Amnestie voor Thaksin

Welke zaken tegen Thaksin liggen nog bij de rechtbank?
25 augustus 2011, Waarom die haast, regering? (hoofdredactioneel commentaar)
Een zachte lening van 4 miljard baht aan de Birmese overheid, naar verluidt om een communicatiesysteem te ontwikkelen met uitrusting van Thaksin’s toenmalig telecombedrijf; de omzetting van telecomconcessieheffingen naar accijns wat gunstig was voor zijn bedrijf en de speciale loterij.
23 september, Massale amnestie t.g.v. verjaardag koning
Terrorisme, betrokkenheid bij de 2- en 3-cijfer loterij, een twijfelachtige lening aan Birma en een zaak met betrekking tot Thai Petrochemical Industry.
29 september 2011, Decision shifts focus to OAG’s integrity (rubriek Power Games)

Terrorism, the two- and three-digit lottery scheme, the Export-Import Bank loan to Burma, and the appointment of Gen. Mongkol Ampornphisit as an executive to TPI Polene
Post Today, geciteerd in Bangkok Post, 26 november 2011
1 Corrupt practices in ordering the Ex-Im Bank to extend 4 billion baht in loans to the Burmese government to implement telecom projects which would benefit Shinawatra family firms.
2 Amending several concession terms to benefit Shin Corp [het telecombedrijf van Thaksin].
3 Illegal approval of the 2-3 digit lottery operation.
4 Asset concealment cases.
There are other cases which the attorney-general has decided not to take up, citing insufficient evidence, but the NACC [National Anti-Corruption Commission] has insisted on filing the cases itself such as the CTX 9000 scanner procurement [bagagecontrole Suvarnabhumi] and Krung Thai Bank’s NPL loans to several businesses [NPL=non-performing loan]. If the Supreme Court’s Criminal Division for Holders of Political Positions decides to accept the two cases, there will be six cases Thaksin will have to fight when he comes back to Thailand.

Petitie anno 2009: Verleen Thaksin amnestie
4 september – Het zou op zijn minst 60 dagen duren, het werden 2 jaar. Eindelijk heeft de Corrections Department een roodhemdpetitie gecontroleerd, waarin de koning gevraagd wordt amnestie aan voormalig premier Thaksin te verlenen.

De petitie, ondersteund door 3,5 miljoen handtekeningen, werd in augustus 2009 overhandigd aan het secretariaat van de koning. Die stuurde haar door naar het kabinet (Abhisit), dat besloot het verifiëren van de handtekeningen en het voorbereiden van aanbevelingen te laten doen door het Corrections Department. De roodhemden beschuldigden destijds de regering ervan de zaak te traineren door die afdeling in te schakelen.
De Corrections Department heeft de petitie nu naar de minister van Justitie gestuurd. Nadat de minister ernaar heeft gekeken, gaat de petitie naar het kantoor van His Majesty’s Principal Private Secretary.
Thaksin is in 2008 bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf omdat hij misbruik van zijn positie (als premier) heeft gemaakt bij de aankoop van land onder de marktprijs door zijn toenmalige echtgenote. Hij woont sindsdien in ballingschap in Dubai.

Abhisit: Regering, hou je aan de wet
5 september – Het gebeurt zelden dat de overheid een petitie naar de koning doorsluist waarin amnestie wordt gevraagd voor iemand die op de vlucht is voor justitie. Dit zegt oppositieleider Abhisit naar aanleiding van de petitie die roodhemden in 2009 aan de koning richtten met het verzoek voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen. Abhisit hoopt dat de regering niet met twee maten meet. En hij hoopt dat premier Yingluck haar persoonlijke relatie met haar broer niet laat prevaleren boven de wet.

De petitie gaat vergezeld van 3,5 miljoen handetekeningen. De regering Abhisit gaf de Corrections Department destijds opdracht de handtekeningen te controleren. Twee miljoen bleken verifieerbaar, de overige waren twijfelachtig. Inmiddels ligt de petitie bij de minister van Justitie die advies moet uitbrengen. Daarna gaat ze naar het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.
Om in aanmerking te komen voor amnestie moet iemand een deel van zijn straf hebben uitgezeten. Thaksin is sinds zijn veroordeling in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf op de vlucht. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadapisek weg onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

‘Amnestie voor Thaksin is mogelijk’
6 september – Veroordeelde criminelen inclusief voormalig premier Thaksin kunnen amnestie aan de koning vragen, zelfs als ze – zoals in het geval van Thaksin – hun straf nog niet hebben uitgezeten. De interpretatie dat ze er pas voor in aanmerking komen als ze een deel van hun straf erop hebben zitten, is volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung ‘een mening’. De Criminal Procedures Code maakt daarvan geen melding, zegt hij.

In 2009 richtte een groep roodhemden een verzoek aan de koning om voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen. De petitie gaat vergezeld van 3,5 miljoen handtekeningen. De regering Abhisit gaf de Corrections Department destijds opdracht de handtekeningen te controleren. Twee miljoen bleken verifieerbaar, de overige waren twijfelachtig. Inmiddels ligt de petitie bij de minister van Justitie. Daarna gaat ze naar het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.
De minister van Justitie heeft volgens de grondwet de taak om de petitie nauwkeurig te onderzoeken, te beoordelen, ondertekenen en het document te authoriseren. Bangkok Post wijst er in haar hoofdredactioneel commentaar op dat hij de petitie ook kan terugsturen voor verder onderzoek, wanneer hij het gevoel heeft dat er fouten zijn gemaakt. En: ‘He can, of course, merely sit on it indefinitely while he considers it.’
Volgens voormalig premier Abhisit gebeurt het zelden dat de overheid een petitie naar de koning doorsluist waarin amnestie wordt gevraagd voor iemand die op de vlucht is voor justitie. Hij hoopt dat premier Yingluck haar persoonlijke relatie met haar broer niet laat prevaleren boven de wet.
Thaksin is sinds zijn veroordeling in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf op de vlucht. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadapisek weg onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

Chalerm eigenwijs: Amnestie kan wel
7 september – Tussen vice-minister-president Chalerm Yubamrung en critici is een meningsverschil ontstaan over de Amnesty Royal Decree. Volgens Chalerm bevat die niet als voorwaarde dat een persoon die om annestie vraagt, een deel van zijn straf moet hebben uitgezeten. Tegenstanders bestrijden dat. Het conflict is ontstaan naar aanleiding van een petitie, ondertekend door 3,5 miljoen roodhemden, waarin de koning wordt gevraagd voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen.

De tegenstanders wijzen op paragraaf 4 van het besluit die stelt: ‘A person who is granted amnesty under this decree must be someone who is or has been in custody of authorities or detained at a certain place as specified by the court or relevant authorities.’
De afgelopen twee jaar heeft de petitie bij de Corrections Department gelegen voor controle van de handtekeningen. Nu gaat ze naar de minister van Justitie, maar die zegt de petitie nog niet te hebben ontvangen. Er zal een panel van juristen en politicologen worden gevormd om de petitie te beoordelen. De vice-minister-president zegt dat het ministerie bij hem verslag moet uitbrengen, omdat het ministerie in zijn portefeuille zit en premier Yingluck gezegd heeft dat hij zich met de zaak moet bezighouden.
Thaksin is, kort voordat hij in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, op de vlucht geslagen. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadaphisek weg (Bangkok) onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

Flapuit Chalerm maakt regering kwetsbaar
9 september – Het strategisch team van regeringspartij Pheu Thai is ongelukkig met flapuit Chalerm Yubamrung, vice-minister-president. Te pas en te onpas geeft hij commentaar, onder andere over amnestie voor Thaksin en wijziging van de grondwet. Volgens het team maakt dat de regering kwetsbaar voor aanvallen van de oppositie. Thaksin en premier Yingluck zijn op de hoogte gebracht van de zorgen van het team. Yingluck zou Chalerm een waarschuwing moeten geven.

Volgens Chalerm gaat Pheu Thai door met haar campagne om Thaksin te rehabiliteren en terug te brengen naar Thailand. Hij zegt dat de grote verkiezingsoverwinning van Pheu Thai deels te danken aan die belofte. Thaksin zelf en premier Yingluck zouden geen druk uitoefenen op het inlossen van die belofte.
Een van de mogelijkheden voor rehabilitatie is het hooggerechtshof te vragen Thaksin’s veroordeling ongedaan te maken. Thaksin is in 2008 voor machtsmisbruik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn rol bij de aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote onder de marktprijs. Hij verliet Thailand kort voor de uitspraak en woont sindsdien in ballingschap in Dubai. De rechtbank heeft die koop ongedaan gemaakt, dus redeneert Chalerm: dan heeft er geen koop plaatsgevonden en kan Thaksin er niet bij betrokken zijn geweest.
Parlementslid Apiwan Wiriyachai papegaaide Chalerms idee. Volgens hem kan het hoofdgerechtshof zijn eerdere uitspraak herzien zonder dat er beroep wordt aangetekend. Thanapich Mulapruek, woordvoerder van het hooggerechtshof, acht die mogelijkheid klein omdat een herziening doorgaans pas plaatsvindt wanneer er nieuwe feiten zijn of nieuw bewijsmateriaal.
Purachai Piumsombun, voormalig minister van binnenlandse zaken in de regering Thaksin en parlementslid voor oppositiepartij Rak Santi, vindt dat Thaksin terug moet komen om zijn zaak aan te vechten en zijn naam te zuiveren. ’Thaksin should have the courage to appear before the court to restore his honour and dignity’, aldus Purachai, die Nelson Mandela ten voorbeeld stelt. Mandela zat 27 jaar gevangen voordat hij op 80-jarige leeftijd de eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd.
Chalerm heeft ook uitgehaald naar de door de Democraten geleide regering, omdat ze de behandeling van een petitie van 3,5 miljoen roodhemden aan de koning heeft vertraagd. In de petitie, die in augustus 2009 werd ingediend, wordt de vorst gevraagd Thaksin amnestie te verlenen. De regering Abhisit sluisde het verzoekschrift door naar de Corrections Department die er 2 jaar over deed om de handtekeningen te controleren. Vorige week liet het ministerie van Justitie weten dat Corrections daarmee klaar was.
Minister Pracha Promnok (Justitie) heeft een commissie gevormd ter bestudering van de petitie, nadat Sanan Kachornprasart van coalitiepartij Chartthaipattana had gewaarschuwd dat de petitie conficten zou kunnen oproepen in de bevolking, waar de overheid een antwoord op moet zien te vinden. Hij had het ook nooit meegemaakt dat iemand amnestie krijgt die niet tenminste een deel van zijn straf heeft uitgezeten. Voorzitter van de commissie is de rector van de Ramkhamhaeng universiteit. 
Roodhemdleider Veera Musikapong zegt dat één iemand amnestie heeft gekregen, die niet gevangen had gezeten, maar hij zei niet wie dat was. Veera wees erop dat de petitie een grondwettelijk recht is. De beslissing daarover rust bij de koning; partijen die er niets mee te maken hebben, moeten zich er niet mee bemoeien.

Herziening veroordeling Thaksin onwaarschijnlijk
10 september – De kans dat voormalig premier Thaksin een herziening krijgt van zijn veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf wordt door juristen uiterst gering geacht. Een herziening zou alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van nieuw bewijsmateriaal. Dat is volgens hen niet het geval.

Thaksin is door het hooggerechtshof in 2008 veroordeeld wegens machtsmisbruik omdat hij zijn toenmalige echtgenote geholpen heeft land van een overheidsinstantie onder de marktwaarde te kopen. Hij ontvluchtte Thailand en woont sindsdien in Dubai. Zijn echtgenote moest het land teruggeven en kreeg de koopsom plus rente vergoed.
De mogelijkheid van herziening is geopperd door vice-minister-president Chalerm Yubamrung (die een doctoraat in recht aan de Ramkhamhaeng universiteit heeft gehaald). Hij redeneert: omdat de rechtbank de koop ongedaan heeft gemaakt, heeft er geen koop plaatsgevonden en kan Thaksin er niet bij betrokken zijn geweest. Herziening zou de weg voor Thaksin openen om terug te keren naar Thailand, een belofte die regeringspartij Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne heeft gedaan.
Maar volgens Jetsada Anujaree van de Lawyers Council of Thailand is het ongedaan maken van de koop niet goed genoeg voor het hooggerechtshof om de zaak te herzien. De koop is ongedaan gemaakt omdat Thaksin schuldig werd bevonden aan machtsmisbruik. ‘The land deal cancellation isn’t new evidence’, zegt Jetsada en hij is niet de enige jurist die er zo over denkt.
Een andere jurist, die anoniem wil blijven, zegt dat het hooggerechtshof zijn mening over de landdeal heeft gegeven toen het Thaksin schuldig bevond. ‘Unless there is evidence Thaksin did not consent to the purchase, the case may not be revived.’
Het Civil Network against Thaksin’s Corruption Pardon hield gisteren een rally in Lumpini park uit protest tegen het streven van de regering naar amnestie voor Thaksin. ‘This government is working only for ex-premier Thaksin Shinawatra, without taking into account the people’s interests’, zegt netwerk coördinator Tul Sitthisomwong. De groep kreeg gezelschap van het Network of Citizen Volunteers to protect the Land, dat opriep tot bescherming van de monarchie (foto).
[Noot van de auteur: In een bericht van 19 juni heette Tul Sitthisomwong leider van het anti-roodhemd Network of Citizen Volunteers Protecting the Land; op 22 juni was hij coördinator van het Civil Network against Thaksin’s Corruption Pardon. Drie mogelijkheden: 1 De krant maakt er een potje van, 2 Tul is coördinator van beide netwerken, 3 Hij weet zelf niet welk groep hij coördineert.]

Het grote schaakspel is begonnen
11 september – Voordat de rode loper kan worden uitgerold voor de triomfantelijke terugkeer van Thaksin moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: amnestie voor Thaksin en de benoeming van een bevriende legercommandant. Dit schrijft Voranai Vanijaka in zijn wekelijkse column in Bangkok Post, waarin hij haarscherp analyseert hoe Thaksin en regeringspartij Pheu Thai dat denken te bereiken. Simpel gezegd: door proefballonnetjes op te laten, zoals Thaksins reis naar Japan, zijn aankondiging dat hij bij de bruiloft van zijn dochter in november wil zijn, de overplaatsing van landelijk politiechef Wichean en dan te zien wat de reacties zijn. Het spel is zoeken naar zwakke plekken, waarop de aanval kan worden ingezet.

Vice-minister-president Chalerm Yubamrung hamert op het amnestie-aambeeld. Hij zou door het strategisch team van Pheu Thai op zijn vingers zijn getikt. Wordt Chalerm opgehangen door de partij? Nee, zegt Voranai, het is strategie. De regeringspartij heeft een vangnet gecreëerd: ontkenning. Als er verzet tegen deze ‘Thaksin vrij’-kruistocht komt, kan ze altijd wijzen naar die bombastische Chalerm, die ruziezoeker, die eenling, en Pheu Thai wast zijn handen in onschuld.
Juridische experts zeggen dat er weinig kans is op herziening van Thaksin’s veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf. Voranai: Maar wanneer je de macht hebt, kun je met alles wegkomen, rechtsgeldigheid is niet van belang. Zie de coup van 2006 bijvoorbeeld.
Het wegwerken van de huidige legercommandant, een pro-Democraten man, kan een jaar duren, twee jaar duren. Maar het gebeurt. Thaksin heeft vier jaar om het laten gebeuren, aldus Voranai.
Wordt de rode loper dan uiteindelijk uitgerold? Voranai durft het niet te voorspellen. ‘When it comes to political outcomes, logic and reason tend to fly out the window. In a world of endless possibilities, we will just have to wait and see.’

‘Populariteit Yingluck begint te verbleken’
12 september – De bevolking moet rekening houden met een nieuwe golf van politieke crises, die binnen de komende zes maanden zouden kunnen uitbarsten als gevolg van de manier waarop de regering Yingluck op vele fronten opereert. Dit zegt Atthaporn Ponlaboot, woordvoerder van oppositiepartij Democraten. Volgens de voormalige regeringspartij misbruikt de huidige regering haar macht ten voordele van Thaksin.

Atthaporn wijst op de pogingen van de regering om Thaksin amnestie verlenen, de (‘unfairly’) overplaatsing van enkele topambtenaren en de aanstelling op politieke posten van roodhemden die van ernstige vergrijpen zijn beschuldigd. Volgens hem loopt de coalitie politiek averij op, doordat het niet lukt de populistische beloftes van Pheu Thai te realiseren, zoals de verhoging van minimumdagloon naar 300 baht en het startsalaris van bachelors naar 15.000 baht per maand.
‘Minister-president Yingluck is er de eerste maand dat ze in functie is, niet in geslaagd de bevolking te imponeren. Ze gedraagt zich meer als het gezicht van Pheu Thai dan als leider van de natie. Sinds ze de verkiezingen heeft gewonnen is haar miraculeuze populariteit verbleekt. De bevolking begint er achter te komen wie de echte minister-president is.’
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung heeft de Democraten uitgedaagd via een motie of een zogeheten censure debate (een debat uitmondend in een motie van wantrouwen) de regering aan de tand te voelen over amnestie voor Thaksin. Volgens Chalerm verschillen juristen van mening over de vraag of Thaksin daarvoor in aanmerking komt. De 15 miljoen mensen die op Pheu Thai hebben gestemd, zegt Chalerm, willen dat de ex-premier snel recht wordt gedaan.

Geen gevangenistijd, toch amnestie kan
12 september – Kan iemand die zijn straf nog niet heeft uitgezeten, amnestie van de koning krijgen? Over die vraag hoeft niet meer geredetwist worden, want in paragraaf 259 van de Criminal Procedures Code staat dat amnestie kan worden gevraagd ‘for a convict who may or may not have been imprisoned’. Dit zegt woordvoerder Thirachai Wutthitham van het ministerie van Justitie in een mini-interview met Bangkok Post.

Het is in ieder geval één keer gebeurd en wel in 1993 met de procureur-generaal die tot 2 jaar gevangenisstraf was veroordeeld omdat hij de benoeming van een officier van justitie had geblokkeerd. Maar deze man was niet gevlucht, zoals Thaksin. Dus geldt de regel ook voor een gevluchte veroordeelde?
Daarop moet Thirachai het antwoord schuldig blijven; hij verwijst naar de commissie die door de minister is ingesteld om de petitie van de roodhemden te beoordelen. De petitie werd al in 2009 ingediend, maar pas onlangs was de Corrections Department klaar met het controleren van de 3,5 miljoen handtekeningen.
Op de vraag of de zaak druk uitoefent op het Koninklijk Huis, gaat Thirachai begrijpelijkerwijs niet in. Na een korte pauze zegt hij: ‘This is irrelevant and I would not like to answer.’

‘Suchart’s benoeming opmaat naar Thaksin’s terugkeer’
14 september – Thaksin-gezinde topambtenaren zijn teruggekeerd naar machtsposities bij de overplaatsingen op het ministerie van Justitie, constateert King-Oua Laohong in een analyse in Bangkok Post.

De belangrijkste verschuiving die de auteur belicht is die van Suchart Wong-anantachai. Hij is opgeklommen van inspecteur-generaal op het ministerie van Information and Communication Technology naar de functie van directeur-generaal van het Corrections Department, de ministeriële afdeling die een hoger budget en meer personeel heeft dan de overige afdelingen. Alhoewel het ministerie dat zelf ontkent, wordt de overplaatsing beschouwd als een opmaat naar de terugkeer van Thaksin naar Thailand.
Als ‘bewijs’ wijst de auteur op zijn betrokkenheid bij zaken tegen de regerende Democraten, toen hij adjunct-directeur-generaal van het Department of Special Investigation was, de brandweerzaak in Bangkok, waarin onder andere de voormalige gouverneur van Bangkok, een Democraat, wordt beschuldigd van corruptie en zijn lidmaatschap van een commissie die advies gaat uitbrengen over de roodhemdpetitie. Ook wijst de auteur op de nauwe band tussen Suchart en vice-minister-president Chalerm Yubamrung, die de politie in zijn portefeuille heeft.
In 2009 richtten de roodhemden een verzoek aan de koning om Thaksin amnestie te verlenen. De petitie ging vergezeld van 3,5 miljoen handtekeningen, die de afgelopen 2 jaar zijn gecontroleerd door het Corrections Department. De nieuwe ministere van Justitie heeft een commissie ingesteld die tot taak heeft ‘to study facts, laws, regulations, the details of petitioners and the work of officials related to the petition to find out of all complies with laws and regulations’. De commissie doet aanbevelingen en is bevoegd om personen en vertegenwoordigers van overheidsdiensten te horen.
‘In the light of this, Suchart appears to be a good choice for the top job at the Corrections Department to prepare a recommendation on the petition for a royal pardon for Thaksin’, concludeert King-Oua.

De rode loper wordt al uitgerold voor Thaksin
18 september – Niet alleen hoeft iemand die veroordeeld is, zijn straf voor een deel niet te hebben uitgezeten om in aanmerking te komen voor amnestie, maar er is nog een andere regel die de veroordeelde oud-premier Thaksin kan helpen.

Senator Wanchai Sonsiri verwijst naar paragraaf 6 van de Criminal Procedures Code, die zegt dat ‘a person convicted of a crime who is more than 60 years old and who has received a sentence of no more than three years may appeal for a royal pardon.’
Bangkok Post-columnist Voranai Vanijaka is zijn column vrij resoluut: de rode loper wordt uitgerold voor de terugkeer van Thaksin. Thaksin is 62 jaar en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar. Als belangrijkste aanwijzing ziet Voranai de benoeming van Suchart Wonganatachai tot directeur-generaal van het Corrections Department. King-Oua Laohong wees daarop al in een analyse in de krant (zie 14 september: ‘Suchart’s benoeming opmaat naar Thaksin’s terugkeer’).
Suchart is een uitgesproken anti-Democratenman, een goede vriend van vice-minister-president Chalerm Yubamrung en hij mag als lid van een commissie advies uitbrengen over een petitie van de roodhemden, waarin de koning om amnestie voor Thaksin wordt gevraagd.
Voranai citeert ook uit een interview met Thaksin in The Times van 24 augustus. Gevraagd of hij verwacht minister-president te worden als hij terugkeert, zegt Thaksin dat hij die baan niet zou aannemen zelfs als zijn zuster, de huidige premier, haar zetel voor hem zou willen opgeven.
Maar de interviewer dramt door: Wat als de mensen het willen?
Thaksin: ‘Normally, it can be known by different ways. The people may be asking – you know, big enough numbers. Or they may ask me to go for election again, and they vote for me. I may test by going for election as an MP [member of parliament], not necessarily to be a prime minister.’
Over de rol van het leger, dat hem in 2006 naar huis stuurde, zegt Thaksin dat hij legergeneraals als vrienden heeft. Kunt u namen noemen, vraagt de interviewer.
Thaksin: ‘Please, no. They will be in trouble.’

Thaksin krijgt (waarschijnlijk) zijn paspoort terug
22 september – Minister Surapong Towijakchaikul (Buitenlandse Zaken) wil oud-premier Thaksin zijn Thaise paspoort teruggeven, dat 2 jaar geleden werd ingetrokken nadat hij [via een video-verbinding] ‘opruiende’ opmerkingen had gemaakt tijdens rally’s van roodhemden. De minister overweegt ook zijn diplomatieke paspoort terug te geven. Thaksin maakt nu gebruik van paspoorten uitgegeven door Montenegro, Nicaragua en Oeganda.

Thaksin’s paspoort werd op 12 april 2009 ingetrokken, één dag nadat roodhemden het hotel hadden bestormd waar een topconferentie plaatsvond van de Association of Southeast Asian Nations in Pattaya. De top moest toen abrupt worden afgebroken. Surapong zegt dat het paspoort om politieke redenen werd ingenomen; bovendien wijst hij erop dat zelfs gevangenen een identiteitskaart hebben. Thaksin is in 2008 bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld en sindsdien op de vlucht.
Thaksin’s diplomatieke paspoort werd in januari 2007 door de regering Surayud ingetrokken; de daarop volgende regering Samak gaf het terug en de regering Abhisit nam het weer in.
Voormalig senator Kaewsun Atibhodhi suggereert op de website prasong.com dat de regerende Pheu Thai partij naar amnestie voor Thaksin streeft ter gelegenheid van de 84ste verjaardag van de koning op 5 december. Kaewsun denkt dat Thaksin in november terugkomt, enige tijd in de gevangenis doorbrengt en op die dag vrijkomt. Verder beweert Kaewsun dat Pheu Thai streeft naar opheffing van de Senaat, beperking van de rol van onafhankelijke bueaus en van de rechterlijke macht – via wijziging van de grondwet. De regering Yingluck heeft al aangekondigd de grondwet te willen wijzigen om de wijzigingen van het militaire regime in 2006 ongedaan te maken.
Parlementslid Sathit Wongnongtoey (Democraten) ondersteunt Kaewsun’s beweringen. ‘If it turns out to be just as Mr Kaewsun observes, another crisis is waiting.’

Massale amnestie t.g.v. verjaardag koning
23 september – 5 december wordt een dubbele feestdag: niet alleen wordt de koning 84 jaar, maar een groot aantal gevangenen zal dan gratie krijgen. Thans barsten de gevangenissen uit hun voegen: er zitten 230.000 personen gevangen, terwijl die berekend zijn op 140.000. Politieke waarnemers beschouwen de massale amnestie als alternatief voor de campagne van de roodhemden om Thaksin te rehabiliteren.

Wie precies in aanmerking komt voor amnestie is nog onbekend, maar algemeen wordt aangenomen dat ook Thaksin, die bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, ervan zal profiteren. Geelhemd-advocaat Suwat Apaipak denkt dat de amnestie in ieder geval zal gelden voor personen die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf van niet meer dan 3 jaar en/of ouder zijn dan 60 jaar. Thaksin voldoet aan beide voorwaarden.
Maar er is meer werk aan de winkel voor de regerende partij, zegt Suwat, want tegen Thaksin lopen nog vier andere aanklachten: wegens terrorisme, betrokkenheid bij de 2- en 3-cijfer loterij, een twijfelachtige lening aan Birma en een zaak met betrekking tot Thai Petrochemical Industry. [Ik mis er nog één: de omzetting van telecomconcessieheffingen naar accijns wat gunstig was voor zijn telecombedrijf.] Suwat denkt dat de regering als eerste de terrorismebeschuldiging zal intrekken, waar automatisch ook de roodhemdleiders van profiteren.
Inmiddels is er ook schot gekomen in de campagne van de roodhemden om Thaksin te rehabiliteren. In 2009 richtten ze een petitie aan de koning met het verzoek Thaksin amnestie te verlenen. De afgelopen 2 jaar heeft het Corrections Department de 2,3 miljoen handtekeningen gecontroleerd, maar de roodhemden zeggen dat de regering Abhisit de petitie op deze manier heeft tegengehouden.
De petitie ligt nu bij het minister van Justitie. De minister heeft een panel in het leven geroepen dat er advies over moet uitbrengen. Naar verwachting wordt de petitie voor 5 december aangeboden aan het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.
Korkaew Pikulthong, parlementslid voor Pheu Thai, ontkent dat de geplande amnestie en de roodhemd campagne voor Thaksin’s vrijheid pogingen zijn om de roodhemdleiders te vrijwaren van vervolging.

Kabinet vergadert achter gesloten deuren over amnestie
16 november – Ambtenaren moesten de vergaderruimte verlaten, premier Yingluck schitterde door afwezigheid, het persbericht van Government House maakte er geen melding van. Dinsdag keurde het kabinet het amnestiebesluit ter gelegenheid van de verjaardag van de koning goed, dat volgens de oppositie tot doel heeft oud-premier Thaksin te rehabiliteren.

In tegenstelling tot het amnestiebesluit van een jaar geleden, genomen door de regering Abhisit, worden in het huidige besluit veroordeelden wegens corruptie niet uitgesloten. Ook hoeft een deel van de gevangenisstraf niet te zijn uitgezeten. In aanmerking komen veroordeelden die tenminste 60 jaar zijn en tot minder dan 3 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld.
Thaksin is 62 jaar. Hij werd in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens machtsmisbruik bij de aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote. Voordat het vonnis werd uitgesproken, vluchtte hij naar het buitenland. Sindsdien woont hij in Dubai.
Premier Yingluck, de jongste zuster van Thaksin, bezocht maandag de provincie Sing Buri en moest er overnachten (‘allegedly’ schrijft de krant) omdat haar helicopter geen radar heeft voor nachtvluchten. Dinsdag arriveerde ze om 11 uur in het Government House, gaf een tv-interview over de Asean-top in Bali die ze gaat bijwonen en ging ’s middags naar het parlement. Vice-minister-president Chalerm Yubamrung zat intussen de kabinetsvergadering voor.
Eén minister bevestigde anoniem dat het kabinet verzoeken om amnestie voor 26.000 veroordeelden heeft besproken. Andere ministers, door Bangkok Post benaderd om commentaar, weigerden iets te zeggen. Yingluck zei niet te weten of het kabinet over het amnestiebesluit had vergaderd. Ze verwees de krant naar Chalerm die bits reageerde met ‘I won’t discuss this with you. Don’t ask and don’t come to see me, either.’
Een legerbron zegt dat de helicopter waarmee Yingluck vloog, wel degelijk over nachtradar beschikt. Yingluck had ook om een andere helicopter kunnen vragen, die het leger bereid was in te zetten. Volgens deze bron leek het erop alsof het bezoek aan Sing Buri met opzet langer duurde dan gepland.
Een andere bron suggereert dat Yingluck niet toevallig de kabinetsvergadering heeft gemist, omdat ze de beschuldiging wilde voorkomen dat ze haar broer bevoordeelt.
Een democratisch parlementslid zegt dat de criteria voor amnestie duidelijk zijn bedoeld om Thaksin te bevoordelen. Hij zegt dat Yingluck gemakkelijk over de weg naar Bangkok had kunnen terugkeren, een afstand van 142 kilometer.
Een ander Democratisch parlementslid vraagt zich af waarom het kabinet achter gesloten deuren vergaderde over het amnestiebesluit. Het is volgens hem geen veiligheidszaak, maar een traditioneel onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van ’s konings verjaardag.
[P.S. Van dit soort verhalen kan ik nu smullen.]

Storm van protest over amnestiebesluit
17 november – ‘This is the most despicable act’, luidt het commentaar van geelhemdleider Sondhi Limthongkul op het amnestiebesluit van het kabinet ter gelegenheid van de verjaardag van de koning op 5 december. Sondhi is niet de enige die er zo over denkt. Een Facebook-account geopend door een bekende tv-anchor scoorde al 20.000 protesten.
Oppositieleider Abhisit vindt dat de regering het rechtssysteem ondermijnt, omdat het amnestiebesluit Thaksin, die bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, vrijuit laat gaan. Thaksin voldoet aan de voorwaarden: hij is ouder dan 60 jaar en hij is tot een gevangenisstraf van minder dan 3 jaar veroordeeld. Volgens Abhisit geeft de regering bovendien het signaal af dat corruptie is toegestaan omdat corruptie niet wordt uitgesloten. In het besluit van zijn regering een jaar geleden konden gevangenen veroordeeld wegens corruptie alleen strafvermindering krijgen. Ook in afwijking van dat besluit hoeven veroordeelden in het besluit van de huidige regering niet een deel van een straf te hebben uitgezeten. Thaksin vluchtte vlak voor zijn veroordeling in 2008 naar Dubai, waar hij sindsdien woont.
Concrete acties heeft de People’s Alliance for Democracy (geelhemden) nog niet aangekondigd, maar zeker is dat ze niet stil zal zitten. ‘We’re studying the substance of the decree and we will meet to decide our moves at the first opportunity’, aldus Sondhi, die momenteel in de VS is.
Volgens Kaewsun Atibhodhi, die na de militaire coup van 2006 onderzoek deed naar corruptie tijdens het bewind van Thaksin, is het besluit in strijd met de grondwet omdat het tegen het vonnis van het Supreme Court [dat Thaksin veroordeelde] ingaat. ‘How dare you exercise the limited power of the executive to overpower the judiciary for the interest of one man.’
Senator Somchai Sawaengkan zegt niet verwacht te hebben dat de regering het besluit zou nemen, terwijl zoveel mensen onder de watersnood lijden. Hij waarschuwt voor een politieke crisis die bovenop de economische en sociale crises komen als gevolg van de overstromingen.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung, die de kabinetsvergadering dinsdag voorzat omdat premier Yingluck ontbrak, is geïrriteerd omdat enkele ministers uit de boot hebben geklapt over de vergadering. Hij zegt dat het besluit niet in strijd is met de wet, maar weigert verder commentaar. Het ministerie van Justitie buigt zich nu over de details. Daarna beoordeelt de Raad van State het alvorens het ter ondertekening naar de koning gaat. Parlementaire goedkeuring is niet vereist.

‘Amnestiebesluit is irrationeel en in strijd met de wet’
18 november – De beslissing van het kabinet om personen die zijn veroordeeld voor drugs- en corruptievergrijpen niet uit te sluiten van amnestie, is irrationeel en in strijd met de Criminal Procedures Code. Dit zegt Siripan Noksuan, politicoloog aan de Chulalongkorn universiteit. De gewijzigde voorwaarden zullen de frustratie over de manier waarop de regering nationale problemen aanpakt, vergroten. Dit zou volgend jaar kunnen leiden tot chaos in het gehele land.

Siripan reageert op het amnestiebesluit, dat het kabinet dinsdag heeft genomen. Personen ouder dan 60 jaar die een gevangenisstraf van maxinaal 3 haar hebben gekregen, komen daarvoor in aanmerking. Inmiddels is al een storm van protest opgestoken tegen het besluit dat bedoeld zou zijn oud-premier Thaksin te rehabiliteren.
Elk jaar krijgen gevangenen amnestie ter gelegenheid van de verjaardag van de koning op 5 december. Vorig jaar kregen personen die wegens drugs- en corruptievergrijpen gevangen zaten, alleen strafvermindering. Een voorwaarde was bovendien dat een deel van de straf moest zijn uitgezeten. In het huidige besluit van de regering is daar geen sprake van.
Preecha Suwannathat, voormalig deken van de faculteit rechten van de Thammasat universiteit, zegt dat de verandering van de voorwaarden in strijd met de wet is. Wanneer het voorstel doorgaat, zal dit de pro- en anti-Thaksin sentimenten in de samenleving doen herleven.
Siripan en Preecha zijn twee van de 88 academici van zeven universiteiten die gisteren een protestbrief naar de regering hebben gestuurd.
Ook gisteren bracht een parlementslid van oppositiepartij Democraten het besluit ter sprake tijdens een vergadering van het parlement. ‘What the government is doing is destructive to the rule of law. The government must be transparent enough to clarify this matter’, aldus Sathit Wongnongtoey.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung zei dat het besluit niet het geesteskind is van de regering maar van een aantal werkgroepen die in het leven zijn geroepen door de vorige regering. Het kabinet moest er achter gesloten deuren over vergaderen omdat het besluit nog niet definitief is. Daarom kon het niet openbaar worden gemaakt.
Na de parlementsvergadering weigerde Chalerm de media te woord te staan. Hij weigerde ook antwoord te geven op de vraag of het besluit druk op de koning uitoefent. [Het is een publiek geheim dat de koning bepaald geen Thaksin-fan is. De militaire coup van 2006 had zijn stilzwijgende goedkeuring.]

‘Amnestiebesluit kan rellen oproepen’
18 november – Een slecht getimede beslissing die protesten of zelfs rellen kan oproepen op een moment dat het zakenleven al lijdt onder de overstromingen. De Thai Chamber of Commerce is niet gelukkig met het amnestiebesluit dat het kabinet dinsdag nam.

Ze vindt dat de eerste prioriteit van de regering is om het water zo snel mogelijk naar zee af te voeren. Wanneer dat de regering niet lukt, zal de bevolking zich in toenemende mate irriteren omdat het water verontreinigd is.
‘The mood of the people can’t be good’, zegt Pongsak Assakul, plaatsvervangend voorzitter. ‘Businesspeople don’t want to see the government act like this, though it has the right to propose the decree as well as make political decisions. […]  As long as Thailand still has water, rehabilitation and prevention measures will not happen.’
Dinsdag besloot het kabinet amnestie te verlenen aan 26.000 gevangenen ouder dan 60 jaar, die een maximale gevangenisstraf van 3 jaar hebben gekregen. In tegenstelling tot het besluit van vorig jaar onder de regering Abhisit geldt de amnestie ook voor personen die veroordeeld zijn voor drugs- of corruptievergrijpen. Evenmin hoeft een deel van de straf te zijn uitgezeten.
Het besluit heeft al veel protesten opgeroepen omdat het geschreven lijkt om Thaksin te rehabiliteren. Thaksin is 62 jaar en in 2008 bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf verooordeeld wegens machtsmisbruik bij de aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote. Hij vluchtte naar het buitenland en woont sindsdien in ballingschap in Dubai.

Eerste demonstratie tegen omstreden amnestiebesluit
19 november – Zo’n duizend mensen hebben vrijdagavond in het Lumphini park gedemonstreerd tegen het amnestiebesluit van de regering, waar oud-premier Thaksin van zou kunnen profiteren. Maandag wordt er gedemonstreerd voor het gebouw van de Raad van State, dinsdag bij het Government House. Maandag wordt ook een protestbrief overhandigd aan de Privy Council, een adviesorgaan van de koning.

Thaksin om wie het allemaal draait, heeft vanuit Dubai laten weten dat hij niet op de hoogte was van het besluit. Hij zei dat het kabinet had gesproken over de jaarlijkse amnestie die ter gelegenheid van ’s konings verjaardag op 5 december wordt afgekondigd.
Het dinsdag genomen besluit wijkt op twee punten af van besluiten die voorgaande jaren werden genomen. Een veroordeelde hoeft niet een deel van zijn straf te hebben uitgezeten en drugs- en corruptievergrijpen worden niet uitgesloten. Volgens de tegenstanders is dit een duidelijk bewijs dat het besluit tot doel heeft Thaksin te vrijwaren van gevangenisstraf. Thaksin is in 2008 wegens machtsmisbruik bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Hij ontvluchtte het land en woont sindsdien in Dubai.
Oppositieleider Abhisit riep vrijdag premier Yingluck op om niet een nieuwe politieke crisis uit te lokken door het besluit door te zetten. ‘The decree will be like rubbing salt into the national wound and will damage the government’s credibility.’
Het leger houdt zich op de vlakte. Opperbevelhebber generaal Prayuth Chan-ocha weigert commentaar te geven.

Raad van State kan amnestiebesluit afwijzen
20 november – De Raad van State zou een streep kunnen halen door het controversiële amnestiebesluit van het kabinet, omdat het in strijd met de wet is. Dit schrijft Bangkok Post in een terugblik op de gebeurtenissen van de afgelopen week.

Het dinsdag genomen besluit van het kabinet heeft een storm van protest opgeroepen omdat het niet als voorwaarde bevat dat een deel van de straf moet zijn uitgezeten. Hierdoor kan de in ballingschap levende oud-premier Thaksin Shinawatra zijn gevangenisstraf van 2 jaar, waartoe hij in 2008 bij verstek is veroordeeld, ontlopen en terugkeren naar Thailand.
De geheimzinnige manier waarop het besluit werd genomen, bevestigt dat dit de opzet van het kabinet was. Aan het eind van de kabinetsvergadering moesten de ambtenaren de vergaderruimte verlaten. Premier Yingluck, de jongste dochter van Thaksin, was niet aanwezig en zei later niets te weten van het besluit. Het persbericht van het Government House maakte er geen melding van.
De vergadering werd voorgezeten door vice-minister-president Chalerm Yubamrung, die algemeen gezien wordt als de sterke man in het kabinet – afgezien dan van Thaksin die vanuit Dubai de lakens uitdeelt. Maar ook die deed of zijn neus bloedde, toen hem om commentaar werd gevraagd.
Verbazing wekt eveneens dat de amnestie ook geldt voor personen die veroordeeld zijn wegens drugs- en corruptievergrijpen. In voorgaande besluiten kregen die alleen strafvermindering.
In de afgelopen 34 jaar heeft de koning 11 keer amnestie verleend. Daarbij zijn 237.299 gedetineerden vrijgelaten en 381.208 kregen strafvermindering.

Roodhemden demonstreren pro besluit
20 november – Roodhemden hebben zaterdag in drie provincies hun steun betuigd aan het amnestiebesluit dat het kabinet dinsdag heeft genomen. In het Provinciehuis van Mukdahan verzamelden zich zo’n duizend roodhemden, in Khon Kaen en Samut Prakan enkele honderden. Ze riepen de regering op het besluit door te zetten, waardoor 26.000 veroordeelden zullen vrijkomen, inclusief degenen die nog niet gedetineerd zijn zoals de voortvluchtige oud-premier Thaksin.

Roodhemdleider Kwanchai Praipana zei gisteren dat leden van het Rak Isan Network een serie rally’s zullen houden, vandaag te beginnen in Udon Thani en daarna in Khon Kaen en Maha Sarakham. ‘The decree is seeking clemency for tens of thousands of convicts. It should not be scrapped simply because opponents fear that it will benefit Thaksin.’
Het andere kamp, de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) houdt maandag een rally bij het gebouw van de Raad van State. De PAD gaat een rechter van het Constitutionele Hof vragen of het besluit in strijd is met de wet. Ook gaat ze de National Counter Corruption Commission vragen wettelijke actie tegen de regering te nemen wegens machtsmisbruik.

Leger voorbereid op conflicten over amnestie
20 november – Legercommandant Prayuth Chan-ocha heeft zijn positie verder versterkt door 221 bataljonscommandanten over te plaatsen. De operatie wordt gezien als voorbereiding op de problemen die zullen ontstaan over de amnestie voor Thaksin. Volgens een bron bij het leger zijn alle legerchefs bezorgd dat anti-regerings demonstraties de kop opsteken uit protest tegen het amnestiebesluit van het kabinet, waardoor voortvluchtig premier Thaksin zijn straf zou ontlopen. Thaksin werd in 2008 wegens machtsmisbruik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Hij voldoet aan de voorwaarden van het amnestiebesluit. Voorgaande amnestiebesluiten stelden als eis dat een deel van de gevangenisstraf moest zijn uitgezeten; in het huidige besluit is daarvan geen sprake.

Prayuth Chan-ocha heeft ondanks zijn antipathie tegen Thaksin zijn eigen positie weten te handhaven en bij de jaarlijkse reshuffle bevriende legerchefs op strategische plaatsen weten te handhaven c.q. te plaatsen. De overplaatsingen op bataljonsniveau dienen hetzelfde doel.
Veelzeggend is dat luitenant-kolonel Sarawut Shinawatra, een neef van Thaksin, niet gepromoveerd is tot bataljonscommandant. Een neef van generaal Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council en volgens velen de regisseur van de militaire coup in 2006, is gepromoveerd tot adjunct-chefstaf van de 5e infanteriedivisie.

Regering krabbelt terug met amnestiebesluit
21 november – De druk is van de ketel. Zondag maakte minister Pracha Promnok (Justitie) bekend dat het controversiële amnestiebesluit van het kabinet is aangepast. Personen die veroordeeld zijn wegens drugs- en corruptievergrijpen en/of die op de vlucht zijn, worden ervan uitgesloten. Dit betekent dat Thaksin geen amnestie krijgt.

Naar verluidt zou de wijziging op aandringen van Thaksin zelf zijn genomen, maar Pracha ontkende dat. Volgens de minister is het besluit gewijzigd naar aanleiding van de storm van protesten die is opgestoken. Thaksin liet in een brief vanuit Dubai weten dat hij geen voorkeursbehandeling wil. De natie lijdt onder overstromingen en heeft nu behoefte aan eenheid.
‘I am ready to sacrifice my own happiness even though I have not received justice for over five years. For the people, I will be patient. […] As His Majesty the King is ill, nobody should do anything that would worry the King. I believe the prime minister shares my stance.’
De People’s Alliance for Democracy (geelhemden) heeft haar rally bij het gebouw van de Raad van State, die gepland was voor vandaag, afgelast.
Uit een peiling van het National Institute of Development Administration op 18 en 19 november onder 1.273 personen is gebleken dat 46,11 procent van de respondenten het niet eens was met het amnestiebesluit; 30,4 procent steunde het en 23,49 procent had geen mening. 44,6 procent was van mening dat het besluit tot doel had Thaksin te vrijwaren van gevangenisstraf en hem te laten terugkeren naar Thailand.
[Ik ben benieuwd naar het commentaar van Voranai Vanijaka aanstaande zondag. Hij heeft er al eens op gewezen dat Pheu Thai voortdurend proefballonnetjes oplaat. Het doel van deze ballon was om te peilen op hoeveel tegenstand de amnestie voor Thaksin zou leiden, vermoed ik.]

Premier Yingluck heeft haar taak verzaakt
21 november – ‘The auspicious event of the royal birthday demands dignity. Raucous and potentially riotous behaviour can only be an unacceptable substitute for a proper approach to the issue. […] It is appalling that the government has ignored its responsibility to level with the country. Prime minister Yingluck Shinawatra abdicated her duty to be the premier of all Thais.’

De regering, premier Yingluck en vice-minister-president Chalerm Yubamrung in het bijzonder krijgen er flink van langs in het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post. Het was een slecht idee, schrijft de krant, om de amnestie voor Thaksin in een besluit te frommelen dat gevangenen amnestie verleent door de koning. En het is onacceptabel dat Yingluck deze smakeloze taak aan anderen overliet. [Lees Chalerm Yubamrung. Hij zat de kabinetsvergadering dinsdag voor. Yingluck was maandagavond gestrand in Sing Buri en moest er de nacht doorbrengen.]
Over Chalerm schrijft de krant: ‘He is a factious figure. He is trusted by few who value democracy, and for good and continuing reasons.’
Het gezag van de premier en de regering is aangetast. ‘Yingluck owes it to her country to come clean on the issue before she falls on a crisis of leadership. She has already been critised for failure to lead and to inspire during the floods. She cannot afford another such situation.’

Geelhemden dreigen met rally
22 november – De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) belooft een langdurende rally te houden, wanneer de regering weer een poging doet oud-premier Thaksin amnestie te verlenen. Dit zei PAD-leider Sondhi Limthongkul maandag, nadat de regering zondag bekend had gemaakt het genomen amnestiebesluit te wijzigen. Volgens het aanvankelijk besluit zou hij de gevangenisstraf van 2 jaar, waartoe hij in 2008 is veroordeeld, ontlopen; de wijziging maakt dat echter ongedaan. Thaksin zelf heeft vanuit Dubai laten weten geen voorkeursbehandeling te wensen.

‘If the government doesn’t back down’, zegt Sondhi, ‘we are ready for a prolonged rally which is expected to draw hundreds of thousands of people.’ Volgens Sondhi is de anti-monarchiebeweging nog steeds actief met websites die zich schuldig maken aan majesteitsschennis. De roodhemden en Pheu Thai zijn er in het verleden herhaaldelijk van beschuldigd tegen de monarchie te zijn. ‘We are gathering evidence to prove the government is insincere in protecting the monarchy. We will submit a  petition asking the government to take action against anti-monarchy elements. If the government fails to act within 14 days, the PAD will stage a mass rally against it.’
Het kabinet besloot dinsdag 26.000 gevangenen voor te dragen voor amnestie door de koning ter gelegenheid van diens 84e verjaardag. In tegenstelling tot vorige besluiten ontbrak de voorwaarde dat een deel van de straf moest zijn uitgezeten. Ook gold de amnestie voor personen die veroordeeld zijn voor drugs- of corruptievergrijpen of op de vlucht zijn. Inmiddels zijn die voorwaarden weer toegevoegd.

Critici van Thaksin geven strijd niet op
23 november – Een groep met de naam Siam Samakkhi, bestaande uit critici van oud-premier Thaksin, gaat vrijdag handtekeningen verzamelen om daarmee een procedure te beginnen het kabinet te laten afzetten. Senator Somjate Boonthanom, die zich heeft aangesloten bij de groep, heeft de regering opgeroepen af te zien van elke actie die Thaksin vrijwaart van gevangenisstraf.

Vice-president Chalerm Yubamrung, die dinsdag de kabinetsvergadering voorzat, waarop het omstreden amnestiebesluit werd genomen, zegt dat Thaksin weliswaar dit jaar niet terugkeert naar Thailand, maar hij wacht ‘for the right time to push for the amnesty law’. Chalerm zegt door te zullen gaan met zijn pogingen Thaksin thuis te brengen, omdat hij dit tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd.
Ook premier Yingluck bevestigde gisteren dat dit een van Pheu Thai’s verkiezingsbeloftes was. ‘However, all cases must proceed according to the law and for the best interests of the country and equality of all people. […] I will not give special treatment to anyone.’
Het kabinet besloot dinsdag 26.000 gevangenen voor te dragen voor amnestie door de koning ter gelegenheid van diens 84e verjaardag op 5 december. In tegenstelling tot vorige besluiten ontbrak de voorwaarde dat een deel van de straf moest zijn uitgezeten. Ook gold de amnestie voor personen die veroordeeld zijn voor drugs- of corruptievergrijpen of op de vlucht zijn. Inmiddels zijn die voorwaarden weer toegevoegd onder druk van de storm van protesten die het besluit opriep.
Thaksin werd in 2008 wegens machtsmisbruik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Hij ontvluchtte het land en woont sindsdien in Dubai.

Kort nieuws 25 november
– Minister Surapong Towijakchaikul (Buitenlandse Zaken) denkt dat oud-premier Thaksin snel naar Thailand terugkomt. Hij zei dit in een interview in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij op bezoek was om de banden met de landen in het Midden-Oosten aan te halen. Volgens Surapong kan Thaksin zijn paspoort, dat door de vorige regering is ingetrokken, terugkrijgen. ‘We’re studying the legalities from all angles. It shouldn’t take very long.’ Maar, zei hij: ‘We need to wait for the right time. We don’t want to set tongues wagging’, een verwijzing naar de commotie die vorige week ontstond toen het kabinet een amnestiebesluit nam dat Thaksin zou vrijwaren van gevangenisstraf. Surapong is de minister die direct na zijn aantreden bemiddelde bij de visumaanvraag van Thaksin voor Japan. De Democratische partij is in augustus een procedure begonnen om hem uit zijn ambt te laten ontzetten.

Regering bereidt amnestiewet voor
26 november – Het amnestiebesluit ter gelegenheid van de verjaardag van de koning mag dan zo gewijzigd zijn dat oud-premier Thaksin er niet van profiteert; dat wil niet zeggen dat Thaksin naar amnestie kan fluiten. Want de regering werkt aan een amnestiewet, die amnestie verleent aan geelhemden, roodhemden en iedereen die het slachtoffer is van de militaire coup van 2006.
Dit zegt vice-minister-president Chalerm Yubamrung in een interview met Thai Rath, de Telegraaf van Thailand. Hij zegt het wetsontwerp persoonlijk op te stellen in samenwerking met een team van juridisch adviseurs. ‘In principle, the bill will be implemented, but the steps need to be thought out. […] It will be carried out step by step.’
Chalerm zegt dat de amnestie niet geldt voor de 46 miljard baht die van Thaksin’s vermogen in beslag is genomen, maar alleen voor strafrechtelijke zaken. Het juridisch team gaat ook kijken naar de wetten die de coupplegers hebben gemaakt. De 91 doden die zijn gevallen tijdens de roodhemdrellen van vorig jaar, maken geen deel uit van het onderzoek.
Desgevraagd zegt Chalerm de wet niet in de vorm van een referendum aan de bevolking voor te leggen. ‘Not necessary. As I stated in the general election campaign that Pheu Thai will bring Thaksin back and if the people do not want Thaksin back, then vote for the opposition.’ Zoals bekende boekte Pheu Thai een monsterzege en werd de toenmalige regeringscoalitie van premier Abhisit weggevaagd.

‘Zonder amnestie geen verzoening’
14 december – What’s in a name? Gaat de wet amnesty bill heten of national reconciliation bill? Wanneer de eerste naam te veel weerstand oproept, wordt het de tweede. Regeringspartij Pheu Thai manoeuvreert zorgvuldig bij het voorbereiden van een wetsontwerp dat amnestie verleent aan personen, die sinds de militaire coup van 2006 politieke overtredingen hebben begaan.

Van de wet zullen niet alleen de roodhemden profiteren, maar ook de geelhemden, politici die hun rechten zijn kwijtgeraakt, militairen en agenten die de roodhemdprotesten van vorig jaar hebben neergeslagen en niet te vergeten voormalig premier Abhisit en voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban, die verantwoordelijk worden gehouden voor de 92 doden in april en mei vorig jaar [indien ze vervolgd zouden worden].
Gisteren zou de partij vergaderen over het wetsontwerp, alsmede over wijziging van de grondwet en de defensiewet. Maar die sessie is uitgesteld tot volgende week. Pirapan Palusuk, hoofd van het juridisch team van Pheu Thai, zegt dat er nog een berg aan wetsontwerpen bij het parlement ligt. Of de amnestiewet de volgende zittingperiode, die op 21 december begint, kan worden behandeld, betwijfelt hij. Het juridisch team is bezig het wetsontwerp op te stellen, daarna gaat het naar de parlementscommissie voor nationale verzoening, maar die wil eerst de roadmap voor nationale verzoeningen afwachten, waar ze het King Prajadhipok instituut om heeft gevraagd.
Pirapan benadrukt dat de amnestiewet een voorwaarde is om tot nationale verzoening te komen. ‘Without the amnesty bill, it is hard to achieve national reconciliation.’ De recente politieke problemen komen volgens hem voort uit de coup van 19 september 2006, waarbij de regering Thaksin werd verjaagd.
Inmiddels zijn enkele actiegroepen een handtekeningenactie begonnen waarin ze aandringen op wijziging van artikel 291 van de grondwet. Dit artikel schrijft voor hoe de grondwet kan worden gewijzigd. Evenals Pheu Thai willen de initiatiefnemers dit doen via de omweg van een charter drafting assembly.
Pheu Thai heeft voorgesteld dat die bestaat uit  77 vertegenwoordigers van de 77 provincies en 20 academici en experts. Daarna zou de geamendeerde grondwet in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd.

Strikt genomen is deze omweg niet nodig, omdat Pheu Thai een absolute meerderheid in het parlement heeft. Politieke waarnemers denken dat de partij de verantwoordelijkheid niet alleen wil dragen, ze wil niet het verwijt krijgen dat de wijziging bedoeld is om Thaksin te helpen, dus kan Pheu Thai zich achter de assemblee en het mandaat van de bevolking verschuilen.
Steen des aanstoots in de huidige grondwet vormen de artikelen die de coupplegers vrijwaren van vervolging. Wanneer die artikelen vervallen, vervallen ook de besluiten die het militair bewind op basis daarvan heeft genomen. Daarvan zou onder anderen Thaksin profiteren.

Amnestiewet kan naar parlement
15 december – Pheu Thai heeft de laatste hand gelegd aan een amnestiewet die de weg opent voor de terugkeer van voortvluchtig oud-premier Thaksin. Vice-minister-president Chalerm Yubamrung maakte dit gisteren bekend, maar hij weigerde te zeggen wanneer het wetsontwerp aan het parlement wordt aangeboden.

Chalerm is vastbesloten de wet aangenomen te krijgen, omdat hij dit tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd. De amnestie geldt niet voor leden van de vorige regering, die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van 92 personen tijdens de roodhemdprotesten in april en mei vorig jaar.
Thaksin is bij verstek tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn bemoeienis bij de landaankoop onder de marktprijs door zijn toenmalige echtgenote. Vlak voordat het vonnis in 2008 werd geveld, vluchtte hij. Sindsdien woont hij in Dubai.
[Vergelijk het bericht van gisteren: ‘Zonder amnestie geen verzoening’. Zijn er twee amnestiewetten in voorbereiding of wordt dezelfde wet als gisteren bedoeld? Nogal verwarrend.]

Thaksin heeft zijn paspoort terug
17 december – Voortvluchtig oud-premier Thaksin Shinawatra heeft al sinds 26 oktober zijn door de vorige regering ingetrokken paspoort terug. Dit heeft minister Surapong Towijakchaikul (Buitenlandse Zaken) gisteren bevestigd. Tot nu toe had de minister altijd beweerd dat hij Thaksin’s paspoort als nieuwjaarsgeschenk zou teruggeven. De oppositie en anti-Thaksin groepen dreigen met juridische actie. Het bevalt hen ook niet dat de bevolking is misleid.

Surapong ging met zijn billen bloot, nadat een dag eerder een anonieme email was uitgelekt, waarin werd beweerd dat ambtenaren en politici op 31 oktober stiekem een paspoort hadden aangemaakt op het Consular Department dat toen wegens de overstromingen gesloten was. Maar ministerie-woordvoerder Thani Thongphakdi verwijst dat verhaal naar het rijk der fabelen, omdat de desbetreffende afdeling nooit gesloten is geweest.
Verschil van mening bestaat over de vraag of Thaksin’s naam op een zwarte lijst staat. Volgens Thani is dat niet het geval, maar volgens woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democratische partij klopt dat niet. Die lijst is in augustus 2008 door het hooggerechtshof naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere diensten gestuurd, toen Thaksin de benen had genomen, nadat hij was veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, zegt hij.
Minister Surapong is niet onder de indruk van alle commotie. ‘The government and I agree that Thaksin’s presence overseas has not caused any damage to Thailand or foreign countries, so I revoked the order of the previous government.’ Als de oppositie daar moeite mee heeft, moeten ze de kwestie maar in het parlement aan de orde stellen, aldus Surapong.

‘Een coup onder het mom van democratie’
3 maart – ‘De pogingen van de regering om de grondwet te veranderen zijn een coup gecamoufleerd als democratie en parlementaire meerderheid. […] De grondwet van 2007 heeft Thaksin meer dan enig andere persoon benadeeld. Deze regering gebruikt de assemblee als instrument om de grondwet nietig te verklaren en dat komt neer op het uitvoeren van een coup.’

Dit zei senator generaal Somjet Boonthanom, een van de leiders van de militaire coup van 2006, gisteren tijdens een anti-Thaksin bijeenkomst in Lumpini, die werd bijgewoond door zo’n duizend supporters van de Siam Samakkhi groep. De groep gaat samen met andere groepen de komende tijd seminars houden om de bevolking op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Straatprotesten zijn nog niet aan de orde.
Volgens Somjet hebben de voorgenomen grondwetwijzigingen tot doel regeringspartij Pheu Thai absolute macht te verlenen om in te grijpen in de rechterlijke macht, het leger en onafhankelijke organisaties. Ook bestaat de vrees dat ze de mogelijkheid bieden Thaksin te rehabiliteren, zodat hij naar Thailand kan terugkeren.
Bij het parlement liggen momenteel zes voorstellen tot wijziging van artikel 291 van de grondwet. Wanneer dat artikel gewijzigd is, wordt een assemblee van burgers gevormd die de grondwet van 2007, tot stand gekomen onder het militair bewind, gaat herzien. De voorstellen van de assemblee worden vervolgens in een referendum voorgelegd aan de bevolking. Het parlement komt er niet aan te pas.
De voorstellen van kabinet, Pheu Thai en coalitiepartij Chartthaipattana zijn inmiddels in eerste termijn behandeld; de andere drie, ingediend door burgergroepen, moeten nog aan de orde komen. Thans buigt een kamerpanel zich over de details van de drie voorstellen. Na de eerste volgen nog twee termijnen.

Thaksin komt dit jaar terug – of niet?
27 maart – Panlop Pinmanee, veiligheidsadviseur van premier Yingluck, werkt aan een plan om Thaksin dit jaar terug te brengen. Als dat gebeurt, gaat de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) de straat op, zegt woordvoerder Parnthep Pourpongpan. Een voormalige klasgenoot van Thaksin uit zijn tijd op de militaire academie acht het onwaarschijnlijk dat de oud-premier dit jaar terugkeert. ‘Thaksin weet heel goed dat conflicten nog steeds bestaan en verzoening een eind weg is.’

Panlop is van plan 20.000 handtekeningen te verzamelen, zodat hij een burger-wetsvoorstel voor amnestie kan indienen. Hij doet dit wanneer het verzoeningsvoorstel van het King Prajadhipok Institute (PKI) niet tot amnestie leidt. Een van de voorstellen van het PKI heeft als consequentie dat Thaksin zijn gevangenisstraf van 2 jaar ontloopt.
Panlop wijst erop dat regeringspartij Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne vorig jaar in Buri Ram beloofd heeft Thaksin terug te brengen. Die belofte moet worden ingelost. Panlop is er zeker van dat een amnestiewet het groene licht van het parlement krijgt. Volgens Panlop steunt Thaksin zijn actie.
PAD-woordvoerder Parnthep voorspelt onrust. Elke poging om Thaksin terug te brengen, is voor de PAD aanleiding om de straat weer op te zoeken en te protesteren. Dat geldt zowel voor de plannen van Pheu Thai om de grondwet te wijzigen als Panlop’s plan voor een amnestiewet.
Vice-minister-president Yutthasak Sasiprasa, belast met veiligheidszaken, spreekt Panlop’s bewering tegen dat sommige militaire leiders bezig zijn een coup te beramen. Die militairen zouden een zelfde council for nationale security willen vormen als in 2006 is gevormd na de militaire coup. Yutthasak zegt dat de legerleiding de regering volledig steunt.
Thawat Boonfueng, plaatsvervangend secretaris-generaal van de premier, spreekt een andere bewering van Panlop tegen. Klasgenoten van Thaksin aan de Armed Forces Academies Preparatory School zouden Thaksin via Chiang Mai willen terugbrengen. Thawat, die ook een klasgenoot van Thaksin is: ‘Ik kan de verzekering geven dat voormalige leden van klas 10, in het leger of bij de politie, daar nooit over hebben gepraat.’
Het controversiële PKI-rapport komt vandaag ter sprake in het parlement en niet op 12 april, zoals eerder gemeld. Er wordt echter niet over gestemd, zegt de secretaris-generaal van het Huis van Afgevaardigden. Punt van discussie is de vraag of het rapport in de huidige zittingsperiode van het parlement wordt behandeld (dus voordat het parlement met reces gaat).

Parlement praat toch over controversieel rapport
5 april – Tegen het advies in van het King Prajadhipok Institute (KPI) en onder protest van oppositiepartij Democraten is het parlement gisteren begonnen aan een debat over het verzoeningsrapport van het KPI.

Het protest van de Democraten mocht niet baten. Democraat Chen Thaugsuban betoogde tevergeefs dat het rapport geen conclusies bevat. ‘It explores approaches to achieving the goal. Reconciliation is hard to achieve. I’d like to ask the House to take it out of the chamber.’
De Democraten lukte het niet het rapport te laten terugsturen naar de Kamercommissie, die er eerder over debatteerde. Voorzitter van die commissie is generaal Sonthi Boonyaratkalin, maar die vond dat het werk van de commissie erop zit. ‘It is up to the House to decide.’
Het meest verstrekkende voorstel van het KPI-rapport zou tot gevolg hebben dat Thaksin, die sinds 2008 in ballingschap leeft, amnestie krijgt en kan terugkeren naar Thailand. In een recente peiling van het National Institute of Development Administration zei 48 procent van de respondenten te geloven dat de politieke situatie verslechtert wanneer Thaksin’s straf wordt kwijtgescholden. 64 procent vindt dat Thaksin moet terugkeren en de strafrechtelijke zaken tegen hem moet aanvechten.

Amnestie voor Thaksin stapje dichterbij
7 april – Amnestie voor oud-premier Thaksin en zijn terugkeer naar Thailand zijn weer een stapje dichterbij gekomen, nu het parlement zich gisteren achter het controversiële verzoeningsrapport van het King Prajadhipok Institute (KPI) heeft geschaard plus het advies van de Kamercommissie, die het rapport heeft besproken.

Na een debat van 22 uur ging het Huis van Afgevaardigden akkoord met het voorstel van de commissie (gebaseerd op het rapport) om amnestie te verlenen aan de daders van politieke vergrijpen en de besluiten van het militair bewind, ingesteld na de coup van september 2009, nietig te verklaren. Dat betekent dat de corruptiezaken onder het bewind van Thaksin, die destijds door een speciale commissie zijn onderzocht, vervallen.
Oppositiepartij Democraten en de People’s Alliance for Democracy (geelhemden) oefenen intussen druk uit op het KPI om haar rapport in te trekken, maar het KPI heeft laten weten voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. Eerder dreigde het KPI dit wel te doen wanneer het rapport in stemming zou worden gebracht. Volgens het KPI is de tijd nog niet rijp voor verzoening en is verzoening niets iets wat bij meerderheid van stemmen kan worden afgedwongen.
Oppositieleider Abhisit deed gisteren het opvallende voorstel om hem, zijn toenmalige vice-minister-president Suthep Thaugsuban en Thaksin uit te sluiten van juridische immuniteit als bewijs dat de regering dit [amnestie verlenen] voor de bevolking doet. ‘Let’s prove the proposed reconciliation. If the exclusion of the three of us can make a contribution, then our country should move forward.’

‘Dialoog over verzoening is tijdverspilling’
8 april – Er komt geen dialoog met mensen die het niet eens zijn met de verzoeningsvoorstellen die het parlement na een debat van twee dagen heeft doorgestuurd naar het kabinet. ‘Dat zou tijdverspilling zijn’, zegt vice-minister-president Yongyuth Wichaidit. ‘We moeten vertrouwen op de volksvertegenwoordigers die eerlijk zijn gekozen. Naar hun stemmen moeten we luisteren.’

Een dialoog was voorgesteld door het King Prajadhipok Institute (KPI), dat een rapport over verzoening heeft opgesteld en daarin verschillende opties heeft aangegeven. De meest verstrekkende voorstellen kregen het groene licht van de Kamercommissie verzoening en het parlement, tot irritatie van het KPI en oppositiepartij Democraten. Volgens het KPI had het rapport niet in stemming mogen worden gebracht omdat verzoening niet met een meerderheidsstem valt af te dwingen.
Yongyuth wijst erop dat de regering Yingluck aan de macht kwam door de stemmen van 20 miljoen kiezers. Referend aan de angst dat de hele operatie bedoeld is Thaksin amnestie te verlenen, zegt hij: ‘Would these 20 million people let the government do something just for one man? I don’t think the decision will cause more conflict as nobody wants a civil war.’
Premier Yingluck heeft voorgesteld een commissie de opdracht te geven nog eens naar het verzoeningsrapport te kijken. Het meest verstrekkende voorstel van het KPI-rapport zou tot gevolg hebben dat Thaksin zijn gevangenisstraf ontloopt en met opgeheven hoofd naar Thailand kan terugkeren.

Kort nieuws 9 april
– Regeringspartij Pheu Thai wil in augustus of september een wetsvoorstel indienen, waarbij amnestie aan daders van politieke vergrijpen wordt verleend. Maar dat voorstel heeft niet tot doel één speciaal persoon [lees: Thaksin] te bevoordelen, zegt Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit.

Prompong wijst erop dat het parlement met 307 stemmen vrijdag besloten heeft het controversiële verzoeningsrapport van het King Prajadhipok Institute (KPI) plus de aanbevelingen van de Kamercommissie nationale verzoening door te sturen naar het kabinet.
De Kamercommissie schaarde zich eerder achter één van de voorstellen van het KPI: de amnestie en nietigverklaring van de besluiten van het militair bewind, ingesteld na de coup van 2006 [waardoor uiteindelijk de gevangenisstraf van Thaksin zou vervallen].
Parlementsleden van Pheu Thai gaan met de kiezers in hun kiesdistrict over de noodzaak van amnestiewetgeving praten, alvorens het parlement zich erover buigt.

Kort nieuws 14 april
– Oppositieleider Abhisit (Democraten) waarschuwt voor een ‘politieke tsunami’ indien de regering probeert de misdaden van voormalig premier Thaksin schoon te wassen. In een interview met het tv-kanaal Blue Sky zei Abhisit dat de samenleving niet klaar is om Thaksin te vergeven.

Eerder deze week zei Thaksin dat hij verwacht dit jaar terug te keren. Roodhemden treffen zelfs al voorbereidingen om hem in juli terug te brengen ter gelegenheid van zijn verjaardag op 26 juli.
Verder houdt het parlement zich op twee fronten indirect met Thaksin’s terugkeer bezig. Vorige week werd gedebatteerd over een verzoeningsrapport van het King Prajadhipok Institute. Een van de mogelijkheden die het KPI suggereert, is amnestie voor alle personen die beschuldigd zijn van politieke vergrijpen en nietigverklaring van de besluiten van het militair bewind, waardoor Thaksin zijn straf zou ontlopen.
Daarnaast debatteert het parlement over een voorstel om een burgerassemblee te vormen die de grondwet van 2007 gaat herzien. Gezien de dominantie van regeringspartij Pheu Thai, is de vrees dat dit ook tot amnestie voor Thaksin zal leiden.

Kort nieuws 17 april
– Regeringspartij Pheu Thai lijkt iets minder haast te maken met het aannemen van een nationale verzoeningswet, waardoor oud-premier Thaksin zijn gevangenisstraf zou ontlopen. Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit zegt dat alle betrokken partijen het eens moeten zijn met de inhoud van de wet alvorens de wet dit of volgend jaar aan te nemen.

Thaksin heeft laten weten pas te willen terugkeren wanneer hij veilig over straat kan lopen en niet in een gepantserd voertuig hoeft te rijden. Eerder leek het erop alsof Pheu Thai de wet wilde doordrukken zonder de oppositie en de bevolking te raadplegen.

Kort nieuws 19 april
– Regeringspartij Pheu Thai heeft besloten indiening van de verzoeningswet uit te stellen. Partijleden verschillen van mening voor wie precies amnestie zou moeten gelden. Sommigen willen dat de amnestie ook geldt voor gewelddadige incidenten gedurende rally’s van de People’s Alliance for Democracy (geelhemden) voor het jaar 2006. Pheu Thai wil eerst de goedkeuring van het voorstel voor de vorming van een burgerassemblee afwachten, die de grondwet gaat wijzigen. Dat voorstel wordt nu in tweede termijn door het parlement behandeld.

Oppositieleider Abhisit heeft geen bezwaar tegen pogingen om verzoening tot stand te brengen, mits dit niet betekent dat corrupte mensen zoals Thaksin de dans ontspringen.

Kort nieuws 23 juli
– Een ander heet hangijzer zijn de vier verzoeningswetsvoorstellen die op de agenda van het parlement staan. Suriyasai Katasila, coördinator van de Green Politics groep, zegt dat Thaksin zijn partijgenoten waarschijnlijk gaat opdragen die voorstellen te behandelen, nu het herzien van de grondwet op juridische complicaties is gestuit. Die voorstellen hebben tot doel om aan alle slachtoffers van politiek geweld amnestie te verlenen. Oppositiepartij Democraten en de geelhemden beschouwen de voorstellen als een poging Thaksin te rehabiliteren. Kamervoorzitter Somsak Kiatsiranont stelde eerder voor de behandeling uit te stellen.

Kort nieuws 3 augustus
– De anti-Thaksin People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) slijpt de messen. Zodra de vier voorlopig uitgestelde verzoeningswetsvoorstellen door het parlement worden behandeld, organiseert ze een massa-rally. ‘De beste verzoening is strikte toepassing van de wet voor mensen die de wet hebben overtreden’, zegt PAD-leider Chamlong Srimuang. De PAD verdenkt de indieners van de voorstellen ervan dat ze Thaksin alsmede roodhemden die zich in 2010 gewelddadig gedroegen, amnestie willen verlenen.

De vier wetsvoorstellen zijn ingediend door drie Pheu Thai-parlementsleden, vice-minister Natthawut Saiku en Sonthi Boonyaratglin, leider van coalitiepartij Matubhum en merkwaardig genoeg een van de leiders van de militaire coup in 2006, die een eind maakte aan het bewind van Thaksin. 
Woensdag keerde het parlement terug van reces. Voorlopig is de behandeling van de vier voorstellen opgeschort. Het King Prajadhipok Institute is gevraagd in het land forums te houden over de voorstellen. De PAD gaat ze boycotten. De forums zouden een verborgen agenda hebben om bepaalde groepen te bevoordelen, aldus de geelhemden.

Kort nieuws 22 augustus
– Luchthaven Suvarnabhumi is al 6 jaar in gebruik en nog steeds is het onderzoek naar fraude bij de aankoop van de 26 CTX bagagescanners niet afgerond. Het Assets Scrutiny Committee, door het militair bewind ingesteld om corruptie onder de regering Thaksin te onderzoeken, beschuldigde destijds 38 personen van betrokkenheid, waaronder oud-premier Thaksin.

Het onderzoek werd na opheffing van de ASC overgenomen door een gezamenlijk panel met vertegenwoordigers van het kantoor van de procureur-generaal en de National Anti-Corruption Commission. De PG wilde de zaak seponeren, maar de NACC behoudt zich het recht voor de verdachten voor het gerecht te dagen. De definitieve beslissing daarover wordt dinsdag genomen. De autoriteiten in de VS zijn al overtuigd van de fraude.

Kort nieuws 29 augustus
– Oud-premier Thaksin en 27 anderen ontspringen de dans. De National Anti-Corruption Commission heeft de CTX-bomdetector zaak laten vallen. Volgens de NACC is er onvoldoende bewijs voor vervolging.

De zaak draait om de aanschaf van bomdetectoren en bagagebanden voor luchthaven Suvarnabhumi. Ondanks bewijsmateriaal, geleverd door de Amerikaanse FBI, ziet de NACC geen kans te bewijzen dat Thaksin en 27 anderen betrokken waren bij corruptie. 
NACC-commissaris Wichai Wiwitsewi zegt dat de NACC niet probeert Thaksin te helpen. ‘Er is niet geknoeid met het bewijsmateriaal. Wij beseften vanaf het begin dat het bewijsmateriaal zwak was, maar we hebben ons uiterste best gedaan het schandaal te onderzoeken.’
Eerder hadden het kantoor van de procureur-generaal en de NACC een panel gevormd dat de zaak onderzocht. De PG wilde de zaak seponeren, maar de NACC ging door.
Alhoewel 28 personen nu vrijuit gaan, zet de NACC een onderzoek voort naar zes personen die steekpenningen zouden hebben ontvangen in ruil voor toestemming de CTX-detectoren te kopen. Het Assets Scrutiny Committee, door de militaire junta ingesteld om corruptie onder het bewind van het kabinet Thaksin te onderzoeken, heeft die zes al eerder beschuldigd. Drie waren destijds lid van de raad van bestuur van Airports of Thailand; de anderen zijn een ex-president van AoT, een voormalig permanent secretaris van het ministerie van Transport en een voormalig procureur-generaal.
[Weer een voorbeeld van verwarrende berichtgeving. Eerder was alleen sprake van de detectoren; dit bericht heeft het ineens ook over bagagebanden.]

Kort nieuws 10 september
– Laat oud-premier Thaksin terugkeren naar Thailand zodat hij zich voor de rechter kan verweren, zegt 80 procent van de respondenten in een peiling van Abac. 83,6 procent vindt dat de regering de kans moet krijgen om haar werk te doen.

Gevraagd naar de oorzaak van het ontbreken van stabiliteit van de regering Yingluck noemde 90 procent corruptie, 81 procent interne strubbelingen, 74 procent ontbering en armoede, 62 procent machtige personen buiten de regering, 57 procent problemen rond de overplaatsing van ambtenaren en 49 procent politieke oppositie. Ondervraagd werden 2.251 personen van 18 jaar en ouder in 17 provincies, waaronder Bangkok.

Kort nieuws 15 september
– Ondanks de vaststelling van de Nationale Ombudsman dat oud-premier Thaksin zijn paspoort niet had mogen terugkrijgen en ondanks een oproep van oppositiepartij Democraten het paspoort in te trekken, is minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken) eigenwijs. Hij trekt het paspoort niet in.

Volgens de ombudsman was de uitgifte in strijd met de eigen regels van het ministerie, maar volgens de minister is dat niet het geval. Een leuk welles-nietes spelletje waarbij gekissebist wordt over de vraag op basis van welke artikel in de ministeriële regeling het paspoort destijds is ingetrokken en vorig jaar teruggegeven.

Kort nieuws 20 september
– Politieke koffiedikkijkers veronderstellen dat de regering de dreiging van strafrechtelijke vervolging van de leiding van oppositiepartij Democraten wil gebruiken als ruilmiddel tegen amnestie voor oud-premier Thaksin.
Democratisch parlementslid Suthep Thaugsuban, die het doelwit is van zo’n vervolging, zegt dat zijn partij voet bij stuk zal houden en niet van plan is een algehele amnestie te steunen, waarvan Thaksin zou kunnen profiteren. Suthep had in 2010 de leiding van het CRES, het orgaan dat verantwoordelijk was voor handhaving van de noodtoestand.
De mogelijkheid van een vervolging wegens moord met voorbedachten rade is geopperd door Tarit Pengdith, hoofd van het Department of Special Investigation, omdat Suthep en toenmalig premier Abhisit het gebruik van vuurwapens door het leger zouden hebben bevolen.
Suthep wijst er echter op dat de regering pas het gebruik van vuurwapens heeft goedgekeurd, nadat op 10 april 2010 gewapende ‘mannen in het zwart’ soldaten en onschuldige mensen hadden gedood.  ‘Het leger was gedwongen wapens te gebruiken om zichzelf en de mensen te beschermen’, aldus Suthep.

Zondag 24 maart 2013
– Premier Yingluck en oud-premier Thaksin steunen het amnestievoorstel van 42 roodhemd Pheu Thai parlementsleden. Dus dan zit het wel snor met het voorstel amnestie te verlenen aan personen die sinds de militaire coup in 2006 wegens politieke vergrijpen zijn opgepakt. Onomstreden is het voorstel niet, want er zouden veel te veel mensen van profiteren en volgens critici zou ook Thaksin zijn gevangenisstraf ontlopen.
De indiener van het voorstel, Worachai Hema, zegt drie dagen geleden met Thaksin te hebben gebeld. Die heeft hem verteld door te gaan met het helpen van mensen en zich over hem geen zorgen te maken. [Met het helpen van mensen doelde Thaksin ongetwijfeld op de roodhemden die vervolgd worden of nog gevangen zitten.] Ook premier Yingluck steunt het voorstel.
Het voorstel staat al op de kameragenda en komt volgende week ter sprake op een partijvergadering van Pheu Thai met het doel alle neuzen in één richting op te krijgen.

Maandag 8 juli 2013
– Zijn het echt de stemmen van oud-premier Thaksin en vice-minister-president Yutthasak Sasiprasa (Defensie) in een audioclip op YouTube of worden hun stemmen nagebootst? Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit zegt dat ze worden nagebootst, maar oppositiepartij Democraten is in alle staten omdat Thaksin en Yutthasak over een complot praten hoe Thaksin naar Thailand te laten terugkeren.
De twee praten over een plan om amnestie niet via een wetsvoorstel te regelen, maar via een kabinetsbesluit, want dat gaat sneller. Ook hebben ze het over wijziging van de regeling die geldt voor het overplaatsen van hoge legerofficieren, en het versterken van de greep die de regering op het leger heeft.
‘Afschuwelijk’, zegt Suthep Thaugsuban, voormalig vice-minister-president in het kabinet Abhisit en thans vice-partijleider. ‘Dit is een belediging voor de bevolking en het spot met de regels. Dat kunnen we niet accepteren.’ Suthep waarschuwt voor een volksopstand wanneer amnestie inderdaad op die manier zou worden geritseld.
Oppositieleider Abhisit is al even geschokt. ‘De clip toont een glimp van toekomstige conflicten en verdeeldheid. Dit kan leiden tot chaos. […] Het gesprek tussen de twee mannen roept zorgen op dat vrede en verzoening nooit worden bereikt. Ze willen de staatsmacht misbruiken  voor persoonlijk gewin.’
Abhisit begrijpt nu ook waarom premier Yingluck zo nodig minister van Defensie moest worden en de ministerietop is uitgebreid met een vice-minister. ‘De vice-minister is ingebracht om het vuile werk te doen. Als de audioclip echt is, is de claim van de regering over de wijziging van het kabinet een leugen.’

Vrijdag 12 juli
– Het leger heeft geen deal gemaakt om oud-premier Thaksin terug naar Thailand te brengen. Dit zegt bevelhebber Prayuth Chan-ocha  van de landmacht naar aanleiding van de audioclip, die vorige week op YouTube is opgedoken. De bevolking moet stoppen van het leger te verwachten dat het elk probleem in het land kan oplossen, aldus Prayuth. ‘Sommige mensen zeggen dat het leger zorg moet dragen voor de situatie. Maar weten mensen wat de gevolgen zijn? Wanneer er weer een coup komt, zal er ongetwijfeld geweld zijn.’
Op de geluidsopname praten Thaksin en de huidige vice-minister van Defensie Yuthasak Sasiprasa over de terugkeer van Thaksin. De Defence Council en National Security Council zouden hierbij medewerking verlenen door het kabinet te vragen bij kabinetsbesluit Thaksin amnestie te verlenen. Ze spraken ook over wijziging van de regels voor de zogeheten reshuffle [de jaarlijkse overplaatsingsronde van legerstaf] en vergroting van de greep van de regering op het leger. In de clip vallen de namen van Prayuth en andere commandanten.
Premier Yingluck, die de post van minister van Defensie heeft overgenomen, bevestigde gisteren dat Yuthasak aanblijft ondanks druk op hem om af te treden. ‘Yuthasak verdient een kans om zich te bewijzen. Ik kan op dit moment niet zeggen of Yuthasak een geschikte persoon is om me te helpen. Laten we wachten en zien wat hij presteert.’
Volgens minister Chalerm Yubamrung (Werkgelegenheid) is er geknoeid met de clip om informatie te verdraaien. ‘Sommige passages missen samenhang. Het deel over een complot voor een amnestiewet voor Thaksin klopt niet. De twee instanties die genoemd worden, houden zich bezig met de benoeming van militaire officieren. Het parlement maakt de wetten. Een man als Thaksin weet heel goed wie wat doet.’
Parlementslid Worachai Hema, een partijgenoot van Yuthasak, heeft hem opgeroepen af te treden. Worachai denkt dat de opname door Yuthasak zelf is gemaakt om te gebruiken in onderhandelingen met Thaksin en Pheu Thai. Het gesprek vond een week plaats voordat het kabinet werd gewijzigd en Yuthasak de post van vice-minister van Defensie kreeg. Worachai acht het mogelijk dat Yuthasak  een mol in de regering is.

Vrijdag 19 juli 2013
– Oppositiepartij Democraten schaart zich achter het amnestievoorstel van een groep burgers, nabestaanden van de roodhemden die in april en mei 2010 tijdens de roodhemdrellen omkwamen. Maar het voorstel moet wel duidelijk maken dat degenen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en majesteitsschennis geen amnestie krijgen.
Partijleider Abhisit zegt dat het voorstel heldere condities stelt: alleen amnestie voor burgers, ongeacht politieke kleur, en voor degenen die kleine niet-criminele vergrijpen pleegden. En geen amnestie voor degenen die in strijd met de Criminal Code anderen aanzetten om te doden, openbaar bezit in brand te steken en burgers of soldaten te verwonden.
Abhisit noemt het burgervoorstel het eerste voorstel dat een redelijke en een verzoenende toon heeft. Dat kan hij niet zeggen van de andere eerder ingediende voorstellen. Sommige pleiten voor een blanco amnestie, ongeacht de vergrijpen die zijn gepleegd. Die voorstellen zijn onder andere ingediend door een parlementslid van regeringspartij Pheu Thai, Chalerm Yubamrung (de huidige minister van Labour), regeringswhips en andere groepen.
De oppositie is bereid volledig met de regering samen te werken, indien ze die andere voorstellen terugtrekt, waarover momenteel gedelibereerd wordt, en het burgervoorstel in het parlement agendeert.
Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) blijft het voorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai steunen, omdat het amnestie verleent aan roodhemden die al drie jaar gevangen zitten. Worachai zelf zegt dat zijn voorstel als eerste behandeld dient te worden wanneer het parlement op 1 augustus van reces terugkeert. Hij wil dat het eerder wordt behandeld dan de begroting voor 2014. De beraadslagingen hoeven niet lang te duren omdat het voorstel protestleiders uitsluit van amnestie alsmede degenen die de veiligheidstroepen het bevel gaven de roodhemdprotesten neer te slaan.

Zondag 21 juli
– De anti-regeringsgroep Pitak Siam laat weer eens van zich horen. Weet u nog? Dat is de groep die eerder twee rally’s organiseerde, waarvan de tweede voortijdig werd beëindigd omdat die uit de hand dreigde te lopen. Pitak Siam dreigt op 4 augustus een massa-rally te houden tenzij de regering Yingluck binnen een week tegemoet komt aan zes eisen die ze stelt.
De groep heeft behoorlijk wat noten op haar zang: premier Yingluck en staatssecretaris Yuthasak Sasiprasa (Defensie) dienen af te treden vanwege de controversiële audioclip met een gesprek van Thaksin en Yuthasak; het mes moet in staatsoliebedrijf PTT Plc want dat maakt gigantische winsten over de rug van de bevolking; de leningen van 350 miljard baht voor watermanagementprojecten en 2 biljoen baht voor infrastructurele werken moeten geschrapt worden, Thaksin mag geen amnestie krijgen en de corruptie in het hypotheeksysteem dient te worden aangepakt.
– Op 7 augustus komt het parlement terug van reces en dan kan het vuurwerk gelijk beginnen. Die dag wordt het veelbesproken amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema besproken. Worachai verwacht dat het binnen een dag afgehandeld kan zijn, zodat de roodhemden die nog gevangen zitten, zo snel mogelijk kunnen worden vrijgelaten.
Ik ben even de tel kwijt hoeveel amnestievoorstellen er de afgelopen maanden zijn ingediend en in de verschillen ertussen heb ik me al helemaal niet verdiept. Het ene gaat wat verder dan het andere; zoiets zal het wel zijn. Het meest recente voorstel komt van nabestaanden van mensen die in april en mei 2010 om het leven zijn gekomen bij de roodhemdongeregeldheden. Maar dat wordt niet gesteund door Pheu Thai en het UDD (roodhemden).

Dinsdag 23 juli
– Juristen waarschuwen dat de amnestievoorstellen waarover het parlement volgende maand een beslissing neemt, tekortschieten in het benoemen van de vergrijpen die voor amnestie in aanmerking komen en welke daarvan zijn uitgesloten.
Alleen het onlangs ingediende voorstel door nabestaanden van personen die tijdens de roodhemdprotesten in 2010 zijn omgekomen, kan de toets der kritiek doorstaan. Dat voorstel kan tot verzoening leiden, zegt Pairote Polpet, lid van de Law Reform Commission. Het noemt duidelijk welke vergrijpen van amnestie uitgesloten zijn: acties met het doel anderen letsel toe te brengen en het gebruik van buitensporig geweld door troepen.
‘Het voorstel richt zich grotendeels op de vergrijpen in plaats van de personen. Het zegt duidelijk welke gratie krijgen en welke niet. Het “wie” is niet van belang. Als hun acties in categorie “geen amnestie” vallen, worden de overtreders berecht.
Neem bijvoorbeeld de beschuldiging van terrorisme. Zowel geel- als roodhemden zijn daarvan beschuldigd. De vraag is of die daden politiek gemotiveerd waren. Sommigen zeggen dat amnestie niet voor terrorisme geldt, anderen zeggen dat het er wel voor in aanmerking komt wanneer er geen doden zijn gevallen.’
In totaal zijn zeven amnestievoorstellen ingediend, waarvan vijf bij het parlement liggen. Het burgervoorstel hoort daar niet bij. De voorstellen behelzen amnestie aan verdachten van politieke vergrijpen, gepleegd sinds de coup van september 2006 waarbij Thaksin het veld moest ruimen. Ze bestrijken vier strafrechtelijke categorieën: acties leidend tot doden en gewonden, acties leidend tot schade aan eigendommen, terrorisme en majesteitsschennis.
Pairote noemt het voorstel dat de meeste kans maakt (van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema) problematisch. Weliswaar geldt amnestie niet voor protestleiders en autoriteiten, maar wel voor alle vier categorieën en dit zal volgens Pairote op felle tegenstand stuiten.
Ook Gothom Arya, directeur van het Research Centre for Peace Building van de Mahidol universiteit, vindt het belangrijk dat nauwkeurig wordt gedefinieerd voor welke vergrijpen amnestie geldt. ‘Als we het daar niet eens over kunnen worden, zullen de voorstellen tot meer conflicten leiden.’
Voor regeringspartij Pheu Thai vormt de amnestiekwestie een hinderlijk probleem. Ze kan de zaak niet negeren, omdat ze dan de steun van de roodhemden verliest, maar ze riskeert felle oppositie wanneer ze het voorstel Worachai doorzet.
Een bron bij Pheu Thai verwacht dat het voorstel even de koelkast in gaat en dat in augustus als eerste de begroting 2014 en het voorstel 2 biljoen baht te lenen aan de orde komen. Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) vindt daarentegen het amnestievoorstel urgenter. ‘Het kan helpen sociale verdeeldheid te helen.’

Woensdag 24 juli
– Welk wetsvoorstel moet als eerste behandeld worden, wanneer het parlement volgende maand van reces terugkomt? Daarover zijn de meningen verdeeld. Er zijn drie mogelijkheden: de begroting voor 2014, het amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema en het voorstel de Senaat niet meer voor de helft te benoemen.

Regerings- en senaatwhips opteren waarschijnlijk voor het senaatsvoorstel. Daarover vergaderen ze vandaag. Alhoewel de meeste whips liever het Worachai-voorstel als eerste willen behandelen, willen ze ook rekening houden met de politieke situatie en de druk van buitenparlementaire groepen. Wanneer gedemonstreerd gaat worden tegen dit voorstel, zijn ze geneigd het senaatsvoorstel naar voren te halen om de druk op de regering te verminderen.
Niet alleen de whips maar ook de strategiecommissie van regeringspartij Pheu Thai buigt zich over de volgorde. Dat wordt dan een gezellige vergadering want Somkid Chueakhong, een van de 42 PT-ers die het Worachai-voorstel heeft ondertekend, vindt dat dit voorstel als eerst moet worden behandeld.
En dan is er ook nog een amnestievoorstel, opgesteld door nabestaanden van personen die in 2010 bij de roodhemd ongeregeldheden om het leven zijn gekomen. De moeder van een verpleegster, die op 19 mei 2010 in Wat Pathum Wanaram werd doodgeschoten, gaat proberen steun van (tweede) oppositiepartij Bhumjaithai te verwerven. Oppositiepartij Democraten schaarde zich er al eerder achter. In het burgervoorstel krijgen personen geen amnestie, die schade hebben aangericht aan eigendommen, die verantwoordelijk zijn voor de dood van anderen en/of die het bevel gaven dat resulteerde in geweld.

Donderdag 25 juli
– De kogel is door de kerk. Wanneer het parlement in augustus van reces terugkomt, behandelt het als eerste het amnestievoorstel Worachai Hema, vernoemd naar de indiener en ondertekend door 42 Pheu Thai parlementsleden. Het PT-bestuur hield gisteren in volle oorlogssterkte een persconferentie om die boodschap over te brengen.
Niet de begroting 2014 en niet het voorstel om de senaat voortaan in zijn geheel te laten kiezen, maar het amnestievoorstel komt als eerste aan de orde. De strategiecommissie van de partij heeft dat dinsdag besloten. De regeringswhips zijn ook eendrachtig: doorgaan met het voorstel Worachai, besloten ze gisteren.
Partij secretaris-generaal Phumtham Wechayachai denkt dat het voorstel niet tot conflicten zal leiden, alhoewel critici zeggen dat te veel mensen van de amnestie profiteren. Het voorstel, zegt hij, heeft tot doel een einde aan conflicten te maken. De voorgestelde amnestie geldt voor alle groepen ongeacht hun politieke voorkeur.
Phuntham ontkent dat de beslissing is genomen onder druk van de roodhemden. ‘We proberen niet onze machtsbasis meer te handhaven dan dat we naar vrede streven’, zegt hij.
Partijleider Churapong Ruangsuwan, tevens minister van Binnenlandse Zaken, zegt dat uit een peiling van het ministerie onder 75.000 personen is gebleken dat de meesten een voorstander zijn van het amnestievoorstel.
Wanneer het voorstel is aangenomen (het parlement wordt gevraagd er slechts één termijn aan te besteden en niet de gebruikelijke drie) buigt het parlement zich over de begroting en het senaatsvoorstel. De voorstellen om de grondwet te wijzigen (beperking bevoegdheden Constitutionele Hof; rol parlement bij internationale overeenkomsten) zijn volgens regeringswhip Amnuay Khlangha nog niet klaar voor behandeling.
Inmiddels blijkt het burgervoorstel van een groep nabestaanden van personen die in 2010 om het leven kwamen, niet door alle nabestaanden te worden gesteund. Een andere groep van familieleden distantieert zich ervan en steunt het voorstel Worachai. Ze zeggen dat het burgervoorstel de roodhemden niet helpt, inclusief degenen die van brandstichting zijn beschuldigd.
De indieners van het burgervoorstel laten zich niet uit het veld slaan. Ze hebben oppositiepartijen Democraten en Bhumjaithai om steun gevraagd en gaan dat ook aan coalitiepartij Chartthaipattana doen. Wanneer ze de handtekeningen van twintig parlementsleden hebben, komt het voorstel op de agenda van het parlement.

Zaterdag 27 juli
– Nieuws van het amnestiefront. Leek het er eerder op dat het controversiële amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema als eerste wordt behandeld, wanneer het parlement volgende maand van reces terugkomt; nu twijfelt de krant daaraan omdat kamervoorzitter Somsak Kiatsuranong het voorstel nog niet op de agenda heeft gezet. Hij zou bang zijn dat het voorstel de irritatie wekt van tegenstanders.
Senaatsvoorzitter Nikom Waiyarachpanich wil als eerste het voorstel behandelen om een eind te maken aan de benoeming van de helft van de Senaat. De splitsing in gekozen en benoemde senatoren is na de militaire coup gemaakt. Voor alle duidelijkheid: op 6 en 7 augustus vergaderen Huis van Afgevaardigden en Senaat gezamenlijk.
In totaal zijn zes amnestievoorstellen ingediend, die verschillen in reikwijdte. Bij de een krijgen meer mensen amnestie dan bij de ander. Heet hangijzer is de rol van de autoriteiten, die in 2010 het leger toestemming gaven met scherp te schieten, en de rol van de roodhemdleiders, die tot verzet en in een enkel geval tot brandstichting opriepen.
De senaatsvoorzitter denkt niet dat behandeling van het amnestievoorstel in of buiten het parlement tot geweld zal leiden. Degenen die zich zorgen maken, kunnen gerust zijn, want het voorstel wordt in drie termijnen behandeld en een parlementscommissie buigt zich er ook nog over. De commissie kan het voorstel zodanig wijzigen dat alle partijen het ermee eens, zegt hij.
Het parlement krijgt het volgende maand nog druk, want behalve het amnestievoorstel komt de begroting 2014 aan de orde en de lening van 2 biljoen baht voor infrastructurele werken.
Ten slotte nog enkele cijfers over de roodhemdongeregeldheden van 2010 in Bangkok. Ruim 1.800 personen zijn beschuldigd van vergrijpen. Daarvan zijn 1.644 berecht en 5 personen gevangen gezet. De 150 resterende zaken lopen nog, 137 personen zijn vrijgelaten op borgtocht, bij 13 werd  die geweigerd. Ook zijn honderden arrestatiebevelen uitgevaardigd in de provincies Mukdahan, Ubon Ratchatani en Chiang Mai.
Degenen die zijn vrijgesproken, blijven kwetsbaar omdat het OM in veel zaken in beroep zijn gegaan. Het gaat daarbij om gewapende overvallen, terrorisme en het bezit van verboden wapens. (Gegevens ontleend aan het seminar ‘108 Reasons to Pardon Political Prisoners’, dat gisteren werd gehouden.)

Zondag 28 juli
– Worachai Hema kreeg gisteren niets dan lof van oud-premier Thaksin tijdens een lunch ter gelegenheid van Thaksin’s verjaardag in Hong Kong. Twintig Pheu Thai-parlementsleden, aangevoerd per chartervlucht, mochten een vorkje met de in 2008 gevluchte oud-premier mee prikken. ’s Avonds vierde Thaksin met nog meer parlementsleden, supporters en echtgenotes zijn verjaardag in het Empire restaurant aan de Victoria Bay.
Thaksin prees Worachai vanwege het amnestievoorstel dat hij heeft ingediend en dat op 7 augustus door het parlement wordt behandeld. Wanneer het voorstel wordt aangenomen – en dat ligt wel in de lijn der verwachtingen gezien de stemverhoudingen in het parlement – worden alle nog gevangen zittende roodhemden vrijgelaten. Thaksin zelf zegt dat hij er niet van profiteert, aldus een bron bij Pheu Thai.
Thaksin riep de regering op om zich niet te laten opnaaien door oppositiepartij Democraten (woordkeus DvdL). Die probeert de regering in diskrediet te brengen. Oppositieleider Abhisit zei gisteren bezorgd te zijn over het vooruitzicht van hevige politieke conflicten wanneer Pheu Thai de amnestie doordrukt. ‘Het land zou in vrede zijn als die kwestie er niet was.’
Woordvoerder Anusorn Iamsa-ard wuift kritiek op de chartervlucht weg. Hij zegt dat de feestgangers de vlucht uit eigen zak hebben betaald. ‘Ze wilden iemand ontmoeten die ze missen. Het bezoek betekent niet dat ze de mensen in eigen land in de steek laten.’

Woensdag 31 juli
– Oppositiepartij Democraten stemt tegen twee amnestievoorstellen die op 7 augustus door het parlement worden behandeld. Bhumjaithai, de tweede grootste oppositiepartij, beslist vandaag of ze het voorbeeld van de Democraten volgt.
Op de parlementsagenda staan zeven amnestievoorstellen. De bekendste is die van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema. Zijn voorstel en dat van partijgenoot Niyom Worapanya komen 7 augustus ter sprake.
De Democraten stemmen tegen, omdat plegers van terroristische daden en verdachten van brandstichting, vernieling, moord en majesteitsschennis amnestie dreigen te krijgen. Jurin Laksanavisit (Democraten) zegt dat de voorstellen de kloof in de samenleving vergroten. De tegenstanders lopen zich al warm om te gaan demonstreren.
Het parlement vergadert vanaf morgen. Op zondag houdt het nieuw gevormde People’s Army een rally. Roodhemden die zichzelf de People’s Radio Media Group noemen, arriveren sinds maandag al bij het parlementsgebouw. Zij steunen de amnestievoorstellen.

Donderdag 1 augustus
–  Vanaf vandaag tot 10 augustus geldt de veiligheidswet (ISA) in de districten Dusit, Phra Nakhon en Pomprap Sattruphai in Bangkok. Het kabinet neemt het zekere voor het onzekere nu vanaf vandaag het parlement weer vergadert en op 7 en 8 augustus het controversiële amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema wordt besproken.
Het Internal Security Operations Command neemt maatregelen om incidenten te voorkomen en onderdrukken. Naar verwachting zullen diverse groepen naar het parlementsgebouw trekken om tegen het voorstel te demonstreren. De autoriteiten houden zelfs rekening met een bezetting van het gebouw.
De leiding van de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) heeft haar achterban niet opgeroepen te demonstreren. 96 PAD leiders en supporters worden vervolgd wegens de bezetting van Suvarnabhumi en Don Mueang in 2008. Ze zijn vrij op borgtocht. Een oproep om te demonstreren zou een enkeltje gevangenis betekenen.
Oppositiepartij Democraten roept haar achterban op om te demonstreren wanneer het de partij niet lukt het voorstel tegen te houden. Het voorstel wordt in drie termijnen behandeld. De zogeheten multi-coloured groep gaat vanaf zondag demonstreren.
Roodhemdleider Jatuporn Prompan heeft zijn achterban opgeroepen weg te blijven, omdat de andere kant uit zou zijn op een gevecht.

Vrijdag 2 augustus
– Pheu Thai-parlementariër Worachai Hema dringt er bij premier Yingluck op aan het parlement te ontbinden, wanneer zijn amnestievoorstel tot sociale onrust leidt. Na ontbinding kan de regering in alle rust en duidelijk uitleggen wie van de amnestie profiteert, zodat de bevolking een weloverwogen besluit kan nemen bij de verkiezingen die op de ontbinding volgen.

Volgens Worachai wordt het amnestievoorstel als voorwendsel gebruikt om onrust te creëren, waarna het leger kan ingrijpen. Worachai waarschuwt dat één miljoen roodhemden klaar staan om het leger te bevechten. Tijdens een seminar, georganiseerd door de Thai Journalists Association en Isra News Agency, stelde hij de soldaten gerust die in 2010 betrokken waren bij de gevechten met de roodhemden. Soldaten worden niet vervolgd.
Het controversiële voorstel van Worachai wordt op 7 augustus in eerste termijn door het parlement behandeld. Demonstraties bij het parlementsgebouw worden vanaf zondag verwacht. Het kabinet heeft voor drie districten in Bangkok de veiligheidswet van kracht verklaard. De oproerpolitie heeft al afgelopen zondag geoefend op rellenbestrijding.
Pheu Thai-parlementslid Weng Tojirakarn zegt dat de groep ‘People’s Army Against Thaksin Regime’ van plan is de premier, de parlementsvoorzitter en zijn twee vice-voorzitters te ontvoeren.
Regeringspartij Pheu Thai gaat de Kiesraad vragen oppositiepartij Democraten te ontbinden, omdat partijleider Abhisit parlementsleden heeft opgeroepen zich aan te sluiten bij de protesten. Volgens PT staat die oproep gelijk aan het omverwerpen van het democratisch gekozen bestuur.

Zaterdag 3 augustus
– De People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) laat al bij voorbaat weten weg te blijven van het politiek brede forum dat premier Yingluck heeft voorgesteld om een eind te maken aan alle politieke conflicten. Het forum heeft alleen maar tot doel de protesten tegen de voorgestelde amnestie de kop in te drukken, aldus PAD-woordvoerder Parnthep Pourpongpan.

‘Het is geen eerlijk aanbod’, zegt hij. ‘Als de regering aan een ronde tafel een eind wil maken aan de conflicten, moet ze alle amnestievoorstellen intrekken alvorens over een forum te praten.’
Yingluck deed haar voorstel na terugkeer uit Afrika gisteravond op tv-kanaal 9 en 3; op Facebook geeft ze een nadere toelichting. Alle partijen worden uitgenodigd  voor een forum om hun meningsverschillen uit te praten en bij te leggen. Met alle partijen worden bedoeld vertegenwoordigers van de regering, alle politieke partijen, het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden), de PAD, Senaat, onafhankelijke organisaties, de particuliere sector en academici.
Yingluck zei zich zorgen te maken over de protesten tegen het amnestievoorstel [van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema, dat op 7 augustus als eerste door het parlement wordt behandeld]. De demonstranten dienen vreedzame en wettelijke middelen te gebruiken, hield ze hen voor. ‘We hebben nu 2 jaar over de kwestie gesproken. Ik zou willen dat het parlement een forum is voor vertegenwoordigers van alle partijen, inclusief de bevolking.’
Verder draait de geruchtenmachine weer op volle toeren, maar daarover berichtte ik al eerder. Er wordt gespeculeerd over een militaire coup en de kidnapping van Yingluck. In berichten op de social media wordt opgeroepen eten te hamsteren en contant geld bij de hand te hebben.
In drie districten in Bangkok is tot 10 augustus de veiligheidswet (Internal Security Act) van kracht. Het leger houdt dertig compagnieën achter de hand voor het geval de politie de demonstraties bij het parlementsgebouw niet in de hand kan houden. Naar verwachting beginnen die morgen.

Zondag 4 augustus
– Het voorstel van premier Yingluck om een politiek breed forum te houden is in goede aarde gevallen bij oppositiepartij Democraten, maar wel met een groot ‘mits’. Alle amnestie- en verzoeningsvoorstellen dienen te worden ingetrokken, alvorens de Democraten aan Yingluck’s ronde tafel aanschuiven.
Bovendien wil oppositieleider Abhisit weten welke onderwerpen precies ter sprake komen en Yingluck moet eens ophouden met haar voortdurende pogingen om Thaksin en zijn ‘associates’ amnestie te willen verlenen, zegt hij.
Yingluck deed haar voorstel na terugkeer uit Afrika donderdagavond op tv-kanaal 9 en 3; op Facebook geeft ze een nadere toelichting. Alle partijen worden uitgenodigd voor een forum om hun meningsverschillen uit te praten en bij te leggen. Met alle partijen worden bedoeld vertegenwoordigers van de regering, alle politieke partijen, het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden), de PAD, Senaat, onafhankelijke organisaties, de particuliere sector en academici.
In totaal zijn zes amnestievoorstellen ingediend, die in reikwijdte verschillen. Woensdag wordt het voorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema door het parlement behandeld. Volgens de tegenstanders profiteren te veel mensen daarvan. Vandaag beginnen de eerste demonstraties tegen het voorstel (zie het bericht Politie zet zich schrap voor protesten).
Democratisch parlementslid Thaworn Senneam zegt dat Yingluck nationale verzoening tot stand kan brengen, wanneer ze haar werk behoorlijk doet, de belangen van haar broer terzijde schuift en en stopt met haar reisjes over de wereld. ‘Ze moet haar verantwoordeliijkheid nemen door de parlementsvergaderingen bij te wonen. […] Zo werken dingen. Niet door te zeggen dat de regering het mandaat heeft om alles voor de belangen van één man te doen.’

Maandag 5 augustus
– Het controversiële amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementariër Worachai Hema wordt niet van de parlementsagenda afgehaald, zegt Noppadon Pattama, juridisch adviseur van oud-premier Thaksin. Dat heeft de partijtop gisteren besloten.
Voorafgaand aan die vergadering had Worachai voorgesteld het van de agenda te halen en er een kabinetsbesluit van te maken. Hij zegt dit gedaan te hebben om de zorgen van de tegenstanders van de regering en oppositiepartij Democraten weg te nemen. Die wantrouwen het voorstel en denken dat het tot doel heeft oud-premier Thaksin amnestie verlenen.
Worachai’s voorstel wordt op 7 en 8 augustus behandeld door het parlement. Worachai zegt dat de amnestie in zijn voorstel niet geldt voor de protestleiders en degenen die in 2010 het bevel hebben gegeven geweld te gebruiken.

Dinsdag 6 augustus
– Het voorstel van premier Yingluck om een politiek breed verzoeningsforum te vormen is nu al onderwerp van gekissebis. Voormalig minister-president Anand Panyarachun, genoemd als deelnemer, weigert bij voorbaat aan Yingluck’s ronde tafel plaats te nemen. Hij wil niet als ‘politieke pion’ gebruikt worden. Oppositiepartij Democraten wil alleen meedoen als de regering alle amnestie- en verzoeningsvoorstellen terugtrekt.

‘Als we allemaal met onze eigen voorwaarden komen, zal het moeilijk worden de gesprekken te beginnen’, zegt premier Yingluck, die de Democraten ervan beschuldigt de zaak te traineren. ‘De regering is bereid naar de meningen van alle partijen te luisteren, zelfs wanneer de kansen op succes om een gezamenlijke overeenkomst te bereiken misschien slechts 1 procent zijn.’
Die bereidheid bleek niet in het verleden, merkt parlementslid Nipit Intarasombat (Democraten) fijntjes op. Vorig jaar adviseerde het King Prajadhipok’s Institute in een studie dat politieke amnestie het sluitstuk van het verzoeningsproces dient te zijn, maar de regering koos ervoor daarmee te beginnen. Ook een studie van de Truth for Reconciliation Commission ligt ergens te verstoffen in een lade.
De regering verwacht niet dat het voorgestelde forum succes heeft, denkt Nipit, ze gebruikt het als truc om de critici van de amnestievoorstellen in diskrediet te brengen en ze af te schilderen als tegenstanders van verzoening.
Anand maakte gisteren zijn weigering bekend nadat vice-minister-president Phonthep Thepkanchana en minister Varathep Rattanakorn (PM’s Office) begonnen waren oudere politici te bezoeken en hen te vragen zich achter het initiatief van Yingluck te scharen.
De naam Anand en ook die ook die van Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, zijn genoemd door Ukrit Mongkolnavin, voorzitter van het Independent Committee for the Promotion of the Rule of Law. Ukrit lanceerde het idee een ‘council of senior advisers’ te vormen, die het forum van advies dient. Nipit verweet gisteren de regering en Ukrit  een ‘gebrek aan etiquette’ door namen te noemen alvorens de personen benaderd zijn.
– Zoals al aangestipt in het bericht ‘Bangkok in de knoop door wegafsluitingen’ is te elfder ure een tweede amnestievoorstel aan de agenda van het parlement voor 7 en 8 augustus toegevoegd. Niet alleen het voorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema wordt behandeld, maar ook het voorstel van Chalerm Yubamrung, bij de kabinetswisseling ‘gedegradeerd’ van vice-minister-president tot minister van Werkgelegenheid.
Het voorstel van Chalerm biedt een blanco amnestie aan alle mensen die sinds de militaire coup in 2006 verwikkeld zijn geraakt in politieke conflicten. De oppositie beweert dat zelfs oud-premier Thaksin, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens machtsmisbruik, ervan zou kunnen profiteren. Het vonnis van de Hoge Raad waarbij 46 miljard baht van Thaksin’s vermogen in beslag werd genomen, zou ongedaan gemaakt kunnen worden.
Regeringswhip Amnuay Khlanpha zegt echter dat morgen alleen het voorstel Worachai wordt behandeld en dat andere voorstellen niet ter sprake komen. Het parlement wijdt er één dag aan en vormt daarna een commissie met 35 leden om het voorstel nader onder de loep te nemen.
Minister Surapong Tovichatchaikul (Buitenlandse Zaken) zegt dat het voorstel zowel geel- als roodhemden begunstigt. ‘Het voorstel helpt niet Thaksin.’
– Zoals al aangestipt in het bericht ‘Bangkok in de knoop door wegafsluitingen’ is te elfder ure een tweede amnestievoorstel aan de agenda van het parlement voor 7 en 8 augustus toegevoegd. Niet alleen het voorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema wordt behandeld, maar ook het voorstel van Chalerm Yubamrung, bij de kabinetswisseling ‘gedegradeerd’ van vice-minister-president tot minister van Werkgelegenheid.
Het voorstel van Chalerm biedt een blanco amnestie aan alle mensen die sinds de militaire coup in 2006 verwikkeld zijn geraakt in politieke conflicten. De oppositie beweert dat zelfs oud-premier Thaksin, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens machtsmisbruik, ervan zou kunnen profiteren. Het vonnis van de Hoge Raad waarbij 46 miljard baht van Thaksin’s vermogen in beslag werd genomen, zou ongedaan gemaakt kunnen worden.
Regeringswhip Amnuay Khlanpha zegt echter dat morgen alleen het voorstel Worachai wordt behandeld en dat andere voorstellen niet ter sprake komen. Het parlement wijdt er één dag aan en vormt daarna een commissie met 35 leden om het voorstel nader onder de loep te nemen.
Minister Surapong Tovichatchaikul (Buitenlandse Zaken) zegt dat het voorstel zowel geel- als roodhemden begunstigt. ‘Het voorstel helpt niet Thaksin.’

Donderdag 8 augustus
– ‘Servants! Servants’, riepen de parlementsleden van oppositiepartij Democraten in koor toen Worachai Hema in het parlement zijn controversiële amnestievoorstel presenteerde. Maar het zou nog tot ’s avonds acht uur duren voordat het parlement aan de behandeling van het voorstel begon.
De Democraten haalden alle mogelijke procedurele trucs uit de kast om behandeling te voorkomen. Uiteindelijk zonder succes, maar het grootste deel van de vergadering gisteren ging dus over andere zaken en verzandde in gehakketak.
Niettemin werd er ook serieus gedebatteerd. Oppositieleider Abhisit verwees naar de bezorgdheid van de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Ze heeft de regering gevraagd ervoor te zorgen dat personen die de mensenrechten hebben overtreden, geen amnestie krijgen.
Abhisit: ‘Er is nog steeds een kans op gesprekken over verzoening, maar dan moet de regering eerst stoppen het amnestievoorstel door te drukken. Verzoening kan niet bereikt worden wanneer één partij een oplossing afdwingt, waarover door een meerderheid wordt besloten. Wanneer de regering doorgaat met het voorstel, zie ik niet in hoe andere partijen aan de gesprekken kunnen deelnemen.’
Vandaag debatteert het parlement verder over het voorstel en wordt het naar verwachting met een ruime meerderheid aangenomen. Daarna gaat een zogeheten ‘scrutiny committee’ aan het werk. Supachai Jaisamut van oppositiepartij Bhumjaithai verwacht dat die commissie drie maanden nodig heeft en dan volgen weer twee termijnen in het parlement. Supachai denkt dat het hele proces minimaal zes maanden in beslag neemt vanwege een aantal obstakels, zoals een mogelijke beoordeling van het voorstel door het Constitutionele Hof.
Dat Hof wordt wellicht ook door de Democrate ingeschakeld. Zo wilde Nipit Intarasombat (Democraten) gisteren van premier Yingluck weten of ze van plan is voor het voorstel te stemmen. Als ze dat doet, maakt ze zich volgens hem schuldig aan een belangenconflict, omdat haar broer, oud-premier Thaksin, van het voorstel profiteert.
– Zoals ik al gisteren in een Update meldde, werd er gisteren niet gedemonstreerd bij het parlementsgebouw. Zo’n drieduizend demonstranten trokken samen met Democratische parlementsleden vanaf een sportterrein in Uruphong naar het parlementsgebouw, maar ze stuitten op een politiecordon. Rond het middaguur bliezen de Democraten de demonstratie af.
Vice-partijleider Suthep Thaugsuban die aan de kop van de optocht liep, zei dat de Democraten de rally zullen hervatten, wanneer de regering niet naar de mensen luistert.
Het enige incident, door de krant gemeld, was het gooien met waterflessen en het uitschelden van commissaris Khamronwit Thoopkrajang van de gemeentepolitie Bangkok bij de barricade, omdat hij weigerde de demonstranten door te laten. Verder waren er wat schermutselingen met tien demonstranten, nadat de parlementsleden de barricade hadden gepasseerd. Vijf personen werden gearresteerd.
Sommige demonstranten zouden volgens Bangkok Post teleurgesteld zijn dat de demonstratie werd ontbonden. Sommigen zeggen bereid te zijn om terug te komen en sommigen willen er nog eens een nachtje over slapen of ze weer komen opdagen.

Vrijdag 9 augustus
– Zestig parlementsleden van oppositiepartij Democraten hadden het woord willen voeren, maar slechts vier kregen die gelegenheid, want aan het eind van gistermiddag besloot het Huis van Afgevaardigden de beraadslagingen te stoppen. Parlementaire dictatuur, noemde Democraat Watchara Phetthong dat.
Zo kwam een abrupt eind aan een tweedaags debat over het controversiële amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema. Premier Yingluck, die zelden vergaderingen bijwoont, liet zich beide dagen niet zien. Volgens haar is de amnestiekwestie een zaak van het parlement.
Het voorstel, dat werd aangenomen met 300 tegen 124 stemmen, 14 onthoudingen en 2 ‘no votes’, voorziet in amnestie voor allen die sinds de militaire coup voor politieke vergrijpen zijn aangehouden. Autoriteiten die opdrachten gaven, waardoor demonstranten werden gedood en gewond, alsmede de protestleiders, krijgen geen amnestie.
Het voorstel gaat nu naar een zogeheten ‘scrutiny committee’ met vertegenwoordigers van alle partijen. Deze commissie kan wijzigingen voorstellen. Daarna wordt het voorstel nog in twee termijnen door het parlement behandeld. De Democraten gaan proberen het voorstel te amenderen zodat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan doodslag, brandstichting, corruptie en majesteitsschennis ook van amnestie worden uitgesloten.

Het wantrouwen zit diep bij oppositie; forum is ‘politieke soap’
12 augustus – Het wantrouwen zit diep bij oppositiepartij Democraten. De partij beschouwt het initiatief van premier Yingluck voor een verzoeningsforum als een ‘politieke soap’ die tot doel heeft steun te verwerven voor de amnestievoorstellen. De partij gaat Tony Blair en Kofi Annan benaderen om hen te waarschuwen zich niet te laten misbruiken als werktuig van de regering.

Blair en Annan zijn door de regering uitgenodigd om hun visie te geven op verzoening en suggesties te doen hoe de politieke kloof in Thailand verkleind kan worden. Informeel hebben ze toegestemd, het wachten is op een formele bevestiging. Ook andere internationale zwaargewichten zijn benaderd.
De Democraten gaan ambassadeurs bezoeken en open brieven sturen aan internationale organisaties, die in Thailand zijn gestationeerd. Ze leggen daarin uit dat de regering haar macht misbruikt om de amnestiewet door te drukken. Wanneer de regering politieke hervormingen wil nastreven, kan ze beter naar de VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten luisteren, die heeft gezegd dat amnestie voor personen die anderen hebben gedood, een schending van de mensenrechten is.
De partij gaat ook twee rapporten van de Truth for Reconciliation Commission (TRC) en de National Human Rights Commission in het Engels vertalen en verspreiden. In die door de regering genegeerde rapporten worden nuttige suggesties voor verzoening gedaan. Annan adviseerde de regering zelfs tijdens een eerder bezoek aan Thailand de aanbevelingen van de TRC op te volgen.
Woordvoerder Chavanond Intarakomalayasut (Democraten) zegt dat degenen die Yingluck’s uitnodiging accepteren om mee te doen aan het forum een werktuig van de regering worden om de misdaden schoon te wassen van degenen die gebouwen in Bangkok hebben vernield [tijdens het roodhemdprotest in 2010] en degenen die de monarchie hebben beledigd.
Tot nu toe hebben acht senior political figures toegestemd om mee te denken over verzoening en politieke hervormingen. Pheu Thai-parlementslid Wattana Muangsuk, die Yingluck het idee zou hebben ingefluisterd, zegt dat de regering beseft niet alle problemen door middel van parlementaire procedures te kunnen oplossen.
Naschrift van Dick van der Lugt: In voorgaande berichten zeiden tegenstanders dat het amnestievoorstel tot gevolg zal hebben dat Thaksin zijn straf ontloopt en zelfs zijn geconfisqueerde geld zou kunnen terugkrijgen. Me dunkt dat hier een schone taak voor de krant ligt om aan de hand van de tekst na te gaan of er enige grond van waarheid in die bewering schuilt. Maar zoals vaker laat Bangkok Post het op dit punt pijnlijk afweten.
Voorgeschiedenis: In totaal zijn zeven amnestievoorstellen ingediend die in reikwijdte verschillen. Het voorstel van PT-er Worachai Hema is in eerste lezing door het parlement aangenomen. Het verleent amnestie aan allen die zich sinds de militaire coup van september 2006 hebben schuldig gemaakt aan of gevangen gezet zijn wegens politieke vergrijpen (dus zowel geel- als roodhemden). Uitgesloten van amnestie zijn de protestleiders en de autoriteiten die opdrachten hebben gegeven leidend tot de dood van demonstranten of omstanders. Hoe dit voorstel Thaksin zou kunnen bevoordelen, ontgaat me.

Maandag 12 augustus
– Het amnestievoorstel van Worachai Hema, dat vorige week in eerste lezing door het parlement is aangenomen, gaat op vijf punten mank, zegt oppositiepartij Democraten. Onduidelijk is wie van amnestie profiteren, de tijdspanne bevordert bepaalde groepen, het voorstel kan tot een belangenconflict leiden omdat diverse parlementariërs ervan profiteren, het heeft financiële consequenties en daarvoor is de handtekening van premier Yingluck vereist, en het is schadelijk voor ’s lands rechtssysteem en de mensenrechten.

Dinsdag 13 augustus
– Voormalig minister-president Chavalit Yongchaiyudh zegt dat het vorige week door het parlement aangenomen amnestievoorstel geschrapt dient te worden wanneer het politieke spanningen oproept. Als intrekking helpt om vrede te brengen in het land, is het de moeite waard dat te doen. Het overleven van de natie is belangrijker dan wetten en zelfs de grondwet.
Chavalit krijgt vandaag bezoek van vice-premier Phongthep Thapkanchana en minister Varathep Ratanakorn (PM’s Office). Ze gaan hem uitnodigen deel te nemen aan het door premier Yingluck voorgestelde verzoeningsforum. Chavalit is al telefonisch door haar benaderd.
‘Het heeft geen zin veel wetten te hebben’, zegt Chavalit, ‘wanneer de natie niet kan overleven. Alle Thais moeten samenwerken [met het hervormingsinitiatief] en ze moeten niet met allerlei smoezen komen [om het te vermijden].’
Nadat Chavalit is bezocht, trekken beide bewindslieden naar leiders uit de particuliere sector en academici. De meeste oudere politici hebben inmiddels toegezegd aan het forum deel te nemen. Varathep verwacht volgende week de namen van tien academici die meedoen, te kunnen bekendmaken. Uit de particuliere sector worden onder anderen vertegenwoordigers gezocht van de Federation of Thai Industries, Board of Trade of Thailand en Thai Bankers’ Association.
Gothom Arya, directeur van het Research Centre for Peace Building van de Mahidol universiteit, vindt dat het forum tenminste twee tot drie jaar moet functioneren, zodat het uitgebreid kan werken aan het totstandbrengen van nationale verzoening.
De eerste vergadering van het verzoeningsforum wordt vrijdag of volgende week gehouden.

Woensdag 14 augustus
– Voormalig VN secretaris-generaal Kofi Annan neemt niet deel aan het verzoeningsforum. Hij heeft al ‘enige tijd geleden’ laten weten dat hij verhinderd is. Premier Yingluck zei vrijdag dat zou informeel had toegezegd te komen.
Tony Blair komt wel, evenals de voormalige Finse president Martti Ahtisaari en Priscilla Hayner, mede-oprichter van het International Center for Transitional Justice. Ahtisaari ontving in 2008 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij speelde een belangrijke rol bij het oplossen van de conflicten in Kosovo, Indonesië, Irak en Namibië. Hayner heeft onderzoek gedaan naar een veertigtal waarheidscommissies.
Het verzoeningsforum is een initiatief van premier Yingluck. Het heeft tot doel een eind te maken aan alle politieke conflicten. Yingluck hoopt dat oppositiepartij Democraten deelneemt, maar daar ziet het voorlopig niet naar uit.
Oppositieleider Abhisit zei gisteren te geloven dat het forum deel is van Thaksin’s onophoudelijke pogingen om artikel 309 van de grondwet te laten wijzigen. Dit artikel vrijwaart de coupplegers van 2006 van vervolging en legitimeert hun besluiten. Wanneer het artikel vervalt, gaat Thaksin vrijuit en kan hij het geld dat van hem in beslag is genomen, terugeisen.
Abhisit heeft ook weinig lovende woorden over voor het uitnodigen van internationale figuren, zoals Blair en Annan. Dat is alleen maar een poging om het image van de regering te verbeteren, vindt hij. Maar Yingluck weerspreekt dat. Ze ontkent ook dat het forum bedoeld is om de weg te effenen voor wijzigingen van de grondwet.
– In tegenstelling tot wat een woordvoerder eerder (volgens de media) zei heeft de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten geen probleem met het amnestievoorstel van Worachai Hema. Dit zegt Matilda Bogner, regionaal vertegenwoordigster. Gisteren ontmoette ze minister Surapong Tovichakchaikul op het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Bogner herhaalde de eerdere verklaring van de woordvoerder die luidde dat overtreders en degenen die bevelen gaven tijdens de ongeregeldheden van 2010 geen amnestie dienen te krijgen. De media maakten er destijds van dat de woordvoerder het oneens was met het voorstel.
Surapong kapittelde Bogner. Haar woordvoerder dient zorgvuldiger te zijn en eerst alle informatie te bestuderen alvorens een mening te geven, omdat de VN een internationale organisatie is. ‘Bij het geven van interviews moet je overwegen of ze gebruikt worden om bepaalde politieke belangen te dienen.’
De Law Reform Commission of Thailand uitte gisteren kritiek op het voorstel-Worachai. Het voorstel is in strijd met het principe van ‘transitional justice’ omdat het een blanco amnestie verleent zonder echte verzoening na te streven. Vorige week werd het voorstel in eerste lezing door het parlement aangenomen. De commissie vindt dat het voorstel de kloof in de samenleving vergroot.

Vrijdag 16 augustus
– Tweehonderd personen hebben gisteren bij het parlement gedemonstreerd om steun te betuigen aan de Democraten, die deel uitmaken van het scrutiny committee. De commissie, die tot taak heeft het in eerste lezing aangenomen amnestievoorstel Worachai Hema (foto midden) kritisch te bekijken, vergaderde voor de eerste keer. De demonstranten eisten dat de vergaderingen openbaar zijn en live op de televisie worden uitgezonden.
Alhoewel het voorstel uit slechts zeven artikelen bestaat (zie de vertaling van Tino Kuis) gaat de controle lang duren, verwacht Pheu Thai-parlementslid Samart Kaewmeechai. De controle dient nauwkeurig te gebeuren om kritiek op de commissie te voorkomen dat ze zich wil haasten.
– De V for Thailand beweging (witte maskers) gaan zondag op verschillende plaatsen in het land de straat op. Ze demonstreren tegen parlementaire dictatuur en het amnestievoorstel. In Bangkok houden ze vanaf 14 uur een rally voor CentralWorld.

Zaterdag 17 augustus
– Oppositiepartij Democraten en de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) zijn bereid gezamenlijk op te trekken tegen de amnestiewet en de door Thaksin gesteunde regering. Parlementslid Nipit Intarasombat, die met PAD-woordvoerder Parnthep Pourpongpan heeft gesproken, zegt dat beide partijen elkaar nu beter begrijpen en vanaf nu af aan verwachten samen te werken bij de bestrijding van het ‘Thaksin regime’. ‘We zjn het erover eens dat een gebrek aan eenheid tussen verschillende groepen de anti-Thaksin beweging verzwakt.’
De samenwerking kent wel beperkingen. PAD-leiders zijn vrij op borgtocht en mogen geen politieke rally’s bijwonen, Democratische parlementsleden kunnen hun parlementszetel niet opgeven om zich bij de straatprotesten te voegen. PAD-leider Sondhi Limthongkul heeft dat laatste voorgesteld.
– Een groep parlementsleden van regeringspartij Pheu Thai stelt voor artikel 3 van het amnestievoorstel van Worachai Hema te wijzigen. Vorige week werd het voorstel  in eerste lezing door het parlement goedgekeurd. Een commissie bestudeert momenteel het voorstel en die kan wijzigingen voorstellen.
De wijziging komt erop neer dat alle groepen ongeacht hun politieke kleur van de amnestie profiteren. Amnestie zou ook moeten gelden voor de periode januari 2005 tot de militaire coup in september 2006 omdat toen verschillende malen de noodverordening van kracht is verklaard en mensen zijn aangehouden. In het voorstel Worachai geldt de amnestie vanaf de militaire coup.

Vrijdag 13 september
– De Kamercommissie die het amnestievoorstel van Worachai Hema bestudeert (het voorstel is vorige maand in eerste lezing goedgekeurd en moet nog in twee lezingen door het parlement worden behandeld), maakt vorderingen. Ze heeft gisteren de vergrijpen, waaraan mensen zich hebben schuldig gemaakt, verdeeld in 17 categorieën en 11 incidenten uitgekozen, die onder de loep worden genomen.
Daaronder zijn de bezetting van de twee luchthavens door geelhemden eind 2008 en de bestorming door roodhemden van de Asean-top in Pattaya in 2009, om er twee uit te lichten. Mensen die zich hebben schuldig gemaakt aan majesteitsschennis krijgen geen amnestie.
Oppositieleider Abhisit, die deel uitmaakt van de commissie, dringt erop aan personen die wapens droegen, ook uit te sluiten van amnestie. De commissie gaat personen horen, die bij de geselecteerde incidenten aanwezig waren.

Zondag 22 september
– De Kamercommissie die het amnestievoorstel van Worachai Hema bestudeert (dat in eerste lezing door het parlement is goedgekeurd), gaat de People’s Alliance for Democracy (geelhemden) en het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden) vragen wat ze vinden van het idee om de periode waarvoor de amnestie geldt, uit te breiden.
Niet vanaf de militaire coup, maar vanaf 1 januari 2005, en niet tot 10 mei 2011 maar ook daarna zou die moeten gelden. Dat voorstel heeft oppositieleider Abhisit in de commissie gedaan, omdat ook voor de militaire coup incidenten hebben plaatsgevonden.
De amnestie geldt voor allen die beschuldigd zijn van of veroordeeld zijn wegens politieke vergrijpen. Uitgesloten zijn Thaksin, protestleiders en de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de ongeregeldheden.

Vrijdag 4 oktober
– De Kamercommissie die het amnestievoorstel van Worachai Hema bestudeert, maakt weinig vorderingen. Gisteren werd voor de zevende maal vergaderd. Er werd drie uur gedebatteerd over de vraag wat de term ‘relating to political violence’ betekent, die in het voorstel wordt gebruikt. De oppositieleden in de commissie vinden die term te breed.
Het voorstel verleent amnestie aan iedereen die tussen 19 september 2006 (militaire coup) en 10 mei 2011 betrokken was bij politieke onrust. Een Pheu Thai-parlementslid stelt voor de begindatum naar 2005 te verschuiven, want toen begonnen de geelhemden zich al te roeren. De commissie lijkt daarmee akkoord te gaan.

Zaterdag 12 oktober
– Thaksin was ten tijde van de ongeregeldheden niet in het land. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij als mede-aanstichter veroordeeld zou worden. Zo verdedigt de voormalige procureur-generaal zijn beslissing om de oud-premier niet voor terrorisme te vervolgen. Hij gaf die toelichting gisteren voor de kamercommissie politiek en massacommunicatie. De beslissing werd pas donderdag bekend gemaakt. De PG ging eind september met pensioen.
Thaksin was beschuldigd op basis van telefonische en videotoespraken in 2010. Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor plundering en brandstichting van regeringseigendommen. Tegen het besluit van de PG is geen beroep mogelijk.
– Nog steeds vergadert een kamercommissie over het omstreden amnestievoorstel, dat al in eerste lezing door het parlement is aangenomen, en wanneer de commissie klaar is voor een tweede en derde lezing terugkomt in het parlement (eventueel geamendeerd).
Tijdens de negende vergadering ging het om de vraag: wie precies gaat profiteren van de amnestie? Oppositiepartij Democraten vindt het desbetreffende artikel te vaag. Op basis van de huidige formulering is het mogelijk dat personen er onterecht van profiteren, meent ze. Gewapende personen en plunderaars zouden de dans kunnen ontspringen, zei Democraat Thana Chiravinij.

Zaterdag 19 oktober
– ‘Deze amnestie vergroot in de toekomst de conflicten en scheidslijnen. Ze vormt een uitnodiging tot burgeroorlog.’ Oppositieleider Abhisit leverde gisteren ongezouten kritiek op het amnestievoorstel, zoals het door een kamercommissie is geamendeerd. Als ik het goed heb begrepen, komt het er nu op neer dat zo’n beetje iedereen, ongeacht wat hij op zijn kerfstok heeft, amnestie krijgt. Het voorstel zou zelfs voor oud-premier Thaksin de weg openen om de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen, terug te eisen.
Het amnestievoorstel, ingediend door Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema, is al in eerste lezing door het parlement goedgekeurd. Het geamendeerde voorstel krijgt nu een tweede en derde lezing in het parlement. De amnestie geldt voor personen die tussen september 2006 (militaire coup) en 10 met 2011 zijn aangehouden bij politieke ongeregeldheden.
De commissie die het voorstel heeft gewijzigd, bestond uit 23 kamerleden, onder wie Abhisit. Het gewijzigde voorstel werd met 18 tegen 5 stemmen aangenomen. Volgens de Democraten wijkt het in belangrijke mate af van het voorstel dat in eerste lezing door het parlement is vastgesteld. Helaas kan ik geen wijs worden uit het artikel in de krant, dus ik laat het hier maar bij.

Zondag 20 oktober
– Het door een kamercommissie gewijzigde amnestievoorstel van Worachai Hema heeft een koele ontvangst gekregen van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden). De autoriteiten, verantwoordelijk voor de doden en gewonden in 2010, zouden ook amnestie krijgen en dat pikken de roodhemden niet. Barbertje moet hangen en dat zijn met name voormalig minister-president Abhisit Vejjajiva (thans oppositieleider) en voormalig vice-minister-president Suthep Thaugsuban.
UDD-voorzitter Tida Thawornseth zegt dat de beweging vasthoudt aan het oorspronkelijke voorstel, dat de autoriteiten (en Thaksin en de protestleiders) uitsluit van amnestie. Maar ze houdt nog een slag om de arm. De top van het UDD moet de details van het gewijzigde voorstel nog bestuderen. Het UDD is bovendien benieuwd naar de reacties van de achterban. Over enkele dagen wordt het definitief oordeel geveld.
Pheu Thai parlementslid Worachai zegt dat hij het parlement zal vragen, wanneer het voorstel in tweede lezing wordt behandeld, vast te houden aan zijn versie. Premier Yingluck houdt zich wijselijk op de vlakte en zegt dat de wijzigingen een zaak van de commissie zijn.
Suriyasai Katasila, coördinator van de Green Group, een groep van politieke activisten, is niet verbaasd over de wijzigingen, want die bevestigen wat al vermoed werd: het amnestievoorstel heeft tot doel oud-premier Thaksin, die gevlucht is voor een gevangenisstraf van 2 jaar, te rehabiliteren. Bovendien biedt het gewijzigde voorstel hem de kans de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen, terug te eisen. Ook tal van andere corruptiezaken tegen hem, die nog op de plank liggen, zouden de prullenbak in kunnen.
Vandaag steken enkele burgergroepen de koppen elkaar om hun strategie te bepalen. ‘We kunnen de wet niet laten passeren, want dat betekent dat de rechtsstaat de nek wordt omgedraaid’, zeg Suriyasai.

Amnestievoorstel: Tegenstanders slijpen de messen
21 oktober – De spanning loopt op rond het gewijzigde amnestievoorstel. Wanneer regeringspartij Pheu Thai het voorstel doordrukt, kunnen politieke confrontaties worden verwacht, waarschuwen advocaten en academici.
Eerst maar even de voorgeschiedenis, anders snapt niemand er iets van. Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema heeft een voorstel ingediend om amnestie te verlenen aan alle personen die sinds de militaire coup zijn aangehouden wegens politieke vergrijpen, zoals overtreding van de noodverordening. Het voorstel is in eerste lezing door het parlement goedgekeurd, maar nu door een kamercommissie gewijzigd.
Het oorspronkelijke voorstel sloot protestleiders, autoriteiten en Thaksin uit van amnestie; het gewijzigde voorstel komt neer op blanco amnestie. Maar wat nog erger is: het verklaart de besluiten van de ASC nietig. Het Asset Scrutiny Committee werd na de coup ingesteld om onderzoek te doen naar corruptie van de regering Thaksin en op basis van dat onderzoek confisqueerde de Supreme Court 46 miljard baht van Thaksins’s vermogen. De critici vrezen nu dat op basis daarvan Thaksin dat geld kan terugeisen. Hij zou ook zijn gevangenisstraf van 2 jaar ontlopen, die hij wegens machtsmisbruik kreeg.
‘Dit is een openlijke poging om Thaksin de dans te laten ontspringen’, zegt Phairote Pholphet, president van de Human Rights Lawyers Association. ‘Ze gebruiken de meerderheid [Pheu Thai heeft een ruime meerderheid in het parlement] om besluiten te nemen en weigeren een compromis te sluiten met degenen die het er niet mee eens zijn. De regering en Pheu Thai zijn vastbesloten hun zin door te drijven, wanneer ze iets willen. Dat leidt tot een politieke confrontatie, want tegenstanders zullen ongetwijfeld opstaan om zich ertegen te verzetten.’
Sunai Phasuk, researcher voor Human Rights Watch Thailand, wijst op een ander addertje onder het gras. De roodhemden willen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de doden en gewonden in 2010 gestraft worden [lees: toenmalig premier Abhisit, vice-premier Suthep Thaugsuban en het leger], maar de blanco amnestie vrijwaart ook hen van vervolging. Payao Akkahad, de moeder van een verpleegster die in 2010 werd doodgeschoten, zegt dat de roodhemden ‘upset’ zijn en zich verraden voelen door het blanco amnestievoorstel.
Zondag steken diverse anti-regeringsgroepen de koppen bij elkaar om hun strategie te bepalen. Ze zijn het er al over eens, aldus Suriyasai Katasila van de Green Politics Group, dat er een ‘all-out’ campagne tegen het voorstel komt. De demonstranten die sinds vorige week zijn neergestreken in Uruphong  (Bangkok), sluiten zich bij die campagne aan.
Oppositiepartij Democraten gaat een protestrally houden, wanneer het omstreden voorstel volgende maand in tweede en derde lezing door het parlement wordt behandeld. Ze denkt ‘tienduizenden’ tegenstanders op de been te kunnen brengen.
Voortvluchtig roodhemdleider Jakrajob Penkair, die in ballingschap in het buitenland woont, schrijft op zijn Facebook-pagina dat de blanco amnestie het eerste hoofdstuk wordt van een nieuwe strijd ‘waarin vrienden elkaars vijanden worden’.

Dinsdag 22 oktober
– Het gekrakeel over het gewijzigde amnestievoorstel gaat door. Nabestaanden van de mensen die in 2010 tijdens de roodhemd ongeregeldheden om het leven kwamen, verzetten zich tegen de blanco amnestie, waardoor de autoriteiten van destijds buiten schot zouden blijven.
Donderdag komen ze bijeen bij het Democracy Monument in Bangkok om vandaar naar het parlement te marcheren om hun ongenoegen kenbaar te maken. De wijzigingen zijn aangebracht door de kamercommissie, die het voorstel van Pheu Thai kamerlid Worachai Hema onder de loep heeft genomen. Het (oorspronkelijke) voorstel is al in eerste lezing door het parlement goedgekeurd en wordt volgende maand in tweede en derde lezing behandeld.
Zoals het er nu naar uitziet, profiteren oud-premier Thaksin, het leger, voormalig premier Abhisit en voormalig vice-premier Suthep Thaugsuban van de amnestie en dat zint de nabestaanden niet, zegt Payao Akkahad, de moeder van een verpleegster die op 19 mei in Wat Pathum Wanaram werd doodgeschoten. Ze verwijt regeringspartij Pheu Thai niet naar de bevolking te luisteren. [De kamercommissie, die het omstreden besluit nam, bestond voor het grootste deel uit Pheu Thai-kamerleden] Payao zegt dat Pheu Thai alleen maar Thaksin’s instructies volgt om hem te helpen naar Thailand terug te keren.
Payao wijst erop dat zelfs Abhisit tegen een blanco amnestie is. Hij is bereid zich voor de rechter te verantwoorden en zijn onschuld te bewijzen. ‘De regering heeft geen reden om een blanco amnestie door te zetten’, aldus Payao.
– Wat heeft de regering bewogen de Internal Security Act die in drie districten van Bangkok van kracht is, tot eind november te verlengen, vraagt Manop Thip-osod zich af in een analyse in Bangkok Post.
Ze vermoedt dat dit besluit alles te maken heeft met het gewijzigde amnestievoorstel. De regering wil voorkomen dat de demonstranten die nu in Uruphong hun tenten hebben opgeslagen (buiten het gebied waarvoor de ISA geldt), naar het parlement marcheren. Tot nu toe is dat gebied hermetisch afgesloten met betonnen barrières en wordt oproerpolitie achter de hand gehouden.
Manop denkt dat het Uruphong-protest een belangrijker rol gaat spelen nu andere groepen hun achterban hebben opgeroepen het protest te steunen. Ze denkt dat de ontevreden rubberboeren in het Zuiden het protest zullen steunen.
Aardig detail: een zekere politicus in Bangkok zorgt ervoor dat de demonstranten hun maag goed vullen en de gemeente Bangkok heeft mobiele toiletten en generatoren ter beschikking gesteld.
– Het gewijzigde amnestievoorstel en de Preah Vihear-zaak zouden wel eens de spreekwoordelijke lont in het kruitvat kunnen zijn, schrijft in ietwat andere bewoorderingen Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse rubriek ‘Think pragmatic’ in Bangkok Post.
Zoals gisteren gemeld in het artikel ‘Amnestievoorstel: Tegenstanders slijpen de messen’ veronderstellen critici van de wijzigingen dat nu ook oud-premier Thaksin kan profiteren van het voorstel. Hij zou zijn gevangenisstraf kunnen ontlopen en de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen, kunnen terugeisen.
Een stille coup, noemt Veera de wijzigingen. Maar voor regeringspartij Pheu Thai en Thaksin is het geen zaak van leven en dood. Het is gewoon een gok. Wanneer ze verliezen en de massa komt in opstand, kan Pheu Thai het voorstel intrekken en het later opnieuw proberen: dat is eerder vertoond.
Op dit moment kan niemand zeggen of er massale protesten komen, schrijft Veera. De beste manier om daar achter te komen is de politieke temperatuur te meten op Uruphong. Daar zijn sinds vorige week demonstranten neergestreken uit protest tegen de grondwetwijzigingen. De vraag is of de protestleiders de amnestiekwestie gaan gebruiken om het anti-Thaksin sentiment in Bangkok aan te wakkeren. Vooralsnog houdt het aantal demonstranten er niet over: overdag een paar honderd en zo nu en dan ’s avonds enkele duizenden.
Ook de Preah Vihear-zaak zou anti-regerings protesten kunnen aanwakkeren, wanneer het Internationale Hof van Justitie te Den Haag Cambodja in het gelijk stelt en de omgeving van de tempel, waaronder de betwiste 4,6 vierkante kilometer, aan Cambodja toewijst. Veera hoopt het niet; hij hoopt dat het Hof een oplossing zal bedenken die in beide landen vrede en voorspoed brengt. (Bron: Bangkok Post, 21 oktober 2013)

Donderdag 24 oktober
– Het orakel van Dubai heeft weer eens gesproken. In een ‘exclusief’ interview met Post Today, het Thaistalige zusje van Bangkok Post, zegt de oud-premier (dit keer vanuit Singapore) het gewijzigde amnestievoorstel te steunen. Het land heeft behoefte aan ‘resetting back to zero’. Hij ontkent dat het voorstel tot doel heeft hem te bevoordelen.
Thaksin zegt inmiddels gewend te zijn aan zijn leven in het buitenland. ‘De eerste twee jaar waren moeilijk voor me, maar nu heb ik er geen moeite meer mee. Ik kan mezelf nuttig maken voor het land, alhoewel in beperkte mate. Als je me vraagt: wil je naar huis gaan, natuurlijk wil ik dat. Maar het stoort me niet als het niet kan. De situatie heeft me geleerd me aan te passen.’
Het amnestievoorstel waar Thaksin op doelt, is het door een kamercommissie gewijzigde voorstel van Pheu Thai-kamerlid Worachai Hema. In de oorspronkelijke versie gold de amnestie niet voor protestleiders, militairen en autoriteiten. De kamercommissie heeft daar een streep doorgehaald met als gevolg dat zowel anti-regerings groepen als de roodhemd beweging op hun achterste benen staan.
Wie belangstelling heeft voor wat Thaksin verder zegt, kan het interview op de website van Bangkok Post lezen. De titel luidt: Thaksin backs panel on amnesty, en meer valt er eigenlijk over het interview niet te melden.
-En nu ik het toch over het amnestievoorstel heb: Vicha Mahakun, lid van de National Anti-Corruption Commission (NACC), waarschuwt dat het doorzetten van het amnestievoorstel beschouwd kan worden als een schending van de rechterlijke macht. Vichai zegt dat parlementsleden zich ervan moeten vergewissen dat hun macht niet het recht van andere mensen belemmert.
‘Het is internationaal standaard praktijk dat een nieuwe wet geen consequenties heeft voor voorgaande rechtbankuitspraken. Dus men dient voorzichtig te opereren wanneer acties gevolgen hebben voor beslissingen van de rechtelijke macht .’
Volgens Vicha kan het amnestievoorstel gevolgen hebben voor het onderzoek van de NACC naar de rol van voormalig premier Abhisit en dito vice-premier Suthep tijdens de politieke ongeregeldheden in 2010. ‘De vraag is: willen we de waarheid vaststellen of alleen maar het onrecht absolveren?’
[Dit nogal raadselachtige betoog heeft volgens mij betrekking op de angst dat Thaksin van het amnestievoorstel profiteert. Thaksin werd in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld en de Supreme Court nam 46 miljard baht van zijn vermogen in beslag. ]
– Nog meer amnestie. Zeven organisaties hebben afgesproken een ‘network for ethical and moral power promotion’ te vormen. De vorming valt samen met de protesten tegen de wijziging van het amnestievoorstel. In het gewijzigde voorstel geldt de amnestie ook voor protestleiders, autoriteiten en leger. De netwerkleden hebben nog niet hun standpunt over het voorstel bepaald. Op 7 november wordt een conferentie gehouden. Een van de topics is de toenemende corruptie.

Vrijdag 25 oktober
– Het gewijzigde amnestievoorstel blijft het nieuws domineren. Nabestaanden en slachtoffers van de ongeregeldheden in april en mei 2010 doen verwoede pogingen om te voorkomen dat het voorstel door het parlement wordt gejaagd. In tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel dreigen nu ook leger, protestleiders en de autoriteiten van destijds vrijuit te gaan.
Volgens Payao Akkahad, de moeder van een verpleegster die op 19 mei in Wat Pathum Wanaram werd doodgeschoten, wil de commissie, die het voorstel heeft gewijzigd, voormalig premier Thaksin vrijwaren van vervolging. Ook toenmalig premier Abhisit en diens rechterhand Suthep Thaugsuban, die het leger toestemming gaven met scherp te schieten, ontspringen de dans van vervolging. ‘Daar moeten ze mee ophouden’, zegt Payao.
Payao demonstreerde gisteren met tientallen lotgenoten, studenten en activisten voor het gebouw van de Verenigde Naties en het parlementsgebouw. Ze drongen er bij de regering op aan de roodhemden die nog gevangen zitten, te helpen.
Evenals Payao verzet Phusadee Ngamkham zich tegen de blanco amnestie. Zij verzette zich op 19 mei tegen de ontruiming van de Ratchaprasong intersection, die wekenlang door roodhemden bezet was gehouden, terwijl de politie werkeloos toekeek. ‘Hoe vaak heeft Thailand niet al meegemaakt dat moordenaars wegkomen met hun misdaden? We hebben op Pheu Thai [de huidige regeringspartij] gestemd in de hoop dat ze niet het verrotte systeem van straffeloosheid zou omarmen. Maar ze past de regels ten eigen voordele aan.’
– Oud-premier Thaksin blijft vanuit Dubai aan de touwtjes trekken, maar deze keer luisteren de roodhemd parlementariërs van regeringspartij Pheu Thai niet naar hem. Woensdag zou volgens een bron Thaksin de partij telefonisch hebben bevolen voor het gewijzigde amnestievoorstel te stemmen. Maar de roodhemd parlementariërs gooien hun kont tegen de krib.
De rode parlementariërs zijn niet tegen amnestie voor hun grote baas, maar wel tegen amnestie voor voormalig premier Abhisit en diens rechterhand Suthep, die ze verantwoordelijk houden voor de doden en gewonden in 2010. Tegen beiden loopt een strafrechtelijk onderzoek door het Department of Special Investigation. Ze worden beschuldigd van moord. Suthep was destijds directeur van het centrum, dat verantwoordelijk was voor handhaving van de noodtoestand. Het gaf het leger toestemming met scherp te schieten.
Thaksin zit er niet mee, aldus de bron, dat de rode PT-ers gaan tegenstemmen, want de partij plus coalitiepartners hebben een comfortabele meerderheid in het parlement.
Volgens Korkaew Pikulthong, een van de dissidenten, zal de partij de stemming mogelijk tot een vrije kwestie bestempelen, zodat ze naar eigen eer en geweten kunnen stemmen. Maar dat is niet genoeg. De waarheid achter het geweld van 2010 moet boven water komen, zegt Korkaew, en wel in de rechtbank. Degenen die ervoor verantwoordelijk zijn, moeten gestraft worden. Volgende week zullen de rooien de kwestie ter sprake brengen tijdens een partijbijeenkomst.
Even recapituleren. Het oorspronkelijk amnestievoorstel werd ingediend door Pheu Thai kamerlid Worachai Hema. Het parlement keurde het in eerste lezing goed. Een kamercommissie wijzigde vervolgens het voorstel, dat volgende maand in de tweede en derde lezing wordt behandeld.
Critici menen dat de wijziging ook de weg voor Thaksin opent om de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen wegens machtsmisbruik, terug te eisen, maar daarover zijn de meningen verdeeld. Verder werd Thaksin in 2008 bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn hulp bij landaankoop door zijn toenmalige echtgenote. Tegen Thaksin liggen ook nog nog enkele corruptiezaken op de plank.

Zaterdag 26 oktober
– Toch een beetje bang voor hun (politieke) hachie? De roodhemd parlementsleden gaan niet tegen het gewijzigde amnestievoorstel stemmen, zoals ze eerder deze week stoer verkondigden, maar ze onthouden zich waarschijnlijk van stemming.
Dit zegt Pheu Thai parlementslid Weng Tojirakarn, co-leider van het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden),  in reactie op de berichtgeving van gisteren. Door tegen te stemmen zouden ze de indruk wekken dat ze oppositiepartij Democraten steunen en dat kan natuurlijk niet.
In de krant van gisteren suggereerde Korkaew Pikulthong, eveneens een roodhemd PT-er, dat de rode parlementsleden waarschijnlijk zouden tegenstemmen, omdat ze vinden dat de autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de slachtoffers in 2010, hun straf niet mogen ontlopen. In het oorspronkelijk voorstel waren ze uitgesloten van amnestie, in het gewijzigde voorstel krijgen ook zij amnestie, evenals het leger en de protestleiders. Volgens een bron [?] heeft oud-premier Thaksin vanuit Dubai de parlementsleden van regeringspartij Pheu Thai bevolen het gewijzigde amnestievoorstel te steunen.
Ook de roodhemden zelf zijn tegen de blanco amnestie. Weng gelooft daarentegen niet dat ze zich tegen de regering zullen keren. Ze zijn alleen maar boos dat toenmalig premier Abhisit (thans oppositieleider) en zijn rechterhand Suthep de dans ontspringen. Beiden worden van moord beschuldigd, omdat ze het leger toestemming gaven met scherp te schieten.
Verder blijken de nabestaanden van de doden, die in april en mei 2010 vielen, verdeeld. Eerder zei een moeder zich verraden te voelen door de regering, maar nu zeggen andere nabestaanden het gewijzigde voorstel te steunen. De groep wordt geleid door Somchai Jiampol en Timnate Jiampol, wier zoon op 14 mei 2010 in Sam Lieng Din Daeng werd doodgeschoten. Ze zijn bereid hun emoties te bedwingen om verdere conflicten te voorkomen, ondanks dat ze nog steeds bitter over zijn dood zijn.

Zondag 27 oktober
– Vandaag worden de messen geslepen op de Tha Prachan campus van de Thammasat universiteit. Zo’n duizend vertegenwoordigers van anti-regeringsgroepen gaan overleggen over de vraag hoe ze het gewijzigde en uiterst controversiële amnestiewetsvoorstel, dat de zegen van oud-premier Thaksin heeft gekregen, kunnen tegenhouden.
Volgens Suriyasai Katasila, coördinator van de Green Politics Group, zijn burgergroepen uit het land bereid zich bij de campagnes tegen het voorstel aan te sluiten. Maar ze krijgen tegengas van de lokale autoriteiten. Die proberen demonstraties te voorkomen en voeden de bevolking met informatie over de zegeningen van het voorstel.
Zowel anti-regerings groepen als roodhemden verzetten zich tegen het gewijzigde voorstel. Oorspronkelijk zou de amnestie niet gelden voor protestleiders, leger en autoriteiten, maar alleen voor degenen die sinds de militaire coup in september 2006 wegens politieke vergrijpen zijn aangehouden. Een kamercommissie heeft, nadat het voorstel in eerste lezing door het parlement was aangehouden, hierin veranderd gebracht.
De roodhemden zijn nu kwaad dat voormalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep buiten schot blijven. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor de slachtoffers die in 2010 vielen. De tegenpartij vreest dat Thaksin zijn gevangenisstraf ontloopt en de 46 miljard baht, die van hem in beslag is genomen, kan terugeisen.
Volgende maand wordt het voorstel in tweede en derde lezing behandeld. Vooralsnog is regeringspartij Pheu Thai vastbesloten het door te zetten.

’t Belooft een hete novembermaand te worden
28 oktober – November belooft een hete maand te worden in Thailand. Zowel anti-regeringsgroepen als de roodhemdbeweging gaan de straat op. Beide verzetten zich tegen het door een kamercommissie gewijzigde amnestievoorstel. De anti-regeringsgroepen hebben nog een tweede rally in petto, wanneer het Internationale Hof van Justitie (ICJ) te Den Haag op 11 november in de Preah Vihear-zaak ten gunste van Cambodja beslist.
Zo’n duizend vertegenwoordigers van diverse anti-regerings- en actiegroepen staken gisteren op de campus van de Thammasat universiteit de koppen bij elkaar. Ze besloten een rally te houden zodra het parlement volgende maand het groene licht geeft voor het amnestievoorstel van Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema.
Het voorstel is in eerste lezing door het parlement goedgekeurd, maar door een kamercommissie gewijzigd: niet alleen degenen die aangehouden zijn wegens politieke vergrijpen, krijgen amnestie maar ook leger, protestleiders en autoriteiten. Bovendien is de periode, waarvoor de amnestie geldt, verlengd: niet vanaf september 2006 (militaire coup) maar vanaf 2004 en tot 8 augustus 2013.
Volgens Suriyasai Katisala, coördinator van de gezamenlijke actiegroepen, betekent dit dat oud-premier Thaksin wordt gezuiverd van alle blaam die verband houdt met het Tak Bai incident en dat degenen die betrokken zijn bij het hypotheeksysteem voor rijst hun straf ontlopen.*
Een tweede actiepunt is de Preah Vihearzaak. Op 11 november doet het ICJ doet het Hof een uitspraak over de omgeving van Hindu-tempel Preah Vihear, die door Thailand en Cambodja wordt betwist. Wanneer Thailand verliest, gaan de anti-regeringsgroepen ook demonstreren.
Democratisch kamerlid Ong-art Klampaiboon zei gisteren dat het (gewijzijgde) amnestievoorstel tot doel heeft 75 personen die bij zestien corruptiezaken zijn betrokken, inclusief Thaksin, te vrijwaren van vervolging. ‘De premier maakt zich drukker om haar belangen en die van haar clan dan van de bevolking.’ Ong-art riep haar op nog eens goed na te denken alvorens het amnestievoorstel volgende maand in tweede en derde lezing door het parlement wordt behandeld.
Noppadon Pattama, Thaksin’s juridisch adviseur, zei gisteren dat het voorstel nodig is om de gevolgen van de militaire coup te niet te doen. Die waren in strijd met de wet. ‘We moeten een weg vinden om er samen langs parlementaire weg uit te komen.’ Zoals eerder bericht heeft Thaksin de Pheu Thai-kamerleden opgeroepen voor het voorstel te stemmen. Morgen vergadert de partij of het onderwerp een vrije kwestie wordt, zoals roodhemd parlementsleden willen.
Roodhemden dreigen ook met anti-amnestie rally
Ruim tweehonderd roodhemdactivisten van de Red Sunday Group kwamen gisteren bij elkaar op de Ratchaprasong intersection, het gebied dat in 2010 wekenlang door de roodhemden bezet werd gehouden. Ook zij verzetten zich tegen het gewijzigde voorstel en dreigen met een rally. De amnestie gaat nu ook gelden voor voormalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep, die verantwoordelijk worden gehouden voor de slachtoffers die in 2010 vielen. Zij gaven immers het leger toestemming met scherp te schieten.
Sombat Boongam-anong, kernlid van de Red Sunday Group, begrijpt niet wat Thaksin en Pheu Thai beweegt. ‘Thaksin en andere partijleiders moeten hun supporters uitleggen wat de echte reden is van dit compromis. Dat moeten ze ons vertellen. Politiek mag niet langer een exclusieve zaak zijn, die door achterkamertjes onderhandelaars wordt gedicteerd.’
De roodhemden willen dat de partij teruggaat naar het oorspronkelijk voorstel, waarbij leger, protestleiders en autoriteiten waren uitgesloten van amnestie. Worachai Hema, de indiener van het oorspronkelijk voorstel, heeft al laten weten tegen het gewijzigde artikel in zijn voorstel te stemmen.
Somsak Jaemteerasakul, docent geschiedenis aan de Thammasat universiteit, zegt dat de roodhemden zich bedrogen voelen, omdat ze het Worachai-voorstel steunden. ‘Als Pheu Thai vanaf het begin duidelijk had gemaakt dat ze met dit compromis zou komen, hadden de roodhemden zich niet bedrogen gevoeld.’

Amnestievoorstel: Democraten roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid
30 oktober – ‘We zijn geen terroristen, we gebruiken geen wapens en we steken geen gebouwen in de brand.’ Met een duidelijke verwijzing naar de roodhemdrellen van april en mei 2010 riep Suthep Thaugsuban (Democraten) gisteren de achterban van zijn partij op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
Voor morgenavond heeft de partij een rally georganiseerd bij station Samsen (Bangkok) en elders in het land worden sit-in demonstraties gehouden bij Provinciehuizen. Steen des aanstoots is het (gewijzigde) amnestievoorstel dat morgen in tweede lezing door het parlement wordt behandeld. Het voorstel verleent nu ook amnestie aan leger, protestleiders en autoriteiten in tegenstelling tot het oorspronkelijke voorstel van Pheu Thai parlementslid Worachai Hema.
Suthep zei gisteren dat premier Yingluck haar partij moet bevelen het voorstel terug te trekken. ‘Ze moet ophouden de zaak te omzeilen. Wanneer mevrouw Yingluck de belangen van haar broer en en haar familie voor die van de natie blijft stellen, eindigen we zonder land om in te leven.’
Yingluck distantieerde zich andermaal van het voorstel. ‘Het voorstel wordt door slechts door bepaalde parlementsleden doorgedrukt en niet de gehele regering. De macht van regering en wetgevers is gescheiden. De regering probeert de vrede in het land te bewaren en het amnestievoorstel is een zaak van het parlement.’
Regeringspartij Pheu Thai heeft haar parlementsleden opgedragen voor het voorstel te stemmen. Roodhemd parlementsleden die afwijkend stemmen lopen de kans bij de volgende verkiezingen niet meer gekandideerd te worden, aldus een bron, die voormalig premier Somchai Wongsawat citeert. Maar on the record zegt de partij dat roodhemd parlementsleden die zich tegen het voorstel verzetten, niet gestraft zullen worden.
Ruim tweehonderd roodhemden demonstreerden gisteren bij het hoofdkantoor van Pheu Thai. De tekst op de spandoeken bevestigden wat critici al lang vermoedden waar het allemaal om draait. Ze luidde: Breng Thaksin terug naar huis. De oud-premier leeft sinds 2008 in ballingschap, toen hij tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens machtsmisbruik.

Woensdag 30 oktober
– Wat beweegt regeringspartij Pheu Thai om juist nu een blanco amnestie door te drukken, niet alleen voor degenen die zijn aangehouden wegens politieke vergrijpen, maar ook voor leger, autoriteiten en protestleiders? Critici achten het tijdstip riskant omdat de wonden van 2010 nog niet zijn geheeld. Om iedereen absolutie te verlenen roept onnodig woede en protesten op.
Maar, schrijft Atiya Achakulwisut in Bangkok Post, als we de wereld bekijken door de ogen van Thaksin is het tijdstip perfect. Thaksin’s tegenstanders zijn zwakker dan ooit. Aartsrivaal People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) is slechts een schaduw van wat het vroeger was.
Er zijn hier en daar anti-Thaksin groepen, maar die zijn niet sterk genoeg en ze missen eenheid. Bovendien steunen ze alleen maar op de stedelijke middenklasse. De harde kern heeft rally’s aangekondigd wanneer het parlement het groene licht geeft voor het amnestievoorstel, maar het moet nog blijken hoeveel mensen ze op de been kunnen brengen. Over tienduizenden maakt niemand zich zorgen en dat is goed nieuws voor Thaksin, die nu kan toeslaan.
Thaksin maakt een simpel rekensommetje: wanneer nu niet, wanneer dan wel? Want de komende twee jaar wordt de regering Yingluck er niet populairder op met het kostbare hypotheeksysteem voor rijst, de controversiële wijzigingsvoorstellen voor de grondwet en juridische problemen met het voorstel om 2 biljoen baht te lenen.
En mocht uiteindelijk de tegenstand te fel zijn, dan trekt Pheu Thai het voorstel in en probeert het op een andere manier. In het ergste geval wordt het parlement ontbonden, problematische beleidskwesties komen tot stilstand en de regering kan een referendum over amnestie houden. Uiteindelijk zal Thaksin terugkeren naar Thailand  en we beginnen met een schone lei, aldus Atiya. (Bron: Bangkok Post, 29 oktober 2013)

Wordt het chaos vandaag in Bangkok?
31 oktober – Hoeveel mensen weet oppositiepartij Democraten vandaag op de been te brengen om te demonstreren tegen het controversiële amnestievoorstel? ‘City braces for amnesty chaos’, kopt Bangkok Post onheilspellend.
De Democraten rekenen op tienduizenden, de adjunct-secretaris-generaal van premier Yingluck op hooguit zeven- tot achtduizend. De politie stationeert twee compagnieën bij station Samsen in Bangkok, waar de rally van de Democraten wordt gehouden, en houdt 36 compagnieën achter de hand.
Andere hotspots zijn Uruphong, waar al dagenlang tegen de regering wordt gedemonstreerd, en Lumpini park. Verder worden elders in de stad, waaronder Silom, kleine verspreide rally’s verwacht met als doel het verkeer te ontregelen.
De regering heeft de provinciale gouverneurs het groene licht gegeven om de Disaster Prevention and Mitigation Act in werking te stellen, wanneer het daar tot ongeregeldheden komt. Minister Charupong Ruangsuwan (Binnenlandse Zaken) rekent erop dat ze ‘prevent, not to solve a problem’ en voorkomen dat overheidsgebouwen worden bezet en de openbare infrastructuur niet wordt verstoord.
Het Centre for the Administration of Peace and Order (Capo) heeft veiligheidsdiensten in het hele land opgeroepen verstoring van openbare diensten te voorkomen, zoals elektriciteit, leidingwater, telecommunicatie netwerken en luchthavens. Een Capo-woordvoerder verwacht dat de protesten zullen aanhouden tot 11 november wanneer het Internationale Hof van Justitie een uitspraak in de Preh Vihear-zaak doet.
Democratisch parlementslid Suthep Thaugsuban hield gisteren een persconferentie voor het standbeeld van koning Rama VII in het parlement (foto). Hij riep de bevolking op naar station Samsen te komen. Suthep zei dat de rally doorgaat tot de regering en Pheu Thai het amnestievoorstel intrekken.
‘De regering heeft haar mandaat misbruikt om via de amnestiewet voormalig minister-president Thaksin absolutie te verlenen. Wanneer we toestaan dat de regering en [regeringspartij] Pheu Thai hun eigen gang gaan, wordt het land beroofd van principes en zakt het weg in dictatoriale krachten die tot doel hebben hun families en connecties te dienen zonder zorg voor de bevolking.’
Vandaag en morgen debatteert het parlement over het omstreden amnestievoorstel. Het is al in eerste lezing door het parlement goedgekeurd, maar daarna door een kamercommissie gewijzigd. De amnestie geldt nu niet alleen voor personen die sinds de militaire coup in september 2006 voor politieke vergrijpen zijn aangehouden, maar ook voor leger, autoriteiten en protestleiders. Oud-premier Thaksin steunt het gewijzigde voorstel en heeft de Pheu Thai-fractie bevolen voor het voorstel te stemmen.
De roodhemden verzetten zich tegen de wijziging omdat voormalig premier Abhisit en Suthep, die verantwoordelijk worden gehouden voor de doden in 2010, de dans ontspringen; anti-regeringsgroepen zijn ook tegen omdat het voorstel Thaksin vrijwaart van vervolging. Thaksin werd in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens machtsmisbruik. Het voorstel zou hem ook de kans bieden de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen, terug te eisen.

Donderdag 31 oktober
– Academici van de Midnight universiteit in Chiang Mai hebben de bevolking opgeroepen zich tegen het amnestievoorstel te verzetten. Ze deden die oproep omdat enkele roodhemd parlementsleden van plan zijn zich vandaag van stemming te onthouden, wanneer over het (gewijzigde) voorstel wordt gestemd.
Het voorstel is in eerste lezing door het parlement goedgekeurd, maar door een kamercommissie gewijzigd. De amnestie geldt nu ook voor leger, protestleiders en autoriteiten en dat zint de roodhemden niet. Ze houden voormalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep verantwoordelijk voor de slachtoffers die in 2010 bij de roodhemd ongeregeldheden zijn gevallen. Het voorstel wordt vandaag en morgen in tweede en derde lezing behandeld.
De blanco amnestie komt neer op het onder het tapijt vegen van het voormalige politiek geweld, schrijven de academici in een gisteren uitgegeven verklaring. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, komen ermee weg. De wijziging van het voorstel  door Pheu Thai zal tot een nieuwe golf van conflicten leiden, waarschuwt de groep. ‘Het echte motief voor de wijziging is een poging de ‘grote baas’ [oud-premier Thaksin] te dienen.’
Naar verwachting zullen drie roodhemd parlementsleden zich onthouden van stemming: Weng Tojirakarn, Worachai Hema (de indiener van het oorspronkelijke voorstel) en staatssecretaris [eveneens parlementslid] Nattawut Saikuar. Weng is bereid voor zijn afwijkend stemgedrag te worden gestraft door de partij.

 

20.000 mensen fluiten en klepperen tegen amnestievoorstel
1 november – Een fluitconcert en geklepper met de bekende clappers (is er al een Nederlands woord voor?) door ruim 20.0000 mensen zetten gisteren het protest tegen het controversiële amnestievoorstel kracht bij. Eettentjes en andere faciliteiten staan bij station Samsen in een lange rij, wat een indicatie is dat het protest geen eendagsvlieg is.

Dat zei ook Democratisch parlementslid Suthep Thaugsuban (kortgeleden aangeklaagd wegens moord): ‘We blijven vechten totdat premier Yingluck het voorstel terugtrekt. Als ze een zuiver geweten heeft, en ze zich ervan bewust is dat ze gekozen is omdat de mensen haar vertrouwen, moet ze hen geen kwaad doen. Trek het voorstel in en zeg dat je het nooit meer doet. Dat maakt een einde aan het gevecht.’
De politie zette gisteren 60.000 man in met twee compagnieën langs de spoorlijn om te voorkomen dat een ‘derde partij’ zou proberen de orde te verstoren. Controleposten werden ingericht om voorbijgangers en voertuigen te controleren op het bezit van wapens en andere verboden voorwerpen. Omdat demonstranten over de rails liepen, konden treinen niet passeren. Het zwaartepunt van de beveiliging ligt echter bij het Government House en het parlementsgebouw, waar gisteren de tweede lezing van het omstreden voorstel begon.
In het land moeten de protesten nog op gang komen. Vandaag komen in de zuidelijke provincie Nakhon Si Thammarat tegenstanders bij het Provinciehuis bij elkaar. Vijfhonderd agenten staan er al opgesteld. Ook elders bij Provinciehuizen zijn rally’s gepland, maar de krant maakt er verder (nog) geen melding van.
Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha sluit de mogelijkheid van een militaire interventie uit. ‘Een coup lost geen problemen op’, aldus de generaal. Verder zei hij dat de regering maar moet beslissen of een speciale wet om het protest te beheersen, in werking wordt gesteld en of het leger wordt ingezet.
Bij de gemeentepolitie zijn vier hoge officieren abrupt voor een maand overgeplaatst. Zogenaamd om het Centre for the Administration of Peace and Order (Capo) te versterken, maar volgens een bron omdat ze sympathie voor de oppositie hebben.

20.000 mensen fluiten en klepperen tegen amnestievoorstel
1 november – Een fluitconcert en geklepper met de bekende clappers (is er al een Nederlands woord voor?) door ruim 20.0000 mensen zetten gisteren het protest tegen het controversiële amnestievoorstel kracht bij. Eettentjes en andere faciliteiten staan bij station Samsen in een lange rij, wat een indicatie is dat het protest geen eendagsvlieg is.

Dat zei ook Democratisch parlementslid Suthep Thaugsuban (kortgeleden aangeklaagd wegens moord): ‘We blijven vechten totdat premier Yingluck het voorstel terugtrekt. Als ze een zuiver geweten heeft, en ze zich ervan bewust is dat ze gekozen is omdat de mensen haar vertrouwen, moet ze hen geen kwaad doen. Trek het voorstel in en zeg dat je het nooit meer doet. Dat maakt een einde aan het gevecht.’
De politie zette gisteren 60.000 man in met twee compagnieën langs de spoorlijn om te voorkomen dat een ‘derde partij’ zou proberen de orde te verstoren. Controleposten werden ingericht om voorbijgangers en voertuigen te controleren op het bezit van wapens en andere verboden voorwerpen. Omdat demonstranten over de rails liepen, konden treinen niet passeren. Het zwaartepunt van de beveiliging ligt echter bij het Government House en het parlementsgebouw, waar gisteren de tweede lezing van het omstreden voorstel begon.
In het land moeten de protesten nog op gang komen. Vandaag komen in de zuidelijke provincie Nakhon Si Thammarat tegenstanders bij het Provinciehuis bij elkaar. Vijfhonderd agenten staan er al opgesteld. Ook elders bij Provinciehuizen zijn rally’s gepland, maar de krant maakt er verder (nog) geen melding van.
Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha sluit de mogelijkheid van een militaire interventie uit. ‘Een coup lost geen problemen op’, aldus de generaal. Verder zei hij dat de regering maar moet beslissen of een speciale wet om het protest te beheersen, in werking wordt gesteld en of het leger wordt ingezet.
Bij de gemeentepolitie zijn vier hoge officieren abrupt voor een maand overgeplaatst. Zogenaamd om het Centre for the Administration of Peace and Order (Capo) te versterken, maar volgens een bron omdat ze sympathie voor de oppositie hebben.

Vrijdag 1 november
– Pagina 3 van Bangkok Post is vandaag geheel gewijd aan het omstreden amnestievoorstel en andere verwante zaken (Zie ook pagina Amnestie voor Thaksin). Ik beperk me tot een puntsgewijs overzicht:
• Roodhemden onthulden een herdenkingspilaar op de Vibhavadi Rangsit weg ter negadachtenis aan de taxichauffeur die op 30 september 2006 zijn wagen tegen een legertank ramde uit protest tegen de militaire coup. Hij pleegde een maand later zelfmoord.
• Het Huis van Afgevaardigden kibbelde gisteren zes uur over de naam van het omstreden voorstel en vier uur over de preambule. Het voorstel verleent amnestie aan allen die tusen 1 januari 2004 en 8 augustus 2013 betrokken waren bij politieke protesten met uitzondering van degenen die beschuldigd zijn van majesteitsschennis. Het oorspronkelijke voorstel sloot het leger, protestleiders en de autoriteiten uit van amnestie; volgens het (door een kamercommissie) gewijzigde voorstel krijgen ook zij amnestie.
• Oppositieleider Abhisit benadrukte gisteren nog eens dat degenen die verantwoordelijk zijn voor doodslag en brandstichting tijdens het politieke geweld geen amnestie dienen te krijgen. [Op 19 mei 2010 gingen tal van gebouwen in vlammen op, waaronder de bekende winkelmall CentralWorld.]
• Sinds lange tijd laat Nitirat weer eens wat van zich horen, de groep juristen van de Thammasat universiteit die in september vorig jaar opriep om artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht over majesteitsschennis te veranderen, alle rechtsprocedures die verband houden met de militaire coup van 2006 te stoppen en de grondwet te herzien. De groep noemt de blanco amnestie ‘ongrondwettelijk’. Er zijn nettere manieren om de integriteit en het vermogen van Thaksin te herstellen, zegt Worachet Pakeerut. En daar laat ik het maar bij, anders verzuipen we in de details.
• Oppositieleider Abhisit en Democratisch parlementslid Suthep Thaugsuban hebben gisteren op het kantoor van de procureur-generaal de tenlastelegging wegens moord en poging tot moord tegen hen aangehoord. Die gaat op 12 december naar de rechtbank wanneer het parlement met reces is en beiden niet meer worden beschermd door hun parlementaire immuniteit. Zie verder: Abhisit en Suthep worden vervolgd voor moord.
• Het gebeurt niet vaak dat medisch personeel de straat opgaat voor een politiek protest – de laatste keer was in oktober 1973 –, maar blijkbaar is de maat nu vol. Ruim vijfhonderd stafleden en personeel van diverse ziekenhuizen marcheerden aan het eind van de middag eerst naar Uruphong om de demonstranten daar een hart onder de riem te steken en daarna trokken ze naar station Samsen waar de Democraten een rally houden. Mooie uitspraak van een gepensioneerde verpleegster: ‘Thailand is in the ICU now. We need to give it CPR to bring it out of its coma.’
– Premier Yingluck zat gisteren een vergadering van het kabinet voor in Lop Buri en vertoonde zich niet in het parlement bij de behandeling van het omstreden amnestievoorstel. ‘Haar afwezigheid spreekt boekdelen over de onverschilligheid van de regering, die in feite neerkomt op arrogantie’, schrijft Bangkok Post vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar. ‘Yingluck als hoofd van de regering hoort in het parlement te zijn. Het is haar taak om te luisteren, uit te leggen, tegen te spreken en te overtuigen.’
De krant stelt vast dat het land op weg is naar een nieuwe ronde van politieke conflicten, want niet alleen gaan anti-regeringsgroepen de straat op, maar ook de roodhemden die vinden dat ze bedrogen zijn door Thaksin Shinawatra en ‘zijn’ Pheu Thai partij. [Thaksin heeft zich achter het gewijzigde voorstel geschaard, dat ook amnestie verleent aan leger, protestleiders en de autoriteiten van destijds.]
Maar er is meer volgens BP. De protesten zijn deel van een toenemend ongenoegen over wat gezien wordt als machtsmisbruik door een meerderheidsregering. De krant noemt het hypotheeksysteem voor rijst, de milieuschade die de geplande waterhuishoudingswerken zullen aanrichten en het risico van corruptie bij de besteding van de 2 biljoen baht voor infrastructurele werken.
Veel van de publieke verbittering komt voort uit de loze beloftes van de regering, aldus BP. Twee jaar geledn beloofde Yingluck landhervormingen, communaal landbezit, een grondbank voor de landlozen en veranderingen van de draconische en onrechtvaardige boswetten. Er is niets gebeurd.
De krant eindigt met een Thais gezegde: tad fai tae ton lom, hetgeen betekent extinguish the fire before the wind comes. Kijk naar Egypte en Turkije om de gevolgen te zien van een aanmatigende meerderheidsheerschappij. Doof het vuur van de publieke woede voordat het te laat is.
– Een groot risico voor de economie. Zo noemt Tanit Sorat, secretaris-generaal van de Federation of Thai Industries de protesten tegen het controversiële amnestievoorstel. ‘Wanneer de toestand escaleert, wordt het vertrouwen in de industriële sector geschaad en die is al traag. Ook de toerismesector, die het als enige goed doet, zal hard worden getroffen.’
Een zelfde geluid laat gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de Bank of Thailand horen, alhoewel zijn woordkeus iets gematiger is: de economie wordt ‘somewhat’ geschaad.
President Sisdivachr Cheewarattanaporn van de Association of Thai Travel Agents maakt zich ernstig zorgen over een mogelijke escalatie van protesten. ‘We hopen dat er geen geweld komt. De demonstranten en regering zouden op democratische wijze een compromis moeten sluiten.’
Captains of industry vrezen onder andere voor vertragingen bij de ontwikkeling van infrastructurele projecten, verminderde koopkracht, gevolgen voor het winkelklimaat en activiteiten van bedrijven. De directeur van de Mall Group wijst erop dat Bangkok een winkelbestemming van buitenlandse toeristen is. Zij zijn goed voor 40 tot 60 procent van de verkopen, nu Thaise consumenten minder koopkracht hebben. Slecht nieuws kan hen doen besluiten hun reis te annuleren.
De beurs reageerde woensdag ook op de dreigende protesten: de SET index zakte 1,7 procent. Therdsak Thaveeteeratham, vice-president van Asia Plus Securities, denkt dat de politieke ontwikkelingen de belangrijkste factor voor bewegingen in de markt worden. ‘Als de protesten tot chaos leiden, zal de beurs scherp dalen.’ Adisak Phupiphathirungul van Thanachart Securities denkt dat de beurs langzaam daalt tot de politieke situatie verbetert. ‘Het politieke effect kan tijdelijk zijn, terwijl de beurs zich snel herstelt.’ (Bron: Bangkok Post, 31 oktober 2013)

Amnestievoorstel: De teerling is geworpen
2 november – De teerling is geworpen. Na een debat van 19 uur keurde het Huis van Afgevaardigden gisteren om 4.25 uur het controversiële amnestievoorstel goed. Oppositiepartij Democraten vestigt haar hoop op de Senaat, die het voorstel nog kan afwijzen.
De Democraten die bij station Samsen tienduizend tegenstanders op de been hebben gebracht, breiden hun protest niet uit omdat er nog kanalen zijn om het voorstel te torpederen. Anti-Thaksin groepen hebben hun supporters in het land opgeroepen naar Bangkok te komen en zich aan te sluiten bij de rally in Uruphong of Lumpini park.
Lumpini park is de protestlocatie van de People’s Force for Democracy to Overthrow Thaksinism (Pefot), een groep die eerder protesteerde tegenover het Government House.
In Uruphong demonstreert het Network of Students and People for Reform of Thailand. Deze groep heeft zich afgesplitst van Pefot, toen het protest bij het Government House werd afgeblazen.
Het amnestievoorstel biedt een blanco amnestie aan allen die tussen 1 januari 2004 en 8 augustus 2013 wegens politieke vergrijpen zijn aangehouden c.q. gevangen gezet. De tegenstanders zeggen dat ook oud-premier Thaksin, in 2008 wegens machtsmisbruik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf, van de amnestie profiteert.
De tegenstanders verzetten zich tegen de wijzigingen die door een kamercommissie in het oorspronkelijke voorstel van Pheu Thai-kamerlid Worachai Hema zijn aangebracht. De amnestie geldt nu ook voor het leger, de protestleiders van destijds en de autoriteiten. Als gevolg daarvan zijn beide politieke kampen tegen het voorstel: roodhemden en anti-regeringsgroepen.
De roodhemden omdat voormalig premier Abhisit (nu oppositieleider), zijn rechterhand Suthep en het leger, die ze verantwoordelijk houden voor de doden en gewonden in 2010, vrijuit gaan. De anti-regeringsgroepen omdat Thaksin (tegen wie nog veel meer zaken op de plank liggen, zie ‘Wiping the slate’) de dans ontspringt.
Bangkok Post is vandaag bijna geheel gewijd aan de zaak. Op de voorpagina staat een foto van premier Yingluck die de visjes voert in het Pasak Jolasid stuwmeer in Lop Buri, waar het kabinet twee dagen vergadert. Zij houdt zich erbuiten onder het motto: het is een zaak van het parlement, niet van de regering. ‘Er is niets wat de regering of de demonstranten eraan kunnen doen.’

Zaterdag 2 november
– Wordt in Thailand momenteel de laatste slag tegen Thaksin geleverd? Parlementslid Korn Chatikavanij (Democraten) weet het niet zeker. Maar de Democraten zullen zich tegen het amnestievoorstel blijven verzetten ongeacht of dat ten koste van hun populariteit gaat.
Bangkok Post besteedt vandaag erg veel aandacht aan het voorstel. Puntsgewijs het nieuws dat ik in de posting ‘De teerling is geworpen’ heb laten liggen.
• De Senaat begint waarschijnlijk op 11 november aan de behandeling van het voorstel, toevallig dezelfde dag waarop het Internationale Hof van Justitie in Den Haag een uitspraak doet in de Preah Vihear zaak.
• Parlementslid Korn Chatikavanij (Democraten) hoopt dat de Senaat haar neutraliteit bewaart. ‘We zullen zien of de meerderheid van de senatoren de instructies van de regering volgt.’
• Enkele organisaties uit het bedrijfsleven en de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand hebben verklaard tegen het amnestievoorstel te zijn.
• De anti-Thaksin coalitie, de State Enterprise Workers’ Relations Confederation en het Dhamma Army hebben hun achterban in het land opgeroepen naar Bangkok te komen.
• Somkiat Pongpaibul, protestleider in Uruphong (Bangkok), zegt dat de politie van Phaya Thai vandaag gaat proberen het protest te breken. Protestleider Nitithorn Lamlua: ‘We zullen met de politie praten en haar eraan herinneren dat we het recht hebben vreedzaam te demonstreren. We zijn bereid tot een confrontatie wanneer de politie komt om ons te verspreiden.’
• De drie legeronderdelen hebben elk 150 man militaire politie standby staan in verband met de Internal Securiy Act die voor drie districten in Bangkok geldt.
• Vier roodhemd parlementsleden hebben zich in afwijking van hun eigen partij bij de stemming in het Huis van Afgevaardigden gisteren van stemming onthouden: Worachai Hema (die het oorspronkelijke voorstel heeft ingediend), Khattiya Sawatdipol (wier vader in 2010 door een scherpschutter werd doodgeschoten), Weng Tojirakarn en Natthawut Saikuar (staatssecretaris van Handel).
• Roodhemd parlementslid Korkaew Pikulthong stemde voor het voorstel. Hij was blijkbaar bevreesd voor vergeldingsmaatregelen van de partij, waarmee gedreigd is.
• Oppositiepartij Democraten heeft niet deelgenomen aan de stemming, waardoor het voorstel met 310-0 stemmen werd aangenomen. De krant zegt niets over het stemgedrag van de kleine partijtjes.
• De Rural Doctors Society verzet zich in een verklaring tegen het voorstel. Ze heeft de ziekenhuizen in het land opgeroepen protestspandoeken op te hangen.
• 491 academici en personeelsleden van het National Institute of Development Administration hebben een soortgelijke verklaring uitgegeven.
• In Nakhon Ratchasima hield een anti-corruptie netwerk gisteren een bijeenkomst waarin tegen het voorstel werd geprotesteerd.
• Payao Akkahad, de moeder van een verpleegster die in 2010 werd doodgeschoten, zegt dat Thaksin zijn supporters heeft verraden om zijn eigen terugkeer mogelijk te maken. ‘Van nu af aan bewandelen roodhemdleden en Pheu Thai verschillende wegen. Ze hebben de mensen voor de gek gehouden om namens hen te sterven. Ze vertrappen de dode lichamen voor de terugkeer van hun leider.’
• Sutachai Yimprasert, assistent-hoogleraar geschiedenis aan de Chualongkorn universiteit, acht het onwaarschijnlijk dat de roodhemden met Pheu Thai of Thaksin breken. ‘De roodhemden houden nog steeds van Thaksin ahoewel ze het niet eens zijn met de blanco amnestie.’
• Sombat Boongam-anong (Red Sunday group): ‘Thaksin ziet wat wij zien: de risico’s van het controversiële voorstel. Maar hij zet door, dus hij moet de volledige verantwoordelijkheid nemen voor wat er mocht gebeuren.’ Sombat denkt dat de regering het parlement zal ontbinden, wanneer de politieke temperatuur oploopt.
• Onduidelijk is of het amnestievoorstel ook gevolgen heeft voor het geweld in het Zuiden. Aathif Shukuor (Academy of Patani Raya for Peace and Development) is bang dat de amnestie een stimulans vormt voor een cultuur van straffeloosheid en het gebruik van geweld door veiligheidspersoneel.
• Donderdag kregen districtskantoren in het land van het Provincial Administration Department de opdracht billboards met pro-amnestieteksten neer te zetten, maar die opdracht is na protesten op de social media ijlings ingetrokken. De afdeling had ook al teksten geleverd.
• Bangkok Post roept in haar hoofdredactioneel commentaar van vandaag de roodhemdleiding op naar voren te komen en een massaprotest te leiden. ‘Het voorstel gaat tegen alles in waar de roodhemden voor hebben gevochten. De leiders zijn het aan de doden en hun nabestaanden verplicht om tot het bittere einde tegen het voorstel te vechten.’
• Een groep studenten van de Thammasat universiteit hield gisteren een symbolisch protest voor het partijkantoor van Pheu Thai.

‘Ik wil in een land leven waar ik trots op kan zijn’
3 november – ‘Ik ben niet bang voor bommen en kogels. Wat me beangstigt is geen natie te hebben om in te leven en om trots op te zijn.’ Supattra Sammamnab (45) uit Min Buri kwam tegen de wens van haar familie naar de rally van oppositiepartij Democraten bij station Samsen. Zoals veel anderen is ze geen nieuwkomer, want ze nam al deel aan eerdere protesten van de geelhemdbeweging. ‘Ik ben naar veel rally’s geweest: sommige gevaarlijk, sommige niet. Maar ik ben niet bang.’
Gisteren ging de rally haar derde dag in. Bangkok Post trekt in haar zondageditie drie volle pagina’s uit voor een verslag. Puntsgewijs:
• De protesten worden uitgebreid. Rally-leider en kamerlid Suthep Thaugsuban (Democraten) heeft tegenstanders van het voorstel opgeroepen morgen om 10 uur naar de protestlocatie te komen. ‘Als er genoeg mensen komen, gaan we het protest uitbreiden.’
• Volgens de Democraten werd de rally gisteren door 50.000 mensen bezocht; de politie houdt het op 8.000.
• Oppositieleider Abhisit ontkent het gerucht dat Suthep een deal zou hebben gesloten met de regering. ‘Ik werk al 20 jaar met hem. Suthep zal nooit zijn supporters verraden, zelfs niet wanneer hij de doodstraf zou krijgen voor de moordbeschuldiging.’ [Het OM gaat Suthep en Abhisit vervolgen voor moord vanwege de doden die in 2010 vielen.]
• Over de vraag of het voorstel door de Senaat wordt goedgekeurd, wordt druk gespeculeerd. Een groep van 50 senatoren (van de 150) kan met een tegenstem de doorslag geven, mits de stemming geheim is. Als die niet geheim is, onthouden ze zich van stemming of blijven weg.
• De demonstranten bij station Samsen worden in de watten gelegd. Er zijn 32 voedselkramen. Eten en drank zijn gratis. Er wordt ook moslim en Indiaas eten bereid. Het programma op het podium bestaat behalve uit speeches uit zang en dans. Vrijdag ging het tot 3 uur ’s nachts door. Veel demonstranten blijven er slapen.
• De beveiliging is in handen van 100 geüniformeerde bewakers. Ze patrouilleren en hebben op de toegangswegen hekken geplaatst om ongewenst bezoek te voorkomen.
• Een assistent van parlementslid Korn Chatikavanij (Democraten) is vrijdagnacht bij het verlaten van het protestterrein bewusteloos geslagen. Zijn wonden zijn in het Chulalongkorn ziekenhuis met 20 hechtingen gesloten.
• Parlementslid Ong-art Klamphaiboon (Democraten) is bang voor meer bedreigingen en mishandelingen van tegenstanders van de regering.
• Een groep zakenmensen houdt morgen een eigen demonstratie bij het partijkantoor van de Democraten op Silom Road. De demonstranten is gevraagd zich in groene kleding te steken.
• Thapana Sirivadhanabhakdi, president en directeur van Thai Beverage Plc, Thailands grootste brouwerij, zegt dat eventueel geweld Thailands economie kan schaden omdat buitenlandse investeerders kunnen besluiten naar andere Aziatische landen te verhuizen, zoals Vietnam of India. ‘De voortgaande politieke demonstraties veronrusten het buitenland.’
• De tv-zender ASTV, opgericht door een voormalige geelhemdleider, is gestopt met live uitzendingen vanuit Samsen. Ze verwijt de oppositie niet oprecht te zijn. De Democraten zouden ook moeten protesteren tegen corruptie en andere kwalijke zaken in het land. ‘De rally heeft alleen maar tot doel om populariteit te verwerven’, beweert een woordvoerder. De camera’s draaien nu op de protestlocatie in Uruphong (Bangkok), waar het Network of Students and People for Reform of Thailand tegen de regering demonstreert.

Maandag 4 november
– Ook het bedrijfsleven verweert zich tegen het controversiële amnestievoorstel. De Thai Chamber of Commerce, Federation of Thai Industries en de Thai Banker’s Association steken vandaag de koppen bij elkaar om hun verdere strategie te bepalen, nadat eerder verzet geen effect had. Verder puntsgewijs:
•De Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT), een overkoepelend orgaan van tal van organisaties en bedrijven, overhandigt vandaag een protestbrief aan de voorzitter van de Senaat [die het voorstel nog moet behandelen]. Eerder stuurde de ACT brieven naar onder andere de VN en de Amerikaanse ambassade.
•De Thai Chamber of Commerce gaat een onderzoek onder haar leden in het land houden en zal aan de hand van de resultaten haar standpunt bepalen.
• Volgens ACT-lid Danai Chanchaochai toont het amnestievoorstel aan dat de regering Yingluck corruptie steunt. Corruptie is de belangrijkste oorzaak van de vertraging van ‘s lands ontwikkeling, zegt hij. Danai wijst erop dat buitenlandse investeerders zich meer en meer bewust worden van good governance en dit bij hun investeringsbeslissingen meewegen.
• De Federation of Thai Capital Market Organizations bereidt een seminar voor over de gevolgen van het amnestievoorstel voor de Thaise aandelenmarkt.
– Uit het roodhemdkamp meldt Bangkok Post een bijeenkomst bij Ratchaprasong intersection, het gebied dat de roodhemden in 2010 wekenlang bezet hielden. Details over die bijeenkomst geeft de krant niet. Wel citeert ze Tida Tawornseth, voorzitter van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden).
‘Het verzet tegen het [gewijzigde] amnestievoorstel door de roodhemdleden is een illustratie van hun politieke volwassenheid. De politieke denkbeelden van de roodhemden rijpen en ze beginnen zich te verwijderen van “clinging to individuals” naar rechtvaardigheid en publieke belangen.’
– Academici verwachten dat het Constitutionele Hof geen spaan heel laat van het amnestievoorstel. Prinya Thaewanarumitkul, vice-rector van de Thammasat universiteit, denkt ook dat de regering in de problemen komt wanneer ze artikel 309 van de grondwet wil schrappen. Dit artikel vrijwaart de coupplegers [september 2006] van vervolging en wettigt de besluiten van de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de corruptie onder de regering Thaksin.
Wanneer artikel 309 sneuvelt, zegt voormalig senator Seree Suwannapanon, sneuvelt Thailands geloofwaardigheid in de ogen van de internationale gemeenschap ten aanzien van ’s lands pogingen de corruptie te bestrijden. Seree verwijst daarbij naar de veroordeling van Thaksin tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn hulp bij een twijfelachtige landaankoop door zijn toenmalige echtgenote en naar de 46 miljard baht die wegens belastingontduiking van Thaksin in beslag zijn genomen. Die besluiten zouden dan ongedaan kunnen worden gemaakt.
Het verzet tegen het amnestievoorstel is opgelaaid, nadat een kamercommissie besloten had de amnestie ook te laten gelden voor leger, protestleiders en autoriteiten [lees: Abhisit en Suthep, die verantwoordelijk worden gehouden voor de slachtoffers die in 2010 vielen]. In het oorspronkelijke voorstel [dat de steun van de roodhemden heeft] gold de amnestie alleen voor mensen die tijdens de ongeregeldheden zijn aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze de Noodverordening overtraden.
– Oud-premier Thaksin ziet de bui al hangen: de regering van zijn zusje Yingluck bijt in het stof bij het Constitutionele Hof en de National Anti-Corruption Commission. Thaksin houdt er rekening mee dat er begin volgend jaar verkiezingen worden gehouden.
Het orakel in Dubai maakt zich ook zorgen over de tanende populariteit van 68 Pheu Thai-parlementsleden uit het Noorden en Noordoosten. Uit een peiling is gebleken dat die door nog maar 15 procent van de respondenten werden gesteund. Om te voorkomen dat de partij parlementszetels verliest, worden twee nieuwe politieke partijen achter de hand gehouden. Die kunnen later met Pheu Thai fuseren.
Volgens een bron bij Pheu Thai is het hoogst waarschijnlijk dat het Constitutionele Hof het amnestievoorstel, de grondwetwijzigingen (onder andere wijziging van de verkiezingsprocedure en samenstelling van de Senaat) en het voorstel om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken naar de prullenbak verwijst, omdat ze in strijd met de grondwet zijn.
De National Anti-Corruption Commission kan het de regering moeilijk maken vanwege het hypotheeksysteem voor rijst dat door corruptie wordt geplaagd en vanwege het budget van 350 miljard baht voor waterwerken, dat volop kansen voor corruptie biedt.
Pheu Thai woordvoerder Prompong Nopparit probeert het nog maar een keer. Het amnestievoorstel heeft niet tot doel één bepaalde persoon te helpen [lees: Thaksin]. Het is in het belang van de bevolking en biedt een blanco amnestie ter wille van nationale verzoening. Maar wie gelooft dat nog?

Amnestieprotest: Demonstranten bezetten Ratchadamnoen Avenue
Tienduizenden (Democraten), 10.000 (politie) of 20.000 (Bangkok Post verslaggevers). De schattingen van het aantal demonstranten lopen nogal uiteen. Maar het waren er in ieder geval heel veel, genoeg om de brede Ratchadamnoen Avenue met het Democracy Monument te vullen.
Gisteren breidde oppositiepartij Democraten haar rally uit. Vanuit station Samsen trokken duizenden demonstranten in een lange optocht door de stad. Bij de Supreme Court en het kantoor van de procureur-generaal bliezen ze op fluitjes en bij het Grand Palace legden ze een eed af en beloofden plechtig te vechten voor het nationale belang en tegen corrupte personen.
Op Ratchadamnoen zei rallyleider en parlementslid Suthep Thaugsuban gisteravond gehoord te hebben dat de Senaat het controversiële amnestievoorstel gaat afstemmen: ‘Maar daar kunnen we niet op vertrouwen. Er kan nog van alles gebeuren.’ Hij riep ‘alle Thaise patriotten van elke kleur’ op om naar Ratchadamnoen te komen. ‘Ik en alle protestleiders gaan hier niet weg, totdat we winnen. We trekken ons niet meer terug.’
Regeringspartij Pheu Thai is nog steeds vastbesloten het voorstel door te zetten. Pheu Thai-leden zoeken de steun van de bevolking, zegt woordvoerder Prompong Nopparit. Pheu Thai parlementslid Phichit Chuenban, lid van de kamercommissie die het voorstel wijzigde, zegt dat het voorstel oud-premier Thaksin vrijwaart van strafrechtelijke vervolging, maar hij kan niet de van hem in beslag genomen 46 miljard baht terugeisen omdat dat een civielrechtelijke zaak is.
Volgens Noppadol Pattama, Thaksins juridisch adviseur, gaat de Senaat het voorstel op details aanpassen. Wanneer de veranderingen miniem zijn, heeft de partij er geen moeite mee, maar wanneer artikel 3 wordt veranderd, moeten Senaat en Huis van Afgevaardigden een commissie vormen om een compromis te bereiken. In het gewijzigde artikel 3 van het voorstel geldt de amnestie nu ook voor het leger, de protestleiders en de autoriteiten van destijds.
Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha is bezorgd. Hij zou graag zien dat alle partijen om de tafel gaan zitten. ‘Er zijn nu veel problemen. De ene partij zegt dat het goed is, de andere dat het verkeerd is. Ze moeten het uitpraten. De problemen moeten snel worden opgelost of ze lopen uit de hand en oude situaties keren terug. Ik zou willen dat ze die les leren.’

Dinsdag 5 november
– Tranen welden gisteren op in de ogen van premier Yingluck toen ze oog en oog in stond met nabestaanden van de mensen die bij de roodhemd ongeregeldheden in 2010 om het leven kwamen. Die waren naar het Government House getrokken om de premier een hart onder de riem te steken. En dat kan ze wel gebruiken want grote delen van de bevolking morren vanwege het controversiële amnestievoorstel van Pheu Thai.
Met gebroken stem deed Yingluck een beroep op alle partijen om elkaar te vergeven en het land vooruit te laten gaan. Volgens haar maken veel mensen zich zorgen dat het toenemend protest tegen het amnestievoorstel tot een herhaling van het vroegere geweld zal leiden.
‘Alleen wanneer we ons houden aan het principe van vergeving en verzoening kan het land zich ontwikkelen. Vriendschappelijke gesprekken kunnen naar een weg uit de impasse leiden. Het is onmogelijk voor de regering om het iedereen naar de zin te maken.’
Andere amnestienieuws:
• Silom Road tussen het Dusit Thani hotel en het hoofdkantoor van Bangkok Bank vulde zich gisteren aan het eind van de ochtend met kantoorpersoneel. Om 12.34 uur bliezen ze massaal 1 minuut op uitgedeelde fluitjes. ‘No amnesty law’ klonk het en het volkslied werd gezongen. Somkiat Homla-or, president van de Business Club for Democracy, las een verklaring voor. ‘Deze amnestiekwestie kan de val van de regering veroorzaken’, zei hij. Voormalig senator Kaewsun Atibhodhi zei dat het land van alle Thais is en niet alleen van de Shinawatra’s.
• Honderd ambtenaren van het ministerie van Handel hielden voor hun kantoor in Sanam Bin Nam een fluitconcert. Ze riepen collega-ambtenaren op hun voorbeeld te volgen.
• De Council of University Presidents of Thailand (25 universiteiten) schrijven in een verklaring dat het voorstel, wanneer het tot wet schopt, een slecht precedent schept in de Thaise samenleving. Mensen zullen corruptie als een onbelangrijk probleem beschouwen en het gevecht tegen corruptie verliest aan kracht.
• De raad van bestuur van de Chulalongkorn universiteit roept de Senaat op het voorstel, dat vrijdag door het Huis van Afgevaardigden werd goedgekeurd,  te verwerpen.
• Staf en studenten van de Thammasat universiteit en de Rangsit universiteit lieten soortgelijke geluiden horen.
• De Rural Doctors Society van zeven zuidelijke provincies heeft de ziekenhuisstaf opgeroepen zich tegen het voorstel te verzetten. De ziekenhuizen is gevraagd spandoeken op te hangen. Twintig ziekenhuizen hebben dat al toegezegd. Artsen van de provinciale volksgezondheidclub verzetten zich ook.
• Het protest begint nu ook in het land de kop op te steken. In Uttaradit hielden advocaten van de Lawyers Council of Thailand een persconferentie, waarin ze zich tegen het voorstel uitspraken. Door het voorstel worden overtreders niet bestraft, hetgeen onwettig is, aldus voorzitter Patana Jatiket.
• In Khon Kaen dreigen demonstranten met rally’s bij het Provinciehuis en andere belangrijke plaatsen. Die locaties worden dag en nacht bewaakt door politie en defensievrijwilligers. Dagelijks komen in de stad bij het lokale democratiemonument en de city shrine zo’n 250 tot 300 mensen bijeen.
• 46,6 procent van de respondenten in een peiling van de universiteit van Khon Kaen, uitgevoerd in twintig noordoostelijke provincies, is tegen het blanco amnestievoorstel; 31,6 procent steunt het voorstel.
• Roodhemden in Nakhon Ratchasima hebben spandoeken met steunbetuigingen aan het amnestievoorstel opgehangen. De tekst luidt: Stop slandering, destroying and distorting the truth.
• AsiaUpdate, het satellietstation van de roodhemden, heeft de praatshows, gepresenteerd door vier roodhemdleiders, die tegen blanco amnestie zijn, geschrapt. Roodhemd parlementslid Weng Tojirakarn vraagt het station om een verklaring. Een van de presentatoren, leider van de Red Sunday Group, zegt dat hij nooit meer bij de zender terugkomt.
• De particuliere sector is het niet eens kunnen worden over eventuele acties tegen het amnestievoorstel. De Thai Chamber of Commerce zegt dat haar leden alleen willen dat de Senaat  goed naar de publieke opinie luistert om de conflicten tussen regering en bevolking te verlichten. Wel is de TCC tegen artikel 3 omdat daardoor alle corruptiezaken worden geschrapt. De Federation of Thai Industries en de Thai Bankers’ Association moeten hun leden nog raadplegen. De voorzitter van de (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (waarin die organisaties zijn vertegenwoordigd) zegt dat de opstelling van de drie hem heeft overvallen. De ACT verzet zich tegen het voorstel.
• De SET index is gisteren 2,85 procent onder de grens van 1400 gezakt. Investeerders maken zich zorgen over het toenemend protest. Analisten zijn minder bevreesd: de gevolgen zullen van korte duur zijn. Thanachart Securities verwacht dat de beurs twee maanden slechter zal presteren dan de andere beurzen in de regio.

Amnestievoorstel: Senaat mag de knoop doorhakken
6 november – Het controversiële amnestievoorstel, dat duizenden demonstranten op de been heeft gebracht, sneuvelt vermoedelijk in de Senaat. Maar dat betekent niet dat de demonstranten naar huis kunnen. Oppositiepartij Democraten zegt de rally op Ratchadamnoen Avenue pas te zullen beëindigen wanneer het voorstel wordt teruggetrokken.
Veelzeggend is dat zowel premier Yingluck als regeringspartij Pheu Thai de senatoren niet hebben opgeroepen voor het voorstel te stemmen – althans in het openbaar. Yingluck sprak zich gisteren na overleg met haar zuster en kabinetsleden voor het eerst uit over het voorstel. ‘It is now up to the senators to make a decision.’ Maandag begint het debat in de Senaat.
Pheu Thai secretaris-generaal Phumtham Vejjayachai zegt dat de partij bereid is de beslissing van de Senaat te accepteren, maar of dit betekent dat het van de baan is, weigert hij te zeggen. Wanneer de Senaat het voorstel afwijst, gaat het terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat het voorstel donderdagnacht goedkeurde. Wat er daarna gebeurt, begrijp ik niet goed. De krant schrijft: ‘The Lower House is legally required to wait 180 days until it can adopt the bill for confirmation.’
Yingluck had in haar verklaring kritiek op de tegenstanders; sommigen zouden niet vergevingsgezind zijn en uit zijn op geweld. Die aanval schoot Suriyasai Katasila, coördinator van de Green Politics groep, in het verkeerde keelgat. Hij noemde het een poging van de regering om de kern van het voorstel te verdraaien. ‘Haar aanval verergert alleen maar de situatie.’
Suriyasai riep alle groepen op om hun campagne tegen het amnestievoorstel met volle kracht voort te zetten. ‘Alleen de macht van de publieke sector kan de wet stoppen, die bedoeld is om bedrog wit te wassen.’
Rallyleider en parlementslid Suthep Thaugsuban (Democraten) zegt dat zijn partij doorgaat het protest op Ratchadamnoen uit te breiden, ondanks aanwijzingen dat de premier een softer line inneemt. ‘Mijn partij vertrouwt de regering niet. We laten ons door niemand meer voor de gek houden.’
Volgens oppositieleider Abhisit gaat de regering door met het doordrukken van een amnestievoorstel. Pheu Thai leden verklaarden eerder soortgelijke voorstellen in te zullen dienen, wanneer het huidige voorstel sneuvelt. Het huidige voorstel (gewijzigd door een kamercommissie) verleent ook amnestie aan leger, protestleiders en de autoriteiten van destijds.
De duizenden op Ratchadamnoen Avenue kregen gisteren gezelschap van 500 leden van het Dhamma Army, die tot dan demonstreerden in Uruphong. Vanochtend zouden nog meer demonstranten verhuizen.

Woensdag 6 november
– Ruim tienduizend studenten, docenten en personeelsleden van de Chulalongkorn universiteit (CU) hebben gisteren een krachtig protest tegen het controversiële amnestievoorstel laten horen. Ze marcheerden aan het eind van de middag via de Phaya Thai weg naar het Bangkok Art en Culture Centre waar CU-president Pirom Kamolratanakul een verklaring voorlas.
‘Dit voorstel bevoordeelt de corrupten. Onderwijsinstellingen hebben een verantwoordelijkheid om studenten te onderwijzen om ethische mensen te zijn. Dit voorstel is in strijd met de universitaire principes van moraliteit.’
Pirom zei dat de universiteit een commissie had gevormd die de gang van zaken gaat volgen en adviseert wat de volgende stap wordt. De universiteit verzet zich ook tegen de inwerkingtreding van de Internal Security Act in drie districten van Bangkok.
Ander amnestienieuws:
• Docenten, studenten en alumni van de Kasetsart universiteit hielden gisteren een bijeenkomst op de Bang Khen campus. In een verklaring zeggen ze dat de blanco amnestie een ernstige schending van de rechtsregels is, omdat ze rechtbankbeslissingen ongedaan maakt. De wet [nu nog wetsvoorstel] stimuleert een cultuur van straffeloosheid, waarbij degenen die schuldig zijn aan moord en corruptie, hun gerechte straf kunnen ontlopen. Ook de Mahidol universiteit gaf een verklaring uit.
• Een netwerk van 2.580 artsen en ander medisch personeel verzet zich eveneens tegen het voorstel. Het gaf gisteren een verklaring uit met de namen van alle tegenstanders.
• Liep minister Chadchart Sittipunt (Transport) gisteren mee in de protestmars van de Chulalongkorn universiteit? Tal van mensen dachten dat, maar ze zagen zijn tweelingbroer, die assistent-hoogleraar is aan de medische faculteit. ‘Mijn broer en ik, alhoewel we er identiek uitzien en samen opgroeiden, zijn het niet over alles eens. Maar we haten elkaar niet. We houden nog steeds van elkaar en verrichten onze taak naar beste kunnen’, aldus de bewindsman.
• 63 rechters, die zich ‘Judges Who Love the Motherland’ noemen, zeggen in een verklaring dat de amnestiewet in strijd is met de rechtsregels en dat die een verkeerd precedent schept. Het nu nog voorstel negeert partijen, die door de acties schade hebben opgelopen en het vrijwaart mensen, die veroordeeld zijn wegens corruptie en een (ambts)misdrijf, van vervolging.
• De National Anti-Corruption Commission verzet zich eveneens. Ze is bang dat de zaken die ze behandeld heeft, nietig worden verklaard. Volgens de NACC heeft het voorstel gevolgen voor 25.331 corruptiezaken, die de commissie heeft onderzocht. De NACC zegt dat het voorstel in strijd is met de VN Convention against Corruption van 2003, die door Thailand is ondertekend.
• De Internal Security Act blijft van kracht in drie districten van Bangkok en wordt niet uitgebreid, omdat de protesten tegen het amnestievoorstel vooralsnog niet gewelddadig zijn, zegt Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council. De ISA, die geldt voor Dusit, Phra Nakhon en Pomprap Sattruphai, heeft tot doel te voorkomen dat demonstranten naar het Government House en parlement marcheren. De demonstranten bij het Democracy Monument op de Ratchadamnoen Avenue bevinden zich in het ISA-gebied, de demonstranten in Uruphong erbuiten.
• Luchthaven Don Mueang heeft voorbereidingen getroffen voor het geval dat ze wordt bezet. Passagiers worden dan geëvacueerd.
• Het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok heeft 14 busroutes omgelegd om de protesten te ontwijken.
• Frankrijk, Zweden, Groot Brittanië en Japan hebben reizigers geadviseerd weg te blijven van de protestlocaties.
• De (particuliere) Anti-Corruption Organisation of Thailand (ACT) heeft in een campagne van twee weken op change.org 545.000 protesten tegen het amnestievoorstel verzameld. De ACT wil op 1 miljoen uitkomen. Op change.org wordt ook actie gevoerd tegen de Mae Wong dam (120.000 handtekeningen) en voor bussen die toegankelijk zijn voor gehandicapten (22.000). De Thaise versie van change.org bestaat sinds vorig jaar.
• Zelfs wanneer de Senaat het controversiële amnestievoorstel afwijst, is het oppassen geblazen, want het Huis van Afgevaardigden kan de Senaat links laten liggen en een voorstel direct ter ondertekening aan de koning voorleggen. Dit zegt Danai Chanchaochai, lid van de Anti-Corruption Commission of Thailand (ACT), een particulier overkoepelend orgaan van diverse organisaties uit de particuliere sector.
Vandaag aan het eind van de middag doet de ACT mee aan een rally van de particuliere sector en universiteiten op de Ratchaprasong intersection, de plaats die twee jaar geleden wekenlang door roodhemden bezet werd gehouden. De ACT leunt nog niet tevreden achterover nu de Senaat het voorstel lijkt te gaan verwerpen. Nadat de Senaat het voorstel in eerste lezing heeft behandeld, besluit het over verdere stappen.
ACT-voorzitter Pramon Sutivong verwacht dat de Senaat het voorstel zal terugsturen naar het Huis van Afgevaardigden. Het Huis moet dan 180 dagen alvorens het in behandeling te nemen. In die periode mogen geen soortgelijke voorstellen worden ingediend en behandeld.
De Stock Exchange of Thailand verklaarde zich woensdag solidair met de ACT. De SET is lid van de ACT. Honderd stafleden van de Bank of Thailand marcheerden woensdag bij de Rama VIII brug om hun ongenoegen over het voorstel kenbaar te maken (foto homepagina). De leiding liep niet mee. De mars vond buiten werktijd plaats. Enkele stafleden zeiden het protest bij station Samsen en de huidige locatie bij het Democracy Monument te hebben bezocht.

Bangkok Post: Laten we het hoofd koel houden
8 november – In een bijna wanhopig commentaar doet de hoofdredactie van Bangkok Post de oproep het hoofd koel te houden. Maandag is het uur U. Dat is de dag waarop de Senaat haar belofte kan waarmaken dat het controversiële amnestievoorstel wordt verworpen. En het is ook de dag dat het Internationale Hof van Justitie in Den Haag een uitspraak in de Preah Vihear zaak doet.

Wanneer de uitspraak in het nadeel van Thailand uitvalt, duikelt het land waarschijnlijk in een nationalistische razernij, die politiek uitgebuit gaat worden om de regering omver te werpen. De uitkomst zal niet erg aanlokkelijk zijn.
Dit is de tijd om het hoofd koel te houden, schrijft de krant. Zowel de regering als de protestgroepen moeten uiterst voorzichtig zijn om te voorkomen dat Thailand dezelfde fout maakt die in 2006 tot de militaire coup leidde en het land de afgelopen jaren in een politieke afgrond heeft gestort.
De voortekenen zijn zorgelijk. Op de rally’s hoort de krant diepe haat tegen de verdeeldheid zaaiende oud-premier Thaksin, die gezien wordt als het meesterbrein achter het blanco amnestievoorstel. De retoriek roept herinneringen op aan de tijd voor de putch van 2006 met het opstoken van ultra-royalistische en ultra-nationalistische gevoelens om politieke tegenstanders te demoniseren. Sommige sprekers roepen zelfs tot geweld op.
Na de bloedige gebeurtenissen van 2010 zouden de Democratische politici en andere protestleiders beter moeten weten en niet de bewondering van de bevolking voor het Koninklijk Huis en verkeerd nationalisme voor politiek gewin moeten misbruiken. De Pheu Thai-regering dient zich te realiseren dat de huidige uitbarsting van publieke woede niet alleen het gevolg is van het amnestievoorstel, maar ook van de manier waarop ze haar parlementaire meerderheid de afgelopen twee jaar heeft gebruikt.
De krant looft het besluit van de regering om het voorstel evenals de andere zes op te geven, maar ze stelt vast: het is niet genoeg. Ze moet stoppen haar parlementaire dictatuur te gebruiken om controversiële besluiten door de strot van de bevolking te duwen, zoals ze met het amnestievoorstel heeft gedaan. En het leger moet beseffen dat het in de barakken thuishoort. Ondanks alle politieke hobbels, dient de democratie de vrije loop te hebben.

Amnestievoorstel: Maandag of vandaag wordt de knoop doorgehakt
8 november – De poging van de senaatsvoorzitter om het debat over het controversiële amnestievoorstel van maandag naar vandaag te verschuiven, lijkt te mislukken omdat het quorum vermoedelijk ontbreekt. Volgens de zogeheten groep van 40 [anti-regerings] senatoren heeft een ‘outside person’ op de verschuiving aangedrongen om de lont uit het kruitvat te halen. Maar de voorzitter ontkent dat: onderwijsinstellingen zouden hem gevraagd hebben het voorstel snel te behandelen.
De senaatsvoorzitter maakt nog een tweede merkwaardige draai. Eerder zei hij dat de Senaat het voorstel gaat verwerpen, nu acht hij het mogelijk dat de Senaat het voorstel wijzigt en terugbrengt naar de orginele versie, waarin leger, protestleiders en autoriteiten worden uitgesloten van amnestie. Debat en wijziging zouden in één dag geregeld kunnen zijn. Wanneer vervolgens het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, kan het voorstel naar de koning ter ondertekening.
Maar ook deze move krijgt niet de handen op elkaar van de groep van 40. De whips in de Senaat hebben besloten het voorstel af te stemmen. Rosana Tositrakul, een van de veertig, noemt het idee ‘politieke zelfmoord’, omdat de demonstranten veel meer willen dan alleen een tekstwijziging.
De groep van 40 vindt dat het Huis van Afgevaardigden ontbonden moet worden om de politieke spanningen te beëindigen.
Andere amnestienieuws:
• Premier Yingluck heeft een beroep gedaan op de demonstranten te stoppen met hun demonstratie. Ze wijst erop dat de zes andere amnestievoorstellen zijn ingetrokken. Eerder liet ze weten dat de regering zich neerlegt bij wat de Senaat gaat besluiten. Als de Senaat het voorstel afwijst, wordt het niet opnieuw ingebracht.
• Zo’n tweeduizend demonstranten uit Uruphong zijn verhuisd naar de Makkawan Rangsan brug dichtbij het Government House. Ze gingen eerst naar de Jor Por intersection op de Ratchadamnoen Nok Avenue, maar stuitten daar op een politiecordon. De politie weigerde hen door te laten.
• Iets later kregen ze gezelschap van vijfduizend studenten, oud-studenten en docenten van de Thammasat universiteit (TU). Die wilden naar het parlement marcheren om de senaatsvoorzitter een petitie te overhandigen. Om een lang verhaal kort te maken: het lukte hen één kant van de Makkawan Rangsan brug in bezit te nemen. Verder kwamen ze niet vanwege betonnen barrières en prikkeldraad. De TU-demonstranten verspreidden zich nadat de de tweede senaatsvoorzitter de petitie in ontvangst had genomen.
• De regering en dissidente roodhemdleiders hebben gisteren een hartig woordje met elkaar gesproken. Aanleiding was het afwijkend stemgedrag van vier roodhemd parlementsleden. Die onthielden zich vrijdag van stemming toen het Huis van Afgevaardigden het [door een kamercommissie gewijzigde] amnestievoorstel goedkeurde. De gelederen lijken weer gesloten te zijn na enkele gesprekken, waarbij onder anderen de ex-echtgenote van Thaksin, diens zoon, een zuster van Thaksin, de UDD-voorzitter (roodhemden) en een roodhemdleider aanwezig waren.
• De Businessmen for Democracy Club, die maandag en woensdag een fluitconcert op de Silom Road organiseerde, krijgt blijkbaar niet genoeg van fluitconcerten, want gisteren belegde ze een lunchconcert op de kruising Asok-Sukhumvit.
• Een tweede fluitconcert vond om 5 uur plaats op de Ratchaprasong intersection. Dat was georganiseerd door de Anti-Corruption Organisation of Thailand. Zo’n vierduizend demonstranten gingen er tekeer.
• De Council of Muslim Organsations of Thailand en de Medical Council of Thailand (CMOT) hebben gisteren verklaringen uitgegeven met een protest tegen het amnestievoorstel. ‘In plaats van verzoening brengen, veroorzaakt het voorstel diepere kloven in de samenleving en die zouden kunnen escaleren tot chaos’, aldus de CMOT-verklaring.
Ter verduidelijking: Er zijn zeven amnestievoorstellen, waarvan één vorige week vrijdag is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. De andere zes zijn nog nooit behandeld en zijn dus nu ingetrokken.
Het omstreden voorstel verleende oorspronkelijk geen amnestie aan leger, protestleiders en autoriteiten van destijds, maar een kamercommissie heeft die uitzondering geschrapt.
De roodhemden zijn tegen omdat toenmalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep vrijuit gaan, en de anti-regeringsgroepen zijn tegen omdat oud-premier Thaksin zijn gevangenisstraf van 2 jaar ontloopt, terug kan keren naar Thailand en de 46 miljard baht die van hem in beslag is genomen, kan terugeisen.

Roodhemden gaan in de tegenaanval
9 november – Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) komt in actie. Voor morgenmiddag heeft ze een grote rally gepland achter het SCG Muangthong United voetbalstadion in Bangkok. Gisteren hielden de roodhemden al bijeenkomsten bij winkelcentrum Imperial World Lat Phrao in Bangkok en in de provincies Samut Prakan, Chiang Mai, Phetchabun en Uttaradit. De krant noemt geen aantallen roodhemden.
Behalve de rally bij het voetbalstadion organiseert het UDD de komende week rally’s in het land. Op maandag in Khon Kaen, dinsdag in Chiang Mai, woensdag in Samut Prakan, donderdag in Chon Buri en vrijdag in Udon Thani. Roodhemdleider en staatsseretaris Nattawut Saikuar zegt dat de rally morgen beperkt blijft tot het stadion. De demonstranten gaan niet marcheren.
Ander amnestienieuws:
• Jullie een fluitje, dan wij een bel. Als reactie op het gebruik van fluitjes door de demonstranten die zich tegen het amnestievoorstel verzetten, rinkelen de roodhemden met belletjes (foto homepagina). Wat zou meer herrie maken?
• De gemeentepolitie heeft de demonstranten bij de Makkhawan brug bevolen te vertrekken omdat dit deel van de Ratchadamnoen Avenue (tussen de brug en de Jor Por Ror intersection) verboden terrein is. Daarvoor geldt de International Security Act, die in drie districten van Bangkok van kracht is. De demonstranten moeten ‘binnen een paar dagen’ hun biezen pakken. Volgens de politie is donderdag bij de brug een agent in burger aangevallen en is een politievoertuig beschadigd.
• Uren voordat de politie het ontruimingsbevel gaf, speelde de politie aan de andere kant van de brug patriottische liederen via luidsprekers. Het volume was zo hard dat de demonstranten de sprekers op het podium niet konden horen.
• De organisatoren (Network of Students and People for Reform of Thailand, dat eerder in Uruphong demonstreerde) geven geen gehoor aan het ontruimingsbevel. Ze zeggen dat ze het recht hebben er bijeen te komen omdat de demonstratie vreedzaam is. En ze gaan zelfs door, wanneer de Senaat het omstreden amnestievoorstel maandag afstemt. ‘Ons gevecht gaat verder dan de amnestiekwestie. Wij willen de door Thaksin beheerste regering wegdrijven.’
• Duizend werknemers van Thai Airways International hielden gisteren voor het THAI-hoofdkantoor een rally tegen het amnestievoorstel. Ze negeerden het verzoek om ‘samenwerking’ van de directie.
• Bij het Bangkok Art and Culture Centre in Bangkok demonstreerden gisteren social media gebruikers en een groep die zich ‘Network of artists fighting for democracy’ noemt.
• Rallyleider en parlementslid Suthep Thaugsuban (Democraten) beschuldigde gisteren op de rallysite van de Democraten op Ratchadamnoen Avenue premier Yingluck ervan achter de roodhemdrally’s te te zitten. ‘Yingluck wil laten zien dat ze als regering en premier de macht heeft om meer mensen op de been te brengen dan het aantal anti-regerings demonstranten. De schattingen van het aantal demonstranten liepen weer uiteen. Politie: 10.000, verslaggevers Bangkok Post: 20.000.
• Bij het winkelcentrum in Lat Phrao zeiden roodhemdleiders dat ze klaar zijn om grote aantallen mensen ter bescherming van de regering te mobiliseren. Roodhemd-idool Arisman Pongruangrong riep de supporters op om de democratie te beschermen. ‘Als jullie niet stoppen, zal mijn groep jullie stoppen’, dreigde hij de anti-regerings rivalen. Hij wees erop dat de regering zich neerlegt bij het besluit van de Senaat, wanneer die het voorstel afwijst, en dat Pheu Thai alle andere voorstellen heeft ingetrokken.
• Zoals verwacht behandelde de Senaat niet al gisteren het voorstel, omdat het quorum van 75 leden ontbrak. Slechts 68 senatoren tekenden het presentieboek. Er werd al wel gedelibereerd. De groep van 40 (anti-regerings) senatoren bracht een verklaring uit waarin Yingluck wordt gevraagd het Huis van Afgevaardigden te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven.
• Gisteren hield de National Legislation Assembly Members Club een bijeenkomst. De assembly werd in 2006 door de militaire coupplegers gevormd met als opdracht een nieuwe grondwet te schrijven. Meechai Ruchupan, voormalig senaatsvoorzitter en lid van de club, vindt dat de voorgeschreven wachttijd van 180 dagen moet vervallen. Indien de Senaat het voorstel afwijst, moet het Huis van Afgevaardigden zolang wachten voordat het het voorstel kan intrekken. Dat moet onmiddellijk kunnen, vindt hij, want nu is het voorstel ‘bewusteloos, maar nog niet dood’. Critici zijn zelfs bang dat de regering zich niet aan haar belofte houdt het voorstel in te trekken.

Zondag 10 november
– Drie anti-regeringsgroepen gaan hun protest tegen de regering Yingluck uitbreiden. Die regering noemen ze in een verklaring ‘de regering van Thaksin, door Thaksin en voor Thaksin’ en daar is geen woord Spaans bij. De drie groepen willen de regering ten val brengen en ze eisen het vertrek van de voorzitters van beide parlementskamers.
De coalitiepartijen (behalve uit de grootste Pheu Thai bestaat die uit drie kleine partijtjes, maar daar schrijft de krant zelden over) tekenden gisteren een overeenkomst, waarin ze beloven het omstreden amnestievoorstel in te trekken, wanneer het zoals verwacht morgen door de Senaat wordt verworpen. De ondertekening was een suggestie van rectoren en stafleden van universiteiten.
Voor de drie anti-regeringsgroepen is dat niet voldoende. Die drie zijn de People’s Democratic Force to Overthrow Thaksinism (demonstreerde eerder in Lumphini en tegenover het Government House), het Dhamma Army (demonstreerde eerder in Uruphong en is nu neergestreken bij de Phan Fa brug op de Ratchadamnoen Avenue) en burgergroepen uit 77 provincies. Ze roepen de bevolking op naar de brug te komen en het protest te versterken.
Vanmiddag zetten de roodhemden de tegenaanval in met een rally bij het Muang Thong United voetbalstadion in Nonthaburi (Bangkok) en volgende week zijn rally’s in het land belegd. Roodhemdleider Anuwat Thinnarat,voorzitter van het UDD-netwerk in het Noordoosten, verwacht een opkomst van 100.000 man in Bangkok. Hij heeft netwerkleiders in twintig noordoostelijke provincies opgeroepen hun leden te mobiliseren. Volgens hem staan in Nakhon Ratchasima veertig bussen en twintig minibusjes klaar om de troepen aan te voeren.
Doel van de rode rally is de democratie en de Pheu Thai-regering te beschermen. Anuwat hekelt de demonstranten van het andere kamp, die zich nu niet meer alleen tegen het amnestievoorstel verzetten, maar ook de regering willen verdrijven. De roodhemden blijven bij het stadion en trekken niet de stad in om een robbertje te vechten met de anti-regeringsdemonstranten, verzekert Anuwat. Aan eind van de dag gaan ze weer terug naar huis.
Nakharin Mektrairat, vice-rector van de Thammasat universiteit, meent dat ontbinding van het Huis van Afgevaardigden de beste manier is om politiek geweld te voorkomen. Maar het politiek conflict is daarmee niet opgelost, zei hij gisteren tijdens een seminar. ‘De regering dient te beseffen dat haar meerderheid in het parlement niet een vrijbrief is om haar eigen zin te doen.’
Ook Thawee Prachuaplarp, hoofd Appeal Court Region 9, vindt ontbinding van het Huis de beste optie. ‘Geef het mandaat terug aan de bevolking. Dan is er niets meer wat een protest rechtvaardigt.’
Phayao Akkahad, de moeder van een verpleegster die op 19 mei 2010 werd doodgeschoten, noemde het amnestievoorstel een belediging voor de bevolking. Ze zei bereid te zijn de straat op te gaan en ertegen te protesteren.
De weduwe van een in 2010 doodgeschoten generaal haalde uit naar de regering omdat ze niet probeert de feiten vast te stellen. Ze eiste het vertrek van Tarit Pengdith, hoofd van het Department of Special Investigation, die een heksenjacht voert tegen het leger en voormalig premier Abhisit en zijn rechterhand Suthep Thaugsuban.
Beide vrouwen zijn bang voor mogelijke confrontaties tussen voor- en tegenstanders. Ze riepen beide kampen op ‘een stapje terug te doen’.
– De Federation of Thai Industries (FTI) heeft zich nu ook tegen het omstreden amnestievoorstel gekeerd, met als voorbehoud alleen wanneer het om corruptiezaken gaat. Maandag lukte het niet alle neuzen één kant op te krijgen. De FTI en de Thai Bankers’ Association (TBA) zeiden toen dat ze hun leden nog niet hadden geraadpleegd. De TBA heeft haar standpunt nog steeds niet bepaald.
Na een bestuursvergadering vrijdag zei FTI-voorzitter Payungsak Chartsuttipol dat ze alleen tegen alle vormen van corruptie is; andere vergrijpen, zoals politiek gemotiveerde of vergrijpen in het heetst van de strijd gepleegd, zijn een zaak van de regering. De particuliere sector, zei hij, wil dat de crisis zo snel mogelijk eindigt, want die is schadelijk voor het zakenvertrouwen. Payungsak deed een beroep op alle partijen om de rust te herstellen teneinde schadelijke gevolgen voor de economie te voorkomen.
De Anti-Corruption Organisation of Thailand (waar de FTI lid van is), de Businessmen Democracy Club en de Green Silom Business Group verklaarden eerder deze week tegen het amnestievoorstel te zijn en maakten geen voorbehoud zoals de FTI. ACT-voorzitter Pramon Sutivong bevestigde vrijdag andermaal de opstelling van de ACT.
‘Wij willen dat de regering eerlijk naar de bevolking is en zich aan haar belofte houdt om het voorstel in te trekken. De crisis is een zaak van vertrouwen. Wanneer de regering het vertrouwen van de bevolking niet kan herstellen, ben ik bang voor een slechte afloop.’
Maandag overhandigt de ACT een brief aan de EU-delegatie aan Thailand. Daarin schrijft ze corruptie te zullen bevechten. Eerder ging een soortgelijke brief naar de VN en ambassades. De ACT benadrukt dat ze er niet op uit is de regering ten val te brengen of pogingen tot verzoening te verstoren.

Bangkok Post: De coup van 2006 mag niet herhaald worden
11 november – ‘We vragen alle partijen om geduldig te zijn en zich bewust te zijn van de situatie. Wanneer alle partijen, zoals ze zeggen, van het land houden, moeten ze tegen elke prijs geweld voorkomen. Ons land heeft de afgelopen tien jaar al te veel geleden en kan een nieuwe terugslag niet overleven.’
In een uniek commentaar op de voorpagina doet de hoofdredactie van Bangkok Post vandaag de oproep het hoofd koel te houden. ‘Velen zijn bang voor gevechten tussen vijandige partijen en sommigen vrezen zelfs de mogelijkheid van een burgeroorlog, een extreem scenario dat niemand wil.’
De krant vraagt alle partijen een stapje terug te doen en het conflict op een vreedzame wijze op te lossen. De Senaat dient een manier te vinden om het amnestievoorstel te stoppen, de regering moet haar supporters [lees roodhemden] niet aanmoedigen de confrontatie te zoeken met anti-regeringsgroepen, de protesterende groepen moeten vreedzaam demonstreren en het leger moet in de kazernes blijven en mag niet proberen de regering omver te werpen. ‘De coup van 2006 mag niet herhaald worden.’
Ook doet de krant een beroep op oud-premier Thaksin, die in zelfgekozen ballingschap leeft. Wanneer hij het gevoel heeft dat hij na de coup door de autoriteiten onrechtvaardig is behandeld, dan zijn de oproepen voor een nieuw proces meer gerechtvaardigd dan amnestie. Hij moet ophouden met het manipuleren van zijn supporters en zijn zuster [Yingluck] het land laten regeren.
Volgens de krant is de beste optie om de escalerende crisis te beteugelen, ontbinding van het Huis van Afgevaardigden. Het controversiële amnestievoorstel is dan automatisch van tafel en de bevolking kan een beslissing nemen over de toekomstige regering door een stem uit te brengen.

Maandag 11 november
– Slaat de vlam in de pan vandaag of valt het allemaal wel mee? Joost mag het weten, maar de voortekenen zijn allesbehalve geruststellend. Het Centre for the Administration of Peace and Order houdt rekening met verstoring van de openbare orde [lees: schermutselingen] en heeft de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd.
Vandaag is een spannende dag omdat de Senaat het controversiële amnestievoorstel behandelt en in Den Haag het Internationale Hof van Justitie uitspraak doet in de Preah Vihear-zaak, oftewel: is het door beide landen betwiste gebied van 4,6 vierkante kilometer bij de tempel Thais of Cambodjaans grondgebied? Naar verwachting stemt de Senaat het voorstel af, maar daarmee is de kou nog niet uit de lucht, want dan gaat het voorstel terug naar het Huis van Afgevaardigden.
Om die reden heeft parlementslid Suthep Thaugsuban, die de leiding heeft over de rally van de Democraten op Ratchadamnoen Avenue, het ultimatum gesteld: het voorstel moet uiterlijk om 18 uur vandaag van tafel. ‘Om zes uur moet de familie Shinawatra de televisie aanzetten om naar mij te luisteren’, zei Suthep gisteren dreigend [?]. Hij heeft de bevolking opgeroepen om zich bij het protest aan te sluiten.
Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) riep de regering gisteren op om te beloven dat het voorstel niet opnieuw wordt ingebracht wanneer de Senaat het afwijst. ‘De meeste demonstranten zijn tegen de politieke amnestie, maar ze willen niet de regering omver werpen. Het is maar een kleine groep, die dat wil. Dat kunnen ze beter met grondwettelijke middelen doen.’ Volgens de minister biedt ontbinding van het Huis van Afgevaardigden geen oplossing, omdat Pheu Thai een goede kans heeft herkozen te worden.
Ander amnestienieuws:
• Tegenstanders van het amnestievoorstel demonstreren vandaag rond het middaguur op verschillende plaatsen in Bangkok: Silom, Asok, Saphan Khwai en Ratchadapisek. Daarna marcheren ze naar de Ratchadamnoen Avenue.
• Drie anti-regeringsgroepen, die hun tenten hebben opgeslagen bij de Phan Fa brug op de Ratchadamnoen Avenue, hebben sinds zaterdag hun eisenpakket uitgebreid: niet alleen moet het amnestievoorstel van tafel, maar ook moet de regering haar biezen pakken. Ze zijn niet van plan te vertrekken, wanneer de Senaat zoals verwacht het amnestievoorstel vandaag verwerpt.
• Twee voormalige leiders van de People’s Alliance for Democracy (PAD, geelhemden) maken vandaag hun standpunt en plannen bekend. Tot nu toe mengden ze zich niet in de protesten.
• In het land worden verspreid demonstraties georganiseerd. De vrees bestaat dat roodhemden en anti-regerings demonstranten elkaar te lijf gaan.
• Gisteren hield het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) een grote rally bij het SCG Muangthong United voetbalstadion. Volgens de organisatoren waren er 100.000 mensen, de krant houdt het op 50.000. UDD-voorzitter Tida Tawornseth gooide olie op het vuur. ‘We moeten onze beweging versterken om de conservatieve beweging terug te dringen. Vandaag is een nieuwe gevechtsronde. De democratische krachten moeten aanvallen.’
• Zo’n vijfduizend roodhemden verzamelden zich rond het middaguur gisteren op de Ratchaprasong intersection, de locatie die in 2010 68 dagen door hen bezet werd gehouden. Later vertrokken ze naar het stadion, maar sommigen bleven er voor een candle-lit ceremonie ter herdenking van de slachtoffers van destijds.
• Staatssecretaris en roodhemdleider Nattawut Saikuar beweert op zijn Facebook-pagina dat de demonstranten op Ratchadamnoen Avenue vandaag het Government House gaan belegeren. Suthep ontkent dat. ‘We zijn geen dwazen, zoals de roodhemden’, refererend aan de belegering door roodhemden in 2010. De toenmalige regering van Democraten verhuisde de kabinetsvergadering toen naar de militaire basis op luchthaven Don Mueang. ‘Het heeft geen enkele zin om het Government House te belegeren.’
• Uit Surat Thani, een Democratisch bolwerk, zijn gisteren 3.200 mensen naar Bangkok vertrokken om de demonstratie op de Ratchadamnoen Avenue te versterken.
• Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) waarschuwt de leiders en financiers van de anti-amnestie protesten dat de protesten in strijd met de Internal Security Act zijn. Het wijst erop dat er geen reden is om nog langer te demonstreren omdat de coalitiepartijen het omstreden voorstel niet langer steunen en omdat de zes andere voorstellen zijn ingetrokken. De DSI zegt dat doorgaan met de protesten tot geweld en chaos kan leiden, zoals in het verleden.
• Vandaag houden vijftien scholen in de buurt van de Ratchadamnoen Avenue de deuren gesloten. De autoriteiten vrezen voor de veiligheid van de leerlingen. Bovendien zijn wegen afgesloten, zodat de scholen moeilijk bereikbaar zijn. De Mattayom Wat Makutkasat school in Dusit is vandaag open, maar de buitenschoolse activiteiten zijn geschrapt, zodat de leerlingen vroeg naar huis kunnen. Acht andere scholen in Dusit (een van de drie districten waar de ISA geldt) zijn normaal geopend.

Dinsdag 12 november
– Na een debat van 12 uur heeft de Senaat het controversiële amnestievoorstel gisteren met 140 tegen 0 stemmen naar de prullenbak verwezen. Maar oppositiepartij Democraten is nog niet tevreden, want de regering kan het voorstel na 180 dagen nieuw leven inblazen. De partij suggereert een juridisch trucje: wanneer het voorstel door de Senaat wordt beschouwd als een financiële wet, gaat het regelrecht naar de premier die het dan kan intrekken.
Regeringswhips*  hebben voorgesteld morgen een gezamenlijke vergadering van Senaat en Huis van Afgevaardigden te houden om over een oplossing van de huidige politieke crisis te praten. De Democraten hadden geëist dat het amnestievoorstel gisteren om 18 uur zou worden ingetrokken, maar dat is niet is gebeurd omdat de Senaat toen nog aan het debatteren was.
– Parlementslid Suthep Thaugsuban, tevens rallyleider op de Ratchadamnoen Avenue, en acht andere Democratische parlementsleden vertrekken uit het Huis van Afgevaardigden uit protest tegen het (blanco) amnestievoorstel. [Maar volgens mij om juridische consequenties te vermijden, omdat ze buiten het parlement actievoeren.]
Suthep riep gisteren op tot burgerlijke ongehoorzaamheid: werkonderbrekingen morgen en vrijdag, uitstel van betaling van belastingen en drie dagen geen onderwijs op scholen en universiteiten. Voorts vroeg hij bedrijven de vlag uit te steken en hij vroeg mensen met vlag en fluitje de straat op te gaan. Volgens Suthep is het aantal demonstranten op Ratchadamnoen Avenue uitgegroeid tot 100.000, maar verslaggevers van Bangkok Post houden het op 50.000. Ze bezetten de brede avenue tussen het Victory Monument, de Phan Fa brug en de Makkhawan Rangsan brug.
Behalve op Ratchadamnoen Avenue werd gisteren in Bangkok geprotesteerd in Silom (5.000 demonstranten), Asok (4.000), Soi Ari (2.000) en Ratchadaphisek (700). Om 12.34 uur vond weer een fluitconcert plaats en daarna vertrokken de demonstranten naar de Ratchadamnoen Avenue, ‘Get out, get out’ roepend.
Staatssecretaris en roodhemdleider Nattawut Saikuar vreest dat het voortgezette protest van de Democraten tot een militaire coup kan leiden. Ze zouden zelfs het Government House willen belegeren. Hij schrijft dit op zijn Facebook-pagina. Nattawut roept de Democraten op zich tegen een mogelijke coup uit te spreken en hun straatprotesten te beëindigen. ‘Het parlement is de plaats waar over oplossingen moet worden gepraat; de Democraten ondermijnen het parlementaire stelsel.’
Oppositieleider Abhisit ontkent dat zijn partij op de val van de regering uit is. ‘De Democratische parlementsleden op Ratchadamnoen Avenue maken gebruik van hun grondwettelijk recht. Dat is hun beslissing. De partij steunt deze democratische wijze van vechten.’ Suthep ontkent dat de Democraten van plan zijn het Government House te belegeren.
Intussen roeren ook de roodhemden zich weer. Vandaag houdt het UDD een rally in het 700th Anniversary Stadium in Chiang Mai. Ook in andere provincies zijn rally’s belegd. Gisteren verzamelden zo’n tweeduizend leden van vrouwengroepen, inwoners en buurtleiders zich bij het Provinciehuis van Lampang om hun steun te betuigen aan het amnestievoorstel en de regering Yingluck.
In Nakhon Si Thammarat deden 10.000 demonstranten het tegenovergestelde en vanuit Surat Thani trokken drieduizend mensen per bus, minibusje en trein naar de rally van de Democraten in Bangkok. Verder noemt de krant anti-amnestie initiatieven in Pichit, Tak en Trang.
In Nakhon Sawan heeft de politie controleposten ingericht. Voertuigen met demonstranten worden er gecontroleerd op wapens.
– The Federation of Thai Capital Markets (Fetco) distantieert zich verder van de protesten omdat die nu tegen de regering gericht zijn. De Fetco is tevreden met de toezegging van de regering dat ze het controversiële amnestievoorstel niet nieuw leven zal inblazen. Voorzitter Paiboon Nalinthrangkurn zegt dat zijn organisatie vanaf het begin heeft gezegd alleen bezwaar te maken tegen artikel 3 van het voorstel, omdat corruptiezaken daaronder vallen. Tegen de rest van het voorstel heeft Fetco geen bezwaar.
De Thai Chamber of Commerce stelt vast dat de verklaring van premier Yingluck de gemoederen niet tot bedaren heeft gebracht. ‘De mensen vertrouwen de regering niet langer’, zegt vice-voorzitter Vichai Assarasakorn. ‘Dat komt omdat ze eerder niet de waarheid vertelde. Als de regering het vertrouwen van de mensen wil herwinnen, moet ze naar hen luisteren en eerlijk zijn over het voorstel om mogelijk geweld te voorkomen.’
Concertorganisator Fresh Air Festival Co zegt dat de festiviteiten die de komende maanden in Bangkok zouden plaatsvinden, naar begin volgend jaar zijn verschoven. Dit heeft al een verlies van 40 tot 50 miljoen baht opgeleverd, besteed aan voorbereidende werkzaamheden. (Bangkok Post, 11 november)

Woensdag 13 november
– De regering verwacht dat het aantal deelnemers aan de anti-regeringsprotesten zal slinken omdat ze beloofd heeft het controversiële amnestievoorstel in te trekken. Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council, zegt dat de meeste mensen tevreden zijn met de afwijzing van het voorstel door de Senaat en het vonnis van het ICJ in de Preah Vihear zaak.
Paradorn roept de bevolking op om de oproep van rallyleider Suthep Thaugsuban tot werkonderbrekingen vanaf vandaag tot vrijdag te negeren. Suporn Atthawong, adjunct-secretaris-generaal van de premier, zegt dat mensen de wet overtreden, wanneer ze aan de oproep gehoor geven, en dat leidt tot chaos in het land.
Vice-minister-president Plodprasop Suraswadi verwacht dat Suthep en zijn acht collega’s (foto), die ontslag hebben genomen als parlementslid, bij tussentijdse verkiezingen zullen terugkeren. Hij roept de Kiesraad op de heren een rekening te sturen voor die verkiezingen. Acht van de negen zijn districtsparlementsleden, dus daar zullen tussentijdse verkiezingen moeten worden gehouden.
– Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit heeft het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de negen Democraten. Hij beschuldigt rallyleider Suthep ervan onrust te stoken. [Als ik Suthep zie spreken op de tv, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat een volksmenner pur sang aan het woord is.]
Volgens Prompong is het ontslag in strijd met de Strafwet en kan het als verraad worden beschouwd. Hij heeft de DSI ook gevraagd een onderzoek te doen naar de financiers van de rally op Ratchadamnoen Avenue, waaronder de gouverneur van Bangkok en de gemeentesecretaris.
Suthep heeft de oproep gedaan het werk vanaf vandaag tot vrijdag te onderbreken, betaling van belastingen uit te stellen, een badge met de nationale driekleur te dragen en op een fluitje te blazen wanneer iemand van de regering wordt gesignaleerd. (Zie pagina Amnestie voor Thaksin)
– De Thai Chamber of Commerce, de Board of Trade of Thailand en de Federation of Thai Industries wijzen de oproep tot werkonderbrekingen en uitstel van belastingbetaling af. Ze verzetten zich ook tegen een eventuele ontbinding van het Huis van Afgevaardigden. Het drietal vindt dat de protesten kunnen eindigen omdat de Senaat het amnestievoorstel heeft afgewezen en de coalitiepartijen hebben beloofd het niet opnieuw te proberen.
De Rural Doctors Society steunt de oproep tot werkonderbrekingen. ‘Burgerlijke ongehoorzaamheid is een niet-gewelddadig actiemiddel en stimuleert deelname van mensen en groepen’, aldus de president. Maar de gezondheidssector dient niet te staken, die moet 24 uur per dag klaarstaan.
De vakbond van Thai Airways International laat de beslissing over aan de individuele leden. De vakbond van spoorwegpersoneel is tegen werkonderbrekingen.
– De Tourism Council of Thailand verwacht niet dat het toerisme schade oploopt wanneer de protesten onder controle blijven. De president denkt dat de target dit jaar van 26,2 miljoen toeristen, die 1,8 biljoen baht in het laatje brengen, zal worden gehaald. Wel zal het binnenlands toerisme de gevolgen van de protesten voelen, zegt Piyaman Tejapaibul. Tot nu toe hebben zestien landen een reisadvies voor Thailand uitgegeven. (Zie pagina Amnestie voor Thaksin)
– Drie anti-regeringsgroepen hebben de koning gevraagd eem ‘people’s council’ in te stellen ter vervanging van de regering Yingluck. Gisteren marcheerden zo’n tweeduizend supporters naar het kantoor van His Majesty’s Principal Private Secretary in het Grand Palace en overhandigden een verzoekschrift. De tweede particulier secretaris nam het schrijven in ontvangst.
– De economie zal op korte termijn schade oplopen door de politieke demonstraties, voorspelt minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën), maar voor investeerders vormen ze geen probleem zolang ze vreedzaam blijven. Wanneer de demonstraties in geweld ontaarden, zal het vertrouwen van investeerders ‘tremendously’ geschokt worden, zegt hij. Economen reageren verschillend op de politieke situatie.
Suphawut Saichua, directeur van Phrata Securities, verwacht dat de economie getroffen wordt, of de regering nu besluit om door te gaan of om het Huis van Afgevaardigden te ontbinden. ‘Het vertrouwen van de bevolking in de regering is geschokt. Ontbinding van het Huis betekent dat we meer tijd nodig hebben voor algemene verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. Daarom heeft dat invloed op de economische groei.’ Suphawat denkt dat ook de beurs onder druk zal komen te staan. ‘Buitenlandse investeerders hebben nog niet gereageerd op het Thaise politieke nieuws omdat er interessantere wereldeconomische updates waren.’
Usara Wilaipich (Standard Chartered Bank) is het ermee eens dat buitenlandse investeerders zich nog geen zorgen maken, maar dat komt omdat ze vertrouwd zijn met tien jaar Thaise politieke onzekerheid. Hij wijst erop dat ondanks de escalerende politieke spanning het aantal aanvragen voor investeringsprivileges bij de Board of Investment in 2012-2013 is toegenomen, met name van Japanse investeerders. ‘Voor FDI (foreign direct investment) besteden buitenlanders meer aandacht aan ontwikkelingen op de lange termijn dan op de korte termijn economisch situatie.’
Sutapa Amornvivat (Siam Commercial Bank) meent daarentegen dat FDI wel degelijk worden beïnvloed, gegeven de kleinere stroom FDI naar Thailand in vergelijking met buurlanden.
Bedrijven verwachten wel gevolgen voor het toerisme als gevolg van de uitspraak van het Internationale Hof van Justitie in de Preah Vihear-zaak. Niyom Wairatpanij van de Thai Chamber of Commerce denkt dat de grenshandel geen schade oploopt, maar het toerisme wel omdat toeristen de tempel alleen via Cambodja kunnen bereiken in plaats van Thailand.
– De Mice-industrie (meetings, incentives, conventions, exhibitions) krijgt het volgend jaar zwaar te verduren als gevolg van de toenemende politieke spanningen, verwacht het Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB). De zeventig tot honderd in januari geplande Mice-activiteiten zijn allemaal bevestigd, maar activiteiten die vanaf februari zijn gepland, worden wellicht uitgesteld, wanneer het tot gewelddadigheden komt.
‘Wanneer geweld uitbreekt, zetten we een war room op om van dag tot dag de problemen aan te pakken’, zegt Supawan Teerarat, TCEB vice-president voor strategic and business development.
De concurrentie is momenteel zwaar, omdat veel landen een graantje proberen mee te pikken. Behalve Singapore en Maleisië is Indonesië een geduchte concurrent.
Het TCEB verwacht voor volgend jaar 5 procent meer bezoekers dan de 987.00 die voor dit jaar zijn voorspeld. De omzet groeit met 10 procent naar 96,9 miljard baht. Om de Thaise Mice-industrie te promoten beschikt het bureau over een budget van 880 miljoen baht.

Stakingsoproep krijgt lauwe ontvangst
14 november – De oproep van rallyleider Suthep Thaugsuban om vanaf gisteren tot vrijdag het werk stil te leggen, heeft een lauwe ontvangst gekregen. Het Thai Labour Solidarity Committee en de State Enterprise Labour Relations Confederation hebben moeite met de oproep omdat werknemers alleen mogen staken, wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. De twee arbeidersgroepen, hoewel tegen het controversiële amnestievoorstel gekant, scharen zich niet achter de oproep, maar laten de beslissing over aan de individuele werknemers.
Suthep, die de rally van oppositiepartij Democraten op Ratchadamnoen Avenue leidt en zich een waar volksmenner toont, riep maandag op tot een staking van woensdag tot vrijdag, sluiting van scholen en universiteiten en uitstel van belastingbetaling. Voorts vroeg hij tegenstanders een badge met de narionale driekleur te dragen en op een fluitje te blazen, zodra ze een kabinetslid in de smiezen krijgen. De minister van Onderwijs maakte daar gisteren kennis mee. De krant maakt alleen melding van drie scholen in Surat Thani die hun deuren hebben gesloten.
Gisteren zei Suthep dat de protesten zullen worden uitgebreid, maar details noemde hij niet. De protestleiders gaan eerst de mening en toestemming van de demonstranten vragen, alvorens verdere stappen te zetten. ‘Vrijdag is de laatste dag van onze burgerlijke ongehoorzaamheid. Eerst raadplegen we jullie voordat we beslissen of we “grotere dingen” doen.’
Suthep riep andermaal de bevolking in het land op om naar Bangkok te komen. ‘Je hoeft niet bang te zijn en te denken dat je alleen bent. Vrijdag marcheren leraren en studenten van scholen en universiteiten in Bangkok en mensen uit elk district door de straten van Bangkok naar Ratchadamnoen.’
Puntsgewijs ander amnestienieuws:
•De schattingen van het aantal demonstranten op de brede avenue liepen weer fors uiteen. De politie schatte dat er gisteren 6.000 demonstranten waren, de protestleiders 40.000 en verslaggevers van Bangkok Post iets minder dan 20.000. [Zouden ze dat op hun zakjapannertje hebben uitgerekend?]
• Waarnemers verwachten dat de protesten tot 20 november zullen doorgaan. Op die dag beslist het Constitutionele Hof of het door het parlement aangenomen wijzigingsvoorstel voor de verkiezing en samenstelling van de Senaat al dan niet in strijd is met de grondwet.
• Het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) houdt van 18 tot 20 november een rally in Muang Thong Thani. Een dag eerder wordt Loy Krathong gevierd.
• De hoofdcommissaris van de landelijke politie wil dat de Ratchadamnoen Avenue ontruimd wordt, omdat de avenue nodig is voor de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van de koning op 5 december. Hij zegt dat de regering juridische stappen gaat nemen om het gebied vrij te maken.
• Het secretariaat van de premier heeft de Crime Suppression Division gevraagd Suthep te vervolgen omdat hij de nationale veiligheid ondermijnt.
• Op 22 december worden in acht kiesdistricten tussentijdse verkiezingen gehouden om de zetels op te vullen, die zijn vrijgekomen omdat acht Democratische parlementsleden ontslag hebben genomen. Zij zeggen dit gedaan te hebben om hun handen vrij te hebben bij de demonstraties. Suthep zegt dat hij zich niet verkiesbaar zal stellen, wanneer het Huis van Afgevaardigden wordt ontbonden. Maar vooralsnog is de regering dat niet van plan.
• Het amnestievoorstel, waar tegen gedemonstreerd wordt, is overigens al afgewezen door de Senaat. De regering zegt dat ze het niet nieuw leven zal inblazen. Zes andere amnestievoorstellen, die nog niet behandeld zijn, zijn ingetrokken. Het bekritiseerde voorstel verleent niet alleen amnestie aan personen die wegens politieke vergrijpen zijn aangehouden, maar ook aan leger, protestleiders en autoriteiten. Critici geloven niet dat het voorstel definitief van de baan is. Drie anti-regeringsgroepen, die eveneens op de Ratchadamnoen Avenue zijn neergestreken, eisen het aftreden van de regering.

Zaterdag 15 november
– Onbeschoft en te vergelijken met iemand die op je spuwt. Zo betitelt vice-minister-president Plodprasop Suraswadi het gefluit van demonstranten wanneer ze een kabinetslid in de smiezen krijgen. Om dat te demonstreren blies hij gisteren tijdens een persconferentie zelf op een fluitje.
Een assistent van de minister maakte eerder gisteren kennis met het protestgeluid, maar hij deed of zijn neus bloedde. De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs zijn ook al getracteerd op gefluit.
Andere protestnieuws:
• De drie groepen die op Ratchadamnoen Avenue demonstreren, streven niet hetzelfde doel na, maar ze coördineren wel hun acties. De Democratische partij protesteert tegen het amnestievoorstel en roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, de People’s Democratic Force to Overthrow Thaksinism (Pefot) en het Network of Students and People for Reform of Thailand (NSPRT) eisen het vertrek van de regering. Maar alle drie vechten ze voor het ‘nationaal belang’, zegt Preecha Iamsuphan, secretaris-generaal van Pefot. Wanneer premier Yingluck het Huis van Afgevaardigden ontbindt, blaast Pefot de rally af.
• De V For Thailand groep (herkenbaar aan de witte maskers) heeft haar supporters opgeroepen vandaag rond het middaguur op Ratchaprasong intersection te verzamelen en vandaar naar de Ratchadamnoen Avenue te marcheren. De verkeerspolitie is met vijfduizend man aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.
• Vijfhonderd leden van de NSPRT hielden gisteren een rally voor het hoofdbureau van de Royal Thai Police. Ze demonstreerden tegen wijziging van artikel 190 van de grondwet dat bepaalt in welke gevallen internationale verdragen enz. ter goedkeuring aan het parlement moeten worden voorgelegd. De reikwijdte van dat artikel wordt ingeperkt. De demonstranten zeggen dat hierdoor de bevolking geen invloed meer heeft op de grensonderhandelingen met Cambodja.
• Parlementlid Worachai Hema, die het oorspronkelijke amnestievoorstel indiende, vermoedt dat twee rechters van het Constitutionele Hof met Suthep Thaugsuban, leider van de rally van de Democraten op de Ratchadamnoen Avenue, samenspannen om de regering ten val te brengen. Worachai zegt gehoord te hebben dat die twee met Suthep hebben gesproken. Hij voorziet een herhaling van de ontbinding van Thai Rak Thai en de People’s Power Partij (de twee voorlopers van Pheu Thai), die door het Hof werden ontbonden. Op 20 november buigt het Hof zich over een verzoekschrift van de Democraten om te beoordelen of het wijzigingsvoorstel voor de verkiezing van de Senaat al dan niet in strijd met de grondwet is. Dit voorstel is al door het parlement goedgekeurd.
• De roodhemden houden van maandag tot woensdag een grote rally bij het Muang Thong Thani stadion. Pheu Thai parlementsleden uit het Noordoosten zijn bang dat de rally gezien wordt als een poging het Constitutionele Hof onder druk te zetten. Dat zou anti-regerings sentimenten aanwakkeren en terugslaan op Pheu Thai.

Zaterdag 16 november
– En weer lopen de schattingen van het aantal demonstranten op de Ratchadamnoen Avenue uiteen. De autoriteiten houden het op 26.000, verslaggevers van Bangkok Post op 40.000. De politie heeft nu ook het deel van de brede avenue tussen het Democracy Monument en de Khok Wua intersection afgesloten.
Rallyleider Suthep Thaugsuban kondigde gisteravond vier nieuwe actiemiddelen aan, nadat zijn oproep eerder deze week tot stakingen en werkonderbrekingen nauwelijks effect had. Suthep riep de bevolking op een petitie te tekenen waarin het ontslag wordt gevraagd van alle 310 parlementsleden die voor het controversiële amnestievoorstel hebben getekend. De petitie gaat naar de National Anti-Corruption Commission. De drie andere zijn:
• Blaas op een fluitje wanneer je sidekicks van Thaksin ziet, zoals het hoofd van het Department of Special Investigation en de voorzitters van Huis van Afgevaardigden en Senaat. Kabinetsleden worden al op een fluitconcert getracteerd.
• Boycot producten en diensten van bedrijven die banden hebben met het Shinawatra imperium.
• Ga in staking (gericht aan ambtenaren deze keer) en vraag zo veel mogelijk mensen (gericht aan de aanwezige demonstranten) om de anti-Thaksin beweging te steunen. Suthep wil dat het aantal demonstranten naar 1 miljoen groeit. ‘Deze maatregelen zijn de enige manier op het Thaksin regime te elimineren.’
Ander protestnieuws:
• Vice-minister-president Pracha Promnok, verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid, zei gisteren bereid te zijn om met Suthep over beëindiging van de anti-regerings rally’s te overleggen.’ Alle partijen moeten in gesprek met elkaar gaan in plaats van te demonstreren, nu het blanco amnestievoorstel van de baan is en het ICJ in Den Haag een uitspraak heeft gedaan in de Preah Vihear-zaak’, aldus Pracha. De vier extra actievormen noemde hij geen probleem, zolang het protest vreedzaam blijft.
• Een groep academici, geleid door Banjerd Singkhaneti van het (altijd kritische) National Institute of Development Administration, roept onderwijsinstituten op om hervormingen te stimuleren die een eind maken aan de sociale en politieke problemen van het land. Banjerd zegt dat ‘zijn’ beweging anders is dan voorgaande bewegingen omdat die grotendeels geleid werden door academici en personen hoog in de machtstructuur. ‘Het onderwijs heeft een sleutelrol, gegeven hun recente rol in de anti-amnestie campagne. Politieke hervormingen moeten het parlementaire systeem versterken en immuun maken voor de “dictatuur van de meerderheid”. Ze moeten van het parlement een lichaam maken dat de bevolking echt vertegenwoordigt.’
• Supporters van de V for Thailand-groep (witte maskers) hielden gisteren rond het middaguur een fluitconcert op de Ratchaprasong intersection. Ze eisten dat de regering het vonnis van het ICJ in de Preah Vihear-zaak negeert, en protesteerden tegen wijziging van artikel 190 van de grondwet. Dit artikel regelt in welke gevallen de regering toestemming aan het parlement moet vragen bij internationale overeenkomsten. De regering wil de reikwijdte van het artikel beperken.
• Werknemers in Pratunam gingen ook tekeer op fluitjes (foto), waarbij ze gezelschap van oppositieleider Abhisit kregen. Toen ze uitgeblazen waren, trokken ze naar de Ratchadamnoen Avenue.
• Het Network of Students and People for Reform of Thailand eiste bij het kantoor van het Department of Special Investigation het vertrek van diensthoofd Tarit Pengdith, omdat hij met juridische acties tegen de financiers van de rally’s heeft gedreigd.
• Universiteits studenten en de Business Club for Democracy verzamelen handtekeningen voor een petitie aan de Senaat, waarin gevraagd wordt de parlementsleden te ontslaan die voor het amnestievoorstel hebben gestemd. Het streven is dinsdag 20.000 handtekeningen te hebben.
• 146 parlementsleden hebben hun handtekening gezet onder een petitie, waarin het ontslag van premier Yingluck en twee ministers wordt geëist. De petitie is gisteren door de tweede senaatsvoorziter in ontvangst genomen.
• De oppositie heeft ook om een zogeheten no-confidence debat gevraagd, maar de Kamervoorzitter heeft bedenkingen omdat de oppositie de reden onvoldoende had gemotiveerd. De voorzitter overlegt met het juridisch team van het Huis of aan het verzoek kan worden voldaan. Maandag maakt hij zijn besluit bekend. De oppositiewhip verwacht dat het debat volgende week plaatsvindt, voordat het parlement op 28 november met reces gaat.
• De Rural Doctors Society heeft haar leden opgeroepen woensdag voor de woning van premier Yingluck een fluitconcert te houden, maar dit protest heeft niets te maken met het amnestie-gedoe. Gefloten wordt tegen het nieuwe P4P-beloningssysteem, waarbij plattelandsartsen op basis van prestatie worden gehonoreerd. De plattelandshospitaals is gevraagd uit protest te vlaggen.

Protesten gaan door, maar regering wijkt (nog) niet
17 november – Bangkok Post besteedt vandaag weer veel aandacht aan de protesten in Bangkok, maar erg veel nieuws valt er niet te melden. Het openingsartikel bestaat voor een groot deel uit ouwe koek. Het enige nieuwsfeit dat de krant weet op te diepen is de eventuele verlenging van de Internal Security Act (ISA) die sinds 9 oktober van kracht is in drie districten van Bangkok.
Woraphong Chiewpreecha, adjunct-hoofd van de landelijke politie, zegt dat die verlengd kan worden, wanneer de protesten volgende maand doorgaan. De deadline ligt nu op 30 november. De ISA biedt de mogelijkheid een avondklok in te stellen, controleposten op te zetten en de bewegingsvrijheid van demonstranten te beperken.
Volgens Pheu Thai-woordvoerder Anusorn Iamsa-ard lijkt rallyleider Suthep Thaugsuban vertrouwen te verliezen [maar waarin lees ik niet]. Het te vaak opvoeren van de protesten zou op de beweging kunnen terugslaan, profeteerde hij. Anusorn meent dat de rally tekenen van ‘losing steam’ begint te vertonen (de fut begint eruit te raken) omdat elke rechtvaardiging ervoor ontbreekt, nu de regering heeft beloofd het amnestievoorstel [dat door de Senaat is afgewezen] niet opnieuw in te brengen. De meeste demonstranten zouden daarmee tevreden zijn.
Zoals eerder gemeld introduceerde rallyleider Suthep vrijdag vier nieuwe actievormen, zoals een boycot van producten en diensten, eigendom van of gerelateerd aan de Shinawatra’s. Een onbekende heeft online een lijst van veertig producten en diensten geplaatst. Daaronder zijn woonwijken en flatgebouwen van SC Asset, het SC Park Hotel, Capital OK, een financieringsmaatschappij en de Shinawatra universiteit. Verder How Come Entertainment en She@Mood Photo Shop, eigendom van Thaksins zoon Panthongtae, alsmede internetdiensten, ziekenhuizen, restaurants, koffieshops, commerciële banken, hotels en golfbanen. Ja, de tentakels van de Shinawatra’s reiken ver.
Een andere actievorm is een handtekeningenactie die de ‘impeachment’ (afzettingsprocedure) van 310 parlementsleden beoogt. Duizenden [Hoeveel zijn duizenden?] zetten gisteren bij het Democracy Monument op de Ratchadamnoen Avenue hun handtekening. Volgens Suthep zijn ‘veel’ mensen ook al begonnen met de boycot-actie.

Donderdag 21 november
– Rallyleider SuthepThaugsuban heeft gisteren 77 dozen met 115.500 handtekeningen op een steekwagentje afgeleverd bij de voorzitter van de Senaat. Ze staan onder een petitie waarin wordt gevraagd een afzettingsprocedure tegen de 310 parlementsleden te beginnen, die voor het omstreden amnestievoorstel hebben gestemd. De voorzitter zei een maand nodig te hebben om alle handtekeningen te controleren. Pas daarna kan het verzoek naar de National Anti-Corruption Commission.

Vrijdag 22 november
– De anti-regeringsgroepen gaan de protestlocatie op de Ratchadamnoen Klang Avenue uitbreiden, zodat er meer ruimte is voor de 1 miljoen mensen die zondag verwacht worden. Er komen meer luidsprekers en videoschermen.
De target van 1 miljoen is genoemd door rallyleider Suthep Thaugsuban, die elke dag op het rallypodium van oppositiepartij Democraten een peptalk houdt. Hij wil het ‘Thaksin regime’ elimineren, doelend op de sinds 2008 in ballingschap levende oud-premier Thaksin die nog steeds als een Big Brother aan de touwtjes trekt.
Woordvoerder Ekkanat Phromphan zegt dat de rally ook na zondag doorgaat. Zondag is ‘just the start’ van een grote rally om de regering ten val te brengen. De gemeentepolitie maakt zich zorgen over de rally van zondag. Ze zegt over inlichtingen te beschikken dat sommige mensen geweld willen uitlokken.
Adul Narongsak, adjunct-hoofd van de gemeentepolitie, roept de bevolking ‘voor hun eigen veiligheid’ op thuis te blijven. Hij verwees naar de ontploffing van een explosief bij de rallysite van het Network for Students and People for Reform of Thailand waardoor een politieagent werd gewond.
Naar aanleiding van het ontploffinkje (meer was het niet) heeft de politie het aantal controleposten van 12 naar 23 uitgebreid. Maandag werd bij de Phan Phiphop intersection een soldaat aangehouden, die een vuurwapen droeg.

Vrijdag 26 januari 2018
– Een groep Pheu Thai-leden scherpt de messen om een onderzoek naar 40 voormalige parlementsleden te laten stoppen. De PT-ers stemden in 2013 voor een amnestie wetsvoorstel, waarvan critici zeiden dat het tot doel had Thaksin te vrijwaren van rechtsvervolging. Het voorstel voorzag in amnestie voor iedereen die sinds 2006 betrokken was bij corruptie. Het leidde destijds tot massale straatprotesten, waaraan met de coup van mei 2014 een eind kwam.
De groep, geleid door Worachai Hema die de amnestiewet voorstelde, eist in een petitie aan de NACC om haar onderzoek te staken. Ze meent dat de NACC niet bevoegd is de zaak te onderzoeken, want ze mengt zich in zaken van de wetgevende macht. De veertig parlementariërs zijn gerechtigd wetsvoorstellen te behandelen en zijn dus immuun voor juridische actie.
Noot van uw redactie. De amnestie zou niet gelden voor corruptiezaken, zoals het bericht zegt, maar voor personen die betrokken waren bij of veroordeeld zijn voor politieke protesten.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties