De zaak Thaksin

In september 2006 maakte een militaire coup een eind aan de regering Thaksin, die sinds januari 2001 onafgebroken aan de macht was geweest. De Council for National Security (CNS) nam de macht over en stelde de Assets Scrutiny Committee (ASC) in. Deze commissie kreeg onder andere tot taak uit te zoeken of Thaksin’s vermogen door fraude was verkregen.
Het hooggerechtshof vonniste in februari 2010 dat Thaksin en zijn ex-echtgenote hun aandelen in telecombedrijf Shin Corp hadden verborgen door hun kinderen en andere familieleden als gemachtigde aan te stellen. Het Hooggerechtshof achtte Thaksin schuldig aan corruptie omdat hij in de periode 2001 tot 2006 toen hij premier was, beleidsbeslissingen had genomen die zijn telecombedrijf bevoordeelden.
Het Hof nam 46,37 miljard baht in beslag, gebaseerd op de waardevermeerdering van de aandelen tussen 2001 en de verkoopdatum. Het Hof liet het vermogen dat vergaard was toen Thaksin nog geen premier was, ongemoeid.
Thaksin had zijn aandelenpakket van 49,6 procent in Shin Corp in januari 2006 voor 73 miljard baht verkocht aan Temasek Holding in Singapore. De transactie, die plaats vond via de Stock Exchange of Thailand, legde hem geen windeieren, want hij betaalde er geen cent belasting over, gebruikmakend van een vrijstellingsgrond voor individuele aandelenverkopen in de markt.
Thaksin verborg zijn aandelen omdat hij als premier geen commerciële belangen mocht hebben. De aandelenverkoop vormde de spreekwoordelijke druppel voor zijn tegenstanders, die al lang niets moesten hebben van zijn corrupte regime, en leidde uiteindelijk tot de militaire coup.
Yingluck pleegde mogelijk meineed
Yingluck Shinawatra, de jongste zuster van Thaksin en door hem naar voren geschoven als lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai, bezat 20 miljoen aandelen. Ze legde een verklaring af voor drie instanties: Securities and Exchange Commission (SEC), de ASC en het hooggerechtshof. Yingluck verklaarde voor het hooggerechtshof dat ze de aandelen had gekocht van haar broer. Omdat ze destijds niet voldoende geld had, had ze een lening afgesloten. Maar het Hof zag dat anders: ze bezat de aandelen namens Thaksin. Het Hof confisqueerde 600 miljoen baht van haar bankrekening daar het van mening was dat het geld in feite Thaksin’s verborgen vermogen was.

Critici menen dat ze daarom meineed heeft gepleegd. Anderen zeggen dat haar verklaring niet als meineed kan worden beschouwd, omdat ze geen gedaagde was. Als getuige had ze recht haar visie te geven, alhoewel het Hof die niet volgde.

Welke zaken tegen Thaksin liggen nog bij de rechtbank?
25 augustus, Waarom die haast, regering? (hoofdredactioneel commentaar)
Een zachte lening van 4 miljard baht aan de Birmese overheid, naar verluidt om een communicatiesysteem te ontwikkelen met uitrusting van Thaksin’s toenmalig telecombedrijf; de omzetting van telecomconcessieheffingen naar accijns wat gunstig was voor zijn bedrijf en de speciale loterij.
23 september, Massale amnestie t.g.v. verjaardag koning
Terrorisme, betrokkenheid bij de 2- en 3-cijfer loterij, een twijfelachtige lening aan Birma en een zaak met betrekking tot Thai Petrochemical Industry.
29 september, Decision shifts focus to OAG’s integrity (rubriek Power Games)

Terrorism, the two- and three-digit lottery scheme, the Export-Import Bank loan to Burma, and the appointment of Gen. Mongkol Ampornphisit as an executive to TPI Polene

Nieuwsoverzicht

142 rechters buigen zich over hoger beroep Thaksin
Ongedateerd – De Hoge Raad neemt op 11 augustus (2010) een beslissing over het beroep dat voormalig premier Thaksin heeft ingesteld tegen de inbeslagname van 46,37 miljard baht. Alle 142 rechters, verbonden aan de Hoge Raad, zijn opgeroepen voor een plenaire zitting. Ze besluiten bij meerderheid of het beroep in behandeling zal worden genomen.

De 46,37 miljard baht maakt deel uit van een bedrag van 76,6 miljard baht dat Thaksin (belastingvrij) verdiende aan de verkoop van zijn telecombedrijf aan een bedrijf in Singapore. De rechtbank oordeelde eerder dat dit geld op corrupte wijze was verkregen toen Thaksin premier was van 2001 tot 2006.

Hoger beroep Thaksin afgewezen
De Hoge Raad heeft het beroep dat voormalig premier Thaksin heeft ingesteld tegen de inbeslagname van 46,37 miljard baht afgewezen. Tijdens een plenaire zitting waarbij 119 van de 142 rechters aanwezig waren, kwam een meerderheid tot het besluit om het beroep niet in behandeling te nemen, omdat er geen nieuw bewijsmateriaal is en er ook geen nieuwe getuigen zijn.

De 46,37 miljard baht maakt deel uit van een bedrag van 76,6 miljard baht dat Thaksin (belastingvrij) verdiende aan de verkoop van zijn telecombedrijf aan een bedrijf in Singapore. De rechtbank oordeelde eerder dat dit geld op corrupte wijze was verkregen toen Thaksin premier was van 2001 tot 2006.

Arrestatiebevel tegen Thaksin
Ongedateerd – Tegen de voortvluchtige oud-premier Thaksin, die eerder is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar wegens corruptie bij het verwerven van land, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ditmaal moet hij zich verantwoorden voor het verbergen van zijn vermogen tijdens zijn premierschap van 2001 tot 2006 middels stromannen. De rechtbank heeft daarvan 46 miljard baht inbeslaggenomen.

Juridische vragen achtervolgen Yingluck
20 mei 2011 – De zakelijke transacties van oud premier Thaksin Shinawatra, die leidden tot het confisqueren van 46 miljard baht van zijn vermogen, hebben mogelijk repercussies voor zijn jongste zuster Yingluck, die lijsttrekker is geworden van oppositiepartij Pheu Thai. Volgens Chusak Sirinil, juridisch adviseur van Pheu Thai, hoeft Yingluck zich echter geen zorgen te maken, omdat ze geen gedaagde was in de juridische procedures tegen Thaksin.

Het spook van een mogelijk nieuwe controverse is opgedoken nadat de website Asian Thai News Network een bericht publiceerde waarin wordt gezegd dat de claim van Yingluck op het bezit van een deel van Thaksin’s vermogen ertoe kan leiden dat ze niet mag deelnemen aan de verkiezingen. Mogelijk heeft ze artikel 102 van de grondwet overtreden. Dit artikel verbiedt een persoon wiens vermogen door de rechtbank in beslag is genomen, een persoon die onwaarschijnlijk rijk is of een persoon wiens vermogen op dubieuze wijze is toegenomen, zich te kandideren voor de verkiezingen.
Machtsmisbruik van Thaksin
De Supreme Court’s Criminal Division for Holders of Political Positions vonniste op 26 februari vorig jaar dat Thaksin en zijn toenmalige echtgenote Potjaman na Pombejra hun aandelen in telecombedrijf Shin Corp verborgen hadden gehouden en dat Thaksin zijn positie als premier had misbruikt om het bedrijf te verrijken.
De rechtbank beval de inbeslagname van 46,37 miljard, deel van de 76,6 miljard baht die de familie Shinawatra had verdiend met de verkoop van hun aandeel in Shin Corp aan Temasek Holdings en met hun dividenden. De rechtbank redeneerde dat Thaksin de aandelen via gevolmachtigden bezat: zijn volwassen kinderen en andere familieleden. Volgens de rechtbank was de 76,6 miljard baht onwettig verkregen toen Thaksin aan de macht was en had hij zich schuldig gemaakt gemaakt aan machtsmisbruik. Thaksin’s jongste zuster Yingluck was een van de gemachtigden. Zij bezat namens Thaksin 20 miljoen aandelen.
Yingluck pleegde mogelijk meineed
Kaewsun Atibhodhi, voormalig lid van het ontbonden Assets Scrutiny Committee (ASC), is van mening dat het vonnis geen repercussies heeft voor de kandidatuur van Yingluck. Niet haar vermogen is in beslag genomen, maar het vermogen dat ze namens Thaksin bezat.

Niettemin kan ze drie aanklachten wegens meindeed verwachten. Die hebben betrekking op haar verklaringen voor de ASC en de Securities and Exchange Commission (SEC).
Kaewsun denkt dat Yingluck in de problemen komt, wanneer deze aanklachten door de rechtbank worden behandeld. De gemachtigden van Thaksin zijn nog niet gestraft. Daar Yingluck kandidaat-premier is, ligt het volgens hem voor de hand dat haar achtergrond en vroegere handelingen ter sprake komen.
De Kiesraad laat bij monde van voorzitter Apichart Sukhagganond weten dat de raad zich pas zal buigen over de vraag of Yingluck gediskwalificeerd dient te worden als een klacht wordt ingediend. In de tussentijd heeft ze het recht mee te doen aan de verkiezingen omdat de beschuldiging geen strafrechtelijke zaak betreft. De beschuldiging moet wel beoordeeld worden door de rechtbank, zegt Apichart.

Kiesraad: Yingluck mag aan verkiezingen deelnemen
21 mei – Yingluck Shinawatra, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai en kandidaat-premier, kan voorlopig probleemloos campagnevoeren. Zelfs als ze voor meineed zou worden veroordeeld, levert dat een civiele overtreding op, die geen consequenties heeft voor haar kandidatuur. Yingluck is onder vuur komen liggen door een publicatie op de website Asian Thai News Network over haar rol in de juridische procedure tegen haar broer Thaksin.

De Kiesraad ziet geen reden haar kandidatuur te weigeren. Voorzitter Apichart Sukhagganond zegt dat ze het recht heeft zich verkiesbaar te stellen zolang ze niet veroordeeld is voor een strafrechtelijk vergrijp of veroordeeld tot gevangenisstraf. Wanneer niemand binnen tien dagen na registratie een klacht indient, krijgt ze het groene licht van de Kiesraad. Daarna dienen klachten te worden ingediend bij het hooggerechtshof.
Yingluck betrokken bij de zaak Thaksin
Yingluck is betrokken bij de zaak tegen haar broer die vorig jaar voor de Supreme Court’s Criminal Division for Holders of Political Positions diende. Het hooggerechtshof beval de inbeslagname van 46,37 miljard baht van Thaksin’s vermogen, deel van de 76,6 miljard baht die de Shinawatra familie had verdiend met de verkoop van het telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holding en dividenden.

De rechtbank redeneerde dat Thaksin de aandelen via gevolmachtigden bezat: zijn volwassen kinderen en andere familieleden. Volgens de rechtbank was de 76,6 miljard baht onwettig verkregen toen Thaksin aan de macht was en had hij zich schuldig gemaakt gemaakt aan machtsmisbruik. Thaksin’s jongste zuster Yingluck was een van de gemachtigden. Zij bezat namens Thaksin 20 miljoen aandelen.
Yingluck pleegde mogelijk meineed
Kaewsun Atibhodhi, voormalig lid van de ontbonden Assets Scrutiny Committee, zei gisteren dat Yingluck mogelijk meineed heeft gepleegd toen ze verklaringen aflegde bij de Securities and Exchange Commission (SEC), de Assets Scrutiny Committee (ASC) en de rechtbank. Hij heeft de National Anti-Corruption Commission (NACC) opgeroepen juridische actie tegen Yingluck te ondernemen. Maar die zegt dat de NACC daartoe niet bevoegd is omdat de zaak tegen Thaksin aanhangig is gemaakt door het kantoor van de procureur-generaal.

Meineed heeft geen gevolgen voor haar kandidatuur
Een hooggeplaatste bron bij dit kantoor zegt dat Yingluck’s getuigenverklaring niet beschouwd kan worden als een overtreding omdat ze daarmee niemand schade heeft berokkend. Yingluck was een getuige voor de verdediging en het is logisch dat ze probeerde de rechtbank te overtuigen van haar gelijk, alhoewel de rechtbank uiteindelijk geen geloof hechtte aan haar verklaring.

Volgens deze bron is de SEC de enige instantie die zich kan buigen over de vraag of Yingluck een valse verklaring over het bezit van haar aandelen heeft afgelegd en aangifte kan doen. Maar zelfs wanneer de rechtbank haar schuldig acht aan meineed, heeft dit geen consequenties voor haar kandidatuur omdat meineed een civiel vergrijp is en niet een strafrechtelijk vergrijp.
Geen wettelijke beletselen
De juridische adviseurs van Pheu Thai hebben Yingluck verzekerd dat ze gekwalificeerd is om deel te nemen aan de verkiezingen. Volgens hen zijn er geen wettelijke beletselen in verband met de inbeslagname van Thaksin’s vermogen, die haar kandidatuur in gevaar brengen. Gisteren ging ze met enkele PT-ers op campagne in Bang Kapi (Bangkok). ‘ I will go ahead with the election campaign, to meet voters and to push for policies that will solve the economic and high cost of living problems.’
Wirat Kalayasiri, kandidaat voor de Democraten in Songkhla, zegt dat zijn partij de Kiesraad en andere relevante autoriteiten niet zal vragen onderzoek te doen naar Yingluck’s rol in de Thaksinzaak. Alhoewel ze wellicht niet de wet heeft overtreden, was Yingluck’s gedrag in deze zaak niet onberispelijk, vindt senator Rosana Tositrakul voor Bangkok.

Suthep wast zijn handen in onschuld
6 juni – De Democraten hebben geen bemoeienis met het plan van het Network of Citizen Volunteers Protecting the Land om aangifte wegens meineed te doen tegen Yingluck Shinawatra, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai. ‘Please don’t accuse the party of using a network to attack anyone. I have nothing to do with the move and have no comment on it’, zegt Suthep Thaugsuban, secretaris-generaal van de Democraten.

Yingluck pleegde mogelijk meindeed
Yingluck Shinawatra zou vorig jaar een valse getuigenverklaring hebben afgelegd voor het hooggerechtshof in de zaak tegen haar oudere broer Thaksin, van wie 46 miljard baht in beslag is genomen. Dit bedrag was deel van de 76 miljard baht die de familie Shinawatra had verdiend met de verkoop van Thaksin’s telecombedrijf. Thaksin en zijn toenmalige echtgenote hadden hun aandelen verborgen door hun kinderen en andere familieleden als gemachtigde aan te stellen. Yingluck bezat 20 miljoen aandelen.

De aangifte wordt voorbereid door Tul Sitthisomwong, leider van het Network of Citizen Volunteers Protecting the Land, and Kaewsan Atipho, voormalig lid van de ontbonden Assets Scrutiny Committee (ASC). Deze commissie was opgezet door de Council for National Security (CNS), die na de coup van september 2006 de macht had. De coup maakte een eind aan de regering Thaksin. De commissie had tot taak uit te zoeken of Thaksin’s vermogen door fraude was verkregen.

De jacht op Thaksin en Yingluck is geopend
7 juni – Kaewsun Atibhodhi is van plan aangifte tegen Yingluck Shianawatra te doen wegens meineed die ze vorig jaar voor drie instanties zou hebben gepleegd. Hij gaat een handtekeningenactie houden op de Thammasat universiteit ter ondersteuning van de aangifte.

Kaewsan is voormalig lid van de ontbonden Assets Scrutiny Committee (ASC). Deze commissie was opgezet door de Council for National Security (CNS), die na de coup van september 2006 de macht overnam van de verdreven regering Thaksin. De commissie had tot taak uit te zoeken of Thaksin’s vermogen door fraude was verkregen.
Het hooggerechtshof vonniste in februari 2010 dat Thaksin en zijn ex-echtgenote hun aandelen in telecombedrijf Shin Corp hadden verborgen door hun kinderen en andere familieleden als gemachtigde aan te stellen. Het Hof nam 46,37 miljard baht in beslag, deel van de 76 miljard baht die de familie Shinawatra had verdiend met de verkoop van hun bedrijf aan een bedrijf in Singapore, en met dividend. Het Hof liet het vermogen dat vergaard was toen hij nog geen premier was, ongemoeid.
Yingluck, die 20 miljoen aandelen bezat, legde een verklaring af voor drie instanties: Securities and Exchange Commission (SEC), de ASC en het hooggerechtshof. Yingluck verklaarde voor het hooggerechtshof dat ze de aandelen had gekocht van haar broer. Omdat ze destijds niet voldoende geld had, had ze een lening afgesloten. Maar het Hof besliste dat ze de aandelen namens Thaksin bezat. Critici, waaronder Kaewsan, menen dat ze daarom meineed heeft gepleegd.
Senaatscommissie krijgt petitie
Tevens heeft Kaewsun samen met Tul Sitthisomwong, leider van het Network of Citizen Volunteers Protecting the Land, een petitie ingediend bij de senaatscommissie voor Monitoring Corruption and Promotion of Good Governance. In de petitie wordt de commissie gevraagd de voortgangsrapportage bij drie instanties op te vragen van vier zaken met betrekking tot Thaksin’s vervolging.
De vier zaken betreffen een valse verklaring van Thaksin voor de National Anti-Corruption Commission (NACC); valse verklaringen afgelegd door zijn ex-echtgenote, kinderen en familieleden bij de Securities and Exchange Commission (SEC),; een valse transactieverklaring van het telecombedrijf ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC); en Thaksin’s vermeend machtsmisbruik als premier ter verrijking van zijn telecombedrijf.
Yingluck bereid opening van zaken te geven
Yingluck is bereid om de beschuldiging van meineed te weerleggen. ‘I am ready to clear the accusation under the rule of law. I will exercise patience and will provide all facts to the general public’, zei ze nadat ze vanochtend in de Phra That Phanom tempel in Nakhon Phanom eer had bewezen aan de Boeddha.

Co-leider Natthawut Saikua van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden)  zegt dat de huidige actie toe doel heeft Yingluck in diskrediet te brengen. Nattahawut, tevens kandidaat voor Pheu Thai en vrij op borgtocht, vindt dat Kaewsun en Tul kwaadaardige bedoelingen hebben. Ze willen Yingluck’s populariteit in de aanloop naar de verkiezingen onderuit halen.
Het juridisch team van Pheu Thai heeft de opdracht gekregen een aangifte voor te bereiden bij zowel de Civil als Criminal Court. De Kiesraad wordt verzocht na te gaan of beide heren de Kieswet hebben overtreden. Natthawut beschuldigt de Democraten ervan met hen onder één hoedje te spelen. Suthep Thaugsuban, secretaris-generaal van de Democraten, noemt dat een absurde beschuldiging.

Druk op Yingluck neemt toe
8 juni – Het kantoor van de procureur-generaal zal strict volgens de wet handelen wanneer voldoende bewijsmateriaal wordt gevonden om Pheu Thai-lijsttrekker Yingluck Shianawatra te vervolgen wegens meineed. Dit zegt substituut procureur-generaal Waiyawut Lortrakul naar aanleiding van de actie van Kaewsun Atibhodhi en Tul Sitthisomwong om alle destijds bij de zaak Thaksin betrokken instanties te vragen deze voort te zetten.

De National Anti-Corruption Commission (NACC) moet zich volgens Waiyawut als eerste buigen over de vraag of Yingluck meineed heeft gepleegd. Yingluck legde destijds een getuigenverklaring af over haar betrokkenheid in een zaak tegen haar broer Thaksin, die uiteindelijk leidde tot de inbeslagname van 46,37 miljard baht van Thaksins vermogen.
Tul Sitthisomwong van het Network of Citizen Volunteers Protecting the Land had vorige week vrijdag een ontmoeting met Tharit Pengdit, hoofd van het Department of Special Investigation. Hij heeft het DSI gevraagd de beschuldiging tegen Yingluck te onderzoeken. Het netwerk zal op 21 juni aangifte tegen Yingluck doen.’If the case is eventually referred to the OAG [kantoor van de procureur-generaal] for indictment, we are ready to do our duty’, zegt Waiyawut.
Gisteren overhandigden Tul en Kaewsun Atibhodhi, voormalig lid van de ontbonden Assets Scrutiny Committee (ASC), een petitie aan een senaatscommissie, waarin ze de commissie oproepen de bij de zaak Thaksin betrokken instanties te vragen welke vorderingen erin zijn gemaakt.
Update: Oppositiepartij Pheu Thai heeft vandaag een petitie ingediend bij de Kiesraad waarin ze stelt dat Kaewsun Atibhodhi and Tul Sitthisomwong het image van lijsttrekker Yingluck Shinawatra hebben beschadigd. Beide heren hebben volgens de petitie valse beschuldigingen geuit.
De twee zijn van plan handtekeningen te verzamelen waarmee ze hun verzoek aan de autoriteiten om Yingluck’s aandeel in de zaak Thaksin te onderzoeken, willen ondersteunen Ze hebben ook een Facebook pagina geopend waarop bezoekers hun mening kunnen geven.
Volgens de petitie is dit allemaal in strijd met de Kieswet. Pheu Thai-woordvoerder Prompon zegt dat ze dit ver voor de verkiezingen hadden moeten doen of ze hadden moeten wachten tot na de verkiezingen, indien ze geen kwade bedoelingen hebben. ‘Blijkbaar willen ze Pheu Thai in diskrediet brengen.’
Morgen doet de partij aangifte bij de Crime Suppression Division, nu voor smaad en overtreding van de Computer Crime Act.
Update 2: Pheu Thai wil ook weten van de Kiesraad wie achter de lastercampagne zit. ‘These people [Tul en Kaewsun] are the regulars [against Pheu Thai]. Mr Tul is a leader of the multi-coloured group, who tend to support the Democrats. Now he is discrediting Ms Yingluck’, zegt Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit.
Op de vraag of naar de roodhemden die Abhisit’s campagne verstoren een soortgelijke onderzoek zou moeten worden gedaan, antwoordde Prompong gisteren dat de incidenten onderzocht zijn. Volgens hem zijn de betrokkenen bedriegers. ‘I would never agree if red shirts did what Mr Kaewsun and Mr Tul are doing. And as far as I am concerned, I don’t think red shirts have crossed the line.’
Suthiphon Thaveechaiyagarn, secretaris-generaal van de Kiesraad, zei gisteren dat de raad de petitie van Pheu Thai op dezelfde manier zal behandelen als elke andere klacht. De raad moet zorgvuldig met klachten omgaan omdat de verkiezingscampagne intensiever wordt. Geen antwoord gaf hij op de vraag of de timing van de actie tegen Yingluck onbehoorlijk was.
Yingluck zei dat voorshands geen juridische actie tegen Kaewsun en Tul wordt ondernomen, alhoewel ze het juridisch team van de partij heeft gevraagd de zaak te bekijken. ‘Ik wil me concentreren op de campagne en wat de partij te bieden heeft. I knew what kind of pressure is waiting when I decided to enter politics. I’ll do my part and leave the rest to the legal process.’
Chumpol Silpa-archa, leider van  Chartthaipattana, stak gisteren Yingluck een hart onder de riem. ‘Ze moet zich niet door de actie [van Tul en Kaewsun] laten ontmoedigen.’

Pheu Thai probeert Yingluck’s ster stralende te houden
8 juni – Een team van Pheu Thai strategen buigt zich het hoofd over de vraag hoe de populariteit van lijsttrekker Yingluck Shinawatra in stand kan worden gehouden. Yingluck ligt onder vuur wegens haar betrokkenheid bij de zaak tegen haar broer Thaksin, die vorig jaar leidde tot de inbeslagname van een deel van Thaksin’s vermogen. Mogelijk wordt ze vervolgd wegens meineed. Het team bereidt een reactie op de beschuldigingen voor zodat Yingluck haar handen vrij heeft om campagne te voeren. […]

Beurscommissie pleit Yingluck vrij
14 juni – De beschuldiging van meineed tegen Yingluck Shinawatra, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai, is vooralnog geen reden voor de Securities and Exchange Commission (SEC) een onderzoek in te stellen. Alleen wanneer er nieuwe feiten zijn, is de SEC bereid dat te doen. Volgens de SEC heeft Yingluck in de zaak Thaksin de wet op de aandelenhandel niet overtreden. De SEC zegt ook dat ze geen actie kan ondernemen omdat de beschuldiging niet betrekking heeft op de financiële status van een beursgenoteerde onderneming of aandelenprijzen.

De SEC reageert op beschuldigingen van Kaewsun Atibhodhi, lid van de voormalige Assets Scrutiny Committee (ASC), en Tul Sitthisomwong, leider van het anti-roodhemd Network of Citizen Volunteers Protecting the Land. Zij eisten dat de SEC onderzoek zou doen naar de getuigenverklaringen die Yingluck heeft afgelegd voor de SEC over de aandelen die zij namens haar broer in diens telecombedrijf bezat.
Tul noemde de verklaring van de SEC gisteren weer een poging van de commissie om de overtredingen van de familie Shinawatra te verdoezelen. ‘The SEC intentionally overlooked other acts which violated SEC law. The SEC’s statement does not clear Ms Yingluck of the charges.’ Tul’s organisatie zal een klacht tegen Yingluck indienen bij het Department of Special Investigation. ‘We have evidence proving that Ms Yingluck breached SEC law.’ Tul daagde de commissie uit en masse af te treden wanneer Yingluck’s illegale daden zijn bewezen.

DSI gevraagd onderzoek te doen naar vermeende meineed Yingluck
19 juni – Dinsdag ontvangt het Department of Special Investigation een petitie met het verzoek na te gaan of Yingluck Shinawatra, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai, in de zaak Thaksin meineed heeft gepleegd. De petitie, in de Thammasat Universiteit ondertekend door ‘many people’ (aldus de The Nation), wordt overhandigd door Kaewsun Atibhodi, voormalig lid van de Assets Scrutiny Committee (ASC). De ASC deed destijds onderzoek naar de controversiële aandelentransacties van Thaksin. Kaewsun zegt dat hij de campagne voert omdat geen enkele overheidsdienst actie onderneemt tegen Yingluck. ‘Thaksin heeft de bevolking eenmaal verraden; ik laat het niet gebeuren dat Yingluck hetzelfde doet door minister-president te worden.’

Tul Sitthisomwong, leider van het anti-roodhemd Network of Citizen Volunteers Protecting the Land,  heeft het ministerie van Financiën gevraagd een onderzoek in te stellen naar de secretaris-generaal van de Securities and Exchange Commission (SEC). Hij beschuldigt hem van plichtsverzuim. De SEC pleitte onlangs Yingluck Shinawatra vrij van het afleggen van een valse getuigenis voor de SEC, nadat Tul had gevraagd Yingluck’s getuigenis te onderzoeken. Volgens Tul heeft de SEC slechts naar één aandelentransactie en één wetsartikel gekeken, terwijl meerdere transacties hebben plaatsgevonden, die tot doel hadden het aandelenbezit van Yingluck’s broer Thaksin via haar te maskeren.

Beurscommissie moet huiswerk overmaken
21 juni – De Securities and Exchange Commission moet binnen een week duidelijkheid verschaffen over de positie van Yingluck Shinawatra, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai. Deze opdracht heeft ze gekregen van minister Korn Chatikavanij (Financiën). Yingluck wordt beschuldigd van het afleggen van een valse getuigenis voor de SEC over aandelentransacties in de zaak Thaksin. Ze deed het voorkomen alsof aandelen van haar waren, terwijl ze werkelijkheid stroman van Thaksin was om zijn vermogen te verbergen.

Yingluck is beschuldigd door een voormalig lid van het Asset Scrutiny Committee (dat destijds onderzoek naar de zaak deed) en een anti-roodhemdactivist. De SEC liet eerder weten geen aanleiding te zien het onderzoek naar Yingluck te heropenen.

Aanklacht tegen Yingluck
22 juni – Het Civil Network Against Thaksin’s Corruption Pardon heeft een verzoekschrift ingediend bij het Department of Special Investigation, waarin de dienst wordt gevraagd een aanklacht wegens meineed tegen Yingluck Shinawatra voor te bereiden. Het verzoekschrift werd overhandigd door netwerkleiderTul Sitthisomwong en Kaewsun Atibhodi, voormalig lid van het ontbonden Assets Scrutiny Committee (ASC).

Yingluck, lijsttrekker van oppositiepartij Pheu Thai, zou in de zaak Thaksin een valse getuigenis over haar aandelenbezit hebben afgelegd voor de ASC, de Securities and Exchange Commission en het hooggerechtshof. Volgens Yingluck bezat zij die aandelen, het hooggerechtshof vonniste echter dat zij slechts gemachtigde was en dat de aandelen aan Thaksin behoorden, die op deze manier zijn vermogen wilde verbergen toen hij premier was.
(Noot van de redactie: Eerder was Tul leider van het anti-roodhemd Network of Citizen Volunteers Protecting the Land. Nieuwe naam of nieuw netwerk?)

Vertrekkende en komende man op Financiën vliegen elkaar in de haren
7 augustus – Tussen voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij en beoogd opvolger Thirachai Phuvanatnaranubala, secretaris-generaal van de Securities and Exchange Commission (SEC), is een felle woordenstrijd uitgebarsten die via hun beider Facebook-pagina’s wordt gevoerd. Korn verwijt de SEC Yingluck Shinawatra ten onrechte te hebben vrijgepleit van het afleggen van een valse verklaring voor de SEC. Als beloning zou Thirachai de ministerspost zijn aangeboden.

Thiarachai slaat terug met de opmerking dat drie leden van de commissie door Korn zelf zijn benoemd. De suggestie van handjeklap verwerpt hij. Hij noemt het een blijk van geringschatting van de SEC-staf.
Yingluck legde destijds een verklaring af voor de SEC over haar aandelenbezit in het telecombedrijf van Thaksin. Volgens critici bezat ze die aandelen namens Thaksin, maar zelf bestreed ze dat. Door dat te beweren, zou ze meineed hebben gepleegd. Veel plezier heeft ze overigens niet van het geld gehad, want Het Hof confisqueerde 600 miljoen baht van haar bankrekening daar het van mening was dat het geld in feite Thaksin’s verborgen vermogen was.
Yingluck had haar aandelenpakket niet gemeld bij de SEC, maar volgens de SEC hoefde dat ook niet omdat ze minder dan 5 procent van het totaal aantal aandelen bezat.

Waarom hoeven ze geen belasting te betalen?
9 augustus – Ze kochten 329,2 miljoen aandelen voor 1 baht per aandeel, verkochten hun pakket in 2006 voor 49,25 baht per aandeel en betaalden geen cent belasting over de transactie. Een latere belastingaanslag van 5,6 miljard baht werd onlangs ingetrokken. Oud-premier Abhisit wil wel eens weten waarom, want iemand moet toch die belasting betalen, vindt hij.

De ‘ze’, dat zijn Thaksin’s kinderen Phintongta en Panthongae. Ze bezaten aandelen in het telecombedrijf van hun vader en verkochten die, evenals Thaksin zelf en andere familieleden, aan een bedrijf in Singapore. Maar bezaten ze die aandelen wel? Het hooggerechtshof oordeelde in februari 2010 dat de aandelen eigendom van Thaksin waren en dat zij slechts gemachtigden waren. Dus redeneerde de Belastingdienst: dan kunnen we hen ook niet aanslaan voor de gigantische winst. Meestal gaat de Belastingdienst in beroep tegen zo’n rechtbankuitspraak uit angst het verwijt te krijgen dat ze haar taak heeft verzaakt. De beslissing om niet in beroep te gaan, moet worden goedgekeurd door het ministerie van Financiën en dat is ook gebeurd, zegt het adjunct-hoofd van de Belastingdienst.
Suthep Thaugsuban, voormalig secretaris-generaal van de Democraten, zegt dat de beslissing van de Belastingdienst verwacht kon worden omdat Thaksin de 46,37 miljard baht wil terughebben die op last van het hooggerechtshof van hem in beslag is genomen.

Waarom hoeven ze geen belasting te betalen? (2)
10 augustus – Korn Chatikanavij is het als minister van Financiën niet gelukt duidelijkheid te krijgen over de vraag waarom de Belastingdienst nooit belasting heeft geheven over de winst die voormalig premier Thaksin in 2006 boekte met de verkoop van zijn telecombedrijf. Korn zegt daar verschillende malen om gevraagd te hebben, maar een duidelijk antwoord kreeg hij niet.

Deze week liet het ministerie van Financiën weten niet in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingkamer een streep te halen door een belastingaanslag van 12 miljard baht voor de Thaksin-kinderen Pinthongta en Panthongae. Zij kochten op 20 januari 2006 329,2 miljoen aandelen in het telecombedrijf van hun vader via een holding op de Britse Virgineilanden voor 1 baht per stuk. De volgende dag verkochten ze de aandelen op de beurs van Thailand aan een bedrijf in Singapore voor 49,25 baht per stuk en maakten een winst van bijna 16 miljard baht.
De belastingdienst sloeg het tweetal aan voor 12 miljard baht, maar de Belastingkamer trok die aanslag in december 2010 in. De Kamer redeneerde dat de twee kinderen niet de eigenlijke eigenaren waren van de aandelen, maar deze beheerden namens hun vader.
De beslissing van de Belastingkamer was gebaseerd op een uitspraak van het Hooggerechtshof in februari 2010 in de zaak Thaksin. Het Hof stelde toen vast dat Thaksin zijn vermogen had verborgen door kinderen en andere familieleden als gemachtigde aan te stellen. Thaksin werd schuldig bevonden aan belangenverstrengeling en corruptie en het Hof nam 46 miljard baht in beslag. Dit bedrag was gebaseerd op de waardevermeerdering van de aandelen tussen 2001, toen Thaksin aan de macht kwam, en de verkoop van de aandelen aan het bedrijf in Singapore in 2006.
De beslissing van de Belastingkamer laat volgens Korn onverlet dat de verkoop van de aandelen winst opleverde voor Thaksin (via zijn kinderen en familieleden) en dat daar belasting over betaald moet worden. ‘There is no question that the share transaction did occur. So who is liable for taxes? The Revenue Department must pursue this question.’

‘Thaksin kan niet tweemaal worden gestraft’
12 augustus – De Belastingdienst is niet van plan Thaksin een belastingaanslag op te leggen voor de verkoop van zijn aandelen in telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holding in Singapore in 2006. Wanneer de dienst dat zou doen, zou Thaksin tweemaal gestraft worden want in februari vorig jaar nam het Hooggerechtshof 46,37 miljard baht van zijn vermogen in beslag, zegt Satit Rungkasiri, directeur-generaal van de Revenue Department.
Satit reageert op vragen van oud-premier Abhisit en voormalig minister van Financiën Korn waarom de Belastingdienst niet in beroep is gegaan tegen de beslissing van de Belastingkamer om Thaksin’s kinderen Panthongtae en Pinthongta niet aan te slaan voor hun aandelentransactie, waarmee ze 15,88 miljard baht verdienden.
OM en Financiën adviseren tegen beroepsprocedure
Satit zegt dat de Belastingdienst de procureur-generaal om advies heeft gevraagd. Die vonden beroep aantekenen niet nodig, omdat zowel het Hooggerechtshof als de Belastingkamer van mening waren dat de aandelen eigendom waren geweest van Thaksin en niet van de twee kinderen. De Belastingdienst consulteerde ook het ministerie van Financiën, dat eenzelfde standpunt innam.
‘There was a consensus to not file an appeal. Once the court ruled that the shares belonged to [Thaksin], then the [Ample Rich] sale to the children was actually a “hidden” transaction and in fact, the sale involved that of [Thaksin] and [Temasek]’, aldus Satit.
Thaksin betaalde geen cent belasting
Thaksin verkocht zijn aandelenpakket van 49,6 procent in Shin Corp in januari 2006 voor 73 miljard baht. De transactie, die plaats vond via de Stock Exchange of Thailand, legde hem geen windeieren, want hij betaalde er geen cent belasting over, gebruikmakend van een vrijstellingsgrond voor individuele aandelenverkopen in de markt.

Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, werd Thaksin’s vermogen geblokkeerd. Het Hooggerechtshof achtte in februari 2010 Thaksin schuldig aan corruptie omdat hij in de periode 2001 tot 2006 toen hij premier was, beleidsbeslissingen had genomen die zijn telecombedrijf bevoordeelden. De 46,37 miljard baht die in beslag werd genomen, was gebaseerd op de waardevermeerdering van de aandelen tussen 2001 en de verkoopdatum.
Aandelen deels ondergebracht op Maagdeneilanden
De aandelentransactie in 2006 was trouwens iets gecompliceerder omdat een deel van de aandelen was ondergebracht bij een holding op de Britse Maagdeneilanden. Enkele dagen voordat de verkoop bekend werd gemaakt, verkocht de holding, Ample Rich, 329,2 miljoen aandelen aan Panthongtae en Pinthongta Shinawatra, directeuren van de holding. Ze betaalden 1 baht per aandeel. Het tweetal verkocht de aandelen een dag later aan Temasek voor 49,25 baht per aandeel en streek een winst op van bijna 16 miljard baht.
Belastingkamer volgt Hooggerechtshof
Vervolgens sloeg de Belastingdienst het tweetal aan voor 12 miljard baht, er nog vanuit gaand dat zij de eigenaar waren geweest van de aandelen. Het tweetal ging in beroep en in december 2010 haalde de Belastingkamer een streep door de aanslag. De Belastingkamer volgde dezelfde redenering als het Hooggerechtshof eerder dat jaar in februari, namelijk dat de aandelen aldoor eigendom waren geweest van Thaksin. Die had zijn kinderen en familieleden als gemachtigde aangesteld om zijn vermogen te verbergen. Hij deed dat omdat hij als premier geen financiële belangen mocht hebben. De Belastingdienst trok daarop de aanslag in en ze besloot ook niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Belastingkamer.
Niet eerlijk ten opzichte van alle Thais die belasting betalen
Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij heeft kritiek op de redenering van de Belastingdienst c.q. –kamer. ‘If the department refuses to assess taxes due to argument that it was a “hidden transaction”, then it must answer what part can be considered void? Just the part involving tax liability? Because the actual share sale to Temasek certainly took place. The transaction between Ample Rich and Thaksin, as done through his children acting as nominees, was a clear transaction between a company and an individual outside of the SET and so subject to tax. I don’t believe that this is fair at all to all Thais who have a duty to pay taxes. If the department grants an exception in this case, then there will certainly be questions about whether doing so is suitable or correct.’

Belastingontduiking dreigt te verjaren
13 augustus – In 2012 (‘just a few months away’) verjaart de zaak Thaksin, waarschuwt Post Today. Daarna is het niet meer mogelijk Thaksin en zijn toenmalige echtgenote Potjaman na Pombera aan te slaan voor de winst die zij maakten bij de verkoop van hun aandelen in telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holding in Singapore. Zij maakten die winst in 2006 en hadden die in 2007 moeten aangeven.

De Belastingdienst is niet van plan Thaksin een belastingaanslag op te leggen, zegt Satit Rungkasiri, directeur-generaal van de Revenue Department. Wanneer de dienst dat zou doen, zou Thaksin tweemaal gestraft worden want in februari vorig jaar nam het Hooggerechtshof 46,37 miljard baht van zijn vermogen in beslag. De procureur-generaal en het ministerie van Financiën zijn het daarmee eens. Financiën liet dat deze week weten.
De krant wijst erop dat de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën voor dit standpunt door belanghebbende partijen aangeklaagd zouden kunnen worden wegens het verwaarlozen van hun taak. Daarmee hebben ze schade aan de staat toegebracht, zoals omschreven in artikel 157 van de Criminal Code.
De krant herinnert beide aan het lot van Siroj Sawatpanich, die gepromoveerd werd van adjunct-directeur-generaal tot directeur-generaal. Dat was een beloning voor zijn hulp aan Potjaman na Pombera. Dankzij hem hoefde ze geen belasting te betalen, nadat zij haar aandelen aan haar broer had overgedragen (Zie 25 augustus: Potjaman vrijgesproken van 3 jaar cel). Ook had Siroj twee kinderen van Thaksin geholpen in hun strijd tegen een belastingaanslag (Zie De zaak Panthongtae en Pinthongta).
Na de september-coup van 2006 draaide Siroj als een blad aan een boom om en steunde hij de belastingaanslag voor de twee kinderen. Maar toen was het al te laat, want de National Anti-Corruption Commission had zich op de zaak gestort. De NACC achtte hem schuldig aan hulp bij belastingontduiking van de Shinawatra’s en adviseerde in 2009 ontslag met verlies van pensioen. De disciplinaire commissie van het ministerie van Financiën maakte daar later ontslag met behoud van pensioen van.
De zaak Thaksin is weer volop in het nieuws sinds de Belastingkamer in december 2010 een streep haalde door een belastingaanslag voor die twee kinderen van Thaksin, Panthongtae en Pinthongta. Zij boekten in 2006 een winst van 15,88 miljard baht door aandelen in Shin Corp via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden te kopen voor 1 baht per stuk en aan Temasek te verkopen voor 49,25 baht en betaalden daar nooit belasting over.
De Belastingkamer motiveerde haar beslissing met een verwijzing naar het vonnis van het hooggerechtshof dat Thaksin zijn vermogen had verborgen door zijn kinderen als gemachtigde aan te stellen. De aandelen waren dus aldoor in het bezit geweest van Thaksin en niet van de kinderen, die om die reden niet konden worden aangeslagen.

Waarom die haast, regering?
25 augustus – Waarom die haast om de grondwet te veranderen, vraagt Bangkok Post zich af in haar hoofdredactioneel commentaar. Om maar gelijk met de conclusie te beginnen: het heeft er alle schijn van dat de hele exercitie bedoeld is om Thaksin, die sinds 2008 in ballingschap in Dubai woont, te rehabiliteren.

Steen des aanstoots voor de nieuwe door Pheu Thai geleide regering vormt paragraaf 309 van de grondwet, die na de militaire coup van 2006 door het militaire bewind is toegevoegd. Deze paragraaf vrijwaart de coupplegers van juridische procedures. Tevens maakte ze het onderzoek mogelijk naar Thaksin en zijn regering door het Assets Scrutiny Committee. Door de paragraaf te schrappen zouden alle acties en beslissingen van de ASC ongeldig zijn. Met andere woorden, de corruptiezaken door de ASC onderzocht en berecht door het hooggerechtshof zouden van nul en generlei waarde zijn.
Thaksin is de meest onderzochte persoon door de ASC, maar ook andere leden van zijn kabinet zijn doorgelicht. Zo kreeg de voormalige vice-minister van Financiën samen met twee functionarissen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar vanwege de 2 en 3-cijfer loterij, die in 2003 door de regering Thaksin werd geïntroduceerd.
Thaksin kon er ook wat van. Vanwege zijn belastingvrije aandelentransactie werd 46,37 miljard baht van zijn vermogen in beslag genomen, hij kreeg 2 jaar gevangenisstraf voor zijn medewerking bij landaankoop door zijn toenmalige echtgenote, en er liggen nog drie zaken bij de rechtbank: een zachte lening van 4 miljard baht aan de Birmese overheid, naar verluidt om een communicatiesysteem te ontwikkelen met uitrusting van Thaksin’s toenmalig telecombedrijf; de omzetting van telecomconcessieheffingen naar accijns wat gunstig was voor zijn bedrijf en de speciale loterij.
Gezien al deze zaken wekt het dan ook weinig verbazing dat critici al snel concludeerden dat het amenderen van de grondwet als bedoeling heeft één persoon te bevoordelen – Thaksin. Uiteraard ontkent de regering dat bij hoog en bij laag.
Wanneer dat niet de bedoeling is, vanwaar dan de haast?, vraagt de krant zich af. Zo slecht is de huidige grondwet niet. En waarom heeft de voorloper van Pheu Thai, de People Power Party, dan niet de grondwet gewijzigd toen ze er een aantal jaar geleden de kans voor had?
Pheu Thai gebruikt een kunstgreep
Maar er is meer. In NewsThink wijst Mongkol Bangprapa erop dat de grondwetwijziging via de kunstgreep van een charter drafting assembly wordt gerealiseerd. Dat zou niet hoeven, want Pheu Thai heeft een absolute meerderheid in het parlement. Niettemin wordt eerst paragraaf 291 van de grondwet aangepast, die voorschrijft hoe de grondwet kan worden gewijzigd. Er wordt een assemblee in het leven geroepen, die komt te bestaan uit 77 vertegenwoordigers van de 77 provincies en 20 academici en experts. Daarna wordt de geamendeerde grondwet in een referendum aan de bevolking voorgelegd.
Veel geleerden vragen zich af: waarom die omweg? Het antwoord zou kunnen luiden: de partij wil de verantwoordelijkheid niet alleen dragen, ze wil niet het verwijt krijgen dat de wijziging bedoeld is om Thaksin te helpen, dus kan Pheu Thai zich achter de assemblee en het mandaat van de bevolking verschuilen.

Potjaman vrijgesproken van 3 jaar cel
25 augustus – Potjaman na Pombejra, de ex-echtgenote van oud-premier Thaksin, kan voorlopig rustig ademhalen. Het hooggerechtshof heeft haar in hoger beroep vrijgesproken van medeplichtigheid bij het ontduiken van belasting door haar stiefbroer. De stiefbroer kwam er minder genadig vanaf, zij het dat de gevangenisstraf van 3 jaar die de rechtbank hem eerder oplegde, werd gereduceerd tot 2 jaar.

De zaak draait om een aandelentransactie in november 1997. Potjaman hevelde toen haar aandelen in Shinawatra Computer and Communications (de voorloper van Thaksin’s telecombedrijf Shin Corp) ter waarde van 738 miljoen baht over naar haar stiefbroer Bannapot Damapong. Potjaman betaalde de aandelen voor haar broer en kreeg het geld later terug van haar gemachtigde, de dienstbode van de familie Shinawatra. Bannapot ontdook de belasting voor een bedrag van 546 miljoen baht. De zaak kwam pas in de openbaarheid toen het Assets Scrutiny Committee, ingesteld na de militaire coup, er onderzoek naar deed.
De rechtbank veroordeelde in juli 2008 Potjaman en Bannapot tot drie jaar gevangenisstraf en Potjaman’s assistente Kanchanapa Honghern tot twee jaar. Het hooggerechtshof sprak gisteren zowel Potjaman als haar assistente vrij. ’The defendants should be given the benefit of the doubt’, vond het hof. Bannapot kreeg een strafvermindering van een jaar omdat hij geen strafblad heeft en grote sommen geld heeft gedoneerd aan de Thaicom Foundation, een liefdadigheidsinstelling die het onderwijs aan niet-bevoorrechte kinderen steunt.
De advocaat van Bannapot gaat het vonnis eerst bestuderen alvorens een besluit te nemen om in beroep te gaan. Volgens de advocaat van Potjaman hoefde Bannapot helemaal geen belasting te betalen omdat het onderzoek door de Belastingdienst [naar de transactie] de statutaire limiet van 5 jaar had overschreden.
[Noot van de auteur: Toen de aandelentransactie plaatsvond, was Thaksin nog niet aan de macht. Die werd pas in 2001 premier. Waarom Potjaman haar aandelen overhevelde, vermeldt het bericht niet. Waarom ze het geld voorschoot en terugkreeg via de dienstbode, is me niet duidelijk.] 

OM denkt na over beroep in zaak Potjaman
26 augustus – Het Openbaar Ministerie weet nog niet of het in beroep gaat tegen de vrijspraak voor Potjaman na Pombejra, de ex-echtgenote van oud-premier Thaksin, wegens medeplichtigheid bij belastingontduiking. Eerst wil het OM het vonnis van het Hooggerechtshof bestuderen. Potjaman was in 2008 door een lagere rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens een aandelentransactie met haar stiefbroer in 1997. Ze werd woensdag in hoger beroep vrijgesproken.

Petitie anno 2009: Verleen Thaksin amnestie
4 september – Het zou op zijn minst 60 dagen duren, het werden 2 jaar. Eindelijk heeft de Corrections Department een roodhemdpetitie gecontroleerd, waarin de koning gevraagd wordt amnestie aan voormalig premier Thaksin te verlenen.

De petitie, ondersteund door 3,5 miljoen handtekeningen, werd in augustus 2009 overhandigd aan het secretariaat van de koning. Die stuurde haar door naar het kabinet (Abhisit), dat besloot het verifiëren van de handtekeningen en het voorbereiden van aanbevelingen te laten doen door het Corrections Department. De roodhemden beschuldigden destijds de regering ervan de zaak te traineren door die afdeling in te schakelen.
De Corrections Department heeft de petitie nu naar de minister van Justitie gestuurd. Nadat de minister ernaar heeft gekeken, gaat de petitie naar het kantoor van His Majesty’s Principal Private Secretary.
Thaksin is in 2008 bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf omdat hij misbruik van zijn positie (als premier) heeft gemaakt bij de aankoop van land onder de marktprijs door zijn toenmalige echtgenote. Hij woont sindsdien in ballingschap in Dubai.

Abhisit: Regering, hou je aan de wet
5 september – Het gebeurt zelden dat de overheid een petitie naar de koning doorsluist waarin amnestie wordt gevraagd voor iemand die op de vlucht is voor justitie. Dit zegt oppositieleider Abhisit naar aanleiding van de petitie die roodhemden in 2009 aan de koning richtten met het verzoek voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen. Abhisit hoopt dat de regering niet met twee maten meet. En hij hoopt dat premier Yingluck haar persoonlijke relatie met haar broer niet laat prevaleren boven de wet.

De petitie gaat vergezeld van 3,5 miljoen handetekeningen. De regering Abhisit gaf de Corrections Department destijds opdracht de handtekeningen te controleren. Twee miljoen bleken verifieerbaar, de overige waren twijfelachtig. Inmiddels ligt de petitie bij de minister van Justitie die advies moet uitbrengen. Daarna gaat ze naar het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.
Om in aanmerking te komen voor amnestie moet iemand een deel van zijn straf hebben uitgezeten. Thaksin is sinds zijn veroordeling in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf op de vlucht. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadapisek weg onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

‘Amnestie voor Thaksin is mogelijk’
6 september – Veroordeelde criminelen inclusief voormalig premier Thaksin kunnen amnestie aan de koning vragen, zelfs als ze – zoals in het geval van Thaksin – hun straf nog niet hebben uitgezeten. De interpretatie dat ze er pas voor in aanmerking komen als ze een deel van hun straf erop hebben zitten, is volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung ‘een mening’. De Criminal Procedures Code maakt daarvan geen melding, zegt hij.

In 2009 richtte een groep roodhemden een verzoek aan de koning om voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen. De petitie gaat vergezeld van 3,5 miljoen handtekeningen. De regering Abhisit gaf de Corrections Department destijds opdracht de handtekeningen te controleren. Twee miljoen bleken verifieerbaar, de overige waren twijfelachtig. Inmiddels ligt de petitie bij de minister van Justitie. Daarna gaat ze naar het Office of His Majesty’s Principal Private Secretary.
De minister van Justitie heeft volgens de grondwet de taak om de petitie nauwkeurig te onderzoeken, te beoordelen, ondertekenen en het document te authoriseren. Bangkok Post wijst er in haar hoofdredactioneel commentaar op dat hij de petitie ook kan terugsturen voor verder onderzoek, wanneer hij het gevoel heeft dat er fouten zijn gemaakt. En: ‘He can, of course, merely sit on it indefinitely while he considers it.’
Volgens voormalig premier Abhisit gebeurt het zelden dat de overheid een petitie naar de koning doorsluist waarin amnestie wordt gevraagd voor iemand die op de vlucht is voor justitie. Hij hoopt dat premier Yingluck haar persoonlijke relatie met haar broer niet laat prevaleren boven de wet.
Thaksin is sinds zijn veroordeling in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf op de vlucht. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadapisek weg onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

Chalerm eigenwijs: Amnestie kan wel
7 september – Tussen vice-minister-president Chalerm Yubamrung en critici is een meningsverschil ontstaan over de Amnesty Royal Decree. Volgens Chalerm bevat die niet als voorwaarde dat een persoon die om annestie vraagt, een deel van zijn straf moet hebben uitgezeten. Tegenstanders bestrijden dat. Het conflict is ontstaan naar aanleiding van een petitie, ondertekend door 3,5 miljoen roodhemden, waarin de koning wordt gevraagd voormalig premier Thaksin amnestie te verlenen.

De tegenstanders wijzen op paragraaf 4 van het besluit die stelt: ‘A person who is granted amnesty under this decree must be someone who is or has been in custody of authorities or detained at a certain place as specified by the court or relevant authorities.’
De afgelopen twee jaar heeft de petitie bij de Corrections Department gelegen voor controle van de handtekeningen. Nu gaat ze naar de minister van Justitie, maar die zegt de petitie nog niet te hebben ontvangen. Er zal een panel van juristen en politicologen worden gevormd om de petitie te beoordelen. De vice-minister-president zegt dat het ministerie bij hem verslag moet uitbrengen, omdat het ministerie in zijn portefeuille zit en premier Yingluck gezegd heeft dat hij zich met de zaak moet bezighouden.
Thaksin is, kort voordat hij in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, op de vlucht geslagen. Hij woont in ballingschap in Dubai. Hij werd veroordeeld voor machtsmisbruik bij de aankoop van land aan de Ratchadaphisek weg (Bangkok) onder de marktwaarde door zijn toenmalige echtgenote. Ze heeft het land moeten teruggeven en kreeg het aankoopbedrag plus rente vergoed.

Flapuit Chalerm maakt regering kwetsbaar
9 september – Het strategisch team van regeringspartij Pheu Thai is ongelukkig met flapuit Chalerm Yubamrung, vice-minister-president. Te pas en te onpas geeft hij commentaar, onder andere over amnestie voor Thaksin en wijziging van de grondwet. Volgens het team maakt dat de regering kwetsbaar voor aanvallen van de oppositie. Thaksin en premier Yingluck zijn op de hoogte gebracht van de zorgen van het team. Yingluck zou Chalerm een waarschuwing moeten geven.

Volgens Chalerm gaat Pheu Thai door met haar campagne om Thaksin te rehabiliteren en terug te brengen naar Thailand. Hij zegt dat de grote verkiezingsoverwinning van Pheu Thai deels te danken aan die belofte. Thaksin zelf en premier Yingluck zouden geen druk uitoefenen op het inlossen van die belofte.
Een van de mogelijkheden voor rehabilitatie is het hooggerechtshof te vragen Thaksin’s veroordeling ongedaan te maken. Thaksin is in 2008 voor machtsmisbruik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn rol bij de aankoop van land door zijn toenmalige echtgenote onder de marktprijs. Hij verliet Thailand kort voor de uitspraak en woont sindsdien in ballingschap in Dubai. De rechtbank heeft die koop ongedaan gemaakt, dus redeneert Chalerm: dan heeft er geen koop plaatsgevonden en kan Thaksin er niet bij betrokken zijn geweest.
Parlementslid Apiwan Wiriyachai papegaaide Chalerms idee. Volgens hem kan het hoofdgerechtshof zijn eerdere uitspraak herzien zonder dat er beroep wordt aangetekend. Thanapich Mulapruek, woordvoerder van het hooggerechtshof, acht die mogelijkheid klein omdat een herziening doorgaans pas plaatsvindt wanneer er nieuwe feiten zijn of nieuw bewijsmateriaal.
Purachai Piumsombun, voormalig minister van binnenlandse zaken in de regering Thaksin en parlementslid voor oppositiepartij Rak Santi, vindt dat Thaksin terug moet komen om zijn zaak aan te vechten en zijn naam te zuiveren. ’Thaksin should have the courage to appear before the court to restore his honour and dignity’, aldus Purachai, die Nelson Mandela ten voorbeeld stelt. Mandela zat 27 jaar gevangen voordat hij op 80-jarige leeftijd de eerste zwarte president van Zuid-Afrika werd.
Chalerm heeft ook uitgehaald naar de door de Democraten geleide regering, omdat ze de behandeling van een petitie van 3,5 miljoen roodhemden aan de koning heeft vertraagd. In de petitie, die in augustus 2009 werd ingediend, wordt de vorst gevraagd Thaksin amnestie te verlenen. De regering Abhisit sluisde het verzoekschrift door naar de Corrections Department die er 2 jaar over deed om de handtekeningen te controleren. Vorige week liet het ministerie van Justitie weten dat Corrections daarmee klaar was.
Minister Pracha Promnok (Justitie) heeft een commissie gevormd ter bestudering van de petitie, nadat Sanan Kachornprasart van coalitiepartij Chartthaipattana had gewaarschuwd dat de petitie conficten zou kunnen oproepen in de bevolking, waar de overheid een antwoord op moet zien te vinden. Hij had het ook nooit meegemaakt dat iemand amnestie krijgt die niet tenminste een deel van zijn straf heeft uitgezeten. Voorzitter van de commissie is de rector van de Ramkhamhaeng universiteit. 
Roodhemdleider Veera Musikapong zegt dat één iemand amnestie heeft gekregen, die niet gevangen had gezeten, maar hij zei niet wie dat was. Veera wees erop dat de petitie een grondwettelijk recht is. De beslissing daarover rust bij de koning; partijen die er niets mee te maken hebben, moeten zich er niet mee bemoeien.

Herziening veroordeling Thaksin onwaarschijnlijk
10 september – De kans dat voormalig premier Thaksin een herziening krijgt van zijn veroordeling tot 2 jaar gevangenisstraf wordt door juristen uiterst gering geacht. Een herziening zou alleen mogelijk zijn wanneer er sprake is van nieuw bewijsmateriaal. Dat is volgens hen niet het geval.

Thaksin is door het hooggerechtshof in 2008 veroordeeld wegens machtsmisbruik omdat hij zijn toenmalige echtgenote geholpen heeft land van een overheidsinstantie onder de marktwaarde te kopen. Hij ontvluchtte Thailand en woont sindsdien in Dubai. Zijn echtgenote moest het land teruggeven en kreeg de koopsom plus rente vergoed.
De mogelijkheid van herziening is geopperd door vice-minister-president Chalerm Yubamrung (die een doctoraat in recht aan de Ramkhamhaeng universiteit heeft gehaald). Hij redeneert: omdat de rechtbank de koop ongedaan heeft gemaakt, heeft er geen koop plaatsgevonden en kan Thaksin er niet bij betrokken zijn geweest. Herziening zou de weg voor Thaksin openen om terug te keren naar Thailand, een belofte die regeringspartij Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne heeft gedaan.
Maar volgens Jetsada Anujaree van de Lawyers Council of Thailand is het ongedaan maken van de koop niet goed genoeg voor het hooggerechtshof om de zaak te herzien. De koop is ongedaan gemaakt omdat Thaksin schuldig werd bevonden aan machtsmisbruik. ‘The land deal cancellation isn’t new evidence’, zegt Jetsada en hij is niet de enige jurist die er zo over denkt.
Een andere jurist, die anoniem wil blijven, zegt dat het hooggerechtshof zijn mening over de landdeal heeft gegeven toen het Thaksin schuldig bevond. ‘Unless there is evidence Thaksin did not consent to the purchase, the case may not be revived.’
Het Civil Network against Thaksin’s Corruption Pardon hield gisteren een rally in Lumpini park uit protest tegen het streven van de regering naar amnestie voor Thaksin. ‘This government is working only for ex-premier Thaksin Shinawatra, without taking into account the people’s interests’, zegt netwerk coördinator Tul Sitthisomwong. De groep kreeg gezelschap van het Network of Citizen Volunteers to protect the Land, dat opriep tot bescherming van de monarchie.

OM gaat niet in beroep tegen vrijspraak Potjaman; Democraten vinden dat verdacht
27 september – Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de vrijspraak voor Potjaman na Pombejra door het hooggerechtshof. De voormalig echtgenote van oud-premier Thaksin was eerder door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar wegens een aandelentransactie met haar stiefbroer, waarbij 546 miljoen aan vereiste belasting was ontdoken.

Parlementslid Thaworn Senneam (Democraten) zegt dat zijn partij overweegt een petitie in te dienen bij de National Anti-Corruption Commission met het verzoek het besluit van het OM te onderzoeken. Thaworn beschuldigt het OM van willekeur, omdat het OM de zaak voor de rechtbank had gebracht. Het OM was het eens met het vonnis van de rechtbank, maar nu het hooggerechtshof Potjaman heeft vrijgesproken, gaat het OM daarmee akkoord. ‘Even though the OAG [OM] is an independent organisation under the constitution, this does not mean that the OAG can use it judgement at will.’ Thaworn zegt dat de draai van het OM bij het publiek achterdocht kan wekken.
Het hooggerechtshof zette ook de straf van de stiefbroer om van drie jaar onvoorwaardelijk naar twee jaar voorwaardelijk en legde hem een boete van 100.000 baht op. De assistente van Potjaman, die 2 jaar had gekregen, werd evenals Potjaman vrijgesproken. [In het bericht van 25 augustus ‘Potjaman vrijgesproken van 3 jaar cel’ staat niet dat de 2 jaar gevangenisstraf voorwaardelijk is.]
NACC-woordvoerder Klanarong Chanthik zegt dat de NACC een brief naar het OM heeft gestuurd met het verzoek in beroep te gaan. Bij de brief was een kopie gevoegd met de afwijkende mening van de president van het hooggerechtshof om de stiefbroer een voorwaardelijke straf te geven.
De directeur-generaal van de Belastingdienst zegt dat er geen belasting meer kan worden geheven over de aandelentransactie omdat de termijn waarbinnen dat kan, is verlopen.

PG verdedigt achterwege laten beroep in zaak Potjaman
29 september – Het kantoor van de procureur-generaal zegt dat het niet beïnvloed is bij de beslissing om niet in beroep te gaan tegen de vrijspraak voor Potjaman na Pombejra, de ex-echtgenote van voormalig premier Thaksin, en twee anderen wegens belastingontduiking bij een aandelentransactie.

Oppositiepartij Democraten vindt de beslissing verdacht en gaat de procureur-generaal mogelijk voor een afzettingsprocedure voordragen. De Democraten vinden dat het OM een merkwaardige draai heeft gemaakt: het heeft de zaak aanhangig gemaakt bij de Criminal Court, maar het gaat nu akkoord met de vrijspraak door het hooggerechtshof.
De procureur-generaal heeft de beslissing om niet in beroep te gaan genomen op advies van een commissie van senior officieren van justitie, waaronder Thanapit Mulphruek, directeur-generaal van het Department of Special Litigation. Wanneer de Democraten de procureur-generaal willen laten afzetten, zullen ze moeten bewijzen dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie.
[De formulering ‘twee anderen’ is niet helemaal juist. Potjaman’s assistente werd vrijgesproken, de gevangenisstraf van haar stiefbroer van 3 jaar werd omgezet in 2 jaar voorwaardelijk. Ook kreeg hij een boete van 100.000 baht.]
Precedentwerking
Redacteur Nattaya Chetchotiros vraagt zich in de rubriek Power Games in Bangkok Post af of de beslissing van de PG een precedent schept voor andere zaken, met name de rechtzaken die op Thaksin betrekking hebben. Tegen Thaksin lopen nog vier zaken: een beschuldiging wegens terrorisme, de 2- en 3-cijfer loterij, de Export-Import Bank lening aan Birma en de benoeming van generaal Mongkol Ampornphisit tot bestuurder van TPI Polene.
De National Anti-Corruption Commission (NACC) zegt voldoende bewijsmateriaal te hebben om die zaken naar de rechter te brengen, met uitzondering van de terrorismebeschuldiging. Thaksin’s drie zaken zouden op dezelfde manier kunnen eindigen als de Potjaman-zaak, vreest Nattaya. De Democraten denken dat het voor Thaksin niet gemakkelijk zal zijn die zaken te overleven, want dan zou de regering in het juridisch proces moeten ingrijpen.
Alle aandacht is nu gericht op het kantoor van de PG en de NACC of ze werkelijk onafhankelijk zullen handelen. De bevolking volgt deze organisaties met argusogen: zullen ze zo goed ze kunnen hun werk doen of zijn ze nalatig – onder de toenemende druk van de roodhemden die Thaksin willen toestaan terug te keren?

Getergde PG zoekt wettelijke bescherming
2 oktober – Procureur-generaal Julasingh Vasantasingh heeft zich duidelijk gestoord aan de kritiek op zijn beslissing om niet in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Potjaman na Bombejra, de ex-echtgenote van oud-premier Abhisit, en twee anderen wegens belastingontduiking bij een aandelentransactie.
Oppositiepartij Democraten vermoedt beïnvloeding en gaat de procureur-generaal mogelijk voor een afzettingsprocedure voordragen. Ze vind het verdacht dat het OM, die de zaak aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank, nu een draai maakt en akkoord gaat met de vrijspraak.
Julasingh wil dat officieren van Justitie beschermd gaan worden door soortgelijke wetgeving als die voor rechters geldt ten aanzien van minachting. De PG betoogde dit tijdens een toespraak voor deelnemers aan het Programme of Senior Executives on Justice Administration. Hij zei dat sommige mensen de beslissingen van het OM niet respecteren, alhoewel volgens artikel 255 van de grondwet het OM onafhankelijk kan beslissen of het in beroep gaat.
‘Het publiek lijkt te denken’, zei Julasingh, ‘dat het de taak van het OM is om in beroep te gaan bij het Supreme Court, wanneer twee lagere rechters anders vonnissen. Maar er is geen wet die ons dat verplicht. Duizenden zaken worden op rechtbankniveau afgerond omdat  gedaagden de bewijslast van het OM niet kunnen weerleggen en honderden zaken worden door het hooggerechtshof afgedaan. […] De beslissing om wel of niet in beroep te gaan heeft niets te maken met de persoon van de gedaagde.’
Julasingh had weinig goede woorden over voor de actie van de Democraten. ‘Die komt neer op obstructie van het recht. Ze krijgen niet wat ze willen, dus hebben ze besloten om de rechtsgang te belemmeren.’
Over de vermeende draai van het OM zei Julasingh dat het besluit was genomen op basis van ‘nieuwe feiten’. Bannapot Damapong, de stiefbroer van Potjaman, aan wie ze aandelen ter waarde van 738 miljoen baht had overgedaan, bleek de belastingdienst te hebben aangeboden om de vereiste belasting van 546 miljoen baht te betalen, maar de dienst had gezegd dat er een fout was gemaakt en stortte het geld terug. [Dus blijkbaar had hij het niet alleen aangeboden, maar ook betaald.] Volgens Julasingh baseerde het hooggerechtshof zich op deze gang van zaken om het vonnis van de rechtbank te herroepen.
Het hooggerechtshof zette Bannapot’s straf van 3 jaar om in 2 jaar voorwaardelijk en veroordeelde hem tot een boete van 100.000 baht. Potjaman en haar assistente werden beiden vrijgesproken; zij kregen van het hooggerechtshof ‘the benefit of the doubt’.

Thaksin heeft heimwee, maar niet naar de politiek
17 oktober – De in 2006 afgezette premier Thaksin gaat niet terug de politiek in. ‘It has passed my generation already, so my generation should not return to politics.’ Buitenlandse media hebben hem op dit punt verkeerd geciteerd, zegt hij in een interview in Bangkok Post. ‘What I meant is that I am in debt to the Thai people and whatever advice I can offer to benefit Thais, I will give.’

Thaksin hoopt ooit terug te keren naar Thailand zonder er te worden gevangen gezet,  maar wanneer en hoe, weet hij niet. ‘It’s my country. My family, my people and my home are there, and I miss them a lot.’ Thaksin is in 2008 bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf wegens zijn bemoeienis als premier bij landaankoop onder de marktprijs door zijn toenmalige echtgenote.
De oud-premier zegt dat hij zijn zuster het werk laat doen. ‘I will stay away from management, I will not interfere.’ Volgens Thaksin is het voor Yingluck als vrouw gemakkelijker verzoening in het land tot stand te brengen.’She will not retaliate or engage in verbal battles with anybody and I think that will be the key to reconciliation.’

Kort nieuws 1 februari 2012
– Het hooggerechtshof heeft de vrijspraak voor het voormalig hoofd van de Belastingdienst en vier ambtenaren wegens plichtsverzuim gehandhaafd. Volgens het OM hadden ze nagelaten belasting te heffen op de overdracht van aandelen in Shinawatra Computer and Communication Plc ter waarde van 738 miljoen baht door de toenmalige echtgenote van Thaksin aan haar stiefbroer. Hierdoor liep de overheid 270 miljoen baht aan inkomsten mis. Volgens de rechtbank (eerder in februari 2009) en het hooggerechtshof is er echter geen bewijs dat de gedaagden opzettelijk de echtgenote probeerden te helpen.

Yingluck ontspringt de dans
30 maart – Het Department of Special Investigation (DSI) heeft besloten geen juridische actie tegen premier Yingluck te nemen omdat ze valse gegevens zou hebben verstrekt om het vermogen van broer Thaksin te verbergen.
Korn Chatikavanij, minister van Financiën in het kabinet Abhisit en thans vice-partijleider van oppositiepartij Democraten, had de DSI gevraagd na te gaan of Yingluck, Thaksin’s ex-zwager en twee van Thaksin’s kinderen tussen 2002 en 2004 valse verklaringen hadden ingediend bij beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) met als doel de echte aandeelhouder van telecombedrijf Shin Corp buiten beeld te houden (lees Thaksin). Thaksin was toen premier en mocht geen commerciële belangen hebben.
De DSI meent dat betrokkenen niet artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden. Dit artikel gaat over het verstrekken van gegevens aan overheidsdienaren – in dit geval de secretaris-generaal van de SEC. Maar de sg werd pas bij een wetswijziging in 2008 als overheidsdienaar aangemerkt.
Ook op een ander punt vond de DSI geen overtredingen. De informatie van Shin Corp over haar aandelenstructuur komt overeen met die van Thailand Securities Depository Co, een overheidsdienst.

Kort nieuws 30 maart
– De Belastingdienst heeft definitief besloten oud-premier Thaksin niet aan te slaan voor een bedrag van 12 miljard baht aan belastingen wegens inkomen dat hij verwierf door de verkoop van zijn aandelen in Shin Corp aan een bedrijf in Singapore. De verkoop vond plaats via de beurs en was daarom vrijgesteld van belastingen. [Waarbij men dient te bedenken dat Thaksin dit als premier eerder wettelijk had geregeld.]

Kort nieuws 31 maart
– Voormalige minister van Financiën en vice-partijleider van oppositiepartij Democraten Korn Chatikavanij is niet van plan op te geven nu het Department of Special Investigation heeft besloten premier Yingluck niet te vervolgen. Yingluck heeft volgens Korn tussen 2002 en 2004 bij de beurswaakhond een valse verklaring afgelegd over aandelen in Shin Corp, het telecombedrijf van haar broer Thaksin. Ze hielp op deze manier Thaksin die als premier geen commerciële belangen mocht hebben. Volgens de DSI heeft Yingluck destijds niet de wet overtreden, maar Korn ziet dat anders en hij begrijpt ook niet hoe het DSI-hoofd (dat de regeringswisseling heeft overleefd) dat besluit heeft kunnen nemen. Een concrete actie heeft Korn nog niet bekendgemaakt.

Kort nieuws 26 juli
– Oud-premier Thaksin en 26 anderen kunnen hun borst nat maken. Zes jaar nadat er onderzoek naar is gedaan, wordt het KTB-leningschandaal voor de rechter gebracht. Thaksin, de toenmalige president van de Krung Thai Bank en de leidinggevenden van drie firma’s worden beschuldigd van een ambtsmisdrijf c.q. plichtsverzuim.

De KTB-zaak is een van de 13 corruptiezaken, die na de coup van 2006 zijn onderzocht. Daarvan zijn er 5 afgehandeld, resulterend in een veroordeling van Thaksin tot een gevangenisstraf van 2 jaar, een arrestatiebevel tegen hem  en confisquering van 46,37 miljard baht van zijn vermogen. De overige zaken zijn in behandeling of moeten nog beginnen.
Het KTB-leningschandaal heeft betrekking op een lening van 11,58 miljard baht die de Krung Thai Bank via drie dochtermaatschappijen verstrekte aan vastgoedbedrijf Krisdamahanakorn Plc. Dit bedrijf had het geld nooit mogen ontvangen omdat het geklassificeerd was als ‘non-performing debtor’ van de bank. Van de lening verdween 1,9 miljard baht in de zakken van leidinggevenden van het bedrijf en 100 miljoen baht werd wellicht overgemaakt aan Thaksin’s zoon Panthongae en zijn collega’s.
Het onderzoek naar het schandaal werd in eerste instantie gedaan door de Assets Scrutiny Commission (ASC), een commissie die door het militair bewind in het leven was geroepen, en na opheffing van de ASC voortgezet door de National Anti-Corruption Commission. Volgens de NACC heeft Thaksin de bank onder druk gezet de lening te verstrekken en daarmee een ambtsmisdrijf gepleegd.
Noppadon Pattama, Thaksin’s juridisch adviseur, zegt dat zijn baas zich geen zorgen over de zaak maakt omdat hij er niet bij betrokken was en er ook geen bewijs voor zijn betrokkenheid bestaat.
De eerste hearing van de zaak vindt plaats op 11 oktober. De zaak dient voor de Criminal Division for Political Office Holders van de Hoge Raad.

Kort nieuws 22 augustus
– Luchthaven Suvarnabhumi is al 6 jaar in gebruik en nog steeds is het onderzoek naar fraude bij de aankoop van de 26 CTX scanners niet afgerond. Het Assets Scrutiny Committee, door het militair bewind ingesteld om corruptie onder de regering Thaksin te onderzoeken, beschuldigde destijds 38 personen van betrokkenheid, waaronder oud-premier Thaksin.

Het onderzoek werd na opheffing van de ASC overgenomen door een gezamenlijk panel met vertegenwoordigers van het kantoor van de procureur-generaal en de National Anti-Corruption Commission. De PG wilde de zaak seponeren, maar de NACC behoudt zich het recht voor de verdachten voor het gerecht te dagen. De definitieve beslissing daarover wordt dinsdag genomen. De autoriteiten in de VS zijn al overtuigd van de fraude.

Kort nieuws 12 oktober
– Tegen oud-premier Thaksin, die in 2008 naar het buitenland is gevlucht, is weer een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ditmaal vanwege een lening van 11,58 miljard baht, verleend door staatsbank Krung Thai (KTB). Die lening werd verstrekt aan dochterbedrijven van een projectontwikkelaar, die als ‘non-performing debtor’ geclassificeerd was.

Het Openbaar Ministerie heeft in deze zaak de voormalige KTB-president, Thaksin en 26 andere gedagvaard. Alle gedaagden met uitzondering van Thaksin zijn al voor de rechter verschenen en pleitten onschuldig.

Donderdag 25 april 2013
– De afdeling Criminal Division for Holders of Political Positions van de Hoge Raad maakt een begin met de zaak over leningen van in totaal 9,9 miljard baht, afgesloten bij de staatsbank Krung Thai. Die leningen werden verleend aan iemand die als wanbetaler stond geregistreerd. Betrokkenen, in totaal 27 personen waaronder oud-premier Thaksin en de KTB-president, worden beschuldigd van malfeasance, corruptie en overtreding van financiële wetgeving.

Zondag 28 april
– Het doel van mijn verzoeningsvoorstel is om Thaksin terug te brengen. Ik heb dat beloofd aan kiezers in het Noordoosten. Vice-minister-president Chalerm Yubamrung wond er gisteren geen doekjes om tijdens een radio-uitzending van het roodhemdstation Khon Rak Udon in Udon Thani.
Chalerm vertelde zijn voorstel nog niet aan de partij te hebben voorgelegd; hij wil het eerst met de bevolking bespreken. Behalve Thaksin zou iedereen die beschuldigd wordt van politiek geweld in de afgelopen jaren van het voorstel profiteren. Vier andere verzoeningsvoorstellen liggen al bij het parlement. Ze zijn nog niet behandeld.

Zaterdag 7 september
– Ik laat de details achterwege, maar meld alleen dat de verandering van de concessie aan Thaksin’s bedrijf Shin Corp nog steeds geen gelopen race is. In 2010 vonniste de afdeling voor Holders of Political Office van de Hoge Raad dat de toenmalige minister van ICT toestemming had moeten vragen aan het kabinet en dat Shin Corp van de verandering profiteerde. De minister en zijn toenmalige permanent secretaris zijn nu verwikkeld in een impeachment procedure met terugwerkende kracht voor de National Anti-Corruption Commission. Samengevat: de zaak sleept zich voort, nu voor de Senaat.

Rekenkamer over Thaksin-belasting: Dokken!
9 maart 2017 – Follow-up op het bericht van gisteren Thaksin’s kinderen ontsnappen aan belastingaanslag. President Pisit van de Rekenkamer dringt er bij de Belastingdienst op aan haar best te doen om 12 miljard baht aan niet betaalde belastingen te innen van Thaksin, wiens kinderen Panthongtae en Pinthongta tien jaar geleden met een slimmigheidje een enorme winst maakten met een aandelentransactie.
Pisit vindt dat de fiscus de verjaringstermijn moet verlengen van vijf naar tien jaar, zodat de kinderen [dus eigenlijk Thaksin zelf] alsnog een belastingaanslag kunnen krijgen. Over die termijn bestaat verschil van mening: de Belastingdienst meent dat verlenging niet mogelijk is.
De zaak is behandeld geweest in de Central Tax Court. Volgens de rechtbank waren de aandelen in werkelijkheid eigendom van vader Thaksin, de in 2008 gevluchte oud-premier die in Dubai woont. Hij verkocht destijds zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore zonder belasting te betalen op de winst. Dat hoefde hij ook niet want als premier had hij de regels ten aanzien van kapitaalwinst eerder aangepast.
Het lijkt ingewikkeld maar is in feite simpel: Thaksin wordt ervan beschuldigd zijn vermogen verborgen te hebben gehouden toen hij premier werd. Daarvoor is hij veroordeeld door het hooggerechtshof.

Vice-premier: Behoedzaamheid is geboden in belastingzaak Thaksin
10 maart – Vice-premier Wissanu dringt aan op behoedzaamheid in de belastingzaak tegen oud-premier Thaksin. Hij waarschuwt voor overhaaste conclusies over de vraag wie gelijk heeft, daar ‘bepaalde feiten niet openbaar zijn gemaakt en zorgvuldige beoordeling vereisen’. De Belastingdienst krijgt van hem het advies in overleg te treden met de Rekenkamer wanneer ze op problemen stuit.
Zoals gisteren al gemeld kibbelen beide over de verjaringstermijn van een belastingaanslag voor Thaksin, omdat zijn twee kinderen tien jaar geleden een winst van 16 miljard baht hebben gemaakt bij een aandelentransactie. Thaksin verkocht toen zijn telecombedrijf aan een bedrijf in Singapore. Over die kapitaalwinst is destijds geen belasting betaald. Volgens de Central Tax Court waren de aandelen feitelijk eigendom van Thaksin.
Hoofd Pisit van de Rekenkamer heeft de Belastingdienst geadviseerd Thaksin alsnog aan te slaan voor een bedrag van 12 miljard baht. Dat moet snel gebeuren want eind deze maand verloopt de verjaringstermijn van 10 jaar. De Belastingdienst meent echter dat de verjaringstermijn 5 jaar bedraagt, maar Pisit denkt dat die verlengd kan worden naar 10 jaar. De regering heeft de Belastingdienst opdracht gegeven na te gaan of dit mogelijk is, aldus Wissanu.
Minister Apisak (Financiën) heeft de Belastingdienst opgedragen na te gaan of de belastingaangiftes van de twee Thaksin-kinderen met betrekking tot de aandelentransactie opnieuw gecontroleerd kunnen worden.
Een voormalig Democratisch parlementslid vindt dat het hoofd van de Belastingdienst en andere ambtenaren ontslagen moeten worden omdat ze de zaak hebben laten versloffen. Wissanu zegt daarover dat het er vanaf hangt of ze de intentie hadden misbruik te maken van hun positie.
Kortom een heerlijke klus voor fiscaal juristen die alles te maken heeft met de pogingen van de huidige junta een eind te maken aan de invloed van Thaksin op de Thaise politiek en bevolking.

Belastingaanslag voor Thaksin; regering onder druk
14 maart – Nog achttien dagen en dan vervalt de verjaringstermijn voor een belastingaanslag van 12 miljard baht die oud-premier Thaksin 10 jaar geleden had moeten krijgen. De druk op de regering neemt toe om een manier te zoeken dat geld van hem los te peuteren, maar de regering wil daarvoor niet artikel 44 van de interim-grondwet inzetten, het draconische artikel dat premier Prayut al talloze malen heeft gebruikt om zaken snel te regelen.
De zaak draait om de verkoop van Thaksin’s toenmalige telecombedrijf Shin Corp aan Temasek Holdings in Singapore. Zijn twee kinderen boekten destijds met een aandelentransactie een winst van 16 miljard baht, waarover ze geen belasting betaalden (dat hoefde ook niet), maar de Central Tax Court stelde vast dat de aandelen in werkelijkheid eigendom van Thaksin waren.
Gisteren werd door de bij de zaak betrokken instanties over het hete hangijzer vergaderd. Het hoofd  van de Rekenkamer stelde daarop voor de verjaringstermijn, die volgens de Belastingdienst 5 jaar bedraagt, te verlengen tot 10 jaar.
Na de vergadering verklaarde vice-premier Wissanu dat de NCPO vandaag vergadert om enkele zaken met betrekking tot artikel 44 te bespreken, maar het artikel wordt niet gebruikt in de belastingzaak, zei hij. ‘De regering doet niets wat tegen de wet gaat.’
Secretaris-generaal Chaiya van het Anti-Money Laundering Office zei dat de vergadering een bevredigende conclusie had bereikt, maar voor een verklaring verwees hij naar de premier. Minister Apisak (Financiën) heeft de Belastingdienst gevraagd te rapporteren wat ze allemaal gedaan heeft om de belasting van Thaksin te krijgen.
Volgens een bron bij de Belastingdienst biedt de Revenue Code de mogelijkheid de verjaringstermijn te verlengen, maar het desbetreffende artikel geldt niet in dit geval.

Belastingaffaire: Thaksin moet dokken, zegt regering
15 maart – Premier Prayut heeft zich een week het hoofd gebroken over de belastingaffaire Thaksin, dus als hij al zolang nodig heeft, durf ik mijn lezers er eigenlijk niet aan bloot te stellen want die besteden er hooguit enkele minuten aan – als ze al geïnteresseerd zijn.
Waar gaat het om? Thaksin verkocht destijds zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore en zijn twee kinderen boekten met een aandelentransactie een forse winst van 16 miljard baht waarover ze geen belasting hoefden te betalen. Maar volgens de Central Tax Court waren de aandelen in werkelijkheid eigendom van Thaksin, die daarom 12 miljard baht aan belasting zou moeten betalen. De regering wil dat geld innen voordat de verjaringstermijn eind deze maand verloopt.
Bangkok Post opent vandaag de krant met het nieuws dat de regering de Belastingdienst heeft bevolen het geld van Thaksin los te peuteren. Maar hoe, dat is de vraag. Prayut: ‘De kwestie behelst een gecompliceerde set geheime plannen. Ik heb meer dan een week geprobeerd om het te begrijpen.’
Hij benadrukt dat de regering niet in strijd met de wet zal handelen; tevens zegt hij artikel 44 van de interim-grondwet niet te zullen inzetten, een controversieel artikel dat hem absolute bevoegdheid geeft. Het besluit [om Thaksin aan te slaan] is het resultaat van een vergadering maandag van de betrokken diensten, waaronder Amlo en de Rekenkamer.
Minister Apisak (Financiën) zegt dat het ministerie een commissie heeft gevormd die gaat onderzoeken waarom de belastinginspecteurs destijds hebben nagelaten de belasting bij Thaksin te incasseren. Wanneer Thaksin deze maal weigert te betalen, kan de regering de zaak voor de Central Tax Court brengen, en als die niet ten gunste van de regering vonnist, kan ze naar de Supreme Court’s Tax Cases Division stappen. De verjaringstermijn vervalt in dit geval.

Greep naar belasting is mogelijk, zegt regering
16 maart – Bangkok Post opent vandaag onder de kop ‘Govt insists tax grab is feasible’. Alhoewel de regering de mogelijkheid erkent dat ze aangeklaagd wordt, gaat ze door een geschat bedrag van 16 miljard baht aan belasting en boete te innen van voormalig premier Thaksin wegens de verkoop van Shin Corp aandelen [Vorige berichten noemden 12 miljard].
Vice-premier Wissanu bevestigde gisteren dat de Belastingdienst een blauwe envelop naar Thaksin stuurt, voordat de verjaringstermijn eind deze maand verloopt. De regering, zegt hij, heeft een ‘wonder wet [gevonden], die de moeite waard is om te proberen’. Die komt erop neer dat eind deze maand een nieuwe verjaringstermijn van 10 jaar ingaat.
Thaksin kan daarop reageren door naar de rechter te stappen, maar Wissanu denkt dat de regering uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. Volgens Wissanu is het niet nodig belastingambtenaren immuniteit te verlenen, daar de procedure de belastingwet volgt. Thaksin heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de belastingaanslag.
De zaak betreft Thaksin’s kinderen die een forse winst boekten met een aandelentransactie toen Thaksin zijn telecombedrijf Shin Corp aan Temasek in Singapore verkocht. Ze betaalden daarover geen belasting, wat ook niet hoefde. De Central Tax Court vonniste ten gunste van de kinderen en de belastingdienst liet na in beroep te gaan.
De rechtbank stelde ook vast dat de aandelen feitelijk eigendom waren van Thaksin en die was wel belastingplichtig. Sommige critici bestrijden dat echter omdat destijds beslag was gelegd op Thaksin’s bezittingen ad 46 miljard baht. Kortom een leuke klus voor fiscaal juristen.

Vrijdag 17 maart
– Korte follow-up op de berichtgeving over de belastingaffaire Thaksin (zie onder andere het bericht van gisteren: Greep naar belasting is mogelijk, zegt regering). Zoon Panthongtae haalt op zijn Facebook pagina uit naar de hernieuwde poging Thaksin aan te slaan voor 16 miljard baht aan belasting en boete. Die zaak is volgens hem acht jaar geleden afgerond, populair gezegd: de regering haalt ouwe koeien uit de sloot. Volgens Oak, zoals zijn bijnaam luidt, belooft de nieuwe greep weinig goeds voor het verzoeningsproces.

60 politici verdacht van belastingontduiking
18 maart – De belastingaffaire Thaksin, waarover ik al een aantal keren schreef, heeft de regering blijkbaar wakker geschud, want de Rekenkamer gaat onderzoek doen naar zestig politici die mogelijk de belastingen hebben ontdoken. Deze politici maakten deel uit van de twee vorige regeringen van Abhisit (Democraten) en Yingluck (Pheu Thai). Namen heeft de Rekenkamer niet bekend gemaakt, maar Thailand kennende, zullen die ongetwijfeld uitlekken.
Premier Prayut zei gisteren dat de regering er niet op uit wie dan ook te onderdrukken. Hij heeft de betrokken overheidsdiensten opgedragen onderzoek te doen. ‘Ik pest niemand op wat voor manier dan ook. Maar wanneer diensten met hun resultaten komen, gaat de regering het hen gemakkelijk maken actie te nemen, afhankelijk van het bewijs.’
De Rekenkamer heeft de Belastingdienst gevraagd de niet betaalde belasting door de zestig politici te innen. Hoofd Pisit zegt dat hun vermogen na hun vertrek als bewindsman (vrouwe) gestegen is naar 1 miljard baht. Het vermogen van een niet bij name genoemde premier is gestegen met bijna 500 miljoen baht.
Volgens Pisit hebben betrokkenen bij hun belastingaangifte alleen hun inkomen opgegeven en niet het toegenomen vermogen.  De NACC noemt de zestig niet ‘ongebruikelijk rijk’, wat Pisit verklaart door erop te wijzen dat de anti-corruptiewet verschilt van de belastingwet.
Voormalig premier Abhisit zei gisteren niet te weten wie de zestig zijn. ‘Iedereen moet zich aan de wet houden en bereid zijn gecontroleerd te worden. Ik weet niet of ik bij de zestig hoor.’
Oud-premier Yingluck kritiseerde gisteren de jacht op haar broer, die alsnog belasting moet betalen over de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore. [Het is iets ingewikkelder, maar laat ik het maar simpel houden] ‘De wet mag niet worden misbruikt als middel om politieke opponenten te vervolgen. Iedereen dient eerlijk en gelijk voor de wet behandeld te worden. Het lijkt op politieke repressie.’

Thaksin krijgt belastingaanslag van 16 mld baht
27 maart – Oud-premier Thaksin wacht een onaangename verrassing, want hij krijgt een belastingaanslag van 16 milljard baht voor de aandelentransactie van zijn twee kinderen bij de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp aan een bedrijf in Singapore in 2010. Thaksin moet dokken omdat de aandelen volgens het hooggerechtshof in werkelijkheid van hem waren en niet van zijn kinderen, die als proxy (gevolmachtigde, populair stroman) fungeerden.
De Belastingdienst heeft al een blauwe envelop naar zijn adres in Dubai op de post gedaan. Vandaag zullen zijn advocaten op het belastingkantoor de belastingeis bevestigen, aldus een bron. Op de aanslag is door de regering aangedrongen, want de Belastingdienst liet het tot nu toe afweten. Eind deze maand verloopt de verjaringstermijn.
De aanslag is gebaseerd op een artikel van de Belastingwet, dat de overheid in staat stelt alsnog Thaksin aan te slaan. Thaksin heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. De Belastingdienst vormt vervolgens een panel dat zijn bezwaar beoordeelt. Wanneer het wordt afgewezen, kan hij in beroep gaan bij de Central Tax Court.

Dinsdag 28 maart
– De poging van de regering om oud-premier Thaksin alsnog belasting te laten betalen voor de verkoop van zijn telecombedrijf Shin Corp in 2010 aan een bedrijf in Singapore maakt volgens de Belastingdienst weinig kans. Een bron bij de fiscus zegt dat de Revenue Code zich daartegen verzet.
De belastingaanslag heeft betrekking op een aandelentransactie van Thaksin’s kinderen, maar die wordt Thaksin opgelegd omdat de aandelen in werkelijkheid van hem waren en zijn kinderen slechts gevolmachtigden waren, populair gezegd stromannen. Thaksin wordt aangeslagen voor 16 miljard baht aan belasting en boetes.
De advocaat van voormalig regeringspartij Pheu Thai waarschuwt de Belastingdienst dat ze de wet op machtsmisbruik overtreedt wanneer ze de zaak doorzet.

Thaksin gaat in beroep tegen belastingaanslag
29 maart – ’t Is eigenlijk overbodig te melden, want zo voor de hand liggend: Oud-premier Thaksin gaat in beroep tegen de belastingaanslag van 17,6 miljard baht aan niet betaalde belasting en boetes, die hem is opgelegd door de Belastingdienst.
Noppadon Pattama, die Thaksin vertegenwoordigt, zegt dat Thaksin een team van advocaten heeft gevormd om in beroep te gaan. Hij wil tevens de autoriteiten aanklagen voor plichtsverzuim.
Gisteren bevestigden medewerkers van de fiscus een mededeling over de aanslag aan het huis van Thaksin’s ex-echtgenote Potjaman na Pombejra in Bangkok, dat op zijn naam staat. Het echtpaar scheidde na 32 jaar huwelijk eind 2008.
De belastingaanslag houdt verband met een aandelentransactie van zijn twee kinderen in 2006 die bij de verkoop van Thaksin’s telecombedrijf Shin Corp een vette winst behaalden en daarover geen belasting betaalden [wat ze ook niet hoefden]. Maar die aandelen waren in werkelijkheid eigendom van Thaksin.
Chaikasem Nitisiri, juridisch vertegenwoordiger van Pheu Thai, noemt de jacht op Thaksin niet verenigbaar met de pogingen van de regering om nationale eenheid te bevorderen. Maar premier Prayut zegt dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. ‘Moeten we ter wille van verzoening verkeerde dingen uit het verleden laten passeren?’

Thaksin maakt van z’n hart geen moordkuil
1 april – Voor het eerst sinds de militaire coup in mei 2014 zoekt oud-premier Thaksin de publiciteit. Tot nu toe heeft hij zijn mond gehouden, want hij wilde het werk van de militaire regering niet tegenwerken. Maar nu hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij activiteiten tegen de junta, is de maat vol. Hij schrijft op Facebook: ‘Ik ben bereid alle pijn en eenzaamheid te dragen. Ik wens alleen maar dat verzoening wordt hersteld, het land vooruit kan gaan en het lijden van de mensen wordt verzacht.’
Bangkok Post trekt vandaag een groot deel van de voorpagina uit voor de oud-premier die sinds 2008 in zelfgekozen ballingschap in Dubai leeft, nadat hij wegens machtsmisbruik tot 2 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. Maar onderschat hem niet. Hij en zijn familie genieten nog een grote sympathie, met name in het Noordoosten en Noorden, waar hij vandaan komt.
Thaksin schrijft: ‘Wanneer er in het land iets slecht gebeurt, gaat de regering met modder gooien en probeert de mensen wijs te maken dat ik achter die incidenten zit. Ze betrekt me bij vreselijke incidenten, zoals de bomaanslag op Ratchaprasong of de grote bomaanslagen in het Zuiden. Behalve ikzelf, is mijn familie het slachtoffer van vervolging en het gooien met modder.’
‘De laatste keer de belastingzaak over de verkoop van Shin Corp aandelen. Waarom hebben vorige regeringen geen actie tegen me ondernomen als ik, zoals beweerd, al die dingen heb gedaan? Ze zouden niet gedraald hebben tot de zaak verjaarde en de “magie van de wet” gebruikt hebben om te doen wat nu wordt gedaan.’
Met de ‘magie van de wet’ verwijst Thaksin naar een uitdrukking die de regering zelf heeft gebruikt om hem alsnog een belastingaanslag op te kunnen leggen voor een aandelentransactie van zijn twee kinderen, die als gevolmachtigden voor hem optraden.
Thaksin noemt in zijn verweer nog meer zaken, waarvan hij beschuldigd zou zijn, alhoewel ik dat nooit in Bangkok Post heb gelezen, maar dat kan ook aan de krant liggen. Wie wil weten wat hij allemaal heeft gezegd, leze het artikel Thaksin hits back at regime.
In het artikel ook een voor de hand liggende reactie van regeringswoordvoerder Sansern en het hoofd van een panel van het ministerie van Financiën dat onderzoek doet naar ambtenaren, die nalatig zouden zijn geweest destijds Thaksin een belastingaanslag op te leggen

Harde reactie van NCPO op kritiek Thaksin
2 april – De kritiek van oud-premier Thaksin op de militaire regering (zie het bericht van gisteren: Thaksin maakt van z’n hart geen moordkuil) heeft een keiharde tegenreactie opgeroepen. ‘Zijn kritiek is alleen maar gebaseerd op de emoties van een man die ver van huis woont’, zegt NCPO-woordvoerder Piyapong. Thaksin moet stoppen ‘de waarheid te verdraaien’  en naar Thailand terugkeren om voor de rechter te verschijnen, aldus de NCPO (junta).
Piyapong: ‘Wanneer de voormalige premier wil dat het land floreert en vooruitgang boekt, kan hij helpen door het rechtssysteem te respecteren en de uitspraak van een rechtbank te accepteren. Als Thaksin meent dat hij onschuldig is, dient hij terug te komen en bewijs te leveren, want het rechtssysteem opereert onafhankelijk van de NCPO.’
Piyapong wijst erop dat zelfs het UDD (roodhemden) dat tegen de coup is, bereid is het streven van de regering naar eenheid te steunen door haar plan te laten varen om op 10 april een herdenking te houden van het gewelddadige treffen tussen het leger en roodhemden op de Khok Wua kruising in 2010.
‘Thaksin moet ophouden het land te schaden, hij moet zelfbeheersing tonen en stoppen informatie te verdraaien. Als Thaksin de samenleving vraagt om gerechtigheid, moet hij ook gerechtigheid aan de samenleving geven.’
Het bericht noemt ook reacties van minister Anupong (Binnenlandse Zaken), Pheu Thai-lid Sudarat en Thaksin’s juridisch adviseur Noppadon, maar die beschouw ik als mosterd na de maaltijd.

Dinsdag 4 april
– Vice-premier Wissanu zegt zijn rijkdom legaal te hebben verkregen. Hij is bereid zijn boeken te openen voor overheidsdiensten maar niet voor individuen, refererend aan een brief van de advocaat van voormalig regeringspartij Pheu Thai. Die heeft hem gevraagd uit te leggen hoe zijn rijkdom tussen 2005 en 2014 heeft kunnen toenemen met 87 miljoen baht. Wissanu werd in 2005 vice-premier, maar volgens zijn laatste vermogensverklaring is het vermogen van hem en zijn vrouw slechts met 3 miljoen baht toegenomen.
Hoe kan dat, wil de advocaat weten, heeft Wissanu wel belasting betaald? Als Wissanu geen duidelijkheid verschaft, gaat hij een klacht indienen bij de Belastingdienst. De advocaat geeft toe dat zijn actie ‘deels’ gemotiveerd is door de belastingaanslag voor Thaksin.

Thaksin in beroep tegen belastingaanslag
29 april – Oud-premier Thaksin gaat in beroep tegen de belastingaanslag van 17,6 miljard baht, die hem is opgelegd vanwege de verkoop van Shin Corp aandelen elf jaar geleden. De belastingdienst heeft twee jaar de tijd om een besluit te nemen over zijn beroep, maar waarschijnlijk hakt de dienst al binnen een jaar of zes maanden de knoop door.
De aanslag die bestaat uit achterstallige belasting, boetes en tarieven, is gebaseerd op een aandelentransactie van zijn twee kinderen, waarvan is vastgesteld dat de aandelen van Thaksin waren en zij slechts gevolmachtigden waren van het telecombedrijf. Voor die transactie, waarbij ze een forse winst boekten, kregen ze geen aanslag.
De belastingdienst gaat nu een panel vormen dat zich over Thaksin’s beroep buigt. Als het wordt afgewezen, kan hij in beroep gaan bij de Central Tax Court. (Bron: website Bangkok Post, 28 april)

Woensdag 19 juli
– Senior-leden van voormalig regeringspartij Pheu Thai hebben gisteren een verklaring uitgegeven waarin ze bezwaar maken tegen de op 13 juli door het parlement goedgekeurde organieke wet op de berechting van politieke gezagsdragers. De wet voorziet in annulering van verjaringstermijnen en berechting in absentia. Ze vrezen dat vier geschorste zaken tegen premier Thaiksin worden hervat.
Partijleider Abhisit (Democraten) noemt de wet acceptabel en wijst erop dat veel Europese landen berechting in absentia toestaan. Hij zegt: ‘Het is logisch dat Pheu Thai het niet eens is met de wet. Maar ik zie niets wat in strijd is met rechtsprincipes.’
De wet heeft tot doel te voorkomen dat politieke gezagsdragers zich onttrekken aan de rechtsgang door naar het buitenland te vluchten. Volgens de PT-ers is de wet in strijd met het kernprincipe van internationale mensenrechten en de grondwet die stelt dat iedereen gelijk is en recht heeft op wettelijke bescherming. Ze menen dat het niet meer mogelijk is betrouwbaar bewijs te leveren in een zaak die is geschorst. De rechtszaak zou eenzijdig zijn omdat de verdachte niet aanwezig is.

Oude rechtszaken tegen Thaksin kunnen hervat worden
7 oktober 2017 – De geschorste vervolging van oud-premier Thaksin in de KTB-zaak en een zaak die betrekking heeft op mobiele telefonie kunnen hervat worden, zegt de nieuwe procureur-generaal. Khemchai Chutiwong, sinds 1 oktober hoofd van het OM, verwijst naar de nieuwe wet op strafrechtzaken tegen ambtsdragers, die berechting in absentia mogelijk maakt. Die wet is op 29 september van kracht geworden.
Beide zaken werden door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof geschorst nadat Thaksin in 2008 het land ontvluchtte. Hij ging er vandoor om een gevangenisstraf van 2 jaar te ontlopen wegens machtsmisbruik bij een grondtransactie van zijn toenmalige echtgenote.
Khemchai zegt dat hij een werkgroep zal vormen die de zaak bekijkt. Het OM zal het Hof een verzoek sturen de zaken te heropenen. Thaksin was in de KTB-zaak hoofdverdachte. Die zaak is onlangs in het nieuws opgedoken wegens mogelijke betrokkenheid van Thaksin’s zoon Panthongtae.
Ze heeft heeft betrekking op leningen door de Krungthai Bank in 2003 en 2004 verstrekt aan dochterbedrijven van Krisdamahanakorn Plc, een vastgoedbedrijf dat bekend stond als wanbetaler. Thaksin was toen minister-president. De bank zou onder politieke druk hebben gestaan om de leningen te verstrekken. In 2015 veroordeelde de rechtbank zestien betrokkenen tot gevangenisstraffen van 12 tot 18 jaar. Drie leidinggevenden van de KTB kregen 18 jaar.
De andere zaak [ik heb er nooit eerder over geschreven] heeft betrekking op bevoordeling van telecom concessiehouders, waaronder bedrijven die hij via stromannen bezat. Thaksin is daarvoor aangeklaagd wegens een ambtsmisdrijf. De schade die de staat opliep, wordt geschat op tientallen miljarden baht. (Bron: website Bangkok Post, 6 oktober)

Update krant: Ook vervolging wegens majesteitsschennis
7 oktober – Het OM heeft besloten Thaksin te vervolgen voor majesteitsschennis, voegt de krant vandaag in haar openingsartikel aan bovenstaand bericht toe. Het bewijs daarvoor levert een interview dat Thaksin in mei 2015, een jaar na de militaire coup, in Seoul gaf aan de krant Chosun Ilbo. Hij beschuldigde daarin leden van de Privy Council van betrokkenheid bij de coup. De Privy Council is het particulier adviesorgaan van de koning.
Khemchai gelooft dat deze zaak en de in het websitebericht genoemde zaken (KTB en telecom) geactiveerd kunnen worden. De Technology Crime Suppression Division (TCSD) deed in 2015 al onderzoek naar het omstreden interview. De volgende stap, zegt Khemchai, is nu dat de openbare aanklagers een arrestatiebevel aanvragen en dat gepoogd wordt Thaksin uitgewezen te krijgen, indien zijn verblijfplaats bekend is. Daarna kan de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof hem berechten.
De berechting in absentia van politieke ambtsdragers heeft tot doel te voorkomen dat politici, die over geld en macht beschikken, zich onttrekken aan Justitie door naar het buitenland te vluchten. Voorheen werd de rechtsgang dan geschorst, de nieuwe wet maakt daar een eind aan. Ook verjaringstermijnen zijn vervallen. Dat alles geldt ook voor oude zaken.

Zondag 8 oktober
– Voormalig regeringspartij Pheu Thai, de tweede reïncarnatie van Thaksin’s Thai Rak Thai partij, is des duivels over het voornemen van het kantoor van de procureur-generaal (OAG) om geschorste strafrechtzaken tegen Thaksin te heropenen. Dat is mogelijk geworden doordat een nieuwe organieke wet berechting van politieke ambtsdragers door het hooggerechtshof in absentia toestaat. De wet geldt ook voor oude zaken. Verjaringstermijnen zijn vervallen.
Chusak Sirinil, hoofd van het juridisch team van de partij, noemt de voorgenomen berechting ‘ongrondwettelijk’ en bedoeld om bepaalde politici eruit te pikken. Volgens hem staat de wet berechting met terugwerkende kracht niet toe. Chusak betreurt het dat de partij geen gehoor heeft gekregen bij het Constitutionele Hof waarbij ze heeft geklaagd over de ongrondwettelijkheid van de [organieke] wet.

Vrijdag 13 oktober
– Oud-premier Thaksin krijgt het wel voor zijn kiezen. Eerder zei de nieuw benoemde procureur-generaal een oude zaak weer op te pikken waarin hij beschuldigd was voor majesteitsschennis, nu wil de National Anti-Corruption Commission hem voor twee andere oude zaken laten vervolgen. Die mogelijkheid doet zich voor dankzij een nieuwe organieke wet op de berechting van politieke ambtsdragers.
De BP website meldt dat Thaksin het OM heeft gevraagd de majesteitsschennis zaak te laten vallen. Hij zegt nimmer het koninklijk instituut te hebben belasterd. De aanklacht is gebaseerd op een interview dat Thaksin in 2015 in Seoul heeft gegeven, waarin hij leden van de Privy Council, het particulier adviesorgaan van de koning, ervan beschuldigde betrokken te zijn geweest bij de coup van mei 2014.
De twee ‘nieuwe’ zaken betreffen corruptie bij een zachte lening van 4 miljoen baht, door de Exim Bank verstrekt aan Myanmar, waarvan Thaksin’s telecommunicatie imperium geprofiteerd zou hebben. Myanmar gebruikte de lening, die op instructie van de regering Thaksin werd goedgekeurd, om telecom uitrusting en satelliet diensten van Shin Satellite te kopen (thans Thaicom).
De andere zaak betreft het twee- en driecijferloterijsysteem, in 2003 tijdens het bewind van Thaksin geïntroduceerd. De loterij was in strijd met de Government Lottery Office Act en de wet op de staatsreserves. [Ik laat de details achterwege] Voormalig staatssecretaris Varathep (Financiën) en twee topambtenaren zijn in die zaak al veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf.
De afdeling voor politieke gezagsdragers schorste die zaken destijds nadat Thaksin de benen had genomen naar het buitenland.

Onderzoek naar drie corruptiezaken door NACC bijna afgerond
17 november – De National Anti-Corruption Commission (NACC) rondt binnenkort drie corruptie-onderzoeken af, die ze nieuw leven heeft ingeblazen, en legt de resultaten voor aan het hooggerechtshof. Twee hebben betrekking op oud-premier Thaksin: een lening van 4 miljard baht, door de Exim-bank verstrekt aan Myanmar, en de twee- en drie cijfer loterij. De derde betreft brandweerwagens, -boten en ander blusmaterieel, in 2006 door de gemeente Bangkok gekocht van Steyr-Daimler-Puch Specialfahrzeug AG in Oostenrijk.
De zaken tegen Thaksin kunnen opnieuw in behandeling worden genomen dankzij een nieuwe organieke wet. De wet biedt de mogelijkheid voor berechting in absentia door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof van politici die gevlucht zijn. Tot nu toe werden die zaken geschorst.
NACC-voorzitter Watcharapol weet niet of een zaak tegen voormalig premier Abhisit en vice-premier Suthep Thaugsuban opnieuw in behandeling wordt genomen. Daarop is door het UDD (roodhemden) aangedrongen. Die zaak heeft betrekking op de hardhandige beëindiging van het roodhemdprotest in 2010. Watcharapol zegt dat dit afhangt van de vraag of nieuw bewijs beschikbaar is. In december 2015 sprak de NACC beiden vrij van een ambtsmisdrijf.

Vandaag besluit over vervolging Thaksin in absentia
21 november – Vandaag maakt het kantoor van de procureur-generaal bekend of wordt overgegaan tot heropening van twee zaken tegen oud-premier Thaksin die zijn geschorst omdat hij het land ontvluchtte. Thaksin kan nu in absentia veroordeeld worden sinds de wet op de rechtsvervolging van politici door de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof is gewijzigd.
De eerste zaak betreft leningen in 2003 en 2004 van de Krungthai staatsbank aan een dochter van een vastgoedbedrijf, toen Thaksin premier was. Het bedrijf stond te boek als wanbetaler. Vermoed wordt dat de bank onder politieke druk is gezet om de leningen van 10 miljard te verstrekken.
Het hooggerechtshof heeft in deze zaak in 2015 zestien personen veroordeeld tot gevangenisstraffen van 12 tot 18 jaar omdat ze een ambtsmisdrijf begingen. Drie voormalige KTB-leidinggevenden kregen 18 jaar.
De tweede zaak heeft betrekking op juridische wijzigingen, waardoor telecom concessiehouders afgedragen accijns van hun concessiesom konden aftrekken. De schade hiervan wordt geschat op tientallen miljarden baht.
Beide zaken werden geschorst toen Thaksin in 2008 het land ontvluchtte, kort voordat de rechtbank hem veroordeelde tot 2 jaar cel wegens machtsmisbruik bij een grondtransactie in 2003 van zijn toenmalige echtgenote.

PG vraagt hooggerechtshof Thaksin-zaken te heropenen
22 november – De procureur-generaal heeft het hooggerechtshof gevraagd twee oude Thaksin-zaken te heropenen, die geschorst zijn toen hij het land in 2008 ontvluchtte. Dankzij een recente wetswijziging kan Thaksin nu in absentia vervolgd worden door de afdeling politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof.
Zoals eerder gemeld gaat het om een lening verstrekt door de Krungthai bank (KTB) en de omzetting van de concessievergoeding van mobiele telefoon operators. De regering veranderde die vergoeding in een accijns, wat naar verluidt ten goede kwam aan Thaksin’s eigen telecombedrijf.
In de KTB zaak zijn 19 van de  26 verdachten in augustus 2015 tot gevangenisstraffen van 12 tot 18 jaar veroordeeld. De zaak tegen Thaksin kwam in 2012 voor, maar toen was hij al gevlucht naar het buitenland. (Bron: website Bangkok Post, 21 november)

Thaksin en vis uit Fukushima in de beklaagdenbank
7 maart – Veel corruptie vandaag op de voorpagina van Bangkok Post. Behalve het openingsverhaal over de Klong Dan affaire (ook gespeld als Khlong Dan) bevat de pagina een bericht over de manipulatie met telecom concessietarieven 15 jaar geleden. Het hooggerechtshof heeft een nieuw arrestatiebevel tegen voormalig premier Thaksin uitgevaardigd en de zaak in absentia voortgezet. Thaksins telecombedrijf zou van de manipulatie geprofiteerd hebben.
Berechting was tot nu toe onmogelijk omdat Thaksin in 2008 Thailand was ontvlucht, maar kan nu wel plaatsvinden dankzij een nieuwe wet op vervolging van ambtsdragers, die terecht staan c.q. hebben gestaan in de afdeling voor politieke ambtsdragers van het hooggerechtshof.
De onderhavige zaak is een van de diverse zaken tegen Thaksin die na zijn vlucht zijn geschorst. Thaksin is trouwens niet de enige van de Shinawatra-clan, op wie door de autoriteiten gejaagd wordt, want ook op Yingluck en Thaksin’s zoon Panthongtae wordt gejaagd.

8 maart
– Oud-premier Thaksin zegt dat hij zich niet laat vertegenwoordigen door een advocaat wanneer de zaak tegen hem wegens manipulatie van concessietarieven 15 jaar geleden in het hooggerechtshof wordt hervat. Vice-premier Wissanu vindt het niet verstandig, want Thaksin is dan in het nadeel. Op de eerste dag dat de zaak voorkwam, bleven zowel Thaksin als zijn advocaat weg. Het Hof beschouwt zijn no-show als ontkenning van de beschuldiging. Allemaal te lezen in het openingsverhaal.

7 juni 2018
Wat meldt de krant vandaag nog meer? Op de voorpagina het bericht dat het hooggerechtshof een oude zaak tegen Thaksin weer oppikt. Die was geschorst nadat Thaksin het land was ontvlucht. Maar na een recente wetswijziging is het nu mogelijk politieke ambtsdragers in absentia te vervolgen. Tegen Thaksin liggen nog enkele zaken op de plank.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties