeft overtreden. Takorn Tantasit, secretaris-generaal van de NBTC, zegt dat de vergunningen pas verleend kunnen worden wanneer de drie diensten hun onderzoek hebben afgerond.
Het veilingresultaat is al goedgekeurd door een subcommissie van de NBTC, maar sommige critici menen dat het gehele bestuur van 11 personen zich dient uit te spreken over de veiling en niet alleen de commissie van 5 personen.
– Je moet maar durven. Sinds september heeft de nieuwe budgetmaatschappij U Airlines pas zeven vluchten uitgevoerd naar zowel Yancheng (China) en Incheon (Zuid-Korea) en nu al droomt de oprichter over een vloot van 19 jets waaronder een A380 doubledecker superjumbo en vluchten naar 20 binnen- en buitenlandse bestemmingen met Istanboel als verste bestemming.
Thans vliegt U Airlines nog met één toestel, een aangepaste A320-200 met 20 stoelen in de business class en 126 in de economy class. Een tweede A320-200 is inmiddels geleast. Dat toestel komt na inspectie in Jakarta deze maand in bedrijf. Oprichter en belangrijkste financier Jiradej Worapiankul zegt: ‘We aspire to be the best airline in Thailand’. Nou, met zo’n hoog ambitieniveau moet het allemaal wel lukken.
– Sony weet nog niet of ze haar fabriek in Ayutthaya, die vorig jaar onder water liep, gaat renoveren of verplaatsen. De fabriek is nog steeds gesloten en de productielijn van digitale camera’s is van Ayutthaya overgebracht naar een fabriek op Amata Nakorn Industrial Estate in Chon Buri. De fabriek van semigeleiders op Bangkadi Industrial Park in Pathum Thani is na een opknapbeurt en uitbreiding van de productiecapaciteit van 4,3 miljard baht weer in bedrijf. Sony blijft vertrouwen houden in de investeringsmogelijkheden in Thailand, zegt Toru Shimizu, directeur van Sony Thai.

Donderdag 1 november
– Een 14-jarige jongen heeft zijn moeder (50) doodgestoken en zijn oudste zus (29) ernstig verwond, omdat hij een standje kreeg dat hij verslaafd was aan videospelletjes en te beroerd was om in het huishouden te helpen.

In haar huis in Saphang Sung (Bangkok) vond de politie de moeder met haar gezicht liggend in een plas bloed. Zij was vier keer in haar rug gestoken. De oudste zus, die geprobeerd had haar broer tegen te houden, had zich opgesloten in een andere kamer. Zij was ernstig gewond en is opgenomen in het Lat Phrao ziekenhuis.
De jongen is gisterochtend vroeg aangehouden. Volgens zijn vader, die elders woont, lijdt de jongen aan depressies. Hij wordt in het politiebureau van Prawet ondervraagd en gaat daarna naar een jeugddetentiecentrum.  De jongen kan worden aangeklaagd voor moord.
Bangkok Post laat nog een expert aan het woord die zegt dat het excessief spelen van videospelletjes niet automatisch leidt tot huiselijk geweld of jongens aanzet tot het vermoorden van hun moeder. Nou, dat lijkt me een hele geruststelling voor tal van moeders in Thailand.
– Vijfentwintig houten huizen in Bang Khen (Bangkok) zijn gisteren in vlammen opgegaan nadat een boze echtgenoot brand had gesticht. De man die werkloos is, had op zijn kop gekregen van zijn echtgenote omdat hij ’s avonds laat nog aan het drinken was. Nadat ze elkaar verrot hadden gescholden, verliet de man de echtelijke woning. Later kwam hij terug in het gezelschap van zijn vriend en dreigde het huis in brand te steken. Hoe hij dat deed, vermeldt het bericht niet. Misschien spuwde hij nog vuur.
– De Fifa heeft nog niet het groene licht gegeven voor het gebruik van het nieuwe Futsal stadion in Nong Chok (Bangkok) tijdens de Futsal World Cup 2012, die vandaag begint. Op 5 november beslist de Fifa definitief, maar dan zal aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan. Zo moet onder andere de ring op de vierde verdieping voor het publiek gesloten blijven en de speelvloer moet klaar zijn.
De autoriteiten overwegen drie opties voor de vloer: een verplaatsbare vloer die kan worden ingevlogen uit Italië of een parketvloer die uit Taiwan of Maleisië moet komen. Een woordvoerder van de gemeente Bangkok, die het stadion bouwt, zegt dat de vloer in één of twee dagen kan worden gelegd. Wanneer het stadion het groene licht van de Fifa krijgt, worden de wedstrijden er vanaf de kwartfinales gespeeld.
De openingsceremonie wordt in het Hua Mak Indoor Stadium in Bangkok gehouden. Daar worden ook wedstrijden gespeeld, evenals in het Nimibutr Gymnasium in Bangkok en de Chatichai Arena in Nakhon Ratchasima.
– De regering gaat een buurland, vermoedelijk Cambodja, om medewerking vragen in verband met het heropende onderzoek naar de verdwijning van een Saoedische zakenman 20 jaar geleden. Een voormalige politiecommandant, die gevlucht is nadat hij levenslang had gekregen wegens de moord op Laotiaanse dissidenten, zou zich daar schuilhouden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de ontvoering van en moord op de zakenman.
De zakenman had zich destijds gemeld bij de politie omdat hij licht kon werpen op de diefstal van juwelen van het Saoedische koningshuis in 1989 door een Thaise werknemer. Hij zou door vijf agenten, waaronder de nu gezochte man, zijn ontvoerd en vermoord. Om de politiecommandant aan het praten te krijgen, hebben de autoriteiten de keuze tussen een verzoek om uitlevering of een verhoor van de man in het buurland. Maar dat laatste is juridisch gecompliceerd, omdat de ondervragers hem vanwege zijn veroordeling zouden moeten arresteren.
De verdwijning van de zakenman, de juwelendiefstal en de moord op vier Saoedische diplomaten in 1989 en 1990, alsmede het onvermogen van Thailand de zaken op te lossen, zijn er de oorzaak van dat de verhoudingen tussen Thailand en Saoedi-Arabië jarenlang verzuurd waren. Beide landen hebben destijds hun ambassadeurs teruggetrokken.
In augustus heeft premier Yingluck een commissie opgetuigd om de drie zaken opnieuw te onderzoeken. In september sprak de Thaise minister van Buitenlandse Zaken in New York met de Saoedische vice-minister van BuZa. Bij die gelegenheid ging Saoedi-Arabië ermee akkoord bilaterale gesprekken te houden.
– Wegens gebrek aan overtuigend bewijsmateriaal is computerprogrammeur Surapak Phuchaisaeng door de Criminal Court vrijgesproken. Surapak was in september vorig jaar gearresteerd omdat hij voor de monarchie beledigende teksten op een Facebook-pagina zou hebben geplaatst. Maar de openbare aanklager kon niet bewijzen dat het emailadres gebruikt om de pagina aan te maken van Surapak was of dat zijn computer gebruikt was om de berichten te plaatsen.
Volgens de verdediging had ermee geknoeid kunnen zijn. Een expert van de Royal Navy Academy legde tijdens de zitting uit dat postings op Facebook niet in de cache van de computer worden bewaard om de privacy van gebruikers te waarborgen. Tijdelijke files in de computer van Surapak hadden ook van de ene naar de andere computer kunnen zijn overgebracht. (Zie pagina Majesteitsschennis)
– Generaal Boonlert Kaewprasit en geelhemdleider Sondhi Limthongkul zijn door het Department of Special Investigation opgeroepen om woensdag een aanklacht wegens verraad in ontvangst te nemen. Aangifte is gedaan door de advocaat van het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden) wegens uitspraken van beiden in januari. Die zouden neerkomen op het oproepen tot rebellie en een coup.
De advocaat heeft ook gedreigd aangifte te doen tegen het hoofd van de gemeentepolitie van Bangkok en vice-minister-president Chalerm Yubamrung wanneer ze in gebreke blijven bij acties tegen Boonlert en Sondhi. Dit dreigement houdt verband met de rally van zondag, georganiseerd door de Pitak Siam groep met de gepensioneerde generaal Boonlert als boegbeeld. Zo’n 20.000 mensen hielden daar een anti-regeringsdemonstratie.
Boonlert verklaarde eerder dat hij een coup zou plegen, wanneer hij de kans had, omdat dit de enige mogelijkheid is om de ‘incompetente en corrupte’ regering Yingluck ten val te brengen. Voor eind deze maand staat een volgende rally gepland. Gehoopt wordt op 1 miljoen mensen.
– De Central Administrative Court heeft de gemeente Bangkok veroordeeld tot het betalen van 20 procent van de schadevergoeding aan de nabestaanden van 12 personen die op 1 januari 2009 tijdens een brand in de Santika pub om het leven kwamen c.q. ernstig gewond raakten.
De gemeente heeft volgens de rechter nagelaten de zaak behoorlijk te controleren conform de Building Control Act van 1979. De overige 80 procent dient te worden opgehoest door de eigenaren van de pub. De brand kostte aan 66 personen het leven en verwondde 222 personen. De zaak was aanhangig gemaakt door de nabestaanden van 12 slachtoffers.
– Drie illegaal aangelegde resorts op Koh Samet worden nog even niet gesloopt. Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation wacht op documenten van het Legal Execution Department alvorens de sloophamer in de vakantieverblijven te zetten. Maar het uitstel betekent niet afstel, zegt adjunct-hoofd Reungchai Prayoonvej, want de rechtbank heeft al toestemming voor de sloop gegeven.
De drie eigenaren hadden de dienst eerder gevraagd de sloop tot gistermiddag uit te stellen omdat ze meer tijd nodig hadden hun eigendommen te verwijderen. Toenmalig diensthoofd Damrong Pidech was daarmee akkoord gegaan, maar hij er kwam er voor zijn pensionering in september achter, dat de drie resorts al waren leeggehaald.
[Vergelijk het bericht van gisteren, waarin gemeld wordt dat premier Yingluck tot tijdelijke stopzetting van de jacht op illegale bebouwingen in bosreservaten en nationale parken heeft besloten.] (Zie pagina Krakers op overheidsland)
– Een moeder (36), wier zoon doof en blind werd geboren, krijgt een schadevergoeding van 2,16 miljoen baht. De Nanthaburi Provincial Court heeft het Medical Service Department bevolen dit bedrag uit te keren wegens een medicijn dat door twee artsen van het Ratchawithi ziekenhuis tijdens de zwangerschap was voorgeschreven.
De rechter oordeelde dat de artsen niet nalatig waren geweest bij de uitoefening van hun taak, omdat ze haar regelmatig hadden gecontroleerd. Maar ze hadden wel verzuimd de vrouw te wijzen op de mogelijke bijwerkingen van het medicijn warfarin, een medicijn tegen bloedklontering.
Volgens de vrouw wordt op de verpakking van het medicijn gewaarschuwd dat het niet tijdens een zwangerschap mag worden gebruikt, maar volgens artsen mag het medicijn na de derde maand van de zwangerschap worden voorgeschreven. De vrouw kreeg het vanaf de vijfde maand. (Zie pagina Medische missers)
– Voor de vijfde keer heeft het ministerie van Social Development and Human Security schadevergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers van de politieke conflicten tussen 2005 en 2010. Gisteren ontvingen 425 personen in totaal 222 miljoen baht. Bij het ministerie liggen nog aanvragen van 1.551 personen; 800 zaken zijn zo goed als afgerond.
– Red Bull erfgenaam Vorayuth Yoovidhya, die met zijn Ferrari een motoragent doodreed en daarna doorreed, heeft zich wel degelijk al gemeld bij de politie voor verhoor en wel vorige week dinsdag. Het is onbekend waarom de politie dit pas deze week bekend heeft gemaakt. Vorige week maandag klaagde de politie nog dat Vorayuth maar niet kwam opdagen.
– Gehandicapte lotenverkopers gingen gisteren bij het Government House de tweede dag van hun demonstratie in. Ze protesteren tegen de introductie van de online loterij en ze willen de garantie dat ze voldoende loten krijgen om te verkopen.
– Het leidt geen twijfel dat Moeder Natuur verantwoordelijk is voor de droogte in het Noordoosten, maar dat ontslaat de regering en het Water and Flood Management Committee (WFMC) niet van de plicht in actie te komen, schrijft Bangkok Post vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar. En wat nog erger is: WFMC-voorzitter Plosprasop Suraswadi, tevens minister van Science and Technology, ontkende vorige week doodleuk dat die regio met droogte te maken heeft. Nee, de regio zou slechts een tekort aan water hebben.
BP wijst erop dat de regering 300 miljard baht heeft uitgetrokken voor watermanagement. Dat geld dient niet alleen naar anti-overstromingsmaatregelen te gaan maar ook naar maatregelen om te zorgen dat er in het droge seizoen voldoende water is voor huishoudelijk, agrarisch en industrieel gebruik.
De krant vraagt zich af: gaat er nog iets gebeuren? In de Central Plains hebben de meeste rijstboerderijen toegang tot irrigatiesystemen, in het Noordoosten wordt slechts 4 van de 64 miljoen rai geïrrigeerd, de rest is overgeleverd aan de grillen van Moeder Natuur. De regering praat wel veel over megaprojecten zoals hogesnelheidslijnen, maar bittter weinig wordt gehoord over megaprojecten om het land te irrigeren.
Veel boeren in de Isan zullen waarschijnlijk de kans missen om te profiteren van het hypotheeksysteem voor rijst  om de eenvoudige reden dat er niet voldoende rijst overblijft om aan de regering te verkopen – laat staan voor eigen consumptie. (Zie ook pagina Rijst)
Economisch nieuws
– Vandaag vindt de introductie plaats van Thailand’s vierde cola. Behalve aan Coca Cola, Pepsi en Big Cola (een Peruaans merk) kan de Thaise cola-liefhebber zich ook ongans drinken aan Est. Est is een product van Serm Suk Plc, het bedrijf dat tot gisteren 59 jaar Pepsi heeft gebrouwen.  Drie bekende zangers worden ingezet om het merk in de markt zetten. En daar heeft het bedrijf de lieve som van 1,5 miljard baht voor over. Est is verkrijgbaar in blik, PET en glazen fles. Serm heeft hoge verwachtingen van haar eigen cola, want Est moet binnen een jaar het tweede best verkochte cola-merk worden.

– Ik ben verkeerd geciteerd, zegt Kongkiat Opaswongkarn, directeur van Asia Plus Securities, in een ingezonden brief in Bangkok Post (zie het desbetreffende bericht in Thais nieuws d.d. 30 oktober).  Hij had geen zware kritiek op het economisch beleid van de regering, maar maakte er slechts kanttekeningen bij. Hij pleitte niet voor afschaffing van het hypotheeksysteem voor rijst en invoering van een prijsgarantiesysteem. Elk systeem heeft voor- en nadelen. Alleen het verschil tussen hypotheek- en marktprijs moet aangepast worden, vindt hij. En een staatsschuldpercentage in verhouding tot het bruto binnenlands product heeft hij geweigerd te noemen, ondanks aandringen van de interviewende verslaggevers.
Twee mogelijkheden: de verslaggevers hebben er een potje van gemaakt of Kongkiat is geschrokken van zijn eigen woorden. Dat is niet ongebruikelijk wanneer mensen hun eigen woorden zwart op wit teruglezen.  (Zie pagina Rijst)

Reacties niet mogelijk