Rijst

Rijsthypotheeksysteem
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck wordt heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. De regering boekte voor het eerst gigantische verliezen in 2004 toen de in mei 2007 ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin aan de macht was. De hypotheekprijs (de prijs die de regering voor de rijst betaalde) lag ver boven de marktprijs. Critici zeiden dat Thaksin dit opzettelijk had gedaan om de plattelandskiezers te paaien.

De rijstvoorraad van de overheid steeg naar 6 miljoen ton in 2003/2004 en 7,5 miljoen ton in 2004/2005. Het verlies voor de overheid bedroeg 26,49 miljard baht.
Na de militaire coup van september 2006, waarbij Thaksin werd verdreven, zette de regering Surayud het mes in de hypotheekprijs en bracht die op gelijke hoogte met de marktprijs. De eerste oogst in 2006 leverde daardoor slechts een verlies op van 319 miljoen baht, vergeleken met 12,94 miljard het jaar ervoor. In 2007/2008 werd geen verlies geleden.
De daarop volgende regering van Samak (People Power Party, de reïncarnatie van Thai Rak Thai) verhoogde de prijs weer, waardoor het verlies voor de tweede oogst 26,63 miljard baht bedroeg.
Gedurende het seizoen 2008/2009, toen de Democraten aan de macht waren, bedroeg het verlies op de tweede oogst 33 miljard baht.
De Democraten vervingen het systeem, dat ook nog eens vatbaar voor corruptie is, door een prijsgarantiesysteem, waarbij de regering de boeren compenseerde door het verschil te betalen tussen de marktprijs en een referentieprijs. De rijstvoorraad van de overheid werd afgebouwd. Het verlies voor de overheid daalde daardoor drastisch.
(Zie ook Het rijsthypotheeksysteem in Q&A op pagina Dossiers)

Formerly concerned with farm price intervention through farm penalties such as heavy taxation, Thailand began farm subsidies in the late 1980s. The rice mortgage scheme was introduced in the early 1980s but first became a major price intervention programme in 1991. In Thailand, rice mortgaging is similar to the action of pawning, where farmers can sell paddy rice to the government and buy it back at minimal interest. The original objective was to provide short-term liquidity for farmers to be able to delay the sale of their rice.
In the 2001/2002 season , the Thaksin government raised the price of mortgaged rice to 100% of the market price. After that, the volume of mortgaged rice jumped to 38% of total production in 2004/2005 (8.6 million tonnes of 22.6 millon tonnes), while the programma was plagued by problems and corruption.
(Bron: Bangkok Post Spectrum, 9 oktober 2011)

Hoe werkt het hypotheeksysteem?
Het hypotheeksysteem is een systeem waarbij boeren een vaste prijs voor hun paddy (ongedopte rijst) krijgen. Beter gezegd: met de rijst als onderpand nemen ze een hypotheek bij de Bank of Agriculture and Agricultaural Cooperatives.

Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren.
Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, houdt de boer het geld, wat betekent dat hij zijn rijst aan de regering verkoopt. De regering verkoopt de opgeslagen rijst op een veiling aan molenaars en exporteurs en draagt het verlies.
De regering Yingluck heeft de prijs voor ongedopte witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht – met een vochtigheidsgraad van maximaal 15 procent. Deze bedragen liggen zo’n 5000 baht boven de huidige marktpijzen.
Tegenstrijdige informatie
Phairote Isaraseripong, Pheu Thai parlementslid voor Bangkok, zegt in Bangkok Post van 27 september 2011 dat het hypotheeksysteem in de 10 jaar dat het gefunctioneerd heeft, sinds het in 1999 werd geïntroduceerd door de regering Chuan Leekpai, in totaal 140 miljard heeft gekost. Omdat het programma ook voor andere gewassen gold, werd voor rijst slechts 8 miljard baht uitgegeven.

Deze informatie is dermate strijdig met alles wat ik gelezen heb, dat ik geneigd ben het als onzin af te doen. Het systeem werd al veel eerder geïntroduceerd en de kosten waren veel hoger, hetgeen onder andere is berekend door het Thailand Development Research Institute. Dat ook andere gewassen ervan profiteerden, heb ik nooit gelezen.
Maar, alsof de duivel ermee speelt, op 29 september meldde de krant dat het ministerie van Handel de mogelijkheid bestudeert om ook tapioca (cassavemeel) onder het hypotheeksysteem te brengen. Kopers kunnen dan niet de prijs drukken. De garantieprijs zal dicht bij de marktprijs liggen omdat ze alleen tot doel heeft de prijs te stabiliseren, zegt de permanent secretaris van het ministerie. De huidige prijs van cassave is 2 baht per kilo.

Zorgen over devaluatie dong
Ongedateerd – Exporteurs maken zich zorgen nu de Vietnamese dong binnen korte tijd voor de derde keer is gedevalueerd. Tot nu toe is de dong met 13 procent gedevalueerd, maar analisten verwachten dat de devaluatie uiteindelijk op 20 procent zal uitkomen. […] Enkele sectoren hebben al de gevolgen ondervonden. Singapore en Maleisië betrekken nu goedkoop rijst uit Vietnam.

Nieuw rijstzaad
Ongedateerd – CP Group en Bayer Group brengen een nieuw hybride rijstzaad op de markt, dat beter bestand is tegen insecten en pesticide. Bovendien hoeft er minder van gebruikt te worden terwijl de opbrengst de helft hoger is. Boeren krijgen momenteel zeven baht per kilo geoogste rijst. Alhoewel het hybride zaad zes keer zo duur is als conventioneel zaad, levert het gebruik niettemin extra inkomen op.

Stuwmeren staan droog
Ongedateerd – Het waterniveau in de belangrijkste stuwmeren heeft een kritische ondergrens bereikt. De drie stuwmeren, die er het slechtst aan toe zijn, bevatten niet meer dan 3, 5 en 9 procent bruikbaar water. Geprobeerd wordt het waterniveau te verhogen door kunstmatig regen op te wekken. Het ministerie van Landbouw heeft boeren in de meest getroffen gebieden opgeroepen tot volgende maand te wachten met het zaaien van rijst. Op 15 juni is het regenseizoen begonnen.

[…] Wanhopige boeren in de provincie Surin vrezen een schadepost van miljarden baht als het niet snel gaat regenen. Op sommige plaatsen begint de rijst te verdorren; sommige boeren hebben hun oogst al verloren zien gaan. De provincie is elk jaar goed voor 1 miljoen ton van de beste kwaliteit Hom Mali rijst (jasmijn rijst).

Thaise rijst te duur voor buurlanden
Ongedateerd – Vietnam en Cambodja hebben in de regio Thailand als rijstexporteur voorbij gestreefd. Thaise rijst heeft nu een marktaandeel van 30 procent, tegen 60 procent vijf jaar geleden. Singapore, Maleisië en de Filippijnen betrekken goedkopere rijst uit Vietnam. Somkiat Makcayathorn, directeur van de Thai Rice Exporters Association, waarschuwt dat Thailand meer aandacht moet besteden aan kwaliteit. Zo is het beroemde aroma van Thai Hom Mali rijst niet meer wat het vijf jaar geleden was.

Ministerie: stel het planten van rijst uit
Ongedateerd – Voor de tweede keer heeft het ministerie van Landbouw boeren opgeroepen het planten van rijst uit te stellen. Eerder noemde het half juli, nu adviseert het dit pas eind augustus te doen. Het advies is een uitvloeisel van de droogte in grote delen van Thailand. Het waterniveau in de belangrijkste stuwmeren bevindt zich ver onder wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Boeren pleiten voor verlaging pensioengerechtigde leeftijd
Ongedateerd – In Nederland wordt gebakkeleid over verhoging van de AOW-leeftijd; in Thailand pleiten de boeren voor verlaging van 65 naar 55 jaar, omdat velen bang zijn dat ze de 65 niet halen. Het pleidooi houdt verband met een wetsontwerp voor de instelling van een sociaal welzijnsfonds voor boeren. Het fonds gaat medische kosten vergoeden en een pensioen uitkeren aan boeren die 15 jaar drie procent van hun inkomen uit de jaarlijkse rijstverkoop hebben afgestaan. De regering verdubbelt dat bedrag. Evenals de leeftijdsgrens stuit de periode van 15 jaar op bezwaren van de boeren, aldus de vice-president van de Thai farmers Association.

KvK: Regering moet rijstpanel in het leven roepen
8 oktober 2010 – Om de problemen van rijstboeren effectief te kunnen oplossen, dient een strategisch comité te worden gevormd. Daarin moeten geen politici plaatsnemen, maar experts vanuit verschillende sectoren. Dit pleidooi houdt Pornsilp Patcharintanakul, vice-voorzitter van de Thaise Kamer van Koophandel. Volgens Pornsilp concentreerde het beleid van voorgaande regeringen zich op het verlenen van financiële bijstand via een garantieprijs en subsidies, maar geen enkele regering heeft zich beziggehouden met vragen als hoe de rijstproductie te vergroten of hoe de concurrentiepositie van de boeren te verbeteren. ‘Bovendien was dit beleid vatbaar voor corruptie’, aldus Pornsilp.

Trairong Suwannakhiri, vice-minister-president voor economische zaken, geeft toe dat de programma’s van alle regeringen de overheid dwongen tegen een hoge prijs rijst van de boeren te kopen. Dit beleid verstoorde de markt en beïnvloedde de exportprijs van Thaise rijst.

Rijstoogst min 20 procent
11 november – Als gevolg van de overstromingen zal de rijstproductie dit jaar met 20 procent afnemen, maar tekorten voor zowel binnenlands gebruik als de export worden niet verwacht omdat er voldoende rijst in voorraad is. Dit zegt Prasit Boonchoey, president van de Thai Farmers Association president. De rijstprijs is gestegen van 8.500 naar 9.000 baht per ton vanwege zorgen over de binnenlandse productie en die in andere rijstproducerende landen, die eveneens door natuurrampen zijn getroffen. Mogelijk stijgt de prijs verder naar 10.000 baht, maar niet naar 15.000, zoals sommige mensen hopen. Prasit roemt het plan van de regering om gedupeerde rijstboeren te compenseren met 2.098 baht per rai, maar hij waarschuwt ervoor dat sommige boeren er misbruik van maken. Hierdoor vertraagt de hulpverlening.

Triomf voor Sang Yod
14 november – De zware overstromingen hebben 7,8 miljoen rai rijstvelden vernield, maar één variëteit weerstond de watervloed: Sang Yod. ‘Floods cannot kill Yod saplings once they have sprouted’, zegt Jakkrit Samakkhi, verbonden aan het Bang Kaeo Natural Farming Learning Centre in de provincie Phatthalung. Sang Yod wordt in Phatthalung op 20.000 rai verbouwd; dit jaar komt er 400 rai bij.

Sang Yod doet een goede prijs, in het bijzonder wanneer het voorzien is van een geografische aanduiding (GI), die aangeeft waar de rijst verbouwd is. Het GI-label kan de prijs verhogen naar 20.000 baht per ton, meer dan de gebruikelijke 15.000 baht.
Sawai Suwannapayak, voorzitter van de Phatthalung Rice Millers Association, vindt dat de politiek de productie van Sang Yod met GI-label zou moeten stimuleren. De rijstsoort verdient grotere erkenning, maar die krijgt het niet zonder de steun van de provinciale gouverneur.
Behalve dat de rijstoogst dit jaar 20 procent lager zal zijn dan vorig jaar, hebben de overstromingen ook tot gevolg dat er een tekort is aan rijstzaad voor het volgende plantseizoen in januari en februari. Veel rijstplantcentra in Centraal Thailand, die de zaden produceren, zijn door de overstromingen vernield. Vertegenwoordigers van boeren hebben de regering gevraagd inheemse rijstsoorten te distribueren met lange stengels (3 tot 5 meter), zodat ze beter bestand zijn tegen overstromingen.

Homcholasit is bestand tegen overstromingen
19 november – Homcholasit luidt de naam, de stengel meet 105-110 cm en de aar is 15 cm langer dan normaal. Dat maakt deze variëteit uitermate geschikt om overstromingen te overleven. De cross-breed is ontwikkeld door het National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (Bitec). Op 150 rai in Ayutthaya is een proef genomen en de homcholasit overleefde een overstroming. Sinds 2008 is 20 ton zaad gedistribueerd onder boeren in de centrale provincies, goed voor 2000 rai. Meer kan Bitec op dit moment dit leveren.

Behalve dat de rijst beter bestand is tegen overstromingen is de opbrengst ook groter: 900-1000 kg per rai, vergeleken met een normaal gemiddelde van 420-430. Aan de variëteit zal overigens nog geknutseld worden om haar beter bestand te maken tegen plantziektes en de bruine planthopper (nilaparvata lugens), die sinds vorig jaar 1 miljoen rai boerenland heeft vernietigd.
Door de overstromingen is sinds midden oktober in 39 provincies zo’n 600.000 ton rijst verloren gegaan. Sommige boeren hebben de rijst eerder geoogst en de onrijpe korrels tegen een lagere prijs verkocht onder andere voor de productie van rijstmelk.

Kort nieuws 1 december Nieuw rijstras Thaise wetenschappers hebben een nieuw rijstras ontwikkeld met een hoge anti-oxidant component die helpt om de ontwikkeling van kanker en thalassaemia te voorkomen.  Eerder ontwikkelden ze een ras dat het suikergehalte in het bloed reduceert waar mensen met diabetes hun voordeel mee kunnen doen.

Kort nieuws 9 december Waterschaarste Boeren in het gehele land is gevraagd in het komende seizoen de tweede rijstoogst achterwege te laten, omdat er niet genoeg water is. Volgens een schatting van het Irrigation Department is slechts water beschikbaar voor 8,91 rai. Vorig jaar was de schatting 9 miljoen, maar 16 miljoen rai werd met rijst beplant.

Vice-minister bekent schuld in rijstschandaal
23 december – Vice-minister Veerasak Jinarat (Handel) geeft toe dat hij 25 miljoen baht uit het studentenleenfonds heeft gebruikt als zekerheid voor een bedrijf dat rijst kocht uit de voorraad van het ministerie van Handel. Het misbruik kwam aan het licht bij een onderzoek door de National Anti-Corruption Commission. Premier Abhisit heeft Veerasak ontslagen en Veerasak zelf heeft zijn ontslag ingediend bij zijn minister.

Ondanks het ontslag heeft het kabinet dinsdag het ministerie toestemming verleend de zaak te onderzoeken. Een commissie komt binnen 30 dagen met haar bevindingen. Volgens Veerasak heeft zijn bemoeienis geen schade veroorzaakt. De 25 miljoen was een subsidie voor de school waarvan hij zelf rector is. Hij wilde het bedrijf helpen omdat hij de leidinggevenden al lang kende. De borg werd op 15 november teruggestort in het fonds.
Minister Porntiva Nakasai, die Veerasak vooralsnog niet vervangt,  distantieert zich van het schandaal en zegt niet verantwoordelijk te zijn. ‘I have nothing to do with it. When a man is arrested for drug dealing, should his mother be held to account?’
Politieke analisten menen dat Abhisit met zijn beslissing om de minister de laan uit te sturen twee vliegen in één klap slaat. Het zou zijn populariteit vergroten omdat hem wordt verweten te soft te zijn als het om corruptie gaat en het zou de autoriteiten weerhouden om dieper te graven in het rijstprogramma van de regering. Veerasak zou als zondebok zijn opgeofferd om te voorkomen dat hoger geplaatste regeringsfiguren, die ook betrokken zijn bij het gerommel met rijst, worden ontmaskerd. De coalitie zou dan zelfs in gevaar komen. Porntiva en Veerasak zijn beiden lid van coalitiepartij Bhumjaithai, die alweer volgens analisten, nu een gevoelige klap krijgt.
De verhouding tussen de grootste regeringspartij Democraten en Bhumjaithai is al langer moeizaam, omdat diverse initiatieven van Bhumjaithai (tijdelijk) zijn geblokkeerd door Abhisit.

Wanhopige boeren dreigen rijst te dumpen
23 december – Rijstboeren dreigen in het nieuwe jaar voor het Government House rijst te dumpen als de regering niet snel iets doet aan de ingezakte prijzen.

Wichian Phuanglamchiak, vice-president van de Thai Farmers Association, die met vertegenwoordigers van boeren uit meer dan veertig provincies heeft gesproken, zegt dat de meesten van streek zijn over de traagheid waarmee de regering het probleem te lijf gaat.
Wichian dringt er bij de regering op aan de garantieprijs voor een ton ongedopte rijst te verhogen van 10.000 naar 12.000 baht en het maximum op te trekken van 25 naar 40 ton. Volgens hem besteedt de regering weinig aandacht aan de benarde toestand van de boeren. De meeste eisen van de boeren om hulp van de overheid waren aan dovemansoren gericht, dit in tegenstelling tot de volksvertegenwoordigers en lokale functionarissen, wier eisen, speciaal om salarisverhoging, vaak een welwillend oor vinden.
De minister van Handel zal het probleem op 27 december in de wekelijkse vergadering van het kabinet ter sprake brengen.

Thailand bouwt rijstvoorraad af
30 december – Thailands rijstvoorraad is van 5,6 miljoen ton geslonken naar 1 miljoen ton. Maar dit is geen ramp, want sinds de regering vorig jaar haar prijsgarantiesysteem in werking heeft gesteld, is een voorraad van 100.000 ton voldoende om in tijden van nood aan te spreken.

Boeren bieden in het nieuwe systeem hun rijst op de markt ter verkoop aan. Alleen als de marktprijs onder de garantieprijs ligt, vult de regering het verschil aan. De garantie geldt tot een maximum van 25 ton, maar slimme boeren die meer verbouwen, gebruiken hun kinderen om daarboven te gaan. Vandaar dat het uitgetrokken budget van 36 miljard baht is overschreden met 9 miljard baht. ‘We have no choice but to pay them’, zegt Trairong Suwannakhiri, vice-minister-president.
Voor de huidige rijstvoorraad van 1 miljoen ton hebben Indonesië en Nigeria belangstelling getoond. Het afbouwen van de rijstvoorraad levert Thailand een flink voordeel op, want de opslagkosten bedroegen meer dan 800 miljoen baht per maand oftewel meer dan 10 miljard baht per jaar.

Kort nieuws 7 januari 2011 Rijstexport Het ministerie van Handel heeft haar prognose voor de rijstexport in 2011 gesteld op 9-9,5 miljoen ton met een totale waarde van US$ 5,3-5,6 miljard. Vorig jaar werd 9,03 ton geëxporteerd ter waarde van US$ 5,3 miljard, door de sterk toegenomen vraag aanzienlijk meer dan in 2009.

Vietnam verslaat Thailand met rijst
22 januari – Niet alleen heeft Vietnam Thailand ingehaald als grootste rijstexporteur naar Aziatische landen – het heeft nu een marktaandeel van 67,5 procent – , ook is er het inkomen van de rijstboeren vorig jaar met 30 procent gestegen. In een publicatie in Thailand Economic and Business Review, een uitgave van de Thai Chamber of Commerce University, worden tien factoren opgesomd voor dit succes. De belangrijkste: de opbrengst per rai bedraagt in Vietnam 853 kilo tegen 447 kilo in Thailand; Vietnamese boeren hebben lagere productiekosten: 4.978 baht/rai tegen 5.800 baht/rai in Thailand; het aantal variëteiten aan zaailingen is kleiner en er wordt minder kunstmest en pesticiden gebruikt; de Vietnamese overheid subsidieert de rente bij de aankoop van zaaigoed en heeft alle belastingen op landbouwmachines afgeschaft; Vietnamese boeren maken gegarandeerd een winst van 30 procent op hun ongedopte rijst.

De Thaise krant Thai Rath die dit bericht plaatste, concludeert dan ook dat dit beleid veel beter is dan het onlangs gepresenteerde Thaise Pracha Wiwat programma, dat de problemen op de lange termijn niet kan oplossen.

GI-registratie jasmijnrijst stuit op verzet
27 januari – Vijf EU-landen verzetten zich tegen de GI-registratie van Thaise jasmijnrijst door de Europese Commissie. Volgens Frankrijk, Groot-Brittanië, Italië, Nederland en België moet de registratie geweigerd worden omdat andere landen ook deze rijst kunnen verbouwen. Thailand is niettemin vastbesloten de registratie door te zetten.

De vijf dwarsliggers stellen voor om Thung Kula Rong Hai te registreren, maar Thailand zegt dat deze naam, die naar een lokatie in het Noordoosten verwijst, niet alleen geldt voor rijst, maar ook voor andere producten. Verder wijst Thailand erop dat de naam jasmijn rijst, of khao hom mali in het Thais, in meer dan vijftig landen is gedeponeerd als handelsmerk. GI (geographical indication) wordt gebruikt om de namen van producten uit specifieke gebieden te beschermen. Een bekend voorbeeld is champagne uit Frankrijk.
Vorig jaar exporteerde Thailand 153.233 ton jasmijnrijst ter waarde van 5,15 miljard baht naar de 27 EU-lidstaten.

De toekomst van rijst ligt in innovatie
Wil Thailand zijn positie als belangrijkste rijstproducent behouden, dan zal het zich moeten toeleggen op design en innovatie. Het verhogen van de rijstproductie is niet meer voldoende. Bovendien begint Vietnam met 22 procent van de wereldhandel Thailand, nu nog goed voor 30 procent, in te halen.

De toekomst ligt in het ontwikkelen van organische rijstvariëten die bestand zijn tegen klimaatverandering; het verhogen van de voedingswaarde van rijst en het ontwikkelen van producten gebaseerd op rijst. Daarvan zijn er al enkele.
Dit jaar gingen National Innovation Awards naar rice-bran oil shortening, een fat free salad dressing gemaakt van rijst, een rice energy drink, een egg coating gemaakt van rice starch (waardoor eieren bij kamertemperatuur 28 dagen vers kunnen worden gehouden) en rice snacks gemaakt van sticky rice. In eerdere jaren waren er prijzen voor talc-free baby powder gemaakt van rice starch en een ready-to-bake rice cake. In de winkel zijn ook al rice vermicelli en green-tea cookies gemaakt van rice flour te koop.
De groei van de export, mogelijk gemaakt door variëteiten met een hogere opbrengst en het gebruik van chemicaliën, heeft zich niet vertaald in een inkomensgroei voor de boeren. Bovendien wordt het milieu zwaar belast. Dammen zijn gebouwd, boeren zijn verdreven van hun land, giftige stoffen verontreinigen de omgeving, komen in de voedselketen en bedreigen de gezondheid van mensen. Om een redelijk inkomen te genereren, moeten boeren nu twee à drie keer per jaar oogsten.
Productinnovatie vormt de sleutel voor een hoger inkomen. Neem rice bran (rijstzemelen), aanvankelijk een afvalproduct van rijstmolens en in gebruik als diervoeding. In het midden van de jaren zeventig bracht het 50 satang per kilo op. Als ingrediënt voor olie doet het 12 baht per kilo. Kassa voor de boer.
In 1920 bedroeg het landbouwareaal in gebruik voor de rijstverbouw 16 miljoen rai (2,56 miljoen ha), in 2000 61 miljoen rai. Vorig jaar produceerde Thailand 20 miljoen ton rijst. De export bedroeg 9 miljoen ton, goed voor 165 miljard baht.
(Bron: Bangkok Post, 7 februari 2011; met excuses voor de onvertaalde productnamen. ‘Dit jaar’ moet een fout zijn, want op 28 september had de krant een bericht over de Rice Innovation Awards 2011.)

Kort nieuws 22 februari Protest Duizend boeren hebben vandaag in Ayutthaya een wegblokkade opgeworpen. Ze eisen onder andere een verhoging van de garantieprijs van ongedopte rijst van 10.000 naar 14.000 baht per ton. Wanneer aan hun eisen binnen zeven dagen geen gehoor wordt gegeven, verhuizen ze naar het Government House in Bangkok. De boeren ontvangen nu slechts 6000 baht per ton, terwijl de kosten ven levensonderhoud en de prijs van kunstmest, pesticide en brandstof zijn gestegen.

Droogte crisis wordt overdreven
27 februari – De Royal Irrigation Department relativeert de ernst van de droogte waaronder 5,5 miljoen mensen in 26 provincies lijden, aldus cijfers van het Disaster Prevention and Mitigation Department. De RID zegt dat er voldoende water in ’s lands stuwmeren staat om het droge seizoen door te komen. Thans bevatten de 400 dammen en stuwmeren 45,6 miljard kubieke meter water oftewel 62 procent van de maximale capaciteit. Maar de situatie is nog gunstiger, want Thailand komt onder de invloed van La Nina, waardoor het in maart en april zal regenen. Thailand heeft 131 miljoen rai landbouwgrond, waarvan 71 miljoen afhankelijk is van de regen. De overige 60 miljoen wordt kunstmatig bevloeid.

Ondanks de ruime watervoorraad hebben de boeren in 23 provincies in het stroomgebied van de Chao Praya rivier het advies gekregen af te zien van een tweede rijstoogst. In de centrale regio is 8,5 miljoen rai ingezaaid met rijst, meer dan de 7,21 miljoen waarmee rekening werd gehouden. Het department heeft al meer water naar de rijstvelden geleid.

Kort nieuws 28 februari Rijst De prijs van Thaise rijst op de wereldmarkt kan tegen het eind van het jaar US$ 600 per ton bedragen. Thans doet de rijst US$ 533. De betere prijs is het gevolg van een stijgende vraag uit onder andere Indonesië en Bangladesh. China moet rijst gaan importeren omdat het lijdt onder de droogte.

Vrijhandelsovereenkomst vatbaar voor misbruik
2 maart – De op 21 december in werking getreden vrijhandelsovereenkomst over rijst (Asian Free Trade Area, AFTA) is vatbaar voor misbruik. Handelaren kunnen goedkope rijst uit het buitenland importeren en deze verkopen als Thaise rijst, die internationaal een goede naam heeft. Dit zegt een voorman van de rijstboeren uit Ayutthaya. Hij maakt zich zorgen alhoewel de overeenkomst alleen voorziet in belastingvrije rijstimport wanneer de rijst wordt verwerkt in etenswaren, en niet bestemd is voor directe consumptie of de verkoop. Somchai Trathaworn wijst erop dat de agro-industrie al in rijstplantages investeert in armere buurlanden, waar de arbeid goedkoper is.

Op 22 februari leidde Somchai een groep van duizend boeren bij een blokkade van de Asian Highway in Ayutthaya. Hun belangrijkste grief is de garantieprijs voor ongedopte rijst. De meeste boeren verkopen die voor 6000 baht per ton, terwijl de garantieprijs 10.000 baht bedraagt. Maar die geldt alleen voor rijst met een vochtigsheidsgehalte lager dan 15 procent. De meest rijst die op Central Plain wordt verbouwd, heeft een vochtigheidsgehalte van 25 procent.

Blokkade boeren duurt voort
7 maart – Voor de tweede opeenvolgende dag blokkeren zo’n duizend boeren uit Phitsanulok, Sukhothai en Kamphaeng Phet de Phitsanulok – Nakhon Sa0 procent boven de marktprijs, waardoor de rijstvoorraden van de overheid gigantisch toenamen. Het grootste deel moest verliesgevend worden verkocht. Het belangrijkste bezwaar tegen het systeem is v Abhisit aan hun eisen tegemoet komt.

De boeren stellen drie eisen:
* verhoging van de garantieprijs van rijst van 10.000 naar 14.000 baht per ton,
* verhoging van het quotum per familie van 25 naar 40 ton,
* een prijsgarantie van ongedopte rijst met een vochtigheidsgehalte van 30 procent van 10.000 baht per ton. De huidige prijsgarantie geldt alleen voor rijst met een vochtigheidsgehalte lager dan 15 procent.

Boeren krijgen meer voor hun rijst
8 maart – De garantieprijs voor ongedopte rijst gaat omhoog, maar de boeren in Ayutthaya en Phitsanulok, die uit protest wegen hebben geblokkeerd,  vinden de aangekondigde verhoging te mager. Ze zijn dan ook niet van plan te vertrekken.

Gisteren besloot het National Rice Policy Committee onder voorzitterschap van premier Abhisit tot een aantal verhogingen. Pathum Thani 1 paddy gaat omhoog van 11.000 naar 11.500 baht per ton, gewone paddy van 10.000 naar 11.000 baht per ton en kleefrijst van 9.500 naar 10.5000 baht per ton. De maximale hoeveelheid rijst per gezin die in aanmerking komt voor de prijsgarantie, stijgt van 25 naar 30 ton.
Tharapol Piempongsan,  adjunct-secretaris-generaal van de premier, vindt dat de boeren akkoord dienen te gaan omdat de nieuwe garantieprijzen de gestegen productiekosten dekken. Het pakket kost de regering 30,4 miljard baht voor 9,51 miljoen ton rijst van de tweede oogst dit jaar. Begroot was 19 miljard baht.
Op de vrije markt is de prijs van rijst gezakt als gevolg van de depreciatie van de Vietnamese dong. Vietnamese jasmijnrijst kost sinds deze maand 28.900 baht per ton tegen 29.200 baht in februari; witte rijst 14.100 baht per ton tegen 14.400 baht eerder. Het ministerie van Handel benadrukt dat de lagere prijs niet het gevolg is van de verkoop van 4 miljoen ton uit Thailands reservevoorraad.
Update: De wegblokkade in Phitsanulok is vanochtend opgeheven alhoewel de boeren niet tevreden zijn met de prijsverhogingen. Voortzetting van de blokkade zou volgens hen geen effect hebben. Vier vertegenwoordigers hebben vandaag een ontmoeting met premier Abhisit om hun grieven kenbaar te maken.
(Volgens de krant van 9 maart hebben de boeren in Ayutthya hun blokkade opgeheven. Phitsanulok wordt niet genoemd.)

Rijstboeren dreigen met massaprotest
9 maart – De boeren in het district Bang Ragum (Phitsanulok) zijn niet tevreden met de verhoging van de garantieprijs van rijst van 10.000 baht naar 11.000 baht per ton. Ze hadden 14.000 baht geëist. De huidige prijsverhoging dekt volgens hen niet de gestegen productiekosten, met name wanneer boeren geld moeten lenen voor zaaigoed. Gisteren protesteerden zo’n driehonderd boeren uit het district voor het provinciehuis tegen de teleurstellende prijsverhoging. Wanneer de regering niet tegemoet komt aan hun eisen, organiseren ze een landelijke massa-rally.

Kort nieuws 11 maart Economische zone Het Thung Kula Rong Hai plateau in het Noordoosten gaat model staan voor een speciale agrarische economische zone in het kader van een pilotproject waarbij land aan boeren ter beschikking wordt gesteld. Het project heeft ook tot doel om te voorkomen dat boeren hun land door speculatie verliezen. Een door de regering in te stellen commissie wordt verantwoordelijk voor het toekennen van de zones. Het plateau is het heartland van de Hom Mali rijst. Het is 2 miljoen rai groot en strekt zich uit over vijf provincies.

Boeren Ayutthaya blokkeren snelweg
18 maart – Tweehonderd boeren hebben donderdag de Asian highway voor het provinciehuis van Ayutthaya geblokkeerd uit protest tegen de geringe verhoging van de garantieprijs voor ongedopte rijst. Er ontstond een kleine schermutseling toen de politie, overigens zonder succes, probeerde de weg weer vrij te maken. Thawee Narissirikul, gouverneur van de provincie, praatte ook tevergeefs in op de demonstranten. Wel werd overeenkomen dat tien vertegenwoordigers een gesprek hebben met provinciale functionarissen.

De boeren vinden de verhoging, waar de regering op 7 maart toe heeft besloten, van 10.000 baht naar 11.000 baht per ton en de verhoging van het quotum per gezin van 25 ton naar 30 ton onvoldoende. Ze eisen 14.000 baht en 40 ton.

Namaak Hom Mali duikt op in buitenland
4 april – De beroemde Thaise Hom Mali oftewel jasmijnrijst heeft in China en Argentinië concurrentie gekregen van rijst waarop die merknaam is geplakt, maar die van mindere kwaliteit is. In Hongkong is de rijst, die uit China en Vietnam komt, 20 procent goedkoper. Als gevolg daarvan is de export naar China ingezakt van 300.000 ton per jaar naar 130.000 ton, zegt het Foreign Trade Department van het ministerie van Handel. De namaak Hom Mali wordt verkocht in een  verpakking met Thaise teksten.

Het handelsmerk Hom Mali is in april 2006 al gedeponeerd in China. Vertegenwoordigers van China’s State Administration of Industry and Commerce en het Inspection and Quarantine Office zijn uitgenodigd om naar Bangkok te komen om geïnformeerd te worden over rijstkwaliteit en het Thaise handelsmerk.
In Argentinië wordt Thasmin verkocht. Volgens de verpakking zou het een variëteit zijn van Hom Mali, aangepast aan de Argentijnse grond en het weer. Uit proeven is gebleken dat de rijst naar gewone rijst smaakt en niet het typische Hom Mali-smaakje heeft. Indien Thasmin inderdaad ontwikkeld is uit Hom Mali, dan eist Thailand een deel van de opbrengst.

Prijsgarantie rijst kostbare zaak
26 april – De toekomst van de Thaise rijstverbouw is in gevaar indien het huidige verzekeringsprogramma voor ongedopte rijst wordt vervangen door het voormalige kostbare en inefficiënte onderpandsysteem. Oppositiepartij Puea Thai wil dat systeem van stal halen als ze aan de macht komt. Regeringspartij Democraten stelt dat het huidige programma gunstiger is voor boeren.

Het programma kost dit jaar naar schatting 65 miljard baht, meer dan voorzien, en het moet daarom aangepast worden, zegt Pramote Vanichanont, ere-president van de Thai Rice Association. Prijsgarantie dient volgens hem hand in hand te gaan met het verbeteren van de productiviteit door research and development, die 5 miljard baht kan kosten.
Het onderpandsysteem dat tientallen jaren gold, is herhaaldelijk bekritiseerd als een politiek instrument om stemmen van boeren te winnen. Regeringen stelden de onderpandprijs vast op 30 procent boven de marktprijs, waardoor de rijstvoorraden van de overheid gigantisch toenamen. Het grootste deel moest verliesgevend worden verkocht. Het belangrijkste bezwaar tegen het systeem is volgens Pramote dat het de markt ontregelt omdat de regering zelf in rijst handelt.
De regering dient echter het huidige verzekeringsprogramma te verbeteren. De prijs van ongedopte rijst is gezakt waardoor de compensatie nu 2800 baht per ton rijst bedraagt tegen 1000 baht eerder. Pramote pleit daarom voor maatregelen om de prijs te stabiliseren, met name door kostenreductie.

16 mei – Boeren profiteren direct van garantieprogramma voor rijst
Alhoewel beide partijen soortgelijke doelstellingen hebben, zit het verschil volgens Korn in de details. Als voorbeeld noemt hij het huidige garantieprogramma voor rijst, een initiatief van de Democraten. Daar profiteren boeren direct van. Het onderpandsysteem dat Pheu Thai wil terugbrengen, leidt volgens Korn tot misbruik door rijstmolenaars, tussenhandelaren en corrupte functionarissen. Bovendien moet de overheid extra kosten maken voor opslag en de rijst vaak verliesgevend verkopen.

Rijstexporteurs voelen zich bedreigd
28 juli – Thaise rijstexporteurs zijn al op zoek naar alternatieve bevoorrading uit Vietnam en Cambodja voor het geval dat de nieuwe regering de prijs te hoog maakt. Dit zou het volume volgend jaar kunnen halveren tot slechts 5 miljoen ton wat een verlies oplevert van 60 tot 70 miljard baht.

De Thai Rice Exporters Association (TREA) protesteert al langer tegen het plan van Pheu Thai om het oude onderpandsysteem van stal te halen. Daarbij verpanden boeren hun gehele oogst voor 15.000 baht per ton voor witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst).
Hoewel de partij heeft gezegd niet eerder dan in november te beginnen met het opkopen van rijst, stijgt de prijs van rijst al sinds voor de verkiezingen van 3 juli week op week (zie tabel). Als het systeem terugkeert, zal de free-on-board prijs van Hom Mali US$ 1.400 per ton bereiken, waardoor die moeilijk te verkopen is.
Rijstexporteurs wijken uit naar Vietnam en Cambodja
‘If Thai exporters cannot buy such expensive rice for export, they may opt for much cheaper rice from Vietnam, Cambodia or Burma, as they must maintain their market bases and customers. With the Asean free-trade agreement such an alternative would be possible’, zegt Charoen Laothamatas, vice-president van de TREA. Sommige rijstexporteurs en molenaars hebben al handelsfirma’s of vertegenwoordigende kantoren in Cambodja en Vietnam om rijst voor de export naar buitenlandse klanten te kopen.

Thailand is ook in het nadeel in termen van logistiek. Het verschepen van een 20-voet container naar de VS kost 1700 tot 1800 dollar vanuit Thailand, maar vanuit Vietnam slechts 1350. Naar China bedraagt het verschil 220 dollar.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de TREA, vindt dat de regering maatregelen moet nemen om de exporteurs te steunen, zoals levering van rijst tegen een speciale prijs vanuit de overheidsvoorraad of open bieding voor de voorraad in plaats van sommige exporteurs een prijsofferte te vragen.
Rijstexport kampt met 3 problemen
TREA-president Korbsook Iamsuri ziet drie problemen opdoemen: het onderpandsysteem dat de prijs opdrijft; verdere appreciatie van de baht, die Thaise rijst duurder maakt, en het plan van India om vanaf volgende maand minstens 1 miljoen ton rijst te exporteren tegen een prijs die 100 dollar per ton lager ligt dan die van Thaise rijst. India’s voorraad, normaal 20 miljoen, bedraagt nu 60 miljoen ton.

In de eerste helft van dit jaar heeft Thailand 6,3 miljoen ton rijst geëxporteerd, op jaarbasis 58,3 procent meer.

Kostbaar en vatbaar voor corruptie
Het onderpandsysteem voor rijst, dat Pheu Thai weer van stal wil halen, is een kostbaar beleid om boeren te subsidiëren, is de conclusie van research vorig jaar door het Thailand Development Research Development Institute (‘Rent-Seeking Activities and the Political Economy of Paddy Pledging Market Intervention Measures’). In dit systeem kunnen boeren hun gewone rijst hypothekeren voor 15.000 baht per ton en 20.000 baht per ton voor jasmijnrijst.

TDRI zegt dat het systeem vatbaar is voor verschillende vormen van corruptie door rijstmolenaars en beheerders van magazijnen, zoals het vervalsen van rijstvoorraden, hypothekeren van rijst van lage kwaliteit en het incasseren van premies bij boeren. Het kan de prijs van rijst ook drukken omdat rijsthandelaren anticiperen op de verkoop van de gigantische rijstvoorraden door de regering. Rijst die is opgeslagen in staatsmagazijnen of bij molenaars verdwijnt soms.
De TDRI heeft de baten voor elke partij uitgerekend en komt tot de conclusie dat de rijstmolenaars er het meest van profiteren.
Niet alleen is het systeem vatbaar voor corruptie maar het ontmoedigt boeren ook om aan kwaliteitsverbetering te doen.
Uit de studie blijkt dat de overheid de grootste rijsthandelaar wordt; dat het systeem een negatieve invloed heeft op de productiekosten, op de concurrentiepositie van de export en concurrentie op de rijstmarkt.
De studie beveelt een prijsrisico verzekering aan als direct middel om boeren te subsidiëren. Iedere boer zou hierbij zijn oogst kunnen verzekeren tot een maximum van 10 of 20 ton per huishouden. Een belangrijk voordeel is dat de overheid geen bemoeienis heeft met de rijsthandel. Wanneer de marktprijs lager is dan de verzekerde prijs zou de Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives het verschil moeten bijpassen. Omdat de boer zijn rijst niet aan de overheid verkoopt, wordt de concurrentie in de rijstmarkt hersteld.
Het systeem verstoort de markt en is inefficiënt
Rijstboeren, molenaars en exporteurs, die onlangs bij elkaar kwamen om te discussiëren over het onderpandsysteem, zijn niet enthousiast. Velen menen dat het systeem het marktmechnisme verstoort omdat de regering van plan is de rijst tegen een hogere prijs dan de exportprijs op te kopen. Ze vinden het systeem ook inefficiënt. Veel exporteurs houden orders vanuit het buitenland tegen omdat ze het risico lopen verlies te leiden als de binnenlandse prijs hoger blijkt te zijn dan de exportprijs.
‘Sommige molenaar hebben rijst uit buurlanden gesmokkeld om het als Thaise rijst te kunnen hypothekeren. Sommigen hebben hypotheekcertificaten van boeren gekocht om zichzelf een quotum voor de verkoop te verschaffen’, zegt Prasit Booncheuy, president van de Thai Farmers Association.
Velen denken dat het systeem de concurrentiekracht van Thaise rijst op de wereldmarkt zal verminderen. Vietnamese rijst kost US$ 600 (18.000 baht) per ton, Thaise rijst onder het systeem US$ 800-850.
De voormalige door de Democraten geleide regering hanteerde een garantiesysteem, waarbij 11.000 baht per ton werd geboden voor boeren die geregistreerd waren bij de Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives. De oppositie klaagde dat veel bedriegers zich registreerden als boer om ook van het systeem te kunnen profiteren.
(Bron: Spectrum, Bangkok Post, 14-20 augustus 2011)

Exportprijs van rijst schiet omhoog
18 augustus – Een sterke verhoging van de exportprijs is onvermijdelijk nu de regering haar verkiezingsbelofte doorzet om van de boeren rijst te kopen ad 15.000 baht per ton. De exportprijs zal daardoor omhoog schieten van US$ 550 naar US$ 800. Minister Kittiratt Na-Ranong (Commerce) vraagt de consument de regeringsbeslissing te steunen omdat het inkomen van de boeren daardoor omhoog gaat. ‘Domestic rice prices might escalate, but be sure the government will assist consumers to cut expenses on other goods through Blue Flag shops’, zegt hij.

Blue Flag is een programma van het ministerie van Handel dat fabrikanten en leveranciers stimuleert om producten op verschillende lokaties en in verschillende periodes tegen een gereduceerde prijs aan te bieden. Er zijn 4300 Blue Flag winkels. Het ministerie wil dat aantal dit jaar uitbreiden tot 6000.
Kittiratt verwacht dat de vastgoedsector en exportgroei, eerder geschat op 15 procent, last zullen hebben van de hoge voedselprijzen en de verhoging van het minimumdagloon. ‘It’s not the end of the world if exports do not reach their projection.’ Hij denkt dat de economie volgend jaar met een procent extra groeit wanneer alle economische beloftes van Pheu Thai zijn ingelost. Over de hoge inflatie als gevolg van de stijgende voedselprijzen doet hij opvallend luchtig. ‘ A little rise in the inflation rate is acceptable. People have to change their attitude toward the matter.’

Thailand heeft 169 miljoen rai boerenland, waarvan 109 miljoen afhankelijk is van de seizoenregens. Slechts 29 miljoen rai wordt geïrrigeerd; 34 miljoen rai zou geïrrigeerd kunnen worden met een budget van 1,731 biljoen baht en extra waterreserves van 26,600 biljoen kubieke meter.
(Bron: Thai Rath, cijfers van het Irrigation Department. Iemand kan niet rekenen: 109+29+34=172.)

Vietnam zet rem op rijstexport
20 augustus – Vietnam is begonnen de export te vertragen om zo de prijs op te drijven. Het doet dit vooruitlopend op de herintroductie van het onderpandsysteem door de nieuwe regering geleid door Pheu Thai. Boeren krijgen vanaf de volgende oogst in november 15.000 baht per ton, 4000 baht meer dan de marktprijs.

De exportprijs van Thaise 5% witte rijst zal daardoor omhoog gaan van circa US$ 550 nu naar US$ 800 per ton. Vietnam gaat waarschijnlijk zijn exportprijzen op gelijke hoogte brengen met die van Thaise rijst, omdat Thailand als grootste rijstexporteur ter wereld een sterkere onderhandelingspositie heeft. Vietnamese 5% witte rijst doet nu US$ 550-560 per ton en is slechts $ 30 goedkoper dan de vergelijkbare Thaise rijst. In het verleden was het prijsverschil wel $ 100.
Medio september ontmoeten Thaise rijstexporteurs hun Vietnamese counterparts en de Vietnam Food Association om de gevolgen van de beleidswijziging in Thailand te bespreken. Chookiat Ophaswongse, ere-president van de Thai Rice Exporters Association, vindt dat beide landen hun strategie als ’s werelds belangrijkste rijstexporteurs, moeten herzien omdat de marktprijzen niet langer gebaseerd zijn op vraag en aanbod. De stijgende prijs van Thaise rijst gaat ten koste van Thailands concurrentiepositie en zal leiden tot meer Thaise investeringen in Vietnam en Cambodja om goedkope rijst te bemachtigen.
In Thailand leidt de hogere prijs ertoe dat meer boeren rijst gaan verbouwen. Naar verwachting bedraagt de productie dit jaar 34-35 miljoen ton tegen 32 miljoen ton vorig jaar. Volgend jaar wordt zelfs 36 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) verwacht of circa 22 miljoen ton rijst.
Thailand heeft momenteel 5 miljoen ton rijst in voorraad, waarvan 2 miljoen bij de overheid.
[Noot van de auteur: Dat prijsverschil van 30 dollar zie ik niet.]

Rubber en palmolie verdrijven rijst
24 augustus – Hogere verdiensten en gebrek aan water zijn de twee redenen waarom boeren van rijst, cassave en knoflook  overschakelen op rubber en palmolie. Tijdens zijn recente bezoeken aan Buri Ram en Surin viel het Thai Rath-columnist Lom Slaton (Strong Gust) op dat veel rijstakkers zijn vervangen door oliepalm- en rubberplantages.

Een boer vertelde hem dat hij vroeger tweemaal per jaar rijst kon verbouwen, maar nu nog maar één keer per jaar. Een goed irrigatiesysteem is nodig, maar ‘alle voorgaande regeringen hebben weinig gedaan om onze positie te verbeteren’. Eén rijstoogst per jaar betekent dat rijstboeren vijf maanden per jaar niets te doen hebben. Velen nemen in die periode een tijdelijk baantje in Bangkok.
Lom begrijpt dat de switch een economische noodzaak is, maar maakt zich zorgen over het effect van deze eenzijdige cultuur op het eco-systeem. ‘Lokale autoriteiten en de regering en de centrale regering zouden deze boeren moeten helpen om een duurzame oplossing voor hun problemen te zoeken.’
[Vergelijk 20 augustus: Vietnam zet rem op rijstexport. In dat bericht staat dat meer boeren rijst zijn gaan verbouwen vanwege de hogere prijs. Naar verwachting bedraagt de productie dit jaar 34-35 miljoen ton tegen 32 miljoen ton vorig jaar.]

Zware kritiek op herintroductie van onderpandsysteem voor rijst
25 augustus – Het plan van de Pheu Thai regering om het onderpandsysteem voor rijst van stal te halen, stuitte gisteren op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring op zware kritiek van de Democraten. Het systeem is niet effectief, het bevoordeelt rijke exporteurs, het zadelt de regering met zware verliezen op en het is mogelijk in strijd met regels van de World Trade Organisation (WTO).

Het systeem werd in 2008 door de regering Somchai ingevoerd en leidde toen al tot een verlies van 16 miljard baht. De Democraten vervingen het door een prijsgarantiesysteem, maar Pheu Thai wil daar nu weer vanaf. Vanaf de oogst in november kunnen boeren hun gewone rijst hypothekeren voor 15.000 baht per ton en 20.000 baht per ton voor jasmijnrijst.
Uit onderzoek van het Thailand Development Research Institute naar het systeem is gebleken dat het slechts eenderde van de rijstboeren helpt. Ongeveer 500.000 tot 600.000 ton rijst uit buurlanden werd destijds frauduleus gebruikt om van het systeem te profiteren. Critici wijzen er ook op dat de regering de rijst vaak met verlies moet verkopen. De Pheu Thai-regering heeft 472 miljard baht voor het systeem uitgetrokken.
Kiat Sittheeamorn (Democraten) waarschuwde de regering voor procedures bij de WTO. Volgens de WTO-regels mag een lidstaat producten voor niet meer dan 10 procent subsidiëren. Het onderpandsysteem vergroot ook het prijsverschil tussen Vietnamese en Thaise rijst, zei Kiat.
Trairong Suwannakhiri (Democraten) wees erop dat het systeem boeren ontmoedigt hun productiekosten omlaag te brengen. Vietnam daarentegen besteedt veel aandacht aan irrigatie, kunstmest en rijstsoorten om de kosten te drukken. Vietnamese rijst kost nu US$ 570 per ton tegen Thaise US$ 625. Thailand heeft een marketingprobleem, concludeerde Trairong. Bovendien begint de kwaliteit van Vietnamese fragrant rijst die van Thaise te benaderen. Vietnam bedient nu 70 procent van de Aziatische markt.
[Dat het systeem in 2008 door de regering Somchai werd ingevoerd, moet een fout zijn, want het bestond al onder zijn voorganger Samak.]

Overstromingen en crisis vertragen landbouwproductie
26 augustus – De trage mondiale economie en de overstromingen zijn de belangrijkste oorzaken van de beperkte groei van de Thaise landbouwproductie. Eerder werd 4 procent verwacht, nu 3 procent. Rubber en de andere voornaamste producten hebben last van de verminderde vraag en lagere prijzen, aldus het Agricultural Economics Office.

‘Alhoewel de export gezond blijft, vooral in de voedselsector, zal de crisis in de VS en Europa de vraag naar Thaise producten, die in concurrentie zijn met producten uit andere landen, beïnvloeden’, zegt Apichart Jongskul, secretaris-generaal van het AEO.
Rijst heeft het meeste last van de overstromingen, die 2,4 miljoen rai aan boerenland in de centrale en nedernoordelijke provincies hebben vernield. De provincies die onder water staan, zijn belangrijke rijstschuren. Storm en regens hebben ook 1,56 miljoen rai aan gronden met levende have en 18.890 rai in gebruik bij de visserij vernield.
‘Watbetreft rijst is het zeker dat Thailand dit jaar genoeg voorraad heeft om zoals gepland 10 miljoen ton te verschepen, maar het is twijfelachtig of dat volume volgend jaar ook wordt gehaald.’

‘Rijstplan Pheu Thai vatbaar voor corruptie’
27 augustus – Het onderpandsysteem voor rijst dat regeringspartij Pheu Thai nieuw leven wil inblazen, biedt tal van mogelijkheden voor corruptie, blijkt uit een onderzoek van de National Anti-Corruption Commission. Het huidige prijsverzekeringssysteem, ingesteld door de vorige regering, biedt die mogelijkheden daarentegen veel minder.

Het onderpandsysteem werd in 2008 door de regering Samak ingevoerd en voortgezet door de regering Somchai. Beide kregen van de NACC het advies het systeem te beëindigen, maar dat deden ze niet. De NACC zegt over deze periode tal van klachten te hebben ontvangen. In 2005 en 2006 leed de overheid een verlies van 19 miljard baht op het systeem. De overheid kocht 5,2 miljoen ton voor 52 miljoen baht, ver boven de marktprijs, en moest die op veilingen met verlies verkopen. De rijst werd ook te lang in voorraad gehouden, waardoor de kwaliteit terugliep.
Eind deze maand zal de NACC een artikel publiceren waarin ze de voor- en nadelen van beide systemen op een rijtje zet. De NACC adviseert de regering het huidige prijsverzekeringssysteem te handhaven met enkele verbeteringen.

Vergoeding voor verloren oogst omhoog
31 augustus – Boeren die hun oogst verloren hebben zien gaan door de overstromingen, krijgen een vergoeding van 2.222 baht per rai. Het kabinet heeft besloten de vergoeding van 2.098 baht, die de vorige regering Abhisit had toegezegd, op te trekken. Volgens Wichian Phuanglamchiak, president van de Thai Farmers Association, zou 3500 baht ideaal zijn. De kosten per rai bedragen volgens hem 5.000 baht per rai. […]

Rijst wordt 25 procent duurder; export krijgt het moeilijk
2 september – De winkelprijs van rijst gaat volgende maand met zeker 25 procent omhoog. Een zak van 5 kilo witte rijst gaat dan 120 tot 130 baht kosten en Hom Mali (jasmijnrijst) 180 tot 200 baht. Deze voorspelling doet Somkiat Makcayathorn, president van de Thai Rice Packers Association. De prijsverhoging is het gevolg van de herintroductie van het onderpandsysteem voor rijst. In dit systeem  hypothekeren boeren hun witte rijst voor 15.000 baht per ton en Hom Mali voor 20.000 baht. Verwacht wordt dat wederverkopers gaan hamsteren totdat de regering uitbetaalt. Prognoses voor de exportrijst variëren van US$ 750 tot $ 850 voor gewone rijst en $ 1200 tot $ 1300 voor Hom Mali.

De rijstexporteurs zijn niet gelukkig met deze prijzen. ‘It will be more difficult for exporters to compete with higher costs’, zegt Korbsook Iamsuri, voorzitter van de Thai Rice Exporters’ Association. ‘It’s hard to be confident that Thailand can remain the world’s top exporter. But the government says this policy is necessary to help bring greater [social and economic] balance to the country. We just have to do the best we can to minimise the impact.’
Het onderpandsysteem vervangt het prijsgarantiesysteem van de vorige regering en gaat op 7 oktober in. Het functioneerde eerder onder de regeringen Samak en Somchai. Volgens de autoriteiten is het een cruciaal element van meeromvattende plannen om het inkomen van boeren te verhogen en de landbouwsector te stimuleren. Critici zeggen dat het systeem tal van mogelijkheden voor corruptie biedt en een verspilling van gemeenschapsgeld is.
De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives moet geld lenen van andere financiële instituten om de naar schatting 190 miljard baht in kas te hebben die nodig is voor het systeem. Thans heeft de bank 50 miljard baht beschikbaar. Verwacht dat 8 tot 10 miljoen ton rijst in onderpand wordt gegeven tijdens de oogst van volgend jaar. Dat zou bijna tweemaal zo veel zijn als het vorige record van 5 miljoen ton rijst.

Weinig belangstelling voor rijstverzekering
2 september – Slechts 1 miljoen rai aan boerenland is verzekerd tegen natuurrampen. In het geval de oogst verloren gaat, wordt 600 baht per rai uitbetaald voor gewassen die 60 dagen oud zijn en 1400 baht voor oudere gewassen. De 1 miljoen rai ligt ver onder de target van 8 miljoen rai, die de General Insurance Association zich had gesteld.

De geringe belangstelling voor een verzekering wordt door de Association toegeschreven aan gebrek aan begrip van boeren voor de voordelen. Het agentschap gaat zich beraden op een effectievere marketingstragie. Het had verwacht dat er meer belangstelling voor zou zijn omdat het aantal natuurrampen de laatste jaren is toegenomen.
Het verzekeringsprogramma is door de vorige regering geïntroduceerd en wordt uitgevoerd door de Association en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. De premie bedraagt 129 baht per rai, boeren betalen 50 baht per rai, de BAAC 10 baht en de regering legt de rest bij. De nieuwe regering continueert het programma met dezelfde doelstelling van 8 miljoen rai.
Onderzoek bij boeren heeft uitgewezen dat er belangstelling bestaat voor een uitbreiding van de dekking. Ook onkruid en ongedierte en andere gewassen zoals maïs en cassave zouden verzekerd moeten kunnen worden. Thans geldt de dekking alleen voor de eerste rijstoogst, niet voor de tweede oogst omdat de beschikbaarheid van water dan onzeker is.

Budget voor noodhulp op? Onzin, zegt Abhisit
3 september – De door Pheu Thai geleide regering zegt dat de vorige regering het gehele noodhulpbudget voor het fiscale jaar 2011 heeft opgesoupeerd, maar volgens toenmalig premier Abhisit is dat grote onzin. Pheu Thai moet niet zijn regering als zondebok aanwijzen voor het eigen onvermogen om de getroffen slachtoffers met de beloofde snelheid te compenseren.

De beschuldiging dat het geld op is, werd vorig weekend gedaan door minister Worawat Ua-apinyakul (Onderwijs) tijdens zijn bezoek aan het neder-noorden. Volgens Democraten-woordvoerder Chavanont Intarakomalsut is er zeker nog 3,3 miljard baht beschikbaar.
Dinsdag besloot het kabinet de door overstromingen getroffen boeren te compenseren met 2.222 baht per rai. De regering Abhisit keerde 2.098 baht per rai uit.
De overstromingen hebben niet alleen rijstvelden vernield, maar ze hebben ook als resultaat dat boeren hun rijst onder de marktprijs moeten verkopen. Gemiddeld krijgen de boeren in de getroffen gebieden voor hun rijst 7.000 baht per ton. Sommige opkopers weigeren rijst uit overstroomde gebieden te kopen omdat het vochtgehalte te hoog is.

Haastige spoed invoering onderpandsysteem rijst niet goed
3 september – Van de haast om het onderpandsysteem voor rijst volgende maand al in te voeren zullen vooral bepaalde groepen handelaren en molenaars profiteren, omdat de hoeveelheid tweede oogst rijst in het bezit van boeren klein is. Deze maand komt 84.000 ton paddy (ongedopte rijst) op de markt en volgende maand 20.000 ton.

Pas in november komt de eerste oogst van het land. In die maand wordt 20 procent geoogst, in december 50 procent en de rest in de daarop volgende twee maanden.
De meeste rijst die tot nu geoogst is, is al verkocht en niet meer in het bezit van boeren, hetgeen de relatief hoge marktprijs van 9800 tot 10.000 baht per ton paddy verklaart. Een handelaar zegt dat de regering moet voorkomen dat de paddy die wordt aangemeld voor het onderpandsysteem niet van handelaren en molenaars komt die een extra graantje willen meepikken.
Donderdag kondigde minister Kittirat Na-Ranong (Handel) aan dat het onderpandsysteem op 7 oktober begint. Een ton witte rijst is dan goed voor 15.000 baht, een ton Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht.
Pramote Vanichanont, honorair-president van de Thai Rice Millers Association, zegt dat de regering corruptie niet kan voorkomen, omdat het creditcardsysteem voor boeren, een middel tegen misbruik, nog niet functioneert. ‘Hoe kunnen we tegenhouden dat rijst uit Birma en Cambodja, die 6000 tot 7000 baht per ton doet, het land binnenkomt en profiteert van dat enorme verschil?’, vraagt hij zich af.

Rijstplan regering ‘bodemloze put’
5 september – Het hypotheeksysteem voor rijst, dat de nieuwe regering herinvoert, is een bodemloze put. Het kost haar jaarlijks vele miljarden baht aan geld van belastingbetalers. Bovendien heeft het een ernstige verstorende werking op de lokale marktpijzen. Dit zeggen economen van het Thailand Development Research Institute.

Met ingang van 7 oktober betaalt de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst). TDRI-econoom Ammar Siamwalla zegt dat deze hoge prijzen boeren stimuleren om hun aanplant te vergroten, wat resulteert in een vicieuze cirkel omdat de regeling geen maximum kent.
De suggestie om met Vietnam en andere regionale rijstexporteurs de prijs op de wereldmarkt te verhogen, noemt hij onpraktisch. ‘Being able to set rice prices in the world markt has been a pipe dream of politicians from almost all of the parties.’
Met haar aankondiging dat ze het hypotheeksysteem zou herinvoeren, heeft Pheu Thai veel steun verworven op het platteland [zoals blijkt uit de verkiezingsuitslag]. De voordelen voor de boeren zijn dan ook niet gering. De afgelopen zeven maanden bedroeg de prijs van paddy (ongedopte rijst) 8.500 baht per ton en 12.244 baht voor Hom Mali.
Het hypotheeksysteem, dat in wezen een subsidieregeling is, werd door de vorige regering door een prijsverzekeringssysteem vervangen. De regering betaalde het verschil tussen de marktprijs en een referentieprijs. Volgens Pramote Vanichanont,  honorair president van de Thai Rice Association, zou het programma dit jaar naar schatting 65 miljard baht gaan kosten, meer dan voorzien, en het had daarom aangepast moeten worden, zei hij in april. [Zie 26 april: Prijsgarantie rijst kostbare zaak]
In het hypotheeksysteem is de regering de eerste koper van de rijst. Ze gebruikt daarvoor fondsen van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De bank schat de kosten het eerste jaar op 190 miljard baht.
In de aanloop naar de startdatum beginnen de rijstprijzen al te stijgen. Somkiat Makcayathorn, president van de Thai Rice Packers Association, voorspelde vorige week dat de winkelprijs van rijst volgende maand met zeker 25 procent omhoog gaat. Een zak van 5 kilo witte rijst gaat dan 120 tot 130 baht kosten en Hom Mali (jasmijnrijst) 180 tot 200 baht.
Ammar zegt dat de regering wellicht geld moet gaan uittrekken voor het subsidiëren van de rijstprijs. ‘I believe the cabinet members are just trying to come up with a solution to implement their election promises. Obviously, the promises were poorly thought out.’
Nipon Poapongsakorn, president van de TDRI, is het met Ammar eens dat de regeling de regering enorm veel geld zal kosten. Hij wijst erop dat de exportprijs ver onder het niveau van de hypotheekprijs ligt. De regering zal volgens hem echt niet de woede van de consument op haar nek willen halen, door de rijst binnenlands te verkopen voor een prijs die de kosten dekt.
Het hypotheeksysteem gold eerder in de rijstseizoenen 2004/2005 en 2006/2007. De regering schoot er 141 miljard baht bij in. Slechts 53 procent van de opgekochte rijst, oftewel 5,5 miljoen ton, werd verkocht. De rest die in voorraad bleef, verminderde in waarde als gevolg van opslagverliezen [en verminderde ook in kwaliteit]. De regering betaalde verder 7,6 miljard voor magazijnhuur, molenaarskosten en andere kosten, aldus de TDRI. Wanneer het prijsverzekeringssysteem was gebruikt, zou het de regering 7,4 miljard baht hebben gekost.
Volgens Nipon profiteerde slechts 38 procent van alle rijstboeren van het systeem, minder dan een kwart van alle rijstmolenaars en misschien 10 tot 20 procent van de 150 exporteurs. De twee top rijsthandelaren incasseerden 60 procent van het totale voordeel als gevolg van een schimmig veilingsysteem.
‘Het systeem leidde er ook toe dat de capaciteit van molenaars werd verdubbeld. Onder het prijsverzekeringssysteem zijn hun inkomsten scherp gedaald. Het wekt dan ook geen verbazing dat het voornamelijk de molenaars zijn, en niet de boeren, die gelobbyd hebben voor terugkeer van het hypotheeksysteem’, zegt Nipon. [Die laatste opmerking van Nipon begrijp ik niet. Zie de vierde alinea over het prijsverschil tussen marktprijs en hypoheekprijs.]
[Noot van de auteur: Eerder gebruikte ik de term onderpandsysteem, maar hypotheeksysteem lijkt mij een betere vertaling van rice mortgage scheme. Hoe de referentieprijs van de Democraten werd vastgesteld, hoop ik nog eens te weten te komen. Dat geldt ook voor de vraag hoe en wanneer de regering uiteindelijk van de rijstvoorraad is afgekomen.]

Het grote hamsteren (van rijst) is begonnen
6 september – Zoals te verwachten was toen de regering bekend maakte het hypotheeksysteem voor rijst op 7 oktober te willen invoeren: naar schatting 3 miljoen ton rijst wordt door exporteurs, handelaren en molenaars achtergehouden om dadelijk te profiteren van de hogere prijzen die het systeem biedt.

In het hypotheeksysteem, dat het prijsverzekeringssysteem van de Democraten vervangt, betaalt de regering via de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives 15.000 baht voor een ton witte paddy (ongedopte rijst) en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst). De prijs van gedopte rijst stijgt als gevolg daarvan van 16-17 baht deze week naar 26 baht per kilo en Hom Mali van 30 naar 37-38 baht.
CP Intertrade Co, een van de belangrijkste rijstverkopers en exporteur, wil niet zeggen hoeveel rijst ze in voorraad heeft anders dan: voldoende om een constante levering aan de consument te garanderen. Sumeth Laomoraphorn, chief executive van CP (bron van de schatting van 3 miljoen ton), veronderstelt dat niet alle handelaren zullen profiteren van de rijst die ze in voorraad hebben, omdat de marktprijs niet onmiddellijk stijgt.
Hoeveel de industrie in haar zak steekt door de stijgende prijzen is onbekend, maar een bron bekend met de markt verwacht dat de hamsteraars meer dan 20 miljard baht zullen verdienen, gebaseerd op een prijsverhoging van 10 baht per kilo.
Sumeth voorspelt dat het volume van de Thaise export met 20 procent inkrimpt als gevolg van de hoge hypotheekprijzen, maar dit nadeel wordt weer gecompenseerd door hogere verkoopprijzen.
Hij verwacht dat volgend jaar 8 tot 9 miljoen ton rijst wordt verscheept tegen 11 miljoen ton dit jaar, maar de inkomsten stijgen 30 procent in overeenstemming met de paddyprijs. ‘Local consumers as well will have to pay extra. There will be no cheap rice any more.’ Niettemin steunt Sumeth het hypotheeksysteem omdat het gunstig is voor de boeren.
CP is een van een handjevol exporteurs dat in het verleden [toen het hypotheeksysteem ook gold] op grote schaal profiteerde van rijstverkopen door de overheid. Het bedrijf verwacht dat zijn inkomsten door het [heringevoerde] systeem met 10 procent zullen toenemen.
[Zie ook de volgende  twee artikelen.] 

Een dwaas systeem
6 september – Het hypotheeksysteem voor rijst krijgt in Bangkok Post weinig steun van ingezonden brievenschrijvers. Alleen pakhuiseigenaren en molenaars profiteren ervan, schrijft R. Srinath. In het verleden werd het systeem geplaagd door corruptie en het hielp alleen een kleine meerderheid van de boeren. Arme boeren hebben gewoonlijk geen surplus aan rijst om te verkopen dus ze worden er ook niet wijzer van.
Het geld dat het systeem kost, zou beter gebruikt kunnen worden voor investeringen in de landbouw en irrigatie, zodat er een regelmatige watertoevoer is voor de mensen in het Noordoosten. Daar woont het grootste deel van de bevolking dat elk jaar weer geplaagd worden door overstromingen en droogtes.
[Noot van de auteur: Zie 5 september: Rijstplan regering ‘bodemloze put’. In dit artikel wijst Nipon er ook al op dat slechts 38 procent van de boeren van het systeem profiteerde. Ik begin me wel af te vragen wat dan de enorme steun van de boeren voor Pheu Thai verklaart.]

Yingluck: Geef rijsthypotheeksysteem een kans
6 september – Premier Yingluck doet een beroep op alle critici van het door Pheu Thai van stal gehaalde hypotheeksysteem voor rijst om de regering een kans te geven het systeem zodanig te herzien dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Ze reageert onder andere op kritiek van het Thailand Development Research Institute. Volgens TDRI-econoom Ammar Siamwalla gaat het systeem de regering miljarden baht kosten. Hij stelt voor dat de regering additionele fondsen uittrekt om de rijstprijs, die naar verwachting met 25 procent zal stijgen, te subsidiëren ten behoeve van de consument.

Vice-minister-president Chalerm Yubamrung wuift de kritiek van de TDRI weg. ‘The government has only been working for seven days, how much do you expect to be done? The TDRI should worry about themselves.’
Ook Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit speelt de man, niet de bal. Hij daagt Ammar uit ontslag te nemen als het hypotheeksysteem faalt. ‘I wonder if he’d place his job as a bet. But I think he is no different from the leader of a certain political party which is known as “talk only” [Abhisit].’ Prompong betwijfelt of het prijsverzekeringsprogramma van de vorige regering zo goed was als wordt beweerd, omdat de boeren arm zijn gebleven en ze wegen hebben geblokkeerd om aandacht te vragen voor hun lot. ‘Pheu Thai welcomes criticism, but not the kind which is intended do discredit.’
[Voor Ammars kritiek, zie 5 september: Rijstplan regering ‘bodemloze put’.]

Regering zet rijstplan ondanks kritiek stug door
7 september – Ondanks scherpe kritiek van academici en de oppositie gaat de regering stug door met de voorbereidingen van het hypotheeksysteem voor rijst. Er is een nationaal beleidscommissie gevormd onder voorzitterschap van premier Yingluck. Deze week komt de commissie voor het eerst bijeen om te discussiëren over de eerste oogst van het seizoen 2011-2012, dat op 7 oktober begint.

Bangkok Post wijdt een vernietigend commentaar aan de herintroductie van het systeem. Gisteren werd bekend dat exporteurs, handelaren en molenaars al 3 miljoen ton rijst hebben gehamsterd in afwachting van de hogere prijs die het systeem biedt. Naar verwachting boeken ze dadelijk een gemakkelijke winst van 20 miljard baht, bijna geheel uit de schatkist van de overheid.
‘And notice who is not on the list of those who might benefit from higher rice prices? The farmers, who are supposed to be the only beneficiaries’, stelt de krant cynisch vast. Als dadelijk de prijs van rijst al is het maar met 1 baht per kilo omhoog gaat, heeft Yingluck wat uit te leggen.
De krant roept de premier op om het systeem een tijdje uit te stellen en met een beter voorstel aan het land terug te komen. De bevolking is heus wel bereid iets meer voor rijst te betalen, mits de boeren er beter van worden.

Rijstplan gaat door ondanks waarschuwingen van experts
19 september – Ondanks waarschuwingen van experts dat het (heringevoerde) hypotheeksysteem voor rijst de regering zeker 100 miljard baht gaat kosten, heeft het National Rice Policy Committee onder voorzitterschap van premier Yingluck er het groene licht voor gegeven. Het systeem gaat op 7 oktober in werking en duurt tot 28 februari.

Boeren krijgen voor witte paddy (ongedopte rijst) 13.800 tot 14.800 baht per ton, premie witte paddy 15.000 baht en voor Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht (zie onderstaand prijslijst). De huidige marktprijs van witte paddy bedraagt 9.500 tot 11.500 baht per ton en van Hom Mali 15.000 baht per ton.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) gelooft niet dat het systeem meer dan 100 miljard baht gaat kosten, wat sommigen zeggen. ‘This government will take responsibility if there is a loss from the scheme.’ Hij garandeert dat de regering bereid is de gehele rijstoogst van 25 miljoen ton op te kopen. Ze leent daarvoor geld bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De rijst wordt later op een ‘appropriate time’ verkocht en de lening afgelost.
Volgens Kittiratt is het hypotheeksysteem gunstiger voor de boeren dan het prijsverzekeringssysteem dat onder de vorige regering functioneerde. ‘There are many good things about the insurance programme but the main issue was the premium payment via the insurance was too little to help farmers.’
Deze week werd bekend dat exporteurs, handelaren en molenaars al 3 miljoen ton rijst hebben gehamsterd in afwachting van de hogere prijs die het systeem biedt. Naar verwachting boeken ze dadelijk een gemakkelijke winst van 20 miljard baht, bijna geheel uit de schatkist van de overheid.
De Thai Rice Packers Association verwacht dat de winkelprijs volgende maand met 25 procent stijgt en de Thai Rice Exporters’ Association vreest dat Thailand zich uit de exportmarkt prijst.
Uit een onderzoek van de National Anti-Corruption Commission blijkt dat het systeem tal van mogelijkheden voor corruptie biedt. Dit is gebleken in de jaren dat het eerder van kracht was.
Volgens het Thailand Development Research Institute profiteerde toen slechts 38 procent van alle rijstboeren van het systeem, minder dan een kwart van alle rijstmolenaars en misschien 10 tot 20 procent van de 150 exporteurs. De twee top rijsthandelaren incasseerden 60 procent van het totale voordeel als gevolg van een schimmig veilingsysteem.

Prijslijst
Witte paddy 13.800-14.800 baht

Premie witte paddy 15.000 baht
Hom Mali 20.000 baht
Short-seed glutinous paddy 16.000 baht
Long-seed glutinous paddy 18.000 baht

Thaise rijstexport krijgt het moeilijk
16/17 september – De Thaise rijstexport wordt van alle kanten belaagd. Exporteurs vrezen dat Vietnam, ’s werelds tweede rijstexporteur en eerste in Azië, onder de Thaise prijs gaat duiken. Bovendien verwacht Vietnam een grotere oogst. Thailand krijgt ook te maken met India, dat snelkookrijst tegen een aantrekkelijke prijs aanbiedt.

Op 7 oktober gaat in Thailand het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst van start. Boeren krijgen een garantieprijs van 15.000 baht (witte rijst) of 20.000 baht (Hom Mali, jasmijnrijst) per ton. De regering koopt de rijst op met geld van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives en verkoopt die later.
Als gevolg van het systeem zal de exportprijs stijgen van $550-560 per ton witte rijst nu naar $800, wat de export een gevoelige deuk zal geven. Vietnamese rijst kost $600 en is ook goedkoper te verschepen. De Indiase snelkookrijst kostte deze week $470 per ton tegen Thaise snelkookrijst $620-630. Naar verwachting exporteert Thailand volgend jaar 7 tot 8 miljoen ton rijst tegen 10 miljoen ton dit jaar.
Zelfs Thailand’s beroemde Hom Mali is niet veilig. Vietnam heeft veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van eigen jasmijnrijst, die kwalitatief sterk verbeterd is. De kwaliteit van de Thaise jasmijnrijst is daarentegen teruggelopen, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association.
De geschiedenis herhaalt zich (of niet)
Minister Kittirat Na-Ranong (Handel) zegt dat de regering de opgekochte rijst niet onder de hypotheekprijs gaat verkopen. Evenmin zullen bepaalde exporteurs worden bevoordeeld. In het verleden, toen hetzelfde systeem ook functioneerde, moest de opgeslagen rijst sterk verliesgevend worden verkocht en werden enkele exporteurs voorgetrokken bij de verkoop. De vrees bestaat dat de geschiedenis zich zal herhalen. Wanneer de rijst bijvoorbeeld te lang wordt opgeslagen, loopt de kwaliteit terug, wat zich in de prijs vertaalt.

De rijst kan aan drie partijen worden verkocht: regeringen, tussenpersonen of exporteurs. Kittirat zegt dat Indonesië al belangstelling heeft getoond. Verzoeken van rijstexporteurs om de rijst tegen marktprijs aan te bieden [die lager is], worden volgens de minister niet gehonoreerd. ‘We must accept there will be no cheap rice, as the government has stepped in to guarantee the price. Rice is cheaper than other grains such as wheat or corn. Does anyone think the rice price was too low two years ago?’
Anti-corruptie waarborgen
In een poging om corruptie te voorkomen bij het hypotheeksysteem voor rijst gaat het ministerie van Handel een centrale surveyor aanstellen die tot taak heeft kwaliteit en kwantiteit van de rijst te controleren. Andere regeringsdiensten is gevraagd controlemaatregelen te nemen voordat het programma draait en erna.
Toen het systeem eerder functioneerde, bleek het zeer vatbaar voor corruptie waarbij boeren, molenaars, beheerders van silo’s, regeringsfunctionarissen en surveyors waren betrokken. Boeren verkochten pledging tickets en molenaars hadden rijst van mindere kwaliteit in voorraad dan uit hun boekhouding bleek.
De regering is er nu veel aan gelegen corruptie te voorkomen. ‘Thorough checking will be conducted at all steps’, zegt Poom Sarapol, vice-minister van Handel en voorzitter van een subcommissie die het programma controleert.
De Internal Trade Department gaat het volume en de kwaliteit van de paddy rijst (ongedopte rijst) bij alle deelnemende molenaars controleren, tot nu toe 621 uit 50 provincies.
[Noot van de auteur: De tekst onder het tussenkopje ‘Anti-corruptie waarborgen’ is niet erg duidelijk. Dit komt omdat ik de finesses van het hypotheeksysteem niet begrijp. En iets dat je niet begrijpt, kun je niet duidelijk opschrijven.]

Ministerie strijdt tegen misbruik hypotheeksysteem voor rijst
24 september – Rijstmolenaars en handelaren hebben van het ministerie van Handel de opdracht gekregen op te geven hoeveel rijst ze in voorraad hebben. Het ministerie wil zo voorkomen dat ze goedkoop ingekochte of geïmporteerde rijst opgeven voor het rijsthypotheeksysteem dat op 7 oktober van kracht wordt.

In het systeem wordt door de regering 15.000 baht voor witte rijst betaald en 20.000 baht voor Hom Mali, 30 procent boven de huidige marktprijzen, wat oplichting aanlokkelijk maakt.
Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie, zegt dat het ministerie streng zal toezien op het smokkelen van rijst. Het importeren van rijst is verboden met uitzondering van gebroken rijst die een industriële bestemming heeft. Voor vervoer van rijst is een vergunning nodig. Aanlokkelijk is ook inferieure rijst aan te bieden zonder dat dit uit de boekhouding blijkt, omdat de regering van plan is alle rijst op te kopen die dit seizoen wordt geoogst.
Niphond Wongtra-ngan, voormalig president van de Thai Rice Mills Association, hoewel een tegenstander van het systeem, weet wel hoe bedrog kan worden voorkomen. In oktober wordt niet veel rijst geoogst, het meeste komt in november en december van het land. Als de rijst droog is of een laag vochtigheidsgehalte heeft, mag worden aangenomen dat het niet van de nieuwe oogst is, gezien de recente zware regens en overstromingen. Verder adviseert hij goed te controleren of de boeren die zich registreren niet dezelfde zijn die compensatie hebben gekregen voor hun door het water beschadigde rijstvelden.

Rijstplan wordt een heel dure grap
26 september – Belastingbetalers kunnen een rekening van 250 miljard baht verwachten nu de regering het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst opnieuw invoert. Het systeem kan ook tot gevolg hebben dat Thailand zijn positie als grootste rijstexporteur ter wereld verliest aan Vietnam (dat in Azië al de koppositie heeft overgenomen). Dit zegt Pridiyathorn Devakula, voormalig vice-minister-president.

Volgende maand lanceert de regering het systeem, waarbij de regering ongedopte witte rijst opkoopt voor een garantieprijs van 15.000 baht per ton en Hom Mali (jasmijnrijst) voor 20.000 baht. Die prijzen liggen 5000 baht boven de huidige marktprijzen. De (vorige) regering Abhisit hanteerde een prijsgarantiesysteem, waarbij boeren werden gecompenseerd wanneer de marktprijzen onder referentieprijzen daalden.
Pridiyathorn, minister van Financiën en vice-minister-president in de regering Surayud [die door de militairen na de coup van september in het zadel werd geholpen], zegt dat de hoge hypotheekprijs, door de huidige regering vastgesteld, ertoe kan leiden dat boeren in gebreke blijven bij het aflossen van hun bankleningen. [Dit snap ik niet.]
In het seizoen 2011/2012 wordt naar verwachting 30 miljoen ton rijst geoogst, waarvan 27 miljoen ton naar de overheid gaat. Gebaseerd op de huidige marktprijzen levert dit een verlies op van 135 miljard baht (het verschil tussen markt- en hypotheekprijs). Verdere verliezen kunnen worden verwacht door bederf, verlaging van de wereldmarktprijs en een gebrek aan onderhandelingsvermogen van de regering wanneer de opgeslagen rijst aan lokale handelaren wordt verkocht.
Evenals anderen wijst Pridiyathorn wijst erop dat het systeem kwetsbaar is en tal van mogelijkheden biedt voor corruptie en manipulatie. Het systeem zou het ‘most damaging in history’ kunnen zijn met verliezen, inclusief rente, van 135 miljard tot 250 miljard baht.
Volgens Pridiyathorn is het systeem door enkele zwaargewichten in de Pheu Thai partij doorgedrukt: oud-Thai Rak Thai politici die 5 jaar geen politieke functie mogen bekleden [toen die partij werd ontbonden]. ‘I have watched the situation with profound regret, watching some vicious politicians press ahead with such a damaging project.’
Pridiyathorn waarschuwt de voorzitter van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives [de regering leent het geld bij deze bank voor betaling van de garantieprijzen] dat hij aansprakelijk kan worden gesteld voor ‘gross negligence’ wanneer het systeem leidt tot verliezen voor de bank.
Omdat de regering als enige de rijst opkoopt, worden exporteurs benadeeld, wat concurrenten als Vietnam de gelegenheid bieden om hun aandeel in de wereldmarkt te vergroten. ‘Historical records show that whenever the government pledged rice at a premium to market prices, the country’s rice exports decreased. We might see Vietnam pass us as the leading rice exporter for the first time ever in 2012.’

Minister bijt van zich af
27 september – Minister Kittirat Na-Ranong (Handel) ontkent ten stelligste dat het hypotheeksysteem voor rijst, door de regering Yingluck van stal gehaald, miljarden baht gaat kosten. Gisteren voorspelde voormalig vice-minister-president Pridiyathorn Devakula dat de kosten 135 miljard tot 250 miljard zullen bedragen. Econoom Ammar Siamwalla van het Thailand Development Research Institute noemde eerder het systeem een bodemloze put. De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives schat de kosten het eerste jaar op 190 miljard baht.

Kittirat zou de twee kritische heren eens graag uitnodigen om hun standpunt te horen en ook om hen uit te leggen hoe het systeem werkt. Premier Yingluck komt haar getergde minister te hulp; ze zegt dat de critici zich baseren op de werking van het systeem in het verleden. Van het door haar regering heringevoerde systeem profiteren alleen de boeren en niet de tussenhandel, zegt ze.
Volgens Kittirat is de hypotheekprijs van 15.000 baht per ton ongedopte witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst) die de regering aan de boeren betaalt, ‘reasonable’. Die bedragen dekken de productiekosten en zijn bedoeld om de levenskwaliteit van de boeren te verbeteren. De minister zegt dat het systeem niet in strijd is met de regels van de World Trade Organisation, omdat het geen subsidieregeling is voor boeren en producenten maar een eerder een manier om boeren redelijker prijzen te bieden.
Kittirat krisiteerde andermaal het prijsgarantiesysteem dat de regering Abhisit hanteerde. ‘The policy offered very low returns to farmers, but I don’t want to criticise it. I’m confident that this government can successfully implement the mortgage policy.’
Commentaar
Hoe eigenwijs kun je zijn. Van alle kanten wordt de regering bestookt met kritiek, maar ze blijft stug volhouden dat de boeren ervan profiteren (slechts 38 procent profiteerde er in het verleden van), dat het systeem geen miljarden baht gaat kosten (wat het in het verleden wel deed), dat het geen subsidiesysteem is (wat het feitelijk wel is; de huidige marktprijs voor witte rijst bedraagt 10.000 baht) en ga zo maar door. Dat de boeren in het systeem van de vorige regering een lagere prijs kregen, is correct, want die was gerelateerd aan de marktprijs. Zie verder de pagina Rijst voor voorgeschiedenis en werking van het systeem alsmede alle voorgaande berichten.

Gokken met de rijstprijs
27 september – Nog tien dagen en dan treedt het mortgage subsidy programme van de regering Yingluck in werking. Dit systeem is bijna identiek aan het beleid dat grote broer Thaksin voerde and it brought little benefits to the farmers. Het vervangt het prijsgarantiesysteem van de Democraten, which brought little benefit to the farmers. Misschien dat het deze keer anders wordt; in ieder geval wenst het hele land de boeren het allerbeste, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar.

Maar veel fiducie heeft de krant er niet in. Wat in beide systemen ontbrak was discussie, opleiding, fine-tuning en – het belangrijkste van allemaal – oplettendheid van plannen die niet alleen vatbaar zijn voor afpersing maar die de bevolking ook miljarden baht hebben gekost.
Het ergste van alles is dat de boeren een eerlijk deel van hun werk wordt onthouden. Het lijkt erop dat de tussenhandel altijd wint – ongeacht welk systeem de regering toepast om rijst te promoten. Consumenten en boeren zijn altijd het slachtoffer.
Een van de meest schokkende aspecten van Yingluck’s beslissing om terug te gaan naar het hypotheeksysteem met hoge prijzen is dat Thailand het risico loopt zijn positie als ’s werelds grootste rijstverkoper te verliezen. Vietnam, Pakistan en zelfs de VS staan te trappelen om hun exportmarkt uit te breiden. Kittirat Na-Ranong, de handels en economie tsaar van de regering, zit er niet mee. Prima als Thailand minder rijst maar tegen een hogere prijs en winst verkoopt, zegt hij. Het probleem is dat we het niet hebben over kippen of auto’s maar over rijst, de ruggegraat van Thailands cultuur en economie.
In het laatste deel van het commentaar gaat de krant in op de verhouding tussen boeren en middlemen, een passage die ik niet begrijp. Dus die laat ik weg, want wat je niet begrijpt kun je niet helder en aantrekkelijk opschrijven.

Creamer en ijsje winnen innovatieprijs
28 september – De rice bran oil creamer van het merk King en het ’15 inch’ softijsje hebben de tweede prijs gewonnen van de Rice Innovation Awards 2011. Een eerst prijs werd niet toegekend door de jury van het National Innovation Agency en de Thai Rice Foundation. Derde was Natural 2 Ways powder ‘Oryze’, gemaakt van jasmijnrijst, en de instant porridge powder ‘ O-care Meal’. Verder was er nog een eervolle vermelding voor Yaii ice fermented rice.

De wedstrijd die haar vijfde jaar inging, heeft tot doel innovatie te bevorderen om rijst een toegevoegde waarde te geven. In totaal streden 36 producten op het gebied van voedsel, snacks en cosmetica om de eer.
De rice bran oil creamer (room van rijstzemelolie) is een bijproduct van het ontdoppen van rijst. De zemelolie wordt verwerkt tot een non-dairy creamer zonder verzadigd vet en met minder trans fat.
Het softijsje is grotendeels gemaakt van rijstmeel. De naam verwijst naar de hoogte van het product. Het ijsje is een goed alternatief voor mensen die gezond willen snoepen.
(Zie ‘De toekomst van rijst ligt in innovatie’ op deze pagina. Met excuses voor de onvertaalde termen.)

Indonesië dreigt rijst elders te kopen
29 september – Als Thailand zich niet aan zijn afspraken houdt, dreigt Indonesië de geplande aankoop van 300.000 ton witte rijst te annuleren en de rijst in Vietnam, Pakistan of India te kopen. Twistpunt is de prijs: op dit moment $590-600 per ton tegen $560 die eerder is afgesproken. Indonesië en Thailand legden de deal vast in een Memorandum of Understanding, toen de regering Abhisit demissionair was. Maar dat MoU is niet bindend en het kabinet Abhisit alsmede de huidige en vorige minister van Handel hebben de afspraak niet geaccordeerd.

Deddy Saleh, directeur-generaal Buitenlandse Handel op het Indonesische ministerie van Handel, zegt dat een regeringswisseling niet betekent dat een nieuwe regering een overeenkomst zo maar kan schrappen. ‘If the reason is like that, how about the other previous agreements which have been signed a long time ago? Can they be cancelled directly after the new government comes to power?’
De Indonesische minister van Handel Mari Pangestu bespreekt de rijstkwestie met zijn Indiase ambtsgenoot, die op 4 oktober een bezoek aan Indonesië brengt.

Ook hypotheeksysteem voor tapioca
29 september – Het ministerie van Handel bestudeert de mogelijkheid om tapioca (cassavemeel) onder het hypotheeksysteem te brengen. Met een duidelijk hypotheekbeleid voor dit gewas, kunnen kopers dan niet meer de prijs drukken, zegt Yanyoung Pheuangrach, permanent secretaris van het ministerie. De garantieprijs zal dicht bij de marktprijs liggen omdat ze alleen tot doel heeft de prijs te stabiliseren. Die zal worden vastgesteld, nadat de regering de waarde heeft bepaald van de productie en inzicht heeft in de gevolgen van de overstromingen. De huidige prijs van cassave is 2 baht per kilo.

In het hypotheeksysteem voor rijst, dat op 7 oktober in werking treedt, koopt de regering de ongedopte rijst tegen een garantieprijs op of preciezer gezegd: de boeren hypothekeren hun rijst. Het geld leent de regering bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives met de rijst als onderpand – vandaar de term hypotheeksysteem.
Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren. Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, koopt de BAAC de rijst, die dan door de regering is opgeslagen, en verkoopt die op een veiling aan molenaars en exporteurs. De overheid draagt het verlies.

DSI houdt oogje in het zeil bij hypotheeksysteem
29 september – Het Department of Special Investigation heeft 15 eenheden gevormd om in samenwerking met het ministerie van Handel de introductie van het hypotheeksysteem voor rijst in de gaten te houden. De inspecteurs concentreren zich op boeren, molenaars en beheerders van silo’s. De DSI heeft al berichten ontvangen over onregelmatigheden bij molenaars. Een onderzoek wordt ingesteld. Het systeem treedt op 7 oktober in werking en duurt tot 29 februari.

Indonesië geeft Thailand straf
30 september – Omdat de Thaise regering een afgesproken verkoop van 300.000 ton aan Indonesië heeft geannuleerd, koopt Indonesië uit protest niet 70.000 ton bij Thaise rijstexporteurs maar gaat het op zoek naar goedkopere rijst uit India.

De verkoop was afgesproken in een Memorandum of Understanding, getekend door de Public Warehouse Organisation, de marketingtak van het ministerie van Handel, toen het kabinet Abhisit demissionair was. De huidige minister van Handel acht zich er niet aan gebonden, omdat de transactie noch door hem, zijn voorganger of het toenmalige kabinet is goedgekeurd.
Destijds was een prijs afgesproken van $559 per ton, die volgens een bron bij het ministerie te laag was. Na aftrek van vracht- en andere kosten zou slechts $490 per ton resteren. Bovendien wilde Bulog, het Indonesische staatsagentschap, geen oude voorraad maar nieuw geoogste rijst. De huidige prijs van 15% witte rijst bedraagt circa $600.
Indonesië importeerde vorig jaar 277.305 ton rijst uit Thailand en in de eerste helft van dit jaar 577.017 ton. Het land wil een voorraad van 1 miljoen ton opbouwen.
Wanneer Indonesië vasthoudt aan zijn boycot zal dit problemen veroorzaken met exporteurs en het zal ook moeilijker voor Thailand worden om op een regering-tot-regering basis rijst te verkopen, aldus de ministeriebron. Een exporteur dringt er bij de regering op aan een oplossing te zoeken voor de impasse. Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) is bereid met Jakarta te onderhandelen, Hij zegt zijn best te zullen doen om ruzie te voorkomen.

Kosten hypotheeksysteem lager
30 september – Minister Thirachai Phuvanatnaranubala (Financiën) verwacht dat de rijstaankopen onder het hypotheeksysteem minder dan het eerder begrote bedrag van 410 miljard baht zullen vergen. De reden daarvan is, zegt hij, dat de wijdverspreide overstromingen een deel van de oogst hebben vernield. Bovendien versnelt de regering de verkoop van rijst uit eigen voorraad. De eerste rijstoogst op 60 miljoen rai levert doorgaans 25 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) op. Tot nu toe is  4 miljoen rai door de overstromingen verwoest.

In het hypotheeksysteem koopt de regering de ongedopte rijst tegen een garantieprijs op of preciezer gezegd: de boeren hypothekeren hun rijst. Het geld leent de regering bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives met de rijst als onderpand – vandaar de term hypotheeksysteem.
Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren. Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, koopt de BAAC de rijst, die dan door de regering is opgeslagen, en verkoopt die op een veiling aan molenaars en exporteurs. De overheid draagt het verlies.
De regering Yingluck heeft de prijs voor ongedopte witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht. Deze bedragen liggen zo’n 5000 baht boven de huidige marktpijzen. Op het systeem bestaat veel kritiek vanwege de hoge kosten, mogelijkheden voor corruptie en verslechtering van Thailands exportpositie. Toen het systeem eerder functioneerde, had slechts 38 procent van de boeren er voordeel van.

Boeren vragen om rijstquotum
30 september – De Thai Farmers Association wil dat de regering een gegarandeerd quotum van 50 ton paddy per boer vaststelt om te voorkomen dat grondbezitters misbruik gaan maken van het hypotheeksysteem.

‘Most farmers do not have any farmland of their own and rent land for farming. Chances are that when the next season comes, land owners will take their land back and hire farmers to work on their farms’, zegt Wichean Puanglamchiak, vice-president van de Thai Farmers Association. ‘Without a ceiling, the land owners will be encouraged to invest in rice growing themselves.’ Toen het systeem onder de door de People Power Party geleide regering functioneerde, bedroeg het quotum 40 ton.
Verder maakt Wichean zich evenals de adviseur van de minister van Landbouw zorgen over de trage voortgang van de voorbereidingen. Ongeveer 3,14 miljoen boeren hebben zich opgegeven voor het systeem. De regeling eist dat binnen 15 dagen na registratie in elke tambon een voorlichtingsbijeenkomst wordt gehouden. Tot nu toe hebben 35.000 boeren een certificaat ontvangen en zijn bijeenkomsten gehouden voor 600.000 boeren. Wichean zegt dat het Department of Agricultural Extension haast moet maken omdat het systeem vrijdag van start gaat.
Sommige boeren, die getroffen zijn door overstromingen, denken volgens Wichean dat ze dubbel gecompenseerd worden: 2.222 baht per rai beschadigde gewassen en 1.437 baht voor vroegtijdig geoogste rijst. Ze zouden dat wel redelijk vinden omdat ze 4.000 tot 5.000 baht per rai hebben geïnvesteerd. Maar Wichean zegt dat een dubbele compensatie er niet inzit. De compensatie (van 2.222 baht) is voor gedeeltelijke schade, niet de hele schade.
Boeren uit Phitsanulok protesteren tegen het besluit van de regering om degenen die gecompenseerd worden voor waterschade uit te sluiten van het hypotheeksysteem. ‘So what should we do with the rice after the harvest?’, vragen ze zich af.

Correctie
In het bericht ‘Kosten hypotheeksysteem lager’ van 30 september staat dat 4 miljoen rai aan rijstvelden door de overstromingen is vernield. Dit is niet juist: 8,8 miljoen rai is vernield. Hierdoor wordt 4,5 miljoen ton paddy minder geoogst dan de voorspelde 27 miljoen ton.

Tweede oogst ook in hypotheeksysteem
1 oktober – Ook de tweede oogst komt in aanmerking voor het hypotheeksysteem voor rijst dat op 7 oktober in werking treedt. In november en december wordt het grootste deel van de eerste oogst van het land gehaald. Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) ontkent de geruchten dat de regering een maximum wil stellen aan de hoeveelheid paddy per boer. De Thai Farmers Association heeft om een quotum van 50 ton gevraagd om te voorkomen dat grondbezitters misbruik gaan maken van het hypotheeksysteem (zie 30 september: Boeren vragen om rijstquotum).

Gisteren sprak de minister met molenaars. Ze vroegen de minister het systeem landelijk gelijktijdig in te voeren en niet later in het Zuiden, zoals aangekondigd. Sommige molenaars willen geen gebruik maken van het systeem omdat ze bang zijn van corruptie te worden beschuldigd. Tot nu toe hebben 650 molenaars zich opgegeven. De Thai Rice Millers Association schatte eerder dat 900 zouden meedoen.
Kittiratt vertelde de molenaars dat zij niet de enigen zijn die van corruptie zijn beschuldigd; ook politici en ambtenaren zijn dat. De enige manier om die beschuldigingen te weerspreken is door transparant te handelen, aldus de minister. Kittiratt wees erop dat het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Department of Special Investigation en politie belast zijn met de controle. [Het hypotheeksysteem dat eerder functioneerde, is uiterst vatbaar voor corruptie, is uit onderzoek gebleken. Dat de corrupte politie belast is met de controle op corruptie vind ik wel vermakelijk.]
Het kabinet heeft besloten boeren die hun rijst voortijdig moesten oogsten vanwege de overstromingen 1.437 baht per ton uit te keren voor rijst die zij voorafgaand aan de ingangsdatum van het hypotheeksysteem hebben moeten verkopen. Door de overstromingen is de rijst doorweekt, waardoor die minder opbrengt.

‘Hypotheeksysteem voor rijst heeft noodlottige gevolgen’
2 oktober – ‘Disastrous effects’ voorspelt Vichai Sriprasert wanneer het hypotheeksysteem voor rijst na vrijdag in werking treedt. Vichai is CEO van Riceland International Ltd, een grote rijstexporteur, president emeritus van de Thai Rice Exporters’Association en lid van Thailand’s Board of Trade.

Even recapituleren:
In het hypotheeksysteem koopt de regering de ongedopte rijst tegen een garantieprijs op of preciezer gezegd: de boeren hypothekeren hun rijst. Het geld leent de regering bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives met de rijst als onderpand – vandaar de term hypotheeksysteem.
Wanneer de marktprijs boven de hypotheekprijs stijgt, kan de boer de rijst op de markt verkopen, de lening aflossen en het verschil als winst incasseren. Wanneer de marktprijs onder de hypotheekprijs ligt, koopt de BAAC de rijst, die dan door de regering is opgeslagen, en verkoopt die op een veiling aan molenaars en exporteurs. De overheid draagt het verlies.
De regering Yingluck heeft de prijs voor ongedopte witte rijst vastgesteld op 15.000 baht per ton en voor Hom Mali (jasmijnrijst) op 20.000 baht. Deze bedragen liggen zo’n 5000 baht boven de huidige marktpijzen.

Puntsgewijs wat Vichai zegt:
– De concurrentiekracht van de Thaise rijstindustrie neemt af.
– Het systeem kost een immens bedrag aan belastinggeld.
– De hoge hypotheekprijs voorkomt dat rijstoverschotten geëxporteerd kunnen worden. Veel rijst zal in magazijnen blijven tot het ongeschikt is voor menselijke consumptie.
– Alleen de grote boeren profiteren van het systeem.
– Thailand heeft 4 miljoen boeren; 600.000 hebben zich voor het hypotheeksysteem opgegeven.
– Het Thailand Development Research Institute heeft berekend dat 37 procent van de prijsverhoging naar de boeren gaat, 46 procent naar zakenlui en de rest gaat op aan magazijnkosten enzovoort.
– Lage inkomsten van boeren zijn niet het gevolg van lage prijzen, want de marges zijn meer dan voldoende. Ze zijn het gevolg van de kleine omvang van boerderijen.
– Thailand verscheept 4 miljoen ton naar Afrika. De arme consumenten daar kunnen zich de enorme prijsverhoging niet veroorloven.
– India heeft 25 miljoen ton in voorraad, waarvan ze 10 miljoen willen vasthouden voor noodgevallen. Ze hebben dus 15 miljoen ton beschikbaar voor de verkoop. Alleen India al maakt de hoge prijspolitiek van Thailand onwerkbaar.
– Onze beprijzing moet flexibel zijn en kan het best door de marktkrachten worden bepaald, niet door de regering.
– De regering heeft gezegd dat ze haar voorraden niet onder de hypotheekprijs plus kosten gaat verkopen, dus ze gaan niet de prijs voor exporteurs subsidiëren.
– De rijstvoorraden zullen zo groot worden dat de kleine boer uiteindelijk moet stoppen met het verbouwen van rijst.

Bangkok Post kan niet rekenen
In het artikel ‘Thailand gaat rijstboeren meer betalen’ op de website www.mo.be staat: Volgens Thaise landbouwfunctionarissen hebben zo’n vier miljoen rijstboeren zich geregistreerd voor het nieuwe plan. De bron van het bericht is persbureau IPS.

Volgens de Thai Farmers Association hebben 3,14 miljoen boeren zich opgegeven voor het hypotheeksysteem (Bangkok Post, 30 september).
Het lijkt me sterk dat Vichai niet kan rekenen, dus de krant moet de fout zijn ingegaan. Letterlijk staat er: ‘Thailand has four million farmers, but only 600.000 have signed up to the mortgage programme.’
Uitermate slordig voor een krant die als lijfspreuk heeft ‘The newspaper you can trust’

Abhisit: Kittiratt doet loze belofte
4 oktober – Een loze belofte en als hij zich eraan houdt duurt het zeker een jaar voordat bekend is hoe hoog het verlies is. Dat zegt oppositieleider Abhisit over de belofte van minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) dat hij zal aftreden als vice-minister-president (een functie die hij ook bekleedt) wanneer het hypotheeksysteem voor rijst tot een hoger verlies leidt dan het voorgaande prijsverzekeringssysteem van de regering Abhisit. Kittiratt beloofde dit gisteren in een interview met Bangkok Post.

Het prijsverzekeringsysteem dat door de regering Yingluck naar de mestvaalt is verwezen, kostte 60 miljard baht. Boeren kregen het verschil uitbetaald tussen marktprijs en een referentieprijs. In het hypotheeksysteem, heringevoerd door de huidige regering, betaalt de regering aan de boeren een garantieprijs voor hun rijst, die later word geveild.
Voormalig vice-minister-president Pridiyathorn Devakula denkt dat het verlies wel eens zou kunnen oplopen tot 250 miljard baht, onder andere omdat de hypotheekprijs ver boven de marktprijs ligt.
Volgens Abhisit bedragen de managementkosten van het hypotheeksysteem tientallen miljarden baht, geld dat niet ten goede zal komen aan de boeren. Daarentegen ging wel al het geld van zijn systeem naar de boeren.
Verder wijst Abhisit erop dat de internationale gemeenschap met argusogen naar het hypotheeksysteem kijkt. Sommigen menen dat het in strijd is met de regels van de World Trade Organisation.
Het systeem beïnvloedt de concurrentiekracht van Thailand op de wereldrijstmarkt, aldus Abhisit. Landen die rijst willen kopen van de Thaise regering zouden zich kunnen bedenken wanneer ze de prijs te hoog vinden.
Tenslotte zegt Abhisit dat de Democratische partij degenen die zich met het systeem bezighouden, nauwgezet in de gaten houdt, evenals degenen met gevestigde belangen.
[Tip aan de minister als het zover mocht komen: Gebruik de standaardsmoes dat je verkeerd geciteerd bent.]

Molenaars traag met aanmelden
5 oktober – Het aantal rijstmolenaars dat gaat deelnemen aan het hypotheeksysteem voor rijst wordt door het Internal Trade Department (ITD) geschat op meer dan 1000. Tot nu hebben zich echter slechts 667 opgegeven: 482 bij de Public Warehouse Organisation (PWO) en 185 bij de Marketing Organisation for Farmers. Het programma gaat vrijdag van start, met uitzondering van het Zuiden waar het later begint, en duurt tot eind februari.

Het aantal molenaars dat meedoet, ligt hoger dan in 2008, de laatste keer dat het programma functioneerde. Toen namen 752 molenaars deel. Thailand telt 3000 molenaars.
De trage registratie wordt door de ITD toegeschreven aan de overstromingen. Ze duperen 150 molenaars met een capaciteit van 300.000 tot 400.000 ton per maand in 14 provincies. Maar de ITD denk niet dat hun afwezigheid veel invloed zal hebben op het programma omdat het tot eind februari duurt. Als het water zich heeft teruggetrokken, kunnen ze evenals de boeren alsnog aanschuiven. Door de overstromingen is 6 miljoen rai aan rijstvelden beschadigd, waardoor 500.000 ton rijst verloren is gegaan.
De molenaars spelen een belangrijke rol bij het hypotheeksysteem omdat de PWO slechts een opslagcapaciteit van 150.000 ton heeft. De overige rijst die door de overheid wordt gekocht (naar verwachting koopt de regering dit seizoen 25 miljoen ton) wordt door de molenaars in bewaring genomen voor de overheid.
De Thai Rice Exporters Association voorspelt dat de export vertraagt zodra het hypotheeksysteem van kracht wordt. In de eerste negen maanden van dit jaar haastten importeurs zich om rijst te kopen om te voorkomen dat ze de hogere prijs van het hypotheeksysteem moeten betalen. Naar verwachting schiet de exportprijs omhoog van US$ 550 naar US$ 800 per ton.
De regering heeft twee memoranda of understanding met Indonesië en Bangladesh goedgekeurd voor de verkoop van 1 miljoen ton rijst per jaar onder een regering-tot-regering contract. Een overeenkomst van 5 jaar met Indonesië loopt in december af en met Bangladesh in 2013. Of die landen rijst afnemen, hangt van onderhandelingen af.
De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft 3,8 miljard baht gereserveerd ter financiering van de opslag van 10 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) door de Marketing Organisation for Farmers.

Hom Mali-veiling eerste krachtproef voor regering
3/6 oktober – De regering gaat proberen 40.000 ton nieuw geoogste Hom Mali (jasmijnrijst) te veilen om de reactie van de markt en de prijs te testen. De rijst wordt aangeboden op basis van de hypotheekprijs van 20.000 baht per ton, vermeerderd met maal- en verpakkingskosten. De regering handelt via outsourcing ook het verpakken af, in balen of pakken van 250 gram.

‘This auction will be open to all’, zegt Manet Soiploy, directeur-generaal van het Foreign Trade Department van het ministerie van Handel. ‘It will be the first release of the government’s stock after the mortgage scheme with premier quality guaranteed by the government.’
Thailand produceert normaal 4 miljoen ton Hom Mali, waarvan de helft voor binnenlandse consumptie. De belangrijkste exportmarkten zijn de VS, Afrika, China, Hong Kong en het Midden Oosten. In 22 provincies wordt door de regering gecertificeerde Hom Mali verbouwd.
Ander rijstnieuws:
– Het hypotheeksysteem voor rijst start op 7 oktober met een budget van 410 miljard baht, 40 miljard minder dan begroot als gevolg van de overstromingen. Voor witte rijst wordt 15.000 baht per ton betaald.
– Thailand en Vietnam, ’s werelds grootste rijstexporteurs, hebben tijdens hun laatste jaarlijkse vergadering afgesproken dat ze de prijzen niet zullen verlagen.
– Het Foreign Trade Department werkt aan een zoneringssysteem waarin import van buitenlandse paddy is toegestaan om in Thailand gemalen te worden. ‘Creating special zoning to import paddy from bordering countries to mill for the export will help Thailand maintain leadership in the global rice trade and create cooperation with neighbouring countries such as Cambodia’, zegt Manet.

Hypotheekprogramma gaat vrijdag van start
6 oktober – Aan het hypotheekprogramma voor rijst nemen 3,2 miljoen boeren deel die op 60 miljoen rai rijst verbouwen. Vrijdag gaat het programma van start. Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) verwacht dat minder dan 15 miljoen ton wordt aangeboden, waardoor de kosten van het programma lager zullen zijn dan de begrote 430 miljard baht. Vice-voorzitter Banjong Tangchitwattanakul van de Thai Rice Mill Association denkt dat slechts 10 miljoen ton wordt aangeboden.

Rijstmolenaars zeggen dat het programma succesvol is wanneer dit kleine volume de marktprijs kan opdrijven. Die ligt nu zo’n 5000 baht onder de hypotheekprijs (de prijs die de boeren krijgen: 15.000 baht per ton witte rijst, 20.000 baht voor Hom Mali). ‘ If exporters try to kill the project by dumping market rice, it would eventually result in a large amount of paddy entering the mortgage scheme, which offers prices higher than the market’, zegt Banjong.
Gisteren had de minister een bijeenkomst met 400 rijstmolenaars en rijsthandelaren die aan het programma deelnemen. Hij instrueerde de molenaars alle rijst die wordt aangeboden, te accepteren zelfs als de hoeveelheid groter is dan de gerapporteerde cijfers [Dit snap ik niet]. ‘The Commerce Ministry will examine whether pledged paddy belongs to farmers.’
De eerste lading rijst die wordt aangeboden is de rijst die in augustus en september is geoogst, zo’n 3,6 miljoen ton. De regering heeft de boeren uitgenodigd alle rijst van de 2011/2102-oogst aan te bieden en een deel van de oogst van dit jaar.

Tapioca industrie vindt hypotheeksysteem niet nodig
6 oktober – Tapioca afnemers vinden het niet nodig om een hypotheeksysteem voor cassave te introduceren naar analogie van het systeem voor rijst. Naar verwachting gaat de prijs stijgen en zal die op de korte termijn hoog blijven omdat de vraag het aanbod overtreft. Het idee voor een tapioca hypotheeksysteem wordt momenteel bestudeerd door het ministerie van Handel. Met een duidelijk hypotheekbeleid kunnen kopers niet meer de prijs drukken.

De huidige markprijs van tapioca is aan de lage kant: 1,50 tot 1,90 baht per kilo afhankelijk van de grootte van de wortel. De lage prijs is het gevolg van de overstromingen, waardoor fabrikanten van tapioca chips niet inkopen. Naar verwachting stijgt de prijs naar 2,50 baht per kilo, wat een goede prijs is omdat de productiekosten circa 1,99 baht bedragen. Met die prijs kost een kilo tapioca chips 7 baht en zetmeel 14 baht. Verwacht wordt dat de cassaveproductie dit jaar op 25 ton uitkomt tegen een vraag van 30 ton.
Vertegenwoordigers van vier tapioca verenigingen vergaderden gisteren met minister Kittiratt Na-Ranong (Handel). Twee vertegenwoordigers van elke vereniging nemen zitting in een adviesteam van het regerings Tapioca Policy Committee. Kittiratt zei dat de regering volgende week een besluit neemt over het te voeren beleid, waarbij met de belangen van boeren, handelaren, fabrikanten en exporteurs rekening zal worden gehouden.

Met blijdschap geven wij kennis: het hypotheeksysteem voor rijst
7 oktober – Vanaf vandaag draait het veelbesproken hypotheeksysteem voor rijst. Gisteren gaf premier Yingluck het startschot. Aan het programma wordt deelgenomen door 3,2 miljoen boeren en 200 rijstmolenaars, maar Yingluck zei dat ze functionarissen heeft geïnstrueerd ervoor te zorgen dat de naar schatting 20 miljoen boeren kunnen deelnemen. De boeren krijgen een gegarandeerde prijs van 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst). De huidige marktprijs ligt 5.000 baht lager.

De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), waarbij de regering het geld voor het programma leent, gebruikt daarvoor 90 miljard uit eigen fondsen en leent nog eens 320 miljard bij banken. Indien de gehele eerste oogst van naar schatting 25 miljoen ton voor het programma wordt aangeboden, bedragen de kosten 435 miljard baht: 410 voor de hypotheken en 25 voor managementkosten.
Hoeveel daarvan terugvloeit naar de overheid, is koffiedik kijken. Het hangt er vanaf of de binnenlandse prijs van rijst omhoog gaat (25 procent is voorspeld) en tegen welke prijs de overheid de opgekochte rijst te zijner tijd kan verkopen aan verpakkingsbedrijven, exporteurs c.q. regeringen van andere landen.
Het hypotheeksysteem dat eerder in gebruik was, is door de regering Abhisit vervangen door een prijsgarantiesysteem waarbij de boeren gecompenseerd werden voor het verschil tussen marktprijs en referentieprijs. [Hoe die werd vastgesteld, weet ik niet] De regering Yingluck keert ondanks stevige kritiek van academici en exporteurs terug naar het hypotheeksysteem ‘to help boost rural income’. Maar uit onderzoek is gebleken dat slechts 38 procent van de boeren ervan profiteerde, toen het systeem eerder in werking was.
Een zwak punt van het systeem is ook dat het vatbaar is voor corruptie. Pranai Suwanarat, permanent secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat de provinciale gouverneurs daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. BAAC-president Luck Wajananawat vindt dat lokale organisaties betrokken moeten worden bij het registratieproces om corruptie te voorkomen.

Rijstboeren in Ayutthaya dubbel gedupeerd
7 oktober – Boerenleiders in de zwaar door het water getroffen provincie Ayutthaya zeggen dat niet meer dan 20 procent van de rijst die in de provincie wordt verbouwd, de overstromingen zal overleven. Dat is grote pech voor de overige boeren die dubbel gedupeerd zijn: ze kunnen hun rijst niet voor een bedrag tussen de 13.800 en 20.000 baht per ton (afhankelijk van soort en kwaliteit) aan de regering verkopen in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst. En ze worden alleen maar gecompenseerd met een bedrag van 2.222 baht per rai, dat niet eens de kosten van 4.000 tot 5.000 baht per rai dekt.

Een van de gedupeerden is Preecha Rattnakanok (56). Hij heeft 20 rai van zichzelf en nog eens 20 rai gehuurd. Zijn hele oogst is verloren gegaan. Dat gebeurde gisteren, toen zijn land in hoogtempo onder water liep. ‘My hopes are now under water. It’s finished.’

Chuvit laat weer van zich horen
7 oktober – Het kleurrijke parlementslid en voormalig massagesalontycoon Chuvit Kamolvisit heeft de feestvreugde bij de start van het hypotheeksysteem voor rijst getemperd door twee videoclips te vertonen, waarop volgens hem te zien is hoe rijst uit Cambodja via Sa Kae Thailand wordt binnengesmokkeld om hier te profiteren van de hoge prijs die het systeem biedt. Hij toonde de clips gisteren in het parlement gedurende een interpellatie over het hypotheeksysteem, een dag voordat het van start ging.

Op één clip is te zien hoe de rijst verhuist van zakken met het opschrift kunstmest naar jute zakken. De andere clip toont mannen die bij de grens zakken rijst over bruggen dragen nadat de rijst door een vrachtwagen was aangevoerd. Chuvit zei dat de rijst voor 8.000 baht per ton was gekocht en zal worden aangeboden voor het hypotheeksysteem dat 15.000 baht per ton garandeert. Details gaf hij niet uit angst voor zijn veiligheid.
Chuvit maakte eerder furore met clips van een illegaal casino in Sutthisan en nog onlangs beweerde hij dat een casino in aanbouw was in Huai Khwang.

Hypotheeksysteem traag van start
8 oktober – Het liep gisteren nog niet storm op de eerste dag dat het veel bekritiseerde hypotheeksysteem is werking trad. Om corruptie te voorkomen heeft de regering extra maatregelen genomen, zoals de uitgifte van eigendomsdocumenten voor rijst, controle op vervoer tussen provincies en DNA-testen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de rijst uit het buitenland komt. Boeren die de regels overtreden, worden levenslang van het systeem uitgesloten, zegt de permanent secretaris van het ministerie van Handel.

Vice-minister Phum Saraphol (Handel) nam gisteren een kijkje bij een rijstmolen in Nonthaburi. Het was er niet erg druk, waardoor de boeren die rijst aanboden het gehele proces in één dag konden afwerken in plaats van drie.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Handel) zegt dat de regering geen target heeft voor de hoeveelheid rijst die ze van de boeren koopt tegen een garantieprijs die varieert van 13.800 tot 20.000 baht afhankelijk van soort en kwaliteit. De regering staat enige vrije handel in rijst toe. Volgens de minister doen veel molenaars niet mee. Zij kunnen met de regering concurreren bij de aankoop van paddy (ongedopte rijst) van boeren en hetzelfde geldt voor exporteurs, zegt hij.

Rijstsmokkelvideo’s oud nieuws
8 oktober – De video’s van rijstsmokkel uit Cambodja, die parlementslid en massagetycoon Chuvit Kamolvisit donderdag in het parlement heeft laten zien, zijn oude opnamen. Volgens legerwoordvoerder Sansern Kaewkamnerd vond de smokkel in juli of eerder plaats wat blijkt uit de droge en gebarsten grond die op de beelden te zien is. Thans staat het gebied onder water.

Sansern zegt dat drie militaire officieren wegens een ‘security lapse’ [eufemisme voor steekpenningen?] gestraft zijn, waardoor in het desbetreffende gebied smokkelaars hun gang konden gaan. Ze zijn overgeplaatst naar een inactieve post, hun salaris wordt ingehouden en ze kunnen vervolging verwachten. De drie zijn tegen hun overplaatsing in beroep gegaan. Mogelijk hebben ze de clips aan Chuvit gegeven om hun zaak te helpen.
Volgens Chuvit hadden de smokkelaars de rijst in Cambodja voor 8.000 baht per ton gekocht en wilden ze die in Thailand in het hypotheeksysteem onderbrengen, dat een garantieprijs van 15.000 baht biedt.

Yingluck verdedigt (opnieuw) hypotheeksysteem
9 oktober – Ook op de tweede dag dat het hypotheeksysteem voor rijst in werking was, liep het niet storm. Tijdens haar wekelijks radiopraatje zaterdag benadrukte premier Yingluck dat de boeren van het systeem profiteren ondanks de bedenkingen die ze wellicht hebben. Critici zeggen dat het vatbaar is voor corruptie en de kleine boeren niet ten goede komt.

Yingluck zei dat het systeem als doel heeft de rijstprijzen te verhogen, zodat de binnenlandse koopkracht toeneemt. Dat op zijn beurt helpt de binnenlandse economie in een tijd dat Thailand niet kan vertrouwen op de wereldeconomie. Yingluck zei ook dat de regering een juiste balans zal zoeken tussen het volume rijst dat voor de export bestemd is en dat voor binnenlands gebruik.
Op lokaal niveau is het de taak van de provinciale gouverneurs om het programma te controleren. Zij verstrekken certificaten aan boeren die voor het systeem in aanmerking komen, en controleren voorraden gehypothekeerde rijst.
Het programma dat op vrijdag van start ging, duurt tot 29 februari, behalve in het Zuiden waar het op 1 februari begint en tot 31 juli duurt. De provincie Sa Kaeo heeft aangekondigd dat het programma pas volgende maand wordt ingevoerd, als de nieuwe oogst van het land komt.
Boeren die aan het programma meedoen, ontvangen 15.000 baht per ton ongedopte witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali – met een vochtigheidsgraad van maximaal 15 procent. De huidige marktprijs van een ton witte rijst ligt 5000 baht lager.

Arme boeren profiteren niet van hypotheeksysteem voor rijst
9/10 oktober – Critici van het hypotheeksysteem voor rijst zeggen dat het ondanks zijn schrikbarend hoge kosten geen voordeel oplevert voor kleine boeren. Het biedt ook tal van mogelijkheden voor corruptie. In een verhelderend artikel in Spectrum, de zondagbijlage van Bangkok Post, legt Piyaporn Wongruang dat uit.

Wat is het hypotheeksysteem voor rijst?
Het hypotheeksysteem is een systeem waarbij boeren een vaste prijs voor hun paddy (ongedopte rijst) krijgen. Beter gezegd: met de rijst als onderpand nemen ze een hypotheek bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De regering Yingluck heeft de prijs voor een ton witte rijst vastgesteld op 15.000 baht en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht, mits de vochtigheidsgraad van de rijst niet hoger is dan 15 procent. De kwaliteit van de rijst heeft ook invloed op de prijs. De huidige marktprijzen liggen 5.000 baht lager.
Hoe werkt de inschrijving?
Boeren die aan het programma willen deelnemen, moeten zich registreren. Ze leveren hun rijst in bij een rijstmolen, waar een commissie bestaande uit een landbouwfunctionaris, een functionaris van de Public Warehouse Organisation en een vertegenwoordiger van de boeren kwaliteit en soort controleert. De commissie bepaalt de prijs en verstrekt een zogeheten Pratuan certificaat.

Binnen drie dagen kunnen de boeren hun geld ophalen bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. Daarna hebben ze de keuze tussen het aflossen van hun hypotheek tegen een lage rente of ze houden het geld, wat betekent dat ze hun rijst aan de regering verkopen.
Zodra de paddy (ongedopte rijst) is geaccepteerd, zijn de molenaars verplicht de rijst te malen en elke tien dagen naar een centrale opslagplaats te sturen.
Wat maakt het systeem aantrekkelijk?
Het verschil tussen de prijs op de open markt en de hypotheekprijs maakt het systeem aantrekkelijk. Als de marktprijzen lager zijn dan de hypotheekprijs, is het systeem ronduit een subsidie aan de boeren. Als de marktprijs boven de hypotheekprijs ligt, kunnen boeren hun rijst opeisen en op de markt verkopen – in beide gevallen lopen ze geen risico.

Welke mogelijkheden voor corruptie zijn er?
Het Thailand Development and Research Institute (TDRI) deed onderzoek naar het systeem in 2005/2006. Bij corruptie spanden boeren en molenaars samen. De meest voorkomende vorm van corruptie door boeren bestond uit valse declaraties van de omvang van hun rijstvelden en het gewicht van de rijst die ze hypothekeerden. Sommige molenaars in Ayutthaya zeiden dat deze vorm minder populair is dan het vals opgeven van de hoeveelheid gehypothekeerder rijst in hun magazijn.

Een andere vorm van corruptie was het mengen van rijst van lage kwaliteit met rijst van hoge kwaliteit omdat die een hogere prijs oplevert. De mindere rijst werd doorgaans uit buurlanden gesmokkeld. Dit gebeurde vaak in het Noordoosten, waar Hom Mali (jasijnrijst), de beste witte rijst, groeit.
Sommige molenaars stalen eenvoudigweg de gehypothekeerde rijst en verkochten die op de open markt. Zegge en schrijve één molenaar werd gepakt; hij wordt momenteel vervolgd.
Hoeveel kost het programma de regering?
Dat is koffiedik kijken. Het hangt er vanaf of de binnenlandse prijs van rijst omhoog gaat (25 procent is voorspeld) en tegen welke prijs de overheid de opgekochte rijst te zijner tijd kan verkopen aan verpakkingsbedrijven, exporteurs c.q. regeringen van andere landen.. De regering denkt de rijst aan exporteurs te kunnen verkopen voor de hypotheekprijs plus kosten. Thailand is (nog) ’s werelds grootste exporteur en is goed voor 30 procent van de wereldhandel. Het zou kunnen proberen de prijs op te drijven.

In 2005/2006 leed de overheid een verlies van 19 miljard baht. 37 procent hiervan was het gevolg van het verschil tussen de prijs van de rijst op de open markt en de hypotheekprijs die 6 procent boven de marktprijs lag. De rest van het verlies bestond uit opslagkosten, verwerkingskosten, transport, huur van silo’s, kwaliteitsverlies en andere operationele kosten. Wanneer de rijst lang wordt bewaard, loopt de kwaliteit terug en brengt ze minder op.
Wie profiteert van het systeem?
Het TDRI zegt dat in 2005/2006 niet de 3,6 miljoen arme boeren van het systeem profiteerden, maar de 1 miljoen rijkere boeren, met name op de Central Plain.

Vietnam exporteert meer jasmijnrijst
12 oktober – Vietnam, Thailands belangrijkste concurrent op de rijstmarkt, heeft dit jaar al 369.000 ton jasmijnrijst geëxporteerd, 115 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vietnamse rijst kost $700 per ton, de Thaise $1000. De Vietnamese rijst zou van een iets lagere kwaliteit zijn dan de Thaise, maar op wiens gezag de krant dat schrijft, is niet duidelijk.

Verscheping van rijst vertraagd
13 oktober – De overstromingen van boerderijen en rijstmolens in de centrale provincies zorgen voor een vertraging in de verscheping van 300.000 ton rijst naar Indonesië en Afrika. Veel paddy (ongedopte rijst) die in de open lucht lag of was afgedekt met zeildoek ligt nu onder water. De kopers zullen vermoedelijk uitwijken naar andere leveranciers, zoals India en Pakistan. Ook het laden van schepen ondervindt hinder van de zware regenval; binnenvaartschepen kunnen moeilijk langs de zeeschepen komen.

Schade aan rijst kan oplopen tot 7 mln ton
15 oktober – De overstromingen hebben tot nu toe 700.000 ton paddy beschadigd maar de eindstand zou wel eens 6 tot 7 miljoen ton kunnen bedragen, schat het ministerie van Handel. Op de export heeft dat nauwelijks invloed; dit jaar verwacht Thailand 11 miljoen ton te exporteren.

Het ministerie van Landbouw rapporteert een totale schade aan 10 miljoen rai landbouwgronden, waarvan 8 miljoen rijstvelden. De provincies Pthitsanulok, Nakhon Sawan, Phichit en Suphan Buri zijn het meest getroffen.
Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, hoopt dat handelaren en consumenten er begrip voor hebben dat het aanbod vermindert en de prijzen kunnen stijgen. Boeren oogsten normaal tweemaal per jaar, maar dit jaar zullen velen slechts één keer kunnen oogsten.
Thailand heeft tot nu toe 9 miljoen ton rijst geëxporteerd. De prijs is gestegen, maar niet zoveel dat dit de afzet heeft beïnvloed. Volgens Yanyong is de vraag naar Thaise rijst onverminderd hoog. India heeft slechts 10.000 ton geëxporteerd nadat het eerder had aangekondigd dat het 2 miljoen ton zou exporteren. India exporteert hoofdzakelijk naar Pakistan, dat geen belangrijke markt voor Thailand is. Thailand richt zich in toenemende mate op Afrika.
De Thaise witte rijst kost nu $600 per ton; Vietnamese $570. Traditionele klanten blijven ondanks het prijsverschil Thaise rijst kopen, zegt Yanyong. Ivoorkust koopt dit jaar waarschijnlijk 200.000 ton.

Cassaveboeren vragen ondersteuning
16 oktober – Cassaveboeren in Nakhon Ratchasima en Buri Ram willen dat de regering tussenbeide komt om de dalende prijs van cassave een halt toe te roepen. Cassave met 30 procent zetmeel doet nu 2,40 baht per kilo tegen 3,50 baht in 2009. De boeren vragen om een prijsgarantie- of hypotheeksysteem (analoog aan dat voor rijst) voor de hele volgende oogst van 25 miljoen ton. Ze vinden dat de prijs voor cassavewortels met een zetmeelpercentage van 25 procent minstens 3 baht per kilo moet bedragen. De gevraagde regeling zou op 30 oktober moeten ingaan en duren tot eind mei volgend jaar.

Tapioca (cassavemeel) afnemers lieten eerder weten een hypotheeksysteem voor cassave niet nodig te vinden. Naar verwachting gaat de prijs stijgen en zal die op de korte termijn hoog blijven omdat de vraag het aanbod overtreft, zeggen ze. Het idee voor een tapioca hypotheeksysteem wordt momenteel bestudeerd door het ministerie van Handel.

Hoog vochtgehalte drukt rijstprijs
20 oktober – Sinds de officiële start van het hypotheeksysteem voor rijst op 7 oktober is 115.096 ton witte rijst aan de regering verkocht. Jasmijnrijst is nog niet aangeboden, want die wordt pas eind november geoogst.  Van de 671 molenaars die aan het programma meedoen, accepteren momenteel slechts 231 paddy (ongedopte rijst) van boeren. Boeren klagen dat de prijs wordt gedrukt vanwege het hoge vochtgehalte.

Nadat een boer heeft besloten zijn rijst te verkopen, zijn de molenaars verplicht die binnen 10 dagen te malen en af te leveren bij de Public Warehouse Organisation of Marketing Organisation for Farmers. De molenaars ontvangen 500 baht per ton gemalen rijst.
Het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst voorziet in een gegarandeerde prijs voor een ton witte rijst van 15.000 baht en jasmijnrijst 20.000 baht. De huidige marktprijzen liggen circa 5.000 baht lager. Critici van het hypotheeksysteem zeggen dat het ondanks zijn schrikbarend hoge kosten geen voordeel oplevert voor kleine boeren. Het biedt ook tal van mogelijkheden voor corruptie

Rijstexport gaat niet voor de wind
20 oktober – De Thaise rijstexport heeft last van concurrent India, dat voorgekookte rijst $120 per ton goedkoper verkoopt dan de vergelijkbare Thaise soort. Ook andere rijstexporterende landen als Brazilië, Uruguay, Pakistan en Birma roeren zich. Thaise voorgekookte rijst doet nu $580 tot $590 per ton tegen Indiase $450 tot $455.

De Thai Rice Exporters Association (TREA) verwacht dat India, ’s werelds tweede grootste rijstproducent, tot maart 2 miljoen ton verscheept, daar Afrikaanse kopers goedkopere alternatieven zoeken. Nadat de Indiase regering vorige maand de restricties op rijstexport heeft geschrapt, hebben Indiase exporteurs contracten voor 800.000 ton getekend. De Afrikanen kopen de rijst tegen een prijs die varieert van $350 tot $500 per ton. Vorig jaar ging 49 procent van de Thaise export naar Afrikaanse landen.
Een grote bestelling van 100.000 ton gaat dit jaar naar Indonesië. Deze vervangt een geplande aankoop van 70.000 ton van Thaise exporteurs, die geannuleerd werd uit protest tegen Thailand’s weigering zich te houden aan een Memorandum of Understanding tussen Indonesië en Thailand’s Public Warehouse Organisation over de verkoop van 300.000 ton.
Een lichtpunt is dat de Filippijnen hebben laten weten begin volgend jaar weer rijst te importeren.
Korbsook Iamsuri, president van de TREA, durft niet te voorspellen of Thailand dit jaar in staat zal zijn 11 miljoen ton rijst te exporteren, omdat de overstromingen drukken op logistiek, molenaars en exporteurs. Tot nu toe heeft Thailand 9,4 miljoen ton geëxporteerd: 43,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De prijs van Thaise 5% witte rijst is stabiel op $590 per ton, dankzij het feit dat nog betrekkelijk weinig rijst aan de markt is onttrokken door het hypotheeksysteem van de regering.
Korbsook verwacht niet dat er een tekort aan rijst ontstaat; molenaars en exporteurs hebben nog een voorraad van 3 miljoen ton en ook de regering beschikt over een grote voorraad

Rijst mogelijk 19 pct duurder
20 oktober – De rijstprijs stijgt tegen het eind van het jaar mogelijk met 19 procent als gevolg van de overstromingen in Zuidoost Azië, inclusief Thailand, en omdat de regering begonnen is rijst op te kopen via haar hypotheeksysteem, is de verwachting van C.P. Intertrade Co, Thailand’s grootste rijstverpakker.

De prijs van Thaise voorgekookte rijst gaat mogelijk naar $750 per ton tegen $630 nu en hetzelfde product uit India van $480 naar $500, schat Sumeth Laomoraphorn, president van Intertrade.
Volgend jaar zou India Vietnam wel eens kunnen inhalen als tweede rijstexporteur ter wereld. Volgens schattingen verscheept India de komende zes maanden 2 miljoen ton en volgend jaar 4,5 miljoen ton. Vietnam exporteerde vorig jaar 6,7 miljoen ton. Het exportvolume van Thailand daalt van 10,5 miljoen ton dit jaar tot 8 miljoen.
Door de overstromingen krimpt de Thaise rijstproductie met 3,5 miljoen ton: 10 procent van de oogst van vorig jaar, zegt de Thai Rice Exporters Association. Sumeth denkt dat de prijs daardoor zeker tot maart hoog zal blijven. India zal weliswaar proberen zijn export op te voeren, maar de laadcapaciteit van de havens is beperkt, zegt hij.

Hypotheeksysteem voor cassave start 15 november
20 oktober – Naar analogie van rijst begint de regering volgende maand met een hypotheeksysteem voor cassave. De garantieprijs bedraagt 2,70 baht per kilo en gaat elke maand met 5 satang omhoog voor wortels met 25 procent zetmeel. De huidige marktprijs bedraagt 2,20 à 2,30 baht per kilo. Het programma begint op 15 november en duurt zes maanden.

Naar verwachting produceert Thailand dit jaar 20 miljoen ton cassavewortels; de vraag wordt geschat op 26 miljoen ton, waarvan 15 miljoen ton wordt gebruikt voor de productie van zetmeel, 10 miljoen ton voor tapiocachips en 1 miljoen ton voor ethanol.
Het ministerie van Handel trok eerder een budget van 10 miljard uit voor 6 miljoen ton, maar de subcommissie voor marketing van tapioca heeft die hoeveelheid opgetrokken naar 15 miljoen ton, dus het budget moet worden verhoogd. Het National Tapioca Committee en het kabinet moeten daar nog het groene licht voor geven.
‘The required budget may be large but actual spending might be lower than that amount as fresh cassava roots are in demand in the market, and farmers can sell directly to traders. They don’t have to pledge with the government’, zegt Poom Sarapol, vice-minister van Handel.
Tapioca afnemers lieten eerder weten een hypotheeksysteem voor cassave niet nodig te vinden, omdat de vraag het aanbod overtreft en de huidige lage prijs daardoor zal stijgen. Cassaveboeren in Nakhon Ratchasima en Buri Ram vroegen een week geleden om een prijsgarantie. Ze vinden dat de prijs voor cassavewortels met een zetmeelpercentage van 25 procent minstens 3 baht per kilo moet bedragen.

Indiase rijst is de helft goedkoper
24 oktober – Thaise rijstexporteurs zijn zich wezenloos geschrokken tijdens een beurs in Duitsland begin deze maand. India biedt zijn rijst tegen de helft van de prijs van Thaise rijst aan ($300 tegen $600 per ton). De beursbezoekers verdrongen zich bij het Indiase paviljoen; de 30 Thaise rijstexporteurs hadden het rustig.

‘It’s really quiet this year. I had only a few customers. Last time, many buyers contacted us, but this year I received very few name cards’, zegt Pimonrat Chitpavanaskul, vice-president van Patum Rice Mill en de internationale divisie van Granary Co.
De exporteurs beschouwen het rijsthypotheeksysteem dat de regering Yingluck heeft heringevoerd dan ook als een grote dreiging voor hun positie op de wereldmarkt, daar het 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 voor Hom Mali garandeert, zo’n 50 procent boven de marktprijs.
Vorig jaar kocht Europa 457.499 ton rijst oftewel 5 procent van de export. Europa is geen grote rijstkoper. Afrika daarentegen wel. Vorig jaar ging de helft van de Thaise rijstexport naar het Afrikaanse continent (4,45 miljoen ton). Omdat ze bang waren dat de rijst duurder zou worden, hebben Afrikaanse kopers in het eerste halfjaar al vast 2,42 miljoen ton Thaise rijst gekocht. Maar de kopers daar zoeken naar goedkopere alternatieven. India exporteert waarschijnlijk in maart 2 miljoen voorgekookte rijst naar Afrika.
‘Wie wil hogere prijzen betalen als andere landen dezelfde soort rijst hebben, vooral gedurende economisch zware tijden zoals nu’, vraagt Orapin Kunaporn, assistent-manager bij Siam Grains Co zich retorisch af.
Pimonrat zegt dat India van plan is volgend jaar 3 miljoen ton te exporteren; Vietnam en Cambodja exporteren gezamenlijk 7 miljoen ton. Birma en Pakistan completeren de markt met 2 miljoen ton. Eerder dit jaar hief India haar ban van 3 jaar op rijstexport op voor niet-basmati rijst.
De overstromingen hebben tot nu 8 miljoen rai met rijstvelden verwoest, goed voor 6 tot 7 miljoen ton rijst. De prijzen zullen daardoor stijgen. Rijstkenners voorspellen dat de export volgend jaar minder wordt omdat de magazijnen van veel exporteurs bij rivieren staan [en ondergelopen zijn]. Slechte logistiek tussen pakhuizen en havens hebben de handel ontregeld.
Adisak Pramualmitra, vice-president van C.P. Intertrade Co, die rijstmolens in de provincie Ayutthaya heeft, zegt dat zijn bedrijf weer volledig operationeel wordt wanneer het water er verdwenen is. Maar de officiële opening van de nieuwe vestiging, gepland voor begin volgende maand, wordt uitgesteld. ’s Lands derde grootste rijstexporteur schat dat Thailand dit jaar 10 miljoen rijst verscheept, maar volgend jaar 8 miljoen ton.

Hypotheeksysteem voor rijst wordt versoepeld
4 november – Boeren mogen hun rijst binnen de provincie en wellicht zelfs binnen de regio bij elke molenaar inleveren, zegt vice-minister Poom Sarapol (Handel). Ze zijn niet gebonden aan een zone, zoals tot nu toe. De regering neemt deze maatregel omdat in sommige gebieden molenaars niet meedoen met het hypotheeksysteem voor rijst. Zij vinden het vanwege de kosten niet de moeite waard. Vierhonderd molenaars denken daar anders over.

De Internal Trade Department ziet erop toe dat witte rijst uit de centrale provincies niet als jasmijnrijst uit het Noordoosten wordt gehypothekeerd. De prijs van witte rijst ligt 3.000 baht lager per ton dan de garantieprijs van 15.000 baht. [Deze zin in het artikel lijkt me niet te kloppen. Voor witte rijst wordt 15.000 baht per ton betaald, voor jasmijnrijst 20.000 baht per ton.]
De overstromingen hebben volgens Poom 11 miljoen rai met 10 miljoen ton rijst beschadigd. Tot nu toe is 300.000 ton van de begrote 18 miljoen ton voor het hypotheeksysteem aangeboden. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives voorspelt daarentegen een verlies van 4,5 miljoen ton; de Thai Rice Exporters Association schat 3,5 tot 4 miljoen ton. Ze houdt er rekening mee dat vooral in Suphan Buri, een belangrijke rijstprovincie, de rijst voor de overstromingen is geoogst.
De afgelopen maanden was de exportprijs van rijst vrij stabiel: 100% B-grade witte rijst kost $628 per ton, vorige maand $615. Kasikorn Research Centre voorspelt dat Thaise rijst de laatste twee maanden van dit jaar duurder wordt vanwege een hoog aanbod in het hypotheeksysteem [deze rijst wordt door de regering opgeslagen] en de gevolgen van de overstromingen.

Jasmijnrijst niet meer nummer 1
4 november – Somkiat Makcayathorn, directeur van de Thai Rice Exporters Association, heeft er al eens voor gewaarschuwd: Thailand moet meer aandacht moet besteden aan de kwaliteit van zijn rijst. Zo is het beroemde aroma van Thai Hom Mali rijst niet meer wat het vijf jaar geleden was, zei hij.

Somkiat lijkt gelijk te krijgen, want de beroemde Thaise jasmijnrijst is verslagen door de Birmese pearl paw san variëteit. In een wedstrijd, georganiseerd door de Rice Trader World Rice Conference 2011 in Ho Chi Min City gaf een select panel van rijstkenners de voorkeur aan de Birmese rijst vanwege zijn unieke geur, stevigheid en mooie textuur.

Regering gokt op uitstel cassave oogst
5 november – De regering heeft boeren die cassave verbouwen, opgeroepen de wortels nog even in de grond te laten omdat de prijs later gaat stijgen. Volgende week neemt het kabinet een besluit over de introductie van een hypotheeksysteem voor cassave, analoog aan dat voor rijst.

De geboden garantieprijs komt tussen 2,60 en 2,90 baht per kilo te liggen voor de wortel die gebruikt wordt om tapioca te maken. Een subcommissie van het National Tapioca Committee stelt 2,70 baht voor, maar uiteindelijk beslist het kabinet daarover.
Wanneer de startprijs te hoog is, moedigt dat boeren aan om onmiddellijk te oogsten om van de hoge prijs te profiteren. Elke maand gaat de prijs met 5 satang omhoog tot het einde van het programma in mei volgend jaar. Het programma gaat op 15 november van start.
De huidige marktprijs bedraagt 2,50 baht, maar die zal vermoedelijk volgend jaar stijgen naar 3 baht. Minister Kittirat Na-Ranong (Handel) verwacht dat de vraag vanuit de voedsel- en energie-sector na het regenseizoen aanzienlijk zal zijn.
Het National Tapioca Committee heeft nog geen budget vastgesteld voor het programma, maar het wil de opgekochte cassave zo snel mogelijk verkopen om de opslagkosten te beperken. Wanneer bedrijven cassave willen verwerken tot tapioca chips, betaalt de regering de kosten.
De commissie schat dat de kosten 40 miljard baht kunnen bedragen voor de aankoop van 15 miljoen ton cassave. De regering verwacht echter dat de kosten lager zullen uitvallen omdat boeren hun cassave ook rechtstreeks aan de handel kunnen verkopen.
De oogst wordt dit jaar op 20 miljoen ton geraamd, 5 miljoen ton minder dan vorig jaar.

Hypotheeksysteem en overstromingen halveren export
7 november – De export van rijst zal tussen november en januari met de helft inkrimpen, met name vanwege de hogere kosten door het rijsthypotheeksysteem en ook door transportproblemen als gevolg van de overstromingen, zegt de Thai Rice Exporters Association.

Verwacht wordt dat Thailand 500.000 ton per maand exporteert tegen 1 miljoen normaal. Door de aankopen van de regering in het kader van het hypotheeksysteem gaat de prijs van rijst omhoog, waardoor Thaise rijst minder concurrerend wordt.
‘The state policy will cause rice exports to fall by a greater extent than the effect of the flooding’, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de vereniging. Het International Rice Research Institute op de Filippijnen wijst evenals de Thaise exporteurs het hypotheeksysteem als belangrijkste boosdoener aan, meer dan de schade door de overstromingen. Het hypotheeksysteem trad op 7 oktober in werking. Boeren ontvangen voor witte rijst 15.000 baht per ton en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst), circa 5.000 baht meer dan de huidige marktprijs.
Van de lagere Thaise export zullen vooral Vietnam en India, ’s werelds tweede en derde grootste rijstexporteurs, profiteren. Vorige week kostte Thaise 100% grade B exportrijst $628 per ton. Sinds juli is de prijs met 21 procent gestegen.
Volgend jaar kan de export met 24 procent afnemen naar 8 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2006, verwacht het US Department of Agriculture. De USDA schat dat India volgend jaar 4,5 miljoen ton exporteert, 61 procent meer dan in 2011. In juli gaf India particuliere bedrijven toestemming om niet-basmati rijst te exporteren, nadat dit 3 jaar was verboden.
De overstromingen hebben 10 miljoen rai aan rijstvelden vernield, de meeste in het stroomgebied van de Chao Praya. De eerste oogst neemt daardoor af van de voorspelde 25,1 miljoen ton tot 19 miljoen ton, zei het office of Agricultural Economics op 21 oktober. De eerste oogst is goed voor 70 procent van de jaarlijkse output.

Boeren en molenaars vinden hypotheeksysteem gecompliceerd
8 november – Veel boeren en molenaars staan niet te trappelen om deel te nemen aan het hypotheeksysteem voor rijst dat door de regering Yingluck is heringevoerd. Ze vinden het papierwerk gecompliceerd. Alhoewel boeren dan minder voor hun rijst krijgen, geven ze er de voorkeur aan de rijst direct aan molenaars te verkopen; ook al vanwege transportproblemen. Een bijkomend voordeel is dat ze sneller betaald worden.

Dit zegt Chanchai Rakthananon, president van de Thai Rice Millers Association. Chanchai is bang dat er niet genoeg molenaars zijn voor het hypotheeksysteem. Sommigen zijn getroffen door de overstromingen; anderen zijn bang van corruptie te worden beschuldigd. Vierhonderd hebben zich ervoor opgegeven.
Chanchai dringt er bij de regering op aan vanwege de overstromingen de regelgeving te versimpelen. De regering heeft al besloten dat boeren hun rijst ook buiten hun zone mogen aanbieden. De vereniging wil dat de regering ook rijst accepteert, die boeren in voorraad hebben, in plaats van alleen maar nieuw geoogste rijst. Volgens Chanchai leidt dit ertoe dat boeren hun rijst snel oogsten, aangetrokken door de aantrekkelijke prijs  die het hypotheeksysteem biedt: 15.000 baht voor witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali. Uiteindelijk zullen de boeren dan geen rijst hebben voor eigen consumptie.
Chanchai verwacht dat midden november 10 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) op de markt komt.

Gratis rijstzaad voor boeren
9/8 november – Boeren van wie de akker voor meer dan de helft door het water is vernield en die geregistreerd zijn bij het Agricultural Extension Department krijgen gratis 10 kilo rijstzaad per rai tot een maximum van 10 rai. In totaal distribueert het Rice Department 72.100 ton rijstzaad ter waarde van 1,72 miljard baht.

Uit het laatste onderzoek van het Agricultural Extension Department is gebleken dat de afgelopen drie maanden 9,01 miljoen rai aan rijstvelden is vernield. Het ministerie van Landbouw heeft berekend dat 3,5 tot 4 miljoen ton rijst verloren is gegaan. De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives schat 4,5 miljoen ton.
Het gratis zaad wordt vanaf deze maand tot juli gedistribueerd. De eerste 33.166 ton is bestemd voor rijst die direct nadat het water zich heeft teruggetrokken, wordt geplant. De resterende 38.934 ton wordt gebruikt voor de hoofdoogst van 2012.
Het zaad is goed voor 3,2 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) en 55 miljard baht aan inkomsten. Directeur-generaal Charit Damrongkiat van het Rice Department zegt dat zijn dienst 50 teams het land in heeft gestuurd om boeren te instrueren hoe ze het overstroomde land moeten behandelen. Tevens controleren ze hoe erg de 2.015 gemeenschappen zijn getroffen.

FAO: Rijsthandel loopt volgend jaar terug
13 november – Volgend komt 33,8 miljoen ton rijst op de wereldmarkt tegen een geschatte 34,3 miljoen dit jaar, verwacht de Food and Agricultural Organisation van de VN. De terugloop is het gevolg van een zwakkere vraag en de verminderde rijstproductie in Thailand als gevolg van de overstromingen.

Minister Surapong Towijakchaikul (Buitenlandse Zaken) heeft in Hawaii, waar Apec vergaderde, overleg gevoerd met zijn Vietnamese collega. Vietnam is ook getroffen door overstromingen. Pham Gia Khiem vreest voor de inflatie in Vietnam wanneer de binnenlandse prijs van rijst net zo hoog wordt als de exportprijs. Surapong suggereerde dat Vietnam de binnenlandse prijs kan beheersen en de exportprijs laten zweven.
Khiem wilde van Surapong weten of het hypotheeksysteem voor rijst de exportprijs opdrijft. Volgens Surapong stijgt de exportprijs door een lagere productie als gevolg van de overstromingen.
Beide ministers waren het erover eens dat de exportprijs fors zal stijgen.

Ministerie veilt rijst van slechte kwaliteit
26 november – 92.000 ton rijst van slechte kwaliteit wordt door het ministerie van Handel geveild. Een deel is rijst beschadigd door rampen en door de regering in 2008-2009 via het rijsthypotheeksysteem aangekocht. Een ander deel is tweede kwaliteit Hom Mali en witte rijst die in 2005-2007 is aangekocht. Het ministerie verwacht de rijst te kunnen slijten aan rijsthandelaren, producenten van diervoeder, kleine boerderijen met levende have, agrarische instituten en coöperaties van levende have. Dinsdag maakt het ministerie bekend wie de ‘gelukkige’ winnaars van de veiling zijn.

De Thai Rice Mills Association denkt dat de particuliere sector weinig belangstelling voor de rijst zal hebben. Waarschijnlijker is dat de regering de rijst met zwaar verlies aan molenaars moet verkopen, die de rijst volgens contract in bewaring hebben genomen.
De vereniging is het eens met het huidige beleid om paddy (ongedopte rijst), aangeboden in het kader van het hypotheeksysteem, iedere 10 dagen te malen en voorraden zo snel mogelijk te verkopen. Op deze wijze worden verliezen vermeden, die in het verleden zijn geleden omdat rijst te lang in voorraad werd gehouden. Wanneer de regering rijst jarenlang wil opslaan, moet ze dat doen in magazijnen die kunnen verzekeren dat de kwaliteit niet terugloopt.
Het rijsthypotheeksysteem is door de regering Yingluck heringevoerd ter vervanging van het garantiesysteem dat de vorige regering hanteerde. Onder de regering Abhisit kregen boeren het verschil tussen marktprijs en een referentieprijs. De huidige regering garandeert 15.000 baht voor een ton witte paddy en 20.000 baht voor Hom Mali (jasmijnrijst). De huidige marktprijs ligt circa 5.000 baht lager.

Creditcards voor rijstboeren komen eraan
20 december – Circa 100.000 rijstboeren ontvangen in maart of april de creditcard die Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne heeft beloofd. Met de kaart kunnen ze bij coöperaties en ruim 3.000 winkels zaad kopen, kunstmest en andere benodigheden voor het nieuwe oogstseizoen. De limiet bedraagt 2.000 baht, evenveel als de productiekosten per rai. Boeren met grotere boerderijen kunnen een hoger krediet krijgen.

Het eerste jaar nemen de regering en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives de rentekosten voor hun rekening. De BAAC verwacht het eerste jaar 1 miljoen kaarten uit te geven, waarmee 20 miljard baht in krediet wordt gegenereerd.

300.000 ton rijst geveild: ‘Er zit een luchtje aan’
21 december – De Thai Rice Exporters Association heeft aan het ministerie van Handel een toelichting gevraagd op de veiling vorige week woensdag van 300.000 ton rijst voor Indonesië. De vereniging zet vraagtekens achter de ‘transparantie’ van de veiling, omdat ze daarover niet is geïnformeerd. [In gewoon Nederlands: Er zit een luchtje aan.] Ze wil wel eens weten door wie die rijst wordt geleverd.

Woensdag hield de Public Warehouse Organisation (PWO) voor de particuliere sector een bieding voor verbetering van de kwaliteit en levering van 15 procent witte rijst aan de Indonesische regering. Siam Indica Co won de bieding en versloeg Nakhon Sawan Rice Trading Co en Chiang Mai Intertrade Co, die beide niet over de juiste documenten beschikten.
‘No one in the association has a clue about this rice quality improvement or the 300,000 tonnes order, which is quite a large order’, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair-president van de vereniging.
Over de 300.000 ton is al eerder gedoe geweest. De vorige regering ging akkoord met de verkoop via de PWO, maar de huidige minister van Handel Kittiratt Na-Ranong annuleerde die koop omdat hij de prijs van US$559 per ton te laag vond. De nieuw benoemde president van de PWO zegt dat Indonesië daarover heeft geklaagd bij Kittiratt.
Siam Indica, dochter van de inmiddels ontbonden President Agri Trading Co, is een oude bekende. In 2008 sleepte het bedrijf de levering van 486.000 ton rijst uit de voorraad van de overheid in de wacht. De regering leed op deze deal een verlies van bijna 20 miljard baht. Een jaar later won het bedrijf weer een bieding voor 680.000 ton, maar die deal werd geannuleerd.
Het Department of Special Investigation doet onderzoek naar de uitgifte van valse rijsthandelsdocumenten door moederbedrijf President Agri Trading, op basis waarvan het bedrijf bij diverse banken geld leende. Die operatie leverde een schade van 10 miljard baht op.
Kortom: There is something rotten in the State of Denmark.

Thaise rijstexport krijgt het dit jaar moeilijk
3 januari – De Thaise rijstexport krijgt het dit jaar moeilijk. Hom Mali (jasmijnrijst), die vorig jaar 30 procent van de export vormde, heeft te maken met sterke concurrentie van kwalitatief vergelijkbare rijst uit Vietnam en Cambodja. India vormt bij witte rijst een geduchte concurrent.

Hong Kong en Singapore zijn de belangrijkste exportmarkten voor Thaise Hom Mali, die meestal de nieuw geoogste rijst rond het Chinese nieuwjaar kopen. Vietnamese jasmijnrijst komt in maart beschikbaar. Volgens handelaren in Hong Kong wint de Vietnamese variant aan populariteit; ze is zacht en heeft een goed aroma. Het enige nadeel is het uiterlijk, want ze heeft een korte korrel. De rijst kost US$670 per ton tegenThaise Hom Mali $1.100.
Ook Cambodja doet het goed. De kwaliteit van de rijst is qua aroma en uiterlijk vergelijkbaar met de Thaise rijst en is met $800 per ton eveneens goedkoper.
De grootste risicofactor voor de export van rijst wordt niet gevormd door het hypotheeksysteem van de regering (met een hoge garantieprijs) maar India en Vietnam. Vorig jaar exporteerde Thailand 10,7 miljoen ton rijst, maar Korbsook Iamsuri, president van de Thai Exporters Association, denkt dat dit jaar niet eens 9 miljoen ton wordt gehaald vanwege de goedkope rijst uit die twee landen. Goedkope Indiase rijst drukt de marktprijs, waar Thaise rijst niet tegenop kan. India en Vietnam verkopen witte rijst voor $400-450 per ton, Thailand $550-570.
Indien India, zoals eerder aangekondigd, 2 miljoen ton exporteert en Vietnam zijn prijzen verhoogt, zou de export op 9 tot 10 miljoen ton kunnen uitkomen.
‘De regering wil dat de exportprijs $800 per ton bedraagt, maar dat zal moeilijk zijn. Op het huidige niveau zijn we al nauwelijks concurrerend’, zegt Korbsook.

Ministerie is op zoek naar ontbrekende rijst
6 januari – Slechts een armzalige 4,7 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) is ondergebracht bij het rijsthypotheekprogramma van de regering. Het ministerie van Handel vraagt zich af waar de rest is gebleven, want er moet 10 miljoen ton zijn geoogst. Het heeft de rijstmolenaars bevolen hun voorraad te melden, maar de molenaars en exporteurs zeggen weinig rijst in voorraad te hebben.

Oorspronkelijk ging het ministerie ervan uit dat 25 miljoen ton rijst zou worden aangeboden. Na de overstromingen werd die hoeveelheid teruggebracht naar 10 miljoen ton. De overstromingen vernielden 10 miljoen rai of een output van 7 miljoen ton. Opvallend daarbij is dat de schattingen van verschillende overheidsdiensten niet overeenkomen. Voordeel van het verminderde aanbod is dat het veel bekritiseerde hypotheeksysteem niet 430 miljard kost, maar vermoedelijk 100 miljard baht.
Wanneer boeren meedoen aan het hypotheeksysteem ontvangen ze voor witte rijst een garantieprijs van 15.000 baht per ton en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht. Althans in principe, want kwaliteit en vochtigheidsgraad kunnen die prijs drukken.
Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie, vermoedt dat de geringe hoeveelheid paddy te wijten is aan vertraging bij het uitgeven van zogeheten bai pratuan, geregistreerde kaartje die bij de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives voor geld kunnen worden ingewisseld.
Volgens Charnchai Rakthananon, president van de Thai Rice Millers Association, is de geringe hoeveelheid gehypothekeerde rijst het gevolg van de overstromingen. Boeren geven de voorkeur aan de compensatie van 2.222 baht per ton, waardoor ze de rijst niet kunnen aanbieden.
Chookiat Ophaswongse, honorair-president van de Thai Rice Exporters Association, heeft een andere verklaring. Volgens hem aarzelen boeren hun rijst te hypothekeren omdat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (die de betalingen doet) het bedrag debiteren met hun uitstaande schulden, waardoor ze netto minder in hun handje ontvangen.

Herstructurering rijstverbouw urgenter dan ooit
6 januari – In 22 provincies in het beneden-Noorden en de Central Plains gaat het ministerie van Landbouw dit jaar proberen de boeren te bewegen maximaal twee keer per jaar rijst te planten en het land tussendoor of daarna twee tot drie maanden braak te laten liggen, zodat de grond zich kan herstellen. Een andere optie is om in die periode babymaïs, faba bonen of soortgelijke gewassen te verbouwen. De boeren worden ook aangemoedigd de eerste oogst een maand eerder te planten.

De 22 provincies zijn goed voor 9 miljoen rai aan rijstvelden. De autoriteiten hopen 2 miljoen rai te kunnen gebruiken als wateropslaggebied, wanneer het land braak ligt. Dat gebied kan 6 tot 7 miljard kubieke meter water opslaan, wat de ernst van overstromingen in streken ten zuiden daarvan aanzienlijk zal verminderen.
Volgens Chalit Damrongsak, directeur-generaal van het Royal Irrigation Department, hebben de veranderingen slechts beperkte gevolgen voor de boeren. Bovendien zijn de meeste boeren de afgelopen jaren zich veel meer bewust geworden van de noodzaak om risico’s af te dekken, zoals een tekort aan water, ongedierte en plantenziektes.
Het maximum van twee oogsten heeft ook tot doel het gebruik van kunstmest te beperken en een eind te maken aan het constant gebruik van de grond, wat het risico op plantenziektes aanzienlijk vergroot, met name de bruine planthopper.
Om de boeren zover te krijgen wordt een aantal prikkels geboden in de vorm van een oostverzekering, kwaliteitszaad en training voor aanvullende banen. Dat laatste is niet onbelangrijk want tijdens gesprekken met boeren in Bang Rakam, het eerste en door de overstromingen zwaarst getroffen gebied in Phitsanulok, is gebleken dat zij zich zorgen maken over hun inkomsten, wanneer het land braak ligt. Ook vroegen ze om rijstvariëteiten met een kortere groeiperiode.
Het herstructureren van de rijstverbouw is een van de vele plannen die worden besproken door de regeringscommissie voor watermanagement. Langetermijnplannen behelzen herverkaveling en beperking van het landbouwareaal.

Rijstexporteurs dringen aan op herziening rijstprijzen
18 januari – De Thaise rijstexporteurs hebben de regering opgeroepen de beprijzing te wijzigen. Thailand dreigt zijn toppositie als rijstexporteur te verliezen omdat Thaise rijst te duur is en omdat importen afnemen als gevolg van een hogere rijstproductie in de importlanden. Thans krijgen boeren 15.000 baht per ton voor witte rijst en 20.000 baht voor Hum Mali, als ze hun rijst hypothekeren. Op de exportmarkt kan Thailand op prijs niet meer concurreren met landen als India en Vietnam.

Rijsthypotheeksysteem wordt wellicht verlengd
21 januari – Het hypotheeksysteem voor rijst, dat eind januari zou eindigen, wordt wellicht voor de eerste oogst van 2011-2012 verlengd. Dit zegt de nieuw benoemde minister van Handel. Een exacte einddatum noemt hij echter niet. Sinds het systeem op 7 oktober van start ging, is slechts 5,3 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) aangeboden, terwijl gerekend werd op 10 miljoen ton.

Boeren krijgen voor een ton witte rijst een garantieprijs van 15.000 baht en voor Hom Mali 20.000 baht, maar in de praktijk kan de vergoeding lager uitvallen vanwege kwaliteit en vochtigheidsgraad. Feitelijk nemen de boeren een hypotheek met de rijst als onderpand. Ze hebben 4 maanden de tijd om te beslissen of ze het geld houden of dat ze de hypotheek aflossen en hun rijst op de vrije markt verkopen. In het eerste geval slaat de regering de rijst op en verkoopt die later.

Kort nieuws 4 februari
– De import van cassave wordt tot mei opgeschort en het vervoer van cassave in de provincies Chanthaburi en Sa Kaeo verboden om te voorkomen dat cassave uit het buitenland profiteert van de garantieprijs die het hypotheeksysteem biedt.

Het systeem trad woensdag in werking. Boeren ontvangen 2,75 baht per kilo bij een marktprijs van 2,2 tot 2,5 en eerder 1,9 baht. Tot nu toe is 500 ton aangeboden; het streven is 10 miljoen over de komende vier maanden. Het maximum per boer bedraagt 250 ton.

Kort nieuws 6 februari
– De Thaise rijstexport bedroeg in januari 387.768 ton, 58 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De prijzen op de wereldmarkt zijn gedaald omdat India agressief de markt bewerkt. Thaise exporteurs richten hun aandacht daarom nu op de binnenlandse markt. Naar verwachting zal de concurrentie bij verpakte rijst een stuk feller zijn.

C.P. Intertrade, een grote rijstexporteur, verwacht dat het aantal verpakkingsbedrijven dit jaar met 10 tot 20 procent zal toenemen. De binnenlandse consumptie gaat naar verwachting met 3 tot 4 procent omhoog naar 5 tot 6 miljoen ton en de prijzen zullen mogelijk stijgen met 10 procent.
Het bedrijf gaat onder de merknaam Royal Umbrella nieuwe rijstproducten introduceren zoals noodles en vermicelli. Wereldwijd consumeren meer mensen rijstnoodles omdat ze glutenvrij zijn.

Kort nieuws 22 februari
– Boeren en rijstmolenaar spannen samen en bieden dezelfde rijst voor het hypotheeksysteem van de regering aan. De Bank for Agriculure and Agricultural Cooperatives heeft ze gewaarschuwd. Tot vorige week vrijdag is door 1,06 miljoen boeren 6,43 miljoen paddy gehypothekeerd. Via de BAAC is 107 miljard baht uitbetaald. De bank verwacht dat van de hoofdoogst uiteindelijk tot de einddatum van 29 febuiari 7,5 miljoen ton wordt aangeboden. De regering heeft besloten het systeem ook te laten gelden voor de tweede oogst, die in maart begint.

Kort nieuws 23 februari
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives krijgt op haar kop van Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Landbouw, omdat ze boeren en molenaars heeft gewaarschuwd niet tweemaal dezelfde rijst aan te bieden voor het hypotheeksysteem van de overheid.  Volgens Yanyong heeft de bank zich daarmee niet te bemoeien, ze moet rekeningen voor boeren openen en betalingen doen. Basta. Het ministerie heeft een commissie gevormd die de beschuldigingen onderzoekt. Het zou gaan om klachten van geringe betekenis.

Kort nieuws 4 maart
– Het ministerie van Handel wil dat de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives rentevrij leningen verstrekt aan boeren die cassave verbouwen en wachten op de oogst. Voorwaarde is dat ze deelnemen aan het hypotheeksysteem van de regering. De aanmeldingstermijn hiervoor is verlengd tot eind maart. Boeren krijgen in het systeem een garantieprijs van 2,75 baht per kilo; de huidige marktprijs bedraagt 2,2 tot 2,5 baht.

Rijstexport: Vietnam haalt Thailand in
5 maart – Thailand dreigt dit jaar zijn toppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur te verliezen aan Vietnam. De rijstexport is ingezakt met als belangrijkste boosdoener het hypotheeksysteem dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald.

In het hypotheeksysteem ontvangen boeren 15.000 baht per ton, 5.000 baht meer dan de marktprijs. De exportprijs van rijst bedraagt nu US$130 per ton en is duurder dan rijst uit Vietnam. Op kwaliteit kan Thailand nauwelijks meer concurreren; buitenlandse concurrenten besteden tienmaal zo veel aan kwaliteitsverbetering als Thailand.
Deze sombere geluiden over Thailands belangrijkste exportproduct kwamen gisteren uit de mond van Chukiat Opaswong, ere-president van de Thai Rice Exporters Association, tijdens een seminar georganiseerd door oppositiepartij Democraten. Chukiat vertelde dat Thailand tussen 1 januari en 23 februari 465.000 ton rijst exporteerde: 41 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Nipon Wongtrangan, voormalig president van de vereniging, zei dat er in het algemeen niets mis is met het hypotheeksysteem, mits de door de regering gegarandeerde prijs niet hoger is dan 80 procent van de marktprijs.
Volgens Democraat Warong Dejkijwikrom is het systeem uitermate vatbaar voor misbruik en onregelmatigheden. Hij zei veel klachten van boeren te hebben ontvangen, die door rijstmolenaars worden uitgebuit. Boeren hebben niet veel keus wanneer de tijd daar is om de rijst te verkopen. Sommigen verkopen de rijst aan kopers die langs komen en sparen zo de transportkosten uit. Sommige molenaars brengen eigen rijst onder in het hypotheeksysteem onder de naam van boeren, die daardoor een vergoeding van hen krijgen.
N.B. De in het artikel genoemde exportprijs moet een fout zijn, want volgens eerdere berichten bedraagt die US$550-570.

Thaksin bemoeit zich er weer eens tegenaan
11 maart – De in ballingschap levende oud-premier Thaksin bemoeit zich weer eens met de Thaise politiek. Hij waarschuwt voor felle conflicten wanneer het Internationale Hof van Justitie (ICJ) in Den Haag de omstreden 4,6 vierkante kilometer bij Hindu-tempel Preah Vihear aan Cambodja toewijst. En hij vindt dat de regering buurlanden moet vragen oogsten van hun boeren op te kopen om de smokkel van tapioca, rijst en babymaïs naar Thailand de kop in te drukken.

Die smokkel is winstgevend omdat voor die producten in Thailand meer wordt betaald dan in de buurlanden vanwege het hypotheeksysteem van de regering. Thaise handelaren kopen in Cambodja tapioca voor 4 baht per kilo, smokkelen het de grens over en incasseren via het hypotheeksysteem in Thailand 8 baht per kilo.
‘Without doing anything, those who gain the most benefit from the mortgage scheme are the middle traders’, zegt Thaksin.
Oppositiepartij Democraten heeft er onlangs nog eens op gewezen dat het (door de regering Yingluck heringevoerde) hypotheeksysteem geplaagd wordt door corruptie, met name het rijstsysteem. Volgens de Democraten stroomt rijst de grens over. […]

Kort nieuws 10 april
– De vijf rijstproducerende Aseanlanden Thailand, Cambodja, Vietnam, Laos en Myanmar hebben vorige week tijdens de Aseantop in Phnom Penh gepraat over samenwerking, maar de particuliere sector betwijfelt of het er ooit van komt, omdat de landen grote verschillen vertonen. Volgens de directeur-generaal van het Trade Negotiations Department gaat Thailand binnenkort bilaterale gesprekken met de vier andere landen houden. Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt ‘It’s impossible to have cooperation’, omdat de regeringsbudgetten (voor de aankoop van rijst), opslagfaciliteiten enzovoort te veel verschillen.

Thaise rijst is nog steeds $80 tot $100 duurder dan Vietnamese rijst. Ook India is een geduchte concurrent. Tot 26 maart heeft Thailand dit jaar 1,445 miljoen ton rijst verscheept, op jaarbasis 49,2 procent minder dan vorig jaar.

Thaise boeren vergiftigen zichzelf
Thaise boeren die rijst verbouwen, gebruiken veel te veel kunstmest en pesticiden. Niettemin is de gemiddelde opbrengst per rai aanzienlijk lager dan in Vietnam. Bovendien lopen ze grote gezondheidsrisico’s en verontreinigen bodem en water.
Wichit Chantanusornsiri, verslaggever bedrijfsleven, vraagt zich in Bangkok Post van 19 april af hoe Thailand kan pretenderen de ‘Keuken van de wereld’ te zijn als de boeren zichzelf blijven vergiftigen – jaar na jaar. Ze krijgen van de regering 15.000 baht per ton ongedopte rijst dankzij het genereuze hypotheeksysteem, maar wat schieten ze daarmee op als de prijs die ze ervoor betalen, jaren van hun leven kost?
Met de productiviteit is het pover gesteld. In 2004 bedroeg de oogst per rai gemiddeld 424 kilo en gemiddeld 680 kilo voor boerderijen in gebieden met een irrigatiesysteem. Vietnam haalt 768 kilo per rai. Aldus cijfers van het ministerie van Landbouw.
Duurzame verbetering van de agrarische sector moet zich niet alleen richten op verhoging van de productiviteit, maar ook de gezondheidsrisico’s van de werkers en consumenten en de milieuschade verminderen, betoogt Wichit.
Het kan ook anders. In de brochure One Rai, 100.000 bahtworden praktische tips gegeven hoe rijstboeren het gebruik van chemicaliën kunnen verminderen, de kosten kunnen terugbrengen en de productiviteit verhogen. Als ze dat doen, kunnen hun verdiensten tot 100.000 baht per rai of zelfs meer oplopen.

Thaise rijsthandel loopt groot gevaar
23 april – Er is al herhaaldelijk voor gewaarschuwd: Thailand prijst zichzelf uit de markt met het door de regering Yingluck heringevoerde hypotheeksysteem voor rijst. Het programma ruïneert zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt en creëert een gigantische en onnodige schuldenlast voor de overheid.

Niettemin houdt oud-premier Thaksin, die in regeringspartij Pheu Thai de lakens uitdeelt, eigenwijs vol dat het systeem ten goede komt aan boeren omdat ze voor een ton witte rijst 15.000 baht krijgen en Hom Mali 20.000 baht. ‘They should have their minimum income guaranteed so that they continue to grow rice for us.’
Thaksin geeft toe dat de hoge prijzen van het systeem Thaise rijst te duur maakt op de wereldmarkt, maar volgens hem kan de regering de rijst gemakkelijk aan andere regeringen verkopen. Ze zouden dan bereid moeten zijn flink in de buidel te tasten, want Thaise exportrijst kost momenteel $550 per ton. Vietnam rekent $440, India $445 en Pakistan $470. De gevolgen zijn al merkbaar: Thailand exporteerde tussen 1 januari en 18 april dit jaar 1,8 miljoen ton, 45 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.
Volgens Nipon Puapongsakorn, voorzitter van het Thailand Development Research Institute, is het verkoopsysteem van regering tot regering bovendien vatbaar voor corruptie en het wordt met uitzondering van de Filippijnen en Indonesië elders niet toegepast.
Nipon waarschuwt dat de prijs van gepelde rijst binnen enkele maanden zal stijgen en er een tekort aan rijst op de binnenlandse markt ontstaat. De regering zal dan dure rijst met verlies uit eigen voorraad moeten gaan verkopen om de prijs te stabiliseren.
Voor het hypotheeksysteem heeft het ministerie van Handel een bedrag van 435,5 miljard baht gereserveerd voor de eerste oogst (7 oktober tot 29 februari). Gerekend was dat de boeren 25 miljoen ton zouden hypothekeren. Ze boden echter slechts 6,8 miljoen ton aan. De regering heeft 112 miljard baht moeten lenen voor de eerste oogst en 30 miljard voor de tweede oogst om het hypotheeksysteem te financieren.
Het hypotheeksysteem werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. Het leverde de boeren op korte termijn inkomsten op, waardoor ze de verkoop van hun rijst konden uitstellen. De regering Abhisit verving het door een prijsgarantiesysteem waarbij de boeren het verschil kregen tussen de markt- en een referentieprijs.

‘Regering moet nu rijst verkopen’
23 april – De regering moet nu de via het hypotheeksysteem opgekochte rijst verkopen en niet op Vietnam en India wachten in de hoop $700 voor een ton witte rijst te kunnen vangen. Vietnam komt nooit rijst tekort, omdat het land drie keer per jaar rijst oogst: 25 procent in de eerste oogst, 50 procent in de tweede oogst in de zomer en de rest in de herfst.

Niphon Wongtra-ngarn, voormalig directeur van de (overheids) Puvlic Warehouse Organisation, waarschuwt de regering dat ze het risico loopt tegen het eind van het jaar opgescheept te zitten met een voorraad van 10 miljoen ton.
Pornsilp Patcharintanakul, vice-voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, zegt dat het rijsthypotheekbeleid er niet in geslaagd is de prijzen op het streefniveau te brengen. De marktprijs van paddy (ongedopte rijst) ligt 5.000 baht onder de hypotheekprijs die de regering betaalt: 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (afhankelijk van vochtigheidsgraad en kwaliteit). Dat maakt het systeem onhoudbaar.
Boeren verwachten ook volgend jaar die hoge prijzen en zullen geen moeite doen hun productie te verbeteren. De regering maakt ook verlies omdat rijst uit Laos en Cambodja wordt gesmokkeld om van het systeem te profiteren.
De regering denkt haar voorraad te kunnen slijten aan regeringen, maar Pornsilp wijst erop dat de afgelopen tien jaar via dit systeem weinig is verkocht.
Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) zegt dat de regering op dit moment niet van plan is rijst te verkopen. Volgens hem zouden verschillende landen belangstelling hebben getoond voor Thaise rijst. Binnenkort tekent de minister een Memorandum of Understanding met Bangladesh voor de levering van 1 miljoen ton. De regering is ook niet van plan de hypotheekprijs voor de tweede oogst aan te passen, zegt hij.
In de eerste oogst is 6,7 miljoen ton paddy aangeboden, wat de regering 90 miljard baht heeft gekost. In de tweede oogst is sinds 1 maart 3,96 miljoen ton aangeboden. Thaise 5 procent witte rijst kost op de wereldmarkt US$550, circa $100 meer dan rijst uit Vietnam en India. Sinds het begin van dit jaar tot 11 april heeft Thailand 1,84 miljoen ton rijst geëxporteerd, 45,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Rijst kan met veel minder water toe
24 april – Het waterverbruik bij de rijstverbouw kan met 10 tot 30 procent worden teruggebracht, wanneer de zogeheten ‘Alternative Wetting and Drying’-methode wordt toegepast, een techniek ontwikkeld door het International Rive Research Institute.

Dat is volgens Bas Bouman van het IRRI hard nodig gezien de ernstige droogteperiodes in de regio. De methode vermindert ook het energieverbruik en zorgt voor lagere productiekosten. In China, India en Vietnam wordt de techniek al toegepast.
De methode gaat ervan uit dat een rijstakker niet constant onder water hoeft te staan. Onder de grond liggen bamboebuizen om het waterpeil te meten. Wanneer het water tussen 5 en 10 cm onder de oppervlakte staat, is er voldoende water voor de zaailingen. Als het water zakt, pompen de boeren water in de akker. In Bangladesh werd bij proeven een waterreductie van 30 tot 50 procent bereikt en de irrigatiekosten daalden met 21 tot 27 procent.
Een andere manier om minder water te gebruiken, is het planten van zogeheten aerobic rijst. Die hoeft niet onder water te staan, maar gedijt op vochtige grond. Meer proeven zijn nodig om deze rijstsoort te ontwikkelen, want de opbrengst is 20 tot 30 procent lager dan van rijstvelden die onder water staan. De waterreductie is met 50 procent niettemin indrukwekkend.
Uit cijfers van het IRRI blijkt dat een rijstveld twee tot drie keer zoveel water nodig heeft als een akker beplant met tarwe of maïs. Om 1 kilo rijst te produceren is 2.500 liter water nodig.
In Thailand heeft het IRRI al in de noordoostelijke en centrale regio’s geëxperimenteerd met de AWD-methode.

Rijstprogramma kampt met corruptie
Het had zo mooi kunnen zijn. Boeren krijgen 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), 17.000 baht voor andere geurige rijst en 15.000 baht voor witte rijst. Eindelijk zouden ze een redelijk inkomen verdienen, had de huidige regeringspartij Pheu Thai hen beloofd tijdens de verkiezingscampagne. Daarvoor zou het hypotheeksysteem garant staan, dat van stal werd gehaald. Maar de praktijk valt bitter tegen. Het systeem wordt, evenals in het verleden, geplaagd door corruptie en slechts weinig boeren profiteren ervan.

Het belangrijkste probleem is dat de boeren, wanneer ze hun paddy inleveren niet binnen de voorgeschreven 3 dagen de vouchers ontvangen, die ze bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) te gelde kunnen maken. In sommige gevallen liepen de wachttijden op tot bijna een maand. De Public Warehouse Organisation en de Marketing Organisation for Farmers, die het programma controleren, zouden met personeelsgebrek kampen. Boeren zijn bang dat in de tussentijd hun rijst verdwijnt of ze kampen met andere problemen.
Over het algemeen krijgen de boeren niet de voorgespiegelde prijzen, omdat geknoeid is met weegschalen, met de apparatuur die de vochtigheid meet en omdat een bedrag wordt afgetrokken vanwege vreemde elementen in de rijst. Al met al komt het erop neer dat een boer 12.000 tot 12.500 baht per ton ontvangt.
Een probleem doet zich voor wanneer de datum van 31 maart nadert. De meeste boeren hebben leningen lopen bij de BAAC. Die moeten ze voor die datum aflossen, omdat het boekjaar van de bank dan sluit. Lossen ze later af, dan kunnen ze geen nieuwe lening voor de volgende oogst afsluiten. Komen boeren in tijdnood, dan verkopen ze hun rijst aan rijstmolenaars voor circa 11.000 baht per ton. Die spant samen met functionarissen en verkoopt de rijst aan de regering, waarbij de winst door hen wordt gedeeld.
Ten slotte wordt ook gefraudeerd met geurende rijst. Ambtenaren en handelaren kopen in andere provincies goedkope geurende rijst op en bieden die in de Isaan aan als Hom Mali, zelfs bij de tweede oogst. Maar Hom Mali groeit alleen in Kula Rong Hai velden in verschillende noordoostelijke provincies. En Hom Mali kan alleen als hoofdoogst worden verbouwd omdat ze veel water nodig heeft. Zoals het gezegde luidt: Hom Mali wordt geplant op Moederdag (12 september) en geoogst op Vaderdag (5 december).
(Bron: Anant Dalodom, president van de Horticultural Science Society of Thailand, Thai Rath, vertaald en bewerkt door Bangkok Post, 28 april 2012)

Kort nieuws 22 juni
– Thailand hoopt dit jaar 3 miljoen ton rijst te kunnen verkopen aan Indonesië, Bangladesh en de Filippijnen via contracten met de desbetreffende regeringen. Vorig jaar exporteerde de regering slechts 267.870 ton rijst. De totale export bedroeg toen 10,4 miljoen ton. Alhoewel Indonesië ’s werelds derde grootste rijstproducent is, gaat het land 2 miljoen ton rijst importeren uit Thailand, India en Vietnam omdat gevreesd wordt voor een voedseltekort.

Volgens minister Boonsong Teriyapirom (Handel) vormt de goedkopere rijst uit Vietnam geen bedreiging voor de Thaise export omdat het aanbod uit dat land afneemt door het late seizoen. Pluspunten van de Thaise rijst zijn de kwaliteit en prompte levering, zegt hij.

Kort nieuws 26 juni
– De ingangsdatum van het hypotheeksysteem voor rijst 2012-2013 wordt met twee maanden vervroegd: van 1 oktober naar 1 augustus 2012. Het heeft een looptijd van een jaar, zodat evenals in het seizoen 2011-2012 de tweede oogst voor het systeem kan worden aangeboden. De vervroeging houdt verband met het feit dat boeren hun rijst eerder zaaien en oogsten. Vorig jaar ging als gevolg van de vroege overstromingen veel rijst verloren of ze bracht minder op vanwege de hoge vochtigheidsgraad. In het hypotheeksysteem krijgen boeren een gegarandeerde prijs van 15.000 baht per ton witte rijst en 20.000 baht per ton Hom Mali.

De boeren in het stroomgebied van de Chao Praya en degenen die gebruik maken van het irrigatiesysteem van de overheid, zijn aangemoedigd maximaal twee keer per jaar rijst te planten. Beperking tot twee oogsten vermindert de kans op schade door insecten. Per jaar wordt dan 112 miljard baht uitgespaard dat anders zou worden uitgegeven aan pesticiden en insecticiden, en het milieu wordt met 7.500 ton minder aan chemicaliën verontreinigd.

Met rijst wordt volop gefraudeerd
3 juli – Het is al eerder vastgesteld: het door de regering heringevoerde hypotheeksysteem voor rijst is uiterst vatbaar voor corruptie. En dat niet alleen: het verstoort de markt en het kost de belastingbetaler veel geld.

Even recapituleren. Boeren hypothekeren hun paddy (ongedopte rijst) bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. Voor 1 ton witte rijst ontvangen ze (afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad) 15.000 baht, voor 1 ton Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht. Omdat de marktprijs 5.000 baht lager ligt, is dit gunstig voor de boeren, maar ongunstig voor de overheid die de rijst overneemt en moet zien te verkopen aan exporteurs en verpakkingsbedrijven, een nogal ondoorzichtig proces dat vatbaar is voor misbruik.
Maar ook in een eerder stadium zijn de mogelijkheden voor corruptie legio. De boeren leveren hun paddy in bij rijstmolenaars, die de rijst voor de overheid opslaan. In eerdere artikelen in Bangkok Post werd al gewezen op geknoei met weegschalen, de apparatuur die de vochtigheid meet enzovoort, waardoor boeren minder ontvangen dan de voorgespiegelde bedragen.  Ambtenaren die de ingeleverde rijst keuren, werken hier aan mee.
Hypotheeksysteem heeft tot enorme corruptie geleid
In een recent artikel wordt een aantal andere mogelijkheden genoemd. Puntsgewijs:

1 Rijstmolenaars mengen goedkopere rijst uit Pathum Thani en Phitsanulok, die een soortgelijke lange korrel heeft, met de duurdere Hom Mali en brengen die als 100 procent Hom Mali onder in het hypotheeksysteem.
2 Rijstmolenaars vervalsen hun inventarislijsten. Ze verkopen regeringsrijst aan verpakkingsbedrijven of exporteurs en kopen later rijst uit andere bronnen zodat hun voorraad weer klopt wanneer de regering de gehypothekeerde rijst opvraagt.
3 Rijstmolenaars verkopen Hom Mali die ze in voorraad houden voor de overheid, en kopen later lower-grade rijst om hun voorraad weer aan te vullen.
‘Het hypotheeksysteem heeft tot een enorme corruptie geleid’, zegt een bron uit de rijstindustrie. ‘Het feit dat de hypotheekprijs aanzienlijk hoger ligt dan de marktprijs heeft een kloof gecreëerd, die door kwaadwillende mensen in de handel gemakkelijk misbruikt kan worden.’
Fraude is moeilijk te bestrijden
Het controleren van de regeringsvoorraad en het opsporen van fraude zijn geen gemakkelijke taak, omdat rijstmolenaars wel zo slim zijn ervoor te zorgen dat hun voorraad in orde is wanneer ze controle krijgen. Maar zodra de inspecteurs hun hielen hebben gelicht, begint het gerommel weer. Fraude zou kunnen worden bestreden door DNA-testen te introduceren. Thans koken inspecteurs de rijstmonsters ter controle. Toen Kittiratt Na-Ranong, thans minister van Financiën, minister van Handel was, heeft hij gezegd dat er testapparatuur zou worden gekocht, maar sindsdien is daar niets meer van vernomen.

Volgens de huidige minister van Handel is er helemaal geen sprake van politiek gerelateerde corruptie in de rijsthandel. In april zijn de voorraden gecontroleerd en daarbij werden geen onregelmatigheden geconstateerd, zegt hij. En Kittiratt houdt stug vol dat het hypotheeksysteem heilzaam voor de boeren is.
Export zakt dramatisch in
Heilzaam voor de export is het in ieder geval niet. Die is sinds september vorig jaar ingezakt, eerst als gevolg van de overstromingen en met ingang van dit jaar als gevolg van de te hoge prijs. Het US Department of Agriculture schat dat Thailand dit jaar 6,5 miljoen ton exporteert tegen vorig jaar 11 miljoen ton en het jaar ervoor 9 miljoen ton. Vietnam en India halen Thailand vermoedelijk dit jaar in met elk 7 miljoen ton. Die rijst is goedkoper en doet kwalitatief niet onder voor Thaise rijst.
Intussen zit de overheid dit seizoen opgescheept met een voorraad van 6,8 miljoen ton (eerste oogst, vanaf november vorig jaar) en 4,9 miljoen ton (tweede oogst), die ze moet zien kwijt te raken. Wie biedt?

Kort nieuws 5 juli
– De Chinese provincie Guangdong heeft belangstelling voor premium grade jasmijnrijst uit Thailand. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het ministerie van Handel vragen haast te zetten achter de export naar China, zegt minister Surapong Tovichakchaikul (Buitenlandse Zaken), die een bezoek aan China bracht. Het mes snijdt aan twee kanten, want kwaadwillenden hoeven dan niet meer te frauderen door rijst van lage kwaliteit met jasmijnrijst te mengen.

Kort nieuws 7 juli
– Het ministerie van Handel verwacht de tweede helft van het jaar 5 miljoen ton rijst te kunnen exporteren. Guinee koopt de komende drie jaar 250.000 ton, Ivoorkust 240.000 ton, over 6 maanden te leveren, en de komende 5 jaar 1 miljoen ton per jaar. Verder heeft Thailand overeenkomsten gesloten voor elk 1 miljoen ton met Indonesië, Bangladesh en de Filippijnen, maar het precieze tonnage is afhankelijk van de rijstoogsten in die landen. Indonesië ziet zich dit jaar geconfronteerd met een aanzienlijk tekort aan rijst en moet 2 miljoen ton importeren.

De regering zit momenteel opgescheept met een voorraad van 9,4 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) uit de tweede oogst en 6,8 miljoen ton uit de hoofdoogst, opgekocht via het veel bekritiseerde hypotheeksysteem. Het Office of Agricultural Economics heeft er bij de regering op aangedrongen de rijst snel te verkopen voordat de nieuwe oogstperiode in november begint.  Het kantoor verwacht dat de 2012/2013 oogst uit 24 miljoen ton bestaat, waarvan 10 miljoen ton via het hypotheeksysteem door de regering wordt opgekocht.

Kort nieuws 13 juli
– Thailand heeft de rijstproducerende landen in Zuidoost Azië voorgesteld een Asean Rice Federation te vormen, die tot taak krijgt de efficiëntie te verbeteren en de prijzen te stabiliseren. Het idee is al besproken met Vietnam, Cambodja, Myanmar en Laos. [Of ze ervoor voelen, vermeldt het bericht niet.] De 5 landen produceren jaarlijks 30 tot 40 miljoen ton rijst. De federatie zou ervoor kunnen zorgen dat er een hogere prijs wordt gevangen, wat ten goede zou kunnen komen aan de rijstboeren.

Met de Thaise rijstexport gaat het dit jaar niet erg goed. Tot 5 juli is 3,53 miljoen ton geëxporteerd, 45,5 procent minder [dan?, vermeldt het artikel niet] op jaarbasis. Eind vorig jaar waren de overstromingen de boosdoener voor de ingezakte export, dit jaar de hoge prijs die de regering betaalt via het hypotheeksysteem. Exportrijst uit Vietnam en India is aanzienlijk goedkoper en doet qua kwaliteit niet onder voor Thaise rijst.

Kort nieuws 18 juli
– Het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst heeft het land tot nu toe 118,4 miljard baht gekost . Naar schatting komt daar nog eens 139,5 miljard baht bij voor de tweede oogst (maart-september). Boeren die hun rijst voor het systeem aanbieden, krijgen 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad.

‘Rijsthypotheeksysteem moet op de helling’
19 juli – Het door de huidige regering van stal gehaalde rijsthypotheeksysteem moet nodig op de helling, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van 19 juli. Thailand prijst zichzelf met het systeem uit de markt omdat de prijs die de regering voor de opgekochte rijst betaalt, 40 procent boven de marktprijs ligt. Het is al eerder bericht: dit jaar gaan Vietnam en/of India Thailand inhalen als ’s werelds grootste rijstexporteur.

Het rijsthypotheeksysteem kost de overheid ook ongelooflijk veel geld omdat ze de rijst met verlies moet verkopen – beter gezegd: moet zien te verkopen aan exporteurs en andere landen. En hoe langer de rijst blijft opgeslagen, hoe minder ze opbrengt omdat de kwaliteit terugloopt. Bovendien dringt de tijd, want de magazijnen liggen momenteel barstensvol. De rijst zal snel verkocht moeten worden om ruimte te maken voor de volgende oogst. Haast bij de verkoop drukt de prijs.
Belangrijkste bezwaar van het systeem is evenwel dat de boeren, die ervan zouden moeten profiteren, er niet beter van worden. Het meeste geld verdwijnt in de zakken van molenaars, tussenhandelaren, corrupte politici en ambtenaren.
De krant stelt cynisch vast dat het geen enkele regering tot nu toe gelukt is, het inkomen van de boeren significant te verhogen. De enige remedie is verhoging van de productiviteit (die in Vietnam bijvoorbeeld veel hoger is) en minder afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden, waardoor de bedrijfskosten omlaag gaan.

Organische rijstverbouw dreigt ineen te storten
19 juli – Boeren die organische rijst verbouwen, luiden de noodklok. Wanneer de regering hen niet helpt, dreigt de verbouw van organische rijst in te storten. Boosdoener is het rijsthypotheeksysteem, vorig jaar door de regering Yingluck van stal gehaald.

Boeren ontvangen in dat systeem voor hun paddy 15.000 baht per ton witte rijst of 20.000 baht voor Hom Mali, afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad, 40 procent meer dan de marktprijs. Deze hoge prijzen hebben sommige boeren verleid hun organische rijst te hypothekeren. Voordat het hypotheeksysteem in werking trad, ontvingen ze voor hun organische rijst (meest Hom Mali) 12.000 tot 15.000 baht per ton. De molenaars echter verwerken de rijst en slaan die op, maar ze certificeren de rijst niet.
Overleg tussen boeren en ambtenaren heeft drie suggesties opgeleverd om de verbouw van organische rijst te redden: financiële steun, een speciaal hypotheeksysteem voor organische rijst of een verplichting aan de molenaars om de rijst te certificeren.
Wanlop Pichpongsa, secretaris-generaal van de Thai Organic Trade Association, vreest dat de hoge prijzen van het hypotheeksysteem boeren ervan zal weerhouden organisch te gaan verbouwen of dat organische boeren terugkeren naar traditionele rijstverbouw. Maar dat zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Een akker geschikt maken voor organische rijstverbouw duurt 3 jaar. Gezien de hoge kosten van het hypotheeksysteem (zie het artikel hiervoor) en de de groeiende voorraad, is het allerminst zeker dat het systeem nog een lang leven beschoren is.

Kort nieuws 21 juli
– Tachtig procent van de 1.200 rijst- en tapiocaboeren, ondervraagd in een peiling van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce, is redelijk tevreden met het hypotheeksysteem van de overheid, dat hen een hoge prijs garandeert. Wanneer de regering het systeem volgend jaar handhaaft, wil 72,3 procent van de rijstboeren hetzelfde bedrag van 15.000 baht voor een ton witte rijst; de overigen willen 18.000 baht. Zowel de rijst- als de tapiocaboeren klagen over de hoge kosten, vooral van kunstmest en pesticiden.

Thanavath Phonvichai van de UTCC meent dat de omstreden systemen de economie ten goede komen, maar ze zouden niet langer dan drie tot vijf jaar moeten gelden om conflicten met de Wereldhandelsorganisatie te voorkomen.
Thanavath signaleert een groot probleem voor het land: de boeren zijn gemiddeld ouder dan 50 jaar; de jongere generatie heeft weinig trek in de verbouw van rijst of tapioca vanwege de geringe winstmarge. Overheid doe er wat aan, zegt hij, maar wat de overheid moet doen, zegt hij niet [of de krant meldt het niet].
[Noot van DvdL: De tevredenheid met het rijsthypotheeksysteem staat in schril contract met de bewering van anderen, waaronder Bangkok Post gisteren, dat de boeren er nauwelijks van profiteren en het meeste geld terecht komt in de zakken van rijstmolenaars, tussenhandelaren en corrupte ambtenaren en politici.]

Kort nieuws 22 juli
– In magazijnen en silo’s ligt 1 miljoen ton rijst, 94.000 ton maïs en 270.000 ton cassave, waarvan de kwaliteit dermate is teruggelopen dat ze alleen nog maar goedkoop kan worden verkocht om te worden verwerkt tot veevoer. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Financiën naar 13 agrarische hypotheeksystemen, die sinds 2005 hebben gefunctioneerd: 11 voor rijst, één voor cassave en één voor maïs.

Het verlies dat deze voorraad de overheid oplevert, verbleekt echter bij het verlies waar het huidige hypotheeksysteem voor rijst, dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald, op afstevent. De regering betaalt in dit systeem 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), bedragen die zo’n 40 procent boven de marktprijs liggen.
De hoofdoogst van vorig jaar leverde vanwege de overstromingen slechts 6,97 miljoen ton paddy op, maar de tweede oogst dit jaar komt al uit op 9,5 miljoen ton. Wanneer die rijst is gemalen, bedraagt de voorraad 10 miljoen ton. Deze gigantische hoeveelheid levert het probleem op dat de regering voldoende ruimte moet vinden om de paddy en de gemalen rijst op te slaan.
De regering zal een flink verlies moeten nemen want de rijst verkopen voor $800 per ton, terwijl de wereldmarktprijs $450 tot $500 bedraagt, is een utopie. De rijst in voorraad houden is ook geen optie, want silohuur en het bewaken van de rijstkwaliteit moeten wel betaald worden.
Tot nu toe heeft de regering al 25 miljard baht uitgegeven aan het opkopen van de paddy. Wanneer de voorraden goedkoop worden verkocht, zal het verlies tot grote hoogte oplopen. ‘All hell will break loose soon’, concludeert de Thaistalige zakenkrant Post Today.

Kort nieuws 25 juli
– De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) is door het ministerie van Financiën te verstaan gegeven haar capital adequacy ratio (CAR) te verhogen, want die is naar 9 procent gezakt, iets meer dan de 8,5 procent die minimaal vereist is. De verhoging is nodig om het rijsthypotheeksysteem van de regering te kunnen medefinancieren.

Voor de eerste en tweede rijstoogst dit jaar en voor interventies in de rubber- en cassavemarkt heeft de BAAC een bedrag van 300 miljard baht gereserveerd. Het grootste deel van het geld, 270 miljard baht, gaat naar het rijsthypotheeksysteem. De regering heeft voor het systeem nog eens 120 miljard baht op de geldmarkt geleend.
Boeren krijgen, wanneer ze hun paddy voor het programma aanbieden, 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad. Deze prijzen liggen circa 40 procent boven de marktprijs. Het programma, heringevoerd door de regering Yingluck, wordt door velen zwaar bekritiseerd, niet alleen vanwege de kosten maar ook omdat het vatbaar is voor tal van corrupte praktijken.
De BACC heeft de regering voorgesteld BAAC’s paid-up capitalvan 49,2 miljard naar 52,5 miljard baht op te trekken. De CAR zou dan op 10 procent uitkomen. De CAR geeft de limiet aan van het bedrag dat een bank aan leningen mag verstrekken. [Met excuses voor de onvertaalde termen. Misschien kan een economisch geschoolde bloglezer ze toelichten.]

Kort nieuws 26 juli
– Topeconomen hebben weinig waardering voor het rijsthypotheeksysteem, dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald. Het levert geen bijdrage aan verkleining van de inkomenskloof en leidt tot aanzienlijke kosten die een forse aanslag doen op ‘s lands financiën.

De overheid moet stoppen met haar marktinterventies, vinden ze, alsmede met verhoging van het minimumloon, belastingvoordelen voor kopers van een eerste huis en auto en schuldsanering.
Het rijsthypotheeksysteem, waarin de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst) betaalt, heeft volgens Niphon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute, geleid tot een gigantische voorraad van 18 miljoen ton, waar de overheid maar moeilijk vanaf komt, omdat de marktprijs circa 40 procent lager ligt.
De huidige marktprijs van gemalen rijst bedraagt US$600 per ton, waardoor het onmogelijk is de Thaise rijst te verkopen voor de prijs van US$800, die de regering voor de paddy heeft betaald. Bovendien profiteert slechts 1 miljoen van de 3,8 miljoen rijstboeren van de hoge garantieprijs; de overige boeren produceren alleen voor eigen consumptie.
‘Small-scale farmers have not benefited from the paddy pledging programme. Some of them have come to realise they’ve been misled, thinking they would be eligible for the programme’, aldus Niphon.
De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht (althans in 7 provincies; in de overige provincies gaat het pas volgend jaar naar 300 baht) heeft volgens hoogleraar Panupong Nitiprapa, deken van de faculteit Economie van de Thammasat universiteit, geen zoden aan de dijk gezet omdat de lonen exclusief inflatie de laatste twintig jaar zijn gedaald.
Supavud Saicheua, directeur van Phatra Securities, noemt de hoop van de regering dat verlaging van de bedrijfsbelasting de pijn van verhoging van het minimumloon kan verzachten, naïef omdat kleine bedrijven te weinig winst maken om daarvan te kunnen profiteren.
[Volgens dit bericht bedraagt de marktprijs US$600 per ton; een eerder bericht houdt het op $450 tot $500. De omvang van de voorraad komt ook niet overeen met eerdere berichten. Kan Bangkok Postweer eens niet rekenen?]

Kort nieuws 27 juli
– Het gonst van de geruchten in kringen van rijsthandelaren, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van 26 juli. Het ministerie van Handel zou 3 miljoen ton gemalen rijst hebben verkocht aan exporteurs die nauwe banden hebben met de regering.  Het ministerie ontkent echter dat er geheime rijsttransacties hebben plaatsgevonden, maar het doet tegelijk heel geheimzinnig over de hoeveelheid rijst in voorraad, opgekocht via het veel bekritiseerde rijsthypotheeksysteem.

De krant verbaast zich over die geheimzinnigheid want iedereen weet dat via het hypotheeksysteem 17 miljoen ton paddy is gekocht, resulterend in 10 miljoen gemalen rijst. Tezamen met 2 miljoen ton van vorig jaar zou er dus 12 miljoen ton in voorraad moeten zijn. Wat iedereen natuurlijk niet weet, is hoeveel rijst onder de tafel is verkocht en hoeveel geld in de zakken van corrupte politici en bureaucraten is verdwenen.
Dat de rijst tegen kostprijs verkocht kan worden, noemt de krant pure fantasie. De regering betaalt 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijs liggen. Als de rijst de marktprijs of nog iets minder kan vangen, mag het ministerie van Handel in zijn handen knijpen.
Bangkok Post dringt erop aan de rijstvoorraad geleidelijk te verkopen door middel van een open aanbesteding. Daar moet snel mee begonnen worden want de volgende oogst zit eraan te komen en de magazijnen en silo’s barsten nu al uit hun voegen.
– Thailand’s rijstindustrie dreigt ineen te storten tenzij de regering zo verstandig is actiever rijst uit haar gigantische voorraad te verkopen, zegt de Thai Rice Exporters Association. De regering zal het daarbij te lijden verlies voor lief moeten nemen. Het zal zeker 2 jaar duren om de voorraad, het equivalent van 10 miljoen ton gemalen rijst, te verkopen. [Equivalent wil zeggen dat de paddy in voorraad is omgerekend naar gemalen rijst.]
De vooruitzichten op de exportmarkt zijn weinig rooskleurig. Rijst uit India en Vietnam is goedkoper. In het rijsthypotheeksysteem heeft de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst betaald, oftewel $800. Thaise rijst wordt verkocht voor $550 per ton en zelfs dat bedrag ligt hoger dan Vietnamese rijst die $405 kost en $420 voor rijst uit India.
‘Wanneer de regering haar rijst voor een lagere prijs aan exporteurs zou verkopen, zouden we met Vietnam kunnen concurreren’, zegt Korbsook Iamsuri, voorzitter van de exportvereniging.
In de eerste zes maanden van dit jaar heeft Thailand 3,45 miljoen ton rijst geëxporteerd, 45 procent minder op jaarbasis dan vorig jaar. Naar verwachting is de tweede helft van het jaar goed voor 3,05 miljoen ton, waarmee het totaal op 6,5 miljoen ton uitkomt, het laagste sinds 2000.

Regering bindt in met rijstprijzen in bekritiseerd hypotheeksysteem
28 juli – Het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst gaat op de helling, aldus de minister van Handel. Er komt een financieel plafond voor de boeren die hun rijst inleveren,  omdat het huidige systeem voornamelijk ten goede komt aan boeren met veel land c.q. grootgrondbezitters. Verdere details heeft hij niet bekend gemaakt.

Sinds de introductie van het systeem vorig jaar, waarbij boeren voor hun paddy een prijs krijgen die 40 procent boven de marktprijs ligt, ligt het onder vuur. De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft al 270 miljard baht uitgegeven aan de opgekochte rijst. De voorraden stapelen zich op met het risico dat de kwaliteit begint terug te lopen, wanneer de rijst langer dan 6 maanden wordt bewaard.
Thailand dreigt dit jaar zijn positie als grootste rijstexporteur te moeten afstaan aan India en Vietnam, wier rijst goedkoper is en qua kwaliteit niet onderdoet voor Thaise rijst. Bovendien heeft het systeem tot een gigantische fraude geleid, onder andere omdat rijst van verschillende kwaliteit wordt gemengd. Een ander gevolg is dat grootgrondbezitters alleen nog maar contractarbeiders inhuren in plaats van hun land voor meer jaren te verhuren.
De Thai Farmers Association heeft eerder voorgesteld een plafond van 500.000 baht per boer te hanteren. Dit voorstel is destijds door de regering weggewuifd omdat Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne had beloofd dat ze de prijs van ‘iedere rijstkorrel’ zou garanderen. Prasit Boonchuey, president van de vereniging, zegt dat dit plafond hoog genoeg is om aan de behoeftes van de meeste boeren tegemoet te komen. Voor een boerderij die gemiddeld 35 rai meet, is 200.000 baht voldoende.
Boeren die hun rijst inleveren, ontvangen voor een ton witte paddy (ongedopte rijst) 15.000 baht en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht, afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad. Sinds woensdag kost witte rijst met een vochtigheidspercentage van 5 procent US$585, een bedrag dat ver onder de $800 ligt nodig om het hypotheekprogramma kostendekkend te maken.

Kort nieuws 31 juli
– Rara, hoe kan dat? Dat vraagt het Thailand Research and Development Institute zich af naar aanleiding van een rekensommetje over de hoeveelheid rijst in het land. Op 13 juli zou er volgens de boeken 22,7 miljoen ton moeten zijn, maar het land produceerde in de eerste en tweede oogst slechts 19,4 miljoen ton. Dus vraagt het TRDI zich af: waar komt het verschil van 3,3 miljoen ton vandaan?

Nipon Poapongsakorn, president van het TRDI, doet gelijk maar een suggestie: 1 miljoen ton is door handelaren uit het buitenland gesmokkeld om in Thailand te profiteren van de hoge rijstprijs in het hypotheeksysteem van de overheid. De overige 2,2 miljoen moet uit magazijnen van molenaars en handelaars zijn ‘gelekt’.
Verder circuleert nog een gerucht over 400.000 ton, verkocht onder de merknaam Blue Flag in zogeheten Took Jai-winkels. Dat zijn winkels waarin het ministerie van Handel dagelijkse levensbehoeften voor een gereduceerde prijs verkoopt. [De finesses van de truc die hierbij is toegepast, ontgaat me, dus die laat ik onvermeld.]
Het TRDI heeft nog een ander onthullend rekensommetje gemaakt naar aanleiding van de bewering van de regering dat Thailand dit jaar 3 miljoen ton rijst aan het buitenland verkoopt, daarmee de voorspelling van het Amerikaanse ministerie van Landbouw weerleggend dat Thailand dit jaar zijn koppositie als  ’s werelds rijstexporteur nummer 1 verliest aan India, met Vietnam op de tweede plaats.
Het TDRI heeft echter berekend dat de door de regering genoemde afnemers (Indonesië, China en de Filippijnen) dit jaar hooguit 600.000 ton nodig hebben. Bovendien wijst Nipon erop dat de Filippijnen waarschijnlijk niets kopen omdat er nu rijst wordt geoogst. En Indonesië probeert zijn schuldenlast binnen de perken te houden.

Regering slaat de plank mis met rijstbeleid
2 augustus – Waartoe heeft het hypotheeksysteem voor rijst, heringevoerd door de regering Yingluck, geleid? Wichit Chantanusornsiri, verslaggever zakenleven, schrijft in Bangkok Post: ingezakte export; gigantische kosten voor de overheid; nauwelijks inkomensverbetering voor de boeren want de hogere prijs voor hun rijst gaat op aan hogere kosten voor brandstof, kunstmest en voeding; inzet van contractarbeiders in plaats van meerjarige huurcontracten en ‘most dangerously perhaps’ het feit dat boeren kwantiteit belangrijker vinden dan kwaliteit. Pogingen om rijstrassen te verbeteren of organische landbouwmethoden te introduceren worden daardoor ondermijnd.

Wichit – anderen zeiden dat eerder ook al – pleit voor kwaliteitsverbetering. Voor het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen en nieuwe bewerkingsmethoden die meer tegemoet komen aan de wensen van de consument die een gezond product wil. Als voorbeeld noemt hij rice berry [?], een paarse ongedopte kruising van hom nin rijst en khao dawk mali 105 rijst. Die rijst, ontwikkeld door de Kasetsart universiteit, heeft zijn populariteit te danken aan het hoge gehalte vitaminen, mineralen en antioxydanten. En er zijn nog veel meer mogelijkheden, zoals snacks op basis van rijst of zelfs het gebruik van rijstpoeder als babypoeder.
Helaas, constateert Wichit, lijkt de regering meer waarde te hechten aan het manipuleren en opjagen van de rijstprijs dan in een verstandig beleid om kwaliteit en waarde te verbeteren. Maar ja, ’15.000 baht per ton’ klinkt natuurlijker meer sexy dan bijscholingsprogramma’s, irrigatieverbeteringen en duurzame productiemethodes.

Kort nieuws 4 augustus
–  Oppositiepartij Democraten zet frontaal de aanval in op premier Yingluck in een zogeheten censure debate, een debat dat uitmondt in een motie van wantrouwen. Verwacht wordt dat de Democraten de corruptie in het rijsthypotheeksysteem en de anti-overstromingsprojecten zullen aangrijpen om het kabinet beentje te lichten.

Maandag vergaderen het Department of Special Investigation, de Public Sector Anti-Corruption Commission en politieleidinggevenden uit negen provincies om een actieplan tegen corruptie uit te werken. De vergadering wordt voorgezeten door vice-minister-president Chalerm Yubamrung, die de opdracht van Yingluck heeft gekregen om een eind te maken aan de onregelmatigheden in het rijstprogramma.
Yingluck reageert daarmee op een brandbrief van de National Anti-Corruption Commission over achterdeurtjes in het programma. Volgens een bron bij de DSI maakt de premier zich in toenemende mate zorgen omdat het ministerie van Handel onmachtig is de corruptie de kop in te drukken.
Rijstmolenaars rommelen met weegschalen en vochtigheidsmeters en handelaren smokkelen rijst uit buurlanden om hier van de hogere prijs te profiteren.
Een datum voor het censure debate moet nog worden vastgesteld. Op 1 augustus kwam het parlement terug van reces en de komende vier maanden blijft het in vergadering.
– De Hom Mali (jasmijnrijst) die momenteel verkocht wordt, is van lage kwaliteit omdat de regering de hoge-kwaliteitrijst in voorraad houdt, zegt Somkiat Makcayathorn, president van de Thai Rice Packers Association. Het Internal Trade Department bevestigt dit; de Hom Mali is afkomstig van oudere oogsten, niet van de laatste 2011-2012 oogst.
Somkiat zegt dat er geen tekort aan jasmijnrijst is, maar als de regering de rijst nog langer in voorraad houdt, loopt de kwaliteit terug en mislukt het mooie plannetje van de regering om er een goede prijs voor te krijgen. Verpakkingsbedrijven kopen nu jasmijnrijst voor 31 tot 34 baht per kilo, afhankelijk van de kwaliteit.
Zorg ervoor dat de rijst die geveild gaat worden (uit de regeringsvoorraad, verkregen via het hypotheeksysteem) van goede kwaliteit is, drukt Somkiat de regering op het hart. Wanneer kopers daaraan twijfelen, zijn ze niet bereid een goede prijs te betalen. Volgens Somkiat is de kwaliteit eenvoudig vast te stellen, omdat de regering onafhankelijke surveyors heeft.

Nieuwe rijstrassen: hogere opbrengst, hogere kosten
7 augustus – De vervanging van inheemse rijstrassen door rassen die beter reageren op kunstmest en pesticiden, is een kortzichtig beleid. Alhoewel ze meer inkomen opleveren voor de boeren, leiden ze ook tot hogere kosten, waardoor boeren uiteindelijk minder winst opstrijken dan wanneer ze inheemse rijst hadden verbouwd. Dit zegt Ennoo Suesuwan, voormalig vice-president van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives en thans directeur van de Thai Rice Association.

De nieuwe rassen leveren nog meer problemen op. Chainat 1 bijvoorbeeld verstoort op de lange duur de balans in de grond: de concentratie kalium neemt af en stikstof neemt toe. In de Central Plains neemt de verzuring van de grond toe, waardoor de opname van voedingsstoffen bemoeilijkt wordt. Inheemse rassen zijn veel beter aangepast aan de plaatselijke grond en ze zijn beter bestand tegen ziektes en ongedierte.
Ennoo wijst er nog eens op dat het rijsthypotheeksysteem, door de regering Yingluck van stal gehaald, er in het verleden nimmer in geslaagd is een eind te maken aan de armoede van boeren. Dat zal ook niet gebeuren met de huidige hoge prijzen die de regering betaalt (15.000 baht per ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali), want de productiekosten schieten omhoog. De vraag is dan ook of de regering de prijzen weer gaat verhogen.
De regering moet zich richten op kwaliteitsverbetering met name vanwege de vraag naar organische rijst en rijst met een hogere voedingswaarde, zegt Ennoo. Hij verwijst naar Vietnam dat het ‘three increase, three decrease’- beleid voert: hogere opbrengst, betere kwaliteit, hogere inkomsten; en minder chemisch kunstmest, minder pesticiden en minder milieuschade.

In een ingezonden brief schrijft Vint Chavala uit Lamphun: ‘For Thailand to stop using the Chai Nat 1 variety rice in the Central Plains may not be the best way out since this variety of rice had enabled farmers in the area to grow and harvest as many as three times a year. Besides, the area has benefited from receiving natural nutrients that come with the flooding year after year – enabling it to produce rice efficiently and at competitive prices.’

– De rijstverbouw kent nog een ander probleem. Thais jonger dan 50 jaar willen geen boer worden, zegt Ladawan Kumpa, adjunct-secretaris-generaal van de National Economic and Social Development Board. De NESDB maakt zich dan ook meer zorgen over de voedselvoorziening in de toekomst dan over de rijstexport, nu Thailand dit jaar dreigt te worden ingehaald door India en Vietnam. Evenals Ennoo (zie hiervoor) zegt ze dat Thailand zich meer moet richten op het verbouwen van rijst van hoge kwaliteit. In het elfde ontwikkelingsplan van de NESDB 2012-2016 wordt als doelstelling voor de verbouw van organische rijst een jaarlijkse toename van 5 procent gesteld. [Of de vergrijzing van de boerenstand daarmee wordt opgelost, wordt niet duidelijk uit het artikel.]

Kort nieuws 7 augustus
– Alsof het groot nieuws is, brengt Bangkok Post vandaag op de voorpagina een 3-koloms openingsartikel over de corruptie in het hypotheeksysteem voor rijst. Aanleiding is een bijeenkomst gisteren met ambtenaren van de Public Sector Anti-Corruption Commission en agenten uit het hele land, waarop het Department of Special Investigation een overzicht gaf van hoe en door wie gefraudeerd wordt.

Oud nieuws, want anderen hebben daar allang op gewezen. Het artikel maakt geen melding van arrestaties. Welke maatregelen worden genomen om de fraude de kop in te drukken wordt evenmin vermeld. Kortom: on-nieuws.

Kort nieuws 8 augustus
– Evenals gisteren opent Bangkok Post vandaag met een groot verhaal over het vermaledijde hypotheeksysteem voor rijst. Bedoeld om de boeren een hoger inkomen te verschaffen, komt het alleen ten goede aan de boeren die veel produceren, handelaars en molenaars. Van het geld dat de regering tot nu toe heeft besteed aan het opkopen van de paddy is slechts 5 procent naar arme boeren gegaan, heeft het Thailand Development Research Institute (TDRI) berekend.

Het hypotheeksysteem is volgens economen ‘one of the worst designed and costliest policies enacted by the Yingluck government’, zegt Ammar Siamwalla, econoom bij het TDRI. ‘Het programma is pro-rijk en anti-arm’ en de hoge prijzen die de regering betaalt, verhogen de kosten van levensonderhoud voor de gehele bevolking.
Volgens Ammar was het prijsgarantiesysteem van de vorige regering efficiënter omdat het geld direct naar de boeren ging. Deelnemers aan het systeem, ontwikkeld in samenwerking met het TDRI, kregen het verschil tussen de marktprijs en een referentieprijs, die regelmatig werd aangepast. De regering kocht ook geen rijst op, zoals thans, waardoor de markt niet verstoord werd.
[De rest van het 4-koloms artikel kan ik onvermeld laten omdat het allemaal ouwe koek is. Geïnteresseerden verwijs ik naar mijn artikel Het rijsthypotheeksysteem in Q&A op http://tinyurl.com/9bqag63]

Kort nieuws 9 augustus
– Om de prijs van maïs te stabiliseren komt er een hypotheeksysteem, analoog aan dat voor rijst. De maximumprijs wordt 9 baht per kilo voor maïs met een vochtigheidsgraad van niet meer dan 15 procent. Momenteel bedraagt de marktprijs 11 baht per kilo. Verwacht wordt dat de marktprijs later zakt, omdat er voorlopig niet wordt geoogst.

– De huidige en voormalige minister van Financiën hebben gisteren de degens gekruist over het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst. Korn Chatikavanij (kabinet Abhisit) verdedigde het prijsgarantiesysteem van zijn regering waar 4 miljoen boeren geprofiteerd hadden. Het hypotheeksysteem komt slechts ten goede aan 2 miljoen boeren, betoogde hij, en het heeft geleid tot een grote voorraad moeilijk te verkopen rijst. Bovendien wordt het geplaagd door corruptie.
Kittiratt Na-Ranong (kabinet Yingluck) benadrukte dat de boeren onder het huidige systeem een hogere prijs krijgen dan onder het vorige systeem. Hij zei bereid te zijn de kritiek van academici te pareren. Gisteren werd een berekening van het Thailand Development Research Institute (TDRI) bekend waaruit blijkt dat vooral boeren met veel land, handelaren en molenaars van het hypotheeksysteem profiteren. Slechts 5 procent van de arme boeren heeft er baat bij.
– Thailand is verslaafd aan subsidies. Tijdens een forum over economie dinsdag op de Thammasat universiteit waren de sprekers vrij eensgezind. Stop onmiddellijk met het rijsthypotheeksysteem en het subsidiëren van brandstof.
‘Dat zijn allemaal verborgen verplichtingen. Regeringen kunnen via die fondsen geld uitgeven zonder acht te slaan op officiële richtlijnen en zonder parlementaire toestemming’, zei Ammar Siamwalla, econoom bij het Thailand Development Research Institute. ‘Ik hoop dat we niet eindigen als Griekenland en er op zekere dag achterkomen dat onze passiva veel groter zijn dan we ooit dachten.’
Praipol Khumsap, econoom aan de Thammasat universiteit, rekende voor dat de verlaging van de accijns op diesel met 5 baht elk jaar 100 miljard baht kost. De subsidies op LPG kosten nog eens 80 miljard per jaar. Bovendien zijn de brandstofprijzen in Thailand de helft van die in de buurlanden, wat tot toenemende smokkel heeft geleid. Hij pleitte ervoor de subsidies te schrappen en in plaats daarvan mensen met een laag inkomen te steunen met bijvoorbeeld coupons bij een laag elektriciteitsverbruik.
Yunyong Thaicharoen, econoom bij de Bank of Thailand, wees op de noodzaak de subsidies op butagas, NGV (aardgas) en diesel gefaseerd af te bouwen om zo consumenten te stimuleren op energie te bezuinigen. Volgens een onderzoek van de centrale bank scoort Thailand heel slecht op het efficiënt gebruik van energie. ‘It is worrisome that we are among world’s highest consumers of energy for each unit of economic output, and yet we have continued with blanket subsidies for so long.’

VS neemt hypotheeksysteem voor rijst onder de loep
10 augustus – Het rijsthypotheeksysteem is geen subsidiesysteem maar inkomensondersteuning voor de boeren. Met dat woordenspelletje reageert Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, op het bericht dat het Amerikaanse ministerie van Landbouw een econoom en agrarisch adviseur naar Thailand sturen om het hypotheeksysteem onder de loep te nemen. De VS vermoeden dat het in strijd is met  de exportregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Yanyong zegt dat de WTO subsidie definieert als maatregelen bedoeld om de productiekosten te verlagen, met lagere prijzen of prijsdumping tot gevolg die andere landen benadelen. ‘We benadelen de internationale markt niet. Het geld dat wordt besteed aan het hypotheeksysteem circuleert binnen het land. Ik vraag me af op welke gronden de VS ons beschuldigen. Ik ben bereid een toelichting te geven.’
Yanyong benadrukt dat de regering de opgekochte rijst in kleine hoeveelheden verkoopt om te voorkomen dat de marktprijzen worden beïnvloed. Diverse veilingen zijn al geannuleerd omdat de regering de rijst niet tegen lage prijzen wil verkopen.
Volgens Yanyong hebben de VS boter op hun hoofd, want het land subsidieert de boeren jaarlijks met US$5 miljard (160 miljard baht) en het heeft een aantal maatregelen genomen die de marktprijzen hebben verstoord. Yanyong noemt ook het voedselhulpprogramma van $158 miljoen in Afrika. Dat heeft de Thaise rijstexporten benadeeld, zegt hij.
Vice-minister-president Kittiratt Na-Ranong herhaalt nog eens dat de regering niet van plan is het hypotheeksysteem te herzien ondanks kritiek van economen dat het geldverspilling is. De regering betaalt de boeren voor een ton witte rijst 15.000 baht en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht, bedragen die 40 procent boven de marktprijs liggen. Als gevolg daarvan kan de regering haar voorraad alleen maar met groot verlies doorverkopen.
De voorraad bedraagt thans 16 miljoen ton. ‘We gaan die niet dumpen’, zegt Kittiratt. ‘We verkopen als we er een goede prijs voor kunnen krijgen.’

Kort nieuws 11 augustus
– Rekent de regering zich weer eens rijk met het zwaar bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst? Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) denkt 4 tot 5 miljoen ton van de gigantische regeringsvoorraad te kunnen verkopen. Met China is al een contract getekend voor 2 miljoen ton en met Indonesië 1 miljoen ton.  Met Bangladesh, de Filippijnen en landen in Afrika en het Midden Oosten wordt nog onderhandeld.

Volgens de minister vangt de regering een prijs voor de rijst ‘on par with market prices’. Een bedrag noemt hij niet. Dat doet wel de Thai Rice Exporters Association. Witte 5% rijst doet $564 per ton en 100% grade B $580. Wil de regering uit de kosten komen, dan zou ze de rijst voor tenminste $800 moeten verkopen.
Dat bedrag is opgebouwd uit de prijs die de boeren krijgen, maalkosten, opslagkosten, vervoer, administratiekosten en operationele kosten. Ergo: de regering stevent met het hypotheeksysteem af op een verlies van minimaal 100 miljard baht, schatten economen. Maar dat is niets nieuws, want er is al herhaalde malen voor gewaarschuwd.
De kamercommissie voor economische ontwikkeling ging vrijdag op bezoek bij rijstmolens in Ayutthaya. Ze ontdekte enkele onregelmatigheden, zoals de overdracht van rechten door boeren aan tussenhandelaren, zodat die kunnen profiteren van de hoge prijzen in het hypotheeksysteem. De commissie gaat betrokkenen vragen te getuigen voor de commissie.
‘De regering kan niet beweren dat dit operationele problemen zijn’, zegt voorzitter Chanin Rungsaeng, Democratisch parlementslid voor Bangkok. ‘Beleid en uitvoering gaan hand in hand. Wanneer het beleid vanaf het begin niet goed ontworpen is, is dat niet anders dan de deur openlaten zodat dieven je huis kunnen binnenkomen.’

Groene rijst is hét antwoord
In 1985 was de gemiddelde leeftijd van de boeren in Thailand 31 jaar, nu 42 jaar. Tien jaar geleden werkte 60 procent van de bevolking in de rijstbouw, in 2010 nog maar 20 procent. Werken in de rijstvelden doet een grote aanslag op iemands rug en levert maar een gering inkomen op. Het onvoorspelbare weer en lage prijzen op de wereldmarkt hebben talloze boeren aan de bedelstaf gebracht. Velen hebben het platteland daarom de rug toe gekeerd en hun heil gezocht in de grote stad.

Maar er is ook een ongekeerde beweging. Anurug Ruangrob (45)  verliet zijn baan als general manager van een softwarebedrijf, Somporn Panyasatienpong (41) stopte als freelance verslaggever voor buitenlandse persbureaus en programmeur Wiroj Suksasunee (31) gaf zijn baan ook op.
Terug naar het platteland
Anurug legde in Nong Ree (Chon Buri), een uur rijden vanaf Bangkok, een boomgaard aan en verbouwt groentes en rijst. Organische rijst en groene groentes wel te verstaan. Somporn voegde zich bij hem na de overstromingen van vorig jaar. In Bangkok verbouwde ze al haar eigen groentes, want ze maakte zich zorgen over de hoge concentraties chemische residuen in groentes die op de markt verkocht worden.
Wiroj, afkomstig uit een welvarend gezin, kreeg genoeg van het haastige citylife. Hij keerde terug naar zijn geboortegrond in Sing Buri, 2 uur ten noorden van Bangkok, en leerde bij de Khao Khwan Foundation in Suphan Buri hoe je rijst moet verbouwen. De stichting verzet zich tegen het gebruik van chemicaliën in de landbouw. Ze leert hoe je organisch moet boeren.
Vijfhonderd stadsmensen hebben er al een training gevolgd. Zij kozen voor organisch omdat het veiliger is, minder kost en het veel minder werk vergt vergeleken met de mainstream technieken. Sommigen hebben land gekocht en zijn een nieuw leven als boer begonnen.
Voedselvoorziening in gevaar
De dramatische terugloop van het aantal rijstboeren en de vergrijzing roepen vragen op over de voedselvoorziening van het land. Komt er een moment waarop Thailand rijst moet gaan importeren? Wanneer de Asean Economic Community in 2015 van kracht wordt, komt goedkopere rijst op de Thaise markt. Kunnen de Thaise boeren de concurrentie aan? Bovendien is de productiviteit van Thaise boeren laag: in 2010 463 kilo per rai tegen 845 kilo in Vietnam.
Volgens de Khao Khwan Foundation is organische landbouw hét antwoord. Kost minder en vangt betere prijzen. Zo bedragen de totale kosten van de rijstverbouw met chemicaliën 6.085 baht per rai; met organische methoden slechts 1780 baht. Toch aarzelen veel boeren over te stappen omdat de eerste twee à drie oogsten altijd tegenvallen. Ze durven het risico niet te nemen.
(Bron: Bangkok Post, Spectrum, 12 augustus 2012)

Kort nieuws 15 augustus
– Je zou het het ei van Columbus kunnen noemen. De huidige magazijnen en silo’s liggen barstensvol met door de regering opgekochte rijst. Dus wat doe je met de rijst van de volgende oogst die eraan zit te komen? De Public Warehouse Organisation (PWO) zegt: dat bouw je er toch gewoon magazijnen bij voor tenminste 10 miljoen ton rijst oftewel 100 miljoen zakken van 100 kilo.

‘Wanneer 10 bedrijven meedoen en elk heeft een capaciteit van 1 miljoen ton, dan kunnen we 10 miljoen ton opslaan en hoeven we ons geen zorgen te maken over de trage verkoop’, rekent Somsak Vongvattanasan, een van de vice-presidenten van de PWO, feilloos voor. Hij verwacht dat de PWO in het nieuwe oogstseizoen 6,5 miljoen ton rijst moet opslaan. De huidige capaciteit bedraagt 4,5 miljoen ton. ‘Dus we hebben meer ruimte nodig’, luidt zijn ijzersterke conclusie.
De PWO gaat volgende week toestemming vragen aan het National Rice Policy Committee voor steun aan bedrijven die in rijstmagazijnen investeren. Een ander ideetje is handelaren, die nog magazijnruimte beschikbaar hebben, over te halen mee te doen met het rijsthypotheeksysteem. Dat zou kunnen door de borg die ze moeten betalen, te verlagen. De PWO zou ook zelf magazijnruimte kunnen huren en de kwaliteit in de gaten houden. Thans zijn de magazijneigenaren, meest molenaars en rijsthandelaren, daarvoor verantwoordelijk.
Uitbreiding van de opslagcapaciteit is al eerder voorgesteld , maar het voorstel leed schipbreuk omdat het bedrijven met nauwe banden met de regering zou bevoordelen.

Kort nieuws 16 augustus
– In oktober begint de regering de rijst op te kopen van de eerste oogst van het seizoen 2012/2013. Om corruptie tegen te gaan, moeten boeren die voor een bedrag van meer dan 500.000 baht rijst hypothekeren, extra gecontroleerd worden, stelt een subcommissie van het National Rice Policy Committee voor. De regering overweegt ook camera’s te installeren in rijstmolens om geknoei te signaleren.

Vorig jaar stelde de Thai Farmers Association al voor om een limiet te stellen aan de hoeveelheid rijst die boeren aanbieden. Maar dit voorstel werd van tafel geveegd. Volgens de voorzitter is een maximum een effectieve bescherming tegen fraude.
– Het zal weinig verbazing wekken dat de oppositie gisteren op eerste dag van de begrotingsbehandeling weinig heel liet van het beleid van de regering Yingluck. Ze richtte haar pijlen voornamelijk op het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst en op verlaging van de bedrijfsbelasting.
Voormalig minister van Financiën Korn Chatikavanij (Democraten) zei dat de verlaging van 30 naar 23 procent ‘kapitalisten’ helpt en de last doorschuift naar de bevolking en kleine ondernemers. Al even kritisch was Korn over de afgesloten lening van 350 miljard baht voor watermanagement projecten. Het kabinet heeft die aan het begin van dit jaar via een zogeheten ‘executive decree’ geregeld (dus buiten het parlement om), omdat er haast bij zou zijn. Maar tot nu toe is slechts 1 miljard baht toegewezen, terwijl er wel jaarlijks 12 miljoen baht rente moet worden betaald.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) verdedigde de verlaging onder verwijzing naar Maleisië en Singapore die respectievelijk 25 en 17 procent heffen. Hij zei dat die bedoeld is om de concurrentiekracht van het land te verstevigen. De bevolking heeft er volgens hem geen last van, omdat de tarieven van de inkomstenbelasting niet omhoog gaan. De gederfde inkomsten verwacht Kittiratt binnen te halen met een ‘verbreding van de belastingbasis’ [?].
De Democraten hakten verder in op het rijsthypotheeksysteem, waarbij de bekende kritiekpunten passeerden. Wel nieuw was een mededeling van Democraat Kiat Sittheeamorn dat de boeren niet de voorgespiegelde prijs van 15.000 baht (witte rijst) en 20.000 baht (Hom Mali) krijgen, maar in de praktijk 9.600 en 10.467 baht, aldus cijfers van het ministerie van Landbouw. Hij vroeg zich af: Waar gaat het verschil naar toe?
Minister Kittiratt zal Kiat vandaag van repliek dienen. Overigens duurt de begrotingsbehandeling niet 2 dagen, zoals eerder bericht, maar 3 dagen, meldt ‘The newspaper you can trust’.

Kort nieuws 17 augustus
– Boeren zitten tot aan hun nek in de schulden. Gemiddeld stonden ze vorig jaar voor 103.047 baht in het krijt en die schuld zal dit jaar toenemen tot 130.000, verwacht de universiteit van de Thaise Kamer van Koophandel.

De UTCC (University of the Thai Chamber of Commerce)  ondervroeg tussen 8 en 12 augustus 1.211 boeren. De meesten bleken een schuld te hebben van een bedrag tussen 50.000 en 100.000 baht. 60 procent bestaat uit formele schulden en de rest uit informele schulden, meestal bij geldwoekeraars. De formele schuld lossen ze doorgaans af door bij geldwoekeraars te lenen.
In 2008 bedroeg de gemiddelde schuld nog 88.059 baht. De stijging in 2011 is het gevolg van duurdere kunstmest, grondstoffen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Thanavatha Phonvichai, UTCC vice-president voor research, noemt de verwachte stijging van 6 procent dit jaar ‘disturbing’, alhoewel er pas echt grote problemen ontstaan wanneer de schuldenlast 150.000 baht bedraagt.
Uit het UTCC-onderzoek is ook gebleken dat de boeren er met het hypotheeksysteem voor rijst niet op vooruit zijn gegaan, ondanks de hoge prijzen die de regering betaalt voor de paddy. Dat voordeel valt weg door hogere prijzen van kunstmest, pesticiden, zaaigoed en de stijgende kosten van levensonderhoud.
Thanavatha zegt dat het hypotheeksysteem niet helpt bij het terugdringen van de schuldenlast van de boeren. De regering zou volgens hem beter kunnen investeren in basis infrastructuur, zoals verbetering van irrigatiesystemen. De boeren zelf vragen de regering hun grondstoffen te subsidiëren, omdat ze geen vuist kunnen maken bij prijsonderhandelingen.
Verder is uit het onderzoek gebleken dat veel boeren in het Noordoosten niet op de hoogte zijn van de door de regering geïntroduceerde creditcard voor boeren. Die card biedt de mogelijkheid om uit de handen van loansharks te blijven, die torenhoge rentes vragen. (Zie pagina Rijst)
– Mogelijk 149 personen in de provincie Sakon Nakhon zijn betrokken bij fraude met het hypotheeksysteem voor rijst. Uit een onderzoek door het Department of Special Investigation vorige week is gebleken dat de hoeveelheid gehypothekeerde rijst niet overeen komt met de hoeveelheid gemelde rijst. Verdacht worden rijstmolenaars, boeren en functionarissen van de Public Warehouse Organisation.
Eén boer meldde 16 ton te hebben aangeboden, maar de de functionarissen die de rijst in ontvangst namen, beweerden dat de rijst te vochtig was en trokken er 3 ton vanaf. De boer kwam er later achter dat die 3 ton alsnog was aangeboden, maar nu onder de naam van een stroman. Kassa, want voor die 3 ton paddy (ongepelde rijst) incasseerde de man  45.000 baht.

Kort nieuws 18 augustus
– De regering gaat volgende week 1 miljoen ton rijst uit haar voorraad veilen. Meer rijst zou niet verstandig zijn, omdat dit grote gevolgen voor de prijs zou hebben, zegt minister Boonsong Teriyapirom (Handel). Eind deze maand hoopt de regering een contract met Indonesië te kunnen afsluiten voor de levering van rijst. De minister is er zeker van dat Thailand zijn positie als ’s werelds grootste rijstexporteur kan behouden. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft echter berekend dat India en Vietnam Thailand van de eerste plaats zullen verdringen.

De minister ontkent berichten dat 3 miljoen ton paddy uit buurlanden is gesmokkeld om hier te profiteren van de hoge prijzen die de regering betaalt in het kader van het hypotheeksysteem.
Thans heeft de regering 16,9 miljoen ton rijst in voorraad. De verkoop daarvan zal volgens Boonsong een verlies van 20 miljard baht opleveren en dat is stukken minder dan het verlies van 76 miljard dat onder de vorige regering werd geleden. [De regering Abhisit hanteerde een ander systeem en betaalde het verschil tussen de marktprijs en een referentieprijs. Ze kocht de rijst niet op, zoals de huidige regering doet.]
– Het National Rice Policy Committee heeft besloten dat boeren maximaal tweemaal per jaar paddy mogen aanbieden voor het hypotheeksysteem voor rijst. Een subcommissie stelde eerder voor de hoeveelheid rijst te maximeren op 500.000 baht (circa 33 ton witte rijst en 20,5 ton jasmijnrijst), maar daar maakt het bericht vandaag geen melding van.  De commissie verwacht dat boeren in het seizoen 2012/2013 35 miljoen ton paddy (ongepelde rijst) hypothekeren. Daarvoor is een budget van 260 miljard baht nodig.
Het maximum van 2 keer per jaar heeft tot doel de welig tierende corruptie in het systeem te bestrijden. De regering betaalt voor een ton witte rijst 15.000 baht en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht, afhankelijk van kwaliteit en vochtigheidsgraad. Deze prijzen liggen circa 40 procent boven de marktprijs.

Kort nieuws 20 augustus
– Misschien haalt India toch Thailand niet in als ’s werelds grootste rijstexporteur. Vorige week liet de Indiase regering weten dat de hoofdoogst tegenvalt vanwege een slecht moessonseizoen. De Thaise regering houdt nog steeds vol dat Thailand nummer 1 blijft, alhoewel het Amerikaanse ministerie van Landbouw Thailand op de derde plaats zet, na India en Vietnam.

Kort nieuws 21 augustus
– Kubota, fabrikant van oogstmachines voor rijst, heeft wat goed te maken. Tijdens de overstromingen vorig jaar liep de fabriek op industrieterrein Nava Nakorn onder water en gingen reserveonderdelen verloren. En daar wrong voor een groep boeren de schoen, toen ze in maart het Government House bestormden. De combines gaan te gemakkelijk kapot, vonden ze. Bovendien waren reserveonderdelen lange tijd niet te krijgen.

Dat laatste is inmiddels opgelost: de fabriek, die in het vierde kwartaal haar productie hervat, heeft voor 300 miljoen baht reserveonderdelen geïmporteerd. Dat eerste wijt de vice-president van het bedrijf aan onoordeelkundig gebruik van de combines. Om maar zoveel mogelijk omzet te maken, rijden de bestuurders er veel te snel mee en ze draaien ook te snel.
Daarom opende Kubota vorig jaar op vier plaatsen een rijschool om boeren te leren hoe ze de machine moeten gebruiken en onderhouden. Dit jaar wordt het aantal uitgebreid tot 20. De gratis training duurt tot oktober wanneer het oogsten begint. Kubota adviseert de boeren ook om reserveonderdelen, vooral riemen, in voorraad te houden. Des te sneller kan de combine gerepareerd worden.
– Het hypotheeksysteem voor agrarische producten heeft de regering al 300 miljard baht gekost en het fiscale jaar 2012 heeft nog een maand te gaan, blijkt uit cijfers van het ministerie van Financiën. Het meeste geld ging naar het rijstsysteem: 265 miljard baht voor de eerste en tweede oogst. In totaal kocht de regering 16,87 miljoen ton rijst op. Prijsondersteuning van cassave kostte 27,8 miljard baht en van rubber 8,66 miljard baht.
Het tweede seizoen van het hypotheeksysteem voor rijst begint in oktober. Verwacht wordt dat de twee oogsten in 2012/2013 35 miljoen ton opleveren. Daarvoor is een bedrag van 400 miljard baht nodig. [In een ander artikel op dezelfde pagina wordt 31 miljoen ton genoemd en een bedrag van 260 miljard baht.]
De regering verdedigt nog steeds het hypotheeksysteem, verwijzend naar de hoge prijzen die ze boeren betaalt voor hun paddy (ongedopte rijst):  15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali. Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) wijst erop dat paddy op de binnenlandse markt nu 11.000 baht per ton vangt, 2.000 baht meer dan vorig jaar (onder de vorige regering).
De exportprijs steeg dit jaar van $500 naar $678 per ton. Maar dit bedrag dekt bij lange na niet de kosten van het hypotheeksysteem (garantieprijs, pellen, opslagkosten, vervoer, operationale kosten, rente).
 Op dit moment bedraagt de rijstvoorraad 11,37 miljoen ton. De rijst blijft voorlopig in voorraad omdat de prijzen op de wereldmarkt niet hoog genoeg zijn.
[Die 11,37 miljoen ton kan niet kloppen, want de regering heeft 16,87 miljoen ton opgekocht en daarvan is nog niets verkocht. En om het nog verwarrender te maken: in een bij het artikel geplaatst statistiekje is de hoeveelheid opgekochte rijst 16,53 miljoen ton.]
De regering krijgt overigens de laatste weken steun van de weergoden. De VS en India hebben ernstig te lijden van de droogte, wat een opwaartse druk op de rijstprijs tot gevolg heeft.
Maar het is onwaarschijnlijk dat de regering uitverkoop gaat houden. Waarschijnlijk wacht ze tot ze er een betere prijs voor kan vangen. Dat is niet zonder risico, want wanneer rijst lang in voorraad ligt, loopt de kwaliteit terug, dus brengt ze minder op.

Thailand stevent af op een crisis
21 augustus – Wanneer de regering Yingluck koppig vasthoudt aan haar huidige financieel-economisch beleid berokkent ze het land blijvende schade. Dan stevent Thailand binnen enkele jaren af op een crisis.

In een doorwrochte en heldere analyse noemt Korn Chatikavanij, minister van Financiën onder de vorige regering Abhisit, vier zaken: het hypotheeksysteem voor rijst, leningen buiten de begroting om, beïnvloeding van het monetaire beleid van de Bank of Thailand en dure, ineffectieve schuldondersteuning. Puntsgewijs Korn’s argumenten:
Hypotheeksysteem
1 De export is dit jaar met bijna 50 procent ingezakt.

2 Het verlies bedraagt bijna 100 miljard baht.
3 Slechts eenderde van de boeren profiteert van het systeem.
4 Het verlies wordt niet gefiscaliseerd, want het komt ten laste van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC).
5 Boeren worden niet gestimuleerd aan kwaliteitsverbetering te doen, want de hoge garantieprijzen worden ongeacht de kwaliteit van de rijst uitbetaald. [Alleen de vochtigheidsgraad speelt een rol.]
[…]
Wat moet de regering doen?
Korn is niet karig met zijn kritiek op het financieel-economisch beleid van de regering Yingluck. Gelukkig laat hij het daar niet bij. Wat moet de regering volgens hem doen?
Hypotheeksysteem
Schrap het hypotheeksysteem. Omdat boeren nog steeds inkomensondersteuning nodig hebben, moet de regering het inkomen garanderen, zoals dat gebeurde onder de vorige regering. Dat systeem is niet ideaal en vatbaar voor verbeteringen. Die zullen wij (oppositiepartij Democraten) graag steunen.
[Ter toelichting: De regering Abhisit kocht de rijst niet op; ze betaalde de boeren het verschil tussen de marktprijs en een referentieprijs. Evenals met het hypotheeksysteem werd er mee gefraudeerd, maar minder en het bevatte geen prikkel voor kwaliteitsverbetering. Het programma kostte de overheid aanzienlijk minder. Omdat de regering niet in rijst handelde, verstoorde het niet de markt.]

Kort nieuws over rijst 23 augustus
– Boeren in de provincie Phatthalung schakelen over op de verbouw van gewone rijst in plaats van de inheemse sangyod rijst. Ze doen dat zodat ze driemaal per jaar kunnen oogsten en kunnen profiteren van de hoge prijzen die de regering betaalt. Sangyod groeit te langzaam voor drie oogsten.

Volgens Chakkrit Samakkhi, een grote verbouwer van sangyod rijst, is de verbouw met 20 tot 30 procent teruggelopen. Hij blijft echter sangyod verbouwen omdat die 18.000 tot 20.000 baht per ton oplevert, terwijl de regering voor gewone rijst 15.000 baht per ton betaalt.
In Songkhla hebben boeren hun braakliggende akkers in gebruik hebben genomen, eveneens om te profiteren van het hypotheeksysteem voor rijst. Tot nu toe lag 40 procent van de akkers in het district Ranot braak.
In Phatthalung en Songkhla wordt volgens boeren door kooplui gefraudeerd. Ze halen oude rijst uit magazijnen en bieden die voor het hypotheeksysteem aan onder het mom dat die net geoogst is.
– Thailand dient zijn agrarische sector snel te herstructureren, want de belangrijkste agrarische producten van het land kunnen niet langer concurreren op de wereldmarkt. De National Economic and Social Development Board (NESDB) pleit voor beheersing van het aanbod, zonering van gewassen en het toevoegen van waarde aan agrarische producten.
De prijzen van gewassen, zoals rijst, rubber en suiker zijn nu afhankelijk van de wereldmarkt en het aanbod, waardoor de regering tussenbeide moet komen wanneer de prijzen dalen. Dit jaar duikelden in het tweede kwartaal de agrarische prijzen al met 9,3 procent op jaarbasis als gevolg van een tragere wereldmarkt.
Thailand is inmiddels ’s werelds tweede suikerexporteur en dreigt zijn koppositie als grootste rijstexporteur te verliezen. Omdat de meeste suiker als primair product wordt verscheept, dient de industrie te zoeken naar waardevermeerdering door bijvoorbeeld suiker van hoge kwaliteit voor specifieke markten te ontwikkelen, zegt de NESDB.
De rijstexport staat onder druk omdat steeds meer Aziatische landen zelfvoorzienend worden. Vietnam heeft zijn agrarische sector in hoogtempo ontwikkeld, Cambodja is zelfvoorzienend en Indonesië probeert de opbrengst te verhogen om de import te reduceren.
Volgens de NESDB zijn gemeenschappelijke bedrijven een alternatief voor boeren om hun inkomen te verhogen en waarde aan hun producten toe te voegen. Veeteelt dient prioriteit te hebben, daar de binnenlandse consumptie van melk en eieren op een te laag niveau ligt; een hogere consumptie zou de volksgezondheid ten goede komen.
– Rijstexporteurs en –molenaars zijn blij met het besluit van het ministerie van Handel om ruim 750.000 ton (gemalen) rijst en paddy (ongemalen rijst) uit de regeringsvoorraad te veilen. ‘De veiling komt op het juiste moment, want het aanbod in de markt is momenteel erg krap’, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association.
Het is de eerste keer dat de regering Yingluck rijst verkoopt, sinds ze vorig jaar het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst introduceerde. Inmiddels heeft de regering 17 miljoen ton paddy opgekocht, waardoor 11 miljoen ton gemalen rijst in voorraad is (wanneer alles gemalen zou zijn).
De verkoop stelt de exporteurs in staat buitenlandse orders af te werken, zoals 200.000 ton parboiled rijst naar Afrikaanse landen en 70.000 ton witte rijst naar Irak en Japan.
Chanchai Rakthananon, president van de Thai Rice Millers Association, verwacht dat veel inpakbedrijven zullen bieden, omdat rijst hardnodig is op de binnenlandse markt. Hij vindt dat de regering geleidelijk rijst moet verkopen om gevolgen voor de binnenlandse prijs te voorkomen.
De prijs van een kilo gemalen rijst steeg deze week van 16 naar 18 baht en van Hom Mali (jasmijnrijst) van 30 naar 32 baht. Niettemin denkt Chookiat dat het veilen van rijst nauwelijks invloed op de marktprijzen heeft. De exportprijs van Thaise rijst bedraagt nu $560 per ton en $580 tot $590 voor parboiled rijst. Als gevolg van de droogte in de VS en India zullen de rijstprijzen stijgen, maar niet zo sterk als in 2008, verwacht Chookiat.
– Thai Edible Oil Group, producent en distributeur van King rijstzemelolie, gaat een nieuwe fabriek in Nakhon Ratchasima bouwen. De fabriek komt begin volgend jaar in productie en verhoogt de totale productie van 300.000 naar 500.000 ton per jaar.
De olie wordt steeds vaker gebruikt; de afgelopen jaren steeg de omzet van King met 25 procent per jaar. Om aan de groeiende vraag te voldoen wordt een nieuwe olie geïntroduceerd: pure rijstzemelolie, maar die kost wel 20 procent meer. Een goede response kreeg rijstzemelbak- en braadvet van producenten die gebakken producten maken. Een volgend product wordt zemelolie non-dairy creamer.

Kort nieuws over rijst 24 augustus
– Vijf landen in Zuidoost Azië, waaronder Thailand, bundelen op rijstgebied de krachten en richten later dit jaar de Asean Rice Federation op. Doel is de prijs van rijst jaarlijks met 10 procent te verhogen. De vijf landen exporteren jaarlijks 20 miljoen ton rijst.

Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, zegt dat een prijsverhoging van 10 procent per jaar acceptabel is en geen significant effect op consumenten heeft. ‘De samenwerking kan de rijstprijzen stabiliseren en de voedselvoorziening in de regio veilig stellen.’ Yanyong voorspelt dat de exportprijs van premium witte rijst na het oprichten van de federatie zal stijgen van $580 à $600 nu naar $660.
Maar Korbsook Iamsuri, president van de Thai Exporters Association, zet vraagtekens achter die wijsheid van 10 procent prijsstijging. Ze is bang voor een belangenconflict met Aseanleden zoals de Filippijnen en Indonesië, die grote klanten zijn.
De vijf die hun krachten gaan bundelen, zijn Thailand, Vietnam, Cambodja, Myanmar en Laos.
– Thailand is van plan aan het eind van het jaar aan de grens met Cambodja en Myanmar vrijhandelszones te creëren, zodat die buurlanden er rijst kunnen laten malen en prepareren voor de export, omdat ze zelf niet over rijstmolens, silo’s en verwerkingsfaciliteiten beschikken.
– Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft haar prognose van de wereldrijstproductie bijgesteld van 465 miljoen ton naar 463 miljoen ton. Boosdoener is de droogte in de VS en India.

Kort nieuws 25 augustus
– Vijftien leden van de Thai Rice Exporters Association hebben hun bedrijf beëindigd, omdat de export is ingezakt nu Thaise rijst aanzienlijk duurder is dan rijst uit andere landen. De vereniging telt nu 192 leden.

– De minimum hoeveelheid tapioca die gehypothekeerd kan worden, is verlaagd van 250 naar 200 kilo, zodat meer boeren van het programma gebruik kunnen maken. Net als het hypotheeksysteem voor rijst wordt dit programma voorgefinancierd door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives.
Het programma begint in oktober met een vergoeding voor cassavewortel van 2,50 baht per kilo. Elke maand komt daar 50 satang bij totdat die in maart, wanneer het programma eindigt, 2,75 baht bedraagt. In maart is het zetmeelgehalte het hoogst. Afgelopen woensdag was cassavewortel goed voor 2,60 tot 3 baht per kilo.
De regering heeft 44 miljard baht voor het programma gereserveerd. Ze denkt winst te kunnen maken omdat de wereldprijzen een stijgende lijn vertonen. Uit Indonesië en China wordt een grotere vraag verwacht. De oogst in Indonesië heeft te kampen met droogte.

Kort nieuws 28 augustus
– Een jaar nadat de regering het controversiële hypotheeksysteem voor rijst van stal heeft gehaald, zijn nog weinig vorderingen gemaakt in de bestrijding van corruptie en lekken, die ernstiger lijken dan ooit tevoren. Vooral molenaars, tussenhandelaren, corrupte ambtenaren en provinciale politici profiteren ervan, niet de boeren die dankzij het systeem een prijs van 40 procent boven de marktprijs voor hun paddy krijgen. Althans in theorie, want ook zij kunnen het slachtoffer van fraude zijn.

Een interne studie van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, de overheidsbank die het programma voorfinanciert, heeft acht mogelijkheden voor fraude ontdekt. Een aantal is al eerder in de publiciteit geweest, zoals het mengen van rijst van verschillende kwaliteit.
Zelfs wanneer de door de regering opgekochte rijst uiteindelijk wordt verkocht aan exporteurs en verpakkingsbedrijven, kan er gefraudeerd worden. Ambtenaren laten de rijst opzettelijk in kwaliteit achteruit gaan, zodat degenen die bieden op de te veilen rijst kunnen samenspannen en een lagere prijs bieden.
Het (gemakkelijk leesbare) artikel ´A bounty of corruption´ is te vinden op de website van Bangkok Post.

Kort nieuws 29 augustus
– Een eerste verlies van 6 miljard baht doemt op met de verkoop van 750.000 ton rijst en paddy uit de regeringsvoorraad. Dertig molenaars en exporteurs hebben een bod uitgebracht, dat overeenkomt met de marktprijzen. De regering heeft de paddy in het kader van het hypotheeksysteem gekocht voor prijzen 40 procent boven de marktprijzen.

Het ministerie van Handel heeft geen details bekend van bieders, volume en prijzen. Een grote bieder zou Siam Indica zijn, een dochter van President Agri Trading die in 2004 haar bod terugtrok en in 2007 beschuldigd is geweest van fraude en verduistering van 30.000 ton rijst.
Volgens Akarapong Dipavajra, directeur van het Rice Trade Bureau, is het nu een gunstige tijd om rijst te veilen omdat het aanbod uit Vietnam en India laag is. Met de verkoop van rijst aan andere landen schiet het nog niet erg op. Bangladesh heeft de geplande koop uitgesteld omdat de eigen oogst is meegevallen.
Sompong Kittireanglarp, president van rijstexporteur Ponglarp Co, zegt dat de regering bekend moet maken wie de veiling hebben gewonnen. ‘Op zo’n manier krijgen we geen geruchten dat sommige exporteurs door het ministerie worden voorgetrokken.’ Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, is het daar van harte mee eens.

Kort nieuws 1 september
– Aziatische regeringen moeten meer aandacht besteden aan verbetering van de productiviteit van de landbouw. De afgelopen 10 jaar hebben ze die taak zwaar verwaarloosd en zich voornamelijk beziggehouden met industrialisatie en urbanisatie. Dit zegt Vinod Thomas, directeur-generaal van de afdeling Independent Evaluation van de Asian Development Bank.

Aziatische landen moeten zich concentreren op hulp aan de arme bevolking, zodat de inkomens gelijkmatiger worden verdeeld. Dat is beter dan het subsidiëren van agrarische producten en brandstof, want die subsidies verstoren de markt. Bovendien profiteren rijken er meer van dan de arme bevolking.
Thomas zegt dat verhoging van de productiviteit de komende jaren van groot belang wordt omdat de energieprijzen stijgen en problemen met water dwingender worden. ‘We moeten granen produceren die beter bestand zijn tegen droogtes of overstromingen.’ Omdat Thailand zowel producent als consument van rijst is, kan het land direct profiteren van een hogere productiviteit. Boeren moeten in staat worden gesteld meer te produceren met een betere toegang tot water in plaats van direct een geldbedrag in hun handen te krijgen.

Kort nieuws 2 september
– Wanneer het de regering lukt het verlies van het hypotheeksysteem voor rijst beperkt te houden tot 68 miljard baht, dan kan ze het (veel bekritiseerde) systeem een succes noemen. Dit zegt Boonthai Kaewkhuntee, vice-president van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives op basis van een rekensommetje dat hij heeft gemaakt.

Boonthai zegt dat de boeren onder de vorige regering, die een prijsgarantiesysteem hanteerde, gemiddeld 8.000 baht per ton paddy kregen in de twee seizoenen 2010 en 2011. In het hypotheeksysteem krijgen ze 15.000 baht per ton bij een marktprijs van 12.000 baht. Omdat de regering 17 miljoen ton paddy heeft opgekocht, hebben boeren hun inkomen zien toenemen met 68 miljard baht.
Boonthai’s conclusie: ‘Wanneer de regering op het hypotheeksysteem een verlies van 68 miljard baht maakt, is het succesvol omdat dat geld in de handen van boeren is terecht gekomen.’  Het prijsgarantiesysteem van de regering Abhisit kostte de overheid ruim 100 miljard baht over twee seizoenen.
Boonthai’s aanname dat het verlies op 68 miljard uitkomt, wordt overigens door velen bestreden. Die achten 100 miljard een realistischer schatting, omdat de regering de opgekochte rijst alleen met een aanzienlijk verlies zal kunnen verkopen. Volgens cijfers van het ministerie van Landbouw ontvangen de boeren gemiddeld 9.600 baht voor een ton witte rijst.
In het seizoen 2012-2013 wordt een eerste oogst verwacht van 15 miljoen ton en een tweede oogst van 10 miljoen ton. De BACC, die het programma voorfinanciert, heeft hiervoor 405 miljard baht gereserveerd. Het huidige seizoen dat op 15 september afloopt, heeft de bank 266 miljard baht gekost.  En dat is dan nog exclusief de gelden die naar andere hypotheeksystemen zijn gegaan, zoals cassave.
Maar dat is nog niet alles. Op last van de regering verstrekt de BACC creditcards aan boeren. Dit jaar 1 miljoen en volgend jaar nog eens 1 miljoen. Tot nu zijn 840.000 kaarten uitgegeven met een kredietlimiet van 13,5 miljard baht. De gedurende 5 maanden rentevrije kaart kan alleen in deelnemende winkels worden gebruikt voor noodzakelijke agrarische uitgaven als kunstmest.
Naast de creditcard kunnen boeren ook een beroep doen op een schuldmoratorium. Ze hoeven dan 3 jaar niet af te lossen en betalen een lagere rente. Daarvan maken 2,36 miljoen boeren gebruik. Dit komt erop neer, zeggen critici, dat boeren drie jaar extra rente betalen.
Een compensatie van 1.111 baht wordt uitgekeerd bij schade door droogte of overstromingen, mits die minimaal 7 dagen hebben geduurd en het gebied tot rampgebied is uitgeroepen; schade veroorzaakt door insecten is goed voor 555 baht per rai. Thailandwatchers zal de symboliek van die bedragen niet ontgaan.

Kort nieuws 5 september
– Van de 750.000 ton rijst die de regering veilt, is vorige week 232.596 ton verkocht voor een bedrag van 3,99 miljard baht. De overige 517.404 ton wordt de komende twee weken geveild. De rijst is een fractie van de 16 miljoen ton rijst die de regering het afgelopen seizoen heeft opgekocht in het kader van het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst.

Ook het komend seizoen gaat de regering daarmee door. Naar verwachting zijn de twee oogsten goed voor 33 miljoen ton paddy, waarvan 25,9 miljoen ton wordt gehypothekeerd door 3,6 miljoen boeren. Om de corruptie te bestrijden, mogen boeren slechts twee keer per jaar van het programma gebruik maken. Boeren die 20 procent meer aanbieden dan in het vorige seizoen of paddy met een waarde van meer dan 500.000 baht, kunnen extra controle verwachten.
De prijzen die de boeren vangen, variëren: 15.000 baht voor een ton witte paddy (ongepelde rijst), 20.000 baht voor Hom Mali in het Noordoosten, 18.000 voor provinciale geurige rijst en 16.000 baht voor kleefrijst met een lange korrel en geurige rijst uit Pathum Thani.

Kort nieuws 6 september
– Het plan van vijf Zuidoost-Aziatische landen waaronder Thailand, om een rijstkartel te vormen is onpraktisch omdat landen in concurrentie met elkaar zijn en het aanbod van rijst onbeheersbaar is. Lourdes Adriano, een agrarisch expert bij de Asian Development Bank, doet dan ook een beroep op Thailand om zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid als belangrijke rijstexporteur.

Hij vindt dat Asean een stokje moet steken voor het plan. ‘This is not a regional issue but a global responsibility. A cartel will not benefit any exporters, nor any other countries in the world. It’s a zero-sum game.’
Adriano verwacht niet dat de prijs van rijst erg veel stijgen, omdat er wereldwijd een groot aanbod is. Dat zal ook niet gebeuren wanneer Thailand doorgaat met zijn hypotheeksysteem voor rijst, een hoop die de huidige regering wel heeft, omdat ze paddy van de boeren koopt voor 40 procent boven de marktprijs. En het zal ook niet gebeuren wanneer India zijn exporten beperkt, aldus Adriano.

Kort nieuws 7 september
– Meldde de krant eerder dat de rijstoogst in India zou tegenvallen vanwege de droogte, nu meldt ze dat India dit seizoen vermoedelijk 100 miljoen ton rijst gaat oogsten. Eerder werd 94 à 95 miljoen ton voorspeld. Daarmee vervliegen Thailand’s kansen om de komende maanden zijn rijstexporten te vergroten. India verkoopt 5% witte rijst voor US$420 per ton en parboiled rijst voor $405. De Thaise prijzen liggen daar met respectievelijk $600 en $622 per ton ruim boven.

Bovendien is er nog een andere kaper op de kust. Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, verwacht dat Vietnam India’s prijzen zal volgen, waardoor het voor de Thaise regering uiterst moeilijk zal worden rijst aan andere regeringen te verkopen.
De Thaise rijst is door de regering in het kader van het hypotheeksysteem opgekocht voor prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijs liggen. Wanneer de regering een grote hoeveelheid rijst wil verkopen, zal ze een aanzienlijk verlies moeten accepteren, zegt Sompong Kittireanglarp, president van exporteur Ponglarp Co. Ze zal dan tegen een prijs moeten verkopen die in de buurt ligt van Vietnam’s prijzen van $440 à 445 per ton.

Kort nieuws 8 september
– Een buffet met daarop corruptie als ‘gerechten’. Zo omschrijft Pridiyathorn Devakula, voormalig minister van Financiën, het hypotheeksysteem voor rijst. Tijdens een rondetafelgesprek, georganiseerd door het Anti-Corruption Network, zei hij dat corruptie in alle fasen van het programma voorkomt: boeren, molenaars en exporteurs maken zich er schuldig aan. Maar hij verwacht niet dat de regering het programma om die reden beëindigt, want politici en molenaars profiteren er flink van.

Pridiyathorn schat dat het programma een verlies oplevert van tenminste 81 miljard baht. Maar dit bedrag zou kunnen oplopen tot 150 miljard baht wanneer de rijst onder de marktprijs moet worden verkocht  vanwege een verminderde kwaliteit [doordat ze te lang is opgeslagen].
Omdat in het hypotheeksysteem prijzen worden betaald die 50 procent boven de marktprijzen liggen, heeft het programma, zegt Pridiyathorn, tot de smokkel van honderdduizenden ton paddy uit buurlanden geleid. Gekocht voor 7.500 baht per ton, wordt de rijst in Thailand gehypothekeerd voor 15.000 baht. [Meestal wordt 40 procent genoemd.]
Pridiyathorn ging ook nog in op een andere vorm van corruptie. Omdat de magazijnruimte beperkt is, weten de molenaars de prijs te drukken naar 12.000 baht, terwijl de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives 15.000 baht betaalt. Het verschil gaat naar de molenaar.
[Er zijn nog tal van andere mogelijkheden om te frauderen, maar die worden in het artikel niet genoemd.]

Kort nieuws 12 september
– Het ministerie van Handel verwacht op de tweede veiling van rijst uit de regeringsvoorraad een hogere prijs te kunnen maken dan bij de eerste veiling. Vorige week werd 229.661 ton geveild; die bracht 3,97 miljard baht op. Volgende week wordt de rest van de 750.000 ton geveild. De verwachting een hogere prijs te kunnen vangen, is gebaseerd op het feit dat de oogst in de VS vanwege de droogte tegenvalt.

De 750.000 ton maakt deel uit van een voorraad van 10 miljoen ton rijst, die de regering heeft opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst dat op 7 oktober van start ging. [De 10 miljoen is het gewicht nadat de rijst is gedopt.]
Sumeth Laomoraphorn, president van CP Intertrade Co, dringt er bij het ministerie op aan regelmatig rijst te verkopen om het rijsttekort in het binnenland te verzachten.

Kort nieuws 13 september
– De Thaise rijstexporteurs reageren met verbazing en ongeloof op de mededeling van minister Boonsong Teriyapirom (Handel) dat zijn ministerie met vier landen exportdeals heeft afgesloten tot een totaal van 7,33 miljoen ton rijst. Verdere details heeft de minister niet bekendgemaakt behalve dat het om Indonesië, de Filippijnen, China en Ivoorkust gaat.

De exporteurs weten alleen van een contract met Ivoorkust voor 240.000 ton, afgesloten in juli. Een anonieme bron zegt dat met Indonesië, de Filippijnen en Bangladesh overeenkomsten zijn afgesloten voor 1 miljoen ton elk en met Guinee 200.000 ton.
De mededeling van de minister dat de levering al begonnen is, wordt al helemaal niet geloofd omdat de exporteurs in de haven geen activiteiten hebben gezien die daarop wijzen. ‘Export of more than 100.000 tonnes of rice would at least have a shipment booking, which cannot be concealed, and due to the current low export volume, we’d know about any large exports such as those announced by the minister.’
De exporteurs zijn benieuwd tegen welke prijs de rijst wordt verkocht. Volgens berichten zou de regering aan Indonesië rijst voor $500 per ton verkopen, wat minder is dan de huidige marktprijs van $560 à $580. ‘Als de verkoopprijs $450 dollar blijkt te zijn, betekent dat een gigantisch verlies voor de regering en vernieting van Thailand’s rijst exportmarkt’, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association.
Tot afgelopen vrijdag heeft Thailand 4,5 miljoen ton rijst geëxporteerd, op jaarbasis 45 procent minder dan vorig jaar. De minister denkt dat het land dit jaar 8,5 miljoen ton exporteert. De regeringsvoorraad van 12,6 miljoen wordt teruggebracht tot 4,1 miljoen ton, een hoeveelheid die voor noodgevallen beschikbaar blijft. De minister herhaalde andermaal dat het bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst gehandhaafd wordt. ‘Elke rijstkorrel wordt opgekocht.’

Kort nieuws 15 september
– Veel boeren geven de voorkeur aan het huidige hypotheeksysteem voor rijst boven het prijsgarantiesysteem van de vorige regering. Als voornaamste pré noemen ze de snellere uitbetaling. Daardoor beschikken ze eerder over de nodige pecunia om huishoudelijke spullen te kopen. Dit blijkt uit een peiling van de universiteit van de Thai Chamber of Commerce, waaraan 1.200 boeren deelnamen.

35,4 procent was voor het hypotheeksysteem, waarin de regering hun rijst opkoopt tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt; 28,2 procent was voor het prijsgarantiesysteem waarin de regering het verschil betaalde tussen de marktprijs en een referentieprijs (en de rijst niet opkocht) en 36,5 procent vond beide systemen even aantrekkelijk.
In het bekritiseerde hypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck is heringevoerd, ontvangen de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor Hom Mali, afhankelijk van de vochtigheidsgraad. Het systeem wordt geteisterd door corruptie en is duur voor de overheid omdat ze boven-marktprijzen betaalt.
[Het artikel vermeldt niet hoeveel boeren zijn benaderd voor de peiling, hoe ze zijn benaderd en wat de zogeheten non-respons was, altijd een belangrijke indicatie om de betrouwbaarheid van een peiling vast te stellen. Ook ontbreekt de categorie Geen mening. Verder heeft de formulering van de vragen altijd invloed op de uitslag.]

Kort nieuws 16 september
– Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) weet het zeker: Thailand blijft ’s werelds nummer 1 rijstexporteur. Maar eigenlijk is dat niet eens belangrijk zolang de boeren hun rijst voor een hogere prijs kunnen verkopen, zegt hij. En dat doen ze want de regering koopt de rijst van de boeren op voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.

Volgens Boonsong heeft het hypotheeksysteem voor rijst geen nadelige invloed op de export. ‘Als dat het geval was, zou dat betekenen dat we minder tegen een lagere prijs hadden verkocht.’ Hij zegt overeenkomsten te hebben gesloten voor de verkoop van 7,3 miljoen ton rijst aan Indonesië, China, Bangladesh, Guinee, Ivoorkust en de Filippijnen. Die rijst wordt in mei en juni volgend jaar geleverd. Na de verkoop resteert 4 miljoen ton.

Kort nieuws 19 september
– De regering dient haar huidige rijstvoorraad snel te verkopen om ruimte te maken voor de volgende oogst. Gebeurt dat niet dan moet ze een pittige rente aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) betalen én de rijstvoorraad neemt gigantisch toe tot 50 miljoen ton.

Deze waarschuwingen komen uit de koker van de National Economic and Social Development Board naar aanleiding van de kabinetsbeslissing om 450 miljard als werkkapitaal uit te trekken voor rijstaankopen in het nieuwe oogstseizoen. In tegenstelling tot vorig seizoen komt dit geld deels in de vorm van een lening van de BAAC, dus daar moet rente over betaald worden.
Verwacht wordt dat in 2012-2013 de eerste en tweede nieuwe oogst 33 miljoen paddy opleveren, waarvan 26 miljoen gehypothekeerd wordt, d.w.z. opgekocht wordt door de regering tegen boven-marktprijzen.
De BAAC heeft het afgelopen rijstseizoen 512 miljard baht uitgekeerd aan boeren. Het verlies had nog veel groter kunnen zijn indien de overstromingen de oogst niet hadden ontregeld.

Kort nieuws 21 september
– Een groep academici wil een handtekeningenactie beginnen en vervolgens naar de bestuursrechter stappen om een eind te maken aan het hypotheeksysteem voor rijst. Volgens hen lijdt ’s lands rijsthandel onder het systeem en komt het ook niet ten goede aan de boeren.

Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) boorde hun hoop gisteren de grond in; de regering gaat door rijst op te kopen van boeren. ‘De meeste boeren houden van het programma’, zei hij.
Premier Yingluck zei eveneens dat de regering het programma handhaaft omdat het inkomen van de boeren erdoor omhoog gaat. Ze wees erop dat de door de regering betaalde prijs hoger is dan in andere landen. “Bovendien verbiedt de regering particuliere bedrijven niet om de rijst direct van de boeren te kopen.’
– Car Rice Wax, gemaakt van rijstzemelolie, heeft dit jaar een Rice Innovation Award in de categorie industrie gewonnen. De autowas, geproduceerd door U-Khao U-Nam Co, maakt een maximaal gebruik van gamma oryzano, wat een belangrijke component van rijstzemelolie is, aldus Sumeth Tantivejkul, voorzitter van de Thai Rice Foundation. Ze beschermt het interieur tegen ultraviolette straling en verlengt de levensduur van leren stoelhoezen en consoles.
De wedstrijd, die jaarlijks wordt georganiseerd door de Thai Rice Foundation en het National Innovation Agency (NIA), heeft tot doel innovaties te bevorderen, die de waarde van Thaise rijst vermeerderen. Dit jaar streden 39 projecten om de eer in de categorieën industrie en community businesses. Andere prijswinnaars waren gezichtscrème, gemaakt van rijstzemelen, vla van rijstmeel en betonnen blokken, gemaakt van kaf.
Volgens Sumeth hangt de toekomst van de Thaise rijstverbouw af van innovatie, want na de vorming van de Asean Economic Community in 2015 zal Thailand nog moeilijk kunnen concurreren met de buurlanden, die een groter landbouwareaal hebben en lagere kosten. Dit jaar dreigt Thailand al zijn koppositie als rijstexporteur te verliezen aan India en Vietnam.
De NIA heeft de afgelopen 6 jaar 30 miljoen baht ter beschikking gesteld voor meer dan 30 innovatieprojecten. Die hebben in totaal investeringen van 287 miljoen baht gegenereerd.
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) kan het hypotheeksysteem voor rijst in het nieuwe seizoen niet financieren, tenzij de regering helpt leningen te verkrijgen voor de bank. De bank heeft thans een liquiditeitsoverschot van 90 miljard baht, aldus een anonieme bron bij de bank. Dat geld is echter al gebruikt in het seizoen 2011-2012 en het ministerie van Financiën heeft het nog niet vergoed.
Op de bank wordt ook een zware wissel getrokken omdat de regering haar opgedragen heeft goedkope geldleningen aan boeren te verstrekken. Daarmee is dit jaar 100 miljard gemoeid, een bedrag dat bovenop de uitstaande leningen van 700 miljard baht komt. De bank beschikt nu over 800 miljard baht aan deposito’s, waarvan 100 miljard baht is gereserveerd voor geldopnames.
Het National Rice Policy Committee gaf eerder deze maand toestemming voor een budget van 405 miljard baht als werkkapitaal voor het opkopen van rijst in de twee oogsten van het nieuwe seizoen. Naar verwachting wordt 33 miljoen ton paddy (ongedopte rijst) geoogst, waarvan 26 miljoen ton door de regering wordt opgekocht in het kader van het hypotheeksysteem.
Evenals in het vorige seizoen betaalt de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst, 20.000 baht voor Hom Mali uit het Noordoosten, 18.000 baht voor provinciale fragrant rijst en 16.000 baht voor kleefrijst met lange korrel en fragrant rijst uit Pathum Thani. Het geld wordt uitbetaald door de BAAC.
Dinsdag zou het kabinet een beslissing nemen over de 405 miljard baht, maar die werd op verzoek van de minister van Handel uitgesteld omdat het ministerie van Landbouw te elfder ure 5 miljoen ton had toegevoegd aan de verwachte output van de tweede oogst.
De National Economic and Social Development Board (NESDB) heeft de regering opgeroepen in het nieuwe seizoen voorzichtigheid te betrachten omdat de 405 miljard baht deels gefinancierd wordt met leningen van de BAAC. De NESDB adviseert de regering daarom versneld rijst te verkopen uit de huidige voorraad om daarmee inkomsten te genereren voor het nieuwe seizoen.
– Ambtenaren van het ministerie van Handel hebben opdracht gekregen tenminste 2 miljoen ton rijst voor het eind van het jaar aan buitenlandse kopers af te leveren. De leveringen maken deel uit van de 7,32 miljoen ton rijst, die de minister zegt te hebben verkocht aan China, Indonesië, de Filippijnen, Bangladesh, Ivoorkust en Ghana. Medio 2013 zou die rijst afgeleverd moeten zijn.
Een versnelde verkoop van rijst is hoognodig, omdat de huidige voorraad 12 miljoen ton (gedopte) rijst bedraagt en de nieuwe rijstoogst eraan komt. Recent is 260.000 ton verkocht aan het bedrijfsleven en 797.000 ton aan verschillende overheidsinstellingen.
Het ministerie van Handel heeft een tweede veiling uitgeschreven voor de verkoop van 586.000 ton die over is van de eerste veiling vorige maand waarbij slechts 229.661 ton voor 3,97 miljard baht werd verkocht. Negen exporteurs en handelaren hebben belangstelling. Het Foreign Trade Department verwacht een goede prijs te kunnen maken omdat er een grote marktvraag is. Wanneer de biedingen tegenvallen, gaat het feest niet door.

Kort nieuws 22 september
– De weerstand tegen het door de regering Yingluck heringevoerde hypotheeksysteem voor rijst neemt in hevigheid toe. Pridiyathorn Devakula, voormalig minister van Financiën, heeft de Nationale Ombudsman gevraagd onderzoek te doen naar het controversiële programma. Volgens Pridiyathorn lijdt het land er ‘een gigantisch verlies’ door.

Eerder deze week kwamen academici van het National Institute of Development Administration (Nida) en de National Economic and Social Development Board (NESDB) in actie. De Nida-groep heeft gedreigd naar de bestuursrechter te stappen. Volgens de groep lijdt de Thaise rijsthandel schade en profiteren de boeren er nauwelijks van.
De NESDB waarschuwt de regering dat het budget van 405 miljard baht, uitgetrokken voor het volgende seizoen (2012-2013), een enorme financiële last vormt. Bovendien komt de op te kopen rijst bovenop de rijst die al in het huidige seizoen is opgekocht. De magazijnen en silo’s zullen daardoor uit hun voegen barsten.
Het Thailand Research and Development Institute steunt het Nida, maar houdt zich verre van een eventuele rechtsgang. De Thai Rice Exporters Association heeft nog niet besloten of ze zich gaat aansluiten bij de campagne van het Nida.
Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, haalde gisteren uit naar het Nida. ‘Zij zijn geen belanghebbende. Waarom vragen ze de boeren niet die direct van het systeem profiteren? En zelfs als de exporteurs claimen dat ze getroffen zijn, zullen ze met bewijs moeten komen dat het programma hun concurrentiepositie heeft benadeeld.’
Volgens een bron bij het Department of Special Investigation heeft de minister van Handel de dienst gevraagd het onderzoek naar corruptie in het hypotheeksysteem op te schorten, omdat het onderzoek het rijstbeleid in een slecht daglicht stelt en het vertrouwen van investeerders ondermijnt.
Ten slotte nog een correctie op een bericht van gisteren. Daarin is sprake van een extra 5 miljoen ton rijst van de tweede oogst. Deze extra opbrengst heeft betrekking op het huidige seizoen, dat op 30 september eindigt. Derhalve heeft het opkopen van de rijst in het seizoen 2011-21012 nog eens 79 miljard baht extra gekost, waardoor het totaalbedrag op 359 miljard baht komt.

Kort nieuws 23 september
– In de afgelopen acht maanden heeft Thailand 4,47 miljoen ton rijst geëxporteerd ter waarde van 93,9 miljard baht, op jaarbasis respectievelijk 45 en 33 procent minder dan vorig jaar. De exportprijs steeg dit jaar met 18 procent naar gemiddeld $676 per ton.

Topkoper was Nigeria, gevolgd door Irak, Indonesië en Zuid-Afrika. India en Vietnam verkopen hun witte rijst voor $435-465 per ton tegen Thailand voor $577. [In hetzelfde bericht worden dus twee verschillende prijzen genoemd.]
Vorige week heeft het ministerie van Handel 586.000 ton rijst uit de regeringsvoorraad geveild. Negen bedrijven hebben prijzen geboden van 29.800 tot 30.000 baht per ton, evenveel als tijdens een eerdere veiling. Maandag maakt het ministerie bekend wie de rijst mag kopen.
Het ministerie heeft van de regering toestemming gekregen wekelijks tot het eind van het jaar rijst voor binnenlands gebruik en de export te veilen. Dit zal met de nodige zorg gebeuren om te voorkomen dat de binnenlandse prijs wordt beïnvloed [lees: omhoog gaat]. 
De regeringsvoorraad bestaat uit de rijst die ze het afgelopen seizoen in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst van boeren heeft gekocht tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. Het hypotheeksysteem roept veel kritiek op omdat het een enorme last voor ’s rijks financiën vormt.

Kort nieuws 25 september
– Oud-premier Thaksin heeft in een interview in Singapore het hypotheeksystem voor rijst verdedigd. Dat zal niemand verbazen, want op zijn instigatie is het veel bekritiseerde systeem heringevoerd. Puntsgewijs Thaksin’s belangrijkste argumenten:

> Het programma leidt tot een economische winst van driemaal de kosten van het programma.
> Als we het programma twee, drie jaar handhaven, zullen dingen vanzelf gaan. De prijs van rijst op de wereldmarkt begint al te stijgen.
> Het programma leidt uiteindelijk tot hogere staatsinkomsten door de verkoop van de opgeslagen rijst en helpt de effecten van de Europese schuldencrisis voor Thailand te dempen.
> De binnenlandse economie groeit omdat de mensen meer koopkracht hebben. [De regering betaalt de boeren voor hun paddy prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.]
> Ik denk niet dat we te veel rijst hebben, omdat we blijven verkopen. [De regeringsvoorraad is inmiddels opgelopen tot 15,7 miljoen ton rijst.]
> De vorige regering heeft [met haar prijsgarantiesysteem] de exporteurs verwend door ze goedkope rijst te verkopen en hen op te roepen hun marketing te verbeteren.
> Ongeveer 40 procent van Thailands bevolking van 67 miljoen personen, die afhankelijk is van de rijstverbouw, is tevreden met het beleid.
> Heb medelijden met de boeren. Ze zijn arm. Geef hen een kans om te overleven in deze wereld, om een beter leven te hebben.

Kort nieuws 28 september
– Het hoofd van het Thailand Development Research Institute (TDRI) sluit zich aan bij een groep academici, die het Constitutionele Hof hebben gevraagd een eind te maken aan het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Volgens de academici van het National Institute of Development Administration (Nida) en de Thammasat universiteit is het hypotheeksysteem in strijd met de grondwet en heeft het de staat tot nu toe 98 miljard baht gekost.

Doel van het verzoekschrift aan het Hof is niet zozeer het hypotheeksysteem compleet om zeep te helpen, zegt Adis Israngkura, deken van de School of Development Economics van het Nida, maar om het te wijzigen zodat verliezen in het volgende oogstseizoen worden voorkomen. Onder het verzoekschrift staan de handtekeningen van 119 personen.
De indieners baseren zich op artikel 84 van de grondwet dat een vrije handel garandeert en de regering verbiedt het particulier bedrijfsleven te beconcurreren tenzij in noodgevallen. Volgens hen overtreedt de overheid dit artikel door de rijst van de boeren op te kopen tegen bovenmarktprijzen. Bovendien wordt de rijst ongeacht de kwaliteit opgekocht, waardoor boeren niet langer worden geprikkeld aan kwaliteitsverbetering te doen. En wanneer de rijst lang wordt bewaard, loopt de kwaliteit nog eens verder terug.
Het Nida stelt voor maximaal 10.000 baht per ton te betalen in plaats van de huidige 15.000 (witte rijst) en 20.000 baht (Hom Mali) en het volume per gezin te maximeren op 25 ton. ‘Er is in het algemeen niets verkeerds met het hypotheeksysteem, maar wat de regering nu doet, elke korrel opkopen en 35 tot 40 procent meer betalen dan de marktprijs, is verkeerd’, zegt Adis.
Volgens de TDRI profiteren vooral kooplui en molenaars van het systeem, zij incasseren 63 procent van het regeringsbudget. De rest gaat naar de boeren en slechts 5 procent gaat naar arme boeren in het Noordoosten. Circa 2 miljoen van de 3,8 miljoen rijstboeren bieden hun rijst aan, van wie de meesten grote percelen hebben. Kleine boeren profiteren nauwelijks van het systeem.
De Thai Rice Exporters Association (TREA) heeft nog niet besloten of ze zich aansluit bij de gang naar het Hof. De exporteurs willen eerst het einde van het jaar afwachten om te zien wat de invloed van het systeem op de export is. Tot nu heeft de particuliere sector 6 miljoen ton rijst geëxporteerd tegen 10,65 miljoen ton vorig jaar. Die cijfers zijn exclusief de rijst die de regering uit eigen voorraad heeft geëxporteerd. Het ministerie van Handel zei onlangs contracten met andere regeringen voor 7,3 miljoen ton te hebben afgesloten.
‘We’re talking about shipments of millions of tonnes of rice to be exported. There should be some movement. But many ports are deadly quiet. This is impossible’, zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de TREA.
– [Dit bericht komt uit de krant van 27 september.] Het hypotheeksysteem voor rijst is in strijd met artikel 84 van de grondwet, stelt een groep academici onder leiding van Adis Issarangkul na Ayutthaya, deken van de School of Development Economics. De groep heeft het Constitutionele Hof woensdag gevraagd het systeem te verbieden.
In het hypotheeksysteem koopt de regering rijst van de boeren op voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.
Artikel 84, waarop de academici zich beroepen, luidt: ‘The state shall refrain from the engagement in an enterprise in competition with the private sector unless it is necessary for the purpose of maintaining the security of state, preserving common interests or providing public utilities.’
Het ministerie van Handel ziet geen strijdigheid met het artikel omdat het systeem tot doel heeft het inkomen van de boeren te verhogen en ‘dat is de meerderheid in het land’, aldus Somchart Sroythong, adjunct-directeur-generaal van het Internal Trade Department.
De rijstexporteurs zeggen dat de bovenmarktprijzen ertoe hebben geleid dat Thailand’s rijstexport dit jaar is ingezakt met 45 procent, omdat rijst uit India en Vietnam stukken goedkoper is. Thaise rijst kost $577 per ton, rijst uit Vietnam en India respectievelijk $455 en $440. De exporteurs verwijten de regering ook slechts mondjesmaat rijst uit eigen voorraad te verkopen, waardoor het aanbod in de markt gering is.
De regering heeft vorige week geprobeerd 586.000 ton te veilen, maar dat is voor slechts 57.605 ton gelukt, omdat te lage prijzen werden geboden.

Kort nieuws 2 oktober
– Boeren mogen de rijst die ze het komend seizoen voor het hypotheeksysteem aanbieden, zelf opslaan. Ze krijgen daarvoor een vergoeding van de overheid. Alhoewel de krant dat niet meldt, zal de maatregel genomen zijn omdat alle silo’s barstensvol liggen met de rijst die in het afgelopen seizoen is opgekocht.

De regering heeft grote moeite de te duur opgekochte rijst kwijt te raken. Veel Thaise exporteurs zien vanwege de prijs af van deelname aan veilingen van het ministerie van Handel. Onlangs lukte het het ministerie slechts 57.605 ton rijst te verkopen van de 558.000 ton geveilde rijst. Veel exporteurs zouden ook twijfels hebben over de kwaliteit van de opgeslagen rijst. Thans bedraagt de voorraad ruim 10 miljoen ton. [In eerde berichten lees ik 10; 12; 12,6 en 15,7 miljoen ton.]
Ondanks de toenemende kritiek op het geldverslindende systeem dat ook nog eens geteisterd wordt door corruptie, weet de regering Yingluck van geen wijken. Voor het komende seizoen trekt het ruim 400 miljard baht uit, een bedrag dat voorgefinancierd wordt door de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Die moet het geld op de geldmarkt lenen.
Verschil van mening bestaat tussen de BAAC en het ministerie van Landbouw over de omvang van de hoofd en tweede oogst in het seizoen 2012-2013. De BAAC schat dat 26 miljoen ton paddy zal worden aangeboden, het ministerie houdt het op 23,5 miljoen ton. Vorige week had het kabinet de knoop moeten doorhakken, maar dat gebeurt nu vandaag.
Evenals in het afgelopen seizoen ontvangen de boeren voor een ton witte rijst 15.000 baht en Hom Mali 20.000, bedragen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen.
– Australië, de Verenigde Staten, de Filippijnen en Pakistan hebben tijdens de vergadering van het Agricultural Committee van de World Trade Organisation (WTO) in september kritische vragen gesteld over het hypotheeksysteem. Mogelijk overtreedt Thailand zijn zogeheten aggregate measure of support limit. Dat is het bedrag dat een land maximaal aan steun voor de landbouw mag besteden. Voor Thailand bedraagt het 19,028 miljard baht.
De laatste melding van Thailand aan de WTO heeft betrekking op 2007. Toen zou de steun 17,62 miljard baht hebben bedragen, maar DTB Associates zegt dat het land de subsidiebedragen onjuist heeft berekend. Thailand zou de limiet van 2005 tot 2007 zo goed als bereikt hebben.
Het  Amerikaanse Agriculture Department liet eerder weten waarnemers naar Thailand te zullen sturen om het systeem onder de loep te nemen. Het systeem is mogelijk in strijd is met WTO-regels omdat het de marktprijzen verstoort door rijstboeren te subsidiëren. Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, zei toen dat de boeren geen ‘subsidie’ krijgen maar ‘inkomensondersteuning’. De WTO definieert subsidie als maatregelen die de productiekosten verminderen met lagere prijzen en dumping ten koste van andere landen tot gevolg.
– In het hoofdredactioneel commentaar van 26 september schrijft Bangkok Post dat VN-organisaties en de belangrijkste voedselproducenten voor volgend jaar een voedseltekort verwachten vanwege droogte. Als gevolg daarvan zullen de prijzen van rijst en ander voedsel stijgen. Wanneer de regering daarvan misbruik maakt door de opgeslagen rijst op de markt te gooien en een leuke winst te maken, zal Thailand beschouwd worden als voedselhamsteraar en profiteur, waarschuwt de krant.

Kort nieuws 3 oktober
– Boeren hebben gisteren massaal hun steun uitgesproken voor het hypotheeksysteem voor rijst. In Bangkok demonstreerden zo’n drieduizend boeren bij het National Institute of Development Administration (Nida)

Het Nida heeft het Constitutionele Hof gevraagd een uitspraak te doen over het systeem. Volgens de indieners is het in strijd met de grondwet, want artikel 48 verbiedt de overheid het particuliere bedrijfsleven te beconcurreren. De overheid doet dit door rijst van de boeren op te kopen tegen prijzen  die 40 procent boven de marktprijzen liggen.
Protestleider Khwanchai Mahachuenjai zegt dat het systeem boeren bevrijdt van hun enorme schulden en hun leven verbetert. De boeren gaan door met demonstreren zolang het Nida zijn verzoekschrift aan het Hof niet intrekt.
Ook in Suphan Buri (5.000 boeren) en Chiang Mai (200 boeren) demonstreerden boeren voor het door de regering Yingluck van stal gehaalde systeem. En voor het Government House in Bangkok demonstreerden roodhemden. Ze sloten zich later aan bij de demonstranten voor het Nida.
Bij het Government House werd door een andere groep boeren gedemonstreerd tegen de lage prijs van eieren.
Een geheel afwijkend geluid liet gisteren senator Paibul Nittawan horen. Hij vindt dat het hypotheeksysteem alleen zou moeten gelden voor kleine boertjes. Grootgrondbezitters en zakenlui die zich met rijsthandel bezighouden, zouden een bedrag gelijk aan de marktprijs moeten krijgen. Paibul wijst erop dat grootgrondbezitters het land dat ze aan boeren hebben verhuurd, terugnemen, waardoor ze de hoge bedragen die de regering betaalt in eigen zak kunnen steken. Die boeren mogen dan als contractarbeider op het land werken.
– Niet 405 miljard baht voor twee oogsten maar 240 miljard baht als budget voor de eerste rijstoogst vraagt het Ministerie van Handel aan het kabinet. Of boeren ook hun tweede oogst voor het hypotheeksysteem kunnen aanbieden, is nog niet bekend.
De 240 miljard wordt voorgefinancierd door Bank of Agriculure and Agricultural Cooperatives (BAAC), die het geld daarvoor op de geldmarkt moet lenen. Evenals in het afgelopen seizoen krijgen de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali, ruim 40 procent boven de huidige marktprijzen.
De nieuwe permanent secretaris van het ministerie van Handel herhaalt wat haar voorganger ook al zei: het hypotheeksysteem is niet in strijd met de grondwet, zoals critici menen. Het helpt het inkomen van de boeren te verhogen. Het ministerie is vastbesloten het systeem te handhaven ondanks de hoge kosten en het risico WTO-regels te overtreden.
Uit een onderzoek van het ministerie is gebleken dat in het afgelopen seizoen 140 miljard baht direct naar de boeren is gegaan en zo’n 57 tot 60 miljard indirect naar degenen die geprofiteerd hebben van de verkoop van de rijst tegen relatief hoge prijzen. Uit een ander onderzoek is gebleken dat 15 miljoen boeren het systeem tenminste 2 jaar willen handhaven, zodat ze hun schulden kunnen afbetalen. [15 miljoen boeren: zijn die dan allemaal ondervraagd?]

Kort nieuws 4 oktober
– Virabongsa Ramangkura, voorzitter van de Bank of Thailand, heeft de regering opgeroepen te stoppen met hypotheeksysteem voor rijst. Het leidt tot gigantische schulden en corruptie en het komt niet ten goede aan de boeren maar aan rijstmolenaars en politici.

Premier Yingluck bestrijdt Virabongsa’s visie. Het komt wel ten goede aan de boeren en hun gestegen inkomen stimuleert de economie. Vraag het maar aan de boeren, zegt ze tegen de critici. Over corruptie: ‘Mechanisms are in place to tackle corruption.’
Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) geeft toe dat het hypotheeksysteem verliezen oplevert maar die zijn niet hoger dan de verliezen, geleden onder het prijsgarantiesysteem van de vorige regering. Hij schat het verlies voor het seizoen 2011-2012 op 60 tot 70 miljard baht. Critici noemen veel hogere bedragen.
Om de corruptie te bestrijden gaat de regering satellietfoto’s gebruiken om een nauwkeurige schatting van de rijstoogst te kunnen maken. Voor het komend seizoen (2012-2013) heeft de regering het budget vastgesteld op 405 miljard baht. Evenals in het vorige seizoen krijgen de boeren voor een ton witte rijst 15.000 baht en 20.000 baht voor een ton Hom Mali. Deze prijzen liggen zo’n 40 procent boven de marktprijzen.
De grote vraag is of het de regering lukt de opgekochte rijst tegen een redelijke prijs te verkopen. Volgens minister Boonsong heeft de regering contracten afgesloten voor 8,38 miljoen ton met China en Indonesië als grootste kopers.
De regering wil Vietnam, Cambodja, Laos en Myanmar overhalen om een kartel te vormen en gezamenlijk de prijs van rijst op te drijven. De vijf landen exporteren jaarlijks 16 tot 17 miljoen ton, de helft van de wereldproductie.
– Circa 500 boeren hebben gisteren bij de campus van het National Institute of Development Administration (Nida) in Nakhon Ratchasima gedemonstreerd voor het rijsthypotheeksysteem en tegen de de gang van het Nida naar het Constitutionele Hof. De boeren zeggen dat de hoge prijzen die ze voor hun rijst krijgen, hen helpt hun schulden af te betalen waardoor hun leven verbetert.
Volgens het Nida is het hypotheeksysteem in strijd met de grondwet, want artikel 48 verbiedt de overheid het particuliere bedrijfsleven te beconcurreren. De overheid doet dit door rijst van de boeren op te kopen tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.

Kort nieuws 5 oktober
– De huidige protesten van boeren tegen de gang naar het Constitutionele Hof van 100 academici en studenten van het National Institute of Development Administration (Nida) is misplaatst en ongerechtvaardigd, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van 4 oktober. Het Nida wil geen eind maken aan het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. Het wil dat alleen de boeren ervan profiteren en niet, zoals nu, corrupte politici en functionarissen, rijstmolenaars, rijstsmokkelaars en enkele exporteurs die goede politieke contacten hebben.

Maar de regering steekt haar kop in het zand . Ze ziet en hoort niets. Ze gaat door met het systeem hetgeen ‘verontrustend is en wederom een ernstige fout’. Voor het komend seizoen wordt 405 miljard uitgetrokken om de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst) te kunnen betalen. Die prijzen liggen zo’n 40 procent boven de marktprijzen.
De regering is van plan 150 miljard baht te lenen om de aankopen te financieren; de rest van het bedrag zou moeten komen uit de verkoop van de huidige rijstvoorraad, die in het afgelopen seizoen is opgebouwd.
In silo’s ligt 14 miljoen ton gepelde rijst, inclusief 2 miljoen ton van vorig jaar. Het ministerie van Handel beweert voor 7,3 miljoen ton contracten met andere landen te hebben afgesloten, onder andere met China en Indonesië, maar tot nu toe is geen enkele handtekening gezet.
Bulog, het Indonesische rijstaankoop agentschap, zei in september dat het dit jaar niet van plan is rijst te importeren omdat de rijstproductie naar verwachting met 4 tot 5 procent stijgt. En als het wel moet importeren, dan wordt goedkopere en kwalitatief even goede rijst uit India en Vietnam gekocht.
Het lijkt erop dat het ministerie van Handel zich in een wanhopige situatie bevindt en hulp van buiten nodig heeft, concludeert de krant. Hoe kan de regering haar hoop op het ministerie vestigen?

Kort nieuws 7 oktober
– De regering staat voor 100 miljard baht in het krijt bij de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). Die schuld is in eerdere jaren onder het rijsthypotheeksysteem opgebouwd en is exclusief de kosten van het systeem in het oogstseizoen 2011-2012.

Voorgaande hypotheeksystemen zijn deels voorgefinancierd uit de cash flow van de bank en deels met leningen, die gegarandeerd zijn door het ministerie van Financiën. De regering kan de opgebouwde schuld op twee manieren afbetalen: door de opbrengst van de veilingen van de door haar opgekochte rijst te gebruiken of door het geld uit de begroting te halen.
In het afgelopen oogstseizoen heeft de bank in totaal 269 miljoen baht aan boeren uitgekeerd voor 18 miljoen ton paddy (ongepelde rijst). Voor het komende oogstseizoen is 405 miljard baht nodig voor 23 miljoen ton paddy in de eerste oogst en 11 miljoen ton in de tweede oogst. De regering heeft al het groene licht gegeven voor 150 miljard baht, dat de BAAC op de geldmarkt moet lenen.
Evenals in het afgelopen seizoen krijgen boeren voor een ton witte rijst 15.000 baht en Hom Mali (jasmijnrijst) 20.000 baht, prijzen die circa 40 procent boven de marktprijzen liggen.
Het rijsthypotheeksysteem, dat door de regering Yingluck is heringevoerd, werd in 1981 gelanceerd door het ministerie van Handel als maatregel om het overaanbod van rijst in de markt te verlichten. De regering boekte voor het eerst gigantische verliezen in 2004 toen de in mei 2007 ontbonden Thai Rak Thai partij van Thaksin aan de macht was. De hypotheekprijs (de prijs die de regering voor de rijst betaalde) lag ook toen ver boven de marktprijs. Critici zeiden dat Thaksin dit opzettelijk had gedaan om de plattelandskiezers te paaien.
De vorige regering Abhisit hanteerde een prijsgarantiesysteem; ze betaalde het verschil tussen de marktprijs en een referentieprijs en kocht de rijst niet op.

Kort nieuws 9 oktober
– Een commissie die onderzoek doet naar fraude in het rijsthypotheeksysteem, is op 25 verdachte zaken in Buri Ram en Petchabun gestuit. Rijstmolenaars gaven de boeren die rijst inleverden, geen voucher waardoor ze geen geld konden incasseren bij de Bank of Agriculture and Agricultural Coperatives. Sommige molenaars boden de rijst vervolgens onder de naam van de boer aan en incasseerden het geld. Veel arme boeren zaten zo dringend om geld verlegen dat ze hun rechten aan de molenaars overdeden.

In totaal werden 760 boeren gedupeerd door 53 personen, waaronder personeel van de Public Warehouse Organisation en ambtenaren.
In de provincie Sa Kaeo is 200 ton rijst inbeslaggenomen, die uit het buitenland was gesmokkeld om hier te profiteren van de hoge prijzen in het hypotheeksysteem.

Kort nieuws 10 oktober
– Het Constitutionele Hof buigt zich vandaag over het hypotheeksysteem voor rijst. Is het in strijd met de grondwet?, is de vraag. Dit betogen studenten en docenten van de Thammasat universiteit en het National Institute of Development Administration (Nida) in een verzoekschrift.

Samengevat: het systeem verstoort de markt, de overheid beconcurreert het particulier bedrijfsleven op oneerlijke wijze, het is een verspilling van belastinggeld en het wordt geteisterd door een grote corruptie.
De bewering van de regering dat het ten goede komt aan de boeren, klopt volgens de indieners niet. Arme boeren profiteren er in het geheel niet van. In tegendeel: ze hebben nu hogere productiekosten, want de landheren vragen hogere huren voor hun land. De echte profiteurs zijn rijstmolenaars en politici. Die kunnen een leuke winst maken zonder dat ze ter verantwoording worden geroepen.
Nipon Puapongsakorn, voormalig president van het Thailand Development and Research Institute, waarschuwt ambtenaren die meewerken aan de toepassing van het systeem. Ze lopen volgens hem het risico voor de rechter te worden gesleept. Hij vergelijkt de situatie met die van de voormalige gouverneur van de Bank of Thailand. Die is veroordeeld omdat hij goedkeuring verleende aan een valutatransactie die leidde tot een miljardenverlies aan nationale reserves, voorafgaand aan de financiële crisis van 1997.
– Het is al eerder gezegd en Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt het nu weer: de kwaliteit en puurheid van aromatische rijst loopt terug omdat boeren weinig moeite meer doen voor een kwalitatief goed product. Ze kunnen namelijk in het kader van hypotheeksysteem elke korrel rijst aan de overheid verkopen.

Wanneer er niets aan de kwaliteit wordt gedaan, dreigt Thailand volgend jaar zijn toppositie als exporteur van aromatische rijst te verliezen, waarschuwt Chookiat. ‘Er zijn nu veel concurrenten zoals Vietnam en Cambodja. De Cambodjaanse rijst heeft ongeveer dezelfde kwaliteit als Thaise rijst. Ze wordt ook vrij dicht bij elkaar verbouwd.’
Thaise aromatische rijst is relatief duur. Een ton kost US$1.100 tegen $650 voor Vietnamese rijst en $900 voor Cambodjaanse rijst. Vorig jaar exporteerde Thailand 196.426 ton Pathum Thani aromatische rijst en 2,31 miljoen ton Hom Mali (jasmijnrijst). In de eerste acht maanden van dit jaar werd aanzienlijk minder geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar: 53.985 ton Pathum Thani (158.431 ton vorig jaar) en 1,16 miljoen ton Hom Mali (1,6 miljoen ton).
Ook de export van alle types rijst is deze periode dramatisch gedaald: 4,45 miljoen ton tegen 8,17 miljoen ton vorig jaar. De verwachting is dat Thailand dit jaar na 30 jaar zijn toppositie als ’s werelds grootste rijstexporteur kwijtraakt aan Vietnam en/of India.

Kort nieuws 11 oktober
– Het Constitutionele Hof heeft gisteren zijn vingers niet gebrand aan het controversiële hypotheeksysteem voor rijst. De negen rechters waren unaniem: het Hof is rechtens niet bevoegd er een uitspraak over te doen en de indieners van het verzoekschrift, die erom hadden gevraagd, zijn geen belanghebbenden.

Het verzoekschrift om de grondwettelijkheid van het systeem te beoordelen was gedaan door docenten en studenten van de Thammasat universiteit en het National Institute of Development Administration (Nida). Volgens hen is het in strijd met de grondwet omdat de overheid de paddy van boeren opkoopt tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. De overheid zou zo het bedrijfsleven oneerlijk beconcurreren.
Adis Israngkura na Ayutthaya, deken van de School of Development Economics van het Nida, legt zich neer bij de uitspraak. Hij stapt niet naar de Ombudsman wat volgens juristen een optie zou zijn. In plaats daarvan wil hij forums organiseren om met boeren over het systeem te discussiëren. Volgens critici komt het aan hen nauwelijks ten goede, maar profiteren vooral rijstmolenaars en politici van de hoge prijzen die de regering betaalt.

Kort nieuws 12 oktober
– Waar of niet waar? Heeft de regering 7,3 miljoen ton rijst verkocht aan Indonesië, China, Bangladesh en Ivoorkust? Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) blijf het stug volhouden, exporteurs en oppositie geloven er niets van.

Ook gisteren tijdens een persconferentie weigerde Boonsong details te geven omdat de deals ‘vertrouwelijk’ zouden zijn.  1,4 miljoen ton zou al geleverd zijn, 300.000 ton wordt nog dit jaar verscheept en de rest in de loop van volgend jaar. De regeringsvoorraad bestaat uit rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem het afgelopen rijstseizoen voor bovenmarkt prijzen heeft opgekocht.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Exporters Association, begrijpt de geheimzinnigheid niet. Details van de verkopen kunnen gemakkelijk bekend worden gemaakt, omdat ze geen invloed hebben op de relaties tussen landen. Hij denkt dat de regering valse informatie geeft. ‘De regering had moeten zeggen dat ze van plan is rijst aan andere regeringen te verkopen, maar dat ze de rijst nog niet heeft kunnen verkopen. De regering berijdt een tijger en kan er niet vanaf’, zegt hij.
Chookiat heeft ook kritiek op het besluit van de regering om een vrachtloods op vliegveld Don Mueang als silo te gaan gebruiken. Meer ruimte om rijst op te slaan is nodig, omdat ‘elke korrel rijst’ wordt opgekocht, ook in het komende seizoen. Chookiat acht de loods ongeschikt omdat die normaal wordt gebruikt voor de opslag van industriële producten.

Kort nieuws zaterdag 13 oktober
– Met hoeveel tongen spreekt de regering? Volgens minister Jarupong Ruangsuwan (Transport) wordt bekeken of een vrachtloods op luchthaven Don Mueang geschikt is voor de opslag van rijst, maar volgens premier Yingluck is er voldoende opslagruimte beschikbaar.

Premier Yingluck lijkt overigens aan geheugenverlies te lijden want eerder gaf ze de ministeries van Binnenlandse Zaken en Transport en lokale autoriteiten de opdracht aanvullende ruimte zoeken. Oppositieleider Abhisit sneerde naar aanleiding daarvan: ‘De regering voert een beleid dat van Thailand een land maakt dat rijst verbouwt om in magazijnen op te slaan.’
Een fraai staaltje van redeneerkunst gaf ook Jarupong weg. ‘De regering slaat de rijst tijdelijk op, niet omdat ze problemen heeft het product te exporteren, maar omdat ze wacht tot de prijzen van rijst op de wereldmarkt stijgen.’
Nog even recapituleren. In het door de regering Yingluck heringevoerde hypotheeksysteem koopt de regering de paddy (ongepelde rijst) van de boeren op voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. Van de rijst die in het afgelopen seizoen is gekocht, is nog nauwelijks iets verkocht en het volgende seizoen is inmiddels al weer begonnen.
– Mijn inkomen is verdubbeld, ik kon mijn schulden afbetalen en mijn kinderen naar school sturen. Rijstboer Ornsa Ngamniyom had gisteren alleen maar lof voor het rijsthypotheeksysteem van de regering, die 15.000 baht voor een ton witte rijst betaalt en 20.000 baht voor een ton aromatische rijst, afhankelijk van de vochtigheidsgraad.
Ornsa was een van de 20 boeren uit Bangkok die waren afgekomen op een discussiebijeenkomst, georganiseerd door het National Institute of Development Administration (Nida). Hij en een andere boer zeiden zich bewust te zijn van de grote corruptie in het systeem, maar dat is een probleem dat de regering maar moet oplossen.
De bijeenkomst was een uitvloeisel van een mislukte gang naar het Constitutionele Hof van docenten en studenten van de Thammasat universiteit en het Nida. Zij betogen dat de regering de rijsthandel verstoort  door prijzen te betalen die 40 procent boven de marktprijzen liggen en de exportpositie van Thailand in gevaar brengt.
Volgens Tawadchai Supadit, adjunct-kanselier van het Nida, neemt 1,2 miljoen van de 3,7 miljoen boeren deel aan het hypotheeksysteem. Dertig procent van hen is arm. De overigen zijn investeerders en rijke boeren.

Zondag 14 oktober
– Om de corruptie te bestrijden die welig tiert in het hypotheeksysteem voor rijst, zullen op plaatsen waar boeren hun rijst inleveren, bewakingscamera’s worden opgehangen. De commissie, die de rijst in ontvangst neemt en keurt (onder andere op vochtigheid), wordt met twee politieagenten uitgebreid van drie naar vijf personen. Dit is bekend gemaakt door minister Boonsong Teriyapirom (Handel).

Het opkopen van de rijst in het seizoen 2011-2012 heeft de regering 359 miljard baht gekost. Hoeveel daarvan kan worden terugverdiend, is onbekend, want de minister weigert details bekend te maken over de 7,3 miljoen ton rijst die hij verkocht zou hebben aan vier landen. Maar rijstexporteurs en critici denken dat de minister bluft.
Voor het komende seizoen heeft de regering een budget van 405 miljard baht uitgetrokken. Dit bedrag wordt voorgefinancierd door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het moet lenen op de geldmarkt.
– Een Indonesische waakhond heeft haar regering opgeroepen Thaise rijst te testen omdat uit een onderzoek in de VS is gebleken dat Thaise rijst een zorgelijke concentratie niet-organisch arsenicum bevat. Het onderzoek werd gedaan door het Amerikaanse tijdschrift Consumer Reports. Onderzocht werden 200 dozen met 60 populaire rijstproducten. In 32 werd een verhoogd niveau aan niet-organische arsenicum gevonden. De Thaise Hom Mali (jasmijnrijst) bevatte overigens de helft van wat in Amerikaanse rijst werd gevonden.
De Thai Rice Exporters Association (TREA) heeft er, naar aanleiding van de Indonesische oproep, bij het ministerie van Landbouw op aan gedrongen het gebruik van pesticiden en kunstmest beter te controleren.
– De regering en rijstexporteurs slaan de handen ineen om de ingezakte export te stimuleren. Ze gaan gezamenlijk roadshows en beurzen in China, Hong Kong en Singapore houden, de belangrijkste afzetmarkten van Thaise rijst. De afspraak is vrijdag gemaakt tijdens een vergadering van minister Boonsong Teriyapirom (Handel) en de Thai Rice Exporters Association (TREA).
TREA-president Korbsook Iamsuri zegt dat de exporteurs het ministerie hebben voorgesteld de nieuwe Hom Mali zo snel mogelijk te verkopen, gezien de populariteit van die rijst. [Hom Mali groeit alleen in Kula Rong Hai velden in verschillende noordoostelijke provincies en kan alleen als hoofdoogst worden verbouwd omdat ze veel water nodig heeft.]
Tijdens de vergadering kwam ook Boonsong’s bewering ter sprake dat de regering met vier landen contracten heeft afgesloten voor de export van 7,3 miljoen ton rijst uit de vorige oogst. Maar details gaf hij niet. Exporteurs en critici, waaronder niet de minsten, denken dat Boongsong bluft.

Maandag 15 oktober
– Thailand stevent af op een economische ineenstorting, waarschuwt voormalig minister van Financiën Thirachai Phuvanatnaranubala. De gevolgen van het hypotheeksysteem voor rijst en andere populistische maatregelen kunnen veel ernstiger zijn dan verwacht, omdat geen rekening wordt gehouden met toekomstige financiële verplichtingen.

Thirachai, die bij de start van het kabinet Yingluck de portefeuille financiën beheerde, doet de pessimistische voorspelling op zijn Facebook pagina. Hij roept het ministerie van Financiën en de Bank of Thailand op om het beleid nog eens goed tegen het licht te houden.
Omdat het hypotheeksysteem en de andere maatregelen de staatsschuld opjagen, kan dit volgens Thirachai theoretisch tot het bankroet van het land leiden, vergelijkbaar met wat in Griekenland is gebeurd. Het verweer van de regering dat het land nog voldoende kan lenen omdat de huidige staatsschuld slechts 40 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, pareert Thirachai met de opmerking dat het ministerie van Financiën de staatsschuld op kasbasis berekent.
‘Dat percentage is niet realistisch. Het betekent dat de schuldenlast van die projecten, inclusief toekomstige schulden, pas in de staatsschuld wordt opgenomen wanneer de rekeningen van die projecten zijn gesloten. Derhalve is het schuldpercentage niet up to date en geeft het geen realistische beeld van de totale financiële last.’

Woensdag 17 oktober
– Een groep van 67 senatoren wil dat het Constitutionele Hof zich uitspreekt over de vraag of de verkoop van rijst van regering tot regering goedkeuring van het parlement behoeft conform artikel 190 van de grondwet. De senatoren hebben de senaatsvoorzitter gevraagd de zaak bij het Hof aanhangig te maken.

Achtergrond van het verzoek is de bewering van de minister van Handel dat 7,3 miljoen ton rijst, opgekocht in het afgelopen seizoen, aan vier landen is verkocht. Rijstexporteurs en critici zeggen dat de minister bluft. De kritische senatoren redeneren dat de verkoop de economische stabiliteit in gevaar kan brengen doordat de staatsschuld toeneemt. Artikel 190 zou van toepassing zijn omdat de verkoop alle burgers van het land aangaat.
Een senaatscommissie heeft bij het ministerie geïnformeerd naar details over de verkopen, maar ze kreeg nul op het rekest. De deals zouden vertrouwelijk zijn.
Oppositieleider Abhisit zegt dat de regering de boeren beter 150 miljard kas in het handje kan geven in plaats van hun rijst tegen een bovenmarktprijs op te kopen, op te slaan en te proberen te verkopen. ´Ik ben niet sarcastisch, maar op deze manier zouden veel meer boeren ervan profiteren en zou het geld niet in de handen komen van molenaars en handelaren.’
Democratisch parlementslid Warong Detwikrom wees er nog eens op dat de boeren niet 15.000 baht voor een ton witte rijst krijgen, zoals de regering beweert, maar gemiddeld 10.500 tot 11.000 baht. De boeren klagen ook over trage betalingen.

Donderdag 18 oktober
– Oppositieleider Abhisit betwijfelt of de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zich zal uitspreken tegen het hypotheeksysteem voor rijst. Volgens de WTO-regels mag Thailand de landbouw met niet meer dan 19,028 miljard baht per jaar steunen.

Abhisit reageert op een uitspraak van senator Paiboon Nititawan, die de leden van de WTO heeft opgeroepen druk uit te oefenen op de Thaise regering om te stoppen met het (geldverslindende) hypotheeksysteem. Abhisit zegt dat het systeem wellicht in strijd is met WTO-regels, maar het benadeelt andere landen niet, dus die zullen niet staan te trappelen om de kwestie aan de orde te stellen.
Paiboon en 69 senatoren willen ook dat het Constitutionele Hof zich uitspreekt over de vraag of de rijstverkopen van de Thaise regering aan andere regeringen de goedkeuring behoeven van het parlement conform artikel 190 van de grondwet.

Vrijdag 19 oktober
– In het seizoen 2011-2012 hebben 4.225.113 boeren hun rijst aangeboden voor het hypotheeksysteem [lees: verkocht aan de regering]. Uit steekproeven is gebleken dat sommigen voor dezelfde rijst meermalen geld hebben geïncasseerd. De boeren ontvangen in principe voor een ton witte rijst 15.000 baht en Hom Mali 20.000 baht, afhankelijk van de vochtigheidsgraad en zuiverheid.

Tot nu toe zijn de autoriteiten op 25 gevallen van fraude gestuit. Die hebben de staat 307 miljoen baht gekost. In Buri Ram heeft de politie 460 personen aangehouden, die met valse documenten probeerden aan te tonen dat ze boer waren, zodat ze konden profiteren van de hoge prijzen in het hypotheeksysteem. Dinsdag arresteerde de politie een rijstmolenaar in Nakhon Ratchasima, nadat gebleken was dat 11.000 ton regeringsrijst bij hem was verdwenen. De rijst vertegenwoordigt een waarde van 205 miljoen baht.
– Het ministerie van Landbouw gaat 2.400 GPS-apparaten aanschaffen om sneller rijstboeren en hun productieoppervlakte te kunnen registreren. Eerder werden al 882 apparaten geïnstalleerd in districten waar rijst wordt verbouwd, maar dat aantal is onvoldoende gebleken om snel accurate informatie te kunnen verzamelen. [Het artikel geeft geen informatie wat voor apparaten dat zijn, waar ze geïnstalleerd worden en wie er gebruik van maken.]

Zaterdag 20 oktober
– Amerikaanse boeren maken zich zorgen dat de Thaise overheid rijst gaat dumpen op de wereldmarkt omdat het hypotheeksysteem voor rijst tot een sterke verhoging van de rijstproductie in Thailand leidt. De boeren hebben hun zorgen uitgesproken in een brief aan de US Trade Representative.

Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) was er als de kippen bij om de zorgen van de boeren weg te nemen. Verhoging van de rijstproductie is beperkt omdat ze begrensd wordt door het landbouwareaal en de irrigatiecapaciteit. De minister zegt dat rijst niet gedumpt wordt. Volgens de minister heeft het hypotheeksysteem geen invloed op de export van andere landen, maar zouden die er juist van profiteren. Hij ontkent ook dat het systeem in strijd is met regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO.
Overigens heeft Bangkok Post al eens eerder in een hoofdredactioneel commentaar de regering gewaarschuwd geen rijst op de wereldmarkt te gaan dumpen, want dat zou de naam van Thailand schaden. De regering zit thans opgescheept met een grote voorraad duur opgekochte rijst en die wordt alleen maar groter nu het nieuwe oogstseizoen is begonnen.
– De Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives heeft voldoende fondsen om het hypotheeksysteem voor rijst en andere subsidieprogramma’s voor de landbouw in 2013 te financieren. De bank verwacht 500 miljard baht nodig te hebben voor het oogstseizoen 2012-2013, waarvan 405 miljard baht voor het rijstprogramma. Het ministerie van Financiën heeft al een lening van 150 miljard baht gegarandeerd voor de voorfinanciering van het rijstsysteem.
In het afgelopen seizoen heeft de bank 90 miljard baht uit eigen middelen gefinancierd en 260 miljard baht geleend. De regering heeft tot nu toe 42 miljard baht vergoed. De bank verwacht nog dit jaar 85 miljard baht te ontvangen en volgend jaar nog eens 85 miljard baht.
In totaal hebben boeren in het oogstseizoen 2011-2012 21,7 miljoen ton rijst aan de regering verkocht voor een bedrag van 328 miljard baht. Analisten verwachten dat de regering tenminste 100 miljard baht verlies maakt, vanwege de discrepantie tussen de prijs die ze aan de boeren betaalt en de prijs op de wereldmarkt. En er zijn nog bijkomende kosten zoals vervoer, opslag en verlies door bederf.

Zondag 21 oktober
– Thailand gaat Vietnam vragen een gezamenlijke Asean Federation for Rice Millers and Rice Traders op te zetten met als doel de prijs van rijst te stabiliseren (lees: er een hogere prijs voor te kunnen vragen). Eerder polste Thailand al Myanmar en andere rijstproducerende landen in de regio over mogelijkheden voor samenwerking. Vietnam oogst het komend seizoen naar verwachting 43,4 miljoen ton rijst tegen Thailand 34 miljoen ton.

Maandag 22 oktober
– In slechts één van de 440 onderzochte magazijnen waar door de regering opgekochte rijst ligt opgeslagen, is corruptie geconstateerd. Dit zegt vice-minister-president Chalerm Yubamrung. Het gaat om een magazijn in Nakhon Ratchasima waar 10.000 ton rijst ‘zoek’ was. Thailand telt 800 magazijnen. Het bericht geeft geen details over het onderzoek, behalve dan dat het onder leiding stond van het adjunct-hoofd van de landelijke politie. Lekker belangrijk…

Dinsdag 23 oktober
– Minister Boonsong Teriyapirom (Handel), de man die heilig gelooft in het geldverslindende hypotheeksysteem voor rijst, heeft een droom: Thailand als rijstmagazijn voor de wereld. Hij hoopt geld te kunnen ontfutselen aan de Asian Cooperation Dialogue (ACD) voor de bouw van een megagroot silo, waar rijst zeven tot acht jaar kan worden bewaard. Thailand kan jaarlijks 32 miljoen ton paddy (ongepelde rijst) produceren, maar de bestaande silo’s kunnen rijst slechts maximaal 2 à 3 jaar bewaren.
De ACD werd in 2002 opgericht met als doel samenwerking op het Aziatisch continent te bevorderen. Thans zijn 31 landen lid, waar 60 procent van de wereldbevolking woont. Tijdens een recente top in Koeweit is besloten een fonds van US$2 miljard in het leven te roepen.

Donderdag 25 oktober
– Vietnam is op dit moment ’s werelds grootste rijstexporteur met India op nummer 2. Thailand dat al 30 jaar de ranglijst aanvoert, is gezakt naar de derde plaats. Tot nu toe exporteerde Thailand dit jaar 47 procent minder rijst dan vorig jaar. Exporteurs en critici leggen de schuld bij het door de regering Yingluck van stal gehaalde hypotheeksysteem, waarin rijst van de boeren wordt gekocht voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.

De regering houdt vol dat het Thailand dit jaar nog zal lukken Vietnam en India in te halen. India zou met transportproblemen kampen en Vietnam gaat met droogte te maken krijgen.

Dinsdag 30 oktober
– Geen nieuw geluid maar nu weer eens van iemand anders. Kongkiat Opaswongkarn, directeur van Asia Plus Securities, heeft zware kritiek op het economisch beleid van de regering. Als eerste moet volgens hem het hypotheeksysteem voor rijst worden geschrapt. Het land loopt met dit systeem het risico van een schuldencrisis en een verlaging van ’s lands credit rating als gevolg van de hoge staatsschuld.
De regering kan beter fondsen ter beschikking stellen voor technologische verbeteringen zodat de concurrentiekracht van de boeren op de lange termijn verbetert. Parallel daaraan moet de regering landbouwprijzen garanderen in plaats van producten opkopen. De huidige praktijk leidt er alleen maar toe dat de staatsschuld uiteindelijk in de gevarenzone komt. Nu bedraagt de staatsschuld 43 procent van het bruto binnenlands product, maar als de schuld naar 50 procent gaat ‘moet je voorzichtig zijn’, zegt Kongkiat, ‘en een stijging naar het plafond van 60 procent zou een heel slecht signaal zijn.’
Kongkiat adviseert de regering andere financieringsmogelijkheden dan leningen te zoeken, bijvoorbeeld de uitgifte van obligaties via overheidsbanken als de Government Savings Bank en de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Verhoging van de BTW is een andere mogelijkheid. Kongkiat noemt dat eerlijker dan subsidies die slechts bepaalde sectoren bevoordelen.
Ten slotte pleit Kongkiat voor verlaging van de inkomstenbelasting naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat in omringende landen. De binnenlandse consumptie wordt daardoor gestimuleerd, hetgeen Kongkiat cruciaal noemt.

Donderdag 1 november
– Het leidt geen twijfel dat Moeder Natuur verantwoordelijk is voor de droogte in het Noordoosten, maar dat ontslaat de regering en het Water and Flood Management Committee (WFMC) niet van de plicht in actie te komen, schrijft Bangkok Post vandaag in haar hoofdredactioneel commentaar. En wat nog erger is: WFMC-voorzitter Plosprasop Suraswadi, tevens minister van Science and Technology, ontkende vorige week doodleuk dat die regio met droogte te maken heeft. Nee, de regio zou slechts een tekort aan water hebben.

BP wijst erop dat de regering 300 miljard baht heeft uitgetrokken voor watermanagement. Dat geld dient niet alleen naar anti-overstromingsmaatregelen te gaan maar ook naar maatregelen om te zorgen dat er in het droge seizoen voldoende water is voor huishoudelijk, agrarisch en industrieel gebruik.
De krant vraagt zich af: gaat er nog iets gebeuren? In de Central Plains hebben de meeste rijstboerderijen toegang tot irrigatiesystemen, in het Noordoosten wordt slechts 4 van de 64 miljoen rai geïrrigeerd, de rest is overgeleverd aan de grillen van Moeder Natuur. De regering praat wel veel over megaprojecten zoals hogesnelheidslijnen, maar bittter weinig wordt gehoord over megaprojecten om het land te irrigeren.
Veel boeren in de Isan zullen waarschijnlijk de kans missen om te profiteren van het hypotheeksysteem voor rijst  om de eenvoudige reden dat er niet voldoende rijst overblijft om aan de regering te verkopen – laat staan voor eigen consumptie.
– Ik ben verkeerd geciteerd, zegt Kongkiat Opaswongkarn, directeur van Asia Plus Securities, in een ingezonden brief in Bangkok Post (zie het desbetreffende bericht in Thais nieuws d.d. 30 oktober).  Hij had geen zware kritiek op het economisch beleid van de regering, maar maakte er slechts kanttekeningen bij. Hij pleitte niet voor afschaffing van het hypotheeksysteem voor rijst en invoering van een prijsgarantiesysteem. Elk systeem heeft voor- en nadelen. Alleen het verschil tussen hypotheek- en marktprijs moet aangepast worden, vindt hij. En een staatsschuldpercentage in verhouding tot het bruto binnenlands product heeft hij geweigerd te noemen, ondanks aandringen van de interviewende verslaggevers.
Twee mogelijkheden: de verslaggevers hebben er een potje van gemaakt of Kongkiat is geschrokken van zijn eigen woorden. Dat is niet ongebruikelijk wanneer mensen hun eigen woorden zwart op wit teruglezen.

Vrijdag 2 november
– Zo’n 4000 boeren hebben nog geen cent gezien voor de rijst die ze in het kader van het hypotheeksysteem aan de regering hebben verkocht. Zij wachten al 2 maanden op hun geld. Prom Boonmachuay, hoofd van de Farmer’s Council in Suphan Buri, eist van de regering een verklaring. In totaal moet nog 500 miljoen baht worden betaald. ‘Farmers are in trouble and we don’t know where to seek help’, zegt Prom.
De Senaat buigt zich op 23 en 24 november over het regeringsbeleid en met name over het hypotheeksysteem. Op 26 en 27 november houdt het Huis van Afgevaardigden een zogeheten censure debate, waarin de oppositie de regering het vuur na aan de schenen zal leggen. Zo’n debat mondt altijd uit in een motie van wantrouwen, die volgende maand geen enkel effect heeft, want de regering beschikt over een riante meerderheid in het parlement.

Zaterdag 3 november
– Er is geen enkele verstandige economische reden voor het rijsthypotheeksysteem, aldus Nipon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute (TDRI). Tijdens een seminar gisteren in Pattaya, georganiseerd door de Senaat, riep hij mede namens twee senaatscommissies de regering op het systeem te herzien ‘om een ramp voor de gehele industrie af te wenden’.

De enigen die profiteren van het systeem, zei Nipon, zijn de regering die daarmee de stemmen van de boeren krijgt en als tweede de rijstmolenaars en eigenaren van silo’s die de rijst voor de regering opslaan. Nieuwe magazijnen springen momenteel als paddestoelen uit de grond, omdat de eigenaren weten dat ze hun investering binnen een jaar kunnen terugverdienen.
Problematisch is ook dat boeren zoveel mogelijk rijst verbouwen zonder zich te bekommeren om de kwaliteit. Volgens Nipon kan dit tot systematische corruptie leiden. Senator Prawat Thongsomboon van de senaatscommissie economie zei dat een aantal boeren hun akkers met cassave en suikerriet registreren als rijstvelden om hun rijstquotum te verhogen. Zijn commissie stelt voor rijke boeren uit te sluiten van deelname aan het hypotheeksysteem, zodat alleen arme boeren ervan profiteren.
En dan is er nog de kwestie van de voorfinanciering door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives. De regering heeft slechts 150 miljard voor de bank uitgetrokken, maar er is 405 miljard baht nodig. Senator Kamnoon Sitthisamarn van de senaatscommissie financiën verwacht dan ook dat boeren lang op hun geld zullen moeten wachten, omdat de bank de rest van het geld moet zien te vinden. Kamnoon verwacht ook dat het niet zal lukken de staatsschuld onder het plafond van 60 procent van het bruto binnenlands product te houden.
– De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperation zegt over voldoende liquide middelen te beschikken om in het seizoen 2012-2013 het rijsthypotheeksysteem van de regering voor te financieren. Het liquide vermogen bedraagt 18 procent van het totaal ingelegd bedrag en dat is aanzienlijk meer dan de 6 procent die de Bank of Thailand eist. De bank beschikt over 940 miljard baht, waarvan 170 miljard snel in geld kan worden omgezet om de boeren uit te betalen.
De bank denkt 235 miljard baht nodig te hebben voor het hypotheeksysteem. Daarvan wordt 150 miljard baht geleend bij het Public Debt Management Office. Het ministerie van Handel fourneert 85 miljard baht uit de verkoop van eerder opgekochte rijst.
In het hypotheeksysteem ontvangen boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst). In het komende oogstseizoen is volgens dit bericht 240 miljard baht nodig voor 15 miljoen ton, maar een eerder bericht noemt 405 miljard baht voor 23 miljoen ton paddy (ongepelde rijst) in de eerste oogst en 11 miljoen ton in de tweede oogst. [En die 240 miljard baht verschilt ook van de 235 miljard baht die de bank noemt.]
In het seizoen 2011-2012 kocht de regering 20,57 miljoen ton rijst op voor een bedrag van 320 miljard baht. [Een eerder bericht noemde 21,7 miljoen ton en 328 miljard baht. Andere berichten noemen 269 miljard en 359 miljard baht.]

Dinsdag 6 november
– Researchers van het Ubon Ratchathani Rice Research Centre hebben twee nieuwe rijstvariëteiten geïntroduceerd: één met minder suiker, speciaal voor diabetespatiënten, en één die bescherming biedt tegen kanker. Deze laatste soort, die lokaal bekend staat als khao hom mali daeng, bevat anthocyanin en vitamine E, twee stoffen waar kanker niet gek op is.
[Als die rijstsoort al lokaal bekend is, is de vraag wat de researchers nu precies hebben gedaan. Het bericht gebruikt het woord ‘introduced’. ]

Woensdag 7 november
– Weer zo’n leuk luchtkasteel van minister Boonsong Teriyapirom (Handel)? De regering probeert met China een deal te sluiten om van 2013 tot 2015 5 miljoen ton rijst te verkopen, zegt hij. Die intentie zou in december in een Memorandum of Understanding worden vastgelegd. Volgens een bron bij het ministerie van Handel zijn er bij de deal geen particuliere bedrijven uit China of Thailand betrokken.
Rijstexporteurs zijn sceptisch, want China importeert gemiddeld 500.000 tot 1 miljoen ton rijst per jaar uit verschillende landen, waaronder Thailand. Wel zegt Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, dat China dit jaar meer importeert omdat het zuiden van het land wordt getroffen door een grote droogte. Hij verwacht dat 2,5 tot 3 miljoen ton wordt geïmporteerd. Over de levering van 1,5 miljoen ton door Vietnam is al overeenstemming bereikt en ook uit Pakistan koopt China rijst.
Minister Boonsong beweerde eerder dat Thailand contracten met vier landen heeft afgesloten over de levering van rijst, maar de rijstexporteurs denken dat de minister ook toen blufte. De minister en zijn minsterie staan onder grote druk om de in het kader van het hypotheeksysteem opgekocht rijst te slijten. Daarvoor heeft de regering aan de boeren een prijs betaald die zo’n 40 procent boven de marktprijs ligt. Tot nu toe is er nog nauwelijks iets van verkocht.
China is ’s werelds grootste rijstproducent met vorig jaar een productie van 141 miljoen ton (gepelde) rijst. De FAO verwacht voor China dit jaar een grotere productie. De wereldproductie wordt geschat op 724,5 miljoen ton (483,1 miljoen ton gepeld). Eerder verwachtte de FAO 732,3 miljoen ton (488,2 miljoen ton gepeld).

Vrijdag 9 november
– Wie profiteert het meest van het hypotheeksysteem voor rijst? Zijn dat de 1 miljoen rijkere boeren, zoals het Thailand Development Research Institute zegt, en niet de overige 3,8 miljoen boeren.  De Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, die de gelden uitbetaalt aan de boeren, gaat dat onderzoeken.
De 1 miljoen boeren die het meeste geld opstrijken, wonen volgens het TDRI in gebieden die goed geïrrigeerd zijn. Ze leveren 52 procent van ’s lands rijstproductie. De overige 3,8 miljoen arme boeren produceren 48 procent.
In het seizoen 2011-2012 verkochten in de hoofdoogst 1,14 miljoen boeren 6,95 miljoen ton rijst aan de regering en in de tweede oogst leverden 1,02 miljoen boeren 13,62 miljoen ton rijst. De overstromingen en in sommige gebieden droogte waren er de oorzaak van dat de oogst kleiner was dan normaal.
Voor een ton witte rijst betaalde de regering 15.000 baht en voor een ton Hom Mali 20.000 baht, prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen. Ook in het huidige oogstseizoen gaat de regering door met dit zwaar bekritiseerde systeem.

Zaterdag 10 november
– De minister van Handel Boonsong Teriyapirom wordt door oppositiepartij Democraten niet op de pijnbank gelegd tijdens het door haar aangevraagde censure debate. De partij legt premier Yingluck erop om haar aan de tand te voelen over het veel bekritiseerde hypotheeksysteem voor rijst.
‘Wanneer de minister anderen laat antwoorden of alleen vanaf papier een voorgekookte tekst voorleest, zullen mensen zich realiseren wat de leiderschapskwaliteiten van deze minister-president zijn’, zegt vice-partijleider Alongkorn Ponlaboot. ‘En als de premier niet in staat is de vragen te beantwoorden, wordt de geloofwaardigheid van de beschuldigingen van de oppositie alleen maar bevestigd.’
Volgens Alongkorn is Yingluck de aangewezen persoon om geïnterpelleerd te worden over het hypotheeksysteem, omdat het systeem niet alleen een zaak is van het ministerie van Handel maar ook van Financiën en tal van commissies. Democratisch collega Jurin Laksanavisit geeft echter een andere verklaring: de oppositie heeft niet voldoende informatie om de minister aan de schandpaal te nagelen.
Sombat Thamrongthanyawong, president van het National Institute of Development Admnistration (Nida), heeft weer een andere verklaring. De minister wordt gespaard omdat het systeem populair is bij kiezers, alhoewel die heel goed weten dat corruptie er welig tiert. [Maar dat zal de kiezers worst wezen, zolang ze er zelf geen last van hebben of ervan profiteren.] Sombat zegt dat academici en oppositie die het systeem kritiseren, dus ook het Nida, flink op hun kop krijgen van degenen die het systeem steunen.
Het censure debate vind plaats op 25 en 26 november.

Zondag 11 november
– De VS en Thailand gaan een robbertje vechten over het hypotheeksysteem voor rijst. De USA Rice Federation is bang dat Thailand de door de regering opgekochte rijst op de wereldmarkt gaat dumpen. Volgens de Amerikanse rijstboeren komt het systeem neer op exportsubsidie en dat is in strijd met de WTO-regels. Woensdag mag Thailand het tijdens een vergadering van de landbouwcommissie van wereldhandelsorganisatie WTO allemaal eens haarfijn uitleggen.
De commissie heeft vooruitlopend op de vergadering al een aantal vragen gedeponeerd bij de Thaise overheid. Ze informeert naar details van het systeem en vraagt zich af waarom de Thai Board of Trade gestopt is met het dagelijks publiceren van gegevens over het systeem.
Het Trade Negotiations Department is niet verbaasd over de Amerikaanse actie. Directeur-generaal Piramol Charoenpao bestrijdt dat Thailand de WTO-regels overtreedt, omdat het bedrag dat Thailand aan het systeem besteedt onder de door de WTO voorgeschreven limiet blijft. Ze verwijt de VS dat die  veel hogere subsidiebedragen aan de eigen boeren betaalt.

‘De agrarische sector is aan het instorten’
12 november – De enige manier waarop boeren in de toekomst kunnen overleven, is door zogeheten ‘agricommunity enterprises’ te vormen, een op zakelijke leest gestoelde samenwerkingsvorm van 10 boeren op 1.500 rai land met een centraal punt waaruit de leden machinerie kunnen lenen.

Volgens Veerachai Chaochankit, voorzitter van de Agricultural Machinery Club van de Federation of Thai Industries, is de gehele bedrijfstak thans aan het instorten.
In het verleden waren boeren redelijk self-sufficient. Ze hadden 15 à 20 rai per huishouden, verbouwden één keer per jaar rijst, zodat de grond zich kon herstellen, en ze verkochten het surplus. Nu wordt er meer keren per jaar rijst verbouwd, er worden meer pesticiden gebruikt, de grond wordt uitgeput en geld om te mechaniseren hebben de boeren niet. En de jonge generatie heeft geen zin in het boerenbedrijf; als ze land hebben, verkopen ze het.
Het agricommunity enterprise-model ondervangt die problemen en kan uiteindelijk organische landbouw bevorderen en resulteren in een kwaliteitsverbetering van de rijst. Veerachai wijst het huidige hypotheeksysteem voor rijst af, omdat het de boeren niet stimuleert om aan kwaliteitsverbetering te doen. ‘De regering kan het geld beter gebruiken om samenwerkingsprojecten te financieren, bijvoorbeeld door de kosten van de aankoop van een tractor te subsidiëren.’
Maar hij geeft toe dat het lastig zal zijn boeren en rijstmolenaars te laten samenwerken en te voorkomen dat handelaren en politici roet in het eten te gooien. De huidige coöperaties doen het volgens hem niet goed. ‘Ze houden zich niet bezig met het verbeteren van de productie en worden op bureaucratisch wijze geleid. Maar wij staan een zakelijke benadering voor, analoog aan de manier waarop bedrijven worden geleid.’
Het model kan ook toegepast worden op de verbouw van maïs, cassave, suikerriet, para rubber en palmolie. ‘Het is de enige manier waarop boeren kunnen overleven. Er zijn geen andere opties. Als boeren zich niet verenigen, dan zullen grote bedrijven en miljonairs de sector blijven domineren.’
Chamroon Suaydee, lid van het Eastern People’s Network, steunt het model, met als kanttekening dat boeren geen managementkwaliteiten hebben, waardoor het moeilijk zal zijn die agricommunity enterprises te managen. ‘En ze vertellen hun kinderen niet dat ze boer moeten worden. Ze laten ze liever andere studies volgen die tot een hoger inkomen leiden. Dat is gevaarlijk.’

Dinsdag 13 november
– Het kabinet is akkoord gegaan met het plan van het ministerie van Handel voor het ontwikkelen van een partnerschap op het gebied van de rijsthandel met Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam met als doel de internationale rijstprijzen te stabiliseren. Nauwere samenwerking zal daarnaast de voedselzekerheid in het gebied bevorderen en het smokkelen van rijst uit buurlanden voorkomen. Thailand is interessant voor smokkelaars vanwege de hoge prijs die in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst wordt betaald.
Concreet houdt het plan het creëren van rijsthandelszones in. Als eerste komt Cambodja aan de beurt. Rijst uit dat land wordt geïmporteerd en gepeld in Thailand en daarna namens Cambodja uit Thailand geëxporteerd. Thans overtreft het aanbod in Cambodja de vraag en omdat het land onvoldoende rijstmolens en silo’s heeft, moet het zijn rijst snel exporteren, waardoor de prijzen op de wereldmarkt worden gedrukt. Wanneer de rijsthandelszone functioneert, hoeft dat niet meer.
– We noemen het ‘superrijst’, zeggen wetenschappers van de Kasetsart universiteit die proberen uitgaande van de rijstvariëteit Pinkaset een rijstsoort te ontwikkelen die beter bestand is tegen water (lees: overstromingen) en een hoger ijzergehalte heeft. Het onderzoek heeft de aandacht getrokken van het National Science and Technology Development Agency, dat een subsidie van 20 miljoen heeft verleend.

Woensdag 14 november
– Het is allemaal ouwe koek, maar het is wel aardig om het nog even op een rijtje te zetten. Uit het artikel wordt overigens niet duidelijk of de informatie tijdens een seminar werd gegeven. Er worden sprekers geciteerd zonder plaats, datum en aanleiding te noemen.
> Elk boerengezin heeft een schuldenlast van 50.000 baht.
> Het hypotheeksysteem voor rijst heeft ervoor gezorgd dat de landeigenaren de huur van hun grond hebben verhoogd en de verkopers de prijs van kunstmest.
> Een afnemend aantal boeren is eigenaar van de grond. Meer dan 60 procent moet land huren. [Elders las ik dat grootgrondbezitters huurcontracten opzeggen en de ex-huurders als contractarbeider op hun land laten werken, zodat ze zelf kunnen profiteren van de hoge hypotheekprijs.]
> Het hypotheeksysteem lost twee kernproblemen in de landbouw niet op: landeigendom en hoge schuldenlast.
> Het hypotheeksysteem verleidt de boeren veel pesticiden en kunstmest te gebruiken om snel grote hoeveelheden rijst te produceren in plaats van de kwaliteit te verbeteren.
> Het kostbare systeem ruïneert de positie van Thailand als rijstexporteur op de wereldmarkt, leidt tot corruptie en kost de overheid, dus de belastingbetaler, gigantisch veel geld.
> Het hypotheeksysteem komt ten goede aan boeren met een middelgrote en grote akker alsmede aan molenaars, maar niet aan arme boeren. Van het geld dat de overheid aan het systeem besteedt, gaat minder dan 1/5 naar arme boeren; middeninkomens krijgen tweemaal zo veel.
> Soortgelijke subsidiesystemen in andere landen kennen voorwaarden, maar het hypotheeksysteem kent geen enkele voorwaarde. Ongeacht kwaliteit en volume krijgen de boeren betaald voor de rijst die ze inleveren.
> In de eerste negen maanden van dit jaar is de export van rijst met 44 procent afgenomen.
> Evenals in het seizoen 2011-2012 wordt het systeem in het seizoen 2012-2013 toegepast.
> De overheid betaalt voor de opgekochte rijst prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen.

Zondag 18 november
– Het mooie plannetje van Thailand om samen met Laos, Myanmar, Vietnam en Cambodja een rijstkartel te vormen heeft voorlopig schipbreuk geleden. De andere landen ‘zijn er nog niet klaar voor’. De Asian Development Bank heeft het plan ‘mondiaal onverantwoordelijk’ genoemd.

Doel van de zogeheten Asean Rice Federation had het opdrijven van de rijstprijs met 10 procent per jaar moeten worden, wat Yanyong Phuangrach, permanent secretaris van het ministerie van Handel, in augustus eufemistisch het ‘stabiliseren van de rijstprijzen’ noemde. Tevens zou de voedselvoorziening in de regio worden veiliggesteld.
Informeel zou daarover overeenstemming zijn bereikt, maar nu zegt de Cambodjaanse minister van Handel Cham Praseth dat de bestaande kanalen zich beter voor samenwerking lenen, doelend op de 10 jaar oude Irrawaddy-Chao Praya-Mekong Economic Cooperation Strategy, waarin ook rijst aan de orde komt. Alhoewel formeel geen overeenstemming is bereikt, blijft Thailand naar regionale samenwerking op rijstgebied streven.
– Het ministerie van Handel gaat de komende maanden 600.000 ton Hom Mali uit de nieuwe oogst (2012-2013)  en 500.000 ton witte rijst uit de oude oogst (2011-2012) veilen. Op verzoek van de Thai Rice Exporters Association komen voor de Hom Mali alleen exporteurs in aanmerking die al bestellingen uit het buitenland hebben. Ze moeten ook geassocieerd zijn met een molenaar, die deelneemt aan het hypotheeksysteem. De rijst kan dan snel geleverd worden, zodat kwaliteitsverlies wordt voorkomen, wat vooral bij deze rijstsoort essentieel is. Bovendien bespaart de overheid opslagkosten. De Hom Mali wordt in gedeeltes geveild: 200.000 ton per maand.

Dinsdag 20 november
– De baht loopt gevaar en het vertrouwen in de economie bekoelt door de snel oplopende staatsschuld, veroorzaakt door het hypotheeksysteem voor rijst. Dit zegt Pridiyathorn Devakula, voormalig gouverneur van de Bank of Thailand, en het is niet de eerste keer dat hij waarschuwt.
Thans bedraagt de staatsschuld 44 procent van het bruto binnenlandse product, een percentage dat aan het eind van het jaar op 48 procent zal staan. In 2019 bereikt het 53 procent, voorspelt de voormalige minister-president en minister van Financiën. ‘De stijgende schuld zal ongetwijfeld invloed hebben op de stabiliteit van de baht. De baht zal verzwakken als gevolg van het weinige vertrouwen in Thailand’s stijgende schuldenlast’, aldus Pridiyathorn op een forum, georganiseerd door het Isra Institute en het Thailand Research Development Institute.
Pridiyathorn rekende voor dat het rijstprogramma dit jaar 140 miljard baht kost. De verliezen zullen de komende 7 jaar oplopen tot 210 miljard baht per jaar, omdat de regering beloofd heeft vanaf volgend jaar jaarlijks 33 miljoen ton rijst van de boeren op te kopen. ‘Geen enkele regering heeft in het verleden een dergelijk project voorgesteld, dat tot een verlies van biljoenen baht kan leiden.’

Donderdag 22 november
– China en Thailand hebben woensdag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend over de verkoop van rijst, maar de hoeveelheid en prijs zijn niet bekend gemaakt. Eerder deze maand zei minister Boonsong Teriyapirom (Handel) dat de regering van 2013 tot 2015 5 miljoen ton rijst aan China wil verkopen. Thaise rijstexporteurs achten dat zeer onwaarschijnlijk omdat China gemiddeld tussen 500.000 en 1 miljoen ton rijst importeert, niet alleen uit Thailand, maar ook uit andere landen.
In de eerste tien maanden van dit jaar heeft China 90.000 ton Thaise rijst geïmporteerd, meest Hom Mali (jasmijnrijst). Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, verwacht dat China dit jaar 100.000 ton Thaise rijst importeert en niet meer vanwege de hoge prijs. Thaise rijst is US$100 per ton duurder dan Vietnamese en rijst uit Myanmar is nog eens $30 tot $40 per ton goedkoper dan Vietnamese.
Wanneer de regering $450 per ton zou rekenen, is de Thaise rijst verkoopbaar, maar dan zou de regering een gigantisch verlies lijden omdat ze de rijst in het kader van het hypotheeksysteem boven marktprijzen van de boeren heeft gekocht.
Naar verwachting importeert China dit jaar meer rijst dan andere jaren vanwege droogte in het zuiden van het land. Drie Thaise rijstexporteurs hebben deze week met de grootste rijsthandelaar van China een contract afgesloten voor de levering van 260.000 ton ter waarde van 6,24 miljard baht volgend jaar.
Update: Bovenstaand bericht is gebaseerd op de krant van 21 november; in de krant van vandaag wordt het MoU een farce genoemd. Het zou niet meer zijn dan een vage oproep aan China om meer rijst uit Thailand te kopen. Gegevens over volume, prijs en leverdatum bevat het MoU niet, bevestigt Tikhumporn Natvaratat, adjunct-directeur-generaal van het Foreign Trade Department. China wilde niet specifiek zijn, zegt hij.
Volgens Pornsil Patcharintanakul, vice-voorzitter van de Thai Chamber of Commerce, is het MoU niet meer dan een ‘letter of intent’, maar Tikhumporn daarentegen zegt dat het MoU meer is: het bevestigt China’s  voornemen om meer rijst uit Thailand te gaan importeren.
Chookiat Ophaswongse, honorair president van de Thai Rice Exporters Association, zegt dat minister Boonsong sprookjes vertelt wanneer hij beweert dat de regering met vier landen exportcontracten heeft afgesloten voor 7,3 miljoen ton rijst en 5 miljoen ton rijst van 2013 tot 2015 aan China levert. Chookiat noemt die uitspraken ‘uitermate onverantwoordelijk’.

Vrijdag 23 november
– Hoeveel verlies gaat de regering maken op het hypotheeksysteem voor rijst? Het Thailand Development Research Institute (TDRI) schat 300 miljard baht. Daardoor zal de staatsschuld toenemen en wordt de economie van het land geschaad.
Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) gelooft er niets van. Hij wantrouwt het TDRI omdat het onder de vorige regering het prijsgarantiesysteem had bedacht. ‘Dus de kritiek op het beleid van de Pheu Thai-regering was te verwachten’, zegt hij. Hoe hoog het verlies dan wel wordt, zei hij niet.
Nipon Poapongsakorn van het TDRI wijst erop dat de regering zich in alle mogelijke bochten moet wringen om liquiditeit te verschaffen aan de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Die overheidsbank financiert het programma voor, door de boeren 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali te betalen. Omdat van de oogst van het afgelopen seizoen nog bijna niets is verkocht, krijgt de bank te maken met hoge rentelasten, nu het nieuwe seizoen is begonnen.
Volgens de regering komt het programma ten goede aan de boeren omdat ze meer voor hun rijst krijgen. Volgens het TDRI heeft meer dan de helft van de boeren ook andere inkomstenbronnen. Voor de armste groep boeren geldt dat hun belangrijkste bron van inkomsten niet de rijstverbouw is.

Dinsdag 27 november
– Premier Yingluck had het moeilijk gisteren op de tweede dag van het door oppositiepartij Democraten aangevraagde censure debate (vergelijkbaar met een interpellatie in het Nederlandse parlement). Ze moest het geldverslindende en door corruptie geplaagde hypotheeksysteem voor rijst verdedigen.

De vice-kamervoorzitter tikte haar op een gegeven moment op de vingers omdat ze de antwoorden, opgesteld door haar staf, van papier voorlas. Hij zei haar zelf te antwoorden; desnoods kon ze de hulp van ministers inroepen wanneer bepaalde details moesten worden uitgelegd. De oppositie riep Yingluck ter verantwoording en niet de eerstverantwoordelijke minister van Handel, omdat ze voorzitter is van de landelijke rijstcommissie.
Het betoog van oppositieleider Abhisit en het antwoord van Yingluck dat een uur in beslag nam, vat ik kort samen: de regering koopt de rijst te duur op van de boeren; boeren gaan voor kwantiteit, niet voor kwaliteit; Thailand is als ’s werelds rijstimporteur nummer 1 ingehaald door Vietnam en India; het systeem doet een grote aanslag op ’s lands financiën; het wordt geplaagd door corruptie en van de 200 miljard baht die het de staat tot nu toe heeft gekost, gaat slechts de helft naar de boeren. De rest verdwijnt in de zakken van politici, molenaars en handelaars.
Yingluck: in waarde uitgedrukt is Thailand nog steeds ’s werelds grootste rijstexporteur; tegen het eind van het jaar wordt rijst 8 procent duurder; we doen ons best corruptie te voorkomen; uit peilingen blijkt dat de mensen tevreden zijn over het systeem.
Twee andere onderwerpen die ter sprake kwamen, waren ongeregelmatigheden in de besteding van het budget voor anti-overstromingsmaatregelen en het veronderstelde onvermogen van de regering naleving van de anti-corruptiewetten af te dwingen.
– Behalve Abhisit attaqueerden ook twee partijgenoten Yingluck over onregelmatigheden in het programma. Een had betrekking op het gebruik van een Chinees bedrijf als dekmantel voor een dubieus Thais bedrijf dat in 2007 al eens beschuldigd is van fraude en verduistering. De Thaise exporteur zou op die manier een gemakkelijke winst van 3.000 baht per ton rijst maken.
De andere zaak betrof het bevoordelen van een bedrijf. Het mocht rijst naar Indonesië exporteren, die niet geveild was. Verder plaatste de oppositie vraagtekens achter de rijstverkopen die de regering claimde, en ze wees op de bedenkingen van wereldhandelsorganisatie WTO over het hypotheeksysteem.
– CP Intertrade Co (CPI), de rijsthandelsarm van de Charoen Pokphand Group, gaat in Nakhon Luang (Ayutthaya), aangrenzend aan haar rijstverwerkingsfabriek, haven en depot, een industrieterrein aanleggen voor de productie van een aantal rijstproducten. Er komen fabrieken voor rijstzemelolie, rijstvermicelli, instant noodles en rijstsnacks.
De huidige fabriek, die pas is klaargekomen, heeft een capaciteit van 1,08 miljoen ton rijst per jaar. Er staan 56 silo’s. Samen met haar vestigingen elders heeft CPI een gecombineerde capaciteit van 1,5 miljoen ton rijst per jaar. Tachtig procent van de productie, meest premie-rijst, wordt geëxporteerd naar 120 landen, het restant gaat de lokale markt op onder de merknaam Royal Umbrella.
De haven waarover de fabriek beschikt in de Pasak rivier, heeft een kade van 276 meter, voldoende om tegelijk vijf vrachtschepen van 50 meter te bedienen. De rivier heeft er een diepte van 4,5 meter. Ook andere bedrijven uit de noordelijke en centrale provincies maken er gebruik van. Uit een studie van CP blijkt dat het vervoer over water naar Bangkok een besparing oplevert van 15 liter brandstof per container en 0,47 kilo koolstof per kilometer produceert tegen 2,3 kilo bij vervoer per vrachtwagen.

Woensdag 28 november
– Rijstboeren in het land moeten nu ook hun rijst bewaken wanneer die op de openbare weg te drogen ligt. Omdat rijst een hoge prijs beurt in het hypotheeksysteem voor rijst is het een gewild object geworden om te stelen. Grote hoeveelheden rijst zijn al gestolen, schrijft Bangkok Post in het bijschrift van een foto met drogende rijst in Buri Ram en een boer die op wacht staat.

Vrijdag 30 november
– Heeft een Chinees bedrijf als dekmantel voor een Thaise rijstexporteur gefungeerd om 5.000 ton door de regering opgekochte rijst uit een magazijn in Pichit vrij te krijgen? Oppositiepartij Democraten sneed deze kwestie al aan tijdens het censure debate deze week in parlement, maar heeft nu de hulp van China ingeroepen details van de deal bekend te maken.
De Democraten vermoeden dat er oneigenlijk geprofiteerd is van de hoge prijs die de regering voor de rijst heeft betaald in het kader van het hypotheeksysteem. De partij gaat ook de Bank of Thailand vragen de letter of credit te openen.

Zondag 2 december
– In tegenstelling tot wat de regering beweert, heeft China geen rijst van de Thaise regering gekocht. De claim van de Thaise regering dat 5 miljoen ton rijst aan China is verkocht, wordt door de Chinese ambassadeur in Thailand naar het rijk der fabelen verwezen. De Chinese regering koopt al langer niet meer rijst van Thailand, maar laat dit over aan particuliere bedrijven, zegt hij.
China hoeft geen grote hoeveelheden rijst te kopen omdat het grotendeels zelfvoorzienend is; bovendien wordt niet alleen rijst uit Thailand gekocht voor consumenten die aan Thaise rijst de voorkeur geven, maar ook uit Vietnam, Rusland en andere landen.
De uitspraken van de ambassadeur, waarop de regering vooralsnog niet wil reageren, zijn koren op de molen van oppositiepartij Democraten. Tijdens het censure debate in het parlement sneed Democraat Warong Dejkitvikrom vorige week de kwestie al aan en hij deed dat zo overtuigend dat zelfs parlementsleden uit het regeringskamp schrokken.
Centraal in de discussie staat de rol van een Chinees bedrijf dat als dekmantel heeft gefungeerd voor een Thaise exporteur. Die constructie stelde de exporteur in staat gehypothekeerde rijst binnenlands te verkopen en voor een goede winst van 3.000 à 5.000 baht per ton te exporteren. Als vertegenwoordiger van het Chinese bedrijf in Thailand trad een bekende van oud-premier Thaksin op. Volgens Warong wekken de transacties de indruk van het witwassen van geld.
De Democraten eisen nu van de regering bewijzen dat China rijst heeft gekocht van Thailand c.q. dat daarover bindende afspraken zijn gemaakt. De oppositiepartij overweegt de zaak aan te kaarten bij de National Anti-Corruption Commission en het Anti-Money Laundering Office.
Warong denkt dat de dagen van minister Boonsong Teriyapirom (Handel), die verantwoordelijk is voor het hypotheeksysteem voor rijst, geteld zijn. De feiten die hij heeft ontdekt, zijn volgens hem ernstig genoeg om hem naar huis te sturen en het kabinet zo te verlossen van de ‘weakest link’.

Dinsdag 4 december
– De National Anti-Corruption Commissie besluit vandaag of ze een onderzoek gaat instellen naar het hypotheeksysteem voor rijst. Volgens oppositiepartij Democraten, en zij zijn niet de enigen, wordt het systeem geplaagd door corruptie.
De regering zou liegen over contracten die met andere regeringen zijn afgesloten en een Chinees bedrijf diende als dekmantel voor een Thaise exporteur, die daardoor kon profiteren van de hoge prijzen die de regering aan de boeren betaalt.
Behalve de NACC is ook het Anti-Money Laundering Office door de Democraten gevraagd onderzoek te doen. De NACC is ook gevraagd onderzoek te doen naar het SML-subsidieprogramma (Smal, Medium, Large Village Grant Programme). Voornamelijk regeringsgezinde politici en roodhemden zouden van de gelden profiteren.

Vrijdag 7 december
– Ambtenaren van het ministerie van Handel mogen niet met de media praten over het hypotheeksysteem voor rijst, aldus een bron bij het ministerie. Het verbod is een reactie op het parlementaire debat over het controversiële systeem en het onderzoek dat de National Anti-Corruption Commission naar corruptie gaat doen.

Hypotheeksysteem voor rijst: een nieuw geluid
7 december – Er is al veel gezegd en geschreven over het controversiële hypotheeksysteem voor rijst, waarbij vooral de nadruk lag op de financiële gevolgen voor de schatkist en Thailand’s positie als ’s werelds rijstexporteur nummer 1, omdat de regering de rijst opkoopt voor prijzen die zo’n 40 procent boven de marktprijzen liggen.

Ontwikkelingseconoom Sawai Boonma wijst in Bangkok Post op drie gevolgen die volgens hem minder aandacht hebben gekregen:
1 Rijstboeren nemen meer risico door te proberen meer rijst te verbouwen. Ze planten rijst op land dat niet of gedeeltelijk wordt geïrrigeerd. Normaal zou dat land braak liggen of het werd beplant met gewassen die minder water vergen. Ze nemen dat risico omdat ze weten dat ze de regering onder druk kunnen zetten, wanneer de oogst mislukt.
Een grote leverancier van kunstmest zegt dat de verkoop van kunstmest niet is toegenomen, wat erop zou wijzen dat boeren dat bewust doen. Omdat de boeren overschakelen van mixed farming op monocultuur, neemt bovendien het risico op plantenziektes toe.
2 De overheid die alle rijst opkoopt, krijgt een monopoliepositie. Omdat ze een veel hogere prijs betaalt dan de particuliere sector, maakt ze handelaren brodeloos die altijd een cruciale rol in de rijstsector speelden. Een monopoliepositie heeft bekende tekortkomingen, die verder worden verergerd door inefficiëntie en corruptie.
Sawai wijst op de Filippijnen waar de corrupte regering onder Marcos de kokosnoothandel overnam. Dat was volgens hem een van de redenen waarom de Filippijnen enige tijd ‘the sick man of Asia’ werden. Helaas wordt Sawai niet concreter dan deze nogal vage uitdrukking.
3 Het populistisch beleid versterkt de loyaliteit van met name rijstboeren in het arme Noordoosten aan politici. Die loyaliteit levert stemmen op en wordt ook misbruikt om demonstranten voor straatprotesten, zoals in 2010, te ronselen. Rijstboeren vormen een betrouwbare steunpilaar voor corrupte politici. Ze beschermen hen en proberen elke politieke rally van de belangrijkste oppositiepartij te verstoren.
Deze taktiek, schrijft Sawai, lijkt op de manier waarop Hitler en Mussolini de bruinhemden en de zwarthemden inzetten.
(Bron: Bangkok Post, 5 december 2012)

Vrijdag 14 december
– Wetenschappers van het National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology hebben een nieuw kleefrijstras ontwikkeld dat bestand is tegen ‘leaf blast’ en ‘bacterial blight’, veroorzaakt door schimmel respectievelijk bacteriën. Rijstboeren in het Noorden en Noordoosten hebben daar last van. Het nieuwe ras is een kruising van Hom Nil, Kor Khor 6 en een variëteit uit de Filippijnen.

Zondag 16 december
– Nu de regering het budget voor R&D heeft verhoogd van 10 naar 120 miljard baht per jaar, gaat het National Science and Technology Development Agency (NSTDA) meer research doen naar het ontwikkelen van nieuwe rijstrassen en methoden om de productiekosten te verminderen door beperking van het gebruik van chemische kunstmest, ontwikkeling van irrigatiesystemen en verbetering van de logistiek. Op die manier kan de Thaise rijst blijven concurreren op de wereldmarkt.
Volgens de NSTDA is het van groot belang dat de opbrengst per rai en de winst voor de boeren stijgen; iets waarvan de rijstindustrie in haar geheel zal profiteren. Vrijdag wordt een nationale conferentie over rijstresearch gehouden.
Volgens de president van de Thai Rice Foundation is rasverbetering niet de enige primaire zorg. De leefomstandigheden van boeren zullen ook moeten verbeteren, anders heeft Thailand in de toekomst geen rijstboeren meer [omdat jongeren geen zin hebben in het zware werk].

Maandag 17 december
– Thaise boeren gebruiken veel te veel chemicaliën. In 2011 importeerde Thailand tweemaal zoveel chemicaliën als in 2005, waaronder vier uiterst gevaarlijke, in de meeste landen verboden stoffen.
Waar dat toe leidt bleek onlangs weer eens uit een onderzoek van het Thailand Pesticide Alert Network. In groentes, verkocht op markten in Bangkok, werden sporen van die vier gevaarlijke jongens gevonden. In sommige monsters was de concentratie 40 procent hoger dan het maximum dat in de Europese Unie geldt.
In de rijstverbouw is het gebruik van chemicaliën vorig jaar gestegen van 8 miljoen naar 15 miljoen kilo. De uitgaven aan chemicaliën vormen 30 procent van de productiekosten. ´Dat zou niet meer dan 10 procent mogen zijn´, zegt Witoon Liamchamroon, directeur van de Biodiversity and Community Rights Action Thailand (Biothai), een non-profit organisatie die alternatieve landbouw propageert. ‘Er worden de laatste jaren steeds meer chemicaliën geïmporteerd. Daaruit blijkt wel hoe ongezond de Thaise landbouw is.’
Thailand heeft 27.000 merken en soorten agrarische chemicaliën en actieve ingrediënten geregistreerd. Ter vergelijking: Vietnam 1.743, Indonesië 1.158 en Maleisië 917.
Het gebruik van chemicaliën in de landbouw staat hoog op de agenda van de National Health Assembly, die morgen in het Bangkok International Trade & Exhibition Centre begint. Er ligt al een ontwerp-resolutie klaar, waarin de regering wordt opgeroepen het gebruik en de import van agrarische chemische producten beter te controleren.
Tevens wordt de regering gevraagd de gevaarlijke vier (arbofuran, methomyl, dicrotophos en EPN) te verbieden en weer accijns te gaan heffen op de import van landbouwchemicaliën. In 1992 werd de accijns afgeschaft om de kosten in de landbouw te verminderen. Maar de vrijstelling werkt als een dubbelzijdig zwaard, zeggen critici, omdat ze boeren stimuleert meer te spuiten.
Volgens de president van de Agribusiness Association of Thai People is de sterke stijging van het chemicaliëngebruik het gevolg van het regeringsbeleid om de verbouw van rubber en palmpitten te bevorderen. Daarbij worden grote hoeveelheden chemicaliën gebruikt.

Woensdag 19 december
– Vroeger zouden exporteurs die rijst uit andere landen verkochten, zijn weggezet als onpatriottisch, maar nu de regering de rijst van boeren opkoopt tegen prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen, moeten ze wel. Sommigen overwegen zelfs hun pelmolen naar een buurland te verhuizen. Deze geluiden waren te horen op een seminar over Thaise rijst op de wereldmarkt.
De STC Group, Thailand’s grootste rijstexporteur, onderzoekt momenteel de investeringsmogelijkheden in Cambodja en de vorming van een joint venture met een Cambodjaans bedrijf voor de bewerking van rijst, logistiek en export. Cambodja wil de komende jaren 1 miljoen ton rijst exporteren.

Vrijdag 21 december
– Vastgoedbedrijf MBK Plc wil van haar dochterbedrijf Patu Rice Mill and Granary af. Het bedrijf, eerder goed voor 10 procent van de winst van het moederbedrijf, heeft dit jaar slechts 2 tot 3 procent gescoord. Boosdoeners zijn de toegenomen concurrentie in de rijsthandel en het hypotheeksysteem voor rijst van de overheid. Dat heeft de prijs van rijst opgestuwd.
PRG exploiteert een rijstfabriek in Nakhon Ratchasima. Daarin wordt rijst verwerkt, verpakt onder de merknaam Mah Boonkrong en van daaruit gedistribueerd. De verkoop op de binnenlandse en buitenlandse markt vormt dit jaar 30 procent van MBK’s verwachte omzet van 5,7 miljard baht.
MBK gaat zich voortaan concentreren op de detailhandel, golfbanen en financiële zaken. Het Mahboonkrong winkelcentrum in Bangkok krijgt een face-lift en er komt een 500 meter lange skywalk van het winkelcentrum naar het Pathumwan Princess hotel, eveneens eigendom van MBK.
– De regering gaat voor zes gewassen agrarische zonering introduceren: rijst, tapioca, suikerriet, maïs, rubber en palmolie, maar vraag me niet wat die zonering concreet inhoudt, want het bericht munt uit in vage termen en grote woorden.
Wel interessant zijn enkele cijfers. Het grondoppervlakte van Thailand bedraagt 321 miljoen rai, waarvan 180 miljoen rai landbouwgrond en 113 miljoen rai bos. Slechts 34,3 miljoen rai wordt geïrrigeerd. De zes gewassen zijn goed voor 54,7 procent van het agrarisch bruto binnenlands product. Ze worden verbouwd door 3,7 miljoen boeren op 107 miljoen rai.

Zondag 23 december
– Thailand exporteert dit jaar 6,9 miljoen ton rijst, aanzienlijk minder dan de 10,66 miljoen ton vorig jaar. De Thaise rijst kan volgens de Thai Rice Exporters Association qua prijs niet op tegen met name witte en parboiled rijst uit Vietnam en India. Thaise rijst is $155 tot $175 per ton duurder dan rijst van de concurrenten. Vietnam rekent nu zelfs $405 tot $410 per ton om de voorraadschuren leeg te maken voor de volgende oogst.
De topkopers van Thaise rijst zijn Nigeria, Irak en Zuid-Afrika. Ivoorkust en Indonesië zijn ook belangrijke importeurs van Thaise rijst geworden.

Zondag 30 december
– De verliezen op alle subsidieregelingen voor gewassen, zoals rijst, cassave en maïs, zullen de komende 7 jaar geen grote gevolgen hebben voor de hoogte van de staatsschuld, verwacht het Public Debt Management Office (PDMO). Volgens critici moet de overheid jaarlijks 400 miljard baht lenen met grote gevolgen voor de staatsschuld, maar het ministerie van Financiën komt voor het afgelopen seizoen op een bedrag van 70 miljard baht, hoofdzakelijk voor rijst.
PDMO directeur-generaal Chularat Sutheethorn zegt dat de staatsschuld de 50 procent van het bruto binnenlands product (bbp) niet te boven zal gaan, wanneer de verliezen gemiddeld 100 miljard baht per jaar bedragen. Het ministerie hanteert een bovengrens van 60 procent. Het PDMO voorspelt dat de staatsschuld in 2016 het hoogst is met 49,9 procent van het bbp en daarna zakt naar 46,1 procent in 2019.
De stijging naar bijna 50 procent wordt voornamelijk veroorzaakt door uitgaven aan infrastructurele werken, waarvoor de regering 2 biljoen baht wil lenen, en uitgaven aan watermanagementprojecten, waarvoor 350 miljard baht is geleend.
In het afgelopen rijstseizoen heeft de overheid 350 miljard baht gebruikt om rijst van boeren te kopen en voor het seizoen, dat in oktober is begonnen, rekent de regering op een bedrag van 400 miljard baht. Daarvan zou 265 miljard baht moeten komen uit rijstverkopen door het ministerie van Handel en de rest moet met overheidsgarantie geleend worden door de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives, die het hypotheeksysteem voor rijst voorfinanciert.
Thans bedraagt de staatsschuld 4,82 biljoen baht oftewel 43,3 procent van het bbp.
De Wereldbank waarschuwde onlangs voor de stijgende staatsschuld van Thailand. De bank verwacht dat die dit jaar oploopt tot 45 procent en volgend jaar tot 50 procent van het bruto binnenlands product. Thailand zou er beter aan doen de gelden die nu naar stimuleringsprogramma’s gaan, zoals het hypotheeksysteem voor rijst, aan sociale programma’s te besteden.

Maandag 31 december
– Het Thailand Research Development Institute (TDRI), een denktank van academici, is door Bangkok Post uitgeroepen tot ‘Person of the Year’ als blijk van waardering voor de bijdrage die het aan de samenleving levert. Het in 1984 opgerichte instituut treedt sinds dit jaar wat vaker naar buiten onder andere met een studie naar het hypotheeksysteem voor rijst en de 3G-veiling.
‘De denktank laat zien dat we het eens kunnen zijn over het feit dat we het over belangrijke kwesties waarmee we te maken hebben, oneens zijn’, aldus de krant. ‘De resultaten van het denkwerk worden gepresenteerd in lekentaal, die gemakkelijk te begrijpen is. De studies informeren de mensen over controversiële onderwerpen en stellen hen in staat om op basis van rationele en academische gronden te debatteren over gecompliceerde kwesties in plaats van op basis van emotionele vooroordelen.’
Het TDRI is niet geheel onomstreden. De research is politiek gemotiveerd, zeggen critici, met name met betrekking tot het hypotheeksysteem. Volgens het TDRI is het systeem een verspilling van geld en berokkent het schade aan ’s lands financiën. De overheid zal er een verlies van 300 miljard baht op lijden, voorspelt ze, waardoor de staatsschuld toeneemt. Maar de regering noemt dit standpunt voorspelbaar, omdat het TDRI het prijsgarantiesysteem van de vorige (Democratische ) regering steunde. [Dit is een drogreden die bekend staat als het argumentum ad hominem: niet de bal spelen, maar de man.]
Somkiat Tangkitvanich, in oktober opgeklommen van vice-president naar president van het TDRI, ontkent dat de studies van zijn instituut politiek gemotiveerd zijn. ‘Sinds het TDRI zich concentreert op het overheidsbeleid, is het onvermijdelijk dat we het beleid van elke regering kritiseren en wat belangrijker is, we doen ook op basis van academische afwegingen aanbevelingen.’
In de komende jaren gaat het TDRI zich bezighouden met vier studiegebieden: economische hervormingen, onderwijs, anti-corruptie beleid en fiscale discipline.

Vrijdag 4 januari
– Het hypotheeksysteem voor rijst gaat niet veel meer kosten dan het prijsgarantieprogramma van de vorige regering, zegt Olarn Chaipravat, econoom en architect van het veel bekritiseerde hypotheeksysteem. Hij rekent op een bedrag van 70 tot 80 miljard baht. Olarn zegt dat de prognoses van 100 miljard baht en meer van anderen gebaseerd zijn op de veronderstelling dat alle types rijst dezelfde prijs vangen.
In een uitgebreid artikel dat wemelt van de cijfers, verdedigt hij (vanzelfsprekend) het systeem dat tot doel heeft boeren het inkomen te geven dat ze verdienen. Het systeem kan wat hem betreft afgeschaft worden wanneer het niet langer nodig is omdat de boeren de prijzen krijgen die ze van de markt verdienen.
Olarn bestrijdt de bewering dat de export in 2012 is ingezakt vanwege de hoge prijs van Thaise rijst [omdat de regering de paddy van de boeren tegen prijzen opkoopt die 40 procent boven de marktprijzen liggen]. De ingezakte export is volgens hem het gevolg van een kleinere vraag uit Bangladesh, de Filippijnen en Indonesië, waar het weer naar normaal terugkeerde.
[Verder laat ik de inhoud van het artikel onbesproken, want er is geen touw aan vast te knopen; zelfs niet, vermoed ik, voor mensen die redelijk in de materie zijn ingevoerd. En of de verslaggever/geefster het allemaal heeft begrepen, waag ik te betwijfelen. Op enig tegenvuur kan ik hem/haar ook niet betrappen.]

Dinsdag 8 januari
– Vanaf april moet witte exportrijst gekeurd worden door het Office of Commodity Standards (OCS). De keuring moet het mengen van Thaise met inferieure rijst uit buurlanden voorkomen. Sinds 2002 wordt alleen Hom Mali door het OCS gekeurd. De exporteurs zijn niet blij met de nieuwe maatregel. ‘Ze betekent hogere kosten en meer tijd om alle exportprocedures te doorlopen door het lange bureaucratisch systeem’, zegt een bron.
Verzendingen van witte rijst worden thans geïnspecteerd en geverifieerd door de Board of Trade waarna de douane een exportvergunning verleent. Volgens de exporteurs komt daarin geen verandering maar wordt een extra procedure toegevoegd. Bovendien krijgt de OCS nu de mogelijkheid om rijstexporten te reguleren.
Voor dit jaar zijn de exporteurs weinig optimistisch omdat er een enorm aanbod in de markt is, met name vanuit Thailand. De trage wereldmarkt en de uitdijende voorraad van de regering zullen ook invloed hebben op de export. Vorig jaar exporteerde Thailand 6,9 miljoen ton rijst, 30 procent minder dan het jaar ervoor.
De Thai Rice Exporters Association verwacht dat de particuliere bedrijven dit jaar tussen de 6 en 6,5 miljoen ton rijst zullen exporteren, exclusief de rijstverkopen door de regering.
China, een grote koper van Thaise rijst, vergroot naar verwachting zijn rijstproductie van 140 naar 143 miljoen ton rijst, waardoor het land minder hoeft te importeren. De twee grootste rijstexporteurs, India en Vietnam, gaan dit jaar meer rijst verkopen en Myanmar en Cambodja verschepen respectievelijk 1,5 miljoen ton en 1 miljoen ton.
De exporteurs houden de overheid scherp in de gaten uit angst dat de regering rijst uit haar gigantische voorraad goedkoop gaat dumpen. Zoals bekend koopt de regering in het kader van het rijsthypotheeksysteem de paddy van boeren op voor prijzen die 40 procent boven de marktprijzen liggen. Die te dure rijst is kansloos op de exportmarkt.

Zaterdag 12 januari
– Thailand is ’s werelds vijfde grootste gebruiker van chemicaliën in de landbouw, aldus cijfers van de Wereldbank. Bangkok Post wijst in haar hoofdredactioneel commentaar van 11 januari op een onderbelicht gevolg van het hypotheeksysteem voor rijst. Omdat boeren voor elke rijstkorrel van de overheid een prijs krijgen die 40 procent boven de marktprijs ligt, gaan ze als een gek produceren, dus spuiten.
Vorig jaar importeerde Thailand meer dan 160.000 ton agrarische chemicaliën. Dat is twee keer zoveel als in 2005. In het land zijn 27.000 verschillend merken te koop. Vergelijk dat aantal eens met andere rijstproducerende landen: Vietnam 1.743, Indonesië 1.158 en Maleisië 917. Bovendien zijn in Thailand chemicaliën te koop die in andere landen verboden zijn.
Na 40 jaar zogenaamde Groene Revolutie, waarin het excessief gebruik van chemicaliën is bevorderd, worstelt het land nu met een ernstige verontreiniging van grond en waterwegen, chemische resten in de voedselketen, en toenemende gezondheidsproblemen die variëren van huid- en ademhalingsproblemen tot ernstiger aandoeningen.
De krant roept de regering op om zich te committeren aan de doelstelling het milieu te reinigen. Dat levert besparingen in de gezondheidszorg op en en het spaart levens. De regering wil toch van Thailand ‘the kitchen of the World’ maken? Deel van dit beleid dient het bevorderen van voedselveiligheid te zijn en het steunen van organische landbouw.
Helaas heeft het hypotheeksysteem voor rijst ervoor gezorgd dat de organische landbouw in een verdomhoekje zit en boeren teruggaan naar conventionele rijstverbouw om zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar wat is de waarde van geld zonder gezondheid en een stabiel milieu?

Dinsdag 15 januari
– De regering komt ruimte tekort om alle nog op te kopen rijst in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst op te slaan. Rijstmolenaars klagen dat hun magazijnen al bijna vol zijn.
Manat Kitprasert, de nieuw benoemde president van de Thai Rice Mills Association, zegt dat de 800 molenaars die aan het systeem deelnemen, nog maar weinig ruimte hebben vanwege de enorme aanvoer in het vorige seizoen. Ze kunnen nog 7 miljoen ton gepelde rijst opslaan of gemiddeld per molenaar 100.000 ton. Sommige molenaars hebben al 100.000 jute zakken met rijst boven hun capaciteit opgeslagen. Eén jute zak bevat 100 kilo rijst.
De vereniging heeft een brandbrief naar het ministerie van Handel gestuurd en dat heeft beloofd voor extra opslag te zorgen. ‘Maar we betwijfelen of het daarvoor op tijd kan zorgen. De nieuwe oogst (de tweede oogst) komt er al in februari en april aan. Zonder meer centrale magazijnen raakt de ruimte bij de molenaars op en bestaat het gevaar dat ze boeren moeten wegsturen.’
Volgens de Public Warehouse Organisation heeft de overheid in het vorige seizoen zestig nieuwe magazijnen geopend, die door de deelnemende molenaars zijn geregeld. Ook is rijst verkocht, maar die hoeveelheid valt in het niet bij de hoeveelheid opgekochte rijst.
De rijsthandel schat dat de regering nu 11,5 miljoen ton rijst in voorraad heeft. Daar komt dit jaar 12 miljoen ton rijst bij. Van grote verkopen is nog geen sprake, alhoewel de regering beweert rijst aan andere regeringen te hebben verkocht.
In september zei minister Boonsong Teriyapirom (Handel) dat hij voor 7,33 miljoen ton deals had gesloten met Indonesië, de Filippijnen, China en Ivoorkust. Volgens rijstexporteurs is dat onmogelijk. Deze maand deed de permanent secretaris van het ministerie er een schepje bovenop door te zeggen dat nog eens 7 miljoen rijst was verkocht.

Maandag 4 februari
– Het enthousiasme voor het project om de rijstverbouw in het Zuiden te stimuleren is niet gedaald bij de lokale boeren, maar de gewonde boeren van de moordaanslag vorige week uit Sing Buri houden het voor gezien. Na behandeling in het ziekenhuis gaan ze terug. Bij de aanslag komen twee boeren om het leven.
Het project wordt niet afgeblazen door het Southern Border Provinces Administration Centre. Secretaris-generaal Thawee Sodsong heeft de lokale boeren gevraagd op de veiligheid van de trainers te letten. Die trainers komen uit Sing Buri en Suphan Buri. Ze trainen de lokale boeren in de verbouw van kwaliteitsrijst met een hoge opbrengst. Doel van het project is de boeren die zijn overgestapt op rubber, te bewegen weer rijst te gaan verbouwen.
Naar schatting ligt 100.000 rai landbouwgrond braak in de zuidelijke provincies, waarvan 30.000 in Yala, Pattani en Narathiwat. In Pattani wordt een pilotproject in het district Yaring uitgevoerd. Tweehonderd boeren uit dat district en Nong Chik en Panare trokken gisteren naar het kantoor van de PAO (provincie) in Muang om steun te betuigen aan het project. Ze zeiden dat het project een economische stimulans aan de regio geeft.

Vrijdag 8 februari
– Democratisch parlementslid Warong Dejkitvikrom gaf gisteren in het parlement een aanschouwelijke demonstratie van de kwaliteit van de rijst die door de regering in het kader van het hypotheeksysteem is opgekocht en opgeslagen. Hij sneed een zak met rijst open, afkomstig uit Surin, en liet zien dat de rijst bruin en verrot was. Parlementsleden van regeringspartij protesteerden tegen de demonstratie.
Warong zei dat de regering niet in staat is de kwaliteit van de opgekochte rijst te behouden. Verder liet hij de bekende kritiek op het systeem de revue passeren, zoals corruptie, bevoordeling van Pheu Thai-leden en het stilzwijgen van de regering over rijstverkopen aan andere regeringen. Hij daagde de regering uit haar rijstmagazijnen open te stellen voor verslaggevers.
Vice-minister Nattawut Saikuar (Handel) pakte Warong terug. Hij vroeg zich af hoe Warong aan die zak met rijst uit een regeringsmagazijn kwam en zou het Internal Trade Department vragen aangifte tegen hem te doen.

Zaterdag 9 februari
– Het hypotheeksysteem voor rijst komt voor het seizoen 2011/2012 waarschijnlijk op een verlies van rond de 60 miljard baht uit, evenveel als het prijsgarantiesysteem van de regering Abhisit. Voor de eerste oogst zijn al definitieve cijfers bekend, namelijk een verlies van 20 miljard baht; het verlies van de tweede oogst is een schatting, aldus de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives [die het hypotheeksysteem voorfinanciert].
In het seizoen 2011/2012 werd 21,6 miljoen ton rijst aangeboden: 6,9 miljoen ton in de eerste oogst en 14,7 miljoen ton in de tweede oogst. De totale kosten bedroegen 200 miljard; de berekening van het verlies van 20 miljard baht in de eeerste oogst is gebaseerd op de marktprijzen. Het verlies op de tweede oogst kan nog verder oplopen omdat de kwaliteit van de opgeslagen rijst terugloopt, waardoor de verkoopprijs daalt.
Aan het hypotheeksysteem in het seizoen 2012/2013 (oktober 2012-september 2013) nemen 1,3 miljoen boeren deel. Tot nu toe hebben ze 9,33 miljoen ton rijst gehypothekeerd ter waarde van 151 miljard baht.
Boeren die aan het systeem deelnemen, krijgen 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), prijzen die circa 40 procent boven de marktprijs liggen.

Zondag 10 februari
– Het is geen nieuw geluid, maar nu hoor je het ook eens van een ander. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) bevestigt dat Thailand opslagruimte voor rijst tekort komt omdat het rijsthypotheeksysteem de productie enorm opstuwt. Immers: de regering belooft elke rijstkorrel op te kopen (voor een prijs die 40 procent boven de marktprijzen ligt), dus boeren zaaien er lustig op los, zich niet bekommerend om de kwaliteit.
De FAO schat dat de voorraad (gepelde) rijst dit jaar oploopt naar 18,2 miljoen ton, een gigantische hoeveelheid vergeleken met voorgaande jaren. Tussen 2008 en 2010 werd gemiddeld 5,4 miljoen ton geproduceerd. [Het hypotheeksysteem was toen niet in werking] In 2011 werd het 7,8 miljoen ton en vorig jaar naar schatting 13 miljoen ton.
Een handelaar bij Emmsons International Ltd in New Delhi, die de markt sinds 1993 op de voet volgt, heeft zorgen over wat er gaat gebeuren met die gigantische voorraad. ‘Dat maakt ons erg nerveus. Want Thailand zal die rijst zeker gaan afstoten. Dan gaat de markt verder naar beneden.’
Het hypotheeksysteem is sinds oktober 2011 van kracht. De FAO schat dat 750.000 ton rijst uit buurlanden is gesmokkeld [om te profiteren van de hoge prijs] tegen 400.000 ton een jaar eerder. Vorig jaar is de export met 37 procent ingezakt naar 6,73 miljoen ton, het laagste niveau sinds 2000, waardoor Thailand is onttroond als ’s werelds rijstexporteur nummer 1.
Thaise rijst kost nu $600 per ton op de wereldmarkt, $200 meer dan Vietnamse rijst. De stijging van de dollar/baht koers is daar mede debet aan.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties