Onderwijs

Lichte verbetering in schoolprestaties
Ongedateerd – Lagereschoolleerlingen deden het vorig jaar iets beter bij testen in lezen, schrijven en rekenen vergeleken met het jaar ervoor. De test werd aan het eind van Grade 3 (vergelijkbaar met onze groep 5) gemaakt door 523.469 leerlingen. Voor rekenen zakte 22,29 procent (2008: 25,29 procent) en lezen 7,22 (8,82). Het aantal leerlingen dan in het geheel niet in staat was om te schrijven zakte van 35.917 naar 27.797. Met name over het povere resultaat bij schrijven maakt het Office of the Basic Education Commission zich grote zorgen. Het ministerie van Onderwijs wil 109,4 miljard baht voor verbeteringen uittrekken.

‘Ouders, wees niet te veeleisend’
Ouders zouden geen onrealistische eisen aan hun kinderen moeten stellen. Dit zegt Punsiri Kullanartsiri, vice-minister van Gezondheid, naar aanleiding van de zelfmoord van een 15-jarige jongen in Nakhon Ratchasima. Jirayut had zijn vrienden verteld dat hij geslaagd was voor het toelatingsexamen van een prestigieuze school, maar in werkelijkheid was hij gezakt. Hij deed het voorkomen alsof hij was toegelaten om zijn ouders tevreden te stellen. Volgens de politie is de druk hem te veel geworden.

School test leerlingen op stressbestendigheid
Ongedateerd – Leerlingen die willen toegelaten worden tot Mathayom Suksa 4 van de Mahidol Witthayanusorn School in Nakhon Pathom, zullen een aanvullend psychologisch onderzoek moeten ondergaan wanneer zij onvoldoende scoren bij de psychologische test die onderdeel uitmaakt van het toelatingsexamen. Zij worden dan onderzocht door een psycholoog, die al dan niet het groene licht geeft. De school heeft deze extra eis ingevoerd nadat een leerling van Suksa 5 op 6 juni (2010) de school in brand had gestoken. Stress lag ten grondslag aan zijn actie. De school laat het komend academisch jaar 240 studenten toe.

Studenten winnen goud
Ongedateerd – Thaise studenten hebben drie gouden en een zilveren medaille in de wacht gesleept bij de International Biology Olympiad competitie in Zuid-Korea.

Vier maal Goud
Ongedateerd – Achttien medailles waarvan vier goud hebben Thaise scholieren in de wacht gesleept bij de Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest in Hongkong. Aan de wedstrijd die voor de dertiende keer werd gehouden, namen teams uit dertien landen deel. De wedstrijd voor leerlingen jonger dan 13 jaar wordt gesponsord door de Po Leung Kuk, een organisatie die zich inzet voor weeskinderen.

Goud, zilver, brons en eervolle vermelding
Ongedateerd – Thaise middelbare schoolleerlingen hebben een vracht aan medailles in de wacht gesleept tijdens een internationale wiskunde competitie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Ze scoorden 10 gouden, 11 zilveren, 19 bronzen medailles en kregen 4 eervolle vermeldingen. Thailand nam deel met 32 leerlingen verdeeld over acht teams.

Plattelandsleerlingen verbazen in schooltest
Ongedateerd – Tot verbazing van de onderwijsautoriteiten doen plattelandskinderen het beter op school dan ze hadden verwacht. Dit blijkt uit een evaluatie van het Office of the Basic Education Commission die aan het eind van het schooljaar 2009 werd gehouden. Daarbij werden lezen, schrijven en rekenen getest bij kinderen in Prathom 3. In vier plattelandsprovincies behaalden de leerlingen hoge scores en deden ze niet onder voor stadskinderen.

Beroepsonderwijs komt 15.000 vakleerkrachten tekort
Het beroepsonderwijs komt 15.000 vakleerkrachten tekort, waardoor het voornemen van de regering om het aantal studenten binnen vijf jaar van 40 naar 60 procent (van het totaal aantal studenten) te laten stijgen, in gevaar komt. Bovendien is de technische kennis van de huidige leerkrachten verouderd. Dit zegt Yongyut Chalaemwong, directeur arbeidsontwikkeling aan het Thailand Development Research Institute. Hij roept de regering op om afgestudeerde technici te stimuleren een baan in het onderwijs te nemen. Op dit moment zijn 10.000 werkloos. Voorts dienen de huidige leerkrachten te worden bijgeschoold.

Schoolleiders: onvoldoende voor Engels en ICT
Ongedateerd – Veel schoolleiders beheersen de Engelse taal onvoldoende en het ontbreekt hen ook aan ICT-vaardigheden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Srinakharinwirot Universiteit onder 40.000 schooldirecteuren en adjuncten. Op het gebied van leiderschap en administratie scoorden ze wel voldoende. De resultaten wekken verbazing omdat de meeste schoolleiders een mastersgraad hebben.

Leraren zakken voor eigen examens
Ongedateerd – Niet alleen schoolleiders (zie terug) maar ook leraren kunnen nog wel het een en ander bijleren. Voor het eerst moesten middelbare-schoolleraren examen doen in exacte vakken. De resultaten waren, aldus het Office of the Basic Education, alarming. Van de 3973 leraren die gespecialiseerd zijn in ICT, zakte 88% voor de test. Ook bij de vakleraren biologie (86%), wiskunde (84%), natuurkunde (71%), scheikunde (64%), astronomie en geologie (63%) waren de resultaten niet veel beter. Een schrale troost is dat de leraren in de lagere klassen, die doorgaans meerdere vakken geven, het beter deden. De leraren werden getest in het kader van een project om hun vakbekwaamheid te verbeteren. Hiervoor is een budget van 1,4 miljard baht beschikbaar.

De blinde leidt de blinde
Hoofdredacteur Arglit Boonyai wijdt er een cynisch commentaar aan in Guru, een wekelijkse bijlage van Bangkok Post, onder de veelzeggende titel Blind Leading the Blind. Toch ziet hij wel ‘voordelen’ in de armzalige kwaliteit van het Thaise docentencorps dat de Amerikaanse ‘no kid left behind’-wet uitlegt als: ‘Everyone can pass every subject even if it is taught by monkeys.’ Bovendien leidt het openbaar onderwijs niet tot bankroet in vergelijking met internationale particuliere scholen die jaarlijks een aanslag van 600.000 baht op de portefeuille van de ouders doen. Maar Arglit heeft van die scholen ook geen hoge pet op ‘seeing as most of the young adults that they produce cannot even differentiate between “then” and “than”.’ (Bron: Guru, 11-17 juni 2010)

Extra toets voor leraren
20 augustus 2010 – De eisen voor het beroep van leraar worden verzwaard. Toekomstige leraren zullen een extra toets moeten afleggen alvorens ze een vergunning krijgen om te mogen lesgeven. De maatregel is een reactie op de armzalige uitkomsten van een proefexamen dat leraren moesten afleggen (Zie: Leraren zakken voor eigen examens). Het huidige systeem waarbij leraren een vergunning voor alle vakken op elk niveau krijgen, wordt gewijzigd. In het nieuwe systeem krijgen leraren die lesgeven in senior secondary en beroepsopleidingen, alleen nog maar een vergunning voor de vakken die ze op hun opleiding hebben gevolgd. De extra toets zal moeten uitwijzen of ze voldoende gekwalificeerd zijn om die vakken te geven. Voor de lagere niveaus geldt nog het oude systeem. Het nieuwe systeem gaat in 2014 in.

De bollebozen doen het goed, maar…
24 augustus 2010 – Thaise studenten hebben sinds 1989 op de jaarlijkse vijf Olympiades (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en informatica) 76 gouden, 139 zilveren en 125 bronzen medailles gewonnen, 41 eervolle vermeldingen, een onderscheiding voor beste oplossing en een voor beste experiment. Deze successen staan echter in schril contrast met de prestaties van de meeste leerlingen. Op het laatste O-Net examen in natuurwetenschap en wiskunde scoorden de Mathayom 6 studenten in beide vakken gemiddeld 29 uit 100. Twee andere toetsen leverde een nog armzaliger resultaat op: 56 uit 300 en 85 uit 300.

Plaatselijke scholen krijgen matig zesje
25 augustus 2010 – De leraren zijn gekwalificeerd maar de leerlingen presteren onder de maat, zegt een studie van de Rajanhat Phra Nakhon universiteit. Het onderzoek werd verricht in 779 van de 1590 provinciale en dorpsscholen, van kindergarten tot middelbaar onderwijs. Slechts 60 tot 70 procent van de provinciale scholen lukt het de analytische en creatieve vaardigheden van leerlingen te verbeteren; de dorpsscholen scoren 29 procent. Het aantal leerlingen per klas is bevredigend; de kleinste dorpsscholen kampen met een tekort aan leraren.

Engels wordt tweede taal in school
7 oktober 2010 – Het ministerie van Onderwijs wil Engels als tweede taal invoeren om de nieuwe generatie Thai in staat te stellen te communiceren met mensen in Azië en Engelssprekende landen. Het onderwijs dient in Mathayom 4-6 gegeven te worden door buitenlandse leraren; Mathayom 1-3 kan volstaan met Thaise leraren die een graad in Engels hebben. Lagere scholen zouden ook meer docenten Engels moeten inschakelen. Het ministerie heeft met name Amerikaanse leraren met pre-pensioen op het oog om de lessen te geven. Streefdatum van de plannen is 22 oktober.

Update: De minister van Onderwijs heeft een stokje voor het plan gestoken, omdat volgens hem Thailand niet beschouwd mag worden als een voormalig koloniaal gebiedsdeel. (Bron: Ingezonden brief)

Gratis laptops hebben marginaal effect op leerresultaten
21 november – Gratis laptops voor lagereschoolleerlingen hebben slechts een marginaal effect op hun leerresultaten. Dit is gebleken uit een proef op zeven scholen in Lampang, Chiang Mai, Chiang Rai, Rayong en Nakhon Si Thammarat. Het project One Laptop Per Child werd in 2008 geïntroduceerd met als doel de leerresultaten van leerlingen op het platteland te verbeteren. Maar daarvan was in de proef alleen sprake bij schrijf- en leesvaardigheden. Ook nam het enthousiasme toe om te leren en het informatiezoekgedrag verbeterde. Volgens onderzoeker Anand Sripitakkiat van Chiang Mai universiteit hebben leerlingen op scholen die moderne lesmethoden toepassen, er het meeste baat bij. Een ouderwetse school (met rote learning) profiteert er niet van. Sommige leerlingen van scholen in de grote stad raakten na een tijdje verveeld, omdat ze thuis over computers met betere specificaties en een grotere snelheid beschikten.

De onderwijzers willen niet
Plattelandsscholen hebben vaak minder dan honderd leerlingen. Soms moeten combinatieklassen worden gevormd en als een onderwijzer ziek is, wordt de situatie helemaal nijpend. Omdat onderwijzers op hun zestigste met pensioen gaan, leek het Sawai Boonma een goed idee om een ‘teacher bank’ te vormen: een arsenaal van gepensioneerde onderwijzers die als vrijwilliger kunnen inspringen. Maar wat bleek? Ze willen niet. Ze zijn al lang blij dat ze van het onderwijs verlost zijn, want ze vonden hun baan nooit al leuk. Een heel enkele wilde wel, maar wat hen tegenhield was het gebrek aan discipline bij leerlingen. ‘Teachers these days have very little authority to discipline disruptive pupils; parents are up in arms if their children are punished.’ En met die ouders is nog meer mis, want sommige willen betaald worden als ze een vergadering met het onderwijzend personeel bijwonen. Het gaat met Thailand de verkeerde kant op, verzucht de schrijver.

(Bron: Bangkok Post, 24 november 2010)

Thailand staat op nummer 47
30 november 2010 – Indonesië, Filippijnen en India scoren in Azië nog slechter, maar dat is dan ook de enige troost die Thailand kan putten uit het jaarlijkse onderzoek van het International Institute for Management Development te Geneve. Evenals vorig jaar staat Thailand op de 47ste plaats van 58 landen die beoordeeld zijn op hun onderwijsprestaties. Het instituut komt met een waslijst aan scores: verhouding leraren-studenten (hierbij staat Thailand op de 41ste plaats), idem middelbare school (53), onderwijskundige kansen (47), alfabetisering (44; 7,4 procent van de bevolking kan niet lezen of schrijven) enzovoort. Thailand besteedt 4,2 procent van zijn bruto binnenlands product aan onderwijs en staat daarmee op de 35ste plaats.

Visitaties hebben geen effect
21 december – Universiteiten zien geen kans om de resultaten van hun visitatie om te zetten in verbeteringen. Sommige instituten die een gele kaart hebben gekregen, zetten zelfs hun hakken in het zand. In plaats van de geconstateerde problemen op te lossen hebben ze kritiek op de resultaten van de visitatie. Dit zei premier Abhisit gisteren tijdens een bijeenkomst over de derde visitatieronde die zal plaatsvinden van 2011 tot 2015. De houding van de universiteiten bemoeilijkt Thailands pogingen om het onderwijs te verbeteren.

De kwaliteit van het onderwijs is de afgelopen tien jaar verslechterd ondanks een toename van de middelen die de regering aan het onderwijs heeft toebedeeld, aldus de premier. Sommige landen met minder middelen en een kleiner budget doen het beter dan Thailand. ‘Dit toont aan dat de investeringen in ons onderwijssysteem ineffectief zijn geweest.’ Maar de kwestie is niet of geld en middelen toereikend zijn; de kwaliteit van het onderwijzend personeel bepaalt de effectiviteit van het onderwijs, meent Abhisit.

Ministerie strijdt tegen steekpenningen
23 december – Scholen mogen na het toelatingsexamen voor Matayom 1 en 4 geen studenten meer toelaten. Het ministerie van Onderwijs heeft dit besloten om het betalen van steekpenningen tegen te gaan. De regeling geldt voor scholen die vallen onder het Office of the Basic Education Commission.

Tot nu toe vroegen scholen tea money aan ouders die hun kinderen alsnog aanmeldden, nadat ze gezakt waren voor het toelatingsexamen. Scholen mogen nog wel donaties aannemen van ouders mits dat geld wordt gebruikt voor het onderwijs.

Kort nieuws 15 januari Leraren De regering heeft 2011 uitgeroepen tot Year of Teacher’s Quality, want de kwaliteit van het onderwijs behoeft verbetering. De problemen zijn onder andere te grote klassen (gemiddeld 36 leerlingen in het basisonderwijs; meer in het secondair onderwijs), hoge werkdruk (925-110 uur per jaar; het overzeese gemiddelde is 548-818), gebrek aan personeel en allerlei administratieve taken die ten koste gaan van het onderwijs. Het kabinet heeft een loonsverhoging van 8 procent goedgekeurd.

Een feest van mislukkingen
15 januari – Morgen is National Teachers Day. Arglit Boonyai wijdt er een cynisch commentaar aan in zijn wekelijkse column in Bangkok Post. ‘A celebration of failure’, schrijft hij, nog eens in herinnering roepend dat de meerderheid van vakleerkrachten zakte voor examens in hun eigen vak (zie Leraren zakken voor eigen examens). Hij wijst ook op de 2.715 tutorial scholen, die blijkbaar nodig zijn om leerlingen klaar te stomen voor het hoger onderwijs.

Maar het meest stuitende voorbeeld van de armzalige kwaliteit van het onderwijs kwam Arglit tegen in een boek dat leerlingen moet voorbereiden op het toelatingsexamen van Thailands meest prestigieuze universiteit. Hij maakte de voorbeeld-vragen en had ze allemaal fout, terwijl hij een native English speaker is met 21 years of British education under my belt. Voor alle zekerheid checkte hij een en ander bij de sub-editors van de krant. Conclusie: The university-published text book was in fact a complete and utter waste of time.
(N.B. Arglit Boonyai was eerder hoofdredacteur van Guru en zijn bijdragen daarin dropen ook al van een verfrissend cynisme.)

Vijfduizend kindergartens onder de maat
24 mei – Bijna vijfduizend openbare scholen, meest kindergartens, voldoen niet aan de kwaliteitseisen voor het onderwijs aan jonge kinderen, die opgesteld zijn door het Office for National Education Standards and Quality Assessment. Het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) maakte dit gisteren bekend tijdens een seminar in Bangkok gewijd aan dit type onderwijs. Het seminar werd bijgewoond door driehonderd onderwijsfunctionarissen en leidinggevenden van kindergartens.

Het kwaliteitsbureau hield onlangs zijn tweede ronde van kwaliteitsbeoordeling van zowel openbare kindergartens als basis- en middelbare scholen die programma’s voor jonge kinderen aanbieden. Het kantoor vond 4.885 scholen onder de maat, waarvan 51 zwaar onvoldoende presteerden. Tot nu toe heeft het kantoor 21.000 onderwijsinstellingen gevisiteerd.
Volgens Wathinee Theeratrakoon, senior-adviseur van Obec, is een tekort aan onderwijzend personeel de belangrijkste reden waarom scholen niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Het betreft meestal scholen op het platteland. De problemen nopen de scholen om niet gekwalificeerd personeel aan te nemen dat vervolgens kinderen die al een achterstand hebben, moet onderwijzen.
Obec riep gisteren ervaren onderwijzers in 933 kindergartens op om de kwaliteit van de scholen die slecht presteren, te helpen verbeteren. Het kantoor heeft geld gereserveerd om personeel op ‘slechte’ scholen bij te spijkeren en hen van effectiever lesmateriaal te voorzien. Doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk scholen de derde ronde met een voldoende beoordeling doorkomen. Dat geldt met name voor de 51 scholen waar de onderwijskwaliteit reden tot zorg geeft en waar geen verbetering valt te bespeuren.
Scholen die ook in de derde ronde een onvoldoende krijgen, zullen niet worden gestraft, zegt Wathinee. Obec zal met hen samenwerken om de problemen helpen oplossen. Provinciale afdelingen onderwijs hebben van Obec de opdracht gekregen om na te gaan of scholen kunnen deelnemen aan de derde ronde. Scholen die niet klaar zijn, worden niet getest.

Protest tegen sluiting kleine scholen
17 juni – Tweehonderd onderwijzers, ouders, leerlingen en actievoerders hebben gisteren op de Royal Plaza in Bangkok gedemonstreerd tegen het voornemen van het ministerie van Onderwijs om kleine lagere scholen te sluiten en te laten fuseren. Het ministerie vindt scholen met minder dan 120 leerlingen over het algemeen onder de maat presteren. Als eerste komen 2.548 scholen met minder dan 40 leerlingen aan de beurt en van die groep moeten 137 onmiddellijk worden gesloten.

De matige kwaliteit van de scholen is vastgesteld door het kantoor van de National Education Standards and Quality (zie 24 mei: Vijfduizend kindergartens onder de maat). Sluiting kan door de desbetreffende scholen worden voorkomen, wanneer ze middels een plan kunnen aantonen dat ze werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Thailand telt 31.424 kleine lagere scholen waarvan 14.397 minder dan 120 leerlingen hebben.
Aree Thaowan, moeder van een leerling in klas 5, liep mee in de demonstratie georganiseerd door de Alternative Education Council, een non-gouvernementele organisatie die zich ten doel stelt de kwaliteit van scholen te vergroten. Ze vertelt dat de school van haar zoon 28 leerlingen telt. ‘How much do I have to pay for transportation if I have to move my son to another school?’ Evenals andere ouders is ze bezorgd over de veiligheid van kinderen wanneer ze naar en van een lokatie elders moeten reizen. Een leerling van dezelfde school wil liever niet verhuizen omdat ‘I ride a bicycle for only five minutes to my school everyday. So I do not want to move to another school. Many of my friends at school think the same I do.’

Thaise studenten grossieren in Olympische medailles
18 juli 2011 – Thaise studenten hebben 5 medailles in de wacht gesleept tijdens de 42ste International Physics Olympiad die voor het eerst in Bangkok werd gehouden. Aan de wedstrijd die van 10 tot 16 juli duurde, namen teams uit 84 landen deel. De studenten scoorden driemaal goud, eenmaal zilver en eenmaal brons. Eén ‘gouden’ student had ’s werelds op een na hoogste score en de hoogste Thaise score ooit.

In Taiwan behaalden Thaise studenten vier medailles (twee goud, twee zilver) tijdens de International Biology Olympiad, die gelijktijdig werd gehouden. Daaraan namen 229 studenten uit 58 landen deel.
In Hong Kong scoorden acht Thaise studenten 24 medailles tijdens de Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2011.

Het punt is: we lezen niet genoeg
23 juli – ‘Ik hoop dat Yingluck Shinawatra het lef heeft om een minister van Onderwijs te kiezen die echt van lezen houdt’, schrijft Kong Rithdee in zijn wekelijkse column in Bangkok Post. Dat is hard nodig, want Thais lezen gemiddeld 2 of 5 boeken per jaar (afhankelijk van wie je gelooft); in Singapore leest een persoon 40 tot 50 boeken per jaar, in Vietnam 50 en in Maleisië 40. Zelfs als die cijfers overdreven zijn, bewijzen ze één ding: lezen is in sommige landen een integraal onderdeel van het ontwikkelingsproces en in andere niet. ‘The point is we don’t read enough.’

Kong vindt het ontstellend, dat de belofte van Yingluck om ieder kind een tablet  te geven (kosten 4 miljard baht) – iPad alstublieft, niet die Chinese namaak – niets zegt over het bevorderen van lezen. En hij vraagt zich ook af waarom de toekomstige premier nooit iets heeft gezegd over het upgraden van openbare bibliotheken en het promoten van waardevolle en betaalbare boeken voor iedere burger, ‘wat een veel, veel gemakkelijker plan is om uit te voeren’.
‘Dus was het een mix van trots en ongeloof toen Unesco bekendmaakte dat Bangkok in 2013 World Book Capital is. De regering dient die titel te honoreren; tablet of geen tablet: lezen – en niet schrijven zoals iedere schrijver weet – is de bakermat van vooruitgang.’

Kleintjes te jong voor tablet PC’s
25 juli – Leerlingen in Prathom 1 (onze groep 3) zijn te jong voor e-learning. Ze zullen de tablet PC’s, die ze krijgen, voornamelijk gebruiken voor het spelen van computerspelletjes. Bovendien zijn geschikte software en onderwijskundige applicaties niet beschikbaar. Op dit moment is het meeste lesmateriaal alleen op papier verkrijgbaar. Dit zeggen onderwijskundigen over het plan van Pheu Thai om alle leerlingen een tablet PC cadeau te doen, met ingang van het nieuwe schooljaar te beginnen met 800.000 Prathom 1-leerlingen.

Volgens Risichai Kanjanawasee, deken van de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, kan de regering beter beginnen met higher secondary classes (vanaf klas 4 middelbare school).
Kraiyos Patrawart, politiek analist bij de Quality Learning Foundation, zegt dat de nieuwe regering eerst een paar jaar kwaliteits e-content zou moeten laten ontwikkelen. Verder dient ze de toegang tot het internet landelijk te verbeteren, ouders en leraren aan te moedigen om het computergebruik van kinderen te begeleiden en, misschien het belangrijkst van alles, bij jongemensen het lezen te stimuleren. Uit research blijkt dat kinderen die te veel tijd besteden aan het spelen van computerspelletjes last hebben van een beperkte concentratieboog, zegt Kraiyos.
Ithipol Preetiprasong, lector aan de Mahidol universiteit, vindt dat de tablets als eerste naar middelbare schoolleerlingen moeten gaan in plaats van basisschoolleerlingen.
Kamolpan Cheewapansir, president van het Parental Youth Network, zegt dat onderwijzers goed getraind moeten worden in het gebruik van e-leren zodat ze de kinderen kunnen begeleiden bij het gebruik van de tablet en het internet.
Chinnaworn Bhimirat, secretaris-generaal van het kantoor van de Basic Education Commission, wijst erop dat studenten het meest profiteren van een combinatie van elektronisch en papieren lesmateriaal. E-learning heeft als groot voordeel dat de informatie à la minute beschikbaar is, maar onjuist gebruik van de technologie en de aanwezigheid van ongepast materiaal op het internet vormen een grote zorg.

Varakorn sceptisch over tablet PC’s
28 juli – Varakorn Samakoses, vice-president van de commissie die verantwoordelijk is voor het National Education Reform Plan 2009-2018, is sceptisch over het plan van Pheu Thai om ieder schoolkind een tablet PC te geven. Dat beleid moet zorgvuldig overwogen worden, want er zijn miljarden baht overheidsgeld mee gemoeid, zei hij gisteren tijdens een bijeenkomst in het kantoor van de Education Council.

Varakorn hoopt dat de regering doorgaat met het inmiddels tweede hervormingsplan dat tot doel heeft de kwaliteit van het onderwijs op internationaal niveau te brengen. De nieuwe regering dient het niet te dumpen ten gunste van haar eigen populistische onderwijscampagne. ‘There are no political aims involved in the 10-year reform programme. A lot of financial and human resources have been allocated to implement it so it should be carried on. There must be continuity in education reform.’
Tongthon Chandransu, secretaris-generaal van het kantoor van de Education Council, zei niet te verwachten dat de regeringswisseling grote invloed zal hebben op de hervorming van het onderwijs. ‘Every government attaches importance to education. The strategies and goals in education reform do not involve anything that will benefit anyone politically.’

Papieren studieboek wordt e-boek
5 augustus – Uitgevers van schoolboeken moeten er rekening mee houden dat de toekomst aan het e-boek is. Pheu Thai wil alle schoolkinderen een tablet PC geven – gratis en voor niets. Volgend schooljaar komen als eerste de 800.000 leerlingen van Prathom 1 aan de beurt (onze groep 3). Voor deze leeftijdsgroep is al voldoende content beschikbaar, maar dat geldt niet voor de hogere leerjaren. De content komt onder andere van het Office of the Basic Education Commission, National Science and Technology Development Agency en universiteiten. De bedenker van dit Pheu Thai-plan, dat 4 miljard baht kost, denkt dat gedrukte studieboeken niet zullen verdwijnen, maar e-boeken worden in ieder geval populairder. Het grote voordeel van digitaal leren is dat de informatie meer up-to-date is dan tekstboeken.

Na 1 jaar extra studie voor de klas
8 augustus – Een groep van 920 studenten die na hun 4-jarige lerarenopleiding nog een kopstudie van een jaar hebben gevolgd, gaat deze maand het onderwijs in. Het pilotproject werd in 2009 gelanceerd om het beroep van leraar te promoten. Het project voorzag in studiebeurzen en de studenten kregen een baangarantie. Oorspronkelijk zouden 2000 studenten gerecruteerd worden, maar slechts 929 voldeden aan de strenge toelatingseisen; 9 vielen onderweg af. De studenten mogen een school of beroepsopleiding in hun eigen stad of nabijgelegen provincies uitkiezen.

De komende jaren wordt het programma opengesteld voor Mathayom 6-leerlingen en beginnendejaars van andere vervolgopleidingen, zoals natuurwetenschappen, mits ze bij de Ordinary National Education Test tot de 30 procent besten behoorden.
Varakorn Samakoses, vice-president van een commissie die zich bezighoudt met onderwijsvernieuwing, zegt dat de 920 studenten niet voldoende zijn om gelijke tred te houden met het jaarlijks aantal gepensioneerden dat 8.000 tot 12.000 bedraagt. Niettemin verzet hij zich tegen het versoepelen van de toelatingseisen om het niveau van de opleiding te handhaven.
(Noot van de redactie: Dit bericht roept veel vragen op. Hoe kan een kopstudie na 4 jaar HBO worden opengesteld voor Mathayom 6-leerlingen (6 jaar middelbare school)? Hoezo is het doel het beroep van leraar te promoten? Dat lijkt me nogal logisch als de eerste groep uit studenten van de lerarenopleiding bestond. En wat hebben ze in dat extra jaar geleerd? Waarom Varakorn een verband legt met de uitstroom van gepensioneerden ontgaat me.)

Olympiade medailles zijn vlag op strontschuit
10 augustus – Geen enkele minister van Onderwijs heeft tot nu toe kans gezien enige vooruitgang te boeken in het verbeteren van de onderwijsprestaties van Thaise leerlingen. Op de meest recente O-Net toets wis- en natuurkunde voor Mathayom 6 leerlingen (klas 6 middelbare school) bedroeg de gemiddelde score 30,9 uit een totaal van 100. Dat is nog minder dan de gebruikelijke cesuur van 50.

Dit schrijft Somporn Thapanachai in haar wekelijkse column in Bangkok Post naar aanleiding van de vele medailles die Thaise studenten wegsleepten op de Olympiade voor Natuurwetenschappen.
‘The performance of these gifted students cannot be held to reflect the overall performance of students across this country.’
Somporn beschrijft hoe op de school van de neef van haar vriendin de kandidaat voor de Thaise voorselectie van de Olympiade geselecteerd wordt via een intern examen. De hoogst scorende leerling kwam net boven de 50 uit. Hij kreeg gratis bijles om hem klaar te stomen voor de voorselectie. Met een beetje geluk valt hij in de prijzen en kan de school er goede sier mee maken. ‘At the same time, all his friends are left behind, trapped in the malfunctioning teaching system. Poor them!’
Somporn heeft niets tegen getalenteerde studenten, die medailles in de wacht slepen. ‘But shouldn’t we wake up and face the reality that we are failing in overall human resources development, which must start with having in place a proper education system.’

Tablets kosten banen; vrees voor copyright overtredingen
13 augustus – Het plan van Pheu Thai om alle leerlingen een tablet PC te geven heeft verstrekkende gevolgen voor de uitgevers van schoolboeken, en houdt tevens het risico in van overtreding van het copyright, zeggen de desbetreffende uitgevers. Ze vrezen ook dat de omschakeling banen gaat kosten.

Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen de 800.000 leerlingen van Prathom 1 als eerste een tablet PC van Chinese makelij. Volgens Phawit Thongroj, lid van het educatief team van Pheu Thai, is voldoende content voor hen beschikbaar. Dit materiaal is afkomstig van het Office of Basic Educational Commission, het National Science and Technology Development Agency en diverse universiteiten.
Een van de uitgevers die getroffen worden door de overstap van papier naar e-book, is het staatsbedrijf Business Organisation. Dit bedrijf verkoopt leermiddelen inclusief boeken en actualiseert ze op aanwijzing van het ministerie van Onderwijs. Maar er zijn ook tal van particuliere uitgevers van schoolboeken die getroffen zullen worden wanneer meer en meer leerlingen de tablets gaan gebruiken.
Een belangrijke zorg van de uitgevers is overtreding van het copyright, zegt Risuan Aramcharoen, adviseur van de Publishers and Booksellers Association of Thailand.  Op boeken rust copyright, maar het is heel eenvoudig de inhoud over te zetten op PC en te verspreiden. Risuan vindt dat de regering in overleg moet treden met betrokkenen om te zien hoe copyright-overtredingen kunnen worden voorkomen.
Volgens Phawit zal het papieren schoolboek niet geheel verdwijnen. De uitgevers zouden er goed aan doen zich voor te bereiden op de verandering en ook elektronische boeken te gaan produceren, want die hebben de toekomst. Een e-book is efficiënter en kan gemakkelijk up-to-date worden gebracht. Het spaart papier en druk- en transportkosten.

Thailand staat op de 42 ste plaats van de EF English Proficieny Index, net boven Turkije en Kazachstan. De beheersing van het Engels is ‘very low’. Op de lijst staan 44 landen.

Leerlingen moeten kunnen blijven zitten
14 augustus – Leerlingen die onvoldoende presteren, moeten kunnen blijven zitten in plaats van over te gaan naar het volgende jaar ondanks het risico dat ze er de brui aan geven. Dit zei Thongthong Chandarangsu, secretaris-generaal van het kantoor van de Education Council, gisteren op een seminar. Op de lange termijn worden deze leerlingen er niet mee geholpen wanneer ze mogen doorstromen. Het ministerie van Onderwijs staat zittenblijven toe wanneer een leerling minder dan een bepaald aantal punten haalt.

Volgens Thongthong hebben zittenblijven en doorstromen beide nadelen. Maar van de twee is zittenblijven het minst schadelijk, vindt hij. Niettemin betekent een jaar overdoen niet altijd dat de prestaties van de leerling verbeteren. Ze kunnen zelfs terugvallen of stoppen met hun opleiding vanwege stress, een laag gevoel van eigenwaarde of problemen met hun leeftijdsgenoten. Aan de andere kant kunnen leerlingen lui worden wanneer ze niet kunnen blijven zitten omdat een stimulans ontbreekt hun prestaties te verbeteren.
Prapa Yooseubcheua, vice-voorzitter van het Parents Network van de Satree Nonthaburi school, vindt dat ook. Zittenblijven stimuleert leerlingen om hun opleiding serieuzer te nemen. ‘Many students do not bother to pay much attention in class now as they are all allowed to progress to a higher level regardless of their grades.’
Op een school in Pathum Thani hebben ze er wat op gevonden. Daar krijgen zwakke broeders extra lessen in hun probleemvakken. ‘They must be given a chance before they are failed’, zegt een lerares. ‘I do not believe repeating years will prompt students to take more responsibility.’

ICT: Nuttig of bedreiging?
15 augustus – Is ICT nuttig of een bedreiging voor kinderen? Onder die titel werd onlangs een seminar gehouden, bijgewoond door leerlingen, NGO’s en wetsdienaren. De communis opinio was dat ICT beide mogelijkheden biedt: ze kan adolescenten verleiden tot een leven van onzedelijkheid en exploitatie, maar ze kan ook gebruikt worden als kanaal om kennis te verwerven die leidt tot een schitterende toekomst.

Het seminar was onder andere georganiseerd door Child Protection Partnership, een internationaal en intersectoraal samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met de bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie via ICT. In Thailand heeft de organisatie ouders van schoolkinderen getraind om hun kinderen in de gaten te houden en te beschermen.
Op de Banglamun school is een pilotproject van start gegaan met een curriculum ICT-veiligheid. Geen overbodig luxe want de verleidingen zijn groot. De school staat in een gebied met tal van internetcafés, waarin kinderen computerspelletjes spelen, en er wonen veel mensen die in Pattaya werken, een stad die niet bepaald bekend staat om zijn zedelijkheid.
Verslaaf aan chatten
De 17-jarige Waraporn Yamprasert gaf op het seminar toe als eersteklasser verslaafd te zijn geweest aan online chatting. ‘However, I think maybe because I am rather studious, and content to be alone, I felt uneasy when my online suitor began to show an interest in having me visit him. Luckily, I was able to pull myself together before I began divulging private information about myself online.’

Maar ze heeft vriendinnen die uitgegaan zijn met jongens die ze al chattend hadden ontmoet en die flink hebben opgeschept over deze afspraakjes. Waraporn vertelde enkele van de chats te hebben gelezen. Ze waren seksueel behoorlijk expliciet voor iemand die ze niet kenden.
Waraporn zei in de krant te hebben gelezen over verkrachtingen en moorden die plaatsvinden wanneer jonge mensen online met vreemden in contact komen. ‘Dat alleen al zorgt ervoor dat ik me daar verre van wil houden. Ik vind dat jonge volwassenen moeten weten wat hun rechten zijn, zodat ze direct kunnen weigeren wanneer een volwassene jou vraagt iets doen waar je je ongemakkelijk bij voelt.’
Waraporn geeft er voorkeur aan via MSN Hotmail met vrienden en vriendinnen te chatten, omdat je in dit pogramma de vrienden kunt selecteren die je toevoegt en met wie je chat.

Gratis PC’s voor leerlingen, maar wel eerst Engelse les
16 augustus – Voordat alle leerlingen een gratis tablet PC krijgen, zoals Pheu Thai heeft beloofd tijdens haar verkiezingscampagne, dienen ze intensief Engelse les te krijgen, anders kunnen ze er niet mee omgaan, zegt minister van Onderwijs Worawat Ua-apinyakul. De leerlingen van Prathom 1 zijn volgend schooljaar de eerste die zo’n PC krijgen.

Het One Tablet Per Child project heeft, sinds de bekendmaking, kritiek opgeroepen van onderwijsmensen. Zij zeggen dat Prathom 1-leerlingen te jong zijn voor de PC’s. Anderen wijzen op het gebrek aan geschikte content. De minister zegt in reactie hierop dat de computers gefaseerd worden uitgegeven, afhankelijk van de beschikbaarheid van content. Ook moeten de leerlingen er klaar voor zijn. De minister benadrukt dat de PC’s complementair zijn aan schoolboeken.

Veel mitsen bij uitgifte gratis tablet PC’s
18 augustus – De uitgifte van gratis tablet PC’s aan alle leerlingen, een van de verkiezingsbeloftes van PheuThai, is aan tal van voorwaarden gebonden. Als er geen content beschikbaar is, worden ze niet geleverd. Ze worden ook niet onmiddellijk aan alle scholen gegeven;  school, leerlingen en onderwijzers moeten er klaar voor zijn. En elektronische infrastructuur moet beschikbaar zijn. Dit zegt minister Worawat Ua-apinyakul (Onderwijs) in een interview met Bangkok Post.

De Android computer gaat naar 10 miljoen studenten, vanaf Prathom 1 (onze groep 3) tot Mathayom 6 (zesde klas middelbare school). De kosten bedragen 20 miljard baht. In het begin zal gebruik worden gemaakt van het Inter-University Network (Uninet) van het Office of Higher Education Commission (Ohec). Verantwoordelijk voor de content is Ohec en het Office of Basic Education Commission (Obec).
Het ministerie van Onderwijs gaat 6 miljard baht per jaar reserveren ter financiering van Pheu Thai’s plan. Het geld komt uit een budget van 70 miljard baht per jaar dat bestemd is voor gratis onderwijs. De gelden die naar de PC’s zullen gaan, gaan nu naar gratis schoolboeken en gratis schooluniformen. Volgens de minister worden de leerlingen daardoor niet gedupeerd omdat de e-content de boeken vervangt en gratis schooluniformen niet nodig zijn ieder jaar.
[Noot van de auteur: Bij andere plannen van Pheu Thai en ook de Democraten is me al eerder opgevallen dat realisering vaak aan zoveel voorwaarden is verbonden, dat je de indruk krijgt dat de regering luchtkastelen verkoopt.]

Kort nieuws 5 september Astronomie Vijf middelbare schoolleerlingen hebben 1 zilveren en 3 bronzen medailles en een ere-certificaat gewonnen op de vijfde Internationale Olympiade voor Astronomie en Astrofysica in Polen. Aan de wedstrijd namen leerlingen uit 29 landen deel.

Kort nieuws 7 september Olympiade Thaise studenten deden het weer goed tijdens de International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools, ditmaal in de Filippijnen. Ze scoorden zes gouden, vijftien zilveren en drie bronzen medailles. De competie duurde van vrijdag tot gisteren.

Minister wil steekpenningen legaliseren
13 september – Tea money oftewel steekpenningen netjes als inkomsten boeken, zodat de overheid kan controleren dat het wordt gebruikt voor het onderwijs en niet in de zakken van individuën verdwijnt. Minister Worawat Ua-apinyakul (Onderwijs) doet dit voorstel en hij vindt het heel wat beter dan het huidige verbod op het betalen van tea money. ‘Dat is onpraktisch.’

Tea money wordt betaald door ouders om hun kind op een bepaalde (middelbare) school geplaatst te krijgen buiten het toelatingsexamen om. De vorige regering verbood het; Worawat heeft er geen bezwaar tegen. ‘Ouders willen het beste voor hun kinderen. Ze hebben het recht om hun kinderen naar de beste school te sturen. We moeten de rijken niet willen tegenhouden om te betalen zodat de scholen waar hun kinderen studeren, verbeterd kunnen worden.’
Suparwadee  Wongsakul, directeur van de Suankularb Wittalayai Rangsit school, zegt dat tea money geen steekpenningen zijn. ‘In feite is het een gift van een donor en beschermheer. Het wordt gebruikt ten behoeve van scholen en studenten. Die giften gaan niet ten koste van plaatsen van andere studenten van wie de ouders geen tea money betalen. Het toelatingsexamen alleen kan niet alle plaatsen vullen. Meestal zijn er voldoende plaatsen voor anderen over, die worden toegelaten via speciale quota en het patronage systeem.’
Voormalig minister van Onderwijs Chinnaworn Boonyakiat, die het verbod op het betalen van tea money uitvaardigde, zegt dat Wowawat’s idee leidt tot ongelijkheid in het onderwijs. ‘It will intensify competition among parents to try to get their children to enter prestigious and high-profile schools. The system, if adopted, wil eventually lead to more corruption.’
Kanok Wongtrangan, minister van Onderwijs in het schaduwkabinet van de Democraten, zegt dat het idee in strijd is met de verkiezingsbelofte van Pheu Thai om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen. ‘It will lead to inequality in educational opportunities of children from different economic backgrounds.’
[Noot van de auteur: Thailand heeft als slogan Amazing Thailand. Inderdaad, amazing, dit voorstel. Je zal toch docent zijn met rijkeluis kindertjes in je klas, die te dom zijn om voor de duvel te dansen.]

Onderwijs heeft baat bij tea money
14 september – Door scholen toe te staan tea money te accepteren kan de overheid de subsidie aan die scholen verminderen en dat geld kan andere scholen weer ten goede komen. Met deze redenering verdedigt minister Worawat Ua-apinyakul zijn opvallende voorstel van gisteren om het verbod op het accepteren van tea money, een eufemisme voor steekpenningen, te vervangen door de opdracht aan de scholen het geld te boeken als inkomsten en te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden [en niet in de zak van een individu te laten verdwijnen].

Tea money wordt betaald door ouders die hun kinderen buiten het toelatingsexamen om geplaatst willen hebben op een bepaalde school. De vorige regering verbood die praktijk, maar volgens de huidige minister is dat verbod ‘onpraktisch’.
Het Office of the Basic Education Commission heeft van de minister de opdracht gekregen zich met de zaak bezig te houden om te voorkomen dat scholen gigantische bedragen aan ouders gaan vragen in ruil voor toelating.

Slecht plan: tea money legaliseren
15/16 september – Het betalen van tea money om een plaats op een school te verwerven is onwettig, of je het nu een onderwijskundige donatie noemt of wat dan ook. Deze praktijk is moreel verwerpelijk omdat ze oneerlijk is: ze voorkomt dat arme leerlingen toegang tot de school krijgen.

Bangkok Post wijdt een streng commentaar aan het voornemen van de minister van Onderwijs om het verbod op het betalen van tea money, ingesteld door de vorige regering, op te heffen en de scholen te verplichten het geld in hun boekhouding op te nemen.
De krant ziet het voorstel als een voorbeeld van ‘double standards’, een praktijk waar de huidige regering nu juist een eind aan wil maken. De minister slaat de plank mis als hij denkt het gebruik te elimineren door het in de openbaarheid te brengen. Integendeel, het probleem blijft bestaan en ouders moeten misschien meer betalen, vanwege het simpele feit dat de vraag veel groter is dan het aantal beschikbare plaatsen.
De minister zou zich moeten concentreren op urgentere zaken, zoals kwaliteitsverbetering van het lager onderwijs, zodat ouders meer keus hebben voor hun kinderen; verbetering van de decentralisatie van het onderwijs en verbetering van de beroepsopleidingen.
Met name dat laatste is volgens de krant cruciaal. Veel ouders en leerlingen beschouwen technisch onderwijs als tweederangs [waar hebben we dat meer gehoord?]. Leerlingen gaan liever naar de universiteit, ondanks het vooruitzicht dat ze geen werk zullen kunnen vinden wanneer ze zijn afgestudeerd. Studenten van een technische opleiding hebben veel betere kans op een baan, omdat er een tekort aan vakmensen is.

Hier is-tie dan: de Thaise tablet
16 september – Het was te verwachten. Nadat Pheu Thai beloofd had alle leerlingen een gratis tablet PC te geven en dachten een goedkope PC in China te kunnen kopen, ging Forth Corporation aan het werk. Want er lokt een budget van 4 miljard baht, dus loont het de moeite om het controller board van de eigen tablet te herontwerpen en geschikt te maken voor het onderwijskundig doel dat de tablet moet gaan dienen. En na 3 maanden is hij er dan: een Thaise tablet, geprijsd voor 3000 baht, die qua prijs kan concurreren met een Chinese tablet.

De Thaise tablet heeft een display van 7 inch en een pen- en touch-based interfase. Nadat de leerlingen zijn ingelogd, ontvangen ze automatisch toegang tot lesmateriaal zonder dat te hoeven downloaden. De management software maakt het mogelijk om content en applications te screenen om te zien of ze geschikt zijn voor de leerlingen.
In het verleden, zegt R&D-directeur Sawat Erbchokchai, was het voor Thaise bedrijven niet gemakkelijk om tablets te produceren vanwege de geringe vraag. Maar met het Pheu Thai speeltje gaan alle deuren open van lokale IT en technologische bedrijven.

Huisonderwijs is gelijkwaardig aan schoolonderwijs
19 september – Kinderen die huisonderwijs hebben gekregen, hebben evenveel recht op een plaats op een middelbare school als kinderen die regulier onderwijs hebben genoten. Deze verzekering geeft Chinnaphat Bhumirat, secretaris-generaal van het Office of the Basic Education Commission, naar aanleiding van de weigering van het Princess Chulabhorn College in Trang om een 11-jarige jongen toe te laten tot het toelatingsexamen.

De school zegt alleen leerlingen toe te laten met een GPA van minimaal 3,5, maar de jongen scoorde 3,44. Hij kreeg les van zijn moeder, die na consultatie van de Thai Homeschool Association een klacht heeft ingediend bij de National Human Rights Commission of Thailand. Die schakelde op haar beurt de bestuursrechter in. Woensdag deed de rechter uitspraak. De school moet de jongen laten deelnemen aan het toelatingsexamen. De moeder heeft haar zoon opnieuw ingeschreven, nu met de rechterlijke uitspraak als bijlage bij het inschrijvingsformulier.
Volgens de moeder verschillen de normen van de GPA’s van huis- en schoolonderwijs. Bovendien zegt ze, geven sommige scholen hun leerlingen een hogere score omdat dat beter is voor hun image.
De school in Trang is een van de twaalf dependances van het Princess Chulabhorn College, die intensieve cursussen in wis- en natuurkunde aanbieden aan getalenteerde leerlingen van Mathayom 1 tot 6. De leerlingen krijgen een jaarlijkse beurs van 94.000 baht.
[Wat GPA betekent, heb ik niet kunnen vinden. Ik neem aan dat het een test is, vergelijkbaar met onze Citotoets. Maar er bestaat ook een O-net toets.]

Onderzoek naar nut tablet PC’s
14/15 oktober – De Srinakharinwarot universiteit gaat onderzoek doen naar het nut van het verstrekken van tablet PC’s aan alle leerlingen, wat Pheu Thai tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het Office of the Basic Education Commission. De universiteit gaat een vergelijkend onderzoek doen in vijf lagere scholen, van klas 1 tot 6, waarbij sommige klassen wel en andere niet met het Pheu Thai-speeltje werken. Met ingang van het nieuwe schooljaar zouden de eersteklassers als eerste zo’n pc moeten ontvangen.

(Zie pagina Onderwijs)

Goud en zilver voor creatieve leerlingen
14/15 oktober – Vier leerlingen van de Satree Samut Prakan school hebben goud en zilver gewonnen tijdens het zevende World Creativity Festival 2011 in Korea. Ze moesten voor een jury in het Engels voorstellen doen voor het oplossen van problemen met teenagers die sociale netwerken gebruiken. Aan de wedstrijd namen acht landen deel. Wat voor creatieve oplossingen de leerlingen hebben bedacht, vermeldt het bericht niet.

Onderzoek naar nut tablet PC’s
14/15 oktober – De Srinakharinwarot universiteit gaat onderzoek doen naar het nut van het verstrekken van tablet PC’s aan alle leerlingen, wat Pheu Thai tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd. Het onderzoek vindt plaats op verzoek van het Office of the Basic Education Commission. De universiteit gaat een vergelijkend onderzoek doen in vijf lagere scholen, van klas 1 tot 6, waarbij sommige klassen wel en andere niet met het Pheu Thai-speeltje werken. Met ingang van het nieuwe schooljaar zouden de eersteklassers als eerste zo’n pc moeten ontvangen.

Goud en zilver voor creatieve leerlingen
14/15 oktober – Vier leerlingen van de Satree Samut Prakan school hebben goud en zilver gewonnen tijdens het zevende World Creativity Festival 2011 in Korea. Ze moesten voor een jury in het Engels voorstellen doen voor het oplossen van problemen met teenagers die sociale netwerken gebruiken. Aan de wedstrijd namen acht landen deel. Wat voor creatieve oplossingen de leerlingen hebben bedacht, vermeldt het bericht niet.

Studiebeursstelsel terug van weggeweest
18 oktober – Het controversiële ‘één district, één studiebeurs’- programma wordt door regeringspartij Pheu Thai nieuw leven ingeblazen. Het programma biedt 982 eerstejaars de gelegenheid om in het buitenland te studeren. De vorige regering was ermee gestopt omdat er veel misbruik van werd gemaakt. Sommige studenten die slecht presteerden, weigerden terug te keren en sommige trouwden met buitenlanders.

In september gaat een nieuwe lading studenten naar het buitenland. Ze volgen studies op het gebied van landbouw, industrie, handel, creativiteit en specifieke beroepen. Het programma werd destijds door de regering Thaksin in het leven geroepen. De kosten bedragen 240 miljoen baht.

Proef met tablet PC’s
10 november – Vijf scholen in Bangkok, Lampang, Phangnga en Khon Kaen doen mee aan een proef van het ministerie van Onderwijs om het effect van tablet PC’s te meten. Vijftig leerlingen van klas 1 en vijftig van klas 4 krijgen zo’n PC. In samenwerking met het Office of the Basic Education Commission en de Srinakharinwarot universiteit kijkt het ministerie naar schrijf- en leesvaardigheid, gezichtsvermogen en leerresultaten. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht. Regeringspartij Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne beloofd dat alle leerlingen een gratis tablet PC krijgen. Op het plan is veel kritiek gekomen van onderwijsdeskundigen.

Ministerie reserveert geld voor tablet PC’s
15 november – Terwijl er nog een onderzoek gaande is in vijf scholen naar het nuttig effect van tablet PC’s in het onderwijs, heeft het ministerie van Onderwijs al besloten 1,6 miljard baht in de begroting van 2012 te reserveren voor de aanschaf van 470.000 exemplaren. Aan het begin van het nieuwe semester ontvangen 560.000 leerlingen een tablet, oftewel 66 procent van de in totaal 850.000 Pathom 1 leerlingen. De tablets kosten 3.100 baht per stuk, de software 300 baht. Regeringspartij Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne beloofd dat alle leerlingen een gratis tablet PC krijgen. Op het plan is veel kritiek gekomen van onderwijsdeskundigen

[Volgens het bericht zou een eerste tranche al zijn uitgegeven aan scholen, maar daarover heb ik niets gelezen. Aan het onderzoek doen 100 leerlingen per school deel. Waarom niet alle Pathom-1 leerlingen een PC krijgen, vermeldt het bericht niet.]

Budget voor tablet PC’s verhoogd
10 december – Het budget voor de aanschaf van tablet PC’s is door de regering verhoogd van 1,6 miljard naar 2,68 miljard baht. Hiervoor worden 600.000 exemplaren aangeschaft ad 6.000 baht. Eerder was 3.100 baht per stuk uitgetrokken, maar er wordt nu een tablet van betere kwaliteit gekocht. Het budget dekt ook de kosten van trainingscursussen voor onderwijzers en de ontwikkeling van content. Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen 600.000 leerlingen van Pathom 1 een tablet. [In een vorig bericht werd een aantal van 560.000 genoemd.] Scholen krijgen ook extra tablets om uit te lenen. Regeringspartij Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne beloofd dat alle leerlingen een gratis tablet PC krijgen. Op het plan is veel kritiek gekomen van onderwijsdeskundigen.

Slechte beheersing Engelse taal breekt Thailand op
8 januari – Wanneer Thaise studenten afstuderen, spreken ze nauwelijks Engels en dat zou het land wel eens kunnen opbreken wanneer in 2015 de Asean Economic Community van kracht wordt, waarschuwen academici. De arbeidsmarkt staat dan open voor werknemers uit alle tien landen. Landen als Singapore en de Filippijnen zijn in het voordeel met arbeidskrachten die veel beter Engels spreken.

Het ministerie van Onderwijs is zich daarvan bewust en heeft het jaar 2012 daarom uitgeroepen tot English Speaking Year. Het wil dat studenten elke maandag Engels praten. De Association of University Presidents kijkt ook al met een half oog naar 2015. De Thaise semesters worden aangepast zodat ze samenvallen met de semesters in de andere landen van de regio. Dit betekent dat het eerste semester van september tot december gaat lopen (nu juni tot oktober) en het tweede van januari tot mei. Studenten kunnen dan gemakkelijker naar buitenlandse studies overstappen.
Paron Israsena, president van de Darunsikkhalai School for Innovative Learning, houdt een sterk pleidooi voor verbetering van het taalonderwijs. De nadruk dient te liggen op spreken en luisteren en niet op grammatica, zoals thans de praktijk is.
Thavorn Chalassathien, adjunct-secretaris-generaal van de Federation of Thai Industries, vindt de focus op taal te beperkt. Hij roept de regering op de vakbekwaamheid van arbeiders en technici op een hoger peil te brengen, zodat industrieën in Thailand kunnen blijven en Thailand met landen waar de loonkosten lager liggen, kan concurreren. ‘Don’t think only about the English language. What we really need is skills development.’

Kort nieuws 9 januari
– De studie op 5 proefscholen naar de effectiviteit van tablet PC’s in het onderwijs is een farce, zegt Amnuay Sunthornchot, hoofd van de Khaniyom Pheu Srang Chat Club. Want ongeacht de uitkomst gaat de regering door met haar plan om alle leerlingen een tablet te geven. Hij heeft ook kritiek op de selectie van de 5 scholen, omdat ze alle in stedelijke gebieden staan.

Amnuay verzet zich tegen de uitgifte aan leerlingen van Pathom 1 (onze groep 3) met ingang van het volgend schooljaar, omdat hij denkt dat de kinderen de tablet alleen zullen gebruiken om spelletjes te spelen in plaats van als hulpmiddel bij de lessen.
Uit een peiling van de club onder 407 ouders, onderwijzers, studenten en leerlingen is gebleken dat 94,1 procent tegen de uitgifte van tablets aan Pathom 1-leerlingen is. Studenten gebruiken de computer voornamelijk om Facebook te bezoeken en om Angry Birds te spelen.
Er zijn 800.000 Pathom 1 leerlingen; daarvan ontvangen 470.000 leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar zo’n leuk speeltje.

Kort nieuws 31 januari
– In plaats van contant geld wil het ministerie van Onderwijs debitcards aan leerlingen en hun ouders geven om schoolunformen en lesmateriaal te kopen. Ongeveer 7,8 miljoen leerlingen komen in aanmerking voor de vergoeding in het kader van het regeringsproject 15 jaar gratis onderwijs.

Een kindergarten leerling krijgt 300 baht per jaar voor het uniform en 200 baht voor leermiddelen, basisschoolleerlingen 360 en 390 baht en leerlingen van een middelbare school 450 en 420 baht. De debitcard moet voorkomen dat het geld niet aan andere zaken wordt besteed, zoals thans gebeurt.

Kort nieuws 2 februari
– De resultaten bij de nationale toetsen op basis waarvan universiteiten studenten toelaten, vielen vorig jaar zwaar tegen. Met uitzondering van de Thaise taal lagen de scores bij de vakken social science, Engels en wiskunde onder de 50 punten (van de 100). De gemiddelde score voor Thais was 54,61.

De resultaten hebben betrekking op de General Aptitude Test en Professional Aptitude Test. Daarnaast werd de Ordinary National Educational Test (Onet) afgenomen, die de individuele resultaten vergelijkt met een landelijke standaard.
Volgens Sompong Jitradap, lector onderwijskunde aan de Chulalongkorn universiteit, tonen de armzalige resultaten aan dat het onderwijs in Thailand met ernstige problemen kampt, die nog steeds moeten worden opgelost. Scholen slagen er niet in, zegt hij, een leerproces te ontwikkelen dat leerlingen helpt behoorlijk op examens te scoren.

Kort nieuws 3 februari
– Het ministerie van Onderwijs begint in mei met de uitgifte van tablet PC’s aan leerlingen van Prathom 1. Als eerste gaan de PC’s naar leerlingen in de zogeheten ‘groene zones’ die een verbinding met internet hebben. Ambtenaren van het ministerie bekijken nu hoeveel openbare scholen daarvoor in aanmerking komen. Scholen buiten die zones komen later aan de beurt. Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne beloofd alle leerlingen een PC te geven. De regering heeft 1,9 miljard baht uitgetrokken voor de aankoop van 900.000 PC’s, die naar 800.000 lagereschoolleerlingen gaan.

Kort nieuws 16 februari
– Openbare scholen mogen donaties aannemen, mits ze door de ouders maar niet gebruikt worden om hun kind geplaatst te krijgen. Minister Suchart Thada-Thamrongvech (Onderwijs) zegt dit in reactie op opmerkingen van Amnuai Sunthornchot, voorzitter van de Values for Building Thailand Club.

Amnuai zei dinsdag zich te verzetten tegen donaties omdat dit systeem (van plaatsing via donaties) alleen ten goede komt aan kinderen uit rijke gezinnen.
De club heeft het ministerie gevraagd deze praktijk te verbieden. Wanneer dit niet gebeurt, stapt ze naar de rechter. Wanneer de rechtbank daarover voor het begin van het nieuwe schooljaar geen uitspraak doet, gaat de club aangifte tegen scholen doen die zich nog steeds schuldig maken aan deze praktijk. Ook zal een klacht worden ingediend bij de National Anti-Corruption Commission.

Kort nieuws 17 februari
– Het beleid met betrekking tot 15 jaar gratis onderwijs is mislukt als gevolg van wanbeheer door het ministerie van Onderwijs. Deze harde conclusie trekt de ombudsman na een onderzoek door een onafhankelijk academicus. De ombudsman vindt dan ook dat het ministerie het beleid dat is ingezet door de vorige regering, moet herzien.

Ouders hebben het idee dat ‘free education’ betekent dat alles gratis is, maar alleen voor uniformen, tekstboeken, uitrusting, een leeractiviteit heffing en schoolgeld hoeft niet worden betaald. Maar er zijn verborgen uitgaven zoals rekeningen voor elektriciteit en airconditioning en honoraria van mentoren, waarvoor de ouders moeten dokken, zo blijkt uit de studie.
De ombudsman stelt ook vast dat ondanks de kosten van 300 tot 400 miljard baht, gratis onderwijs niet heeft geleid tot verbeterde prestaties van de leerlingen. De scores van leerlingen zijn zelfs gezakt na invoering van het gratis-onderwijsprogramma.
De onderwijsbegroting maakt 4 procent uit van het bruto binnenlands product en 20 procent van de totale begroting. Het budget is het hoogste van alle Aziatische landen.

Kort nieuws 21 februari
– Niet 860.000 tablet PC’s maar 560.000 kunnen dit jaar worden uitgedeeld aan leerlingen van Prathom 1, omdat het ministerie van ICT nu rekening houdt met een stuksprijs van 3.100 baht en het budget 1,9 miljard baht bedraagt. Deze maand vinden onderhandelingen plaats tussen de Thaise en Chinese regering over de aankoop. Het ministerie van Onderwijs hoopt dat een lagere prijs kan worden bedongen. De minister van ICT verwacht op 23 mei met de uitgifte van de PC’s te kunnen beginnen. Ieder kind een tablet PC is een van de verkiezingsbeloftes van de huidige regeringspartij Pheu Thai.

– De content op de tablet PC’s moet worden aangepast aan de school die ze gebruikt. Leerlingen op stedelijke scholen dienen andere content op hun PC geladen te krijgen dan leerlingen op het platteland. Dat is een van de conclusies die de Srinakharinwirot universiteit trekt na een proef op 5 scholen. De onderzoekers ontdekten ook dat de elektriciteitsvoorziening niet toereikend is wanneer alle Prathom 1 leerlingen een tablet krijgen. Het duurt 3 uur om de tablets volledig op te laden, waarna ze 2 uur kunnen worden gebruikt.
Gisteren presenteerde de universiteit haar bevindingen op een seminar, georganiseerd door de Association of Technology Teachers (ATT), Thai Jourmalist Association en de website etvmac.tv. Kinderarts Nittaya Kotchabhakdi riep scholen op de tablets op school te houden anders zouden de leerlingen er maar aan verslaafd kunnen raken. Kanchit Malaiwong van de ATT vindt dat alleen scholen die er klaar voor zijn, tablets zouden mogen ontvangen.

Kort nieuws 22 februari
– Wordt het een Scopad, Huawei, TCL, ZTE of Lenovo tablet PC die alle schoolkinderen krijgen? Het redelijk onbekende bedrijf Scopad of China lijkt het regeringscontract in de wacht te gaan slepen. De tablet voldoet aan de eisen en kost met US$81 het minst. Het bedrijf zegt er 100.000 per maand te kunnen produceren. Als het een Scopad wordt, is het ervoor uitgetrokken budget voldoende om er 750.000 te kopen. Die gaan eind mei als eerste naar leerlingen van Prathom 1.- Minister Suchart Thada-Thamrongvech (Onderwijs) verdedigt zijn ‘donations for school seats’ beleid ondanks dat 59 procent van de respondenten in een peiling van het National Institute of Development Administration dat geen goed idee vinden. Scholen mogen plaatsen toewijzen aan kinderen, wier ouders geld aan de school geven. De minister zegt dat dit geen steekpenningen zijn oftewel ‘tea money’. Het geld zou alle leerlingen van de school ten goede komen. De tegenstanders wijzen erop dat het beleid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Drugs overstromen scholen
3 maart – 37.548 leerlingen en 74 leraren van 5.828 scholen met 2.102.884 leerlingen gebruiken drugs en/of alcohol; 69 leerlingen zijn betrokken bij drugshandel en 100 ambtenaren van het ministerie van Onderwijs zijn verslaafd of handelen. Dit blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Onderwijs. Gisteren brachten vice-minister Sakda Khongpetch (Onderwijs), functionarissen van het Office of the Narcotics Control Board en politie een bezoek aan de Satriwittaya school. Ze speurden naar drugs en namen enkele drugstesten af. Het bezoek maakte deel uit van de ministeriële anti-drugscampagne ‘White (clean) School’.

Naar aanleiding van onderzoek zei Sakda dat een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar ambtenaren die betrokken zijn bij drugshandel. Wie bewezen schuldig is, wordt streng gestraft. Verder zei de minister gehoord te hebben dat de politie voor elke pil die ze vindt, 10.000 baht vraagt in ruil voor vrijlating. ‘If this is really happening, this kind of illegal behaviour must be stopped.’

Kort nieuws 5 maart
– Niet alleen leerlingen van Pathom 1 kunnen het komend schooljaar een tablet PC cadeau krijgen, maar er is voldoende geld om ook de leerlingen van Mathayom 1 er een te geven, zegt oud-premier Thaksin. Vier Chinese bedrijven zijn in de race voor levering; de goedkoopste pc kost 2.000 baht, aanzienlijk minder dan de 5.000 baht die is begroot. De pc voldoet aan de gestelde technische eisen. Vandaag selecteert een commissie van het ministerie van ICT of het Huawei, TCL, Haier of Scope wordt.

And the winner is: Scope – uit China
6 maart – Het Chinese bedrijf Shenzhen Scope Scientific Development Co gaat de 900.000 tablet PC’s leveren die leerlingen van Prathom 1 volgend schooljaar krijgen. De pc kost 2.482 baht per stuk en voldoet aan alle technische eisen. Omdat het budget van 1,9 miljard baht slechts toereikend is voor 750.000 tablets, wordt de aanschaf verder gefinancierd uit het onderwijsbudget voor 2013.

Vandaag ligt het voorstel op tafel bij het kabinet. Het ministerie van Onderwijs gaat het kabinet ook om een krediet van 7,6 miljard baht vragen voor de aanschaf van tablets voor de 638.000 Mathayom 1 leerlingen. Die tablet kost circa 12.000 baht, omdat er zwaardere eisen aan worden gesteld.
Van de 900.000 tablets worden 860.000 gedistribueerd onder leerlingen; de overige gaan naar het onderwijzend personeel en worden in voorraad gehouden. Vier Chinese bedrijven waren in de race; Scope bleek het goedkoopste. De selectiecommissie bracht aan alle vier bedrijven in China een bezoek. Een tablet PC voor alle leerlingen van het openbaar onderwijs, was een van de verkiezingsbeloftes van de huidige regeringspartij Pheu Thai. Onderwijsdeskundigen hebben grote twijfels over het nut, met name voor leerlingen van Prathom 1.

Inschrijving tablet PC’s moet over
13 maart – De inschrijving voor de levering van 900.000 tablet PC’s voor leerlingen van Prathom 1 moet over. Naar verluidt omdat er politieke druk is uitgeoefend, maar volgens ICT-minister Anudith Nakornthap omdat de geselecteerde tablet duurder blijkt dan gedacht.

Vier Chinese bedrijven waren in de race, waaruit een panel op 5 maart Shenzhen Scope Scientific Development koos. Die was met 2.400 baht de goedkoopste, maar nu blijkt deze prijs exclusief transportkosten te zijn. De tablets van de andere bedrijven kosten $89 tot $135. Huawei, die de voorkeur zou hebben van een ‘influential figure’ binnen regeringspartij Pheu Thai, was de duurste.
De selectie zal deze keer niet alleen gebaseerd zijn op de prijs, maar ook wordt gekeken naar transportkosten, extra productspecificaties, after sales service, garantie, verzekeringskosten, levertijden enzovoort.
Op social media circuleren berichten dat de Scope in de winkel in China 1.000 baht kost, maar volgens de minister kost die 8.000 baht.
Het is de bedoeling dat aan het begin van het nieuwe semester in mei 860.000 tablets worden gedistribueerd. De rest is bestemd voor onderwijzend personeel en wordt in voorraad gehouden.

Kort nieuws 14 maart
– Ook na herinschrijving mag Shenzhen Scope Scientific Development de 900.000 tablet PC’s leveren die komend schooljaar aan leerlingen van Prathom 1 worden uitgedeeld. Scope was opnieuw de goedkoopste van de vier Chinese bedrijven die hadden ingeschreven. De tablet kost nu $82 inclusief verzekering en transport. Bij de eerste inschrijving waren die kosten weggelaten. Huawei Technologies Co, naar verluidt gesteund door een invloedrijk persoon in regeringspartij Pheu Thai, probeerde nog wel Scope te verslaan door te elfder ure te zakken van $135 naar $73, maar toen waren de enveloppen met offertes al geopend.

– Het beurzenstelsel gaat op de helling. Studenten die geld lenen via het nieuwe Income Contingent Loan (ICL) stelsel hoeven het geleende geld pas te terug te betalen wanneer ze meer dan 16.000 baht per maand verdienen. Het bestaande Student Loan Fund gaat alleen nog maar gelden voor Mathayom 4-6. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de regelingen is dat het jaarinkomen van de ouders niet meer dan respectievelijk 300.000 en 200.000 baht bedraagt. Het ministerie van Onderwijs heeft voor dit jaar 6,2 miljard baht gereserveerd voor het ICL.
– Scholen die buitenlandse leraren inhuren krijgen voortaan een subsidie van 5.000 of 10.000 baht per persoon/maand voor respectievelijk native leraren Engels en leraren andere talen. Het ministerie van Onderwijs heeft hiervoor een bedrag van 500 miljoen baht uitgetrokken. Doel van de regeling is de beheersing van de buitenlandse talen door studenten te verbeteren.

Kort nieuws 15 maart
– De levering van 900.000 tablet PC’s door een Chinees bedrijf is afhankelijk van toestemming van de Chinese overheid. ICT-minister Anudith Nakornthap wil niet zeggen welk van de vier Chinese bedrijven, die hebben ingeschreven, de tablet gaat leveren, omdat het een procedure tussen regeringen betreft. Maar gisteren lekte al uit dat de selectiecommissie Shenzhen Scope Scientific Development heeft gekozen, omdat die de goedkoopste is. De tablets worden met ingang van het nieuwe schooljaar aan leerlingen van Prathom 1 gegeven.

Kort nieuws 19 maart
– Ouders van Prathom 1-leerlingen, die volgend schooljaar een tablet PC krijgen, dienen toezicht te houden op hun kinderen wanneer ze de tablet gebruiken. Ten bewijze daarvan zouden ze een formulier moeten ondertekenen. Dit voorstel doet een commissie aan premier Yingluck. Tevens wil de commissie dat een speciaal telefoonnummer wordt geopend, waarop technische informatie wordt gegeven en klachten kunnen worden doorgegeven. Het Office of Vocational Education Commission heeft een handboek voor leraren en ouders gemaakt met een gebruiksaanwijzing.

Volgens minister Suchart Thada-Thamrongvech is het curriculum voor de tablets van de Prathom-leerlingen klaar om gedownload te worden. De content bestaat uit e-books (ontleend aan acht schoolboeken) en 336 leerobjecten die met een flashplayer worden gespeeld. De British Council heeft zeven cursussen voor non-native Engelssprekenden gratis aangeboden. [Het bericht vermeldt niet voor welke klas.]
Morgen vraagt het ministerie van Onderwijs een krediet van 600.000 baht voor de aanschaf van tablet PC’s voor leerlingen van Mathayom 1.

Kort nieuws 24 maart
– Studenten van Matayhom 6 hebben in vijf kernvakken slecht gepresteerd in de Ordinary National Education Test (Onet). De gemiddelde score bij de Thaise taal bedroeg 41,88 (uit een totaal van 100, vorig jaar 42,61), social studies 33,39 (vorig jaar 46,51), science 27,90 (30,90), physical education and health studies 54,61 (62,86) en arts 28,54 (32,62). Bij Engels, math en career and technology learning werd beter dan vorig jaar gescoord, maar alle scores lagen onder de 50.

Kort nieuws 2 april
– Op de tablet PC’s die leerlingen van Prathom 1 volgend schooljaar krijgen, kan maximaal 4GB worden geladen; bij 5GB aan applicaties of content werken ze niet efficiënt. Op de tablets worden e-books in vijf kernvakken geladen en 336 andere leermiddelen. Die nemen 4GB in beslag. Een tablet PC voor elke leerling is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Geen tablet PC na vakantie voor Prathom-1 leerlingen
10 april – Wanneer op 16 mei de schooldeuren opengaan, liggen de langverwachte tablet PC’s niet op de bankjes van de Prathom-1 leerlingen. Met een beetje geluk worden de beloofde tablets in juli verspreid, maar zelfs dat is niet zeker. De hele procedure kenmerkt zich door vertragingen en gedraai.

Op 2 april zou het koopcontract met de Chinese leverancier Shenzhen Scope Scientific Development getekend worden, maar dat is niet gebeurd. De reden is niet bekendgemaakt. Volgens de minister van ICT kan of wil Shenzhen een borg van 5 procent van het aankoopbedrag van 1,9 miljard baht niet betalen als leveringsgarantie. De regering is er ook achter gekomen dat het uitgetrokken budget van 1,18 miljard baht net voldoende is voor 500.000 tablets, terwijl 900.000 kinderen voor de tablets in aanmerking komen.
In februari ging het kabinet al akkoord met de aanschaf. Vier Chinese bedrijven schreven op de levering in. Shenzhen bleek de goedkoopste, maar de inschrijving moest over gedaan worden omdat geen rekening was gehouden met de verzendkosten. Binnen enkele dagen was dat geregeld. Op 20 maart kreeg de aanschaf het groene licht van het kabinet.
Maar toen begon de minister van ICT raar te doen. De tablets direct van de fabrikant kopen was niet praktisch voor het ambtenarenapparaat. Het moest een deal tussen regeringen worden. Daarna maakte de minister bekend dat hij een memorandum of understanding wilde afsluiten met Shenzhen onder toezicht van de Chinese overheid. Vorige week moest de minister bekennen dat de deal problemen oplevert. Hij hoopt dat de tablets in juli worden geleverd. Een tablet PC voor elke schoolleerling is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Kort nieuws 11 april
– Voor de derde keer is ondertekening van het koopcontract voor de aanschaf van tablet PC’s uitgesteld. Het wachten is tot de Chinese leverancier een bankgarantie afgeeft en het kantoor van de procureur-generaal de overeenkomst met de leverancier heeft goedgekeurd.

Het kabinet heeft het eerder uitgetrokken krediet van 1,9 miljard baht opgetrokken tot 2,6 miljard baht. Aangevuld met geld van de Basic Education Commission kan het ministerie van Onderwijs nu voldoende tablets voor alle Prathom-1 leerlingen kopen. De eerste tablets arriveren volgens de minister van ICT in juni. Op 16 mei begint het nieuwe schooljaar. Een tablet voor alle leerlingen is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Kort nieuws 21 april
– Weer tegenslag voor de levering van tablet PC’s aan leerlingen van Prathom 1. Een anonieme bron zegt dat de Chinese leverancier Shenzhen slechts 1.000 tablets per dag en niet de door de Chinese regering beloofde 24.000 tablets per dag kan produceren. De leverancier zou ook de garantietermijn van de batterij willen terugbrengen van 2 naar 1 jaar en het aantal servicepunten in Thailand verminderen van 30 naar 12. Inmiddels is het koopcontract nog steeds niet getekend. Alle Prathom-1 leerlingen zouden aan het begin van het nieuwe schooljaar op 16 mei een tablet krijgen. Een tablet voor alle leerlingen is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Kort nieuws 29 april
– Het goede nieuws is dat de gemiddelde scores van leerlingen van Prathom 6 en Mathayom 3 bij bijna alle vakken op de Ordinary National Education Test (Onet) verbeterd zijn. Volgens minister Suchart Thada-Thamrongvech (Onderwijs) hebben ze goed gepresteerd. Het slechte nieuws is dat de gemiddelde score bij geen enkel vak boven 60 van de 100 punten uitkwam en bij twee vakken scoorden de Prathom-6 leerlingen net boven de 55 punten.

De test bestaat uit 8 vakken, de scores tellen voor 20 procent mee bij toelating tot Mathayom 1, Mathayom 4 en de universiteit. [Blijkbaar maken de Mathayom 6 leerlingen de test afzonderlijk, want het bericht rept alleen over Prathom 6 en Mathayom 3. Ter toelichting: Prathom 6 is vergelijkbaar met onze groep 8, Mathayom 3 met de derde klas middelbare school. Tot en met Mathoyom 3 is het onderwijs gratis.]

Kort nieuws 23 juni
– De eerste 10.000 (of 400.000; de krant vermeldt beide aantallen) tablet computers zijn eindelijk gearriveerd. Ze gaan naar leerlingen van Prathom 1. De regering heeft in totaal 1 miljoen tablets gekocht bij een bedrijf in China. Regeringspartij Pheu Thai heeft tijdens haar verkiezingscampagne beloofd dat alle leerlingen een tablet PC krijgen.

Kort nieuws 3 juli
– Als het aan de minister van Onderwijs ligt, krijgen leraren voortaan de gelegenheid vragen op hun eigen vakgebied in te dienen voor de jaarlijkse Ordinary National Education Test en de National Test.  De minister vindt dat de examens beter samengesteld kunnen worden door degenen die de studenten onderwijzen dan door de huidige 50 academici. Een panel gaat de ingediende suggesties beoordelen. Het voorstel van de minister zal worden bestudeerd door het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) en het National Institute of Educational Testing Service.

Obec werkte eerder met een groep van 15 tot 20 leraren die de vragen voor de National Test maakten, maar slechts 23 procent van de vragen was bruikbaar. De overige vragen waren te gemakkelijk of testten het geheugen van studenten.

Kort nieuws 5 juli
– Het onderwijs komt 22.000 leerkrachten tekort ,voornamelijk in de vakken natuurwetenschappen en wiskunde. Omdat dit jaar 8.000 leraren de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en 12.000 leraren op 50-jarige leeftijd vervroegd willen stoppen, stelt de Basic Education Commission (Obec) voor het programma voor vervanging van leraren die met pensioen gaan, met 3 jaar te verlengen. Waaruit dat programma bestaat, vermeldt de krant niet. Wel schrijft ze dat Obec overweegt de aanstellingseisen te versoepelen door graduates zonder onderwijsbevoegdheid toe te laten.

Kort nieuws 11 juli
– Het ministerie van Informatie en Communicatietechnologie heeft nog eens 400.000 tablet PC’s gekocht van het Chinese bedrijf Shenzhen Scope Scientific Development ad US$33,1 miljoen. De eerste serie van 400.000 werd in mei besteld. Daarvan zijn er inmiddels 12.000 geleverd. De overige arriveren medio augustus. Daarna draagt het ICT-ministerie ze over aan het ministerie van Onderwijs, dat ze aan alle leerlingen van Prathom 1 zal uitdelen. Een tablet voor elke leerling is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai.

Kort nieuws 14 juli
– 2.295 scholen van de tot dusver onderzochte 7.985 scholen voldoen niet aan de kwaliteitseisen van de National Education Standards and Quality Assessment (Onesqa). De meeste slecht presterende scholen zijn klein en staan in afgelegen gebieden.

Het kwaliteitsonderzoek vindt eenmaal per 5 jaar plaats aan de hand van 12 indicatoren, onder andere de prestaties van de leerlingen en de rol van de school bij het stimuleren van vervolgonderwijs.
Dit jaar gaan 34.040 scholen door de molen. Van de nu onderzochte scholen kregen 333 de kwalificatie excellent en 5.357 een voldoende.
Onesqa heeft ook cijfers bekend gemaakt van haar onderzoek naar beroepsopleidingen en universiteiten. Van de 807 beroepsopleidingen zijn tot nu toe 179 onderzocht. Twintig scoorden onvoldoende. Bij de universiteiten vielen geen onvoldoendes. Er werden 47 van de 72 onderzocht; 2 kregen een voorwaardelijke voldoende.
Directeur Channarong Pornrungroj tekent daarbij aan dat de universiteiten snel de kennis van hun docenten op peil moeten brengen. Van de 56.978 lectoren hebben 38.238 (67 procent) te weinig academische ervaring, zegt hij.

Kort nieuws 17 juli
– En weer (voor de hoeveelste keer?) is de uitgifte van de beloofde tablet PC’s aan leerlingen van Prathom 1 uitgesteld. Ditmaal vanwege een probleem bij de vertaling van de garantie van het Engels in het Thai. De eerste 35.000 tablets zouden gisteren worden verspreid in Krabi, Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Kalasin en Bangkok.

Donderdag krijgt de Darakam school in Bangkok als eerste de tablets. Daar wordt ook een discusie gehouden tussen academici, onderwijsambtenaren en de minister over de vraag hoe de tablets kunnen helpen de onderwijsproblemen van Thailand te verhelpen.

Kort nieuws 19 juli
– De eerste 55.000 tablet PC’s gaan richting Prathom 1-leerlingen in de provincies Krabi, Bangkok, Kanchanaburi, Kalasin, Khampaeng Phet, Khon Kaen, Chanthaburi en Chachoengsao (in de Thaise taal in alfabetische volgorde). In totaal worden dit jaar 800.000 tablets verspreid onder Prathom 1-leerlingen. De regering heeft inmiddels 2 miljard baht gereserveerd voor de aanschaf van tablets die naar de leerlingen van Grade 7 gaan.

Kort nieuws 30 juli
– Het zogeheten Kangjan model, bedoeld om het probleem van vier kleine scholen met te weinig leerlingen in Hat-Kampee (Loei) op te lossen, is een succes. Het model werd 2 jaar geleden geïntroduceerd om te voorkomen dat de scholen die minder dan 120 leerlingen telden, gesloten moesten worden. De vier scholen, die niet ver van elkaar in hetzelfde district staan, hebben dat opgelost door elke school verantwoordelijk te maken voor twee leerjaren. Sportdagen en andere activiteiten worden gezamenlijk gehouden.

– Leerlingen van lagere en middelbare scholen hebben 45 prijzen in de wacht gesleept op de 2012 International Mathematics Competition in Taiwan. Goud zat er niet in, maar wel elf zilveren medailles.

Kort nieuws 18 augustus
– Zou er een verband zijn? De regering Yingluck wil alle leerlingen een tablet PC geven en winkels worden platgelopen door klanten die ook zo’n ding willen hebben.  De leveranciers verwachten er dit jaar 1,3 miljoen van te verkopen, en dat is een stijging van 177 procent. Vorig jaar gingen 470.000 tablets over de toonbank.

Eén tablet per leerling is een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai. Inmiddels is de distributie van de eerste tablets onder leerlingen van Prathom 1 (onze groep 3) begonnen. Onderwijsexperts zetten vraagtekens achter de effectiviteit van het leermiddel. Leerkrachten moeten er wel mee kunnen omgaan en er moet didactisch verantwoorde, liefst interactieve, content zijn. En niet onbelangrijk: hoe zit het met de internetverbinding in afgelegen gebieden?
De industrie is uiteraard blij met de run op de tablets. Thailand is nu de snelst groeiende markt in Asean voor tablets, zegt Attaphon Satidkanitkul, researchmanager bij International Data Corporation Thailand. Het regeringsprogramma heeft nog een bijeffect: de prijs van Chinese tablets is onder de 5.000 baht gezakt en ingewikkelder modellen kosten tussen de 15.000 en 19.000 baht. Een jaar geleden moest daarvoor 16.000 tot 24.000 baht worden neergeteld. Met dank aan Yingluck. [Asean is de Association of South East Asian Nations.]

Kort nieuws 29 augustus
– 300.000 tablet PC’s zijn inmiddels verspreid onder leerlingen van Prathom 1. De laatste 100.000 worden volgende week uitgedeeld. Wanneer het nieuwe schooljaar begint, beschikken 30.000 scholen over internet, zegt het kantoor van de Basic Education Commission.

Kort nieuws 31 augustus
– Er was voor gewaarschuwd, maar het ministerie van ICT wordt nu pas wakker: de tablet PC’s die naar leerlingen van Prathom 1 gaan, bevatten geen software die pornosites blokkeert. Een deel van de 800.000 PC’s is al gedistribueerd. Het ministerie heeft nu voor 120 miljoen baht een bedrijf in de arm genomen dat moet doen wat iedere handige ICT-er kan doen (zoals de mensen die op het ministerie werken). Bovendien zijn die programma’s al in de handel. Bangkok Post noemt het in haar hoofdredactioneel commentaar van 30 augustus een verspilling van belastinggeld en een voorbeeld van het gezegde: als het kalf verdronken is, dempt men de put.

Kort nieuws 4 september
– Weer klachten over de tablet PC die alle Prathom-1 leerlingen krijgen. De batterij heeft volgens sommige onderwijzers maar een korte werkingsduur. Die zou het zes uur moeten uithouden. Het ministerie van ICT doet er luchtig over. Als het om 1 procent van de 860.000 uit te geven tablets zou gaan, komt ze pas in actie.

Volgens een kenner zou het al helpen wanneer Flash Animation wordt vervangen door Adobe Air files, die minder stroom gebruiken. De oplaadtijd van de batterij bedraagt vijf uur. De tablets hebben geen auto cut-off systeem.  Maar dat zou geen probleem zijn, want de batterij is bestand tegen over-charging.

Kort nieuws 5 september
– In tegenstelling tot het bericht van gisteren wordt toch actie ondernomen naar aanleiding van de klachten over de tablet PC’s die leerlingen van Prathom-1 krijgen. De batterij geeft het na 3 uur op, maar volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing zou dat 6 uur moeten zijn. Het Office of the Basic Education Commission stuurt technici op pad om uit te zoeken hoe dat kan.

Kort nieuws 7 september
– Samila Wenin heeft weinig vertrouwen in de tablet PC’s die alle leerlingen van Prathom-1 krijgen. Onder de titel ‘How kids might get swallowed by tablets’ schrijft ze in Bangkok Post van 6 september: ‘De school van mijn dochter wil de tablet PC weigeren. Onnodig en een verwarrende last omdat de lessen veel verder gaan dan wat de geïnstalleerde apps bieden. Wanneer de elitescholen denken dat hun onderwijs superieur is aan de lessen op de tablets, wordt de tablet niet meer dan een speeltje, waarover de kinderen zich vrolijk maken omdat letters worden herhaald die ze al sinds de kindergarten hebben geleerd.’

Afgezien van de matige inhoud wijst ze ook op het onderhoudsprobleem, dat scholen als last kunnen ervaren wanneer de tablet geïntegreerd is in het onderwijs. Een vergeten tekstboek is geen ramp, een kapotte PC is in dat geval vergelijkbaar met een mobiele telefoon, die een verzekeringsagent thuis heeft laten liggen.
Samila’s school enquêteerde de ouders over de tablet. Drie stemden tegen. Inderdaad: Samila was één van hen.

Kort nieuws 11 september
– Het Unesco-kantoor in Bangkok is vol lof over het ‘One Tablet PC Per Child’-project van de regering, maar het dient wel nauwkeurig te worden gevolgd. Volgens directeur Gwang-jo Kim zouden andere landen het goede voorbeeld moeten volgen. Of Unesco het gaat promoten, hangt af van de ervaringen die ermee worden opgedaan ten aanzien van content en beschikbaarheid van elektriciteit in afgelegen gebieden.

Gwang-jo Kim zwaaide zijn lof gisteren op de eerste dag van het driedaagse Asia-Pacific Ministerial Forum on Information and Communications Technology in Bangkok. Het forum wordt bijgewoond door hotemetoten uit 24 landen. Doel is het uitwisselen van ervaringen bij het toepassen van ICT.
Irina Bokova, directeur-generaal van Unesco, zei dat technologie op een dusdanige wijze moet worden geïntegreerd dat die ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Content en de kwaliteit van het onderwijzend personeel moeten ontwikkeld worden om de technologie efficiënt te gebruiken. Verstandige vrouw!
– De huidige leerlingen van Prathom 1 hebben nog niet eens allemaal een tablet PC, maar de regering denkt nu al aan het volgend schooljaar. Regeren is vooruitzien, nietwaar? Dan krijgen de nieuwe leerlingen van Prathom 1 plus de leerlingen van Mathayom 1 een tablet. Ditmaal niet eentje van 2.400 baht maar van 2.800 baht die betere features [?] heeft.
Het kabinet heeft 4,5 miljard baht uitgetrokken voor de aanschaf van 1,3 miljoen tablets: 558.077 gaan naar Prathom 1, 637.751 naar Mathayom 1 en 19.200 naar docenten van Mathayom 1. Verder gaat een deel van het budget naar de gemeente Bangkok om de scholen die onder haar beheer staan te bedienen. Het kabinet heeft ook een bedrag van 100 miljoen baht gereserveerd voor het ontwikkelen van educatieve content en training van onderwijzers.
Een bron bij het ministerie van Onderwijs zegt dat scholen wellicht de keuze krijgen de Chinese tablets via de overheid te betrekken of de tablets zelf te kopen. Dat kan dan geen Lenovo zijn, want de manager van dit bedrijf in Thailand zegt dat de internationale merken voor het bedrag van 2.800 baht geen tablet kunnen leveren. De directeur van Acer daarentegen heeft eventueel belangstelling wanneer het om een grote aantallen gaat.

Kort nieuws 9 oktober
– Vijftienhonderd tablet PC’s, die verspreid zijn onder leerlingen van Prathom 1, worden gerepareerd. Ze kampen met problemen bij het opladen van de batterij en het maken van een verbinding met een WIFI netwerk. Tot nu toe zijn 800.000 tablets verspreid.

Dinsdag 16 oktober
– In de tablet PC’s die de leerlingen van Prathom 1 hebben ontvangen [c.q. waarop ze nog zitten te wachten?], wordt een filter ingebouwd om te voorkomen dat de tere zieltjes op zoek gaan naar verkeerde plaatjes op internet. De installatie van het systeem kost 120 miljoen baht.  Voor het volgend schooljaar begint, moet het systeem geïnstalleerd zijn.

Het ministerie van ICT beslist welke websites verboden terrein zijn.  Een adviseur van de minister zegt niet te geloven dat eersteklassers opzettelijk pornosites openen. [Is er nou niemand bij het ministerie van ICT die dit eerder had kunnen bedenken, toen de tablets nog geleverd moesten worden?]

Woensdag 17 oktober
– De Basic Education Commission (Obec) is niet van plan de startdatum van het schooljaar te wijzigen. Ze volgt niet het voorbeeld van de Council of the University Presidents in Thailand die besloten heeft de universitaire semesters parallel te laten lopen met die in de andere Asean-landen. Volgens de secretaris-generaal van Obec begint het schooljaar in zes van de tien Asean-landen tussen mei en juli.

Maandag 22 oktober – Zestig prestigieuze openbare lagere en middelbare scholen mogen een eigen rechtspersoon vormen, zodat ze een grotere vrijheid hebben, onafhankelijk van de overheid. De secretaris-generaal van het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) maakte dit bekend na een gesprek met de nieuw benoemde secretaris-generaal van het kantoor van de Education Council.
Beiden waren het erover eens dat decentralisatie nodig is zodat de schoolleiding een vrijere hand heeft. Maar de benoeming van de schooldirecteur en het vaststellen van het subsidiebedrag blijven in handen van het ministerie van Onderwijs.
De directeur van de Ho Wang school in Chatuchak (Bangkok) vindt het goed idee. Hij is dan verlost van een heleboel ambtenarij.

Vrijdag 26 oktober
– Het Thaise onderwijs is door het World Economic Forum op een ranglijst van 142 landen op de 77ste plaats gezet, 11 plaatsen lager dan vorig jaar. De lage score is onder meer gebaseerd op het feit dat Thaise kinderen weinig lezen: slechts 18,5 procent leest elke dag en 14,9 procent leest zelden, aldus een onderzoek van het National Statistical Office. Thais lezen gemiddeld 5 boeken per jaar, Japanners 50 boeken.

De Quality Learning Foundation heeft een lijst met 100 boektitels opgesteld, die goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De boeken zijn in drie leeftijdscategorieën verdeeld: 0-6, 6-12 en 12-18 jaar. [Nooit geweten dat kinderen van 0 kunnen lezen.]
Wittaya Chiangkul, deken van het College of Social Innovation van de Rangsit universiteit, zegt dat het lage leescijfer deels het gevolg is van het overheidsbeleid waarin prioriteit wordt gegeven aan technologie, zoals computers en tablets. [Alsof daarop ook niet wordt gelezen.]
De lijst met 100 boeken wordt onder het onderwijzend personeel en de bevolking verspreid en is ook te raadplegen op www.qlf.or.th. [Dus kindertjes van Thailand: minder computerspelletjes spelen, sla eens een tv-soap over en neem een spannend boek ter hand. En ga op tijd naar bed, zodat je in de klas niet zit te slapen.]

Dinsdag 6 november
– Nieuwe bezems vegen schoon, zullen we maar zeggen. De nieuwe benoemde minister van Onderwijs Phonthep Thepkanchana wil het beursstelsel voor minder-draagkrachtige studenten uit de periode Thaksin nieuw leven inblazen. Dat zei hij op zijn eerste werkdag.

Het huidige stelsel ‘One District One Scholarship’ moet ‘One District Two Scholarships’ worden. Verder zei hij dat het strooien met tablet PC’s wordt voortgezet en hij gaat [o heerlijk nietszeggend cliché] de ‘transparantie’ in het onderwijsstelsel bevorderen.
Het onder Thaksin geïntroduceerde beursstelsel werd na twee rondes na de coup van 2006 geschrapt en vorig jaar door de regering Yingluck heringevoerd, zij het gewijzigd: nu kon iedereen er gebruik van maken. Phonthep wil dat handhaven en voegt een tweede beurs toe, specifiek voor arme studenten.

Donderdag 8 november
– De eerste ronde van de universitaire toelatingsexamens zit er op en de resultaten waren wederom bar en boos. Gemiddeld scoorden de leerlingen bij alle vakken minder dan 50 procent. Ook vorig jaar lagen de scores onder de 50 procent. Aan de General Aptitude Test en de Professional Aptitude Test  werd deelgenomen door 323.912 leerlingen.

Dinsdag 27 november
– Universitaire studenten die wis- of natuurkunde studeren en in het Engels willen gaan lesgeven, komen in aanmerking voor een beurs van het Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. Daarmee kunnen ze hun studie in een anglofoon buitenland voortzetten. Ze hebben de keuze uit 12 universiteiten.

Doel van de regeling is het tekort aan vakleerkrachten te reduceren en de onderwijskwaliteit te verbeteren. De komende zes jaar wil het instituut 4.000 nieuwe leraren klaarstomen. In de twee vakgebieden is al lange tijd een tekort aan leraren en dat tekort dreigt toe te nemen omdat zo’n 30.000 leraren de komende jaren met pensioen gaan. Thans telt het land 200.000 leraren wis- en natuurkunde.
Veel scholen en universiteiten hebben een tweetalig programma, daarmee vooruitlopend op de toestroom van buitenlandse studenten die verwacht wordt wanneer de Asean Economic Community eind 2015 van kracht wordt.

Donderdag 29 november
– Het is een open deur: de kwaliteit van het Thaise onderwijs laat ernstig te wensen over. Die open deur wordt nu ook bevestigd in het rapport The Learning Curve van de Economist Intelligence Unit. Op een ranglijst van 40 landen staat Thailand op de 37ste plaats.

De ranglijst is opgesteld aan de hand van vergelijkende onderzoeken, zoals het bekende Pisa (Programme for International Student Assessment), gegevens over alfabetisme, slaagpercentages en andere informatiebronnen.
Een vergelijking tussen Finland, dat de lijst aanvoert, en Thailand leert dat Thailand 22 procent van de begroting aan onderwijs uitgeeft en Finland 12 procent. De salarissen van het onderwijzend personeel (lager en middelbaar onderwijs) vormen 9 procent, in Finland 0,9 procent. De Pisa score van Thailand bedroeg in 2009 412,75; van Finland 543,49. De Timss scores (Mathematics and Science) zijn respectievelijk 411,57 tegen 584,97.
Sompong Jitradup, verbonden aan de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, zegt dat de regering nu eens eindelijk ernst moet maken met onderwijsvernieuwingen. ‘Ik sta verbaasd dat sommige leerlingen van Mathayom 3 [derde klas middelbare school] nauwelijks kunnen lezen.’

Zaterdag 1 december
– Maak het salaris van een leraar afhankelijk van de scores van zijn leerlingen, behaald op de Student’s Ordinary National Education Test (Onet). Dat idee is gelanceerd door het Office of the Basic Education Commission (Obec). Het Office of the Teacher Civil Service en de Educational Personnel Commission zijn het in principe eens met zo’n maatregel.

Sommige leraren vinden het unfair voor leraren die les geven op scholen in afgelegen gebieden of op scholen met sociaal-zwakke leerlingen. Die scoren meestal laag op de Onet. Obec secretaris-generaal Chinnapat Bhumirat zegt dat in dat geval rekening wordt gehouden met de vorderingen die leerlingen maken.

Vrijdag 7 december
– Nooit geweten maar voor leerlingen van middelbare scholen bestaat een gedrags- en kledingcode. En die behelst ook het kapsel. Alleen studenten aan de kunst- en dansacademie mogen hun haar lang dragen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om jongens. Thai Human Rights Watch vindt dat de restricties op de haardracht een inbreuk op de rechten van leerlingen maken. Het ministerie van Onderwijs gaat de regels herzien of heeft ze al herzien; beide formuleringen komen in het bericht voor.

Dinsdag 11 december
– Ongeveer 310.000 leerlingen van het basisonderwijs, oftewel 6,5 procent van de totale schoolbevolking,  hebben concentratieproblemen en/of zijn hyperactief. Vice-minister Cholanan Srikaew (Volksgezondheid) vindt dat zorgelijk, vooral ook omdat de meeste ouders geen weet hebben van ADHD, waardoor die kinderen niet gediagnostiseerd worden.

Volgens een studie van het Child and Adolescence Mental Health Rajanagarindra Institute blijft tweederde van de ADHD-kinderen symptomen houden wanneer ze volwassen zijn en 1 van de 10 van deze groep heeft ernstige problemen met misbruik.

Woensdag 12 december
– Het wordt bijna eentonig om er een bericht aan te wijden, maar opnieuw blijken Thaise leerlingen in een internationale vergelijking slecht te scoren bij de vakken math en science (rekenen c.q. wiskunde en natuurwetenschappen: natuur- en scheikunde?). Dit blijkt uit het onderzoek Trends in International Mathematics and Science Study van de International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Gemeten zijn de prestaties van leerlingen van Prathom 4 (vierde klas lagere school) in 52 landen en zeven staten en leerlingen van Mathayom 2 (tweede klas middelbare school) in 45 landen en 14 staten. Het onderzoek wordt elke 4 jaar herhaald.
In beide vakken is Thailand op de ranglijst van landen gezakt. Thailand deed voor het eerst in 1995 mee aan het onderzoek; sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan met de resultaten. Het was deze keer de eerste keer dat de prestaties van klas 4 werden gemeten. Klein lichtpuntje: leerlingen van university demonstration scholen [?] scoorden meer dan gemiddeld.

Zaterdag 15 december
– Onderwijsinstellingen zouden CSR-programma’s van producenten van alcoholische dranken moeten weigeren. Dit zei Sirach Loysmut, lector aan de faculteit communicatie van de Rangsit universiteit, tijdens een seminar met een heel lange naam.

Volgens Sirach versterken die programma’s slechts het merkimage van de bedrijven en ze helpen de maatschappij niet. Nog erger: Sirach beweerde dat die programma’s deels verantwoordelijk zijn voor het feit dat elk jaar 260.000 jonge mensen beginnen te drinken.
CSR staat voor Corporate Social Responsibility. Bedrijven trekken in dit kader geld uit voor allerlei projecten en goede doelen.

Woensdag 19 december
– Volwassenen met alleen een lagere schoolopleiding krijgen alsnog de gelegenheid aan hun leerplicht te voldoen. Thailand kent een leerplicht van 12 jaar, maar veel leerlingen geven er na 3 jaar middelbare school de brui aan. Gemiddeld gaan Thais 8,2 jaar naar school, dus wanneer ze in Mathayom 2 zitten (2de klas middelbare school). Achttien miljoen Thais, de meesten ouder dan 40 jaar, hebben minder dan 6 jaar lagere school.

Het ministerie van Onderwijs komt nu met een project om hen alsnog bij te spijkeren. De bijscholing bestaat uit negen vakken, waarbij de nadruk ligt op kennis die deze volwassen leerlingen in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Voor het project heeft de regering 450 miljoen baht uitgetrokken. De deelnemers moeten zelf  1.500 baht ophoesten. Morgen wordt in Nonthaburi het startschot gegeven door de minister van Onderwijs.

Vrijdag 21 december
– Science onderwijzers van 10.000 lagere scholen worden bijgespijkerd zodat ze volgend schooljaar beter beslagen voor de klas staan. Uit testen is gebleken dat de scores van leerlingen laag zijn omdat hun onderwijzers over onvoldoende kennis beschikken. Bovendien moeten, vanwege het lerarentekort, velen alle science-vakken geven. Sommigen wordt gevraagd les te geven in een vak waarvoor ze niet bevoegd zijn.

Zondag 23 december
– Scholen met minder dan 60 leerlingen moeten het zonder directeur doen. Dit heeft het Office of the Basic Education Commission (Obec) besloten. Zo’n 700 adjuncten in het Noordoosten die examen hebben gedaan en nu gekwalificeerd zijn voor de positie van directeur, hebben het ministerie om een verklaring gevraagd. Ze wachten al 8 maanden op een benoeming als directeur (op een kleine school). Is het de bedoeling van Obec om kleine scholen te sluiten en te laten fuseren, vragen ze zich af.

Volgens een adjunct-directeur in Khon Kaen zijn in andere delen van het land al wel directeuren benoemd aan scholen met minder dan 60 leerlingen, zoals in Kalasin en Roi Et. ‘Dat is meten met twee maten. Obec moet in alle onderwijs servicegebieden dezelfde benadering hanteren.’

Donderdag 3 januari
– Een smart card gaat in het nieuwe schooljaar 2013 het contant geld vervangen dat leerlingen van Prathom 1 (eerste klas lagere school) tot Mathayom 6 (zesde klas middelbare school) per semester krijgen om een schooluniform en leermiddelen te kopen. Leerlingen krijgen daarvoor bedragen van 195 en 360 baht (lagere school), 210 en 450 baht (klas 1-3 middelbare school) en 230 en 500 baht (klas 4-6).

Of het uitgekeerde geld daarvoor ook werkelijk wordt gebruikt, valt niet na te gaan. Met een smart card zou dat wel kunnen, zegt Chinnapat Bhumirat, secretaris-generaal van het Office of the Basic Education Commission, dat de maatregel heeft bedacht. De minister moet nog toestemming verlenen. De regeling kost jaarlijks 40 miljard baht.

Vrijdag 4 januari
– Het ideetje om leerlingen niet contant geld maar een smart card te geven voor het kopen van schooluniformen en leermiddelen is al gelijk door de minister van Onderwijs van tafel geveegd. Het idee was gelanceerd door het Office of the Basic Education Commission, maar de minister vindt dat zo’n maatregel ‘meer voorbereidingen’ vereist. [Wat een beleefde manier is om te zeggen: wat een slecht idee.]

De minister vindt dat andere maatregelen urgenter zijn. Helaas laat het bericht ons in het ongewisse wat voor fantastische plannen hij in petto heeft voor het Thaise onderwijs.

Woensdag 9 januari
– Vier onderwijzers krijgen volgende week woensdag een ‘great teachers with ideology’-onderscheiding tijdens de National Teacher’s Day. Ze worden onderscheiden vanwege hun buitengewone verdiensten voor het onderwijs in moeilijke omstandigheden.

Een van hen is Preecha Vetchasart, directeur van het Pattani Fisheries College, dat in de door geweld geteisterde provincie Pattani staat. Hij werkt er al 10 jaar en overnacht in zijn school om het gebouw te beschermen tegen aanvallen. Twee anderen werken in grensscholen en een onderwijzer in Nakhon  Ratchasima zet zich in voor arme leerlingen.

Vrijdag 11 januari
– Minister Phongthep Thepkanchana (Onderwijs) heeft woensdag scholen bevolen zich te houden aan de regels over de haardracht van leerlingen, die in 1975 zijn uitgevaardigd. Sommige scholen hanteren nog de regels uit 1972, die voorschrijven dat het haar van jongens niet langer dan 5 cm mag zijn en het haar van meisjes niet langer dan de onderkant van hun nek. In 1975 werden de regels versoepeld. Zolang het kapsel schoon en verzorgd is, maakt de lengte niet meer uit.

Vrijdag 18 januari
– Onderwijs is de sleutel om corruptie te verminderen. Dit zei Surin Pitsuwan gisteren tijdens een boekpresentatie in Bangkok. Surin werd vorige week als secretaris-generaal van Asean opgevolgd door de Vietnamees Le Luong Minh.

Thailand moet zijn menselijke kapitaal opbouwen, betoogde Surin, door de normen en en de verwachtingen in het onderwijssysteem te verhogen. ‘We moeten de mindset en zelfingenomen en te ontspannen houding van de mensen oftewel sabai sabai, veranderen. We moeten concurrerende burgers kweken die de uitdagingen van een geïntegreerde wereld aankunnen.’
Surin zei dat hij graag leiding wil geven aan onderwijshervormingen, wanneer hem die kans wordt gegund. Het ministerie van Onderwijs maakte deze week bekend een strategisch plan te gaan maken voor verbetering van het onderwijs tussen 2013 en 2015. Om ideeën te verzamelen worden in enkele provincies  bijeenkomsten belegd.

Maandag 21 januari
– Van de 800.00 gehandicapte kinderen in Thailand gaan 200.000 naar school. De overigen krijgen een of andere vorm van huisonderwijs [als ze dat al krijgen]. De Disabilities Thailand Association roept daarom het ministerie van Onderwijs op om te voorzien in meer onderwijsvoorzieningen voor gehandicapte kinderen. Onlangs spraken vertegenwoordigers van belangenorganisaties met de minister van Onderwijs.

Doorgaans weigeren scholen gehandicapte kinderen omdat ze niet de geschikte faciliteiten hebben. Veel ouders zijn daarom genoodzaakt hun kinderen naar het speciaal onderwijs te sturen. Thailand telt circa 42 scholen voor speciaal onderwijs.

Dinsdag 22 januari
– De 14.000 leraren van particuliere scholen in het Zuiden willen evenals hun collega’s in het openbaar onderwijs een maandelijkse gevarentoeslag ontvangen. Gisteren vergaderde de Confederation of Private Schools in Pattani. Ze herhaalde haar verzoek dat eerder is afgewezen door het ministerie van Onderwijs.

De confederatie wijst erop dat in tegenstelling tot openbare scholen geen enkele particuliere school zijn deuren uit protest heeft gesloten, alhoewel verschillende leraren van die scholen zijn doodgeschoten door opstandelingen. Blijkbaar hebben we daardoor minder aandacht getrokken, zegt voorzitter Khoddaree Binsen.

Maandag 11 februari
– Het Office of the Basic Education Commission houdt volgende maand een elektronische veiling voor de aankoop van 1,8 miljoen tablet PC’s. Die gaan in mei naar leerlingen van Prathom 1 (eerste klas lagere school) en Mathayom 1 (eerste klas middelbare school). Het is het tweede jaar dat leerlingen de tablets krijgen, die regeringspartij Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne heeft beloofd.

Dinsdag 12 februari
– Alle 400.000 leerlingen van Mathayom 6 (eindexamenklas) die dit weekend hebben deelgenomen aan de Ordinary National Education Tests (Onet), krijgen 24 punten extra, omdat er in de examenopgaven van natuurwetenschappen fouten zaten. De A en B-versies kwamen niet overeen; in één werden vragen herhaald en ontbraken vragen. [Bij mc-toetsen wordt ook in NL vaak met twee versies gewerkt, waarbij de volgorde van de vragen verschilt.]

Eerder werden ook al fouten ontdekt in het taalexamen dat leerlingen van Mathayom 3 begin februari aflegden. Die leerlingen krijgen 20 punten extra.
Een commissie van het National Institute of Educational Testing Service gaat onderzoeken wie verantwoordelijk is voor de fouten met overplaatsing of ontslag als straf.
Volgens een leerling van de Triamudomsuka school is het toekennen van de extra punten de beste oplossing, maar dat cadeautje is niet eerlijk want hardwerkende en luie leerlingen profiteren er in gelijke mate van. Hij heeft zijn buik vol van Onet, omdat de examenopgaven elk jaar fouten bevatten.

Woensdag 13 februari
– Alhoewel de resultaten van een studie naar de effectiviteit van de tablet PC’s in het onderwijs pas volgende maand bekend worden gemaakt, heeft de leider van het onderzoeksteam van de King Mongkut’s University of Technology Thonburi gisteren tijdens een persconferentie wel al een tipje van de sluier opgelicht.

Mathayom 1 (1ste klas middelbare school) leerlingen zeiden dat de tablets hen helpen online informatie op te zoeken en presentaties voor te bereiden. De tablets zouden vooral creatief denken en teamwerk bevorderen. Ze bevatten echter nog te weinig lesmateriaal. Het onderzoek werd uitgevoerd op vier openbare scholen in Bangkok.

Zaterdag 16 februari
– Geen extra punten voor de Mathayom 6 leerlingen (eindexamenklas), die gedupeerd zijn door fouten in de examenopgave van het science examen. Die eerdere beslissing wordt teruggedraaid, de desbetreffende vragen worden nu bij de beoordeling buiten beschouwing gelaten.

Op het toekennen van extra punten was kritiek gekomen omdat hiervan ook de zwakkere broeders zouden profiteren. Nadere bestudering van de opgaven voegde nog een fout toe, zodat 23 van de 90 vragen niet beoordeeld worden.

Dinsdag 19 februari
– De directeur van de Wat Bot Sueksa school in Wat Bot (Phitsanulok) wordt overgeplaatst naar een inactieve post, nadat zes leerlingen van Mathayom 2 en 3 (middelbare school) hem hadden beschuldigd van seksuele intimidatie. Gisterochtend demonstreerden zo’n honderd leerlingen voor het altaar van de school.

Volgens de slachtoffers greep de directeur de meisjes bij hun arm, streek over hun haar en vertelde bij een andere gelegenheid een onfatsoenlijk verhaal over een van zijn dromen. Hij zou ook een van de meisjes in zijn auto hebben meegenomen en haar elke week hebben gebeld met de vraag of ze met hem uit wilde gaan.

Maandag 25 februari
– Paniek bij 1.600 studenten van de E-sarn universiteit in Khon Kaen. Alle cursussen, die er werden gegeven, zijn ongeldig verklaard door de Raad van State. Het slechte nieuws werd gisteren bekend gemaakt door voormalig rector Sumon Sakolchai tijdens een bijeenkomst met vijfhonderd studenten die een bachelors, masters en graduate cursus volgden.

De Raad van State boog zich over de geldigheid van de cursussen op verzoek van het ministerie van Onderwijs, dat de universiteit in oktober gelastte te sluiten, nadat bekend was geworden dat ze diploma’s aan studenten had verkocht. De beslissing van de RvS betekent dat alle studenten zich elders opnieuw moeten inschrijven. Het gaat om 51 studenden die voor een bachelor studeren, 1.257 voor een masters en 257 graduates.

Donderdag 28 februari
– Bij het examen op 13 januari om tweeduizend onderwijs-assistenten te recruteren is op grote schaal gefraudeerd. Het ministerie van Onderwijs heeft het Department of Special Investigation gevraagd onderzoek te doen.

Volgens een commissie die was opgezet om klachten over bedrog te onderzoeken, zijn de examenopgaven een dag voor de examendag uitgelekt. Ze heeft ook ontdekt dat veel examinandi via mobieltjes de antwoorden kregen. In een aantal gevallen lieten kandidaten zich door iemand anders vervangen. De geslaagden staan inmiddels al voor de klas.
De volgende examenronde is in april. Dan worden strenge voorzorgsmaatregelen genomen. Overigens vertoont de fraude een sterke overeenkomst met de fraude bij het politie-examen vorig jaar. Dat examen moest worden overgedaan.

Zaterdag 2 maart
– Het Department of Investigation gaat het ministerie van Onderwijs vragen de examenresultaten van het examen voor onderwijsassistent ongeldig te verklaren, omdat er op grote schaal is gefraudeerd. Een dag voor het examen zijn de opgaven uitgelekt en kandidaten kregen ook de antwoorden via hun mobieltje. Sommigen lieten zich door iemand anders vervangen.

Zondag 3 maart
– Zo’n 500 van de 2.000 kandidaten die hebben deelgenomen aan het examen voor onderwijsassistent hebben volgens het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) gefraudeerd. Ze kregen de opgaven en antwoorden toegespeeld, maar moesten daarvoor wel bedragen van 200.000 tot 300.000 baht op tafel leggen.

De DSI verhoort volgende week zeven schooldirecteuren uit het Noordoosten . Volgens een bron bij Justitie is niet alleen het examen gelekt, maar hebben sommigen zich ook door iemand anders laten vervangen.
Wanneer het onderzoek is afgerond, zal de DSI vermoedelijk het ministerie van Onderwijs adviseren het examen ongeldig te verklaren, maar dit zou ook voor bepaalde gebieden kunnen gelden waar fraude is bewezen.

Donderdag 7 maart
– Het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI) is op verzoek van het ministerie van Onderwijs begonnen aan een onderzoek naar de fraude bij het examen voor onderwijsassistenten op 13 januari. De examenopgaven zouden daarvan een dag eerder uitgelekt zijn.

Volgens de DSI scoorden 400 kandidaten ongebruikelijk hoog. De DSI gaat hen aan een test onderwerpen om te zien of ze de vragen in het examen correct kunnen beantwoorden. Het zal niet gemakkelijk zijn het lek te ontdekken want de opgaven zijn door vele handen gegaan.

Donderdag 14 maart
– Het Office of the Basic Education Commission (Obec) heeft de 280 middelbare scholen, die als ‘prestigious and highly competitive’ worden beschouwd, gevraagd om minder leerlingen tot Mathayom 1 (eerste klas) toe te laten. Te veel leerlingen in de onderbouw leidt tot problemen bij de toelating tot de bovenbouw (klas 4-6), die minder plaatsen telt. Obec heeft een beroep gedaan op de 400 gemeentelijke scholen in Bangkok de leerlingen toe te laten, die als gevolg van de reductie afvallen. De inschrijving van leerlingen voor Mathayom 1 en 4 begint vandaag en duurt tot 18 maart.

Vrijdag 26 april
– Het beroepsonderwijs kampt met een schrijnend gebrek aan docenten. Van de 29.494 posten zijn slechts 11.437 bezet. Thailand telt thans 684.760 studenten aan beroepsopleidingen. Het kantoor van de Vocational Education Commission heeft het ministerie van Onderwijs gevraagd 14.401 leraren te zoeken. Als dat lukt, kost dat jaarlijks 3,1 miljard baht aan salarissen.

Maandag 29 april
– Slechts 137 van de 20.381 leerlingen die een studiebeurs hebben aangevraagd in het kader van het programma One District One Scholarship, zijn geslaagd voor de kwalificatietoets. Het programma verleent 928 beurzen voor een overzeese studie aan studenten uit gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 20.000 baht plus 928 beurzen ongeacht het inkomen. Er komt nu een tweede selectieronde.

Dinsdag 30 april
– Een apart beurzenstelsel voor studenten van beroepsopleidingen los van het bestaande programma One District One Scholarship is een wens van de Vocational Education Commission. De meeste studenten lukt het niet daarvoor in aanmerking te komen.

Tot nu toe dit jaar zijn slechts 137 van de in totaal 20.000 aanvragers (Mathayom 6 leerlingen) door de schriftelijke toets gekomen. Hierna worden ze geïnterviewd. De gelukkigen krijgen een studiebeurs voor een studie in het buitenland. Per district wordt één beurs toegekend. In totaal zijn er 1.856 beurzen te vergeven.

Woensdag 19 juni
– Het Thaise bedrijf Supreme Distribution en het Chinese bedrijf Shenzhen Intelligent Control maken een goede kans de grootste leverancier van tablet PC’s te worden in de tweede ronde van het programma One Tablet Per Child. De tablets in de eerste ronde vorig jaar werden uitsluitend door Shenzhen geleverd.

Volgens een bron bij de aankoopcommissie van het Office of the Basic Education Commission voldoen de tablets van beide bedrijven aan de specificaties en doorstonden ze valproeven. De e-veiling vindt op 21 juni plaats. Wanneer de twee bedrijven de aanbesteding winnen, mogen ze driekwart van de 1,63 miljoen tablets ter waarde van 4,61 miljard baht leveren. De tablets zijn bestemd voor leerlingen van Prathom 1 (eerste klas basisschool) en Mathayom 1 (eerste klas middelbare school).
Het programma van eisen is door 50 bedrijven aangevraagd, maar slechts 13 bedrijven hebben ingeschreven op de veiling. Geveild worden acht contracten in alle vier regio’s van het land. Een bieder kan meer dan één contract winnen. Regio 1 bestaat uit de centrale regio en de zuidelijke provincies (Prathom 1); regio 2 uit het Noorden en Noordoosten (Prathom 1); regio 3 uit de centrale en zuidelijke regio’s (Mathayom 1) en regio 4 uit het Noorden en Noordoosten (Mathayom 1).

Zondag 23 juni
– De voor afgelopen vrijdag geplande e-veiling van tablet PC’s voor de eerste klas van Prathom en Mathayom is tot vrijdag uitgesteld omdat Haier gevraagd heeft haar diskwalificatie te herzien. Maandag publiceerde het Office of the Basic Education Commission (Obec) de lijst van bedrijven die voldoen aan de technische specificaties en mogen bieden op de veiling. In totaal worden 1,63 miljoen tablet PC’s geveild ter waarde van 4,61 miljard baht.

Volgens een bron bij Obec voldeden de Haier tablets niet tijdens een valtest. Vereist is dat de tablet een val van 80 cm overleeft. Haier zegt dat sommige tablets weliswaar beschadigd waren, maar ze bleven functioneren.
De mediaanprijs voor de tablet voor Prathom 1 bedraagt 2.720 baht en voor Mathayom 1 2.920 baht. Er worden acht contracten geveild: twee per regio. Een bron in de elektronica-industrie zegt dat de mediaanprijs te laag is vastgesteld. Hierdoor komen alleen merkloze en Chinese tablets in aanmerking.

Donderdag 27 juni
– Het voorstel van een panel van het ministerie van Onderwijs om de vakken science and technology en mathematics samen te voegen tot één vak, is niet in goede aarde gevallen bij twee docenten van de Chulalongkorn universiteit. De kwaliteit van het samengevoegde vak zou hierdoor achteruit gaan. Sathon Vijarnwannaluk van de faculteit sciences van Chula zegt dat zo’n samenvoeging in geen enkel ander land voorkomt. Bovendien wijst hij erop dat Thaise studenten al zwak in beide vakken zijn.

Het panel, dat in oktober werd gevormd, stelt voor de acht kernvakken in het nationaal curriculum terug te brengen tot zes.Verder wil ze het aantal contacturen verminderen van 700 à 800 per jaar naar 600 uur. Het aantal zelfstudie-uren zou omhoog moeten gaan van 200 naar 400 uur per jaar.
Pawit Thongroj, adviseur van de minister, ontkent dat de kwaliteit van de vakken achteruit gaat wanneer het aantal contacturen vermindert. ’Leraren dienen te begrijpen dat leren niet alleen in het klaslokaal plaatsvindt.’ Het nieuwe curriculum is voor 80 procent klaar. Als eerste wordt het in drieduizend scholen ingevoerd.

Zondag 30 juni
– Het Chinese bedrijf Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co is samen met Supreme Distribution uit Thailand de verrassende winnaar van de e-veiling voor de levering van tablet PC’s voor de eerste klassen van het basis en middelbaar onderwijs. Beide bedrijven versloegen Shenzhen Scope Scientific Development, die vorig jaar de tablets mocht leveren. De twee winnaars leveren 1,22 miljoen tablets. De veiling voor zone 4, sommige provincies in het Noorden en Noordoosten, is uitgesteld tot juli omdat Shenzhen Yitoa de enige bieder was. Tenminste twee bedrijven dienen een bod te doen. De twee winnende bedrijven dienen de tablets binnen 90 dagen na contractondertekening te leveren.

Maandag 1 juli
– Drieduizend scholen nemen volgend schooljaar deel aan een pilot om het nieuwe nationale curriculum van het ministerie van Onderwijs te testen. Dat curriculum bestaat uit zes vakken in plaats van de huidige acht. De samenvoeging van science en math stuitte onlangs op kritiek van docenten van de Thammasat universiteit.

Verder komen er nieuwe studieboeken, er is gesleuteld aan de wijze van beoordelen, het aantal contacturen wordt teruggebracht en het aantal zelfstudie-uren uitgebreid.
Het panel dat het curriculum heeft herzien, gaat zich nu buigen over buitenschoolse activiteiten. Die omvatten projecten op het gebied van sciences, social studies en art. Het panel werkt ook aan een keuzeprogramma met technische vakken voor leerlingen van Mathayom 4-6. Dit met het oog op het tekort aan handarbeiders.

Dinsdag 2 juli
– Slechts 47 van de 2.749 sollicitanten voor de functie van onderwijsassistent in Nakhon Ratchasima zijn geslaagd voor de recruteringstoets. De toets werd gehouden om de vacatures op te vullen voor zeven vakken in openbare scholen. Ze werd al eerder in januari gehouden, maar vanwege grootscheepse fraude ongeldig verklaard. De slechtste resultaten werden behaald bij wiskunde; niemand slaagde.

Donderdag 4 juli
– Honderden universitaire docenten en leraren vragen het ministerie van Onderwijs pas op de plaats te maken met de herziening van het nationaal curriculum. Ze zeggen dat er meer onderzoek moet worden gedaan en dat publieke participatie gewenst is.

De herziening van het curriculum was een initiatief van de vorige minister van Onderwijs, die in oktober aantrad. Een panel ging aan het werk en heeft onder andere voorgesteld het aantal kernvakken van acht naar zes terug te brengen, het aantal contacturen te verminderen en het aantal zelfstudie-uren te vermeerderen.
Volgens Sompong Jitradup, lector aan de onderwijsfaculteit van de Chulalongkorn universiteit, is de opdracht aan de verkeerde mensen gegeven en neemt zo’n herziening doorgaans drie jaar in beslag. Hij zei dit gisteren op het seminar ‘New Curriculum: Crisis or Opportunity’ en hij kreeg er de handen mee op elkaar van de twee- tot driehonderd aanwezigen.
– Circa 7 procent van de kandidaten in 24 onderwijszones is geslaagd voor het recruteringsexamen voor onderwijsassistent. De rest zag geen kans meer dan 60 van de 100 punten te scoren. Het examen werd van 22 tot 24 juni in 79 onderwijszones gehouden.

Vrijdag 12 juli
– Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) buigt niet voor de eis om pas op de plaats te maken met de herziening van het nationaal curriculum. Eerder deze maand eiste het Consortium of Sixteen Education Deans en universitaire docenten uitstel en inspraak van betrokkenen.

Een commissie, ingesteld onder de vorige minister, heeft voorgesteld het aantal kernvakken van 8 naar 6 te brengen, het aantal contacturen te verminderen en zelfstudie-uren te vermeerderen.
De nieuwe minister heeft als doel studenten in 2015 ‘21st century skills’ te onderwijzen. De studenten moeten beter gaan presteren in het Programme for International Student Assessment, vindt hij. Verder heeft de minister nog acht fraai geformuleerde beleidsvoornemens, maar die laat ik onvermeld.

Bangkok Post noemt tablet-programma ‘bittere pil’, maar waar is het bewijs?
15 juli – Een bittere pil, dat is de conclusie van Bangkok Post nadat leerlingen van Prathom 1 (eerste klas basisschool) een jaar lang gebruik hebben gemaakt van de door de regering uitgedeelde tablet PC’s. De conclusie lijkt echter meer ingegeven door een nauwelijkse verholen antipathie van de krant tegen de huidige regering Yingluck dan door de feiten die vandaag in vier artikelen worden opgedist. En ze wordt ook niet ondersteund door een onderzoek van het National Statistical Office (NSO) en het Office of the Basic Education Commission (zie infographic).
Het tablet-programma, een van de verkiezingsbeloftes van regeringspartij Pheu Thai, ging vorig jaar van start in Prathom 1: 860.000 leerlingen kregen vanaf mei een tablet van 2.624 baht.
Het NSO peilde de meningen van 2.854 respondenten. Enkele resultaten:
• 0,5 procent van de scholen ontving geen tablets.
• 8,9 procent van de tablets vertoonde kuren: gebroken schermen, programmafouten, problemen met opladen.
• Op de meeste scholen mochten de leerlingen de tablets een uur per dag gebruiken.
• Als voordelen werden genoemd: meer aandacht tijdens de les, leerlingen leren met een computer om te gaan en ze kunnen op elk willekeurig tijdstip en willekeurige lokatie leren.
• Als nadelen werden genoemd: minder lichaamsbeweging, slechter handschrift en minder interactie met vriendjes.
Enkele quotes, die de krant verzamelde:
• Schooldirecteur: Ze presteren beter in Thai en Engels, vergeleken met Prathom 1 leerlingen die eerder geen tablet hadden.
• Leerling (inmiddels tweedeklasser): Ik houd niet meer van de tablet, ik geef de voorkeur aan een iPad.
Volgens de krant is de aanvankelijke euforie over het initiatief van de regering verdwenen. De krant noemt: problemen met de touch screens, beperkte levensduur van de batterijen, geen auto cut-off systeem, de tablets zijn langzaam, scholen in afgelegen en bergachtige gebieden hebben geen internetverbinding en sommige tablets slaan onverwacht uit. Erg overtuigend presenteert de krant deze feilen niet, want slechts één schooldirecteur wordt geciteerd.
Wel overtuigend is de krant in twe andere artikelen. Nog steeds wachten 60.000 onderwijzers, die les geven in Prathom 1, op hun tablet (die een aparte HDMI port heeft). Ze zouden binnen enkele maanden worden geleverd.
De naar Prathom 2 opgeschoven eersteklassers wachten sinds het begin van het nieuwe schooljaar twee maanden geleden op nieuwe content, die ontwikkeld is door de British Council en Thailand Knowledge Park. Voor september zouden ze die moeten krijgen.
De regering gaat intussen stug door met haar tablet-speeltje. In bestelling zijn tablets voor de huidige Prathom 1 leerlingen en leerlingen van Mathayom 1. Het is onbekend wanneer ze die in handen hebben.
Naschrift van Dick van der Lugt
Een tablet PC is niets meer dan een leermiddel, zoals het schoolbord, schoolboeken, zandtafel (bestaat die nog?) en andere media. Voor leermiddelen geldt: ze zijn alleen effectief wanneer ze ingebed zijn in het onderwijsleerproces. Voor sommige lesinhouden zijn ze uitermate geschikt, voor andere niet.
Uit onderzoek is bekend dat het leerresultaat voor 25 procent wordt bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan de school enige invloed uitoefenen op de houding van de leerling tegenover de school, die voor 20 procent verantwoordelijk is voor verschillen in leerprestaties. De overige factoren zijn niet beïnvloedbaar door de school (intelligentie, thuissituatie, motivatie).
Persoonlijk denk ik dat het Thaise onderwijs meer gebaat is bij een betere onderwijzersopleiding, want daar zal onderwijsvernieuwing moeten beginnen. Onderwijsvernieuwing is trouwens een zaak van lange adem en je moet er niet al te hoge verwachtingen van hebben gezien genoemde percentages.
Volgens mij valt over het succes of falen  van het tablet-programma geen zinnig woord te zeggen. De twee in het artikel genoemde onderzoeken zijn opiniepeilingen; bekend is dat opinies gemakkelijk te beïnvloeden zijn.
Wat gedaan had moeten worden was een steekproef van leerlingen tweemaal aan het begin van het schooljaar een nulmeting afnemen en die vergelijken met een meting aan het eind van het schooljaar. Dus in een jaar zonder tablets en in het afgelopen schooljaar. Zo’n onderzoek had kunnen uitwijzen of de tablet significant tot betere leerprestaties leidt.

Woensdag 4 september
– Het Thaise onderwijs wordt door het World Economic Forum (WEF) als slechtste beoordeeld van acht Aziatische landen. Dit blijkt uit het Global Competitiveness Report 2012-2013. Het rapport wordt jaarlijks opgesteld tijdens een vergadering in Davos van zakenmensen, regeringen en burgergroepen. Singapore, Maleisië en Brunei voeren de lijst aan, Cambodja en Vietnam staan op de zesde en zevende plaats. Myanmar en Laos zijn niet beoordeeld.

De slechte onderwijskwaliteit blijkt ook uit het Programme for International Student Assessment (Pisa), waarop Thaise leerlingen in 2012 slecht scoorden.
Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven het WEF-rapport te bestuderen.

Donderdag 5 september
– Een lector van de Chulalongkorn universiteit bestrijdt het WEF-rapport dat Thailands onderwijssysteem als slechtste van acht Aziatische landen waardeert. Die conclusie zou alleen op de mening van Thais zijn gebaseerd op basis van een 7-punts schaal. Volgens de lector geeft het rapport geen beoordeling van de onderwijskwaliteit, maar alleen van de mening van Thais daarover.

Een andere lector daarentegen meent dat de meningen tot op zekere hoogte wel degelijk een indicatie vormen van de kwaliteit. ‘Alhoewel we in een verdeelde samenleving leven, zijn we het er unaniem over eens dat onze onderwijskwaliteit onder de maat is. […] We worstelen nog steeds met het probleem, dat allen maar erger lijkt te worden.’

Vrijdag 6 september
– Leerlingen van Prathom 3 (lagere school) en Prathom 6 gaan tussen 9 en 20 september onderworpen worden aan een nieuwe landelijke leesttest, ontwikkeld door het Office of the Basic Education Commission (Obec). De test, die begrip en uitspraak meet, biedt onderwijzers een handvat om speciale aandacht aan zwakke broeders te besteden.

Een optimistische Obec secretaris-generaal zegt dat, als alles goed gaat, elke leerling van Prathom 3 en 6 aan het eind van het volgend semester of rond mei volgend jaar goed kan lezen.
– Gevraagd naar commentaar op de ranking van Thailand in een onderzoek van het World Economic Forum (Thailand heeft de slechtste onderwijskwaliteit van acht Aziatische landen), zegt minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) dat het ministerie opnieuw gaat proberen om van onderwijsvernieuwing een nationaal agendapunt te maken. In tegenstelling tot een lector van de Chulalongkorn universiteit heeft hij geen vragen over de methodologie van de ranking. Volgens de lector is niet de onderwijskwaliteit gemeten, maar de opinie van Thais over het onderwijs.

Maandag 9 september
– Alle leerlingen van Prathom 1 en de Mathayom 1 leerlingen in de noordelijke en noordoostelijkeprovincies ontvangen in december de tabletcomputer, die hen door de regering is beloofd in het kader van het ‘One Tablet PC Per Child’-beleid. De Mathayom 1 leerlingen in de centrale en zuidelijke provincies komen later aan de beurt omdat de contracten voor die provincies zijn geannuleerd na vermoedens van gesjoemel bij de aanbesteding.

Dinsdag 10 september
– Een groep van 43 onderwijzers uit Ubon Ratchathani roept collega’s op het ministerie van Onderwijs te vragen de controversiële tempel Wat Phra Dhammakaya (van de jet-set monnik) en tempels die daarmee banden hebben, uit te sluiten van het trainingsprogramma dat ze moeten volgen. De groep van 43 weigerde van 28 augustus tot 2 september deel te nemen aan het programma omdat die in zo’n tempel was gepland.

Het trainingsprogramma is verplichte kost voor 72.507 onderwijzers en schoolleiders van 2.628 scholen en onderwijsambtenaren. Het heeft tot doel de deelnemers moreel en ethisch bij te scholen en hun emotioneel quotiënt te verhogen, aldus het Office of the Basic Education Commission, die het programma organiseert in samenwerking met de Sangha Supreme Council, het National Office of Buddhism en het Department of Local Administration.
– Het Thaise onderwijs heeft niet alleen een ‘abnormaal lage’ kwaliteit vergeleken met de andere Asean-landen (citaat uit het onlangs gepubliceerde WEF-rapport), maar de scores van leerlingen lopen al jaar na jaar terug, aldus Surin Pitsuwan, voormalig secretaris-generaal van Asean. Het Thaise onderwijs is in crisis, zegt hij, en pogingen om het sinds 1999 te verbeteren, hebben geen effect gehad.
Surin vindt dat de sleutel tot verbetering in het Engelse taalonderwijs ligt. Wanneer leerlingen toegang hebben tot Engelstalige bronnen, dwingt dat leraren zich beter voor te bereiden en verandert het traditionele leslokaal in een seminar waar actieve kennisuitwisseling plaatsvindt. Bovendien wijst hij erop dat in het handelsverkeer in Asean Engels de voertaal is. ‘Maar Thaise jongeren blijven achter in dit steeds belangrijker wordend communicatiemiddel in Asean.’

Vrijdag 13 september
– Stel: je hebt geld en je wil je zoon of dochter geplaatst hebben op een universiteit. Wat doe je dan? Je laat hem/haar bijlessen nemen en deelnemen aan het toelatingsexamen van de universiteit in plaats van te gokken op plaatsing via het centrale examen van het ministerie van Onderwijs. En aan die sluiproute wil minister Chaturon Chaiseang (Onderwijs) paal en perk stellen, want die leidt tot ongelijkheid. Kinderen van gezinnen, die goed in de slappe was zitten, hebben een grotere kans op toelating dan kinderen uit arme gezinnen.

Het toelatingsbeleid werd in 2001 door toenamlig premier Thaksin veranderd ten gunste van het centraal examen, maar sindsdien besloten de universiteiten toch een eigen systeem te hanteren omdat ze geen vertrouwen hadden in het centraal examen. Hoe de minister zijn doel denkt te bereiken, wordt niet erg duidelijk uit het artikel. Hij heeft enkele onderwijsdiensten gevraagd de kwestie met de universiteiten te bespreken.

Zondag 15 september
– Tijdens een forum gisteren over het toelatingssysteem van universiteiten hebben sprekers een oproep gedaan een eind te maken aan de eigen toelatingsexamens van de universiteiten, buiten het centrale examen om. Dit zou kinderen uit rijke gezinnen bevoordelen, omdat ze het examengeld kunnen betalen en zich de bijkomende uitgaven kunnen veroorloven (bijlessen, reis- en verblijfskosten).

Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) heeft betrokken onderwijsdiensten opdracht gegeven het centraal examen beter te laten aansluiten op wat de leerlingen op school leren, zodat leerlingen geen bijles hoeven te nemen.
De president van het Parent-Youth Network for Education Reform daagt de minister uit een quotum voor de universiteiten vast te stellen. Hij wijst erop dat ze goed verdienen aan het eigen toelatingsexamen.

Maandag 16 september
– Om het beroepsonderwijs in Thailand te stimuleren gaat Ovec samenwerken met het Japanse Institute of National Colleges of Technology (Kosen). Kosen biedt na de middelbare school technische onderwijsprogramma’s van 5 jaar. Na die 5 jaar kunnen studenten voor een bachelor’s graad doorstuderen. Kosen-afgestudeerden zijn in grote trek bij werkgevers.

Ovec (Office of the Vocational Education Commission) wil van Kosen’s kennis en ervaring profiteren om de kwaliteit van het Thaise technisch onderwijs op internationaal niveau te brengen en meer Thaise leerlingen naar een beroepsopleiding trekken. Thans bedraagt de verhouding tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs 62:38, het streven is 49:51 in 2015.
De samenwerking bestaat uit verbetering van de onderwijsmethodes, uitwisseling van studenten en docenten en workshops. Met Duitsland, Zuid-Korea, Singapore en China bestaan al soortgelijke banden.

Woensdag 18 september
Friendly Corner heet het programma. Het wordt in vijftig scholen gelanceerd met als doel jongeren aan het condoom of een ander voorbehoedsmiddel te krijgen. Want Thailand heeft het op één na hoogste percentage tienerzwangerschappen. Alleen Laos telt er nog meer.

Het programma is een initiatief van de Planned Parenthood Association of Thailand en het National Health Security Office. Morgen wordt in Bangkok de aftrap gegeven. Het programma bestaat uit lessen en toneel om de gevolgen van een zwangerschap op jonge leeftijd te illustreren.
Seksuele voorlichting is door het ministerie van Onderwijs toegevoegd aan de indicatoren, aan de hand waarvan de kwaliteit van scholen wordt vastgesteld. Dit opent de mogelijkheid voor particuliere organisaties om vrij-veilig campagnes in scholen te voeren.
Minister Pradit Sintawanarong (Voksgezondheid) begrijpt dat hij teeners niet kan verbieden sex op die leeftijd te hebben, maar: ‘We moeten communiceren en hen bewust maken van de problemen bij een tienerzwangerschap. We moeten manieren zoeken om veilige seks te bevorderen en toegang te verlenen tot anticonceptie methodes.’
Het National Reproductive Health Committee wil condoomautomaten in schooltoiletten en warenhuizen plaatsen. Het voert daarover overleg met het ministerie van Onderwijs. Tevens dringt het aan op verbetering van sekseducatie op scholen en de beschikbaarstelling van online lesmateriaal.

Maandag 23 september
– De suggestie van onderwijsminister Chaturon Chaisaeng om experts en specialisten vrij te stellen van het halen van een onderwijsbevoegdheid (of de eisen te versoepelen), valt niet in goede aarde bij de Teachers Council of Thailand (TCT). De minister deed de suggestie om het tekort aan leerkrachten te verzachten.

De TCT zegt dat het helemaal niet zo moeilijk is om de onderwijsbevoegdheid te halen. ‘Studenten moeten niet worden afgeschrikt’, zegt TCT-bestuursvoorzitter Paitoon Sinlarat. Tot nu toe hebben 60.000 afgestudeerden hun onderwijsbevoegdheid gehaald. Degenen die nog niet bevoegd zijn, kunnen een tijdelijke bevoegdheid krijgen die 4 jaar geldig is.
De TCT heeft besloten de 1-jarige onderwijsopleiding in het tweede semester van het studiejaar 2013 te hervatten. Ze werd vorig jaar gestopt, nadat was gebleken dat de E-Sarn universiteit in Khon Kaen diploma’s had verkocht aan studenten. Universiteiten mogen het programma ook aanbieden, maar ze worden aan strengere eisen onderworpen om een herhaling van het schandaal in Khon Kaen te voorkomen.
– Om schooluitval te voorkomen en leerlingen te helpen bij het vinden van een baan, mogen regionale onderwijsautoriteiten en schooldirecteuren in de toekomst onderwijsprogramma’s ontwikkelen, waarin beroepsvaardigheden worden geleerd. Het huidige onderwijs is te veel gericht op toelating tot de universiteit. Het ministerie werkt aan herziening van het leerplan.
In een proefproject in Chiang Mai zijn goede ervaringen opgedaan met zo’n programma. Er wordt onder andere lesgegeven in leerbewerking en massagetechnieken. In het kantoor van de onderwijsautoriteiten is een ruimte ingericht waar de producten van de leerlingen worden tentoongesteld. Ook is een coöperatie van leerlingen opgericht.
Elk jaar stoppen 200.000 leerlingen in de eerste drie jaren van de middelbare school en 300.000 in de tweede drie jaren. Zo’n 200.000 leerlingen die geschikt zijn voor een universitair studie, zien daarvan af. Volgens Amornwit Nakonthap, adviseur van de Quality Learning Foundation, maakt 31 procent van de Thaise kinderen jonger dan 3 jaar een trage ontwikkeling door, omdat ze door de grootouders worden verzorgd. Thailand kent een leerplicht van 9 jaar.

Woensdag 25 september
– Het lijkt mij een open deur, maar het ministerie van Onderwijs heeft vastgesteld dat de leesvaardigheid van een kwart van de leerlingen van Prathom 3 en 6 (lagere school) onvoldoende is. Dit is gebleken uit een lees- en spreektest van het Office of the Basic Education Commission. De test werd door 889.000 leerlingen gemaakt. De laagste scores werden behaald door leerlingen in Yala, Narathiwat, Pattani, Nakhon Phanom en Chiang Mai.

De minister van Onderwijs heeft beloofd er iets aan te doen, maar wat precies blijft vaag. De krant schrijft ‘extra courses to improve the students’ reading skils’. Die worden in het tweede semester gegeven aan 200.000 leerlingen.

Donderdag 26 september
– Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) heeft zijn oproep aan de universiteiten herhaald om het aantal eigen toelatingsexamen terug te brengen. Hij stelt voor dat ze gezamenlijk één examen organiseren.

Chaturon heeft bezwaar tegen de eigen toelatingsexamens omdat ze leerlingen uit rijke gezinnen bevoordelen. Die kunnen bijlessen volgen en de ouders beschikken ook over de financiën om de reis-en verblijfskosten op te hoesten wanneer hun kind voor het universitair toelatingsexamens opdraaft. Bovendien neemt een kind vaak aan meerdere examens deel.
De Council of University Presidents of Thailand stelt een 50-50 verhouding voor tussen het centrale examen [van de overheid] en de examens van de universiteiten, maar Chaturon vindt dat het probleem daarmee niet opgelost wordt.
– De gemeente Bangkok heeft haar scholen opdracht gegeven geen drinkwater meer te gebruiken uit ondergrondse tanks, omdat het water verontreinigd kan zijn. Sommige leerlingen krijgen daardoor diarree. Veel scholen slaan water in ondergrondse tanks op en zuiveren het niet. De tanks zijn vermoedelijk beschadigd. De scholen moeten nu roestvrij stalen tanks aanschaffen, die bovengronds plaatsen en eenmaal per kwartaal reinigen.

Zaterdag 28 september
– Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) vindt dat het onderwijs in de Engelse taal beter moet, omdat veel Thaise studenten niet behoorlijk Engels kunnen spreken, zelfs na 10 jaar onderwijs. Hij heeft leraren Engels gevraagd met ideeën te komen hoe het onderwijs kan worden verbeterd. Het Office of the Basic Education Commission gaat seminars organiseren om die ideeën te verzamelen. Chaturon sneed de kwestie gisteren aan tijdens het seminar ‘the Education Ministry’s English Reform’. Hij zei dat de nadruk minder op grammatica en meer op spreekvaardigheid dient te liggen. Tijdens zijn eigen opleiding van 16 jaar had hij nimmer conversatieles gekregen, vertelde hij.

Maandag 30 september
– Actief baasje, die nieuwe minister van Onderwijs, of hij weet de media prima te bespelen. De scores van Thaise studenten op Pisa (Programme for International Student Assessment) moeten omhoog, maar ze zijn niet zaligmakend, aldus Chaturon Chaisaeng op een bijeenkomst over Pisa. Leraren moeten leerlingen niet trainen met als enige doel dat de ranking van het land in internationale vergelijkingen stijgt. Over de hele linie moeten de prestaties omhoog, zegt de minister. ‘Het onderwijsstelsel moet als geheel worden ontwikkeld.’

Thailand neemt sinds 2000 deel aan Pisa, die om de 3 jaar wordt gehouden. Leerlingen van 15 jaar worden getest op lezen, wis- en natuurkunde. In 2009 scoorden Thaise studenten op alle vakken onder het gemiddelde en 43 tot 53 procent bleef onder de minimumeis. Van de 65 deelnemende landen staat Thailand op de 50ste plaats. Indonesië stond eerder onderaan, maar krabbelt omhoog in tegenstelling tot Thailand dat geen enkele vordering maakt.
– Het aantal leerlingen per klas mag niet groter dan 35 zijn, zegt Prawit Erawan, deken van de faculteit onderwijs van de Mahasarakham universiteit. De universiteit heeft onlangs een onderzoek gedaan naar de onderwijskwaliteit in driehonderd scholen in het Noordoosten. De klassegrootte van met name ‘prestigious and competitive’ scholen varieert er van 55 tot 60 leerlingen en dat komt de onderwijskwaliteit niet ten goede. Sommige klassen zijn zo groot omdat ouders steekpenningen hebben betaald hun kind geplaatst te krijgen.

Dinsdag 1 oktober
– Geldgebrek leidt soms tot creatieve oplossingen. Het ministerie van Onderwijs speelt met de gedachte leerlingen niet meer een tablet PC te geven, maar een waardebon van 3.000 baht. Voor dat bedrag kunnen ze een tablet kopen die bruikbaar in de klas is. En wanneer ouders zich dat kunnen veroorloven, kunnen ze een zwaardere tablet kopen. Het voorstel lost ook de problemen met de distributie op. Internationale tabletproducenten steunen het idee.

Woensdag 2 oktober
– Praten de minister en staatssecretaris van Onderwijs niet met elkaar? De minister vindt het geen goed idee om leerlingen een waardebon voor de aanschaf van een tablet te geven, een idee dat vorige week door de staatssecretaris op een conferentie werd gelanceerd. Een waardebon vergroot de sociale kloof, zegt hij, omdat rijkere ouders een duurder exemplaar kunnen aanschaffen. De staatssecretaris opperde het idee om problemen met de aanbesteding en verspreiding te omzeilen.

De minister erkent dat de distributie niet van een leien dakje gaat ‘omdat we aan veel regels moeten voldoen’. Dit schooljaar hadden de leerlingen van Prathom 1 en Mathayom 1 de tablets in juni moeten krijgen, maar dat gebeurt pas volgende maand.
De president van het Parent-Youth Network for Education Reform vraagt zich af wat het beleid is wanneer ouders de coupons niet gebruiken. Een moeder van een Prathom-1 leerling zegt dat veel leerlingen al een iPad hebben, die superieur is aan de uitgedeelde tablets. De waardebon zou alleen naar arme gezinnen moeten gaan, vindt ze.

Maandag 7 oktober
Het had zo mooi kunnen zijn, rozengeur en maneschijn, maar ’t is weer hommeles. Deze herkenningstune van het radioprogramma Pension Hommeles uit mijn jeugd speelde door mijn hoofd bij het bericht in de krant van vandaag over de tablets, die vorig jaar zijn uitgedeeld aan leerlingen van Prathom 1.

Het kantoor van de procureur-generaal (OAG) heeft ontdekt dat 30 procent van de 860.000 Chinese tablets kapot is gegaan en er zijn ook problemen met het onderhoud. Herstel van de defecte tablets duurt lang en sommige vestigingen van Advice Distribution, die door de Chinese producent is gecontracteerd om het onderhoud te doen, zijn gesloten.
De informatie is afkomstig van een bron bij de tabletcommissie, tevens ambtenaar bij het OAG.Hij vindt dat er onderzoek moet worden gedaan of het onderhoudsbedrijf contractbreuk pleegt. De commissie dient er rekening mee te houden bij het vervolg van het tablet-programma.
Op 9 september meldde de krant dat alle leerlingen van Prathom 1 en de Mathayom 1 leerlingen in de noordelijke en noordoostelijke provincies de tabletcomputer pas in december ontvangen. De Mathayom 1 leerlingen in de centrale en zuidelijke provincies komen later aan de beurt, omdat de contracten voor die provincies zijn geannuleerd na vermoedens van gesjoemel bij de aanbesteding.
De krant van vandaag meldt dat de distributie in zone 1 en 2 stagneert. [Ik weet niet om welke gebieden het gaat.] Het bedrijf heeft om uitstel van een maand gevraagd omdat een fabriek beschadigd is door brand. De tabletcommissie heeft het verzoek afgewezen. Wanneer niet volgende maand wordt geleverd, wordt het beboet.
De staatssecretaris van Onderwijs lanceerde onlangs het ideetje om de leerlingen een waardebon van 3.000 baht te geven, maar dat idee is alweer afgeschoten door zijn minister.
– De buitenlandse talenkennis van Thaise leerlingen mag dan zwaar onvoldoende zijn, Thailand brengt ook talentjes voort. De 17-jarige Thai-Japanse leerling Ayaka Sato scoorde in de recente Cambridge International Examinations 100 procent in Chinees en de 16-jarige Tanyawan Chaidarun was nummer 1 bij Engels. Hij scoorde 92 procent. Beide meisjes volgen het internationaal programma van de Satit Prasarnmit Demonstration School.
Ayaka had pas 2 jaar Chinees geleerd, Tanawan was voor grade 1 begonnen met het leren van Engels. Tijdens haar schooltijd nam ze deel aan een uitwisselingsprogramma met de VS.

Donderdag 10 oktober
– Onderwijsminister Chaturon Chaisaeng is wel vaak in het nieuws de laatste tijd. Hij stelt nu gestandaardiseerde landelijke testen voor, af te nemen in de klassen 3 tot 5 van het lager onderwijs en 1 tot 2 van het middelbaar onderwijs. Volgens Chaturon gaan leerlingen nu te gemakkelijk over. Dat zei hij tijdens een bijeenkomst met directeuren van onderwijszones.

De minister zei ook geschrokken te zijn van de resultaten van een recente spreek- en leestest, afgenomen in de klassen 3 en 6 van het lager onderwijs. Een aanzienlijk deel van de leerlingen heeft problemen met lezen.
Thans worden leerlingen van Prathom 6, Mathayom 3 en 6 jaarlijks getest in de Ordinary National Education Test (Onet). In de andere leerjaren doen de scholen dat zelf. Wanneer het ideetje van de minister doorgaat – hij heeft al opdracht gegeven de testen samen te stellen – krijgen de overige leerlingen vanaf 2014 met de centrale test te maken. Er komen nog wel openbare hoorzittingen over.
Apichart Jeerawut, secretaris-generaal van het Obec dat de test in samenwerking met een andere club gaat maken, zegt dat leerlingen die minder dan 50 procent scoren in het lager onderwijs het leerjaar moeten overdoen en in het middelbaar onderwijs moeten ze het desbetreffende vak opnieuw bestuderen.
Of het allemaal doorgaat, valt nog te bezien. Een schooldirecteur zegt al dat de huidige Onet-examens voldoende zijn. ‘Het beoordelen van de prestaties van de leerlingen behoort een taak van de onderwijzer te zijn. Cijfers hangen niet alleen af van testen, maar ook van inzet in de klas, concentratie en andere factoren.’
– Nog meer onderwijs. Het schooljaar blijft ongewijzigd en wordt niet gelijkgetrokken met de norm in Asean, heeft minister Chaturon verordonneerd. Zevenentwintig universiteiten gaan dat wel doen, zodat studenten gemakkelijker kunnen overstappen naar een buitenlandse universiteiten en omgekeerd buitenlandse studenten naar een Thaise universiteit. De 27 universiteiten vallen onder de Council of University Presidents of Thailand. Die heeft besloten het academisch jaar in augustus te laten beginnen en het tweede semester in januari.

Vrijdag 11 oktober
– Gemengde reacties van onderwijzers en leerlingen op het plan van het ministerie van Onderwijs om gestandaardiseerde testen in te voeren in de klassen 3 tot 5 van het lager en 1 en 2 van het middelbaar onderwijs. Nu worden de leerlingen door de eigen leraar beoordeeld, wat erop neerkomt dat iedereen overgaat.
En daaraan wil de minister paal en perk stellen. In het lager onderwijs dienen leerlingen te blijven zitten als ze minder dan 50 procent op de landelijke test scoren en in het middelbaar onderwijs dienen ze het desbetreffende vak opnieuw te bestuderen, is het voorstel.
Een schooldirecteur vindt dat leraren betrokken moeten worden bij samenstelling van de testen. ‘Laat dat niet alleen gedaan worden door universiteitsdocenten en onderwijsexperts, want die kennen de leerlingen niet goed genoeg.’ Een leraar vindt het idee maar niks omdat het kwaliteitsverschil tussen scholen in de grote stad en op het platteland een obstakel vormt.
– Oppositiepartij Democraten heeft gisteren in het Huis van Afgevaardigden de problemen met de tablet PC’s aan de orde gesteld, die vorig jaar aan de leerlingen van Prathom 1 zijn gegeven. Zoals eerder gemeld zijn 260.000 van die speeltjes kapot. De partij wil van de regering weten of ze de Chinese producent aansprakelijk gaat stellen. Volgens minister Anudith Nakornthap (ICT) zijn slechts 5.344 tablets kapot. Ze vallen nog onder de garantie en kunnen vervangen worden.

Dinsdag 15 oktober
– Zouden de leerlingen en onderwijzers in zone 3 (provincies in het midden en zuiden van het land) ooit nog de beloofde tablet PC krijgen? Daar wachten ze al sinds het begin van het schooljaar op en aan dat wachten komt voorlopig geen eind. Het ministerie van Onderwijs wil dat de veiling, gewonnen door Supreme Distribution Co, wordt overgedaan omdat de Rekenkamer vermoedens van prijsmanipulatie heeft.

Maar nu zegt het kantoor van de Basic Education Commission: dat kunnen we niet doen, want dat is in strijd met de regelgeving voor (elektronische) veilingen. Dit heeft het Comptroller General’s Department vastgesteld, nadat het bedrijf tegen het besluit van het ministerie van Onderwijs in beroep was gegaan. Het veilingresultaat kan alleen drie dagen na de veiling worden geannuleerd.
Het gaat om 426.683 tablets voor de huidige leerlingen van Prathom 1 en Mathayom 1 in de desbetreffende provincies. De veiling vond in mei plaats voor de levering van in totaal 1,63 miljoen tablets. Overigens moeten de leerlingen elders in het land hun tablet ook nog steeds krijgen. Het is dit schooljaar het tweede jaar dat leerlingen zo’n leuk speeltje krijgen dat regeringspartij Pheu Thai tijdens haar verkiezingscampagne in 2011 heeft beloofd.

Zaterdag 19 oktober
– Herziening van het landelijk leerplan moet niet overhaast worden. Herziening heeft pas zin wanneer de sterke en zwakke punten van het onderwijs nauwkeurig zijn vastgesteld. Dit zeggen academici, maar de krant laat me weer in het ongewisse waar en bij welke gelegenheid deze wijze mannen dit gezegd hebben. Ik moet ook maar gissen welke schoolsoort het betreft: lager of middelbaar onderwijs of beide.

Het ministerie van Onderwijs is vorig jaar begonnen met herziening van het leerplan. Aanleiding waren de slechte presaties van Thaise leerlingen op landelijke en internationale testen. Een van de voorstellen is het terugbrengen van het aantal kernvakken van acht naar zes en beperking van het aantal contacturen, zodat leerlingen vaker zelfstandig kunnen werken. Een controversieel voorstel is het samenbrengen van wiskunde en science in één vak.

Donderdag 24 oktober
– Het aantal studenten dat een beroepsopleiding volgt, moet omhoog, want de industrie heeft arbeidskrachten nodig, de economie moet groeien en de Asean Economic Community komt er eind 2015 aan. Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) wil dat de verhouding beroepsstudenten-universitaire studenten in 2015 51:49 bedraagt. Thans is die 36:64.

Volgend jaar moeten 75.600 studenten een beroepsopleiding volgen, wat neerkomt op een verhouding 36:45. Beroepsopleidingen beginnen na de derde klas Mathayom (middelbare school). Het ministerie gaat mentor-docenten trainen, zodat ze leerlingen bewust kunnen maken van het belang van een beroepsopleiding. Er komen ook roadshows en open dagen bij beroepsopleidingen.
Apichart Jeerawuth, secretaris-generaal van het Office of the Basic Education Commission, denkt dat de operatie wel enige tijd zal vergen. ‘We moeten leerlingen en ouderen stimuleren om “outside the box” te denken.’

Vrijdag 25 oktober: Min of meer een column: Het fiasco tablet PC
Het had zo mooi kunnen zijn, rozengeur en maneschijn, maar ’t is weer hommeles… Deze liedregel uit het vroegere radioprogramma Pension Hommeles lijkt me perfect van toepassing op het leuke verkiezingsideetje van regeringspartij Pheu Thai om alle Thaise schoolkinderen een tablet PC te geven. Maar jongens, jongens, wat maken ze er een zooitje van.

Vorig schooljaar kregen de eerste klassers er één. Te laat. Het kantoor van de procureur-generaal liet onlangs weten dat 30 procent van de Chinese tablets kapot is gegaan en dat de beloofde servicepunten zijn gesloten. Natuurlijk spreekt het ministerie van ICT dat tegen: nee papa, het is 0,6 procent.
Dit jaar leverden verschillende bedrijven de tablets. Of moet ik schrijven: leveren, want de leerlingen van Prathom 1 en Mathayom 1 (dit jaar voor het eerst) moeten ze nog krijgen. Eén regio zal nog langer moeten wachten, want de veiling moet worden overgedaan. Eén keer raden waarom.
Maar dat is nog niet alles. Vorige maand stelde de staatssecretaris van Onderwijs voor om volgend jaar coupons aan de ouders te geven, zodat ze zelf zo’n ding kunnen kopen. De minister schoot het voorstel de volgende dag af. Dat schept ongelijkheid tussen kinderen van rijke en arme ouders. Of ze verpatsen de coupon. Ja, de minister kent zijn pappenheimers. Je vraagt je wel af: komen beide bewindslieden via dezelfde deur het ministeriegebouw binnen?
En nu heeft de aankoopcommissie weer wat nieuws bedacht. Ze noemt het met een duur woord: distributiemodel. De 183 onderwijsregio’s met elk 100 tot 200 scholen mogen ze zelf kopen en distribueren aan de hand van specificaties, geleverd door het Office of the Basic Education Commission. Ik denk zo dat een aantal lui vergenoegd in hun handen wrijven, want dat biedt ongekende mogelijkheden om steekpenningen te incasseren.
Maandag neemt de commissie een besluit. Ik weet het al wel zeker: het geknoei gaat door. En dat voor een tablet die – indien de onderwijzer hem niet kan inpassen in het onderwijsleerprogramma –niet meer is dan leuk om mee te spelen. Iets voor het laatste halfuur van de schooldag. Toen ik zelf nog voor de klas stond, mochten ze dan ‘iets voor zichzelf doen’.  (Gebruik is gemaakt van mijn geheugen en gegevens uit Bangkok Post van 24 oktober 2013)

Woensdag 30 oktober
– Het wordt nog langer wachten voor de leerlingen van Mathayom 1 in zone 3 (centrale en zuidelijke provincies) op de beloofde tablet PC’s. Het ministerie van Onderwijs blijft proberen de koop van 426.683 tablets van Supreme Distribution Co te annuleren wegens vermoedens van prijsmanipulatie bij de aanbesteding. De Rekenkamer heeft dit vastgesteld. Het bedrijf is in beroep gegaan tegen het besluit van het ministerie een nieuwe veiling te organiseren.

Vrijdag 22 november
– Projecten op het gebied van het onderwijs in de Engelse taal in Thailand missen een duidelijke doelstelling, zijn niet geïntegreerd in het leerplan, en missen een professionale aanpak en resultaatbeoordeling. Die conclusie trekt Sa-ngiam Torut, docent aan de faculteit Onderwijs van de Silpakorn universiteit, na een vergelijkend onderzoek.

Ze stelt China ten voorbeeld met de English Corners in scholen, universiteiten en in wijken, Singapore met uitgebreide leesprogramma’s en Vietnam waar aan deskundigheidsbevordering van leraren Engels wordt gedaan.
Sa-ngiam waarschuwt voor het plan om de lessen wis- en natuurkunde in het Engels te geven. Maleisië deed het, maar is ermee gestopt omdat de leerlingen weliswaar hogere cijfers voor Engels scoorden maar lagere in die vakken.

Donderdag 5 december
– Thaise leerlingen scoorden vorig jaar wat beter in de internationale Pisa-test dan in 2009, maar hun scores in lezen, wiskunde en science [natuur- en scheikunde?] liggen nog steeds onder het gemiddelde. In lezen scoorden ze 441 punten (gemiddelde: 496), in wiskunde 427 (494) en in science 444 (501). Meisjes scoorden significant beter dan jongens.

Aan de Pisa-test namen 65 landen deel. In de drie vakken staat Thailand respectievelijk op de 48ste, 50ste en 47ste plaats. Er namen in Thailand 6.606 leerlingen van 15 jaar aan deel. Shanghai scoorde het hoogst; Singapore, Hong Kong, Taiwan, Zuid-Korea en Japan stonden in alle drie categorieën in de toptien.

Zondag 8 december
– Het onderwijs in de Engelse taal gaat op de schop. Het English Language Instute van het Office of the Basis Education Commission heeft een ministeriële ontwerp-circulaire opgesteld. Meer nadruk op communicatie en minder op grammatica is het devies. Volgende week is het concept gereed.

De circulaire is een reactie op een oproep van minister Chaturon Chaisaeng in september dat het taalonderwijs beter moet. Dat is goed voor de concurrentiekracht van het land ter voorbereiding op de Asean Economic Community waarin Engels de werktaal wordt. De AEC wordt eind 2015 van kracht.
De circulaire stipt vier verbeterpunten aan: aanpassing van de leer- en onderwijspraktijk; competentieverbetering van de docenten die Engels geven; verspreiding van betere leermethoden en uitbreiding van het curriculum. De maximale klassegrootte wordt gesteld op 20 leerlingen.
In het kernleerplan van 2008 staat dat leerlingen van Prathom 1 tot 3 40 uur per jaar les moeten krijgen in de Engelse taal (1 uur per week), Prathom 4-6 80 uur, Mathayom 1-3 120 uur en Mathayom 4-6 240 uur.[N.B. Dat is 6 uur per week, meer dan ik op de HBS kreeg]
Om de vorderingen te testen wil het ministerie de centrale Engelse test CEFR invoeren (Common European Framework of Reference), die zes niveaus telt. Voor de leerlingen en leraren heeft het ministerie targets opgesteld, maar die laat ik maar onvermeld. Mooie percentages allemaal. Tja, papier is geduldig.

Donderdag 2 januari 2014
Zou het verstand dan toch gaan zegevieren bij regeringspartij Pheu Thai? Pawit Thongroj, adviseur van de minister van Onderwijs, gaat de minister voorstellen om te stoppen met het  ‘Tablet PC per Child’ programma, een initiatief dat door Pheu Thai tijdens de verkiezingen in 2011 werd gelanceerd.
Dat zou goed nieuws zijn, want het alleen maar uitdelen van tablets heeft geen enkel educatief nut. Maar gevreesd moet worden dat het alternatief van de adviseur ook mank gaat aan dezelfde misplaatste hooggespannen verwachtingen van techniek in het onderwijs. Hij pleit voor een ‘smart classroom’, waarbij de techniek tot een wonderbaarlijke verbetering van het onderwijs leidt. Dat lokaal dient te worden uitgerust met 30 tablet computers, een smart board, server en classmanagement software.
Het voornaamste voordeel van het lokaal is, dat beter gebruik wordt gemaakt van het onderwijsbudget en problemen met de aanbesteding van de aanschaf van de tablets worden voorkomen, zegt Pawit, door de krant een van Pheu Thai’s onderwijsexperts genoemd.
Dit schooljaar is het tweede jaar waarin leerlingen een tablet kregen. Het eerste jaar kregen alle Prathom 1 leerlingen zo’n ding, dit jaar ook de leerlingen van Mathayom 1, maar voor zover ik weet zijn nog niet alle tablets uitgedeeld, vanwege problemen met de aanbesteding. Tot  nu toe hebben 1,6 miljoen tablets hun weg naar het onderwijs gevonden.

Dinsdag 7 januari
– Ze hadden in december geleverd moeten worden, maar ze zijn er nog steeds niet: de tablet PC’s voor leerlingen van Prathom 1 in zone 1 en 2 en de dito speeltjes voor leerlingen van Mathayom 1 en leraren in zone 4. [Om welke gebieden het precies gaat, weet ik niet.] Het ministerie van Onderwijs overweegt nu het contract met de leveranciers, een Chinees en een Thais bedrijf, te annuleren.
De leveranciers geven als verklaring dat de waardedaling van de baht hen dupeert, de kosten zouden daardoor met 10 procent gestegen zijn. Bovendien heeft brand gewoed in de fabriek die het RAM-geheugen levert.
Ontbinding van de contracten is mogelijk wanneer de boete als gevolg van de overschrijding van de uiterst leverdatum 10 procent van het aanbestedingsbedrag bedraagt. Het ministerie kan ook de borg van 60 miljoen baht in beslag nemen.De bedrijven hebben al een brief gehad van het Office of the Basic Education Commission (Obec) waarin ze gewaarschuwd worden voor een boete van 0,2 procent per dag. De komende week verwacht Obec een uitleg van de vertragingen en een bevestiging van hun voornemens.
Overigens zijn er ook problemen in zone 3. Na een rapport van de Rekenkamer heeft het ministerie de veiling ongeldig verklaard. De leverancier is daartegen in beroep gegaan. Dus ook in die zone geen tablets voor de kindertjes.

Zaterdag 11 januari 2014
– De Chinese leverancier van tablet PC’s voor de leerlingen van Prathom 1 in de zones 1 en 2 krijgt geen uitstel van levering. Het bedrijf had de tablets op 24 december moeten leveren en vraagt een uitstel van 150 dagen. Het zegt te kampen met een tekort aan RAM-geheugens vanwege een brand bij de leverancier en hogere kosten vanwege de waardeling van de baht. Het bedrijf heeft ook gevraagd de boete op het overschrijden van de leveringstermijn te schrappen. Het ministerie van Onderwijs zegt dat uitstel van levering onmogelijk is, want dat zou in strijd zijn met de Procurement Act.

Maandag 13 januari
– Het blijft tobben met de aanschaf van tablet PC’s voor leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs. Het ministerie van Onderwijs wil nu de aanbestedingsprocedure wijzigen. Vorig schooljaar ging het goed, dit schooljaar hebben nog tal van kinderen geen tablet gezien. Twee bedrijven moeten nog steeds leveren en de aanbesteding voor zone 3 is geannuleerd. Ambtenaren van het ministerie denken na over een oplossing. De voorkeur gaat uit naar een ‘smart classroom’ met tablets, een idee dat is gelanceerd door een adviseur van de minister.

Woensdag 5 februari
– Pech voor de leerlingen van Prathom 1 in de onderwijszones 1 en 2, maar een tablet PC voor hen zit er dit schooljaar, dat volgende maand eindigt, niet meer in en misschien wel nooit meer. Het Chinese bedrijf Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co, dat de 804.742 tablets in december had moeten leveren, heeft zich teruggetrokken.

Als reden geeft het de politieke instabiliteit in Thailand, meningsverschillen over het contract, communicatieproblemen en een boete voor te late levering. Het bedrijf wil verdere verliezen voorkomen, trekt zich terug en biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Maar het behoudt zich het recht voor in beroep te gaan.
Het ministerie van Onderwijs trekt zijn bankgarantie van 120 miljoen baht in en zal het bedrijf aansprakelijk stellen voor eventuele toekomstige schade. Vrijdag vergadert de commissie, die over het tabletprogramma gaat, over de verdere gang van zaken.
Het ministerie kan niet ontkennen dat het tablet-programma sinds het begin problemen heeft ondervonden, zegt minister Chaturon Chaisang (Onderwijs), hetgeen mij de understatement van het jaar lijkt.
De leerlingen in zone 1 en 2 zijn trouwens niet de enigen, die zonder tablet door het leven moeten gaan, want er zijn ook problemen met de levering van tablets aan Mathayom 1 leerlingen in zone 3 (centraal en Zuid-Thailand) door een Thais bedrijf. Dat contract is geschrapt wegens vermoedens van prijsopdrijving. In zone 4 (Noorden en Noordoosten) zijn geen problemen.
Het tabletprogramma, een van die leuke (maar dure) verkiezingsbeloftes van Pheu Thai in 2011, is aan zijn tweede jaar bezig.

Vrijdag 7 februari
– Nu de Chinese leverancier zich heeft teruggetrokken, gaat het ministerie van Onderwijs opnieuw proberen een bedrijf te vinden dat de 800.000 tablet PC’s wil leveren voor de Prathom 1 leerlingen van onderwijszone 1 en 2. Over een maand eindigt het schooljaar en de kindertjes hebben dat leuke speeltje nog niet in handen gehad. Het Chinese bedrijf had de tablets in december moeten leveren, maar ziet daar nu vanaf, onder andere vanwege verschil van mening over het contract en de huidige politieke situatie in Thailand.

Zaterdag 8 februari
– Het Chinese bedrijf Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co, dat zich heeft teruggetrokken als leverancier van tablet PC’s voor de Prathom 1 leerlingen in de onderwijszones 1 en 2, kan een fikse claim tot schadevergoeding verwachten.

Het bedrijf had de tablets in december moeten leveren, maar liet eind januari weten het contract te annuleren wegens de politieke onrust in Thailand, meningsverschillen over het contract en communicatieproblemen.
Binnen 45 tot 50 dagen wordt een veilig gehouden om een nieuwe leverancier voor de tablets te zoeken, zegt minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs). Verwacht wordt dat de leerlingen het speeltje in juni krijgen, wanneer ze inmiddels in Prathom 2 zitten.
Behalve de leerlingen in zone 1 en 2 hebben Mathayom 1 leerlingen in zone 3 ook nog geen tablet gezien. Het bedrijf dat de tablets moet leveren, is beschuldigd geweest van prijsopdrijving, maar gebleken is dat dit niet het geval is. Wanneer deze leerlingen hun tablet krijgen, vermeldt het bericht niet.

Zondag 9 februari
– Thaise leraren Engels moeten dit jaar examen doen om hun taalbeheersing vast te stellen. Op basis van hun prestaties op het Common European Framework of Reference Examination krijgen ze een beoordeling en wordt hun school in een categorie ingedeeld, die de kwaliteit op het gebied van tweetalig onderwijs aangeeft.
Volgens Watanaporn Rangubtook, adviseur van het Office of the Basis Education Commission, is het examen nodig om te bepalen in welke gebieden verdere training nodig is. ‘Ons doel is de leraren aan te moedigen, te trainen en te ondersteunen met lesmateriaal en uitspraak, zodat hun vertrouwen bij het onderwijzen van Engels toeneemt.’
Watanaporn zegt dat voorgaande programma’s van het ministerie van Onderwijs steunden op de inzet van buitenlandse vakleerkrachten, maar die aanpak is te duur gebleken. Dit jaar wil het ministerie proberen met een eigen curriculum te komen, waardoor zowel de kwaliteit van Thaise leraren Engels als leerlingen toeneemt. Het English Bilingual Education Programme stelt leraren in staat vier vakken in het Engels te geven in de klassen 1 tot 4.
De rest van het bericht laat ik weg, want erg duidelijk is het niet. Misschien moet de verslaggeefster Shona Yang maar eens naar een bijscholingscursus journalistiek.

Dinsdag 11 februari
– Lang gewacht, stil gezwegen, nooit gedacht, toch gekregen. Die uitdrukking lijkt van toepassing op de 800.000 tablet PC’s voor leerlingen van Prathom 1 in de onderwijszones 1 en 2, de 402.889 tablets voor Mathayom 1 leerlingen in zone 4 en de 426.683 tablets voor zone 3. Na een jaar vertraging komen ze er in juni aan, wanneer de leerlingen al een klas zijn opgeschoven.
De eerste groep had de tablets in december moeten ontvangen, maar de Chinese leverancier heeft zich teruggetrokken. Er komt nu een veiling voor een nieuwe leverancier. De levering in zone 3 (centraal en Zuid-Thailand) is vertraagd omdat de leverancier beschuldigd is geweest van prijsopdrijving.
Dat ook in zone 4 (Noorden en Noordoostem) leerlingen nog geen tablet hebben gezien, werd niet in eerder berichten gemeld. Wel dat in deze zone geen problemen waren. Waarom ze niet al verspreid zijn, wordt niet duidelijk uit het bericht. De eerste 18.000 worden volgende maand geleverd. [Onder voorbehoud, want misschien maakt de krant er weer een potje van.]

Woensdag 19 februari
– De leerlingen van Prathom 1 die nog steeds geen tablet PC hebben gekregen, worden midden dit jaar blij gemaakt met dit educatieve speeltje. De tablets voor leerlingen van Mathayom 1 in onderwijszone 4 (Noorden en Noordoosten) worden vanaf eind deze maand verspreid.

De Prathom 1 leerlingen in zone 1 en 2 hadden hun tablet in december moeten ontvangen (ook al rijkelijk laat), maar de Chinese leverancier kon ze toen niet leveren en trok zich in januari terug. Op 25 maart wordt een nieuwe e-veiling gehouden om een andere leverancier te zoeken.
Het ministerie van Onderwijs neemt de garantiesom van 120 miljoen baht, gestort door het Chinese bedrijf, in beslag en legt het bedrijf een boete op van 108 miljoen baht.

Woensdag 26 februari
– Sasithara Pichaicharnnarong, secretaris-generaal van het kantoor van de Education Council, vliegt de laan uit. Ze gaf het groene licht voor de aanschaf van lesmaterialen voor beroepsopleidingen ad 122,46 miljoen baht zonder dat daarvoor de vereiste papieren aanwezig waren. De spullen werden te duur gekocht en sommige opleidingen hadden ze niet eens nodig omdat ze geen cursussen gaven waarvoor die vereist waren.

Maandag 10 maart
– Vraagje. Onlangs werd het seminar ‘Policy on the Reform of English Learning and Teaching’ gehouden. Wat zou de voertaal zijn geweest?

Het seminar werd bijgewoond door honderd bovenmeesters, tegenwoordig schooldirecteur geheten. Het ministerie van Onderwijs lanceerde op het seminar het plan om het komend schooljaar op enkele scholen het Common European Framework of Reference for Languages in te voeren.
Seminarvoorzitter en minister van Onderwijs Chaturon Chaisaeng is vol vertrouwen dat door invoering van de CEFR de beheersing van de Engelse taal van leerlingen zal verbeteren en dat ze kunnen concurreren met leerlingen van andere landen.
Binnenkort moeten de Thaise leraren Engels met hun billen bloot, want dan moeten ze het CEFR-examen doen. We zijn benieuwd.

Zaterdag 22 maart
– Om welk gebied het gaat, wordt niet vermeld, maar de leerlingen van Mathayom 1 in onderwijszone 4 zien voorlopig niet de beloofde tablet PC’s. Het ministerie van Onderwijs heeft het contract met de Thais leverancier Jasmine Telecom verbroken omdat de levering al 74 dagen vertraagd is. Dat gaat het bedrijf ook nog een boete kosten. Jasmine geeft de schuld aan de producent in China. Binnenkort wordt een nieuwe veiling voor de levering van de 402.889 tablets gehouden.

Donderdag 27 maart
– Wanneer de Prathom 1 leerlingen in onderwijszone 1 (centrale en zuidelijke provincies) en 2 (noordelijke en noordoostelijke provincies) nu eindelijk de beloofde tablet PC krijgen, vermeldt het bericht niet, hetgeen andermaal een indicatie is dat sommige journalisten bij Bangkok Post terug naar de schoolbanken moeten.

Het bericht vermeldt wel dat het Chinese bedrijf Haier Electrical Appliances en de Thaise Transmission Industry de order in de wacht hebben gesleept om 800.000 van die speeltjes te leveren. Ze wonnen een veiling, die moest worden uitgeschreven omdat het contract met het bedrijf dat ze oorspronkelijk zou leveren was opgezegd; het bedrijf kon ze niet tijdig leveren. Dat bedrijf krijgt nog een leuke schadeclaim van de Basic Education Commission.

Maandag 31 maart
– Thaise leerlingen presteren ver onder het gemiddelde bij de internationale onderwijstoets Pisa en daar wil het ministerie van Onderwijs verandering in brengen. Het heeft zes ‘strategieën’ in petto om de scores bij lezen, wiskunde en science op te krikken. Ze bestaan ondermeer uit het aanleggen van een Pisa test bank en het ontwikkelen van lesmateriaal. Scholen waarvan de leerlingen slecht scoorden, krijgen extra hulp.

De Pisa test wordt elke drie jaar georganiseerd door de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Thailand nam er in 2000 voor het eerst aan deel. De test wordt gemaakt door leerlingen van 15 jaar. De volgende test wordt in augustus volgend jaar gehouden.

Dinsdag 1 april
– Alhoewel nog steeds leerlingen wachten op de beloofde tablet PC, werkt het ministerie van Onderwijs nu al aan de voorbereidingen van het programma voor de nieuwe Prathom 1 en Mathayom 1 leerlingen in het schooljaar 2014, het derde jaar waarin het programma draait. Een commissie heeft de technische specificaties vastgesteld en een berekening van de kosten gemaakt. De aanbesteding vindt middels een elektronische veiling plaats.

[Mag ik als oud-onderwijzer nog een kanttekening plaatsen? Kan de commissie zich niet beter met de vraag bezighouden of de tablet een nuttig leermiddel is gebleken? Wat voor content is beschikbaar en op welke wijze wordt de tablet door onderwijzers in het onderwijsleerproces ingezet? Dat zijn de vragen die er werkelijk toe doen.]

Woensdag 16 april
– Het lotingsysteem voor openbare middelbare scholen moet op de helling, vindt het Office of the Basis Education Commission (Obec). Volgens de Obec secretaris-generaal levert het systeem te veel stress op voor de ouders en kinderen. Vaak gaan ze een heilig beeld vragen voor een plaats op de school van hun voorkeur te zorgen. Bovendien kan met het systeem gerommeld worden.

Verder blijkt dat het aantal aanmeldingen voor minder prestigieuze scholen daalt. Voor de Surasakmontree school die 100 leerlingen per jaar toelaat, gaven zich 167 leerlingen op, maar slechts 104 kwamen opdagen, zodat de school besloot ze allen toe te laten.
Het lotingsysteem geldt voor de helft van het aantal plaatsen en alleen voor leerlingen uit het eigen servicegebied; voor de overige plaatsen moet een toelatingsexamen worden gedaan.

Vrijdag 18 april
– Is er weer gesjoemeld met cijfers voor studenten? Daar lijkt het wel op, want een opvallend groot aantal studenten aan achtendertig beroepsopleidingen heeft in veel vakken hoge cijfers behaald. Op één opleiding bijvoorbeeld kregen alle leerlingen in dezelfde klas ‘grade 4’ en dat kan geen zuivere koffie zijn. Het kantoor van de Vocational Education Commission doet onderzoek.

Zondag 27 april
– Universitaire studenten verzetten zich tegen de introductie van een nieuw examen door het National Institute of Education Testings Service. Als ik het goed begrijp, dienen studenten dit examen te maken ter verkrijging van hun bachelors, masters of doctorsgraad. Een Facebook-pagina met kritiek op het examen heeft al 60.000 Likes gescoord.

De studenten zeggen dat het examen een extra last op hen legt, terwijl ze nu al overbelast worden. Bovendien examineren universiteiten al studenten; iedere major (hoofdvak) heeft eigen examens om te bepalen of studenten de stof voldoende beheersen.
In het nieuwe examen wordt onder andere de beheersing van het Engels en Thai getest, morele argumentatie en kritisch denken.

Woensdag 30 april
– Het nieuwe examen voor studenten op bachelors, masters en doctoraal niveau krijgt dit jaar een voorzichtige start met één van de vier onderdelen. Studenten worden getest op hun beheersing van de Engelse taal. Deelname aan het examen is niet verplicht; het heeft geen gevolgen voor hun cijfers en dat moet de studenten geruststellen die op Facebook stevig tekeer zijn gegaan tegen de verzwaring van hun werkdruk.

Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) zegt dat het examen een extra middel is om de kwaliteit van universiteiten te bepalen. Direct nadat de studenten het examen hebben gemaakt, krijgen ze de uitslag. De minister hoopt dat veel studenten eraan deel zullen nemen. Hopelijk begrijpen ze dat het examen kan helpen het onderwijs te verbeteren.

Donderdag 1 mei
– Het plan om een nieuw nationaal examen voor graduates op bachelors, masters en doctoraal niveau te introduceren, blijft de gemoederen bezighouden. Gisteren werd er zelfs een seminar aan gewijd. Studenten maken bezwaar tegen de verzwaring van de werkdruk, ze maken zich zorgen over de betrouwbaarheid; alleen bedrijven die bijlessen geven, zouden ervan profiteren en bestaande internationale tests zijn meer dan adequaat om de bekwaamheid van studenten vast te stellen. Een lector is bang dat de studenten het examen niet serieus nemen omdat het primair bedoeld is de kwaliteit van universiteiten te meten.

– Nog meer kritiek op het ministerie van Onderwijs. Het Thailand Development Research Institute heeft bezwaar tegen het fuseren c.q. opheffen van kleine scholen. Het ministerie kan zich beter bezighouden met de financiering van die scholen, vind het TDRI. Volgens het TDRI worden ze slecht gemanaged, waardoor ze meer kosten dan grote scholen in meer ontwikkelde streken. Het vindt dat de scholen meer zeggenschap moeten krijgen over de besteding van hun budget.

Woensdag 11 juni
– Eerst hebben ze een jaar moeten wachten op de beloofde tablet PC, een populistisch speeltje van voormalig regeringspartij Pheu Thai, en nu moeten ze wachten op nieuwe content. Leerlingen van Prathom 1 en Matayhom 1 zitten inmiddels namelijk in de tweede klas, maar het lesmateriaal voor die jaren, alhoewel al ontwikkeld, staat nog niet op hun tablet. Het kantoor van de Basic Education Commission belooft de content er zo snel mogelijk op te zetten.

Overigens hebben nog niet eens alle leerlingen de tablet gezien. In onderwijszone 1 worden ze volgende maand verspreid. In zone 2 en 3 hebben nog niet alle leerlingen een tablet ontvangen. De aanbesteding voor zone 4 (Noorden en Noordoosten) is na de coup opgeschort. De NCPO heeft de betrokken onderwijsdiensten gelast het programma tegen het licht te houden.
– Burgerplichten en geschiedenis: die twee vakken moeten meer aandacht krijgen in het onderwijs, zegt Suthasri Wongsaman, permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs. Het kantoor van de Basic Education Commission heeft de opdracht gekregen daarvoor nieuwe lesboeken te maken. Die moeten binnen een maand klaar zijn. De opdracht vloeit voort uit het beleid van het militair gezag om verzoening en eenheid te bevorderen.

Donderdag 12 juni
– Ik meldde het al eerder: Op aandringen van de junta om meer aandacht te besteden aan de plichten van burgers en historische onderwerpen wordt het leerplan van scholen uitgebreid met lessen in burgerschapskunde en wordt de geschiedenisleerstof herzien.

Bij geschiedenis moet het niet alleen gaan over historische periodes of achtergronden, maar het vak moet ook begrip van Thailand’s geschiedenis kweken. Bij burgerschapskunde gaat het om de plichten en verantwoordelijkheden van burgers met als doel verzoening en eenheid in het land te brengen.
Voor beide vakken wordt nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Het is de bedoeling dat ze in het tweede semester van het schooljaar 2014 (oktober, november) van start gaan.
Internationale scholen gaat gevraagd worden hun leerplan aan te passen. Sommige scholen hebben Thaise geschiedenis niet op het rooster staan, alhoewel de helft van de leerlingen Thais is.

Avondklok vervalt in gehele land; tablet PC programma geschrapt
14 juni – Het militair gezag laat er geen gras over groeien. De avondklok, al opgeheven in 25 toeristische gebieden, vervalt. In september draagt het militair gezag het landsbestuur over aan een interim-regering en in oktober wordt een wetgevend orgaan gevormd. Die zullen een jaar het land besturen. Zodra alle noodzakelijk hervormingen zijn afgerond, kunnen Thais naar de stembus.
Coupleider generaal Prayuth Chan-ocha maakte deze voornemens vrijdag bekend in zijn derde tv-praatje. Hij kondigde ook aan dat er een eind komt aan het hypotheeksysteem voor rijst (zie Doek valt voor controversieel hypotheeksysteem voor rijst). De boeren die nog geld tegoed hebben voor hun ingeleverde rijst, worden uiterlijk 22 juni betaald. Thans heeft 80 procent van de 600.000 betrokken boeren al het geld ontvangen waarop ze maandenlang hebben moeten wachten.
Tablet PC-programma op de schop
Een ander speeltje van voormalig regeringspartij Pheu Thai sneuvelt ook: het tablet PC-programma voor alle leeringen van het basis en voortgezet onderwijs. Het programma wordt wel afgemaakt voor de leerlingen van Mathatyom 1 in het Noorden en Noordoosten, die nog geen tablet hebben ontvangen.
Maar daarna is het over en uit. Het in de begroting 2015 voor het programma uitgetrokken budget gaat besteed worden aan andere projecten die leerlingen ten goede komen, zegt een bron binnen het ministerie van Onderwijs. De diensten die de tablets hebben verspreid, is gevraagd met suggesties te komen.
Eerder kwam het Office of the Basic Education Commission met het idee van de ‘smart classroom’, een lokaal uitgerust met de modernste technologie en interactieve computer software. De gemeentes Pattaya en Bangkok suggereerden eerder tablets met hogere specificaties te kopen of iPads. 

Dinsdag 17 juni
– Na twee jaar trekt de junta de stekker uit het controversiële tablet PC-programma van de vorige regering. Zelfs de leerlingen van onderwijszone 4 (Noorden en Noordoosten) die nog recht hebben op een tablet, vissen naast het net. Het is over en uit voor het speeltje van de voormalige Pheu Thai regering.

Het in de begroting 2013 en 2014 voor het programma uitgetrokken budget gaat besteed worden aan nuttiger projecten. De betrokken diensten is al gevraagd daarvoor voorstellen te doen. Suthasri Wongsaman, permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs, denkt aan de inrichting van de zogeheten smart classroom, een lokaal met geavanceerde technologie.

Zondag 22 juni
– Vorige week schrapte de NCPO het One Tablet per Child programma van de vorige regering, maar dit heeft wel tot gevolg dat de leerlingen van Mathayom 2 (klas 2 middelbare school) nu tablets hebben met content van klas 1, omdat ze de beloofde tablet pas kortgeleden ontvingen. Ze kunnen dus alleen gebruikt worden voor searches op internet. Voor onderwijsdoeleinden zijn ze ongeschikt, zegt een schooldirecteur in Bangkok.

Een docent economie van de Kasetsart universiteit stelt daarom voor het voor de tablets uitgetrokken budget in de begrotingen van 2014 en 2015 te gebruiken voor het ontwikkelen van lesmateriaal, anders zijn de tablets overbodig. Overigens zijn sommige leerlingen bepaald niet onder de indruk van de ontvangen tablet. ‘Niets bijzonders, want ik heb thuis een iPad’, zegt een leerling van Mathoyom 2. Ze had liever een ‘talking dictionary’ gekregen.

Dinsdag 24 juni
– De tien overheidsdiensten die betrokken waren bij het geschrapte One Tablet per Child programma (een initiatief van de vorige regering), hebben gisteren overeenstemming bereikt over het alternatief: de inrichting van een smart classroom in elke school. Daarvoor is een bedrag van 7 miljard baht beschikbaar dat oorspronkelijk bedoeld was voor de tablets. Met dat bedrag kunnen de 20.000 scholen van de betrokken diensten bediend worden.

In zo’n slim klaslokaal komen tablets voor leerlingen en onderwijzers, notebooks met control systems, elektronische toetsenborden en oplaadpunten. Het ministerie van ICT levert de wireless toegangspunten.

Donderdag 26 juni
– Leerlingen van religieuze scholen (pondok) in het Zuiden, die naar het reguliere vervolgonderwijs gaan, ondervinden grote problemen omdat het door hen gevolgde onderwijs er niet op aansluit. Alleen wanneer ze islamitische studies blijven volgen, hebben ze dat probleem niet.

Op een seminar in Hat Yai kregen de 350 deelnemers dit te horen van Suthasri Wongsamarn, permanent secretaris [in Nederlandse termen: secretaris-generaal] van het ministerie van Onderwijs. De kloof komt aan het licht bij de Ordinary National Test. De leerlingen scoren er laag. Suthasri riep onderwijsdiensten op voor bijspijkerlessen te zorgen.
De bijeenkomst in het Zuiden was bedoeld het onderwijsbeleid van de NCPO toe te lichten en om uit de eerste hand te horen wat er de problemen zijn. Een van de problemen is het grote aantal drop-outs, met name in het middelbaar onderwijs, en schoolverzuim, zei Peerasak Rattana, directeur van het Regional Education Office 12 (Yala, Narathiwat, Pattani en vier districten in Songkhla). Veel zuidelijke kinderen zijn zwak in rekenen en taal, waardoor ze van school gaan of spijbelen, aldus Peerasak. Een bekend probleem is verder dat onderwijzers het doelwit van opstandelingen zijn; velen zijn al om het leven gekomen.

Dinsdag 8 juli
– Het ministerie van Onderwijs gaat uitzoeken hoe het toch komt dat grote aantallen leerlingen bijles volgen om een betere kans te hebben bij de toelatingsexamens voor de universiteit. [Nou, dat kan ik ze wel vertellen: omdat op veel scholen slecht onderwijs wordt gegeven. Maar naar mij zullen ze wel niet luisteren.] Maar er gloort hoop aan de horizon. Wanneer de redenen bekend zijn, kan het onderwijs worden verbeterd, zegt Suthasri Wongsamarn, permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs. En dat scheelt de ouders, die de bijlessen betalen, een hoop geld. Het initiatief van Onderwijs is een reactie op opmerkingen van Prayuth, vrijdag in zijn tv-toespraak. Hij zei precies hetzelfde.

Dinsdag 15 juli
– Heerlijk, al die plannetjes die ze bij Onderwijs bedenken. Maar ik zeg: geen woorden, maar daden. Het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) werkt aan plannen om underprivileged kinderen in landelijke gebieden voor te bereiden op de Asean Community door ze Engels taalonderwijs te geven dat aansluit op de arbeidsmarkt. Thans stromen die kinderen na drie jaar Mathayom met een beperkte kennis van de Engelse taal de arbeidsmarkt op.

Obec ontwikkelt nu Engels lesmateriaal, waar ze in de praktijk wat aan hebben, zoals supermarkt, kantoor, ziekenhuis, toerisme, transport en de bouw. Leraren Engels op 450 van de 7.000 scholen met de doelgroep hebben al een training gehad voor het programma dat in november van start gaat. Het aantal uren Engelse les blijft gelijk. De nadruk in alle scholen gaat verschuiven van grammatica naar communicatieve vaardigheden.

Zondag 20 juli
– Houd politieke invloed buiten de schooldeuren. Die oproep deed Sompong Jitradup, docent aan de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, gisteren tijdens een forum van het ministerie van Onderwijs, gewijd aan onderwijshervormingen. Tegelijkertijd dienen lokaal onderwijsmanagement en de particuliere sector meer invloed te krijgen op het onderwijsbeleid, vindt hij.

Andere kwesties die werden aangesneden, hadden betrekking op decentralisatie en een grotere continuïteit bij wijzigingen van het onderwijsbeleid. Het forum was het erover eens dat er een eind moet komen aan de huidige top-down benadering; de student dient centraal te staan.
Varakorn Samakoses, rector van de Dhurakit Pundit universiteit, wees op het probleem van discontinuïteit. ‘Als een politieke partij plaats maakt voor een andere partij, wordt het onderwijsbeleid ook veranderd. Politici moeten eens ophouden leraren te pleasen met als enige doel stemmen te verwerven.’

Kan het nog gekker? Een goede daden paspoort voor leerlingen
27 juli – Bangkok Post meldde het niet in haar berichtgeving, maar het wordt wel genoemd in het hoofdredactioneel commentaar van 26 juli. De leiding van het ministerie van Onderwijs heeft het idee besproken om een good deeds passport voor alle leerlingen te introduceren.
In dat paspoort zou de houder op basis van de directieven van de NCPO (junta) moeten bijhouden welke goede daden hij/zij heeft verricht, zoals dankbaarheid betonen aan je ouders, de belangen van het land voor je eigen belangen laten gaan en de duurzaamheidsfilosofie van de koning in je eigen leven toepasen. Het paspoort zou vervolgens door de schooldirecteur moeten worden gecontroleerd. De leerlingen krijgen een cijfer dat kan worden gebruikt als extra criterium voor toelating tot de universiteit.
Achtergrond van dit opmerkelijke plannetje is de wens om leerlingen te stimuleren zich meer bezig te houden met sociale activiteiten in plaats van bijlessen volgen, wat momenteel de praktijk is. Leerlingen proberen zo hun kans op toelating tot de universiteit te vergroten.
Volgens de krant is het idee overladen met een storm van kritiek en spot [ook daarover niets in de nieuwskolommen van de krant]. De reactie van het ministerie: We gaan de zaak nauwkeurig bestuderen alvorens een besluit te nemen over de vraag hoe leerlingen het best aangemoedigd kunnen worden om een bijdrage aan de samenleving te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.
De krant vindt de gedachte achter het paspoort niet verkeerd, maar betitelt het project als het tastbaar bewijs dat de top-down bureaucratie het contact met de moderne samenleving kwijt is.
Als u het mij vraagt: hier horen we nooit meer iets over.

Dinsdag 29 juli
– Wat voor domoren [mijn woordkeus] werken er bij het ministerie van Onderwijs? Gisteren schreef ik over het goede daden paspoort en vandaag meldt de krant dat het ministerie onbevoegde professionals uit bepaalde beroepsgroepen toestemming wil geven het krijtje te hanteren vanwege het tekort aan leerkrachten. [Lees: college te geven] Dekens van universiteiten en colleges verzetten zich.

Een soortgelijk plan is al eens bedacht door de Teacher’s Council of Thailand (TCT), maar in dit plan zouden de niet bevoegde docenten tegelijk met het lesgeven een cursus moeten volgen, waarmee ze hun bevoegdheid konden halen. In het ministeriële plan krijgen ze automatisch na twee jaar proefdraaien een akte van bevoegdheid. ‘We hebben geen problemen met outsiders, maar we moeten wel de kwaliteit handhaven’, zegt TCT-president Paitoon Sinlarat.
De deken van de faculteit Onderwijs van de Rajabhat Maha Sarakham universiteit vraagt zich of dat tekort aan leerkrachten überhaupt bestaat. Hij wijst erop dat 300.000 studenten een lerarenopleiding volgen.

Vrijdag 8 augustus
Civic duty heet het vak, in het Nederlands burgerschapskunde, maar in de Thaise context betekent het leren je netjes te gedragen als burger. De Kiesraad en het ministerie van Onderwijs steken de koppen bij elkaar om de vakinhoud beter te laten aansluiten bij de huidige politieke ontwikkelingen.

‘In dit vak willen we dat de kinderen democratische principes begrijpen en de basisrechten van anderen respecteren’, zegt Kiesraad-voorzitter Supachai Somcharoen. Als voorbeeld noemt hij de les ‘Listen, I am speaking’, waarbij leerlingen de rol aannemen van spreker en toehoorder. De toehoorder moet samenvatten wat de spreker heeft gezegd. Zo leren ze naar anderen te luisteren en hun rechten te respecteren.
Een andere les heet Por Pla Ta Klom (fish with circular eyes). Hoe komt het dat verschillende soorten vis in één aquarium kunnen leven? [Snapt u hem?]
Het vak Civic duty bestaat sinds 2007. Het staat zowel op de lagere als op de middelbare school op het rooster. Het lesmateriaal wordt geschreven door de Kiesraad en het ministerie. De junta heeft erop aangedrongen meer aandacht te besteden aan democratie en burgerplichten.

Vrijdag 15 augustus
– Het ministerie van Onderwijs is het gisteren eens geworden over de eerste fase van een plan voor onderwijshervormingen tussen 2015 en 2021. In de eerste fase worden negen zaken aangepakt. Ik licht er enkele uit: het aantal vakken wordt verminderd, leerlingen moeten worden onderwezen in life skills [?] en het beroepsonderwijs dient beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt.

Het is de bedoeling dat het aantal leerlingen in het beroepsonderwijs van 34 procent naar 50 procent in 2021 en 60 procent in 2026 stijgt. De permanent secretaris van het ministerie zegt dat het image van die leerlingen dient te verbeteren, zodat meer leerlingen voor het beroepsonderwijs kiezen. Met dat image is wat mis, want regelmatig slaan studenten van rivaliserende beroepsopleidingen elkaar de hersens in.

Zaterdag 16 augustus
– Om kinderen die in veraf gelegen gebieden wonen, een betere kans te geven om toegelaten te worden tot topscholen, zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor de zogeheten catchment areas. Middelbare scholen zijn tot nu toe verplicht uit de directe omgeving 50 procent van de nieuwe leerlingen aan te nemen en 50 procent uit de buitengewesten. Dat eerste percentage gaat naar 40 en dat tweede [even op zijn Thais de zakjapanner raadplegen] – juist – 60 procent.

De wijziging reflecteert de daling van het geboortecijfer en gemakkelijker vervoersmogelijkheden, zegt Kamol Rodklai, secretaris-generaal van het Office of the Basic Education Commission (Obec).
De toelatingprocedure voor leerlingen uit de eigen omgeving kan bestaan uit een toelatingsexamen, nummertjes trekken of beide. Vorig jaar opteerden slechts 22 van 100 scholen voor de loterij. Obec overweegt het systeem te schrappen.

Maandag 18 augustus
– Thailand’s internationale scholen staan met open armen gereed om leerlingen uit de andere Asean-landen te ontvangen, wanneer de AEC (Asean Economic Community) eind 2015 van kracht wordt. De 170 scholen en zes die dit jaar open gaan, hebben voldoende plaatsen om grote aantallen leerlingen te plaatsen.

Bundit Sriputtangul, secretaris-generaal van Opec (Office of the Private Education Commission), wijst erop dat het onderwijs op Thailand’s internationale scholen van hoge kwaliteit is, hetgeen onder andere blijkt uit buitenlandse accreditaties. De scholen moeten ook voldoen aan visitaties door Opec en kwaliteitsbeoordeling door het kantoor van National Standards and Quality Assessment. De buitenlandse accreditaties zijn dit jaar door Opec geïntroduceerd.
Wanneer de AEC van kracht is, verwachten de scholen leerlingen te recruteren uit de CLMV-landen: Cambodja, Laos, Myanmar en Vietnam. Uit Singapore en Maleisië zullen geen leerlingen komen, want die landen hebben zelf uitstekende onderwijsvoorzieningen; sommigen menen beter dan Thailand.

Dinsdag 26 augustus
– Het controversiële en grotendeels nutteloze project One Tablet per Child werd in mei geschrapt door de junta, maar hoe zit het met de daarop volgende oprisping van Onderwijs: de smart classroom? Oftewel een lokaal dat is uitgerust met een computer en audioviduele apparatuur zodat de meester of juf hun didactisch arsenaal kunnen uitbreiden.

Het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) is ermee bezig. Het heeft scholen gevraagd wat voor technologie ze nodig hebben. Binnen twee weken moet dat onderzoek zijn afgerond en wordt het resultaat ter goedkeuring voorgelegd aan de NCPO en daarna het kabinet. Volgens Obec zijn niet alle scholen klaar voor het slimme lokaal.
Een ander project van Obec is het Klai Kangwon Palace distance learning scheme dat zich richt op de kleine scholen van Obec en de grensscholen van de grenspolitie. De NCPO heeft onlangs 1,3 miljard baht uitgetrokken voor het project dat gebruik maakt van een satelliet. [Ik heb er nog nooit over gelezen en helaas ontbreken details.]

Vrijdag 29 augustus
– Van zeven universiteiten is de masters cursus recht niet gecertificeerd door de Judicial Commission. Het kantoor van de Higher Education Commission (Obec) vraagt om een uitleg. Volgens de commissie ontbreekt bij vier programma’s een voldoend aantal gekwalificeerde docenten en bij drie zijn de docenten niet volledig gekwalificeerd, zijn er te weinig colleges of de cursus voldoet niet aan de eisen van de commissie. De cursusssen worden gevolgd door studenten die assistent-rechter willen worden.

Het besluit om de cursussen niet te certificeren is dinsdag genomen. De betrokken universiteiten zijn de Eastern University of Management and Technology, Siam University, Burapha University, Kasem Bundit University, Tapee University, Pathamthani University en Eastern Asia University.

Dinsdag 2 september
– Het Thaise onderwijs is niet alleen van een armzalig niveau [zoals blijkt uit internationale vergelijkingen], maar er wordt ook flink gesjoemeld met huiswerk. Het ministerie van Onderwijs heeft op internet 1,58 miljoen advertenties gevonden waarin huiswerkhulp wordt aangeboden of beter gezegd aangeboden het huiswerk voor iemand te maken die het dan als het zijne inlevert. Daarvoor moet uiteraard betaald worden. Onderwijs meent dat de toenemende ‘huiswerkindustrie’ het gevolg is van te moeilijk huiswerk.

‘Een potentiële bedreiging voor de veiligheid van het land’, vindt Suthasri Wingsamarn, permanent secretaris van het ministerie, deze praktijk. ‘Ze verzwakken de mogelijkheid van jonge mensen om kennis te verwerven en ondermijnen het onderwijsstelsel. En dat heeft op zijn beurt een schadelijk effect op de beroepsbevolking.’
Het ministerie stuurt de lijst met gevonden advertenties door naar het ministerie van ICT, zodat de desbetreffende bronnen (websites, blogs, Facebook, Instagram) geblokkeerd kunnen worden. Als het gaat om leraren, kunnen ze disciplinaire actie verwachten. De leraren zouden hun leerlingen de juiste hoeveelheid huiswerk moeten geven en eisen dat het handgeschreven is in plaats van getypt, bepleit Suthasri. Eén uur huiswerk per dag vindt ze het maximum.

Maandag 8 september
– De aangekondigde bezuinigingen op onderwijsuitgaven voor buitenlandse kinderen vallen niet in goede aarde bij de Migrant Working Group (MWG). De secretaris-generaal van de Basic Education Commission kondigde die bezuinigingen eerder aan. Ze zouden nodig zijn omdat het aantal betrokken kinderen binnen drie jaar naar 250.000 omhoog schiet, maar de MWG bestrijdt die voorspelling.

Het kunnen er nooit zoveel worden, want vorig jaar bedroeg het aantal leerlingen uit China, Japan, Korea, Cambodja, Myanmar en Laos slechts 113.067 op een totaal aantal leerlingen van 7,2 miljoen, zegt Adison Koetmongkhon van de MWG.
De bezuinigingen zouden tot gevolg hebben dat de ouders voortaan voor schooluniform, boeken en uitstapjes moeten gaan betalen. De overheid zorgt alleen voor onderwijs en leermiddelen.
De MWG dringt er bij de overheid op aan het probleem van ongeregistreerde kinderen aan te pakken. Kinderen van migranten stuiten al op tal van hordes in Thailand zoals bij het vaststellen van hun nationaliteit en ze hebben maar een beperkte toegang tot basisvoorzieningen.
Volgens de Convention on the Rights of the Child, door Thailand in 1992 geratificeerd, dient het land de rechten van kinderen te eerbiedigen waaronder het recht op onderwijs.

Woensdag 10 september
– Ik sta altijd verbaasd over de bombarie waarmee maatregelen worden aangekondigd en nog meer over de haast bij kritiek de plannetjes nog eens te bestuderen, wat er vaak toe leidt dat je er nooit meer iets van hoort. De aankondiging van de Basic Education Commission (Obec) om te bezuinigen op onderwijsuitgaven voor buitenlandse kinderen is er een treffend voorbeeld van. Nauwelijks heeft Obec dat bekend gemaakt of nu al maakt het een terugtrekkende beweging.

De bezuiniging zou inhouden dat ouders van buitenlandse kinderen (voornamelijk uit buurlanden) moeten gaan betalen voor schooluniform en uitstapjes. De bezuiniging zou nodig zijn omdat het aantal betrokken kinderen sterk stijgt, iets wat de Migrant Working Group bestrijdt.
De secretaris-generaal van Obec zegt nu dat het ‘alleen maar om een idee’ gaat en dat het nog geen beleid is. [Sterk staaltje van slappe rug.] Er moet eerst gepraat worden met het Budget Bureau, het Comptroller’s Department en Binnenlandse Zaken en dat kan een jaar in beslag nemen.
De SG heeft een mooie verdediging van de voorgenomen bezuiniging. Als Thais in het buitenland studeren, betalen ze meer dan autochtone studenten, dus in Thailand hoeven kinderen van migranten niet dezelfde zorg te krijgen als Thaise leerlingen. Overigens geldt de bezuiniging niet voor kinderen van etnische minderheden.

Donderdag 11 september
– ’t Is een open deur: Thailand’s onderwijs is van een abominabele kwaliteit en dat is weer eens bevestigd door het jaarlijks Global Competitiveness Report 2014-2015, vorige week openbaar gemaakt door het World Economic Forum te Geneve. Het rapport bevat een ranglijst van 144 landen, gerangschikt naar de kwaliteit van lager en hoger onderwijs. De lijst is gebaseerd op meningen [van?] en niet op metingen van leerresultaten.

Thailand staat bij de kwaliteit van het lager onderwijs op de 90de plaats, hoger onderwijs 87ste en wis- en natuurkunde 81ste. Een schrale troost is dat de andere Asean-landen het niet veel beter doen. [Tenzij ik de ranking verkeerd interpreteer en een hoger getal op een hogere kwaliteit duidt, als u begrijpt wat ik bedoel.]

Woensdag 17 september
– Het ministerie van Onderwijs ontkent opdracht te hebben gegeven de naam Thaksin uit een (verplicht voorgeschreven) geschiedenisboek te schrappen. Kamol Rodklai, secretaris-generaal van het kantoor van de Basic Education Commission (Obec), zegt dit naar aanleiding van mediaberichten, onder andere in de New York Times. Bovendien is het gewraakte boek niet verplicht, scholen hebben een vrije keuze. De NYT citeert Thanom Anarmwat, de auteur van het desbetreffende boek, die zegt dat Thaksins naam op last van het leger geschrapt is door het ministerie.

Winai Rodjai, hoofd van het Obec-panel dat zich bezighoudt met het geschiedenisleerplan, denkt dat er sprake is van een misverstand. Het boek is sinds 2010 in sommige scholen in gebruik in de hoogste twee klassen van het middelbaar onderwijs (Mathayom 5 en 6). Het legt de nadruk op de vertelling van de geschiedenis, dus verwijst of verwijst niet op sommige plaatsen naar namen van personen.
Winai: ‘Bij de incidenten tijdens de regering Thaksin worden alleen jaartallen genoemd. Thaksin’s naam wordt niet genoemd. Ik heb de eindredacteur gevraagd of ze zijn naam opzettelijk hebben vermeden of dat het om een schrijftechniek van de auteur gaat. Hij heeft me verteld dat hij eerst de details moet checken.’ [In het gewraakte artikel was me al opgevallen dat wederhoor ontbrak, hetgeen je van een kwaliteitskrant als NYT niet zou verwachten.]

Na dood 3 studenten: Prayuth dreigt opleidingen te sluiten
18 september – Premier Prayuth dreigt beroepsopleidingen met studenten die op de vuist gaan met studenten van andere opleidingen, tijdelijk te sluiten totdat een onderzoek is afgerond naar een drievoudige moord. Prayuth maakt zich zorgen over het gemat, waarbij vorige twee studenten en vorige maand een studente werden gedood.
Voor het incident van vorige week zijn zes studenten van de Rajamangala University of Technology (campus Uthen Thawai) aangehouden. Zij worden ervan verdacht vrijdagavond twee studenten van het Pathumwan Institute of Technology (PIT) te hebben doodgeschoten, terwijl ze op de motorfiets reden.
De beschieting zou een wraakactie zijn voor de dood van een studente die eind vorige maand voor winkelcentrum MBK in Pathumwan (Bangkok) werd doodgeschoten. De zes vermoedden dat dit gebeurd was door een student van het PIT. Ze zijn maandagavond aangehouden en hebben bekend. Vier van hen waren klasgenoten van de doodgeschoten studente.
De groep wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van een 21-jarige student van hun eigen opleiding, op 1 september in de Soi Ramkhamhaeng 107. Ze dachten dat het om een student van het PIT ging.
Premier Prayuth heeft de autoriteiten opdracht gegeven vreedzame manieren te vinden om een eind te maken aan de gevechten tussen studenten en om wederzijds begrip te kweken.
Kamjorn Tatiyakavee, secretaris-generaal van het Office of the Higher Education Commission, heeft de directie van beide beroepsopleidingen gevraagd een eind aan de vete te maken. Wanneer studenten vechten, zegt hij, gaat tegen de directies onderzoek gedaan worden om te zien of ze nalatig zijn geweest. Volgens hem worden eerstejaars door ouderejaars opgestookt om een hekel te hebben aan studenten van rivaliserende opleidingen.

Vrijdag 19 september
– Het ministerie van Onderwijs doet ook een duit in het zakje nadat premier Prayuth gedreigd heeft beroepsopleidingen te sluiten waarvan studenten elkaar te lijf gaan. Het ministerie heeft de opleidingen opgedragen interscholaire aanvallen in te perken.

De opleidingen moeten camera’s op hun campus installeren en studenten steekproefsgewijs controleren, zegt permanent secretaris Suthasri Wongsamarn. Leraren dienen te surveilleren bij bushaltes en in winkelcentra waar veel studenten komen, en eerstejaars moeten naar interscholaire oriëntatiekampen worden gestuurd.
De secretaris-generaal van het Office of the Private Education Commission pleit voor een strafsluiting van een week voor opleidingen, waarvan de studenten vechten. Studenten van elf beroepsopleidingen gaan regelmatig op de vuist. De vetes leidden vorige maand en vorige week tot vier doden.
– Openbare scholen moeten stoppen bepaalde bijdragen van ouders te vragen, vindt het Office of the Basic Education Commission (Obec), want dat is in strijd met het overheidsbeleid van 15 jaar gratis onderwijs. Bijdragen worden bijvoorbeeld gevraagd voor buitenschoolse activiteiten, zwemles, bibliotheekgebruik en onderhoud van sportfaciliteiten, hoewel niet alle scholen dat doen. Sommige bijdragen zouden verminderd moeten worden, andere geschrapt, aldus Obec.

Leerlingen onderscheiden voor leerzaam computerspel
22 september – Met al het geweeklaag over de abominabele kwaliteit van het Thais onderwijs zouden we bijna vergeten dat er ook buitengewoon slimme en ondernemende leerlingen zijn. Neem de zeven Mathayom 6 leerlingen van de Rayong Wittayakom school, die het computergame BadGreen hebben ontwikkeld. Onderscheiden op de 2014 Incubate the Young IT Generation contest.

Of neem de drie meiden van de St Francis Xavier Convent school. Bedachten een speelse app, Jack finds the treasure geheten, om Engels te leren. Door Engelse woorden te matchen met plaatjes leert de doelgroep, leerlingen van Prathom (lagere school) 4 tot 6, spelenderwijs driehonderd Engelse woordjes. Een vreemde taal leren kan fun zijn.
Beide games drongen met elf andere software projecten door tot de finale van de Tor Kla Hai Terb Tai [en dat mag Tino Kuis weer vertalen en van een toelichting voorzien], georganiseerd door het Thailand National Electronics and Computer Technology Centre (Nectec) en de Siam Commercial Foundation. In totaal dongen 67 projecten naar een ereplaats. De dertien winnaars werden getoond op de Nectec Annual Conference & Exhibitions 2014 in het Sukosol hotel.
De wedstrijd heeft tot doel om de belangstelling van jonge Thais voor het ontwikkelen van software programmatuur te stimuleren en hun vaardigheid daarin te vergroten. De leerlingen van de school in Rayong is dat zeker gelukt. Ze leerden op school over het ontwikkelen van software, ze kregen hulp van een groep oud-leerlingen met een universitaire graad in computerwetenschappen en ze pikten kennis op van YouTube.
BadGreen is een milieuspel. Spelers kruipen in de rol van een held die tegen afvalmonsters vecht. Ze moeten afval scheiden in vaten met labels als ‘recycle’, ‘gevaarlijk’ en ‘afval’. Zo ontwikkelen ze (hopen we dan maar) een ‘gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu en bevorderen het recyclen van afval’. Het spel richt zich op spelers vanaf 15 jaar.
Een overheidsdienst en een particulier bedrijf gaan de whizz-kids helpen met het doorontwikkelen van het spel. Het bedrijf wil het spel gebruiken bij zijn zogeheten corporate social responsibility projecten. In Nederland bekend als MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maandag 22 september
– Het ministerie van Onderwijs lijkt overuren te maken. Ze hebben het ene voorstel amper gedropt, of een volgend plannetje wordt bekend gemaakt. Het wil op openbare scholen en beroepsopleidingen het aantal uren lichamelijke oefening van 1 naar 2 uur uitbreiden.

En met die schone taak zijn het Office of the Basic Education Commission (Obec) en het Office of the Vocational Education Commission belast. Het plan is geboren in een gesprek van de minister van Onderwijs en van Toerisme en Sport.
Zegt minister Narong Pipathanasai (Onderwijs, tevens hoofd van de marine): ‘Speciaal voor jonge kinderen op het niveau van kindergarten en lagere school is lichamelijke oefening erg belangrijk voor hun groei en verstandelijke ontwikkeling. Die twee dingen moeten samengaan. Bovendien bevordert lichamelijke oefening saamhorigheid tussen leerlingen.’
Het is de bedoeling dat het nieuwe rooster in het tweede semester van het schooljaar 2014 wordt ingevoerd. Het sportministerie gaat trainingen in sportveiligheid en technieken organiseren voor gymnastiekleraren. Het bericht meldt dat het aantal contacturen voor sommige vakken wordt verminderd om leerlingen niet te veel te belasten, maar geeft daarover geen details.
– Nog meer Onderwijs, nu om kinderen voor te bereiden op de gevaren bij overstromingen. Kamol Rodklai, secretaris-generaal van Obec, kwam op het idee nadat hij een bezoek had gebracht aan Sukothai en Phitsanulok. Leerlingen in die elk jaar overstromende provincies weten er al alles van.
De sg wil nu het landelijke leerplan uitbreiden met zwem- en vaarlessen en informatie over ziektes en giftige dieren. Het ministerie heeft al een gids geproduceerd met informatie; die gaat naar alle scholen. In het tweede semester van het schooljaar 2014 wordt een keuzevak geïntroduceerd.
Dat zou allemaal moeten helpen het aantal verdrinkingsgevallen terug te dringen. In de afgelopen 10 jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 12.983 kinderen jonger dan 15 jaar. Verdrinking is de belangrijkste doodsoorzaak in die leeftijdscategorie.

Duizend leerlingen in acht provincies zijn analfabeet
23 september- Ruim duizend leerlingen van klas 3 en 6 (groep 5 en 8 basisschool) in acht provincies zijn analfabeet. Ze kunnen lezen noch schrijven in hun moedertaal. Dit is inspecteur-generaal Prasert Boonruang van het ministerie van Onderwijs gebleken tijdens een recente inspectiereis naar Samut Sakhon, Samut Songkhram, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Kanchanaburi, Phetchaburi, Suphan Buri en Prachuap Khiri Khan. Het ging in de meeste gevallen om scholen in grensstreken en voorsteden.
Prasert zegt dat het analfabetismeprobleem kan worden opgelost door leerlingen te laten zitten wanneer ze niet kunnen lezen of schrijven. Zo’n maatregel zou ook voorkomen dat ze voortijdig hun schoolopleiding beëindigen. ‘Leerlingen die niet kunnen lezen of schrijven zouden niet mogen overgaan omdat ze niet in staat zijn in een hogere klas iets te leren.’
Het standpunt van Prasert kan gerust worden omschreven als vloeken in de kerk, want zittenblijven is geen usance in Thailand. Het is vaak bediscussieerd, vorig jaar nog toen Pheu Thai de lakens uitdeelde, maar de kwestie bleef onbeslist. De regel die eist dat leerlingen bij onvoldoende prestaties moeten blijven zitten, is enkele jaren geleden afgeschaft.
Prasert heeft nog meer suggesties om het analfabetisme te bestrijden. De desbetreffende leerlingen moeten bij elkaar gezet worden en onderwijzers moeten hen intensief les geven. Wanneer ze bijgespijkerd zijn, kunnen ze teruggezet worden in hun eigen klas. Leerlingen die de bijspijkercursus met succes doorlopen, hoeven niet noodzakelijkerwijs te blijven zitten, vindt hij.
200.000 leerlingen analfabeet
Volgens een onderzoek van het Office of the Basis Education Commission, vorig jaar uitgevoerd, zijn in het hele land in de klassen 3 en 6 200.000 leerlingen analfabeet. Voor Sompong Jitradup, docent aan de Chulalongkorn universiteit, vraagt dat aantal erom de regels voor zittenblijven te veranderen. ‘Leerlingen met lage cijfers toestaan naar een hogere klas te gaan, is schadelijk voor hen. Onderwijzers dienen hun verantwoordelijkheid te nemen voor het analfabetismeprobleem.’
Sompong wijst erop veel inspecteurs-generaal van het ministerie het liefst slecht nieuws niet melden, waardoor het echte probleem niet eens in beeld komt.

Woensdag 24 september
– De nieuwe minister van Onderwijs wil dat vechtende studenten van beroepsopleidingen naar militaire bases worden gestuurd om te leren hoe ze zich dienen te gedragen. Opleidingen met vechtersbazen krijgen van hem (onaangekondigd) bezoek om oplossingen te zoeken voor het aanhoudend geweld.

De secretaris-generaal van het Office of the Vocational Education Commission hoopt dat de minister de leraren en staf morele steun verleent, daar sommige opleidingen al alle mogelijke moeite doen de gevechten te voorkomen.
Uit een studie is gebleken dat agressief gedrag in de tweede klas van het middelbaar onderwijs begint en verergert wanneer leerlingen naar een beroepsopleiding gaan. Daar worden ze door ouderejaars opgestookt studenten van een andere opleiding te haten. Onlangs kwamen drie studenten om het leven. De daders zijn aangehouden.

Vrijdag 26 september
– De Hindu god Phra Witsawakam moet eraan te pas komen om de studenten van twee beroepsleidingen te verzoenen en verder bloedvergieten te voorkomen. Gisteren trokken personeel en oud-studenten van de Rajamangala University of Technology (campus Uthen Thawai) naar het Pathumwan Institute of Technology om boete doen te doen en om verzoening te smeken.
Verzoening jawel, want studenten van beide opleidingen kunnen elkaar niet luchten of zien. En dat is dan nog zwak uitgedrukt want zes studenten van Rajamangala schoten op 12 september twee PIT-studenten dood als vergelding voor de dood van een Rajamangala studente ruim twee weken eerder.
‘We hopen de kloof te dichten en opnieuw te beginnen’, zegt Thongphun Thasiphent, decaan van de faculteit werktuigbouw en architectuur van Uthen Thawai. Beide opleidingen hopen dat het openbaar excuus een voorbeeld vormt voor de knokkende studenten en helpt de spanningen tussen hen te de-escaleren.
De secretaris-generaal van het Office of the Higher Education Commission (Ohec) heeft gedreigd instituten te sluiten wanneer hun studenten op de vuist gaan. Hij heeft daarvoor de steun van de NCPO (junta). Uthen Thawai en PIT lieten gisteren weten toekomstige incidenten aan Ohec te melden en namen van leiders en vechtersbazen aan de NCPO door te geven wanneer er weer wordt gevochten.

Hoe corrigeer je vechtersbazen?
27 september – Studenten naar een rekrutenkamp sturen en nieuwe studenten met tatoeages en piercings weigeren. Dat zijn de maatregelen waarmee de Thaise autoriteiten het geweld tussen studenten van rivaliserende beroepsopleidingen te lijf denken te gaan.
‘Ze hebben geen idee hoe dat te doen’, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van gisteren dat een reactie vormt op twee recente ernstige incidenten. Op 12 september schoten zes studenten van de Rajamangala University of Technology (campus Uthen Thawai) twee studenten van het Pathumwan Institute of Technology dood als vergelding voor de dood van een Rajamangala studente ruim twee weken eerder. [Zie ook Nieuws uit Thailand van gisteren.]
Het kampidee is niet nieuw. Vorige regeringen hebben het ook geprobeerd. De jongelui met harde hand discipline en gehoorzaamheid bijbrengen. Alle voorgaande pogingen hebben gefaald en nu probeert de junta-regering het weer. En de andere maatregel illustreert de geborneerdheid van de bedenkers [van het Office of the Vocational Education Commission].
De voorgestelde maatregelen onderstrepen alleen maar de onwil om naar de onderliggende oorzaken te kijken: beroepsonderwijs dat niet aansluit op de beroepspraktijk, een laag zelfbeeld van de studenten en een onderwijssysteem dat de klasse-ongelijkheid tussen rijk en arm vergroot. En niet te vergeten: een subsidiesysteem waarin het meeste geld naar het universitair onderwijs gaat met als gevolg te veel afgestudeerden en een hoge post-graduate werkloosheid.
Bangkok Post gelooft in haar oplossing. Als het beroepsonderwijs van hoge kwaliteit is en studenten hoge salarissen in het vooruitzicht stelt, verandert het image snel. De sociale waardering neemt toe. En de neiging van studenten om hun identeit en trots te ontlenen aan hun bendelidmaatschap, neemt af. (Bron: Bangkok Post, 26 september 2014)
Harde maatregelen
Pogingen om de status van beroepsopleidingen te verhogen moeten gelijk opgaan met harde maatregelen om het geweld van studenten van rivaliserende opleidingen de kop in te drukken, zei premier Prayut gisteren in zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People. [Niet alleen spelt de krant de achternaam van de premier nu anders: Chan-o-cha in plaats van Chan-ocha, maar ook de h aan het eind van zijn voornaam is vervallen. Het is nu Prayut en niet Prayuth.]
De harde maatregelen bestaan uit sluiting van een opleiding voor drie tot zeven dagen wanneer studenten worden betrapt op gevechten. De sluiting stelt het Office of the Private Education Commission in de gelegenheid de anti-geweld plannen van de desbetreffende scholen te onderzoeken. Ze mogen pas weer opengaan wanneer de plannen het groene licht krijgen. Scholen waarvan studenten meer dan driemaal per jaar op de vuist gaan, mogen het daarop volgende studiejaar geen nieuwe studenten inschrijven.
Prayut zei dat de maatregelen nodig zijn, maar hij moest toegeven dat ze het probleem niet bij de wortel aanpakken. Voor een oplossing op lange termijn is het nodig dat ouders, samenleving en media gezamenlijk helpen de houding van studenten te veranderen en hen een kans te geven. ‘Studenten in het beroepsonderwijs zijn als geschoolde arbeider essentieel voor de nationale ontwikkeling. De vijf topindustriële sectoren hebben momenteel behoefte aan vakbekwame werkers [Textiel, elektronica, voedsel en dranken, rubber en plastic, en de bouw.] Beroepsonderwijs dient bevorderd te worden en studenten moeten beschouwd worden als waardevol personeel.’
De premier pleitte voor projecten waarin studenten zich inzetten voor het welzijn van de samenleving, hulp verlenen aan slachtoffers van rampen en helpen bij het trainen van andere ongeschoolde en semi-geschoolde arbeiders.

Vrijdag 3 oktober
– Het ene belachelijke voorstel is nog niet gelanceerd of het volgende komt alweer uit de koker van het ministerie van Onderwijs. De minister stelt voor leerlingen van beroepsopleidingen te verplichten een cursus van een maand te volgen waarin ze discipline en kameraadschap wordt bijgebracht. Dat zou dé oplossing zijn om aan de gevechten tussen leerlingen van rivaliserende opleidingen een eind te maken. Tijdens de cursus zou het leger een lesje in moraal, ethiek en eenheid kunnen geven, en de deelnemers zouden ook vrijwilligerswerk moeten doen.

Minister Narong Pipatanasai gelooft er wel in: ‘Ze vechten niet meer met elkaar wanneer ze leerlingen van andere scholen hebben ontmoet.’

Maandag 6 oktober
Bangkok Post opent vandaag met een Special Report over de gevechten tussen studenten van rivaliserende beroepsopleidingen en de maatregelen die de autoriteiten denken te nemen om ze de kop in te drukken.

Het onderwerp is weer volop in het nieuws sinds twee studenten van het Pathumwan Institute of Technology (PIT) werden doodgeschoten door zes studenten van de Rajamangala universiteit (campus Uthen Thawai). Dat was een wraakoefening voor de dood van een mede-studente, toegeschreven aan het PIT alhoewel de dader niet eens bekend is.
Het artikel bevat weinig nieuws. Het onderstreept het belang van beroepsonderwijs, omdat Thailand een grote behoefte heeft aan vakmensen. Door de gevechten beginnen ouders te twijfelen of het wel verstandig is hun kind(eren) naar een beroepsopleiding te sturen. De autoriteiten dreigen met tijdelijke sluitingen van opleidingen en een verbod op inschrijving van nieuwe studenten voor bepaalde studierichtingen.
Het Minburi Technical College, dat tien jaar geleden een slechte reputatie had, zegt dat sindsdien geen gevechten meer hebben plaatsgevonden. De studenten dragen buiten de school geen shirt met het schoollogo, er wordt regelmatig naar wapens gezocht, er zijn bewakingscamera’s geïnstalleerd, voor en na schooltijd wordt op riskante plaatsen gepatrouilleerd en er zijn sportactiviteiten georganiseerd.

Dinsdag 7 oktober
– Beroepsopleidingen staan in een kwaad daglicht vanwege de (soms dodelijke) gevechten tussen studenten van rivaliserende opleidingen. Het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) is daarom een campagne gestart om meer studenten te trekken, want het land schreeuwt om vaklui.

In aansluiting op de al bestaande Fix-it Centre mobiele eenheden (waarbij leerlingen voor bewoners onderhoudsdiensten verrichten) worden studenten de komende drie à vier maanden de wijk rond hun school ingestuurd om reparaties te verrichten, bijvoorbeeld aan elektrische apparaten en waterleiding.
Er komt ook een filmwedstrijd voor korte films waarin het beroepsonderwijs wordt gepromoot. De video’s worden op de website van Ovec en op YouTube gezet. En – het kan niet op – 6 november wordt jaarlijks Thailand’s Dual Educational System Day. Die term is geïntroduceerd door prinses Sirindhorn; zij is een sterk pleitbezorger van het beroepsonderwijs.

Vrijdag 10 oktober
– Geldverspilling en nutteloos. Ze noemt minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) de meerdaagse cursussen die onderwijzers vaak in andere provincies volgen. ‘Na zo’n training keren de onderwijzers meestal met lege handen terug. Uit studies is gebleken dat deze korte-termijn activiteiten weinig nut hebben voor onderwijzers. Ze zijn verspillend gezien het grote bedrag dat ze kosten.’

De minister vindt dat trainingen in de eigen gemeenschap moeten worden gegeven of tempels en niet in hotels in andere provincies. Zo wordt geld bespaard dat weer gebruikt kan worden om experts te huren om onderwijzers te helpen hun bekwaamheid te verbeteren.
De minister vindt ook dat er paal en perk moet worden gesteld aan buitenschoolse activiteiten voor leerlingen. Ze moeten meer tijd in het klaslokaal doorbrengen. Leerlingen zijn thans verplicht zo’n 600 uur per jaar aan dat soort projecten te besteden. De minister erkent dat sommige leerzaam zijn, maar de activiteiten waar ze niets aan hebben, dienen te verdwijnen.

Donderdag 23 oktober
– Een groep leerlingen die zich verzet tegen het opdreunen van de twaalf kernwaarden van de junta, elke ochtend weer, wordt door minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) weggezet als een ‘minderheid’. De groep die zich Education for Liberation of Siam noemt, protesteerde vorige week voor het ministerie van Onderwijs. De leerlingen zijn inmiddels op change.org een campagne tegen de ‘autoritaire hersenspoeling’ [vrij vertaald] begonnen. Tot gisteren is die door 750 personen getekend.

De minister erkent dat de leerlingen niets leren van alleen het opdreunen van de kernwaarden. Onderwijzers moeten hen begrip voor de waarden bijbrengen, zoals liefde voor het koningshuis en dankbaarheid jegens ouders, om er twee uit te lichten.

Donderdag 30 oktober
– Het ministerie van Onderwijs moet het leren van vreemde talen gaan bevorderen ter voorbereiding van de Asean Economic Community (AEC), die eind 2015 van kracht wordt, zegt premier Prayut. Niet alleen Engels moet gestimuleerd worden, maar ook het leren van de taal van de buurlanden.

Prayut had nog meer vaderlijke raadgevingen aan het ministerie: concentreer je op de behoefte aan specialisten en academici, train meer geschoolde arbeiders zodat ze internationaal kunnen concurreren, bouw menselijk kapitaal op dat geschikt is voor baanmobiliteit in de AEC-markt, train Thaise atleten zodat ze tegen andere landen op kunnen en breid schoolwerkplannen met atletiek uit, met name in Zuid-Thailand.

Vrijdag 14 november
– Het is altijd hetzelfde liedje, ook in Nederland. Wanneer er een probleem is, mag het onderwijs het oplossen. Kinderen kunnen niet zwemmen? Schoolzwemmen. Kinderen gedragen zich niet in het verkeer? Verkeersles. Ouderen geven geen seksuele voorlichting? Seksuele voorlichting als vak.

In Thailand doen ze hetzelfde. ‘Experts’ stellen voor kinderen life skills te onderwijzen ter voorkoming van huiselijk geweld. Dat pleidooi hield Jadet Chaowilai, directeur van de Women en Men Progressive Movement Foundation (WMPMF), gisteren op het seminar Violence, Love and Teens. Het seminar vormde een prelude op de internationale dag voor de Elimination of Violence Against Women and Children op 25 november.
Volgens cijfers van het One Stop Crisis Centre van het ministerie van Volksgezondheid neemt huiselijk geweld toe. In 2007 noteerde het centrum 19.067 gevallen van geweld tegen vrouwen en kinderen; in 2013 31.866.
De WMPMF deed dit jaar onderzoek naar geweld in tienerrelaties in 14 universiteiten in Bangkok en omgeving. Ondervraagd werden 1.204 vrouwelijke studenten. 98,4 zegt met geweld geconfronteerd te zijn geweest als gevolg van een ontrouwe partner. [Dit percentage zegt niets. Typische enquêtefout, wanneer het woord geweld niet nader wordt gedefinieerd.]
Gisteren vond een protestmars plaats tegen huiselijk geweld, maar meer dan een foto en een eenregelig bijschrift besteedt de krant er niet aan.
– 81 studenten van drie beroepsopleidingen zijn op kamp in Chon Buri om te leren dat ze elkaar niet de hersens moeten inslaan of beschieten, want soms ga je daardoor dood. De training wordt gegeven in de Naval Rating School voor onderofficieren van de marine in Sattahip. Gisteren nam de minister van Onderwijs er een kijkje.
Het is allemaal niet mis wat de studenten voor hun kiezen krijgen, want ze moeten om half zes opstaan en gaan om 22 uur naar bed. En het ergste is nog dat mobieltjes alleen in de pauzes tussen de trainingsessies mogen worden gebruikt. De studenten maken ook studietrips naar fabrieken en bezoeken militaire eenheden. Wat die trainingssessies behelzen, vermeldt het artikel niet. Dus nou weten we nog niet hoe het gaat lukken de attitude van de vechtersbazen en –bazinnetjes [ja,die heb je ook; we discrimeren niet] te veranderen en er enige discipline in te rammen.

Zaterdag 22 november
– Thaise leerlingen van grade 8 (hoogste klas lagere school) hebben een povere bekwaamheid op het gebied van ICT. Dat is gebleken uit de International Computer Information Literacy Study [van welke club?] Van de veertien onderochte landen belandde Thailand op de dertiende plaats, één plaats voor Turkije maar ver achter nummer 1 Tjechië. Nederland komt niet in het lijstje voor.

De Thaise testgroep bestond uit 3.646 leerlingen van 198 scholen. Ze kregen onder andere vragen over scam emails, moesten content creëren en wijzigen met gebruikmaking van software en werden getest op kritisch denken en oplossingen bedenken.
Chaiwuti Lertwanasiriwan, directeur Learning Innovation van het Institute for Promotion of Teaching Science and Tecnology, schrijft de slechte score toe aan de samenstelling van de Thaise testgroep met relatief veel kinderen uit arme gezinnen. Hij wijst er ook op dat plattelandsscholen met vaak maar één computer niet op kunnen tegen grote scholen in de grote stad, die veel beter geëquipeerd zijn.

Dinsdag 9 december
– In plaats van elke vijf jaar gevisiteerd te worden, gaan onderwijsinstellingen voortaan steekproefsgewijs gecontroleerd worden door het Office for National Education Standards and Quality Assessment (Onesqa). Vice-premier Yongyuth Yuthawong wil zo de werklast van het kantoor verlichten. De steekproeven moeten wel groot genoeg zijn om zinvol te zijn, zegt hij. Onderwijsinstellingen kunnen ook zelf om een visitatie vragen.

Vrijdag 12 december
– Tutorial schools heten ze. Leerlingen worden er in de avonduren en weekends bijgespijkerd en klaargestoomd voor toelatingsexamens van universiteiten. Kost een paar centen en die scholen lijken er aardig aan te verdienen want de National Anti-Corruption Commission heeft voorgesteld dat ze maar eens belasting moeten gaan betalen. Het kabinet heeft er wel oren naar en gaf dinsdag het ministerie van Onderwijs opdracht met maatregelen te komen. Daarover gaat Onderwijs met Financiën praten.

Thans genieten de scholen belastingvrijstelling op basis van de Private Education Act van 2007 omdat ze niet als bedrijf worden gezien. Maar die wet zegt ook dat het heffen van schoolgeld niet mag leiden tot ‘onredelijk hoge winsten’. De winstmarge mag niet meer bedragen dan 20 procent van de bedrijfskosten. Gemiddeld betalen ouders 3.000 tot 5.500 baht per jaar; de leerlingen volgen gemiddeld vijf cursussen.

Woensdag 17 december
– Als je leerstoornissen maar vroeg genoeg signaleert, kunnen die kinderen het heel goed op school doen, zegt Sriya Niyomthum, voorzitter van de Foundation for Special Education, een stichting met als beschermvrouwe prinses Sirindhorn. Maar wanneer vroegtijdige signalering ontbreekt, wordt hun academische toekomst ondermijnd en plukken ze er in hun latere leven de wrange vruchten van.

Bij welke gelegenheid Sriya dit zei, vermeldt het bericht niet, maar dat ben ik wel gewend van de krant. Doet ze wel vaker om te verhullen dat het oud nieuws is.
Sriya hield ook een pleidooi voor begaafde kinderen. Die hebben ook extra aandacht nodig anders raken ze verveeld en ongeïnteresseerd of ze worden lastig. ‘In beide gevallen geven onderwijzers vaak de leerlingen de schuld en zeggen ze tegen ouders dat hun kind traag is of lastig in plaats van dat ze hun speciale behoeftes erkennen.’

Maandag 12 januari
– Op Teacher’s Day, aanstaande vrijdag, krijgen negen onderwijzers en administrateurs de Kurusapa Award, een onderscheiding voor uitstekende prestaties. Dat gebeurt bij de Teachers Council of Thailand (Kurusapa), in Dusit met als eregast premier Prayut Chan-o-cha.

Ik licht er één uit: muziekleraar Natsukan Watthu aan de Anuban Krabi school. Zij stimuleert haar leerlingen zich in muziek te bekwamen als compensatie voor de onderlinge concurrentie zo hoog mogelijke cijfers te halen in de hoop tot de meest prestigieuze school te worden toegelaten.
Natsukan onderwijst al 14 jaar traditionele Thaise muziek. In elke klas zijn wel vier of vijf leerlingen die zich maar kort kunnen concentreren, zegt ze. Muziekles vergroot hun spanningsboog. Het vermindert hun stress en hun prestaties verbeteren. ‘Alhoewel academische kennis belangrijk is, moeten we muzikale, artistieke en lichamelijke vaardigheden niet vergeten.’

Dinsdag  13 januari
– Mooi voornemen. Minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar waarin een eind komt aan het analfabetisme van Thaise leerlingen. Volgens een recent onderzoek kunnen 26.000 leerlingen van Prathom 3 (derde klas lagere school) slecht lezen en schrijven en 35.000 leerlingen, meest migranten en kinderen uit bergstammen, zijn analfabeet.

De minister zegt er vertrouwen in te hebben dat onderwijzers het analfabetisme naar nul kunnen  terugbrengen, alhoewel sommige migranten en bergstam kinderen moeite met de Thaise taal zullen blijven houden omdat het niet hun moedertaal is.
Obec secretaris-generaal Kamol Rodklai zegt dat lesmateriaal en intensieve cursussen ontwikkeld gaan worden voor leerlingen die slecht presteren bij het lezen, begrijpen en schrijven van de Thaise taal.

Woensdag 21 januari
– Het Office for National Education Standards and Quality Assessment (Onesqa) is in de verdediging geschoten tegen kritiek op haar wijze van kwaliteitsbeoordeling van onderwijsinstellingen. Die leidt niet tot minder contacturen in de klas, zegt Onesqa. De beoordeling bevordert daarentegen de academische kwaliteit van docenten en leerlingen.

Onesqa reageert met zijn verdediging op een onderzoek door de Quality Learning Foundation (QLF). De stichting stelt dat Thaise leraren 84 van de 200 schooldagen (42 procent) buiten de klas doorbrengen en dat komt de academische kwaliteit juist niet ten goede. De meest tijdrovende klus is de externe evaluatie van de resultaten door verschillende organisaties.
De Onesqa evaluatie kost negen dagen per jaar, aldus QLF. Maar Onesqa zegt dat het er maar drie zijn, elke vijf jaar. Ze begrijpt niet waar die negen dagen vandaan komen.

Prinses pleit voor ouderwets leesonderwijs
23 januari – Het gezegde ‘Schoenmaker hou je bij je leest’ zou niet alleen voor schoenmakers moeten gelden maar ook voor koninklijke hoogheden. Alhoewel mijn favoriete prinses, slaat Maha Chakri Sirindhorn toch de plank mis met haar pleidooi kinderen op dezelfde manier te leren lezen als zij lezen heeft geleerd.
De prinses hield dit pleidooi dinsdag in Chiang Mai waar ze de opening verrichtte van een seminar over kinderen in afgelegen gebieden. Om het naar Nederlandse termen te vertalen:
Ze vond dat kinderen beter kunnen beginnen met het a,b,c  dan met boom-roos-vis. Oftewel: ze pleitte voor de analytische in plaats van de globaal methode.
Sirindhorn meent dat de analytische methode tot betere resultaten leidt. Ze heeft het ministerie van Onderwijs daarom geadviseerd de traditionele leesmethode te promoten. Het Office of the Basic Education Commission is daar volgens haar al mee bezig.
De prinses had nog meer adviezen. Het ministerie moet onderwijzers in de gelegenheid stellen hun horizon in het buitenland te verleggen en er kennis te nemen van nieuwe onderwijsmethoden. Zelfs kinderen kunnen tegenwoordig naar het buitenland reizen, dus onderwijzers zouden dat ook moeten doen om de hoogte te blijven van veranderingen, redeneerde ze.
De prinses constateerde dat vorderingen zijn geboekt met projecten die tot doel hebben het welzijn van kinderen in landelijke gebieden te bevorderen. Veel locals zijn in goede gezondheid en verdienen genoeg om hun gezin te onderhouden. De voeding van kinderen in afgelegen gebieden is verbeterd en ze hebben een betere toegang tot het onderwijs. Wanneer ze afstuderen, ontwikkelen ze zich tot kwaliteitsburgers die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het land. Aldus, ik herhaal het nog een keer, mijn favoriete prinses.

Vrijdag 30 januari
– De leerplicht gaat mogelijk uitgebreid worden van negen naar elf jaar en ook de kindergarten omvatten (kinderen van 4 en 5 jaar). Minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) is een voorstander van het idee dat woensdag is besproken in een steering committee dat zich bezighoudt met onderwijshervormingen. ‘Als we het over onderwijshervormingen hebben, praten we zelden over pre-primary onderwijs alhoewel kinderen op die leeftijd sneller leren’, zegt hij.

Het panel, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de NRC, NLA, onderwijsambtenaren en burgers, steunt de uitbreiding in principe. Het panel heeft ook gesproken over verlaging van het aantal leerlingen per klas. Het wil het maximum terugbrengen van 50 naar 30. Voorts wil het het mes zetten in de jaarlijkse onderwijstoets (lager onderwijs) en het visitatiesysteem.

Zondag 1 februari
– Het National Institute of Educational Testing Services (Niets) stelt voor het aantal vakken van het Onet examen terug te brengen van acht naar vijf en scholen een grotere rol te geven bij het testen van hun leerlingen. Het Onet examen wordt jaarlijks gehouden voor leerlingen van Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school). De resultaten spelen een rol bij de toelating tot een universiteit.

Als het ministerie van Onderwijs het voorstel goedkeurt, dan wordt het social science examen in twee delen gesplitst: één deel afgenomen door het Niets om algemene kennis in het dagelijks leven te testen en één deel, samen te stellen door de school om de analytische en cratieve vaardigheden van de leerlingen te testen. Het Office of the Basic Education Commission moet zich nog wel buigen over de beoordelingscritria om de uitslagen te standaardiseren.
Staatssecretaris Teerakiat Jareon Settasin (Onderwijs) heeft voor de Onet-scores als doelstelling verhoging van de huidige gemiddelde score van 30 naar 50 procent. ‘Dat zal niet onmiddellijk bereikt worden, maar we moeten er wel naar streven.’

Donderdag 5 februari
– Tweeduizend studenten van beroepsopleidingen krijgen de kans met een beurs in het buitenland te studeren om hun vakkennis te verbreden of een speciale technische cursus in eigen land te volgen. Over de beurzen, die verleend worden in het kader van het programma ‘One district, one scholarship’, is maandag overeenstemming bereikt tijdens een vergadering van het kantoor van de Vocational Education Commission, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs en docenten van de Rajamangala University of Technology. Het programma loopt tot 2029. Aan de criteria voor toekenning wordt gewerkt.

Donderdag 12 februari
– Leraren zijn bang dat leerlingen niet klaar zijn voor de nieuwe doelstelling van het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) om de gemiddelde scores op de landelijke Onet-toets bij alle vakken met 3 procent op te krikken.

Obec denkt dat die target leraren en leerlingen motiveert, maar veel leraren voelen zich onder druk gezet, blijkt uit interviews met Bangkok Post. Vooral voor leerlingen op het platteland zal het moeilijk worden beter te presteren omdat de toetsen een lokale context missen. Een bovenmeester in Bangkok zegt dat zijn meeste leerlingen niet geïnteresseerd zijn in de toets, omdat ze uit arme gezinnen komen en nooit en te nimmer naar de universiteit gaan.
De afgelopen weken hebben Obec en het National Institute of Educational Testing Service gewerkt aan de nieuwe toetsen. De social science toets mag voortaan voor de helft door de school zelf worden samengesteld; de andere helft en de toetsen voor de overige vakken blijven centraal worden samengesteld. De uitslag is mede bepalend voor toelating tot een universiteit.

Zaterdag 21 februari
– De resultaten van de toelatingsexamens voor de universiteit zijn weer bar en boos. Gemiddeld zijn de leerlingen vorige maand voor zes van de zeven vakken gezakt.  De hoogste score bij het examenonderdeel Thai was 58 van de 100 punten, het gemiddelde lag onder de 50, zegt Samphan Phanphruk, directeur van het National Institute of Educational Testing Service.

Bij wiskunde, natuurkunde en scheikunde zagen enkelen kans 100 punten te scoren, maar bij wis- en natuurkunde waren er ook scores van nul. Ook bij Engels en biologie vielen nullen.
De resultaten tellen bij de universiteiten die aan de centrale toetsing deelnemen, voor een deel mee bij toelating.

Blauwe envelop voor bijlesscholen
24 februari – Scholen die bijlessen verzorgen aan leerlingen om hun kans op toelating tot het universitair onderwijs te vergroten, moeten er nu echt aan geloven: bedrijfsbelasting betalen en BTW afdragen. Aan de belastingvrijstelling, ooit ingesteld omdat ze beschouwd werden als onderwijsinstelling, komt een einde.

Want er wordt er weliswaar onderwijs gegeven, maar daarmee wordt grof geld verdiend in een bedrijfstak, die als belangrijk voordeel heeft dat investeringen nauwelijks nodig zijn. Gewoon een ruimte huren en een leraar voor de klas zetten en klaar is Kees. Het wekt dan ook geen verbazing dat de tutorial schools, zoals ze in het Engels heten, als paddestoelen uit de grond zijn gerezen. In het hele land zijn er ruim honderd met de meeste in Bangkok.
Binnenkort gaat de herziene ministeriële regeling die de weg effent voor belastingheffing, naar het ministerie van Financiën. Verwacht wordt dat 2 miljard baht per jaar in de staatskas vloeit. Scholen met een omzet van 5 tot 30 miljoen baht vallen in het bedrijfsinkomstentarief voor MKB’s; bedrijven met een grotere omzet betalen 20 procent van de nettowinst. (Bron: Bangkok Post, 23 februari) 

Woensdag 4 maart
– Leerlingen van het algemeen vormend onderwijs (avo) krijgen vanaf volgend schooljaar de mogelijkheid technische vakken te volgen om daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De kantoren van de Basic (Obec) en Vocational (Ovec) Education Commission werken aan een curriculum. Daarbij gaan avo-scholen en beroepsopleidingen samenwerken.

Het initiatief werd gisteren bekend gemaakt op de bijeenkomst die in het eerste bericht van Kort Nieuws wordt genoemd. Premier Prayut lanceerde daarbij enkele ideetjes. Zo vraagt hij grote bedrijven motoren ter beschikking te stellen, zodat leerlingen ermee leren werken. En hij vindt dat Ovec leerlingen stage moet laten lopen in bedrijven, vooral in de motorindustrie.

Zaterdag 7 maart
– Het taalonderwijs in grensscholen behoeft verbetering, want sommige leerlingen zijn de Thaise taal niet of onvoldoende machtig. Minister Narong Pipatanasai (Onderwijs) heeft het Office of the Basis Education Commission opdracht gegeven er iets aan te doen.

De onvoldoende taalbeheersing blijkt uit een onderzoek onder leerlingen van Prathom 3 (lagere school). Ze gebruiken het lokale dialect zoals Akha, Karen, Lisu en Mong, omdat ze het leren van de Thaise taal niet belangrijk vinden.
Surapong Kongchantuk, voorzitter van de commissie etnische minderheden van de Lawyers Council of Thailand, dringt er bij de minister op aan het taalprogramma in de eigen taal niet te schrappen. ‘Dat is discriminatie. Het schept een veiligheidsprobleem en een conflict tussen de overheid en etnische groepen.’
Surapong wijst op een kabinetsbesluit van 2010 met de belofte de Karen cultuur te beschermen. ‘Etnische talen zijn een deel van de Thaise cultuur. Het is belangrijk voor het onderwijs om mensen te stimuleren hun moedertaal te spreken.’ Volgens hem is het probleem niet dat de leerlingen hun moedertaal spreken, hun zwakke beheersing van de Thaise taal is het gevolg van slecht onderwijs.

Woensdag 11 maart
– Het voorstel van het ministerie van Onderwijs om de belastingvrijstelling voor de zogeheten tutorial schools (bijspijkerscholen) op te heffen, heeft gisteren de goedkeuring gekregen van het kabinet. Thailand telt 1983 van zulke scholen waarin leerlingen ’s avonds en in het weekend worden klaargestoomd voor toelating tot de universiteit.

Tot toe toe waren ze vrijgesteld van belastingen omdat ze als onderwijsinstituut werden beschouwd, maar feitelijk zijn het bedrijven die gericht zijn op het maken van winst. Sommige scholen maken vette winsten. Angst dat de cursusgelden omhoog gaan, hoeven de ouders niet te hebben, zegt de minister van Onderwijs, want eventuele verhoging van het schoolgeld behoeft goedkeuring van het Office of the Private Education Commission.

Donderdag 19 maart
– Een paar knappe koppen haalden hoge cijfers bij de Ordinary National Education Test (Onet) van 2014, maar zij zijn de uitzondering die de regel bevestigt: bedroevende resultaten, met name in provinciale scholen.

Het bericht geeft slechts summiere informatie over de resultaten, maar besteedt de meest aandacht aan plannetjes om de resultaten op te krikken. In de vakken Engels, sociale wetenschappen en natuurkunde waren de scores van Prathom-6 leerlingen 3 tot 5 procent hoger, maar bij wiskunde en Thais gingen ze naar beneden.
Eén leerling van Prathom 6 scoorde in drie vakken een vette 10: natuurkunde, wiskunde en Engels. Hij doet er nuchter over. ‘Iedereen kan het doen. Let op in de klas, maak je huiswerk en maak bij alle vakken aantekeningen van belangrijke punten.’

Vrijdag 27 maart
– Prinses Maha Chakri Sirindhorn pleit voor het opnemen van eenvoudige research activiteiten in het leerplan van de kindergarten. Dat vertelde Sumontha Pomboon, voorzitter van de Higher Education Commission, woensdag tijdens een seminar op de Chulalongkorn universiteit, gewijd aan de post-graduate onderwijsontwikkeling van de prinses ter gelegenheid van haar zestigste verjaardag.

Voor het graduate niveau pleit de prinses voor het ontwikkelen van lesmateriaal en bevordering van gezondheid, sanitair en environmental learning om leerlingen te helpen de verworven kennis in de praktijk toe te passen. De prinses heeft ook ideeën voor het universitair onderwijs, maar die worden in het artikel zo vaag aangeduid dat ik er geen chocolade van kan maken.
Prinses Sirindhorn werkt sinds 1980 al met kinderen en jeugdontwikkelings projecten op het platteland en in afgelegen gebieden. Haar projecten bestrijken leerlingen op alle niveaus. Ze is een voorstander van IT, zodat bewoners in geïsoleerde streken toegang tot distant learning hebben.
– Nog meer onderwijs. Op een seminar aan de Thammasat universiteit zei Somkiat Tangkitwanich, president van het Thailand Research and Development Institute, dat onderwijzers zich meer moeten concentreren op lesgeven en bevrijd moeten worden van administratieve werkjes zoals het opstellen van evaluaties. De autoriteiten dienen dat overbodige werk te schrappen en in plaats daarvan tijdens schoolvakanties trainingen voor onderwijzers aan te bieden.

Dinsdag 12 mei
– De gestegen uitgaven voor onderwijs hebben niet geleid tot verbetering van het onderwijs. Nog steeds is de kwaliteit onvoldoende, doen Thaise leerlingen het slecht in internationale vergelijkingen, zijn er geen gelijke kansen voor leerlingen uit arme gezinnen en kunnen veel nieuwe afgestudeerden niet voldoen aan de eisen van de marbeidsmarkt. Ik zou het gezegd kunnen hebben, maar een lector economie aan de Thammasat universiteit zei het gisteren tijdens een workshop van de Quality Learning Foundation en het Unesco Institute for Statistics. Meer details in Spending boosts ‘fail to help learning’.

Vrijdag 22 mei
– De grote baas van Thailand heeft ook overal verstand van [of meent dat te hebben]. Gisteren ontvouwde premier Prayut zijn onderwijsideeën op een tweedaags ‘event’ met tentoonstellingen, seminars en presentaties over ideeën voor verbetering van het onderwijs. De speech van Prayut had in ieder geval een mooie titel, dus daar kan het niet aan leggen als het Thaise onderwijs blijft doormodderen: Thailand Moves Forward: New Dimensions of the Thai Educational System.
Zijn belangrijkste boodschap: Het land is er niet klaar voor om de besluitvorming op het gebied van onderwijs te decentraliseren, want daarvoor ontbreekt het aan voldoend gekwalificeerd onderwijspersoneel en oplossingen zijn ook nog niet in zicht. En daarover maakt hij zich zorgen nu de Asean Economic Community eraan zit te komen. De andere ideetjes die hij lanceerde, laat ik onvermeld.  Nou eentje dan: Thaise kinderen moeten meer lezen en meedoen aan activiteiten die hun kritisch denkvermogen ontwikkelen.

IQ Thaise kinderen gedaald
29 mei – Het gemiddeld IQ van leerlingen van Prathom 1 is tussen 2011 en 2014 gedaald van 94 naar 93,1, dus onder het gemiddelde van 100. Kinderen op stadsscholen scoren 100,72 en kinderen op plattelandsscholen 89,18. De krant kopt dat de scores ‘weer’ gedaald zijn, maar cijfers van voor 2011 worden niet vermeld.
Minister Rajata Rajatanavin (Volksgezondheid) en directeur-generaal Jesada Chokdamrongsuk van het Mental Healh Department maakten de uitslag van het onderzoek [geen details] woensdag bekend, zowel van het IQ als van het EQ (emotioneel quotiënt). De gemiddelde scores van het EQ van kinderen in stads- en plattelandsscholen zijn normaal, aldus Rajata.
Niettemin maakt het ministerie zich zorgen over de scores van kinderen op het platteland en het is voornemens specifieke maatregelen te nemen. Het ministerie wil in gezondheidscentra specifiek op kinderen gerichte centra opzetten; familiecentra openen waar kinderen samen activiteiten kunnen ondernemen die hun band versterken en de toegang tot informatie over kinderontwikkeling bevorderen. Verder heeft het ministerie een campagne gelanceerd die de nadruk legt op de rol van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kinderen om zo het IQ en EQ te verhogen.
Volgens Rajata houden IQ-scores nauw verband met milieufactoren. Gezonde maaltijden en creatieve activiteiten zorgen voor verbetering van de vaardigheden en cognitieve vermogens van kinderen. Spel stimuleert de intelligentie en emotionele ontwikkeling. Daarom moeten kinderen op het platteland kunnen beschikken over educatief speelgoed en spelletjes.
Rajata dringt er bij de ouders op aan met hun kroost boeken te lezen. En door middel van fysieke affectie te tonen dat ze van hun kinderen houden, want verwaarlozing en misbruik benadelen het IQ van kinderen. (Bron: Bangkok Post, 28 mei)

Terug met die tablets!
30 juni – Weet u nog? Alle schoolkinderen zouden van de regering Yingluck een tablet krijgen, zodat ze héél knap worden, wat hard nodig is, want op internationale onderwijsvergelijkingen hangt Thailand onderop.
Obec  wil dat de uitgegeven tablets die leerlingen mee naar huis hebben genomen, terug naar het klaslokaal gaan. 30.815 scholen, die onder de verantwoordelijkheid van Obec vallen,  hebben de opdracht gekregen ruim 1miljoen tablets te achterhalen.
Het project dat net als andere populistische maatregelen bedoeld was als stemmentrekker, is al gelijk na het aantreden van het militair gezag geschrapt. De teruggegeven tablets van Chinese makelij worden gecontroleerd  en tijdens de les ingezet, met name voor zwakke broeders. Er thuis computergames op spelen is er niet meer bij. Leerlingen mogen ook voor onderwijsdoeleinden hun eigen tablets of smartphones mee naar school nemen.
De regering heeft ook besloten het project te schrappen waarbij Obec-scholen worden uitgerust met computerlokalen, de zogeheten ‘smart classrooms’. Dat project heeft in 20.000 scholen de afgelopen 10 jaar ruim 10 miljard baht gekost. Uit een studie is gebleken dat het zoveel geld niet waard is omdat de lokalen slechts 1 uur per dag worden gebruikt, aldus Anusorn Fuchareon, tweede secretaris-generaal van de onderwijscommissie van Obec.
Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar het Klaikangwon Palace leren-op-afstand programma , waarop via de satelliet kan worden ingelogd. Met name afgelegen en arme scholen kunnen er hun voordeel mee doen.

Maandag 6 juli
– Dat moet goed nieuws zijn, want het land heeft grote behoefte aan vakbekwaam technisch personeel. Aan een beroepsopleiding beginnen dit jaar 40.000 studenten meer dan vorig jaar. Nog eens 30.000 studenten gaan zowel theorie- als praktijkonderwijs volgen. De 300.000 nieuwe studenten zorgen voor een record in negen jaar.

Zaterdag 11 juli
– Ze moeten wel eerst hun beheersing van de Engelse opkrikken, want daar schort het aan, maar daarna hebben ze een unieke kans om in Thailand, Laos en Vietnam een academische graad te behalen. Aan het nieuwe onderwijsprogramma met een heel lange naam (Thailand, Vietnam and Laos PDR in Readiness for the Asean Economic Community) nemen 12 studenten uit Thailand deel. Ze studeren in elk land 1 jaar en wanneer ze klaar zijn, wacht hen een goed betaalde baan, voorspelt Chaipreuk, secretaris-generaal van het Office of the Vocational Education Commission (Ovec), dat het initiatief voor het programma heeft genomen. Behalve de Thai duiken 8 Vietnamezen en 7 Laotianen in de boeken.
Ovec heeft beroepsopleidingen in grensstreken geadviseerd partnerschappen te vormen met collega-instellingen over de grens. Ook in die landen bestaat een tekort aan vaklui omdat een beroepsopleiding niet erg populair is.
– Da’s nou flauw, een ‘briljant’ idee van onderwijsminister Narong de grond inboren. Zijn suggestie om studenten van beroepsopleidingen toe te staan in hun eigen kleding naar school te gaan, is unaniem afgewezen door het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) en de Federation of Technological and Vocational Colleges of Thailand. De minister denkt dat zijn ideetje vechtpartijen tussen studenten van rivaliserende beroepsopleidingen voorkomt.
Maar Ovec adjunct-secretaris-generaal Chanvech gelooft dat niet. Studenten kunnen andere symbolen dragen om de liefde voor hun school te tonen. Ovec waarschuwt instellingen dat ze gesloten worden wanneer het geweld aanhoudt. Bij de gevechten zijn al studenten om het leven gekomen.

Donderdag 16 juli
– Geschiedenis, burgerplicht en ethiek worden midden 2017 aan het nieuwe landelijk schoolwerkplan toegevoegd. De permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs maakte dit gisteren bekend. Het vernieuwde curriculum is tot stand gekomen aan de hand van studies, verzamelde gegevens en brainstorm sessies. Doel is loyaliteit en respect voor de drie pijlers van de Thaise natie (natie, religie en monarchie) er bij de leerlingen in te rammen. Het curriculum was een idee van premier Prayut.
Het ministerie werkt tevens aan een leerplan voor padvinders over het belang van democratie. [Leerlingen van lagere scholen zijn automatisch lid van de padvinderij. Ze komen eenmaal per week in uniform naar school.] Het vak maatschappijleer op de middelbare school wordt uitgebreid met de filosofie van de duurzame economie.

Vrijdag 17 juli
– Thaise leerlingen hebben in China tijdens de Primary Mathematics World Contest 2015 13 individuele onderscheidingen gescoord en vijf team onderscheidingen. Aan de wedstrijd werd door 160 leerlingen uit 15 landen deelgenomen. De leerlingen oogsten ook nog succes met een demonstratie Muay Thai.
– Volgende week begint het ‘coupon for teacher development’ project dat tot doel heeft onderwijzers in vier vakken bij te spijkeren: Thai, Engels, wiskunde en science [schei- en natuurkunde?]. Het programma richt zich in eerste instantie op 7.000 onderwijzers die op het platteland werkzaam zijn. Ze krijgen een set coupons, elk ter waarde van 5.000 baht, die ze kunnen gebruiken om aan cursussen deel te nemen.

Zondag 19 juli
– Scholen die een buitenlandse leraar Engels aannemen, hebben een informatienetwerk gevormd om pedofielen geen kans te geven een baan te vinden. Informatie wordt uitgewisseld over sollicitanten die hun diploma’s hebben vervalst en degenen die bij eerdere scholen de laan zijn uitgestuurd. Deze lieden komen op een zwarte lijst. Diploma’s kunnen gemakkelijk worden gekocht op Khao San Road.
Het ministerie van Onderwijs waarschuwde begin deze maand basis- en middelbare scholen bij het aannemen van buitenlands personeel attent te zijn op hun seksuele voorkeur. De waarschuwing was een reactie op een bericht van de Britse ambassade dat veroordeelde pedofielen naar Thailand zijn gekomen om er te solliciteren naar een baan als leraar Engels of een andere baan die hen in contact met kinderen brengt.

Nattanan protesteert tegen het vak Civic Duty
23 juli – ‘Het door de junta geïntroduceerde vak Civic Duty is niets meer dan een vorm van propaganda; een aantal ‘echte’ waarden wordt door de strot van leerlingen geduwd, het bevordert intolerantie jegens kritiek op de regering en het beschouwt vrijheid van meningsuiting als niet nodig.’
Dit schrijft Nattanan Warintarawet, zesdeklasser middelbare school, in een open brief aan premier Prayut, die ze ‘onrechtvaardig’ noemt en ‘de heilige bisschop van het land’. ‘Mijn boodschap van burgerlijke ongehoorzaamheid is kort en duidelijk: Ik accepteer niet de tirannieke dictator van de moraal.’
Nattanan leverde daarom voor het halfjaarlijkse tentamen Civc Duty een blanco antwoordvel in. Ze heeft er geen moeite mee een onvoldoende te krijgen. ‘Ik respecteer mijn docenten die open-minded zijn en bereid zijn meningen met me over tal van onderwerpen uit te wisselen. Deze daad van mij heeft niet als bedoeling haat en conflict te veroorzaken, maar dient om mijn afkeuring van het propaganda vak te uiten.’

Zondag 26 juli
– Hoe krijg je onderwijzers zo ‘gek’ om op het saaie [?] platteland te gaan lesgeven? Je stelt ze een bonus van 1.000 à 2.500 baht per maand in het vooruitzicht; dan willen ze wel. Dat denkt tenminste het Office of the Basic Education Commission van het ministerie van Onderwijs.
Het plan wordt voorgelegd aan de stafvergadering van het ministerie, waarna het na het groene licht van de ambtelijke top naar het kabinet gaat. De bonusregeling zou bij het begin van het nieuwe begrotingsjaar (1 oktober) moeten ingaan. De scholen die Obec op het oog heeft, bevinden zich op bergen en eilanden.

Maandag 27 juli
– Het ministerie van Onderwijs laat het plan varen om kleine scholen te sluiten en die met andere scholen samen te voegen. Tegen dat voornemen zijn de afgelopen jaren veel bezwaren gerezen. Volgens het Thailand Development Research Institute zou het sluiten van kleine scholen de toegang tot het onderwijs beperken.
Het ministerie zet nu in op onderwijs op afstand (DLTV, distance-learning television programma). Het heeft nog niet besloten wat te doen met de 200 scholen die nul leerlingen tellen. Alleen als de desbetreffende scholen er om vragen, gaan ze dicht en mogen ze met scholen in de buurt fuseren.
Het ministerie lanceerde het fusieplan 2 jaar geleden. Zevenhonderd scholen met minder dan 50 leerlingen zouden de deuren moeten sluiten. [Elders in het bericht wordt het aantal van 14.000 genoemd.] Volgens het ministerie leveren ze te weinig kwaliteit. Op die scholen werken maximaal drie onderwijzers, dus worden combinatieklassen gevormd.
De directeur van een school in Kanchanaburi is niet enthousiast over DLTV. ‘Onbruikbaar als de regen komt of wanneer leerlingen de onderwijzer op afstand niet kunnen bijhouden’, vindt hij.

Vrijdag 31 juli
– We hebben goede en slimme mensen nodig die van lesgeven houden. Met die oproep hoopt premier Prayut 8.000 universitair afgestudeerden te bewegen om een onderwijsbevoegdheid te halen, zodat ze kunnen worden ingezet als hulpleraar. Het onderwijs zit er dringend om verlegen sinds het certificeren van universitaire programma’s didactiek is vertraagd. In oktober kunnen ze deelnemen aan het examen van het Office of the Basic Education Commission.
Prayut belooft examenfraude hard te zullen aanpakken. Fraude heeft het image van het onderwijs geen goed gedaan. Kandidaten mogen zich niet meer op verschillende plaatsen inschrijven voor het examen. Het is voorgekomen dat de kandidaat iemand betaalde om op de andere plaats aan het examen deel te nemen. De kandidaat gebruikte dan het beste resultaat bij zijn sollicitatie.
De Teacher’s Council of Thailand (Khurusapha) komt experts tekort om universitaire didactische programma’s te certificeren. Daardoor is het toekennen van onderwijsbevoegdheden aan afgestudeerden vertraagd. In oktober gaan veel ouderen van het kantoor van de secretaris-generaal van Khurusapha met pensioen, dus de situatie wordt alleen maar nijpender.
– Vandaag eindigt een vierdaagse conferentie in Bangkok over innovatie in het speciaal onderwijs. Vice-premier Yongyuth heeft daar betoogd dat nieuwe technologie en internationale samenwerking kinderen met leermoeilijkheden een betere toegang tot onderwijs kunnen geven. De regering heeft zich voorgenomen voor de vereiste technologie te zorgen. Hij zei dat visual display with spoken words dove kinderen kan helpen. [?]
De minister van Onderwijs zei dat gehandicapte leerlingen te lang verwaarloosd zijn geweest. Een lerares van een school voor speciaal onderwijs in Chiang Mai vertelde dat gezonde leerlingen de minder begaafde kinderen soms plagen. ‘Ik kan het niet tegenhouden, maar ik kan ze wel vertellen dat mensen verschillen en dat daar niets verkeerd aan is. Ik leg altijd uit dat vrienden elkaar moeten helpen, ongeacht hun fysieke of geestelijke vermogens.’

Zaterdag 1 augustus
– 36 Thaise leerlingen hebben een prijs gewonnen op twee internationale wiskundecompetities in China en vier teams vielen in de prijzen. Thailand was present met 44 door Obec geselecteerde studenten in een veld van 1508 leerlingen uit 29 landen. Vanavond keren de leerlingen terug op Suvarnabhumi waar ze feestelijk worden welkom geheten door Obec.

Woensdag 5 augustus
– Het Office of the Higher Education Commission (Ohec) heeft universiteiten de opdracht gegeven ontgroeningen ’s avonds laat te verbieden. Het kantoor reageert op klachten van ouders van eerstejaars die zondagavond bij de Sanam Luang campus van de Thammasat universiteit stonden te wachten. Ze stonden er een uur voor jandoedel, wat veel ouders niet beviel.
Op de social media is weer een debat uitgebroken over de ontgroeningspraktijken, die in het verleden wel eens uit de hand zijn gelopen. Eerstejaars zijn niet verplicht eraan deel te nemen, maar in een land waar de groep boven het individu gaat, moet je wel erg sterk in je schoenen staan om weg te blijven.

Donderdag 6 augustus
– Tatoeages en piercings in de oren? Vergeet toelating tot een beroepsopleiding dan maar, want vanaf het schooljaar 2016 worden leerlingen met die verminkingen [mijn woordkeuze] niet meer toegelaten. Dat heeft de Association of Private Technological and Vocational Education Colleges of Thailand besloten voor de 400 beroepsopleidingen onder haar beheer. Volgens de voorzitter zijn tatoeages en oren met zware piercings een indicatie van kwade bedoelingen.
De vereniging gaat ook een zwarte lijst samenstellen met namen van studenten die van school zijn gestuurd omdat ze wapens droegen of illegale drugs bezaten. Er gaat ook strenger worden toegezien op haardracht en uniform.
– Sinds 2013 is het aantal mensen met een beperking [vroeger zeiden we: gehandicapten] met een hoog-gekwalificeerde baan met 29 procent toegenomen. En dat komt omdat meer gehandicapten hoger onderwijs zijn gaan volgen. In het verleden stopten ze na de middelbare school, maar inmiddels zijn er voldoende onderwijsprogramma’s voor hen.
Thailand telt 1,9 miljoen mensen met een beperking en 43 scholen voor speciaal onderwijs (doven, blinden, syndroom van Down, lichamelijk gehandicapten). De scholen ondersteunen in het hele land 15.000 personen met een beperking. De scholen scoren allemaal voldoende in de evaluaties van Onesqa. De scholen komen personeel tekort: gediplomeerde onderwijzers, fysiotherapeuten, onderwijspsychologen en bezigheidstherapeuten.

Vrijdag 7 augustus
– Geen goed idee van de Association of Private Technological and Vocational Educational Colleges of Thailand om vanaf het schooljaar 2016 leerlingen met oorpiercings en tatoeages te weren. Dat is in strijd met het recht van leerlingen op onderwijs, zegt het ministerie van Onderwijs. Zie verder het desbetreffende bericht in Kort Nieuws van gisteren.

Zaterdag 8 augustus
– De Federation of Private Colleges of Technological and Vocational Education of Thailand krabbelt terug met haar besluit om leerlingen met oorpiercings en tatoeages met ingang van het studiejaar 2016 niet toe te laten. De 400 aangesloten beroepsopleidingen krijgen de vrije hand dat al dan niet te doen.
Volgens de voorzitter is er sprake van ‘een misverstand’. Zijn opmerking dat de desbetreffende leerlingen niet deugen is volgens hem uit zijn verband gerukt, een standaardsmoes om domme opmerkingen niet te hoeven toegeven. ‘De media hebben overdreven.’ De voorzitter zegt dat schooldirecteuren en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hadden gesproken over kleding, haardracht en voorkomen van leerlingen, die deels stage lopen. Ze hadden de scholen geadviseerd er strenger op toe te zien.

Vrijdag 14 augustus
– Het ministerie van Onderwijs en de Federation of Private Colleges of Technology and Vocational Education of Thailand hebben een compromis bereikt over het toelaten van leerlingen met tatoeages en piercings. Hen wordt niet de toegang ontzegd, wat de federatie in eerste instantie wilde, maar ze moeten die dingen laten weghalen om toegelaten te worden.

Rab nong begint vandaag; tegenstand groeit
17 augustus – Pagina 2 opent vandaag met een achtergrondverhaal over ontgroening (rab nong), waar eerstejaars aan onderworpen worden. Deelname is vrijwillig, maar wie durft zich te onttrekken aan de groepsdwang? Vandaag is de eerste dag waarop de groentjes door ouderejaars worden uitgescholden en gekleineerd. Hopelijk overleven ze het allemaal, want er zijn al doden bij gevallen.
Tegenstanders noemen de praktijk een rituele activiteit die ‘vernedert, verlaagt en emotionele en fysieke schade kan veroorzaken’. De National Human Rights Commission (NHRC) acht de ontgroening in strijd met de mensenrechten. ‘Vele sluiten hun ogen voor deze brute werkelijkheid.’ Volgens de NHRC komen nog steeds seksuele en fysieke incidenten voor.
Het kantoor van de Higher Education Commission (Ohec) belooft voor dit jaar een zero-tolerance beleid ten aanzien van elke vorm van geweld. De activiteiten dienen vrijwillig te zijn en ouders dienen het recht te hebben ze gade te slaan. Onlangs beval Ohec universiteiten om rituelen ’s avonds laat te verbieden. [Maar ja, This Is Thailand. Wie trekt zich er iets van aan?]
De krant noemt twee doden die in 2008 en 2014 hun ontgroening niet overleefden en recent een incident in Chiang Mai waarbij een eerstejaars zijn hand verloor. De desbetreffende universiteit, Meajo, heeft een sterke reputatie voor wat bekend staat als Sotus: Seniority, Order, Tradition, Unity en Spirit.
Wie zich aan de ontgroening onttrekt, wordt uitgestoten, aldus de student die een Anti-Sotus Facebook pagina opzette met inmiddeld 28.000 volgers. Het maakte hem niet populair, want hij werd uitgescholden, bedreigd met vuurwapens en messen en door een stel barbaarse studenten tegen de grond geslagen.
Maar de voorstanders geloven in de heilzame werking van de brain-washing. ‘Het is een manier om het studentenlichaam te verenigen. De ceremonie creëert verantwoordelijke, zorgzame en nederige burgers voor de natie’, aldus de vice-voorzitter van de Student Development and Alumni Relations van Maejo. De ontgroening duurt zeven dagen; fysiek contact met eerstejaars is verboden. Vijftien studenten werden onlangs geschorst vanwege geweld en mishandeling.

Zondag 23 augustus
– Het gaat goed met de strijd tegen (partieel) analfabetisme in het lager onderwijs. Dat constateert het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) uit een onderzoek in 2.020 scholen dat vorige maand werd gehouden. In alle klassen werd vergeleken met vorig jaar beter gepresteerd, soms met zes procentpunten.
Het kantoor schrijft dit toe aan het ‘zero illiteracy’ beleid van het ministerie van Onderwijs, dat tot doel heeft de lees- en schrijfvaardigheid van met name leerlingen in Prathom 1 tot 3 te verbeteren. Sinds begin dit jaar zijn 65.000 leraren bijgeschoold door Obec. Het distance-learning televisieprogramma voor scholen in afgelegen gebieden zou ook de kwaliteit van het lees- en schrijfonderwijs hebben verbeterd.

Zaterdag 29 augustus
– De lestijd van 38.000 scholen, die worden beheerd door Obec, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar in november met 2 uur per dag verminderd. De lessen stoppen om 14 uur, maar de leerlingen mogen dan nog niet naar huis: ze moeten tot 16 uur deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals koken, zwemmen en het leren van volkswijsheid [?]. Alleen leerlingen die een part-time baantje hebben of hun ouders thuis helpen, mogen vertrekken. In het bericht wordt gesproken over een proefproject, maar details ontbreken.
De nieuwe minister wil de onderwijstijd terugbrengen van 1.200 naar 840 uur per jaar. In Nederland bedraagt die 7.520 klokuren over acht leerjaren. In de onderbouw 3.520 uur en in bovenbouw (4 schooljaren) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen de scholen naar eigen goeddunken verdelen over onder- en bovenbouw.

Maandag 31 augustus
– Die Prayut, premier van Thailand, is toch van alle markten thuis. Nu geeft hij het kantoor van de Basic Education Commission opdracht keuzevakken te introduceren. Doel: het ontwikkelen van analytisch denken en het werken in een team. Volgens regeringswoordvoerder Sansern dienen onderwijzers het curriculum zodanig aan te passen dat de keuzevakken niet te veel tijd afsnoepen van het reguliere onderwijs.
De keuzevakken worden na 14 uur gegeven, het nieuwe eindtijdstip van de schooldag, alhoewel de leerlingen pas om 16 uur naar huis mogen. Met die nieuwe schooltijden gaat vanaf september een proefproject gedaan worden in 3.500 van de 38.000 scholen, die door Obec worden beheerd. Tussen 14 en 16 uur kunnen de leerlingen ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals koken, zwemmen en het leren van folk wisdom [?].
Ouders kunnen overigens een aanvraag doen hun kroost om 14 uur al vrij te laten, indien ze een parttime baantje hebben of thuis moeten helpen. De operatie heeft tot gevolg dat het aantal contacturen per schooljaar afneemt van 1.200 naar 840 uur.

Dinsdag 1 september
– Een leerling van het Samut Prakan Technical College is zijn vinger kwijt geraakt bij een aanval door vermoedelijk leerlingen van een rivaliserende opleiding. Toen hij op de motorfiets op weg was naar school, werd hij door twee jongeren belaagd met een lange machete en een sikkel. Met één hand probeerde hij zichzelf daartegen te beschermen. Dat was zijn redding, want de aanvaller had het gemunt op zijn nek, maar het kostte hem wel een vinger.

Woensdag 4 september
– Het kantoor van de Basic Education Commission (Obec) heeft richtlijnen bekend gemaakt voor de buitenschoolse activiteiten, die aangeboden moeten worden, wanneer de schooldag 2 uur eerder eindigt. Aanleiding om het aantal contacturen terug te brengen is een onderzoek waaruit blijkt dat de Thaise schooldag langer is dan in Westerse landen en zelfs in Aziatische ontwikkelde landen zoals Singapore en Japan.
Met de buitenschoolse activiteiten gaat een proef gedaan worden in 3.500 lagere scholen en in de eerste drie leerjaren van de middelbare school. De optionele activiteiten kunnen bestaan uit studieprojecten, tekenen, toneelspelen, vrijwilligerswerk bij sportclubs, beroepstraining en bijles voor zwakke broeders, aldus Obec.

Seminar: Ontgroening is tirannie
8 september – De ontgroeningspraktijken op universiteiten zijn tirannie, zegt een student van de Anti-Sotus groep. De eerstejaars worden gedwongen te exerceren, alcohol te gebruiken, aan activiteiten deel te nemen die grenzen aan seksuele intimidatie en ouderejaars blindelings te gehoorzamen. Wie weigert, wordt bedreigd. Veel studenten nemen eraan deel omdat ze bang zijn uitgestoten te worden.
Gisteren vond aan de Thammasat universiteit een seminar plaats, gewijd aan de (weliswaar vrijwillige) ontgroening, die soms tot excessen leidt. Maar het tij begint heel voorzichtig te keren getuige de oprichting van de Anti-Sotus groep (Sotus staat voor Seniority, Order, Tradition, Unity and Spirit).
De beschaving lijkt aan fervente voorstanders te zijn voorbij gegaan. Een hoogleraar geschiedenis aan de Mahasarakham universiteit, die zich op haar Facebook-pagina tegen de praktijken had uitgesproken, ontving doods- en verkrachtingsdreigementen op de social media. Haar collega’s en superieuren hielden zich afzijdig. [Stelletje lafaards.] Nog erger: de waarnemend rector verdedigde de studenten en noemde de affaire een persoonlijke kwestie. [Wat doet zo’n man aan een academische instelling?]
Voor universitair docent Yukti Mukdawijitra, verbonden aan de faculteit sociologie en antropologie van de Thammasat universiteit, wijzen de rituelen op een autoritaire cultuur. Het zijn de-humaniserende praktijken, bedoeld om individuen te degraderen tot een dierlijke toestand. Zulke ‘tradities’ worden vaak gevonden in samenlevingen die gebaseerd zijn op een cultureel systeem van geweld en onvrijheid. Alarmerend vindt hij dat de rituelen plaatsvinden in universiteiten.

Kort nieuws dinsdag 8 september
– Het ministerie van Onderwijs gaat de hulp van de universiteit van Cambridge inroepen voor het samenstellen van een intensief taalprogramma met de nadruk op mondelinge communicatie. De minister wil ook dat een gestandaardiseerde test wordt ontwikkeld voor leraren en studenten en hij wil dat buitenlandse docenten Thaise leraren gaan coachen bij het onderwijs in de Engelse taal. De testscores komen te staan op het diploma, zodat toekomstige werkgevers weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Uit het bericht wordt niet duidelijk voor welk onderwijsniveau het taalprogramma gewenst is.
– Nog meer onderwijs. De minister heeft Obec de opdracht gegeven harder te werken aan de voorbereidingen voor de buitenschoolse activiteiten die scholen in de toekomst moeten aanbieden na afloop van de lessen, die eerder gaan eindigen. De autoriteiten [?] hebben de minister verteld dat ouders bezorgd zijn over het plan om het aantal contacturen terug te brengen en leerlingen aan keuzevakken te laten deelnemen.
Het plan wordt gesteund door premier Prayut die wil dat kritisch denken en teamwork worden bevorderd. De minister zegt de scholen niet onder druk te willen zetten om zich bij het project aan te sluiten. ‘We dringen er bij scholen die denken dat ze er klaar voor zijn, op aan om deel te nemen, want dat komt ten goede van de leerlingen.’

Onderwijs in de moedertaal bevordert alfabetisme
9 september – Officieel is de alfabetiseringsgraad in Thailand 94 procent. Maar internationale onderwijsvergelijkingen tonen aan dat het onderwijs buitengewoon onrechtvaardig is. En het landenrapport dit jaar van de Wereldbank stelt dat een derde van de teenagers functioneel analfabeet is, dat wil zeggen niet in staat is documenten volledig te begrijpen.
Het probleem is enorm. Alfabetisme is het laagst in het moslim Zuiden, gevolgd door etnische minderheden (waarvan er 62 zijn in Thailand) en het Noordoosten (met uitzondering van Chinezen die zich particuliere scholen kunnen veroorloven). Van de minderheden vormen de Thaise Lao de grootste groep (14 miljoen). De lokale taal mag onderwezen worden, maar de regering geeft geen enkele steun en goedgekeurde lesboeken Thai-Lao zijn er niet.
In het Zuiden is een oplossing gevonden met het ‘Mahidol model’, ontwikkeld door de Mahidol universiteit in samenwerking met Unesco en Unicef. Naast Thai en andere talen, zoals Engels, Maleis en Arabisch, wordt Pattani Maleis onderwezen, de moedertaal van de bevolking. Onderwijs in de moedertaal heeft twee voordelen: het bevordert de taalvaardigheid en de verworven vaardigheden zijn overdraagbaar. Ten tweede beleven de leerlingen meer plezier aan het onderwijs, waardoor de presentie toeneemt. Maar het model blijft beperkt tot twintig scholen en een paar honderd kinderen.
De Royal Society of Thailand heeft ook een remedie. Haar National Language Policy is goedgekeurd door zowel de regering Abhisit als Yingluck. Ook dit beleid gaat ervan uit dat onderwijs in de moedertaal het taalonderwijs ten goede komt.
Maar het leger ligt dwars. Dat noemt onderwijs in de Thaise taal een essentieel onderdeel van ‘Thainess’, een nogal vaag begrip doorspekt van nationalistische sentimenten. Leger en veiligheidsdiensten denken dat onderwijs in de moedertaal ten koste gaat van Thainess, de nationale veiligheid ondermijnt en tot afscheiding leidt. Thailand kan maar één officiële taal hebben en dat is Thais. Maar de staat kan niet beweren dat kiezers op het platteland politiek naïef zijn als ze niet de middelen verstrekt om de alfabetiseringsgraad te verhogen, aldus de auteurs van bovenstaand artikel. (Bron: Bangkok Post, 8 september)

Woensdag 9 september
– De reden wordt niet vermeld, maar het is wel opvallend dat de overplaatsing van enkele topambtenaren bij Onderwijs door de krant in verband wordt gebracht met de plannen om het aantal contacturen op openbare scholen met 2 uur per dag terug te brengen. [Dwarsliggers?] In november begint daarmee een proef op 3500 scholen. De vrijgevallen uren dienen besteed te worden aan buitenschoolse activiteiten. Sommige ouders maken zich zorgen over de maatregel.
Het National Institute of Education Testings Service heeft van de minister van Onderwijs de opdracht gekregen zijn beoordelingssysteem aan de nieuwe situatie aan te passen.

Ontgroening: Elk jaar zijn er weer schandalen
10 september – Ritueel misbruik of onschuldig vertier?, kopte Bangkok Post gisteren op de voorpagina van de Life-bijlage. De vraag heeft betrekking op de ontgroeningspraktijken op universiteiten die vaak meer lijken op een strafexpeditie dan op een introductie op de academische toekomst van de eerstejaars.
Elk jaar zijn er weer schandalen. Dit jaar werd een docente geschiedenis van de Mahasarakham universiteit bedreigd met de dood en verkrachting omdat ze het gewaagd had oneens te zijn met de ontgroeningsrituelen op het College of Music van haar universiteit.
Vorige week riep een video op de social media felle kritiek op. Te zien was hoe studenten van de Suan Sunandha Rajabhat universiteit een soort van paringsdans uitvoerden. Vorige maand raakte een student aan zijn hand gewond toen hij vuurwerk klaar maakte dat later gebruikt had moeten worden tijdens de ontgroening, maar te vroeg ontplofte. En nog eerder, in april in Chiang Mai, kwam een eerstejaars na een ontgroening van twee dagen thuis met kneuzingen over haar hele lichaam.
Wanneer stopt het?, schrijft de geschiedenisdocente op haar Facebook pagina. Want ontgroening dient er volgens haar toe om de foeten te vernederen. Ze worden gedwongen zich kaal te scheren, T-shirts te dragen met mystieke symbolen, stukken beschilderd karton om hun nek te dragen, zodat ze er als een harmonium uitzien, op straat te zingen en het hoofd deemoedig te buigen als ze een ouderejaars tegenkomen. En dat drie maanden lang.
Wat de docente zag, is uiteraard niet nieuw. Waarschijnlijk ontstond het gebruik van ontgroenen in de jaren veertig, meegebracht door studenten die op de Filipijnen en in de VS hadden gestudeerd. In het Thais heet het rab nong (initiating the freshmen) of het wordt aangeduid met het acroniem SOTUS, wat staat voor Seniority, Order, Tradition, Unity en Spirit. Het is niet verplicht eraan deel te nemen, maar wie zich eraan onttrekt, wordt uitgestoten. De groepsdruk is groot.
Een studente van een openbare universiteit in Bangkok, die halverweg wegliep, zegt: ‘De senioren vertelden me dat het doel was ons voor te bereiden op de echte wereld. Maar dat is belachelijk. Degenen die het doen, willen gewoon lol hebben. Ze zijn onzeker en willen zich goed voelen door anderen te commanderen.’
Yukti Mukdawijit, docent aan de faculteit sociologie en antropologie van de Thammasat universiteit, ziet de ontgroening in een wijder perspectief. Ze is een reflectie van de cultuur van het land. ‘De hele Thaise samenleving leeft onder SOTUS. SOTUS bestaat niet alleen in universiteiten en hogescholen.De gehele maatschappij heeft te maken met senioriteit en autoritarisme. Waarom worden deze systemen getolereerd? Omdat ze de mensen niet de gelegenheid geven na te denken. We moeten meer doen dan alleen maar SOTUS uit de school te krijgen. We moeten ons afvragen hoe we SOTUS uit de Thaise maatschappij kunnen krijgen.’ (Bron: Bangkok Post, 9 september)

Donderdag 10 september
– Het National Institute of Educational Testing Service gaat open vragen toevoegen aan de Ordinary National Education Test (Onet) om het begrip van leerlingen van een onderwerp te testen. Thans bestaat de test uitsluitend uit multiple-choice vragen. Volgend schooljaar wordt een proef gedaan bij de taaltest Thai in Prathom 6 (zesde klas lagere school). Daarna kunnen ook bij andere vakken in andere leeftijdsgroepen open vragen worden geïntroduceerd.
De Onet-test wordt jaarlijks afgenomen in klas 6 van de lagere en de klassen 3 en 6 van de middelbare school. Ze bestaat nog uit acht vakken, maar die worden volgend jaar teruggebracht tot vijf. Een probleem bij de open vragen is de beoordeling en bij de eindexamenklas de krappe periode beschikbaar voor de correctie.

Vrijdag 11 september
– Aan decentralisatie van het onderwijs moet harder gewerkt worden, zegt de assistent-secretaris van de minister van Onderwijs en Education Reform Commission. Elke regio dient een op het eigen gebied toegesneden curriculum te hebben in overeenstemming met de eisen van de lokale markt. Daardoor zal de schooluitval verminderen.
‘Scholen en bedrijven dienen samen besluiten te nemen over curricula om vraag en aanbod in de regio op elkaar af te stemmen’, aldus Amornwich Nakornthap, die dit gisteren bepleitte tijdens de 3rd International Conference on Lifelong Learning for All 2015.
Zeventig procent van de schooluitval vindt plaats tijdens de middelbare school of eerder. De meeste dropouts zijn niet voorbereid op de arbeidsmarkt. Verder zien landelijk 150.000 graduates geen kans werk te vinden, wat Amornwich toeschrijft aan gebrek aan commerciële inbreng in het onderwijs.

Woensdag 16 september
– Een onderwijzeres in de provincie Nan heeft een certificate of honour ontvangen omdat ze aan het licht heeft gebracht dat een particulier bedrijf bedorven schoolmelk had geleverd. Ze kreeg de onderscheiding gisteren uitgereikt door de directeur van de onderwijsregio. Als gevolg van haar actie werden landelijke inspecties gehouden. De onderwijzers is bedreigd door lokale leveranciers van schoolmelk om haar mond te houden, maar daar trok ze zich niets van aan.

Donderdag 17 september
– Tweeduizend leerlingen van een middelbare school in Chiang Mai hebben gisteren tijdens een rally het ontslag geëist van hun directeur. Ze beschuldigen hem van misbruik van fondsen en verbaal geweld. De directeur van de regio waaronder de school ressorteert, kwam naar de school en beloofde een commissie te vormen die de zaak gaat bestuderen. De directeur wordt tijdelijk overgeplaatst naar het regiokantoor. Tevreden met de reactie beëindigden de leerlingen hun rally en gingen terug naar de klas.

Dinsdag 22 september
– Slechts 7 van de 1.300 docenten die om een promotie [lees salarisverhoging] hebben gevraagd, komen daarvoor in aanmerking. De overigen voldoen niet aan de criteria en die zijn vindt minister Dapong (Onderwijs) te streng.
De zwaardere criteria, zoals ‘academische prestaties’, zijn de afgelopen jaren door het ministerie geïntroduceerd. Daaraan voldoen meestal alleen leraren met een uitvoerende taak. De minister heeft Obec opdracht gegeven de criteria te versoepelen. Promotie betekent voor betrokkenen niet alleen een hoger salaris maar ook een betere kans om werk te vinden aan een ‘prestigieuze’ school.
– De verkorting van de schooldag met twee contacturen gaat ten koste van zwakke leerlingen. Zij zullen extra les moeten krijgen, vindt Anusorn Siwakul, voorzitter van de Tutorial Schools Executives and Teachers Association. [Een tutorial school is een particuliere instelling die bijlessen verzorgt.] Anusorn stelt voor dat scholen beter het aantal lesuren van minder belangrijke vakken kunnen terugbrengen en dat van belangrijke vakken verhogen.
Met de verkorting begint in november een proef op 3.500 van de 38.000 openbare scholen, die door Obec beheerd worden. Het gaat niet om een vroegertje, want de vervallen uren van 14 tot 16 uur dienen besteed te worden aan buitenschoolse activiteiten, maar of dit voor alle leeringen geldt, is nog onbeslist.

Vrijdag 25 september
– Het ministerie van Onderwijs [actief clubje] wil het programma ‘One District, One Scholarship’ nieuw leven inblazen. Het programma is een initiatief van de regering Thaksin en richt zich op studenten uit arme gezinnen. Per district stelde de regering één [?] beurs ter beschikking aan leerlingen van Mathayom 6 om hun studie te vervolgen. Na twee rondes schrapte de regering Surayud het programma. De regering Yingluck voerde het weer in, maar schrapte de eis van een arm gezin.
Thans staat de vijfde ronde in de steigers met herziene criteria. Doelgroep zijn kinderen uit gezinnen met een jaarinkomen tot 250.000 baht (bij Thaksin 100.000 baht). Het is de bedoeling als eis te stellen dat ze na afstuderen een bepaalde periode in regeringsdienst treden; de voorkeur gaat uit naar leerlingen die een beroepsopleiding willen volgen.
Sinds 2004 hebben 3.093 leerlingen een beurs ontvangen, in totaal voor een bedrag van 29 miljard baht. 11 procent is in overheidsdienst, 70 procent werkt in het particuliere bedrijfsleven en 2 procent is nog in het buitenland. De overigen zijn eigen baas.

Zaterdag 26 september
– Minister Dapong (Onderwijs) heeft het Office of the Vocational Education Commission (Ovec) opdracht gegeven een oplossing te zoeken voor de gevechten tussen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen. Sinds 2013 is het aantal incidenten weliswaar afgenomen, maar nog steeds gaan leerlingen elkaar te lijf. Dit jaar telde tot nu toe 49 incidenten. Daarbij zijn twee leerlingen om het leven gekomen. Ovec zegt volgend schooljaar in samenwerking met de politie social media sites te gaan volgen, want daarop worden de gevechten vaak aangekondigd.

Woensdag 30 september
– De visitaties van middelbare scholen en universiteiten worden vereenvoudigd zodat leraren en universiteitsdocenten minder tijd kwijt zijn aan papierwerk. Het Office of National Education Standards and Quality Assessment (Onesqa) gaat het aantal indicatoren in de vierde beoordelingsronde terugbrengen. Wat bijvoorbeeld vervalt is het aantal boeken in de schoolbibliotheek. Maar er komen ook nieuwe indicatoren bij, zoals de discipline van studenten, geduld en het vermogen van studenten om samen te werken. In 2017 begint Onesqa met een online beoordelingssysteem, maar pas 10 procent van de scholen is in staat hiervan gebruik te maken.

Donderdag 1 oktober
– Het afstuderen van drieduizend studenten aan de Assumption University (Abac) loopt geen gevaar, bezweert de universiteitsraad. De diploma-uitreiking op 22 november kan gewoon doorgaan ondanks de nog steeds onbesliste strijd over de man die rector mag worden. De uitreiking wordt gehouden in het Queen Sirikit National Convention Centre.
De vrees dat de diploma-uitreiking de mist zou ingaan, heeft te maken met een vergadering van de universiteitsraad, waarop 10 van de 18 leden afwezig waren. Derhalve kreeg de lijst met graduates geen goedkeuring, maar dat vuiltje is weggewerkt na overleg met het Ohec (zie lijst met afkortingen bovenaan de pagina).
De strijd om het rectorschap woedt al vier maanden. Twee kandidaten met elk een eigen achterban vechten elkaar de tent uit: een katholieke priester en een leek. De vorige rector is geschorst wegens onregelmatigheden en het plan om een vluchtsimulator van 350 miljoen baht aan te schaffen. De minister van Onderwijs heeft aangeboden in de zaak te willen bemiddelen.

We no speak English
2 oktober – De kop van het artikel luidt ‘We no speak English’ en daarme is de inhoud treffend aangegeven: het taalonderwijs en de didactiek in Thailand zijn er ernstig aan toe.
Neem een kijkje in een willekeurige klas met jonge leerlingen waar Engels wordt onderwezen en je ziet kinderen die het alfabet en de namen van dieren uit hun hoofd leren. En steek je hoofd om de deur van een lokaal met oudere leerlingen en je ziet leerlingen die een stel standaard zinnetjes uit hun hoofd leren, zoals Good morning, How are you?, I am fine, thank you, and you?; Where do you come from en Nice to meet you.
In de jaarlijkse speciale uitgave van Bangkok Post, International Education, van dit jaar staat een aantal kritische artikelen over de staat van het Thaise openbaar onderwijs. Dat moet niemand verbazen, want Thaise leerlingen scoren in internationale onderwijsvergelijkingen abominabel slecht. Dat heeft tal van oorzaken, waarvan de kwaliteit van het onderwijs er één van is.*
Slechts weinig leerlingen, behalve degenen die een internationale school bezoeken, beheersen iets wat op acceptabel vloeiend Engels lijkt. Dat is niet verwonderlijk want de onderwijzers beheersen die taal ook nauwelijks en als ik daar een eigen observatie aan mag toevoegen, de didactiek en het lesmateriaal zijn zwaar onvoldoende. Merkwaardig niet?, want Engels is een semi-officiële taal in Thailand en in vele scholen een kernvak.
Een blogger omschrijft treffend de didactiek: De leerlingen staan en de leraar loopt rond. Ze zeggen de zonnetjes eenstemmig op, waarbij het erop lijkt gezien de intonatie dat ze een boeddhische mantra reciteren.  (Bron: International Education 2015-2016, Bangkok Post)
* Hoezeer gewenst ook, is een goede vakdidactiek geen garantie voor succes. Uit onderzoek is bekend dat het leerresultaat voor 25 procent wordt bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan de school enige invloed uitoefenen op de houding van de leerling tegenover de school, die voor 20 procent verantwoordelijk is voor verschillen in leerprestaties. De overige factoren zijn niet beïnvloedbaar door de school: aanleg, opvoeding, gezinssituatie, motivatie, invloed mede-leerlingen.
In de tweede plaats hebben leerlingen verschillende leerstrategieën. Dit betekent dat geen enkele didactische werkvorm a priori beter is dan een andere. Om de vergelijking te trekken met het zwemonderwijs: sommigen springen gelijk in het diepe en zwemmen als een hondje naar de overkant; anderen oefenen het liefst eerst in het veilige ondiepe op been- en armslag alvorens zich in het diepe te storten. En er zijn leerlingen, die eerst een boekje over zwemmen willen lezen. Het onderwijs zal alle types gelijkelijk moeten bedienen.

Jezus: Is dat niet Santa Claus?
3 oktober – Het onderwijsstelsel van Thailand stimuleert niet bepaald een intellectuele cultuur. Leren is van buiten leren, leerlingen maken zich schuldig aan plagiaat, kritisch denken wordt niet bevorderd en het niveau is over de gehele lijn onder de maat.
Zowel internationale onderwijsvergelijkingen als wat onderwijsgevenden dagelijks ervaren, wijzen erop dat leerlingen slechts een minimale kennis hebben van de wereldgeschiedenis, vaak weinig tot niets weten van de exacte vakken en vaak niet vertrouwd zijn met historische mijlpalen in de volkscultuur afgezien van de laatste mode en muziektrends uit Zuid-Korea en het Westen.
Dat leidt tot beschamende taferelen. Voorbeeld: Van de dertig vierdejaars studenten met het hoofdvak Communicatiewetenschap aan een bekende universiteit in Bangkok konden de meesten niet alleen geen enkele Griekse filosoof noemen, maar ze hadden ook niet het flauwste benul van hun filosofische denkbeelden. Evenmin waren ze vertrouwd met de basis leerstellingen van het christendom, de joodse leer en de islam. Enkelen verwarden Jezus met Santa Claus.
Het is nog erger. In een andere klas voor gevorderden gaven de meeste studenten toe nog nooit van Winston Churchill te hebben gehoord. Velen waren daarentegen vertrouwd met Adolf Hitler, die ze denkbeelden toedichtten als ‘Hij wilde iets anders proberen’, zoals een 22-jarige student zei. Maar van de Shoah had hij nog nooit gehoord.
‘Op de middelbare school hebben we niet veel geschiedenis geleerd’, legde de student uit toen hem werd verteld wat Hitler allemaal op zijn geweten had. ‘Leraren hechtten weinig waarde aan het vak, dus dachten we dat het niet belangrijk was.’
In andere woorden: Als het gaat om kernvakken zoals wereldgeschiedenis, filosofie, geografie enzovoort worden Thaise leerlingen slecht bediend door het onderwijs. Terwijl een van de doelen van de school toch is om hen in deze vakken te onderwijzen en hen kennis te laten maken met een onmetelijke rijkdom aan opgebouwde kennis, ideeën en levenservaring.
Het behoeft geen betoog dat wie in onwetendheid over het verleden leeft, alle collectieve wijsheid van vorige generaties mist. Hij is veroordeeld tot een leven met een beperkte intellectuele horizon. Dat is vooral pijnlijk voor jongeren, wier natuurlijke nieuwsgierigheid wordt gefrustreerd door een gebrek aan behoorlijke geestelijke stimulering.
Jeugdige nieuwsgierigheid naar de wereld dient te worden bevorderd, gestimuleerd en regelmatig tijdens de kinder- en tienertijd te worden geprikkeld. Wanneer dit niet gebeurt, verdwijnt ze – net als spieren die atrofiëren wanneer ze lange tijd niet worden gebruikt.
(Bron: International Education 2015-2016, een speciale publicatie van Bangkok Post  met beschouwingen over de staat van het onderwijs en advertenties van internationale scholen)

Scholen niet klaar voor Teach Less, Learn More
5 oktober – Het motto luidt: Teach Less, Learn More en als oud-docent en didacticus kan ik het daar alleen maar mee eens zijn, want er wordt te veel frontaal lesgegeven in het onderwijs. Dus geen verkeerd initiatief van het ministerie van Onderwijs om per dag twee uur af te snoepen van de contacttijd [die erg lang is in Thailand] en die te laten besteden aan buitenschoolse activiteiten, zoals het planten en oogsten van rijst.
In november begint een proef op 3.000 van de 38.000 scholen die onder het beheer staan van het Office of the Basic Education Commission (Obec, in Nederland: openbaar onderwijs). In het lager onderwijs gaat het aantal contacturen van 30 à 35 uur per week naar 22 uur en in het middelbaar onderwijs van 35 naar 27 uur.
Op papier is het allemaal goed geregeld. Het ministerie heeft richtlijnen vastgesteld voor drie soorten buitenschoolse activiteiten: bevordering leervermogen, cultivering eigenschappen en waarden, en het ontwikkelen van werk- en leefvaardigheden.
Maar het is de vraag of scholen er klaar voor zijn, schrijft Bangkok Post in een Special Report, want de scholen hebben een maand de tijd gekregen voorbereidingen te treffen, en volgens de directeur van de Phyathai school ontbreken richtlijnen van Obec. Hij zegt uitgenodigd te zijn voor een bijeenkomst op 13 en 14 oktober, waardoor twee weken beschikbaar zijn voor voorbereidingen. Als mogelijke problemen ziet hij een tekort aan onderwijzers en materialen. Hij is ook bang dat zijn leerlingen slechter gaan scoren op de Ordinary National Education Test. [Nog slechter dan slecht?]
Docent Sompong Jitradab (Faculteit Onderwijs, Chulalongkorn universiteit) wijst op een structureel probleem van het Thaise onderwijs. Het beleid is niet consistent. Elk semester veranderen regels op het gebied van lesinhoud, rooster en toetsen. ‘Met elke nieuwe minister van Onderwijs [de huidige is de 17de in de afgelopen 14 jaar] verandert het onderwijsbeleid’, zegt hij.
Obec dient tenminste 8 à 9 maanden uit te trekken voor haar mooie plannetje, vindt hij, want onderwijzers moeten herschoold worden en het toetssysteem moet op de helling. Evenals het hiervoor genoemde schoolhoofd is Sompong bang dat leerlingen slechter gaan presteren als de leerstof gelijk blijft en het aantal contacturen vermindert, met als gevolg een run op bijlesscholen.
De Chulalongkorn universiteit heeft onlangs een onderzoekje gedaan naar de mening van leerlingen. Van de 2.089 ondervraagde leerlingen steunt 76,4 procent de vermindering van het aantal contacturen. 58,7 procent is niet bang dat ze slechter gaan presteren. 75,6 procent denkt door het kleiner aantal uren gelukkiger op school te zijn. Als meest gewenste buitenschoolse activiteiten werden drama en tekenen genoemd, gevolgd door huiswerk maken en dingen doen die relevant zijn voor het dagelijks leven zoals koken.

Dinsdag 6 oktober
– Ik meldde gisteren al iets over Teach Less, Learn More, de aanduiding van buitenschoolse activiteiten die aangeboden worden als het aantal contacturen op lagere en middelbare scholen met 2 uur wordt verminderd (zie het bericht Scholen niet klaar voor Teach Less, Learn More).
Het ministerie van Toerisme en Sport springt erop in door een trainingsprogramma te willen opzetten voor tourgidsen, want die kan de toerismesector goed gebruiken. De minister van Sport heeft het idee al besproken met haar collega van Onderwijs.
Thailand had ooit 57.000 geaccrediteerde gidsen, maar dat aantal is teruggelopen tot 30.000. Hoeveel er nodig zijn voor de 29 miljoen toeristen die dit jaar worden verwacht, meldt het bericht niet.
Leerlingen die de training met goed gevolg afsluiten, krijgen een ‘Little Host’ certificaat. De minister van Onderwijs wijst erop dat het mes aan twee kanten snijdt. De toeristen krijgen de kans locals te ontmoeten en de jonge gidsen kunnen hun taalvaardigheid bijspijkeren.

Vrijdag 9 oktober
– Omdat de top Thaise universiteiten allemaal zijn gezakt op de QS World University Ranking vraagt het ministerie van Onderwijs om meer gelden voor research, technologie en innovatie, want dat is goed voor de ranking. De minister van Onderwijs hoopt dat andere overheidsdiensten een deel van hun R&D budget ter beschikking willen stellen van het project ‘Pushing Thai Universities to be World Class Universities’.
De drie top universiteiten zijn [in die volgorde] Chulalongkorn, Mahidol en Chiang Mai. De Times Higher Education World Rankings plaatst Mahidol daarentegen als enige in de groep 501-600. De andere Thaise universiteiten moeten het doen met de categorie 601-800.
Volgens de minister van Onderwijs en de Council of University Presidents of Thailand (CUPT) produceren de universiteiten te weinig researchpapers, vooral in het Engels. Dat verklaart hun lage positie op de wereldranglijst. De voorzitter van de CUPT vindt dat Thailand 2 procent van zijn bruto binnenlands product moet besteden aan R&D. De verhouding researchers-totale bevolking dient te stijgen van 8:10.000 naar 25:10.000. Middels belastingvrijdom dienen particuliere bedrijven en universiteiten gestimuleerd te worden gezamenlijk laboratoria en onderzoekscentra op te zetten.

Herstart voor ‘One District, One Scholarship’
19 oktober – Op pagina 2 een groot achtergrondverhaal over ‘One District, One Scholarship’, een programma voor getalenteerde leerlingen uit arme gezinnen, dat hen in staat stelt in het buitenland te studeren. Het programma is een initiatief van de regering Thaksin uit 2004, het werd na twee rondes stopgezet en door de regering Yingluck weer van stal gehaald, zij het dat toen elke leerling ervoor in aanmerking kwam.
De huidige regering wil het programma nieuw leven inblazen en weer uitsluitend laten gelden voor leerlingen uit gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 250.000 baht per jaar.
Omdat de uitval voorheen groot was (in de eerste ronde kwamen 113 van de 740 leerlingen vroegtijdig terug vanwege taal- en aanpassingsproblemen) gaan de leerlingen nu naar landen waar geen Engels wordt gesproken en naar Asean-landen.
Verder op pagina 2 een verhaal over het onderwijs en de lerarenopleiding in Finland, een land dat vaak op onderwijsgebied ten voorbeeld wordt gesteld. In tegenstelling tot in Thailand is het beroep van onderwijzer er een gewilde functie, maar de eisen om te worden toegelaten tot de opleiding zijn hoog. De krant kon in Finland een kijkje nemen dankzij een studietrip van het Finse ministerie van Buitenlandse Zaken voor journalisten uit diverse landen.

Zaterdag 24 oktober
– Het is in juli aangekondigde verbod op de verkoop van alcohol bij onderwijsinstellingen is sinds gisteren van kracht. Het verbod rept niet meer over een minimum afstand (van 300 meter) maar houdt het op ‘dichtbij’. Volgens regeringswoordvoerder Sansern betekent ‘dichtbij’ een afstand waarbinnen leerlingen gemakkelijk alcohol kunnen kopen of waar het kopen van alcohol voor hen schadelijk is dan wel problemen kan veroorzaken.

Zondag 25 oktober
– Het ministerie van Onderwijs heeft weer eens een ideetje. Studenten dienen een test in de Engelse taal te doen alvorens ze hun bachtelor’s graad krijgen. Wanneer ze daarvoor zakken, moeten ze bijles nemen. Het cijfer van de herkansing komt op het diploma te staan, zodat werkgevers weten hoe goed ze de Engelse taal beheersen.
Het idee is natuurlijk weer gebaseerd op een uitspraak van premier Prayut [vermoeiende man] die vindt dat Thaise studenten hun positie op de arbeidsmarkt moeten versterken wanneer de Asean Economic Community van kracht wordt en er geen [?] restricties meer zijn op tewerkstelling in de Aseanlanden.
De nieuwe test wordt niet zo moeilijk als het Toefl examen, een gestandaardiseerde test voor buitenlanders die aan een Amerikaanse universiteit willen studeren. Wanneer de nieuwe test er komt, is nog niet bekend. Het plan ligt nu bij Ohec voor nadere bestudering.

Woensdag 28 oktober
– De International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools 2015 wordt van 1 tot 7 november in Pathum Thani gehouden. Aan de wedstrijd nemen zeshonderd leerlingen uit de klassen 5 en 6 en onderwijzers uit twintig landen deel. Gastheer is het Office of the Basic Education Commission.

Zaterdag 31 oktober
– Als het regent, word je nat, heeft de super board voor onderwijs en onderwijsbeleidsontwikkeling gisteren tijdens een vergadering in het Government House vastgesteld. Grapje, maar de constatering dat de kwaliteit van het Thaise onderwijs op alle niveaus ‘niet bevredigend’ is en ‘verbetering’ behoeft, heeft hetzelfde gewicht, want dat is al jaren bekend, onder andere uit internationale onderwijsvergelijkingen en de Ordinary National Education Test, waarbij de leerlingen gemiddeld niet boven de 60 van de 100 punten uitkomen bij acht vakken. Wie wil weten wat er allemaal besproken is op de vergadering, klik hier voor Superboard raps ‘weak’ Thai education.

Dinsdag 3 november
– Gisteren stopte op 4.100 openbare scholen voor het eerst de schooldag 2 uur eerder en stortten de leerlingen zich daarna op buitenschoolse activiteiten. Het betreft een proef met het project van het ministerie van Onderwijs om het aantal contacturen terug te brengen. De proef wordt gedaan op lagere scholen en in de eerste drie jaar van de middelbare school. In de leerjaren 4-6 bereiden de leerlingen zich nog voor op de universitaire toelatingsexamens, dus voor hen verandert er niets. [Tijdelijk?]
Aanvankelijk zouden 3.100 scholen aan de proef deelnemen, maar 700 scholen hebben laten weten dat ze ook wilden meedoen. Het ministerie heeft een lijst met 390 mogelijke activiteiten opgesteld, waarop de leerlingen zich tussen 14 en 16 uur kunnen storten. Het gaat om creatieve activiteiten, beroepsvaardigheden, ethiek en gezondheid.
Gedurende de eerste vier maanden wordt de proef maandelijks geëvalueerd. Driehonderd trainers [?] zijn naar de scholen gestuurd om de activiteiten te observeren en elke twee weken feedback te leveren.

Vietnam scoort hoog op Pisa test
5 november – Daar kan Thailand een puntje aan zuigen. De prestaties van Vietnamese leerlingen op de laatste ronde van de Pisa test heeft tot opwinding geleid bij onderwijsexperts en beleidsmakers over de hele wereld. Want de 15-jarigen scoorden in de internationale onderwijsvergelijking 17de bij wiskunde (rekenen), 8ste bij natuurkunde en 19de bij lezen in een veld van 65 landen. Daarmee komt Vietnam uit boven het OECD gemiddelde. Vietnam dat voor het eerst deelnam, haalt zelfs de VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk in.
Op de opiniepagina van Bangkok Post proberen een hoogleraar ontwikkelingseconomie en een doctoraal student, beiden uit Maleisië, een verklaring te vinden voor de hoge score. Belangrijkste factoren zijn de ondersteuning vanuit het milieu en de kwaliteit en het gezag van het onderwijzend personeel. Het onderwijsbudget speelt geen enkele rol.
Het artikel bevestigt wat ik tijdens mijn studie heb geleerd over didactiek en de factoren die van invloed zijn op leerresultaten. Ik leerde uit mijn Algemene Didactiek al dat 55 procent van de leerresultaten niet beïnvloedbaar is door school of overheid. Dat percentage wordt bepaald door aanleg, motivatie, ouderlijk milieu, leeftijdsgenoten enz.
De leerresuoltaten worden voor slechts  25 procent bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan de school enige invloed uitoefenen op de houding van de leerling tegenover de school, die voor 20 procent verantwoordelijk is voor verschillen in leerprestaties.
In het artikel wordt slechts zijdelings ingegaan op Thailand. Dus een kleine toevoeging mijnerzijds. Thaise leerlingen presteren ver onder het gemiddelde bij de internationale onderwijstoets Pisa van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Thailand nam er in 2000 voor het eerst aan deel. De test wordt gemaakt door leerlingen van 15 jaar.
Op de Ordinary National Education Test voor leerlingen van Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school) komt de gemiddelde score bij geen enkel vak boven 60 van de 100 punten uit. De test bestaat uit 8 vakken. Mijn prognose: Het wordt nooit wat met het onderwijs in Thailand. (Bron: Bangkok Post, 4 november)
Voor het hele artikel klik hier: Vietnam’s high Pisa scores cause a stir.

Vrijdag 6 november
– Het is allemaal gerommel in de marge en het heeft geen enkel effect op de leerresultaten van Thaise leerlingen. Het ministerie van Onderwijs denkt na over een interne reorganisatie door vijf diensten voortaan rechtstreeks te laten rapporteren aan de permanent secretaris, de hoogste ambtenaar op het ministerie.
Daarmee reageert het op recente onderzoeken waarin het Thaise onderwijs steeds slechter scoort. Zo zakte het land op de Education First Annual English Proficiency Index naar de 62ste plaats in een veld van 70 landen. Volgens minister Dapong (Onderwijs) kan de reorganisatie op het ministerie leiden tot betere resultaten. [Slaap zacht, meneer de minister!] Zie ook het uiterst leerzame artikel Vietnam scoort hoog op Pisa test in Nieuws uit Thailand van gisteren.

Zondag 8 november
– Thaise leerlingen van klas 5 en 6 hebben op de 12th International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools 2015 48 medailles in de wacht gesleept. De Filipijnen eindigde op de tweede plaats. Aan de Olympiade die in Pathum Thani werd gehouden en van 1 november tot gisteren duurde, namen 600 leerlingen uit 20 landen deel. Er waren 253 medailles te vergeven.

Thais onderwijs scoort slecht
9 november – Thailand scoort in internationale onderwijsvergelijkingen bar slecht. Het is vaak gemeld op deze plaats. Eerder meldde ik in Nieuws uit Thailand dat Thailand op de 62ste plaats staat van de Annual English Proficiency Index van Education First.
Hoe deden ’s lands omringende landen het? Bijgaand kaartje geeft de scores. Singapore (12) scoort het hoogst, gevolgd door Maleisië (14). Vietnam staat ook ver boven Thailand met een score van 29. Alleen Cambodja doet het slechter dan Thailand met een 69ste plaats.
Voor het hele rapport klik hier.

Vrijdag 13 november
– Lijkt me een onverstandige bezuinigingsoperatie. Om te besparen op salarissen van buitenlandse docenten Engels worden 500 Thaise leraren naar een intensieve cursus van 6 weken gestuurd om de finesses van de Engelse taal te leren. De cursus wordt gegeven door specialisten van de British Council, die ervaring hebben met het tweede-taalonderwijs. Als de leraren de cursus hebben gevolgd, worden ze geacht als rolmodel te fungeren voor hun collega’s en moeten ze hen trainen.
Staatssecretaris Teerakiat (Onderwijs) weet zeker dat op deze manier miljoenen baht bespaard kunnen worden. ‘We kunnen niet blijven vertrouwen op buitenlandse leraren Engels. Zelfs scholen die zich dat niet kunnen veroorloven, huren non-native sprekers uit Pakistan en de Filipijnen. We moeten in de toekomst op onze eigen benen staan.’
Volgens een recent onderzoek geven 43.000 Thaise leraren Engels. Slechts zes spreken de taal vloeiend. ‘Dat is ene groot probleem’, zegt Teerakiat. ‘Als we verwachten dat Thaise leerlingen beter Engels spreken, moeten we het Engels van de leraren verbeteren.’

Beroepsonderwijs zit in de lift
16 november –  Het beroepsonderwijs dat jarenlang weinig populair was, krabbelt op. Het trekt meer studenten, wat gunstig is voor de financiering. Ook gaan studenten van rivaliserende opleidingen elkaar minder te lijf.
De gedachte dat het beroepsonderwijs het rioolputje van het onderwijs is, verbleekt. De vechtpartijen, verouderde uitrusting en cursussen, de armzalige kwaliteit van het onderwijs ondersteunden die gedachte. Ouders krabden zich wel tweemaal achter de oren om hun kinderen naar de technische school te sturen en de kinderen zelf hadden ook geen zin om hun handen (letterlijk) vuil te maken.
Tussen 2007 en 2012 daalde het aantal leerlingen van 474.781 naar 443.395. Maar dit jaar hebben 300.000 leerlingen zich ingeschreven, wat vergeleken met dezelfde periode vorig jaar een stijging betekent van 26 procent. De verhouding beroepsonderwijs-algemeen vormend onderwijs is daardoor verschoven van 36:64 naar 39:61. Da’s goed nieuws voor de industrie, want die schreeuwt om vakbekwaam personeel.
Meer weten? Lees Vocational schools enjoy revival en Technical education moves to new plane op de website van de krant.

Zaterdag 21 november
– Onderwijsvernieuwing is een ingewikkeld en dynamisch proces en kan niet in een korte periode gerealiseerd worden. Daarom wil onderwijsspecialist Kraiyos van de Quality Learning Foundation dat toekomstige regeringen worden gedwongen ingezette veranderingen voort te zetten. Alleen een blueprint is niet voldoende, ze moeten een wettelijke verplichting krijgen. Kraiyos vindt dat het onderwijsmasterplan van het land beschouwd moet worden als een wet, waaraan regeringen zich moeten houden.
Sinds 1992 heeft Thailand 18 ministers van onderwijs gehad en sinds 1999 is de onderwijsbegroting verdrievoudigd. Maar tot tastbare resultaten heeft dat niet geleid, want op testen van de OECD scoort de helft van de leerlingen onvoldoende.

Woensdag 25 november
– Ten behoeve van kinderen uit minderheidsgroepen met weinig toegang tot onderwijs die langs de grens met Myanmar wonen, heeft Unesco een speciale app ontwikkeld. De app bevat  duizend boeken en lesmateriaal in het Thais, Myanmarees en de Karentaal, die tot doel hebben de leesvaardigheid van de kinderen te helpen verbeteren.
Microsoft stelt Windows tablets met de app ter beschikking aan twintig onderwijs- en gemeenschapscentra in drie provincies, waar 4.000 kinderen komen. True Corp zorgt voor internet en satelliet-tv pakketten, die zich richten op educatieve tv, en ONIE (Office of Informal and Non-Formal Education) verstrekt aanvullend materiaal  en verzorgt trainingen aan onderwijzers, die een eigen versie van de app krijgen

Donderdag 26 november
– De Women and Men Progressive Movement Foundation maakt het ministerie van Onderwijs attent op huiselijk geweld, waarvan 85 procent van de lagere-schoolleerlingen getuige is. Dat benadeelt hun studieprestaties en welzijn. De stichting vindt dat het ministerie onderwijzers dient te trainen zodat ze een beter begrip hebben van de thuisproblemen.
De stichting heeft onderzoek gedaan in 26 scholen verspreid over het land, waarbij 1.464 leerlingen van de klassen 4 tot 6 zijn ondervraagd. 63 procent van hen vindt dat ze te weinig aandacht van hun ouders krijgen, 57 procent zegt dat familieleden aan alcohol en gokken verslaafd zijn.

Donderdag 3 december
– Zittenblijven is niet gebruikelijk op Thaise scholen; leerlingen gaan automatisch over. Ik herinner me dat al eens eerder gediscussieerd is over het onderwerp met voor- en tegenstanders die elkaar in de haren zaten. Heeft nooit tot een besluit begeleid. Nu gaat Obec opnieuw bekijken of het toch niet verstandig is om leerlingen met slechte cijfers te laten zittenblijven in plaats van via een herkansing het volgende leerjaar in te loodsen.
Minister Dapong (Onderwijs) heeft om een onderzoek gevraagd, omdat het huidige systeem geen garantie biedt voor onderwijskwaliteit. Hij zegt dat zelfs leerlingen overgaan die nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Verder maakt hij zich zorgen over de negenduizend kleine scholen in het land, die als onvoldoende zijn beoordeeld door het Office for National Education Standards and Quality Assesment. Daarvan worden 8.055 beheerd door Obec.

Zaterdag 5 december
De gemeente Bangkok (BMA) ontkent dat bij aankoop van muziekinstrumenten voor de tweehonderd scholen die ze beheert, gesjoemeld is. Een voormalig Democratisch parlementslid heeft die beschuldiging geuit. Hij noemt de muzieklessen ‘niet praktisch’ en de aanschaf ‘niet transparant’. Volgens hem is geld besteed aan instrumenten die nooit gebruikt zijn en sommige scholen hebben geen muziekleraar.
Erg vlot is de parlementariër niet, want in 2008 werd daarvoor een budget van 1,3 miljard baht uitgetrokken. Daarvan is 14 miljoen baht uitgegeven voor tien scholen. De gemeenteraad heeft besloten op het budget te korten en voor 2016 336 miljoen te besteden aan de aankoop van instrumenten.
De gemeente heeft als beleid leerlingen te stimuleren muzieklessen te volgen. Dat is ‘bevorderlijk voor hun stemming en emotionele gezondheid’, aldus een bron. (Zie pagina Onderwijs)

Commentaar: Stop sadistische ontgroenings rituelen
6 december – Wat zien we? Een jongeman, hurkend, die met een spuitbus vlammen werpt naar de billen van een ander, die ontkleed is. Verder zo’n acht tieners in zwembroek die de opdracht krijgen voedsel van mond tot mond te verplaatsen. Sommige jongeren huilen en op hun lichamen zijn verwondingen te zien.
Bangkok Post heeft er maar één woord voor: sadistisch. In het hoofdredactioneel commentaar van zaterdag besteedt de krant aandacht aan het ontgroeningsritueel, dat dankzij foto’s en een video op de social media bekend is geworden.
De krant schrijft: ‘Ondanks serieuze [zou het?] pogingen van de onderwijsautoriteiten om ontgroening uit te bannen, blijven nieuwe en meer gewelddadige activiteiten de kop opsteken. Het is duidelijk dat alle betrokken partijen, inclusief de jongeren zelf, de handen ineen moeten slaan om deze praktijk volledig onacceptabel te maken.’
Vermoedelijk gaat het om ouderejaars van het particuliere Siam Technology College in Bangkok. De directeur heeft een onderzoek toegezegd. Als het om ouderejaars gaat, worden ze van school verwijderd. Als het oud-leerlingen waren, komt de wet om de hoek kijken. De school zelf kan ook aangepakt worden, want ze kan op basis van de Private School Act ter verantwoording worden geroepen door de Private Education Commission.
De krant meent dat alleen een strafmaatregel niet voldoende is, want de samenleving zal moeten erkennen dat het ontgroeningsprobleem deels een uitvloeisel is van een cultuur die collectivistisch is en gericht op macht. Sommigen hebben hun hoop gevestigd op de jongeren zelf en daar sluit de krant zich bij aan. ‘Uiteindelijk komt het neer op studenten die zelf Nee zeggen en het ontgroeningsgeweld stoppen.’ (Bron: Bangkok Post, 5 december)

Mahidol stijgt, Chula zakt
6 december – Stuivertje wisselen op de jaarlijks Brics* and Emerging Economies lijst van het Britse tijdschrift Times Higher Education. Thailand’s oudste universiteit Chulalongkorn heeft een flinke duik gemaakt (van 90 naar 134), aan kop staat nu de Mahidol universiteit (van 49 naar 90). Vier universiteiten zijn doorgedrongen tot de top 200: Chiang Mai University (142), Suraranee University of Technology (159), Khon Kaen University (171) en de Prince of Songkhla University (188).
Taiwan heeft de meeste universiteiten in de top-200: 24; vijf Chinese instituten staan in de top-10, gevolgd door twee uit Zuid-Afrika en een uit Taiwan, Brazilië en Rusland.
Ere wie ere toekomt of slijm-slijm; rector Prasart Suebka van Suranee zegt dat het toegenomen aantal Thaise instituten in de top-200 te danken is aan het beleid van het ministerie van Onderwijs om Thaise universiteiten ‘wereldklasse’ te maken. Dat beleid bestaat uit bevordering van research, technologie en ontwikkeling van innovaties. Prasart: ‘Het beleid heeft al resultaten opgeleverd. Maar investeringen in research zijn nog steeds vereist om het hoger onderwijs beter te laten scoren in de rankings.
De QS World University Ranking [van?], gepubliceerd in september, komt met een andere rangorde, maar die lijst bevat alle universiteiten ter wereld. Alle Thaise universiteiten kukelden naar beneden. De best scorende universiteit, Chulalongkorn, zakte tien plaatsen naar positie 253, Mahidol was nummer 2 op plaats 257.
Weer die Prasart: ‘Als we een betere reputatie op het wereldtoneel willen, niet alleen tussen de zich ontwikkelende landen, moeten we meer en meer blijven uitgeven aan research. Daaraan wordt door de overheid en de particuliere sector minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product uitgegeven, tegen 2,76 procent in de VS en 4,04 procent in Zuid-Korea.’
* De Brics landen zijn Brazilë, Rusland, India en China.

Zondag 13 december
– Universitaire docenten hebben geklaagd dat het nieuwe rooster, vorig jaar ingevoerd om parallel  te laten lopen met de roosters in de andere Aseanlanden, niet geschikt is voor sommige studies in Thailand vanwege het warme weer, met name in heetste maand april. Het academisch jaar bestaat nu uit de semesters august-december en januari-mei. Voorheen waren Thaise studenten in april vrij.

Dinsdag 15 december
– De Srivikorn school in [ik neem aan] Bangkok schrapt in 2017 haar general education programma en vervangt het door een internationaal programma waarmee meer geld valt te verdienen. Hoognodig want de school lijdt forse verliezen.
De ouders zijn er niet blij mee. Leerlingen die niet in 2017 hun opleiding afronden, hebben de keuze uit zeven andere scholen om hun opleiding af te maken. Als die een hoger schoolgeld rekent, past Srivikorn het verschil bij. De kinderen moeten op hun nieuwe school wel toelatingsexamen doen.
De ouders van leerlingen die korter dan 1 jaar op Srivikorn hebben gezeten, krijgen de 40.000 baht entreegeld terug. De ouders vinden dat dit voor alle leerlingen moet gelden. Ze vragen ook de leerlingen van het tiende leerjaar in de gelegenheid te stellen de twaalf jaar vol te maken.

Dinsdag 22 december
– Inspecteur-generaal Prasert Boonruang van het ministerie van Onderwijs zei het al op 23 september (zie het bericht Duizend leerlingen in acht provincies zijn analfabeet) en nu zegt minister Dapong (Onderwijs) het ook. Misschien moet de mogelijkheid van blijven zitten, weer terug in het onderwijs. Hij heeft Obec opdracht gegeven een onderzoek te doen.
Begonnen wordt met Prathom klas 3 en 6 (lagere school) en Mathayom 3 (middelbare school). Leerlingen met een onvoldoende krijgen na extra lessen een herexamen en wanneer ze ook daarvoor zakken, mogen ze het jaar overdoen. Als het tenminste doorgaat, want dat weet je nooit in Thailand. Zoals de minister zegt: ‘Voordat we een beslissing nemen, is meer discussie vereist.’

Vrijdag 25 december
– Tja, geniet je eindelijk van een welverdiend pensioen en ben je verlost van die kindertjes en puistenkoppen, vraagt het ministerie van Onderwijs om volgend jaar op part-time basis terug te keren, want er is een groot gebrek aan onderwijzers, voornamelijk op het platteland op kleine lagere en middelbare scholen, en op sommige beroepsopleidingen.
Tussen dit jaar en 2025 gaan 189.795 onderwijzers met pensioen, maakte minister Dapong bekend tijdens het voorlichtingscircus waarover ik gisteren al schreef (zie: Prayut hekelt populisme van politieke partijen). De meesten werken op een school die beheerd wordt door Obec. Ze onderwijzen vreemde talen, Thai, natuur- en scheikunde en wiskunde. Pensionado’s die de gang terug maken, ontvangen 15.000 baht per maand bovenop hun pensioen.
Verder zei de minister dat Kurutayad (Techer’s Heir) wordt teruggebracht. Via dit project kunnen  leerlingen met een GPA score van 3 of meer overstappen naar de lerarenopleiding onder de voorwaarde dat ze in hun vaderstad gaan werken.

Pleidooi voor speciaal leerplan voor migrantenkinderen
26 december – Het leerplan dat in veel scholen in Myanmar wordt gevolgd zou in Thailand moeten worden ingevoerd voor migrantenkinderen uit Myanmar. Voorzitter Sein van de Migrant Worker Rights Network zegt dat de leerlingen dan beter zijn voorbereid op een vervolgopleiding, wanneer ze terugkeren in Myanmar.
Hij stelt het Migrant Child Development Centre (MCDC) in Samut Sakhon ten voorbeeld, een school waar veel ouders die in de provincie werken, hun kinderen naar toe sturen. De school is gecertificeerd door de Myanmarese overheid. De minimum toelatingsleeftijd is 5 jaar.
MCDC-hoofd Tin Htay Yee had 17 jaar voor de klas gestaan toen ze besloot naar Thailand te verhuizen. Ze wil dat de kinderen de taal leren en over hun eigen cultuur worden onderwezen. Ze zegt: ‘Op een dag zullen ze naar huis moeten terugkeren, wanneer het arbeidscontract van hun ouders afloopt. Dan zullen ze zich in eigen land moeten kunnen redden.’
Leraar Thon Barami vertelt dat de nadruk in het onderwijs op taal en communicatie ligt. Andere vakken zijn wiskunde [rekenen?], Engels, Thai en de Birmese talen, alsmede de cultuur van verschillende etnische groepen en religie en meditatie waardoor ze ‘een vredig leven kunnen leiden’.  In de klas wordt Birmees, Thai en Engels gesproken.
De school, drie jaar geleden begon met 60 leerlingen, telt inmiddels 300 leerlingen. Ze is gevestigd op het terrein van Wat Thep Norrarat. De tempel verstrekt gratis lunches.
Volgens Save the Children sturen veel laag betaalde gastarbeiders hun kinderen naar wijkcentra, omdat ze zich het schoolgeld niet kunnen veroorloven, daarbij voor lief nemend dat die centra geen diploma verstrekken. Onderwijs en maaltijden zijn doorgaans gratis. 46 procent van de migrantenkinderen gaat niet naar school. Sommige scholen weigeren migrantenkinderen omdat ze geen financiële vergoeding voor hen krijgen van de overheid.

Asean studiecentra: Prayut doet aan luchtfietserij
27 december – Om de naïviteit en luchtfietserij van Thaise gezagsdragers wanneer het over het onderwijs gaat, moet ik altijd hartelijk lachen. Premier Prayut gaf er weer een staaltje van weg toen hij vrijdag in zijn wekelijks tv-praatje Returning Happiness to the People zei dat het Thaise onderwijs op internationaal niveau komt, wanneer in het land 447 Asean studiecentra zijn opgezet.
De centra die in het kader van de Asean Economic Communty worden gesticht, hebben tot doel de kwaliteit van het onderwijs aan middelbare scholen te verbeteren. Leraren Engels van reguliere scholen en scholen voor beroepsonderwijs gaan er hun Engelse communicatievaardigheden verbeteren en schoolleiders wordt gevraagd er een intensieve Engels cursus te volgen. [Wie die moeten geven, vermeldt het artikel niet.]
In zijn altijd uiterst saaie tv-speech zei Prayut dat de verbetering van het menselijk kapitaal, zoals geschoolde arbeid, essentieel is voor de regering opdat Thaise arbeiders een kans maken op de Asean arbeidsmarkt. Prayut zei [nog zo’n lachertje] dat het doel van de regering is van het land het centrum van onderwijs in de regio te maken.
Het ministerie van Onderwijs en andere betrokken diensten hebben van hem de opdracht gekregen onderwijsontwikkelingsplannen te maken, gebaseerd op zes strategieën: begrip voor Asean kweken, verbetering van levensomstandigheden en onderwijs, het leveren van arbeiders met vaardigheden die in Asean nodig zijn, ontwikkeling van de informatietechnologie en versterking van de banden in de regio.

Donderdag 14 januari 2016
– Thaise onderwijzers besteedden vorig jaar 65 van de 200 schooldagen buiten de klas (32,5 procent). Dat is 19 dagen minder dan in 2014, aldus een recent onderzoek van de Quality Learning Foundation. De vermindering wordt toegejuicht door onderwijsexperts die menen dat dit de onderwijskwaliteit ten goede komt.
Voor het onderzoek zijn 319 onderwijzers ondervraagd over hun activiteiten buiten de klas. Die tijd gebruiken ze voor evaluaties, academische competities en trainingen door externe buraus. Beoordelingen van school, onderwijzers en leerlingen nemen de meeste tijd in beslag: 38 dagen, gevolgd door cursussen (8 dagen) en competities (van 29 naar 9 dagen).
De veranderingen worden door QLF-specialist Kraiyos toegeschreven aan het ‘return teachers to the classroom’ beleid van het ministerie van Onderwijs en de nadruk die nu bij accreditaties wordt gelegd op de ontwikkeling van kinderen in plaats van gewonnen onderscheidingen [denk aan de diverse Olympiades op het gebied van schoolvakken]. Een andere factor is het uitstel van de vierde ronde van de kwaliteitsbeoordelingen door het Office for National Education Standards and Quality Assessment.
De Organisation for Economic Development and Cooperation heeft als richtlijn 20 procent van de werktijd ofwel 40 dagen per jaar.

Zaterdag 16 januari
– Die Prayut bemoeit zich ook overal tegen aan [en meent overal verstand van te hebben]. Het lesmateriaal voor het vak ‘Grow Up and Do not Cheat’ dient te worden opgeleukt met cartoons, zegt hij. Het vak heeft tot doel morele waardes van integriteit bij schoolkinderen erin te stampen, simpel gezegd: corruptie is verkeerd. Een gedachte die overigens niet wordt gedeeld door grote delen van de bevolking, zo is uit onderzoek gebleken. Die hebben geen bezwaar tegen corrupte praktijken, mits ze er zelf ook beter van worden.

Onderwijs: Eindelijk een verstandige analyse
28 januari – Eindelijk een analyse in Bangkok Post over het Thaise onderwijs die hout snijdt en zich niet verliest in allerlei ‘plannetjes’ en ad hoc maatregelen. Volgens Nonarit Bisonyabut, research fellow aan het TDRI, lijdt het onderwijs aan drie gebreken.
1 Het gemiddeld aantal jaar dat kinderen op school zitten, bedraagt 8,7 tegen 12 tot 13 in ontwikkelde landen.
2 De kwaliteit is minnetjes; dat weten we uit de Pisa testen. Thailand’s score bedraagt 427, 14 procent onder het gemiddelde van 494, gesteld door de Organisation for Economic Cooperation and Development, en nog belangrijker 15 procent onder de score van Vietnam die 511 bedraagt.
3 Er is een groot verschil in kwaliteit. Leerlingen uit gezinnen waar de ouders bij elkaar blijven en die thuis een vreemde taal spreken, presteren gemiddeld beter op de Pisa test. De scholen die het beter doen, hebben kleinere klassen, bieden extra activiteiten, hebben gekwalificeerde leraren en ze hebben een solide infrastructuur.
Nonarit soms vervolgens vier factoren op, die van doorslaggevend belang zijn voor Thailand’s onderwijshervorming.
1 Educatie van moeders is de sleutel van het succes van hun kinderen.
2 Een gezin met twee ouders is beter dan een eenoudergezin.
3 De omvang van de school is erg belangrijk.
4 Buitenschoolse activiteiten maken een verschil.
Ten slotte is het van belang te weten dat de taak van onderwijshervormingen niet alleen in de handen van de regering ligt. Gezinsfactoren spelen een cruciale rol bij het leerresultaat, schrijft Nonarit. Ouders dienen te weten hoe hun kinderen te begeleiden. Ook de keuze van een goede school is belangrijk.
Het is allemaal uit mijn hart gegrepen. Sinds mijn opleiding aan de kweekschool (de tegenwoordige pedagogische academie) weet ik dat het leerresultaat voor 25 procent wordt bepaald door de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast kan de school enige invloed uitoefenen op de houding van de leerling tegenover de school, die voor 20 procent verantwoordelijk is voor verschillen in leerprestaties. De overige factoren (de meeste dus) zijn niet beïnvloedbaar door de school en de overheid: gezinssituatie, aanleg, opvoeding, invloed van leeftijdsgenoten, opleiding ouders enzovoort.
Het was een genoegen de analyse van Nonarit te lezen, maar ik vrees dat die paarlen voor de (onderwijs)zwijnen is. (Bron: Bangkok Post, 27 januari)

Nationale test Mathayom 6: Gemiddeld een 5,6
10 februari – Met uitzondering van Mathematics zijn de scores op de nationale test voor leerlingen van Mathayom 6 (eindexamenjaar middelbare school) dit jaar gezakt. Gemiddeld scoorden de leerlingen 56,65 punten uit een totaal van 100, alleen Thai kwam boven de 50 punten uit. Aan de test werd door 179.968 leerlingen deelgenomen.
Twee onderwijsexperts relativeren de uitslag. Docent Sompong van de faculteit Onderwijs van de Chulalongkorn universiteit denkt dat het examen te moeilijk is voor leerlingen die geen bijles krijgen. Hij vindt dat de mensen geen voorbarige conclusies moeten trekken over de competentie van alle Thaise leerlingen, want geen enkele leerling scoorde een nul en sommigen haalden hoge scores.
‘We moeten niet te veel belang hechten aan de gemiddelde scores, daar ze niet de echte prestaties van Thaise leerlingen weergeven. We moeten ons het meest zorgen maken over de ongelijkheid en discrepanties in het Thaise onderwijs, zoals de grote kloof tussen de leerlingen uit grote steden en het platteland laat zien.’
Volgens gegevens van de World Bank zijn leerlingen op het platteland drie jaar achter op leerlingen in steden. Dit komt door het gebrek aan gekwalificeerde leraren en omdat leerlingen geen geld hebben voor bijles. Leraren moeten minimaal twee jaar op een school werken. Velen vragen na die tijd overplaatsing aan.
Sompong: ‘Onder deze omstandigheden is het voor leerlingen moeilijk om te presteren. De vraag is: hoe kunnen we de kloof verkleinen, niet hoe kunnen we de gemiddelde scores verbeteren. Want wanneer de kloof groter wordt, worden de gemiddelde scores nooit beter.’
Amornvit Nakornthap, voormalig woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, vindt het bekendmaken van alleen de gemiddelde scores ‘quite useless’. Hij wil dat ze uitgesplitst worden naar gebied en grootte van de school. De slechte scores, denkt hij, komen voornamelijk van kleine scholen op het platteland. Thailand telt 150.000 scholen met minder dan 120 leerlingen.
’De ongelijkheid in het onderwijs is het grootste probleem. Wanneer we weten in welke specifieke gebieden leerlingen problemen hebben, kan de regering daar geld inzetten.’
Minister Dapong (Onderwijs) heeft zijn staatssecretaris opgedragen na te gaan of de test te moeilijk is. ‘De test mag niet te moeilijk zijn omdat leerlingen op het platteland niet vertrouwd zijn met dit soort examen.’
Universiteiten gebruiken de testresultaten bij de toelating van nieuwe studenten. In bijgaand kader de onderwijsuitgaven en scores op zeven van de negen vakken (mathematics 2 en general sciences zijn dit jaar toegevoegd).

‘Stomme’ vragen op O-Net examen
11 februari – Following in Thai tradition, how should boyfriends or girlfriends express their love to each other? Dit is een van de tien vragen in de Ordinary National Educational Test (O-Net) die op de social media ‘stupid’ worden genoemd met geen van de multiple-choice antwoorden die correct zijn. Het ministerie van Onderwijs heeft de samenstellers van de test gevraagd het examen te herzien.
Staatssecretaris Theerakiat (Onderwijs) zegt dat de bevolking twee testen verwart [ik trouwens ook in eerste instantie]: het O-Net examen en het examen dat gisteren in het nieuws was. Zie het bericht: Nationale test Mathayom 6: gemiddeld een 5,6. Ik zie nu dat ik het nieuws verkeerd heb weergegeven: het gemiddelde lag lager dan 50, de score van 56,65 punten is het gemiddelde van het vak Thai, dat als enige boven de 50 (van de 100) punten uitkwam.
Het O-Net examen wordt gemaakt door de leerlingen van drie leerjaren: zesde klas lagere school en derde en zesde klas middelbare school (Mathayom). Welk van de twee examens bepalend is voor toelating tot de universiteit staat niet in het bericht en weet ik niet. In welk O-Net examen de ‘stomme’ vragen stonden, lees ik ook niet.
Beide examens worden samengesteld door het National Institute of Educational Testing Service (Niets). Behalve op herziening van het O-Net examen heeft het ministerie ook aangedrongen op vergemakkelijking van de National Test, die als te moeilijk is beoordeeld. Het is niet de eerste keer dat ‘stomme’ vragen op het O-Net examen kritiek hebben opgeleverd.
En voor ik het vergeet, hierbij de antwoorden van de vraag waarmee ik begon. a) Put one’s arm around the other’s shoulder while shopping; b) Ask their boyfriends or girlfriends out for dinner and a movie; c) Sleep on a girl’s lap in public; d) Go to the sea and spend the night together; or e) Feed each other in a restaurant.

Column – Onderwijshervormingen: doe het snel
13 februari – Straatverkopers verjagen van trottoirs, de prijs van de staatsloten op 80 baht stellen brengt Thailand geen succes, maar de toekomst van het land hangt af van wat de jongste generatie leert. In zijn wekelijkse column schrijft Umesh Pandey dat de junta bitter weinig heeft waargemaakt van haar beloftes toen ze aantrad om verzoening en hervormingen tot stand te brengen.
De junta lijkt alleen belang te hechten aan politieke hervormingen, maar laat het er verder bij zitten. Nationale verzoening? De samenleving is nog net zo gefragmenteerd als toen de politieke conflicten begonnen, ‘en dat is een grote teleurstelling’.
Een andere teleurstelling zijn hervormingen op onderwijsgebied. Het ministerie beurt jaarlijks de grootste hap uit de begroting, besteedt 7.761 baht per hoofd van de bevolking oftewel 38,9 duizend baht per leerlingen/student. Waar gaat al dat geld naar toe, vraagt Umesh zich (bijna wanhopig) af, verwijzend naar de resultaten van de Nationale Mathayom-6 test met alle scores op het vak Thai na gemiddeld lager dan 50 van de 100 punten.
Prayut beloofde dat onderwijs een van de voornaamste doelen van hervormingen zou zijn, maar zoals ook bij zijn andere beloftes, ‘blijven we teleurgesteld achter’. Umesh: ‘Het ware te wensen dat de premier zijn grote macht had gebruikt om de hoognodige onderwijshervormingen tot stand te brengen. Falen op dit gebied zal op de lange termijn alleen maar het land schaden, dat hij probeert te redden.’
De scholen, de onderwijzers, het leerplan en gelijkheid in leren tussen kinderen op het platteland en in de grote stad spelen allemaal een grote rol in hoe ons land er over een jaar of twintig bij ligt. ‘Ik vraag daarom de regering alles te doen wat mogelijk is van onderwijshervorming werkelijkheid te maken. En doe het snel, voordat het te laat is.’ (Bron: Bangkok Post, 12 februari)
Voor meer informatie over de Mathayom-6 test, zie het bericht van 10 februari: Nationale test Mathayom 6: Gemiddeld een 5,6. [Overigens een foutieve kop. Moet zijn: gemiddeld onvoldoende. De 5,6 geldt alleen voor het vak Thai.]

Onderwijs heeft weer eens een lumineus idee
17 februari – Het ministerie van Onderwijs, kampioen ideeënspuier, heeft het idee gelanceerd om de inzet van studenten bij buurt- en vrijwilligerswerk als criterium te gebruiken voor toelating tot sommige faculteiten in plaats van de scores op de O-Net test [die ook dit jaar bar slecht is gemaakt].
De permanent secretaris van het ministerie vindt spirit in sommige gevallen een belangrijker criterium dan kennis. Niet voor studierichtingen als geneeskunde en werktuigbouw, wel voor onderwijs en sociale wetenschappen. Het criterium kan volgens hem ook een eind maken aan de ongelijkheid in scores tussen studenten die bijles krijgen en zij die de kosten daarvan niet kunnen opbrengen. Het ministerie kan de universiteiten niet dwingen het criterium te gebruiken; het kan hooguit proberen hen te overtuigen van de voordelen, zegt hij.
Volgens de voormalige voorzitter van de Council of University Presidents of Thailand hebben alle universiteiten een speciaal quotum voor getalenteerde studenten, inclusief degenen die buurtwerk doen. Maar spirit zegt hij is een persoonlijke kwaliteit die lastig te beoordelen is. Hij denkt dat universiteiten niet warm zijn te krijgen voor het jongste gedachtespinsel van Onderwijs.

Donderdag 25 februari
– De Quality Learning Foundation (QLF) wil In samenwerking met Unesco, Unicef en het ministerie van Onderwijs de 300.000 schoolverlaters uit de lagere school weer terug in de schoolbanken krijgen. Ze gaat de kinderen opsporen, hun namen in een database opnemen en vervolgens financiering zoeken om hun onderwijskosten te betalen. Doorgaans gaat het om kinderen uit arme gezinnen, die nooit naar school zijn geweest of eerder gestopt zijn, om geld voor het gezin te verdienen.
De nobele doelstelling is gisteren bekend gemaakt op de Asia Education Summit on Flexibel Learning Strategies for Out-of-School Children, georganiseerd door Unesco. Aan de top die vandaag eindigt, is door vijfhonderd vertegenwoordigers van regeringen, de particuliere sector en experts uit 22 landen deelgenomen.
Directeur Supakorn van de QLF waarschuwt dat het bruto binnenlands product gevaar loopt als het aantal kinderen zonder een behoorlijke schoolopleiding niet verbetert want dat beïnvloedt de concurrentiepositie van het land.

‘Onderwijs moet dringend op de helling’
3 maart – Een voormalig leidinggevende van wereldhandelsorganisatie WTO maakt zich ernstig zorgen over de staat van het onderwijs in Thailand. De bezem moet er onmiddellijk door. De uitgaven aan onderwijs zijn ongeëvenaard in de wereld met 4 procent van het bruto binnenlands product en 20 procent van de begrotingsuitgaven, maar Thailand profiteert niet van zijn investeringen.
Supachai Panitchpakdi zei dit gisteren op het seminar  A University for the 21st Century aan de Mahidol universiteit. Hij citeerde een recent rapport van het TDRI waaruit blijkt dat het onderwijsbeleid in Thailand een fiasco is. Scholen en universiteiten slagen er niet in hun budget behoorlijk te beheren. Er zijn ook discrepanties tussen leerlingen in de grote steden en op het platteland. Leerlingen in steden hebben een grote kans door te stromen naar de universiteit. De kloof lijkt zich elk jaar te verbreden.
De Thaise regering besteedt slechts 0,25 procent van het bbp aan R&D (research and development) tegen 1 tot 2 procent in buurlanden. De regering is voornemens meer geld uit te trekken voor R&D naar onderwijs, maar de research moet voldoen aan de behoeftes van de particuliere sector. Supachai drong er bij universiteiten op aan meer te investeren in R&D en menselijk kapitaal om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de 21ste eeuw.
Supachai zei nog meer, maar dat mag u zelf lezen in Ex-WTO chief decries Thai education op de website van de krant. Genoeg open deuren gelezen. (Zie ook de pagina Onderwijs)
Thailand zit vast in midden inkomen val
Een tweede onderwijsbericht gaat over STEM, een onderwijsvorm waarin natuurwetenschap, technologie, werktuigbouw en wiskunde worden geïntegreerd. Bevordering ervan kan helpen Thailand uit de middle-income trap te laten ontsnappen en zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt te verbeteren. Dit zei voorzitter Sumontha van het Thai-US Education Committee, tijdens de zevende Thai-US Education Roundtable, onlangs georganiseerd door de Amerikaanse ambassade.
Thailand dreigt vast te blijven in de midden inkomen val omdat het bruto binnenlandse product in enkele sectoren lager is dat wat het zou behoren te zijn als gevolg van de lage productiviteit en het gebrek aan creativiteit en innovatie. STEM-onderwijs zou die trend kunnen keren, want die helpt studenten (nieuwe) oplossingen te vinden voor praktische problemen in het alledaagse leven. Ook andere vakken dan de genoemde kunnen erin geïntegreerd worden, zoals beeldende kunst, Thais, Engels en gymnastiek.
Volgens Sumontha is STEM de afgelopen zes jaar op 15.000 kindergarten scholen geïntroduceerd. Maar de methode is nog nauwelijks in het lager en middelbaar onderwijs toegepast. Nu ik er nog eens over nadenk lijkt me STEM hetzelfde als wat we in Nederland projectonderwijs noemen.
De Thai-US Education Roundtable is in 2011 opgericht met als doel informatie over onderwijs uit te wisselen. Leden zijn nationale onderwijs beleidsmakers, universiteits presidenten en academici uit beide landen.

Dinsdag 8 maart
– Het ministerie organiseert een trainingskamp van vijf weken voor Thaise leraren Engels. Aan het eerste kamp nemen 350 onderwijzers deel; ze worden getraind door dertitg specialisten van de British Council. De training heeft tot doel hun actieve beheersing van de Engelse taal en didactische kwaliteiten te verbeteren. De nadruk ligt op de gesproken taal, want velen zijn [evenals leerlingen] wel goed in grammatica, maar ze durven hun mond niet open te doen.
Uit een onderzoek van het ministerie is gebleken dat slechts zes van de 43.000 leraren Engels de taal enigszins vloeiend spreken (niveau C2 van het Common European Framework of Reference for Languages). De leraren die worden bijgeschoold, komen niet verder dan B2. De 50 beste gaan de volgende groep trainen. De overige 300 worden door het ministerie gevolgd om te zien of ze iets opgestoken hebben van de bijscholing.

Vrijdag 11 maart
– Het chronisch tekort aan vakleerkrachten wil het ministerie van Onderwijs oplossen door niet-bevoegde universitair afgestudeerden banen aan te bieden om op openbare scholen de exacte vakken te doceren, die bekend staan als STEM onderwijs. Het ministerie wil STEM onderwijs bevorderen naar aanleiding van het beleid van premier Prayut [heb je hem weer] ‘Preparing the 21st century workforce’. Doel is de productiviteit te vergroten en de concurrentiepositie van het land in de wereld te verbeteren. De dispensatie geldt voor maximaal 2 jaar. In die periode moeten de leraren hun onderwijsbevoegdheid halen. Lukt het hen dat niet, dan bekijkt de Teachers Council op basis van hun ervaring en kennis of ze mogen aanblijven.

‘Onderwijs moet op de helling’
15 maart – Supachai Chearavanont, co-voorzitter van de Pracha Rat stuurgroep onderwijs en leiderschapsontwikkeling, beschouwt de geest van kinderen als een blanco schildersdoek dat gemakkelijk gevuld kan worden met goede of slechte invloeden. En dat is geen originele gedachte want Aristoteles gebruikte al het begrip tabula rasa, in de middeleeuwen overgenomen door filosoof en theoloog Thomas van Aquino en de Engelse filosoof John Locke. Volgens deze theorie wordt de mensen geboren als onbeschreven blad en uitsluitend gevormd door zijn of haar omgeving. Genetische eigenschappen spelen geen rol.
Supachai doet in het artikel uit de doeken wat zijn commissie bedacht heeft voor het onderwijs. En da’s niet mis, want het moet op elk niveau worden geherstructureerd. Maar vraag me niet de ideeën samen te vatten want het is een grabbelton van ditjes en datjes, clichés en dure woorden.
Om een voorbeeld te geven: Het ‘schildersdoek’ moet gevuld worden met compassie, ethiek, moraliteit en sociale verantwoordelijkheid, waarbij het lager onderwijs een vitale rol speelt kinderen te leren om ‘kwaliteitsmensen in de samenleving’ te worden. ‘Scholen dienen ook discussiesessies te houden over sociale kwesties als corruptie en tienerzwangerschappen.’
Pracha Rat (People’s State) is een door de overheid gehanteerd concept dat beoogt de economie te versterken door samenwerking van burgers, overheid en particuliere sector. Daartoe is een uitvoerend comité gevormd alsmede twaalf stuurgroepen.
Ik laat het maar hierbij en verwijs de geïnteresseerde lezer [Zijn die er?] naar het gehele artikel, maar u bent gewaarschuwd: Call for the community to participate in crucial reform. (Bron: Bangkok Post, 14 maart)

Leerlingen op bezoek in het National Museum

Maandag 21 maart
– Moet denken aan de Belgische pedagoog Decroly die in 1907 een school stichtte, gebaseerd op het principe Pour la vie, par la vie (Voor het leven, door het leven). Iets soortgelijks lijkt de achtergrondgedachte van de vermindering van het aantal contacturen met 2 uur per dag (uren die leerlingen in de klas doorbrengen) op openbare scholen. De vrijgevallen uren moeten besteed worden aan allerhande buitenschoolse activiteiten [het par la vie van Decroly], zoals museumbezoek, muzieklessen, sportactiviteiten.
Op de foto leerlingen in het National Museum te Bangkok. Een leerling vertelt dat ze het meest genoot van de muurschilderingen met afbeeldingen van gebeurtenissen in het leven van de Boeddha.’Het is net alsof je een stripboek leest. Dat maakt geschiedenis gemakkelijker om te begrijpen.’ En dat heeft deze 12-jarige leerling van klas 6 lagere school [onze groep 8] goed begrepen.

Dinsdag 22 maart
– Goed en slecht nieuws van het onderwijsfront. Het O-Net examen voor leerlingen van het laatste leerjaar van de middelbare school, is dit jaar door de 422.000 leerlingen beter dan vorig jaar gemaakt, maar de resultaten blijven onvoldoende. De gemiddelde scores bij alle vijf vakken lag onder de 50 [van de 100 punten]. Het slechtst deden de kids het bij Engels en wiskunde, het best bij Thais.
Uit een vergelijking van de resultaten geboekt op de scholen van Obec en demonstratiescholen blijkt dat de leerlingen van demonstratiescholen bij alle vakken beter presteren. Demonstratiescholen zijn verbonden aan universiteiten. Ook zijn de resultaten vergeleken tussen stads- en plattelandscholen en zoals al lang bekend doen de stadskinderen het beter.
‘De lage O-Net scores  tonen aan dat de pogingen van het ministerie van Onderwijs om het onderwijs te verbeteren, ondanks hogere budgetten elk jaar, niet voldoende zijn’, zegt Pompong Jitradup, door de krant O-Net criticus genoemd.’Verder hebben we een groot probleem en dat is de ongelijkheid in het onderwijsstelsel.’ Volgens de Wereldbank lopen plattelandskinderen drie jaar achter op stadskinderen als gevolg van het gebrek aan bevoegd personeel en behoorlijk lesmateriaal.

Organisatiestructuur onderwijs gaat op de helling
23 maart – Premier Prayut heeft het draconische artikel 44 van de interim-grondwet (bijgenaamd dictator law) ingezet om hervormingen van het regionale onderwijsstelsel af te dwingen. Critici verzetten zich want daardoor wordt de hele zaak weer gecentraliseerd terwijl decentralisatie hoognodig is. Maar volgens Prayut bemoeilijken de gedelegeerde taken onderwijshervormingen.
Voorbeeld: Lokale onderwijskantoren benoemen schoolhoofden. De premier vraagt zich af of die benoemingen correct, billijk en transparant zijn. Hij hekelt ook de slechte samenwerking van Onderwijs met andere ministeries. ‘Het onderwijs kan geen personeel leveren dat tegemoet komt aan de echte behoeftes van het land.’
Prayut’s bevel houdt ook de opheffing in van 225 kantoren, verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid in hun gebied en het sluiten en fuseren van scholen en opheffing van de sub-commissies die verantwoordelijk zijn voor benoemingen, overplaatsingen en disciplinaire maatregelen.
De opgeheven organen worden vervangen door 77 commissies (1 per provincie). Het aantal regionale onderwijskantoren gaat omhoog van 13 naar 18 en die gaan de 77 commissies controleren.
Uit een onderzoek van de regering is gebleken dat 400.000 tot 500.000 onderwijzers het inzetten van artikel 44 een goed idee vinden. [Vanwaar die marge van 100.000?]
Persoonlijke noot: Het wordt nooit wat met het Thaise onderwijs.

Vreugde en verdriet bij loting
4 april – Leerlingen die buiten de boot zijn gevallen bij toelating tot een middelbare school, krijgen hulp van het ministerie van Onderwijs bij het vinden van een plaats. Het gaat om leerlingen van wie de examenresultaten onvoldoende waren of omdat ze uitgeloot zijn voor toelating tot een van de meest prestigieuze scholen. Deze week dienen ze zich te registreren, waarna het ministerie een plaats voor hen zoekt. Op 17 april horen ze het resultaat.
Thailand telt 18 scholen, waarvan 5 in Bangkok, die als prestigieus worden betiteld of in mijn eigen woorden; onderwijs bieden dat de toets der kritiek kan doorstaan [Hoe heb ik dat gezegd?]. Op de foto een meisje dat is ingeloot op de Triam Udom Suksa Pattanakarn middelbare school. En dat is goed voor een stevige knuffel van haar vader.
94 leerlingen lootten er voor 54 plaatsen, en dat leverde gisteren bij de loting zenuwachtige leerlingen op de eerste rijen op en waarschijnlijk ook bij de ouders die gescheiden van hen zaten. Sommige leerlingen die afvielen, barstten in tranen uit. De leerlingen die in het district van de school wonen, hadden bij de loting een streepje voor. ‘Elk jaar moeten kinderen door dit verschrikkelijke emotionele proces gaan’, zei een moeder. Een ander: ‘Het lijkt op gokken.’
Dit jaar hebben 1.300 leerlingen een aanvraag voor toelating gedaan voor 500 plaatsen. [Wat bedoelt de krant? Alle openbare scholen, de Triam Udom Suksa Pattanakarn school of alle 18 prestigieuze scholen?]

Donderdag 7 april
– De alfabetiseringsgraad van eersteklassers neemt toe, maar is nog onvoldoende om het analfabetisme uit te roeien, zegt Obec. Uit een vergelijking van de peilingen in augustus vorig jaar en januari van dit jaar onder leerlingen in tweeduizend scholen blijkt het aantal leerlingen dat kan lezen en schrijven te zijn toegenomen met respectievelijk 3,33 en 9,36 procent. 95,9 procent kan nu lezen en 93,8 kan nu schrijven.
Obec secretaris-generaal Karoon schrijft de toename toe aan het zero illiteracy beleid dat midden 2015 door het ministerie van Onderwijs is gelanceerd. Dat richt zich op leerlingen van de klassen 1 tot met 3 van de lagere school. Obec prijst ook zichzelf door de invoering van Brain Based Learning, een techiek gebaseerd op recente inzichten over leren, alsmede het distance-learning televisieprogramma dat gericht is op kinderen in afgelegen gebieden.

Dinsdag 12 april
– Het ministerie van Onderwijs overweegt  de criteria voor het verlenen van een studiebeurs in het kader van het One District One Scholarship (Odos) programma, tien jaar geleden geïntroduceerd door de toenmalige regering Thaksin, te herzien. De huidige regeling zegt niets over terugbetaling van de beurs wanneer de student zijn studie staakt. Onlangs werd een student in China gediskwalificeerd omdat hij examenfraude had gepleegd.
Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat het een goed programma is, omdat het arme studenten de kans biedt te studeren. Maar het kent tal van problemen, zoals studenten die na afloop van hun studie niet terugkeren, bijvoorbeeld omdat ze een gezin hebben gesticht, of de beurs gaat niet naar een arme student omdat er geen geschikte kandidaat is. Dapong vindt dat ook eisen moeten worden gesteld aan de studierichting om rekening te houden met de behoeftes van het land.

Dinsdag 26 april
– Het was te voorzien en er is destijds op gewezen toen twee jaar geleden het academisch jaar werd verschoven naar augustus tot mei. De temperaturen in april en mei zijn niet bevorderlijk voor het onderwijs. Het besluit was genomen om de studenten een betere aansluiting op buitenlandse universiteiten te geven.
Uit een onderzoek van de Assembly of Faculty Senate Chairs of Thailand is gebleken dat slechts 13,6 procent van de ondervraagde studenten en docenten de overstap een goede zaak vond; 86,3 was het er niet mee eens. [Uit de tekst wordt niet duidelijk of dit een recent of oud onderzoek is.] Derhalve heeft de AFCT besloten terug te keren naar het oude studiejaar van juni tot maart.
De 38 Rajabhat universiteiten en negen Rajamangala universiteiten hebben toestemming gekregen voor de verschuiving. Op 9 april meldde de krant al dat de Council of Rajabhat University Presidents er een voorstander van was. Zie Kort Nieuws van die dag. [Geen informatie over ingangsdatum en andere universiteiten.]

Gratis kindergarten krijgt lof
28 april – Het gratis maken van de kindergarten is bevorderlijk voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. De kosten om een kind in die periode groot te brengen vormen een zware last, met name voor de minima die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen na het stichten van een gezin.
Dit zei Wanwichit Boonprong, docent politicologie aan de Rangsit universiteit, tijdens een forum georganiseerd door Bangkok Post. Hij meent zelfs dat de kosten verantwoordelijk zijn voor veel echtscheidingen, die doorgaans plaatsvinden wanneer de kinderen jong zijn. Door de drie jaar onderwijs voorafgaand aan Prathom 1 (groep 3 basisonderwijs) te subsidiëren kan het echtscheidingspercentage zakken en zal de ongelijkheid in het onderwijs verminderen, meent hij.
Dat gratis onderwijs in de laatste drie jaar van het middelbaar onderwijs daarvoor moet wijken, vindt hij niet bezwaarlijk. De leerlingen die na Mathayom 3 doorgaan, kiezen na beëindiging van hun studie voornamelijk voor het hoger onderwijs in plaats van een beroepsopleiding en dat leidt tot een stijgend werkloosheidspercentage van bachelors. Wanchit denkt dat die trend kan worden gekeerd door het nieuwe systeem. En dat is goed voor het land, want de arbeidsmarkt heeft behoefte aan vakmensen.
Gevraagd waarom gratis onderwijs niet wordt uitgebreid van 12 naar 15 jaar, zei hij dat dit een te zware last op de overheid zou leggen, met name op het student loan fund dat zachte leningen verstrekt aan studenten en kampt met veel terugbetalingsachterstanden.
Volgens Pattara Khampitak van de grondwetcommissie worden leerlingen in de laatste drie jaar van het middelbaar onderwijs niet helemaal financieel in de steek gelaten: voor leerlingen van Mathayom 4-6 van zowel het algemeen vormend als beroepsonderwijs zijn studieleningen beschikbaar. De verschuiving van de subsidiëring is een idee van de grondwetcommissie, vastgelegd in de ontwerp-grondwet. De belangrijkste overweging was dat de eerste zeven levensjaren essentieel zijn voor de ontwikkeling van een kind.
Poonthep Sirinupong, docent rechten aan de Thammasat universiteit, bederft de feestvreugde enigszins want gratis is niet gratis, zei hij. Er zijn tal van verborgen kosten die ouders moeten ophoesten.
‘Alhoewel onderwijs de verantwoordelijkheid van de staat is, brengt ze ook extra kosten met zich zoals bijlessen, aangeboden door particuliere instituten. Zolang de betrokken organisaties niet worden geherstructureerd, zullen de rechten van mensen nooit volledig beschermd worden, zoals vastgelegd in de grondwet.’ [Vermoedelijk bedoelt hij dat alleen mensen met geld zich de bijlessen kunnen veroorloven, waardoor nooit sprake zal zijn van gelijke onderwijskansen.]

Is de Ombudsman gek geworden?
1 mei – En weer lees ik iets in het hoofdredactioneel commentaar van Bangkok Post wat ik niet in de krant heb gelezen, maar wat wel in de krant had moeten staan, want daar is een krant voor: nieuws brengen, iets bekend maken wat nog niet bekend is. Het commentaar komt later wel, eerst de feiten.
En die zijn in dit geval dat de Ombudsman verregaande voorstellen voor het onderwijs heeft gedaan. Het meest extreme voorstel is om leerlingen, wier GPA lager is dan 2,5, gratis onderwijs te ontzeggen. Waar GPA voor staat, weet ik niet en of 2,5 een hoge of lage grens is, weet ik ook niet, maar de intentie is duidelijk. Bangkok Post verwerpt die als ‘elitair, wereldvreemd en ongrondwettelijk’.
Ombudsman Siracha maakte eerder deze week bekend dat zijn kantoor tien wetsvoorstellen aan de regering gaat voorleggen en de premier gaat vragen gebruik te maken van zijn bevoegdheden die artikel 44 van de interim-grondwet hem verleent om ze buiten het parlement om tot wet te verheffen.
‘Dit is geen hervorming’, schrijft BP. ‘Het besluit van de Ombudsman belichaamt de bureaucratische top-down en autoritaire denkrichting die het onderwijssysteem plagen. In plaats van de problemen op te lossen die het land op achterstand houden, verergert ze ongelijkheid en sociaal ongenoegen.’
Wat wil de Ombudsman nog meer? Een superraad voor onderwijsbeleid, een lerarenopleiding en researchcentrum om een nationaal leerplan samen te stellen, verhoging van de salarissen van de onderwijzers naar het niveau van artsen en beperking van gratis onderwijs tot slechts 9 jaar: van preschool tot Prathom 6 (onze groep 8). De Ombudsman wil ook dat basisschool leerlingen vanaf de eerste klas middelbare school technisch onderwijs moeten kunnen volgen.
Als ik een klomp had, zou die nu gebroken zijn. Zelden zoveel ondoordachte voorstellen gelezen. Alsof onderwijzers harder en beter gaan presteren als ze meer betaald krijgen. Alsof er niet zoiets bestaat als recht op onderwijs ongeacht prestaties en gezinsinkomen. Alsof leerlingen beter hun best doen als onderwijs niet gratis is.
Een van de voorstellen gaat over het overhevelen van onderwijsbevoegdheden naar lokale bestuursorganen. De krant tekent hierbij aan: Lokale besturen kunnen weinig doen wanneer het beleid al aan de top is vastgesteld.
De voorstellen van de Ombudsman zijn op vele fronten verkeerd, schrijft BP. Leerlingen wordt hun slechte prestaties kwalijk genomen, terwijl ze in feite het slachtoffer zijn van een archaïsch systeem dat creativiteit doodt en autoritarisme bestendigt. Maar het belangrijkste: Gratis onderwijs is een grondwettelijk recht. Niemand mag dat schenden. (Bron: Bangkok Post, 30 april)

Lezers melden:
• Ik heb de Thaise grades even gecheckt met de Thaise leerlingen in mijn huis.
De cijfers in Thailand zijn 4,3,2,1,0. Alleen nul is een onvoldoende in Thailand en dus vergelijkbaar met 5 of minder in Nederland. 1 in Thailand is net voldoende.
1 is dus ongeveer een Nederlandse 6, 2 een 7, 3 een acht en 4 een negen of een tien.
2.5 in Thailand is dus iets tussen een 7 en een acht in Nederland maar dichter bij een zeven.
• GPA = grade point average en 2.5 op een schaal waarop 4 het hoogst haalbare is, is vergelijkbaar met een 6 is het Nederlandse onderwijs.

Maandag 2 mei
– Twee gevallen van plagiaat aan de Silpakorn universiteit zijn voor Ohec aanleiding er bij universiteiten op aan te dringen om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van post-graduate onderwijs. ‘Ze moeten niet alleen commerciële cursussen aanbieden want die trekken studenten aan die ongeïnteresseerd zijn in leren en alleen maar azen op een graad’, zegt secretaris-generaal Arporn.
De twee gevallen van plagiaat hebben vorige maand grote aandacht van het publiek en de media getrokken [Ik heb er niets over gelezen]. Ze speelden zich vorig jaar af, maar werden pas vorige maand bekend.
Een docent, wier Master’s thesis werd geplagieerd, zegt de universiteitsraad in april vorig jaar te hebben gevraagd onderzoek te doen en de graad van de plagiërende student in te trekken, maar er is nog niets gebeurd. In het andere geval heeft de faculteit Architectuur toegezegd onderzoek te doen. Sompong Jitradup, lid van de National Research Council of Thailand, vermoedt dat de helft van de afstudeerscripties niet wordt gecontroleerd met beschikbare software als Turnitin en Akarawisut. Hij zegt dat plagiaat een wijdverspreid gebruik is onder studenten.

Woensdag 4 mei
– Follow-up op het bericht in Kort Nieuws van maandag over plagiaat van twee studenten. President Chaicharn van de Silpakorn universiteit heeft gisteren bekend gemaakt dat een onderzoek wordt ingesteld. Indien het plagiaat wordt bewezen, hetgeen wel aannemelijk is, moeten ze hun Master’s graad inleveren. De universiteitsraad duikt in de zaak, maar dat kan geruime tijd duren, zegt Chaicharn. Het plagiaat is ontdekt door de docenten, wier werk was geplagieerd. Een van hen heeft al in april 2015 om een onderzoek gevraagd.

Donderdag 5 mei
– Het ministerie van Onderwijs gaat proberen 60.000 schoolverlaters terug in de schoolbanken te krijgen. Het gaat om leerlingen die vorig jaar na Mathayom 3 (middelbare school) de brui eraan gaven en liever gingen werken.
Een onderzoek van het ministerie noemt als reden voor het voortijdig vertrek gebrek aan motivatie, weinig steun van ouders, slechte prestaties en economisch problemen.
Minister Dapong (Onderwijs) vindt dat elke leerling de kans moet hebben verder te studeren, hetzij in Mathayom 4 tot 6 of op een beroepsopleiding. Dat is goed voor ’s lands sociale ontwikkeling en economische groei, aldus Dapong. Economische groei is volgens hem alleen mogelijk met goed opgeleide vakkrachten. De kindjes langer op school houden is goed voor de arbeidsmarkt die behoefte heeft aan hoger gekwalificeerd personeel.
Ovec secretaris-generaal Chaipreuk wil het komend schooljaar het aantal leerlingen die een beroepsopleiding volgen, opkrikken naar 300.000. Lokkertje vormt het dual-education system [een soort leerlingenstelsel] waarbij ze afwisselend naar school gaan en betaald werk doen.
Ook het beroepsonderwijs kampt met uitval. Tussen 2013 en 2015 stopten 61.888 leerlingen. Het afgelopen schooljaar zakte de uitval naar 9 procent. Het is voor het eerst in vele jaren dat die minder dan 10 procent bedraagt.

Smart horloge taboe op examens
10 mei – Om examenfraude te voorkomen, zoals zondag gebeurd bij drie toelatingsexamens op de Rangsit universiteit (RSU), wil de Council of University Presidents of Thailand tijdens examens het dragen van een smart horloge verbieden. De RSU heeft het examen ongeldig verklaard; de drieduizend studenten moeten op 31 mei en 1 juni opnieuw examen doen.
Gisteren deed de RSU aangifte bij de politie tegen de drie frauderende studenten. Zij waren uitgerust met een smart horloge en twee met een bril met camera. Nummer drie stond buiten om de gefilmde examenvragen in een laptop in te voeren en door te sturen. De antwoorden kregen ze van een team van een bijscholings instituut in de buurt. De drie studenten waren ingevallen voor de ‘echte’ kandidaten. Naar verluidt waren ze vierdejaars studenten van een andere universiteit.
Mobieltjes zijn al verboden op examens en verder krijgen de studenten een andere versie om afkijken te voorkomen, een bij uw redacteur bekend systeem bij multiple-choice examens van de School voor journalistiek. In de VS en Engeland zijn smart horloges, die ook gebruikt kunnen worden voor wiskundige berekeningen, vertalingen, aantekeningen maken en fotografie, al verboden.
De drie studenten die zich lieten vervangen, worden niet toegelaten tot de RSU.
Zie verder het bericht van gisteren: High-tech fraude op toelatingsexamen Rangsit universiteit.

Duaal onderwijssysteem slaat aan
11 mei – In een poging het tekort aan en verloop van technici in de bouw tegen te gaan, steunt de Home Builder Association (HBA) leerlingen van het beroepsonderwijs met trainingsprogramma’s op de werkplek.
Volgens voorzitter Pichit van de vereniging kampt de woningbouw met een tekort aan voorlieden, daar ze vaak worden weggekocht door projectontwikkelaars en aannemers.
‘Ze [de voorlieden] veranderen gemakkelijk van bedrijf omdat hun baan op de werkplek is, waar ze vaak worden gelokt door andere bedrijven. Er is ook een tekort aan voorlieden want de jongere generatie wil zelden in de open lucht werken. Sommige woningbouwers hebben een hoog verloop nadat ze mensen hadden gerekruteerd die later besloten dat ze het werk niet aantrekkelijk vonden, en dat is tijdverspilling voor beide partijen.’
Om het probleem op te lossen sloot de vereniging zich drie jaar geleden aan bij het Joint Government-Private Sector Committee en het Dusit Technical College om een duaal onderwijssysteem  te steunen met een trainingsprogramma op de werkplek.
Leerlingen van het beroepsonderwijs met een diploma krijgen vier dagen per week een training als assistent-voorman tegen een salaris van 9.000 baht per maand. Op het Dusit Technical College volgen ze twee dagen per week lessen. Zo leren ze tegelijkertijd theorie (op school) en praktijk (op de bouwplaats). ‘Dit is voor hen een gelegenheid om toe te passen wat ze uit boeken hebben geleerd en ervaring in het veld op te doen’, zegt Pichit.
Woningbouwers die hen in dienst nemen, betalen zowel het salaris als het schoolgeld, wat de kosten op 200.000 baht per student brengt voor het tweejarig programma. Wanneer ze het programma hebben afgerond, krijgen ze een high vocational diploma en een baangarantie met een maandsalaris van 15.000 baht. Vervolgens moeten ze twee jaar bij de woningbouwer blijven om de steun terug te betalen. Tot nu toe hebben 26 leerlingen het programma afgerond en 34 volgen het nog.
Pichit zegt: ‘Woningbouwers en leerlingen profiteren er beiden van. De bouwers krijgen het juiste personeel en studenten weten hun carrièredoelen al voordat ze van school gaan.’
Dit jaar bestaat het programma ook uit bouwtekeningen maken en ontwerpen. Het model, HBA model geheten, heeft de belangstelling van de Japan Traditional Wooden Home Association getrokken. Die zoekt werkers in het buitenland, omdat Japan een sterk vergrijzende samenleving is met een tekort aan jonge mannen.
Volgens cijfers van het Real Estate Information Center heeft de bouw jaarlijks 74.300 voorlieden en technici nodig. Het aanbod blijft laag met 2.000 per jaar gedurende de afgelopen zeven jaar. (Bron: Bangkok Post, 10 mei)

Spionage. Brilllen met camera en smart horloges

Woensdag 11 mei 2016
– Zie hier de spionage apparatuur die werd gebruikt bij drie toelatingsexamens van de Rangsit universiteit (RSU): bril met camera en smart horloge. Opec heeft een werkgroep gevormd om de examenfraude te onderzoeken, die het vervelende gevolg heeft voor de drieduizend kandidaten dat ze het examen moeten overmaken.
De werkgroep neemt zogeheten cram schools onder de loep, particuliere instituten die bijlessen verzorgen. Bij de fraude in Rangsit kregen de drie frauderende studenten de antwoorden van een team van een instituut in de buurt. De RSU onderzoekt intern of staf bij de fraude was betrokken.
Volgens de Private Education Act moeten de instituten zich bij Opec registeren en komen ze onder het toezicht van Opec, wanneer ze meer dan zeven leerlingen hebben. Maar zoals met alles in Thailand wordt daar de hand mee gelicht, heeft Opec al ontdekt.
Thailand telt 2.626 geregistreerde cram schools, die 200.000 leerlingen bijspijkeren om hen voor te bereiden op toelatingsexamens van de betere scholen en universiteiten. Ze mogen geen garantie geven dat dit de leerlingen zal lukken. In de bedrijfstak gaat 10 miljard baht om. Gemiddeld kosten de lessen 5.700 baht per jaar (Bangkok) en 3.900 baht (in het land). Bijlessen worden ook via de social media gegeven.

Donderdag 12 mei
– De drie studenten die met brillen, uitgerust met camera, en smart horloges toelatingsexamen deden aan de Rangsit universiteit worden maandag gehoord door de politie. De drie, die aan de Phranakon Rajabhat universiteit studeren, namen de plaats in van drie studenten die dachten op deze manier te zullen slagen. Naar verluidt rekende de cram school voor de fraude een bedrag van misschien wel 865.000 baht. Een team van die school gaf de antwoorden door. Uit een eerste politieonderzoek is gebleken dat twee scholen bij de examenfraude waren betrokken. Zie verder Kort nieuws van gisteren (eerste bericht).

Nieuwe regels voor leerlingenvervoer op komst
13 mei – Hoe waar is de uitdrukking ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’ – alhoewel misschien niet erg kies in dit geval, maar wel van toepassing. Want naar aanleiding van de dood van een 3-jarig meisjes woensdag in een schoolbusje (zie het bericht van 12 mei: Vergeten kleuter sterft in schoolbusje) gaat het Department of Land Transport (DLT) later dit jaar [waarom pas dan?] regels stellen aan minibusjes en omgebouwde pickup trucks die voor leerlingenvervoer worden gebruikt.
De voertuigen dienen geregistreerd te worden bij het DLT en ze moeten uitgerust worden met veiligheidsmateriaal, bijvoorbeeld een hamer om een ruit in te slaan. Bekeken wordt of getint glas verboden kan worden. Thans gelden alleen regels voor bussen met meer dan twaalf zitplaatsen.

Zaterdag 14 mei
– Premier Prayut bemoeit zich weer eens ergens tegenaan. ’s Lands onderwijsprestaties blijven onder de maat en daarom waarschuwt hij schooldirecteuren dat ze het risico lopen het veld te moeten ruimen wanneer de kwaliteit niet verbetert.
Een typisch Prayut-kletspraatje voor de bühne, want er gebeurt natuurlijk niets. Prayut sprak de dreigende taal tijdens een bijeenkomst van 20.000 onderwijzers en onderwijsmanagers, georganiseerd door Obec.
De armzalige onderwijsprestaties worden het duidelijkst gedemonstreerd bij examens. In  februari bijvoorbeeld werden de resultaten bekend van Mathayom 6 examens in negen kernvakken. Alleen voor de Thaise taal scoorden de leerlingen een magere 5,6, de overige scores lage gemiddeld onder de 5. De cijfers zijn van belang bij de toelating tot een universiteit.
Geïnteresseerd in wat Prayut nog meer zei? Klik hier: PM warns teachers so shape up (nog niet beschikbaar).

Examenfraude: de wet voorziet er niet in
15 mei – Het zal niet gemakkelijk zijn de studenten, die gefraudeerd hebben bij drie toelatingsexamens van de Rangsit universiteit, strafrechtelijk aan te pakken. Er zijn geen specifieke wetten over fraude op particuliere universiteiten. President Krisanaphong van het Institute of Criminology and Justice Administration zegt dat gekeken wordt of diefstal of verduistering een vervolgingsgrond vormen.
De drie frauderende studenten zijn door de universiteit en de Medical Council of Thailand op de zwarte lijst geplaatst, dus die kunnen fluiten naar een veelbelovende loopbaan als geneesheer. Het onderzoek naar de betrokkenheid van een cram school loopt nog. Het instituut leverde de antwoorden via smart horloges, nadat de vragen waren gefilmd met een cameraatje verbonden aan de bril van de fraudeurs, studenten van een andere universiteit.
De politie heeft de universiteit gevraagd posters weg te halen met als tekst ‘Guaranteed 100% to enter Medical School, Dental Science and Pharmacy’, de drie faculteiten waarvoor toelatingsexamen werd gedaan. Ze hingen bij de slaapzalen. ‘De advertentie is verdacht, maar we kunnen de eigenaren van de gebouwen niet dwingen ze weg te halen’, zegt Krisanaphong.

Donderdag 19 mei
– De verkoop van alcohol binnen 300 meter van een onderwijsinstelling dient strenger gecontroleerd te worden, want het verbod heeft niet geleid tot een afname van alcoholgebruik door jongeren. Dit zei coördinator Teerapat van het Youth Network Against New Drinkers gisteren tijdens een seminar in Bangkok. Volgens hem is het aantal drinkers toegenomen, alhoewel de jacht op de alcoholverkoop volgens hem niet is verminderd.
Een andere spreker maakt zich zorgen over nieuwe marketingtrucs van bierbrouwwerijen. Ze moedigen internetters aan een foto van henzelf met een fles bier op de social media te plaatsen. Het gaat dus niet om beroemdheden, zoals vorig jaar, die zich met een fles bier lieten fotograferen. [De krant zou wel eens met een follow-up mogen komen. Zijn er nog boetes uitgedeeld?] De vrouw, verbonden aan de Phranakhon Rajabhat universiteit, roept de bedrijven op zich aan de Alcohol Control Act te houden.
Volgens een recent onderzoek van de Huachiew Chalermprakiet universiteit frequenteert 94,2 procent van de studenten van de vier onderzochte universiteiten bars bij hun universiteit en drinken ze er regelmatig. De meeste bars opereren illegaal. Academici vragen zich af waarom de politie er niet tegen optreedt.

Schrik over ongelukken met schoolbusjes
1 juni – Enkele recente ongelukken met schoolbusjes zijn voor het ministerie van Volksgezondheid aanleiding de touwtjes aan te trekken. Volgens permanent secretaris Suwanchai van het ministerie eisen ongelukken met de busjes jaarlijks ‘veel’ levens en moeten talloze kinderen aan hun verwondingen worden geholpen.
Donderdag viel in Chiang Rai een meisje van 5 uit een rijdend busje en maandag in Mae Sot (Tak) een leerling van een kindergarten school omdat de chauffeur een bocht met hoge snelheid had genomen. Het meisje dat bijna werd overreden door een auto, kon tijdig door omstanders worden gered.
De aan te trekken touwtjes hebben betrekking op de ombouw van voertuigen tot schoolbusje, de bestuurders en het aantal plaatsen. Suwanchai zegt dat een veilige route ook van belang is. Op de lange termijn heeft het minsterie zijn hoop gevestigd op beter openbaar vervoer en GPS voor schoolbussen.
Dit jaar zijn volgens cijfers van de Road Safety Group Thailand vier leerlingen om het leven gekomen en 90 gewond geraakt. Schoolbussen moeten voldoen aan de Land Transport Act van 1979. Volgens die wet zijn veiligheidsgordels vereist, een brandblusapparaat en een begeleider. Een papieren tijger als je het mij vraagt.

ม.รังสิตตรวจเข้มผู้เข้

Woensdag 1 juni
– Update op het fotobericht bovenaan de pagina. Twee kandidaten hebben met vervalste of veranderde documenten geprobeerd toegelaten te worden tot een universiteit.
Volgens het Consortium of Thai Medical Schools, dat medische scholen gewaarschuwd heeft voor fraude, hebben ze hun scores op de Ordinary National Education Test en CU-TEP scores (een test ontwikkeld door de Chulalongkorn universiteit om te bepalen of de studenten de Engelse taal voldoende beheersen) verhoogd. Dat is gebleken uit een vergelijking van de documenten van een van van hen met een database. Nummer 2 kwam daarna in beeld. Beide studenten zijn op een zwarte lijst geplaatst, waardoor ze op geen enkele medische opleiding meer worden toegelaten.
De directeur van het testcentrum van Chula zegt dat het National Institute of Education Testing Service ook klachten heeft ontvangen over vervalste documenten. Het bericht kauwt verder de voorgeschiedenis met de slimme brillen en horloges na. Maar ze waren niet slim genoeg om ontdekking en eventueel berechting te voorkomen.

Donderdag 2 juni
– De Khurusapha Teachers Council krijgt de schone taak Thaise en autochtone leraren Engels te certificeren zodat leerlingen leraren hebben met een ‘echte’ beheersing van de Engelse taal. Het besluit is gisteren bekend gemaakt door de adjunct permanent secretaris van het ministerie van Onderwijs.
De certificering is voorgesteld door een werkgroep die zich heeft gebogen over de vraag hoe de beheersing van de Engelse taal van Thaise leerlingen kan worden verbeterd. De British Council, die Engelse cursussen en tests levert, gaat om advies gevraagd worden over de beste testmethode en didactische bekwaamheid.
Native speakers en Thaise leraren moeten een onderwijsdiploma hebben om te mogen lesgeven op lagere en middelbare scholen. Degenen met een graad mogen tijdelijk lesgeven, maar zijn wel verplicht een onderwijsbevoegdheid te halen. Aan leraren Engels bestaat een groot tekort.

Schoolmelk te koop in Cambodja
5 juni – Wat doet schoolmelk op de schappen van een supermarkt in Siem Reap (Cambodja)? Dat mag de Wang Nam Yen Dairy Cooperative in Sa Kaeo uitleggen want die is de leverancier van de aangetroffen pakjes UHT melk. De vondst wordt gemeld door Daily News online.
Permanent secretaris Teeraphat Prayoonsit van het ministerie van Landbouw wijst erop dat de gratis schoolmelk exclusief bestemd is voor leerlingen en niet geëxporteerd mag worden. Dat is contractbreuk. Welke straf daarop staat, zegt hij niet of heeft de maker van het bericht hem ook niet gevraagd.
Het is niet de eerste keer dat er gesjoemeld wordt met het schoolmelkprogramma. De afgelopen jaren doken zo nu en dan berichten op over corruptie en bedorven melk. De Milk Board van het ministerie voert het programma uit. Het beschikt over een budget van 15 miljard baht. 7,6 miljoen lagere-school- en kindergartenleerlingen in 40.000 openbare scholen krijgen dagelijks een kartonnetje.
De voorzitter van de coöperatie erkent dat de melk van haar afkomstig is. De melk wordt er voor 50 US cent per pakje verkocht om geld te genereren voor de coöpleden. De coöperatie had een contract voor 90.000 pakjes, maar zocht naar manieren om het restant kwijt te raken nadat het quotum was verlaagd naar 40.000.
‘De coöperatie heeft het surplus voor 7 baht per pakje aan Cambodja verkocht. Al het geld gaat terug naar de boeren. Dat was beter dan de melk te laten bederven.’ Volgens hem heeft zijn club geen enkele regel gebroken. ‘We hebben al het bewijs om dat aan te tonen.’ (Bron: website Bangkok Post, 3 juni)

Maandag 6 juni
– Zou het helpen met (Thaise) leraren, die zelf amper Engels kunnen spreken? Vanaf november krijgen leerlingen van Prathom 1 tot 3 (lagere school) 5 uur per week Engels (200 uur per semester) in plaats van 1 uur (40 uur per semester). Gebruik wordt gemaakt van online cursussen en taal apps om de leerlingen beter te onderwijzen in de vier aspecten van taalonderwijs: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Het ministerie wil ook gepensioneerde autochtone leraren Engels vragen om weer les te gaan geven, vooral in kleine scholen op het platteland.
De 350 Thaise leraren die in maart een cursus hebben gevolgd van de Britisch Council, gaan andere leraren coachen. De staatssecretaris van Onderwijs gelooft dat ze in staat zijn de kwaliteit en het niveau van het Engelse taalonderwijs in Thailand te verbeteren. Doel is om op de lange termijn studenten te kweken die een sterke beheersing hebben van de Engelse taal, zodat zij en het land een betere concurrentiepositie op de wereldmarkt verwerven.
Het huidige semester wordt in enkele scholen met de nieuwe aanpak een proefproject gehouden. Als het succes heeft, komen alle andere scholen van Obec in november aan de beurt.
– De knapste leerling van Thailand is Chayanan Khamhom van de Triam Udom Suksa school in Bangkok. Hij scoorde 91,8 procent op het centrale universitaire toelatingsexamen. Daarmee heeft hij een plek verworven op de faculteit journalistiek en massacommunicatie aan de Thammasat universiteit. Knappe kop nummer 2 is een leerling uit Chiang Mai. Hij/zij scoorde 89,3 procent en gaat rechten studeren aan de Chulalongkorn universiteit. De overige topscoorders laat ik onvermeld. In totaal deden 105.046 leerlingen toelatingsexamen voor 88 universiteiten en hogescholen. Een groot aantal plaatsen is nog onbezet.

Dinsdag 7 juni
– Follow-up op het bericht van 5 juni Schoolmelk te koop in Cambodja. De Milk Board die verantwoordelijk is voor het schoolmelkprogramma, gaat producenten die melk naar Cambodja hebben geëxporteerd, bestraffen door hun quotum terug te brengen, aldus minister Chatchai (Landbouw) gisteren. Een panel is gevormd om de zaak te onderzoeken.
De zaak is aan het licht gekomen door een bericht op de Facebookpagina van Chumchon Khon Thongthin (Local People Community). Een Thai had de melk in een supermarkt in Cambodja gezien, waar ze te koop werd aangeboden voor 18 baht per kartonnetje, alhoewel er ‘not for sale’ op staat. De Wang Nam Yen coöperatie heeft erkend dat de melk van haar afkomstig was. De coöperatie besloot 1,1 miljoen kartonnetje te verkopen. Die waren overtollig omdat haar quotum was gehalveerd. Alhoewel het bericht het in de eerste zin heeft over producenten (meervoud) noemt het bericht alleen deze ene coöperatie.
– Follw-up op het bericht van 3 juni Geen vergunning voor afgestudeerde onderwijs administrateurs. Ohec is een onderzoek begonnen naar de verstrekking van master’s graden Educational Administration door de Bangkokthonburi universiteit (BTU). Volgens de Teachers’ Council of Thailand zijn er veel te veel verstrekt, want de universiteit heeft in 2014 2.500 studenten tot de opleiding toegelaten alhoewel ze toestemming had voor 500. Ook andere universiteiten hebben te veel studenten aangenomen [om de kas te spekken].
Ohec gaat ook controleren of de opleiding beschikt over 300 docenten, zoals de BTU beweert. En omdat ze toch bezig is, worden ook de PhD programma’s onder de loep genomen, want over de kwaliteit daarvan is geklaagd. Als de programma’s onder de maat zijn, mag de BTU er geen studenten meer voor inschrijven.
Ohec waarschuwt universiteiten programma’s niet te commercialiseren om studenten aan te trekken, die geen belangstelling hebben kennis te verwerven maar alleen voor de graad gaan.

Woensdag 8 juni
– Na jaren tegenstand van bewoners heeft Obec weer het plan afgestoft om kleine scholen de nek om te draaien, netter geformuleerd: te laten fuseren. Volgens secretaris-generaal Karoon heeft het uitstel niet geleid tot betere prestaties van leerlingen op het platteland. Hij zegt dat leerlingen beter af zijn op grote scholen.
Van de 30.816 Obec scholen tellen 15.577 minder dan 120 leerlingen en 10.971 minder dan zestig leerlingen, sommige zelfs 5 tot 7 leerlingen. 207 scholen hebben nul leerlingen, maar die kosten Obec wel geld aan onderhoud.
Obec wil dat de 10,971 scholen plus scholen die vlakbij grote scholen staan, opgaan in grotere eenheden. 336 kleine scholen, waarvan 300 op eilanden en in het diepe Zuiden, mogen blijven bestaan. Obec gaat in overleg met bewoners om hun instemming te verkrijgen met de fusies. Bewoners verzetten zich omdat hun kids dan kilometers moeten reizen om naar school te gaan.
– Het National Institute of Education Service [Niets, hoe symbolisch kan een naam zijn] bestrijdt de visie van een vermaarde tutor die zegt dat het eindexamen social studies van Mathayom 6 minstens vijf fouten bevatte. Vijf multiple-choice vragen hebben volgens hem incorrecte antwoorden, enkele andere zijn twijfelgevallen of hebben twee goede antwoorden.  Niets geeft slechts 1 fout toe. Volgens Obec zijn 240.000 leerlingen gedupeerd door die ene fout, wat 1 punt scheelt, maar hun scores zijn al aangepast.
De minister van Onderwijs dringt er bij Niets op aan het examen te verbeteren, want het is niet de eerste keer dat er gedoe is over de correctie. ‘Ik wil dit soort problemen niet meer zien’, zegt hij streng.

Engels taalonderwijs hopeloos verouderd
9 juni – Het begint op Groundhog Day te lijken, schrijft Bangkok Post in haar hoofdredactioneel commentaar van woensdag. In 2010 stelde de toenmalige onderwijs voor van Engels een officiële taal te maken. Het lot was voorspelbaar. In 2013 hekelde de minister van Onderwijs onderwijzers omdat ze faalden hun beheersing van de Engelse taal te verbeteren. Ze werden niet beter, zoals in november uit een vergelijkend onderzoek bleek.
Thailand bleef zwaar achter bij landen waar Engels nauwelijks wordt gesproken, waaronder Vietnam, Zuid-Korea, Japan, Indonesië en China. Thaise leerlingen scoorden slechts een fractie beter dan de twee hekkensluiters in Azië, Cambodja en Mongolië.
En nu proberen de onderwijsautoriteiten het weer. De afgelopen week zijn twee maatregelen bekend gemaakt. Het aantal uren Engels in de klassen 1 tot 3 wordt van 1 op 5 uur per week gebracht en alle leraren, zowel Thai als buitenlanders, worden getest op hun beheersing van de Engelse taal en onderwijsbevoegdheid.
De lessen in de eerste drie leerjaren van de lagere school worden gegeven aan de hand van apps en websites, maar hoe de autoriteiten zich dat voorstellen, is niet gezegd. De staatssecretaris heeft zelfs een slogan: vijf nieuwe woorden per dag.
Dat zou betekenen dat een leerling na Prathom 3 een woordenschat van 3.000 woorden heeft. Een wereldprestatie, maar onrealistisch. De radiouitzendingen van de Voice of America in ‘speciaal Engels’ gebruiken 1.500 woorden. Woordjes reproduceren is niet hetzelfde als het vermogen een behoorlijk gesprek te voeren of een tekst te produceren, bijvoorbeeld in een email of op Facebook.
Het hoofdredactioneel commentaar wijt de problemen aan de top-down benadering en het onuitroeibaar geloof in het 18e eeuwse rote-learning (van buiten leren). Elk succesvol onderwijssysteem heeft dit verouderde en feitelijke schadelijke leermiddel aan de kant gezet, maar Thailand blijft erin geloven, getuige de opmerking over vijf woorden per dag.
[Ik voeg er nog één verklaring aan toe. Het heil komt niet alleen van verbetering van de didactiek. Leerlingen op het platteland missen de intrinsieke motivatie om Engels te leren. Want wat moet een eenvoudige boerenjongen en –meisje met Engels? Hebben ze helemaal niet nodig.]
Niemand twijfelt eraan dat de staatssecretaris en zijn superieuren hunkeren naar betere prestaties van Thaise leerlingen. Maar vijfmaal zo veel doen als dezelfde oude benadering, brengt geen verbetering, besluit de krant. Alleen een totale shake-up en hervormingen van het gehele onderwijssysteem kunnen dat doen. (Bron: Bangkok Post, 8 juni)

Donderdag 9 juni
– Gisteren verweerde het National Institute of Education Service (Niets) zich en vandaag reageert Obec op de mening van een vermaarde tutor dat het eindexamen social studies van Mathayom 6 minstens vijf fouten bevatte. Assistent secretaris-generaal Bunrak van Obec zegt dat alle studieboeken van Obec gecontroleerd worden door experts, dus die zijn ‘100 procent correct’. De tutor zegt echter dat de goede antwoorden in het multiple choice examen niet overeen komen met wat in de studieboeken staat.
Twee voorbeelden. Vraag 63: Wat was de eerste commerciele overeenkomst die Thailand sloot met een buitenlandse mogendheid? De antwoordsleutel zegt het Bowring Treaty, het geschiedenis boek zegt Burney Treaty. Vraag 72: Wat kan geen tsunami veroorzaken? Antwoordsleutel: test met een kernbom in de oceaan, het aardrijkskundeboek zegt dat dit wel kan.
Bunrak ontkent dat Niets de verkeerde antwoorden gaf. Hij vraagt zich af hoe de tutor in het bezit is gekomen van het eindexamen en de antwoordsleutel, want die worden niet openbaar gemaakt. Niets heeft toegegeven dat het examen 1 fout bevatte, de scores zijn aangepast.

Onesqa zet mes in onderwijsbeoordelingen
11 juni – Aan het tijdrovende [en gehate en deels overbodige?] papierwerk dat Onesqa* al 15 jaar eist van onderwijzers en docenten ter beoordeling van hun prestaties, komt een einde. Het systeem gaat op de helling.
Instellingen die bij vorige beoordelingen als heel goed werden beoordeeld, hoeven nog slechts online een zelf-evaluatie in te leveren. Instellingen die in de vorige twee rondes goed en redelijk scoorden, krijgen twee tot drie dagen bezoek van Onesqa beoordelaars. Slechte scholen worden aan de hand van nieuwe criteria, gebaseerd op de schoolgeschiedenis, beoordeeld.
‘Documenten hoeven niet meer te worden opgesteld’, zegt Onesqa-directeur Komsorn, plaatsvervanger sinds Prayut de vorige directeur aan de kant heeft geschoven. ‘Ons evaluatieteam gaat willekeurig scholen en onderwijsinstellingen bezoeken, directeuren ondervragen en binnen- en buitenschoolse activiteiten observeren.’
In de eerste fase komen vanaf volgende maand tweehonderd lagere en middelbare scholen aan de beurt en 30 beroepsopleidingen. Universiteten en hogescholen komen later aan de beurt, want Onesqa moet eerst met de Council of University Presidents of Thailand en Ohec het eens zien te worden over de criteria die volgens het hoger onderwijs niet allemaal relevant zijn.
* Office for National Education Standards and Quality Assessment.

Jimmy was 10 jaar fruitverkoper
11 juni – Vraag in het O-Net examen Engels voor Mathayom 3: Welke zin betekent hetzelfde als Jimmy was a fruit seller for 10 years? 1 Jimmy is now a fruit seller, 2 Jimmy has been selling fruit for 10 years, 3 Jimmy started selling fruit 10 years ago, 4 Jimmy is not a fruit seller any more. Volgens de Australische Brunch-columnist, tutor en tv-persoonlijkheid Andrew Biggs is 4 het goede antwoord, maar volgens de antwoord-sleutel 3.
[Ik zou zelf 2 hebben gekozen, maar evenals 3 laat die de mogelijkheid open dat Jimmy nog steeds fruit verkoopt. Antwoord 4 is correct, maar niet compleet want de 10 jaar ontbreekt. Misschien dat de samenstellers daarom de voorkeur aan 3 geven.]
Biggs zegt dat er in de vijftig vragen van het examen vier fouten zitten oftewel 8 procent. ‘Dat is te veel.’ Hij vindt dat Thailand’s testsysteem op de helling moet om betrouwbaarder en kwalitatief beter te worden, daar het land ‘behoefte heeft aan goed geschoold personeel dat kan concurreren met regionale concurrenten.’
Onlangs kwam het eindexamen sociale studies onder vuur van een bekende tutor, die zei dat het vijf fouten bevatte. Minister Dapong (Onderwijs) heeft de samenstellers van het eindexamen opdracht gegeven de vragen en antwoorden nauwkeurig te controleren.
Overigens weet ik uit eigen ervaring dat het maken van een mc-examen met valide antwoorden geen gemakkelijke taak is. Dit is geen probleem want bij de analyse van de resultaten rollen de onbetrouwbare vragen eruit en kunnen ze geschrapt worden alvorens de uitslag wordt bekend gemaakt.

Gratis onderwijs van 12 naar 15 jaar
16 juni – Opvallend besluit van premier Prayut, gebruik makend van het draconische artikel 44 van de interim-grondwet (het dictatuurartikel): de periode met gratis onderwijs wordt uitgebreid van 12 tot 15 jaar, vanaf de kindergarten tot klas 6 van de middelbare school.
De staat betaalt het lesgeld, studieboeken, onderwijsuitrusting, schooluniform, kosten van activiteiten en andere uitgaven die zijn goedgekeurd door het kabinet. Ook voorzieningen voor gehandicapten, leerlingen  met speciale noden en kansarme kinderen zijn gratis.
Het besluit van Prayut is in strijd met wat de ontwerp-grondwet regelt ten aanzien van gratis onderwijs. De grondwetcommissie had bedacht de financiering te verschuiven van het huidige Prathom 1 (lagere school) tot Mathayom 6 (middelbare school) naar kindergarten tot Mathayom 3. De grondwetcommissie heeft dinsdag in een vergadering geconcludeerd dat de verlenging tot Mathayom 6 niet in strijd is met de ontwerp-grondwet.

 Regering wil schooluitval verminderen
19 juni – Alhoewel het aantal schoolverlaters sinds 2012 is gedaald, gaat het ministerie van Onderwijs toch de schooluitval te lijf. Staatssecretaris Surachet maakte vrijdag bekend dat het ministerie drie maatregelen in petto heeft gericht op huidige en toekomstige schoolverlaters, spijbelaars en kinderen die niet naar school gaan.
In 2014 bedroeg het aantal schoolverlaters 8.814, verdeeld over 1.760 tijdens de lagere school, 4.290 tijdens de eerste drie klassen van het middelbaar onderwijs en 2.764 in de laatste drie leerjaren. In 2012 was het aantal aanzienlijk hoger met 32.799.
Als redenen noemt het ministerie verhuizing van het gezin bij baanwisseling, leerlingen die een kind moeten grootbrengen als gevolg van een niet-geplande zwangerschap, leerlingen die op school niet kunnen meekomen en crimineel gedrag waarvoor leerlingen vervolgd worden of omdat ze naar een jeugddetentiecentrum worden gestuurd. Volgens cijfers van Obec is uitval als gevolg van verhuizingen vorig jaar met 70 procent toegenomen.
De staatssecretaris zegt dat scholen en onderwijsautoriteiten in het hele land een database gaan aanleggen van drop-outs en kinderen die onderwijs wordt onthouden [?]. De gegevens stellen het ministerie in staat efficiënter maatregelen te nemen die toegesneden zijn op elk gebied.
Om te voorkomen dat leerlingen de school voortijdig verlaten, gaan onderwijsspecialisten huisbezoeken afleggen, de gezinsproblemen bespreken en mogelijk financiële of andere steun verlenen. Voor kinderen die helemaal niet naar school gaan, wordt met behulp van de particuliere sector [?] een plan gemaakt.
De maatregelen zijn een reactie op zorgen van parlementslid Wallop Tangkana-nurak. Hij heeft de regering opgeroepen een oplossing te zoeken. Wallop vindt dat ondanks de dalende cijfers schooluitval een groot probleem blijft voor Thailand daar onderwijs een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van een gezonde economie. (Bron: website Bangkok Post, 18 juni)

Prayut gaat vechtende leerlingen te lijf
22 juni – Premier Prayut wordt streng: het moet afgelopen zijn met de vechtpartijen tussen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen. Maatregelen van de politie en het ministerie van Onderwijs hebben geen zoden aan de dijk gezet, dus heeft Prayut het draconische artikel 44 van de interim-grondwet geactiveerd, waardoor hij met eigen maatregelen kan komen.
En die zijn niet mals. Autoriteiten krijgen de bevoegdheid om leerlingen die van plan zijn tegen een andere opleiding ten strijde te trekken, maximaal zes uur vast te houden. Daarna worden ze aan de politie, leraren of hun ouders overgedragen. De ouders worden verantwoordelijk gesteld en moeten een borgsom betalen als garantie dat zoonlief zich twee jaar braaf gedraagt. Doet hij dat niet, dan vervalt het geld aan het Child Protection Fund.
Leerlingen die zich schuldig maken aan vechtpartijen, gaan voor maximaal zes maanden de gevangenis in en/of krijgen een boete van 60.000 baht. Bij een fatale vechtpartij wordt de straf verdubbeld.
Dit jaar hebben vier grote vechtpartijen plaatsgevonden [nooit iets over gelezen; wel over vorige]. Op 8 juni werden leerlingen van het Pathumthani Technological College ernstig gewond toen ze beschoten werden en bewerkt met messen. Het bericht noemt niet de naam van de andere opleiding.
De gemeentepolitie van Bangkok lanceerde eerder het idee voor een relation-building project en het ministerie van Onderwijs wilde de vechtersbazen naar trainingskampen sturen. Voor zover ik weet, is in ieder geval één zo’n kamp gehouden (foto?). Maar Prayut vindt dat die maatregelen niet hebben gewerkt. ‘De nieuwe regels zijn noodzakelijk, want alle wettelijke maatregelen kunnen niet de vechtpartijen voorkomen’, zegt hij. (Bron: Bangkok Post, 21 juni)

Beroepsopleidingen: Meer studenten, maar nu lerarentekort
28 juni – Om de bekende uitspraak van Cruijff om te draaien: Ieder voordeel heeft zijn nadeel. Conform de wens van de afgelopen twee regeringen is het aantal leerlingen van beroepsopleidingen gestegen, maar nu kampen de opleidingen met een tekort aan vakleerkrachten. In totaal 14.000 in 425 openbare beroepsopleidingen.
De tekorten zijn het grootste bij autotechniek, elektrotechniek, automatisering, lassen en de bouw, vakgebieden die gespecialiseerde en ervaren leerkrachten vereisen.
Thans studeren 675.000 leerlingen aan 425 openbare scholen en meer dan een miljoen indien ook de 461 particuliere opleidingen worden meegeteld. Vorig jaar gaven 300.000 leerlingen zich op voor het technisch onderwijs, wat 26 procent meer was dan in 2014.
De toename wordt door secretaris-generaal Chaipreuk Sereerak van Ovec toegeschreven aan het overheidsbeleid dat erop gericht is het aantal geschoolde arbeiders te laten groeien omdat de arbeidsmarkt schreeuwt om hoog-geschoolde werkers.
De verhouding tussen algemeen vormend onderwijs en technisch onderwijs is nu 39:61 tegen 42:58 vorig jaar, een record in negen jaar. Het aantal vakleerkrachten bedraagt 25.000, wat lager is dan de verhouding 1:20 tussen leraren en studenten die Thailand hanteert. De situatie wordt nog erger want 10.000 vakleerkrachten naderen de pensioengerechtigde leeftijd.
Het tekort aan vakleerkrachten vraagt om een urgente oplossing, want Ovec heeft als doelstelling het aantal leerlingen op beroepsopleidingen en algemene scholen eind dit jaar gelijk te trekken en in 2018 naar de verhouding 60:40 te brengen. Behalve het personeelstekort kampt het technisch onderwijs ook met gebrek aan apparatuur.Ook daarvoor zal de overheid met meer geld over de brug moeten komen, zegt Chaipreuk. Het wachten is nu op een reactie van de minister van Onderwijs. (Bron: website Bangkok Post, 27 juni)

1 dode, 3 gewonden bij gevechten tussen leerlingen
30 juni – Een week nadat premier Prayut gedreigd had met gevangenisstraf voor vechtende leerlingen en hun ouders verantwoordelijk had gesteld, zijn bij twee vechtpartijen een leerling gedood en drie gewond. De NCPO (junta) heeft de politie opgedragen een lijst met studenten op te stellen die geneigd zijn tot dreigementen en gewelddadig gedrag.
Maandag gingen leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen elkaar op twee plaatsen te lijf: in het district Bang Chan en Min Buri. Het dodelijke slachtoffer (17) was een leerling van het Bangkok College of Industrial Technology. Dinsdag haalde haar familie het stoffelijk overschot op in het Institute of Forensic Medicine van het Police General Hospital (foto).
De strafmaatregelen die Prayut vorige week bekend maakte op basis van artikel 44 van de interim-grondwet (het zogeheten dictatuurartikel) behelzen een gevangenisstraf van maximaal drie maanden en/of een boete van 30.000 baht voor de vechtersbazen en zij die zo’n gevecht steunen. De ouders dienen hen op te halen op het politiebureau en een borgsom van 5.000 baht te storten. Wanneer het kind zich binnen twee jaar weer misdraagt, vervalt het geld aan het kinderfonds van het ministerie van Sociale Zaken. Zie ook het bericht van 22 juni Prayut gaat vechtende leerlingen te lijf [Daarin wordt een boete van 60.000 baht genoemd en het dubbele bij een fatale vechtpartij]
Het Ovec peinst over de aanpak van de onderwijsinstellingen. Wanneer leerlingen de fout in gaan, krijgt de school geen toestemming in het nieuwe schooljaar leerlingen in te schrijven.
Minister Dapong (Onderwijs) verwacht het meeste heil van preventieve maatregelen. Hij zegt dat het ministerie een kamp in Chon Buri opzet waarop leerlingen vrienden kunnen maken en samen creatieve activiteiten doen. Hij dringt er bij de autoriteiten op aan geduld uit te oefenen bij het oplossen van dit lang bestaand probleem.
Over het gebruik van artikel 44 zegt Dapong dat de premier goede bedoelingen heeft en wil dat de mensen zich aan de wet houden. ‘Niemand staat boven de wet. We moeten de jongste generatie leren dat ze zich aan wetten en regels moeten houden.’(Bron: website Bangkok Post, 29 juni)

สน.บุคคโล

Vette oogst: 500 messen en andere scherpe voorwerpen, in beslag genomen van leerlingen van rivaliserende beroepsopleidingen. Bij gevechten kan het er soms ruw aan toe gaan, resulterend in doden en gewonden. Premier Prayut heeft strenge straffen aangekondigd voor leerlingen die zich misdragen, maar of dat helpt? (Foto Krit Promsaka Na Sakolnakorn)

Universiteiten (na onderzoek) onder curatele
14 juli – Premier Prayut haalt maar weer eens het draconische artikel 44 van de interim-grondwet uit de kast (het zogeheten dictatuurartikel) om universiteiten onder curatele te kunnen stellen, die er – populair gezegd – een zootje van maken. De minister van Onderwijs krijgt de bevoegdheid een special commissie te vormen, die tijdelijk het bewind overneemt op een universiteit.
Aanleiding voor de maatregel is de langdurige strijd die op universiteiten heeft gewoed [of nog steeds woedt?] om het rectorschap. Ook worden programma’s aangeboden, waarvoor ze geen toestemming hebben, c.q. worden te veel studenten voor bepaalde programma’s toegelaten.
De speciale commissie gaat onderzoek doen en mag alle activiteiten van een universiteitsbestuur schorsen. Ook kan een verbod worden opgelegd om nieuwe studenten aan te nemen. Tot nu toe was het ministerie van Onderwijs niet bevoegd in te grijpen omdat elke universiteit haar eigen University Act heeft, een uitvloeisel van het decentralisatiebeleid.
De Surin Rajabhat University (SRU) en de Chaiyaphum Rajabhat University (CRU) zijn de eerste twee universiteiten die op de pijnbank worden gelegd. Alhoewel het niet de enige zijn die met problemen kampen, spannen die twee de kroon.
Een bron zegt dat na deze twee de commissie zich gaat bezighouden met de Burapha University, Kasetsart University, Rajamangala University of Technology Tawan-ok en Bangkokthonburi University (BTU). Bij alle vier wordt gekeken naar benoeming van een nieuwe rector. De BTU heeft bovendien in 2014 te veel studenten ingeschreven op haar master’s programma Educational Administration. Volgens de Teacher’s Council of Thailand gaat het om 2.500 studenten, terwijl 500 was toegestaan.
Een affaire die uitgebreid in het nieuws is geweest is de strijd om het rectorschap van de Assumption University, waar twee kandidaten, beide gesteund door een eigen achterban, elkaar de tent uitvochten. Bij die universiteit heeft het ministerie gebruik gemaakt van de Private University Act om orde op zaken te stellen.

Woensdag 17 augustus
– Het ministerie van Onderwijs verhoogt het komende schooljaar het budget voor speciaal onderwijs met 25 procent. Het geld is bestemd voor het aanstellen van leerkrachten die kinderen met leermoeilijkheden kunnen helpen, en de aanschaf van lesmateriaal. Thans komen openbare scholen onderwijzers tekort die gespecialiseerd zijn in speciaal onderwijs en het ontbreekt aan aangepast lesmateriaal.
Thailand telt 43 scholen voor speciaal onderwijs aan doven, blinden, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met fysieke problemen. Ze bedienen slechts 15.000 kinderen, terwijl de doelgroep wordt geschat op 330.000.

Vrijdag 19 augustus
– Drie leerlingen van 14 tot 18 jaar krijgen de kans aan het US Space & Rocket Centre in Alabama een 6-daags introductieprogramma te volgen gewijd aan de ruimtevaart. Maar ze moeten wel wat in hun mars hebben en dat bewijzen in een Engelse multiple-choice test op het gebied van wis- en natuurkunde, technologie en bouwkunde (de zogenaamde STEM-vakken). De twintig kandidaten met de beste scores moeten daarna tijdens een driedaags kamp op het King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang laten zien hoe inventief en innovatief ze zijn.
De drie winnaars krijgen een beurs van het KMITL voor een studie aan een STEM-faculteit. Na diplomering maken ze kans op een beurs voor een studie aan het vermaarde MIT. Uiteindelijk doel, zegt KMITL-president Suchatvee, is de eerste Thaise astronaut te vinden.
Het Discovery of Thailand’s Astronauts Scholarship Programme is gisteren gelanceerd op de National Science and Technology Fair in de Impact Arena in Muang Thong Thani (Bangkok). Het wordt gefinancierd door Space Camp Thailand, het KIMTL, Thailand Space and Aeronautics Research en US Space & Rocket Centre met steun van de Amerikaanse ambassade.

Lerarenopleiding moet beter
21 augustus – De kwaliteit van de lerarenopleiding op de 38 Rajabhat universiteiten moet volgend jaar beter. De nadruk ligt thans te sterk op kwantiteit [hoe meer studenten, hoe meer inkomsten], maar moet op kwaliteit komen te liggen. Premier Prayut heeft het ministerie van Onderwijs opdracht gegeven zich er sterk voor te maken.
Minister Dapong (Onderwijs) vindt dat bij het toelaten van studenten strenger geselecteerd moet worden. Dat is hoognodig want uit onderzoek van de Thailand Education Deans Council is gebleken dat de opleidingen de afgelopen vijf jaar meer dan 230.000 studenten hebben ingeschreven, terwijl het onderwijs slechts plaats heeft voor 100.000.
De Rajabhat universiteit zegt dat al begonnen is met het verbeteren van de kwaliteit. Een cursus telt nu maximaal dertig studenten en de student-leraar verhouding is 10:1. Een strategisch plan voorziet in het geleidelijk terugbrengen van het aantal studenten in de komende tien jaar, waarbij rekening wordt gehouden met het lagere geboortecijfer. Vierduizend studenten worden klaargestoomd om les te gaan geven in de exacte vakken, waarin een tekort aan leraren bestaat.

Zondag 21 augustus
– Prawase Wasi, door de krant steevast omschreven als ‘respected scholar’, heeft op een forum over onderwijs gepleit voor interactief leren. ‘Commando’s van onderwijzers of ouders doden de creativiteit en het vermogen van kinderen om te groeien. Een school moet niet alleen een instituut zijn met klassen, maar het moet een interactief centrum zijn, waar leerling-gericht beleid een centrale rol speelt bij het tot stand brengen van positieve veranderingen.’
Sompong Jitradup, docent aan de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, vergeleek klassen in Thailand met gevangenissen voor kinderen. ‘Kinderen uit het klaslokaal halen is hetzelfde als ze vrijlaten uit de gevangenis.’ Hij gaf als voorbeeld plattelandsscholen waar Karen etnische leerlingen veel tijd in het bos doorbrengen in plaats van een klaslokaal. ‘Wanneer kinderen voor een echte situatie staan, beginnen ze na te denken hoe een probleem op te lossen. Onderwijzers dienen hen te begeleiden bij work-based leren, wat bevorderlijk is voor het ontwikkelen van kritisch denken.’
Zoals bekend presteren Thaise schoolkinderen voortdurend slecht in het Programme for International Students Assesment. Het Thaise onderwijs kenmerkt zich door rote learning (reproduceren van lesstof). Vorig jaar september is het ministerie van Onderwijs op openbare scholen een proef begonnen met vermindering van het aantal contacturen. De vrijgevallen uren worden besteed aan buitenschoolse activiteiten.

Vrijdag 26 augustus
– Over twee jaar mogen universiteiten niet meer studenten inschrijven na een eigen toelatingsexamen. Leerlingen van Mathayom 6 doen een centraal  examen en de gebruikelijke GAT/PAT technische testen alsmede het nationale examen in negen kernvakken. Daarna mogen ze zich op maximaal vier universiteiten inschrijven.
Over de nieuwe methode is gisteren overeenstemming bereikt tijdens topoverleg van Ohec en vertegenwoordigers van de academische wereld. Het huidige systeem wordt als kostbaar en oneerlijk beschouwd. Kinderen van rijke ouders doen op meerdere universiteiten toelatingsexamen met als gevolg dat plaatsen onbezet blijven.
Nieuw is ook dat de uitslagen van het centraal examen worden bekend gemaakt, zodat de leerlingen kunnen zien hoeveel hun kans ze maken. Verder komt er een clearing house dat hen informeert op welke instelling ze zijn toegelaten of hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.- Over twee jaar mogen universiteiten niet meer studenten inschrijven na een eigen toelatingsexamen. Leerlingen van Mathayom 6 doen een centraal  examen en de gebruikelijke GAT/PAT technische testen alsmede het nationale examen in negen kernvakken. Daarna mogen ze zich op maximaal vier universiteiten in schrijven.
Over de nieuwe methode is gisteren overeenstemming bereikt tijdens topoverleg van Ohec en vertegenwoordigers van de academische wereld. Het huidige systeem wordt als kostbaar en oneerlijk beschouwd. Kinderen van rijke ouders doen op meerdere universiteiten toelatingsexamen met als gevolg dat plaatsen onbezet blijven.
Nieuw is ook dat de uitslagen van het centraal examen worden bekend gemaakt, zodat de leerlingen kunnen zien hoeveel hun kans ze maken. Verder komt er een clearing house dat hen informeert op welke instelling ze zijn toegelaten of hoeveel plaatsen nog beschikbaar zijn.

Vrijdag 2 september
– Het ministerie van Onderwijs werkt aan een trainingsprogramma voor onderwijzers om hen beter te leren omgaan met gehandicapte kinderen. Thailand telt in openbare scholen 300.000 gehandicapte leerlingen maar slechts 15.000 krijgen les van speciaal daarvoor opgeleide onderwijzers.
‘Dit betekent dat veel kinderen met een beperking (zoals dat tegenwoordig in Nederland heet) in gewone klassen zitten, die niet geschikt zijn voor speciaal onderwijs. Dit heeft niet alleen gevolgen voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor die van andere leerlingen’, zegt minister Dapong (Onderwijs). De onderwijzers die het trainingsprogramma met goed gevolg afronden, ontvangen daarna maandelijks 2.500 baht extra in hun loonzakje.

Zondag 4 september
– De Council of Engineering Deans of Thailand (CEDT) dringt er bij de particuliere sector op aan een grotere rol te spelen bij het ontwikkelen voor leerplannen en werkervaring voor leerlingen, zodat Thailand het doel kan bereiken om een digitale hub te worden. Nieuwe leerplannen en lesmethoden zijn nodig omdat technische innovatie en de industriële eisen de afgelopen jaren sterk veranderd zijn.
‘We moeten de manier waarop we studenten voorbereiden, veranderen’, zei CEDT-president Komsan vrijdag op de Engineering Expo. ‘We moeten ons niet alleen concentreren op lessen en examens en studenten onvoorbereid het werkveld insturen omdat we in een snel veranderende wereld leven. Universiteiten moeten studenten voorbereiden om scheppers van kennis te worden in plaats van consumenten. […] Als we onze eigen innovatie niet kunnen creëren, verliezen we binnen vijf tot tien jaar de concurrentiestrijd in het digitale tijdperk.’

Ongelijke onderwijskansen verdwijnen niet zomaar
5 september – De voorgestelde veranderingen in de toelatingsprocedure tot het tertiair onderwijs maken geen eind aan de ongelijkheid in onderwijskansen van leerlingen uit rijke en arme gezinnen. In een Special Report van Bangkok Post zeggen onderwijsexperts de veranderingen te steunen, maar Ohec dient meer te doen dan alleen de toelatingsexamens van universiteiten te verbieden en te vervangen door een landelijk centraal examen.
Hoe de toelating precies werkt, laat ik buiten beschouwing, want zoals altijd met Thaise voorstellen is ze knap ingewikkeld. In het huidige systeem zijn leerlingen uit rijke gezinnen in het voordeel omdat ze aan verschillende toelatingsexamens kunnen deelnemen. Ze zijn überhaupt in het voordeel omdat papa genoeg geld heeft zijn kroost in het weekend naar een tutorial school te sturen en hem/haar op  een dure particuliere school in te schrijven. Het nieuwe systeem brengt daarin geen verandering. Maar daarover reppen de onderwijsexperts niet.
Athapol Anunthavorasakul van de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit, vindt dat Ohec de huidige drie examens (O-Net, GAT/PAT en het examen in negen kernvakken) moet saneren omdat ze elkaar overlappen. Zo wordt de druk op leerlingen beperkt. Alleen enkele specifieke faculteiten zoals geneeskunde, werktuigbouw en natuurwetenschappen zouden een geschikheidstest mogen houden.
Athapol pleit ook voor beroepsadviseurs. Studenten en ouders zijn geobsedeerd door universitaire graden, maar zien beroepsopleidingen over het hoofd alhoewel er een groot tekort aan technici en specialisten is.
Onderwijsexpert Sompong zegt dat de problemen in het tertiair onderwijs te groot zijn om simpelweg te worden opgelost door de toelatingsprocedure te wijzigen. ‘Ohec’s besluit lost slechts enkele delen van het probleem op.’ Een ander groot probleem is de kwaliteit van universiteiten; sommige leveren onbekwame studenten af. ‘Universiteiten zijn om te overleven de nadruk gaan leggen op kwantiteit in plaats van de kwaliteit van studenten.’
De Rajabhat universiteiten vrezen het afvalputje te worden van het tertiair onderwijs. ‘We verliezen de kans om de beste studenten aan te trekken’, zegt docent Kriangsak. Het nieuwe systeem wordt in 2018 van kracht.
Onderwijs heeft digitale stimulans nodig
In een kader bij het artikel houdt het National Science and Technology Development Agency een pelidooi voor een digitale upgrade van het onderwijs. ‘Veel banen zullen verdwijnen en sommige banen die vandaag niet bestaan, worden normaal’, zegt adjunct-directeur Chadamas. Zij was een van de sprekers op het forum ‘Digital Education: The Next Step of Thai Education’.
Volgens Chadamas zal 65 procent van de schoolkinderen in een baan terecht komen die nog uitgevonden moet worden onder invloed van de vierde industriële revolutie. In de toekomst zal de vraag naar computertechnici en experts computer coding en wiskunde sterk toenemen. Arbeiders die routinewerk verrichten, lopen het risico dat hun werk wordt overgenomen door robots.
Thailand loopt op digitaal gebied achter op Singapore en Maleisië. Slechts 38,3 procent van de Thais heeft toegang tot computers en internet. 47 procent van de dorpen beschikt niet over high-speed internet. Chadamas vindt dat het land meer moet investeren in digitale infrastructuur en lesmaterialen, zoals de Massive Open Online Course en de Open Education Resources, die gratis materiaal leveren voor docenten en leerlingen.

Student in coma; misschien toch door ontgroening
14 september – Help, ik word gek van de Bangkok Post, want de ene keer schrijven ze zus en de andere keer zo. De 19-jarige student van de Kasetsart universiteit (KU) die tijdens het zwemmen een zware longinfectie opliep en in coma raakte, kan toch het slachtoffer zijn geweest van ontgroening. Eerder zei de universiteit dat hij gezwommen had tijdens een training van studenten van het International Maritime College van de KU (12 september: Student in coma, maar niet door ontgroening), nu verklaart de deken van die faculteit dat het ging om een activiteit om de eerstejaars te laten kennismaken met ouderejaars en dat lijkt me een eufemisme voor ontgroening.
De vader heeft gezegd de universiteit aan te klagen, wanneer zijn zoon niet herstelt. Maar hij doet het liever niet, want wil niet dat de zaak escaleert. ‘Ik wil mijn zoon zien studeren tot zijn graduation.’ De behandelende artsen bieden wel enige hoop. De knaap is weer bij bewustzijn, hij kan zitten, zijn ogen openen en reageert op vragen.Over 24 uur wordt beslist of hij de IC kan verlaten.
De National Human Rights Commission (NHRC) bemoeit zich ook met de zaak. Ze maakt zich zorgen over de gevolgen van SOTUS* activiteiten op de fysieke en psychische gezondheid van studenten. De NHRC heeft diverse klachten ontvangen over ontgroening op andere universiteiten. Alhoewel deelname vrijwillig is, durven weinig eerstejaars zich aan de groepsdwang te onttrekken. In het verleden heeft de NHRC al eens met de leiding van universiteiten gepraat, waar incidenten hadden plaatsgevonden. Maar meer dan een advies, laat de SOTUS activiteiten niet uit de hand lopen, heeft dat niet opgeleverd.
* SOTUS: Seniority, Order, Tradition, Unity and Spirit.

‘Ik sla je verrot als je het antwoord niet weet’
17 september – Spare the rod, spoil the child luidt de uitdrukking in het Engels. In het Nederland zeggen we: Wie zijn kind lief heeft, spaart de roede niet, een uitdrukking ontleend aan het Oude Testament. In het Thaise onderwijs wordt veel geslagen en gescholden. Adjunct-hoofdredacteur Nopporn Wong-Anan gaat er in een lijvig artikel op de opiniepagina van Bangkok Post hard tegenaan. Lijfstraffen blijven een populair middel voor schoolmeesters om hun leerlingen te disciplineren, schrijft hij.
Aanleiding om aandacht aan het onderwerp te besteden vormt het recente incident, waarbij een 17-jarige leerling een mok naar haar hoofd geslingerd kreeg. De (gymnastiek)leraar was kwaad omdat zijn klas rumoerig was en het meisje niet was blijven zitten op de gloeiendhete betonnen vloer. Het gevolg is uitgebreid beschreven in de krant en op deze plaats gemeld.
Een iets ouder incident betreft een meisje dat door haar onderwijzeres werd gedwongen ten overstaan van alle leerlingen geknield haar excuses te maken omdat ze de reputatie van de school geschaad zou hebben. Na het eten van egg tofu tijdens de schoollunch had ze huiduitslag gekregen. Volgens het ziekenhuis was ze wellicht allergisch voor dit gerecht.
Nopporn is niet mals in zijn kritiek: ‘Zulke incidenten werpen een licht op het superioriteitscomplex van mensen met macht in Thailand ongeacht welke regeringsvorm Thailand heeft, militair of civiel, en hoe geavanceerd de economie is geworden. Onderwijzers, ambtenaren, wetsdienaren en andere mensen in een uniform, veel van deze ’autoriteiten’ menen dat ze hun verregaande macht kunnen gebruiken omdat ze ‘hoger’ staan dan leerlingen en andere gewone burgers.’
‘Sinds mijn schooldagen’, schrijft Nopporn, ‘is de might-is-right mentaliteit (het recht van de sterkste) nauwelijks verminderd. De gedachte dat we problemen kunnen oplossen door brute kracht in plaats van de wet en het recht blijft nog even populair als altijd.’ Toen Nopporn op een van de oudste jongensscholen van Thailand zat, werden lijfstraffen algemeen gegeven en geaccepteerd op scholen. Onderwijzers mochten vloeken en studenten met een rietje slaan.
Nopporn citeert een van zijn leraren: Scumbag, you are as dumb as a loo (Eikel, je bent zo dom als het achtereind van een varken) wat hij zei als iemand een antwoord niet wist. Een ander sloeg met harde hand op de rug van zijn leerlingen als hij een fout in hun werk bemerkte. ‘Veel hielp het niet, maar het deed wel pijn.’
Dertig jaar later wordt er nog steeds geslagen alhoewel het rietje al in 2005 is verboden. Oude gewoontes slijten niet, leerlingen blijven geconfronteerd worden met allerlei vormen van gescheld en lijfstraffen. Zijn eigen zoon van 11 jaar citeerde eens zijn leraar maatschappijleer: I will beat the piss and crap out of you if you can’t answer these questions.
Onderwijzers hebben training en misschien gedragsaanpassing nodig, besluit Nopporn, maar ik zeg: ontslaan dat zooitje machtswellustelingen. (Bron: Bangkok Post, 16 september)

Leerling (11) doof na slaag van bovenmeester
17 september – Een leerling (11) van de Nong Hang school in Ubon Ratchathani heeft een ernstige gehoorbeschadiging opgelopen doordat het schoolhoofd hem talloze malen in zijn gezicht had geslagen en een elleboogstoot had gegeven. De mishandeling was een straf omdat de jongen niet opstond toen het volkslied werd gespeeld. Klasgenoten zeggen dat de knaap moe was en daarom niet opstond.
Het incident vond plaats in juni, maar is pas nu bekend geworden omdat de politie op 15 september de zaak heeft overgedragen aan het OM. Het zal wel geen toeval zijn dat dit amper een week na het incident met het meisje uit Nakhon Ratchasima gebeurde dat een gezichtsvervorming heeft opgelopen doordat een leraar een mok naar haar had gegooid (foto).
De grootmoeder zegt dat de jongen na drie maanden medische behandeling nog steeds doof is. Bovendien kan hij niet scherp zien. Ze heeft al in juni aangifte gedaan bij de politie en geklaagd bij het 3rd Region Primary School Office in Ubon Ratchathani, maar dat heeft nog niet gereageerd. Ze omschrijft haar kleinzoon als ‘a special child’, omdat zijn geestelijke ontwikkeling trager verloopt dan bij leeftijdsgenoten. Bedoeld zal wel zijn dat hij zwakbegaafd is.
Het schoolhoofd heeft toegegeven dat hij geslagen heeft. Hij heeft de grootmoeder 2.000 baht compensatie aangeboden, maar dat heeft ze geweigerd. (Bron: nieuwswebsite Prachatai, 16 september)

Mok incident: Leraar minimaal schuldig
17 september – Een onbelangrijke disciplinaire schending: zo noemt de commissie die onderzoek heeft gedaan naar het mok-incident, de handelwijze van de leraar. Hij had niet de intentie om het meisje te raken, hij wilde alleen dat zijn leerlingen rustig buiten wachtten. De commissie acht zijn gedrag wel in strijd met de Educational Personnel Act, die vereist dat onderwijzers afzien van verkeerd gedrag.
Het rapport van de commissie gaat naar de schooldirecteur. Het Secondary Educational Service Area Office 31, dat het onderzoek heeft gedaan, gaat een afzonderlijk panel vormen om de strafmaat te bepalen. Die kan bestaan uit een proeftijd, tijdelijke inhouding op zijn salaris of terugplaatsing op de salarisschaal. Volgens dit bericht is de leraar overgeplaatst naar een andere school, maar eerdere berichten zeggen naar een kantoor. Voorlopig blijft hij daar totdat het panel heeft bepaald of het gepast is hem terug te plaatsen.
Volgens de commissie raakte de mok eerst de muur, ketste af en raakte daarna het hoofd van het meisje, waarbij een zenuw werd beschadigd. Het meisje krijgt  in het Yanhee ziekenhuis een MRI-scan en een electromyogram om de ernst van de zenuwbeschadiging te bepalen.

Zaterdag 17 september
– De vader van een eerstejaars student van de Kasetsart universiteit, die een ernstige longinfectie opliep bij een overigens vrij onschuldige ontgroening heeft premier Prayut opgeroepen onbehoorlijke ontgroeningspraktijken wettelijk te verbieden. [Alsof Thai zich iets aantrekken van de wet] Gisteren gaf hij een brief af met dat verzoek in het klachtencentrum van de regering.
De vader kreeg gezelschap van burgergroepen en studenten van enkele universiteiten die zich zorgen maken over de veiligheid van studenten. In de brief wordt aangedrongen op strenge straffen tegen staf- en onderwijsleden van universiten die nalaten regels te stellen voor ontgroening en voor studenten die eerstejaars dwingen onbehoorlijke activiteiten te verrichten. Studenten die het slachtoffer daarvan zijn en hun familie dienen hulp te krijgen.
De hoofdpersoon van de storm in een glas water is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ging op 8 september kopje onder in een vijver van de KU en werd daarna in coma opgenomen in de IC van een ziekenhuis.

‘Meer stress door nieuw toelatingsexamen’
19 september – Het nieuwe toelatingsexamen voor toelating tot de universiteit, zal voor veel Thaise leerlingen een enorme stress opleveren te vergelijken met de druk waaronder leerlingen in China, Japan en Zuid-Korea staan. Daar zouden kinderen zelfs een eind aan hun leven maken omdat ze de druk niet meer aan kunnen. Dit zegt Sutee Assavavimol, oprichter van OnDemand Education, een van de vele instituten die een goed belegde boterham verdienen door leerlingen in hun vrije tijd bij te spijkeren.
Het nieuwe centrale examen komt in de plaats van de eigen toelatingsexamens van universiteiten, die in het voordeel zijn van kinderen uit gezinnen met poen omdat ze aan verschillende examens deelnemen. Het vormt een aanvulling op de Gat/Pat tests en het landelijk examen in negen kernvakken. Dat alles binnen zes tot acht weken. Bovendien mogen alleen leerlingen van klas 6 van de middelbare school deelnemen en niet meer leerlingen van klas 5, zoals toen Sutee op school zat. Daardoor hebben ze nog slechts één kans. Het centrale toelatingsexamen is identiek aan het examen dat tussen 1961 en 2001 werd gebruikt. Het is voorgesteld door Ohec als oplossing voor de ongelijke kansen van kinderen uit vermogende en minder vermogende gezinnen.

Zaterdag 24 september
– Het ministerie van Onderwijs gaat het Common European Framework of Reference for Language gebruiken om de beheersing van de Engelse taal van leerlingen en buitenlandse docenten vast te stellen. De methode kent zes verschillende niveaus. Getest worden spreekvaardigheid, schrijven en luisteren. Het Thailand Professional Qualification Instute gaat de tekst ontwikkelen; het ministerie bepaalt welk niveau vereist is voor leraren en leerlingen van Mathayom 3 en 6.
De test gaat ook gebruikt worden om bij de buitenlandse docenten het kaf van het koren te scheiden. Het kaf bestaat in dit geval uit backpackers zonder onderwijsbevoegdheid die een centje bijverdienen voor hun vakantie.
Aan de hand van hun bereikte niveau kunnen buitenlandse docenten een vergunning van de Teachers’ Council of Thailan aanvragen, zodat ze niet meer elke twee jaar om een vrijstelling hoeven te vragen. In de huidige regeling kan dat maximaal tweemaal. Daarna moeten ze een cursus didactiek volgen.

Ministerie van Onderwijs vergeet iets
27 september – Het ministerie van Onderwijs stelt een nieuwe testmethode voor om de beheersing van de Engelse taal van leerlingen en buitenlandse leraren Engels te testen (zie Kort Nieuws van zaterdag). Heeft u deze zin goed gelezen? Wat ontbreekt? Juist: Thaise leraren Engels.
In een ingezonden brief in Bangkok Post schrijft David Brown, voormalig directeur van een taleninstituut, dat hij alleen Engelsen aanstelde en alleen niet-Engelsen wanneer ze een TOIEC* score van minstens 600 hadden wat staat voor ‘Working Proficiency Plus’.
Hij besloot zijn Thaise leraren Engels [eerder aangenomen?] te testen. Slechts één had een score van meer dan 600, één kwam niet verder dan 320 (Elementary Proficiency Plus). In plaats van ze de laan uit te sturen bood hij een bonus van 2.000 baht extra per maand voor degenen die de score 600 zouden halen. Na 12 maanden was het slechts één gelukt.
Brown: ‘Ik heb vele jaren op Thaise universiteiten en hogescholen gewerkt en ik heb veel hoog gekwalificeerde en bekwame Thaise docenten Engels ontmoet, maar even zovelen die nauwelijks een eenvoudige conversatie in het Engels konden voeren, slechts met grote moeite Engels konden schrijven en constant gebruik moesten maken van woorden- en grammaticaboek.’
Complex en vervelend
In een commentaar vestigt redacteur Surasak Glahan de aandacht op nog iets anders. Hoe kan een nieuw testsysteem de kwaliteit van het tweede-taalonderwijs verbeteren, zoals het ministerie zijn plan motiveert? Want het noemt niet de oorzaak. Tal van studies wijzen op onbevoegde leraren, slecht gemotiveerde leerlingen en het gebrek aan mogelijkheden voor leerlingen om buiten de klas hun Engels te oefenen. Die factoren dragen er allemaal toe bij dat het onderwijs in de Engelse taal jammerlijk faalt.
Surasak haalt zijn eigen schooltijd aan. De lesstof was irrelevant voor zijn belangstelling en dagelijks leven en bestond uit het memoriseren van vocabulaire en grammaticale constructies. ‘Het was complex en vervelend.’ Zo, weten we dat ook weer. (Bron: Bangkok Post, 26 september)
* TOEIC: Test of English for International Communications

Weer een leraar met losse handjes
2 oktober – Een 14-jarige leerling van een school in Samut Prakan is het zoveelste slachtoffer van de losse handjes van Thaise leraren. En – o toeval – net als bij een vorig incident was het een gymnastiekleraar.
Volgens de jongen heeft de leraar hem geboeid en daarna tegen zijn ribben geschopt. Dat was een straf omdat de knaap bij een ruzie de mobieltjes van twee klasgenoten uit het raam had gegooid, alhoewel hij de meisjes al wel 5.500 baht had gegeven als schadevergoeding.
De politie praat volgende week met beide partijen om het verhaal van de knaap te verifiëren. De schooldirecteur wil geen commentaar geven. (Bron: Kaosod English, 30 september. Met dank aan Tino Kuis die me op dit bericht attent maakte)

Crowdfunding steunt Engelse les op platteland
2 oktober – Asiola, een Thaise crowdfunding website, is een actie begonnen ter ondersteuning van de campagne English for All. Die campagne is drie jaar geleden door Korn Chatikavanij, voormalig minister van Financiën in het kabinet Abhisit, gelanceerd om de beheersing van de Engelse taal in Thailand’s armste streken te verbeteren, zodat de minder bedeelde leerlingen kunnen concurreren met leerlingen in de grote stad.
Het project ging in 2014 op een school in Phitsanulok van start. Drie Filipijnse docenten geven vijf dagen per week les aan leerlingen in kindergarten 1 en 2. Dat zijn geen saaie grammaticalessen, maar de kinderen leren Engels door nursery rhymes en kinderliedjes en dans.
English for All heeft dringend behoefte aan Engelse docenten daar het aantal leerlingen dat aan het project deelneemt, is gestegen naar 180. Korn hoopt dat de crowdfunding 1,4 miljoen baht per jaar oplevert. Als er meer binnenkomt, wordt het geld onder andere scholen verdeeld.
Kanathip Suthornruk, een bekende studiebegeleider Engels en supporter van het project, zegt dat het onderwijs in Engels van geen kanten deugt [mijn woordkeus]. Veel Thaise leerlingen die goede cijfers halen bij testen, kunnen niet in het Engels een gesprek voeren. Maar ze weten wel wat Simple Present betekent.

Maandag 3 oktober
– Twee achtergrondverhalen op pagina 2. Ik geef een korte samenvatting. Een gaat over graduates die erachter komen dat hun diploma niets waard is omdat de cursus die ze hebben gevolgd niet gecertificeerd is. Het laatste geval deed zich voor bij de Western University in Pathum Thani. De Dental Council keurde vorige maand het curriculum van de faculteit tandheelkunde voor 2016 af omdat de verhouding docent:student niet deugt. De cursus tandheelkunde werd in 2009 opgezet, maar pas in 2014 gecertificeerd. De Dental Council streek zijn hand over zijn hart: de diploma’s van de intussen afgestudeerde studenten werden alsnog erkend. (Lack of certification ‘stranding students’)

Out-of-school kinderen kosten Thailand 6,5 mld dollar
4 oktober – In Thailand gaan 380.000 kinderen niet naar school, waarvan 200.000 in de lagereschoolleeftijd. Unesco schat de sociale kosten voor het land op 6,5 miljard dollar (225 miljard baht). Dat bedrag zou aan de economie worden bijgedragen, wanneer ze wel naar school gaan, een diploma halen en kans maken op een betere baan.
Het verschijnsel van out-of-school kinderen komt vooral voor in socio-economische achtergebleven gebieden, wat in Thailand betekent: in de westeljke grensprovincies en het Noordoosten. Ze lijken te behoren tot etnische minderheidsgroepen, zoals de Karen en Khmer, maar de meerheid zijn kinderen uit migrantengezinnen, voornamelijk uit Myanmar, Cambodja en Laos. En vanwege het economisch primaat van Bangkok en de ongelijke regionale ontwikkeling zijn er veel meer out-of-school  kinderen in de hoofdstad dan in alle andere regio’s.
Daarom is de Asean Declaration zo belangrijk, schrijven John Draper en en Peerasit Kamnuansilpa op de opiniepagina van Bangkok Post in een analyse, getiteld Tackling economic cost of poor education. Belangrijk omdat het grotendeels een grensoverschrijdend verschijnsel is. Er zijn daarom meerdere uitdagingen; ze hebben betrekking op de gehele regio en bestaan uit migratie, status en staatloosheid.
De Asean Declaration waarnaar de auteurs verwijzen, is vorige maand ondertekend. Ze heet voluit: Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth. De verklaring is gebaseerd op de geest van het UN Sustainable Development Goal 4 om ‘inclusive and equitable quality education’ in 2030 te verzekeren alsmede ‘to promote lifelong learning opportunities for all’.
De verklaring noemt zeven principes waaraan het onderwijs dient te voldoen, zoals gelijkheid, toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Wie zich er nader in wil verdiepen, verwijs ik naar het artikel. In de praktijk betekent dit dat de verklaring op drie niveaus wordt uitgevoerd: wetgeving, beleid en actieplannen.
Voor Thailand heeft de verklaring nog een speciale betekenis. Migranten zullen hun kinderen sneller aanmoedigen naar school te gaan wanneer het gemakkelijker is een verblijfsvergunning te krijgen.
Deze groep kinderen in 2030 onderwijs geven vereist een enorme herverdeling van financiële bronnen. De regering moet de uitgaven aan Chinese tanks en onderzeeërs heroverwegen en besteden aan het onderwijs voor 380.000 kinderen, van wie de meesten uit andere Asean-landen. Dat is een betere manier om bij de buren gezag af te dwingen, menen Draper en Peerasit. (Bron: Bangkok Post, 3 oktober)
Draper is directeur van het Social Service Centre, College of Local Administration van de universiteit van Khon Kaen. Peerasit is oprichter en voormalig deken van het College of Local Administration.

Japanse hoogleraar heeft een [natte?] droom
13 oktober – Weer zo’n wijsneus die een toekomstvisie ontvouwt. ‘De school van de 21ste eeuw moet een “learning community” zijn, waar ieder kind een gelijke toegang tot heeft.’ Dit betoogde de Japanse emeritus hoogleraar van de universiteit van Tokio Manabu Sato gisteren op een congres van het Office of the Basis Education Commission (Obec). Het concept heet School as Learning Community (SLC), een concept dat hij [niet toevallig] zelf heeft ontwikkeld.
SLC, doceerde hij, is geen methode, maar ‘een visie, een filosofie en een set activiteiten’, en om er nog enkele open deuren tegenaan te gooien: ‘De school als learning community is een school waar leerlingen samen leren, leraren ook samen leren als professional, en zelfs ouders samen leren.’ Daartoe worden leerlingen aan het begin van hun schooltijd in kleine groepjes verdeeld om in latere jaren te blijven samenwerken.  Die groepen moeten een mix zijn van sekse, bekwaamheid, culturele en sociale achtergronden. ‘Deze benadering benadrukt het delen van ideeën.’ SLC betekent voor leraren dat ze samenwerken bij het plannen van lessen, onderwijs en observatie.
Uitsmijter: ‘SLC wordt een stille revolutie in schoolklassen over de gehele wereld.’ [Kan die man niet achter de geraniums gaan zitten?]
Adjunct permanent secretaris Chaiyot van het ministerie van Onderwijs zegt dat SLC mooi aansluit bij het Onderwijs 4.0 beleid, waarbij leerlingen niet alleen kennis verwerven uit boeken maar ook discussiëren en ideeën uitwisselen.’ Hij zegt dat Obec een curriculum ontwikkelt, dat leerlingen leert kritisch te denken. [Nou ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vergeef me mijn sarcasme.]

Zaterdag 15 oktober
– Dit is het doel: Verbetering van onderwijzen en leren in het klasselokaal en upgrading van het beroep van onderwijzer. Nobel streven, niet waar? Minister Dapong (Onderwijs) zegt dat dit de achterliggende gedachte is achter de introductie van een nieuw examen voor studenten aan de onderwijsopleidingen. Voorafgaand aan hun graduation dienen ze examen te doen om na hun afstuderen een onderwijsbevoegdheid te kunnen verwerven.
De huidige studenten hoeven niet in paniek te raken, zegt Dapong, want het examen geldt alleen voor toekomstige onderwijzers. De minister heeft de Teachers Council of Thailand opgedragen bij de organisatie van het examen te helpen.
Thans krijgen studenten die afstuderen, automatisch een onderwijsbevoegdheid, in de wandeing een free ticket genoemd. ‘Maar desituatie is nu veranderd. Nu gaat kwaliteit boven kwantiteit. De nieuwe generatie onderwijzers dienen op veel gebieden competent te zijn.’
Veel scholen kampen bovendien met een tekort aan leraren voor de exacte vakken. Overwogen wordt hun voor de klas te zetten als ze in die vakken zijn afgestudeerd.

Vrijdag 28 oktober
– Het is een bekende misvatting, ook in Nederland, dat kleine scholen slechter onderwijs bieden dan grote scholen omdat die over meer materialen beschikken. Maar in Thailand geloven ze er nog in, behalve dan prinses Sirindhorn die zich zorgen maakt over de voorgenomen fusie van 10.000 scholen. Verstandig mens, mijn favoriete prinses.
Volgens minister Dapong (Onderwijs) zijn de meeste lokale besturen, die toestemming moeten verlenen voor het samenvoegen van scholen, voorstander van de operatie, waarover al jaren gesproken wordt. De schoolhoofden van de kleine scholen die overbodig worden, komen als eersten in aanmerking bij vacatures en behouden hun salaris en toelagen. Dapong zegt dat in het tweede semester van het schooljaar wordt begonnen met 286 scholen.
Het bericht vermeldt het niet, maar de sluiting van kleine scholen betekent dat leerlingen te maken krijgen met een langere reisafstand. Hoe dat opgelost wordt, lees ik ook niet.
– Het Thaise onderwijs mag van een uiterst laag niveau zijn, het ziet ook kans bollebozen te produceren. Op de Wizard at Mathematics International Competition 2016 in India sleepten leerlingen 37 medailles in de wacht, waarvan 27 gouden. Aan de competitie namen 148 leerlingen uit twaalf landen deel. De Thaise bollebozen zouden gisteravond terugkeren. Volgende maand wordt in Indonesië de International Mathematics and Science Olympiad gehouden.

Herexamen voor leraren wis- en natuurkunde
7 november – Twintigduizend leraren wis- en natuurkunde die les geven in de klassen 1-3 van het middelbaar onderwijs (Matthayom) moeten in april volgend jaar examen doen om hun bekwaamheid in deze vakken te testen. Wanneer ze zakken, moeten ze een bijscholingscursus volgen. Daarna worden ze opnieuw getest. Zakken ze weer, dan moeten ze andere vakken doceren die beter bij hen passen. Leraren die slagen, worden beloond bij de jaarlijkse Key Performance Indicator evaluatie.
De desbetreffende vakken staan bekend als STEM: Science, Technology, Engineering en Maths. Het ministerie van Onderwijs vermoedt dat niet alle leraren over voldoende kennis te beschikken om hun leerlingen behoorlijk te onderwijzen. Het examen wordt georganiseerd door het Office of the Basic Education Commission (Obec).
Uit de laatste test van 15-jarigen door de Organisation for Economic Cooperation and Development blijkt dat Thaise leerlingen bij wis- en natuurkunde slechter presteren dan leerlingen in andere Asean-landen. Op een ranglijst van 76 landen staat Thailand op plaats 47 en Vietnam op plaats 12. Singapore presteert het best in de wereld. De slechte Thaise score wordt bevestigd door de Ordinary National Education Test van 2015, waarin vijf kernvakken worden getest waaronder wis- en natuurkunde.
Obec secretaris-generaal Boonraak zegt dat de slechte prestaties zijn terug te voeren op de vaardigheden van de leraren. ‘Een gebrek aan kwaliteits leraren verklaart waarschijnlijk waarom leermiddelen die ter beschikking zijn gesteld aan scholen zo weinig effectief zijn.’
Een ervaren wiskundelerares in Bangkok zegt dat veel leraren tegenwoordig geen conceptueel begrip van wiskunde hebben. Ze leren hun leerlingen regeltjes en formules, maar dat is geen garantie voor begrip.
Om het tekort aan STEM-leraren te verkleinen, heeft het ministerie van Onderwijs onlangs het plan gelanceerd afgestudeerde studenten in die vakken voor de klas te zetten. Ze mogen twee jaar onbevoegd lesgeven, maar moeten wel een cursus didactiek volgen om een permanente onderwijsbevoegdheid te krijgen.

Leerlingen zweren: We vechten niet meer [zou het?]
10 november – 999.999 leerlingen van beroepsopleidingen hebben gisteren een eed afgelegd dat ze zullen afzien van vechtpartijen en goede daden zullen verrichten, toen ze de laatste eer bewezen aan de koning. De ceremonie vond om 9.09 uur plaats op 914 openbare en particuliere opleidingen.
Het hoofdevenement op het Pathum Thani Technical College werd onder het toeziend oog van minister Dapong (Onderwijs) bijgewoond door zesduizend leerlingen. De leerlingen en leraren zongen eendrachtig de koninklijke hymne Sansoen Phra Barami.
In zijn openingsspeech benadrukte de minister het belang van beroepsonderwijs voor de ontwikkeling van het land ondanks het feit dat op het onderwijs wordt neergekeken als 3D (dirty, difficult en dangerous). De vechtpartijen tussen rivaliserende opleidingen creëren ook een negatief image en lage publieke acceptatie.
’De vaardigheden waarnaar in de wereldmarkt van de 21ste eeuw de meeste vraag is, zijn technische vaardigheden. De afwezigheid van hoog gekwalificeerd personeel in technische en beroepsvelden gaat ten koste van de economie van het land.’
Het ministerie van Onderwijs wil de conventionele opvattingen van Thaise ouders over het beroepsonderwijs veranderen. De eerste stap is het beëindigen van de vechtpartijen. Verder: De behoefte aan geschoold personeel is evident gezien het economisch 4.0 model van Thailand dat het land wil ontwikkelen in een value-based economie. ‘Leerlingen in het beroepsonderwijs dienen er trots op zijn dat ze de belangrijkste beroepsbevolking worden die het land voortstuwt’, zegt Dapong.
De regering heeft als doelstelling om de verhouding tussen het aantal leerlingen in het beroeps en algemeen vormend onderwijs binnen 20 jaar van 38:62 naar 60:40 te brengen.

Vrijdag 11 november
– Nu al hebben zes leerlingen van een beroepsopleiding in Samut Prakan hun eed verbroken om af te zien van geweld en goede daden te zullen verrichten (zie het bericht van gisteren Leerlingen zweren: We vechten niet meer [zou het?]). De leerlingen stopten in Samut Prakan een fabrieksarbeider die op weg was naar zijn werk, omdat ze dachten dat hij van een rivaliserende school was. Ze verwondden zijn arm en gezicht met een mes. Vier leerlingen hebben zich al bij de politie gemeld.
Secretaris-generaal Suthep van Ovec, dat de eedaflegging had georganiseerd, noemt het gênant dat de aanval op dezelfde dag als de eedaflegging plaatsvond. ‘Deze zes jonge leerlingen ruïneren de hele gemeenschap van beroepsopleidingen.’
– Nog meer onderwijs. Bijna alle scholen met minder dan 120 leerlingen worden binnen 5 jaar samengevoegd met grote scholen. Slechts enkele scholen op afgelegen plaatsen ontspringen de dans. Minister Dapong (Onderwijs) heeft gisteren tijdens een bezoek aan een school in Udon Thani bevestigd wat al eerder bekend was gemaakt.
Er zijn 15.537 kleine scholen in Thailand. Volgens Dapong resulteert de samenvoeging tot grote scholen in beter management en beter onderwijs. Met 827 scholen die minder dan 20 leerlingen tellen, is al een begin gemaakt. Zij worden met 300 grote scholen samengevoegd. De fusiegolf gebeurt in fases: als volgende komen de scholen met <40 leerlingen aan de beurt enzovoort.

Maandag 14 november
– Thaise lagere-schoolleerlingen hebben op de International Mathematics and Science Olympiad for Primary Schools 2016 33 medailles gewonnen. Aan de wedstrijd in Tangerang (Indonesië) namen 373 5de en 6de klas leerlingen uit 22 landen deel, waaronder ook uit Nederland. Bij Mathematics werden 12 medailles gewonnen, bij Science 21 medailles.
Volgens secretaris-generaal Karoon van Obec bewijst de uitslag dat de kwaliteit van Thaise leerlingen niet onderdoet voor die van leerlingen uit andere landen. Maar dan vergeet die man dat bij internationale onderwijsvergelijkingen Thailand onderaan bungelt.

Dinsdag 15 november
– Weer zo’n bericht dat meer vragen oproept dan het beantwoordt, zoals vaker in BP. Het ministerie van Onderwijs roept scholen op leerlingen met leermoeilijkheden, zoals dyslexie, snel op te sporen zodat het onderwijs aan hen kan worden aangepast.
Volgens Obec gaat het om 216.700 leerlingen die regulier onderwijs volgen. Ze hebben problemen met lezen, schrijven en rekenen, kunnen moeilijk leefstof onthouden of aanwijzingen volgen. In sommige gevallen is een medisch onderzoek nodig en een onderzoek naar de gezinssituatie.
Leerlingen met geringe leermoeilijkheden lukt het vaak wel mee te komen, maar leerlingen met ernstige moeilijkheden hebben aangepast onderwijs nodig. Het bericht heeft het over speciale onderwijsmethodes, veranderingen in de klas of het gebruik van technologie. Kan het nog vager?

Vrijdag 25 november
– De Council of University Presidents of Thailand heeft om een Engelse versie van nationale testen gevraagd, zodat leerlingen die een English Programme (EP) volgen, meer kansen hebben om toegelaten te worden tot het tertiair onderwijs. Het pleidooi is een reactie op klachten van scholen met een EP: leerlingen die deze programma’s volgen, hebben moeite met de vragen omdat ze in het Thais worden gesteld. De testen waar het om gaat, zijn de Ordinary National Education Test, het nationaal examen in negen kernvakken, de General Aptitude Test en de Professional Aptitude Test.
De afgelopen zes jaar zijn in veel openbare en particuliere scholen EP’s opgezet in reactie op het beleid van het ministerie Onderwijs voorbereidingen te treffen voor de Asean Economic Community.

Campagne tegen jeugdige motorfietsers
30 november – Veel gezien op het platteland maar ook bij mij in de buurt: jochies, nauwelijks de luiers ontgroeid, die een motorfiets besturen. [Ik overdrijf] Het Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Centre is het een doorn in het oog en heeft daarom de campagne Don’t Ride if you are under 15 gelanceerd om het dodental naar beneden te brengen.
Volgens de Land Traffic Act van 1979 mogen kinderen jonger dan 15 jaar geen motorfiets besturen. Maar hun ouders en leraren houden hen niet tegen, zegt directeur Adisak. Tijdens de start van de campagne op het kantoor van mede-organisator Thai Health Promotion Foundation zei hij dat 48 procent van de 12-jarigen in staat is een motorfiets te besturen. Dat leren ze van hun ouders en familieleden wanneer ze 10 à 11 jaar zijn. Velen beginnen zelfs op 7-jarige leeftijd, aldus een studie van het centrum onder 2.822 leerlingen van Prathom 6 in negen provincies.
De meest voorkomende doodsoorzaak van kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar zijn verkeersongelukken. Adisak vindt dat tieners geen motorfiets dienen te besturen omdat ze kennis van de verkeersveiligheid missen. Op die leeftijd staan ze bloot aan risico’s, waaronder drinken en rijden. Ze dragen ook geen helm. Kinderen zijn niet bezonken genoeg: ze kunnen niet kordaat handelen als een ongeluk dreigt.
Wanneer ouders, leraren en agenten een eind maken aan hun verkeersdeelname, neemt het aantal 11 tot 14 jarige doden met 40 procent af. Volgens het Accident Prevention Network komen jaarlijks 2.000 kinderen in het verkeer om, worden 20.000 ernstig gewond en raken 9.000 gehandicapt.
Aan de campagne nemen 80 scholen in 25 provincies deel. Als de campagne succes heeft, wordt ze uitgerold naar andere scholen. Vraagje van uw redacteur: Krijgen leerlingen verkeersles op school en bestaat er ook een verkeersexamen zoals in Nederland?

Pisa test: Thaise leerlingen presteren dramatisch slecht
8 december – De internationale Pisa-test 2015 is dramatisch slecht gemaakt door de Thaise deelnemers van 15 jaar. De leerlingen presteerden niet alleen slechter dan de meeste van hun leeftijdsgenoten in enkele andere Asean-landen en het internationaal gemiddelde, maar hun scores lagen aanzienlijk lager dan drie jaar geleden op de drie geteste vakken wis- en natuurkunde en lezen.
Bij wiskunde staat Thailand op de 54ste plaats van 70 landen, 54 bij natuurkunde en 57 bij lezen. Bij wiskunde scoorden ze 415 punten, ruim onder het gemiddelde van 490 punten; bij natuurkunde 421 (493) en bij lezen 409 (493). De teruggang vergeleken met drie jaar geleden was het grootst bij lezen en natuurkunde en minder bij wiskunde.
Waarnemend minister Teerakiat (Onderwijs), die minister Dapong opvolgt omdat die lid is geworden van de Privy Council, begint zijn nieuwe baan in mineur, maar het bericht laat hem niet aan het woord. Wel zegt Athapol Anunthavorasakul van de faculteit onderwijs van de Chulalongkorn universiteit dat alle maatregelen die het ministerie van Onderwijs de afgelopen twee tot drie jaar heeft genomen, geen enkel resultaat hebben gehad om betere Pisa resultaten te scoren. ‘Thailand faalt bij de verbetering van het onderwijs.’
Maar hij maakt een kanttekening bij de test. Pisa test niet wat de leerlingen aan kennis hebben verworven, zoals traditionele testen doen, maar hun vermogen om problemen op te lossen die ze mogelijk in de echte wereld tegenkomen. Hij wijst erop dat in 2012 leerlingen van demonstratiescholen en de Princes Chulabhorn collegeschools meededen, waardoor de scores wat stegen. Athapol vermoedt dat ze deze keer niet hebben meegedaan.
Verder zegt hij dat de resultaten het grote verschil laten zien tussen leerlingen van bekende scholen en scholen op het platteland, wat al bekend is uit andere onderzoeken. Daar moet Onderwijs iets aan doen, zegt hij, niet alleen aan de internationale score.

Meer koninklijk nieuws
10 december – Het ministerie van Onderwijs gaat het lesmateriaal over het vorstenhuis aanpassen, nu Vajiralongkorn de troon heeft bestegen als Rama X. Permanent secretaris Chaipreuk van het ministerie maakte dit gisteren bekend. De bestaande informatie wordt aangevuld met gegevens over de troonsbestijging en het overlijden van Bhumibol.
Daarover is gisteren vergaderd door de vijf onderwijsdiensten Obec, Ovec, Ohec (zie het lijstje met afkortingen bovenaan de pagina), het kantoor van de Private Education Commission en het kantoor van Non-Formal and Informal Education. Aan de wijzigingen wordt tijdens het huidige semester en het nieuwe schooljaar gewerkt. In het huidige semester worden inlegvellen toegevoegd, voor het nieuwe schooljaar wordt nieuw lesmateriaal gedrukt.

Onderwijs: Thailand bungelt onderaan op Pisa-test
19 december –   Bangkok Post opent vandaag met een achtergrondverhaal over de Pisa test 2015, waarin Thailand naar de 54ste plaats zakte op een ranglijst van 70 landen, Singapore naar de eerste plaats opklom en Vietnam tal van ontwikkelde landen achter zich liet. Centrale vraag van het artikel is: Wat is de verklaring van het succes van Singapore en Vietnam in de driejaarlijkse test van de OECD, waarin leerlingen worden getest op hun beheersing van natuurkunde, wiskunde en lezen?
Andreas Schleicher, directeur onderwijs van de OECD, schrijft in een artikel voor BBC het succes van Singapore toe aan de kwaliteit van het onderwijs. Tussen kinderen uit welvarende en arme milieus bestaan geen grote verschillen. ‘Singapore heeft zwaar geïnvesteerd in het prestige en de status van het onderwijs en het heeft de beste graduates aangetrokken. Het land rekruteert zijn leraren uit de top 5 procent van graduates.’
De opmerkelijke positieverbetering van Vietnam, van plaats 17 naar plaats 8, verklaart hij uit regeringsfunctionarissen die vooruit denken, een gericht curriculum, een hogere standing van leraren en investeringen in het lerarenkorps. Het leerplan is erop gericht leerlingen een grondig begrip van kernconcepten bij te brengen en hen zich kernbekwaamheden te laten eigen maken ‘dit in tegenstelling tot de brede maar inch-deep curricula van Europa en Noord-Amerika’.
Schleicher wijst erop dat bijna 17 procent van Vietnam’s armste leerlingen behoren tot de 25 procent best presterende leerlingen van alle deelnemende landen. Ter vergelijking: gemiddeld wordt slechts 6 procent in alle OECD-landen volgens dit criterium beschouwd als veerkrachtig.
Vietnamese leerlingen leren graag
Thailand’s Institute for Promotion of Teaching Science and Technology wijst erop dat de werkhouding van Vietnamezen ervoor zorgt dat leraren hard werken, verantwoordelijk en gedisciplineerd zijn en dat ze zelden vrij nemen. Vietnamese leerlingen zijn enthousiast over leren en in tegenstelling tot Thaise leerlingen zijn ze niet bang voor wiskunde.
Vietnamese leerlingen besteden gemiddeld 227 minuten per week aan het leren van wiskunde en Thaise leerlingen 206, alhoewel de schoolweek in Vietnam 31 uur telt tegen 36 uur in Thailand.
De krant stelt vervolgens de prikkelende vraag: ‘Wat gebeurt er in Thailand?’ en citeert een onderwijsexpert en de minister van Onderwijs, maar daar heb ik al vaak genoeg over geschreven. Een enkele reactie: De minister is teleurgesteld over de prestaties van Thaise leerlingen en over de grote kloof tussen leerlingen van elitescholen en scholen met minderbedeelde leerlingen.
In bijgaand kader de Pisa scores van de deelnemende landen.

Dinsdag 20 december
– Het ministerie van Onderwijs wil de Ordinary National Education Test (O-Net) terugbrengen van vijf naar vier vakken: wis- en natuurkunde, Thai en Engels, en het vak sociale science (maatschappijleer) schrappen. De test wordt jaarlijks gemaakt door leerlingen van Prathom 6 (lagere school) en Mathayom 3 en 6 (middelbare school).
Volgens de permanent secretaris van het ministerie varieert de inhoud van maatschappijleer te veel, afhankelijk van de plaatselijke context. Het is daarom niet eerlijk dezelfde test door leerlingen uit verschillende streken te laten maken. De secretaris wijst er ook op dat minder vakken tot minder stress leidt bij leerlingen en ouders.
Het belangrijkste idee van de verandering is een accurater beeld te krijgen van de basiskennis en vaardigheden van leerlingen, zegt hij. Scholen blijven het vak testen maar met eigen vragen. De score wordt wel meegerekend bij de scores op de overige vakken.
In 2015 werd het aantal vakken al een keer teruggebracht van acht naar vijf. Toen vervielen gymnastiek, gezondheidsleer en tekenen.

Woensdag 21 december
– Ik schreef het al eens eerder: het kan nooit kwaad je ambities hoog te stellen, maar te hoog komt neer op luchtfietserij en volksverlakkerij. Dus wat het waard is: De nieuwe minister van Onderwijs Teerakiat wil het chronisch tekort aan leraren en lesmateriaal binnen vijf jaar oplossen. Hij wil ook de ongelijkheid te lijf gaan [tussen plattelands- en stadsscholen], hetgeen overeenkomt met de richtlijnen van koning Bhumibol.
Teerakiat zegt: ‘Koning Vajiralongkorn heeft tijdens de eed-aflegging maandag gezegd dat het ministerie zijn vaders voetstappen moet volgen bij de ontwikkeling van het onderwijs. Ik en alle functionarissen zullen volledig voldoen aan de suggesties van Zijne Majesteit.’
De nieuwe minister zegt het beleid van zijn voorganger voort te zullen zetten, zoals vermindering van het aantal contacturen met 2 uur per dag, stimulering van het beroepsonderwijs en het beleid om de beheersing van de Engelse taal te verbeteren.

Zaterdag 24 december
– Alhoewel steeds meer leerlingen van het beroepsonderwijs deelnemen aan een leerlingenprogramma van de particuliere sector, blijkt uit een studie van het Office of the Education Council dat de target van Ovec niet wordt gehaald.
Dit jaar steeg het aantal leerlingen van het Dual Vocational Education and Training (DVET) programma van 61.245 naar 89.663 en het aantal deelnemende bedrijven van 8.089 naar 10.527. DVET bestaat sinds 2013. De leerlingen volgen 1 jaar onderwijs en werken 2 jaar (betaald) in een bedrijf.
De in totaal 190.000 leerlingen in DVET vormen slechts 9,6 procent van de leerlingen in het beroepsonderijs, aanzienlijk minder dan de target van 30 tot 50 procent. In Duitsland, de bakermat van DVET, neemt 70 procent van alle leerlingen deel.
Lector Santi van de King Mongkut’s University of Technology Thonburi vermoedt dat een negatieve houding tegen DVET de oorzaak is van de trage groei. Daarbij spelen de vooroordelen van de ouders een grote rol. De belastingvoordelen die de bedrijven krijgen, zijn niet voldoende om meer bedrijven aan te trekken.

Een nieuwe herstart voor Odos-programma
26 december – Het One District, One Scholarship programma (Odos) gaat zijn vijfde fase in, zegt de nieuw benoemde staatssecretaris van Onderwijs Panadda, maar enkele criteria moeten veranderd worden om te garanderen dat het programma ten goede komt aan behoeftige studenten, want voor hen is het bestemd. Wanneer ze goede cijfers hebben, krijgen ze een beurs om in het buitenland te studeren. Panadda zegt dat de focus komt te liggen op beroepsopleidingen, want het land heeft behoefte aan vakmensen.
Het Odos-programma werd in 2004 door de regering Thaksin geïntroduceerd. Per district wordt één beurs verstrekt. In de eerste twee fasen werd het programma betaald uit de 2- en 3-cijfer loterij, die ook door Thaksin werd geïntroduceerd. Studenten dienden te komen uit gezinnen met een jaarinkomen van minder dan 100.000 baht. Ze moesten gaan studeren in Engels sprekende landen. Na de tweede ronde stokte het programma omdat de financieringsbron verviel.
In de voorgaande rondes koos slechts 1 procent van de leerlingen een beroepsopleiding, de huidige regering wil er 10 procent van maken, zegt Panadda. Het ministerie gaat ook sleutelen aan de andere eisen. De leerlingen moeten wonen en studeren in het district waar ze een aanvraag doen en na afloop van de studie moeten ze in overheidsdienst treden. Het ministerie gaat ook beter letten op de taalbeheersing van de aanvragers, want in het begin keerden velen voortijdig terug omdat ze zich niet konden aanpassen.
De regering Yingluck blies het programma nieuw leven in, maar ze schrapte de eis dat de leerlingen uit een achtergesteld milieu dienden te komen. Ze hadden een vrije keus in land en studierichting en hoefden de beurs niet terug te betalen of in regeringsdienst te treden. De versoepelde criteria stuitten op grote kritiek, want kinderen met rijke ouders kwamen nu voor het programma in aanmerking.

Steun voor kleine particuliere beroepsopleidingen
4 januari – Ovec, de onderwijsdienst verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs, gaat particuliere opleidingen helpen die materialen en personeel tekort komen om te voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten. Ze kampen ook met achterstallig onderhoud aan hun gebouwen.
Secretaris-generaal Suthep zegt dat het aantal aanmeldingen op particuliere scholen de afgelopen jaren is teruggelopen van duizenden naar een paar honderd. Leerlingen gaan liever naar een openbaar college dat beter uitgerust is, dan naar een particuliere school.
Thailand telt 889 scholen voor beroepsonderwijs: 425 openbare en 464 particuliere. 59 procent van de particuliere scholen zit op de wipstoel, ze hebben minder dan 500 leerlingen.
Het Ovec-plan voorziet in hulp van openbare aan particuliere scholen in hetzelfde gebied en extra financiën voor 189 kleine scholen. Suthep zegt dat sommige particuliere scholen er goed aan zouden doen te specialiseren, bijvoorbeeld op marketing en accounting. Daardoor kunnen ze hun overlevingskans vergroten.
Zoals bekend wil de regering het beroepsonderwijs stimuleren, want de arbeidsmarkt kampt met een groot tekort aan vaklieden.

Engelse app op komst voor leerlingen in beroepsonderwijs
6 januari – Om de beheersing van de Engelse taal door leerlingen aan het beroepsonderwijs te verbeteren, introduceert het ministerie van Onderwijs in maart een verbeterde versie van de app Echo English V, waarbij de V staat voor vocational.
De app, die in samenwerking met de particuliere sector door Ovec wordt ontwikkeld, bestaat uit duizenden woorden en zinnetjes, die in regelmatig gebruikt worden in negen beroepsgroepen, zoals hoteldiensten, toerisme en marketing, plus 200 lessen in spreken, luisteren, lezen en schrijven.
Vorig jaar maart kwamen al twee andere versies van Echo English beschikbaar voor algemeen gebruik en scholen. Andere versies gericht op werkers in de toerismesector, ingenieurs en technici volgen. Behalve voor English Echo V heeft Ovec ook in veel beroepsopleidingen gezorgd voor EP (English Programme) en Mini EP leerplannen. Daar maken slechts 4.000 leerlingen in 167 beroepsopleidingen gebruik van.
Zoals bekend ontberen Thaise leerlingen een behoorlijke beheersing van de Engelse taal, waardoor ze sinds de AEC eind 2015 van kracht is geworden, in het nadeel zijn. ‘Thaise leerlingen zijn harde werkers, maar het ontbreekt hen taalvaardigheden’, zegt secretaris-generaal Wanich van Ovec. Hij schrijft de slechte beheersing toe aan verouderde onderwijsmethoden (nadruk op grammatica, woordjes stampen, boekenkennis), de invloed van de Thaise cultuur en een geringe intrinsieke motivatie.

Premier Prayut bazelt over onderwijs
12 januari – Premier Prayut bemoeit zich werkelijk tegen alles en nog wat aan. Nu heeft hij het ministerie van Onderwijs opdracht gegeven op alle onderwijsniveaus een test te introduceren die het moreel en ethisch gevoel van leerlingen test. Hij wil ook dat ze een essay van één bladzijde over de Thaise geschiedenis schrijven. De kinderen zouden zich daardoor bewust worden van hun sociale plichten en verantwoordelijkheid, en de natie, religie en de monarchie leren respecteren.
Prayut zei dit gisteren in het Government House bij de uitreiking van een onderscheiding aan 781 leerlingen wegens excellente leerprestaties. Hij gaf gelijk al een voorbeeld van een testvraag: Wat doe je wanneer je ziet dat iemand voor je zijn portefeuille verliest of onvoorzichtig wandelt?
‘Ze [de kinderen] moeten zich bewust zijn van hun rechten, plichten, verantwoordelijkheid en het belang van vrijwilligerswerk.’ Prayut had nog meer ideeën voor en opvattingen over het onderwijs, maar dat gebazel laat ik onvermeld. Zoals de uitdrukking luidt: De beste stuurlui staan aan wal.
Zaterdag is Children’s Day. Zoals elk jaar heeft het een motto. Voor dit jaar heeft Prayut bedacht: Thai Children Strive to Study for National Stability. Evenals voorgaande jaren gaat het Government House open voor kinderen en mogen ze op de stoel van de premier zitten.

Zaterdag 14 januari
– Het ministerie van Onderwijs heeft tutorial schools gevraagd lesmateriaal ter beschikking te stellen c.q. te produceren voor openbare scholen, met name scholen in afgelegen gebieden en scholen met arme leerlingen. [Tutorial schools zijn particuliere instellingen waar leerlingen tegen betaling in het weekend worden bijgespijkerd]
Volgens minister Teerakiat (Onderwijs) zijn die instellingen daartoe bereid, zo is gebleken uit de eerste gesprekken. De minister zegt dat sommige scholen al in samenwerking met Onderwijs corporate social responsibiliy campagnes hebben georganiseerd (in Nederland aangeduid als MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen). Sommige verlenen beurzen aan kinderen in afgelegen gebieden zodat ze naar een bijspijkerschool kunnen. [Snap ik niet, dan zullen ze een flink eind moeten reizen] De Tutorial Schools Association heeft nog geen beslissing genomen over het verzoek. Leerlingen in afgelegen gebieden worden van regeringswege ook bediend via satelliet tv, maar die programma’s zijn alleen gericht op heel jonge kinderen.
– De vidhayathana van leraren, onderwijsadministrateurs en -experts (status waarop de salariëring is gebaseerd) wordt aangepast, heeft het ministerie van Onderwijs bekend gemaakt. Thans is die gebaseerd op papierwerk, een thesis en het bijwonen van seminars.
In de nieuwe regeling zijn de criteria kwantiteit en kwaliteit van hun werk, alsmede de prestaties van leerlingen. Leraren die vaker lesgegeven of moeilijke vakken doceren, krijgen meer punten. Dat geldt ook voor leraren in verafgelegen scholen, leraren met een karrenvracht aan taken en leraren in scholen met een tekort aan onderwijzend personeel.
Leraren die zich speciale expertise eigen maken of zich specialiseren, krijgen een salarisverhoging variërend van 3.500 tot 31.200 baht per maand.

Dinsdag 17 januari
– Nauwelijks de moeite waard om te vermelden, maar wel opening pagina 2: Premier Prayut roept onderwijzend personeel op hun lesmethoden aan te passen aan de dynamiek van de digitale revolutie en leerlingen voor te bereiden op ‘Thailand 4.0’ oftewel op een op waarde gebaseerde economie. Prayut zei dit gisteren op een bijeenkomst van de Teachers’ Council of Thailand ter gelegenheid van Teachers Day, een dag waarop leerlingen dank betuigen aan hun meesters en juffen. Prayut ontvouwde nog meer ideeën over het onderwijs, maar die laat ik onvermeld. Veel luchtfietserij en gebabbel. Maar hij denkt er verstand van te hebben want zijn moeder was lerares en zijn vrouw is dat ook.
Uit een onderzoek van Suan Dusit Poll onder 8.124 respondenten blijkt dat Thai vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. De teacher index is toegenomen van 7,43 (uit 10) in 2015 naar 7,71 vorig jaar. 29 procent vindt dat onderwijzers veel geduld tonen en zich opofferen en 23 procent meent dat ze technologisch onderlegd zijn. Gevraagd naar zwakke punten zei 16 procent dat ze armzalige lesmethoden hebben.

Woensdag 25 januari
– 679 van de 4.518 scholen die door Obec zijn beoordeeld voor deelname aan het zogeheten Intensive Care Unit project, presteren onder de maat, 2.490 ontberen gebouwen en lesmateriaal, 1.040 kampen met een gebrek aan onderwijzend personeel, 103 hebben managementproblemen en de overige hebben andere problemen.
Een panel gaat bekijken welke scholen de meeste hulp nodig hebben. Het kan ook voorstellen meer scholen in het programma op te nemen. Nadat het panel de namen van de scholen heeft verzameld die in aanmerking komen voor het project, gaat de lijst naar de permanent secretaris van Onderwijs en de minister, die hun toestemming moeten geven.
Scholen in het Zuiden die door de overstromingen beschadigd zijn, kunnen worden toegevoegd als ze uitgebreide reparaties en infrastructurele verbeteringen nodig hebben, maar in sommige gevallen kunnen de lokale autoriteiten hulp bieden. De gelden voor onderhoudskosten zijn al verstrekt. Wat het ICU project inhoudt, vermeldt de krant niet.

Zondag 5 februari
– Minister Teerakiat (Onderwijs) verwacht dat het O-net examen dit jaar beter wordt gemaakt dan voorgaande jaren omdat het National Institute of Educational Testing Service, dat het examen samenstelt, proefexamens heeft verspreid en informatie over lesinhouden.
Nieuw is een schrijftest in Thai, bepalend voor 20 procent van het eindcijfer, maar alleen leerlingen van klas 6 basisschool maken die. Als de schrijftest bevalt, wordt die ook naar andere vakken uitgebreid. De minister wil een E-Test Bank (ook in de vorm van een app) laten ontwikkelen, waarop leerlingen elk moment van het jaar vragen en antwoordsleutels kunnen raadplegen.
De Ordinary National Educational Test (O-Net) wordt elk jaar in klas 6 basisschool en klas 3 en 6 middelbare school afgenomen. De test bestaat uit vijf vakken: Engels, Thais, wiskunde, maatschappijstudies en algemene science. De scores van het eindexamen zijn deels bepalend bij de toelating tot universiteiten.

Donderdag 9 februari
– Schoolboeken worden volgend schooljaar niet meer gratis aan leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs gegeven, maar ze gaan die lenen. Wanneer niet elk jaar nieuwe boeken worden gekocht, maar alleen beschadigde exemplaren worden vervangen, kan 1 miljard baht worden bezuinigd. De boeken kunnen een volgend schooljaar worden gebruikt als het curriculum niet verandert. Minister Teerakiat (Onderwijs) hoopt dat de maatregel leerlingen leert zuinig op de schoolboeken te zijn.
Het ministerie van Onderwijs besteedt jaarlijks 5 miljard baht aan schoolboeken die naar acht miljoen leerlingen gaan. Voor dit begrotingsjaar vraagt het ministerie een extra budget van 100 miljoen baht vanwege de stijging van de papierprijs. Schriften blijven wel gratis.

Zondag 19 februari
– Twee onderwijsbobo’s hebben gisteren de Rittanawanalai school in Bangkok bezocht om te zien welke voorbereidingen zijn getroffen voor het O-Net examen. De school is een van de examenlocaties in Bangkok. De heren waren tevreden. Quote: ‘Thailand is een van de landen in Asean die kwaliteits examenvoorzieningen treffen.’
Gisteren zijn de examens in het hele land begonnen met 394.343 Mathayom 6 leerlingen. Vandaag is de laatste dag. Het National Institute of Educational Testing Service (Niets), dat het examen heeft samengesteld, heeft strenge maatregelen genomen om fraude te voorkomen. Niets blunderde vorig jaar door verkeerde antwoorden bekend te maken. Dit jaar zijn examen voorbeelden en correctiesleutels verspreid.
Obec heeft opdracht gekregen een website te maken met 10.000 voorbeeldvragen. Het ministerie levert gratis online programma’s als examentraining. Wanneer de uitslagen bekend worden gemaakt, meldt het bericht niet
– Geen goed idee vindt de Council for Thai Private Education het plan van het ministerie van Onderwijs om leerlingen van het basis en middelbaar onderwijs voortaan lesboeken te laten lenen en ze niet meer gratis uit te delen. De raad zegt dat leerlingen niet willen leren uit boeken die zich in slechte staat bevinden omdat ze al een jaar eerder zijn gebruikt.
Voorzitter Jirapan vreest dat de ouders op kosten worden gejaagd omdat hun kroost nieuwe boeken wil hebben. Leerlingen, vooral in het basisonderwijs, maken vaak tekeningen in hun lesmateriaal. ‘Niemand kan ze tegenhouden, want het zit in hun natuur.’ Jirapan wijst erop dat het ministerie het al eens eerder heeft geprobeerd, ‘maar het werkte niet’.
Volgens cijfers van Obec kost de aanschaf van nieuwe boeken voor 8 miljoen leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs elk jaar 5 miljard baht, per persoon 200 tot 1.300 baht. Volgens minister Teerakiat (Onderwijs) levert het leenprogramma een besparing op van 1 miljard baht per jaar. .

Leerlingen klas 6 kunnen geen behoorlijk opstel schrijven
25 februari – Leerlingen van klas 6 Prathom (onze groep 8) zijn niet in staat een behoorlijk opstel te schrijven.  Spelfouten en het gebruik van straattaal en regionale dialecten komen vrij algemeen voor. Dit is gebleken bij het recent gehouden O-Net examen dat dit jaar voor het eerst het onderdeel essay writing bevatte.
Directeur Sampan van het National Institute of Education Testing Service (Niets), dat het O-Net examen samenstelt, noemt dialect geen slecht Thai. Hij zegt dat het gelijkwaardig is aan ABT (algemeen beschaafd Thai) maar het past niet in academic writing. ‘Het is belangrijk voor leerlingen dat ze in staat zijn standaard Thaise taal te gebruiken.’
Het onderdeel is toegevoegd om te beoordelen of leerlingen analytisch kunnen denken en om het analfabetisme te bestrijden. Het cijfer voor het opstel is goed voor 20 procent van het eindcijfer. Niets gaat de nu geconstateerde tekortkomingen rapporteren aan het ministerie van Onderwijs en Obec, zodat ze de problemen in de examens van volgende jaren kunnen oplossen.
MinisterTeerakiat (Onderwijs) is niet verbaasd over de matige resultaten. De leerlingen hebben niet eerder het examenonderdeel gemaakt en ze worden beïnvloed door het taalgebruik op internet. ‘Als we het van de positieve kant bekijken, laat het examen zien waar de problemen zijn. Dus weten we nu hoe ze te repareren.’
Volgens cijfers van Obec is de alfabetiseringsgraad van leerlingen van klas 1 tot 6 Prathom op alle niveaus toegenomen met 1 tot  2 procent. Het percentage leerlingen in klas 1 dat in staat is te lezen en te schrijven is vergeleken met vorig jaar toegenomen van 88,4 procent naar 94,3 procent. Dat geldt ook voor de klassen 2 tot 6.
Het O-Net examen wordt jaarlijks afgenomen in klas 6 Prathom en de klassen 3 en 6 van de middelbare school. Vijf vakken worden getest: Engels, Thai, wiskunde (rekenen), maatschappijleer en algemene wetenschappen.

Zaterdag 25 februari
– Weer zo’n briljant idee van premier Prayut: Onderwijzers en ouders moeten leerlingen aanmoedigen één dag per week Engels te praten. Hij zei dat tijdens zijn bezoek aan een school in Si Sa Ket. De premier drong er ook bij de leerlingen op aan wiskunde, science [natuur- en scheikunde?] en Engels te leren om aan de groeiende vraag naar personeel op diverse terreinen te voldoen.
Prayut zei: ‘Het land komt wetenschappers en ingenieurs tekort. Kies niet, net als je vrienden, gemakkelijke vakken, want dan zul je moeilijk een baan kunnen vinden. Werk hard, leer hoe constructief te denken en bepaal je carrièredoelen.’

Particuliere scholen zitten op de schopstoel
1 maart – Particuliere scholen moeten steeds vaker de deuren sluiten bij gebrek aan studenten. De afgelopen jaren zijn al 43 scholen gestopt, aldus het Office of Private Education Commission (Opec). Secretaris-generaal Payom verklaart de problemen uit het lage geboortecijfer en de brain drain. Veel meer scholen lopen daardoor het risico te moeten sluiten, zegt ze.
Vooral kleine particuliere scholen hebben last van leraren die er de brui aan geven. Ze twijfelen aan hun baanzekerheid en vinden het salaris plus toelagen te laag in vergelijking met overheidsscholen. Payom zegt: ‘Als scholen recruteringsproblemen hebben, moeten ze de salarissen verhogen, maar sommige vinden het moeilijk financieel gezond te blijven nu het aantal studenten al jaren afneemt.’
Opec blijft niet werkeloos toekijken. Ze gaat de regering vragen de subsidies te verhogen, zodat de salarissen omhoog kunnen. Dat vereist 4 miljard baht. Opec gaat ook het ministerie van Financiën vragen de scholen vrij te stellen van de nieuwe grond- en onroerend-goedbelasting.
Thailand telt 3.845 particuliere scholen. Daarvan zijn minder dan 1.000 vrij bekend. Andere factoren die een rol spelen bij de sluitingen: Veel huidige eigenaren zijn tweede of derde generatie kinderen van de oprichters. Sommigen hebben geen belangstelling de school te leiden. De hoge grondprijzen in Bangkok en andere grote steden verleiden sommigen de grond te verkopen.

Woensdag 1 maart
– Plannen om het aantal lesuren Engels in de klassen 1 en 3 van het basisonderwijs te verhogen  van 40 naar 200 per jaar, stuiten op het probleem dat er een tekort is aan leraren Engels en lesmateriaal, zegt minister Teerakiat (Onderwijs). Hij vreest dat het ministerie de plannen op sterk water moet zetten. Alleen scholen met voldoende leraren en lesmateriaal mogen doorgaan.
De minister zei dit bij een bezoek aan een Boot Camp ontwikkelingsproject op een school in Phitsanulok. Dit programma, in maart vorig jaar opgezet door het ministerie en de British Council, beoogt de didactische vaardigheden van leraren Engels te verbeteren, methodologische en communicatief.
Aan het programma in Phitsanulok is deelgenomen door 75 leraren Engels van basis en middelbare scholen. Dit jaar nemen 1.500 leraren deel. De minister streeft naar 50.000 leraren in de komende jaren. Ook leraren van particuliere scholen en beroepsopleidingen worden aangemoedigd deel te nemen.

Donderdag 9 maart
– Je kunt ze kopen op Khao San Road in Bangkok: nagemaakte diploma’s voornamelijk van buitenlandse universiteiten om de herkomst enigszins oncontroleerbaar te maken. Maar of ze in dit geval daar gekocht zijn, vermeldt het bericht niet. In ieder geval gaat het om valse diploma’s die door docenten bij hun sollicitatie zijn overlegd. Daarover heeft het Coordinating Centre For Public Higher Education geklaagd.
De onderwijs waakhond sprak gisteren voor de tweede maal met de DSI en overhandigde aanvullende informatie over de fraude, na op 16 januari de zaak aanhangig te hebben gemaakt.
Oprichter Weerachai overhandigde een lijst met 300 namen van mensen in Cambodja die op een website hun diensten aanbieden om een doctorale thesis te schrijven.Tien van hen doceren in Thailand. Weerachai veronderstelt dat ze ook de baan hebben gekregen door een vals diploma te overleggen.
De Nakhon Phanom University Council stelt een onderzoek in naar de eigen rector. Hij zou plagiaat hebben gepleegd door researchpapers van anderen in zijn thesis te verwerken.

Vrijdag 10 maart
– Tien particuliere universiteiten moeten van Ohec binnen een maand hun bachelors en masters programma’s, die kwalitatief onder de maat zijn, verbeteren. Gebeurt dat niet, dan is het einde verhaal voor die programma’s.
Ohec heeft onlangs onderzoek gedaan, nadat geklaagd was over de kwaliteit. De universiteiten nemen meer studenten aan dan is toegestaan. Het gaat om 98 programma’s. Daarvan worden 20 op de hoofdcampus gegeven en de overige op nevenvestigingen. In 90 procent van de gevallen was het aantal gekwalificeerde docenten onvoldoende. Minister Teerakiat (Onderwijs) zegt dat het ministerie de namen niet bekend maakt omdat ze de kans moeten hebben hun leven te beteren.
Eerder deze maand schorste Ohec drie cursussen van de Burapha universiteit. De scripties van de studenten die de afgelopen 5 jaar zijn afgestudeerd, worden gecontroleerd of ze aan de kwaliteitseisen voldoen.

Wereldbank dringt aan op onderwijshervormingen
15 maart – Onderwijshervormingen zijn nodig om Thailand terug te zetten op het spoor naar potentiële groei en een high-income land te worden. De huidige regering is weliswaar actief in het opruimen van obstakels bij zakendoen in Thailand, maar hoewel er veel discussie is geweest over hervorming van het onderwijs, is concreet beleid uitgebleven.
Directeur Zuidoost-Azië Ulrich Zachau van de Wereldbank zegt dat daarmee nog een begin moet worden gemaakt. ‘Dit is iets waar ik de aandacht op wil vestigen, daar het van cruciaal belang is de vaardigheden van jonge mensen te verbeteren.’ Als belangrijkste hervorming beschouwt hij veranderingen in het leerplan en samenvoeging van scholen zodat er in elke school gekwalificeerde leraren zijn.
‘Onze ervaring is dat geen enkel land naar de high-income status is gestegen zonder enorme investeringen in het onderwijs. Thailand zal hetzelfde moeten doen. Thailand investeert al veel, maar het is belangrijk dat op de juiste manier te doen, op de juiste plaats en voor de juiste groep, wat de kinderen zijn die buiten Bangkok wonen.’
In het laatste rapport van de Wereldbank, Getting Back on Track: Reviving Growth and Securing Prosperity for All wordt aangegeven dat onderwijs het meest urgent actie vereist. Met het huidige niveau aan economische groei heeft Thailand twintig jaar nodig om de high-income status te bereiken. Zeven miljoen Thai leven in armoede en nog eens zeven miljoen lopen het risico om in armoede te vervallen als ze aan schokken worden bloot gesteld.
Het rapport adviseert drie terreinen voor ontwikkeling: meer en betere banen scheppen, meer gerichte steun verlenen aan de onderste 40 procent van de bevolking en de groei groener en duurzamer maken. Het rapport zegt nog meer verstandige dingen, waarbij ik altijd maar denk: de beste stuurlui staan aan wal. (Bron: Bangkok Post, 14 maart)

Thaise universiteiten stellen teleur
17 maart – Slechts tien Thaise universiteiten hebben dit jaar een plaats verworven op de Times Higher Education top 300 Asia University Rankings, waarvan zes vergeleken met vorig jaar zijn gezakt. Verwacht wordt zelfs dat ze uit de top-100 verdwijnen daar ze niet op kunnen tegen andere leidende Aziatische universiteiten.
Thailand’s topuniversitet is Mahidol, Thailand’s oudste universiteit Chulalongkorn staat op de derde plaats. De progressieve Thammasat universiteit ontbreekt bij de toptien. De tien beste universiteiten in Azië staan in Singapore, China, Hong Kong, Japan en Zuid-Korea.
Hoogleraar Sompong van de Chulalongkorn universiteit vindt dat de regering [altijd maar weer de regering] meer geld moet uittrekken voor research. Slechts 0,3 tot 0,4 procent van het bruto binnenlands product gaat naar research tegen 4 procent in Singapore en Zuid-Korea. In de afgelopen jaren sloot de meeste Thaise research ook niet aan bij universitaire research trends en de behoeften van het land.
De rankings zijn voor het grootste deel gebaseerd op de kwaliteit van het onderwijs, research en researchcitaten. Voor investeerders vormen ze een belangrijke indicatie of ze goed personeel kunnen vinden, aldus assistent-directeur Kraiyos van de Quality Learning Foundation. In bijgaand kader meer details.

Dinsdag 21 maart
– En weer zien Thaise leerlingen geen kans behoorlijke cijfers te halen voor het O-Net examen. Gisteren werden de resultaten bekend van het examen in Mathayom 6 (eindexamenklas middelbare school). De leerlingen zakten bij vier van de vijf geëxamineerde vakken. Ze haalden de laagste cijfers voor wiskunde en Engels, alleen Thais kwam op een magere gemiddelde score van 52,29 punten. Gemiddeld scoorden de leerlingen in steden bij alle vakken beter dan leerlingen op het platteland, maar dat is ook al lang bekend.
Het National Institute of Educational Testing Service (Niets), dat de O-Net examens samenstelt, weet nog een klein lichtpuntje te vinden, want de resultaten bij wiskunde en Engels zijn verbeterd.
Onderwijscriticus Sompong zegt dat de slechte resultaten het gevolg zijn van de ongelijkheid en discrepanties in het Thaise onderwijssysteem. Uw redacteur zegt dat je met evenveel recht kunt zeggen dat het examen te moeilijk is en niet aansluit op het geleerde.