FIDF

Regering en BoT vechten over gigantische schuld
29 december – De regering ligt op ramkoers met de Bank of Thailand (BoT) over een schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997. Gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de BoT redeneert dat de schuld is ontstaan door een regeringsbeslissing, dus moet de regering ook maar de lasten dragen. Het overhevelen van de schuld naar de centrale bank, waartoe het kabinet deze week heeft besloten, zet de financiën van de bank onder druk en ondermijnt haar geloofwaardigheid, aldus Prasarn.
Prasarn wijst er ook op dat het internationaal usance is dat een regering de verantwoordelijkheid neemt voor een bankencrisis. Zelfs tijdens de huidige eurozone crisis hebben landen als Griekenland, Italië en Spanje, die zwaar onder de schulden gebukt gaan, verliezen niet afgeschoven op hun centrale banken.
De schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een eenheid van de centrale bank. Tijdens de economische crisis besloot de regering Chavalit Yongchaiyudh garant te staan voor de deposito’s en schulden van banken en financiële instellingen, die in de problemen waren gekomen.
De verplichtingen van de FIDF werden in 1998 onder de regering Chuan Leekpai overgeheveld naar de regering met als voorwaarde dat de centrale bank de winst gemaakt op het beheer van de buitenlandse reserves zou afstaan om de schuld af te betalen. Maar de voortdurende appreciatie van de baht de afgelopen 10 jaar heeft ervoor gezorgd dat de schuld nauwelijks is afgenomen.
De regering wil nu van de schuld af, zodat de staatsschuld met 10 procent en de jaarlijkse rentebetalingen afnemen, wat ruimte schept voor leningen ten behoeve van watermanagement. De regering heeft al besloten voor 350 miljard baht staatsobligaties uit te geven ter financiering van watermanagementprojecten.
Volgens minister Kittiratt Na-Ranong, die als vice-minister-president economisch beleid in zijn portefeuille heeft, kan de centrale bank met haar buitenlandse reserves van $175 miljard de verplichtingen gemakkelijk aan. ‘I understand the central bank doesn’t want to take responsibility for the debt, but we are seeking solutions in the future for this country.’
Maar Prasarn wijst erop dat de bank gebukt gaat onder een schuldenlast van 400 miljard baht. Bovendien zeggen economen dat de transfer naar de centrale bank,die bekend staat als aanmunten, kan leiden tot een toename van de geldvoorraad, waardoor mogelijk de munt devalueert en de inflatie wordt aangewakkerd.
Minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën) denkt dat een compromis mogelijk is. Zelf ex-bankier bij de centrale bank, erkent hij dat de operatie veel weg heeft van ‘geld drukken’ wanneer de centrale bank wordt gedwongen verplichtingen te accepteren die haar draagkracht te boven gaan. Dat zou een negatief effect hebben op Thailand’s reputatie op de wereldmarkt. ‘Doing so could put Thailand on par with Argentina or Zimbabwe.’
Het afbetalen van de hoofdschuld neemt 30 jaar in beslag; het probleem nu is de jaarlijkse rentelast van 45 miljard baht per jaar, zegt hij. [In het bericht van gisteren werd een jaarlijkse rentelast van 70 miljard baht genoemd.] Thirachai stelt voor de winst op de reserves van de centrale bank te consolideren, wat 25 miljard baht zou opleveren, en 29 miljard baht te halen uit de bijdragen van lokale banken aan het Deposit Insurance Agency. In deze constructie zou het ministerie van Financiën de verantwoordelijkheid nemen voor het verzekeren van de bankdeposito’s.
Thirachai bestrijdt de visie van Prasarn dat de FIDF uitsluitend een probleem van de regering is. ‘Whether it is transferred formally or not, it is already the central bank’s responsibility.’

FIDF-schuld: Regering neemt geen risico’s
30 december – De overheveling van een schuld van 1,14 biljoen baht van de regering naar de Bank of Thailand gaat niet door als het land daardoor wordt benadeeld. ‘If it’s bad for the country, then we won’t do it. We certainly won’t print money or boost the money supply to cover the liabilities. But there are other opinions’, zegt minister Kittiratt Na Ra-Nong, die als vice-minister-president verantwoordelijk is voor economisch beleid.

Het kabinet heeft dinsdag besloten de schuld over te hevelen om ruimte vrij te maken voor uitgaven op het gebied van watermanagement. De Bank of Thailand verzet zich er sterk tegen; de operatie zet de financiën van de bank onder druk en ondermijnt haar geloofwaardigheid, zegt de BoT-gouverneur. Maar volgens Kittiratt kan de centrale bank met haar buitenlandse reserves van $175 miljard de verplichtingen gemakkelijk aan.
De schuld bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een eenheid van de centrale bank. Tijdens de financiële crisis van 1997 besloot de regering Chavalit Yongchaiyudh garant te staan voor de deposito’s en schulden van banken en financiële instellingen, die in de problemen waren gekomen. De verplichtingen van de FIDF werden in 1998 onder de regering Chuan Leekpai overgeheveld naar de regering.

FIDF-schuld: Regering krabbelt terug
31 december – Dinsdag besloot de regering een schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997, door te schuiven naar de Bank of Thailand; gisteren krabbelde ze al terug. Het probleem van de rentebetalingen wordt nu opgelost door geld uit te halen uit de bijdragen die binnenlandse banken aan het Deposit Protection Agency betalen. De regering schept zo ruimte om noodzakelijke investeringen op het gebied van watermanagement te doen.

De schuld bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), in 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Jaarlijks kosten die de overheid 45 tot 65 miljard baht afhankelijk van de rentestand.
Gisteren bereikten vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong en functionarissen van het ministerie van Financiën en de centrale bank overeenstemming: 30 miljard baht wordt gehaald uit de 0,4 procent van de tegoeden die banken betalen voor een beperkte verzekering en 20 miljard baht uit een tijdelijk tarief van 0,39 procent. Er blijft dan nog 5 miljard over om de hoofdsom af te lossen.
Gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de BoT is tevreden met de gevonden oplossing omdat dit plan geen gevolgen heeft voor de monetaire discipline en de buitenlandse reserves. Het overhevelen van de schuld zou de geloofwaardigheid van de bank in gevaar hebben gebracht en had het vermoeden gevoed dat de bank geld zou gaan bijdrukken.
Analisten wijzen erop dat de nu gevonden oplossing uiteindelijk betaald zal worden door de consument. ‘This cost would be passed on somewhere. Either depositors will receive lower interest rates or borrowers will have to pay higher interest’, zegt een econoom die bij de Siam Commercial Bank werkt.

FIDF-schuld: Kabinet hakt vandaag de knoop door
4 januari – Vandaag neemt het kabinet een besluit over de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997. Vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong en enkele kabinetsleden stelden op 27 december voor de schuld door te schuiven naar de Bank of Thailand, maar Kittiratt kwam daar enkele dagen later schielijk van terug na een gesprek met betrokkenen. Welk voorstel het kabinet vandaag krijgt voorgelegd, is niet bekend.

De schuld bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), in 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Jaarlijks kosten die de overheid 45 tot 65 miljard baht afhankelijk van de rentestand. De hoofdsom is sinds de crisis met slechts 300 miljard baht afgenomen.
De Bank of Thailand is mordicus tegen het doorschuiven van de schuld. Volgens de gouverneur zou dat schadelijk zijn voor de monetaire discipline en de buitenlandse reserves, de geloofwaardigheid van de bank in gevaar brengen en het risico van geld bijdrukken inhouden.

Regering schuift schuld toch door naar centrale bank
5 januari – Ondanks verzet van de Bank of Thailand en tegen het advies van financieel deskundigen in heeft de regering besloten de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997, door te schuiven naar de centrale bank. De overheid is zo verlost van een jaarlijkse rentebetaling van circa 65 miljard baht en schept ruimte in de begroting voor leningen ten behoeve van watermanagement.

De schuld gaat dus weer terug naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een onderdeel van de BoT dat destijds gevormd werd ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. De oorspronkelijke schuld bedroeg 1,4 biljoen baht. Die zou afbetaald worden door winsten die de centrale bank maakte op haar buitenlandse reserves, maar door de appreciatie van de baht is slechts een klein deel afbetaald. De rentebetalingen zouden de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën zijn.
De regering heeft het FIDF ook gemachtigd om Thaise banken een heffing van 1 procent van hun tegoeden op te leggen. Die zou 70 miljard baht opleveren, voldoende voor de rentebetalingen plus een jaarlijkse aflossing van 5 miljard baht. Een bankier waarschuwt dat deze kosten ongetwijfeld zullen worden doorberekend aan de klant in de vorm van hogere rentes op leningen en lagere rentes op tegoeden.
Volgens vice-minister-president Kittirat Na-Ranong, die de voorstellen gisteren in het kabinet verdedigde, is de nu gekozen oplossing ‘in line with the principles set by the central bank, namely that we won’t print money to pay for the debt’. ‘It has no impact on the country’s foreign reserves or donations made to the reserves and it won’t affect the country’s public debt standing.’
Gouverneur Prasarn Trairatvorakul reageert zoals altijd diplomatiek. ‘It remains to be seen whether the development fund has the capacity to manage the debt. The FIDF is a separate entity from the central bank. If it doesn’t have tools, the liabilities will eventually become a fiscal burden.’ Eerder verklaarde Prasarn de schuld te beschouwen als een regeringsverantwoordelijkheid, omdat de toenmalige regering besloot het fonds in te stellen.
Een open vraag is vooralsnog of de obligaties die in de toekomst worden uitgegeven door het FIDF aantrekkelijk voor de markt zijn. Wanneer investeerders twijfels hebben over de kredietwaardigheid van het fonds, zullen ze hogere rentebetalingen eisen, waardoor de kosten toenemen.
Charl Kengchon, directeur van het Kasikorn Research Centre, is mordicus tegen de overdracht van de schuld. De regering zou er beter aan doen haar prioriteiten te herzien. Hij vindt dat het beleid van de regering gebaseerd moet zijn op twee principes: fairness en practibility.

Beurs straft doorschuiven schuld naar banken af
6 januari – De beurs heeft het kabinetsbesluit om de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997, door te schuiven naar de Bank of Thailand afgestraft met een koersval van 3,3 procent op de bankaandelen. De operatie heeft tot gevolg dat de kosten voor de Thaise banken toenemen, waar de klanten dan weer de dupe van zullen worden.

Kasikornbank was de grootste verliezer met 4,17 procent. gevolgd door Krung Thai Bank met 3,33 procent en Bangkok Bank met 3,3 procent.
De schuld bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), in 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Jaarlijks kosten die de overheid 45 tot 65 miljard baht aan rentebetalingen, afhankelijk van de rentestand. Door de schuld door te schuiven, schept de overheid ruimte op de begroting om leningen af te sluiten ten behoeve van watermanagement.
Uit onderzoek van Asia Plus Securities blijkt dat het debat over de schuld de bancaire sector op de korte termijn zal blijven beïnvloeden. Wanneer de centrale bank, zoals het er nu naar uitziet, gedwongen wordt de verantwoordelijkheid te nemen voor de schuld, zal de bank de deposit protection fees van banken verhogen, ten nadele van hun winst.
Thaise banken betalen 0,4 procent van hun tegoeden aan het Deposit Protection Agency, waaruit de tegoeden worden verzekerd. Het kabinet heeft de bank gemachtigd dit tarief naar 1 procent op te trekken en te gebruiken ter financiering van de rentebetalingen. [Hoe de tegoeden in deze constructie worden verzekerd, wordt in dit bericht niet vermeld. Een eerder bericht zei dat het ministerie van Financiën daarvoor verantwoordelijk zou worden.]
De directeur van Patra Securities is minder pessimistisch. Een verhoging van het tarief met bijvoorbeeld 0,5 procent, zegt hij, zal de winst met gemiddeld 4 procent beïnvloeden. Verwacht wordt dat de sector grote winsten zal blijven maken na het topjaar 2011.

Doorschuiven schuld: De bevolking betaalt het gelag
6 januari – Het doorschuiven van de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997, naar de Bank of Thailand en Thaise banken zal uiteindelijk tot hogere rentetarieven voor de bevolking leiden en de gehele economie beïnvloeden. Oppositieleider Abhisit zei dit gisteren tijdens het parlementaire debat over de begroting voor 2012.

De regering besloot dinsdag de schuld door te schuiven om verlost te zijn van de jaarlijkse rentebetaling van circa 65 miljard baht. Hierdoor ontstaat in de begroting ruimte om geld te lenen voor maatregelen op het gebied van waterbeheer. Maar Abhsit wil eerst wel eens weten waar dat te lenen geld naartoe gaat. ‘The government has to be more transparent in how it is spending money.’
De schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), in 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen.
De Bank van Thailand is verantwoordelijk voor aflossing van de hoofdsom, het ministerie van Financiën voor de rentebetalingen. Die hebben inmiddels 600 miljard baht gekost. De hoofdsom is met slechts 231 miljard baht afgenomen.
Zo’n honderd monniken en discipelen van wijlen Luang Ta Mahabua brachten gisteren een bezoek aan het ministerie van Financiën en de BoT om te protesteren tegen het regeringsbesluit. De monnik, begin 2011 overleden, lanceerde in 1997 tijdens de financiële crisis een campagne ter ondersteuning van de buitenlandse reserves van het land. Hij riep de bevolking op goud te doneren. Dat goud ligt nu bij de bank.
Vice-minister president Kittiratt Na-Ranong zegt dat de regering dankzij het besluit de schuld door te schuiven, in staat is investeringen ten bedrage van 350 miljard baht te financieren. Hij houdt vol dat de belastingbetaler er beter van wordt omdat de rentebetalingen vervallen. Het kabinetsbesluit heeft volgens hem ook geen invloed op de buitenlandse reserves van het land.

Regering en centrale bank leggen conflict bij
7 januari – Het is weer koek en ei tussen de regering en de Bank of Thailand (BoT). Dankzij enkele kleine technische wijzigingen gaat de centrale bank nu akkoord met het kabinetsbesluit om de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997, door te schuiven naar de BoT. Formeel is van doorschuiven geen sprake, maar de rentebetalingen worden wel de verantwoordelijkheid van het Financial Institutions Development Fund (FIDF).

De schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen van het FIDF, destijds aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. De Bank van Thailand is verantwoordelijk voor aflossing van de hoofdsom, het ministerie van Financiën was tot nu toe verantwoordelijk voor de rentebetalingen. Die kostten de overheid 45 tot 65 miljard per jaar, afhankelijk van de rentestand. De regering wil van die last af om ruimte te scheppen voor investeringen op het gebied van watermanagement.
Het kabinet heeft besloten dat de FIDF een bijdrage van 1 procent mag gaan heffen op de tegoeden van de Thaise banken, inclusief de 0,4 procent die de banken al afdragen aan het Protection Deposit Agency, waarmee de tegoeden worden verzekerd.
De hogere kosten worden gecompenseerd door verlaging van de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent, die Pheu Thai al tijdens haar verkiezingscampagne in het vooruitzicht heeft gesteld. De verlaging levert de banken een voordeel van 9 miljard baht op. De eerder geuite angst dat de hogere kosten zouden worden doorberekend aan de klanten, wordt daarmee weggenomen.
Additionele fondsen komen van de winst die de FIDF op haar vermogensportefeuille van 100 miljard baht maakt.
BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul verwacht dat de geschatte rentebetaling van 45 miljard baht met dit plan gedekt is. [Het bericht noemt alleen het laagste bedrag.] ‘The solution will not cause much damage to the central bank.’ Eerder uitte hij grote zorgen dat de operatie van de regering de geloofwaardigheid van de bank zou ondermijnen.
Prasarn benadrukt dat de regering de FIDF-schuld niet doorschuift en ook niet aftrekt van de totale staatsschuld. Staatsobligaties, gebruikt om de verplichtingen van de FIDF te financieren, die dit jaar vervallen worden opnieuw door de regering uitgegeven.

Directeur centrale bank krijgt op zijn kop
8 januari – De directeur van de centrale bank heeft op zijn kop gehad van een voormalig minister van Financiën omdat hij het gewaagd heeft van mening te verschillen met de regering over het beheer van de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht. Virabongsa Ramangkura noemt zijn houding een ‘ongezonde benadering van de democratie’.

De bank lijkt de bevolking op te zetten tegen de minister van Financiën, zegt Virabongsa, tevens voorzitter van het Strategic Committee for Reconstruction and Future Development. ‘The ministers and politicians are elected by the people, while the central bank isn’t. Yet, it tries to cause mistrust towards politicians, which is contrary to democracy.’
Korn Chatikavanij, minister van Financiën in de vorige regering, vindt de aanval niet terecht. ‘De centrale bank heeft het recht zich te verzetten tegen elk politiek initiatief dat haar onafhankelijkheid en werkzaamheden beïnvloedt.’
De kwestie draait om de rentebetalingen op de verplichtingen van het Financial Institutions Development Fund (FIDF), tijdens de financiële crisis van 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Aanvankelijk wilde de regering die betalingen doorschuiven naar de centrale bank, maar na protest van de bank is een compromis bedacht waarbij de de Thaise bankwereld mag opdraaien voor (een deel van) de kosten.
Korn vindt die oplossing wel terecht. ‘The debt was incurred because of attempts to help the financial institutions.’ Maar hij maakt zich zorgen dat de banken de rekening weer zullen doorschuiven naar de klant.
De rentebetalingen bedragen 45 tot 65 miljard baht per jaar, afhankelijk van de rentestand. De regering wil van die last af om ruimte te scheppen voor investeringen op het gebied van watermanagement.
Het FIDF wordt nu verantwoordelijk voor de rentebetalingen en gaat die financieren door een bijdrage van 1 procent te heffen op de tegoeden van de Thaise banken, inclusief de 0,4 procent die de banken al afdragen aan het Protection Deposit Agency, waarmee de tegoeden worden verzekerd.
De hogere kosten worden gecompenseerd door verlaging van de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent, een van de verkiezingsbeloften van Pheu Thai. Additionele fondsen komen van de winst die de FIDF op haar vermogensportefeuille maakt.

Democraten: Economisch beleid regering is dictatoriaal
9 januari – Het economisch beleid van de regering Yingluck is ‘dictatoriaal’. Plannen worden gemaakt zonder betrokkenen te raadplegen. Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, geeft als voorbeeld het doorschuiven van de FIDF-schuld naar de Bank of Thailand. De bank en zelfs het ministerie van Financiën wisten van niets. De beslissing werd door een groepje mensen genomen, aldus Korn die geen namen en rugnummers noemde.

Al even geïrriteerd is de Democratische partij over het plan van de regering om 350 miljard uit te trekken voor watermanagement. Overleg met bewoners heeft niet plaatsgevonden en de plannen missen details. Oppositieleider Abhisit vindt het ook niet juist om de plannen via een executive decree door te drukken. Uitgaven voor dit soort projecten nemen normaal meer dan een jaar in beslag.
Het aanvankelijk plan van de regering om de FIDF-schuld, erfenis van de financiële crisis van 1997, door te schuiven naar de centrale bank had volgens Korn de geloofwaardigheid van de bank ondermijnd omdat het de bank zou dwingen geld te drukken. Met het later gevonden compromis, waarbij de hele bankwereld voor (een deel van) de kosten opdraait, kan Korn wel leven, omdat die schuld is gemaakt om destijds noodlijdende banken en financiële instellingen te ondersteunen.

BoT-voorzitter hekelt overdracht FIDF-schuld
10 januari – Het argument dat het doorschuiven van de FIDF-schuld naar de Bank of Thailand (BoT) ruimte op de begroting schept voor nieuwe investeringen op het gebied van watermanagement, lijkt mooier dan het is, zegt Chatumongol Sonakul, voorzitter van de raad van bestuur van de centrale bank, voormalig BoT-gouverneur en voormalig permanent secretaris van het ministerie van Financiën. De regering zou die projecten beter kunnen financieren door ze nauwlettend te controleren, de uitgaven in de gaten te houden en ‘lekken’ [lees: steekpenningen] te voorkomen.
Vandaag neemt het kabinet formeel een besluit over het doorschuiven van de schuld van 1,14 biljoen baht, erfenis van de financiële crisis van 1997. Opvallend is dat BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul en zijn staf het ontwerp-besluit nog niet hebben gezien. ‘As the operating agency, we should have been able to see the draft’, zegt hij, als altijd diplomatiek. Prasarn gaat ervanuit dat het besluit conform de richtlijnen is die vorige week zijn besproken in een overleg met de minister. De overdracht mag niet leiden tot het drukken van geld en ze mag ook de buitenlandse reserves niet gevaar brengen.
In dat overleg is afgesproken dat het FIDF verantwoordelijk wordt voor de jaarlijkse rentebetalingen van 45 tot 65 miljard baht, afhankelijk van de rentestand, en die financiert via een heffing van 1 procent op de tegoeden van de Thaise banken plus enkele technische veranderingen op boekhoudkundig gebied.
Chatumongol waarschuwt dat Thailand het risico loopt zijn geloofwaardigheid te verliezen als de regering de schuld naar de centrale bank doorschuift. De rentebetalingen kunnen ook op een andere manier worden gedekt, zegt hij.

Rentelast doorgeschoven; staatsschuld blijft gelijk
11 januari – Het kabinet heeft gisteren besloten de rentebetalingen op een schuld van 1,14 biljoen baht terug te schuiven naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een onderdeel van de Bank of Thailand (BoT), om ruimte op haar begroting te scheppen voor investeringen op het gebied van watermanagement.

Tevens heeft de regering bevestigd dat ze door zal gaan staatsobligaties uit te geven ter dekking van de FIDF-verplichtingen. Dit betekent dat Thailand’s staatsschuld, nu 4,2 biljoen baht of 40 procent van het bbp, gelijk blijft.
Gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de Bank of Thailand is blij met die toezegging, want nu is het zeker dat de bank geen geld hoeft bij te drukken.
De FIDF financiert de rentebetalingen via een heffing van 1 procent op de tegoeden van de Thaise banken plus enkele technische veranderingen op boekhoudkundig gebied.
De schuld van 1,14 biljoen baht, ondergebracht in het Financial Institutions Development Fund, is een erfenis van de financiële crisis van 1997. Het fonds, al in 1985 opgericht, compenseerde toen depositohouders en crediteuren van financiële instellingen die waren omgevallen.
De Bank of Thailand is verantwoordelijk voor aflossing van de hoofdsom, het ministerie van Financiën tot nu toe voor de rentebetalingen van 45 tot 65 miljard per jaar, afhankelijk van de rentestand. De hoofdsom zou worden afgelost door winsten, gemaakt op de buitenlandse reserves van de BoT, maar door de voortdurende appreciatie van de baht is die slechts met 231 miljard baht afgenomen.

Korn: Regering hoeft FIDF-schuld niet door te schuiven
11 januari – De voorzitter van de raad van bestuur van de Bank of Thailand zei het al en nu zegt voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij (Democraten) hetzelfde: het argument dat er financiële ruimte op de begroting komt voor uitgaven op het gebied van waterbeheer door de FIDF-schuld van 1,14 biljoen door te schuiven, is flauwekul.

Volgens Korn heeft de regering voldoende geld met een budget van 2,38 biljoen baht voor 2012. Bovendien bedraagt de staatsschuld 40 procent van het bruto binnenlands product, wat internationaal gezien laag is. De regering zou gemakkelijk nog eens 2 biljoen baht kunnen lenen; ze blijft daarbij onder de drempel van 60 procent die door het ministerie van Financiën als maximum wordt gehanteerd.
Korn vindt ook dat de regering tegenstrijdige signalen uitzendt. Aan de ene kant benadrukt ze dat er geld geleend moet worden voor herstelwerkzaamheden en investeringen in watermanagement. En aan de andere kant gaat ze door met populistische maatregelen zoals een verlaging van de bedrijfsbelastingen. ‘It just doesn’t make sense that the government cuts revenue while borrowing more.’

‘Gebruik buitenlandse reserves voor FIDF-schuld’
12 januari – Gebruik 20 procent van de buitenlandse reserves om verlost te raken van de schuld van 1,14 biljoen baht van het Financial Institutions Development Fund (FIDF). Deze suggestie doet Praipol Khumsap, voormalig lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of Thailand (BoT). Volgens hem beschikt de bank met US$178 biljoen over voldoende reserves en de terugbetaling zou geen gevolgen hebben voor de monetaire en fiscale discipline. ‘Most importantly, if we did this, then there’d be no need to print new money.’

De schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen van het FIDF (een zelfstandig onderdeel van de BoT), tijdens de financiële crisis in 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Het kabinet heeft dinsdag besloten de jaarlijkse rentebetalingen van 45 tot 65 miljard door te schuiven naar het FIDF. Het schept daardoor ruimte op de eigen begroting voor investeringen in watermanagement.
Het FIDF kan die rente betalen doordat het van het kabinet toestemming heeft gekregen een bijdrage van 1 procent op de tegoeden van de Thaise banken te heffen, inclusief een heffing van 0,4 procent die ze al betalen ter verzekering van hun tegoeden.
Praipol vindt dat geen goed oplossing. De heffing van 0,4 procent heeft als doel inleggers te beschermen; het is niet juist om die voor een ander doel te gebruiken, zegt hij.
Een andere econoom, Niphon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute, is het ook oneens met het doorschuiven van de rentebetalingen. Volgens hem komt de geloofwaardigheid van de centrale bank bij het voeren van haar monetair beleid in gevaar.
De benadering van de regering om dit te regelen via een kabinetsbesluit en niet via parlementaire behandeling zal de perceptie van investeerders over de onafhankelijkheid van de bank op monetair gebied geen goed doen, zegt Niphon. Hij verwacht dat de Thaise banken de extra kosten van de heffing zullen doorberekenen aan de klanten. Niphon vraagt zich af wat het echte motief van de regering is voor haar besluit.

Democraten over FIDF-besluit: In strijd met grondwet
13 januari – Het kabinetsbesluit om de rentebetaling op de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht terug te schuiven naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF) is volgens oppositiepartij Democraten in strijd met de grondwet. Daarom dient de partij een klacht in bij het Constitutionele Hof. Indien het besluit ongeldig wordt verklaard, is dit zo ernstig dat het kabinet wel moet aftreden, zegt Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand en voormalig vice-minister-president.

