Autoplan

Regeling voor eerste-autokopers knap ingewikkeld
13 september 2011 – Alleen auto’s met een cilinderinhoud van maximaal 1500 cc komen in aanmerking voor de regeling, die Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne heeft beloofd voor kopers van een eerste auto. Met deze wijziging komt de regering tegemoet aan de kritiek dat de regeling mensen met een hoog inkomen onevenredig zou bevoordelen.

In het oorspronkelijke plan gold alleen een maximum koopbedrag van 1 miljoen baht. Dit bedrag mocht 5 jaar als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting. Het maximum geldt nog steeds, de teruggave van de accijns mag de 100.000 baht niet te boven gaan. Dit bedrag wordt binnen een jaar uitgekeerd. Alleen personen ouder dan 21 jaar komen voor de regeling in aanmerking en de auto mag niet binnen 5 jaar worden doorverkocht. Voor een ééntonner pickup geldt de maximale cilinderinhoud overigens niet, omdat de motoren bij 2500 cc beginnen.
De accijns wordt van 1 oktober tot 30 december 2012 teruggeven via een van de 280 belastingkantoren in het land. De belastingdienst informeert bij het Land Transport Department of de aanvrager inderdaad een eerste koper is. Land Transport maakt een aantekening in haar database dat de auto niet binnen 5 jaar mag worden verkocht.
Het ministerie van Financiën verwacht dat door de regeling het aantal autoverkopen met 500.000 toeneemt.
[Noot van de auteur: Lekker ingewikkeld allemaal en volgens mij vatbaar voor misbruik. Mij is overigens niet duidelijk of het nu gaat om twee financiële voordelen: een aftrekpost én een teruggave van de accijns op de auto. Of is de aftrekpost vervallen?]

Kopers van eerste auto worden in de watten gelegd
14 september – De regeling voor kopers van een eerste auto heeft gisteren het groene licht gekregen van het kabinet. De regeling, die van vrijdag tot 31 december volgend jaar duurt, heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een auto tot 1500 cc koopt of een pickup truck die maximaal 1 miljoen baht kost, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht.

De regering verwacht dat de autoverkoop met 500.000 wagens zal stijgen. De regeling kost de overheid 30 miljard baht, maar ze verwacht een deel van dat geld terug te krijgen door een hogere opbrengst van de bedrijfsbelasting.
De National Economic and Social Development Board maakt zich zorgen over het extra aantal auto’s dat op de weg komt, waardoor verkeersproblemen zullen toenemen. De raad dringt er bij de regering op aan snelheid te maken met het ontwikkelen van openbaarvervoerssystemen.
Voormalig minister van Financiën en vice-leider van oppositiepartij Democraten Korn Chatikavanij vindt de hele regeling een verspilling van belastinggeld. ‘Wie heeft er nou voordeel van? Het geld voor deze regeling is genoeg om een nieuwe metroroute aan te leggen. Is het werkelijk nodig om belastinggelden te gebruiken voor steun aan de auto-industrie die al bloeit?’ Volgens Korn zijn de voordelen voor de bevolking betwistbaar omdat hooguit 300.00 mensen van de regeling gebruik zullen maken.
Het Land Transport Department treft voorbereidingen voor de regeling. Er wordt een computerprogramma ontwikkeld, dat gebruikt kan worden door de Belastingdienst. Dat is van belang om te controleren of iemand niet eerder een auto heeft aangeschaft.
Thianchot Chongphiphian, hoofd van het Land Transport Department, wijst er echter op dat de database met gegevens van auto’s die voor 2006 zijn aangeschaft, niet compleet is, vooral auto’s in de provincie ontbreken. ‘Maar dat is een probleem voor de Belastingdienst’, zegt hij. ‘Misschien moeten degenen die voor 2006 een auto kochten, maar het voordeel van de twijfel krijgen.’
Autoindustrie niet gelukkig
De autoindustrie is niet gelukkig met de regeling, omdat niet alle producenten in gelijke mate ervan zullen profiteren. Misschien zal de regering op de lange termijn zelfs de belastingen moeten verhogen om de terugloop in inkomsten te compenseren.
Piengjai Keawsuwan, president van de Thai Automotive Industry Association en vice-president van Siam Nissan Automobile, zegt dat de regeling leidt tot een ‘uneven playing field for all manufacturers’. ‘Not all manufacturers will benefit. Our concern is that if the tax revenue falls short as a result of this scheme, the government might need to raise the tax in the future.’
Surapong Paisitpattanapong, woordvoerder voor de Automotive Industry Club van de Federation of Thai Industries, wijst erop dat de regering geen overleg met de industrie heeft gevoerd over de regeling. Populaire modellen zullen ervan profiteren, Mitsubishi vist achter het net, want die heeft geen modellen die ervoor in aanmerking komen.
Populaire modellen zijn de Toyota Vios en Yaris, en de Honda City en Jazz, waar een accijns van 30 procent op zit. Kopers ontvangen de volledige teruggave van 100.000 baht. Andere voertuigen scoren lager: op pickup trucks bedraagt de accijns 3 procent, doublecab pickups 12 procent en eco-wagens 17 procent. De kopers incasseren tussen de 20.000 en 60.000 baht.
Maandelijks worden circa 35.000 pickup trucks, 6.000 eco-wagens en bijna 10.000 kleine auto’s verkocht. Volgens Vallop Tiasiri, directeur van het Thailand Automotive Institute, kopen maar weinig mensen als eerste auto een pickup, dus zal de regeling niet ten goede komen aan een grote groep consumenten.

Regeling eerste auto ligt van drie kanten onder vuur
15 september – De regeling voor kopers van een eerste auto, door Pheu Thai beloofd tijdens de verkiezingscampagne en vanaf vrijdag tot eind volgend jaar in werking, krijgt van drie kanten zware kritiek. Financieringsmaatschappijen vrezen dat het aantal wanbetalers zal toenemen. De automobielindustrie is verontrust omdat het prijsverschil tussen een conventionele en een eco-wagen kleiner wordt. En met de buurlanden dreigt een handelsoorlog omdat geïmporteerde wagens niet voor de regeling in aanmerking komen.

Financieringsproblemen
De financieringsmaatschappijen hebben voorgesteld het bedrag van de accijnsteruggave, die maximaal 100.000 baht bedraagt, aan hen uit te keren en niet aan de kopers om het risico van wanbetaling te verminderen. Het aantal aflossingstermijnen zou dan verminderd kunnen worden en het aflossingsbedrag verlaagd. Ze deden dat voorstel gisteren in een vergadering met vice-minister Boonsong Teriyapirom (Financiën) en het hoofd van de Accijnsafdeling. Maar Boonjong wilde er niets van weten: het geld gaat naar de autokopers, zoals besloten door het kabinet. Hij zei ook dat kopers die in gebreke blijven en de accijns al hebben ontvangen, deze moeten terugstorten.

De maatschappijen verwachten dat het aantal wanbetalers dat nu 100.000 per jaar bedraagt, zal verdubbelen. Ook al omdat sommige mensen door de regeling worden gestimuleerd een auto te kopen, terwijl ze zich die eigenlijk niet kunnen veroorloven. Teruggenomen auto’s zijn voor de bedrijven een zware last, omdat ze de veilingkosten moeten dragen. Bovendien kan de nieuwe koper geen aanspraak maken op de belastingteruggave omdat de (oude) kopers hun wagen niet binnen 5 jaar mogen verkopen. Het is niet onmogelijk dat de financieringsmaatschappijen het bedrag van de aanbetaling gaan verhogen om te voorkomen dat auto’s al te snel moeten worden teruggenomen.
Automobielindustrie
De autoproducenten kritiseerden gisteren al de regeling omdat niet alle fabrikanten er in gelijke mate van profiteren. Vandaag wijzen ze erop dat het prijsverschil tussen conventionale wagens, waarop een accijns van 30 procent wordt geheven, en eco-cars met een accijns van 17 procent vermindert. Dit knelt destemeer omdat vorige regeringen en de Board of Investment hen hebben gestimuleerd om eco-cars te ontwikkelen. Zij hebben daarin miljarden baht geïnvesteerd.

Buurlanden
Als derde valt kritiek te verwachten uit autoproducerende landen als Maleisië, China en India, omdat geïmporteerde auto’s buiten de regeling vallen. Volgens bronnen in de autoindustrie ziet Proton uit Maleisië de regeling als een vorm van protectionisme, wat in strijd is met de Asean Free Trade Area. Het bedrijf exporteert auto’s met een kleine cilinderinhoud naar Thailand, die wanneer in Thailand geproduceerd onder de regeling zouden vallen.

In het verleden stond Thailand op zijn achterste benen toen Maleisië geïmporteerde auto’s zwaarder belastte om de eigen nationale auto, de Proton Saga, te beschermen. De twee landen hebben ook de degens gekruist over de weigering van Maleisië de importtarieven op Thaise auto’s en auto-onderdelen te verlagen. Thailand nam wraak door het importtarief op geïmporteerde palmolie te verhogen.
Het Indiase bedrijf Tata Motors Thailand maakt lokaal pickups, die in aanmerking komen voor de regeling, maar de lowbudget Nano, de goedkoopste auto ter wereld, valt buiten de boot omdat die uit Indonesië wordt geïmporteerd. Later dit jaar zou de eerste Nano in Thailand moeten arriveren.

Pongpanu pareert kritiek op autoplan
16 september – De regeling voor kopers van een eerste auto is niet in strijd met handelsovereenkomsten en benadeelt ook niet producenten van geïmporteerde auto’s. Directeur-generaal Pongpanu Svetdarundra van de afdeling Accijnzen van de Belastingdienst wijst erop dat de regeling geen belastingvoordeel voor autoproducenten oplevert maar een belastingvoordeel voor autokopers. Op auto’s die zowel lokaal geproduceerd worden als geïmporteerde auto’s wordt nog steeds accijns geheven.

Pongpanu’s verweer is een reactie op kritiek van autoproducenten en buitenlandse producenten. Piengjai Keawsuwan, president van de Thai Automotive Industry Association en vice-president van Siam Nissan Automobile, zei eerder niet gelukkig te zijn met de regeling omdat niet alle automerken er in gelijke mate van profiteren. Populaire modellen zijn in het voordeel. Uit het buitenland komt de kritiek dat geïmporteerde auto’s niet in aanmerking komen voor de regeling. Volgens bronnen in de autoindustrie ziet Proton uit Maleisië de regeling als een vorm van protectionisme, wat in strijd zou zijn met de Asean Free Trade Area. Het bedrijf exporteert auto’s met een kleine cilinderinhoud naar Thailand, die wanneer in Thailand geproduceerd onder de regeling zouden vallen.
De regeling, die van vrijdag tot 31 december volgend jaar duurt, heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een auto tot 1500 cc koopt of een pickup truck die maximaal 1 miljoen baht kost, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht.

Slome start van regeling eerste auto
17 september – Het liep nog niet storm gisteren op de eerste dag dat het autoplan van de regering in werking trad. Wel veel vragen, maar de verkoop was slap. De meeste bezoekers van showrooms waren degenen die in aanmerking komen voor de regeling. Ook de afgelopen maand waren de verkopen niet om over naar huis te schrijven omdat potentiële autokopers wachtten tot de details van het plan bekend zouden worden gemaakt.

En die details zijn nu bekend. Mensen die hun eerste auto kopen, hebben recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Maar alleen auto’s met een cilinderinhoud van maximaal 1500 cc en pickup trucks die maximaal 1 miljoen baht kosten, komen voor de regeling in aanmerking. De koper moet minimaal 21 jaar zijn en hij mag de auto niet binnen 5 jaar verkopen.
Chalit Sipsrikul, vice-president van de Tisco bank en vice-voorzitter van de Hire Purchase Business Association, denkt dat de autoverkopen en leningen dit jaar een nieuw record vestigen. Hij schat dat dit jaar 950.000 auto’s worden verkocht tegen 800.000 vorig jaar. Aan leningen voor nieuwe en gebruikte auto’s zal 500 miljard baht worden opgenomen, verwacht hij.
Bangkok Post is genuanceerd in haar hoofdredactioneel commentaar. Minpunten zijn de toenemende verkeersdrukte, luchtvervuiling, het mindere prijsverschil tussen conventionele auto’s en eco-cars, het risico van wanbetaling en de uitsluiting van geïmporteerde wagens, bezwaren waarop al eerder is gewezen door betrokken partijen. ‘But there are smiles as well’, schrijft de krant. Dat geldt voor degenen die jaren hebben gedacht zich geen auto te kunnen permitteren en genoeg hebben van de overvolle bussen en metrovoertuigen in de spits in Bangkok. ‘That is understandable, but there is a danger that eager new car owners might find they have exchanged one ordeal for another.’ In dit verband wijst de krant op de voorspelde nachtmerrieachtige toestanden, wanneer de komende drie jaar zeven openbaarvervoerslijnen tegelijkertijd worden aangelegd.

Tata, Proton, Chery, Hyundai en Suzuki zijn boos
17 september – Importeurs van auto’s uit Maleisië, India, Indonesië en Korea zijn allerminst gelukkig met de regeling voor kopers van een eerste auto, omdat die niet voor geïmporteerde wagens geldt. Tata Motor Thailand heeft een klacht gedeponeerd bij de Indiase ambassadeur in Bangkok. Verwacht wordt dat ook andere importeurs via diplomatieke kanalen hun ongenoegen kenbaar zullen maken. Om welke wagens gaat het?

– Tata Motor Thailand: Super Ace cab-over pickup truck uit India. Prijs: 349.000 baht.
– Tata Motor Thailand: Nano uit Indonesië, komt volgend jaar op de markt. Prijs: 200.000 baht. Mogelijk wordt de import geschrapt.
– Phranakorn Auto Sales Co: Proton uit Maleisië. Prijs: minder dan 1 miljoen baht.
– Thai Chery Yarnyon Co: Chery, een kleine wagen uit China. Prijs: minder dan 1 miljoen baht.
– Hyundai Motor Thailand: I-10 uit Korea. Het bedrijf had donderdag een gesprek met de Koreaanse ambassadeur.
– Suzuki: Carry light truck uit Indonesië. Prijs: 325.000 baht.
Tata Motor Thailand zegt geen bezwaar tegen de regeling te hebben, maar de uitvoering zorgt voor oneerlijke concurrentie. Srirat Rastapana, hoofd van het Trade Negotiations Department, zegt dat de regeling niet in strijd is met de WTO-reglementen, zoals gesuggereerd.

Autoverkoop trekt aan
17 september – De lokale automarkt begint te herstellen van de terugval in de verkoop eerder dit jaar. Toyota Motor Thailand, die de verkoopcijfers voor de gehele branch bijhoudt, verwacht dat het regeringsprogramma voor kopers van een eerste auto voor een leuke oppepper zal zorgen. Vutigorn Suriyachantananont, vice-president van Toyota Motor Thailand, zegt dat het volume zal afhangen van de uitvoerbaarheid van het programma. Maar op de korte termijn hebben ook de autoverkopers last van de overstromingen.

De autoverkoop nam in augustus met 20,3 procent op jaarbasis toe naar 79.043 voertuigen: 35.545 personenwagens en 43.498 commerciële voertuigen, waaronder 37.309 pickup trucks. De Japanse merken waren in die maand goed voor 85 procent van de verkopen. Er was veel veel vraag naar zowel oudere als onlangs geïntroduceerde modellen, die eerder niet geleverd konden worden door de gestokte aanvoer van onderdelen uit Japan als gevolg van de tsunami en aardbeving.

Nu al gaat regeling eerste auto op de helling
22 september – Een week geleden gaf het kabinet het groene licht voor de regeling voor kopers van een eerste auto en nu al studeert het ministerie van Financiën op aanpassingen.

Op verzoek van Ford Motor Co bekijkt het ministerie of de maximum cilinderinhoud kan worden opgetrokken van 1500 naar 1600 cc, zodat ook de Fiesta compact van de regeling kan profiteren. Ook wordt gekeken of toch geïmporteerde auto’s ervoor in aanmerking kunnen komen. Tata, Hyundai en Proton hadden zware kritiek op de regeling, omdat hun auto’s buiten de boot vallen.
Beide veranderingen zouden neerkomen op een extra uitgave van 1 miljard baht bovenop de 30 miljard baht die berekend is. Het optrekken van de cilinderinhoud is gunstig voor taxichauffeurs, omdat een taxi volgens de wet een minimale cilinderinhoud van 1600 cc moet hebben.
De regeling, die vrijdag van start ging en tot 31 december volgend jaar duurt, wordt op 4 oktober officieel door premier Yingluck gelanceerd. Ze heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een auto tot 1500 cc (dadelijk misschien 1600) koopt of een pickup truck die maximaal 1 miljoen baht kost, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht.
De tweedehands automarkt heeft enige last van de regeling omdat het prijsverschil tussen nieuwe en gebruikte populaire modellen verkleind is. Een nieuwe Toyota Vios 1,5-liter is, na belastingteruggave, goedkoper dan een één jaar oude tweedehands wagen en een twee jaar oude wagen kost evenveel. Verder melden de dealers dat potentiële autokopers hun hand op de knip houden, sinds Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne het idee gelanceerd heeft. Dat effect doet zich vooral in Bangkok voor, waar een grote vraag bestaat naar kleine stadswagens van het type die voor de regeling in aanmerking komen. Sommige dealers hebben sindsdien hun inkoop bevroren in afwachting van bekendmaking van de details van de regeling.

Toyota: Extra vraag is tijdelijk
22 september – Toyota is niet van plan zijn auto en pickup fabrieken uit te breiden in reactie op de kunstmatige vraag die door de regering is gecreërd met haar regeling voor kopers van een eerste auto. ‘De grotere vraag is tijdelijk, want de regeling duurt maar een jaar’, zegt een leidinggevende bij Toyota Motor Thailand.

De drie fabrieken van Toyota draaien momenteel op volle toeren om aan de gestegen vraag uit binnen- en buitenland te voldoen. Vooral de achterstallige bestellingen moeten worden weggewerkt die zijn ontstaan toen Toyota de productie moest stilleggen omdat de aanvoer van onderdelen uit Japan stokte na de aardbeving en tsunami van maart.
Eerder deze maand nam Toyota in de fabriek in Ban Pho (Chachoengsao) de uitgebreide productielijn van de Hilux Vigo pickup en de personenauto Fortuner in gebruik. De productie is uitgebreid van 120.000 units naar 220.000 unit per jaar. De wachttijd voor een Hilux bedroeg tot vandaag drie maanden en voor een Fortuner zes maanden.
Om aan een eventuele stijging van de vraag als gevolg van het autoplan van de regering te voldoen kan de huidige productie nog enigszins worden uitgebreid. Volgens de Toyota-man is het bij Toyota showrooms druk. Sinds het autoplan afgelopen vrijdag in werking trad, is het aantal bezoekers met de helft toegenomen.
Het aantal bestellingen van de Vios, Toyota’s subcompact vlaggeschip, en de Yaris is met 30 procent toegenomen omdat de modellen in aanmerking komen voor een belastingteruggave van 93.500 tot 100.000 baht. De Hilux Vigo pickup wordt weinig besteld omdat de belastingteruggave niet aantrekkelijk is, terwijl ook de overstromingen de vraag beïnvloeden. De accijns op een pickup bedraagt maar 3 procent, zodat de teruggave neerkomt op 11.000 tot 22.200 baht.
Zowel de Vios als de Yaris worden geproduceerd in de Gatewayfabriek in Chachoengsao, waar ook de Camry en Prius worden gemaakt. De productiecapaciteit van deze fabriek bedraagt 200.000 units per jaar.

Autofabrikanten liggen (weer) dwars
23 september – Het voorstel van het ministerie van Financiën om de regeling voor kopers van een eerste auto ook te laten gelden voor auto’s met een 1600cc motor valt niet goed bij autofabrikanten. Met uitzondering dan van Ford Motor, want die heeft erom gevraagd zodat ook de Ford Fiesta 1600cc van de regeling kan profiteren. Het kabinet beslist dinsdag of aan het verzoek wordt voldaan.

Dit is een uitnodiging aan andere fabrikanten die auto’s in het zogeheten compact segment hebben, om hetzelfde te vragen voor modellen met een 1600-2000cc motor, zegt Pitak Pruetisarikorn, vice-president van Honda Automobile. Thans vallen 4 personenwagens met een cilinderinhoud tot 1500 cc binnen de regeling. Pitak Beter zou het beter en eerlijker vinden wanneer de cilinderinhoud als criterium vervalt en alleen een maximumprijs van 1 miljoen baht geldt; dan komen 12 modellen in aanmerking voor de regeling.
Honda, ’s lands tweede grootste autofabrikant, vist thans met zijn Civic model achter het net, omdat die een motor van 1800 of 2000 cc heeft. De 1800cc Civic kost minder dan 1 miljoen baht.
De regeling, die vrijdag van start ging en tot 31 december volgend jaar duurt, wordt op 4 oktober officieel door premier Yingluck gelanceerd. Ze heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een auto tot 1500 cc (dadelijk misschien 1600) koopt of een pickup truck die maximaal 1 miljoen baht kost, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht.
Voormalig premier Abhisit zegt dat de Democraten helemaal niets van de regeling moeten hebben, omdat die maar aan een kleine groep mensen ten goed komt. De 30 miljard baht die de regeling kost, zou volgens de Democraten beter besteed kunnen worden aan openbaar vervoer of irrigatieprojecten.

Nissan niet blij met regeling eerste auto
24 september – Nissan is niet gelukkig met regeling voor kopers van een eerste auto omdat ze de markt ontregelt. ‘De accijnsteruggave is gecompliceerd, verwarrend en twijfelachtig’, zei Toru Hasegawa, president van Nissan Motor Thailand, gisteren bij de opening van een nieuwe showroom en servicecentre in Bangkok. ‘Sommige automakers zijn blij met de regeling, andere niet. Zelfs sommige consumenten zijn niet tevreden met de belastingteruggave.’

Alhoewel Nissan’s eco-wagen March voor de regeling in aanmerking komt, is Hasegawa’s belangrijkste bezwaar dat door de regeling het prijsverschil tussen een eco-wagen (17 procent accijns) en andere compact modellen (30 procent) zo klein wordt dat het consumenten ontmoedigt een eco-wagen te kopen.
De Japanse automaker is pionier bij de ontwikkeling van eco-wagens, een nieuw segment dat aanzienlijke steun van de Thaise regering heeft gekregen en miljarden baht aan nieuwe investeringen door autofabrikanten heeft aangetrokken. Vorige regeringen hebben deze wagens intensief gepromoot, aldus Hasegawa.
De regeling, die 16 september van start ging en tot 31 december volgend jaar duurt, wordt op 4 oktober officieel door premier Yingluck gelanceerd. Ze heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een auto tot 1500 cc koopt of een pickup truck die maximaal 1 miljoen baht kost, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht.

Importwagens krijgen ook voordeeltje
26 september – Na eerdere ontkenningen moet minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën) nu schoorvoetend toegeven: het autoplan van de regering is waarschijnlijk in strijd met de regels van de World Trade Organisation, omdat geïmporteerde wagens er niet voor in aanmerking komen. Dus moet de regeling worden aangepast. Maar dat geldt niet voor de maximale cilinderinhoud van 1500cc voor personenwagens en de maximumprijs voor pickup trucks. Die blijven ongewijzigd, zegt hij.

Dit betekent dat het verzoek van Ford Motor Co om de maximale cilinderinhoud te verhogen naar 1600cc niet wordt gehoneerd en haar Fiesta buiten de boot blijft vallen. Van het schrappen van de importregel profiteren de Chery uit China, Tata (India) en Proton (Maleisië).
De regeling, die 16 september van start ging en tot 31 december volgend jaar duurt, wordt op 4 oktober officieel door premier Yingluck gelanceerd. Ze heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een personenauto tot 1500 cc koopt of een pickup truck van maximaal 1 miljoen baht, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. Kopers mogen de auto pas na 5 jaar verkopen.

Auto- & huizenplan mogelijk uitgebreid
27 september – De regelingen voor kopers van een eerste huis en auto worden mogelijk uitgebreid. Het kabinet overweegt de registratie en overdrachtleges voor huizenkopers te schrappen en de Government Housing Bank toestemming te verlenen voor het verlenen van hypotheken met een rentevrijstelling gedurende de eerste twee of drie jaar voor huizen die 1of 2 miljoen kosten. Dit hoeven geen nieuwbouwwonigen te zijn. Met deze maatregel wil de regering tegenmoet komen aan de kritiek dat de huidige regeling alleen bereikbaar is voor welgestelden.

Ook de regeling voor kopers van een eerste auto wordt uitgebreid, importauto’s komen er vermoedelijk ook voor in aanmerking. Volgens de directeur-generaal van de afdeling accijnzen van de Belastingdienst zou dat ook gelden voor auto’s met een grotere cilinderinhoud, maar minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën) zei eerder dat de maximale cilinderinhoud 1500cc blijft.

Importauto’s vallen toch buiten de boot
28 september – Minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën) heeft zijn voorstel voor wijziging van de regeling voor kopers van een eerste auto teruggetrokken. Importauto’s worden niet onder de regeling gebracht, want volgens de minister zou de regeling bij nader inzien toch niet in strijd zijn met regels van de World Trade Organisation. De importeurs van buitenlandse auto’s denken daar anders over en zijn van plan bij de bevoegde instanties een klacht in te dienen wegens concurrentievervalsing.

Tata Motor Thailand laat weten de introductie in Thailand van ’s werelds goedkoopste personenauto, de Nano, uit te stellen of de import helemaal te schrappen. Deze auto wordt geproduceerd in Indonesië. Andere buitenlandse merken die buiten de boot vallen zijn de Chery uit China en Proton uit Maleisië.

Hoogseizoen voor autoleningen
29 september – De laatste drie maanden van het jaar worden hoogseizoen voor de financieringsmaatschappijen. Als gevolg van het autoplan voor kopers van een eerste auto verwachten ze dat het bedrag aan huurkoop leningen dit jaar zal toenemen van 400 miljard baht vorig jaar naar 650 miljard. Verder zullen de Motor Show en diverse campagnes die op het autoplan inspelen, voor extra drukte zorgen. Volgend jaar verwacht de branche meer dan 800 miljard baht uit te lenen.

Isara Wongrung, voorzitter van de Thai Hire Purchase Association, constateert dat voor het tweede achtereenvolgende jaar er een stijgende trend is in het aantal autoverkopen. Maar hij waarschuwt de financiers voor de risico’s, daar het aantal wanbetalingen (NPL, non-performing loan) zal toenemen. Niet alleen omdat het autoplan mensen verleid een auto te kopen, die zich dat eigenlijk niet kunnen permitteren, maar ook als de economie verslechtert.
‘There will be an increase in customers that in the past have not had the capability to purchase cars, including 21-years-old who … have low purchasing power. It will take 6 to 12 months to gauge the extent of new NPLs.’ Isara houdt ook rekening met de mogelijkheid dat kopers volgend jaar stoppen met afbetalen zodra ze de accijns op de auto hebben ontvangen, die kan oplopen tot 100.000 baht.
De rente op leningen gaat volgens zijn verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar omhoog van 2,65 naar 3 procent. ‘There has been increased pressure on hire-purchase businesses to raise interest rates since they have no profit and there has been high competition.’ Alhoewel de Bank of Thailand de rente dit jaar zeven maal heeft verhoogd, zijn de rentetarieven voor huurkoop slechts twee of driemaal verhoogd.
Honda verwacht volgend jaar 180.000 wagens te kunnen verkopen, deels als gevolg van het autoplan van de regering. De verbeterde Honda City zal daar met name van profiteren. Dit jaar denkt Honda 127.200 voertuigen te verkopen, 11 procent meer dan vorig jaar. De fabriek in Ayutthaya draait nu op volle toeren. Dertigduizend wagens zijn nog niet geleverd, klanten moeten rekening houden met een wachttijd van 2 maanden. Naar verwachting worden volgend jaar in totaal 1  miljoen auto’s verkocht.
[Het bericht maakt geen melding van verhoging van het aanbetalingsbedrag waarmee is gedreigd om het risico van wanbetaling te verminderen.]

Ford Fiesta blijft buiten de boot vallen
30 september – De 1600cc Ford Fiesta valt buiten de boot en dat scheelt Ford Motor Co 6,1 miljard baht aan inkomsten. Het lukte directeur Alan Mullaly gisteren niet om premier Yingluck op andere gedachten te brengen: de maximale cilinderinhoud in het autoplan van de regering blijft 1500cc. Pech voor het bedrijf want 70 procent van zijn klanten koopt een Fiesta; voor 40 procent is het de eerste auto en dat zijn precies de mensen die met het autoplan van de regering worden verleid een auto te kopen – jawel, tot 1500 cc maximaal. Zij krijgen na een jaar de accijns terug, die kan oplopen tot 100.000 baht.

Het bedrijf heeft nog andere ijzers in het vuur: de Fiesta is zuiniger in gebruik dan de concurrerende modellen van 1500 cc. Verder herinnerde Mullaly Yingluck eraan dat het bedrijf een lange geschiedenis in Thailand heeft en ondanks de politieke onrust de afgelopen drie jaar was doorgegaan te investeren. Sinds 1985 heeft het bedrijf US$2,5 miljard geïnvesteerd. Peter Fleet, president van Ford Asean, denkt dat Ford de regering wel op andere gedachten kan brengen.
De regeling, die 16 september van start ging en tot 31 december volgend jaar duurt, wordt op 4 oktober officieel door premier Yingluck gelanceerd. Ze heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een personenauto tot 1500 cc koopt of een pickup truck van maximaal 1 miljoen baht, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. Kopers mogen de auto pas na 5 jaar verkopen.

Tata bestudeert Autoplan
5 oktober – Tata Motors Thailand, dat met zijn geïmporteerde wagens niet aanmerking komt voor het autoplan van de regering, gaat bekijken of die beperking wel in de haak is. Bestudeerd worden de Central Agreement of Tariffs and Trade, de General Agreement on Trade in Services en de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, die alle door Thailand en India zijn ondertekend.

Het Indiase bedrijf Tata Motors Thailand maakt lokaal pickups, die in aanmerking komen voor de regeling, maar de lowbudget Nano, de goedkoopste auto ter wereld, valt buiten de boot omdat die uit Indonesië wordt geïmporteerd. Later dit jaar zou de eerste Nano in Thailand moeten arriveren. De wagen gaat 200.000 baht kosten. Tata overweegt de import te schrappen. Ook de Super Ace cab-over pickup truck uit India (349.000 baht) valt buiten de boot.
Het autoplan heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een wagen. Wie een personenauto tot 1500 cc koopt of een pickup truck van maximaal 1 miljoen baht, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. Kopers mogen de auto pas na 5 jaar verkopen.

Ecowagens in het nadeel bij autoplan
8 oktober – Ecowagens krijgen een oneerlijke behandeling in het autoplan van de regering, zegt Nissan die met haar tweede ecowagen op de markt komt, de Almera: een 3 cilinder, 1,2 liter sedan, verkrijgbaar in zes modellen.

Een koper van een 1500 cc auto krijgt namelijk in de meeste gevallen 100.000 baht aan accijns terug maar een koper van een ecowagen 80.000 baht. Dit komt omdat de accijns op personenwagens 25 procent bedraagt en op ecowagens 17 procent. Die lagere accijns had bij de introductie tot doel de verkoop van ecowagens te stimuleren, maar werkt nu tegen.
Nissan wijst erop dat het ontwikkelen van ecowagens een enorme investering heeft gevergd; bovendien zijn de auto’s milieuvriendelijker. Het bedrijf verwacht het eerste jaar 40.000 van de Almera te verkopen, maar dat zouden er veel meer kunnen zijn als de accijnsteruggave 100.000 baht zou bedragen. Die bedraagt nu tussen 60.000 en 84.000 baht afhankelijk van het model.
Nissan bracht begin vorig jaar haar eerste ecowagen op de markt bracht: de March hatchback. Daarvan zijn er 50.000 verkocht.
Het autoplan heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een (eerste) wagen. Wie een personenauto tot 1500 cc koopt of een pickup truck van maximaal 1 miljoen baht, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. Kopers mogen de auto pas na 5 jaar verkopen.

Autoplan traag van start
12 oktober – Premier Yingluck heeft dinsdag het startschot gegeven van de regeling voor kopers van een eerste auto. De belastingdienst had er 60 miljoen baht tegenaan gegooid om de driedaagse introductie enige glamour te geven in tentoonstellingshal Bitec, maar de belangstelling was minimaal behalve van autobedrijven en financieringsmaatschappijen die waren uitgenodigd.

Alhoewel het programma al op 16 september van start ging, stelt de afdeling Accijnzen van de belastingdienst nog pogingen in het werk om de 5-jaar clausule veranderd te krijgen. Kopers die van het programma gebruik maken, mogen hun wagen binnen 5 jaar na aanschaf niet verkopen. Maar wat gebeurt er als ze niet in staat zijn die termijn vol te maken, wanneer de financieringsmaatschappijen de wagen moeten verkopen?
De maximale cilinderinhoud van 1500cc blijft gehandhaafd ondanks verzoeken van sommige fabrikanten, maar de regel dat geïmporteerde wagens er niet voor in aanmerking komen, wordt wellicht herzien. De regering denkt nog steeds dat 500.000 mensen gebruik zullen maken van de regeling; de overstromingen zorgen hooguit voor enige vertraging.
Het autoplan heeft tot doel de middeninkomens te helpen bij het aanschaffen van een (eerste) wagen. Wie een personenauto tot 1500 cc koopt of een pickup truck van maximaal 1 miljoen baht, heeft recht op teruggave van de accijns tot een maximum van 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. Kopers mogen de auto pas na 5 jaar verkopen. De regeling geldt tot oktober volgend jaar.

Kort nieuws 11 april 2012
– Autofabrikanten roepen de regering op de regeling voor kopers van een eerste auto met zes tot twaalf maanden te verlengen, omdat na de overstromingen het aantal bestellingen zo sterk is gestegen dat de levering vertraagd is. Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat van de regeling nog weinig gebruik is gemaakt. Kopers van een eerste auto krijgen de accijns terug, mits de wagen niet duurder is dan 1 miljoen baht en de cilinderinhoud maximaal 1500 cc bedraagt. De belastingdienst bekijkt of auto’s met een grotere cilinderinhoud ook onder de regeling kunnen worden gebracht. De regeling is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Kort nieuws 26 juni
– Omdat de levertijden van auto’s nog steeds lang zijn vanwege de overstromingen van vorig jaar, wordt de subsidieregeling voor kopers van een eerste auto wellicht iets versoepeld. Wie een auto voor 31 december bestelt, die pas volgend jaar wordt geleverd, komt ook in aanmerking voor het belastingvoordeel dat de regeling biedt. Het kabinet beslist in juli over dit voorstel, zegt vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong.

Kort nieuws 19 juli 2012
– Kopers van een eerste auto kunnen ook tot midden volgend jaar profiteren van het belastingvoordeel dat een regeling sinds september biedt. Het ministerie van Financiën gaat het kabinet om de verlenging vragen omdat de levering van nieuwe auto’s nog steeds vertraagd is als gevolg van de overstromingen van vorig jaar.

Tot nu toe hebben 86.000 Thais van de regeling gebruik gemaakt. Alleen auto’s met een maximum cilinderinhoud van 1500 cc die niet duurder zijn dan 1 miljoen baht komen ervoor in aanmerking. De maximale belastingteruggave bedraagt 100.000 baht. De auto moet 5 jaar in het bezit van de koper blijven, anders dient de teruggave te worden geretourneerd.
Doel van dit Pheu Thai-initiatief is om de autoverkoop dit jaar op te stuwen naar 500.000 voertuigen. De regeling kost de overheid 30 miljard baht aan gederfde belastinginkomsten.

Kort nieuws 26 juli
– Topeconomen hebben weinig waardering voor het rijsthypotheeksysteem, dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald. Het levert geen bijdrage aan verkleining van de inkomenskloof en leidt tot aanzienlijke kosten die een forse aanslag doen op ‘s lands financiën.

De overheid moet stoppen met haar marktinterventies, vinden ze, alsmede met verhoging van het minimumloon, belastingvoordelen voor kopers van een eerste huis en auto en schuldsanering.
Het rijsthypotheeksysteem, waarin de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst) betaalt, heeft volgens Niphon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute, geleid tot een gigantische voorraad van 18 miljoen ton, waar de overheid maar moeilijk vanaf komt, omdat de marktprijs circa 40 procent lager ligt.
De huidige marktprijs van gemalen rijst bedraagt US$600 per ton, waardoor het onmogelijk is de Thaise rijst te verkopen voor de prijs van US$800, die de regering voor de paddy heeft betaald. Bovendien profiteert slechts 1 miljoen van de 3,8 miljoen rijstboeren van de hoge garantieprijs; de overige boeren produceren alleen voor eigen consumptie.
‘Small-scale farmers have not benefited from the paddy pledging programme. Some of them have come to realise they’ve been misled, thinking they would be eligible for the programme’, aldus Niphon.
De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht (althans in 7 provincies; in de overige provincies gaat het pas volgend jaar naar 300 baht) heeft volgens hoogleraar Panupong Nitiprapa, deken van de faculteit Economie van de Thammasat universiteit, geen zoden aan de dijk gezet omdat de lonen exclusief inflatie de laatste twintig jaar zijn gedaald.
Supavud Saicheua, directeur van Phatra Securities, noemt de hoop van de regering dat verlaging van de bedrijfsbelasting de pijn van verhoging van het minimumloon kan verzachten, naïef omdat kleine bedrijven te weinig winst maken om daarvan te kunnen profiteren.
[Volgens dit bericht bedraagt de marktprijs US$600 per ton; een eerder bericht houdt het op $450 tot $500. De omvang van de voorraad komt ook niet overeen met eerdere berichten. Kan Bangkok Post weer eens niet rekenen?]

Kort nieuws 1 augustus
– Ayudhya Capital Auto Lease Plc, een dochter van de Bank of Ayudhya, doet goede zaken dankzij de belastingvoordelen die de regering aan kopers van een eerste auto biedt, alsmede dankzij de toenemende vraag naar ecowagens. In de eerste helft van het jaar steeg het aantal leningen met 20 procent, 2 procent meer dan de prognose, en de portfolio voor autofinancieringen noteerde een groei van 24 procent.

‘De toename in autoverkopen’, zegt directeur Pairote Cheunkrut, ‘is te danken aan het momentum dat  het sterk herstel van het land na de overstromingen heeft gecreëerd. Het herstel heeft de groei in leningen voor auto’s gestimuleerd, met name in de ecowagen en pickup truck markt.’
Het kabinet heeft inmiddels besloten de voorwaarden van het autoplan iets te versoepelen. Kopers moeten wel hun auto dit jaar nog bestellen, maar die mag ook volgend jaar worden geleverd. De autoindustrie had hierom gevraagd omdat de aanvoer van onderdelen nog steeds niet optimaal is vanwege de overstromingen van vorig jaar.
Kopers van een (eerste) auto met een maximale cilinderinhoud van 1.500 cc, die maximaal 1 miljoen baht kost, krijgen de belasting terug tot een maximum van 100.000 baht. Voorwaarde is dat de auto 5 jaar in hun bezit blijft, anders moet het voordeel worden terugbetaald.

Kort nieuws 20 augustus
– Dit jaar belooft een topjaar te worden met autoverkopen. De sectie autoindustrie van de Federation of Thai Industries verwacht dat op 30 november de autoverkoop de 2 miljoen passeert, het hoogste aantal sinds Thailand in 1961 is begonnen auto’s te produceren. En Thailand promoveert daarmee naar de top-10 van autoproducerende landen. Aan het eind van het jaar staat de teller volgens de sectie op 2,2 miljoen voertuigen: 1,2 miljoen voor de export en 1 miljoen voor de binnenlandse verkoop.

De mooie cijfers worden toegeschreven aan het economische herstel na de natuurrampen in Japan en Thailand en belastingteruggave voor kopers van een eerste auto.  Alhoewel dat programma volgend jaar afloopt, verwacht de FTI-sectie dat ook volgend jaar de productie zal groeien omdat de koopkracht in het land hoog blijft.

Vrijdag 9 november
– Ford Sales & Services (Thailand) gaat volgend jaar het aantal showrooms en servicepunten uitbreiden van 118 naar 140. De uitbreiding maakt deel uit van een ambitieus plan om de komende jaren in de toptien van autoproducenten van plaats zeven naar plaats vijf op te klimmen.

Met de autoverkoop gaat het niet verkeerd: in 2010 werden 13.636 auto’s verkocht, in 2011 29.200 en dit jaar verwacht het bedrijf de 50.000 te halen. De scherpe stijging is voornamelijk te danken aan de belastingteruggave voor kopers van een eerste auto, een regeling die in oktober 2011 inging.
Wie een Ford koopt, moet wel geduld hebben, want het bedrijf heeft een achterstand van 20.000 wagens, waarvan 4.500 als gevolg van het belastingdouceurtje. Het artikel vermeldt niet wat de levertijd is.

Zondag 11 november
– Om automobilisten in de gelegenheid te stellen nog te profiteren van het subsidieprogramma voor kopers van een eerste auto, lanceert Honda de Brio Amaza sedan (1,2 liter) op 23 november. De sedan is het tiende nieuwe model dat Honda dit jaar heeft geïntroduceerd. Evenals de vijfdeurs Brio die in maart 2011 werd gelanceerd, is de Amaze een ecowagen. Hij is exclusief voor de Thaise markt ontworpen en maakt zijn debuut in Thailand.

Met de Brio heeft Honda wat tegenslagen gehad. Na de introductie werd Japan getroffen door een aardbeving en tsunami, waardoor de productie in Thailand werd ontregeld. De productie werd later opnieuw stilgelegd als gevolg van de overstromingen.

Donderdag 29 november
– Het gaat goed met het programma voor kopers van een eerste auto. Zo goed zelfs, dat het budget van 30 miljard baht vermoedelijk flink wordt overschreden. Tussen 16 september 2011 en dinsdag hebben 581.344 personen een aanvraag gedaan voor belastingteruggaaf, goed voor in totaal 42,9 miljard baht.  Gerekend was op 500.000 deelnemers.

Somchai Pulsawas, directeur-generaal van de Belastingdienst, verwacht dat het aantal aanvragen op 31 december, wanneer het programma eindigt, de 600.000 zal hebben gepasseerd. Een ambtenaar acht het zelfs mogelijk dat de teller 800.000 bereikt, waardoor de kosten 60 miljard baht zouden bedragen. De belastingdienst rekent met een gemiddelde belastingteruggaaf van 70.000 baht per auto.

Woensdag 12 december
– Leningen voor eco-wagens worden te gemakkelijk verstrekt. In tegenstelling tot leningen voor andere auto’s wordt een aanbetaling van minder dan 20 procent gevraagd. Deze praktijk zal tot een toename van wanbetalers leiden. Dit zegt Isara Wongrung, voorzitter van de Thai Hire Purchase Association.

Volgens Isara hebben marktleiders in de autoleningensector hun voorwaarden versoepeld om het eco-segment in de markt te vergroten, daarbij profiterend van het overheidsprogramma voor kopers van een eerste auto. Zij krijgen de betaalde belasting terug. Dit programma loopt overigens eind van het jaar af. Maar verder blijft de kwaliteit van leningen voor auto’s normaal, aldus Isara.
Bij Kasikorn Leasing, waarvan Isara directeur is, blijven de zogeheten non-performing loans (NPL) onder de 0,8 procent van de totaal uitstaande schuld en dat percentage is hanteerbaar. Kasikorn eist een minimum aanbetaling van 20 procent voor alle marktsegmenten. De eco-wagen portefeuille vormt met 20.000 eenheden 10 procent van de totale portefeuille.
Thanachart Bank, marktleider in autoleningen, zit met NPL’s onder de 1 procent. Vice-president Anuchart Deeprasert noemt dat percentage ook hanteerbaar. ‘Het programma voor kopers van een eerste auto bevordert slechts ten dele een onrealistische vraag naar leningen omdat de regering een beperkte periode heeft ingesteld voor de belastingprikkel.’
Directeur Supavut Jiramanutnakorn van Mercedes Benz Leasing verwacht dat de sterke concurrentie in de eco-wagenmarkt de komende 1 à 2 jaar voor een toename van het aantal kwade schulden zal leiden, omdat de kopers meestal ook andere leningen hebben lopen. ‘Ondanks de risico’s voeren de kredietmaatschappijen in dit marktsegment een agressieve strategie. Ze hopen op een groter marktaandeel, maar uiteindelijk betekent dat meer NPL’s.

Donderdag 13 december
– Tot nu toe hebben 720.000 personen een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor belastingteruggaaf op de aanschaf van een eerste auto. Eind van het jaar loopt de regeling af, die door de regering in het leven is geroepen om de economie na de overstromingen van vorig jaar te stimuleren.

De belastingdienst verwacht dat de teller aan het eind van het jaar op 800.000 staat. Dinsdag alleen al deden 4.000 personen een aanvraag. De grote belangstelling voor de belastingteruggave betekent wel dat de regeling 60 miljard baht kost, het dubbele van wat is begroot.
Dertigduizend personen die hun auto al een jaar in bezit hebben, hebben inmiddels de betaalde belasting teruggekregen. Ze moeten de wagen 5 jaar in hun bezit houden. Wordt die in de tussentijd verkocht, dan moeten ze het douceurtje terugstorten.

Dinsdag 18 december
– Toyota is een beetje dom geweest, om een gevleugelde uitdrukking van Máxima te gebruiken. In een advertentiecampagne beweert het bedrijf dat de nieuwe Vios subcompact in aanmerking komt voor het overheidsprogramma, waarbij kopers van een eerste auto de betaalde belasting terug krijgen. Maar dat programma geldt alleen voor wagens die door de producent bij de Belastingdienst zijn geregistreerd en dat heeft Toyota nog niet gedaan.

Het bedrijf zal moeten opschieten want eind van het jaar loopt de regeling af. Als de Belastingdienst de wagen alsnog registreert, dienen kopers bij de dealer om een nieuwe aankoopovereenkomst te vragen met een datum na de registratiedatum.

Belastingteruggaaf bij aankoop eerste auto: wat een afschuwelijk beleid
Het door de regering Yingluck geïntroduceerde autoplan, waarbij kopers van een eerste auto de betaalde belasting terugkrijgen, is een doorslaand suces. Aan het eind van het jaar zullen meer dan 1 miljoen auto’s zijn verkocht, hetgeen de overheid aan terug te betalen belasting 70 miljard baht gaat kosten, tweemaal zo veel als begroot.

Het is waar dat het programma veel mensen gelukkig maakt, schrijft Wasant Techawongtham in een kritische analyse van de regeling: autoverkopers, kopers, benzinemaatschappijen, dealers. Maar als regeringsbeleid is het – hoe zal ik het zeggen – afschuwelijk.
De economie wordt weliswaar gestimuleerd en wellicht is een aantal banen gecreëerd, maar dient een regering niet de spaarzin en een verantwoord uitgavenpatroon te bevorderen, met name van mensen met een laag inkomen, in plaats van het maken van schulden te vergemakkelijken?
Huishoudschulden rijzen de pan uit
Wasant wijst erop dat de nationale huishoudschuld in het derde kwartaal met 20,4 procent is gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de National Economic and Social Development Board is die toename deels een direct gevolg van het autoprogramma. Tegelijkertijd is het aantal NPL’s (non-performing loans) toegenomen met meer dan 25 procent.
Sommige economen hebben al voorspeld dat dit aantal volgend jaar nog verder zal stijgen, wanneer veel kopers erachter komen dat ze vergeten zijn met andere kosten rekening te houden, zoals brandstof, onderhoud en verzekering. Een complicerende factor is verder dat de auto niet binnen 5 jaar verkocht mag worden, anders dient de belastingteruggave teruggestort te worden.
Automobilisten in Bangkok nemen urinaal mee in hun auto
En dan is er nog de verkeerscongestie in Bangkok, die doet denken aan de situatie in 1990 toen automobilisten een urinaal in hun auto meenamen. Bangkok’s wegen hebben een capaciteit van 1,6 miljoen auto’s; vorig jaar telde Bangkok 6,8 miljoen auto’s en de eerste 10 maanden van dit jaar kwamen er 300.000 bij. Die stoten een heleboel CO2 de lucht in.
Het is verbijsterend zo niet lachwekkend dat de regering deze week heeft besloten de belasting op auto’s te relateren aan de CO2 uitstoot. Dat besluit is genomen overeenkomstig het plan van de regering voor bevordering van een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van energie, aldus de toelichting van de regering. Met hoeveel tongen spreekt die eigenlijk?
(Bron: Bangkok Post, 21 december 2012)

Zondag 23 december
– Volgens de laatste prognose worden dit jaar 1,2 miljoen auto’s aangemeld voor teruggaaf van de verbruiksbelasting (excise tax). De allereerste schatting ging uit van 500.000 voertuigen.  Per dag worden nu 20.000 aanvragen gedaan; eerder deze maand waren dat er 40.000.

Honda heeft geklaagd dat Toyota te elfder ure toestemming heeft gekregen de nieuwe Vios in het programma onder te brengen. Honda noemt dat unfair omdat de nieuwe Vios nog niet eens in productie is genomen.
JMT Network Services, een incasso-bureau, verwacht dat 20 procent van de kopers in gebreke gaat blijven bij het aflossen van de afgesloten lening. Midden volgend jaar zal dat duidelijk worden. Wanneer de wagen door de financieringsmaatschappij wordt teruggehaald, krijgen de kopers geen cent belasting terug. De directeur van JMT zegt dat deze situatie kansen voor zijn bedrijf biedt om te groeien. Vrij vertaald: de een zijn dood is de ander zijn brood.
Eind dit jaar eindigt het programma. Kopers van een eerste auto krijgen de verbruiksbelasting terug van personenauto’s tot 1500 cc en pickup trucks met een maximumprijs van 1 miljoen baht. De maximale teruggave bedraagt 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd.

Vrijdag 28 december
– De luchtkwaliteit in Bangkok zal volgend jaar significant verslechteren, voorspelt de afdeling Pollution Control van het ministerie van Natural Resources and Environment. Boosdoener is de dramatische toename van het aantal auto’s. De voorspelling is gebaseerd op metingen van het benzeengehalte op vier plaatsen in de stad. Dat bevindt zich ver boven de veiligheidsnorm.

De afdeling en het ministerie van Energie proberen er wat aan te doen met de introductie van Euro 4, een benzine met minder benzeen, maar de autoriteiten hebben nog weinig gedaan om automobilisten aan te moedigen op Euro 4 over te stappen.
De toename van het aantal auto’s is voornamelijk toe te schrijven aan de regeling waarbij kopers van een eerste auto de belasting terugkrijgen. Van de 1,2 miljoen gekochte auto’s rijdt de helft in Bangkok. De regeling loopt eind dit jaar af, maar kopers kunnen tot eind maart een aanvraag indienen.

Zondag 30 december
– Niet 1,2 miljoen, zoals eerder geschat, maar vermoedelijk 1,3 miljoen auto’s wordt de eindstand van het regeringsprogramma voor kopers van een eerste auto, denkt de Belastingdienst. Dat gaat de overheid de lieve duit van 91 miljard baht kosten aan terug te betalen belasting. Op 31 december eindigt het programma, dat regeringspartij Pheu Thai al tijdens haar verkiezingscampagne aankondigde. Aanvankelijk werd gerekend op 500.000 voertuigen en een bedrag van 30 miljard baht.

Zondag 13 januari 2013
– De Belastingdienst verwacht 91 miljard aan betaalde belastingen te moeten terugbetalen aan kopers van een eerste auto. In totaal zijn tussen oktober 2011 en eind vorig jaar 1,25 mijoen voertuigen in het kader van de desbetreffende regeling verkocht. De kosten zijn driemaal zo hoog als aanvankelijk geraamd. De belasting tot een maximum van 100.000 baht wordt na een jaar terugbetaald. De eigenaar moet de wagen 5 jaar in zijn bezit houden.

Zondag 27 januari
– 66 procent van de respondenten in een peiling van Nida meent dat de subsidieregeling voor kopers van een eerste auto de belangrijkste oorzaak is van de verkeerscongestie in Bangkok. Mensen die vorig jaar een eerste auto kochten, krijgen de betaalde belasting terug. De regeling was een groot succes: 1,25 miljoen personen maakten aanspraak op de regeling.

Nida ondervroeg 1.500 personen van 18 jaar en ouder in alle 50 districten van Bangkok. Van hen schreef 19 procent de congestie toe aan verkeersovertredingen, 7 procent aan een ontoereikend openbaar vervoer, 3 procent aan mismanagement van gemeente en politie en 3 procent aan de uitbreiding van de stad en het toegenomen aantal inwoners.
Nida vroeg ook naar oplossingen. Beter openbaar vervoer, zei 43 procent; strengere controle op verkeersovertredingen, zei 34 procent en 8 procent koos voor hogere belastingen op auto’s.

Zondag 17 februari 2013
– De regering ziet de bui al hangen: mensen die zich in de schulden hebben gestoken om te profiteren van de eersteautoregeling en niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Vice-minister Tanusak Lek-uthai (Financiën) zegt dat het ministerie die kopers tegemoet wil komen. Hij wil de eventuele problemen voor de kopers zo klein mogelijk maken en daarom gaat hij het Department of the Comptroller General vragen een vergadering te beleggen met de financieringsmaatschappijen om te bezien of er iets aan gedaan kan worden.

‘Ik wil niet dat de regering moet gaan procederen. Ik wil een beleid volgen waarbij mensen worden geholpen’, aldus Tanusak. De minister heeft op dit moment nog geen aanwijzingen dat al te enthousiaste kopers in de problemen zijn gekomen, maar daarvoor is het eigenlijk nog te vroeg. Over een half jaar verwacht hij duidelijker signalen over de betalingen.
De eersteautoregeling werd eind 2011 gelanceerd om de consumentenbestedingen te stimuleren. Wie voor het eerst een auto kocht, heeft recht op belastingteruggave. De wagen moet 5 jaar in het bezit blijven van de koper. Zo niet, dan dient de belastingteruggave (die na 1 jaar wordt uitbetaald) te worden teruggestort. Zo’n 1,25 miljoen personen hebben zich laten verleiden tot het kopen van een auto.

Donderdag 28 februari
– Voor de 1,25 miljoen auto’s, die in het kader van de eersteautoregeling van de regering zijn aangeschaft, is een bedrag van 678 miljard baht geleend. JMT Network Services, een incassobureau, rekent zichzelf al rijk aan leningen die niet kunnen worden afbetaald. Ze schat dat het dit jaar om 13 miljard baht gaat. Daarvan wil het bedrijf 3 miljard aan leningen kopen.

Er valt blijkbaar goed geld te verdienen aan schulden, want het bedrijf heeft zijn groeiprognose bijgesteld van 15 naar 25-30 procent vanwege die eerste autoleningen. De winstgroei wordt geschat op 50 procent. De incasso gaat dit jaar met 10 miljard baht omhoog als gevolg van een groter aantal problematische schulden.
In 2012 maakte JMT een nettowinst van 109,83 miljoen baht, 64 procent meer dan het jaar ervoor.
Het eersteautoprogramma eindigde begin dit jaar. Kopers van een eerste auto krijgen de verbruiksbelasting terug van personenauto’s tot 1500 cc en pickup trucks met een maximumprijs van 1 miljoen baht. De maximale teruggave bedraagt 100.000 baht. Dit bedrag wordt een jaar na aankoop uitgekeerd. De eigenaar dient de auto 5 jaar zijn bezit te houden.

Dinsdag 19 maart
– Tweeduizend personen hebben al de auto moeten teruggeven die ze in het kader van het eersteautoplan van de regering hebben gekocht. Ze kunnen de maandelijkse aflossing van de door hen afgesloten lening niet meer opbrengen of ze voldeden niet aan de voorwaarden [geen nadere toelichting]. Vice-minister Tanusak Lek-uthai (Financiën) haalt er zijn schouders over op. Het is maar een klein deel, de meeste kopers blijven en voldoen aan de eisen, zegt hij.

De regering introduceerde het programma in 2011 als stimulans voor de auto-industrie. Kopers van een eerste auto hebben onder bepaalde voorwaarden recht op teruggave van de betaalde belasting. Tot nu toe zijn 800.000 van de 1,2 miljoen gekochte auto’s afgeleverd. Het programma eindigde eind vorig jaar.

Donderdag 18 juli 2013
– Een meevallertje voor de regering bij het eerste-autoprogramma. Gerekend was dat het programma 90 miljard baht zou kosten aan terug te betalen belasting, maar het wordt waarschijnlijk 78 miljard baht, zegt Somchai Pulsawas, directeur-generaal van de Belastingdienst.

In totaal werden 1,25 miljoen auto’s gekocht. Uit de definitieve verkoopcijfers is gebleken dat meer pickup trucks zijn gekocht dan geschat en de belastingteruggave op die wagens is lager dan die op personenauto’s. 260.000 waren pickup trucks en 259.000 double-cab trucks. 1,04 miljoen personen hebben hun wagen inmiddels ontvangen; 209.578 wachten nog op aflevering. 319.975 personen hebben de betaalde belasting terug ontvangen; in totaal 21,9 miljard baht. De belasting wordt na een jaar uitbetaald.
De belastingdienst heeft tegen 19 personen een claim ingediend omdat ze de voorwaarden hebben overtreden. Een daarvan is dat de wagen 5 jaar in het bezit van de eerste eigenaar moet blijven. 750 aanvragen zijn geweigerd omdat de aanvragers al eerder een auto hadden bezeten.

Zondag 28 juli
– Union Auction Plc, Thailand’s grootste veilingbedrijf van tweedehands auto’s, verwacht volgend jaar een toestroom van tweedehands wagens en een verdere daling van de marktprijzen. Voordeel tussen aanhalingstekens: De toestroom biedt een kans voor handelaren die veel liquide middelen hebben.

Directeur Thepthai Sila denkt dat er volgend jaar klappen gaan vallen bij het eerste-autoprogramma van de regering. Kopers die een wagen hebben aangeschaft, komen dan in de problemen met hun afbetaling. Nu al, zegt hij, worstelen kopers met de financiële last, maar ze durven hun auto nog niet af te stoten, omdat de prijzen van tweedehands wagens al sinds vorig jaar gedaald zijn.
Het programma van de regering voorziet in teruggave van de betaalde belasting voor kopers van een eerste auto. Er zijn 1,3 miljoen wagens verkocht, maar al enkele maanden na beëindiging van het programma eind 2012 begonnen kopers hun aankoop uit te stellen of ze annuleerden hun bestelling. Het programma maakte ook enkele slachtoffers bij dealers van tweedehands auto’s, toen door de belastingteruggave nieuwe auto’s even duur bleken als gebruikte wagens.
Nu de vraag en de prijzen zijn gezakt, biedt dat bedrijven de kans auto’s goedkoop op te kopen. Net als in 1997, zegt Thepthai, zijn mensen bereid hun eigendom tegen elke prijs te verkopen, zelfs met een groot verlies.

Woensdag 14 augustus
– De Tanachart bank, de grootste kredietverlener voor auto’s, heeft met het oog op het stijgend aantal NPL’s (non-performing loans) haar goedkeuringscriteria van leningen voor tweedehands auto’s verscherpt. Kopers van een tweedehands auto’s moeten nu een aanbetaling doen van 20 tot 25 procent van de verkoopprijs tegen minder dan 20 procent eerder. De bank verhoogde ook de minimumkredietgrond voor degenen die in aanmerking komen voor een lening van D naar C.

Als gevolg van de strengere voorwaarden is het aantal weigeringen toegenomen.
TB’s autoleningenportefeuille bedraagt 431,4 miljard baht met iets meer dan 1 procent aan NPL’s. Tweedehands auto’s vormen 25 procent van het totaal aan autoleningen.
Het netto percentage NPL’s steeg eind juni naar 4,45 procent van alle uitstaande leningen naar 789,23 miljard baht. Het grotere aantal slechte leningen komt voornamelijk voor rekening van corporate banking business en tweedehands auto’s.
De bank heeft in het tweede kwartaal 5 miljard baht aan voorzieningen getroffen om zich in te dekken tegen toekomstige onzekerheden. Daarvan zijn 2 miljard baht voor tweedehands-autoleningen.

Vrijdag 28 maart 2014
– Vijftien procent van de hypotheekaanvragen is de eerste twee maanden van dit jaar afgewezen. De belangrijkste reden is dat de meeste aanvragers geen geld kunnen missen omdat ze vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het eerste-autoprogramma van de overheid. Het aantal afwijzingen wijkt overigens maar licht af van dezelfde periode vorig jaar, want toen bedroeg het 13 tot 14 procent.

Om huizenkopers tegemoet te komen vindt Apichard Detpreechar, vice-president hypotheken bij de Krungthai Bank, dat projectontwikkelaars de overdrachtperiode met drie tot zes maanden moeten verlengen, in welke periode de huizenkopers aanvullende maandelijkse betalingen kunnen doen, zodat minder hypotheek hoeft te worden aangevraagd.
Het eerste-autoprogramma was een van de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai en had tot doel de economie te stimuleren. Een hoge functionaris van de Bangkok Bank voorspelt dat Thailand binnen twee jaar de rekening krijgt gepresenteerd voor dit programma evenals voor het rijsthypotheeksysteem. Deze ‘populistische’ beleidsmaatregelen hebben geleid tot een vergroting van de huishoudschulden en vormen een risico voor de economische situatie.
De toekomstige vraag naar auto’s is door het autoprogramma ingezakt en de markt voor tweedehands auto’s is verstoord. Het hypotheeksysteem voor rijst kost het land honderd miljarden baht aan verliezen. Bovendien is de binnenlandse consumptie afgenomen omdat veel boeren nog steeds niet betaald zijn voor de rijst die ze aan de overheid hebben verkocht.

Donderdag 10 april 2014
– Voor het eerste-autoprogramma is een extra budget van 8 tot 10 miljard baht nodig, aldus de belastingdienst. Van het huidige budget van 40 miljard baht is nog 9 miljard baht beschikbaar en dat is onvoldoende om de kopers die daarvoor in aanmerking komen de betaalde belasting terug te geven. Nog niet duidelijk is uit welke begrotingspost het geld moet komen; in ieder geval is toestemming van de Kiesraad nodig.

Het programma, een verkiezingsbelofte van Pheu Thai om de middenstand te paaien, heeft tot nu toe 60 miljard baht gekost. In totaal is 90 miljard baht nodig. Het programma creëerde een kunstmatige vraag, zorgde voor een toename van de huishoudschulden en zette een rem op de consumptieve uitgaven. De meeste wagens werden in de eerste helft van vorig jaar geleverd, waardoor de verkoop van nieuwe wagens scherp daalde. In de eerste twee maanden van dit jaar zakte de autoverkoop met 45 procent op jaarbasis naar 140.188 voertuigen.
Van de 1,2 miljoen personen die een aanvraag voor het programma hebben gedaan, zullen naar verwachting 110.000 hun bestelling annuleren. Geklaagd wordt over de trage betalingen. Volgens de belastingdienst komt dit omdat gegevens van de aanvragers bij twee diensten moeten worden gecontroleerd.

Laatste kans voor kopers eerste auto
16 augustus 2015 – Weet u nog? De regering Yingluck wilde de economie stimuleren door kopers van een eerste auto belastingrestitutie tot een maximum van 100.000 baht te geven. [Of ze wilde stemmen trekken.] Circa 1,24 miljoen personen deden een aanvraag, van wie nog steeds 112.00 geen gebruik hebben gemaakt van de restitutie. Daarop stond tot nu toe geen deadline.
Het ministerie van Financiën wil nu dat de regering een eind maakt aan de mogelijkheid de betaalde rijtuigenbelasting terug te vragen. Het voorstel is: de aanvragers dienen binnen 90 dagen na eind september in bezit te zijn van hun heilige koetje, anders vervalt de restitutie.
Als gevolg van het subsidieprogramma (want dat was het) schoot de autoverkoop omhoog naar 1,45 miljoen voertuigen in 2012 en 1,33 miljoen voertuigen in 2013 om daarna in te zakken, hetgeen logisch is want in feite werd kunstmatig vraag gecreëerd. Het programma leidde ook tot een stijging van de huishoudschulden. In de eerste helft van dit jaar zakte de autoverkoop met 16,3 procent op jaarbasis naar 369.004 voertuigen.
Aan restituties is 32,3 miljard baht in het begrotingsjaar 2013 (1 oktober 2012-30 september 2013) uitgekeerd en 47,2 miljard baht in 2014. Dit jaar is in de begroting een bedrag van 1,6 miljard baht gereserveerd, wat het totaal op 81,1 miljard baht brengt. (Bron: Bangkok Post, 15 augustus)

FTI: Versoepel anti-verkoop clausule
27 augustus – Weer zo’n bericht waarbij ik me afvraag of de redacteur wel zijn eigen krant leest. Braaf meldt het bericht dat de Federation of Thai Industries (FTI) vraagt de anti-verkoop clausule in het subsidieprogramma voor kopers van een eerste auto te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor belastingteruggave geldt als eis dat de wagen niet binnen 5 jaar verkocht mag worden. De FTI pleit ervoor hiervan 3 jaar te maken.
De FTI denkt dat verkorting van de anti-verkoop periode gunstig is voor de economie. Kopers kunnen dan schulden aflossen, een nieuwe wagen kopen of andere consumentenproducten.
Volgens FTI-woordvoerder Surapong zouden 112.000 kopers hun auto willen verkopen. Dit is het aantal personen dat volgens een bericht van 16 augustus nog steeds geen gebruik heeft gemaakt van de restitutieregeling [waarover in het huidige bericht niets wordt gezegd]. Het ministerie van Financiën wil dat de regering een eind maakt aan de mogelijkheid de betaalde rijtuigenbelasting terug te vragen. Het voorstel is: de aanvragers dienen binnen 90 dagen na eind september in bezit te zijn van hun heilige koetje, anders vervalt de restitutie.
Als gevolg van het subsidieprogramma schoot de verkoop van auto’s in 2012 en 2013 omhoog om daarna als een plumpudding in te zakken; in 2014 met 33,7 procent. Maar da’s allemaal ouwe koek. (Bron: Bangkok Post, 26 augustus)

Anti-verkoop eerste auto: Blijft ’t 5 jaar of wordt ’t 3 jaar?
3 september – De Belastingdienst heeft het ministerie van Financiën op de hoogte gebracht van de voor- en nadelen van wijziging van de anti-verkoop clausule in de subsidieregeling voor de aankoop van een eerste auto.
De auto-industrie vindt dat kopers die gebruik maken van de regeling (belastingteruggave bij aankoop van een eerste auto) hun auto na drie jaar zouden moeten kunnen verkopen in plaats van de voorgeschreven vijf jaar. Dat zou bevorderlijk zijn voor de automarkt, die lijdt onder de economische malaise, en de economie. Ze kunnen het geld dan gebruiken voor de aankoop van een nieuwe auto of aan andere dingen besteden.
De subsidieregeling was een van de stemmentrekkers van Pheu Thai, de partij van Yingluck, en leidde ertoe dat de autoverkopen in 2012 en 2013 omhoog schoten. Zo’n 1,24 miljoen personen hebben inmiddels geprofiteerd van de belastingteruggave; maar nog steeds hebben 112.000 kopers geen gebruik gemaakt van de restitutieregeling. Het ministerie wil overigens aan die regeling een eind maken.
Het mooie plannetje van Pheu Thai, dat zal hebben bijgedragen tot de gigantische verkiezingswinst die de partij boekte, heeft maar weinig zoden aan de dijk gezet voor de automarkt, want na 2013 zakte de verkoop als een plumpudding in. Bovendien staken veel kopers zich in de schulden, die dan ook sterk zijn gestegen.
Een bron bij het ministerie van Financiën schat dat voor 600.000 tot 700.000 voertuigen geen verkoopverbod meer geldt wanneer de termijn van 5 naar 3 jaar wordt teruggebracht. Tien procent van de eigenaren verkoopt waarschijnlijk de auto om een nieuwe te kopen. Fijn voor de autofabrikanten, maar niet voor de handel in tweedehands auto’s, want het aanbod zou daardoor aanzienlijk toenemen waardoor de prijzen van tweedehands auto’s nog verder zakken, waarschuwt de bron. (Bron: Bangkok Post, 2 september)

Het doek valt voor eerste-autoprogramma
9 september – Aan het leuke speeltje van voormalig regeringspartij Pheu Thai (en stemmentrekker) komt uiterlijk 30 september een einde. Kopers die een aanvraag hebben gedaan in aanmerking te komen voor belastingteruggave  op de aankoop van een eerste auto, moeten dan in het bezit zijn van hun heilig koetje. Zo niet, dan vervalt de restitutie.
Van de 1,3 miljoen kopers die van het subsidieprogramma hebben gebruikt gemaakt, hebben nog steeds 111.465 aanvragers geen aanvullende informatie opgestuurd. Mogelijk hebben ze zich bedacht, kwamen erachter dat ze zich de aankoop toch niet konden veroorloven of hebben ze de wagen nog steeds niet opgehaald.
Het eerste-autoprogramma dat van september 2011 tot december 2012 liep, leidde tot een hausse aan autoverkopen, maar een jaar later zakte verkoop weer in. Kopers krijgen de betaalde belasting tot een maximum van 100.000 baht na een jaar terug onder voorwaarde dat de wagen niet binnen 5 jaar wordt verkocht. De Federation of Thais Industries heeft er onlangs voor gepleit deze termijn naar drie jaar te brengen. Daarover moet het kabinet nog een besluit nemen.

Herstel autoverkoop verwacht; leningen goedkoper
17 september 2016 – Auto kopen? Doe het nu want de rente op autofinancieringen is gedaald omdat de kredietmaatschappijen in een felle concurrentiestrijd zijn verwikkeld. Ze verwachten dat de binnenlandse verkoop snel aantrekt nu het wat beter lijkt te gaan met de economie.
Wie een financiering van 4 jaar neemt met een aanbetaling van 20 procent, betaalt geen 2,4 procent zoals eind vorig jaar, maar 2,2 procent per jaar.
De eerste zeven maanden van dit jaar daalden de autoverkopen slechts met 0,2 procent vergeleken met vorig jaar. Er gingen 428.898 voertuigen over de toonbank [bij wijze van spreken dan], volgens gegevens van de Federation of Thai Industries.
Sommige kredietverleners voorspellen dat de verkoop zich volgend jaar herstelt, daar de 5 jaar dan afgelopen zijn, waar binnen kopers van een eerste auto hun wagen niet mogen verkopen. Sinds 2013 toen een eind kwam aan de subsidie op de aanschaf van de eerste auto, dalen de autoverkopen, in 2013 zelfs met 7,4 procent en vorig jaar met 9,33 procent. De subsidie (eigenlijk teruggaaf van betaalde belasting) was een van de vele populistische maatregelen, die Pheu Thai destijds aan een klinkende verkiezingsoverwinning hielpen.
Dit jaar wordt een teruggang van 7 procent verwacht en er gaat 502 miljard baht geleend worden, 1,37 procent minder dan vorig jaar. (Bron: Bangkok Post, 16 september)

Donderdag 20 oktober
– Eind dit jaar komt een einde aan de periode van 5 jaar waarin kopers, die gebruik hebben gemaakt van de belastingteruggave bij de aanschaf van een eerste auto, de wagen niet mochten verkochten. Het autoplan was destijds een van de populistische maatregelen van de regering Yingluck, aangekondigd tijdens haar verkiezingscampagne.
De Krungsri Research eenheid van de Bank of Ayudhya verwacht dat de particuliere bestedingen met 3 procent kunnen stijgen omdat de kopers verlost zijn van hun maandelijkse aflossing van 8.000 tot 12.000 baht. Eerder werd 2,8 procent voorspeld. Sinds 2015 zitten de binnenlandse bestedingen weer in de lift. In 2014 stegen ze met 0,6 procent.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties