Regeringspartij verboden, Abhisit exit?

Ontbindingszaak in vogelvlucht
2 april 2005 Verkiezingen.
* Het Department of Special Investigation stelt een onderzoek in naar de besteding van 29 miljoen baht uit het party development fund door regeringspartij Democraten.
17 december 2009 De DSI meldt misbruik bij de Kiesraad.

* Apichart Sukhagganond, political party registrar en election commissioner, besluit de zaak die is aangedragen door de DSI te laten vallen. Volgens hem is geen sprake van misbruik.
* Roodhemden bestormen het kantoor van de Kiesraad en beschuldigen de raad ervan met twee maten te meten. Ze steken kisten in brand en bedreigen de leden van de Kiesraad. Apichart wordt gewaarschuwd dat hij niet meer veilig over straat kan lopen.
12 april 2010 Apichart Sukhagganond informeert de Kiesraad dat de Democraten mogelijk de Political Parties Act van 1997 hebben overtreden.
21 april 2010 De vijf leden tellende Kiesraad besluit unaniem regeringspartij Democraten te laten vervolgen wegens misbruik van 29 miljoen baht uit het party development fund.
26 april 2010 De Kiesraad legt de zaak voor aan het Constitutionele Hof.

7 juli 2010 De ontbindingszaak tegen de Democraten begint in het Constitutionele Hof.
27 september Het Hof hoort 14 getuigen die zijn opgeroepen door de verdediging.
oktober, november Op YouTube duiken videoclips op die het Hof en de Democraten in diskrediet brengen.
9 augustus 2010 Het Hof hoort 15 getuigen die zijn opgeroepen door het OM.
29 november 2010 Omdat de Kiesraad de zaak tegen de Democraten niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen bij het Constitutionele Hof aanhangig heeft gemaakt (nadat ze op 17 december 2009 was geïnformeerd over mogelijk misbruik), besluit het Hof met 4 tegen 2 stemmen de zaak te laten vallen.

Ontbindingszaak 2 in vogelvlucht
2 april 2005 Verkiezingen.

26 maart 2009 Kiatudom Menasawat, Puea Thai parlementslid, dient een klacht in bij de Kiesraad. Hij beschuldigt de Democraten van het aannemen van een gift in 2005 van 258 miljoen baht van cement gigant TPI Polene Plc. Dit bedrag was door Polene betaald aan reclamebureau Messiah Business and Creation: volgens Polene was het bestemd voor marketingmateriaal, volgens Kiatudom ging het grotendeels naar de Democraten die het gebruikte voor campagnemateriaal. De Democraten meldden de gift echter niet bij de Kiesraad, hetgeen in strijd is met de Political Party Act.
9 december 2010 Het Constitutionele Hof besluit met 4-3 stemmen de zaak niet in behandeling te nemen vanwege procedurele fouten.

Enkele feitjes
De Democrat Party werd in 1946 opgericht. De partij is viermaal aan de macht geweest onder de volgende premiers: Kuang Apaiwongse (1947-1948), MR Seni Pramoj (1975, 1976), Chuan Leekpai (1992-1995, 1997-2001), Abhisit Vejjajiva (2008-2011).
Kuang en Seni moesten beiden de macht afstaan aan een militair regime.
De eerste regering Chuan struikelde over het Sor Por Kor 4-01 schandaal. In 1997 kon hij aan de macht komen omdat een aantal parlementsleden van de toenmalige regering met de bijnaam ngu hao (cobra) overliep naar de Democraten. Zijn tweede regeringsperiode werd gekenmerkt door blunderend management na de economische crisis van 1997 en trage besluitvorming. In 2001 moest hij het veld ruimen voor Thaksin.
De regering Abhisit kwam ook onder soortgelijke manipulatieve omstandigheden als die van Chuan aan de macht. Op 3 juli 2011 leed hij een verpletterende nederlaag tegen oppositiepartij Pheu Thai, de erfgenaam van Thaksin’s Thai Rak Thai. De Democraten verloren vier verkiezingen op rij aan Thaksin en zijn supporters.
De Democraten hebben hun wortels in het establisment. Abhisit is opgeleid in Oxford.
(Bron: Bangkok Post, 12 augustus 2011)

De huidige regeringspartij verboden en premier Abhisit voor vijf jaar uitgesloten van politieke functies. Die situatie zou kunnen ontstaan als de Democraten worden veroordeeld voor het overtreden van de Kieswet. De zaak zal worden uitgevochten voor het Constitutionele Hof.
De Democraten verzuimden in 2005 een gift van 258 miljoen baht van cementfabriek TPI Polene Plc te melden en ze besteedde 29 miljoen van de Kiesraad in strijd met de desbetreffende regels. De gift werd naar verluidt via verborgen transacties overgemaakt. De partij deed het voorkomen alsof het kleine donaties betrof en het bedrag lager was. Naar verluidt zou het in de zakken van partijleden zijn terechtgekomen. Volgens de openbare aanklager dient de partij daarom te worden verboden en moeten tussen 40 en 50 politieke functionarissen voor 5 jaar worden uitgesloten van een politieke functie. Dat lot hangt ook Abhisit boven het hoofd, die in 2004 plaatsvervangend en in 2005 partijleider was.
De verdediging zal inzetten op het verschil tussen de Kieswet van 1998 en 2007. De maximum straf volgens de wet van 1998 is een verbod op de partij. Pas in 2007, dus na de misstappen van de Democraten, is daar een politieke ban van 5 jaar voor partijfunctionarissen bijgekomen. 

Update 1: Parallel aan de zaak die aanhangig is gemaakt door de Kiesraad en tot een verbod van de Democraten kan leiden, liep een onderzoek naar de eventuele overtreding van de Securities and Exchange Act door TPI Polene Plc. Maar deze zaak is 19 juli geseponeerd omdat niet bewezen kon worden dat de gift van 258 miljoen in de zakken van partijleden is verdwenen. Het geld ging naar reclamebureau  Messiah Business and Creation Co om reclamemateriaal te maken voor kandidaten van de Democraten in de verkiezingen van 2005. Gevraagd of het sepot van invloed is op de zaak die voor het Constitutionele Hof  dient, zei de leider van het onderzoek dat hij niet zich niet wil bemoeien met de overwegingen van het Hof. Premier Abhisit weigerde commentaar. 

De Democraten verboden, 64 jaar na de oprichting: is dat erg? Nee, want dan wordt gewoon een nieuwe partij opgericht. De partij van Thaksin, Thai Rak Thai, heeft dat eerder gedaan: die is aan haar derde leven bezig onder de naam Puea Thai. Democraten-partijleden zagen de bui al hangen, want inmiddels zijn twee nieuwe partijen ingeschreven: Thai Khem Khaeng (Strong Thailand) en Thammathipatai. Maar partijfunctionarissen ontkennen dat dit een initiatief is van de partij.
Dramatischer zou het zijn als Abhisit en met hem tal van partijfunctionarissen vijf jaar met hun politieke duimen zouden moeten gaan draaien. De argumentatie van de verdediging snijdt hout, maar werd in het geval van Thaksins makkers tweemaal niet gehonoreerd door het Constitutionele Hof.
Regelmatig klinkt het verwijt dat in Thailand met twee maten wordt gemeten. Soms is dat ook zo. De roodhemdleiders verdwenen direct achter slot en grendel; de geelhemden, verantwoordelijk voor de bezetting van de twee vliegvelden en het Government House, lopen nog steeds vrij rond en worden pas nu door de politie verhoord. Maar in het geval van Democraten geldt die dubbele maat dus niet.
De zaak dreigt overigens een langdurige uitputtingsslag te worden want de partij heeft 30 getuigen opgeroepen en de Kiesraad 80. Dinsdag 13 juli droeg de procureur-generaal het dossier over aan het Hof: in totaal 54 verhuisdozen met documentatie. De aanklacht telt 100 pagina’s. Arme rechters, hoewel negen man sterk, die dat allemaal moeten lezen. Het sepot in de zaak tegen het bedrijf, maakt het allemaal nog eens extra ingewikkeld. De eerste zitting staat gepland op 6 augustus.

Update 2: Het wordt verwarrend. Update 1 was gebaseerd op een Breaking News-item op de website van Bangkok Post, maar in de krant van een dag later verscheen een compleet ander verhaal. De directeur-generaal van de onderzoekende instantie verklaart dat twee teams zich met de zaak hebben beziggehouden. Het eerste team vermoedde dat het geld was gebruikt voor campagnemateriaal van de Democraten, wat niet mag volgens de Securities and Exchange Act en andere wetten. Hij maakt geen melding van geld dat in de zakken van partijleden zou zijn verdwenen. Maar volgens de directeur-generaal waren die vermoedens gebaseerd op ‘hear-say’ en niet op feiten. Een tweede team beweert bewijs te hebben gevonden dat de 258 miljoen baht door het reclamebureau is gebruikt voor het produceren van marketingmateriaal voor de cementfabriek. Het bewijs zal naar het Constitutionele Hof worden gestuurd. ‘Wat dat voor gevolgen heeft voor de zaak daar, hangt af van het oordeel van het Hof’, aldus de directeur-generaal. 

Een merkwaardige zaak, vooral ook door de twee berichten, die een verschillende versie van de gebeurtenissen geven, alhoewel beide het sepot bevestigen. Spreekt de onderzoekende instantie met twee monden of heeft de krant een steek laten vallen? Afgaande op hetgeen nu bekend is, lijkt het alsof de Democraten de dans gaan ontspringen. Laat ík nu eens wantrouwend zijn. Dat zogenaamde bewijs van het tweede team is gefabriceerd om de Democraten te sparen. Die partij heeft een dus invloedrijke reddende engel. De directeur-generaal heeft overigens van de oppositiepartij Puea Thai al te horen gekregen dat hij binnen 24 uur wordt overgeplaatst, zodra deze partij aan de macht is. Als dat geen motie van wantrouwen is…

Update 3: TPI Polene kan nog niet opgelucht adem halen. Het sepot waarvan sprake is, is een advies van de onderzoekende instantie, het Department of Special Investigation (DSI). De procureur-generaal heeft het laatste woord. Er zijn drie mogelijkheden: het sepot wordt bevestigd, de zaak gaat door of de DSI wordt gevraagd de zaak nader te onderzoeken als het bewijsmateriaal incompleet is.

Update 4: Volgens een bericht in Bangkok Post van 9 december heeft de DSI in juli besloten geen verdere actie te ondernemen in het kader van de Securities and Exchange Act.

Ik word genoemd
Met een knipoog naar prof. dr. Akkerman (een creatie van Kees van Kooten) die bij elke vrijvallende functie kraaide ‘Ik word genoemd’, wordt in Thailand ook al gespeculeerd wie de nieuwe premier wordt. Mud Lek, columnist bij de Thaise krant Thai Rath, noemt verschillende namen van kanshebbers als de huidige premier Abhisit vijf jaar wordt uitgesloten van politieke functies. Oud-premier Chuan Leekpai maakt een kans, maar ook coalitiepartij Bhumjaithai zou de nieuwe premier kunnen leveren.

Hof schrapt in aantal getuigen
Niet 80 getuigen, zoals de Kiesraad had bedacht, maar 15 getuigen zullen door het Constitutionele Hof worden gehoord over een mogelijk misbruik van 29 miljoen baht door de Democraten. De getuigen die niet worden gehoord, hebben hun getuigenis op schrift gesteld, dus hoeven niet te worden gehoord. Het Hof heeft nog niet besloten wat te doen met de getuigen die zijn voorgedragen door de verdediging.

Commissie bekijkt bewijsmateriaal
Is er geknoeid met het bewijsmateriaal zodat TPI Polene en dus ook de Democraten vrijuit gaan? Het DSI heeft een commissie in het leven geroepen die dat gaat onderzoeken. Tharit Pengdit, hoofd DSI, verdenkt het onderzoeksteam van het vervalsen van informatie. ‘De kwestie is belangrijk en daarom is het nodig dat de DSI een commissie instelt die de zaak gaat onderzoeken.’ Tharit zegt dat hij vervolgd zou kunnen worden wegens taakverwaarlozing als hij dat niet zou doen.

De laatste getuigen
12 oktober – Premier Abhisit en enkele andere hooggeplaatste Democraten zijn volgende week de laatste getuigen in de zaak van de in 2005 in strijd met de regels bestede 29 miljoen baht van de Kiesraad. Na dit laatste getuigenverhoor beslist het Constitutionele Hof of de partij wordt verboden en de partijfunctionarissen, waaronder premier Abhisit, vijf jaar worden uitgesloten van politieke functies. De uitspraak wordt eind volgende maand verwacht.

Secretaris Hof ontslagen na videoschandaal
18 oktober – Pasit Sakdanarong is ontslagen als secretaris van Udomsak Nitimontree, president van het Constitutionele Hof, nadat oppositiepatij Puea Thai een video openbaar had gemaakt die de reputatie van het Hof kan beschadigen. Op de video is te zien is hoe een parlementslid van de Democraten in een gesprek met Pasit de uitspraak van het Hof in de zogeheten ontbindingszaak probeert te beïnvloeden. De Democraten riskeren ontbinding van hun partij omdat ze in 2005 29 miljoen baht van de Kiesraad in strijd met de regels besteedde.
Udomsak heeft de regering gevraagd een onderzoek te doen naar het omstreden gesprek. Het Hof heeft zelf ook een onderzoekscommissie ingesteld. Premier Abhisit heeft gezegd dat zijn partij de zaak in onderzoek zal nemen. Hij benadrukt dat de Democraten zich nooit hebben gemengd in de rechtsgang.
Abhisit en enkele andere hooggeplaatste Democraten zijn vandaag de laatste getuigen in de ontbindingszaak. De Democraten en Kiesraad, die de zaak aanhangig heeft gemaakt, houden op 29 november hun eindpleidooi. Daarna beslist het Constitutionele Hof of de partij wordt verboden en de partijfunctionarissen, waaronder premier Abhisit, vijf jaar worden uitgesloten van politieke functies. Het Hof maakt later bekend wanneer het vonnis wijst.
[Noot van de auteur: Volgens diverse andere berichten is Chat Cholaworn president van het Hof.]

Juridische uitspraken hebben in het verleden een sleutelrol gespeeld in de Thaise politiek, schrijft de Bangkok Post. De Democraten, Thailands oudste partij, kwamen twee jaar geleden aan de macht nadat de People Power Party, de erfgenaam van Thaksins verboden partij Thai Rak Thai, ook door de rechtbank was verboden. Met hulp van Bhumjaithai, een afsplitsing van de PPP, konden de Democraten vervolgens een regering vormen. Thaksin was toen al lang van het toneel verdwenen; zijn regering werd in 2006 door een militaire coup ten val gebracht.
In 2008 werden twee premiers door de rechtbank tot aftreden gedwongen – één, Samak Sandaravej, omdat hij zich had laten betalen voor zijn medewerking aan een kookprogramma op televisie.
De onzekerheid over het voorbestaan van de huidige regering komt in een moeilijke periode van het land, dat bitter verdeeld is in het kielzog van de protesten van de roodhemden, die veel levens eisten.
De roodhemden beschuldigen Abhisit’s regering ervan dat ze ondemocratisch is omdat ze met steun van het leger na controversiële rechtbankuitspraken aan de macht is gekomen. Ze eisen vervroegde verkiezingen.
Sommige commentatoren betwijfelen of de Democraten worden verboden gezien de steun van het leger en de stedelijke elite van Bangkok. Voormalig diplomaat Pavin Chachavalpongpun, auteur en fellow aan het Institute of Southeast Asian Studies, gelooft niet dat de partij wordt ontmanteld. Een potentieel motief om de partij te verbieden zou volgens hem een gebaar naar de roodhemden kunnen zijn om beweringen dat de rechtspraak met twee maten meet te ontkrachten. Maar zelfs dan hebben de Democraten een ‘plan B’, dat voorziet in de snelle oprichting van een nieuwe partij op de as van de oude.
(Bron: Bangkok Post, 18 oktober 2010)

Hongkong gevraagd Prasit uit te leveren
28 oktober – De autoriteiten in Hongkong wordt gevraagd Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof, uit te leveren in verband met de verspreiding van video’s, die de Democraten en het Hof in diskrediet brengen. Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat veel personen betrokken waren bij de verspreiding, maar of er ook politici bij waren, is nog niet bekend, aldus Panya Mamen, adjunct-chef van het Central Investigation Bureau en hoofd van het politieteam dat de zaak onderzoekt.
Prasit vertrok op 13 oktober naar Hongkong. De controversiële video’s werden op 15 oktober in Hongkong op YouTube gedownload en door iemand in Thailand via emails verspreid. Het Constitutionele Hof zal het ministerie van Buitenlandse Zaken vragen Pasit’s blauwe paspoort, dat uitgegeven wordt aan ambtenaren, in te trekken omdat hij ontslagen is. Pasit riskeert vervolging omdat hij de Computer Crimes Act heeft overtreden.
De video’s staan in verband met de rechtzaak tegen de Democraten, die indien veroordeeld verboden zal worden. De partij staat terecht wegens het misbruik van 29 miljoen baht, ter beschikking gesteld door de Kiesraad. Eén video toont een gesprek tussen een parlementslid van de Democraten en de secretaris. Ze praten over de mogelijkheid om de zaak in het voordeel van de Democraten om te buigen. De andere clip toont beraadslagingen van vier rechters over de zaak.
Specialisten buigen zich over de videoclips, vijf in totaal, om te zien of ermee geknoeid is. Het geluid bij de clip van Prem Tinsulanonda, president van de Privy Council, is duidelijk vervalst. Prem wordt beschouwd als de stille kracht achter de coup die de regering Thaksin in 2006 ten val bracht. Degenen die de clips hebben verspreid worden beschuldigd van overtreding van de Computer Crimes Act en Information Act. De Technology Crimes Division moet uitzoeken wie de clips verspreidde.

Ontbindingszaak Democraten nadert finale
28 oktober – De Democraten hebben vandaag hun schriftelijk verweer tegen de beschuldiging dat zij misbruik heeft gemaakt van 29 miljoen baht van de Kiesraad, bij het Constitutionele Hof ingeleverd. Het verweer beslaat 172 pagina’s. Op 29 november volgt nog een mondeling verweer, waarna het Hof dezelfde dag of later uitspraak doet. Indien de uitspraak ongunstig uitpakt voor de partij wordt zij verboden en worden de desbetreffende politici, waaronder premier Abhisit, vijf jaar uitgesloten van politieke functies.
Het verweer concentreert zich op drie punten:
– of de petitie van de Kiesraad waarin gevraagd wordt om opheffing van de partij, in overeenstemming is met de Political Party Act van 1998 en Political Party Act van 2007;
– of de partij de gelden besteed heeft volgens de begroting die vergezeld ging van haar aanvraag bij de Kiesraad;
– of de partij ontbonden dient te worden en haar kader uitgesloten van politieke functies.
Het verschil tussen beide wetten is van belang omdat de wet van 1998 alleen een verbod als sanctie kent en die van 2007 ook uitsluiting van politieke functies. Het veronderstelde misbruik heeft plaatsgevonden in 2005.

Weer een controversiële videoclip
9 november – Opnieuw is op YouTube een videoclip opgedoken die tot doel lijkt te hebben het Constitutionele Hof in diskrediet te brengen. De clip, die via dezelfde login code als de vorige clips werd geupload, is op bevel van de rechtbank na 12 uur geblokkeerd, maar later door een ander opnieuw geupload.
In de video, getiteld ‘Confession of the cheats’ zegt  een oudere man tegen twee jongemannen (in het bijschrift aangeduid als familieleden van rechters) dat ze hun mond moeten houden over het feit dat ze examenopgaven hebben toegespeeld gekregen die gebruikt worden bij het selecteren van personeel voor het Constitutionele Hof.  De oudere man stelde ‘leading questions’ en de jongeman knikten met hun hoofd bij de opmerking dat ze de examenopgaven in het bijzijn van hun ouders van sommige rechters hadden gekregen. Vermoedelijk was de oudere man de ontslagen en naar Hongkong gevluchte Pasit Sakdanarond, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof. In de vorige videoclips dook hij ook al op.

Constitutionele Hof bijt van zich af
1 november – Het Constitutionele Hof heeft de politie gevraagd onderzoek te doen naar de herkomst van de controversiële video met beelden van twee rechters en de voormalige secretaris van de president van het Hof, Pasit Sakdanarong. Vandaag beslisten de rechters van het Hof niet een verklaring uit te geven met een weerlegging van de beweringen die in de video worden gedaan, maar zich te beperken tot aangifte en een persconferentie.
De rechters zijn van mening dat de openbaarmaking van deze en vorige videoclips het werk is van een beweging die tot doel heeft het Hof in diskrediet te brengen, zei rechter Jarun Pukditanakul op de persconferentie. In de video valt zijn naam evenals die van Paiboon Varahapaitoon, een voormalig secretaris-generaal van het Hof, alhoewel ze niet op de video voorkomen. De drie personen in de video bespreken hoe ze zich kunnen verweren tegen beschuldigingen dat er gefraudeerd zou zijn bij het recruteren van personeel. Het gesprek is opgenomen door Pasit, die de benen heeft genomen naar Hongkong, en door dezelfde persoon op YouTube gezet als de vorige video’s.
In zijn verklaring ontkende Jarun vandaag dat hij was betrokken bij het frauduleus recruteren van personeel. Zijn vier kinderen hebben allen een baan; drie werken als arts en een werkt bij een advocatenkantoor.
Senator Prasarn Marukapithak heeft vandaag tijdens de vergadering van de Senaat gezegd dat het openbaar maken van de clips ‘ongewoon en doelbewust’ was omdat een man die betrokken was bij de opnamen (lees: Pasit), gevlucht is en de clips in handen zijn gekomen van oppositiepartij Puea Thai.
‘I would say that the two sets of clips were cold-bloodedly intended to subvert the courts of justice and to get the Democrat Party dissolved.  They are the work of a movement to destroy the court and political opponents’, zei hij. Senaatvoorzitter Prasopsuk Boondej denkt niet dat de nieuwe video invloed heeft op het gezag van het Hof.
De eerder openbaar gemaakte video’s tonen Pasit in gesprek met een parlementariër van de Democraten. Ze bespreken hoe voorkomen kan worden dat de Democraten door het Constitutionele Hof wordt ontbonden. De partij staat terecht wegens de besteding van 29 miljoen baht van de Kiesraad in strijd met de regels. Een andere video toont vier rechters die de zaak bespreken.

Commissie oordeelt: Wirat handelde ongepast
2 november – Ongepast. Zo oordeelt een commissie van de Democraten over het gedrag van parlementslid Wirat Romyen, die voorkomt in een controversiële video, verband houdend met de ontbindingszaak tegen de Democraten. Wirat heeft de suggestie gewekt dat de partij geprobeerd heeft het Constitutionele Hof te beïnvloeden. De commissie heeft haar eindrapport bij premier Abhisit ingeleverd, die nu moet beslissen of Wirat zijn plaats in het uitvoerend comité van de partij moet afstaan, danwel een waarschuwing of een proeftijd krijgt.
Wirat, lid van het jurisch team dat de partij in deontbindingszaak verdedigt, komt voor in een video waarin hij met Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof, praat over de mogelijkheden om de zaak in het voordeel van de Democraten om te buigen. De partij staat terecht wegens misbruik in 2005 van 29 miljoen baht van de Kiesraad. Indien het Hof de klacht gegrond verklaard, wordt de partij ontbonden en mogen de betrokken partijfunctionarissen, waaronder de huidige premier Abhisit, vijf jaar geen politieke functie uitoefenen.
De commissie is tot de conclusie gekomen dat de ontmoeting niets van doen had met de partij. Wirat kent Pasit persoonlijk en hij heeft niemand in de partij over de ontmoeting verteld. Volgens de commissie had Wirat Pasit niet mogen ontmoeten en mogen antwoorden op ‘leading questions’ van Pasit, want Wirat wist dat de man secretaris was van de Hof-president.

Paspoort Pasit ingetrokken
8 november – Het paspoort van de man, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de controversiële video’s die onlangs zijn opgedoken, is door het ministerie van Buitenlandse Zaken ingetrokken. In één video bespreken rechters van het Constitutionele Hof de ontbindingszaak tegen de Democraten, in andere gaat het om fraude bij het aannemen van personeel en beïnvloeding van het proces. Een intern onderzoek heeft uitgewezen dat de opnamen werden gemaakt door Pasit, die secretaris was van de president van het Constitutionele Hof. Pasit vertrok naar Hongkong, twee dagen voordat de video’s op YouTube werden gezet.

Weer een controversiële videoclip
9 november – Opnieuw is op YouTube een videoclip opgedoken die tot doel lijkt te hebben het Constitutionele Hof in diskrediet te brengen. De clip, die via dezelfde login code als de vorige clips werd geupload, is op bevel van de rechtbank na 12 uur geblokkeerd.
In de video, getiteld ‘Confession of the cheats’ zegt  een oudere man tegen twee jongemannen dat ze hun mond moeten houden over het feit dat ze examenopgaven hebben toegespeeld gekregen die gebruikt worden bij het selecteren van personeel voor het Constitutionele Hof.  De oudere man stelde ‘leading questions’ en de jongeman knikten met hun hoofd bij de opmerking dat ze de examenopgaven in het bijzijn van hun ouders van sommige rechters hadden gekregen. Vermoedelijk was de oudere man de ontslagen en naar Hongkong gevluchte Pasit Sakdanarond, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof. In de vorige videoclips dook hij ook al op.

Zware commissie gaat videoclips onderzoeken
15 november – Een commissie onder leiding van secretaris-generaal Borwornsak Uwan van het King Prajadhipok’s Institute gaat een onderzoek doen naar de controversiële video’s, die het Constitutionele Hof in diskrediet brengen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van twee faculteiten recht, het kantoor van de procureur-generaal en de Raad van Advocaten.
De videoclips die op YouTube zijn verschenen, tonen onder andere de voormalige secretaris van de president van het Constitutionele Hof in gesprek met een parlementslid van de Democraten. Zij bespreken de mogelijkheid om de ontbindingszaak tegen de Democraten bij het Hof te beïnvloeden. Een andere clip toont rechters van het Hof die de ontbindingszaak bespreken. De meest recente clip maakt gewag van fraude bij het aannemen van personeel. Hierbij zouden drie rechters betrokken zijn.

Rechters doen aangifte vanwege videoclips
23 november – Drie rechters van het Constitutionele Hof hebben bij de Criminal Court aangifte gedaan wegens smaad en overtreding van de Computer Crimes Act. De aangifte heeft betrekking op een aantal videoclips die op YouTube waren te zien en tot doel lijken te hebben hun reputatie te beschadigen. Beschuldigen zijn Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof; Prompong Nopparit, woordvoerder van oppositiepartij Puea Thai en de krant
Matichon.
Het gaat om de volgende clips:
1 Een clip waarin verwezen wordt naar een gesprek van Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, met rechters van het Constitutionele Hof over hoe de Democraten geholpen kunnen worden in de ontbindingszaak die voor het Hof dient.
Deze zaak is aanhangig gemaakt door de Kiesraad omdat de Democraten in 2005 misbruik zouden hebben gemaakt van een bijdrage uit het party development fund. In het ergste geval wordt de partij verboden en mogen de functionarissen van destijds, waaronder de huidige premier Abhisit, vijf jaar geen politieke functie bekleden.
2 Een clip met een ontmoeting tussen Pasit en Wirat Romyen, parlementslid voor de Democraten en toendertijd lid van het juridische team dat de verdediging voert in de ontbindingszaak. Ze praten over de vraag hoe de rechtzaak te beïnvloeden.
3 Een clip waarin rechters overleggen over de zaak. Ze bespreken hoe ze de verklaring van de voorzitter van de Kiesraad, waarin om ontbinding wordt gevraagd, kunnen weerleggen.
4 Een clip waarin rechters discussiëren over de overlevingskansen van de Democraten.
5 Een clip waarin de maker het Hof beschuldigt een negatieve houding ten opzichte van oppositiepartij Puea Thai te koesteren.
6 Een clip waarin sprake is van fraude bij het aannemen van personeel. Hierin worden de drie rechters genoemd, die nu naar het Criminal Court zijn gestapt.
Volgens de aangifte zouden de video’s gemaakt zijn door Pasit, die nog voordat ze op YouTube openbaar werden gemaakt, de benen heeft genomen naar Hongkong. Woordvoerder Prompong hield een persconferentie waarin hij het bestaan van de clips bekend maakte. Matichon identificeerde de drie rechters met hun initialen en plaatste een link naar de YouTube clips.

Democraten gered
29 november – Het Constitutionele Hof heeft regeringspartij Democraten vanmiddag vrijgesproken van fraude met als argument dat de procedure vanaf het begin in strijd met de wet was. Vier rechters stemden voor vrijspraak, twee waren tegen.
Update: Omdat de Kiesraad de zaak tegen de Democraten niet binnen de gestelde termijn van 15 dagen bij het Constitutionele Hof aanhangig heeft gemaakt, heeft het Hof met 4 tegen 2 stemmen besloten de Democraten vrij te spreken. De Kiesraad was al op 17 december 2009 geattendeerd op het mogelijk misbruik van campagnegelden, maar de raad maakte de zaak pas op 26 april van dit jaar aanhangig bij het Constitutionele Hof.

Rector: Accepteer het vonnis
29 november – Accepteer het vonnis van het Constitutionele Hof, zegt de rector van het National Institute of Development Administration (NIDA) Sombat Thamrongthanyawong. ‘The people who disagreed with the court’s ruling might once again protest against it. But I called on them to accept the decision made by the majority of the court judges. If they fail to accept the majority votes, the democratic system will not survive.’
Gevraagd naar een tweede zaak waarbij de Democraten zijn betrokken, een gift van 258 miljoen baht van cementfabriek TPI Polene Plc, zegt Somdat dat het vonnis afhangt van de overwegingen van het Hof. Als het Hof zich op dezelfde wet en tijdsdimensie baseert, gaan de Democraten ook in deze zaak vrijuit, denkt hij.

Reacties op vrijspraak Democraten
* Hoofd adviseur Chuan Leekpai van de Democraten is gerustgesteld door de uitspraak van het Hof. ‘It is usual for the court to rule on this issue before going onto four other points. It is clearly a legal issue. In a court ruling, legal issues are usually ruled on before all  others.’
* Phrae Worawat Ur-apinyakul, parlementslid voor oppositiepartij Puea Thai: ‘Not beyond expectations. We had already seen it coming. It is up to society to decide what to do about the verdict, when those who committed wrong were not punished. The verdict will cause investors to loose confidence in Thailand. How can the country survive when winning comes from a legal technicality?’
* Premier Abhisit: ‘The Democrat Party will now continue to focus on tackling the country’s main problems. The urgent tasks of the government are to restore the flood-affected areas and to speed up the reconciliation process.’

Dankzij een vormfout
De Democraten zijn de dans van ontbinding ontsprongen en Abhisit kan het land blijven regeren. Dankzij een vormfout, alhoewel twee van de zes rechters dat blijkbaar niet ernstig genoeg vonden om tot vrijspraak te komen.
Als ik wantrouwend ben, is die vormfout bewust gemaakt. Dan hebben de Democraten hun vriendjes op de goede plaats zitten.
Ik ben benieuwd hoe de Thaise commentatoren reageren. De roodhemden zullen wel hun mantra van double standards zingen.

Oppositie slijpt de messen
30 november – De Democraten mogen de dans zijn ontsprongen, oppositiepartij Puea Thai slijpt de messen en overweegt aangifte te doen bij het Constitutionele Hof, zodat het Hof zich wel moet uitspreken over mogelijk misbruik van 29 miljoen baht uit het party development fund. Puea Thai is niet verbaasd over de uitspraak van het Hof, dat de zaak tegen de Democraten wegens een vormfout liet vallen. Zo had Banyat Bantadtan (Democraat) de uitspraak met de juiste stemverhouding eerder voorspeld. Banyat’s voorspelling was accuraat vanwege zijn ‘special intuition’, zegt Prompong Nopparit, woordvoerder van Puea Thai, veelbetekenend.
Het juridisch team van Puea Thai beraadt zich vandaag, niet alleen over de 29 miljoen van de Kiesraad, maar ook over een niet gemelde gift van 258 miljoen van TPI Polene Plc aan de Democraten.
Het juridisch team van het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden) bestudeert de uitspraak en heeft nog niet gereageerd.
Fractievoorzitter Chalerm Yubamrung van Puea Thai denkt dat de uitspraak bij de volgende verkiezingen in het voordeel van zijn partij zal zijn. ‘The Democrat’s image has got worse; the longer it survives, the worse its image is, especially on corruption-related issues.’

Er komt nog een zaak
30 november – Politieke commentatoren verwachten dat regeringspartij Democraten ook in de zaak van de niet gemelde gift van 258 miljoen baht van TPI Polene Plc, de dans zal ontspringen, gezien de huidige uitspraak van het Constitutionele Hof. Bandit Siriphan, lid van het juridisch team van de Democraten, wijst erop dat de Kiesraad ook hier een termijn heeft overschreden. Maar Thanapit Moolapruek, directeur-generaal van de speciale geschillenafdeling van het kantoor van de procureur-generaal, zegt dat beide zaken niet vergelijkbaar zijn omdat in het geval van de 258 miljoen baht niet de Kiesraad maar zijn kantoor de zaak aanhangig heeft gemaakt.

‘Regering kan meer druk verwachten’
30 november – De regering kan meer druk verwachten van politieke groeperingen nu het Constitutionele Hof de Democraten hebben vrijgesproken. Maar ze zit stevig in het zadel met coalitiepartners die tevreden zijn dat twee grondwetwijzigingen het groene licht van het parlement hebben gekregen. Dit zegt Pichai Rattanadilok na Phuket, adjunct-deken van de social development faculteit van het National Institute of Development Administration.
Roodhemd supporters die niet tevreden zijn met het vonnis, zouden kunnen gaan demonstreren. Ook komt druk van de geelhemden die verzetten tegen goedkeuring door het parlement van de notulen van drie vergaderingen van de Thai-Cambodian Joint Boundary Commission. Zij hebben een rally op 11 december aangekondigd. Volgens de geelhemden dreigt Thailand grondgebied aan Cambodja te verliezen wanneer de notulen worden goedgekeurd.
‘If the government cannot stand the pressure then it might have to dissolve the House of Representatives late next month’, aldus Pichai. Hij denkt dat dit pas zal gebeuren na februari wanneer de grondwetwijzigingen in tweede en derde lezing aan de orde komen in het parlement. Spoedig daarna zouden (vervroegde) verkiezingen kunnen plaatsvinden.

Roodhemden maken standpunt morgen bekend
30 november – Het United Front for Democracy against Dictatorship (roodhemden) maakt morgen zijn standpunt bekend over de uitspraak van het Constitutionele Hof. Dit zegt voorzitter mevrouw Thida Thavornseth, de echtgenote van Weng Tojirakan, een roodhemdleider die gevangen zit op beschuldiging van terrorisme.
De roodhemden zijn niet van plan tegen de uitspraak te hoop te lopen. ‘In this situation, we do not want to cause further damage to the country.  We want the red shirts to use their valuable wisdom for Thai society.’ Volgens Thia was de uitspraak niet onverwacht. Het UDD wist allang dat de kansen op ontbinding uiterst gering waren omdat de Democraten worden gesteund door mensen in ‘amartaya’ (elite, aristocratie), die belang hebben bij continuering van het huidige regime. Thida noemde de uitspraak een duidelijk voorbeeld van ‘double standards’ en ‘an act of the play which featured injustice against the red shirts.’

Bedrijfsleven is opgelucht
30 november – Lokale en buitenlandse bedrijven hebben opgelucht gereageerd op de uitspraak van het Constitutionele Hof. Enkele reacties:
* Payungask Chartsutipol, voorzitter Federation of Thai Industries: ‘As the private sector, we don’t want to see the violence that has followed street demonstrations any more. We’ve borne enough troubles and can no longer stand any political unrest.’
* Kongkrit Hiranyakit, Tourism Council of Thailand: ‘I hope all parties will accept the ruling. Stable politics will boost confidence among foreign tourists and investors.’
* Pipat Paniangvait, president Thai President Foods: ‘A return to political stability is one of the things that businesses most want to see.’
* Nipon Poapongsakorn, president Thailand Development Research Institute (TDRI): ‘If there is a change in government under the democratic system, I want the new government to be committed to administering the country.’
* Kosit Panpiemras, voorzitter TDRI: ‘The dissolution case will have only a short-term impact on the economy.’
* Junichi Mizonoue, president Japanese Chamber of Commerce: ‘The verdict is favourable for foreign investors. It will help restore confidence in Thailand.’
* Dusit Nontanakorn, voorzitter Thai Chamber of Commerce: ‘I have no concerns, as all Thais have learned a lot from past experiences with political violence.’

Dus toch double standards?
Meet de Thaise rechterlijke macht met twee maten? In de commentaren op de uitspraak van het Hof om de ontbindingszaak tegen de Democraten te laten vallen kwam ik twee interessante opmerkingen tegen.
1 Waarom heeft het Hof zich maanden met de zaak beziggehouden en getuigen gehoord? Bij een vormfout, waarvan in dit geval sprake is, gaat een procedure niet eens van start.
2 De vormfout waarop de Democraten zijn vrijgesproken, speelde geen rol in eerdere ontbindingszaken tegen Thai Rak Thai, Matchimathipataya, Chart Thai, Chart Pattana en People Power (de opvolger van Thai Rak Thai). Ook hier maakte de Kiesraad de zaken niet binnen de vereiste termijn van 15 dagen aanhangig bij het Constitutionele Hof. De partijen werden verboden en de politieke functionarissen mogen vijf jaar geen politieke functie bekleden.

OM bereidt volgende ronde voor
1 december – Het kantoor van de procureur-generaal verwacht dat de zaak van de niet gemelde gift van 258 miljoen baht van TPI Polene Plc aan de Democraten kan doorgaan ondanks de vrijspraak in de zaak van het misbruik van partijgelden door de Democraten. Volgens de PG zijn beide zaken niet vergelijkbaar. Het juridisch team van de Democraten is van plan het Hof te verzoeken ook deze zaak niet in behandeling te nemen.
Intussen gaan stemmen op om Apichart Sukhagganond, voorzitter van de Kiesraad, te ontslaan omdat hij verzuimd heeft de zaak tijdig bij het Constitutionele Hof aanhangig te maken. Prapun Naigowit, lid van de Kiesraad, neemt zijn voorzitter in bescherming. Hij vindt dat Apichart niet voor de druk moet bezwijken om ontslag te nemen. Prapun zet wel vraagtekens bij de 15-dagen termijn. ‘The dissolution of a political party is a major issue, but the legal 15-day time frame is too short.’
Chalerm Yubamrung, Puea Thai fractievoorzitter, wil dat de vier rechters die in het voordeel van de Democraten oordeelden, afgezet worden. Zijn partij zal daartoe bij de Senaat een motie indienen. Indien de vier rechters niet schuldig worden bevonden, zal hij Kiesraad-voorzitter Apichart voor ontslag voordragen.
Volgens Puea Thai woordvoerder Prompong Nopparit is nu wel bewezen dat de rechterlijke macht met twee maten meet. Het juridisch proces moge beëindigd zijn, maar de uitspraak zal niet bijdragen aan nationale verzoening. ‘The ruling has done nothing to improve people’s face in the judicial system.’
Pichai Naripthaphan (Puea Thai) zegt dat ontevreden kiezers de regering maar een lesje moeten leren tijdens de tussentijdse verkiezingen in vijf kiesdistricten op 12 december.

‘Ontbinding zou UDD voordeel hebben opgeleverd’
1 december – Regeringspartij Democraten is niet ontbonden, want dat zou in het voordeel zijn geweest van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden), zegt voorzitter Thida Tojirakarn. Het UDD heeft besloten zich bij het vonnis neer te leggen en geen activiteiten te organiseren om druk uit te oefenen op het Hof.
‘We’ll let Thai people and the global community judge the decision themselves. We don’t want to create new situations that could lead to more problems and added confusion. If there is more violence, the problem would be difficult to solve and we want the public to understand that the red-shirts are fighting for democracy without the use of violence, as is claimed by the government.’

‘Kiesraad, treed af!’
1 december – Alle vijf leden van de Kiesraad dienen af te treden, eist de June 24 Democratic group, een bondgenoot van het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD), omdat ze verzuimd hebben het misbruik van 29 miljoen aan partijgelden door de Democraten tijdig aan het Constitutionele Hof te melden. Hierdoor is de partij ontsnapt aan ontbinding.
Somyos Plueksakasemsuk, leider van de groep, zegt dat het besluit van het Hof alleen maar zal leiden tot een toename van het aantal roodhemd supporters, daar het bewijst dat double standards bestaan. Somyos voorspelt dat de stabiliteit van de door de Democraten geleide regering wankelt als de roodhemden volgend jaar in het land rally’s houden om Abhisit’s vertrek te eisen.
De groep houdt op 10 december, Constitution Day, een seminar over de monarchie en de constitutie.

Chaturon: Kiesraad treft geen blaam
1 december – De bevolking moet het de Kiesraad niet kwalijk nemen dat het Constitutionele Hof de Democraten wegens een vormfout heeft ontslagen van verdere rechtsvervolging. Weliswaar had de Kiesraad de zaak binnen 15 dagen nadat mogelijk misbruik van partijgelden bij haar was gemeld, bij het Hof aanhangig moeten maken, maar in een eerdere zaak (tegen de People Power Party) speelde eenzelfde overschrijding geen rol.
Dit zegt Chaturon Chaisang, voormalig Thai Rak Thai kaderlid die vijf jaar van een politieke functie is uitgesloten. Hij sprak tijdens een seminar van de Wereldbank over de kwestie en merkte op dat het Hof van begin af aan de zaak had moeten seponeren. Bovendien heeft het juridisch team van de Democraten de overschrijding niet eens gebruikt in zijn verdediging.
Chaturon bracht ook de controversiële videoclips ter sprake met onder andere een ontmoeting tussen een functionaris van het Constitutionele Hof en een parlementslid voor de Democraten. De bevolking vraagt zich naar aanleiding daarvan af of de beslissing van het Hof wel legitiem was.
Volgens Chaturon moet het Hof de zaak van de niet gemelde gift van 258 miljoen baht niet in behandeling nemen. De rechters moeten aftreden in het belang van vertrouwen in de rechtspraak.

Oppositie ziet af van verdere stappen tegen Democraten
1 december – Oppositiepartij Puea Thai ziet bij nader inzien af van juridische stappen tegen de Democraten wegens misbruik van 29 miljoen baht uit het party development fund van de Kiesraad. Het Constitutionele Hof heeft deze zaak maandag laten vallen en Puea Thai beschouwt de uitspraak als definitief.
‘Although the case is over, people still have doubts about the case because it was based on a legal technicality, and not whether the Democrat Party actually misspent the funds’, aldus woordvoerder Prompong Nopparit.

Kiesraad bijt van zich af
2 december – Leden van de Kiesraad verwerpen de kritiek dat ze hoofdverantwoordelijk zijn voor de vrijspraak van de Democraten door het Constitutionele Hof. Ze hebben, zo zeggen ze, volgens de wet gehandeld en zich gebaseerd op eerder vonnissen van het Hof.
De verdediging van de Kiesraad spitst zich toe op de vraag welke datum beschouwd moet worden als begin van de 15-dagen periode waarbinnen de Kiesraad een zaak aanhangig moet maken bij het Hof. Het Hof rekent vanaf 17 december omdat toen het Department of Special Investigation de Kiesraad informeerde over zijn onderzoek naar mogelijk misbruik van 29 miljoen baht door de Democraten. De Kiesraad daarentegen beschouwt 12 april als begindatum, waarbij de raad verwijst naar drie eerdere ontbindingszaken tegen kleine partijen (Thammatipatai, Palang Dharma en Thammachart Thai). Een tweede argument betreft de dubbele pet van Apichart Sukhagganond, die zowel voorzitter is van de Kiesraad en political party registrar. [Noot van de redactie: Onmogelijk om uit te leggen en voor Thaise leken ongetwijfeld niet te volgen.] Volgens deze redenering heeft de Kiesraad de deadline niet overschreden, want de zaak werd op 26 april bij het Hof aanhangig gemaakt.
Overigens heeft een rechter een nadere toelichting op het vonnis gegeven. Voor een van de vier rechters was de overschrijding van de 15-dagen periode doorslaggevend; de andere drie baseerden zich op Apichart’s aanvankelijk mening dat er geen sprake was geweest van misbruik.

Democraten zetten zich schrap voor tweede zaak
2 december – Het juridisch team van regeringspartij Democraten gaat zich voorbereiden op een tweede zaak voor het Constitutionele Hof. Hierbij gaat het om een niet gemelde gift van 258 miljoen baht van TPI Polene Plc via Messiah Business and Creation Co.
Het Hof heeft het OM en de Democraten bevolen op 9 december te verschijnen om een start te maken met de procedure. Indien de partij schuldig wordt bevonden, wordt ze verboden.
Het juridisch team staat onder leiding van Chuan Leekpai, adviserend voorzitter van de partij. Hij had ook de leiding bij de vorige zaak, die leidde tot vrijspraak wegens een vormfout.
Naar aanleiding van berichten dat de Kiesraad de zaak met betrekking tot de 29 miljoen baht uit het party development fund opnieuw voor het Hof zou willen brengen, zegt Banyat Bantadtan, lid van het juridisch team, dat dit vrij ongebruikelijk zou zijn.

Lot Democraten hangt af van nieuwe rechtzaak
9 december – Het Constitutionele Hof beslist vermoedelijk vandaag of het de zaak zal behandelen, waarin de Democraten worden beschuldigd van het aannemen van een niet gemelde gift. De openbare aanklager en de verdediging zijn opgeroepen voor een regiezitting. Volgens de verdediging zou de zaak vanwege een vormfout niet in behandeling moeten worden genomen.
Het draait allemaal om een gift van 258 miljoen van cement gigant TPI Polene Plc. Het bedrijf huurde in het verkiezingsjaar 2005 reclamebureau Messiah Business and Creation voor dat bedrag in om marketingmateriaal te maken, maar Kiatudom Menasawat, Puea Thai parlementslid, vermoedt dat Messiah het geld grotendeels heeft gebruikt om campagnemateriaal voor de Democraten te maken, hetgeen in strijd is met de Political Party Act. Kiatudom diende op 26 maart vorig jaar een klacht in bij de Kiesraad. Hij beschuldigt de Democraten ervan de gift niet gemeld te hebben.
Indien het Constitutionele Hof de zaak in behandeling neemt, dreigt opheffing van de partij. De betrokken partijfunctionarissen mogen vijf jaar geen politieke functie bekleden. De huidige premier Abhisit was destijds vice-leider van de partij en Pradit Phataraprasit secretaris-generaal.
De verdediging heeft haar hoop gevestigd op procedurele fouten, waardoor de procureur-generaal niet gerechtigd was de zaak voor de rechter te brengen. De partij ontkent dat ze iets te maken heeft met de overeenkomst tussen Polene en Messiah. Het bedrag is volgens de partij niet in de partijkas gestort, maar dit verklaart niet waarom het geld naar rekeningen is gegaan van personen die nauwe banden met de Democraten hebben.
De verdediging wijst erop dat het Department of Special Investigation bevestigd heeft dat het geld niet besteed is aan de verkiezingscampagne, zoals beweerd. De procedure om de partij ontbonden te krijgen, zou een samenzwering zijn van personen die nauwe banden hebben met voormalig premier Thaksin en oppositiepartij Puea Thai.

Democraten ontspringen weer de dans
9 december – De Democraten zijn voor de tweede keer gered door een juridische vormfout. Vandaag oordeelde het Constitutionele Hof met 4-3 stemmen dat in de zaak van de niet gemelde gift van 258 miljoen baht van cement gigant TPI Polene Plc in 2005 procedurele fouten zijn gemaakt.

‘Populariteit Democraten krijgt een deuk’
9 december – Politiek analist Sukhum Nualsakul, verbonden aan de Ramkhamhaeng universiteit, gelooft niet dat de beslissing van het Constitutionele Hof om de Democraten niet te vervolgen tot onrust in het land zal leiden. Wel leidt de populariteit van de partij eronder en tegenstanders zullen druk op de regering uitoefenen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De tegenstanders zullen proberen het publiek ervan te overtuigen dat de beslissing van Hof in de twee ontbindingszaken onjuist was en een voorbeeld van het meten met twee maten, waartegen de bevolking zich moet verzetten, aldus Sukhum.

Kort nieuws 12 december Conflicten Bijna de helft van de 2.434 ondervraagden in een peiling van Dusit meent dat de beslissing van het Constitutionele Hof om de twee ontbindingszaken van de Democraten niet in behandeling te nemen, tot meer conflicten zal leiden. Volgens hen wordt er met twee maten gemeten en is er geen sprake van rechtvaardigheid. Dit zou tot politiek geweld kunnen leiden, aldus de onderzoekers van Ratjabaht Suan Dusit University.

Onderzoek gevraagd naar rechters van Constitutionele Hof
20 december – Een groep advocaten, academici en anderen hebben de National Anti-Corruption Commission gevraagd onderzoek te doen naar en juridische stappen te ondernemen tegen de vier rechters van het Constitutionele Hof die twee zaken tegen de Democraten niet ontvankelijk hebben verklaard. De groep wordt geleid door een advocaat die veel zaken voor het United Front for Democracy against Dictatorship (UDD, roodhemden) doet.
De twee zaken betreffen een gift van 29 miljoen baht uit het party development fund dat in strijd met de regels besteed zou zijn en een gift van 258 miljoen baht van TPI Polene Plc, die niet gemeld is bij de Kiesraad. In beide gevallen waren procedurele fouten gemaakt, zodat het Hof in meerderheid besloot de zaken te laten vallen.

Kort nieuws 3 april YouTube Na meer dan vijf maanden voortvluchtig te zijn geweest, is Pasit Sakdanarong teruggekeerd in Thailand. Pasit wordt verantwoordelijk gehouden voor de controversiële videoclips die in oktober op YouTube opdoken. Ze toonden onder andere rechters van het Constitutionele Hof in gesprek over de ontbindingszaak tegen de Democraten, een gesprek van een parlementslid van de Democraten met Pasit over deze zaak en een gesprek van Pasit en twee rechters over fraude bij het recruteren van personeel. Pasit, voormalig secretaris van de president van het Hof, wordt beschuldigd van smaad, het lekken van officiële informatie en overtreding van de computerwet.

Kort nieuws 5 april YouTube Na Pasit Sakdanarong (zie Kort nieuws 3 april) heeft nu ook een andere voormalige functionaris van het Constitutionele Hof zich aangegeven bij de politie. Evenals Pasit wordt Chutima Saensinrangsi (30) ervan verdacht in oktober videoclips op YouTube te hebben geladen met als doel het Hof en de Democraten in diskrediet te brengen.

Videozaak eindelijk onder de rechter
21 juli – De Criminal Court heeft de zaak tegen Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Constitutionele Hof, Pheu Thai-woordvoerder Prompong Nopparit en het dagbladbedrijf Matichon Plc in behandeling genomen. Zij worden beschuldigd van het verspreiden van video’s op YouTube, waarin het Constitutionele hof in diskrediet wordt gebracht wegens de ontbindingszaak van de Democratische partij. De zaak is eind november vorig jaar aanhangig gemaakt door drie rechters van het Constitutionele Hof. De aanklager heeft de rechtbank gevraagd Matichon te bevelen de video’s te vernietigen en het vonnis gedurende drie maanden in Matichon en Khao Sod full-page te publiceren.

Man van YouTube-filmpjes benoemd tot adviseur minister
14 september – De man die het Constitutionele Hof en de Democraten vorig jaar in diskrediet bracht, is benoemd tot adviseur van de minister van Volksgezondheid. Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Hof, wordt verantwoordelijk gehouden voor enkele controversiële videoclips die in oktober op YouTube opdoken. Bij het Constitutionele Hof dienden toen twee zaken over vermeende verkiezingsfraude in 2005 van de voormalige regeringspartij Democraten.
De filmpjes toonden onder andere rechters van het Constitutionele Hof in gesprek over een van de ontbindingszaken, een gesprek van een parlementslid van de Democraten met Pasit over deze zaak en een gesprek van Pasit en twee rechters over fraude bij het recruteren van personeel.
Pasit ontvluchtte het land, kort voordat de filmpjes geupload werden, en keerde na vijf maanden terug. Hij gaf zich aan bij de politie en is beschuldigd van smaad, het lekken van officiële informatie en overtreding van de computerwet.
De Democratische partij ontsprong de dans van ontbinding. Beide zaken strandden wegens vormfouten. Wanneer de partij schuldig was bevonden, was ze niet alleen ontbonden, maar zouden ook tal van Democratische bestuurders, waaronder premier Abhisit, vijf jaar zijn uitgesloten van een politieke functie.

Man van YouTube-filmpjes ontspringt de dans
13 oktober – De man die het Constitutionele Hof en de Democraten vorig jaar ernstig in verlegenheid bracht, en onlangs werd benoemd tot adviseur van de minister van Volksgezondheid, hoeft van de Crime Suppression Division niet vervolgd te worden. Dat advies heeft de divisie aan het OM gegeven. De CSD heeft niet kunnen bewijzen dat Pasit Sakdanarong, voormalig secretaris van de president van het Hof, de man was achter Ohmygod 3009, die vijf controversiële videoclips op YouTube zette.
De filmpjes toonden onder andere rechters van het Constitutionele Hof in gesprek over een ontbindingszaak tegen de regerende Democraten, een gesprek van een parlementslid van de Democraten met Pasit over deze zaak en een gesprek van Pasit en twee rechters over fraude bij het recruteren van personeel.
Pasit ontvluchtte het land, kort voordat de filmpjes geupload werden, en keerde na vijf maanden terug. Hij gaf zich aan bij de politie en werd beschuldigd van smaad, het lekken van officiële informatie en overtreding van de computerwet.
Ook een andere secretaris, Chutima Saensinrangsee, lijkt de dans van veroordeling te gaan ontspringen.

  • Geen Trackbacks
  • Reacties (0)
  1. Nog geen reacties