Volgens Korn Chatikavanij, minister van Financiën in het (vorige) kabinet Abhisit, betekent het besluit dat de Bank of Thailand Act, die regelt hoe de reserves van het land worden beheerd, wordt gewijzigd. En dat is in strijd met artikel 184 (2) van de grondwet. Dit artikel schrijft voor dat een kabinetsbesluit om een bestaande wet te veranderen alleen genomen mag worden in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld om de nationale veiligheid of economische stabiliteit veilig te stellen.
Volgens Korn is het argument van de regering voor de overdracht misleidend. De regering stelt dat die nodig is om op de begroting ruimte te scheppen voor uitgaven op het gebied van watermanagement. Maar Korn zegt dat de schuldbetalingen slechts 7 procent bedragen van de begroting voor 2012 of minder dan de helft van de feitelijke limiet.

Bankiers maken zich zorgen
13 januari – Banken willen wel helpen, maar de vraag blijft wie de lasten moet dragen. Ze willen duidelijkheid over hoe het probleem van de FIDF-schuld op de lange termijn wordt opgelost. Dit zegt Twatchai Yongkittikul, secretaris-generaal van de Thai Bankers’ Association, naar aanleiding van het kabinetsbesluit over de FIDF-schuld. Leden van de vereniging overlegden gisteren met de centrale bank over de financiering van de rentebetalingen op die schuld.

De regering heeft het FIDF gemachtigd hiervoor de banken een heffing van 1 procent van hun tegoeden op te leggen, inclusief de 0,4 procent die de banken al betalen ter verzekering van hun tegoeden.
Chartsiri Sophonpanich, voorzitter van de vereniging, zegt dat het de eerste keer was dat banken hierover gesproken hebben. Hoeveel de FIDF de banken in rekening gaat brengen, is nog onduidelijk, zegt hij.
Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand en voormalig vice-minister-president, zegt dat het kabinetsbesluit zal resulteren in onzekerheid over de uitgaven van de centrale bank en in hogere kosten voor bankklanten [wanneer de banken de heffing doorberekenen]. Het besluit ondermijnt ook de beperkte verzekering van de tegoeden [omdat de 0,4 procent voor een ander doel gebruikt wordt].
BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul zegt dat de bank de regering heeft gevraagd een clausule in het aanvankelijke kabinetsbesluit te schrappen. Die bepaalde dat het kabinet de bevoegdheid heeft aanwijzigingen te geven voor haar vermogensbeheer.
De bank geeft er de voorkeur aan de winst op investeringen van de buitenlandse reserves te gebruiken ter aflossing van de FIDF-hoofdsom in plaats van die reserves zelf te gebruiken, aldus Prasarn. Dit gebeurt al sinds 1998, toen de FIDF-schuld verhuisde van het FIDF naar het ministerie van Financiën. Een pleidooi voor een greep in de reserves hield eerder deze week Praipol Khumsap, voormalig lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of Thailand (BoT). Hij stelde voor hiervoor 20 procent van de reserves te gebruiken.

Twee problemen bij rentebetaling op FIDF-schuld
14 januari – Er doemen twee problemen op bij het doorschuiven van de rentebetaling op de FIDF-schuld van de regering naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een onderdeel van de Bank of Thailand (BoT). De regering heeft het FIDF gemachtigd de commerciële banken een heffing van 1 procent op hun tegoeden op te leggen, inclusief de 0,4 procent die de banken al aan het Deposit Protection Agency betalen ter verzekering van hun tegoeden.

Maar die 0,4 procent is al het hoogste in Azië, zegt gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de BoT. Een tweede probleem is dat verhoging de kloof tussen commerciële banken en overheidsbanken, zoals de Government Savings Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, zou vergroten, omdat die de heffing niet betalen.
‘Levying higher fees on commercial banks could further undermine their competitiveness vis-à-vis state-owned banks. We would like private and state-owned banks to operate on a level playing field’, zegt Prasarn.
De FIDF-schuld bestaat uit verplichtingen, tijdens de financiële crisis van 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. Er resteert nog een schuld van 1,14 biljoen baht. De regering wil van de jaarlijkse rentebetalingen van 45-50 miljard baht af om ruimte te scheppen op de begroting voor investeringen ten behoeve van watermanagement.
De Bank of Thailand heeft nog niet bekend gemaakt of de heffing omhoog gaat. De zogeheten deposit protection fee van 0,4 procent wordt nu geheven over de deposito’s en zou kunnen worden uitgebreid tot de wisselbrieven (bills of exchange).
De belangrijkste bron voor de rentebetalingen vormt de huidige rente van 30 miljard op de deposit protection fees. Het overblijvende gat wordt gevuld met 9 miljard baht, gebaseerd op besparingen omdat de bedrijfsbelasting wordt verlaagd, en 2 tot 3 miljard baht door beheer van de FIDF-activa.
[Eerder schreef ik dat de bijdrage zelf gebruikt zou worden, maar in dit bericht staat dat de rente op de bijdrages wordt gebruikt.]

Banken willen niet opdraaien voor FIDF-schuld
20 januari – De Thaise banken bedanken ervoor op te moeten draaien voor de rentebetalingen op de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht. Ze noemen het kabinetsbesluit om de schuld over te hevelen naar het Financial Institutions Development Fund, een onderdeel van de Bank of Thailand, niet alleen ‘unfair’ maar het zou ook de langetermijn stabiliteit van het land in gevaar kunnen brengen, aldus een verklaring van de Thai Banker’s Association (TBA).

De FIDF-schuld bestaat uit verplichtingen, tijdens de financiële crisis van 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen. De regering wil van de jaarlijkse rentebetalingen van 45-65 miljard baht af om ruimte te scheppen op de begroting voor investeringen ten behoeve van watermanagement. Het heeft het FIDF gemachtigd om de Thaise banken een heffing van 1 procent van hun tegoeden op te leggen, inclusief de 0,4 procent die de banken al aan het Deposit Protection Agency betalen ter verzekering van hun tegoeden. Die 1-procentheffing zou goed zijn voor 70 miljard per jaar.
De banken hebben drie bezwaren. Die 0,4 procent is al het hoogste in Azië en wanneer de 0,4 naar 1 procent gaat, zijn de Thaise banken in het nadeel ten opzichte van buitenlandse banken; overheidsbanken, zoals de Government Savings Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, betalen de heffing niet en de huidige commerciële banken hebben geen rol gespeeld in het creëren van de FIDF-schuld. ‘Most if not all of the banks operating today solved their own problems [during the crisis] with no assistance from the government’, aldus de TBA-verklaring.
De Bank of Thailand heeft nog geen besluit genomen over verhoging van de heffing. Het wachten is op publicatie van het kabinetsbesluit.

Commerciële banken vinden gewillig oor bij nieuwe minister
21 januari – De klacht van de Thai Bankers’ Association over de rentebetalingen op de FIDF-schuld is niet aan dovemansoren gericht geweest, want de nieuwe minister van Financiën, Kittiratt Na-Ranong, heeft er onmiddellijk op gereageerd. Hij gaat praten met de commerciële banken over de zogeheten deposit protection fee, die commerciële banken wel en de staatsbanken niet betalen.

Commerciële banken betalen een heffing van 0,4 procent van hun tegoeden aan het Deposit Protection Agency ter verzekering van hun tegoeden. Staatsbanken, zoals de Government Savings Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, betalen de heffing niet. De heffing gaat mogelijk naar 1 procent en dan zou de kloof wel erg groot worden, vinden de commerciële banken.
De 1 procent zou geheven worden door het Financial Institutions Development Fund, een onderdeel van de Bank of Thailand. Dit fonds heeft een schuld van 1,14 biljoen baht, bestaande uit verplichtingen, tijdens de financiële crisis van 1997 aangegaan ter ondersteuning van noodlijdende banken en financiële instellingen.
De regering heeft besloten de jaarlijkse rentebetalingen van 45-65 miljard baht door te schuiven naar het FIDF om ruimte te scheppen op de begroting voor investeringen ten behoeve van watermanagement. Tevens heeft het kabinet het FIDF gemachtigd de rentebetaling te financieren door de heffing van 1 procent.
De Bank of Thailand heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van de heffing. Het wachten is op publicatie van het kabinetsbesluit.

Weggestuurde minister: Regering manipuleert hoogte staatsschuld
24 januari – De regering misleidt de bevolking over de staatsschuld, zodat ze buiten het parlement om noodbesluiten kan nemen om nieuwe uitgaven te financieren. Dit zegt voormalig minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën), die bij de ministerswisseling het veld heeft moeten ruimen.

Tussen hem en vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong, verantwoordelijk voor economisch beleid, is een fikse ruzie ontstaan over de precieze schuldbedragen.
De kwestie draait om de vraag of de rentebetalingen op de staatsschuld 12 danwel 9,33 procent van de totale uitgaven voor 2012 bedragen. Kittiratt gebruikte in het kabinet het percentage van 12 om de noodzaak te onderstrepen van het doorschuiven van de FIDF-schuld naar de Bank of Thailand. Anders zou er niet voldoende budgettaire ruimte zijn voor uitgaven op het gebied van watermanagement.
Maar volgens Thirachai is het zogeheten debt service cijfer 9,33 procent. Hiervan is 7,36 procent bestemd voor rentebetalingen en 1,97 procent voor aflossing van hoofdsommen. Volgens de wet mogen rente en aflossingen niet meer dan 15 procent van de totale jaarlijkse uitgaven bedragen.
Thirachai zegt zelf het percentage van 12 procent te hebben gebruikt tot hij, voordat hij zijn post verliet, van het Public Debt Management Office te horen kreeg dat het 9,33 procent was. ‘I have to admit being shocked once I learned of the actual fugures, since it means that the rationale for the emergency decrees has been undermined completely.’
De emercency decrees waar Thirachai op doelt, betreffen vier besluiten. Eerder deze maand besloot het het kabinet de rentebetalingen op de FIDF-schuld (een overblijfsel van de financiële crisis van 1997) door te schuiven naar het Financial Institutions Developement Fund (een onderdeel van de Bank of Thailand). Deze bedragen jaarlijks 45 tot 65 miljard baht.
Tegelijkertijd nam het kabinet drie andere besluiten, waaronder de instelling van investeringsfonds van 350 miljard baht voor nieuwe watermanagementprojecten.
Vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong zegt dat de zorgen van Thirachai misplaatst zijn. Het percentage van 9,33 procent is gebaseerd op de veronderstelling dat de vier besluiten worden goedgekeurd. Indien dit niet het geval is, geldt het percentage van 12.
Oppositiepartij Democraten had eerder grote kritiek op het kabinet omdat een en ander via kabinetsbesluiten wordt geregeld en niet in de vorm van wetsvoorstellen aan het parlement wordt voorgelegd.

Ex-minister: Kittiratt gebruikt verkeerde cijfers
26 januari – Voormalig minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën), die bij de ministerswisseling het veld heeft moeten ruimen, blijft zich verzetten tegen de manier waarop de regering via een noodbesluit geld heeft vrijgemaakt voor watermanagement projecten. En hij wijst er andermaal op dat zijn opvolger Kittiratt Na-Ranong onjuist cijfermateriaal heeft gebruikt om dat besluit door te drukken.

Volgens Kittiratt zouden de rentebetalingen op de staatsschuld 12 procent van het totaal aan uitgaven in 2012 bedragen. Hij gebruikte dit in het kabinet als argument om de rentebetalingen op de FIDF-schuld door te schuiven naar de Bank of Thailand. De jaarlijkse rente daarop bedraagt 45 tot 65 miljard baht. Dankzij die operatie keurde het kabinet het besluit goed om 350 miljard baht uit te trekken voor watermanagement projecten.
Volgens Thirachai maakt Kittiratt echter een rekenfout: de rentebetalingen bedragen niet 12 procent maar 9,93 procent van de uitgaven,  waardoor er voldoende financiële ruimte op de begroting overblijft. En dit percentage is zelfs inclusief de FIDF-rentebetalingen. Zonder die betalingen zou het percentage slechts 6,46 procent bedragen. Volgens de wet bedraagt de limiet 15 procent. Het doorschuiven van de FIDF-schuld was dus helemaal niet nodig geweest.
Thirachai legt het allemaal nog eens uit op zijn Facebook-pagina. ‘My purpose is only to give the right information, not to throw a bomb or because I am bitter. My concern is for the country, and I feel that the public should know the truth.’
De FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen, aangegaan tijdens de financiële crisis van 1997 ter ondersteuning van noodlijdende banken. De Bank of Thailand (BoT) is verantwoordelijk voor aflossing van hoofdsom; de regering was tot nu toe verantwoordelijk voor de rentebetalingen. Die gaan nu terug naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een zelfstandig onderdeel van de BoT. Ter financiering daarvan heeft de regering het FIDF gemachtigd de commerciële banken een heffing van 1 procent op hun tegoeden op te leggen, inclusief de 0,4 procent die ze al betalen aan het Deposit Protection Agency ter verzekering van hun tegoeden. De Bank of Thailand heeft nog geen besluit genomen over de precieze hoogte van de heffing. De commerciële banken verzetten zich.

Kort nieuws 31 januari
– Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) gelooft niet dat spaarders, leners en aandeelhouders van banken de dupe worden van het doorschuiven van de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht naar het Financial Institutions Development Fund, een onderdeel van de Bank of Thailand.

De regering heeft het FIDF gemachtigd de commerciële banken een heffing van 1 procent op hun tegoeden op te leggen ter financiering van de rentelasten. De banken hebben er al voor gewaarschuwd dat die last in rekening wordt gebracht bij de klant in de vorm van lagere rentevergoedingen en hogere rentes op leningen.
Thans betalen de banken al een heffing van 0,4 procent aan het Deposit Protection Agency ter verzekering van hun tegoeden. Kittiratt zegt dat die heffing wordt verminderd ter compensatie van de nieuwe heffing. De BoT heeft nog niet bekend gemaakt hoe hoog die heffing gaat worden.
– Oppositiepartij Democraten heeft de Kamervoorzitter gevraagd een uitspraak aan het Constitutionele Hof te ontlokken over twee noodbesluiten van het kabinet: het doorschuiven van de FIDF-schuld naar het FIDF, een onderdeel van de Bank of Thailand en investeringen ter waarde van 350 miljard baht voor watermanagement. Oppositieleider Abhisit wijst erop dat de minister van Financiën zelf heeft gezegd dat daarvan dit jaar 150 miljard wordt uitgegeven. Volgens hem kan dit bedrag uit de reguliere begroting komen en was die hele FIDF-operatie niet nodig.

Kort nieuws 3 februari
– Het Constitutionele Hof beslist maandag of het de petitie van 69 senatoren in behandeling neemt, waarin gevraagd wordt zich uit te spreken over het noodbesluit van het kabinet om de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht door te schuiven naar het Financial Institutions Development Fund, een onderdeel van de Bank of Thailand. Volgens de senatoren is het besluit in strijd met de grondwet. De FIDF-schuld is een erfenis van de financiële crisis van 1997.

Kort nieuws 7 februari
– Het Constitutionele Hof heeft besloten de wettigheid te onderzoeken van twee kabinetsbesluiten, onlangs genomen door de regering Yingluck. De Democratische partij heeft daar om gevraagd. Het gaat om het besluit 350 miljard uit te trekken voor watermanagement en de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht (erfenis van de financiële crisis van 1997) door te schuiven van het ministerie van Financiën naar de Bank of Thailand. [Gisteren meldde de krant als tweede besluit de instelling van een verzekeringsfonds van 50 miljard baht, maar dat was duidelijk foutief.] Volgens de Democraten zijn beide besluiten in strijd met artikel 184 van de grondwet. [Wat dit artikel behelst, vermeldt het bericht niet.]

Op 15 februari hoort het Hof Korn Chatikavanij (Democraat; voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit), senator Kamnoon Sittisamarn (Democraat) en vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong, die premier Yingluck vervangt. Yingluck had zelf willen getuigen maar ze is die dag op bezoek in gebieden die vorig jaar onder water zijn gelopen.

Democraten: Noodbesluit kabinet komt neer op blanco cheque
9 februari – Wanneer het Constitutionele Hof het noodbesluit van de regering om 350 miljard baht uit te trekken voor watermanagement in strijd met de grondwet acht, zal de regering een identiek wetsvoorstel indienen. Dit zegt Niwatthamrong Bunsongphaisan, minister verbonden aan het kantoor van de premier. Die procedure zou drie tot zes maanden in beslag nemen.

De grondwet schrijft voor dat noodbesluiten alleen kunnen worden genomen ‘to maintain national or public safety or national economic security’ en in het geval van ‘emergency and necessary urgency’.
Het Hof buigt zich over de zaak op verzoek van oppositiepartij Democraten, die dit besluit heeft voorgedragen voor vernietiging alsmede het besluit om de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht door te schuiven van het ministerie van Financiën naar de Bank of Thailand.
Volgens Korn Chatikavanij, Democraat en voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, wordt een gevaarlijk precedent geschapen door buiten het parlement om geld te lenen. Dat komt neer op het uitschrijven van een blanco cheque, zegt hij.
Het noodbesluit over de FIDF-schuld (een erfenis van de financiële crisis van 1997) is volgens hem niet nodig omdat de begroting 2012 voldoende ruimte biedt om dit jaar 110 miljard baht te lenen, waarvoor het parlement via een kredietaanvraag toestemming kan verlenen.
Gevolg van de schuifoperatie is dat de kosten van de schuld (jaarlijkse rentebetaling van 45 à 65 miljard baht) worden doorgeschoven naar de commerciële banken en hun klanten. Maar ernstiger is dat het vertrouwen van de markt is geschokt in de onafhankelijkheid van de centrale bank.
Naar verwachting doet het Hof op 15 februari uitspraak.

Regering komt particuliere banken tegemoet
14 februari – De particuliere banken hebben hun zin gekregen. Ook de drie staatsbanken gaan een heffing betalen ter verzekering van hun tegoeden. Die heffing wordt met 0,07 procent verhoogd van 0,4 naar 0,47 procent van de tegoeden. Uit de opbrengst kunnen de rentelasten van de FIDF-schuld worden betaald.

Die schuld van 1,14 biljoen baht is door de regering overgeheveld van het ministerie van Financiën naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een onderdeel van de Bank of Thailand. De regering wilde van de jaarlijkse rentelasten af om ruimte op de begroting te scheppen voor investeringen ten behoeve van watermanagement.
Tegelijk met het doorschuiven van de schuld machtigde de regering het FIDF om de particuliere banken een heffing van 1 procent op te leggen, inclusief de 0,4 procent die ze al afdragen aan het Deposit Protection Agency (DPA). De huidige verhoging met slechts 0,07 procent neemt de vrees weg dat de banken de rekening naar de klanten doorschuiven.
Het nieuwe tarief is verdeeld in twee delen: 0,46 procent gaat naar de centrale bank, terwijl 0,01 procent naar het DPA gaat. De regering verwacht dat de centrale bank 46 miljard baht per jaar ontvangt, voldoende om de rente op de FIDF-schuld van 45 tot 65 miljard per jaar, afhankelijk van de rentestand, te betalen.
De FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht bestaat uit verplichtingen, aangegaan tijdens de financiële crisis van 1997 ter ondersteuning van noodlijdende banken.
De drie staatsbanken zijn de Government Savings Bank, Government Housing Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives.

Hof geeft groene licht voor kabinetsbesluiten
23 februari – Twee uitvoeringsbesluiten van het kabinet hebben het groene licht gekregen van het Constitutionele Hof. Ze zijn  niet in strijd met de grondwet. Oppositiepartij Democraten die om een uitspraak had gevraagd, legt zich neer bij het vonnis, maar zal de uitvoering nauwgezet in de gaten blijven houden.

Eén besluit betreft leningen tot een totaal van 350 miljard baht voor watermanagement projecten. De negen rechters oordeelden unaniem dat het besluit een urgent karakter heeft, wat volgens artikel 184 van de grondwet een voorwaarde is voor een uitvoeringsbesluit.
Het andere besluit betreft het overhevelen van de FIDF-schuld van 1,14 biljoen baht (een overblijfsel van de financiële crisis van 1997) van het ministerie van Financiën naar de Bank of Thailand. Zeven van de negen rechters steunden het besluit met als argument dat beide besluiten complementair zijn. Immers, nu de rentebetaling op de FIDF-schuld niet meer op ’s rijks begroting drukt, ontstaat financiële ruimte voor nieuwe leningen.
Het bedrijfsleven heeft positief gereageerd op de uitspraak van het Hof. Wel bestaan er zorgen of de projecten die in de pijplijn zitten, op tijd en ‘with transparency’ worden uitgevoerd, aldus Pornsil Patchritanakul, vice-secretaris-generaal van de Board of Trade of Thailand. [Lees: Zonder dat er corruptie in het spel is.]

Zijn banktegoeden nog wel goed verzekerd?, wil Korn weten.
23 februari – Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, wil van de regering weten wat ze van plan is om de banktegoeden van klanten te garanderen. De tegoeden zijn verzekerd door het Deposit Protection Agency (DPA), dat tot nu toe gefinancierd werd door een heffing van 0,4 procent op de banktegoeden van commerciële banken.

Dat percentage wordt verhoogd naar 0,47 procent, maar slechts 0,01 procent gaat naar het DPA. De Bank of Thailand (BoT) gebruikt de rest van de heffing, 0,46 procent, voor de rentebetaling op de FIDF-schuld die door de regering is overgeheveld van het ministerie van Financiën naar de BoT. Afhankelijk van de rentestand moet jaarlijks 45 tot 65 miljard rente worden betaald.
De FIDF-schuld is een overblijfsel van de financiële crisis van 1997 en bestaat uit verplichtingen aangegaan ter ondersteuning destijds van noodlijdende banken en financiële instellingen. De schuld is ondergebracht in het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een zelfstandig onderdeel van de Bank of Thailand. Voor aflossing van de hoofdsom was de bank al verantwoordelijk.

Regering wil centrale bank aan banden leggen
21 april – Opnieuw doet de regering een poging invloed te krijgen op het beleid van de Bank of Thailand (BoT). Eerder schoof de regering een schuld door van de eigen begroting naar de centrale bank; nu wil ze de voorzitter van de Raad van bestuur vervangen door voormalig vice-minister-president Virabongsa Ramangkura.

Naar verluidt zou de regering een greep willen doen in de buitenlandse reserves van de centrale bank voor de financiering van infrastructurele investeringen en ze zou het rentebeleid van de bank willen versoepelen. Virabongsa heeft er eerder voor gepleit de reserves van US$178,6 miljard aan te spreken. Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) heeft ook een voorkeur voor een zwakkere baht tegenover de dollar.
Op 25 april loopt de zittingsduur van de huidige voorzitter af. De BoT wil hem herbenoemen. Ook de zittingsduur van twee directeuren loopt af. In hun plaats wil de minister onder andere een voormalige medewerker van oud-premier Thaksin laten benoemen. De kans is groot dat de minister zijn zin krijgt, omdat de selectiecommissie grotendeels uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën bestaat.
Financiële analisten hebben kritiek op de bemoeienis van de regering met de voorzittersbenoeming. Tot nu toe heeft de bank altijd onafhankelijk van de overheid een voorzitter kunnen aanwijzen.
Minister Kittiratt heeft herhaaldelijk aangedrongen op versoepeling van het behoudende rentebeleid van de bank. De centrale bank hanteert momenteel een tarief van 3 procent met als doel de inflatie te beteugelen. Het Internationale Monetaire Fonds heeft de bank daarvoor gecomplimenteerd. Niettemin wil de minister het tarief met 1 tot 2 procentpunten verminderen om de economie aan te jagen.
Eerder lagen de regering en de centrale bank ook al met elkaar in de clinch toen ze een schuld van 1,14 biljoen baht van de eigen begroting doorschoof naar de BoT om af te zijn van de rentebetalingen. BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul heeft zich daar tevergeefs tegen verzet evenals tegen de lancering van een pakket van zachte leningen van 300 miljard baht.

Kort nieuws 23 augustus
– De gevolgen van het doorschuiven van een schuld van 1,14 biljoen baht van de overheidsbegroting naar het Financial Institutions Development Fund (FIDF), een onderdeel van de Bank of Thailand, beginnen nu merkbaar te worden. De tarieven in de geldmarkt en de afsluitingskosten van een lening voor de regering zijn gestegen. Een veiling van regeringsschuld is om die reden door het Public Debt Management Office afgelast, omdat de kosten te hoog waren.

De ellende is begonnen, toen de regering begin dit jaar de schuld van 1,14 biljoen baht, een overblijfsel van de financiële crisis van 1997, doorschoof naar de centrale bank om zo ruimte op de eigen begroting te scheppen. Om rente en aflossing te kunnen betalen, zag de centrale bank zich genoodzaakt de zogeheten deposit-guarantee contribution van banken te verhogen van 0,4 naar 0,47 procent van hun tegoeden. Die bijdrage wordt geheven door het Deposit Protection Agency (DPA) ter verzekering van de banktegoeden. Ook de staatsbanken, die voorheen waren vrijgesteld van de contributie, moesten gaan betalen.
Tachaphol Kanjanakul, president van de Government Savings Bank (GSB), een van de drie staatsbanken, signaleerde de hogere kosten tijdens de (afgelaste) veiling. Voorheen kon de bank een obligatieveiling winnen met een bod van 3,45 procent, nu was dat 3,9 procent met de volgende beste bieder van 4,25 procent. Het hogere tarief is het gevolg van de additionele kosten van de GSB nu de bank ook aan het DPA moet bijdragen. Tachapol zegt dat de gevolgen ernstiger zijn dan verwacht en hij vindt dan ook dat de regeling herzien moet worden.

Vrijdag 12 juli 2013
– Het Financial Institutions Development Fund (FIDF) verwacht binnen 23 jaar schuldvrij te zijn, 2 jaar eerder dan gepland. De lage rente, dividenden van de Krungthai Bank en de verkoop van land zorgen voor extra geld in het laatje.
Het FIDF werd in 1997 tijdens de financiële crisis gevormd om garant te staan voor de deposito’s en schulden van banken en financiële instellingen, die in de problemen waren gekomen. Eind 2011/begin 2012 lagen de regering Yingluck en de Bank of Thailand met elkaar in de clinch omdat de regering de schuld van 1,14 biljoen baht, die op ’s lands begroting drukte, wilde overhevelen naar de centrale bank. De gevonden oplossing laat ik onvermeld, want die is knap ingewikkeld.

Reacties niet mogelijk