Spoorwegen

Regeling gratis openbaar vervoer mogelijk permanent
Ongedateerd – Om de financiële lasten van arme Thai te verlichten, overweegt de regering de tijdelijke regeling voor gratis openbaar vervoer om te zetten in een permanente regeling. De regeling voorziet in gratis vervoer op 73 routes in Bangkok en sommige treinroutes voor bewoners van Bangkok en alsmede gratis elektriciteit voor alle huishoudens die minder dan 90 eenheden per maand gebruiken. De regeling wordt in ieder geval met zes maanden verlengd. De douceurtjes werden in 2007 door de People Power Party (de partij die na de ontbinding van Thaksins Thai Rak Thai werd gevormd) geïntroduceerd en voortgezet door de huidige regering.

Trein stiefmoederlijk bedeeld in Thailand
Ongedateerd – Krijgt Thailand vier hogesnelheidslijnen? Verslaggever Saritdet Marukatat heeft er een hard hoofd in. In een commentaar in Bangkok Post van 12 juli gaat hij in op het plan van de regering HS-lijnen aan te leggen naar Chiang Mai, Nong Khai, Hat Yai en Rayong. Kosten volgens een voorlopige schatting: 800 miljard baht.

Zo gek is dat idee niet: een trein naar die plaatsen zou de huidige reistijd per trein of bus aanzienlijk verkorten. Maar opeenvolgende regeringen lijken meer heil te zien in het aanleggen van wegen dan van spoorwegen. Het hoofdwegennet telt 66.450 km en het lokale net 41.500 km; de trein komt niet verder dan een schamele 4.500 km. Veel meer geld gaat naar het Highways Department dan naar de spoorwegen.
Volgens Saritdet is het plan niet nieuw. Eerder is geopperd een HSL aan te leggen naar Chiang Mai of Nakhon Ratchasima. Een plan voor een gewone lijn naar Chiang Rai werd in 1960 gelanceerd; een plan voor een lijn naar Mukdahan en Nakhon Phanom in 1965. Beide zijn er nooit gekomen.

Treinkaartje: plus 10 procent in eerste en tweede klas
Ongedateerd – Het treinkaartje wordt met ingang van 1 oktober 10 procent in prijs verhoogd; althans in de eerste en tweede klas, want de prijs van een derdeklas treinkaartje blijft ongewijzigd om passagiers met een laag inkomen te ontzien.

Thailand roept hulp China in bij aanleg HSL
Ongedateerd – Thailand en China bekijken de mogelijkheid om de geplande hogesnelheidslijn Bangkok-Rayong gezamenlijk aan te leggen. China zou in die constructie verantwoordelijk zijn voor kapitaal en investeringskosten; Thailand voor het verwerven van land. Minister Korn Chatikavanij van Financiën heeft die mogelijkheid in Peking besproken met China’s minister van Spoorwegen. China heeft op dezelfde manier in Laos een spoorwegnet ontwikkeld. De reistijd via de nieuwe lijn, die een lengte heeft van 240 km, bedraagt één uur. De trein stopt op vier stations. De reistijd per weg bedraagt vier uur.

Update: Thailand en China verwachten in augustus besprekingen te openen over de aanleg van de HSL plus een verbinding met standaard spoorbreedte van China, via Vietnam, Laos en Thailands grensplaats Nong Khai naar Maleisië en Singapore. De HSL begint bij het internationale vliegveld Suvarnabhumi en loopt via Pattaya en Laem Chabang naar Rayong.

Minister weet van niets
Ongedateerd – Minister Zophon Zarum (Transport) wist niet dat in Peking gesprekken zijn gevoerd over een mogelijke samenwerking met China bij de aanleg van een hogesnelheidslijn van Bangkok naar Rayong. Vice-minister-president en secretaris-generaal van de Democraten Suthep Thaugsuban informeerde woensdag 28 juli het kabinet daarover. Zophon vraagt zich af wat hij volgende maand in Peking moet doen nu Suthep het werk al heeft gedaan. Zophon’s partij, Bhumjaithai, is kwaad op de Democraten vanwege dit incident.

Hogesnelheidslijnen gewild bij bedrijfsleven
3 december 2010 – Voor de aanleg van hogesnelheidslijnen bestaat bij het bedrijfsleven grote belangstelling. Van de vijf geplande lijnen zijn twee prioriteit voor de regering: Bangkok-Chiang Mai (754 kilometer, kosten 229,8 miljard baht) en Bangkok-Rayong (221 km, 72,3 miljard baht). Mogelijk begint de constructie eind volgend jaar of begin 2012.

‘Alhoewel de regering met China onderhandelt om mede te investeren in de lijnen, betekent dit niet dat we de Chinese regering kunnen overtuigen om te participeren’, zei minister Sohpon Zarum (Transport) gisteren tijdens een eerste marktverkenningsbijeenkomst.
Het ministerie gaat ook de bestaande lijnen aanpakken. Hiervoor is 178 miljard baht uitgetrokken. Het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe locomotieven en de aanleg van dubbelspoor.
De vijf geplande hogesnelheidslijnen hebben een total lengte van 3020 km. De andere drie routes verbinden Bangkok met Nong Khai, Udon Thani en Padang Besar. De treinen zullen een gemiddelde snelheid hebben van 250 km/uur en rijden over een spoor van 1,435 meter breed.

Kort nieuws 11 april Vertraging De hogesnelheidslijn van China naar Thailand krijgt niet van deze regering het groene licht. Het wachten is op een reactie van China op het door Thailand opgestelde Memorandum of Understanding. Dit voorziet in een deelname van Thailand van 51 procent in het project. Verder wil Thailand dat China zijn voorstel versoepelt om uitsluitend met Chinese technologie en uitvoerders te werken. Een finale beslissing over het project dat 150 miljard baht kost, zal door de volgende regering worden genomen.

Japan aast op aanleg hogesnelheidslijnen
26 juli – Japan heeft belangstelling voor de aanleg van de hogesnelheidslijnen van Bangkok naar Chiang Mai en Rayong, zegt Supoj Saplom, permanent secretary van het ministerie van Transport. Hij heeft dit gisteren gehoord tijdens een ontmoeting met de adjunct-directeur-generaal voor engineering affairs van Japan’s Railway Bureau. De twee ontmoetten elkaar een dag nadat een ongeluk met een hogesnelheidstrein in China het leven kostte aan 35 personen. Supoj zegt dat Japan veel ervaring heeft met deze treinen; hun hogesnelheidstreinen hebben nog nooit een ongeluk gehad. Over de aanleg van de twee lijnen, die meer dan 800 km lang zijn en 230 miljard baht kosten, is Thailand in gesprek met China.

Rekening van 15 mln baht voor 7 vakbondsbestuurders
29 juli – Zeven vakbondsbestuurders moeten 15 miljoen baht ophoesten vanwege een staking bij de spoorwegen in 2009. Bovendien oordeelde de Central Labour Court gisteren dat ze ook ontslagen moeten worden.

De staking werd uitgeroepen omdat de SRT (State Railways of Thailand) een treinmachinist had ontslagen vanwege een treinongeluk op 5 oktober 2009 in Hua Hin. Daarbij kwamen zeven personen om het leven en 88 raakten gewond. Een onderzoekscommissie concludeerde dat het ongeluk te wijten was aan een menselijke fout, maar de vakbondsbestuurders zagen dat anders. Volgens hen hadden de veiligheidsinstrumenten niet goed gewerkt.
De bond riep vervolgens een staking uit en eiste van de SRT dat de veiligheidsinstrumenten op de locomotieven verbeterd zouden worden. Het treinverkeer in Songkhla, Pattani, Narathiwat en Yala werd van 16 tot 27 oktober 2009 platgelegd, waardoor duizenden passagiers strandden. Leden en supporters van de vakbond demonstreerden bij het Hat Yai station en andere stations in het land.
De SRT had van de bestuurders een schadevergoeding van 300 miljoen baht geëist; de rechtbank maakte er 15 miljoen van plus een jaarlijkse rente van 7,5 procent. De bestuurders gaan in beroep tegen het vonnis.

Verbetering spoorwegnet is hoognodig
15 augustus – Transportkosten maken in Thailand 10 procent van het bruto binnenlands product uit, een veel hoger percentage dan in andere landen. Dat komt omdat het meeste vervoer over de weg gaat.  Thailands meer dan 100 jaar oude spoorwegnet is slechts 4.346 kilometer lang en gaat door 47 van de 77 provincies. Negentig procent is enkelspoor met – nog erger – gemiddeld om de 2 kilometer een spoorwegovergang, wat verklaart waarom treinreizigers zo vaak te maken hebben met vertragingen.

Wanneer het land in staat zou zijn de transportkosten met slechts 1 procent terug te brengen, kan het 100 miljard baht per jaar uitsparen. Dit rekensommetje maakt Saritdet Murakatat, redacteur opiniepagina Bangkok Post.
De vorige regering reserveerde in april 2010 176,8 miljoen baht voor verbeteringen aan het spoor en materieel, en was een voorstander van vijf hogesnelheidslijnen. Maar of Pheu Thai ze voortzet, is onzeker. Tijdens de verkiezingscampagne heeft Yingluck Shinawatra met geen woord gerept over Pheu Thai’s plannen op vervoersgebied.

Een land dat zich daar zorgen over maakt, is China, dat zou participeren in de aanleg van de noord-zuid hogesnelheidslijn. China wil de verbinding gebruiken om toegang te krijgen tot Zuidoost China en het wil haar technologie verkopen.
Wat het ook wordt – een langzame trein of een hogesnelheidstrein – het is hoog tijd dat Thailand serieus werkt aan het verbeteren van het spoorwegnet. Terwijl de ene weg na de andere wordt aangelegd, gaat de uitbreiding van het spoor met een slakkengang.
Thaise producten kunnen op de lange termijn alleen overleven als de productiekosten laag blijven, zodat ze op de wereldmarkt concurrerend zijn. Behalve het vergroten van de productiviteit en kwaliteitsverbetering dient reductie van de transportkosten ook een prioriteit te zijn.Het dubbelspoor dat nu 300 kilometer lang is, verdriedubbelen zou alleen al de transportkosten met 20 miljard baht per jaar verminderen.
Er is bij dit alles echter één probleem: de politieke wil moet er zijn. Het aanleggen van wegen is gunstiger voor politici dan het aanleggen van spoorlijnen, met name voor degenen die banden hebben met wegenbouwbedrijven. [Heer Bommel zou zeggen: Als je begrijpt wat ik bedoel.]
(Noot van de redactie: Misschien heeft Yingluck er met geen woord over gerept, maar op 23 april noemde Thaksin wel een hogesnelheidsverbinding tussen Bangkok en enkele grote steden in zijn bekendmaking (per videoverbinding) van het verkiezingsprogramma.)

Hogesnelheidslijn wordt vertraagd
22 augustus – De hogesnelheidslijnen tussen Bangkok-Nong Khai en Bangkok-Padang Besar in Maleisië, waarvoor de vorige regering het groene licht gaf, krijgen het oranje licht van de nieuwe minister van Transport Sukampol Suwannathat. Hij wil eerst de details van het project grondig bestuderen, zoals de voorwaarden voor samenwerking met China en de commerciële levensvatbaarheid. Maar Sukampol zet het licht niet op rood. ‘I assure you that the ministry wil eventually carry out the high-speed train project, as it is the Pheu Thai’s policy.’

De vorige regering was een voorstander van vijf lijnen, behalve naar Nong Khai en Padang Besar, ook Bangkok-Rayong, Bangkok-Ubon Ratchatani en Bangkok-Chiang Mai.
Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne gezegd een voorstander te zijn van Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Nakhon Ratchasima en Bangkok-Hua Hin, plus een verlenging van de Airport Rail Link naar toeristische en industriële lokaties aan de oostkust.
Het kantoor van Transport and Traffic Policy and Planning gaat de regering voorstellen een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de lijnen Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Rayong. De studie zal 2 jaar in beslag nemen, maar geld is er nog niet voor gereserveerd.
De OTTPP vindt dat de lijn Bangkok-Nakhon Ratchasima prioriteit moet hebben, gevolgd door Bangkok-Hua Hin en daarna Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Rayong.
[Noot van de auteur: Dit snap ik weer niet. De laatste twee alinea’s lijken in strijd met elkaar.]

Studie naar 4 hogesnelheidslijnen
1 september – De State Railway of Thailand gaat de haalbaarheid van vier hogesnelheidslijnen bestuderen: van Bangkok naar Chiang Mai in het noorden, Rayong in het oosten, Khon Kaen in het noordoosten en Hua Hin in het zuiden. De studie kost circa 50 miljoen baht per route. Vice-minister Chatt Kulkiloke (Transport) verwacht dat de contracten voor de aanleg over 4 jaar kunnen worden getekend.

Volgens dit bericht zou de vorige regering de trein over een spoorbreedte van 1 meter hebben willen laten rijden, maar in het bericht ‘Hogesnelheidslijnen gewild bij bedrijfsleven’ van 3 december is al sprake van een 1,435 meter. De wijziging van de spoorbreedte zou een suggestie van voormalig premier Thaksin zijn, die het verstandig vond het spoor dezelfde breedte te geven als die in de buurlanden.
Het lokale spoorvervoer blijft de bestaande rails gebruiken, maar de aankoop van locomotieven en rijtuigen wordt tot een minumum beperkt.
De lijn naar Khon Kaen komt als eerste aan de beurt. Een haalbaarheidsstudie naar de route tot Nakhon Ratchasima is al gedaan; die moet nu uitgebreid worden tot Khon Kaen. Volgens de minister kan Khon Kaen een belangrijk transitpunt worden voor producten als rijst, suiker en suikerriet.

Minister denkt na over 43,5 centimeter
6 oktober – Het is maar 43,5 centimeter maar per kilometer kosten ze 200 à 350 miljoen baht meer. Niettemin denkt de minister van Transport hard na over verbreding van de spoorbreedte in Thailand van de eigenwijze 1 meter naar 1,435 meter, zodat het spoor aansluit op dat van buurlanden. Hij heeft het Office of Transport and Traffic Policy and Planning opdracht gegeven een studie te doen naar verandering van de tweede en derde fase van het dubbelspoor project.

Thans is fase 1 in uitvoering. Sinds vorig jaar tot 2014 wordt gewerkt aan verdubbeling van het spoor op 5 routes. De helft van de 765 kilometer is al gelegd. Constructie in fase 2 (1.025 km) begint in 2015 en fase 3 (1.247 km) in 2020. De routes blijven hetzelfde, alleen de spoorbreedte zou veranderen. En de kosten nemen toe, maar het is de investering waard, aldus de minister.
Fase 1 bestaat uit: Nakon Pathom-Hua Hin, Lop Buri-Nakhon Sawan, Map Krabao (Saraburi)-Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan-Chumphon, Nakhon Ratchasima-Khon Kaen.

Spoorwegnet dringend aan vervanging toe
27 april – Zestig procent van de 4.300 kilometer lange spoorrails is oud en versleten. De rails liggen op houten dwarsliggers die na 20 à 30 jaar dringend aan vervanging toe zijn. Rails en bielzen hebben zwaar te lijden van de hitte.

Ontsporingen zijn moeilijk te vermijden, zoals dinsdag bleek toen een treinwagon geladen met ruwe olie tegenover luchthaven Don Mueang ontspoorde en kantelde. De rails waren uitgezet waardoor de wagon uit de rails liep. Met 40 procent van de rails is niets mis, want die liggen op betonnen dwarsliggers.
Yutthana Thapcharoen, gouverneur van de State Railway of Thailand (SRT), zegt het personeel van de stations opdracht te hebben gegeven de rails die onder hun beheer staan, regelmatig te controleren. Vooral tussen 12 en 15 uur op het heetst van de dag kunnen rails uitzetten. Op de lange termijn is de SRT van plan de oude rails te vervangen.

Dinsdag 6 november 2012
– Achtentwintig jaar is het treinkaartje niet duurder geworden en ook volgend jaar gaat de door de State Railways of Thailand (SRT) gewenste tariefsverhoging van 10 procent niet door. Het mag niet van minister Chadchat Sittipunt (Transport).

De minister vindt dat de SRT eerst maar eens zijn service moet verbeteren alvorens om een tariefsverhoging te vragen. Verder wees Chadchat erop dat de regering haar beleid voortzet om arme sloebers gratis op trein en bus te laten reizen. Maar dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze daarvoor in aanmerking komen.

Zondag 9 december
– De Thaise spoorwegen (SRT) lopen het risico ten onder te gaan, wanneer niet belangrijke verbeteringen worden aangebracht. Thans maakt het bedrijf een verlies van meer dan 10 miljard baht per jaar, wat volgens minister Chadchat Sittipunt (Transport) neerkomt op 20.000 baht per minuut. Die rekensom maakte hij gisteren op de Thai Railway Reform workshop.

Chadchat vertelde dat de regering voornemens is 2,2 biljoen baht te investeren in ’s lands infrastructuur. 65 procent van dit bedrag gaat naar de spoorwegen. Het geaccumuleerde verlies van de SRT bedraagt thans 98 miljard baht. Een groot deel van de inkomsten komt uit het beheer van vastgoed en vermogen. Drie eigendommen die nog niet commercieel zijn ontwikkeld, zijn goed voor 84 miljard baht.
‘Het schuldprobleem baart geen zorgen’, zegt Chadchat daarom. Wat wel problematisch is, is de voorspelde afname van het aantal passagiers en de hoeveelheid vracht. Voor de meeste mensen is de trein niet het belangrijkste vervoermiddel.
Gouverneur Prapas Jongsanguan van de SRT zegt dat vorige regeringen de SRT zwaar hebben verwaarloosd. De afgelopen 10 jaar zijn bijvoorbeeld geen nieuwe locomotieven gekocht en de schulden stapelden zich op door de aanleg van nieuwe spoorbanen.
– China is flink aan het lobbyen om de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Nong Khai aan te mogen leggen. In die tweede lijn wil China ook wel investeren, omdat die gebruikt kan worden voor het vervoer van goederen. China wil ook later een aansluitende lijn naar Dawei in Myanmar aanleggen.
Vrijdag had de Chinese vice-minister van Spoorwegen Lu Chunfang een ontmoeting met premier Yingluck. Hij vertelde haar dat China een hogesnelheidslijn kan aanleggen voor US$20 miljoen per kilometer. In Japan kost een kilometer $81 miljoen en in Duitsland $50 miljoen. China zou ook beschikken over een geavanceerde constructietechnologie en dito veiligheidsmaatregelen. De minister heeft toegezegd Thaise werkers te zullen inzetten bij de aanleg.
Thailand kan kiezen uit twee snelheden: 250 en 300 kilometer per uur. Een kaartje voor de snelste trein moet 2,5 baht per persoon/kilometer kosten, de iets minder snelle trein 2,1 baht.
Naar de lijnen Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Nong Khai wordt momenteel een haalbaarheidsstudie gedaan. Chinese experts hebben geadviseerd te beginnen met de 54 kilometer lange route tussen Bangkok en Ayutthaya. Dat zou ideaal zijn, wanneer Ayutthaya in 2020 onderdak biedt aan de World Expo, iets waar de regering op aast.

Dinsdag 11 december
– De State Railway of Thailand (SRT) kan zich niet veroorloven de prijs van het derdeklas treinkaartje te bevriezen, schrijft Saritdet Marukatat in zijn wekelijkse column in Bangkok Post. Het bedrijf bevindt zich diep in de rode cijfers met een geaccumuleerd verlies van 70 miljard baht. Tot nu toe heeft geen enkele SRT-gouverneur iets aan dat tekort kunnen doen.

De regering maakt het het bedrijf ook niet gemakkelijk. Een voorstel om de prijs te verhogen is door de minister afgewezen en de derdeklas treinreis blijft op een aantal routes gratis. Voor de overige bestemmingen geldt nog steeds het belachelijk lage tarief van 10 jaar geleden. Een kaartje Hua Lamphong-Bang Sue bijvoorbeeld kost 2 baht; Bangkok-Chiang Mai, een afstand van 750 kilometer, 121 baht. De rit duurt doorgaans 14 uur.
De tarieven voor de eerste en tweede klas zijn de afgelopen 10 jaar tweemaal verhoogd en om wat extra inkomsten te genereren stapelt de SRT toelages op het kaartje voor de express en rapid trein, air-conditioning en kooi, zodat het eersteklas kaartje Bangkok-Chiang Mai 1.250 baht kost, alhoewel het basisbedrag 593 baht bedraagt.
Maar dit soort trucs kun je niet eindeloos toepassen, schrijft Saritdet. De SRT dient haar service te verbeteren en tegelijk de tarieven te verhogen om te voorkomen dat ze verder in het moeras zakt. Maar daarvoor is wel politieke steun nodig en daar wringt nu precies de schoen.

Zaterdag 29 december
– Treinreizigers moeten de komende 3 jaar rekening houden met vertragingen, omdat de State Railway of Thailand (SRT) in die periode bezig is met werkzaamheden aan het verwaarloosde en verouderde spoorwegnet. De werken duren tot augustus 2015. Maar daarna wacht de reizigers een zonnige toekomst, als we Nuananong Wongchan, hoofd van de Public Relations afdeling, mogen geloven. De regering heeft een bedrag van 17,6 miljard baht uitgetrokken voor de werken.

Tijdens de nieuwjaarsvakantie vervallen de toeristische routes Bangkok-Saiyok Noi waterval in Kanchanaburi en Bangkok-Suan Son Pradiphat in Hua Hin (Prachuap Khiri Khan). De twee diensten worden op 5 januari hervat.

Dinsdag 22 januari
– Van de 2,2 biljoen baht die de regering van plan is te lenen is 90 procent bestemd voor verbetering van het spoorwegnet. Het geld wordt de komende zeven jaar besteed, onder andere aan de aanleg van een hogesnelheidslijn.

Doel van de operatie is het terugdringen van de  logistieke kosten. Die vormen in Thailand 15,2 procent van het bruto binnenlands product tegen 8,3 procent in de VS. Negentig procent van de logistieke kosten gaat naar vervoerskosten, onderhoud van het netwerk en opslagkosten.
Thailand is voor 94,3 procent afhankelijk van wegvervoer tegen slechts 4,1 procent vervoer per spoor en 1,6 procent vervoer over water. Die verhouding dient te veranderen ten gunste van het spoor omdat de vervoerskosten per trein het laagste zijn vergeleken met weg- en luchtvervoer.
Op 5 februari buigt het kabinet zich over het voorstel voor die 2,2 biljoen baht. Het voorstel bestaat uit twee delen: het eerste behelst de financiering en afbetaling, het tweede bestaat uit een gedetailleerde lijst van de geplande investeringen en die zijn weer onverdeeld in projecten die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd en secondaire projecten.

Maandag 28 januari
– De State Railway of Thailand (SRT) stopt met het verhuren van land langs spoorbanen. Die ruimte heeft ze nodig voor het aanleggen van een dubbelspoor en hogesnelheidslijnen. In sommige gevallen wordt het huurcontract met bestaande huurders ontbonden.

Volgens de wet mogen binnen 15 meter van een spoorbaan geen gebouwen staan. Tijdens zijn bezoek vorige week aan Uttaradit viel het de minister op dat een gebouw wel erg dicht bij de spoorbaan stond. Ook in Ramkhamhaeng (Bangkok) heeft de minister daarvan voorbeelden gezien langs de Airport Rail Link. Deze gebouwen kunnen in de weg staan bij de constructie van de nieuwe lijnen. De SRT overweegt de afstand van 15 meter te vergroten naar 40 meter.

Dinsdag 12 maart
– In 2018 moet hij er liggen: de eerste hogesnelheidslijn in Thailand en die gaat Bangkok met Pattaya verbinden. Het jaar erop volgen verbindingen met Phitsanulok, Nakhon Ratchasima en Hua Hin. Die voorspelling doet Chula Sookmanob, directeur van het Transport and Traffic Policy and Planning Office. De lijnen worden gefinancierd uit het budget van 2 biljoen baht, dat de regering wil uittrekken voor infrastructurele werken. Voor het management van de hogesnelheidslijnen wordt een aparte organisatie opgezet.

Eind deze maand buigt het parlement zich over de besteding van de 2 biljoen baht voor de aanleg van de hogesnelheidslijnen, tien openbaar vervoer projecten, dubbelspoor en wegen. In september kunnen bedrijven inschrijven. Belangstelling wordt verwacht van bedrijven uit Japan, China, Zuid Korea, Frankrijk, Duitsland and Spanje.
Oppositieleider Abhisit verzet zich tegen de wijze van financiering. Hij vindt dat de werken kunnen worden gefinancierd uit de 300 miljard baht die het kabinet eerder heeft gereserveerd en uit de jaarlijkse begroting. De regering daarentegen wil het geld lenen en dient daartoe een afzonderlijk wetsvoorstel in. Abhisit vindt verder dat de hogesnelheidslijn moet worden doorgetrokken naar Nong Khai en Maleisië en niet moet eindigen in Nakhon Ratchasima en Hua Hin.

Zondag 24 maart
– In de provincies Lop Buri en Nakhon Sawan zullen de komende jaren de grondprijzen omhoog gaan wanneer begonnen wordt met de aanleg van de hogesnelheidslijnen naar Chiang Mai en Pattaya. Beide provincies worden een ontluikende markt voor vastgoed, wanneer ze stations hebben.

Deze voorspelling doet Thitiwat Teerakulthanyaroj, vice-president van vastgoedconsultant Century 21 Realty Affiliates (Thailand). Tot nu toe waren de grondprijzen in die provincies stabiel.
De grondprijzen in de bestemmingen van de andere lijnen zijn al een aantal jaar gestegen en die steden hebben een volwassen vastgoedmarkt, zoals Pattaya, Hua Hin, Ayutthaya, Phitsanulok en Nakhon Ratchasima.

Zaterdag 6 april
– Twee treinontsporingen binnen een week: zou dat goed zijn voor een vermelding in het grote boek van Guinness? Gisteren ontspoorde een trein bij het station Lak Si. Vijf wagons liepen uit de rails en drie passagiers raakten gewond.De trein was onderweg van Phitsunalok naar Bangkok. Als gevolg van de ontsporing was het treinverkeer naar Lop Buri en Ayutthaya gestremd; de andere richtingen werden omgeleid. Gisteravond zou het treinverkeer weer hervat zijn.

Op woensdag ontspoorde een trein, die op weg was naar Chiang Mai, in Lampang. Dat leidde tot een stremming van meer dan 16 uur.

Maandag 8 april
– De regering heeft de National Economic and Social Development Board gevraagd de rechtmatigheid van de vier geplande hogesnelheidslijnen te beoordelen. Volgens oppositiepartij Democraren wijst dit erop dat de regering het investeringsplan niet zorgvuldig heeft opgesteld, omdat het vorige week al naar het parlement werd gestuurd. Democraat Ong-art Klampaibul zegt dat het wetsvoorstel om 2 biljoen baht te lenen, de uitvoerbaarheid van de projecten niet duidelijk maakt. Oud-premier Thaksin verdedigde gisteren het investeringsplan.

Gepland zijn vier hogesnelheidslijnen: Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Ratchasima, Bangkok-Hua Hin en Bangkok-Rayong. De eerste aanbestedingen vinden in het derde kwartaal van dit jaar plaats.

Donderdag 18 april
– Een nieuw Department of Rail Transport (DRT) gaat de taken overnemen van de State Railway of Thailand (SRT) op het gebied van investeringen en regelgeving. Dit is gisteren voorgesteld tijdens een vergadering op het ministerie van Transport. De SRT zou alleen nog treinen mogen laten rijden en rails aanleggen.
De nieuwe constructie ontlast de schuldenlast van de SRT, omdat de SRT dan niet langer investeringskosten hoeft op te hoesten. De DRT gaat de SRT huren om spoorbanen aan te leggen. Het technisch personeel van de SRT, zo’n duizend man, blijft in dienst van de SRT en wordt niet overgeplaatst naar de DRT. Volgens Wichean Potephosree, permanent secretaris van het ministerie van Transport, duurt het een jaar om de DRT op te zetten.

Zaterdag 20 april
– Het Thailand Research Development Institute (TDRI) maakt zich zorgen over de geplande aanleg van vier hogesnelheidslijnen. Het vraagt zich of er wel voldoende passagiers zijn en het is bezorgd over de subsidielast die de regering zal moeten dragen. Van het totale bedrag van 2 biljoen baht dat de regering de komende zeven jaar wil lenen, is 900 miljard baht bestemd voor de hogesnelheidslijnen. De rest van het bedrag is bestemd voor de reguliere spoorwegen, zeehavens, wegen en douaneposten.

Het TDRI vindt dat het parlement meer bevoegdheden moet krijgen om de uitgaven te controleren. Ook pleit het voor het bekendmaken van meer details van de geplande projecten, de haalbaarheidsstudies die gedaan gaan worden en audits achteraf. Voor één van de vier geplande lijnen is een haalbaarheidsstudie inmiddels begonnen.
– De grote economische winst van hogesnelheidslijnen maakt de aanleg de moeite waard, zeg minister Chadchat Sittipunt (Transport) in reactie op een waarschuwing van het Thailand Development Research Institute (TDRI). Donderdag zei TDRI-onderzoeker Sumet Ongkittikul dat de hogesnelheidslijnen nooit kostendekkend zullen worden.
Die zorg wordt gedeeld door minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën). Kittiratt heeft de National Economic and Social Development Board gevraagd een kostenbatenanalyse te maken. Als de aanleg de investering niet waard is, kan de regering maar beter andere projecten financieren, zegt Kittiratt.
Maar zijn collega Chadchat denkt daar anders over. De regering heeft in het parlement aangekondigd die lijnen te willen aanleggen, dus is ze nu verplicht dat te doen. Chadchat wijst erop dat de kosten van spoorwegen nooit gedekt kunnen worden door de opbrengst van de kaartverkoop. Maar de aanleg van spoorwegen leidt tot urbanisatie, de ontwikkeling van bedrijven en woongemeenschappen en banen, waardoor de belastinginkomsten van de overheid toenemen. ‘De economische voordelen zijn veel groter dan de opbrengst uit de kaartverkoop.’
Volgens Sumet leiden de hogesnelheidslijnen tot een enorme schuldenlast. Hogesnelheidslijnen elders in de wereld moeten het eerste jaar minstens 3 miljoen passagiers vervoeren, wil er enig uitzicht op een kostendekkende exploitatie zijn. Maar de lijnen die de regering wil aanleggen, moeten minstens 9 miljoen passagiers trekken vanwege de hoge constructiekosten, waarschuwt Sumet.

Maandag 29 april
– Niet de State Railway of Thailand (SRT) maar een aparte organisatie gaat de directie voeren over de aanleg van de vier hogesnelheidslijnen. ‘Het nieuwe project vereist een andere technologie en andere managementkwaliteiten dan waar de SRT over beschikt’, zegt Chula Sukmanop, directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Het project dient ook te voldoen aan strenge veiligheidseisen en eisen van punctualiteit.

Het transportkantoor voert nu haalbaarheidsstudies uit naar de Chiang Mai, Nong Khai en Padang Besar lijnen. Als eerste wordt begonnen met de aanleg van het tracé Bangkok-Phitsanulok. Dat zou in 2018-2019 klaar moeten zijn, gevolgd door de verlenging naar Chiang Mai in 2021. De route krijgt 12 stations. De standaardreis duurt 3,2 uur, de expresdienst die op 4 stations stopt, 2,4 uur.
Woensdag wordt in Ayutthaya een openbare hoorzitting over de lijn gehouden en daarna volgen de andere provincies waar de lijn doorheen loopt.

Donderdag 27 juni
– De Thaise spoorwegen (SRT) gaan vijftig nieuwe locomotieven aanschaffen en oude locomotieven, waarvan sommige al een halve eeuw dienst doen, met pensioen sturen. De locomotieven kosten 6,5 miljard baht. De eerste twintig zijn van Chinese makelij. Daarna wordt een e-veiling gehouden. De Chinese machines gaan goederentreinen trekken van en naar de haven van Laem Chabang.

Woensdag 10 juli
– Al 53 jaar ligt het plan voor de verdubbeling van het spoor tussen Phrae en Chiang Rai op de plank en eindelijk lijkt het er van te komen. Begin volgend jaar wil de State Railway of Thailand (SRT) het project aanbesteden. De SRT is vol vertrouwen dat het kabinet de aanleg van het 325 kilometer lange traject goedkeurt.

Experts doen momenteel een milieustudie naar de aanleg. Die wordt vervolgens beoordeeld door de National Environment Board. Daarna beslist het kabinet of de aanleg doorgaat. De aanleg kost 60 miljard baht. Het werk gaat vier jaar in beslag nemen.
Behalve deze lijn is er nog een lijn die al 19 jaar wordt uitgesteld. Dat is een verbinding van 347 kilometer met 14 stations tussen zes provincies in het Noordoosten: Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et, Yasoton, Mukdahan en Nakhon Phanom. Voorgaande regeringen weigerden er geld voor uit te trekken.
De SRT hoopt deze keer te kunnen profiteren van de 2 biljoen baht die de regering gaat lenen voor intrastructurele werken. De SRT heeft een consultant aan het werk gezet, die een haalbaarheidsstudie doet en effectrapportage maakt. De aanbesteding zou in 2015 moeten plaatsvinden. De aanleg duurt 4 jaar.

Vrijdag 26 juli
– De aanleg van vier hogesnelheidslijnen, de nieuwe openbaarvervoers verbindingen in Bangkok en de aanleg van dubbelspoor zijn hard nodig, wil Thailand de achterstand inhalen die het land de afgelopen tien jaar heeft opgelopen. Dit betoogde minister Chadchat Sittipunt (Transport) gisteren voor driehonderd zakenmensen tijdens het Bangkok Post Forum.

De cijfers geven de bewindsman gelijk. Volgens het World Economic Forum is Thailand van de 36ste (2012) naar de 39ste (2013) plaats gezakt op een lijst van landen waarvan het wegvervoer is vergeleken. Bij spoorweginfrastructuur zakte Thailand van plaats 57 naar 65 en bij havenfaciliteiten van plaats 43 naar 56. ’Dit is hoe investeerders Thailand zien. Ze kijken niet alleen naar de lokatie, maar ook naar de kwaliteit van de infrastructuur’, aldus de minister.
Chadchat riep de Thaise bevolking op om niet alleen te kijken naar de kosten van het investeringsprogramma (2 biljoen baht), maar te bedenken wat de toekomstige kosten en verliezen zijn, wanneer niets wordt gedaan. Hij wees ook op de integratie van de Aziatische economieën, wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt. ‘Kunnen we werkelijk voordeel halen uit de AEC? De AEC is niet alleen een kans, maar ook een dreiging. Want als we er niet klaar voor zijn, gaan investeerders naar elders.’
In zijn speech gaf de minister hoog op over de voordelen van de hogesnelheidstrein. ‘Dat is niet zomaar een trein, maar het is de toekomst. Betere verbindingen hebben enorme sociale voordelen; ze brengen woongemeenschappen dichter bij elkaar. In plaats van Line of Facebook te gebruiken, kunnen mensen de trein nemen, elkaar ontmoeten en elkaars hand vasthouden. De samenleving wordt er hechter door.’

Maandag 29 juli
– Nog meer nieuws over de infrastructuurlening van 2 biljoen baht (waarover het parlement in augustus een besluit neemt). Tijdens een seminar gisteren, georganiseerd door de Thai Journalists Association, zei Sumeth Ongkittikul, verbonden aan het Thailand Development Research Institute, dat voor diverse projecten, zoals de hogesnelheidslijnen, nog milieu-effectrapportages en haalbaarheidsstudies moeten worden gedaan. Hij acht het onwaarschijnlijk dat de hogesnelheidslijnen en de verdubbeling van vijf spoorlijnen binnen zeven jaar klaar zijn, de periode die de regering daarvoor heeft uitgetrokken.

Vice-rector Anusorn Tamajai van de Rangsit universiteit denkt dat de hogesnelheidslijnen niet levensvatbaar zijn. De meeste Thais zullen de hoge tarieven niet kunnen betalen.
Pariya Khampeerayot, hoofd verkoop van Siemens AG Thailand, is wel een voorstander van de aanleg, omdat de transportkosten erdoor zullen verminderen. ‘Ik twijfel niet aan de financiële haalbaarheid van het project, maar ik maak me zorgen of het de steun van alle partijen krijgt.’
Ook de directeur van DHL Express steunt de voorgestelde transportprojecten. ‘Ze zijn nodig voor de verbindingen binnen de regio. Maar de mogelijkheden en groei die deze projecten genereren, moeten wel duidelijk omschreven en gekwantificeerd worden. Als dat niet gebeurt, zullen ze niet gemakkelijk worden goedgekeurd, gegeven hun enorme kosten.’

Woensdag 31 juli
– De gehele raad van bestuur van de State Railway of Thailand (SRT) is vorige week opgestapt, maar of dit verband houdt met de benoeming van een nieuwe voorzitter door de minister wordt niet duidelijk uit het bericht. Volgens minister Chadchat Suttipunt (Transport) zijn ze niet om politieke redenen vertrokken.

Nieuwe voorzitter wordt Boonsom Lerdhirunwong, deken van de faculteit werktuigbouw van de Chulalongkorn universiteit. Boonsom was eerder lid van de RvB en beschikt over de nodige kwalificaties om het noodlijdende bedrijf met zwaarverouderd materieel en verwaarloosd onderhoud van rails uit het slop te trekken.

Zondag 4 augustus
– Voor de tweede keer is de trein, die vorige maand in Phrae ontspoorde, uit de rails gelopen. In Phrae raakten dertig passagiers gewond, maar deze ontsporing vrijdagnacht om half vijf leverde geen gewonden op. Aan boord zaten 302 passagiers, meest buitenlanders.

In de Ban Khao Phlueng tunnel in Muang (Uttaradit) liepen twee van de acht rijtuigen uit de rails, en kwamen scheef tegen de tunnelmuur te hangen. De trein is uit de tunnel getrokken en naar station Den Chai gebracht. Het zou enkele uren duren om de gebroken bielzen te repareren. De passagiers zijn met een bus naar Chiang Mai gebracht. Bij het ter perse gaan van de krant, was het treinverkeer op de route Bangkok-Chiang Mai nog niet hervat.

Vrijdag 9 augustus
– De regering hecht veel belang aan de ontwikkeling van infrastructuur omdat het land er vele jaren geen grote investeringen in heeft gedaan. Dit zei premier Yingluck gisteren voordat ze op een speciale trein naar Nakhon Pathom stapte (foto homepagina).

Het plan van de regering om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele investeringen, noemde ze het antwoord op Thailand’s langetermijn behoeften. De economie zal erdoor groeien, de concurrentiekracht zal toenemen, het leven van forenzen wordt vergemakkelijkt en de transportkosten gaan omlaag. Yingluck vindt dat het land de nadruk van weg- naar spoorvervoer moet verleggen.
Yingluck maakte samen met drie ministers gisteren een inspectietocht door Nakhon Pathom, Ratchaburi, Phetchaburi en Prachuap Khiri Khan. Tijdens de treinreis spraken zij over het bevorderen van vrachtvervoer en treinreizen omdat dit op de lange termijn energie spaart en levens redt.

Zaterdag 17 augustus
– Minister Chadchart Sittipunt (Transport) is met een derde klas trein van Bangkok naar Surin gereisd om uit eerste hand een indruk te krijgen van de service van de State Railway of Thailand (SRT). Het bedrijf had hij tevoren niet ingelicht over zijn reis.

Onderweg sprak hij met passagiers en personeel en luisterde naar hun klachten en suggesties. De minister maakte het ritje naar aanleiding van het voornemen van de SRT om het derdeklas kaartje 10 procent duurder te maken. Het ministerie heeft daarvoor geen toestemming verleend. De trein waarmee Chadchart reisde, vertrok 30 minuten te laat.

Woensdag 21 augustus
– Er moeten meer treinen over de Airport Rail Link (ARL) gaan rijden, met name in de ochtend- en avondspits, zegt minister Chadchat Sittipunt (Transport). Gisteren maakte hij met de trein een ritje naar Suvarnabhumi. Op de terugweg constateerde hij dat de trein al na het eerste station barstenvol zat en passagiers op volgende stations grote moeite hadden in te stappen. De minister heeft nog meer suggesties: het management moet beter en op sommige stations zijn meer roltrappen nodig.

De ARL is thans een dochter van de State Railway of Thailand. Dat maakt de bedrijfsvoering niet flexibel, zegt Chadchart, die ervoor pleit het onder te brengen bij het ministerie van Financiën.
Dagelijks maken 43.00 forenzen gebruik van de City Line en 1.500 van de Express Line, een nonstop dienst tussen de luchthaven en Phaya Thai.

Vrijdag 23 augustus
– Ondanks waarschuwingen dat de lijn de investeringskosten niet waard is, gaat de geplande hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin door. ‘De Hua Hin route is de enige manier voor een verbinding met de Thai-Maleisische grens bij Padang Besar. We zijn vastbesloten het ontwikkelingsplan uit te voeren’, zei minister Chadchart Sittipunt (Transport) gisteren bij zijn bezoek aan de Home Buyers’ Expo/NPA Grand Sale/Home Loan 2013 in het Queen Sirikit National Convention Center.

De Bangkok-Hua Hinlijn is een van de vier hogesnelheidslijnen die de regering Yingluck wil aanleggen. De lijnen worden in fases aangelegd, behalve het tracé Rayong-Pattaya dat in één fase wordt aangelegd. Constructie van de eerste fase van de vier routes (Bangkok-Phitsanulok, Bangkok-Hua Hin, Bangkok-Rayong en Bangkok-Nakhon Ratchasima) zou in 2019 afgerond moeten zijn.
Het tracé Bangkok-Hua Hin meet 225 kilometer en kost 82 miljard baht. Volgens een studie door een consultant is de ERR (economic rate of return) 10,7 procent, minder dan de doelstelling van 12 procent die het ministerie van Transport hanteert. Volgens Chadchart levert de route een hogere ERR op, wanneer de lijn wordt doorgetrokken naar Prachuap Khiri Khan, Chumphon of verder.
Chula Sukmanop, directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning, zegt dat de regering beter in andere routes kan investeren wanneer de route de investeringskosten niet waard is.
Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand, riep de regering in juni op om de plannen voor de vier lijnen te schrappen. Hij verwijst naar een studie waaruit blijkt dat sommige routes pas rendabel zijn wanneer 41.000 passagiers per dag worden vervoerd. Zoveel passagiers vervoeren binnenlandse luchtvaartmaatschappijen niet eens op dit moment. Het hogesnelheidstreinkaartje wordt vermoedelijk duurder dan tickets van budgetvliegmaatschappijen terwijl vliegen ook sneller gaat.

Zaterdag 24 augustus
– Vlakbij de plaats waar vorige week zaterdag een trein ontspoorde, is gisteren in Hang Chat (Lampang) weer een trein uit de rails gelopen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het herstel en verwijderen van de trein kostte drie uur. Volgens de gouverneur van de SRT was de ontsporing te wijten aan de regen die de grond zacht had gemaakt.

Vrijdag 30 augustus
– De vier hogesnelheidslijnen die de regering wil aanleggen, worden middensnelheidslijnen, zegt Pansak Vinyaratn, politiek adviseur van premier Yingluck. De regering komt daarmee tegemoet aan de kritiek dat de lijnen nooit rendabel kunnen worden. Een middensnelheidstrein rijdt maximaal 250 km per uur, ze zijn goedkoper en beter geschikt voor vrachtvervoer.

De vier geplande routes worden gefinancierd uit de lening van 2 biljoen baht, die de regering wil afsluiten. Het gaat om de routes Bangkok-Nong Khai, Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Hua Hin en Bangkok-Rayong. Ze krijgen een spoorbreedte van 1,435 meter zodat ze kunnen aansluiten op de spoorlijnen in China en Europa.
China heeft grote belangstellingen voor de lijnen omdat het land de westelijke en zuidoostelijke regio’s wil ontwikkelen tot nieuwe economische centra. Wanneer het Thaise net aansluit op spoorlijnen in de regio, kunnen Thaise investeerders daarvan profiteren en diep in China komen, zegt Pansak. Thailand kan via het Chinese spoorwegnet producten naar China en Europa vervoeren, waardoor de huidige transporttijd van 45 dagen over zee wordt teruggebracht naar 15 dagen.

Zondag 1 september
– Een beetje dom, om een bekende uitspraak te citeren, of sprak hij de waarheid? Pansak Vinyaratn, politiek adviseur van premier Yingluk, zei woensdag dat Thailand geen hogesnelheidslijnen gaat aanleggen, maar middensnelheidslijnen. Een hogesnelheidslijn is met de beste wil van de wereld niet rendabel te exploiteren, reden waarom was overgeschakeld op de trein van 250 km per uur. Goedkoper aan te leggen en beter geschikt voor vrachtvervoer.

Maar Pansak werd vrijdag op zijn vingers getikt door Chula Sukmanop, directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Een trein die 250 km per uur rijdt is nog steeds een hogesnelheidstrein, zegt hij.
Leuk weetje: De eerste hogesnelheidstrein reed in 1964 in Japan, maar die heette toen nog ‘bullet train’.

Dinsdag 3 september
– Het treinverkeer naar het Noorden is gisteren na een onderbreking van acht uur hervat. Zondagavond ontspoorde een trein kort na vertrek uit Chiang Mai in Mae Mo (Lampang). Alle 192 passagiers bleven ongedeerd.

Stroomstoring op Hua Lamphong; twee treinongelukken
5 september – Het lijkt wel of er de laatste tijd een vloek rust op de Thaise spoorwegen. Gisteren viel door een stroomstoring het spoorcontrolesysteem van Hua Lamphong uit, waardoor tussen 6 en 8 uur ’s ochtend geen enkele trein kon vertrekken of de perrons kon bereiken.

Tegen de tijd dat kon worden overgeschakeld op handmatige bediening van de wissels hadden tien treinen vertraging opgelopen. Forenzentreinen en treinen die vanuit de provincie arriveerden, moesten buiten het station wachten.
Alsof de duivel ermee speelde, liep enkele minuten later een goederentrein uit het spoor. Dat gebeurde in Sai Yoi (Phrae), ongeveer op dezelfde plaats waar de trein naar Chiang Mai in juli ontspoorde. De goederentrein was tegen achtergelaten reparatieuitrusting gereden, waardoor de locomotief van de rails af raakte. Treinverkeer van enkele noordelijke diensten was niet mogelijk. Gisteravond zou daaraan een eind zijn gekomen.
Een tweede incident vond plaats in Phan Thong (Chon Buri). Daar reed een trein op een spoorwegovergang tegen een vrachtwagen. De spoorwegbeambte, die de ‘spoorbomen’ (ik vermoed meer een hek waarmee de overgang wordt geblokkeerd) bedient, werd door de vrachtwagen geraakt en kwam om het leven. Een passagier van de vrachtwagen en een motorfietser raakten gewond. De chauffeur van de vrachtwagen, die ondanks het naderen van de trein geprobeerd had de overgang over te rijden, vluchtte na de botsing. Of het treinverkeer werd gestremd, vermeldt het bericht niet.

Zaterdag 7 september
– Tussen Sila At (Uttaradit) en Chiang Mai rijden zes weken geen treinen, zodat de rails kunnen worden gerepareerd. De State Railway of Thailand (SRT) heeft dit rigoreuze besluit genomen nadat donderdagavond de trein naar Bangkok in Long (Phrae) was ontspoord. Het laatste rijtuig van de 11 treinstellen tellende trein liep er uit de rails. Niemand van de ruim tweehonderd reizigers raakte gewond. Gisteravond was het spoor weer vrij. De ontsporing brengt het aantal ontsporingen op de Northern Line dit jaar op dertien.

De reparatiewerkzaamheden duren van 16 september tot 31 oktober. Tussen Sila At en Chiang Mai, een afstand van 300 kilometer, worden bussen ingezet. Het bericht noemt niet met hoeveel uur de reistijd daardoor toeneemt [of afneemt, wie weet?]. De gehele lijn wordt onderhanden genomen, inclusief de sporen in vier tunnels. De rails worden vervangen en het onderliggend bed verstevigd. Wanneer het werk klaar is, zijn er geen ontsporingen meer, verzekert SRT-gouverneur Prapat Chongsanguan.

Weer een trein ontspoord; nummer 14 dit jaar
8 september – Twee dagen nadat een trein in Long (Phrae) ontspoorde, is een trein weer uit de rails gelopen, ditmaal gisterochtend op het station Talat Phlu in Thon Buri (Bangkok). Toen de trein, die op weg was naar Samut Sakhon, een spoorwegovergang naderde, zakte de grond onder de rails in. Het derde rijtuig stuiterde daardoor en raakte het dak van het station. Brokstukken van het dak verwondden twee vrouwen die stonden te wachten. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.
Prapat Chongsanguan, gouverneur van de State Railway of Thailand, die de ravage in ogenschouw nam, stelde vlijmscherp vast dat de spoorbaan ter plaatse niet behoorlijk onderhouden was geweest. Hij zei dat het incident opnieuw de noodzaak van verbetering van spoorbanen onderstreept en de vervanging van bielzen.
Het dertiende ongeluk vond donderdagavond plaats. Het laatste rijtuig van de trein naar Chiang Mai sprong toen uit de rails. Naar aanleiding daarvan besloot de SRT het tracé tussen het station Sila-art (Uttaradit) en Chiang Mai onderhanden te nemen. Van 16 september tot 31 oktober is het treinverkeer er gestremd en worden bussen ingezet.

Woensdag 11 september
– Een geparkeerd staande locomotief ging gisterochtend vroeg in Suphan Buri spontaan rijden en liep uit de rails. Een van de drie treinstellen die aan de locomotief vastzaten, ontspoorde ook. De ontsporing veroorzaakte een vertraging van 42 minuten op het station Malaiman. De trein had moeten vertrekken naar Bangkok.

Op maandag ontspoorde een goederentrein op het station van Khon Kaen. Twee volle oliewagons liepen uit de rails. Het treinverkeer werd er wonder boven wonder niet door gehinderd.

Zaterdag 14 september
– Voor de State Railway of Thailand is de maat vol. Na de 114de ontsporing gisteren, waarbij 100 meter rails werd beschadigd, rest nog slechts één remedie: goddelijke interventie. De gouverneur van de SRT kondigde een merit-making ceremonie aan, terwijl hij de schade in ogenschouw nam. Hij denkt dat de ceremonie het zwaar geschokte moreel van het spoorwegpersoneel kan herstellen.

‘Persoonlijk geloof ik dat Thailand verschillende lelijke incidenten dankzij goddelijke bescherming heeft overleefd. De SRT moet dat ook kunnen’, aldus Prapat Chongsanguan. De ceremonie, zei hij, dient ook ter herdenking van het 117-jarig bestaan van de SRT.
Volgens sommige bijgelovige critici is de reeks ongelukken bij de spoorwegen te wijten aan de beschadiging van een 48 jaar oud schilderij in het SRT-hoofdkantoor. Prapat zegt dat ze nog op zoek zijn naar een restaurateur. [Het artikel vermeldt niet of hij deze zienswijze deelt.]
De ontsporing van gisteren vond plaats tussen de stations Bang Sue 2 en Sam Sen. De trein uit Butterworth naar Bangkok liep ’s ochtends uit de rails, waarbij het laatste treinstel 100 meter rails beschadigde. Niemand raakte gewond. Uit een inspectie is gebleken dat een losgeraakte bout de boosdoener was.

Zondag 15 september
– Dit is ’m dan, het beschadigde schilderij dat – zo wil het bijgeloof – verantwoordelijk is voor de vele ontsporingen op het spoorwegnet van Thailand. Het 48 jaar oude schilderij hangt in het hoofdkantoor van de State Railway of Thailand (SRT). Duidelijk is te zien dat het bij de rails beschadigd is – en dat kan geen toeval zijn.

Vanaf morgen gaat de SRT gedurende 45 dagen het baanvak tussen het station van Sila-art (Uttaradit) en Chiang Mai repareren. Daar vonden de meeste ontsporingen plaats. In de eerste fase van de werkzaamheden worden scherpe bochten gecorrigeerd [?] en oude bielzen en rails vervangen.
In fase 2, na 15 dagen, worden de vier tunnels op de route onderhanden genomen: het deels aarden bed waarop de rails liggen, wordt verstevigd en de houten bielzen worden vervangen door betonnen. Volgens het artikel zijn die iets hoger dan de houten, dus valt te hopen dat na reparatie de trein nog steeds door de tunnels kan. Of krijgen we nu treinen die tegen het tunneldak vastlopen? De langste tunnel van de vier, de Khun Tan, meet 1 kilometer.
Tussen de twee stations worden tien bussen ingezet. Die moeten dagelijks de  2.000 passagiers vervoeren, die normaal tussen Bangkok en Chiang Mai reizen. Twee treindiensten vervallen helemaal vanwege het ongunstige aankomsttijdstip: de trein van 18 uur uit Bangkok (aankomst Silpa-art 1.57 uur) en de trein van 19.35 uur (3.27 uur).

Thaise spoorwegen worden geplaagd door geldgebrek en ruzies
16 september – Dit jaar zijn 114 treinen ontspoord, gemiddeld 11 treinen per maand, en dat zijn er aanzienlijk meer dan vorig jaar toen in het hele jaar 89 treinen ontspoorden. De talloze problemen waarmee de State Railway of Thailand (SRT) kampen, worden toegeschreven aan interne conflicten, onvoldoende financiën en het stellen van prioriteiten, schrijft Amornrat Mahitthirook in een Special Report in Bangkok Post.

Alhoewel in het eerste nationaal economisch en sociaal ontwikkelingsplan van 1961 de trein als belangrijkste vervoersmiddel wordt genoemd, is sindsdien meer belang gehecht aan het wegvervoer en breidde het wegennet zich uit. Sinds 1987 maakt de SRT verlies; thans steunt het bedrijf onder een schuldenlast van 70 miljard baht.
Het huidige spoorwegnet is zwaar verouderd. Zo’n 64 procent van het 4.043 kilometer tellend spoorwegnet is ouder dan 38 jaar en 31 procent van de bielzen zijn van hout. De meeste ontsporingen vinden plaats in heuvelachtig terrein in Phrae, Lampang, Nakhon Ratchasima en Nakon Si Thammarat. Op spoorwegovergangen gebeuren veel ongelukken; 998 overgangen zijn onbewaakt. Volgens sommige SRT-bestuurders zijn veel sporen aan het eind van hun Latijn.
De SRT heeft een studie gedaan naar de splitsing van het bedrijf in afzonderlijke onderdelen voor management, dienstregeling en onderhoud. Het plan is nooit uitgevoerd als gevolg van een gebrek aan budget en onduidelijk beleid.
Een voormalige bestuurder wijt de problemen aan ruzies in de leiding van het bedrijf en onvoldoende financiën om het net uit te breiden en te onderhouden. Hij zegt dat die conflicten in de leiding al lang voortwoekeren. Vooral onder de vorige gouverneur, Yutthana Thapcharoen, vocht de leiding elkaar de tent uit. ‘Het lijkt erop alsof sommige leidinggevenden niet loyaal aan het bedrijf zijn.’
De huidige gouverneur Prapas Chongsanguan heeft een onderzoek bevolen naar de oorzaken van de ontsporingen. Worden ze veroorzaakt door menselijk falen, defecte spoorbanen of de treinen zelf? Hij pleit voor hervatting van de regelmatige inspecties van het spoor, die 4 jaar geleden werden gestopt. Die inspecties moeten te voet worden gedaan.
Prapas schat dat herstel van het net 70 miljard baht kost. Het reparatiebudget is echter beperkt en ambtenarij frustreert de uitvoering van het beleid. Vooral de sporen in Bangkok en aangrenzende provincies zijn er het slechts aan toe omdat ze intensiever worden gebruikt dan elders.
‘Voorgaande regeringen vonden het belangrijker meer wegen aan te leggen dan in de spoorwegen te investeren’, zegt Prapas. ‘In het budget dat de SRT vroeg, werd gesneden omdat de mensen die erover moesten beslissen, de problemen van de SRT niet begrepen.’
Foto: Ontspoorde trein bij station Laksi (Bangkok) in april van dit jaar. Drie passagiers werden gewond.
Zie ook: Nieuws van gisteren en ‘Weer een trein ontspoord; nummer 14 dit jaar’ [Het aantal van 14 is een tik- of rekenfout van Bangkok Post.]

Dinsdag 17 september
– De merit making ceremonie, die de State Railway of Thailand (SRT) zaterdag hield om verdere ontsporingen te voorkomen, heeft weinig effect gehad, want gisteren ontspoorde weer een trein, ditmaal bij station Hua Lamphong, het centraal station van Bangkok. Van de trein die uit Sungai Kolok kwam, liepen drie treinstellen uit de rails. Volgens SRT-gouverneur Prapas Chongsanguan was het grintbed, waarop de rails liggen, door overstromingen verzakt. Er waren geen gewonden.

Eveneens gisteren begonnen de werkzaamheden aan het railvak tussen Chiang Mai en station Sila-at in Uttaradit. Op dit stuk van 300 kilometer zijn dit jaar 23 maal treinen ontspoord. Tussen beide stations rijden bussen. Tot nu toe hebben 5.100 reizigers hun reservering geannuleerd en om terugbetaling gevraagd.

Woensdag 18 september
– Gouverneur Prapas Chongsanguan van de State Railway of Thailand verbindt zijn lot aan de reparaties aan het baanvak Uttaradit-Chiang Mai. Hij neemt ontslag indien er nadien weer treinen ontsporen. Het baanvak is 45 dagen gesloten; er wordt door 245 personen aan gewerkt. De staf heeft Prapas gevraagd dat aantal tot 525 uit te breiden om de deadline te halen.

Zaterdag 21 september
– Het duurt honderden jaren voordat de investeringen in de geplande hogesnelheidslijnen worden terugverdiend. Tijdens de tweede dag van het parlementaire debat over het voorstel 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken maakte Korn Chatikavanij, minister van Financiën in de (vorige) regering Abhisit, dit rekensommetje.

De vier lijnen souperen 780 miljard baht van het budget; het duurt 223 jaar om dat bedrag terug te betalen, heeft Korn uitgerekend. Hij baseert dit op een studie van een ‘world-leading investment banking company’ [lekker vaag]. De terugverdienperiode is dan ook nog exclusief onderhoud, managementkosten en rente.
Uit een studie van het Internationaal Monetair Fonds blijkt dat van de 27 landen die een hogesnelheidslijn willen aanleggen, Thailand het laagste inkomen per hoofd van de bevolking heeft. Alhoewel China een zelfde inkomen heeft, heeft het een grote bevolking, waardoor het potentieel aan reizigers aanzienlijk is. Bangkok telt circa 8 miljoen inwoners en de andere steden die de lijnen aandoen, veel minder. ‘Het is nog steeds niet bekend hoeveel mensen de trein zullen gebruiken’, aldus Korn.
Minister Chadchart Sittipunt (Transport) wees er daarentegen op dat de regering andere economische voordelen van de lijnen op het oog heeft en niet alleen aan het rendement op de investeringen denkt. De haalbaarheid van elke lijn is gebaseerd op adviezen van experts, betoogde hij.
Het biljoenenvoorstel krijgt overigens nog een juridisch staartje, want volgens de Democraten is het in strijd met de grondwet. Maar de Raad van State vindt dat niet. Nu nog zien of die mening wordt gedeeld door het Constitutionele Hof. De Democraten hebben al weten naar het Hof te stappen, wanneer de beraadslagingen ten einde zijn.

Dinsdag 24 september
– Een vrachttrein is gisterochtend ontspoord tussen de stations Lat Bua Khao en Ban Mai Sarong in Nakhon Ratchasima. Het treinverkeer op de noordoostelijke lijn werd gestremd, maar ’s middags was al weer treinverkeer mogelijk. Tussen het station Samrong Thap in Surin en Huay Thap Than in Si Sa Ket is tijdelijk geen treinverkeer mogelijk omdat de rails onder water staan.

Zaterdag 5 oktober
– De nachttrein Bangkok-Nong Khai arriveerde gisterochtend 20 minuten te laat in Nong Khai omdat de trein onderweg op minister Chadchart Sittipunt (Transport) moest wachten. Die was donderdagavond in de rapid train No. 133 gestapt – met een derde klas treinkaartje –, in Udon Thani uitgestapt voor een afspraak in Si That en hij zou 3 kilometer verder in Na Tha weer op de trein stappen.

Dat deed hij ook, maar de trein had wel 20 minuten moeten wachten. Sommige passagiers, in de veronderstelling dat de locomotief defect was, verlieten de trein en zetten hun reis over de weg voort. ‘Moesten we op die goser wachten’, klaagde een vrouw tegen journalisten, nadat de trein zich weer in beweging had gezet.
De minister reisde in het gezelschap van de gouverneur van de Spoorwegen naar Nong Khai voor een regerings roadshow over de geplande infrastructurele werken van 2 biljoen baht (waaronder de aanleg van hogesnelheidslijnen). Chadchart beloofde dat treinreizen in de toekomst de helft sneller gaan, wanneer dubbelspoor is aangelegd, en nog sneller wanneer die hogesnelheidslijnen er liggen. De treinreis (615 kilometer, 15 uur) gaf hij het rapportcijfer 6.
Na Nong Khai verhuist de roadshow naar Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Nakhon Sawan, Ayutthaya en Chiang Mai. Te zien is een model van een hogesnelheidstrein en er wordt informatie gegeven over de economische groei en handelsvoordelen die de investeringen opleveren. Zoals Chadchart zegt: ‘De hogesnelheidstrein is niet zomaar een trein, maar hij opent nieuwe mogelijkheden voor alle provincies. Alle provincies zullen profiteren van betere, snellere treinen of van havens en wegen die worden uitgebreid.’

Donderdag 10 oktober
– Het is bijna geen nieuws meer, want het gebeurt zo’n beetje elke dag. In Songkhla is gisteren een locomotief ontspoord. De wagons bleven keurig op de rails staan. Het aantal ontsporingen staat nu op meer dan 100.

Vrijdag 11 oktober
– De regering heeft geen ruilhandelsdeal met China gesloten, zegt minister Chadchart Sittipunt (Transport). Berichten suggereren dat premier Yingluck en de Chinese premier Li Keqiang begin deze maand in Nanning (China) zijn overeengekomen Thaise landbouwproducten te ruilen tegen Chinese investeringen in de hogesnelheidslijnen.

Een eventuele ruil is nog slechts een voorstel, zegt de minister, en er moet nog veel werk voor verzet worden. Voorlopig gaat de regering uit van een aanbestedingsproducedure, waaraan elk land kan deelnemen. De minister geeft toe dat China belangstelling heeft voor de lijn Bangkok-Nong Khai, omdat die via Laos verbonden kan worden met de Zuid-Chinese stad Kunming.
De ontkenning van de minister komt wat vreemd over want vandaag tekent hij een Memorandum of Understanding met de Chinese staatsecretaris van Transport over de ruilhandel van landbouwproducten, onder andere rijst en rubber, tegen Chinese investeringen in infrastructuur.
Een bron bij het ministerie lekt dat de hogesnelheidslijnen zich niet lenen van ruilhandel ‘gezien de complexiteit van de regelingen’. Een soortgelijke ruil met longan in 2005 mislukte om die reden. Een rijsthandelaar acht het onwaarschijnlijk dat China rijst van de regering koopt, omdat het de kwaliteit niet vertrouwt. China koopt liever rijst van handelaren.
Democraat Korn Chatikavanij gelooft al evenmin in het ruilhandelsvoorstel. Die zijn niet nodig, zegt hij, omdat er tegenwoordig al markten zijn voor elk product. Rijst dient op de rijstmarkt te worden verkocht om de beste prijs te krijgen en de opbrengst kan dan worden gebruikt om treinmaterieel te kopen. Hij vermoedt dat de regering wil ruilen om het gigantische verlies op het hypotheeksysteem te maskeren.

Zaterdag 26 oktober
– De reparatiewerkzaamheden aan de spoorlijn tussen het station Sila Art (Uttaradit) en Chiang Mai duren een maand langer dan gepland. De werkzaamheden begonnen op 16 september en hadden 1 november klaar moeten zijn. Dat wordt nu 1 december. De State Railway of Thailand zegt met een tekort aan werkers te kampen. Het baanvak wordt gerepareerd omdat er regelmatig treinen ontspoorden. Tussen beide stations rijden bussen.

Zondag 27 oktober
– Premier Yingluck kreeg gisteren een voorproefje van de hogesnelheidstrein, die als het allemaal doorgaat over een paar jaar door Thailand raast. Op de universiteit van Khon Kaen nam ze plaats in een op ware grootte nagebouwd treinstel. De premier bezocht er de tentoonstelling ‘Building the Future of Thailand in 2020’, een public relations roadshow om de bevolking lekker te maken voor de aanleg van de hogesnelheidslijnen.

Nadat Yingluck de hogesnelheidstreinstoel (mooi Scrabble woord) had getest, riep ze de provinciale gouverneurs op om de mensen in hun provincie voor te lichten over het plan van de regering om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken.
Yingluck noemde de investeringen essentieel voor de ontwikkeling van het land. Thailand wordt dankzij die werken binnen zeven jaar de ‘leader of Asean’, pochte ze. ‘Parlementsleden en gouverneurs moeten helpen bij het stimuleren van investeringen, want die zorgen voor groei en genereren banen en inkomsten.’
– RT Electrified Train Co, de exploitant van de Airport Rail Link (ARL), wil de hogesnelheidslijnen wel gaan exploiteren. Directeur Peerakan Kaewwongwattana zegt dat de treinmotoren, stroomtoevoer en spoorbreedte identiek zijn aan die van de ARL; alleen het controlesysteem verschilt. Het bedrijf heeft zeshonderd in China getrainde technici in dienst en het ministerie van Onderwijs kan in samenwerking met universiteiten voor meer technici zorgen.
China Railway Corporation maakt al een studie van de routes van Bangkok naar Chiang Mai en Nong Khai, hetgeen mij doet denken aan de uitdrukking dat je de huid niet moet verkopen voordat de beer geschoten is. Of is er achter de schermen al wat bekokstoofd? Directeur-generaal Zhou Li zegt dat het project bevorderlijk is voor de werkgelegenheid, het toerisme en het geluk van Thais.
Het Chinese hogesnelheidsnetwerk bestrijkt 9.700 kilometer op 29 routes. China heeft ervaring met de aanleg bij verschillende klimaten en in verschillende gebieden, zoals moerassen en bergen. In 2011 kwamen bij een ongeluk 40 personen om het leven. Niettemin zegt China dat veiligheid bovenaan staat. Het ongeluk was te wijten aan blikseminslag.

Vrijdag 1 november
– Het treinverkeer tussen Bangkok en het Zuiden is gisteren stilgelegd, nadat een op een bom lijkend voorwerp op de spoorbaan in Bang Saphan (Prachuap Khiri Khan) was gevonden. Bij de nepbom lagen twee vellen papier met de tekst ‘Do you think rubber growers are meaningless?’ en ‘We wanted 100 baht, but were rejected’, een verwijzing naar de protesten van de rubberboeren die in de buurt de Phetkasem weg hebben geblokkeerd.

De politie werd op het verkeerde been gezet omdat het voorwerp bestond uit twee batterijen, een klok, een timer en draden, dus grote gelijkenis vertoonde met een home made bom. Later bleek de explosieve lading te ontbreken.

Zaterdag 2 november
– Thailands slechts presterend overheidsbedrijf, de State Railway of Thailand, heeft een leuk plannetje om van een schuld van 80 miljard baht bij het ministerie van Financiën af te komen. Het ministerie van Transport, waaronder de SRT ressorteert, stelt Financiën voor dat het 800 rai land bij station Makkasan en in Chong Nonsi, eigendom van de SRT, voor 90 tot 100 jaar huurt en in ruil daarvoor de schuld afboekt.

Vooral de grond bij Makkassan (497 rai) is goud waard met directe toegang tot de skytrain, subway en Airport Rail Link. De grond is getaxeerd op 600.000 baht per vierkante wah, maar wanneer die ontwikkeld wordt tot een zakendistrict kan de grondprijs gemakkelijk oplopen tot 1,5 miljoen baht, hoger dan de hoogste grondprijs in Bangkok aan de Silom Road.
Het perceel in Chong Nonsi meet 277 rai, waarvan 70 rai langs de Chao Phraya, maar die strook is gereserveerd voor Defensie. Die zou toestemming moeten geven om het te ontwikkelen.
De SRT heeft een netto vermogen van 157 miljard baht en een netto schuld van 110 miljard baht, netto equity van 56,2 miljard baht en een geaccumuleerde schuld uit bedrijfsvoering van 75,8 miljard baht. De netto winstmarge bedraagt -112,26 procent. In totaal bezit de SRT 250.000 rai.

Woensdag 13 november
– Ja hoor, we hebben weer een treinontsporing. Ditmaal ontspoorde de diesel express Bangkok-Nong Khai op een spoorwegovergang in Udon Thani. Drie treinstellen liepen uit de rails en acht personen raakten gewond. Boosdoener was een betonnen plaat die door het zware vrachtverkeer van zijn plaats was gekomen.

Donderdag 21 november
– De spoorwegen kampen weer eens met tegenslag; deze keer geen ontsporing maar een brug die gisteren verzakte, waardoor geen treinverkeer meer mogelijk was tussen Hat Yai en Sungai Kolok. Blijkbaar is de verzakking, die veroorzaakt werd door zware regenbuien, niet ernstig want het treinverkeer zou vandaag weer op gang komen.

Aan het slechte weer in het Zuiden is nog geen eind gekomen; overstromingen blijven mogelijk. Risicogebieden zijn districten in Pattani en gebieden langs de Pattani rivier. In de stad Pattani lopen mogelijk wegen onder water. Volgens het Meteorological Department houdt het slechte weer tot zaterdag aan.

Dinsdag 3 december
– Het had een feestelijk ritje moeten worden, maar het werd een farce. Gisteravond werd het gerepareerde deel van de spoorlijn tussen het station Sila At (Uttaradit) en Chiang Mai officieel in gebruik genomen, een dag nadat het tracé was open gegaan na reparatiewerkzaamheden van 75 dagen.

In de trein zat de gouverneur van de State Railway of Thailand (SRT) en die zou wel eens laten zien wat voor fantastisch werk was verricht. Maar de trein, de Nakhon Ping express, ontspoorde kort na het verlaten van het station Lamphun. Alsof de duivel ermee speelde: de gouverneur en zijn staf bevonden zich in het laatste treinstel dat uit de rails sprong. En eind november was het nog goed gegaan, toen ze testritjes maakten.
Alhoewel de gouverneur eerder had beloofd, ontslag te zullen nemen wanneer op de Northern Line opnieuw treinen zouden ontsporen, kwam hij gisteren op die belofte terug. De ontsporing was te wijten aan een ‘menselijke fout’ en had niets te maken met de werkzaamheden. ‘Het was de schuld van de stationschef van Lamphun, die een wissel te snel had omgezet.’ Die meneer mag zijn zonde overdenken, want hij is overgeplaatst.
Na de ontsporing werd de trein naar een zijspoor gedirigeerd, zodat een andere trein uit Chiang Mai die noodgedwongen moest wachten, kon doorrijden. Of het hoge gezelschap per trein is teruggekeerd naar Bangkok, vermeldt het bericht niet.

Vrijdag 13 september
– ’t Is weer eens wat anders: deze keer geen ontsporing – want daar zijn er goed in bij de spoorwegen – maar een locomotief waarvan de aandrijfas [?] brak. Dat gebeurde op korte afstand van het station Ban Khuan Khiam (Phatthalung) met de trein van Yala naar Bangkok.

Zaterdag 11 januari 2014
– Het is eigenlijk geen nieuws meer, maar er is weer een trein ontspoord. Deze maal een rijtuig van de trein die op weg was van Bangkok naar Maleisië. Het zevende van tien rijtuigen liep in Thung Song (Nakhon Si Thammarat) uit de rails. Niemand raakte gewond. Oorzaak waren de slechte staat van de rails en verzakkingen.

Woensdag 12 februari
– Gisteren is de eerste openbare hoorzitting gehouden over de aanleg van de hogesnelheidslijn Phitsanulok-Chiang Mai. Circa 200 bewoners wilden wel eens horen hoe het daarmee staat. Over het eerste stuk van de lijn, Bangkok-Phitsanulok, zijn al hoorzittingen gehouden. Het ontwerp is klaar en aan de vereiste milieu-effectrapportage wordt gewerkt.

Voor het tracé Phitsanulok-Chiang Mai zijn drie opties: langs de bestaande spoorlijn, over de bestaande spoorlijn met in Phrae een afwijkende route en een route door Si Satchanalai (Sukhothai) en Lampang.
Tijdens de hoorzitting zei een hoge ambtenaar van het ministerie van Transport dat het onmogelijk is de aanleg met rijstverkopen (aan China) te financieren. De regering kan beter geld lenen, zei hij, want dan is ze in staat de meest bruikbare technologie te selecteren.

Woensdag 19 maart
– Als de regering nou een extra krediet van 250 miljard baht verleent, kan begonnen worden met enkele infrastructurele werken, zoals de verdubbeling van het spoorwegnet op vijf routes. Dit voorstel doet het Office of Transport and Traffic Policy and Planning van het ministerie van Financiën nu het Constitutionele Hof het wetsvoorstel 2 biljoen baht te lenen van tafel heeft geveegd. De werken zullen via de normale begrotingen worden gefinancierd. Wanneer in mei een nieuwe regering kan worden gevormd, zou het extra krediet in december beschikbaar kunnen komen. Het kan opgenomen worden in de begroting van 2015.

Vrijdag 11 april
– Lange tijd niets gehoord over treinontsporingen, maar we hebben er weer een. Gisterochtend liep tussen Pak Chong (Nakhon Ratchasima) en Muak Lek (Saraburi) een diesellocomotief uit de rails. Volgens de spoorwegen was de ontsporing te wijten aan een defect aan het pneumatisch systeem toen de locomotief een helling op reed. De machinist stopte, plaatste stenen op de rails om te voorkomen dat de locomotief zou terug rollen, maar dat gebeurde toch.

Dinsdag 10 juni
– De junta krijgt steun van de Democratische partij om prioriteit te geven aan verdubbeling van spoorbanen en het peperdure speeltje van de regering Yingluck, de aanleg van vier hogesnelheidslijnen, voorlopig in de koelkast te zetten.

De verdubbeling van 1300 kilometer spoorbaan is een idee van de regering Chuan en overgenomen door de regering Abhisit (Democraten). De regering Yingluck schoof het in de infrastructurele plannen, waarvoor ze 2 biljoen baht wilde lenen. Daar haalde het Constitutionele Hof een streep door.
Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut (Democraten) zegt dat van de vier lijnen alleen de lijn Bangkok-Nong Khai het meest kosten-effectief is, omdat die een verbinding kan gaan leggen tussen Laos, de diepzeehaven Laem Chabang in Chon Buri, Cambodja en Myanmar. China kijkt met begerige ogen naar die verbinding.

Zondag 15 juni
– De junta laat haar besluit over de vier geplande hogesnelheidslijnen afhangen van een haalbaarheidsstudie. Die kan binnen drie maanden op tafel liggen. De aanleg maakt deel uit van de infrastructurele  werken waarvoor de vorige regering 2 biljoen baht had willen lenen, een besluit waar het Constitutionele Hof een streep door haalde.

De plannen voor de vier lijnen zijn niet geschrapt, zegt Somchai Siriwattanachoke, permanent secretaris van het ministerie van Transport, maar ze worden als ‘niet urgent’ beschouwd.
Vorige week verhoogde een strategiecommissie van het ministerie het benodigde bedrag van 2 biljoen naar 3 biljoen baht. Ze voegde enkele projecten toe zoals de aanleg van een diepzeehaven en de uitbreiding van Suvarnabhumi en Don Mueang.

Vrijdag 20 juni
– De krant komt er vandaag nog een keer op terug: de voorgenomen verhuizing van minibusjes van Victory Monument naar een terrein bij ARL-station Makkasan. Gouverneur Prapas Chongsanguan van de State Railway of Thailand (SRT) verzet zich tegen het voornemen van het militair gezag.
Wanneer het landje wordt afgestaan, komt de SRT in de problemen bij de aflossing van een schuld van 100 miljard baht bij het ministerie van Financiën, zegt hij. De SRT wil het terrein van 497 rai samen met een perceel bij het Mae Nam station (277 rai) aan het ministerie leasen om van de schuldenlast verlost te zijn. De lease heeft een looptijd van 90 jaar.
Het is de bedoeling dat het terrein bij Makkasan ontwikkeld wordt tot een entertainment complex; de onderhoudsafdeling van de SRT zou dan verhuizen naar Kaeng Khoi in Saraburi. Volgens de meest recente taxatie heeft het terrein een waarde van 400 miljard baht. De Chulalongkorn universiteit is al ingehuurd om een haalbaarheidsstudie te doen en de SRT heeft ook al gesprekken over de deal gevoerd met Financiën, maar die zijn gestaakt toen het parlement werd ontbonden.
Van de schuld van 100 miljard baht bestaat 40 miljard uit schulden die gemaakt zijn om gratis treinvervoer op enkele routes te financieren, een beleidsmaatregel van de regering Abhisit, voortgezet door de regering Yingluck.
Het militair gezag wil de minibusjes weg hebben van Victory Monument en omliggende straten vanwege de chaotische verkeerssituatie.
– Nog meer Spoorwegen. De SRT zal zich met hand en tand verzetten tegen pogingen van de gemeente Bangkok om het beheer van de Chatuchak weekendmarkt terug te krijgen. Naar verluidt zou de gemeente het militair gezag hierom willen vragen.
Het beheer van het melkkoetje ging twee jaar geleden over naar de SRT (die eigenaar van de grond is), toen de SRT weigerde de lease van de 68 rai te verlengen. De SRT meende meer geld uit de markt te kunnen halen dan de gemeente.
Volgens SRT-gouverneur Prapas Chongsanguan is 80 procent van de 8.480 marktkooplui gelukkig met de verbeterde faciliteiten. Ze hebben betere toiletten gekregen, betere verlichting en verbeterde bewaking. De meeste kooplui hebben hun contract verlengd tot 2019. Maar 1.189 hebben dat niet gedaan en 618 zijn verwikkeld in een juridische procedure met de SRT.
Volgens sommige kooplui wordt de markt gerund door roodhemdbewakers, die hen afpersen. De gouverneur noemt die beschuldigingen ongegrond. Volgens de gemeente is een groep kooplui die zich ‘The Chatuchak Weekend Market Vendors Cooperative’ noemt, ongelukkig met de hoge huren. Ze moeten nu 3.562 baht ophoesten tegen 300 à 600 baht toen de gemeente de markt beheerde. De groep zou ook onregelmatigheden geconstateerd hebben.

Zaterdag 21 juni
– Na twee dagen van fel verzet tegen de verhuizing van minibusjes van Victory Monument naar ARL-station Makkasan is SRT-gouverneur Prapas Chongsanguan omgedraaid als een blad aan een boom. Daarvoor was alleen de toezegging van de junta nodig dat de verhuizing een tijdelijke maatregel is.

De verhuizing heeft tot doel een eind te maken aan de nogal chaotische verkeerssituatie op het plein en in omliggende straten. Prapas’ verzet was ingegeven door het vooruitzicht van de lease van het terrein aan het ministerie van Financiën. De State Railway of Thailand (SRT) staat bij Financiën voor 100 miljard baht in het krijt; ze wil het terrein voor commerciële doeleinden ontwikkelen.
Vanaf 1 juli parkeren minibusjes dus bij het Makkasan Airport Rail Link station en op een terrein onder de Expressway bij de Asok tolkassa’s. Passagiers blijven wel op Victory Monument instappen, waar de busjes naar toe rijden wanneer alle plaatsen verkocht zijn.
Thans zijn er om Victory Monument zes plaatsen, waar de busjes staan opgesteld. De busjes die geparkeerd staan bij het Pong Lee restaurant verhuizen als eerste. Daarna volgen de andere: Fashion Mall, Rajavithi Hospital, Phahon Yothin Road en twee plaatsen onder de Expressway richting Chaeng Watthana Road en Din Daeng.

Vrijdag 27 juni
– De State Railway of Thailand (SRT) gaat de junta om een extra budget van 8 miljard baht vragen voor veranderingen aan de Red Line tussen metrostation Bang Sue en Rangsit (26,3 kilometer). Niet drie sporen maar vier wil de SRT aanleggen: twee voor de metro en twee voor de gewone trein. In het driesporen ontwerp zouden beide types treinen de sporen delen.

De Red Line begint bij metrostation Bang Sue, loopt langs de spoorlijn naar het noorden en eindigt in Rangsit. Een deel van de lijn wordt verhoogd aangelegd.

Zondag 6 juli
– Na vijf jaar mogen voormalig vakbondsleider Suwit Kaewwan en twaalf andere werknemers terugkeren bij de State Railway of Thailand. Het ontslag dat ze in 2009 kregen vanwege het organiseren van een werkonderbreking was niet terecht, heeft een commissie vastgesteld. De staking had tot doel de veiligheid van het spoor te verbeteren en dat kan niet verkeerd zijn.

Aanleiding was een ernstig treinongeluk in Prachuap Khiri Khan waarbij zeven passagiers om het leven kwamen en 88 gewond raakten. Dat was te wijten aan een defect van het automatisch remsysteem. De stakers blokkeerden het treinverkeer in Songkhla, Pattani, Narathiwat en Yala. Duizenden treinreizigers strandden toen.
Het ontslag is inmiddels ongedaan gemaakt. Vrijdag hervatten de dertien man hun vroegere werkzaamheden.

De doodstraf! De doodstraf voor moordenaar Kaem
9 juli – De doodstraf! Alom klinkt de roep om de zwaarste straf voor de verdachte die zaterdagnacht de 13-jarige Nong Kaem in de nachttrein van Surat Thani naar Bangkok verkrachtte en vermoordde. Bangkok Post besteedt er bijna de gehele voorpagina aan, maar laat één vraag onbeantwoord: Heeft niemand van de andere passagiers iets gemerkt, want het meisje moet zich verzet hebben getuige de vele schrammen en kneuzingen op haar lichaam?
De verdachte is een 22-jarige spoorwegwerknemer. Hij werd maandagavond aangehouden en heeft verklaard methamphetamine te hebben gebruikt. Samen met collega’s was hij in de restauratie aan het bier gegaan. Inmiddels dronken merkte hij het slapende meisje op, verkrachtte en wurgde haar en gooide het lichaam later, nadat de trein het station Wang Phong in Pran Buri (Prachuap Khiri Khan) had verlaten, naar buiten. Daar werd het dinsdagochtend vroeg, twee meter vanaf de rails in de bosjes gevonden.
De roep om de doodstraf, onder andere op Facebook, valt te verklaren uit de soepele berechting van verkrachters in Thailand. Vaak worden ze op borgtocht vrijgelaten, de rechtsgang duurt lang en hun straf wordt verminderd als ze schuld bekennen. Slechts weinigen krijgen de maximumstraf van 20 jaar. Velen worden vervroegd vrijgelaten na het volgen van een trainingsprogramma.
Patcharee Jungirun van de Friends of Women Foundation vindt dat verkrachters de doodstraf dienen te krijgen – en zij is niet de enige die dat zegt. Woordvoerder Chavanond Intarakomalyasut van de Democratische partij bijvoorbeeld ondersteunt dat pleidooi. De doodstraf zou een afschrikwekkende werking hebben, menen ze.
Directeur Parinya Boonridrerthaikul van Amnesty International Thailand ontkracht deze gedachte. Uit een studie van AI Thailand is dat niet gebleken. ‘Misdaad is het resultaat van diverse factoren zoals armoede, sociale ongelijkheid en onrecht.’
De 22-jarige zuster van Nong Kaem, die evenals haar vriend en een jonger zusje in de trein met haar meereisde, heeft op haar Facebookpagina een emotioneel excuus geschreven. Zij neemt het haarzelf kwalijk dat ze de tragedie niet heeft kunnen voorkomen.
‘Kaem, I am so sorry that I failed to look after you. I am a terrible sister. Please forgive me. […] I love you Kaem. I love you so much. You’ll be with me and the rest of us always. We all love you most in the world.’
Met de dood van Nong Kaem verliest Monthiya Kraikul (14) een vriendin, met wie ze al twee jaar bevriend was. Kaem had een bankje naast haar in de tweede klas van de Satrinonthaburi middelbare school. ‘I feel like something is missing in my life. Her smile is still with me. I can’t bring her back and all I can do is hope she rests well.’

Woensdag 9 juli
– De verkrachting van en moord op de 13-jarige Kaem (zie De doodstraf! De doodstraf voor moordenaar Kaem) kan wel eens de kop kosten van gouverneur Prapas Chongsanguan van de State Railway of Thailand (SRT).

De permanent secretaris van het ministerie van Transport zei het aldus, na vragen van verslaggevers: ‘Als dit in een ander land was gebeurd, zou de leider van de organisatie waarschijnlijk ontslag nemen. Maar ik geloof niet dit ooit in Thailand gebeurt.’
Chadet Chaowilai, directeur van de Women and Men Progressive Movement Foundation, zegt het nog duidelijker. Hij riep Prapas op ontslag te nemen nadat die in eerste instantie ontkend had dat de vermeende verkrachter een SRT-personeelslid was. Volgens Prapas was het een uitzendkracht.
De president van de spoorwegvakbond komt zijn baas te hulp. Hij is het oneens met degenen die Prapas’ ontslag eisen. Beter is om de veiligheidsmaatregelen te herzien. Met name dient naleving van de regel dat het personeel onder dienstttijd niet mag drinken, te worden afgedwongen. Er zou ook op treinen gepatrouilleerd moeten worden.
Prapas betwijfelt of zijn ontslag de ideale oplossing voor het probleem is. Hij vertrekt niet en blijft aan om het vertrouwen van de bevolking in de dienstverlening van de SRT te herstellen. Een optie is het reserveren van één rijtuig voor vrouwen.
Zijn opmerking dat de verdachte een uitzendkracht was, schreef hij toe aan een misverstand. De verdachte was een nieuwe werknemer. Bij het aannemen van nieuw personeel worden hun antecedenten nagetrokken, maar Prapas zegt die nog niet gezien te hebben.

Donderdag 10 juli
– Het bestuur van de spoorwegen gaat het contract van gouverneur Prapas Chongsanguan ‘herzien’ en daar is Soithip Traisuth, de hoogste ambtelijke baas van het ministerie van Transport, het van harte mee eens.

Prapas bungelt; hij is [onder andere op de social media] overladen met kritiek vanwege de verkrachting van en moord op de 13-jarige Kaem, zaterdagnacht in de nachttrein Surat Thani-Bangkok. Vooralsnog legt Prapas de oproepen om ontslag te nemen, naast zich neer.
Soithip heeft in bedekte termen al aangedrongen op zijn ontslag, maar ze zegt dat het bestuur van de SRT zich wel dient te houden aan de contractvoorwaarden. Ze neemt het de SRT kwalijk dat de verdachte ondanks zijn strafblad is aangenomen. Naar verluidt zou de verdachte familie zijn van een staflid op het hoofdstation Hua Lamphong, dat verantwoordelijk is voor de rekrutering van personeel.
Het ministerie is van plan de verkoop en consumptie van alcoholische dranken in treinen te verbieden. Dit naar aanleiding van het feit dat de verdachte samen met collega’s stevig had ingenomen in de trein.

Spoorwegdirecteur Prapat op staande voet ontslagen
11 juli – De verkrachting van en moord op de 13-jarige Kaem in de nachttrein van Surat Thani naar Bangkok heeft de kop gekost van SRT-gouverneur Prapat Chongsuan. Coupleider Prayuth Chan-ocha zette gisteravond zijn handtekening onder de ontslagbrief.
Enigszins wrang voor Prapat, die sinds het gruwelijk misdrijf is overladen met kritiek. Gisterochtend had hij nog een onderzoekscommissie gevormd om de verkrachting en moord te onderzoeken, hij had het voorstel goedgekeurd om van alle negentig personeelsleden, die in slaapwagons werken, hun antecedenten na te trekken en hij kondigde een verbod aan op de verkoop en consumptie van alcoholische dranken op perrons en in treinen. Tevens krijgt elke trein een vrouwenwagon.
Prapat kreeg het ontslag vanwege ‘appropriateness’ (betamelijkheid), aldus Prayuth. Uit eigen beweging wilde de directeur niet opstappen; hij wilde aanblijven om het vertrouwen in zijn bedrijf te herstellen. Maar nu de teerling is geworpen, legt hij zich erbij neer. Dit weekend ontruimt hij zijn kantoor.
Soithip Traisutthi, permanent secretaris van het ministerie van Transport, meldt dat een voormalige directeur van Thailand Post door de NCPO is benoemd tot voorzitter van de SRT Raad van Bestuur. De benoeming betekent dat de RvB nu volledig bevoegd is de zaak Kaem te onderzoeken en na te gaan wie verantwoordelijk is. ‘Het SRT-bestuur moet de problemen snel oplossen. De veiligheid van passagiers is van het grootste belang.’
Volgens een bron bij de spoorwegen was de verdachte familie van een functionaris die zijn connecties gebruikte om hem aangenomen te krijgen. De man heeft bevestigd dat hij familie was, maar nog onduidelijk is of hij op de hoogte was van het strafblad van de verdachte. Als dat het geval is, wordt hij disciplinair gestraft. De SRT doet ook onderzoek naar de bewering van de verdachte dat hij eerder dit jaar twee vrouwelijke collega’s in een trein heeft verkracht. Eén verkrachting zou consensueel zijn geweest.
Kanala, de oudere zus van Kaem, is bang dat de hype rond de verkrachting en moord, snel uitsterft met als gevolg dat net als andere verkrachtingszaken ook deze in de vergetelheid raakt. Ze vreest dat de verdachte de doodstraf zou kunnen ontlopen.
Elk kwartier wordt een vrouw verkracht
Vorig jaar werden in Thailand 31.866 vrouwen verkracht – althans, daar werd aangifte van gedaan. Even een rekensommetje: dat zijn 87 vrouwen per dag, dus elk kwartier wordt een vrouw verkracht. De cijfers komen van de Women and Men Progressive Movement Foundation. Bangkok Post-columniste Sanitsuda Ekachai haalt ze aan in haar column van woensdag.
De stichting denkt niet dat strengere straffen helpen. De meeste daders zijn bekenden van het slachtoffer, zijn personen die ze soms zelfs vertrouwen, aldus Supensri Puengkhokesoong. Ze wijst er verder op dat Thailand een door mannen gedomineerde samenleving is, die seksueel geweld en verkrachting door de vingers ziet.
De politie neemt de verkrachtingen niet serieus. Soms verwijten ze de slachtoffers ‘erom gevraagd te hebben’.‘Een dergelijke houding leidt ertoe dat mensen die macht hebben, gemakkelijk de dans ontspringen.’ [Door een bedragje te ‘doneren’.]
De slachtoffers krijgen te maken met een sociaal stigma en moeten een lange rechtsgang doorlopen. Elke zaak neemt tien jaar in beslag alvorens die wordt afgerond. ‘Dat betekent nog eens 10 jaar kwelling. Veel slachtoffers noemen het herhaalde verkrachting. Daarom trekken velen zich terug en houden hun mond’, aldus Supensri.

Verkrachter van Kaem kreeg hulp van collega
12 juli – In de zaak Kaem, het 13-jarige meisje dat zaterdagnacht in de nachttrein naar Bangkok werd verkracht en vermoord, is een tweede spoorwegbeambte aangehouden. Hij stond op de uitkijk toen de verdachte zich aan het meisje vergreep.
De 19-jarige jongeman is een van de vier werknemers die dienst deden in de wagon waar Kaem sliep. Ze hadden in de restauratie zitten drinken. De man heeft bekend de verdachte geholpen te hebben. De anderen ontkennen elke betrokkenheid.
Ook aangehouden is een vrouw die in Nakhon Si Thammarat, het vertrekpunt van de trein, methamphetamine pillen aan de verdachte verkocht. Ze heeft een noodlewinkeltje bij het station, waar de verdachte voor vertrek de maaltijd gebruikte. Haar pillenleverancier is nog niet aangehouden; wel werd zijn huis binnen gevallen, maar daar was alleen zijn zoon. Zijn vader was in Chumphon, zei hij. De vader is al eens in 2009 vervolgd voor drugshandel.
De Raad van Bestuur van de spoorwegen vergadert woensdag. Belangrijkste gespreksonderwerp is de vraag hoe het vertrouwen van het publiek kan worden hersteld. Omsin Chivapreuk, vorige week benoemd tot voorzitter, belooft de veiligheid te zullen verbeteren. De RvB gaat een sollicitatiecommissie vormen die de nieuwe SRT-gouverneur kiest ter vervanging van Prapat Chongsanguan, die door de junta de laan is uitgestuurd. Sinds gisteren geldt al wel een door hem uitgevaardigd alcoholverbod op perrons en in treinen.
Omsin vindt dat het hoogtijd wordt een oude verkrachtingszaak uit 2001 af te ronden. Het slachtoffer, eveneens in een trein verkracht door een SRT-werknemer, wacht nog steeds op compensatie. Twee lagere rechtbanken hebben de SRT bevolen 3 miljoen baht uit te keren, maar de SRT ging daartegen in beroep. De zaak ligt nu bij de Supreme Court. De vrouw, die in Griekenland woont, stuurde eerder een open brief waarin ze schrijft nog steeds last te hebben van de verkrachting. Naar verluidt komt ze binnenkort naar Thailand.

Verdachte in treinverkrachting nu al voor de rechter
17 juli – De verdachte van de verkrachting van en moord op de 13-jarige Nong Kaem, begin deze maand in de nachttrein naar Bangkok, en zijn medeplichtige zijn gisteren in staat van beschuldiging gesteld. De provinciale rechtbank van Hua Hin heeft de eerste zitting op dinsdag gepland.
De medeplichtige, die eerder verklaard heeft op de uitkijk te hebben gestaan, heeft zijn verklaring ingetrokken. Hij ontkent nu enige betrokkenheid. De twee mannen worden momenteel gevangen gehouden in een gevangenis in Prachuap Khiri Khan. De openbare aanklagers zijn er zeker van dat ze een ijzersterke zaak tegen de twee hebben.
In eerdere berichten heb ik al uitgebreid vermeld hoe de verkrachting en moord in zijn werk gingen. Eén nieuw detail kwam ik tegen in Brunch, het zondagmagazine van Bangkok Post. Columnist Andrew Bigs schrijft er dat de verdachte op het meisje stuitte, toen ze naar de wc ging.
Vrouwenwagon
Vanaf 1 augustus krijgt elke nachttrein een wagon, die uitsluitend toegankelijk is voor vrouwen en kinderen jonger dan 10 jaar. De maatregel is nog gesuggereerd door de ontslagen gouverneur van de spoorwegen en is nu bevestigd door de Raad van Bestuur. Een aparte vrouwenwagon is in 2001 geïntroduceerd op de nachttrein naar Chiang Mai, maar verdween maanden later omdat er geen belangstelling voor bestond.
WiFi installeren
De waarnemend gouverneur heeft het verzoek gekregen [van wie?] om de installatie van WiFi in slaapwagons en op het station van Hua Hin te overwegen. Particuliere bedrijven, die worden ingehuurd om de wagons  en toiletten schoon te maken, gaan beter gecontroleerd worden, zegt de kort geleden benoemde RvB-voorzitter Omsin Chivapreuk.
De RvB en de spoorwegdirectie hebben van de permanent secretaris van het ministerie van Transport de opdracht gekregen binnen 15 dagen met een plan te komen voor het wegwerken van de gigantische verliezen van de spoorwegen.
Politie neemt aangiftes niet serieus
Naiyana Supapueng, voormalig commissaris van de National Human Rights Commission, heeft gisteren tijdens een seminar gepleit voor betere ondersteuning van verkrachtingsslachtoffers. Het komt nu nog te vaak voor dat slachtoffers geen aangifte durven te doen omdat de politie die niet serieus neemt.
Naiyanan zegt dat sommige agenten slachtoffers verwijten dat ze te uitdagend gekleed waren. De treinverdachte kwam weg met een eerdere verkrachting omdat het slachtoffer bang was het te melden. Indien dit niet was gebeurd, zou de dood van Nong Kaem voorkomen zijn, aldus Naiyana.
‘De politie dient verkrachtingsslachtoffers met respect te behandelen. De politie moet discreet zijn en de gevoelens van de slachtoffers ontzien. […] Die zaken moeten niet verloren gaan tussen andere misdaden.’
Een andere spreker op het seminar gaf de schuld aan de Thaise tv-soaps en advertenties. In soaps worden vrouwen vaak seksueel belaagd door mannen, waarna ze verliefd op hen worden. En advertenties suggereren dat aantrekkelijkheid de belangrijkste kwaliteit van vrouwen is. Ze dragen zo bij aan de verkrachtingscultuur, aldus Kemporn Virunrapat.

Donderdag 17 juli
– De check-in op ARL-station Makkasan verdwijnt vermoedelijk, omdat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en de kosten te hoog zijn. Per maand worden er slechts tweehonderd stukken bagage afgegeven. [Voor welke luchtvaartmaatschappijen vermeldt het artikel niet.] De gemeente Bangkok betaalt maandelijks 5,27 miljoen baht voor de check-in, aldus een bericht op Facebook van de voormalige adjunct-gouverneur van Bangkok.

Waarnemend spoorweggouverneur Prasert Attanan vindt dat de check-in moet blijven. In plaats van die op te heffen, kunnen beter maatregelen worden genomen om het gebruik te stimuleren. De spoorwegstaf stelde eerder voor de dienst te schrappen.

Zondag 20 juli
– In oktober wordt begonnen met de aanleg van dubbelspoor op vijf drukke treinroutes. De rails krijgen dezelfde breedte als het huidige spoor, ondanks plannen naar 1,435 meter te gaan, de spoorbreedte in de andere Zuidoost-Aziatische landen. Wanneer de rails er liggen, kan meer vracht worden vervoerd en nemen de logistieke kosten af, aldus coupleider Prayuth Chan-ocha vrijdag tijdens zijn wekelijks tv-praatje.

De routes die verdubbeld worden, zijn (in volgorde van prioriteit): Chachoengsao-Khlong Sib Kao-Kaeng (Saraburi), Lop Buri-Pak Nam Pho (Nakhon Sawan), Map Kabao (Saraburi)-Thanon Chira Junction (Nakhon Ratchasima), Nakhon Pathom-Nong Pla Duk junction (Ratchaburi)-Hua Hin en Prahuap Khiri Khan-Chumphon.

Zaterdag 26 juli
– De State Railway of Thailand (SRT) vraagt het ministerie van Financiën de helft van haar schuldenlast van 100 miljard baht over te nemen, zodat de jaarlijkse rentebetalingen kunnen zakken van 3 naar 1 miljard baht. De spoorwegen gaan ook proberen meer inkomsten te genereren door reclame op rijtuigen en een railtour programma voor Chinese toeristen.

De spoorwegen verwachten dat verbetering van het spoor zeker 10 jaar gaat duren. Ze omvat de aanleg van dubbelspoor en de aanschaf van nieuwe locomotieven en wagons.
Gisteren vond bij de spoorwegbrug tussen Poipet in Cambodja en Khlong Luek in Sa Kaeo een ceremonie plaats om het begin van de reconstructie van de brug in te luiden. De brug is al 40 jaar niet meer in gebruik.
De SRT is ook van plan de spoorlijn Khlong Sib Kao (Chachoengsao) – Khlong Luek brug te repareren en reconstrueren. Die lijn meet 176 km. De brug moet het goederenvervoer en toerisme tussen de twee landen vergemakkelijken en preludeert op de Asean Economic Community die eind 2015 van kracht wordt.

Zondag 27 juli
– De familie van het 13-jarig meisje, dat begin juli in de nachttrein naar Bangkok door een spoorwegmedewerker werd verkracht en vermoord, krijgt van de spoorwegen een compensatie van 700.000 baht.

De spoorwegen hebben zich voorgenomen sollicitaties strenger te controleren. Sollicitanten mogen geen strafblad hebben of een drugsverleden. De huidige staf zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd op alcohol en drugs. Vanaf vrijdag heeft elke nachttrein een Lady-wagon.

Trein ontspoord in Ratchaburi; twee Japanse vrouwen gewond
28 juli – Of alle treinontsporingen wel de krant halen, betwijfel ik, want het spoorwegnet van Thailand is zwaar verouderd en voor periodiek onderhoud is geen geld. De ontsporing van zondagochtend krijgt echter ruime aandacht met een 5-koloms foto op de voorpagina en het openingsartikel op pagina 2.
Het gaat dan ook om de Eastern & Oriental Express, een – zo schrijft de krant – ‘luxury service’ tussen Singapore en Thailand. [Wat mij doet denken aan een beroemd boek van Agatha Christie.] De trein liep om half elf bij station Sa Kosi Narai in de provincie Ratchaburi uit de rails.
Vijf van de achttien wagons kantelden, waardoor twee Japanse vrouwen van 40 en 61 jaar gewond raakten. Zij zijn overgebracht naar het Sancamillo ziekenhuis. In de trein zaten 80 passagiers en stafleden; ze waren op weg naar de brug over de rivier Kwai. Onderzoekers veronderstellen dat zware regens grond onder de rails hebben weggespoeld. Enkele bielzen waren gebroken.
Het klinkt misschien raar, maar de ontsporing kwam een half jaar te vroeg, want de spoorwegen gaan een ongevallenverzekering voor passagiers en treinpersoneel afsluiten. Dat betekent dat slachtoffers, zoals in dit geval de twee vrouwen, geen cent hoeven te betalen voor hun behandeling. De verzekering voorziet ook in een uitkering wanneer iemand in de trein wordt vermoord. Ingangsdatum is 1 januari.
Panthop Malakul Na Ayutthaya, directeur asset management bij de SRT, noemt de verzekering het nieuwjaarsgeschenk van de spoorwegen. [Thailand kent geen sinterklaas- of kerstgeschenken, maar bij de jaarwisseling worden cadeaus gegeven.] Dat is dan wel een cadeau met een prijskaartje, want de verzekeringspremie wordt betaald uit een (lichte) prijsverhoging van het treinkaartje van express treinen.
Verder signaleert Panthop dat de verkrachting van en moord op de 13-jarige Nong Kaem door een spoorwegmedewerker begin juli het al belabberde [mijn woordkeus] image van de spoorwegen geen goed heeft gedaan. Het artikel vermeldt niet wat de spoorwegen eraan denken te doen.
In eerdere berichtgeving is sprake van een verscherpte sollicitatieprocedure en steekproeven bij treinpersoneel op het gebruik van drugs en alcohol. Nachttreinen krijgen met ingang van 1 augustus een Lady-wagon.

Dinsdag 29 juli
– Heet dat creatief boekhouden? De spoorwegen (SRT) willen slechts een vijfde van de schuld van 109 miljard baht dragen, de rest is voor de rekening van de regering. Die zou ook moeten dokken voor infrastructurele projecten. Dit voorstel gaat vrijdag naar het ministerie van Transport en verder naar de State Enterprise Policy Commission en de NCPO.

Volgens waarnemend SRT-gouverneur Prasert Attanan is het splitsen van de schuld de sleutel tot het oplossen en verlichten van de enorme schuldenlast waaronder de SRT gebukt gaat. Later dit jaar wordt een nieuw vierjarenplan van kracht. Van de mooie plannetjes in het vijfjarenplan dat dit jaar eindigt, is niets terecht gekomen. Ze betroffen de aanleg van dubbelspoor, de aanschaf van locomotieven en wagons, en een nieuw seinsysteem.
De schuld van de spoorwegen is overigens relatief, want het bedrijf beschikt over veel grond: in Bangkok alleen al 512 rai (Makkasan), 1070 rai (Phahon Yothin) en 277 rai (Yannawa) en in andere provincies elf percelen. [Waarom gaat het in de berichtgeving nooit over de balans, maar altijd over de winst- en verliesrekening?]
De ontspoorde wagons van de Eastern & Oriental Express zijn naar station Bang Sue (Bangkok) gebracht. De beschadigde spoorlijn zou gisteravond zijn open gegaan.

Junta geeft fiat voor twee hogesnelheidslijnen
30 juli – In 2021 moet hij rijden: de hogesnelheidstrein. Niet met een snelheid van 200 km per uur maar 160 km. De twee lijnen die als eerste worden aangelegd, vormen voor China een strategische route om meer economische invloed in de regio te verwerven.
De NCPO (junta) gaf gisteren het groene licht voor de aanleg van de lijn Chiang Khong (Chiang Rai)-Ban Phachi (Ayutthaya), 655 km lang, en Nong Khai-Map Ta Phut (een groot industriecomplex), die een lengte van 737 km krijgt. Ze laten beide Bangkok links liggen [Geografisch gezien rechts]. De aanlegkosten bedragen 741,4 miljard baht; voor de financiering komt een werkgroep met vertegenwoordigers van het National Budget Bureau en het ministerie van Transport over een maand met een voorstel.
De lagere hoge snelheid wordt door Soithip Traisuth, permanent secretaris van het ministerie van Transport, enigszins cryptisch toegelicht met: ‘De normstelling voor het hoge snelheids dubbelspoor blijft gehandhaafd, maar de maximum snelheid moet verlaagd worden om in de toekomst na meer investeringen naar een hogere snelheid te gaan.’
Op zes lijnen dubbelspoor
De junta is tevens akkoord gegaan met verdubbeling van het spoor op zes routes. Geprobeerd wordt de aanvankelijk geschatte aanlegkosten terug te brengen van 500 tot 600 miljoen baht per kilometer naar 350 tot 400 baht. Daar gaat een studie naar verricht worden. De zes routes zijn: Jira Junction (Nakhon Ratchasima)-Khon Kaen (185 km), Prachuap Khiri Khan-Chumphon (167 km), Nakhon Pathom-Hua Hin (165 km), Map Ka Bao-Nakhon Ratchasima (132 km), Lop Buri-Pak Nam Pho (Nakhon Sawan) (148 km) en Hua Hin-Prachuap Khiri Khan (90 km).
Andere investeringen in de spoorwegen zijn de aanschaf van 106 nieuwe locomotieven. Twintig zijn al gekocht; ze worden volgende maand naar Thailand verscheept. Het artikel maakt geen melding van de aanschaf van nieuwe wagons, wat ook geen overbodige luxe zou zijn.

Donderdag 31 juli
– Na de verdubbeling van de zes spoorwegroutes (zie Junta geeft fiat voor twee hogesnelheidslijnen), waarvoor de junta toestemming heeft verleend, stappen de spoorwegen over van de 1 meter spoorbreedte naar 1,435 meter, zodat het spoorwegnet aan dat van het buitenland geknoopt kan worden. Over welk jaar we praten, wordt niet duidelijk uit het bericht. Wel worden twee routes genoemd die de nieuwe maat krijgen: Nong Khai-Map Tha Put en Chiang Khong-Ban Phachi.

De verdubbeling moet in 2020 klaar zijn. Treinen kunnen dan sneller rijden: de snelheid van vrachttreinen gaat omhoog van 29 naar 60 kilometer per uur; passagierstreinen van 50 naar 100 km.

Vrijdag 1 augustus
– De exprestrein Yala-Bangkok is donderdagmiddag bij het station Bang Sue in Bangkok ontspoord. Niemand raakte gewond. Ruim vier uur later lukte het de trein weer terug op de rails te zetten. De spoorwegen inspecteren het materieel om te zien of het veilig voor gebruik is. Een geluk bij een ongeluk was dat de trein op een dubbelspoor uit de rails liep, zodat het overig treinverkeer kon doorgaan, zij het met enige vertraging.
– Alhoewel er twijfels bestaan over de torenhoge kosten, is het Japan International Cooperation Agency (Jica) bereid leningen aan Thailand te verstrekken voor nieuwe transportprojecten. De Jica is al de belangrijkste financier van de aanleg van de Red Line, de verbinding tussen Bangkok en Pathum Thani.
Vertegenwoordigers van Jiva spraken gisteren met de permanent secretaris van het ministerie van Transport, Soithip Traisuth. De opmerking over de hoge kosten werd hen ontlokt na vragen van verslaggevers. Die citeerden Samart Ratchapolsitte, voormalig vice-gouverneur van Bangkok. Samart heeft gezegd dat de geschatte constructiekosten van twee spoorlijnen met een spoorbreedte van 1,435 meter (741,4 miljard baht) ‘ongebruikelijk hoog’ zijn. De kilometerprijs komt overeen met die van de hogesnelheidslijn.
Maar volgens Soithip is het bedrag een ‘budget framework’, door het ministerie berekend om goedkeuring van de junta te krijgen. Een definitieve begroting valt pas over een jaar te verwachten.

Maandag 4 augustus
– De infrastructurele plannen van de junta zijn zo goed als identiek aan die van de afgezette Pheu Thai-regering, constateren waarnemers na bestudering van de plannen van de junta.

Vorige week gaf de NCPO (junta) het groene licht voor een pakket werkzaamheden aan spoorwegen en het wegennet en dat wijkt slechts op twee punten af: de kosten worden over acht jaar uitgesmeerd in plaats van over zeven en de nadruk verschuift van de hogesnelheidslijnen naar verdubbeling van het spoor en op twee routes verbreding van de spoorbreedte naar 1,435 meter.
Soithip Traisuth, permanent secretaris van het ministerie van Transport, geeft toe dat het juntaplan overeenkomt met het PT-plan, want de door de regering Yingluck voorgestelde projecten zijn ‘van belang voor de ontwikkeling van het land’. ‘Het strategisch plan van de NCPO en het 2 biljoen plan [de regering wilde 2 biljoen baht lenen] bevatten dezelfde details. De meeste projecten zijn nodig en zijn al geruime tijd geleden gepland.’
Even het geheugen opfrissen. Het gaat om verdubbeling van het spoor op vijf routes, een nieuwe route tussen Hua Hin en Prachuap Khiri Khan, twee routes met een spoorbreedte van 1,435 meter [de huidige spoorbreedte van 1 meter wijkt af van die in de buurlanden], metrolijnen in Bangkok, de aanleg en verbreding van enkele snelwegen en verbetering van het vervoer over water en in de lucht. ‘Thailand heeft een voordeel vanwege zijn ligging, omdat het transport in de regio door het land moet gaan. Dat maakt van ons het transport en logistiek knooppunt voor zowel vracht- als personenvervoer’, zegt Soithip.

Woensdag 6 augustus
– Negen passagiers op de nachttrein van Bangkok naar Sungai Kolok zijn beroofd en een is mogelijk gedrogeerd. Na aankomst gisterochtend deden ze aangifte bij de politie. De passagiers zeiden tien mobiele telefoons kwijt te zijn en 2.500 baht. Die moeten gestolen zijn, terwijl ze op één oor lagen. De diefstallen, zo vermoeden ze, vonden plaats tussen Surat Thani en Nakhon Si Thammarat. Ze denken dat de dader op een station in Surat Thani of het district Thung Son (Nakhon Si Thammarat) is uitgestapt.

Een van de gedupeerden zei het gevoel te hebben gehad dat hij gedrogeerd was, toen hij om 6 uur wakker werd. Anderen klaagden volgens hem over duizeligheid. De politie wil de conclusie nog niet trekken dat de passagiers verdoofd zijn. Ze worden daarom op drugs getest.

Donderdag 8 augustus
– Zes spoorwegmedewerkers zijn geschorst in verband met de beroving van negen reizigers zondagnacht in de nachttrein Bangkok-Sungai Kolok. Ze deden dienst in het rijtuig waar die sliepen. De reizigers misten ’s ochtends bij het ontwaken tien mobieltjes en 2.500 baht. Eén reiziger meent gedrogeerd te zijn.

De spoorwegen vertrouwen de zaak niet, want na de moord op een 13-jarig meisje vorige maand in de trein van Surat Thani naar Bangkok zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Het desbetreffende rijtuig bevond zich dicht bij het rijtuig dat alleen toegankelijk is voor vrouwen en kinderen, een maatregel die op 1 augustus van kracht werd.
Soithip Traisuth, permanent secretaris van het ministerie van Transport, vermoedt dat de beroving een poging was de spoorwegen in diskrediet te brengen. Een staflid van de spoorwegen die in de slaapwagon dienst deed, zegt niets ongebruikelijks te hebben gezien. Hij zegt dat de deuren van de wagon op slot waren. In de wagon sliepen 32 passagiers.
De politie laat weten dat het nog te vroeg is om te bepalen of de berovingen werden uitgevoerd door spoorwegpersoneel of door outsiders.

Zondag 10 augustus
– De SRT, het Thaise spoorwegbedrijf, wordt buitenspel gezet bij de uitbreiding en verbetering van het Thais spoorwegnet. Dat is althans het voornemen van het ministerie Transport. Het ministerie wil een nieuwe dienst vormen, die zich daarmee gaat bezighouden. De SRT zou dan alleen nog maar verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse dienstregeling.

Volgens Chaiwat Tongkamkoon, adjunct directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning, gaan de zaken heel wat sneller met een nieuwe dienst. De dienst kan binnen twee jaar worden gevormd. Ze wordt verantwoordelijk voor treinprojecten in Chiang Mai, Khon Kaen, Phuket en Hat Yai (Songkhla).
De vorming van een nieuwe dienst wordt toegejuicht door het Neighbouring Countries Economic Development Agency van het ministerie van Financiën. De SRT, die toch al zwaar onder de schulden gebukt gaat, is dan verlost van de investeringskosten van alle mooie plannetjes.

Maandag 11 augustus
– De verkrachting van en moord op een 13-jarig meisje in een nachttrein zit het ministerie van Transport nog steeds niet lekker, omdat die het vertrouwen van treinreizigers in treinvervoer een ernstige knauw heeft gegeven. Het ministerie gaat in samenwerking met particuliere exploitanten proberen het vertrouwen in alle vormen van openbaar vervoer te herstellen.

Op 1 augustus introduceerde de spoorwegen al een treinwagon in nachttreinen die uitsluitend toegankelijk is voor vrouwen en kinderen.
Airports of Thailand (AoT) gaat op zes luchthavens in parkeergarages ruimte reserveren voor vrouwelijke automobilisten, te beginnen in de parkeergarage van Suvarnabhumi. In Chiang Rai en Phuket worden daarvoor parkeerterreinen gebruikt. De luchthavens hebben van AoT ook de opdracht gekregen de verlichting te verbeteren en meer camera’s te installeren.
Nakhon Chai Air, de exploitant van interprovinciale busdiensten, reserveert stoelen voor vrouwelijke passagiers. Sinds daarmee is begonnen hebben al 12.000 passagiers een lady zone geboekt. Morgen wordt de vrouwenstoel geïntroduceerd op de routes naar het Noordoosten.
Het Land Transport Department doet momenteel een haalbaarheidsstudie naar een ‘alleen voor vrouwen’ taxidienst.

Woensdag 13 augustus
– De junta heeft blijkbaar de smaak te pakken van overschakeling naar de standaard spoorbreedte van 1,435 meter, want het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) heeft de opdracht gekregen een haalbaarheidsstudie te doen naar drie nieuwe routes. Eerder gaf de NCPO al het groene licht voor twee routes.

De drie nieuwe zijn Ayutthaya (Ban Phachi)-Padang Besar, Nong Khai-Ubon Ratchathani en Tak (Mae Sot)-Phitsanulok-Khon Kaen (Ban Phai). De eerste route moet de North-South Economic Corridor ontsluiten.
De huidige spoorbanen in Thailand zijn 1 meter breed; die breedte wijkt af van die in de omringende landen. Met de nieuwe breedte heeft Thailand een beter aansluiting op het buitenland.
Op het wensenlijstje van de junta staat ook de aanleg van twee hogesnelheidslijnen: Chiang Khong-Ban Phachi en Nong Khai-Map Ta Phut. Deze lijnen vormen een verbinding met Zuid-China. De aanleg begint volgende jaar en duurt tot 2021.

Woensdag 20 augustus
– Negen stations hebben ze al, maar de perrons van BTS-station Mor Chit zijn nog niet uitgerust met panelen die moeten voorkomen dat passagiers op de rails vallen. En dat overkwam Warunwat Kaphan, nieuwslezeres bij Channel 3, gisterochtend vroeg [of maandagnacht?]. Gelukkig kon ze tijdig van de rails gehaald worden door personeel en andere passagiers. Ze had slechts lichte verwondingen aan de benen. Ze zei oké te zijn en alleen maar een korte rust nodig te hebben.

Voordat de vrouw werd gered, had het personeel de noodstopknop ingedrukt om treinen te waarschuwen. BTS laat weten alle stations met de panelen te willen uitrusten.
– Het bestuur van de State Railway of Thailand (SRT) gaat er in principe mee akkoord de Airport Rail Link (ARL) los te koppelen van de spoorwegen en die te laten overnemen door de SRT Electrified Train Co. Doel van die overname is het management van de ARL te verbeteren.
Thans is de SRT eigenaar van de 28 km lange lijn tussen Phaya Thai en Suvarnabhumi. De SRT Electrified Co runt de dienst. Na overname hoeft het bedrijf niet meer voor elk wissewasje toestemming aan het SRT-bestuur te vragen. De ARL heeft een jaaromzet van 500 miljoen baht. Er rijden negen treinen op de route. De lijn is nu vier jaar in bedrijf.

Donderdag 28 augustus
– Free publicity is nooit weg, dus houd je een zogeheten foto-op: iets waarop de media met fotograaf en cameraman maar al te graag afkomen. Het is een bekende PR-truc en de State Railway of Thailand (SRT) paste die ook toe door personeelsleden en contractwerkers in het openbaar op station Hua Lamphong op drugs te controleren.
Doel was het vertrouwen van de bevolking de vergroten, dat een gevoelige knauw heeft gekregen na de verkrachting van en de moord op een 13-jarig meisje door een spoorwegmedewerker. Van zo’n driehonderd medewerkers werd bloed en urine afgenomen en ze werden ondervraagd. Gisteren was de laatste van drie dagen. Niemand werd positief getest.
Volgens adjunct-directeur Somkit Luacha was het niet de eerste keer dat de SRT dit doet. In het verleden werden ook al testen gehouden. De verdachte van de verkrachting en moord had drugs gebruikt en aan boord van de trein gedronken met collega’s. De gemeente Bangkok heeft toegezegd degenen die positief testen, te helpen door ze toe te laten tot een afkickprogramma.
– Nog meer spoorwegen. In oktober wordt een haalbaarheidsstudie gedaan naar de verdubbeling van het spoor op twee routes: Nong Khai-Mab Ta Phut (737 km) en Chiang Khong-Ban Phachi (655 km). De studie wordt uitgevoerd door een externe consultant en duurt een jaar. De lijnen zouden er in 2021 moeten liggen.
Niet de SRT maar een nieuwe overheidsdienst wordt verantwoordelijk voor de investering; de SRT blijft wel verantwoordelijk voor de dienstregeling. Volgens Chaiwat Thongkamkoon, adjunct directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning, heeft China belangstelling voor een gezamenlijke investering in de aanleg van sporen in Thailand. Het land beschouwt de twee routes als de poort naar commerciële bestemmingen in China. China gaat ook de hogesnelheidslijn aanleggen die Laos met Thailand verbindt. [In Laos?]

Metrolijn Suvarnabhumi de komende maanden ontregeld
5 september – Het blijft tobben met de metroverbinding tussen Phaya Thai en luchthaven Suvarnabhumi. De reizigersaantallen vallen al sinds de ingebruikneming van de lijn vier jaar geleden tegen en nu moeten ook treinen uit de dienstregeling gehaald worden.
De treinen hebben meer dan 1,32 miljoen kilometer gereden en dat betekent dat ze aan een grote servicebeurt toe zijn. Eigenlijk hadden ze in april al aan de kant gezet moeten worden, maar – zeg maar gerust – managementblunders verhinderden dat. Kort gezegd: geen budget nog, geen reserveonderdelen, geen Duitse experts. De servicebeurt staat nu gepland voor de tweede helft van 2015.
De grote vraag is nu: zijn de treinen onveilig? ‘Niet noodzakelijkerwijs’, zegt Sitthipong Promla, adjunct-gouverneur van de State Railway of Thailand (SRT), die verantwoordelijk is voor de onderhoudsdivisie van de SRT. Alle treinen worden geïnspecteerd en krijgen het vereiste onderhoud.
Een bron bij de SRT Electrified Train Co, de dochter van de SRT die de 28 kilometer lange lijn exploiteert, zegt dat het personeel vastbesloten de dienst niet voort zetten indien de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.
Bij monde van bestuurslid Pakorn Tangjetsakao zegt de raad van bestuur dat de veiligheid van passagiers de uiterste zorg van het bedrijf is. Te verwachten valt dat de komende maanden de dienst wordt verstoord. Het bedrijf heeft een werkgroep opgetuigd die verantwoordelijk is voor reparaties en onderhoudswerk totdat het groot onderhoud plaatsvindt. Pakorn belooft dat treinen die hun maximum kilometerstand hebben bereikt zonder geserviced te zijn, uit de dienst worden gehaald.

Chaos op de Airport Rail Link
13 september – Chaos op de Airport Rail Link, de lightrail verbinding tussen luchthaven Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok. De reizigers zien zich geconfronteerd met vertragingen en lange rijen wachtenden omdat treinen uit de dienstregeling zijn gehaald. Tussen 9 uur en 17 uur rijden er minder treinen, waardoor de wachttijden in de spits tot wel 30 minuten kunnen oplopen.
De problemen op de lijn zijn ontstaan doordat het groot onderhoud van het materieel een jaar vertraging heeft opgelopen. Reserve-onderdelen moeten nog besteld worden, experts uit Duitsland moeten nog gezocht worden en een budget ontbreekt. In de tussentijd worden de meest noodzakelijke kleine reparaties uitgevoerd, waardoor treinen uitvallen.
Passagiers op het station Ratchaprarop, de tweede halte op de lijn, hebben een slimmigheid ontdekt. Ze reizen eerst in tegenovergestelde richting naar Phaya Thai, stappen daar in en bereiken zo hun bestemming. Het kost meer tijd, maar dat is altijd nog beter dan op Ratchaprasop niet kunnen instappen.
Overigens zijn vertragingen geen nieuw fenomeen op de lijn. Universiteitslector Tu zegt dat veel reizigers al langer ontevreden zijn over de dienstverlening, omdat er vaak vertragingen zijn.
De directeur van exploitant Electrified Train Co, een dochter van de Thaise spoorwegen, biedt weinig hoop. De reparaties duren nog twee maanden.
ET streeft naar een frequentie van 15 minuten in de spits en daarbuiten 20 minuten. Het artikel vermeldt niet wat de eerdere frequentie was. Het groot onderhoud gaat 12 tot 16 maanden duren. Wanneer dat begint, vermeldt het artikel evenmin.

Woensdag 17 september
– De exploitant van de Airport Rail Link (ARL), de lightrail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok, belooft dat de dienst niet wordt stopgezet voor onderhoud van het materieel. Thans zijn vier van de negen treinen voor onderhoud uit de dienstregeling gehaald. De overige vijf hebben ook dringend behoefte aan een onderhoudsbeurt, maar ARL hoopt dat ze kunnen blijven rijden na tijdelijke reparaties aan remmen en het elektrisch systeem.

De ARL zegt de teruggebrachte frequentie weer te willen opvoeren vanwege de lange wachttijden voor passagiers. Dagelijks maken 50.000 tot 60.000 passagiers gebruik van de verbinding.
Volgens de ARL is het vertraagde groot onderhoud te wijten aan ‘enkele administratieve probleempjes en misverstanden bij aandeelhouders’, wat een mooie omschrijving is voor wanbeheer. Het groot onderhoud heeft volgens eerdere berichten een jaar vertraging opgelopen omdat er nog geen budget voor was, reserveonderdelen nog besteld moesten worden en Duitse experts moesten worden ingevlogen.

Vrijdag 19 september
– En jawel hoor, er is weer eens een trein ontspoord. Gisteren liep de trein Sungai Kolok-Nakhon Si Thammarat bij tambon Banna (district Chana, provincie Songkhla) uit de rails. Zeven personen, zowel passagiers als spoorwegmedewerkers, raakten gewond. De politie stelt een onderzoek in. Het fotobericht (foto met bijschrift) zegt niets over de gevolgen voor de dienstregeling.

Dinsdag 23 september
– De dienstregeling tussen Sungai Kolok (Narathiwat) en Hat Yai (Songkhla) is gisteren deels hervat. Het treinverkeer lag sinds donderdag stil na de ontsporting van een trein bij Banna (Songkhla). Vanaf vandaag zouden alle treinen weer rijden. Op naar de volgende ontsporing.

Geen genade voor moordenaar Nong Kaem
1 oktober – De rechtbank kende gisteren geen genade voor de voormalige spoorwegmedewerker die begin juli in de nachttrein van Nakhon Si Thammarat naar Bangkok het 13-jarig meisje Nong Kaem verkrachtte en vermoordde.
De doodstraf werd niet omgezet in levenslang, wat bij een schuldbekentenis en het tonen van berouw gebruikelijk is. Volgens de provinciale rechtbank van Prachuap Khiri Khan had de verdachte niet bekend omdat hij wroeging had, maar omdat het bewijsmateriaal tegen hem dermate overtuigend was dat ontkennen geen zin had.
Dat bewijsmateriaal bestond uit een mobieltje en tablet die de verdachte had gestolen, vingerafdrukken op het raam van het treinrijtuig waarin het meisje sliep en een DNA test van bloedvlekken op zijn boxershorts, die overeenkwamen met het DNA van het meisje.
Een getuige verklaarde bovendien dat de verdachte hem gevraagd had de tablet te verkopen, maar dat had hij niet gedaan; hij leverde het bij de politie in. En een andere getuige verklaarde het mobieltje gekocht te hebben.
Behalve de doodstraf deelde de rechtbank ook nog gevangenisstraffen uit voor verkrachting (9 jaar), diefstal (5 jaar), het verbergen van een lichaam (1 jaar) en drugsgebruik (zes maanden). Een medeplichtige die op de uitkijk had gestaan, kreeg vier jaar cel. De advocaten van beiden evenals de familie van de medeplichtige gaan in beroep.
Het meisje, leerling van de Satrinonthaburi middelbare school in Nonthaburi, keerde op 6 juli met haar zussen terug naar Bangkok. De spoorwegmedewerker, die drugs had gebruikt en met collega’s had zitten drinken, verkrachtte haar terwijl ze lag te slapen, vermoordde haar en gooide het lichaam toen de trein door Prachuap Khiri Khan reed, naar buiten. Daar werd het op 8 juli gevonden.
De Spoorwegen (SRT) reageerden op de verkrachting en moord door op nachttreinen één rijtuig voor vrouwen te reserveren. De SRT beloofde ook voortaan sollicitanten en uitzendpersoneel strenger te screenen, en personeel regelmatig op drugsgebruik te testen.

Woensdag 1 oktober
– Ik ben de tel al lang kwijt geraakt, maar we hebben er weer één: een ontspoorde trein. Gisteren liep een trein die in Kanchanaburi op weg was naar het station Nam Rok, uit de rails. Dat gebeurde tussen de stations Wang Yen en Tha Kilen. Als ik niet abuis ben, is dat de trein die over de beroemde Bridge over the river Kwai rijdt.

Zondag 5 oktober
– ’t Is weer eens wat anders. Ditmaal geen ontsporing waardoor het treinverkeer werd gestremd maar de fundering van een pilaar van een BTS-station in aanbouw, die het begaf. Dat gebeurde bij het station Rangsit in Pathum Thani. Treinverkeer tussen Taphan Hin (Phichit) en Bangkok was uren niet mogelijk. Meer dan tweehonderd forenzen zaten twee uur vast in een trein. Zo’n vijftig, meest kinderen en ouderen, werden met een song taew naar het volgende station gebracht.

Zaterdag 18 oktober
– De Thaise spoorwegen gaan 115 nieuwe airconditioned rijtuigen aanschaffen in een poging de concurrentie aan te gaan met budgetluchtvaartmaatschappijen en interlokaal busvervoer. De rijtuigen krijgen ook uitklapbare bedden, zodat ze geschikt zijn voor nachtdiensten.

De eerste 26 rijtuigen worden in augustus volgend jaar geleverd en de overige in de loop van 2016. Aan de aanschaf hangt voor passagiers wel een prijskaartje, want het treinkaartje voor de eerste en tweede klas slaapwagons wordt 15 procent duurder.
Er komt nog meer nieuw materieel aan: twintig locomotieven. Twee worden eind van dit jaar geleverd, de overige in juni volgend jaar. Het plan is om in totaal 186 nieuwe diesellocomotieven aan te schaffen voor de routes vanaf Bangkok naar Phitsanulok, Nakhon Ratchasima, Nong Khai en Ubon Ratchathani, alsmede 308 vrachtwagons.

Vier doden bij aanrijding tussen trein en vrachtwagen
31 oktober – Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en de trein Nakhon Ratchasima-Nong Khai zijn gisterochtend vier personen om het leven gekomen en 25 personen gewond geraakt. Door de kracht van de botsing ontspoorde het eerste rijtuig en scheurde het in tweeën. Trein en vrachtwagen maakten daarna over een afstand van zo’n 100 meter een schuiver alvorens ze tot stilstand kwamen.

De aanrijding vond plaats op een door bewoners provisorisch gemaakte spoorwegovergang, waarvoor de State Railway of Thailand (SRT) geen toestemming had verleend. Op de overgang hebben eerder al enkele ongelukken plaatsgevonden. [Details ontbreken]
Van dit soort overgangen zijn er 584 in het land. 775 andere zijn inmiddels goedgekeurd door de SRT; ze worden volgens de minister van Transport voorzien van automatische spoorbomen en waarschuwingssignalen.
Het ongeluk gebeurde 20 minuten nadat de trein Nakhon Ratchasima had verlaten. Toen de trein bij het naderen van station Samran vaart minderde, dook de vrachtwagen ineens op. De machinist gaf een waarschuwingssignaal, maar de vrachtwagenchauffeur negeerde dat. Hij gaf gas, echter niet genoeg om de botsing te voorkomen.
Politie en reddingswerkers spoedden zich naar de rampplek. Ze sneden het beschadigde treinstel open, verleenden eerste hulp aan slachtoffers en haalden de doden weg.
De vier dodelijke slachtoffers zijn de machinist van de trein, een monteur en twee passagiers. De vrachtwagenchauffeur raakte slechts gewond en is evenals de andere gewonden opgenomen in het ziekenhuis. De overige passagiers werden later by car [?] naar hun bestemming gebracht.
Door het ongeluk werd het treinverkeer op de noordoostelijke route gestremd. Het bericht vermeldt niet hoe lang het gaat duren voordat de baan weer vrij is.

Zaterdag 1 november
– Het treinverkeer tussen Nakhon Ratchasima en Nong Khai is gisteren hervat. Het raakte donderdag gestremd nadat een vrachtwagen en een trein met elkaar in botsing kwamen. Het opruimen van de ravage en herstel van de rails nam zes uur in beslag. Bij de aanrijding kwamen vijf personen om het leven [eerder vier] en 42 passagiers raakten gewond. Twaalf gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De overigen hadden lichte verwondingen.

Vorige week: Vier aanrijdingen op spoorwegovergangen
3 november – Niet één ongeluk heeft vorige week op een spoorwegovergang plaatsgevonden, maar dat is vier keer gebeurd. Alleen de meest ernstige op een door bewoners gemaakte overgang in Khon Kaen haalde de krant. Een vrachtwagen botste toen op een trein met als triest resultaat vier doden en twintig gewonden. Zie Vier doden bij aanrijding tussen trein en vrachtwagen

De overige drie gebeurde alle op woensdag. Kort na het middaguur botste op een soortgelijke overgang in Bang Lamung (Chon Buri) een personenauto tegen een trein. Twee personen raakten gewond.
Een uur later boorde in Muang (Phetchaburi) een trein zich in een auto. De twee inzittenden overleefden het niet. Deze aanrijding vond plaats op een officiële maar onbeveiligde spoorwegovergang.
Later die dag raakte een trein in Phitsanulok een trein een auto, die op een overgang stond. De motor van het voertuig was afgeslagen. De bestuurder raakte gewond.
De Spoorwegen (SRT) telde tussen oktober vorig jaar en september 127 ongelukken, resulterend in 27 doden en 91 gewonden. De meeste (87  procent) vonden plaats op een onbeveiligde overgang. Het aantal provisorisch door bewoners gemaakte overgangen neemt gestaag toe. Meestal begint het met een overgang voor motorfietsen, later worden ze vergroot zodat ook auto’s er gebruik van kunnen maken.
Die overgangen sluiten is voor de SRT bijna onbegonnen werk. ‘Dat is moeilijk als gevolg van tegenstand van dorpelingen, die bij polici en lokale invloedrijke figuren klagen en willen dat ze open blijven’, zegt Pornsutti Thongsard, hoofd van het SRT-kantoor. ‘We kunnen niet veel meer doen dan de dingen op hun beloop laten.’ Wel heeft de SRT lokale autoriteiten gevraagd waarschuwingstekens te installeren bij illegale overgangen.
Het gehele land telt 2.517 spoorwegovergangen: 877 zijn uitgerust met spoorbomen; 755 staan op de lijst om aangepakt te worden. Voor het huidige begrotingsjaar (1 oktober-30 september) staan 130 spoorwegovergangen op de nominatie spoorbomen te krijgen en onder 118 overgangen komt een tunneltje.
Het ministerie van Transport gaat een panel optuigen dat een oplossing moet bedenken voor de overgangen die buiten de bevoegdheid van de SRT vallen. Die bevinden zich in Lampang, Ratchaburi, Samut Sakhon, Phitsanulok en Prachuap Khiri Khan. De minister denkt aan waarschuwingstekens, verkeersdrempels en waarschuwingssystemen. Volgens hem kunnen alle betrokken overgangen daarmee uiterlijk volgend jaar worden uitgerust. 

Dinsdag 11 november
– Op 16 juli 2001 werd een vrouw in de nachttrein van Sungai-Kolok naar Bangkok verkracht door een spoorwegmedewerker. Zij keerde terug van een zakenreis naar Hat Yai, een reis die ze al talloze malen had gemaakt.
Maar op die allesbehalve mooie dag in juli sloeg het noodlot toe. Spoorwegmedewerker Natthaphat Chakchai vergreep zich in de slaapwagon aan haar en probeerde haar daarna op te sluiten zodat ze de politie niet kon waarschuwen. Maar de vrouw zag kans te ontsnappen en de politie te alarmeren. De dader ontliep zijn gerechte straf niet; hij kreeg een gevangenisstraf van negen jaar.
Voor de vrouw volgde een langdurige juridische procedure die gisteren eindigde. De State Railway, die zich in december 2008 nog had verzet tegen een schadevergoeding (de rechtbank stelde die vast op 3 miljoen baht), kwam na onderhandelingen over de brug met 10 miljoen baht (inclusief rente). De vrouw – dat was deel van de deal – gaf 4,8 miljoen aan de Spoorwegen terug ter verbetering van het spoor.
De vrouw vertelde gisteren tijdens een persconferentie dat ze nog steeds lijdt onder het gebeurde. Na de verkrachting moest ze haar baan opzeggen en vertrok ze naar het buitenland, waar ze sindsdien woont. Nadat een 13-jarig meisje in juli door een spoorwegmedewerker was verkracht en vermoord, eveneens in een nachttrein, zocht ze de publiciteit, waardoor haar zaak in een stroomversnelling raakte.

Chinese lening voor aanleg drie dubbelspoorlijnen
12 november – China gaat Thailand leningen verstrekken voor de aanleg van drie dubbelspoorlijnen met een breedte van 1,435 meter en niet de elders in het land afwijkende breedte van 1 meter. Terugbetaling vindt plaats in de vorm van de levering van rubber en rijst.
De drie lijnen, Bangkok-Nong Khai, Bangkok-Map Ta Phut en Kaeng Khoi-MapTa Phut, zullen een aanzienlijke verbetering betekenen voor het transport van het Noordoosten naar de industrieterreinen in Rayong, constateert Bangkok Post vandaag in haar openingsartikel. Tevens vormen ze een goed begin van het ontwikkelen van verbindingen tussen Thailand, Asean (Association of South-East Nations) en China. Voorlopig komen er mid-speed treinen op te rijden, maar de spoorlijnen zijn ook geschikt voor hogesnelheidstreinen.
De afspraak over China’s financiering is gemaakt tijdens een bijeenkomst met delegaties van Thailand en China, die geleid werd door de Chinese premier Li Keqiang en premier Prayut Chan-o-cha. Zondag had Prayut al gesproken met de Chinese president Xi Jinping. Prayut is in Beijing vanwege de 22ste Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, een topconferentie die ook werd bijgewoond door de Amerikaanse en Russische president.
Prayut onderstreept het grote belang van de spoorlijnen. ‘Als we nu niet beginnen met de aanleg, wordt het een obstakel in de toekomst. We moeten een beslissende stap zetten, anders wordt de ontwikkeling van het transport vertraagd en lopen de kosten op.’
‘Ik kan de mensen verzekeren dat de deal geen nadelige gevolgen voor het land heeft. Een aantal landen heeft belangstelling voor het ontwikkelen van spoorwegprojecten in Thailand, maar niet op deze routes.’
De regering zal er alles aan doen om corruptie te voorkomen, zegt de premier. In dit project en in toekomstige transportprojecten. ‘Het land heeft al te veel schade geleden door corruptie. Wat betreft het contract met China: de regering gaat alles transparant maken en zal de desbetreffende wetten eerbiedigen.’ 

Vrijdag 14 november
– De minister van Transport ontkent dat Thailand China’s leningen voor de aanleg van drie dubbelspoorlijnen in natura gaat aflossen met rijst en rubber. De berichtgeving daarover gisteren (ook in Nieuws in Thailand) klopt niet. De lijnen worden voor 100 procent gefinancierd door China of voor 85 procent met de rest door Thailand te fourneren.

Zaterdag 15 november
– Er is nog geen overeenkomst met China over de lening die China gaat verlenen voor de aanleg van drie dubbelspoorlijnen. Er is slechts een principeafspraak gemaakt, zegt premier Prayut Chan-o-cha. In zijn wekelijks tv-praatje gisteravond vertelde hij dat China belangstelling heeft voor het project, niet alleen omdat het helpt om de verbindingen te verbeteren maar ook om de transportkosten te reduceren. Prayut zei de Chinese leiders tijdens zijn verblijf in Beijing gezegd te hebben dat Chinese investeerders welkom zijn en speciale gunsten krijgen, wanneer ze in het project investeren.

De drie routes waar het om gaat, werden eerder deze week bekend gemaakt door de minister van Transport: Nong Khai-Nakhon Ratchasima-Kaeng Khoi, Kaeng Khoi-Bangkok en Kaeng Khoi-Map Ta Phut, bij elkaar 867 kilometer. Volgens de minister tekenen Thailand en China volgende maand een Memorandum of Understanding over de aanleg. Daarna gaan gezamenlijke commissies aan het werk om de details uit te werken. De aanleg begint vermoedelijk in 2016.
– Lokale bestuursorganen kunnen een grotere rol spelen bij de veiligheid op de weg en het spoor, zegt het Engineering Institute of Thailand. Volgens president Suchatvee Suwansawat zijn gemeentelijke en provinciale autoriteiten in staat maatregelen te nemen, die risico’s verminderen. Suchatvee bepleitte dit gisteren op een persconferentie naar aanleiding van aanrijdingen op illegale spoorwegovergangen die door bewoners zijn gemaakt. De State Railway of Thailand is alleen verantwoordelijk voor de officiële overgangen en kan het probleem van de illegale overgangen niet alleen oplossen, zegt hij.
Suvarchee deed de autoriteiten ook enkele ideetjes aan de hand. Ze kunnen waarschuwingen plaatsen, bewoners informeren wanneer een trein passeert en illegale overgangen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken melden, zodat ze gesloten kunnen worden.
Het ministerie van Transport is van plan op 130 plaatsen spoorbomen te installeren. Het heeft het huidige begrotingsjaar (1 oktober-30 september) daarvoor een budget van 403 miljoen baht beschikbaar.

Vier doden bij aanrijding op spoorwegovergang
20 november – En weer moet een bestuurder gedacht hebben: het kan nog, of hij heeft niet uit zijn doppen gekeken. Gevolg: vier doden bij een aanrijding tussen de trein Bangkok-Trang en een auto op een onbewaakte spoorwegovergang in Nakhon Si Thammarat.

De balans van de afgelopen twaalf maanden stemt niet tot vrolijkheid: 127 ongelukken of officiële en (door bewoners gemaakte) onofficiële spoorwegovergangen, 27 doden, 21 gewonden. De meest recente vonden plaats in Chon Buri, Phetchaburi, Phitsanulok en Khon Kaen. Bij de vier aanrijdingen kwamen zes personen om het leven en werden ruim twintig personen gewond.
Bij het ongeluk van gistermiddag werd de auto [geen details] 50 meter meegesleept door de exprestrein totdat die bekneld raakte aan het uiteinde van een spoorbrug. De wagen vatte vlam en de vier inzittenden kwamen om het leven: drie mannen en een vrouw.
Van de vrouw, wier verbrande lichaam in de auto is gevonden, moet de identiteit nog worden vastgesteld. De drie mannen waren inwoners van Songkhla. In de trein raakte niemand gewond. Volgens de echtgenote van een van de slachtoffers was het gezelschap op weg naar een begrafenis. Wie de auto bestuurde, wist ze niet.
De desbetreffende overgang was niet beveiligd met spoorbomen, maar wel voorzien van waarschuwingslichten. De spoorwegen installeren pas spoorbomen wanneer meer dan 10.000 voertuigen per dag een overgang passeren.
Het treinongeluk was gisteren niet het enige ongeluk. In Bang Pahan (Ayutthaya) kwamen vier personen om het leven en werden 32 gewond bij een aanrijding tussen een bus en twee pickup trucks. In de bus zaten ambtenaren van de afdeling financiën van de gemeente Bangkok. Ze waren in drie bussen onderweg naar een seminar in Chiang Mai. De slachtoffers waren de buschauffeur, een ambtenaar, de chauffeur van een pickup truck en een inzittende van de andere pickup truck. (Zie pagina Spoorwegen)

Vrijdag 21 november
– Dat zal niet vaak gebeuren: een minister in de cabine van de Airport Rail Link (ARL), de lightrail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok. De minister van Transport was gisteren de hoge gast en hij maakte gelijk maar bekend wat voor plannetjes er allemaal zijn.

Hier komen ze: een verbinding Phaya Thai-Don Mueang (22 km, 29 miljard baht) en een tracé naar marineluchtbasis (tevens burgerluchthaven) U-tapao in Rayong met als beginpunt Makassan, Lat Krabang of Suvarnabhumi.
De vier jaar geleden geopende ARL vervoert momenteel tussen de 45.000 en 60.000 passagiers per dag. De negen treinen krijgen midden volgend jaar een grote onderhoudsbeurt. Inmiddels hebben drie een kleine beurt gekregen. De exploitant wil zeven nieuwe treinen kopen om het toenemend aantal passagiers aan te kunnen. Verder wil ze meer roltrappen en parkeerterreinen.

Zondag 30 november
– De Federation of Thai Industries vraagt de regering uit te leggen hoe de aanleg van dubbelspoor ten goede komt aan het goederenvervoer. Federatielid Pakorn Visananusidhi zei gisteren op een seminar dat het dubbelspoor meer ontworpen lijkt op personen- dan op vrachtvervoer. Hij vroeg om een apart spoor voor goederentreinen. Volgens hem is zo’n spoor nodig omdat het vrachtvervoer elk jaar toeneemt dankzij buitenlandse investeringen in Thailand.

De regering heeft onlangs een ontwerp Memorandum of Understanding met de Chinese regering goedgekeurd voor de aanleg van een spoorverbinding tussen Nong Khai via Nakhon Ratchasima en Saraburi naar industrieterrein Map Ta Phut in Rayong. Het huidige spoorwegnet is in staat jaarlijks 800 miljoen ton aan goederen te vervoeren. ‘Wanneer de regering in speciale goederensporen investeert, kan veel meer vervoerd worden’, aldus Pakorn.
De voorzitter van de Land Transportation Federation of Thailand moet niets van dit pleidooi weten. Vertraagt alleen maar. De regering moet snel het spoor aanleggen om de transportkosten naar beneden te brengen. Railtransport is aanzienlijk goedkoper dan wegtransport: 0,92 per kilo tegen 1,70 per kilo, citeerde hij een studie van de National Economic and Social Development Board.

Maandag 1 december
– Het ministerie van Transport vraagt aan de regering een krediet van 32 miljard baht om de veiligheid op spoorwegovergangen te verbeteren. Op korte termijn komen 584 door bewoners gemaakte spoorwegovergangen aan de beurt; ze worden beveiligd met warning signals [?]. Hiervoor is een bedrag van 58 miljoen baht nodig.

Aanleiding is een aantal recente ongelukken op op overgangen, zowel op legale als op illegale overgangen. In oktober kwamen in één week zes personen om het leven en werden 21 gewond bij aanrijdingen tussen treinen en voertuigen.
Op de lange termijn staat de installatie van sensoren en betere spoorbomen op 1.109 overgangen op het programma (kosten 4,4 miljard baht). [Waar de rest van het aangevraagde krediet aan wordt besteed, is me niet duidelijk.]

Vrijdag 5 december
– Het noodparlement gaat akkoord met het ontwerp-Memorandum of Understanding tussen Thailand en China over de aanleg van twee binnenlandse dubbelspoorbanen: Nong Khai-Nakhon Ratchasima-Kaeng Khoi (737 km) en Kaeng Khoi-Bangkok (133 km). Naar verwachting tekenen beide landen eind deze maand het MoU. In afwijking van de huidige spoorbreedte wordt overgestapt op de internationale standaardbreedte van 1,435 meter.

Maandag 8 december
– De onderhandelingen met Japan over de mogelijke gezamenlijke ontwikkeling van een spoorverbinding tussen Tak en Mukdahan liggen stil vanwege de politieke veranderingen in Japan. De Japanse premier heeft het Lower House ontbonden en voor 14 december verkiezingen uitgeschreven. Intussen gaan informele gesprekken wel door.

Vorige maand liet een bron nog weten dat snel overeenstemming zou worden bereikt over de aanleg van het dubbelspoor en dat premier Prayut Chan-o-cha de zaak zou beklinken tijdens zijn bezoek aan Japan in december.
Op het spoorwegfront gebeurt nog meer. Het noodparlement heeft een ontwerp-Memorandum of Understanding tussen Thailand en China goedgekeurd over de aanleg van twee andere dubbelspoor tracés, die in afwijking van de spoorbreedte van het huidige net een breedte van 1,43 meter krijgen. Het gaat om een lijn van 734 kilometer van Nong Khai naar industrieterrein Map Tha Put en een van 133 km van Kaeng Khoi naar Bangkok. Naar verwachting begint de aanleg in 2016 en liggen beide spoorbanen er in 2021.

Thailand en China bezegelen aanleg dubbelspoor
20 december – De aanleg van twee dubbelspoorlijnen door China is gisteren formeel bekrachtigd met de ondertekening van een Memorandum of Understanding. Terwijl premier Prayuth Chan-o-cha en zijn Chinese collega Li Keqiang toekeken, zetten deThaise minister van Transport en de voorzitter van de National Development and Reform Commission of China in het Government House hun handtekening.
Bangkok Post plaatst vandaag een grote 5-koloms foto van dit moment pontificaal bovenaan de voorpagina. Het bijbehorende artikel bevat voornamelijk recycelde informatie over het project. [Ja, zo krijg ik ook de krant snel vol en kan ik vroeg naar huis.] De aanleg van de lijnen begint in 2016; in 2022 gaan de de treinen rijden tussen Nong Khai en diepzeehaven Map Ta Phut in Rayong en tusen Bangkok en Kaeng Khoi. Dankzij de internationale spoorbreedte van 1,435 meter kunnen de treinen er een snelheid bereiken van 180 uur per kilometer, wat heel wat meer is dan de treinen op het huidige smallere spoorwegnet. De lijn is tevens geschikt voor hogesnelheidstreinen. In Nong Khai gaat de lijn aansluiten op een lijn naar Vientiane, eveneens aan te leggen door China.
Gisteren werd nog een tweede MoU getekend over landbouw. China gaat meer landbouwproducten van Thailand kopen, waaronder 2 miljoen rijst maar over het tijdstip wilde Prayut alleen zeggen dat het enige tijd in beslag neemt. De helft zal bestaan uit nieuw geoogste rijst en de andere helft komt uit de regeringsvoorraad.
Volgens week maandag brengt Prayut een bezoek aan China. Dan worden vier overeenkomsten getekend op het gebied van het valutaverkeer, watermanagement en investeringen.

Aanleg dubbelspoor: Zuid-Korea pissig op Thailand
6 januari – Zuid-Korea is pissig omdat Thailand met China in zee gaat voor de aanleg van twee spoorbanen tussen Nong Khai en industrieterrein Map Ta Phut  en tussen Kaeng Khoi an Bangkok. De Zuid-Koreaanse minister van Transport zegt dat premier Prayut vorig jaar tijdens zijn bezoek aan het land Seoul heeft aangemoedigd in het dubbelspoor te investeren.
Vice-premier Pridiyathotn Devakula, belast met economische aangelegenheden, en de Thaise minister van Transport spraken gisteren met de geïrriteerde minister. Pridiyathorn zegt dat de deal met China onder de vorige regering is geregeld en dat de huidige regering niets anders kan dan zich aan die toezegging te houden.
Voor Korea zijn andere mogelijkheden, troost Pridiyathorn het land. Thailand heeft nog plannen voor 700 kilometer spoorbanen. ‘De regering verwelkomt de deelname van Korea aan de inschrijving. Deze week krijgt Korea informatie over de geplande projecten en volgende maand bespreken beide landen op ministerieel niveau de kwestie.
Minister Prajin Juntong (Transport) zegt dat premier Prayut Chan-o-cha de eindbeslissing heeft over de vraag welk spoorproject naar welk land gaat. Hij heeft van zijn buitenlandse collega te horen gekregen dat Zuid-Korea veel expertise  heeft op het gebied van hogesnelheidslijnen.
Volgens een bron op het ministerie van Transport is niet alleen Zuid-Korea maar ook Japan geïrriteerd dat Thailand met China in zee gaat. Eerder zou Thailand Japan hebben toegezegd de spoorverbinding Tak-Mukdahan aaan het land te gunnen, maar de onderhandelingen stagneerden toen de Japanse regering werd ontbonden.
Japan heeft volgens deze bron ook belangstelling voor twee andere dubbelspoor verbindingen: Ban Phu Nam Ron (Kanchanaburi)- Rayong en Bangkok-Chiang Mai. Maar over die lijnen heeft de regering nog geen besluit genomen. Ook Duitsland wil een graantje meepikken. Onze oosterburen hebben belangstelling voor investeringen in een dubbelspoorlijn van 167 km tussen Nakhon Pathom en Hua Hin.

Zondag 11 januari
– Volgende week praat het ministerie van Transport met Chinese functionarissen over de aanleg van twee dubbelspoorlijnen, waarover Thailand en China vorige maand een Memorandum of Understanding hebben gesloten. Gepraat wordt over haalbaarheidsstudies, ontwerp en onteigening van land. Aan de hand daarvan kan bepaald worden of aanpassing van de route nodig is.

Op 5 februari wordt verder gepraat. Dan gaat het over de investerings vooruitzichten en de tijdsplanning. De geplande routes worden van eind februari tot begin maart verkend. Het ministerie van Transport heeft als wens dat de lijnen in 2017 in bedrijf komen.

Woensdag 14 januari
– Er moeten, geloof ik, enkele plooien worden glad gestreken omdat Thailand erg lijkt aan te schurken tegen China bij de geplande werkzaamheden ter verbetering aan het spoor. Twee nieuwe dubbelspoorlijnen zijn al gegund aan China en daar zijn Japan en Zuid-Korea minder gelukkig mee, alhoewel dat officieel niet wordt toegegeven. Zo gaat dat in de diplomatieke wereld.

Japan krijgt volgende maand een bezoek van premier Prayut Chan-o-cha. Het land mag uit drie routes kiezen: Mae Sot-Phitsanulok-Khon Kaen-Mukdahan, Ban Phun Nam Ron (Kanchanaburi)-Bangkok-Map Ta Phut (industrieterrein in Rayong) en Bangkok-Chiang Mai. Die tweede route wordt de toegangsroute naar Dawei in Myanmar, waar Thailand en Myanmar gezamenlijk een industriegebied en diepzeehaven ontwikkelen. Minister Prajin Juntong (Transport) verwacht dat Japan de laatste route (Bangkok-Chiang Mai) zal kiezen omdat die sneller tot stand kan worden gebracht. Volgens een bron bij de Japanse ambassade sprak de minister gisteren met een Japanse delegatie, maar details van het gesprek zijn niet bekend gemaakt. Hoe de andere gegadigde Zuid-Korea tevreden wordt gesteld, meldt het bericht niet.

Aanleg Sino-Thai spoorlijn begint dit jaar
16 januari – In 2018 moeten de treinen erop gaan rijden: een 873 km lange dubbelspoorbaan van Nong Khai naar Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. De lijn wordt gezamenlijk door China en Thailand ontwikkeld. Voorlopig worden de aanlegkosten op 350 miljard baht begroot, maar die kunnen hoger uitvallen als er land moet worden onteigend.

Het ambitieuze project gaat officieel op 1 maart van start; dan gaan functionarissen erop uit om de geplande route te verkennen. In september begint de aanleg van de lijn Bangkok-Kaeng Khoi (133 km) en Kaeng Khoi-Map Ta Phut (246,5 km). Die komen vanaf december 2017 in bedrijf. Met de twee andere secties, Kaeng Khoi-Nakhon Ratchasima (138,5 km) en Nakhon Ratchasima-Nong Khai (355 km) wordt in december begonnen. In maart 2018 moet de aanleg voltooid zijn.
Volgende week dinsdag en woensdag praat minister Prajin Juntong (Transport) met een Chinese delegatie over projectdetails, landmeting, constructieplannen en de tijdsplanning. Voor de aanleg worden volgens Prajin 12 tot 15 Thaise bedrijven aangezocht; de Chinezen brengen vijf staatsbedrijven in. Eind februari moet bekend zijn welke bedrijven aan de slag mogen.
Over de financiering van de Sino-Thai spoorroute zoals de krant de verbinding in de kop noemt (Thai-China op het routekaartje), bevat het artikel bar weinig informatie. Een sub-commissie gaat een studie doen naar de beste wijze van investeren en methode, die een optimaal resultaat voor het land opleveren.

Vrijdag 23 januari
– China en Thailand zitten op één lijn over de aanleg van een dubbelspoorlijn van 873 kilometer tussen Nong Khai en Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. De eerder geuite vrees dat meningsverschillen zouden ontstaan, is niet bewaarheid, zegt minister Prajin Juntong na een tweedaags overleg dat gisteren eindigde.
Vandaag wordt begonnen met een onofficiële verkenning van de route door Chinese en Thaise functionarissen. Het echte verkenningswerk begint in maart, nadat beide landen in februari voor een tweede keer in Beijing hebben vergaderd.
Naar verwachting wordt de hoofdaannemer een Chinees bedrijf  en worden Thaise bedrijven aangezocht als onderaannemer. Over de wijze van financieren zijn  nog geen knopen doorgehakt. Er zijn drie opties: lage-renteleningen van China, particuliere en openbare investeringen en een G-to-G (government to goverment) investering.

Zondag 25 januari
– Minister Prajin Juntong (Transport) gaat begin volgende maand met Lao praten over de ontwikkeling van de dubbelspoorlijn Bangkok-Vientiane (Laos)-Kunming (China).

Vorige week bereikte de minister overeenstemming met een Chinese delegatie over de aanleg van delen van de lijn in Thailand: Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok. In september wordt begonnen met de secties Bangkok-Kaeng Khoi en Kaeng Khoi-Map Ta Phut en begin volgend jaar met het resterende deel.
Het werk aan dat deel van de lijn kan niet eerder beginnen omdat die door nationale parken en dorpen komt te liggen en dat vereist onteigening van gronden. Het streven is zoveel mogelijk rechte stukken aan te leggen, zodat treinen veilig kunnen rijden maar daarvoor is meer land nodig [dus onteigeningen]. In Nakhon Ratchasima en Udon Thani zijn al hoorzittingen gehouden.

Woensdag 28 januari
– Premier Prayut gaat volgende maand naar Japan om de ondertekening bij te wonen van een Memorandum of Understanding over de aanleg van drie spoorbanen. Gisteren sprak de premier in het Government House met de speciale economisch adviseur van de Japanse premier. Belangrijkste gespreksonderwerp was de samenwerking van beide landen bij de ontwikkeling van infrastructuur in Thailand.

De spoorbanen, waarvan Japan delen [?] gaat aanleggen, worden aangeduid als de East-West Economic Corridor. Het gaat om de routes Bangkok-Ban Phu Nam Ron (Kanchanaburi), Bangkok-Aranyaprathet (Sa Kaeo aan de grens met Cambodja) en Bangkok-Laem Chabang (Chon Buri).

Donderdag 29 januari
– Twee verschillende spoorbreedtes: die van het huidige spoorwegnet (1 meter) en van de aan te leggen spoorbanen die de internationaal gebruikelijke standaardbreedte van 1,435 meter krijgen. Dat belemmert op de lange termijn de ontwikkeling van het spoorwegnet en leidt tot torenhoge kosten omdat dubbel onderhoud moet worden gedaan.

Neem een besluit en beperk je tot één breedte, riep voorzitter Suchatvee Suwansawat van het Engineering Institute of Thailand gisteren de regering op tijdens een seminar over infrastructurele hervormingen op spoorweggebied. Zijn betoog werd ondersteund door Sumeth Ongkittikul, directeur research van het Thailand Research Development Institute.
Verbreding van het huidige net vereist weliswaar hoge investeringen, maar de geplande aanleg van de Sino-Thai lijnen die in september begint, kan dan gewoon doorgaan. Thailand’s spoorwegnet op 1 meter houden bespaart weliswaar constructiekosten, maar kan op de lange termijn problemen opleveren.  Zo zal het moeilijker worden geschikt materieel te vinden en dat zal ook nog eens duurder zijn, aldus Sumeth.

Maandag 2 februari
– Nog meer rook maar die was het gevolg van brand in het voorste rijtuig [aldus het bericht, maar de foto duidt op de locomotief] van de Southern Oriental Express. De brand brak kort na vertrek van de luxueuze trein uit. Aan boord waren tweehonderd passagiers. De rijtuigen [nu ineens meervoud] werden losgekoppeld en weggesleept. Niemand raakte gewond. [Geen informatie over vertraging.]

Vrijdag 6 februari
– Je zou het een kettingbotsing kunnen noemen: Op spoor 12 van station Hua Lamphong raakt een lege passagierswagon los, botst tegen een stilstaande goederenwagon en die knalt vervolgens tegen de buffer en beschadigt, gelukkig zonder iemand te verwonden, de rails en het dak. De passagierswagon ging er op eigen houtje vandoor als gevolg van een defecte koppeling toen hij naar een trein werd gesleept.

De nieuw benoemde gouverneur van de Spoorwegen (SRT) ontkent dat het incident een opzettelijke poging was om zijn leiderschap te testen, meldt het bericht. Wat bij mij de vraag oproept: welke oen van een verslaggever heeft dat aan hem gevraagd?
Wuthichart Kalyanamitra heeft er zin an [om een bekende vermoorde Nederlander te citeren]. Hij wil  de dienstverlening verbeteren en het vertrouwen van de bevolking in de SRT herstellen. Het bedrijf wordt geteisterd door ontsporingen, de veiligheid en punctualiteit laten te wensen over en de toiletten in de treins zijn smerig. Wuthichart verwacht binnen drie tot zes maanden dat de situatie verbeterd is.
De SRT kampt met een geaccumuleerde schuld van 110 miljard baht. Het aantal ontsporingen en ongelukken is opgelopen van 89 in 2012 naar 117 in 2013, en 2014 zal niet veel beter zijn.
– Het gaat nog niet van een leien dakje, de samenwerking van China en Thailand bij de voorbereidingen van de aanleg van de spoorlijn Bangkok-Nong Khai. China wil dat beide landen een lening afsluiten bij de Export-Import Bank of China, maar Thailand vindt de rente van 2 tot 4 procent te hoog. Bij de aanleg van de Aiport Rail Link bedroeg de rente van leningen van het Japan International Cooperation Agency 1,5 procent.
Verschil van mening bestaat ook over de vraag wie verantwoordelijk wordt voor de dienstregeling. China heeft voorgesteld Chinese technologie toe te passen bij het design en de constructie en ook de dienstregeling te beheren. Maar dat doen we zelf, zegt Thailand.

Maandag 9 februari
– De financiering van twee spoorlijnen, aan te leggen door China en Thailand, gaat nog niet van een leien dakje. China wil het geld wel lenen, maar tegen een rente van 3 procent. De minister van Transport gokt echter op een speciaal rentetarief van minder dan 2 procent.

Mocht China niet bereid zijn water in de wijn te doen, dan wordt het bedrag op de binnenlandse geldmarkt geleend. De hogere rente vindt Prajin Juntong geen bezwaar want het geld circuleert dan binnenlands en helpt de economie te stimuleren. Eventueel kan het geld ook worden geleend bij een infrastructuurfonds. De binnenlandse lening zou voldoende zijn voor de eerste fase van de lijnen.
Vorig jaar tekenden Thailand en China een overeenkomst over de twee lijnen: een lijn van 734 km tussen Nong Khai en Map Ta Phut en een aftakking van 133 km van Kaeng Khoi naar Bangkok.

Prayut droomt over nog meer HSL’s
14 februari – Premier Prayut heeft de smaak te pakken van hogesnelheidslijnen. Hij heeft zijn ambtelijke diensten opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie te doen naar de aanleg van een netwerk dat Bangok met populaire toeristische bestemmingen verbindt, deels gefinancierd door de particuliere sector.

Hij deed die suggestie gisteren toen hij de voorzittershamer hanteerde op een vergadering van de Board of Investment (BoI). De particuliere sector mag ook voorstellen doen voor de aanleg van andere lijnen, zoals Bangkok-Chiang Mai, Bangkok-Rayong, Bangkok-Nakhon Ratchasima, Bangkok-Phitsanulok, Bangkok-Hua Hin of Bangkok-Pattaya, aldus minister Chakramon Phasuknach (Industrie) die uit de boot klapte over de vergadering.
De NESDB (National Economic and Social Development Board) stelde eerder voor de route Bangkok-Pattaya te ontwikkelen omdat die zowel langs de haven van Laem Chabang als door Chon Buri komt te lopen, een van ’s lands belangrijkste economische centra met een grote bevolking.
De BoI had het druk gisteren. De raad keurde 77 miljard baht aan investeringen goed, voornamelijk op het gebied van energieopwekking: windenergie, energie uit afval- en biomassa, alsmede luchttransport. (Bron: Bangkok Post, 13 februari) 

Dinsdag 17 februari
– Ook weer zo’n bericht dat voornamelijk oud nieuws bevat en slechts een flintertje nieuws; Bangkok Post is er grootmeester in. De minister van Transport dringt er bij de spoorwegen op aan haast te maken met de installatie van spoorbomen bij spoorwegovergangen. Bij die overgangen, soms door omwonenden zelf gemaakt, vinden te veel ongelukken plaats.

De spoorwegen (SRT) verwachten de klus eind volgende jaar te kunnen afronden. 1359 van de 2.517 overgangen moeten  dan zijn uitgerust met spoorbomen of bellen. Van die 1359 zijn 775 ‘officiële’ overgangen. De SRT denkt 614 overgangen per jaar te kunnen beveiligen. Dat kost de lieve duit van 461 miljoen baht.

Aanleg spoorlijnen: China rekent te hoge rente
18 februari – Het werd al verwacht: China rekent een te hoge rente voor leningen ter financiering van de aanleg van twee spoorlijnen: 4 procent voor het commerciële werk, zoals de treinbediening, en 2 procent voor het niet-commerciële werk, zoals het civiele werk. China vindt de 4 procent gerechtvaardigd omdat Thailand geen ontwikkelingsland is.

Minister Prajin Juntong zegt nu naar binnenlandse financieringsbronnen op zoek te gaan. Een bron binnen het ministerie zegt dat het ministerie ongelukkig is met China’s rente-aanbod omdat er betere bronnen zijn, zoals het Japan International Cooperation Agency, dat volgens staatssecretaris Arkhom Termpittayapaisith een mogelijkheid is.
China heeft voorgesteld dat Thailand de 2-procentslening afsluit bij de Exim Bank, maar over de grace periode van 5 jaar en de looptijd van 15 jaar moet nog een hartig woordje worden gesproken. Op 10 en 11 maart praten beide landen verder in Bangkok en Nong Khai. Naar verwachting wordt daarna een Memorandum of Understanding afgesloten.
De twee lijnen komen te liggen tussen Nong Khai en industrieterrein Map Ta Phut (734 km) met een aftakking tussen Kaeng Khoi en Bangkok (133 km). De kosten worden voorlopig geschat op 350 tot 400 miljard baht. In afwijking van het huidige spoorwegnet krijgen de rails de internationale standaardbreedte van 1,435 meter.

Zondag 22 februari
– Er heeft iemand weer eens niet opgelet op een spoorwegovergang en dat heeft de bestuurder (53) van een vrachtwagen moeten bekopen met de dood. Op de (onbewaakte) overgang in het dorp Bo Takro (Ratchaburi) boorde de aanstormende trein zich in de vrachtwagen. Een vrouw (45) werd daarbij ernstig gewond. De politie gaat de poorwegen vragen de overgang te beveiligen omdat er veel ongelukken plaatsvinden.

Dinsdag 24 februari
– De bestuursvoorzitter van de spoorwegen (SRT) en de SRTET, de exploitant van de Airport Rail Link, vindt dat de ARL het best geprivatiseerd kan worden om de verliezen in te dammen en de service te verbeteren. En hij is niet de enige die er zo over denkt. Het voorstel kwam onlangs ook ter sprake tijdens een vergadering van het State Enterprises Policy Committee.

De ARL heeft inmiddels een verlies gemaakt van 30 miljard baht. Elke dag reizen 60.000 mensen met de trein die Suvarnabhumi verbindt met Phaya Thai.

Zaterdag 28 februari
– Premier Prayut maakt zich zorgen over het hoge kostenplaatje van de geplande hogesnelheidslijnen, maar met hulp van de particuliere sector moet het lukken. Volgens hem hebben verschillende bedrijven, zakengroepen en prominente zakenmensen belangstelling getoond. Dat zei de premier gisteren in zijn wekelijkse tv-praatje Returning Happiness to the People.

Prayut stelde Japan ten voorbeeld, dat inkomsten genereert uit commerciële activiteiten langs de lijnen. Als mogelijkheden noemde hij winkelcentra en markten, en gezamenlijke investeringen in woongebouwen voor mensen met een laag inkomen. De overbevolking van stedelijke gebieden neemt daardoor af en de handelscapaciteit neemt toe.

Woensdag 11 maart
– Thailand en China hebben gisteren voor de derde keer overlegd over samenwerking bij de aanleg van de spoorlijn Map Tha Put-Nongkhai met een aftakking naar Bangkok. Afgesproken is een joint venture te vormen, waarbij Thailand verantwoordelijk is voor de milieu-effectrapportage en grondonteigening en China de aanleg voor zijn rekening neemt.

Nog geen overeenstemming is bereikt over de financiering. De rente die China vraagt voor een lening is volgens Thailand te hoog. Het project wordt verder gefinancierd uit de staatsbegroting en binnenlandse leningen.
Aanleg van de eerste twee delen van de route, Bangkok-Kaeng Khoi en Map Tha Put-Kaeng Khoi begint in september. De andere twee, Kaeng Khoi-Nakhon Ratchasima en Nakhon Ratchasima-Nong Khai, komen begin volgend jaar aan de beurt.

Donderdag 12 maart
– Het steekt toch weer anders in elkaar, de samenwerking tussen China en Thailand bij de aanleg van de dubbelspoor verbinding tussen Map Tha Put en Nong Khai. Maar dat ben ik wel gewend van de soms slordige Bangkok Post. Dus ter aanvulling op het bericht in Kort Nieuws van dinsdag 10 maart:

Thailand en China gaan bij de aanleg van de nieuwe spoorlijn voor respectievelijk 60 en 40 procent deelnemen in een joint venture. De State Railway of Thailand krijgt een aandeel van 30 procent, evenals Thaise bedrijven die ervaring hebben op het gebied van railvervoer.
De spoorlijn krijgt een lengte van 867 kilometer en wordt in vier fases aangelegd. De kosten bedragen naar schatting 328 miljard baht, geld dat komt uit de jaarbegroting, binnenlandse leningen en een lening door China.
Beide landen hebben inmiddels drie keer vergaderd over het project. De volgende stap is het huren van een consultancy bureau. Dat gaat de gevolgen voor het milieu in kaart brengen, de kosten begroten en werken aan het onteigenen van grond. Naar verwachting begint de aanleg in oktober. De rails krijgen de internationale standaardbreedte van 1,435 meter. [Het huidige spoorwegnet heeft een breedte van 1 meter.]
Ten aanzien van het beheer van de lijn is afgesproken dat China dat de eerste drie jaar doet, de drie jaren daarna samen met Thailand waarna Thailand het alleen mag doen met China als adviseur.

Zondag 15 maart
– Dankzij wandelgangen moet er in de politiek heel wat beklonken zijn en dat geldt ook voor het gesprek van premier Prayut en zijn Japanse collega Shinzo Abe tijdens de UN World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai (Japan). Ze zijn overeen gekomen de onderhandelingen over de aanleg van hogesnelheidslijnen in Thailand te versnellen.

Abe heeft Prayut gezegd dat hij ‘pro-actief’ wil samenwerken, aldus Japanse functionarissen. Vorige maand tekenden beide landen een Memorandum of Intent [de krant schrijft niet Understanding] over samenwerking bij de aanleg van de drie lijnen.
De Japanse premier heeft erop aangedrongen Thailands restricties op de invoer van voedselproducten op te heffen. De beperkingen hebben te maken met de angst voor radioactieve besmetting na de nucleaire crisis in Fukushima in 2011. Prayut hoopt snel met ‘goed nieuws’ te kunnen komen. Op zijn beurt vroeg Prayut Japan meer Thaise agrarische producten te kopen en het verbod op de invoer van twee soorten Thaise mango’s te herroepen.

Zaterdag 28 maart
– Het werd weer eens tijd voor een ongeluk bij de Spoorwegen. Ditmaal geen trein die uit de rails liep, ook niet een botsing op een onbeveiligde spoorwegovergang, maar een botsing tussen twee treinen. Locatie: het district Phachi in Ayutthaya. Daar botste donderdag avond trein 107 (Bangkok-Den Chai) op trein 69 (Bangkok-Nong Khao). Gevolg: 52 gewonden van wie drie, twee spoorwegmedewerkers en een passagier, er ernstig aan toe zijn. De schade wordt geschat op 80 miljoen baht. Volgens de gouverneur van de Spoorwegen heeft de ‘meester’ van trein 107 een sein genegeerd waardoor de trein op de andere trein botste, die stil stond.

– Nog meer spoorweg ellende. De locomotief van een Den Chai-Bangkok trein vloog in brand bij het binnenrijden van het Tha Rua station (ook Ayutthaya). Er vielen geen gewonden.

Dinsdag 31 maart
– De Spoorwegen (SRT) gaan de komende zes maanden haar toiletten renoveren. Smerige, stinkende toiletten op de trein en in stations moeten dan tot het verleden behoren. De treinen krijgen een nieuw toiletsysteem en oude treinstellen worden omgebouwd tot toiletwagons die aan treinen gekoppeld worden. Er komen ook aparte toiletten voor vrouwen en mannen.

Voor de korte termijn wordt de hulp ingeroepen van het Department of Corrections. Het is gevraagd teams gevangenen ter beschikking te stellen die de toiletten op stations schoonmaken.
Hua Lamphong en Samsen zijn de eerste stations die onderhanden zijn genomen. Donderdag gaan de toiletruimtes open.
Het is de bedoeling dat er niet meer betaald hoeft te worden voor een plasje of grote boodschap. De minister van Transport heeft daarop aangedrongen. Thans besteedt de SRT het beheer van de toiletten uit. Het bericht laat in het midden hoe dat allemaal financieel geregeld gaat worden.

Woensdag 1 april
– Als premier Prayut het goed vindt, staat niets meer in de weg voor de samenwerking van Japan en Thailand bij de aanleg van twee dubbelspoor routes van Kanchanaburi naar Sa Keao en van Bangkok naar Chiang Mai. Het plan werd gisteren bekend gemaakt door de minister van Transport na overleg met de Japanse staatssecretaris voor Transport, Toerisme en Internationale Zaken. In mei tekenen beide landen een Memorandum of Understanding over de aanleg. Volgend jaar begint de aanleg. Japan wil Thailand ook helpen bij onderzoeken naar enkele andere lijnen
.

Woensdag 22 april
– De exploitant van de BTS Skytrain (bovengrondse metro) is geïnteresseerd in investeringen in de hogesnelheidslijnen en de geplande dubbelspoor banen. Het ministerie van Transport zegt evenwel dat BTS alleen kan deelnemen aan het beheer van de diensrgeleing. Particuliere bedrijven zijn niet welkom bij de aanleg van het dubbelspoor want dat is exclusief voorbehouden aan de overheid. De BTS bekijkt nog waar de voorkeur naar uitgaat: hoge snelheid of dubbelspoor.
Op de (dubbelspoor) route Laem Chabang-Khon Kaen gaan mogelijk elektrische locomotieven rijden in plaats van diesellocomotieven, omdat de route voornamelijk wordt gebruikt voor vrachtvervoer.
De acht door de spoorwegen bestelde diesel-elektrische locomotieven zijn inmiddels gearriveerd. Vijf worden ingezet op de route Laem Chabang (Chon Buri)-Lat Krabang (Bangkok); drie worden toegevoegd aan de vloot van dertien diesel-elektrische locomotieven die dienst doen op de noordelijke en noordoostelijke lijnen.

Vrijdag 24 april
– De agro-industriële en voedsel gigant Charoen Pokphand, beter bekend als CP, heeft belangstelling voor investeringen in de door de regering gewenste hogesnelheidslijnen. Het bedrijf wil voor zowel de constructie als het beheer in de buidel tasten. Gisteren sprak het bedrijf met de minister. Het had twee andere gegadigden uit Hong Kong en China meegenomen.
De minister heeft CP gevraagd een haalbaarheidsstudie naar de lijn Bangkok-Pattaya-Rayong te doen. [Hier zal wel bedoeld zijn: de studie te financieren.] De minister kreeg gisteren ook bezoek van het Duitse bedrijf Strabag, dat eveneens belangstelling heeft voor investeringen in Thaise treinprojecten, zoals de lijn Satun-Songkhla.
Verder heeft Thai Beverage Plc belangstelling voor de hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin en de BTS voor de dubbelspoor baan Khon Kaen-Map Ta Phut.
Een team van tachtig Chinese experts en autoriteiten en personeel van de spoorwegen en het ministerie doen een routeverkenning van drie lijnen: Bangkok-Kaeng Khoi, Map Ta Phut-Kaeng Khoi en Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Over de aanleg van een dubbelspoor lijn vindt volgende maand overleg met China plaats. En er gebeurt nog meer, maar nu begint het me te duizelen..

Donderdag 30 april
– Thailand heeft Japan gevraagd een haalbaarheidsstudie te doen naar de spoorlijn Mae Sot (Tak)-Mukdahan, een lijn die onderdeel wordt van de East-West Economic Corridor. Staatssecretaris Arkhom Termpittayapaisith (Transport) heeft dat gisteren bekend gemaakt na een gesprek met de Japanse staatssecretaris van Land, Infrastructure and Tourism.
De route is al voor het deel Mae Sot-Phitsanulok verkend door de Spoorwegen. Arkhom heeft de Japanners ook gevraagd experts te sturen voor advies over het spoorwegnet, zodat de nieuwe route niet bestaande lijnen overlapt.
Er zit nog meer samenwerking aan te komen: bij de aanleg van een hogesnelheidslijn en een dubbelspoor route. Daarover tekenen beide landen volgende maand een Memorandum of Understanding.
Het werk aan de dubbelspoorlijn Bangkok-Kaeng Khoi-Map Ta Phut, een Thais-Chinese co-productie, start in september. Volgende maand praat de minister daarover in Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan.

Dinsdag 5 mei
– Fluctuerende brandstofprijzen, de toekomstige kosten en zorg voor het milieu zijn voor minister Prajin Juntong (Transport) aanleiding een beroep te doen op de beheerders van trein en bus om over te stappen van diesel en gas op elektriciteit. Hij hield dit pleidooi gisteren tijdens een vergadering met de spoorwegen (SRT), het gemeentelijk vervoerbedrijf van Bangkok (BMTA) en Transport Co, de exploitant van interlokaal busvervoer.
De noodzaak over te stappen is nu al urgent, want de prijs van NGV (natural gas for vehicles, aardgas) gaat omhoog. Elektriciteit lijkt een geschikt alternatief, zegt Prajin. Hij beloofde de drie diensten te zorgen voor energie zekerheid en veilig vervoer.
De BMTA is de eerste die de boude overstap maakt. Ze gaat 3.183 bussen aanschaffen om het verouderde wagenpark te vervangen. De eerst 489 rijden nog op aardgas, want de aankoop is in de aanbestedingsfase, de overige 2.694 krijgen een elektrische aandrijving. Ze zijn in aanschaf weliswaar duurder, maar dat wordt op de lange termijn gecompenseerd door lagere brandstof- en onderhoudskosten.
De SRT gaat geleidelijk diesellocomotieven vervangen door elektrisch aangedreven locomotieven. Ze gaat de eerste 50 locomotieven niet kopen, maar huren, waardoor het bedrijf zich sneller kan aanpassen aan de nieuwe technologie. Ook hier wordt bespaard op onderhoudskosten.
Prajin denkt niet dat de leverantie van elektriciteit in gevaar komt, nu de vervoerders overstappen op elektriciteit. [Geen details.]

Vrijdag 8 mei
– Van woensdag tot 8 november rijdt er geen trein tussen Ban Laem en Mae Klong. De Spoorwegen gaan de rails en dwarsliggers vervangen en de bescherming tegen overstromingen verbeteren. Forenzen hoeven niet te lopen; ze worden vervoerd met shuttle bussen. Die stoppen bij alle tussengelegen stations.

Dinsdag 12 mei
– Japan en Thailand zetten op 26 en 27 mei in Tokio hun handtekening onder een Memorandum of Cooperation over de aanleg van een hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai (670 km) en een dubbelspoor tussen Kanchanaburi en Sa Kaeo via Bangkok en Chachoengsao (574 km). Die lijn krijgt ook een verbinding met de haven van Laem Chabang in Chon Buri. Gisteren is dat afgesproken in een gesprek tussen staatssecretaris Arkhom (Transport) en Hiroto Izumi, speciaal adviseur economische zaken van de Japanse premier.
Nadat de handtekeningen zijn gezet, gaan Japanse experts naar Thailand om de route te verkennen en achter de tekentafel plaats te nemen. Dat werk neemt zes maanden in beslag. De aanleg begint naar verwachting volgend jaar, omdat een haalbaarheidsstudie al in 2012 is gedaan. Over de financiering moet nog onderhandeld worden. Geen probleem, zegt Arkhom, want Japan kan gebruik maken van het Japan International Cooperation Agency en de Japan Bank for International Cooperation.

Vrijdag 22 mei
– De hogesnelheidslijn Bangkok-Hua Hin (206 km, kosten 90 miljard baht) is klaar, althans als ontwerp op papier. Nu worden de terms of reference opgesteld en worden investeerders uitgenodigd een bod uit te brengen, maar daarover wordt pas in augustus beslist nadat de ToR klaar zijn.
De aanlegtijd wordt geschat op 2,5 tot 3 jaar. Tot nu toe hebben drie bedrijven belangstelling getoond om de lijn mede te financieren. Vier buitenlandse bedrijven azen op de aanleg, maar de minister van Transport zegt de voorkeur te geven aan binnenlandse bedrijven.

180 km is hard genoeg
4 juli – De maximumsnelheid van de vrachttreinen die op het aan te leggen dubbelspoor tussen Bangkok, Nong Khai (Noordoosten) en industrieterrein Map Ta Phut (Eastern Seaboard, Rayong)  gaan rijden,  wordt niet opgevoerd van 180 naar 250 km per uur. Thailand houdt vast aan de limiet van 180 km, die is afgesproken  met China. Minister Prajin (Transport) heeft dat de Chinese autoriteiten laten weten.
Het limiteren van de topsnelheid vermindert de aanlegkosten en komt nog steeds tegemoet aan de transportbehoeftes van beide landen, hetgeen het belangrijkste doel van het gezamenlijk project is, aldus de minister.
Bij een snelheid van 250 km per uur worden de kosten van de 867 kilometer tellende spoorverbinding geschat op 420 miljard baht. Hoe groot de besparing bij 180 km is, kan de minister nog niet zeggen. In ieder geval zal die aanzienlijk zijn. Zijn staatssecretaris schatte eerder dat de lijn bij 180 km 328 miljard baht gaat kosten.
De minister gaat op 10 september aan het kabinet vragen het ambitieuze project goed te keuren. Dezelfde maand kan op de werken worden ingeschreven. Thaise bedrijven leggen 70 procent van de lijn aan, de resterende 30 procent die door bergen en valleien loopt, wordt door Chinese bedrijven aangelegd.
China financiert de aanleg met een lening die een vaste rente heeft; in welke valuta moet nog bepaald worden. Voorstellen van andere landen voor een lening worden niet bij voorbaat door Thailand afgewezen, aldus de minister.

Maandag 6 juli
– De Thaise spoorwegen (SRT) gaat een ongevallenverzekering voor reizigers en personeel afsluiten. Tot nu toe ontbreekt zo’n verzekering. Bij ongevallen betaalt de SRT, maar slachtoffers moeten lang op hun geld wachten. De verzekeringpremie wordt niet doorberekend in het treinkaartje, zegt SRT-gouverneur Wutichart. De verhoging van het derde klas treinkaartje heeft niets te maken met de premiebetaling. Die is nodig omdat het kaartje al 30 jaar hetzelfde kost.

Zaterdag 25 juli
– Vanaf 1 november is het afgelopen met gratis vervoer op enkele buslijnen in Bangkok en treinroutes, een regeling die enkele jaren geleden [een precies jaartal ontbreekt) is geïntroduceerd als tijdelijke maatregel en door achtereenvolgende regeringen telkens werd voortgezet. De regeling kost te veel geld (309 miljoen baht); ook passagiers die zich een kaartje kunnen veroorloven, maken er gebruik van. Ouderen en gehandicapten zouden aanvankelijk gratis mogen blijven reizen, maar besloten is hen half tarief te laten betalen. Schoolkinderen betalen een derde (tot Mathayom 3) of twee derde (tot graduate niveau) deel van het volle tarief.
– Premier Prayut heeft het ministerie van Transport opdracht gegeven vaart te zetten achter de aanleg van de dubbelspoorverbinding Nong Khai-Map Tha Put met een aftakking van Kaeng Khoi naar Bangkok, in totaal 867 kilometer. Hij wil dat in oktober wordt begonnen met de aanleg. Het spoor is een gezamenlijke project van Thailand en China; de aanleg kost 400 miljard baht.
Prayut wil ook dat de sokken worden gezet in andere infrastructurele projecten, die vertraging oplopen door oppositie van bewoners. ‘Dat is omdat ze het niet begrijpen. De staat dient met hen in gesprek te gaan en uitleg te geven’, zegt de premier.
De minister van Transport geeft de garantie dat het project volgende maand in de startblokken staat. Volgende maand praten beide landen alleen nog over de financiering. Hij ontkent dat verschil van mening bestaat over de bouwtechniek en routes. Over de snelheid zijn ze het eens. China ging voor 250 km per uur, Thailand heeft die teruggebracht naar 180 km wat ook weer een kostenbesparing oplevert. De minister zegt dat andere infrastructurele op schema liggen en enkele een paar maanden vertraagd zijn.

Dinsdag 28 juli
– Laos en Thailand staan in de startblokken om te beginnen met de aanleg van twee spoorlijnen die China, Laos en Thailand aan elkaar moeten knopen. Het gaat om een tracé van 520 km van Kunming in het zuiden van China naar Laos en een lijn van 417 km van de noordgrens van Laos naar Vientiane. Eerder bereikten China en Thailand al overeenstemming over een nieuwe spoorlijn tussen Nong Khai  en Map Ta Phut in Rayong met een aftakking naar Bangkok. Die moet aansluiten op de lijn naar Kunming. In 2020 moet het mogelijk zijn van Kunming naar Bangkok en Map Ta Phut te reizen. Via een nieuwe spoorbrug over de Mekong, want treinen kunnen niet zwemmen.

Woensdag 29 juli
– Volgende maand gaat een Japans team ten behoeve van de aanleg van een hogesnelheidslijn samen met een Thais team de route Bangkok-Chiang Mai verkennen. Naar verwachting hebben de jongens en meisjes een jaar nodig en dat is niet zo verwonderlijk want het gaat om 672 kilometer. Over de aanleg is in mei door beide landen een Memorandum of Cooperation gesloten. Dat voorziet in nog meer spoorlijnen, maar laat ik het niet al te ingewikkeld maken.
Wanneer de verkenning is afgerond, wordt het kabinet om toestemming gevraagd , waarna de twee regeringen een Memorandum of Understanding over de aanleg tekenen. Het is de bedoeling dat die in 2018 begint.
– Nog meer spoorwegen. De SRT houdt op 5 augustus een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van het station Bang Sue tot het nieuwe centraal station van Bangkok. In 2019 is het klassieke Hua Lamphong centraal station af. Bang Sue heeft als voordeel de grotere oppervlakte (218 rai) en het bevindt zich op een strategische locatie waar zeven spoordiensten samen komen, inclusief de ondergrondse metro (MRT). Het artikel noemt ook de bovengrondse metro (BTS) en de Airport Rail Link, maar dat zal wel toekomstmuziek zijn. Dus potentiële investeerders: op naar het Centara Grand & Bangkok Convention Centre waar de infobijeenkomst wordt gehouden.

Maandag 3 augustus
– De Charoen Pokphand Group (CP), ’s lands grootste agro-industriële en voedsel conglomeraat, is duidelijk geen voorstander van het gezegde ‘Schoenmaker, hou je bij je leest’, want het wil 150 miljard baht investeren in de aanleg van een hogesnelheidslijn (194 km) tussen Bangkok, Pattaya en Rayong, aldus minister Prajin (Transport). Deze maand krijgt de minister een investeringsplan van het bedrijf.
De lijn Bangkok-Rayong is een van de twee geplande hogesnelheidslijnen. De andere is Bangkok-Hua Hin (211 km, kosten 98 miljard baht). Hiervoor heeft bierbrouwer en frisdrankproducent Thai Beverage Plc belangstelling. De milieu-effectrapportage voor deze lijn is afgerond en ligt ter goedkeuring bij de National Environment Board. De aanbesteding begint vermoedelijk in juni volgend jaar, de aanleg neemt 30 tot 36 maanden in beslag.
Voor de Bangkok-Rayong lijn moet de MER nog worden gedaan. Het ontwerpwerk vordert traag omdat het tracé door bergachtig terrein en stroomgebieden loopt en delen van de route de spoorlijn Map Ta Phut (Rayong)-Kaeng Khoi, een Thais-Chinees samenwerkingsproject, overlapt.

Donderdag 6 augustus
– Weinig waar voor je geld: zo betitelt de spoorwegvakbond het plan van de spoorwegen (SRT) om 500 rai bij station Makassan voor 99 jaar te leasen aan het Treasury Department om haar miljardenschuld weg te werken. De vakbond zegt dat de grond 200 miljard baht waard is en de schuld van de SRT hooguit 70 miljard baht bedraagt.
Ze stelt voor van het terrein een openbaar park te maken met ondergronds een reparatiewerkplaats voor treinen. Het terrein is ook historisch van belang. Koning Rama V gaf het aan de SRT in de hoop dat het gebruikt zou worden het spoorwegbedrijf te steunen, de kosten te reduceren en aan reizigers goedkope diensten te verlenen.
Een eerdere regering probeerde het land aan een particulier bedrijf te slijten, maar die zag er geen brood in. De vakbond wil volgende week met de minister praten. Het SRT-personeel is gevraagd zich voor te bereiden op acties.

Vrijdag 7 augustus
Een transport knooppunt van formaat moet het worden, dit terrein van 200 rai bij station Bang Sue. Trein, metro, hogesnelheidtrein komen er samen met verbindingen naar expressways en hoofdwegen. Het particuliere bedrijfsleven doet ook een flinke duit in het zakje met een Smart Business Complex, het Asean commercieel en bedrijvencomplex en de Smart, Healthy and Vibrant Town. Verder kantoren, warenhuizen, woongebouwen, recreatieterreinen en park-and-ride plaatsen. (Foto Krit Promsaka na Sakolnakorn) (Zie pagina Spoorwegen)

3,4 biljoen baht voor 8-jarenplan
19 augustus – De regering heeft 3,38 biljoen baht gereserveerd voor infrastructurele werken in de komende acht jaar. Het grootste deel daarvan is bestemd voor de spoorwegen. Voor de hogesnelheidslijnen 36 procent, dubbelspoor 17 procent en elektrische treinen 18 procent.
Andere projecten hebben betrekking op de aanleg van wegen, waterwegen en luchttransport. De helft van de investeringen wordt gefinancierd met leningen, de andere helft moet in de vorm van public-private partnership  uit het particuliere bedrijfsleven komen. Een en ander is bekend gemaakt door staatssecretaris Arkhom (Transport).
Het Public Debt Management Office maakte vorige week bekend dat Thailands nationale schuld in 2019 vermoedelijk piekt naar 53 procent van het bruto binnenlands product, en in 2020 naar 52 procent zakt. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de infrastructurele investeringen en leningen jaarlijks 300 tot 400 miljard baht bedragen.
In het nieuwe begrotingsjaar, dat op 1 oktober begint, leent de regering 638 miljard baht. Dit jaar worden veilingen gehouden voor de Yellow en Pink metrolijnen. Op de Purple Line van Bangkok naar Nonthaburi beginnen in december proefritten. Begin volgend jaar komt de lijn in bedrijf. Een uitbreiding van de huidige Blue Line, die nu wordt aangelegd, komt in 2019 klaar.
Voor de snelweg Pattaya-Map Ta Phut wordt dit jaar een veiling gehouden en voor twee andere snelwegen (Ayutthaya-Nakhon Ratchasima en Nonthaburi-Kanchanaburi) dit jaar op zijn vroegst. (Bron: Bangkok Post, 18 augustus )

China bekrachtigt handelsbanden
28 augustus – Het Chinese bedrijfsleven blijft investeren in Asean en gebruikt Thailand als zijn regionale investeringsknooppunt ondanks de recente marktcrash, zegt de Chinese-Thai Enterprise Association. [Rare uitdrukking: crash]
Voorzitter Zhang Lei zegt dat investeren in Asean in overeenstemming is met de ontwikkelingsstrategie One Belt, One Road, door de de Chinese regering in 2013 geformuleerd. Deze strategie, die ook bekend staat als Belt and Road Initiative, concentreert zich op verbindingen en samenwerking van landen, voornamelijk in Eurazië.
Zhang zegt dat investeringen gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door de nieuwe in Beijing gevestigde Asian Infrastructure Investment Bank; ze bestaan uit investeringen op het gebied van wegen, spoorwegen en kusthavens. Eén voorgesteld project is een spoorweglijn van Yunnan door Laos, Thailand en Maleisië naar Singapore, met Indonesië in de buurt. De Chinese regering heeft hiervoor in november een bedrag van US$ 40 miljard uitgetrokken.
‘Thailand is het centrum te midden van alle Asean-leden voor onze infrastructurele investeringen’, zegt Zhang. ‘Gegeven de sterke steun van de Chinese regering voor uitgaande investeringen, zijn we vol vertrouwen dat we een belangrijke buitenlandse investeerder in Thailand worden.’
In de eerste helft van dit jaar deden Chinese bedrijven bij de Board of Investment aanvragen voor investeringsprivileges voor 23 projecten met een waarde van 8,47 miljard baht. Voor het eerst haalde China Japan in, Thailand’s jarenlange grootste investeerder, dat aanvragen voor 55 projecten ter waarde van 6,85 miljard baht indiende.
Yu Ping, vice-president van de China Council for Promotion of International Trade, zegt dat China’s belangstelling voor Thailand niet alleen voortkomt uit geografische redenen, maar ook omdat beide landen al veertig jaar sterke culturele en handelsbanden hebben. Van 2011 tot 2015 bedroegen Chinese investeringen in Thailand meer dan 100 miljard baht. Dankzij One Belt, One Road zal dat bedrag de komende 5 jaar een stuk hoger zijn. (Bron: Bangkok Post, 27 augustus)

Financiën neemt schuld van spoorwegen over
2 september – De spoorwegen (SRT) kunnen een zucht van verlichting slaken, want het ministerie van Financiën neemt 61,8 miljard baht over van de totale schuldenlast (inclusief die van de ARL) van 100 miljard baht. In ruil daarvoor gaat het 497 rai bij station Makkasan leasen, een gebied dat ontwikkeld wordt voor woningbouw, commercieel vastgoed en een park en museum krijgt.
De SRT is een van de zeven overheidsbedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en de opdracht hebben gekregen een herstelplan te maken. In totaal wil Financiën 720 miljard baht aan schulden overhevelen van hun balans naar die van de regering.
Het ministerie bereidt een wet voor om de schulden die de bedrijven onder vorige regeringen hebben opgebouwd, te fiscaliseren en de opbrengst van de verkoop van aandelen in staatsbedrijven te gebruiken om de schulden af te betalen. De pay-off periode wordt verlengd naar 20 jaar ter wille van de flexibiliteit. (Bron: Bangkok Post, 1 september)

Zaterdag 12 september
– De aanleg van een dubbelspoor verbinding tussen Nong Khai en Map Tha Put loopt een vertraging van zeker negen maanden op omdat China en Thailand het nog niet eens zijn over de route en financiën. De aanleg van het 873 kilometer lange spoor had op 23 oktober moeten beginnen. Volgens een bron op het ministerie van Transport moet ook nog gepraat worden over grondonteigeningen, die mogelijk leiden tot de aanleg van meer tunnels en wijziging van de route.

Spoorlijn vertraagd; kosten plus 30 pct
13 september – Het gaat niet van een leien dakje: de voorbereidingen van de aanleg van een 873 kilometer lang dubbelspoor tussen Nong Khai en Map Ta Phut. Voor twee tracés rekent China 30 procent meer dan aanvankelijk begroot. Dus dat wordt weer onderhandelen, waardoor de start van de aanleg opnieuw moet worden uitgesteld, ditmaal tot december. De totale vertraging beloopt daardoor negen maanden.
De verbinding bestaat uit vier tracés: Bangkok-Kaeng Khoi, Kaeng Khoi-Map Ta Phut, Kaeng Khoi- Nakhon Ratchasima en Nakhon Ratchasima- Nong Khai. Voor elk tracé wordt een apart contract afgesloten. De tracés Kaeng Koi-Map Ta Phut en Nakhon Ratchasima-Nong Khai zijn het lastigst, omdat die door bergachtig terrein lopen.De uitdaging is de spoorbaan zo recht mogelijk te houden, maar de aanleg van tunnels en bruggen is daardoor vereist, wat de kostenverhoging verklaart.
Minister Arkhom (Transport) is niet erg optimistisch over de voortgang. ‘De twee partijen zijn het over veel zaken niet eens’, zegt hij. Desondanks verwacht hij dat het werk in december kan beginnen. De regering huurt een consultancybureau in om de Chinese begroting na te rekenen. Over een maand presenteert China het ontwerp in detail. Op de verdeling van de kosten over beide landen studeert een team. Over twee tot drie weken is het daarmee klaar. Arkhom zegt dat China heeft beloofd de beste deal te bieden voor een lening ter financiering van het project. De twee regeringen praten ook over de mankracht die het werk gaat uitvoeren. Personeel wordt naar China gestuurd voor technische training.

Maandag 14 september
– Om het toerisme in het Zuiden te stimuleren en het goederenvervoer te vergemakkelijken wordt de aanleg van een spoorverbinding tussen Trang en Satun en Phuket overwogen. Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning gaat een haalbaarheidsstudie doen.
Een afzonderlijke studie wordt gedaan naar een ‘romantische route’ over de weg tussen Ranong, Phangnga, Phuket, Krabi en Trang, gericht op populaire bestemmingen voor paartjes.
Eerder bestudeerde het ministerie van Transport een oost-west verbinding tussen Surat Thani aan de Golf van Thailand en Phangnga aan de Andaman kust. De verbinding zou de toerisme industrie op beide kusten concurrerender maken. [Verder geen details.]
Verder wordt gedacht aan een light-rail verbinding van Tha Noon (Phangnga) naar Tha Chalong (Phuket) via de luchthaven van Phuket. Die zou verhoogd boven de middenberm van wegen in Phuket kunnen worden aangelegd, waardoor het onteigenen van land niet nodig is. Deze week neemt het Office of Transport and Traffic Policy and Planning een besluit over het project. Qua financiering is een public-private partnership mogelijk.

Aanbesteding ARL-treinen geen zuivere koffie
18 september – Weer een mogelijk geval van fraude. Zijn er wel eens eerlijke aankopen in Thailand, zou ik bijna verzuchten. Het ministerie van Transport vertrouwt de aankoop van zeven treinen voor de Airport Rail Link (de lightrail naar Suvarnabhumi) niet. Het heeft de spoorwegen (SRT), de moeder van de ARL, gevraagd om informatie over de aanbesteding.
Het ministerie zegt bij monde van een bron dat de SRT de aanbesteding had moeten staken omdat slechts een van de vier geïnteresseerde bedrijven een aanbod had gedaan. De andere drie leverden hun offerte niet in, waaronder Siemens. De SRT-gouverneur zegt dat dit niet is gedaan uit angst voor een schadeclaim van het Chinese winnend bedrijf. Siemens trok zich terug omdat het niet kon voldoen aan de eis van twee jaar garantie. Het kon slechts één jaar garanderen.
Staatssecretaris Omsin wil ook opheldering over de eis dat de treinen ruimte kunnen bieden aan tien passagiers per vierkante meter. Maar het lijkt hem onwaarschijnlijk omdat de normale capaciteit zes per vierkante meter is met een maximum van acht. Er zijn ook vraagtekens over de specificatie dat elke trein van vier compartimenten acht bestuurssystemen dient te hebben. Volgens Omsin volstaan twee.
De aankoop van de treinen is hoognodig omdat het aantal passagiers per dag is gestegen van 30.000 in 2010 naar 70.000. De zeven huidige treinen rijden om de 12 minuten, tweemaal zo lang als zou moeten. Veel passagiers klagen over lange wachttijden tijdens de spits.

Maandag 28 september
– Ziet u wel eens metrovoertuigen in de spits waar weinig passagiers staan? [Ik niet] En weet u hoe dat komt? Dat komt omdat vrouwen niet vlakbij mannen durven te staan, dus die stappen niet in. Je moet er maar opkomen en dat doet MRTA-gouverneur Peerayudh. Hij gaat de BMCL, die de ondergrondse metro exploiteert, vragen rijtuigen exclusief voor vrouwen te introduceren.
‘Als we women-only voertuigen hebben, denk ik dat meer mensen reizen. Alles wat de BMCL hoeft te doen is een bordje op te hangen’, zegt Parayudh. [Soms denk ik dat Thailand één groot gekkenhuis is.] De spoorwegen namen eerder voor de nachttreinen een soortgelijk initiatief, maar of die vrouwenwagens nog bestaan, weet ik niet. De klad zal er wel weer in gekomen zijn.
Volgend jaar augustus komt de verlengde Purple Line van Bang Sue naar Bang Yai in Nonthaburi in bedrijf. De metro rijdt net als de skytrain op een verhoogde baan. Reizigers stappen op station Tao Poon over. De verbinding Bang Sue-Tao Poon is pas in maart 2017 klaar. Passagiers worden er tot die datum vervoerd met een shuttle bus. Zie kaartje.
– Een treinconducteur wordt ervan verdacht woensdag een 15-jarig meisje in de trein naar Chumphon seksueel te hebben lastig gevallen. Haar familie heeft daarvan aangifte gedaan. Het Traffic Department van de spoorwegen stelt een onderzoek in. Indien schuldig bevonden, vliegt hij de laan uit. De conducteur had ook nog geprobeerd haar mobieltje te stelen, maar dat wist ze terug te pakken toen hij haar wilde zoenen.

Dinsdag 29 september
– De treinconducteur, die wordt beschuldigd van het seksueel lastigvallen van een 15-jarig meisje in de trein naar Chumphon, heeft een arrestatiebevel aan zijn broek hangen als hij zich uiterlijk morgen niet bij de politie meldt. Volgens zijn advocata had hij beloofd zich gisterochtend te melden bij de politie van Sawi (Chumphon), maar hij kwam niet opdagen. De conducteur is door de Spoorwegen geschorst. Als hij schuldig wordt bevonden, wordt hij ontslagen.

Zaterdag 3 oktober
– De eerste samenwerking tussen Thailand en Japan wordt vermoedelijk de aanleg van een spoorlijn tussen Mae Sot en Mukdahan. De lijn gaat deel uitmaken van een verbinding die vier Indo-Chinese landen aan elkaar knoopt: Myanmar, Laos, Thailand en Vietnam. De Spoorwegen (SRT) hebben al een studie gedaan naar de lijn van 718 kilometer; Japan buigt zich nu over de details van twee secties van de route: Mae Sot-Phitsanulok en Khon Kaen-Mukdahan. Of Thailand de treinen van Japan gaat kopen of huren, is nog niet bekend.
Thans vindt al het vervoer tussen Mae Sot en Mukdahan over de weg plaats. Een spoorweg zal tot belangrijke transportkostenbesparingen leiden, zegt minister Arkhom (Transport). Hij is ook enthousiast over de verbinding die met de drie andere landen wordt gelegd. De minister verwacht de komende maanden meer vorderingen bij het project.
Het werk aan de nieuwe route kan beginnen voordat naar verwachting in 2018 wordt begonnen aan de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Chiang Mai, eveneens een samenwerking van Thailand en Japan.

Zondag 11 oktober
– Tijdens zijn eerste bezoek aan China heeft minister Don (Buitenlandse Zaken) de financieringsproblemen van de spoorlijn Nong Khai-Rayong besproken met zijn Chinese ambtsgenoot. Maar meer dan ‘we gaan een tandje bijzetten’, lijkt het gesprek niet te hebben opgeleverd. Voor twee tracés van het gezamenlijk project van China en Thailand heeft China de kosten begroot op een bedrag dat 30 procent hoger is dan een eerdere begroting. Tot nu toe hebben ze geen compromis kunnen bereiken.
De minister heeft tijdens zijn bezoek ook gesproken over de ontwikkeling van het stroomgebied van de Mekong en het toenemend droogteprobleem in Thailand, waarvoor hij de hulp van China heeft ingeroepen. Beide landen hebben sinds 1976 diplomatieke relaties. De handel had vorig jaar een waarde van US$ 63 miljard. In de eerste zeven maanden van dit jaar bezochten 4,8 miljoen Chinezen Thailand.

Dinsdag 20 oktober
– Canada heeft belangstelling voor investeringen in spoorweg- en metrolijnen in Bangkok en in het land. Dit heeft minister Arkhom (Transport) gisteren bekend gemaakt na een gesprek met de Canadese ambassadeur. Volgens de ambassadeur heeft zijn land veel ervaring met lightrail technologie. Canada heeft ook belangstelling voor de aanleg van dubbelspoor en hogesnelheidslijnen, projecten waaraan China en Japan meewerken. Het Canadese bedrijf Bombardier liet eerder al weten belangstelling te hebben voor investeringen in spoorwegprojecten.

Zaterdag 24 oktober
– De zwaar onder de schulden gebukte gaande spoorwegen (SRT) gaat proberen particuliere investeerders te vinden voor de ontwikkeling van commerciële activiteiten bij de stations Bang Sue en Mae Nam.  Als dat lukt kan de komende zes jaar 60 tot 70 miljard baht van de schuldenlast worden afgeschreven. Volgens een bron bij de SRT is al een consultant gehuurd voor een studie naar beide projecten.
Bij Mae Nam in het district Yannawa gaat het om een perceel van 260 rai met een waarde van 10 miljard baht. Dat is bestemd voor vastgoed. De grond bij Bang Sue wordt verdeeld in vier zones voor onder andere kantoren en hotels, congreszalen en condominiums, winkelcentra en een sportcomplex en restaurants plus een monorail tussen Bang Sue en Mor Chit.

Vrijdag 30 oktober
– Om de zes dubbelspoor projecten sneller te laten verlopen, stelt de staatssecretaris van Transport voor om artikel 44 van de interim-grondwet toe te passen. Dat artikel geeft premier Prayut absolute macht. Het gaat om 903 kilometer aan spoorlijnen, waarmee een bedrag van 129,3 miljard baht is gemoeid. Van drie projecten is de milieu-effectrapportage afgerond. De staatssecretaris zegt dat artikel 44 het mogelijk maakt de aanbestedingsprocedure te versnellen.
Ook de aanleg van (delen van) de hogesnelheidslijnen leent zich voor het draconische artikel. De staatssecretaris praat volgende week met zijn minister over zijn ideetjes, wanneer die terug uit China is.

‘Maak verstandig gebruik van artikel 44’
31 oktober – Eerst maar eens de toelichting, daarna het nieuws. Het draconische artikel 44 van de interim-grondwet geeft premier Prayut de bevoegdheid bestaande procedures terzijde te schuiven. Hij kan als een dictator besluiten op elk terrein nemen.
De particuliere Anti-Corruption Organisation of Thailand  (ACOT) en oud-senator Rosana Tositrakul maken zich daarom ernstig zorgen over de suggestie van staatssecretaris Ormsin (Transport) om bij enkele geplande investeringsprojecten op het gebied van infrastructuur artikel 44 te gebruiken.
Dat heeft als voordeel een tijdwinst (van normaal twee jaar naar acht maanden) maar als nadeel dat de milieu-effectrapportage vervalt en bij een PPP-financiering (public-private-partnership) is geen toestemming vereist van het PPP Policy Committee, waardoor de deur voor corruptie voluit wordt opengezet.
Ormsin zegt dat het om 20 projecten ter waarde van 1,79 biljoen baht gaat, waarvan volgend jaar de uitvoering begint. De directeur-generaal van het State Enterprise Policy Office zei eerder dat tot 2019 66 PPP-projecten op stapel staan ter waarde van 1,4 biljoen baht. Zes daarvan ter waarde van 350 miljard baht staan voor volgend jaar gepland. [Over welke het gaat, vermeldt dit artikel niet. Ik dacht de aanleg van dubbelspoorlijnen.]
ACOT-voorzitter Pramon heeft gisteren tijdens een vergadering van de (junta) anti-corruptie commissie die onder voorzitterschap van Prayut staat, een sterk pleidooi gehouden voor transparantie en het voorkomen van corruptie. De mogelijkheden voor het vragen van steekpenningen en prijsopdrijving liggen voor het oprapen. En dat niet alleen: door de milieu-effecten buiten beschouwing te laten, kunnen later nare dingen gebeuren.
Oud-senator Tositrakul verzet zich tegen het inzetten van artikel 44. ‘De militaire regering dient haar speciale bevoegdheid zorgvuldig te gebruiken. De regering kan fouten maken en moet daarom gecontroleerd worden om slordigheden en nalatigheid te voorkomen.’
In het artikel worden nog anderen geciteerd, maar hun uitspraken vallen samen te vatten als ‘Het kan regenen en de zon kan schijnen’. Zoals deken Sungsidh van de universiteit van Rangsit: Artikel 44 heeft voor- en nadelen. Of Mongkolkit, secretaris-generaal van het [mij onbekende] National Anti-Corruption Network: Toepassing van artikel 44 is acceptabel indien de bevolking ervan profiteert. Hij heeft vertrouwen in Prayut’s integriteit, maar vertrouwt de mensen op operationeel niveau voor geen cent.

Dinsdag 3 november
– Japan investeert in drie spoorwegprojecten, heeft de speciale adviseur van de Japanse premier gisteren bevestigd tijdens een gesprek met vice-premier Somkid. Het gaat om de lijn Ban Phu Nam Ron (Kanchanaburi bij de grens met Myanmar) naar Chachoengsao en Aranyaprathet (574 km), de lijn Mae Sot (Tak) naar Phitsanulok en Mukdahan, de grensprovincie met Cambodja (718 km) en de hogesnelheidslijn Bangkok- Chiang Mai (715 km). De eerste lijn krijgt nog de spoorbreedte van 1 meter, bij de tweede lijn wordt mogelijk overgestapt op de internationale gebruikelijke breedte van 1,435 meter.
Somkid leidt volgende maand een delegatie naar Japan om verder over de drie projecten te onderhandelen.  Voor de financiering wil Somkid het nieuwe Thailand Future Fund gebruiken dat door het ministerie van Financiën wordt opgezet om langetermijn investeringen te stimuleren en dure projecten te financieren. Volgens Somkid zijn beide landen het eens dat de Japanse investeringen versneld dienen te worden.

Woensdag 4 november
– Acht projecten op het gebied van spoor- en wegvervoer en afvalverwerking komen in aanmerking voor public-private financiering. Het kabinet heeft dat gisteren besloten; het hoopt dat ze daardoor binnen negen maanden in plaats van 22 maanden kunnen worden uitgevoerd [of met de uitvoering kan worden begonnen?]. De projecten staan voor volgend jaar en 2017 op het programma. Het gaat om drie metrolijnen, een snelweg, twee afvalverwerkingsbedrijven en een centrum voor de marine. Het ministerie van Transport wil ook proberen de aanleg van twee hogesnelheidslijnen (Bangkok-Hua Hin en Bangkok-Rayong) onder het PPP-programma te brengen.
De onderhandelingen met China over de aanleg van een dubbelspoorlijn tussen Nong Khai en Rayong verlopen uiterst traag, maar premier Prayut zegt dat het project in ieder geval doorgaat. Knelpunt is de rente die China vraagt voor leningen.

Dinsdag 10 november
– Naar schatting 3.500 geschoolde arbeiders zijn volgend jaar in de transportsector nodig, maar waar haal je die vandaan? Thailand heeft niet voldoende gekwalificeerd personeel om aan die vraag te voldoen. Omdat de Chinezen een van ’s werelds belangrijkste spoorwegspecialisten zijn, wordt een Thai-Chinese Institute of Technology opgezet, een initiatief van het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) in samenwerking met de Chinese ambassade. In december moet het leerplan klaar zijn.
Verder wil Ovec honderden leerlingen en docenten van beroepsopleidingen op cursussen sturen, variërend van drie maanden tot een jaar, die zijn gericht op de aanleg en het onderhoud van spoorwegen.
Thailand en China gaan samen een dubbelspoor van 873 kilometer aanleggen tussen Bangkok en Map Ta Phut in Rayong en tussen Nakhon Ratchasima en Nong Khai. Maar er moeten nog wel een paar vuiltjes worden weggewerkt alvorens met de aanleg kan worden begonnen. Die was gepland voor eind dit jaar maar is uitgesteld naar mei volgend jaar. Beide landen zijn het nog niet eens over het route ontwerp en de financiering.

Dinsdag 17 november
– Volgende week tekenen Thailand en Japan een Memorandum of Understanding over de aanleg van een dubbelspoor van 547 kilometer dat loopt van Ban Phu Nam Ron in Kanchanaburi naar Aranyaprathet aan de grens met Cambodja. De aanleg begint naar verwachting begin volgend jaar. Tussen Kanchanaburi en de geplande diepzeehaven in Dawei (een gezamenlijk project van Thailand en Myanmar) wordt eveneens een spoorweg aangelegd, maar of Japan daarbij ook betrokken is, wordt me niet duidelijk uit het bericht.
Er staat nog meer te gebeuren op spoorweggebied, maar laat ik het niet al te ingewikkeld maken. Over twee spoorwegprojecten praat Somkid tijdens zijn bezoek aan Japan.

Donderdag 19 november
– Het meeste is al eens gemeld door de krant: de aanleg van twee spoorlijnen door Thailand en China. Dinsdag ging het kabinet akkoord met een ontwerp samenwerkings framework, waarin is vastgelegd wie verantwoordelijk voor wat is.
Alhoewel over het investeringspatroon[?], constructiekosten en rente op de Chinese leningen nog besluiten moeten worden genomen, is 19 december alvast gereserveerd voor de eerste-steenlegging in het spoorwegverkeerscentrum in Pathum Thani.
Als alles volgens planning verloopt, begint de aanleg in mei van de lijnen Nong Khai-Nakhon Ratchasima-Kaeng Khoi en Bangkok-Kaeng Khoi-Map Ta Phut. In totaal 867 kilometer met de internationaal gebruikelijke standaardbreedte van 1,435 meter (dus afwijkend van de huidige breedte van 1 meter) voor een bedrag van 350 miljard baht. (Bron: Bangkok Post, 18 november)

Vrijdag 20 november
• Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij, tevens adjunct-partijleider van de Democraten, vindt dat  de regering nog maar eens diep moet nadenken over alle spoorwegplannen, met name de hogesnelheidslijnen. Hij geeft als voorbeeld zijn dochter die in Noord-Engeland studeert en een vriendin in het Zuiden wilde bezoeken. Voorheen zou ze de trein hebben genomen, nu nam ze het vliegtuig [van een budgetmaatschappij] want dat was de helft goedkoper en bovendien tweemaal zo snel.
Korn wijst erop dat treinprojecten een forse investering vergen van verscheidene honderden miljarden baht, en dat geld moet wel worden opgebracht door de belastingbetaler. ‘Persoonlijk zou ik de trein nemen als reistijd en prijs van trein en vliegtuig bij elkaar in de buurt lagen. Deze twee gegevens vormen voor beleidsmakers een lastig probleem.’

Woensdag 25 november
– Die man heeft het maar druk met opdrachten geven en de krant met hierover te berichten. Premier Prayut heeft twee vice-premiers opdracht gegeven naar China te gaan voor onderhandelingen over de gezamenlijk aanleg van een 867 kilometer lange spoorlijn. Dat project schiet maar niet op, omdat China volgens Thailand een te hoge rente vraagt voor de te verstrekken leningen. China wil 2,5 procent, Thailand maximaal 2 procent. Bovendien worden de kosten door China nu geraamd op 500 miljard baht, 100 miljard meer dan de eerdere begroting.
Sinds januari is achtmaal vergaderd zonder dat enige vooruitgang werd geboekt. Het begin van de werkzaamheden is uitgesteld van eind dit jaar naar mei volgend jaar. Niettemin wordt op 19 december een eerste steen gelegd bij de spoorwegverkeersdienst.

Analyse: Harde opstelling Beijing biedt kansen
30 november – De harde opstelling van China in de onderhandelingen over de aanleg van de spoorlijnen Nong Khai-Nakhon Ratchasima-Kaeng Khoi en Bangkok-Kaeng Khoi-Map Ta Phut (867 kilometer) biedt de kans enige afstand te nemen van de grootmacht, betoogt Bangkok Post vandaag in een grote analyse op de voorpagina.
‘De Thaise regering moet proberen onafhankelijk te blijven. We kunnen op eigen benen staan, ondanks internationale druk’, zegt Sompop Manarungsan, president van het Panyapiwat Institute of Management en expert op het gebied van Thai-Chinese relaties. ‘China kan het verkeerd hebben als het denkt dat we van hen afhankelijk zijn voor infrastructurele projecten, want Japan is bereid de Chinese offertes te pareren.‘
Thailand en China onderhandelen al sinds januari over de aanleg van de twee spoorlijnen. Er zijn acht vergaderingen aan gewijd, maar er is nog geen akkoord. China vraagt 2,5 procent rente voor een lening die het ter beschikking stelt, Thailand vindt 2 procent het maximum. Bovendien heeft China een nieuwe begroting gemaakt. De aanleg kost nu 500 miljard baht en niet, zoals eerder begroot, 100 miljard minder.
De harde opstelling lijkt de regering enigszins te verbazen want sinds de coup van mei 2014 schurkt ze tegen het land aan en deporteerde maar al te graag op Chinees verzoek 109 Uighur vluchtelingen alsmede recent twee Chinezen met de vluchtelingenstatus. Beide deportaties zijn sterk bekritiseerd door de internationale gemeenschap als in strijd met het Vluchtelingenverdrag.
Hoogleraar politicologie Surachart van de Chulalongkorn universiteit zegt dat de regering niets geleerd lijkt te hebben van de kritiek op de uitzetting van de Uighur; anders had ze de twee Chinezen niet uitgezet. ‘Deze keer ligt het nog gevoeliger omdat die twee erkend zijn door de VN, maar dat lijkt ons niet te interesseren. De wereld hekelt Thailand voor zijn flip-flop, voor het niet respecteren van de mensenrechtenprincipes die we prediken.’
De ‘liefde’ voor China blijkt ook uit de geplande aankoop van Chinese wapens, Chinese duikboten, en de recente gezamenlijke oefening van de luchtmacht van beide landen in Nakhon Ratchasima, de eerste in zijn soort in Zuidoost-Azië.
Na de oefening zei vice-premier Prawit dat een oefening van alle drie strijdmachtonderdelen nog verre toekomstmuziek is. ‘Maar we gaan ons meer focussen op gezamenlijke research naar wapens en de nationale defensie-industrie.’ Prawit weerspreekt de kritiek dat Thailand op het gebied van defensie en buitenlandse zaken naar de pijpen van China danst. ‘We blijven neutraal en sluiten met alle landen vriendschap.’
In bijgaand kader een overzicht van Thailand’s vrijage met China.

Woensdag 2 december
– Opnieuw tegenslag [en vertraging?] voor de geplande aanleg van de 867 kilometer lange spoorlijnen Bangkok-Kaeng Khoi en Nong Khai-Map Tha Put. Vice-premier Somkid, de economisch tsaar van het kabinet, heeft een stokje gestoken voor de ondertekening van een Memorandum of Understanding met China. Eerst moet de grote buur akkoord gaan met een overeenkomst over rubber, die deel uitmaakt van hetzelfde pakket. Minister Arkhom (Transport) heeft dat gisteren bekend gemaakt.
De besprekingen met China over de spoorlijnen bevinden zich in een impasse; China rekent volgens Thailand een te hoge rente voor de leningen die ze verleent, en de kosten zijn nu ineens hoger. Daarover is dit jaar al achtmaal vergaderd zonder dat enige vorderingen zijn geboekt.
– De spoorlijn Ban Laem-Mae Klong blijft nog vier maanden buiten gebruik omdat het onderhoudswerk is vertraagd. Pas eind maart klinkt weer kedeng-kedeng. Aan de lijn wordt sinds mei gewerkt. Ook tijdens de vier maanden rijdt een shuttle bus tussen beide plaatsen. Onderweg worden bij elk station op het tracé passagiers opgepikt en afgezet.
SRT adjunct-gouverneur Thanonsak erkent dat het uitstel gevolgen heeft voor toeristische attracties zoals de Talat Rom Hoop in Mae Klong. De markt is het paradepaardje van de provincie en trekt altijd hordes Thai en buitenlanders. Talad Rom Hoop betekent sluiting paraplu markt. Elke keer als een trein passeert, moeten de verkopers hun luifels intrekken en koopwaar verplaatsen. De afgelopen zes maanden hebben enkele groepen Chinese toeristen hun boeking geannuleerd. De verkopers klagen over de teruggelopen omzet.

Donderdag 3 december
– Het bericht in de krant van gisteren dat de ondertekening van een MoU tussen Thailand en China vandaag niet doorgaat, is niet waar, zegt vice-premier Somkid. Vice-premier Prawit zegt dat de aanleg van de twee spoorlijnen doorgaat waarbij geprobeerd wordt te voorkomen dat het land in het nadeel is. Over sommige aspecten moet verder gediscussieerd worden. Ook de minister van Handel doet een duit in het zakje; ze bevestigt: de ondertekening gaat door.
Het MoU heeft betrekking op de gezamenlijke aanleg van de spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut en Bangkok-Kaeng Khoi (totaal 867 km), alsmede op rijst en rubber deals met Beijing. China koopt 1 miljoen ton nieuwe rijst en 200.000 ton rubber. Over  de rijst zijn beide partijen het eens, over de rubber nog niet en dat zou volgens de minister van Transport de reden zijn van het uitstel.

Vrijdag 4 december
– Het zal wel een storm in een glas water geweest zijn of de krant maakte er [weer eens] een potje van, maar de ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen Thailand en China is gisteren vlekkeloos verlopen. Beide landen zetten hun handtekening onder de gezamenlijke aanleg van twee spoorlijnen, China belooft 100.000 ton rijst te kopen [Gisteren schreef de krant 1 miljoen ton] en 200.000 ton rubber.
Volgens eerdere berichten stond de ondertekening op losse schroeven vanwege die rubberaankoop, maar 1 de problemen zijn glad gestreken of 2 de problemen hebben nooit bestaan.
De aanleg is in vier fases verdeeld. Begonnen wordt met de tracés Bangkok-Kaeng Khoi en Nakhon Ratchasima-Kaeng Koi. Later volgen Kaeng Khoi-Map Ta Phut en Nong Khai-Nakhon Ratchasima.

Zondag 6 december
– Gratis reizen op de trein kan tussen 28 december en 3 januari. De service geldt voor de meest populaire routes vanaf Bangkok, onder andere naar Chiang Mai. Normaal vervoert de SRT 80.000 à 90.000 passagiers per dag; in de vakantieweek stijgt dat aantal naar 110.000. De SRT voegt extra rijtuigen toe.

Donderdag 17 december
– Het bedrijfsleven staat vierkant achter de gezamenlijke aanleg door China en Thailand van de spoorlijn Nong Khai naar Map Ta Phut (873 kilometer), een project dat moeizaam vordert vanwege financieringsproblemen.
De Thai Chamber of Commerce maant de regering tot spoed. Dat pleidooi hield de vice-voorzitter op de eerste openbare hoorzitting over het project. Als de lijn er in 2018 ligt, betekent dat een stevige stimulans voor de economie. De lijn heeft vooral nut voor het goederenvervoer.
Zaterdag wordt op het station van Chiang Rak Noi in Pathum Thani de eerste spade in de grond gestoken voor de aanleg.

Symbolische start aanleg China-Thai spoorlijn
20 december – Over de financiering en de aandelenverhouding zijn ze het nog niet eens, maar dat weerhield Thailand en China er niet van zaterdag het startsein te geven voor de aanleg van de spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut via Kaeng Koi en Bangkok-Kaeng Koi.
Op het station Chiang Rak Noi (Bang Pa-in, Ayutthaya) leidden vice-premier Prajin en de Chinese State Counsillor Wang Yong een ceremonie [geen details] als symbool van hun samenwerking bij de aanleg van het 530 miljard kostende project.
Naar verwachting wordt in mei volgend jaar begonnen met de aanleg van het dubbelspoor dat in afwijking van de huidige spoorbreedte in Thailand van 1 meter de internationaal gebruikelijke breedte van 1,435 meter krijgt. De aanleg neemt vier jaar in beslag.
In Chiang Rai komt het controlecentrum. Op de foto wordt een model ervan bewonderd. (Bron: website Bangkok Post, 19 december)

Dinsdag 22 december
– Om de te verwachten reizigersstroom tussen Thailand en Maleisië te bedienen, heeft de Spoorwegen gisteren een nieuwe dienst geopend tussen Hat Yai (Songkhla) en Padang Besar (Maleisië). De Spoorwegen denken dat het reizigersverkeer toeneemt wanneer de Asean Economic Community eind dit jaar van kracht wordt. De twee treinen pendelen de hele dag heen en weer tussen beide stations.

Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network
28 december – Bangkok wordt het knooppunt van het Pan-Asia Raiway Network, een ambitieus plan van China om drie spoorverbindingen met de landen van Zuidoost-Azië aan te leggen. In een ‘special report’, zeg maar achtergrondverhaal, beschrijft de krant de plannen. Het artikel zou niet misstaan als brochuretekst want werkelijk elk detail over de aanleg wordt vermeld.
Nou ja, niet elk detail want geen woord wordt gewijd – ik noem maar een zijstraat –  aan de wc’s op de CRH2G treinen die op (het Thaise deel van) de centrale route gaan rijden. Over dat deel  heeft de krant al vaak bericht omdat Thailand en China in de clinch liggen over de financiering en kosten. Het gaat om het tracé Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking van Kaeng Koi naar Bangkok. De aanleg zou in mei volgend jaar moeten beginnen.
Wat de diepere  bedoelingen van China zijn met het netwerk laat zich raden: toegang krijgen tot een interessante afzetmarkt voor zijn producten. Een bron bij het ministerie van Transport noemt nog culturele uitwisselingen en economische ontwikkeling; ook niet verkeerd. De spoorlijn lijkt me ook handig voor het deporteren van vluchtelingen naar China, maar laat ik daar maar over zwijgen. Ligt nogal gevoelig hier.
Bijgaand een kaartje met de drie routes.

Dinsdag 29 december
– De Spoorwegen (SRT) hebben van de minister van Transport opdracht gekregen tempo te maken met de studie naar de financiering van de twee geplande hogesnelheidslijnen Bangkok-Hua Hin (211 km , kosten 94,7 miljard baht) en Bangkok-Pattaya-Rayong (194 km, kosten 152,5 miljard baht). Gedacht die via  een public-private partnership (PPP) constructie te financieren. Volgend jaar wil de minister daarover duidelijkheid.
In februari ontvangt de SRT een investeringsstudie van een consultancybureau. Daarna buigen het ministerie, de State Enterprises Policy Commission (superboard) en de PPP-commissie zich erover. De minister verwacht dat de aanbestedingsprocedure in het derde kwartaal kan beginnen. Thai Beverage Plc wil wel in de Hua-Hin route investeren. De Charoen Pokphand groep in de andere lijn.

Ook het spoorwegnet wordt uitgebreid
1 januari 2016 – Niet alleen het metronetwerk wordt uitgebreid, maar ook het jarenlang verwaarloosde spoor wordt dit jaar aangepakt.
Thailand beschikt thans over 3.569 km enkelspoor, 357 km dubbelspoor en 107 km driedubbelspoor. Tussen dit jaar en 2018 komen twaalf dubbelspoorlijnen in aanleg c.q. worden verbeterd. Ik zal de tracés maar niet noemen, want ik heb u al dood gegooid met namen (zie vorige bericht). Heb er trouwens vaak genoeg over geschreven en u kunt het ook allemaal lezen op de themapagina Spoorwegen.
Wanneer alle plannen zijn gerealiseerd, beschikt Thailand over 3.994 km dubbelspoorlijnen. Nieuwe locomotieven staan ook op het verlanglijstje van de Spoorwegen (SRT). De SRT meent dat de toekomst minder storingen zal brengen, treinen die op tijd rijden en verbetering van het comfort voor passagiers.
Het bericht plakt er ook nog informatie aan vast over nieuwe snelwegen, maar ook die plannen zijn  al vaak langs gekomen in de krant.

Maandag 11 januari
– De Spoorwegen (SRT) verwachten in maart een haalbaarheidsstudie af te ronden naar de commerciële ontwikkeling van twee stukken grond. Het land is miljarden baht waard, geld dat de SRT hard nodig heeft om haar torenhoge schulden weg te werken. Het gaat om een stuk land van 260 rai bij station Mae Nam (Khlong Toey, Bangkok) en eentje van 359 rai bij het Energy Complex. Het land gaat voor een periode van 30 jaar geleasd worden aan particuliere bedrijven. In 2011 werd al eens een haalbaarheidsstudie gedaan, maar die is verouderd.

Woensdag 20 januari
– Er is het hele afgelopen jaar over gepraat en de partijen konden het maar niet eens worden: de rente die China rekent voor de lening, af te sluiten voor de aanleg van de 873 kilometer lange spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok. [Foutje van BP: die vergeet het tracé naar Nong Khai.]
Het wordt nu toch de 2 procent die Thailand al die tijd vroeg en niet de 2,5 procent die China bood. Maar nog niet alle hobbels zijn weggenomen, want nu moeten beide landen het eens zien te worden over de verdeling van de kosten: momenteel 40:60 (Thailand- China), maar de regering wil 30:70 en heeft de ministeries van Transport en Financiën gevraagd de nieuwe verdeelsleutel te bestuderen. Aanleiding zijn de hogere kosten, die aanvankelijk op 400 miljard baht werden begroot, maar na een herziening door China op 530 miljard baht uitkwamen. Naar verwachting begint de aanleg in mei. De spoorlijn dient voornamelijk voor goederenvervoer.

Zondag 24 januari
– Zuid-Koreaanse spoorweg experts dringen er bij Thailand op aan eigen spoorwegtechnologie te ontwikkelen zodat het land minder afhankelijk is van het buitenland. Ze hielden dit pleidooi vrijdag op een seminar gewijd aan ontwikkelingen op spoorweggebied.
Volgens researcher Choi Jinyu van het Korea Railroad Research Institute, is het land daartoe in staat. Als voordelen noemde hij vermindering van de staatsuitgaven en bestrijding van de verkeerscongestie en luchtvervuiling.
Park Minwoo, assistent van de minister van Land, zei dat Zuid-Koreau bereid is Thailand te helpen om een eigen, verzelfstandigd railsysteem te ontwikkelen.’We doen nu onderzoek hoe we de beste partner van Thailand kunnen zijn bij het ontwikkelen van spoorwegsystemen en technologie. Mijn land is oprecht geïnteresseerd om Thailand te helpen zijn railsysteem te ontwikkelen.’

Sprintje voor hogesnelheidslijn
29 januari – Het venijn zit in de staart als je het mij vraagt. Tot nu toe hebben particuliere bedrijven geen belangstelling getoond voor investeringen in de hogesnelheidslijnen die op het verlanglijstje van de regering staan, want het rendement is te laag. Zo besluit het artikel High-speed rail up for fast track in de krant van gisteren. Als dat zo blijft, heeft het land een probleem want de lijnen moeten gefinancierd worden middels een public-private partnership (PPP).
De PPP-commissie, die beslist of projecten voor deze financieringswijze in aanmerking komen, heeft het ministerie van Transport en de Spoorwegen (SRT) gevraagd de complete haalbaarheidsstudie naar de lijn Bangkok-Rayong (152 miljard baht, 194 kilometer) in te leveren, zodat die op de volgende vergadering kan worden besproken.
De commissie beslist vervolgens of de lijn de fast-track procedure gaat volgen, wat inhoudt dat de goedkeuringsprocedure wordt verkort van de gebruikelijke twee jaar naar acht en een halve maand. Over de lijn Bangkok-Hua Hin meldt het bericht slechts dat het ministerie van Transport die onder hetzelfde regime wil brengen.
De haalbaarheidsstudie is in maart klaar. De commissie wil dat een duidelijk plan wordt gepresenteerd voor de route en de financieringswijze. De PPP-constructie voorziet in drie vormen: Het gehele project particulier gefinancierd, een gesplitste financiering (particuliere sector investeert in het treinsysteem, de overheid in de infrastructuur) en de overheid neemt alle kosten voor haar rekening waarbij de particuliere sector zorg draagt voor de service [?].
Wanneer de Bangkok-Rayong lijn de snelle procedure krijgt, is dit het zesde project met deze financieringswijze. Vijf projecten ter waarde van 334 miljard baht komen al in aanmerking voor een fast-track financiering: drie metrolijnen en twee snelwegen.
De regering heeft haar hoop gevestigd op publieke investeringen in grote infrastructurele projecten om particuliere investeringen te stimuleren zodat ze de plaats van de teruglopende export kunnen innemen als groeimotor van de Thaise economie. Voor dit jaar heeft de regering voor particuliere investeringen een target van 10 procent groei gesteld.
Wanneer de target wordt gehaald, neemt het bruto binnenlands product met 5 procent toe en kan Thailand de middle-income trap ontlopen. (Bron: Bangkok Post, 28 januari)

Zaterdag 30 januari
– De aanleg van vier dubbelspoorbanen en de verlenging van de Airport Rail Link hebben nu al een vertraging opgelopen van zes maanden na de geplande oplevering in 2019. Contracten zijn nog niet getekend. Het ministerie van Transport gaat in overleg met de betrokken overheidsdiensten om de sokken erin te zetten. Staatssecretaris Omsin (Transport) vindt dat ze sneller informatie moeten uitwisselen.

Geen dubbelspoor maar enkelspoor. Hoezo?
3 februari – Het mes is gezet in de plannen voor de aanleg van de zogeheten Sino-Thai spoorlijn, een dubbelspoor verbinding tussen Nong Khai en Map Ta Phut via Nakhon Ratchasima met een aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok.
•  Het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai wordt enkelspoor omdat het vrachtvolume op dat deel minimaal is.
• De tracés Bangkok-Kaeng Khoi en Kaeng Khoi-Nakhon Ratchasima worden ‘gecombineerd’ [Wat dat concreet betekent, begrijp ik niet.]
De veranderingen zijn vorige week overeen gekomen toen de ministers van Transport en Financiën in China waren voor overleg over de spoorlijn die door beide landen gezamenlijk wordt aangelegd.
[Even een persoonlijke noot: Over  de financiering van de lijn wordt al een jaar lang gebakkeleid. Eerst over de rente die China vroeg voor leningen, maar dat vuiltje schijnt te zijn weggewerkt, en ook over de totale kosten omdat China met een hogere begroting kwam dan aanvankelijk voorzien. Dus ik denk dat er gewoon bezuinigd moet worden om het paradepaardje van de regering veilig te stellen.]
De aanleg gebeurt in twee fases. Eerst Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai en daarna Kaeng Khoi-Map Ta Phut. De constructiematerialen zullen zoveel mogelijk uit Thailand moeten komen, ‘om op de kosten te besparen’, aldus minister Arkhom (Transport).
Hij bevestigt dat beide landen het nog niet eens zijn over de kostenverdeling. Thailand heeft in Beijing voorgesteld dat China een aandeel van van 60 procent neemt in een nog op te richten special purpose vehicle, dat verantwoordelijk is voor het project. De Chinese gesprekspartners leggen het voorstel aan hun superieuren voor.
Arkhom verwacht dat beide landen later deze maand de zaak kunnen afronden, wanneer de Chinezen akkoord gaan met het voorstel. Ben benieuwd.

Vrijdag 5 februari
– De spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut, een gezamenlijk project van China en Thailand, wordt niet geschrapt, zegt minister Arkhom (Transport) in reactie op geruchten.
Over de financiering kunnen beide landen het maar niet eens worden. Thailand heeft nu besloten op het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai enkelspoor aan te leggen en de aanleg van het tracé Kaeng Khoi-Map Tha Put uit te stellen. De kosten, oorspronkelijk begroot op 500 miljard baht, kunnen daardoor met 160 miljard worden teruggebracht. Voor zover mogelijk worden materialen in Thailand gekocht, eveneens om kosten te besparen. Het bericht noemt deze keer geen startdatum voor de aanleg.

Zaterdag 13 februari
– De Spoorwegen (SRT) stoppen tijdelijk met de constructie van een afscheiding langs de MRT Red Line in Rangsit nadat omwonenden hadden geklaagd dat die de toegang tot hun huizen blokkeert. De SRT-gouverneur heeft gisteren tijdens een bijeenkomst beloofd voor eind maart een oplossing te zoeken. De gouverneur ging akkoord met de eis van de bewoners om langs de lijn een 6 tot 8 meter brede weg aan te leggen, het rioolstelsel te verbeteren en een brug te construeren met toegang tot het station Lak Hok.
De bewoners uitten vorig jaar al hun zorgen over de geplande security barrier van 2 kilometer tussen de stations Lak Hok en Khlong Rangsit Prayurasakdi. Daardoor zouden driehonderd gezinnen hun huis niet kunnen bereiken. De gouverneur erkent het probleem, maar zegt dat de afscheiding uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. In januari is de aannemer begonnen met het grondwerk voor de afscheiding (foto). Later kregen de bewoners te horen dat ze hun auto’s moesten weghalen. Een van de bewoners, nationaal kunstenaar Suchart, hekelt de SRT voor haar slechte planning. ‘De SRT heeft ons niet geraadpleegd.’

Dinsdag 23 februari
– De Spoorwegen (SRT) vragen aan het kabinet een krediet van 13 miljard baht voor de aanschaf van forenzentreinen. De SRT wil in Japan en Zuid-Korea 186 multiple dieselunits kopen. Ze gaan ingezet worden op de routes Bangkok-Nakhon Sawan, Bangkok-Nakhon Ratchasima en Bangkok-Chumphon.

Vrijdag 26 februari
– China’s aanbod om zijn investeringen in de spoorlijn Nong Khai-Map Ta Phut met een aftakking naar Bangkok te verhogen in ruil voor grond aan beide zijden van de 845 lange lijn is door het ministerie van Transport afgewezen. China zou daardoor een voorkeurspositie krijgen bij de bouw van panden voor commerciële doeleinden en dat lijkt het ministerie geen goed idee. Over de aanleg en financiering van de lijn wordt nog steeds overlegd. Eind deze maand komen de onderhandelaars voor de tiende keer bijeen in Beijing. Naar verwachting wordt dit jaar met de aanleg begonnen.

Zaterdag 12 maart
– De ontwikkeling van het braakliggend stuk grond (497 rai) bij station Makkasan loopt vertraging op omdat de Spoorwegen (SRT), eigenaar van de grond haar onderhoudsdepot nog moet verplaatsen. Gestudeerd wordt op nieuwe onderhoudscentra op vier plaatsen: Bang Sue (Bangkok) en drie in Chon Buri, Uttaradit en Nakhon Si Thammarat. De SRT draagt de grond aan het ministerie van Financiën over, dat in ruil daarvoor de 110 miljard baht aan schulden van de SRT overneemt. Dat geld wordt terugverdiend met de commerciële ontwikkeling van het gebied.

Donderdag 17 maart
– Vermoeiende man, die premier van Thailand. Braakt het ene idee na het andere uit. Gisteren maakte hij bekend dat de regering het spoorwegnet voor 2022 wil uitbreiden naar 7.000 km. Dat meet thans 4.070 km. Doel: het verminderen van de logistieke kosten [wegvervoer is stukken duurder] en gebruik maken van Thailand’s geografische positie.
Thailand moet een transport knooppunt worden voor Asean en de Mekong subregio en voor grotere afstanden een transitpunt, zei minister Arkhom (Transport) in ARL-station Makkasan, waar Prayut de Second Thai Rail Industry Symposium and Exposition opende. [De ARL is de light-rail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum.]
Treinen verzorgen thans slechts 2 procent van het goederentransport. Het ministerie wil in 2022 op 5 procent zitten. Dan gaan de logistieke kosten omlaag van 14 procent van het bruto binnenlands product naar 10 à 12 procent. De plannen zijn vastgelegd in het National Transport Investment Plan 2015-2022 en het National Logistiek Strategisch Plan 2013-2017.

Vrijdag 18 maart
– Het kabinet buigt zich later deze maand over de voorstellen voor de aanleg van zeven dubbel-spoorbanen. De Spoorwegen (SRT) hebben de voorstellen al ingeleverd bij de minister van Transport. Zodra het kabinet het groene licht geeft, kan de aanbesteding beginnen, want voor de projecten geldt de zogeheten fast-track procedure (zie het bericht van 16 maart: Fast-track deugt niet, maar regime kan ’t niets schelen), een zeer omstreden methode waarbij de aanbesteding tegelijk plaatsvindt met de milieu-effectrapportage (EIA). De aanleg van drie routes kan al beginnen, want daarvoor zijn de EIA’s al afgerond.
De president van Sino-Thai Engineering and Construction Plc noemt de zeven spoorlijnen een goede gelegenheid voor investeringen door de constructiesector. ‘Als het de regering lukt ze te realiseren in overeenstemming met hun opzet, verhoogt dat de geloofwaardigheid van de regering en zullen meer particuliere bedrijven investeren in projecten van de overheid.’

Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow
24 maart – De Thai-Sino spoorlijn wordt qua financiering een onemanshow, want Thailand en China kunnen het niet eens worden worden over een gezamenlijke financiering. En dat verbaast me niet want er is zo’n beetje het hele afgelopen jaar over onderhandeld en elke keer moest ik in Nieuws uit Thailand melden dat de financiering niet rond was, omdat China een te hoge rente zou rekenen voor de te verstrekken leningen. China blijft wel betrokken bij de aanleg.
De krant omschrijft de lijn als een hi-speed rail, maar dat is verwarrend want het gaat niet om een specifieke hogesnelheidslijn, maar een spoorlijn ‘which can handle medium- to high speed train services’ en dat is toch echt wat anders.
De Thai-Sino spoorlijn knoopt via Nakhon Ratchasima Nong Khai en Map Ta Phut (Rayong) aan elkaar met aan aftakking vanaf Kaeng Khoi naar Bangkok. De aanleg gebeurt in twee fases met als eerste fase Bangkok-Nakhon Ratchasima-Nong Khai. Het tracé Nakhon Ratchasima-Nong Khai zou enkel spoor worden, aldus eerdere berichten, de rest dubbelspoor, maar of dat zo blijft nu de financiering op de helling gaat, weet ik niet.

Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow (2)
25 maart – Is de geplande spoorverbinding van Nong Khai naar Map Ta Phut (Rayong) met een aftakking naar Bangkok nu wel of niet een hogesnelheidslijn?
Gisteren schreef ik in het bericht Thai-Sino spoorlijn wordt onemanshow dat dit niet het geval is. Het gaat volgens mij om een dubbelspoor verbinding met de internationaal gebruikelijke spoorbreedte van 1,435 meter. De website en krant noemen de spoorbreedte niet eens en schrijven dat de route ‘can handle medium- to high-speed train services’. De kwestie blijft wat mij betreft even onbeslist.
Ik schreef ook dat een jaar is onderhandeld over financiering van de lijn; volgens de krant is twee jaar over het project onderhandeld. De onderhandelingen zijn vastgelopen op de volgens Thailand te hoge rente die China zou vragen voor leningen en de kostenbegroting voor de eerste fase (Bangkok-Nakhon Ratchasima en Nakhon Ratchasima-Nong Khai). Volgens Thailand is daarvoor 170 miljard baht vereist, China houdt  het op 190 miljard.
Hoe het ook zij: het gisteren gemelde nieuws dat Thailand de lijn op z’n eentje gaat financieren, is correct. Premier Prayut heeft dat gisteren bevestigd. De vereiste 530 miljard baht komt uit de begroting en binnenlandse leningen. China blijft wel betrokken bij de aanleg en zal hierbij gebruik maken van Thaise ingenieurs en arbeiders. Voor het project is ook een milieu-effect rapportage vereist. Prayut, die momenteel in China is, heeft zijn Chinese counterpart gevraagd Thailand’s 170 miljard baht over te nemen. Het project heeft tot nu toe een achterstand opgelopen van 5 maanden.

Thai-Sino spoorlijn uitgekleed; China betaalt niet mee
26 maart – Van het paradepaardje op spoorweggebied blijft niet veel over nu Thailand heeft besloten de Thai-Sino spoorlijn zonder Chinese co-financiering aan te leggen. Van de oorspronkelijk geplande route van 845 kilometer wordt slechts 250 km aangelegd: het tracé Bangkok-Kaeng Koi-Nakhon Ratchasima.
De regering doet er qua snelheid van de treinen wel een schepje bovenop: van 180 km naar 250 km, waardoor de reistijd op het uitgeklede deel 1 uur bedraagt. Het aantal reizigers wordt geschat op 20.000 per dag. De aanleg begint in augustus; de lijn zou in 2019 in bedrijf moeten komen.
Het oorspronkelijke plan ging uit van de route Map Ta Phut via Kaeng Koi en Nakhon Ratchasima naar Nong Khai  aan de grens met Laos, met een aftakking van Kaeng Koi naar Bangkok. Over de aanleg is 2 jaar onderhandeld met China, maar de onderhandelingen zijn vastgelopen op de volgens Thailand te hoge rente die China vroeg voor leningen. Over de kosten van het tracé Bangkok-Kaeng Koi-Nakhon Ratchaisma dat nu is overgebleven, verschillen Thailand en China van mening. China zegt 190 miljard baht, Thailand houdt het op 170 miljard baht. Die kwestie is nog onbeslist.
Thailand denkt de kosten te kunnen opbrengen met begrotingsgelden, binnenlandse leningen en eventueel buitenlandse leningen van de Wereldbank, de Asian Development Bank of zelfs de door China geleide Asian Infrastructure Investment Bank. Verwacht wordt dat de lijn de economische groei bevordert en dat de particuliere sector bij stations grond zal leasen om er bedrijven te vestigen, wat weer geld geld oplevert.
China blijft nog wel betrokken bij de aanleg. Gebruik wordt gemaakt van Chinese technologie en Chinese ingenieurs gaan toezicht houden. Het handwerk wordt evenwel verricht door Thaise werkers.
Het artikel vandaag zegt niets over de exploitatie van de lijn, die – dat durf ik als leek wel te voorspellen  – zwaar verliesgevend zal zijn, omdat bijvoorbeeld het treinkaartje stukken duurder zal zijn dan een vliegtuigticket op die route. Ook over onderhoudskosten zegt het artikel niets.
Het maakt op mij allemaal de indruk van luchtfietserij, maar wie ben ik? Premier Prayut gaf gisteren hoog op van het project in zijn wekelijkse tv-peptalk Bringing Happiness to the People.
Bijgaand een kaartje uit juli 2014, maar daarop ontbreekt het tracé Bangkok-Kaeng Koi. De B-route is de oorspronkelijk geplande lijn.
Gerelateerde berichten:
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn
28 december: Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network

Bedrijfsleven NO stapt op de hogesnelheidstrein
28 maart – Het bedrijfsleven in het Noordoosten (NO) is bereid de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima (Korat) mede te financieren. Dat zegt een lid en voormalig secretaris-generaal van de Northeastern Region Chamber of Commerce. Het aanbod is een reactie op het besluit van de regering om de lijn zelf te financieren en geen beroep (meer) te doen op Chinese leningen.
Investeerders in de twintig provincies van de Isaan zouden volgens zijn berekening elk 5 miljard baht op tafel moeten leggen om de aanleg die 170 miljard kost [volgens China 190 miljard] te bekostigen. Tawisant Lonanurak zegt dat het project door velen wordt gezien als een waardevolle investering. Ten bewijze daarvan noemt hij het enthousiasme van bedrijven in Khon Kaen  om er te investeren in een eigen spoorsysteem in de provincie.
Volgens eerdere berichten zijn de onderhandeling over de aanleg van de Thai-Sino spoorlijn vastgelopen op de te hoge rente die China rekende voor leningen. Dit bericht noemt ook de eis van China om grond langs de spoorlijn voor commerciële doeleinden te managen; dit in ruil voor ’s lands investering.
Voorzitter Hasadin van de Chamber of Commerce in Nakhon Ratchasima looft de regering dat ze niet gezwicht is voor China’s eisen, want die hadden het land een monopoliepositie verschaft. Voordeel is ook dat geen rekening hoeft te worden gehouden met de grotere risico’s van de Chinese munt (yuan) vergeleken met de Amerikaanse dollar.
China’s rol is overigens niet uitgespeeld want de lijn wordt gezamenlijk aangelegd. Als gevolg van het besluit om de lijn alleen te financieren, heeft Thailand wel de oorspronkelijk geplande lengte van 845 kilometer moeten terugbrengen naar 250 km. Aanvankelijk zou de lijn van Map Ta Phut via Nakhon Ratchasima naar Nong Khai lopen met een aftakking vanaf Kaeng Koi naar Bangkok.

Thai-Sino spoorlijn: Democraten tegen onemanshow
29 maart – Vervelende lui, die Democratische partij. Heeft de regering een mooi compromis bedacht voor de aanleg van de Thai-Sino spoorlijn, beginnen ze te zeuren over de kosten, die nu alleen door Thailand worden opgebracht omdat Chinese leningen te duur blijken. Dat geld kan beter besteed worden aan dubbelspoorlijnen voor vrachtvervoer, snelwegen en reorganisatie van de Spoorwegen, zegt de partij. Het is ook nooit goed wat deze (militaire) regering doet, die toch het beste met het land voor heeft.
Topbobo’s van de partij, waaronder voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij, leverden gisteren een brief in op het Government House met hun bezwaren. De partij denkt dat het aantal reizigers op de ingekorte lijn [ingekort omdat China’s financiering vervalt] wel eens vies zou kunnen tegenvallen, want de lijn stopt in Nakhon Ratchasima en loopt niet meer door naar Nong Khai met een aansluiting naar China.
Korn: ‘Een volledig door Thailand gefinancierde investering schept op de lange termijn begrotingsproblemen en de regering verliest onderhandelingsvermogen met China.’ Hij wijst erop dat het project een jaarlijkse aanslag van 10 miljard baht op de begroting doet. ‘De regering moet de zaak opnieuw overdenken.’
Minister Arkhom (Transport) wuift Korn’s bezwaren weg. De kosten vormen geen aanslag op de begroting of staatsschuld, zegt hij. Thans bedraagt de staatsschuld 40 procent van het bruto binnenlands product. Thailand kan het lijden.
Oorspronkelijk zou de 873 kilometer lange spoorlijn van Map Ta Phut (Rayong) via Nakhon Ratchasima naar Nong Khai lopen met een aftakking naar Bangkok. Wat overblijft is een lijn tussen Bangkok naar Nakhon Ratchasima van 250 km. Hoewel China niet medefinanciert, blijft het wel betrokken bij de aanleg. Investeerders in de Isaan hebben aangeboden de lijn te co-financieren. Door de inkorting bedragen de aanlegkosten niet 360 miljard baht, maar 170 miljard [volgens China 190 miljard baht].
Eerdere en gerelateerde berichten:
28 maart: Bedrijfsleven NO stapt op de hogesnelheidstrein
26 maart: Thai-Sino spoorlijn uitgekleed; China betaalt niet mee
29 januari: Sprintje voor hogesnelheidslijn
28 december: Bangkok knooppunt van Pan-Asia Railway Network

Thai-Sino spoorlijn: rijst- en rubberdeals gaan door
30 maart – De al met China afgesloten overeenkomsten over de levering van rijst en rubber komen niet in gevaar, nu Thailand heeft besloten voor de financiering van de Thai-Sino spoorlijn geen gebruik te maken van Chinese leningen. Minister Apiradi (Handel) zei maandag dat de verkoop van 2 milljoen ton rijst en 200.000 ton rubber, vastgelegd in een Memorandum of Understanding dat deel uitmaakt van de Thai-Sino samenwerking, gewoon kan doorgaan.
Apiradi wijst erop dat China betrokken blijft bij de aanleg en dienstregeling; daarin komt geen verandering. Bovendien is Thailand al bezig 130.000 ton af te leveren van een deal van 1 miljoen ton, die nog is afgesloten door de regering Yingluck.
Dit jaar wil Thailand op basis van G-to-deals (government to government) 2 miljoen ton rijst verkopen. De verkoop van rijst aan Iran wordt echter gehinderd door de toegenomen conflicten in het Midden-Oosten. (Bron: Bangkok Post, 29 maart)

EABC pleit voor Europese normen op spoor
1 april – Thailand dient bij de grote infrastructurele projecten meer aandacht te besteden aan post-constructiekosten, zoals onderhoud, omdat de uitvoering van projecten door hoge onderhoudskosten op de lange termijn wordt bemoeilijkt. Thailand daarentegen besteedt normaal de meeste aandacht aan de aanlegkosten en – laat ik het maar in mijn eigen woorden zeggen – kijkt niet verder dan zijn neus lang is.
De European Association for Business and Commerce (EABC) dringt er daarom op aan om Europese industriële normen over te nemen, met name bij de aanleg van spoorlijnen, want die staan borg voor een lange levensduur waardoor de kosten afnemen. Lijkt me een nuttig advies, gezien de ambitieuze plannen die Thailand voor het lange tijd verwaarloosde spoorwegnet heeft.
George Wolff, voorzitter van de commissie spoor- en weginfrastructuur van de EABC, wijst er in dit verband op dat de de vraag naar openbaar vervoer in Thailand, vooral over het spoor, aanzienlijk is gestegen.
Hij biedt hulp aan: ‘Europa heeft een lange geschiedenis en veel ervaring bij het ontwikkelen van spoorwegsystemen. En het beschikt ook over een groot aantal experts die steun kunnen verlenen aan ontwikkelingen in Thailand.’
Thailand zou er goed aan doen over te stappen op de internationaal gebruikelijk spoorbreedte van 1,435 meter en afscheid te nemen van de huidige breedte van 1 meter, aldus Wolff. Dan kan het spoorwegnet in de toekomst gemakkelijk aansluiten op regionale spoorwegnetten.
Een recent voorbeeld van het gebrek aan behoorlijk onderhoud biedt de Airport Rail Link, de light-rail verbinding tussen Suvarnabhumi en het centrum van Bangkok. De rijtuigen hadden al lang groot onderhoud moeten hebben en onlangs bleek bij een stroomstoring dat back-up systemen niet functioneerden.
De luchthaven van Krabi lag in februari acht uur plat omdat de nood-generatoren niet werkten. De luchthaven was tevoren gewaarschuwd dat de stroomleverantie zou worden onderbroken voor onderhoudswerkzaamheden, maar verzuimde de generatoren te controleren. (Bron: Bangkok Post, 31 maart)

Dinsdag 5 april
– De haalbaarheidsstudies zijn gedaan en ingeleverd bij het ministerie van Transport, dus dat schiet op. [Geen details] Gouverneur Wuthichart van de Spoorwegen verwacht dat de aanbesteding van de hogesnelheidslijnen Bangkok-Hua Hin (kosten 94,67 miljard baht) en Bangkok-Pattaya-Rayong (152,52 miljard baht) nog dit jaar kan beginnen. De lijnen gaan via een PPP-constructie (public-private partnership) gefinancierd worden, dat wil zeggen als het State Enterprise Policy Office en de PPP-commissie daarmee akkoord gaan.

Aanrijding te wijten aan bureaucratie en harde muziek
5 april – De aanrijding tussen een dubbeldeks bus en een trein, zondag in Nakhon Pathom, is te wijten aan bureaucratie en harde muziek. Bureaucratie omdat de installatie met knipperlichten op de spoorwegovergang niet werkte want het Department of Rural Roads had nog niet het vereiste papierwerk aan de Spoorwegen geleverd [Geen spoorbomen dus, zoals in het vorige bericht vermeld].
De luide muziek werd al in het bericht van gisteren genoemd. De buschauffeur heeft daardoor vermoedelijk de trein niet horen aankomen.
Staatssecretaris Ormsin (Transport) heeft opdracht gegeven op 20 spoorwegovergangen waar om dezelfde reden de lichten nog niet werken, deze te activeren.
Bij de aanrijding kwamen drie personen, waaronder de buschauffeur, om het leven en werden dertig personen gewond. De chauffeur had niet gedronken is uit een bloedtest gebleken. De trein reed 45 kilometer uur en had getoeterd ter waarschuwing. Klik hier voor de camerabeelden. (Bron: website Bangkok Post, 4 april)
Update:
De krant voegt hier vandaag nog aan toe dat premier Prayut het voornemen van de Spoorwegen (SRT) steunt een krediet aan te vragen voor verhoging van de veiligheid op spoorwegovergangen. De SRT hebben van staatssecretaris Ormsin de opdracht gekregen overgangen waar veel ongelukken gebeuren, in kaart te brengen.
In dit bericht is weer sprake van slagbomen op de rampovergang [je kunt ook nooit op Bangkok Post vertrouwen]. Volgens Ormsin zijn die vier maanden geleden geïnstalleerd. Hij heeft opdracht gegeven twintig soortgelijke overgangen te testen en te beveiligen.
Thailand telt 2.624 spoorwegovergangen. Dit en volgend jaar worden 584 overgangen beveiligd met spoorbomen. De gouverneur van de SRT maakt zich zorgen over geïmproviseerde overgangen die door de lokale bevolking zijn gemaakt. Die zijn zelden voorzien van een waarschuwing en kunnen ongelukken veroorzaken. Het aantal lijkt toe te nemen, zegt hij.

Aanrijding trein-bus: Wie is er nou nalatig?
7 april – Wat het erger maakt is: dit ongeluk had nooit hoeven te gebeuren. We weten het allemaal, de regering weet het, de Spoorwegen weten het en het Highways Department weet het, schrijft Ploenpote Atthakor in haar wekelijkse column over de aanrijding tussen een trein en een bus, zaterdag in Nakhon Pathom, waarbij vier personen om het leven kwamen en twintig gewond raakten.
En wat weten we volgens Ploenpote? Niet dat de chauffeur van de bus nagelaten heeft uit zijn doppen te kijken, want over de chauffeur schrijft ze geen woord. Nee, de zwartepiet gaat naar de Spoorwegen en het Highways Department omdat de spoorwegovergang, waarop al vaker ongelukken hebben plaatsgevonden, niet beveiligd is.
Ze roept een column van haar uit juni vorig jaar in herinnering met als kop ‘Rail crossings don’t have to be death traps’. En wie moet daar voor zorgen? Niet de verkeersdeelnemer, want over roekeloos gedrag lees ik geen woord. Nee, de autoriteiten zijn verantwoordelijk voor deze levensgevaarlijke plaatsen.
In het geval van de rampovergang komt daar nog bij dat vier maanden geleden spoorbomen zijn geplaatst, maar die waren nog niet in bedrijf vanwege bureaucratische procedures. En dat geldt ook voor twintig andere overgangen.
Ploenpote noemt het ongeluk ‘pure nalatigheid’ van de kant van de Spoorwegen, het ministerie van Transport en overheidsdiensten. ‘De voortijdige doden zijn desastreus voor de nabestaanden.’
Soms vraag ik me af: zijn Thais gek geworden door persoonlijke verantwoordelijkheid weg te redeneren? Ik ben toch niet gek? (Bron: Bangkok Post, 6 april)

Zaterdag 9 april
– Voor vier van de geplande zeven dubbelspoor verbindingen begint dit jaar de aanbesteding. Gebruik wordt gemaakt van de zogeheten fast track procedure, waarbij de aanbesteding niet hoeft te wachten op de milieu-effectrapportage. De vier zijn: Prachuap Khiri Khan-Chumphon (167 km, kosten 17,2 miljard baht), Map Kabao-Thanon Chira Junction (132 km, 29,8 miljard baht), Nakhon Phanom-Hua Hin (169 km, 20 mld), Lop Buri-Pak Nam Pho (148 km, 24,8 mld). De MER van de eerste twee is afgerond en gaat nu naar de NESDB voor beoordeling. Voor de andere twee zijn de MER’s nog aan de gang. Voor de overige drie routes moeten de MER’s nog beginnen.

Dinsdag 12 april
– De voorzitter en twee leden van de Raad van bestuur van de Airport Rail Link hebben de zak gekregen en zijn vervangen. De krant voegt er veelbetekenend aan toe dat alle drie militairen zijn. Het ontslag kan een straf zijn [de krant houdt een slag om de arm] voor een incident vorige maand, toen door een stroomstoring honderden passagiers vastzaten in een voertuig. Geen pretje want de airconditioning viel daardoor ook uit. Enkele passagiers vielen flauw.
Maar het ontslag kan ook te maken hebben met de vertraging die de aanschaf van zeven nieuwe treinen heeft opgelopen. Dat plan leed schipbreuk omdat RvB-leden de prijs te hoog vonden. Het wachten is nu op een nieuwe haalbaarheidsstudie. Verder boterde het niet tussen de drie, het ministerie van Transport en de belangrijkste aandeelhouders van exploitant SRT Electric Train Co. Een bron bij het ministerie zegt dat de drie vervangers meer verstand van zaken hebben.

Aanrijding op twee spoorwegovergangen: 1 dode, 9 gewonden
20 april – Spoorwegovergangen in Thailand lijken een magische aantrekkingskracht op verkeersgebruikers te hebben om de regel TIT (This Is Thailand) in de praktijk te brengen, een regel die populair gezegd neerkomt op: schijt aan alle regels.
In Surat Thani, 300 meter vanaf het station Khao Hua Khwai, ramde gisterochtend een vuilniswagen de spoorbomen en botste tegen een trein die daardoor ontspoorde. De ravage was gigantisch, zoals op de foto te zien is. De bestuurder kwam om het leven en zeven passagiers op de trein raakten licht gewond, waaronder een kindje van 2 jaar. De machinist van de trein werd ernstig gewond; hij is opgenomen in het ziekenhuis. Het duurde vier uur voordat het baanvak vrijgemaakt was voor het overige treinverkeer.
In Surin werd de bestuurder van een pickup truck ernstig gewond bij een aanrijding met een trein. Door de kracht van de aanrijding werd hij uit zijn wagen geslingerd [Geen veiligheidsgordel om, neem ik aan]. Pech ook voor de kippen die met de truck werden vervoerd. Tientallen kunnen het niet navertellen.

Dinsdag 26 april
– Drie spoorprojecten hebben vertraging opgelopen; de contracten kunnen niet dit jaar worden getekend, zoals eerder aangekondigd. Het gaat om de Yellow (Lat Phrao-Samrong) en Pink (Khae Rai-Min Buri) metrolijnen en de dubbelspoorlijn Kanchanaburi-Aranyaprathet en Bangkok-Chiang Mai, beide een co-productie van Japan en Thailand. Voor dit project is de haalbaarheidsstudie nog niet afgerond.
De drie projecten maken deel uit van een ambitieus regeringsplan voor 20 projecten op het gebied van spoor-, water- en luchtvervoer. De contracten voor die werken worden dit jaar getekend, zegt staatssecretaris Peerapol (Transport).

Vrijdag 29 april
– Fast track: kent u die uitdrukking?, zou dominee Gremdaat zeggen. Het ministerie van Transport wil de methode toepassen bij het onteigenen van grond voor de aanleg van de spoorlijnen Kanchanaburi-Aranyaprathet en Bangkok-Chiang Mai, een gezamenlijk project van Thailand en Japan. De Raad van State buigt zich momenteel over wijziging van de wet. Voor de fast track-procedure wordt artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast gehaald, die de overheid ‘sweeping powers’ (onbeperkte macht) geeft, wat volgens mij een kenmerk van dictatuur is.
Het besluit om de wet te wijzigen houdt verband met het verzoek van het Japan International Cooperation Agency, de belangrijkste financier, land langs de spoorlijn te mogen ontwikkelen voor commerciële doeleinden. De huidige onteigeningswet staat de overheid niet toe land voor commercieel gebruik te onteigenen. Wanneer de gewijzigde wet van kracht is, kunnen ook andere projecten ervan profiteren.

Spoorwegen; Somkid maant Japan: maak tempo
4 mei – Lijkt me een gevalletje van De pot verwijt de ketel, alsof de zaken snel gaan in Thailand en niet voortdurend gehinderd worden door vertragingen. Vice-premier Somkid heeft Japan opgeroepen tempo te maken bij de ontwikkeling van de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai en twee andere spoorlijnen, die gezamenlijk ontwikkeld gaan worden. Hij maakte dat maandag bekend na een gesprek met de Japanse minister van Buitenlandse Zaken.
Vorig jaar tekenden beide landen een Memorandum of Understanding over de samenwerking. Tussen Bangkok en Chiang Mai komt een spoorlijn van 635 kilometer (volgens een eerder bericht 670 kilometer), de andere betreffen een dubbelspoorlijn Kanchanaburi-Bangkok-Aranyaprathet (resp 180 en 225 km) en Bangkok-Laem Chabang haven (139 km).
Somkid verwacht dat tegen het eind van het jaar studies helderheid verschaffen over de kosten, aantal passagiers, investeringsvoordelen en wijze van financieren. De regering laat ook een studie doen naar uitgifte van gronden langs de lijnen voor commerciële doeleinden.
Somkid heeft verder Japan gevraagd meer te investeren in de telecom en communicatie industrie, digitale industrie, de Eastern Economic Corridor en nieuwe speciale zones voor high-tech industrieën. De EEC is een gebied van 26.000 rai in Chon Buri, Rayong en Chachoengsao, dat opgestuwd wordt in de vaart der volkeren.

Zaterdag 7 mei
– Weer een aanrijding tussen een voertuig en een trein. Thaise bestuurders blijven maar moeite houden met onbewaakte spoorwegovergangen. In Cha-am (Phetchaburi) kwamen vier personen om het leven toen een pickup truck tegen de trein Bangkok-Suan Son Padiphat botste. De wagen werd 700 meter meegesleurd. In de pickup truck vond de politie flyers met reclame voor lijkkisten, begrafeniskleding en kwitanties voor giften aan een stichting. Treinpassagiers raakten niet gewond, ze moesten hun reis per bus vervolgen.
De spoorwegovergang was illegaal aangelegd, 150 meter vanaf een overgang met spoorbomen. De Spoorwegen hadden de gemeente Cha-Am geïnstrueerd de overgang te sluiten, maar bewoners bleven die gebruiken.

Bang Sue Grand station in aanbouw

Grand station Bang Sue wordt grand
10 mei – Indrukwekkende foto van het Bang Sue grand station in aanbouw. Veel kan ik er niet over melden want het bijbehorende bericht gaat over het Australische staalbedrijf NS BlueScope dat dit jaar zijn omzet ziet groeien dankzij de infrastructurele werken van de overheid.
Verder verwacht het bedrijf een toenemende vraag uit de zogeheten special economic zones (gebieden in grensprovincies met speciale voordelen voor industrieën en bedrijven die zich er vestigen) – zes staan in de startblokken: Sa Kaeo, Trat, Tak, Mukdahan, Nong Khai en Songkhla. Het bedrijf hoopt ook te profiteren van de groeiende economieën van de buurlanden.
De fabriek van NS BlueScope op industrieterrein Map Ta Phut (Rayong) heeft een productiecapaciteit van 375.000 ton metallic coated sheets en 90.000 ton painted steel per jaar.
Het spoorwegstation Bang Sue Junction bestaat uit twee stationsgebouwen, die 200 meter van elkaar liggen. Eén bedient de North en Northeast lijn, het andere de Southern Line. Ik neem aan dat het grand station de oudbouw gaat vervangen. Terzijde: Het station doet me denken aan ARL-station Makkasan.
Op 6 augustus stelt de immer actieve en sympathieke prinses Sirindhorn de Purple Line in gebruik, een metroverbinding tussen Bang Sue (het huidige eindpunt van de lijn vanaf Hua Lamphong) naar Bang Yai in Nonthaburi. Een rit op de 23 kilometer lange lijn met zestien stations gaat 14 tot 42 baht kosten. Verwacht wordt dat er dagelijks 120.000 passagiers gebruik van gaan maken. In juni en juli hoeven passagiers niet te betalen, want dan worden proefritten gehouden. (Bron: Bangkok Post, 9 mei en eigen archief)

Bommetje ontploft op Hua Lamphong
12 mei – Een bommetje (meer was het niet) is woensdag tegen het eind van de ochtend ontploft op station Hua Lamphong. Niet in de grote stationshal, die altijd bomvol met wachtenden is, maar in de entree. Twee personen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis overgebracht; hun toestand wordt omschreven als ‘safe’.
De ontploffing werd veroorzaak door een pingpong bom, een tafeltennis bal gevuld met kruit. Meer details meldt de website van BP niet. Misschien de krant donderdag. De ontploffing is te zien op beelden van een bewakingscamera. Klik hier. (Bron: website Bangkok Post, 11 mei)
Update krant: Nee, het was geen pingpong bom, maar een stroopfles gevuld met kruit. Die ontplofte toen een man de fles oppakte en de as van zijn sigaret erin aftikte. De man die de fles zou hebben achtergelaten, is al in het station verhoord. Over het motief is nog niets bekend.

Zaterdag 14 mei
– Thailand en China verschillen nog steeds van mening over de kosten van de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima. Thailand zegt 170 miljard baht, China 190 miljard baht. De kwestie is nog van belang alhoewel Thailand geen gebruik meer maakt van Chinese leningen, want die waren te duur. Beijing levert de technologie voor het project.
Gisteren vergaderden beide landen in Beijing. Minister Arkhom (Transport) verwacht dat het meningsverschil binnen een week uit de wereld is.
De lijn Bangkok-Nakhon Ratchasima (250 km) is als enige overgebleven van een plan voor de aanleg van een dubbelspoor dat Bangkok moest verbinden met Rayong, Nakhon Ratchasima en Nong Khai over een afstand van 873 kilometer. Die lijn zou aansluiting moeten geven op een lijn door Laos naar Zuid-China.
– De Royal Thai Police heeft gisteren in Saku (Phuket) een nieuw politiebureau geopend, bedoeld om passagiers op Phuket International Airport en het strand bescherming te bieden. Het bureau staat bij het Sirinat National Park op Nai Yang Beach. Er komen 80 tot 100 agenten te werken.
– Om botsingen op onbeveiligde spoorwegovergangen te voorkomen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bedacht dat ze maar bewaakt moeten worden door civiele defensievrijwiligers. Het ministerie heeft de hoofden van districtskantoren de opdracht gegeven hiervoor zorg te dragen.

Weer aanrijding op onbewaakte spoorwegovergang
20 mei – Dit is er over van een pickup truck die in de vroege uurtjes van donderdag op een onbewaakte spoorwegovergang in Khlong Sai (Surat Thani) werd gegrepen door de expresstrein Bangkok-Butterworth. De bestuurder werd door de klap zijn wagen uit geslingerd, hetgeen hij niet overleefde. Zijn lichaam werd niet ver van de spoorbaan gevonden. (Bron: website Bangkok Post, 19 mei)

Rijstdeal met China mislukt
21 mei – Het is minister Apiradi (Handel) vorige week niet gelukt om in Beijing spijkers met koppen te slaan over de verkoop van 1 miljoen ton rijst en 200.000 ton rubber, alsmede China te bewegen meer landbouwproducten te kopen zoals tapioca. Maar niet getreurd, de minister gaat het volgende maand weer proberen als in Thailand wordt vergaderd over de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima.
De rijst- en rubberdeal maakt deel uit van het Memorandum of Understanding dat in december 2014 is getekend over de aanleg van die lijn. Zoals bekend is het hele vorige jaar onderhandeld over de kosten van de lijn en de lening die China zou verstrekken.
Thailand vond uiteindelijk de door China gevraagde rente te hoog en besloot er geen gebruik meer van te maken. Dus moest er bezuinigd worden; van de oorspronkelijk geplande lijn Bangkok, Rayong, Nakhon Ratchasima en Nong Khai (873 km) wordt nu alleen Bangkok-Nakhon Ratchasima (250 km) aangelegd.
Het bericht geeft geen verklaring voor het mislukken van de rijst- en rubberdeal. Als ik mag gissen: China moet op de kleintjes letten, want ook daar groeien de bomen momenteel niet tot de hemel. Of misschien is het een subtiele wraak voor het afzien van de lening. Wie zal het zeggen.
Het gaat in deze deal om nieuw geoogste rijst en niet om rijst uit de regeringsvoorraad. Dus het zou ook kunnen dat de rijst te duur is. De rijstprijzen vertonen momenteel een stijgende trend vanwege de droogte, die ook hard toeslaat in Vietnam en India.
En nu hoop ik maar het bericht correct te hebben weergegeven, want erg helder is het niet geschreven. Misschien snapt de auteur het zelf ook niet allemaal.

Vrijdag 3 juni
– Sombere vooruitzichten voor de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai, een gezamenlijk project van Thailand en Japan. Japan zegt dat de lijn weliswaar sociaal levensvatbaar is maar financieel verliesgevend, zo is uit een studie gebleken.
Om de financiële zorgen weg te nemen, dient Thailand de gronden langs de 635 kilometer lange lijn te gebruiken om extra inkomsten te genereren, aldus minister Arkhom (Transport) gisteren na een ontmoeting met het adjunct-hoofd van de Japanse spoorwegen. Japan had dit al eerder voorgesteld.
Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning werkt aan een masterplan voor de ontwikkeling van de grond, een aansluitend transportnetwerk en toeristische mogelijkheden langs de lijn. Het kantoor mag er een jaar over doen. Een knelpunt is de onteigening van grond, aldus een eerder bericht. Juridisch is dit niet mogelijk, tenzij de wet wordt gewijzigd.
Over de kosten van de aanleg van de lijn verschillen Japan en Thailand van mening. [Dat hebben we eerder gehoord over een ander spoorproject van Thailand en China] Thailand heeft 440 miljard baht begroot, 90 miljard minder dan Japan’s calculatie. Het verschil is terug te voeren op het tracé Bang Sue (Bangkok)-Ban Phachi (Ayutthaya). Volgens Thailand kan van hetzelfde spoor als andere spoorprojecten gebruik worden gemaakt; Japan vindt van niet. Op 20 juni praten beide landen verder over het project.

Woensdag 7 juni
– Minister Arkhom (Transport) heeft een vergadering met Japanse autoriteiten bijeen geroepen om de kosten van de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai te bespreken. Japan begroot die op 530 miljard baht, Thailand op 440 miljard baht wanneer een deel van de lijn samenvalt met de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, een gezamenlijk project van Thailand en China. De aanleg hoeft dan niet te beginnen in Bangkok maar in Ban Phachi (Ayutthaya). Ook wordt gepraat over delen van het tracé, die in de knel komen met bestaande spoorlijnen. Met name in het gebied tussen Bang Sue, Don Muang en Rangsit wordt het dringen.
Het voorstel van Thailand lijkt kansloos, want de Japanse Shinkansen technologie biedt niet de mogelijkheid in andere technologieën te worden ingepast.

PPP/fast track constructie voor hogesnelheidslijnen
10 juni – De aanleg van twee hogesnelheidslijnen wordt middels een PPP-constructie (public private partnership) gefinancierd; ze komen tevens in aanmerking voor een fast track procedure, een nogal omstreden methode die het mogelijk maakt vooruitlopend op milieu- en gezondheidseffectrapportages (EIA) met de aanbesteding te beginnen. Het gaat om de aanleg van de lijnen Bangkok-Rayong (193,5 km, kosten 153 miljard baht) en Bangkok-Hua Hin (211 km, kosten 94,7 miljard baht).
Deze of volgende maand besluit de PPP-commissie over de financiering. Indien de commissie akkoord gaat, zijn ze het zesde en zevende project dat op deze wijze wordt gefinancierd. De voorgaande, die in november het groene licht kregen en samen 334 miljard baht kosten, zijn drie metrolijnen (Pink, Yellow en Blue) en twee provinciale snelwegen: Bang Pa-in (Ayutthaya)-Nakhon Ratchasima en Bang Yai (Nonthaburi)-Kanchanaburi.
Voor de lijn Bangkok-Hua Hin is de EIA afgerond, de EIA voor Bangkok-Rayong is bezig. De regering wil dit jaar 20 megaprojecten met een totale waarde van 1,6 biljoen baht in uitvoering nemen om de economie te stimuleren. Elf projecten ter waarde van 460 miljard baht zijn al goedgekeurd. Van de investeringskosten wordt 25 procent particulier gefinancierd. Negen projecten zijn in aanleg.
Voorzitter Keeree van de BTS Group (skytrain, bovengrondse metro) dringt er bij de regering op aan genereuzer te zijn bij het aantrekken van particuliere investeerders. De infrastructuur projecten vereisen grote investeringen die pas na lange tijd rendement opleveren. (Bron: Bangkok Post, 9 juni)

Makkasan project vergt 200-300 mld baht
10 juni – Het ontwikkelingsplan voor de 497 rai bij het Makkasan station gaat naar schatting 200 tot 300 miljard baht kosten wat het tot een van de grootste projecten van het land maakt. Het Treasury Department, dat de grond van de Spoorwegen least voor 61 miljard baht, heeft een groen concept voor het gebied ontwikkeld. Het gebied gaat bestaan uit een commercieel deel en een openbaar park. Met de 61 miljard baht kan de Spoorwegen een deel van haar gigantische schuldenlast wegwerken.
Het project wordt middels een PPP-constructie gefinancierd (public private partnership) waarin een Thaise bedrijf een aandeel van tenminste 51 procent heeft. De grond wordt in fases overgedragen: 105 rai zodra een Memorandum of Understanding is getekend, binnen een jaar 30 rai en de rest binnen twee jaar. Een school die 40 rai in beslag neemt, wordt niet verhuisd. (Bron: Bangkok Post, 9 juni)

Vrijdag 10 juni
– Ovec heeft een Memorandum of Understanding (MoU) afgesloten met het Chinese Provincial Department of Education in Hubei over de uitwisseling van studenten en staf en samenwerking nu beide landen een hogesnelheidlslijn gaan aanleggen en Thailand behoefte heeft aan geschoold personeel.
De Thaise studenten gaan naar drie hogescholen in Hubei die gespecialiseerd zijn in spoorwegtechnologie. Ze gaan ook stage lopen bij Chinese bedrijven. Acht studenten zijn al in China.
Enkele maanden geleden heeft Ovec ook al een MoU getekend met vijf beroepsopleidingen in Japan.Volgens de International High Speed Rail Association van Japan werken momenteel 14.500 Japanse spoorwegtechnici in Thailand. Geschat wordt dat er nog eens 15.000 nodig zijn.

Zaterdag 11 juni
– Vice-premier Somkid, bijgenaamd de economische tsaar van het kabinet, heeft de Spoorwegen onder druk gezet snel een haalbaarheidsstudie te doen naar de gezamenlijke financiering met het particulier bedrijfsleven van de hogesnelheidslijnen Bangkok-Rayong en Bangkok-Hua Hin.
Het tracé Bangkok-Rayong maakt deel uit van het ontwikkelingsplan voor de zogeheten Eastern Economic Corridor (EEC), op te stellen door het Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP). Dat plan voorziet ook in een verbinding met de haven Laem Chabang.
Het OTP moet ook een plan maken voor de ontwikkeling van gronden langs de lijn. Somkid zegt dat Japan, China en Zuid-Korea belangstelling hebben voor het project. De EEC wordt gezien als een belangrijke poort naar de andere Asean-landen, die sinds begin jaar zijn verenigd in de Asean Economic Community.

SRT belooft treinen met een ‘wow’ factor
12 juni – Koeler, frisser, veiliger, sneller en op tijd op de plaats van bestemming. Treinreizigers in Thailand gaan gouden tijden tegemoet met de negen Chinese treinen die door de Spoorwegen (SRT) zijn gekocht – althans volgens SRT-gouverneur Wunthichart, die het over een ‘wow- factor heeft. ‘Passagiers zullen onder de indruk zijn van de compleet andere service.’
Eind deze maand arriveren de eerste in de haven van Laem Chabang. De treinen met in totaal 115 rijtuigen worden vanaf 11 augustus als eerste ingezet op de lijn Bangkok-Chiang Mai (bijgenaamd de Rose of the North). Daarna volgen andere populaire routes zoals naar Ubon Ratchathani, Nong Khai en Hat Yai.
Het is allemaal niet mis wat de passagiers kunnen verwachten: donkerrode stoelen met een roze hoofdsteun, lichtgroene stoelen in de restauratie, ovens geen keukens meer om het voedsel te bereiden, beveiligingscamera’s en soortgelijke toiletten als in een vliegtuig. In elke stoel zit een schermpje waarop voedsel kan worden besteld.
De SRT kocht voor het laatst in 1995 treinen van Zuid-Korea. Het Chinese bedrijf dat de treinen maakt, maakt ook de nieuwe BTS-metrotreinen. In 2010 kreeg de SRT al van het kabinet toestemming voor de koop, maar pas in oktober vorig jaar werd het contract getekend. Waarom het zo lang geduurd heeft, vermeldt het artikel niet.
Over het huidige spoorwegnet kan ik kort zijn: zwaar verouderd, slecht onderhouden en regelmatig geteisterd door ontsporingen. Maar daar komt volgens Wunthichart nu een einde aan.

Grondverkoop moet Spoorwegen redden
15 juni – De State Railway of Thailand (SRT), die zwaar onder de schulden gebukt gaat, wil  proberen ze weg te werken door een deel van haar grondbezit van de hand te doen. Het gaat om drie percelen: 277,5 rai (44,4 hectare) bij station Mae Nam in Khlong Toey (foto); 270,57 rai in Chatuchak en 218 rai bij station Bang Sue.
De meest gewilde locatie is de grond bij Mae Nam aan de oever van de Chao Phraya, tegenover een groot groen gebied in Bang Kachao (Samut Prakan). Van grote binnenlandse en buitenlandse investeerders is bekend dat ze geïnteresseerd zijn in deze prime locatie, ter ontwikkeling tot een zakencentrum en villawijk.
SRT-gouverneur Wutthichart noemt de locatie een van de mooiste stukken land die de SRT bezit. Ze heeft een lengte van 1,16 km langs een bocht in de rivier en kost 13,32 miljard baht. Het gebied was eerder in gebruik voor onder andere de opslag van vracht en brandstof. Maar de opslagruimtes zijn later weggehaald omdat het transport van olie door tankwagens is overgenomen door pijpleidingen.
De regering had daarop aangedrongen om de verkeerscongestie te verminderen alsmede een eind te maken aan ongelukken met tankwagens. Thans is de locatie nog nauwelijks in gebruik en brengt geen geld meer op. In de maak is een ontwikkelingsplan, waarbij het gebied in vijf zones wordt verdeeld met onder andere kantoren, parken, woningen, hotels, een markt en een jachthaven.
Het perceel in Chatuchak is 22,3 miljard baht waard. Hier moet een nieuw stadsdeel komen omdat het vlakbij station Bang Sue ligt, een station dat in de toekomst een belangrijk openbaar-vervoersknooppunt wordt. Voor de verbinding tussen station en stadsdeel wordt gedacht aan een monorail. Naar verluidt zou de BRT (exploitant bovengrondse metro) belangstelling hebben voor beide locaties onder andere voor behuizing van de BRT-staf.
De 218 rai bij  Bang Sue (op het kaartje rechts van Bang Sue) krijgt een commerciële bestemming. Hier zijn onder andere kantoren, hotels, food courts en winkels gepland. Wutthichart verwacht dat deze locatie als eerste wordt ontwikkeld. Midden volgend jaar gaat de SRT op zoek naar investeerders voor de drie locaties. Het bericht vermeldt niet hoe hoog de schuld van de SRT is. (Bron: website Bangkok Post, 13 juni)

Dinsdag 30 augustus
– De eerste 39 treinen van de 115 die de Spoorwegen hebben gekocht in China, zijn in juli gearriveerd in Thailand en een is gisteren met een speciale rit van Bangkok naar Nakhon Pathom ten doop gehouden. Op Hua Lamphong woonde premier Prayut het vertrek bij, waarbij hij hoog opgaf over de uitbreiding van het spoorwegnet. De treinen worden vanaf oktober ingezet tussen Bangkok en Chiang Mai.

Zaterdag 3 september
– De hogesnelheidslijnen Bangkok-Rayong en Bangkok-Hua Hin mogen PPP gefinancierd worden (public-private partnership). Woensdag gaf premier Prayut in principe het groene licht tijdens een vergadering over de Eastern Economic Corridor. Maar twee commissies moeten zich nog wel over de goedkeuring buigen: het State Enterprise Policy Office en de PPP-commissie.
Bedrijven die zowel in de aanleg van een lijn als de commerciële ontwikkeling van land bij de stations willen investeren, maken de grootste kans hun bod te winnen.Volgens de directeur-generaal van het Office of Transport and Traffic Policy and Planning is de combinatie aantrekkelijk voor particuliere bedrijven.
Over de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai, een gezamenlijk project met Japan, wordt in november meer duidelijk . Dan levert Japan zijn haalbaarheidsstudie in. De lijn wordt in twee fases aangelegd: Bangkok-Phitsanulok en Phitsanulok-Chiang Mai.

Bomaanslag trein in Khok Pho

Maandag 5 september
– Het treinverkeer naar het Zuiden is stil gelegd, nadat zaterdag een zware bomaanslag de trein Bangkok-Sungai Kolok ernstig heeft beschadigd (zie de homepagina). Veel moslims die naar het Zuiden gaan om maandag de Eid Al-Adha dag te vieren, moeten nu alternatief vervoer zoeken. De Spoorwegen verwachten tien dagen nodig te hebben om de rails re repareren.
De trein vanaf Bangkok rijdt nu niet verder dan Hat Yai in Songkhla. In de busterminal van Sungai Kolok (Narathiwat) is het een drukte van jewelste met reizigers die een interprovinciale bus of minibusje nemen. Transport Co Ltd zegt extra bussen te zullen inzetten. Ook de handel ondervindt last van de stopzetting. Honderd handelaren reizen normaal regelmatig naar Sungai Kolok om er spullen te kopen.
Sommige media suggereren dat het treinverkeer voor onbepaalde tijd wordt stil gelegd of totdat de veiligheidsdiensten hebben vastgesteld dat de Southern Line weer veilig is. De aanslag is de tweede dit jaar op een trein. De vorige gebeurde kort voor de Eid al-Fitr dag op 6 juli tussen station Balo in Yala en Rueso in Narathiwat.

Woensdag 7 september
– Pikante mededeling van vice-premier Prawit. Hij zegt dat de autoriteiten getipt waren over de bomaanslag van zaterdag op de trein Bangkok-Sungai Kolok. Bij de aanslag kwam een spoorwegmedewerker om het leven en werden drie personen gewond, waaronder de stationschef van het nabijgelegen station Ban Nikhom Khok Po. De anderen waren een defensievrijwilliger en een spoorwegmedewerker.

Overdracht grond bij Makkasan stuit op obstakel
12 september – De overdracht van de 497 rai bij het station Makkasan (Bangkok) aan het ministerie van Financiën is opgeschort totdat enkele juridische hobbels zijn genomen. De Raad van State buigt zich momenteel over de vraag of de grond, eigendom van de Spoorwegen (SRT) en verkregen voor de ontwikkeling van railsystemen, wel voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
Het ministerie van Financiën gaat de grond 99 jaar huren zodat de gigantische schuld van de SRT kan worden ingelopen. Begonnen wordt met 105 rai, nadat een Memorandum of Understanding is getekend. De resterende grond wordt in twee termijnen overgedragen. Het Treasury Department van het ministerie wil de grond ontwikkelen voor commercieel gebruik en de aanleg van een openbaar park.
De SRT heeft een schuld van 110 miljard baht, de overdracht levert 61 miljard baht op. Drie andere percelen komen ook voor commercieel gebruik beschikbaar, waaronder een terrein bij station Mae Nam in Khlong Toey (277,5 rai). Verder wil de SRT grondcontracten herzien op basis van nieuwe taxaties zodat de huurprijzen beter aansluiten bij marktprijzen. De SRT is eigenaar van 36.000 rai, verhuurd middels 10.000 contracten. 7.000 contracten lopen deze maand af.
Het ontwikkelingsplan voor Makkasan heeft kritiek opgeroepen van het maatschappelijk middenveld [zoals ik civic sector tegenwoordig vertaal]. De critici vinden dat de bevolking inspraak moet hebben. Het gebied is een waardevolle groene long in Bangkok. Er staan een museum en enkele gebouwen die qua architectuur en geschiedenis van belang zijn.
Op een recent seminar over stadsontwikkeling drongen de deelnemers aan op herziening van de eisen bij megaprojecten. Inspraak zal in het begin tijd vergen, zei een expert stadsontwikkeling van het King Mongkut’s Institute of Technology Lat Krabang, maar uiteindelijk tot tijdwinst leiden omdat protesten uitblijven.

Spoorwegen: Nog meer grond in de aanbieding
14 september – Follow-up op het bericht van 12 september Overdracht grond bij Makkasan stuit op obstakel. De Spoorwegen (SRT) kunnen andere gronden in de verhuur doen om haar schuld aan het ministerie van Financiën in te lossen, wanneer de overdracht van de 497 rai bij het Makkasan station spaak loopt, zegt het hoofd van het State Enterprise Policy Office, een kantoor dat de zeven staatsbedrijven met schulden onder druk heeft gezet hun balans op orde te brengen.
De SRT bezit 36.000 rai in het hele land: 21.000 rai is in gebruik bij boeren, 7.200 rai wordt bezet door de bij toeristen bekende Chatuchak markt, de rest bestaat uit vijf percelen waaronder de grond bij station Makkasan, Bang Sue en Mae Nam (Khlong Toey). Dat laatste beslaat een oppervlakte van 277,5 rai.
De overdracht van de grond bij Makkasan aan Financiën wordt momenteel bestudeerd door de Raad van State. De vraag is of de grond ontwikkeld mag worden voor commerciële doeleinden, want ze is verworven voor railsystemen. Bovendien gaat het om een waardevolle groene long van 150 rai, wat een zeldzaamheid is in de stad, en er staan een museum [ik meen een spoorwegmuseum] en gebouwen die architectonisch en historisch van belang zijn. De overdracht voor een periode van 99 jaar zou de schuld van de SRT van 110 miljard baht met 61 miljard baht terugbrengen. Het Treasury Department van het ministerie wil de grond aan bedrijven verhuren en het wil er een openbaar park aanleggen. (Bron: Bangkok Post, 13 september)

Vrijdag 16 september
– Omdat de overdracht van grond bij station Makkasan stagneert (zie onder andere het bericht van 12 september: Overdracht grond bij Makkasan stuit op obstakel) gaan de Spoorwegen (SRT) met volle kracht vooruit om haar gronden bij station Mae Nam te ontwikkelen. Daarmee valt 88,7 miljard baht te verdienen, een bedrag dat de SRT wel kan gebruiken om haar enorme schuldenlast terug te brengen.
Volgend jaar opent de SRT de inschrijving  voor de in totaal 277,5 rai, die getaxeerd is op 13,3 miljard baht. De grond is verdeeld in vijf zones, die elk een andere bestemming hebben. Ze hebben ook al mooie, veelbelovende namen: Gateway Commercial Patk, Iconic Marina, Cultural Promenade, Riverfront Residence en Affordable Community. In die laatste zone zijn kamers voor SRT-personeel gepland.
Met de aanleg van een weg over de spoorlijn die de Rama III en IV weg gaat verbinden, wordt snel begonnen. Het ontwerp komt deze week af. De weg helpt om de verkeersdruk van zwaar verkeer te verminderen en zal alleen tijdens spitsuren geopend zijn. Bij de spoorwegovergang wordt SRT-personeel gestationeerd. In bijgaand kader Full Steam ahead een overzicht van de plannen.

Werk aan Sino-Thai spoorweg begint in december
23 september – In december wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van de Sino-Thai spoorweg. Dit heeft minister Arkhom (Transport) woensdag bekend gemaakt op het seminar One Belt One Road, maar veel stelt dat begin nog niet voor want het gaat om 3,5 kilometer tussen Bangkok en Pak Chong.
Sino-Thai dual-track rail planDe hogesnelheidslijn heeft een lengte van 873 kilometer, die in fases wordt aangelegd, maar of bijgaand kaartje nog geldt, weet ik niet. De lijn is een gezamenlijk project van Thailand en China.
Volgens dit bericht bestaat de lijn uit twee tracés: Nakhon Ratchasima-Nong Khai (355 km) en het tracé Saraburi-Rayong (246,5 km). Bartjens zegt: dat is 601 km. Waar die 3,5 km wordt aangelegd, vermeldt het bericht niet. Het bericht wekt de indruk dat het om het tracé Bangkok-Pak Chong gaat, maar hemelsbreed zijn die plaatsen 145 km van elkaar verwijderd. Kortom: lekker duidelijk allemaal, maar niet heus.
In zijn keynote speech zei Arkhom dat de Thaise regering en het ministerie van Transport de komende acht jaar infrastructurele projecten willen versnellen. In totaal gaat het om investeringen van 2 biljoen baht. (Bron: Bangkok Post, 22 september)
N.B. Klik op het kaartje om het te vergroten.

Trein naar Nergens
26 september – De aanleg van de Sino-Thai spoorweg, waarover ik op 23 september schreef (zie het bericht Werk aan Sino-Thai spoorweg begint in december) begint inderdaad met een stukje rails van 3,5 kilometer. De spoorlijn loopt van de ene naar de andere kant van Ban Rai Klong Don, een klein dorpje in het district Pak Chong van Nakhon Ratchasima.
Treinen ontbreken en wanneer ze gaan rijden blijft in nevelen gehuld want voor de rest van de Sino-Thai spoorweg, een dubbelspoor hogesnelheidslijn, moeten nog financiën worden gezocht. Waarom de spoorlijn naar Nergens in december wordt aangelegd, wordt uitgelegd in de krant van zondag. Zodat de minister kan zeggen dat de aanleg in 2016 is begonnen. Pluimpje voor de minister! (Bron: Bangkok Post, 25 september)

Zaterdag 30 september
– De Spoorwegen (SRT) moeten van vice-premier Somkid een speciaal eenheid vormen die de commerciële ontwikkeling van haar grondbezit gaat managen. Ze moeten ook binnen twee maanden een lange-termijn businessplan bij de State Enterprises Policy Commission inleveren.
De SRT, die onder schulden gebukt gaat, bezit 36.000 rai aan gronden ter waarde van 600 miljard baht en heeft een schuldenlast van 80 miljard baht. Wanneer de SRT niet klaar is om te investeren, dient ze, zegt Somkid, particuliere partners te zoeken, maar ze moet geen land verkopen om geld te genereren. Somkid denkt dat de financiële positie van de SRT over 10 tot 15 jaar verbeterd is.

De Spoorwegen gaan het zelf doen
6 oktober – De onder zware schulden gebukt gaande Spoorwegen (SRT) gaan de grond bij station Makkasan zelf ontwikkelen en zien af van de schuld-voor-grond deal met het ministerie van Financiën. Gebleken is dat de grond alleen gebruikt mag worden voor doeleinden die een relatie met het spoorvervoer hebben. Het ministerie zou de grond tegen betaling van 61 miljard baht voor 99 jaar leasen, zodat de SRT een deel van haar schuld kon aflossen.
De SRT liet eerder weten ook andere gronden die in haar bezit zijn, te gaan ontwikkelen om geld in het laatje te brengen. De huurprijzen van gronden waarvoor de termijn afloopt, worden herzien. De investeringswaarde van het Makkasan perceel is eerder door het Treasury Department van Financiën geschat op 200 tot 300 miljard baht.
Het grondbezit van de SRT bestaat uit 21.000 rai die aan boeren is verhuurd, 7.200 rai waarop de Chatuchak weekendmarkt is gevestigd en vijf andere percelen: behalve Makkasan (497 rai) liggen ze bij Bang Sue en station Mae Nam in Klong Toey, samen 277 rai bestrijkend.
De SRT is een van de zeven staatsbedrijven die door de State Enterprise Policy Commission, bijgenaamd super board, bevolen is binnen afzienbare tijd hun financiën op orde te brengen. Ze moeten plannen inleveren hoe ze dit denken te doen. De commissie moet de SRT toestemming verlenen als ze de Makkasan grond zelf wil ontwikkelen. Als de commissie akkoord gaat, bemoeit het Treasury Department zich er niet langer mee. (Bron: Bangkok Post, 5 oktober)

Zondag 9 oktober
– De Spoorwegen openen begin volgende jaar de inschrijving op de commerciële ontwikkeling van gronden bij het Bang Sue Grand station ter waarde van 9 miljoen baht. Begonnen wordt met een perceel van 32 rai (zone A). Een marktanalyse wijst uit dat particuliere bedrijven in eigen land en buitenland belangstelling hebben voor het project. Naar verwachting is het project in 2019 afgerond, ongeveer gelijktijdig met de aansluiting van het station op de Red Line naar Rangsit, die begin 2020 open gaat.
Na zone A komt zone B aan de beurt (78 rai) en zone C (105 rai). De inschrijving daarop begint 2 jaar na de inschrijving op zone A. Zone D (87 rai) is nog in studie.

Volgende maand fiat voor drie spoorlijnen
21 oktober – Volgende maand beslist het kabinet over de aanleg van drie dubbelspoorlijnen, waarmee een bedrag van 55 miljard baht is gemoeid. In november krijgt het kabinet het druk want er staat nog meer op de agenda aan infrastructurele projecten.
De drie spoorlijnen die als eerste aan de beurt komen, zijn de tracés Nakhon Pathom-Hua Hin (I65 km), Hua Hin-Prachuap Khiri Khan (90 km) en Lop Buri-Pak Nam Po (148 km). Daarna volgende drie metrolijnen in Bangkok die nog goedgekeurd moeten worden door het ministerie van Transport of op het punt staan aanbesteed te worden.
In totaal wil de regering zeven dubbelspoorlijnen aanleggen. Premier Prayut heeft daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet ingezet, zodat ze versneld in uitvoering kunnen komen, een controversiële procedure die bekend staat als Fast Track.
De MRTA, exploitant van de ondergrondse metro, vraagt volgende maand toestemming aan het kabinet voor uitbreiding van de Purple Line met 23,6 km van Tao Pun naar Rat Burana in het zuiden van de hoofdstad. Die lijn wordt deels ondergrond en deels verhoogd aangelegd. Drie andere lijnen (Orange, Pink en Yellow) staan ook hoog op het verlangrlijstje van de regering. De aanbestedingsprocedures beginnen volgende maand.

Verwarrende info over Thai-Chinese spoorlijn
22 oktober – Nou dacht ik toch dat Thailand al had besloten geen gebruik te maken van Chinese leningen voor de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Nakhon Ratchasima, meldt de krant vandaag dat China volgende week laat weten of het akkoord gaat met de rente van 2 procent, waarop Thailand al een jaar lang heeft aangedrongen. China hield al die tijd vast aan 3 procent.
Maar blijkbaar was Thailand’s afwijzing niet definitief want de permanent secretaris van het ministerie Transport zegt dat naar binnenlandse geldbronnen gezocht gaat worden als China zijn poot stijf houdt. Van woensdag tot vrijdag praat Thailand met China in Bangkok over de financiering en de precieze route.
De spoorlijn van 252,5 km is een uitgeklede versie van de oorspronkelijk Thai-Chinese dubbelspoorlijn tussen Rayong, Bangkok, Nakhon Ratchasima en Nong Khai, in totaal 873 km. Die lijn zou een verbinding moeten vormen met Laos en Zuid-China.
Behalve over de rente moet Thailand het ook nog zien eens te worden over een lening van 53,8 miljard baht voor de aanschaf van treinen en een signaleringssysteem, een project dat in totaal 179 miljard baht kost. [Het zou me niet verbazen als de krant twee leningen door elkaar haalt: die voor de aanleg en die voor treinen en signalering.]
Verder wordt nog geruzied over een stukje van 3,5 km tussen Klang Dong en station Pang Asok (zie het bericht van 26 september: Trein naar Nergens). Dat is ontworpen door China maar voldoet niet aan Thaise eisen. China komt met een aangepast ontwerp. Als geen overeenstemming kan worden bereikt over rente en ontwerp, wordt het project weer vertraagd. Maar dat is bijna de normale procedure in Thailand.

Nieuw materieel voor Spoorwegen
27 oktober – Het werd tijd: vervanging van het tientallen jaren zwaar verwaarloosde materieel van de Spoorwegen (SRT). De eerste nieuwe Chinese treinen gaan vanaf 11 november op de routes Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Ubon Ratchathani rijden. Een maand later komen Bangkok-Nong Khai en Bangkok-Nakhon Ratchasima aan de beurt. Kaartjes kunnen vanaf zaterdag gereserveerd worden.
Voor het eerst in 20 jaar vernieuwt de SRT haar materieel. Ze heeft 115 rijtuigen gekocht in China: negen treinstellen met twaalf eerste klas coupés, 88 tweede klas slaapwagens, negen met voorzieningen voor gehandicapten en negen restauratiewagens. Eind september zijn ze geleverd.
De eerste klas coupés hebben een eigen tv-scherm, de tweede klas rijtuigen vier tv-schermen. Verder heeft het personeel een nieuw uniform gekregen.
De SRT verwacht een reizigersaanbod van 1 miljoen per jaar, goed voor extra inkomsten van 500 miljoen baht oftewel 15 procent van de huidige omzet van 3,3 miljard baht. (Bron: website Bangkok Post, 26 oktober)

Spoor en metro: werk aan de winkel
31 oktober – Zo langzamerhand begint er schot te komen in de uitbreiding van het spoorwegnet; aan uitbreiding van het metronetwerk wordt al op enkele plaatsen gewerkt. Dinsdag beslist het kabinet over de aanleg van drie dubbelspoorlijnen ad 55 miljard baht: Lop Buri-Pak Nam Pho (148 km), Nakhon Pathom-Hua Hin (165 km) en Hua Hin-Prachuap Khiri Khan (90 km).
Deze drie vormen de eerste van zeven dubbelspoorlijnen die op het verlanglijstje van de Spoorwegen (SRT) staan. Ze worden versneld uitgevoerd, want premier Prayut gebruikt daarvoor artikel 44 van de interim-grondwet, dat hem deze bevoegdheid geeft. De procedure staat bekend als Fast Track en betekent dat met de aanbestedingsprocedures kan worden begonnen nog voordat de resultaten van de verplichte milieu-effectrapportages bekend zijn.
Het ministerie van Transport stelt Prayut tevens voor om gebruikmakend van dit artikel 111 concessies voor buslijnen in Bangkok te annuleren, maar dit meldde ik al eerder. Tevens vraagt het ministerie toestemming voor de aanschaf van 200 elektrische bussen voor het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok. Oud nieuws net als de volgende alinea.
De MRTA, exploitant van de ondergrondse metro (MRT), vraagt toestemming voor de uitbreiding van de Purple Line (23,6 km), een mix van ondergrondse en verhoogde lijn, die ten zuiden van de hoofdstad Rat Burana met Tao Pun verbindt. (Bron: website Bangkok Post, 30 oktober)

Dinsdag 1 november
– De plannen voor de aanleg van vier hogesnelheidslijnen zijn tot volgend jaar uitgesteld, maar de tijdsplanning komt daardoor niet in gevaar, zegt minister Arkhom (Transport). De minister informeert het kabinet volgende week dat dit jaar geen vorderingen zijn geboekt.
Het gaat om de lijnen Bangkok-Nakhon Ratchasima (252,5 km; kosten 179 miljard baht), Bangkok-Phitsanulok (382 km, 224 miljard baht), Bangkok-Rayong (193 km, 152 miljard baht) en Bangkok-Hua Hin (165 km; 94,6 miljard baht). Over de financiering van de lijn Bangkok-Nakhon Ratchasima liggen Thailand en China in de clinch.

Donderdag 3 november
– De Spoorwegen (SRT) gaan volgend jaar de inschrijving openen voor de commerciële ontwikkeling van een perceel van 32 rai (zone A) ter waarde van 11 miljard baht bij Bang Sue Grand Station [ik meen nog in aanbouw]. Thans buigt de State Enterprise Policy Commission zich over het plan. Daarna gaat het naar de PPP-commissie (public-private partnership).
Zone A is een van de vier percelen bij Bang Sue die op de nominatie staan voor commerciële ontwikkeling, bedoeld om de enorme schuldenlast van de SRT te verminderen. In totaal gaat het om dertien projecten, waaronder de ontwikkeling van 359 rai (waarde 100 miljard baht) bij het ministerie van Energie aan de Phahon Yothin Road, maar daarvoor moeten wel 2.000 huishoudens wijken. De eerste paal wordt op zijn vroegst in 2021 geslagen.

Zaterdag 5 november
– Het plan dateert van 1960: een spoorlijn van 323 km met 26 stations tussen Den Chai en Chiang Rai, maar pas nu lijkt het in uitvoering te komen. Volgend jaar wordt de inschrijving geopend als deel van het plan voor een special economic zone (SEZ) in Chiang Rai.
De Spoorwegen (SRT) hopen dat de lijn in 2020 in bedrijf komt. Vorige maand kreeg de Environment Impact Assessment (milieu-effect rapportage) het groene licht van de National Environment Board. Het projectplan gaat nu ter beoordeling naar het SRT-bestuur en de NESDB. Het kabinet heeft het laatste woord.
In Chiang Rai komt een van de tien geplande SEZ’s. Op de pagina Archief meer over SEZ’s. In Chiang Rai gaat de aanleg ten kosten van zeldzaam wetland.– Enkele infrastructurele projecten hebben vertraging opgelopen, volgens premie Prayut als gevolg van de verplichte milieu-effectrapportages die nog niet klaar zijn. De Sino-Thai spoorlijn (252 km tussen Bangkok en Nakhon Ratchasima) gaat zeker door, zei hij gisteren tijdens zijn wekelijks tv-praatje Bringing happiness to the people. Die lijn is ook al zo’n gebed zonder end wegens problemen met de financiering. De premier deed een beroep op omwonenden om zich niet tegen de plannen te verzetten.
Prayut benadrukte het belang van logistieke verbeteringen om ’s lands economie te stimuleren en buiten- en binnenlandse investeerders te kunnen aantrekken. ‘Wanneer we de logistiek niet verbeteren, kunnen we niet uitbreiden en zullen de steden nog overvoller raken.’

Nieuwe treinen, dus duurder kaartje
20 november – De prijs van het treinkaartje op vier routes naar het Noorden, Noordoosten en Zuiden wordt met ingang van maart volgend jaar met circa 200 baht verhoogd. Op die routes gaan de nieuwe in China gekochte treinen rijden. Ze worden geleidelijk ingezet in de nachtdienstregeling. De eerste proefritten zijn al gemaakt op de lijn Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Ubon Ratchathani.
De SRT heeft 116 treinen gekocht, een hoognodige vernieuwing want het materieel is zwaar verouderd.  Aan boord van de nieuwe treinen worden de passagiers vergast op entertainment in de vorm van films en muziek. [Of uit hun slaap gehouden?] De SRT is bezig nieuwe software te kopen en de rechten te regelen. Met de Major Cineplex Group en ’s lands grote muziekbedrijven wordt gepraat over het leveren van de content. (Bron: Bangkok Post, 19 november)

Idee: Hogesnelheidslijn Bangkok-Kuala Lumpur
24 november – Thailand gaat met Maleisië overleggen over de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Bangkok en Kuala Lumpur. Het idee is eerder geopperd door de Maleisische minister van Transport en in goede aarde gevallen bij Thailand.
Thaise transportfunctionarissen denken dat de lijn een goed alternatief is voor vliegtuigen, gezien de route en het te verwachten aantal passagiers. De Spoorwegen (SRT) heeft de opdracht gekregen initiële gesprekken te beginnen met haar counterparts ter voorbereiding van een topontmoeting van de ministers van Transport van beide landen.
Thailand is verliefd op hogesnelheidslijnen. In voorbereiding is een lijn Bangkok-Hua Hin (165 km). Bekeken wordt of de lijn wordt doorgetrokken naar Kuala Lumpur of een nieuwe rechtstreekse lijn van 1.400 km wordt aangelegd. Na de eerste gesprekken worden experts ingehuurd voor een haalbaarheidsstudie. Japan en China hebben daarvoor belangstelling. De reistijd tussen BKK en KL wordt geschat op 5 tot 6 uur.
Het project maakt ook deel uit van het plan van Maleisië om een hogesnelheidslijn tussen Kuala Lumpur en Singapore aan te leggen. Als BKK-KL in bedrijf is, worden drie landen aan elkaar geknoopt met in de toekomst mogelijk een verbinding met Laos en China.

Zaterdag 26 november
– De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van vijf spoorlijnen ter waarde van 101,5 miljard baht wordt volgende maand geopend, zegt het ministerie van Transport. De SRT (Spoorwegen) is thans bezig feedback te verzamelen op de biedcondities voor de dubbelspoor projecten. Naar verwachting worden de contracten voor de 702 km in maart getekend.
Het gaat om de lijnen Prachuap Khiri Khan-Chumphon, Lop Buri-Pak Nam Pho, Nakhon Pathom-Hua Hin en Hua Hin-Prachuap Khiri Khan.

Makkasan gronddeal ontspoort
2 december – Had het ministerie van Financiën dat niet direct kunnen bedenken toen het met de Spoorwegen (SRT) afsprak de 500 rai bij station Makkasan over te nemen? Want nu komt het ministerie erachter dat ze consultants moet huren om een haalbaarheidsstudie te doen naar de commerciële mogelijkheden van de grond, terwijl de SRT dat al eerder heeft laten doen.
Dus dreigt  de schuld-voor-land deal met de SRT schipbreuk te leiden. Aanvankelijk was afgesproken dat Financiën de grond voor 99 jaar zou leasen om de SRT te verlossen van 61 miljard baht van haar schuldenlast van 110 miljard baht.
Staatssecretaris Ormsin (Transport) zegt dat het Treasury Department van het ministerie en de SRT worden uitgenodigd voor een gesprek over de vraag hoe de grond te ontwikkelen. Indien de SRT dat zelf kan doen, trekt het ministerie zich definitief terug.
Voor de State Enterprise Policy Commission, die al toestemming had verleend voor de deal, betekent dit dat het genomen besluit moet worden gewijzigd. Ook de Raad van State had al toestemming verleend.

Zaterdag 3 december
– Lijkt me een verstandig besluit. Thailand en China hebben besloten de Thai-Sino spoorijn toch naar Nong Khai aan de grens met Laos aan te leggen en niet bij Nakhon Ratchasima te stoppen. Volgende week vrijdag wordt daarover een Memorandum of Collaboration gesloten in Beijing.
Eerder besloot Thailand de lijn in te korten omdat beide landen het niet eens konden worden over de financiering en ontwikkeling van gronden langs de lijn. Minister Arkhom (Transport) zegt dat het originele plan doorgaat, alhoewel de financiering nog niet rond is. Begonnen wordt met de aanleg van het tracé Bangkok-Nakhon Ratchasima. Het ontwerp voor de eerste 3,5 kilometer is voor de helft klaar.

Hogesnelheidslijn: Regering vraagt Japan om steun
5 december – Thailand gaat Japan om steun vragen bij de aanleg van de hogesnelheidslijn Bangkok-Chiang Mai. Dat verzoek wordt later deze maand gedaan, wanneer een hoge Japanse delegatie Bangkok bezoekt. Zonder de medewerking van Japan kan de lijn niet worden aangelegd, aldus een bron bij het ministerie van Transport.
Premier Prayut himself zal de samenwerking aansnijden wanneer hij een afspraak heeft met de speciale adviseur van de Japanse premier. Over de gezamenlijke investering in de lijn van 673 kilometer die 546,7 miljard baht kost, is al in augustus een Memorandum of Cooperation afgesloten door de twee ministers van Transport. Daarin is afgesproken dat Thailand gebruik maakt van het Japanse shinkansen systeem.
Volgend jaar gaan beide landen zich buigen over een basisplan, wanneer het Japan International Cooperation Agency een haalbaarheidsstudie heeft afgerond. In november heeft minister Arkhom (Transport) van de Japanners al een voorlopig rapport ontvangen over de gezamenlijke aanleg. Daarin worden suggesties gedaan voor vijf mogelijke routes, ontwikkelingsplannen langs de routes en stations. Thailand krijgt het volledige rapport in februari.
Permanent secretaris van het ministerie van Transport Pirapol zegt dat Japan zich nog niet heeft vastgelegd op investeringen in het project. ‘Ze werken aan het volledige rapport.’ Maar het kader voor het samenwerkingsproject blijft ongewijzigd. Naar verwachting wordt het tracé Bangkok-Phitsanulok als eerste aangelegd.
Het Japanse team heeft ook voorstellen gedaan voor de aanleg van containerdepots en de oprichting van een transportbedrijf samen met de Spoorwegen (SRT). De SRT heeft om gegevens gevraagd over de te verwachten winst, volumes en investeringsmodellen van het vrachtbedrijf.

Woensdag 7 december
– De Spoorwegen (SRT) ontkennen onregelmatigheden bij de aankoop van uitrusting voor de aanleg van vijf dubbelspoor projecten. Die beschuldiging is gedaan door voormalig parlementslid Samart (Democraten), tevens voormalig adjunct-gouverneur van Bangkok. SRT-gouverneur Wuthichart zegt dat elke fase van de aanbesteding is gecontroleerd door twee instanties. Die hadden geen commentaar. Hoe het precies zit, is nogal ingewikkeld, dus vermeld ik maar niet.

Spoorwegen mikken op 10 mld baht huurinkomsten
14 december – De Spoorwegen (SRT), die onder zware schulden gebukt gaat, denkt de komende jaren elk jaar 10 miljard baht aan inkomsten te kunnen genereren uit de verhuur van gronden. Thans zijn de huurpenningen goed voor 2,5 miljard baht per jaar. De SRT beschikt over 39.000 rai die niet voor spoorwegdoeleinden wordt gebruikt.
Wanneer het lukt 10 miljard baht per jaar te incasseren, dekt dat het jaarlijks verlies van de SRT die op het spoorvervoer wordt gemaakt. Elke baht extra is pure winst. Van de 39.000 rai wordt 23.200 rai niet gebruikt, 15.900 rai verhuurd en 252 rai is door krakers in bezit genomen.
De braakliggende gronden bevinden zich onder meer bij het metrostation Bang Sue, bij de Chao Phraya rivier, bij het station Makkasan en bij de Chatuchak weekendmarkt. De SRT probeert de particuliere sector te interesseren voor gezamenlijke investeringen in het ontwikkelen van de grond, een samenwerkingsvorm die bekend staat als public-private partnership.
De huur van de verhuurde gronden wordt verhoogd wanneer huurcontracten aflopen. De SRT gaat daarover 5 jaar voordat de contracten aflopen, in gesprek met de huurders.
De SRT is een van de zeven overheidsbedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en de opdracht hebben gekregen van de State Enterprises Policy Commission om een rehabilitatieplan te maken en hun balans in orde te brengen. De schuld van de SRT bedraagt 100 miljard baht. (Bron: Bangkok Post, 13 december)

SRT neemt materieel onder handen
22 december – De Spoorwegen (SRT) lijken uit een honderdjarige slaap te zijn ontwaakt [ik overdrijf], want  niet alleen zijn nieuwe treinen in China aangeschaft, maar het bestaande materieel wordt nu ook opgeknapt. 148 treinstellen die dienst doen op gratis lokale ritten in de economy klasse en de routes van acht expresdiensten, worden onderhanden genomen om de veiligheid voor de reizigers en hun comfort te verbeteren.
De renovatie bestaat uit een verfbeurt, herstel van gebroken ramen en vervanging van vloeren, versleten banken en toiletten, aldus SRT-gouverneur Wutichart. Hij zegt dat het 120-jarig bestaan van de SRT volgend jaar maart de aanleiding is om het zwaar verwaarloosde materieel aan te pakken.
Gisteren nam de SRT 20 gerenoveerde treinstellen in gebruik, bedoeld als nieuwjaarsgeschenk voor de bevolking. [Thais die zich dat kunnen veroorloven, geven met de jaarwisseling cadeaus aan elkaar] Premier Prayut mocht het startschot geven. In een reserved car maakte hij een rit van Hua Lamphong, het centraal station van BKK, naar een stop bij het Rama ziekenhuis in Ratchathewi.
En Prayut zou Prayut niet zijn als hij ook niet enkele opdrachten gaf. Dat deed hij: de SRT moet meer P&R plaatsen inrichten en op toeristische routes antieke treinen inzetten. Volgens Wutichart gebeurt dat trouwens al. De SRT is gevraagd het station Bang Sue uit te breiden met een een P&R plaats alsmede naar de mogelijkheden bij andere stations te kijken, zoals Makkasan.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties