Gezondheidszorg

Deze pagina wordt voortgezet op de pagina Gezondheidszorg 2.

Thailand heeft momenteel drie ziektekostenverzekeringen:
– Civil Service Medical Benefits Scheme, dat de ziektekosten van 5 miljoen ambtenaren dekt;
– Social Security Fund voor 9 miljoen werknemers in de particuliere sector. Werkgevers en overheid dragen bij aan het fonds. [Ik dacht werknemers ook.]
– Gold card scheme voor 48 miljoen mensen. Maximale vergoeding per jaar bedraagt 2.800 baht. Ongevallen zijn niet gedekt.

Verpleegsters
De verhouding van het aantal verpleegsters per hoofd van de bevolking bedraagt in Thailand 1:700; in de VS en Japan is ze 1:200. In Singapore 1:250 en in Maleisië 1:300.

Thailand komt niet alleen 30.000 verpleegsters tekort, maar telt ook 12.000 verpleegsters in overheidsziekenhuizen, die een tijdelijke aansteling hebben en minder verdienen dan het vast personeel. Sommige ziekenhuizen hebben zalen moeten sluiten omdat ze verpleegsters tekort komen.
Volgens de National Nurses Council bedraagt de verhouding in Bangkok 1:285; in de Central Plains 1:562; in het Noorden 1:621; in het Zuiden 1:622 en in het Noordoosten 1:968.
(Bron: Bangkok Post, 21 november 2012)

Ongedateerde berichten voor augustus 2010

Rokers krijgen het moeilijker
Rokers die een sigaretje willen opsteken, moeten sinds 28 juni wat harder zoeken naar een plaats waar dat is toegestaan. Met ingang van die datum is roken verboden in gezondheidscentra en aanverwante bedrijven als massagesalons en sauna’s, lagere en middelbare scholen, openbaar vervoer en religieuze centra. Op tal van plaatsen was roken al verboden. Zo werd als eerste in 1976 het roken in bisocopen verboden en sindsdien is het aantal rookvrije plaatsen gestaag toegenomen. Thailand telt 13 miljoen rokers, circa eenvijfde van de bevolking.

Ambtenaren sjoemelen met ziektekosten
Fraude met de medische kosten van ambtenaren kost de staat jaarlijks 1 miljard baht. De fraude wordt zowel door de ambtenaren zelf gepleegd als medisch personeel en apotheken. Naar de medische kosten is een onderzoek gedaan, omdat ze in vijf jaar zijn gestegen van 26 naar 61 miljard baht. Van acht ambtenaren is bekend dat ze elk jaarlijks 1,2 miljoen baht aan medische kosten declareerden.

Kritiek op advertenties van huidklinieken
De Medical Council van Thailand waarschuwt huidklinieken voor misleidende beloftes in hun advertenties. De raad kreeg vorig jaar 181 klachten over misleidende of overdreven claims en schadelijke behandelingen.

Vrees voor uitbraak tbc
Thailand behoort tot de 22 landen die het risico lopen op een uitbraak van tbc. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) lukt het die landen niet de ziekte onder de knie te krijgen. Thailand heeft momenteel 120.000 gediagnostiseerde tbc-patiënten. Ongeveer 2800 lijden aan de medicijnresistente vorm. Tbc eist elk jaar 13.000 levens. HIV-infectie is de belangrijkste bron van de ziekte. Circa 16 procent van mensen met HIV lijden aan tbc.

Thailand gebruikt nog steeds asbest
Zevenenveertig landen hebben het gebruik verboden, maar in Thailand is asbest nog volop in gebruik. Jaarlijks wordt meer dan 100.000 ton chrysotile asbest geïmporteerd, ter verwerking in dakpannen, cement pijpen, remmen, koppelingen, vinyl vloertegels, pakkingen en warmte isolatiematerialen. Uit 2008 is het eerste dodelijke slachtoffer bekend: een 75-jarige man die 20 jaar in een dakpannenfabriek had gewerkt. Naar verwachting zal de komende jaren jaarlijks bij 1200 Thai mesothelioma worden vastgesteld, de longkanker die het gevolg is van het inademen van de microscopisch kleine vezels.

Klinieken worden opgewaardeerd
Binnen een jaar moeten 5000 van de 9770 klinieken in het land zijn opgewaardeerd tot volwaardige gezondheidscentra met een staf van vier professionals: arts of verpleegster, twee gezondheidswerkers en tenminste een specialist in tandheelkunde, pharmacie of traditionele Thaise geneeswijzen. De centra werken samen met vrijwilligers die voorlichting op het gebied van preventie geven. Het ministerie hoopt dat de gezondheid van dorpsbewoners door de upgrading zal verbeteren en de provinciale ziekenhuizen zal ontlasten. Of het project succes heeft, valt nog te bezien want het land kampt met een chronisch gebrek aan medisch personeel.

Roken verboden; roken toegestaan
Goed en slecht nieuws voor rokers. De zeven rookruimtes in het gedeelte van vliegveld Suvarnabhumi voor binnenlandse vluchten zijn op last van het ministerie van Volksgezondheid gesloten. Maar de achttien rookruimtes in het deel waar de passagiers op internationale vluchten aankomen en vertrekken, blijven open. ‘Zonder rookruimtes zouden veel reizigers naar andere vliegvelden uitwijken’, zegt Narongchai Tanadchangsaeng, algemeen adjunct-directeur van Suvarnabhumi. Waar is de rookruimte, is de meest gestelde vraag op het vliegveld. ‘Na een no-smoking vlucht van 12 uur hebben rokers dringend behoefte aan een rokertje. Wij voorzien in die behoefte. Roken is geen misdaad maar een soort persoonlijk recht dat we dienen te respecteren.’

Researchers duiken in de wereld van drugsgebruikers
Buitenlandse onderzoekers gaan in samenwerking met Thaise collega’s een onderzoek doen naar het verband tussen drugsgebruik en genetische afwijkingen vergelijkbaar met afwijkingen bij ziektes als thalassemie, een erfelijke bloedziekte, en diabetes. Wellicht kan dit op den duur leiden tot het ontwikkelen van preventieve medicatie.

Thailand is een interessant studiegebied vanwege het hoge aantal methamphetamine gebruikers, voornamelijk teenagers en jonge volwassenen. Dit jaar zijn tot en met juni al 100.000 nieuwe gevallen van drugsgebruik gerapporteerd tegen 120.000 in het gehele jaar 2009. Teenagers tussen 15 en 19 jaar vormen 32 procent van de nieuwe oogst. De jongste drugsgebruikers zijn 12 en 13 jaar

Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen
Artsen alsmede ander gezondheidspersoneel en patiëntenverenigingen staan lijnrecht tegenover elkaar in een conflict over de instelling van een compensatiefonds voor patiënten bij medische missers. De Medical Council is niet vertegenwoordigd in het panel dat beslist over compensatie. Artsen vrezen dat ze hierdoor een verhoogd risico lopen om door patiënten voor de rechter gesleept te worden en ze zijn bang voor strafrechtelijk vervolgingen. Particuliere ziekenhuizen zullen hun tarieven moeten verhogen om claims te kunnen betalen. Gezondheidsorganisaties en consumentengroepen steunen de instelling van het fonds, omdat het slachtoffers van medische missers helpt. Zolang de plannen niet worden herzien, zijn artsen en medisch personeel elke vrijdag uit protest in het zwart gekleed.

Obesitasprobleem neemt toe
De afgelopen vijf jaar is het aantal kinderen jonger dan zes jaar met obesitas toegenomen met 40 procent. Ongeveer 22 miljoen Thai ouder dan 15 jaar zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid te dik. Onderzoek naar het eetgedrag van kinderen van kleuterschool tot Matayom 3 heeft uitgewezen dat de meeste kinderen gedurende de zomervakantie van een maand 1,5 tot 2 kilo aankomen omdat ze meer snacks en junkfood eten en te veel suiker binnenkrijgen door het drinken van yoghurt, frisdrank en gezoete melk. In 20 procent van de 20.000 scholen is frisdrank te koop. Sommige scholen hebben van frisdrankproducenten een bestelwagen gekregen in ruil voor de verkoop van hun producten.

Panel moet impasse doorbreken
Een driepartijen panel met opponenten en supporters van het wetsonwerp compensatie bij medische missers en vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid moet de impasse over het wetsontwerp doorbreken. Binnen twee weken zal het advies uitbrengen aan de minister over wijzigingen. Alhoewel de partijen nog geen millimeter zijn opgeschoven, zijn ze het over drie dingen eens: patiënten die het slachtoffer zijn van medische fouten, moeten geholpen worden; artsen en gezondheidswerkers moeten niet gedwongen worden onder druk te werken; en behandelingen dienen verbeterd te worden om de veiligheid van patiënten te verzekeren.
Het wetsontwerp is gebaseerd op het principe dat patiënten die het slachtoffer zijn van medische missers onmiddellijk gecompenseerd en behandeld worden zonder dat ze hoeven te wachten op een uitspraak van de rechtbank. (Zie terug: Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen)

De onderhandelaars bevinden zich in een lastig parket. De artsen zijn mordicus tegen want die zijn bang dat ze voor elk wissewasje voor de rechter gesleept worden. Aan de andere kant staan de patiënten die tot nu toe bij een medische misser naar de rechter moesten stappen, wat niet alleen een kostbare zaak is maar ook nog lang duurt. Maar aan het wetsontwerp kleven ook haken en ogen. Een comité gaat beslissen over de compensatie; de Medical Council is daarin niet vertegenwoordigd. En wat zijn medische missers? Het zal niet gemakkelijk zijn daarvoor een sluitende definitie te te formuleren. Ieder geval is anders waarvoor een deskundig oordeel nodig is. Ik ben benieuwd hoe deze zaak afloopt.

Ruzie over samenstelling panel
Nog voordat het panel, dat advies moet uitbrengen over het compensatiefonds voor medische missers, zijn eerste vergadering heeft gehad, is er al ruzie over de samenstelling. Een groep artsen weigert in het panel plaats te nemen omdat ze vinden dat de artsen die onder het ministerie van Volksgezondheid vallen, overtegenwoordigd zijn. Thailand telt 39.000 artsen; 12.000 vallen onder het ministerie. Het panel bestaat uit 26 leden en wordt geacht binnen twee weken advies uit te brengen. Suthee Ratanamongkolkut, hoogleraar medicijnen aan de Srinakharinwirot Universiteit, vindt dat de dissidente artsen zich gedragen als ‘koppige kinderen’.  ‘As this is on the table for discussion, they should not play under the table. Although doctors are trying to woo public support, society believes they are fighting to protest their own interest.’ (Zie terug: Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen; Panel moet impasse doorbreken)

Update: De Medical Council of Thailand heeft zijn vertegenwoordiger in het panel teruggetrokken. Premier Abhisit doet een beroep op de artsen om toch in het panel plaats te nemen.

[De angst van artsen voor een stortvloed aan rechtzaken is niet geheel onterecht, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van 5 augustus. Sinds de regering-Thaksin het zogeheten 30-baht gezondheidsprogramma heeft geïntroduceerd, is het aantal patiënten in overheidsziekenhuizen fors toegenomen plus de bijbehorende werkdruk.
Eén zaak heeft een schokgolf veroorzaakt in de medische professie. Omdat een anesthesist ontbrak, zag een arts zich genoodzaakt een patiënt zelf onder narcose te brengen. De patiënt overleed, de arts werd tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar in hoger beroep vrijgesproken. Gevolg: artsen weigeren ernstig zieke gevallen en verwijzen ze door naar provinciale ziekenhuizen.
Nietemin zijn er ook tal van gevallen waarbij een patiënt als gevolg van fouten is overleden of voor het leven gehandicapt. De krant wijst er verder op dat de kwaliteit in veel provinciale en lokale ziekenhuizen ernstig te wensen over laat omdat er te weinig artsen zijn.

Streep door panel; nieuw panel wordt gevormd
Minister Jurin Laksanavisit (Volksgezondheid) heeft een streep gezet door het gevormde driepartijen panel, dat opgezet was om de impasse rond het wetsontwerp medische compensatie te doorbreken. Hij heeft zijn secretaris opdracht gegeven om een nieuw panel te vormen. Niettemin komt het panel zaterdag voor de eerste keer bijeen om te praten over veranderingen in de samenstelling, die zowel acceptabel zijn voor de medische professie als patiëntengroepen. Eerder weigerde een groep artsen zitting te nemen in het panel en de Medical Council of Thailand trok zijn vertegenwoordiger terug.

Update: Om de impasse te doorbreken heeft het ministerie van Volksgezondheid zich teruggetrokken uit het panel.
(Zie terug: Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen; Panel moet impasse doorbreken, Ruzie over samenstelling panel)

Pil populairder dan condoom
De pil is bij gezinsplanning populairder dan het condoom; 35 procent van de vrouwen slikt de pil. Thailand begon in 1970 met serieuze geboortebeperkingsprogramma’s. Vrouwen kregen toen gemiddeld zes kinderen. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 1,5. Volgens het Bureau of Reproductive Health blijft de pil een cruciale rol spelen bij gezinsplanning ondanks de bijwerkingen die soms optreden, zoals misselijkheid en duizeligheid, en onbekendheid met de effecten bij langdurig gebruik.

Dodental H1N1: 245
De varkensgriep heeft sinds april 2009 245 levens gekost. Vorige week overleden tien mensen aan de A(H1N1) griepvariant. Begin juli begon het aantal H1N1-gevallen te stijgen gelijktijdig met de verspreiding van de seizoensgriep gedurende het regenseizoen.

Niet meer maar minder rechtzaken
In tegenstelling tot wat de medische beroepsgroep vreest, zal het geplande compensatiefonds voor medische missers niet tot meer maar juist tot minder rechtzaken leiden. Dit schrijft Suwanna Jitprapas in Bangkok Post van 17 augustus. Dat is niet alleen de ervaring in Zweden, waar het systeem al sinds 1975 bestaat, maar ook in Thailand. Want Thai die in het bezit zijn van een gold card van het zogeheten 30-baht programma (ongeveer 75 procent van de bevolking) maakt al gebruik van zo’n fonds. Het wetsontwerp, waartegen de medische beroepsgroep te hoop loopt, is niet meer dan een uitbreiding van de bestaande praktijk, zodat die geldt voor alle Thai.

Niet alleen heeft de huidige regeling geleid tot minder rechtzaken, maar er is ook minder dan begroot gebruik gemaakt van het fonds. Toen het fonds in 2004 werd ingesteld, was de prognose dat 1 procent van de patiënten compensatie zou vragen; het werd 0,05 procent oftewel 2265 patiënten. Als gevolg daarvan bulkt het fonds van het geld en is er 4000 miljoen baht in kas. Gemiddeld ontvangen degenen die er een beroep op doen, binnen 29 dagen een vergoeding.
Suwanna wijst er verder nog op dat het wetsontwerp een clausule bevat waarin geregeld wordt dat patiënten of hun familie die compensatie hebben ontvangen, een verklaring moeten tekenen die hen verbiedt de zaak voor de civiele rechter te brengen. (Zie terug: Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen; Panel moet impasse doorbreken, Ruzie over samenstelling panel; Streep door panel; nieuw panel wordt gevormd, Premier: Parlementsbehandeling compensatiefonds gaat door)

Artsen doen nu mee
Een groep artsen van algemene en regionale ziekenhuizen gaat akkoord met de gewijzigde samenstelling van het panel dat de impasse moet doorbreken rond het wetsvoorstel compensatie bij medische missers. De groep, die bekend staat als Federation of Healthcare Workforce, vertegenwoordigt 23 organisaties. De Private Hospital Association heeft nog niet bekend gemaakt of ze in het panel plaatsneemt. Tegen details van het wetsvoorstel bestaan grote bezwaren bij de medische professie. Ze zijn het niet eens met de samenstelling van de commissie die aanvragen om compensatie moet beoordelen en het bedrag dat wordt uitgekeerd. Voorts vrezen ze een stortvloed aan juridische procedures. (Zie terug: Compensatiefonds verdeelt patiënten en artsen; Panel moet impasse doorbreken, Ruzie over samenstelling panel; Streep door panel; nieuw panel wordt gevormd, Premier: Parlementsbehandeling compensatiefonds gaat door, Niet meer maar minder rechtzaken)

Berichten vanaf augustus 2010 e.v.

Kort nieuws 22 augustus 2012
– De regering Yingluck overweegt Thaise en migrantenkinderen jonger dan 6 jaar in aanmerking te laten komen voor gratis basisgezondheidszorg, inclusief vaccinaties. Uit een onderzoek is gebleken dat 7 procent van de 5 miljoen Thaise kinderen tussen 0 en 6 jaar een IQ onder normaal hebben en dat de meeste kinderen van migranten geen toegang hebben tot gezondheidszorg.

De regering wil ook verbeteringen aanbrengen op het gebied van zwangerschapscontroles, gezondheidsklinieken voor kinderen, voorschoolse opvang en opvang van misbruikte kinderen. Minister Witthaya Buranasiri (Volksgezondheid) maakte deze fraaie voornemens dinsdag bekend na een bijeenkomst op het Government House van alle betrokken diensten.

Kort nieuws 2 september
– Sinds zaterdag moeten patiënten bij een ziekenhuisbezoek of medicijnverstrekking weer 30 baht betalen. Gratis gezondheidzorg met een eigen bijdrage van 30 baht werd destijds geïntroduceerd door de regering Thaksin. De regering Abhisit schrapte de 30 baht.

Twee grote ziekenhuizen, Chulalongkorn en Ramathibodi, incasseren de 30 baht voorlopig niet uit angst voor confrontaties tussen patiënten en staf.
[In het artikel komen verder enkele patiënten aan het woord, die het niet kan schelen. Informatie over het waarom van de regeringsbeslissing ontbreekt.]

Maandag 29 oktober
– Difterie grijpt om zich heen in de provincie Loei. Van de 79 bevestigde gevallen dit jaar telt de provincie er 66 en van de vier personen die zijn overleden, kwamen er twee uit Loei. De gezondheidsdiensten hebben het toezicht verscherpt en hun vaccinatieprogramma’s uitgebreid om de verdere verspreiding een halt toe te roepen.

Dinsdag 30 oktober
– Deze week staat in het teken van een anti-allergie campagne van de Allergy, Asthma and Immunology Society of Thailand (AAIAT).  Vooral nasale allergieën baren de president van de AAIAT zorgen: 10 miljoen Thais hebben er last van, waarvan 30 procent teenagers.

Hun ongezonde levensstijl veroorzaakt die, zegt hij. Kiat Ruxrungtham noemt: Onregelmatige slaappatronen als gevolg van internetverslaving, onvoldoende lichaamsbeweging en roken.  Teenagers lopen ook een groter risico op huidallergieën vanwege het wijverbreide gebruik van cosmetica en schoonheidsbehandelingen.
Naar schatting hebben twee van de drie patiënten met nasale allergie chronische symptomen.

Zaterdag 3 november
– Ziekenhuizen aan de grens kampen met een groot tekort aan personeel, zegt Boonruang Triruangworawat, directeur-generaal van het Department of Health Service Support. Dat tekort wordt urgent wanneer in 2015 de Asean Economic Community van kracht wordt. Patiënten uit de buurlanden zullen dan naar die ziekenhuizen komen, omdat ze bekend staan om hun goede zorg. Boonruang schat dat tenminste 17.000 plaatsen onbemand zijn.

Woensdag 7 november
– Erg succesvol zijn de maatregelen tegen roken nog niet. Tussen 2009 en vorig jaar is het percentage rokers toegenomen van 20,7 naar 21,36 procent, aldus cijfers van het Tobacco Control Research and Knowledge Management Centre. In de leeftijdscategorie 15-18 jaar steeg het percentage van 7,62 naar 9,21 procent.

Het Thailand Health Promotion Institute dringt er bij de regering op aan de strengere anti-tabaksregels (van de WHO) die in april aan artikel 5.3 van de bestaande wetgeving zijn toegevoegd, toe te passen. Het 4 jaar oude artikel 5.3 regelt onder meer de verhouding tussen overheid, belangengroepen en de tabaksindustrie; verhoging van de tabaksaccijns en een verbod op de verkoop van rookwaren via internet. Volgens het instituut ontbreekt het nog steeds aan een goede controle.

Zondag 11 november
– Het medisch toerisme zit in de lift, zegt minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid). Sinds begin dit jaar kwamen 2,5 miljoen buitenlanders naar Thailand voor behandelingen, 16 procent meer dan vorig jaar. Ze waren goed voor 121,6 miljard baht. Maar voor Pradit is dit nog niet genoeg; de sector moet de komende 5 jaar met 200 procent groeien.

Maandag 12 november
– Omdat het aantal HIV-infecties onder homo’s sterk is toegenomen gaat het Department of Disease Control in samenwerking met andere autoriteiten en organisaties de campagne ‘Test and Treat’ voeren, te beginnen in Bangkok, Ubon Ratchathani en Lampang. Achthonderd vrijwilligers worden uitgenodigd zich te laten testen. Wanneer ze positief zijn, krijgen ze gratis medicatie.

Dertig procent van de homo’s is HIV-positief. Slechts 60 procent heeft zich ooit laten testen op HIV. Elk jaar komen er 12.000 nieuwe infecties bij volgens een arts die bij een HIV-kliniek van het Thaise Rode Kruis werkt.

Donderdag 15 november
– Ziekenhuizen maken aanzienlijke kosten door de behandeling van onverzekerde buitenlandse werknemers. Het Samut Sakhon ziekenhuis bijvoorbeeld spendeert jaarlijks 30 miljoen baht aan de behandeling van legale en illegale migranten. Het Umphang ziekenhuis in Tak kost dat 28 miljoen baht. De directeur van het International Health Policy Programme of Thailand dringt er daarom op aan buitenlandse werknemers ook te verzekeren, zodat de autoriteiten de ziekenhuisbudgetten nauwkeuriger kunnen vaststellen.

Vrijdag 16 november
– Het besluit van de regering om de vergoeding per deelnemer aan het ‘universal healthcare scheme’ (een ziekenkostenstelsel dat voor 48 miljoen Thais geldt) 3 jaar te bevriezen, is slecht gevallen bij een senaatscommissie. De financiële positie van overheidsziekenhuizen wordt erdoor benadeeld en de kwaliteit van zorg neemt af.

De regering wil de uitgaven aan gezondheidzorg op 3,8 tot 4 procent van het bruto binnenlands product houden. Dat komt neer op een bedrag van 2.755 baht per deelnemer. Uit dit bedrag moeten de medische kosten van behandelingen, de loonkosten en de overheadkosten worden betaald. De commissie wijst erop dat de ziekenhuizen te maken hebben met stijgende kosten van medicijnen en apparatuur.
Uit onderzoek van de commissie in juni is gebleken dat 25 procent van de overheidsziekenhuizen een schuld hebben en 21 procent het risico loopt in het rood te belanden. Reserves hebben ze niet. De commissie verwacht nu dat 70 procent aan het eind van het jaar in het rood staat. De kosten van het ziektekostenstelsel zijn in 10 jaar opgelopen van 70 miljard baht naar 100 miljard baht.

Donderdag 22 november
– Medische specialisten moeten wellicht in de toekomst hun examen ter verkrijging van een vergunning in het Engels afleggen. Het Consortium of Thai Medical Schools stelt dat voor met het oog op de scherpe concurrentie die verwacht wordt wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt. Het gaat om het schriftelijk gedeelte, het klinisch deel blijft afgenomen worden in het Thai.

Ander voorstellen waarover wordt nagedacht is artsen verplichten elke 5 jaar examen te doen en de tussentijdse examens op de medische school in het Engels afnemen. Artsen die veel ervaring hebben opgedaan door training of academisch werk zouden vrijgesteld kunnen worden van het 5-jaarlijks examen.
– Ziekenhuizen in de zuidelijke provincie Narathiwat kampen met een tekort aan artsen en een gebrek aan medische apparatuur. Het lokale parlementslid Jae-aming Totayong dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan het Rajanagarindra ziekenhuis meer financiële steun te verlenen. Jae-aming bezocht in het ziekenhuis acht slachtoffers van de bomaanslag, zondag in Rueso.
Omdat Narathiwat onvoldoende is uitgerust, worden slachtoffers van aanslagen vaak naar Hat Yai voor behandeling gebracht, zegt hij. Jae-aming gaat de kwestie aansnijden tijdens het censure debate op maandag en dinsdag in het parlement.
Volgens cijfers van het Narathiwat Provincial Health Office werkten vorig jaar 96 artsen in de provinciale en districtsziekenhuizen van de provincie. Dit komt neer op 1 arts per 7.603 patiënten. De WHO hanteert als richtlijn 1:5.000. De provincie telt wel voldoende verpleegkundig personeel: 1.833 oftewel 1:398; de WHO verhouding is 1:400.
Directeur Wiroon Pornpatkul van het Naradhiwas Rajanagarindra ziekenhuis zegt dat het ziekenhuis vanwege het zuidelijk geweld grote moeite heeft artsen aan te trekken.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) wuift alle kritiek weg. De gezondheidszorg in het Zuiden is een prioriteit van het ministerie. ‘Ik weet zeker dat de ziekenhuizen volledig uitgerust zijn en in staat zijn patiënten te behandelen.’

Zaterdag 1 december
– Om een staking van verpleegsters begin volgend jaar te voorkomen, wil het ministerie van  Volksgezondheid de komende drie jaar 23.000 verpleegsters en ander medisch personeel in vaste dienst nemen.

De eerste groep die daarvan profiteert zijn degenen die sinds 2006-2008 tijdelijk voor het ministerie hebben gewerkt, waaronder verpleegsters. De vice-president van de Thailand Nursing and Midwifery Council is tevreden met de aankondiging van het ministerie. Zo’n 17.000 verpleegsters die nu een tijdelijk dienstverband hebben, willen dat in een vast dienstverband omzetten.

Zondag 2 december
– Elk jaar komen er in Thailand 9.470 nieuwe gevallen van HIV-infecties bij, waarvan 80 procent wordt veroorzaakt door onveilige seks. In totaal telt het land 464.414 personen met HIV/Aids.

De gezondheidsautoriteiten maken zich ernstig zorgen over de toename van het aantal infecties door seksuele contacten tussen mannen (MSM: men who have sex with men). Tussen 1987 en 2011 is het aantal infecties met 11 procent toegenomen en het blijft stijgen, zegt Narong Sahamethapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid.
Het Thaise Rode Kruis traceerde tussen januari 2007 en april 2008 118 mannen die HIV hadden opgelopen. Veertig procent van hen had ook het menselijke virus papilloma opgelopen, dat in verband wordt gebracht met anale kanker. Een laag niveau van CD4-cellen (een type immuuncel dat wordt aangevallen door het HIV-virus) vergroot de kans anale kanker te ontwikkelen.
Gisteren op World Aids Dag kwamen tientallen HIV/Aids patiënten bijeen op Mor Chit (Bangkok). Ze riepen op een eind te maken aan discriminatie van HIV/Aids patiënten. Die dienen evengoed als gezonde mensen toegang tot onderwijs te krijgen en een carrière na te streven.
Supatra Nacapew, directeur van de Foundation for Aids Rights, zegt dat de Thaise bevolking een beter begrip van HIV/Aids heeft, maar er komt geen verbetering in het discrimineren van mensen die seropositief zijn.

Dinsdag 4 december
– Waar een gesprek met premier Yingluck niet al goed voor is. De Nurses’ Association of Thailand had gedreigd met een 3-daagse staking begin volgend jaar, maar die gaat nu niet door. Na een gesprek met de premier en de minister van Volksgezondheid trok ze haar dreigement in.

Het conflict betreft de rechtspositie van verpleegsters die op contractbasis werken. Zij willen nu eindelijk wel eens in vaste dienst worden genomen.Volgens een plan van het ministerie van Volksgezondheid krijgen de komende 3 jaar 20.000 verpleegsters de begeerde status. Met die toezegging bleek de vereniging wel te kunnen leven.

Vrijdag 7 december
– De verpleegsters waren tevreden, maar nu dreigt niet-medisch personeel in ziekenhuizen met een staking. De Nurses’ Association of Thailand dreigde daar eerder mee, maar na een gesprek met premier Yingluck en de minister van Volksgezondheid werd het dreigement ingetrokken. De verpleegsters zijn tevreden met de toezegging dat de komende 3 jaar 22.600 verpleegsters, die nu op contractbasis werken, in vaste dienst komen.

Dat willen wij ook, zeggen nu schoonmakers, bewakers, chauffeurs, conciërges en ander niet-medisch personeel die in gezondheidsinstellingen werken. Het Temporary Public Health Employee Network heeft aangekondigd van 1 tot 3 januari te gaan staken. ‘We werken net zo hard als medische professionals, dus we verdienen dezelfde rechten’, zegt een betrokkene.

Zondag 9 december
– Tussen 1 januari en 4 december hebben 67.071 personen dengue fever opgelopen, van wie 70 zijn overleden. Vergeleken met vorig jaar is het aantal met 7 procent gestegen. Vooral in de grote steden rukt de knokkelkoorts op. Voor 2014 verwacht het Disease Control Department 90.000 tot 100.000 ziektegevallen. Personen tussen 10 en 24 jaar zijn het meest vatbaar voor de ziekte.

Maandag 10 december
– Het regeringsbeleid om van Thailand een internationaal medisch knooppunt te maken kan leiden tot een brain drain van artsen uit overheidsziekenhuizen en ziekenhuizen in grensstreken naar particuliere ziekenhuizen. Deze waarschuwing uitten artsen tijdens een recente bijeenkomst over de regeringsplannen. Nu al hebben ziekenhuizen aan de grens moeite medisch personeel te vinden. De moeilijke leefomstandigheden en de lage beloning schrikken af.

Het beleid om Thailand te promoten als ‘medical hub’ is in 2003 ingezet onder de regering Thaksin. Doel is om buitenlandse patiënten over te halen om zich in Thailand te laten behandelen. ‘De regering moet er rekening mee houden dat dit beleid mensen benadeelt die in armoede leven’, zegt Ruethai Wattanavinit, directeur van het Chiang Kam ziekenhuis dat in de provincie Phayao aan de grens met Laos staat.
Het ministerie van Volksgezondheid werkt momenteel aan de details van het beleid. De directeur van het Health Service Support Department zegt dat de regering van plan is meer belasting te heffen op particuliere medische diensten. Dit geld kan vervolgens ten goede komen aan overheidsziekenhuizen, met name in de grensstreken.
– Twee anti-retrovirale medicijnen die HIV/Aids-lijders dagelijks moeten slikken, hoeven niet meer geïmporteerd te worden. De Government Pharmaceutical Organisation (GPO) gaat ze zelf produceren. Het gaat om lokale versies van de combinatiepil lopinavir/ritonavir en efavirenz.
De combinatiepil is al geregistreerd bij de Food and Drug Administration en in productie genomen. De andere moet nog het groene licht krijgen van de FDA en komt waarschijnlijk in januari in productie. Per oktober kregen 225.272 personen met HIV/Aids anti-retrovirale medicijnen.

Maandag 17 december
– Midden dit jaar zijn 87 gevallen van difterie in 15 provincies in het Noordoosten geconstateerd. Van de 87 patiënten zijn er 2 overleden; meer dan de helft kwam uit de provincie Loei, die grenst aan Laos. De autoriteiten menen dat de ziekte, die in Thailand was uitgeroeid, vanuit Laos is verspreid.

In Phetchabun, dat aan Loei grenst, zijn 18 personen van de Hmong stam met de ziekte gediagnostiseerd.  De Hmong-leden zijn onlangs gevaccineerd om verdere verspreiding te voorkomen.
Narong Sahamethapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, heeft vrijdag Hmong dorpen op de Thab Berg berg bezocht. Hij kritiseerde de gezondheidszorg in de landen die aan het Noorden en Noordoosten van Thailand grenzen en pleitte voor meer controleposten om mensen te controleren die het land willen binnengaan.

Woensdag 19 december
– Het ministerie van Volksgezondheid is in onderhandeling met medicijnfabrikanten over de verlaging van de prijs van 774 medicijnen. Dat zou de staat 1,8 miljard baht aan besparingen opleveren. Glucosamine wordt driemaal zo goedkoop, dus dat tikt lekker aan.

Vrijdag 21 december
– Na drie dagen vergaderen in het Bangkok International Trade and Exhibition Centre heeft de National Health Assembly negen (beleids)aanbevelingen gedaan, variërend van een verbod op het gebruik van giftige chemicaliën tot het voorkomen van internetverslaving van Thaise kinderen. Drie aanbevelingen gaan naar de regering: bevordering van wandel- en fietsroutes; verlichting van gezondheidsgevolgen door energiecentrales die op biomassa worden gestookt en beheersing van bosbranden en nevel. De overige aanbevelingen behoeven geen kabinetsbesluit.

– Voor meer dan 500.000 ambtenaren die werkzaam zijn op lokaal niveau en hun gezinnen wordt een gezondheidsfonds in het leven geroepen. Thans vallen ze onder het 30-baht universal scheme, maar dit eigen fonds gaat een uitgebreidere dekking bieden, gelijk aan de dekking van het Civil Service Medical Benefits Scheme voor ambtenaren. Het fonds is wel een koekje van eigen deeg want het benodigde geld wordt uit de middelen van het Local Administration Department gehaald.

Maandag 24 december
– De helft van alle kinderen in Thailand heeft een rot gebit; kinderen in het Zuiden zijn er het slechtst aan toe. Dit is gebleken uit een onderzoek  van het Department of Health. Bij 65 procent van de kinderen in de vier zuidelijkste provincies kan cariës worden geconstateerd.
Een op de tien ouderen in de Central Plains en het Zuiden heeft helemaal geen tanden meer. In het Zuiden riskeert meer dan de helft van de ouderen de tanden te verliezen, wanneer ze niets aan hun gebit laten doen.
Voor 2013 heeft het National Health Security Office 1,045 miljard baht uitgetrokken om de tandheelkundige problemen te lijf te gaan. Het ministerie van Volksgezondheid doet er nog eens 1 miljard bovenop. Tussen volgend jaar en 2015 wil het ministerie bij 9.000 ouderen in de vier zuidelijke provincies een kunstgebit laten aanmeten.

Zondag 6 januari
– Thailand stevent af op een tekort aan gespecialiseerde artsen wanneer niet meer geld beschikbaar komt voor medische stages, waarschuwen de universitaire medische opleidingen. De toestroom van patiënten naar universitaire ziekenhuizen gaat ten koste van de budgetten voor stages.

Die stages zijn essentieel om medische specialisten op te leiden, zegt Thanya Subhadrabandhu, deken van de faculteit medicijnen van de Mahidol universiteit. Elk jaar ronden 2.800 artsen een stageprogramma af, dat kan variëren van 3 tot 5 jaar. De programma’s worden grotendeels gefinancierd door de universitaire ziekenhuizen. De regering draagt niets bij.
Thanya en vertegenwoordigers van de medische scholen spraken onlangs met de minister van Onderwijs en van Volksgezondheid over de financiële perikelen. Die beloofden het probleem aan te pakken. Volgens de minister van Voksgezondheid zijn besparingen mogelijk bij het Civil Servant’s Welfare Fund dat te veel overbodige medicijnen zou vergoeden. Deze verzekering kost de regering 60 miljard baht per jaar.

Maandag 7 januari
– Het aantal gevallen van knokkelkoorts (dengue fever) zal dit jaar toenemen, verwacht het ministerie van Volksgezondheid. Vorig jaar nam het aantal patiënten al toe en die trend zal zich vermoedelijk voortzetten. In 2012 raakten 74.250 personen ziek, 5.800 meer dan het jaar ervoor; 79 personen overleden. Bij bijna de helft ging het om kinderen jonger dan 15 jaar.

Woensdag 9 januari
– Duizend overheidsziekenhuizen en gezondheidscentra krijgen nieuwe medische apparatuur, zoals narcoseapparatuur, defibrillators, orthopedische matrassen en maag oscilloscopen. Het kabinet heeft gisteren goedkeuring verleend aan een budget van 3,27 miljard baht in het kader van het Development Policy Loan programma van de Wereldbank.

Het ministerie van Volksgezondheid had de toenmalige regering Abhisit in 2011 al om het geld gevraagd, maar ze schoof de beslissing door naar de huidige regering. Volgens de Rural Doctors Society is de afgelopen 10 jaar niet geïnvesteerd in medische apparatuur.

Zaterdag 12 januari
– Dertien van de 87 kleine particuliere ziekenhuizen die een contract hebben met het Social Security Office, hebben grote moeite patiënten met ernstige en chronische aandoeningen naar grotere ziekenhuizen te verwijzen. Die houden de deur gesloten vanwege vertragingen in de betalingen, alhoewel ze wel verplicht zijn de patiënten op te nemen. De 100 kleine ziekenhuizen hebben de zorg over 6 miljoen mensen die via het Social Security Fund verzekerd zijn.

Maandag 14 januari
– Patiënten die verzekerd zijn via het Universal Healthcare Scheme (UHS), willen dat wortelkanaalbehandelingen, een onbeperkt aantal geboorten en DNA-testen vergoed worden. Dit is gebleken uit consultaties van het National Health Security Office (NHSO) met de bevolking tussen mei en september. Thans vergoedt de verzekering maximaal twee geboortes.

Andere voorstellen betroffen compensatie bij medische missers, gratis luchtmatrassen en luiers voor gehandicapten, gratis jaarlijkse controles voor werknemers en een plan om de gezondheidszorg voor buitenlandse werknemers aan te pakken.
Werkers in de gezondheidszorg zeiden dat de budgetten verhoogd dienen te worden. Het besluit van de regering om die 3 jaar te bevriezen heeft volgens hen een negatieve invloed op de serviceverlening. Voorts wezen ze erop dat het aantal bedden in overheidsziekenhuizen ontoereikend is. Dit zou kunnen worden opgelost door particuliere ziekenhuizen patiënten te laten opnemen die via het UHS verzekerd zijn.

Donderdag 24 januari
– Na een illegale abortus waarbij iets fout ging, zijn in 2011 30.389 vrouwen in een ziekenhuis opgenomen, zegt Kamheang Chaturachinda. [Functie ontbreekt.] Dat heeft de overheid 154 miljoen baht gekost. Tachtig procent van de opgenomen vrouwen waren volwassen, de overigen waren teenagers. Uit research blijkt dat 60 procent van de zwangerschappen ongepland is en dat probleem doet zich meer bij volwassenen dan bij teenagers voor.

In Thailand is abortus alleen toegestaan wanneer de moeder jonger is dan 15 jaar, wanneer ze een slechte gezondheid heeft of het slachtoffer van verkrachting is. Wie niet aan die eisen voldoet, gaat naar een illegale kliniek of koopt een gesmokkelde abortuspil zoals mifepristone of misoprostol voor 5.000 baht.
– Het Siriraj ziekenhuis gaat zijn tarieven verhogen omdat de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari een flinke aanslag doet op het ziekenhuisbudget. De verhoging kost het ziekenhuis 700 tot 800 miljoen baht. Het ziekenhuis biedt werk aan 5.000 werknemers, maar plannen voor ontslagen zijn er niet. Een tweede verliespost van 1 miljard baht dreigt wanneer de regering haar voornemen doorzet de import van medicijnen te beperken.

Zaterdag 26 januari
– Thais zijn gek op pillen, maar niet op push-ups. Uit de Consumer Health 2012, een rapport van Mindshare Thailand, blijkt dat de verkoop van gezondheidsproducten vorig jaar is gestegen naar 61 miljard baht tegen 37 miljard in 2007, een stijging van 10 procent per jaar. Vooral vitaminen en voedingssupplementen zijn populair, gevolgd door kruiden, traditionele producten en medicijnen.

Mindshare enquêteerde 3.000 personen. Daarvan zei 84 procent tevreden te zijn met zijn gezondheid, de promotionele acties en het beleid van de regering en bedrijven. Maar, nu komt het slechte nieuws, vrouwen oefenen minder (38 pct tegen 52 pct in 2008) en mannen eten minder fruit en groentes (43 – 51 procent).
Maar over het geheel genomen is Thailand gezonder omdat er minder doden waren door infecties, ongelukken en een ongezonde levensstijl. De levensverwachting van Thaise mannen is gestegen van 55,2 naar 69,9 jaar en van vrouwen van 61,8 naar 74,9 jaar. Uit het onderzoek blijkt voorts dat het aantal singles, echtparen zonder kinderen en gescheiden mensen niet meer toeneemt.

Vrijdag 1 februari
– Het plan van het ministerie van Volksgezondheid om de medical service fees van overheidsziekenhuizen te verhogen, stuit op kritiek van oppositiepartij Democraten. Het tarief wordt in rekening gebracht aan de drie ziektekostenverzekeringen. Het gaat met 5 tot 10 procent omhoog vanwege de verhoging van het minimumloon en de hogere kosten van medicijnen en apparatuur.

De Democraten geven de regering de zwarte piet. Die zou onvoldoende geld ter beschikking stellen aan het National Security Office dat verantwoordelijk is voor een van de drie verzekeringen (het 30-baht programma waar 48 miljoen Thais onder vallen). De vergoeding per patiënt is door de regering tot 2014 bevroren en bedraagt 2.755 baht per jaar.

Vrijdag 8 februari
– Tussen 2010 en 2012 zijn 20.000 vrouwen en kinderen mishandeld en seksueel misbruikt, zegt Visa Benjamano, nationale mensenrechtencommissaris. Ze zegt die cijfers gehad te hebben van het ministerie van Volksgezondheid.

‘Op basis van die cijfers zijn we er zeker van zelfs meer vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn. Veel slachtoffers zijn nog steeds te verlegen om aangifte te doen bij de politie en de politie past de wet ook niet rigoreus toe.’
Visa voerde gisteren het woord op het seminar ‘Sexual harassment at the office – the problem remains to be solved’, georganiseerd door de National Human Rights Commission (NHRC) en de Women and Men Progressive Movement Foundation. Ze vertelde dat de politie meer vrouwen in deze gevallen inzet om onderzoek te doen omdat die zaken gevoelig zijn.
Een slachtoffer uit Nakhon Pathom vertelde hoe haar baas haar op kantoor aanviel. De politie wilde de aangifte niet in behandeling nemen, omdat het een ‘klein vergrijp’ was. Ze heeft de NHRC gevraagd aangifte tegen haar baas te doen.
‘Ik wil dat andere vrouwen die misbruikt zijn, juridische actie ondernemen. Ik moet vechten om mijn voornaamste mensenrechten te beschermen, zodat niemand het nog in zijn hoofd haalt het nog eens te doen.’

Vrijdag 1 maart
– Verkwansel niet het leven van patiënten: dit opschrift op een van de bordjes die een demonstrant omhoog hield, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij en zo’n 1.500 anderen protesteerden gisteren bij het Government House tegen de dreigende vrijhandelsovereenkomst (FTA) van Thailand met de EU.

Een van de uitvloeiselen daarvan zou een verhoging van de prijs van sommige medicijnen zijn. Verder wordt volgens de demonstranten de handel in tabak en alcohol vergemakkelijkt, wat schadelijk is voor de volksgezondheid. Arbitrage is eveneens een heikel punt.
Woensdag en donderdag voert een Thaise delegatie onder leiding van premier Yingluck in België overleg over de FTA.
– Buitenlandse werknemers worden verplicht voor hun kinderen een gezondheidspakket te kopen. Het ministerie van Volksgezondheid wil zo gezondheidsproblemen en de verspreiding van infectieziektes voorkomen.
Het pakket geldt voor kinderen tot 6 jaar en kost 365 baht per jaar. Het buitenlands kind ontvangt daarvoor dezelfde zorg als een Thais kind, inclusief vaccinaties. Zowel kinderen van legale als illegale migranten komen ervoor in aanmerking. Vanaf mei is het pakket bij ziekenhuisbezoek verkrijgbaar. Thailand telt naar schatting 400.000 migrantenkinderen.

Woensdag 6 maart
– In Cambodja zijn acht personen aan de vogelpest overleden. Voor het ministerie van Volksgezondheid is dat aanleiding de controle in Thailand te verhogen. Vooral de autoriteiten in de grenssstreek dienen alert te zijn op patiënten met symptomen die op vogelpest kunnen duiden.

Donderdag 14 maart
– Zo’n honderd plattelands artsen hebben gisteren op het ministerie van Volksgezondheid geprotesteerd tegen wijzigingen in de hoogte van de ‘hardship allowance’. Thans is die gerelateerd aan het gebied waarin de artsen werken en hun ervaring, maar in de nieuwe regeling wordt uitgegaan van prestatie. De nieuwe regeling gaat in drie fases in, te beginnen volgende maand.

Volgens de president van de Rural Doctors Society verergert de nieuwe regeling het tekort aan artsen op het platteland. Van de 44.000 artsen die Thailand telt, werken 3.000 op het platteland en 500 van hen hebben meer dan 10 jaar ervaring. Sinds 2010 is de toelage gebaseerd op het gebied waarin de arts werkt.
De minister van Volksgezondheid zegt dat de regeling een inkomenskloof tussen artsen heeft geschapen en sommige gebieden zouden niet meer zo geïsoleerd zijn. De nieuwe prestatiegrondslag wordt afgeleid van de gezondheid van de lokale bevolking, maar hoe die wordt gemeten vermeldt het artikel niet.

Zaterdag 16 maart
– Mensen die HIV oplopen en binnen twee weken na de infectie anti-retrovirale medicijnen krijgen toegediend, hebben een grote kans op ‘functionele genezing’. Dat betekent niet dat het virus afwezig is, maar dat het tot zo’n laag niveau is gereduceerd dat het passief blijft, zelfs zonder voortgezette behandeling. Een en ander blijkt uit het onderzoek ‘Search 010’ van het Thaise Rode Kruis.

In totaal namen 96 personen deel aan het onderzoek dat in 2009 begon. De onderzoekers kijken nu hoe het virus zich gedraagt bij de vroeg-gediagnostiseerde patiënten die al 5 jaar geen medicijnen gebruiken.

Maandag 18 maart
– Hoera, Thailand heeft weer een nieuw Guinness wereldrecord. Vijftig oogartsen hebben in een uur tijd 450 patiënten onderzocht en behandeld. Het vorige record stond op 140 patiënten.

Het record werd gisteren in Ayutthaya gevestigd tijdens het Volunteers Doctors Project, een initiatief van het King Prajadhipok’s Institute, de Medical Council en het ministerie van Volksgezondheid.
Zo’n vijfduizend personen kwamen naar de Suvarnabhumi campus van de Rajamangala universiteit om zich medisch te laten onderzoeken. Meer dan driehonderd artsen uit twintig specialismen, allen vrijwilligers, stonden hen met raad en daad bij.
– De provincie Uttaradit kampt met een ongekend groot aantal dengue fever (knokkelkoorts) infecties. Vorige maand werden 59 personen geïnfecteerd tegen 12 in dezelfde maand vorig jaar. De infecties concentreerden zich in het gebied Tha Pla, Thong Saen Khan en Muang. Vermoedelijk heeft de uitbraak te maken met de droogte omdat de bewoners water opslaan in tonnen zonder deksel. Die tonnen zijn een ideale plaats voor muskieten om zich voort te planten.
Over het gehele land genomen zijn tussen het begin van het jaar en 11 maart 13.200 gevallen gemeld. Zestien personen zijn overleden, voornamelijk kinderen jonger dan 14 jaar.

Plattelandsdokters lopen te hoop tegen prestatiebeloning
20 maart – De plattelandsdokters lopen te hoop tegen het plan van het ministerie van Volksgezondheid om hun ongemakstoeslag te halveren en die te vervangen door een prestatiebeloning. Ze gaan elke week een rally voor het Government House houden, totdat het plan van tafel is en minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) is afgetreden. Vandaag vergaderen 160 vertegenwoordigers van artsen en tandartsen wat hun volgende stap zal zijn.

De hardship allowance is gebaseerd op het gebied waarin een arts werkzaam is. De bedragen van variëren van 10.000 tot 70.000 baht. De minister wil die bedragen halveren en vervangen door een beloning, die gebaseerd is op prestatie. Alleen het uiterste Zuiden ontspringt de dans; daar blijft de toelage vanwege de risico’s gehandhaafd.
Volgens Narong Sahamethapat, permanent secretaris van het ministerie, vormt de nieuwe beloningswijze een stimulans voor artsen om harder te werken. Het nieuwe systeem zou ook een eind maken aan oneerlijke inkomensverschillen, omdat sommige delen van het land niet langer als geïsoleerd gebied worden beschouwd.
Maar president Kriangsak Watcharanukulkiat van de Rural Doctors Society zegt dat het nieuwe systeem de volksgezondheid ondermijnt. ‘Diverse studies in het buitenland hebben uitgewezen dat betaling van artsen op basis van prestatie het systeem van openbare volksgezondheid benadeelt. Artsen focussen zich dan op behandelingen die hun score kunnen verhogen.’
Bovendien, zegt hij, zullen artsen naar particuliere ziekenhuizen overstappen, omdat ze daar meer kunnen verdienen. ‘De bestaande hardship allowance is de beste aansporing om artsen aan te moedigen op het platteland te gaan werken.’
Het artikel geeft geen informatie hoe het ministerie denkt de prestaties van de artsen te meten.

Woensdag 3 april
– De afgelopen twee maanden hebben 146 plattelandsartsen bij overheidsziekenhuizen en –klinieken ontslag genomen. Volgens de voormalig president van de Rural Doctors Society, Arak Wongworachart, zijn ze vertrokken uit onvrede met de aangekondigde halvering van de ongemakstoeslag en introductie van prestatiebeloning. De vertrekkers zijn voormalige beursstudenten, die nog hun verplicht aantal dienstjaren bij plattelandsziekenhuizen moesten volmaken. Arak noemt het een ‘ernstig probleem’.

Voordat de ongemakstoeslag in 2008 werd ingevoerd, namen jaarlijks zeshonderd plattelandsartsen ontslag; na de invoering de helft. De ongemakstoeslag was gebaseerd op de mate van isolement en arbeidsomstandigheden. Sinds maandag is die gehalveerd en vervangen door een beloning op basis van prestatie. De wijziging geldt niet voor de gebieden in het diepe Zuiden.
Volgens de plattelandsartsen is prestatiebeloning geen goed beloningssysteem omdat het tot interne conflicten leidt en artsen verleidt onderzoeken af te raffelen en zaken te kiezen, waarmee ze een hoge score krijgen.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) maakt zich nergens zorgen over. Elk jaar nemen volgens hem 300 tot 400 artsen ontslag.

Vrijdag 5 april
– Plattelandsartsen blijven het voor gezien houden wanneer de regering niet terugkomt op haar besluit de ongemakstoeslag te halveren en een prestatiebeloning in te voeren. De eerste twee maanden van dit jaar verlieten al 146 artsen uit protest hun post, zegt Arak Wongworachart, voormalig president van de Rural Doctors Society.

Volgens een onderzoek van het National Health Security Office zijn 3.425 artsen werkzaam op het platteland, vaak in geïsoleerde gebieden met een minimum aan middelen. Elke arts heeft de zorg voor 48 patiënten per maand. [Rekenfoutje?] Wanneer de uitstroom doorgaat, betekent dit dat de werklast van de achterblijvers toeneemt. Sommige kleine ziekenhuizen komen al in de problemen, wanneer slechts één arts vertrekt.
Vachira Bothpiboon, directeur van het Chum Puang districtsziekenhuis in Nakhon Ratchasima, zag in januari één arts vertrekken. De overgebleven zes artsen behandelen nu een bevolking van 65.000 zielen. Ze moeten extra uren draaien, in de weekends 24 uur achter elkaar en ze kunnen geen vrij nemen om bijvoorbeeld hun ouders te bezoeken.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) trekt zich van alle klaagzangen niets aan. Volgens hem stimuleert de prestatiebeloning juist artsen om op het platteland te blijven werken.
– Nog meer over plattelandartsen uit de krant van donderdag. Het zal helemaal niet zo’n vaart lopen met de uittocht van plattelandsartsen, nu het ministerie van Volksgezondheid de ongemakstoeslag heeft gehalveerd en vervangen door een honorering op basis van prestatie. Slechts een handjevol kan terecht in particuliere ziekenhuizen omdat die voornamelijk specialisten nodig hebben. De meeste plattelandsartsen, die hun lier aan de wilgen hangen, beginnen voor zichzelf.
Boon Vanasin, eigenaar van de Thonburi Hospital Group, zegt dat de regering geconfronteerd zal blijven met protesten tegen de gewijzigde honorering en dreigingen dat dit tot een exodus van artsen zal leiden. Hij wijst erop dat plattelandsartsen beter worden betaald dan artsen in de ziekenhuizen in de Central Plains en grote staatsziekenhuisketens.
Een plattelandsarts verdient 100.000 baht per maand tegen artsen in provinciale ziekenhuizen 70.000 baht. Bovendien verlenen plattelandsartsen alleen basisgezondheidszorg en verwijzen ze moeilijker gevallen naar het provinciale ziekenhuis.

Zaterdag 6 april
– De autoriteiten maken zich zorgen over de mogelijkheid dat met de instroom van toeristen vanwege Songkran de vogelpest de kop opsteekt in Thailand. In China bezweek gisteren het zesde slachtoffer aan het H7N9 virus, een nieuwe variant van H5N1. H5N1was onlangs weer actief in Cambodja, China en Egypte. Bovendien bestaat vrees voor een aan Sars gerelateerde ziekte, die eveneens onlangs werd geconstateerd in enkele landen.

De autoriteiten in China hebben alle pluimvee op de markt van Shanghai geslacht, nadat H7N9 in duiven was ontdekt. Het virus heeft veertien mensen ziek gemaakt, van wie zes zijn overleden. De gezondheidsautoriteiten in China gaan ervan uit dat besmetting via direct contact met pluimvee plaatsvindt. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus zich gemakkelijk tussen mensen verspreidt.
Narong Sahamethapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, heeft gisteren een videoconferentie gehouden met gezondheidsdiensten uit 77 provincies en hen op het hart gedrukt alert te zijn op mogelijke gevallen van H7N9. Vooral patiënten met ernstige en acute ademhalingsproblemen en degenen met longontsteking dienen in de gaten te worden gehouden. Vooralsnog gelden geen beperkende maatregelen voor het personenverkeer in en uit Thailand.

Vrijdag 19 april
– Een voormalige minister van Volksgezondheid heeft de plattelandsartsen en het ministerie van Volksgezondheid opgeroepen hun meningsverschillen over het nieuwe P4P-beloningssysteem bij te leggen. Mongkol Na Songkhla verwijt beide partijen hun hoofd te verliezen door hun patstelling voort te zetten.

De plattelandsartsen verzetten zich tegen het halveren van hun ongemakstoeslag en het introduceren van een beloning op basis van prestatie (P4P: pay-for-performance). Sinds het begin van deze maand houden ze elke week een protestrally. Ze weigeren met het ministerie te praten en eisen het vertrek van de minister.
Mongkol acht het onwaarschijnlijk dat een oplossing wordt bereikt met protesten en intimidatie. Hij doet een beroep op de Rural Doctors Society in gesprek te gaan met het ministerie. Tijdens de gesprekken zou het systeem tijdelijk opgeschort kunnen worden, stelt hij voor.

Zondag 21 april
– Drieduizend senioren in de vier meest zuidelijke provincies Narathiwat, Pattani, Yala en Songkhla krijgen dit jaar een gratis kunstgebit. Het cadeautje maakt deel uit van het Royal Dentures Project van het ministerie van Volksgezondheid. Elk jaar worden 30.000 gratis kunstgebitten verstrekt.

Volgens Theerapol Topathanont, adjunct-directeur-generaal van het Health Department, heeft 10 procent van de senioren geen tanden meer en de helft vindt het gezien het geweld aldaar te gevaarlijk om naar een ziekenhuis of tandartsenpraktijk af te reizen.
Tandartsen en stafleden van het Health Department gaan naar de vier provincies om de protheses uit te delen. Er zijn ook plannen om in ieder gezondheidscentrum een tandheelkundige kliniek voor ouderen op te zetten.
Landelijk is een campagne begonnen om softdrinks uit scholen te verbannen en kinderen aan te moedigen geen snoep te eten. Gebitsverzorging laat ernstig te wensen over in Thailand. Theerapol geeft de schuld aan slechte eetgewoontes.

Woensdag 24 april
– En weer demonstreren de plattelandsartsen tegen het nieuwe P4P beloningssysteem (pay for performance) en halvering van hun ongemakstoeslag. Vandaag trekken ze naar het kantoor van de procureur-generaal, die ze gaan vragen een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van de maatregel die op 1 april inging. De Rural Doctors Society gaat handtekeningen verzamelen voor een verzoekschrift aan de senaatsvoorzitter, waarin wordt gevraagd de minister van Volksgezondheid af te zetten.

Donderdag 25 april
– Het protest van de plattelandsartsen tegen het nieuwe P4P-beloningssysteem (pay for performance) gaat een nieuwe fase in, want de Rural Doctors Society (RDS) beschuldigt de minister van Volksgezondheid Pradit Sinthawanarong nu van corruptie. De minister zou het systeem hebben ingevoerd om particuliere ziekenhuizen zakelijk te bevoordelen.

De RDS redeneert als volgt: Door het nieuwe systeem verlaten artsen de openbare volksgezondheidszorg, waardoor particuliere ziekenhuizen een ruimere keus hebben om medisch personeel te selecteren. [Je moet er maar opkomen.]
De RDS doet ook onderzoek naar de verstrekking van bloedglucose meters aan dorpsgezondheidsvrijwilligers. De leverancier van de 80.000 meters heeft een monopoliepositie omdat hij ook de strips levert die nodig zijn. De RDS zal de resultaten van haar onderzoek aan de National Anti-Corruption Commission overdragen.
De vakbond van de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) heeft zich aangesloten bij het protest van de plattelandsartsen. De vakbond is boos op de minister vanwege diens opmerkingen over vermeende corruptie bij de bouw van de vaccinfabriek van de GPO in Saraburi. ‘Pradit’s indiscretie heeft de reputatie van de GPO geruïneerd. Hij had op de resultaten van het onderzoek moeten wachten alvorens commentaar te leveren.’
Het Department of Special Investigation (de Thaise FBI) doet momenteel onderzoek naar de bouw. De RDS zegt dat het onderzoek tot doel heeft de GPO in diskrediet te brengen, zodat particuliere farmaceutische bedrijven de medicijnmarkt kunnen overnemen.
Intussen is de minister zich van geen kwaad bewust. ‘Ons volksgezondheidsbeleid is transparant. Het P4P-systeem is een eerlijke oplossing voor medische professionals. Het verhoogt de efficiëntie door het personeel te stimuleren zo goed mogelijk te werken.’

Zaterdag 27 april
– Het programma voor spoedeisende hulp, in april vorig jaar geïntroduceerd, functioneert nog niet goed. Patiënten die onmiddellijke medische zorg hebben, zouden in elk ziekenhuis terecht moeten kunnen om daar eerste hulp te ontvangen. Uit een onderzoek van de faculteit medicijnen van het Ramathibodi ziekenhuis blijkt dat patiënten slecht op de hoogte zijn van hun rechten en ziekenhuizen in strijd met de regeling toch geld vragen.

– De Wereldgezondheidsorganisatie en 50 landen hebben asbest in de ban gedaan, maar het ministerie van Volksgezondheid in Thailand weigert het kankerverwekkende crysotile, een type asbest dat in Thailand wordt gebruikt, te verbieden. Volgens adjunct-secretaris-generaal Charnwit Tharathep van het ministerie is er geen overtuigend medisch bewijs voor het gevaar van asbest.
In 2010 stelde de National Economic and Social Development Board (NESDB) een verbod voor en 2011 keurde het kabinet dat goed. Maar de ministeries van Industrie en Volksgezondheid traineren het verbod al 2 jaar door op meer studies aan te dringen.
Thailand is ’s werelds tweede grootste importeur van asbest, voornamelijk uit Rusland en Canada. Het wordt in de bouw veel gebruikt als isolatiemateriaal en vloerbedekking. Verder wordt het toegepast in remvoeringen, koppelingsplaten en hittebestendig huishoudelijke apparaten zoals toasters, strijkijzers en ovens.
De lage cijfers van Thaise slachtoffers als gevolg van het inademen van de ragfijne vezels schrijft de NESDB toe aan een gebrekkige rapportage en diagnostiek.

Zondag 28 april
– In de provincie Loei hebben de afgelopen vier maanden 500 personen dengue fever opgelopen. Twee personen zijn overleden. De gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen over de verspreiding. In het Noordoosten is Loei de provincie met de meeste besmettingen en landelijk de vijfde.

Dinsdag 18 juni
– De directeur van het Chiang Khong Crown Prince ziekenhuis in Chiang Rai is onderscheiden met de Outstanding Rural Doctor Award voor 2012. Somprat Manjit werd uit 26 genomineerden gekozen. Hij werkt al 22 jaar in landelijke ziekenhuizen in Chiang Rai.

Als directeur van het Khun Tan ziekenhuis ontwikkelde hij een HIV/Aids preventieprogramma en een zorgsysteem voor ouderen. Recent nam hij het initiatief voor een controleprogramma na ontdekt te hebben dat veel mensen in Chiang Rai met ademhalingsproblemen kampen.

Donderdag 20 juni
– Het aantal HIV-patiënten dat niet reageert op first-line en second-line anti-retrovirale medicijnen is toegenomen van 5,8 procent in 2008 naar 11,5 procent vorig jaar. De resistentie ontstaat doordat de patiënten de HIV-remmers niet regelmatig innemen. Vanaf volgend jaar gaat het National Health Security Office het derdelijns medicijn Darunavir verspreiden.

Zaterdag 22 juni
– Vertegenwoordigers van verpleegsters maken bezwaar tegen het voorstel van de Rural Doctors Society (RDS) voor nieuwe ongemakkentoeslagen. Ze zeggen dat hierdoor de kloof in beloning toeneemt. De RDS stelt voor de toeslagen voor verpleegsters, die variëren van 1.200 tot 4.500 baht, te verhogen met 600 tot 700 baht. Te weinig, vinden de verpleegsters.

Over de ongemakkentoeslagen (voor medisch personeel dat in geïsoleerde gebieden werkt) wordt gebakkeleid sinds de minister van Volksgezondheid heeft voorgesteld de toeslag te halveren en een prestatiebeloning te introduceren (P4P, pay-for-performance).
De RDS heeft nieuwe tarieven voor de toelage voorgesteld. Artsen en tandartsen zouden dezelfde toelage houden, verpleegsters zouden iets extra moeten krijgen, aldus het RDS-voorstel. De toelage voor artsen en tandartsen varieert van 10.000 tot 70.000 baht per maand, afhankelijk van het aantal dienstjaren en locatie.

Donderdag 27 juni
– Een waarschuwing voor de gevaren van roken, die 85 procent van het oppervlakte van een pakje sigaretten beslaat: dat is een onlogische eis. Die nieuwe eis heeft geen enkel effect en straft alleen maar de handel. Er blijft ook weinig ruimte over voor het sigarettenmerk. De Thai Tobacco Trade Association (TTTA), die dit zegt, gaat volgende week het ministerie van Volksgezondheid voor de rechter slepen om de eis van tafel te krijgen.

Sigarettenpakjes bestaan sinds 2005 voor de helft uit een waarschuwing met afschrikwekkende foto. Op het percentage rokers heeft de waarschuwing nauwelijks effect gehad: 19 procent van de bevolking rookte in 2005; 18,4 procent in 2011. Volgens een onderzoek van de WHO is 97 procent van de rokers zich bewust van de risico’s.
TTTA-directeur Varaporn Namatra zegt dat de nieuwe regel tot problemen voor de detailhandel zal leiden vanwege hogere operationele kosten en omdat rokers zullen overstappen op goedkopere shag. Op die zakjes staat geen waarschuwing, wat merkwaardig is want de helft van alle tabaksverkopen in Thailand bestaat uit de verkoop van losse tabak.
Wanneer de 85-procent eis doorgaat, heeft Thailand de grootste waarschuwing na Australië waar 82,5 procent van het oppervlakte uit een waarschuwing bestaat.
Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) ontzegt de TTTA en de bedrijven niet het recht het ministerie aan te klagen, maar ze zouden niet naar de rechtbank moeten stappen. Het ministerie is bereid het besluit voor de rechter te verdedigen. ‘Ik ben me ervan bewust dat vergroting van de waarschuwing gevolgen heeft voor de verkoop van sigaretten, maar de bedrijven moeten begrijpen dat ze geld verdienen ten koste van de gezondheid van mensen.’

Maandag 1 juli
– Thailand maakt zich zorgen over de kosten van behandeling van HIV, wanneer de nieuwe richtlijnen van de WHO (World Health Organisation) worden gevolgd. Die richtlijnen werden gisteren op de openingsdag van de International Aids Society Conference 2013 in Kuala Lumpur bekend gemaakt.

De WHO adviseert behandeling te beginnen bij een CD4 van minder dan 500; de richtlijn van 2010 noemt 350. Verder adviseert de WHO nu, ongeacht de CD4 count, antiretrovirale medicijnen te geven aan kinderen jonger dan 5 jaar, die seropositief zijn, alle zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en alle HIV-positieve personen die een relatie hebben met een niet geïnfecteerde partner.
Minister Pradit Sintawannarong (Volksgezondheid) verwelkomt de wijzigingen, maar hij maakt zich wel zorgen over de financiële aanslag die op het gezondheidsbudget wordt gedaan. Of het advies 350 naar 500 te brengen, wordt opgevolgd, kan hij niet zeggen. Het ministerie gaat daarop studeren.
Het National Health Security Office verwacht dat de nieuwe richtlijnen voorlopig niet worden opgevolgd. ‘Wij concentreren ons op levensverlenging van degenen met een CD4 van 100 tot 350’, zegt directeur Sorakij Bhakeecheep. Thailand deed er na de aanbevelingen van 2010 vier jaar over om die over te nemen. Toen ging het om een CD4-verhoging van 200 naar 350.
Artsen zonder Grenzen juicht de nieuwe richtlijnen toe. ‘Een vroege behandeling van HIV maakt een belangrijk verschil. Mensen blijven langer gezond en het voorkomt ook de verspreiding van het virus’, zegt Unni Karunakana.

Woensdag 3 juli
– Over de grootte van de waarschuwingen op sigarettenpakjes kruisen de tabaksindustrie en de Action on Smoking and Health Foundation Thailand de degens. De producenten zijn naar de rechter gestapt om een verbod op vergroting van de plaatjes af te dwingen, de anti-rookgroep steunt het initiatief van het ministerie van Volksgezondheid. De anti-rokers zijn vol vertrouwen dat de tabaksindustrie de kous op de kop krijgt van de rechter.

Vanaf 2 oktober moet het plaatje op sigarettenpakjes 85 procent van het oppervlakte beslaan tegen 55 procent nu. ‘Die regeling is voor de bescherming van de gezondheid van mensen. Laat de verpakking de waarheid vertellen’, zegt Bung-on Ritthipakdee, directeur Southeast Asia Tobacco Control Alliance. Ze wijst erop dat de tabaksindustrie in Australië en Uruguay bakzeil haalde toen ze, ook vanwege strengere regels, naar de rechter stapte.
Lakkhana Temsirikulchai (faculteit Volksgezondheid van de Mahidol universiteit) denkt dat de grotere waarschuwingen mensen zal afschrikken om te roken. Uit een onderzoek onder 20.000 personen van 15 jaar en ouder in 2011 bleek dat de meerderheid het erover eens was dat grotere waarschuwingen effectief zijn. Meer dan 60 procent zei te willen stoppen wanneer ze de plaatjes zagen en meer dan 98 procent van niet-rokers zei nooit te gaan roken.
Naar verwachting doet de Administratieve Court binnen twee weken een uitspraak in de door de industrie aangespannen zaak. De Thai Tobacco Trade Association zegt dat de nieuwe regeling zonder haar inspraak tot stand is gekomen en ze vindt de ruimte die overblijft voor vermelding van het merk, te klein. Ze vreest ook in tijdnood te komen om haar productieproces aan te passen. De advocaat van het ministerie bestrijdt dat: nadat de regeling is werking is getreden, hebben de producenten 180 dagen de tijd om nieuwe verpakkingen te ontwerpen.

Vrijdag 5 juli
– Het ministerie van Volksgezondheid wil buurlanden aanmoedigen gratis gezondheidszorg te gaan verlenen. Phnom Penh (Cambodja) is al van plan de gezondheidszorg van Cambodjanen die langs de Thai-Cambodjaanse grens wonen, te gaan subsidiëren. Chanwit Tarathep, permanent secretaris van het ministerie, hoopt dat het plan doorgaat. Cambodja wil per jaar 930 baht per persoon uittrekken.

Thailand verleent gratis gezondheidszorg aan zo’n 450.000 migranten en statenlozen in grensgebieden aan de Thaise kant. Hiervoor is een jaarlijks budget van 450 tot 900 miljoen baht beschikbaar, dat wordt aangevuld door het Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria. De bijdrage wordt binnen twee jaar verminderd omdat Thailand inmiddels als een upper middle-income land wordt beschouwd.
Volgens Rapeepong Suphanchaimat, researcher bij het ministerie, moet er nog veel werk worden verzet om de gezondheidszorg voor migranten en statenlozen te verbeteren. Velen hebben geen toegang tot medische zorg. Bovendien blijkt uit een studie dat het aantal ziekenhuisbezoeken van migranten en statenlozen laag is, ondanks dat de zorg gratis is. In de provincie Tak bedraagt het 0,8 per persoon per jaar. Ook het aantal opnames is erg laag. Mogelijke oorzaken zijn afstand, beperkte ziekenhuiscapaciteit of communicatieproblemen.

Zaterdag 12 juli
– De condooms die het ministerie van Volksgezondheid verspreidt, beginnen te knellen. Omdat veel mannen jonger dan 30 jaar langer zijn dan 1.70 meter zijn en 70 kilo wegen, voldoen de huidige condooms met een omtrek van 49 of 52 mm niet meer. Het ministerie gaat daarom grotere met een omtrek van 54 mm kopen.

‘Ze voelen zich ongemakkelijk door die kleine condooms en gebruiken ze uiteindelijk niet meer’, zegt Pornthep Siriwanarangsun, directeur-generaal van het Disease Prevention and Control Department. En dat zou rampzalig zijn gezien het risico dat ze lopen op besmetting met het HIV-virus. Pornthep schat dat tussen 2012 en 2016 43.000 personen besmet kunnen raken. Mensen aanmoedigen een condoom te gebruiken helpt dit aantal terug te brengen. Het ministerie gaat ook risicogroepen stimuleren om hun bloed te laten testen op HIV. Wie geïnfecteerd is, wordt onmiddellijk behandeld om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.
Elk jaar gaan 230 miljoen condooms over de toonbank, waarvan het ministerie en het National Health Security Office er 40 miljoen verspreiden. Geld voor meer is er niet.

Donderdag 25 juli
– Zo’n duizend projecten en activiteiten van de Thai Health Promotion Foundation (Thaihealth) zijn ten goede gekomen aan de samenleving, aldus het Thailand Development Research Institute (TDRI). Maar de organisatie moet financieel wel transparanter worden en meer details van haar activiteiten bekendmaken.

Het TDRI nam één jaar onder de loep. De onderzochte projecten hadden betrekking op roken, alcoholgebruik, verkeersongelukken, junk eten en het gebruik van toxische materialen. De TDRI bestudeerde onder andere de veiligheidscampagne van Thaihealth. Sinds de oprichting van de stichting in 2001 is het aantal verkeersongelukken afgenomen van 124.530 in 2003 naar 74.359 in 2010. De TDRI denkt dat de campagne meer dan 189 miljard baht aan economische verliezen heeft voorkomen.

Zondag 28 juli
– Bangkok Post, evenals veel andere kranten niet vies van enige overdrijving, spreekt al van epidemie, maar zeker is wel dat het aantal gevallen van dengue fever (knokkelkoorts) de recordjaren 1986 en 2010 dreigt te overtreffen. Het ministerie van Volksgezondheid houdt al rekening met 120.000 infecties dit jaar.

Boosdoeners zijn de hoge temperaturen afgelopen winter en de sporadische regenval. Tussen oktober en december werden al 28.000 gevallen gediagnostiseerd  en dat is extreem omdat de winter niet het hoogseizoen is voor dengue fever. Sinds januari zijn er 82.000 infecties bijgekomen, waarvan 78 met dodelijke afloop. De meeste dodelijke slachtoffers waren tussen de 15 en 24 jaar.
De dengue fever verspreidt zich momenteel snel in de grensprovincies in het Noorden, inclusief Chiang Mai, Chiang Rai en Mae Hong Son. Een aantal gevallen wordt ook gerapporteerd uit noordoostelijke provincies als Petchabun en Loei. De meeste komen voor in afgelegen woongemeenschappen, die moeilijk te bereiken zijn. De bewoners weten niet hoe ze de ziekte moeten voorkomen en er wordt ook niet gecontroleerd op dragers van het virus.
Intussen zitten de autoriteiten niet stil. Alle ziekenhuizen in het land zijn gewaarschuwd en in sommige ziekenhuizen zijn dengue-hoekjes ingericht om patiënten te screenen die symptomen van de ziekte hebben.
Dengue fever wordt veroorzaakt door de Aedes mug. Wetenschappers hebben ontdekt dat de levensduur van de mug is toegenomen van één maand naar twee maanden. Normaal voeden de muggen zich overdag, maar doordat het warmer is geworden in Thailand, zijn ze nu ook ’s nachts actief. Rungrueng Kitphati, president van de Society of Strengthening Epidemiology, denkt dat klimaatverandering een rol speelt bij de veranderde levenscyclus van de mug en zijn gedrag. Urbanisatie en slordig omgaan met afval doen daar nog een schepje bovenop.
– Nog meer ziektes. Ter gelegenheid van World Hepatitis Day, die vandaag wordt ‘gevierd’, gaan overheidsziekenhuizen elke dag volgende week gratis testen op hepatitis B (HBV). Sommige ziekenhuizen gaan wellicht door tot september.
Het ministerie van Volksgezondheid schat dat 5 procent van de Thaise bevolking besmet is met hepatitis. De helft daarvan, zo’n 1 tot 2 miljoen mensen, zijn drager van HBV, die kan leiden tot leverkanker en lever cirrose. In tegenstelling tot hepatitis C kan de B-variant worden voorkomen met vaccinatie. Vaak zijn de dragers zich er niet van bewust, totdat ze symptomen van de ziekte krijgen. Tawesak Tanwandee, vice-president van de Thai Association for the Study of the Liver, adviseert mensen in wiens familie hepatitis voorkomt en mensen met riskant seksueel gedrag zich te laten controleren. De verspreiding van HBV is met name zorgelijk in het Noordoosten, waar 1,72 miljoen mensen dragers zouden zijn.

Zaterdag 3 augustus
– Mensen ouder dan 40 jaar doen er goed aan zich te laten testen op glaucoom, wat bij Thais de belangrijkste oorzaak van blindheid is. Oogartsen van het Chulalongkorn ziekenhuis dringen op zo’n test aan omdat 90 procent van de patiënten met glaucoom geen symptomen of pijn heeft. Wanneer glaucoom tijdig wordt ontdekt, zeggen ze, kan met medicatie en chirurgie permanente schade worden voorkomen. Glaucoom heeft als bijnaam ‘the silent thief’.

Vrijdag 9 augustus
– Het ministerie van Volksgezondheid heeft een mediatiecommissie in het leven geroepen die bij conflicten tussen Thaise ziekenhuizen en buitenlandse patiënten gaat bemiddelen. De vorming van de commissie sluit aan bij het overheidsbeleid om van Thailand een medische hub te maken met als doel buitenlandse patiënten te trekken.

De commissie gaat bestaan uit zeventien vertegenwoordigers van particuliere ziekenhuizen, verzekeraars, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere betrokken diensten. Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) verwacht dat met name niet-verzekerde buitenlandse patiënten een beroep op de commissie zullen doen.
De instelling van de commissie en de promotie van medisch toerisme vallen niet in goede aarde bij actievoerders. Die gaan ten koste van Thaise patiënten, zeggen ze. De regering zou er ook geen belastinggeld aan mogen spenderen. Bovendien wordt al  11 jaar actie gevoerd voor een behoorlijke regeling bij medische missers. ‘Nothing has been done’, zegt Preeyanan Lorsermvattana, president van het Thai Medical Error Network.
– Het particuliere Vibhavadi ziekenhuis in Bangkok gaat de komende twee jaar twee ziekenhuizen bouwen, en twee ziekenhuizen en twee golfclubs overnemen. De middelgrote ziekenhuizen worden gebouwd op industrieterrein Amata City Industrial en in de provincie Samut Sakhon. De golfclubs zijn de Legacy Golflcub in Bangkok en een club in Chiang Mai. Het bericht vermeldt niet welke ziekenhuizen worden overgenomen.
Dinsdag lanceerde het ziekenhuis een app voor iOs en Android. De app bevat controles voor het hart, bloeddruk, stress, diabetes, nierziektes, verlamming, kanker en lever. Gebruikers selecteren wat ze willen controleren en vullen een vragenlijst in. De app suggereert dan een controlepakket.

Dinsdag 13 augustus
– Malaria is in opmars langs de Thai-Myanmar grens in Kanchanaburi. Het afgelopen jaar liepen 1.800 personen, waarvan 40 procent Thais, de ziekte op. De gezondheidsautoriteiten maken zich zorgen omdat sommige patiënten uit Myanmar resistent tegen medicijnen zijn en behandeling zoeken in Thailand.

Woensdag 21 augustus
– De verspreiding van het influenza vaccin door de regering gaat dermate traag dat gevreesd moet worden voor een influenza pandemie, zegt het Department of Disease Control. Eind deze maand hadden twee miljoen doses moeten zijn uitgegeven aan groepen met een hoog risico, maar tot nu toe staat de teller op 1,6 miljoen. In totaal is het de bedoeling 3 miljoen personen te vaccineren: personen ouder dan 65 jaar, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met een crhonische ziekte.

Tussen januari en 12 augustus zijn 25.926 gevallen van influenza geconstateerd. Op basis van een rekenmodel schat de DDC dat er dit jaar meer dan 100.000 gevallen zullen zijn, waarvan 3.000 tot 5.000 met een dodelijke afloop, indien niet gevaccineerd. Het aantal risicogevallen bedraagt meer dan 3 miljoen, maar de regering wil niet meer doses kopen omdat er elk jaar veel overblijven.
‘De regering heeft gratis vaccins, maar de mensen maken er geen gebruik van. We hebben betere public relations nodig om de bevolking duidelijk te maken dat ze zich moeten laten vaccineren’, zegt DDC directeur-generaal Pornthep Siriwanarangsan.

Vrijdag 23 augustus
– Het gebruik van vloeibare silicone voor cosmetische injecties kan dodelijk zijn of langdurige gezondheidsproblemen veroorzaken, blijkt uit een studie van de Thailand Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery. Vloeibare silicone wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt in plaats van vaste silicone. Het is gemakkelijker in gebruik en goedkoper.

De silicone wordt geïnjecteerd in neus,voorhoofd en wangen of bij degenen die een grotere penis of grotere borsten wensen. Het risico bestaat dat kleine deeltjes het cardiovasculaire systeem van de longen en de hersenen binnendringen en klonters vormen die moeilijk te verwijderen zijn en fataal kunnen zijn, aldus academie-voorzitter Cholthis Sinratchatanant.

Maandag 26 augustus
– Met 2.000 deelnemers uit 80 landen is gisteren in Pattaya de 21e International Union of Health and Education World Conference on Health Promotion begonnen. Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën), voorzitter van de Thai Health Promotion Foundation, opende de conferentie met mooie woorden over de investeringen van de regering in volksgezondheid en gezondheidspromotie. Hij zei dat gezonde burgers een basis vormen voor een sterke economische groei en riep hen daarom op regelmatig te oefenen ter voorkoming van hoge bloeddruk, diabetes en hartaandoeningen. (Zie pagina Gezondheidszorg)

– De geneeskundige diensten in zeven provincies langs de grens met Cambodja zijn door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd alert te zijn op de verspreiding van het H5N1 virus. In Cambodja zijn al enkele gevallen geconstateerd. Het virus is vooral actief tijdens het regenseizoen en in koel en vochtig weer. Kinderen en ouderen zijn het meest vatbaar voor besmetting.

Dinsdag 27 augustus
– Pech voor het ministerie van Volksgezondheid, maar op 2 oktober hoeven de sigarettenpakjes nog niet een grotere waarschuwing voor de gevaren van roken te bevatten. De Central Administrative Court heeft vrijdag in een zaak, aangespannen door Philip Morris, het ministerie bevolen de inwerkingtreding van de eis van het ministerie uit te stellen.

De bestuursrechter was van mening dat de rechtsgeldigheid van de regeling problematisch is en dat die een extreme last voor de klagende partij vormt. Het ministerie dient de redenen voor de vergroting beter te motiveren; aan te geven of de regeling een last vormt; uit te leggen wat de voordelen voor de volksgezondheid zijn in verhouding tot de schade die de klagende partij lijdt en het ministerie dient duidelijk te maken of overleg is gevoerd met de betrokken bedrijven.
‘Het feit dat het ministerie uitstel van 180 dagen heeft verleend voor het aanpassen van de verpakkkingsmachines duidt er al op dat de regeling onpraktisch is’, aldus de rechter.
Philip Morris juichte de beslissing van de rechter toe. ‘Het besluit baant voor ons de weg om aan te tonen dat de maatregel niet alleen onwettig is, maar ook niet nodig omdat de risico’s van roken algemeen bekend zijn in Thailand’, zegt Onanong Pratakphiriya, hoofd van Philip Morris’ afdeling communicatie en externe zaken.
De regeling van het ministerie verplicht de tabaksproducenten de waarschuwing op de pakjes te vergroten van de huidige 55 naar 85 procent. De verpakking van een slof sigaretten dient tien verschillende plaatjes te bevatten.
Philip Morris in haar verweer betoogt dat het ministerie heeft nagelaten overleg te voeren met de fabrikanten en de detailhandel. De vergroting levert problemen op omdat er niet voldoende ruimte overblijft voor de merknaam, waardoor merken niet meer duidelijk van elkaar verschillen.
Het ministerie betoogt dat de regeling conform de Framework Convention on Tobacco Control van wereldgezondheidsorganisatie WHO is. Die steunt het gebruik van waarschuwingen om te voorkomen dat jongeren en niet-rokers gaan roken. De National Tobacco Control Board vindt dat de waarschuwingen de meest effectieve manier zijn om consumenten te attenderen op het gevaar van roken.

Woensdag 28 augustus
– Het zal niemand verbazen dat de Action on Smoking and Health Foundation en de Southeast Asia Tobacco Control Alliance ongelukkig zijn met de recente uitspraak van de bestuursrechter over de gezondheidswaarschuwing op sigarettenpakjes. De vergroting daarvan van 55 naar 85 procent van het oppervlakte is uitgesteld in een zaak aangespannen door Philips Morris.

Beide organisaties zeggen dat de tabaksfabrikanten het volksgezondheidsbeleid hinderen. ‘Het gaat in deze zaak niet om de grootte van de waarschuwing, maar om bemoeienis met het beleid’, zegt Bungon Ritthiphakdee van de Alliance. De twee antirook organisaties gaan internationale steun zoeken voor de vergroting van de waarschuwing. Ze hebben een advocaat uit Australië om hulp gevraagd. In Australië is het de regering gelukt de waarschuwing naar 80 procent te vergroten.

Donderdag 29 augustus
– Het ministerie van Volksgezondheid gaat in beroep tegen het vonnis van de Central Administrative Court in de zaak die is aangespannen door Philip Morris. De rechtbank besloot vrijdag de nieuwe regeling die fabrikanten verplicht de gezondheidswaarschuwing op sigarettenpakjes te vergroten van 55 naar 85 procent te schorsen totdat het ministerie met een betere onderbouwing komt.

Volgens het ministerie hebben al drie tabaksfabrikanten dummy pakjes overlegd, die voldoen aan de nieuwe eisen. Ze hebben ook hun productieproces al aangepast. Als gevolg van de uitspraak van de bestuursrechter moeten ze die wijziging weer terugdraaien.
Duizend deelnemers aan de 21e International Union for Health Promotion and Education conferentie in Pattaya hebben een petitie ondertekend ter ondersteuning van de nieuwe regeling. De president van de conferentie noemde die een ‘belangrijke en efficiënte investering in de volksgezondheid’.

Vrijdag 30 augustus
– De in de VS gevestigde organisatie AVAC Global Advocacy for HIV Prevention pleit voor een versnelling van de proeven met een HIV-vaccin, dat door het ministerie van Volksgezondheid en Amerikaanse militaire researchers wordt ontwikkeld. De eerste versie van het vaccin is in 2009 getest op 16.000 Thaise vrijwilligers; het gaf een bescherming van 31 procent.

Gewerkt wordt aan een gemodificeerd vaccin met een beschermingspercentage van 50 procent, een percentage dat nodig is wil het goedkeuring krijgen voor verspreiding. Proeven daarmee duren één of twee jaar. Daarna volgt nog een derde testfase.
Experts van het Aids Vaccine Efficacy Consortium in Bangkok denken dat het vaccin in 2020 beschikbaar kan komen, wanneer de proeven worden versneld. In Zuid-Afrika is een parallel onderzoek gepland.

Maandag 2 september
– Het ziekenhuis van Surin gaat een pilot doen van een project dat tot doel heeft de samenwerking met Cambodja op het gebied van gezondheidszorg in het grensgebied te verbeteren. Het ziekenhuis gaat een Memorandum of Understanding over medische samenwerking tekenen met het Oddar Meanchey Referral ziekenhuis aan de andere kant van de grens.

Veel rijke en hoge ambtenaren komen al uit Cambodja naar het ziekenhuis in Surin om zich te laten behandelen. Er worden ook veel migranten behandeld. Vorig jaar kostte dat het ziekenhuis 1,7 miljoen baht omdat ze de rekening niet konden betalen. Het Cambodjaans ziekenhuis kampt met een gebrek aan specialisten en apparatuur.

Dinsdag 3 september
– De medische zorg aan gedetineerden dient verbeterd te worden, bepleit Apinun Aramrattana van de faculteit geneeskunde van de Chiang Mai universiteit. Hij zegt dit omdat uit zijn studie is gebleken dat veel gevangenen gezondheidsproblemen hebben en dat ze middelen gebruiken.

Met name geldt dat voor de 60 procent van de gevangenisbevolking van 215.000 die wegens drugsvergrijpen en smokkel gevangen zit. Tien jaar geleden was 10 procent seropositief. Die situatie kan niet verbeterd zijn, denkt Apinun.
Volgens Apinun, die in 2011 een studie naar de gezondheid van gevangenen heeft gedaan, sterven veel gevangenen, die aan Aids lijden, aan tbc, nadat ze zijn vrijgelaten. In de gevangenis krijgen ze geen behoorlijke behandeling omdat de gevangenisziekenhuizen overbevolkt zijn en er te weinig medisch personeel is. In een van de door Apinun bezochte gevangenissen werkte één verpleegster op 1.500 gevangenen.

Woensdag 4 september
– Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) heeft gisteren van wereldgezondheidsorganisatie WHO in Sri Lanka een onderscheiding ontvangen voor zijn strijd tegen roken. Hij krijgt de onderscheiding vanwege de voorgenomen vergroting van de waarschuwing op sigarettenpakjes van 55 naar 85 procent van het oppervlakte.

Zaterdag 7 september
– De Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) staat te juichen over de recente verhoging van de accijns op alcohol. Verhoging van de alcoholprijs komt de bevolking ten goede, vindt ze. ThaiHealth-manager Krisada Ruangareerat zei gisteren te verwachten dat het aantal drinkers, met name onder jongeren, erdoor zal afnemen.

Hij riep de regering op de accijns op lokaal gestookt gedistilleerd verder te verhogen. Die drank is populair bij lage inkomens omdat een fles tussen de 77 en 91 baht kost. De lage accijns zou drinkers kunnen verleiden van de duurdere gedistilleerd over te stappen op de ‘whis-e-ky Thai’ (zoals mijn schoonfamilie het bocht noemt), die een alcoholpercentage tot 40 procent heeft. Circa 30 procent van de Thaise drinkers drinkt het spul.
De verhoging van de accijns ging woensdag in, als gevolg waarvan de prijs van bier, wijn en gedistilleerd is gestegen met 5, 10 of 20 procent, afhankelijk van het product. Bier is 3 tot 7 baht per fles duurder geworden, gedistilleerd 7 tot 15 procent. Krisada denkt dat het progressieve tarief producenten ertoe kan brengen het alcoholpercentage te verminderen.

Zondag 8 september
– Niet vijf, zoals de krant gisteren meldde, maar 939 meest oudere patiënten hebben in juli in plaats van medicijnen tegen hoge bloeddruk medicijnen tegen een hartkwaal gekregen. De Government Pharmaceutical Organisation (GPO) had de medicijnen in de verkeerde verpakking gedaan. De medicijnen waren naar vijf ziekenhuizen gegaan. De patiënten zijn geïnformeerd en de GPO heeft alle medicijnen teruggenomen.
Bangkok Post luidt in haar hoofdredactioneel commentaar van zaterdag de noodklok over de oprukkende slechte voedingsgewoonten in Thailand. Niet alleen is Thailand ’s werelds tweede grootste suikerexporteur, maar het land is ook de twaalfde grootste suikerconsument en dat zal niemand verbazen wie wel eens naar een Thais gebit kijkt. Volgens cijfers van het Department of Health lijden 1 op de 5 pre-schoolers en 1 op de 10 Thaise kinderen aan de gevolgen van slechte voeding. Ze consumeren te veel suiker, eten te weinig groentes, hebben een jodium- en ijzertekort en lijden aan tandbederf.
Alhoewel de Thaise keuken voedzaam is, kost de bereiding tijd en de hedendaagse maatschappij kenmerkt zich door onmiddellijke behoeftebevrediging. Fast food levert die. Dat, gevoegd bij een voornamelijk stedelijke leefstijl met weinig beweging en te veel tijd besteed aan computer en tv, en het wordt duidelijk waarom diabetes een plaag van wereldomvang aan het worden is.
In China is 12 procent van de bevolking diabeet, zelfs een hoger percentage dan in de VS, en in Thailand lijdt 1 op de 13 Thais aan diabetes. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat op voedseletiketten waarschuwingen komen tegen suiker en zout. Het zou de moeite waard zijn om die als eerste voor snacks te verplichten – aangenomen dat de stijgende kosten van levensonderhoud ze niet uit de markt prijzen. De Food en Drug Administration moet dit opnemen met de voedselproducenten. Het is geen nieuw voorstel, want het duikt elke twee of drie jaar op en daarna hoor je er nooit meer iets van.
De krant besluit met de constatering dat het gebruik van traffic light labels met gegevens over de hoeveelheid vet, verzadigde vetzuren, suiker en zout mensen kan helpen, die een gezond en voedzaam dieet nastreven. Laten we het een kans geven, schrijft BP.

Dinsdag 10 september
– Niet zeven ziekenhuizen, zoals eerder gemeld, maar alleen het Makarak ziekenhuis in Kanchanaburi heeft verkeerde medicijnen ontvangen, zegt de Government Pharmaceutical Organisation (GPO). Vorige week maakte de GPO bekend dat een medicijn tegen hartkwalen in de verpakking van een medicijn tegen hoge bloeddruk was gedaan.

Het verkeerde medicijn is naar 939 patiënten gegaan. Het ziekenhuis heeft van 591 patiënten het medicijn kunnen terughalen. De anderen komen deze week aan de beurt. Volgens GPO-voorzitter Pipat Yingseree heeft geen enkele patiënt nadeel ondervonden van verwisseling. De GPO heeft de productie van de medicijnen opgeschort en gaat ze voortaan op verschillende tijdstippen produceren en de pillen een afwijkende vorm geven.

Maandag 16 september
– Het ministerie van Volksgezondheid gaat vandaag bij de Supreme Administrative Court in beroep tegen het besluit van de Central Administrative Court om de vergroting van de gezondheidswaarschuwing op sigarettenpakjes uit te stellen. Philip Morris was naar de rechter gestapt en die oordeelde dat het ministerie van Volksgezondheid zijn huiswerk moet overdoen. Het ministerie eist dat de waarschuwing wordt vergroot van 55 naar 85 procent van het oppervlak.

Donderdag 19 september
– Thailand komt tijdelijk vaccins tekort tegen mazelen, bof en rodehond (rubella, mazelen?). Wereldwijd is er sprake van een tekort, omdat er een grote vraag naar is en het aantal leveranciers beperkt is. De Thaise vaccins komen uit India. Het National Vaccin Sub-Committee gaat het vaccin nu in andere landen kopen. Een nieuwe voorraad wordt half november verwacht.

Thailand vaccineert elk jaar 700.000 baby’s en 1,2 miljoen kinderen. De baby’s worden tijdelijk drie maanden later gevaccineerd. De meeste vaccins die in Thailand worden gebruikt, worden geïmporteerd.

Vrijdag 20 september
– Omdat 3.500 personen op de wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie, gaat het ministerie van Volksgezondheid een campagne lanceren om meer donoren te werven. Het hoopt het aantal donoren van 136 per jaar op 1000 te brengen.

Minister Pradit Sintawanarong (Volksgezondheid) kondigde de campagne gisteren aan tijdens een tweedaagse conferentie over niertransplantatie. Het ministerie gaat in 38 ziekenhuizen donorcentra vestigen voor de registratie van donoren en zonodig de overdracht van organen aan ziekenhuizen waar transplantaties worden uitgevoerd.

Zondag 22 september
– Thailand en Myanmar hebben een driejarenplan gemaakt voor verbetering van de gezondheidszorg langs de grens en voor Myanmarese migranten in Thailand. Vrijdag zetten de ministers van volksgezondheid van beide landen hun handtekening onder een Memorandum of Understanding. Het plan omvat maatregelen op het gebied van voedsel, medicijnen, cosmetica, gezondheidsbevordering, de ontwikkeling van traditionele medicijnen en controle op ziektes.

Van de buitenlandse werknemers in Thailand komt 78 procent uit Myanmar.

Donderdag 26 september
– Lang niets over gehoord: het P4P beloningssysteem voor plattelandsartsen (pay for performance). Simpel gezegd: beloning naar prestatie in plaats van beloning op basis van de standplaats, althans gedeeltelijk. Het systeem werd eerder dit jaar voorgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, maar stuitte op bezwaren van de artsen.

De Rural Doctors Society presenteerde gisteren in Bangkok een alternatief, ‘pay for quality and outcome’ (PQO), dat wel de goedkeuring van de beroepsgroep kan wegdragen. Ik laat de details achterwege om het niet al te ingewikkeld te maken.
Het P4P-systeem wordt dinsdag van kracht. Of het ministerie bereid is het alternatief te overwegen, is niet bekend.

Donderdag 3 oktober
– 64 particuliere ziekenhuizen gaan in noodgevallen gratis eerste hulp verlenen aan patiënten, ongeacht hun ziektekostenverzekering. Tot nu toe weigerden ze patiënten of eisten betaling. ‘We hopen dat hierdoor 80 procent van de spoedgevallen binnen 10 minuten een ambulance krijgt’, zegt Narong Samamethapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid.

Het zogeheten free emergency care scheme werd op 1 april gelanceerd. Het programma vereist dat alle ziekenhuizen, staats en particuliere, in noodgevallen gratis eerste hulp verlenen. Het maakt daarbij niet uit of de persoon is verzekerd via een van de drie ziektekostenverzekeringen. Aanvankelijk hielden de particuliere ziekenhuizen zich afzijdig.
De ziekenhuizen die nu door de bocht zijn, zijn de ziekenhuisgroepen Bangkok, Vibhavadi, Samitivej, Phyatai, Bangpakok en Kasemrad. De directeur van Bangkok Hospital zegt dat er een tekort is aan eerste-hulpartsen. In het hele land werken er tweehonderd, van wie honderd in dienst zijn van het Bangkok Hospital.

Woensdag 9 oktober
– Na een juridische strijd van 11 jaar heeft de Hoge Raad een streep gehaald door de 100 miljoen baht, die het Phyathai ziekenhuis had geëist van Preeyanan Lorsermvattana, president van het Thai Medical Error Network en moeder van een gehandicapt kind. Zij beschuldigde artsen van het ziekenhuis er in 2002 van verantwoordelijk te zijn voor de handicap van haar in 1991 geboren zoon. Eerder hadden de lagere rechtbanken de eis al afgewezen. Preeyanan stapte zelf ook naar de rechter. Tevergeefs: de Medical Coucil wees haar klacht af, de Hoge Raad schrapte de zaak omdat die verjaard was.

Zondag 13 oktober
– De palliatieve zorg in Thailand moet beter. Srivieng Pairojkul, president van de Thai Palliative Care Society, bepleitte dat op de 10e Asia Pacific Hospice Conference in Bangkok. Er moeten meer palliatieve zorgcentra in ziekenhuizen komen, zei zij, het ontbreekt aan voldoende studieprogramma’s, de bevolking weet er weinig van en de zorg wordt niet volledig gedekt door de volksverzekering.

Donderdag 24 oktober
– Het ministerie van Volksgezondheid heeft provinciale diensten gewaarschuwd voor een uitbraak van longontsteking. Tussen mei en vorige maand zijn 63.037 gevallen van longontsteking gediagnostiseerd met 283 dodelijke slachtoffers. Zeventig procenten van de patiënten bestond uit ouderen en kinderen. Grootste risicogroep vormen  mensen die in overstroomde gebieden wonen. Sinds 17 september zijn daarbij 73 personen om het leven gekomen. De meesten verdronken, 3 procent werd geëlektrocuteerd.

Woensdag 13 november
– Het ‘koude’ seizoen komt eraan en dat betekent kans op de uitbraak van drie mogelijk dodelijke ziektes. Het ministerie van Volksgezondheid vreest voor een uitbraak van avian influenza, veroorzaakt door de virussen H5N1 en H7N9 en het Middle East respiratory syndrome (Mers), veroorzaakt door een nieuw virus dat verwant is aan Sars.

H5N1 kwam voor het laatst zeven jaar geleden in Thailand voor. Het virus kan het land binnenkomen via de import van pluimvee. Door H7N9 en Mers is Thailand niet eerder getroffen, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Vogels die vanuit China naar Thailand trekken, kunnen een bron van H7N9 zijn en reizigers die het Midden-Oosten hebben bezocht, kunnen Mers meenemen.
Het ministerie controleert deze maand alle 10.400 moslims die terugkeren van de hadj in Saoedi-Arabië. De bevolking is gewaarschuwd geen pluimvee te eten, dat aan een ziekte is bezweken.

Woensdag 27 november
– Tussen juni 1990 en eind september dit jaar zijn in de provincie Kanchanaburi 1.267 personen overleden aan Aids. Daarna is 87 procent besmet geraakt door seksueel verkeer. Zesduizend personen zijn momenteel seropositief. De meesten zijn tussen 30 en 34 jaar. Het aantal seropositieven jonger dan 25 jaar neemt toe.

De provinciale volksgezondheidsdienst bereidt een campagne voor die tot doel heeft het aantal HIV-besmettingen tot nul terug te brengen. Volgens Narinrat Phitchayakhamin kan dat doel bereikt worden door beter onderwijs en preventie. Artsen dienen risicogroepen te stimuleren zich te laten testen, zodat ze tijdig behandeld kunnen worden en om te voorkomen dat HIV besmette moeders hun baby besmetten.

Zaterdag 1 februari
– Zou het er eindelijk van komen: een verbod van het kankerverwekkende chrysotile, de enige soort asbest die in Thailand nog gebruikt mag worden, maar in de meeste landen niet? Op initiatief van Narong Sahametapat, permanent secretaris van het minister van Voksgezondheid, gaat het ministerie aandringen op een totaal verbod.

En daar is de actiegroep T-Ban erg blij mee, want die probeert het spul al 2 jaar verboden te krijgen. Het ministerie wilde daar eerder niet aan: de gezondheidsrisico’s zouden niet bewezen zijn, aldus een in 2010 gevormde studiegroep van het ministerie.
Narong krijgt nu de leiding van die groep en mag verder studeren. Het rapport dat dit oplevert, gaat naar de industrie, de handel, ministeries en het Office of Consumer Protection. Ze worden aangespoord maatregelen te nemen die tegemoet komen aan de wensen van het ministerie.
[Het bericht is weer lekker onduidelijk. Komt er nou een verbod op de import en het gebruik van asbest of niet? Of gaat het om een aanbeveling? Een pluspunt is in ieder geval dat de studiegroep haar vorige voorzitter kwijt is, want die was een fervent tegenstander van een verbod. Dat was voor enkele leden de reden om er de brui aan te geven.]

Maandag 3 maart
– Patiënten met een zeldzame ziekte dienen een betere toegang tot de gezondheidszorg te krijgen, zegt Duangrudee Wattanasirichaigoon, hoofd van de afdeling Medical Genetics van het Ramathibodi ziekenhuis. De meeste patiënten wonen in Bangkok, maar degenen die elders wonen, hebben nauwelijks toegang tot behandeling als gevolg van een tekort aan specialisten en medicijnen. Op dit moment beschikt Thailand over slechts veertien medische genetici.

Vijf op de honderd mensen hebben een zeldzame ziekte. Daarvan wordt 80 procent veroorzaakt door genetische afwijkingen. De helft van de patiënten loopt de ziekte in de kinderjaren op en de helft sterft voor het vijfde jaar. Het screenen van zuigelingen gebeurt niet overal. Soms wordt een verkeerde diagnose gesteld. De medicijnen zijn duur omdat de import beperkt is. Screening en medicijnen worden niet gedekt door de 30 baht-volksverzekering.
‘Door vroege detectie en behandeling kunnen patiënten genezen’, zegt Duangrudee. ‘Er is behoefte aan een beleid dat patiënten met zeldzame ziektes steunt. Alhoewel ze in de minderheid zijn, hebben ze een recht op een plaats in de samenleving net als ieder ander.’ Zaterdag was Rare Disease Day.

Woensdag 19 maart
– Een derde van de mensen die aan tbc lijden in Thailand, krijgt niet de vereiste behandeling, zegt het Department of Disease Control (DDC). Daardoor neemt het risico van verspreiding toe alsmede hun kans dat ze niet meer reageren op combinatiemedicijnen. Van de 80.000 tbc-gevallen die in 2012 werden gemeld, ontberen 26.000 een behoorlijke behandeling. Redenen? Ze hebben geen toegang tot behandeling, weten niet dat ze voortdurende behandeling nodig hebben of verwaarlozen de medicatie.

De DDC lanceerde onlangs een screening campagne onder de titel ‘Find, Treat, Cure TB’. Deze week staat een mobiele screening kliniek op verschillende locaties [in ?], zoals busstations en Suvarnabhumi. Volgens de DDC weten veel mensen niet eens dat ze tbc hebben. ‘Een vroege detectie geeft een betere kans op een sneller herstel’, zegt DDC directeur-generaal Sopon Mekthon.

Woensdag 26 maart
– De restrictie dat minderjarigen alleen een HIV-test met toestemming en in het bijzijn van de ouders mogen laten doen, dient te vervallen, vindt de Medical Council of Thailand. Ze wil dat die voorwaarde wordt geschrapt uit de Child Protection Act. De voorwaarde had destijds tot doel het belang, de bescherming en de veiligheid van kinderen te dienen, maar de leeftijdsgrens vormt thans een probleem.

Woensdag 9 april
– Het ministerie van Volksgezondheid gaat de strijd tegen dengue fever en malaria opvoeren. Vooral dengue is in opmars. De afgelopen 50 jaar komt de ziekte wereldwijd dertig keer zo vaak voor. Thailand werd in 2013 hard getroffen door een dengue uitbraak. Er overleden toen 132 mensen aan de ziekte. Vorig jaar overleden 159 personen aan ziektes die door levende organismes worden overgebracht en 170.051 personen werden geïnfecteerd. De eerste drie maanden van dit jaar bezweken drie mensen aan dengue en werden 4.175 gevallen gemeld, aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het ministerie heeft zijn provinciale kantoren de opdracht gegeven bewoners voor te lichten hoe ze de omgeving vrij moeten houden van broedplaatsen van muggen. Stilstaand water vormt voor muggen een ideale plaats om hun eitjes in te leggen. Verder wordt de bevolking aangeraden muskietennetten, afweermiddelen en abate sand granules [?] te gebruiken.

Zaterdag 26 april
– Gezondheidszorg is een lucratieve business. Sinds de opening van het Siriraj Piyamaharajkarun ziekenhuis in april 2012 is de omzet met 140 procent toegenomen. Vorig jaar werd 1,2 miljard baht verdiend. Het ziekenhuis wil jaarlijks 300.000 poliklinische patiënten en 9.200 interne patiënten behandelen.

Maandag 28 april
– Het H1N1 influenza virus heeft dit jaar vijftig levens geëist. Veertig procent van hen behoorde niet tot een risicogroep, zoals mensen met een verzwakt immuunsysteem. Het dodental is 36 procent hoger, alleen vermeldt de krant niet in vergelijking waarmee. In totaal hebben 30.024 mensen het virus opgelopen.

Dinsdag 29 april
– Vanaf donderdag gaan staatsziekenhuizen influenza vaccinaties geven. Gezondheidswerkers en mensen in risicogroepen (onder anderen ouderen, zwangere vrouwen, chronisch zieken) hoeven niets te betalen; voor anderen is de prik niet gratis. Zij kunnen ook in particuliere ziekenhuizen terecht. Meestal stijgt het aantal griepgevallen sterk tijdens het regenseizoen tussen juli en september. De vaccinatiecampagne duurt tot 31 juli.

Donderdag 1 mei
– Wees alert op het Mers virus, zegt het ministerie van Volksgezondheid tegen haar 53 provinciale kantoren. Het virus kan worden binnengebracht door de 18.000 toeristen uit het Midden-Oosten, de 14.000 Thai die de Hadj maken of andere toeristen die vorige maand naar het Midden-Oosten zijn gegaan.

Mers staat voor Middle East Respiratory Syndrome. Onlangs kampten Saoedi-Arabië en de VAR met een uitbraak, die het leven kostte aan 93 personen. Mers dook voor het eerst in 2012 in Saoedi-Arabië op. Patiënten krijgen last van kortademigheid, koorts en hoest.

Zaterdag 28 juni
– De komende drie maanden komen ze in de handel: sigarettenpakjes met afschrikwekkende plaatjes die 85 procent van de oppervlakte beslaan tegen 55 procent nu. De tabaksfabrikanten, die naar de rechter waren gestapt om de vergroting tegen te houden, zijn niet in het gelijk gesteld.

Het ministerie van Volksgezondheid toont zich verheugd over de uitspraak. ‘Het winnen van de zaak is een reusachtige stap in de goede richting’, zegt de adjunct directeur-generaal van het Department of Disease Control. ‘Veel landen willen de waarschuwing vergroten. Deze zaak kan een model voor hen zijn.’

Dinsdag 8 juli
– Weg met het bestuur van de Government Pharmaceutical Organisation (GPO), de organisatie die geneesmiddelen produceert en verstrekt aan staatsziekenhuizen. Acht gezondheidsclubs, waaronder de organisatie van plattelandsartsen, vinden dat de bestuursleden slecht functioneren en ze vermoeden problemen die te maken hebben met corruptie.

De klachten deponeerden ze gisteren bij het klachtencentrum van de junta in het Government House. Volgens de klagers wordt de GPO steeds ‘zwakker en zwakker’. De huidige bestuursvoorzitter zou gelden hebben misbruikt voor een reisje naar de VS, golfspel, brandstof en zijn mobiele telefoon. Ze verwijten de directeur de productie van enkele medicijnen te hebben stopgezet. Staatsziekenhuizen zouden al medicijnen tekort komen.
De GPO kwam eerder in het nieuws toen de directeur de zak kreeg vanwege vermeende nalatigheid bij de bouw van een vaccinfabriek en vermeende onregelmatigheden bij de aankoop van Chinese componenten voor paracetamol. De gezondheidsclubs noemen zijn ontslag onwettig. Bovendien had hij goed gepresteerd: hij vergrootte in 2011 de omzet naar 12 miljard baht.

Maandag 14 juli
– Er bestaan geen plannen om patiënten die verzekerd zijn via het universal healthcare coverage scheme (in de wandeling het 30-baht gezondheidsprogramma genoemd) voor een deel van de uitgaven te laten betalen. Narong Sahametapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, zegt dat het ministerie daarvan geen voorstander is.

Hij reageert op een voorstel van de National Economics and Social Development Board patiënten voor sommige medische handelingen te laten betalen om de stijgende kosten van het programma te verlichten. Maar Narong zegt: ‘We zijn niet van plan mensen problemen te bezorgen door hen te laten betalen.’
Het programma kost thans 2.755 baht per persoon per jaar tegen 1.202 baht in 2001 toen het door de toenmalige regering Thaksin werd geïntroduceerd. Het geldt voor 48 miljoen Thais. Volgens een onderzoek vorig jaar door het Thai Health Security Office is 78 procent van de mensen tevreden met het niveau van dienstverlening.

Dinsdag 15 juli
– Heeft Bangkok Post weer eens niet goed opgelet? Gisteren schreef de krant dat de National Economics and Social Development Board heeft voorgesteld patiënten voor bepaalde medische verrichtingen te laten betalen en eveneens gisteren ontkende het ministerie van Volksgezondheid daarvoor plannen te hebben. Maar vandaag schrijft de krant dat deze informatie uit een uitgelekt rapport van het ministerie komt. Lezen de BP-journalisten wel hun eigen krant?

Hoe het ook zij, het voorstel is gelanceerd, en [natuurlijk] schreeuwen patiëntenorganisaties moord en brand. Apiwat Kwangkaew, hoofd van een HIV/Aids patiënten netwerk, verzet zich want de bevolking betaalt al genoeg belasting, zegt hij. Wanneer het ministerie het plan doorzet, moet het eerst maar eens gedurende een proefperiode van 5 jaar de regeling toepassen op de ziektekostenverzekering van ambtenaren.
‘Indien dan blijkt dat het de staatsuitgaven ten goede komt en ambtenaren bewuster maakt van voordeeltjes, kan het redelijk zijn het ook toe te passen in het UC’, zegt hij. UC staat voor universal healthcare scheme, de volksverzekering die voor 48 miljoen Thai geldt. Volgens Apiwat kost de ambtenarenverzekering de overheid veel meer geld dan de volksverzekering, dat wil zeggen gemiddeld per deelnemer.
Vandaag komen tweehonderd gezondheidsexperts bijeen om de voorstellen te bespreken. De Thai Federation of General and Central Hospital Doctors vindt een eigen bijdrage noodzakelijk, maar die zou lager moeten zijn dan in het uitgelekte rapport wordt voorgesteld.
Volgens het rapport zou voor tussen de 30 en 50 procent van de medische kosten een eigen bijdrage worden gevraagd. Thans betalen UC-verzekerden 30 baht per consult. ‘We moeten de mensen zelf verantwoordelijkheid laten nemen. Gratis gezondheidszorg leidt tot overgebruik zonder dat mensen op hun gezondheid letten’, zegt de federatievoorzitter.
Vandaag praat de permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Narong Sahametapat, met de media. Hij ontkende vorige week dat het ministerie plannen voor een eigen bijdrage had. De adjunct-secretaris vermoedt dat het uitgelekte document nep is.

Woensdag 16 juli
– Het ministerie van Volksgezondheid ontkent andermaal dat er plannen bestaan om een eigen bijdrage van patiënten te vragen. Die suggestie is tijdens een vergadering met marinechef Narong Pipatanasai van de NCPO op 31 mei wel  gedaan, maar niet door ambtenaren van het ministerie.

Narong Sahametapat, permanent secretaris van het ministerie, benadrukte dat gisteren tijdens een inderhaast belegde persconferentie om alle geruchten de kop in te drukken. Narong deed zelf tijdens de vergadering elf voorstellen. ‘Geen enkele had betrekking op bijbetalingen.’
Volgens hem deed tijdens de discussies die daarop volgden, één deelnemer het voorstel patiënten, die verzekerd zijn via het universal coverage healtcare scheme (UC), te laten mee betalen. ‘Maar dat was een persoonlijke mening. Noch het ministerie, noch de vergadering keurde het goed.’ Narong vermoedt dat er een politiek complot schuil gaat achter het lekken van de informatie.
Tawatchai Kamoltham, directeur-generaal van het Department for Development of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine, gaf gisteren toe dat hij het voorstel deed. Tussen het ministerie van Volksgezondheid en het National Health Security Office, verantwoordelijk voor volksverzekering UC [waarvan 48 miljoen Thais profiteren], is nu een conflict ontstaan. De twee lagen al eerder in de clinch over de financiering van provinciale ziekenhuizen. De kwestie bleef gisteren onbeslist tijdens een gesprek tussen beide.

‘Eigen bijdrage leidt tot betere gezondheidszorg’
17 juli – Meebetalen aan medische verrichtingen door patiënten die zijn verzekerd via de universal healthcare coverage  volksverzekering (UC), leidt tot verbetering van de gezondheidszorg, zeggen experts.
Het huidige gratis programma stimuleert mensen om staatsziekenhuizen vaak te bezoeken. Al die bezoeken vormen een belasting voor de ziekenhuisstaf en artsen. Wanneer mensen moeten meebetalen, zorgen ze beter voor zichzelf en hoeven ze geen overbodige bezoekjes aan het ziekenhuis te brengen.
Verhoging van de eigen bijdrage (thans betalen patiënten slechts 30 baht per consult) is een heet hangijzer, sinds uitlekte dat het idee gelanceerd is tijdens een vergadering van het ministerie van Volksgezondheid en de NCPO (junta).
Het voorstel werd gedaan door Tawatchai Kamoltham, directeur-generaal van het Department for Development of Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine. Het vermindert de kans dat mensen die urgente medische hulp behoeven, moeten wachten omdat artsen het druk hebben, zegt hij. Tawatchai schat dat 30 tot 40 procent van de ziekenhuisbezoekers simpele klachten heeft, die er niet behandeld hoeven worden. Hij noemt duizeligheid, gewone griep en indigestie.
Tawatchai stuitte in zijn vorige functie van inspecteur-generaal gezondheidszorg op de effecten van de UC-verzekering: financiële en management problemen van ziekenhuizen en overmatig gebruik van gezondheidsdiensten. De ziekenhuizen krijgen via de UC-verzekering 300 baht voor een poliklinisch bezoek, terwijl de werkelijke kosten volgens Tawatchai 600 baht zijn. Voor een ziekenhuisopname wordt 6.000 baht uitgekeerd; de werkelijke kosten bedragen 10.000 tot 12.000 baht.
‘Dit betekent dat de verzekering niet de volledige kosten dekt’, luidt Twatchai’s [nogal voor de hand liggende] conclusie. Om de eindjes toch aan elkaar te knopen, moeten de ziekenhuizen een beroep doen op de twee andere verzekeringen, de civil servants welfare en social security verzekering. Een probleem is ook dat de provinciale gezondheidsdiensten meer geld naar grote dan naar kleine ziekenhuizen sluizen. Als gevolg daarvan kampen zo’n vierhonderd tot duizend staatsziekenhuizen met tekorten.

Donderdag 31 juli
– Thailand, Vietnam, de Filipijnen, Indonesië en Maleisië hebben een vaccin ontwikkeld dat een doorbraak betekent in de strijd tegen dengue (knokkelkoorts). Het vaccin kan besmetting met 56,5 procent voorkomen en de ernst met 85 procent verzachten. Dit maakte de president van de Pediatric Infectious Disease Society of Thailand gisteren bekend op de zesde nationale vaccinconferentie in Bangkok.

Het vaccin is getest op 10.000 kinderen tussen twee en veertien jaar. Aan de ontwikkeling is sinds 2009 gewerkt. Over twee jaar komt het vaccin beschikbaar, nadat het geregistreerd is bij de Food and Drugs Administration. Vijf Zuid-Amerikaanse landen ontwikkelen een eigen vaccin. Over enkele maanden worden de resultaten van hun onderzoek verwacht.

Drugresistente malaria rukt op; ebola uitbraak in Afrika
1 augustus – Twee potentieel dodelijke ziektes kunnen in Thailand de kop opsteken. Drugresistente malaria heeft de grens tussen Cambodja en Thailand bereikt. En ebola zou Thailand kunnen bereiken via toeristen uit drie Afrikaanse landen.
De resistentie van malaria tegen belangrijke medicatie wordt gemeld in een artikel in het New England Journal of Medicine. Uit een onderzoek van bloedstalen van meer dan duizend malariapatiënten in tien landen in Azië en Afrika is gebleken dat de resistente parasiet voorkomt in het westen en noorden van Cambodja, Thailand, Vietnam en het oosten van Myanmar. De wetenschappers zijn vooral bezorgd over de grens tussen Cambodja en Thailand, waar in het verleden ook resistentie tegen andere antimalariamedicatie opkwam.
‘Bijna in heel Zuidoost-Azië is er nu resistentie’, citeert de Britse omroep BBC de hoofdauteur van het onderzoek, hoogleraar Nicholas White van de universiteit van Oxford. ‘Het is erger dan we verwachtten. We moeten snel handelen.’ Volgens hem is de de conventionele aanpak tegen malaria niet meer toereikend. ‘Er is radicalere actie nodig. Dit moet globaal een gezondheidsprioriteit worden, zonder vertraging.’ White denkt dat het mogelijk is om een verdere verspreiding van de resistente parasieten tegen te houden.
Ebola
Een ander gezondheidsrisico vormt ebola, een ziekte die op soortgelijke wijze wordt overgebracht als HIV/Aids, dus door direct contact via lichaamsvloeistoffen met iemand die geïnfecteerd is. Gevallen waarbij besmetting via de lucht plaatsvond, zijn nog niet gesignaleerd.
In Guinea, Liberia en Sierra Leone is sprake van een uitbraak. Toeristen uit deze landen die in Thailand arriveren, moeten zich melden bij de gezondheidsdienst en een contactadres achterlaten voor het geval dat ze ervan verdacht worden drager van het ebolavirus te zijn. Maandelijks komen honderd personen uit die landen naar Thailand. Tot nu toe zijn nog geen gevallen van ebola geconstateerd.
De Thaise autoriteiten houden de uitbraak in Afrika scherp in de gaten. Thais die van plan zijn naar die landen af te reizen, wordt geadviseerd te overwegen om hun reis te annuleren. Wanneer dit niet mogelijk is, dienen ze zich in die landen te melden bij het dichtstbijzijnde consulaat.
Alhoewel het risico klein is, heeft het ministerie van Volksgezondheid wel al drie maatregelen genomen voor het geval het virus in Thailand de kop opsteekt. De updates van de WHO worden op de voet gevolgd, provinciale gezondheidskantoren en staatsziekenhuizen is gevraagd scherp op infecties te letten en het Department of Medical Science heeft voorbereidingen voor laboratoriumtesten getroffen.
De bevolking krijgt het advies contact met wilde dieren, die uit die landen worden geïmporteerd, te mijden en geen vlees te eten van apen, vleermuizen of soortgelijke dieren die om onbekende oorzaak zijn overleden. (Bronnen: Knack.be 31 juli 2014; Bangkok Post, 1 augustus 2014) 

Zaterdag 2 augustus
– Geen paniek over ebola, zeggen academici van de Chulalongkorn universiteit. De kans dat die in Thailand de kop opsteekt is uitermate gering. Tot nu toe heeft het virus 700 doden in Afrika gemaakt. De academici zeggen dat het virus niet via de luchtwegen kan worden overgebracht, alleen door intiem lichamelijk contact met bloed, lichaamsvloeistoffen of door contact met een dood dier of mens, die de ziekte had.

In vier Afrikaanse landen is sprake van een uitbraak. Volgens de WHO zijn 1.323 gevallen bevestigd. Daarvan zijn 729 slachtoffers overleden in Guinea, Liberia, Sierra Leone en Nigeria.
De academici wijzen erop dat er al twintig uitbraken zijn geweest. Ze zijn er zeker van dat ook deze beheerst kan worden. Het virus kan zich ook niet gemakkelijk verspreiden omdat de virusdragers te zwak zijn om te reizen. Dit in tegenstelling tot sars, dat niet tot verzwakking leidt.

Donderdag 14 augustus
– De angst voor ebola, die in enkele Afrikaanse landen huishoudt, zit er bij de Thaise autoriteiten goed in, want het ministerie van Volksgezondheid heeft vier maatregelen bedacht om te voorkomen dat het virus zich in Thailand verspreidt. Ebola wordt door het ministerie als een overdraagbare en besmettelijke ziekte beschouwd. Zodra een geval wordt gesignaleerd, dienen de betrokken autoriteiten gewaarschuwd te worden.

Maandag 18 augustus
– Particuliere ziekenhuizen koeren over de kosten van medische hulp, die ze verplicht zijn te verlenen bij noodgevallen. Die hulp moeten ze gratis verlenen, ongeacht de verzekering die de patiënt heeft. De maatregel is twee jaar geleden door de regering Yingluck genomen om het gesleep met slachtoffers van verkeersongelukken te voorkomen. Die kunnen nu terecht in het dichts bijzijnde ziekenhuis.

Wanneer het slachtoffer is opgelapt, zou het moeten verhuizen naar het ziekenhuis dat door zijn verzekering is toegewezen, maar volgens de particuliere ziekenhuizen is dat niet altijd mogelijk wegens plaatsgebrek.
Volgens Chalerm Harmpanich, voorzitter van de Private Hospital Association, hikken meerdere particuliere ziekenhuizen tegen ‘hoge kosten’ aan. Dat zei hij gisteren tijdens een seminar. De ziekenhuizen dringen er bij de staat op aan de vergoeding voor de noodhulp te verhogen, omdat die de kosten niet dekt. Voor de eerste 24 uur bedraagt de vergoeding 10.500 baht.
Wanneer de vergoeding niet omhoog gaat, zullen particuliere ziekenhuizen patiënten zo snel mogelijk moeten gaan overplaatsen of lozen, waarschuwt een ziekenhuisdirecteur.

Vrijdag 22 augustus
– Een 48-jarige Thaise vrouw die in Liberia heeft gewerkt, is mogelijk besmet met het ebola-virus. Ze wordt door artsen van het Bamrasnaradura ziekenhuis scherp in de gaten gehouden. De artsen hebben een huiduitslag vastgesteld maar ze denken dat de vrouw veilig is omdat ze geen koorts heeft wat een indicatie van de ziekte is. Dertien familieleden die haar bij aankomst in Thailand hebben begroet, worden tevens gevolgd.

Zaterdag 23 augustus
– De 48-jarige Thaise vrouw die ervan verdacht werd draagster van het ebola-virus te zijn, kan gerust ademhalen en dat geldt ook voor de gezondheidsdiensten die doodsbenauwd zijn dat het virus via reizigers uit vier Afrikaanse landen Thailand bereikt. Bloedonderzoek aan de Chulalongkorn universiteit wijst niet op ebola. De vrouw mag evenwel nog niet het ziekenhuis verlaten, want medische specialisten willen zich nog eens buigen over de testresultaten. De vrouw die in Liberië had gewerkt, arriveerde woensdag in Thailand.

Op de luchthavens Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Hat Yai en Phuket worden passagiers uit de vier landen (Guinee, Liberië, Nigerië en Sierra Leone) gescreend. Er zijn 63 controlepunten opgezet. Er staan ‘camera’s’ die vanaf een afstand de lichaamstemperatuur van de passanten meten.

Woensdag 27 augustus
– Maak tijdelijk een eind aan de gratis eerste hulp bij ongevallen, die ziekenhuizen moeten verlenen, want in de praktijk is die hulp helemaal niet gratis, zegt het Thai Medical Error Network. Het roept de NCPO op met nieuwe maatregelen te komen om de gratis hulp te garanderen.

Het netwerk begeleidde gisteren familieleden van drie patiënten die een klacht indienden bij het National Health Security Office (NHSO) en de National Human Rights Commission. Zij kregen  een pittige rekening van particuliere ziekenhuizen.
De gratis EHBO werd in 2012 geïntroduceerd door de regering Yingluck. Wanneer iemand bijvoorbeeld ernstig gewond raakt bij een verkeersongeluk, is het dichtstbijzijnde ziekenhuis verplicht eerste hulp te bieden. Het slachtoffer hoeft niet meer zoals voorheen naar het verplichte ziekenhuis van zijn volksverzekering te worden gebracht.
De ziekenhuizen krijgen een vergoeding van 10.000 baht van de NHSO, maar dat bedrag dekt in veel gevallen niet de werkelijke kosten, zeggen de particuliere ziekenhuizen. De klagers zagen zich geconfronteerd met rekeningen van onder andere 459.000 baht en 480.000 baht.

Donderdag 28 augustus
– Jaarlijks sterven in Thailand 300.000 personen aan zogeheten NCD’s: non-communicable diseases en dat zijn er meer dan in andere landen, zegt het Health Promotion Policy Research Centre. De grootste killers zijn hogebloeddruk en diabetes.

De NCD-gevallen kosten de overheid 200 miljard baht per jaar, heeft het centrum berekend. Elk jaar neemt het aantal met achtduizend toe. NCD’s vormen 73 procent van alle sterfgevallen (wereldwijd 63 procent). Dat zou voor de overheid en burgers een signaal moeten zijn om meer alert op het probleem te zijn, zegt directeur Thaksapon Thamrangsi.
De Thai Health Promotion Foundation ziet de oplossing in een gezonder gedrag (niet roken, geen alcohol), een betere voeding (minder suiker en zout) en lichaamsbeweging. Behandelen alleen is niet genoeg. ‘Als de regering in preventie investeert, kost een patiënt 12 baht’, zegt Thakspon. En dat is een schijntje vergeleken met de kosten van behandeling.

Dinsdag 2 september
– De provinciale gezondheidsdienten in Phrae waarschuwen voor conjunctivitis, een infectie aan de ogen. De afgelopen maand hadden 1.400 mensen in de provincie er last van. Landelijk zijn 80.000 personen geïnfecteerd. In Phrae ging het voornamelijk om kinderen. Het district Muang spant de kroon met 536 gevallen, gevolgd door Sung Men (316), Long (190) en Nong Muang Khai (188).

Woensdag 3 september
– Het was al voorspeld en het werd gisteren bevestigd: de 24-jarige vrouw uit Guinee die mogelijk draagster van het Ebola virus was, is dat niet. [In een eerder bericht was ze een Thaise vrouw.] Dit is bevestigd door de permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid. Niettemin gaat het Department of Medical Science van het Chulalongkorn ziekenhuis haar bloed nog een tweede keer testen om het resultaat van de eerste test te bevestigen.

Guinee is een van vier Afrikaanse landen waar het virus huishoudt. De vrouw werd op 20 augustus in het ziekenhuis opgenomen met een verhoging van 38,8 graden, een zere keel en een loopneus. Zestien personen met wie ze sinds haar aankomst in contact is geweest, zowel Thai als buitenlanders, worden nog door het Department of Disease Control in de gaten gehouden.
Volgens het ministerie van Volksgezondheid hoeft de bevolking zich geen zorgen te maken omdat besmetting alleen mogelijk is via direct contact tussen lichaamsvloeistoffen. Maar uit een andere bron weet ik dat dit slechts een gissing is en dat ebola mogelijk uiterst besmettelijk is.

Zaterdag 6 september
– Het is geen ebola maar malaria, waaraan de vrouw (24) uit Guinee lijdt die er eerder van verdacht werd het gevreesde virus te dragen. Dat is gebleken uit een tweede bloedtest, donderdag afzonderlijk uitgevoerd door het Chulalongkorn ziekenhuis en het Department of Medical Sciences. De vrouw wordt nu overgebracht van een disease control unit, waar ze vier dagen ter observatie heeft doorgebracht, naar een gewone ziekenzaal. De zestien personen met wie ze na haar aankomst in contact is geweest, worden niet meer gevolgd. Tot nu toe is Thailand gevrijwaard van ebola dat huishoudt in vier West-Afrikaanse landen.

–  Een enorme taak voor de nieuwe minister van Volksgezondheid, maar als die zaken nu niet worden aangepakt, worden ze in de toekomst nog veel moeilijker om aan te pakken. Dit zei Ampon Jindawattana, secretaris-generaal van het National Health Commission Office, gisteren tijdens een seminar, georganiseerd door de Thai Journalists Association. Hij pleitte er voor hervormingen op vijf gebieden: eerstelijns gezondheidszorg, personeelstraining en ontwikkeling, gezondheidsvoorlichting en risico management, verzekeringen en beleid.
Dat klinkt allemaal nogal vaag. Om er één puntje uit te lichten: overheidsziekenhuizen worden gehinderd door bureaucratie. Bij de ziekenhuizen en het ministerie werken 200.000 personeelsleden. Het apparaat is te groot en moet voor een effectief management gestroomlijnd worden. De problemen stapelen zich op, terwijl het aantal patiënten blijft stijgen.
Ampon zei nog meer. Wie belangstelling heeft, leze NHCO lays case for system-wide reform.

Zaterdag 13 september
– De Nederlander die mogelijk het ebolavirus heeft meegenomen uit Nigeria, is bij de eerste bloedtest negatief op ebola getest. Nu nog een tweede test op maandag en dan kunnen hij en de autoriteiten weer gerust ademhalen (of niet). Volgens de eerste test heeft hij een koudje. De man (52) ligt in quarantaine in het ziekenhuis.

Zondag 14 september
– De eerste werkdag van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Rajata Rajatanavin, begon gisteren in het gezelschap van zijn ambtelijke staf met een ritueel bij de beschermgeest van het ministerie. Hij heeft een ‘urgent review’ van het beleid aangekondigd en wil met zijn staf binnen een maand de prioriteiten vaststellen.
Rajata noemde er vier: betere toegang tot de gezondheidszorg, een langetermijn gezondheidsbeleid, participatie door alle sectoren en bevordering van vakkundiger personeel c.q. een betere werkomgeving.
Er ligt nog meer op Rajata’s bordje want het botert niet tussen de plattelandsartsen en artsen in de centrale bureaucratie en dat heeft repercussies voor het National Health Security Office en de volksverzekering. Een pijnpuntje is ook nog dat hij zijn functie van president van de Mahidol universiteit heeft aangehouden. De decaan van de muziekopleiding protesteerde daar eerder tegen.
Rajata (ook gespeld als Rachata) zegt de twee functies gemakkelijk te kunnen combineren. ‘Ik doe mijn best voor het ministerie.’ Op de universiteit gaat hij een en ander tijdens de volgende bestuursvergadering uitleggen.

Dinsdag 16 september
– Follow-up op het bericht over de twee echtparen die het Songkhla ziekenhuis beschuldigen van de dood en misvorming van hun baby. De directeur ontkent dat het ziekenhuis zwangere vrouwen onder druk zet om 14.000 baht te dokken voor een operatiekamerfonds. Wie betaalt, zou een ‘speciale’ behandeling bij de bevalling krijgen. De gedupeerde echtparen konden dat geld niet opbrengen en moesten genoegen nemen met een ‘gewone’ behandeling. Ze hebben tegen de directie en staf aangifte gedaan.

De directeur legde gisteren uit dat de dood van de ene baby te wijten was aan complicaties tijdens de premature geboorte. De baby woog 1.600 gram, ongeveer de helft van een voldragen baby. De directeur zei dat de donaties niet verplicht zijn. Ze zijn voor patiënten die geen keizersnede nodig hebben, maar die toch wensen. Op de handicap van de andere baby, een zwakke linker arm, ging de directeur niet in.

Dinsdag 23 september
– Dat wordt het komend begrotingsjaar de broekriem aantrekken voor de overheidsziekenhuizen. Het National Health Security Office is gedwongen de subsidie aan de ziekenhuizen te bevriezen omdat het van de junta niet de gevraagde 183,1 miljard krijgt maar 153,2 miljard baht. Maar patiënten zullen er niets van merken, zegt Kanit Sangsubhan, lid van de raad van bestuur van de NHSO. De permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ziekenhuizen hun budget uit andere bronnen kunnen aanvullen.

Het budget van 153,2 miljard baht is bestemd voor het universal healthcare scheme (zeg maar gratis volksverzekering) en uitgaven voor HIV/Aids behandeling, chronische nierziektes alsmede verbetering van de efficiëntie in gezondheids units [?] en salarisverhogingen van ambtenaren. Als gevolg van het bezuinigingsmes blijven ziekenhuizen 2.895 baht per patiënt per jaar ontvangen.

Hartziektes in opmars
30 september – Gisteren was World Heart Day, maar het was geen feestdag. Hart- en vaatziektes zijn in opmars in Thailand, zei Narong Sahametapat, de hoogste ambtelijke baas op het ministerie van Volksgezondheid, op een bijeenkomst [geen details].
 Vorig jaar overleden 54.530 Thais aan hartproblemen; het ministerie van Volksgezondheid verwacht dat dit aantal de komende jaren zal toenemen. Het baseert dit op een voorspelling van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Wereldwijd overlijden 17 miljoen mensen aan een hartziekte. In 2030 zal dat aantal zijn opgelopen tot 23 miljoen. Hart- en vaatziektes zijn de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden.
Het ministerie van Volksgezondheid concentreert zich op preventie, zoals een campagne om mensen voor te lichten over het belang van een gebalanceerd dieet. Er worden ook cardiologen naar districtsziekenhuizen gestuurd om er eerste hulp te verlenen voordat hartpatiënten naar provinciale ziekenhuizen gaan.
Sophon Mekthon, directeur-generaal van het Department of Disease Control, riep de bevolking gisteren op minimaal een half uur per dag oefeningen te doen. Die voorkomen overgewicht en bevorderen het emotioneel welbevinden. Hij wees ook op het belang van een goede nachtrust.
Andere adviezen van Sophon om de gezondheid te verbeteren: Minder zoet, zout en vet eten; stoppen met roken en minder alcohol gebruiken.

Dinsdag 30 september
– Het National Health Security Office (NHSO) wil alle baby’s die vanaf 2016 worden geboren, vaccineren tegen Japanse encephalitis (JE). Adjunct secretaris-generaal Prateep Dhanakijcharoen maakte dat plan vorige week bekend tijdens zijn bezoek aan het Chengdu Institute of Biological Products in China, dat het vaccin produceert. In tien noordelijke provincies wordt het vaccin al sinds 2009 toegediend.

De meeste vaccins komen momenteel uit Europa, maar de prijs daarvan is gestegen. De NHSO is nu op zoek naar goedkopere alternatieven uit India, China en Indonesië. In Thailand wordt alleen ‘inactivated’ vaccin geproduceerd in Saraburi. [?] Om ‘live attenuated’ vaccin te maken, is meer knowhow nodig, zegt Prateep.
De directeur van de Aids Access Foundation vindt het ‘inactivated’ vaccin beter bruikbaar dan het andere type bij baby’s die met HIV worden geboren omdat ze een lage immuniteit hebben.
JE is een ziekte die door muggen wordt verspreid. Vooral kinderen onder de 10 jaar en met name degenen onder de 4 jaar krijgen de symptomen. De ziekte is in 30 procent van de gevallen dodelijk.

Donderdag 2 oktober
– Staatssecretaris Somsak Chanharas (Volksgezondheid) liet zich gisteren de soep goed smaken, die hij bij Victory Monument kreeg opgediend. Niets bijzonders, zult u zeggen, zal wel goed bereid zijn. Maar het was wel bijzonder, want de soep was bereid door HIV-patiënten en over het besmettingsgevaar van HIV bestaan nog veel misvattingen. Somsak zei het nog maar eens een keer: onbeschermde seks en het delen van injectiespuiten zijn de meest voorkomende wijzen van besmetting.

Niet alleen burgers discrimeren, ook sommige bedrijven doen dat. Ze eisen een bloedtest van sollicitanten. Dit is in strijd met het anti-discriminatie beleid van de regering. Werknemers en sollicitanten kunnen een klacht indienen bij de rechter.
Maar de soep was niet het belangrijkste nieuws van de dag. Het ministerie gaat gratis anti-retrovirale medicijnen verstrekken ongeacht het aantal CD4 cellen van een patiënt. Die cellen vormen een indicatie van het aantal HIV antistoffen. Tot nu toe kregen allleen patiënten met een aantal van minder dan 350 CD4-cellen gratis medicatie, maar die voorwaarde vervalt.
Thailand telt 460.000 HIV-patiënten, waarvan er nu 240.049 gratis medicijnen krijgen. Het aantal nieuwe patiënten is vorig jaar gezakt naar 8.000. Het dodental is ook sterk afgenomen: van 9.154 in 1999 naar 673 in 2010.

Vrijdag 3 oktober
– Researchers van het Siriraj ziekenhuis, verbonden aan de Mahidol universiteit, claimen ’s werelds eerste Ebola antilichaam te hebben ontwikkeld. Het antilichaam wordt als een belangrijke stap beschouwd naar een uiteindelijk medicijn voor de ziekte, die dit jaar in Afrika al drieduizend dodelijke slachtoffers heeft geëist.

Het in Thailand ontwikkelde antilichaam is vijfmaal kleiner dan het antilichaam dat in de VS wordt getest en daardoor zou het efficiënter zijn waardoor genezing effectiever is. De artsen in Siriraj hebben nog niet hun resultaten voorgelegd aan de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De volgende stap bestaat uit testen op dieren en daarna op mensen. Als de testen succesvol zijn, kan het antilichaam in productie gaan maar dat is niet eerder dan over een jaar.
Voor alle duidelijkheid. Een antilichaam is geen vaccin. Het stimuleert het immuunsysteem in de strijd tegen infecties en kopieert antilichamen.
– Negentien procent van de Thaise bevolking rookt. De meesten zijn laag-betaalde arbeiders, die bovendien met schulden kampen, blijkt uit een onderzoek van een mensenrechtenvereniging [geen naam]. De vereniging is begonnen met een anti-rook campagne gericht op deze doelgroep.
Het onderzoek vond plaats onder motortaxibestuurders, verkopers van oude metalen en verkopers in drie districten in Bangkok en een in Samut Prakan. De grootste groep rokers vormden de motortaxibestuurders in Phra Pradaeng (Samut Prakan). Zestig procent zei te willen stoppen met roken en acht bestuurders is dat gelukt met hulp van de Quit Line 1600 en anti-rook groepen.

Zaterdag 4 oktober
– Ik meldde het gisteren: het Siriraj ziekenhuis claimt een antilichaam te hebben ontwikkeld dat zou kunnen leiden tot een effectieve bestrijding van ebola. De wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat controleren of dat klopt.

De projectleider van het WHO ebola researchproject heeft om een antilichaam gevraagd voor testen in een Biosafety Level 4 laboratorium in de VS. Het researchteam van Siriraj gaat over twee of drie weken naar de VS met in hun koffers de benodigde documenten en monsters van het antilichaam.

Zondag 19 oktober
– Thailand is ‘well prepared’ op een eventuele uitbraak van ebola, zegt het Department of Disease Control (DDC). Adjunct directeur-generaal Opart Karnkawingpong wijst erop dat het land ervaring heeft met het beteugelen van besmettelijke ziektes, zoals sars, vogelpest, mond- en klauwzeer en ‘nog meer’.

Opart zegt dit naar aanleiding van het opsteken van ebola in de VS, waar de afgelopen week acht gevallen zijn geconstateerd en enkele sterfgevallen in Spanje. Sinds maart heeft de uiterst besmettelijke ziekte 4.500 levens geëist in West-Afrika. Tot nu toe is Azië ebola-vrij.
Reizigers die uit een van de getroffen landen komen, dienen zich na aankomst bij de DDC te melden. Ze worden alleen toegelaten met toestemming van de DDC. De DDC neemt gedurende drie weken dagelijks contact met hen op om te informeren naar hun gezondheid.
Wie ziek wordt, gaat naar een van de vier aangewezen ziekenhuizen in Bangkok. Buiten Bangkok dienen patiënten zich te melden bij een regionaal ziekenhuis. Ze worden in quarantaine gebracht. Personen die in contact zijn geweest met een vermeende ebola-patiënt, worden dertig dagen gevolgd.
Sinds juni zijn tweeduizend Thais uit de getroffen gebieden gearriveerd. Alleen op de grote luchthavens, zoals Suvarnabhumi, Hat Yai en Chiang Mai, zijn temperatuurscanners geïnstalleerd.

Maandag 27 oktober
– De directeur van de Government Pharmaceutical Organisation (GPO) is gisteren door het bestuur de laan uitgestuurd. Het ontslag gaat over dertig agen in; de man krijgt zes maanden salaris mee.
De directeur wordt verantwoordelijk gehouden voor het tekort aan Efavirenz, een medicijn om het HIV-virus te onderdrukken, Clopidogrel, een medicijn tegen bloedklontering, en medicijnen voor patiënten met chronische ziektes zoals diabetes en hoge bloeddruk.
Zo’n twintig actievoerders demonstreerden gisteren voor het kantoor van de GPO aan de Rama VI weg. Zij eisen een onderzoek naar de ontslagen directeur wegens corruptie en wanbeleid. Voorts vragen ze om een snelle oplossing voor het medicijntekort. Voorheen kregen patiënten Efavirenz voor een periode van drie maanden, nu nog maar voor een week en sommige ziekenhuizen zeggen dat de patiënten het medicijn zelf moeten kopen.

Dinsdag 28 oktober
– Het Zuiden van Thailand kampt met een gebrek aan forensische artsen en psychiaters. Ze willen er niet werken omdat het er onveilig is. Virasakdi Chongsuvivatwong, directeur van het Institute of Research and Development for Health of Southern Thailand van de Prince of Songkla universiteit, zegt dat de gezondheidszorg in het diepe Zuiden geen geld tekort komt, maar wel mankracht. Hij pleit voor meer investeringen in personeel, met name bij de lokale bevolking.

In het artikel worden nog meer personen aan het woord gelaten, maar onduidelijk is bij welke gelegenheid de uitlatingen werden gedaan. Zal wel weer een seminar zijn geweest, want daar zijn ze in Thailand gek op. In het diepe Zuiden werken twee moslim psychiaters en een boeddhistische. Slechts een derde van het medisch personeel is moslim.
– Hij had geen ebola, de Brit wiens lichaam donderdag in Phuket werd gevonden, maar toch nemen de gezondheidsautoriteiten extra maatregelen uit angst voor de verspreiding van het virus. Het desinfecteren en opruimen van lijken en het forensisch proces moeten beter, zegt de permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid. Er wordt ook een handleiding gemaakt voor de omgang met potentiële patiënten.
Toeristen die uit Guinee, Liberia en Sierra Leone komen, worden 21 dagen gevolgd. De gemeente Bangkok heeft controleposten opgezet voor passagiers die via Don Mueang en de haven van Khlong Toey arriveren.

Maandag 10 november
– Ruim vierduizend personen staan op een wachtlijst voor orgaantransplantatie, maar vorig jaar konden slechts 376 patiënten geholpen worden met de organen van 158 personen. In afwachting van een donororgaan overleden 147 patiënten. Dit meldt Bangkok Post in een Special Report naar aanleiding van enkele verdachte transplantaties op patiënten uit Cambodja.

In die zaak zijn twee personen gearresteerd. Ze fabriceerden valse documenten waardoor het leek alsof de donor familie was van de ontvanger. De Medical Council of Thailand is ervan overtuigd dat de Thaise artsen die de transplantatie verrichtten, daarvan niet op de hoogte waren, want op de handel in organen staat een strenge straf: verlies van hun vergunning en strafrechtelijke vervolging.
Interessanter zijn de cijfers die het artikel noemt over orgaandonatie door Thais. Thailand telt slechts 3 donoren per 1 miljoen inwoners tegen 33,8 in Spanje en 25,97 in de VS. Een campagne vorig jaar leverde 40.608 nieuwe donoren op.
Voor nierpatiënten is de situatie in 2007 verbeterd. Sindsdien is dialyse gratis in het kader van het universal healthcare scheme (een gratis volksverzekering). Dankzij die regeling zijn 38.000 levens gered, zegt Tanapol Dokkaew, voorzitter van de Thai Kidney Club.

Woensdag 19 november
– Maatregelen voor medicijngebruik zijn dringend nodig om medicijnresistentie die Thailand en andere landen van Asean bedreigt, te voorkomen. Thaise gezondheidsexperts drongen daar gisteren op aan tijdens het seminar ‘A Way Forward in Combatting Antibiotic Resistance’.

AMR (antimicrobial resistance) wordt veroorzaakt door verkeerd medicijngebruik (te lage doses, kuur niet afmaken), ondeugdelijke medicijnen, foutieve recepten en ontbrekende controle op infecties. Volgens de experts is tussen 41 en 91 procent van de recepten overbodig. Vooral bij bacteriële infecties worden vaak de verkeerde medicijnen voorgeschreven.
Pathom Sawanpanyalert, adjunct secretaris-generaal van de Food and Drug Administration, zegt dat jaarlijks 38.000 personen in Thailand overlijden als gevolg van AMR op een bevolking van 67 miljoen. Dat is verhoudingsgewijs veel meer dan in de VS en EU.

Zaterdag 29 november
– Zestigduizend omwonenden van een goudmijn in Pichit hebben mogelijk zware metalen in hun bloed, zegt Porntip Rojanasuwan, hoofd van het Central Institute of Forensic Science. Die rekensom maakt ze op basis van onderzoek van 600 bloedmonsters van bewoners van het district Thap Khlo, die vlakbij de mijn wonen. In 329 monsters werden mangaan en arseen aangetroffen. Porntip noemt de resultaten ‘zeer zorgwekkend’.
Het bedrijf houdt stug vol dat het voldoet aan alle internationale criteria op het gebied van milieu en gezondheid. Uit het feit dat het bedrijf geen exploitatieverbod krijgt opgelegd, concludeert een woordvoerder dat ‘we ons aan de regels houden’.  Het bedrijf zegt in juni werknemers te hebben laten testen en bij hen was het niveau aan arseen en mangaan normaal.  
– De regering gaat elk jaar 1,9 miljard baht extra uittrekken voor de strijd tegen HIV/Aids. Vice-premier Yongyuth Yuthavong zegt zo het aantal nieuwe infecties tegen 2030 naar 1.000 per jaar te willen terugdringen. Thans raken jaarlijks 7.695 personen jaarlijks geïnfecteerd. Daarvan loopt 90 procent het virus op tijdens onbeschermde seks.
De afgelopen jaren bedroeg het jaarbudget voor HIV/Aids preventie en behandeling 9 miljard baht. Daarvan gaat 2,8 miljard baht naar de volksverzekering (universal health care scheme). De extra 1,9 miljard is bestemd voor de financiering van meer anti-retrovirale medicijnen, bloedonderzoeken, campagnes en preventieve maatregelen.
Sinds begonnen is [geen jaartal] het aantal patiënten te registreren hebben 1,9 miljoen personen HIV/Aids opgelopen, waarvan er nog 438.629 in leven zijn. Sinds 1 oktober worden ongeacht de CD4 count (een indicatie van de ernst van de infectie) gratis medicijnen verstrekt. Eerder gebeurde dat pas wanneer de CD4 onder de 350 was gezakt.
De president van het Thai Network of People Living with HIV/Aids bepleit dat ziekenhuizen bij een bloedtest dezelfde dag de resultaten bekend maken. Bij de meeste overheidsziekenhuizen gebeurt dat pas na een week. De ervaring leert dat velen niet durven terugkomen uit angst voor ‘slecht’ nieuws. Wanneer de uitslag dezelfde dag wordt gemeld, moedigt dit mensen aan in een vroegtijdig stadium met medicijnen te beginnen.

Zondag 30 november
– De regering heeft geen plannen om voor medische handelingen die nu gratis zijn, een vergoeding te gaan vragen. Dit zei staatssecretaris Somsak Chunharas (Volksgezondheid) vorige week tijdens een vergadering van betrokken diensten.

Zijn geruststelling is een reactie op een suggestie van Tawatchai Kamoltham, directeur-generaal van het Department of Traditional Medicine and Alternative Medicine, in juni gedaan tijdens overleg over begrotingsperikelen met het ministerie van Volksgezondheid en de junta.
Hij deed het voorstel patiënten bij sommige behandelingen te laten meebetalen om de stijgende kosten van de volksverzekering universal healthcare coverage terug te dringen. Maar volgens Somsak valt het met de kosten van die verzekering wel mee. Ze vormen 4 procent van het bruto binnenlands product en zijn lager dan in veel andere landen.
Tawatchai vindt dat de gratis volksverzekering ertoe leidt dat mensen voor elk wissewasje naar het ziekenhuis hollen, waardoor personeel en artsen overwerkt raken.

Donderdag 11 december
– De bouw van de influenza-vaccin fabriek in Kaeng Koi (Saraburi) wordt hervat. De Government Pharmaceutical Organisation (GPO) heeft daarvoor toestemming gekregen van het kabinet. Naar verwachting kan begin 2018 begonnen worden met proeven. De bouw werd in 2009 stilgelegd vanwege corruptie. Volgens de planning had die er in 2011 moeten staan.

Bij de bouw en inrichting wordt de GPO begeleid door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Japanse experts. Dit is nodig omdat de vaccinproductie gecompliceerd is en een hoogwaardige technologie vereist.

Dinsdag 16 december
– De ministers van Volksgezondheid van de Asean-landen en China, Japan en Zuid-Korea hebben vier strategieën in petto om een uitbraak van ebola in de regio te voorkomen. Minister Rajata Rajatanavin maakte die na een meeting [geen details] bekend, maar erg veel wijzer word ik er niet van. Het bericht omschrijft ze als grensoverschrijdende preventie, mechanismen om een uitbraak te bestrijden, meer communicatiekanalen en samenwerking bij research.

Voorbereiding is het sleutelconcept, zegt de minister, omdat de betrokken landen nauw verbonden zijn met elkaar door toerisme, bedrijfsleven en handel en in het bijzonder internationaal transport. ‘Wanneer een uitbraak zich in één regio voordoet, is er een groot risico dat de ziekte zich naar andere gebieden verspreidt.’
Premier Prayut heeft de bevolking opgeroepen ‘bewust’ te zijn [van wat?] en niet in paniek te raken. ‘De gezondheidsdiensten zijn voorbereid op het virus’ [dat middels het leven heeft gekost aan 6.388 mensen, voornamelijk in West-Afrika].

Asbestverbod weer vertraagd
4 januari 2015 – Het schijnt erg moeilijk te zijn om het gebruik van alle vormen van asbest in Thailand te verbieden. Vorige maand wees het kabinet het voorstel van Volksgezondheid af om nu eens eindelijk het gevaarlijke materiaal uit te bannen. Daarmee verviel ook het voorstel van het ministerie van Industrie om het gebruik gefaseerd tot 2020 af te bouwen.
Anti-asbest groepen, die al sind 2006 actie voeren, veroordelen het besluit. Het bewijst volgens een lid van de Council of Work and Environment Related Patients Network of Thailand dat de regering onder één hoedje speelt met het bedrijfsleven en de volksgezondheid negeert. ‘De mensen beginnen te denken dat de happiness campaign van de regering een campagne is om geluk terug te geven aan de kapitalisten in plaats van aan de gewone man.’
Het Disease Control Department gaat deze week een herzien voorstel indienen bij de minister van Volksgezondheid, waarna het aangepaste voorstel naar het kabinet kan. Het wordt aangevuld met gegevens over controle van fabrieken die asbest verwerken. Daarvan zijn er 200 in het land, waarvan minder dan 20 asbest in grote hoeveelheden verwerken.
Asbest wordt voornamelijk gebruikt in dakbedekking en vloertegels. Van januari tot november 2014 importeerde Thailand asbest ter waarde van 620,95 miljoen baht, voornamelijk uit Rusland.

Zaterdag 10 januari
– Het ministerie van Volksgezondheid is bezig het wetsontwerp voor de regeling van stamcelbehandeling te herzien. Doel is te voorkomen dat consumenten onbewezen en illegale behandelingen krijgen. Tevens worden regels gesteld aan research.

Thans is alleen behandeling toegestaan voor bloedziektes als leukemie en thalassaemia. Diverse klinieken met onbevoegd personeel trekken zich er niets van aan en maken sterk overdreven reclame voor stamcelbehandelingen.
Het ministerie heeft de hulp ingeroepen van specialisten om te helpen bij het opstellen van de wet. Ook zullen openbare hoorzittingen worden gehouden. Leden van het drafting committee [geen details] bestuderen momenteel de wetgeving in Engeland en Singapore. Omdat de totstandkoming van een wet lange tijd in beslag in neemt, wordt begonnen met een ministeriële regeling.

Maandag 12 januari
– Het voornemen van de regering om patiënten die verzekerd zijn via het Universal Coverage Scheme (UC), een volksverzekering tegen ziektekosten die voor de meeste Thais geldt, voor bepaalde verrichtingen te laten betalen valt niet in goede aarde bij gezondheidsactivisten [?]. De regering wil zo de toenemende kosten de kop in drukken.

Supatra Nacapew, gezondheidsactivist en lid van de NRC, vindt het geen goede zaak omdat het UC op basis van het publiek belang moet worden beheerd. Volgens hem is het belangrijkste probleem dat de drie verzekeringen [voor bevolking, ambtenaren en werknemers] verschillende vergoedingen kennen. Daardoor ontstaat de financiële last en is het medisch personeel overwerkt. Van de drie verzekeringen kost het UC het meeste.
Naar verluidt zouden vierhonderd staatsziekenhuizen in financiële moeilijkheden verkeren. Het UC-budget ontneemt patiënten kwaliteitszorg, zegt de permanent secretaris van Volksgezondheid. Een groep artsen heeft daarom voorgesteld de National Health Security Office Act van 2002 te wijzigen. De NLA-commissie volksgezondheid ondersteunt het voorstel. De commissie stelt voor het budget te wijzigen, maar wat precies begrijp ik niet en het verband met betaling voor verrichtingen ook niet. Het resultaat zou uiteindelijk zijn dat ziekenhuizen meer geld voor patiëntenzorg hebben en dat snap ik weer wel.

Dinsdag 13 januari
– Een internationaal team van wetenschappers heeft een krachtig nieuw vaccin ontwikkeld tegen dengue fever. Uit proeven is gebleken dat het in 80 procent van de gevallen een ziekenhuisopname kan voorkomen. Het vaccin komt binnen twee jaar beschikbaar.

De doorbraak is bekend gemaakt op het Asian Member States Dengue Vaccination Advocacy forum [waar, wanneer?]. De proeven werden verricht onder tienduizend kinderen in vijf Asean-landen, in Thailand in Ratchaburi en Kamphaeng Phet, en twintigduizend in Zuid-Amerika. Bij de proeven kregen de kinderen drie injecties: bij de geboorte en wanneer ze 6 en 12 maanden oud waren.

Vrijdag 30 januari
– Een groep van 36 gezondheidsorganisaties, grensartsen en etnische groepen hebben een beroep gedaan op het ministerie van Volksgezondheid om 208.631 statenloze personen toegang tot de gezondheidszorg te geven.

Dat recht hebben al 416.648 voormalige statenlozen, van wie het kabinet in maart de Thaise nationaliteit heeft erkend. De nu genoemde groep wacht nog op de regering voor de verificatie van hun nationaliteit. Sommigen zouden al erkend zijn, maar ze kunnen nog geen gebruik maken van de gezondheidzorg.
Wanneer de statenlozen nu ziek worden, zit er niets anders op dan schulden te maken. Is de ziekte niet ernstig, dan durven ze niet naar het ziekenhuis te gaan, zegt Wiwat Tami, lid van een netwerk van etnische groepen. Behalve het pleidooi voor de statenlozen pleit de groep ook voor een fonds voor preventieve gezondheidszorg aan de grens. Dat geld kan gebruikt worden om te voorkomen dat besmettelijke ziektes Thailand binnendringen en zich verspreiden.

Dinsdag 17 februari
– Hoeveel calorieën krijg ik dagelijks binnen? Een (gratis) app, ontwikkeld door het National Science and Technology Department Agency plus onder andere het Department of Health van het ministerie van Volksgezondheid, geeft daarop antwoord. De app bevat een lijst met 2.000 etenswaren plus het bijbehorend aantal calorieën. Ze kan ook berekenen hoeveel oefening nodig is om alle ingenomen calorieën te verbranden.

Maandag 23 februari
– Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een wet die een eind moet maken aan advertenties voor stamceltherapie, waarvan het effect onbewezen is. Gebleken is dat sommige klinieken overdreven claims maken. De behandeling zou verslechterd weefsel kunnen herstellen en het verouderingsproces vertragen. Ze is vooral populair bij celebrities.

De wet sluit aan bij de regels van de Medical Council of Thailand, die commerciële stamceltherapie verbiedt. De MCT kan bedrijven evenwel niet aanpakken, want de regels gelden alleen voor artsen. In Thailand is stamceltherapie alleen toegestaan voor bloedziektes en alleen indien toegepast door ervaren artsen met een licentie.
Transplantatie van dierlijke cellen in mensen is verboden. Volgens sommige commerciële klinieken kunnen injecties met de cellen van de placenta van een schaap klanten een jongere huid geven. De meeste claims in advertenties zijn volgens de Dermatological Society of Thailand onbewezen.

Vrijdag 27 februari
– Tachtig miljoen condooms gaan de strijd aan tegen ongewenste zwangerschappen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ze uitdelen in het kader van een campagne, die tot doel heeft veilige seks te bevorderen.

In 2003 bedroeg het percentage tienerzwangerschappen 14 procent [van alle zwangerschappen], in 2013 17 procent. Elk jaar krijgen zelfs 60 tot 70 meisjes van 10 jaar een kind.

Dinsdag 3 maart
– Blijf kalm, is het advies van het ministerie van Volksgezondheid naar aanleiding paniekberichten op de social media over de seizoensgriep. Personeel van het Siriraj ziekenhuis zou door patiënten besmet zijn geraakt met een kwaadaardige vorm van griep.

Begin deze maand zijn vijf patiënten met het H3N2 virus opgenomen. Een is overleden, twee zijn al naar huis en de overige twee zijn niet ernstig ziek. En dat geldt ook voor vier personeelsleden die besmet zijn geraakt (uit een groep van negentien die in contact met hen stonden), zegt de deken van de faculteit geneeskunde van het ziekenhuis. Om welke strain het gaat, is nog niet bekend.
Tussen 1 januari en 23 februari hebben 10.032 Thais griep opgelopen, van wie acht zijn overleden. De meesten hadden een chronische ziekte of waren vorig jaar niet gevaccineerd. In dezelfde periode vorig jaar stierven 24 personen en in het hele jaar 86 van de 74.065 gevallen.

Maandag 9 maart
– De minister van Justitie heeft een onderzoek gelast naar het National Security Office, dat de zogeheten 30 baht volksverzekering (UC, Universal Coverage Healthcare Scheme) beheert. Naar verluidt zou voor ziekenhuizen bestemd geld zijn gegaan naar stichtingen of verenigingen, waarmee de bestuursleden banden hebben. Geld zou ook besteed zijn aan projecten in particuliere ziekenhuizen en aan de aanschaf van onnodige medicijnen en medische apparatuur. In totaal zou het gaan om 6 miljard baht.

Onder de paraplu van de UC vallen 800 overheidsziekenhuizen. De helft heeft financiële moeilijkheden en 106 hebben niets ontvangen uit het UC-budget. [Dit laatste snap ik niet.] Het onderzoek wordt uitgevoerd door het kantoor van de Public Sector Anti-Corruption Commission en de Rekenkamer. De PACC had al een eerste onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten over onregelmatigheden bij de besteding van het UC-budget.

Topambtenaar Volksgezondheid overgeplaatst
11 maart – Narong Sahametapat, permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid, is door premier Prayut Chan-o-cha overgeplaatst om een eind te maken aan de conflicten in de volksgezondheid. De populaire topambtenaar krijgt vandaag morele steun van zo’n duizend stafleden die uit verzet tegen de overplaatsing bij het ministerie gaan demonstreren.

Volgens Prayut heeft Narong geen bezwaar gemaakt tegen de overplaatsing. ‘Hij heeft me verteld hier [op het kantoor van de premier] te willen werken als hij de problemen niet kon oplossen. Die slepen zich nu al acht maanden voort en daaraan dient een eind te komen.’ Telefonisch heeft Narong tegen de krant verklaard zich geen zorgen te maken.
Narong wordt speciaal adviseur van de premier voor research en ontwikkeling van de volksgezondheid met een extra maandelijkse toelage op zijn salaris van 42.000 baht. Het kabinet besloot vorige week al een commissie in het leven te roepen over zijn rol in het volksgezondheid mijnenveld.
Zoals meestal gaan de problemen over geld. Het Permanent Secretary Office (PSO) van het ministerie ruziet met het National Health Security Office (NHSO), dat de UC-volksverzekering beheert, een verzekering die geldt voor 48 miljoen Thais (Universal Coverage Healthcare scheme, beter bekend als het 30-baht scheme).
Narong verwijt het NHSO het budget slecht te beheren waardoor ziekenhuizen in de financiële problemen zijn gekomen. Hij wilde dat het PSO het budget zou gaan beheren, maar daar verzetten het NHSO zich fel tegen omdat het tot een belangenconflict zou leiden.
Hoe het conflict zich verder ontwikkelde, stip ik kort aan met gedoe over commissies en de tekst van een Memorandum of Understanding. Het conflict bereikte een hoogtepunt toen het PSO ziekenhuizen de opdracht gaf vanaf eind april te stoppen met het registreren van UC-leden.
Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van 5 maart.

Donderdag 2 april
– Staatsziekenhuizen komen 600 artsen tekort omdat elk jaar grote aantallen pas opgeleide artsen naar een particulier ziekenhuis verkassen, waar ze meer kunnen verdienen, of naar grotere ziekenhuizen, waardoor de kleintjes met tekorten worstelen.

Elk jaar verlaat 40 procent van de nieuw aangestelde artsen de openbare gezondheidszorg, aldus de Thailand Regional and General Hospital Society, die gisteren sprak met de commissie openbare gezondheidszorg van het parlement. De commissie gaat op zoek naar oplossingen.De voorzitter van de Society doet het voorstel studenten medicijnen te recruteren uit degenen die op het platteland wonen. Die zouden niet zo snel aan hun kuierlatten trekken.

Vrijdag 3 april
– In de verzameling plannen nog eentje tot slot over de zorg voor het snel groeiende grijze leger. De minister van Sociale Zaken maakte gisteren bekend 878 scholen en gezondheidscentra in 27.000 gemeenschappen te gaan opzetten alsmede 80.000 vrijwilligers te gaan recruteren die getraind worden om voor de senioren in hun woonplaats te zorgen.

Later dit jaar worden vier projecten gelanceerd op het gebied van tandheelkundige zorg, hulpverlening aan ouderen die veel zorg behoeven, idem aan oudere patiënten in steden en afgelegen gebieden en gezondheidsvoorlichting aan mensen van middelbare leeftijd.

Donderdag 9 april
– Gisteren was World Health Day, maar die gezondheid wordt in Thailand ernstig bedreigd door fruit en groente, die is verontreinigd met schadelijke restanten van bestrijdingsmiddelen. Ze zijn bij een onderzoek op versmarkten, in supermarkten en winkels onder andere gevonden in broccoli, kool, bloemkool, sinaasappelen, cantaloup en watermeloen. Negentig procent van de 60.000 onderzochte monsters bleek onveilig voor consumptie.
De minister van Volksgezondheid maakte gisteren bekend dat Thailand zich aansluit bij de campagne voor voedselveiligheid van de WHO. Het ministerie gaat nieuwe regels stellen en een wet maken bedoeld voor een strengere controle van verpakt fruit en groente in supermarkten. Ze moeten voldoen aan de eisen van de Good Manufacturing Practice (GMP) en correct geëtiketteerd worden zodat de herkomst traceerbaar is.
Voorts komt er een gezondheidscentrum om consumenten te helpen, die verontreinigd voedsel hebben gegeten. Dat gaat een eenvoudige test set ontwikkelen om sporen van chemicaliën te detecteren. In het bericht wordt verder nog een groot aantal plannen genoemd, maar die mag u zelf lezen: Toxic produce spurs ministry food safety bid (zie de website van Bangkok Post).

Vrijdag 24 april
– Het zou niet de eerste keer dat wetenschappers een doorbraak voorspellen op het gebied van de strijd tegen HIV/Aids die later niet meer dan wishfull thinking blijkt te zijn geweest. Thaise wetenschappers zeggen aan een anti-HIV supplement te werken, gemaakt van natuurlijke extracten van vijf planten: mangosteen, gotu kola, guava, black sesame en soybean. Als het succesvol blijkt, zou het ’s werelds eerste anti-HIV agens in zijn soort zijn.
Aan het middel is drie jaar gewerkt. Het zou in staat zijn het aantal CD4 cellen te vermeerderen, waardoor de verspreiding van het HIV-virus wordt bemoeilijkt en het heeft minder bijwerkingen dan de gebruikelijke antiretrovirale medicatie. De Thaise ontdekking is gebaseerd op Amerikaanse research naar Th17 cellen. Het supplement is al getest op een groep vrijwilligers.

Hervorming gezondheidszorg ‘zware taak’
26 april – Het in elkaar schuiven van de drie ziektekostenverzekeringen (voor ambtenaren, werknemers en burgers) maakt weliswaar een einde aan de verschillen tussen de drie maar dat zal een zware taak worden, meent de minister van Volksgezondheid. Hij zei dat gisteren op een seminar over volksgezondheid en verzekeringen. [Wat hebben Thais toch met seminars?]
Rajata Rajatanavin zei dat pogingen de verzekeringen te combineren worden gehinderd door het feit dat ze voor verschillende doelen zijn gecreëerd en een verschillend budget hebben. Rajata gaf als voorbeeld ambtenaren die over het algemeen minder verdienen dan werknemers in de particuliere sector dus daarom ter compensatie een beter vergoedingenpakket hebben.
Het kabinet heeft onlangs 10 miljard baht uitgetrokken voor alle drie verzekeringen onder voorwaarde dat het budget op een wijze wordt besteed alsof ze één verzekering zijn. Het kabinet meent, aldus de minister, dat een geïntegreerde aanpak bij het beheer van het budget de sleutel is om ongelijkheden weg te nemen.
Volgens de secretaris-generaal van het National Health Security Office is er bij de bevolking veel onbegrip over de verschillen. Zo verschillen ze bij vergoedingen voor ziektes als HIV/Aids, chronische nieruitval en kanker.
Rajata zegt dat een KB in voorbereiding is voor de oprichting van een nieuw kantoor dat tot doel heeft pogingen te steunen het beheer van de drie verzekeringen te integreren. Daardoor zullen beleidsmakers een duidelijker beeld hebben van hoe de drie verzekeringen gestroomlijnd kunnen worden.

Dinsdag 28 april
– Het ideetje van premier Prayut Chan-o-cha om rijke mensen uit te sluiten van de volksziektekostenverzekering (UC, Universal Health Care Scheme) is een stap terug, zegt onder anderen Apiwat Kwangkaew, voorzitter van het Thai Network of People living with HIV/Aids en lid van de People’s Health System Movement.
Apiwat voelt zich ongemakkelijk als wordt gezegd dat het UC voor arme mensen is. ‘Het stigmatiseert patiënten en leidt tot ongelijkheid in behandeling.’ Dat commentaar gaf hij gisteren tijdens een seminar in het kantoor van de Foundation for Consumers. Prayut opperde zijn idee vrijdag tijdens zijn wekelijks tv-kletspraatje Returning Happiness to the People.
Het UC geldt voor 48 miljoen Thais die niet verzekerd zijn onder het Social Security Scheme (werknemers) en het Civil Service Healthcare Scheme (ambtenaren). Voor de lancering van het UC in 2002 hoefden alleen arme mensen medische kosten niet te betalen. Het UC is gebaseerd op het concept dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. Het UC kost 160 miljard baht per jaar (3.000 baht per persoon).

Zondag 10 mei
– ’t Is een nieuwe regeling en gelijk al lijkt er misbruik van te worden gemaakt. Ziekenhuizen, zowel staats- als particuliere, zijn verplicht urgente eerste hulp te verlenen aan bijvoorbeeld verkeersslachtoffers.  Voor staatsziekenhuizen geldt dat ze er niet geregistreerd hoeven te zijn.
Drie overheidsdiensten gaan nu onderzoek doen naar de torenhoge rekeningen van particuliere ziekenhuizen die patiënten hebben gekregen. Actievoerders hebben daarover geklaagd. De premier wil dat de zaak snel wordt uitgezocht.
In één geval werd een vrouw, die geopereerd is aan haar hart, geconfronteerd met een rekening van 857.208 baht. Haar was verteld dat de regering de kosten van de operatie zou vergoeden, maar dat was niet het geval. Slechts een deel werd vergoed.
De zaak is nogal gecompliceerd omdat drie ziektekostenverzekeringen in het geding zijn, waarbij het National Health Security Office als clearing house fungeert.

Maandag 11 mei
– Zorgen over de hoge rekeningen die patiënten in particuliere ziekenhuizen soms krijgen, zijn voor het Thai Medical Error Network aanleiding het ministerie van Volksgezondheid en de NRC te vragen een commissie te vormen, die de tarieven tegen het licht gaat houden. Een petitie met dat verzoek, voorzien van 33.000 handtekeningen, wordt morgen overhandigd.
Het netwerk wijst op een artikel in de ontwerp-grondwet waarin staat dat medische kosten en medicijnen betaalbaar moeten zijn. De commissie zou dat moeten beoordelen aan de hand van door patiënten overlegde rekeningen.
Het is niet de bedoeling van het netwerk particuliere ziekenhuizen te vragen hun tarieven te verlagen. ‘De behandelkosten kunnen hoog zijn’, zegt voorzitter Preeyanan Lorsermvattana. ‘We willen alleen dat de kosten transparant en verklaarbaar zijn.’
[In een eerder bericht werd gerefereerd aan de nieuwe regeling voor spoedeisende hulp. Zie hiervoor Kort Nieuws van gisteren, tweede bericht.]

Woensdag 13 mei
– Follow-up op de berichtgeving over de tarieven van particuliere ziekenhuizen. Premier Prayut heeft de ministeries van Volksgezondheid en Handel de opdracht gegeven mediaan prijzen vast te stellen voor medische zorg en medicijnen. De mediaan prijzen dienen overeen te komen met internationale normen, met name omdat eind dit jaar de Asean Economic Community van kracht wordt.
Prayut wil ook dat de ministeries uitleggen waarom alleen specifieke medicijnen nodig zijn voor bepaalde behandelingen. Hij vindt dat het verschil in beprijzing door particuliere en overheids ziekenhuizen niet excessief mag zijn en niet hoger dan zeven tot acht maal. [Wow!]
Soms heb ik de indruk dat Prayut met twee monden praat [of de krant begrijpt het weer eens niet], want in hetzelfde bericht lees ik dat Prayut geen strenge prijsmaatregelen tegen particuliere ziekenhuizen wil nemen. ‘Het is onmogelijk om de tarieven in particuliere ziekenhuizen gelijk te trekken met die van staatsziekenhuizen.’
Vrijdag vergadert het ministerie van Volksgezondheid met het ministerie van Handel, de Medical Council en de Consumer Protection Board over de ziekenhuistarieven.

Zaterdag 16 mei
– Het ministerie van Volksgezondheid gaat particuliere ziekenhuizen vragen de tarieven op hun website te vermelden en voor elk een mediaan prijs vast te stellen om te voorkomen dat voor behandelingen en medicijnen te veel in rekening wordt gebracht.
Gisteren vergaderde de minister met vertegenwoordigers van het ministerie van Handel, de Medical Council of Thailand, het National Health Security Office en de Consumer Protection Board. Aanleiding was een petitie van het Thai Medical Error Network met het verzoek de vaak excessieve tarieven van particuliere ziekenhuizen te beheersen.
De minister gaat een commissie vormen met vertegenwoordigers van de particulieren om standaardprijzen voor medicijnen op te stellen, waarbij de prioriteit ligt bij veel gebruikte medicijnen. Het Department of Health Service Support gaat informatie over de tarieven verzamelen. Ze zullen worden gepubliceerd op de website van het ministerie.
Een andere commissie buigt zich over de problemen met spoedeisende hulp, die ziekenhuizen (ook particuliere) verplicht zijn te verlenen ongeacht de woonplaats van de patiënt. De SEH is geïntroduceerd door de regering Yingluck en heeft tot doel gratis medische zorg beschikbaar te maken voor iedereen in de buurt van het dichtsbijzijnde ziekenhuis. De particuliere ziekenhuizen vinden de vergoeding die ze van de overheid krijgen, te laag en behandelde patiënten klagen over de rekening die ze door de strot wordt geduwd.

Dinsdag 19 mei
– Overleg tussen dertig particuliere ziekenhuizen en het Department of Health Service Support over de hoge tarieven van de particulieren heeft gisteren geen moer opgeleverd. De ziekenhuizen houden zich aan de wet en de prijsstructuur van overheids- en particuliere ziekenhuis valt nu eenmaal niet te vergelijken, zegt de voorzitter van de Private Hospital’s Association.
Chalerm Harnphanich weigert commentaar te geven op het voornemen van het ministerie om mediaan prijzen vast te stellen voor behandelingen en medicijnen, omdat het ministerie nog geen duidelijke richtlijnen heeft bekend gemaakt. De enige toezegging die de particulieren gisteren deden, was informatiepunten in hun ziekenhuis te zullen inrichten om vragen over beprijzing te beantwoorden [lees de vraagstellers met een kluitje in het riet te sturen].
De problemen met de tarieven kwamen in het nieuws naar aanleiding van de spoedeisende hulp die particuliere ziekenhuizen verplicht zijn te leveren, een regeling door de regering Yingluck in het leven geroepen. De ziekenhuizen vinden de vergoeding die ze daarvoor krijgen te laag en de patiënten krijgen hoge rekeningen, die ze niet kunnen declareren bij een van de ziektekostenverzekeringen van de overheid.

Ziekenhuisrekening moet transparant
20 mei – Het ministerie van Handel gaat op basis van de Price and Goods Service Act particuliere ziekenhuizen verplichten hun tarieven te publiceren en zo mogelijk de prijs van recepten te vermelden. Deze week trekken inspecteurs het land in voor inspecties om te controleren of ze niet te veel geld vragen. Voor medicijnen geldt al een prijsmaatregel, maar de controle daarop is slordig.
De maatregel is een reactie op de recente commotie over de hoge rekeningen van particuliere ziekenhuizen. Premier Prayut wil dat de ministeries van Handel en Volksgezondheid mediaan prijzen vaststellen voor medische zorg en medicijnen, die overeenkomen met wat internationaal gebruikelijk is. Dat is van belang omdat eind dit jaar de Asean Economic Community van kracht wordt. (Bron: Bangkok Post, 19 mei)

Donderdag 21 mei
– De Aids Access Foundation en andere patiëntenverenigingen vragen de regering medicijnfabrikant Gilead geen toestemming te verlenen voor de verkoop van sofosbuvir, een medicijn tegen hepatitis C, waaraan circa de helft van alle patiënten lijdt die drugs spuiten en met HIV zijn besmet. Volgens de critici kost een sofosbuvir pil 30.000 baht, waardoor een behandeling gedurende drie maanden 2,5 miljoen baht zou kosten, een bedrag dat niet op te brengen is door de ruim 1,2 miljoen patiënten met hepatitis C.
Thans gebruikten patiënten peginterferon; sofosbuvir, niet verkrijgbaar in Thailand, zou betere resultaten opleveren. Directeur Nimit van de AAF zegt dat het bedrijf 20 jaar het monopolie op zijn medicijn heeft, wanneer de regering het verzoek van het bedrijf een patent te verlenen, honoreert. Volgens hem heeft het bedrijf na de patentaanvraag de prijs van de pil verhoogd.
Wanneer het ministerie van Handel het patent toekent, gaat de groep Volksgezondheid vragen CL voor het medicijn toe te passen (compulsory licensing) waardoor de pil zonder toestemming van de patenthouder kan worden nagemaakt.

Particulier ziekenhuis 2,5 maal duurder
23 mei – Behandelingen in particuliere ziekenhuizen zijn gemiddeld tweeënhalf maal zo duur als in overheidsziekenhuizen. Het verschil kan zelfs wel oplopen tot 5,48 keer. Dit is gebleken uit een onderzoek naar de tarieven van drie particuliere en drie overheidsziekenhuizen, waarbij de prijzen tussen 2009 en 2014 zijn vergeleken.
De voorzitter van de parlementscommissie volksgezondheid maakte gisteren de resultaten bekend. Wie de studie heeft verricht, lees ik niet. Gekeken is naar zes van de meest voorkomende ziektes, waaronder verkoudheid. Volgend maand wordt in het parlement een presentatie van de studie voor sub-panel leden gehouden.
De tarieven van particuliere ziekenhuizen liggen sinds enige tijd onder vuur vanwege de hoge rekeningen die patiënten krijgen, behandeld in het kader van de spoedeisende hulp. Premier Prayut heeft de ministeries van Volksgezondheid en Handel de opdracht geven mediaan prijzen vast te stellen. Volgens de parlementscommissie is behoefte aan een researchcentrum dat onderzoek doet naar de prijs van medische zorg en medicijnen.
De Food and Drug Administration ontkent dat farmaceutische bedrijven in Thailand aparte medicijnen maken voor particuliere en staatsziekenhuizen. De FDA reageert verongelijkt op de berichten hierover. ‘We liggen constant onder vuur vanwege de kwaliteit en veiligheid van farmaceutische producten’, zegt adjunct secretaris-generaal Phathom Sawanpanyalert.

Donderdag 9 juli
– Een nieuwe campagne van het ministerie van Volksgezondheid tegen de toename van tbc moet ervoor zorgen dat het aantal nieuwe gevallen in 2019 is afgenomen met 20 procent. In 2013 ontvingen slechts 67.000 van de 113.900 tbc-lijders medicatie, aldus de minister gisteren op een conferentie over tbc en ziektes van de luchtwegen. Een ander probleem is resistentie tegen medicijnen. Tbc-patiënten dienen minimaal twee jaar behandeld te worden, maar vanwege de kosten stoppen ze soms voortijdig, waardoor nieuwe tbc-vormen zich ontwikkelen.
De campagne bestaat uit vroege opsporing, behandeling via gemeenschapsnetwerken en preventie van resistentie. In staatsziekenhuizen worden patiënten gratis behandeld. Risicogroepen zijn onder anderen ouderen, diabetespatiënten en HIV-patiënten.

Vrijdag 10 juli
– Er is geen meningitis epidemie uitgebroken in Chon Buri, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Geruchten daarover staken de kop op nadat een 25 jaar oude dienstplichtige in de legerbasis Chon Buri was overleden. 271 personen die met hem in contact zijn geweest, zijn behandeld en onder observatie. De bevolking hoeft niet in paniek te raken, zegt de minister, want de ziekte kan behandeld worden. Jaarlijks telt Thailand 20 tot 30 gevallen. De afgelopen zes maanden hebben acht infecties geleid tot één dode.

Maandag 20 juli
– Vier dure medicijnen tegen borstkanker, leukemie en hepatitis C zijn toegevoegd aan de lijst van medicijnen die in het Universal Coverage Health Care Scheme [een ziekenfonds dat  voor de meeste Thais geldt] gratis worden verstrekt. De prijs van deze medicijnen vormt tot nu toe een drempel voor het kleine aantal patiënten dat er aan lijdt. Een volledige behandeling met het kankermedicijn Trastuzumab komt op 2,4 miljoen baht. Het National Health Security Office heeft kans gezien bij de fabrikant een prijsverlaging van 40 procent te bedingen. [Ik kan het mis hebben over de gratis verstrekking. Misschien wordt de korting nu doorberekend.]

Woensdag 22 juli
– Een 27-jarige werknemer van een petrochemische fabriek in Rayong is met vermoedelijk MERS opgenomen in het stadsziekenhuis van Rayong. De artsen wachten op de resultaten van testen. De man ontwikkelde twee dagen geleden symptomen van MERS. Na een tijdelijke quarantaine in een tent op het terrein van het ziekenhuis is hij overgebracht naar een kamer voor patiënten met aandoeningen van de luchtwegen.
Naar verluidt kan hij geïnfecteerd zijn bij een bezoek van drie vrienden die hadden gewerkt op een veeboerderij in Zuid-Korea. Een van de vrienden had soortgelijke symptomen als hij. De vriend stierf kort na terugkeer naar zijn woonplaats in Ubon Ratchathani. De doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.
Het eerste geval van MERS deed zich in juni voor bij een man van 75 uit Oman die samen met zijn familie op bezoek was in Thailand. Hij keerde begin deze maand na behandeling terug.

Donderdag 23 juli
– Geen MERS, zoals gevreesd, maar influenza type A bij een man in Rayong. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gisteren bekend gemaakt. De man blijft nog wel in quarantaine totdat een tweede labtest is verricht. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van 22 juli.

Topambtenaar Narong in ere hersteld
5 augustus – Narong Sahametapat, de permanent secretaris van het ministerie van Volksgezondheid die in maart op een zijspoor werd gerangeerd, is weer terug in zijn oude functie. Premier Prayut heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder het rehabilitatiebesluit. Op de valreep, want eind september gaat Narong met pensioen.
Narong werd destijds overgeplaatst na een langdurige ruzie tussen zijn kantoor en het National Health Security Office (NHSO) over het financieel beheer van het Universal Healthcare budget, het ‘ziekenfonds’ voor de meeste Thais.
Narong verweet het NHSO slecht management waardoor staatsziekenhuizen in de financiële problemen waren gekomen. Hij pleitte ervoor het beheer over te hevelen naar zijn kantoor. De ruzie escaleerde, waarna premier Prayut de secretaris overplaatste. Voor het werk van Narong bestond in volksgezondheidskringen veel waardering.
Naar de rol van Narong is door een commissie onder voorzitterschap van de permanent secretaris van het ministerie van Handel onderzoek gedaan. De commissie had tot taak na te gaan of Narong verantwoordelijk was voor het conflict en of hij wel het volksgezondheidsbeleid van de regering had gevolgd. De conclusies van de commissie zijn niet bekend gemaakt, maar kunnen wel geraden worden nu Narong terug is op zijn oude post.

Donderdag 6 augustus
– Thailand heeft de overdracht van HIV van moeder op kind scherp kunnen terugbrengen en claimt een van de landen ter wereld te zijn die daarin zijn geslaagd. Het percentage overdrachten is tussen 1998 (eerste geval) en 2014 gedaald van 20 à 45 procent naar 2,1 procent, aldus de minister van Volksgezondheid. Dat mooie resultaat is bereikt dankzij samenwerking met de VN, de wereldgezondheidsorganisatie WHO en Unicef, het kinderfonds van de VN. Als volgende prioriteit heeft Thailand het terugbrengen van de 2,1 naar 2 procent in 2017.
Het succes is onder andere te danken aan snelle bloedtests, een campagne waarbij zwangere vrouwen zijn overgehaald om zo snel mogelijk met antiretrovirale geneesmiddelen te beginnen, dito medicijnen voor zuigelingen en baby’s tenminste achttien maanden niet de borst te geven, want 14 procent van de infecties vindt langs deze weg plaats.
De directeur van de Aids Access Foundation noemt het Universal Healthcare Scheme (ziekenfonds dat voor de meeste Thais geldt) als succesfactor. Zwangere vrouwen krijgen dan in staatsziekenhuizen gratis prenatale zorg. Zwangere vrouwen die onder het SSC (voor ambtenaren) vallen, krijgen een lump sum van 13.000 baht, maar die dekt niet alle kosten. Daardoor kiezen sommigen ervoor van prenatale zorg af te zien.
Thailand streeft ernaar het aantal nieuwe HIV/Aids patiënten terug te brengen van 7.000 thans naar 1.000 per jaar in 2030.

Zaterdag 15 augustus
– De vergoeding voor tandheelkundige behandelingen, die het Social Security Fund (SSF, een verzekering voor werknemers in het particuliere bedrijfsleven) verleent, is te laag, vindt de Dental Association of Thailand. Het SSF vergoedt twee behandelingen ad 300 baht, maar die 600 baht betekent ‘bijna niets’, zegt vice-voorzitter Adirek.
De twee andere ziektekostenverzekeringen zijn ruimhartiger. Ambtenaren worden gratis behandeld in overheidsziekenhuizen, verzekerden via het Universal Coverage Scheme (ziekenfonds voor de meeste Thais) vergoedt alle tandzorg met uitzondering van wortelkanaalbehandelingen en protheses.
Adirek wijst erop dat maandelijks premie wordt ingehouden op het salaris van de verzekerde werknemers om het SSF te financieren. ‘Maar als er een voorstel voor verhoging is, brengt het kantoor van het SSF de duurzaamheid van het fonds in stelling om zich te verdedigen.’

Commentaar: Schokkende sterftecijfers
29 augustus – Het aantal vrouwen dat tijdens de zwangerschap en bevalling overlijdt, is vijfmaal hoger dan uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt. Ook de zuigelingensterfte is hoger. Dit heeft het Thailand Development Research Institute (TDRI) in een recent onderzoek vastgesteld.
De verschillen zijn het gevolg van verschillende methodes van gegevens verzamelen. Het ministerie baseert zich op cijfers van de staatsziekenhuizen, maar houdt geen rekening met thuisbevallingen. Het TDRI put uit meer bronnen, zoals cijfers van het National Health Security Office, het Central Office for Healthcare Information en de burgerlijke stand.
Het TDRI signaleert – en dat kan geen verrassing zijn – een treurige ongelijkheid in gezondheidszorg tussen Bangkok en het moslim Zuiden. Een moslim moeder in het Zuiden heeft een tweemaal zo grote kans om te overlijden aan complicaties bij de zwangerschap. Zowel het sterftecijfer van moeders als van zuigelingen is er het hoogst van het land.
Bangkok Post snijdt de kwestie aan in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag en roept het ministerie op zijn methode van informatieverzamelen te verbeteren en – nog belangrijker – de gezondheidszorg voor vrouwen op het platteland, met name in het Zuiden, te verbeteren.
Het verschil tussen stad en platteland is niet nieuw, schrijft de krant. De cijfers van het ministerie en het TDRI mogen verschillen, maar de boodschap is dezelfde. Er is een urgente noodzaak om te zorgen voor de gezondheidsbehoeftes van arme vrouwen in afgelegen gebieden en hun moslim zusters in het Zuiden.
De regering wil van Bangkok een medisch knooppunt voor buitenlanders maken. Maar dat is een gotspe, wanneer arme en etnische vrouwen nog steeds geen toegang hebben tot behoorlijke gezondheidszorg, waarop ze recht hebben. (Bron: Bangkok Post, 28 augustus)

Dinsdag 15 september
– In oktober begint het National Health Security Office met een palliatief programma voor ouderen. Het programma heeft tot doel welzijnssteun te verlenen aan ouderen nu het land aan het vergrijzen is. Voor het programma wordt 600 miljoen baht uitgetrokken, maar dat is slechts voldoende voor 10 procent van de doelgroep. Het geld gaat naar lokale klinieken en gemeentes voor gezondheidstests, huisbezoeken en voorlichting.

Dinsdag 22 september
– De medische stand lijkt zich in te dekken tegen claims van patiënten. Dat zegt Kannikar Kijtiwatchakul van de Foundation for Consumers over een nieuwe verklaring over de rechten van patiënten, die op 12 augustus stilletjes van kracht is geworden en tot stand is gekomen zonder inspraak van patiënten en patiëntenverenigingen. De verklaring is wel ter sprake geweest tijdens een openbare hoorzitting in oktober 2014, maar Kannikar zegt dat dit niet genoeg is.
De verklaring bevat onder andere de eis aan patiënten om de behandelend arts volledig te informeren over zijn gezondheidstoestand. [Let vooral op het woordje ‘volledig’.]
Parun Rutjanathamrong van de Thai Drug Watch groep zegt dat de verklaring tot doel heeft ervoor te zorgen dat patiënten de beste zorg krijgen en dat ze zich bewust zijn van het werken met een professionele behandelaar. Patiënten hebben het recht in simpele taal te worden geïnformeerd over hun ziekte en behandeling, zodat ze kunnen besluiten of ze zorg nodig hebben. Maar in noodgevallen beslist de behandelaar, waardoor meer conflicten kunnen ontstaan die in de rechtszaal belanden, vreest hij.
De Aid Access Foundation zegt dat haar leden de verklaring, die is opgesteld door vijf gezondheidsraden, niet accepteren.

HIV epidemie dreigt in Azië
23 september – Van Bangkok tot Jakarta is Azië getuige van een toenemende HIV epidemie bij gay en andere mannen, die seks met mannen hebben (MSM). De epidemie is ernstig en omvangrijk. Onderzoek wijst uit dat in sommige metropolen, zoals Bangkok, Hanoi en Jakarta, HIV tussen 30 en 50 procent [van?] voorkomt. MSM is verantwoordelijk voor een derde van de nieuwe gevallen in China. Voorspellingen wijzen uit dat in 2020 de helft van alle nieuwe HIV besmettingen het gevolg is van MSM.
In een artikel op de opiniepagina van Bangkok Post wordt erop gewezen dat promotie van condooms niet (meer) toereikend is. Niet iedereen die het risico loopt besmet te worden, gebruikt een condoom. In de meeste grote Aziatische steden gebruikt minder dan de helft van MSM altijd een condoom. Dat is veel te weinig om een Aids epidemie te voorkomen.
De redding zal moeten komen van Pre-Exposure prophylaxis (PrEP), het gebruik van een anti-retroviraal medicijn in de vorm van een dagelijkse pil. Uit studies blijkt dat hierdoor de besmettingskans met meer dan 90 procent wordt teruggedrongen. PrEP kreeg drie jaar geleden de goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration; het gebruik begint in de VS door te dringen. Azië is nog niet zo ver.
Sinds begin vorig jaar deelt het Thaise Rode Kruis aan een klein aantal gay en andere mannen PrEP uit, in combinatie met een preventieprogramma bestaand uit advisering, medische testen, onderwijs en het verstrekken van condooms en glijmiddel. Deze week komen experts in Bangkok bijeen om een plan te maken hoe de medicatie over de regio kan worden uitgerold.
Het dagelijks gebruik van PrEP is de enige optie voor mensen die een aanzienlijk risico op besmetting lopen, betogen de drie auteurs in het artikel, getiteld Can new drug stop HIV among gay men? De risicogroep kan het discreet gebruiken en niet tijdens de seks. Maar het biedt geen bescherming tegen andere SOA’s en is ook geen anticonceptiemiddel, dus een combinatie met het gebruik van een condoom blijft geboden.
De sleutel tot het succes van PrEP in Azië is mensen bewust te maken en hun kennis bij te brengen hoe het regime correct te gebruiken, luidt de eindconclusie van de auteurs. (Bron: Bangkok Post, 22 september)

Vrijdag 25 september
– Het Thai Networkof People Living with HIV/Aids en de Aids Access Foundation maken bezwaar tegen de poging van medicijnfabrikant Merck Sharp & Dohme om haar patent op Raltegravir, een duur anti-retroviraal medicijn via een procedure die bekend staat als ‘evergreening’, van 2025 tot 2030 te verlengen. Daardoor zou een goedkoper generiek medicijn niet gemaakt kunnen worden. Raltegravir kost 13.620 baht per maand. Het is de enige optie voor patiënten die tegen andere anti-retrovirale medicijnen resistent zijn. Het Department of Intellectual Property buigt zich over de bezwaren van de aidsgroepen.

Dinsdag 29 september
– De strijd tegen malaria vereist meer geld en inspanning, daar bestrijding het leven kan redden van 11 miljoen levens en een economische besparing van US$ 2 biljoen oplevert. Aldus het rapport From Aspiration to Action: What Will It Take to End Malaria’, dat gisteren is gepubliceerd met het oog op de Algemene Vergadering van de VN die zich buigt over nieuwe ontwikkelingsdoelen.
In Thailand is het aantal malaria gevallen sind tientallen jaren geleden gehalveerd. Dit jaar zijn 11.600 gevallen gemeld: 8.572 Thai en 3.036 buitenlanders. De meeste malaria komt  voor in de grensprovincies met Myanmar, Laos en Cambodja. Resistentie is een probleem. De WHO heeft in de buurlanden parasieten ontdekt die resistent zijn tegen artemisinins, medicijnen om malaria te voorkomen.

Prayut maakt draai over gratis gezondheidszorg
30 september – Gevalletje van geheugenverlies of politiek opportunisme? Premier Prayut heeft in de VS het Universal Healthcare Scheme  (het Thaise ziekenfonds) geroemd en gezegd dat het een belangrijke factor is in het wegnemen van de ongelijkheid in het land. Maar in juli betitelde hij het programma nog als ‘populistisch beleid dat de komende jaren tot het faillissement van veel ziekenhuizen zal leiden’.
De premier zong de lofzang tijdens ‘The Path Towards Universal Health Coverage: Promotion of Equitable Global Health and Human Security in the Post-2015 Development Agency’, een bijeenkomst in kader van de Algemene Vergadering van de VN. ‘Investeren in gezondheid staat gelijk aan investeren in de verbetering van het hele land omdat de gezondheidszorg een belangrijk mechanisme is voor duurzame ontwikkeling.’
Het UHS, dat ook bekend bestaat als het 30-baht programma, is in 2002 door de toenmalige regering Thaksin geïntroduceerd met als doel een eind te maken aan de ongelijke toegang tot de gezondheidszorg van stedelingen en plattelanders. Het geldt voor 47 miljoen Thais. Het heeft ertoe geleid dat de zuigelingensterfte aanzienlijk is afgenomen: van 72 per 1000 geboortes in 1970 naar 11 in 2014.

Vrijdag 2 oktober
– Ruim 160.000 personen met een ‘betwijfeld burgerschap’ komen sinds gisteren in aanmerking voor gratis gezondheidszorg. In totaal profiteren daardoor nu 626.027 statenloze personen van gratis medische zorg. De regering financiert het zogeheten State Healthcare Scheme in 2016 met 2.043 baht per persoon voor een totaalbedrag van 1,28 miljard baht.
Het programma werd in 2010 door de regering Abhisit geïntroduceerd. De statenlozen die het Thais burgerschap verwerven, verhuizen naar het Universal Healthcare Scheme  (het Thaise ziekenfonds).

Donderdag 8 oktober
– Het National Health Security Office en het kantoor van de permanent secretaris van het ministerie van Volksgezonheid hebben de strijdbijl begraven. Dat beloofden ze gisteren tijdens een vergadering onder voorzitterschap van de minister van Volksgezondheid. De twee diensten lagen in de clinch over het beheer van het Universal Healthcare Coverage Scheme, de ziektekostenverzekering voor 48 miljoen Thai. Het conflict ging over de financiering van ziekenhuizen die in geldnood dreigden te komen.

Vrijdag 9 oktober
– De Thai Health Promotion stichting heeft dit jaar de helft van haar budget verspild aan het financieren van politieke projecten, zo is gebleken uit een audit. Het geld ging naar projecten over politieke hervormingen, verkiezingsmethoden en een onderzoek naar het Thais politiek landschap. Het ministerie van Volksgezondheid gaat strengere regels aan de besteding van het budget stellen. Een commissie [ja hoor, weer een commissie] mag zich daarover buigen. Maar die doet geen onderzoek naar de besteding van de gelden, want dat is de taak van de Rekenkamer. De President van de Rekenkamer zegt dat de Rekenkamer eerder niets ongebruikelijks heeft geconstateerd.
De Thai Health Promotion Foundation is in 2001 gevormd met als doel gezondheidvoorlichting te bevorderen. Het bericht zegt niets over de hoogte van het budget.

Dinsdag 13 oktober
– Premier Prayut heeft verder onderzoek gelast naar de besteding van gelden door de Thai Health Promotion stichting. Volgens het audit-panel van de NCPO is de helft van het budget dit jaar besteed aan projecten die geen directe relatie hebben met gezondheidsvoorlichting. Het ministerie van Volksgezondheid gaat richtlijnen voor de stichting opstellen. De stichting wordt gefinancierd uit de zogeheten ‘sin taxes’, een toeslag op de accijns op alcohol en tabak.

Donderdag 15 oktober
– De Thai Health Promotion stichting ontkent gelden oneigenlijk te hebben gebruikt, zoals een junta-commissie onlangs heeft vastgesteld voor 40 procent van het budget. Manager Krissada Ruangareerat verdedigt de besteding in een bericht op Facebook en verwijt de commissie dat ze niet gehoord is. ‘Wanneer de regering Thai Health de kans geeft uitleg te geven, zal ze de gezondheidskwesties waaraan we werken, en de voordelen ervan begrijpen.’
Volgens Krissada hanteren veel overheidsdiensten een te beperkte definitie van gezondheid. De secretaris-generaal van de Foundation of Consumers zegt dat geen enkele regering ooit veel op had met Thai Health. ‘De regering moet ophouden Thai Health te onderdrukken.’

Manager ThaiHealth neemt ontslag
17 oktober – Het is geen schuldbekentenis, ook geen aanwijzing dat er sprake is van corruptie, maar de manager van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) heeft zijn ontslag aangeboden om ruimte maken voor een onderzoek naar de besteding van haar budget.
Krissada Ruangareerat zegt door niemand onder druk te zijn gezet om ontslag te nemen. Volgens een bron bij de stichting voorkomt hij met zijn besluit dat premier Prayut, die voorzitter is van het bestuur van ThaiHealth, zich genoodzaakt zou voelen hem te ontslaan.
Over de besteding van de gelden zijn vragen gerezen nadat een audit panel heeft geconstateerd dat 40 procent van de subsidie besteed is aan doelen die geen directe relatie met gezondheid hebben, zoals projecten op het gebied van politieke hervormingen, verkiezingsprocedures en evaluaties van het Thais politiek landschap. Om welk bedrag gaat, is niet bekend gemaakt.
Volgens de stichting daarentegen hanteert het panel een te beperkte definitie van het begrip ‘gezondheid’.  Krissada heeft op dat punt wel vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, die zelf arts is en een goed begrip heeft hoe je volksgezondheid en het welzijn van mensen bevordert.
De stichting wordt gefinancierd uit opcenten op de alcohol en tabaksaccijns en onttrekt zich daardoor aan de normale begrotingscontrole. Krissada zegt dat elk project tevoren door experts wordt beoordeeld. Projecten van meer dan 20 miljoen baht vereisen de goedkeuring van een speciale commissie.
Premier Prayut heeft het ministerie van Justitie opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de besteding en het ministerie van Volksgezondheid om richtlijnen voor de besteding op te stellen. Projecten waarover twijfels zijn gerezen, worden tijdelijk stopgezet.

Zondag 18 oktober
– Thailand kampt al met een gebrek aan huisartsen, met name op het platteland, en die situatie wordt alleen maar nijpender nu de bevolking vergrijst. Thans leveren de 21 medische opleidingen 3.000 artsen per jaar af. Om aan de toekomstige vraag te voldoen, moeten dat er 3.452 worden. Gemiddeld telt Thailand 1 huisarts op 2000 burgers tegen 800 in Europa en 600 in Japan.
Het Office of the Higher Education Commission (Ohec) wil in samenwerking met de opleidingen binnen 10 jaar het tekort wegwerken. Dat kost 9,4 miljard baht per jaar. Voor leerlingen met goede cijfers op plattelandsscholen zijn beurzen beschikbaar onder voorwaarde dat ze na afstuderen in plattelandsziekenhuizen gaan werken. Ohec heeft al een kredietaanvraag ingeleverd bij het Budget Bureau. Het hoopt dat het kabinet snel een besluit neemt.

Onderzoek naar ThaiHealth-gelden wordt uitgebreid
20 oktober – Het c-woord is nog niet gevallen, maar dat de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) haar gelden heeft besteed aan doelen die weinig met haar doelstelling te maken hebben, is wel duidelijk. Zo ontving de Thai Press Development Foundation, die het Isra News Centre beheert, tussen 2008 en 2015 een bedrag van 96,5 miljoen baht. Juridisch expert Ruangkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft de Rekenkamer gevraagd naar deze financiering een onderzoek te doen.
Gisteren vergaderde het National Anti-Corruption Operation Centre [een door de junta gevormd orgaan, niet te verwarren met de NACC] over het ThaiHealth schandaal. Besloten is niet alleen de besteding van het ThaiHealth budget nader te onderzoeken, maar het onderzoek uit te breiden tot alle ontvangers. Uit een eerste onderzoek zou gebleken zijn dat 40 procent van het budget oneigenlijk besteed is.
Dat dit niet eerder aan het licht is gekomen, is niet zo verwonderlijk want de stichting krijgt haar geld uit de opcenten van 2 procent op de tabaks- en alcoholaccijns (populair aangeduid als ‘sin taxes’), een inkomstenbron die niet gecontroleerd wordt door het Budget Bureau of het parlement. Jaarlijks ontvangt de stichting een bedrag van vier miljard baht.
Vorige week nam de manager van ThaiHealth uit eigen beweging ontslag teneinde het onderzoek alle ruimte te geven. De adjunct-manager neemt de lopende zaken nu waar.

Dinsdag 20 oktober
– De Women’s Health Advocacy Foundation (WHAF) vindt dat de regering de Adolescent Pregnancy Prevention and Care Act moet wijzigen, want die geeft te veel macht aan de autoriteiten bij een tienerzwangerschap. Op grond van de wet mogen autoriteiten nu seksuele contacten tussen jongeren verbieden. Bijvoorbeeld: Als een agent ’s avonds laat een teenager onder een boom op Sanam Luang ziet staan, mag hij hem/haar arresteren op verdenking van tippelen.
Zoals bekend telt Thailand na Laos het hoogst aantal tienerzwangerschappen van Zuidoost-Azië. Dit jaar raakten al 3.700 meisjes jonger dan 15 jaar zwanger. Het aantal neemt toe, alhoewel het geboortecijfer daalt.
Coördinator Jittima van de WHAF vindt dat de overheid de jeugd een betere toegang moet verlenen tot methodes van geboortebeperking zoals het spiraaltje. Die methodes zijn effectiever dan een condoom of de morning-after pil. Bovendien voorkomen ze illegale abortussen en voortijdige schooluitval want de meeste zwangere tieners stoppen met hun opleiding omdat ze niet geaccepteerd worden door leraren en vrienden.

Woensdag 21 oktober
– Slechte mediaberichtgeving vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en daarom is het geld dat de Thai Press Development Foundation (TPDF) heeft ontvangen van de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) goed besteed. Zo verdedigt directeur Prasong van het Isra News Centre, dat door de TPDF wordt beheerd, de besteding van 96 miljoen baht over de afgelopen acht jaar. Dat geld is besteed aan trainingen van diverse mediaorganisaties.
ThaiHealth ligt momenteel onder vuur omdat volgens een audit panel van de junta en de Rekenkamer 40 procent van het budget aan zaken is besteed die geen directie relatie hebben met gezondheid, maar de stichting zegt dat het panel het begrip ‘gezondheid’ te nauw definieert. De gelden van ThaiHealth komen uit  de 2 procent opcenten op de tabaks- en alcoholaccijns.

Maandag 26 oktober
– Misschien is er toch sprake van corruptie bij de besteding van het budget van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth). Aanvankelijk werd alleen gesproken over oneigenlijk gebruik, maar nu zegt een bron bij de NACC dat leden van het ThaiHealth bestuur stichtingen hebben opgericht die door ThaiHealth worden gesubsidieerd. Vandaag praat de NACC met het bestuur.
De stichting ligt onder vuur sinds een panel heeft vastgesteld dat 40 procent van het budget naar doelen gaat, die geen rechtstreeks verband met gezondheidsvoorlichting hebben. Zo heeft de Thai Press Development Foundation tussen 2008 en dit jaar een bedrag van 96,5 miljoen baht ontvangen, dat is besteed aan bijscholing van journalisten.
De Rekenkamer heeft de premier in 2013 al gewaarschuwd voor het gerommel met gelden. Ze deed toen de aanbeveling bestuursleden te verbieden in organisaties plaats te nemen die gelden van ThaiHealth ontvingen.
Een researcher verbonden aan het Thailand Development Research Institute [en dat is toch een betrouwbare organisatie] verdedigt de besteding van de gelden door ThaiHealth. De TDRI heeft in opdracht van ThaiHealth en de Rockefeller Foundation de sociale voordelen van de gesubisieerde projecten beoordeeld. Die zouden een positief effect hebben [gehad].

Dinsdag 27 oktober
– De Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) en de Rekenkamer gaan de mazen in de Health Promotion Foundation Act van 2001 dichten om een herhaling te voorkomen van de huidige praktijk waarbij de subsidiegelden naar doelen gaan, die geen directe relatie hebben met gezondheidsvoorlichting. Drie artikelen in de wet vragen om een betere formulering: de definitie van gezondheidsvoorlichting, de besteding van de gelden en de verantwoording van de bestedingen. Volgens de minister van Justitie is de huidige definitie te breed en het artikel dat de besteding van de subsidies regelt, geeft ThaiHealth te veel vrijheid. De minister zegt dat er vooralsnog geen aanwijzingen van corruptie zijn.

Donderdag 29 oktober
– Dat bestuursleden van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) in besturen zitten van organisaties die door ThaiHealth worden gesubsidieerd, is oud nieuws. Maar dat vier van de zeven leden tellende commissie die de prestaties van Thai Health beoordeelt, voormalige stafleden zijn, las ik niet eerder.
‘Dus is de betrouwbaarheid van de evaluatie in het geding’, concludeerde Arnond Sakworawich, docent aan de Graduate School of Apllied Statistics van het Nida, op een seminar gewijd aan goed bestuur en de kwaliteit van gezondheidszorg. Er kan dus ernstig getwijfeld worden aan de evaluatie van de huidige waarnemend manager, die van de evaluatiecommissie 4,7 punten kreeg uit een totaal van 5.
ThaiHealth ligt onder vuur sinds een audit panel van de junta en de Rekenkamer heeft vastgesteld dat 40 procent van het budget wordt besteed aan doelen die geen direct verband met gezondheidsvoorlichting houden. De stichting wordt gefinancierd uit de opcenten op de tabaks- en alcoholaccijns en onttrekt zich daardoor aan de reguliere controle opt overheidsuitgaven.

Donderdag 12 november
– Steekt een nieuwe variant van het dengue virus de kop op? Die vraag doemt op naar aanleiding van de kritieke toestand waarin een zieke acteur zich bevindt. Hij heeft ernstige complicaties opgelopen. De permanent secretaris van Volksgezondheid probeert de onrust te dempen. Er zijn vier varianten bekend, waarvan één kan leiden tot ernstige koorts. Er bestaat volgens hem geen nieuwe variant die tot haemorrhagic fever leidt. De acteur ligt op de IC van het Ramathibodi ziekenhuis. Volgens het behandelend team reageert hij goed op de medicatie.

Vrijdag 13 november
– De Prince Mahidol Award gaat dit jaar naar een Amerikaanse cardioloog en een Britse epidemioloog. De twee artsen zijn gekozen uit 51 genomineerden uit 19 landen. De onderscheiding wordt op 28 januari uitgereikt door prinses Sirindhorn.
De Amerikaan krijgt de prijs voor zijn werk als mede-uitvinder van de Automatic Implantable Cardioverter Defibrillator (AICD) in 1969, die voor het eerst in 1980 werd geïmplanteerd. Thailand importeert de AICD al tien jaar.
De Brit wordt onderscheiden voor zijn werk ten behoeve van de volksgezondheid. Hij gebruikt Social Determinants of Health (SDH) om acties te beïnvloeden ter verbetering van de evaluatie van gezondheidsfactoren, ziektepreventie en duurzame human capacity building [?]. Ook Thailand wil SDH gebruiken voor verbetering van de volksgezondheid.

‘Misbruik antibiotica kan dodelijk zijn’
29 november –  Het is een bekend probleem: anti-biotica capsules worden als snoepjes gegeten, je kunt ze overal kopen, en ze worden standaard voorgeschreven. Het gevolg: Bacteriën raken resistent en ze komen terecht in voedsel en water.
Daardoor kunnen jaarlijks 38.000 Thai sterven, zegt het Drug System Monitoring Mechanism Development Centre (DMD), dat onderzoek heeft gedaan. Uit de officiële statistiek blijkt dat aantal niet omdat meestal een andere doodsoorzaak wordt geregistreerd.
Manager Niyada presenteerde de eerste resultaten van haar onderzoek tijdens de Antibiotic Awareness Week, die van dinsdag dot donderdag werd gehouden. Niyada zegt dat minstens honderd mensen per dag in Thailand aan antibiotica resistentie sterven. En dat is evenveel als het aantal kankerdoden.
In haar onderzoek vergeleek Niyada de resistentie in Thailand, Europa en Amerika. Thailand telt 38.000 gevallen, meer dan Europa dat 25.000 gevallen telt. Ze gaf de cijfers onder voorbehoud, want gegevens zijn beperkt en Thailand houdt zich pas drie jaar met het probleem bezig. Alle onderzoeksresultaten worden eind van het jaar verwacht.
Ze adviseert patiënten die anti-biotica krijgen voorgeschreven de arts te vragen of de symptomen worden veroorzaakt door een bacterie of virus. ‘Als het een bacterie is, kun je de pillen nemen. Als het een virus is, zeg nee. Bedenk dat er niets is wat een virus kan doden.’
Maar antibiotica weigeren vormt geen garantie. Uit onderzoek van het DMD is gebleken dat vlees, fruit en groentes op Thaise markten antibiotica bevatten. Het Siriraj ziekenhuis en het National Instuite of Health constateerden in 2012 in 56,7 procent van in supermarkten door hen gekocht kippenvlees een te hoge concentratie coliform bacteriën, alsmede multidrug resistente fenotypes van zowel S enterica en E coli [snapt u wel?]. Ook water kan een bron van besmetting zijn.
Patiënten die lijden aan ziektes die resistent zijn, worden snel ziek en herstellen niet gemakkelijk met conventionele medicijnen.

Woensdag 2 december
– Tot nu toe zijn dit jaar 7.324 nieuwe gevallen van HIV geregistreerd, aldus het Department of Disease Control. De directeur-generaal van de dienst maakte dit gisteren bekend op een bijeenkomst ter gelegenheid van World Aids Day op 1 december.
Het DDC heeft als doelstelling om tegen 2030 het aantal HIV-infecties en Aids-doden tot nul terug te brengen. Dit jaar is een nieuwe campagne gelanceerd die erin voorziet dat alle seropositieven retro-virale middelen krijgen. Tot nu toe kwamen alleen patiënten met een CD4 van minder dan 350 daarvoor in aanmerking.

Zondag 27 december
– Dat de bevolking vergrijst begint nu ook door te dringen tot de overheid. Minister Piyasakol (Volksgezondheid) zegt dat de lange-termijnzorg voor ouderen een belangrijke kwestie wordt voor het ministerie. De nadruk ligt op de behandeling van chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk, diabetes en osteoarthritis. Zie verder het krantenbericht: Health officials see ageing population as a priority.

Volksverzekering wordt te duur, maar blijft wel
29 december – Het Universal Healthcare Coverage Scheme (UC), zeg maar het ziekenfonds van Thailand, wordt niet opgeheven. De geruchten daarover zijn uit de lucht gegrepen. Wel probeert de regering andere financieringsbronnen te vinden, zodat het verbeterd kan worden, zegt premier Prayut.
Het UC of ’30 baht gold card’, zoals het ook wel wordt genoemd [30 baht is de eigen bijdrage per consult], geldt voor mensen die niet op andere wijze tegen ziektekosten zijn verzekerd. Ambtenaren en werknemers in het particuliere bedrijfsleven hebben een eigen verzekering.
Veel landen prijzen Thailand voor de verzekering, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). Maar de verzekering slokt elk jaar meer geld op en door de vergrijzing stijgt het aantal patiënten. De minister vindt dat de verzekerden deels zouden moeten bijdragen aan het UC om het voortbestaan te garanderen in plaats van alleen op de regeringsfinanciering te vertrouwen. Dat gebeurt in geen enkel ander land, zegt hij.
‘Mij is gezegd dat ik de kwestie niet zou mogen aansnijden, omdat die op oppositie zou stuiten. Maar we hebben goede bedoelingen. We willen een duurzame verzekering behouden. Dus moeten we de mensen de waarheid vertellen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op toekomstige problemen’, aldus de minister tijdens een bijeenkomst in het Government House, gewijd aan de performance van het ministerie het afgelopen jaar.
TDRI-lid Ammar formuleert de problemen in een simpele notendop: Als we ouder worden, nemen de kosten van gezondheidszorg toe. En er is een stijgend aantal ouderen in Thailand.

Dinsdag 29 december
– Als effectieve maatregelen uitblijven, neemt het aantal gevallen van dengue, mond- en klauwzeer en influenza volgend jaar toe, vreest het Department of Disease Control. Adjunct directeur-generaal Opas zegt dat de klimaatverandering een belangrijke rol speelt bij het toenemend risico op ziektes die door een virus worden overgedragen. Doordat de temperatuur stijgt, neemt de levensduur van muskieten toe. Een andere factor is de inwerkingtreding van de Asean Economic Community, die een vrij verkeer van arbeid tot gevolg zal hebben.
Directeur-generaal Amnuay verwacht dat het aantal dengue gevallen van 150.000 in 2013 naar 166.000 volgend jaar kan stijgen bij het uitblijven van maatregelen. Dit jaar liepen elke maand tussen juli en december 17.500 tot 22.000 mensen dengue op. Behalve voor de drie genoemde ziektes, waarschuwt Amnuay ook voor cholera en meningitis, twee bacteriële ziektes. Ook die kunnen gemakkelijk worden overgedragen.

Voorstel: Sluis geld uit belastingen naar UC
30 december – Lees eerst het bericht Volksverzekering wordt te duur, maar blijft wel van 29 december om u daarna te verdiepen in de suggestie van een commissie van het ministerie van Volksgezondheid om geld uit verschillende belastingbronnen naar de Universal Healthcare Coverage verzekering (UC) te sluizen die een financieel blok aan het been is van de overheid. De belastingbronnen die de commissie op het oog heeft, zijn de BTW, inkomstenbelasting en enkele andere speciale belastingen.
Vorige week luidde minister Piyasakol de noodklok over de UC, zeg maar het ziekenfonds van Thailand. De verzekering dreigt in te storten. Hij deed de suggestie een eigen bijdrage te gaan vragen, een idee dat al eerder gelanceerd is en op grote tegenstand stuit. Premier Prayut lijkt daar ook wel oren naar te hebben. Hij zei dat de UC ’kostbaar is en nooit inkomsten voor de staat oplevert’.
Critici interpreteren de opmerkingen van beiden als een aankondiging dat de UC wordt opgeheven, maar dit is ontkend door Prayut. De regering zoekt alleen andere financieringsbronnen, zegt hij.
In 2016 maken 49 miljoen Thai gebruik van de UC, wat de overheid 123 miljard baht kost (4,5 procent van alle regeringsuitgaven). Ambtenaren en werknemers in de particuliere sector hebben een eigen verzekering. Volgens de voorzitter van de commissie zijn bezuinigingen mogelijk, zoals vermindering van het overgebruik aan medicijnen en gezamenlijke inkopen door de drie verzekeringen.

Ziekenhuizen knijpen ‘m voor bezuinigingen
4 januari 2016 – Een uitspraak van de Raad van State (RvS) heeft onrust gewekt bij artsen in staatsziekenhuizen. De gelden uit het UC, zeg maar het Thaise ziekenfonds, mogen alleen gebruikt worden voor de financiering van de medische kosten van patiënten, zegt het eerbiedwaardige college. Maar dan hebben we geen geld voor overheadkosten, klagen de artsen.
Met zo’n beperkte interpretatie van de financiering, valt niet te (over)leven, betoogt directeur Supat van het Chana ziekenhuis in Songkhla. Het ziekenhuis met 10 artsen en 90 verpleegsters heeft 72 bedden en behandelt dagelijks poliklinisch 500 patiënten. Het grootste deel van de inkomsten komt uit de UC ruif. Een deel van het UC-budget gaat naar de kosten van water, elektriciteit, bewaking, schoonmakers enzovoort. ‘Functionerende elektriciteit, schoon wasgoed en eten zijn toch ook deel van de zorg voor patiënten?’, vraagt Supat zich retorisch af. Maar de RvS is streng: Het budget mag alleen gebruikt worden voor artsensalarissen, medische kosten en toeslagen voor kamers en voertuigen voor patiënten.
In Khon Kaen krijgt het Ban Phai districtsziekenhuis het moeilijk want een deel van het geld gaat naar preventiewerk in lokale gemeenschappen (salarissen tijdens die campagnes, kosten van vervoer, gebruik van medische apparatuur). De interpretatie van de RvS beïnvloedt de kwaliteit van de zorg die het ziekenhuis verleent, stelt directeur Prayoon.
Voormalig bestuurslid Nimit van het National Health Security Office (dat de UC-gelden toekent) wijst op nog een andere consequentie. Particuliere ziekenhuizen zouden ontmoedigd kunnen worden deel te nemen aan de UC-verzekering.
Vorige week luidde minister Piyasakol (Volksgezondheid) de noodklok over de UC. Hij deed de suggestie een eigen bijdrage te gaan vragen, een idee dat al eerder gelanceerd is en op grote tegenstand stuit. Premier Prayut lijkt daar ook wel oren naar te hebben. Hij zei dat de UC ’kostbaar is en nooit inkomsten voor de staat oplevert’.
Een commissie van het ministerie van Volksgezondheid deed eind vorig jaar de suggestie om geld uit verschillende belastingbronnen naar de UC te sluizen. De belastingbronnen die de commissie op het oog heeft, zijn de BTW, inkomstenbelasting en enkele andere speciale belastingen.

UC=Universal Healthcare Coverage scheme

Dinsdag 5 januari
– Ik schreef er gisteren al over. Ik citeer: Een uitspraak van de Raad van State (RvS) heeft onrust gewekt bij artsen in staatsziekenhuizen. De gelden uit het UC, zeg maar het Thaise ziekenfonds, mogen alleen gebruikt worden voor de financiering van de medische kosten van patiënten, zegt het eerbiedwaardige college. Maar dan hebben we geen geld voor overheadkosten, klagen de artsen.
Vandaag meldt de krant dat bestuursleden van het National Health Security Office de RvS vragen zijn interpretatie te herzien. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een commissie opgetuigd, die de regelgeving ten aanzien van besteding van de UC gelden gaat herzien. En daar kan ik het bij laten, want in het bericht wordt verder het vorige bericht nagekauwd.

Schorsing bestuursleden ThaiHealth lijkt geen zuivere koffie
7 januari – De schorsing van zeven bestuursleden van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) heeft volgens critici geen ander doel dan kritiek op de militaire regering te smoren. De zeven maken deel uit van een groep van 59 overheidsfunctionarissen die geschorst of overgeplaatst zijn omdat ze verdacht worden van onregelmatigheden of zelfs corruptie.
In het geval van ThaiHealth gaat het om subsidiëring van media en burgergroepen voor activiteiten die volgens de autoriteiten weinig met gezondheidsvoorlichting te maken hebben. Maar de stichting weerspreekt dit; de autoriteiten hanteren een te beperkte definitie van gezondheid(svoorlichting).
Premier Prayut die opdracht heeft gegeven voor de schorsingen en overplaatsingen, gebruikmakend van de absolute bevoegdheid die artikel 44 van de interim-grondwet hem geeft, zegt dat de stichting kan doorgaan met haar werk, maar ze dient het kader aan te geven waarbinnen ze opereert, omdat een groot aantal mensen ervan profiteren.
De stichting wordt bovendien beticht van belangenverstrengeling, zegt de premier, omdat de geschorste bestuursleden posities bekleden in de organisaties die subsidie ontvangen.
Prayut: ‘Ik wil alleen maar dat de mensen de stichting vertrouwen. Dat is alles. Ik zeg niet dat ze goed of fout zijn, want dat gaat onderzocht worden. Maar als ze op hun plaats blijven, is dat ongemakkelijk voor het onderzoek. […] Degenen die op de lijst staan [verwijzend naar de 59] kunnen zich nu voorbereiden op het onderzoek; documenten of bewijs verzamelen.’
Een van de ontvangers van ThaiHealth gelden is persbureau Isra News Agency, dat verschillende malen heeft gepubliceerd over uitgaven van de regering en miljoenen baht ontvangt van de stichting. Volgens een bron was de regering niet blij met de publicaties. ‘De regering gaat haar derde jaar in en wil ter wille van de stabiliteit haar greep op de media verstevigen’, zegt de bron.
Vice-premier Wissanu benadrukt dat de zeven niet verdacht worden van corruptie maar van malfeasance (ambtsmisdrijf). Ze hielden zich bezig met twijfelachtige praktijken, aldus Wissanu, verwijzend naar de belangenverstrengeling. ‘Alhoewel het geld goed besteed kan zijn, roept het ethische vragen op over goed bestuur.’
Bangkok Post vindt de schorsing dermate van belang dat de helft van de voorpagina vandaag wordt besteed aan de kwestie. Pikant detail: De geschorste bestuursleden, die omschreven worden als ‘specialists from various fields’ en burgergroepen vertegenwoordigen, gaan vervangen worden door personen die nauwe banden met de junta hebben, zo wordt gespeculeerd.
Vichai Chokevivat, de geschorste vice-voorzitter, verwacht dat de nieuwe bestuursleden binnen een maand benoemd worden. ‘We zullen zien of er gerommeld wordt met het selectieproces.’ Hij zegt dat de bestuursleden met twee petten al verbonden waren aan de gesubsidieerde organisaties voordat ze bij ThaiHealth kwamen. Volgens hem hebben tabaks- en alcoholbedrijven vorig jaar geprobeerd het ThaiHealth-bestuur pootje te lichten, omdat ze de stichting beschouwen als een bedreiging van hun zakelijke belangen.
Directeur Witoon van Biothai is geschokt over de schorsing. Hij wijst erop dat de geschorste bestuursleden door de Rekenkamer eerder zijn vrijgesproken van onregelmatigheden; enkelen hebben de ontvangende organisaties al verlaten.
In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de zaak.

Wordt ThaiHealth de nek omgedraaid?
8 januari – Bangkok Post maakt het me vandaag erg moeilijk met haar openingsverhaal, gewijd aan de schorsing van zeven bestuursleden van de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth). Het is een allegaartje van een enkel hard feit, veel veronderstellingen en interpretaties van bronnen (ook anonieme) en oud nieuws.
Ik kan er naast zitten, maar het nieuws zit verpakt in een enkel zinnetje, zoals de verwachting dat de nieuw te benoemen bestuursleden de subsidieregels gaan verruimen, zodat ook regeringsprojecten geld kunnen krijgen van de stichting, die gevoed wordt door opcenten op de accijns op alcohol en tabaksproducten en thans 5 miljard baht in kas heeft. De stichting begon 15 jaar geleden met 1,5 miljard baht.
De controverse is begonnen met een onderzoek naar de besteding van de gelden. Die zouden gegaan zijn naar projecten die weinig met gezondheid(svoorlichting) te maken hebben. Wat de zaak verdacht maakte was dat de (geschorste) bestuursleden dubbele petten op hebben: ze zijn ook lid van de besturen van de gesubsidieerde instellingen.
De stichting stelt daar tegenover dat dit niet verboden is en bij stemmingen het desbetreffende bestuurslid de vergadering verliet. Bovendien gaat het om subsidies aan liefdadigheidsorganisaties en organisaties die in het algemeen belang werken, en niet om subsidies aan particuliere bedrijven. ‘Het is geen corruptie, maar belangenverstrengeling’, zegt het hoofd van de Rekenkamer, die de zaak heeft aangezwengeld. ‘Het is niet verboden, maar het roept de vraag op of het betamelijk en ethisch is.’
Geschorst vice-voorzitter Vichai beschouwt de affaire als een poging de stichting de nek om te draaien. Hij verwijst naar een voorstel van de vorige grondwetcommissie (CDC) om de financieringswijze te veranderen: geen financiering meer via de opcenten, maar via de staatsbegroting zodat de besteding van de gelden gecontroleerd kan worden. Na felle kritiek van gezondheidsgroepen werd het voorstel ingetrokken.
Vichai beschuldigt ook de tabaks- en alcoholindustrie ervan destijds bij CDC-leden te hebben gelobbyed. En nu zouden de Rekenkamer en het Centre for National Anti-Corruption (een orgaan ingesteld door de junta) de aanval hebben voortgezet met de beschuldiging van belangenverstrengeling.
De ThaiHealth Promotion Movement [?] heeft gisteren een verklaring uitgegeven waarin ze de schorsing veroordeelt. Maandag komt ze bijeen om te bespreken wat ze gaat doen als de nieuwe bestuursleden en manager stromannen van de industrie zijn. [De manager nam ontslag toen het onderzoek op gang kwam.]
In een tweede artikel wordt nog ingegaan op de subsidiëring van het Isra Instute en de bevriezing van het toekennen van subsidiegelden, waardoor sommige organisaties in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Het Isra Institute heeft de afgelopen acht jaar 96 miljoen baht ontvangen, geld dat is gegaan naar media-organisaties, zoals het persbureau Isra News Agency, de Thai Journalists Association en de National Press Council of Thailand.
En dat zijn, teken ik daarbij aan, nou niet bepaald organisaties die staan te juichen over de persbreidel van de junta.
In bijgaand kader een overzicht van de bekritiseerde subsidies: bedragen, projecten en wie de dubbele petten dragen. Zie verder het bericht van gisteren: Schorsing bestuursleden ThaiHealth lijkt geen zuivere koffie met het bijbehorende chronologisch overzicht van het conflict.

Vrijdag 8 januari
– Een panel, gevormd op initiatief van de regering en wereldgezondheidsorganisatie WHO, stelt voor de accijns op sigaretten met 10 procent te verhogen. Volgens voorzitter Prakit leidt dit tot 4 procent minder rokers, met name in de bevolkingsgroep van de lager betaalden. Bijkomend voordeel: er komen extra gelden binnen voor het UC, het Thaise ziekenfonds, dat de overheid te veel kost. De accijns staat bekend als ‘sin tax’.
Het panel adviseert de regering verder om meer aandacht te besteden aan controle op ongezonde producten, met name alcohol en tabak. Die behoren tot de zes meest voorkomende oorzaken van gezondheidsproblemen. De controle komt tegemoet aan het principe van het UC dat voorkomen beter is dan genezen.
De ziektes die worden veroorzaakt door roken, kosten veel geld aan behandeling, zegt Prakit. Veel patiënten zijn langdurig onder behandeling, maar sterven toch uiteindelijk voortijdig. Jaarlijks sterven 50.000 personen aan chronische ziektes, die worden veroorzaakt door roken. Meer dan een miljoen is onder behandeling.

Waarschuwing voor dodelijke melioidosis
12 januari – Nooit van gehoord: melioidosis, een inderdaad weinig bekende bacteriële ziekte, die vorig jaar 89.000 levens in 79 landen kostte, en ook in Thailand voorkomt. Moeilijk te diagnosticeren, zodat het vermoeden bestaat dat de ziekte in veel meer landen dan de genoemde 79 voorkomt en een dodelijk risico vormt.
Het ministerie van Volksgezondheid wordt in een bericht op het online tijdschrift Nature Microbiology gevraagd de bevolking en gezondheidswerkers voor te lichten. Volgens hoofd Direk van de Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, die betrokken was bij een studie naar de ziekte, is uit research gebleken dat met name mensen die in het Noordoosten in de agrarische sector werken, de ziekte kunnen oplopen. Elk jaar worden tweeduizend Thai besmet en sterft de helft omdat de behandeling te laat begint en door medicijnresistentie. Het sterftecijfer is ongeveer even hoog als dat tbc.
De symptomen van melioidosis komen overeen met bloed- en longinfecties. Artsen kunnen alleen een diagnose stellen aan de hand van een kweek in een laboratorium. Vaak zijn artsen zich niet voldoende bewust van de ziekte, zegt Direk. Besmetting vindt plaats via de huid, longen of door het drinken van besmet water. Risicogroepen zijn patiënten met diabetes, chronische nierziektes en alcoholici.

’t Blijft rommelen rond ThaiHealth
12 januari – De schorsing van zeven bestuursleden van de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren vergaderde de Thai Health Movement (THM), een organisatie van 24 groeperingen, over de schorsing. Besloten is te protesteren tegen de schorsing, een besluit dat premier Prayut heeft genomen op basis van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet, dat hem absolute macht verleent.
Manager van het Stop Drink Network Teera zei na afloop dat de regering de zeven opnieuw moet aanstellen, nadat het onderzoek naar hen is afgerond. Hij wijst erop dat het bestuur nu bestaat uit elf regeringsvertegenwoordigers en twee vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, hetgeen het vermoeden voedt dat de regering de macht in het bestuur wil overnemen zodat haar onwelgevallige organisaties geen subsidie meer krijgen.
Het bestuur vergadert vrijdag over de opvolging van de zeven en de aanstelling van een nieuwe manager. ‘Als het proces in strijd met de wet is en het probleem van de schorsing niet wordt opgelost, gaan we een grote landelijke beweging ontketenen’, zegt Teera.
De organisaties die thans geen geld meer krijgen omdat de subsidieverlening is bevroren, stappen naar de bestuursrechter, indien dit lang duurt. Door het besluit worden personeelsleden gedupeerd en stagneren projecten. Behalve het uitblijven van geld worden ze nu ook op de nek gezeten door de Belastingdienst, die een deel van de subsidies als inkomen beschouwt. Volgens de THM wil de Belastingdienst een aanslag opleggen over de afgelopen vijf jaar plus een boete, wat neerkomt op een bedrag van 800 miljoen baht. Ook voor deze kwestie overweegt THM naar de rechter te stappen.
Strategische fout
Prawase Wasi, door de krant omschreven als een senior doctor, noemt het schorsingsbesluit een ‘strategische fout die zal leiden tot veel ongenoegen’.  ‘De regering heeft de macht gegrepen in 2014 maar het land leiden is moeilijker dan een coup plegen’, sneert hij.
Prawase wijst er nog eens op dat het niet gaat om corruptie, maar om een interpretatieverschil van de begrippen gezondheid en gezondheidsvoorlichting. Volgens de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de besteding van gelden, zijn die ook gegaan naar projecten van organisaties die niet voldoen aan de doelstelling van de stichting.
Niet opheffen
Minister Paiboon (Justitie) wijst de eis van Pheu Thai juridisch adviseur Ruangkrai af om de stichting op te heffen. ‘ThaiHealth heeft een bewezen staat van dienst van goede projecten. De regering wil alleen maar de stichting reorganiseren om twijfels die de bevolking kan hebben over haar, weg te nemen. Maar die reorganisatie heeft niets te maken met de schorsing. Daar kan bezwaar tegen gemaakt worden en mocht die onterecht zijn, dan wordt de schorsing ongedaan gemaakt.’
Zie verder bijgaand kader voor een overzicht van de bekritiseerde subsidies.

Woensdag 13 januari
– Opnieuw een groot artikel over de Thai Health Promotion Organisation (ThaiHealth), waarvan zeven zeven bestuursleden zijn geschorst, maar opnieuw veel oud nieuws. Minister Paiboon (Justitie) geeft de verzekering dat de stichting niet wordt opgeheven, maar het budget moet wel ‘revamped’ (aangepast) worden om efficiëntie en transparantie te verzekeren.
’Verschillende projecten zijn goed en de regering  moet ervoor zorgen dat ze het geld waard zijn. We praten over het beheer van het staatsbudget, niet over de offers die organisaties brengen. Als iets verbeterd moet worden, moet het verbeterd worden en dan moeten de veranderingen geaccepteerd worden.’ [Fraaie cirkelredenering]
Ik laat het hier maar bij, want het artikel werpt geen enkel nieuw licht op het conflict. Er staat wel een mooi kader bij met de portretten van de zeven bestuursleden, waarbij hun dubbele petten worden vermeld. De Rekenkamer beticht hen daarom van belangenverstrengeling. Klik hier voor het kader en hier voor het gehele artikel.

– Het Thailand Development Research Institute stelt voor om de inkomstenbelasting te verhogen om zo het Universal Coverage Health Care Scheme (UC), zeg maar het Thaise ziekenfonds, in stand te houden, want dat kampt met financiële problemen. Volgens het TDRI is dat gemakkelijker dan verhoging van de BTW, een suggestie van een commissie van het ministerie van Volksgezondheid. Het TDRI vindt dat minder gewenst omdat daarvan de minima de dupe worden. Het eigen voorstel stuit vermoedelijk op tegenstand van de midden- en hogere klassen, omdat ze geen extra belasting willen betalen en geen gebruik maken van het UC.

‘Wijkgroepen en NGO’s beter geschikt voor HIV-strijd’
14 januari – Wijkorganisaties en NGO’s dienen gestimuleerd te worden met HIV besmette personen te begeleiden en voor hen te zorgen, omdat ze dicht bij hen staan. Dit pleidooi hield directeur Praphan van het Thai Red Cross Aids Research Centre gisteren op het 18e Bangkok International Symposium on HIV Medicine.
Praphan leidde de afgelopen twee jaar een Test and Treat proefprogramma, waarbij werd samengewerkt met Service Workers in Groups en Rainbow Sky. Gebleken is dat ze beter in staat zijn personen in risicogroepen over te halen om zich te laten testen en behandelen. Het gaat dan om homoseksuele mannen, transgenders en sekswerkers, die een verhoogd risico lopen.
Praphan vindt dat de organisaties HIV-testen moeten kunnen uitvoeren en PrEp (pre-exposure prophylactics) moeten kunnen verstrekken, een preventief medicijn tegen besmetting. De uitdaging is geld voor dit werk te vinden, want de overheid mag ze niet subsidiëren. Praphan vraagt ook de regering gratis PrEP te verstrekken, maar dit ligt gevoelig omdat sommige mensen zouden kunnen denken dat risicovol gedrag wordt beloond. Een maandelijkse dosis kost tussen de 650 en 900 baht. In 2014 telde Thailand 445.642 personen die seropositief zijn, 7.902 nieuwe infecties en 19.390 Aids-doden.

Donderdag 14 januari
– Vrijwilligers, werkzaam in projecten gesubsidieerd door de Thai Health Promotion stichting, hebben gisteren bij het regeringsklachtencentrum gedemonstreerd tegen de bevriezing van uitbetaling. De maatregel, ingesteld na onderzoek van de besteding van de gelden, dupeert de ‘gewone mensen’ die normaal van de gesubsidieerde activiteiten profiteren, zeggen ze.
Ongeveer 1,64 miljard baht voor 515 projecten zit al drie maanden in de pijplijn. De coördinator van het Bangkok Network of Communities zegt dat 10.000 werknemers en werkers niet kunnen doorgaan met hun werk. Het gaat om achterbuurt en informele arbeid netwerken, bestaand uit straatverkopers, taxibestuurders en bouwvakkers, die een belangrijke rol spelen in de communicatie tussen grote organisaties en het werkveld.
De bevriezing duurt zeker nog een week, want het gekortwiekte bestuur heeft zijn geplande vergadering van morgen een week uitgesteld. Morgen zou het bestuur een nieuwe manager en de vervangers kiezen voor de zeven geschorste bestuursleden, maar er gaat nu eerst een lijst met namen van kandidaten naar het kabinet. Juridische experts betwijfelen of het bestuur nog bevoegd is te opereren, nu het slechts uit elf regeringsvertegenwoordigers bestaat en twee onafhankelijke bestuursleden.

Vrijdag 15 januari
– Weer een groep die zich verzet tegen de beperkte interpretatie door de Raad van State (RvS) van de National Health Security wet. Ditmaal komt de Civil Independent Organisation for Consumer Protection in het geweer tegen de uitspraak van de RvS dat de gelden beschikbaar voor het Universal Coverage Healtcare scheme (UC), zeg maar het Thaise ziekenfonds, alleen gebruikt mogen worden voor ‘healthcare services’, dus niet voor overheadkosten, zoals water, elektriciteit, schoonmaak- en bewakingskosten.
De gelden voor de UC-verzekering gaan naar overheidsziekenhuizen. Ze krijgen 3.028 baht per ingeschreven patiënt. De interpretatie van de RvS is een uitvloeisel van een onderzoek van het Monitoring and Auditing Committee on Fiscal Expenditure (MACFE) naar de besteding van de UC-gelden. Volgens de onderzoekers wordt het budget ‘improperly’ gebruikt, een claim die het kantoor dat de UC gelden beheert, ontkent. ‘Het MACFE begrijpt niets van gezondheidszorg management.’
De uitspraak van de Raad van State heeft ook nog consequenties voor medicijnen, omdat de medicijnen niet meer centraal mogen worden gekocht, waardoor bulkkortingen niet meer kunnen worden bedongen.

Thai Health Promotion Foundation: wat ik denk
17 januari – Laat ik eens beginnen met mijn interpretatie van de affaire rond de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), waarvan zeven bestuursleden zijn geschorst wegens vermeende belangenverstrengeling.
Ik denk dat de regering van dit lastige clubje af wil omdat ThaiHealth instellingen subsidieert die de junta niet welgevallig zijn. De stichting zelf wordt niet de nek omgedraad maar de zeven zijn wel vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, zodat de de regeringsvertegenwoordigers in het bestuur nu de overhand hebben. Zo doe je dat.
Premier Prayut, verantwoordelijk voor de schorsing, maakte gisteren bekend dat de zeven niet worden herbenoemd, zelfs wanneer uit onderzoek blijkt dat het wel meevalt met die belangenverstrengeling. [Ze zijn ook bestuurslid van gesubsidieerde instellingen.] Het huidige bestuur gaat nieuwe bestuursleden kiezen en gezien de stemmenverhouding valt het ergste te vrezen. De zeven mogen wel, zegt Prayut, zich kandidaat stellen voor de vacante posten.
Prayut zei verder genoeg te hebben van de affaire, die tot grote onrust heeft geleid bij de gesubsidieerde instellingen omdat de uitbetaling al drie maanden stil ligt. Sommige organisaties zeggen dat ze daardoor personeel hebben moeten ontslaan. Aanvankelijk zou het bestuur vrijdag hebben vergaderd over de opvolging en de benoeming van een nieuwe manager, maar die is tot aanstaande vrijdag uitgesteld. Het uitstel zou te maken hebben met een gebrek aan quorum. [Volgens een eerder bericht moesten de kandidaten eerst aan het kabinet worden voorgelegd.]
De vorige manager trad terug toen onderzoek werd gedaan naar de besteding van de gelden. Hij wilde de onderzoekers niet voor de voeten lopen. Lang is hij niet werkloos geweest, want hij is onlangs benoemd tot directeur van Thai PBS, de enige tv-zender (afgezien van de commerciële) die onafhankelijk is en daar houdt de junta ook al niet van.
Rest nog te melden, maar dat weten we al, dat de Belastingsdienst heeft besloten de gesubsidieerde instellingen over de afgelopen vijf jaar een aanslag voor de inkomstenbelasting op te leggen omdat een deel van de subsidie wordt beschouwd als inkomen. Dat besluit zal ook nog wel een staartje hebben.
Voor alle volledigheid, mocht u het vergeten zijn: de stichting ontvangt haar gelden uit de opcenten op de alcohol- en tabaksaccijns, dus niet uit de staatsbegroting. Eerdere regeringen hebben de stichting altijd ongemoeid gelaten, maar de junta laat niet met zich spotten.
Conclusie: Never a dull moment in Thailand.

Dinsdag 19 januari
– Het bestuur van ThaiHealth kan weer aan het werk, nadat de NCPO gisteren Chamnan Pichetthapan heeft benoemd tot vice-voorzitter. Chamnan is adviseur van de stichting, waarover zoveel te doen is, nadat zeven bestuursleden wegens vermeende belangenverstrengeling waren geschorst. Alhoewel het bericht dat niet expliciet zegt, neem ik aan dat de uitbetaling van de subsidiegelden hervat kan worden. Over de overige zes open plaatsen en de vacature van manager zegt het bericht niets.

De laatste reis
20 januari – Het lichaam van acteur Tridsadee ‘Por’ Sahawong is gisteren onder grote belangstelling van collega’s en fans begonnen aan zijn laatste reis. Por stierf maandag in het Ramathibodi ziekenhuis in Bangkok, waar hij twee maanden geleden werd opgenomen met dengue fever. In zijn geboorteplaats Buri Ram wachtten honderden hem op, de zware regen trotserend. ‘Je zult altijd in ons hart zijn’, schrijft zijn vrouw Vana (29) op Instagram. De crematie vindt zondag plaats. (Foto Pornprom Satrabhaya)
Update: Waarschuwing van het Department of Disease Control (DCC): zorg ervoor dat er geen stilstaand water in je huis of op je erf staat, want dat is een broedplaats van muggen en die kunnen dengue fever overbrengen.
Het DCC verwacht dit jaar een toename van het aantal besmettingen naar 166.000. Vorig jaar waren er 142,925 gevallen en 141 personen stierven. Tussen 1 en 11 januari zijn al 583 besmettingen gemeld. In de meeste gevallen gaat het om personen tussen de 15 en 24 jaar. Provincies met het hoogste aantal ziektegevallen zijn Nakhon Pathom, Phuket, Pichit, Si Sa Ket en Songkhla. 228 districten in 56 provincies worden als risicogebied beschouwd.
Tegen dengue fever bestaan geen vaccins of specifieke medicijnen. De symptomen zijn overgeven, verlies van eetlust, bloedend tandvlees en een bloedneus. Direct naar de dokter als je er last van hebt.

Vrijdag 22 januari
– Taiwan geeft een reiswaarschuwing gegeven voor vijf Aziatische landen, nadat een Thaise man (24) uit het Noorden in het ziekenhuis was opgenomen met Zika, een door muskieten overgebracht virus. Bij zijn aankomst op 10 januari op de luchthaven van Taoyuan werd hij tegengehouden. Een dag voor zijn vertrek ontwikkelde hij symptomen van de ziekte. Twee collega’s die hem vergezelden bleken virusvrij te zijn. Sinds 2003 is dit in Taiwan het eerste geval van een infectie met het Zika virus.
In Thailand bestaat nu vrees voor een epidemie. Het Department of Disease Control staat in de startblokken om in het hele land op muskieten te jagen en voorlichtingscampagnes te houden. Met name wordt gelet op stilstaand water, want daarin hebben muskieten het naar hun zin.
In Thailand kwam het eerste geval in 2012 voor en sindsdien zijn vijf per jaar gesignaleerd. Een vaccin of medicijn bestaat niet. De symptomen bestaan uit koorts, huiduitslag en pijn in ogen en gewrichten.

Zaterdag 23 januari
– Het bestuur van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) heeft inmiddels een vice-voorzitter en het heeft de adjunct manager benoemd tot manager, maar de betaling van toegezegde subsidiegelden is nog niet hervat. En daar protesteerden organisaties, gesubsidieerd door ThaiHealth, op dramatische wijze tegen, zoals de foto laat zien. Gisteren overhandigden ze de voorzitter een petitie. Een kwestie die ook nog om een oplossing vraagt is de belastingaanslag die de Belastingdienst wil opleggen, alsmede de benoeming van bestuursleden ter vervanging van de zeven die zijn geschorst op verdenking van belangenverstrengeling.

Maandag 25 januari
– Het tweede geval van Mers is gisteren bevestigd door het ministerie van Volksgezondheid. Een 71-jarige man uit Oman die op 22 januari in Thailand arriveerde, blijkt de ziekte onder de leden te hebben. In zijn eigen land was hij in het ziekenhuis al een week behandeld omdat hij koorts had en hoestte. De man ligt nu in quarantaine bij het Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute.
Het ministerie speurt naar mensen die contact hebben gehad met de man en dat zijn er een heleboel: een familielid die hem begeleidde, passagiers en bemanning van het vliegtuig waarmee hij is gekomen, een taxichauffeur, hotelpersoneel en ziekenhuisstaf. Ze worden veertien dagen gecontroleerd. Een groep van 37 met een hoog risico gaat ook in quarantaine.
In juni werd het eerste geval van Mers gemeld. Dat betrof een man van 75, die eveneens van Oman naar Thailand was gereisd.

Dinsdag 26 januari
– De zeven geschorste bestuursleden van de Thai Health Promotion stichting (ThaiHealth) kunnen volgens vice-premier Wissanu herbenoemd worden als ze zich opgeven voor de opengevallen plaatsen nu het bestuur weer op volle sterkte wordt gebracht. Hij ziet geen bezwaar omdat ze niet beschuldigd zijn van corruptie.
Vice-premier Narong denkt daar echter anders over; hij heeft de Raad van State om advies gevraagd. Het ThaiHealth bestuur is weer aan het werk sinds de post van vice-voorzitter weer bezet is.
– De luchthavens Suvarnabhumi en Don Mueang en de luchthavens van Phuket, Chiang Mai, Hat Yai en Mae Fa Luang hebben extra voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het Mers virus te voorkomen. De passagiers uit risicolanden in het Midden-Oosten passeren een thermische camera die hun lichaamstemperatuur meet. Trolleys en de leuningen van roltrappen worden vaker schoongemaakt. Verder worden pamfletten met informatie verspreid en zijn sanitaire gels beschikbaar. Gezondheids academici [?] stellen de regering voor een ‘public health security fee’ te gaan heffen om de preventie van grensoverschrijdende ziektes te verbeteren.

Woensdag 27 januari
– Chirurgen van het Pramongkutklao ziekenhuis zijn er met hulp van ingenieurs van de afdeling Metallurgical Engineering van de Chulalongkorn universiteit in geslaagd het bot in een duim dat was aangetast door een tumor, te vervangen door een stuk titanium. Gisteren maakten ze bekend dat ze de eersten ter wereld waren die dit hebben gepresteerd.
Bij 20 procent van de Aziatische bevolking komt deze specifieke bottumor voor. Tot nu toe werd altijd een stuk bot, elders uit het lichaam geplaatst, maar de patiënt kan zijn duim dan niet meer bewegen. De eerste patiënt die met de (bewegende) titanium duim rondloopt, is een 37-jarige vrouw. Ze werd vier maanden geopereerd.
– Een buitenlander die in contact is geweest met de man uit Oman die het Mers virus heeft opgelopen, is nu ook in quarantaine geplaatst. De toestand van de Omani patiënt (71) wordt door het Bamrasnaradura Infectious Disease Institute, ‘stabiel’ genoemd.
Van de 239 personen die in de buurt van de Omani patiënt hebben verkeerd, kunnen 40 besmet zijn. Van hen hebben 33 contact opgenomen met het ministerie van Volksgezondheid. Tien zijn in quarantaine geplaatst.

Donderdag 28 januari
– De man uit Oman die is opgenomen met Mers is koortsvrij en hij kan eten en lopen. Maar hij blijft nog wel in quarantaine. Van de 40 personen die hij mogelijk besmet heeft, testten 12 negatief op Mers. Zij hebben het land verlaten. De 28 anderen blijven in quarantaine.
– Vandaag overhandigt prinses Sirindhorn de prestigieuze Prince Mahidol Award aan twee artsen die zich op medisch gebied hebben onderscheiden. Michael Gidon Marmot ontvangt de prijs (medaille, certificaat en US$ 100.000) voor zijn werk op het gebied van de volksgezondheid en Morton M Mower voor zijn werk op het gebied van hartziekten. Beide laureaten vertelden gisteren in het Siriraj ziekenhuis over hun werk. Zie ook het voorgaande bericht in Kort Nieuws van 13 november.

Vrijdag 29 januari
– In winkelcentrum MBK (Bangkok) zijn gisteren mondkapjes en sanitaire gels uitgedeeld aan Thais en buitenlanders. De actie maakte deel uit van de campagne Prevention is better than cure, bedoeld om de verspreiding van het MERS-virus te voorkomen. Tot nu zijn twee gevallen gediagnosticeerd, zondag nog een 71-jarige man uit Oman. Ze zijn in quarantaine geplaatst.
Het eerste slachtoffer, ook uit Oman, is inmiddels koortsvrij, hij kan lopen en eet normaal, maar heeft nog wel de hulp nodig van een zuurstofmachine. Veertig personen die in contact zijn geweest met de patiënten, kunnen besmet zijn geraakt. Vijfentwintig zijn in quarantaine geplaatst, veertien hebben het land al verlaten. De autoriteiten zijn nog op zoek naar één man.
De directeur-generaal van het Disease Control Department adviseert mensen contact te mijden met patiënten met ademhalingsaandoeningen. Hij zegt: Was je handen regelmatig, eet goed bereid voedsel en zorg goed voor je gezondheid. Mensen met koorts dienen een mondkapje te dragen en een arts te raadplegen. Op luchthavens is de controle van reizigers uit Oman verscherpt.

Zaterdag 30 januari
– Driehonderd gezondheidswerkers, werkzaam in lokale klinieken, en vertegenwoordigers van veertien gezondheids voorlichtingsnetwerken hebben gisteren voor het kantoor van de Civil Service Commission in Bangkok gedemonstreerd en er een brief overhandigd voor premier Prayut. Ze vragen de regering een krediet van 10 miljard baht goed te keuren dat bestemd is voor hervorming van de gezondheidszorg in sub-districten. ’s Middags werd eenzelfde brief aan het ministerie van Volksgezondheid overhandigd.
Klinieken en kleine ziekenhuizen in het land kampen met een gebrek aan faciliteiten, een beperkt aantal werkers en een toenemend aantal patiënten. Het geëiste geld is bestemd voor bijscholing en verbetering van de verleende zorg. In de brief wordt ook om een loonsverhoging gevraagd en om wijzigingen van de wet en regelingen om de jongste ontwikkelingen op volksgezondheidsgebied bij te kunnen houden. Het personeel zou daardoor effectiever kunnen werken en betere zorg verlenen.

Zika virus duikt op in Indonesië
1 februari – Gaat Thailand de noodklok luiden? Waarschijnlijk wel, want de autoriteiten willen graag benadrukken dat ze niet slapen. Dus zal er binnenkort wel gewaarschuwd worden voor het Zika virus, dat in grote delen van Zuid-Amerika huishoudt met alleen al in Brazilië anderhalf miljoen ziektegevallen sinds april vorig jaar.
Het is nu ook opgedoken op het eiland Sumatra, waar een man van 27 drager van het virus is. Hoe hij het heeft opgelopen, is niet bekend, want de man heeft nooit naar het buitenland gereisd. Vermoed wordt dat het virus al enige tijd in Indonesië rondwaart.
Het virus veroorzaakt ernstige hersenschade bij pasgeborenen, van wie de moeder besmet is. De kinderen hebben een abnormaal kleine schedel en kleine hersens.
Het virus wordt overgebracht door dezelfde muskiet die dengue fever verspreidt. De symptomen zijn lichte koorts, hoofdpijn, gewrichtspijn en huiduitslag. Het virus werd voor het eerst ontdekt in een bos bij Entebbe (Oeganda). (Bron: website Bangkok Post, 31 januari)

Maandag 1 februari
– Het kan geen toeval zijn dat vorige week een advertorial (advertentie in de vorm van redactionele tekst) verscheen, terwijl tegelijkertijd internationale gezondheidsexperts bijeen kwamen op de Prince Mahidol Award Conference, die als thema heeft Priority Setting. De conferentie eindigt op 3 februari.
De advertorial had als kop: Academics fear collapse of the gold card system, propose co-payments to ensure sustainability of the healthcare system. Het is onduidelijk wie de advertentie heeft geplaatst, in ieder geval niet het ministerie van Volksgezondheid. Voor het Thaise ziekenfonds, zoals ik het noem, bestaat internationaal en bij de VN veel waardering omdat het de bevolking toegang verleent tot de gezondheidszorg.
Gold card heeft betrekking op het Universal Coverage Scheme, een volksverzekering tegen ziektekosten die voor het grootste deel van de Thaise bevolking geldt. De verzekering kost de overheid veel geld, ziekenhuizen verkeren in financiële moeilijkheden, reden waarom stemmen zijn opgegaan voor verhoging van de eigen bijdrage.

Woensdag 3 februari
– Het Zika virus, onlangs opgedoken in Sumatra, heeft nu ook Thailand bereikt. Het Bhumibol Adulyadej ziekenhuis heeft bekend gemaakt een patiënt te hebben behandeld. De patiënt werd op 24 januari opgenomen met de symptomen van Zika: koorts, huiduitslag, rode ogen en gewrichts- en spierpijn. Hij zegt niet in risicogebieden in het buitenland te zijn geweest.
Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft een waarschuwing voor de volksgezondheid gegeven. Alle partijen dienen maatregelen te nemen en verspreiding voorkomen.
Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het virus niet nieuw is [?] want sinds 2012 toen het voor het eerst werd ontdekt in Oeganda, zijn elk jaar vijf niet-ernstige gevallen per jaar gediagnosticeerd. Het ministerie werkt aan een betere screening van zwangere vrouwen die symptomen van Zika vertonen. Hun baby’s kunnen geboren worden met microcephaly, een verkleinde schedel en een onvolledige hersenontwikkeling.
De symptomen van Zika lijken op die van dengue fever. Alleen een bloedtest kan het onderscheid maken. Het wordt overgebracht door dezelfde mug. Overwogen wordt reizigers uit Zika-landen strenger te screenen.

Donderdag 4 februari
– Ideetje van een analist werkzaam bij het National Institute of Development Administration: Richt een nationale verzekeringscorporatie voor de gezondheidszorg op, waardoor degenen die gedekt worden door het UC-programma (het Thaise ziekenfonds) extra medische zorg kunnen krijgen, zoals medische zorg van ziekenhuizen die niet aan het UC meedoen, en medicijnen die niet vergoed worden.
Dat is volgens hem haalbaar wanneer de deelnemers 10 baht per dag betalen. De deelnemers krijgen dan dezelfde zorg als bij een particuliere verzekeraar. Arnond Sakworawich lanceerde dit plannetje op een seminar [geen details].
Een docent van de faculteit medicijnen van de Chulalongkorn universiteit, pleitte er voor verbeteringen van het UC-programma. Kankerpatiënten zouden ‘targeted therapy’ moeten krijgen, die effectiever is dan wat de UC nu biedt. Hij is het niet eens met burgergroepen die vinden dat gezondheidszorg gratis moet zijn. Een econoom van Chula denkt dat de co-payment benadering (oftewel een hogere eigen bijdrage) een betere benadering is om meer zorg toegankelijk te maken.
– Nieuwe bezems vegen schoon en dat geldt ook voor de nieuwe manager van de Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), die de afgelopen weken veel in het nieuws was vanwege de schorsing van bestuursleden met dubbele petten. Maatregelen tegen belangenverstrengeling zijn in de maak, zegt hij, en de bevolking gaat beter geïnformeerd over de subsidies en projecten.
De bevriezing van toegezegde subsidies aan 500 projecten is inmiddels deels verleden tijd. Het Monitoring and Auditing Committee on Fiscal Expenditure heeft het groene licht voor 50 projecten gegeven, de andere zijn nog in onderzoek. De bestuurszetels van de geschorste leden zijn nog niet opgevuld.

Vrijdag 5 februari
– ‘Veel ouders zeggen tegen hun kinderen dat ze moeten bidden en amuletten moeten dragen om hen te beschermen. Maar ze mogen geen condooms bij zich hebben.’ Dit zegt directeur Kriangkrai van Hormones, een vooral bij jongeren populaire serie, waarin man en paard wordt genoemd over waar jongeren zich zoal mee bezighouden. Hij vindt dat condooms gewoon moeten zijn, want ze kunnen hen bescherming tegen onaangename gevolgen. Kriangkrai hield dit pleidooi tijdens een persbriefing over veilige seks van het Department of Disease Control (DCC).
Het DCC werkt in het kader van de National Condom Strategy 2015-2019 samen met het UN Population Fund en ThaiHealth aan bevordering van public-private partnerships om regelmatig condoomgebruik te promoten en het gebruik maatschappelijk aanvaardbaar te maken.
Vorig jaar verspreidde het DCC gratis twintig miljoen condooms en stimuleerde de producenten om de verpakking en de verkrijgbaarheid te verbeteren. Het aantal SOA’s is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en in de leeftijdsgroep 10-19 vervijfvoudigd. Uit een onderzoek vorig jaar is gebleken dat jongeren condooms niet durven te kopen.

Zika virus: Geen paniek
7 februari – Reden tot zorg maar niet tot paniek, want de wetenschap en geschiedenis staan aan onze kant, schrijft freelance journalist Gwynne Dyer op de opiniepagina van Bangkok Post over Zika, de nieuwe virusziekte die ook in Thailand is opgedoken.
Eerst maar eens wat slordige informatie van BP wegwerken: Zika werd voor het eerst in 1947 in apen ontdekt en in 1954 in mensen in Nigeria. Daarna verspreidde het virus zich over Azië, stak de Pacific over en was tegen de tijd dat het vorig jaar in Brazilië arriveerde, gemuteerd in een vorm die microcephaly veroorzaakt in sommige baby’s van met Zika geïnfecteerde moeders.
Terug naar de eerste zin. Researchers werken aan een vaccin dat te zijner tijd bijna zeker beschikbaar komt. Een andere methode is genetisch gemodificeerde steriele muggen uitzetten om de muggenbevolking te decimeren. In het geval van Zika twee muggensoorten die alleen overdag actief zijn in tegenstelling tot malariamuggen, die ’s nachts toeslaan. Dyer wijst erop dat de wetenschap al de nodige successen heeft geboekt: pokken is uitgeroeid, polio is op de rand van uitsterven, Afrika is volledig pokkenvrij.
Wat betreft de geschiedenis. Nieuwe ziektes hebben in het verleden veel harder toegeslagen. Hij noemt de Antonine plaag (2e eeuw), Justinian plaag (4e eeuw), Zwarte Dood of pest epidemie (14e eeuw) die tussen een kwart en de helft van bevolkingsgroepen dodelijk trof. En in de vorige eeuw de Spaanse griep die 3 tot 5 procent van de wereldbevolking uitroeide.
Dyer: Ernstig maar niet vergelijkbaar met de oudere plagen. En de langzaam voortschrijdende Aids-epidemie heeft sinds 1980 aan slechts minder dan een half procent van de wereldbevolking het leven gekost.
Conclusie: We hebben niet te maken met een wereldwijde dreiging. Het glas is niet half leeg, maar half vol. (Bron: Bangkok Post, 6 februari)

Gerelateerd bericht: Radioactieve muggen tegen dengue en Zika
7 februari – Het Thailand Institute of Nuclear Technology (Tint) zegt in staat te zijn mannetjes muggen te steriliseren door ze radioactief te maken. Wanneer ze vervolgens paren, kunnen de vrouwtjes geen eitjes leggen. Het Tint heeft eerder met deze techniek succes geboekt bij de strijd tegen fruitvliegjes die lange tijd een hinderlijk probleem in de landbouw vormden.
De Mahidol universiteit die met Tint bij dit project samenwerkt, bepaalt waar en wanneer de muggen worden uitgezet. Het voornemen is om duizend muggen op pad te sturen in de strijd tegen dengue fever en Zika. De technologie om muggen radioactief te maken, wordt al toegepast in de VS en Frankrijk.

Hou je d’r buiten, Prayut
7 februari – Premier Prayut is door actievoerders gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de financiële problemen van het National Health Security Office, het orgaan dat tienduizenden miljarden baht beheert voor het Universal Health Care Scheme [het Thaise ziekenfonds]. Ze zeggen vernomen te hebben dat de premier het draconische artikel 44 van de interim-grondwet zou willen gebruiken om in te grijpen.
De waarschuwing die doet denken aan de gevleugelde uitspraak van Cor van der Laak, een rol van Kees van Kooten, ‘Hou je d’r buiten Cock’, werd geuit geuit op een seminar van de Thai Journalists Association, gewijd aan de recente interpretatie van de National Health Security Act door de Raad van State.
De RvS stelt dat het geld alleen gebruikt mag worden voor strikt medische kosten en niet voor de overheadkosten van ziekenhuizen, zoals elektra, water, bewaking en schoonmaakkosten, alsmede andere uitgaven als bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes.
De actievoerders menen dat de interpretatie de doodsteek betekent voor de internationaal veel geprezen ziektekostenverzekering, waarvan 48 miljoen Thai gebruik maken. De verzekering kost de overheid jaarlijks 140 miljard baht, een uitgavepost die de regering wil terugbrengen, zoals eerdere berichten meldden. De actievoerders vinden dat de problemen het pakkie-an zijn van de betrokkenen professionals en niet van de premier.

Maandag 8 februari
– 78 procent van de ambtenaren, die geregistreerd zijn bij de medisch en welzijnsfondsen voor overheidspersoneel, hebben een hoog inkomen. Van hen is 58,7 procent rijk. De rest verdient een gemiddeld of laag inkomen.
Dit is gebleken uit een onderzoek van de faculteit Pharmaceutical Science van de universiteit van Khon Kaen, die de drie ziektekosten verzekeringen (voor ambtenaren, werknemers en burgers) heeft vergeleken. Het onderzoek wordt elke twee jaar herhaald om de prestaties en kwaliteit van de drie fondsen te evalueren.
Van de deelnemers aan het Universal Healthcare Coverage Scheme (UC, het Thaise ziekenfonds) heeft 37,5 procent een laag inkomen of is arm, 23 procent heeft een midden-inkomen en 14,3 procent een hoog inkomen.
Het UC dat in 2002 werd gevormd, is thans in discussie vanwege de kosten. Sommigen bepleiten de introductie van een eigen bijdrage om de verzekering betaalbaar te houden. Van het UC wordt gebruikt gemaakt door Thai die niet worden gedekt door de twee andere verzekeringen voor ambtenaren en werknemers in het particuliere bedrijfsleven.
De resultaten van het onderzoek gaan naar het National Health Security Office, dat het UC beheert. Wat er verder mee gebeurt, vermeldt het bericht niet.

Azië-Pacific: HIV rukt op bij risicogroepen
8 februari – Alhoewel wereldwijd grote vorderingen zijn geboekt in de strijd tegen HIV, stijgen de infectiecijfers bij MSM (mannen die seks met mannen hebben) en transgenders, met name in samenlevingen met strenge seksuele normen. Potentiële slachtoffers mijden er een HIV-test omdat HIV als een schande wordt gezien. Dit schrijft Tanyatorn Tongwaranan in een uitgebreide analyse in Bangkok Post met als titel ‘The Hidden Epidemic’.
Dit zijn de cijfers: 4,8 miljoen mensen in de regio Azië-Pacific zijn seropositief, jaarlijks komen er 350.000 gevallen bij, 250.000 sterfgevallen zijn toe te schrijven aan een HIV-infectie en 33 procent gebruikt antiretrovirale medicijnen. India telt het hoogst aantal doden, Thailand staat op de vierde plaats.
MSM hebben een negentien keer zo grote kans om HIV op te lopen als de rest van de bevolking. In 19 van de 48 landen in de regio Azië-Pacific is seks tussen mannen verboden. In grote steden als Bangkok, Hanoi, Jakarta en Manila is tussen de 15 en 31 procent van de MSM-groep besmet. Het Thai National Aids Committee meldde dat in 2012 en 2013 41 procent van de nieuwe infecties plaatsvond bij MSM, mannelijke sekswerkers en transgenders. Deze groepen, hoewel prioriteit voor preventiewerk, krijgen weinig aandacht.
Weliswaar heeft de Thaise regering in de jaren negentig van de vorige eeuw veel geïnvesteerd in de anti-HIV strijd onder sekswerksters, maar een soortgelijke inspanning ontbreekt nog bij MSM,  transgenders en drugsgebruikers, aldus de Asia-Pacific Coalition on Male Sexual Health. De neiging tot risicovol gedrag wordt met name vergemakkelijkt door dating applications, waarop contacten kunnen worden gelegd.
‘Het probleem van onze samenleving is dat we HIV nog steeds als stigma zien in plaats van een ziekte die behandeld kan worden. De mensen schamen zich om een diagnose te laten stellen en seks is nog steeds een taboe onderwerp’, zegt Kulkanya Chokephaibulkit, hoofd infectieziektes aan de faculteit Medicijnen van de Mahidol universiteit.
‘Condooms moeten beschouwd worden als bescherming en niet als voorwerp van stigmatisering. Meisjes zouden bijvoorbeeld in de beslotenheid van toiletten een condoom moeten kunnen trekken uit een apparaat. De samenleving dient te begrijpen dat iedereen die geslachtsgemeenschap heeft, een risico loopt. Ook iemand die monogaam is, want zijn of haar partner is dat misschien niet. Iemand die geïnfecteerd is, kan acht tot tien jaar geen symptomen vertonen. Aangenomen dat die persoon zich niet laat testen, kun je je voorstellen hoeveel seksuele partners hij of zij kan besmetten.’
Als enige oplossing ziet Kulkanya het normaliseren en de-stigmatiseren van HIV met de mogelijkheid van anonimiteit. ‘Iedereen die seksueel actief is, dient zich op HIV te laten testen en de geïnfecteerde persoon moet zo snel mogelijk medicijnen krijgen om de kans van verdere verspreiding te stoppen.’
(Bron: Asia Focus, Bangkok Post. Ik zal later de links toevoegen naar de twee artikel plus kader: The Hidden Epidemic en Price of prevention).

Dinsdag 16 februari
– Laatste bericht van vandaag. Het ministerie van Volksgezondheid gaat een campagne beginnen tegen chronische nierziektes, waaraan 8 miljoen Thai oftewel 12 procent van de bevolking lijden. Adviseur Chatree maakte dit gisteren bekend op een seminar ter gelegenheid van World Kidney Day. Het streven is om de inname van zout en natrium terug te dringen, want Thais krijgen dagelijks tweemaal zoveel zout en natrium binnen als het door de WHO aanbevolen maximum.
70.000 patiënten waaronder 200 tot 300 kinderen onder de 15 jaar hebben nierdialyse nodig en 500 een niertransplantatie. Het aantal kinderen met een nierziekte neemt toe. Diabetes en hoge bloeddruk zijn verantwoordelijk voor de helft van alle nierziektes in Thailand. Risicofactoren zijn ongezond eten (fast food) en een overconsumptie van voedsel met een hoog zoutgehalte. De campagne richt zich voornamelijk op kinderen en patiënten met chronische ziektes.

Vrijdag 19 februari
– Omdat het polio virus is opgedoken in Laos, heeft Thailand extra voorzorgsmaatregelen genomen. Vooral bewoners van de grensprovincies met Laos lopen risico’s. Ze worden tegen polio gevaccineerd. Ook in Myanmar is het virus de afgelopen maanden actief.
Het gaat om zogeheten VDPV’s (vaccine-derived polioviruses), stammen van het virus die gemuteerd zijn. Laos eist dat bewoners die de grens over willen, een maand tevoren gevaccineerd zijn. Het bericht bevat ook nog enkele voor mij onbegrijpelijke gegevens over OPV (oral polio vaccine). Thailand is op dit moment poliovrij.

Zondag 21 februari
– De Thai Red Cross Society (TRC) vraagt de regering de financiering van stamcel programma’s te verruimen. De maatschappij zegt dat het aantal mensen, bereid om stamcellen af te staan, dient te worden vergroot om het leven van mensen met een bloedziekte te helpen redden. De test voor elke donor kost circa 2.000 baht.
De oproep volgt op een succesvolle campagne om een donor te vinden voor een Thai-Italiaanse-Chinese  studente die aan leukemie lijdt. De campagne leverde over de hele wereld 20.000 nieuwe donoren op. Slechts 3 procent van de donoren heeft een gemengde afkomst.
Sinds 2002 heeft de TRC 200.000 donoren ingeschreven. 194 ontvangers hadden een match met een donor en kregen een succesvolle transplantatie. Bij familieden is er een kans van 25 procent op succes, bij niet-familieleden 1 op tien- tot twintigduizend. De transplantatiekosten bedragen maximaal 1,2 miljoen baht. De volledige kosten worden niet gedekt door de overheids ziektekostenverzekeringen.

Maandag 22 februari
– Het National Health Security Office werkt samen met het Golden Gate ziekenhuis in Nakhon Ratchasima aan een plan om ruimte uit trekken voor gedetineerden die speciale gezondheidszorg nodig hebben. Ze worden ondergebracht in een gesloten afdeling met CCTV camera’s en bewakers. Zwangere vrouwen met complicaties gaan ook bevallen in het ziekenhuis. Het plan is een uitvloeisel van de pogingen van prinses Bajarakitiyabha om het leven van vrouwelijke gedetineerden te verbeteren. [Zie op de pagina Archief de twee artikelen over yogaklassen.]

Dinsdag 8 maart
– Thailand gaat tijdens de Asian Cooperation Dialogue (ACD) Senior’s Official Meeting en ACD Ministerial Meeting op donderdag en vrijdag in Bangkok een pleidooi houden voor medisch toerisme, waarvan patiënten kunnen profiteren die in in eigen land niet geholpen kunnen worden of zich dat niet kunnen veroorloven.
‘Thailand heeft een goede naam op het gebied van medische zorg’, zegt woordvoerder Sek van het ministerie van Buitenlands Zaken. ‘Ons potentieel aan medische en gezondheidszorg kan de ACD groep economisch verder versterken.’
De afgelopen vijf jaar is het aantal buitenlandse patiënten gemiddeld met 8 procent per jaar gestegen. Thaise massage en kruidenbehandelingen nemen in populariteit toe.
Op de bijeenkomst wordt verder gesproken over regionale handel, initiatieven op het gebied van voedselveiligheid, gezondheidszorg en energie, de mondiale economische crisis, rampenbestrijding, grensoverschrijdende misdaad en nog veel meer. De ACD was een intiatief van Thailand, opgericht in 2002. Er zijn 33 Aziatische landen lid van. Nummer 34, Nepal, schuift dit jaar voor het eerst aan.
– Eén miljoen Thais lijdt aan een depressie en daarvan zijn tweederde vrouwen, de meesten ouder dan 50 jaar. ‘Vrouwen staan veel meer bloot aan stress dan mannen’, geeft directeur Thornin van een psychiatrisch ziekenhuis als verklaring. Dat heeft een genetische oorzaak (iets met neuro transmitters) en hun omgeving en levensstijl. Het kan ook het gevolg zijn van het verlies van echtgenoot en kinderen.
Het Department of Mental Health dringt er bij vrouwen op aan depressieve verschijnselen, zoals slapeloosheid en een gebrek aan eetlust, niet te negeren en behandeling te zoeken. Slechts 44,5 procent van alle lijders heeft toegang tot behandeling. Thailand telt zeven psychiatrische ziekenhuizen en 700 psychiaters. Jaarlijks studeren er 50 à 60 af.

Vrijdag 25 maart
– De Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) mag na zes maanden onder curatele stelling weer vrijelijk beschikken over de subsidiegelden die ze verdeelt. De stichting lag onder vuur vanwege een vermeend belangenconflict bij de toekenning van subsidiegelden. Als gevolg daarvan moesten zeven bestuursleden op last van premier Prayut het veld ruimen. Nieuwe regels moeten dat nu voorkomen.
De bevriezing van de (al toegekende) subsidiegelden ad 1,64 miljard baht voor 515 projecten zou tot de zelfmoord van een vrijwilliger in Roi Et hebben geleid, die werkte voor een door ThaiHealth gesubsidieerde organisatie. Hij had uit eigen zak 300.000 baht voorgeschoten en raakte in de problemen toen de geldstroom van ThaiHealth stokte.

Woensdag 30 maart
– Bipolaire stoornis is na schizofrenie en depressie de meest voorkomende psychiatrische aandoening in Thailand. Patiënten met deze stoornis lopen een hoog risico suïcide te plegen. Aan psychiatrische aandoeningen zijn vorig jaar in het Srithanya ziekenhuis 117.000 patiënten behandeld, de meesten uit Bangkok en Nonthaburi, van wie 9.100 aan bipolaire stoornis.
Ziekenhuishoofd Sirisak Thitidilokrat maakte deze cijfers gisteren bekend op een seminar ter gelegenheid van World Bipolar Day. Hij vertelde dat patiënten met een bipolaire stoornis vaak manische en depressieve periodes hebben. Zelfmoordpogingen zijn niet ongewoon tijdens een depressieve periode. Bipolaire stoornis is behandelbaar, maar bij ernstige gevallen is de kans op succes gering.

FDA waarschuwt tegen pillenverslaving
31 maart – De Food and Drug Administration Thailand (FDA) is met een campagne begonnen om het onverantwoordelijk slikken van antibiotica met de helft te reduceren. Lijkt me geen overbodige luxe, want Thais zijn gek op pillen; die worden als snoepjes geconsumeerd. Bovendien zijn antibiotica tot in de kleinste dorpen bij kruideniertjes te koop, zoals ik uit eigen waarneming weet. Als u weer eens een bericht over resistentie leest, weet u nu hoe dit komt.
De FDA heeft met honderd farmaceutische bedrijven en tweehonderd ziekenhuizen afspraken gemaakt over de campagne die als naam draagt Rational Drug Use Hospital (RDU Hospital).
De problemen zijn  bekend: overbodig of foutief voorschrijven van medicijnen, een gebrek aan kennis over ziektes, dubbele medicijnverstrekking omdat patiënten ‘winkelen’ bij verschillende instellingen en voorgeschreven kuurtjes niet afmaken.
Volgens het Health System Research Institute ontwikkelen daardoor jaarlijks 100.000 Thai resistentie tegen antibiotica en sterven 30.000 Thai aan infecties. Het economisch verlies bedraagt 10 miljard baht per jaar.
Apothekers vormen een belangrijke doelgroep van de campagne. Op alle farmacie scholen zijn programma’s geïntroduceerd over medicijnvoorlichting en en verantwoordelijk medicijngebruik. In apotheken en ziekenhuizen, adviseert de FDA, dient patiënten gevraagd te worden of ze de juiste medicijnen hebben voorgeschreven gekregen. [Raar advies. Hoe kunnen ze dat weten?]
In de campagne wordt ook gebruik gemaakt van de social media. De Line-account is al bezocht door 7,8 miljoen personen, de Facebook-pagina wordt gevolgd door 430.000 personen.

Donderdag 31 maart
– Dat is geen geringe beschuldiging die de voorzitter van de Thai Association for Emergency Medicine heeft geuit. Veel patiënten sterven bij opname in het ziekenhuis in de eerste hulp afdeling (ER) vanwege een gebrek aan ervaren personeel en uitrusting. Volgens San Hattheerat sterven meer mensen in de ER dan op weg naar het ziekenhuis. Hij zei dat gisteren op een forum van het National Institute for Emergency Medicine. ‘In veel ER’s werkt onervaren personeel wat een hoog risico inhoudt wanneer urgente behandeling vereist is. Dat probleem moeten we aanpakken om meer levens te redden.’
Uit een studie in 2012 is gebleken dat 25 procent van de patiënten die urgente zorg nodig hebben, in de ER sterft tegen 1 procent op weg naar het ziekenhuis of wanneer overgebracht naar een ander ziekenhuis. Artsen neigen ertoe, zegt San, om nieuwe artsen en verpleegsters op de ER in te zetten, maar die kunnen vaak niet beslissen over de beste behandelingsmethode.

600 baht voor de tandarts? Dat moet beter
8 april – Daar kun je niet veel voor laten doen: een vergoeding van 600 baht per jaar. Dat bedrag keert het Social Security Fund (SSF) uit voor tandheelkundige hulp. Op change.org, een website met petities, hebben tienduizend personen en een netwerk van tandartsen een petitie ondersteund met het verzoek het bedrag op te trekken.
De Confederation of Thai Labour gaat het verzoek deponeren bij de voorzitter van het SSF-bestuur. Eerdere pogingen om een betere vergoeding te krijgen, zijn mislukt, maar de confederatie geeft de moed niet op. De noodzaak voor een betere zorg begint urgent te worden, nu de bevolking van Thailand vergrijst, zegt ze, hopend op positief nieuws voor de Dag van de Arbeid op 1 mei.
De vergoeding van 600 baht die in twee tranches van 300 baht wordt uitgekeerd, geldt voor het trekken van kiezen, vullingen, verwijderen van tandsteen en kunstgebitten. Dagloners zien er vaak van af de uitkering aan te vragen want dat scheelt hen een dagloon. Van de 11 miljoen SSF-deelnemers ontvangst slechts 6 procent tandheelkundige behandeling. Een pijnpuntje is ook dat SSF-deelnemers premie betalen, maar wat ze ervoor krijgen is teleurstellend, zegt voorzitter Manas. Het bericht meldt verder dat Thais die verzekerd zijn via een van de drie ziektekostenverzekeringen, stukken beter af zijn.

WHO pleit voor hogere belastingen op fast food
9 april – Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit voor hogere belastingen op fast food en producten met een hoog suikergehalte, om het aantal non-communicable diseases (NCD, niet-besmettelijke ziektes), zoals diabetes, te beperken.
Volgens Daniel Kertsz, WHO-vertegenwoordiger voor Thailand, zijn met zo’n aanpak in veel landen successen geboekt. Vooral in arme en middeninkomens landen verschuiven de eetgewoontes, wat als belangrijkste factor wordt gezien voor de toename van NCD’s.
De WHO, het ministerie van Volksgezondheid en de Thai NCD Alliance hebben donderdag op World Health Day een Memorandum of Understanding over een 5-jarenplan getekend voor het terugdringen van NCD’s, zoals diabetes type 1 en 2, kanker en hartziektes.
In 2013 stierven 28.260 Thai aan een NCD, van wie de meesten aan diabetes. Het aantal Thais dat het risico loopt een van de twee types diabetes op te lopen is gestegen van 6,2 procent in 2009 naar 8,9 procent in 2014, aldus het Ramathibodi ziekenhuis. Het aantal patiënten dat zich niet bewust is dat ze de ziekte hebben, is gestegen van 31,2 procent naar 43,1 procent.
Volgens Kertsz lijdt 1 op de 10 Thais aan diabetes. De regionaal directeur van WHO Zuidoost-Azië spreekt over een epidemie. In 2030 zal diabetes de grootste dodelijke ziekte zijn, voorspelt hij.

Zaterdag 9 april
– Arme senioren stuiten op te veel barrières wanneer ze gebruik willen maken van een gezondheidsdienst, aldus een rapport van de Wereldbank dat gisteren is gepubliceerd ter voorbereiding van Thailand’s Elderly People Day op woensdag. Het rapport noemt de rol van dorps gezondheidsvrijwilligers essentieel want zij kunnen huisbezoeken afleggen en sessies organiseren met oefeningen en gezondheidsvoorlichting. Het rapport stelt ook voor transportkosten van arme senioren naar gezondheidsvoorzieningen te vergoeden. Vooral 80-plussers kunnen niet meer zelfstandig reizen.  Ze zijn afhankelijk van familieleden en verzorgers.
Van de Thaise bevolking zijn 7 miljoen mensen ouder dan 65 jaar (10 procent), een aantal dat in 2040 gestegen zal zijn naar 17 miljoen, meer dan een kwart van de bevolking. Samen met China telt  Thailand het hoogste percentage ouderen van alle ontwikkelingslanden in Oost-Azië en de Pacific.

Maandag 18 april
– Het Universal Health Coverage Scheme {zeg maar het Thaise ziekenfonds] wordt uitgebreid met extra voorzieningen voor ouderen, met name degenen die aan huis gekluisterd zijn. De regering heeft er 600 miljoen baht voor uitgetrokken. Het grootste deel gaat naar duizend gemeenten, die het geld gebruiken voor de medische kosten van ouderen. Per persoon is jaarlijks 5.000 baht beschikbaar.
De rest van het budget wordt verdeeld onder streekziekenhuizen in duizend districten en dat wordt onder meer besteed aan trainingsprogramma’s voor dorpsvrijwilligers.
Van de 10 miljoen 60-plussers zijn 870.000 of 1,3 miljoen ouderen [het bericht noemt beide aantallen] op zichzelf aangewezen. Hun aantal is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Sommige ouderen kunnen niet voor zichzelf zorgen of hun bed verlaten zonder de hulp van anderen. Ze lopen daardoor het risico van nog meer gezondheidsproblemen en financiële zorgen.
Volgens gegevens uit 2014 van het National Statistical Office telt Nakhon Ratchasima de meeste ouderen: 423.934, gevolgd door Khon Kaen (292.217) en Chiang Mai (274.331).

Donderdag 21 april
– De School of Medicine (Siam universiteit, SU) gaat samenwerken met het Phranangklao ziekenhuis in Nonthaburi bij de opleiding van artsen. Doel is jaarlijks 48 artsen af te leveren die hoognodig zijn nu de bevolking vergrijst. De studenten gaan in Nonthaburi stage lopen.
Volgens cijfers van de Medical Council of Thailand telt het land 1 arts per 2.000 inwoners. In Europa is de verhouding 1:800 en in Japan 1:600. Om te voldoen aan de toekomstige vraag dient Thailand op 1:1200 uit te komen. Dit betekent dat de 21 medische scholen 3.452 artsen per jaar moeten afleveren. Thans studeren 3.000 studenten af.
De kans om te worden toegelaten tot een medische studie is uitermate klein. Er is grote belangstelling voor, maar de vereisten zijn zwaar: hoge cijfers op de middelbare school, met name voor de exacte vakken, en een goede beheersing van de Engelse taal. Veel studenten wijken daarom uit naar China.
De SU School of Medicine is de tweede particuliere opleiding die in 2013 is toegelaten door de Medical Council of Thailand. De eerste is verbonden aan de Rangsit universiteit. President Pornchai van SU erkent dat afgestudeerden van particuliere opleidingen als tweederangs worden beschouwd, maar dat vindt hij onterecht. ‘We hebben toelatingseisen en ervaren docenten.’

Donderdag 28 april
– Voor wie het begrijpt [ik niet]. Het ministerie van Volksgezondheid gaat vandaag 1,2 miljoen doses trivalent oral polio vaccines vernietigen. Ze worden vervangen door bivalent OPV’s. Die zijn werkzaam tegen het poliovirus 1, 2 en 3 in tegenstelling tot het andere vaccin dat alleen de types 1 en 3 aan kan. In september 2015 verklaarde de WHO dat poliovirus type 2 was uitgeroeid, maar inmiddels is in enkele landen een gemuteerde vorm van het type 2 opgedoken.

Resistentie tegen artemisinin; malaria in opmars
5 mei – De indrukwekkende vermindering van het aantal malariadoden sinds het begin van de vorige eeuw dreigt te worden teniet gedaan door resistentie tegen het meest effectieve anti-malaria medicijn artemisinin. In Cambodja, de Mekong delta, Laos, Thailand, Myanmar en aan de oostgrens van India is artemisinin resistentie al geconstateerd. Zonder effectieve en tijdige actie zal deze resistente vorm van malaria zich snel verspreiden, wat al twee keer eerder is gebeurd met oudere medicijnen.
Thierry Diagana (Novartis institute for Tropical Diseases in Singapore) en Nick White (Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit) schrijven op de opiniepagina van Bangkok Post dat regeringen, internationale organisaties, burgergroepen en bedrijven urgente stappen moeten zetten om een epidemie te voorkomen.Als de geschiedenis zich herhaalt, verspreidt malaria zich naar India en vandaar naar sub-Sahara Afrika en de rest van de wereld, waardoor miljoenen levens gevaar lopen.
De eerdere twee gevallen van resistentie betreffen chloroquine en sulphadoxine-pyrimethamine, respectievelijk in de jaren vijftig, begonnen langs de Thai-Cambodjaanse grens, en de jaren zeventig. Ze hebben miljoenen levens gekost, met name jonge Afrikaanse kinderen.
De meest conservatieve schattingen voor de artemisinin resistentie schetsen een somber beeld: 116.000 extra doden elk jaar en medische kosten plus productiviteitsverliezen van US$ 417 miljoen.
Inmiddels gloort er enige hoop. Het Novartis Institute for Tropical Diseases en de Singapore Economic Development Board werken aan twee veelbelovende nieuwe anti-malaria medicijnen. Twee andere componenten worden ontwikkeld door een Amerikaans en Frans bedrijf.
’We kunnen veel gevechten tegen malaria winnen, maar de bekende waarschuwingstekens wijzen erop dat we de oorlog kunnen verliezen. De verspreiding van artemisinin resistentie vandaag in Azië bedreigt morgen de kinderen in Afrika. Daarom is effectieve actie geboden om de verspreiding te voorkomen, inclusief urgente investeringen in de volgende generatie anti-malaria behandelingen’, aldus Diagana en White. (Bron: Bangkok Post, 4 mei)

Huisdieren verspreiden rabiës
7 mei – Huisdieren zijn een belangrijke bron van rabiës (hondsdolheid) omdat de meeste niet zijn gevaccineerd, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Preventie staat hoog op het verlanglijstje van het ministerie sinds vorig jaar de Infectious Disease Act van kracht is geworden en gebleken is dat 80 procent van de huisdieren onbeschermd rond loopt. Dit jaar zijn al drie personen overleden aan rabiës, vorig jaar vijf.
Voorheen werd de verspreiding van rabiës toegeschreven aan zwerfhonden. Die werden gevangen en kregen een prik. Of dat nog steeds gebeurt, vermeldt het bericht niet. De gemeente Bangkok heeft campagnes [?] gevoerd, die volgens de woordvoerder van de gouverneur erin zijn geslaagd het virus terug te dringen. Sinds 2013 zijn in de hoofdstad geen gevallen van rabiës geconstateerd. Niettemin dringt de gemeente er bij de baasjes en bazinnen op aan hun huisdier te laten inenten. Tussen 1999 en 2012 overleden in Bangkok zeven personen aan rabiës.
Het ministerie van Volksgezondheid wil dat Thailand uiterlijk in 2020 rabiës-vrij is, waardoor het voldoet aan de richtlijnen van de World Organisation for Animal Health. Thiravat Hemachudha, hoofd van het Infectious Disease Centre van het Thaise Rode Kruis, vermoedt dat sommige diensten vanwege deze target informatie achter houden.

Maandag 9 mei
– 32 procent van de boeren loopt het risico op gezondheidsproblemen omdat ze met giftige bestrijdingsmiddelen werken. Tussen 2010 en 2014 is het aantal patiënten dat ziek is geworden na blootstelling aan de chemicaliën, toegenomen van 1.851 naar 7.954, aldus het ministerie van Volksgezondheid dat de cijfers gisteren bekend maakte op de National Farmers Day.
Om het euvel te bestrijden heeft het ministerie  zogeheten farm health clinics toegevoegd aan ziekenhuizen in tambons die zich bezighouden met gezondheidsvoorlichting [volgens mij is het woord kliniek beter op zijn plaats]. In 2011 is daarmee begonnen. Eenderde van de ‘ziekenhuizen’ heeft al zo’n kliniek. Dit jaar streeft het ministerie naar 40 procent.
Het Bureau of Occupational and Environmental Diseases van het Department of Disease Control voert controles uit op het gebruik van het landbouwgif en grijpt bij onjuist gebruik in om te voorkomen dat boeren ziek worden.

Dinsdag 10 mei
– Het Department of Agriculture had eerder al geen goed woord over voor het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in groente en fruit (zie het bericht van 6 mei: Column: Zelfs organisch voedsel is onveilig) en nu noemt ook het National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (ACFS) de conclusies van het Thai-Pesticide Alert Network (Thai-Pan) betwistbaar.
ACFS secretaris-generaal Dujduan zegt dat de steekproef te klein is waardoor de resultaten geen accuraat beeld van de landelijke situatie geven. Ze vindt dat minstens 60 monsters in elke categorie getest hadden moeten worden om valide conclusies te kunnen trekken. Drie of vier is niet goed genoeg. Verder zegt ze dat volgens het Department of Agriculture de toekenning van het Q-label (een voedselveiligheidsgarantie) voldoet aan de internationale eisen voor zo’n label.
BioThai, lid van Pan-Thai, verdedigt het onderzoek. De 138 monsters zijn onderzocht op 450 stoffen. Elk monster bestond uit 1 kilo fruit of groente, die in Thailand populair zijn. Gebleken is dat 46,6 procent van de monsters verontreinigd was met residuen en het veiligheidsniveau overschreed. ‘Ons onderzoek maakt consumenten bewust van chemicaliën die worden gebruikt’, zegt adjunct-directeur Kingkorn van BioThai.

Donderdag 12 mei
– Het Deja ziekenhuis aan de Si Ayutthaya weg (Bangkok) moet op last van het Department of Health Service Support 30 dagen sluiten. Het (particuliere) ziekenhuis telt te weinig stafleden, de ER is gesloten en de verlichting is uitgeschakeld en dat zou het gevolg zijn van het overlijden van de eigenaar, een maand geleden. Pas na 30 dagen of wanneer een nieuwe directeur is aangetreden, mag het ziekenhuis weer open gaan, maar dat hangt wel af van de vraag of het ziekenhuis voldoet aan de eisen.
De zeven patiënten die er nu liggen, worden  in andere ziekenhuizen ondergebracht. Volgens een staflid is het meeste personeel vertrokken omdat het niet meer betaald kreeg. Enkelen zijn gebleven uit compassie met de patiënten.
Volgens het Department of Labour Protection hebben 160 werknemers sinds december geen loonzakje meer gezien, in totaal voor een bedrag van 10 miljoen baht. Het ziekenhuis moet binnen 30 dagen de achterstallige lonen uitbetalen. Als het in gebrek blijft, stapt de dienst naar de rechter.

Deja ziekenhuis : We zullen doorgaan
13 mei – Bangkok Post maakt zijn reputatie weer eens waar dat ze niet de krant is die je kunt vertrouwen – wat je volgens het motto wel zou moeten kunnen. Gisteren schreef de krant dat het Deja ziekenhuis in Bangkok een strafsluiting van 30 dagen heeft gekregen van het Department of Health Service Support (HSS), vandaag zijn het 60 dagen. Nog zoiets: volgens de website stierf de oprichter een maand geleden; volgens de krant de directeur in februari.
De leidinggevenden van het 36 jaar oude particuliere ziekenhuis zeggen door te willen gaan, maar ze hebben tijd nodig om orde op zaken te stellen. Dat hebben ze gisteren directeur-generaal Boonruang van het HSS laten weten. Volgens het HSS is het aantal artsen, verpleegsters en apothekers, werkzaam in het ziekenhuis, onvoldoende. De gesloten ER vormt een ernstig risico voor patiënten. Wanneer het ziekenhuis geen kans ziet aan alle medische eisen te voldoen, overweegt het HSS het te sluiten.
Het ziekenhuis is 36 jaar geleden gesticht door arts en politicus Deja Sukharom en in 2006 overgedragen aan Sri Ayut Co Ltd. In februari overleed de directeur. Volgens een bron is het ziekenhuis naar een nieuwe beheersmaatschappij op zoek.
Veertig verpleegsters hebben gisteren een klacht ingediend bij het politiebureau Phaya Thai omdat ze al zes maanden niet betaald zijn. Het ministerie van Werkgelegenheid deed eerder aangifte. Volgens cijfers van het Department of Labour Protection and Welfare telt het ziekenhuis 206 werknemers, van wie 179 niet meer sinds december zijn betaald.

Vrijdag 13 mei 2016
– De Thai Beverage Industry Association demonstreert een fraai staaltje van eigenbelang want ze vraagt de regering het voorstel van de NRSA (hervormingsraad) voor een nieuwe belasting op suiker in soft drinks, koffie, groene thee, energiedrankjes, gefermenteerde melk, soya melk en vruchtensappen, te herzien. Een m.i. verstandig voorstel  want die suikerbommen zijn verantwoordelijk voor de toename van obesitas. Het ligt nu bij het kabinet.
De vereniging wijst de regering erop dat als gevolg van de belasting de winkelprijzen zullen stijgen met 20 tot 25 procent en dat kost omzet [lees: winst]. Ze zegt niet tegen het beleid van de regering te zijn om obesitas en chronische ziektes als diabetes te bestrijden, en is bereid met overheidsdiensten op een ‘redelijke manier’ de gezondheidsproblemen te lijf te gaan.
Volgens voorzitter Veera is obesitas een gecompliceerde zaak, die ook veroorzaakt kan worden door een ongezonde voeding en levensstijl zonder beweging.  De belasting, zegt hij, zal het vertrouwen van investeerders in de drankenindustrie van het land doen wankelen. [Hoe komt hij erop, zou mijn moeder zeggen.]

Zaterdag 14 mei
– De jongste dochter van Deja Sukharom, stichter van het Deja ziekenhuis dat 60 dagen is gesloten, heeft gisteren bevestigd dat gezocht wordt naar een nieuwe beheersmaatschappij. De familie is al benaderd door enkele gegadigden. De huidige beheerder, Sri Ayut Co, ligt in de clinch met de familie, die eigenaar is van het gebouw, over een leasing betaling.
Het bericht bevat nu ook een toelichting op het verschil in de tijdsduur van de strafsluiting, gisteren gemeld op de website (30 dagen) en in de krant (60 dagen). Het Department of Health Service Support had de 30 naar 60 dagen opgetrokken. Oprichter Deja (81) is niet overleden, zoals op de website gemeld, maar nog in leven. Het ziekenhuis is nu 35 jaar oud en niet 36 jaar. Deja leaste het ziekenhuis in 2006 aan Sri Ayut Co, maar dat bedrijf kwam in de problemen toen de directeur in februari overleed. Hij is nog niet vervangen.

Deja ziekenhuis: SSO krijgt de zwartepiet
15 mei – De problemen bij het particuliere Deja ziekenhuis, dat een strafsluiting van 60 dagen heeft gekregen, zijn te wijten aan de slechte controle door het Social Security Office (SSO). Dat had moeten controleren of het ziekenhuis de vereiste medische zorg kon verlenen aan de SSF-deelnemers die bij het ziekenhuis staan ingeschreven.
De 40.027 deelnemers, die bij het ziekenhuis stonden ingeschreven, zijn overgeheveld naar drie andere ziekenhuizen.  Doorgaans staan deelnemers van het Social Security Fund (SSF) ingeschreven bij ziekenhuizen in de buurt van hun woning of kantoor.
De Independent Organisation for Consumer Protection roept de Deja patiënten op hun ervaringen met de dienstverlening van het SSO te laten weten. ‘De informatie dient als referentie voor diensten die werken aan de bescherming van de rechten van werknemers en consumenten’, zegt Supatra Nakapew. Ze vindt het niet juist dat de overgehevelde deelnemers een voorschot moeten betalen op hun medische uitgaven wanneer ze van andere ziekenhuizen of medische centra gebruik maken. ‘Het wordt tijd dat het SSO zijn managementsysteem verbetert. De deelnemers moeten de gelegenheid krijgen hun zorgen te uiten en een bijdrage te leveren aan verbeterplannen.’
Secretaris-generaal Kowit van het SSO ontkent dat het kantoor een steek heeft laten vallen bij de controle op het ziekenhuis. De kwaliteit is gecontroleerd voordat het ziekenhuis onder het SSO-regime kwam.

Studie naar accijns op suikerbommen
26 mei – Het Excise Department (Dienst der accijnzen) gaat een haalbaarheidsstudie doen naar het heffen van accijns op dranken met een hoog suikergehalte. Met de Food and Drug Administration vindt overleg plaats over de relatie tussen het suikergehalte en de schadelijkheid voor de gezondheid. Directeur-generaal Somchai zegt dat ook rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de industrie [die al geprotesteerd heeft, zie Kort nieuws van 13 mei].
Een bron bij het ministerie van Financiën zegt dat diabetes een top killer is. In veel buitenlandse studies is een correlatie gevonden tussen suiker in voedsel en dranken en ondervoeding.
Het voorstel om een nieuwe belasting op suiker te introduceren is gedaan door de NRSA (hervormingsraad). Het heeft betrekking op soft drinks, koffie, groene thee, energiedrankjes, gefermenteerde melk, soja melk en vruchtensappen. De Thai Beverage Industry Association zei eerder deze maand dat de winkelprijzen met 20 tot 25 procent zullen stijgen als de accijns wordt geheven.
Overigens zal het nog wel even duren voor een en ander zijn beslag krijgt, want daarvoor is wijziging van een wetsappendix vereist. Thans worden koolzuurhoudende dranken en vruchtensappen belast op basis van volume of waarde. (Bron: Bangkok Post, 25 mei)

Bewoners eisen 500 mln baht van goudmijn Akara
28 mei – Driehonderd bewoners uit Pichit en Phetchabun hebben tegen goudmijn Akara Resources Plc een rechtszaak aangespannen. Ze beschuldigen het bedrijf van milieuverontreiniging en schadelijke gevolgen voor hun gezondheid, en eisen van het bedrijf een schadevergoeding van een half miljard baht.
De zaak (een class action lawsuit waarbij één persoon alle anderen vertegenwoordigt) dient voor de nieuwe milieu-afdeling van de Civil Court. Gemiddeld eisen de bewoners 1,5 miljoen baht per persoon. De bewoners willen ook dat het bedrijf een bedrag van 50 miljoen baht stort voor een milieuherstelplan. De rechtbank beslist op 8 juli of ze de zaak in behandeling neemt.
De actie van de bewoners sluit aan bij het kabinetsbesluit van 9 maart om geen nieuwe vergunningen meer te verlenen of vergunningen te verlengen voor goudmijnbouw. Akara heeft nog wel toestemming gekregen goud uit al gedolven erts te winnen. Advocaat Somchai van de Lawyers Council of Thailand, die de bewoners bijstaat, is bang dat het bedrijf zijn werkzaamheden uitbreidt. Als dat gebeurt, stapt hij naar de rechter.
Gerelateerde berichten:
27 mei: NACC: Onderzoek naar corruptie goudmijnbouw niet gestaakt
21 mei: ‘We gebruiken geen arseen of mangaan’
14 mei: Loei: Raadsvergadering over goudmijn verstoord
14 mei: Goudmijn Akara is op oorlogspad
12 mei: Goudmijnen dicht, actievoerders blij maar op hun hoede
11 mei: ’t Is afgelopen met goudmijnen
11 mei: Goudmijn dreigt met massaontslag

Zaterdag 28 mei
– Thailand dient zijn gezondheidszorg om te bouwen van hospital-based naar community-based om voorbereid te zijn op de vergrijzing van de bevolking. Prawase Wasi, door de krant omschreven als social critic, zei dit tijdens een bijeenkomst ter herdenking van de geboortedag 120 jaar geleden van  Phra Bamrajnaradun, die de gezondheidszorg belangrijk heeft hervormd.
Volgens de VN telt Thailand in 2030 19,5 procent 65-plussers en in 2040 25 procent. De kosten van de gezondheidszorg zullen aanzienlijk stijgen, dus moet community-based gezondheidszorg bevorderd worden, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Volgens Prawase wordt veel geld verspild aan kwaaltjes als verkoudheid en keelpijn, die patiënten gemakkelijk door zelfzorg kunnen voorkomen.

Zondag 29 mei
– Follow-up op het bericht over de strafsluiting van 60 dagen voor het Deja ziekenhuis in Bangkok. Het Social Security Office zegt het ziekenhuis geld te hebben gegeven voor medische zorg aan SSF-leden (Social Security Fund), het geld was niet bestemd voor personeelsleden die nog loon tegoed hebben. Volgens een eerder bericht zijn de patiënten overgeheveld naar andere ziekenhuizen, dus begrijp ik niet goed waarom het ziekenhuis geld heeft gekregen.
Eerdere berichten:
15 mei: Deja ziekenhuis: SSO krijgt de zwartepiet
14 mei: Kort nieuws (eerste bericht)
13 mei: Deja ziekenhuis : We zullen doorgaan
12 mei: Kort nieuws

Vrijdag 3 juni
– De uitbetaling van de in 2013 ingestelde toelage pay-for-performance (P4P) stagneert, omdat ziekenhuizen in financiële nood verkeren. Slechts één van de 90 ziekenhuizen, die zijn onderzocht door de Federation of Doctors from Regional and General Hospitals, kan zich veroorloven de toelage uit te betalen.
Als ik het goed begrijp, is de P4P een soort van prestatietoeslag, want het medisch personeel dient zijn dagelijks bezigheden nauwkeurig vast te leggen. Vorig jaar trok het ministerie van Volksgezondheid 3 miljard baht uit als ondersteuning, maar dat is met 800 ziekenhuizen een druppel op een gloeiende plaat. De minister heeft er bij de ziekenhuizen op aangedrongen de toelage uit te keren. [Nou, dat zal helpen.]

HIV-overdracht moeder op kind naar 1,91 pct gezakt
9 juni – Thailand is na Cuba het tweede land ter wereld, waar de HIV-overdracht van moeder op kind in teruggebracht naar minder dan 2 procent en wordt daarom door wereldgezondheidsorganisatie WHO ‘transmissievrij’ genoemd. In 2003 bedroeg het percentage nog 10,3 procent, in 2015 is het gezakt naar 1,91 procent, aldus het ministerie van Volksgezondheid.
De beoordeling van de WHO, gebaseerd op de periode december 2014 tot april 2016, krijgt de steun van Unicef, UNAids en de Amerikaanse centra voor Disease Control and Prevention. Ze bevestigen dat het Thailand is gelukt zowel de overdracht van HIV als van syfilis binnen de internationaal gehanteerde targets te brengen.
De Unicef-vertegenwoordiger voor Thailand spreekt over een ‘remarkable achievement die Thailand’s buitengewone inzet en leiderschap in de bestrijding van de mondiale pandemie bewijst’. ‘Thailand heeft een voorbeeld gesteld die veel andere Aziatische landen zal inspireren bij hun streven naar een Aids- en syfilisvrije generatie.’
Gezondheidsexpert Manopchai zegt dat ondanks de min 2 procent meer gedaan moet worden. Verlaging van het percentage kan bereikt worden door zwangere migranten en teenagers een betere toegang tot de gezondheidszorg te geven, door meer aandacht te besteden aan tienerzwangerschappen en het stigma van Aids te bestrijden.

Regime wil oorlog tegen methamphetamine stoppen
17 juni – Minister Paiboon (Justitie) heeft een steen in de vijver gegooid met zijn voorstel  om methamphetamine (ya ba) niet langer te criminaliseren, want alle pogingen om het gebruik de kop in te drukken hebben de afgelopen 28 jaar gefaald. Hij pleit voor een proportionele straf als alternatief voor gevangenisstraf.
Het kabinet heeft al een wetsontwerp goedgekeurd, dat rechtbanken in staat stelt te bepalen of een drugsgebruiker een straf verdient, zoals detentie of een boete, die minder streng is dan de minimumstraffen die thans in de wet zijn vastgelegd. Methamphetamine wordt niet meer beschouwd als een ‘zware’ drug maar als een ‘normale’ drug.
Volgens Paiboon (foto) wijzen medische studies uit dat methamphetamine minder schadelijk is voor de gezondheid dan alcohol en sigaretten. Wanneer de drug van de lijst met zware drugs wordt gehaald, dienen alle betrokken diensten wel maatregelen uit te werken om de distributie, verkoop en het gebruik streng te controleren.
Paiboon gooide de steen woensdag in de vijver tijdens een nabespreking van de resultaten van de 2016 UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS). Paiboon’s pleidooi kreeg er steun van president Veerapol Tungsuwan van het hooggerechtshof. Hij memoreerde dat van de 270.000 zaken die in behandeling zijn, meer dan de helft met drugs te maken hebben.
Veerapol zei  dat de betrokken overheidsdiensten, waaronder de rechtbanken, er niet in zijn geslaagd samen te werken om het drugsprobleem aan te pakken. Volgens de huidige wetgeving wordt een drugsgebruiker met 15 pillen of meer in zijn bezit beschouwd als een drugsdealer en krijgt derhalve dezelfde straf.
Prateep Ungsongtham Hata, secretaris-generaal van de Duang Prateep Foundation, waarschuwt dat de aanvoer van en vraag naar drugs zal toenemen, wanneer methamphetamine op de narcoticalijst van zwaar naar normaal verhuist. Ze voorspelt dat door toenemende concurrentie de prijs zal dalen. Paiboon kan beter met plannen komen om Thais voor te lichten over de gevaren van methamphetamine misbruik, vindt ze. Prateep, die in de achterbuurten van Klong Toey een strijd tegen illegale drugs voert, bestrijdt ook Paiboon’s claim dat methamphetamine minder schadelijk is dan alcohol of sigaretten. (Bron: website Bangkok Post, 16 juni)

Experts: Meth idee ‘bittere pil’
17 juni – De eerste reacties op het plan van minister Paiboon om MTS (methamphetamine type substances) van de ‘meest gevaarlijke’ drugslijst te halen, stuit op tegenstand van gezondheidexperts. Ze zeggen dat het aantal drugsgebruikers er niet door zal verminderen en mogelijk leidt tot verkeerd gebruik van de drug.
Viroj Veerachai, directeur van het Princess Mother National Institute on Drug Abuse Treatment, zegt: ‘De enige oplossing om het aantal gebruikers terug te dringen is door ze als patiënt te behandelen en ze niet een gevangenisstraf te geven. Strengere straffen of langere detenties helpen niet.’ Viroj wijst erop dat drugsverslaafden in ontwikkelde landen als patiënt worden beschouwd en behandeld.
Pisonthi Chongtrakul, hoogleraar aan de faculteit mediciijnen van de Chulalongkorn Universiteit, zegt dat in Paiboon’s voorstel iedereen legaal de drug kan bezitten, wat niet wenselijk is want dat kan tot overdosis en verslaving leiden. Bij een overdosis leidt ya ba gebruik tot een verlies van eetlust, slaperigheid, verwarring, hallucinaties en hoge bloeddruk. Wanneer gebruikers abrupt stoppen, kunnen ze vermoeid raken, slecht gehumeurd en depressief wat mogelijk kan leiden tot een hartaanval of suïcidepoging.
Alhoewel speed pillen gebruikt kunnen worden ter behandeling van attention deficit hyperactivity disorder, obesitas en narcolepsie (slaapstoornis), zijn drugs voor deze ziektes nooit geproduceerd in Thailand, zegt Pisonthi. Hij pleit ervoor de voor- en nadelen van de nieuwe anti-drug maatregelen zorgvuldig af te wegen zodat de samenleving er geen nadeel van ondervindt.
Minister Piyasakol Sakolsatayadorn (Volksgezondheid) meent dat de voorstellen van Paiboon het aantal drugsgebruikers kan terugdringen omdat meer gebruikers een afkickprogramma zullen volgen. ‘Een nieuwe benadering om drugsgebruikers te behandelen in plaats van hen te criminaliseren is een betere manier om het probleem te lijf te gaan.

Vrouw overlijdt na vier capsules voedingssupplement
19 juni – Een 21-jarige vrouw uit Trang is een week geleden overleden nadat ze vier capsules van het voedingssupplement Mucuna pruriens had ingenomen. Volgens de direct-sales organisatie waarbij moeder en dochter zich hadden aangesloten, zou de peulvruchtplant, die ook bekend staat als velvet bean, geen bijwerkingen hebben. Het lichaam is naar het Ramathibodi Hospital gebracht voor een autopsie.
De moeder had de vertegenwoordiger nog gevraagd of het supplement bijwerkingen had bij lijders aan epilepsie, omdat de dochter daar al sinds haar tiende aan leed, maar haar was verzekerd dat dit niet het geval was omdat het een voedingsproduct is. Maar nadat moeder en dochter elk twee capsules ’s ochtends en twee ’s middags hadden ingenomen, ontwikkelde de dochter gezwollen lippen en ogen, blaasjes op haar huid en haar tong begon te bloeden.
In het ziekenhuis van Trang werden de symptomen gediagnostiseerd als de gevolgen van medicatie. Later kreeg de dochter ook problemen met haar ogen, waarna ze overleed. De artsen vertelden de moeder dat ze was overleden aan een acute allergische reactie.
Voorstanders van alternatieve geneeskunde prijzen het product. Het kan gebruikt worden om tal van kwalen te genezen zoals Parkinson en impotentie. In de Indiase ayurvedische geneeskunde wordt het al eeuwen gebruikt.
De moeder zegt dat haar familie wacht op de uitslag van de autopsie. Die wordt binnen twee maanden verwacht. De krant schrijft dat de dood van de vrouw vragen heeft opgeroepen over de veiligheid van voedselsupplementen en de betrouwbaarheid van claims over de werking. Een bron ontbreekt, dus dit zal de redacteur wel zelf bedacht hebben. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni)

Donderdag 18 augustus
– Social media gebruikers dienen geen gezondheidsadviezen te geven als ze niet zeker weten of de informatie accuraat is. Volgens voedingsdeskundigen is 70 procent van de adviezen op Line bedrog, ontbeert bewijs of is feitelijk reclame voor gezondheidsproducten.
De adviezen hebben onder andere betrekking op het verliezen van gewicht en het voorkomen c.q. behandelen van ziektes als kanker, diabetes en hartaandoeningen. Zo zouden rauwe eieren en sap van fruitpulp extract goed voor de gezondheid zijn en doerian goed om gewicht te verliezen.
Het Department of Health heeft samen met de Nutrition Association of Thailand een e-book samengesteld met accurate informatie over diëten.

Maandag 22 augustus
– Het gebruik van antibiotica moet in 2012 met de helft zijn verminderd. Een actieplan met die fraaie beleidsdoelstelling van het ministerie van Volksgezondheid is door het kabinet goedgekeurd. Doel is de resistentie tegen medicijnen te bestrijden, een probleem dat onder andere wordt veroorzaakt door het ongelimiteerd voorschrijven van antibiotica, verkeerd gebruik (kuurtjes worden niet afgemaakt) en de verkrijgbaarheid zonder recept.
Jaarlijks bezwijken 38.000 personen aan medicijnresistentie en naar verwachting neemt het aantal toe, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Medicijn resistente infecties veroorzaken economische en sociale verliezen. Resistentie leidt ertoe dat ooit eenvoudig te behandelen ziektes moeijlker te bestrijden zijn, wat meer kost, aldus Sansern.
Premier Prayut dringt er bij medisch personeel op aan de bevolking voor te lichten over het correct gebruik. Hij wil ook dat het ministerie het gebruik van traditionele Thaise (kruiden)medicijnen bevordert.

Dinsdag 23 augustus
– Het toenemend aantal gevallen van Zika virus zaken betekent niet dat het aantal infecties toeneemt, maar valt te verklaren uit verbeterde screening procedures en een toegenomen besef van de ziekte bij medisch personeel in het land. Dit zegt directeur-generaal Amnuay van het Department of Disease Control in reactie op het rapport van het European Centre for Disease Prevention and Control, waarin Thailand wordt beschouwd als ‘red zone’, omdat de afgelopen drie maanden een groot aantal infecties is gemeld. Het rapport zegt dat Thailand in Zuidoost-Azië qua infecties het gevaarlijkste land is.
Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn van januari tot eind juni 97 gevallen gemeld in tien provincies, vergeleken met een gemiddelde van vijf tot zeven per jaar in het verleden. Maar Amnuay zegt dat het aantal gevallen niet uitsluitend een indicatie vormt van de status van de ziekte. Hij wijst erop dat de wereldgezondheidsorganisatie WHO geen reiswaarschuwing voor Thailand heeft gegeven.

Dinsdag 30 augustus
– Om het gebruik van methamphetamine of ya ba voor medisch gebruik mogelijk te maken, gaat het ministerie van Justitie vragen de drug van de lijst van gevaarlijke narcotica te halen. Het ministerie wil dat daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet wordt gebruikt, zodat het onmiddellijk geregeld kan worden en niet hoeft te worden gewacht op de wetswijziging, die momenteel in behandeling is. Methamphetamine, ook bekend als speed, wordt vaak gebruikt om mensen te behandelen die lijden aan attention deficit hyperactivity disorder.
Minister Paiboon (Justitie) is een voorstander van versoepeling om de drugshandel en de sociale problemen die daarmee gepaard gaan, beter te kunnen bestrijden. De in behandeling zijnde wet maakt onderscheid tussen drugsgebruikers en drugshandelaren, die strafbaar blijven. De minister verwacht dat de prijs zakt wanneer de drug zijn aantrekkingskracht verliest en dealers in de gevangenis zitten. De minister zegt dat de autoriteiten ook het gebruik van marihuana en krathom onder de loep nemen.
Thailand telt 2 miljoen methamphetamine gebruikers en jaarlijks worden drie tot vier miljard pillen geslikt. 500 miljoen pillen worden uit buurlanden over de grens gesmokkeld, waarvan slechts 20 procent in beslag wordt genomen. Modafinil en armodafinil kunnen gebruikt worden als behandeling van methamphetamine verslaving. Ze zijn niet duur en niet verslavend.

Donderdag 1 september
– Volksgezondheids autoriteiten zeggen Gaat u maar rustig slapen* om de zorgen weg te nemen over een uitbraak van het Zika virus in Thailand, nadat het aantal infecties in Singapore is toegenomen naar 82. De VS, Australië, Zuid-Korea en Taiwan hebben zwangere vrouwen afgeraden naar Singapore te reizen.
In Thailand zijn tot nu toe gevallen van de ziekte geconstateerd, maar die waren volgens het Department of Medical Sciences niet ernstig. Het Department of Disease Control (DDC) zegt dat de Zika virus situatie in Thailand ongewijzigd blijft. Nieuwe gevallen zijn geconstateerd, maar die zijn beheersbaar. Directeur-generaal Amnuay van de DDC schrijft de toename toe aan betere screening en toegenomen besef van gezondheidswerkers.
Tot eind juni zijn dit jaar 97 gevallen gediagnostiseerd tegen gemiddeld vijf tot zeven per jaar in voorgaande jaren. Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control telt Thailand een ‘toenemende of wijdverspreide overdracht’ van het Zika virus, maar Amnuay weerspreekt dat.

Vrijdag 2 september
– Maleisië heeft gisteren zijn eerste geval van Zika bekend gemaakt, een 58-jarige vrouw die de ziekte in Singapore heeft opgelopen. Daar zijn 115 personen besmet, waaronder een zwangere vrouw. De Maleisische vrouw maakte eind augustus een korte trip naar Singapore om haar dochter te bezoeken, van wie al vastgesteld was dat ze besmet was.
Het Maleisische ministerie van Volksgezondheid heeft de grenscontroles versterkt en spuit in het land met pesticides tegen muggen. Indonesië is nog Zika-vrij. Op de luchthaven van Jakarta en in acht havens met routes naar Singapore, is apparatuur geplaatst waarmee de lichaamstemperatuur van reizigers wordt gemeten. Ze krijgen ook een vragenformulier. In Thailand zijn in vier provincies dertien patiënten geïnfecteerd. De besmettingen zijn beheersbaar.
Zika heeft voor de meeste mensen milde gevolgen, maar artsen denken dat er een verband is met microcephaly en andere ernstige ontwikkelingsstoornissen bij baby’s van wie de moeder tijdens de zwangerschap is geïnfecteerd.

Zaterdag 3 september
– Twee vrouwen van 18 en 74 in Chiang Mai zijn de laatste Thai die met het Zika virus zijn besmet. Eerder werden er al zeven patiënten gediagnosticeerd met Zika. Zij zijn allen genezen. In Singapore is het aantal besmettingen opgelopen tot 151.
Chiang Mai telde vorig jaar 3.000 gevallen van dengue fever (moeraskoorts). Onlangs bezweek een meisje van 9 jaar aan de ziekte, die nu aan drie personen het leven heeft gekost. Beide ziektes zijn verwant en worden door dezelfde mug overgebracht. Zika is ook seksueel overdraagbaar, maar dat gebeurt zelden. Zika heeft voor de meeste mensen milde gevolgen, maar artsen denken dat er een verband is met microcephaly en andere ernstige ontwikkelingsstoornissen bij baby’s van wie de moeder tijdens de zwangerschap is geïnfecteerd.

Twintig nieuwe gevallen van Zika infecties
6 september – In vier provincies hebben twintig nieuwe patiënten het Zika virus opgelopen, maar geen paniek: de situatie blijft onder controle, zegt het ministerie van Volksgezondheid. De autoriteiten in de getroffen provincies Chiang Mai, Phetchabun, Bung Kan en Chanthaburi houden de patiënten scherp in de gaten, zegt permanent secretaris Sopon van het ministerie.
De gezondheids functionarissen zijn zich bewust van de situatie en de bevolking hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over het aantal nieuwe gevallen, zegt Spon. ‘Ik wil niet dat de gevallen paniek veroorzaken, want het zijn er maar weinig.’ Volgens hem worden meer patiënten gevonden omdat de opsporing van en screening op Zika is verbeterd.
In Chiang Mai zijn twee vrouwen, die zes en acht maanden zwanger zijn, ziek. Zwangere vrouwen die Zika ontwikkelen, lopen het risico een baby met microcephaly en andere hersenafwijkingen te baren. Ze worden scherp in de gaten gehouden en dat geldt ook voor zwangere vrouwen in gebieden met een hoog risico, die niet geïnfecteerd zijn.
Het district San Sai (provincie?) is zo’n gebied. Er zijn verschillende gevallen van Zika gevonden. Geprobeerd wordt muggen te doden binnen een bepaalde straal van huizen waar Zika-patiënten wonen. Mensen die in contact zijn geweest met een Zika patiënt, worden veertien dagen gevolgd. Het aantal Zika patiënten in Singapore is inmiddels opgelopen tot 242.

Zika rukt op; laat je niet in slaap sussen
9 september – Wat doe je als je koorts hebt, huiduitslag, rode ogen en spier- en gewrichtspijn?  Sommigen nemen misschien paracetamol, denkend dat het om de seizoensgriep gaat. Maar het is onwaarschijnlijk dat de meesten van ons zich naar een dokter haasten om te weten te komen of ze het Zika virus hebben opgelopen, een virus dat evenals het griepvirus door muggen wordt verspreid.
Vorige week werd bekend dat er 20 Zika gevallen waren bijgekomen, dit jaar zijn er meer dan honderd bevestigde gevallen. Zelfs het Bureau of Epidemiology van het ministerie van Volksgezondheid erkent dat de Zika virus-infectie is onderschat. Maar permanent secretaris Sopon van het ministerie verzekerde de bevolking dat we niet in paniek moesten raken of al te bezorgd zijn over het aantal. De situatie is onder controle, zei hij.
Het is niet de eerste keer, schrijft Surasak Glahan op de opiniepagina van Bangkok Post, dat het ministerie een potentiële dreiging en potentiële verspreiding van dit virus bagatelliseert. Dat roept herinneringen op aan hoe onze regeringen en gezondheidsautoriteiten in het verleden met andere uitbraken van ziektes omhingen, zoals vogelpest. Hun erkenning en mededelingen over deze ziektes waren te weinig en te laat.
Symptomen van de ziekte zijn mild en van korte duur. Dat kan de reden zijn waarom men zich er nauwelijks van bewust is en weinig alert. Maar dat mag niet vertaald worden in ‘business as usual’. Het is juist om geen onnodige paniek te veroorzaken maar zou het niet beter zijn als we niet verteld worden dat de ziekte onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken? We moeten ons wel zorgen maken bij zwangere vrouwen of wanneer gezinsleden een kind willen hebben. Genezen is duurder dan voorkomen.
Het Mekong Basin Disease Surveillance Network stelt voor dat Thailand en zijn buren de Zika uitbraak gebruiken om dengue fever uit te roeien omdat ze door dezelfde mug worden verspreid. De eerste zes maanden van dit jaar zijn 18.000 gevallen van dengue fever gediagnosticeerd en zijn zestien patiënten overleden. Vergeleken met vorig jaar is het aantal met slechts 14 procent afgenomen.
Velen van ons vinden een muggenbeet vervelend. Gezien het aantal infecties van dengue en Zika dienen we te beseffen dat muggenbeten niet alleen een dagelijkse ergernis zijn, maar ook een persoonlijke gezondheids dreiging kunnen vormen, aldus Sarusak tot besluit. (Bron: Bangkok Post, 8 september)

Vrijdag 9 september
– Twee mannen in Pathum Thani zijn mogelijk overleden aan hondsdolheid (rabies). Van een is dat al vastgesteld, hij gaf regelmatig zwefhonden te eten. De moeder van de ander zegt dat haar zoon nooit door een hond is gebeten. Op de social media trekt het overlijden van het tweetal veel aandacht. Het Disease Control Department doet onderzoek.
De provincies Yasothon, Kalasin en Pathum Thani zijn verklaard tot tijdelijke rabies-hit zones. Tussen 1 januari en7 augustus zijn zeven personen in zes provincies overleden aan hondsdolheid.

Een nieuwe benadering van de strijd tegen drugs
12 september – De regering heeft de strijd tegen drugs verloren. Het resultaat van het zero tolerance beleid, waarin de nadruk ligt op onderdrukking in plaats van preventie is duidelijk. Regeringen hebben jaarlijks 10 miljard baht gespendeerd aan het probleem, maar tot minder drugsgebruik heeft dat niet geleid. Zeventig procent van de gevangenisbevolking bestaat uit drugsgebruikers en kleine drugsdealers. Maar de grote dealers en producenten hebben kans gezien arrestatie te voorkomen.
Bangkok Post juicht in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag dan ook de voorgestelde wijziging van de Narcotics Act toe. Methamphetamine oftewel ya ba wordt van de lijst met zwaarste drugs afgehaald waarop onder andere heroïne staat. De lijst kent als maximum strafmaat de doodstraf.
Herziening van het drugsbeleid is aangezwengeld door de minister van Justitie. Drugsgebruikers zijn geen criminelen, vindt hij, maar patiënten en die moeten behandeld worden, niet opgesloten, waardoor ze voor hun leven getekend zijn en na vrijlating door de samenleving met de nek worden aangekeken.
De wetswijziging wordt momenteel bestudeerd door de Raad van State en daarna voorgelegd aan het parlement. Er zullen daarin ongetwijfeld lieden zijn die geloven in vervolging en zich verzetten tegen versoepeling van de wet. Ze vinden dat de regering de handdoek in de ring gooit. Ik ben benieuwd, om een persoonlijke noot aan het commentaar toe te voegen, of het parlement het licht ziet. (Bron: Bangkok Post, 11 september)

Maandag 12 september
– En weer die sussende woorden van het ministerie van Volksgezondheid, waarover Surasak Glahan een kritische beschouwing schreef onder de titel: Zika rukt op; laat je niet in slaap sussen (9 september). Maar het ministerie zegt: Er bestaat geen vrees voor een uitbraak van het Zira virus, want het virus waart al sinds 2012 rond in Thailand, toen de eerste besmetting werd gediagnosticeerd. Adjunct-directeur generaal Opart benadrukt: Raak niet in paniek, want Zika is niet dodelijk of ernstig besmettelijk.
Deze week werden 22 nieuwe gevallen van Zika in het district Sathon (Bangkok) bekend, waaronder een zwangere vrouw. De symptomen zijn niet ernstig. Ze worden 30 dagen in quarantaine gehouden. Dertig personen die in contact zijn geweest met een patiënt, krijgen een bloedtest. Het district en aangrenzende districten zijn uitgeroepen tot Zika-precaution zones.
Elders in het land zijn dertig zwangere vrouwen besmet (geweest). Zes hebben al een gezonde baby ter wereld gebracht. Met Zika besmette zwangere vrouwen lopen de kans een baby met microcephaly en andere hersenbeschadigingen te krijgen.

Zika: Onderzoek naar 30 personen
13 september – Zika rukt niet alleen op in het land, maar ook in de krant. Vandaag besteedt Bangkok Post vier kolommen op de voorpagina aan de ziekte, waarvan de gezondheidsautoriteiten zeggen dat de bevolking zich geen zorgen behoeft te maken; de Thaise variant van ‘Gaat u maar rustig slapen’.
Thans wordt onderzoek gedaan naar 30 personen in Sathon (Bangkok) die contact hebben gehad met de 22 eerder genoemde patiënten. Het totaal aantal besmettingen sinds januari komt daarmee op 29. Ze zijn allen in quarantaine geplaatst. Rondom de huizen van de patiënten wordt gespoten met bestrijdingsmiddelen.
Een van de 22 is een zwangere vrouw. Ze wordt in de gaten gehouden door verloskundigen. Nagegaan wordt of de baby is besmet. Zwangere vrouwen met Zika lopen de kans een kind te krijgen met microcephaly of andere hersenbeschadigingen. [Ik meen gelezen te hebben dat dit alleen in Brazilië is voorgekomen] Andere risicogroepen zijn patiënten met polyneuritis en mensen met koorts, huiduitslag, gewrichtspijn en rode ogen.
In het hele land zijn nu 97 gevallen bevestigd in zestien provincies. De situatie is onder controle, zegt assistent-directeur Anutarasak van het Vector-Borne Disease Bureau. Tegen Zika bestaat geen vaccin, maar de meeste patiënten herstellen binnen zeven dagen.

Bevolking zet vraagtekens bij versoepeling drugsbeleid
15 september – De regering zal een harde dobber krijgen om de noodzaak van verandering van het drugsbeleid duidelijk te maken. Uit een Nida Poll blijkt dat de helft van de respondenten tegen gemakkelijker verkrijgbaarheid van of lichtere straffen voor drugs is, en zestig procent wil de gevangenisstraf op het bezit van methamphetamine handhaven. Het is de erfenis van regeringen die Thais hebben gehersenspoeld met de ‘war on drugs’. Verandering zal moeilijk zijn.
Het lijkt erop dat de junta haar beleidsverandering wil forceren, net als op andere terreinen, maar dat zou een vergissing zijn, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag.
De peiling toont aan dat de harde kern erkent dat de ‘oorlog’ van 45 jaar tegen illegale drugs gefaald heeft. 75,2 procent van de respondenten meent dat versoepeling leidt tot prijsverlagingen, waardoor het drugsgebruik toeneemt, wat de krant een ‘startling revelation’ noemt. Volgens de respondenten is beprijzing cruciaal voor het oplossen van drugsverslaving. Die kwestie is niet genoemd door minister Paiboon (Justitie), voorvechter van decriminalisering* van ya ba gebruik.
ATS (amphetamine-type stimulants) vormen de focus van Paiboon’s voorstel dat steun verdient, aldus BP. Thans bestaat 40 procent van de gevangenisbevolking uit ATS verslaafden. De meesten zijn kleine crimineeltjes of eenvoudigweg gebruikers die willekeurig of tijdens drijfjachten van de politie om quota te halen zijn aangehouden. De gevangenissen zijn in meerdere opzichten kweekplaatsen van misdaad. Hou op met het arresteren van mensen wegens misbruik van drugs en het probleem van stereotypering van gevangenen verdwijnt. De Nida Poll deelnemers trekken dat in twijfel.
De kwestie van de prijsverlaging is een belangrijk probleem waarop Paiboon zich moet richten als hij de beleidswijziging wil verkopen aan de bevolking, stelt BP. De oplossing is moeilijk en kostbaar. Alhoewel het conservatieve deel van de bevolking zich verzet tegen versoepeling, steunt het wel meer faciliteiten voor behandeling van drugsverslaafden. Dat is niets nieuws. Regering na regering hebben dat beloofd maar nagelaten.
Concluderend stelt de krant: Er bestaat overeenstemming dat behandelcentra goed zijn. Dat is een kostbare stap maar absoluut noodzakelijk wil de beleidswijziging succes hebben. (Bron: Bangkok Post, 14 september)
* De regering wil in de Narcotics Act methamphetamine (ya ba) van de lijst met zwaarste drugs afhalen, waarop onder andere heroïne staat. De lijst kent als maximum strafmaat de doodstraf. Het wijzingsvoorstel wordt thans bestudeerd door de Raad van State.

Zaterdag 17 september
– De gemeente Bangkok (BMA) en het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang slaan de handen ineen om meer artsen op te leiden met het oog op de vergrijzende bevolking. Gisteren ondertekenden ze een Memorandum of Understanding, dat voorziet in de opleiding van 40 à 50 artsen per jaar. De opleiding, verzorgd door het International Medical College van het KMITL, gaat gebruik maken van het Sirindhorn en Ladkrabang ziekenhuis, beide eigendom van de BMA.
Het college gaat de nadruk leggen op research artsen die innovaties kunnen bedenken zodat het land minder afhankelijk is van geïmporteerde medische technologie en apparatuur. Daartoe moeten de studenten nauw samenwerken met technici en ontwerpers. De opleiding gaat in 2018 van start.
Thailand telt 1 arts per 2.000 inwoners, Europa 1 per 800 en Japan 1 per 600. Het streven is 1 per 1.200.

Voorstel: Korte opleiding voor esthetische ingrepen
18 september – Laat ik met een citaat beginnen, dan weet u gelijk waarom de Medical Council of Thailand overweegt toestemming te verlenen voor korte trainingsprogramma’s in bepaalde medische handelingen. Voorzitter Somsak Lolakha: ‘Het is niet noodzakelijk om twee jaar te studeren voor een esthetische oogcorrectie. Dat kun je in zes maanden leren.’
Op korte programma’s is vorig jaar al aangedrongen door een groep artsen die zich ‘aesthetic practitioners’ noemt. Ze knutselen aan gezichten [ik zeg het wat oneerbiedig] en geven Botox injecties en daarvoor hoef je geen specialist te zijn met een opleiding van drie jaar. ‘Dat is tijdverspilling’, zegt Somsak.
Thailand telt 353 plastisch chirurgen en elk jaar worden 20 gecertificeerd door het Royal College of Surgeons of Thailand. De Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine schat dat er duizend aesthetic practitioners zijn, van wie meer dan de helft algemene beoefenaren.
De korte cursussen kunnen gericht zijn op neuscorrectie [Thai houden van Europese neuzen] en ooglid correctie. Verschillende medische organisaties zijn betrokken bij het samenstellen van het curriculum, zoals het Royal College of Otolaryngologists (hoofd- en nekchirurgen). Eind dit jaar moet het klaar zijn.
Suthee Rattanamongkolgul van het Department of Preventive and Social Medicine van de Srinakharinwirot Universiteit verzet zich tegen het plan van de Medical Council. Hij zegt: ‘De vraag naar esthetische chirurgie wordt gedreven door marketing en niet door volksgezondheids eisen.’ Hij vraagt zich af: ‘Kampt de Medical Council zelf met een belangenconflict?’
Maar Somsak ontkent dat dit het geval is. Leden voor wie dit geldt, nemen niet deel aan het besluitvormingsproces. De secretaris-generaal maakt geen deel uit van de commissie die zich bezighoudt met de korte cursussen omdat hij KNO-arts is. Twee jaar geleden kwam hij onder vuur omdat hij cursussen neusvergroting aanbood, die honderdduizenden baht kostten. De man heeft een eigen neusimplantaat ontwikkeld.

Maandag 19 september
– Waarschuwing voor cosmetische klinieken en buitenlandse chirurgen: zonder vergunning is het niet toegestaan in Thailand te werken, zegt het Department of Health Service Support (DHSS). De DHSS heeft advertenties gezien van klinieken voor behandelingen die worden verricht door Zuid-Koreaanse plastisch chirurgen. Sommige klinieken doen ook valse beloftes [?].
Zuid-Koreaanse plastisch chirurgen zijn goed bekend bij Thaise consumenten omdat ze gezichten een natuurlijke look en vorm kunnen geven. Thailand telt 1.458 geregistreerde cosmetische klinieken oftewel 13 procent van alle algemene en gespecialiseerde klinieken.
Chirurgen dienen geaccrediteerd te zijn en een vergunning te hebben om hier te mogen werken. Op overtreding staat een gevangenisstraf van 3 jaar en/of een boete van 30.000 baht. Een kliniek die een ongelicenseerde chirurg in dienst heeft, riskeert 2 jaar cel en/of een boete van 40.000 baht. Tussen de klinieken heerst een felle concurrentie. De marktwaarde wordt geschat op 14 miljard baht.
– De ministers van Volksgezondheid van de tien Asean-landen en de directeur-generaal van de WHO houden vandaag een teleconferentie over het Zika virus dat in grote delen van Zuidoost-Azië rondwaart. In Thailand hebben dit jaar 279 personen het virus opgelopen. De meesten zijn hersteld, 23 zijn nog onder observatie.
De minister van Volksgezondheid wijst erop dat huiseigenaren wettelijk verplicht zijn broedplaatsen van muggen te verwijderen op straffe van een boete van 5.000 baht. ‘Die wet bestaat al lang maar wordt niet serieus afgedwongen’, zegt de minister. In Singapore gebeurt dat wel.

Dinsdag 20 september
– De tien ministers van Volksgezondheid van de Asean-landen die gisteren een teleconferentie hielden over het Zika virus, hebben afgesproken informatie meer te delen en gezamenlijk research te doen naar het virus. De Thaise minister Piyakol verklaarde na afloop: ‘We gaan snel en accuraat monitoren en opsporen, en wisselen informatie uit om de verspreiding van het virus te voorkomen.’
Ook is afgesproken de controle op dragers [van het virus] uit te breiden, omdat dit de beste preventieve maatregel is. Piyakol wijst erop dat participatie van de bevolking een belangrijke rol speelt bij preventie. Zo zijn huiseigenaren in Singapore en Thailand verplicht broedplaatsen van muggen te verwijderen.

Donderdag 22 september
– De komende jaren wordt een overschot aan volksgezondheid academici en community health officers verwacht, blijkt uit een recente studie. In de studie wordt gepleit voor een studentenstop. Thans zijn 54.000 personen in de twee genoemde functies werkzaam. Over tien jaar zijn 24.000 tot 30.000 personen nodig, zegt voorzitter Mongkol na Songkla van de nationale commissie gezondheidspersoneel. Parallel daaraan zal de rol van tambon health promotion hospitals [dorpsklinieken?] afnemen.
Thans leveren negentig programma’s jaarlijks 26.000 graduates af met een graad in volksgezondheid. De meesten gaan in dorpsklinieken werken en bij lokale bestuursorganen op het platteland. Bij de andere medische beroepen zijn vraag en aanbod in evenwicht.

Zaterdag 24 september
– Het aantal besmettingen met het Zika virus is in de provincie Chiang Mai opgelopen tot 14. Als laatste werd een 45-jarige vrouw gediagnosticeerd. Haar echtgenoot en twee kinderen tonen nog geen tekenen van koorts, ze worden in de gaten gehouden. In het gebied waar de vrouw werkt, de districten San Sai en Muang, is een surveillance scheme van kracht. De dertien andere patiënten, waaronder drie zwangere vrouwen, zijn volledig hersteld. In het hele land bedraagt het aantal bevestigde gevallen 279 met 23 in Bangkok.

Chirurgen tegen korte cursus cosmetische chirurgie
25 september – Het Royal College of Surgeons (RCS) dreigt bij de Consumer Protection Board en de NHRC een klacht in te dienen wanneer de Medical Council (MC) haar plan doorzet om korte cursussen voor esthetische cosmetische chirurgie toe te staan. Voorzitter Parinya zegt dat het RCS niet geïnformeerd is over het plan, maar nu wel geacht wordt mee te werken aan het curriculum voor die cursussen.
De MC kwam tot het opvallende initiatief op verzoek van een groep artsen die niet gecertificeerd zijn als plastisch chirurg. Naar neus- en ooglidcorrecties bestaat een grote vraag. Deze ingrepen zijn volgens de MC in korte tijd te leren. Maar het RCS  vreest voor de kwaliteit van de gezondheidszorg, waardoor de veiligheid van patiënten gevaar loopt.

Zondag 25 september
– Zijn drie baby’s met een kleiner hoofd dan normaal en een dito 36 weken oude ongeboren baby het slachtoffer van besmetting met het Zika virus? Een team van verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen doet onderzoek en gaat zich deze week over de vraag buigen of ze lijden aan microcephaly, een afwijking die gevonden is in Brazilië en in de VS. De drie baby’s zijn geboren in een gebied waar geen Zika voorkomt, de andere baby wordt gedragen door een van de 33 zwangere vrouwen in een Zika-gebied.
Directeur-generaal Amnuay van het Department of Disease Control zegt dat het niet perse om Zika hoeft te gaan. De bevolking hoeft zich geen zorgen te maken want het Zika virus is niet endemisch in Thailand en het risico op microcephaly is 1 tot 30 procent. Volgens deze rekenformule zouden drie tot vier van de 33 vrouwen het risico lopen een baby ter wereld te brengen met een hersenafwijking.
Volgens de GGD van de gemeente Bangkok zijn tussen 1 en 21 september 26 besmettingen gevonden: 10 mannen en 16 vrouwen. Het district Sathon telt het hoogste aantal.

Maandag 26 september
– Een haalbaarheidsstudie door twee verzekeringsmaatschappijen moet uitwijzen of het zinvol en mogelijk is ambtenaren de gelegenheid te bieden zich particulier tegen ziektekosten te laten verzekeren in plaats van de huidige staatsverzekering.
De particuliere verzekering is haalbaar indien de vergoedingen niet lager zijn dan de huidige en wanneer de premie niet hoger is dan het bestaande medisch budget per persoon. Minister Apisak (Financiën) zei eerder dat de overheid geld bespaart wanneer het systeem van kracht is. De ziektekostenverzekering voor ambtenaren kost de overheid jaarlijks 60 miljard baht; er maken 10 miljoen ambtenaren gebruik van.

Woensdag 28 september
– Twee van de vier baby’s waarvan eerder gedacht werd dat ze besmet waren met het Zika virus, zijn niet geïnfecteerd, zegt permanent secretaris Sophon van het ministerie van Volksgezondheid. Een team van artsen heeft de baby’s eerder deze week onderzocht. De andere twee zijn een 37 weken oude foetus en een pasgeboren baby. Ze worden verder onderzocht.
De drie baby’s waarvan de moeders in een niet-Zika gebied woonden, hebben ongebruikelijk kleine hoofden, wat zou kunnen wijzen op microcephaly, maar die afwijking is tot nu toe alleen gevonden in Brazilië en de VS. De foetus wordt gedragen door een van de 33 zwangere vrouwen in een Zika-gebied.

Ministerie bevestigt: Twee baby’s besmet met Zika
1 oktober – De twee Thaise baby’s met een ongebruikelijk klein hoofd zijn besmet (geweest) met het Zika virus. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat gisteren bevestigd. De baby’s zijn de eerste bevestigde gevallen van microcephaly in Thailand, een afwijking die [voor zover ik heb gelezen] alleen in Brazilië en de VS voorkomt als gevolg van een Zika besmetting.
Een van de baby’s testte positief bij een lymfecontrole, alhoewel de moeder geen symptomen van Zika vertoont. De andere testte positief bij een urinetest. Zijn [haar?] moeder was wel besmet en had een huiduitslag, een van de symptomen van een Zika-besmetting.
Een derde baby is ook gediagnosticeerd met microcephaly, maar nog niet is vastgesteld of Zika de boosdoener was. Microcephaly kan ook veroorzaakt worden door syfilus, mazelen, herpes, giftige chemicaliën en overerving. Een zwangere vrouw, die besmet is, heeft geen symptomen; of ze een gezonde baby ter wereld gaat brengen, is nog niet te voorspellen.
De federale gezondheidsautoriteiten in New York hebben zwangere vrouwen afgeraden naar elf landen in Azië en Zuidoost-Azië te reizen, waaronder Thailand. In januari waarschuwden ze ook voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Voor Singapore wordt al sinds eind augustus gewaarschuwd.

Wat niet verteld wordt over Zika
4 oktober – Zika inaction is deplorable, kopt Bangkok Post boven haar hoofdredactioneel commentaar van maandag. Ik houd het kort, want over de feiten heb ik al voldoende bericht. Maar niet over enkele gegevens die door de regering worden verzwegen want die houdt vast aan haar mantra ‘Geen paniek’.
Zoals bekend zijn in Thailand de eerste twee gevallen van microcephaly als gevolg van Zika gediagnosticeerd. Dat is al bijzonder, want tot nu toe hebben alleen Brazilië en de VS dat gemeld. Twee weken geleden hielden de ministers van Volksgezondheid van de Asean-landen een teleconferentie. Ze beloofden ‘fast and accurate monitoring and detection’.
BP stelt vast: Daarvan is nog niets gebleken. Minister Piyasakol beloofde huiseigenaren te zullen verplichten broedplaatsen van muggen op te ruimen op straffe van een maximum boete. Het wachten is op het bevel, dat snel gevolgd wordt door het eerste strenge voorbeeld.
Het virus blijft maanden, mogelijk jaren, actief
Dat Zika kan worden overgebracht van moeder op kind, is bekend maar minder bekend is dat de besmette vrouw niet eens zwanger hoeft te zijn. Het virus blijft maanden aanwezig, mogelijk jaren. Daarom adviseerde het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention (CDC) alle vrouwen in de reproductieve leeftijd ‘niet-essentiële reizen’ naar Thailand en andere Zuidoost-Aziatische landen uit te stellen.
Maar waarschuwt BP, vrouwen zijn niet het enige doelwit van Zika. Mannen met partners die zwanger zijn of zwangerschap overwegen en naar Asean reizen dienen aldus het CDC met hun medische verzorger te bespreken hoe seksuele overdracht van Zika op hun partner te voorkomen.
Niets van dit alles heeft de regering aan de Thaise burgers verteld. Natuurlijk niet, de toerisme-industrie wil dit niet horen. Bezoekers zouden hun gezondheid en die van hun kinderen eens belangrijker kunnen vinden dan een vakantie in Thailand, sneert de krant.
Raak niet in paniek, is geen acceptabele respons op de uitbraak van Zika, besluit BP. Een anti-muskieten campagne, wijdverspreide informatiecampagnes en zware boetes voor wie weigert mee te werken zijn al te laat. De regering is niet voorbereid op deze dreiging voor de volksgezondheid. Ze heeft de hulp en steun van de bevolking hard nodig om haar te bestrijden. (Bron: Bangkok Post, 3 oktober)

Donderdag 6 oktober
– Een commissie met specialisten van het Queen Sirikit National Institute of Child Health en enkele ziekenhuizen heeft richtlijnen opgesteld voor artsen wanneer Zika wordt gediagnosticeerd of vermoed bij zwangere vrouwen, die daardoor het risico lopen een baby met microcephaly te baren.
Doel van de richtlijnen is om de afwijking aan de hand van een ultrasound scan zo snel mogelijk vast te stellen en indien nodig de ontwikkeling van het hoofd van de foetus maandelijks te volgen. Het Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists zegt dat de nieuwe richlijnen voor alle artsen in het land gelden.
Thailand is het eerste land in Azië dat richtlijnen heeft opgesteld. Die zijn nodig omdat twee baby’s met microcephaly als gevolg van een Zika besmetting zijn geboren. Binnenkort volgen ook richtlijnen voor de verzorging van baby’s met de hersenafwijking.

DMS gaat jodiumtekort bij kinderen te lijf
29 oktober – Het tekort aan jodium bij Thaise kinderen blijft een belangrijk gezondheidsprobleem, zegt directeur-generaal Sukhum van het Department of Medical Sciences (DMS). Dit is gebleken uit onderzoek van pasgeboren baby’s. Het DMS heeft een lange-termijnplan gemaakt voor de periode 2016-2021, dat voorziet in controles, preventie, research en tests op voedsel en urine.
Het DMS is al bezig met enkele activiteiten die tot doel hebben het probleem aan te pakken, want het tekort schaadt de intelligentie van kinderen.  Zo worden zwangere vrouwen in de gaten gehouden en het hormoon niveau van pasgeboren baby’s wordt gemeten, wat een indicatie is van het jodiumniveau.
Het DMS richt zich met name op kinderen in Udon Thani en Nong Khai. Geprobeerd wordt het gebruik van jodium bij de voedselproductie te bevorderen. De boeren worden gestimuleerd groentes te telen die rijk aan jodium zijn, en meer eieren te produceren. Ze sproeien een oplossing van potassium iodate over hun planten en voegen het toe aan kippenvoer en gefermenteerde vis (pla ra), dat het belangrijkste ingrediënt van veel gerechten in het Noordoosten is.

Tabakswet legt rokertje voor jongeren aan banden
6 november – De lang verwachte wet op tabaksproducten komt vrijdag in behandeling door het parlement. Het wetsvoorstel, dat al  dateert van 2010, kreeg op 25 oktober het groene licht van het kabinet. De anti-rook beweging looft de wet als een effectieve manier om nieuwe rokers tegen te houden. De wet is in overeenstemming met de Framework Convention on Tobacco Control  van de WHO, die in 2005 door Thailand is geratificeerd.
Prakit Vathesatogkit, secretaris van de Action on Smoking and Health Foundation of Thailand, hoopt dat het wetsvoorstel de goedkeuring krijgt van het parlement ‘om onze jonge generatie te redden’. Volgens hem heeft de wet nauwelijks gevolgen voor de tabaksindustrie, alhoewel bedrijven het tegendeel claimen. De wet heeft niet als doel bestaande rokers van het roken af te brengen, maar nieuwe aanwas te voorkomen door de toegang tot sigaretten en andere tabaksproducten voor jongeren te beperken. Boeren die tabak verbouwen worden niet gedupeerd, zegt hij.
De minimum leeftijd voor kopers gaat omhoog van 18 naar 20 jaar en winkels mogen geen losse sigaretten meer verkopen, gewild bij jongeren met weinig geld. Marketing met aantrekkelijke vrouwen is verboden en CSR activiteiten van tabaksbedrijven mogen niet gepubliceerd worden (corporate social responsibility).

Zondag 6 november
– De International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) heeft de Thailand Medical Council (TMC) op de vingers getikt omdat ze korte cursussen wil toestaan voor sommige medische procedures waaronder cosmetische chirurgie. De organisatie die leden in 104 landen heeft, meent dat de veiligheid van patiënten in gevaar komt. Ze verwacht ook ernstige repercussies voor het medisch toerisme naar Thailand.
Alhoewel niet gespecialiseerde artsen non-invasive en minimal invasive ingrepen mogen verrichten (sommige types huidlaser en Botox injecties), dienen invasive ingrepen te gebeuren door specialisten met ervaring in chirurgie, zegt voorzitter Somsak van de TMC. Thans mogen ze alleen ingrepen in hun vakgebied verrichten, maar de TMC meent een korte cursus van een paar maanden in plaats van een opleiding van twee jaar voldoende is om hen te bekwamen in cosmetische chirurgische ingrepen. Dus zou een KNO-arts ook neuscorrecties moeten kunnen uitvoeren.
De ISAPS is daar volgens voorzitter Renato Saltz een fel tegenstander van. Ze vindt dat de TMC het plan moet laten varen. Ze noemt het ‘zeer onethisch’: ‘Zo’n rudimentaire certificering als voldoende medische training is onveilig, gevaarlijk en onverantwoordelijk’.

Geen sigarettenverkoop aan <20-jarigen
13 november – Of het een dode letter zal zijn, zal nog moeten blijken, want erg gezagsgetrouw zijn Thai niet, maar in ieder geval heeft de regering het signaal afgegeven dat ze het roken van jongeren wil ontmoedigen. Vrijdag gaf het parlement zijn goedkeuring aan wijziging van de Tobacco Control Act, waarin de leeftijdsgrens voor de verkoop wordt opgetrokken van 18 naar 20 jaar.
Een parlementscommissie gaat zich nu over de wet buigen, die in tweede en derde lezing terugkomt. De commissie kan nog wijzigingen aanbrengen. Het amendement is een voorstel van het ministerie van Volksgezondheid.
De minister zegt dat de huidige Tobacco Control Act en de Non-Smokers’ Health Protection Act verouderd zijn en handhaving is ineffectief. Volgens richtlijnen van de Framework Convention on Tobacco Control van de WHO dient wetgeving erop gericht zijn de gezondheid van burgers te beschermen, met name van jongeren.
Volgens parlementslid Wallop worden rokers steeds jonger omdat de tabaksindustrie zich met haar promotionele campagnes op personen onder de 20 jaar richt. Bij de behandeling in het parlement uitten enkele leden zorgen over de gevolgen voor de tabakskwekers. De voorzitter van de parlementscommissie landbouw vindt dat ze gesteund dienen te worden. Hij stelt voor een subsidiefonds voor tabakskwekers te vormen en hen aan te moedigen andere gewassen te verbouwen. Een ander lid pleitte voor beperking van de plaatsen waar tabaksproducten worden verkocht.
Dit bericht maakt geen melding van e-sigaretten en baraku. Nog een kleine toelichting: In Thailand mogen sigaretten niet zichtbaar worden geëtaleerd. 7-Eleven en FamilyMart verstoppen ze in een kleppenkast.

Donderdag 17 november
– De prestigieuze Prince Mahidol Award (PMA) wordt dit jaar toegekend aan een Britse biochemicus en een klinisch neuroloog uit Canada. De PMA-commissie koos hen uit een voordracht van 59 personen uit 24 landen. Ik zal hun verdiensten niet opsommen want dat voert te ver; bovendien gaan die van de Brit boven mijn pet. De Canadees is mede-oprichter van de eerste succesvolle eenheid bij acute beroertes. De behandeling die er wordt gegeven, is door het veld overgenomen als standaardbehandeling.
De winnaars ontvangen een bedrag van US$ 100.000, een medaille en een certificaat. Prinses Sirindhorn deelt de onderscheidingen op 31 januari uit in de Chakri Maha Prasat Throne Hall in het Grand Palace. De afgelopen 25 jaar zijn 72 personen onderscheiden; vier van hen ontvingen een Nobelprijs.
– Nog meer gezondheidszorg of moet ik schrijven bemoeizucht? Het ministerie van Werkgelegenheid wil het aantal kinderen van gastarbeiders beperken door hen te verbieden hun kinderen mee te nemen als ze in Thailand komen werken. Migranten die hier al werken en wier contract verloopt, dienen samen met hun kinderen naar hun vaderland terug te gaan.
Het ministerie gaat verder een campagne voeren ter bevordering van geboortebeperking en het wil voorkomen dat migranten en hun kinderen het land illegaal binnenkomen.
Het PM’s Office heeft bekend gemaakt welke banen toegestaan zijn voor migranten uit bepaalde landen. De bekendmaking is dinsdag in de Royal Gazette gepubliceerd. De regels gelden niet voor arbeiders uit Laos, Myanmar, Cambodja en andere landen die in de wet worden genoemd.
Sinds 2004 mogen 118.000 kinderen van illegale migranten tijdelijk in het land blijven, nadat hun ouders bezwaar hadden gemaakt tegen deportatie [of zoiets]. Van hen gaan 70.000 kinderen naar Thaise scholen.

Verzekeraars kien op verzekeren ambtenaren
19 november – De grote verzekeringsmaatschappijen hebben belangstelling voor het aanbod van de regering om de ziektekostenverzekering voor 5 miljoen ambtenaren en hun gezin over te nemen. Ze gaan akkoord met de drie voorwaarden die de regering heeft gesteld, zegt voorzitter Anon van de Thai General Insurance Association, maar hij wil niet zeggen om welke maatschappijen het gaat.
De drie voorwaarden zijn niet moeilijk te bedenken. De particuliere verzekering moet dezelfde voorwaarden hebben als de huidige ambtenarenverzekering, de kwaliteit van de dienstverlening mag niet achteruit gaan en de totale premies mogen niet hoger zijn dan wat de regering nu kwijt is.
Thans kost de verzekering de overheid 68 miljard baht per jaar en de kosten nemen gemiddeld met 2 miljard baht toe. De stijging is het gevolg van hogere ziektekosten en de toename van het aantal ambtenaren. De regering wil aan de stijging een eind maken.
De verzekeraars verwachten in oktober 2017 de handel te kunnen overnemen. De eerste 1 tot 2 jaar blijven de voorzieningen gelijk, daarna willen de verzekeraars nieuwe opties bieden, zoals de mogelijkheid voor behandeling in een particulier ziekenhuis. Anon zegt dat de verzekeraars die belangstelling hebben er niet op uit zijn om winst te maken, maar ze hebben ook niet het geld om dure medische beha,ndelingen te vergoeden. (Bron: Bangkok Post, 18 november)

Thailand sluit zich aan bij strijd tegen superbug
21 november – Thailand sluit zich aan bij de wereldwijde strijd tegen ‘superbugs’ (microben). Het wil het aantal infecties tegen 2021 met de helft terugdringen. Die doelstelling staat in een nationaal plan 2017-2021.
De regering gaat de AMR (antimicrobial resistance) situatie in kaart brengen, de distributie van anti-biotica reguleren, AMR in ziekenhuizen en medische vestigingen voorkomen en controleren. Ook de landbouw en veeteelt hebben te maken met AMR; de regering wil betrokkenen ervan bewust maken en samenwerking tussen diensten bevorderen.
In 2021 moet niet alleen het aantal infecties zijn gehalveerd maar ook het gebruik van antibiotica bij mensen en dieren respectievelijk verminderd zijn met 20 en 30 procent. Permanent secretaris Sophon van het ministerie van Volksgezondheid zei dat naar aanleiding van World Antibiotic Awareness Week die vandaag eindigde.
AMR verwijst naar micro-organismen – bacteriën, schimmels, virussen en parasieten – die resistentie hebben opgebouwd tegen antibiotica. De zogeheten superbugs, veroorzaakt door verkeerd gebruik van antibiotica, kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en economie. Elk jaar ontwikkelen in Thailand 88.000 patiënten AMR infecties en 38.000 personen overlijden. Dat levert een economische schade van 42 miljard baht op.
De FAO prijst Thailand voor het AMR actieplan. Het beleid toont aan dat de publieke en particuliere sector samen kunnen werken om de schadelijke effecten te verminderen, aldus de FAO. ‘Het is tijd om te begrijpen dat misbruik verwoestend kan zijn en dat het probleem op een duurzame wijze moet worden aangepakt.’
Charoen Pokphand Foods Plc, het grootste kippenverwerkingsbedrijf van Thailand, zegt dat het bedrijf probeert de immuniteit en gezondheid van de kippen te verbeteren door ze alternatief voer voor te zetten als prebiotics, probiotics en kruiden.

Maandag 21 november
– Een groep artsen die zich ‘Power of Doctor’ noemt, verzet zich tegen het voorstel van het Thai Medical Error Network om de helft van de Medical Council of Thailand (MCT) te bestemmen voor burgers. Yongyudh Vajaradul, leider van de groep, vindt dat de meeste leden uit de medische professie moeten komen, alhoewel hun expertise kan afwijken van de taken van de raad. Het is goed om enkele outsiders, zoals advocaten, in de raad te hebben maar niet de helft, zegt hij. Hij vindt dat experts nodig zijn wanneer patiënten besluiten artsen aan te klagen [voor fouten].
De Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine is op change.org een campagne begonnen tegen het voorstel van het netwerk. Het voorstel is onlangs in een petitie met 15.000 handtekeningen aan het parlement voorgelegd. Het netwerk vraagt de Medical Profession Act van 1982 te wijzigen. Het aantal leden van de MCT dient teruggebracht te worden van het huidige aantal van 56 en de helft dient te bestaan uit niet-medici.

Commentaar: Minister, betrek de bevolking erbij
23 november – Een probleem erkennen is niet altijd hetzelfde als een oplossing bereiken, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag over de pogingen van minister Paiboon (Justitie) om soft drugs en krathom van de lijst met gevaarlijke drugs te halen.
De minister is op het goede pad want de drugswetten zijn te streng. Ze zijn slecht uitgedacht en aangenomen in een sfeer van bijna-hysterie. Het is herhaaldelijk bewezen dat veel verboden niet effectief kunnen worden afgedwongen.
Meer dan de helft van de gevangenen in de overvolle gevangenissen is gevangen gezet vanwege het gebruik van kleine hoeveelheden drugs. We kunnen gerust stellen dat de arbitraire arrestaties en veroordelingen voor methamphetamine, marihuana en krathom een groot aantal levens heeft geruïneerd, schrijft BP.
Maar Paiboon’s goed bedoelde poging om de drugswetten en vervolging up to date te brengen, heeft weinig vorderingen gemaakt. Ze mist een programma dat de veranderingen die hij nastreeft, rechtvaardigt en het project voor publiek onderzoek voorlegt. Het is onwaarschijnlijk dat hij succes heeft tenzij hij de bevolking bij zijn programma betrekt.
Paiboon’s eerste pleidooi om methamphetamine van de lijst af te halen kreeg niet veel steun. Jaren van meth misbruik en grootscheepse handel door criminele bendes hebben de bevolking afkerig gemaakt van meth. Vorige week sprak hij voor het eerst over marihuana en krathom, een drug en een plant die bewezen hebben medicinale eigenschappen te hebben zoals pijnbestrijding.
Maar Paiboon was weer uiterst zuinig met details hoe hij semi-legalisering van deze stoffen denkt te bereiken. Hij zal ongetwijfeld te maken krijgen met conservatieve krachten die niet alleen tegen versoepeling van de drugswetten zijn maar pleiten voor strengere straffen.
Opnieuw laat de minister na de bevolking bij de kwestie te betrekken. Er zijn enorme aantallen Thais die de problemen erkennen. Honderden families herinneren zich Thaksin’s war on drugs in 2003 die 2.500 levens heeft gekost, waaronder vele onschuldigen. Duizenden hebben het onrecht gezien van de drugs- en detentiewetten. De corruptie bij de drugshandel is alleen al een reden om voor hervormingen te pleiten.
Samenlevingen evolueren en wetten en vervolging moeten daarmee gelijk opgaan, stelt BP tot besluit. Na tientallen jaren menen veel Thais dat sterke politieactie en onwelgevallige rechters het antwoord vormen op het probleem. Maar een groeiend aantal gelooft dat de oorlog tegen drugs niet gewonnen kan worden. Zij zijn, net als Paiboon, tot het besef gekomen dat de moderne tijd om een uitgebreid publiek debat vraagt, gevolgd door realistische hervormingen. (Bron: Bangkok Post, 22 november)
Meer weten over krathom, raadpleeg de pagina Archief.

Ruzie over babymelkpoeder laait op
23 november – De Breastfeed Centre Foundation steunt het wetsvoorstel om advertenties voor babymelkpoeder te verbieden. Ze meent dat borstvoeding gezonder is dan flessenvoeding. De Pediatric Nutrition Manufacturers Association is het daar niet mee eens. Ze stelt dat er niets mis is met hun producten, hetgeen gebleken zou zijn uit wetenschappelijk onderzoek. De vereniging vroeg onlangs het parlement het wetsvoorstel te veranderen, daar ze het te streng vindt.
De fabrikanten hebben het parlement voorgesteld de leeftijdsgrens voor het verbod niet op 3 jaar, maar op 12 maanden te stellen, maar ook daar verzetten de voorstanders van borstvoeding zich tegen. De stichting vindt de gezondheidsclaims van de fabrikanten overdreven. Het wetsvoorstel verbiedt niet de verkoop van de melkpoeder, alleen reclame ervoor.
De stichting bestaat uit artsen, verpleegsters, voedingsdeskundigen en juridische experts. In principe dienen baby’s alleen de eerste zes maanden borstvoeding te krijgen, maar dat betekent niet dat moedermelk daarna minder belangrijk wordt, zegt voorzitter Siriphon. Kinderen dienen samen met ander voedsel tot ze twee zijn of nog ouder als supplement moedermelk te krijgen.

Zondag 27 november
– Bangkok heeft over drie jaar een gespecialiseerd ziekenhuis voor ouderen in het kustdistrict Bang Khunthian. De gemeente zet haast achter de bouw, zegt adjunct-gouverneur Chakkapan. Het Bang Khunthian Geriatric ziekenhuis richt zich op het verlenen van medische zorg aan ouderen in vijf districten en twee buurprovincies.
De eerste fase met een polikliniek, SEH en tandkliniek ging al in december 2012 open. Het ziekenhuis (bouwkosten 2,9 miljard baht) komt te bestaan uit zes gebouwen die door loopbruggen worden verbonden. Het krijgt 300 bedden. Voor de bouw hebben twee grondbezitters in 2009 34 rai gedoneerd.

Maandag 28 november
– De Foundation for Consumers (FFC) vraagt de Thai Food and Drug Administration (FDA) strengere maatregelen te nemen tegen de verkoop van supplementen die gewichtsverlies beloven. Volgens Sataphorn Arakawatana van de stichting bevatten ze verboden stoffen. Ze roept ook overheidsdiensten op om producenten en verkopers van die supplementen aan te pakken.
Het pleidooi is een reactie op de dood van een apotheker van een ziekenhuis in Khon Kaen die aan hartstilstand overleed nadat ze een beroerte kreeg en flauwviel. Haar dood wordt toegeschreven aan het gebruik van Mangluk Power Slim (foto), maar officieel is die doodsoorzaak nog niet bevestigd. Niettemin zijn social media gebruikers in paniek geraakt.
Mangluk, dat niet is goedgekeurd door de FDA, is overal in Khon Kaen verkrijgbaar en het wordt zelfs verkocht door medisch personeel. Sataphorn zegt dat het de in Thailand verboden stof sibutramine bevat. Ze roept de FDA op een lijst met voor de gezondheid gevaarlijke producten op te stellen. De FFC vraagt de Technology Crime Divison juridische actie te nemen tegen websites, waarop illegale producten worden verkocht.
– Nog meer gezondheidszorg. Het parlement werkt aan verbetering van het management van de volksverzekering Universal Healthcare Coverage, dat bekend staat als 30-baht gold card. Parlementslid Jet, lid van de parlementscommissie gezondheidszorg, heeft dit bekend gemaakt na een bezoek van de commissie aan het National Health Security Office aan de Chaeng Watthana Road.
De verzekering is in 2002 ingesteld voor mensen die niet op andere wijze voor ziektekosten zijn verzekerd. Volgens Jet is het slechte management te wijten aan onvoldoende overheidsinvesteringen. Hij dringt aan op verhoging van het budget.
De commissieleden erkennen dat dit een uphill taak is, vooral omdat het aantal patiënten elk jaar toeneemt waardoor de kosten stijgen. In 2014 kreeg het ministerie van Volksgezondheid slechts 154,2 miljard baht van de aangevraagde 189,7 miljard baht. Sommigen [?] vinden dat de eigen bijdrage omhoog moet om de verzekering in stand te houden. Mensen dienen niet uitsluitend op de regering te vertrouwen.
– En nog meer gezondheidszorg. Het aantal syphilis patiënten is tussen 2005 en 2014 verdubbeld naar 30.000, aldus het Department of Disease Control. Ook het aantal gevallen van gonorroe is toegenomen, maar sinds 2010 neemt de toename af. Vooral personen tussen 15 en 24 lopen een SOA op. Thailand telt 426.999 HIV/Aids patiënten, van wie 6.304 dit jaar werden geïnfecteerd.
Donderdag 1 december is World Aids Day. De DDC en de Thai Medical Society for the Study of Sexually Transmitted Diseases werken samen aan een 5-jarenplan. Doel is het aantal syphilis patiënten in 2012 naar maximaal 3,5 per 100.000 en gonorroe naar maximaal 8 te brengen. Het bericht vermeldt geen doelstelling voor HIV.

Donderdag 1 december
– Thailand heeft 1 december uitgeroepen tot World PrEP Day om preventieve middelen tegen besmetting met HIV te promoten. 1 december is al World Aids Day. Het Thai Red Cross Aids Centre en Adam’s Love, de website van het centrum, zullen voortaan elk jaar op 1 december activiteiten organiseren om risicogroepen aan te moedigen PrEP medicijnen te gebruiken als efficiënte HIV preventie maatregel.
PrEP moet minstens dagelijks gedurende twee weken worden ingenomen. Daardoor wordt de kans op besmetting via seks of drugsinjecties met 92 procent verlaagd, aldus directeur Praphan van het Rode Kruis centrum. Het middel wordt nog niet vergoed door de drie zieketekostenverzekeringen, maar het ministerie van Volksgezondheid overweegt het wel toe te voegen aan de vergoeding voor HIV-medicatie. Het centrum wijst erop dat PrEP geen vrijbrief is om zonder condoom te vrijen.
– Het Ramathibodi ziekenhuis gebruikt een in Israël ontwikkelde robotarm bij rugoperaties. De operatie kan daardoor nauwkeuriger en sneller worden uitgevoerd. De Renaissance Robot, zoals het hulpje heet, kan ook bij chirurgische ingrepen in de hersens worden gebruikt.
Het ziekenhuis heeft de robotarm al bij vijf operaties aan de ruggewervel ingezet. De arm kan schroeven nauwkeuriger in het bot aanbrengen. Als artsen dat doen, bestaat een kans van 10 tot 40 procent op fouten, de robot heeft een nauwkeurigheid van 99 procent, zegt neurochirurg Sorayut Chamnanwet. Tevens wordt de tijdsduur van de operatie teruggebracht van gemiddeld één of twee uur naar 10 tot 20 minuten.
De operatie die 80.000 baht kost, wordt nog niet vergoed door de drie overheids ziektekostenverzekeringen.

Meer kanker, minder doden
11 december – Alhoewel het aantal kankergevallen in Thailand toeneemt, zal het sterftecijfer vermoedelijk zakken als gevolg van een betere diagnose-stelling en nieuwe behandelmethoden, zegt oncoloog Virote Sriruanpon, voorzitter van de Thai Society of Clinical Oncology. Hij acht het mogelijk dat het aantal ziektegevallen met 100.000 per jaar stijgt als gevolg van de verouderende bevolking, ongezonde levensstijlen en socio-economische veranderingen.
Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid is het aantal kankerdoden gestegen van 53.434 in 2007 naar 70.075 in 2014. Bij vrouwen is borstkanker de grootste boosdoener, gevolgd door baarmoederhalskanker en longkanker; mannen bezwijken het meest aan leverkanker, gevolgd door longkanker en darmkanker.
Virote zegt dat patiënten tegenwoordig langer leven dankzij vorderingen in de diagnose en behandelingen. Mensen met een vergevorderd stadium van longkanker leven tegenwoordig nog drie jaar in tegenstelling tot 1 jaar aan het begin van de jaren negentig. Vroeger beschikten oncologen alleen over chemotherapie; tegenwoordig zijn talrijke behandelmethodes beschikbaar, zoals immunotherapie. Chirurgie, radiotherapie en medicijnen zijn verbeterd. Voorts neemt het aantal kinderen toe dat gevaccineerd wordt tegen baarmoederhalskanker en leverkanker.
Virote dringt aan op meer preventie campagnes tegen roken en alcoholgebruik, anders stevent het land af op een crisis in de gezondheidszorg.

Zondag 11 december
– De Foundation for Consumers, Thai Drug Watch en de Rural Pharmacy Association (RPA) dringen er bij de fabrikanten van medicijnen op aan hun producten geen namen te geven die lijken op gevestigde merken. De zogeheten ‘lookalike’ of ‘soundalike’ medicijnen brengen patiënten in verwarring en kunnen tot ongelukken leiden. Dat geldt bijvoorbeeld voor medicijnen die penicilline bevatten en sulfa medicijnen. Een patiënt die allergisch is penicilline kan een allergie ontwikkelen of in shock raken als hij een sulfa medicijn slikt. En degenen die allergisch zijn voor sulfa medcijnen krijgen huiduitslag.
Volgens RPA-voorzitter Panuchot kiezen sommige producenten met opzet namen en een verpakking die op andere lijken om de autoriteiten in verwarring te brengen zodat ze het product toelaten. Ze weten ook dat voor sommige medicijnen beperkingen gelden zoals een reclameverbod waardoor ze andere namen gebruiken. Panuchot dringt er bij de FDA op aan het probleem in een vroegtijdig stadium aan te pakken.

Vrijdag 16 december
– Het wetsontwerp, waarin ‘misleidende’ reclame voor babymelkpoeder wordt verboden, wordt door vertegenwoordigers van de Medical Council of Thailand en het Royal College of Paediatricians of Thailand van de nodige kanttekeningen voorzien. Ze vinden dat het wetsontwerp zich beter kan richten op het stimuleren van een gezonde voeding van moeder en kind in plaats van een verbod in te stellen op aanvullende voeding en vervangers van moedermelk, want die zijn nodig wanneer moedermelk niet langer genoeg is om in de voedingsbehoefte van een baby te voorzien.
Kraisid Tontislin, voormalig directeur van de FAO-divisie voedsel en voeding, zegt dat tijdens het eerste levensjaar moedermelk de voornaamste voeding is, maar daarna dienen ook andere voedingsstoffen te worden gegeven, zoals rijst, groente, fruit, eieren en melk om de fysieke en hersenontwikkeling te versterken. Hij vindt dat de opstellers van de wet, thans in behandeling door het parlement, zich ook zouden moeten richten op reclame voor snacks en soft-drinks die volgestopt zijn met suiker.

Woensdag 21 december
– Het Samitivej ziekenhuis gaat als eerste ziekenhuis in Thailand vaccineren tegen vier stammen van het dengue virus. Het vaccin is volgens specialist infectieziektes On-umar al tien jaar uitgebreid getest in tien landen waaronder Thailand. In de afgelopen vijf jaar is het op 30.000 personen getest. De bescherming geldt voor 60 tot 65 procent van de gevallen. Bovendien beperkt het de ernst van de ziekte en de noodzaak van ziekenhuisopname.
Dit jaar telde Thailand 60.115 gevallen van dengue fever; 58 patiën zijn eraan bezweken. Vorig jaar waren dat er respectievelijk 142.925 en 141.

Donderdag 22 december
– Het Narcotics Analysis and Technical Service Institute waarschuwt voor misbruik van tramadol, een pijnstiller die door jongeren wordt gemixt met sommige cafeïnedranken en als drug wordt gebruikt. De directeur vraagt ouders hun kinderen goed in de gaten te houden.
De waarschuwing volgt op een online bericht van een ouder over een groep teenagers die een mix brouwt en consumeert van tramadol, een sterke pijnstiller, hoestmedicijn en koolzuurhoudende dranken of instant koffie. De directeur zegt dat die ernstige schade aan de gezondheid toebrengt en kan leiden tot beroertes, bewusteloosheid en zelfs de dood.
De ONCB heeft ontdekt dat het tramadol misbruik op middelbare scholen sinds 2013 veel voorkomt. Het heeft de Thai Pharmacies Association en apotheken gevraagd jongeren maximaal 10 pillen per keer te verkopen. De FDA zegt dat tramadol alleen door gelicentieerde apotheken mag worden verkocht en niet aan personen jonger dan 17 jaar.

Vrijdag 23 december
– Follow-up op het bericht over tramadol in Kort nieuws van donderdag. Maar veel nieuws voegt het niet toe. Volgens dat bericht is apothekers bevolen maximaal 10 pillen te verkopen aan jongeren. Dit bericht zegt dat de FDA hen heeft bevolen maximaal 20 pillen per klant [geen leeftijdsindicatie] te verkopen. Aan personen onder de 17 jaar mag geen tramadol worden verkocht. Apotheken zijn verplicht de FDA een overzicht van de tramadol verkopen te verstrekken.

Zondag 25 december
– De 12 miljoen verzekerden via het Social Security Fund (dat zijn dus werknemers in het bedrijfsleven) kunnen zich vanaf volgend jaar gratis medisch laten keuren. Gecontroleerd worden bloed en urine en de nierfunctie om risicofactoren op ziektes vast te stellen. Als een ziekte is gevonden, bespreekt een commissie wat verder te doen. Aanvullende tests zijn eveneens gratis. Vrouwen tussen 30 en 39 jaar worden elke drie jaar gecontroleerd op borstkanker en degenen tussen 40 en 45 jaar desgewenst elk jaar.

Advies: Jonge boksers dienen ‘hoofdcontact’ te vermijden
26 december – Het is zo voor de hand liggend dat je geen experts nodig hebt om te bedenken dat boksers van 13 tot 15 jaar ‘hoofdcontact’ dienen te vermijden om hersenbeschadigingen te voorkomen en dat kinderen jonger dan 9 jaar helemaal niet dienen te boksen [een bezigheid die als sport wordt beschouwd, maar daar denk ik anders over].
Het Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Centre uitte de waarschuwing recent op de negende Health Assembly in Impact Arena Muang Thong Thani. Directeur Adisak pleitte er voor herziening van de regels.’Toeschouwers en wijziging van de regels kunnen een vitale rol spelen bij het voorkomen van hersenbeschadigingen, afwijkingen van de hersenstructuur, Parkinson’s disease en vroeg beginnende Alzheimer in het latere leven.’ Adisak vindt dat bij te harde hoofdstoten punten moeten worden afgetrokken. Verder pleitte hij voor een verplichting voor alle leeftijden om een helm te dragen.
‘We weten dat betaalde Muay Thai vechters in het verleden als kindwerkers zijn uitgebuit; die zaak blijft nog steeds een bron van zorgen’, aldus Adisak, verwijzend naar een onderzoek uit 2014 naar de Worst Forms of Child Labour van het Amerikaanse Bureau of International Labour Affairs. Het Amerikaanse researchteam deed toen geen aanbevelingen voor kinderen ouder dan 15 jaar, want die zouden wijs genoeg zijn de gevolgen van kopstoten te begrijpen.
Uit cijfers van de Board of Boxing, een onderdeel van de Sport Authority of Thailand, blijkt dat het aantal boksers jonger dan 15 jaar sinds 2007 is gestegen van 929 naar 9.998.

Maandag 26 december
– Zou het lukken? Het Livestock Development Department (LDD) begint volgende maand met het steriliseren van 1 miljoen zwerfhonden en katten als deelmaatregel tegen hondsdolheid. Honden vormen 90 procent van ’s lands zwerfdieren, katten de resterende 10 procent. Ze zijn al lang een zorg voor de overheid die het aantal wil verminderen.
Het ministerie van Volksgezondheid waarschuwde eerder dat huisdieren een belangrijke oorzaak van rabies zijn nadat bleek dat 80 procent niet is gevaccineerd. Ze vormen een gevaar voor gezinsleden en anderen, zegt het ministerie. Behalve het steriliseren van zwerfdieren gaat het LDD ook huisdieren vaccineren tegen hondsdolheid.
De eerste zeven maanden van dit jaar zijn zeven personen overleden aan rabies, meldt het Bureau of Epidemiology. Slechts drie provincies zijn vrij van rabies.

Woensdag 28 december
– Het kabinet is akkoord gegaan met de verbouw van ganjong (hennep) voor medicinale doeleinden in de noordelijke provincies Chiang Mai, Chiang Rai, Nan, Tak, Phetchabun en Mae Hong Son. De hennepplant die verbouwd wordt, mag niet meer dan 1 procent THC (tetrahydrocannabinol) bevatten. THC is de belangrijkste component van marihuana, die voor recreatief gebruik wordt gerookt.
Het besluit van het kabinet komt tegemoet aan de wens om marihuana, methamphetamine en kratom niet langer als harddrug te beschouwen. De vorige minister van Justitie bracht dat balletje aan het rollen. Naar het gebruik als medicijn wordt nog onderzoek gedaan. Sommige artsen hebben gewaarschuwd voor de gevaren van synthetische marihuana derivaten.

Dinsdag 3 januari 2017
– De beheerder van 1669, een hotline voor medische noodgevallen, doet een beroep op de bevolking geen neptelefoontjes te plegen of de lijn te bellen voor onbeduidende gevallen, want hierdoor kan het leven van mensen gevaar lopen. De ‘grapjassen’ riskeren een boete van 10.000 baht wegens overtreding van de Emergency Medicine Act en strafwet.
De secretaris van het National Institute for Emergency Medicine noemt een man uit Ubon Ratchathani die in december de hotline op één dag 51 maal belde, volgens eigen zeggen om de ‘charmante’ stem van een medewerkster te horen. Hij is beboet met 5.000 baht.
In januari ontving de hotline, die in elke provincie een eigen callcentrum heeft, 2.000 neptelefoontjes, waaronder één seksueel getinte, aldus Thai Rath online.

Zondag 8 januari
– Werknemers die via het Social Security Fund (SSF) zijn verzekerd, krijgen het dringend advies zich gratis medisch te laten keuren, een dienst die sinds kort wordt aangeboden. Volgens staatssecretaris Charoen (Werkgelegenheid) is dat voor zowel de werknemers als hun werkgevers gunstig. Werknemers kunnen ziektes voorkomen en in goede gezondheid blijven, werkgevers worden niet geconfronteerd met hoge medische uitgaven. Charoen zei dit bij de introductie van de nieuwe service aan een staatsziekenhuis.
De gratis onderzoeken kregen in december het groene licht van het bestuur van het Social Security Office (SSO). Het onderzoek bestaat onder meer uit een bloed- en urine onderzoek en een onderzoek naar de nierfunctie. Vrouwen tussen 30 en 39 jaar hebben recht op een gratis borstonderzoek elke drie jaar en vrouwen tussen 40 en 45 jaarlijks. Personen tussen 35 en 54 kunnen zich elke drie jaar gratis laten testen op hun bloedsuikerniveau en vanaf 55 jaar elk jaar.
SSO directeur-generaal Suradej zegt dat veel SSF-leden lijden aan chronische ziektes, zoals hoge bloeddruk, diabetes en hartproblemen. Die vereisen langdurige zorg en de behandeling is duur. Volgens hem zijn sommige ziektes te voorkomen, wanneer ze beter op hun gezondheid letten.

Dinsdag 10 januari
– Ambitieuze doelstelling van het Siriraj ziekenhuis in Bangkok: binnen 5 jaar mag niemand die in een vroege fase wordt gediagnosticeerd met borstkanker, overlijden. Adjunct-deken en directeur van de Siriraj Medical School Prasit zegt dat het ziekenhuis behandelingen verricht die overeenkomen met wat internationaal de praktijk is. Het ziekenhuis hecht belang aan geavanceerde technologie faciliteiten die nodig zijn om borstkanker effectief te behandelen. Het ziekenhuis is bezig een immunotherapie researchcentrum op te zetten
De target van 100 procent overlevenden geldt voor patiënten met fase 0 tot 1 van borstkanker. Voor fase 2 is de target 90 procent en voor fase 3 80 procent. In Thailand sterven jaarlijks 10.000 Thai aan borstkanker. Elk jaar neemt het aantal nieuwe gevallen met 20,5 procent toe. Dit jaar worden 20.000 nieuwe gevallen verwacht.
Volgens Pornchai O-charoenrat van de faculteit Medicijnen van het ziekenhuis is het overlevingspercentage van borstkanker patiënten in het ziekenhuis 5 jaar na de diagnose en behandeling 92,1 procent tegen 89,6 procent in het Verenigd Koninkrijk. In ontwikkelde landen met een hoog bruto binnenlands inkomen bedraagt het 80 procent en in ontwikkelde landen met een lager nationaal inkomen 60 procent. In ontwikkelingslanden bedraagt het 40 procent.

FDA: Strenge controle medicijnprijzen gewenst
19 januari – De prijzen van medicijnen dienen streng gecontroleerd te worden om te voorkomen dat farmaceutische bedrijven met een dominante marktpositie te veel voor hun producten rekenen, waardoor de toegang tot medicijnen wordt beperkt. Aldus voormalig secretaris Siriwat van de FDA op het seminar ’10 years of compulsory licence implementation and access to essential medicines’, dat dinsdag werd gehouden in Bangkok. Het Department of Internal Trade dient daarop volgens hem toe te zien; het ministerie van Gezondheid kan daarbij experts leveren om de productiekosten te beoordelen.
Een patent voor een nieuw medicijn biedt een bescherming van 20 jaar. Siriwat zegt dat dit monopolie vaak resulteert in hogere prijzen. Compulsery licensing blijft in sommige gevallen nodig. CL wordt vaak gebruikt in noodgevallen. Het land kan dan tijdelijk generieke medicijnen importeren of die zelf produceren. Bedrijven met patenten ergeren zich doorgaans aan CL. Niettemin blijkt uit een studie dat regeringen die CL lang toepassen, weinig worden geconfronteerd met handelssancties.
Chalermsak Kittitrakul van de Aids Access Foundation pleitte op het seminar voor herziening van het systeem van intellectueel eigendomsrecht. Thans ligt de nadruk op de bedrijven in plaats van op gezondheid en de toegang tot medicijnen.

Vrijdag 20 januari
– Het nieuwe dengue vaccin Dengvaxia kan de kans op een infectie aanzienlijk verkleinen, blijkt uit een studie van de Mahidol universiteit. De kans op besmetting wordt met is 65 procent verminderd, de kans op een ziekenhuisopname met 80 procent en op complicaties met 73 procent. Het vaccin is effectief gebleken bij personen van 9 tot 45 jaar. Het biedt gedurende vijf tot zes jaar immuniteit, aldus hoogleraar emeritus Arunee van de faculteit Tropische Ziektes gisteren op een persbriefing.
Het vaccin is getest op 30.000 personen in veel landen waaronder Mexico en tussen 2009 en 2011 in Thailand. Tot maart vorig jaar vonden follow-ups plaats. Het vaccin, dat om de zes maanden in drie doses moet worden toegediend,kost 9.000 baht, maar de onderzoekers van Mahidol verwachten dat de prijs zakt wanneer het veel gebruikt wordt. Nog niet besloten is of het vaccin wordt opgenomen in het public health scheme (Thais ziekenfonds).

Dinsdag 24 januari
– Ziekenhuizen die spoedeisende hulp aan patiënten in rekening brengen, krijgen volgens de nieuwe Sanatorium Act van 2016 te maken met juridische actie, zegt het Health Service Support Department. Volgens die wet zijn ze verplicht gratis hulp te verlenen. De wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg in staats en particuliere ziekenhuizen gelijk te trekken.
De ziekenhuizen zijn ook verplicht bij niet-spoedeisende gevallen de namen van hun medische staf, zorg- en medicijnkosten en andere uitgaven bekend te maken. Directeuren van ziekenhuizen die te veel rekenen, riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en/of een boete van 20.000 baht.
De wet verbiedt ook reclames waarin overdreven verwachtingen worden gewekt. Ziekenhuis dienen toestemming te vragen voordat ze een advertentie plaatsen. Op overdreven teksten staat dezelfde strafmaat, op het ontbreken van toestemming een boete van 20.000 baht en 10.000 baht per publicatiedag. Exploitanten van illegale sanatoria worden bestraft met drie tot vijf jaar gevangenis en een maximum boete van 100.000 baht (eerder 60.000).

Donderdag 26 januari
Dertien gezondheidsgroepen vragen de regering in het kader van de Public Procurement Act een speciale regeling op te stellen voor de medicijnverstrekking door de Government Pharmaceutical Organisation (GPO).
Beetje ingewikkeld verhaal, maar komt erop neer dat de GPO de eerste bron wordt voor de verstrekking van medicijnen aan overheidsziekenhuizen. Medicijnen dienen aldus een woordvoerder van het Drug Monitoring Programme beschermd te worden en niet onderhevig te zijn aan marktwerking. De GPO heeft als staatsbedrijf een missie om het prijsniveau van medicijnen en medische producten te handhaven zodat de bevolking er in gelijke mate toegang toe heeft.
Het Thai Network of People Living with HIV/Aids noemt de wet een dreiging voor de medische veiligheid van patiënten die afhankelijk zijn van medicijnen verstrekt door de GPO. ‘Als we er niet voor vechten, kunnen er doden vallen.’
De dertien organisaties en de vakbond van de GPO vragen al sinds juli, toen de wet werd aangekondigd, om een uitzonderingsregel, maar tot nu toe zijn ze daarin niet geslaagd.

Zaterdag 28 januari
– De Food and Drugs Administration heeft drie medicijnen in de immunotherapie klasse goedgekeurd voor de behandeling tegen enkele soorten kanker. Immunotherapie is een nieuwe vorm van kankerbehandeling waarbij het eigen immuunsysteem van de patiënt wordt gebruikt om de kankercellen te bestrijden. Hoogleraar Narin van de Chulalongkorn universiteit gaf gisteren een toelichting voor de pers en die noteerde braaf wat de hooggeleerde zei. Ga ik niet herhalen.

Zondag 29 januari
– Follow-up op het bericht over ‘onveilig’ varkensvlees (zie het eerste bericht van Kort Nieuws van zaterdag). De FDA gaat strenger toezien op het gebruik van Colistin, een anti-bioticum dat aan varkensvoer wordt toegevoegd. Volgens een Chinees rapport uit 2015 zouden varkens zelfs al anti-biotica resistente genen hebben.
Voor het gebruik Colistin bij mensen [?]  wordt het geplaatst in de categorie ‘speciale medicijnen’ hetgeen het gebruik door ziekenhuizen en in de vorm van een injectie beperkt. Colistin in orale en injectievorm wordt onder toezicht van de apotheker in pharmacies verkocht, maar er is weinig vraag naar.
Om resistentie te voorkomen pleit de FDA pleit ervoor het alleen te gebruiken wanneer noodzakelijk. Als resistentie zich voordoet, zal het moeilijk zijn een vervanger te vinden.

Dinsdag 31 januari
– Het ministerie van Volksgezondheid is bezorgd over de uitbraken van ziektes als tuberculose en elephantiasis onder ongedocumenteerde gastarbeiders, die illegaal het land zijn binnengekomen en dus niet in hun thuisland medisch zijn onderzocht. Ook soa’s komen bij hen relatief vrij veel voor en kinderen van migranten lijden aan difterie.
Senior gezondheids supervisor Apichat maakte dit bekend op een seminar over ziektekostenverzekering voor migranten [geen datum, geen plaats]. Hij waarschuwde dat de ziektes zich snel kunnen verspreiden, wanneer de patiënten niet worden behandeld. Apichart pleit voor een verzekering voor alle migranten, zodat ze van de Thaise zorg gebruik kunnen maken. Legale buitenlandse werknemers hebben die al.
Van de naar schatting 3,5 miljoen buitenlanders zijn 1,5 miljoen verzekerd en maken 500.000 gebruik van het social security system, waarmee vermoed ik het ziekenfonds voor werknemers wordt  bedoeld. De rest loopt onverzekerd rond.

Woensdag 1 februari
– Thailand dient plannen te maken ter preventie van beroertes nu het land aan het vergrijzen is. Leeftijd vormt de grootste risicofactor, maar 90 procent van de beroertes is te voorkomen. Dat zei de Canadese hoogleraar Vladimir Hachinski gisteren tijdens de uitreiking van de Prince Mahidol onderscheiding door prinses Sirindhorn aan hem en de Britse Sir Gregory Paul Winter (die op de foto aan het woord is).
Hachinski suggereerde dat de overheid belasting heft op ongezond eten om mensen aan te moedigen gezond te eten. Hachinski verwierf bekendheid met het opzetten van de Machlachlan Stroke Unit, die kan helpen bij acute beroertes van patiënten van alle leeftijden. Canada telt een aantal beroerte centra, die voor iedereen toegankelijk zijn.
Volgens Hachinski is er een verband tussen beroertes en dementie. Wanneer risicofactoren als hoge bloeddruk en een slechte voeding onder controle zijn, kunnen beide dreigingen worden verminderd.

Donderdag 9 februari
– Het kabinet heeft het voorstel van het Social Security Office (SSO) goedgekeurd om het dekkingsplafond van medische kosten die zijn verzekerd door het Social Security Fund te verdubbelen naar 2 miljoen baht.
De maatregel heeft tot doel om gelijke tred te houden met de hoge kosten van behandeling van arbeidsongevallen of ziektes en de stijgende kosten van medische behandelingen. Voor de verdubbeling is wijziging van een ministerie-regeling nodig, waarna de Raad van State nog moet adviseren alvorens de minister zijn handtekening kan zetten.
De regeling geldt alleen voor behandelingen die zijn begonnen en eindigen in een overheidsziekenhuis of wanneer patiënten verhuizen van een particulier ziekenhuis naar het ziekenhuis waar hun SSO-kaart is geregistreerd binnen 72 uur of wanneer hun situatie zich stabiliseert.

Dinsdag 14 februari
– De volksziektekostenverzekering die bekend staat als gold card wordt volgend begrotingsjaar uitgebreid met een vergoeding voor drie diensten: medische controle van mensen van 50 jaar en ouder op darmkanker, vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gericht op leerlingen van Mathayom 5 (middelbare school) en een extra subsidie van 500 baht per persoon bij medische noodgevallen. Het National Health Security Office (NHSO) heeft het Budget Bureau (dat 13 miljard gekort heeft op het budget van de NHSO) om een krediet van 141 miljard baht gevraagd. Het BB heeft al wel toestemming verleend voor de drie extra vergoedingen.
De NHSO maakt zich zorgen over de financiële situatie van de volksverzekering gezien de vergrijzing van de bevolking, de aanschaf van duurdere medische uitrusting en de stijgende inflatie. Het budget van de NHSO komt neer op 3.374 baht per verzekerde.

Nieuwe aanpak in war on drugs: methadon
20 februari – Dringt eindelijk het besef door bij de overheid dat straffen geen eind maken aan problemen als gevolg van drugsgebruik? Tien jaar geleden is de ‘war on drugs’ begonnen en sindsdien is het aantal drugsgebruikers die gevangen zijn gezet, alleen maar toegenomen. Thans zit 70 procent van de gevangenisbevolking gevangen wegens drugsvergrijpen. Wie een pilletje in zijn bezit heeft, loopt al de kans achter de tralies te verdwijnen.
Het Department of Narcotics Litigation wil de problemen op een andere manier aanpakken. Het heeft haar hoop gevestigd op een harm reduction programme, waarbij drugsgebruikers mogen blijven gebruiken maar op een lager niveau. Het programma wordt uitgevoerd in in drie noordelijke provincies: Chiang Mai, Mae Hong Son en Tak. Gebruikers krijgen er methadon als vervanger, een methode die we al lang kennen in Nederland.
Tussen 2013 en 2015 namen 7.423 opiumverslaafden deel aan het programma en vorig jaar 9.573. Sinds 2012 wordt heroïne en opiaten verslaving met methadon behandeld onder begeleiding van artsen. Stap voor stap wordt zo het drugsgebruik teruggebracht. Sommigen kicken helemaal af.
Directeur-generaal Jitnara wuift de kritiek op de aanpak weg. Critici menen dat de methode drugsgebruik bevordert. Maar Jitnara wijst op de voordelen: Ze helpt gebruikers gezond en veilig te leven, helpt het probleem van overbevolkte gevangenissen op te lossen, reduceert het gebruik van opiaten en het aantal drugs-gerelateerde misdrijven, en bestrijdt HIV risicogedrag. Jitnara zegt dat veel deelnemers aan het programma gestopt zijn met zowel methadon als opiaten.

Dinsdag 21 februari
– Minister Piyasakol (Volksgezondheid) vindt dat studenten medicijnen beter getraind moeten worden in het verlenen van medische zorg op het platteland, een beleid dat bekend staat als Primary Care Cluster. Langere trainingsperiodes in provinciale ziekenhuizen kunnen hen voorbereiden op het werken in afgelegen gebieden.
De minister uitte gisteren zijn zorgen over het afnemend aantal artsen op het platteland. Volgens directeur Rajin van een medisch onderwijsprogramma kunnen artsen die in de grote stad zijn opgegroeid, zich moeilijk aanpassen aan de omstandigheden op het platteland. Wanneer studenten in landelijke ziekenhuizen stage moeten lopen, zijn ze daarop beter voorbereid, zegt hij.
Het ministerie wil ook dat het aantal artsen, gespecialiseerd in gezinszorg, toeneemt. In 2020 zou elk team artsen moeten zorgen voor 10.000 gezinnen. Het ministerie rekent op 6.500 teams. Een team bestaat uit een arts, verpleegster, tandarts, tandartsassistente, apotheker, volksgezondheids ambtenaar, een arts gespecialiseerd in traditionele Thaise geneeskunde en een fysiotherapeut. Het voordeel is dat patiënten niet meer naar grote stadsziekenhuizen hoeven te reizen.

Donderdag 23 februari
– De regering ontkent dat ze een eind wil maken aan de zogeheten gold card volksverzekering vanwege de financiële last. De berichten daarover op de social media zijn niet waar, zegt regeringswoordvoerder Sansern. Hij wijst erop dat de NHSO, die belast is met de uitvoering, extra diensten aan de verzekerden gaat bieden en dat het budget is verhoogd, evenals in de afgelopen twee of drie jaar.

Dinsdag 28 februari
– Het ministerie van Volksgezondheid begint volgende week met een bezorgdienst van medicijnen. De dienst heeft tot doel het verkeer rond ziekenhuizen terug te dringen en de medicijnvoorraad te verkleinen. Het ministerie heeft met Thailand Post daarover gisteren een Memorandum of Understanding afgesloten. Als proef wordt begonnen in 19 ziekenhuizen.
Bijkomend voordeel is dat patiënten geen reiskosten meer hoeven te maken. Ze moeten wel 100 baht per levering betalen. De dienst kan ook de hoeveelheid ongebruikte medicijnen terugbrengen, omdat de medicijnen voor een maand worden voorgeschreven en niet meer zoals thans voor vier maanden.

Donderdag 2 maart
– FTA-Watch, de Aids Access Foundation en het Thai Network of People Living with HIV/Aids dringen er bij de regering op aan het plan te laten varen om middels artikel 44 van de interim-grondwet 10.000 aanvragen voor medicijnpatenten versneld goed te keuren. Ze zijn bang dat hierdoor de monopolieperiode wordt verlengd omdat veel bedrijven de Patent Act op tactische wijze gebruiken. Ik laat het maar hierbij want het is een knap ingewikkeld verhaal. Klik hier voor het bericht: Drug patent plan worries health groups. (Link nog niet beschikbaar)

Donderdag 9 maart
– Directeur Somchai van het Tak Bai ziekenhuis in Narathiwat is uitgeroepen tot outstanding rural doctor in 2016. Hij is de 43ste arts die deze onderscheiding krijgt van de faculteit Medicijnen van de Mahidol universiteit aan het Siriraj ziekenhuis. Er waren tien genomineerden. Somchai heeft al 29 jaar de leiding van het ziekenhuis. Alhoewel hij in een gevaarlijk gebied werkt, scherpt hij zijn vaardigheden, past technologie toe en bereidt personeel voor op zorg voor minder bedeelden, aldus de deken van de faculteit die zijn verkiezing gisteren bekend maakte. Werken in het Zuiden vereist dat een arts probeert de lokale bevolking te begrijpen, die voornamelijk bestaat uit moslims, en tegelijkertijd boeddhisten bedient.

Vrijdag 10 maart
– Premier Prayut neemt ook elke gelegenheid te baat om eigen ideeën te ventileren of regeringsplannen bekend te maken. Gisteren zei hij tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in Prachin Buri dat de regering de verkoop van kruidenmedicijnen de komende vijf jaar met 320 miljard wil verhogen en de waarde van kruiden die in zorginstellingen worden gebruikt, met 3 miljard baht.
Het bezochte ziekenhuis is voorloper op het gebied van behandelingen met kruiden. Het fungeert als model, dat wordt aangeduid met de term Abhaibhubejhr Business Model. De regering hoopt dat andere zorginstellingen het model overnemen.
Het 2017-2021 masterplan voor de nationale ontwikkeling van kruidengebruik beoogt de ontwikkeling en productie van kruidenproducten te bevorderen voor zowel binnen- als buitenland, de kwaliteit te verhogen en de marketing te verbeteren zodat die voldoet aan internationale eisen. Vorig jaar lanceerde de regering het plan voor herbal cities in vier provincies.
Het Chao Phya Abhaibhubejhr ziekenhuis exporteert kruidencosmetica naar Japan en Myanmar. Het wil op dit gebied marktleider in Asean worden.
– De nieuwe directeur-generaal Atchariya van het National Institute of Energency Medicine (NIEM) gaat zich over klachten buigen dat particuliere ziekenhuizen spoedeisende hulp in rekening brengen, die ze gratis dienen te verstrekken. Volgens de regels dienen ze de eerste 72 uur na opname patiënten gratis te behandelen. Atchariya vermoedt dat ziekenhuis en patiënt de term ‘spoedeisend’ verschillend interpreteren. De NIEM gaat proberen helderheid te verschaffen. Ook het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een regeling.
Verder vraagt de NIEM lokale bestuursorganen callcentra op te zetten voor noodhulp. Daarvan zijn er slechts tachtig in het land. Dat is onvoldoende om de vraag te voldoen. Vorig jaar bedroeg het aantal patiënten dat spoedeisende hulp kreeg [vroeg?], 12 miljoen. Vier miljoen van hen waren urgente gevallen. Atchariya verwacht dat het aantal toeneemt.
– De Medical Council of Thailand (MCT) heeft een commissie gevormd die procedures voor cosmetische chirurgie gaat opstellen om de veiligheid voor klanten te verbeteren. De commissie moet klare wijn wijn schenken welke ingrepen slechts door gecertificeerde chirurgen mogen worden verricht. Voorzitter Sirachai maakte dat gisteren bekend op het seminar Asean Congress of Plastic Surgery 2017 in Bangkok.
Thailand telt thans 320 gecertificeerde plastisch chirurgen. Elk jaar komen er twintig bij. Veel schoonheidssalons beweren specialisten in dienst te hebben, maar dat liegen ze. Artsen mogen wel kleine cosmetische ingrepen plegen omdat het land een tekort aan specialisten heeft. Sirachai adviseert consumenten goed na te gaan of de behandelaar bevoegd is de ingreep te plegen.

Donderdag 16 maart
– Het Siriraj ziekenhuis in Bangkok, toevallig het ziekenhuis waar koning Bhumibool langdurig is verpleegd, gaat acht robotten inzetten bij de verstrekking van medicijnen. Die moeten borg staan voor de veiligheid van patiënten en de dienstverlening aan out-patients (polikliniek bezoekers)  versnellen.
‘Farmaceutische procedures zijn tegenwoordig gecompliceerd’, zegt deken Prasit van de faculteit Medicijnen, die is verbonden aan het ziekenhuis. ‘Patiënten hebben verschillende medicijnen nodig, waardoor gemakkelijker fouten worden gemaakt.’
Polikliniek patiënten hebben de laatste tijd geklaagd over lange wachttijden, hetgeen niet zo vreemd is want dagelijks komen acht- tot tienduizend patiënten naar het ziekenhuis. Eind van het jaar worden de eerste robots in gebruik genomen bij het Medicine Department, de drukste afdeling van het ziekenhuis. Die afdeling verwerkt 2 miljoen recepten per jaar. Wanneer de robots in bedrijf zijn, nemen ze 85 procent van het werk over. Ze worden voornamelijk gebruikt voor verpakte medicijnen.

Donderdag 23 maart
– Twintig procent van de Thaise bevolking lijdt aan slapeloosheid, wat gevolgen heeft voor hun lichaamsgroei, vermogen om te herstellen en de kans vergroot op het ontwikkelen van diverse ziektes in hun later leven. Dat opvallende cijfer werd gisteren bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van World Sleep Day.
Slapeloosheid staat bovenaan een lijst van problemen met slapen, gevolgd door snurken en sleep apnea waarbij de ademhaling tijdens het slapen regelmatig stopt en weer op gang komt. Slapeloosheid blijft niet beperkt tot mensen die aan stress lijden, zoals vaak gedacht wordt. Televisiekijken en het gebruik van smart phones tot diep in de nacht kunnen ook een rol spelen.
De beste tijd voor de hersens om tot rust te komen is tussen 22 en 2 uur, gemiddeld is zeven uur slaap voldoende, zegt Wachira Phengchan, hoofd van het Department of Health van het ministerie van Volksgezondheid. Thee en koffie drinken, veel eten en zware oefeningen binnen 2 uur voor het slapen gaan, raadt hij af. Voorzitter Arunwan van de Sleep Society of Thailand adviseert mensen een arts te raadplegen wanneer ze drie dagen achter elkaar niet binnen 30 minuten in slaap kunnen vallen.

Zaterdag 25 maart
– Thailand wil de overdracht van HIV van moeder op kind binnen drie jaar terugdringen naar minder dan 1 procent. Secretaris-generaal Phan van het Thaise Rode Kruis (TRCS) zegt dat medisch personeel al hard aan die doelstelling werkt.
In 1996 lanceerde het Rode Kruis een HIV preventieprogramma met prinses Soamsawali, de eerste echtgenote van Vajiralongkorn, als beschermvrouwe [sympathieke vrouw trouwens]. De afgelopen 21 jaar is de overdracht teruggelopen van 10,3 naar 1,9 procent.
Adjunct directeur-generaal Thongchai van het Department of Health noemt de target van minder dan 1 procent een ‘uitdagend doel’. Als iedereen meewerkt, medisch personeel, zwangere vrouwen en de bevolking in het algemeen, kan het percentage in 2030 naar nul procent zakken, zegt hij.

Dinsdag 28 maart
– Minister Pichet van Digital Economy and Society wil het aantal tienerzwangerschappen dat een van de hoogste in Zuidoost-Azië is, naar beneden brengen. Maar meer dan enkele vrijblijvende opmerkingen maakte hij er niet over bij de presentatie van de laatste cijfers van het National Statistical Office.
De meeste tienerzwangerschappen komen voor in het Noorden en Zuiden, respectievelijk 72 en 58 per duizend personen. Uit het onderzoek van het NSO blijkt verder dat jonge mensen tussen 15 en 24 bekend zijn met Aids en dat de helft weet hoe HIV-overdracht te voorkomen.
Andere positieve punten: de geboorteregistratie is toegenomen, de toegang tot schoon drinkwater is verbeterd en het schoolbezoek is toegenomen. Minder positief is dat 1 op de 10 kinderen jonger dan 5 jaar te klein voor zijn leeftijd is, vooral kinderen met analfabete moeders.
De gegevens zijn gebaseerd op een onderzoek onder 28.000 huishoudens tussen november 2015 en maart vorig jaar.

Patiënten hebben recht op 72 uur gratis SEH
3 april – Het Department of Health Service Support (DHSS) waarschuwt particuliere ziekenhuizen dat ze verplicht zijn 72 uur spoedeisende hulp (SEH) te verlenen aan patiënten die worden binnengebracht. Ze mogen de kosten niet aan hen in rekening te brengen. De regeling vloeit voort uit de nieuwe wet op Universal Coverage for Emergency Patients, die zaterdag van kracht is geworden.
Directeur-generaal Visit zegt dat de eerste 72 uur na een incident, zoals een verkeersongeluk, cruciaal is voor de overlevingskans c.q. het herstel van slachtoffers. Particuliere ziekenhuizen die het laten afweten, kunnen gestraft worden met een maximum van 2 jaar gevangenisstraf en/of een boete van 40.000 baht.
De gratis behandeling geldt voor 72 uur, daarna moeten patiënten worden overgebracht naar het ziekenhuis waarbij ze staan ingeschrevn. Wanneer een patiënt liever blijft, moet er wel betaald worden.
DHSS adjunct-directeur Thongchai dringt er bij ziekenhuizen op aan een team van experts en medisch personeel te vormen voor triage, een beoordeling of patiënten in aanmerking komen voor spoedeisende hulp. Thongchai adviseert hen in geval van twijfel het UCEP Coordination Centre te raadplegen.
Regeringswoordvoerder Sansern verklaarde eerder dat de nieuwe wet beoogt iedereen gelijke toegang tot de gezondheidszorg te geven en de kloof tussen rijk en arm te verkleinen.
Volgens cijfers van het National Institute of Emergency Medicine telde Thailand vorig jaar 12 miljoen SEH-patiënten. Naar verwachting neemt dit aantal toe.

Subsidie ThaiHealth gekortwiekt
3 april – De subsidie aan de Health Promotion Foundation (ThaiHealth) wordt beperkt tot maximaal 4 miljard baht per jaar. Hoeveel de stichting nu ontvangt, vermeldt het bericht niet. De limiet vloeit voort uit wijziging van de Health Promotion Foundation Act, waarover vrijdag een hoorzitting is gehouden; een tweede wordt vandaag gehouden. De stichting wordt gefinancierd uit opcenten op de accijns voor alcohol en tabaksproducten, zeer toepasselijk sin tax genoemd.
Warat Petruang, hoofd van de Non-Budgetary Division van het Comptroller-General Department, ontkent dat de limiet is bedoeld de stichting aan banden te leggen. De minister van Financiën is bevoegd toestemming aan het kabinet te vragen voor verhoging of verlaging van de limiet.
Zoals eerder gemeld heeft de stichting de wrevel gewekt van de regering, omdat ze instellingen subsidieert die kritiek hebben op de junta en er is ook gedoe geweest over belangenconflicten, maar de details daarvan staan me niet meer bij.
De wetswijzigingen hebben betrekking op zestien kwesties [geen details]. Gezondheidsvoorlichting heeft in de definitie van de wet betrekking op alle fysieke, mentale en sociale aspecten, wat bij mij de vraag oproept of alle thans door ThaiHailth gesubsidieerde instellingen er nog wel voor in aanmerking komen, dus misschien toch een achterdeurtje om kritiek te smoren. Het zou me niet verbazen, gezien de lange tenen van de junta.

ThaiHealth-wet stuit op protesten
4 april – Vertegenwoordigers van een netwerk dat zij aan zij werkt met de Health Promotion Foundation (ThaiHealth) zijn gisteren uit een openbare hoorzitting over de gewijzigde Health Promotion Foundation Act gelopen. Het netwerk, de Family Network Foundation (FNF), vindt dat de wet inbreng van de bevolking mist.
Gisteren werd de tweede hoorzitting over de gewijzigde wet gehouden. Volgens de manager van de FNF zijn degenen die de wijzigingen hebben voorgesteld, bevooroordeeld over de huidige gang van zaken bij gezondheidsvoorlichting. Uit eigen herinnering: ze vinden dat ThaiHealth gezondheidsvoorlichting veel te ruim interpreteert. FNF vreest dat haar bezwaren niet worden gehonoreerd.
Een voormalig ThaiHealth-lid vindt dat de FNF betrokken had moeten worden bij de totstandkoming van de wetswijzigingen. Tijdens de hoorzitting steunde niemand de wijzigingen of legde uit waarom ze nodig waren. De wijzigingen lijken in alle haast te zijn geschreven, zegt hij.
De ministeries van Financiën, Justitie en Volksgezondheid vergaderen later over de vraag hoe de wet kan worden aangepast om aan alle meningen recht te doen.

Woensdag 5 april
– Thailand komt niet langer artsen en medisch personeel tekort. Het land beschikt over 2,28 artsen en verpleegsters per 1.000 inwoners en voldoet daarmee aan de aanbevelingen van wereldgezondheidsorganisatie WHO. Maar de ongelijke verdeling over het land vormt wel een probleem, aldus adjunct secretaris-generaal Weerasak op een forum van het National Health Commission Office.
Volgens NHCO-medewerker Thinnakorn hoeft het land de komende 10 jaar geen extra artsen en verpleegsters op te leiden gezien de afname van het geboortecijfer. Er dreigt wel een tekort aan apothekers, daar veel studenten farmacie de neiging hebben na hun eerste jaar van studierichting te veranderen. Thinnakorn wees er verder op dat de kosten van gezondheidszorg zullen toenemen omdat de bevolking vergrijst. De regering zei hij, dient meer aandacht te besteden, aan de eerstelijns hulp.

Donderdag 6 april
– Lof voor het parlement. Gezondheidsactivisten, waaronder de Breastfeeding Centre Foundation, hebben het parlement geprezen voor het aannemen van een wet die de promotie en marketing van voedsel voor baby’s en peuters beperkt. Fabrikanten, importeurs en distributeurs mogen geen gratis melkmonsters en kortingsbonnen meer uitdelen aan zwangere vrouwen en hen benaderen voor het geven van advies. Etiketten dienen duidelijk te zijn en aan te geven voor welke leeftijdscategorie een product bedoeld is.
Kinderarts Sitipattana is blij met de wet omdat die beter dan tot nu toe borstvoeding bevordert. Hij zegt dat burgergroepen die borstvoeding propageren, de industrie in de gaten houden of ze zich aan de wet houdt. De wet is een uitvloeisel van de ratificering door Thailand van de International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes.

Woensdag 12 april
– De Aids Acces Foundation (AAF) en het Thai Network of People Living with HIV-Aids verzetten zich tegen de patentaanvraag van het Amerikaans biofarmaceutische bedrijf Gilead Sciences voor het medicijn Sofosbuvir tegen hepatitis C. Indien het Department of Intellectual Property (DIP) de aanvraag goedkeurt, worden de ontwikkeling en distributie van generieke medicijnen geblokkeerd.
Volgens de twee organisaties die hun bezwaar gisteren bij het DIP inleverden, is de aanvraag die ook betrekking heeft op Ribavirin, een innovatie van Sofosbuvir, in strijd met de Thaise patentwet. Een woordvoerder van de AAF zegt dat patentkantoren in Egypte, China, Duitsland en Brazilië diverse patentaanvragen voor Sofosbuvir hebben afgewezen.
De twee organisaties zijn ook bezorgd over het besluit van de NCPO om na Songkran patentaanvragen die al meer dan 5 jaar in behandeling zijn, goed te keuren. Volgens staatssecretaris Sontirat (Handel) is de regering bereid daarvoor artikel 44 te gebruiken [waardoor elk protest geen kans van slagen heeft].

Zondag 16 april
– Minder dan de helft van de 1.300 patiënten die spoedeisende hulp nodig hadden en behandeld zijn in een ander ziekenhuis dan waarbij ze geregistreerd zijn, voldeden aan de criteria van de regeling die sinds 1 april van kracht is, aldus het National Institute for Emergency Medicine. Degenen die een beroep willen doen op de regeling dienen lid te zijn van het National Health Security Fund, Social Security Fund of het fonds voor ambtenaren. De spoedeisende hulp geldt voor ernstige symptomen van bewustzijnsverlies, ademhalingsmoeilijkheden, acute pijn op de borst en problemen met de bloedcirculatie en hersenen.

Dinsdag 18 april
– Een verpleegster in een gezondheidspromotie centrum in de provincie Bung Kan is zaterdagavond seksueel gemolesteerd door een 17-jarige knaap die klaagde over hoofdpijn. Nadat hij was binnen gelaten, stompte hij haar in de maag en sleepte haar mee naar een kamer waar hij zich aan haar vergreep. De knaap is nog dezelfde avond aangehouden.
Naar aanleiding van dit incident vraagt het ministerie van Volksgezondheid gezondheidscentra in het hele land extra veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals de installatie van CCTV camera’s. Het adviseert vrouwelijk personeel geen nachtdienst te laten doen.

Thaise kinderen hangen zes uur per dag voor de tv
25 april – De meeste Thaise kinderen bewegen te weinig. Ze besteden dertien uur per dag aan spelen met hun mobieltje, tv-kijken en computeren. Dit is gebleken uit onderzoeken in 2014 en 2015 van het Institute for Population and Social Research van de Mahidol University. Het project active school wil hen weer aan het bewegen krijgen.
Het project is in Bangkok bekend gemaakt door de Mahidol University, Thai Health Promotion Foundation en de Basic Education Commission. Ze stellen dat kinderen tenminste één uur per dag fysieke activiteiten nodig hebben, maar uit de onderzoeken is gebleken dat slechts 37 procent daaraan voldoet. 41 procent van de kinderen hangt zes uur per dag voor de tv.
Het active school project wordt in twaalf lagere scholen in Ayutthaya, Bangkok, Khon Kaen en Songkhla uitgevoerd. De klaslokalen en buitenruimtes zijn her-ontworpen om fysieke activiteiten te stimuleren.
Paden en gangen zijn beschilderd met zigzaglijnen en patronen om aan te zetten tot rennen en springen, en de speeltuinen zijn in goede staat. De leerlingen van de klassen 4 tot 6 hebben vaker gymnastiekles. Het project duurt drie jaar, zodat onderzocht kan worden wat de invloed is op de ontwikkeling van de kinderen. (Bron: website Bangkok Post, 24 april)

Vrijdag 5 mei
– Het Department of Health Service Support gaat de Medical Council vragen om te helpen bij een onderzoek naar een arts in wiens kliniek aan de Rama IX Road twee patiënten zijn overleden bij cosmetisch chirurgische ingrepen. Nagegaan wordt of hij een fout heeft gemaakt.
De polikliniek van de schoonheidskliniek is dit jaar door het Bureau of Sanatorium and Art Healing wegens de dodelijke medische fouten op de zwarte lijst geplaatst. De kliniek is gevraagd haar normen te verbeteren. De kliniek krijgt binnenkort weer bezoek om te zien of daaraan voldaan is. Het is onduidelijk of de kliniek een vergunning heeft voor cosmetische chirurgie.
– De aanschaf van medicijnen ten behoeve van verzekerden via het zogeheten universal health coverage scheme, zeg maar het Ziekenfonds van Thailand, verhuist volgend jaar van het National Health Security Office naar een gezamenlijke commissie van vijf partijen. Het besluit is een reactie op het vermoeden dat voor sommige medicijnen te veel wordt betaald.
Het gaat om slechts 4,9 procent van alle medicijnen, die 10 miljard baht kosten. Deze weinig gebruikte medicijnen moeten op een speciale manier worden opgeslagen, wat ziekenhuizen vaak niet kunnen. Als ik het goed begrijp gaan ze vanaf volgend jaar centraal worden opgeslagen.

Miljoenen lijden aan ‘stille moordenaar’
8 mei – Minstens 13 miljoen Thai hebben een te hoge bloeddruk, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Meer dan de helft van de mensen, bij wie een hoge bloeddruk is geconstateerd, loopt er al jaren mee rond, waarschuwt het Disease Control Department.
Hypertensie, populair genoemd hoge bloeddruk, is verantwoordelijk voor een viermaal zo hoog risico op ziektes van de hersenaders en tweemaal op hartspier verlamming, zegt directeur-generaal Jedsana, cijfers van wereldgezondheidsorganisatie WHO aanhalend.
Hypertensie blijft volgens hem toenemen in Thailand. Uit het laatste rapport van 2014 blijkt dat 25 procent van de Thai ouder dan 15 jaar eraan lijdt. Van de 13 miljoen Thai beseft 44 procent niet dat hun bloeddruk te hoog is. Ze worden niet behandeld, waardoor ze bloot staan aan complicaties als hart- en nierziektes en verlamming, wat de belangrijkste doodsoorzaken in Thailand zijn.
Van de 25,2 miljard baht die besteed wordt aan de behandeling van de vijf meest voorkomende niet-overdraagbare ziektes gaat 2,4 miljard baht naar de behandeling van hypertensie. Jedsada adviseert de bevolking regelmatig hun bloeddruk te laten opnemen.

Verpleegsters luiden de noodklok
11 mei – Sinds 2015 voeren ze al actie voor een vast dienstverband (foto), de verpleegsters die met een tijdelijke benoeming in ziekenhuizen en andere gezondheidsvoorzieningen van het ministerie van Volksgezondheid werken. Het werk is zwaar, de beloning lager dan van vast personeel en dat schuurt en carrière maken is er niet bij.
Maar nu is de maat vol. De Facebook pagina Nurse Team Thailand heeft de verpleegsters opgeroepen hun profielfoto op FB te vervangen door een tekst waarin ze dreigen op 30 september met z’n allen ontslag te nemen.
Het dreigement is een reactie op het kabinetsbesluit van dinsdag dat opnieuw geen zoden aan de dijk zet. Het ministerie van Volksgezondheid had het kabinet gevraagd om 11.442 vaste plaatsen in de komende tien jaar. Het kabinet besloot slechts toestemming te verlenen voor 450 nieuwe posities in lokale ziekenhuizen in grensprovincies. In de overige ziekenhuizen mogen alleen bestaande permanente posities worden opgevuld. De ziekenhuizen moeten het verder zien te rooien met uitzendkrachten.
De ziekenhuizen kampen met een tekort aan verpleegsters als gevolg van ‘talrijke redenen’, zegt permanent secretaris Sophon van Volksgezondheid. Hij noemt de vergrijzing, bevolkingstoename, meer verrichtingen, plannen om van Thailand een internationaal medisch knooppunt te maken en de brain drain naar particuliere ziekenhuizen.

Verpleegsters worden met kluitje in het riet gestuurd
12 mei – Veel heeft minister Piyasakol van Volksgezondheid de verpleegsters niet te bieden die dreigen eind september massaal ontslag te nemen als hun tijdelijk dienstverband niet wordt omgezet in een vaste aanstelling. De minister vraagt hen af te zien van hun plan en zegt volgende week de kwestie te zullen bespreken met vice-premier Wissanu. [Kluitje in het riet?]
De minister legt uit dat het ministerie 400.000 ambtenaren telt. Zo’n 10.000 zijn met pensioen gegaan en deze plaatsen zouden theoretisch naar de verpleegsters kunnen gaan, maar het probleem is dat ze verspreid moeten worden over alle diensten.
Dinsdag vroeg het ministerie van Volksgezondheid aan het kabinet om 11.442 vaste plaatsen in de komende tien jaar. Het kabinet besloot echter slechts toestemming te verlenen voor 450 nieuwe posities in lokale ziekenhuizen in grensprovincies. In de overige ziekenhuizen mogen alleen bestaande permanente posities worden opgevuld wanneer ze openvallen. De ziekenhuizen moeten het verder zien te rooien met uitzendkrachten.
Krisada Saweangdee, vice-president van de Thailand Nursing and Midwifery Council, zegt dat jaarlijks 4.000 verpleegsters een tijdelijke aanstelling krijgen aan een overheidsziekenhuis. Achthonderd van hen, vooral degenen die korter dan drie jaar gewerkt hebben, vertrekken naar een particulier ziekenhuis.
Rungthiwa Panomkae, coördinator van een noordoostelijk netwerk in Roi Et, is teleurgesteld over het kabinetsbesluit. Ze zegt dat zij en haar collega’s hard gewerkt hebben om een vaste aanstelling te kunnen krijgen [die beter betaalt dan een tijdelijke en carrièremogelijkheden biedt]. Zo’n vijfhonderd verpleegsters gaan de premier in een petitie om hulp vragen. (Bron: website Bangkok Post, 12 mei)

Zaterdag 13 mei
– De faculteit geneeskunde van het Ramathibodi ziekenhuis heeft in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een lesprogramma ontwikkeld voor familieartsen (in Nederland huisartsen).
Permanent secrtaris Sophon van het ministerie heeft dat gisteren bekend gemaakt tijdens een inspectiebezoek aan de faculteit. De opleiding is een uitwerking van het regeringsbeleid dat bekend staat als primary care cluster (PPC, eerstelijns gezondheidszorg).
Tot nu toe heeft de faculteit honderd familieartsen opgeleid. In 16 provincies functioneren 48 PPC’s. De target is 3.250 PPC’s in 2022 en 6.500 in 2026. Dan bestrijkt het programma de gehele bevolking. Elke PPC is verantwoordelijk voor 10.000 patiënten. Ze bestaat uit een arts, tandarts, verpleegsters, tandartsassistentes, apotheker, volksgezondheid functionarissen, fysiotherapeut, expert in traditionele Thaise geneeskunde en een verzorger.

Hogere vergoeding voor contractziekenhuizen
14 mei – Het Social Security Office (SSO) neemt volgende week een beslissing over verhoging van de vergoeding voor basis medische diensten, verleend door ziekenhuizen die onder contract staan van het Social Security System (SSS).
Vertegenwoordigers van particuliere ziekenhuizen beweerden dinsdag dat de vergoeding de afgelopen zes jaar niet is verhoogd. Maar secretaris-generaal Suradej van het SSS spreekt dat tegen. De vergoeding (per patiënt) is in 2014 en vorig jaar verhoogd, zegt hij.
De groep eist een verhoging van het per capita budget [?]. De directeur van de Chularat Hospital Group die de groep leidde, zegt dat dit budget alleen zes jaar geleden is verhoogd van 1.446 naar 1.460 baht, maar de kosten zijn wel met 50 procent opgelopen. Sommige ziekenhuizen hebben daarom besloten het SSS de rug toe te keren. Als het SSO niets doet, volgen er meer.
Suradej zegt dat het SSO de kostenontwikkeling nauwkeurig heeft gevolgd. Volgens hem is de vergoeding toereikend. Zo is in 2015 en 2016 de vergoeding voor twaalf medische handelingen verhoogd, waaronder operaties aan de bloedvaten om een patiënt voor te bereiden op een peritoneale dialyse. Ook de vergoeding voor een stamcel transplantatie is verhoogd.

Zondag 14 mei
– Follow-up op de berichtgeving over verpleegsters  met een tijdelijke aanstelling. Vandaag bepalen ze hun strategie voor het geval de regering niet tegemoet komt aan hun eis hen een vaste aanstelling te geven. Coördinator Rongthiwa van een netwerk in het Noordoosten vermoedt dat een aantal er dan de brui aan geeft. Eerder dreigden ze met massaal ontslag als uiterlijk 30 september de regering hen (weer) in de kou laat staan.
Rongthiwa: ‘Het ministerie van Volksgezondheid heeft weliswaar gezegd te zullen helpen, maar dat zijn alleen maar woorden. Het zegt dit jaar drieduizend verpleegsters de ambtenaren status te geven, maar dat is al eerder afgesproken. Wij willen nieuwe posities, waar we al lang op hebben gewacht. We willen een carrièrepad en baan zekerheid.’

Dreigement van verpleegsters lijkt succes te hebben
15 mei – De regering lijkt tegemoet te willen komen aan de eis van verpleegsters voor een vaste aanstelling. Vice-premier Wissanu stelt voor 10.000 vacante ambtenarensposities in het ministerie van Volksgezondheid te bestemmen voor de verpleegsters die in tijdelijke dienst zijn en gedreigd hebben eind september te stoppen met werken.
Hun dreigement was een reactie op het kabinetsbesluit van 9 mei om het verzoek van het ministerie voor de vaste aanstelling van 10.992 verpleegsters de komende drie jaar af te wijzen. Contract verpleegsters, die gehuurd worden door overheidsziekenhuizen, komen niet in aanmerking voor de voordelen en welzijnsvoorzieningen van vast personeel. Ze verdienen minder en kunnen ook geen carrière maken. Tal van verpleegsters stappen daarom over naar particuliere ziekenhuizen.
Vandaag vergaderen het ministerie en betrokken diensten over de kwestie. Wissanu heeft er vertrouwen in dat het conflict opgelost gaat worden.
Permanent secretaris Somsak van het ministerie zegt dat als korte-termijn oplossing binnen twee maanden 1.200 ambtenarenposities naar verpleegsters gaan. In september komen er nog eens 416 bij daar sommige posities vrijkomen doordat personeel promotie maakt en 112 komen beschikbaar doordat personeel vertrekt. Die kunnen snel worden toegewezen. Het bericht noemt verder nog enkele aantallen, waarbij het gaat om overplaatsingen en pensionering.

Verpleegsters: Ministerie haalt de lont uit het kruitvat
16 mei – Het ministerie van Volksgezondheid gaat het kabinet toestemming vragen 8.900 nieuwe ambtenarenposities te creëren voor de verpleegsters met een tijdelijke aanstelling, die hebben gedreigd eind september hun werk massaal neer te leggen.
Gisteren is dat besproken tijdens een vergadering van het ministerie, de Thailand Nursing and Midwifery Council en andere diensten. Vice-premier Wissanu zegt dat het kabinet een aantal opties heeft om aan de eisen van de verpleegsters tegemoet te komen. Hij meent dat de crisis kan worden voorkomen. De verpleegsters voeren al sinds 2015 actie voor een vaste aanstelling, omdat ze niet voor dezelfde voorzieningen in aanmerking komen als vast personeel.
De 8.900 nieuwe posten worden over drie jaar verdeeld, aldus een bron. Dat aantal zou voldoende zjn om alle (10.000) contractverpleegsters tevreden te stellen. Het dreigement was een reactie op het kabinetsbesluit van 9 mei over het verzoek van het ministerie om in de komende drie jaar 10.992 vaste aanstellingen te creëren. Dat verzoek werd toen van tafel geveegd.
Volgens het bericht zijn de problemen terug te voeren op een kabinetsbesluit van 20 jaar geleden, waarbij het aantal ambtenarenposities werd beperkt tot 400.000. De regering, zegt Wissanu, wil daar niet van afwijken, maar dit blijkt nu in het geval van de verpleegsters tot problemen te leiden.

Dinsdag 16 mei
– De Dental Council eist dat röntgenscanners die door tandartsen worden gebruikt, uit de Radiation and Nuclear Regulation Act worden gehaald omdat ze een minimale hoeveelheid radioactiviteit uitstralen. Ze vindt toezicht door een expert daarom ook niet nodig.
Vorige week deden tweeduizend tandartsen al hetzelfde verzoek aan premier Prayut. Gisteren werd een test gehouden met het apparaat dat in 6.000 tandklinieken in gebruik is bij onder andere tandwortelonderzoek (geen details). De straling zou pas schadelijk zijn als het onderzoek 200.000 keer in een jaar wordt gedaan.

Regering maakt knieval voor verpleegsters
17 mei – Het is definitief: de regering heeft gisteren bekend gemaakt tegemoet te komen aan de eisen van verpleegsters, die een tijdelijk dienstverband hebben. 11.000 verpleegsters krijgen de komende drie jaar een vaste aanstelling. En nu maar hopen dat een volgende regering het besluit niet terugdraait, bijvoorbeeld om financiële redenen, want ze hebben dan recht op dezelfde voorzieningen als het vaste personeel.
Premier Prayut zei gisteren na het wekelijks kabinetsberaad dat dit jaar 2.200 verpleegsters de begeerde status krijgen. Daarna komen circa 2.900 verpleegsters per jaar aan de beurt. Vice-premier Wissanu heeft de opdracht gekregen de details uit te werken. Raadselachtig zinnetje: Het kabinet heeft toegestemd in de operatie [voorgesteld door Wissanu en het ministerie van Volksgezondheid], maar die is nog niet officieel goedgekeurd.
De knieval van de regering – als je het zo mag noemen – is een reactie op het dreigement van de verpleegsters om eind september, wanneer het begrotingsjaar afloopt, het werk neer te leggen. Overheidsziekenhuizen zouden dan ernstig gedupeerd worden. Nu al kampen ze met tekorten omdat verpleegsters als ze de kans krijgen overstappen naar een particulier ziekenhuis, waar ze beter betaald worden.

Regering maakt knieval; verpleegsters tevreden
18 mei – De verpleegsters in tijdelijke dienst die hebben gedreigd eind september te stoppen met werken, zijn tevreden met de belofte van de regering om de komende drie jaar circa 11.000 een vaste aanstelling te geven. De voorzitter van het Contract Nurses’ Network zegt dat het kabinetsbesluit een opsteker is voor het moreel van de verpleegsters; hij denkt dat ze nu aanblijven. Het ministerie van Volksgezondheid maakte het besluit gisteren bekend in een teleconferentie.
Het dreigement was een reactie op het kabinetsbesluit van 9 mei, waarbij het kabinet geen enkele concessie wilde doen. Dinsdag besloot het kabinet 8.792 nieuwe ambtenarenposities te creëren. De resterende 2.200 zijn bestaande vacatures die worden opgevuld. De benoemingen vinden plaats op basis van behoefte. Ziekenhuizen en gezondheidscentra op het platteland, die kampen met een tekort aan verpleegsters, komen als eerste aan de beurt.
Verwacht wordt dat vanaf 2021 jaarlijks drie- tot vierduizend verpleegsters een vaste aanstelling krijgen omdat er dan voldoende ambtenaren met pensioen gaan, dus vacatures zijn. Het kabinet heeft ook besloten een commissie te vormen, die de gehele gezondheidszorg onder de loep gaat nemen.

Dinsdag 23 mei
– De actie van de verpleegsters in tijdelijke dienst hebben zeven groepen van medisch personeel gestimuleerd om hun eis voor een baan in overheidsdienst te herhalen. Ze gaan vrijdag bij het ministerie van Volksgezondheid hun eis kracht bijzetten. Het gaat onder anderen om fysiotherapeuten, klinisch psychologen en logopedisten. De groep leverde haar eisenpakket op 15 mei in bij de permanent secretaris van het ministerie, maar heeft sindsdien niets gehoord.
Somkid Puenram, vertegenwoordiger van de groep, zegt dat veel te weinig vacatures zijn vervuld. ‘We zijn teleurgesteld over de manier waarop vacatures worden verdeeld.’ Vorig jaar, zegt hij, werden slechts 171 posities gereserveerd voor het personeel van de zeven groepen. ‘Dat is helemaal niet eerlijk. We werken niet minder hard dan ambtenaren.’

Woensdag 24 mei
– De dood van enkele artsen is voor de Medical Council of Thailand (MCT) aanleiding te vragen om een nieuwe wet waarin de werkomstandigheden voor medisch personeel wordt geregeld, en voor een fonds om uitkeringen te verlenen bij verwondingen, handicaps of dood als gevolg van het werk. De dood van de artsen zou te wijten zijn geweest aan een te zware werkbelasting en slechte werkomstandigheden. Eén arts in Buri Ram stierf tien dagen geleden aan dengue fever. Drie anderen zijn gestorven aan ziektes van de luchtwegen.
Volgens cijfers van de MCT maakt medisch personeel van provinciale en wijkziekenhuizen werkweken van gemiddeld 80 tot 120 uur. De meeste verpleegsters werken in een 24 uurs ploegendienst.
MCT-lid Cherdchu zegt dat het ministerie van Volksgezondheid op de hoogte is van de problemen maar aan handen en voeten gebonden is. Ziekenhuizen en medische staf hebben te maken met een toenemend aantal patiënten.
De zware werkbelasting kan ertoe leiden dat ze ondermaatse zorg krijgen, zegt arts Teerawat Hemajutha (Chulalongkorn). De relatief lage beloning leidt ertoe dat velen hun baan verlaten voor meer lucratieve banen, wat het risico van een brain drain inhoudt.

Zondag 28 mei
– De actie van zeven groepen medisch personeel voor een baan in overheidsdienst (zie Kort nieuws van 23 mei) lijkt effect te hebben gehad want het ministerie van Volksgezondheid overweegt voor sommige groepen dezelfde welzijnsvoorzieningen te treffen als voor reguliere ambtenaren.
Permanent secretaris Sopon van het ministerie biedt echter weinig hoop op een vaste aanstelling, want er zijn slechts 308 posities beschikbaar voor de 3.000 gegadigden op de wachtlijst. Er is wel een lichtpuntje, want de komende vijf jaar gaan veel ambtenaren uit de geboortegolf met pensioen.
De welzijnsvoorzieningen hebben betrekking op de vorming van een nieuw fonds om pensioenen te financieren en het recht op studieverlof. Hun contract hoeft ook niet meer elke vier jaar vernieuwd te worden.

Dinsdag 30 mei
– Het National Health Security Office begint vandaag aan een serie hoorzittingen over de gewijzigde nationale gezondheids veiligheidwet, maar wat die (14) wijzigingen inhouden, blijft uiterst vaag in het bericht. Het doel is mensen betere voorzieningen te verlenen en de problemen met de volksverzekering Universal Health Care Coverage, dat ook wel bekend staat als ’30-baht gold card’, op te lossen en de verzekering meer duurzaam te maken. De UC-verzekering is in 2002 door het toenmalige kabinet Thaksin gelanceerd.

Zaterdag 3 juni
– Dertig ziekenhuisapothekers van het Contract Pharmacists Network of Thailand hebben gisteren gedemonstreerd bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze vragen om de ambtenarenstatus en klagen dat dit jaar geen enkele apotheker zo’n aanstelling heeft gekregen.
Hun actie volgt op een eerdere demonstratie van verpleegsters in tijdelijke dienst voor een vaste aanstelling, een eis die met een nogal ingewikkelde oplossing lijkt te zijn ingewilligd. Medisch personeel beklom daarna de barricaden. Het ministerie reageerde daarop door te overwegen hen dezelfde welzijnsvoorzieningen te verlenen als ambtenaren.
Maandag praat het netwerk met adjunct permanent secretaris Somsak van het ministerie van Volksgezondheid.

VS dringt aan op transparantie in medicijnen wetgeving
5 juni – Transparantie: als ik het woord al lees, gaan mijn haren recht overeind staan [Ja, die heb ik nog], want dat is zo’n beetje de haarlemmerolie in de politiek. Er zijn ook twee toepasselijke spreekwoorden: Voor elke naald een draad hebben, en: Voor elke spijker een gat weten. Dit ter introductie op het bericht dat de VS bij Thailand aandringen op transparantie in de wetgeving over medicijnen.
De VS in de persoon van Daniel Lee, adjunct-assistent van de US Trade Representative for Innovation and Intellectual Property, heeft moeite met de Drugs Act ondanks dat het artikel vervalt waarbij de registratie van buitenlandse medicijnen die te duur zijn, wordt geblokkeerd. Het kabinet buigt zich binnenkort over de wet.
Hoofd Thospone van het Intellectual Property Department zegt dat de VS zich zorgen blijft maken.Ze vraagt de regering hardere maatregelen te nemen tegen de producenten van nagemaakte medicijnen.
De NCPO (junta) heeft besloten binnen drie maanden actie te ondernemen op plaatsen waar piratenartikelen doorgaans worden verkocht, zoals het Maboonkrong winkelcentrum, Pantip Plaza, Klong Thom, Ban Mor en weekendmarkt Chatuchak. Buiten Bangkok is een inval gedaan op de grensmarkt Rong Klua, waardoor veel verkopers van tassen en schoenen hun handel hebben moeten opgeven.
De winkels worden ook aangepakt op basis van de wet tegen het witwassen van geld, zodat bezittingen betaald uit de illegaal verkregen winst in beslag kunnen worden genomen. Een recente wijziging van de Computer Crime Act heeft het gemakkelijker gemaakt verkopers op het internet te vervolgen.

Dinsdag 6 juni
– Het ministerie van Volksgezondheid wil de komende 10 jaar in elke provincie meer mobiele ‘gezinsklinieken’ openen om de druk op overheidsziekenhuizen te verminderen. De bestaande community health promotion units worden opgewaardeerd tot kliniek.
De klinieken, die geleid worden door een arts uit een tambon ziekenhuis, krijgen tot taak gezondheidszorg te verlenen bij niet-ernstige ziektes. Elk team bestaat verder uit verpleegkundigen, een tandarts, apotheker, gezondheidswerkers en een expert op het gebied van traditionele medicijnen.
De patiënten gaan naar het tambon ziekenhuis waar de teams werken of ze worden thuis bezocht wanneer ze bedlegerig zijn. Thans zijn 596 teams in het land werkzaam. Volgens permanent secretaris Sophon van het ministerie hebben ze al tot een aanzienlijke afname van patiënten in veel provinciale ziekenhuizen geleid en patiënten besparen er reiskosten door. Het ministerie wil het aantal teams met 650 uitbreiden.

Ziekenhuis krijgt lof voor gemeenschapszorg
7 juni – Het Ubolratana ziekenhuis in Khon Kaen is een lichtend voorbeeld van gemeenschaps gezondheidszorg, zegt minister Piyasakol (Volksgezondheid). De lokale bevolking wordt door het ziekenhuis gestimuleerd om een actieve rol in ziekenhuiszaken te spelen.
Het ziekenhuis vraagt bewoners 3 baht per dag of 1.000 baht per jaar aan het ziekenhuis te doneren in ruil waarvoor ze zonder extra kosten een eigen kamer krijgen wanneer ze worden opgenomen. Particuliere bedrijven wordt gevraagd werk te zoeken voor gehandicapten en samen met districts gezondheidscommissies en de eerstelijns gezondheidszorg corporate social responsibility campagnes te organiseren.
Het ziekenhuis maakt deel uit van het zogeheten Prachanat ziekenhuisprogramma, een door het ministerie gepromoot partnerschap tussen overheid en burgers. Ubolratana fungeert als proefproject. Pracharat is een uitwerking van de ideeën van koning Bhumibol over duurzame economie, die van binnenuit groeit en niemand uitsluit.

Demonstrant eisen nieuwe procedure voor gezondheidswet
7 juni – Nog meer gezondheidszorg. Duizend wat de krant noemt health insurance advocates die opereren onder de naam People’s Health Systems Movement (PHSM), hebben gisteren voor het Government House gedemonstreerd voor stopzetting van de procedure ter wijziging van de National Health Security Act van 2002. De groep vraagt de procedure opnieuw te beginnen en de bevolking  daarbij inspraak te geven.
Een van de bezwaren betreft de samenstelling van de commissie die zich over de wijzigingen buigt. Van de 26 leden zijn 24 vertegenwoordigers van verzekeraars en regering en slechts 2 burgers. Openbare hoorzittingen worden deze maand in slechts vier grote provincies gehouden, terwijl de wet wel gevolgen heeft voor 48 miljoen personen.
Een vertegenwoordiger van de PHSM uit de centrale regio zegt dat pogingen worden gedaan om de wet zodanig te wijzigen dat de bevolking buiten spel staat. NGO’s zouden geen financiën uit het National Health Security Fund meer krijgen om gezamenlijk gezondheidszorg te verlenen.
De regering zegt dat het doel van de wijzigingen is om de volksverzekering Universal Health Coverage, doorgaans 30-baht gold card genoemd, meer duurzaam te maken. De Raad van State bestudeert momenteel de wijzigingen.

Vrijdag 16 juni
– De ziektekostenverzekering die bekend staat als gold card [zeg maar het Thaise ziekenfonds, dat we in Nederland vroeger kenden], blijft dezelfde voorzieningen als voorheen verstrekken. Volgens minister Piyasol (Volksgezondheid) hebben de voorgestelde wijzigingen van de National Health Security Act van 2002, die felle kritiek hebben opgeroepen, geen gevolgen voor de 48 miljoen verzekerden.
Ze blijven in de meeste gevallen gratis medische zorg krijgen, de veranderingen hebben alleen te maken met de verkeerde besteding van gelden aan overheadkosten door sommige zorginstellingen. Volgens de critici komen de wijzigingen alleen ten goede van ziekenhuizen en niet van patiënten. In de commissie van 26 leden, die ze hebben voorbereid, hebben slechts twee burgers zitting. Thans buigt de Raad van State zich over de voorstellen.
– Nooit iets over gelezen, maar ambulances schijnen nogal eens ongelukken te veroorzaken doordat ze door rood licht rijden. Ook vormen smalle straatjes een probleem. Panit Pujinda, docent architectuur aan de Chulalongkorn universiteit, pleitte daarom op een forum voor verbetering van het Automated Traffic Surveillance and Control systeem (ATC) in Bangkok. Van de 53.000 verkeerscamera’s zijn slechts 14.000 verbonden aan het centrale ATC systeem. Het ATC helpt de politie het verkeer beter te reguleren en ruimte te maken voor ambulances.
Uit cijfers van het National Institute for Emergency Medicine blijkt dat vorig jaar 1,5 miljoen maal ambulances zijn uitgerukt, in 80 procent van de gevallen voor ernstige verwondingen. 43 ambulances waren betrokken bij een aanrijding, meestal omdat ze te snel reden of door rood reden. Dat mag in noodgevallen van de Land Traffic Act maar ze moeten bij kruisingen en op drukke plaatsen wel vaart minderen.

Khon Kaen: Hoorzitting afgeblazen
18 juni – Een hoorzitting in Khon Kaen over de wijziging van de National Health Security Act van 2002 is voortijdig afgeblazen nadat tegenstanders bezit van het podium van het Avani Khon Kaen & Convention Centre hadden genomen, waar de hoorzitting zaterdagochtend zou worden gehouden. De demonstranten voerden om beurten het woord en kritiseerden het wetsvoorstel als onbillijk en tot stand gekomen zonder inspraak van de bevolking.
Tussen demonstranten en de autoriteiten is zes uur onderhandeld, terwijl agenten, soldaten en lokale ambtenaren toezicht hielden om de orde te handhaven. Uiteindelijk werd in overleg met de lokale tak van het Internal Security Operations Command besloten de hoorzitting te beëindigen.
Over de wetswijziging worden vier hoorzittingen gehouden. De volgende is in Bangkok. Ook wordt een online hoorzitting gehouden.
Volgens minister Piyasakol (Volksgezondheid) is er geen vuiltje aan de lucht: degenen die verzekerd zijn via de zogeheten gold card verzekering (Universal Coverage Scheme) blijven recht hebben op dezelfde voorzieningen, maar de tegenstanders bestrijden dat. (Bron: website Bangkok Post, 17 juni)
Update krant: Regeringswoordvoerder Sansern noemt twee motieven voor de actie in Khon Kaen: oppositie van bewoners of politieke kwesties. Dat laatste schijnt er altijd bijgehaald te moeten worden. Dat bewoners zelfstandig kunnen denken gaat er bij de junta niet in.
Sansern zei: ‘De mensen hebben gevraagd om democratie, waarin vrijheid van meningsuiting centraal staat. Dat betekent dat degenen die de hoorzitting stopten, de mening van andere mensen niet respecteren.’
Sansern zei de wjzigingen al  te hebben toegelicht. De tegenstanders moeten de informatie verstrekt door de regering nog maar eens goed bestuderen. Hij pleitte ook voor juridische actie tegen de demonstranten, alhoewel het panel van het ministerie van Volksgezondheid, dat de hoorzittingen organiseert, dat niet nodig vindt. Volgens dit bericht vrezen de tegenstanders zelfs voor beëindiging van de UC-verzekering. Ze denken dat de medische dienstverlening wordt gecentraliseerd bij central medical agencies [?].
Naar verwachting gaan de tegenstanders eind deze maand ook de hoorzitting in Bangkok verstoren. De hoorzitting in KK was de derde in een serie van vier. De voorgaande twee werden gehouden in Songkhla en Chiang Mai. Tijdens die bijeenkomsten liepen tegenstanders weg.

Ondanks protest: Veranderingen gezondheidswet gaan door
19 juni – Het regeringspanel dat de National Health Security Act herziet, gaat stug door ondanks de afgelaste hoorzitting in Khon Kaen en een protest gisteren in Bangkok. Een groep gezondheidsactivisten protesteerde in Bangkok tegen de wijzigingen door voor een vergaderzaal in het Centara Government Complex Hotel & Convention Centre op de grond te gaan liggen. Op 20 en 21 juni wordt daar de laatste van een serie van vier hoorzittingen gehouden.
De demonstranten werden geleid door vertegenwoordigers van de Aids Access Foundation, het Thai Network of People Living with HIV/Aids, een consumentengroep en Boonyuen Siritham, vooormalig senator van Songkhram. De meest gehoorde kreet was: ‘Als verandering niet goed is, doe het niet.’ Intussen werd in de vergaderzaal een bijeenkomst gehouden, waarvan mij niet duidelijk is of dit al de hoorzitting was.
Volgens de tegenstanders maken de wijzigingen geen eind aan de ongelijkheid in de gezondheidszorg en worden de rechten van patiënten niet uitgebreid. Alhoewel de zogeheten 30-baht volksverzekering gratis medische zorg garandeert, wordt nu voorgesteld patiënten te laten meebetalen wanneer ze extra zorg van overheidsziekenhuizen willen. De overige bezwaren laat ik onvermeld, want erg duidelijk is het me allemaal niet.

Woensdag 21 juni
– De ziektekostenverzekering, die bekend staat als 30 baht gold card (Officieel: Universal Health Care Coverage) wordt niet opgeheven ondanks een amendement op de National Health Security Act, zegt premier Prayut. Met die geruststelling probeerde Prayut gisteren na het kabinetsberaad de gemoederen te sussen. ‘Waarom zou ik dat doen? Hoe kunnen die liegende politici de waarheid zo verdraaien?’
Tegen de wijziging zijn bewoners te hoop gelopen. In Khon Kaen hielden ze een hoorzitting tegen en in Bangkok demonstreerden ze in de locatie waar gisteren een hoorzitting is begonnen  (zie het bericht van 19 juni Ondanks protest: Veranderingen gezondheidswet gaan door). De tegenstanders vrezen voor een verslechtering van de medische zorg.
Voorzitter Nimit van de Aids Access Foundation dreigt dat de tegenstanders vandaag uit de hoorzitting weglopen wanneer er ‘onnodige druk’ op hen wordt uitgeoefend. Hij roept het panel dat de hoorzitting organiseert, op geen voorbarige conclusies te trekken. Het panel moet alle voor- en nadelen zorgvuldig afwegen.
– Het Siriraj ziekenhuis heeft een nieuwe behandeling tegen leverkanker ontwikkeld. Een zogeheten nano knife van 1 mm in doorsnede wordt in de tumor geprikt en daardoor wordt een stroom van maximaal 3 kilovolt gejaagd. De methode is alleen bruikbaar bij tumoren die kleiner zijn dan 5 millimeter.
Het voordeel is dat alleen de kankercellen worden gedood en normale cellen niet beschadigd worden. Ook voorkomt het schade aan nabijgelegen organen en bloedvaten. De behandeling is vrij prijzig en wordt niet gedekt door de ziektekostenverzekeringen van de overheid. Maar in voorkomende gevallen springt het ziekenhuisfonds bij.

Protesten tegen gezondheidswet krachteloos
22 juni – De commissie die de controversiële wijzigingen aan de National Health Security Act heeft aangebracht, trekt zich niets aan van de protesten. Voorzitter Varakorn zei dat gisteren [in andere bewoordingen?] op een speciaal forum, belegd door het ministerie van Volksgezondheid. Het forum had tot doel meer feedback te krijgen op de voorgestelde veranderingen, hetgeen me mosterd na de maaltijd lijkt met zo’n standpunt.
Over de wijzigingen zijn inmiddels vier hoorzittingen gehouden. Premier Prayut heeft art 44 [van de interim-grondwet] ingezet om de impasse die dreigde te ontstaan, te doorbreken. Aanleiding was het verbod van de Rekenkamer om overheadkosten, zoals elektriciteit, door te berekenen in de vergoeding van 3.100 baht per patiënt die ziekenhuizen krijgen in het kader van de volksverzekering Universal Healthcare Coverage (UHC).
De Rekenkamer beschouwt die kosten als niet gerelateerd aan de zorg voor patiënten, zoals vastgelegd in de wet, zegt permanent secretaris Sopon van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Als we de wet niet wijzigen, wil niemand bij ons blijven werken en hebben we zelfs geen water en elektriciteit.’
Secretaris-generaal Sakchai van het National Health Security Office verdedigt de art 44 interventie. Die is nodig om de interpretatie van de wet te verduidelijken. De geplande veranderingen (zie bijgaand kader) zullen nooit leiden tot beëindiging van de UHC-verzekering, zoals sommigen vrezen.
De hoorzittingen hebben 2.098 reacties opgeleverd en de online hoorzitting 833. De commissie gaat die nu verwerken. Commissielid Sunthari mocht gisteren op de hoorzitting in Bangkok niet het woord voeren. Zij zegt dat de publieke opinie niet welkom was op de hoorzittingen. Maar voorzitter Varakorn zegt dat de opinies van tegenstanders worden opgenomen in de notulen. Mogelijk wordt een nieuw panel gevormd om erop te reageren.
Docent Suthee (Srinakharinwirot universiteit) vindt dat de regering beter kan stoppen om de situatie niet erger te maken. De 40 miljoen UHC-verzekerden hadden de kans moeten krijgen hun mening te ventileren. De hoorzittingen waren geen ideale gelegenheden om hun mening vrijelijk te geven. De hoorzitting in Bangkok noemde hij ‘een slagveld’.

Gezondheidswet: Regering zit in haar maag met protest
26 juni – Het conflict over de geplande wijzigingen van de National Health Security Act dreigt tot een ‘oorlog’ te escaleren tussen voorstanders in het regeringskamp en actievoerders die bang zijn dat patiënten de dupe worden van de veranderingen. Dat constateert Bangkok Post vandaag in een analyse van de controverse die al dagen lang het nieuws beheerst.
Varakorn Samakoses, voorzitter van de commissie belast met de revisie van de wet, zei vorige week dat de veranderingen ondanks de protesten doorgaan. Die uitspraak schoot in het verkeerde keelgat van de Foundation for Consumers, die de actievoerders van verschillende patiënten- en burgergroepen steunt. Secretaris-generaal Saree dringt er bij hen op aan ‘te vechten en tot het einde te blijven vechten totdat recht is gedaan’. Ze wil dat de wet gelijke toegang tot medische zorg garandeert voor verzekerden van de Universal Health Care verzekering (UHC), ook wel genoemd gold card scheme (het Thaise ziekenfonds). De veranderingen, zegt Saree, hollen dat recht uit.
Het conflict wordt nog verergerd omdat premier Prayut art 44 [van de interim-grondwet] ingezet heeft om de impasse te doorbreken, wat neerkomt op it giet oan om eens een klassiek geworden uitspraak over de Elfstedentocht te citeren. De impasse ontstond toen de Rekenkamer staatsziekenhuizen verbood overheadkosten door te berekenen in de vergoeding van 3.100 baht per UHC-verzekerde.
Er is verder nog gedoe over de samenstelling van de National Health Security Board, het gevaar van een eigen bijdrage voor medische handelingen en de relatie met de registratie van lage-inkomens verdieners voor het bijstandsprogramma van de overheid, maar het voert te ver om dat allemaal uit te leggen [als ik het al zou begrijpen].

De taaie strijd tegen suiker
27 juni – Op 16 september gaat de accijns omhoog op suikerhoudende dranken. En dat is hard nodig, want in 2014 telde Thailand 16 miljoen obese personen, het op een na hoogste aantal in Asean na Indonesië, en er waren 670.000 nieuwe gevallen, het derde hoogste in Asean.
Om het wat concreter te maken: In 2007 consumeerden Thai gemiddeld 20 theelepeltjes suiker per dag, in 2010 23 en en nu 28. En dat is ruim vier keer zo veel als wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert, namelijk zes theelepels.
Nog een paar cijfers: 1 op de 5 Thaise schoolkinderen drinkt elke dag koolzuurhoudende dranken. ‘Alhoewel Thailand ondervoeding heeft uitgebannen, is obesitas een doorgaand probleem. Een op de drie Thaise kinderen wordt mogelijk een dikke tiener en twee op de drie eindigen als een dikke volwassene’, zegt dokter Napaphan, directeur van het Bureau of Nutrition.
Excessief suikergebruik wordt al lange tijd beschouwd als belangrijkste volksgezondheidszorg van het land, zo niet van de wereld. Ondanks maatregelen van de overheid en particuliere sector lukt het niet de uitdijende taille van Thai te bedwingen, wat dientengevolge leidt tot niet-overdraagbare ziekten (NCD’s).
De accijnsverhoging moet de suikerinname van Thai terugdringen. Op dranken met weinig suiker wordt een lagere accijns geheven dan op dranken met veel suiker. De bedrijven krijgen twee jaar de tijd hun producten aan te passen. De nieuwe accijns zal niet alleen consumenten ertoe brengen hun suikerconsumptie te verminderen, maar is vooral gericht op bedrijven. Die profiteren van de nieuwe accijns, want minder suiker betekent minder belasting.
Directeur Natthakorn van het Tax Planning Bureau van het Excise Department zegt: ‘Voor een betere gezondheid is het onmogelijk om alleen het gedrag van consumenten te veranderen zonder ook het gedrag van producenten te veranderen. Rijke mensen zullen zich altijd ondanks prijsverhogingen suikerhoudende dranken kunnen veroorloven. Dus moeten de bedrijven hun producten aanpassen.’
Het idee voor een suikerbelasting is geen nieuw concept, er wordt al drie jaar door overheid en bedrijfsleven over gepraat. De grote vraag is: Zal de belasting effect hebben op het verlangen van mensen naar suiker en hen gezonder maken? Natthakorn: ‘Belasting is slechts een richtlijn van de regering. Niet-belasting maatregelen zijn ook nodig om de suikerinname van mensen te verminderen. Ze moeten beide gelijk opgaan.’
Thailand telt thans 3,5 miljoen diabetes patiënten en nog eens 25,5 miljoen lopen risico vanwege het hoge cholesterol gehalte in hun bloed. ‘Het is duidelijk dat we niet genoeg preventieve acties voeren’, zegt directeur Tipvon van de FDA. Een van de maatregelen die de FDA heeft genomen is de introductie van het Healthier Logo op producten. Er zijn thans 276 producten met het logo, waarvan 216 dranken. (Bron: Bangkok Post, 26 juni)

Dinsdag 27 juni
– Etnische bergstammen dringen er bij de regering op aan op de rem te trappen bij wijziging van de National Health Security Act, waarover de laatste tijd zoveel te doen is. Ze zeggen dat die hun toegang tot de medische zorg beperkt.
Gisteren hielden ze een rally voor het kantoor van de VN in Bangkok. Ze vroegen premier Prayut de wijziging te schorsen en opnieuw te beginnen met openbare hoorzittingen. De tot nu gehouden hoorzittingen hebben volgens hen te weinig inspraak geboden.
Het hooglander netwerk in Chiang Mai vreest dat patiënten moeten gaan betalen voor voorheen gratis zorg. ’Niemand zal voor behandeling naar de stad willen reizen, omdat ze het buskaartje en de medische rekening niet kunnen betalen’, zegt een van de leden. Hooglanders, inclusief degenen wier nationaliteit is geverifieerd, ontvangen via de UHC-verzekering gratis medische zorg.
Het netwerk bestaat uit 37 organisaties. Eerder liepen patiënten- en burgergroepen al te hoop tegen de wijzigingen. Vorige week zei voorzitter Varakorn van de commissie die de wet heeft herzien, dat de veranderingen ondanks de protesten doorgaan.

Woensdag 28 juni
– Zoals eveneens vermeld in de opening van NuT besteedt de krant veel aandacht aan de veelbesproken National Health Security Act. President Udom Kachintorn van de Mahidol universiteit zegt dat de voorgestelde wijzigingen niet de medische zorg voor patiënten verminderen, die verzekerd zijn via de Universal Health Care Coverage (UHC) verzekering. Ze hebben daarentegen tot doel het management van de UHC te verbeteren, want sommige ziekenhuizen, sanatoriums en medische scholen kampen met tekorten. ‘Het is evident dat de financiën van overheidsziekenhuizen een groot probleem vormen.’

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties