Pak Moon dam

Van meet af aan een ramp
De Pak Moon Dam werd door de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) gebouwd op de samenloop van de Moon en Mekong. Met de bouw werd in 1992 begonnen en in 1994 werd de dam in gebruik genomen De kosten bedroegen 6,5 miljard baht.

De dam was van meet af aan een ramp. Hij produceert slechts 21 MW elektriciteit, oftewel 15 procent van de target van 135 MW. Veel meer dorpelingen dan aanvankelijk geschat moesten verhuizen en zijn benadeeld. Vis kan niet meer migreren vanuit de Mekong. De stroomversnellingen die het habitat en paaigebied van vissen vormen, zijn vernietigd. Als gevolg daarvan is het aantal vissoorten teruggelopen van 256 naar 96. De inkomsten uit de visserij zijn met 60 miljoen baht per jaar ingekrompen. De voordelen voor irrigatie zijn te verwaarlozen.

Nog meer studie
Alhoewel de afgelopen 20 jaar elk aspect van de dam uitgebreid bestudeerd is, riep de regering Abhisit een commissie in het leven om de invloed van de dam in kaart te brengen. De regering beloofde de aanbevelingen te zullen volgen. De commissie kwam tot dezelfde conclusies als voorgaande researchinstituten, zowel internationale als binnenlandse.

Ze stelt voor om de sluizen voor een proefperiode van vijf jaar te openen alvorens een besluit te nemen over het buiten werking stellen van de dam. De geschiedenis herhaalt zich, want in 2001, nadat de regering Thaksin de sluizen voor een proefperiode van een jaar had geopend , werd een commissie gevormd die hetzelfde voorstel deed: zet de sluizen vijf jaar open. Maar de regering Thaksin, bevreesd voor energiegigant Egat, weigerde.
De dorpelingen kregen weer hoop toen het voorstel van de huidige commissie op 22 februari 2011 in het kabinet werd besproken. Maar hun hoop werd de bodem ingeslagen. De regering gebruikt dezelfde vertragingstaktiek als voorgaande. Het voorstel werd teruggestuurd voor nadere studie naar de mogelijk negatieve gevolgen voor het irrigatiesysteem.
Commentaar van Bangkok Post: ‘This is ridiculous, to say the least. […] The Democrat-led government should realise that saving Egat’s face at the expense of keeping its promise to the people who have been wronged, will cost it dearly when voting time comes.’

Nieuwsoverzicht

Kort nieuws 20 december
Pak Moon Dam
De sluizen van de Pak Moon Dam zijn op 18 december gesloten om water van de Moon rivier op te slaan voor irrigatiedoeleinden en om de krachtcentrale aan het werk te houden. Vissers hebben geëist dat de sluizen het gehele jaar geopend dienen te zijn om migratie van vissen mogelijk te maken, maar de regering houdt het op vier keer per jaar.

Kort nieuws 26 december
Pak Moon Dam De sluizen in de Pak Moon Dam gaan misschien permanent open. Sahit Wongnongtoey, minister van het kantoor van de premier, heeft beloofd dit aan het kabinet te vragen. Een panel dat de kwestie heeft bestudeerd, heeft de opening geadviseerd zodat de vis uit de Mekong rivier kan paaien in de Moon rivier. Het panel stelt tevens voor de gedupeerde bewoners te compenseren voor de geleden schade.

Kort nieuws 12 januari
Pak Moon Dam
Enkele duizenden leden van de Assembly of the Poor hebben voor het provinciehuis van Ubon Ratchathani geëist dat de sluizen van de Pak Moon dam permanent opengaan en dat ze nu eindelijk eens gecompenseerd worden voor de bouw van de dam. Een subcommissie heeft dat voorgesteld, maar het kabinet heeft daarover nog geen beslissing genomen. Door de sluizen permanent te openen kunnen vissen uit de Mekong rivier paaien in de Moon rivier. De dam is in 1994 gebouwd en heeft grote schade aan de visstand toegebracht. Bovendien levert ze niet de voorspelde hoeveelheid stroom.

Pak Moon demonstranten blijven voorlopig nog even
13 januari – De demonstranten van de Assembly of the Poor, die zich verzameld hebben voor het gemeentehuis van Ubon Ratchathani, lijken daar voorlopig te blijven nu ze een permanent podium hebben gebouwd. Ongeveer drieduizend dorpelingen demonstreren er voor opening van de sluizen van de Pak Moon dam, zodat de vis uit de Mekong kan paaien in de Moon rivier. Ook eisen ze 15 rai land voor elk van de gezinnen die als gevolg van de bouw van de dam hebben moeten verhuizen.

De provinciale autoriteiten gaan niet in gesprek met de dorpelingen, omdat hun eisen aan de centrale overheid zijn gericht. Wel zal de provincie voor water zorgen, wasgelegenheid, toiletten en bewaking.
Volgens de demonstranten dient de regering het advies van een door haar ingestelde subcommissie te volgen. Deze commissie heeft voorgesteld de acht sluizen van de dam permanent te openen en de gedupeerde dorpelingen te compenseren. Op 25 december heeft Sathit Wongnongtoey, minister verbonden aan het kantoor van de premier, beloofd dit advies in februari in het kabinet te brengen.
De Assembly of the Poor werd in 1995 opgericht en heeft sindsdien tal van demonstraties gehouden ten gunste van dorpelingen die te lijden hebben van overheidsprojecten zoals dammen en krachtcentrales. Een van de grootste successen van de groep was het besluit van het kabinet om de sluizen van de Pak Moon dam elk jaar gedurende het paaiseizoen te openen zodat de vissen konden migreren tussen Moon en Mekong rivier.
De Pak Moon dam is gebouwd door de Electricity Generating Authority of Thailand met steun van de Wereldbank. De kosten bedroegen US$240 miljoen (7,24 miljard baht). De dam werd in 1994 in gebruik genomen, waarbij 117 vierkante kilometer land onder water werd gezet en zo’n drieduizend families moesten verhuizen. Het project kreeg vanaf het begin veel kritiek omdat het de visserij in de Moon rivier schade berokkende, de dam de voorspelde hoeveelheid stroom niet produceerde en getroffen bewoners niet werden gecompenseerd.

Pak Moon protest
17 februari – Vijftienhonderd boeren uit Ubon Ratchatani hebben hun tenten opgeslagen bij de Royal Plaza in Bangkok. Ze eisen van de regering dat de sluizen van de Pak Moon Dam permanent worden geopend om migratie van vissen mogelijk te maken, maar de regering houdt het op vier keer per jaar. De sluizen zijn op 18 december gesloten om water van de Moon rivier op te slaan voor irrigatiedoeleinden en om de krachtcentrale aan het werk te houden. Een panel dat de kwestie heeft bestudeerd, heeft de permanente opening geadviseerd zodat de vis uit de Mekong rivier kan paaien in de Moon rivier. Het panel stelt tevens voor de gedupeerde bewoners te compenseren voor de geleden schade.

Pak Moon protest is een protest tegen de heersende klasse
6 maart – Nidhi Eawsriwong, emeritus hoogleraar geschiedenis, ziet een overeenkomst tussen de protesten tegen de Pak Moon Dam en de roodhemdprotesten van vorig jaar. Ze accentueren opnieuw de frustraties van de landelijke bevolking. De actie van de door de dam gedupeerde boeren is weer een protest tegen de heersende klasse, die hen van hun politieke rechten berooft en met de dam in Ubon Ratchatani hun natuurlijke rijkdommen misbruikt.

Nidhi, lid van het National Reform Committee, zei vrijdag op een seminar dat Thailand niet adequaat reageert op de zorgen van de dorpelingen. Er is weinig serieuze discussie in Bangkok over de dam.
In de afgelopen 17 jaar zijn zeven studies gedaan naar de opening van de damsluizen en er zijn vijf openbare hearings gehouden. De conclusie is eensluidend: er is geen enkel valide argument tegen het open zetten van de sluizen.
De regering gebruikte eerder als argument dat de elektriciteitsvoorziening in gevaar zou komen en schetst nu een toekomstscenario waarbij de rivier droogvalt.
De plaatselijke bevolking, stelde Nidhi vast, neemt het allemaal al lang niet meer voor lief. De rally’s van de roodhemden van vorig jaar waren een strijd tussen de werkende klasse en de elite; de Pak Moon protesten zijn dat eveneens. Nidhi waarschuwde de elite: ‘Unless they quickly realise that participatory democracy is already an established norm in the hearts of the people, Thailand will not be able to avoid bloodshed and violent conflict.’

Pak Moon sluizen gaan nog niet open
8 maart – De sluizen van de Pak Moon Dam gaan nog niet open. Het kabinet heeft vandaag besloten nader onderzoek te laten doen naar de voor- en nadelen. Het zoveelste onderzoek moet binnen 45 dagen zijn afgerond. Sathit Wongnongtoey, minister verbonden aan het kantoor van de premier, mag de beslissing uitleggen aan de Assembly of the Poor, die evenals twee sub-panels ervoor pleit de sluizen de komende vijf jaar te openen.

Op 25 december vorig jaar beloofde minister Sathit de Assembly of the Poor dat hij de resultaten van de twee subpanels in februari in het kabinet aan de orde zou stellen. Sathit is voorzitter van een panel dat de problemen rond de dam in kaart brengt.
Volgens de Assembly of the Poor heeft openstelling geen nadelige effecten op de mensen die benedenstrooms wonen, maar minister Issara Somchai (Social Development and Human Security) bestrijdt dat.

Sluizen Pak Moon Dam gaan niet het hele jaar open
9 maart – De sluizen van de Pak Moon Dam gaan niet voor een periode van vijf jaar het gehele jaar open omdat het risico zou bestaan dat de rivier droogvalt. Dit heeft het kabinet gisteren besloten, reagerend op een verzoek van een groep boeren en vissers onder de naam People’s Movement for a Just Society. Normaal gaan de sluizen in het regenseizoen open van juni tot september.

Het kabinet besloot gisteren ook dat de commissie die onderzoek doet naar het juiste waterpeil van de Moon rivier binnen 45 dagen met resultaten dient te komen. Minister Sathit Wongnongtoey ontkent dat dit een uitstelmanoeuvre is. ‘Het kabinet wil duidelijke informatie alvorens een besluit te nemen.’ De huidige informatie gaat uit van het normale waterpeil van de Mekong rivier (waarin de Moon rivier uitstroomt), maar de Mekong staat nu kritisch laag met 11 meter onder het gebruikelijke peil.
(N.B. Dit bericht stond in de krant; het verschilt van het bericht van 8 maart, Pak Moon sluizen gaan nog niet open,  dat als Breaking News op de website stond.)

Demonstranten verlaten Royal Plaza met gemengde gevoelens
10 maart – Met gemengde gevoelens hebben duizenden dorpelingen het Royal Plaza in Bangkok verlaten en zijn teruggegaan naar hun dorp. Vooral degenen die demonstreerden voor openstelling van de sluizen van de Pak Moon Dam hebben een bittere smaak in hun mond. De regering besloot meer onderzoek te laten doen met als argument dat de Moon rivier wellicht droogvalt wanneer de sluizen nu al worden opengezet. ‘Er is niets nieuws in dit kabinetsbesluit – gewoon weer niets doen en uitstellen’, zegt Kritkorn Silarak van de Assembly of the Poor.

De dorpelingen besloten hun protest te beëindigen omdat ze moe zijn. Voorgaande demonstraties in de provincie en de huidige houding van de regering hebben hen uitgeput. Maar het vertrek uit Bangkok betekent volgens een andere Pak Moon-leider niet dat de strijd verloren is. ‘We are not used to the capital and we have to prepare ourselves for a longhaul fight at home. The government has asked for another 45 days to acquire new data. We will give it to them, but if that deadline arrives and there is nothing substantial again, we will no longer tolerate such inaction.’

‘Stop met het bouwen van stuwdammen’
14 maart – Alle stuwdamprojecten in de Mekong, Salween en binnenlandse rivieren dienen gestopt te worden om negatieve gevolgen voor de ecologie en woongebieden te voorkomen, zegt het Northern River Basin Network. Netwerk-coördinator Prasithiporn Kan-ornsi zegt dat meer dan 60 miljoen mensen in Birma, Cambodja, Laos en Thailand worden gedupeerd door de geplande constructie van hydro-elektrische dammen in beide rivieren. De Thaise regering zou zich tegen de geplande dammen moeten teweer stellen, aldus Prasithiporn.

De Chinese dammen in de bovenstroom van de Mekong hebben al schade toegebracht; de bouw van de Xayaburi dam in Laos, 200 km ten noorden van de Thaise grens, met steun van de Thaise overheid voegt daar nog het nodige aan toe. Het netwerk vindt dat de regering haar steun aan het project moet stopzetten. De eerste Chinese dam in de Mekong, de Manwan dam, werd in 1993 in gebruik genomen. Sindsdien ziet een dorpeling van het district Si Chiang Mai (Nong Khai) ongebruikelijke waterpatronen en periodes dat de rivier droog staat.
Het netwerk roept de regering ook op om zes voorgestelde dammen in binnenlandse rivieren te schrappen en eist dat de sluizen van de Pak Moon dam permanent worden opengezet, zodat de ecologie van de rivier zich kan herstellen en vis kan migreren tussen de Moon en Mekong.

Kort nieuws 6 juli  2012
– In 2002 besloot het kabinet dat de sluizen van de Pak Moon dam elk jaar tussen juni en oktober open gaan om vis de gelegenheid te geven om te migreren en te paaien in de Nam Moon rivier. Omdat de sluizen nog dicht zijn, demonstreerden zo’n duizend leden van de Assembly of the Poor gisteren bij het gemeentehuis van Ubon Ratchatani. De gouverneur van de provincie heeft beloofd dat hij het elektriciteitsbedrijf opdracht zal geven de sluizen te openen.

Donderdag 24 januari 2013
– Bewoners die gedupeerd worden door de Pak Moon dam in Ubon Ratchatani hebben gisteren pijlen afgeschoten met daaraan bevestigd kopieën van een klachtenbrief aan het Government House. Ze willen dat de regering de stuwen permanent openzet, omdat die de migratie van vissen blokkeren. Bovendien willen ze gecompenseerd worden voor hun inkomensverlies.

Voor zover ik weet, worden de stuwen elk jaar tussen juni en oktober geopend om vis de gelegenheid te geven te migreren en te paaien in de Nam Moon rivier. Maar of dit nog steeds gebeurt, weet ik niet en het fotobijschrift, waarop mijn bericht is gebaseerd, rept er niet over.

Woensdag 3 juli 2013
– Lange tijd niets van gehoord, maar gisteren bleek P-move (People’s Movement for a Just Society) nog springlevend te zijn. Zo’n vijftig supporters demonstreerden voor het Government House en eisten openstelling van de stuwen van de Pak Moon dam, zodat de vis kan migreren. Daarover was in mei overeenstemming bereikt, maar de stuwen zijn nog steeds dicht. Minister Varathep Rattanakorn gaat zich met een panel over de kwestie buigen.

Dinsdag 18 februari 2014
– Actievoerders die zich verzet hebben tegen de bouw van de Pak Mun dam in Ubon Ratchathani in 1994, beschuldigen de politie ervan een poging te doen hen onterecht te willen vervolgen. Dorpelingen die destijds de protesten leidden, zijn door de politie opgeroepen zich te melden op het bureau Boontarik. Nadat ze erachter waren gekomen dat ze beschuldigd zouden worden van verraad, besloten ze niet te gaan en onder te duiken uit angst te worden gearresteerd.

De actie van de politie houdt verband met een klacht van de Electricity Generating Authority of Thailand uit 2000, waarin de dorpelingen worden beschuldigd van obstructie. Volgens de politie waren de rally´s van hen in strijd met de grondwet. De veertien arrestatiebevelen zijn nog geldig tot 19 mei volgend jaar. Vier dorpelingen zijn inmiddels overleden, een is vrijgesproken en een ander wordt vervolgd.
De dam is nog steeds omstreden. Gedupeerde dorpelingen zijn nog nooit gecompenseerd voor de schade die ze hebben geleden en er zou een panel worden gevormd om te beslissen over het openen van de stuwen, zodat de vissen kunnen migreren naar hun paaiplaatsen. De bewoners vrezen dat het panel er wel nooit zal komen. Of de stuwen tijdens het paaiseizoen worden geopend, vermeldt het bericht niet.

Donderdag 30 oktober
– De Pak Moon dam in Ubon Ratchathani. Gaat er al een belletje rinkelen? Sinds de bouw al omstreden en telkens eisen de bewoners van Pak Moon dat de stuwen open gaan om vissen de kans te geven te migreren naar hun paaigebied. De dorpelingen willen nu dat een gezamenlijk panel wordt gevormd om het conflict op te lossen.

De stuwen moeten vijf jaar open blijven, eisen ze: de eerste twee jaar zodat het ecologisch systeem van de Moon rivier zich kan herstellen, en daarna drie jaar zodat de dorpelingen hun traditionele levenswijze kunnen hervatten, waaraan met de bouw van de dam een eind kwam.

Zaterdag 24 januari 2015
– Het lang slepende slepende conflict over de Pak Moon dam in de Moon rivier (Ubon Ratchathani) is voor de regering aanleiding een nieuwe centrale commissie in te stellen die tot taak krijgt mensen te helpen bij problemen met provinciale overheden.

Minister Pannada Diskul (PM’s Office) maakte dit bekend na een vergadering met vertegenwoordigers van de People’s Movement for a Just Society (P-Move). Gesproken is over een reeks van problemen waaronder de onmin van Pak Moon bewoners over een door de gouverneur ingestelde provinciale commissie. Die commissie is verantwoordelijk voor het openen van de sluice gates [deuren, schuiven?]. Vissers willen dat de dam open gaat zodat vissen kunnen migreren om te paaien.
[Voor zover ik weet gaat het Royal Irrigation Department daarover. Over het openen van de dam gedurende het paaiseizoen wordt al jaren met de centrale overheid gebakkeleid.]

Bewoners Pak Moon dreigen met protestmars
14 mei – De dorpelingen van Pak Moon dreigen met een protestmars wanneer de stuwdeuren van de Pak Moon dam dicht blijven. Die vormen een onneembare barrière voor vissen die voor nageslacht willen zorgen. En daar hunkeren de dorpelingen ook naar, want ze zijn afhankelijk van de visserij. Thans staat het paaiseizoen op het punt van uitbreken, dus de tijd dringt.
Het is overigens elk jaar hetzelfde liedje. Het landelijk elektriciteitsbedrijf Egat verdomt het de stuwen te openen en de twee voorgaande regeringen (Abhisit en Yingluck) lieten de zaak versloffen. Eerder eisten de bewoners openstelling van de dam voor een periode van 5 jaar zodat de visstand zich zou kunnen herstellen. Zelfs het compromis, elk jaar vier maanden open, lijkt gevoelig te liggen. Vorig jaar sloot Egat op bevel van de junta de stuwen, zodat het water achter de dam kon stijgen. (Bron: Bangkok Post, 13 mei)

Achtergrondinformatie (Zie ook pagina Pak Moon dam)
De Pak Moon Dam werd door de Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) gebouwd op de samenloop van de Moon en Mekong. Met de bouw werd in 1992 begonnen en in 1994 werd de dam in gebruik genomen De kosten bedroegen 6,5 miljard baht.
De dam was van meet af aan een ramp. Hij produceert slechts 21 MW elektriciteit, oftewel 15 procent van de target van 135 MW. Veel meer dorpelingen dan aanvankelijk geschat moesten verhuizen en zijn benadeeld. Vis kan niet meer migreren vanuit de Mekong. De stroomversnellingen die het habitat en paaigebied van vissen vormen, zijn vernietigd. Als gevolg daarvan is het aantal vissoorten teruggelopen van 256 naar 96. De inkomsten uit de visserij zijn met 60 miljoen baht per jaar ingekrompen. De voordelen voor irrigatie zijn te verwaarlozen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties