Viktor Bout

 

Van arrestatie tot uitwijzing
2008
6 maart Viktor Bout wordt gearresteerd in het Sofitel hotel Silom door een team van agenten van de Crime Suppression Division en de US Drug Enforcement Administration.
11 maart De Criminal Court weigert zijn verzoek om op borgtocht te worden vrijgelaten.
september De rechtbank buigt zich over een verzoek tot uitwijzing ingediend door de VS, die vier beschuldigingen wegens terrorisme hebben ingebracht.
2009
11 augustus De rechtbank wijst het verzoek tot uitwijzing af. De openbare aanklager gaat in beroep.
2010
17 februari De VS brengt een nieuwe beschuldiging in wegens witwassen en fraude.
20 augustus Het Hof van Beroep vernietigt het besluit van de rechtbank d.d. 11 augustus 2009. Bout dient binnen 90 dagen uitgewezen te worden.
4 oktober De rechtbank weigert de aanklacht wegens het witwassen van geld en fraude te seponeren. Het Openbaar Ministerie had hier op verzoek van de VS om gevraagd. Als gevolg van deze beslissing kan Bout nog niet worden uitgeleverd aan de VS.
5 oktober De rechtbank seponeert toch en opent daarmee de deur voor uitwijzing.
8 oktober Bout’s advocaat gaat tegen het besluit in beroep. Het beroep heeft een opschortende werking.
16 november Het kabinet besluit Bout uit te wijzen. Om 13.27 uur verlaat hij het land aan boord van een Amerikaanse jet.

Thailand klem tussen VS en Rusland
Thailand zit in zijn maag met de van wapenhandel verdachte Rus Viktor Bout, die in maart 2008 werd gearresteerd en sindsdien gevangen zit in Bangkok. De VS dringen aan op zijn uitwijzing, omdat ze hem willen berechten en Rusland oefent druk uit op de Thaise regering om hem te laten terugkeren naar zijn moederland.
Bout, bijgenaamd ‘Koopman des Doods’, werd gearresteerd na een undercoveroperatie van Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse rebellen van de FARC. In augustus 2009 oordeelde de rechtbank dat Bout niet kon worden uitgewezen omdat Thailand de FARC niet beschouwt als een terroristische organisatie maar als een politieke beweging. Het Hof van Beroep haalde in augustus 2010 echter een streep door dit besluit en gaf het groene licht voor uitwijzing. Het Hof overwoog dat Bout geen lid is van de FARC, maar een wapenhandelaar die vliegtuigen gebruikte om wapens af te leveren. Bovendien werd de uitwijzing niet door Colombia gevraagd.
Op 24 augustus landde een Amerikaans vliegtuig op het vliegveld Don Mueang om Bout op te halen. De volgende ochtend zou de Rus in een konvooi met vijftig commando’s worden overgebracht van de Bang Kwang gevangenis naar het vliegveld, aldus een woordvoerder van de Crime Suppression Department. De CSD handelde op aanwijzing van de Thaise luchtmacht, hetgeen het gerucht zou bevestigen dat de VS in ruil voor de uitwijzing helicopters had aangeboden.
Maar een tweede aanklacht tegen Bout gooide roet in het eten. Inmiddels was hij aangeklaagd voor het witwassen van geld en fraude en hangende deze zaak kon hij niet worden uitgewezen. Nogal wrang voor de Amerikaanse autoriteiten die deze zaak aanhangig hadden gemaakt om zijn uitwijzing veilig te stellen, nadat de rechtbank in eerste instantie geweigerd had hem uit te wijzen.
Rusland reageerde furieus op het besluit van het Hof van Beroep. Volgens de Russische minister Sergei Lavrov (Buitenlandse Zaken) was het besluit tot uitwijzing genomen onder druk van de VS. ‘We zullen alles in het werk stellen om zijn terugkeer naar het moederland te bewerkstelligen’, aldus Lavrov. Ook werd de Thaise ambassadeur in Moskou door het ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden. Een politiek gemotiveerde uitspraak, was de kritiek van de Russen. Premier Abhisit ontkende echter dat de VS druk had uitgeoefend.
Viktor Bout is een Russische zakenman die de stevige steun van Moskou heeft, schreef Vladimir Kozin, adjunct-directeur van de afdeling voorlichting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in een opinieverhaal in Moscow Times. ‘De kouwe drukte door Washington gecreëerd zal de relatie tussen Rusland en de VS onvermijdelijk beïnvloeden ten nadele van de pogingen van de VS om ze te herstellen.’
Bout, die naar zeggen de inspiratiebron vormde voor de Hollywood film ‘Lord of War’ met Nicolas Cage in de hoofdrol, wacht in de VS een levenslange gevangenisstraf. Hij wordt beschuldigd van samenzwering om Amerikaanse onderdanen te doden en de handel in en het vervoer  van wapens en militaire uitrusting met een vloot van vrachtvliegtuigen naar landen in Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Washington noemt de 43-jarige Rus ‘een van ‘s werelds grootste wapenhandelaars’. De voormalige Sovjet luchtmachtpiloot ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij een wettig luchtvrachtbedrijf runde.
Op 4 oktober besloot de rechtbank Bout in de witwas- en fraudeaanklacht niet van rechtsvervolging te ontslaan. Het Openbaar Ministerie had hier op verzoek van de VS om gevraagd. Maar een dag later later werd de zaak alsnog door de rechter geschrapt met als motivatie dat het bewijsmateriaal onvoldoende was. Tegen die beslissing heeft Bout beroep aangetekend om zo te voorkomen dat hij linea recta op het vliegtuig wordt gezet. Een slimme zet, want de juridische molens draaien doorgaans langzaam in Thailand en op 20 november verloopt de termijn waarbinnen hij moet worden uitgewezen. Wanneer die termijn wordt overschreden, zal het Openbaar Ministerie echter om een verlenging vragen, heeft het al laten weten.
De ommezwaai van de rechtbank is minder wonderlijk dan ze lijkt. Met de eerste uitspraak bewijst Thailand dat ze niet buigt voor Amerikaanse druk. Rusland tevreden. Met de tweede uitspraak, die zonder enige inmenging van de VS werd genomen, stoot Thailand Rusland niet voor het hoofd en kan de VS weer tevreden zijn. Zo laveert Thailand tussen de twee grootmachten die het beide te vriend wil houden.
De finale beslissing over Bouts uitwijzing ligt bij het kabinet, heeft de Thaise premier Abhisit verklaard. ‘De regering zal haar best doen de gevolgen voor de internationale verhoudingen zoveel mogelijk te beperken. We moeten rekening houden met zaken als samenwerking, internationale betrekkingen en nationale belangen. Er is geen panacee en er zijn twee landen betrokken bij deze zaak.’ De premier heeft de VS gevraagd met Rusland te overleggen over de zaak, maar welke beslissing ook wordt genomen, één land zal altijd teleurgesteld zijn, aldus Abhisit.

  • Trackback are closed
  • Comments (0)
  1. No comments yet.