Landjepik

Zie ook de pagina Krakers op overheidsland.

National Reform Committee stopt ermee
15 mei – Het twintig leden tellende National Reform Committee treedt vanwege de komende verkiezingen en masse af. De commissie heeft zich gebogen over de vraag hoe sociale ongelijkheid kan worden verminderd, de samenleving kan worden versterkt en billijkheid kan worden bevorderd als onderdeel van het verzoeningsbeleid van de regering. Ze werd vorig jaar ingesteld na de ongeregeldheden van april en mei.
Tijdens een seminar gisteren zei voorzitter en voormalig premier Anand Panyarachun dat onrecht nog steeds overheerst omdat de macht is geconcentreerd in de hoofdstad en grote steden. ‘Political parties campaigning in the election should make national reform a major policy. But so far no party has a clear-cut policy. […] Too many populist policy proposals at the election could “cripple” people. Populist policies could make people indebted to the government and rob them of their independence. As a general rule, state power should be decreased, and people’s strength increased’, aldus Anand.
De belangrijkste voorstellen van de commissie zijn het instellen van een plafond van 50 rai (80.000 vierkante meter) per gezin; een openbare databank met gegevens over landeigendom en grondprijs; een grondbank die onproductief land koopt en land boven het quotum van 50 rai en dat toewijst aan landloze boeren en een progressieve grondbelasting op ongebruikt en onproductief land. De 50-rai limiet is al eens eind jaren vijftig en begin jaren zestig voorgesteld, maar werd nooit ingevoerd.
Vice-minister Thaworn Senneam van Binnenlandse Zaken zei eerder dit geen goed idee te vinden. Hij pleitte voor een hoger belastingtarief voor grootgrondbezitters, die hun land braak laten liggen.
Commissielid Permsak Makarapirom vreest dat vermogende zakenmensen zullen proberen de wet te ontduiken door dorpelingen op papier te machtigen als eigenaar, maar in werkelijkheid hen als arbeiders op het land te werk te stellen.

50-rai maximum zou voor iedereen moeten gelden
14 maart – Het controversiële voorstel om het bezit van landbouwgrond te maximeren op 50 rai per gezin zou moeten worden uitgebreid naar andere sectoren, betoogde econoom Apichart Sathiniramai van de Thammasat universiteit gisteren tijdens een forum over landhervorming, georganiseerd door de Thai Journalists Association. De limiet zou volgens hem verwarring kunnen zaaien bij het vaststellen wat landbouwgrond is en wat niet.
Het desbetreffende voorstel is ondanks twijfels van premier Abhisit gedaan door het National Reform Committee. De commissie redeneert dat ‘the ownership of small or large land does not always guarantee agricultural efficiency’. Het forum van gisteren doet de suggestie het plafond te laten gelden voor ‘legal entities, organisations, small and large companies, along with state agencies’.
Apichart is het eens met het landdistributie idee van de NRC omdat grote delen van het land is bezit zijn van politici en zakenmensen, van wie velen het boerenbedrijf niet uitoefenen. ‘One leading liquor businessman even bought land he already owned because he has so many plots that he cannot remember all of them.’
Het kabinet besloot op 8 maart het 50-rai voorstel aan te houden en nadere toelichting van de NRC te vragen. Over twee weken komt het weer aan de orde.

‘Overheid is onze grootste vijand’
24 februari – ‘Onze grootste vijanden zijn de overheidsdiensten’, zegt de 63-jarige Nit Tortoon uit Chaiyaphum. ‘Ze hebben ons land gepikt en onrechtvaardige wetten gebruikt om van ons misdadigers te maken die inbreuk maken op het eigendom van hun bossen.’
Nit’s bewering dat de overheid de grootste bedreiging vormt voor dorpelingen wordt gestaafd door de cijfers. Meer dan de helft van de 700 rechtzaken over landeigendom zijn aangespannen door overheidsdiensten.
De grootste boosdoener is dankzij een aantal boswetten het Forestry and National Parks Department, een onderdeel van het ministerie van Natural Resources and Environment. Die wetten heeft ze zelf opgesteld waardoor ze het eigendom heeft verworven van alle bossen plus grond zonder eigendomsacte.
Conflicten over landeigendom zijn opgelaaid nadat het ministerie nationale parken had uitgebreid en degraded bossen aan commerciële investeerders had verhuurd. Eerst was er de eucaliptus rage, nu para rubber en oliepalm. ‘They burned down our natural woods for their eucalyptus plantations, you know’, herinnert Nit zich pijnlijk.
Nit is een van de vele boeren die van hun land zijn verdreven, gearresteerd en gevangen gezet omdat ze op hun eigen land boerden. De draconische boswetten verbieden mensen zich er te vestigen en geven Forestry-functionarissen de volledige macht om forest encroachers te verwijderen en arresteren.

Landhervormingen moeten nu beginnen, mijnheer de minister-president
16 februari – Premier Abhisit heeft nu de unieke gelegenheid om zijn leiderschap te tonen door haast te maken met landhervormingen. Dit betoogt ontwikkelingseconoom Sawai Boonma in zijn column in Bangkok Post naar aanleiding van de voorstellen hiervoor van het National Reform Committee. Maar gerust is Sawai er niet op, want de premier koos voor ‘a familiar do-nothing approach of asking for more study’.
Sawai noemt de voorstellen ‘courageous’. De belangrijkste zijn een plafond van 50 rai (80.000 vierkante meter) per gezin; een openbaar datasysteem met gegevens over landeigendom en grondprijs; een grondbank die onproductief land koopt en land boven het quotum van 50 rai en dat toewijst aan landloze boeren en een progressieve grondbelasting op ongebruikt en onproductief land. De 50-rai limiet is al eens eind jaren vijftig en begin jaren zestig voorgesteld, maar werd nooit ingevoerd.
Tegenstand valt te verwachten van grootgrondbezitters en politici. Parlementsleden en senatoren bezitten respectievelijk gemiddeld 121 en 133 rai per persoon en zakenlui nog meer.
Nadat de commissie de voorstellen had bekend gemaakt, stak direct al een voormalige vice-minister van Financiën, grootgrondbezitter en een prominent lid van de partij van de premier, er de draak mee. Een minister verbonden aan het kantoor van de premier zei dat de voorstellen zullen worden uitgevoerd, indien de kiezers de Democraten bij de volgende verkiezingen in het zadel helpen.
Sawai noemt de cijfers over landbezit schokkend: 90 procent van het land is in bezit van 10 procent van de bevolking, 5 miljoen boerengezinnen zijn landloos en 70 procent van het land, in het bezit van particulieren, wordt niet of nauwelijks gebruikt met het oog op speculatiewinst. Negentig procent van de Thais bezit niet meer dan 1 rai per persoon; 10 procent bezit meer dan 100 rai.

Duizenden armen protesteren bij parlementsgebouw
16 februari – Duizenden arme mensen zijn woensdag neergestreken voor het parlement. Ze eisen dat de regering serieus werk maakt van haar pro-poor beleid. De groep bestaat uit driehonderd dorpelingen uit Chaiyaphum, Ubon Ratchathani en Buri Ram, die al bijna twee weken kamperen voor de Forestry Industry Organisation (FIO), aangevuld met arme bewoners uit Bangkok.
‘We have been talking a lot about reducing social inequality and reforming this and that. This government is also preaching about their pro-poor policies, but we don’t see it in real terms’, zegt Nutchanat Thaenthong van het Four-Region Slum Network.
Overheidsdiensten zijn verwikkeld in bijna negenhonderd strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures over landeigendom tegen arme stedelingen en plattelandsbewoners. ‘It’s the villagers who have been talking about a variety of resolutions for our land disputes for decades but the Abhisit administration has only offered  sweet talk to calm us or appease us temporarily without seriously solving our life and death problem’, zegt Poon Pongsuwan, de 72-jarige leider van de Boh Keow community uit Chaiyaphum.
De dorpelingen zijn daar in een juridisch gevecht verwikkeld met de FIO over landeigendom. Ze verloren een rechtzaak en moeten nu hun land verlaten. Vorig jaar oktober vroegen ze minister Sathit Wongnontoey van het kantoor van de minister-president om tussenbeide te komen en stelden voor dat de FIO 1500 rai van overlappend land zou toewijzen aan 170 gezinnen. Tevergeefs vroegen ze minister Suwit Kunkitti (Natural Resources and Environment) de FIO opdracht te geven om de rechtzaak te laten vallen.

Minister tegen maximum grondeigendom
7 februari – Het voorstel van het National Reform Committee om het bezit van landbouwgrond te maximeren op 50 rai per gezin is op tegenstand gestuit van vice-minister Thaworn Senneam (Binnenlandse Zaken). De minister ondersteunt het idee van de commissie om het grondbezit van boeren te bevorderen, maar een maximum vindt hij niet gewenst. De minister steunt wel het idee om een nationaal centrum op te zetten dat gegevens bevat van landeigendom en grondprijs. Naar verwachting is het centrum in april operationeel. De opbrengst van grondbelasting kan door een betere registratie toenemen met 80 procent, verwacht Thaworn.

Twee marsen naar Bangkok
7 februari – Twee groepen Thais zijn vanuit hun woonplaats een mars naar Bangkok begonnen om aandacht te vragen voor hun problemen.
Honderd dorpelingen uit Chaiyaphum begonnen donderdag aan hun mars van 500 kilometer. Ze hopen Bangkok morgen te bereiken. De dorpelingen zijn in een lange en bittere strijd verwikkeld over het eigendom van 1500 rai, bewoond door 169 gezinnen. Gebleken is dat hun eigendomspapieren die van de Forest Industry Organisation overlappen. In 1978 besloot het kabinet het conflict te laten oplossen door de gouverneur van Chaiyaphum, de dorpelingen en de FIO. Maar de FIO stapte naar de rechter.  Op 16 februari doet het Hof van Beroep in hoger beroep een uitspraak. De dorpelingen hebben op allerlei manieren geprobeerd om de zaak op te lossen, maar ze liepen steeds vast op de bureaucratie. Ze hebben ook verschillende malen gedemonstreerd. […]

Boeren eisen eigendomsactes
21 juli – Meer dan 300 boeren en highland bewoners hebben gisteren voor het provinciaal kantoor van Pheu Thai gedemonstreerd. Zij eisten dat de partij het beleid van de Democraten voortzet om gemeenschappelijke grond eigendomsactes uit te geven. Ze deden ook een beroep op de partij om Pheu Thai parlementslid Plodprasop Suraswadi niet de portefeuille natural resources and environment te geven.Podprasop zou van plan zijn bergbewoners te laten verhuizen naar lager gelegen streken. Verder eiste de groep dat Pheu Thai maatregelen neemt om landbouwgrond te herverdelen, een grondbank opzet die braakliggend land opkoopt en dat toewijst aan landloze boeren, een progressieve grondbelasting instelt om het ongebruikt laten van grond te ontmoedigen en rechtzaken beëindigt tegen dorpelingen die ervan worden beschuldigd illegaal bos- en publiek land in bezit te hebben genomen. Volgens hen zijn dorpelingen opgesloten wegens het illegaal in bezit nemen van bosgrond ondanks het feit dat ze daar al lang leefden voordat de grond als nationaal bos werd bestempeld.

Veel retoriek, maar wat doe je aan de armoe?
25 augustus – Veel retoriek, maar met geen woord is gerept over armoede en de problemen van de gewone mensen. Dit zei Trang Sathit Wongnongtoey (Democraten) gisteren over de regeringsverklaring op de tweede en laatste dag van het debat. Tijdens de verkiezingscampagne had Pheu Thai beloofd de problemen van de armen aan te pakken om stemmen te trekken, maar eenmaal aan de macht laat de partij hen in de steek, verweet hij de regeringspartij.
Wanneer het Pheu Thai ernst is met het helpen van de armen, dan moet ze niet beleid stoppen dat begonnen is door de Democraten, zoals het uitgeven van grondactes aan woonkernen, een grondbank voor de landbouw en grondbelasting. Hij was ook benieuwd of de regering de suggestie van het National Reform Committee overneemt om het grondbezit te maximeren op 50 rai.

’t Is feest voor landloze boeren
6 april 2015 – 1.235 landloze boeren in Ban Mae Tha (Chiang Mai) zijn de eersten die profiteren van de uitgifte van illegaal in gebruik genomen gronden in nationale bosreservaten. De regering wil, gebruik makend van artikel 44 van de interim-grondwet, de 50.000 sinds de coup in beslag genomen percelen aan landloze boeren uitgeven. Dankzij dit artikel hoeven geen tijdrovende juridische procedures gevoerd te hebben.

Gisteren ging het ambitieuze project van start onder het toeziend oog van premier Prayut, die van zijn absolute macht conform artikel 44 gebruik maakt. Het artikel vervangt sinds woensdag de staat van beleg en geeft Prayut de bevoegheid de trias politica te passeren (uitvoerende, wetgevende en rechtsprekende macht).
De boeren krijgen geen eigendomspapieren, maar het gebruiksrecht, zodat ze de grond niet kunnen verkopen. De premier waarschuwde hen het gebruiksrecht niet te verkopen. Het ging gisteren om 7.282 rai in bosreservaat Khun Ma Tha in het district Mae On.
In de volgende fase komen boeren in Fang aan de beurt, waar 7.296 rai van bosreservaat Ta Thang in district Chom Tong en de bosreservaten Mae Tan en Mae Yui in district Hot wordt verdeeld onder 1.343 boeren. Nog eens 793 huishoudens krijgen het gebruiksrecht van 2.308 rai in bosreservaat Fang River in district Fang.
De eerste fase van het land allocation project omvat een gebied van 53.697 rai in Chiang Mai, Nakhon Phanom, Mukdahan en Chumphon. De tweede fase bestaat uit 51.929 rai in Kanchanaburi, Ratchaburi, Lamphang, Uttaradit, Chiang Rai, Phayao, Yasothon en Ubon Ratchathani.
Geen angst meer voor inbeslagname
Een 64-jarige boer uit Ma On was – hoe kan het ook anders – gisteren een blij man. Hij gaat op de hem toegekende grond bomen planten en kan dat nu doen zonder in angst te leven dat de grond geconfisqueerd wordt. Vaak gebruikt de lokale bevoking de grond al omdat ze er woonde voordat het gebied de status bosreservaat kreeg.
Een ander zegt 22 jaar te hebben gevochten voor grondrechten. ‘De regering heeft een kloek besluit genomen om de lokale bevolking hun land zelf te laten beheren. Ze kunnen nu legaal in hun bestaan voorzien zonder dat de grond in beslag wordt genomen. Van nu af aan is het aan de bewoners om te bewijzen dat ze de regels kunnen volgen en kunnen co-existeren met de bossen.’

Commentaar: Verwaarloos landhervormingen niet
1 april 2017 – Alhoewel premier Prayut beloofd heeft de ongelijkheid tussen rijk en arm op te lossen en daarvan zelfs een van de prioriteiten van zijn regering heeft gemaakt, zijn nog weinig vorderingen geboekt. De benarde positie van de armen lijkt niet te zijn verbeterd. En die is nog erger voor etnische groepen zonder grondgebied en degenen die al generaties op land leven zonder formele grondakte. Ze zijn van hun land verdreven of dreigen te worden verdreven.
Het lijkt erop schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van vrijdag dat de regering afstand heeft genomen van haar belofte of die volledig heeft gebroken. Collectief grondbezit, een initiatief van de regering Abhisit, waarvan 400 landloze gemeenschappen zouden kunnen profiteren, is in 2015 door de regering geschrapt. Een tweede initiatief, de vorming van een grondbank, is nog steeds niet van de grond gekomen.
Donderdag spraken vertegenwoordigers van de People’s Movement for a Just Society (P-Move), die zich het lot heeft aangetrokken van landloze burgers, met minister Ormsin (PM’s Office). Ze hebben de minister duidelijk gemaakt dat passiviteit en gebroken beloftes over landrechten niet langer acceptabel zijn. De regering dient in actie te komen en beide initiatieven te realiseren.
Het eigen beleid van de regering om het bosareaal te vergroten van 31 naar 40 procent helpt ook al niet want het heeft in verschillende delen van het land geleid tot gewelddadige uitzettingen van rijk [?]  en arm. De desbetreffende order van de NCPO stelt duidelijk dat armen, de minima en ‘landloze’ mensen die er al woonden voordat de order van kracht werd, niet gedupeerd mogen worden. Maar in de praktijk hebben de lokale autoriteiten tegen zowel lokale bedrijven als arme gemeenschappen actie ondernomen.
Thailand’s ongelijke grondverdeling is een van de ergste ter wereld, schrijft BP. 80 procent van het land is in het bezit van de 10 procent rijkste Thai. De Thais zonder grond en zij die minder dan 1 rai (1600 vierkante meter) bezitten, vormen 42 procent van de bevolking. Circa 10 procent van de bevolking leeft in bossen.
Tijdens een forum in Bangkok [waaraan BP-redacteur Surasak Glahan refereert in zijn commentaar van 30 maart, zie: Opinie: Rijkdom is nog altijd de beste verdediging] zeiden velen dat ze gedwongen zijn geworden akkoord te gaan met uitzetting. Hun huizen zijn vernield en plantages ontruimd. Sommige zijn vervolgd wegens betreding van verboden terrein.
BP besluit: Het regime mag niet haar belofte voor landhervormingen vergeten. Dat heeft ze in eigen land beloofd en daarover schept ze in het buitenland op. (Bron: Bangkok Post, 31 maart) (Zie ook de pagina’s Krakers op overheidsland en Landjepik)

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties