Minimumdagloon in discussie

Pheu Thai beloofde tijdens haar verkiezingscampagne het minimumdagloon te zullen optrekken van 200 naar 300 baht, het beginsalaris van bachelors naar 15.000 baht, en tegelijkertijd de werkgevers voor de hogere lasten te compenseren door de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent in het eerste jaar (2012) en 20 procent in het tweede jaar te brengen. Niet iedereen is enthousiast.

Verhoging minimumloon moet geleidelijk gaan
Sanan Angubolkul, voorzitter en president van Srithai Superware Plc, vroeg aandacht voor het groeiend tekort aan arbeidskrachten in de industrie. Daar moet de nieuwe regering snel iets aan doen. Sanan steunt de plannen van de politieke partijen om het minimumloon te verhogen, mits stap voor stap. China trekt 5 jaar uit voor een verhoging met 25 procent; de Democraten 2 jaar, Pheu Thai is nog genereuzer en wil het huidige minimum van 200 baht optrekken naar 300 baht. ‘We definitely agree with a wage increase to give our workers a better living and narrow the income gap, but the rise should be on a gradual basis.’ (Forum georganiseerd door Bangkok Post, juni 2011)

Loonsverhoging moet hand in hand gaan met productiviteitsstijging
Watbetreft de voorstellen voor verhoging van het minimumloon (Democraten: plus 25 procent in 2 jaar; Pheu Thai: van 200 naar 300 baht per dag) vonden de meeste panelleden dat loonsverhoging hand in hand moet gaan met productiviteitsstijging.) (Forum met buitenlandse investeerders, georganiseerd door Bangkok Post, juni 2011)

‘Trek minimumloon geleidelijk op’
12 juli – De centrale looncommissie stelt voor om het minimumloon als eerste te verhogen in de provincies met het hoogste minimumloon, zoals Bangkok (221 baht), Phuket (215 baht) en aangrenzende provincies. In provincies waarin het minimumloon lager is, zoals Phitsanulok waar het 163 baht bedraagt, dient het geleidelijk aan te worden opgetrokken. Dit voorstel is een reactie op het voornemen van Pheu Thai om het minimumloon op te trekken naar 300 baht per dag. De looncommissie bestaat uit vertegenwoordigers van regering, werkgevers en werknemers.

Somkiat Chayasriwong, labour permanent secretary, vindt dat de regering ook met maatregelen moet komen om ondernemers te helpen, omdat hogere lonen de productiekosten verhogen. Ook zou de loonsverhoging een instroom van buitenlandse arbeiders tot gevolg kunnen hebben, die wanneer ze een werkvergunning hebben hetzelfde loon dienen te ontvangen.
Atthayuth Leeyawanich, vertegenwoordiger van de werkgevers in de commissie, vraagt zich af of de loonsverhoging over de hele linie kan worden ingevoerd. Hij vindt dat ook rekening moet worden gehouden met de kapitaalpositie van afzonderlijke bedrijven.
Surajit Wonghae, president van de Industriële Kring in Phitsanulok, vreest dat tal van midden- en kleinbedrijven de loonsverhoging niet kunnen opbrengen en het loodje zullen leggen. Hij is ook bang voor een toevloed van illegale buitenlanders die onder het minimumloon te werk worden gesteld.

Pheu Thai’s lot hangt van haar beloftes
18 juli – Wanneer Pheu Thai haar verkiezingsbeloftes niet inwilligt, loopt de nieuwe regeringspartij het risico ontbonden te worden, zegt Democratische parlementslid Wirat Kanyalasiri. Teleurgestelde kiezers zouden daarover kunnen klagen bij de Kiesraad. En die moet vervolgens oordelen of artikel 53 van de Kieswet is overtreden.

Dit artikel verbiedt kandidaten te liegen, dreigementen te uiten of zich schuldig te maken aan beïnvloeding met het doel kiezers te dwingen op hen te stemmen. Indien het artikel is overtreden en de partijleider en het bestuur hadden daar weet van en deden niets om het te voorkomen, moet de partij worden ontbonden.
De beloftes waar Wirat op doelt, behelzen onder andere verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, verhoging van het startsalaris voor afgestudeerden naar 15.000 baht per maand en het uitdelen van gratis tablet PC’s aan 12,5 miljoen leerlingen.

Pheu Thai: Gun ons de tijd onze plannen te realiseren
19 juli – Een Pheu Thai commissie die de regeringsverklaring voorbereidt, heeft zich gisteren gebogen over de groeiende druk op de partij om de door haar tijdens de campagne gedane beloftes in te willigen. Worawat Uaapinyakid, parlementslid voor Phrae, zei gisteren dat de partij tijd moet worden gegund een ‘structural framework’ op te zetten voor het nakomen van haar beleidsvoornemens. ‘I’d like to ask the public to wait for the big picture instead of focusing on the minimum wage of 300 baht only. Don’t look at just a single policy.’ Pheu Thai heeft beloofd het gemiddeld minimumdagloon op te trekken van 200 naar 300 baht. Worawat zegt dat de beleidsvoornemens van de door Pheu Thai geleide regering zullen worden gerealiseerd nadat de begroting voor het fiscale jaar 2012 van kracht is. De begroting, die nog moet worden opgesteld, wordt begin volgend jaar door het parlement behandeld.

Minimumdagloon gaat in ieder geval omhoog
21 juli – Het minimumdagloon gaat zeker omhoog naar 300 baht. Dit zegt toekomstig premier Yingluck Shinawatra in reactie op alle kritiek dat deze verkiezingsbelofte van haar partij onbetaalbaar is. Yingluck wijst erop dat het minimumloon geruime tijd niet is verhoogd, terwijl onderwijl de kosten van levensonderhoud wel omhoog gingen. Ze belooft  het particulier bedrijfsleven te zullen uitnodigen voor een gesprek over hun zorgen en de invoering te zullen verfijnen ten bate van alle partijen.

Volgens de critici zal de inflatie als gevolg van de maatregel toenemen, wat de Bank of Thailand zal nopen de rente te verhogen. Voorts zullen de werkgevers de kosten doorberekenen, werknemers ontslaan of ze kunnen het hoofd niet meer boven water houden. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf wordt gevreesd.

Zorgen over inflatie
23 juli – De topinflatie zal volgend jaar naar 5 procent stijgen onder druk van de plannen van de regering en de stijgende prijs van verbruiksartikelen, verwachten experts van het Kasikorn Research Center. De kerninflatie, exclusief de wisselende prijs van voedsel en energie, zou op 4 procent kunnen uitkomen. De Bank van Thailand baseert zijn monetaire beleid op het handhaven van de kerninflatie onder de 3 procent.

Indien de nieuwe door Pheu Thai geleide regering haar beloftes inlost, zal de binnenlandse consumptie toenemen. De grootste invloed hebben de verhoging van het minimumloon en het startsalaris van afgestudeerden, en het herinvoeren van het onderpandsysteem voor rijstboeren, waarbij de staat rijst boven de marktprijs van hen afneemt. Als gevolg daarvan stijgt de topinflatie tussen de 3,5 en 5 procent vergeleken met een voorspelling van 3,8 tot 4,4 procent dit jaar.De kerninflatie gaat naar 3 tot 4 procent, vergeleken met 2,4 tot 3 procent dit jaar.
TMB (Thai Military Bank) Research Center voorspelt zelfs een kerninflatie van 5 procent, afhankelijk van de vraag hoe snel de lonen onder de nieuwe regering stijgen. Het maakte een studie van de invloed van de verhoging van het minimumloon op de bedrijfskosten. Conclusie: ze gaan gemiddeld met 26 procent omhoog, waardoor de kerninflatie die thans 2,7 procent bedraagt naar 5 procent gaat. De research is gebaseerd op de vooronderstelling dat de verhoging van het minimumloon het eerste kwartaal van volgend jaar ingaat. Pheu Thai wil het minimumdagloon optrekken van gemiddeld 200 naar 300 baht.
De stijging van de kerninflatie naar 5 procent is zorgelijk omdat die in de afgelopen 10 jaar nooit boven de 4 procent is uitgekomen, ondanks de hoge aardolieprijs in 2008. Als gevolg daarvan zou de Bank of Thailand genoodzaakt zijn de terugkoopinterest te verhogen. K-Research voorspelt dat het Monetary Policy Committee van de bank de 1-dags terugkooprente in augustus met nog eens 0,25 procentpunten verhoogt naar 3,5 procent met verdere verhogingen volgend jaar naar 4,5 procent.
Voedsel maakt éénderde uit van de goederen en diensten bij de berekening van de inflatie van het huishoudmandje. TMB schat dat het hogere minimumloon de voedselprijzen met 12 tot 15 procent zal opdrijven, waardoor de kosten van levensonderhoud omhoog gaan en dat is weer in strijd met de belofte van Pheu Thai dat het haar prioriteit is de kosten van levensonderhoud te beheersen door haar minimumloonbeleid, zeggen de researchers.

Peiling: Loonsverhogingen leiden tot massa-ontslagen
23 juli – De verhoging van het minimumloon en het startsalaris van nieuwe afgestudeerden in januari volgend jaar zou in het ergste geval tot 500.000 ontslagen en 200.000 bedrijfssluitingen kunnen leiden. De extra kosten en het effect, dat ermee verband houdt, kunnen het bruto binnenlands product met 0,2 tot 0,4 procent reduceren. Dit blijkt uit een peiling van de universiteit van de Thaise Kamer van Koophandel onder 800 ondernemers.

De universiteit peilde op 16 en 17 juli hoe het bedrijfsleven zou reageren wanneer de nieuwe door Pheu Thai geleide regering het minimumdagloon optrekt naar 300 baht en het startsalaris van nieuwe afgestudeerden met een bachelors graad naar 15.000 baht per maand, zoals de partij heeft beloofd tijdens haar verkiezingscampagne.
De bedrijven die het hardst worden getroffen zijn textiel-, leer- en constructiebedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven gaan waarschijnlijk meer buitenlandse werknemers in dienst nemen (die goedkoper zijn). 46,6 procent van de respondenten zegt dat de lonen alleen verhoogd kunnen worden wanneer de regering op korte termijn steun biedt om een economische schok te voorkomen.
Het huidige minimumloon varieert per provincie afhankelijk van de lokale kosten van levensonderhoud. In Phayao bedraagt het 159 baht, in Phuket 221 baht.
De Employers Confederation of Thailand vraagt de nieuwe regering de aanbevelingen van de tripartite commissie te volgen, wanneer ze een besluit neemt over de loonsverhogingen. De commissie houdt daarbij rekening met verschillende factoren, zoals de vraag naar werknemers, de mogelijkheid voor werkgevers om de verhoging te dragen, de binnenlandse en wereld economische groei, en met lokale factoren. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers. Doorgaans volgen regeringen de aanbevelingen van de commissie.

Toyota niet van streek door verhoging minimumloon
25 juli – Thailand blijft voor Toyota een topdrie investeringsbestemming in Azië samen met Indonesië en India. Maar het kabinet moet, wanneer het in augustus aan het bewind komt, heel zorgvuldig overwegen hoe het de minimumlonen wil verhogen, zegt Yasushi Minami, chief operating officer van Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing Co.

Hij waarschuwt dat zijn toeleveranciers mogelijk niet in staat zijn te overleven en zich genoodzaakt zullen zien naar andere landen te verhuizen, wanneer de lonen te hoog zijn. ‘For Toyota, our margin will decline. There is a possibility that we will import supplies if it is cheaper.’
Terwijl de automarkten in Indonesië en India groeien, is de automobielindustrie in Thailand ook uitgebreid. De lokale vraag is groot, leveranciers van onderdelen, vakbekwaam personeel alsmede havenfaciliteiten zijn ruimschoots voorhanden.
Toyota bekijkt momenteel de investeringsmogelijkheden in India en Indonesië om de variatie in modellen te vergroten. In Thailand wordt over een paar maanden de productie in Chachoengsao met 40 procent verhoogd. Er wordt 3 miljard baht geïnvesteerd in de fabriek in Ban Pho, zodat er per jaar 220.000 units van de lopende band kunnen rollen tegen 140.000 units nu: de Hilux Vigo pickup truck en de Fortuner SUV.

Bank of Thailand: Plannen Pheu Thai kunnen inflatie opdrijven
25 juli – De Bank of Thailand waarschuwt dat de inflatie ‘stubbornly high’ kan worden, wanneer de nieuwe door Pheu Thai geleide regering geld uitgeeft om de vraag op korte termijn te stimuleren. Voorlopig handhaaft de bank zijn prognose voor de economische groei op 4,1 procent en de topinflatie op 3,9 procent, waarbij geen rekening is gehouden met de geplande uitgaven van de nieuwe regering. De prognose voor de kerninflatie (exclusief de wisselende prijzen van voedsel en energie) wordt iets opgetrokken: van 2,3 naar 2,4 procent.

Assistent-gouverneur Paiboon Kittisrikangwan zegt dat het uitgavenplan van Pheu Thai de binnenlandse vraag kan prikkelen en de inflatie verhogen. De belangrijkste maatregel die de inflatie opdrijft is de door Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne aangekondigde verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht. Daardoor stijgen de loonkosten en die verhoging wordt aan de consumenten doorgegeven middels duurdere producten. ‘Inflation is driven by both the demand and the supply side. Manufacturers could gradually pass on the increase to consumers amid a healthy economy.’
Andere maatregelen die Pheu Thai heeft beloofd te nemen, zijn onder andere het herinvoeren van het onderpandsysteem voor rijstboeren, waarbij de staat rijst boven de marktprijs van hen afneemt, gratis tablet computers voor schoolkinderen en zachte leningen bij staatsbanken voor consumptieve- en investeringsprojecten.
Kampon Adireksombat, senior-econoom bij Tisco Securities, constateert dat de bank zich in haar juli-editie van Inflation Report weinig zorgen lijkt te maken over de inflatie. In feite is de inflatoire druk  afgenomen nadat de bank acht maal de terugkooprente heeft verhoogd, de laatste keer vorige week naar 3,25 procent. Vermoedelijk gaat de rente naar 3,5 procent, waarna de bank met verdere maatregelen tot het fiscale jaar 2012 wacht, wanneer de nieuwe regering begint haar plannen te realiseren.

Academici steunen 300 baht van Pheu Thai
26 juli – Academici en vakbondsbestuurders steunen het plan van Pheu Thai om het minimumdagloon naar 300 baht op te trekken, maar ze vinden wel dat de nieuwe regering maatregelen moet nemen om de zorgen van werkgevers weg te nemen. Dit zeiden ze op een seminar over arbeidszaken aan de Chulalongkorn universiteit.

Volgens Lae Dilokwitthayarat, lector aan de faculteit Economie van de Chulalongkorn universiteit en arbeidsdeskundige, maken de loonkosten slechts 10 procent van de totale productiekosten uit. Thailand heeft de lonen bewust beperkt gehouden om industriële investeerders te trekken. Daardoor is de ongelijkheid in de maatschappij toegenomen, zegt hij.
Yutthapong Jeeraprapapong, voorzitter van de Northern Industrial Council, noemt een ander percentage. Volgens hem maken de loonkosten 20 procent van de totale productiekosten uit. Wanneer het plan van Pheu Thai doorgaat, stijgt dat percentage naar 36. De totale productiekosten nemen daardoor toe met minimaal 16 procent.
Volgens Lae heeft Pheu Thai’s belofte over het minimumloon werknemers gestimuleerd om op die partij te stemmen. Daarom moet de partij die 300 baht invoeren, zo niet dan dreigt een vertrouwenscrisis bij haar supporters.
Direk Patamasiriwat van de School of Development Economics voorspelt dat de regering weerstand kan verwachten van de werkgevers, die hun toevlucht zouden kunnen nemen tot massa-ontslagen. De regering moet daarop voorbereid zijn door banen te zoeken voor de gedupeerde werknemers. Volgens hem hebben diverse studies aangetoond dat een loonsverhoging van de grootte, zoals nu voorgesteld door Pheu Thai, een minimaal gevolg heeft voor bedrijven, maar ze zal een overreactie van veel bedrijven oproepen. Pheu Thai’s plan om de bedrijfsbelasting te verlagen, moet zorgvuldig bestudeerd worden, vindt Direk. De partij moet niet geld van belastingbetalers gebruiken om het bedrijfsleven te subsidiëren.
Volgens Narong Petprasert, econoom aan de Chulalongkorn universiteit, is het minimumloon in Thailand relatief laag, zeker in verhouding tot de inzet van werkers, met gigantische hoge winsten voor ondernemingen als gevolg. Uit research blijkt dat 60 procent van de arbeiders minder dan 6000 baht per maand verdient. Dit inkomen dwingt veel mensen over te werken om de stijgende kosten van levensonderhoud te kunnen opbrengen. Narong deed een oproep de productiekosten naar beneden te brengen door betalingen onder de tafel en persoonlijke uitgaven van het leidinggevend personeel te schrappen.
De Northern Industrial Council maakt zich zorgen over het beleid van Pheu Thai: het minimumdagloon van 300 baht zal de industriële sector verlammen, in het bijzonder kleine en middelgrote fabrieken. De council-voorzitter roept de partij op het minimumloon geleidelijk te verhogen en niet in één grote klap met 100 baht.

Lonen geschoolde arbeiders gaan op de schop
27 juli – Het ministerie van Arbeid gaat de salarisschaal voor geschoolde arbeiders wijzigen, zodat die aansluit bij het minimumdagloon van 300 baht, dat beloofd is door Pheu Thai. De nieuwe tarieven gelden voor arbeiders in de categorie 11 en zijn gebaseerd op hun vakbekwaamheid. Ze gelden voor arbeiders werkzaam in de autobranche (autospuiters, carroseriewerkers, monteurs), Thaise keuken, Thaise massage, westerse spa, computerreparatie, onderhoud van huishoud- en fabriekselektriciteit, airconditioning reparatie en reparatie van elektrische apparaten.

De tarieven verschillen zowel per werkveld als binnen een werkveld  en arbeiders worden ingedeeld aan de hand van hun vakbekwaamheid. Zo krijgen automonteurs minder betaald dan autospuiters en carroseriewerkers, en binnen de categorie automonteurs bijvoorbeeld bestaan weer drie niveaus. Bij werknemers in de Thaise keuken en westerse-spawerkers bestaan twee niveaus. Het laagste loon in de categorie 11 bedraagt 275 baht, het hoogste 510.
Op dit moment varieert het minimumdagloon voor alle werkers per provincie, afhankelijk van de lokale kosten van levensonderhoud, van 159 (Phayao) tot 221 baht (Phuket).
(Noot van de redactie: Als ingangsdatum noemt de krant binnen hetzelfde bericht zowel morgen als 6 oktober.)

Thaise economie bezwijkt onder loonsverhogingen
27 juli – De Thaise economie zal bezwijken door loonsverhogingen, schrijft Terry Weir, chief financial officer van Hana Microelectronics Plc in een opinieverhaal in Bangkok Post. Hij voorspelt een crisis, niet dezelfde als in 1997 toen het land miljarden Amerikaanse dollars verloor, maar wel één die voorspelbaar én te voorkomen is. Waarom?

De meeste Thais koesteren de fundamentele misvatting, aldus Weir, dat ze rijker worden als de lonen, afgedwongen door de regering, stijgen. Voor een economie als geheel is dat onmogelijk. Het is nog nooit vertoond, alhoewel het vaak geprobeerd is in verschillende landen. Het resultaat is altijd een hoge en mogelijk hyperinflatie die tot gevolg heeft dat de economie instort. Om een land rijker te maken, moet de arbeidsproductiviteit stijgen – dezelfde hoeveelheid goederen en diensten moet met minder arbeid worden geproduceerd.
Veel exporterende bedrijven hebben zich in Thailand gevestigd vanwege de concurrerende loonkosten. Ze hebben miljarden dollars geïnvesteerd in gebouwen en uitrusting, een investering die pas na jaren wordt terugverdiend. Als het minimumloon met 40 tot 90 procent stijgt en de productiviteit stijgt niet, zullen die investeerders zich bedrogen voelen en nooit terugkeren. Je gaat niet terug naar de plaats waar je ooit bent bedrogen.
Veel mensen schijnen te denken dat het zo’n vaart niet loopt omdat Thailand een groot handelsoverschot heeft. Maar Thailand importeert veel olie. Zonder een sterke export en toerisme, zal het handelsoverschot verdwijnen en is Thailand opnieuw in trouble.
Een ander probleem is dat inflatie leidt tot hogere rentes en dientengevolge een sterkere baht, waardoor Thailand minder concurrerend wordt. Een hoge inflatie zal de Bank of Thailand nopen de rentetarieven te verhogen. Hogere rentetarieven trekken kortetermijn speculatief buitenlands kapitaal aan en daardoor wordt de baht sterker. Exporterende bedrijven zitten met de gebakken peren. Dus een loonsverhoging van 40-90 procent vernietigt Thailand’s concurrerende exportpositie.
De inflatoire effecten van zo’n loonsverhoging worden opgejaagd door binnenlandse effecten. Bedrijven die een significant aantal laag-betaalde werknemers in dienst hebben, zullen hun prijzen moeten verhogen. Het gaat er niet om óf ze het doen, maar met hoeveel ze het doen. Daarna komt er een tweede en derde ronde van prijsverhogingen daar werknemers opnieuw een hoger inkomen nodig hebben om de hogere prijzen van goederen en diensten te compenseren. Veel bedrijven – met name MKB’s – zullen moeten worstelen om de prijsverhogingen door te geven. De centrale bank moet de rentetarieven verhogen. Dezelfde bedrijven die al worstelen, lijden nog meer vanwege een hogere rente op leningen.
De regering zegt dat ze het bedrijfsleven tegemoet komt door de bedrijfsbelasting te verlagen, maar van die maatregel profiteren alleen bedrijven zoals banken en financiële instellingen die weinig last hebben van de loonsverhogingen. De bedrijven die getroffen worden door de loonsverhogingen, hebben er weinig of helemaal geen baat bij. En waar komt de belastingopbrengst vandaan waarmee de verlaging wordt betaald?, vraagt Weir zich met een retorische vraag af.

‘Inflatie kan meevallen’
29 juli – De inflatie zal misschien niet zo veel toenemen als sommige economen voorspellen, wanneer capital utilisation, een belangrijke factor bij inflatie, op het huidige lage percentage van 63 blijft. Het wordt pas zorgelijk wanneer ze zou stijgen naar 80 of 90 procent, zegt Naris Chaiyasoot, directeur-generaal van het Fiscal Policy Office (FPO) van het ministerie van Financiën. Hogere investeringen en liquiditeitniveaus zorgen ervoor dat de werkgelegenheid toeneemt en stuwen de inflatie op naar een zorgelijk niveau.

Sinds Pheu Thai heeft aangekondigd het minimumdagloon naar 300 baht te willen verhogen, is een discussie losgebarsten over de gevolgen. Sommigen menen dat de inflatie zal toenemen, vooral midden- en kleinbedrijven het loodje zullen leggen, de werkloosheid toeneemt, de rente omhoog gaat, de baht sterker wordt en de export daarvan de wrange vruchten plukt.
Het minimumdagloon verschilt per provincie en is gerelateerd aan de lokale kosten van levensonderhoud. Het varieert van 159 baht in Phayao tot 221 in Phuket en 215 in Bangkok. Vorig jaar  verdienden 5,4 miljoen arbeiders minder dan 300 baht per dag.
Volgens Naris zal de verhoging de particuliere consumptie doen toenemen met 2 procent, maar Boonchai Charassangsomboon, directeur van het Macroeconomic Policy Bureau van de FPO, noemt een ander percentage. Hij zegt dat de koopkracht van arbeiders bij een loonsverhoging naar 300 baht met 23 procent toeneemt en hij wijst erop dat die ten koste van de industriële concurrentiepositie gaat.
Pheu Thai wil de gevolgen van de verhoging en andere stijgende kosten voor bedrijven compenseren door de bedrijfsbelasting, thans 30 procent, te verlagen naar 23 procent volgend jaar en 20 procent in 2013.

‘Verhoging minimumloon meer goed dan slecht’
4 augustus – De door Pheu Thai voorgestelde verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht brengst meer goeds dan slechts, zegt Sompop Manarungsan, president van het Panyapiwat Institute of Technology. Bedrijven zouden er goed aan doen zich aan te passen en het plan van de nieuwe regering te steunen.

Volgens Sompop stimuleert de verhoging de binnenlandse consumptie, wat het land minder afhankelijk maakt van de export. Die staat onder druk nu de VS en Europa met economische problemen kampen. ‘The wage increase will go smoothly so long as the government has in-depth data showing the effects’, zegt hij.
Yongyuth Cha-Chalamwong van het Thailand Development Research Institute denkt dat de concurrentiepositie van Thailand op de korte termijn kan verslechteren, maar op de lange termijn zal die verbeteren wanneer de particuliere sector zich aan de hogere lonen heeft aangepast. Hogere lonen verbeteren de leefomstandigheden van arbeiders, reduceren de inkomenskloof en weerspiegelen de arbeidsproductiviteit.
Alhoewel verhoging van het minimumloon altijd leidt tot prijsverhogingen, zal het effect deze keer beperkt zijn wanneer er maatregelen worden genomen om de productiviteit te verhogen en prijsverhogingen aan te pakken, zegt hij. Yongyuth stelt voor om een regeringsfonds in het leven te roepen ter ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.
Korsak Chairasmisak (7-Eleven) is een voorstander van een geleidelijke verhoging van het minimumloon. De verhoging zal zeker voor het bedrijf gevolgen hebben, maar die worden opgevangen door efficiënt management, het stroomlijnen van procedures en het reduceren van de back-office staf met 40 procent tot 600. Het bedrijf trekt 100 miljoen baht uit voor nieuwe technologie ter verbetering van de efficiëntie.

Bouwkosten zullen stijgen door verhoging minimumloon
4 augustus – Het zelf (laten) bouwen van een huis wordt met een percentage tussen 8,2 en 10,6 duurder wanneer het minimumdagloon omhoog gaat naar 300 baht, zoals Pheu Thai van plan is. De verhoging werkt namelijk tweemaal door in de prijs: de arbeidskosten, goed voor 30 procent van de totale bouwkosten, stijgen en de constructiematerialen worden duurder, die 70 procent van de totale kosten vormen. Dit zegt Vibul Chantradilokrat, president van de Home Builder Association.

‘We cannot estimate how much construction materials prices will rise, but they will definitely increase as the wages for production of construction materials will be revised up in line with the new government’s policy’, aldus Vibul.
Duurdere units zullen te kampen krijgen met een grotere prijsverhoging, omdat ze meestal worden gebouwd door vakmensen. Kant-en-klare materialen worden worden vaker gebruikt om kleinere units te bouwen dan grotere. Vibul vindt dat huizenbouwers nu al rekening moeten houden met de loonsverhoging, die waarschijnlijk op 1 januari ingaat.’Unit prices introduced today should factor in new rates, as a unit sold today will start construction no later than November and finish next year.’
De arbeidskosten voor een zelf gebouwd huis variëren van 215 tot meer dan 300 baht per dag afhankelijk van het vakmanschap van de bouwvakker. Als het minimum van 215 stijgt naar 300 zullen de andere lonen ook stijgen: van 250 naar 320 en van 275 naar 325 baht, rekent Vibul voor.

Leveranciers auto-onderdelen geloven niet in dreigement
9 augustus – De lokale leveranciers van auto-onderdelen zijn niet onder de indruk van het dreigement van autofabrikanten dat ze hun onderdelen in het buitenland gaan bestellen, wanneer Thailand het minimumdagloon naar 300 baht verhoogt. Toyoto Motor Thailand hintte onlangs op die mogelijkheid omdat de productiekosten omhoog gaan. De TMT-president zei dat outsourcing onvermijdelijk was om concurrerend te kunnen blijven.

Achana Limpaitoon, president van de Thai Auto-Parts Manufacturers Association, geeft toe dat de verhoging de productiekosten van onderdelen zal beïnvloeden, maar de gevolgen zullen beperkt zijn vergeleken met arbeidsintensieve bedrijfstakken als textiel en kleding. De personeelskosten vormen in het algemeen niet meer dan 10 procent van de totale productiekosten, zegt Achana.
Ze gelooft niet in de import van onderdelen uit andere Aziatische landen, omdat die landen al niet in staat zijn genoeg onderdelen te produceren voor de eigen autofabrikanten. Maar Achana maakt zich wel enige zorgen over goedkope import uit China en India, waar de arbeidskosten lager zijn.
De leveranciers van auto-onderdelen zijn nog het meest bezorgd over de mogelijkheid dat buitenlandse investeerders hun productie verplaatsen naar lagelonenlanden zoals Vietnam en Indonesië.
‘We are not afraid of our competitors, but we must be cautious’, zegt Achana. Factoren waar rivalen niet tegenop kunnen zijn volgens haar de beschikbaarheid van vakbekwaam personeel en ondersteunende industrieën in Thailand.
(Zie 25 juli: Toyota niet van streek door verhoging minimumloon)

Verhoging minimumloon: probleem en kans
9 augustus – Van alle plannen die Pheu Thai heeft, is de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht het meest betwist. Dat er iets gedaan moet worden aan de kloof tussen arm en rijk in Thailand is zonneklaar. De inkomensongelijkheid behoort tot de hoogste in de wereld. De rijkste 20 procent verdient 58 procent van ’s lands inkomen, de armste 20 procent 4 procent. Volgens de Wereldbank is de opwaartse druk op lonen onvermijdelijk, ook al omdat de werkloosheid laag is en industrieën zo’n 100.000 werknemers tekort komen.

De regering van Abhisit wilde het minimumloon optrekken naar 250 baht; Pheu Thai’s voorstel is drastischer met een verhoging van zo’n 40 procent. Het minimumdagloon varieert per provincie en bedraagt nu gemiddeld 165 baht.
De Thaise Kamer van Koophandel verwacht dat met name de kledingindustrie het moeilijk krijgt. Er werken iets meer dan een miljoen mensen in 4300 bedrijven.
Voorzitter Dusit Nontanakorn van de KvK waarschuwt voor een flinke afname van buitenlandse directe investeringen. Hij zegt dat Thailand het risico loopt zijn concurrentiepositie ten opzichte van andere Aziatische landen te verliezen. Het minimumloon in Maleisië is slechts 10 procent hoger dan in Thailand; in Indonesië zijn de lonen 10 tot 20 procent lager. Op de lange termijn zouden buitenlandse investeerders kunnen overwegen naar andere landen zoals Vietnam te verhuizen.
Thailand trekt jaarlijks zo’n 400 miljard baht aan buitenlands investeringen aan. Bij een verhoging van het minimumloon vermindert het met 25 procent. verwacht Dusit. De eventuele integratie van de regio in de Asean Economic Community in 2015 kan Thailand ook minder aantrekkelijk maken. Investeerders hebben voor hun investeringen een ruime keuze, dus waarom zouden ze voor Thailand kiezen als de kosten niet in verhouding staan tot de opbrengsten, aldus Dusit.
Of alle arbeiders van de loonsverhoging profiteren is iets anders. Volgens de International Labour Organisation verdiende in 2009 25 procent van de Thaise arbeiders in de verwerkende industrieën minder dan het minimumloon. Dit probleem is het meest acuut bij buitenlandse werknemers, die in industrieën werken met laaggeschoold personeel, zoals de voedingsindustrie. Het is onduidelijk of zij ook zullen profiteren van de verhoging.
Volgens Andy Hall, een expert op het gebied van migratie en arbeid, zal de verhoging zeker een factor zijn die meer migranten naar Thailand trekt. Belangrijker is echter het tekort aan arbeidskrachten. ‘Essentially, they’re coming into Thailand because there’s work for them to do.’
Sectoren met hogergeschoold personeel, zoals de autoindustrie, hebben minder last van de verhoging omdat de meeste werknemers al meer dan het minimum verdienen. Bovendien heeft Pheu Thai aangekondigd de bedrijfsbelasting te willen verlagen van 30 naar 23 procent.
Pheu Thai-leiders zeggen dat de loonsverhoging bedrijven kan stimuleren meer aandacht te besteden aan het verbeteren van de vakbekwaamheid van hun personeel. ‘It’s a good opportunity for Thailand to focus on increasing the skills of the Thai workers and moving beyond low-cost, exploitative, low-quality industry’, zegt Hall.

Loonsverhoging komt veel te laat
14 augustus – Arbeiders aan de onderkant van de loonschaal kunnen bijna niet meer de eindjes aan elkaar knopen. Het Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) heeft berekend dat een passend minimumdagloon voor een arbeider met twee gezinsleden dit jaar 441 baht zou moeten bedragen. Pheu Thai heeft tijdens de verkiezingscampagne 300 baht in het vooruitzicht gesteld, maar lijkt al terug te krabbelen onder druk van het bedrijfsleven. De ingangsdatum van de verhoging wordt waarschijnlijk uitgesteld met uitzondering van Bangkok en Phuket. De ambtenaren komen op 1 oktober aan de beurt.

De verhoging van het minimumdagloon wordt onder ander ondersteund door de UN Economic and Sociale Commission for Asia and the Pacific. De lonen in Thailand zijn altijd laag geweest, maar de laatste jaren drukken de stijgende kosten van levensonderhoud met name zwaar op de lagerbetaalden. Een groot aantal werkers en hun gezinnen zit gevangen in een schuldspiraal.
Tegen de verhoging is fel geprotesteerd door de Thaise Kamer van Koophandel. Zowel de binnenlandse particuliere sector als buitenlandse investeerders maken zich zorgen over de gevolgen voor de productiekosten. Ze voorspellen dat de inflatie toeneemt, Thailands exportpositie wordt benadeeld en de werkloosheid zal toenemen. Een groot aantal midden- en kleinbedrijven kan de deuren wel sluiten of moet personeel lozen.
Niettemin houden de TSLC en het overgrote deel van de arbeiders vol dat verhoging van het minimumloon van essentieel belang is voor hun voortbestaan.
Neem Aranya (38). Ze werkt in een kantwerkfabriek, zes dagen per week en verdient 220 baht per dag. Elke maand stort ze 250 baht in het Social Security Fund, ze ondersteunt haar familie en heeft het geluk vlakbij de fabriek te wonen zodat ze kan besparen op vervoerskosten. Met moeite komt ze elke maand rond.
Of neem Tanawan (40), die ook in een kledingfabriek werkt. Ze verdient 250 baht per dag of 6.000 baht per maand dankzij wat overwerk. Als er geen orders zijn, wordt ze op onbetaald verlof gestuurd.
Of neem Ton, constructiewerker. Hij verdient 250 baht per dag, altijd nog meer dan enkele van zijn leeftijdsgenoten die in een benzinestation werken en 150 tot 167 baht verdienen. Maar als zijn werkgever geen werk heeft, zit hij noodgedwongen thuis en het risico van een ongeval is niet denkbeeldig.
Vraag het elke arbeider en zeggen allemaal hetzelfde: de verhoging naar 300 baht is een verbetering, maar nog steeds niet genoeg om van te leven, zeker als andere familieleden ervan afhankelijk zijn.

Abhisit: We waren te bescheiden
15 augustus – ‘Het paradepaardje van Pheu Thai om het minimumdagloon naar 300 baht te verhogen, zal Thaise werknemers benadelen, omdat velen die werkzaam zijn in de informele sector hun baan zullen kunnen verliezen aan buitenlanders die goedkoper zijn.’ Dit zegt premier Abhisit in een interview met Bangkok Post. ‘Ik maak me geen zorgen over de kapitalisten, maar ik maak me zorgen over de informele werkers. Kapitalisten zullen overschakelen op buitenlandse werknemers of mensen tijdelijke contracten geven die moeilijk te beheersen zijn.’

Pheu Thai vaag over verhoging minimumdagloon
17 augustus – Zo vastbesloten Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne was over de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, zo opvallend vaag is premier Yingluck nu. Ze weigert een ingangsdatum te noemen en zegt dat eerst gesprekken moeten worden gevoerd met het bedrijfsleven [dat zoals bekend mordicus tegen is] en de vakbonden. Mogelijk gaat de verhoging als eerste in Bangkok en Phuket in en volgt de rest van het land later. De verhoging van het startsalaris van afgestudeerden naar 15.000 baht per maand gaat in ieder geval op 1 januari in voor ambtenaren. De particuliere sector ‘makes the adjustments as needed’, zegt Yingluck enigszins diplomatiek.

Korn: Belastingverlaging voor bedrijven niet verstandig
17 augustus – Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij (Democraten) vraagt zich af of het beleid dat de regering op belastinggebied wil voeren, op de lange termijn wel in het belang van het land is. Pheu Thai wil de corporate tax terugbrengen van 30 naar 23 procent ter compensatie van de verhoging van het minimumloon. Korn wijst erop dat de bulk van de belastingopbrengst wordt opgebracht door de grote bedrijven. En die hebben het minst last van de verhoging; die last drukt voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf dat de grootste werkgever is.

‘My question is, who gains from tax reductions? How will it impact the behaviour of companies? And what are the expectations? If the government cuts taxes while keeping spending unchanged, the result is higher debt. The fact is that [listed, beursgenoteerde] company profits are at a record high. Is it fair to be cutting taxes now? Is this the best use of resources?’
De bedrijfsbelasting in Thailand van 30 procent is even hoog als op de Filippijnen. Singapore rekent 17 procent. De belastingdienst heeft vorige week berekend dat het verlagen van de belasting naar 23 procent in 2012 en 20 procent in 2013, zoals Pheu Thai van plan is, jaarlijks 150 miljard baht minder in het laatje brengt. [Kan de belastingsdienst niet rekenen of is de krant weer eens slordig? De vermindering kan niet beide jaren gelijk zijn.]

Hoger minimumloon jaagt Hana naar Vietnam
18 augustus – Hana Microelectronics Plc verhuist mogelijk naar Vietnam of China wanneer het minimumdagloon volgend jaar naar 300 baht omhoog gaat, zoals de nieuwe door Pheu Thai geleide regering van plan is. Het bedrijf heeft in Thailand 10.000 arbeiders in dienst en in Jiaxing in China 2000, die bijna allemaal het minimumloon krijgen. Alhoewel de personeelskosten slechts 6 tot 8 procent van de bedrijfskosten vormen, heeft de verhoging toch grote gevolgen omdat de winstmarges klein zijn.

Volgende week gaat chief executive Richard Han in Vietnam op zoek naar geschikte lokaties om de printplaten te assembleren. Het minimumloon in Vietnam bedraagt minder dan de helft van Thailands minimumloon. Hana is ook in andere delen van China op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. De Chinese regering verhoogt evenals Thailand het minimumloon, maar doet dat geleidelijk over een periode van 5 jaar.
De Federation of Thai Industries stelt voor het minimumloon ook geleidelijk te verhogen en wel over een periode van 3 jaar. Voorzitter Payungsak Chartsuthipol vindt dat kleine bedrijven extra hulp kunnen gebruiken, zoals een driejarige vrijstelling van bijdragen aan het Social Security Fund en mogelijk een directe regeringssubsidie van 40 tot 50 baht per werker/dag.
Directeur Han verwacht dat de hogere lonen in Thailand, de harde baht, de economische onzekerheid in de VS en Eurozone en China’s pogingen om de inflatie in de hand te houden Hana’s verdiensten in de tweede helft van het jaar onder druk zullen zetten.

‘Regering, houd inflatie in de hand’
19 augustus – Arbeiders zullen niet profiteren van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht wanneer de regering er niet in slaagt de verwachte hoge inflatie te beteugelen. Dit zei Wilaiwan sae Tia, vice-voorzitter van het Thai Labour Solidarity Committee, gisteren op een seminar over de loonsverhoging, georganiseerd door de Rangsit universiteit. Gevreesd wordt dat de prijzen van de dagelijkse levensbehoeften nog verder omhoog gaan.

De vakbondsvrouw drong er bij de regering op aan het minimumloon ‘unconditionally’ landelijk te verhogen en tegelijk met maatregelen te komen om de negatieve gevolgen van de verhoging te compenseren. ‘Business operators normally pass the buck to consumers by increasing prices of goods by citing rising production costs. The government must control rising goods prices.’
Volgens Wilaiwan hebben arbeiders hun hoop gevestigd op de loonsverhoging. Gedurende de verkiezingen hebben velen verlof genomen om in hun geboorteplaats op Pheu Thai te kunnen stemmen. Ze stemden hoofdzakelijk vanwege die 300 baht op Pheu Thai.

Minister: Loonsverhoging is niet verplicht
19 augustus – De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht is niet verplicht. Dit zei vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong gisteren tijdens een informeel gesprek met het joint standing committee on commerce, industry and banking. ‘The hike will not be a compulsory measure, but the government needs to accelerate working out measures to help the private sector reduce production costs such as interest rates, corporate income taxes and human resource development.’ In ieder geval zal de overheid de leiding nemen door het loon van werknemers bij overheidsorganisaties en staatsbedrijven te verhogen.

Payungsak Chartsutthipol, voorzitter van de Federation of Thai Industries, zei andermaal te hopen dat de regering het minimumdagloon geleidelijk verhoogt over een periode van 3 jaar. ‘Actually, business operators want a four-year period but I think three is appropriate to have everything in place.’ Volgens Payungsak moet de beslissing over de verhoging liggen bij de tripartite commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers.
Payungsak heeft eerder gezegd dat een onmiddellijke verhoging de particuliere sector in het eerste jaar 100 miljard baht kost door een verhoging van de kosten met 40 tot 80 procent. Bedrijven met kleine marges en veel personeel worden als eerste getroffen. Meer dan 10 bedrijfstakken voelen de pijn, zoals de kleding- en textiel-, voedings-, agrarische-, meubel- en schoenenindustrie, zegt hij, alhoewel de FTI nog een analyse moet maken van de gevolgen voor elke bedrijfstak, die ze aan de regering zal overhandigen.

Kittirat: Verkleining inkomenskloof topprioriteit
20 augustus – De regering is vastbesloten de inkomenskloof te verkleinen. Volgende week kondigt ze in haar regeringverklaring de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht aan, die begin volgend jaar ingaat. ‘Workers wil enjoy incomes not lower than 300 baht a day on the basis of skills and productivity’, zei Kittirat Na-Ranong, vice-minister-president belast met economische politiek en minister van Handel, gisteren op de Post-Today-K SME Expo 2011 in het Queen Sirikit National Convention Centre.

De minister vroeg ondernemers, bankiers en handelaren om samen met de regering naar oplossingen te zoeken om een beter leven voor de laagstbetaalden te creëren. ‘I would like to ask those who are executives if they believe that with that amount [300 baht per dag, 9000 baht per maand], can those workers live with dignity as human beings? The answer for me is not yet.’
Binnenkort gaat de regering een onderzoek doen onder ambtenaren en werknemers bij overheidsdiensten, die minder dan 15.000 baht per maand verdienen, kondigde Kittirat aan. Hun salaris zal naar dat niveau worden opgetrokken.
Kittirat zei te hopen dat het bedrijfsleven gehoor geeft aan de oproep om het minimumloon te verhogen zodra de regering maatregelen heeft genomen om hen te helpen – zoals de beloofde reductie van de bedrijfsbelasting van 30 procent nu naar 23 procent volgend jaar en 20 procent in 2013 – en de last van hoge olieprijzen verzacht.
Voorts zei Kittirat andermaal dat volgens hem de rente te hoog is. De tarieven vormen geen goede afspiegeling van de economie. ‘I would like to ask executives of the central bank to think again or change their paradigm.’ Wanneer de rente lager is, zijn ondernemers meer bereid het minimumloon te verhogen, denkt Kittirat. ‘These workers will become new spenders to boost the Thai economy.’

Hogere lonen doen Thailand veel goed
24 augustus – Thailand’s economisch performance is sterk. Het is een wereldleider in fabrikaten, voedingsproducten, mijnbouw en toerisme. De winsten van beursgenoteerde bedrijven zijn robuust, de werkloosheid bedraagt 1,2 procent en de vraag naar arbeidskrachten is groot.

Maar Thailand lijdt aan hetzelfde euvel als blijkt uit een International Labour Organisation analyse van de mondiale lonen over de afgelopen 30 jaar: 1 het aandeel van lonen in het bruto binnenlands product loopt terug en het aandeel dat naar winsten gaat, stijgt; 2 de stijging van de lonen houdt geen gelijke tred met de groei van de arbeidsproductiviteit, resulterend in gelijkblijvende of verminderde lonen; 3 de kloof tussen de hoogst en laagst betaalden neemt toe. Toegepast op Thailand:
1 Het aandeel van lonen in het nationaal inkomen is afgenomen van 72 procent in 1995 naar 63 procent in 2006.
2 De minimumloonsverhogingen hebben de afgelopen 10 jaar geen gelijke tred gehouden met de inflatie.
3 De Gini coëfficiënt, de mate van inkomensongelijkheid, is 0,43, de hoogste in Azië.
Bovenstaande cijfers noemt Jiyuan Wang, directeur van het regionaal kantoor van ILO voor Thailand, Cambodja en Laos, in een artikel naar aanleiding van de discussie over de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht.
Wang stelt dat de vrees voor inflatoire en werkgelegenheids effecten onterecht is. De recente inflatie is het gevolg van de toenemende vraag naar grondstoffen en energie. Die stuwen de prijs van voedsel en brandstof op. Inflatie creëert druk op loonsverhogingen in plaats van omgekeerd.
Mogelijk zullen hogere lonen tot lagere werkgelegenheid in sectoren met lage lonen leiden, maar gezien de grote vraag naar arbeidskrachten kunnen de afgevloeide werknemers gemakkelijk elders terecht. Bovendien zullen hogere lonen de vraag stimuleren en zorgen voor een groei van de binnenlandse productie.
Het minimumloonbeleid vraagt wel om complementaire maatregelen. Werkgevers moeten onderwijs, vakbekwaamheid en productiviteit belonen. Vakbonden moeten kunnen onderhandelen over loonsverhogingen. De ILO heeft vastgesteld dat in landen waar de vakbonden een sterke onderhandelingspositie hebben, productiviteitsgroei en de gemiddelde loongroei hand in hand gaan.
Uit de meeste analyses blijkt dat inkomende migranten een dempende werking hebben op de lonen van ongeschoolde Thaise arbeid. Om dit te voorkomen moeten buitenlandse werknemers hetzelfde minimumloon verdienen als Thaise arbeiders en voor de wet gelijk behandeld worden.
Dat werkgevers hun toevlucht zullen nemen tot het in dienst nemen van meer buitenlandse werknemers – volgens een recente peiling zou 97 procent van de werkgevers dat doen – lijkt Wang onwaarschijnlijk. ‘These employers might presume that they can pay migrants less than the legally required minimum.’ Bovendien wijst hij erop dat tienduizenden vakbekwame Thaise arbeiders naar het buitenland gaan omdat ze daar meer kunnen verdienen dan in Thailand.
Het midden- en kleinbedrijf dat onevenredig zwaar wordt getroffen door de verhoging van het minimumloon, kan volgens Wang het best geholpen worden door andere belastingmaatregelen dan een verlaging van de corporate tax [zoals voorgesteld door Pheu Thai], een betere toegang tot krediet en training in een reeks van maatregelen waardoor de productie toeneemt zodat het MKB zich de verhoogde lonen kan veroorloven.

‘Pheu Thai pleegt kiezersbedrog’
1 september – Het Thai Labour Solidarity Committee verwijt regeringspartij Pheu Thai kiezersbedrog. Tijdens de campagne beloofde de partij het minimumdagloon op te trekken naar 300 baht; in de regeringsverklaring werd ‘300 baht wage’ vervangen door ‘300 baht income’ en de regering stelde als voorwaarde dat dit bedrag alleen voor geschoolde arbeiders geldt.

Het ministerie van Arbeid doet er nu nog een schepje bovenop door het kabinet toestemming te vragen voor een pilot in zeven provincies waar de huidige lonen al dicht bij de 300 baht liggen. Het voorstel wordt midden september besproken in de tripartite commissie van regeringsvertegenwoordigers, werkgevers en werknemers. Ingangsdatum zou 1 januari zijn.
Werkgeversvertegenwoordiger in de commissie Pannaphong It-atthanon is bang dat kleine fabrieken de dupe worden van het hogere minimumloon. Hij denkt ook dat arbeiders uit andere met name buurprovincies op het hogere loon afkomen, waardoor die buurprovincies te maken krijgen met een tekort aan arbeidskrachten. Maar Pannaphon maakt zich geen illusies dat hij het voorstel kan tegenhouden omdat de andere twee partijen het zullen steunen.

Minister wil werkgeversbijdrage schrappen
13 september – Om de gevolgen van het controversiële minimumloonbeleid te verzachten wil minister Padermchai Sasomsap (Labour) de werkgeversbijdrage aan het Social Security Fund schrappen. Hij gaat ook de ministeries van Energie en Binnenlandse Zaken vragen om de elektriciteits- en waterrekening van bedrijven die door de verhoging worden getroffen, te verlagen.

De reductie van de werkgeversbijdrage heeft geen gevolgen voor het ouderdomspensioen, maar als het fonds in de problemen komt, zei de minister gisteren, dient de regering uit haar eigen budget het fonds te steunen. Het SSF wordt beheerd door een tripartite commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers. Het fonds wordt gevoed door bijdragen van alle drie partijen. Veranderingen, zoals de minister nu voorstelt, hebben de goedkeuring van de commissie nodig.
Padermchai woonde gisteren een seminar bij om te luisteren naar de zorgen van de werkgevers over de geplande loonsverhoging. Pheu Thai heeft tijdens de verkiezingscampagne beloofd het minimumdagloon naar 300 baht te verhogen. Veel deelnemers denken dat sommige bedrijven als gevolg daarvan naar het buitenland zullen verkassen. Volgens Chianchuang Kanlayanamit, voorzitter van Maxon Systems Thailand, zijn sommige elektronicabedrijven van plan hun productie te verplaatsen naar grensstreken van Cambodja en Birma, waar de loonkosten lager zijn. Zij sparen dan 80 baht per dag per werknemer uit.
Winitchai Siyarat van NXP Manufacturing Thailand, een producent van elektronische onderdelen, gaf de regering het advies de loonsverhoging over vier jaar uit te smeren zodat bedrijven de tijd hebben om zich aan te passen. Zo niet, dan moeten ze snijden in welzijnsvoorzieningen van de werknemers.
Pannapong Itatthanon, adviseur van de Security Services Association of Thailand, had gisteren een ontmoeting met de minister om te praten over de negatieve gevolgen voor de 3500 bewakingsdiensten, die in totaal 500.000 werknemers in dienst hebben.

‘Smeer verhoging minimumloon over 3 jaar uit’
13 september – Een snelle stijging van lonen ontregelt de economie en kan leiden tot hogere werkloosheid omdat bedrijven banen afstoten om de productiekosten te reduceren. Deze voorspelling deed econoom Pranee Tinakorn, verbonden aan de Thammasat universiteit, gisteren op een seminar, georganiseerd door de Policy Watch groep van Thammasat. De regering heeft goede bedoelingen met de verhoging van het minimumloon, zei hij, maar die zou over een periode van bijvoorbeeld drie jaar moeten worden uitgesmeerd om de particuliere sector de gelegenheid te geven om zich aan te passen.

Pranee schat dat 23 procent van de werknemers, zo’n drie miljoen, het minimumloon of minder verdient. De afgelopen jaren bleven de loonsverhogingen achter bij de inflatie, waarvan de laagstbetaalden het meest last hadden. Pranee hield een pleidooi om de gedupeerde groepen te helpen middels voedselbonnen of gesubsidieerde huisvesting.
Sakon Varanyuwatana, eveneens als econoom verbonden aan Thammasat, waarschuwde dat de uitgaven aan populistisch beleid de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Tussen 2000 en 2004 stegen de rijksinkomsten gemiddeld met 10,3 procent en de uitgaven met 7,3 procent. Tussen 2005 en 2010 stegen de inkomsten slechts met 5,7 procent, terwijl de uitgaven met 11 procent omhoog gingen. Investeringen door de overheid zijn relatief laag met een groei van 10 procent wat een potentieel probleem is voor Thailands concurrentiepositie op de lange termijn.
Praipol Khumsap bracht het subsidiëren van brandstof via het State Oil Fund ter sprake. Dat fonds zou volgens hem onafhankelijk moeten zijn van de politiek en de regering, met een duidelijk mandaat om de prijzen te stabiliseren. Als er geen verandering in komt, kan de staatsschuld, die nu 40 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, oplopen naar 50 procent in de komende twee of drie jaar en 60 procent binnen 5 jaar. Allemaal het gevolg van niet vol te houden energiebeleid.
Oorspronkelijk was het Oil Fund bedoeld om de prijs van brandstoffen als gasohol en LPG te ondersteunen en om de binnenlandse brandstofprijzen te stabiliseren bij een wisselende prijs van olie op de wereldmarkt. Maar politici bleken afkerig om heffingen op brandstof in te voeren wanneer de olieprijs zakte, en ze gebruikten het fonds maar al te graag om brandstof te subsidiëren, wanneer de olieprijs omhoog ging.
Volgens Praipol dient de pompprijs te passen bij de wereldmarktprijs en dienen belastingen gebruikt te worden om variatie in brandstofgebruik te stimuleren. Gasohol (een mix van benzine en ethanol) moet op zijn minst 3 baht goedkoper zijn dan benzine om het gebruik te bevorderen. LPG, CNG (gecomprimeerd aardgas), diesel en benzine zouden in prijs niet sterk moeten verschillen.
‘The government should consider subsidising LPG, which is used as a cooking gas, for low-income households such as by offering coupons allowing the purchase of 10 kilogrammes a month at a subsidised price of maybe 10 baht/kg.’  Zo’n maatregel zou de regering een aanzienlijke uitgave schelen. De subsidie op LPG bedraagt nu 3,5 miljard baht per maand.

Nieuw voorstel: minimumloon landelijk omhoog met 40 pct
16 september – Het plan om het minimumdagloon bij wijze van proef in zeven provincies, waaronder Bangkok, naar 300 baht te verhogen is woensdag in de tripartite commissie van tafel geveegd door de werkgevers. De werknemers- en regeringsvertegenwoordigers in de commissie gaan nu voorstellen het minimumloon landelijk met 40 procent te verhogen. Maar dit betekent wel dat het in de zeven provincies boven de 300 baht uitkomt en in de overige 70 provincies onder de 300 baht.

Werkgeversvertegenwoordiger Atthawut Leeyawanit zei woensdag dat een verhoging naar 300 baht, zoals Pheu Thai tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd, over 4 jaar dient te worden uitgesmeerd. Bij een onmiddellijke verhoging dient de regering de extra loonkosten te compenseren. Volgens Atthawut kunnen werkgevers in de arbeidsintensieve bedrijfstakken zich een verhoging naar 300 baht niet veroorloven. Hij noemde het midden- en kleinbedrijf in de textielsector, toerisme, bewaking en schoonmaak.
Later deze maand komt de commissie weer bijeen om te praten over het 40-procents voorstel.
Het Thai Labour Solidarity Committee houdt op 7 oktober een rally om de regering Yingluck te pressen voor de 300 baht landelijk te gaan. Een lid van de commissie zegt dat de TLSC tegen het 40-procents voorstel is [waardoor de zeven proefprovincies boven de 300 baht zouden uitkomen] omdat werkers in Bangkok en andere provincies geconfronteerd worden met dezelfde kosten van levensonderhoud en prijzen van verbruiksartikelen.

Werkgevers dreigen uit looncommissie te stappen
18 september – Werkgevers dreigen de tripartite looncommissie te verlaten, wanneer werknemers en regering samenspannen om verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht door te drukken. De werkgevers vinden dat de verhoging over 4 jaar moet worden uitgesmeerd. Een compromisvoorstel van minister Padermchai Sasomsap (Labour) om het loon met 40 procent te verhogen lijkt ook weinig kans te maken omdat het minimumloon daardoor  in zeven provincies boven de 300 baht zou uitkomen en in de overigen provincies eronder blijft.

Verhoging van het minimumdagloon is een van de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai, maar nadat die partij aan de macht was gekomen is er met name vanuit het bedrijfsleven veel verzet tegen gerezen.
Werkgeversvertegenwoordiger Pannapong It-atthanont zegt dat het bedrijfsleven de wens van de regering begrijpt om de levensstandaard van arbeiders te verbeteren, maar de regering moet ook rekening houden met de stijgende kosten van levensonderhoud. Ze lijkt die niet te kunnen beheersen. ‘After the wage hike the workers may be better off initially, but what good will that do if the businessses don’t survive?’
Werknemersvertegenwoordiger Chaiporn Janthana wijst erop dat het minimumloon de afgelopen jaren nauwelijks verhoogd is. Hij vindt dat de werkgevers nu maar eens een deel van hun winst moeten afstaan en hun werkers moeten geven wat hen toekomt.
Het Thai Labour Solidarity Committee gaat premier Yingluck een verklaring overhandigen waarin ze de verhoging naar 300 baht eist. Als Pheu Thai haar verkiezingsbelofte niet inlost, stapt het comité namens 5 miljoen arbeiders naar de bestuursrechter.

Social Security Fund wordt aangesproken
27 september – Arbeidsdeskundige Bandit Thanachaisetthawut vindt het geen goed idee van de regering om geld te onttrekken aan het Social Security Fund (SSF) en dat aan werkgevers uit te lenen om de last van het hogere minimumloon te verzachten. Het is de bedoeling dat het Social Security Office (SSO) de leningen via banken aanbiedt tegen een rente van 3,5 procent op voorwaarde dat de werkgevers met plannen komen om het vakmanschap van hun werkers te bevorderen c.q. hen niet te ontslaan.

Bandit denkt dat veel werkgevers niet de kans krijgen van de regeling gebruik te maken omdat banken de neiging hebben alleen leningen aan goede klanten te verlenen en onderpand te eisen. En degenen die wel een lening krijgen, zouden het geld wel eens voor een ander doel kunnen gebruiken, dus vindt hij dat een ‘special mechanism’ nodig is om dat te controleren.
Het SSO-bestuur neemt midden volgende maand een beslissing over het voorstel om 10 miljard baht te trekken voor de regeling. Het kantoor neemt 1 van de 3,5 procent bankrente voor zijn rekening.
Somkiart Chayasriwong, permanent secretaris van Arbeid, zegt dat een andere mogelijkheid is geopperd om werkgevers te helpen, namelijk door hun bijdrage aan het SSF te verlagen c.q. te schrappen. Maar dit voorstel stuit op tegenstand van werknemers die vrezen dat dit consequenties heeft voor de medische zorg en pensioenen, die uit het fonds worden gefinancierd. Somkiart zegt dat ze daar niet bang voor hoeven zijn. Bovendien zou de verlaging tijdelijk zijn.
Voorzitter Chalee Loisung van Thai Labour Solidarity vraagt zich af hoe het fonds geen gevolgen kan ondervinden wanneer er minder geld binnenkomt. Het SSF wordt gevoed door bijdragen van werkgevers, werknemers en de overheid. Chalee vindt dat de regering verantwoordelijk is voor de verkiezingsbelofte om het minimumdagloon naar 300 baht te verhogen. Ze dient van het SSF af te blijven, zegt hij.
De werkgevers zijn (uiteraard) blij met de veranderingen. De voorzitter van de Employers Confederation of Thailand vindt dat de SSO gedurende één jaar na de verhoging de werkgeversbijdrage moet laten vervallen.

Het beginnetje is er: 300 baht bij overheidsbedrijven
1 oktober – Vanaf vandaag verdienen 24.419 arbeiders in dienst van overheidsbedrijven het verhoogde minimumloon van 300 baht per dag. Dat kost elke maand het lieve bedrag van 23,9 miljoen baht extra. De verhoging van het minimumdagloon is een van de verkiezingsbeloftes van Pheu Thai, de huidige regeringspartij.

Somkiat Chayasriwong, permanent secretaris van het ministerie van Arbeid en voorzitter van het State Enterprise Relations Committee, zegt dat zijn comité drie voorstellen gaat doen om het midden- en kleinbedrijf te steunen, wanneer in die bedrijven het minimumloon omhoog gaat. Ze behelzen een korting op nutsvoorzieningen en twee belastingmaatregelen.
Zakenmensen in Phuket klagen over de effecten van de loonsverhoging. Een senator die er zes hotels bezit, zegt dat de kosten van levensonderhoud al omhoog gaan.
[Merkwaardige klacht want het minimumloon gaat in het particuliere bedrijfsleven pas op 1 januari naar 300 baht; tenminste als overheid, werknemers en werkgevers het eens kunnen worden in de tripartite looncommissie.]

MKB profiteert niet van verlaging bedrijfsbelasting
1 oktober – De geplande verlaging van de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent volgend jaar en 20 procent het jaar erna doet zowel de regering als het bedrijfsleven meer kwaad dan goed, zegt Tanit Sorat, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries. ‘Niet alleen verliest de regering inkomsten, maar alleen grote bedrijven zullen ervan profiteren. Alhoewel de verlaging helpt om de winsten voor de industriële sector in het algemeen te verhogen, profiteren kleine en middelgrote bedrijven met grote aantallen werknemers er niet van omdat hun winstmarges laag zijn.’ De regering Yingluck heeft de verlaging voorgesteld om het bedrijfsleven warm te krijgen voor de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, die op 1 januari zou moeten ingaan.

Geen exportgroei maar binnenlandse consumptie
3 oktober – De verhoging van het minimumloon en het inkomen van boeren zijn pogingen van de nieuwe regering om de economie van Thailand in balans te brengen. Van een land dat de afgelopen vijf decennia gericht was op exportgroei, moet Thailand een land worden dat gebaseerd is op binnenlandse consumptie. Dit zegt minister Kittiratt Na-Ranong (Handel), als vice-minister-president verantwoordelijk voor economische politiek, in een interview met Bangkok Post.

Kittiratt verdedigt met verve de verhoging van het minimumloon naar 300 baht per dag. Zeven miljoen Thais verdienen het minimumloon. ‘They are living almost not as human beings. Working for eight full hours. Do you think this kind of level is considered decent? I don’t.’
Alhoewel het bedrijfsleven moord en brand schreeuwt over de verhoging – met name voor het midden- en kleinbedrijf wordt gevreesd – wijst Kittiratt erop dat sommige bedrijven al vrijwillig hebben aangegeven de lonen te verhogen, zelfs in provincies die nog niet aan de beurt zijn.
De regering wil het minimumloon als eerste in Bangkok en zes andere provincies met ingang van 1 januari verhogen, maar dat is afhankelijk van wat de tripartite looncommissie beslist. Die commissie bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers.
Kittiratt zegt dat de armen een onredelijke last hebben moeten dragen ten behoeve van een beleid dat de lonen laag hield om arbeidsintensieve industrieën aan te moedigen in het land te investeren. De economische groei van 20 procent per jaar heeft heel weinig gedaan om de binnenlandse consumptie te stimuleren. ‘And the wealth that we have has not been evenly distributed to all people’, aldus Kittiratt. De inkomenskloof in Thailand is de afgelopen jaren groter geworden en is een van de grootste in de regio. Ondertussen heeft de economische ongelijkheid bijgedragen tot sociale en politieke infighting en instabiliteit.

Acht provincies akkoord met 300 baht
4 oktober – Acht provinciale looncommissies gaan akkoord met verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, 44 provincies met een verhoging van 40 procent of meer en 23 provincies met een verhoging van 30 tot 35 procent. In twee provincies kunnen de commissies het niet eens worden. Vandaag neemt de centrale looncommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers, een besluit over de voorstellen.

De acht provincies die naar 300 baht willen, het bedrag dat Pheu Thai tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd, zijn Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Phuket, Buri Ram, Mukdahan en Nakhon Ratchasima. Voor Buri Ram en Mukdahan betekent dat de grootste verhoging: het huidige minimumloon bedraagt er respectievelijk 166 baht en 165 baht. Nakhon Ratchasima stelt 300 baht voor grote bedrijven voor en 256 baht voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
De twee provincies waar geen finaal besluit is gevallen, zijn Samut Prakan en Samut Sakhon. De commissie van Samut Songkhram heeft 2 opties: 40 procent of een geleidelijke verhoging naar 300 baht uitgespreid over 3 jaar.
Somkiat Chayasriwong, permanent secretaris van het ministerie van Handel en voorzitter van de centrale looncommissie, zegt dat het ministerie er nog steeds naar streeft volgend jaar het minimumdagloon in alle provincies naar 300 baht te verhogen.
Het huidige minimumloon verschilt per provincie. De voorstellen van de provinciale commissies zullen door de centrale looncommissie worden beoordeeld aan de hand van criteria als de lokale kosten van levensonderhoud, inflatie, de economische situatie en het vermogen van de commerciële sector in de desbetreffende provincie om de kosten te dragen.
Om het MKB te steunen schrapt het ministerie van Financiën de belasting op de verkoop van oude machinerie, het gaat financiële hulp verlenen aan getroffen bedrijven en volgend jaar gaat de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent.
Vrijdag houdt de Confederation of Thai Labour een rally. Vertegenwoordigers van de beweging hebben een ontmoeting met premier Yingluck en zullen haar een brief overhandigen ter ondersteuning van het regeringsbeleid om het minimumloon landelijk naar 300 baht op te trekken.
[Thailand heeft 77 provincies. Samut Songkhram zal wel in de 44-groep inbegrepen zijn. In het oorspronkelijke bericht is sprake van 52 provincies, maar dat leidt tot een dubbeltelling van de 8 die naar 300 baht gaan.]

Werkgevers proberen het nog één keer
5 oktober – De werkgevers proberen het nog één keer: vandaag leggen ze de landelijke looncommissie twee voorstellen voor het minimumloon voor.

– Het eerste voorstel is een definitiekwestie: minimumloon is loon inclusief overwerk, vergoeding voor transportkosten en dagvergoeding. Dit voorstel heeft de voorkeur van de werkgevers, aldus Sommat Khunset, secretaris-generaal van de Federation of Thai Industries. Deze maatregel zou moeten gelden voor zeven proefprovincies, te beginnen in januari.
De overige provincies, waarin het minimumloon gemiddeld 189 baht bedraagt, beginnen met een verhoging van 40 baht in januari, eindigend in 2014 met 300 baht per dag.
– Het tweede voorstel behelst een compensatie van de regering ten bedrage van de helft van de verhoging, die over 4 jaar wordt uitgesmeerd. Dit zou 30 miljard baht per jaar kosten.
Daarnaast steunen de werkgevers het plan van de regering om de bedrijfsbelasting volgend jaar van 30 naar 23 procent te verlagen, ‘zodat het land concurrerend kan blijven’, aldus Sommat.
De landelijke looncommissie is een overlegorgaan van vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers. Elke provincie heeft een eigen looncommissie. Die hebben hun voorstellen al ingediend. Acht provincies gaan akkoord met een verhoging naar 300 baht, 44 provincies met een verhoging van 40 procent of meer en 23 provincies met een verhoging van 30 tot 35 procent. In twee provincies kunnen de commissies het niet eens worden.

Minimumloon: We zijn er bijna, maar nog niet helemaal
6 oktober – De centrale looncommissie, die gisteren vergaderde, neemt op 17 oktober een definitief besluit over verhoging van het minimumdagloon. De commissie overweegt twee opties:

– Een verhoging met 40 procent in 2 jaar tot 300 baht.
– Een geleidelijke verhoging over 4 jaar tot 300 baht.
Volgens voorzitter Somkiart Chayasriwong zijn de loonsverhogingen de afgelopen 14 jaar 10 procent onder de kosten van levensonderhoud gebleven. Hij hoopt dat de commissie er de volgende keer uitkomt. Alhoewel er meningsverschillen zijn tussen werkgevers en de rest van de commissie (werknemers en overheid), hoopt hij dat een gezamenlijke conclusie wordt bereikt.
Een werkgeversvertegenwoordiger in de commissie zegt dat de steunmaatregelen die de regering heeft toegezegd, ‘onduidelijk’ zijn en het bedrijfsleven niet helpen. Kleine bedrijven, die met name worden getroffen door de loonsverhoging, profiteren niet van de aangekondigde verlaging van de bedrijfsbelasting. Hij noemt de maatregelen, evenals lage-renteleningen, ‘government tricks to fool children’.
Volgens een bron hebben de werkgevers in de commissie betoogd dat een algemene verhoging naar 300 baht, zoals beloofd door Pheu Thai tijdens de verkiezingscampagne, in strijd is met artikel 87 van de Labour Protection Bill. Dit artikel stelt dat lonen dienen te worden bepaald aan de hand van de kosten van levensonderhoud, het inflatiepercentage, de mogelijkheid van werkgevers om de hogere kosten te dragen en de economische groei.
De werknemers in de commissie houden vast aan 300 baht voor iedereen per 1 januari. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de bestuursrechter.

FTI pleit voor uitstel verhoging minimumdagloon
11 oktober – Uitgekookt zijn ze bij de Federation of Thai Industries (FTI). Ze waren al tegen verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, maar nu met de overstromingen nemen ze hun kans waar: Regering, stel de verhoging 2 tot 3 jaar uit zodat bedrijven gelegenheid hebben om te herstellen van de watersnood. Verder stelt de FTI voor een regeringsfonds van 50 miljard baht te vormen voor hulp aan getroffen bedrijven en de werkgeversbijdrage voor de sociale voorzieningen te schrappen.

Maar dat is nog niet alles. Op het verlanglijstje staan ook het schrappen van betalingen voor elektriciteit gedurende drie tot zes maanden, het opzetten van een commissie om gedupeerde arbeiders te helpen en zachte leningen voor het midden- en kleinbedrijf. Voorts zou de douane speciale belastingmaatregelen moeten overwegen voor de vervanging van machinerie en grondstoffen.

Kabinet akkoord met verlaging bedrijfsbelasting
12 oktober – De door Pheu Thai beloofde verlaging van de bedrijfsbelasting van de huidige 30 procent naar 23 procent volgend jaar en 20 procent in 2013 is dinsdag door het kabinet goedgekeurd. De belastinginkomsten nemen daardoor in 2012 af met 52,5 miljard baht. De regering denkt met deze maatregel de concurrentiekracht van Thailand te vergroten en het land aantrekkelijker te maken voor investeerders. De maatregel heeft ook tot doel bedrijven tegemoet te komen vanwege de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht.

Kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 5 miljoen baht aan geplaatst kapitaal en een omzet lager dan 30 miljoen baht per jaar hoeven over de eerste 150.000 baht winst geen belasting te betalen, tussen 150.000 en 1 miljoen betalen ze 15 procent en daarboven 23 procent.

Werkgevers stappen naar de rechter
15 oktober – Zeven leden van de Employers Confederation of Thailand stappen naar de bestuursrechter met het verzoek de geplande verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht te verbieden. De verhoging zou het bedrijfsleven dat al zwaar getroffen is door de overstromingen, nog eens met extra kosten opzadelen. De Federation of Thai Industries, die deze week de regering opriep de verhoging 2 tot 3 jaar uit te stellen, heeft nog niet beslist of ze zich aansluit bij de gang naar de rechter.

Maandag vergadert de tripartite looncommissie over de verhoging. De commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers, buigt zich over twee opties: een verhoging van 40 procent uitgesmeerd over 2 jaar of een geleidelijke verhoging over 4 jaar. Het huidige minimumloon varieert van 159 baht in Phayo tot 221 in Phuket. In Bangkok bedraagt het 215 baht. De verhoging naar 300 baht was één van de verkiezingsbeloftes van de huidige regeringspartij Pheu Thai.

Werkgevers: Stel verhoging minimumloon 6 maanden uit
17 oktober – De werkgevers in de tripartite looncommissie zullen de commissie vandaag voorstellen om de beslissing over verhoging van het minimumdagloon met 6 maanden uit te stellen. Een verhoging nu zou het bedrijfsleven dat al zwaar getroffen is door overstromingen, nog eens met extra kosten opzadelen.

De werkgevers verwachten dat het zes maanden duurt voordat het bedrijfsleven de schade heeft hersteld, dus het uitstel zou even lang moeten duren, zegt Atthayuth Leeyawanich, werkgeversvertegenwoordiger in de commissie.
Vandaag buigt de commissie zich over twee opties: een verhoging per 1 januari 2012 met 40 procent in het gehele land, en een verhoging een jaar later naar 300 baht. Dit wordt voorgesteld door overheid en werknemers. In de tweede optie wordt de verhoging over een periode van 4 jaar uitgesmeerd. Deze optie heeft de voorkeur van de werkgevers; beter gezegd had, nu ze op uitstel aandringen.

Groen licht voor 300 baht
18 oktober – De nationale looncommissie heeft maandag besloten het minimumdagloon met ingang van 1 april met 40 procent te verhogen. In zeven provincies komt het daardoor op 300 baht. In de overige provincies wordt het een jaar later opgetrokken tot 300 baht. Aanvankelijk zou de ingangsdatum 1 januari zijn, maar vanwege de overstromingen is die verschoven. De loonsverhoging behoeft de goedkeuring van het kabinet
Het ministerie van Financiën gaat ermee akkoord dat 300.000 midden- en kleinbedrijven belastingreductie claimen bij het ministerie van Labour om de gevolgen van de loonsverhoging te verzachten..
Een vertegenwoordiger van de werkgevers in de commissie zegt dat ze bang zijn dat ontevreden werkgevers naar de rechter stappen. Volgens de Labour Protection Law dienen loonaanpassingen gebaseerd te zijn op tal van factoren, zoals inflatie, kosten van levensonderhoud en productiekosten. ‘For them, it may look like it is a predetermined wage increase.’
De verhoging van het minimumdagloon is een van de verkiezingsbeloftes van de huidige regeringspartij Pheu Thai.

Bedrijfsleven vraagt uitstel loonsverhoging
31 oktober – Het bedrijfsleven wil dat de verhoging van het minimumdagloon met 1 jaar wordt uitgesteld. De overstromingen hebben veel bedrijven zwaar getroffen, waardoor ze niet in staat zullen zijn de hogere loonkosten op te brengen, zegt Pannapong Itthannont, werkgeversvertegenwoordiger in de landelijke looncommissie.

De commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers,  besloot eerder het minimumdagloon op 1 april in zeven provincies te verhogen naar 300 baht en in de overige provincies te verhogen met 40 procent.
Pannapong zal tijdens de volgende commissievergadering het uitstel voorstellen. Hij verwacht dat de watersnood tegen het eind van het jaar voorbij is. Daarna zouden de werkgevers drie maanden hebben om zich voor te bereiden op de loonsverhoging, wat volgens Pannapong niet voldoende is.
Pannapong had nog meer noten op zijn zang. Hij stelt voor de regelingen voor kopers van een eerste woning en auto evenals het rijsthypotheeksysteem te bevriezen. De regering heeft het geld dat daarmee gemoeid is, hard nodig voor herstelwerkzaamheden.
Verder stelt hij voor dat de regering een centrum opzet dat bedrijven en werknemers assisteert bij onderhandelingen over compensatie voor werknemers wegens de overstromingen. De bedrijven, zegt hij, zullen niet de volledige last kunnen dragen, dus de regering moet bijspringen. Overheidsdiensten dienen een helder hulpprogramma te bieden; zo niet, dan kunnen ze protesten van ontevreden werknemers verwachten.

Uitstel voor verhoging minimumloon
23 november – Het minimumdagloon gaat niet op 1 januari maar op 1 april omhoog. Dit heeft het kabinet besloten om de door overstromingen getroffen werkgevers tegemoet te komen. In zeven provincies gaat het loon naar 300 baht, in de overige provincies gaat het met 39,5 procent omhoog om een jaar later op 300 baht uit te komen. Verhoging van het minimumloon is een van Pheu Thai’s verkiezingsbeloftes. Het plan en nu dus de maatregel heeft op veel verzet gestuit van de werkgevers.

Kort nieuws 3 februari 2012
– Zeven verenigingen van werkgevers en de Federation of Thai Industries (FTI) slaan de handen ineen tegen de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 april. Ze gaan een petitie opstellen die door 100 bedrijven van de FTI en 50 bedrijven van de zeven verenigingen bij de Administrative Court zal worden ingediend. De FTI en de verenigingen zijn zelf niet wettelijk gerechtigd om dat te doen.

Volgens de indieners heeft de verhoging een negatieve invloed op ’s lands economie, zowel op de korte als op de lange termijn wanneer in 2015 de Asean Free Trade Agreement van kracht wordt. Verder wijzen ze erop dat veel kleine bedrijvan zwaar getroffen zijn door de overstromingen; grote bedrijven als Honda en Toshiba moeten nog steeds hun productie hervatten.

Kort nieuws 21 maart
– 41 bedrijven die wilden dat de Administrative Court de regering had verboden het minimumdagloon naar 300 baht op te trekken, hebben van de rechtbank nul op het rekest gekregen. De tripartite centrale looncommissie heeft procedureel juist gehandeld en daar dienen de bedrijven zich bij neer te leggen, aldus de rechtbank.

Grote kloof tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
23 maart – Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt sluiten slecht op elkaar aan in Thailand. Slechts één op de acht vacatures voor afgestudeerden kan worden vervuld en de helft van de afgestudeerden kan moeilijk een baan vinden, aldus de ManPowerGroup, een wereldwijde personeelsconsultancy.

Wanchai Piboonbaramee, directeur personeelszaken en financiën van het Thaise kantoor, schat dat 50.000 vacatures openstaan waarop 6.000 sollicitanten reageren.
Manager Simon Matthews zou het niet verbazen wanneer arbeidsintensieve bedrijven hun productie naar het buitenland verplaatsen wanneer op 1 april het minimumdagloon wordt verhoogd. In Bangkok en zes andere provincies gaat het dan naar 300 baht en in de andere provincies stijgen de lonen met 40 procent of meer om een jaar later op 300 baht uit te komen. Matthews zegt dat zo’n verhuizing eerder heeft plaatsgevonden in de textiel- en kledingindustrie. Zo’n 10 jaar geleden bloeide die in Thailand, maar sindsdien zijn de bedrijven geleidelijk naar China en Vietnam verhuisd waar de arbeidskosten lager lagen. Voor China geldt dat niet meer, omdat de arbeidskosten er met 20 procent zijn gestegen.
Andere sectoren, die hogergeschoold personeel vergen zoals de automobiel- en elektronica-industrie, zullen niet snel Thailand verlaten, denkt Matthews.

Kort nieuws 30 maart
– Vanaf zondag zijn werkgevers verplicht het minimumdagloon van 300 baht te betalen, maar veel werkgevers proberen die maatregel te omzeilen door werk uit te besteden of werkers in de informele sector te huren, zegt Siriwan Romchatthong, secretaris-generaal van de Employers Confederation of Thailand. De minister van Werkgelegenheid liet gisteren weten dat het ministerie een klachtencentrum opent waar klachten kunnen worden gedeponeerd die voortkomen uit de verhoging van het minimumloon.

Kort nieuws 2 april
– Sinds zondag bedraagt het minimumdagloon in Bangkok en zes provincies 300 baht. In de andere provincies ging het met 40 procent omhoog; in Ayutthaya bijvoorbeeld van 190 naar 265 baht.

Manus Kosol, voorzitter van het National Congress of Thai Labour, is bang dat sommige werkgevers zullen proberen de 40 procent te omzeilen door alle toelagen en andere voordelen in het nieuwe salaris onder te brengen.
Sommart Khunset, secretaris-generaal van de Federation of Thai Industries, zegt dat vooral het midden- en kleinbedrijf last zal hebben van de loonsverhoging. Sommige arbeidsintensieve fabrieken hebben volgens hem al de deuren gesloten.
– Saha Pathanapibul Plc, ’s lands grootste producent van consumptiegoederen, heeft besloten haar productie naar Myanmar te verplaatsen omdat daar het minimumdagloon omgerekend 100 baht bedraagt. Het bedrijf reageert op de verhoging van het minimumdagloon per 1 april naar 300 baht. De groep biedt werk aan 100.000 werknemers, van wie de meesten het minimumloon verdienen.
Enkele kledingfabrieken zijn al naar het buitenland verhuisd en de overige zullen volgen, voorspelt Vallop Vitanakorn, voorzitter van de HiTech Apparel groep. Verder denkt hij dat de elektronica-industrie zal stoppen met investeringen in Thailand.

Kort nieuws 5 april
– Verschillende fabrieken in de gebieden Om Noi en Om Yai (Samut Sakhon en Ayutthaya) zijn gesloten vanwege de overstromingen van vorig jaar waardoor ze met verlies draaiden. Maar volgens Tula Pachimvej, adviseur van de Om Noi-Om Yai vakbond, zegt dat dit een smoes is. Ze willen het verhoogde minimumdagloon niet betalen en sommige zouden naar andere provincies zijn verhuisd waar het lager is. Tula voorspelt ook meer ontslagen nu de periode is afgelopen waarin de regering door de overstromingen gedupeerde bedrijven 2.000 baht per werknemer betaalde.

Minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) betwijfelt of bedrijven de deuren sluiten vanwege de verhoging van het minimumloon. Het aantal ontslagen is niet opvallend hoog, zegt hij. Dat betekent dat de nieuwe loonschaal bedrijven niet te veel benadeelt.

Kort nieuws 7 april
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht kan de inkomenskloof verkleinen, met name voor de laagst betaalden, maar veel ongeschoolde arbeiders zullen hun baan verliezen, zegt een studie van het Thailand Development Research Institute (TDRI). Met name kleine en middelgrote bedrijven met minder dan 100 werknmers stoten personeelsleden af. Die zoeken werk in de agrarische sector of gaan onder slechtere omstandigheden in particuliere bedrijfjes in de informele sector met minder dan 10 personeelsleden werken, waar ze geen arbeidsbescherming genieten. Sinds de economische crisis van 1997 is het minimumloon, gecorrigeerd naar de inflatie, gestaag gezakt, aldus het TDRI.

Kort nieuws 11 april
– Een jaar nadat regeringspartij Pheu Thai heeft beloofd het aanvangssalaris van ambtenaren met een bachelors graad te verhogen, gaat de verhoging in twee stappen in. Op 1 januari volgend jaar gaat het maandsalaris naar 13.300 baht en een jaar later naar de beloofde 15.000 baht.

Kort nieuws 13 april
– Achthonderd Cambodjaanse arbeiders bij Phatthana Seafood in Songkhla hebben vier dagen gestaakt, omdat het bedrijf bonussen had geschrapt ter compensatie van de verhoging van het minimumdagloon met 40 procent per 1 april. Gisteren zijn ze weer aan het werk gegaan. Volgens de directie was er sprake van een communicatiestoornis.

In Kanchanaburi gingen duizenden arbeiders uit Myanmar bij Vita Food Factory, waar ananas wordt ingeblikt, in staking. Details zijn niet bekend, maar vermoed wordt dat ze om dezelfde reden als in Songkhla het werk neerlegden.

Kort nieuws 14 april
– De Central Labour Court heeft het druk sinds op 1 april het minimumdagloon is verhoogd naar 300 baht. Veel ontslagen werknemers zijn naar de rechtbank gestapt vanwege hun onterechte ontslag. Sommige bedrijven hebben toelagen verminderd of geschrapt en dat is voor werknemers ook reden om naar de rechter te stappen. De Labour Court beschikt over een arbitragecentrum dat probeert zaken in der minne te schikken. Sinds het centrum vorig jaar oktober openging, is 60 procent van de arbeidsconflicten zo geregeld.

Kort nieuws 21 april
– De Federation of Thai Industries dringt er bij de regering op aan de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies, gepland voor volgend jaar, tot 2015 uit te stellen. Volgens het FTI heeft het midden- en kleinbedrijf tijd nodig om zich aan de verhoging aan te passen. De verlaging van de bedrijfsbelasting dit jaar van 30 naar 23 procent biedt geen soelaas, want 60 procent van het MKB betaalt die belasting niet. Het bedrijfsleven vreest voor faillissementen, ontslagen en kapitaalvlucht naar lagelonenlanden. De minister van Werkgelegenheid heeft al laten weten dat van uitstel geen sprake kan zijn.

In 7 provincies ging het minimumdagloon al op 1 april omhoog naar 300 baht. In de overige provincies werd het met 40 procent verhoogd en gaat het volgend jaar naar 300 baht.

Kort nieuws 22 april
– De regering zal het 9-puntenplan van de Federation of Thai Industries nauwkeurig bestuderen, zegt een regeringswoordvoerder. De FTI heeft het plan opgesteld als reactie op de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht. De FTI pleit onder andere voor uitstel van de verhoging in 70 provincies, gepland voor volgend jaar, tot 2015 zodat het midden- en kleinbedrijf de tijd heeft om zich aan te passen. In de 7 andere provincies ging het minimumloon al op 1 april naar 300 baht.

Kort nieuws 24 april
– Vandaag besluit het kabinet over belastingvoordeeltjes voor het midden- en kleinbedrijf, dat met name de dupe lijkt te worden van de verhoging van het minimumdagloon. Het bedrijfsleven heeft eerder de regering opgeroepen de verhoging naar 300 baht per 1 januari volgend jaar in 70 provincies tot 2015 uit te stellen, maar de regering is dat niet van plan. In 7 provincies (Bangkok, aangrenzende provincies en Phuket) is de 300 baht al sinds 1 april van kracht; in de overige provincies is het minimumloon met 40 procent verhoogd. Naar schatting telt Thailand 2,2 miljoen bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Kort nieuws 6 juli
– Meer dan 80 procent van de werkgevers is ongelukkig met de loonpolitiek van de regering. De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht heeft geleid tot hogere productiekosten en een lagere omzet, blijkt uit twee onderzoeken. Slechts 17,5 procent van het midden- en kleinbedrijf zegt geen gevolgen te hebben ondervonden omdat die bedrijven genoeg winst maken en ze al een hoger loon betaalden dan het wettelijk minimum. Bedrijven die wel hinder ondervinden, lossen dit op door de buikriem aan te halen, te snijden in het aantal stafleden, de werktijden in te krimpen, te automatiseren en te proberen de verkoop te verhogen.

Het onderzoek onder 1.707 midden- en kleinbedrijven in Bangkok, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Nonthaburi en Phuket werd uitgevoerd door het ministerie van Werkgelegenheid; het andere onderzoek door de Thai Chamber of Commerce en de Board of Trade of Thailand onder 189 bedrijven van willekeurige grootte in Bangkok, aangrenzende provincies en Phuket.

Kort nieuws 20 juli
– Het Thai Labour Solidarity Committee heeft tot nu toe 5.134 klachten ontvangen over werkgevers die weigeren het op 1 april verhoogde minimumloon te betalen. Volgens voorzitter Chalee Loysung doet het ministerie van Werkgelegenheid er niets aan. Dat redeneert dat het een conflict betreft tussen werkgevers en werknemers, alhoewel de verhoging bij wet geregeld is.

Sommige werkgevers omzeilen de verplichting door welzijnstoeslagen met het loon te combineren, zodat de werknemers op papier het verhoogde minimumloon lijken te krijgen. Werknemers in de textiel- en kledingindustrie klagen over overplaatsingen en minder bijverdiensten.

Kort nieuws 26 juli
– Topeconomen hebben weinig waardering voor het rijsthypotheeksysteem, dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald. Het levert geen bijdrage aan verkleining van de inkomenskloof en leidt tot aanzienlijke kosten die een forse aanslag doen op ‘s lands financiën.

De overheid moet stoppen met haar marktinterventies, vinden ze, alsmede met verhoging van het minimumloon, belastingvoordelen voor kopers van een eerste huis en auto en schuldsanering.
Het rijsthypotheeksysteem, waarin de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst) betaalt, heeft volgens Niphon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute, geleid tot een gigantische voorraad van 18 miljoen ton, waar de overheid maar moeilijk vanaf komt, omdat de marktprijs circa 40 procent lager ligt.
De huidige marktprijs van gemalen rijst bedraagt US$600 per ton, waardoor het onmogelijk is de Thaise rijst te verkopen voor de prijs van US$800, die de regering voor de paddy heeft betaald. Bovendien profiteert slechts 1 miljoen van de 3,8 miljoen rijstboeren van de hoge garantieprijs; de overige boeren produceren alleen voor eigen consumptie.
‘Small-scale farmers have not benefited from the paddy pledging programme. Some of them have come to realise they’ve been misled, thinking they would be eligible for the programme’, aldus Niphon.
De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht (althans in 7 provincies; in de overige provincies gaat het pas volgend jaar naar 300 baht) heeft volgens hoogleraar Panupong Nitiprapa, deken van de faculteit Economie van de Thammasat universiteit, geen zoden aan de dijk gezet omdat de lonen exclusief inflatie de laatste twintig jaar zijn gedaald.
Supavud Saicheua, directeur van Phatra Securities, noemt de hoop van de regering dat verlaging van de bedrijfsbelasting de pijn van verhoging van het minimumloon kan verzachten, naïef omdat kleine bedrijven te weinig winst maken om daarvan te kunnen profiteren.
[Volgens dit bericht bedraagt de marktprijs US$600 per ton; een eerder bericht houdt het op $450 tot $500. De omvang van de voorraad komt ook niet overeen met eerdere berichten. Kan Bangkok Post weer eens niet rekenen?]

Kort nieuws 10 augustus
– Arbeidsintensieve bedrijven zijn begonnen in Cambodja te investeren en ze kijken ook met een schuin oog naar Myanmar. Dit zegt Thavorn Chalassathien, adjunct-secretaris-generaal van de Federation of Thai Industries. Hij doet een beroep op de regering om de diplomatieke banden met de andere Asean-landen te versterken, zodat die bedrijven daarvan kunnen profiteren.

Om te kunnen overleven is het volgens Thavorn voor arbeidsintensieve bedrijven een must om naar lage-lonenlanden te verhuizen, willen ze de komende drie jaar de concurrentie aan kunnen.  Zes groepen van mode- en lifestyle-bedrijven hebben enkele weken geleden een cluster gevormd om de investeringsmogelijkheden in het buitenland te bekijken. Een mogelijke kandidaat is Indonesië, waar de lonen lager zijn dan in Thailand.

Kort nieuws 11 augustus
– De Thai Chamber of Commerce doet een beroep op de regering de verhoging van het minimumloon naar 300 baht achterwege te laten in de 70 provincies die volgend jaar aan de beurt komen. In 7 provincies is die verhoging dit jaar al ingegaan. De Kamer vindt dat de regering maatregelen moet uitwerken om de gevolgen voor Thailand van de crisis in de eurolanden te verzachten.

En die zijn al voelbaar. Zeven bedrijfstakken (textiel, sieraden, elektronica enzovoort) melden dat hun export in geld uitgedrukt in de eerste helft van het jaar met 10 tot 15 procent is gekrompen. Ook andere export bestemmingen zoals Azië en de VS worden indirect getroffen door de eurocrisis.

Kort nieuws 28 augustus
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht heeft niet tot ontslagen geleid, zegt minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid). Hij baseert dit op het ongewijzigde werkloosheidscijfer van 0,4 procent. In april ging het minimumdagloon in zeven provincies naar 300 baht, in de overige provincies werd het verhoogd om op 1 januari verder te stijgen naar 300 baht.

Kort nieuws 29 augustus
– De National Economic and Social Development Board (NESDB) zegt dat de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in zeven provincies de werkloosheid niet heeft beïnvloed. Werkloze fabrieksarbeiders zijn naar het platteland getrokken of hebben een eigen bedrijfje opgezet.

In het tweede kwartaal bedroeg de werkloosheid 0,85 procent of 344.000 werkers. Aan het begin van het jaar waren 117.000 personen werkloos (0,6 procent).
[Merkwaardig gegoochel met cijfers. Overigens meldde de krant van gisteren dat de werkloosheid 0,4 procent bedroeg.]

Kort nieuws 31 augustus
– De regering wil volgend jaar het project Bangkok Fashion City, dat onder de regering Thaksin niet bepaald een succes was, nieuw leven inblazen. Doel van het project was destijds van Bangkok een regionaal modeknooppunt en uiteindelijk een wereldleider te maken. Het werd in 2003 gelanceerd en in 2006 beëindigd.

Minister Pongsvas Svasti (Industrie) wil modeontwerpers van wereldklasse uit Europa halen om Thailand te helpen bij het kweken van eigen talent en het ontwikkelen van merken.
De textiel- en kledingbranche heeft het momenteel moeilijk vanwege de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht. De sector kampt met een tekort aan arbeidskrachten, zegt Sophon Pomprasit, directeur van het Office of Industrial Economics. De beste manier om de sector te helpen is volgens hem kleine en middelgrote bedrijven te stimuleren om in Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam te investeren, omdat de lonen daar lager zijn.
De Thaise kledingindustrie produceert volgens Sophon producten van lage kwaliteit zonder enige toegevoegde waarde. Doel van Bangkok Fashion City is daar verandering in te brengen en de acceptatie van Thaise merken in de internationale arena te bevorderen en een modecentrum te worden.

Kort nieuws 6 september
– De centrale looncommissie ziet geen reden om de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht uit te stellen, zoals bepleit door Federation of Thai Industries (FTI). Op 1 januari komen de 70 overige provincies aan de beurt, nadat in april in 7 provincies het miniumumloon al naar 300 baht ging.

Volgens de commissie heeft de verhoging in april geen negatieve gevolgen gehad: de economie bleef groeien, de inflatie bedroeg 2,92 procent en de werkloosheid bleef constant op 0,8 procent.
Uit een studie van het ministerie van Werkgelegenheid, de Thai Chamber of Commerce en de FTI is bovendien gebleken dat 99 procent van het midden- en kleinbedrijf zich heeft kunnen aanpassen. Volgens een andere studie is de arbeidsproductiviteit de afgelopen 7 maanden met 8,7 procent toegenomen.
De regering is de bedrijven tegemoet gekomen door een tijdelijke verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Social Security Fund en lage-renteleningen voor het MKB.
De Consumer Products and Services Employers Council denkt dat de landelijke verhoging een groter effect zal hebben dan de verhoging van april. Het Thai Labour Solidarity Committee hekelt het besluit van de looncommissie om af te zien van verdere verhogingen in 2014 en 2015.

Zaterdag 27 oktober
– Wanneer het Thailand lukt de komende 5 jaar de arbeidsproductiviteit met 8,4 procent te verhogen, loopt de economie geen schade op door de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari. Dit heeft het Thailand Development Research Institute (TDRI) berekend. Maar gebeurt dat niet dan krimpt de economische groei met twee procentenpunten in de komende drie tot vijf jaar.

De TDRI schat dat de verhoging (die op 1 januari in 70 provincies van kracht wordt; in 7 provincies ging ze dit jaar al in) de bestedingen voor 2,47 procent beïnvloedt en de investeringen voor 2,79 procent, ervan uitgaande dat andere factoren ongewijzigd blijven. De openbare uitgaven verminderen de komende paar jaar met 4,05 procent en de export met 2,35 procent. Normaal gesproken zou de economische groei 5 procent moeten bedragen.
De verhoging heeft vooral gevolgen voor arbeidsintensieve bedrijfstakken met ongeschoold personeel, waarin de productiviteit laag is. Producenten in deze sectoren beschikken niet over het kapitaal om in technologie te investeren ter vervanging van arbeid. Door de verhoging nemen de productiekosten toe met als resultaat hogere prijzen en een slechtere concurrentiepositie bij de export.
Somkiat Tangkitvanich, president van de TDRI, vindt dat Thailand zijn economisch model moet aanpassen. ‘Als we zo doorgaan, zullen we niet in staat zijn ons bbp per kapitaal te verhogen’, zegt hij. De regering dient een systematisch beleid van loonsverhogingen op de lange termijn te ontwikkelen. Somkiat wijst erop dat de lonen de afgelopen 10 jaar achter zijn gebleven bij de inflatie.
Omdat de regering ervoor gekozen heeft nu landelijk hetzelfde minimumloon in te voeren (tot nu toe verschilde het per regio) denkt hij dat sommige bedrijven naar gebieden in de buurt van Bangkok zullen verhuizen om op hun transportkosten te bezuinigen.

Woensdag 31 oktober
– Het midden- en kleinbedrijf krijgt het volgend jaar moeilijk. De lonen gaan dan gemiddeld met 6,2 procent omhoog tegen 5,5 procent dit jaar. Op 1 januari wordt het minimumdagloon in de 70 resterende provincies naar 300 baht opgetrokken en gaat het startsalaris voor ambtenaren met een bachelors graad naar 15.000 baht per maand.

Tijdens een seminar, georganiseerd door de Thailand Management Association, riep Wisarut Ruknapapong, directeur van Human Intellectual Management Co, het bedrijfsleven op zich aan te passen door alleen capabele mensen aan te nemen en meer technologie toe te passen. Arbeidsintensieve bedrijven dienen volgens hem te verhuizen naar Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam, want hier kunnen ze niet overleven.
– De Federation of Thai Industries doet een dringend beroep op de regering om de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies uit te stellen. ‘De verhoging zal de particuliere sector zwaar treffen’, zegt Thaveekit Jaturajarernkul, vice-voorzitter van de FTI. ‘Misschien dat sommige grote bedrijven geen bezwaar hebben, maar de meeste kleine en middelgrote bedrijven zullen het moeilijk krijgen.’
De FTI vindt dat de huidige situatie tot eind 2015 ongewijzigd dient te blijven. In 7 provincies werd het minimumdagloon al in april verhoogd naar 300 baht, in de 70 andere provincies is het met 40 procent verhoogd, maar het verschilt per regio.
De FTI heeft nog meer noten op haar zang. Zo vindt ze dat het minimumloon alleen dient te gelden voor werknemers die minimaal een fourth grade opleiding hebben en in het bezit zijn van een graduation certificate van het ministerie van Onderwijs. Na 2015 zou de overheid moeten stoppen met haar loonbeleid en de lonen vrij moeten laten, bepleit de federatie.

Zaterdag 10 november
– Stel verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht 1 maand uit naar 1 februari. Dit pleidooi houdt het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking. Daarnaast pleit het overlegorgaan voor het opzetten van een gezamenlijke commissie van vertegenwoordigers van de overheid en het particuliere bedijfsleven. Die zou de taak moeten krijgen de steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf op hun effectiviteit te beoordelen. Het ministerie van Werkgelegenheid stelde eerder 27 maatregelen voor, die de lastenverzwaring voor het MKB moeten compenseren.

Volgens Tanit Sorat, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries, heeft het MKB geen baat bij de verlaging van de bedrijfsbelasting volgend jaar. Hij rekent voor dat de loonkosten van een bedrijf met 200 werknemers met 80 procent omhoog gaan: van 10 miljoen naar 18 miljoen baht. De belastingreductie levert slechts een voordeel van 400.000 tot 500.000 baht op. Uit de winst kan de verhoging niet gehaald worden, want die bedraagt gemiddeld 5 procent op een omzet van 40 miljoen baht. Alleen grote bedrijven profiteren van de reductie, zegt Tanit.
De enige manier waarop het MKB kan worden geholpen, is volgens Tanit het MKB gemakkelijker toegang tot kapitaal geven. De overheids- en particuliere banken zouden hun voorwaarden voor zekerstelling moeten versoepelen.
Somsong Sachaphimuh, president van de Tourism Council of Thailand, pleit voor een overheidsfonds van minimaal 10 miljard baht, dat leningen aan het MKB verstrekt. Volgens haar heeft 90 procent van de bedrijven in de servicesector behoefte aan steun van de regering. ‘Restaurants, ticketverkopers, reisagenten en busdiensten – dat zijn allemaal kleine bedrijven die leningen van de overheid nodig hebben’, zegt ze.
In zeven provincies, waaronder Bangkok, is in april het minimumdagloon al verhoogd naar 300 baht. De overige 70 provincies komen op 1 januari aan de beurt. Dit jaar ging de bedrijfsbelasting van 30 naar 23 procent en volgend jaar zakt die verder naar 20 procent.
Update: Het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking kan op zijn kop gaan staan; de ingangsdatum voor de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies blijft 1 januari. Dit heeft minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) gezegd.

Woensdag 14 november
– Hoeveel uur een werkweek telt en de hoogte van het loon zijn nog niet geregeld, maar een bescheiden beginnetje is gemaakt met het verbeteren van de werkomstandigheden van huishoudelijk personeel.

Het heeft voortaan recht op 1 vrije dag per week, 6 vakantiedagen per jaar, 3 betaalde ziektedagen per jaar en 13 vrije feestdagen.
Ruim 4 miljoen huishoudsters zullen ervan profiteren. Althans, dat hopen we dan maar, want er staan weliswaar strenge straffen op overtreding, maar een voorvechter van mensenrechten wijst er terecht op dat er zonder controle niets van terecht komt. Bovendien is nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe regels, die vrijdag ingingen.
Qua salariëring valt er nog veel te verbeteren, want het wettelijk verplichte minimumdagloon geldt niet voor huishoudelijk personeel. De meesten verdienen minder, zegt Surapong Amorncheewin, directeur-generaal van het Labour Protection and Welfare Department.

Donderdag 15 november
– De Thailand Autoworkers Federation dreigt met een rally wanneer de regering zich niet aan haar belofte houdt om het minimumdagloon in de 70 resterende provincies op 1 januari naar 300 baht te verhogen. De Federation of Thai Industries heeft aangedrongen op uitstel tot 1 februari. Vooral het midden- en kleinbedrijf zou door de verhoging hard worden getroffen. In 7 provincies, waaronder Bangkok, ging het loon al in april naar 300 baht.

Woensdag 21 november
– De particuliere sector blijft de regering onder druk zetten om het midden- en kleinbedrijf volgend jaar te steunen, wanneer het minimumdagloon in 70 provincies wordt verhoogd naar 300 baht.

De 27 maatregelen die het ministerie van Werkgelegenheid voor het MKB heeft bedacht, zetten volgens de Federation of Thai Industries geen zoden aan de dijk. Ze behelzen onder meer leningen, steun bij het zoeken naar nieuwe marketingkanalen en verlenging van terugbetalingstermijnen bij leningen. Volgens de FTI compenseren die maar 10 procent van de hogere loonkosten.
Het Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking heeft premier Yingluck gevraagd de loonsverhoging een maand uit te stellen. De minister heeft er al ‘Njet’ tegen gezegd.
Thailand telt 2,9 miljoen midden- en kleinbedrijven. Die zijn goed voor 37 procent van het bruto binnenlands product. Elk jaar komt er 1,9 procent bij, zegt Sophon Ponprasit, directeur van het Industrial Economics Office.

Donderdag 22 november
– De kogel is door de kerk. Dinsdag heeft het kabinet definitief besloten het minimumdagloon in de resterende 70 provincies op 1 januari te verhogen naar 300 baht. In 7 provincies gebeurde dat al in april.

Rampzalig voor het midden- en kleinbedrijf, meent Wallop Tiasiri, vice-voorzitter van de Federation of Thai Industries (FTI). Hij en anderen schetsen de gevolgen: meer leningen die niet afbetaald kunnen worden, minder vraag naar arbeidskrachten, fabriekssluitingen, vertrek van sommige fabrieken naar het buitenland, domino effect (wie nu 500 baht verdient, wil ook een verhoging).
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) verdedigde deze week de verhoging op een seminar, gewijd aan de vertragende wereldeconomie. De regering wil arbeiders bevrijden uit de goedkope arbeidsval die de economische ontwikkeling in het verleden naar beneden heeft gehaald. Hij wees erop dat de verhoging de koopkracht en de binnenlandse consumptie stimuleert. ‘Dat is de enige goede manier om te reageren op de economische crisis.’ijHi
Zie verder Economisch nieuws van 21 november over de bezwaren van de FTI.
Rectificatie: Niet Wallop Tiasiri zei dat. De vice-voorzitter van de FTI is Vallop Vitanakorn. Dat is ook de man die dat zei.

Dinsdag 27 november
– Het rommelt in de top van de Federation of Thai Industries (FTI). De voorzitter ligt onder vuur omdat hij zich niet hard genoeg maakt voor het midden- en kleinbedrijf. Dat dreigt volgend jaar de dupe te worden van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies.

Een geconvoceerde vergadering maandag is door de voorzitter afgelast, maar FTI-leden waren toch van plan te vergaderen over het voorstel om de voorzitter te wippen.
Volgens FTI-secretaris-generaal Sommat Khunset is de afgelasting van de voorzitter onreglementair omdat alleen het bestuur zo’n besluit kan nemen. Wanneer de helft van de 348 leden aanwezig is, kan elk onderwerp besproken worden en heeft elke beslissing rechtsgeldigheid. Circa 70 procent van de leden van de FTI zijn vertegenwoordigers van het MKB.
– Op 1 januari gaat het minimumdagloon in de resterende 70 provincies van Thailand omhoog naar 300 baht. In 7 provincies, waaronder Bangkok, gebeurde dat al in april. Tot nu toe bestond een landelijk minimumloon niet; de hoogte was gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende regio. Ter vergelijking de minimumdaglonen in enkele Asean-landen in US$.
Thailand/Bangkok: 6,99-9,45; Cambodja: 2,03; Vietnam: 2,22-3,17; Indonesië/Jakarta: 2,95-5,38; China/Shanghai: 4,00-7,90; Filipijnen (The national capital region): 9,72-10,60.

Woensdag 28 november
– De voorzitter had de vergadering maandag afgelast, maar de commissieleden vergaderden toch en moesten noodgedwongen op de trappen zitten voor de gesloten vergaderzaal. De 182 aanwezige commissieleden van de Federation of Thai Industries deden wat al voorspeld was: ze kozen met meerderheid van stemmen een nieuwe voorzitter, want de huidige voorzitter zou zich te weinig hebben verzet tegen verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht op 1 januari in 70 provincies.

Met name het midden- en kleinbedrijf zou daarvan de dupe worden.
Volgens FTI secretaris-generaal Sommat Khunset was de afgelasting van de vergadering door de voorzitter onreglementair. Omdat meer dan de helft van de 348 commissieleden maandag aanwezig was, was het quorum aanwezig en kon de voorzitter gewipt worden.
Vice-voorzitter Kitti Tangchitmaneesakda bestrijdt dat echter. De voorzitter had wel degelijk de bevoegdheid de vergadering af te gelasten en daarom is hij nog steeds in functie. Volgens Kitti hebben alleen FTI-leden het recht te stemmen en niet commissieleden.
De nieuw gekozen voorzitter is Santi Vilassakdanont, directeur bij de Saha group. Hij was in de periode 2006 tot 2010 ook al twee termijnen voorzitter. Santi zei dat hij het onder zijn toenmalige voorzitterschap ingezette beleid zal voortzetten om de positie van het midden- en kleinbedrijf te versterken zodat de bedrijven kunnen concurreren wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt.

Donderdag 29 november
– Ik ben nog steeds voorzitter en ik maak mijn termijn vol, zegt Payungsak Chartsutthipol. Hij beschouwt de bijeenkomst van maandag waarbij een nieuwe voorzitter werd gekozen als onreglementair.

Die dag kozen 139 commissieleden voormalig voorzitter Santi Vilassakdanont tot nieuwe voorzitter van de Federation of Thai Industries (FTI). Maar volgens Payungsak kan zo’n besluit alleen genomen worden op een algemene vergadering van de 7500 bedrijfsleden en moet een tweederde meerderheid dat ondersteunen.
Payungsak zegt niet te weten waarom sommige leden onder leiding van secretaris-generaal Sommat Khunset hem weg willen hebben. Volgens hem zou het te maken kunnen hebben met een onderzoek naar de besteding door de FTI van overstromingsgelden in Lop Buri en zijn besluit om enkele vice-voorzitters te roteren naar ‘geschiktere banen’.
Merkwaardig genoeg noemt hij niet zijn als onvoldoende beoordeelde inzet voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). De leden die hem hebben weggestemd, vinden dat hij zich harder had moeten maken voor uitstel van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in 70 provincies per 1 januari. Met name het MKB lijkt daarvan de dupe te zullen worden.
Het ministerie van Werkgelegenheid heeft een aantal steunmaatregelen voorgesteld, maar volgens betrokkenen zetten die geen zoden aan de dijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zondag 9 december
– Tweeduizend kleine en middelgrote bedrijven met 50.000 werknemers komen volgend jaar in zwaar weer, wanneer het minimumdagloon verhoogd wordt naar 300 baht. Ze zullen zich moeten aanpassen of hun bedrijf moeten opdoeken. Dit zei Somjasee Siksamat, directeur van het Statistics Office van de Bank of Thailand, gisteren op een workshop georganiseerd door het ministerie van Werkgelegenheid.

De verhoging zal volgens haar een ‘schok’ veroorzaken, maar ze is niettemin noodzakelijk omdat de lonen de afgelopen jaren op een onrealistisch laag niveau zijn gehouden en de loonsverhogingen achterbleven bij de inflatie. ‘Het wordt tijd dat bedrijven beseffen dat ze niet langer mensen tegen deze lage lonen in dienst kunnen nemen.’
Om te overleven, zei Somjasee, zullen bedrijven de kwaliteit van hun staf, de productiviteit en de effectiviteit moeten verbeteren. Ze voorspelt dat een aantal werknemers hun baan zal verliezen, dat de inflatie toeneemt en de baht sterker wordt. Importeurs van Thaise producten zullen wellicht overwegen minder te bestellen omdat de prijs van producten omhoog gaat als gevolg van de hogere loonkosten.
Bedrijven die het meest worden getroffen door de loonsverhoging, zijn fabrikanten van plastic producten, textiel, elektrische apparaten, staal, chemische producten, borduursels, auto’s en motorfietsen. Deze bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van handarbeiders.
Volgens een studie van de Bank of Thailand kunnen bedrijven overleven wanneer ze de arbeidsproductiviteit met 8 procent verhogen en de efficiëntie van de productie met 2,5 procent.
Somkiat Chayasriwong, permanent secretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, denkt dat het allemaal wel zal meevallen. Hij wijst op verschillende studies die zijn uitgevoerd na de verhoging in april in de eerste 7 provincies. De werkloosheid bleek niet significant te zijn toegenomen en het goede nieuws was dat door de toegenomen concurrentie de productiviteit was verbeterd.

Vrijdag 28 december
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht op 1 januari kost bedrijven 18.000 baht per jaar extra. Dit rekensommetje maakt het Dhurakij Pundit University Research Center. Het gaat daarbij uit van 240 werkdagen per jaar. Midden- en kleinbedrijven kunnen dat bedrag niet opbrengen, concludeert het centrum op basis van een onderzoek onder 1.344 midden- en kleinbedrijven in 21 provincies.

Het stelt de regering daarom voor een subsidiefonds van 143 miljard baht in het leven te roepen, waaruit gedurende 3 jaar de bedrijven worden gesteund. Zo’n fonds kan gemakkelijk op grote schaal en binnen korte tijd gevormd worden zonder ingewikkelde administratieve procedures. ‘Deze maatregel is niet populistisch’, zegt directeur Kiatanantha Lounkaew, ‘maar eerder een investeringsvorm, waarbij de regering de bedrijven helpt te herstructureren en zich over een periode van 3 jaar aan te passen.’ Volgens hem heeft zo’n steun een positief gevolg voor het gehele land en niet alleen voor het MKB.
Op 1 januari gaat de loonmaatregel in voor 5,3 miljoen werknemers. Volgend jaar zou de regering in het plan van het centrum 75 procent van de loonsverhoging moeten subsidiëren, wat 71 miljard baht kost; in 2014 50 procent en in 2015 25 procent.
In het onderzoek zei 63 procent van de respondenten een voorkeur te hebben voor een loonsubsidie. 40 procent van de bedrijven zei niet klaar te zijn voor de loonsverhoging. Het researchcentrum schat dat 800.000 tot 1 miljoen van de 2,9 miljoen MKB’s in de problemen komt. Om de verhoging het hoofd te bieden stelt 86,6 procent het aannemen van nieuw personeel uit; 74,4 procent reduceert lange-termijn investeringen; 62,3 procent verbetert de arbeidsproductiviteit; 56,9 procent verhoogt de prijzen; 45,6 procent ontslaat personeel en 29,9 procent vervangt arbeid door machines.
Het MKB biedt werk aan 11 miljoen personen en is goed voor 37 procent van het bruto binnenlands product oftewel 3,8 biljoen baht.

Zaterdag 29 december
– Het Thai Labour Solidarity Committee geeft de regering Yingluck een onvoldoende voor haar werkgelegenheidsbeleid. Weliswaar verwelkomen werknemers de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari, maar talloze andere problemen blijven onopgelost.

Zo vraagt het comité zich af wat er gaat gebeuren met de werknemers die dadelijk ontslagen worden omdat bedrijven de hogere loonkosten niet kunnen opbrengen. En hoe wordt het MKB geholpen? Het comité verzet zich tegen het voorstel om de werkgeversbijdrage aan het Social Security Fund te verlagen, want dit zou nadelige gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de medische zorg voor werknemers.
Een ander kritiekpunt: maatregelen om de prijzen in de hand te houden, ontbreken. Wanneer de inflatie niet kan worden beheerst, zijn de werkers in de informele sector daarvan de dupe. De klachtenlijst gaat nog even door, maar ik laat het hier maar bij voor het moment.

Donderdag 3 januari 2013
– Ondergoedfabrikant Vena Garments Co in Wihang Daeng (Saraburi) is op 30 december abrupt gesloten zonder dat de werknemers daarover zijn geïnformeerd. Zo’n 200 trokken gisteren naar het Provinciehuis en overhandigden de vice-gouverneur een brief. [Geen details over de inhoud]

Naar verluidt is de fabriek gesloten omdat het bedrijf het hogere minimumdagloon van 300 baht niet kan opbrengen, omdat de prijs van grondstoffen is gestegen en omdat het aantal bestellingen van buitenlandse klanten was ingezakt. De sluiting kwam geheel onverwacht want tijdens bijeenkomsten op 25 en 27 december had de directie nog beloofd alle vereiste vergoedingen te betalen. Sinds dinsdag bedraagt het minimumdagloon in geheel Thailand 300 baht.
Volgens Suwit Sumala, directeur van het Labour Relations Bureau van het ministerie van Werkgelegenheid, valt midden dit jaar een sterke toename te verwachten van fabrieken die hun deuren sluiten omdat ze het hogere minimumloon niet kunnen opbrengen. Minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) zegt dat de werkgevers wisten dat verhoging er op 1 januari aan zat te komen. Ze hadden zich daarop moeten voorbereiden, vindt hij. De regering heeft 11 maatregelen genomen om de gevolgen van de verhoging te verzachten, maar de meeste midden- en kleinbedrijven profiteren daar niet van.

Vrijdag 4 januari
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari in de resterende 70 provincies ontwricht het bedrijfsleven niet, maar komt het juist ten goede. De verhoging zal ook niet leiden tot bedrijfssluitingen. Deze optimistische geluiden liet minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) gisteren horen na een vergadering met ambtenaren van negen ministeries en overheidsdiensten.

Kittiratt wees op de situatie in Bangkok en zes andere provincies waar het minimumloon al in april omhoog ging. De verhoging had daar geen grote gevolgen voor bedrijfsvoering en werkgelegenheid. Minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) zegt dat slechts zeven grotere bedrijven er de deuren hebben gesloten, waardoor 1.700 arbeiders werkloos raakten.
Dinsdag buigt het kabinet zich over steunmaatregelen, want de regering maakt zich toch wel enige zorgen. Het ministerie van Financiën heeft een lijstje van 15 maatregelen opgesteld, waarvan 11 al zijn toegepast in het proefgebied.  Ze zijn nog een jaar van kracht en behelzen onder meer verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Social Security Fund met 1 procent, belastingvoordeeltjes en lage-renteleningen.
De verhoging van het minimumloon roept gemengde reacties op. Grote bedrijven hebben er geen moeite mee omdat ze profiteren van de verlaging van de bedrijfsbelasting (vorig jaar van 30 naar 23 procent, dit jaar naar 20 procent). Vooral het arbeidsintensieve midden- en kleinbedrijf voelt de pijn. Eind vorig jaar sloot een ondergoedfabriek in Saraburi abrupt de deuren, maar volgens het hoofd van het Labour Office in de provincie, niet vanwege de verhoging maar omdat het aantal bestellingen van buitenlandse klanten sterk was gedaald. In de provincie Buri Ram gingen twee kledingfabrieken dicht, waardoor 120 arbeiders op straat kwamen te staan.

Zaterdag 5 januari
– Werkgevers moeten de last van het hogere minimumdagloon van 300 baht per 1 januari zelf dragen. De regering heeft het voorstel van het bedrijfsleven om een steunfonds van 50 miljard te vormen, afgewezen. Ze wil eerst de komende 3 maanden afwachten om te bezien of extra maatregelen nodig zijn.

Het voorstel voor het steunfonds was gedaan door de Federation of Thai Industries, de Chamber of Commerce en de Thai Bankers’ Association. Doel was vooral het arbeidsintensieve MKB te helpen dat het zwaarst te lijden heeft van de verhoging. De drie clubs hebben 27 maatregelen voorgesteld, waarvan de regering er 16 heeft overgenomen. Elf waren al van kracht in de 7 provincies, waarin het minimumdagloon in april naar 300 baht ging. Over de overige vijf beslist het kabinet dinsdag.

Zondag 6 januari
– Een optimistisch geluid over de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht: de National Economic and Social Development Board (NESDB) verwacht niet dat de inflatie wordt aangewakkerd door de verhoging; evenmin denkt ze dat de werkloosheid erdoor zal toenemen. De verhoging van de loonkosten is slechts een van de factoren die de inflatie beïnvloeden, naast bijvoorbeeld de olieprijzen.

Volgens NESDB secretaris-generaal Arkhom Tempitayapaisit zorgt de verhoging voor billijkheid in de arbeidsmarkt en gaan werkers er beter door presteren. Voor het eerst geldt nu landelijk hetzelfde minimumloon. De regering hoopt dat dit werkers zal stimuleren in hun thuisstad te blijven of terug te keren.

Woensdag 9 januari
– Sinds het minimumdagloon op 1 januari omhoog is gegaan naar 300 baht in 70 provincies van Thailand hebben de eerste 5 dagen 2.479 arbeiders hun baan verloren, aldus een voorlopige opgave van het Social Security Office. Maar dat aantal moet nog geverifieerd worden. Tussen april, toen het minimumloon in 7 provincies al omhoog ging, en december zijn 243.141 arbeiders hun baan kwijtgeraakt.

Gisteren heeft het kabinet een pakket steunmaatregelen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) goedgekeurd. Het arbeidsintensieve MKB heeft het meest te lijden van de verhoging. De maatregelen behelzen onder meer belastingvrijstellingen en –kortingen, verlaging van de werkgeversbijdrage aan het Social Security Fund en zachte leningen. Kleine en middelgrote hotels bijvoorbeeld betalen de komende 3 jaar 40 baht per kamer tegen nu 80 baht. Deze maatregel alleen al kost de regering 14,6 miljoen baht.
Volgens minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) verzachten alle maatregelen bij elkaar de pijn voor 210.000 MKB’s en nog eens 80.000 MKB’s krijgen toegang tot leningen. De minister beweert dat de maatregelen 320.000 banen creëren.
Minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid) zegt dat sommige grotere bedrijven hun toevlucht nemen tot outsourcing om hun zorgplicht te ontlopen. Maar hij wijst erop dat ook onderaannemers verplicht zijn het wettelijk minimumloon te betalen. Als ze dat niet doen, kunnen ze voor 6 maanden de bak indraaien en/of ze krijgen een boete van 100.000 baht.
Padermchai wijst er ook op dat werkgevers niet zonder toestemming van hun werknemers de arbeidsvoorwaarden kunnen veranderen. Overigens zegt hij van de heel grote bedrijven te hebben gehoord dat ze niet van plan zijn uitzendkrachten in te zetten of te snijden in de voorzieningen voor hun personeel.
Premier Yingluck verdedigde gisteren opnieuw de verhoging. Die is nodig vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud. Ze verhoogt de koopkracht wat op de lange termijn gunstig is.

Donderdag 10 januari
– Een groot aantal Cambodjaanse arbeiders trekt naar Thailand op zoek naar banen in restaurants, rijstpelmolens en andere bedrijven. Ze zijn bereid voor lonen te werken die onder het wettelijk minimumdagloon liggen. Dit zegt Kriangsak Palikupt, voorzitter van de Kamer van Koophandel in Surin.

Op 1 januari ging het minimumdagloon omhoog naar 300 baht, waardoor (arbeidsintensieve) bedrijven in de moeilijkheden komen. In Surin zijn tenminste twee kledingfabrieken gesloten en nog eens twee staan op het punt van omvallen.
In Maha Sarakham heeft een fabriek van sportkleding zijn deuren gesloten. Tweeduizend werknemers staan op straat. Volgens de voorzitter van de provinciale kamer van koophandel verdwijnen nog meer kledingfabrieken omdat de loonkosten met bijna 80 procent zijn gestegen. Die fabrieken hebben al eerder hun staf teruggebracht van 1.000 naar minder dan 300.
In Ayutthaya zegt een intercedent dat een groot aantal vrouwen hun baan dreigt te verliezen omdat de bedrijven die vrouwelijke werknemers nodig hebben, naar het buitenland verhuizen, waar de lonen aanzienlijk lager zijn. Het gaat om fabrieken die elektronische onderdelen produceren, textiel en sieraden.
In Nakhon Ratchasima zijn zes fabrieken gesloten, maar volgens het hoofd van het provinciaal arbeidsbureau niet vanwege het hogere minimumloon, maar omdat orders uit de eurozone landen uitbleven. Duizend werknemers verloren hun baan.

Zaterdag 12 januari
– Vijf keramiekbedrijfjes in de provincie Lampang hebben hun deuren gesloten. Het ontbreekt hen aan kapitaal, de orderportefeuille is zo goed als leeg en ze kunnen het hogere minimumloon niet opbrengen. Volgens de president van de afdeling Lampang van de Federation of Thai Industries hebben 200 keramiekbedrijfjes in de provincie grote moeite hun hoofd boven water te houden.

Zondag 13 januari
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari verhoogt de productiekosten van 90 tot 94 procent van bedrijven in alle segmenten met gemiddeld 4 procent. De agrarische sector wordt het hardst getroffen: de loonkosten stijgen er met 22 tot 30 procent. In de hotel- en voedselsector gaan de loonkosten met 8 tot 14 procent omhoog en in de bouw met 7 tot 11 procent.  Aldus een berekening van het Thailand Development Research Institute (TDRI).

Het TDRI dringt er bij de regering op aan maatregelen te nemen waardoor de vakbekwaamheid van werknemers toeneemt zodat die aansluit op de eisen van de markt. Hierdoor wordt het effect van de loonsverhoging op zowel korte als lange termijn gereduceerd. Het bedrijfsleven en met name het midden en kleinbedrijf dient zijn efficiëntie en arbeidsproductiviteit te verbeteren met maatregelen als ontslagen, het bevriezen van het personeelsbestand en het vergroten van de technologische efficiëntie.
Het TDRI zegt dat 15 groepen arbeidsintensieve exportbedrijven hard getroffen worden door de verhoging omdat de Thaise lonen al hoger zijn dan die van de concurrenten zoals Vietnam, Indonesië, India en Bangladesh. Ze holt Thailand’s concurrentiepositie uit en creëert langetermijn, structurele economische problemen.
Als gevolg van de verhoging naar 300 baht staat Thailand nu op de derde plaats qua loonniveau achter Singapore en de Filippijnen. In Laos, Vietnam en Cambodja zijn de lonen drie keer lager dan in Thailand. Arbeidsintensieve bedrijven zouden naar die landen moeten verhuizen, aldus het TDRI.
Nu het minimumloon over het gehele land gelijk is, zullen bedrijven minder geneigd zijn te verhuizen naar een lokatie verder dan 300 kilometer buiten Bangkok, verwacht het TDRI. En dit ondermijnt de pogingen van het land om de industriële sector in afgelegen provincies uit te breiden, inkomens beter te spreiden en mensen in hun thuisstad te houden.
– Het ministerie van Handel waarschuwt bedrijven de prijs van hun producten niet te verhogen ter compensatie van de hogere loonkosten. Volgens het ministerie heeft de verhoging slechts een marginale invloed op de productiekosten:  zo’n 3 tot 5 procent.
Berichten hebben het ministerie al bereikt dat verschillende prijzen zijn verhoogd, zoals van varkensvlees op versmarkten in het Noordoosten. Kort nadat de verhoging is ingegaan, zou de kiloprijs met 10 procent verhoogd zijn.
Ambtenaren van het ministerie houden de zaak scherp in de gaten. Handelaren die zich niet houden aan de richtprijzen kunnen een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar krijgen en/of een boete van 140.000 baht. Ze zijn verplicht hun producten van een prijskaartje te voorzien.

Maandag 14 januari
– Het ministerie van Werkgelegenheid is een onderzoek begonnen naar recente bedrijfssluitingen. Het wil weten of die het gevolg zijn van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari. Volgens het ministerie zijn tussen 1 januari en donderdag vijf bedrijven dichtgegaan met 421 ontslagen als gevolg.

Prakuad Tansophon, lid van de Ranong Industrial Council, zegt dat veel lokale bedrijven van plan zijn naar Myanmar te verhuizen, waar de loonkosten stukken lager zijn. De bedrijven kampen niet alleen met de loonsverhoging, maar ook met een tekort aan grondstoffen.
Het Thailand Development Research Institute dringt er op bij de regering op aan technologische investeringen voor het MKB te subsidiëren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan alleen overleven wanneer nieuwe technieken worden toegepast. De werkgevers zouden daarom meer oog moeten hebben voor R&D (research and development) om op de wereldmarkt concurrerend te kunnen blijven. Het probleem hierbij is dat het MKB grote moeite heeft om aan kapitaal te komen.

Donderdag 17 januari
– De kamercommissie economische ontwikkeling schaart zich achter het voorstel van de Federation of Thai Industries om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen met een loonsubsidie. De commissie vindt de maatregelen die tot nu toe door de regering zijn bedacht, zoals verlaging van de bedrijfsbelasting, niet effectief.

De FTI heeft voorgesteld de komende drie jaar 75, 50 en 25 procent van de verhoging van het minimumdagloon (naar 300 baht per 1 januari) te subsidiëren. Dit zou de overheid 143 miljard baht kosten.

Woensdag 23 januari
– Een kwart van de 400 bedrijven in een peiling van de Federation of Thai Industries (FTI) zegt dat ze wellicht de deuren sluit omdat ze de hogere loonkosten als gevolg van de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari niet kan opbrengen. De bedrijfskosten zijn daardoor gemiddeld opgelopen met 10 tot 12 procent. Verhuizen naar een lage-lonenland is voor die bedrijven geen optie, aldus FTI secretaris-generaal Tanit Sorat.

De peiling werd gehouden onder de verwerkingsindustrie en servicesector, inclusief transport, hotels, detailhandel en verschepers. De bedrijven produceren zowel voor de export als voor de binnenlandse markt met een personeelsbestand variërend van 25 tot meer dan 200 werknemers.
De kledingindustrie wordt het zwaarst getroffen, gevolgd door de voedingsmiddelenindustrie, electronica en keramiek. Van het MKB verwacht 35 procent in de rode cijfers te belanden.
Volgens een recente peiling van het Industrial Works Department worden 66.000 bedrijven getroffen oftewel 88 procent van alle fabrieken. Slechts 37 procent heeft een eigen merk. Wanneer onderaannemers hun prijzen verhogen, lopen ze het risico dat de klanten hun bestellingen naar concurrenten in andere landen overhevelen.
Volgens de helft van de ondervraagde bedrijven hebben ze weinig aan de steunmaatregelen van de overheid, zoals verlaging van de bedrijfsbelasting. Nog eens 47 procent ziet geen voordelen in die maatregelen. [Het verschil tussen beide categorieën is mij niet duidelijk] Slechts 4,4 procent is tevreden over de hulp die de regering biedt; 66,67 procent is dat niet, aldus Tanit.

Vrijdag 25 januari
– Veel midden- en kleinbedrijven komen over zeven maanden in de problemen, tenzij de regering hen tegemoet komt met steunmaatregelen. Uit een peiling van het Economic and Business Forecast Centre van de Thai Chamber of Commerce universiteit onder 600 MKB’s is dat gebleken.

Premier Yingluck heeft gisteren gezegd dat hulp onderweg is. Ze heeft de National Economic and Social Development Board en de ministeries van Financiën en Handel opdracht gegeven in actie te komen. Die instanties gaan binnenkort met de particuliere sector om de tafel zitten om mogelijke maatregelen te bespreken. Zoals altijd sprak de premier weer sussende woorden: ‘We houden de situatie scherp in de gaten en denken na over stappen om de risico’s te verminderen. Maar er is geen reden om al te bezorgd te worden. We vinden wel een oplossing.’

Donderdag 31 januari
– Zo’n 80 procent van de Japanse bedrijven zijn getroffen door de verhoging van het minimumdagloon per 1 januari naar 300 baht en 30 procent voelt de gevolgen. [Ja, het staat er echt in het bericht] Arbeidsintensieve industrieën overwegen naar buurlanden zoals Indonesië, Myanmar en Vietnam te verhuizen, maar sommige blijven daarentegen in Thailand vanwege de goede infrastructuur. Dit blijkt uit een peiling van de Japanese Chamber of Commerce in Bangkok.

De Kamer verspreidde 1,419 enquêteformulieren onder haar leden, waarvan 381 reageerden. De helft van de respondenten zei arbeid door machinerie te zullen vervangen en 26 procent kiest voor een vacaturestop en prijsverhogingen. Ongeveer een kwart wil het personeelsbestand terugbrengen.
De meeste van de getroffen bedrijven bevinden zich buiten Bangkok, omdat in Bangkok en buurprovincies het minimumdagloon al in april vorig jaar is opgetrokken.

Zondag 3 februari
– Ondanks de verhoging van het minimumloon op 1 januari is de inflatie niet opgelopen, maar vergeleken met december juist gezakt, wat een indicatie kan zijn dat die verhoging nauwelijks invloed heeft gehad. [Lijkt me een voorbarige conclusie]  Het ministerie van Handel maakt bekend dat de inflatie in januari op jaarbasis 3,39 procent bedroeg en in december 3,63 procent. December spande sinds november 2011 de kroon.

Als basisjaar voor de berekening van de inflatie wordt nu 2011 genomen tegen 2007 eerder en het aantal artikelen dat tezamen het percentage bepaalt, is uitgebreid van 417 naaar 450. Toegevoegd zijn verse waren, bereid voedsel, aardgas voor voertuigen, vervoer per interprovinciaal minibusje, honorering van bewakers en verpleegkosten.
De inflatie in januari schrijft het ministerie toe aan hogere prijzen van groentes, fruit, pluimvee, varkensvlees en rijst.
Het ministerie berekent twee inflatiepercentages, de zogeheten headline inflatie en de core inflatie. Bij de kerninflatie blijven de prijzen van verse waren (waarvoor een prijsmaatregel geldt) en (gesubsieerde) brandstof buiten beschouwing. Dat percentage is gebaseerd op 312 producten en diensten. De kerninflatie in januari bedroeg 1,59 procent tegen 1,78 procent in december.
Volgens Vatchari Vimooktayon, permanent secretaris van het ministerie, heeft de sterke baht nog geen invloed op de inflatie. De baht beweegt zich tussen 28,50 en 32,50 tegen de dollar, zoals verwacht.

Vrijdag 8 februari
– Van de 1.881 ontslagen sinds januari zijn 483 toe te schrijven aan de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht per 1 januari; de overige ontslagen hebben andere oorzaken. Dit zegt minister Padermchai Sasomsap (Werkgelegenheid). Nog eens 5.000 werknemers dreigen hun baan te verliezen, omdat hun werkgevers met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Zondag 10 februari
– De productiekosten van arbeidsintensieve midden- en kleinbedrijven zonder substantiële winstmarge zijn met 25 tot 28 procent gestegen, waardoor ze genoodzaakt zijn de prijs van hun producten met 18 procent te verhogen. Maar gezien de grote concurrentie in de markt, is dat geen reële optie.

Het kan ook anders. Central Trading Co, dat 6.050 jeans (Lee, Wrangler), shirts en onderbroeken per dag produceert, heeft kans gezien de productiekosten te verlagen ondanks de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht. Twee jaar geleden betaalde het 215 baht en vormden de loonkosten 20 procent van de bedrijfskosten. Maar door de productie te stroomlijnen zijn de productiekosten van het bedrijf (2 fabrieken, 650 werknemers) met 7 miljoen baht per jaar teruggebracht.
Hoe speelt het bedrijf dat klaar? Om te beginnen is de foutmarge verminderd: van 13 procent in 2010 naar 3 procent, en dit jaar streeft het naar 0 procent. Verder kan elke werknemer nu gemiddeld twee werkzaamheden uitvoeren. Waren in het verleden 50 personen nodig om 50 shirts te maken, nu zijn dat er 30 per productielijn.

Vrijdag 26 april
– De hogere loonkosten en een tekort aan arbeidskrachten hebben Asahi Tec Corporation, producent van auto-onderdelen, doen besluiten een nieuwe fabriek in Laos te bouwen. Het Japanse bedrijf ATC heeft vier fabrieken in Thailand die aluminium en ijzeren casting parts maken. Ze werken op volle capaciteit. De nieuwe fabriek komt te staan in de Savan-Seno Special Economic Zone in Savannakhet. Volgende maand begint de bouw van de nieuwe fabriek. Die gaat aan 376 personen werk bieden, de meesten uit Laos en Vietnam en ingenieurs uit Japan en Thailand.

Dinsdag 30 april
– Ons leven is niet verbeterd door de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht, zegt de helft van de arbeiders in een peiling van de Bangkok universiteit. Ondervraagd werden 1.052 arbeiders van 18 jaar en ouder in Bangkok en omgeving. 45,9 procent ziet geen verbetering; 44,2 procent ziet dat wel en 9,9 procent zegt er slechter van geworden te zijn. De nee-zeggers geven als reden de hogere kosten van levensonderhoud c.q. het ontbreken van een uitkering wanneer ze geen werk hebben.

Zaterdag 3 augustus
– Het kabinet heeft een bedrag van 17,9 miljard baht uitgetrokken voor steunmaatregelen aan het midden- en kleinbedrijf dat na de verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht vaak met moeite het hoofd boven water kan houden.  Het SME Development Fund doet er nog eens 1 miljard baht bij. De steun bestaat onder andere uit zachte leningen, rentecompensatie en uitstel van betaling van service fees op industrieterreinen.

Als ik zie aan hoeveel voorwaarden bedrijven moeten voldoen, willen ze aanspraak op steun kunnen maken, dan vrees ik dat veel bedrijven buiten de boot vallen.

Donderdag 14 november
– De Deense schoenenfabrikant Ecco heeft zijn fabriek in de provincie Phichit gesloten, waardoor 1.183 werknemers op straat staan. Personeel dat bereid is te verhuizen naar Ayutthaya, waar de hoofdvestiging staat, wordt daar te werk gesteld. Ongeveer de helft van het personeelsbestand maakt van die regeling gebruik.

De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht heeft het bedrijf de das omgedaan. Voor de verhoging bedroeg het 170 baht in Pichit, wat voor een aantal investeerders aanleiding was zich in de provincie te vestigen. De verhoging naar 300 baht ging in april dit jaar in.
Ecco vestigde zich zes jaar geleden in Pichit. In de fabriek werden onderdelen gemaakt voor de hoofdvestiging op industrieterrein Saha Rattana Nakorn in Ayutthaya. Dit jaar produceert Ecco 3,3 miljoen paar schoenen. Voor volgend jaar is de target 3,8 miljoen. In de komende maanden wordt het aantal stiklijnen verdubbeld.
Personeel dat naar Ayutthaya verhuist krijgt een verhuiskostenvergoeding van 4.000 baht en de eerste drie maanden een vergoeding van 2.000 baht voor huisvestingskosten. Voor degenen die niet meegaan, geldt een afvloeiingsregeling van 45 of 75 dagen loon.

Vrijdag 18 juli 2014
– De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht in april vorig jaar heeft de financiële positie van werkers niet verbeterd, zegt Yongyuth Chalamwong, directeur research van het Thailand Development Research Institute.

De verhoging van 13 procent hield geen gelijke tred met de gestegen kosten van levensonderhoud van 16 procent, zegt hij. De werkers dachten een hoger besteedbaar inkomen te hebben, maar die werd teniet gedaan door de inflatie. Ondanks het douceurtje konden ze zelfs minder sparen.
In 2011 bedroeg het spaartegoed aan het eind van de maand gemiddeld 1.838 baht, vorig jaar was dat 1.341 baht volgens gegevens van het National Statistical Office. Arbeiders die meestal meer uitgeven dan ze verdienen, gaven in 2011 maandelijks 200 baht per persoon te veel uit en vorig jaar 1.088 baht. [Ezeltje strek je?]
Conclusie van Yongyuth: Verhoging van het minimumdagloon heeft alleen zin als tegelijk prijsmaatregelen worden genomen om de kosten van levensonderhoud in de hand te houden.

Donderdag 30 oktober
– Het Thai Labour Solidarity Committee wil dat het minimumdagloon in de particuliere sector met 20 baht wordt opgetrokken naar 320 baht. De commissie vindt dat nodig vanwege de gestegen kosten van levensonderhoud.

Zondag 14 december
– Voorlopig blijft het minimumdagloon gehandhaafd op 300 baht, zegt Nakorn Silpa-archa, permanent secretaris van het ministerie van Labour. Volgens de looncommissie die daarover adviseert, zijn de kosten van levensonderhoud niet toegenomen. De brandstofprijzen dalen en de inflatie blijft laag. Enkele labour groups [?] hebben gediscussieerd over een verhoging naar 321 baht maar ze hebben dit nog niet voorgesteld. De looncommissie vergadert eind van het jaar weer.

Woensdag 1 april 2015
– Het Thai Labour Solidarity Committee vindt dat het minimumdagloon met ingang van januari volgend jaar moet worden opgetrokken van 300 naar 360 baht. Volgens de voorzitter bedroeg het gemiddelde van wat in bepaalde delen van Thailand in augustus 2013 werd betaald 352 baht en dit jaar 360 baht. Maar velen halen dat niet eens.

De TLSC deed in januari en februari onderzoek naar de salariëring van 2.933 arbeiders in twaalf provincies. 69 procent van de respondenten krijgt meer dan het huidige minimumdagloon van 300 baht, 30 procent verdient 200 à 300 baht. 51 procent is in vaste dienst, 46 procent zijn dagloners.
Een vice-voorzitter van de TLSC vindt dat de Provincial Subcommittee on the Minimum Wage maar beter kan worden opgeheven, want ze faalt bij de onderhandelingen over verhoging van het minimumloon. In verschillende provincies wordt trouwens minder betaald. Als de commissie ertegen had opgetreden, was dit niet gebeurd, zegt hij.  

Donderdag 9 april
– De looncommissie van het ministerie van Werkgelegenheid heeft besloten het minimumdagloon tot het einde van het jaar op 300 baht te houden. Volgende maand vergadert de commissie over een eventuele verhoging in 2016. De vorige keer dat het minimumloon omhoog ging, was in april 2012 (Bangkok) en januari 2013 (elders).
Bij een inspectie is gebleken dat op 223 van de 12.229 werkplekken minder wordt betaald. Het gaat meest om kleine en middelgrote bedrijven met 20 tot 49 werknemers. Als ze betrapt worden, riskeert de werkgever een gevangenisstraf van zes maanden en boete van 100.000 baht.

Landelijk minimumloon vervalt
6 juni – Het voor het hele land geldende minimumdagloon van 300 baht, een initiatief van de vorige regering, vervalt volgend jaar. Teruggekeerd wordt naar het oude systeem waarbij het loon gerelateerd is aan de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende provincie/regio.
Dit heeft Nakhorn Silpa-archa, permanent secretaris van het ministerie van Werkgelegenheid, vrijdag bekend gemaakt tijdens een seminar voor leden van de looncommissies. Nog onduidelijk is of dit betekent dat het minimum in ‘dure’ provincies omhoog gaat. Het ministerie buigt zich daarover momenteel.
Volgens Nakhorn zal de verandering de concurrentiekracht van Thailand en de werkgelegenheidscijfers verhogen. De leefomstandigheden van werkers zullen er volgens hem door verbeteren en de verschillen in beloning zullen verminderen. Nakorn dringt er bij werknemers op aan hun vakbekwaamheid en productiviteit te verbeteren, want dat zijn de belangrijkste factoren die de hoogte van de salariëring en het inkomen bepalen.
Verhoging minimumdagloon
In oktober vindt een nationale vergadering plaats van alle looncommissies. Ze zijn gevraagd dan met voorstellen te komen. De richtlijnen voor 2016 vormen de basis voor de volgende jaren.
In maart stelde het Thai Labour Solidarity Committee voor het minimumdagloon naar 360 baht op te trekken omdat de kosten van de levensonderhoud sinds 2013, toen het voor het hele land werd vastgesteld op 300 baht, zijn verdubbeld.

Rally voor 20 pct hoger minimumloon
25 juni – Het Thai Labour Solidarity Committee eist een verhoging van het minimumloon van handarbeiders met 20 procent. Vandaag marcheren ze van de Royal Plaza naar het Government House om die eis kracht bij te zetten.
Manas Kosol, voorzitter van de Confederation of Thai Labour (CTL), een van de deelnemende groepen, zegt dat het huidige minimumdagloon van 300 baht, drie jaar geleden door de regering Yingluck ingesteld, niet meer voldoende is omdat de kosten van levensonderhoud sterk zijn gestegen. Het dient te worden aangepast aan de inflatie of licht boven de gemiddelde jaarlijkse inflatie.
Manas vindt dat het ministerie een regeling moet treffen, waarbij van werkgevers een duidelijke salarisstructuur wordt geëist met jaarlijks een aanpassing aan de inflatie. ‘Op die manier hoeven arbeiders niet langer hun hoop uitsluitend te vestigen op de verhoging van het minimumloon.’
Gelijke monniken, gelijke kappen
De verhoging van het minimumloon wordt thans bestudeerd door het National Institute of Development Administration (Nida). Een van de opties is weer terug te keren naar een loon dat is gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de provincie, aan het soort industrie of aan beide.
Het Thai Labour Solidarity Committee vindt dat geen goed idee. Gelijke monniken, gelijke kappen, zegt het comité, want ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven kregen onlangs in het hele land een salarisverhoging.
Het comité verwacht dat de provinciale sub-commissies verschillende loonvoorstellen zullen deponeren bij de centrale looncommissie van het ministerie van Werkgelegenheid. Comité-voorzitter Wilaiwan Sae Tia meent dat deze procedure geen redelijke verhoging garandeert, want die commissies hebben de neiging lage verhogingen voor te stellen.
Een ex-voorzitter van de landelijke looncommissie vindt dat de huidige economische gegevens, zoals inflatie, bruto binnenlands product, arbeidsproductiviteit en kosten van levensonderhoud, beschikbaar moeten zijn alvorens wordt begonnen met onderhandelingen.Hij wijst erop dat de onder de regering Yingluck doorgevoerde verhoging, variërend van 40 tot 85 procent, onder het inflatiepercentage bleef.
Yongyuth Chalamwong (Thailand Development Research Institute) zegt dat loonsverhogingen alleen effect hebben wanneer tegelijkertijd de prijzen van producten worden beheerst. Toen bijvoorbeeld het minimumloon werd verhoogd naar 300 baht, steeg het inkomen gemiddeld 13 procent, maar de kosten van levensonderhoud stegen met 16 procent.

Premier: geen geld voor verhoging minimumloon
26 juni – De rally die arbeiders hebben gehouden om aan te dringen op verhoging van het minimumdagloon van 300 naar 360 baht, heeft geen indruk gemaakt op premier Prayut. Die eis is onrealistisch, er is geen geld voor want het land heeft andere behoeftes, aldus Prayut.
Honderden arbeiders, bijeen getrommeld door het Thai Labour Solidarity Committee, trokken gisteren van de Royal Plaza naar het Government House om de premier een petitie te overhandigen. Ze stuitten er op een onverbiddelijk nee. Prayut: ‘Ik wil dat de arbeidsnetwerken de situatie van het land begrijpen in plaats van druk op mij uit te oefenen voor een loonsverhoging of werkers te stimuleren om te protesteren.’ De premier had nog meer zalvende woorden, maar die laat ik maar achterwege.
Wilaiwan Sae Tia, voorzitter van Thai Labour Solidarity Committee, zei gisteren dat de netwerken in elke provincie een verklaring zullen overhandigen aan de gouverneur. Ze herhaalde de eis voor een landelijk minimumloon in plaats van minimumlonen, gerelateerd aan de kosten van levensonderhoud in de desbetreffende provincie. [Een systeem waaraan de regering Yingluck een eind had gemaakt.] ‘Dat is niet eerlijk.’
Volgens critici [?] houdt het minimumloon van 300 baht geen gelijke tred met de stijging van de kosten van levensonderhoud. Ze vinden de 300 baht wel een geschikte beloning voor ongeschoolde arbeiders met minder dan een jaar ervaring. Verder eisen ze dat het loon jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie.
Zie verder het bericht ‘Rally voor 20 pct hoger minimumloon’ in Nieuws uit Thailand van gisteren.

Donderdag 30 juli
– Laatste bericht van vandaag. Anusorn Tamajai, deken van de faculteit Economie van de Rangsit universiteit, vindt dat het minimumdagloon in het land omhoog moet van 300 naar 320 baht en in Bangkok en andere grote steden naar 360 baht. Hij bepleitte dat gisteren op een seminar, gewijd aan het minimumloon. Het Thai Labour Solidarity Committee wil een minimumdagloon van 360 baht in het gehele land.
Van de provinciale looncommissies hebben zes om een verhoging gevraagd naar 302 à 335 baht. De zes zijn Parchin Buri, Samut Prakan, Phuket, Chachoengsao, Chon Buri en Saraburi. De overige hebben niet om een verhoging gevraagd. In oktober neemt de landelijke looncommissie een besluit. Een eventuele verhoging gaat op 1 januari in.

Woensdag 18 november 2015
– Het National Wage Committee heeft besloten verhoging van het minimumdagloon van 300 baht uit te stellen tot juni volgend jaar met als argument de trage economie en deflatie (negatieve inflatie). De commissie wil ook af van het uniforme tarief voor het hele land. Het Thai Labour Solidarity Committee protesteert tegen het uitstel. Het wijst erop dat de kosten van levensonderhoud stijgen, daar consumentenproducten duurder worden.
Volgens permanent secretaris Puntrip van het ministerie van Werkgelegenheid is uit een onderzoek in april en mei gebleken dat 300 baht voor de meeste werkers voldoende is. Hij zegt dat nagenoeg geen enkele provinciale looncommissie verhoging van het minimumloon heeft voorgesteld.

Donderdag 10 maart 2016
– Voor het eerst heeft het Wage Committee het minimumloon voor geschoolde arbeiders in vijf industriesectoren vastgesteld. De tarieven hebben betrekking op twintig banen, met elk twee functies.  In de elektriciteits en elektronica sector bedraagt het laagste tarief 300 baht; voor werkers die elektrische appararaten assembleren geldt een minimum van 430 baht. Het hoogste minimum bedraagt 550 baht voor arbeiders in de edelstenen industrie.

Oproep: Verhoog minimumloon
21 april – Call for rise in minimum wage kopt Bangkok Post boven haar openingsartikel van de Business bijlage, maar wie die oproep doet om het minimumloon met 5 tot 7 procent te verhogen, lees ik pas helemaal aan het eind van het artikel: de Thai Chamber of Commerce (TCC), die onderzoek heeft gedaan naar de inkomenspositie van Thai.
De TCC concludeert dat boeren en arbeiders met moeite de eindjes aan elkaar kunnen vastknopen, maar de meeste andere consumenten beschouwen de prijzen van consumptiegoederen als onveranderd en nog steeds als betaalbaar.
‘Boeren en arbeiders met een inkomen van minder dan 20.000 baht per maand hebben te maken met meer hogere kosten van levensonderhoud. Hun uitgaven zijn hoger dan wat ze verdienen’, zegt vice-president Thanavath Phonvichai. [ Dat bedrag begrijp ik niet, want 20.000 baht is een ruim maandinkomen. Ik schat dat de minima minder dan 10.000 baht verdienen.]
Het ministerie van Handel maakte eerder deze maand bekend dat de inflatie voor de vijftiende achtereenvolgende maand is gedaald. In maart zakten de prijzen met 0,46 procent op jaarbasis, iets minder dan in februari (min 0,5 pct) en januari (min 0,53 pct). De verlaging is te danken aan de lagere prijzen voor energie en butagas.
Thanavat schrijft de vertraging van de inflatie toe aan de slechte economie, zowel binnenlands als wereldwijd. Hij verwacht dat de Thaise economie ‘in the doldrums’ blijft [De doldrums is de streek der windstilten bij de evenaar; in dit verband ‘in de put’] als gevolg van de wijdverspreide droogte die naar verwachting tot juni duurt. Het verlies van de droogte wordt geschat op 120 miljard baht (0,85 procent van het bruto binnenlands product).
In 2015 bedroeg het gemiddelde inkomen van een huishouden 26.915 baht en de uitgaven bedroegen 21.157 baht. 75,2 procent van de huishoudens heeft schulden, gemiddeld 156.770 baht per huishouden per jaar. 44 procent wordt in het informele circuit geleend.
Sinds 2011 kent Thailand een matige economische groei van minder dan 3 procent per jaar. Het minimumloon van 300 baht per dag is de afgelopen drie jaar niet opgetrokken. Daarom pleit de TCC voor een verhoging met 5 tot 7 procent. De boerenbevolking wordt dubbel hard getroffen: niet alleen door de droogte maar ook door de lagere prijzen die ze voor haar producten krijgt. (Bron: Bangkok Post, 20 april)
Op de foto een beeld van de demonstratie in oktober vorig jaar voor verhoging van het minimumdagloon van 300 naar 360 baht. De demonstranten verzetten zich ook tegen de plannen het minimumloon (weer) te gaan differentiëren naar streek. (Bron: Bangkok Post, 20 april)

Vrijdag 29 april
– De Confederation of Thai Labour (CTL) roept arbeiders op niet te roken, geen drugs te gebruiken en het drankgebruik te matigen. De deelnemers aan een seminar, dat vooruitliep op de Internationale Dag van de Arbeid zondag, beloofden dat gisteren alvast (foto).
De CTL dringt er bij de regering op aan van het probleem een nationaal agendapunt te maken, want genoemde ondeugden slaan een gat in het inkomen van werkers en ze kunnen gezondheidsproblemen opleveren, waardoor de kosten van gezondheidszorg toenemen. Behalve op de regering doet de CTL ook een beroep op werkgevers om hun personeel in toom te houden door bijvoorbeeld een verbod op roken en alcoholgebruik op de werkplak in te stellen.
Uit een onderzoek van de CTL is gebleken dat 30 procent van haar leden verslaafd is aan roken en alcohol. Minimumloners besteden 150 baht van het dagloon van 300 aan alcohol en tabak.

Pleidooi voor verhoging minimumloon
1 mei – Vandaag wordt de Internationale Dag van de Arbeid gevierd, dus een uitgelezen gelegenheid voor een pleidooi het minimumdagloon van 300 baht te verhogen. Het Thai Labour Solidarity Committee en de State Enterprises Workers’ Relations Confederation pleiten in een open brief aan de premier voor een verhoging met 60 baht.
Ze zeggen dat miljoenen werkers de grootste moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De groepen vragen ook om de stichting van een Bank of Labour. De bank kan helpen de kloof tussen rijk en arm te verkleinen, schrijven ze, en een eerlijke economie te creëren. In totaal doen de twee organisaties vijftien aanbevelingen, waaronder prijsmaatregelen voor gebruiksartikelen, een ziekte-uitkering en een garantiefonds voor werkers die bij een bedrijf werken dat dreigt te worden gesloten.
Yongyuth Chalamwong van het Thailand Development Research Instute [geen functie vermeld] vindt 15 tot 21 baht en alleen in zeven provincies voldoende, waaronder toeristische provincies. Yongyut veronderstelt dat bedrijven dit jaar loonsverhogingen achterwege hebben gelaten vanwege de sombere economische omstandigheden. Hij roept middelgrote en grote bedrijven op hun loongebouw aan te passen zodat het voor alle personeelsleden billijk is.
Minister Sirichai van Werkgelegenheid zegt dat het ministerie de mogelijkheid van verhoging van het minimumdagloon ‘overweegt’.

Dag van de Arbeid feestelijk, maar zonder toezeggingen
2 mei – De Internationale Dag van de Arbeid is gisteren gevierd met ‘tal van activiteiten’ en premier Prayut schetste op een event op Sanam Luang een zonnige toekomst voor arbeiders. Hij beloofde hun welzijn te verbeteren en voorspelde zelfs een minimumdagloon, thans 300 baht, van 400 à 500 baht wanneer ze constant naar verbetering streven.
Bangkok Post opent vandaag met een uitgebreide samenvatting van Prayut’s speech en het wensenpakket van de arbeidsorganisaties. Maar het wensenpakket is oud nieuws (zie het bericht van 1 mei Pleidooi voor verhoging minimumloon), de speech van Prayut bevatte geen enkele concrete belofte en over die ‘activiteiten’ lees ik niets. Begrijpt u, waarde lezers(essen) dat ik soms moedeloos word van de krant.
De bijeenkomst op Sanam Luang, een groot plein bij Wat Phra Kaew, werd bijgewoond door ruim duizend vertegenwoordigers van zeventien arbeidsorganisaties en netwerken uit de informele sector. Uit het fotobijschrift kom ik nog te weten dat ze een parade hielden, waarbij ze langs het Democracy Monument trokken, en dat premier Prayut een hoed opzette toen een werker een foto van hem wilde maken.
Zoals gisteren gemeld hebben de arbeidsorganisaties aangedrongen op verhoging van het minimumdagloon met 60 baht omdat veel werkers grote moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, iets wat wordt bevestigd door een peiling vorige week van de Suan Dusit Rajabhat universiteit.
82,2 procent van de respondenten zei dat hun inkomen ontoereikend is en dat ze schulden hebben. 78,5 procent zei dat arbeidsbescherming en welzijn tekortschieten.
Wat betreft arbeidsbescherming zou ratificering van twee ILO conventies verbetering moeten brengen. Daar hebben de Employee Council of Thailand, het Thai Labour Solidarity Committee en de State Enterprises Workers’ Relations Confederation op aangedrongen.

Zaterdag 27 augustus
– Werkgevers en vakbonden in dertien provincies maken zich sterk voor verhoging van het minimumloon met 4 tot 60 baht. Het Central Wage Committee neemt daarover op 15 september een besluit. De looncommissies van tien provincies zijn al akkoord, drie hebben nog geen besluit genomen. De looncommissies in de 64 andere provincies, inclusief Bangkok, hebben besloten niet om verhoging te vragen.
Een bron in Bangkok zegt dat er al sinds midden vorig jaar wordt gepraat over een eventuele verhoging, maar het verzoek om verhoging is aangehouden vanwege de lage inflatie. De werkgevers vinden dat eerst het tweede halfjaar moet worden afgewacht, alvorens een besluit te nemen.
Het minimumdagloon bedraagt al vier jaar 300 baht.

Nog geen besluit over verhoging minimumloon
15 september – En weer is verhoging van het minimumdagloon van 300 baht uitgesteld. Het Central Wage Committee gaat een panel vormen dat een nieuwe formule uitwerkt voor berekening  van de hoogte. Pas daarna valt een besluit over verhoging, zegt Puntrik Samiti, permanent secretaris van het ministerie van Werkgelegenheid. Gisteren vergaderde de centrale looncommissie op het ministerie.
Puntrik zegt dat met tenminste tien factoren rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de nieuwe formule, zoals de kosten van levensonderhoud, inflatie, bruto binnenlands product, de financiële draagkracht van werkgevers, arbeidsproductiviteit en minimumlonen in buurlanden.
Een nieuwe formule is volgens hem nodig omdat met de oude al tien jaar wordt gewerkt. In het panel worden vertegenwoordigers opgenomen van de NESDB, Bank of Thailand en het ministerie van Handel. Eind oktober moet het werk klaar zijn waarna de formule naar de centrale looncommissie gaat, waarbij al voorstellen liggen van provinciale commissies.
Werkgevers vertegenwoordiger Atthayut Leeyawanich zegt dat het nieuwe minimumloon mogelijk zal variëren per provincie omdat de kosten van levensonderhoud per provincie verschillen.
Sombat Noywa, een werknemers vertegenwoordiger, wil niet spreken over uitstel van de verhoging. De centrale looncommissie wil rekening houden met diverse cijfers die helpen bij de coëxistentie van werkgevers en werknemers.
Over het voorstel het minimumloon te verhogen naar 360 baht zegt hij dat dit afhangt van het vermogen van werkgevers om de kosten te dragen. Als ze dat niet kunnen, gaan hun bedrijven kopje onder wat leidt tot banenverlies of het bedrijf verhuist naar het buitenland. Sombat denkt dat de nieuwe formule begin volgend jaar klaar is.
Het Thai Labour Solidarity Committee en vertegenwoordigers van werknemers uit de industriële sector verzamelden zich woensdag bij het ministerie en riepen de centrale looncommissie op het minimumdagloon op te trekken naar 360 baht. De 300 baht is in 2012 geïntroduceerd, eerst in Phuket, Bangkok en omliggende provincies en later in de rest van het land. (Bron: website Bangkok Post, 14 september)

Minieme verhoging minimumdagloon
20 oktober – Dat moet tegenvallen: in oktober 2015 demonstreerden werknemers voor verhoging van het minimumdagloon van 300 naar 360 baht (foto), maar meer dan 5 à 10 baht zit er niet in en acht provincies vallen buiten de boot.
Woensdag maakte de centrale looncommissie de verhoging bekend. De acht provincies, waarin het minimumloon gelijk blijft, zijn Sing Buri, Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Trang, Ranong, Narathiwat, Pattani en Yala.
De verhoging is gebaseerd op tien factoren, zoals de kosten van levensonderhoud, inflatie, productiekosten, prijzen van producten, productiviteit enzovoort. Wanneer het kabinet akkoord gaat, gaat de verhoging op 1 januari in. De laatste keer dat het miniumloon werd verhoogd, was drie jaar geleden.
De werknemers vertegenwoordiger in de commissie had liever gezien dat de verhoging voor alle 77 provincies had gegolden, maar hij vindt de huidige verhoging acceptabel. (Bron: website Bangkok Post, 19 oktober)
Update krant:  Het gaat om verhogingen van 5, 8 en 10 baht. In zeven provincies krijgen de werknemers er 10 baht bij, in dertien 8 baht en in 49 provincies 5 baht. Provinciale looncommissies van dertien provincies stelden eerder verhogingen voor van 4 tot 60 baht.
De voorzitter van de Employers Council of Thailand denkt dat het MKB de verhogingen wel kan dragen. Hij roept de regering op de prijzen van consumentenproducten in de hand te houden. Werknemers vertegenwoordiger Sombat zegt: ‘Sommige mensen zullen wel ontevreden zijn over de nieuwe bedragen, maar we moeten ook rekening houden met de algemene economische condities.’

Woensdag 23 november
– Het kabinet heeft gisteren het besluit van het Central Wage Committee goedgekeurd om met ingang van 1 januari het minimumloon met 5, 8 of 10 baht in 69 provincies te verhogen. De particuliere sector heeft er geen moeite mee, de verhogingen hebben slechts een beperkte invloed op de productiekosten.
Volgens de Thai Chamber of Commerce vormen de loonkosten minder dan 10 procent van de productiekosten. Voorzitter Isara wijst er verder op dat sommige industrieën, die technische kennis vereisen, meer betalen dan het wettelijk minimumdagloon van 300 baht. ‘Sommige betalen wel 500 baht.’ Isara denkt ook niet dat de verhoging leidt tot een hogere inflatie en duurdere productprijzen. Het wettelijk minimumdagloon is al vier jaar ongewijzigd. Door de verhogingen gaan de lonen gemiddeld met 1,7 procent omhoog.

Verhoging minimumloon; productiekosten nemen miniem toe
25 november – Wie meent een slaatje te kunnen slaan uit de verhoging van het minimumloon door de eigen prijzen te verhogen, komt van een koude kermis thuis. Ambtenaren van het ministerie van Handel nemen onmiddellijk actie als dat wordt geconstateerd. Op misbruik staat een maximum gevangenisstraf van zeven jaar en/of een boete van 140.000 baht.
Volgens het ministerie nemen de productiekosten door de verhoging slechts met 0,01 tot 1,02 procent toe, wat geen excuus is voor prijsverhogingen. De productiekosten van voedsel en drank stijgen naar verwachting met 0,02 tot 0,3 procent en de productiekosten van dagelijkse levensbehoeften met 0,05 tot 0,44 procent.
Na vier jaar stilstand gaat het minimumdagloon in 69 provincies per 1 januari met 5, 8 of 10 baht omhoog. In zeven provincies komt er 10 baht bij (van 300 naar 310 baht), in dertien provincies 8 baht en in 49 provincies 5 baht. In 8 provincies blijft het gelijk. In deze provincies zijn veel fabrieken en die hebben niet gevraagd om een verhoging. [Vermoedelijk omdat er hogere lonen worden betaald]
Voorzitter Isara van de Thai Chamber of Commerce is enthousiast over de verhoging. Die zal helpen de kosten van levensonderhoud te verlagen, waardoor de minima meer koopkracht krijgen, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 24 november)

Magere verhoging minimumloon stelt teleur
30 december – Academici wijzen op de negatieve gevolgen op de lange termijn van de uiterst magere verhoging van het minimumdagloon met 5, 8 of 10 baht in 69 provincies per 1 januari. Arbeidsgroepen zijn gefrustreerd over de lager dan verwachte verhoging.
Sunee Chaiyaros van het College of Social Innovation aan de Rangsit universiteit, die onlangs een seminar bijwoonde over de verhoging, zegt dat het moeilijk te geloven is dat werknemers de verhoging accepteren. Zelfs de verhoging van 10 baht, die voor Bangkok en buurprovincies geldt, is onvoldoende om de al hoge kosten van levensonderhoud te compenseren.
En dat geldt ook voor de overige provincies waar de voedselprijzen even hoog zijn als in Bangkok, zegt ze. ‘Het ministerie van Werkgelegenheid dient te beseffen dat veel werkers normaal veel monden moeten voeden.’
Sunee meent dat de verhoging vooral bedrijven ten goede komt, meer dan de werkers. ‘Ze schaadt de structuur van de beroepsbevolking daar ze een problematische houding van de beleidsmakers weerspiegelt. […] Het feit is dat vele werkers amper meer verdienen dan het minimumdagloon [van 300 baht] alhoewel ze al 20 tot 30 jaar werkervaring hebben. Dat komt omdat werkgevers weinig belang hechten aan hun vakmanschap en capaciteiten.’
Het minimumdagloon is al 4 jaar ongewijzigd. Bundit Thanachaisetthawut, een expert op het gebied van arbeidzaken, noemt het ironisch dat de regering in die periode wel de salarissen van ambtenaren heeft verhoogd.
De voorzitter van het Thai Labour Solidarity Committee meent dat de verhoging alleen maar verwarring schept vanwege de verschillen tussen provincies die in dezelfde economische zone liggen. ‘Elke keer wanneer arbeidsgroepen een verhoging vragen, zeggen beleidsmakers dat daardoor fabrikanten worden weggejaagd naar lage-lonenlanden.’

Meeste arbeiders willen hoger minimumloon
2 mei 2017 – Een meerderheid van de Thaise werknemers wil een hoger minimumloon. In een peiling van de Bangkok University onder 1.449 respondenten in het hele land zei 52,8 procent een hoger minimumdagloon te willen, 32,8 procent meent dat het voldoende is gezien de huidige economische omstandigheden en 14,4 procent zei dat het vinden van een baan moeilijker wordt wanneer de lonen verder omhoog gaan.
Gevraagd of ze wisten dat het minimumdagloon per 1 januari is verhoogd van 300 naar 305-310 baht zei 65,2 van de respondenten hiervan op de hoogte te zijn. 34,8 procent wist het niet. [Het bedrag verschilt per provincie]
Een meerderheid van 78,9 procent zei het nieuwe minimumloon te ontvangen, maar 21,9 procent kreeg het niet. De meeste respondenten (58,7 pct) wisten niet dat het minimumdagloon voor geschoolde arbeiders tussen de 300 en 700 baht bedraagt.
Zo’n 47,4 procent meent dat het loon voldoende is voor de dagelijkse levensbehoeften, maar er blijft niets over om te sparen. 33,8 procent vindt het niet genoeg en 18,8 procent zei een klein beetje te kunnen sparen. (Bron: website Bangkok Post, 30 april)

Zondag 10 september
– De industriële sector en de regering wijzen het voorstel van de vakbonden af om het minimumdagloon te verdubbelen naar 600 tot 700 baht. Dat is onmogelijk in de huidige economische situatie, zeggen ze. Een coalitie van bonden stelde vrijdag de rigoureuze verhoging voor. Het huidige minimumloon van 300 baht is te laag en past niet bij de kosten van levensonderhoud.
Voorzitter Chen van de Federation of Thai Industries zegt dat de verhoging neerkomt op een maandsalaris van 20.000 baht, meer dan het salaris van 15.000 baht van een afgestudeerde bachelor.
Het minimumloon in Thailand wordt vastgesteld door een tripartitecommissie van werkgevers, werknemers en regering. Het verschilt per gebied op voorstel van provinciale commissies. Vorig jaar werd het met 5 tot 10 baht verhoogd. Een commissie heeft vastgesteld dat een werknemer die zorg draagt voor twee familieleden, minstens 567 baht nodig heeft om hen te onderhouden.

Zondag 8 oktober
– De gemiddelde kosten van levensonderhoud per dag voor de meeste arbeiders die het minimumdagloon van 300 baht verdienen, bedragen 712 baht. Dat blijkt uit een vorig jaar verricht onderzoek van het Thai Labour Solidarity Committee. De resultaten van het onderzoek werden gisteren bekend gemaakt op een bijeenkomst ter gelegenheid van Decent Working Day.
Van de 712 baht gaat 219 baht naar drie maaltijden en reiskosten, de rest is voor de kosten van de overige familieleden. De International Labour Organisation vindt dat één werker drie andere familieleden moet kunnen onderhouden. De gezinsuitgaven bestaan uit kosten voor elektriciteit en water, afbetalingen op voertuigen, schoolmelk en onderwijs, telefoontegoeden en ouderzorg. Die bedragen gemiddeld 492 baht per dag.

Dinsdag 10 oktober
– Een sterke stijging van het minimumloon is schadelijk voor de economie, want het jaagt investeerders weg, meent topambtenaar Viwat van het ministerie van Werkgelegenheid. Hij reageert op de oproep van Sawit Kaewwan, leider van het Thai Solidarity Committee, om het op te trekken van 300 naar 712 baht per dag. Viwat zegt: ‘Je kunt zo’n oproep doen, maar niemand zal die werkers huren. Zo’n eis is nutteloos.’
Viwat ziet meer heil in de trainingen die het Department of Skill Development geeft. Deelnemers ontwikkelen daarin hun arbeidsvaardigheden en vermeerderen hun kennis waardoor ze meer competitief worden. Tot nu toe heeft het ministerie certificaten voor 68 types werk verleend. Kassa voor de geslaagden want sommigen verdienen sindsdien 815 baht per dag.

Verhoging minimumloon vertraagd
29 december – Een voorgestelde verhoging van het minimumloon zit er dit jaar niet in als gevolg van ‘technische kwesties’, zeggen bronnen [die het kunnen weten].  De nationale looncommissie heeft deze maand tweemaal haar vergadering uitgesteld. Pas na de jaarwisseling wordt een nieuwe vergaderdatum vastgesteld.
Ter tafel ligt een voorstel van werknemersnetwerken om het minimumdagloon voor ongeschoold werk in het hele land te verhogen naar 360 baht. Thans bedraagt het, afhankelijk van de regio, 300 of 305 tot 310 baht. Normaal beslist de commissie in november over eventuele verhoging van het minimumloon, waarna het kabinet nog toestemming moet verlenen. Nadat de minister van Werkgelegenheid zijn handtekening heeft gezet, kan de verhoging op 1 januari ingaan.
De ‘technische kwesties’ hebben betrekking op de samenstelling van de commissie die in augustus is gewijzigd, maar die moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. De vorige minister van Werkgelegenheid trad abrupt af, terwijl hij nog bezig was de kwalificaties van de nieuwe leden te controleren. De nieuwe minister heeft zich nog niet over de gewijzigde samenstelling gebogen.
Een bron bij het ministerie zegt dat de provinciale looncommissies het niet met de werkgevers eens zijn kunnen worden over de verhoging. De werknemersvertegenwoordigers houden voet bij stuk. ‘De onderhandelingen verlopen moeizamer dan in voorgaande jaren. Een compromis was niet mogelijk. Als er gestemd wordt, verliezen altijd de werknemers. In sommige provincies hebben werkgevers en werknemers geweigerd de vergaderingen bij te wonen.’

Vrijdag 5 januari 2018
– Half januari beslist de nationale looncommissie over verhoging van het minimumloon dat al drie jaar ongewijzigd is. De commissie houdt daarbij rekening met de kosten van levensonderhoud, de middelen van bestaan van werknemers, de economische positie van werkgevers en het minimumloon in buurlanden.
Thans bedraagt het minimumdagloon in acht provincies 300 baht en in de andere 305 tot 310 baht. Aan die ongelijkheid wordt een eind gemaakt. De verhoging geldt voor alle arbeiders in het land. De commissie mag ook het uurtarief aanpassen, dat geldt voor werk met ouderen, gehandicapten en partime-werkers.
Permanent secretaris Jarin van het ministerie van Werkgelegenheid hoopt dat de verhoging leidt tot een toename van werkers in de arbeidsmarkt.

Donderdag 11 januari
– De nationale looncommissie heeft haar besluit over verhoging van het minimumloon uitgesteld tot de volgende vergadering op 17 januari. De afgelopen 5 jaar is het minimumloon niet in alle provincies verhoogd. Het kabinet Yingluck stelde het in 2012 vast op 300 baht. Nadien bleef het in acht provincies gelijk en werd het in de overige provincies verhoogd met 5 tot 10 baht, afhankelijk van de lokale kosten van levensonderhoud. Voor dit jaar wordt 2 tot 15 baht verwacht.

Akkoord over verhoging minimumloon
19 januari – De tripartite commissie minimumloon heeft zeven uur vergaderd over verhoging dit jaar. Ja, u leest het goed: zeven uur. Zou dat onafgebroken zijn geweest of is de vergadering tussendoor geschorst voor nader overleg of de lunch? Besloten is het minimumdagloon per 1 april met 5 tot 22 baht te verhogen. Phuket, Chon Buri en Rayong krijgen het hoogste tarief van 330 baht per dag.
De regering is tevreden met de uitkomst, want die past het best bij de huidige economische situatie, aldus vice-premier Somkid. Hij wijst erop dat de verhoging de goedkeuring heeft gekregen van de werkgeversvertegenwoordigers en de diensten [overheidsvertegenwoordigers in de commissie?].
Maar werknemers en werkgevers zijn niet tevreden. Het Thai Labour Solidarity Committee blijft pleiten voor een verhoging naar 360 baht in het hele land [dus niet variërend per provincie], maar noemt de overeengekomen verhogingen van 308 naar 330 baht niettemin acceptabel.
De Federation of Thai Industries vergadert maandag over de verhogingen. De FTI maakt zich met name zorgen over de gevolgen voor het MKB. Die worden geconfronteerd met hogere productiekosten. Grote bedrijven hebben er minder last van omdat ze kunnen investeren in robots en automatisering om op de arbeidskosten te besparen, zegt voorzitter Chen.
Wanneer werkgevers vinden dat hun bedrijf wordt geschaad, kan het ministerie van Financiën met belastingmaatregelen hun last verlagen, zegt Somkid. Het ministerie van Handel heeft de opdracht gekregen de prijzen van goederen en diensten scherp in de gaten te houden om ervoor te zorgen dat de consumentenprijzen in redelijke verhouding staan tot de verhogingen. De afgelopen drie jaar is het minimumloon niet verhoogd.

Dinsdag 23 januari
– Vakbondsvertegenwoordigers wijzen het voorstel af om werkgevers te helpen het minimumloon te verhogen door hen toe te staan hun premieafdracht aan het Social Security Fund voor een periode van een jaar te verlagen van 5 naar 1 procent van de maandsalarissen. Ze wijzen erop dat hierdoor de spaargelden in het Elderly Fund afnemen. Permanent secretaris Petcharat van het ministerie van Werkgelegenheid noemt het effect ‘niet ernstig’ omdat de korting slechts voor een jaar geldt.
Woensdag besloot de nationale looncommissie met ingang van 1 april het minimumdagloon te verhogen met 5 tot 22 baht, maar de werkgevers klagen over de extra financiële last. De vakbonden hebben geen bezwaar tegen belastingverlaging voor werkgevers.

Zaterdag 3 maart
– De Social Security Board (SSB) heeft het verzoek van de nationale looncommissie afgewezen om de bijdrage van werkgever en werknemer aan het Social Security Fund (SSF) te verlagen. De looncommissie heeft dat verzoek gedaan om de financiële last van beiden te verminderen, voor de werkgevers met het oog op de verhoging van het minimumdagloon naar 308 tot 330 baht per 1 april. Vooral het MKB zou daardoor gedupeerd worden.
De commissie stelde twee mogelijkheden voor: de bijdragen een vol jaar schrappen of de afdracht zes maanden schorsen. Maar de SSB is bevreesd dat daardoor de financiële duurzaamheid van het fonds zou worden ondermijnd, dus kregen beide opties niet de handen op elkaar van de SSB.
Volgens de SSB zal de verhoging van het minimumloon niet tot grootscheepse ontslaggolven leiden of werkgevers in problemen brengen omdat de kosten stijgen, inclusief meer betalingen aan het SSF. [Gaan die dan ook omhoog?] Maar de SSB sluit niet de ogen voor de benarde positie van het MKB. Ze vraagt het SSO (Social Security Office) zijn voorstellen voor een investeringsplan snel in te leveren.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties