Majesteitsschennis

 Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.
Criminal Code, artikel 112.

The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action.
Constitution, artikel 8.

 Commissie bestudeert toepassing artikel 112 (majesteitsschennis)
23 mei 2011 – Is artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht over majesteitsschennis qua inhoud en toepassing in overeenstemming met de grondwet? Over die vraag gaat de subcommissie burgerlijke en politieke rechten van de National Human Rights Commission (NHRC) zich de komende maanden buigen.

De commissie gaat zich onder andere bezighouden met de zaak Somyot Prueksakasemsuk, vakbondsman en roodhemdredacteur van de Voice of Thaksin, en Somsak Jeamteerasakul, historicus verbonden aan de Thammasat University. Somyos werd in april gearresteerd wegens de publicatie van verklaringen in zijn tijdschrift die als beledigend voor de troon worden beschouwd. Somsak is beschuldigd van majesteitsschennis omdat hij voorstellen heeft gedaan voor het hervormen van de monarchie.
Gemakkelijk zal de discussie niet zijn. ‘Dealing with the issue has never been an easy matter and I could not pledge how much we can do to resolve the problem as we are also surmounting internal self-adjustment difficulties within the (NHRC) office’, zegt commissievoorzitter Niran Pitakwatchara. Hij beschouwt het controversieel gebruik van het artikel als een urgent probleem, omdat het tot gebruik van geweld kan leiden.
Verhalen van slachtoffers
Vorige week hield de commissie haar eerste hearing met 60 deelnemers, waaronder mensen die gevangen zijn genomen, lastiggevallen en door anderen zijn beschuldigd van majesteitsschennis.

De commissieleden kregen verhalen te horen over een aantal slachtoffers, wier leven en werk ongunstig waren beïnvloed toen ze werden beschuldigd van majesteitsschennis.
Niran hoorde van de gevangenisdirecteur dat Somyot zo stressed was dat hij overwoog een eind aan zijn leven te maken. Somyot wil op borgtocht vrijgelaten worden zodat hij zijn verdediging kan voorbereiden, maar de rechtbank heeft borgtocht geweigerd.
Commentaren van deskundigen
Sulak Sivaraksa, een uitgesproken criticus die in het verleden een aantal keer is beschuldigd van majesteitsschennis, zegt dat er behoefte is aan een platform waarop serieus en oprecht wordt gediscussieerd over de rol van de monarchie in een democratie. De Privy Council (kroonraad) en de NHRC zouden de intellectuele moed moeten hebben om die discussie te leiden. ‘Allowing Article 112 to be carelessly and prevalently used is actually direct sabotage of the revered institution of the monarchy’, zei hij.
Volgens hem bekommeren rechtbank, politieke partijen en het leger zich alleen om hun eigen werk zonder dat ze een idee hebben van het effect op de monarchie als instituut. ‘In the Somsak case, it is clear (that those bringing charges) just want to protect the military and some individuals, but not the monarchy as an institution.’
Historicus Somsak Jeamteerasakul zei dat mensenrechtenactivisten de bevolking moeten duidelijk maken dat praten over de monarchie niet gelijk staat aan majesteitsschennis, ‘but sadly Thai society has reached the point where referring to the subject and veering from the official version has become unacceptable’.
Worachet Pakeerut, assistant-hoogleraar recht aan de Thammasat University, beschouwt de zaak Somsak als een duidelijk voorbeeld van een onverstandige en irrelevante interpretatie van artikel 112. ‘If our society cannot talk about the monarchy at all, it will lead to a silence and more problems –  eventually affecting the integrity of the institution’, aldus Worachet, leider van de Article 112 Enlightened Jurists pressure group.
Mark Tamthai van de Payap University, die zich bezighoudt met kwesties van openbare orde, was het eens met de andere sprekers dat er behoefte bestaat aan een discussie over zowel de problematische toepassing en de inhoud van het artikel. Maar hij deed ook de suggestie dat de samenleving voorbij deze controverse naar de echte zaak moet kijken. ‘De werkelijkheid is of en hoe degenen die het niets kan schelen of niet de verdienste zien van de monarchie een vaste plaats in de samenleving verdienen. Praten over wat het beste voor de samenleving is bij dit onderwerp is niet alleen een manier om het instituut te beschermen maar ook om het misbruik van het artikel over majesteitsschennis te te bestrijden.’

Nieuwsoverzicht

Roodhemd aangeklaagd wegens lèse majesté
21 oktober 2010 – De leider van de Red Siam group, Surachai sae Dan (68), is aangeklaagd wegens lèse majesté (majesteitsschennis). Surachai beledigde op 15 december 2008 het koningshuis in zijn speech op het podium van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) op Sanam Luang.

De verdachte is een voormalige opstandeling. Na de bloedige rellen op 6 oktober 1976 werd hij lid van de Communistische Partij en verbleef in de jungle van Zuid-Thailand. Gearresteerd en wegens moord en roof veroordeeld tot de doodstraf, werd hij gevangen gezet, maar hij kwam enkele jaren later vrij dankzij koninklijk gratie. Nadat de regering Thaksin in september 2006 ten val was gebracht, sloot hij zich aan bij de UDD.

Roodhemd gearresteerd wegens majesteitsschennis
1 november – Twee jaar nadat tegen hem een arrestatiebevel wegens majesteitsschennis was uitgevaardigd, is Suchart Nakbangsai, ook bekend als Worawut Thanangkorn, gearresteerd. Hij werd vanochtend in het restaurant van  het Platinum Fashion Mall warenhuis aan Phetchaburi road.in de boeien geslagen. Suchart (52) hield op 14 oktober 2008 tijdens een bijeenkomst van het UDD (roodhemden) op Sanam Luang een speech die als beledigend voor de monarchie wordt aangemerkt.

Leger intensiveert telefoontaps
12 november – Het leger gaat intensiever telefoongesprekken en internetgebruik van soldaten in de gaten houden, op zoek naar gevallen van majesteitsschennis en het lekken van informatie. Een speciale taakeenheid is daarvoor al na de coup van 2006 opgezet. Zo kwam die erachter dat een kolonel vanuit het legerhoofdkwartier belde met Khattiya Sawasdipol (hoofd beveiliging roodhemden, die tijdens de bezetting van Ratchaprasong werd doodgeschoten). De kolonel werd overgeplaatst. De legerleiding heeft de stellige indruk dat de roodhemden vanuit het leger werden getipt, omdat ze direct na een vergadering al op de hoogte waren van de besproken strategie. De leiding heeft soldaten verboden om mobieltjes mee te nemen naar een vergadering. Het gebruik van PowerPoint presentaties moet tot een minimum beperkt worden omdat ze gemakkelijk gekopieerd kunnen worden.

Luchtmachtofficier beschuldigd van majesteitsschennis
17 november – Een luchtmachtofficier, beschuldigd van majesteitsschennis, heeft zich gemeld bij de politie. Hij was aangegeven door twee marineofficieren die zeiden dat de man de bekritiseerde tekst op 4 november op Facebook zette. De man ontkent de beschuldiging.

De politie heeft ook arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee vrouwen die op 10 oktober tijdens het protest van de roodhemden bij het Democracy Monument een bord met een omstreden tekst droegen.

Kort nieuws 30 november Roodhemd Een roodhemd supporter is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens majesteitsschennis. Hij werd op 1 november in een winkelcentrum aan Petchaburi Road gearresteerd.

‘Regering snoert critici de mond’
10 december – De regering maakt inbreuk op het recht van informatie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, zegt Thai Netizen Network. Alhoewel de grondwet het recht op informatie garandeert, negeert de regering dit artikel wanneer censuur haar belangen beter dient.

Tijdens het seminar ‘Internet Freedom for 2010’ gisteren was er weinig waardering voor het gedrag van de overheid. Drie wetten beperken de vrijheid van informatie en persvrijheid: Internal Security Act, Emergency Decree en Computer Crime Act. Meer dan 10.000 websites zijn gesloten omdat ze kritisch waren over regering, leger en monarchie. Beschuldigingen wegens majesteitsschennis zijn gebruikt om mensen met afwijkende politieke denkbeelden het zwijgen op te leggen. De websites van de roodhemden hebben het het moeilijkst.
‘We believe that respecting people’s rights to information is necessary for the prosperity of a peaceful society’, aldus Arthit Suriyawongsakul, coördinator van TNN. ‘If the state is trying to shut down cyberspace, mutual understanding among people can’t happen and conflicts can’t be diminished.’

Jatuporn krijgt zijn zin
15 december – De rechter die door Jatuporn Prompan, roodhemdleider en parlementslid voor oppositiepartij Puea Thai, is gewraakt, trekt zich terug. Jatuporn had het wrakingsverzoek gedaan omdat de man nauwe banden heeft met premier Abhisit en Jatuporn door de premier is beschuldigd van smadelijke opmerkingen over hem tijdens de roodhemdprotesten. Jatuporn heeft de rechter ook beschuldigd van wanprestatie.

Over het in eerste instantie geweigerde verzoek van Jatuporn’s advocaat om veertig getuigen te horen, beslissen de twee overgebleven rechters op 24 december. Abhisit’s advocaat verzet zich daartegen. Jatuporn’s advocaat heeft laten weten dat hij nog meer wrakingsverzoeken zal indienen omdat de rechter ook drie andere smaadzaken van Abhisit tegen Jatuporn behandelt.
Vrijdag wijst de rechtbank vonnis in een zaak waarin Jatuporn Abhisit heeft beschuldigd van majesteitsschennis omdat hij tijdens een gesprek met de koning op dezelfde hoogte zou hebben gezeten als de vorst.

Big Brother in Thailand actief
19 december – Sinds de noodtoestand in april van kracht werd, heeft het ministerie van ICT 74.686 websites geblokkeerd. Gemiddeld worden 690 websites per dag uit de lucht gehaald. 185 personen zijn gearresteerd omdat hun website in strijd was met de Computer Crime Act (CCA): 54 waren smadelijk voor derden, 38 bevatten frauduleuze inhoud, 31 betroffen majesteitsschennis en de overige werden geblokkeerd vanwege onwelvoeglijke inhoud, de verkoop van gekopieerde software, traditionele computermisdrijven en bedreiging van de nationale veiligheid.

Volgens een rapport van het iLaw project is het probleem met de CCA dat de vergrijpen vaag geformuleerd zijn. Sawatree Suksri, lector rechten aan de Thammasat universiteit: ‘Therefore it could be said that in a large number of cases the CCA has been used as a political weapon to attack opponents.’ Soms is de wetshandhaving daardoor inconsistent. De makers van het rapport hebben de vergrijpen zelf gecategoriseerd, omdat geen enkel overheidsorgaan informatie geeft over de redenen waarom bepaalde websites zijn geblokkeerd.
‘It’s not quite the Oceania of Orwell’s Nineteen Eight-Four, but in the year 2010, Thailand looks set to become less free’, schrijft Supara Janchitfah in Brunch, de zondagbijlage van Bangkok Post. Reporters Without Borders plaatst Thailand op plaats 153 op een totaal van 178 landen in termen van vrijheid van meningsuiting. Zelfs na de militaire coup van 2006 stond Thailand op plaats 122.
Thailand telt 21,14 miljoen internetgebruikers en 6,57 miljoen Facebookgebruikers.

Kort nieuws 22 december Kwaadwilligheid Rechter Somsak Wongyuen heeft zich niet schuldig gemaakt aan kwaadwilligheid, aldus het Criminal Court. Jatuporn Prompan, roodhemdleider en parlementariër voor oppositiepartij Puea Thai, had de rechter daarvan beschuldigd omdat hij had geweigerd alle getuigen te horen die Jatuporn had aangedragen. Somsak is wel met succes door Jatuporn gewraakt wegens nauwe banden met premier Abhisit. De zaak draait om een beschuldiging van Jatuporn dat premier Abhisit zich schuldig heeft gemaakt aan majesteitsschennis door op dezelfde hoogte met de koning te praten.

Kort nieuws 11 januari 2011
Majessteitsschennis
Premier Abhisit is door het UDD (roodhemden) beschuldigd van taakverzaking. Hij heeft nagelaten actie te ondernemen tegen Privy Council president Prem Tinsulanonda, privy councillor Siddhi Savetsila en voormalig premier Anand Panyarachun. Die zouden zich aan majesteitsschennis hebben schuldig gemaakt. Het UDD baseert zich daarbij op memo’s van de Amerikaanse ambassadeur in Thailand, die via WikiLeaks zijn uitgelekt. Het UDD heeft de klacht gedeponeerd bij de Crime Suppression Division.

Kort nieuws 22 februari Majesteitsschennis Surachai Danwattananusorn, leider van de Red Siam groep, gaat twaalf dagen in voorarrest om te worden gehoord over zijn speech tijdens een seminar op 18 december. Hij wordt beschuldigd van majesteitsschennis. De Red Siam groep is een afsplitsing van het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden).

UDD-leiders vrij op borgtocht
22 februari – Negen maanden nadat ze gevangen werden gezet, zijn zeven leiders van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) en een senior UDD-bewaker vandaag vrijgelaten op borgtocht. De acht worden onder andere beschuldigd van terrorisme en andere vergrijpen gedurend de roodhemdprotesten in april en mei vorig jaar. Voor elk van hen is een borgsom gestort van 600.000 baht. Ze mogen het land niet verlaten en dienen zich te onthouden van het veroorzaken van onrust.

UDD-voorzitter Thida Thavornseth en andere echtgenotes van de zeven leiders alsmede een aantal roodhemd supporters waren aanwezig bij de Criminal Court om het besluit van de rechtbank te horen. ‘Today is the dawn of justice.  However, there are still many other matters remaining to be clarified.  I think today’s court order will help reduce pressure on the people’, aldus de voorzitter. De volgende UDD-rally staat gepland voor 12 maart.
Een advocaat van het UDD heeft de Criminal Court gevraagd vier andere UDD-leiders die nog vastzitten, ook op borgtocht vrij te laten. Drie worden beschuldigd van het leiding geven aan het beleg van de woning van Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, in 2007. De andere wordt beschuldigd van majesteitsschennis en diefstal van wapens.

Kort nieuws 1 maart Anti-monarchisten De rechtbank heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vijf personen, die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij een anti-monarchie beweging. Ze behoren tot een groep van 18 personen waar het Department of Special Investigation onderzoek naar doet. In totaal zijn 39 personen beschuldigd van majesteitsschennis door het CRES, het orgaan dat vorig jaar verantwoordelijk was voor handhaving van de noodtoestand.

Kort nieuws 12 maart Majesteitsschennis Een 35-jarige man die VCD’s verkocht met voor het koningshuis aanstootgevende inhoud is aangehouden in zijn kraam bij Sanam Luang. De politie nam 73 illegaal gebrande VCD’s in beslag, 179 ongebrande schijfjes en een computer. Hij had de content vanaf het internet gedownload. Donderdag verkocht hij enkele VCD’s aan roodhemden.

Kort nieuws 15 maart Majesteitsschennis Webmaster Thanthawut Taweewarodomkul van een UDD-website (roodhemden) is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar. Hij kreeg de straf vanwege postings op de website tussen 13 en 15 maart vorig jaar.

Wet majesteitsschennis wordt misbruikt
28 maart – Artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht dat majesteitsschennis verbiedt, wordt veel te ruim geïnterpreteerd en door politici misbruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Dit zeggen 112 mensenrechtenactivisten, academici en kunstenaars, die gisteren de ‘Article 112: Awareness Campaign’ hebben gelanceerd. Het artikel kent een strafmaat van 3 tot 15 jaar detentie.
Tussen 2005 en 2006 steeg het aantal zaken dat op dit artikel betrekking heeft naar 547. Voor 2005 bedroeg het aantal zaken per jaar gemiddeld 10. ‘They are very high numbers which have never before happened in Thai history’, zeggen de initiatiefnemers.

Heibel in oppositiepartij
20 april – Het rommelt in oppositiepartij Puea Thai. Een aantal PT-parlementsleden stoort zich aan de toenemende bemoeienis van oud-premier Thaksin met de partij en de partijvoorzitter heeft zijn lidmaatschap opgezegd omdat de partij als te nauw verbonden wordt gezien met het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden).

Het vertrek van de voorzitter valt niet toevallig samen met de aangifte van het leger wegens majesteitsschennis tegen Jatuporn Prompan, PT-parlementariër en roodhemdleider, en twee andere UDD-ers. Zij zouden zich daaraan schuldig hebben gemaakt in hun speech tijdens een UDD-rally op zondag. Voorts gaat het Department of Special Investigation de procureur-generaal vragen de borgtocht in te trekken van achttien leiders, die zich aan hetzelfde vergrijp zouden hebben schuldig gemaakt.
De toenemende bemoeienis van Thaksin zint een aantal parlementsleden niet, omdat die de partij in een lastig parket zou brengen tijdens de verkiezingen. Thaksin spreekt regelmatig via een phone-in tijdens roodhemdrally’s en partijbijeenkomsten. Volgens de dissidente PT-ers neemt hij te weinig afstand van het UDD. Voorts zou Thaksin een beslissende stem hebben in de keuze van de partijleider en de presentatie van het nieuwe partijprogramma leiden.  Dit laatste stoort hen omdat Thaksin vijf jaar is uitgesloten van het uitoefenen van een politieke functie.

Rebellie tegen Thaksin in oppositiepartij
21 april – Zo’n veertig parlementsleden van oppositiepartij Puea Thai, voornamelijk uit het Noordoosten, vragen voormalig partijleider Thaksin zich verre te houden van de komende verkiezingscampagne. Volgens hen kan Thaksins banden met de roodhemdbeweging stemmen kosten. Roodhemdleiders, waaronder PT-er Jatuporn Prompan, zijn beschuldigd van majesteitsschennis vanwege hun speeches op 10 april tijdens de roodhemdrally ter herdenking van het bloedige treffen een jaar eerder op Khok Wua intersection.

De veertig dissidenten zijn niet de enigen die zich zorgen maken. Onlangs zegde voormalig minister-president Chavalit Yongchaiyudh zijn lidmaatschap op omdat het hem niet lukte zorgen van de bevolking over het standpunt van de partij over de monarchie weg te nemen. Premier Abhisit zei zondag dat hij de Kiesraad heeft verzocht een regeling uit te vaardigen, waarin het politici wordt verboden tijdens politieke debatten de monarchie ter sprake te brengen.
Een bron bij Puea Thai wijst erop dat enkele prominente roodhemdleiders hoog op de kandidatenlijst van Puea Thai zijn geplaatst. ‘We want the party to keep its distance from the red shirts. We want them to think about the consequences if the party is embroiled any further in this debate. Thaksin and hard-core red shirts can’t seek to please themselves at the party’s expense.’
De groep van veertig is het niet eens met het voornemen van Thaksin om de partijleden telefonisch toe te spreken tijdens het lanceren van de parlementskandidaten op zaterdag. Maar Pichai Naritaphan, lid van het economisch team van de partij, is het daar niet mee eens. Volgens hem is Thaksin’s phone-in juist goed voor de partij.

Puea Thai rekent zich rijk
23 april – Oppositiepartij Puea Thai lanceert vandaag haar verkiezingscampagne die als slogan heeft ‘Thaksin Helps Think, Puea Thai Acts’. De partij rekent erop in het Zuiden van Thailand kiezers te kunnen afsnoepen van regeringspartij Democraten: vier of vijf kiesdistricten en 1 miljoen stemmen, eenzelfde aantal als in 2005.

Als Puea Thai in het regeringspluche belandt, gaat ze de hoge prijzen van consumentenproducten aanpakken. De partij wil van Thailand een beter land maken na twee jaar geleid te zijn door de regering Abhisit. Voormalig premier Thaksin speelt een sleutelrol. Hij zal onder andere de partijleider aanwijzen, die wanneer PT een regering kan vormen, premier wordt. Zijn zuster Yingluck zou favoriet zijn.
Een aantal PT-ers vreest dat Thaksins prominente rol de partij stemmen zal kosten, omdat hij zich niet distantieert van de roodhemden. Tijdens rally’s van het UDD spreekt hij altijd telefonisch of via een videoverbinding de demonstranten toe. Enkele roodhemdleiders zijn op de landelijke kandidatenlijst van Puea Thai geplaatst. Zij zijn niet alleen beschuldigd van terrorisme wegens hun rol tijdens de ongeregeldheden van vorig jaar, maar onlangs ook van majesteitsschennis vanwege hun speeches op 10 april tijdens de roodhemdrally ter herdenking van het bloedige treffen een jaar eerder op Khok Wua intersection.

Oud-voorzitter Veerakarn waarschuwt UDD
25 april – Voormalig UDD-voorzitter Veerakarn Musikapong waarschuwt dat de roodhemdbeweging gedoemd is uit elkaar te vallen, indien de supporters hun leiders overstemmen en willekeurig activiteiten organiseren. Dit zegt hij in een interview met Bangkok Post.

Volgens hem is de beweging verdeeld in supporters die echt geloven in parlementaire democratie en een radicale groep die anti-monarchie is. Kritiek heeft Veerakarn op enfant terrible Jatuporn Prompan, roodhemdleider en parlementslid voor oppositiepartij Puea Thai, die onlangs door het leger is beschuldigd van majesteitsschennis. ‘If he doesn’t change his ways and allows himself to be carried away by the cheers of supporters who endorse violence, problems for the movement will result.’
‘I’m worried because any mass movement which fails to listen to its leaders without any sense of control, is doomed. We can listen to the crowds but we don’t have to dance to their tune.’ Als voorbeeld stelt hij de studentenopstand van 14 oktober 1973, die ten onder ging omdat de studenten niet luisterden naar hun leiders waardoor de beweging gewelddadig werd en degenen die politiek neutraal waren, er de brui aan gaven.
Volgens Veerakarn is de huidige UDD-leiding, waaronder voorzitter Thida Thawornsret, niet opgewassen tegen Jatuporn en enkele andere prominente leiders.

Kort nieuws 26-28 april Radio De politie heeft 13 community radiozenders gesloten. Ze hadden toespraken uitgezonden, die roodhemdleiders op 10 april tijdens een UDD-rally hielden. De desbetreffende leiders zijn op grond daarvan beschuldigd van majesteitsschennis. De sluitingen voeden de geruchten dat een militaire coup ophanden is.

Somsak aangeklaagd wegens majesteitsschennis
12 mei – Somsak Jeamteerasakul, historicus aan de  Thammasat University, heeft zich gisteren gemeld bij de politie om zich te verantwoorden voor een aanklacht wegens majesteitsschennis, ingediend door het leger. De aanklacht heeft betrekking op twee (niet door hem geschreven) artikelen die in maart en april op een website werden gepubliceerd, waarin prinses Chulabhorn wordt genoemd. Het hervormingsvoorstel van acht punten voor de monarchie dat Somsak op 10 december lanceerde, wordt niet genoemd in de aanklacht.

Volgens Somsak wordt section 112 van de Criminal Code, die majesteitsschennis strafbaar stelt, misbruikt om mensen met een afwijkende mening het zwijgen op te leggen. ‘Article 112 is being used indiscriminately like a blanket, against anyone who refers to the monarchy, without any attempt to look at what was actually said, or the purpose of those discussions. […] The public should pay attention to other lese majeste cases and whether the accused will receive basic human rights, such as being granted bail during the initial process or not. These people are political prisoners.’

Borgtocht ingetrokken van twee roodhemdleiders
13 mei – Jatuporn Prompan en Nisit Sinthuprai, twee prominente leiders van het  United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) zijn donderdag gevangen gezet, nadat de Criminal Court hun borgtocht had ingetrokken. De twee UDD-leiders behoren tot een groep van negen die beschuldigd zijn van terrorisme wegens de gewelddadige protesten van de roodhemden in april en mei vorig jaar. Zeven werden na negen maanden gevangenis in februari vrijgelaten; Jatuporn en Nisit profiteerden tot nu toe van hun parlementaire immuniteit.

Het OM had de rechtbank gevraagd hun borgtocht in te trekken omdat ze in hun speeches tijdens een UDD-rally op 10 april opmerkingen hadden gemaakt die kunnen worden beschouwd als majesteitsschennis. De rechtbank oordeelde dat delen van de toespraken van de nu twee gevangen gezette leiders zouden kunnen leiden tot onrust in het land, hetgeen in strijd is met de voorwaarden waaronder ze waren vrijgelaten. De borgtocht van de overige zeven UDD-leiders werd niet ingetrokken.
De advocaat van Jatuporn en Nisit verzocht de rechtbank ‘s middags tevergeefs de twee alsnog op borgtocht vrij te laten. Hij deed dit verzoek omdat beiden lid waren van het maandag ontbonden House of Representatives en zich voorbereiden op de verkiezingen. De rechtbank wees het verzoek af omdat de twee, indien ze werden vrijgelaten, meer problemen zouden kunnen veroorzaken. De verdediging bereidt nu een beroep voor; de uitspraak wordt volgende week woensdag verwacht na het lange weekend van vrijdag tot dinsdag.
UDD-leider Korkaew Pikulthong toonde zich geschokt over de beslissing van de rechtbank. ‘The bail conditions prohibited Mr Jatuporn from mentioning his court case. But the evidence brought to the court by the Department of Special Investigation was about Mr Jatuporn’s speech on other matters.’ Korkaew riep de roodhemden op geduld te hebben en rustig te blijven.
(Noot van de redactie: Jatuporn is een lastig heerschap die geen blad voor de mond neemt. Het Department of Special Investigation heeft al enkele malen eerder geprobeerd zijn borgtocht te laten intrekken, toen het parlement met reces was en zijn immuniteit niet gold.)

Somyot krijgt steun uit Maleisië
15 mei – Academicus Somyot Pruksakasemsuk, die op 30 april aan de grens met Cambodja werd gearresteerd en wordt beschuldigd van majesteitsschennis, krijgt steun uit onverwachte hoek. Maleisisische mensenrechtenactivisten vragen in een brief aan premier Abhisit om herziening van de beschuldiging tegen de 50-jarige redacteur van het roodhemdtijdschrift Voice of Thaksin.
 ‘As a parliamentarian, I value the close friendship between Malaysia and Thailand. I also believe that the two nations should progress together in both economic development and democratisation. It is unacceptable that in any civilised country, citizens’ basic rights of free speech and expression are being repressed,’ schrijft Tian Chua, parlementslid van de People’s Justice Party, in de brief.

Somyot wordt beschouwd als een voorvechter voor burgerlijke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en sociale rechtvaardigheid. Hij ontkent de beschuldiging. Volgens Somyot houdt zijn arrestatie verband met zijn pogingen om 10.000 handtekeningen te verzamelen voor een petitie waarin wordt gevraagd om herziening van artikel 112 van de strafwet, dat majesteitsschennis strafbaar stelt.
Intussen houdt de National Human Rights Commission woensdag een hoorzitting over mogelijk misbruik van artikel 112. De indruk bestaat dat het artikel wordt misbruikt om mensen met een afwijkende mening het zwijgen op te leggen.

Kort nieuws 30 mei Majesteitsschennis Een groep roodhemden van de June 24 for Democracy groep heeft vanochtend rode rozen en papieren vogels neergelegd bij de ingang van de Bangkok Remand gevangenis. Ze herdachten dat Somyot Prueksakasemsuk, kernlid van de groep, nu al een maand gevangen zit op beschuldiging van majesteitsschennis. Songchai Wimolpatranont riep de regering op te stoppen misbruik te maken van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht. De groep installeert vanavond een podium voor de gevangenis waarop leden om de beurt een toespraak houden. Om middernacht eindigt het protest.
Arrestatie Lerpong Wichaikhammat (55) is vorige week gearresteerd op verdenking van majesteitsschennis. Hij wordt ervan beschuldigd op zijn website Nor Por Chor USA onder pseudoniem artikelen te hebben geplaatst die beledigend zijn voor het koningshuis. Lerpong heeft zowel de Thaise als de Amerikaanse nationaliteit en kon volgens DSI-adjunct-chef Yanpol Yangyuen gearresteerd worden op basis van zijn Thaise nationaliteit. De Thaise letters Nor Por Chor zijn de initialen van het UDD. De DSI heeft Lerpongs activiteiten twee jaar gevolgd.

Kort nieuws 1 juni Uitstel De advocaten van 17 UDD-kernleden die zich morgen moeten melden bij het Department of Special Investigation omdat ze beschuldigd worden van majesteitsschennis, hebben om uitstel gevraagd. Van de 17 zijn drie kandidaat in de verkiezingen en acht zijn kernlid van oppositiepartij Pheu Thai. Indien ze zich melden bij de DSI en gevangen worden gezet zonder borgtocht, zijn ze niet in staat campagne te voeren, betoogt de verdediging. In totaal zijn 19 leiders beschuldigd van majesteitsschennis wegens hun toespraken tijdens een rally ter herdenking van de gevechten op 10 april vorig jaar. Twee, Jatuporn Prompan en Nisit Sinthuprai, zitten gevangen nadat hun borgtocht was ingetrokken.

Kort nieuws 2 juni
Uitstel
De 19 roodhemdleiders die een oproep hebben gehad om zich bij het Department of Special Investigation te melden, krijgen uitstel tot 7 juli, 4 dagen na de verkiezingen. Tegen hen zijn aanklachten ingediend wegens majesteitsschennis. Hun advocaten hadden om het uitstel gevraagd omdat ze druk zijn met de verkiezingen. Zie 1 juni: Kort nieuws Uitstel.

Borgtocht geweigerd
9 juni – Het Hof van Beroep heeft vandaag geweigerd borgtocht te verlenen aan Surachai Danwattananusorn (60), kernlid van de Red Siam groep. Surachai wordt beschuldigd van majesteitsschennis vanwege een speech die hij op 18 december hield. Hij werd op 22 februari aangehouden. Eerder weigerde de Criminal Court hem borgtocht te verlenen nadat hij 2 miljoen baht als onderpand had aangeboden. Het Hof weigerde omdat gezien zijn verleden het risico te groot was dat hij andere ernstige vergrijpen zou plegen wanneer hij werd vrijgelaten.

Prayuth vraagt kiezers op ‘good people’ te stemmen
15 juni – Legeropperbevelhebber Prayuth Chan-ocha heeft het electoraat opgeroepen in groten getale op te komen bij de verkiezingen en ‘good people’ in het parlement te kiezen ter verdediging van de monarchie en verbetering van het land. Pratuyh deed de oproep gisteren op kanaal 5 en 7. […]

Sommige campagnes hebben een anti-monarchale ondertoon
Volgens Prayuth bevatten sommige campagnes een anti-monarchale ondertoon, in het bijzonder bij Thais die in het buitenland wonen. Veiligheidsdiensten hebben bewijs van ‘rampant’ majesteitsschennis gevonden. Overzeese groepen hebben volgens hem banden met verscheidene soortgelijke groepen.
‘We can’t let them violate the law. The people have to do their bit to help protect the monarchy. The military has to talk about this issue not because we are the only ones who are loyal [to the King]. We have to safeguard the institution that has made such a contribution to the country. His Majesty the King has worked for the good of the country for more than 60 years and has involved himself solely in his royal duty. Today His Majesty should be able to rest and be happy and see the country’s progress.’
Prayuth verzet zich dan ook tegen geluiden om artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht betreffende majesteitsschennis te schrappen. Iedereen die de monarchie beledigt, dient wegens majesteitsschennis te worden aangeklaagd. […]

Kort nieuws 19 juni Majesteitsschennis Een groep van schrijvers, ondersteund door 300 personen, heeft tijdens een online persconferentie een pleidooi gehouden tegen de zelfcensuur van de media, die de discussie over majesteitsschennis uit de weg gaan. Een andere groep, Awareness 112 (naar het desbetreffende wetsartikel), probeert mensen van verschillende beroepen te bewegen zich in de discussie te mengen. Net als andere activisten en academici die zich eerder uitspraken, vinden deze groepen dat het artikel wordt misbruikt om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen en politieke tegenstanders de mond te snoeren. De afgelopen 5 jaar zijn 300 personen beschuldigd van majesteitsschennis.

Ex-student gearresteerd voor majesteitsschennis
7 augustus – Niet alleen het schrijven van een artikel over het Koninklijk Huis is riskant, want voor je het weet word je beschuldigd van majesteitsschennis; het kopiëren van kritische artikelen vanaf internet kun je ook maar beter achterwege laten. Het ministerie van Information and Communication Technology houdt niet alleen verdachte sites in de gaten, maar kan ook achterhalen wie artikelen heeft gekopieerd. Dat merkte een inmiddels ex-student die vorig jaar toen hij nog studeerde naar zijn eigen computer een aantal artikelen had gekopieerd die als aanstootgevend voor de monarchie werden beschouwd. De jongeman werd vrijdag aangehouden.

‘Stop vervolging van roodhemden’
12 augustus – Het vervolgen van roodhemden die gearresteerd zijn wegens de ongeregeldheden van vorig jaar, dient te worden stopgezet, zegt de Truth for Reconciliation Commission. Zo’n maatregel zou als politieke remedie kunnen dienen voor het op last van de regering verspreiden van de demonstranten, zei TRC-lid Somchai Homla-or gisteren. Bij diverse acties vielen toen 92 doden en een kleine 2000 gewonden. De TRC werd een jaar geleden ingesteld om onderzoek te doen naar de ongeregeldheden.

Zware druk van de vorige regering heeft geleid tot buitensporige beschuldigingen, op basis waarvan rechtbanken verzoeken om borgtocht hebben geweigerd. Verdachten in tenminste 53 zaken worden beschuldigd van brandstichting en terrorisme, vergrijpen waarop de doodstraf staat. Soms zijn volgens de TRC willekeurig arrestaties verricht en mensen opgepakt op basis van foto’s, wat tot een gevoel van onbillijkheid heeft geleid bij zowel de verdachten als hun familieleden. Beschuldigingen wegens majesteitsschennis waren politiek gemotiveerd. Het gevoel van onrecht is verder verergerd omdat alleen demonstranten terecht staan en niet de regeringsfunctionarissen voor hun rol in de gevechten.

Geen borgtocht voor twee roodhemdleiders
20 augustus – Ondanks hun parlementaire status zijn parlementsleden van regeringspartij Pheu Thai er gisteren niet in geslaagd borgtocht te verkrijgen voor twee roodhemdleiders die sinds mei vorig jaar gevangen zitten. Beiden zijn beschuldigd van majesteitsschennis en één is redacteur van het roodhemd tijdschrift Voice of Thaksin. Zes verzoeken om borgtocht, eveneens ondersteund door PT-ers, zijn door de Criminal Court verwezen naar de Appeal Court en één verzoek werd toegewezen.

De provinciale rechtbank van Min Buri heeft vier UDD-demonstranten vrijgelaten op borgtocht. Zij worden beschuldigd van onwettig bezit van wapens en explosieven.

VS springt in de bres voor ‘majesteitsschenner’
21 augustus – Washington is teleurgesteld over de vervolging van een Amerikaan wegens majesteitsschennis. Woordvoerder Kristin Needler van de Amerikaanse ambassade zei vrijdag dat de VS er bij de Thaise autoriteiten op hebben aangedrongen de vrijheid van meningsuiting te respecteren. De VS zijn ‘teleurgesteld’ over de beschuldiging.

De desbetreffende Amerikaan, Joe Gordon, heeft delen van een ongeautoriseerde biografie van de koning vertaald en deze op internet gezet. Die zouden beledigend zijn voor het Koninklijk Huis.Gordon is in mei gearresteerd en na een voorarrest van 84 dagen in staat van beschuldiging gesteld. 84 dagen is de maximale termijn waarbinnen een verdachte zonder beschuldiging kan worden  vastgehouden. Gordon, die geboren is in Thailand, ontkent de beschuldiging.
De zaak vertoont enige gelijkenis met die van de Australiër Harry Nicolaides (41). De voormalige  universitair docent werd in januari 2009 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf op grond van zijn roman Verisimilitude, die hij in 2005 in eigen beheer had uitgegeven en waarvan zegge en schrijve vijf exemplaren waren verkocht. Hij zat vanaf augustus 2008 gevangen en kreeg in februari 2009 amnestie van de koning.
In februari 2009 meldde persbureau AFP dat de Thaise autoriteiten de voorgaande maanden 4.000 websites hadden geblokkeerd, die beledigend werden geacht voor het koningshuis. Er waren toen 17 zaken onder de rechter.

Verhevigde jacht tegen majesteitsschennis
27 augustus – Een ‘war room’ moet op jacht gaan naar websites die zich schuldig maken aan majesteitsschennis. Die opdracht heeft de politie gekregen van vice-minister-president Chalerm Yubamrung. Hij beschouwt dat als een van zijn topprioriteiten. ‘Such websites will not be tolerated by this government.’ […]

‘Verander wetgeving majesteitsschennis’
2 september – Zo’n honderd academici uit 15 landen roepen de regering Yingluck op de wetgeving met betrekking tot majesteitsschennis te herzien, borgtocht te verlenen aan degenen die voor dit vergrijp zijn gevangen gezet en hun zaak in heroverweging te nemen. In hun oproep noemen ze Chiranuch Premchaiyaporn, redacteur van een online krant; Somyos Preaksakasemsak, redacteur van Voice of Thaksin, en de genaturaliseerde Amerikaan Joe Gordon.

Gordon werd in mei gearresteerd omdat hij een ongeautoriseerde biografie van de koning heeft vertaald en die op internet heeft gezet. Somyos was een campagne begonnen om het desbetreffende wetsartikel  af te schaffen. Hij heeft ook een jaar eerder twee artikelen geschreven die niet door de beugel kunnen. Chiranuch staat momenteel voor de rechter. Ze liet content te lang op haar website staan, die beledigend voor het koningshuis wordt geacht.
De academici zijn ook bezorgd over de arrestatie van associate professor Somsak Jeamteerasakul. Ze zeggen dat de beschuldiging tegen hem de academische vrijheid in gevaar brengt.
Het kabinet heeft tijdens het debat over de regeringsverklaring laten weten de strijd tegen majesteitsschennis voort te zetten. Niet alleen het ministerie van ICT speurt naar verdachte websites, maar bij de politie wordt nu ook een ‘war room’ opgetuigd. Roodhemd supporters hebben talloze malen aangedrongen op het intrekken van het wetsartikel. Volgens hen en vele anderen wordt het misbruikt om tegenstanders van het regime de mond te snoeren.

Webmaster staat terecht voor majesteitsschennis
3 september – De redacteur van de online krant Prachatai, die terecht staat wegens majesteitsschennis, moet van de rechter aantonen dat ze met de autoriteiten heeft samengewerkt om het posten van majesteitsschendende berichten op haar website te stoppen. Volgens de rechter gisteren op de tweede dag van haar proces is ze verantwoordelijk voor de inhoud van haar website. Hij vond het niet nodig getuigen te horen over de vraag of de desbetreffende berichten inderdaad beledigend zijn voor het koningshuis.

Chiranuch Premchaiyaporn wordt beschuldigd van overtreding van de Computer Crime Act. Het Crime Investigation Bureau vond begin 2008 10 berichten die niet door de beugel konden. Volgens het toenmalig adjunct-hoofd verschenen na de militaire coup van 2006 op veel webboards anti-monarchie berichten.

Canadese internetprovider hielp Thaise autoriteiten
3 september – Anthony Chai, een genaturaliseerde Amerikaan van Thaise geboorte, heeft een Canadese internetprovider aangeklaagd omdat die persoonlijke gegevens van hem heeft overhandigd aan de Thaise autoriteiten. De provider sloot ook op verzoek van Thailand in 2005 Chai’s website, die anonieme kritische commentaren over het koningshuis bevatte.

Chai, eigenaar van een computerwinkel in Calfornia, zegt dat agenten hem in mei 2006 op Suvarnabhumi aanhielden. Hij werd twee dagen ondervraagd hetgeen ‘severe psychological and physical stress’ opleverde. De autoriteiten namen zijn laptop in beslag, dwongen hem zijn passwords te geven, vertelden hem dat ze wisten waar zijn familie woonde en ze dwongen hem een brief te schrijven waarin hij eer betoont aan de koning en zijn excuses aanbiedt.
In de VS had Chai twee ontmoetingen met Yanaphon Younguen, toenmalig hoofd van het Bureau of Technology and Cyber Crime van het Department of Special Investigation (DSI). Yanaphon gaf hem een geel shirt en andere pro-monarchie voorwerpen en hij zou gezegd hebben teleurgesteld te zijn dat Chai geen dure cadeaus zoals iPads aanbood. Yanaphon, inmiddels adjunct-directeur-generaal van de DSI, ontkent dat hij Chai heeft bedreigd of geprobeerd heeft hem af te persen.
Chai’s aangifte stelt dat de internetprovider Chai’s rechten onder het First Amendment heeft geschonden en de business code van California die het delen van vertrouwelijke informatie verbiedt.  Allison Lefrak, directeur procesvoering van de World Organisation for Human Rights USA, die Chai verdedigt, hoopt dat de zaak een ‘broader effect’ heeft. ‘For us, it’s an important case to underscore the need for all internet communication companies to think about these human rights issues.’

Een gevangenisstraf van 3 tot 15 jaar
‘Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.’ Hoe lang nog heeft Thailand de strengste lèse majesté wetgeving ter wereld en hoe lang nog wordt artikel 112 van de Criminal Code misbruikt om politieke tegenstanders de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen?

In 2004 stond Thailand op de 59ste plaats van de internationale persvrijheidsindex van Reporters Without Borders; nu op de 153ste plaats met dank aan artikel 112 en de Computer Crime Act, in 2007 door de door het leger gesteunde regering ingevoerd.
‘The fact that the law is used more now than ever before in modern Thai history is unfortunate and somewhat baffling. The maximum penalty is now more than twice as high as under the absolute monarcy [die in 1932 werd afgeschaft] and the highest seen in the world for a century or two’, zegt David Streckfuss, een van ‘s lands meest prominente autoriteiten op het gebied van majesteitsschennis.
Hoeveel personen er sinds de militaire coup van 2006 zijn beschuldigd c.q. gedetineerd, is niet precies bekend. Freedom against Censorship Thailand denkt dat 789 personen sinds 2000 beschuldigd zijn op basis van artikel 112. Political Prisoners in Thailand schat dat er sinds de coup 300 zaken zijn geweest. Het Department of Special Investigation (vergelijkbaar met de Amerikaanse FBI) buigt zich momenteel over 20 zaken.
En dan is er nog de jacht op onwelvallige websites. Tachtig personeelsleden van de DSI speuren dagelijks het internet af. Elke dag worden 690 nieuwe URL’s geblokkeerd; sinds 2000 staat de teller op 609.526 webpagina’s.
Niet alleen de auteurs van kritische artikelen lopen het risico slachtoffer te worden van beide wetten; ook webmasters die ze niet snel genoeg verwijderen, zijn het haasje. De in Thailand geboren Amerikaans Joe Gordon werd gearresteerd omdat op zijn blog een link naar een ongeautoriseerde biografie van de koning stond. Webmaster Chiranuch Premchaiporn riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar omdat zij niet snel genoeg commentaren verwijderde. Dit jaar werd Thanthawut Taweewarodomkul, beheerder van een roodhemd website, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar wegens majesteitsschennis.
Het allereerste slachtoffer viel al in 1947. Na het bloedbad van 6 oktober 1976 verhoogde de ultraroyalistische regering van Tanin Kraivixien de strafmaat en die geldt nog steeds. Eind 2005 en in het eerste halfjaar van 2006 beschuldigden tegenstanders van Thaksin zijn supporters ervan de monarchie omver te willen werpen. Er zou een zogeheten Finland Plan bestaan, vernoemd naar een bijeenkomst van pro-Thaksin leiders in Finland waarop daarvoor voorbereidingen werden getroffen.
Momenteel worden er zeven verschillende campagnes gevoerd tegen artikel 112 en de artikelen in de Computer Crime Act, die daarmee verband houden. Op 31 augustus stuurden 112 academici onder leiding van Kevin Hewison, hoogleraar Aziatische studies aan de universiteit van North Carolina en Thailand-kenner, een open brief naar premier Yingluck met het verzoek ‘to review the cases of those already charged and convicted, review the laws as they are currently used, and to release on bail those prisoners currently fighting their cases in the courts’.
Veel kans dat het tij op korte termijn keert, is er niet. De regering kondigde zelfs onlangs nog aan een speciale ‘war room’ te zullen optuigen ter controle van het internet. Hoogleraar Borwornsak Uwanno verdedigt artikel 112. ‘In Thailand the lese majeste offence means not just harm to the monarch but also to the “father” of most Thais – a serious social offence comparable to ingratitude towards one’s own father. In Thai society, the lese majeste offence has its basis not only in the principles of international law or constitutional law but also in Thai ethics, culture and Buddhist principles which are unique to Thai society.’
Curieus is echter dat iedereen iedereen kan beschuldigen van majesteitsschennis maar dat het Koninklijk Huis nimmer aangifte heeft gedaan. Sterker nog, de koning lijkt niet eens enthousiast over het artikel. Op de vooravond van zijn verjaardag in 2005 zei hij: ‘Under constitutional monarchy, the King can do no wrong. Actually, to say that the King can do no wrong is an insult to the King because why can the King do no wrong? This shows that the King is not human. But the King can do wrong.’
(Bron: Bangkok Post Spectrum, 18 september 2011)

Studie naar lèse majesté
19 september – De National Human Rights Commission gaat misschien een werkgroep vormen die zich bezig zal houden met de toepassing van artikel 112 (majesteitsschennis) van het wetboek van Strafrecht en de Computer Crime Act. Vorming van de werkgroep is een voorstel van NHRC-voorzitter Niran Pitakwatchara. De werkgroep zou moeten bestaan uit zeven leden, functionarissen en activisten, onder voorzitterschap van Jon Ungpakorn, die ook lid is geweest van de subcommissie burgerlijke en politieke rechten. Niran zegt gegevens en cijfermateriaal te hebben gevraagd aan het ministerie van Information and Communications Technology, het Corrections Department en de politie.
[Op 23 mei meldde de krant dat de subcommissie burgerlijke en politieke rechten zich over de toepassing van artikel 112 zou gaan buigen.]

Thaise webmaster krijgt persvrijheid onderscheiding
15 september – Chiranuch Premchaiyaporn, redacteur en webmaster van het Pratachai.com webboard heeft de 2011 Hellman/Hammett prijs gewonnen, een onderscheiding voor mensen die zich ondanks vervolging inzetten voor vrijheid van meningsuiting. Ze is de eerste Thai die de prijs krijgt sinds die in 1989 werd ingesteld door Human Rights Watch. Ook 47 andere journalisten, bloggers, een zanger en songwriter en een cartoonist werden onderscheiden; van wie tien uit Azië.

Tijdens de uitreiking deden Human Rights Watch en het Committee to Protect Journalists een beroep op de regering Yingluck om de pervrijheid te verbeteren door de Computer Crime Act uit 2007 te wijzigen en de beschuldigingen tegen Chiranuch voor overtreding van de CCA in te trekken. De wet bevat vage artikelen op basis waarvan bij voorbeeld webmasters verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor bijdragen van derden. De website van Chiranuch is op basis daarvan uit de lucht gehaald.
Volgens Phil Robertson, adjunct-directeur van Human Rights Watch Azië, zijn aanvallen van overheden op webportals een regionale trend, met name in Maleisië, Vietnam en Thailand.
Shawn Crispin, vertegenwoordiger voor het Committee to Protect Journalists in Zuidoost Azië, zei dat dat Chiranuch’s zaak ‘served as a warning to other on-line journalists, editors and bloggers to censor themselves and refrain from reporting on taboo topics’. ‘Yingluck’s inaction will lay bare the bogus claims to democracy to which her government’s affiliated street movement campaigned on while in the opposition.’
Chiranuch zei dat zij vrijheid van meningsuiting als een essentieel deel van democratie beschouwt. ‘Limited freedom is like inadequate air to breathe and will be a timely warning for society to learn and overcome the situation peacefully.’ Het feit dat zij de eerste Thai is die de onderscheiding heeft ontvangen, is een aanwijzing dat vrijheid van meningsuiting drastisch is achteruit gegaan sinds de militaire coup van 2006. Ook de huidige regering toont geen voornemens om het probleem aan te pakken, aldus Chiranuch.

Webmaster staat terecht voor majesteitsschennis
21 september – Jon Ungpakorn, oprichter van de website Pratachai, denkt dat de webboard na de militaire coup in september 2006 met opzet werd gebombardeerd met onbehoorlijke commentaren om de politieke nieuwssite kapot te maken. Jon zei dit gisteren in de rechtzaak tegen webmaster Chiranuch Prechaiyaporn, die is beschuldigd van majesteitsschennis omdat ze niet snel genoeg anti-monarchie commentaren heeft verwijderd.

Er stroomden op hoogtijdagen soms wel duizend commentaren binnen, vertelde Jon, ondoenlijk voor de staf van 10 mensen om die allemaal tijdig te monitoren. Chiranuch wordt vervolgd vanwege 10 commentaren die in 2008 werden geplaatst en 20 dagen op de site bleven staan. Ter verdediging zei Jon dat er wel eens berichten doorheen slipten terwijl sommige eerst geïnterpreteerd moesten worden omdat ze voor tweeërlei uitleg vatbaar waren.
Pratachai werd in 2004 opgericht door Jon met het doel een alternatief medium te vormen voor de ‘marginalised and vulnerable in society’. Volgens Jon houdt de site zich aan de wet en probeert ze een vrije discussie te bevorderen, hetgeen in elk ander democratisch land normaal is. Niran Pitakwatchara, voorzitter van de Foundation for Community Education, die toezicht houdt op het werk van Pratachai, verklaarde dat de site altijd heeft overlegd met het ministerie van Information and Communications Technology, en prompt onbehoorlijke content heeft verwijderd.
De toevloed van onbehoorlijke commentaren heeft de site proberen te pareren door gebruikers zich te laten registreren met naam en emailadres, lezers te stimuleren om de webmaster te waarschuwen als ze iets tegenkwamen dat niet in de haak was, personen te blokkeren die regelmatig de fout ingingen en lezers te autoriseren om berichten te deleten.

Webmaster Pratachai: Ik heb mijn best gedaan
22 september – In 2007 en 2008 werden op de website Pratachai op hoogtijdagen 300 bijdragen geplaatst met elke dag 2800 tot 2900 commentaren eronder. Webmaster Chiranuch Prechaiyaporn, die terecht staat wegens majesteitsschennis, vertelde de Criminal Court gisteren dat ze haar best had gedaan de berichten te monitoren. En ze had ook volledig samengewerkt met het ministerie van Information and Communication Technology.

Maar pech voor haar, tussen 14 augustus en 3 november 2008 ontsnapten 10 berichten aan haar aandacht en aan die van de vele vrijwilligers die de commentaren in de gaten hielden. En die 10 deden haar de das om, want ze waren volgens de autoriteiten in strijd met artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht en de Computer Crime Act. Oftewel, ze bevatten opmerkingen die als majesteitsschennis werden beschouwd. Op basis daarvan werd de website gesloten en werd Chiranuch aangeklaagd. Ze had die berichten niet snel genoeg verwijderd.
Eergisteren hoorde de rechtbank Jon Ungpakorn, die de politieke website in 2004 oprichtte. Op 11 oktober hoort de rechtbank Danny O’Brien, expert op het gebied van intermediaire aansprakelijkheid, van de Electronic Frontier Foundation en het Committee to Protect Journalists.

‘We zijn verkeerd begrepen’
26 september – De groep lectoren recht van de Thammasat universiteit, die hebben opgeroepen de gevolgen van de militaire coup van 2006 ongedaan te maken, zegt verkeerd begrepen te zijn. In een tweede verklaring leggen de leden uit dat ze niet pleiten voor amnestie voor personen die de wet hebben overtreden. Ook dienen ze niet de belangen van een of ander politiek kamp. Worachet Pakeerut zegt dat oppositieleider Abhisit en parlementslid Thaworn ten onrechte denken dat de groep voormalig premier Thaksin wil bevoordelen.

Op 18 september pleitten de academici ervoor artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht te herzien (dat majesteitsschennis strafbaar stelt), alle juridische procedures die sinds de coup zijn begonnen, te herzien, de grondwet van 2007 in te trekken en een nieuwe grondwet op te stellen.

Democraten: Lectoren recht helpen Thaksin
27 september – De Democratische partij is er ook na zondag nog steeds van overtuigd dat de zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit, die een oproep hebben gedaan de juridische procedures sinds de militaire coup van 2006 te herzien, proberen oud-premier Thaksin te helpen. Zondag ontkende de Nitirat groep dat in een tweede verklaring, nadat ze door de Democraten waren bekritiseerd. De Democraten vragen de groep haar voorstellen te herzien.

‘By focusing only on the coup’s effect, these scholars are misleading people into thinking that Thaksin did nothing wrong’, zegt Sakonthi Phattiyajul, woordvoerder van de Democraten. Als de groep werkelijk een tegenstander van coups is, waarom concentreren ze zich dan op de coup van 2006 waarbij Thaksin werd verdreven en waarom kijken ze niet naar voorgaande coups?
Sakonthi geeft de groep het advies om eens de krantenartikelen te lezen over de periode-Thaksin. Thailand werd toen beschreven als een land geplaagd door een ‘democratic dictatorship’. Sakonthi verwijst ook naar rechtbankuitspraken over Thaksin’s machtsmisbruik en naar de winsten die hij met zijn telecombedrijf maakte. ‘These are facts left unspoken by the Nitirat group so I call them to bring forth all the truths.’
Op 18 september pleitten de academici ervoor artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht te herzien, alle juridische procedures die sinds de coup zijn begonnen, te herzien, de grondwet van 2007 in te trekken en een nieuwe grondwet op te stellen.
Atthapun Ponlaboot, parlementslid van de Democraten voor Petchaburi, vraagt zich af waarom de groep artikel 112 wil veranderen, dat majesteitsschennis strafbaar stelt.

Voorstellen Nitirat-groep vallen niet goed
28 september – De voorstellen van de zogeheten Nitirat-groep hebben een stroom van afkeurende reacties opgeroepen. De groep stelde vorige week voor om artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht over majesteitsschennis te veranderen, alle rechtsprocedures die verband houden met de militaire coup van 2006 te stoppen en de grondwet te herzien.

Legeropperbevelhebber generaal Prayuth Chan-ocha zegt dat het helemaal niet nodig is artikel 112 te wijzigen omdat de monarchie nooit iemand kwaad heeft gedaan en ze veel goeds voor  het land heeft gedaan.
De Lawyers Council of Thailand verzet zich ook tegen de ideeën van de groep, die bestaat uit zeven lectoren recht van de Thammasat universiteit. Het voorstel heeft volgens de raad verwarring gezaaid over de constitutionele monarchie. [In 1932 is de absolute monarchie gewijzgd in een constitutionele.] De raad verklaarde op een persconferentie tegenstander te zijn van het omverwerpen van een regering middels een coup, alsmede van absolute staatsmacht omdat die kan leiden tot een parlementaire dictatuur.
Kittisak Prokkati, docent recht aan de Thammasat universiteit, distantieert zich eveneens van de verklaring van zijn collega’s. Op zijn Facebook-pagina schrijft hij dat ze duidelijker hadden moeten uitleggen dat ze hun mening gaven. Nu zou de bevolking kunnen denken dat ze het over juridische feiten hebben.
Kittisak wijst erop dat de rechters van de Criminal Division for Holders of Political Positions, destijds een nieuwe afdeling van de Supreme Court, niet door de coupplegers van 2006 zijn aangesteld, maar gekozen zijn door professionele rechters. Deze afdeling heeft onder andere een deel van Thaksin’s vermogen inbeslaggenomen op basis van onderzoek door het – eveneens na de coup ingestelde – Assets Scrutiny Committee. Deze commissie heeft gevallen van corruptie onderzocht.
Bij tegenstanders van de door Pheu Thai gewenste wijziging van de grondwet bestaat de angst dat het werk van de ASC daarmee ongedaan wordt gemaakt en de uitspraken van Criminal Division vervallen.
Squadronleider Prasong Soonsiri, voorzitter van de commissie die de huidige grondwet opstelde, zegt dat Nitirat’s voorstellen tot een nieuwe militaire coup kunnen leiden. Hij beschuldigt de leden ervan de misdaden van voormalig premier Thaksin te willen uitwissen. ‘What they proposed is intended only to help Thaksin. They did not look back to see what Thaksin had done to bring about the coup.’

Gordon, hopend op strafvermindering, bekent majesteitsschennis
11 oktober – Hopend op een mildere straf heeft de in Thailand geboren Amerikaan Joe Gordon (55), die terecht staat wegens majesteitsschennis, gisteren schuldig gepleit. Eerder werd hij de maximale termijn in voorarrest gehouden alvorens hij in staat van beschuldiging werd gesteld en hem werd acht maal borgtocht geweigerd. De Amerikaanse ambassade blijft de zaak aankaarten bij de Thaise autoriteiten, wijzend op Gordon’s rechten als Amerikaans staatsburger en het recht op vrijheid van meningsuiting.

Gordon woonde 30 jaar in Amerika, waar hij als autoverkoper werkte. Hij vertaalde delen van een ongeautoriseerde biografie van de koning en zette die jaren geleden op internet. In maart kwam hij voor medische behandeling naar Thailand en in mei werd hij aangehouden.
Amerikaanse diplomaten hebben tevergeefs geprobeerd de Thaise autoriteiten te bewegen om de zaak te laten vallen. Ze wezen erop dat die het image van Thailand als toeristenland zou kunnen schaden en sommigen afschrikken het land te bezoeken.
In een interview met prachatai.com ontkende Gordon eerder de beschuldiging. Nu hij schuldig heeft gepleit, hoop hij op amnestie door de koning. Op majesteitsschennis staat een maximale straf van 15 jaar. Er is veel kritiek op het desbetreffende wetsartikel omdat het vooral misbruikt wordt om politieke tegenstanders de mond te snoeren.
De zaak vertoont enige gelijkenis met die van de Australiër Harry Nicolaides (41). De voormalige  universitair docent werd in januari 2009 veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf op grond van zijn roman Verisimilitude, die hij in 2005 in eigen beheer had uitgegeven en waarvan zegge en schrijve vijf exemplaren waren verkocht. Hij zat vanaf augustus 2008 gevangen en kreeg in februari 2009 amnestie van de koning.
[Begrijperlijkerwijs bevat het bericht geen spatje informatie over Gordon’s ‘misdaad’.]

‘Regering is zich bewust van zorgen over art. 112’
12 oktober – VN-expert Frank La Rue roept de regering van Thailand op artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis) en de Computer Crime Act te wijzigen daar die wetten te vaag zijn en de strenge straffen in strijd zijn met internationale normen. [Wie La Rue precies is, vermeldt het artikel niet.] De Thaise ambassadeur bij de VN in Geneve zegt naar aanleiding daarvan dat de regering zich bewust is van het conflict tussen vrijheid van meningsuiting en de majesteitsschenniswetgeving.

‘The monarchy is a very important institution. It’s the pillar of stability and unity in Thailand. But we are aware of the concerns’, aldus Sihasak Phueangketkeow. Hij zegt dat een commissie is gevormd om de regering van advies te dienen over verbetering van de toepassing van de wet. La Rue pleit ervoor om publieke consultaties te houden.
De recente toename in vervolgingen toont volgens de VN-man de urgentie van de wijzigingen aan. Ook de Computer Crime Act wordt gebruikt om gevallen van majesteitsschennis te bestrijden. Artikel 112 kent een maximale strafmaat van 15 jaar, de computerwet 5 jaar.
Critici vinden dat beide wetten worden misbruikt om politieke tegenstanders de mond te snoeren.
Update 16 oktober: Frank La Rue is speciale VN-rapporteur vrijheid van meningsuiting.

Internetexpert komt voor niks naar Thailand
12 oktober – Danny O’Brien van het Committee to Protect Journalists had net zo goed in de VS kunnen blijven om van daaruit de rechtbank uit te leggen hoe de wettelijke aansprakelijkheid van webmasters voor ongewenste content elders in de wereld is geregeld. O’Brien was op verzoek van de verdediging als getuige-deskundige in de zaak tegen de webmaster van pratachai.com ingevlogen. Maar de zitting ging niet door. Er waren problemen met de vertaaldienst en de rechter had het druk met de overstromingen.

De webmaster wordt vervolgd omdat ze niet snel genoeg postings van de website heeft verwijderd, die beschouwd worden als majesteitsschennis. Het OM redeneert dat ze verantwoordelijk is voor die postings, ook nadat die verwijderd waren. Maar O’Brien betoogt in zijn nu schriftelijk commentaar dat in de meeste rechtssystemen de aansprakelijkheid niet bij de webmaster ligt maar bij degeen die de posting heeft geplaatst.
O’Brien zegt dat de volgens de redenering van het OM ook de censoren van het ministerie van ICT aansprakelijk zijn omdat ze de site niet binnen een  redelijke tijd hebben geblokkeerd.
De zaak wordt in februari voortgezet.

Ministerie geeft misbruik art. 112 toe
14 oktober – Het ministerie van Buitenlandse Zaken erkent dat in het verleden misbruik is gemaakt van de wetgeving die majesteitsschennis verbiedt, om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. De regering neemt zich voor misbruik in de toekomst te voorkomen. Aldus een verklaring van het ministerie in een reactie op een oproep van VN-expert Frank LaRue.

LaRue riep maandag de regering op artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis) en de Computer Crime Act te wijzigen daar die wetten te vaag zijn en de strenge straffen in strijd zijn met internationale normen. Artikel 112 kent een maximale strafmaat van 15 jaar, de computerwet 5 jaar.
Het ministerie wijst erop dat ‘verschillende maatregelen zijn genomen’, zoals de instelling van een commissie bij de Royal Thai Police die tot taak heeft misbruik te voorkomen. ‘The police committee provides additional screening to ensure that each charge has legal merit through the application of consistent criteria. […] As a result, many charges have been dropped for lack of substantial evidence.’

20 jaar cel voor majesteitsschennis
24 november – De 61-jarige Ampon Tangnoppakul is gisteren wegens majesteitsschennis tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij kreeg zijn straf op basis van vier sms-jes die hij in mei vorig jaar naar de privésecretaris van toenmalig premier Abhisit had gestuurd. Zelf beweerde hij niet te weten hoe sms-jes verstuurd moeten worden, maar getuigen om die bewering te staven, kon hij niet opvoeren. De familie hoopt dat hij vrijkomt op borgtocht wanneer beroep wordt aangetekend tegen het vonnis. Ampon of ‘Uncle SMS’ zoals hij ook wel wordt genoemd, heeft symptomen van keelkanker.

Kort nieuws 25 november
– Mensen die op de buttons ‘share’ of ‘like’ klikken op een Facebook bericht dat beschouwd wordt als majesteitsschennis, handelen in strijd met de Computer Crime Act, waarschuwt minister Anudith Nakornthap (Information and Communication Technology). Bovendien kunnen de informatie en foto’s van degenen die reageren, door anderen misbruikt worden om nep Facebookpagina’s aan te maken. En daarmee worden ze supporters van een groep of netwerk die zich schuldig maken aan majesteitsschennis. Anudith geeft degenen die de desbetreffende buttons al hebben aangeklikt het advies om al hun reacties en commentaren te verwijderen.

– De Asian Human Rights Commission vraagt in een donderdag uitgegeven verklaring om de onmiddellijke invrijheidsstelling van Ampon Tangnoppakul en alle anderen die gevangen zitten wegens overtreding van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht en de Computer Crime Act van 2007. De 61-jarige Ampon Tangnoppakul werd eergisteren wegens majesteitsschennis tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij kreeg zijn straf op basis van vier sms-jes die hij in mei vorig jaar naar de privésecretaris van toenmalig premier Abhisit had gestuurd. In haar verklaring toont de AHRC zich ernstig bezorgd over de veroordeling en straf voor een misdaad die zij ‘vrijheid van meningsuiting’ noemt.

Kort nieuws 30 november
Majesteitsschennis
Surachai Danwattananusorn (69), die al negen maanden in voorarrest zit op drie beschuldigingen van majesteitsschennis, zegt dat het maar het beste is om te bekennen en te hopen op amnestie door de koning. Want degenen die ontkennen, zitten langer achter slot en grendel dan degenen die schuld bekennen. Het advies past de politieke activist en voormalige communistische opstandeling evenwel niet op zichzelf toe, want hij ontkent de beschuldigingen. Ze hebben betrekking op een speech tijdens een UDD-rally in december 2008, een speech in Doi Sa Ket in 2010 en een speech in Lat Phrao in februari.

Majesteitsschennis (2) Artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis) en de Computer Crimes Act van 2007 zijn werktuigen geworden om vrees te creëren in plaats van gerechtigheid. Dit betoogt het Santiprachatham Network in een oproep verspreid via Facebook. De groep van bekende academici en actievoerders zegt dat de veroordeling van Ampon Rangnoppakul tot 20 jaar gevangenisstraf niet alleen wijdverspreide kritiek heeft opgeroepen op de bewijsvoering en de motivering van het vonnis, maar ook op Thailand’s ‘flawed judicial system’.

Veroordeling Ampon (61) krijgt ook internationaal kritiek
4 december – De veroordeling van de 61-jarige Ampon Tangnoppakul tot 20 jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis heeft niet alleen in het binnenland maar ook in het buitenland grote verbazing gewekt. De Asian Human Rights Commission, gevestigd te Hong Kong, stelt: ‘It is clear that human rights are in deep crisis in Thailand.’ De Europese Unie zegt ‘diep bezorgd’ te zijn over de veroordeling en suggereert dat die buiten de gebruikelijke wetsregels valt.

Ampon werd veroordeeld op basis van vier sms-jes die hij in mei vorig jaar naar de privésecretaris van toenmalig premier Abhisit had gestuurd. Zijn verweer dat hij niet kan sms-en werd door de rechtbank niet gehonoreerd. Bangkok Post vraagt zich vandaag of waarom het OM niet even de moeite heeft genomen om dat te controleren. En om na te gaan of hij een motief had om in de sms-jes de koningin aan te vallen. De krant schrijft ook dat de veroordeling het gesprek van de dag is in de media, klaslokalen en zelfs op de markt.
Sawatri Suksi, jurist aan de Thammasat universiteit, vraagt zich af waarom de rechtbank niet het principe volgde dat de aanklager de schuld van de verdachte moet bewijzen, omdat de rechtbank stelde dat Ampon zijn onschuld niet kon bewijzen.
Het Democracy Network heeft gisteren een bijeenkomst gehouden om morele steun te verlenen aan Ampon. Het netwerk dat bestaat uit academici en sociaal activisten, wil dat de regering alle personen, die verdacht worden van majesteitsschennis, vrijlaat; artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (dat majesteitsschennis strafbaar stelt) intrekt en de grondwet herschrijft. Het netwerk wordt gesteund door Nitirat, een groep progressieve juristen van de Thammasat universiteit.
Volgens het netwerk wordt artikel 112 voor politieke doeleinden en persoonlijke belangen misbruikt. Om dit laatste te voorkomen, stelt Humand Rights Watch voor om het artikel zodanig te wijzigen dat privé personen geen aangifte kunnen doen omdat hun belangen niet worden geschaad.
Een tegendraads geluid heeft Tul Sitthisomwong, bekend van enkele groepen die zich afgesplitst hebben van de People’s Alliance for Democracy (geelhemden), laten horen. Hij eist dat regering strenger optreedt tegen het ‘groot aantal mensen’ dat zich schuldig maakt aan majesteitsschennis. Tul wil meer censuur en hij vindt dat meer verdachte websites gesloten moeten worden.

VS bezorgd over veroordelingen wegens majesteitsschennis
7 december – De Verenigde Staten zijn verontrust over recente vervolgingen wegens majesteitsschennis en de beslissingen van de rechtbank. Die zijn niet in overeenstemming met internationale richtsnoeren voor vrijheid van meningsuiting, zegt Darragh Paradiso, woordvoerster van het State Department voor Oost-Azië. De VS doelen op de recente veroordeling van een 61-jarige man tot 20 jaar gevangenisstraf omdat hij vier sms-jes verstuurd zou hebben die beledigend waren voor de koningin.

Kort nieuws 8 december
– De regering heeft een panel gevormd dat tot taak heeft websites te sluiten die anti-monarchie zijn. De commissie moet het werk van de diensten die zich daar al mee bezighouden, coördineren. Oppositiepartij Democraten drong er eerder op aan streng op te treden tegen websites en social media die zich schuldig maken aan majesteitsschennis.

Kort nieuws 9 december
– Lerpong Wichaikhammat (55), van geboorte Thai en genaturaliseerd tot Amerikaan, is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Lerpong, die in Amerika woont, werd in mei tijdens een bezoek aan Thailand gearresteerd. Hij bekende in oktober schuld voor het verspreiden van informatie via het internet, die beledigend is voor de monarchie. Lerpong gaat niet in beroep maar zal de koning om gratie vragen. De VS zijn verontrust over de ernst van de straf.

Kritiek VN op strenge lèse majesté wet
10 december – De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft Thailand opgeroepen de strenge wetten op majesteitsschennis te wijzigen. ‘We are concerned about the ongoing trials and harsh sentencing op people convicted of lese majeste and the chilling effect this is having on freedom of expression’, zegt woordvoerder Ravina Shamdasani. ‘Such harsh criminal sanctions are neither necessary nor proportionate and violate Thai human rights obligations.’
Het Hoge Commissariaat reageert op twee recente veroordelingen. Lerpong Wichaikhammat (55) werd donderdag veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf wegens postings op het internet, en eerder kreeg Ampon Tangnoppakul (61) 20 jaar wegens het zenden van vier sms-jes met kritiek op de koningin.
Vice-minister-president Chalerm Yubamrung, voorzitter van een nieuw panel dat jacht gaat maken op verdachte websites, zegt dat de regering niet van plan is het gewraakte artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen.

400 mln baht in de strijd tegen majesteitsschennis
15 december – Met een ‘lawful interception system’ ten bedrage van 400 miljoen baht gaat een onlangs gevormd panel op het internet speuren naar websites die zich schuldig maken aan majesteitsschennis. Maar om zorgen over schending van burgerrechten weg te nemen, gebeurt dit alleen met toestemming van de rechtbank. ‘So there is no need to fear violations of rights’, zegt Siripong Timula, adjunct-hoofd van de Technology Crime Suppression Division.

De aankoop van het systeem werd gisteren bekend gemaakt door vice-minister-president Chalerm Yubamrung, voorzitter van het panel. Hij zei dat de aanschaf van het systeem het bewijs is dat de regering en zijn commissie ernst met het probleem maken. Politie en ministerie van ICT die beide al het internet afspeuren, dienen volgens hem hun werk te coördineren.
Parlementslid Sirichoke Sopha (Democraten) haalde gisteren uit naar het ministerie van ICT, dat het niet lukt de Computer Crime Act te handhaven en onwettige c.q. onbehoorlijke content te blokkeren. ‘The problem is not with the tool, but the ICT Ministry. The people are more or less monitoring websites and reporting them to the authorities. It is possible that those who are involved in such activity are supporters of Pheu Thai.’ [Deze opmerking heeft betrekking op de vaak geuite beschuldiging dat de roodhemden c.q. Pheu Thai tegen de monarchie zijn.]
Warin Thiamcharas, adviseur van de senaatscommissie mensenrechten en consumentenbescherming, is het oneens met de aanschaf van het LI-systeem. ‘A clear policy and political will are effective enough in cracking down on inappropriate websites.’ Maar het gebruik van het systeem is niet in strijd met de wet, zegt hij.
De Lawyers Council of Thailand riep gisteren in een verklaring op tot de vorming van een speciale eenheid. Het monitoren van het internet vereist een nauwe samenwerking tussen politie en het ministerie van ICT, aldus de raad. Wel dient een onderscheid gemaakt te worden tussen twee soorten overtreders: zij die tot doel hebben de monarchie omver te werpen en zij die onwetend handelen. De eersten moeten vervolgd worden, bij de andere groep volstaat voorlichting.

Royalisten geïrriteerd over internationale reacties
16 december – Oeps! De uiterst diplomatieke reactie van de VS, VN en EU op twee recente veroordelingen wegens majesteitsschennis is de royalistische groep Siam Samakkhi (United Siam) in het verkeerde keelgat geschoten. Samengevat zegt de groep: Waar bemoeien jullie je mee?, en: Je begrijpt er niets van. De groep overhandigt vandaag een petitie met een protest aan de VN en de Amerikaanse ambassade.

De veroordelingen, waarop door de internationale gemeenschap werd gereageerd, betreffen die van een 61-jarige man en een tot Amerikaan genaturaliseerde Thai. Amphon Tangnoppakul, inmidddels bekend als ‘Uncle SMS’, werd tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens vier sms-jes die beledigend waren voor de koningin. Lerpong Wichaikhammat kreeg 2,5 jaar omdat hij op internet een link had geplaatst naar een ongeautoriseerde biografie van de koning.
Volgens de reacties zijn de veroordelingen niet in overeenstemming met internationale richtlijnen voor vrijheid van meningsuiting. Maar Somjet Boonthanom, leider van de groep, zegt dat dit argument ‘without regard [is] for the respect for the rights or reputation of others and national security. And it might also provoke hatred and violent conflicts.’
Tul Sitthisomwong, lid van Siam Samakkhi, zegt verrast te zijn door de reacties. ‘They might have received some information from lobbyists. The fact is the defendants went through a proper trial.’
Suriyasai Katasila, coördinator van de Green Politics groep, waarschuwde gisteren de voorstanders van wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht [dat majesteitsschennis strafbaar stelt] zich niet te laten misbruiken door degenen die de monarchie omver willen werpen. Alhoewel sommige voorstanders de wet alleen maar willen wijzigen om te voorkomen dat die om politieke redenen wordt misbruikt, zijn er ook lieden die de monarchie willen afschaffen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken verdedigt de wet. Het gewraakte artikel is niet bedoeld vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, noch het uitoefenen van de academische vrijheid of debatten over de monarchie als institutie, zegt het ministerie.
‘As in other democratic societies, Thais enjoy their constitutional rights, including the rights to freedom of opinion and expression’, zegt Thani Thaonphakdi, directeur-generaal van het Department of Information. ‘But those who abuse their rights by spreading hate speeches or distorted information to incite violence and hatred among Thais […] have to be held accountable in accordance with the law.’

Da Torpedo krijgt 15 jaar voor majesteitsschennis
16 december – Politiek activiste Daranee Charncherngsilapakul, bijgenaamd ‘Da Torpedo’, is donderdag tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens majesteitsschennis. Tijdens drie rally’s in 2008 had zij zich in speeches sterk verzet tegen de militaire coup van 2006. Alhoewel ze de monarchie niet expliciet noemde, gebruikte ze kleurencodes die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten over wie ze het had. Daranee gaat niet in beroep tegen het vonnis, maar heeft haar hoop gevestigd op gratie door de koning. Ze werd eerder in 2009 al tot 18 jaar veroordeeld, maar de rechter had een nieuw proces bevolen. Dat eerste proces was volgens de rechter ongeldig omdat het wegens ‘nationale veiligheid’ achter gesloten deuren had plaatsgevonden.

Update 18 december: Volgens de krant van vandaag was Da Torpedo in beroep gegaan tegen de gevangenisstraf van 18 jaar.

Kort nieuws 17 december
– Tweehonderd supporters van de Siam Samakkhi groep hebben vrijdag gedemonstreerd voor het gebouw van de VN en later bij de Amerikaanse ambassade in Bangkok. Ze overhandigden een petitie waarin geproteerd wordt tegen het commentaar van beide op de strenge majesteitsschennis wetgeving en vonnissen in Thailand. Zie 16 december: Royalisten geïrriteerd over internationale reacties.

– Activisten van het Thai Netizen Network en Activists for Democracy Network leverden ook een brief af bij de VN en VS. Daarin spraken ze hun steun uit voor de oproep die de VS en VN hebben gedaan om de vrijheid van meningsuiting te respecteren.
– Een groep van 15 academici heeft voorgesteld een commissie te vormen die als taak heeft de zaken te onderzoeken waarin sprake is van overtreding van 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht. Die groep zou de problemen moeten oplossen die verband houden met het misbruik van het artikel voor politieke doeleinden. De commissie zou een zo breed mogelijke samenstelling moeten krijgen.

Overheid lokt kritiek op artikel 112 zelf uit
19 december – De overheid begrijpt de wetgeving over majesteitsschennis niet, want ze behandelt de overtreders als criminelen. Rigoreuze toepassing van de wet heeft tot de kritiek geleid dat de vrijheid van meningsuiting wordt gebreideld. Dit zegt Nakhon Chomphuchat, advocaat gespecialiseerd in mensenrechten.

Terwijl tegenstanders en voorstanders repectievelijk tegen en voor de wet demonstreren, blijven politici de wet misbruiken om hun tegenstanders in diskrediet te brengen. De bevolking begrijpt de wet niet en dat kan gevaarlijk zijn. Sommigen hebben kritiek op de vonnissen van de rechtbank, maar daarmee beledigen ze de rechtelijke macht en de monarchie, waardoor het conflict verergert, aldus Nakhon.
Volgens Nakharin Mektrairat, hoogleraar aan de Thammasat universiteit, veroorzaakt artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht dat majesteitsschennis strafbaar stelt, zelf geen problemen. Maar groepen die kritiek hebben op het artikel proberen de monarchie te ondermijnen door het gebruik van gewelddadige en onbeschaafde taal met als doel haat te zaaien, zegt hij.
Nakhon en Nakharin zijn het erover eens dat de wet belangrijk is omdat de Thaise samenleving nog steeds de monarchie nodig heeft.
Khomsan Phokhong, hoogleraar recht, zegt dat de wet de bevolking tegen laster beschermt. Wanneer de wet wordt ingetrokken, is de monarchie kwetsbaarder voor aanvallen. Hij ziet liever dat de bevolking zich druk maakt over de wet tegen terrorisme. ‘The law carries the death penalty for violators, but no one talks about it.’
Discussie over artikel 112 is opgelaaid na twee recente veroordelingen en internationale commentaren op de strenge straffen en strijdigheid met internationaal geaccepteerde richtlijnen voor vrijheid van meningsuiting.

Kort nieuws 21 december
– Klare taal van legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha en vice-minister-president Chalerm Yubamrung. Artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht wordt niet gewijzigd en buitenlandse mensenrechtengroepen die om wijziging hebben gevraagd moeten volgens de generaal maar in het buitenland blijven. Volgens Chalerm heeft het koningshuis gezorgd voor ontwikkeling en een beter leven voor de Thaise bevolking. Hij wees er nog eens op dat een centrum wordt opgezet om verdachte websites te blokkeren, en internetproviders zal om medewerking worden gevraagd bij het handhaven van de wet.

Kort nieuws 22 december
– De commissie die 2 weken is ingesteld om majesteitsschennis op het internet te bestrijden, laat er geen gras over groeien. De afgelopen 2 weken zijn 329 URL’s gesloten, die beledigend waren voor de koning. Nog eens 87 sites worden gesloten wanneer de rechtbank daarvoor toestemming verleend. Commissievoorzitter en vice-minister-president Chalerm Yubamrung had woensdag een gesprek met internetserviceproviders. Hij heeft om hun medewerking gevraagd bij het monitoren en melden van illegale websites.

Kort nieuws 23 december
– De Chiang Mai Monarchy Protection Group protesteert in een brief aan de Amerikaanse regering tegen inmenging van de VS in Thailands interne zaken. Ze eisen een excuus van de Amerikaanse regering aan het Thaise volk vanwege recente uitspraken van de ambassadeur over de majesteitsschennis wetgeving in Thailand. De Chiang Mai 51 groep (roodhemden) heeft kritiek op het protest. De groep zegt dat de monarchie als politiek instrument wordt misbruikt.- Voormalig Kamervoorzitter Meechai Ruchupan heeft zich gestoord aan het commentaar van de Amerikaanse ambassadeur naar aanleiding van twee recente veroordelingen wegens majesteitsschennis. Die noemde ze in strijd met internationele richtlijnen voor vrijheid van meningsuiting. ‘In the US, no one can defame or hold malice against the president’, schrijft Meechai op zijn persoonlijke website. Hij wijst erop dat de VS strenge veiligheidsmaatregelen hebben ingevoerd. Zo mag bagage van vliegtuigpassagiers zonder hun toestemming worden doorzocht. Het is ook verboden om anderen, zelfs gewone mensen, te belasteren.

Majesteitsschennis: Big Brother gaat er tegenaan
24 december – Op de tweede verdieping van het hoofdbureau van politie is Big Brother gevestigd, het centrum dat 24 uur per etmaal het internet afspeurt op content die beledigend is voor het koningshuis. Het centrum waarschuwt internetgebruikers met de volgende tips:

– Stuur geen links door van verdachte websites of bezoek ze nog een keer.
– Klik nooit op ‘Like’  in Facebook of ‘Follow’ op Twitter.
– Activeer niet de link, wanneer je via het zoekwoord ‘King Thailand’  op een verdachte site terecht komt.
De politie geeft ook een positief advies: bezoek www.welovetheking.com en www.welovethekingonline.com.
Het centrum staat onder leiding van een commissie die drie weken geleden is gevormd met vice-minister-president Chalerm Yubamrung als voorzitter en 22 leden. Chalerm herhaalt nog eens dat de regering niet voornemens is de wetgeving met betrekking tot majesteitsschennis te wijzigen. ‘ I see no point in talking about this issue any further.’ 
Inmiddels heeft de commissie drie sub-commissies ingesteld die zich bezighouden met respectievelijk webmonitoring, het verifiëren van verdachte content en onderzoek. Omdat alle diensten die zich voorheen afzonderlijk speurden naar verdachte content, nu gebundeld zijn, valt te verwachten dat het minder lang duurt om toestemming van de rechtbank te krijgen een website te blokkeren, zegt Worapong Chiewpreecha, voorzitter van de subcommissie monitoring. Toen het ministerie van ICT en de politie nog een eigen toko hadden, duurde dat een week; nu kan het binnen een dag.

Wet tegen majesteitsschennis wordt misbruikt
25/24 december – Het komt me voor dat de Democraten de wet tegen majesteitsschennis op een manier hebben gebruikt die geheel ingaat tegen de wens van de koning en nu probeert Pheu Thai de Democraten bij dit misbruik te verslaan, schrijft Burin Kantabutra in een ingezonden brief in Bangkok Post.

De briefschrijver verwijst naar een toespraak van de koning ter gelegenheid van zijn verjaardag in 2005. Naar aanleiding van de toegenomen klachtenstroom over politiek ingegeven klachten over majesteitsschennis, zei hij:
a) De koning is een menselijk wezen en mag als zodanig gekritiseerd worden;
b) De aanklachten tegen degenen die worden beschuldigd van majesteitsschennis, moeten worden ingetrokken, en degenen die wegens majesteitsschennis gevangen zitten, dienen te worden vrijgelaten;
c) Het gebruik van de wet leidt uiteindelijk tot beschadiging van de monarchie.

Kort nieuws 7 januari 2012
– Artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht wordt niet gewijzigd. Daarover bestond gisteren geen verschil van mening tijdens een lunchbijeenkomst van leiders en vertegenwoordigers van negen politieke partijen, gewijd aan nationale verzoening. Recentelijk is kritiek geuit op de strenge toepassing van het artikel, dat de vrijheid van meningsuiting aan banden zou leggen.

Kort nieuws 10 januari
– Een werkgroep van de National Human Rights Commission, die de wetgeving ten aanzien van majesteitsschennis bestudeert, is vandaag voor het eerst bijeen gekomen. Binnen zes maanden hopen de 12 leden met aanbevelingen te komen. Hoofddoel van de studie is te voorkomen dat de monarchie om politieke doeleinden wordt misbruikt en dat mensen de wet politiseren. Het gaat de commissie niet om het wijzigen of afschaffen van de wet, maar om de problematische toepassing, zegt een lid van de werkgroep. De NHRC heeft 13 verzoekschriften gekregen om naar vermeende mensenrechtenschendingen te kijken, die door toepassing van de wet zijn veroorzaakt.

Pleidooi voor herziening wet majesteitsschennis
12 januari – Acht koninklijke nakomelingen hebben een beroep op premier Yingluck gedaan om de majesteitsschennis wetgeving te wijzigen. In hun brief wijzen ze erop dat het aantal zaken in zeven jaar is toegenomen van nul in 2002 tot 165 in 2009. Het nieuws daarover is de wereld rondgegaan en heeft in toenemende mate geleid tot aanvallen op de monarchie.

Ter ondersteuning van haar pleidooi citeert de groep de toespraak van koning Bhumibol op 4 december 2005. Hij zei toen dat het gevangen zetten van mensen die de monarchie bekritiseren, hem alleen maar last bezorgt.
‘There have been many governments since the King made this remark, but none has embarked on improving the lese majeste law, including this government’, aldus de brief. De regering zou ter gelegenheid van de 84ste verjaardag van de koning (waarmee de zevende cyclus werd volgemaakt) in december 2011 de wens van de koning moeten realiseren. Het was immers de koning zelf die de wet heeft bekritiseerd.
Concrete aanbevelingen  heeft de groep niet gedaan. ‘Members of our group are not legal experts and we think that it is the government’s job to find a solution.’
Artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht stelt een straf van minimaal 3 en maximaal 15 jaar op majesteitsschennis. Berechting vindt vaak plaats in combinatie met de Computer Crimes Act, waardoor de straf nog hoger uitvalt.

Kort nieuws 13 januari
– De Truth for Reconciliation Commission (door de vorige regering ingesteld) stelt voor de maximale strafmaat op majesteitsschennis van 15 jaar terug te brengen naar 7 jaar. De commissie denkt dat de vrede en nationale verzoening daarmee bevorderd worden. De commissie pleit er ook voor dat een functionaris iemand kan laten vervolgen. Nu kan iedereen een klacht indienen. De politie is verplicht die te onderzoeken.

Kort nieuws 25 januari
– Artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht dat strenge straffen op majesteitsschennis stelt, wordt niet veranderd. Voor het eerst heeft premier Yingluck zich gemengd in de discussie tussen voor- en tegenstanders. ‘Als Thais moeten we het koningshuis beschermen, niet exploiteren.’

Yingluck reageerde op een actie van een groep docenten recht van de Thammasat universiteit. Zij verzamelen handtekeningen voor een initiatief-wetsvoorstel ter wijziging van de wet. Evenals andere critici vinden ze de strafmaat te streng; bovendien wordt de wet volgens hen misbruikt om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen.

Kort nieuws 26 januari
– ‘Hoogleraren recht die eisen dat de wetgeving ten aanzien van majesteitsschennis wordt veranderd, dienen zich bewust te zijn van de vele diensten die het koninklijk huis het land heeft bewezen. De koning heeft lang geregeerd en is nu 84 jaar. Hebben academici die 30 of 40 jaar zijn en alleen gestudeerd hebben, iets goeds voor het land gedaan?’ Met deze strenge woorden reageert legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha op de zogeheten Nitirat-groep, een groep docenten recht aan de Thammasat universiteit die een pleidooi houden voor wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht, dat majesteitsschennis regelt.

Kort nieuws 29 januari
– De zogeheten Nitirat groep, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, krijgt de wind van voren van de 1958 Law alumni club vanwege haar pleidooi voor wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). De oud-studenten die in 1958 zijn afgestudeerd, eisen dat ze ontslagen worden omdat ze ‘een slechte invloed op de studenten hebben’, aldus de president van de club, waarvan een aantal prominente (oud-)politici lid zijn.

Volgens de Nitirat groep legt de wet de vrijheid van meningsuiting aan banden en wordt ze misbruikt om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen. De groep verzamelt handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen.

Nitirat bijt van zich af
30 januari – Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, zegt dat er een haatcampagne tegen haar wordt gevoerd vanwege de voorstellen die ze heeft gedaan tot wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Daardoor wordt de aandacht van de bevolking afgeleid van de werkelijke bedoelingen van de groep.
Het is niet de eerste keer dat de groep onder vuur ligt. Eerder stelde ze voor de door de coupplegers van 2006 opgestelde grondwet te wijzigen en alle op basis daarvan genomen besluiten ongeldig te verklaren. Tegenstanders wezen erop dat Thaksin hierdoor zijn straf zou ontlopen.
Haar nu bekritiseerde voorstel behelst vermindering van de strafmaat bij majesteitsschennis. Die bedraagt nu minimaal 4 en maximaal 15 jaar. De groep wil het minimum schrappen en het maximum op 1 tot 2 jaar stellen.
Maar nog controversiëler is het voorstel om hoofdstuk 2 van de grondwet te wijzigen. Dat gaat over de monarchie. Nitirat stelt voor de monarch een eed op de grondwet te laten afleggen. Worajate Pakeerat, een van de Nitirat-leden, zegt dat hierdoor coups kunnen worden voorkomen.
Nitirat wordt van alle kanten aangevallen. De groep wordt door sommigen ‘niti-red’ genoemd en is ervan beschuldigd de monarchie te willen vervangen door een presidentieel systeem. Worajate zelf wordt een verrader genoemd.
Volgens Worajate dient de samenleving Nitirat’s voorstellen te bediscussiëren op basis van het verstand en niet van emoties. ‘De bevolking begrijpt onze doelstellingen niet. Wij willen de continuïteit van de monarchie als institutie veiligstellen.’
Chuan Leekpai, voormalig minister-president en adviseur van oppositiepartij Democraten, respecteert Worajate’s recht om zijn mening te geven, maar hij is het er niet mee eens. Bovendien maakt hij zich meer zorgen over een ondergrondse beweging die de monarchie via anonieme petities en CD’s aanvalt.

Thammasat verbiedt Nitirat-activiteiten
31 januari – De Thammasat universiteit heeft Nitirat, een groep progressieve docenten recht, verboden activiteiten op de campus te organiseren, die verband houden met haar pleidooi voor herziening van de wetgeving ten aanzien van majesteitsschennis.

De universiteit reageert met het verbod op een oproep van een groep oud-studenten, die dat had gevraagd. Ze eisten ook het ontslag van de betrokken docenten, maar daarover rept het bericht niet.
Volgens de universiteit zou het publiek kunnen denken dat Thammasat de activiteiten van de docenten organiseert of het ermee eens is. ‘Moreover, it could trigger violent confrontations on the premises’, zegt rector Somkit Lertpaithhoon.
Nitirat heeft voorgesteld de strafmaat bij majesteitsschennis te maximeren op 1 of 2 jaar. Thans bedragen het minimum 4 en maximum 15 jaar. Tevens stelt de groep voor de monarch een eed op de grondwet te laten afleggen bij zijn kroning. De groep verzamelt momenteel handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen.
Politicoloog Kasian Tejapira, ook verbonden aan Thammasat, noemt het verbod een ‘tragedie’. ‘The ban could push the campaign away from academic debate and towards a street movement, which could easily turn violent.’
Premier Yingluck herhaalde gisteren dat de regering niet voornemens is het omstreden artikel te wijzigen.
Borwornsak Uwanno, juridisch deskundige, zegt dat het principe van lèse majesté in overeenstemming is met internationale juridische gebruiken. Hij suggereert dat Thailand de Noorse aanpak overneemt, waar alleen met toestemming van de vorst mensen wegens majesteitsschennis kunnen worden vervolgd. In het geval van Thailand zou dat de procureur-generaal moeten zijn. Zo zou misbruik kunnen worden voorkomen, want thans kan iedereen een klacht indienen.

Kort nieuws 1 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van Nitirat, een groep progressieve docenten recht, in relatie tot de wetgeving op majesteitsschennis, heeft een storm van kritiek opgeroepen. Vijf mensenrechtenorganisaties hebben de universiteit gisteren gevraagd het verbod in te trekken. Ze wijzen erop dat Thammasat model staat voor de strijd voor mensenrechten, vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Volgens de rector is het besluit genomen om geweld zoals de massaslachting op 6 oktober 1976 te voorkomen. Het bestuur van King Prajadipok Institute’s Society van oud-studenten heeft zijn steun uitgesproken voor het verbod en roept Nitirat op haar campagne te beëindigen. [Nitirat verzamelt momenteel handtekeningen om een initiatief-wetsvoorstel te kunnen indienen ter wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis]
De adjunct-rector vindt daarentegen dat de universiteit het recht op academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting dient te beschermen. ‘I may disagree with the Nitirat group on several issues but its rights should be respected and protected.’

Kort nieuws 2 februari
– Meer dan 200 academici, schrijvers en actievoerders uit 16 landen doen in een open brief een beroep op de regering om artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis) te wijzigen. Ze maken zich ernstig zorgen over misbruik van het artikel om politieke dissidenten de mond te snoeren. Onder de ondertekenaars zijn niet de minsten, zoals Naom Chomsky (MIT), Paul Handley (auteur van The King Never Smiles) en Tariq Ali (schrijver).

Kort nieuws 3 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van Nitirat op de eigen campus heeft een wig gedreven tussen studenten, oud-studenten en docenten. De Thammasat University Student Union heeft de universiteit opgeroepen het verbod in te trekken. En gisteren demonstreerden zo’n 200 studenten en oud-studenten van de faculteit Journalistiek en Massacommunicatie op de Tha Prachan campus ten gunste van het verbod. Op dezelfde campus wordt zondag een tegendemonstratie gehouden.

Rector Somkit Lerphaitoon verbood eerder deze week Nitirat, een groep progressieve docenten recht, activiteiten op de campus te ontplooien die verband houden met haar pleidooi voor wijziging van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Nitirat verzamelt momenteel handtekeningen, zodat ze een initiatief-wetsvoorstel kan indienen.
De rector is bang dat de activiteiten van Nitirat tot ongeregeldheden kunnen leiden. ‘It takes only a small trigger for a tense confrontation to escalate into violence. Somebody may throw anything into Thammasat and the encounter can tip and turn violent.’

Kort nieuws 4 februari
– De felle reacties op het voorstel van Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, om artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht te wijzigen, duiden op een gevoel van nostalgie over de absolute monarchie die in 1932 ten gunste van de democratie werd afgeschaft. Dit zei politicoloog Kasian Tejapira op een seminar gewijd aan Pridi Banomyong, oprichter van de Thammasat universiteit, en Thammasat.

Panas Tassaneyanond, voormalig deken van de faculteit recht, noemde het verbod van de rector op activiteiten van Nitirat exemplarisch voor een crisis van academische normen. Sinds de oprichting heeft Thammasat dienst gedaan als arena voor politieke debatten, zei hij. Om die reden hebben de machthebbers geprobeerd greep te krijgen op het beheer van de universiteit.
Rector Somkit Lertpaithhoon herhaalt nog eens dat het verbod alleen de campagne met betrekking tot artikel 112 betreft, omdat hij bang is voor ongeregeldheden. De universiteit heeft niet het uiten van academische opinies verboden, zegt hij. Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting maar dit recht dient wel gepaard te gaan met sociale verantwoordelijkheid.

Thammasat trekt verbod misschien in
6 februari – Het bestuur van de Thammasat universiteit beslist volgende week of het zijn verbod handhaaft op activiteiten die verband houden met de wetgeving op majesteitsschennis. Rector Somkit Lertpaithoon heeft om heroverweging van het verbod gevraagd, omdat het verbod – bedoeld om ongeregeldheden te voorkomen – tot diepe scheidslijnen in het studenten- en docentencorps van de universiteit heeft geleid.

Nadat vorige week voorstanders van het verbod hadden gedemonstreerd, demonstreerden zondag 200 personen tegen het verbod. Ze legden kransen en schenen met lantaarns op de beroemde koepel op de Tha Phra campus als symbolische daad om ‘duisternis overdag’ kwijt te raken. Een van de deelnemers zei weliswaar het verbod te begrijpen, maar hij verzette zich er sterk tegen omdat het het academisch debat en de vrijheid van meningsuiting aan banden legt.
Rector Somkit benadrukt evenwel dat studenten en docenten nog steeds vrij zijn om te discussiëren over artikel 112 (majesteitsschennis) van het Wetboek van Strafrecht. Het is hen evenmin verboden petities in te dienen voor of tegen wijziging van de wet.
Het Campaign Committee for the Amendment of Article 112 liet gisteren weten door te gaan met haar campagne voor wijziging van de wet. Het comité gaat een netwerk vormen dat de bevolking over de wet zal voorlichten.
Volgens Yukti Mukdawichit, lector soiologie en antropologie aan de Thammasat universiteit en lid van het comité, is de wet in strijd met het principe van democratisch bestuur dat de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft. Artikel 112 wordt vaak misbruikt als middel om politieke tegenstanders te vervolgen, zegt hij.
De kwestie majesteitsschennis is actueel geworden sinds Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, heeft voorgesteld de minimum strafmaat in artikel 112 (thans 3 jaar) te schrappen en het maximum op 1 à 2 jaar (thans 15 jaar) te stellen. Maar nog controversiëler is het voorstel de monarch bij zijn kroning een eed op de grondwet te laten afleggen.
Overigens valt de straf hoger uit wanneer verdachten in combinatie met de Computer Crime Act worden veroordeeld. Bovendien worden delicten afzonderlijk bestraft. Als gevolg daarvan kreeg een 62-jarige man een gevangenisstraf van 20 jaar voor 4 voor de koningin beledigende sms-jes, die hij verstuurd zou hebben: voor elk sms-jes 5 jaar.

Actiegroep gaat door ondanks waarschuwing legerchef
7 februari – De waarschuwing van legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha te stoppen met hun actie weerhoudt het Campaign Committee for the Amendment of Article 112 er niet van door te gaan. Alhoewel ze weet dat ze geen enkele kans maakt in het parlement, blijft de actiegroep handtekeningen verzamelen, zodat ze een initiatief-wetsvoorstel kan indienen ter wijziging van het gewraakte artikel dat strenge straffen op majesteitsschennis stelt.

Prayuth heeft een dringend beroep op de actiegroep gedaan alsmede op Nitirat, een groep progressieve docenten recht aan de Thammasat universiteit, die hetzelfde doel nastreeft, opgeroepen hun campagnes te staken omdat die de scheidslijnen in de samenleving versterken. Volgens de generaal is het onmogelijk dat de wet wordt misbruikt omdat twee commissies zich met de uitvoering bezighouden. ‘Niemand wordt vervolgd tenzij een overtreding is begaan’, zegt hij.
Puangthong Rungswasdisab, politicoloog aan de Chulalongkorn universiteit, denkt dat Prayuth niet de voorgestelde wijzigingen heeft bestudeerd alvorens de voorstanders daarvan te kritiseren. ‘What we are doing is not new. Civic groups used to collect signatures to petition for legislation. This is a right guaranteed by the constitution.’
Puangthong erkent dat wijziging van het wetsartikel er niet in zit, omdat zowel regeringspartij Pheu Thai als de Democratische partij zich daartegen verzetten. Maar het primaire doel van de actie is, zegt ze, om de aandacht op de problematische uitvoering van de wet te vestigen. Er is een consensus onder een groot aantal mensen dat de wet vaak wordt misbruikt om onschuldige mensen te vervolgen.

Kort nieuws 7 februari
– De zoon van de voormalige actievoerder Somyot Prueksakasemsuk, die gevangen zit op beschuldiging van majesteitsschennis en al zes keer tevergeefs om vrijlating op borgtocht heeft gevraagd, gaat 112 uur in hongerstaking voor het Criminal Court van Ratchada. De Front Line Defenders uit Dublin en zeven andere internationale mensenrechtenorganisaties hebben onlangs de Thaise autoriteiten opgeroepen de aanklacht tegen hem in te trekken (die hem 30 jaar cel zou kunnen opleveren) of hem op borgtocht vrij te laten. 112 verwijst naar artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht dat majesteitsschennis strafbaar stelt.

Kort nieuws 8 februari
– De kabinetministers en de legertop hebben zich achter de oproep van legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha aan het Campaign Committee for the Amendment of Section 112 geschaard om te stoppen met haar activiteiten. De actiegroep streeft naar wijziging van de wetgeving op het gebied van majesteitsschennis. Volgens Prayuth worden de scheidslijnen in het land verscherpt door de actiegroep.

Kort nieuws 14 februari
– Het verbod van de Thammasat universiteit op activiteiten van de Nitiratgroep is door het universiteitsbestuur ingetrokken. Nitirat, een groep progressieve docenten recht, was eerder verboden op de campus actie te voeren voor herziening van artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Het verbod kreeg zowel steun als kritiek.

Nitirat moet, aldus de rector, wel toestemming vragen als ze activiteiten wil organiseren. Per geval wordt dan bekeken of ze die krijgt. ‘The Nitirat group’s academic activities are not prohibited, but the organisers must ensure there will be no violence and the participants should be asked not to cause any problems.’\

Kort nieuws 17 februari
– Drie jaar geleden werd ze gearresteerd en op 30 april hoort webmaster Chiranuch Premchaiyaporn van het Criminal Court of ze zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de Computer Crime Act en artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). Tal van deskundigen zijn al gehoord door de rechtbank. Chiranuch, beheerder van pratachi.com, zou niet snel genoeg berichten hebben verwijderd die beledigend waren voor de monarchie.

Kort nieuws 21 februari
– En weer is borgtocht geweigerd voor Somyot Prueksakasemsuk, die is beschuldigd van majesteitsschennis en wiens zoon onlangs een hongerstaking van 112 uur beëindigde. Het was de zesde keer dat Somyot om borgtocht vroeg. Zijn advocaat gaat tussenkomst van het Constitutionele Hof vragen. Volgens hem zijn de constitutionele rechten van zijn cliënt geschonden en dat is in strijd met artikel 212 van de grondwet.

Kort nieuws 23 februari
– Vier personen zijn 24 uur in hongerstaking gegaan uit protest tegen de detentie van  roodhemdsupporter Surachai Danwattananusorn, die nu al een jaar in voorarrest zit. Ze eisen ook dat verdachten die beschuldigd zijn van majesteitsschennis, op borgtocht worden vrijgelaten.

Tegen Surachai lopen drie zaken, waarvan twee dinsdag worden behandeld door de Ratchadaphisek Criminal Court. Volgens Surachai’s echtgenote, die de hongerstaking leidde, lijdt haar man aan diabetes en hogebloeddruk. Het afgelopen jaar zijn de rubberbomen en boomgaard van de familie in Nakhon Si Thammarat overstroomd en vernield , waardoor de belangrijkste bron van inkomsten is weggevallen.

Kort nieuws 24 februari
– Uncle SMS is een vluchtrisico. Daarom weigerde het hooggerechtshof gisteren de 61-man vrij te laten op borgtocht. Ampon Tangnoppakul is tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens 4 sms-jes die hij verstuurd zou hebben en beledigend waren voor het koninsghuis. Ampon’s advocaat gaat in beroep bij de Supreme Court.

Kort nieuws 25 februari
– Tijdens de ongeregeldheden in 2010 gebruikte het Centre for the Resolution of the Emergency Situation (CRES), het orgaan dat verantwoordelijk was voor handhaving van de noodtoestand, een overzicht met namen van mensen die de monarchie omver wilden werpen. Maar wie stelde dat overzicht samen? Het Department of Special Investigation deed er onderzoek naar, maar komt er niet uit. Zelfs de toenmalige CRES-voorzitter zegt niet te weten wie precies het overzicht heeft opgesteld. De DSI overweegt nu het onderzoek te staken.

Kort nieuws 26 februari
– Thaise rechtbanken hebben systematisch roodhemden die betrokken waren bij de ongeregeldheden van 2009 en 2010 en beschuldigd zijn van majesteitsschennis, borgtocht geweigerd. Dit zegt Brad Adams, directeur Azië van Human Rights Watch, een in New York gevestigde organisatie. In 12 gevallen werd borgtocht geweigerd aan leden van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) terwijl in juli 2010 wel een geeldhemdleider op borgtocht werd vrijgelaten.

Adams wijst er nog eens op dat voor de militaire coup van september 2006 zelden personen voor majesteitsschennis werden vervolgd. Sindsdien is het aantal zaken sterk gestegen, voornamelijk gericht op volgelingen van Thaksin, die kritiek hebben op het establishment. Volgens critici wordt de wet misbruikt, maar zowel regering als oppositie weigeren de wetgeving te veranderen.\

Kort nieuws 29 februari
– Surachai Danwattananusorn (70) is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. De veroordeling geldt drie speeches in 2010. Voor een andere speech in 2010 loopt hij nog het risico vervolgd te worden. Zodra die zaak is afgerond, gaat hij amnestie vragen.

Surachai is voormalig lid van de Communistische partij van Thailand, kernlid van Red Siam, een splintergroep van de roodhemdbeweging, en voormalig lid van de Provincial Administrative Organisation van Nakhon Si Thammarat.

Kort nieuws 3 april
– Uncle SMS oftewel Ampon Tangnoppakul heeft gratie aan de koning gevraagd. De 61-jarige man werd in augustus 2010 gearresteerd omdat hij vier sms-jes verstuurd zou hebben, die beschouwd worden als majesteitsschennis. In november vorig jaar werd hij tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Borgtocht is tot nu geweigerd.

Eveneens voor gratie gaat roodhemd activist Tantawut Thaweewarodomkul, die 13 jaar heeft gekregen. Hij werd wegens een door hem geposte video veroordeeld.

Kort nieuws 11 juli
– De Thais-Amerikaanse Joe Gordon, die tot 2,5 jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens majesteitsschennis, heeft gratie van de koning gekregen. Gordon, een tot Amerikaan genaturaliseerde Thai met de Thaise naam Lerphong Wichaikammart, had een vertaling van passages uit The king never smilesop het internet gezet. Dit boek is in Thailand verboden. Gordon werd in mei 2011 tijdens een bezoek aan Thailand in Nakhon Ratchasima gearresteerd. Hij heeft schuldig gepleit, waardoor zijn aanvankelijke straf van 5 jaar werd gehalveerd. Dinsdag werd hij vrijgelaten. In de Bangkok Remand Prison zitten nog zes personen gevangen wegens majesteitsschennis.

Kort nieuws 18 juli
– Een verkoper van cd’s is aangeklaagd wegens majesteitsschennis omdat in zijn bezit een cd was gevonden met het Australische tv-programma Foreign Correspondent uit 2010 over de Thaise monarchie. Ook had hij een privé-cd van de kroonprins en prints van WikiLeaks documenten. De verkoper is vrij op borgtocht.

– Een Thaise vrouw, die in Nieuw-Zeeland woont, is gisteren niet teruggekeerd. Haar Nieuw-Zeelandse echtgenoot vertrok wel naar Auckland, en de tweehonderd Thais die naar Suvarnabhumi waren gekomen om te protesteren tegen haar vertrek , keerden onverrichterzake huiswaarts.
Vrijdag maakte de vrouw bij het Constitutionele Hof een onbehoorlijk gebaar, wat haar op een beschuldiging wegens majesteitsschennis kwam te staan. De vrouw is ter observatie opgenomen in het Galaya Rajanagarindra Institute omdat ze een psychiatrische aandoening heeft.

Kort nieuws 25 augustus
– Twee mannen die tot 3 jaar gevangenisstraf waren veroordeeld wegens majesteitsschennis, zijn vrijgelaten nadat ze amnestie hadden gekregen.

Kort nieuws 27 augustus
– Duizenden hebben zondag de laatste eer bewezen aan Uncle SMS, de 61-jarige man die 20 jaar gevangenisstraf kreeg wegens 4 sms-jes, die beledigend zouden zijn voor het koningshuis. Ampong Tangnoppakul overleed op 8 mei aan leverkanker in een gevangenisziekenhuis en werd zondag gecremeerd. Onder de aanwezigen waren UDD-voorzitter Tida Tawornseth, haar echtgenoot en een Pheu Thai parlementslid. Het kabinet liet zich niet zien.

De extreem zware straf voor Ampong en de herhaalde weigering hem borgtocht te verlenen heeft, zowel in binnen- als buitenland, weer eens de aandacht gevestigd op de strenge straffen die op majesteitsschennis staan.

Kort nieuws 1 september
– Zes gevangenen die vastzitten op beschuldiging van majesteitsschennis, hebben de National Human Rights Commission (NHRC) gevraagd hen te helpen bij het verkrijgen van borgtocht. De rechtbank heeft hun verzoek om vrijlating op borgtocht al herhaalde malen afgewezen. De zes ondervinden ook problemen bij verzoeken om gratie en ze klagen over de slechte medische voorzieningen in de gevangenis.

NHRC-commissaris Niran Pitakwatchara gaf hen weinig hoop. Majesteitsschenniszaken zijn niet gemakkelijk. Behalve de gecompliceerde juridische procedure vormt de mentaliteit van de rechtbank en de bevolking een probleem. Maar de NHRC geeft niet op en blijft zich inzetten voor wijzigingen zodat de wet niet meer wordt misbruikt voor politieke doeleinden.

Kort nieuws 19 september
– Weer een zaak wegens majesteitsschennis. Gisteren stond de 41-jarige computerprogrammeur Surapak Phuchaisaeng, gearresteerd op 2 september vorig jaar, voor de rechtbank. Hij zou voor het koningshuis beledigende opmerkingen op Facebook hebben geplaatst. De rechtbank hoorde gisteren drie getuigen. Vandaag wordt de zaak voortgezet.

Rood- en geelhemden slaags
26 september – Rood- en geelhemden zijn gisteren rond het middaguur op de vuist gegaan voor het kantoor van de Crime Suppression Division op de Phahon Yothin Road in Bangkok.

Geelhemden waren naar het kantoor gegaan om steun te betuigen aan Manasnant Nookham (31), die door de CSD was opgeroepen voor verhoor.  Voormalig leraar Manashant beschuldigde vorige maand roodhemdsupporter Darunee Kritbunyalai van majesteitsschennis, waarna Darunee bij de CSD aangifte deed van smaad. Roodhemden op hun beurt waren ook naar het kantoor gegaan om Darunee te steunen.
Dat kon natuurlijk niet goed gaan en dat ging het ook niet. Beide partijen zwaaiden met plakkaten en spandoeken, riepen beledigingen naar elkaar en begonnen flessen drinkwater en andere voorwerpen naar elkaar te gooien, ondanks aanwezigheid van de opgetrommelde oproerpolitie.
Rond 11 uur sloeg de vlam in de pan toen geelhemden de ruit van een wagen van het roodhemd radiostation FM 90,25 insloegen. Bij de erop volgende kloppartij liepen tal van mensen verwondingen op. De CSD dreef de vechtersbazen later haar terrein op, waarna de overigen zich naar beide zijden van de weg terugtrokken en zich beperkten tot het uitwisselen van beledigingen. Rond 3 uur maakte een stortbui een eind aan het gedoe.
Regering is niet op de goede weg
Volgens Payap Pankate, Pheu Thai-parlementslid en roodhemdleider, toont het geweld van gisteren aan dat de regering met haar verzoeningspolitiek nog niet op de goede weg is. Hij verwacht dat de spanningen zullen toenemen omdat er rechtzaken tegen roodhemden en veiligheidstroepen aan komen.

UDD-voorzitter Tida Tawornseth denkt dat niet. Het UDD (United Front for Democracy against Dictatorship, roodhemden) heeft zijn achterban opgeroepen om de wet niet te overtreden. Maar Tida waarschuwt dat van verzoening geen sprake kan zijn zolang de waarheid over het politieke geweld in 2010 niet wordt vastgesteld. ‘Geef ons rechtvaardigheid, echte rechtvaardigheid. Zolang dat niet gebeurt, zal verzoening moeilijk realiseerbaar zijn.’
Secretaris-generaal Chalermchai Sri-on van oppositiepartij Democraten heeft de regering opgeroepen met de roodhemden te praten. Wanneer geen actie wordt ondernomen, zegt hij, zijn meer gewelddadige confrontaties te verwachten.

Vrijdag 19 oktober
– Laat Somyos Prueksakasemsuk vrij, zegt de UN Working Group on Arbitrary Detention. Somyos, redacteur van het tijdschrift The Voice of Thaksin, werd in april 2011 op verdenking van majesteitsschennis gearresteerd wegens de publicatie van 2 artikelen. De werkgroep wijst erop dat hij 72 dagen in voorarrest zat zonder dat hij in staat van beschuldiging werd gesteld. Ook werd hem vrijlating op borgtocht geweigerd.

Donderdag 1 november
– Wegens gebrek aan overtuigend bewijsmateriaal is computerprogrammeur Surapak Phuchaisaeng door de Criminal Court vrijgesproken. Surapak was in september vorig jaar gearresteerd omdat hij voor de monarchie beledigende teksten op een Facebook-pagina zou hebben geplaatst. Maar de openbare aanklager kon niet bewijzen dat het emailadres gebruikt om de pagina aan te maken van Surapak was of dat zijn computer gebruikt was om de berichten te plaatsen.

Volgens de verdediging had ermee geknoeid kunnen zijn. Een expert van de Royal Navy Academy legde tijdens de zitting uit dat postings op Facebook niet in de cache van de computer worden bewaard om de privacy van gebruikers te waarborgen. Tijdelijke files in de computer van Surapak hadden ook van de ene naar de andere computer kunnen zijn overgebracht.

Zaterdag 8 december
– Zo’n 20 personen hebben gisteren een rouwkrans voor het kantoor van de Thaise krant Matichon gelegd. Was er dan iemand overleden? Nee, ze waren kwaad over een gedicht op de voorpagina van de krant van 5 december ter ere van de koning. Het was onbehoorlijk en zou voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn.

Volgens een verklaring van de krant op donderdag bevatte het gedicht geen verborgen boodschap. Het was oprecht en geschreven ter ere van de koning. Maar de demonstranten van gisteren waren blijkbaar niet overtuigd.
Het Monarchy Protection Network heeft gisteren een petitie aan de regering aangeboden met het verzoek actie te ondernemen tegen enkele roodhemdleiders en Pheu Thai-parlementsleden. Het netwerk beschuldigt hen van majesteitsschennis. De regering krijgt 30 dagen de tijd om maatregelen te nemen. Als ze niets doet, dan komen de netwerk-mensen terug naar het Government House ’and we have a knock-out punch’, aldus Thanin Panprapakij. De petitie werd in ontvangst genomen door een functionaris van het kantoor van de premier.

Dinsdag 18 december
– Op verzoek van de weduwe doet de rechtbank een onderzoek naar de dood van Ampon Tangnoppakul, beter bekend als ‘uncle sms’, omdat hij 4 sms-jes had verstuurd die als majesteitsschennis werden beschouwd. Hij kreeg hiervoor 20 jaar gevangenisstraf.

Ampon stierf zeven maanden geleden in het ziekenhuis van de Klong Prem Central Prison, waar hij wegens maagklachten was opgenomen. Bekend was dat Ampom aan kanker leed. Volgens een post-mortem onderzoek zou hij overleden zijn aan longkanker. Critici zeggen dat zijn dood voorkomen had kunnen worden als hij tijdig naar een beter geoutilleerd ziekenhuis was overgebracht. De Ratchada Criminal Court hoorde gisteren een verpleegster en gevangenisarts.
Gevangenisarts Kittibun Techaporn-anan verklaarde bij de gevangenisdirecteur te zijn geweest toen hij de melding kreeg van Ampon’s hartstilstand. Maar hij mocht niet weg van de directeur omdat hij de directeur-generaal van het Corrections Department moest begroeten, die op bezoek was.

Donderdag 20 december
– Op 23 januari beslist de rechtbank of Somyos Prueksakasemsuk zich schuldig heeft gemaakt aan majesteitsschennis. Gisteren verwierp het Constitutionele Hof een petitie van hem en een tweede verdachte, waarin ze hadden betoogd dat hun het recht op vrijheid van meningsuiting werd ontnomen.

Somyos moet terechtstaan wegens twee artikelen in zijn tijdschrift Voice of Taksin, die door een ander zijn geschreven. Hij werd in april 2011 aangehouden, vijf dagen nadat hij een campagne had gelanceerd om 10.000 handtekeningen te verzamelen voor een verzoek aan het parlement de wetgeving ten aanzien van majesteitsschennis te herzien. Somyos zit sindsdien gevangen; talloze verzoeken om vrijlating op borgtocht zijn telkens afgewezen. Volgens de UN Working Group on Arbitrary Detention is Somyos’ voorlopige hechtenis in strijd met de mensenrechten.

Vrijdag 18 januari
– Roodhemd Yossawaris Chuklom, bijgenaamd Jeng Dokchik, is wegens majesteitsschennis tot 2 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij kreeg de straf vanwege een speech die hij in maart 2010 tijdens de roodhemd ongeregeldheden hield. De rechtbank gaf hem een jaar strafvermindering omdat zijn getuigenis nuttig was. Dankzij een borgsom van 500.000 baht hoefde hij niet richting Bangkok Hilton te vertrekken. Yossawaris is adviseur van de vice-minister van Handel en een belangrijk lid van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden).

Woensdag 23 januari
– Vandaag hoort Somyot Prueksakasemsuk, uitgever van het tijdschrift Voice of Taksin, of hij veroordeeld wordt wegens majesteitsschennis. Somyot heeft vorige week een eindpleidooi van 18 pagina’s naar de rechtbank gestuurd. Op 30 april 2010 werd hij bij de Thai-Cambodjaanse grens aangehouden wegens twee artikelen in zijn tijdschrift, die niet door de beugel konden.

Somyot’s belangrijkste verweer is dat hij niet de auteur van de gewraakte artikelen is, maar de uitgever. Volgens de Print Act van 2007 is hij niet verantwoordelijk voor de artikelen. Ook wijst Somyot op een uitspraak van de koning, die heeft gezegd dat hij geen bezwaar heeft tegen kritiek op hem van zijn onderdanen.

Donderdag 24 januari
– Het verweer dat hij als uitgever niet vervolgd kan worden voor artikelen in zijn blad heeft de rechtbank niet kunnen overtuigen. Somyot Prueksakasemsuk, uitgever van het tijdschrift The Voice of Taksin, is gisteren veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens twee artikelen in het blad die als majesteitsschennis werden aangemerkt. Bovendien deed de rechtbank er nog een jaar bij vanwege een oude zaak.

De twee gewraakte artikelen verschenen in februari en maart 2010 in het blad en waren onder pseudoniem geschreven door voormalig minister Jakrajob Penkair. De rechters waren van mening dat de lezers van het blad gemakkelijk de conclusie konden trekken dat ze betrekking hadden op de monarchie. [Het artikel rept verder met geen woord over de auteur.]
De publieke tribune van de rechtzaal zat gisteren vol met zo’n tweehonderd personen, waaronder diplomaten, actievoerders, media en roodhemden, die kritiek hebben op de wijze waarop de wetgeving tegen majesteitsschennis wordt toegepast.
Human Rights Watch en Amnesty International hebben de beslissing afgekeurd. Ze zeiden dat de veroordeling de vrijheid van meningsuiting verder aan banden legt. De Europese Unie heeft haar bezorgdheid over het besluit van de rechtbank geuit.
Somyot’s advocaat liet weten in beroep te gaan en opnieuw om vrijlatig op borgtocht te vragen. Dat is al 18 keer geweigerd.

Vrijdag 25 januari
– De kritiek op de gevangenisstraf van 10 jaar die Somyot Prueksakasemsuk wegens majesteitsschennis heeft gekregen, heeft de irritatie gewekt van de rechtbank. Rechtbankpresident Thawee Prachuablarb noemt de kritiek onevenwichtig. De straf is redelijk en houdt het midden tussen het minimum van 3 en het maximum van 15 jaar.

Thawee reageert op de kritiek van de Europese Unie die verklaard heeft ‘deeply concerned’ te zijn over de beslissing van de rechtbank. De rechtbank veroordeelde Somyot op basis van twee artikelen in zijn tijdschrift The Voice of Taksin, die door een ander waren geschreven. Voor elk artikel kreeg hij 5 jaar. Ook andere organisaties, zoals Amnesty International en Freedom House, hebben kritiek op de rechtbankuitspraak, zich beroepend op de vrijheid van meningsuiting.
De rechtbankpresident wijst erop dat die artikelen geen wetenschappelijke verhandelingen waren over de monarchie zoals van Nitirat, een groep docenten recht aan de Thammasat universiteit. ‘De artikelen waren in essentie beledigend en veroorzaakten schade aan de koning.’
Verder waarschuwt de president critici hun mening ‘in goed vertrouwen en zonder vooroordelen’ te geven; zo niet, dan lopen ze het risico vervolgd te worden wegens minachting van de rechtbank. ‘De staf van de rechtbank volgt de zaak, speciaal op websites’, zei hij.
– [Vervolgbericht] De VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Navi Pillay, heeft gisteren de gevangenisstraf voor Somyot een tegenslag voor de mensenrechten genoemd en een ondermijning van de vrijheid van meningsuiting. Ze toonde zich diep bezorgd over de straf van 10 jaar, het lange voorarrest, de herhaalde weigering hem op borgtocht vrij te laten en zijn ketening tijdens diverse rechtbankzittingen.
Benedict Anderson, emeritus hoogleraar geschiedenis, zegt geschokt te zijn toen hij hoorde dat niet de schrijver van de artikelen maar de uitgever van het blad gestraft is. Anderson vindt dat de kwestie aan de orde moet komen tijdens de verkiezingscampagne voor de gouverneurspost in Bangkok.
Mensenrechenactivisten zijn van plan vandaag uit protest wetboeken te gaan verbranden voor de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road. Woensdagavond kwamen roodhemden bij een kloktoren in Chiang Mai bijeen. Ze staken kaarsen aan en stuurden elf lampionnen de lucht in.

Zaterdag 26 januari
– Enkele tientallen actievoerders hebben gisteren uit protest tegen de gevangenisstraf van 10 jaar die Somyot Prueksakasensuk voor majesteitsschennis kreeg, bladzijden van een nepwetboek verbrand. Dat deden ze voor de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road, waar Somyot werd veroordeeld. De actie duurde ongeveer een uur en werd gefilmd door politie en rechtbankpersoneel. Voor de Thaise ambassade in Seoel (Zuid Korea) protesteerden achttien organisaties.

Somyot is sinds zijn arrestatie niet 18 maal borgtocht geweigerd, maar 12 keer, meldt de krant nu.

Zondag 3 februari
– Universiteitsstudenten hebben voorafgaand aan de traditionele voetbalwedstrijd tussen een team van de Chulalongkorn en Thammasat universiteit geprotesteerd tegen de zware straffen die in majesteitsschenniszaken worden uitgedeeld. Ze droegen papieren maskers met het gezicht van Somyot Prueksakasemsuk, die vorige maand 10 jaar cel kreeg. Morgen protesteren de studenten bij de Criminal Court, waar Somyot werd veroordeeld, en bij het Victory Monument.

Maandag 18 februari
– Het Campaign Committee for the Amendment of Article 112 gaat het opnieuw proberen. In mei leverde het bij het parlement een burgerwetsvoorstel in, voorzien van 30.000 handtekeningen, tot wijziging van het majesteitsschennisartikel 112. In oktober besloot het Huis van Afgevaardigden dat het voorstel in strijd was met de grondwet en weigerde het in behandeling te nemen.

Deze week krijgt de Kamer een beroepsschrift van de commissie met een herhaald verzoek. Volgens een van de indieners is de afwijzing van het Huis gebaseerd op foutieve informatie.
Zoals bekend bestaat er veel kritiek op het artikel vanwege de hoge strafmaat, het misbruik dat ervan gemaakt wordt om politieke tegenstanders de mond te snoeren en de systematische weigering van de rechtbank verdachten op borgtocht vrij te laten. De critici betogen dat het artikel in strijd is met het recht op vrije meningsuiting.

Woensdag 20 maart
– Een discussie over de monarchie is nu niet gepast in een tijd waarin politieke conflicten scherp blijven, zegt legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha naar aanleiding van het discussieprogramma Tob Jote, waarvan de laatste aflevering, gepland voor vrijdag, door tv-station PBS abrupt is geschrapt, maar na protesten alsnog maandagavond is uitgezonden. Volgens de generaal zijn er dringender problemen, zoals de vechtpartijen tussen leerlingen van beroepsopleidingen en drugsgebruik door jongeren.

In het programma werd gediscussieerd over de vraag of de monarchie wettelijk beschermd moet worden tegen majesteitsschennis. Het desbetreffende wetsartikel voorziet in een gevangenistraf van drie tot vijftien jaar. Volgens de generaal maakt de monarchie deel uit van ’s lands geschiedenis en prestige en dient ze daarom beschermd te worden. ‘Wanneer mensen het daarmee niet eens zijn, moeten ze ergens anders gaan wonen. Als je weet dat je vervolgd wordt, wanneer je de monarchie belastert, dan moet je het niet doen.’

Donderdag 21 maart
– Het hoofd van de Royal Thai Police gaat in hoogst eigen persoon de afgelopen vijf afleveringen van het discussieprogramma Tob Jote bekijken om te zien of ze in strijd zijn met artikel 112 van het Wetboek van Strafrecht (majesteitsschennis). De laatste aflevering over de monarchie werd vrijdag abrupt afgelast, maar maandag alsnog uitgezonden op (publieke zender) PBS.

Adul Saengsingkaew zegt delen van het programma gezien te hebben maar op basis daarvan kon hij niet beoordelen of de wet is overtreden. Adul heeft de autoriteiten gevraagd alle benodigde informatie te leveren, inclusief het script van het programma. De Special Branch Police heeft ook de opdracht gekregen in de zaak te duiken.
Tijdens een forum, georganiseerd door de faculteit massacommunicatie van de Chulalongkorn universiteit, zei Somchai Suwanban, hoofd van het tv-station, dat het programma gemaakt blijft worden met controversiële onderwerpen als religie, de rechtelijke macht, corruptie en gezinsleven. ‘We staan open voor discussie door academici. Dat onderscheidt ons van andere stations.’ Volgende programma’s worden niet geproduceerd door Pinyo Trisuriyadhamma, want die vindt het mooi geweest.

Vrijdag 22 maart
– De publieke televisiezender PBS heeft een juridisch team gevormd om eventuele strafrechtelijke vervolging aan te vechten, nu de politie een onderzoek is begonnen naar de inhoud van het discussieprogramma Tob Jote. Het programma raakte in opspraak na vijf afleveringen over de monarchie. Onder druk van protesten annuleerde het station de vijfde aflevering op vrijdag, maar zond die alsnog maandag uit.

PBS-hoofd Somchai Suwanban is vol vertrouwen dat het station zich kan verweren tegen een eventuele vervolging. ‘Geen enkel deel van het programma was lasterlijk jegens de monarchie of vormde een dreiging voor de nationale veiligheid. Ik heb het programma keer op keer bekeken. De presentator en de sprekers [academici] waren zorgvuldig en zorgden ervoor dat de afleveringen in balans waren.’
De afgelasting op vrijdag gebeurde uit vrees voor de veiligheid van het personeel, nadat een groep royalisten naar het hoofdkantoor was gekomen en personeel intimideerde. Volgens Somchai is er door derden geen druk op het station uitgeoefend om de uitzending te schrappen. De beslissing om de aflevering alsnog maandag uit te zenden, werd genomen op advies van het public complaints committee.
Dinsdag kritiseerde legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha het programma en gisteren zei vice-minister-president Chalerm Yubamrung dat de presentator en gasten vervolgd zullen worden, indien blijkt dat ze de wet hebben overtreden. Adul Saengsingkaew, hoofd van de Royal Thai Police, heeft laten weten dat hij persoonlijk de leiding heeft over een team van vijftig [sic!] personen dat het onderzoek gaat doen. Ze komen van het Legal Affairs Office, Metropolitan Police Bureau en het Special Branch Bureau.
Chalerm heeft Adul gevraagd hem het script van het programma te sturen, zodat hij het zelf kan onderzoeken en zijn juridische adviseurs kan inschakelen. ‘Als ze niets verkeerds hebben gedaan, is er niets aan de hand. Maar hadden ze andere redenen behalve kritiek op de monarchie? Rechten hebben beperkingen’, zegt Chalerm [dreigend?].
De politie zegt dat opmerkingen gemaakt in de vierde en vijfde aflevering mogelijk een overtreding van het Wetboek van Strafrecht opleveren. Politiewoordvoerder Piya Uthayo heeft de bevolking gewaarschuwd passages uit het programma niet te posten, want daarmee lopen ze het risico de wet te overtreden.

Maandag 25 maart
– Ambtenaren van het ministerie van Onderwijs in Bangkok waren betrokken bij de fraude van het examen voor onderwijsassistenten in januari. Ze lieten examenuitgaven uitlekken zodat ze er zeker van waren dat voor hun gebied voldoende kandidaten zouden slagen.

Wat het wantrouwen van het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) wekte, was dat de organisator van het examen op last van die ambtenaren werd gewijzigd. Thanin Prempee, hoofd van het DSI-bureau corruptiebestrijding, zegt dat de DSI de zaak nog niet volledig heeft kunnen onderzoeken. Woensdag beslist de commissie speciale zaken van de DSI of de fraude als een speciale zaak wordt beschouwd en dan kan de dienst losgaan.
Volgens de DSI zijn opgaven en antwoorden gelekt in de vier noordoostelijke provincies Khon Kaen, Udon Thani, Yasothon en Nakhon Ratchasima en veel kandidaten lieten zich door iemand anders vervangen. Schoolhoofden deelden de antwoorden uit en anderen vertelden de kandidaten hoe ze tijdens het examen de antwoorden via hun mobieltje konden ontvangen.
De DSI gaat nu proberen het geldspoor te volgen, maar dat onderzoek kan even duren omdat steekpenningen doorgaans in contant geld worden gegeven. De ambtenaren die in de fout gingen, kunnen actie van de National Anti-Corruption Commission verwachten.

De zonnige kant van lèse majesté
Thailand maakt vorderingen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en de lèse majesté wet. Columnist Voranai Vanijaka laat zondag in zijn rubriek in Bangkok Post een geluid horen dat in alle discussies onderbelicht wordt.

Een voorbeeld. Op zaterdagochtend 2 februari droegen tientallen studenten een zwart shirt met de tekst ‘Free Political Prisoners’. Ze hadden flyers en posters bij zich en velen droegen een masker met het gezicht van Somyot Prueksakasemsuk, de redacteur die in januari wegens majesteitsschennis een gevangenisstraf van 11 jaar had gekregen. Een populair beeld vormde op de social media een foto van de tribune waar studenten een groot spandoek hadden uitgerold met de tekst ‘Free Somyot’.
Zouden de studenten dat 10 jaar geleden gedurfd hebben, 5 jaar geleden of zelfs 2?, vraagt Voranai zich retorisch af.
En zo laat hij nog enkele zaken de revue passeren, zoals een commentaar over majesteitsschennis in de krant schrijven of op de website een reactie plaatsen en recent de 5-delige politieke talkshow Tob Jote op tv-zender PBS, die gewijd was aan de monarchie.
‘Het station had de moed het programma te maken en het ging de ether in zonder dat het in de kiem werd gesmoord. Het station weerstond dreigementen en zond de laatste aflevering alsnog uit [nadat die aanvankelijk was geschrapt] en het vormde een juridisch team voor het geval het aangeklaagd wordt’, aldus Voranai.
Hij wijst erop dat slechts een handjevol mensen protesteerde bij het PBS-kantoor, legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha niets meer kon doen dan bezwaar maken en de Royal Thai Police slechts een onderzoek kon aankondigen. Tien jaar geleden, vijf jaar geleden, zelfs twee jaar geleden zou de show na 10 seconden van de buis zijn gehaald.
De tijden veranderen, schrijft Voranai, omdat mensen hun grenzen verleggen en daarbij moeten de media de leiding nemen. Niet omdat we de monarchie niet respecteren – dat doen we – en niet omdat we niet loyaal aan de monarchie zijn – want dat zijn we. Maar we nemen de leiding omdat we geloven dat een gezonde, constructieve discussie een hoeksteen van de democratie is. Omdat we geloven dat een open discussie voor Thailand essentieel is om verder te komen.

Zaterdag 6 april
– Laat Somyot Prueksakasemsuk, veroordeeld voor majesteitsschennis, vrij of verleen hem borgtocht. Dit beroep op het hooggerechtshof doet de International Federation for Human Rights in Parijs en de World Organisation Against Torture in Geneve. Ze pleiten voor een herziening van de gevangenisstraf van 10 jaar, die Somyot in januari kreeg vanwege de publicatie van twee (niet door hem geschreven) artikelen in zijn blad Voice of Taksin.

Op 30 april is het 2 jaar geleden dat Somyot werd aangehouden. Tot nu toe zijn veertien verzoeken om vrijlating op borgtocht door de rechtbank afgewezen omdat hij een gevaar voor de nationale veiligheid zou zijn. Morgen demonstreert een groep die actie voert voor Somyot’s vrijlating, voor de tweede keer op het Boekenfestival in het Queen Sirikit Convention Centre, waarbij ze maskers met het gezicht van Somyot dragen.

Zaterdag 6 juli
– Drie jaar na zijn arrestatie heeft Thanthawut Taweewarodomkul als vrij man de gevangenis verlaten, nadat de koning hem gratie had verleend. Thanthawut (38), ontwerper van de (roodhemd) website Nor Por Chor USA, was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 jaar wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crimes Act. Vorig jaar deed hij een gratieverzoek. Activisten die zich inzetten voor de vrijlating van politieke gevangenen, bouwden gisteren een feestje bij de Bangkok Remand Prison.

Volgens het OM destijds was Thanthawut de administrator van de website. Zijn verweer dat hij slechts ontwerper was, mocht de rechter niet vermurwen. Er zitten nu nog vijf personen gevangen wegens majesteitsschennis.

Maandag 22 juli
– Vijftig critici van de majesteitsschenniswetgeving, die zich het Street Justice Forum noemen, hebben gisteren voor het Criminal Court een herdenking gehouden voor Daranee Charncherngsilapakul, die al  5 jaar gevangen zit. Daranee werd in juli 2008 aangehouden na een speech op Sanam Luang. Ze kreeg een gevangenisstraf van 15 jaar, die bevestigd is door het hooggerechtshof. Daranee wil nu in beroep gaan bij de Hoge Raad.

Thatawut Tweewarodomgul die op 5 juli gratie kreeg, vindt dat ze gratie moet aanvragen. ‘Vijf jaar is te lang. Het heeft verder geen nut om in de gevangenis te blijven. Het is al bewezen dat het huidige rechtsapparaat niet uitblinkt in gerechtigheid.’

Vrijdag 2 augustus
– Voor de vijftiende keer is een verzoek van Somyot Preuksakasemsuk om vrijlating op borgtocht geweigerd. Het hooggerechtshof zegt dat zijn misdrijf (majesteitsschennis) te ernstig is om vrijlating te rechtvaardigen. Bovendien achtte het hof het niet onmogelijk dat hij zijn gevangenisstraf van 10 jaar zou ontvluchten. Somyot is voormalig redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin. Hij is veroordeeld op basis van twee artikelen.

Donderdag 22 augustus
– Een 73-jarige man van Chinese geboorte, in november 2004 gearresteerd op beschuldiging van majesteitsschennis, hoort pas in december wat de Hoge Raad over zijn zaak te zeggen heeft. Op verzoek van de garantsteller van de man wordt het voorlezen van het vonnis uitgesteld, omdat de man geopereerd moet worden (aan zijn testikels, meldt de krant).

Bandit Aneeya zou zich tijdens een forum in 2003 schuldig hebben gemaakt aan majesteitsschennis. De zaak heeft al gediend voor de rechtbank (4 jaar gevangenisstraf waarvan 2 jaar voorwaardelijk) en het hooggerechtshof (2,8 jaar). Sinds zijn beroep bij de Hoge Raad is Bandit vrij op borgtocht.

Vrijdag 4 oktober
– Surachai Danwattananusorn (72), veroordeeld tot 12 jaar en 6 maanden wegens majesteitsschennis, wordt na 3 jaar gevangenis vrijgelaten. De zieke Surachai is door de koning gratie verleend. Roodhemden en familie trokken gisteren tevergeefs naar de gevangenis om hem te begroeten, maar het Corrections Department had nog geen ontslagpapieren ontvangen. Surachai werd veroordeeld op grond van enkele toespraken die beledigend waren voor de monarchie.

Donderdag 31 oktober
– Ampon Tangnoppakul, bijgenaamd ‘Uncle SMS’,  is niet gestorven als gevolg van nalatigheid van de gevangenisstaf. Dit heeft de Criminal Court gisteren na een rechtsgang van zeven maanden vastgesteld. De rechtbank verwierp de getuigenverklaringen van medegevangene Thantawut Taweewarodomkul en Kittiphum Juthasamit, een directeur van het Phusing ziekenhuis.

Volgens Thantawut kreeg Ampon niet voldoende voedsel en werden afspraken met artsen beperkt. Gevangenisstaf zou hem ook uitgescholden hebben omdat hij wegens majesteitsschennis gevangen zat. De arts hekelde de medische verzorging van Ampon, die aan kanker leed. Een verpleegster die op de dag van Ampon’s dood dienst had, heeft verklaard dat hij de standaardbehandeling kreeg, maar ze erkende dat het gevangenishospitaal niet uitgerust was voor de behandeling van kankerpatiënten.
Uit het post-mortem onderzoek is gebleken dat Ampon overleden is aan longkanker. [Elders in het bericht staat dat Ampon aan leverkanker leed. De rechtbank noemde als doodsoorzaak verstoring van de bloedsomloop en hartstilstand.]
Ampon (61) stierf in mei 2012. Hij was tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij in 2010 vier sms-jes naar de secretaris van toenmalig premier Abhisit zou hebben verstuurd, die beledigend voor de monarchie waren. De rechtbank onderzocht de doodsoorzaak op verzoek van de openbare aanklagers, nadat de nabestaanden hun zorgen hadden geuit over het vermeende gebrek aan medische verzorging.

Zaterdag 9 november
– De voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor de webmaster van Pratachai News blijft gehandhaafd, heeft het gerechtshof gisteren besloten. Chiranuch Premchaporn werd in mei 2012 door de rechtbank tot die straf veroordeeld omdat ze niet snel genoeg reacties met kritiek op de monachie had verwijderd. Tegen het vonnis was Chiranuch in beroep gegaan. Het rechtbankvonnis is door Google een ‘ernstige bedreiging’ voor het internet in Thailand genoemd. De Europese Unie is ‘diep bezorgd’.

Dinsdag 18 februari 2014
-De 73-jarige Bandhit Aniya is een vrij man. De Supreme Court heeft de straf van 2 jaar en 8 maanden die hij van het gerechtshof had gekregen wegens majesteitsschennis, geschrapt. Het Hof volgt de opvatting van de (lagere) Criminal Court, dat de man aan schizofrenie lijdt. Mensenrechten activisten betreuren het dat hij niet is vrijgesproken van de beschuldiging. Bandhit is schrijver en vertaler. Hij heeft boeken gepubliceerd met kritiek op de rigide sociale hierarchie in Thailand. Hij was veroordeeld op basis van een speech in september 2003 en zijn publicaties en na een gevangenschap van 98 dagen vrijgelaten op borgtocht om geopereerd te kunnen worden.

Op dit moment wachten nog twee verdachten van majesteitsschennis op een uitspraak van de Supreme Court.

Donderdag 20 maart
– Voormalige gevangenen, vastgezet wegens majesteitsschennis en politieke misdrijven, hebben een netwerk opgezet. En geheel volgens Thaise gewoonte heeft die ook een fraaie (en lange) naam gekregen: Network of People Affected by Imprisonment in Political Conflicts After the Coup.

Doel van het netwerk is voormalige gevangenen te helpen om informatie over hen te verzamelen en die te delen met de rest van de samenleving. Op die manier zouden ze meer steun kunnen verwerven.
Initiatiefnemer Thantawut Twewarodomgul  (13 jaar gevangenisstraf, na 480 dagen vrijgelaten) zegt dat de exen economisch en sociaal gesproken ‘verwoest’ zijn.

Zondag 23 maart
– Vijftig student-activisten en familieleden van gevangenen die wegens majesteitsschennis vastzitten, trokken gisteren naar de Bangkok Remand Prison om Somyot Prueksakasemsuk, voormalig redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin, en andere gevangenen een hart onder de riem te steken. Ze wilden met hun bezoek ook de bevolking weer eens wijzen op het lot van deze categorie gevangenen.

Somyot werd drie jaar geleden gevangen gezet. Hij is in eerste aanleg tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een andere bekende gevangene is Daranee Charncheongsilapakul. Zij zit in de vrouwengevangenis een straf van 15 jaar uit. Vorig jaar vroeg ze tevergeefs gratie aan.

Donderdag 27 maart
– Surapak Phuchaisang, computerprogrammeur en software leverancier, blijft vrij man. Het gerechtshof heeft de vrijspraak voor hem van het Court of First Instance bevestigd. De openbare aanklagers zijn er volgens het hof niet in geslaagd zijn schuld te bewijzen.

De politie had Surasak ervan beschuldigd vijf postings op een Facebook-pagina te hebben geplaatst, die beledigend voor de monarchie waren. Hij werd in september 2011 aangehouden en zat dertien maanden gevangen. In oktober vorig jaar werd hij vrijgelaten. Het Hof heeft de politie gelast Surasak’s computer terug te geven.

Donderdag 10 april
– Ze worden toch vervolgd, de twee online journalisten van Phuketwan, omdat ze de marine belasterd zouden hebben door te citeren uit een bericht van Reuters dat marineoffieren betrokken zijn bij de smokkel van Rohingya vluchtelingen. En dat niet alleen, de openbare aanklagers hebben ook besloten hen op grond van de Computer Crimes Act te vervolgen en niet op grond van het smaadartikel in de Strafwet, waardoor ze een hogere straf kunnen krijgen.

Donderdag moeten ze opdraven bij de rechtbank in Phuket. De aanklagers hebben hen gevraagd borgtocht gereed te houden, dus het wordt nog niet een enkeltje gevangenis. Het rare van de zaak is dat Reuters en enkele Thaistalige media die dezelfde tekst hebben overgenomen, niet worden vervolgd.

Heksenjacht dreigt tegen mensen die de monarchie beledigen
20 april – De oprichting van de Rubbish Collection Organisation (RCO) kan leiden tot een heksenjacht die eindigt in een herhaling van de massaslachting bij de Thammasat universiteit in 1976. Human Rights Watch (HRW) brengt zwaar geschut in stelling tegen de organisatie die tot doel heeft mensen met anti-monarchale denkbeelden en gedrag ‘uit te roeien’.
Sunai Phasuk, vertegenwoordiger in Thailand van HRW, geeft als verklaring voor de harde taal dat de politieke conflicten thans veel dieper geworteld zijn dan in 1976. Dus de nieuwe ‘onderdrukkingsronde’ tegen degenen die niet loyaal jegens de monarchie zijn, wordt ‘veel gewelddadiger en dodelijk’.
De nieuwe organisatie is opgericht door Rientong Nan-nah, directeur van het General Hospital (met de militaire rang generaal-majoor). Hij ontkent dat de RCO een ondergrondse organisatie is en belooft dat ze binnen de wet zal opereren, zonder banden met politieke of commerciële groepen. Leden van de organisatie zijn ‘gewone mensen’, die daders van lèse majesté daden willen opsporen, zegt hij. En die doelstelling slaat blijkbaar aan, want de Facebook-pagina van de RCO heeft al 93.000 followers. De pagina is bedoeld om informatie te delen over degenen die van majesteitsschennis worden beschuldigd.
Sunai is er niet gerust op. De activiteiten van de RCO kunnen leiden tot gewelddadige onderdrukking van mensen die ervan beschuldigd worden niet loyaal aan de monarchie te zijn. Zelfs de naam van de organisatie ‘ontmenselijkt’ mensen. Sunai is ervan geschrokken dat de RCO juridische en financiële steun verleent aan mensen die ‘uit woede’ actie tegen majesteitsschenners nemen.
Sunai zegt dat artikel 112 van de strafwet (Whoever defames, insults or threatens the King, Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.) op elk niveau van de samenleving conflicten veroorzaakt. Hij noemt het recente geval van een vader en moeder die aangifte tegen hun eigen dochter hebben gedaan.

Oprichter RCO: Jullie geweld wordt met geweld beantwoord
21 april – De nieuwe Rubbish Collection Organisation (RCO) heeft driehonderd personen in het vizier, die verdacht worden van een anti-monarchale houding. Het gaat om nauwe metgezellen van politici en tieners met de ‘verkeerde’ gedachten, zegt oprichter Rienthong Nanna.
Rienthong waarschuwde gisteren opponenten die proberen hem te intimideren. Gewelddadige aanvallen op zijn supporters worden met gelijke munt terug betaald. Volgens hem bestaat er een gewapende groep binnen de anti-monarchiebeweging. Als die groeit vormt ze een ernstige bedreiging voor de monarchie. ‘We kijken niet werkeloos toe. Mijn beleid is om jullie geweld met geweld te beantwoorden.’
Rienthong zegt dat hij zaterdag voor zijn huis drie auto’s met ‘verdacht uitziende’ personen heeft gezien. ‘Het is duidelijk dat ze wapens bij zich hadden, maar ik heb de politie niet gewaarschuwd omdat het alleen maar om een bedreiging ging en niet om een poging mij kwaad te doen.’
De directeur van het Mongkutwattana General Hospital maakte woensdag de oprichting van de RCO bekend. Doel is mensen met anti-monarchale denkbeelden en gedrag ‘uit te roeien’. De organisatie heeft een Facebook pagina met inmiddels 113.000 followers, waarop informatie over die personen kan worden uitgewisseld, zodat aangifte van majesteitsschennis kan worden gedaan.
Tijdens een vergadering woensdag in het ziekenhuis onthult Rienthong de naam van de eerste verdachte. Gepensioneerde soldaten en politieagenten zijn welkom om de oprichting van een ‘special task force of old soldiers’ te bespreken, die het landelijk politiebureau gaat assisteren bij de vervolging van anti-monarchisten. Tevens werkt Rienthong aan de oprichting van een ‘People’s Army to Protect the Monarchy’.
Human Right Watch hekelt de oprichting van de RCO en de harde taal van Rienthong. Die kan leiden tot een heksenjacht eindigend in een herhaling van de massaslachting bij de Thammasat universiteit in 1976, waarschuwt HRW. Een studentenleider van destijds ziet een parallel. ‘De retoriek die wordt gebruikt om verdeeldheid en haat te zaaien, moet stoppen. Dergelijke retoriek, die leidde tot de massaslachting, levert geen antwoorden op’, aldus Surachart Bamrungsuk, tegenwoordig als politicoloog verbonden aan de Chulalongkorn universiteit.

Dinsdag 22 april
– De pas opgericht Rubbish Collection Organisation (RCO, zie Heksenjacht dreigt tegen mensen die de monarchie beledigen) moet het niet in haar hoofd halen gewapende mannen op pad te sturen om verdachten van majesteitsschennis op te sporen, want dan krijgt ze met de politie te maken.

Dit zegt een politiewoordvoerder in reactie op een Facebookbericht van de oprichter dat een gewapende macht wordt gevormd, die in staat is een ‘armed lese majeste gang’ te bestrijden.
Rienthong vraagt in het bericht de korpschef van de landelijke politie begrip te hebben voor de noodzaak van geweld en geen juridische actie tegen RCO-leden te nemen die een wapen dragen.
De woordvoerder wijst erop dat geen enkele organisatie in het land wapens mag dragen. Rienthong plaatste zijn FB-bericht naar aanleiding van zijn claim dat hij ‘verdacht uitziende mannen’ in drie auto’s voor zijn huis had gezien. Hij zegt al geïntimideerd te worden sinds hij de oprichting van de RCO bekend heeft gemaakt.
Roodhemdleider Korkaew Pikulthong is het niet eens met de oprichting van de RCO. Het is de taak van de politie om actie te ondernemen tegen mensen die zich bezighouden met anti-monarchale zaken, niet van zelf-benoemde groepen.

Donderdag 24 april
– Vijfentwintig gepensioneerde soldaten zijn gisteren naar een vergadering van de nieuw opgerichte Rubbish Collection Organisation (RCO) gekomen. Oprichter Rienthong Nanna deed er alle mogelijk moeite eerdere uitspraken van hem over de vorming van een gewapende macht te nuanceren. Die zou een jacht moeten gaan maken op anti-monarchisten. Rienthong zei nu alleen te streven naar juridische actie tegen paleiscritici.

Rienthong beweert al tweeduizend teams van ‘People’s Army’-vrijwilligers te hebben gevormd om op zoek te gaan naar booswichten die de monarchie belasteren op de social media, televisie, radio en in kranten. Hij streeft zelfs naar 10 miljoen vrijwilligers. [Ach ja, waarom niet.] Vrijwilligers zouden gisteren al driehonderd anti-monarchisten op het spoor zijn gekomen.
Dinsdag deed Rienthong aangifte tegen een Thai-Britse vrouw die in Engeland woont. Zij heeft op de sociale media geschreven dat de RCO haat zaait. Het majesteitsschennis wetsartikel vindt ze verouderd. Rienthong zegt door gewapende groepen te worden bedreigd. Vorige maand werd het ziekenhuis, waarvan hij directeur is, met een granaat aangevallen. De politie heeft de dader(s) nog niet achterhaald.

Woensdag 30 april
– Een groep ultra-royalistische senatoren met een erg lange naam wil sociale netwerken gaan inzetten om de monarchie te beschermen. Gisteren hielden ze in het Government House achter gesloten deuren een seminar om over hun strategie te brainstormen. Journalisten mochten alleen de openingstoespraak bijwonen, daarna moesten ze hun biezen pakken. Ze kregen een handout over de groep en zijn doelstellingen. De groep wil de monarchie steunen door positieve informatie te verspreiden en klachten in te dienen tegen degenen die de institutie beledigen.

Zaterdag 21 juni
– De National Human Rights Commission heeft gisteren veertien gedetineerden bezocht, die in de Klongprem Central Prison in Bangkok gevangen zitten op beschuldiging van majesteitsschennis, overtreding van de staat van beleg en het negeren van bevelen van de NCPO, alsmede bezit van oorlogswapens.

De commissie dringt er bij de junta op aan de mensen- en juridische rechten van politieke gevangenen te garanderen. Ze zegt daarover klachten te hebben ontvangen. Alle gedetineerden willen vrijgelaten worden op borgtocht, zodat ze hun verdediging kunnen voorbereiden. Ze willen voor de rechtbank verschijnen en niet voor de krijgsraad, want die kent geen beroepsmogelijkheid. Voorts vragen ze gescheiden te worden van de overige gevangenen om mogelijke confrontaties te vermijden.

Jakrapob: Kom maar op met je bewijs
30 juni – Jakrapob Penkair, de voortvluchtige ex-minister die beschuldigd is van majesteitsschennis, daagt de junta uit met bewijs te komen dat hij iets te maken heeft met de wapens die gevonden zijn. De beschuldiging is fictie, zegt hij vanuit een onbekende verblijfplaats.
Tegen Jakrapob en vier anderen is door de krijgsraad een arrestatiebevel uitgevaardigd; in het geval van Jakrakpob zou dat de weg openen om het land waar hij verblijft om uitlevering te vragen. Majesteitsschennis is daarvoor niet ernstig genoeg. Jakrapob verweert zich in een verklaring, zaterdag gepubliceerd op asiaprovocateur.blogspot.com. Hij is onlangs in Hong Kong gesignaleerd.
‘De beschuldigingen die tegen me geuit zijn door Thailand’s onwettig coupregime tonen opnieuw de wanhoop van de generaals aan en het establishment dat ze vertegenwoordigen. De valse claim dat ik achter een of ander gewapend element zit, is niet alleen fictie maar ook het zoveelste voorbeeld van de onoordeelkundigheid van de frauduleuze junta.’
Jakrapob, roodhemdleider en mede-oprichter van de vorige week opgerichte anti-coup Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy, noemt de claim zo flinderdun dat die heel snel in een behoorlijk kruisverhoor weggevaagd kan worden. Getuigen zouden zijn betrokkenheid hebben genoemd.
Over de bewering dat de nieuwe beschuldiging uitlevering mogelijk maakt, zegt Jakrapob dat geen enkele regering ter wereld zou bezwijken voor hun [de junta] dreigementen en dat ‘ik volledige toegang krijg tot het bewijsmateriaal dat ze gefabriceerd hebben’. [Raadselachtige formulering of verkeerd geciteerd door de krant. Waarschijnlijk bedoelt hij: geen toegang krijgt.]
Jakrapob zegt het nog maar eens klip en klaar: ‘Ik ben niet betrokken bij welke vorm van “gewapende” strijd dan ook. Ik geloof sterk in een politieke, sociale en culturele strijd, veilig gesteld in de werkelijkheid door de democratische wil van de Thaise bevolking.’
Jakrapob haalt ook uit naar het voornemen om zijn paspoort in te trekken. ‘Dat zou voor de internationale gemeenschap opnieuw het bewijs zijn dat de junta niet meer is dan een stel nukkige tirannen die ver buiten de normen van de internationale wet opereren.’
Somyos Pumpanmuang, hoofd van de landelijke politie, heeft laten weten het kantoor van de procureur-generaal en het ministerie van Buitenlandse Zaken te zullen vragen om samen Hong Kong te benaderen en om uitlevering van Jakrapob te verzoeken. 

Woensdag 2 juli
– Drie diensten slaan de handen ineen om juridische actie te ondernemen tegen verdachten van majesteitsschennis die gevlucht zijn of in het buitenland wonen. Vertegenwoordigers van het kantoor van de procureur-generaal (OAG), de politie en het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan een team vormen dat tot taak krijgt zaken te beoordelen, die het aangedragen krijgt door de politie. Wanneer er gegronde redenen voor vervolging zijn, gaat de zaak naar het OAG. De PG kan vervolgens een arrestatiebevel uitvaardigen en eventueel om uitlevering vragen.

De aandacht richt zich momenteel vooral op oud-minister Jakrapob Penkair, die in 2009 het land ontvluchtte na beschuldigd te zijn van majesteitsschennis. Samen met voormalig Pheu Thai partijleider Charupong Ruengsuwan heeft hij in het buitenland een anti-coup organisatie opgericht. Jakrapob wordt nu ook in verband gebracht met wapenvondsten, een beschuldiging die volgens hem en Charupong uit de lucht is gegrepen. Vorige week dook Jakrapob op in Hong Kong.

Donderdag 3 juli
– Sombat Boonngamanong, de man van Catch me if you can op zijn Facebookpagina, is dinsdag door de provinciale rechtbank van Roi Et op borgtocht vrijgelaten. Zijn vrouw stelde daarvoor een zekerheid van 300.000 baht. Sombat wordt in Roi Et beschuldigd van majesteitsschennis.

Sombat moest in Roi Et opdraven, nadat hij in Bangkok door de krijgsraad op borgtocht was vrijgelaten. Daar wordt hij beschuldigd van onrust stoken, overtreding van de Computer Crimes Act en het negeren van bevelen van de NCPO.

Zaterdag 12 juli
– Sinds de coup op 22 mei zijn dertien personen aangehouden op verdenking van majesteitsschennis. Sombat Boonngam-anong, leider van de Red Sunday groep, vreest dat het politieke hervormingsproces wordt ondermijnd wanneer dit doorgaat. Het ‘botte juridische wapen’ zal alleen maar meer schade aan de monarchie toebrengen, zegt hij. Sombat, vrij op borgtocht, maakt zich zorgen over degenen die borgtocht is geweigerd.

Niran Pitakwatchara, lid van de National Human Rights Commission, herinnert eraan dat al een aantal jaar steeds vaker naar artikel 112 van de grondwet wordt gegrepen. Dat is problematisch, want vaak zijn die beschuldigingen politiek gemotiveerd en dat maakt politieke conflicten extra gecompliceerd. ‘Hoe meer arrestaties worden verricht, hoe meer het revered institution wordt gepolitiseerd.’

Donderdag 24 juli
– En opnieuw heeft de rechtbank een verzoek om vrijlating op borgtocht van twee verdachten, die vastzitten op beschuldiging van majesteitsschennis, afgewezen. Het gaat om een 24-jarige student werktuigbouw aan de Mahanakorn University of Technology (vierde keer geweigerd) en een 55-jarige kleermaker (twee keer). De student is aangehouden op basis van een posting op Facebook, de kleermaker omdat hij een voor de monarchie beledigende tekstfile had verstuurd.

– Het is niet de minste die een beschuldiging wegens majesteitsschennis aan zijn broek heeft hangen: Apiwan Wiriyachai, voormalig tweede voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij maakte zich daaraan schuldig in een speech in 2012 tijdens een rally van de Pitak Siam groep, een anti-regerings groep die, als ik het goed heb, al na twee bijeenkomsten ter ziele ging.

Zaterdag 9 augustus
– Volgens coupleider Prayuth Chan-ocha is de anti-monarchie beweging nog steeds actief. Gisteren waarschuwde hij het koningshuis niet in ’s lands politieke conflicten te betrekken. Hij zei dat tijdens zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People.

Prayuth verdedigde de vervolging van deze lieden voor majesteitsschennis. ‘Degenen die ondergronds zijn gegaan, beschadigen het land. We kunnen ons niet veroorloven zoals in vroegere tijden geweld of wapens te gebruiken. Het handhaven van de wet is de enige manier.’
Prayuth waarschuwde ook tegen de retoriek over de prai-ammart (rijken versus de armen) scheiding in de media en op de social media.
‘Die term duidt op een gebrek aan gelijke behandeling van mensen in de samenleving. De term is een belediging van alle Thais. Mensen kunnen qua geboorte, beroep, inkomen en de kwaliteit van leven verschillen, maar ze zijn gelijk in menselijke waardigheid. Het is de plicht van elke regering sociale ongelijkheid te reduceren.’

Zondag 17 augustus
– Twee spelers van een politiek getint toneelstuk zijn vorige maand aangehouden en hen is ook vrijlating op borgtocht onthouden omdat ze vluchtgevaarlijk zouden zijn. De twee, een 23-jarige activiste en een student van de Khon Kaen universiteit, worden beschuldigd van majesteitsschennis vanwege hun rol in The Wolf Bride, een toneelstuk dat vorig jaar oktober op de Thammasat universiteit werd uitgevoerd. Dat stuk gaat over een denkbeeldige monarch, maar de student weerspreekt dat het beledigend voor de monarchie is. In juni heeft de junta al tien huidige en voormalige leden van de spelgroep aangehouden en ondervraagd.

Zaterdag 13 september
– ’t Is eigenlijk overbodig om te melden, want zo voor de hand liggend. Het leger ontkent de beschuldiging van Amnesty International (AI) dat personen die op grond van de staat van beleg zijn aangehouden, zijn gemarteld. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft een rare draai aan het deze week openbaar gemaakte AI-rapport, waarin Thailand er toch niet al te best vanaf komt. ‘Het rapport is nuttig en constructief in termen van bevordering van mensenrechtenbescherming.’

Volgens het rapport zijn tussen 22 mei (staatsgreep) en 5 september 571 personen opgeroepen, van wie 275 zijn gedetineerd en 86 voor de rechter moeten verschijnen (61 voor de krijgsraad). Vijftien personen worden verdacht van majesteitsschennis. Het rapport memoreert dat sinds 2006 verzoeken om borgtochtvrijlating systematisch worden geweigerd en dat roodhemden worden gediscrimineerd.
Ondanks zijn lof vindt de woordvoerder het rapport tekort schieten want het gaat niet in op de situatie die heeft geleid tot de militaire coup. ’Het rapport geeft niet de mening weer van de meeste Thais’, want uit opiniepeilingen is gebleken dat de meeste mensen geen moeite met de coup hebben.
De woordvoerder van de NCPO dringt er bij de mensenrechten NGO’s op aan de kwestie zorgvuldig te beschouwen zodat ‘ze niet de spreekbuis worden van degenen met verborgen agenda’s’.

Zaterdag 20 september
– Somyot Prueksakasemsuk heeft geen strafvermindering of vrijspraak gekregen van het Hof van Beroep. De voormalige redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin werd in 2013 door de rechtbank veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens majesteitsschennis en daarin komt geen verandering. Somyot heeft er inmiddels drieëneenhalf jaar opzitten. Hij gaat in beroep tegen het vonnis bij het Hooggerechtshof.

Zaterdag 18 oktober
– Meestal worden obscene teksten op wc-deuren en –muren geschreven of liefdesboodschappen met een telefoonnummer, maar een 67-jarige koopman kalkte in drie toiletten in een winkelcentrum aan Seacon Square anti-monarchie teksten. Dom, dom, dom! Hij werd door bewakers in de kraag gevat nadat hij zijn viltstift in een afvalbak had gegooid, en overgedragen aan het leger.

Voor de beschadiging kreeg hij een boete van 2.000 baht en vanwege de inhoud van de teksten is hij aangehouden op grond van krijgswet en gaat hij vervolgd worden voor majesteitsschennis, een vergrijp waarop een buitengewoon strenge straf staat.

Zondag 19 oktober
– Dat het strenge wetsartikel tegen majesteitsschennis wordt misbruikt om politieke tegenstanders de mond te snoeren, is algemeen bekend (en bekritiseerd). Twee gepensioneerde soldaten gebruiken het artikel nu om de geschiedenis in ere te houden.

Ze hebben Sulak Sivaraksa, een vooraanstaand wetenschapper, aangeklaagd omdat hij het gewaagd heeft in twijfel te trekken of het beroemde zestiende eeuwse olifantenduel van koning Naresuan wel heeft plaatsgevonden. Volgens Sulak zijn van dit duel, dat in de geschiedenis van de monarch wordt beschreven, geen getuigen. Dat vertelde hij begin deze maand tijdens een seminar aan de Thammasat universiteit.
De soldaten menen dat Sulak artikel 112 van de strafwet heeft overtreden, dat luidt: Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.
Sulak (82) is al twee keer eerder van majesteitsschennis beschuldigd, maar beide keren werd hij vrijgesproken. Mensenrechten advocaat Somchai Homlaor noemt het onwaarschijnlijk dat artikel 112 ook betrekking heeft op een historische monarch.

Dinsdag 28 oktober
– Prasit Chaisrisa, voormalig Pheu Thai parlementslid voor Surin, heeft gisteren voor de Criminal Court zijn eerdere verklaring ingetrokken en schuldig gepleit aan majesteitsschennis. Hij heeft de rechtbank gevraagd het horen van getuigen te schrappen. Uitspraak: 3 december.

Twee andere verdachten van majesteitsschennis zijn vrijdag in staat van beschuldiging gesteld. Ze zouden de monarchie in een toneelstuk, dat vorig jaar op de Thammasat universiteit werd opgevoerd, hebben bespot. Een van de spelers zegt dat het stuk over een fictieve monarch gaat. Het OM interpreteert het volgens hem verkeerd. Het tweetal werd twee maanden geleden aangehouden. Vijf verzoeken om vrijlating op borgtocht zijn afgewezen; een zesde is in voorbereiding.

Vrijdag 14 november
– Het boek A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century van de Schotse journalist Andrew McGregor Marshall is verboden. Het mag niet geïmporteerd worden en exemplaren die al in Thailand zijn, worden in beslag genomen en vernietigd. Politiecommissaris Somyot Pumpunmuang heeft het verbod uitgevaardigd op basis van de Printing Act van 2007. Volgens hem is het beledigend voor de monarchie  en vormt het een bedreiging van de nationale veiligheid, vrede en de publieke moraal.

Donderdag 20 november
– Voor de zestiende keer gaat de advocaat van Somyos Prueksakasemsuk proberen hem op borgtocht vrij te krijgen. Somyos wordt beschuldigd van majesteitsschennis vanwege twee artikelen in het tweemaandelijkse tijdschrift Voice of Taksin waarvan hij redacteur is.

Donderdag 4 december
– Een voormalig Pheu Thai parlementslid draait 30 maanden de bak in. De rechtbank achtte hem gisteren schuldig aan majesteitsschennis vanwege een speech die hij in mei had gehouden. Volgens de rechtbank had de speech ‘extensive damage’ veroorzaakt. Gezien zijn status als voormalig parlementslid had hij verstandiger moeten zijn en daarom maakte de rechtbank er geen voorwaardelijke straf van. De parlementariër werd na de coup aangehouden en zit sindsdien vast in voorarrest. Borgtocht werd geweigerd, zoals gebruikelijk bij majesteitsschennis.

Vrijdag 12 december
– De Thai Lawyers for Human Rights Association heeft dinsdag op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens een onderscheiding ontvangen van de Franse ambassade. De Franse ambassadeur zei tijdens de uitreiking grote waardering te hebben voor de vereniging vanwege haar verdediging van universele mensenrechten, waaronder vrijheid van meningsuiting  en de strijd tegen martelpraktijken. Dat is ook een belangrijk aspect van de Franse buitenlandse politiek, aldus Thierry Viteau. De vereniging verleent juridische steun aan personen die geprotesteerd hebben tegen het militair gezag en zij die worden beschuldigd van majesteitsschennis.

Donderdag 18 december
– Thailand heeft landen waar verdachten van majesteitsschennis naar toe zijn gevlucht, gevraagd hen uit te wijzen zodat ze in eigen land berecht kunnen worden. Vice-premier Prawit Wongsuwon wees er gisteren op dat premier Prayut Chan-o-cha de wens heeft uitgesproken dat ze terugkeren en hun zaak verdedigen.

Om hoeveel personen het gaat, wilde Prawit niet zeggen en ook niet in welke landen ze zich schuilhouden. Hij erkende dat het niet gemakkelijk zal zijn omdat niet alle landen een uitleveringsverdrag met Thailand of een majesteitsschenniswet hebben. Het enige wat Thailand kan doen is om medewerking van die landen te vragen. Interpol is ook gevraagd bij de uitwijzing te helpen.
Volgens legerleider Udomdej maakt de premier zich zorgen over de kritiek op de monarchie. Niettemin ontkent hij [Prayut of Udomdej?] dat de wet te streng wordt toegepast. ‘De mensen die zich tegen de majesteitswet verzetten [die strenge straffen kent en wordt misbruikt om politieke tegenstanders de mond te snoeren] vergeten dat onze natie zolang vreedzaam is gebleven omdat we een monarch hebben die lange tijd de ziel van de natie is en die zijn tijd en energie aan de bevolking heeft besteed’, zegt Udomdej.

Vrijdag 19 december
– Voor premier Prayut Chan-o-cha staat het buiten kijf. De monarchie heeft de wet [eigenlijk wetsartikel] op majesteitsschennis nodig om zich juridisch te beschermen. De koning is immers niet in staat om in tegenstelling tot gewone burgers zichzelf te verdedigen of uitleg te geven in een juridische procedure.

De premier zei dit gisteren naar aanleiding van het bekend worden van de oprichting in de VS van de Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy. Initiatiefnemer is de gevluchte voormalige partijleider van regeringspartij Pheu Thai Charupong Ruangsuwan. Hij wordt beschuldigd van majesteitsschennis en nam na de coup van 22 mei de benen. Charupong maakte de oprichting woensdag bekend op zijn FB-pagina. De organisatie werd in juni opgericht en is na een langdurig proces erkend door de Amerikaanse autoriteiten.

Woensdag 24 december
– De Democraten, voormalig oppositiepartij, beschuldigt Suda Rangkuphan, voormalig docente aan de Chulalongkorn universiteit en prominent roodhemd, van majesteitsschennis. De partij heeft het ministerie van Defensie gevraagd tegen haar aangifte te doen. De beschuldiging is gebaseerd op berichten van haar op Facebook.

Daarin roept ze mensen op deze maand zwart te dragen ter herinnering aan de Financial Sector Restructuring Authority (een orgaan dat na de financiële crisis van 1997 werd gevormd om schoon schip te maken). De Democraten die toen aan de macht waren, berokkenden volgens haar schade aan het land bij de instelling van de FRA.
De Democraten beschouwen de oproep beledigend voor de monarchie omdat de koning op  5 december jarig was en Thais dat deze maand vieren door geel te dragen, de geboortekleur van de vorst. Suda noemt de Democraten in haar berichten ‘verraders’ omdat ze aanzienlijke verliezen hebben veroorzaakt door de manier waarop ze met FRA-zaken omgingen. De regering Chavalit maakte destijds grove fouten bij het op peil houden van de baht, zegt ze.

Zondag 28 december
– De zaken tegen politietopman Pongpat Chayaphan en zijn medeplichtigen (zowel politie-officieren als burgers), die betrekking hebben op majesteitsschennis, gaan morgen naar het OM. De politie heeft haar onderzoek afgerond en zes aanklachten voorbereid tegen het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau c.s..

Twee aanklachten zijn gericht tegen een burger, die ervan beschuldigd wordt onder het mom van de monarchie een belangrijk voedselcontract in de wacht te hebben gesleept. Twee anderen vroegen hun leraren hen als aanwezig te noteren bij een graduate cursus en hen toestemming te verlenen aan een toelatingsexamen voor het National Institute of Development Administration deel te mogen nemen. De overige aanklachten betreffen voordeeltjes en steekpenningen, het illegaal innen van schulden en afpersing.

Dinsdag 30 december
– Twee verdachten, die vervolgd worden voor majesteitsschennis in het politieke toneelstuk The Wolf Bride, hebben gisteren tijdens een zitting van het Criminal Court schuld bekend. De rechtbank heeft het Probation Department van Justitie opdracht gegeven het psychologisch onderzoek van de twee binnen twee weken af te ronden. Op 23 februari doet de rechtbank uitspraak.

De zitting in de rechtbank aan de Ratchadaphisek Road werd bijgewoond door ouders, vrienden en vertegenwoordigers van het kantoor van de VN Mensenrechtencommissie en de Europese Unie.
Het gewraakte stuk over een denkbeeldige monarch werd op 13 oktober opgevoerd, tussen de herdenkingen in van de studentenopstand in oktober 1973 en de massaslachting op de Thammasat Universiteit in oktober 1976. Het stuk werd gespeeld door voormalige leden van een inmiddels ontbonden studentengroep.
Sinds de arrestatie van de twee studenten (Khon Kaen en Ramkhamhaeng) zijn zes verzoeken om vrijlating op borgtocht door de rechtbank geweigerd.

Vrijdag 23 januari 2015
– Het Royal Thai Police Office (RTPO) praat volgende week met vertegenwoordigers van de ambassade van Nieuw-Zeeland over de uitwijzing van Ekkapob Luara (aka Tang Achiva). Vermoed wordt dat de man, die beschuldigd wordt van majesteitsschennis, zich in Nieuw-Zeeland bevindt en de nationaliteit van het land heeft verkregen.

Thailand en Nieuw-Zeeland hebben geen uitleveringsverdrag, maar RTPO-woordvoerder Prawuth Thawornsiri denkt dat de goede verhouding tussen beide landen zal helpen de man uitgewezen te krijgen. Een ‘diplomatiek kanaal’ zou daarbij behulpzaam kunnen zijn [?].
Het RTPO heeft Interpol geïnformeerd over het arrestatiebevel tegen Ekkapob. Het wil dat Interpol haar 190 ledenlanden vraagt naar de man uit te kijken.

Nep gezondheidscommuniqué koning
4 februari – Als ze ooit opgespoord worden, kunnen ze hun borst natmaken: de ‘grappenmakers’ die een nep communiqué op internet hebben gezet van het Royal Household Bureau. De website van ASTV Manager nam het maandagavond nietsvermoedend over.

De directie heeft de regering om een onderzoek gevraagd en dat zegde premier Prayut toe. De makers zullen opgejaagd worden, beloofde hij. Ook het Royal Household Bureau heeft om een onderzoek gevraagd. Maar dat zal tijd in beslag nemen omdat het communiqué op internet stond, zegt de premier.
De politie vermoedt dat het bericht vanuit het buitenland is geplaatst. Een verband met de groep die zichzelf Banphot noemt, bestaande uit website-ontwerpers die voor de monarchie beledigende informatie zouden verspreiden, is nog niet gevonden. Zes leden werden onlangs gearresteerd.
Het bericht op ASTV Manager kost de webbeheerder zijn baan. Er wordt waarschijnlijk ook salaris van hem ingehouden. Nadat het nieuwsagentschap had ontdekt dat de verklaring nep was, is die onmiddellijk verwijderd en plaatste het een excuus op de website.
Over de tekst van het communiqué geen woord in het bericht. De nieuwswebsite Khaosod geeft wel een indicatie: ‘De verklaring zegt dat de koning is afgetreden en een regent heeft benoemd. Als gevolg van de strenge wetgeving over majesteitsschennis, laat Khaosod English andere details van de inhoud van het document weg.’ [Met dank aan Tino Kuis voor de toevoeging.]

Donderdag 5 februari
– Een 25-jarige muzikant uit Phetchabun is aangehouden omdat hij een van de eersten was die het nep communiqué over de gezondheid van de koning, zogenaamd van het Royal Household Bureau , had verspreid op internet. 

Volgens de verdachte zou hij de verklaring hebben ontvangen van iemand die banden heeft met de roodhemdbeweging (UDD). Maar UDD-adviseur Tida Tyawornseth distantieert zich van die uitspraak. Hij is een UDD-sympathisant, geen leidende figuur, zegt ze. UDD-leider Jatuporn Prompan  vermoedt dat de roodhemden er in geluisd worden. ‘Dat is niet ongebruikelijk. Eerder beweerde de regering dat de verklaring uit het buitenland kwam, nu uit Phetchabun.’
De krant maakt in hetzelfde bericht melding van de arrestatie van zes leden van het netwerk Banphot. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van lèse majesté informatie. De leider is nog op vrije voeten, Hij zou van plan zijn het land te ontvluchten.
De minister van ICT heeft een onderzoek gelast naar een van zijn ambtenaren, die ook het vervalste document heeft verspreid. ‘Dat is onacceptabel voor een overheidsfunctionaris.’

Nep communiqué: Advocaat staat voor gesloten deur
6 februari – Roodhemd advocaat Winyat Chartmontri krijgt geen toestemming van het leger om met Krit Butradeejin te praten, de jongeman (25) die woensdag is aangehouden wegens de verspreiding op internet van het nep communiqué van het Royal Household Bureau over de gezondheid van de koning.

Zijn familie heeft hem gevraagd de knaap bij te staan, maar hij wordt niet toegelaten omdat Krit op basis van de krijgswet is aangehouden, waardoor hij zeven dagen in voorarrest kan worden gehouden voor ondervraging. Het verweer van de advocaat dat Krit’s rechten worden beschermd in de tijdelijke grondwet krijgt geen gehoor. Krit wordt mogelijk vervolgd wegens overtreding van artikel 112 van de Strafwet (het strenge lèse majesté artikel) en de Computer Crime Act (ook niet mis).
UDD-woordvoerder Worawut Wichaidith beschuldigt leger en politie van een oneerlijke behandeling. Krit is volgens hem alleen maar gearresteerd vanwege zijn banden met de roodhemden. De muzikant trad destijds op tijdens rally’s van het UDD. De arrestatie is politiek gemotiveerd, verwijt Worawut het gezag. Behalve Krit hebben immers talloze personen de verklaring gedeeld.
De politie beroept zich op het feit dat hij ‘een van de eersten’ was. De woordvoerder van het landelijk politiekorps zegt dat ze de opsteller van het communiqué op de hielen zit. Het document is vanuit het land verspreid en komt niet uit het buitenland. De minister van Justitie erkent dat Krit wellicht niet de persoon is die het document heeft opgesteld, maar de politie is wel benieuwd hoe hij het verkreeg.

‘Communiqué’: Webmaster ASTV nu ook de pineut
7 februari – Bangkok Post opent vandaag met het schandaal rond het nep gezondheidscommuniqué van het Royal Household Bureau. De politie heeft de krijgsraad een arrestatiebevel gevraagd voor de webmaster van de nieuwswebsite ASTV, die de verklaring heeft overgenomen.

Evenals de woensdag aangehouden muzikant en roodhemd sympathisant Krit Butradeejin gaat hij mogelijk vervolgd worden voor lèse majesté en overtreding van de Computer Crimes Act. ASTV heeft hem al van zijn baan afgehaald en zijn salaris gehalveerd.
Krit werd aangehouden omdat hij een van de eersten was die de verklaring verspreidde, maar hij is nog niet in staat van beschuldiging gesteld. De zaak is nog in onderzoek. Over de weigering een advocaat toe te laten zegt de NCPO-woordvoerder dat de verdachte in dit stadium geen advocaat nodig heeft.
De actie van de politie lijkt te zijn ingegeven door de oproep die roodhemdleider Jatporn Prompan deed om behalve Krit ook de webmaster te arresteren ter wille van de eerlijkheid. Het hoofd van de landelijke politie zegt dat iedereen die de verklaring heeft gedeeld, ‘een misdadiger’ is.

Dinsdag 10 februari
– De politie heeft een bonus van 200.000 baht in het vooruitzicht gesteld voor informatie die kan leiden tot de aanhouding van de leider van het anti-monarchie netwerk Banpodj. Deze club verspreidt lèse majesté berichten en dito videoclips.

Vrijdag vond de politie bij een inval in zijn huis aan Sukhumvit Soi 101 (Bangkok) uitrusting die bij de productie was gebruikt. In een server werden audioclips aangetroffen, die leden van het netwerk voor verdere verspreiding konden downloaden. Verder werden financiële documenten gevonden en nagemaakte CD’s voor de verkoop ter financiering van hun activiteiten.
Het netwerk wordt ervan verdacht het nep communiqué van het Royal Household Bureau over de gezondheid van de koning te hebben gefabriceerd. Vorige week arresteerde de politie twee leden. Een roodhemd sympathisant is aangehouden omdat hij een van de eersten was die de verklaring op het internet verspreidde.

Net sluit zich om Banpodj
11 februari – Follow the money: dit advies geeft de Deep throat in All the president’s men, een film uit 1976, waarin twee journalisten het Watergate-schandaal blootleggen. De berichtgeving leidde uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon. Traceer de geldstroom van Banpodj is ook wat het Anti-Money Laundering Office door de politie is gevraagd.
Twee vermeende leden van het netwerk werden vorige week al gearresteerd en maandagavond hield de politie de 64-jarige Hasadin Uraiprawan aan, de vermoedelijke leider van het netwerk. Hij hield zich schuil in een hotelkamer in Soi Soonvijai, bevreesd om terug te keren naar zijn huis dat vrijdag een bezoek van de politie kreeg. Daarbij werden audioclips gevonden, financiële documenten, cd’s die verkocht werden om het netwerk te financieren, en apparatuur om de videoclips te produceren.
Banpodj hield zich bezig met het produceren en verspreiden van audioclips over de politieke sitatie. Volgens de politie zaaien ze haat tegen het koningshuis. Onze correspondent in Chiang Mai beluisterde er een paar en zegt: ‘Hij is een Thaise Fidel Castro: hij praat wel 2 uur achtereen. Saaie stem, soms warrig, soms onzinnig. In de laatste audio bv begint hij “Ik groet iedereen in Thailand” en dan groet hij vervolgens nog 50 andere landen, dat duurt 5 minuten.’
De politie is benieuwd wie het netwerk financiert, want Hasadin is werkloos. Een politiebron zegt dat er elke maand 100.000 baht binnenkwam.

Vrijdag 13 februari
– Het wordt nog een leuke optelsom, al die straffen voor voormalig politietopman Pongpat Chayaphan. Hij moet viermaal voor de rechter verschijnen. Gisteren werden hij en een echtpaar tot een gevangenisstraf van negen maanden veroordeeld wegens het bezit van het beschermde ching chan  hout. Alle drie hebben laten weten niet in beroep te gaan.

Dit was Pongpat’s tweede veroordeling; eind januari kreeg hij zes jaar voor lèse majesté en betrokkenheid bij illegale casino’s. De resterende zaken hebben betrekking op het aannemen van steekpenningen, onder anderen van een bende die olie smokkelt. Pongpat en zijn maatjes zouden daarbij de monarchie genoemd hebben wat dus ook weer leidt tot een vervolging wegens majesteitsschennis.

Zaterdag 14 februari
– Follow-up op de aanhouding van de muzikant die als een van de eersten het nep communiqué over de gezondheid van de koning op internet deelde. Zijn verzoek om vrijlating om borgtocht is geweigerd, hetgeen te verwachten viel want de rechtbank houdt alle verdachten van majesteitsschennis consequent achter de tralies. Het aanbod van 400.000 baht als zekerstelling door de advocaat kon de rechtbank niet op andere gedachtes brengen.

Woensdag 18 februari
– Opvallend! Krit Buddeejin, die als een van de eersten het nep communiqué over de gezondheidstoestand van de koning op internet verspreidde, is op borgtocht vrijgelaten. En dat is bijzonder want verdachten van majesteitsschennis krijgen nooit borgtocht. Maar bij Krit had de politie er geen bezwaar tegen en de rechtbank volgde dit advies.

De borgsom was overigens niet misselijk: 400.000 baht. De coulance van de politie zou erop kunnen wijzen dat ze er toch niet zo zeker van is dat Krit wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act (die zware straffen kent) valt te vervolgen.

Vrijdag 20 februari
– De jongere broer van voormalig (in ongenade gevallen) DSI-hoofd Tarit Pengdith heeft zichzelf aangegeven nadat tegen hem een arrestatiebevel was uitgevaardigd. Setthawut wordt samen met de eigenaar van het Colonze casino beschuldigd van majesteitsschennis.

Volgens bewoners in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) hebben ze er gerommeld met grondactes, waarbij ze zeiden dat grond ontwikkeld zou worden voor de bouw van een paleis voor de koninklijke familie. Vermoed wordt dat politietopman Pongpat Chayapham, die een crimineel netwerk runde, bij de zaak betrokken is omdat hij een kennis is van de casinobaas. Dat heerschap is nog voortvluchtig.

Dinsdag 24 februari
– Twee spelers van het toneelstuk The Wolf’s Bride draaien voor 2,5 jaar de gevangenis in wegens majesteitsschennis. Ze gaan niet in beroep; ook het OM doet dat waarschijnlijk niet. Het was een emotionele toestand gisteren, nadat vonnis was gewezen – met vrienden die voor hen zongen, en buiten het busje, ‘Hang on’ en ‘Solidarity’ roepend, volgden waarin ze naar de gevangenis werden gebracht.

Volgens de rechtbank vormde het toneelstuk een bedreiging van de monarchie omdat het niet alleen op een podium werd uitgevoerd, maar ook via de social media werd verspreid. Het toneelstuk ging over een denkbeeldige monarch en was geschreven door voormalige leden van de inmiddels opgeheven Prakai Fai groep. Het werd op 13 oktober 2013 gespeeld ter herinnering aan de studentenopstand in 1973 op de Thammasat universiteit.
Directeur Brad Adams van Human Rights Watch Asia noemt de veroordeling de zoveelste slag toegebracht aan de vrijheid van meningsuiting. Hij verwijt de junta weer Thailand’s internationale reputatie op dit gebied te hebben bezoedeld.

Zaterdag 28 februari
– De ouders van de onttroonde prinses Thanpuying Srisasm Suwadee (ex van de kroonprins, die een stewardess aan de haak heeft geslagen) zijn gisteren gevangen gezet en vrijlating op borgtocht is geweigerd. Ze hebben toegegeven twaalf jaar geleden een vrouw valselijk te hebben beschuldigd, een vergrijp dat hen op vervolging wegens majesteitsschennis komt te staan. Zoals bekend worden verdachten van majesteitsschennis zelden tot nooit op borgtocht vrijgelaten.

Zondag 1 maart
– De schrijversgroep PEN International is een campagne begonnen voor de vrijlating van twee Thaise studenten, veroordeeld wegens majesteitsschennis. Ze speelden in 2013 in het toneelstuk The Wolf Bride, dat beledigend wordt geacht voor de koning, en kregen daarvoor een gevangenisstraf van 2,5 jaar.

In een verklaring wijst PEN erop dat de veroordeling in strijd is met het International Convenant on Civil and Political Rights, dat nota bene is ondertekend door Thailand. De groep roept haar leden in 100 landen op om premier Prayut te bedelven met verzoeken om vrijlating. PEN maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van schrijvers, academici en actievoerders in Thailand, die gevangenneming riskeren alleen omdat ze hun mening vreedzaam uiten.
Ida Arunwong, redacteur van Aan Publishing, vindt dat PEN Thailand moreel verplicht is zich te uiten omdat haar voormalige voorzitter van 1958 tot 1962 gevangen heeft gezeten tijdens de regering van veldmaarschalk Sarit Thanarat.

Donderdag 12 maart
– Hoe de vork precies in de steel zit, weten alleen kenners maar die durven hun mond niet open te doen uit angst voor hetzelfde lot dat de ouders (66 en 72) van voormalig prinses Thanpuying Srirasm Suwadee treft: een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden wegens majesteitsschennis. Bovendien zijn ze veroordeeld voor het doen van een valse aangifte. Daardoor belandde 12 jaar geleden een werkneemster van de Mae Fah Luang Foundation (under Royal Patronage) 18 maanden in de gevangenis. De ouders hebben laten weten niet in beroep te zullen gaan.

Vrijdag 13 maart
– ’t Wordt altijd streng bestraft: majesteitsschennis. Een 28-jarige man is gisteren door de rechtbank voor 10 jaar naar de gevangenis gestuurd wegens dit vergrijp, alsmede het incasseren van steekpenningen en illegaal wapenbezit.

De man had in 2008 de echtgenote van een man die in voorarrest zat wegens een drugsvergrijp, wijs gemaakt dat hij hem vrij kon krijgen omdat hij een neef was van voormalig prinses Srirasm, de toenmalige echtgenote van de kroonprins. Moest ze wel even 2 miljoen baht dokken. Het werd uiteindelijk 1,3 miljoen baht. Niet alleen weigerde de rechtbank de drugsverdachte op borgtocht vrij te laten maar ze gaf hem ook een gevangenisstraf.

Zaterdag 21 maart
– Een 67-jarige man gaat anderhalf jaar de gevangenis in omdat hij in oktober op twee deuren van toiletruimtes van een winkelcentrum beledigende opmerkingen over de koning had geschreven. Aanvankelijk kreeg hij van de militaire rechtbank in Bangkok drie jaar, maar die straf werd gehalveerd omdat hij bekend had, het zijn eerste misdrijf was en omdat hij problemen met zijn ogen heeft die medische behandeling noodzakelijk maken. Volgens een familievriend had de man niet de intentie de monarchie te beledigen maar was hij ongelukkig met de coup van 22 mei.

Woensdag 1 april
– Hij had vijf berichten op Facebook geplaatst, die beschouwd worden als majesteitsschennis, en voor elk kreeg hij van de militaire rechtbank een gevangenisstraf van 10 jaar, met de helft teruggebracht omdat hij bekend had. Van de man (58) is alleen zijn FB-naam Yai Daengduad bekend gemaakt. Hij werd in december 2014 gearresteerd. De berechting vond achter gesloten deuren plaats.

Woensdag 13 mei
– Het Hof van Beroep heeft gisteren besloten een 65-jarige vrouw, beschuldigd van majesteitsschennis, toch drie jaar naar de gevangenis te sturen, alhoewel de rechtbank de straf had geschorst omdat ze aan een mental disorder lijdt. De vrouw had in 2012 een beledigend gebaar naar het portret van de koning gemaakt en op het portret getrapt. Dat vond het Hof dermate ernstig dat de voorwaardelijke straf werd omgezet in een definitieve.

Vrijdag 15 mei
– Een jongere broer van voormalig DSI-hoofd Tarit Pengdith is gisteren door de rechtbank voor 2,5 jaar naar de gevangenis gestuurd wegens majesteitsschennis. De broer, werkzaam als makelaar, had samen met een zakenman de autoriteiten in Nakhon Ratchasima onder druk gezet eigendomspapieren te verstrekken voor land dat legaal niet verkocht kon worden. Als drukmiddel schermden ze met het Koninklijk Huis. De zakenman ontkent.

Thaksin beschuldigd van majesteitsschennis
28 mei – De bewering van oud-premier Thaksin dat de militaire coup van 22 mei vorig jaar gesteund is door de Privy Council, een adviesorgaan van de koning, kan hem op een vervolging wegens majesteitsschennis komen te staan. De autoriteiten bestuderen momenteel wat hij precies gezegd heeft in een interview met de krant Chosun Ilbo, woensdag in Seoul, waar hij de door de krant georganiseerde zesde Asian Leadership Conference bijwoonde.
Het ministerie heeft de twee paspoorten van Thaksin ingetrokken. [In Thailand is het mogelijk twee paspoorten te hebben, wat voor bijvoorbeeld voor zakenlui handig is bij meerdere gelijktijdige visa-aanvragen.] Behalve de twee Thaise paspoorten zou Thaksin ook nog een paspoort hebben van Montenegro en Nicaragua.
De politie meent dat het op de Thaise social media wijdverspreide interview in strijd kan zijn met het wetsartikel over majesteitsschennis, waar een straf van 3 tot 15 jaar op staat, en enkele andere wetsartikelen die betrekking hebben op smaad en het via internet verspreiden van de voorgaande vergrijpen.
Thaksin is in 2008 Thailand ontvlucht, nadat hij door het hooggerechtshof was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens machtsmisbruik bij een aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote. Sindsdien woont hij in Dubai. Na de coup van 2006 waren zijn paspoorten al eens ingetrokken omdat hij, aldus de regering Abhisit, het land schade had berokkend, maar zijn zusje, oud-premier Yingluck, gaf die in 2011 terug. De toenmalige minister van Buitenlndse Zaken, Surapong Tovichakchaikul, was daarvoor verantwoordelijk. Surapong zegt dat hij de paspoorten weer terug zal geven indien hij aan de macht komt.

Politie bang voor pro-Thaksin acties
30 mei – De politie in het hele land is in verhoogde staat van paraatheid gebracht uit angst dat supporters van de in grote delen van Thailand immer populaire oud-premier Thaksin in actie komen naar aanleiding van het intrekken van diens paspoorten. De Police Commission heeft er nog een schepje bovenop gedaan door te adviseren Thaksin diens rang van luitenant-kolonel af te nemen. Bovendien dreigt vervolging wegens majesteitsschennis.
Aanleiding is de bewering van de oud-premier dat de militaire coup van 22 mei vorig jaar gesteund is door de Privy Council, een adviesorgaan van de koning. De autoriteiten bestuderen momenteel wat hij precies gezegd heeft in een interview met de krant Chosun Ilbo, woensdag in Seoul, waar hij de door de krant georganiseerde zesde Asian Leadership Conference bijwoonde.
De politie meent dat het op de Thaise social media wijdverspreide interview in strijd kan zijn met het wetsartikel over majesteitsschennis, waar een straf van 3 tot 15 jaar op staat, en enkele andere wetsartikelen die betrekking hebben op smaad en het via internet verspreiden van deze vergrijpen.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de twee paspoorten van Thaksin woensdag ingetrokken. [In Thailand is het mogelijk twee paspoorten te hebben, wat voor bijvoorbeeld voor zakenlui handig is bij meerdere gelijktijdige visa-aanvragen.] Behalve de twee Thaise paspoorten zou Thaksin ook nog een paspoort hebben van Montenegro en Nicaragua.
Op vrijdag heeft politiecommissaris Somyot alle politie-eenheden opdracht gegeven extra veiligheidsmaatregelen te nemen op toeristische attracties, openbaar-vervoerdepots, politiek gevoelige locaties en bij woningen van belangrijke personen. Op de hoofd- en secondaire wegen in Bangkok en omgeving worden controles gehouden (foto).  Het bevel noemt niet Thaksin bij naam, maar zegt dat lieden met kwade bedoelingen zouden kunnen proberen om een rally te houden of onrust te stoken nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken de paspoorten van ‘enkele personen met een politieke positie’ had ingetrokken.
Zie verder het bericht Thaksin beschuldigd van majesteitsschennis van 28 mei.

Groot Kamerheer aangehouden
12 juni – De politie heeft  Montri Sotangkur, een Groot Kamerheer in het Royal Household Bureau, aangehouden. Montri, die voor voormalig prinses Srisasm, de ex-vrouw van de kroonprins, werkte, wordt verdacht van vier vergrijpen, waaronder majesteitsschennis en het vragen van steekpenningen. Volgens politiecommissaris Somyot heeft hij zijn zonden toegegeven.
Montri zou zijn positie hebben misbruikt om een zetel te eisen in de raden van bestuur van de Petroleum Authority of Thailand en CAT Telecom Plc. Hij zou ook ruim 5 miljoen baht aan grondeigenaren hebben gevraagd voor de aankoop van percelen in Thong Lor, Bang Rak, Thung Song Hong en Bang Sue (Bangkok). Vermoedelijk was hij lid van het criminele netwerk van politietopman Pongpat Chayapan, het voormalig hoofd van het Central Investigation Bureau, zegt Somyot.
Het OM gaat de rechtbank vragen Montri vrijlating op borgtocht te weigeren omdat hij een vluchtgevaar vormt, met bewijslast kan rommelen en getuigen kan bedreigen.
De deconfiture van prinses Srisasm is een nogal schimmige zaak. Nadat de kroonprins haar had ingeruild voor een nieuwe beauty, verloor ze haar koninklijke titels en zijn haar bejaarde ouders aangehouden, ook op beschuldiging van majesteitsschennis, en ik meen ook andere familieleden. Wat precies de reden van deze heksenjacht is, is mij onduidelijk. Misschien om hen het zwijgen op te leggen over de handel en wandel van de kroonprins, waaraan wel het een en ander schort.

Dinsdag 14 juli
– Minister Paiboon (Justitie) heeft de Franse ambassadeur gisteren gevraagd drie Thai te laten uitwijzen die asiel zoeken in Frankrijk omdat ze in Thailand beschuldigd zijn van majesteitsschennis, een beschuldiging die vaak tot doel heeft politieke tegenstanders een kopje kleiner te maken. De drie zijn een studente en docent geschiedenis van de Thammasat universiteit en een roodhemd leider. Het bericht vermeldt niet wat de reactie van de ambassadeur was.

Kort nieuws 15 juli
– De militaire rechtbank van Bangkok heeft tien personen van een ‘anti-monarchie netwerk’ drie c.q. vijf jaar naar de bajes gestuurd. De samensteller van de podcasts, die als majesteitsschennis werden beschouwd,  en zeven personen die ze hadden verspreid, kregen vijf jaar, twee anderen drie jaar. Familieleden braken in tranen uit toen de rechtbank vonnis wees. Ze hadden gehoopt op een voorwaardelijke straf of drie jaar, maar de rechtbank kende geen genade met als verklaring: de overtredingen waren te ernstig om te negeren.

Donderdag 16 juli
– De Franse ambassadeur belooft het verzoek door te spelen naar Parijs, maar tekent erbij aan dat Frankrijk geen wetgeving heeft op het gebied van majesteitsschennis. De minister van Justitie zal dus wel tevergeefs gevraagd hebben drie Thai uit te leveren die in Frankrijk asiel zoeken. De Thaise justitie zoekt hen wegens majesteitsschennis. Diplomatieke bronnen wijzen erop dat Thailand en Frankrijk geen uitleveringsverdrag hebben. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van dinsdag.
Volgens de regering zitten in Thailand 50 personen gevangen op beschuldiging van majesteitsschennis. 33 verdachten zijn naar het buitenland gevlucht, de helft naar een van de buurlanden.

Zaterdag 8 augustus
– Een 48-jarige man uit Kanchanaburi is wegens majesteitsschennis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. In eerste instantie zou hij 60 jaar moeten brommen maar omdat hij bekend had, halveerde de krijgsraad de straf. De Military Court van Bangkok veroordeelde hem op basis van zes berichten op zijn Facebook pagina in 2013 en november vorig jaar, die beledigend werden geacht voor de monarchie.
Pongsak Sriboonpeng  was een van de mensen die vorig jaar door de NCPO werden opgeroepen, maar hij negeerde de oproep. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke straf van zes maanden en een boete van 10.000 baht.
Het bericht rept verder nog over twee majesteitsschenniszaken. In Chiang Rai kreeg een man een straf van vijf jaar omdat hij een portret van het vorstenpaar had beschadigd. De man leed aan een psychische aandoening. In april van dit jaar stuurde de rechtbank een man 25 jaar naar de gevangenis [geen details].

Zondag 9 augustus
–  Sinds de coup (22 mei 2014) zijn 51 personen veroordeeld wegens majesteitsschennis. De laatste twee kregen vrijdag zware gevangenisstraffen: 28 en 30 jaar. Een regeringswoordvoerder verdedigt de straffen als ‘deel van de algemene druk om de wet correct toe te passen’. ‘We doen niets nieuws. Maar de vorige regering heeft nagelaten naleving van de wet af te dwingen.’

Woensdag 12 augustus
– Het is al vaak gezegd, zal wel vaak herhaald worden [zonder dat het enig effect heeft, vrees ik]: de regering dient het wetsartikel over majesteitsschennis in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechtenregels.
Het huidige artikel 112 van de strafwet is ‘vaag en breed’, aldus woordvoerder Ravina Shamdasani namens de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in Geneve. ‘We zijn geschokt door de buiten proportionele straffen die de afgelopen maanden zijn uitgedeeld’, waarmee ze doelt op drie recente straffen van 25, 28 en 30 jaar voor commentaren op Facebook. ‘Dat zijn de strengste straffen sinds 2006, toen we begonnen zijn gevallen van individuen te registreren, die veroordeeld zijn omdat ze gebruik maakten van het recht op vrijheid van meningsuiting.’
De VN-organisatie heeft ook kritiek op de toename van strenge straffen, uitgedeeld door de krijgsraad, zoals onlangs 5 jaar voor een man die een portret van de koning had vernield. Volgens zijn advocaat hebben artsen vastgesteld dat hij psychotisch is. Het zint de VN ook niet dat waarnemers niet worden toegelaten en dat in veel gevallen beroep niet mogelijk is.
Weerwoord van de minister van Justitie: Artikel 112 verbiedt belediging van de monarchie, omdat die niet in de positie verkeert de kritiek te pareren.

Vrijdag 14 augustus
– Computerprogrammeur  Surapak (45) is gisteren door het hooggerechtshof vrijgesproken van majesteitsschennis. Hij heeft 14 maanden in voorlopige hechtenis gezeten en overweegt aangifte te doen tegen degenen die met computergegevens hebben geknoeid om hem te naaien.
Surapak was in november 2011 in staat van beschuldiging gesteld wegens vijf berichten op zijn Facebook-pagina. Het Gerecht van eerste aanleg vond het bewijsmateriaal in oktober 2012 al onvoldoende, maar de openbare aanklager ging in beroep. De rechter raffelde het vonnis gisteren af; het in detail voorlezen zou een herhaling opleveren van de gewraakte opmerkingen, zei hij.

Dinsdag 8 september
– Het Internal Security Operations Command maakt bekend dat 143 websites door het ministerie van ICT zijn geblokkeerd omdat ze content bevatten die als majesteitsschennis wordt beschouwd. Hoeveel daarvan in Thailand zijn gevestigd, wil de Isoc-woordvoerder niet zeggen. Het bericht vermeldt niet op welke periode de blokkeringen betrekking hebben.

Zaterdag 12 september
– De rechtbank achtte het bewijsmateriaal onvoldoende, het Hof van Beroep achtte haar schuldig en gisteren had ze in het hooggerechtshof moeten komen om het eindoordeel te horen. Maar ze was er niet en daarom is een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. De vrouw, Noppawan Tang-udomsuk, wordt beschuldigd van majesteitsschennis wegens teksten van haar die in oktober 2008 op de nieuwswebsite Prachatai stonden.

Woensdag 30 september
– Een voormalige webmaster van de nieuwswebsite ASTV Manager heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar gekregen voor het toelaten van een vervalste posting in februari over de gezondheid van de koning. De krijgsraad liet genade voor recht gelden omdat het de eerste overtreding van de man was. De verklaring was bovendien snel verwijderd na raadpleging van het Royal Household Bureau en de webmaster plaatste een excuus.

Vrijdag 2 oktober
– Onder leiding van abt Phra Buddha Isara (die kennen we nog van de anti-regerings protesten) hebben supporters van de coup en wat de krant noemt ultra-royalisten gisteren bij de Amerikaanse ambassade gedemonstreerd. In de regen, voor alle volledigheid.
Isara en leider Rienthong van de People’s Organisation for Royal Thai Monarchy Protection spraken met vertegenwoordigers van de ambassade. Ze vroegen de ambassade Thailand-critici niet te steunen, want die zijn ‘bevooroordeeld’.
Een van hen is Sunai Phasuk, die Human Rights Watch in Thailand vertegenwoordigt. ‘Hij heeft altijd oneerlijke en vooringenomen commentaren op Thailand’, aldus Isara. Isara heeft het ambassadepersoneel gezegd dat niemand personen dient te steunen die de lèse majesté wet willen veranderen, want dat wordt beschouwd als inmenging in Thaise binnenlandse zaken.
Rienthong heeft de ambassade de namen gegeven van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan majesteitsschennis  en in de VS wonen. Hij wil dat de VS hen niet toestaat de ‘revered institution’ te belasteren.
Sunai weigerde gisteren te reageren op Isara’s uitlatingen. Human Rights Watch is een in Amerika gevestigde organisatie die onophoudelijk kritiek levert op de majesteitsschennis wetgeving, de aanhouding van critici voor ‘attitude adjustment’ en de militaire coup.

Zaterdag 17 oktober
– De onfortuinlijke verkoper (68) van speldjes die 18 maanden vastzit wegens majesteitsschennis, krijgt er nog eens 18 maanden bij. Hij schreef op toiletdeuren dingen die niet door de beugel konden en omdat die teksten op twee deuren stonden, is hij nu ook voor de tekst op de tweede deur veroordeeld.

Politieonderzoek: Maar naar wat en wie?
20 oktober – De politie doet onderzoek naar een groep personen die verdacht worden van majesteitsschennis, maar om hoeveel personen het gaat en wat ze op hun kerfstok hebben, is niet bekend gemaakt. Het onderzoek is vrijdag bevolen door de nieuwe politiecommissaris Chakthip en zou geen relatie hebben met de overplaatsing van acht hoge politiefunctionarissen werkzaam bij de Crime Suppression Division, Highways Police en Anti-Human Trafficking Division, waar de CIB-commissaris zondag toestemming voor heeft verleend.
Chakthip weigerde gisteren details over de zaak te geven en zei dat het nog te vroeg is om te zeggen of die dezelfde omvang heeft als de zaak van vorig jaar waarbij het voormalig hoofd van Central Investigation Bureau (CIB) is aangehouden voor het incasseren van steekpenningen bij politiepromoties, idem van oliesmokkelaars, de exploitatie van een illegale gokgelegenheid, het witwassen van geld, illegale houtkap en het illegaal bezit van historische artefacten. Na diens aanhouding zijn diverse hoge functionarissen van het CIB wegens medeplichtigheid overgeplaatst. De man zelf is tot een formidabel aantal jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Prayut belooft blitz tegen majesteitsschennis
21 oktober – Premier Prayut belooft mensen die zich schuldig maken aan majesteitsschennis, hard aan te pakken. ‘Ze vernielen het land in hun streven naar onbeperkte democratie.’
Evenals gisteren toen politiecommissaris Chakthip bekend maakte dat de politie een aantal personen op het oog had, noemt de krant ook vandaag geen namen. Het zou gaan om een stuk of tien bekende personen, politieofficieren en burgers. Tegen hen zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Volgens Chakthip hebben ze de monarchie misbruikt om zichzelf te verrijken.
De politie doet ook onderzoek naar acht politieofficieren van het Central Investigation Bureau, die zondag naar een inactieve post zijn overgeplaatst. Nagegaan wordt of ze artikel 112 van de strafwet (het artikel op lèse majesté) hebben overtreden.

Majesteitsschennis: De eerste drie verdachten
22 oktober – Je mag natuurlijk niet mensen beoordelen op hun uiterlijk, maar de tronies van deze drie heerschappen doen me denken aan de Drie Zware Jongens uit de Donald Duck. Gisteren gaf de krijgsraad toestemming voor hun aanhouding wegens overtreding van artikel 112 van de Strafwet (het beruchte majesteitsschennis artikel).
De afgelopen dagen meldde de krant al dat de politie jacht maakte op een groep personen die zich schuldig hadden gemaakt aan majesteitsschennis. Deze eerste drie zijn een bekende waarzegger (links op de foto), de adviseur van de waarzegger (rechtsboven) en een derde man, werkzaam bij de Technology Crime Suppression Division, die beschuldigd is van het bezit van wapens.
Wat nu precies het verband met majesteitsschennis is, wordt niet erg duidelijk uit het artikel. Een bron zegt: ‘The suspects had committed the alleged lese majeste offences by citing the monarchy to obtain benefits.’ Dat zouden ze de afgelopen twee maanden gedaan hebben.
Premier Prayut heeft de bevolking opgeroepen niet te veel aandacht te besteden aan de kwestie. ‘Ik wil niet dat lèse majesté zaken de media gaan domineren.’
Verder bevat het artikel de voorgeschiedenis, die gisteren en eergisteren al gemeld is door de krant.

Vrijdag 23 oktober
– De berichtgeving over de aanhouding van de drie verdachten van majesteitsschennis blijft uiterst vaag. Vandaag meldt de krant dat elektronische apparatuur en wapens van hen in beslag zijn genomen. Maar wat het drietal precies op zijn kerfstok heeft, heb ik nog steeds niet gelezen. Wel wordt een vergelijking getrokken met de aanhouding vorig jaar van het voormalig CIB-hoofd Pongpat, die veroordeeld is voor tal van misdrijven waaronder het incasseren van steekpenningen bij promoties, steekpenningen van oliesmokkelaars, de exploitatie van een illegale gokzaal en nog meer van dat moois.
In het artikel wordt verder het doopceel gelicht van de drie mannen, maar daar word ik ook al niet veel wijzer van. In ieder geval zijn het geen domme jongens. De waarzegger heeft in Londen een master’s graad behaald en heeft gedoceerd aan de Rangsit Universiteit. Zie verder het bericht Majesteitsschennis: De eerste drie verdachten van 22 oktober.

Zelfmoordverdachte zat goed in de slappe was
27 oktober- De politieman die vrijdag zichzelf zou hebben opgehangen in zijn cel bij de 11th Army Circle, bezat 26 kamers in een appartementengebouw aan de Phahon Yothin Road, een Bentley, Rolls Royce, Mercedes-Benz, Toyota, zeldzame amuletten, drie guitaren waaronder een van 400.000 baht, twintig walkie-talkies, honderdduizenden baht aan buitenlandse valuta en vijf signal antennae.
De politie gaat er nu vanuit dat de drie op beschuldiging van majesteitsschennis aangehouden verdachten, waaronder de om het leven gekomen Prakrom Warunprapa (foto), banden hadden met het netwerk van het vorig jaar aangehouden CIB-hoofd Pongpat, dat zich onder meer schuldig maakte aan het vragen van steekpenningen bij promoties in het politiekorps en oliesmokkelaars in het Zuiden de hand boven het hoofd hield. Enkele van de gevonden amuletten waren eigendom van een voormalig lid van Pongpat’s netwerk dat bij een val van een gebouw overleed. De signal antennae waren verbonden aan een hoog gebouw en zouden gebruikt kunnen zijn om personen af te luisteren.
Verder blijken zes door Prakrom bestelde politiewagens te ontbreken. Op de computer van waarzegger Suriyan, een van de drie verdachten (die nog leeft), zijn gegevens gevonden die wijzen op afpersing van particuliere bedrijven waarbij de verdachten de monarchie als drukmiddel gebruikten. Een groot fietsenbedrijf is om 100.000 baht gevraagd als sponsoring van de fietstocht Bike for Dad in december. Het bedrijf heeft daarover de Royal Thai Police (RTP) getipt, wat aanleiding was voor de vorming van een panel dat verder onderzoek deed en de drie verdachten in beeld kreeg.
Vandaag houdt RTP-hoofd Chakthip een persconferentie waarop hij details over de zaak bekend maakt.

Jacht op verdachten van lèse majesté gaat door
28 oktober – Het gonst van de geruchten [want Thailand is één groot roddeldorp] dat na de arrestatie van drie verdachten vorige week, meer aanhoudingen volgen wegens majesteitsschennis; de vernieuwing van het woordvoerdersteam van de Royal Thai Police (1 woordvoerder, 5 adjuncten) zou daar een voorproefje van zijn.
Thailand-waarnemers die menen achter de schermen te kunnen kijken en daarvan blijk geven op blogs gewijd aan Thailand, zeggen dat het majesteitsschennis argument niet meer dan een pretext is om personen te kunnen aanhouden. Er zou iets anders aan de hand zijn, maar journalisten durven dat uit lijfsbehoud niet te schrijven. En dat is heel verstandig, want betwijfeld wordt of een van de drie verdachten zich vrijdagavond werkelijk heeft opgehangen.
RTP-commissaris Chakthip ontkent dat politiewoordvoerder Prawut wegens lèse majesté is overgeplaatst. Overplaatsingen zijn normaal als het commando van het korps wijzigt, zegt hij. ‘De politiewoordvoerder heeft hard gewerkt; hij verdient een rustpauze van zijn werk. Vergelijk het met het beoefenen van een sport. Als je moe bent, moet je rusten en word je vervangen.’
Vandaag zal Chakthip de media informeren over de aanhouding van de drie verdachten, met name over waarzegger Suriyan en diens adviseur. Op de computer van Suriyan zijn gegevens gevonden die hij geprobeerd heeft, te verwijderen. Die betreffen verzoeken aan bedrijven om geld te doneren, waarbij hij de monarchie als drukmiddel zou hebben ingezet. Gebleken is ook dat familieleden van hem geld hebben ontvangen, wat mogelijk zou kunnen wijzen op het witwassen van geld.
Suriyan was adviseur van een sub-commissie die de fietstocht Bike for Dad in december organiseert. Hij zou een bedrijf 100.000 baht afhandig hebben gemaakt om fietsen in China te kopen.
De minister van Defensie zegt dat het cellenblok bij de 11th Army Circle, waar de ophanging plaatsvond, niet wordt gesloten. Daarop is aangedrongen door de Cross Cultural Foundation. Het cellenblok is in gebruik genomen naar aanleiding van de bomaanslag bij de Erawan Shrine. Maar de minister vindt dat de cellen nog steeds nodig zijn.

Majesteitsschennis graphic

Verdachten lèse majesté staken 6 mln baht in eigen zak

29 oktober – De afgelopen dagen was de berichtgeving nogal vaag over de drie mannen, die verdacht worden van majesteitsschennis en van wie één zich heeft opgehangen in zijn cel. Ze zouden, aldus de krant, de monarchie als drukmiddel hebben gebruikt ‘to obtain benefits’.

Verdachten majesteitsschennisVandaag is de krant aanzienlijk gedetailleerder. Het drietal wordt beschuldigd van dertien gevallen van afpersing van particuliere bedrijven in verband met de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. Ze hielden er zes miljoen baht aan over.

Dat geld is onder andere via familie weggesluisd naar een beleggingsfonds en gebruikt voor de aankoop van een condominium. Behalve het drietal verdenkt de politie nog meer personen van betrokkenheid: onder anderen acht, eerder overgeplaatste agenten.

Van het drietal zijn kostbaarheden in beslag genomen, waaronder vuurwapens, Boeddha amuletten, dure horloges, porseleinen poppen en edelstenen. Sommige van deze spullen zijn vorig jaar in beslag genomen van voormalig CIB-hoofd Pongpat en een netwerk, dat zich onder meer schuldig maakte aan het vragen van steekpenningen bij promoties in het politiekorps en oliesmokkelaars in het Zuiden de hand boven het hoofd hield.

In bijgaande graphic (in verkleinde vorm hierboven getoond) en in het kader kunt u alle details lezen.

Vrijdag 30 oktober
– Het onderzoek naar de drie van majesteitsschennis beschuldigde verdachten, van wie één zich heeft opgehangen in zijn cel, wordt uitgebreid naar familieleden, op wier bankrekeningen geld is gestort door de verdachten.

De zuster en schoonzuster van Suriyan (de waarzegger) zijn door de politie opgeroepen om een toelichting te geven op de storting van 1,2 miljoen baht. Dat geld zou door afpersing van een bedrijf zijn verkregen, waarbij de verdachten de monarchie als drukmiddel hebben gebruikt.
Het Anti-Money Laundering Office heeft 148 financiële transacties ontdekt tussen de zelfmoordverdachte en zeven personen: de twee andere verdachten en familieleden van de verdachten. De transacties vonden tussen januari en deze maand plaats.

Waarzegger Mor Yong in gevangenisziekenhuis
31 oktober – Eén verdachte hing zichzelf een week geleden op in zijn cel en nu is een tweede verdachte ziek geworden, waardoor hij gisteren niet voor de krijgsraad kon verschijnen. Waarzegger Suriyan, bijgenaamd Mor Yong, evenals de andere twee verdacht van majesteitsschennis, werd donderdagavond opgenomen in het gevangenisziekenhuis. Hij klaagde over hoofdpijn, maagpijn en duizeligheid. Uit onderzoek is gebleken dat hij een verhoogde bloeddruk en een leverprobleem had. [Alcoholmisbruik?] Hij was ook geagiteerd en maakte een depressieve indruk.
Het gaat trouwens om vier verdachten, want Sukkho Tamseri, de manager van een bar aan de Rama IX weg, werd een week geleden gearresteerd. In zijn woning werd het vuurwapen van de zelfmoordverdachte Prakrom gevonden. Waarom die door Prakrom was achtergelaten, wist hij [natuurlijk] niet. Prakrom zou hem gevraagd hebben te helpen bij diens onderzoek vorig jaar naar het van majesteitsschennis verdachte [en inmiddels veroordeelde] hoofd van het CIB.

Politievoorlichter komt niet op z’n werk opdagen
3 november – De van zijn taak ontheven politievoorlichter Prawut is gisteren niet op zijn werk verschenen, nadat hij was teruggekeerd van een vakantie in Europa. Verslaggevers wachtten tevergeefs bij zijn kantoor om hem te bevragen over zijn vermeende betrokkenheid bij de drie mannen die wegens majesteitsschennis zijn aangehouden en van wie één zelfmoord heeft gepleegd. Die betrokkenheid zou blijken uit foto’s waarop hij met de verdachten staat, met name foto’s genomen tijdens de fietstocht Bike for Mom. [Toelichting: Bij de organisatie van de fietstocht en van Bike for Dad zouden de drie zich verrijkt hebben.]
Politiecommissaris Chakthip zei eerder dat vervanging van Prawut (inclusief het voorlichtersteam) normale procedure was om ‘de juiste man op de juiste plaats te zetten’. Nu zegt hij dat onderzoekers nog moeten vaststellen of Prawut bij de majesteitsschenniszaak betrokken was.

50 legerofficieren mogelijk betrokken bij majesteitsschennis
4 november – De aanhouding van de drie verdachten wegens majesteitsschennis zou wel eens het spreekwoordelijk topje van de ijsberg kunnen zijn. Adjunct politiecommissaris Srivara, die het onderzoek leidt, zegt dat tussen de 40 en 50 legerofficieren bij de zaak zijn betrokken, waaronder een generaal-majoor en een kolonel. Zij zouden, evenals de drie aangehouden mannen, geprofiteerd hebben van de organisatie van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. De drie gebruikten de monarchie als drukmiddel om bedrijven af te persen.
Arrestatiebevelen zijn nog niet aan de orde; eerst moet de politie hard bewijs zoeken. Het leger heeft in ieder geval geen aangifte gedaan bij de politie, misschien wel bij de CSD, maar dat weet Srivara niet.
NCPO-woordvoerder Winthai zegt dat het leger geen informatie heeft over de eventuele betrokkenheid van de twee hoogste legerofficieren. Ze zouden genoemd zijn door Suriyan, een van de drie verdachten, en hun namen circuleren ook in de media.
De van zijn taken ontheven politiewoordvoerder Prawut is ook gisteren niet op zijn werk verschenen, nadat hij zondag was teruggekeerd van een vakantie in Europa. Mogelijk is Prawut toch ook betrokken bij de majesteitsschenniszaak, alhoewel politiecommissaris Chakthip dat verband niet wilde leggen toen hij de overplaatsing bekend maakte.

Majesteitsschennis: Leger sluit zich aan bij onderzoek
5 november – Het leger is een onderzoek begonnen naar een generaal-majoor en kolonel, die betrokken zouden zijn bij de majesteitsschenniszaak, waarvoor eerder drie verdachten zijn aangehouden (van wie één zelfmoord heeft gepleegd). Ze zouden evenals het drietal geprofiteerd hebben van geld dat is afgeperst tijdens de voorbereidingen van de fietstochten Bike for Mom (gehouden in augustus) en Bike for Dad (te houden in december).
De hoofdverdachte in die zaak is waarzegger Suriyan. Hij zou met de monarchie hebben geschermd bij onderhandelingen met particuliere bedrijven die de fietstochten sponsoren. Eerder schreef de krant dat het drietal zo 6 miljoen baht in eigen zak had gestoken.
Premier Prayut, die in het algemeen pal achter zijn manschappen staat, gaf gisteren toe dat er onderzoek naar het tweetal wordt gedaan, maar verdere vragen wilde hij niet beantwoorden. Daarvoor verwees hij het journaille naar legercommandant Theerachai.
Gevlucht naar Myanmar
Volgens een bron bij de politie is de kolonel naar Myanmar gevlucht. Hij zou de grens in Mae Sot (Tak) hebben overgestoken. Voordat hij de benen nam, haalde hij 20 miljoen baht van de bank en hevelde dat over naar een vrouw in Chiang Mai. Dat geld zou afkomstig zijn van een bedrijf dat 100.000 T-shirts heeft gemaakt voor de fietstocht Bike for Dad. De prijs bedroeg 280 baht per shirt, terwijl de werkelijke kosten de helft bedroegen.
Politiecommissaris Chakthip heeft gisteren het ontslag goedgekeurd van voormalig woordvoerder Prawut, die nu ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de zaak. Na zijn vakantie was hij niet teruggekeerd op zijn werk. Prawut diende op 29 oktober al zijn ontslag in.
Verder zegt de politie dat het eerdere bericht als zou ze onderzoek doen naar 40 à 50 legerofficieren wegens mogelijke betrokkenheid bij de majesteitsschenniszaak niet klopt. De woordvoerder die deze bewering zou hebben gedaan, was ‘verkeerd geciteerd’. (Zie verder de pagina Majesteitsschennis)
[Verzuchting van uw auteur: Soms denk ik dat Thailand één grote boevenstaat is.]

Commentaar: Vang ook de grote vissen
6 november – De abrupte ontslagaanvraag van politiewoordvoerder Prawut na slechts een maand die functie bekleed te hebben, roept vragen op over zijn werkelijke beweegredenen, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.
De ex-woordvoerder nam op 29 oktober ontslag, maar volgens politiecommissaris Chakthip had het ontslag niets te maken met het onderzoek naar een geval van majesteitsschennis, waardoor drie verdachten zijn aangehouden [en later nog een vierde].
Sinds zijn ontslagaanvraag is Prawut niet meer gesignaleerd. Hij ging op vakantie naar Europa, keerde zondag terug en vertoonde zich niet meer op zijn werk.
De krant vermoedt: Chakthip weet misschien iets wat hij niet wil delen met de bevolking. Maar de bevolking heeft het recht te weten wat er in het politiekorps gebeurt waar het gaat om de majesteitsschenniszaak. De vier verdachten zouden aldus de berichtgeving met de monarchie geschermd hebben bij het afpersen van sponsors van de fietstochten Bike for Mom (gehouden in augustus) en Bike for Dad (te houden in december). Een van hen pleegde zelfmoord.
Vermoed wordt dat meer personen betrokken zijn bij de ‘bende’ (woordkeus krant). Adjunct-politiecommissaris Srivara, die het onderzoek leidt, heeft een aantal van vijftig andere verdachten genoemd, waaronder twee hoge legerofficieren. Maar, schrijft de krant, of een ‘grote vis’ ooit geïdentificeerd en aangehouden zal worden, hangt af van de vraag hoe diep de politie wil graven en van de vraag of het leger wil meewerken.
Dit is een groot schandaal dat van publiek belang is, betoogt Bangkok Post. Elke poging om de grote vissen te sparen, omdat de waarheid te gênant is, is volledig onacceptabel. De vier aangehouden verdachten zijn vermoedelijk slechts een deel van het netwerk dat misbruik maakt van de monarchie voor persoonlijk gewin. De overigen en in het bijzonder de grote vissen moeten ontmaskerd en zonder uitzondering berecht worden. (Bron: Bangkok Post, 5 november)

Vrijdag 6 november
– De zuster van waarzegger Suriyan, een van de vier verdachten in de geruchtmakende majesteitsschennis zaak, heeft zich gisteren niet gemeld bij de politie. Ze is betrokken bij de zaak omdat ze geld van Suriyan’s bankrekening heeft gehaald om investeringsfonds eenheden [?] bij de Krung Thai Bank te kopen en ze stortte een bedrag op de rekening van Suriyan’s assistent.
Opnieuw een ontkenning over de betrokkenheid van mogelijk 50 legerofficieren, een bewering die Srivara heeft gedaan, adjunct-politiecommissaris en belast met het onderzoek naar de zaak. Vice-minister Prawit zegt dat Svivara hem daarover niets heeft gezegd. Verder gaf hij een fraai staaltje van krompraat ten beste: Als ze betrokken zijn, moet dat beschouwd worden als een zaak van individueel wangedrag, waarmee het leger niets te maken heeft.

Onderzoek naar corruptie bij aanleg beeldenpark
7 november – Het Central Investigation Bureau (CIB) is een onderzoek begonnen naar de aanleg van het Ratchapakdi Park in Prachuap Khiri Khan. Vermoed wordt dat de generaal-majoor en kolonel die betrokken zouden zijn bij de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, zich ook daarbij verrrijkt hebben. De twee officieren zijn genoemd door waarzegger Suriyan, de hoofdverdachte in die zaak waarbij sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad zijn afgeperst.
Rechercheurs zijn volgens een politiebron gisteren naar de bronsgieterijen gestuurd waar de zeven 13,9 meter hoge bronzen beelden van Siamese vorsten, die in het park staan, zijn gegoten. Hen is gevraagd wie de rekening heeft betaald en of het bedrag dat betaald is overeenkomt met de kosten. Ook de aanleg van het park wordt door de CSD onder de loep genomen.
Het park is een initiatief van de vorige legercommandant Udomdej, die eind september is opgevolgd door zijn adjunct Theerachai. Het is een publiek geheim dat de twee heren niet door één deur kunnen, want de  nieuwe commandant heeft een aantal besluiten van zijn voorganger teruggedraaid. Zo heeft hij opdracht gegeven aan het leger tv-kanaal 5 om te stoppen met oproepen om donaties voor het park, iets wat de tv-zender in opdracht van Udomdej deed.
Zoals eerder gemeld zou de kolonel via Mae Sot naar Myanmar zijn gevlucht, nadat hij 20 miljoen baht van zijn bankrekening had overgeheveld naar een vrouw in Chiang Mai. Naar verluidt heeft hij destijds in een hotel in Bangkok met Suriyan over de sponsoring van Bike for Mom overlegd.
Online circuleert een document uit onbekende bron waarin wordt gemeld dat het hoofd van de Thai-Myanmar grenscommissie de medewerking van de autoriteiten in Myanmar heeft gevraagd ‘een legerkolonel’ uit te wijzen.
Om nog even het geheugen op te frissen: In de majesteitsschenniszaak zijn in eerste instantie drie verdachten en later nog een aangehouden. Eén van de drie zou zelfmoord hebben gepleegd in zijn cel [met de nadruk op ‘zou’]. De nabestaanden van de man hebben zijn lichaam niet te zien gekregen; het ging rechtstreeks de crematieoven in, aldus een publicatie die geblokkeerd is op internet.

Ratchapakdi park: Wel/geen corruptie
8 november – Het leger benadrukt dat de aanleg van het Ratchapakdi park in Prachuap Khiri Khan volgens de regels is verlopen en die regels zouden geen ruimte laten voor overtreding. Maar uit het politieonderzoek doemt een ander beeld op want twee bedrijven die een bronzen beeld van een Siamese vorst hebben gegoten voor het park, zeggen dat hen gevraagd is commissie te betalen [wat een eufemisme is voor steekpenningen].
De enige mogelijke verdachten die tot nu toe zijn genoemd, zijn twee hoge legerofficieren. Hun namen doken op in de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, waarbij sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad eveneens om commissies is gevraagd. In die zaak zijn vier verdachten aangehouden, van wie een zelfmoord zou hebben gepleegd.
De eigenaar van de bronsgieterij in Bangkok heeft volgens een bron verklaard in januari benaderd te zijn door een zakenman en een van de twee legerofficieren. De prijs werd afgemaakt op 42 miljoen baht, waarvan het bedrijf slechts 30 miljoen ontving. De rest zou bestemd zijn geweest voor BTW en commissie voor de zakenman. De andere bronsgieterij, ergens in het land, kreeg al in oktober bezoek van het tweetal. De eigenaar heeft verklaard dat de zakenman een commissie van 10 procent vroeg op een bedrag van 44 miljoen baht.
Het regent trouwens weer ontkenningen, want legerwoordvoerder Winthai zegt dat de Royal Thai Police geen onderzoek doet naar het park, zoals sommige media beweren. ‘De juiste bureaucratische procedures zijn gevolgd bij het project. Elke stap was transparant en open.’ Maar ja, wie gelooft een woordvoerder?

Maandag 9 november
– De kolonel, over wie de afgelopen dagen het nodige is geschreven in verband met de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, heeft een naam. Hij heet Khachachart Boondee en is commandant van het Eerste Artillerie Regiment. Naar verluidt is de man naar Myanmar gevlucht.
Zondag heeft Isoc aangifte tegen de man gedaan. Hij wordt van hetzelfde verdacht als waarzegger Suriyan en diens assistent: verrijking bij de organisatie van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. Daarbij werd de naam van de monarch als drukmiddel gebruikt.
De kolonel zou ook steekpenningen hebben opgestreken van bronsgieterijen, die beelden hebben gegoten voor het beeldenpark Rajabhakti in Prachuap Khiri Khan [Gisteren heette het park Ratchapakdi]. De krant noemt een bedrag van 20 miljoen baht. Verdacht is ook de aanschaf van palmbomen voor 100.000 baht en da’s wel erg veel geld voor een paar boompjes. Zie verder onder andere het bericht van gisteren: Rajabhakdi: Wel/geen corruptie.

En toen was er nog maar één
10 november – Ik mag er geen grapje over maken, maar ik moest toch denken aan het rijmpje Tien kleine negertjes, eigenlijk een roman van Agatha Christie, waarin tien personen een voor een de geest geven. Van de drie verdachten, aangehouden in de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, is er nog één over.
Waarzegger Suriyan overleed zaterdagavond in het CD-ziekenhuis aan een bloedvergiftiging – dat is althans de officiële verklaring van het Corrections Department (CD). Zijn overlijden werd maandag bekend gemaakt door de minister van Justitie. Zondag vond een autopsie plaats door het Institute of Forensic Medicine van het Police General Hospital. Het CD heeft een uitgebreide verklaring van twee pagina’s uitgegeven met alle medische details. [Om twijfels over de doodsoorzaak weg te nemen?]
Het drietal werd op 21 oktober aangehouden op verdenking van afpersing van sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad, waarbij ze met het vorstenhuis schermden om hun eis kracht bij te zetten. Op 24 oktober werd een van de verdachten dood in zijn cel gevonden. Hij zou zich opgehangen hebben aan zijn shirt. [Goeie kwaliteit] Alleen Jirawong Watthanathewasilp, omschreven als adviseur van de waarzegger, is nu nog in leven. [En een vierde later aangehouden verdachte, maar over hem lees ik niets in het bericht.]
De kop ‘En toen was er nog maar één’ klopt overigens niet. Adjunct-politiecommissaris Srivara, die het onderzoek naar de majesteitsschenniszaak leidt, noemde eerder een aantal van vijftig andere verdachten, waaronder twee hoge legerofficieren. Een van hen, een kolonel, zou naar Myanmar zijn gevlucht. Vice-premier Prawit zei desgevraagd dat hem daarover niets bekend was. De uit zijn functie ontheven politiewoordvoerder Prawut, die ontslag heeft genomen, is mogelijk ook betrokken bij de zaak. (Bron: website Bangkok Post, 9 november, en eigen archief)
Update: In bijgaand kader een chronologisch overzicht van de majesteitsschenniszaak. De krant bevat ook een korte necrologie van de waarzegger, die een BA graad in communucatie heeft (Bangkok University) en MA in reclame-design (Central Martins University, Londen).
Op zijn verjaardag in 2008 verleende kroonprins Varijalongkorn hem de nieuwe achternaam Sucharitpolwong, wat ‘clan that prospers with honesty’ betekent. Mocht u zich afvragen wat de relevantie daarvan is, dan heeft u een betrouwbare bron nodig die dit off the record wil vertellen, want er is meer aan de hand dan de kranten schrijven. Om begrijpelijke redenen, dat wel.

Rajabhakti park; ‘Leger, kom met informatie’
11 november – Het paradepaardje van het leger, het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan met zeven gigantisch grote beelden van Siamese vorsten, heeft veel van zijn glans verloren. De bronsgieterijen hebben steekpenningen moeten betalen die in de zakken van twee hoge legerofficieren terecht zijn gekomen. De politie doet onderzoek, maar het leger zegt dat er geen onderzoek is.
In haar wekelijkse rubriek Commentary schrijft Atiya Achakulwisut dat het leger er onverstandig aan doet geen opening van zaken te verschaffen. Deel de informatie, roept ze het leger op. Laat de bevolking zien dat alles volgens de regels verliep.
De bevolking heeft daar recht op, want het curieuze is dat het park geheel is gefinancierd uit donaties. Zelfs wanneer aangenomen wordt dat niet één baht is misbruikt, is het betwistbaar of het terecht van het leger is de mensen te vragen om hun beurs te trekken.
De constructie van het park (kosten 1 miljard baht) begon in november 2014. De beelden en het park dat gebruikt gaat worden voor ceremonies en de ontvangst van buitenlandse gasten, waren na acht maanden gereed.Het park bevindt zich op grond van het leger en wordt technisch nog beheerd door de Rajabhakti Park stichting, die geleid wordt door voormalig legercommandant en huidig staatssecretaris van Defensie Udomdej. Het leger neemt het beheer pas over als het project helemaal klaar is.
Er is in de hele zaak één lichtpuntje: De politie heeft de moed gehad een onderzoek te beginnen. De vraag is echter hoe diep ze bereid is te graven en hoe open het leger en betrokken organisaties zijn. Op dit moment zijn er alleen mediaberichten, er is nog geen enkele arrestatie verricht.
Inmiddels is het park al een toeristisch attractie. Hoe bezien de bezoekers het park? Zijn ze alleen overweldigd door de afmetingen en de lofzang op de zeven vorsten of voelen ze afschuw? De sleutel is in handen van het leger. (Bron: Bangkok Post, 10 november)
Voor informatie over het park klik hier: Lofzang in brons voor zeven Thaise koningen.

Rajabhakti park: Regering ontkent corruptie
11 november – Atiya Achakulwisut (zie: Rajabhakti park; ‘Leger, kom met informatie’) wordt op haar wenken bediend. Staatssecretaris Udomdej (Defensie) zegt dat de aanleg van het park en de constructie van de beelden ‘transparant’ was. Wel geeft hij toe dat er een poging is gedaan de bronsgieterijen ‘commissie’ te laten betalen.
Udomdej, voorzitter van de Rajabhakti Park stichting toen hij nog legercommandant was, zegt dat een amulethandelaar, ‘people in authority’ citerend, enkele bronsgieterijen om een commissie heeft gevraagd. Maar toen dit werd ontdekt, is hij benaderd door een ‘onderhandelaar’ met de vraag het geld terug te geven. De bronsgieterijen doneerden het geld daarna aan het park.
Volgens de politie zou die tweede man een legerkolonel zijn en de gieterijen hebben aangeboden een kwitantie te verstrekken waaruit zou blijken dat ze het geld aan het leger hadden gedoneerd. Deze kolonel zou naar het buitenland zijn gevlucht. Hij zou banden gehad hebben met waarzegger Suriyan, een van de drie verdachten in de geruchtmakende majesteitsschenniszaak, die zaterdag in het gevangenisziekenhuis is overleden.
Pleidooi voor openheid
Mensenrechten advocaat Winyat heeft aangedrongen op een autopsie. Volgens het Corrections Department is dat gebeurd en wordt het resultaat aan de rechtbank overhandigd, zodat de rechters een uitspraak kunnen doen over de doodsoorzaak. Dat is de normale gang van zaken als iemand in hechtenis overlijdt.
Winyat vindt dat de bevolking niet alleen dient te worden geïnformeerd over de dood van Suriyan, maar ook over die van Prakom, die op 23 oktober in zijn cel zelfmoord zou hebben gepleegd. Beiden zaten gevangen bij de 11th Army Circle. Winyart wijst erop dat niet bekend is hoe ze tijdens hun detentie zijn behandeld.  ‘Het is de verantwoordelijkheid van de autoriteiten om de rechten van burgers conform de wet te beschermen, zelfs wanneer ze gevangen worden gehouden’, zegt hij.
De directeur van de Cross-Cultural Foundation hekelt ook het ontbreken van openheid. ‘Het gebrek aan transparantie in deze zaak schaadt in ernstige mate het image van het Thais rechtsstelsel.’
Minister Paiboon (Justitie) verdedigt de gevangenis en zegt dat de kwestie niets te maken heeft met het leger. De gevangenis wordt gebruikt omdat er weinig gedetineerden zijn en omdat er daardoor gemakkelijker met andere diensten kan worden overlegd.
Voor informatie over het park klik hier: Lofzang in brons voor zeven Thaise koningen. In bijgaand kader de verklaring van Udomdej en wat de politie over haar onderzoek heeft gezegd.

Vrees en wantrouwen na Mor Yong’s dood
12 november – De dood van waarzegger Mor Yong kweekt wantrouwen, schrijft Sanitsuda Ekachai in haar wekelijks rubriek Commentary op de opiniepagina van Bangkok Post. Mor Yong, een van de drie verdachten in de geruchtmakende majesteitsschenniszaak (sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad zouden door hen zijn afgeperst), stierf zaterdag in het gevangenisziekenhuis aan een bloedvergiftiging.
Net als de andere verdachten van majesteitsschennis die zijn overleden (een sprong van een gebouw, een pleegde zelfmoord in zijn cel, een is nooit genoemd in de media) werd zijn lichaam haastig gecremeerd zonder de vereiste religieuze rites. De media werden van de crematie geweerd.
Het regime zou beter moeten weten dan een sfeer te creëren van vrees en publiek wantrouwen, schrijft Sanitsuda streng. De junta wil de monarchie beschermen en degenen straffen die koninklijke banden misbruiken. Het probleem is: hoe wordt dat gedaan, want ze draagt bij aan het publiek scepticisme over de werkelijke doodsoorzaken. Het regime dient ook te beseffen dat de hele wereld toekijkt. Wanneer de juridische procedure ondoorzichtig lijkt, zal die beschermende missie op haar terugslaan.
Sanitsuda wijst erop dat de dood van een verdachte, terwijl in hechtenis, zowel een autopsie als een rechtbankonderzoek vereist. Dat zegt de wet. De rechtbank heeft de bevoegdheid te oordelen over de doodsoorzaak – niet de gevangenisautoriteiten of artsen. Waarom is die regel genegeerd? En waarom die haastige crematies en persban?
‘Toen ik mijn huishoudelijke hulp vroeg wat haar vrienden van de zaak vinden, zei ze: Ze hebben hun mening maar die geven ze niet meer in het openbaar. De mensen zijn bang. Het gevaar is echt, zeggen ze.’ Commentaar van Sanitsuda: ‘Ik wilde dat ik kon zeggen dat ze ongelijk had. Maar ik moet met een zwaar hart toegeven dat ze gelijk hebben.’ (Bron: Bangkok Post, 11 november)

De Rajabhaksi sage gaat door
12 november – Het begint net zo’n Krimi te worden als de dood van aannemer-miljardair Chuwong, die in een eenzijdig verkeersongeluk om het leven kwam. De amulet-handelaar die verdacht wordt van afpersing tijdens de constructie van het beeldenpark Rajabhhakti heeft vrijdag het vliegtuig naar Hong Kong genomen. Een andere verdachte, een legerkolonel, nam al eerder de benen naar Myanmar. Beiden zetten de gieterijen van bronzen beelden voor het park, schermend met de monarchie, onder druk om steekpenningen te betalen, in de krant ‘commissie’ genoemd.
De kolonel en een majoor-generaal worden door de politie verdacht van afpersing van sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. Hun namen zijn genoemd door hoofdverdachte Suriyan, die zaterdag in het gevangenisziekenhuis aan een bloedvergiftiging overleed. Tegen de kolonel is een arrestatiebevel uitgevaardigd.
In de twee berichten over het beeldenpark in Nieuws uit Thailand van gisteren wordt beschreven hoe de afpersing van de bronsgieterijen in zijn werk ging.
Het Corrections Department trok 10 minuten nadat bekend was gemaakt dat de 11th Military Circle bezocht kon worden door de media, die toezegging in. De legerbasis herbergt een klein cellenblok. Daarin waren de verdachten van de majesteitsschenniszaak opgesloten. Een van de verdachten hing zich op in zijn cel. Er zit nog één man van het drietal gevangen: Jirawong Watthanathewasilp, omschreven als de ‘close aid’ van Suriyan.

Eindelijk! Ook leger onderzoekt aanleg Rajabhakti park
13 november – Tot nu toe hield het leger zich afzijdig in de Rajabhakti-zaak en deed alleen de politie onderzoek, maar nu komt het leger toch in actie. Een onderzoekspanel is gevormd, geleid door de voorzitter van de legeradviesraad, die in de woorden van legerwoordvoerder Winthai ‘de onderste steen boven zal halen’. Legerofficieren die erbij betrokken zijn, worden voor de rechter gebracht en worden disciplinair gestraft, aldus Winthai.
Waar draait het ook al weer om? In Prachuap Khiri Khan is een beeldenpark aangelegd met zeven gigantisch grote beelden van Siamese vorsten. De politie heeft ontdekt dat een amulettenhandelaar commissies heeft geïncasseerd [lees: steekpenningen] van de bronsgieterijen. Een kolonel, die naar Myanmar is gevlucht, zou daarbij betrokken zijn geweest. Hij is uit de dienst ontslagen. Naar verluidt is de handelaar naar Hong Kong gevlucht.
De kolonel en een majoor generaal kwamen voor het eerst in beeld bij een andere zaak. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de afpersing van sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. Daarvoor zijn drie verdachten aangehouden, van wie één zelfmoord heeft gepleegd en een tweede aan bloedvergiftiging is overleden. Bij de afpersing is geschermd met het koningshuis. De majoor generaal is inmiddels ook uit de dienst ontslagen. Over zijn verblijfplaats zegt het bericht niets.
Het beeldenpark wordt beheerd door de Rajabhakti Park Foundation. Voorzitter is de voormalig legercommandant en huidig staatssecretaris van Defensie Udomdej. De huidige legercommandant wil de voorzittershamer pas overnemen, wanneer alle onregelmatigheden duidelijk zijn. Hij wil het park wel managen omdat het op grond van het leger ligt.
Tot nu toe is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld. Het legerpanel verwacht dat het onderzoek binnen een week wordt afgerond. Minister Prawit (Defensie) weigert commentaar te geven op de Rajabhakti zaak. ‘Generaal Udomdej heeft ons verzekerd dat alles uitgelegd kan worden. Wat wil je nog meer?’

Rajabhakti park: Legeronderzoek ‘above board’
14 november – Ik schreef het gisteren al: Eindelijk gaat het leger onderzoek doen naar de vermeende onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park in Hua Hin (Prachuap Khiri Khan), een park met 14 meter hoge beelden van zeven Siamese vorsten. De politie ontdekte eerder dat de bronsgieterijen zijn afgeperst door een amulettenhandelaar en een legerkolonel.
Voorzitter Veerun van het gevormde onderzoekspanel zei gisteren dat het onderzoek ‘above board’ (eerlijk, betrouwbaar) zal zijn. Het onderzoek begint zodra hij door legercommandant Theerchai is geïnstrueerd. Hij verwacht dat het onderzoek volgens planning binnen zeven dagen is afgerond. ‘Ik hoef me nergens zorgen over te maken. Ik doe gewoon mijn werk.’
Het politieonderzoek richt zich intussen op de productie van herdenkingsmunten, souvenirs en kleine beeldjes als giften voor de donoren. Eerder sprak de politie met de bronsgieterijen. Het onderzoek kwam op gang nadat de naam van een legerkolonel was gelekt door waarzegger Suriyan, hoofdverdachte van de geruchtmakende majesteitsschenniszaak rond de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad. Hij is vorige week zaterdag in het gevangenisziekenhuis overleden aan bloedvergiftiging. Van de twee andere verdachten heeft één zelfmoord gepleegd in zijn cel en is één nog in leven. Zijn voorlopige hechtenis is gisteren door de krijgsraad voor de derde maal verlengd. Op de foto is de man op weg naar de krijgsraad.
Voorts vormt de politie een commissie die alle majesteitsschennis zaken rond het vermeende netwerk van Suriyan onder de loep gaat nemen. Er zijn zestien zaken, maar de krant geeft er verder geen enkel details over.

Premier Prayut is in een kordate bui
17 november – Premier Prayut is in een kordate bui (zie het bericht over Frankrijk). De regering kent geen genade voor iedereen, leger  en zelfs ministers, die betrokken waren bij onregelmatigheden bij de aanleg van het beeldenpark Rajabhakti in Prachuap Khiri Khan. Premier Prayut zei gisteren dat degenen die in de fout zijn gegaan, disciplinaire straffen kunnen verwachten. ‘De wet wordt voor iedereen gelijk toegepast. Ministers of legerprojecten zijn geen uitzondering.’
Het interne legeronderzoek door een commissie onder voorzitterschap van voorzitter Veerun van de legeradviesraad wordt naar verwachting na een week morgen afgerond. Het onderzoek richt zich op de selectie van de bronsgieterijen, fondswerving en de parkaanleg.
Minister Prawit (Defensie) zei gisteren dat de regering niets te maken heeft met de aanleg, omdat die met particuliere giften is gefinancierd. Hij reageerde daarmee op een oproep van voormalig regeringspartij Pheu en het UDD (roodhemden) om een toelichting te geven op de vermeende onregelmatigheden. De minister wilde er ook niet met verslaggevers over praten.
Van de acht politieagenten die naar een inactieve plaats zijn overgeplaatst wegens mogelijke betrokkenheid bij de majesteitsschenniszaak (afpersing sponsors twee fietstochten), zijn vier ontslagen. De twee zaken zijn met elkaar verweven omdat in beide twee hoge legerofficieren een bedenkelijke rol speelden.  Over hen wil Prawit ook niet veel zeggen. Eén heeft ontslag genomen. ‘Misschien is hij moe. Het is voor hem een privé aangelegenheid. Willen we dat weten?’

Onderzoek Rajabhakti park duurt langer
18 november – Het interne legeronderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan gaat langer duren dan de aanvankelijk aangekondigde week.
Het gevormde onderzoekspanel is vrijdag aan het werk gegaan met een onderzoek naar de selectie van de bronsgieterijen. Het panel verdiept zich ook in de fondswerving, de opknapbeurt voor het park, de organisatie van Bike for Rajabhakti  [een evenement dat niet eerder is genoemd] en een concert. Het panel graaft zich door alle documenten en weet niet wanneer het daarmee klaar is.
Premier Prayut waarschuwt critici van de Rajabhakti-zaak geen politieke kwestie te maken. ‘Laat het onderzoek zijn gang gaan zodat eventuele boosdoeners voor de rechter gebracht kunnen worden.’

Corruptie bij Rajabhakti Park: Lakmoesproef voor junta
19 november – Het wordt de lakmoesproef voor de junta: het onderzoek naar corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park met de 20 meter hoge beelden van zeven Siamese vorsten in Prachuap Khiri Khan. Toen het leger in mei vorig jaar de macht overnam, beloofde generaal Prayut [hij was toen nog geen premier] dat bestrijding van corruptie een van zijn prioriteiten was. Houdt hij die belofte gestand, nu legerofficieren blijken te zijn betrokken bij het parkschandaal?
De affaire heeft niet alleen gevolgen voor de junta maar vooral voor voormalig legercommandant Udomdej, thans staatssecretaris van Defensie. Hij is de initiatiefnemer van het park en voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation.
Udomdej, die ook lid is van de NCPO, bevindt zich in een lastig parket. Hij gaf eerder in een interview toe dat een amulettenhandelaar de bronsgieterijen heeft afgeperst daarbij schermend met ‘people in authority’ [een verwijzing naar het vorstenhuis]. Udomdej gaf kolonel Khachachart [die inmiddels naar Myanmar zou zijn gevlucht] opdracht de amulettenhandelaar te vragen de steekpenningen te retourneren. Maar hij nam geen juridische actie. ‘Dat interview was zelfmoord voor hem’, zegt een bron.
Naar de aanleg wordt door de politie onderzoek gedaan en sinds kort ook door het leger. Behalve de afpersing van de bronsgieterijen heeft de politie ontdekt dat ook bij een aankoop van T-shirts voor het Rajabhakti Bike & Concert evenement op 12 september is gefraudeerd. Dezelfde kolonel plaatste de bestelling en stak van het aankoopbedrag van 11,9 miljoen baht 5,9 miljoen in eigen zak, aldus een bron.
De kolonel is ook betrokken bij een andere corruptiezaak: de afpersing van sponsors van de fietstochten Bike for Mom (augustus) en Bike for Dad (december). Ook daarbij is geschermd met het vorstenhuis. Van de drie aangehouden verdachten heeft één zelfmoord gepleegd in zijn cel en één, waarzegger Suriyan, is in het gevangenisziekenhuis aan bloedvergiftiging overleden. De derde verdachte is nog in leven. Behalve de kolonel wordt  ook een majoor-generaal verdacht van betrokkenheid.
Alles bij elkaar dus voldoende aanleiding voor de junta om aan ‘damage control’ te doen, waarbij niet alleen Udomdej moet worden gered en maar ook repercussies voor de junta moeten worden voorkomen.
In bijgaand kader meer informatie over de zaak en de spelers.

Update: De National Anti-Corruption Commission wacht op de uitslag van het legeronderzoek alvorens te besluiten zelf een onderzoek in te stellen. De NACC kan alleen in de zaak duiken als er overheidsgelden mee gemoeid zijn en er ambtenaren met een rang hoger dan C8 bij betrokken zijn. Naar verluidt zou de aanleg van het park geheel gefinancierd zijn uit donaties van bedrijven en particulieren.

Rajabhakti: Vandaag wordt de teerling geworpen
20 november – Typisch Bangkok Post ben ik geneigd te zeggen. Op 18 november meldde de krant dat het interne legeronderzoek naar onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park langer zou duren dan de aangekondigde week en vandaag schrijft de krant dat de resultaten vandaag bekend gemaakt worden, precies een week nadat het onderzoek is begonnen.
En de krant gooit er in de eerste zin gelijk ook maar een ‘speculation’ tegenaan. De resultaten zouden gunstig zijn voor voormalig legercommandant en huidige staatssecretaris van Defensie Udomdej, voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation en initiatiefnemer van het beeldenpark met de zeven gigantisch grote beelden van Siamese vorsten.
Vandaag maakt de huidige legercommandant Theerachai de resultaten bekend. Een legerbron zegt dat het onderzoekspanel legerpersoneel dat verdacht wordt van betrokkenheid bij het afpersen van de bronsgieterijen, vrij pleit. Het panel heeft zich alleen bezig gehouden met de rol van het leger, het heeft geen onderzoek gedaan naar burgers.
Eerdere berichten (zie bijvoorbeeld gisteren) maken melding van ene kolonel Khachachart, die ervan verdacht wordt zijn zakken te hebben gevuld, niet alleen bij het park maar ook bij de organisatie van de fietstochten Bike for Mom (augustus) en Bike for Dad (december). In voorgaande berichten is al eens beschreven hoe dat in zijn werk zou zijn gegaan. Naar verluidt is de kolonel naar Myanmar gevlucht.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai vindt dat premier Prayut en minister Prawit van Defensie hun verantwoordelijkheid moeten nemen. In een gisteren uitgegeven verklaring schrijft de partij dat een hoge regeringsfiguur [waarmee vermoedelijk Prawit wordt bedoeld] zijn verantwoordelijkheid ontloopt en het leger de schuld geeft, dat de fondsen voor de aanleg heeft geworven en het park heeft aangelegd. PT stelt dat het kabinet besloten heeft gelden ter beschikking te stellen wanneer particuliere donaties de kosten niet zouden dekken. Dat maakt, aldus PT, de regering medeverantwoordelijk.
De partij dringt er bij de regering op aan opening van zaken te geven daar de vermeende onregelmatigheden tot aanzienlijke publieke zorgen hebben geleid. Het juridisch team van PT heeft de Rekenkamer gevraagd onderzoek te doen naar de bankrekening van het leger waarop de donaties voor de aanleg zijn binnen gekomen.
Gisteren demonstreerden leden van een groep die zichzelf ‘New Democracy Movement’ noemt, bij het ministerie van Defensie. In een brief dringt ze erop aan serieus werk te maken van corruptiebestrijding in het leger en met name onderzoek te doen naar de parkzaak en de aanschaf van wapens.
Het bericht vandaag gaat niet in op het eerder gestarte politieonderzoek.

Legeronderzoek naar Rajabhakti park: Geen corruptie
21 november – Het interne legeronderzoek naar de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan heeft geen bewijs van onregelmatigheden opgeleverd. Het is daarom ook niet nodig dat de NACC in de zaak duikt. Van corruptie was geen sprake en legerofficieren waren niet betrokken bij vermeende corruptie.
‘Maar wanneer in de toekomst  blijkt dat een soldaat erbij betrokken is, nemen we onmiddellijk actie‘, hield legercommandant Theerachai tijdens een toelichting  op het onderzoek gisteren een slag om de arm. Gevraagd of kolonel Khachachart, die naar Myanmar zou zijn gevlucht, erbij betrokken was, antwoordde Theerachai dat de kolonel wellicht in een andere zaak vervolgd wordt, verwijzend naar de majesteitsschenniszaak rond de twee fietstochten.
Met de organisatie van het Rajabhakti Bike & Concert evenement in september was niets mis. Theerachai gaf toe dat een Chinees buffet 1 miljoen baht had gekost. De palmbomen die 300.000 baht per stuk kostten, waren gedoneerd.
De krant spreekt nu van ‘speculaties’, maar meldde eerder op basis van een bron bij de politie dat bij de aankoop van T-shirts was gefraudeerd. De gevluchte kolonel zou 5,9 miljoen baht in eigen zak hebben gestoken. Zie het bericht Corruptie bij Rajabhakti Park: Lakmoesproef voor junta van 19 november.
Nog even de belangrijkste feiten. Op een legerterrein van 222 rai heeft het leger een beeldenpark aangelegd met gigantisch grote beelden van zeven Siamese vorsten, geheel gefinancierd uit particuliere donaties. De bronsgieterijen zeggen dat ze ‘commissie’ hebben moeten betalen aan een amulettenhandelaar, die schermde met ‘people in authority’. Die heeft het geld moeten terugstorten. De kolonel bood aan voor kwitanties te zorgen, waarop de commissie als gift [voor de aanleg] werd vermeld.
Het park is een initiatief van de vorige legercommandant Udomdej, de huidige staatssecretaris van Defensie, tevens voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation. Theerachai distantieert zich van de beschuldiging dat er commissies zijn gevraagd. ‘Die vonden plaats toen mijn voorganger de leiding had.’ Ook over de amulettenhandelaar wilde hij niets zeggen. ‘Ga het aan mijn voorganger vragen.’
Het bericht vandaag gaat niet in op het eerder gestarte politieonderzoek. Bovenstaand bericht is wat de krant over de zaak meldt. Ik sta niet in voor de betrouwbaarheid van de informatie. There is more than meets the eye, zoals de Engelsen zeggen.

Waarom voormalig legerchef Udomdej minuten stond te bidden
22 november – Voormalig legercommandant Udomdej staat onder een grote druk, alhoewel hij dat niet laat merken. Vorige week stond hij minuten lang te bidden voor het heiligdom op het terrein van het ministerie van Defensie. Waarom?
De huidige staatssecretaris van Defensie bevindt zich in een lastig parket. Als initiatiefnemer van het beeldenpark Rajabhakti in Prachuap Khiri Khan en voorzitter van de Rajabhakti Park stichting woedt een storm om hem vanwege vermeende corruptie bij de aanleg van het park, alhoewel hij daar zelf part noch deel aan kan hebben.
Bangkok Post analyseert in de rubriek About Politics op de pagina Spotlight Udomdej’s positie. Eind september ging hij met pensioen als commandant van de landmacht. Zijn opvolger draaide enkele besluiten van hem terug, bevestigend wat algemeen bekend was: die twee kunnen niet door één deur. Olie op het vuur was de keuze van de opvolger; Udomdej had liever een ander op zijn stoel gehad.
En toen was er Rajabhakti: een park met gigantisch grote beelden van zeven Siamese vorsten. De politie ontdekte dat bronsgieterijen steekpenningen moesten betalen, waarbij een legerkolonel een bedenkelijke rol speelde. Hij zou naar Myanmar zijn gevlucht. Meer over die zaak op de pagina Majesteitsschennis.
Toen Udomdej met pensioen ging, zou hij overwogen hebben zijn positie als staatssecretaris op te geven en nu met de Rajabhakti-zaak zou hij de knoop kunnen doorhakken. Maar als hij dat doet, betekent dit dat hij schuld bekent. Waarnemers denken dat hij het dilemma kan oplossen bij de reshuffle van het kabinet.
Een vuiltje op zijn blazoen is een interview dat hij gaf. Daarin erkende hij dat een amulettenhandelaar, schermend met ‘people in authority’ [een verwijzing naar het koningshuis] de bronsgieterijen om een commissie [lees steekpenningen] had gevraagd. Udomdej gaf de kolonel opdracht het geld terug te vragen, maar verzuimde aangifte te doen. Een bron zei eerder dat hij met het interview ‘zelfmoord’ had gepleegd.
Dus mocht u zich afgevraagd hebben waarom Udomdej minuten lang stond te bidden, dan weet u nu waarom. (Bron: Bangkok Post, 21 november)

Commentaar: Legeronderzoek Rajabhakti park stelt teleur
23 november – ‘Het onderzoek van het leger, in een week uitgevoerd, heeft niets gedaan om de zaak te verhelderen en weinig om de zorgen van de bevolking te verminderen’, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van zondag. ‘Vrijdag  zei legercommandant Theerachai dat de aanleg van het [Rajabhakti] park vrij van corruptie was, voor zover het om soldaten ging, en hij zei dat de zaak als gesloten kan worden beschouwd.’
De krant noemt het voorspelbaar dat het leger de gelederen zou sluiten, omdat voormalig legercommandant en huidig staatssecretaris van Defensie Udomdej onder zware druk staat. Hij heeft immers toegegeven dat een tussenpersoon steekpenningen heeft ontvangen, die zo zei hij terug gegeven zijn aan het leger. Veelzeggend is echter dat Theerachai daarover vrijdag niets wilde zeggen; dat was een zaak van zijn voorganger.
Volgens Theerachai is er verder niets het onderzoeken waard voor de anti-corruptie organen en de media, maar daar kan de NACC andere ideeën over hebben. En de media, betoogt de krant, dienen dat zeker niet te accepteren. Immers: journalistiek is drukken wat iemand anders niet wil dat gedrukt wordt, aldus een bekende definitie. Als de NACC of de media Theerachai’s oproep zouden volgen, zouden ze hun taak verwaarlozen.
Verder signaleert de krant dat de persconferentie van Theerachai op het legerhoofdkwartier werd gehouden [wat blijkbaar niet gebruikelijk is] en de audiovisuele media werd niet toegestaan de persconferentie live uit te zenden. Voor die restrictie werd geen verklaring gegeven. Theerachai zei ook dat het budget voor het Rajabhakti park niet bekend zou worden gemaakt. ‘De media zijn niet in een positie om de inkomsten en uitgaven te controleren.’
Op vragen daarover reageerde hij fel met: ‘Willen jullie dat zij [degenen die bij het project zijn betrokken] en hun families geëxecuteerd worden? Ze hebben niets verkeerds gedaan, maar jullie willen nog steeds dat ze schuldig zijn. Waarom kijken jullie niet naar hun intenties? Wat er is er aan de hand met de Thaise samenleving?’
Bangkok Post noemt de reactie van de regering op het schandaal ‘teleurstellend’. ‘Het leger en een regering die een coup pleegden met de belofte corruptie uit te roeien, krijgen hoofdpijn zo lang ze weigeren transparant te zijn. Totdat ze open en eerlijk zijn, blijven twijfels zich voortslepen en vragen houden aan. Degenen die geld gedoneerd hebben, hebben er recht op te weten waar het geld aan besteed is.’ (Bron: Bangkok Post, 22 november)
Meer weten? Zie de pagina Majesteitsschennis. Voor informatie over het park klik hier: Lofzang in brons voor zeven Thaise koningen.

Naschrift: In een ingezonden brief vraagt de schrijver zich af: Wat is de waarde van de gedoneerde palmbomen? Heeft het leger tax-deductable kwitanties verstrekt? Helpt het leger onbewust de donors van de bomen aan een buitensporige belastingaftrek?
De schrijver verwijst naar het Rajabhakti Bike & Concert evenement in september, een evenement waarbij volgens een politiebron gefraudeerd is. Theerachai gaf vrijdag toe dat een Chinees buffet 1 miljoen baht had gekost. De palmbomen die 300.000 baht per stuk kostten, waren volgens hem gedoneerd.

Update: De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand dringt er bij het leger op aan de details van het Rajabhakti park project bekend te maken. Het dient ter wille van de transparantie meer informatie te verschaffen, alhoewel een intern onderzoek geen bewijs voor corruptie heeft gevonden.
ACT secretaris-generaal Mana vindt dat het om de grootste zaak gaat rond een militair project sinds de coup en die mag niet onder het tapijt geveegd worden. ‘Er is te weinig informatie verstrekt, waardoor de bevolking niet weet wat er gebeurd is.’
Volgens waarnemend secretaris-generaal Chavalit van voormalig regeringspartij Pheu Thai is de Rekenkamer bevoegd onderzoek te doen, ook wanneer het zoals in dit geval donaties  van particulieren [waarmee het park is gefinancierd] betreft. Het bericht meldt niet of dit gaat gebeuren. Ook is nog niet bekend of de NACC onderzoek gaat doen.

Rajabhakti: ‘Ze kunnen nooit mijn ongelijk bewijzen’
24 november – Applaus voor voormalig politiecommissaris Sereepisut zaterdagavond tijdens een dineetje in de Islamic Foundation of Thailand moslee [waar ontbreekt]. Hij hield er een korte speech waarin hij zijn recente aanval op het leger in een uitzending van tv-station Fahai verdedigde.
‘Ze zullen nooit kunnen bewijzen dat ik het bij het verkeerde eind heb. Maar vanvond geef ik geen nieuwe informatie. Als je meer wil weten, moet je het aan generaal Udomdej vragen.’
Sereepisut refereerde aan de vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan, een initiatief van voormalig legercommandant en huidig staatssecretaris van Defensie Udomdej. Een intern legeronderzoek heeft geen bewijs voor corruptie gevonden; de politie wel.
De tv-uitzending leidde ertoe dat het station is gesloten en zes verdachten zijn aangehouden, die de ‘nationale veiligheid’ in gevaar zouden hebben gebracht, zoals de standaardformulering luidt. Twee zijn op vrije voeten, waaronder Sereepisut, maar de bewakers bij de moskee lieten hem ongemoeid. De ‘anti-graft fighter’, zoals de krant hem noemt, was eerder kandidaat bij de verkiezingen voor gouverneur van Bangkok.
De eigenaresse van het tv-station is een sit-down demonstratie begonnen bij het Government House. ‘Ik heb mijn hele leven besteed aan het opbouwen van het station, maar het leger denkt dat het eigendom is van Sereepisut. Maar hij presenteert alleen maar een programma van een uur op zaterdag.’ De politie deed ook een onaangekondigde inval in haar huis, maar toen was ze afwezig. ‘Wat ze deden laat mij eruit zien als een terrorist.’

Rajabhakti schandaal blijft door etteren
24 november – Stokebrand [mooi woord hè] Jatuporn Prompan, voorzitter van het UDD, heeft een terecht punt als hij zich afvraagt waarom het leger de boeken van het Rajabhakti park niet wil openen. Want als de inkomsten en uitgaven met elkaar overeenkomen – het leger zegt immers dat er geen sprake was van corruptie – is er geen vuiltje aan de lucht. Tenslotte zijn het geen militaire geheimen.
Evenwel: een sluitende boekhouding is geen bewijs van transparantie en ook geen bewijs van corruptie, wat iedere accountant en financial controller kan bevestigen. Voorbeeld: een dienst ontvangt 900.000 baht en koopt voor dit bedrag drie palmbomen die 300.000 baht per stuk kosten. De boekhouding sluit en dus is alles oké? Alleen wanneer iemand dieper graaft en ontdekt dat de marktprijs 30.000 baht bedraagt, is alles niet oké.
De opmerkingen van Jatuporn worden aangehaald door Veera Prateepchaikul in zijn wekelijkse column Think Pragmatic. En die vormen ook het enige aan nieuwe informatie die ik de moeite waard vind om te vermelden. Want wat Veera verder schrijft is al door talloze anderen gezegd. Het leger moet niet denken dat het wegkomt met de simpele ontkenning van corruptie. (Bron: Bangkok Post, 23 november)

Nog meer Rajabhakti; het kan niet op
24 november – Alsof er geen ander nieuws is, opent Bangkok Post vandaag met het Rajabhakti-schandaal, want zo mogen we de aanleg van het beeldenpark in Prachuap Khiri Khan inmiddels wel noemen.
Leger en politie deden onderzoek met tegengestelde conclusies en vandaag beslist de National Anti-Corruption Commission of ze de aanleg waarbij gefraudeerd zou zijn, tegen het licht gaat houden. En da’s pech voor het leger want legercommandant Theerachai zei eerder dat dit niet nodig is; een intern legeronderzoek heeft immers geen bewijs van corruptie gevonden. NACC secretaris-generaal Sansern informeert de NACC vandaag tijdens een vergadering, wat hij de afgelopen twee weken heeft ontdekt, waarin hij zich in de zaak verdiepte.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand schrijft vandaag aan het leger een brief met het dringend verzoek externe organen een onderzoek te laten doen naar de details van de parkaanleg.
‘De vermeende onregelmatigheden mogen niet over het hoofd worden gezien, alhoewel het interne onderzoek niets verkeerds heeft gevonden. Het publiek heeft te weinig informatie gekregen’, zegt secretaris-generaal Mana.
Die onregelmatigheden hebben betrekking op de kosten van palmbomen, peperdure plaatsen voor een banket en commissies [lees: steekpenningen] die de bronsgieterijen hebben moeten betalen.
Alhoewel Theerachai de noodzaak van onderzoek door de NACC niet ziet, zei vice-premier Prawit gisteren geen bezwaar te hebben tegen onderzoek. ‘Dat helpt om verdenkingen op te helderen.’
Prawit nam voormalig legercommandant Udomdej, initiatiefnemer van het park, tevens staatssecretaris van Defensie en voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation, in bescherming. ‘Het is niet nodig dat Udomdej op een persbriefing een verduidelijking geeft. Laat het leger zich maar met de pers bezighouden’, aldus Prawit.
Dat door een amulettenhandelaar commissies zijn gevraagd is eerder bevestigd door Udomdej. Een legerkolonel [die inmiddels is gevlucht naar Myanmar] zou het geld hebben teruggevraagd. De gieterijen zouden daarna het geld ‘vrijwillig‘ aan het leger hebben gedoneerd.
President Tinsulalonda van de Privy Council gaf het leger gisteren de raad het budget verstandig te besteden, want het is niet rijk. Hij zei dit op een forum ter ere van prinses Sirindhorn in het Phra Mongkut ziekenhuis. ‘Rijpe volwassenen moeten morele integriteit hebben als bescherming tegen corrupte praktijken en de verleiding om van anderen misbruik te maken. Volwassenen hebben een belangrijke taak, want ze voeden kinderen op die de toekomst van de natie zijn.’

Nieuw onderzoek naar vermeende corruptie Rajabhakti Park
25 november – Minister van Defensie Prawit heeft een nieuw onderzoek gelast naar vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan, het beeldenpark met gigantisch grote beelden van zeven Siamese vorsten. En dat is heel verstandig, want het eerste interne legeronderzoek heeft te veel vragen onbeantwoord gelaten.
Prawit: ‘Het [nieuwe] panel gaat onderzoek doen naar elke legerofficier die in de zaak betrokken is, niet alleen de landmacht, maar het onderzoek houdt zich niet bezig met burgers.’ Mochten die in beeld komen, dan wordt de NACC ingeseind.
Alhoewel Prawit zegt dat ‘alle legerofficieren’ aan de tand worden gevoeld, acht hij het onwaarschijnlijk dat voormalig legercommandant Udomdej, thans staatssecretaris van Defensie en voorzitter van  de Rajabhakti Park stichting, ondervraagd wordt, ‘maar dat hangt van het panel af’. Hij noemt nog meer uitzonderingen: Preecha Chan-o-cha, de jongste broer van de premier die permanent secretaris van Defensie is en lid van het oprichtingscomité van het park. Preecha heeft van Prawit de opdracht gekregen het panel te formeren. Mogelijk mogen ‘outsiders’ het werk van het panel volgen om verdere kritiek te voorkomen.
Udomdej liet gisteren ook van zich horen. Hij zei na afloop van de kabinetsvergadering dat het project ‘volledig transparant’ is verlopen. Premier Prayut gaf de verzekering dat hij geen enkele legerofficier uit de wind houdt. Wanneer individuele officieren in de fout zijn gegaan, is dat een persoonlijke zaak. Het zou niet eerlijk zijn dit het leger kwalijk te nemen, vindt hij.
De Defensie woordvoerder zegt dat het ministerie met het nieuwe onderzoek niet probeert de zaak te rekken.
In tegenstelling tot wat gisteren werd gemeld, buigt de NACC zich pas volgende week over de zaak. Het secretariaat heeft de afgelopen twee weken informatie verzameld.
De Resistant Citizen, een anti-coup groep, heeft de CSD gevraagd onderzoek te doen. Groepslid Pansak wil dat Udomdej klare wijn schenkt over de kosten van palmbomen, dure plaatsen voor een banket, donaties en de commissies [leek: steekpenningen], die de bronsgieterijen hebben moeten betalen.

Nog meer verdachten in majesteitsschenniszaken
26 november – In oktober werd hij benoemd tot commandant van het elite 11de Infanterie Regiment, hij wordt omschreven als een ‘close aid’ van voormalig legercommandant Udomdej, maar nu lijkt aan die veelbelovende carrière een eind te komen voor generaal-majoor Suchart Prommai. De krijgsraad van Bangkok heeft tegen hem en twee politieagenten (een voormalig hoofd en adjunct-hoofd van de CSD, sub-divisie 2) een arrestatiebevel uitgevaardigd. Het drietal wordt beschuldigd van majesteitsschennis, meer concreet: schermend met het vorstenhuis hebben ze kans gezien zich te verrijken.
De politie zegt dat Suchart heeft samengespannen met kolonel Khachachart, die naar Myanmar zou zijn gevlucht. Suchart en Khachachart worden ervan verdacht geld te hebben afgeperst bij de productie van T-shirts voor de fietstocht Bike for Dad (11 december). Khachachart werd al gezocht voor een andere zaak, vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park. In die zaak zijn drie verdachten aangehouden, van wie één zelfmoord heeft gepleegd en één, de hoofdverdachte waarzegger Suriyan, in het gevangenisziekenhuis is overleden.
Van de twee politiemannen heeft één samengespannen met de nog in leven zijnde derde verdachte en één zou bedrijven hebben afgeperst die in het kader van Bike for Mom (in augustus verreden) reclamezendtijd verkochten [of zoiets, de tekst is me niet geheel duidelijk].
In voorbereiding zijn nog twee arrestatiebevelen: tegen een adjunct-hoofd van de CSD en een inspecteur van de Highway Police. Corruptie in Thailand: het tij lijkt te keren, maar misschien ben ik te voorbarig.

Donderdag 26 november
– De politie is wanhopig op zoek naar de mastermind van een groep, die verdacht wordt van het beramen van verstoringen van Loy Krathong, de verjaardag de koning, de fietstocht Bike for Dad en Oud en Nieuw, alsmede mogelijk aanvallen op sleutelfiguren in Bangkok en elders in het land. De zoektocht is een uitvloeisel van de arrestatie van een voormalige politie-officier en twee burgers in Khon Kaen door het leger. Vandaag worden ze voor verhoor overgedragen aan de politie. Het drietal wordt hard aangepakt middels de anti-majesteitsschennis wetgeving en de Computer Crimes Act. Ze zouden hun plannen via Line besproken hebben.

Prayut beschuldigt roodhemden van complot
27 november – Is het achterdocht of geldt het Engelse gezegde: There is more than meets the eye, want kranten plegen (noodgedwongen) zelfcensuur. Zie bijvoorbeeld het bericht ‘Verantwoordelijkheid’ is rookgordijn voor mediacensuur van 26 november.
Bangkok Post opent vandaag met de beschuldiging van premier Prayut dat het UDD (roodhemden) betrokken is bij een vermeend complot om tijdens feestdagen in Bangkok en het land onrust te stoken. Het zou zelfs een moordaanslag beramen op Prayut en minister Prawit (Defensie). Het UDD zegt dat de regering ‘een verhaal fabriceert’ om de aandacht af te leiden van het Rajabhakti-schandaal (vermeende corruptie bij de aanleg van dit beeldenpark in Prachuap Khiri Khan).
Gisteren droeg het leger twee in Khon Kaen gearresteerde personen aan de politie over. De voormalige agent van de grenspolitie en een burger zouden samengespannen hebben om de openbare orde te verstoren tijdens Loy Krathong (25 november), de verjaardag van de koning (6 december), de fietstocht Bike for Dad (11 december) en Oud en Nieuw. De politie zet zwaar geschut in, want ze worden beschuldigd van majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act, twee vergrijpen waarop extreem hoge straffen staan.
Ik ben niet bang
Prayut zegt dat het ‘complot’ hem er niet van zal weerhouden om het land in trekken, met name het Noordoosten dat een machtsbasis van de roodhemden is. ‘Ik kan elke provincie bezoeken. Vandaag [?] riskeerde ik al mijn leven. Maar ik ben niet bang.’
UDD-voorzitter Jatuporn Prompan ze gisteren dat het UDD een vreedzame benadering voorstaat en geen plannen heeft om tegen de regering actie te ondernemen. Hij zegt dat alle topmensen van het UDD door het leger worden geschaduwd, ‘dus er is niets dat ze hebben kunnen doen om de regering uit te dagen’. ‘Er is helemaal geen noodzaak iets te doen. Want de regering wankelt al. Niets kan de Rajabhakti corruptie verbergen.’
De commandant van de Counter Crime Planning Division zegt dat nog zeven anderen worden verdacht van betrokkenheid bij het ‘complot’. De krijgsraad van Bangkok heeft toestemming verleend voor hun arrestatie. De twee aangehouden mannen waren al verwikkeld in een andere zaak, die bekend staat als het Khon Kaen model [Khon Kaen is een provincie in het Noordoosten]. Ze waren vrij op borgtocht. Het KK- model heeft betrekking op een vermeend netwerk van gewapende mannen met banden met het UDD.

Vrijdag 27 november
– Het Anti-Money Laundering Office heeft beslag gelegd op de bezittingen en het vermogen (totaal 44,3 miljoen baht) van de drie aangehouden verdachten en de voortvluchtige verdachte, die zich verrijkt zouden hebben bij de organisatie van de fietstochten Bike for Mom (augustis) en Bike for Dad (11 december). Het gaat om bankrekeningen en twee condominiums. Twee van de drie verdachten zijn in gevangenschap om het leven gekomen; de voortvluchtige verdachte, een kolonel, is ook betrokken bij corruptie in het Rajabhakti park project.
Een persoon waar nog weinig over geschreven is, is een majoor-generaal, die de dienst heeft verlaten. Tegen hem is woensdag door de krijgsraad van Bangkok een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou ook geprofiteerd hebben van de afpersing van sponsors van de fietstochten, waarbij met het koningshuis is geschermd.

Kritiek ambassadeur VS schiet in verkeerde keelgat
28 november – Het was te verwachten want de tenen zijn erg lang in Thailand. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur waagde het kritiek te hebben op het draconische majesteitsschennis artikel 112 van de Strafwet dat een maximum gevangenisstraf van 15 jaar kent. Oei!
Vrijdag demonstreerden tientallen koningsgezinden onder leiding van de actiemonnik Buddha Isara bij de ambassade en overhandigden een protestbrief. De ambassadeur begrijpt de Thaise cultuur niet en dient zich niet te bemoeien met politiek en de koninklijke institutie, heette het. ‘This is Thailand, not the USA’ en ‘Go, go Home’ was de boodschap op protestborden.
‘Je hebt geen recht en geen macht’, zei Buddha Isara. ‘We zijn geen slaven van de VS. De monarchie is een heilig symbool dat alle Thais bereid zijn met hun leven te beschermen. De heer Davies had kritiek op de wet die de monarchie beschermt en dat is heel respectloos voor een ambassadeur. De straffen voor vergrijpen tegen de koninklijke institutie worden gerechtvaardigd door het gedrag van de overtreders.’
Davies maakte zijn gewraakte opmerkingen woensdag in een speech bij de Foreign Corrspondents’ Club op Thailand. Zie het bericht Ambassadeur VS leest Thailand de les van 27 november. (Bron: website Bangkok Post, 27 november)
Update: Premier Prayut haalt zijn schouders op over de opmerkingen van Davies. ‘Dat is zijn zaak. De VS heeft recent vertegenwoordigers naar me gestuurd om over handel met me te praten. In een vergadering donderdag met Engeland en de EU heb ik gevraagd hoe ik het gedaan heb bij de bevordering van handel en investeringen. Ze antwoordden goed. Toen ik vroeg of een democratische regering dat gedaan kon hebben, waren ze sprakeloos.’
Prayut zegt vaak andere landen te hebben uitgelegd waarom Thailand de majesteitsschenniswet heeft. ‘Degenen die het niet begrijpen, zullen nooit proberen het te begrijpen. Maar alle andere landen hebben wel wetgeving tegen smaad.’

Rajabhakti: Gaan bronsgieterijen leger redden?
28 november – De bronsgieterijen die de zeven beelden voor het Rajabhakti park hebben gegoten, geven volgende week een toelichting op de ‘commissies’ die ze hebben moeten betalen, zegt een legerbron. Ze openen vermoedelijk ook de boeken, om aan te tonen dat de constructie van de beelden ‘transparant’ was,
Sommigen denken dat doel hiervan is om staatssecretaris Udomdej (Defensie), initiafiefnemer van het park en voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation, en het leger te beschermen tegen repercussies. Wie de krant met ‘sommigen’ bedoelt, wordt niet duidelijk uit de analyse van Bangkok Post. De Rekenkamer zou toestemming krijgen de financiën te controleren en daarmee zou het schandaal de wereld uit zijn.
Het Central Investigation Bureau van de politie zei eerder dat een amulettenhandelaar een commissie van 10 tot 20 procent van de kosten had geëist, waarbij hij ‘people in authority’ als drukmiddel gebruikte. Udomdej heeft dit toegegeven. Hij gaf een kolonel opdracht het geld terug te vragen, waarna de gieterijen het geld ‘vrijwillig’ aan het leger doneerden. De amulettenhandelaar en de kolonel zijn naar het buitenland gevlucht.
Eerdere berichten zeiden dat het park volledig is gefinancierd uit particuliere giften, maar vandaag schrijft de krant dat de overheid 63,57 miljoen baht heeft bijgedragen. Dat geld is gebruikt om grond af te graven. De donaties gingen naar de aanleg van het park en de constructie van de beelden.
Minister Prawit maakte gisteren bekend dat adjunct permanent secretaris Chaicharn van Defensie een onderzoekspanel gaat leiden. Het panel informeert de NACC en de Rekenkamer over eventuele onregelmatigheden van legerpersoneel. Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek, waarop veel kritiek was omdat tal van vragen onbeantwoord waren gebleven.
Van corruptie zou geen sprake zijn geweest, maar misschien beperkte de toenmalige commissie zich alleen tot de besteding van de donaties, oppert minister Paiboon van Justitie. Prawit wacht de resultaten van het nieuwe onderzoek af en doet er verder het zwijgen toe, vertelde hij de media.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai heeft Udomdej’s aftreden geëist. Udomdej dient de verantwoordelijkheid te nemen voor de ongewoon hoge constructiekosten, mogelijke onregelmatigheden en omdat tegen twee van zijn voormalige naaste medewerkers, een kolonel en een majoor-generaal, arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. Ook Prayut en Prawit dienen zich niet te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, vindt PT.

Zondag 29 november
– Hij zit al 18 maanden in de gevangenis, dus kan er nooit betrokken bij zijn geweest, zegt de advocaat van 49-jarige Thanakrit, tegen wie samen met acht anderen een arrestatiebevel is uitgevaardigd wegens overtreding van het majesteitsschennis wetsartikel en de Computer Crime Act. De advocaat gaat aangifte doen tegen de onderzoekers die de beschuldiging hebben geuit.
Thanakrit zit vast wegens zijn betrokkenheid bij wat bekend staat als het Khon Kaen model, een vermeende gewapende beweging van roodhemden in de provincie Khon Kaen, die vorig jaar militaire trainingen hielden. De groep zou gevormd zijn om de toenmalige premier Yingluck te beschermen, toen haar regering onder vuur lag van de PDRC. Na de coup van mei 2014 zijn de kernleden aangehouden.
Volgens de politie en vice-premier Prawit (veiligheid) hebben Thanakrit en de acht anderen samengespannen om in Bangkok subversieve acties uit te voeren waaronder een aanslag op twee leden van de regering. [Eerdere berichten noemen premier Prayut en hem.].
Critici hechten weinig waarde aan de claim. Ze zeggen dat het een afleidingsmanoeuvre is vanwege het Rajabhakti-schandaal, waarbij twee hoge legerofficieren betrokken zijn. Adjunct-politiecommandant Srivara zegt evenwel voldoende bewijs te hebben voor de claim. Twee van de acht zijn aangehouden, de overigen zijn nog op vrije voeten.
Zie verder het bericht van 27 november: Prayut beschuldigt roodhemden van complot, en de pagina Majesteitsschennis.

UDD-bezoek aan park kan uit de hand lopen
30 november – Twee leiders van het UDD, Jatuporn Prompan en Nattawut Saikua, willen een bezoek brengen aan het Rajabhakti park om onderzoek te doen naar de vermeende corruptie bij de aanleg van het beeldenpark in Prachuap Khiri Khan. De NCPO waarschuwt hen bij monde van woordvoerder Winthai dat het bezoek gezien kan worden als ‘politiek gemotiveerd’.
Jatuporn, voorzitter van het UDD, vertelde gisteren in een tv-programma dat soldaten zijn gestationeerd bij de ingang van de housing estates waar hij en Nattawut wonen. Dat lijkt hem een poging om te voorkomen dat ze naar het park gaan. ‘Ik waarschuw dat de situatie uit de hand kan lopen als ze dat proberen, want dat betekent dat de autoriteiten iets te verbergen hebben.’
Inmiddels heeft de minister van Defensie een tweede intern legeronderzoek naar de aanleg gelast, omdat het eerste onderzoek veel vragen opriep. Het panel gaat alle betrokkenen oproepen, waaronder de permanent secretaris van het ministerie van Defensie, die lid is van een commissie van de Rajabhakti Park stichting. Mogelijk wordt ook Udomdej, staatssecretaris van Defensie, voormalig legercommandant en voorzitter van de stichting, gevraagd een toelichting te geven.
Udomdej ligt onder vuur omdat hij heeft toegegeven dat de bronsgieterijen commissie hebben moeten betalen. Ze werden afgeperst door een amulettenhandelaar, waarna een legerkolonel, naaste medewerker van Udomdej, het geld terugvroeg. De gieterijen zouden het vervolgens ‘vrijwillig aan het leger’ gedoneerd hebben. Zowel de amulettenhandelaar als de kolonel zijn naar het buitenland gevlucht.
De NACC wordt morgen door haar secretaris-generaal geïnformeerd over het ‘geheime’ onderzoek dat hij gedaan heeft naar het schandaal. Aan de hand daarvan besluit de NACC of verder onderzoek nodig is.

Druk op Udomdej neemt toe om af te treden
1 december  – Als een krant de uitdrukking ’(politieke) waarnemers’ gebruikt, vraag ik me altijd af wie dit geheime genootschap vormen. Of komt de aanduiding uit de dikke duim van de redactie? Vandaag geven de ‘waarnemers’ commentaar op het antwoord van defensieminister Prawit of staatssecretaris Udomdej, ook defensie, dient af te treden. Ze interpreteren het antwoord als een oproep om het veld te ruimen.
Udomdej ligt onder vuur vanwege het Rajabhakti park schandaal, het beeldenpark in Prachuap Khiri Khan met de gigantisch grote beelden van zeven Siamese vorsten. Over die vorsten wordt de lof gezongen, maar niet over (de aanleg van) het park, want daarbij zijn de bronsgieterijen afgeperst door een amulettenhandelaar.
Een kolonel, naaste medewerker van Udomdej, inmiddels gevlucht naar Myanmar, speelde een bedenkelijke rol. Tegen hem en een andere naaste medewerker, een majoor-generaal, zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd. Deze meneer zou betrokken zijn bij een andere zaak, de afpersing van sponsors van de twee fietstochten.
Udomdej was destijds als legercommandant initiatiefnemer en hij is voorzitter van de Rajabhakti Park Foundation. Een voormalige medewerker van Privy Council president Tinsulanonda zegt: ‘Als ik zijn schoenen stond, zou ik aftreden, zelfs als hij niets te maken had met de vermeende onregelmatigheden. Het gaat om volwassenheid. Sommige mensen denken dat ze niets hoeven te doen wanneer ze niet beschuldig worden.  Ik praat niet over politieke verantwoordelijkheid. Het gaat om verantwoordelijkheid nemen voor je functie en dat vereist moed. Het wordt tijd dat dit soort dingen in onze samenleving gebeuren.’
Udomdej doet er het zwijgen toe. Hij bevestigde eerder dat de amulettenhandelaar commissie had gevraagd en dat de kolonel het geld had laten terug geven, waarna de gieterijen het ‘vrijwillig’ aan het leger hadden gedoneerd. Een bron zegt dat Udomdej wacht op de resultaten van het tweede interne legeronderzoek naar de aanleg. Daartoe heeft de minister van Defensie opdracht gegeven omdat het eerste onderzoek [afgeraffeld in een week] te veel vragen opriep.

Roodhemdleiders aangehouden en vrijgelaten
1 december – Ze waren gewaarschuwd toen ze hun voornemen bekend maakten om naar het Rajabhakti park te gaan. Dat zou gezien kunnen worden als een ‘politieke actie die kan leiden tot onrust’. Ze hadden zelfs het woord ‘corruptie’ gebruikt. [Foei], want dat is nog niet vastgesteld, zei NCPO-woordvoerder Winthai gisteren.
Het leger voegde de daad bij het woord en hield Jatuporn Prompan en Nattawut Saikuar, respectievelijk voorzitter en secretaris-generaal van het UDD, onderweg naar het park aan, evenals drie andere roodhemden.
Nattawut zegt dat het voorgenomen parkbezoek niets met politiek te maken had. ‘We zijn bezorgde burgers die wilden weten hoe het onderzoek vorderde. We hebben geen verborgen plan. Er is geen ander plan dan dit. En het heeft ook niets te maken met onderzoeken naar vermeende onregelmatigheden van de vorige regering.’ [De door roodhemden gesteunde regering Yingluck]
Het leger wilde [durfde?] de zaak blijkbaar niet op de spits drijven, want de mannen werden na enkele uren al weer vrijgelaten. Ondertekening van een verklaring dat zij zich zouden onthouden van politieke activiteiten, was voldoende, maar enkele regels verder in het artikel lees ik dat ze dit mondeling toezegden.

Vice-premier tikt ambassadeur VS op de vingers
1 december –  Vice-premier Prawit heeft de Amerikaanse ambassadeur geadviseerd ‘na te denken voor hij iets zegt’ naar aanleiding van Davies’ kritiek op de extreem zware straffen die op basis van het wetsartikel tegen majesteitsschennis worden uitgedeeld. Eerder protesteerden royalisten in Bangkok bij de Amerikaanse ambassade en gisteren werd in Chiang Mai, Songkhla, Trang, Trat, Chai Nat en Phuket gedemonstreerd.
[Ik las in een commentaar dat de royalisten Davies’s opmerkingen verkeerd interpreteren: hij verzette zich niet tegen de wet, maar tegen de alsmaar zwaarder wordende straffen waardoor veroordeelden langer in de gevangenis zitten dan moordenaars.]
Prawit zei: ‘We proberen ons best te doen voor de toekomst van de natie en voor permanente democratie. Maar wacht nog een beetje langer. We zijn bezig een stevig fundament te leggen voor echte democratie die niet eindigt met het van dag tot dag oplossen van problemen. Wees aardig voor de regering.’
Davies zei gisteren dat de VS, ondanks nauwere banden tussen Bangkok en Beijing, Thailand niet aan China hebben ‘verloren’. ‘Ik denk dat het goed voor Thailand is om een goede relatie met China te hebben.’ Aan  de suggestie van Prayut dat de handelsrelatie tussen beide landen gevolgen zou kunnen ondervinden wanneer Davies dergelijke opmerkingen [over majesteitschennis] herhaalt,  hecht Davies weinig waarde. Handelszaken dienen los van politiek en geopolitiek te worden benaderd. ‘Als politieke leiders ze willen koppelen, is dat hun zaak, dat is up to him.’

Krant opent met oud nieuws en open deuren
2 december – Wat is nieuws: Dat staatssecretaris Udomdej niet aftreedt, wat hij gisteren verklaarde voorafgaand aan de kabinetsvergadering? De krant meldde het gisteren al op basis van een bron. Dat voormalig oppositleider Abhsit gisteren zei dat ‘a show of accountability’ helpt om de toenemende druk op de regering te verminderen? Lijkt me een enorme open deur.
En daarmee is het openingsartikel van Bangkok Post van vandaag wel samengevat dat de helft van de voorpagina beslaat. Het bestaat bijna geheel uit oud nieuws, dus dat sla ik over. Wat blijft over?
Udomdej wil het onderzoek naar de aanleg van het Rajabhakti park afwachten. Let wel: het tweede onderzoek en opnieuw een intern legeronderzoek. Of dat de ‘accountability’ van Abhisit oplevert, is twijfelachtig. De krant pleitte eerder in haar hoofdredactioneel commentaar voor een onafhankelijk onderzoek, maar zelfs de NACC houdt zich nog afzijdig.
Udomdej zei gisteren dat het parkproject ‘with transparency’ is uitgevoerd. Een commissie heeft toegezien op het werk. De leden waren vastbesloten van het park een ‘nationale schat’ te maken. ‘Ik heb nooit overwogen het project voor eigenbelang te gebruiken. De besteding van alle donaties was transparant.’ Bezwaar tegen onderzoeken door andere (NACC, Rekenkamer) zei hij niet te hebben.
Abhisit zegt dat de NCPO, die streeft naar hervormingen, het goede voorbeeld dient te geven. ‘Politieke verantwoordelijkheid is veel belangrijker dan juridische verantwoordelijkheid. Om de politieke spanningen te verminderen, moet een besluit worden genomen. Een politiek besluit nemen betekent niet dat je moet toegeven goed of fout te zijn geweest, omdat dit beoordeeld dient te worden door de betrokken partijen.’
Abhisit pleitte desgevraagd niet voor het aftreden van Udomdej. ‘Wat nodig is om het publieke vertrouwen te herwinnen en de regering en NCPO in staat stelt te blijven functioneren, moet gedaan worden.’

Man (60) krijgt 6 jaar cel voor majesteitsschennis
2 december – De opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur Davies over de strenge straffen die worden uitgedeeld wegens majesteitsschennis, werden gisteren bevestigd door de provinciale rechtbank van Nonthaburi die een 60-jarige man voor 6 jaar achter de tralies stuurde.
Acht jaar geleden had hij op een pier (aanlegplaats voor veerboten) folders verspreid die niet door de beugel konden. Zijn persoonlijke mening was onbehoorlijk, zei de rechtbank, en had niet verspreid mogen worden want die had haat gezaaid en was beledigend voor de monarchie.
De man was opnieuw in maart gearresteerd, samen met drie anderen, op verdenking van betrokkenheid bij het plaatsen van een bom bij de Criminal Court aan de Ratchadaphisek Road (Bangkok), een nogal amateuristische actie want de bom ontplofte op het parkeerterrein. De beschuldiging luidde: verraad en terrorisme.
Sinds oktober heeft de rechtbank nu vier personen wegens majesteitsschennis veroordeeld. De straffen variëren van anderhalf tot tweeënhalf jaar. Een aandacht trekkende veroordeling was die van een man die lelijke dingen over de vorst geschreven had op wc-deuren. Een ander was op Facebook de fout in gegaan.

Majesteitsschennis: Prachatai verslaggeefster onderscheiden
2 december –  Mutita Chuachang (33), werkzaam voor de nieuwswebsite Prachatai, is onderscheiden met de Kate Webb prijs van het Franse persbureau Agence-France Presse (evenals Reuters actief in Thailand). Ze krijgt de prijs voor haar ‘krachtige en voortdurende verslaggeving over majesteitsschennis zaken, die zijn toegenomen onder het militair bewind’. De prijs is vernoemd naar een AFP verslaggeefster die in 2007 stierf na een carrière waarin ze oorlogen en andere historische gebeurtenissen versloeg.
Mutita zegt er gaandeweg te zijn achter gekomen dat veel mensen die zijn opgesloten, alleen maar actieve burgers waren. Ze zijn gearresteerd wegens kleine vergrijpen, zoals overtreding van de noodverordening, maar ook voor misdrijven als het dragen van wapens in het openbaar, aanvallen op soldaten, brandstichting en het uiten van een politiek mening.
Het draconische wetsartikel op majesteitsschennis kent een maximum straf van 15 jaar en wordt vaak in combinatie met de Computer Crime Act toegepast. Volgens Mutita zijn de basisrechten van de veroordeelden geschonden. ‘Door achter de schermen te kijken, erover te schrijven en de lange rechtsgang te observeren, heb ik het publiek geholpen te begrijpen waarom de rechtsstaat deel geworden is van het zogeheten “justice deficit” probleem.’

Prayut over mogelijk aftreden Udomdej: It’s up to him
3 december – De uitdrukking zal expats bekend in de oren klinken: It’s up to him. Dat kan een lichte hint zijn. Premier Prayut (links op de foto) gebruikte de uitdrukking gisteren om de positie van staatssecretaris Udomdej (Defensie; rechts) aan te geven, die als voormalig legercommandant en voorzitter van de Rajabhakti Park stichting betrokken is bij het schandaal rond de aanleg van het  beeldenpark.
Na het eerste interne teleurstellende legeronderzoek is de druk op hem toegenomen om zijn verantwoordelijkheid te nemen en af te treden. Maar zelf wil hij het vervolgonderzoek afwachten. Prayut houdt zich op de vlakte: ‘Er zijn procedures die gevolgd moeten worden. Hij kan voor zichzelf denken. Maar sommige mensen kunnen dat niet en ze accepteren zelfs niet de wet. Laat het onderzoek voortgaan. Ik heb nooit een procedure tegengewerkt of gestopt.’ Mocht Udomdej besluiten om af te treden, dan heeft dit volgens Prayut geen consequenties voor de regering of de NCPO.

Oud-politieman kapittelt ambassadeur VS
4 december – De Amerikaanse ambassadeur Davies moet door de VS van zijn post worden afgehaald, voordat de Thai-Amerikaanse relaties verder verslechteren, vindt voormalig adjunct-hoofd van de politie Vasit Dejkunjorn. Hij schrijft dat in zijn column in Matichon.
Vasit was vorige week vrijdag een van de demonstranten voor de Amerikaanse ambassade, die demonstreerden tegen Davies’opmerkingen over het wetsartikel op majesteitsschennis, met name de almaar strenger wordende straffen, en het misbruik dat van het artikel wordt gemaakt om de vrijheid van meningsuiting te breidelen.
Vasit ziet Davies’ kritiek als kritiek op de Thaise rechtbanken en hoe ze het artikel toepassen. ‘Davies is aan leidende universiteiten in de VS opgeleid. Hij zou beter moeten weten’, aldus Vasit, die vermoedt dat Davies’ opmerkingen, gemaakt tijdens een speech bij de Foreign Correspondents’ Club of Thailand, geen uitglijder waren, maar ‘een doelbewuste actie op basis van een beleid of instructie van de Amerikaanse regering’. Hoe wantrouwend kun je zijn. (Bron:  Bangkok Post, 3 december) (Zie pagina Majesteitsschennis)

Publiciteitsstunt roodhemden ergert junta
4 december – De rubriek doet zijn naam alle eer aan, ‘Power Games’, want de junta liet deze week de twee roodhemdleiders die onderweg waren naar het Rajabhakti park, arresteren en hield hen tien uur vast. Nattaya Chetchotiros, verslaggeefster militaire zaken, constateert dat het de twee mannen daarmee gelukt is de junta in de eigen politieke publiciteitsval te lokken.
Ze moesten weliswaar een verklaring tekenen niet deel te nemen aan ‘bepaalde activiteiten’, maar dat moet je tegen stokebrand Jatuporn, voorzitter van het UDD, zeggen. De volgende dag zat hij alweer bij Peace-TV. Het leger kon zijn commentaar niet accepteren dat de aanleg van het park vergeven was van de corruptie, zei hij. Het door het leger aangekondigde (tweede) interne onderzoek noemde hij ‘onacceptabel’. Wanneer soldaten wordt gevraagd de eigen collega’s en bazen te onderzoeken, zal het resultaat nooit geloofwaardig zijn.
Nattaya oppert dat de twee er met hun actie in geslaagd lijken hun politieke ‘meester’, de in ballingschap levende oud-premier Thaksin, van dienst te zijn, maar wie het laatst lacht, lacht het best. En dat is de junta die heeft aangekondigd de enige zoon van Thaksin te laten dagvaarden wegens zijn rol bij een lening, door de Krungthai Bank verleend aan de Krisda Mahanakom Group. [Jaartal ontbreekt.]
De DSI onderzoekt momenteel het geldspoor van de lening van 9,9 miljard baht. Vermoed wordt dat gelden zijn witgewassen door de aanschaf van aandelen Airports of Thailand. De DSI gaat 32 personen voor verhoor oproepen, inclusief Panthongtae.
Het offensief, ook tegen Yingluck vanwege haar rol bij het hypotheeksysteem voor rijst, toont aan dat deze ploeg coupplegers harder is dan de vorige. De roodhemd uitdaging kan gezien worden als een poging van Thaksin om het militaire regime te dwingen tot een politieke oplossing. Maar de actie heeft zich tegen hem gekeerd. Het besluit van de junta om achter Thaksin’s zoon aan te gaan, brengt meer slecht nieuws voor de Shinawatra’s, die het al moeilijk genoeg hebben op het rijstfront, schrijft Nattaya tot besluit. (Bron:  Bangkok Post, 3 december)

Bangkok Post kijkt in haar glazen bol
4 december – Bangkok Post kijkt vandaag in haar glazen bol en schrijft in het openingsartikel te verwachten dat staatssecretaris Udomdej (Defensie) zal aftreden ‘in a show of accountability’ over het Rajabhakti park schandaal. Het adjunct-legerhoofd zou hem opvolgen. Vervolgens zou een stoelendans kunnen volgen in de top van het leger. Ik populariseer het artikel maar een beetje om te voorkomen dat mijn lieve lezeressen en beste lezers door de bomen het bos niet meer zien.
Naar verwachting maakt midden deze maand het recent gevormde legerpanel de resultaten van het tweede onderzoek naar de aanleg van het park bekend, nadat het eerste interne legeronderzoek veel kritiek had opgeroepen. Udomdej, voormalig legercommandant, initiatiefnemer van het beeldenpark en voorzitter van de Rajabhakti Park stichting, zei eerder dat hij de resultaten wilde afwachten. Premier Prayut en minister Prawit (Defensie) zeiden eerder dat het ‘up to him’ was om te beslissen over een eventueel aftreden.
Om nog even het geheugen op te frissen. In het park in Prachuap Khiri Khan zijn gigantisch grote beelden geplaatst van zeven Siamese vorsten. De bronsgieterijen zouden zijn afgeperst door een amulettenhandelaar, waarbij een legerkolonel, notabene een medewerker van Udomdej, een bedenkelijke rol speelde. Beiden zijn gevlucht naar het buitenland. Er zijn ook twijfels gerezen over de kosten van een banket en palmbomen.
Een andere oud-medewerker van Udomdej, een majoor-generaal, is verwikkeld in de corruptiezaak rond de twee fietstochten. In die zaak zijn drie verdachten aangehouden, van wie één zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel en één, de hoofdverdachte, in het gevangenisziekenhuis is overleden. In beide zaken is geschermd met het koninklijk huis, waardoor het draconische wetsartikel tegen majesteitsschennis kan worden ingezet.

Nonthaburi: Protest royalisten tegen ambassadeur VS
5 december –  Dertig leden van de oer-conservatieve, ultra-royalistische beweging Seri Non Khon Rak Nai Luang hebben gisteren voor het provinciehuis van Nonthaburi gedemonstreerd tegen de kritiek van de Amerikaanse ambassadeur op de majesteitsschennis wetgeving.
Ze hielden protestborden omhoog en gaven een verklaring van een pagina uit, waarvan de inhoud valt samen te vatten met: Waar bemoeit die Yankee zich mee? De relatie Thailand-VS wordt er verder door geschaad , waarschuwen ze, en die staat toch al onder druk sinds de coup van vorig jaar.
Elders in het land en bij de ambassade van de VS is eerder gedemonstreerd tegen de uitspraken van Davies die hij deed in een speech bij de Foreign Correspondents’ Club of Thailand. Hij kritiseerde er de vele en almaar zwaarder wordende straffen die op basis van het wetsartikel worden gegeven en het misbruik dat er van gemaakt wordt om de vrijheid van meningsuiting te breidelen.
Een vertegenwoordiger van de beweging heeft tegen Davies en de organisator van de bijeenkomst aangifte gedaan bij de CSD.

Rajabhakti park: Regering waarschuwt studenten
7 december – Soldaten van de kazerne Burachat in Ratchaburi brachten gisteren een bezoek aan het Rajabhakti park (foto). Het zou om een ‘studietrip’ gaan, maar aannemelijker is dat het een (intimiderende) waarschuwing is om het park niet te misbruiken voor het stoken van onrust.
Daar wijst een verklaring op van regeringswoordvoerder Sansern, die heeft gezegd dat iedereen vrij is om het park te bezoeken, mits ze geen politieke motieven hebben. Sansern doelt klaarblijkelijk op de pro-democratie studentengroep Prachathipatai Sueksa (democratie studiën) van de Thammasat universiteit, die heeft aangekondigd vandaag naar het park te gaan. Doel van het als ‘studietrip’ omschreven bezoek is feiten te verzamelen over de aanleg, waarover vermoedens bestaan van corruptie. Tevens zal een verklaring worden voorgelezen, waarin wordt ingegaan op de problemen rond het park.
De leider van de groep, student politicologie Sirawith Seritiwat, zegt door soldaten benaderd te zijn die hem vertelden dat ze naar de campus zouden komen om hem op te halen voor ‘een gesprek’, indien hij zou doorgaan onrust te veroorzaken. Het leger heeft met zijn moeder gesproken en haar gevraagd haar zoon in te tomen.
De Thai Lawyers for Human Rights groep beschuldigt het leger ervan buiten zijn boekje te gaan. Volgens hen is het voorgenomen bezoek niet in strijd met door de junta gegeven orders.

Studenten aangehouden; Rajabhakti park gesloten
8 december – De junta laat niet met zich sollen. Nadat eerder twee roodhemdleiders op weg naar het Rajabhakti park waren aangehouden, maakten 36 studenten gisteren kennis met eenzelfde behandeling. Op het station Ban Pong werd het treinrijtuig waarin ze zaten losgekoppeld, ze werden er kort vastgehouden, waarna ze in legerbussen werden afgevoerd naar een kazerne in Putthamonthon (Nakhon Phanom).
Legercommandant Theerachai heeft een strenge waarschuwing gegeven tegen politiek gemotiveerde bijeenkomsten in het park, waar gigantisch grote beelden van zeven Siamese vorsten staan. Volgens bewoners van Hua Hin, die van plan waren de studenten bij het park tegen te houden ’heilige koninklijke grond die niet gepolitiseerd mag worden’.
De studenten vormen de Prachathipatai Sueksa (Democracy Students). Ze zouden, volgens de autoriteiten, met hun bezoek aan het park onrust hebben willen stoken. Zelf maakten ze eerder bekend naar het park te zullen gaan om gegevens te verzamelen over ‘onregelmatigheden’ [lees: corruptie] bij de aanleg. Ze wilden ook een verklaring voorlezen.
Alle studenten zijn inmiddels vrijgelaten inclusief de zes die geweigerd hebben een verklaring te ondertekenen dat ze verder zouden afzien van soortgelijke activiteiten. Hun ouders kregen op straffe van juridische acties tegen het gezin de boodschap dat ze hun kinderen beter in toom kunnen houden.
De National Human Rights Commission komt vandaag bijeen om te bepalen of de rechten van de studenten zijn geschonden. Een andere groep studenten, de Prachathipatai Mai (New Democracy) protesteert in een verklaring tegen de aanhouding, die ze in strijd acht met de vrijheid van meningsuiting.
Na de aanhouding is het park abrupt gesloten. Dit tot teleurstelling van bezoekers die de laatste dag van het lang weekend wilden gebruiken om zich aan de beelden te vergapen. Op de toegangsweg naar het park kregen ze te horen dat het park dicht was ‘wegens wegwerkzaamheden’.

Britse ambassadeur heeft het verbruid bij regering
9 december – Dat Thailand lange tenen heeft en bij de minste of geringste kritiek op zijn achterste benen staat, hoef ik niemand te vertellen die het Thaise nieuws volgt. Na de Amerikaanse ambassadeur ligt nu zijn Britse collega onder vuur naar aanleiding van een tweet van hem over de aanhouding van de studenten die op weg waren naar het Rajabhakti park (zie het bericht van gisteren: Studenten aangehouden; Rajabhakti park gesloten). Mark Kent trekt daarin een vergelijking met de demonstratie van de royalisten voor de Amerikaanse ambassade die geen strobreed in de weg is gelegd. Hij schreef: ‘I had hoped the fact 200 people werd allowed to demonstrate at the US embassy might be relaxation of freedom of assembly.’
Dat is appels met peren vergelijken, reageerde gisteren minister Don (Buitenlandse Zaken) verongelijkt: ‘Het is duidelijk dat de trip van de studenten politiek gemotiveerd was om onrust te stoken.’ Don overweegt de ambassadeur op het ministerie te ontbieden.
Regeringswoordvoerder Werachon noemt het ‘teleurstellend dat de ambassadeur een groep steunt die vaak de wet heeft overtreden en geen respect heeft voor de rechtspraak’. ‘De NCPO betreurt dat dit gebeurt. De kwestie is met elke ambassadeur besproken. […] Elke actie wordt genomen in het nationaal belang.’
De ambassadeur zegt desgevraagd dat de tweet een observatie was. ‘Het is uiteraard aan de Thaise autoriteiten om het land te besturen zoals ze juist achten. Ik hoop dat ze dit doen in overeenstemming met hun internationale verplichtingen, zoals de EU eerder heeft verklaard.’
Minister Prawit (Defensie) benadrukte gisteren dat de regering niet met twee maten meet. ‘Demonstranten van alle groepen worden op basis van dezelfde wet gelijkelijk behandeld.’
Premier Prayut gooide het over een andere boeg. De studenten waren tegengehouden omdat bewoners hen bij het park stonden op te wachten om hen tegen te houden. ‘Had je gewild ze te laten gaan en gewond te raken? Als dat was gebeurd, had je het de regering weer kwalijk genomen.’
De National Human Rights Commission heeft de aanhouding gekritiseerd, maar roept ook demonstranten op voorzichtig en eerlijk te handelen en rekening te houden met het publiek belang. Amnesty International noemt de aanhouding weer een bewijs dat de militaire regering haar arbitraire macht om mensen aan te houden gebruikt om vreedzame activisten de mond te snoeren. AI wijst erop dat enkele studenten toegang tot advocaten is geweigerd.
De leider van de studenten, student politicologie Sirawith [foto, zeker een eeuwige student want hij ziet er wel erg oud uit], zegt eind deze maand een tweede poging te doen af te reizen naar het park.
Doel van het afgebroken bezoek was gegevens te verzamelen over de aanleg, waarbij sprake zou zijn geweest van onregelmatigheden. Drie van de dertig aangehouden studenten hebben hun handtekening teruggetrokken onder een verklaring dat ze verder zullen afzien van soortgelijke activiteiten. Zes hadden al geweigerd te tekenen.
Een intern legeronderzoek naar de aanleg van het park is momenteel gaande, nadat een eerste te veel vragen had opgeroepen.

Rajabhakti park: Udomdej veegt zijn straatje schoon
9 december – Gevalletje van geheugenverlies – van het korte-termijngeheugen? Staatssecretaris Udomdej (Defensie), voorzitter van de Rajabhakti stichting en oud-legercommandant, zegt dat de vermeende onregelmatigheden bij de aanleg ‘niets te maken hebben’ met de legercommissie die toezicht hield op de aanleg en nu het beheer over het park voert.
Dat Udomdej nu al in de verdediging gaat, is merkwaardig want kort geleden weigerde hij elk commentaar en zei het interne legeronderzoek te willen afwachten. En nog eerder, op 10 november, gaf hij toe dat een amulettenhandelaar commissie had geëist van de bronsgieterijen met ‘people in authority’ als drukmiddel. Een ‘onderhandelaar’ noemt de krant het nu, had hij naar de man gestuurd om het geld terug te vragen. De gieterijen hadden het geld vervolgens gedoneerd aan het park. [De ‘onderhandelaar’ is een kolonel, naaste medewerker van Udomdej, die evenals de amulettenhandelaar naar het buitenland is gevlucht.]
Gisteren zei Udomdej: ‘Ik benadruk dat alles op een eerlijke manier is verlopen. De commissie die toezicht hield op de aanleg, is zelfs geprezen omdat ze zich heeft beziggehouden met een probleem dat niet haar verantwoordelijkheid was.’
Gevraagd naar de toenemende druk op hem om af te treden, zei Udomdej dat degenen die dit willen, het resultaat dienen af te wachten van het onderzoek.
De minister van Justitie zegt dat de twee roodhemdleiders die vorige week op weg naar het park zijn aangehouden, bereid zijn het Centre for National Anti-Corruption van het ministerie te informeren over wat ze over de vermeende onregelmatigheden weten. De minister heeft ook de Rekenkamer en de PACC daarop attent gemaakt.

Politie begint onderzoek naar ambassadeur VS
10 december – De diplomatieke onschendbaarheid van de Amerikaanse ambassadeur Glyn Davies is voor de politie geen belemmering om een onderzoek te beginnen naar diens uitlatingen over de majesteitsschenniswetgeving. Het bureau Lumpini heeft een opname opgevraagd van Davies’ speech bij de Foreign Correspondents’ Club of Thailand. Op 25 november plaatste hij daar enkele kritische kanttekeningen bij de strenge straffen en het misbruik dat van de wet wordt gemaakt.
Een politiebron zegt dat nog geen sprake is van een formeel onderzoek maar van het verzamelen van informatie. ‘Wanneer we vinden dat de opmerkingen van de ambassadeur smadelijk zijn voor de monarchie, beginnen we een officieel onderzoek.’
Het onderzoek is een reactie op een klacht die is ingediend door een ultra-royalist, die alleen bekend staat met zijn Facebook-naam Sonthiya Sawasdee. Hij plaatste een kopie van zijn klacht op Facebook. Sonthiya wil dat de politie de ambassadeur voor verhoor oproept en ook onderzoek doet naar de organisatoren van de bijeenkomst. In andere posts neemt hij het op voor voormalig legercommandant Udomdej, staatssecretaris van Defensie, die onder vuur ligt vanwege het Rajabhakti schandaal. [Bij die man moet een flink steekje los zitten.]
Op 28 november demonstreerden zo’n tweehonderd royalisten voor de Amerikaanse ambassade. Een tweet waarin de Britse ambassadeur een vergelijking trekt tussen de demonstratie, die geen strobreed in de weg werd gelegd, en de aanhouding van studenten op weg naar het Rajabhakti park (zie het bericht van 9 december: Britse ambassadeur heeft het verbruid bij regering), is ook al in het verkeerde keelgat van de koningsgezinden geschoten. De minister van Justitie overweegt de ambassadeur te ontbieden. (Bron: website Bangkok Post, 9 december)

Donderdag 10 december
– Roodhemdleiders Jatuporn en Nattawut hebben gisteren twee uur met de minister van Justitie en het hoofd van de Rekenkamer gesproken over de Rajabhakti park zaak. Ze vroegen om een onderzoek waaraan ook outsiders deelnemen. Nattawut zei na afloop tevreden te zijn met de reactie van de minister en dat is alles wat ik erover kan melden, want veel wijzer word ik niet van het bericht.
De afdeling studentenzaken van de Thammasat universiteit heeft studenten opgeroepen af te zien van activiteiten buiten de campus; ze is bevreesd voor hun veiligheid.
Voormalig regeringspartij Pheu Thai gaf gisteren een verklaring uit met tal van vragen aan premier Prayut over de aanleg van het park.
En zo sleept de parkaffaire zich voort en bemoeit iedereen er zich tegen aan. Begint zo langzamerhand vervelend te worden – met name de berichtgeving erover.

Vrijdag 11 december
– Maandag ontsprong hij de dans toen de politie een groep studenten tegenhield die op weg waren naar het Rajabhakti park. 36 studenten en supporters werden aangehouden maar Chatmongkon en enkele anderen zagen kans te ontsnappen. Woensdagavond werd Chatmongkon alsnog aangehouden en gedwongen een verklaring te ondertekenen dat hij verder van politieke activiteiten zal afzien. ’s Nachts werd hij vrijgelaten.
Volgens een andere activist wordt Chatmongkon, die sinds vorig jaar deel heeft genomen aan anti-coup protesten, sinds begin vorige maand in de gaten gehouden. Op 5 december waarschuwde het leger hem niet naar het park te gaan en hij kreeg het bevel zich dagelijks te melden, maar dat heeft hij nagelaten.

Zaterdag 12 december
– Waar is Thanakorn Sitiphaibun, die in Samut Prakan is aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis? Dat wil het Thai Lawyers for Human Rights Centre weten, want zijn verblijfplaats is onbekend.
Thanakorn zou een schema hebben gemaakt, waarop het corruptienetwerk rond de aanleg van het Rajabhakti park in beeld wordt gebracht. Daarop komt de naam van Suriyan voor (waarzegger die in gevangenschap is overleden en sponsors van de fietstocht Bike for Mom zou hebben afgeperst) en premier Prayut plus echtgenote.  Het schema is door honderd personen verspreid op internet en dat mag ook niet.
De advocaten zeggen dat de geheimzinnigheid over Thanakorn’s verblijfplaats in strijd is met de International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Thailand heeft die conventie in 2012 ondertekend.
De zaak heeft nog een tweede staartje want de website Prachatai heeft op gezag van het hoofd van de 11th Army Circle geschreven dat Thanakorn daar één nacht is gedetineerd is geweest in het cellenblok en daarna is overgeplaatst. Maar het hoofd ontkent dit gezegd te hebben en hij heeft een klacht gedeponeerd bij de CSD. Schadelijk voor mijn reputatie, zegt hij.

Zondag 13 december
– Van de verspreiding van een infographic met gegevens over de corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park wordt nog een tweede man verdacht. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De man (25) maakte deel uit van de groep studenten die maandag op weg naar het park werden gestopt en aangehouden. De eerste verdachte moet morgen voor de krijgsraad verschijnen.
Volgens Human Rights Watch was hij ‘verdwenen’, omdat al enkele dagen niets over hem was vernomen. ‘Hij is in legerhechtenis en in goede gezondheid’, zegt een officier van het Judge Advocate-General’s Department. HRW zit op het vinkentouw omdat eerder twee verdachten van majesteitsschennis in gevangenschap zijn overleden.
De infographic legt een verband met de majesteitsschenniszaak waarin die twee plus een derde zijn aangehouden. De namen van Prayut en zijn echtgenote komen er ook op voor. De CSD probeert uit te vogelen wie de Facebook-pagina met de infographic heeft geopend. Die pagina heeft 65.000 volgers.

De Tweet van ambassadeur Mark Kent
14 december – Dit schreef de Britse ambassadeur Mark Kent in een tweet, nadat een groep studenten op weg naar het Rajabhakti park was aangehouden, ruw behandeld, onderworpen aan een ‘attitude adjustment’ en gedwongen was een verklaring te ondertekenen waarin ze beloofden voortaan braaf te zijn: ‘I had hoped the fact 200 people allowed to demonstrate at the US Embassy, might be relaxation on freedom of assembly.’
Die 200 bij de Amerikaanse ambassade waren ultra-royalisten, die zich hadden gestoord aan een speech van Kent’s Amerikaanse collega-diplomaat, waarin hij de strenge straffen wegens majesteitsschennis kritiseerde en het misbruik dat van de wet (artikel 112 van de Strafwet) wordt gemaakt. Hen was geen strobreed in de weg gelegd, alhoewel ze toch het samenscholingsverbod van de junta overtraden. De ultra’s eisten het vertrek van Kent en vroegen de politie te onderzoeken of hij het draconische artikel 112 had overtreden.
Ze verweten hem ook ‘niets van Thailand te begrijpen’, hetgeen Bangkok Post pareert met: De Oxford graduate spreekt slechts zeven talen, waaronder Thai, en heeft aan slechts drie Thaise universiteiten gestudeerd: Chulalongkorn, Chiang Mai en Khon Kaen.
In de rubriek ‘The big issue’ van zondag, een rubriek waarin op het belangrijkste nieuws van de afgelopen week wordt teruggeblikt – de toon is altijd licht ironisch – worden enkele gegevens van de Bangkok Post peiling aangehaald [Ik ken die peiling niet]. Ik licht er de vragen en antwoorden uit en omdat ik deze keer lui ben, doe ik dat met ‘copy and paste’.  (Bron: Bangkok Post, 13 december)

• Did Ambassador Kent go beyond his duty and insult the Thai government? Yes 63, No 629.
• Did the government “treat every group the same”? Yes 20, No 469.
• Is Twitter a good forum for the UK ambassador to express his opinions about Thailand? Yes 524, No 84.
• Should ambassadors stationed in Thailand meddle in Thai internal affairs? Yes 555, No 58.
• Follow-up: Is voicing an opinion “meddling”? Yes 19, No 346.
• Apart from the economy, is the current government doing a better job than any recent civilian government? Yes 30, No 289.
• Is Thailand moving towards diplomatic isolation? Yes 462, No 36.
• Does the government display double standards in its treatment of demonstrators? Yes 429, No 19.
• Is the current NCPO-led regime capable of overseeing the manufacture of a fashion-worthy silk purse from a sow’s ear? Yes 10, No 300.

Maandag 14 december
– Voor de verspreiding van een infographic met gegevens over de corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park is een tweede man aangehouden. De man (25) maakte deel uit van de groep studenten die maandag op weg naar het park werden gestopt en aangehouden. De eerste verdachte moet vandaag bij de CSD komen. [Gisteren was het de krijgsraad.]
Volgens Human Rights Watch was hij ‘verdwenen’, omdat al enkele dagen niets over hem was vernomen. ‘Hij is in legerhechtenis en in goede gezondheid’, zegt een officier van het Judge Advocate-General’s Department. HRW zit op het vinkentouw omdat eerder twee verdachten van majesteitsschennis in gevangenschap zijn overleden.
De infographic legt een verband met de majesteitsschenniszaak waarin die twee plus een derde zijn aangehouden. Die zaak heeft betrekking op de afpersing van sponsors van de twee fietstochten. Op de infographic komen ook de namen van Prayut en zijn echtgenote voor. De CSD probeert uit te vogelen wie de Facebook-pagina met de infographic heeft geopend. Die pagina heeft 65.000 volgers.

Dinsdag 15 december
– De tweede verdachte die is aangehouden in verband met het diagram op de social media over de corruptie bij de aanleg van het Rajabhaktipark zegt in een clip van zes minuten dat hij verantwoordelijk is voor de campagne tegen de regering. Hij vraagt anderen geen misbruik te maken van zijn arrestatie om politieke doeleinden. Volgens hem heeft hij de clip vrijwillig gemaakt.
Tien leden van de New Democracy Movement (de studentengroep die werd aangehouden op weg naar het park) protesteert in een verklaring tegen de jacht op degenen die het diagram hebben geplaatst en verspreid. Zij worden beschuldigd van majesteitsschennis. De leider van de groep heeft toegegeven dat het diagram is gemaakt door de Facebook-pagina van de groep. Volgens hem proberen de autoriteiten met hun jacht de aandacht af te leiden van het parkschandaal.

Woensdag 16 december
– Kop houwen [vrije vertaling van mij], hebben staatssecretaris van Defensie Udomdej en minister van Justitie Paiboon te horen gekregen van premier Prayut, die zich heeft gestoord aan hun commentaren op het Rajabhakti park schandaal. Beide heren kregen onenigheid omdat Paiboon, na een gesprek met twee roodhemdleiders, had gezegd dat er corruptie in het spel was geweest bij de aanleg en dat hij de daders zou vinden, hetgeen Udomdej in het verkeerde keelgat schoot. Volgens Paiboon is hij verkeerd geciteerd door de media, een excuus dat politici altijd gebruiken bij een uitglijder. Udomdej ligt als voorzitter van de Rajabhakti park stichting en initiatiefnemer van het park onder vuur vanwege de vermeende corruptie.

Onderzoek Rajabhakti park; ‘Panel pleit leger vrij’
18 december – Het wordt er allemaal niet duidelijker op wat de krant vandaag uit de mond van een bron bij het leger noteert over het onderzoek naar onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan. De bron zegt dat het leger en staatssecretaris Udomdej, initiatiefnemer van het park en voormalig legercommandant, geen blaam treffen.
Boosdoener is de eerder genoemde amulettenhandelaar die de bronsgieterijen heeft gevraagd om een donatie aan het project. Ze hebben allemaal hetzelfde bedrag gegeven, hetgeen blijkt uit bankoverschrijvingen.
De politie sprak eerder over commissies [lees: steekpenningen], die de amulettenhandelaar zou hebben bedongen en op verzoek van een legerkolonel heeft teruggegeven. De bronsgieterijen zouden daarna het geld ‘vrijwillig’ hebben gedoneerd. De amulettenhandelaar en kolonel zijn beiden naar het buitenland gevlucht, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat het geld in hun zakken terecht is gekomen .
Het panel dat de zaak heeft onderzocht, nadat een eerste intern legeronderzoek te veel vragen onbeantwoord had gelaten, informeert volgende week minister Prawit van Defensie over zijn bevindingen. Of de bevolking vervolgens deze (nieuwe) versie accepteert, zal nog moeten blijken. Wanneer ze twijfels blijft houden, volgt een onderzoek door de Rekenkamer en de NACC, belooft de minister.
Like aanklikken is geen majesteitsschennis
Het Thai Netizen Network protesteert tegen het voornemen van de autoriteiten om degenen die Like hebben aangeklikt onder Facebook berichten, die in strijd met de wet zouden zijn, te gaan vervolgen op basis van de majesteitswetgeving, de Computer Crimes Act en/of artikel 116 van de Strafwet (verstoring openbare orde).
Dat geldt bijvoorbeeld voor het FB-bericht met een schema waarop de betrokkenen bij het parkschandaal staan aangegeven. Voor het aanklikken van Like en verspreiden daarvan is al een man aangehouden. Hij heeft ook een foto aangeklikt en verspreid waarop de hond van de koning op een ‘sarcastische manier’ is afgebeeld.
Supinya Klangnaron van telecommunicatiewaakhond NBTC [geen functie] vindt dat de vervolgingen het politieke klimaat verergeren. ‘De regering loopt ook het risico door de internationale gemeenschap te worden gekritiseerd omdat ze de mensenrechten en vrijheid beperkt.’

Zaterdag 19 december
– De tweede verdachte van de verspreiding van een diagram over het Rajabhakti schandaal op de social media is nu ook op borgtocht vrijgelaten. De borgsom bedraagt 100.000 baht. De man moet zich elke twaalf dagen melden bij de rechtbank. De man wordt beschuldigd van overtreding van artikel 116 van de Strafwet (opruiing) en de Computer Crimes Act. Of nog meer arrestaties gaan volgen in deze nogal omstreden zaak, kan de politie niet zeggen. Omstreden want het simpel aanklikken van Like wordt al als een overtreding gezien en Share mag ook niet.

Zondag 20 december
– De tocht van studenten, twee weken geleden naar het Rajabhakti park, krijgt nog een juridisch staartje. Tegen hen is aangifte gedaan door de spoorwegpolitie van Thonburi. De studenten vermoeden dat de aangifte te maken heeft met de weigering van enkelen om een verklaring te ondertekenen waarin ze beloven van verdere acties  af te zien. Ze waren vanaf het station in Thonburi vertrokken en werden in Ban Pong (Ratchaburi) tegengehouden.
Woordvoerder Winthai van de NCPO bevestigt dat alleen degenen die niet getekend hebben, vervolgd gaan worden op grond van het samenscholingsverbod op politieke bijeenkomsten van vijf of meer personen; de anderen hebben, in zijn woorden, samengewerkt met de autoriteiten.

Dinsdag 22 december
– Het gaat hard tegen hard in de nasleep van de aanhouding van de elf studenten die onderweg naar het Rajabhakti park werden aangehouden. De leider van de groep, die vandaag voor verhoor moet opdraven, heeft om uitstel gevraagd, want hij moet examens doen en de politie wil daarvoor hard bewijs zien. Als hij niet komt, wordt hij opgeroepen voor 1 januari. En komt hij dan weer niet, dan volgt een arrestatiebevel door de krijgsraad.
De overige verdachten zijn ook voor vandaag opgeroepen: om 9 uur melden op het politiebureau van Thonburi. Ze kunnen er om vrijlating op borgtocht vragen. Wie dit niet doet, wordt opgesloten.
Naar de vermeende onregelmatigheden [lees: corruptie] bij de aanleg van het Rajabhakti park loopt nog een intern legeronderzoek. Ook het Centre for National Anti-Corruption van het ministerie doet onderzoek.

Woensdag 23 december
– Een geringe kwestie, noemen de minister en staatssecretaris van Defensie de barsten in de betonnen voetpaden van het Rajabhakti park. Roodhemdleider Nattawut Saikuar had daarover een klacht geuit.
Volgens staatssecretaris Udomdej is het park grondig aangelegd. Hij zei gisteren nog niet geïnformeerd te zijn over de beweerde schade, maar die kan nooit ernstig zijn. Het cement kan gekrompen zijn, veronderstelt hij. Nattawut wil dat het ministerie van Justitie behalve de vermeende corruptie bij de aanleg ook de betonbarsten onderzoekt.
Minister Prawit vraagt zich af of de claim politiek gemotiveerd is danwel voortkomt uit echte zorgen over de aanleg.’Het is waarschijnlijk vanzelf gebeurd. Mijn huis heeft ook barsten.’
Het tweede interne legeronderzoek naar de aanleg is binnen een week afgerond; volgende week wordt de waarheid bekend, zegt de minister. Udomdej heeft eerder gezegd dat de bronsgieterijen door een amulettenhandelaar onder druk zijn gezet om een commissie te betalen. Dat geld zou aan de bedrijven zijn teruggegeven, die het vervolgens aan het parkproject doneerden.  

Donderdag 24 december
– Het hooggerechtshof heeft gisteren de webmaster van nieuwswebsite Prachatai een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar gegeven omdat ze in 2008 niet snel genoeg content had verwijderd die als majesteitsschennis beschouwd kan worden. De rechtbank en het Hof van Beroep hadden eerder respectievelijk een gevangenisstraf van 30 dagen en een voorwaardelijk straf van 8 maanden gegeven. De zaak heeft internationaal grote aandacht getrokken. Vertegenwoordigers uit de VS, EU, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland woonden de zitting bij.

Regime scherpt artikel 112 aan
30 december – Alhoewel het aantal vervolgingen wegens majesteitsschennis sinds 2012 is afgenomen, is dat nog geen reden tot juichen, want het regime maakt vaker misbruik van artikel 112 van de Strafwet. David Strekfuss, directeur van de Council on International Educational Exchange van de Khon Kaen universiteit, concludeert dat uit een analyse van de vervolgingen.

Whoever defames, insults or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent or the Regent, shall be punished with imprisonment of three to fifteen years.
Criminal Code, artikel 112.

The King shall be enthroned in a position of revered worship and shall not be violated. No person shall expose the King to any sort of accusation or action.
Constitution, artikel 8.

De buitenrechtelijke aspecten van de majesteitsschenniszaken zijn toegenomen. Hij noemt het inzetten van de krijgsraad voor de vervolging, het feit dat de zittingen vaak niet openbaar zijn, het ontbreken van een beroepsmogelijkheid en de moeite die het kost om op borgtocht te worden vrijgelaten. Het enige lichtpuntje is dat lèse majesté veroordeelden een grotere kans op gratie maken dan anderen die de laatste jaren terecht hebben gestaan en die borgtocht is geweigerd.
Advocaat Anon zegt dat het afgelopen jaar het aantal critici van de regering die strafrechtelijk vervolgd worden, is toegenomen, waarbij artikel 112 is ingezet om te voorkomen dat ze op borgtocht worden vrijgelaten. ‘Voorheen was de beschuldiging van terrorisme een sterk middel om tegenstanders af te schrikken, maar nu is het gebruik van artikel 112 een nog afschrikwekkender wapen tegen critici van de junta. Zo misbruiken de wet om hun politieke positie te handhaven.’
Daar komt nog bij dat de krijgsraad strenge straffen uitdeelt, variërend van 2,5 tot 30 jaar. Extreem was de veroordeling van een man en een vrouw tot 28 en 30 jaar omdat ze op Facebook berichten hadden geplaatst die beledigend werden geacht voor de monarchie.
De VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten in Genève is geschokt over de lange gevangenisstraffen. Ze eist onmiddelijke vrijlating van alle mensen die gevangen zijn gezet omdat ze gebruik maakten van het recht op vrije meningsuiting. Het VN-agentschap dringt er bij de Thaise regering op aan de wet in overeenstemming te brengen met internationale mensenrechten normen. ‘De wet mag niet gebruikt worden om het publieke debat de mond te snoeren’, zegt woordvoerder Ravina Shamdasani.
De Thaise overheid zwijgt. NCPO-woordvoerder Winthai weigert te reageren op alle beschuldigingen. ‘Er zijn pogingen gedaan om het debat aan te wakkeren, maar de media dienen zich bewust te zijn van de opponenten van artikel 112. Bekend is wat voor soort mensen dat zijn.’ (Bron: Bangkok Post, 29 december)
In bijgaand kader de cijfers vanaf 2005.

Rajabhakti park: Panel vindt niets onoorbaars
31 december – Evenals het eerste onderzoek naar de onregelmatigheden bij de aanleg van het Rajabhakti park heeft het vervolgonderzoek niets verkeerds gevonden. Maar de commissie van het ministerie van Defensie maakt daarbij wel het voorbehoud dat ze alleen heeft mogen praten met ministeriepersoneel  en documenten van het ministerie heeft mogen inzien. ‘Enkele verdachte zaken dienen door andere partijen onderzocht te worden’.
Woensdag maakte de permanent secretaris van Defensie de resultaten bekend van het ondrzoek door het negen man tellende panel. Hij zei dat de uitgaven aan het project voldeden aan de regelgeving van het PM’s Office en het leger. Enkele delen van het project hebben bij de commissie vragen opgeroepen, zoals het werk door de bronsgieterijen en een verzoek voor een budget van 63 miljoen baht uit het noodfonds van de regering. Enkele personen die daar meer over weten, konden niet bereikt worden.
De donaties bedroegen 801 miljoen baht, waarvan 732 miljoen baht gedoneerd is door regeringsdiensten en de particuliere sector, ingezameld op evenementen en 69 miljoen baht in natura. Het gieten van de beelden en modellen kostte 318 miljoen baht. [Eerdere berichten zeiden dat het project geheel uit particuliere donaties was gefinancierd.]
Het panel werd in november door minister Prawit (Defensie) gevormd nadat in het eerste interne legeronderzoek geen onregelmatigheden waren geconstateerd, maar dat onderzoek riep veel kritiek op omdat tal van vragen onbeantwoord bleven.
Eerder gaf toenmalig legercommandant en huidige staatssecretaris van Defensie Udomdej toe dat de bronsgieterijen om een commissie [lees: steekpenningen] was gevraagd door een amulettenhandelaar. Een legerkolonel was daarbij betrokken. Beide mannen zijn naar het buitenland gevlucht. (Bron: website Bangkok Post, 30 december)
Update: De krant opent vandaag met het goede nieuws dat er niets mis was/is met de financiering van het park en noemt details die ik verder maar onvermeld laat. De commissie benadrukte op de persconferentie gisteren dat ze een beperkte bevoegdheid had: haar taak was informatie verzamelen. ‘De commissie kan niet beslissen wat goed of fout is’, zei permanent secretaris Chaicharn. Nader onderzoek wordt gedaan door de Rekenkamer.
De ‘enkele personen’ van de website zijn nu teruggebracht tot één persoon, namelijk de kolonel. De commissie had hem opgeroepen, maar hij kwam niet opdagen. In totaal heeft de commissie met 23 personen gesproken.
Chaicharn wilde niet antwoorden op de vraag of Udomdej, initiatiefnemer van het park en voorzitter van de Rajabhakti Park stichting, moet aftreden als staatssecretaris. Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, een adviesorgaan van de koning, verdedigde gisteren Udomdej. ‘Ik geloof niet dat hij zo’n persoon is. Ik geloof niet dat je betrokken bent bij corruptie. Je bent een goed mens.’ Hij zei dit toen hij bezoek kreeg van kabinetsleden en de legertop om hem Gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Rajabhakti park-zaak sleept zich voort
3 januari 2016 – Rajabhakti park: wie nu nog roept ‘Wat is dat nou weer?’, adviseer ik eerst het artikel over de aanleg te lezen. En wie roept ‘Wat is ermee aan de hand?’ verwijs ik naar de pagina Majesteitsschennis met alle berichten over de voorgeschiedenis. In een notendop: vermeende corruptie. Wat anders in Thailand?
De commissie van het ministerie van Defensie die onderzoek heeft gedaan, levert haar eindrapport voor het eind van de maand in bij de Rekenkamer en de NACC. Die mogen uitzoeken, wat de commissie niet is gelukt: zijn de bronsgieterijen afgeperst door een amulettenhandelaar en welke rol speelde een legerkolonel daarbij? De commissie heeft alleen de boeken kunnen controleren en daarbij geen onregelmatigheden geconstateerd. Maar haar werk werd ook bemoeilijkt doordat getuigen niet kwamen opdagen en hen verplichten op het matje te komen, was niet mogelijk.
Dus moeten we het nog steeds doen met krantenberichten, soms gebaseerd op anonieme bronnen. De amulettenhandelaar, schermend met de naam van de koning, dwong de bronsgieterijen een commissie [lees: steekpenningen] te betalen. De kolonel zou het geld hebben teruggevraagd, waarna ze het ‘vrijwillig’ aan het leger zouden hebben gedoneerd. Beide heerschappen zouden naar het buitenland zijn gevlucht. De kolonel is ook betrokken bij een andere corruptiezaak: de afpersing van sponsors van de fietstochten Bike for Mom en Bike for Dad,waarbij ook de naam van de monarch is misbruikt. Kortom: veel ‘zouden’, maar daar moet u het vandaag mee doen.

Rajabhakti: Nieuw onderzoek naar vermeende corruptie
5 januari – De National Anti-Corruption Commission (NACC) en het Centre for National Anti-Corruption (een door de junta ingesteld orgaan) gaan onderzoek doen naar de aanleg van het Rajabhakti park. Dit hebben ze bekend gemaakt nu een panel van het ministerie van Defensie zijn onderzoek heeft afgerond. De twee anti-corruptie organen zullen zich concentreren op de commissies die de bronsgieterijen hebben moeten betalen.
Evenals de eerste legercommissie heeft de defensiecommissie niet het verlossende woord gesproken, want ze heeft alleen de boeken kunnen controleren. Die waren in orde. De overheid heeft 63 miljoen baht ter beschikking gesteld voor de aanleg, de particuliere donaties bedroegen 802 miljoen baht. De commissie werd gehinderd bij haar werk doordat sommige getuigen onbereikbaar waren of niet kwamen opdagen. Bovendien had de commissie niet de bevoegdheid om getuigen te dagvaarden.
Zoals al vele malen gemeld heeft een amulettenhandelaar een commissie geëist van de gieterijen die de beelden van de Siamese koningen hebben gegoten. Hij schermde daarbij met de naam van de monarch. Dat geld is teruggevraagd door een legerkolonel en zou door de bedrijven ‘vrijwillig’ zijn gedoneerd aan het leger. Zowel de amulettenhandelaar als de kolonel zouden naar het buitenland zijn gevlucht, hetgeen nou niet wijst op een schoon geweten.

Prayut’s temperament wordt op de proef gesteld
6 januari – Verdwenen zijn de uitvallen naar de pers en verdwenen zijn de ellenlange monologen als antwoord op simpele vragen. Premier Prayut heeft een metamorfose ondergaan. Hij beantwoordt nu vragen van verslaggevers precies, duidelijk en vriendelijk, constateert Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel om daar gelijk de vraag aan te koppelen: Hoe lang nog?
Want de belangrijkste lakmoesproef dit jaar is de bestrijding van de corruptie, met name in gevallen waarbij legerpersoneel betrokken is. Verder: de benoeming van een nieuwe legercommandant en de nieuwe grondwet die tegemoet komt aan de wens voor hervormingen.
De onmiddelijke uitdaging voor de NCPO (junta) is het Rajabhakti-schandaal niet uit de hand te laten lopen. De manier waarop de junta het heeft aangepakt, heeft tot zorgen bij de bevolking geleid over de transparantie van de junta en heeft tot verstoorde relaties van sommige topfiguren geleid. De krant doelt op de onmin tussen staatssecretaris Udomdej (Defensie), initiatiefnemer van het park, en legercommandant,  tevens secretaris-generaal van de NCPO Theerachai. Met de minister van Defensie botert het ook al niet, want die heeft en publique verklaard dat er sprake was van corruptie bij de aanleg, wat Udomdej pareerde met: de minister kan zich beter onthouden van commentaren over Rajabhakti want die zijn misleidend voor de bevolking.
Dat alles ontleen ik aan de analyse, geschreven door Wassana Nanuam, de altijd goed geïnformeerde BP-verslaggeefster militaire zaken. Wassana gaat verder in op de benoeming van de nieuwe legercommandant (er zijn twee kanshebbers) en de in de maak zijnde nieuwe grondwet. De NCPO en de regering zullen de bevolking ervan moeten overtuigen dat die beter is dan voorgaande grondwetten en dat die tot nationale hervormingen leidt.
Wat zijn de knelpunten? Wassana noemt een nieuw kiesstelsel (andere zetelverdeling), een niet-parlementslid als premier en de samenstelling van de Senaat. Ze kunnen een politieke storm ontketenen, schrijft Wassana, en het plan torpederen voor een ‘mechanisme’ dat toekomstige crises en impasses moet voorkomen.

Rekenkamer duikt in Rajabhakti-schandaal
6 januari – De Rekenkamer begin op volle stoom te komen bij haar onderzoek naar de aanleg van het Rajabhakti park. Ze borduurt voort op het onderzoek van een panel van het ministerie van Defensie, dat de boeken heeft onderzocht, niets onoorbaars heeft gevonden, maar niet de onderste steen heeft kunnen boven halen. Maandag besprak het Centre for National Anti-Corruption (CNAC, een orgaan ingesteld door de junta) de vorderingen bij het onderzoek.
Minister Paiboon (Justitie), voorzitter van het CNAC, zegt: ‘Het CNAC zal alle twijfels van de bevolking over het schandaal dienen te verhelderen. We houden ons aan de regels.’ Hij waarschuwde gisteren de mensen niet voorbarige conclusies te trekken en verwelkomde het aanbod van juridisch expert Ruangkrai van voormalig regeringspartij Pheu Thai om gedetailleerde gegevens over de aanleg te verzamelen en aan de Rekenkamer te overleggen. Paiboon houdt zich aanbevolen voor elk snippertje informatie en tips. Iedereen die betrokken was bij de aanleg, wordt opgeroepen voor verhoor.
Inmiddels heeft de Rajabhakti park stichting een nieuwe naam. Die heet nu Rajabhakti Park Foundation under the Royal Patronage of His Royal Highness Crown Prince Maha Vajiralongkorn. Minister Anupong van Binnenlandse Zaken weigert de naamsverandering toe te lichten [en ik kan alleen maar gissen naar de reden].
Nog even in een notendop. De bronsgieterijen van de beelden zijn door een amulettenhandelaar geprest om commissie [lees: steekpenningen] te betalen. Een legerkolonel heeft het geld terug gevraagd, waarna de bedrijven het ‘vrijwillig’ gedoneerd zouden hebben aan het leger. De amulettenhandelaar en de kolonel zouden beiden naar het buitenland zijn gevlucht, hetgeen niet wijst op een rein geweten.

Studenten vastbesloten niet op te geven
17 januari – In aansluiting op het bericht op de home-pagina over de studenten die origami vogels vouwden van hun arrestatiebevel (website) of politie-oproep (krant) nog wat details over de zaak.
Op 7 december werden elf personen tegengehouden, die op weg waren naar het Rajabhakti park, het park in Prachuap Khiri Khan met zeven gigantisch grote beelden van Siamese vorsten. Het park is een initiatief van het leger en daardoor ligt de zaak gevoelig. Zeker als corruptie wordt vermoed.
Zes van de elf aangehouden studenten, die opereren onder de naam New Democracy Movement, zijn door de krijgsraad gedagvaard, nadat ze eerder weigerden bij de politie op het matje te komen. Eén, aangehouden in het ziekenhuis, is naar Laos gevlucht, toen hij was vrijgelaten op borgtocht.
De vijf activisten met de papieren vogels kozen station Thonburi voor hun actie omdat hun trip naar het park daar was begonnen. De groep wilde in het park een symbolisch onderzoek doen naar de vermeende corruptie.
In de verklaring die ze zaterdag voorlazen, noemen ze de dagvaarding ironisch een ‘beloning’ voor hun poging corruptie waarbij de regering betrokken is, bloot te leggen. Zoals al gemeld op de home-pagina konden de vogelaars ongestoord hun gang gaan en grepen politie en leger niet in ‘om hen niet in de kaart te spelen’.
De studenten zeggen niet te zullen proberen onder hun vervolging uit te komen. Niettemin heeft de politie Immigration gevraagd er zorg voor te dragen dat ze het land niet uitvluchten. Laos is gevraagd de gevluchte man te traceren.

Maandag 18 januari
– Thanet Anantawong gaat in het buitenland asiel aanvragen. Hij vertelt dat in een video op YouTube in een interview met voormalig tv-presentator Jom, maar in welk land hij zijn toevlucht wil zoeken, heeft hij niet gezegd. Volgens eerdere berichten was hij naar Laos gevlucht.
Thanet maakte deel uit van de studenten die begin december onderweg naar het Rajabhakti park door politie en leger werden tegengehouden. Ze wilden er een symbolisch onderzoek doen de vermeende corruptie bij de aanleg.
Thanet zegt dat het leger hem gevraagd heeft informant te worden. ‘Dat is een andere reden waarom ik moest vluchten.’ Thanet had voor de krijgsraad terecht staan wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crimes Act.

Donderdag 21 januari
– Een computerprogrammeur heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen omdat hij in 2013 op Facebook posts had gezet die als majesteitsschennis worden beschouwd. De man (46), aangehouden in december 2014, kwam er nog betrekkelijk genadig vanaf, want de straffen die de laatste tijd voor lèse majesté worden uitgedeeld, zijn niet mals.
Volgens de man had hij niet de posts geplaatst en Facebook in oktober 2014 geïnformeerd over de plaatsing van de foto’s van de koning met lasterlijke onderschriften. Hij kwam er pas achter toen zijn vriendin hem erop attendeerde. Maar dat overtuigde de rechter niet van zijn onschuld; hij had direct de autoriteiten moeten inseinen en zijn vriendin moeten vragen te getuigen.

Krijgsraad laat vier actievoerders vrij
22 januari – Goed en slecht nieuws over Sirawith Seritiwat, leider van de New Democracy Movement (NDM), een groep studenten van de Thammasat universiteit die zich verzet tegen de junta. Het goede nieuws is dat de krijgsraad het verzoek van de politie om voorlopige hechtenis heeft afgewezen. Het slechte nieuws is dat hij zegt te zijn mishandeld.
Op Facebook schrijft Sirawith dat hij woensdagavond op de campus in Rangsit is ontvoerd door mannen in bivakmuts, die hem naar het spoorwegpolitiebureau van Thonburi brachten. Hij zou geblinddoekt zijn en zegt er driemaal te zijn geslagen. Drie andere leden van de beweging, die naar het politiebureau waren gekomen, werden eveneens aangehouden. Ook zij zijn vrijgelaten door de krijgsraad.
Een medisch team van het Siriraj ziekenhuis heeft geen sporen van mishandeling kunnen vinden. De woordvoerder van de NCPO zegt dat Sirawith ‘met zorg en respect’ is behandeld. Hij zou meermalen gewaarschuwd zijn voordat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd [het bericht vermeldt het niet, maar ik meen omdat hij geweigerd had gehoor te geven aan de politieoproep om zich te melden]. Siriwath zegt tegen de mannen in bivakmuts juridische actie te zullen ondernemen.
De drie andere leden van de NDM waren naar het politiebureau gekomen om hun maatje te steunen. Hun advocaat wist de krijgraad ervan te overtuigen dat voorlopige hechtenis geen nut had, want ze hadden al een verklaring afgelegd over hun trip vorige maand naar het Rajabhakti park. Nog een ander NDM-lid zou door de politie van Chana Songkram zijn aangehouden voor ondervraging. Hij was gisteren naar de krijgraad gekomen om steun te verlenen.
De adviseur Zuidoost-Azië van de International Commission of Jurists te Genève noemt de aanhouding van Sirawith ‘totally inappropriate, disproportional and unnecessary’.
De zaak ligt gevoelig omdat het Rajabhakti park is aangelegd door het leger. Vermoed wordt dat daarbij sprake is geweest van corruptie. De trip naar het park werd destijds halverwege door de politie en het leger gestopt, omdat die in strijd was met het samenscholingsverbod van de junta.

Dinsdag 26 januari
– Student-activist Sirawith Seritiwat blijft een lastig heerschap. Nu wil hij van de Spoorwegen (SRT) weten waarom hij en zijn maatjes van de New Democracy Movement op 7 december in de trein naar het Rajabhakti park zijn tegengehouden. Volgens het treinpersoneel was de trein gestopt omdat ze van plan waren te demonstreren. Maar we zouden helemaal niet gaan demonstreren, beweert Sirawith. Hij adviseert andere passagiers die op dezelfde trein reisden, ook een klacht in te dienen, en dreigt naar de bestuursrechter te stappen als hij voor vrijdag niets hoort van de SRT.

Rajabhakti-schandaal: Udomdej maakt zich geen zorgen
27 januari – Staatssecretaris Udomdej, voorheen legercommandant en initiatiefnemer van het Rajabhakti park, is vol vertrouwen dat de huidige onderzoeken naar de aanleg ‘eerlijk’ zullen verlopen. Hij maakt zich geen zorgen over de onderzoeken van de Rekenkamer en de NACC naar vermeende onregelmatigheden. Dit zei hij gisteren na een vergadering van de Rajabhakti park stichting. De resultaten daarvan worden deze week bekend gemaakt.
Het park ligt onder vuur omdat de bronsgieterijen zijn afgeperst door een amulettenhandelaar en er vragen zijn gerezen over een banket, de aanplant van palmbomen en gebarsten voetpaden. Roodhemdleider Nattawut heeft over dat laatste onlangs geklaagd.
Tot nu toe hebben twee commissies zich over de besteding van de gelden gebogen: een legerpanel en een commissie van het ministerie van Defensie. Beide zeggen dat de boekhouding in orde is. Maar de defensiecommissie heeft daarbij wel de kanttekening geplaatst dat haar bevoegdheden beperkt waren en ze niet alle getuigen heeft kunnen spreken.

Donderdag 18 februari
– Verrassende ontwikkeling in de zaak van het Rajabhaktipark, waarover telkens werd geschreven dat een amulettenhandelaar de bronsgieterijen had afgeperst om steekpenningen te betalen. Maar de handelaar ontkent en uit de bankrekeningen van de gieterijen en hem blijkt het evenmin, heeft de Rekenkamer vastgesteld, die de man daarom vrijpleit.
De man geeft wel toe 20 miljoen baht te hebben ontvangen voor zijn advieswerk, coördinatie, toezicht en als probleemoplosser. Geen steekpenningen volgens het hoofd van de Rekenkamer, maar een ‘management fee’. Later besloot hij het geld terug te geven omdat hij de parkaanleg liever als vrijwilliger wilde steunen. Maar de gieterijen weigerden het geld, waarna hij het aan het park doneerde.
Ik zal de voorgeschiedenis niet herkauwen – er is ook nog een legerkolonel bij betrokken – , zie hiervoor de pagina Majesteitsschennis. Alhoewel de Rekenkamer nu zijn onderzoek heeft afgerond, wacht de regering nog op de resultaten van het onderzoek door de PACC. Als ik het zo bekijk, gaat deze zaak als een nachtkaars uit.

Zondag 21 februari
– Follow-up op het bericht in Kort nieuws van gisteren over voormalig politiewoordvoerder Prawut, die informatie achterhield over de illegale verplaatsing van een zendmast tijdens de fietstocht Bike for Dad. ’t Is een vaker toegepaste taktiek om vervolging te voorkomen: vlucht naar het buitenland. En dat heeft hij volgens een politiebron gedaan. Maar hij is daarmee niet van de zaak af, want die kent een verjaringstermijn van 15 jaar, hetgeen betekent al die tijd wegblijven.
Prawut nam vorig jaar ontslag toen hij in verband werd gebracht met de majesteitsschenniszaak tegen drie verdachten. Een van hen was een bekende waarzegger, die in gevangenschap overleed aan bloedvergiftiging. Een tweede man hing zichzelf in zijn cel op. Het drietal werd ervan verdacht sponsors van de fietstocht te hebben afgeperst, waarbij met het koninklijk huis geschermd zou zijn.

Zaterdag 27 februari
– Gevangenneming wegens majesteitsschennis is een patroon geworden, in strijd met rechten, het recht op een eerlijk proces en vrijheid van meningsuiting. Dat stellen de International Federation for Human Rights (FIDH) en de Union for Civil Liberties (UCL) in een rapport dat ze gisteren bekend hebben gemaakt.
FIDH-president Karim vindt dat de internationale gemeenschap tijdens de Universal Periodic Review of Thailand [?] moet aandringen op wijziging van artikel 112 van de strafwet, dat majesteitsschennis strafbaar stelt en in de praktijk wordt gebruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Wanneer het artikel niet wordt gewijzigd, vreest UCL-voorzitter Jaturong dat het aantal arrestaties zal blijven toenemen.
Sinds 22 mei 2014, de dag van de coup, hebben 36 [35?] personen lange gevangenisstraffen gekregen; 18 zijn nog in afwachting van een veroordeling.
– De autoriteiten willen een Facebook-pagina sluiten die onjuiste informatie zou verspreiden over twee hoge legerofficieren die verdacht worden van majesteitsschennis. De politie zegt dat haar onderzoek erdoor wordt gehinderd. De Technology Crime Suppression Division van het CIB gaat het ministerie van ICT vragen de pagina te sluiten.
De webpagina is een van de omstreden pagina’s waarop vijftig personen informatie verstrekken over de verblijfplaats van verdachten in veel strafzaken. De vijftig worden door de politie als een bedreiging gezien. ‘We laten ze niet vrij rond lopen’, dreigt CIB-hoofd Thitirat.

BP pleit voor volledig onderzoek naar Rajabhakti park
28 februari – De Rekenkamer mag dan de amulettenhandelaar hebben vrijgepleit, minister Paiboon (Justitie) is niet tevreden met de conclusie dat de man, verdacht van het vragen van steekpenningen aan de gieterijen van de bronzen beelden in het Rajabhakti park, niets valt verwijten.
Sommigen menen dat de minister gedreven wordt door oud zeer omdat hij twee jaar geleden is gepasseerd bij de benoeming van een nieuwe legercommandant. De huidige staatssecretaris van defensie Udomdej werd toen benoemd en laat dat nou de man zijn die het initiatief voor het park nam.
De hoofdredactie van Bangkok Post gelooft dat niet zo, want de conclusie van de Rekenkamer overtuigt (nog) niet. Ze steunt op de verklaring van de amulettenhandelaar en onderzoek van de boekhouding van hem en van de gieterijen.
Volgens zijn verklaring zou hij 20 miljoen baht hebben ontvangen als management fee, niet als steekpenningen. Later besloot hij het terug te betalen, maar de gieterijen weigerden. Hij stortte toen het bedrag op de rekening van de parkstichting.
De reserve van de minister snijdt hout, schrijft BP, want de Rekenkamer heeft niet naar details geïnformeerd, zoals: Hoe kwam de amulettenhandelaar in het project? Werd zijn rol erkend door het leger? Wat zeggen de gieterijen over die zogenaamde management fee? Zijn ze op de een of andere manier gedwongen te betalen?
Totdat details over de rol van de man bekend zijn, is het onmogelijk het park clean te verklaren, concludeert de krant. Een conclusie die wordt gedeeld door de minister. Want die zegt als hoofd van het Centre for National Anti-Corruption dat het centrum de bevolking pas formeel zal informeren als de onderste steen boven is gekomen. (Bron: Bangkok Post, 27 februari)

Rajabhakti park: Geen corruptie volgens CNAC
24 maart – Het Centre for National Anti-Corruption (CNAC)*  heeft geen bewijs van onregelmatigheden gevonden bij het gieten van de bronzen beelden voor het Rajabhakti park. Dat is gisteren bevestigd door minister Paiboon (Justitie) tijdens een persconferentie, die ook werd bijgewoond door het hoofd van de Rekenkamer en de secretarissen-generaal van de NACC en PACC.
Het onderzoek van het CNAC concentreerde zich voornamelijk op de rol van de amulettenhandelaar die steekpenningen zou hebben gevraagd. Toenmalig legercommandant Udomdej heeft dat destijds bevestigd. De handelaar had een commissie geëist, maar het leger heeft hem het geld laten teruggeven.
Volgens secretaris Prayong van de PACC ging het om een beloning van 20 miljoen baht omdat de handelaar de gieterijen werk had bezorgd en gietadviezen had gegeven, waardoor de gietkosten gereduceerd konden worden. Voor acquisitie wordt doorgaans 6 à 7 procent uitgetrokken. De betaling was in overeenstemming met marktprijzen. Uit ondervragingen en documenten is niets verdachts gebleken.
De Rekenkamer heeft ook onderzoek gedaan naar de antecedenten van de handelaar. De man blijkt zelf een gieterij te hebben en hij heeft ervaring met brons gieten omdat hij een groot beeld van een bekende abt heeft gegoten. Het leger preste hem later het geld terug te geven, waarna hij het doneerde aan de Rajabhakti park stichting.
* Het CNAC is een door de junta ingesteld orgaan.

Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit
25 maart – Het vervolgverhaal Rajabhakti park is ten einde, zegt vice-premier Prawit. Het laatste onderzoek naar vermeende corruptie bij de aanleg van het beeldenpark heeft de minister overtuigd. ‘Als er gefraudeerd zou zijn, had de Rekenkamer er drastisch tegen opgetreden. Van nu af aan kunnen degenen die zich met het project bezighouden, doorgaan met hun werk.’
Prawit zegt dit naar aanleiding van de bekendmaking door het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) woensdag dat geen onregelmatigheden zijn gevonden. Het waren geen steekpenningen die de amulettenhandelaar had gevraagd aan de bronsgieterijen (waarbij met het Koninklijk Huis zou zijn geschermd; vandaar de beschuldiging van majesteitsschennis) maar een vergoeding voor zijn acquisitiewerk en adviezen. Gebleken is dat hij zelf een bronsgieterij had.
Voormalig legercommandant Udomdej, die het project initieerde en voorzitter van de Rajabhakti park stichting heeft bekend gemaakt dat na een vertraging van zes à zeven maanden de verdere uitbouw van het park kan doorgaan. Er gaat nog een tentoonstellingsruimte gebouwd worden met meer informatie over de zeven Siamese vorsten die in brons gegoten het park domineren.
Ben benieuwd of de sage inderdaad is afgelopen of dat kritiek de kop weer opsteekt. Afwachten maar. De eerste twee onderzoeken (door een interne legercommissie en een commissie van Defensie) stuitten op grote kritiek. Ze zouden de onderste steen niet hebben boven gehaald.

Zaterdag 26 maart
– Volgens vice-premier Prawit is de Rajahbakti park sage ten einde (zie het bericht van 25 maart Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit), maar dat blijkt toch niet het geval. De National Anti-Corruption Commission gaat nog onderzoek doen naar de amulettenhandelaar die van de bronsgieterijen een vergoeding heeft gekregen voor acquisitie en adviezen en die later op verzoek van het leger heeft gedoneerd aan de Rajabhakti park stichting.
De handelaar, die voorzitter is van de Ban Mai Tambon Administrative Organisation [gemeentebestuur] in Maha Rat (Ayutthaya), kan vanwege die functie ter verantwoording worden geroepen. Hij kan persoonlijke belangen hebben gehad die niets te maken hebben met zijn officiële positie, zegt de NACC-voorzitter. De NACC verwacht nog een half jaar voor haar onderzoek nodig te hebben.
Het Centre for National Anti-Corruption, een door de junta gevormd orgaan, heeft de man vrij gepleit van het vragen van steekpenningen, nadat de Rekenkamer had vastgesteld dat het om een normaal gebruik tussen particuliere partijen ging. De man beurde 20 miljoen baht.

Rajabhakti park: Een gevaarlijk precedent
27 maart – Bangkok Post stelt in haar hoofdredactioneel commentaar enkele pijnlijke vragen naar aanleiding van de verklaring van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC) over de commissie die een amulettenhandelaar heeft gekregen van de gieterijen van de bronzen beelden voor het Rajabhakti park.
Volgens het CNAC betrof het een normale vergoeding voor zijn acquisitiewerk en adviezen tussen twee particuliere partijen. Maar BP vindt dat het CNAC een dubieuze praktijk met de mantel der liefde bedekt en dat schept een gevaarlijk precedent.
De krant stelt: Het park is een legerproject, grotendeels gefinancierd met particuliere donaties. Wat geeft de amulettenhandelaar de bevoegdheid werk van een overheidsproject aan particuliere bedrijven te gunnen? Waarom mocht hij als tussenpersoon geld ontvangen, terwijl het vinden van uitvoerders op een open en eerlijke manier had moeten gebeuren conform de praktijk bij overheidsaanbestedingen? Van welke connecties in het leger profiteerde hij waardoor hij ‘aanbevelingen’ kon doen om het werk aan particuliere bedrijven te gunnen? En, nog belangrijker: Waarom heeft het leger later tegen hem gezegd het geld te doneren [aan de Rajabhakti park stichting] als het een schone en boven alle twijfel verheven transactie was?
Helaas, concludeert de krant, heeft het CNAC geen aandacht besteed aan deze vragen, maar het heeft het schandaal weg geredeneerd met irrelevante feiten. De corruptiebestrijders [van het CNAC, waarin vertegenwoordigd de NACC, PACC en Rekenkamer] openen een heel nieuw gebied van fraude en oplichting, luidt de wrange conclusie van de krant. (Bron: Bangkok Post, 26 maart)
Voorgaande berichten:
26 maart: Kort nieuws
25 maart: Rajabhakti sage is afgelopen, zegt Prawit
24 maart: Rajabhakti park: Geen corruptie volgens CNAC

Persoonlijke noot: Die laatste vraag kan ik wel beantwoorden. De junta [lees: het leger] heeft als prioriteit de strijd tegen corruptie. Toen dan ook berichten opdoken over corruptie bij de aanleg van het park, waarbij ook nog eens de naam van het koningshuis was misbruikt, had het leger een probleem. Het zal gedacht hebben: als de amulettenhandelaar het geld teruggeeft, waait de zaak wel over. Maar dat gebeurde dus niet.
Verder constateer ik (weer) een tegenstrijdigheid in de berichtgeving. Volgens dit bericht heeft de amulettenhandelaar het geld gedoneerd aan de stichting, volgens eerdere berichten had hij het teruggegeven aan de gieterijen die het vervolgens (al dan niet vrijwillig) aan de stichting overmaakten.
En wat is er geworden van de legerkolonel die in vorige berichten werd genoemd ? Hij, evenals de amulettenhandelaar, zou naar het buitenland zijn gevlucht. Ik lees er niets meer over. Soms denk ik: Bangkok Post is de Thaise Fabeltjeskrant.

Woensdag 6 april
– Majesteitsschennis wordt als een ernstig vergrijp beschouwd in Thailand en bestraft met niet misselijke straffen. Vastgoedhandelaar Bontham (65) is tot 12 jaar cel veroordeeld omdat hij bij het aanvragen van grondaktes in Pak Chong (Nakhon Ratchasima) beweerd had connecties te hebben met voormalig CIB-hoofd Pongpat, een familielid van voormalig prinses Srirasm. Pongpat zit een straf uit voor een reeks vergrijpen waaronder ook majesteitsschennis. Srirasm is de voorlaatste echtgenote van de kroonprins en is evenals haar ouders in ongenade gevallen.
Bontham zou ook met de naam van het koninklijk huis hebben geschermd bij een bemiddelaar van grondverkopen en dat is weer een jongere broer van voormalig DSI-hoofd Tarit, die verdacht wordt van ‘ongebruikelijke rijkdom’. Verder heeft Boncham het koninklijk huis genoemd toen hij in 2007 en 2008 grond van bewoners kocht.

Moeder van actievoerder Ja New aangehouden
7 mei – Over het volgen van het Thaise nieuws, wanneer mij ernaar gevraagd wordt, zeg ik altijd: Het vermeerdert mijn kennis over Thailand maar niet altijd mijn begrip. En dat is vandaag het geval met het openingsartikel van Bangkok Post over de arrestatie van Patnaree Charnkij. Wat zit erachter: intimidatie?
Patnaree is de moeder van Sirawith ‘Ja New’ Seritiwat, leider van de anti-coup groep Resistant Citizen die regelmatig in het nieuws is. Onlangs nog met een actie waarbij post-it notitieblaadjes werden uitgedeeld (zie het bericht van 2 mei: Yingluck begrijpt Prayut’s lange tenen) en een protest bij het Victory Monument tegen de detinering van de zogeheten Facebook Eight (zie het bericht van 28 april: Attitude adjustment voor tien personen).
Patnaree is aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis en overtreding van de (strenge) Computer Crime Act. Ze zou gechat hebben over het koningshuis met een van de acht, Burin Intin, die van hetzelfde vergrijp wordt beschuldigd. Burin heeft verklaard dat ze dit via zijn mobieltje deden, maar dat heeft de politie nog niet kunnen achterhalen. Hij zou het aan een vriend hebben gegeven, maar niet met de bedoeling bewijs te verdonkeremanen, aldus een bron.
Patnaree zegt Burin niet te kennen en ontkent met hem gechat te hebben. Morgen gaat haar advocaat de krijgsraad vragen haar op borgtocht vrij te laten. Een eerste verzoek is afgewezen omdat de beschuldiging ernstig is en ze zou kunnen vluchten.
Zoon  Sirawith is geschokt. ‘Mijn moeder praat nooit over politiek en zeker niet over iets wat het risico heeft van overtreding van artikel 112.’ [strafwet artikel over majesteitsschennis] Vandaag gaat hij met groepsgenoten demonstreren bij de Bangkok Remand gevangenis voor vrijlating van de Facebook Eight en morgen neemt hij deel aan activiteiten die de New Democracy Movement op de Thammasat universiteit organiseert.

Grote schoonmaak voor Rajabhaktipark
15 mei – Het Rajabhaktipark in Hua Hin, het park met de zeven 13,9 meter hoge bronzen standbeelden van Siamese vorsten, gaat zeven dagen dicht voor een grote schoonmaakoperatie en landschapsonderhoud (23-29 mei). Er moeten wat vuiltjes worden weggewerkt, zoals vlekken van uitlaatgassen en gelekte olie.
Volgens het websitebericht is het laatste woord gesproken over de beschuldiging van corruptie bij de aanleg. Het bericht verwijst naar het onderzoek van het Centre for National Anti-Corruption (CNAC), waarvan de resultaten in maart bekend zijn gemaakt. Het CNAC vond geen onregelmatigheden en daarmee lijkt de kous af. (Bron: website Bangkok Post, 14 mei)
Maar BP van 26 maart meldde dat de National Anti-Corruption Commission nog onderzoek zou doen. Ik citeer:
De National Anti-Corruption Commission gaat nog onderzoek doen naar de amulettenhandelaar die van de bronsgieterijen een vergoeding heeft gekregen voor acquisitie en adviezen en die later op verzoek van het leger heeft gedoneerd aan de Rajabhakti park stichting.
De handelaar, die voorzitter is van de Ban Mai Tambon Administrative Organisation [gemeentebestuur] in Maha Rat (Ayutthaya), kan vanwege die functie ter verantwoording worden geroepen. Hij kan persoonlijke belangen hebben gehad die niets te maken hebben met zijn officiële positie, zegt de NACC-voorzitter. De NACC verwacht nog een half jaar voor haar onderzoek nodig te hebben.
Het Centre for National Anti-Corruption, een door de junta gevormd orgaan, heeft de man vrij gepleit van het vragen van steekpenningen, nadat de Rekenkamer had vastgesteld dat het om een normaal gebruik tussen particuliere partijen ging. De man beurde 20 miljoen baht.

Vrijdag 20 mei
– In de zevendelige serie 2 years after coup besteedt de krant vandaag aandacht aan de vrijheid van meningsuiting en de ruime bevoegdheden die legerofficieren hebben gekregen om de misdaad te bestrijden of wat daarvoor doorgaat.
Het hoofd van het Thai Lawyers for Human Rights Centre zegt dat de NCPO aanvankelijk vier groepen monddood wilde maken: politici, anti-coup actievoerders, academici met pro-democratie standpunten en individuen die worden beschuldigd van majesteitsschennis. Maar inmiddels wordt ook gejaagd op mensen die de monarchie beledigen, die onrust veroorzaken, die het oneens zijn met het regeringsbeleid of simpelweg informatie delen.
Mensenrechten advocaten zeggen dat schendingen van mensenrechten na 2 jaar coup ‘gewoon’ zijn geworden. Beperking van de vrijheid van meningsuiting wordt met de dag strenger. Vandaag loopt iemand al risico die een afwijkende mening ventileert.
Meer weten? Klik hier: Regime casts wide net to catch critics (kop) en Voicing an opinion ‘makes you a target (onderkop).

Dichter Rung Sira noemt NCPO ‘verraders’
24 mei – Siraphop Kornarut, beter bekend als Rung Sira, heeft gisteren tijdens een zitting van de krijgsraad de NCPO ‘verraders’ genoemd. Hij zegt in juni 2014 een dagvaarding van de junta te hebben genegeerd omdat hij ‘het volledig oneens was met degenen die de laatste grondwet hebben verscheurd’.
‘De dagvaarding was getekend door potentiële verraders want de handtekening van de koning ontbrak. De passende wet wordt normaal door het parlement aangenomen, erkend door de monarchie en gepubliceerd in de Royal Gazette’, luidde zijn verweer.
Siraphop werd ’s avonds op 27 juni 2014 in Kalasin aangehouden. Zwaar bewapende soldaten in drie legervoertuigen hadden hem gevolgd, toen hij probeerde te vluchten. Hij werd vrijgelaten op borgtocht, maar op 30 juni al weer aangehouden na een klacht dat zijn poëzie op de Prachatai webboard smadelijk voor de monarchie was.
Siraphop wordt vervolgd voor het negeren van de dagvaarding en majesteitsschennis. Hij is ook  een van de vijftien plaintiffs (aanklagers) die in afwachting zijn van een vonnis van het hooggerechtshof of de NCPO zich met de coup schuldig heeft gemaakt aan verraad. [Deze procedure ken ik niet en het bericht zegt er verder niets over.]
Siraphop vertelde verder nog de krijgsraad dat het leger in juni 2014 het huis in Songkhla, waar zijn drie kinderen en 10 maanden oude kleinzoon wonen, met groot machtsvertoon binnen viel. De kinderen en volwassenen [?] werden naar een legerbasis, 40 km verder in Hat Yai gebracht. Alhoewel ze niet werden mishandeld, werden ze wel verbaal bedreigd en vernederd.
Het is niet de eerste keer dat Siraphop in aanvaring komt met coupplegers. In 2006 voerde hij een campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de coup van generaal Sonthi. ‘Ik geloof in geweldloos verzet, maar de autoriteiten volgen me al sinds 2009.’

Zaterdag 4 juni
– De ouders van twee gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn genomen wegens majesteitsschennis, vragen de koning tussenbeide te komen zodat ze vrijgelaten worden op borgtocht. Eerder deed hun advocaat een beroep op de VN. Hij zegt dat ze geen vluchtrisico vormen en bereid zijn hun zaak in de rechtbank te bepleiten.
De twee maken deel van de zogeheten Facebook eight die zijn aangehouden wegens kritiek op de junta. Zes zijn vrijgelaten op borgtocht, maar deze twee niet. Verdachten van majesteitsschennis wordt altijd borgtocht geweigerd.
De vrouwelijke verdachte voelt zich niet op haar gemak in de vrouwengevangenis. ‘Er zijn hier veel vrouwen vanwege drugsvergrijpen die zijn gepleegd door hun man of vriend.’ Nattika zegt redelijk goed behandeld te worden. Als ze vrij is kan ze haar zaak beter voorbereiden, zegt ze.

Woensdag 31 augustus
– De politie is in de boekhouding van Kamonthat gedoken om te zien waar het geld is gebleven dat ze heeft afgeperst, waarbij ze het deed voorkomen dat het Koninklijk Huis haar geldinzamelingsactie steunde. Vrijdag werd ze gearresteerd op verdenking van fraude, het vervalsen van documenten en majesteitsschennis. De politie heeft 17 overboekingen gevonden van in totaal 2,97 miljoen baht. Zes slachtoffers hebben aangifte gedaan tegen haar en twee legerofficieren.
Tegen twee medeplichtigen zijn arrestatiebevelen verkregen. Eén is een voormalige paleismedewerker. Hij is maandag in zijn huis in Huai Khwang aangehouden. De ander is nog voortvluchtig. De politie vermoedt dat nog meer mensen betrokken waren bij de oplichting. Een groot deel van het ingezamelde geld is nog zoek. (Zie verder Kort Nieuws van zondag en dinsdag)

Vrijdag 2 september
– Nog meer aangiftes tegen Kamonthat Thanathornkhositijra (62), de vrouw die is aangehouden omdat ze een geldinzamelingsactie heeft gehouden, waarvan ze zei dat die gesteund werd door het Koninklijk Huis. Eerder deden zes slachtoffers aangifte, waaronder twee legerofficieren, en nu nog eens vijf. Een van hen is een legerofficier die onlangs aan een tv-programma meewerkte waarin ook Kamonthat zat en dat wekte wantrouwen. Het programma was opgenomen in de Army Club in Ratchaburi. De politie doet onderzoek naar de oplichting. Ze vermoedt dat enkele slachtoffers betrokken waren bij Kamonthat’s zogenaamd charitatieve bezigheden die 2,97 miljoen baht opleverden.

Jetset monnik duikt ineens weer op
4 september – De uiterst conservatieve organisatie Network Against Acts that Destroy the Kingdom, Religion and Monarchy heeft de politie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke banden tussen Kamonthat Thanatornkosithijra en de voormalige monnik Wirapol Sukphol. De vooorzitter overhandigde de CSD gisteren foto’s waaruit die relatie zou moeten blijken.
Kamonthat (62) werd op 26 augustus aangehouden op verdenking van oplichting en majesteitsschennis. Ze wist mensen wijs te maken dat ze met goedkeuring van het Koninklijk Huis geld inzamelde voor een charitatief doel. Kamonthat’s medeplichtige is gisteren aangehouden. Hij had zichzelf bij de politie aangegeven. Kamonthat is verder nog verwikkeld in een akkefietje met haar voormalige huishoudster, die ze beschuldigt van diefstal. Maar dat zou gelogen zijn.
Wirapol Sukphol wordt gezocht wegens het witwassen van geld, bedrog, seks met een minderjarige, overtreding van de Computer Crimes Act wegens het verspreiden van bedrieglijke informatie, belastingontduiking, doodslag, drugsgebruik en nog wat zaken. Wirapol is in juli in de VS gearresteerd. Voordat hij in 2013 naar de VS vluchtte, is 380 miljoen baht van zijn bankrekeningen in beslag genomen. De voormalige monnik, bijgenaamd de jetset monnik, kwam in het nieuws door foto’s van hem in een privé jet.

NACC: Geen corruptie bij aanleg Rajabhakti park
8 september – Voormalig legerleider Udomdej, voormalig voorzitter van de Rajabhakti  park stichting, thans staatssecretaris van Defensie, kan gerust ademhalen. Ook de NACC heeft evenals eerder een legerpanel en een onderzoekscommissie van Defensie geen aanwijzingen gevonden voor corruptie bij de aanleg van het Rajabhaktipark in Hua Hin, het park met de zeven 13,9 meter hoge bronzen standbeelden van Siamese vorsten.
De NACC was in de zaak gedoken op verzoek van Veera Somkwamkid, politiek activist, onvermoeibaar strijder tegen corruptie en voormalig secretaris-generaal van het People’s Network Against Corruption. Veera had ook de voormalige permanent secretaris van het ministerie van Defensie aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de corruptie. Maar zijn zwakke punt was dat hij alleen maar mediaberichten als bron had gebruikt en we weten, zoals mijn oma al zei: de krant brengt de leugens in het land.
Kern van Veera’s bezwaar was de commissie die een amulettenhandelaar van de bronsgieterijen had geëist [en die hij later aan de Rajabhakti stichting doneerde]. Tweede bezwaar: er is geen openbare aanbesteding gehouden, maar het werk is onderhands gegund. De Rekenkamer heeft van de commissie echter vastgesteld dat die een normale vergoeding voor bewezen diensten was.
Veera heeft nog niet gereageerd op de conclusie van de NACC, dus we kunnen het dossier Rajabhakti park nog niet afsluiten. (Bron: website Bangkok Post, 7 september)
Voor informatie over het park, zie Lofzang in brons op zeven Thaise koningen op de pagina Archief)

Rajabhakti park deel 2
27 september – En nu maar hopen dat alles volgens het boekje gaat, want dat gezeur over vermeende corruptie bij de aanleg van het Rajabhakti park in Prachuap Khiri Khan is nou wel genoeg geweest. Zelfs de NACC heeft geen bewijs voor onregelmatigheden gevonden en die club is niet snel tevreden.
Het zat al in de oorspronkelijk plannen: de bouw van een museum waarin de heldendaden van de zeven in brons gegoten Siamese vorsten worden belicht. [Misschien een leuke klus voor het bouwbedrijf van Preecha’s zoon – knipoog] Maandag bezocht legercommandant Theerachai Nakvanich, die eind deze maand van een welverdiend pensioen gaat genieten, in gezelschap van zijn opvolger het park, om de beelden eer te bewijzen. Hij werd bijgepraat over fase 2 van het park en overhandigde 3,1 miljoen baht aan publieke donaties voor onderhoud aan het park. Gisteren bestond het park 1 jaar: vandaar. En dat werd met groot ceremonieel gevierd.
De parkcommissie heeft docenten en andere experts van de Chulalongkorn universiteit ingeschakeld om gegevens te verzamelen over de zeven vorsten. Eind dit jaar moet hun rapportage klaar zijn. Experts van het Fine Arts Department, de faculteit Architectuur van de Chulalongkorn universiteit en de researchers is gevraagd de ontwerper en bouwer van het museum te selecteren. Naar verwachting kan het museum over een jaar open gaan. De ontwerp- en bouwkosten ad 120 miljoen baht worden betaald uit het resterende budget van 116 miljoen baht van de Rajabhakti Park stichting en donaties.
De commissie wil te zijner tijd een website ontwikkelen met informate over de Thaise geschiedenis.
Het afgelopen jaar heeft de commissie niet stil gezeten. Het park is uitgebreid met een grote vijver, twee fonteinen en een zonne-energie systeem, betaald door donoren. Het leger hoefde niet in de eigen buidel te tasten. (Bron: website Bangkok Post, 26 september, aangevuld met informatie uit de krant van vandaag)

Boze menigte vraagt om actie tegen majesteitsschennis
16 oktober – De politie van Phuket dringt op kalmte aan nadat zo’n duizend mensen de zoon van de eigenaar van een winkel in sojamelk hadden beschuldigd van smaad jegens de koning op zijn Facebook. Ze stroomden donderdagochtend samen en eisten van de politie dat die de man zou aanklagen. De zaak leek te escaleren toen ze een wegblokkade opwierpen. De demonstranten zetten vraagtekens achter de manier waarop de politie de zaak had aangepakt door eerder de zoon aan te houden en die na ondervraging vrij te laten.
Het hoofd van de politie legde uit dat ze hem niet kon detineren omdat de tekst geen smaad was. Maar dat overtuigde de demonstranten niet. De rust keerde pas weer nadat een voormalige burgemeester van Ratsada was tussenbeide gekomen. Hij gaat namens de demonstranten een klacht indienen bij de gemeentepolitie van Phuket. Volgens hem heeft de zoon zich schuldig gemaakt aan majesteitsschennis. De politieman zegde een spoedig onderzoek toe. Hij vroeg de demonstranten de wet boven emoties te laten gaan.

Koh Samui: Protest tegen majesteitsschennis
17 oktober – Merkwaardig toeval: Vorige week stroomden op Phuket zo’n duizend mensen samen en eisten van de politie dat ze zou optreden tegen een man die koning Bhumibol op Facebook beledigd zou hebben en zondag gebeurde iets soortgelijks op Koh Samui. Op het eiland ging het om een vrouw, die op vrijdag, een dag na het overlijden van de vorst, geringschattende opmerkingen over de koning zou hebben gemaakt, eveneens op Facebook.
De politie van het district Bophut bevestigt dat de vrouw is aangehouden omdat ze het beruchte artikel 112 van de strafwet had overtreden. Maar de post ging niet over de koning, die ging over de troonopvolger en de regent, aldus de politie.
De arrestatie was een directe reactie op de samenscholing van een boze menigte, zondag bij het politiebureau. De menigte schreeuwde beledigingen naar de vrouw, de vrouw werd gedwongen voor een portret van de koning te knielen.
In Phuket dreigde het protest uit de hand te lopen, maar in tegenstelling tot Koh Samui had de politie er de man vrijgelaten. Wat er verder gebeurde op Samui vermeldt het bericht niet. (Bron: website Bangkok Post, 16 oktober)

Tik op de vingers voor ‘ongepaste berichten’
17 oktober – De regering roept de bevolking op om zich respectvol te gedragen en ‘ongepaste berichten’ online achterwege te laten. De oproep, die gisteren werd gedaan door minister Suwaphan (PM’s Office), is een reactie op drie incidenten, waarbij menigten zich verzamelden om individuen te beschuldigen van majesteitsschennis vanwege berichten die ze hadden geplaatst.
Het bericht refereert aan het protest in Phuket (zie het bericht van 16 oktober: Boze menigte vraagt om actie tegen majesteitsschennis), waarin sprake was van een wegblokkade, maar die wordt in dit bericht toegeschreven aan een protest in Phangnga, zaterdagavond, waarbij de zoon van een rotishop het moest ontgelden. Die knaap is als recruut verbonden aan het Third Navel Area Command in Phangnga. Het adjunct-hoofd van Isoc zegde toe juridische actie tegen de man te zullen nemen.
Op Koh Samui verzamelden honderden zich voor het politiebureau van Bo Put (zie het bericht hierboven: Koh Samui: Protest tegen majesteitsschennis).
Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert op berichtgeving in het buitenland. Buitenlandse media hebben het over duizenden Thai die bijeen zijn gekomen om te rouwen, maar volgens BuZa zijn het er veel meer. Het ministerie schat het aantal op miljoenen in het land, honderdduizenden langs de route toen het stoffelijk overschot van de vorst van het ziekenhuis naar het paleis werd gebracht, en de rest van de natie gekluisterd aan de televisie.

NBTC opent centrum tegen ‘ongepaste’ informatie
19 oktober – Telecom waakhond NBTC laat haar tanden zien. Ze heeft een centrum geopend dat radio- en televisie-uitzendingen en internetverkeer scherp in de gaten gaat houden op ‘ongepaste’ inhoud. Facebook, YouTube en Twitter hebben een ‘urgente’ brief van de NBTC gekregen met het verzoek websites te blokkeren waarop de monarchie wordt beledigd.
Secretaris-generaal Takorn zegt dat het om 120 webpagina’s gaat, die niet door beugel kunnen. Gevraagd is ze onmiddellijk op zwart te zetten. De BTC wil ook dat de usernames worden geblokkeerd die gebruikt worden op de instant communication app en online social networking service. [?]
Het is niet de eerste keer dat de NBTC op deze manier de vrijheid van meningsuiting aan banden probeert te leggen, maar die verzoeken zijn nooit gehonoreerd. Takorn vindt niet dat de NBTC mensen hun vrijheid van meningsuiting ontzegt. Hij wijst erop dat de desbetreffende commentaren in strijd met de wet zijn omdat ze onjuiste informatie bevatten en slechte bedoelingen hebben, waardoor het prestige van ZM de koning wordt geschaad.
Woensdag worden de namen van de 120 webpagina’s of URL’s naar Facebook en YouTube gestuurd. Mensen die stuiten op stuitende commentaren kunnen contact opnemen met het callcentre van de NBTC of op de website van de NBTC een klacht indienen. In het nieuwe centrum jagen rond de klok tien werknemers in een drieploegendienst op de boosdoeners. (Bron: website Bangkok Post, 18 oktober)

NCPO keurt eigenrichting (vigilantisme) af
19 oktober – De NCPO heeft de bevolking gezegd geen geweld te gebruiken tegen mensen die de monarchie zouden hebben beledigd. Laat de autoriteiten hun werk doen op basis van de vereiste passende rechtsgang, zei NCPO-woordvoerder Piyapong gisteren, wijzend op artikel 112 van de Strafwet die majesteitsschennis strafbaar stelt.
De NCPO is bang dat de situatie uit de hand loopt. Bij enkele recente incidenten was weliswaar nog geen sprake van geweld, maar het scheelde niet veel. Het laatste incident vond maandag plaats in Bangkok. Een videoclip toont een vrouw die in een bus door een medepassagier wordt geslagen vanwege opmerkingen die ze maakte. De politie haalde haar van de bus. Artsen en familie hebben bevestigd dat de vrouw aan een psychische aandoening leed. Bij een incident in Chon Buri werd een man in zijn gezicht getrapt en gedwongen voor een portret van de koning te knielen.
Premier Prayut vroeg de bevolking gisteren af te zien van het plaatsen van onbehoorlijke berichten en foto’s, daar ze conflicten en verwarring kunnen uitlokken. Over mensen die geen zwart dragen, zei hij: ‘Denk niet dat ze niet van de koning houden. Dat maakt van de kleurenkwestie het zoveelste conflict.’
Minister Paiboon (Justitie) heeft de ambassades van enkele landen gevraagd, waarnaar verdachten van majesteitsschennis zijn gevlucht, deze lieden uit te wijzen. Hij heeft de DSI gevraagd een lijst met hun namen op te stellen. De minister erkent dat het voor de buitenlandse autoriteiten lastig is om aan Thailand’s verzoek te voldoen.

Commentaar: Paiboon slaat de plank mis
21 oktober – Duidelijke taal over minister Paiboon (Justitie) in het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post van donderdag: Paiboon gets it all wrong, kopt de krant. ‘Door de acties van een boze menigte tegen een man uit Phuket te bestempelen als “sociale sancties”, geeft de minister het verkeerde signaal af dat hij gebruik van geweld tegen verdachten in zulke hoogst gevoelige zaken goedkeurt.’
‘Of de minister zich er nu bewust van is of niet, zijn verklaring is hoogst gevaarlijk gegeven het feit dat een groot aantal ultra-royalisten, die diep bedroefd zijn over het verlies van hun geliefde monarch, er niet voor terug deinzen kangaroo courts (volkstribunalen) op te zetten en de zaken in eigen hand te nemen.’
In het geval van Phuket verzamelden honderden mensen zich voor het huis van een man, die ze ervan beschuldigden een bericht op Facebook te hebben geplaatst, dat aanstootgevend zou zijn voor de monarchie. Dankzij de bemiddeling van een oud-burgemeester liep de zaak niet uit de hand. Hij beloofde aangifte te doen, waarna de menigte zich verspreidde.
Soortgelijke incidenten deden zich voor in Surat Thani, Phangnga, Bangkok en Chon Buri. In Bangkok ging het om een vrouw die aan een psychische aandoening leed, in Chon Buri werd het slachtoffer meermalen tegen zijn hoofd getrapt (zie het bericht van gisteren: Prayut: Stop het geweld). Op de social media worden de acties van de zelfbenoemde rechters zelfs geprezen.
De opmerkingen van Paiboon, die hij inmiddels heeft geprobeerd te relativeren, zijn in tegenspraak met wat Prayut over het geweld heeft gezegd: Geen eigenrichting. Het geweld vergroot de onenigheid in het land en schaadt de monarchie. De premier heeft erop aangedrongen geen overhaaste conclusies te trekken wanneer mensen geen zwart dragen, bijvoorbeeld omdat hun baan het dragen van een uniform vereist. Prayut zegt dat mensen aangifte moeten doen wanneer ze op iets aanstootgevend stuiten, zodat de autoriteiten juridische actie kunnen ondernemen.
BP tot besluit: Paiboon’s schaamteloze verklaring is in tegenspraak met wat Prayut heeft gezegd. De minister dient onmiddellijk zijn woorden in te trekken. Hij mag niet vergeten dat gerechtigheid niet verkregen kan worden door volksgerichten. (Bron: Bangkok Post, 20 oktober)

Majesteitsschennis: Vijf arrestaties
21 oktober – Sinds het overlijden van de koning zijn vijf personen aangehouden op beschuldiging van majesteitschennis, zegt adjunct-hoofdcommissaris Srivara van de Royal Thai Police. [Zou hij de waarheid spreken?] De meesten hadden berichten online gezet, die niet door de beugel konden. Verdere details over de arrestaties zijn niet bekend gemaakt.
Voorzitter What van de National Human Rights Commission waarschuwt royalisten die voor eigen rechter spelen en mensen belagen, die volgens hen kritiek hebben op de monarchie. Het laatste incident vond plaats op een bus in Bangkok, waar een geestelijk gestoorde vrouw van 55 jaar in haar gezicht werd geslagen. En in Chon Buri werd een jongen van 19 jaar in zijn gezicht getrapt door een groep mannen. Beiden werden gedwongen voor een portret van de koning te knielen.
Regeringswoordvoerder Sansern dringt er bij de bevolking op aan tijdens de rouwtijd de vrede te bewaren. ‘Veel mensen rouwen nog over het verlies van ZM de koning; het land heeft eenheid en begrip nodig in deze moeilijke tijden. De premier begrijpt de gevoelens van de mensen, die loyaal aan de monarchie zijn.  Maar iedereen dient te beseffen dat de monarchie niet in conflicten mag worden betrokken. Laat de autoriteiten die de wet handhaven, hun werk doen.’

Zaterdag 22 oktober
– Een onverholen inbreuk op Thailand’s verplichtingen op grond van internationale wetgeving. Zo noemt de Observatory for the Protection of Human Rights Defenders [nooit van gehoord] de detentie wegens majesteitsschennis van Somyot Prueksakasemsuk, mediaredacteur van de roodhemden. Het dringt aan op onmiddellijke vrijlating.
Somyot is in afwachting van een uitspraak van het hooggerechtshof. Hij zit inmiddels tweeduizend dagen gevangen van de 10 jaar gevangenisstraf die hij heeft gekregen plus nog een jaar voor smaad in een andere zaak. Somyot heeft zestien maal tevergeefs om vrijlating op borgtocht gevraagd en hij wacht al 700 dagen op behandeling door het hooggerechtshof van zijn zaak. In augustus 2012 protesteerde de UN Working Group on Arbitrary Detention tegen zijn detentie.

‘Google helpt bij strijd tegen majesteitsschennis’
23 oktober – Google en YouTube hebben toegestemd in de vorming van een team dat zich gaat buigen over content die beledigend wordt geacht voor de monarchie, aldus vice-premier Prajin die vrijdag heeft gesproken met directeur Ann Lavin, directeur publiek beleid en regeringszaken van Google Asia-Pacific.
Volgens Prajin erkent ze de zorgen van de regering en is ze bereid ‘additionele stappen’ te zetten. Prajin zegt dat een speciaal team wordt gevormd, inclusief Thai, die rond de klok klachten over gevoelige berichten en videoclips onderzoekt. Het team zou gisteren aan het werk zijn gegaan.
‘Als we de URL’s of clips en tijden hebben, kunnen we direct in actie komen, maar we moeten de rechtbankorders later voorleggen.’ [Geen idee wat hij daarmee bedoelt]
Wanneer de regering toegang wil hebben tot informatie over privé gebruikersaccounts, dient een andere weg gevolgd te worden, zegt Prajin. Naar verwachting gaat het ministerie van Buitenlandse Zaken daarover in overleg met de Amerikaanse regering.
Afgelopen woensdag en donderdag zijn 120 berichten ontdekt [door wie?], de meeste van Thai, die als majesteitsschennis kunnen worden beschouwd. De regering gaat haar best doen, zegt Prajin, om die zaken aan te pakken.
Prajin heeft een ander team, bestaande uit technici en juridische experts, opgedragen Line te raadplegen, een populaire chat applicatie, en Facebook. Tot nu toe zijn vijf personen aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis.
NB Zelden zo’n onduidelijk bericht gelezen. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk weer te geven.

Eigenrichting: bekritiseerd en geprezen
In Phuket viel een menigte van een paar honderd mensen een roti-verkoper aan omdat hij majesteitsschennis zou hebben gepleegd. Deze man had een tijdje geleden in reactie op de toestand van de koning op zijn Facebook-pagina een boeddhistische formule, die annicca (vergankelijkheid) weergeeft, geplaatst. Die formule เกิด แก่ เจ็บ ตาย (kèut kàe: chèp taaiwat) laat zich vertalen als ‘geboorte, ouderdom, ziekte en dood.’ Dat laatste woordje maakte dat een hysterische menigte hem aanviel. De politie arresteerde de man en de menigte ging vrijuit.
Het Thais heeft wel 14 woorden voor ‘dood gaan’, voor elke rang en stand een andere.  Voor gewone stervelingen als u en ik is dat ‘taai’.  Alleen en uitsluitend voor de koning (en koningin, kroonprins en des koning’s moeder) wordt het volgende woord gebruikt:  เสด็จ สวรรคต   ‘sàdèet sàwǎnkhót’ wat letterlijk ‘opstijgen ten hemel’ betekent. Het woord ‘taai’ voor de koning gebruiken klinkt zeer onfatsoenlijk. (Bron: Tino Kuis, Facebook)
Op de social media werden de zelf benoemde rechters geprezen voor hun actie. De menigte verspreidde zich na bemiddeling van een oud-burgemeester die beloofde aangifte te doen.

Majesteitsschennis: Regering werkt samen met Google
26 oktober – De afgelopen vier dagen heeft de regering in samenwerking met Google ruim honderd webadressen op YouTube geblokkeerd omdat ze smadelijk werden geacht voor de monarchie. Nog eens 380 URL’s, die beheerd worden door een dochter van Google, staan op de nominatie geblokkeerd te worden, zegt een regeringsbron.
Over de samenwerking met Google is vrijdag overeenstemming bereikt. Google heeft het voor de regering gemakkelijker gemaakt om te klagen. De klachten worden beoordeeld door Google personeel in de VS. Om de URL’s te blokkleren, is toestemming van de rechtbank vereist.
Vice-premier Prajin zegt dat de regering honderd personen in de gaten houdt en zoekt die online ‘onbehoorlijke’ berichten plaatsen. De regering heeft ook een war room opgezet die in samenwerking met de twee Cyber Security Operation Centres webadressen 24 uur per etmaal controleert.
Premier Prayut vroeg de bevolking gisteren geen eigen rechter te spelen en ruzie te maken [lees: geen geweld te gebruiken], maar de autoriteiten hun werk te laten doen tegen majesteitsschennis.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat op grond van artikel 112 van de strafwet (het artikel tegen majesteitsschennis) landen waar dissidenten naar toe zijn gevlucht, vragen hen uit te wijzen.

Donderdag 27 oktober
– De politie blijft het proberen: dissidenten die naar het buitenland zijn gevlucht omdat ze beschuldigd zijn van majesteitsschennis, uitgewezen krijgen. Eerder vroeg de minister van Justitie de medewerking van zeven buitenlandse ambassades, nu doet de politie een beroep op Interpol. Meer wil hoofdcommissaris Chakthip er niet over zeggen. Het gaat om negentien personen.
‘Ik heb geen idee wat deze lieden denken. Tegen degenen die in Thailand zijn en hier niet willen wonen omdat ze ontevreden zijn over de monarchie, zeg ik: je kunt het land verlaten. Als je niet genoeg geld hebt voor een vliegtuigticket, ben ik bereid het te betalen.’
Minister Paiboon (Justitie) ontkent dat de ambassades positief hebben gereageerd. Ze hebben daarentegen al wel laten weten dat de uitwijzing in strijd kan zijn met het internationaal recht [alsof de minister dat niet weet]. Niettemin blijft Paiboon het proberen. ‘Ze begrijpen Thailand’s situatie en problemen van het land.’ Om welke landen het gaat, wil hij niet zeggen.
Premier Prayut heeft opdracht gegeven uit te zoeken met welke landen Thailand een uitleveringsverdrag heeft en welke landen in het verleden medewerking hebben verleend bij een verzoek om uitlevering.

Maandag 7 november
– Somyot Prueksakasemsuk, die al meer dan 5 jaar gevangen zit wegens majesteitsschennis, is de eerste niet-Koreaan die de Jeon Tae II Labour Price krijgt. Hij krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor arbeidsrechten en ‘s lands democratisering. Evenals andere internationale organisaties pleit de Korean Confederation of Trade Unions voor zijn vrijlating.
Somyot begon in april 2011 een campagne om handtekeningen te verzamelen voor herziening van artikel 112, het majesteitsschennis artikel, en werd vijf dagen later aangehouden.
Jeon Tae II stak zich in november 1970 in brand omdat de politie en autoriteiten de rechten van sweatshop werkers niet wilden erkennen.
– Twee jaar voeren cyber war centra van de strijdkrachten al strijd tegen cyberaanvallen; volgens bronnen bij het Royal Thai Armed Forces Headquarters zijn ze volledig in staat binnenlandse en buitenlandse aanvallen te pareren. De cyberdivisie beschikt over experts die in Thailand en het buitenland zijn getraind alsmede over de laatste technologie. Elk strijdmachtonderdeel heeft een eigen centrum, de cyberdivisie heeft de leiding. Alhoewel niet voor dat doel opgezet, assisteert het centrum ook bij de strijd van de overheid tegen majesteitsschennis.
Maar legercommandant Chalermchai benadrukt dat de centra zijn opgezet om de toenemende cyberdreigingen te bestrijden, zoals hacking en de verspreiding van misleidende informatie. De directeur van het leger cybercentrum zegt dat het primaire doel is aanvallen op legerwebsites en databases te voorkomen en om het computer en internet systeem van het leger te verbeteren.

Commentaar: Plan voor uitlevering een farce
8 november – De ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken zouden graag negentien verdachten van majesteitsschennis die naar het buitenland zijn gevlucht, uitgeleverd krijgen. Ze zouden zich sterk moeten maken voor de uitwijzing van echte boeven, kapittelt Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van maandag de regering.
Wie die negentien zijn en welke landen benaderd zijn met het verzoek om uitlevering, willen de ministers niet zeggen, maar velen zijn bekend bij de bevolking en BP weet zelfs de negen landen op te noemen. Geen van deze landen zal een verdachte van majesteitsschennis uitleveren. Daarvoor zijn twee redenen: Tot uitlevering wordt altijd besloten door de rechter en de misdrijven en straffen moeten in beide landen gelijk zijn.
Maar belangrijker vindt BP dat de regering alleen praat over verdachten van majesteitsschennis en niet over de vele Thais die naar het buitenland zijn gevlucht om hun straf te ontlopen. Uitlevering kan een tijdrovend proces zijn, maar is de moeite waard. De uitlevering van Rakesh Saxena, de voormalige adviseur van de corrupte Bangkok Bank of Commerce, uit Canada nam 13 jaar in beslag.
De krant noemt enkele voorbeelden van lieden die een verblijf in het buitenland prefereren boven een verblijf in Bangkok Hilton, de bijnaam van de gevangenis. De meest recente en bekendste is natuuurlijk Vorayudh Yoovidhaya, die met zijn Ferrari vier jaar geleden een motoragent dood reed. De autoriteiten lijken niet eens te proberen hem op te sporen.
Een ander is oud-minister Vatana Asavahame (afvalwaterzuiveringsinstallatie Klong Dan); de Thaise pers heeft hem zelfs mogen interviewen in Laos en China.
Nog eentje: Wirapol Sukphol, de jetset monnik met zijn privé vliegtuig, verdacht van vele misdrijven waaronder pedofilie. Hij woont in Californië en beweert nog steeds monnik te zijn.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden, schrijft BP tot besluit. ‘Er zijn er nog veel meer die naar het buitenland zijn gevlucht. In tegenstelling tot de verdachten van majesteitsschennis, zouden de meesten middels uitlevering teruggebracht kunnen worden om hier terecht te staan.’ (Bron: Bangkok Post, 7 november)

Maandag 14 november
– De dochter van Somyot Prueksakasemsuk, die sinds 2011 gevangen zit wegens majesteitsschennis, heeft in Korea de onderscheiding in ontvangst genomen, waarover ik eerder al berichtte (zie Kort Nieuws van 7 november).
Somyot is de eerste niet-Koreaan die de Jeon Tae-il Labour Prize krijgt, vernoemd naar de 22-jarige arbeider die zich in 1970 in brand stak uit protest tegen de slechte arbeidsomstandigheden in Koreaanse sweatshops. De prijs is hem toegekend wegens zijn inzet voor betere arbeidsomstandigheden in zowel eigen land als in het buitenland.
De dochter vindt het jammer dat sommige Thai haar vader alleen beoordelen vanwege de petitie die hij had opgesteld. Daarin werd gevraagd om herziening van artikel 112, het beruchte majesteitsschennis artikel in de Strafwet.

Politie zoekt lèse majesté verdachten in Laos
23 november –  Een aantal vermeende verdachten van lèse majesté (majesteitsschennis) die naar Laos zijn gevlucht, gaan in samenwerking met het OM en Interpol door de politie opgespoord worden. Hoofdcommissaris Chaktip zegt dat de kwestie is besproken door de regeringen van beide landen; de politie wacht nu op het groene licht om in actie te komen. Chaktip zegt dat de politie niet werkeloos toekijkt, maar meer moeite gaat doen hen uitgewezen te krijgen. Het OM zal daarvoor moeten samenwerken met Buitenlandse Zaken.
Vice-premier Prawit zei maandag dat de autoriteiten van Laos de desbetreffende verdachten tegenhouden om activiteiten te organiseren en berichten uit te zenden waarin de monarchie wordt aangevallen. Ze hebben ook al lokale radioporgramma’s geschorst. Volgens berichten zouden de verdachten de social media en radioprogramma’s in buurlanden gebruiken om hun boodschap te verspreiden.
Prawit vroeg Laos vorige week om medewerking tijdens de Asean Defence Ministers Meeting in Vientiane. Minister Don (Buitenlandse Zaken) hoopt dat andere landen waar verdachten zich schuilhouden, het voorbeeld van Laos zullen volgen. De minister zegt dat de westerse media het concept van eerbied voor de monarchie vaak verdraaien met een beroep op de vrijheid van meningsuiting, waarbij ze geen rekening houden met de Thaise wet. Hij denkt dat de wereld na het overlijden van de koning meer te weten is gekomen over het werk van de koning.
In Khon Kaen zijn drie personen aangehouden die flyers hebben verspreid met opruiende tekst. Die werden via postbussen verspreid. Ze worden door het leger vastgehouden en ondervraagd. Het drietal kan vervolgd worden wegens opruiing.

Troonsbestijging maakt eerste slachtoffer
4 december – De troonsbestijging van kroonprins Vajiralongkorn heeft al geleid tot de eerste arrestatie wegens majesteitsschennis, hetgeen het ergste doet vrezen voor de toekomst gezien de reputatie van Thailand’s nieuwe monarch.
Student-activist Jatupat Boonpattanaraksa, beter bekend als Pai Dao Din, had de euvele moed op zijn Facebook-pagina een link te plaatsen naar een ‘controversieel’ artikel over de koning op de website van de BBC en dat levert hem een vervolging op conform artikel 112 van de strafwet. [Mag ik ook wel oppassen want gisteren plaatste ik een link naar een al even ‘controversieel’ bericht op Nos Nieuws]
De bekende anti-junta activist werd aangehouden terwijl hij een religieuze bijeenkomst bijwoonde. De provinciale rechtbank van Khon Kaen had het arrestatiebevel tegen hem goedgekeurd, nadat op vrijdag een legerofficier aangifte had gedaan. De post van Jatupat is door velen gedeeld, hetgeen al even strafbaar is.
De lastige student rechten kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten een drievinger protest gebaar maakten tijdens een bezoek van premier Prayut aan Khon Kaen. In augustus werd hij aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde vrijlating op borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd en na twee weken op borgtocht vrijgelaten.

Lastige student vrij op borgtocht
5 december – Nou, dat valt weer mee. Student-activist Jatupat Boonpattararaksa aka Pai Dao Din is door de provinciale rechtbank van Khon Kaen vrijgelaten op borgtocht, maar het is wel een tijdelijke vrijlating want de politie wil hem nog verhoren.
De student rechten was aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis [wat een ernstig vergrijp is in Thailand met strenge straffen] omdat hij op zijn Facebook-pagina een link had geplaatst naar een kritisch artikel van de BBC over de nieuwe koning. In de aanvraag om vrijlating wees zijn verdediging erop dat hij een verdachte is in vier politieke zaken en geen vluchtrisico vormt. Bovendien moet hij op 8 december examen doen om zijn studie af te ronden.
De lastige student kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten een drievinger protest gebaar maakten tijdens een bezoek van premier Prayut aan Khon Kaen. In augustus werd hij aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde vrijlating op borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd en na twee weken op borgtocht vrijgelaten.

Woensdag 7 december
– Vice-premier Prawit sleept de BBC Thai website voor de rechter vanwege een controversieel geacht profiel van de nieuwe koning. Prawit zegt dat de autoriteiten de berichtgeving van de buitenlandse media over de monarchie in de gaten houden en controleren welke berichten onjuist zijn. ‘Iedereen die de wet overtreedt en schade heeft veroorzaakt, moet worden aangepakt.’
Het kantoor van BBC Thai is sinds vrijdag, toen het profiel verscheen, gesloten. BBC Thai werd in augustus 2014 na de coup door de BBC gelanceerd. Vorige maand kwam de website erbij. Volgens een woordvoerder van de Technology Crime Suppression Divison kan het bericht een overtreding zijn van artikel 112 van de Strafwet betreffende majesteitsschennis, en de Computer Crime Act.

Majesteitsschennis: BBC Thai wordt hard aangepakt
8 december – De publicatie van een ‘kritisch’ BBC profiel van de koning door de website van BBC Thai krijgt nog een hoogst onaangenaam staartje voor de beheerder van de website, vertaler, redacteur en anderen die betrokken waren bij de publicatie. Ze zijn door de Special Branch opgeroepen voor verhoor en lopen het risico op vervolging wegens majesteitsschennis (artikel 112 van de Strafwet) en overtreding van de Computer Crime Act. Geen aanlokkelijk vooruitzicht want die kennen strenge straffen.
Premier Prayut laat er geen twijfel over bestaan dat juridische actie wordt ondernomen als betrokkenen de Thaise wet hebben overtreden. ‘Degenen die in het koninkrijk wonen en de wet overtreden, moeten vervolging tegemoet zien, ongeacht wat. Dat is het’, zei hij gisteren na het kabinetsberaad. ‘Sommige acties mogen in andere landen zijn toegestaan, maar ze worden in Thailand als illegaal beschouwd.’ Prayut waarschuwde de media voor het verspreiden van ‘gevoelige’ berichten. Wanneer ze dat doen, kunnen ze vervolgd worden voor opruiing en overtreding van de Computer Crime Act.
De zaak kwam aan het rollen doordat de bekende student-activist Jatupat een link naar het BBC-verhaal op zijn Facebook pagina had geplaatst. Hij is aangehouden en vrijgelaten op borgtocht, en gaat vervolgd worden wegens majesteitsschennis.
De politie ontkent het kantoor van BBC Thai, dat sinds vrijdag is gesloten, te hebben binnen gevallen. Waarnemend hoofd Chayapol van de Special Branch waarschuwt voor het delen van controversiële informatie. Behalve BBC Thai houdt de dienst andere websites in de gaten die verdacht worden van hetzelfde.
Legercommandant Chalermchai zegt: ‘Het leger staat niet toe dat iemand de monarchie besmeurt, want dat is een institutie die in hoog aanzien staat.’

Vrijdag 23 december
– De borgtocht van Jatupat Boonpattararaksa, een student van de New Democracy Movement die verschillende anti-regeringsprotesten heeft georganiseerd, is ingetrokken omdat hij de borgtochtvoorwaarden heeft overtreden.
De student rechten en actievoerder ging vorig jaar in hongerstaking nadat hij in december was aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis. Hij had op zijn Facebook pagina een link geplaatst naar een artikel van de BBC dat smadelijk werd geacht voor de nieuwe koning.
De provinciale rechtbank van Khon Kaen trok de borgtocht in omdat hij de link niet had verwijderd en op de social media van zijn hart geen moordkuil maakte over de junta. Jatupat’s advocaat gaat een nieuw verzoek doen om vrijlating op borgtocht. Jatupat moet examen doen en da’s een beetje moeilijk als je gevangen zit.

Donderdag 29 december
– De advocaten van anti-coup activist Jatupan Boonpattararaksa zijn in beroep gegaan bij het hooggerechtshof tegen het besluit van het Hof van Beroep om vrijlating op borgtocht te weigeren. Jatupan is aangehouden op verdenking van majesteitsschennis omdat hij op zijn Facebook een link had geplaatst naar een BBC-artikel over de nieuwe koning. Het Hof van Beroep weigerde uit angst dat hij met bewijsmateriaal zou knoeien. Aanvankelijk had de provinciale rechtbank van Khon Kaen hem vrijgelaten op borgtocht, maar de politie maakte daar later bezwaar tegen, omdat hij na zijn vrijlating nagelaten had de link te verwijderen. Hij was ook doorgegaan met kritische commentaren.

Borgtocht ja, borgtocht nee
11 januari – Goed nieuws voor UDD-voorzitter Jatuporn Prompan, slecht nieuws voor student Jatupat ’Pai Dao Din’ Pattararaksa. Jatuporn is na drie maanden detentie vrijgelaten op borgtocht. Hij was gevangen gezet omdat hij de voorwaarden van zijn vorige vrijstelling op borgtocht had overtreden, maar deze keer zal hij dat niet weer doen. In zijn (zevende) aanvraag zei hij te betreuren dat hij die had overtreden. Jatuporn is herstellende van een bacteriële infectie. Hij staat terecht wegens de roodhemdrellen in 2010.
Jatupat zit achter de tralies omdat hij op zijn Facebook-pagina een link had geplaatst naar een BBC-artikel over de nieuwe koning en dat levert hem een vervolging wegens majesteitsschennis op. De New Democracy Movement, een groep anti-coup studenten, heeft de NHRC gisteren gevraagd onderzoek te doen naar de afgewezen aanvraag voor vrijstelling op borgtocht. Het verzoek ging vergezeld van 3.600 handtekeningen, verzameld via change.org, en een andere petitie van Jatupat’s vader, gericht aan NHRC-lid Angkana.
NDM-lid Rangsiman zegt dat de afwijzing Jatupat hindert bij de rechtsgang. Bovendien moet hij op 17 en 18 januari eindexamen doen. Jatupat is laatstejaars student rechten aan de universiteit van Khon Kaen. Jatupat kwam eerder vrij op borgtocht, maar werd later aangehouden omdat hij de link niet had verwijderd. Angkana zegt dat de NHRC weinig kan doen omdat ze niet bevoegd is in gerechtelijke procedures in te grijpen.

Zaterdag 14 januari
14 januari – Leden van de New Democracy Movement, een groep anti-coup studenten, hebben gisteren in Khon Kaen een bezoek gebracht aan Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa, de student rechten die gevangen zit omdat hij op zijn Facebook-pagina een link had geplaatst naar een artikel van de BBC over de nieuwe koning, dat als majesteitsschennis wordt beschouwd. Het navrante van de zaak is dat talloze andere internetters dat ook hebben gedaan, maar alleen Jatupat is aangehouden.
Het bericht vermeldt niet of ze naar binnen mochten in de gevangenis. Ik vermoed van niet. Meer dan plakkaten omhoog houden met een verzoek aan de autoriteiten hem vrij te laten, zat er niet in. Soldaten en agenten hielde de groep scherp in de gaten. De groep voert een campagne voor zijn vrijlating onder het motto Hob Rak Ma Hom Pai (Embrace Pai with love). Jatupat zit inmiddels 20 dagen gevangen.
Het advocatenteam van Jatupat heeft gisteren opnieuw een aanvraag voor zijn vrijlating op borgtocht gedaan met volgens de vader een zekerheidstelling van 500.000 baht. De vader zegt dat zijn zoon bereid is zich te houden aan de borgtochtvoorwaarden.

Woensdag 18 januari
– De student rechten Jatupat Boonpattararaksa, die gevangen zit op verdenking van majesteitsschennis, mag deze en volgende maand twee examens in de gevangenis doen. De examens waren een van de redenen waarom zijn advocaten hadden aangedrongen op vrijlating op borgtocht, maar dat verzoek is afgewezen door de rechtbank van Khon Kaen. Minister Suwaphan (Justitie) heeft  toestemming gegeven voor de examenregeling, mocht een nieuwe aanvraag opnieuw worden afgewezen.
Jatupat is aangehouden omdat hij een link op zijn Facebook pagina had geplaatst naar een artikel van de BBC over de nieuwe koning, dat smadelijk werd geacht.

Opinie: Grace may just save you, Pai Dao Din
22 januari – Kong Rithdee, filmrecensent met een wekelijkse column in Bangkok Post waarin hij andere onderwerpen aansnijdt, neemt het op voor student rechten Jatupat Boonpattararaksa oftewel Pai Dao Din, zoals zijn bijnaam luidt. Jatupat zit gevangen omdat hij deed wat tweeduizend andere internetters ook deden: op zijn Facebook pagina een link plaatsen naar een artikel van de BBC over de nieuwe koning dat door de autoriteiten als majesteitsschennis wodt beschouwd.
Jatupat kwam voor het eerst in het nieuws toen hij en mede-studenten de bewaking van premier Prayut in verlegenheid brachten doordat ze in 2014 tijdens een bezoek van de premier aan Khon Kaen kans zagen naar voren te dringen en terwijl Prayut vanaf het podium op hen neerkeek het drievinger protestgebaar te maken, ontleend aan de filmcyclus Hunger Games. Dat leverde een mooi plaatje op voor de HH fotografen en de internationale media.
De lastige student werd vorig jaar aangehouden wegens het verspreiden van flyers met het advies in het referendum over de nieuwe grondwet nee te stemmen. Hij weigerde borgtocht, ging in hongerstaking, werd vrijgelaten, weer gearresteerd, na twee weken op borgtocht vrijgelaten en daarna weer aangehouden omdat hij de link niet had verwijderd en de bevolking bleef ophitsen (Kong: Met wat?). Terzijde: Hij liet de link staan, want had de rechtbank niet als voorwaarde gesteld bij de toekenning van de borgtocht dat hij niet mocht knoeien met bewijsmateriaal?
Vierduizend mensen hebben een petitie getekend met een pleidooi voor zijn vrijlating, het kantoor van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten heeft de rechtbank gevraagd Jatupat borgtocht te verlenen, ‘maar natuurlijk is de VN niet onze vader’, een uitspraak die Thaksin ooit deed. Ik weet niet meer naar aanleiding van wat, misschien de war on drugs die hij ontketende waarbij de politie een license to kill kreeg.
Kong trekt de metafoor nog even door. Feitelijk is de vraag wie je vader is het enige wat van belang is. Als je vader miljardair was, zou je niet alleen op borgtocht worden vrijgelaten, je zou in de eerste plaats de gevangenis nooit gezien hebben, zelfs wanneer je een ernstig misdrijf had gepleegd zoals een politieagent neer maaien met je Ferrari, wat een verwijzing is naar de geruchtmakende hit-and-run van Red Bullet erfgenaam Vorayudh.
Kong schrijft: Op een plaats waar moord door de vingers wordt gezien en een Facebook-post niet, waar moordenaars vrij komen op borgtocht en demonstranten niet, gaat het niet langer over legaliteit of de rechterlijke macht. Het gaat om humaniteit. Kunnen we op zijn minst daarin vertrouwen hebben?
Kong zegt getroffen te zijn door de apathie die de samenleving ten toon spreidt. Nieuws over Jatupat’s  arrestatie en herhaalde weigeringen van borgtocht zijn korte nieuwsflitsen op de tv, alsof ze een onbeduidende voetnoot zijn in onze tijd van ‘verzoening’ (aanhalingstekens van Kong). Er was geen verontwaardiging en er is weinig sympathie.
Beste Pai, houd vol, schrijft Kong tot besluit, terwijl we werken, eten, lezen, schrijven en net doen alsof alles oké is. ‘Ik geloof niet in helden, maar ik geloof wel in genade. Daardoor word je gered, en hopelijk wij ook aan het eind.’ (Bron: Bangkok Post, 21 januari)

Dinsdag 31 januari
– 360 studenten en wetenschappers hebben een petitie ondertekend, waarin ze het hooggerechtshof vragen Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa op borgtocht vrij te laten. Gisteren leverde een delegatie de petitie in bij het hooggerechtshof aan de Ratchadaphisek Road [waar uw redacteur al talloze malen is langs gereden].
Deken Anuson van de Thammasat universiteit vraagt zich waarom al vijf verzoeken zijn afgewezen alhoewel hij examen moet doen aan de universiteit van Khon Kaen, dus geen vluchtrisico vormt. De afwijzingen, zegt hij, zijn een ‘degradation of the state of law and rights violations’. Volgens Anuson hebben veel mensen geen vertrouwen meer in de rechtspraak.
Student rechten Jatupat is aangehouden op beschuldiging van majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act.

Weer geen borgtocht voor Jatupat
2 februari – De rechtbank kent geen genade voor Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa, laatste jaars student rechten aan de universiteit van Khon Kaen, die op verdenking van majesteitschennis vastzit. Ze wees voor de zesde keer zijn verzoek om vrijstelling op borgtocht af, alhoewel Jatupat nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. Hij heeft alleen geprotesteerd tegen de junta en op zijn Facebook pagina een link geplaatst naar een BBC-artikel over de nieuwe koning dat beledigend werd geacht.
De afwijzing is deze keer gebaseerd op nieuw bewijs dat door de politie zou zijn gevonden: een CD met informatie ‘relevant to the case’ [?]. Die is voor nader onderzoek naar de Central Police Forensic Science Division gestuurd.
De rechtbank vertrouwde blindelings op de politie en nam niet eens de moeite Jatupat’s verdedigers en familie te raadplegen. Toen de rechter zijn strenge oordeel velde, bonkte Jatupat’s moeder die in de rechtszaal zat, woedend met haar hoofd tegen een muur.
Tachtig leden van de New Democracy Movement hielden gisteren activiteiten [?] in Khon Kaen en riepen de autoriteiten op om Jatupat vrij te laten. Vorige maand kreeg hij toestemming later deze maand twee van zijn eindexamens in de gevangenis te maken.

VN Speciale Rapporteur en AI hekelen artikel 112
9 februari – De VN Speciale Rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrije meningsuiting David Kaye en Amnesty International hebben scherpe kritiek geuit op Thailand’s wetgeving tegen majesteitsschennis. Ze zeggen dat het land de wet gebruikt om de burgersamenleving en vreedzame critici te onderdrukken en intimideren.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert als door een wesp gestoken. De wet heeft tot doel de openbare orde te handhaven, niet om de vrijheid van meningsuiting te breidelen. De Thaise monarchie is van oudsher een pijler van stabiliteit in Thailand. Het ministerie betoogt dat vrijheid van meningsuiting niet absoluut is; die moet uitgeoefend worden binnen de grenzen van de wet.
Kaye noemt lèse majesté artikel 112 in de strafwet in strijd met de internationale mensenrechten wetgeving.’Ik dring er bij de autoriteiten van Thailand op aan de strafwet te herzien en het artikel in te trekken, dat een rechtvaardiging vormt voor strafrechtelijke vervolging. De autoriteiten voeren een campagne om afwijkende standpunten te criminaliseren. Ze richten zich op de burgermaatschappij die op vreedzame wijze gebruik maakt van haar recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering.’

Zaterdag 11 februari
– Student rechten Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa is door de rechtbank van Khon Kaen in staat van beschuldiging gesteld wegens majesteitsschennis. De zitting duurde slechts 5 minuten en wordt op 21 maart voortgezet. Jatupat zit sinds december gevangen omdat hij een link naar een kritisch geacht BBC artikel over de nieuwe koning op zijn Facebook had geplaatst met eigen commentaar.
Opnieuw wees de rechtbank zijn verzoek om vrijlating op borgtocht af. Volgens het OM vormt hij een vluchtrisico. Zijn advocaat, die een nieuw verzoek gaat doen, zegt dat zijn cliënt niet de bedoeling heeft te vluchten. Buiten de rechtbank demonstreerden vrienden voor Jatupat’s vrijlating.

Jatupat: De aanhouder wint (nog) niet
23 februari – Het gezegde ‘De aanhouder wint’ gaat niet op voor student rechten Jatupat, want ook zijn zevende verzoek om vrijlating op borgtocht is door de provinciale rechtbank van Khon Kaen afgewezen. Zijn advocaten geven echter niet op en blijven de rechtbank bestoken met verzoeken totdat hij na inmiddels twee maanden voorarrest de gevangenispoort achter zich kan dichtrekken.
De advocaten hadden er deze keer alles aan gedaan om de rechtbank op andere gedachten te brengen. Ze hadden de borgsom verhoogd van 400.000 naar 700.000 baht en ‘prominent social critic’ Sulak Sivaraksa was toegevoegd als tweede borgsteller. Verder ging de aanvraag vergezeld van verklaringen van academici en anderen, die bevestigen dat Jatupat geen vluchtrisico vormt of iets zal doen wat niet door de beugel kan.
Jatupat zit gevangen op beschuldiging van majesteitsschennis, omdat hij op zijn Facebook pagina een link had geplaatst naar een ‘kritisch’ BBC artikel over de nieuwe koning, waaraan hij eigen commentaar had toegevoegd. Alhoewel tweeduizend anderen dat ook hebben gedaan, is hij als enige daarvoor aangehouden. De zaak komt op 21 maart voor.

Vrijdag 24 februari
– De vlag kan uit bij de roodhemden want de gevangenisstraf van Somyot Prueksakasemsuk (56), voormalig redacteur van het roodhemd magazine Voice of Taksin is door het hooggerechtshof teruggebracht van tien naar zes jaar, maar dat wil niet zeggen dat hij nu al vrij man is. Hij heeft er vijf jaar opzitten maar moet ook nog een extra jaar zweten wegens smaad.
Somyot zit gevangen op beschuldiging van majesteitsschennis vanwege de publicatie in 2010 van twee artikelen in het tijdschrift. De auteur van de artikelen, een van de oprichters van de roodhemd beweging UDD,  is nog steeds voortvluchtig. Het hooggerechtshof motiveerde zijn besluit door te wijzen op Somyot’s gedrag, leeftijd en opleiding.

Zondag 12 maart
– Advocaat Pawinee Chumsri, verbonden aan de Thai Lawyers for Human Rights groep, heeft de outstanding mensenrechten onderscheiding ontvangen van het Somchai Naalapaijit Memorial Fund, een fonds vernoemd naar de sinds 2014 vermiste mensenrechten advocaat Somchai.
Gisteren op de dag dat Somchai dertien jaar geleden werd ontvoerd, maakte het fonds de toekenning bekend evenals de toekenning van drie andere onderscheidingen. Ze gaan naar een groep bewoners die zich in Loei inzetten tegen een goudmijn, veertien gastarbeiders uit Myanmar die een rechtszaak zijn begonnen tegen een kippenverwerkingsbedrijf in Lop Buri en student rechten Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa, die al veel in het nieuws is geweest.
Pawinee is onderscheiden voor haar werk in de drie zuidelijke provincies. Ze heeft ook veel ervaring met gedwongen verdwijningen elders in het land en rechtszaken tegen de coup.

Vrijdag 5 mei
– Het UN Human Rights Office voor Zuidoost-Azië roept de regering op te stoppen met het willekeurig gevangen zetten van politieke activisten en onmiddellijk degenen vrij te laten, die recent zijn aangehouden omdat ze kritiek hadden op de regering. Het kantoor refereert aan de aanhouding van mensenrechtenadvocaat Prawet, een werknemer van een bierbrouwer en vier anderen.
Regionaal vertegenwoordiger Meillant maakt zich zorgen over de scherpe toename van het gebruik van het wetsartikel tegen majesteitsschennis. Sinds de coup in mei 2014 zijn op basis van dat artikel zeventig personen gevangen gezet of veroordeeld.
Tegen Prawet lopen 10 aanklachten wegens majesteitsschennis, goed voor 150 jaar gevangenisstraf, en drie wegens opruiing. Hij verleende destijds juridische steun aan UDD-leden en Da Torpedo (bijnaam), die veroordeeld is voor majesteitsschennis. Prawet is  vorig weekend aangehouden.

Jubileum voor artikel 112
8 mei – Artikel 112 maakte vorige week zijn 100e slachtoffer. U weet niet waar dit op slaat? Artikel 112 is het artikel in de strafwet dat majesteitsschennis strafbaar stelt. In de twee jaar, elf maanden en vijftien dagen dat de junta aan de macht is, heeft ze dankbaar gebruik gemaakt van het strenge artikel. Let wel: majesteitsschennis wordt door de junta heel ruim geïnterpreteerd en misbruikt om politieke tegenstanders het zwijgen op te leggen.
Sinds het leger in mei 2014 de Pheu Thai regering van Yingluck aan de kant schoof, zijn zeker 105 personen aangehouden. Vermoedelijk zijn het er meer, want niet alle arrestaties en rechtszaken worden bekend gemaakt. Geen enkele zaak heeft geleid tot vrijspraak.
The Big Issue, de zondagrubriek van Bangkok Post, gewijd aan het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, vroeg gisteren aandacht voor de arrestatie van advocaat Prawet Prapanukul in de vroege ochtend van 29 april. Gemaskerde en gewapende mannen van de Special Forces In Charge of Midnight Raids drongen zijn huis binnen.
Ze klopten niet op de deur, schrijft Alan Dawson. Zelfs bij zo’n serieuze zaak als majesteitsschennis moet een lichtvoetige opmerking kunnen, wat trouwens ook het kenmerk van deze rubriek is. Na zes dagen werd zijn arrestatie bekend gemaakt en vijf dagen werd hij ondervraagd (Dawson: Vraag niet naar de details) Mensenrechten groepen maakten veel kabaal over Prawet’s verdwijning. Maar een juntawoordvoerder wist er niets van, net als van 82 andere gevallen van ‘onvrijwillige verdwijning’.
Toen Prawet werd voorgeleid, vertelde de rechter hem dat hij van tien gevallen van majesteitsschennis werd beschuldigd. Maar welke dat zijn, komen we niet te weten, want ze herhalen wordt ook beschouwd als majesteitsschennis.
Dawson: Dat is een nieuw record, want het vorige record stond met zes gevallen op naam van zijn beroemdste en meest ‘schandalige’ cliënt. Dat is de ‘gezellige’ en ‘potty-mouthed’ (maffe) Daranee ‘Da Torpedo’ Charnchoensilpakul. Zij heeft haar detentie te danken aan een speech tijdens een politieke rally in 2008. Haar aanval op de monarchie hakte er zozeer in dat zelfs supporters van haar wegliepen. Haar detentie was geen lolletje, want ze kreeg niet de hoognodige medische verzorging. In augustus kwam ze dankzij een royal pardon vrij.
Sommige mensen vinden het aantal vervolgingen wegens majesteitsschennis, gemiddeld eentje om de tien dagen, zes uur en 37 minuten, meevallen. Maar als je het vergelijkt met de rest van de wereld de afgelopen drie jaar is de stand Thailand: 105, Wereld: 0. De huidige regering overtreft de voorgaande regeringen. Toen kon nog gezegd worden dat misbruik werd gemaakt van artikel 112; nu zwijgt iedereen. (Bron: Bangkok Post, 7 mei)

Woensdag 10 mei
– De Thaise ambassadeur in Zuid-Korea vraagt de May 18 Memorial Foundation af te zien van het verlenen van de Gwangju Prize for Human Rights 2017 aan Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa. De prijs waaraan een geldbedrag van US$ 50.000 is verbonden, wordt op 18 mei door zijn ouders in ontvangst genomen, want hij zit sinds december gevangen op beschuldiging van majesteitsschennis. Jatupat deelde voorafgaand aan het referendum over de nieuwe grondwet in augustus flyers uit met het advies tegen te stemmen en hij plaatste op zijn Facebook-pagina een link naar een BBC-artikel over de nieuwe koning, dat smadelijk wordt geacht voor het koningshuis.
De ambassadeur schrijft dat Thailand grote waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting en vrijheid van bijeenkomst als basis van een democratische samenleving. ‘Maar deze rechten zijn niet absoluut, ze zijn gebonden aan de grenzen van de wet om de openbare orde en sociale harmonie te handhaven.’

Woensdag 17 mei
– De ouders van Jatupat Boonpattararaksa aka Pai Dao Din eisen dat de Thaise ambassadeur in Zuid-Korea zijn excuses maakt omdat hij geprotesteerd heeft tegen de toekenning van een mensenrechten onderscheiding aan Jatupat (zie Kort nieuws van 10 mei).
In een brief vragen ze de minister van Buitenlandse Zaken de ambassadeur op zijn vingers te tikken. De brief is ook gegaan naar de voorzitter van de 18 May Memorial Foundation (MFA), die de onderscheiding toekende.
De ouders zijn thans in Korea om de prijs namens hun zoon in ontvangst te nemen. Die zit sinds december gevangen op een uiterst betwistbare beschuldiging van majesteitsschennis.
Op de foto overhandigt directeur Eakpant van het Institute of Human Rights and Peace Studies van de Mahidol universiteit, dat Jatupat voor de prijs voordroeg, de brief aan een vertegenwoordiger van BuZa.

Zaterdag 10 juni
– De hoogste straf in een majesteitsschennis-zaak is gisteren uitgedeeld door de Bangkok Military Court. Een man, alleen bekend als Wichai, kreeg 35 jaar omdat hij onder een valse naam een Facebook-account, voorzien van een valse profielfoto, had aangemaakt. Hij plaatste er tien videoclips, foto’s en berichten over de monarchie op.
De man werd in december 2015 in Chiang Mai aangehouden en bekende in mei, nadat de zaak zich een jaar had voortgesleept omdat getuigen en aanklagers niet kwamen opdagen. Wichai hoopt op een royal pardon. Hij gaat om overplaatsing vragen van de Bangkok Remand Prison naar Chiang Mai, zodat zijn familie hem gemakkelijker kan bezoeken.

Woensdag 26 juli
– Nattatida Meewangpla (39) heeft maar korte tijd van haar borgtocht kunnen genieten, want nadat de gevangenisdeuren van het Central Women’s Correctional Institution in Chatuchak (Bangkok) achter haar waren gesloten, werd ze al weer gearresteerd op beschuldiging van majesteitsschennis.
Nattatida zat vast wegens haar aandeel in een bomaanslag op de Criminal Court in 2015. Inmiddels heeft ze daarvoor twee maanden en vier maanden vastgezeten. De beschuldiging van majesteitsschennis is gebaseerd op het delen van een bericht met beledigingen aan het adres van de monarchie van twee groeps chats op Line. Nattatida zegt die zich nauwelijks te kunnen herinneren, want ze dateren van maart 2015.

Vrijdag 28 juli
– De krijgsraad heeft de borgtocht voor student Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa herroepen, die hem in augustus vorig jaar was verleend toen hij werd beschuldigd van deelname aan een anti-coup protest in Khon Kaen in 2015. Jatupat moest gisteren op het matje komen bij de krijgsraad. De krijgsraad trok de borgtocht in omdat hij in voorarrest blijft op beschuldiging van majesteitsschennis. Daarvoor werd hij in december vorig jaar aangehouden. Hij had op zijn Facebook-pagina een link geplaatst naar een kritisch BBC-artikel over de nieuwe koning.

Pai Dao Din achter gesloten deuren voor de rechter
4 augustus – Al vaak in het nieuws geweest, in december gevangen gezet, al twaalf keer borgtocht geweigerd en nu staat student rechten Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa achter gesloten deuren in Khon Kaen terecht voor majesteitsschennis. En alleen maar omdat hij op een Facebook-pagina een link naar een vrij onschuldig BBC-artikel over de nieuwe koning had geplaatst, iets wat talloze andere internetgebruikers ook hebben gedaan.
Maar Pai Dao Din werd er uitgepikt omdat hij lid is van Dao Din, een kleine groep studenten die zich verzetten tegen de junta en in november 2014 tijdens een toespraak van premier Prayut in Khon Kaen een drievinger saluut brachten, ontleend aan de film The Hunger Games. Ook in juni 2015 werd hij tijdens een anti-regerings protest aangehouden, ik meen bij het Bangkok Art and Culture Centre. In mei kreeg hij de Gwangju Prize, een mensenrechten onderscheiding van de 18 May Memorial Foundation in Zuid-Korea. Zijn ouders haalden die onderscheiding voor hem op.
Zijn vader, ook een jurist, hoopt dat de rechtbank uit het bewijs zal concluderen dat zijn zoon geen ernstig misdrijf heeft gepleegd. Tegen Jatupat is aangifte gedaan door een legerofficier, maar Jatupat zei gisteren tijdens de lunchpauze niet kwaad op hem zijn. ‘Hij deed zijn plicht. Ik vecht tegen het systeem.’ (Bron: website Bangkok Post, 3 augustus)

2,5 jaar cel voor Jatupat wegens majesteitsschennis
16 augustus – Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa kiest eieren voor zijn geld en heeft bekend op zijn Facebook een link te hebben geplaatst naar een kritisch BBC-artikel over de nieuwe koning, dat door de autoriteiten wordt beschouwd als majesteitsschennis. Dankzij zijn bekentenis halveerde de rechtbank van Khon Kaen gisteren zijn straf van 5 jaar naar 2,5 jaar. Na aftrek van het voorarrest blijft daarvan 1 jaar en 10 maanden over.
Jatupat, student rechten aan de universiteit van Khon Kaen, was de afgelopen jaren meermalen in het nieuws vanwege anti-junta acties. Hij is lid van de Dao Din studentengroep die bij een bezoek van Prayut aan Khon Kaen het drievinger gebaar maakte, bekend uit de film The hungergames. Vorig jaar december werd hij gearresteerd. Tien verzoeken om vrijstelling op borgtocht werden afgewezen. Zijn vader zegt dat de bekentenis voor hem pijnlijk was, maar hij had geen andere opties.
Directeur Brad Adams van Human Rights Watch Asia zegt: ‘Het lijkt erop dat Jatupat als enige uit duizenden die het BBC-artikel hadden gedeeld, gekozen is vanwege zijn sterke oppositie tegen het militair regime. Sinds de coup van mei 2014 heeft de junta honderden zaken wegens majesteitsschennis aanhangig gemaakt.’

Koning tegen straf voor majesteitsschennis
17 augustus – ’t Is een klein kader op de voorpagina King ‘wants no lese majeste punishments’, een citaat opgetekend uit de mond van premier Prayut en een nieuwtje dat je niet zou verwachten. Maar dat is betrekkelijk, want ook de vader van Vajiralongkorn verzette zich het strafwetartikel over majesteitsschennis. Wat hij precies zei, weet ik niet meer: iets in de trant van: de koning is ook (maar) een mens.
Maar voorgaande regeringen hebben zich nooit iets aangetrokken van Bhumibol’s opvatting en dat zal nu ook wel niet gebeuren. Prayut zei gisteren na een beleidsvergadering over de begroting 2019: ‘Bescherming van de monarchie is een belangrijke nationale veiligheidsstrategie. Zijne majesteit wil niet dat mensen ervoor worden gestraft, zegt hij altijd. […] Sommige mensen kennen al de wet, maar ze proberen die te trotseren. Zijne majesteit verleent regelmatig amnestie, maar ze blijven toch de wet overtreden.’
Prayut zei dit een dag nadat student-actievoerder Jatupat Boonpattararaksa toegegeven heeft majesteitsschennis te hebben gepleegd. De provinciale rechtbank stuurde hem 2,5 jaar het cachot in. Jatupat bekende omdat ‘er geen andere opties waren’.

Update krant: Ook vervolging wegens majesteitsschennis
7 oktober – Het OM heeft besloten Thaksin te vervolgen voor majesteitsschennis, voegt de krant vandaag in haar openingsartikel aan bovenstaand bericht toe. Het bewijs daarvoor levert een interview dat Thaksin in mei 2015, een jaar na de militaire coup, in Seoul gaf aan de krant Chosun Ilbo. Hij beschuldigde daarin leden van de Privy Council van betrokkenheid bij de coup. De Privy Council is het particulier adviesorgaan van de koning.
Khemchai gelooft dat deze zaak en de in het websitebericht genoemde zaken (KTB en telecom) geactiveerd kunnen worden. De Technology Crime Suppression Division (TCSD) deed in 2015 al onderzoek naar het omstreden interview. De volgende stap, zegt Khemchai, is nu dat de openbare aanklagers een arrestatiebevel aanvragen en dat gepoogd wordt Thaksin uitgewezen te krijgen, indien zijn verblijfplaats bekend is. Daarna kan de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof hem berechten.
De berechting in absentia van politieke ambtsdragers heeft tot doel te voorkomen dat politici, die over geld en macht beschikken, zich onttrekken aan Justitie door naar het buitenland te vluchten. Voorheen werd de rechtsgang dan geschorst, de nieuwe wet maakt daar een eind aan. Ook verjaringstermijnen zijn vervallen. Dat alles geldt ook voor oude zaken.

Woensdag 11 oktober
– Oud-premier Thaksin schrijft in een tweet op zijn Twitter-account @ThaksinLive ‘uitermate bezorgd’ te zijn over een bericht op de Thaise social media dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan majesteitsschennis. Hij zegt de auteur van het bericht niet te kennen. ‘I insist that I do not know that person and I have never even thought of offending the royal institution.’
Vice-premier Prawit zegt opdracht te hebben gegeven voor een onderzoek naar Thaksin’s bewering en uit te zoeken wie de auteur is. Hij denkt niet dat het bericht te maken heeft met een groep waarover hij eerder zie dat die de crematie wil verstoren.
De beschuldiging van majesteitsschennis komt niet geheel uit de lucht vallen want Thaksin gaf twee jaar geleden in Seoul een interview waarin hij zei dat leden van de Privy Council, het particulier adviesorgaan van de koning, betrokken waren geweest bij de coup. De nieuwe procureur-generaal heeft die zaak recent opgerakeld. De vorige PG heeft destijds een onderzoek laten doen. Thaksin woont sinds 2008 in Dubai in zelfgekozen ballingschap.

Vrijdag 13 oktober
– Oud-premier Thaksin krijgt het wel voor zijn kiezen. Eerder zei de nieuw benoemde procureur-generaal een oude zaak weer op te pikken waarin hij beschuldigd was voor majesteitsschennis, nu wil de National Anti-Corruption Commission hem voor twee andere oude zaken laten vervolgen. Die mogelijkheid doet zich voor dankzij een nieuwe organieke wet op de berechting van politieke ambtsdragers.
De BP website meldt dat Thaksin het OM heeft gevraagd de majesteitsschennis zaak te laten vallen. Hij zegt nimmer het koninklijk instituut te hebben belasterd. De aanklacht is gebaseerd op een interview dat Thaksin in 2015 in Seoul heeft gegeven, waarin hij leden van de Privy Council, het particulier adviesorgaan van de koning, ervan beschuldigde betrokken te zijn geweest bij de coup van mei 2014.
De twee ‘nieuwe’ zaken betreffen corruptie bij een zachte lening van 4 miljoen baht, door de Exim Bank verstrekt aan Myanmar, waarvan Thaksin’s telecommunicatie imperium geprofiteerd zou hebben. Myanmar gebruikte de lening, die op instructie van de regering Thaksin werd goedgekeurd, om telecom uitrusting en satelliet diensten van Shin Satellite te kopen (thans Thaicom).
De andere zaak betreft het twee- en driecijferloterijsysteem, in 2003 tijdens het bewind van Thaksin geïntroduceerd. De loterij was in strijd met de Government Lottery Office Act en de wet op de staatsreserves. [Ik laat de details achterwege] Voormalig staatssecretaris Varathep (Financiën) en twee topambtenaren zijn in die zaak al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.
De afdeling voor politieke gezagsdragers schorste die zaken destijds nadat Thaksin de benen had genomen naar het buitenland.

Commentaar: Tijd om de beschuldiging tegen Sulak in te trekken
15 november – De wetenschappelijke geest van sociaal criticus en historisch expert Sulak Sivaraksa is niet besteed aan twee gepensioneerde legerofficieren, die tegen hem aangifte hebben gedaan wegens majesteitsschennis. Sulak had het gewaagd om in een presentatie aan de Thammasat universiteit vraagtekens te zetten achter de fameuze strijd die koning Naresuan in 1593 op de rug van een olifant heeft gevoerd tegen de Birmese kroonprins Minchit Sra, waarmee eind kwam aan de bezetting van de toenmalige hoofdstad Ayutthaya.
Sulak deed zijn uitspraak al tijdens een seminar in oktober 2014 en elf dagen later deden de officieren aangifte, maar pas vijf weken geleden besloot de politie hem te beschuldigen van majesteitsschennis en tot overmaat van ramp ook nog eens van overtreding van de strenge Computer Crime Act. Op 7 december besluit het OM of tot vervolging wordt overgegaan. Dat zou dan de vijfde keer zijn, want Sulak is al viermaal beschuldigd geweest van majesteitsschennis, waarvoor hij alle keren is vrijgesproken.
De beschuldiging is gebaseerd op drijfzand. In de eerste plaats heeft Sulak alleen maar vraagtekens gezet achter het gevecht waarvoor geen schriftelijke bronnen zijn en dat in veel boeken, toneelstukken en de immens populaire film King Naresuan in 2007 is vastgelegd.
Sulak, van nature een fact-finder en soms een cynicus, vroeg zich openlijk af of de huidige versie van de Battle of Nong Sarai, zoals overgeleverd, wel heeft plaatsgevonden. Hij vroeg de deelnemers aan het seminar kritisch na te denken over de Thaise geschiedenis. De legerofficieren menen echter dat hij de overwinning heeft ontkend, maar die beschuldiging is onjuist.
In de tweede plaats is de beschuldiging gebaseerd op artikel 112 van de strafwet. Dat artikel beschermt de heersende vorst en de koninklijke familie. Sulak’s advocaat Puangtip zegt dat het van ieders persoonlijke interpretatie afhangt of historische koningen ook door het artikel worden beschermd. De parlementaire behandeling wijst er in ieder geval niet op dat dit de bedoeling was van de schrijvers van het artikel.
BP schrijft in haar hoofdredactioneel commentaar van dinsdag dat Sulak nooit in de beklaagdenbank had mogen zitten. Zelfs indien de officieren in goed vertrouwen aangifte hebben gedaan, had de beschuldiging geen stand mogen houden bij een zorgvuldig politieonderzoek. ‘Zoals de zaak er nu voorstaat’, besluit BP, ‘is de zaak tegen Sulak het zoveelste voorbeeld van misbruik van de lèse majesté wet.’ (Bron: Bangkok Post, 14 november)

Dinsdag 19 december
– Watana Muangsook, voormalig Pheu Thai minister van Sociale Zaken, heeft gisteren in de strafrechtbank onschuldig gepleit tijdens een eerste onderzoek van bewijsmateriaal in een zaak die betrekking heeft op zijn opmerkingen over de verdwenen plaquette op de Royal Plaza ter herinnering aan de Siamese revolutie van 1932. Watana, die vrij is op borgtocht, zegt alleen maar berichten op Facebook te hebben geplaatst over de plaquette zonder kwade bedoelingen te hebben gehad. Watana wordt vervolgd wegens majesteitsschennis en overtreding van de Computer Crime Act. De plaquette bleek in april verwijderd te zijn en vervangen door een andere. Onderzoek door de gemeente heeft geen dader opgeleverd. In oktober volgend jaar begint de behandeling met het horen van elf getuigen in zeven zittingen.

Vrijdag 5 januari 2018
– Een blinde vrouw (23) is in Yala door de provinciale rechtbank wegens majesteitsschennis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Ze had op haar Facebook pagina een artikel geplaatst van Giles Ungpakorn, een Thai-Britse academicus, fervent tegenstander van de Thaise monarchie,  die in 2009 uit Thailand vluchtte toen hij beschuldigd werd van hetzelfde vergrijp. Haar advocaat zegt dat ze zich er niet van bewust was dat plaatsing van het artikel zo’n zware straf zou opleveren.
De vrouw, die op de social media een applicatie voor visueel gehandicapten gebruikt, werd in november aangehouden en veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Vanwege haar bekentenis werd de straf gehalveerd.
Sinds de coup zijn zeker 94 personen vervolgd voor majesteitsschennis, van wie 43 veroordeeld. De meesten bekennen schuld zodat ze strafvermindering krijgen. Projectmanager Yingcheep van iLaw denkt dat er veel meer zaken zijn, waarvan de groep geen weet heeft.

Woensdag 10 januari
– Phra Buddha Isara, bekend actievoerder tijdens de PDRC protesten tegen de regering Yingluck, heeft zich gisteren bij de Crime Suppresison Division verweerd tegen de beschuldiging dat hij majesteitsschennis heeft gepleegd door de productie van amuletten, genaamd Phra Nak Prok, met het embleem van koning Bhumibol acht jaar geleden.
Tegen hem is in april vorig jaar aangifte gedaan door een organisatie die het boeddhisme bevordert. Ze vermoedt dat hij geen toestemming had voor het gebruik van het embleem. Tevens bestaat het vermoeden dat bloed van hem is gebruikt om de amuletten te zegenen.
De CSD heeft Isara, abt van Wat Orm Noy in Nakhon Pathom, geïnformeerd dat ze van plan is een inval te doen in de tempel. Ze heeft al met aanwezigen in de tempel gesproken. Tijdens het gesprek dat een uur duurde, heeft Isara een toelichting gegeven.

Activiste Chanoknan vlucht naar buitenland
29 januari – Het plaatsen van een link naar een BBC-artikel uit december 2016 over de nieuwe koning Vajiralongkorn, dat als majesteitsschennis wordt beschouwd, heeft een tweede slachtoffer gemaakt: activiste Chanokhan ‘Cartoon’ Ruamsap. Maar in tegenstelling tot nummer 1, Jatupat ‘Pai Dao Din’ Boonpattararaksa, die in Khon Kaen een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit, heeft ze geen zin in een verblijf achter de tralies en is tijdig naar het buitenland gevlucht.  Chanokhan is verbaasd over de aanklacht tegen haar, want ze plaatste de link al in december 2016, ongeveer gelijktijdig met Pai Dao Din. (Bron: website Bangkok Post, 28 januari)

Vrijdag 23 maart
– De politieagenten die onderzoek hebben gedaan naar de deelname van student rechten Jatupat Boonpattararaksa, beter bekend als Pai Dao Din, aan een politieke bijeenkomst in mei 2015 bij het Democracy Monument in Khon Kaen hebben in de rechtbank een verklaring afgelegd die volgens zijn advocaat de indruk wekt dat ze zijn cliënt steunen.
De agenten noemden een protest tegen een militaire coup rationeel, alhoewel een bijeenkomst van meer dan vijf personen door de junta is verboden. Ze vonden de verplichting om vooraf toestemming te vragen belachelijk, aldus de advocaat. Jatupat zit 2,5 jaar gevangen wegens een link die hij vorig jaar op zijn Facebook-pagina plaatste naar een BBC-artikel over de nieuwe koning, dat als majesteitsschennis wordt beschouwd.

31 maart
• In Nieuws uit Thailand schreef ik gisteren dat de zanger Tom Dundee door de rechtbank is vrijgesproken van majesteitsschennis. Maar wat had hij gezegd, wat volgens het OM niet door de beugel kan? De krant schrijft het niet, want dan zou ze zich ook schuldig maken aan majesteitsschennis. Een van mijn trouwste lezers wist het. Hij heeft gezegd dat in landen als Denemarken en Zweden koninklijke auto karavanen gewoon stilstaan voor een rood stoplicht. In Thailand wordt het verkeer stilgelegd, zoals uw redacteur onlangs weer eens zag op de Rama IV weg.

Zondag 22 april
– Aan de gevangenschap van Somyot Prueksakasemsuk komt eind deze maand na zeven jaar een einde. Somyot, voormalig redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin (vernoemd naar koning Taksin, maar bedoeld wordt oud-premier Thaksin) zat gevangen wegens majesteitsschennis. Hij werd veroordeeld op basis van twee artikelen die hij niet eens zelf had geschreven. Somyot heeft zijn dochter geschreven dat hij uitziet naar de hereniging met haar.

1 mei
Somyot Prueksakasemsuk, voormalig redacteur van het tijdschrift Voice of Taksin (dat niet meer bestaat), heeft zijn gevangenisstraf van 7 jaar wegens majesteitsschennis en smaad erop zitten.
Somyot kon gisteren zijn dochter en zoon in zijn armen sluiten. Hij werd buiten de gevangenispoort begroet door tachtig familieleden en vrienden. Was blij met zijn vrijlating maar teleurgesteld dat de NCPO nog steeds aan de touwtjes trekt. Hij bedankte iedereen die hem geholpen heeft en beloofde zijn strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid voort te zetten.
’Mijn detentie heeft in ieder geval de aandacht van de internationale gemeenschap gevestigd op de kwestie van vrijheid van meningsuiting. De coup vier jaar geleden was een stap terugwaarts en heeft de economie negatief beïnvloed. De bevolking is zich nu bewust van de politiek en hun rechten. Wanneer de regering daarmee doorgaat, zullen ze zeker gaan protesteren.’

 

 • Geen Trackbacks
 • Reacties (3)
 1. I see you don’t monetize your site, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got high quality
  content. If you want to know how to make extra bucks, search for: Ercannou’s essential adsense alternative

 2. I see you don’t monetize your page, don’t waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
  You can use the best adsense alternative for
  any type of website (they approve all websites), for more details simply
  search in gooogle: boorfe’s tips monetize your website

 3. I see you don’t monetize your website, don’t waste your
  traffic, you can earn additional cash every month.
  You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more
  details simply search in gooogle: boorfe’s tips monetize your website