Resistentie

Artsen waarschuwen voor infectieziektes
26 januari – Infectieziektes vormen in de toekomst een grote dreiging voor de volksgezondheid omdat de huidige generatie antibiotica niet meer in staat zal zijn deze ziektes te bestrijden vanwege resistentie. Dit geldt vooral voor longontsteking en soms hersenvliesontsteking. Deze waarschuwing uitten laureaten tijdens de uitreiking van de Prince Mahidol Awards. Het probleem wordt nog verergerd omdat de research naar nieuwe antibiotica lang duurt en duur is. Bovendien zijn producenten meer geneigd research te doen naar ziektes waarbij resistentie geen rol speelt. De waarschuwing is niet nieuw; de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de afgelopen jaren meermalen het onjuist en overdadig voorschrijven van medicijnen aan de kaak gesteld.

18 februari –  Vier stammen bacteriën zijn in toenemende mate resistent tegen antibiotica, blijkt uit een studie van het ministerie van Volksgezondheid. Het probleem is het gevolg van overmatig, onnodig en/of verkeerd gebruik. De bacteriën veroorzaken longontsteking, gastroenteritis en infecties aan de urinewegen. Verder betreft het een bacterie die in ziekenhuizen wordt gevonden en een die gevaarlijk is voor mensen met zwak immuunsysteem. Jaarlijks importeert Thailand voor 20 miljard baht aan antibiotica.

Ouderen slordig met medicijnen
19 juni – Een van de vijf ouderen die worden opgenomen in het ziekenhuis, lijden aan de bijwerkingen, veroorzaakt doordat ze tegelijk twee of meer medicijnen slikken. Het gaat met name om medicijnen tegen diabetes, hogebloeddruk en carbon-detox. Dit blijkt uit een studie van de Pharmacy Council onder 331 ouderen over de afgelopen zes maanden. Vaak bezoeken de ouderen meerdere ziekenhuizen. Ze krijgen door verschillende artsen medicijnen voorgeschreven en sommigen kopen daarnaast medicijnen bij de drogist. De Pharmacy Council komt de ouderen te hulp door de uitgifte van 50.000 agenda’s, waarin genoteerd kan worden welke medicijnen ze gebruiken.

Ziekenhuizen kampen met superbacil
6 augustus – Thailand stevent af op een gezondheidscrisis vanwege antimicrobische resistentie, die kan leiden tot gecompliceerder behandelingen van bacteriële infecties en hogere kosten. Het National Antimicrobial Surveillance Centre concludeert dat na een onderzoek in 28 ziekenhuizen gedurende de periode 2000-2010.

Een antimicrobe doodt of remt de groei van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en protozoën. Carbapanems en Cefoperazone-Sulbactam worden beschouwd als de laatste antibiotica tegen veel bacteriële infecties. Echter, Acinebacter baumannii, een superbacil die in- en out-patiënten van ziekenhuizen infecteert, is resistent tegen Carbapanem. Het aantal infecties is in de onderzochte periode dramatisch toegenomen van 1-2 procent in 2000 tot 60-62 procent in 2010.
De Escherichia coli bacterie, die infecties van de urinewegen veroorzaakt en bloedvergiftiging, is voor 80 procent resistent tegen Ampicillin.
Penicilline en Erythromycine resistentie bij kinderen jonger dan 5 jaar staat op respectievelijk 47 en 57 procent.
‘The issue can become so severe that we may not be able to discover new antibiotics to keep pace with widespread drug resistance’, zegt het rapport. Het ontwikkelen van een antibioticum duurt 10 tot 20 jaar van research en ontwikkeling alvorens het beschikbaar is, maar bacteriële resistentie ontwikkelt zich binnen drie tot vier jaar. In de afgelopen 10 jaar zijn slechts twee nieuwe antibiotica ontwikkeld: Glycylcycline en Oxazolidinone.
Resistentie wordt veroorzaakt doordat de verkeerde medicijnen worden voorgeschreven, patiënten zich slecht houden aan de voorgeschreven doses, tijdstippen en duur, gebrek aan toegang tot essentiële antimicroben en het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij.
De manager van Thai Drug Systen Watch maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid antibiotica die Thailand importeert, het verkeerd gebruik van medicijnen en het gebrek aan behoorlijk cijfermateriaal.

Resistente malaria in opmars
7 april 2012 – Een dodelijke variant van malaria die resistent is tegen de huidige beschikbare medicijnen  heeft zich snel van Cambodja verspreid naar het grensgebied van Thailand en Myanmar in het noordwesten. Wetenschappers maken zich zorgen over een onbeheersbare epidemie.

Uit een studie onder 3.202 patiënten langs de noordwestgrens, gepubliceerd in The Lancet en Science, is gebleken dat het aantal infecties dat langzaam genas, is toegenomen van 0,6 procent van de gevallen, behandeld in 2001, naar 20 procent in 2010. In het westen van Cambodja was 42 procent van de malariagevallen tussen 2007 en 2010 resistent, wat een aanwijzing is dat het Thailand-Myanmar gebied Cambodja’s cijfers snel inhaalt. Het eerste geval van resistentie tegen het medicijn artemisinin deed zich in 2006 in Cambodja voor.
Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door de parasiet plasmodium falsiparum en wordt overgebracht door muskieten. Volgens cijfers van het Institute of Health Metrics and Evaluation van de universiteit van Washington, Seattle uit 2010 overlijden jaarlijks 1,2 miljoen mensen aan malaria.

Kort nieuws 25 april 2012
– De resistentie tegen artemisinin, een medicijn voor de behandeling van malaria, is het resultaat van het voorschrijven van ondeugdelijke of nagemaakte medicijnen. Dit zei Pascal Ringwald van het WHO Global Malaria Programme gisteren op een persconferentie. Uit onderzoek is gebleken dat in delen van het westen van Thailand parasieten voorkomen die resistent zijn artemisinin. Volgens Ringwald kan in de toekomst coartem worden gebruikt wanneer artemisinin niet meer helpt.

Zondag 28 oktober
– Myanmar kan de bron worden van de verspreiding van een nieuwe malariavariant, die resistent is tegen medicijnen, en een wereldwijde bedreiging vormt.
De ‘wereldwijde bedreiging’ zijn woorden van Saw Lwin, adjunct-directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid van Myanmar. Hij acht het daarom van groot belang dat de malaria aan de bron wordt geïsoleerd.
Saw Lwin schat dat 15 procent van de malariagevallen in het grensgebied met Thailand resistent is tegen artemisinin, het effectiefste moderne geneesmiddel tegen malaria. In de provincie Kanchanaburi in Thailand is in ziekenhuizen en klinieken een even hoog percentage vastgesteld.
Porntep Siriwanarangsun, hoofd van het Disease Control Department, zegt dat malaria in Thailands grensgebieden wild om zich heen grijpt, met name langs de grens met Myanmar. Van alle mariagevallen is dit jaar 93 procent gerapporteerd uit 30 grensprovincies.
Tien provincies langs de grens met Myanmar, waaronder Tak, Kanchanaburi en Mae Hong Son, telden 10.970 gevallen. Zes provincies langs de grens met Cambodja, waaronder Chanthaburi en Trat, telden 1.678 gevallen. Langs de grens met Myanmar bedroeg het aantal 1.316 en langs de grens met Laos 308.
Tot medio oktober dit jaar hebben meer dan 12.000 personen malaria opgelopen; 12 personen zijn eraan bezweken. Vorig jaar bedroeg het aantal malariagevallen 34.002.

Donderdag 6 december 2012
– Thailand dreigt zelf geld te moeten ophoesten om de strijd tegen medicijn-resistente malaria te financieren, omdat het Global Fund of Innovation for Neglected Diseases moet bezuinigen. Deze organisatie fourneert nu 200 miljoen baht per jaar om de verspreiding van die gevaarlijke malariavariant in het grensgebied met Cambodja en Myanmar in te perken.
Dat geld wordt besteed aan 300 klinieken, surveillance sites, en staf en vrijwilligers die regelmatig controles houden in risicogebieden. Naar schatting zijn er in grensstreken in de provincie Tak tegenover Myanmar en in gebieden tegenover de provincie Pailin in Cambodja op elke 100.000 inwoners 50 malaria-dragers die niet of nauwelijks reageren op de bekende medicijnen.
Vorige maand beloofden de landen van Zuidoost Azië op een internationale conferentie in Australië de ziekte te zullen bestrijden en de therapie te verbeteren. In een maandag gepubliceerd rapport van een researchgroep worden de regeringen in de regio opgeroepen meer te investeren in het ontwikkelen van medicijnen, diagnostiek en insecticides.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties