Illegale houtkap

Mekong: rivier van de zonde
15 november 2010 – Gestolen auto’s en motorfietsen, drugs, wildstand producten, zandsteen, wilde orchideeën, palissander, schubdieren, tijgers, ivoor; de lijst met gesmokkelde goederen over de grensrivier Mekong (bijgenaamd ‘River of sin’) tussen Thailand en Laos v.v. is eindeloos. Door de grote lengte van de rivier is het moeilijk de smokkelroute adequaat te beheersen. ‘I admit it’s very difficult to cope with these illegal activities along many sections of the long river’, zegt Suwat Tumrongsiskul, hoofd van het Centre for Suppression of Marine Illegal Merchandises. Hij heeft dorpelingen die aan de rivier wonen, gevraagd illegale activiteiten te melden. Een probleem is echter dat lokale politieagenten corrupt zijn.

Kort nieuws 30 november
Hout
Een lading hout, geïmporteerd vanuit Birma, zou wel eens illegaal gekapt kunnen zijn in Thailand. Het ministerie van Natural Resources and Environment stelt een onderzoek in. Twaalf functionarissen van het Forest Department zouden erbij betrokken zijn.

Kort nieuws 1 december
Hout
Houtimporteur Anton gaat het Forest Department voor de rechter dagen omdat haar vergunning voor de import van teak uit Birma via het Salawin National Park niet is verlengd. De weigering houdt verband met het vermoeden dat het bedrijf betrokken is bij de illegale kap van 5329 kubieke meter hout in de bossen van Salawin. Daarvan is 3200 kubieke meter achterhaald en inbeslaggenomen. Twaalf functionarissen van het Forest Department worden verdacht van betrokkenheid.

Gesmokkeld hout inbeslaggenomen
16 december – Meer dan 3000 balken teakhout ter waarde van meer dan 200 miljoen baht zijn in Chiang Mai in beslag genomen. Het hout is met vervalste documenten geïmporteerd uit Birma. De operatie heeft vragen opgeroepen of lokale functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de invoer van het hout, op de hoogte waren van de vervalsingen c.q. een oogje hebben dichtgeknepen. Er is nog niemand in staat van beschuldiging gesteld, maar de betrokkenen kunnen wel een onderzoek verwachten.

Het hout was geïmporteerd door Anto Co, een bedrijf dat vorige maand nog overwoog het Forestry Department aan te klagen omdat het geweigerd had zijn vergunning te verlengen om teakhout vanuit Birma via Salawin National Park in Mae Hong Son te vervoeren. Voorgaande jaren werd de vergunning telkens automatisch verlengd.

Senaatcommissie: hout is niet illegaal gekapt
18 december – Er is geen hout illegaal gekapt in het Salween National Park, naar Birma vervoerd en vervolgens geïmporteerd als Birmees hout. Dit zegt een Senaat subcommissie die de desbetreffende bewering van de minister van Justitie heeft onderzocht. Volgens de commissie berust een en ander op een misverstand.

Een andere beschuldiging komt van het Department of Special Investigation. Vorige week werden 3000 teakbalken in Chiang Mai inbeslaggenomen. Volgens het CDI zijn die door Anton Co met vervalste papieren ingevoerd. De directeur van het bedrijf zegt echter dat de documenten authentiek zijn en zijn verstrekt door Myanmar Timber Enterprise, een Birmees regeringsbedrijf dat als enige hout mag kappen.

Kort nieuws 23 december
Teakhout Voor de tweede maal is bij een houtverwerkingsbedrijf in Nonthaburi teakhout inbeslaggenomen dat illegaal uit Birma zou zijn geïmporteerd. Het hout heeft een waarde van meer dan 75 miljoen baht. Vorige week werden bij twee andere bedrijven 3000 teakbalken ter waarde van 200 miljoen baht inbeslaggenomen.

Staf Bosbeheer vrijgepleit
13 maart 2011 – Twaalf stafleden van Bosbeheer kunnen opgelucht ademhalen. Een onderzoek van hun ministerie heeft hen vrijgepleit van betrokkkenheid bij de mogelijke smokkel van illegaal gekapt teakhout. Uit het onderzoek is gebleken dat de in januari inbeslaggenomen 3200 kubieke meter hout geen vers hout was maar bewerkt hout. Onbewerkt hout mag niet worden vervoerd door het Salawin National Park in Mae Hong Son, omdat sommige stropers er illegaal hout hebben gekapt en doen voorkomen dat het Birmees hout is.

Volgens Monthip Sriratana Tabucanon, die het onderzoek leidde, is het uit te sluiten dat het inbeslaggenomen hout oorspronkelijk in Thailand is gekapt, naar Birma is vervoerd en als Birmees hout in Thailand is ingevoerd. De onder verdenking staande functionarissen mochten een vergunning verlenen voor het vervoer van hout door het park omdat ze er zeker van waren dat het transport geen negatieve gevolgen voor het park had.
Houtimporteur Anton heeft toestemming gevraagd voor de invoer van 13.000 kubieke meter hout. Circa 5.329 kubieke meter daarvan is al naar Thailand vervoerd. Het Royal Forest Department moet nog toestemming verlenen voor het resterende hout. Het bedrijf dreigde eerder naar de rechter te stappen omdat de afdeling weigert zijn vergunning te verlengen. Bewerkt hout mag in Thailand worden ingevoerd, mits voorzien van een certificaat van oorsprong of een document van het land van oorprong met toestemming voor het vervoer.

Boswachters worden getest op drugsgebruik
17 augustus – Boswachters in Si Sa Ket en Ubon Ratchatani worden op drugsgebruik getest, nadat de National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department berichten heeft gekregen dat ze payung (Siamese rosewood) verkopen in ruil voor drugs. De twee provincies staan bekend om deze boom, waarvan het hout erg gewild in China en daar 300.000 baht per kubieke meter doet.

Maar niet alleen de boswachters zijn aan de drugs, ook tal van jongeren in Si Sa Ket houden wel van een pilletje. Ze werken voor de illegale houthakkers in ruil voor drugs. In één school zou de helft van de leerlingen spijbelen om in het bos te werken, aldus Sunan Arunnopparat, hoofd van de afdeling.

Kort nieuws 18 augustus Overgeplaatst Het hoofd van Nationaal Park Phujong-Nayoi (Ubon Ratchatani) is overgeplaatst omdat hij zijn taak heeft verwaarloosd, nadat payung (rosewood, palissander) illegaal was gekapt.De boom wordt in toenemende mate gekapt op Phanom Dong Rak mountain. Parkpersoneel wordt ervan verdacht met de illegale houthakkers samen te werken. Zie ook 17 augustus: Boswachters worden getest op drugsgebruik.

Palissander wordt bedreigd
19 september – De payoong (rosewood, palissander) boom is in gevaar. Het in China gewilde hout wordt ilegaal gekapt in het Noordoosten en met hulp van corrupte functionarissen het land uitgesmokkeld.

In buurlanden is het meeste al gekapt, Thailand heeft nog het grootste areaal aan palissander, maar de omvang van de palissanderbossen is de afgelopen jaren aanzienlijk gekrompen. Sinds vorig jaar is de vraag uit China verdrievoudigd. Naar schatting werd er dat jaar 140 ton hout illegaal gekapt ter waarde van meer dan 20 miljard baht.
De bossen die bedreigd worden, zijn wildreservaat Phu Luang (Loei), de nationale parken Phu Payon en Phu Pan (Sakon Nakhon) en verspreide beschermde gebieden in Mukdahan en Bung Kan. Leger, politie en boswachters patrouilleren in de bossen en bemannen checkpoints. Maar het smokkelen gaat door, want de beloning is hoog.
Een groot blok payoong brengt 30.000 tot 35.000 baht op. In China kost het hout 100.000 baht per kubieke meter. Het wordt daar gebruikt bij het repareren van oude paleizen en voor het maken van heilige objecten, zoals een beeld van Guan Yin, de Chinese godin van barmhartigheid.
Ruim tien functionarissen werkzaam in het Noordoosten, zijn gearresteerd en vier legerofficieren zijn aangehouden en uit het leger ontslagen, omdat ze met de houthakkers samenspanden. Maar het blijft een taaie strijd. De bomen worden gekapt door dorpelingen, die een boete van 5.000 baht krijgen, wanneer ze betrapt worden. De eerste negen maanden van vorig jaar liepen 101 houthakkers tegen de lamp. Chauffeurs van pickup trucks die het hout vervoeren, zeggen altijd van niets te weten. Zo blijven de opdrachtgevers buiten beeld.

Politieagenten betrokken bij illegale houtkap
20 september – Zes politieofficieren en twee onderofficieren zijn overgeplaatst en vier andere politie-inspecteurs kunnen een arrestatiebevel verwachten vanwege hun hulp bij het illegaal hakken en verhandelen van palissander. De overplaatsingen volgen op de arrestaties van houthakkers in het Nam Yuen district van Ubon Ratchatani.Tijdens ondervragingen zeiden ze dat ze steun van hen kregen danwel dat ze een oogje dichtknepen.

Het onderzoek naar de betrokkenheid van de officieren wordt deze week afgerond. Het wachten is op overtuigend bewijsmateriaal alvorens besloten wordt hen te ontslaan. De officieren zijn niet op heterdaad betrapt, maar alleen op basis van de verklaringen van de verdachten in de zaak betrokken. Ze zijn overgeplaatst naar het hoofdbureau in Ubon Ratchatani.
De verdachten hebben ook verklaard dat tal van andere politieofficieren en functionarissen van overheidsdiensten de illegale houthakkerij steunen.
De payoong (rosewood, palissander) boom wordt momenteel ernstig bedreigd. Het in China gewilde hout wordt illegaal gekapt in het Noordoosten en met hulp van corrupte functionarissen het land uitgesmokkeld. In China kost het hout 100.000 baht per kubieke meter. Het wordt daar gebruikt bij het repareren van oude paleizen en voor het maken van heilige objecten, zoals een beeld van Guan Yin, de Chinese godin van barmhartigheid.

Palissander krijgt betere bescherming
24 september – Om het illegaal kappen van de zeldzame mai payoong (palissanderboom) te bestrijden, gaat het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation de boom aanmelden bij de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). Import, export en het commercieel gebruik van het hout worden dan streng gecontroleerd en zijn alleen toegestaan met een Cites vergunning.

National Parks is ook een voorstander van strengere straffen. Thans krijgen overtreders een boete van 4000 baht en/of een gevangenisstraf van 2 maanden tot 3 jaar. De dorpelingen die de bomen kappen, ontvangen per boom 5000 baht.
De payoong boom wordt momenteel ernstig bedreigd. Het in China gewilde hout wordt illegaal gekapt in het Noordoosten en met hulp van corrupte functionarissen het land uitgesmokkeld. In China kost het hout 100.000 baht per kubieke meter. Het wordt daar gebruikt bij het repareren van oude paleizen en voor het maken van heilige objecten, zoals een beeld van Guan Yin, de Chinese godin van barmhartigheid.

Succesje in strijd tegen illegale palissanderkap
7 oktober – Het blijft een moeizame strijd waarin zo nu en dan een succesje wordt geboekt: de strijd tegen illegale houtkap van het kostbare payoong oftewel palissander. Vierhonderd blokken ter waarde van 5 miljoen baht werden woensdagavond achterhaald in Ban Kaeng (Nakhon Phanom). Ze lagen verborgen in een rubberplantage en vijver. Er was wel een team van zo’n 100 boswachters voor nodig om ze te vinden, nadat het Forest Conservation Administration kantoor in Udon Thani was getipt.

[Het bericht vermeldt ook nog dat Ban Kaeng een voormalig bolwerk van de communisten is, maar het verband met de illegale houtkap ontgaat me.]

Ambtenaren mogelijk betrokken bij illegale kap palissander
8 oktober – De vondst van 659 payoong (palissander) blokken, woensdag in Ban Kaeng (Nakhon Phanom), doet het vermoeden rijzen dat overheidspersoneel betrokken is bij de illegale houtkap. Dat vermoeden is gebaseerd op het feit dat het hout slechts 2 kilometer van het districtskantoor van Na Kae en het politiebureau werd gevonden.

Na de vondst bracht Damrong Pidech, hoofd van het Department of National Parks, Wildlife en Plant Conservation, met een team een tweede bezoek aan het dorp. Daarbij werden zagen en bewerkt hout gevonden. Driehonderd man werden ingezet om een bos uit te kammen dat grenst aan nationaal park Phu Phayon, waar het hout werd gevonden. [Met welk resultaat vermeldt het bericht niet.]
Dit park en twee andere, de nationale parken Phu Phan en Phu Phalek, worden scherp in de gaten gehouden om illegale houtkap te voorkomen. Damrong zegt dat de dienst weet wie opdracht geven voor de houtkap, de zogeheten nai thun (financiers). Arrestaties zijn in voorbereiding.
Payoong is lokaal 250.000 baht per kubieke meter waard en in China, waar het hout meestal naartoe gaat, het tienvoudige. Palissander is een gewilde houtsoort vanwege haar hardheid en mooie patronen, wat het hout ideaal voor meubelen maakt.
[Het vorige bericht maakte melding van 400 blokken. Volgens een bericht d.d. 20 september kost het hout in China 100.000 baht per kubieke meter en volgens een bericht van 17 augustus 300.000 baht.]

Boswachters krijgen wapentraining in strijd tegen illegale houtkap
9 oktober – Zeshonderd boswachters hebben drie dagen een wapentraining en les in martial arts gekregen om de strijd tegen de illegale kap van de zeldzame en dure payoon (palissander) boom beter te kunnen voeren. Ze vormen een speciale taskforce van het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

De palissanderboom wordt in toenemende mate gekapt. In 2009 werden in 134 gevallen 1.222 blokken palissander inbeslaggenomen, vorig jaar 223 met 2.739 blokken en dit jaar al 560 met 4.850 blokken ter waarde van circa 100 miljoen baht. De meeste kap vindt plaats in Pujong Nayoi National Park (Ubon Ratchatani), het Wildlife and Sanctuary Park in Phanom Dong (Si Sa Ket) en Phu Pan National Park (Sakon Nakhon).
Volgens verklaringen van arrestanten zouden twee groepen palissanderhandelaren actief zijn in Thailand: een in Nakhon Phanom en een in Bangkok. De eerste groep smokkelt het hout via Laos en China naar China, de tweede groep naar Maleisië.
Terwijl de training plaatsvond op vrijdag raakten boswachters in Wildlife Sanctuary Park Hoey Sala (Si Sa Ket) slaags met Cambodjaanse houthakkers. Eén Cambodjaan werd gedood, één raakte gewond en vier werden aangehouden. Honderd blokken werden inbeslaggenomen.
National Parks heeft het hout voorgedragen voor de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites). Import, export en het commercieel gebruik van het hout worden dan streng gecontroleerd en zijn alleen toegestaan met een Cites vergunning.

Honderden teakbomen gestript
22 oktober – Honderden 30 jaar oude teakbomen in bosreservaat Mae Song in de provincie Phrae zijn ten dode opgeschreven omdat illegale houthakkers de schors hebben verwijderd. Dat wordt gedaan om de bomen te laten doodgaan zodat ze drogen alvorens ze worden gekapt. Een team vrijwilligers is op zoek naar de boosdoeners.

Grote hoeveelheid palissander inbeslaggenomen
10 november – De douane heeft in de provincie Songkhla 12 trucks die geladen waren met illegaal gekapte payung (palissander), onderschept. Palissander wordt op verschillende plaatsen in Thailand illegaal gekapt en vervolgens naar China gesmokkeld, waar het zeer gewild is. Om hoeveel hout het deze keer ging, vermeldt het fotobericht niet. Wat er met de inbeslaggenomen stammetjes gebeurt, moeten we ook maar raden.

Agenten betrokken bij illegale houtkap
13 november – Zes politieofficieren zijn betrokken bij de illegale kap van payung (palissander) in het beneden-Noordoosten. Een zevende officier is al ontslagen omdat hij samenspande met de houtkappers. De houtblokken werden vervoerd in het gebied waar de verdachten werkzaam waren. Het hout was bestemd voor de export via grensposten in het Zuiden. Ook ging het hout naar Laos.

Kort nieuws 23 november
– In een vijver bij een huis in het district Bung Khong Long (Bung Kan) heeft de grenspolitie 32 blokken payung (palissander) gevonden. De politie was getipt dat het hout er lag om naar Laos te worden gesmokkeld. Arrestaties zijn nog niet verricht.

Kort nieuws 24 november
– Twee mannen met payung (palissander) blokken ter waarde van 1 miljoen baht in hun pick-up truck zijn bij een politiecontrolepost in Nakhon Ratchasima aangehouden. De mannen waren onderweg naar de haven van Klong Toey (Bangkok), van waar het hout naar een onbekende bestemming zou worden gesmokkeld. Het tweetal bekende al eerder het kostbare hout te hebben gesmokkeld.

Weer payung onderschept
7 december – En weer zijn ladingen illegaal gekapt  payung(palissander) onderschept, die op het punt stonden het land uitgesmokkeld te worden. Maandagavond hield de politie voor de kust van het district Muang (Trat) een boot aan met vier Cambodjanen. In de boot lagen 103 blokken hout ter waarde van 3 miljoen baht in Thailand, die in het buitenland 50 miljoen baht zouden opbrengen. Volgens een tipgever was een politiekolonel eigenaar van het hout. Een tweede bende werd aangehouden in de Ao Thai haven in Ban Dan Kao (eveneens in Muang). Tien blokken waren onder water verborgen.

Kort nieuws 29 januari 2012
– Ambtenaren van de afdeling Wildlife en het hoofd van een nationaal park worden door het Department of Special Investigation (DSI) beschuldigd van hulp aan Cambodjaanse bendes die illegaal palissanderbomen kappen en naar China smokkelen. Ook sommige soldaten en politieagenten zouden een oogje dichtknijpen, wanneer Cambodjanen illegaal Thaise bossen intrekken.

Volgens Suriya Singhakamon, hoofd van de afdeling consumentenbescherming van de DSI, zijn elke dag duizend Cambodjanen in de weer met kettingzagen. De omvang van de illegale kap kreeg de DSI te horen tijdens de ondervraging van dertig ambtenaren van Wildlife en National Parks.
Het hoofd van het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, heeft de betrokken ambtenaren overgeplaatst, alhoewel volgens hem de DSI abuis is, en hij gelooft ook niet de bewering over de duizend Cambodjanen.
– Twee Vietnamezen en een Thai zijn aangehouden omdat ze agarhout ter waarde van 1 miljoen baht uit de Lam Nam Nan Wildlife Sanctuary probeerden te smokkelen. De truck waarin het hout werd vervoerd, is eigendom van een dorpschef in het district Muang (Phrae). Volgens het hoofd van het wildreservaat wordt het hout veel gesmokkeld. Het wordt gebruikt om welriekende olie te produceren.

Kort nieuws 9 februari
– Zestig blokken palissanderhout zijn in een huis in Si Sa Ket inbeslaggenomen. De meeste waren van recent gekapte bomen. De politie vermoedt dat het huis gebruikt werd als transitpunt alvorens het hout naar het buitenland werd verscheept. De inbeslaggenomen blokken zijn in het buitenland goed voor 11 miljoen baht, aldus de politie.- Bij een inval in een loods in Samut Prakan zijn 50 tot 70 blokken palissanderhout en bewerkt hout inbeslaggenomen. Niemand was aanwezig, dus arrestaties bleven uit. Het was de tweede keer deze week dat palissander werd gevonden. Bij de eerdere inval werden vier personen gearresteerd.

Kort nieuws 13 februari
– Een 67-jarige man en zijn zoon zijn in het district Suan Phung (Ratchaburi) aangehouden wegens het illegaal bezit van palissander hout. De politie nam 100 planken, 10 raam- en deurposten, een houten tafel en gereedschap in beslag. De man zei het hout gekocht te hebben van Karen en in opdracht van hoteliers en politie meubels te maken.

Kort nieuws 17 februari
– Rangers hebben woensdag het vuur geopend op zes mannen die in Phu Luang Wildlife Sanctuary (Loei) illegaal agarhout kapten. Daarbij kwamen twee Vietnamezen om het leven.

Kort nieuws 1 maart
– Vijf personen die dinsdag met palissanderhout onderweg waren van Mukdahan naar Nong Khai aan de grens met Laos zijn door de politie aangehouden. Een vrouw die na de arrestatie de politie 2 miljoen baht aanbood in ruil voor hun vrijlating, werd eveneens aangehouden. Volgens de gouverneur van Kalasin wordt er op de nabijgelegen berg Phupan veel palissander illegaal gekapt, dat vervolgens over de grens wordt gesmokkeld. De vangst van dinsdag is 20 miljoen baht waard.

Kort nieuws 13 maart
– Veertig Cambodjanen zijn gisteren in de Phanom Dong Rak Wildlife Sanctuary (Si Sa Ket) aangehouden. Tevens nam een taskforce van politie en boswachters palissander in beslag. De afgelopen jaren is de illegale kap van deze houtsoort sterk toegenomen vanwege de gestegen vraag uit het buitenland.

Kort nieuws 2 april
– Permanent secretaris Sihasak Phuangketkaew van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in Phnom Penh met zijn Cambodjaanse counterpart gesproken over het ruilen van gevangenen. Het was de eerste keer dat daarover gepraat is, sinds Cambodja die mogelijkheid vorig jaar opperde tijdens een bezoek van Thailands minister van Buitenlandse Zaken.

Van de ruil zouden geelhemdleider Veera Somkwamkid en zijn secretaresse kunnen profiteren, die in december 2010 gevangen werden genomen. Ze kregen respectievelijk 8 en 6 jaar gevangenisstraf wegens illegale betreding van Cambodjaans grondgebied en spionage.
Sihasak heeft met zijn collega ook gesproken over de smokkel van hout. Meer dan 400 Cambodjanen zijn op Thais grondgebied aangehouden wegens illegale houtkap. In zes gevallen gebruikten ze wapens om de Thaise autoriteiten aan te vallen. [Het bericht vermeldt niet over welke periode.]

Kort nieuws 13 april
– Een patrouille-eenheid van de marine heeft in provincies langs de Mekong 230 kilo marihuana, 23 palissander houtblokken en 977 speedpillen inbeslaggenomen. De smokkelaars zagen allen kans te vluchten.

Kort nieuws 25 juli
– Payung oftewel palissander ter waarde van 5 miljoen baht werd gisteren in het district Muang (Trat) inbeslaggenomen. Het hout was onderweg naar een zagerij. De chauffeur speelde de vermoorde onschuld. Hij wist zogenaamd niet dat het kappen en het vervoer van palissander niet toegestaan is.

Kort nieuws 28 juli
– Een speciale taakeenheid heeft gisteren in een grensdorpje bij de Mekong rivier 41 blokken phayung (palissander) ter waarde van 1 miljoen inbeslaggenomen. De blokken lagen bij de rivier klaar om op een schip te worden geladen. Arrestaties zijn niet verricht. De chauffeur van een pickup truck die kwam aanrijden, ging er ijlings vandoor toen hij de taakeenheid in het vizier kreeg.

Kort nieuws 5 augustus
– Weer is het beschermde hout payung (palissander) inbeslaggenomen.  In Kalasinh werden 217 blokken ter waarde van 100 miljoen baht onderschept. Ze waren gesmokkeld uit de provincie Nakhon Phanom.

Kort nieuws 12 augustus
– Tijdens een inval in een magazijn in het district Muang (Ubon Ratchatani) is de politie zaterdag gestuit op 120 palissanderblokken ter waarde van 50 miljoen baht. Palissander oftewel phayung is een beschermde boom. Het hout was bestemd voor China, waar het zeer gewild is. Twee mannen zijn gearresteerd.

Kort nieuws 15 augustus
– Cambodjanen waren dinsdag palissanderbomen aan het omzagen in het wildreservaat Panom Dong Rak (Si Sa Ket) toen ze werden betrapt door rangers. Er ontstond een vuurgevecht, waarbij één Cambodjaan gewond raakte. De rangers zagen kans zes Cambodjanen, waaronder de gewonde man, in de boeien te slaan.

Kort nieuws 24 augustus
– Het adjunct-hoofd van de politie in Bung Kan weigert een verklaring af te leggen bij het Department of Special Investigation dat onderzoek doet naar het illegaal kappen en smokkelen van palissanderhout. De man wil dat alleen voor de rechter doen. Chaovalit Pimboon en een ondergeschikte werden op 13 augustus gearresteerd wegens betrokkenheid bij de kap en smokkel. Het is de eerste keer dat het de DSI is gelukt te bewijzen dat een leidingevende politiefunctionaris en zijn ondergeschikte daarbij betrokken waren.

In de provincie Sakon Nakhon zijn donderdagavond twee mannen gearresteerd, die 10 blokken palissanderhout ter waarde van 100.000 baht vervoerden. Het hout was bestemd voor een man uit Laos.

Kort nieuws 28 augustus
– Ze lagen verstopt op een pickup truck onder watermeloenen, maar niet goed genoeg want de politie in Khun Han (Si Sa Ket) onderschepte het hout: zeven blokken van het beschermde palissander ter waarde van 3 miljoen baht. De chauffeur nam de benen. [Maar misschien gaf hij de agenten een fooitje.]

Kort nieuws 30 augustus – In een undercoveroperatie zijn twee werknemers van nationaal park Khao Yai en vijf verdachten aangehouden wegens het kappen van het beschermde palissanderhout in de provincie Sa Kaeo. Elf houtblokken, vuurwapens en munitie zijn inbeslaggenomen.

Kort nieuws 31 augustus
– En weer is het beschermde palissanderhout onderschept. Gistermiddag liep in een bos in Khan Han (Si Sa Ket) een groep van tien mannen tegen de lamp. Negen gingen er vandoor, één werd aangehouden en het hout ter waarde van 1 miljoen baht werd inbeslaggenomen. Bij een andere actie in het grensdistrict Kantharalak werd palissander ter waarde van 2,9 miljoen baht inbeslaggenomen.

Kort nieuws 24 september
– Politie en forest rangers hebben in een gezamenlijke operatie in Kantharalak (Si Sa Ket) gisteren 28 palissanderblokken ter waarde van 4,5 miljoen baht inbeslaggenomen. De blokken lagen in een pickup truck die enige tijd werd achtervolgd. De chauffeur ging er vandoor, zijn bijrijder werd aangehouden. Palissander is een beschermde houtsoort.

Kort nieuws 25 september
– En weer is palissanderhout onderschept in het district Khantalarak (Si Sa Ket). Niet ver van de Hindu-tempel Preah Vihear werden 17 blokken gevonden en in een bos elders 22 blokken, totaal ter waarde van 6 miljoen baht.

Zondag 28 oktober
– De phayung oftewel palissanderboom blijft een gewild doelwit om illegaal om te kappen en te verkopen. In het wildreservaat Phanom Dong Rak in de provincie Si Sa Ket hield de politie gisteren acht Cambodjanen aan die in het bezit waren van het hout. Tien blokken ter waarde van 800.000 baht werden inbeslaggenomen. Die hadden ze in Cambodja willen verkopen.

Elders in dezelfde provincie nam de politie 20 bewerkte blokken ter waarde van 3,2 miljoen baht in beslag. Ze lagen in een pickup truck. De chauffeur liet zijn wagen achter en nam de benen.

Dinsdag 6 november
– Drie Cambodjanen zijn in een vuurgevecht met Thaise mariniers doodgeschoten. Ze werden betrapt toen ze in het grensgebied van de provincie Trat bezig waren payung (palissanderbomen) te kappen.

Vrijdag 11 januari 2013
– Twee mannen zijn bij een checkpoint in Tao Ngoi (Sakon Nakhon) aangehouden omdat ze in het bezit waren van het beschermde palissanderhout. In hun truck vond de politie 59 blokken ter waarde van 2,5 miljoen baht. Ze zeiden dat ze de opdracht hadden het hout naar een plaats vlakbij de Mekong rivier te brengen.

Zaterdag 26 januari
– De Forest Industry Organisation, die 27.000 kubieke meter inbeslaggenomen hout bewaart, wil het hout te gelde maken door er meubels van te maken. Wanneer het hout nog langer wordt bewaard, gaat het rotten en wordt het onbruikbaar. Thans is nog 60 procent te gebruiken. De opslagkosten zijn inmiddels opgelopen tot 30 miljoen baht. Het gaat om zeldzaam hout zoals teak en kraya loei. Inbeslaggenomen palissander mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Woensdag 6 februari
– Er valt goed geld mee te verdienen want het hout is zeer gewild in China, maar het is wel beschermd. Twee Cambodjanen zijn gisteren tegen de lamp gelopen toen zij bij het Saphan Hon kanaal in de provincie Trat toezicht hielden bij het laden van het kostbare palissanderhout in een longtail boot. Vier Thais en Cambodjanen zagen kans uit de handen te blijven van een gecombineerde ploeg ambtenaren van het Royal Forest Department en mariniers. Ze namen 150 stammetjes ter waarde van 1 miljoen baht in beslag.

Eveneens gisteren hielden mariniers in tambon Danchumpon een Cambodjaan aan die in een rubberplantage bezig was palissander te verwerken. Drie andere Cambodjanen ontsnapten.
In Phu Phan (Sakhon Nakon) probeerde de politie een auto met houtblokken te stoppen, maar de chauffeur reed door, ondanks dat de politie op zijn banden schoot. De wagen werd later teruggevonden met 26 blokken ter waarde van 3 miljoen baht.
[150 stammetjes ter waarde van 1 miljoen baht en 26 blokken ter waarde van 3 miljoen baht: rara, hoe kan dat?]

Vrijdag 8 maart
– In Thailand is palissander een beschermde houtsoort, dus steunt Thailand het voorstel om de boom op de Appendix II van Cites te plaatsen. China is tegen, want dat bemoeilijkt de aanvoer en handel van het in China populaire hout (dat vaak vanuit Thailand wordt gesmokkeld).

Volgende week wordt over het voorstel gestemd. Overigens is Thailand van plan de commerciële aanplant van palissander te bevorderen, waardoor er voldoende aanbod voor commercieel gebruik is.
Een andere houtsoort die ter discussie staat, is agallochahout (agar, adelaarshout, paradijshout). Cites steunt een voorstel voor een specifieke definitie van productiehout in Thailand met als doel aan de illegale kap een eind te maken en de export en aanplant te bevorderen.
De bij Cites aangesloten landen vergaderen momenteel in Bangkok. Cites staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Zaterdag 9 maart
– De politie van Buri Ram heeft in een grote houtfabriek in het district Prakhon Chai ruim tweehonderd palissander blokken ter waarde van 300 miljoen baht inbeslaggenomen.

Uit het nieuws van 8 maart: – In Thailand is palissander een beschermde houtsoort, dus steunt Thailand het voorstel om de boom op de Appendix II van Cites te plaatsen. China is tegen, want dat bemoeilijkt de aanvoer en handel van het in China populaire hout (dat vaak vanuit Thailand wordt gesmokkeld).  Volgende week wordt over het voorstel gestemd. Overigens is Thailand van plan de commerciële aanplant van palissander te bevorderen, waardoor er voldoende aanbod voor commercieel gebruik is.

Woensdag 13 maart
– China, de belangrijkste afnemer van palissander, heeft zich gisteren niet verzet tegen de plaatsing van deze kostbare houtsoort op de Appendix II van Cites. Dat voorstel was gedaan door Vietnam en Thailand. Maar Appendix II betekent dan ook dat handel nog altijd mogelijk is, mits gereglementeerd.

Voor Thailand is de plaatsing een belangrijke opsteker, want er wordt veel palissander illegaal gekapt en over de grens gesmokkeld. De afgelopen zes jaar is het areaal aan palissander met tweederde afgenomen. Zonder een behoorlijke controle verdwijnt de boom, die uiterst langzaam groeit. Ook Vietnam kampt met illegale houtkap. Daar is het aantal bomen de afgelopen 10 jaar met 60 procent afgenomen.
Cites is de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. De aangesloten landen vergaderen tot 14 maart in Bangkok om maatregelen te bespreken tegen de illegale wildhandel.

Maandag 29 april
– De marine heeft in de Rayong baai een Cambodjaanse vissersboot met driehonderd blokken palissander onderschept. Palissander is een beschermde houtsoort. Het hout ter waarde van 10 miljoen baht was bestemd voor een klant in Vietnam, aldus de schipper. De bemanning van het schip is in de boeien geslagen.

Dinsdag 18 juni
– We doen ons best om de illegale kap van palissander in het boscomplex Dong Phayayen-Khao Yai te bestrijden, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben de hulp van andere landen nodig, zoals China, waar veel vraag naar die houtsoort is. Dit zegt Pitthaya Pookaman, vice-minister van Natural Resources and Environment.

Vandaag of morgen buigt het World Heritage Committee van Unesco zich tijdens zijn 37ste vergadering in Phnom Penh (Cambodja) over de vraag of het complex gehandhaafd blijft op de werelderfgoed lijst. Mogelijk verhuist het complex naar de List of World Heritage in Danger. Behalve over de illegale houtkap zijn er zorgen over de vertraging bij de aanleg van een wildcorridor en de constructie van de Huay Samong dam, die een aanslag zal doen op de ecologische diversiteit van het gebied.
Het boscomplex, dat 6.152 vierkante kilometer meet, bestaat uit vier nationale parken. Het is een van ’s werelds grootste habitat van palissander.

Woensdag 19 juni
– Het boscomplex Dong Phayayen-Khao Yai blijft gehandhaafd als werelderfgoed en verhuist niet naar de List of World Heritage in Danger. Dit heeft het World Heritage Committee (WHC) van Unesco gisteren in Phnom Penh besloten. De commissie liet zich overtuigen door vice-minister Pithaya Pookaman (Natural Resources and Environment), die haar op de hoogte bracht van de huidige status van het complex en de plannen om de bedreigingen te lijf te gaan.

Eerder had de WHC grote zorgen geuit over het boscomplex vanwege de illegale houtkap van het kostbare palissander, de vertraging bij de aanleg van een wildcorridor en de aanleg van de Huay Samong dam. Die zouden de ecologische diversiteit van de bossen aantasten.
De International Union for Conservation of Nature (IUCN), een adviesorgaan van de WHC, vindt dat Thailand een 2-jarenplan moet maken om de kwalijke gevolgen voor de ‘outstanding universal value’ van het gebied te verzachten. De IUCN toonde zich tevreden met de mondelinge toelichting van de minister. Een IUCN-team gaat in november kijken hoe ver de maatregelen van Thailand zijn gevorderd.

Vrijdag 12 juli
– Een boswachter is in nationaal park Pang Sida in Sa Keao gewond geraakt bij een vuurgevecht met Cambodjanen die beschermde palissanderbomen aan het omzagen waren. Hij werd geraakt in zijn rechterarm en –hand. Na het vuurgevecht konden de acht boswachters twee Cambodjanen in de boeien slaan. Ze namen 51 blokken hout in beslag.

Donderdag 1 augustus
– Park rangers lopen steeds meer risico door de toename van stropen en illegale houtkap. Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation gaat daarom een verzekering voor hen afsluiten en het trainingsprogramma uitbreiden. Volgend jaar krijgen 1.300 parttime rangers een vaste aanstelling.

Thailand telt 441 beschermde gebieden met 20.000 boswachters. Vandaag is World Rangers Day. Dat wordt in het Pang Sida National Park gevierd. Sinds 2009 zijn 40 rangers gedood, 49 gewond en 23 vechten nog voor hun leven. Ze zijn het  slachtoffer van stropers en bendes die het beschermde palissander kappen.

Zondag 15 september
– Voorzitter Prasong Weruwana van de TAO Tha Dokkam (gemeenteraad) in de provincie Bung Kan heeft wat uit te leggen want in zijn huis is het beschermde phayung gevonden: 600 blokken ter waarde van 500 miljoen baht. Ze zouden naar Laos worden gesmokkeld.

Maandag 7 oktober
– Het kappen en smokkelen van palissander is een lucratieve business, tenzij de politie natuurlijk de contrabande in beslag neemt. En dat gebeurde gisteren in Ubon Ratchathani. In een vijver lagen 500 houtblokken ter waarde van 10 miljoen baht. De eigenaar van de vijver wordt aan de tand gevoeld.

Dinsdag 15 oktober
– Een dorpshoofd in Ban Phaeng (Nakhon Phanom) is betrapt met dertig blokken palissander ter waarde van 200.000 baht. Palissander is een beschermde houtsoort. De man werd aangehouden toen hij met zijn pickup truck onderweg was naar de Mekong, een bekende smokkelroute.

Vrijdag 18 oktober
– In Prachin Buri en Nakhon Ratchasima heeft de politie vier personen aangehouden die in het bezit waren van het beschermde palissanderhout. In totaal werd voor 10 miljoen baht in beslag genomen. In het buitenland zou het hout tienmaal zoveel beuren.

Donderdag 14 november
– Een houtsmokkelaar is om het leven gekomen, toen zijn vrachtwagen in Chiang Rai van de weg slipte en crashte. De man had het gaspedaal ingedrukt omdat hij werd achtervolgd door de politie. De echtgenote van de man raakte gewond.

In de wagen vond de politie 250 blokken van het beschermde palissanderhout. Ze gaat ervan uit dat de man op weg was naar Chiang Saen, van waar het verder naar China zou worden gesmokkeld. Palissander is daar een gewilde houtsoort, waarmee goed geld valt te verdienen.

Vrijdag 15 november
– En weer zijn smokkelaars van het beschermde palissanderhout aangehouden. Ditmaal in Nakhon Ratchasima. Twee mannen werden er aangehouden toen ze het hout op een pickup truck laadden en later werden nog eens drie personen bij een controlepost in de boeien geslagen.

Woensdag 20 november
– In een vuurgevecht met boswachters zijn maandagnacht drie Cambodjanen, die illegaal hout hadden gekapt in wildreservaat Phanom Dong Rak, doodgeschoten. De boswachters vonden in de buurt achttien blokken palissanderhout, die in het buitenland 10 miljoen baht hadden kunnen opleveren. Ook werden acht handzagen, vier bijlen en vijf hoofdzaklantarens gevonden.

Zondag 19 januari
– Palissander is een gewilde houtsoort, want het is veel geld waard in het buitenland, met name in China, dus wordt het regelmatig illegaal gekapt. Gisteren boekte de politie weer een succesje. In Muang (Ubon Ratchathani) nam ze 204 blokken ter waarde van 3 miljoen baht in beslag. Ze werden gevonden in een verlaten pickup truck, die was doorgereden nadat de politie de bestuurder had gesommeerd te stoppen. Deze maand zijn in het Noordoosten in totaal 2.000 blokken in beslag genomen ter waarde van 20 miljoen baht.

Zaterdag 15 maart
– Het Cambodjaanse leger beschuldigt Thaise troepen er van begin deze maand vijftien Cambodjanen te hebben doodgeschoten die (het beschermde) palissander wilden kappen in Si Sa Ket. De Cambodjaanse commandant ter plaatse zegt het Thaise leger te hebben gevraagd Cambodjaanse houthakkers niet te doden, maar aan te houden, maar ze gaan er maar mee door. De regionale Thaise legerwoordvoerder zegt dat het ‘onmogelijk‘ is dat zoveel Cambodjanen zijn gedood. Phnom Penh zou daar zeker tegen geprotesteerd hebben.

Zaterdag 22 maart
– Palissanderhout is een heleboel geld waard, het mag niet gekapt worden, maar dat gebeurt natuurlijk toch en soms worden partijen onderschept. Die moeten beter bewaakt worden, vindt het ministerie van Natural Resources and Environment, dat daarom het leger heeft gevraagd ruimte voor opslag beschikbaar te stellen.

In met name kleine bosposten is het hout niet veilig, er zijn te weinig boswachters om het bewaken, waardoor het risico dat het gestolen wordt te groot is, zegt minister Vichet Kasemthongsri (Milieu), die vrijdag ter gelegenheid van International Forest Day een bezoek bracht aan Ubon Ratchathani, een van ’s lands grootste streken met palissander.
Sinds 2008 zijn in de provincie alleen al 27.215 blokken in beslag genomen plus nog eens 500 voertuigen. De minister ontkent berichten dat het ministerie het hout aan andere landen zou willen verkopen, wat een aardige inkomstenpost zou zijn. Wat er dan wel met het hout moet gebeuren, wordt niet duidelijk uit het bericht. Andere overheidsdiensten mogen een verzoek indienen het te gebruiken, meldt het slechts.

Zaterdag 29 maart
– En weer is het beschermde en kostbare palissander hout in beslag genomen. Gisteren onderschepte de politie in Si Chomphu (Khon Kaen) vijftien blokken ter waarde van 5 miljoen baht. Ze lagen in een busje dat bij een controlepost doorreed na een stopsein te hebben genegeerd. Na een achtervolging van 100 kilometer schoot de politie de banden aan lek. Daarna reed het busje nog 10 kilometer door. De bestuurder zag kans te ontsnappen.

Zaterdag 19 april
– Het boscomplex Dong Phayayen-Khao Yai dreigt zijn werelderfgoed status te verliezen omdat de autoriteiten er niet in slagen het illegaal kappen van het beschermd palissanderhout effectief te bestrijden. Een inspectieteam van de Internation Union for Conservation of Nature, dat het gebied heeft bezocht, stelt voor het complex op de ‘World Heritage in Danger’-lijst te plaatsen. Daarover wordt in juni in Quatar vergaderd. Wanneer Thailand geen effectieve maatregelen neemt, kan het World Heritage Committee van Unesco uiteindelijk besluiten het complex te schrappen.

Een tweede probleem vormt de geplande bouw van de Huay Satong dam in nationaal park Ta Phraya in de provincie Sa Kaeo. De dam zal een bedreiging gaan vormen voor de banteng, een bschermde diersoort. Het park is onderdeel van het Dong Phayayen-Khao Yai Forest complex.
Het stuwmeer zal een oppervlakte van 4.000 rai beslaan. Mogelijk gaat de bouw niet door omdat de locatie diep in het bos ligt. Voor een tweede dam, de Huay Samong dan, geldt dat niet. Het Department of Royal Irrigation zegt dat plannen in de maak zijn om de gevolgen voor het bos te minimaliseren.

Maandag 21 april
– In de provincie Phayao zijn drie personen aangehouden die chingchang (Birmees palissander) hout ter waarde van 10 miljoen baht het land wilden uit smokkelen. De politie was getipt en kon de vrachtwagen aanhouden, waarmee ze het hout vervoerden.

– Om te voorkomen dat het Dong Phayayen-Khao Yai boscomplex zijn werelderfgoedstatus verliest gaat het Department of National Parks, Wildlife and Plantconservation (DNP) de strijd tegen de illegale kap van het beschermde palissander opvoeren. Het park dreigt op de ‘World Heritage in Danger’ lijst te komen omdat de autoriteiten te weinig tegen de illegale houtkap doen. Die lijst is de eerste stap op weg naar verlies van de erfgoedstatus.
De DNP wijst erop dat de illegale houtkap een regionaal probleem is dat ook Vietnam, Cambodja, Laos en China aangaat. Vooral in China bestaat een grote vraag naar het hout dat verwerkt wordt in dure meubelen. De DNP heeft de hulp ingeroepen van de Cites-kantoren in die landen. Oefen druk uit op de bestemmingslanden om te stoppen met het kopen van palissander van bendes, vraagt de DNP.
Cites is de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Palissander staat op de bijlage II van de conventie, hetgeen betekent dat alleen met toestemming in het hout gehandeld mag worden.

Woensdag 18 juni
– Mannen in het uniform van boswachter die in nationaal park Kaeng Krachan (Phetchaburi) hout kappen: dat is verdacht. Foto’s en videoclips daarvan zijn door de echtgenote van de al twee maanden vermiste Karen-activist Porlajee Rakchongcharoen via een advocaat van de Lawyers Council of Thailand aan de media toegespeeld. Het is onduidelijk hoe zij aan het materiaal komt dat opgeslagen was op de eveneens verdwenen laptop en flash drive van haar man.

De advocaat vermoedt dat het materiaal een van de redenen van Porlajee’s verdwijning kan zijn. Hij zegt dat sommige dorpelingen getuige zijn geweest van de houtkap.
Het Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation heeft een panel gevormd dat onderzoek gaat doen. Mogelijk is het een storm in een glas water en gaat het om bomen die waren omgevallen. Boswachters mogen die aan stukken zagen om als brandhout te gebruiken. De bruine T-shirts met de opdruk DPN die de mannen in de video droegen, werden enkele jaren geleden verstrekt tijdens werkzaamheden om grondverschuivingen te voorkomen.
Nog niet beslist is of het geschorste parkhoofd Chaiwat Limlikhitaksorn weer terugkomt. Hij was mogelijk betrokken bij de verdwijning van Porlajee, maar in het onderzoek daarnaar zijn nog geen vorderingen gemaakt. Chaiwat was de laatste die Porlajee zag.

Donderdag 19 juni
– Uitstel van executie voor het Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Het World Heritage Committee heeft besloten twee jaar te wachten alvorens een besluit te nemen over plaatsing op de List of World Heritage in Danger. Voorwaarde is dat Thailand effectiever optreedt tegen de illegale kap van palissander en belooft geen dammen in het bosgebied te bouwen.

Zondag 29 juni
– Het wordt hoog tijd in het Noorden paal en perk te stellen aan de ongebreidelde illegale houtkap van Burmese rosewood (ching chan). Volgens Noppharit Sirikoson, districtshoofd in Kham (Phayao), is de hoeveelheid geconfisqueerde ching chan hout de afgelopen jaren dramatisch gestegen. Nationaal park Phusang gaat nu een speciale taakeenheid formeren om de houtkap in de beschermde bossen in Phayao en buurprovincie Chiang Rai de kop in te drukken.

De laatste vondst bestond uit 53 bewerkte planken, elke circa 2 meter lang. Ze waren verstopt in een bos in het district Pong (Phayao). De autoriteiten vermoeden dat het dicht begroeide gebied door de houthakkers wordt gebruikt om het hout te verbergen totdat het afgevoerd kan worden.
De taakeenheid gaat bestaan uit acht ploegen van vijftien man. Ze worden gestationeerd op plaatsen waar vaak gekapt wordt en krijgen een uitrusting waardoor ze onmiddellijk in actie kunnen komen. [Ik neem aan: bewapening.] De autoriteiten hebben dorpelingen gevraagd hen te waarschuwen wanneer ze iets verdachts zien. ‘We moeten een publiek netwerk bouwen om illegale activiteiten te voorkomen’, zegt Noppharit.
Noppharit vermoedt dat de toegenomen kap van ching chan veroorzaakt wordt door het afnemend aantal phayung (Siamese rosewood, palissander) in het Noordoosten. Palissander is vooral in China een gewilde houtsoort omdat het hardhout goed bestand is tegen insecten en een mooie nerf heeft. De meeste phayung wordt naar China gesmokkeld, waar het een goede prijs maakt.
In Buri Ram (Noordoosten) wordt ook een poging ondernomen de illegale houtkap te bestrijden. Personeel van het Dong Yai Wildlife Sanctuary, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, werkt er samen met leger en politie om houtkappers bij de lurven te pakken en trouwens ook om een eind te maken aan het ‘kraken’ van land voor landbouwdoeleinden.
In Ayutthaya ten slotte hebben leger en politie in winkels [werkplaatsen?] 1.300 bewerkte teak planken in beslag genomen ter waarde van enkele miljoenen baht. 

Woensdag 2 juli
– Het aantal zaken tegen stropers is verdrievoudigd sinds de staat van beleg vorige maand werd afgekondigd, zegt het Department of National Parks, Wildlife and Plan Conservation (DNP). Die wonderbaarlijke toename is te danken aan een betere samenwerking tussen de autoriteiten. In mei telde de DNP 80 zaken, vorige maand 240.

Sinds de staat van beleg van kracht is, hebben boswachters en soldaten een aantal keer gezamenlijk geopereerd. Zo werd in Mae Hong Son een vakantiepark binnengevallen, dat eigendom is van de zoon van voormalig Pheu Thai partijleider Charupong Ruengsuwan. Daarbij werden bedreigde dieren en teakhout gevonden.
Waarnemend DNP-hoofd Nippon Chotiban zegt dat zijn dienst nauw samenwerkt met het Internal Security Operations Command bij de jacht op de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen; concreet: houtkap van beschermde boomsoorten, handel in wilde dieren en illegaal land in bosgebieden in bezit nemen.
De dienst heeft een lijst met 400 namen van personen die verdacht worden van de illegale kap van en handel in phayung (Siamese rosewood, palissander). Honderd van hen zijn grote handelaren, de overigen zijn lokale politici, boswachters en lokale politieagenten. Zeshonderd anderen worden verdacht van het stropen van wilde dieren of het kraken van land.
In de eerste helft van dit jaar heeft de DNP 32.883 houtblokken in beslag genomen. Het aantal arrestaties is omhoog geschoten van 96 in 2009 naar 1.192 in de eerste zes maanden van dit jaar.

Vrijdag 14 november
– 19 Karen die in Chiang Mai zijn aangehouden omdat ze illegale blokken teakhout in hun bezit hadden, moeten op borgtocht worden vrijgelaten. Die opdracht hebben de autoriteiten in Chiang Mai van de regering gekregen. Leden van de Northern Peasants Federation kregen dit gisteren te horen van minister Panadda Diskul (PM’s Office). 

De 19 maken deel uit van een groep van 39 die begin mei werd aangehouden omdat ze het beschermde hout gekapt zouden hebben in het stroomgebied van de Salween. Tijdens de rechtsgang zijn twee Karen overleden en 15 kregen 1 jaar gevangenisstraf. De borgtochtsom is vastgesteld op een bedrag van 100.000 à 150.000 baht. De Karen zeggen het hout te gebruiken voor reparaties aan hun huis.

Donderdag 8 januari 2015
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) heeft nog maanden nodig om vier onderzoeken naar de illegale kap en smokkel van het beschermde phayung hout (palissander) af te ronden. De dienst concentreert zich nu op het blootleggen van het netwerk van verdachten en de geldstromen bij de smokkel van het hout naar het buitenland in plaats van bepaalde verdachten te arresteren. Er zou ook een verband kunnen bestaan met illegale drugsbendes.

De zaak komt nu in de publiciteit vanwege een bezoek dat de secretaresse van een special royal guard aan de directeur van de DSI heeft gebracht, maar het voert te ver om dat allemaal uit te leggen. Ze beweert dat het vorige DSI-hoofd de onderzoeken heeft stilgelegd, maar dat wordt door de adjunct-directeur van een DSI-afdeling weersproken.

Woensdag 28 januari
– De regering is niet bang dat de werelderfgoedstatus van nationaal park Khao Yai in gevaar komt als gevolg van de confrontaties tussen wilde olifanten en auto’s. Volgens de minister van Milieu zijn de problemen hanteerbaar. Er zijn al de nodige maatregelen genomen, zoals sluiting van het park tussen 18 en 6 uur.

Een groter probleem dat gevolgen kan hebben voor de Unesco-status is de illegale kap van het beschermde phayung (palissander) hout in het Dong Phayayen-Khao Yai Forest complex. Het World Heritage Committee (WHC) van Unesco wil weten wat Thailand daaraan doet.
Het Department of National Parks, Wildife and Plant Conservation heeft een 5-jarenplan opgesteld tegen de illegale houtkap en handel. In regionaal verband, inclusief China, wordt overlegd over de kap en handel. Het aantal gevallen is gezakt van 642 in het begrotingsjaar 2014 (1 oktober 2013-30 september 2014) naar 59 tot nu toe.
In februari gaat het rapport naar het WHC, dat vervolgens besluit of het complex op de danger lijst komt. Andere pijnpunten zijn de aanleg van de Huay Samong dam in het complex, de verbreding van snelweg 348 en de heropening van een secondaire weg.

Dinsdag 31 maart
– Het Amlo (zie lijst met afkortingen bovenaan de pagina) heeft voor 36 miljoen baht aan vermogen in beslag genomen van drie bendes die worden verdacht van mensenhandel en de smokkel van het beschermde Siamese rosewood (palissander). De drie bendes bestaan uit 45 personen, wat ze tot de grootste criminele organisatie maakt, die tot nu toe is opgerold. Amlo legde de hand op auto’s, vrachtwagens, graafmachines en tractoren.

Ranger-eenheid gevormd tegen illegale kap palissander
23 juli – Om de strijd aan te binden met de toenemende illegale kap van het zeldzame Siamese rosewood (‘bloodwood’, palissander) in het Eastern Forest Complex is een speciaal rapid response team van 25 rangers gevormd. Na een pittige training vorige maand staan ze in de startblokken om de vaak zwaar bewapende houthakkers te bestrijden. Het project is een gezamenlijk initiatief van het DNP en Freeland, een counter-trafficking organisatie.
Directeur Thanaroj van het Protected Area Regional Office in Prachin Buri, zegt dat de illegale palissanderkap een gevaarlijke bedreiging begint te worden. ‘Er nu een eind aan maken is prioriteit. Deze nieuwe eenheid is een tijdige en hardnodige oplossing voor dit probleem.’
Palissander (phayung in het Thais) is zeer gewild als eindproduct bij de fabricage van meubels. Doordat het hout steeds schaarser wordt, is de prijs gestegen wat de illegale houtkap alleen maar aantrekkelijker maakt [zolang je niet wordt aangehouden]. (Bron: Bangkok Post, 22 juli)
Op de foto 460 stammetjes die in Surin in beslag zijn genomen. Ze zouden naar China worden gesmokkeld.

Woensdag 2 september
– Drie gewapende mannen hebben gisteren in Thai Mai (Chanthaburi) kans gezien in beslag genomen payung (palissander) ter waarde van een half miljoen baht te stelen. Ze vielen een boswachterij aan, sloegen drie boswachters met hun geweren, bonden hen vast en gingen er ook met de vuurwapens van de boswachters vandoor. De politie bevrijdden hen uit een toilet waarin ze waren opgesloten. Palissander is een beschermde houtsoort, vooral gewild in China.

Maandag 14 september
– De smokkelaar ontsnapte te voet, maar zijn buit, phayung hout (palissander) ter waarde van 200.000 baht kon in beslag worden genomen. De ontknoping vond plaats na een achtervolging over 10 kilometer van de wagen van de man in Bung Khong Long (Bung Kan).

Woensdag 30 september
– De grenspolitie en soldaten hebben gisteren in Khun Han (Si Sa ket) 148 palissander houtblokken ter waarde van 20 miljoen gevonden in de vrachtruimte van een pickup truck. De wagen was door een controlepost gereden en kwam na 2 kilometer tot stilstand. De chauffeur zag kans te ontsnappen. Palissander is een beschermde houtsoort die erg populair in China is.

Zaterdag 3 oktober
– De grenspolitie heeft in Nakhon Phanom twaalf palissander blokken in beslag genomen, sommige zelfs 300 jaar oud. De blokken lagen in een pickup truck, die door de politie was gestopt. Maar de bestuurder kregen ze niet te pakken want die zette zijn wagen stil en ging ervan door toen hij de agenten opmerkte. Palissander is een beschermde houtsoort, die erg gewild is in China.

Maandag 19 oktober
– Twee van de drie mannen die ervan verdacht worden woensdag in het Phu Khieo Wildlife Sanctuary in Chaiyaphum een boswachter te hebben gedood, hebben zich bij de politie aangegeven. De derde verdachte is nog op vrije voeten. De boswachter werd gedood toen hij de mannen betrapte bij het omzagen van mai kristana (eaglewood boom), een beschermde houtsoort.

Zondag 1 november
– Dat lees ik zo vaak in de krant dat ik mij begin af te vragen of het allemaal wel zuivere koffie is. Agenten betrappen smokkelaars, maar voordat ze er een hebben kunnen arresteren, hebben die al de benen genomen. Nu weer in Nong Khai. Agenten zagen vrijdag hoe 44 palissander houtblokken werden overgeladen van een vrachtwagen op twee boten in de Mekong. Maar toen de smokkelaars de agenten in de gaten kregen, maakten ze dat ze wegkwamen. Het (beschermde) hout heeft een waarde van 600.000 baht en is zeer gewild in China.

Woensdag 4 november
– Ruim honderd phayung (palissander) houtblokken en planken ter waarde van 1 miljoen baht zijn maandagavond laat in beslag genomen bij invallen in twee huizen in Na Di (Prachin Buri). De politie was getipt. Ook twee elektrische zagen en twee geweren zijn geconfisqueerd. Vermoed wordt dat het hout afkomstig was uit het nabijgelegen Thap Lan woud. Het hout zou bestemd zijn voor houthandelaren in Cambodja.

Woensdag 9 december
– Een ranger is maandagavond op patrouille in nationaal park Thap Lan (Prachin Buri) door een stroper beschoten en licht gewond geraakt. Hij maakte deel uit van een team dat op zoek was naar lieden die beschermde phayung bomen (palissander) hadden gekapt en ze wilden afvoeren. De andere rangers zagen kans de schutter aan te houden. Verdere gegevens ontbreken.

Dinsdag 5 april 2016
– Thailand dringt er bij de buurlanden en China op aan strengere regels te stellen aan het gebruik van phayung (palissander) om de illegale handel de kop in te drukken. Palissander, een beschermde houtsoort, wordt vaak illegaal in Thailand gekapt en over de grens gesmokkeld.
De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) heeft regels gesteld aan de kap van en handel in het hout. Maar die zijn gemakkelijk te omzeilen. De directeur van het Natural World Heritage Office wijst erop illegaal gekapt hout uit Thailand in buurlanden conform de regels van Cites wordt gelegaliseerd en legaal naar China wordt geëxporteerd. In China neemt de vraag naar het hout toe.

In beslag genomen hout

Maandag 18 april
– Dit is phayung (Siamese rosewood, palissander, een beschermde boomsoort), en/of teak en/of ching chan hout. Erg gewild in China vanwege de hardheid en fraaie nervatuur, en daardoor een interessante inkomstenbron. Maar niet langer voor negen personen, die in vier provincies aangehouden zijn door een gecombineerde taakeenheid van politie, soldaten en lokale ambtenaren.
De arrestaties volgden op een inval op 11 april in een fabriek in Nakhon Pathom waar het hout werd verkocht. De twee eigenaren zijn aangehouden en hout ter waarde van 50 miljoen baht werd in beslag genomen. De overige invallen vonden plaats in Samut Prakan, Chanthaburi en Pathum Thani. Daarbij werd hout ter waarde van 57 miljoen baht geconfisqueerd. Ook kettingzagen, trucks en een geweer met twintig kogels zijn in beslag genomen.  De politie vermoedt dat het om een netwerk gaat dat het hout in het Noorden en Noordoosten kapte.

168 bomen illegaal gekapt in nationaal park Songkhla
21 juni – Een gecombineerde taakeenheid van dertig boswachters en soldaten heeft maandag in nationaal park Khao Nam Khang in Songkhla 168 gevelde bomen gevonden. De autoriteiten waren getipt, maar blijkbaar de illegale houthakkers ook, want er werden geen arrestaties verricht.
Van de bomen met een totale waarde van 10 miljoen baht zijn 18 grote, dure hardhouten bomen, waaronder takian (iron wood), saya dang (red meranti) en yarng dang (gurjun). Ze zijn 10 tot 30 meter lang en naar schatting al bijna 100 jaar oud.
Adjunct-hoofd Chaiwit van Isoc Region 4 Forward Command zegt dat de illegale houtkapbende bewoners heeft gehuurd om hen te waarschuwen voor controles. Hij acht het ook mogelijk dat investeerders en houtfabrieken bewoners hebben betaald om de bomen voor hen te kappen. Nader onderzoek wordt gedaan om de verdachten en hun opdrachtgevers te achterhalen. (Bron: website Bangkok Post, 20 juni)

100 jaar oude phayung boom gestolen van tempelterrein
11 oktober – Een stronk is alles wat resteert van een 100 jaar oude phayung (siamese rosewood, palissander) boom op het terrein van Wat Pa Seangthem in Nakhon Phanom. Zo’n tien gewapende mannen overvielen zondagavond laat de tempel, sloten de monniken en leken op in een kamer, zaagden de boom (diameter 60 cm) om en verdeelden het kostbare hout in stukken, waarna ze er na 20 minuten in een pickup truck vandoor gingen. Het hout heeft een waarde van 1 miljoen baht. Palissander is een beschermde boomsoort. Het hout is zeer gewild in China vanwege zijn mooie nervatuur. (Bron: website Bangkok Post, 10 oktober)

Beschermd hout onderschept in Narathiwat
18 december – Tijdens een klopjacht op illegale houtkappers is op tien plaatsen in en rond nationaal park Budo-Sungai Padi in Narathiwat tha kien chan ta maew hout in beslag genomen. Tha kien is een beschermde houtsoort, waarmee goed geld valt te verdienen. Het hout wordt gebruikt bij de fabricage van meubelen en de bouw van huizen.
De in beslag genomen houtblokken en planken vertegenwoordigen een waarde van enkele miljoenen baht. Behalve het hout zijn kettingzagen en andere uitrusting geconfisqueerd. Arrestaties konden niet verricht worden, want alle verdachten hadden al de benen genomen. De autoriteiten verdenken ambtenaren ervan onder één hoedje te spelen met de houthakkers. Dorpelingen zouden betaald worden om het hout voor de illegale houtkapbendes te kappen.
Behalve het park in Narathiwat kampen ook andere nationale parken met hetzelfde euvel, waaronder de Sirikit Forest Garden in Ratchaburi. In de zuidelijke provincies gaat het om honderd gevallen per jaar.

Straf voor paddenstoelen plukkers van 15 naar 5 jaar
3 mei 2017– Ik noem ze de grootste pechvogels van Thailand: Udom Sirisorn (54) en zijn vrouw Daeng (51) uit het dorp Non Sa-ard (Kalasin) die op 12 juli 2010 werden gearresteerd en inmiddels 20 maanden gevangen hebben gezeten. Een duidelijke gerechtelijke dwaling, maar nog steeds niet gecorrigeerd. De enige troost voor het echtpaar is dat hun gevangenisstraf van 15 jaar door het hooggerechtshof is teruggebracht naar 5 jaar.
En wat voor vreselijks hadden Udom en Daeng op hun kerfstok? Ze plukten wilde paddenstoelen in nationaal park Dong Ranang, maar werden aangezien voor illegale houthakkers. Dat bekenden ze ook later in de rechtbank op advies van hun advocaat en buren die zeiden dat hun straf zou worden verminderd wanneer ze bekenden, hetgeen inderdaad doorgaans het geval is.
Udom en Daeng hadden de pech op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zijn. Toen ze wilde paddenstoelen plukten, maakten boswachters jacht op een groep illegale houthakkers, maar die wisten te ontkomen. Het echtpaar vluchtte in paniek, hun motorfiets achterlatend. Kort daarna werden ze aangehouden en beschuldigd van het kappen van duizend bomen op een gebied van 72 rai in het nationaal park.
De provinciale rechtbank van Kalasin veroordeelde hen in eerste instantie tot 30 jaar, maar halveerde de straf wegens hun ‘bekentenis’.  Ze werden vrijgelaten op borgtocht en gingen in beroep. Het Hof van Beroep bevestigde de straf.
De veroordeling is zwaar bekritiseerd geweest, dus misschien heeft dat het hooggerechtshof bewogen de straf te verminderen. Maar nog altijd zullen ze 40 maanden achter de tralies moeten doorbrengen. Wanneer de borgtocht is ingetrokken, vermeldt het bericht niet. (Bron: website Bangkok Post, 2 mei)
Update krant:
Het krantenbericht komt grotendeels overeen met het websitebericht, maar geeft wat meer details. De illegale kap had betrekking op 700 teak en krayaloei bomen, beide beschermde bomen. Tevens zouden ze in het bezit zijn van 1.148 houtblokken. Het echtpaar trok bij het Hof van Beroep zijn bekentenis in en zei dat ze alleen maar in het bos waren om paddenstoelen te plukken. De advocaat zegt dat hij om heropening van het proces gaat vragen. Volgens de permanent secretaris van Justitie kan het echtpaar ook om een royal pardon vragen.

Dinsdag 30 mei
– De DNP gaat dit jaar een online app introduceren voor toeristen die willen gaan scuba-duiken. Op de app kunnen ze hun duiklocatie in alle nationale maritieme parken reserveren, zodat de staf het aantal toeristen beter in de hand kan houden. Da’s belangrijk want de parken worden nu overstroomd door toeristen. Als alles goed gaat, is de app vanaf oktober in bedrijf wanneer het toeristenseizoen in de Andaman zee begint.
De DNP gaat ook e-tickets voor nationale parken introduceren, eveneens dit jaar. Als proef wordt begonnen in de tien meest winstgevende parken. Papieren kaartjes blijven in de beginfase bestaan, maar of ze uiteindelijk verdwijnen, wordt me niet duidelijk uit het bericht.
De strijd tegen stropers, houthakkers van beschermde bomen en illegaal grondbezit wordt gevoerd door dagelijks satellietbeelden van de parken te maken. Illegale houtkap en illegaal grondgebruik zijn vooral in de dertien noordelijke provincies een probleem.
In het Noorden wordt ook geëxperimenteerd met micro-camera’s in bomen om illegale houthakkers te betrappen. De plannen van de DNP zijn gisteren bekend gemaakt op een seminar, getiteld Digital Technology and Innovation for National Park Management.
In de nationale parken Thap Lan (Prachin Buri) en Khao Yai (Nakhon Ratchasima) vormt de kap van rosewood een probleem waarover Unesco haar zorgen heeft geuit.

Donderdag 13 juli
– Het Dong Phayayen-Khao Yai boscomplex verhuist nog niet naar de lijst van werelderfgoed dat in gevaar is, heeft het World Heritage Committee van Unesco besloten. Thailand krijgt tot 2019 de tijd ernst te maken met de strijd tegen de illegale houtkap van de beschermde phayung (Siamese rosewood, palissander).
Volgens de secretaris-generaal van het Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning heeft de commissie er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Om de houtkap te bestrijden, wordt gebruik gemaakt van een smart patrouillesysteem [?], vervolging van illegale kap en illegaal grondgebruik door vakantieparken, en nauwere samenwerking met de buurlanden, waar het kostbare hout naartoe wordt gesmokkeld.
Zorgen heeft de commissie over de plannen voor de Hauy Samong dam en uitbreiding van wegen in het boscomplex, dat 230 km meet in centraal Thailand. De aanvraag voor de erfgoedstatus van het Kaeng Krachan boscomplex is sinds 2011 in behandeling. Dit jaar heeft het land voorgesteld Wat Phra Tat Phanom in Nakhon Phanom op de voorlopige erfgoedlijst te plaatsen.

Maandag 23 oktober
– Drie mannen zijn gisteren in nationaal park Thap Lan in Nakhon Ratchasima aangehouden, toen ze  phayung hout (palissander) wilde stelen in een gebied bij het Sakaerat Environmental Research station. Boswachters en soldaten stuitten gisterochtend om 5 uur bij het station op vier voertuigen. Sommige bestuurders gingen er vandoor, anderen openden het vuur dat door de autoriteiten werd beantwoord door op de banden van de wagens te richten.
Drie verdachten zijn aangehouden en een zag kans te ontvluchten. De achtervolging werd bemoeilijkt omdat de verdachten spijkers op de weg hadden gestrooid. Vier blokken phayung en twee voertuigen zijn in beslag genomen.

Woensdag 29 november
– De politie zoekt in nationaal park Thap Lan naar 60 Cambodjanen die er zich verborgen houden, nadat eerder 39 zijn aangehouden toen ze maandagavond in het dorp Ban Nong Bot (Sa Kaeo) om voedsel bedelden. Ze waren door smokkelaars naar het bos gebracht om rosewood bomen te kappen, maar werden door de politie tegengehouden.

Zondag 3 december
– Dieven hebben ‘s nachts bij een school in Kalasin stiekem een Siamese rosewood boom gekapt. De politie heeft nog geen idee waar ze nu zijn. Het is niet de eerste keer dat de kostbare boom is gekapt. De schooldirecteur heeft donderdag aangifte gedaan. Bij de school staan zeventig payon bomen die 40 jaar geleden geplant zijn. De directeur is bang dat de stropers terugkomen.
Siamese rosewood is een van de meest gewilde dure houtsoorten, vooral in China vanwege de fraaie nervatuur van het teakhout. Daar worden er meubels van gemaakt. Het nu gestolen hout is 1 miljoen baht waard.

Zaterdag 9 december
– Het ministerie van Milieu overweegt de vergunning van de Mettatham Bhodhiyan tempel in te trekken, die gevestigd is in een bos in Muang (Kanchanaburi). Donderdag hebben agenten, soldaten en de speciale taakeenheid voor bosbescherming er een inval gedaan, waarbij 1.500 stukken illegaal bewerkt hout en elektrische zagen zijn gevonden (maar te zien op de foto ook onbewerkt hout). Het ministerie gedoogt tempels in bossen, mits ze helpen de natuurlijke omgeving te beschermen, een praktijk die bekend staat als Buddhism Park.
De abt beweert dat het hout uit het buitenland geïmporteerd is om de tempel op te knappen en te versieren. Volgens de boswet is de import uit buurlanden verboden met uitzondering van hout dat al verwerkt is tot meubilair. Maar die uitzondering wordt vaak misbruikt door houthakkers, die illegaal hout hebben gekapt en dat al deels tot onderdelen van meubilair hebben verwerkt.

Dinsdag 19 december
– Het Tweede Legerkorps assisteert forest rangers bij de strijd tegen het illegaal kappen van bomen in nationaal park Thap Lan (Nakhon Ratchasima). De hulp is een reactie op het sterk toegenomen aantal arrestaties van Cambodjanen die gehuurd zouden zijn om er phayung (Siamese rosewood, palissander) te kappen. Phayung is een gewilde houtsoort waarmee veel geld valt te verdienen op de zwarte markt.
Op 27 en 28 november werden 39 Cambodjanen aangehouden die in dorpen om voedsel bedelden. Anderen zouden zich nog verborgen houden in het bos. In de gehele novembermaand zijn 200 Cambodjanen aangehouden. Zij hebben bekend dat ze gehuurd waren om het hout te kappen. Vorige week liepen drie Cambodjanen tegen de lamp die waren betrapt dankzij de camera’s die in het bos hangen. De patrouilles van de rangers worden ondersteund door helikopters.

Reacties niet mogelijk