State Oil Fund

State Oil Fund
Het State Oil Fund werd tijdens de eerste oliecrisis in 1973 ingesteld. Doel was de nationale energievoorziening te bevorderen en de binnenlandse verkoopprijzen te stabiliseren. De eerste doelstelling werd nooit gerealiseerd, de tweede werd het belangrijkste doel.
De benzineprijs bestaat voor 60 tot 70 procent uit raffinaderijkosten en 25 tot 30 procent uit diverse soorten accijns. De rest is de marketingmarge: bedrijfskosten van benzinepompen en winst.
Het State Oil Fund subsidieert of heft een bijdrage. Het fonds heeft altijd alternatieve brandstoffen gesubsidieerd. De huidige subsidie op E20 gasohol bedraagt 9,1 procent van de pompprijs, op E85 gasohol 63,3 procent. De subsidies zijn bedoeld als aansporing voor consumenten en producenten om meer alternatieve brandstoffen te gebruiken.
Benzine en diesel zijn soms wel, soms niet in het fonds opgenomen. In 2004 en 2005 werden beide zwaar gesubsidieerd wat 92 miljard baht kostte. Daarna hief het fonds een heffing op beide. In 2010 subsidieerde de regering Abhisit alleen diesel om de prijs onder de 30 baht/liter te houden.
(Bron: Bangkok Post, 2 september 2011)
[Volgens andere informatie worden uit het fonds LPG, CNG (aardgas), diesel en gasohol gesubsidieerd alsmede het ombouwen van taxi’s van LPG naar CNG.]

Nieuwsoverzicht

Dieselprijs breekt door 30 baht-grens
5 februari 2011 – De dieselprijs zal waarschijnlijk boven de 30 baht per liter stijgen. Volgende week is het budget van 5 miljard baht, waaruit de regering de diesel subsidieert, uitgeput. De prijsverhoging houdt verband met de stijgende prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. Minister Wannarat Channukul ziet twee mogelijkheden: ondanks de eerdere belofte van de regering de prijs boven de 30 baht te laten stijgen of de subsidie te verhogen door een accijnsverhoging of een nieuwe bijdrage uit het staatsoliefonds. Gisteren verhoogde het Energy Policy Committee de subsidie al met nog eens 40 satang per liter voor B3 en B5 diesel.
Voorzitter Pissawan Achanapornkul van het Oil Fund vindt dat de regering het bestaande subsidieprogramma moet herzien. Thans worden behalve diesel ook gecomprimeerd aardgas en LPG gesubsidieerd. ‘Subsidies zouden aan één product moeten worden gegeven. Niet aan allemaal. En een subsidie dient gedurende een korte termijn te worden gegeven, anders zullen mensen nooit aan energiebesparing doen. De subsidie komt uit het geld van belastingbetalers. Ze kan beter besteed worden aan openbaar vervoer.’

Kort nieuws 1 maart Diesel De subsidie op de dieselprijs wordt opnieuw verhoogd om de prijs op 30 baht per liter te houden. De subsidie bedraagt nu 4,5 baht per liter. Eind deze maand is het State Oil Fund uitgeput, waaruit de subsidie wordt betaald.

Kort nieuws 4 maart Diesel De subsidie op diesel wordt met nog eens 50 satang verhoogd, zodat de prijs aan de pomp beneden de 30 baht per liter blijft. De totale subsidie bedraagt nu 5 baht per liter. Aan accijns wordt 5,3 baht per liter binnengehaald. Het State Oil Fund waaruit de subsidie wordt betaald, is eind deze maand uitgeput. Sinds december is 9,03 miljard baht uitgegeven.

Regering handhaaft subsidie op dieselprijs
8 maart – De regering heeft voldoende fondsen om de dieselprijs tot eind april onder de 30 baht per liter te houden. Wat er daarna gebeurt is ongewis gezien de stijgende prijzen van aardolie op de wereldmarkt. Een optie is accijnsverlaging, maar een verlaging met 1 baht zou de overheid al 19 miljard baht per jaar schelen. Bovendien is de accijns met 18 procent al laag, vergeleken met 30 procent in het verleden.
Premier Abhisit en de ministers van Energie en Financiën maakten gisteren na een vergadering van het Energy Policy Committee bekend dat het State Oil Fund, waaruit de subsidie wordt betaald, nog beschikt over 35 miljard baht. Daarvan is 14 miljard baht gereserveerd voor subsidiëring van LPG en het ombouwen van taxi’s van LPG naar NGV (aardgas). Voor diesel resteert 21 miljard; volgens de minister van Financiën genoeg voor ‘some kind of cap on diesel untill the end of July’. De minister van Energie zegt dat de 30-baht grens tot eind april kan worden gehandhaafd, indien de olieprijzen niet verder stijgen.
Volgens Suwaporn Sirikoon van de Energy for Environmental Foundation zijn de voortdurende pogingen van de regering om de dieselprijs op 30 baht te houden teleurstellend. ‘It is using up the Thai people’s money just for the sake of gaining votes.’ De regering zou naar andere opties moeten zoeken. Suwaporn  denkt dat het fonds in de rode cijfers belandt wanneer de subsidiëring doorgaat tot eind april. Een anonieme bron bij het Energy Fund Administration Institute zegt dat het State Oil Fund niet 35 miljard baht in kas heeft maar 21, zodat slechts 7 miljard beschikbaar is voor de dieselsubsidie.

Financiële positie Oliefonds blijft mistig
9 maart – Het State Oil Fund, waaruit de subsidies voor diesel, LPG en NGV worden betaald, is de speelbal geworden van de politiek met een minister van Energie die weigert antwoord te geven op de simpele vraag of het fonds failliet gaat nu de subsidie op diesel is verhoogd naar 5 baht per liter.
Premier Abhisit en de ministers van Energie en Financiën maakten maandag na een vergadering van het Energy Policy Committee bekend dat het State Oil Fund nog beschikt over 35 miljard baht. Daarvan is 14 miljard baht gereserveerd voor subsidiëring van LPG en NGV (aardgas) en het ombouwen van taxi’s van LPG naar NGV. Voor diesel resteert 21 miljard; volgens de minister van Energie genoeg voor het handhaven van de 30-baht grens tot eind april.
Maar er is een addertje onder het gras. De 14 miljard is een lening van olieraffinaderijen en gasscheidingsfabrieken en die moet in maart en april worden afbetaald. Sommigen zeiden daarom eerder dat het fonds slechts 6,9 miljard baht in kas heeft.
Evenals het particuliere bedrijfsleven roept nu ook de American Chamber of Commerce de regering op om een eind te maken aan het subsidiëren van brandstofprijzen, omdat de markt daardoor verstoord wordt.
De CEO van Thai Oil Plc, ’s lands grootste raffinaderij, zegt dat de regering naar andere middelen moet zoeken, want de huidige subsidies op bijna alle types energie, die ten koste gaan van benzinegebruikers, gaan de draagkracht van het fonds te boven. ‘The fund’s revenue is now three times lower than its expenses . It is impossible thus to find enough money to continue the price subsidies for long, as we cannot predict whether the situation in the Middle East will be prolonged. Borrowing just for price subsidies is completely inappropriate, as eventually the oil users themselves have to pay.’
De voormalige president van het Thailand Research Fund zegt dat ‘keeping the diesel prices low is tantamount to using future money, the cost of which wil eventually have to be passed on as a burden to people in the long run’. Hij maakt zich zorgen over de uitgaven van de regering ‘especially during the period leading up to the upcoming general election’.

Applaus voor vice-minister-president Trairong
9 maart – Vice-minister-president Trairong krijgt een pluim van de Thaistalige krant Daily News omdat hij zich als enige minister heeft uitgesproken tegen subsidiëring van diesel. De prijs wordt door de regering kunstmatig op 30 baht per liter gehouden met een subsidie van 5 baht per liter uit het State Oil Fund. Daarentegen is de prijs van benzine en gasohol (alcoholbenzine) omhoog gegaan naar 40 en 37 baht per liter. De bevriezing van de dieselprijs irriteert automobilisten, stelt de krant vast, omdat ze via de benzineprijs meebetalen aan de dieselsubsidie.
Veel energie-experts hebben zich al uitgesproken tegen de subsidie omdat die de markt verstoort. Degenen die meer brandstof gebruiken, zouden meer moeten betalen, redeneren ze. Tot nu toe heeft de regering 8,5 miljard baht uit het fonds besteed aan de dieselsubsidie. Als die wordt gecontinueerd, is het fonds binnen twee maanden uitgeput.
Waarom de andere ministers hun mond houden, laat zich raden. Binnen enkele maanden vinden vervroegde verkiezingen plaats en ze willen niet het verwijt krijgen verantwoordelijk te zijn voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Maar de regering kan niet eindeloos blijven talmen. Het kan de aardolieprijs op de wereldmarkt niet beheersen en het fonds raakt leeg. Dus waarom de dieselprijs niet nu al verhogen, schrijft de krant.

‘Staatsschuld is geen groot probleem’
16 maart – Minister Korn Chatikavanij (Financiën) ziet de huidige staatsschuld, die 41 procent van het GPD bedraagt, niet als een groot probleem. ‘The public debt ratio to GDP is even lower than those of  previous governments. The government is capable of shouldering the public debt burden without any negative effect on the economy in the long-run’, zei hij op de tweede dag van het censure debat in reactie op een aanval door de oppositie.
Een andere topic die werd aangesneden, was de subsidie op diesel om de prijs op maximaal 30 baht per liter te houden. De subsidie wordt gefinancierd uit het State Oil Fund. Korn zei dat een verhoging van de dieselprijs de productiekosten van bedrijven beïnvloedt, waardoor prijzen van producten, met name consumentenartikelen ‘iedere dag gekocht door gewone mensen’, omhoog zouden gaan.
‘Before the government took office, the state Oil Fund stood at minus five billion baht. The government managed to increase the fund to 27 billion baht to prepare for curbing of fuel prices. Now it is appropriate that the government use this money from the Oil Fund to subsidise fuel prices at a time the global oil price is on the rise, to minimise the impact on the people.’

Dieselprijs gaat mogelijk omhoog
9 april – De subsidie op de dieselprijs is met nog eens 50 satang verhoogd om de literprijs op 30 baht te houden. Maar dit douceurtje zal niet lang meer kunnen worden uitgedeeld. Eind deze maand is het State Oil Fund waaruit de subsidie wordt betaald, uitgeput en de regering is niet van plan een lening af te sluiten om het fonds in stand te houden. Op 27 april vergadert het National Energy Policy Committee over de toekomst van de dieselprijs.

Oil Fund over 18 dagen uitgeput
12 april – Nog 18 dagen en dan is het State Oil Fund, waaruit de subsidie op diesel wordt betaald, uitgeput. Het National Energy Policy Committee vergadert op 27 april over de toekomst van de dieselprijs, die nu kunstmatig op 30 baht per liter wordt gehouden. Het comité kan twee dingen doen: de prijs verhogen of de accijns van 5,31 baht per liter verlagen of schrappen. Het ministerie van Energie subsidieert de dieselprijs sinds 17 december, toen de prijs van aardolie begon te stijgen.

Dieselprijs blijft op 30 baht per liter
19 april – Om de dieselprijs niet boven de 30 baht per liter te laten stijgen, zullen de accijns en BTW op diesel de komende zes maanden worden geschrapt. Andere mogelijkheden zijn er niet, nu de bodem van het State Oil Fund, waaruit de diesel wordt gesubsidieerd, in zicht komt. Aangenomen dat de olieprijs niet verder stijgt, kost het schrappen van beide belastingen de overheid 45 miljard baht. Volgens minister van Financiën Korn Chatikavanij kan het land dat wel dragen omdat de belastinginkomsten over de eerste vijf maanden van dit jaar 132 miljard baht hoger zijn dan begroot.
De overheid hecht aan het in de hand houden van de dieselprijs, omdat een prijsverhoging van diesel een prijsverhogend effect heeft op consumentengoederen, transportkosten en de economie hard zou treffen. Het zakenleven juicht de belastingmaatregel toe, maar pleit ervoor om de subsidies op brandstofprijzen op de lange termijn te schrappen om consumenten en bedrijven te stimuleren om energie te besparen. Uit het State Oil Fund wordt behalve diesel ook E85 gasohol, biodiesel en E20 gasohol gesubsidieerd. De druk op het fonds zal in de tweede helft van dit jaar afnemen omdat de subsidie op LPG in de industriële sector dan vervalt.

Accijns op diesel gaat niet omhoog
9 mei – De regering is niet van plan de accijns op diesel te verhogen nu de olieprijs op de wereldmarkt met 10 procent is gezakt. Eerder schrapte de regering de accijns en de BTW om de literprijs van diesel niet boven de 30 baht te laten stijgen.
Minister Korn Chatikavanij (Financiën) wijst erop dat de olieleveranciers nog voorraden dure olie hebben, die eerst verkocht moeten worden alvorens de prijs aan de pomp kan zakken. Indien de reële dieselprijs zou zakken naar 30 baht, biedt dit de regering de gelegenheid om de subsidie op diesel te schrappen. De subsidie wordt betaald uit het State Oil Fund dat bijna uitgeput is. Bij de overheidspompen kost diesel nu 29,99 baht per liter.

Kort nieuws 27 mei Diesel en benzine De accijns op diesel gaat met 40 satang omlaag om de prijs beneden het maximum van 30 baht per liter te houden. De verlaging houdt verband met de gestegen prijs van ruwe olie. De heffing van het State Oil Fund, waaruit diesel wordt gesubsidieerd,  gaat omlaag van 2,20 naar 1,80 baht per liter. Bangchak Petroleum verhoogt de prijs van alle soorten benzine met 40 satang per liter en 20 satang voor gasohol E85. Caltex verhoogde eerder vanochtend de pompprijzen met 40 satang per liter voor zowel benzine als diesel.

Heffing op diesel gaat omhoog; pompprijs blijft gelijk
10 augustus – De heffing op diesel door het State Oil Fund gaat vandaag met 90 satang omhoog naar 2,80 baht per liter. De verhoging is mogelijk doordat de prijs van ruwe olie de afgelopen week gezakt is. Voor de pompprijs maakt de verhoging geen verschil want die blijft maximaal 29,99 baht per liter, maar de marge voor oliehandelaren vermindert nadat ze enkele dagen van een meevaller hebben kunnen profiteren.
Door het nieuwe tarief stijgt de dagelijkse storting in het fonds van 55 naar 104 miljoen baht of van 1,65 miljard naar 3,2 miljard baht per maand. Uit het fonds wordt diesel, LPG en gecomprimeerd aardgas gesubsidieerd. LPG wordt sinds 2008 gesubsidieerd,hetgeen tot nu toe 54 miljard baht heeft gekost; de aardgassubsidie heeft 32 miljard baht gekost.

Benzine aan de pomp wordt goedkoper
13 augustus – De economische maatregelen van de nieuwe regering, die premier Yingluck tijdens haar regeringsverklaring zal aankondigen, zijn in grote lijnen bekend. Prioriteit heeft het verlagen van de prijs van premie benzine met 7,5 baht/liter, gewone benzine (6,7 baht) en diesel (2,2 baht). De verlagingen zijn mogelijk doordat de heffing van het State Oil Fund op brandstof een jaar wordt verlaagd. Dit kost de regering 3 miljard baht per maand.
Het State Oil Fund is oorspronkelijk bedoeld voor ‘energy security’ [geen idee wat daarmee wordt bedoeld, red], maar de laatste jaren is het meeste geld gegaan naar subsidies op LPG, CNG (aardgas) en meer recent diesel. Minister Pichai Naripthaphan van Energie zegt dat de heffing weer wordt geheven wanneer het inkomen van de bevolking omhoog is gegaan dankzij het regeringsbeleid. […]

Wat wil de Pheu Thai-regering op economisch gebied?
[…]
– Beëindiging heffing voor Oil Fund; lagere prijs voor premiebenzine, gewone benzine en diesel.

Kaartje voor de pont wellicht goedkoper
26 augustus – Een kaartje voor de veerdiensten op de Chao Praya rivier en het Saen Saep kanaal in Bangkok wordt wellicht goedkoper. De Marine Department bekijkt die mogelijkheid, nu de diesel binnenkort vermoedelijk 2 baht per liter in prijs zakt. De prijs van diesel en ook van benzine zal iets dalen, wanneer de heffing van het State Oil Fund tijdelijk vervalt, zoals Pheu Thai heeft aangekondigd.
De Chao Praya Express Boat Co vindt dat het kaartje niet goedkoper kan. De afgelopen 2 jaar kreeg het bedrijf te maken met kostenverhogingen van 15 tot 20 procent.
De Thai Shipowners’ Association zal vandaag de Marine Department voorstellen om de formule voor het berekenen van de veerdiensttarieven te wijzigen en loon- en onderhoudskosten ook in de berekening te betrekken.

Benzine en diesel goedkoper (maar ten koste van wat?)
27 augustus – Benzine en diesel zijn met ingang van vandaag goedkoper geworden en dat is goed nieuws voor de 10 miljoen motorfietsers, 7 miljoen automobilisten die op diesel rijden en 1 miljoen die op premiebenzine rijden. Maar volgens de critici is het slecht nieuws voor de bevordering van alternatieve energie, noch afgezien van de lagere bijdrage aan het State Oil Fund. Een liter benzine (95 octaan) kost nu 39,54 baht; benzine (91) die voornamelijk wordt gebruikt door motorfietsers 34,77 baht en diesel 26,99 baht.
Het State Oil Fund incasseert bij de raffinerijen bijdragen op de verkoop van alle brandstoffen. De regering heeft de heffing (tijdelijk) geschrapt, waardoor het fonds nu maandelijks 6,16 miljard baht aan inkomsten misloopt. Uit het fond worden gasohol (een mix van benzine en ethanol), LPG en CNG (aardgas) gesubsidieerd.
Volgens de regering beperkt de verlaging van de dieselprijs transport- en logistieke kosten, waardoor de prijzen minder onder druk komen te staan. Bus en minivan zouden ook goedkoper moeten kunnen worden. Het Marine Department liet gisteren al weten te bekijken of er een prijsverlaging inzit voor een kaartje van de veerdiensten op de Chao Praya rivier en het Saen Saep kanaal in Bangkok.
Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij ziet twee problemen: de stimulans voor forensen om over te stappen op alternatieve energie wordt weggenomen en de regering zal het State Oil Fund op peil moeten houden, want zonder subsidie op butagas zou een 15 kilo-cilinder 570 baht moeten kosten, het dubbele van nu.
Energie-experts reageren wisselend op de maatregel. De voorzitter van de Ethanol Producers Association wijst erop dat de nieuwe regering het gebruik van alternatieve energie [zoals ethanol] van 20 naar 25 procent wil brengen. ‘But I see this new policy as the opposite of what the government previously said.’
De directeur van benzinemaatschappij PTT Plc denkt dat het nieuwe beleid op de lange termijn niet veel effect zal hebben, wanneer het maximaal zes maanden duurt. Hij vindt wel dat de subsidie op LPG en CNG omlaag moet, om de prijs op marktniveau te brengen en de last voor de overheid te verminderen.
De voorzitter van de Federation of Thai Industries vindt dat de maatregel de energiemarkt verstoort en budget weghaalt dat beter gebruikt zou kunnen worden voor R&D (research and development) en andere lange-termijn programma’s.

Benzinepompen deden goede zaken gisteren
28 augustus – Taxichauffeurs profiteren nauwelijks van de prijsverlaging van benzine en diesel omdat de meeste taxi’s op aardgas rijden. Verder blijken sommige automobilisten die eerder gasohol (een mix van benzine en ethanol) tankten, over te stappen op benzine omdat die bijna evenveel kost. Het openbaar vervoer per bus wordt waarschijnlijk goedkoper, maar dat geldt weer niet voor minibusjes die op aardgas rijden.
Het Department of Energy Business buigt zich intussen over de vraag of de gasoholprijs naar beneden kan. Er zijn twee mogelijkheden: de accijns verlagen of de subsidie uit het State Oil Fund verhogen. Maar het fonds staat al onder druk omdat de heffing op benzine en diesel is vervallen [die de prijsverlagingen mogelijk maakte] en het fonds 6,16 miljard baht per maand aan inkomsten misloopt.
Bij sommige pieren in de Chao Praya rivier kost een overtocht nu 50 satang minder. De boot in het Saen Sab kanaal rekent 1 baht minder. De Chao Praya Express weet nog niet of ze de tarieven verlaagt.
De Association of Inter-provincial Bus Operators heeft geen plannen om de tarieven te verlagen. ‘We won’t reduce fares because we have shouldered rising oil prices for a long time’, aldus de president van de vereniging. ‘The Transport Ministry did not allow us to raise fares even though the oil price kept rising in recent years.’
De bezinepompen deden gisteren op de eerste dag van de prijsverlagingen goede zaken. Ze bedienden tweemaal zoveel klanten. Functionarissen van het ministerie van Energie hebben bij 18.000 pompen de voorraad opgenomen voordat de prijsverlaging inging. De regering heeft 3 miljard baht gereserveerd om hen te compenseren.

Yingluck: Bevordering alternatieve energie blijft beleid
29 augustus – Premier Yingluck benadrukt dat haar regering nog steeds streeft naar het bevorderen van het gebruik van alternatieve energie. Critici zeggen daarentegen dat de de prijsverlagingen voor benzine en diesel niet het gebruik van gasohol bevorderen. Benzine en diesel zijn sinds zaterdag respectievelijk 8,02 (95 octaan), 7,17 (91 octaan) en 3 baht per liter goedkoper.
Gasohol is een mix van benzine en ethanol. De ethanol wordt gewonnen uit gewassen zoals cassave en suikerriet. Zaterdag bleek dat veel automobilisten die voorheen gasohol tankten, overstapten op benzine omdat de prijs bijna overeenkomt. Voorgaande regeringen hebben het gebruik van gasohol juist gepromoot om de afhankelijkheid van het land van olie-importen te verminderen. Gasohol is ook een schonere brandstof.
De prijsverlagingen voor benzine en diesel zijn mogelijk doordat de heffing van het State Oil Fund op deze brandstoffen is geschrapt. Uit het fonds worden LPG, CNG (compressed natural gas), diesel en gasohol gesubsidieerd alsmede het ombouwen van taxi’s van LPG naar CNG.  Critici vrezen dat die subsidies gevaar lopen nu het fonds maandelijks 6,16 miljard baht aan inkomsten misloopt. Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij heeft berekend dat zonder subsidie een 15 kilo-cilinder butagas 570 baht zou moeten kosten, het dubbele van nu.
Yingluck heeft minister Pichai Naripthaphan (Energie) opdracht gegeven de problemen te bestuderen die de prijsverlaging met zich brengen. ‘We will hold talks on renewable energy promotion’, aldus  de premier.

Prijsverlagingen op overheidsbus en boot
30 augustus – Het kaartje in Bangkok’s ‘gewone’ air-conditioned bus gaat met ingang van donderdag met 1 baht omlaag, van 11-23 naar 10-22 baht. Ook de Euro-II wordt 1 baht goedkoper: van 12-24 naar 11-23 baht. De bus zonder air-conditioning wordt 50 satang goedkoper; het kaartje gaat 6,5 baht kosten. De inter-provinciale bussen eigendom van staatsonderneming Transport Co gaan 20 satang per kilometer minder rekenen. Dat alles is mogelijk dankzij de prijsverlaging van benzine en diesel, die zaterdag is ingegaan.
Particuliere inter-provinciale vervoerders zijn vooralsnog niet van plan de tarieven te verlagen. Het ministerie probeert de Association of Inter-provincial Bus Operators op andere gedachten te brengen. De Marine Department gaat met de exploitant van de Chao Praya Express boat praten, eveneens om hem te bewegen het tarief te verlagen.
Exploitanten van bootdiensten op het Saen Saep kanaal rekenen 1 baht minder, de heen-en-weer veerdienst op de Chao Praya rivier 50 satang bij sommige pieren.

Gasohol nu ook goedkoper na scherpe terugval in verkoop
30 augustus – PTT Plc en Bangchak Petroleum gaan de prijs van gasohol (een mix van benzine en ethanol) verlagen. De twee benzinemaatschappijen, eigendom van de staat, reageren op de terugval van 18 procent in de verkoop van gasohol zaterdag na de prijsverlagingen voor benzine en diesel. Veel automobilisten die voorheen gasohol tankten, stapten over op benzine omdat die bijna even duur is. De verkoop van benzine ging bij Bangchak met 200 procent omhoog.
Bangchak verlaagt de prijs van gasohol met 60 satang per liter en verhoogt de prijs van benzine (91 octaan) met 60 satang, zodat het verschil uitkomt op 1,43 baht per liter tegen 23 satang eerder. Maar zelfs met deze maatregel is het de vraag of Bangchak zijn klanten terugwint omdat het verschil 7,40 baht bedroeg voor de prijsverlagingen.
Vrijdag liet de regering weten dat de heffing van het State Oil Fund op benzine en diesel kwam te vervallen alsmede de BTW. [Dit is nieuw voor mij. Eerder berichten maakten daarvan geen melding.] Volgens de autoriteiten profiteren boeren, de transportsector, motorfietsers en eigenaren van oudere auto’s die niet op gasohol kunnen rijden, van de prijsverlagingen. Maar critici zeggen dat ze de stimulans wegnemen om over te stappen op de milieuvriendelijke gasohol.
Bangchak is een groot voorstander van alternatieve brandstoffen en kondigde eerder aan dat ze volgend jaar stopt met de verkoop van benzine. De maatschappij is al gestopt met de verkoop van benzine (95 octaan) om gasohol 95 (5 procent ethanol, 95 procent benzine) te promoten. Dankzij kortingen van 20 tot 60 procent is de verkoop van gasohol de afgelopen 5 jaar sterk gestegen en vormt die nu 60 procent van de totale benzineverkoop. In 2004 bedroeg de vraag naar gasohol nul, nu 1,3 miljoen liter per dag.
Minister Pichai Naripthaphan (Energie) zegt dat het vervallen van de de heffing door het State Oil Fund maximaal een jaar duurt. Hij praat deze week met oliehandelaren en en ethanolproducenten over de gevolgen van de prijsverlagingen. ‘We definitely see the potential of renewable energy in Thailand and won’t do anything to hurt the industry.’

Vaste prijs voor LPG vervalt
31 augustus – Huishoudens en voedselverkopers moeten er rekening mee houden dat de butagasfles duurder wordt, nu de regering van plan is de prijs van LPG te laten zweven. Mensen met een laag inkomen krijgen een creditcard ter compensatie, maar hoe die gebruikt kan worden, is nog onduidelijk.
Het ministerie van Energie heeft verder besloten de prijs van 95 gasohol (een mix van benzine en ethanol) met 1,07 baht te verlagen, waardoor die even duur is als benzine (91 octaan).  De prijs van 91 gasohol en E20 (een benzine met 20 procent ethanol) wordt gesubsidieerd met 1,50 baht per liter, waardoor het prijsverschil met gewone benzine wordt vergroot tot respectievelijk 3,04 baht en 4,54 baht per liter. De ingrepen zijn een reactie op de overstap van veel automobilisten van gasohol naar benzine sinds de prijsverlagingen zaterdag van benzine en diesel.
De prijs van LPG is meer dan 20 jaar constant gehouden. De regering Surayud besloot de prijs geleidelijk te laten stijgen vanaf december 2007, maar de daarop volgende regering Samak maakte daar een eind aan en stelde een vaste prijs van 18.13 baht per kilo in, of 280-290 baht voor een 15 kilo cilinder nu.
De subsidie op LPG was oorspronkelijk bedoeld om huishoudens en voedselverkopers te helpen, maar toen de olieprijs begon te stijgen, stapten veel taxichauffeurs over van benzine op LPG. De subsidie leidde ook tot smokkel van LPG naar buurlanden. De subsidie op LPG uit het State Oil Fund liep daardoor op tot 3,5 miljard baht per maand nu.
Suthep Liumsirijarern, directeur-generaal van het Energy Policy and Planning Office, denkt dat de kiloprijs van LPG zou kunnen worden vastgesteld op 30 baht. Volgens Bartjens zou een 15 kilo cilinder dan 450 baht gaan kosten. ‘But the government will issue credit cards in order to help low-income earners’, zegt hij er vergoeilijkend bij.
Minister Pichai Naripthaphan zegt dat de regering de prijsstructuur van alle energieproducten gaat herzien om op de lange termijn prijsverstoringen te voorkomen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas), die momenteel zwaar gesubsidieerd wordt door het State Oil Funds en staatsbenzinemaatschappij PTT Plc.
De prijsverlagingen betekenen voor het State Oil Fund dat maandelijks niet 464 miljoen baht binnenkomt, maar 10 miljoen (omdat de heffing op benzine en diesel is geschrapt, waardoor de prijs van benzine en diesel kon worden verlaagd). Uit het fonds worden LPG, CNG, diesel en gasohol gesubsidieerd alsmede het ombouwen van taxi’s van LPG naar CNG. [In de krant van 29 augustus stond dat het fonds 6,16 miljard per maand aan inkomsten mist. Iemand kan niet rekenen, of ik snap het niet. Update: In het hoofdredactioneel commentaar van 1 september wordt ook 6 miljard genoemd.]
Pissawan Achanapornkul, voorzitter van Shell Thailand, is opgelucht over de uitspraak van premier Yingluck dat de regering belang hecht aan het ontwikkelen van alternatieve energie. ‘We, however, want the government to show us a clearer policy about alternative energy development in the long term and help confirm that the government would take care not only of consumers, but also operators.’ Shell is 2 jaar geleden gestopt met de verkoop van benzine en concentreert zich helemaal op investeringen in gasohol. Dat besluit werd mede genomen omdat voorgaande regeringen daarvan een voorstander waren.

Paniekvoetbal
1 september – Het plan van Pheu Thai om de brandstofprijzen te verlagen was slecht doordacht, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar. De partij had de gevolgen voor gasohol (een mix van benzine en ethanol), ethanol en de boeren die suikerriet en cassave (de grondstoffen van ethanol) verbouwen even over het hoofd gezien. Zaterdag ging de prijsverlaging van benzine en diesel in, dinsdag werd besloten ook gasohol in prijs te verlagen. Helaas kwam de maatregel te laat om de verwarring die ze heeft veroorzaakt in de alternatieve energie sector te stoppen. De sector vraagt zich af of ze nog enige steun van deze regering mag verwachten.
Inmiddels druppelen de prijsverlagingen niet door naar voedselproducten en andere non-food benodigdheden. De fabrikanten zien geen reden hun prijzen te verlagen, omdat de prijsverlaging van brandstof tijdelijk is. Een belachelijk excuus, schrijft de krant, want de fabrikanten zijn er als de kippen bij om hun prijzen te verhogen als de olie maar slechts een fractie duurder wordt. Zoals altijd is de consument overgeleverd aan hun genade en de regering kan niet veel doen.
Uiteraard moet de regering haar verkiezingsbeloftes inlossen. Maar als het gevolg is dat het land zware verliezen leidt – het State Oil Fund loopt maandelijks 6 miljard baht mis – en de consument er niet beter van wordt, is het noodzakelijk om deze roekeloze maatregel te schrappen.

Kort nieuws 1 september Buskaartje  De particulier interprovinciaal busvervoerders komen vandaag bijeen om te praten over de tarieven, nu de prijs van diesel is verlaagd. Maar het lijkt er niet op dat ze het kaartje goedkoper maken, wat staatsonderneming Transport Co wel heeft gedaan. Veel vervoerders werken al met verlies omdat het tarief gebaseerd is op een literprijs van diesel van 24,71 baht, niet 26,99 zoals nu. Het aantal passagiers is ook gedaald door concurrentie met minibusjes. Zie 30 augustus: Prijsverlagingen op overheidsbus en boot.

LPG-coupons voor laagstbetaalden
2 september – De regering overweegt met een systeem van coupons laagstbetaalden tegemoet te komen wanneer de vaste prijs van LPG begin volgend jaar wordt losgelaten. Vermoedelijk zullen eethuisjes dan hun voedselprijzen verhogen.
LPG kost thans 18,13 baht kilo; een 15 liter butagasfles 280-290 baht. De prijs is meer dan twintig jaar constant gebleven, maar wordt nu losgelaten omdat de subsidie het State Oil Fund maandelijks 3,5 miljard baht kost. Bovendien wordt LPG naar buurlanden gesmokkeld, waar de prijs 40-50 baht per kilo bedraagt.

‘Laat de vaste energieprijzen los, ze verstoren de markt’
2 september – Vaste energieprijzen moeten worden losgelaten omdat ze de markt al te lang verstoren. ‘Dit kan een crisis in een kans veranderen omdat bedrijven zich zullen aanpassen om te overleven’, zegt Chen Namchaisiri, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries. ‘Het land wordt dan ook gestimuleerd om naar nieuwe technologie in alternatieve energie te zoeken. Met hoge olieprijzen kunnen groene industrieën ontstaan.’
Chen zegt dat Thailand een overvloed aan natuurlijke grondstoffen en gewassen heeft die in energie kunnen worden omgezet. ‘Maar dat gebeurt niet wanneer we door blijven gaan met subsidiëring en vaste prijzen.’
Energie-analist Manoon Siriwan dringt er bij de regering op aan het bestaande subsidiesysteem te herzien, met name het State Oil Fund. Het fonds is al lang een politiek middel om de gunst van kiezers te verwerven. Uit het fonds worden LPG, CNG (aardgas), diesel en gasohol gesubsidieerd alsmede het ombouwen van taxi’s van LPG naar CNG.
De regering dient ook de gebruikers van LPG te waarschuwen dat ze niet langer kunnen profiteren van de al meer dan 20 jaar vaste prijs, maar ze moet daarbij wel een overgangsperiode instellen. ‘Keramiekbedrijven werden in 2006 gewaarschuwd dat de vaste prijs van LPG wellicht zou vervallen. De meesten zijn toen overgestapt op aardgas en hebben hun fabriek verplaatst naar een lokatie dichter bij de gaspijplijn.’
Pailin Chuchottaworn van benzinemaatschappij PTT Plc stelt voor dat de regering een strategische reservevoorraad aan benzine aanlegt (SPRS, strategic petroleum reserve stock). Thailand heeft thans een commerciële voorraad van 30-45 dagen, die in het geval van een incident niet voldoende is. De SPRS in ontwikkelde landen bedraagt doorgaans 90 dagen van de gemiddelde benzineconsumptie.
Yunyong Thaicharoen, chef corporate strategy van de Bank of Thailand, wijst erop dat diesel in Thailand erg laag geprijsd is vergeleken met landen die diesel importeren. Benzinegebruik is volgens hem inefficiënt. ‘Thailand betaalt 20 procent van zijn bruto binnenlands product aan energie. Dat is relatief veel. Wanneer de prijzen worden losgelaten, zullen gewoontes zich aanpassen wat leidt tot energiebesparing.’

Ook particulier buskaartje goedkoper
3 september – De particuliere interprovinciale busvervoerders zijn door de bocht. Evenals het staatsbedrijf Transport Co verlagen ze het tarief met 2 satang per kilometer. Aanvankelijk lagen ze dwars omdat de huidige tarieven gebaseerd zijn op een dieselprijs van 24,71 baht per liter, terwijl diesel nu 25,59 baht per liter kost (na de prijsverlaging van vorige week zaterdag).
Volgens de president van Transport Co duurt de reductie drie maanden. De minister van Transport noemde eerder een termijn van maximaal een jaar.
Het buskaartje kan goedkoper worden omdat de regering de prijs van benzine en diesel heeft verlaagd door de heffing van het State Oil Fund op benzine en diesel en de BTW te schrappen. Ook gasohol (een mix van benzine en ethanol) die gesubsidieerd wordt uit het fonds, is in prijs verlaagd.

Oliefonds staat rood
30 september – Het State Oil Fund staat voor meer dan 1 miljard baht in het rood. De regering gaat daarom 10 miljard baht bij commerciële banken lenen om de binnenlandse brandstofsubsidies te kunnen financieren. Het tekort is ontstaan omdat de regering de heffing van het fonds op benzine en diesel heeft geschrapt. Uit het fonds worden LPG (voornamelijk in gebruik als butagas) en CNG (aardgas) gesubsidieerd. Die subsidies kosten 4,2 miljard baht per maand, waardoor het fonds over 2 maanden weer uitgeput zal zijn.
Minister Pichai Naripthaphan (Energie) zegt dat na die 2 maanden ‘price restructuring’ [duur woord voor prijsverhogingen?] van olieproducten zal plaatsvinden ‘to prevent energy users from getting too pampered’.
Vandaag beslist de National Energy Policy Council over de lening. De NEPC is gevraagd om plannen goed te keuren voor het stimuleren van gasoholgebruik (een mix van benzine en ethanol) en het benzineverbruik terug te dringen. Het gebruik van gasohol daalde scherp nadat vorige maand de prijs van benzine werd verlaagd. Het ministerie van Energie is van plan de verkoop van B4 biodiesel (een mix van 4 procent palmolie en diesel) met een maand te verlengen om het groeiend  overschot aan ruwe palmolie en de toegenomen voorraden weg te werken.

Subsidie op butagas blijft tot eind volgend jaar
1 oktober – Vanaf 15 januari worden benzine, diesel en gasohol (een mix van benzine en ethanol) weer belast met een heffing ten behoeve van het State Oil Fund, maar die heffing wordt lager dan eerder. De heffing werd een maand geleden geschrapt om benzine en diesel goedkoper te maken. Uit het State Oil Fund worden LPG en CNG (compressed natural gas, aardgas) gesubsidieerd, maar het fonds staat nu 1,3 miljard baht in het rood. De komende maanden worden overbrugd met een lening van 10 miljard baht bij commerciële banken.
De subsidie op LPG in gebruik als butagas door huishoudens blijft gehandhaafd tot december volgend jaar, maar de subsidie op LPG als autobrandstof vervalt per 15 januari. De National Energy Policy Council stelt voor die subsidie met 50 satang per kilo per maand af te bouwen. De vorige regering was van plan eind deze maand de subsidiëring van LPG voor zowel huishoudelijk gebruik als autobrandstof te beëindigen.

Gasinstallateurs, taxi’s en bedrijven krijgen het moeilijk
10 oktober – Bedrijven die LPG-installaties in auto’s inbouwen, gaan volgend jaar moeilijke tijden tegemoet omdat vanaf midden januari de vaste prijs van LPG (en van NGV, aardgas) vervalt. Naar verwachting stijgt de literprijs van LPG met 0,41 baht per maand of 4,9 baht per jaar en de prijs van NGV met 0,5 baht per kilo per maand of 6 baht per jaar.
Behalve de ombouwbedrijven worden ook taxi’s en bedrijven geconfronteerd met de prijsverhoging, omdat ze LPG als brandstof gebruiken. De transportsector heeft er minder last van: 80 procent van de vrachtwagens rijdt op diesel. NGV is niet erg populair omdat er betrekkelijk weinig NGV-stations zijn.

Olievoorraad naar 29 dagen; Euro 4 op de markt
11 oktober – Het ministerie van Energie is van plan op korte termijn Thailand’s olievoorraad te vergroten van 18 naar 29 dagen. Het uiteindelijk doel is 90 dagen. Veel landen hebben olie voor 100 dagen in voorraad. Een ander doel van het ministerie is het vervoer van olie via pijpleidingen in plaats van vervoer over de weg.
‘As 85% of our oil is imported, we should do whatever we can in case there is an emergency [disrupting the supply of oil] such as the current flooding. However, it would be easier if Thailand had a land bridge [linking the Andaman Sea with the Gulf of Thailand] as part of the Southern Seaboard project’, zegt minister Pichai Naripthaphan (Energie).
Thaioil Plc, de grootste raffinaderij van het land, is maandag begonnen met de verkoop van Euro 4 grade benzine, een benzine met een zwavelconcentratie van 50 ppm (parts per million) in plaats van de huidige 350 ppm. Het bedrijf produceert 30 miljoen liter per dag: 21 miljoen liter diesel en 9 miljoen liter benzine. Euro 4 kost 50 satang tot 1 baht meer dan benzine of diesel. Het ministerie van Energie betaalt raffinaderijen die overschakelen op Euro 4, 24 satang per liter via het State Oil Fund.

CNG-prijs vanaf januari omhoog
4 november – De prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas) gaat volgend jaar vanaf 16 januari elke maand met 50 satang per kilo omhoog. Thans kost CNG, dat zwaar wordt gesubsidieerd uit het State Oil Fund, 8,5 baht per kilo; uiteindelijk wordt dat 14,5 baht per kilo.
Het Energy Policy Committee heeft de prijsverhoging donderdag goedgekeurd onder voorwaarde dat PTT Plc, de enige leverancier van CNG, creditcards introduceert voor taxi’s, tuk tuks, bussen en minibusjes die op CNG rijden. PTT zal de CNG-prijs via de creditcards subsidiëren met 2 baht per kilo. Circa 156.000 voertuigen komen voor de kaart in aanmerking, die door PTT in samenwerking met Krung Thai Bank wordt uitgegeven. Particuliere voertuigen en vrachtwagens komen niet voor de regeling in aanmerking.

Kort nieuws 16 december
– Taxichauffeurs, chauffeurs van minibusjes en tuktuk-bestuurders in Bangkok en buurprovincies krijgen een creditcard met een tegoed van 3.000 baht om NGV (aardgas) te kopen. De prijs daarvan gaat op 16 januari omhoog. Kaarthouders krijgen een korting van 50 satang tot 2 baht per kilo NGV. De creditcard vormt onderdeel van het beleid van de Pheu Thai-regering om de gevolgen van prijsverhogingen van energie voor mensen met een laag inkomen te verlichten.
– LPG en NGV (aardgas) voor voertuigen blijven tot 15 januari gesubsidieerd. Op die datum gaat het State Oil Fund weer een heffing incasseren op gewone en premie benzine, diesel en gasohol (een mix van benzine en ethanol). Het State Oil Fund heeft 10 miljard baht van commerciële banken moeten lenen om de brandstofsubsidies te financieren.

Prijsverhoging CNG wordt 4 maanden bevroren
10 januari 2012 – De aangekondigde prijsverhoging van CNG (compressed natural gas – aardgas) in stappen van 50 satang van 8,50 naar 14,50 baht per kilo gaat even de koelkast in. Een blokkade van twee wegen door vrachtwagens, bussen en taxi’s leverde gisteren als resultaat op dat CNG op 16 januari een halve baht duurder wordt, maar verdere prijsverhogingen zijn afhankelijk van overleg tussen regering en vervoerders. Hiervoor is 4 maanden uitgetrokken.
Behalve uitstel heeft de regering nog een douceurtje voor de transportsector. Taxi- en vrachtwagenbestuurders krijgen een creditcard waarmee ze gedurende die vier maanden de huidige prijs voor CNG betalen.
Vrachtwagens en bussen blokkeerden gisteren de secondaire weg van de Vibhavadi Rangsit Road voor het ministerie van Energie en het hoofdkantoor van PTT Plc, de enige leverancier van CNG. Taxi’s blokkeerden drie rijstroken op de Royal Plaza voor het Government House. Gevolg was dat bij bushaltes veel tanden werden geknarst omdat bussen maar niet kwamen. Hoe lang de blokkades duurden, vermeldt het bericht niet.
De prijs van CNG werd in 2002 vastgesteld op 7,60 baht per kilo, ging in maart 2005 naar 9,50 baht en in mei 2005 naar 8,50. Het aantal voertuigen dat op CNG rijdt, nam toe van 25.840 in 2006 tot 256.000 aan het eind van vorig jaar. Overigens rijdt slechts 10 procent van de vrachtwagens op CNG, de rest stookt diesel. Zolang de dieselprijs op 30 baht per liter blijft, is de regering dan ook niet van plan tariefsverhogingen toe te staan.
PTT Plc zegt het afgelopen jaar een verlies op de verkoop van CNG te hebben gemaakt van 41 miljard baht. Volgens het bedrijf zou de prijs 15,58 baht moeten bedragen om uit de kosten te komen.
Senator Rosana Tositrakul gelooft er niets van en ze verzet zich ook tegen de geplande prijsverhoging van de regering. ‘The government’s plan to raise the CNG prices to 14,50 baht and the energy-credit plan for public vehicles is tantamount to transferring state money to a private pocket.’
Energie-expert Manoon Siriwan dringt er bij de regering op aan de prijsverhoging niet te schrappen. ‘Thailand has far too long distorted petroleum prices such as diesel, LPG and CNG. If we continue with the subsidies, the country would never achieve in its energy-savings efforts and efficient use.’
Hij vraagt zich ook af hoe de demonstranten kunnen beweren dat CNG te duur is want de prijs is al heel lang op 8,5 baht gefixeerd.

CNG en LPG worden maandag duurder
13 januari – De wittebroodsweken voor de Thaise automobilist zijn voorbij. Maandag gaat de prijs van CNG (compressed natural gas – aardgas) en LPG omhoog, respectievelijk met 50 satang per kilo en 75 satang per kilo. De prijs van LPG voor huishoudelijk gebruik als butagas blijft tot eind van het jaar ongewijzigd. Die gaat pas begin 2013 omhoog.
Tegelijk met de prijsverhogingen gaat de regering weer heffingen incasseren ten behoeve van het State Oil Fund. In september schrapte de regering Yingluck die. Het fonds staat nu voor 14,55 miljard baht rood, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat onder de vorige regering het fonds al van plus naar min ging vanwege het beleid om de dieselprijs op maximaal 30 baht per liter te houden.
De heffingen zijn wel lager dan eerder: 1 baht per liter premie en gewone benzine; 60 satang voor diesel; 1 baht voor gasohol 91 en 95 (een mix van benzine en ethanol) en 10 satang voor E85.

Tegenstrijdige informatie
Volgens de Business-sectie van Bangkok Post gaat de prijs van CNG van januari tot en met april elke maand met 50 satang omhoog; daarna wordt met de transportsector over verdere prijsverhogingen onderhandeld. Maar volgens een eerder bericht was het net andersom: de prijs wordt 4 maanden bevroren in welke periode overleg plaatsvindt. Wel gaat de verhoging met 50 satang op 16 januari door. Eerlijk gezegd lijkt me dat logischer dan wat Business nu schrijft.
Verder vermeldt het bericht dat de prijs van LPG omhoog gaat van 18,30 baht per kilo, maar twee alinea’s verder is dat ineens van 10 baht. Ik schreef het eerder: ik word soms gek van de tegenstrijdige c.q. onduidelijke informatie in Bangkok Post.

Taxichauffeurs kunnen prijsverhoging CNG niet opbrengen
15 januari – ‘t Is een kwestie van optellen en aftrekken. Een taxichauffeur verdient gemiddeld 200 baht per dag, minder dan het minimumloon van 300 baht dat de regering iedereen heeft beloofd. Op slechte dagen gaat hij misschien met 60 baht naar huis, op heel goede dagen met 350 tot 400 baht.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat taxichauffeurs (samen met vrachtwagen- en buschauffeurs) vorige week demonstreerden tegen de geplande prijsverhoging van CNG (compressed natural gas – aardgas) in maandelijkse stapjes van 50 satang van de huidige 8,50 baht per kilo naar 14,50 baht aan het eind van het jaar. Alhoewel LPG ook in prijs wordt verhoogd, geeft de 72-jarige Koon Charoenpol, sinds 1969 werkzaam als taxichauffeur, de voorkeur aan LPG. Hij legt uit waarom.
CNG, beter bekend als NGV (natural gas for vehicles), is alleen op een beperkt aantal plaatsen verkrijgbaar in Bangkok en omgeving en de wachttijden zijn er lang. Bovendien moet er vaker getankt worden. Gevolg: wanneer een wagen op LPG rijdt, kan 10 uur van de 12-urige werktijd effectief worden gebruikt en 2 uur wordt besteed aan maaltijden, sanitaire stops en rustperiodes. Bij NGV bedraagt de effectieve werktijd 8 uur.
Thans rijdt 24 procent van de taxi’s op CNG. Het gebruik van CNG werd door de regering Abhisit gestimuleerd omdat het minder milieuvervuilend is. Taxi’s die werden omgebouwd van LPG naar CNG, kregen een subsidie van 5.000 baht uit het State Oil Fund.
Bangkok telt 75.000 taxi’s en 120.000 chauffeurs. Negentig procent van de wagens wordt gehuurd bij een van de dertig verhuurbedrijven. De huur bedraagt tussen de 500 en 600 baht, afhankelijk van de ouderdom van de wagen. Aan NGV, autowassen en eten is de chauffeur respectievelijk 350, 20 en 30 baht kwijt. Een chauffeur maakt gemiddeld een dagomzet van 1200 baht. Even tellen: blijft 200 baht over als pure winst en dan is hij niet verzekerd via het Social Security Fund, zoals andere werknemers.
Wanneer NGV uiteindelijk 6 baht per kilo duurder wordt, wordt de spoeling wel erg dun. Dan moet het tarief omhoog, dat sinds de introductie van de taximeter in 1992 slechts eenmaal met 6 procent is verhoogd.
Voorlopig kunnen de chauffeurs nog even ademhalen. NGV wordt op 16 januari 50 satang duurder en blijft dankzij de protestactie daarna tot april in prijs gelijk. De chauffeurs krijgen een creditcard waardoor ze deze periode de oude prijs blijven betalen. Regering en transportsector gebruiken de 4 maanden voor overleg over verdere prijsverhogingen.
Twistpunt is de berekening van PTT Plc van de productiekosten. De enige producent van CNG zegt dat de kiloprijs tussen de 14 en 15 baht zou moeten liggen om uit de rode cijfers te komen. Maar niet iedereen gelooft dat.
‘There is a discrepancy’, zegt Vitoon Naewpanit, voorzitter van de Thai Transport Association, de Thai Taxi Federation en eigenaar van een verhuurbedrijf. ‘PTT has a figure for the costs and so do we. But the figures are different. If we investigate what the cost of production truly is, then we can talk. The government must audit PTT’s actual production costs.’
[Bron: Bangkok Post, Spectrum, 15 januari 2012. Het artikel gaat niet in op de prijsverhoging van LPG. Hoeveel taxi’s op LPG danwel benzine rijden, wordt niet vermeld. Volgens het Business katern van de krant is het net andersom: de komende vier maanden wordt NGV elke maand 50 satang duurder, waarna regering en transportsector over verdere prijsverhogingen onderhandelen. De prijs van LPG gaat met 75 satang per maand omhoog totdat die 20,64 baht per kilo bereikt plus BTW en verkoopmarge.]

Kort nieuws 3 februari 2012
– Het Energy Research Institute van de Chulalongkorn universiteit wordt vermoedelijk door de regering ingehuurd om onderzoek te doen naar de prijsstructuur van LPG en CNG (compressed natural gas – aardgas). De prijs van beide wordt sinds vorige maand elke maand maandelijks verhoogd. Al jaren worden beide gassen zwaar gesubsidieerd uit het State Oil Fund, dat gevoed wordt door heffingen op benzine. De transportsector heeft met een blokkade al geprotesteerd tegen de prijsverhogingen.
Aan het begin van het jaar kostte LPG 18,3 baht per kilo en CNG, ook bekend als NGV, 8,5 baht. De regering is van plan de LPG-prijs tot december maandelijks met 75 satang te verhogen en de CNG-prijs met 50 satang. Naar aanleiding van de protesten heeft het ministerie van Energie toegezegd de prijsverhogingen in april te heroverwegen.

Kort nieuws 10 februari
– De dieselprijs zal tot september maandelijks telkens met 1 baht worden verhoogd als voorbereiding op de inning van accijns. Vorig jaar april verlaagde de regering Abhisit de accijns op diesel van 5,31 naar 0,5 baht en de gemeentelijke belasting op diesel van 53,1 satang werd geschrapt om de literprijs onder de 30 baht te houden. De komende zomer is een goede tijd om weer accijns te gaan heffen omdat de prijs van ruwe olie dan naar verwachting zakt. De transportsector heeft de regering gevraagd de prijsverhoging tot maart uit te stellen.
De accijns op benzine gaat omhoog van 7 naar 8 baht per liter.

Kort nieuws 11 februari
– De aangekondigde verhoging van de dieselprijs met 1 baht per maand tot september wordt wellicht uitgesteld wanneer het de regering niet lukt het inkomen van mensen met de laagste inkomens te verhogen. Dit zegt minister Kittirat Na-Ranong (Financiën). Wanneer diesel duurder wordt, stijgen de transportkosten en als gevolg daarvan worden producten duurder. Maar de regering is niet van plan de dieselprijs eindeloos te beperken, aldus Kittiratt.
De regering Abhisit verlaagde de accijns op diesel in april vorig jaar om de literprijs onder de 30 baht te houden. Het Excise Department heeft het ministerie van Financiën toestemming gevraagd de accijns geleidelijk te verhogen, zodat die in september weer op het normale niveau terug is. Rond die tijd zakt ook de prijs van ruwe olie, is de verwachting.

Subsidies op brandstof blijven voorlopig
17 maart – Om de inflatie binnen de perken te houden, blijven de subsidies op brandstof voorlopig gehandhaafd. De inflatie staat onder druk vanwege de stijgende olieprijs en zal ook beïnvloed worden door de verhoging van het minimumloon dit jaar.
Vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong maakte gisteren bekend dat de regering ernaar streeft de dieselprijs tussen 31 en 32 baht per liter te houden. NGV (aardgas) blijft gesubsidieerd worden voor taxi’s en bussen. Het National Energy Policy Committee beslist nog hoe lang de subsidie op gas voor huishoudelijk gebruik blijft gehandhaafd.
Subsidiëring van de brandstofprijzen vindt plaats via het State Oil Fund. Subsidies via dit fonds en accijnsverlagingen zullen niet de financiële situatie van het land ondermijnen, zegt Kittiratt Na-Ranong. De staatsschuld bedraagt 42 procent van het bruto binnenlands product, ruim onder de maximumgrens van 60 procent die door het ministerie van Financiën wordt gehanteerd.
De schuld zal ook sterk dalen omdat de rentebetalingen van 1,14 miljoen baht aan schulden die resteren van de financiële crisis van 1997, niet meer op de begroting drukken, maar zijn doorgeschoven naar de Bank of Thailand. (Zie pagina State Oil Fund)
Alhoewel de autoriteiten volhouden dat de inflatie onder controle is, neemt de onvrede over de stijgende voedselprijzen en prijzen van diensten toe. Volgens het ministerie van Handel nam de inflatie, gemeten aan de hand van de consumenten prijsindex, in februari met 3,4 procent toe vergeleken met vorig jaar. Sinds vorig jaar is de prijs van ruwe olie als gevolg van de spanningen in het Midden-Oosten gestegen met 20 procent, wat de komende maanden de kosten van transport en producten onder druk zet.
Gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de Bank of Thailand verwacht dat de inflatie de komende zes maanden niet zo hoog wordt dat de bank de rente zal moeten verhogen. Voor het gehele jaar denkt hij dat de inflatie binnen de target van 1,5 tot 4,5 procent blijft.
De autoriteiten schatten dat de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht op 1 april de inflatie met 0,3 tot 0,4 procentpunten op zal stuwen. Prasarn erkent dat de loonsverhogingen op de korte termijn een inflatoir effect hebben, maar op de lange termijn kunnen ze ertoe bijdragen dat de prijzen stabiliseren wanneer de arbeidsproductiviteit toeneemt. Prasarn vindt dan ook dat de loonsverhogingen alleen voor bepaalde groepen zouden moeten gelden.

Yingluck: Stijgende kosten levensonderhoud tijdelijk probleem
18 maart – De stijgende kosten van levensonderhoud zijn volgens premier Yingluck een tijdelijk probleem, veroorzaakt door de overstromingen. Daardoor is de productie gestokt en hebben handelaren de prijzen opgedreven. In juni is de situatie volgens haar weer normaal.
Uit cijfers van het ministerie van Handel blijkt volgens Yingluck dat de prijzen van consumentenartikelen in het algemeen niet hoger zijn dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar ze gaf toe dat ze wel hoger zijn in vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar.
Verder zei Yingluck dat vanwege de stijgende brandstofprijzen overheidsdiensten de opdracht hebben gekregen hun energieverbruik met 10 procent terug te brengen.
Parlementslid Korn Chatikavanij (Democraten), minister van Financiën in het kabinet Abhisit, wijt de stijgende kosten van levensonderhoud aan het regeringsbeleid, met name het schrappen van de bijdragen van de raffinaderijen aan het State Oil Fund. Weliswaar zakte daardoor de prijs van benzine, maar benzine werd bijna even duur als gasohol met als gevolg dat de verkoop van gasohol (een mix van benzine en ethanol) inzakte en de prijs van cassave, gebruikt bij de productie van gasohol, naar beneden duikelde. Inmiddels staat het fonds 20 miljard baht in het rood.
Korn wijst er ook op dat de prijzen zijn gaan stijgen, nadat de regering had bekendgemaakt het minimumdagloon naar 300 baht te willen optrekken en het maandsalaris van werknemers met een bachelor’s graad naar 15.000 baht. Voorts sprak hij er schande van dat de grens voor consumenten om in aanmerking te komen voor gratis elektriciteit is verlaagd. Vier miljoen huishoudens zijn volgens hem daardoor gedupeerd.

Kort nieuws 11 april
– Vandaag gaat de literprijs van benzine met 1 baht omhoog en maandag stijgt de prijs van LPG en CNG (compressed natural gas – aardgas). Het prijsverschil met het minder milievervuilende gasohol (een mix van benzine en ethanol) wordt daardoor iets groter. De dieselprijs blijft gelijk. Het ministerie van Energie bekijkt of het vasthoudt aan het beleid om de CNG-prijs maandelijks met 50 satang te verhogen tot CNG in december 14,5 baht per kilo kost.
PTT Plc, de enige producent van CNG, verwacht dit jaar een geaccumuleerd verlies van 51 miljard baht op de verkoop te maken. Sinds CNG in 2004 in Thailand werd geïntroduceerd, heeft het bedrijf er nog niets aan verdiend.
Taxi- en busexploitanten blijven aandringen op tariefsverhogingen, wanneer de regering vasthoudt aan de CNG eindprijs van 14,5 baht. Drie particuliere busondernemingen met 6.000 bussen wachten op toestemming voor tariefsverhogingen wegens de duurdere diesel.

Kort nieuws 17 juli
– LPG voor transportdoeleinden wordt waarschijnlijk na 15 augustus duurder, wanneer de prijsmaatregel van drie maanden eindigt. De prijs van LPG voor industriële doeleinden is al eerder omhoog gegaan. Maar huishoudens die op butagas koken, blijven tot het begin van het nieuwe jaar de huidige prijs betalen. Met hoeveel de prijs dan omhoog gaat, is afhankelijk van de inflatie, zegt minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën).
Huishoud-LPG kost thans 18,13 baht per kilo; industriële LPG 24,86 baht en LPG voor de transportsector 21,12 baht per kilo.

Kort nieuws 9 augustus
– Thailand is verslaafd aan subsidies. Tijdens een forum over economie dinsdag op de Thammasat universiteit waren de sprekers vrij eensgezind. Stop onmiddellijk met het rijsthypotheeksysteem en het subsidiëren van brandstof.
‘Dat zijn allemaal verborgen verplichtingen. Regeringen kunnen via die fondsen geld uitgeven zonder acht te slaan op officiële richtlijnen en zonder parlementaire toestemming’, zei Ammar Siamwalla, econoom bij het Thailand Development Research Institute. ‘Ik hoop dat we niet eindigen als Griekenland en er op zekere dag achterkomen dat onze passiva veel groter zijn dan we ooit dachten.’
Praipol Khumsap, econoom aan de Thammasat universiteit, rekende voor dat de verlaging van de accijns op diesel met 5 baht elk jaar 100 miljard baht kost. De subsidies op LPG kosten nog eens 80 miljard per jaar. Bovendien zijn de brandstofprijzen in Thailand de helft van die in de buurlanden, wat tot toenemende smokkel heeft geleid. Hij pleitte ervoor de subsidies te schrappen en in plaats daarvan mensen met een laag inkomen te steunen met bijvoorbeeld coupons bij een laag elektriciteitsverbruik.
Yunyong Thaicharoen, econoom bij de Bank of Thailand, wees op de noodzaak de subsidies op butagas, NGV (aardgas) en diesel gefaseerd af te bouwen om zo consumenten te stimuleren op energie te bezuinigen. Volgens een onderzoek van de centrale bank scoort Thailand heel slecht op het efficiënt gebruik van energie. ‘It is worrisome that we are among world’s highest consumers of energy for each unit of economic output, and yet we have continued with blanket subsidies for so long.’
– De accijns op diesel, die geheven wordt door het State Oil Fund, gaat met 30 satang per liter omlaag en de accijns op gasohol 91 en 95 (een mix van benzine en ethanol) met 50 satang. Tegelijkertijd wordt de subsidie op gasohol E20 en E85 met 50 satang per liter verhoogd. Als gevolg daarvan zakken de inkomsten van het State Oil Fund van 31 miljoen naar 9 miljoen baht per dag.

Kort nieuws 15 augustus
– LPG wordt aan de pomp 25 satang per kilo duurder en kost nu 21,38 baht per kilo of 11,54 baht per liter. De transportsector consumeert 12 procent van alle LPG. Huishoudens gebruiken 44 procent. Die blijven 18,13 baht per kilo betalen. LPG wordt gesubsidieerd uit het State Oil Fund.
Vanaf oktober of november komt een creditcard voor motortaxibestuurders beschikbaar. De kaart, die een limiet heeft van 3.000 baht, is goed voor een korting van 3 baht per liter op ethanol-benzine. De regeling kost het State Oil Fund 153 miljoen baht.

Kort nieuws 18 augustus
– De voorgenomen verdere prijsverhoging van CNG (compressed natural gas, ook wel NGV genoemd: natural gas for vehicles, aardgas) baart de taxiwereld zorgen. Donderdag vergaderden de ondernemers met vertegenwoordigers van het ministerie van Transport, het Pollution Control Department en de Foundation for Consumers over oplossingen voor de prijsverhoging. Er werd een panel gevormd dat voorstellen gaat bedenken.
Begin dit jaar besloot het kabinet de CNG-prijs maandelijks met 50 satang te verhogen tot de prijs eind van het jaar 14,5 baht per kilo bedraagt. In mei werd de prijs onder druk van protesten bevroren op 10,55 baht. De regering wacht op een studie naar de prijsstelling door het Energy Research Institute van de Chulalongkorn universiteit.
Volgens de taxiondernemers verdient een chauffeur gemiddeld 1.400 baht per 12-uur dienst. De dagelijks uitgaven bedragen 600 baht aan taxihuur, 400 baht voor brandstof, 100 baht voor eten en drinken, plus maandelijks 500 baht voor de politie. [De meeste chauffeurs huren hun taxi bij een taxibedrijf. Er zijn ook coöperaties van chauffeurs en eigen rijders.]
De overkoepelende taxi-organisatie heeft voorgesteld het maximum aantal bedrijfsjaren van een wagen op te trekken van 9 naar 12 jaar en de tarieven tot eind van het jaar ongemoeid te laten. Ze vindt ook dat wagens met een kleinere cilinderinhoud dan 1.500 cc en egowagens een vergunning zouden mogen krijgen. Voorts pleiten ze voor een welzijnsfonds voor chauffeurs.

Kort nieuws 21 augustus
– De heffing op diverse brandstoffen door het State Oil Fund is met 50 tot 60 satang per liter verlaagd om de prijzen aan de pomp ongewijzigd te laten. De subsidies uit het fonds voor ethanol-benzine en diesel gaan omhoog. Als gevolg daarvan lijdt het State Oil Fund dagelijks een verlies van 79 miljoen baht, tegen 37 miljoen eerder. Het geaccumuleerde verlies bedraagt nu 14,43 miljard baht. Het fonds mag van de regering 30 miljard baht lenen. Daarvan is al 5,15 miljard opgenomen.

Kort nieuws 24 augustus
– De subsidiëring van LPG uit het State Oil Fund heeft sinds maart 2008 100 miljard baht gekost, evenveel als de aanleg van de metrolijn Hua Lamphong- Ban Sue kostte. Aldus het Energy Business Department. Van dat bedrag werd 83,08 miljard baht besteed aan importen; de rest van het bedrag ging naar binnenlandse olieraffinaderijen die LPG produceren.
Vorig jaar gebruikte Thailand 5,9 miljoen ton LPG, waarvan 3 miljoen in eigen land werd geproduceerd. De prijs voor de petrochemische industrie en industriële sector, jaarlijks goed voor 35 respectievelijk 12 procent van het totaal, is al losgelaten. Voor huishoudens (40 procent van het totaal) geldt een vaste prijs van 18,13 baht per kilo en voor de transportsector (13 procent) 21,38 baht per kilo.

Kort nieuws 7 september
– Taxichauffeurs, taxibedrijven en busondernemingen blij, want de CNG-prijs (compressed natural gas, aardgas) blijft vermoedelijk tot het eind van het jaar gehandhaafd op 10,55 baht per kilo. Dit betekent dat de taxitarieven niet verhoogd hoeven te worden, stelt Vitoon Naewpanit, voorzitter van de Transportation Service Cooperative Federation of Thailand, verheugd vast.
Begin dit jaar kostte CNG 8,5 baht per kilo. Het was de bedoeling dat er tot het eind van het jaar elke maand 50 satang zou bijkomen, maar na protesten werd de prijs in april bevroren op 10,55 baht. In oktober zou die weer omhoog gaan, maar de Energy Regulatory Commission wil nu eerst een onderzoek naar de prijsstructuur door de Chulalongkorn universiteit afwachten en vaststelling van het nieuwe gaspijpleidingtarief.
CNG wordt geleverd door staatsoliebedrijf PTT Plc; ook de meeste CNG-pompen zijn in het bezit van PTT. De regering heeft de wederverkoop vrijgegeven. Verwacht wordt dat concurrentie tot lagere prijzen zal leiden.
Banyong Amporntrakul, voorzitter van de Bus Operators Association, juicht de liberalisering daarom toe. Hij vindt dat de regering het gebruik van ethanolbenzine, zoals E85 en E90, moet stimuleren, zodat het land minder afhankelijk is van olie-importen. En het is ook gunstig voor de binnenlandse suiker- en cassave-industrie.

Kort nieuws 8 september
– De prijs van diesel, LPG en CNG (compressed natural gas, aardgas) blijft tot het eind van het jaar ongewijzigd, maar volgend jaar vindt een ‘herstructurering’ van de energieprijzen plaats, waardoor ze beter de feitelijke kosten weerspiegelen. [Dit lijkt me een ingewikkelde manier om te zeggen dat de prijzen omhoog gaan.] Maar voor lage inkomens blijven de gasprijzen gesubsidieerd. Dit heeft minister Arak Chonlatanon (Energie) bekend gemaakt.
De prijs van LPG is dit jaar al losgelaten, met uitzondering van LPG voor huishoudelijk gebruik, maar ook huishoudens moeten er volgend jaar aan geloven.
Het ministerie houdt aan haar plan vast om het gebruik van benzine af te bouwen en het gebruik van ethanol en CNG te promoten, zegt de minister.
Phichai Tinsuntisuk, voorzitter van de duurzame energiesectie van de Federation of Thai Industries, gelooft niet erg in de afbouw van benzine en het vrijlaten van de CNG-prijs. Hij denkt dat die plannen wel zullen worden uitgesteld.
Over het eerste jaar dat de minister in functie is, is hij niet te spreken. Regeringspartij Pheu Thai heeft beloofd dat ze Thailand op de kaart wil zetten als een regionaal knooppunt voor biobrandstof. Maar tot nu blijft het gebruik van ethanolbenzines steken op 1,3 miljoen liter per dag.

Kort nieuws 13 september
– Dit weekend gaat de prijs van LPG voor de transportsector omhoog. Vrijdag neemt het Energy Policy Administration Committee daarover een beslissing. De prijs voor huishoudelijk gebruik blijft gelijk op 18,13 baht per kilo; die gaat pas volgend jaar omhoog. De transportsector betaalde tot nu ook 18,13 baht, de prijs voor de industriële sector is vorig jaar al losgelaten en bedraagt nu 30,13 baht. Sinds 2008 is LPG gesubsidieerd uit het State Oil Fund, een fonds dat gevoed wordt door heffingen op andere brandstoffen. De LPG-subsidie heeft 100 miljard baht gevergd.

Kort nieuws 6 oktober
– Met ingang van volgend jaar januari, een jaar later dan gepland, wordt de productie van gewone benzine in Thailand langzaam afgebouwd. Benzine 91 verdwijnt om het gebruik van ethanol blends te promoten. Premie benzine blijft wel beschikbaar en de afbouw van benzine 95 is niet verplicht; elke benzinehandelaar kan daar zelfstandig over beslissen.
De vertraagde invoering heeft volgens minister Arak Chonlatanon (Energie) te maken met het feit dat de olieraffinaderijen nog niet hun productiemethode hebben aangepast en de brand bij Bangchak. De staatsolieraffinaderij hervat pas over 2 weken haar normale productie.
Het verbruik van alle types brandstof bedraagt 20 tot 21 miljoen liter per dag. Hiervan is 8 miljoen liter zuivere benzine en de rest E10, E20 en E85 gasohol, een mix van benzine en ethanol (het getal geeft het percentage aan).

Kort nieuws 12 oktober
– De tweeling Surasak en Surachai Nittiwat doet goede zaken. Ze bouwen conversiekits voor CNG (aardgas) in benzineauto’s in. Geen Chinese of Japanse, maar degelijke Italiaanse. Dit jaar deden ze dat bij gemiddeld 17.000 auto’s per maand, en sinds vorige maand leveren ze een nieuw product dat benzine, CNG en LPG aan kan.
De voormalige autoverkoper en advocaat begonnen in 2005 met hun bedrijf toen de benzineprijs omhoog schoot en de overheid CNG en LPG zwaar begon te subsidiëren. Aanvankelijk groeide de business langzaam omdat er nog weinig CNG-pompen waren, bovendien allemaal geëxploiteerd door PTT Plc. Ze monteerden de Italiaanse kits nog niet zelf, maar leverden ze aan garages. Binnen twee à drie jaar doken zo’n honderd bedrijfjes op de ombouwmarkt met verschillende merken. Ontploffingen en branden vonden bijna elke maand plaats.
De keuze voor een kwaliteitsproduct, gemonteerd door vaklui, bleek een schot in de roos en dat allemaal dankzij mondreclame. Thans bedient Energy Reform Co, zoals het bedrijf heet, 20 procent van de markt. De kits worden met een garantie van 2 jaar tot een bedrag van 200.000 baht geleverd. Wanneer de motor defect raakt als gevolg van de inbouw, krijgt de eigenaar het aankoopbedrag terug.
Alhoewel de subsidie op LPG en CNG wordt afgebouwd, vreest de tweeling niet voor de toekomst, want gas zal altijd goedkoper blijven.

Donderdag 18 oktober
– Alhoewel de prijsmaatregel voor LPG en CNG (aardgas) gaat vervallen, zodat de prijs de werkelijke kosten dekt, verwacht de Theo Group Co dat de vraag naar gas de komende jaren aanzienlijk zal stijgen. De Theo Group is Thailand’s grootste leverancier van autogas installaties. Volgens president Pattaravut Yeamsavad blijft gas een populaire brandstof in de transportsector vanwege de concurrerende prijs. ‘Wanneer de prijs van LPG in overeenstemming is met de prijs op de wereldmarkt, kost ze nog steeds de helft van benzine’, zegt hij.
Pattaravat verwacht dat de vraag naar LPG volgend jaar met 50 procent stijgt. De afgelopen jaren bedroeg de jaarlijkse groei 30 procent. De vraag naar CNG zal daarentegen met minder dan 10 procent stijgen vanwege het tekort aan pompstations. Bovendien vervalt  volgend jaar de subsidie van 50.000 baht op CNG-wagens.
In Thailand kan bij 1.000 pompen LPG worden getankt en 600 CNG. Het aantal voertuigen dat op LPG rijdt, bedraagt 700.000; 300.000 wagens stoken CNG.

Vrijdag 19 oktober
– De grote oliemaatschappijen gaan benzine 91 [91 geeft het octaangehalte aan] vervangen door gasohol E20 [20 procent ethanol, 80 procent benzine] wanneer vanaf januari gewone benzine geleidelijk aan verdwijnt.
Vorige week heeft het ministerie van Energie de subsidie op E20 met 1 baht per liter verhoogd om automobilisten te stimuleren over te stappen op de biobrandstof. Sinds 2009 kunnen alle in Thailand gemaakte auto’s op E20 rijden, maar automobilisten staan niet erg te trappelen om over te stappen omdat ze denken dat de mix van ethanol en benzine schadelijk voor de motor is.
Thailands grootste oliemaatschappij PTT Plc en Bangchak Petroleum Plc zeggen dat ze volgend jaar in het gehele land E20 kunnen leveren. Tegen het eind van het jaar kan E20 bij 600 PTT benzinestations worden getankt en volgend jaar bij 1.000. Nu is E20 verkrijgbaar bij 394 van de 1.300 benzinestations. Gasohol E85 is nu alleen beschikbaar in 20 stations in Bangkok, maar volgend jaar kan de brandstof in elke provincie worden getankt.
Bij Bangchak is E20 nu verkrijgbaar bij 300 stations. Tegen het eind van het jaar zijn het er 600 en volgend jaar 800 van de in totaal 1.080 benzinestations.
Op dit moment bedraagt het verbruik van ethanol 1,3 miljoen liter per dag. Het ministerie van Energie verwacht dat de vraag naar 2 miljoen liter zal toenemen. Dat betekent dat er nog steeds een overschot is, want 20 fabrikanten produceren dagelijks 3,2 miljoen liter en er komt binnenkort een nieuwe bij die 1,8 miljoen liter produceert.

Zondag 21 oktober
– Chevron (Thailand) Co heeft nog niet besloten of het benzine 91 gaat vervangen door een ethanol-benzine. De regering wil het benzineverbruik volgend jaar langzaam afbouwen ten gunste van biobrandstoffen.
Chevron die opereert onder de merknaam Caltex, is ’s lands derde grootste oliemaatschappij. In het premiebenzine segment is ze marktleider met een marktaandeel van 70 procent. Daarvan verkoopt ze 3 miljoen liter per maand. [Geen idee wat premiebenzine is.]
PTT Plc en Bangchak hebben al laten weten benzine 91 te vervangen door E20, een mix van 20 procent ethnanol en 80 procent benzine. Ook andere mixen zijn verkrijgbaar zoals E85. De regering heeft besloten de subsidie (uit het State Oil Fund) op E20 met 1 baht te verhogen waardoor die nu 3 baht per liter goedkoper is dan gasohol 91.

Zondag 4 november
– Een verstandige regering probeert op allerlei manieren het energieverbruik terug te dringen, schrijft verslaggever Nha-kran Laohavilai in de thaistalige zakenkrant Post Today. Maar wat doet de huidige Pheu Thai-regering? Ze moedigt mensen aan een auto te kopen met haar belastingteruggave voor kopers van een eerste auto, waardoor 500.000 nieuwe wagens op de weg zijn verschenen. Ze subsidieert diesel, een subsidie die ook ten goede komt aan eigenaren van een luxe dieselsaloon. En ze gaat door met het laten zweven van de LPG-prijs voor motorvoertuigen, waardoor meer en meer auto’s worden omgebouwd naar LPG.
Dat alles vertaalt zich in de historische hoge olie- en LPG-importen dit jaar. Thailand importeerde de eerste negen maanden van dit jaar 9,36 miljoen vaten ruwe olie, een stijging van 16,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De import van LPG staat naar verwachting eind dit jaar op 1,7 miljoen ton ter waarde van 50 miljard baht, wat ook een recordhoeveelheid is.
Wanneer Thailand op deze weg doorgaat, schrijft Nha-kran, stevent het land af op zowel een handelstekort als meer luchtvervuiling omdat het verkeer constant vast staat. Een slecht energiebeleid en andere populistische maatregelen creëren problemen die geleidelijk aan de proporties van een crisis krijgen.

Donderdag 29 november
– Senator Rosana Tositrakul, voorzitter van de senaatscommissie energie, heeft gisteren tijdens een soortgelijk debat als in het Huis van Afgevaardigden gezegd dat het energiebeleid van de regering in strijd is met de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai. Ze refereerde aan het besluit van de regering om de prijs van LPG volgend jaar geheel vrij te laten, ook voor huishoudelijk gebruik.
Rosana riep Yingluck’s belofte in herinnering, die ze tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar heeft gedaan, namelijk dat ze [Yingluck] de stijgende kosten van levensonderhoud en brandstof zou inperken. Rosana vindt dat de binnenlandse LPG gereserveerd moet worden voor huishoudens, de transportsector en fabrieken. De petrochemische industrie kan dan gebruik maken van geïmporteerd gas. Een verhoging van de LPG-prijs voor huishoudelijk gebruik kan volgens Rosana gezien worden als een ‘geval van verduistering omdat het de deur opent voor de particuliere sector om de zakken te rollen van de bevolking’.

Donderdag 6 december
– Zoals al eerder aangekondigd komt volgend jaar een eind aan de vaste prijs van LPG voor huishoudens en de transportsector. Maar mensen met een laag inkomen en straatverkopers houden recht op een korting van 1 baht per kilo. LPG kost dan ongeveer evenveel als de huidige prijs van 18,13 tot 20 baht per kilo.
De minister van Energie maakte dinsdag bekend dat zij zich dienen te registreren om een kortingscoupon of creditcard in ontvangst te nemen. Voor deze regeling komen 3,67 miljoen mensen in aanmerking, die minder dan 50 kilowatt/uur per maand gebruiken – de grens die gehanteerd wordt – en zo’n 400.000 straatverkopers. Volgens de minister is de registratie in februari afgerond, zodat de LPG-prijs daarna kan gaan zweven.
Sinds 2008 is LPG gesubsidieerd uit het State Oil Fund, wat 100 miljard baht heeft gekost. Gemiddeld gebruiken de lage inkomens 6 kilo LPG per maand en straatverkopers 150 kilo. Een subsidie van 1 baht per kilo volgend jaar gaat 7 miljard baht kosten, gebaseerd op de wereldmarktprijs van $900 per ton.
De subsidiëring in Thailand heeft als neveneffect dat LPG naar de buurlanden wordt gesmokkeld, waar het duurder is (Cambodja: 38 baht en Laos: 45 baht). Vorig jaar werd de vaste prijs voor industrieel gebruik al losgelaten. De huishoudelijke en transport sectoren gebruiken circa 60 procent van de binnenlands geproduceerde LPG.

Vrijdag 7 december
– Behalve van LPG wordt volgend jaar ook de vaste prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas) losgelaten. De prijs gaat waarschijnlijk omhoog van 10,5 baht naar 13,28 baht per kilo. Aan het begin van het jaar kostte CNG 8,5 baht per kilo. De bedoeling was de prijs maandelijks te verhogen, maar onder druk van protesten stopten de prijsverhogingen in april.
Het Energy Research Institute van de Chulalongkorn universiteit heeft sindsdien onderzoek gedaan naar de prijsvorming en kwam uit op een ex-BTW prijs van 10,97 tot 12,65 baht.
De minister van Energie overlegt volgende week met staatsoliemaatschappij PTT Plc over de uitbreiding van het aantal pompen. De transportsector vindt het huidige aantal van 479 te klein. Ook de lokaties zijn niet altijd ideaal. De subsidiëring van CNG heeft transportovernemingen gestimuleerd om over te stappen van diesel op CNG. Naar verwachting stijgt het gebruik van CNG dit jaar met 26 procent.

Zondag 6 januari
– Na 4 jaar komt er dit jaar een eind aan de subsidiëring van de LPG-prijs. In maart gaat de prijs van LPG met 33 procent omhoog naar 25 baht per kilo. Tot nu toe betaalden automilisten en consumenten 18,13 baht per kilo. Uitstel zit er volgens minister Pongsak Raktapongpaisal (Energie) niet in, omdat grote hoeveelheden (goedkope) LPG vanuit Thailand naar het buitenland worden gesmokkeld.
Voor 9 miljoen personen met een laag inkomen en straatverkopers verandert er weinig. Na registratie ontvangen ze een subsidie uit het State Oil Fund en betalen 18 tot 20 baht per kilo.
De subsidiëring van LPG heeft sinds 2008 100 miljard baht gekost. Van exportland werd Thailand importland. LPG heeft een grote populariteit bij automobilisten verworven, omdat ze goedkoper is dan benzine. Tussen 2008 en 2012 steeg de vraag van 372.000 ton per maand naar 601.000 ton.

Dinsdag 29 januari
– Vanaf april gaat de prijs van LPG maandelijks met 50 satang omhoog van de huidige 18,13 baht per kilo naar 24,82 baht. Dan komt een eind aan een periode van meer dan 20 jaar, waarin LPG werd gesubsidieerd.
In 2008 werd Thailand een netto-importeur van LPG toen de wereldolieprijs een recordhoogte van $140 per vat bereikte. Sindsdien zijn veel automobilisten overgestapt van benzine op LPG. LPG werd ook naar buurlanden gesmokkeld waar die duurder is. Uit een studie van het Energy Policy and Planning Agency is gebleken dat de vraag naar LPG voor huishoudelijk gebruik gemiddeld met 10 procent per jaar stijgt tegen 3 tot 4 procent voor andere brandstoffen.
Om protesten tegen de verhoging te voorkomen worden straatverkopers van voedsel en lage-inkomenshuishoudens die minder dan 90 kilowatt/uur gebruiken gecompenseerd. De prijs van LPG voor industrieel gebruik is al eerder verhoogd en bedraagt nu 30 baht per kilo; in de transportsector ging de prijs de eerste vier maanden van vorig jaar omhoog naar 21,38 baht, maar verdere prijsverhogingen werden na protesten geschrapt.

Vrijdag 15 februari
– Het ministerie van Energie heeft het ministerie van Transport gevraagd het aantal voertuigen dat op LPG rijdt, te beperken. Het wijdverbreide gebruik van het gas in de transportsector drukt als een zware last op importeur PTT Plc.
De minister van Energie hoopt dat LPG geleidelijk wordt vervangen door CNG (compressed natural gas, aardgas), wanneer de komende jaren het netwerk van gasstations wordt uitgebreid tot het gehele land. Thans telt Thailand 483 CNG-stations, de meeste in en om Bangkok. Ze bedienen 380.000 voertuigen.
Het LPG-verbruik in de transportsector bedraagt 14 procent van het totale gasverbruik. Vanwege de subsidie op LPG [uit het State Oil Fund] nam het gebruik de afgelopen jaren jaarlijks met 15 tot 18 procent toe. Automobilisten profiteerden daarbij van een subsidie, die eigenlijk bedoeld was voor huishoudelijk gebruik. Het aantal LPG-voertuigen is ook scherp gestegen van 70.000 tien jaar geleden tot meer dan 1 miljoen vorig jaar.

Zondag 30 juni 2013
– Vanaf september gaat de prijs van huishoudgas dertien achtereenvolgende maanden met maandelijks 50 satang per kilo omhoog totdat een kilo in oktober 2014 24,82 baht kost. Sinds 2007 is de prijs van LPG voor huishoudens constant. De LPG prijzen voor de petrochemische en industriële sector zijn al eerder verhoogd. De prijsverhoging van huishoudgas heeft tot doel een prijsniveau te bereiken waarop de productiekosten van de gasscheidingsfabrieken worden gedekt.
De prijs van LPG in de transportsector die op 21,38 baht staat, zal vanaf februari met 50 satang per maand stijgen naar 24,82 baht.
Tegelijk met de prijsverhoging van huishoudgas treedt een subsidieprogramma in werking voor 7,5 miljoen lage inkomens huishoudens en straatverkopers. In aanmerking komen huishoudens met een elektriciteitsverbruik van minder dan 90 kilowatt per uur. Ze kunnen elke maand 6 kilo LPG voor 18,13 baht per kilo kopen; straatverkopers ontvangen 150 kilo per persoon. Het ministerie van Energie schat dat elke maand 30.000 tot 45.000 ton LPG gesubsidieerd gaat worden.
Thailand gebruikt 20,7 miljoen ton LPG per dag, waarvan 34,3 procent door huishoudens.

Vrijdag 26 juli
– Vanaf september gaat de prijs van LPG voor huishoudens een jaar lang elke maand met 50 satang omhoog. Het ministerie van Energie verwacht dat als gevolg daarvan de prijs van bereid voedsel met 1 procent zal stijgen, maar niet de prijs van eten bij straatstalletjes omdat de verkopers gesubsidieerd worden. De subsidieregeling voor lage inkomens huishoudens en kleine voedselverkopers is bijna klaar.
LPG kost nu 18,13 baht per kilo; in augustus 2014 zal dat 24,82 baht zijn, een prijsverhoging van 37 procent. Voor subsidie komen 7,8 miljoen huishoudens in aanmerking; dat zijn huishoudens die minder dan 90 kilowatt/uur elektriciteit per maand gebruiken. Zij, evenals straatverkopers, blijven 18,13 baht betalen. Het maximum bedraagt 18 kilo per kwartaal voor huishoudens en 150 kilo per maand voor de verkopers.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen dienen beide groepen zich te registreren bij hun lokaal bestuur of bij het ministerie. Ze ontvangen een PIN-code, die wanneer LPG wordt gekocht via SMS naar een callcentrum moet worden gestuurd.
De prijs van LPG is al 20 jaar constant ondanks dat de wereldmarktprijs van US$316 naar US$333 steeg. Tussen maart 2008 en vorige maand kostte subsidiëring van LPG 141 miljard baht, een bedrag dat uit het State Oil Fund is gehaald. De nieuwe subsidieregeling komt ook ten laste van dit fonds, maar dankzij de prijsverhoging gaat de maandelijkse financiële last met 50 miljoen baht omlaag.
Vanaf februari gaat de prijs van LPG voor de transportsector omhoog. Die stijgt met 50 satang per maand van 21,38 baht per kilo naar 24,82 baht.
Thailand gebruikt 20,7 miljoen ton LPG per dag, waarvan 34,3 procent door huishoudens.

Zaterdag 24 augustus
Vijfhonderd demonstranten hebben gisteren voor het ministerie van Energie en het hoofdkantoor van oliegigant PTT Plc geëist dat de vaste prijs van LPG voor huishoudelijk gebruik niet wordt losgelaten. Minister Pongsap Raktapongpaisarn van Energie geeft hen geen enkele hoop: de prijsverhoging gaat door om de financiële last van het State Oil Fund (waaruit LPG wordt gesubsidieerd) te verlichten en de smokkel naar buurlanden te bestrijden. ‘We praten niet meer met de demonstranten. We hebben het de bevolking en ook de protestleiders keer op keer uitgelegd.’
Tot oktober volgend jaar gaat de LPG-prijs elke maand met 50 satang omhoog totdat die 24,82 baht per kilo bedraagt, 37 procent meer dan de huidige 18,13 baht. LPG wordt sinds 2008 gesubsidieerd, wat 100 miljard baht heeft gekost. Lage inkomens en straatverkopers hebben overigens geen last van de prijsverhoging; zij kunnen gebruikmaken van een subsidiesysteem. De demonstranten  hebben gezegd volgende week terug te komen.

Dinsdag 27 augustus
– Ruim tweehonderd taxichauffeurs parkeerden hun wagen gisteren op de Royal Plaza uit protest tegen de geplande prijsverhoging van LPG. Ze vragen zich af of ze ook in aanmerking komen voor het subsidiesysteem dat de regering voor straatverkopers en lage inkomens in het leven heeft geroepen. De prijs van LPG gaat vanaf zondag stapsgewijs omhoog van 18,13 baht per kilo voor huishoudens en 21,38 baht voor de transportsector naar 24,82 baht per kilo. De taxichauffeurs beëindigden hun actie nadat de adjunct-secretaris-generaal van de premier een brief in ontvangst had genomen. Donderdag vindt overleg plaats tussen de autoriteiten en vertegenwoordigers van de taxichauffeurs.

Vrijdag 30 augustus
– Zondag begint de maandelijkse prijsverhoging van LPG voor huishoudelijk gebruik met 50 satang per kilo, maar de Foundation for Consumers heeft gisteren de Administrative Court gevraagd daar een stokje voor te steken. De regering wil de prijs stapsgewijs verhogen naar 24,82 baht per kilo om het State Oil Fund, waaruit LPG wordt gesubsidieerd, te ontlasten. LPG wordt sinds 2008 gesubsidieerd.
De consumentenbond heeft een voorlopige voorziening gevraagd totdat de rechter over de zaak beslist. In afwachting daarvan dient de prijs op de huidige 18,13 baht per kilo te blijven. De bond zegt dat de prijsverhoging in strijd met de wet is omdat de regering verzuimd heeft de Consumer Protection Board te raadplegen.
De bond pleit voor een hogere bijdrage van de petrochemische industrie aan het State Oil Fund. Die betaalt nu 1 baht per kilo; dat zou 12,55 baht moeten zijn ‘in line with other industries’ [?].

Zondag 1 september
– Het lijkt wel of de wereld vergaat, want Bangkok Post pakt groot uit over de verhoging van de LPG-prijs, het elektriciteitstarief en het tarief op tolwegen. ‘Thais face a triple hit to their wallets’, kopt de krant.
Vanaf vandaag gaat de prijs van LPG voor huishoudelijk gebruik maandelijks met 50 satang per kilo omhoog totdat LPG in september volgend jaar 24,82 baht per kilo kost. Dat betekent dat voor een butagasfles die nu 290 tot 300 baht kost over een jaar 400 baht moet worden neergeteld. Het elektriciteitstarief gaat met 7 satang per eenheid omhoog en het toltarief stijgt met 5 tot 10 baht, afhankelijk van de grootte van de wagen.
Voor mensen met een laag elektriciteitsgebruik en kleine straatverkopers is een subsidiesysteem opgetuigd. Huishoudens blijven de oude LPG-prijs betalen tot een maximum van 18 kilo per drie maanden (huishoudens met een elektriciteitsverbruik van minder dan 90 eenheden) en straatverkopers tot een maximum van 150 kilo per maand, mits hun verkoopruimte niet groter is dan 50 vierkante meter.
Volgens Wiboonlasana Ruamraksa, hoofd van het Internal Trade Department, heeft de verhoging van de gasprijs nauwelijks invloed op de prijs van de gerechten. Een butagasfles van 15 kilo is goed voor 300 porties, dus een verhoging van 50 satang leidt tot een hogere prijs van een paar satang. Het ITD gaat controleren of de verkopers zich aan prijsopdrijving schuldig maken en winkels waar de gasflessen worden gevuld, krijgen controle of ze de klanten niet bedriegen.
Oppositiepartij Democraten is ‘teugen’ [Is die ooit wel eens ergens voor?]. Woordvoerder Chavanond Intarakomalysasut zegt dat de prijs van huishoudelijk gas laag dient te zijn. ‘Niemand zegt iets als de LPG-prijs voor de petrochemische industrie hoog is, maar de regering beweert dat dat niet eerlijk voor de industrie zou zijn. De regering claimt dat de prijsverhoging tot doel heeft excessief gebruik in te perken. Maar ik ken geen enkele minister die het gas laat branden als hij het niet gebruikt. It doesn’t make sense. De prijsverhoging toont aan dat de regering de belangen van de industriële sector en PTT Plc [de producent van LPG] boven die van de bevolking stelt.’

Dinsdag 3 september
– De gefaseerde verhoging van de LPG-prijs zal een grotere rimpeling teweeg brengen dan de verhoging van het toltarief en elektriciteit, omdat ze onmiddellijk de prijs van bereid voedsel beïnvloedt.
Thammarat Kittisirpat, assistent vice-president van de TMB Bank, denkt dat met name de lage inkomens het moeilijker gaan krijgen. ‘Telkens wanneer de kosten van levensonderhoud omhoog gaan, zijn zij kwetsbaarder dan degenen met een hoger inkomen.’ Niet alleen neemt hun besteedbaar inkomen af, maar ze zijn ook nog eens gevangen in een schuldval. Een andere zorg van Thammarat is een hogere olieprijs; die heeft direct invloed op de kosten van levensonderhoud.
De prijs van LPG voor huishoudens en de transportsector is jarenlang gefixeerd op respectievelijk 18,13 en 21,38 baht per kilo. Maar omdat de energieprijzen blijven stijgen, heeft het Energy Policy and Planning Office besloten om de subsidie op LPG geleidelijk te beëindigen en de prijs te laten zweven om de echte kosten zichtbaar te maken. Wanneer die operatie voorbij is, kost LPG 24,82 baht per kilo, waarmee de kosten van de LPG-gasscheidingsfabriek zijn gedekt.
Volgens het Trade and Economic Bureau van het ministerie van Handel heeft de verhoging van de LPG-prijs en het toltarief nauwelijks invloed op de prijzen van goederen. De inflatie, die wordt berekend op basis van de prijs van 450 producten, gaat door de verhoging van de LPG-prijs met 0,03072 procent omhoog en door de verhoging van het toltarief met 0,007 procent. ‘De prijsverhogingen van LPG en tol zijn niets om je zorgen over te maken’, zegt directeur Prayoth Benyasut. Veel zorgelijker is de olieprijs wanneer de VS Syrië aanvalt. Die gaat dan omhoog, waardoor de prijzen van producten stijgen.

Donderdag 12 september
– Olie- en gasgigant PTT Plc heeft zich gisteren verdedigd tegen beschuldigingen dat ze LPG voor 17,3 baht per kilo aan de petrochemische industrie verkoopt, terwijl huishoudens 18,1 baht moeten betalen [waar dit jaar elke maand 50 satang bijkomt]. Sinds eind vorige maand wordt voor het hoofdkantoor van PTT gedemonstreerd door een groep, geleid door senator Rosana Tositrakul.
PTT-directeur Pailin Chuchottaworn noemt de beschuldigingen bevooroordeeld en slechts half waar. De industrieprijs bedraagt 19,5 baht wanneer accijns en een bijdrage aan het State Oil Fund worden meegerekend. Een andere beschuldiging over de winst op benzine veegde hij ook met een rekensommetje van tafel.
Pailin zegt dat de protestleiders telkens weglopen wanneer PTT-staf is uitgenodigd toelichting te geven op de prijsstructuur. ‘En dan herhalen ze de beschuldigingen telkens weer zonder de correcte informatie te gebruiken. […] We leven in een onwetende samenleving, die geleid wordt door een groep mensen met verkeerde standpunten.’

Woensdag 9 oktober
– De prijsverhoging van LPG, maandelijks met 50 satang sinds september gedurende 13 maanden, gaat door. Het is de Foundation for Consumers niet gelukt de Central Administrative Court een verbod te ontlokken.

Zondag 1 december
– De prijs van diesel en NGV (natural gas for vehicles, aardgas) gaat volgend jaar omhoog. Staatsoliebedrijf PTT Plc heeft van het ministerie van Energie de opdracht gekregen een studie naar de prijsstructuur te doen met het oog op de start van de Asean Economic Community eind 2015. Diesel kost thans 30 baht per liter en NGV 10,5 baht per kilo.
Critici wijzen erop dat de vaste prijs in Thailand de smokkel van brandstof naar buurlanden stimuleert, waar brandstof duurder is. Minister Pongsak Raktapongpaisal (Energie) zegt dat prijsverhogingen onvermijdelijk zijn, maar ‘we zullen maatregelen nemen om de gevolgen voor de kosten van levensonderhoud, inclusief taxitarieven en andere transportkosten, zo klein mogelijk te maken’.
Het ministerie heeft al met de transpsortsector over de prijsverhogingen gesproken. Taxi’s krijgen korting en PTT verleent steun bij de ombouw van vrachtwagens naar LNG (liquefied natural gas).

Donderdag 13 maart 2014
– Het State Oil Fund, waaruit de binnenlandse brandstofprijzen worden gesubsidieerd, komt in zwaar weer nu de prijs van ruwe olie sterk stijgt. Het fonds staat al 7,4 miljard baht in het rood en dit tekort zou de komende zes maanden kunnen oplopen naar 30 miljard baht, wanneer de olieprijs blijft stijgen.
De prijs van ruwe olie ging vorige week omhoog nadat Rusland troepen naar de Oekraïne had gestuurd. Al even zorgelijk is de situatie in Libië waar maar gedemonstreerd blijft worden voor loonsverhogingen. In de VS vertonen de olievoorraden een stijgende tendens omdat tijdens onderhoudswerkzaamheden aan raffinaderijen de vraag daalt.
Aan het State Oil Fund wordt nu elke dag 125 miljoen onttrokken. De subsidie op de dieselaccijns blijft gehandhaafd tot het eind van de maand. De accijns bedraagt sinds drie jaar 0,5 satang per liter. Zonder subsidie zou diesel 40 baht per liter moeten kosten. Nu betalen automobilisten 29,99 baht per liter.

Vrijdag 21 maart
– De accijns op benzine is onnodig hoog; de regering dient de prijsstructuur van brandstofprijzen in overeenstemming te brengen met de productiekosten. Dit bepleiten economen van het National Institute of Development Administration (Nida).
Hoogleraar Thiraphong Vikitset wijst erop dat benzine in Thailand 45,75 baht per liter kost tegen 18,63 baht in Maleisië. En toch verschillen de productiekosten in beide landen niet zoveel: respectievelijk 25,1 en 23,92 baht. Het verschil in detailhandelsprijs zit hem in de accijns. Die bedraagt in Thailand 20,64 baht per liter tegen 5,29 baht in Maleisië.
De accijns wordt onder meer gebruikt voor de subsidiëring van E85, een mix van 85 procent ethanol en 15 procent benzine. Thiraphong vindt dat de subsidie van 11,4 baht per liter afgeleid dient te worden van de milieuverontreiniging die E85 veroorzaakt.
Assistent-hoogleraar Rachain Chintayarangsan vraagt zich af of de prijsstructuur een voorbeeld is van vriendjespolitiek, omdat sommige bedrijfsgroepen wellicht profiteren van de subsidie op E85.
Ook diesel is met 29,99 baht per liter goedkoper dan in andere landen. Gerangschikt naar de hoogte van de dieselprijs staat Thailand op de 76de plaats van 86 landen. Gemiddeld kost diesel 50 baht per liter. Op diesel wordt in Thailand slechts weinig accijns geheven.
Evenals E85 wordt butagas voor huishoudelijk gebruik gesubsidieerd. Het geld komt uit het State Oil Fund, een fonds dat oorspronkelijk is opgezet om de brandstofprijzen te stabiliseren.

Zaterdag 14 juni
– Diesel is vrijdag 14 satang in prijs verlaagd naar 29,85 baht per liter. De verlaging is de eerste van een serie maatregelen die de NCPO wil nemen om de kosten van levensonderhoud te beheersen. Voor het eind van de maand neemt het Energy Policy Management Committee een besluit over de prijs van elektriciteit, butagas alsmede tarieven en bijdragen aan diverse fondsen.
De dieselprijs is verlaagd omdat het EPMC vond dat de marketingmarge te hoog was. De oliehandel is akkoord gegaan met een verlaging van de marge met 71 satang per liter. Hiervan gaat 57 satang naar het State Oil Fund, dat voor 7,5 miljard baht in het rood staat. Na de toegenomen bijdrage stroomt er elke dag 30 miljoen baht in het fonds. Uit het fonds wordt onder andere butagas gesubsidieerd. Sinds 2011 is de dieselprijs onder de 30 baht gehouden.

Vrijdag 5 december
– Na zeven jaar is een eind gekomen aan de subsidiëring van LPG. Als gevolg daarvan ging de prijs van een kilo LPG met 1,03 baht omhoog naar 24,16 baht, exclusief 7 procent BTW. Alleen lage-inkomensgroepen en straatverkopers die geregistreerd zijn bij het ministerie van Energie, kunnen gesubsidieerde LPG kopen voor 18,13 baht.
Het Internal Trade Department waarschuwt straatverkopers voor overhaaste prijsverhogingen. Het heeft uitgerekend dat de verhoging voor een afzonderlijk gerecht neerkomt op 30 satang extra en dat is geen reden om de gerechten 5 tot 10 baht duurder te maken, zoals schijnt te gebeuren. De autoriteiten houden de prijzen scherp in de gaten. Voor verkopers die menen een slaatje te kunnen slaan uit de prijsverhoging, zwaait er wat.
CNG (compressed natural gas, aardgas) is ook sinds woensdag duurder: 1 baht per kilo. Particulieren betalen 12,50 baht per kilo; openbaar vervoerders 9,50 baht. De prijsverhoging dient om de verliezen van PTT Plc, de enige producent van CNG, te compenseren. Voor de transportsector heeft de verhoging geen gevolgen want de meeste vrachtauto’s rijden op diesel en die wordt nog steeds gesubsidieerd.

Afvullen gascilinders in Nonthaburi

Donderdag 5 november 2015
– De prijs van LPG voor huishoudelijke gebruik blijft op 22,29 baht per kilo, alhoewel de prijs op de wereldmarkt is gestegen. Het Energy Policy Administration Committee nam dit besluit om de consument die toch al tegen stijgende prijzen aanhikt, tegemoet te komen. De regering subsidieert thans LPG met 0,613 baht per kilo, geld dat uit het State Oil Fund wordt gehaald. Per maand kost dat de overheid 350 miljoen baht. Het fonds heeft nog 8 miljard beschikbaar voor de prijsondersteuning. Niet uitgesloten is, aldus de minister van Industrie, dat de gasprijs in december omhoog gaat. Op de foto worden gascilinders afgevuld in Nonthaburi.  (4 november 2015)

Butagas wordt niet in prijs verhoogd
4 december – Goed nieuws voor keukenprinsessen: de butagasfles wordt niet duurder, alhoewel de wereldmarktprijs van LPG gestegen is. Het Energy Policy Administration Committee heeft besloten het State Oil Fund aan te spreken om de hogere kosten te compenseren.
In december steeg de prijs van LPG van $ 411 naar $ 466 per ton, waardoor de detailhandelsprijs met 70 satang per kilo zou moeten stijgen. Dat gaat dus mooi niet door. In Bangkok blijft een kilo LPG 22,29 baht kosten. De regering verhoogt haar subsidie met 1,31 baht per kilo naar de huidige 61,3 baht. Als gevolg daarvan wordt maandelijks 557 miljoen baht aan het fonds onttrokken tegen 300 miljoen nu.  Naar schatting zit er 7,93 miljard baht in de kas van het fonds, dat [onder andere?] wordt gevoed door opcenten op de benzineprijs. (Bron: Bangkok Post, 4 december)

CNG-prijs gaat zweven
22 januari 2016 – De prijs van CNG (compressed natural gas, aardgas) is sinds donderdag gekoppeld aan de marktprijs, maar de maximumprijs aan de pomp blijft wel 13,55 baht per kilo, de prijs die tot toe werd gerekend. Met het besluit loopt het Energy Policy Administration Comittee (Epac) vooruit op de te verwachten daling van de marktprijs in februari. Automobilisten zal dat als muziek in de oren klinken, althans degenen die op CNG rijden.
Het Energy Policy and Planning Office verwacht dat de marktprijs volgende maand naar 13,65 baht per kilo gaat en later dit jaar naar 13,55 baht. [Ik begin het nu al niet te begrijpen want 13,65 baht is hoger dan de maximum pompprijs.]

Epac besloot woensdag ook 60 satang per liter brandstof voor het State Oil Fund te gaan heffen, alhoewel de olieprijzen wereldwijd naar het laagste niveau in 12 jaar zijn gezakt. De heffing geldt voor alle types brandstof met uitzondering van E20 en E85, twee mengsels van benzine en ethanol. [Het cijfer geeft het ethanol percentage aan.] Het fonds heeft tot doel de kloof tussen ethanol brandstof of gasohol en zuivere benzine te vergroten. Sinds de olieprijs is gaan zakken, zit er geen groei in het ethanol-gebruik. (Bron: Bangkok Post, 21 januari)

State Oil Fund krijgt een upgrade
19 augustus – Het State Oil Fund krijgt een upgrade: van prime ministerial order wordt het opgewaardeerd tot een wet. Tevens wordt het Energy Fund Administration Institute, dat het fonds beheert als onafhankelijke dienst onder het ministerie van Energie, vervangen door het Oil Fund Office.
Doel van de operatie is het fonds transparanter en meer kredietwaardig te maken, waardoor de benzineprijzen efficiënter gestabiliseerd kunnen worden, steun kan worden verleend aan duurzame energie en geïnvesteerd kan worden in gerelateerde infrastructuur, zoals pijpleidingen, brandstofterminals en havens.
Het State Oil Fund werd tijdens de eerste oliecrisis in 1973 ingesteld. Doel was de nationale energievoorziening te bevorderen en de binnenlandse verkoopprijzen te stabiliseren. De eerste doelstelling werd nooit gerealiseerd, de tweede werd het belangrijkste doel.
Het fonds subsidieert (bijvoorbeeld biobrandstof) en verleent brandstofsubsidies aan de minima. Het wordt gefinancierd uit een heffing op benzine. De subsidies zijn bedoeld als aansporing voor consumenten en producenten om meer alternatieve brandstoffen te gebruiken.

CNG breekt met jarenlange verliezen
9 februari 2017 – Na 20 jaar verlies te hebben gemaakt op de verkoop van CNG (compressed natural gas, aardgas), verwacht staatsoliebedrijf PTT Plc dit jaar voor het eerst zwarte cijfers te kunnen schrijven. De afnemende verliezen zijn het resultaat van bezuinigingen in de operationele en transportkosten.
Als enige verkoper van CNG was PTT al die jaren verplicht de stadsbussen van Bangkok van aardgas te voorzien tegen een lagere dan marktprijs. En toen de olieprijs boven de US$ 100 per vat steeg, schakelden veel automobilisten over van benzine op aardgas.
Het bedrijf leed meer dan 20 miljard baht aan verliezen totdat de verplichte CNG-prijs midden 2014 geleidelijk werd geschrapt en de prijs de ontwikkeling op de wereldmarkt volgde. Slechts een kleine subsidie werd nog verleend.
Tussen 2007 en 2013 nam het aantal voertuigen dat op CNG werd gestookt, toe van 4.000 naar 410.000 (plus 4000%). Nadat de prijs was los gelaten, zakte het verlies in 2015 naar 10 miljard baht en vorig jaar naar 5 miljard. Het aantal pompstations werd teruggebracht van 500 naar 436. De vraag zakte met meer dan 10 procent van 9.800 ton per dag in 2013 naar 7.800 ton eind vorig jaar. (Bron: Bangok Post, 7 februari)

LPG-prijs ongewijzigd ondanks lagere inkoopprijs
6 april – De detailhandelsprijs van LPG (liquefied petroleum gas) blijft deze maand 20,96 baht per kilo, alhoewel de prijzen op de wereldmarkt zijn gezakt met 80 dollar en de sterke baht ook een aanzienlijk voordeel oplevert.
Door de bevriezing van de prijs kan de subsidie uiit het staatsoliefonds zakken van 6,30 baht naar 3,70 baht per kilo. De uitgaven van het fonds, waarin thans 40,2 miljard baht zit, kunnen daardoor omlaag van 444 miljoen baht naar 322 miljoen baht.

Vaste LPG-prijs vervalt per 1 augustus
8 juli – Op 1 augustus komt na dertig jaar een eind aan de subsidiëring en prijsbeheersing van LPG. Het Energy Policy Administrative Committee (Epac) vindt de ingezakte prijs van LPG op de wereldmarkt een goed moment om de vaste prijs los te laten. Daardoor zullen arme mensen weinig gevolgen ondervinden van de zwevende prijs, zegt secretaris-generaal Twarath.
Sinds in 1981 gas is ontdekt in de Golf van Thailand, wordt de LPG-prijs door de regering vastgesteld. De detailhandelsprijs bleef ongewijzigd op 20,49 baht per kilo. De LPG prijs is al die jaren kunstmatig laag gehouden door een subsidie uit het State Oil Fund.
LPG wordt algemeen gebruikt in huishoudens, transport, industrie en de petrochemische sector. Dat ruime gebruik maakt prijsverhogingen een gevoelige kwestie. Politici gebruikten de subsidie in het verleden om populariteit te verwerven. Het plan om de prijs te laten zweven werd voor het eerst in 1992 gelanceerd en daarna tweemaal uit politieke overwegingen uitgesteld.
Permanent secretaris Areepong van het ministerie van Energie zegt dat de vrije prijs gunstig is voor de gashandel die 30 jaar gedomineerd is geweest door staatsolie- en gasbedrijf PTT Plc. Vorige maand werd Mitsubishi Corporation geregistreerd als LPG-handelaar. De belangrijkste LPG-retailers in Thailand zijn behalve PTT Plc Siamgas and Petrochemical Plc en WP Energy Co.
De meeste gasmaatschappijen juichen het Epac-besluit toe. PTT Plc zegt klaar te zijn om op de vrije markt te concurreren en haar gasdepot in Chon Buri aan andere handelaren te verhuren.
De binnenlandse gasmarkt is het eerste kwartaal met 2,8 procent afgenomen, voornamelijk vanwege de lagere prijs van benzine waardoor automobilisten overstapten van gas op benzine. (Bron: Bangkok Post, 7 juli)

Dieselprijs aan banden, verkiezingsdatum niet vervroegd
23 mei 2018 – Bangkok Post opent vandaag met het kabinetsbesluit de dieselprijs te maximeren op 30 baht per liter door een bijdrage uit het State Oil Fund. Het verslag van de demonstratie verhuist naar de tweede plaats.
Ik kan die keuze wel billijken. De dieselprijs bepaalt voor het grootste deel de kosten van interprovinciaal bus- en vrachtvervoer, dus hoeft de stijgende dieselprijs niet (geheel of deels) te worden doorberekend in de tarieven en daar profiteert de bevolking weer van. Gunstig voor de kosten van levensonderhoud, waarover in peilingen altijd wordt geklaagd.

Groot busbedrijf moet bezuinigen door gestegen dieselprijs
24 mei – Nakhonchai Tour Co Ltd, een grote exploitant van interprovinciale busroutes in Nakhon Ratchasima, ziet zich genoodzaakt haar dienstverlening met 30 procent in te krimpen. Het bedrijf kan de financiële last niet dragen vanwege de gestegen dieselprijzen.
Het ministerie van Transport geeft geen toestemming voor verhoging van de tarieven, die gebaseerd zijn op de dieselprijs van 19,69 baht in 2016, maar sinds vandaag bedraagt die 30 baht. Nakhonchai en dochterbedrijf Nakhonchai 21 exploiteren thans 130 bussen die ruim 500.000 liter diesel per maand opslurpen. Het is de eerste keer dat het bedrijf tot de rigoureuze ingreep heeft besloten.
De Passenger Bus Operators Association en de eigenaar van Cherdchai Tour Co hebben maandag overleg gevoerd met minister Arkhom (Transport), maar hij weigerde toestemming te verlenen voor een tariefsverhoging. Hij zei dat het ministerie de prijsstelling bestudeert, hetgeen twee maanden zal duren. De regering besloot gisteren de dieselprijs op 30 baht te maximeren. Wanneer de prijs verder stijgt, springt het State Oil Fund bij.
De olieprijzen op de wereldmarkt fluctueren al twee maanden, waardoor de dieselprijs in Zuidoost-Azië van $ 17 naar $ 93 per vat omhoog is geschoten en de pompprijs in Thailand in één dag met 3,82 baht per liter.
De hogere dieselprijs heeft niet alleen gevolgen voor het busvervoer, maar ook voor het vrachtvervoer en andere diensten die gebruik maken van diesel, zoals ploegmachines en veerdiensten. Behalve diesel is ook LPG duurder geworden. Een butagasfles van 4 kilo kost nu 147 baht. In het Zuiden is de grenscontrole in Betong (Yala) verscherpt om smokkel van goedkopere diesel uit Maleisië tegen te gaan.

Maximumprijs van diesel na 5 jaar terug
7 september 2018 – Na bijna 5 jaar is de dieselprijs weer aan een maximumprijs van 30 baht per liter gebonden. Woensdag ging de prijs aan de pomp omhoog naar 29,9 baht. De prijsmaatregel werd losgelaten toen in 2014 de olieprijs inzakte, maar de afgelopen zes maanden is die weer gestegen. Zonder maximum zou de prijs hoger zijn dan 30 baht.
Het Energy Policy Administration Committee (Epac) heeft tot de prijsmaatregel besloten omdat diesel de belangrijkste brandstof is in ’s lands transport en logistieke sector. Epac denkt dat de situatie nu tot december onder controle is. Het State Oil Fund verleent een subsidie van 30 satang per liter. Wanneer de olieprijs blijft stijgen, worden verdere maatregelen besproken. (Bron: Bangkok Post, 6 september)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties